Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.76 MB
2020-12-03 13:44:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
281
741
Rövid leírás | Teljes leírás (458.69 KB)

Kanizsa 2003. 005-008. szám február

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

o&aéttoé
Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XI. évfolyam 5. szám • 2003. február 6. Megjelenik 21.000 példányban
MINISZTEREK eGYUTT A RÉGIÓK KAPUJÁBAN
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter 12-én szerdán 12.30-kor Nagykanizsán megbeszélést folytat horvát partnerével, Roland Zuvanic hajózási, közlekedési és hírközlési miniszterrel, valamint az informatikáért felelős horvát Tudományos és Technológiai Minisztérium képviselőivel. A találkozón olyan fontos
kérdések, mint az információs társadalom kiépítése az együttműködési lehetőségekkel, a nemzeti kisebbségek szerepe az információs társadalomban, a hírközlési piac általános helyzete, a postai szolgáltatások modernizációja, valamint egyéb együttműködési lehetőségek az informatika és a hírközlés területén, különös tekintettel az V-
1
Szociáldemokrácia az Európai Unióban
„Csatlakozás és a szociál-demokratikus gondolkodás" címmel
Dr. Ágh Attila
politológus, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem professzora
előadást tart
2003. február 14-én, pénteken 17.00 órakor
Nagykanizsán a Honvéd Kaszinó tükörtermében.
Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk!
*
■MSZP
Hjurnut «ociMJBT» pá*t
ös számú páneurópai folyosó országai közötti regionális kooperációra kerülnek megtárgyalásra.
MEGSZŰNT
az ingyenes járat
Február elsejétől megszűnt Tesco és az autóbusz-állomás között közlekedő ingyenes buszjárat. Az autóbusszal -végzett személyszállítás jogszabályi változásai miatt a buszjáratok a többi helyi járathoz hasonlóan csak a meghirdetett helyi tarifával, menetjeggyel, illetve bérlettel vehetők igénybe. A járatok február egytől „C3"jelzés-sel közlekednek óránként az au-tóbusz-állomás, a Dél-Zalai Áruház, a Deák tér, a Balatoni út és a bevásárlóközpont között. A Zala Volán kéri az utasokat, hogy az utazás során szíveskedjenek bérletüket felmutatni, jegyüket érvényesíteni.
''Hequt&i bar, Soméirro sarok, Sarupto Knrirfi
Hiistler Erotic
Show
AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK...
Zala megye közgyűlése 2003. január 31 -én kitüntetéseket adott át.
Zala Megye Díszpolgára címet kapott Rózsás János író, több évtizedes tényfeltáró munkásságáért, a kényszermunkatáborokba hurcolt magyarok sorsának felkutatásáért, az összegyűjtött dokumentumok megismertetéséért. Alkotói Díjat kapott Járási Ildikó képzőművész, kiemelkedő iparművészeti tevékenységéért, a fiatal alkotók nevelésében és a művészet szervezésében végzett magas színvonalú munkásságáért. A Zala Megye Szociális Gondoskodásáért és Gyermekvédelméért díjat Búzás Julianna csoportvezető főnővér érdemelte ki, több mint negyed századon át a fogyatékos személyek ellátásában végzett lelkiismeretes és áldozatos munkájáért. A Zalai Közművelő-désért-díjat ebben az esztendőben Kalydy Jenő nyugalmazott igazgatónak nyújtották át a népi kulturális értékek, hagyományok megőrzéséért, bemutatásáért, aktív közéleti tevékenységért. Zala Megye Ifjúsági Sportjáérl-díjat kapott Bagonyai Attila edző. a sakk-utánpótlás nevelésében kifejteti eredményes tevékenységéért, a Batthyány Kanizsa Kupák színvonalas szervezéséért. Zala Megye Sportjáért nívódíjat adományoztak az ANTS Baseball Club-nak a baseball sportág meghonosításáért, a Nemzeti Bajnokságban és a Kupagyőztesek Európa Kupájában nyújtott kiemelkedő teljesítményért. Közművelődési Nívódíjat adtak át a Kanizsa Csillagai Együttesnek a cigányzene és tánckultúra terjesztéséért. a hagyományok és népviselet ápolásáért. Zala Megye Közszolgá-latáért-díjat kapott Németh József határőr alezredes, a határőrség, az önkormányzatok és az intézmények közötti kapcsolatok kialakításában és fenntartásában végzett kiemelkedő tevékenységéért. A Civil Társadalomért és Ki-sebbségekért-díjat Kardos Ferenc könyvtári igazgatóhelyettesnek nyújtották át, a zalai cigány hagyományok kutatásáért, publikációiért, a cigányság integrációját elősegítő tevékenységéért. Vajda Lajos-díjat vehetett ál Melega István grafikusművész, képzőművészeti alkotásaiért és színvonalas fotográfiai tevékenységéért.
Rozsdatemető
avagy híd a temetőhöz
A Kossuth téri hídon, más nevén a temetői hídon évek óta az állagromlás szemmel látható jelei mutatkoznak. Rozsdásodnak a korlátok, a betonelemeket és az útburkolatot repedések tarkítják. Szakértők véleménye szerint a hibgk kialakulásában nem csak a só, hanem a kivitelezés színvonala is közrejátszott. A járdák felújítása is egyre sürgetőbbé vált. Régi adóság a hídhoz tartozó vizsgálólépcsők kialakítása, ami a híd időszakos ellenőrzési munkáihoz szükséges. A tervezett felújítás közel 10 millió forintba kerül, melynek finanszírozását a tervek szerint a kivitelező cég, az önkormányzat és a Via Kanizsa Kht. végezné.
Helytörteneti tanacskozas megemlékezéssel
Január 27-én a Halis István Városi Könyvtárban tartotta soros ülését a Helytörténeti Tanácsadó Testület. Dr. Károlyi Attila elnök köszöntője után a tagok ismertették a munkatervhez elkészített javaslataikat és azok indoklását. Szemenyey Nagy Tibor és dr. Horváth László az M7-es nyomvonalán feltárt régészeti emlékekből egy városi kiállítás megszervezését javasolja. A kiállítások sorában szó esett a bajcsai vár immár nemzetközi hírű anyagának nagykanizsai bemutatásáról. Harcz Lajos megemlékezett a II. világháborúban harcoló nagykanizsai 9. hadosztályról, mely egyedüliként teljes hadi létszám-
Szolgáltatás, kis hiányosságokkal
Az ember azt gondolná, a „cipőt a cipő boltból"-elv alapján egy szolgáltatónál a szolgáltatáshoz szükséges kiegészítő kellékek is kaphatók. Azt gondolnánk, de messze nem így van. A mostanra már intelligens jelzővel is kiegészült nagyobb postahivatalokban, bár a hivatalos szórólapok szerint bővült a szolgáltatás, a hétköznapi ember gyakran érezheti úgy, hogy a korábban megszokott szolgáltatások kárára. Ki gondolná, hogy egy csomag feladásához se doboz, se ragasztó, se madzag nincs, hogy a levélszerű küldemények feladásához tasakból, esetleg borítékból van hiány. Lehet,
hogy ez csak az év eleji, ünnepek utáni indulás nehézkessége miatt van így, de valószínűleg a postai szolgáltatásokat így csak korlátozottan, de teljes áron élvező ügyfelet ez nem vigasztalja. A többség azért megy oda. hogy küldeményét a szolgáltató segítségével valahová eljuttassa, és nem azért, hogy még a sorból kiállva átrobogjon az írószerboltba borítékért és másik boltba kötözőanyagért. Ha a szabály madzagot, borítékol, és egyéb kellékeket jelöl meg. mint a feladhatóság alapfeltételeit, akkor ezt a szolgáltatónak, nyilván költségért, de biztosítani illene.
ban vett részt az orosz fronton és utolsó magyar csapatként hagyta el a frontvonalat. A 60 éves évfordulóra emlékezve Harcz Lajos kérte a testület támogatását egy II. világháborús emlékmű felállításának elősegítésére. Varga Mária a városról szóló rövid ismeretterjesztő kiadványok megjelentetését tartotta szükségesnek. Többen felvetették Nagykanizsa város honlapjának állapotát, az elmúlt évek fontos történéseinek rögzítését, a többnyelvű honlap gondozásának fontosságát. A tanácskozáson elhangzottak rendszerbe foglalva kerülnek majd a városvezetés elé.
H. GY.
>» ✓ / y
ALLAS • ALLAS • ALLAS
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi I
1 szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Munkakör végzettség Bérezés
(Ft-ban, bruttó)
Asztalos szakirányú 60.000-80.000
Varrónő szakirányú 50.000-65.000
Sertéstelep vezető szakirányú 60.000-80.000
Ács-állványozó szakirányú 50.000-88.000
Burkoló szakirányú 55.000-60.000
Hegesztő (CO ismeret) szakirányú 120.000-200.000
Víz- és gázszerelő szakirányú 50.000-100.000
Vezető elektroműszerész szakirányú 110.000-130.000
Elektroműszerész szakirányú 90.000-110.000
Műanyaggyártó szakirányú 70.000-90.000
Gyorsétkeztetési eladó betanított munkás 52.500-62.500
Társadalombiztosítási ügyintéző érettségi 60.000
Logisztikai beszerző érettségi megegyezés szerint
(angolnyelv-ismeret)
Pénzügyi igazgató főiskola megegyezés szerint
(angolnyelv-ismeret)
Gépészmérnök főiskola v. egyetem megegyezés szerint 1
(angolnyelv-ismeret)
Villamosmérnök főiskola v. egyetem 200.000-300.000
(angolnyelv-ismeret)
1 Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról ZMMK kirendeltségén, 1
1 Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk. Telefon: 93/311 -032 3
I Ügyfélfogadási idő: Hétfő-kedd-szerda: 8-12 és 13 -16 között
| Péntek: 8-13-ig.

2003. február .
FELHÍVÁS
2003. március 8-án 14 órai kezdettel kerül sor a Móricz Zsigmond Művelődési Házban
(Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1.) a hagyományos NAGYKANIZSAI BORVERSENYRE.
A verseny kiírója és rendezője: Nagykanizsa Megyei Jogú Város, Nagykanizsai Hegyközség. Nevezési feltételek: a versenyre azok a bortermelők nevezhetnek, akik a Nagykanizsai Hegyközség területén termett, származási bizonyítvánnyal igazolt szőlőből készített (fajtánként legalább 200-200 liter) borral rendelkeznek és a Város Bora-cím elnyerése esetén (a zsűri által meghatározott áron), hajlandóak a városnak eladni azt. Nevezni írásban 2003. március l-ig Förhénci Horváth Gyula elnöknél - a fajták és a tételszámok megjelölésével - lehet.
A minták begyűjtését 2003. március 4-én és 6-án (előzetes egyeztetés után) a hegybíró és az elnök személyesen végzik. Nevezési díj: fajtánként 1500 Ft, amely tartalmazza az egységes üvegek és dugók árát is. Befizetésének lehetőségéről Pápai György hegybíró gondoskodik.
A bírálat nyílt értékeléssel történik!
A zsűri elnöke: Zilai Zoltán borász, az O.I.V. (Nemzetközi Szőlészeti Borászati Hivatal) Borbíráló Bizottságának tagja.
A zsűri tagja: Bock József borász - Villány; Figula Mihály borász -Balatonfüred, Szőke Mátyás borász - Gyöngyöstarján.
A borverseny fődíjai: „A város fehérbora" és „A város vörösbora" cím elnyerése. A borverseny díjai: minden résztvevő emléklapot, a díjazottak díszoklevelet és értékes emléktárgyat kapnak.
A díjakat a helyszínen, a fődíjakat pedig 2003. április 25-én, a város napja rendezvényen, a Hevesi Sándor Művelődési Központban adjuk át. Minden további információért forduljanak Förhénci Horváth Gyula elnökhöz!
NAGYKANIZSAI HEGYKÖZSÉG 8800 Nagykanizsa, Jakabkuti utca 86.
Telefon: 20/9193-308, fax: 310-266
ÚJABB TELEPÜLÉSEK ÖRÜLHETNEK A GÁZNAK
Tavaly nyáron indult el az a beruházás, melynek nyomán négy zalai és hét somogyi településen kezdődhetett meg a gázvezetékek lefektetése. Zalában Belezna, Liszó, Nemespátró és Surd csatlakozott a gázprogramhoz, és múlt pénteken Nemespátróban sor kerülhetett a településen oly sokak által régóta várt ünnepélyes gázlánggyújtásra. A festői környezetet még csodálatosabbá tette a sűrű hóesés. Gilicze Sándor polgármester köszöntőjét követően beszédet mondott Göndör István ország-
A különböző önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és városi intézmények gazdálkodásának átvilágítására munkabizottságokat hozott létre Litter Nándor. A munkabizottságok feladatairól kérdeztük a polgármestert:
- Hét munkabizottságot hoztunk létre, akik segítik a hivatalt abban a munkában, hogy megfelelő költségvetés jöjjön létre. A felkért szakemberek között főleg önkormányzati képviselők és a hivatalban dolgozó kollégák vannak, mert az a meggyőződésem, hogy a hivatal munkatársai rendelkeznek azzal a tudással, hogy ezt a feladatot megoldják. A munka elkezdődött decemberben. A hét munkacsoport a város működésének gyakorlatilag minden területét felölelve munkálkodott azon, hogy ne az úgynevezett fűnyíró-elv szerint alakítsuk ki az általunk elképzelt költségvetést. A mi elméletünk az volt, hogy alapos elemzés, vizsgálódás után nézzük meg minden egyes szervezetnél, társaságnál és az önkormányzathoz tartozó intézménynél, hogy milyen keretek között folytathatják működésüket 2003-
gyűlési képviselő, Bali József, a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács Területfejlesztési Irodájának igazgatója és Nagy Imre, a beruházás kivitelezését végző DB-Gáz Kft. vezetője. Dr. Hóbor Erzsébet, a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője beszédét követően került sor a fáklyagyújtásra, majd Schmidéliusz Zoltán lelkész megáldotta a lángot. A hivatalos program záróakkordjaként Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő pohárköszöntőjére került sor.
Sz. M.
ban. A költségvetés konszolidációja érdekében a következő területek átvilágítása volt szükséges: az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok költségtakarékos működtetése; az oktatási, kulturális, szociális és egyéb intézmények struktúrája és gazdálkodása; vizsgáltuk a kincstár működését, a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés helyzetét, foglalkoztunk energiaügyekkel, vagyonhasznosítással és a költségvetés finanszírozásának problémájával. Most kezdődnek meg az egyeztetések, eljutottunk oda, hogy finanszírozható állapotba hozzuk a költségvetést. A munkabizottságok gyakorlatilag befejezték a munkájukat, a költségvetés összeállítását felügyelő, irányító bizottság beépítette az egyes albizottságok elképzeléseit a költségvetésbe. Összeállt egy anyag, amit megkezdtünk a frakciókkal egyeztetni, illetve a bizottságok elé fogjuk vinni. A hivatalt érintően is megtörténtek ugyanezek a vizsgálódások. az elemzéseket, a költségcsökkentéseket végrehajtottuk, mint minden más intézménynél.
B.Zs.
INTÉZMÉNY-KIALAKÍTÁS
A január 28-ai közgyűlés megtárgyalta a Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének kialakítása, végleges címzett támogatási igény benyújtására tett előterjesztést. A közgyűlés az elmúlt év áprilisában hozott határozatával döntött a Szakosított Szociális Intézmény kialakítása tárgyában címzett támogatási igény benyújtásáról. A végleges címzett támogatási igényt február 12-ei határidővel kell benyújtani. A Belügyminisztérium értesítése szerint a benyújtott címzett támogatási igények közül a „városi kórház „E"- és „B"-épület rekonstrukciója" és a „Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének kialakítása az Űrhajós-óvodában" beruházás a kedvezményezettek közé került. Az intézmény jelenleg a kórházi beruházással érintett „E"-épületben üzemel ideiglenes jelleggel, melyet a kórházi munkaterület átadásáig, 2003. augusztusáig feltétlenül ki kell költöztetni. Az intézmény ideiglenes és végleges elhelyezésével összefüggő, egyéb önkormányzati feladatok határidőhöz kötött ütemtervét (épület kijelölés, átalakításhoz szükséges források mértéke stb.) a márciusi közgyűlésre kívánják a testület elé terjeszteni.
B. Zs.
FIDESZ-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Cseresnyés Péter, a Fidesz helyi vezetője múlt heti sajtótájékoztatóján a következőket mondta el:
- Az iskolaügy komolyabb indulatokat fog kiváltani. A kormány átgondolatlan intézkedésinek egyik bennünket közvetlenül ugyancsak érintő része az oktatás területén alakult ki. Sajnos. Nagykanizsán is valószínűleg oktatási intézmények bezárására, és óvodai csoportok megszüntetésére kényszerül az önkormányzat. Mi az oka ennek? A kormányzat a választási kampány során jó néhány ígéret azonnali teljestlését helyezte kilátásba, amennyiben megnyeri a választásokat. (100 napos ígéretek). Ezen ígéretek beváltása során nem u jó szándék vezette őket. hanem a „Hatalom" megszerzése és az 1994-95-ös időszakhoz hasonló gazdaságpolitikai tehetetlenség vezetett egy nagyon rossz helyzet kialakulásához ez év telére. Kiosztottak egy csomó pénzt, de annak fedezetét nem biztosították, bizonyos esetekben például az önkormányzatok vakarhatják a fejüket, miként tudják teljesíteni a kormány ígéreteit. Városunkban ez azt jelenti, hogy máshonnét kell elvenni pénzt ahhoz, hogy az iskolákat működtetni lehessen és emellett még iskola bezárása, óvodai csoportok megszűnése, vagy óvoda bezárása is várható. Tehát, amint kiderült, a kormány mások pénzére alapozva ígérgetett, majd a bajban magukra hagyta az önkormányzatokat. most a múlthoz hasonlóan „segélyezésben" látja a helyzet megoldását.
A NAGYATAD ES VIDEKE ö TAKARÉKSZÖVETKEZET
ti
Kffiaflr értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2003. február 1-től változtatja betét- és hitelkamatait.
fit
BŐVEBB TAJEKOZTATASTEGYSEGEINKBEN!
Igazgatóság
BEFEJEZTÉK AZ ELŐKÉSZÍTÉST:
TÁRGYALÁSSOROZAT ELŐTT A KÖLTSÉGVETÉS
2003. február .

Kié a „Miénk"?
77
Az elmúlt hétvégén rendhagyó eseményeknek lehettek tanúi azok, akik figyelemmel kísérték a Zalai „A Nostru" (Miénk) egyesület rendezvényét. A hétvégi események hűen tükrözik, Nagykanizsán gondok vannak.
- A Zalai „A Nostru" egyetlen legitim elnökségi tagjaként mondhatom, hogy: az egyesület kettészakította a nagykanizsai cigányságot - mondta a hétvégi történések kapcsán Orsós Vendel. - Az elnök és az elnökhelyettes mellett olyan erők kezdtek felsorakozni, akik a cigányság megosztottságára törekedtek az egyesületbe jelentkező, de még felvételt nem nyert személyek, elsősorban kanizsai romák ellenében. Az elnökség jogköre lett volna, hogy a belépési nyilatkozatok alapján döntsön az 52 új tag felvételéről, ám erről a jogköréről az alapszabállyal ellentétesen lemondott az elnök és az elnökhelyettes, ezt a jogot a
taggyűlésre akarták áttestálni. Ezzel részben a felelősséget akarták áthárítani, másrészt a taggyűlést úgy hívták össze, hogy csak azok legyenek jelen, akik az előbb említett személyek számára megfelelő döntést tudnak hozni. A belépési nyilatkozatok törvényszerű bírálata esetén meg kellett volna indokolni, miért utasítják el egyes emberek belépését, a taggyűlés - véleményük szerint - indok nélkül dönthetett volna. Ahhoz képest, hogy ezt az egyesületet eredendően a cigányok jogaiért hozták létre, önmagát hazudtolta meg, hiszen a romák jogait taposták sárba. December 12-től hivatalosan, jogilag ügyvezető elnöke volt az. egyesületnek, de a múlt hét végén lemondott az elnök, Molnár Jenőné és az elnökhelyettes. Nagy József György.
Lapunk információi szerint az elnök másnap visszavonta lemondását.
BEÍRATÁS ELŐTT
Litter Nándor polgármester január végétől látogatja végig azokat az oktatási-nevelési intézményeket, amelyeket vélhetően érintenek majd a közművelődés racionalizálási törekvései. Az első fórumra Bajcsa városrészben január végén került sor, ahol elhangzott, az önkormányzat költségcsökkentés szempontjából vette számításba városrész óvodájának bezárását. A jelenlegi tervek szerint jövőre a 14 érintett kisgyermeket kisbusszal szállítanák a kiskanizsai óvodába. A városrész lakói tiltakoztak az önkormányzat elképzelése ellen, úgy vélik, a városrész már amúgy is nagyon elhanyagolt, nem értik, miért akarják még az óvodát is elvenni tőlük. A fórumon elhangzott, az önkormányzat ismét átgondolja a Bajcsát érintő kérdéseket, és ismét lesz mód a párbeszédre is. Február 3-án a Péterfy Altalános Iskolában
esik majd szó az oktatás elképzelt jövőjéről, 4-én a Corvinóvodába terveztek fórumot, ám ez elmaradt. Február 10-én a Zemplénbe, 11-én a Kiskanizsai Altalános Iskolába hirdettek meg hasonló programot. A Corvin Utcai Óvodába tervezett fórum kapcsán olvasóink levelet juttattak el szerkesztőségünkbe. Mint írják, gyermekeik védelmében, és egy még jó intézmény megóvása érdekében szólnak. Mint szülők leginkább a korrekt tájékoztatást hiányolják, azt, miért nem tudhatnak meg lényeges adatokat arról az intézményről, ahová gyermekük jár. Nem hiszik, hogy ez csak az óvodai rendszer belügye. Nem szeretnék, írják a szülők, hogy úgy szavazzon erről a kérdésről a közgyűlés, hogy az aznap eléjük terjesztett összefoglaló adatok szerint teszi ezt, mit sem tudva a részletekről.
SARFELHORDAS, KÖZTERÜLET-RONGÁLÁS
Építési munkálatokból származó nagy mennyiségű sárfelhordás történt a város keleti és déli részén a múlt héten. Az eseteket a bejelentéseket követően a környezetvédelmi felügyelet munkatársai kivizsgálták, amelynek eredményeként az elkövetők felszólításra kerültek, az utak letakarítása is megtörtént.
Szintén bejelentésre tartottak helyszíni szemlét a közterület-felügye-let munkatársai a belvárosban. Az elkövetőt, aki a hóolvadást követően a fellazult talajszerkezetben, zöldterületen gépjárműjével maradandó kárt okozott, a bírság kiszabása mellett az eredeti állapot helyreállítására is kötelezték.
FELKÉSZÜLÉS AZ ÁNTSZ-NÉL
A tavalyi év végén, amikor az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja elfogadásra került a parlament által, még csak találgatni lehetett, hogy melyik egészségügyi szervezetnek milyen konkrét feladatokat kell majd ellátnia. Az elmúlt néhány hét sok kérdésre választ adott már e téren.
Szabálytalanul parkolók
Az elmúlt két hétben félszáz esetben volt kénytelen eljárni szabálytalanul parkoló autó tulajdonosával szemben a közte-rület-felügyelet. A legtöbb szabálysértés a városközpontban fordult elő, a megállni és várakozni tilos táblákat hagyták figyelmen kívül a gépjárművek tulajdonosai, de szép számmal akadtak olyanok is, akik a mozgássérültek számára fenntartott parkolókat vették igénybe, jogtalanul.
EGYENRUHÁS PARKOLÓŐRÖK
A kedvezőtlen gazdasági helyzet ellenére is megteremtik annak lehetőségét a VIA Kanizsa Kht.-nál, hogy a közeljövőben egyenruhát kapjanak a parkolóőrök. Gáspár András, a társaság ügyvezetője elmondta, egyetért azzal, hogy akik a közt szolgálják, egyenruhát viseljenek, megkülönböztethetők legyenek. Hogy milyen lesz majd a kanizsai parkolóőrök egyenruhája, még a jövő titka, mint ahogy az is, teljes egyenruhát kapnak-e majd, vagy csak ruházatuk egyes elemeiben jelenik meg az egységesség.
- Milyen feladatok hárulnak az ANTSZ-re? - kérdeztem az ÁNTSZ kanizsai intézetének vezetőjét, dr. Búzás Juditot.
- Folyamatosan kell képeznünk dolgozóinkat, hogy az egyre tornyosuló feladatoknak eleget tudjunk tenni. Még gyorsabb reagálásra lesz szükség közegészség ügyi-járvány-ügyi tekintetben, és több feladat hárul ránk a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogramban megfogalmazott feladatok közül. A talajszennyezettség és az azbesztszigetelések vizsgálata nagy hangsúlyt kap, akárcsak a tanulók biológiai allergénekkel való kapcsolata - például a kémiaszertárakban. Tovább folytatódik a parlagfű-mentesítési akció, de az ezzel kapcsolatos betegforgalmi adatok is elemzésre kerülnek ezután. A cél az, hogy egyértelművé váljanak az ok-okozati összefüggések. Sajnos, még ma is a lakos-
ság jelentős hányada messze elkerüli a szűrőprogramokat. így ezen a téren is rengeteg tennivalónk lesz. A munkahelyeken történő egészségfejlesztés egy újabb fejezet, és természetesen a dohányzás, a drog, az. alkohol elleni küzdelem is tovább folytatódik. Az elkerülhető halálozások, megbetegedések, fogyatékosság megelőzése érdekében a koszorúérés agyérbetegségek okozta megbetegedések, illetve halálozások visszaszorítása, a daganatos megbetegedések visszaszorítása, a mentális betegségek megelőzése valamint a mozgásszervi betegségek csökkentése további feladatokat ró ránk. Az AlDS-prevenciót sem szabad levenni a napirendről. Az év közben a felettes szervek által indított országos, akciók során pedig a gyors adatszolgáltatás és az ellenőrzések tartoznak majd valószínűleg a hatáskörünkbe.
Sz. M.
KEPVISELOIFOGADOORAK
O SAJNI JÓZSEF, a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános Iskolában. 17.00-18.00 óráig a Ligetvárosi Óvodában fogadóórát tart. S SZÁNYINÉ KOVÁCS MÁRIA, a 11. választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első csütörtökén 17 órától 19 óráig fogadóórát tart a Bolyai János Általános Iskolában.
FELHÍVÁS
CIVIL SZERVEZETEKNEK
Napjainkban - a multimédia korában - elengedhetetlen az internet adta lehetőségek kihasználása. Nagykanizsa város honlapjának tartalmi és formai megújítása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy több, pontosabb információt biztosítson a városban és a világ más részén élő érdeklődők számára. A jól működő, információban gazdag honlap nagymértékben hozzájárul a városról alkotott pozitív kép kialakulásához.
A honlapon ingyenes bemutatkozást biztosítunk a civil szervezeteknek is. Nagykanizsán működő civil szervezetek jelentkezését várjuk, a szervezet nevének, elérhetőségének (postai és e-mail cím, telefon, telefax, weblap - ha van) feltüntetésével, tevékenységi körének rövid, néhány mondatos bemutatásával.
Jelentkezni lehet levélben a Polgármesteri Kabinet címén (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy a samelmonika@nagykanizsa.hu e-mail címen „Honlap-civil szervezetek" megjelöléssel.
Litter Nándor polgármester
MOBILTELEFONIA
Egyre terjednek a zsebbe, ruhába. táskába rejthető aprócska ke-tyerék, amelyek formájuknál, szolgáltatásaiknál, áruknál fogva az élet minden területén 10 évestől száz évesig státusszimbólummá váltak. Mindenkinek van, ha kell, ha nem, használja is mindenütt, ha kell. ha nem. A divathullám a legfiatalabb nemzedéket is kezdi becserkészni, hiszen lassan már az iskolák alsó tagozataiban is kell szólni az óra elején, hogy a mobilokat kérik kikapcsolni. Ha a figyelmeztetés elmarad, előfordulhat, hogy az óra kellős közepén, éppen a melléknevekről való okítás idején megszólal a maroknyi ketyere, s a kisdiák, feledve mindent, helyet és időt, kabátjához szaladva néhány percnyi csevelyt folytat. A gyerekek és sajnos a felnőttek többsége sem tudja, mit hogyan illik, kell az új divathullámban, így aztán gyakran akadnak kellemetlen szituációk. A tanerők egyike-másika elkobozza a maroktelefont, s csak a szülőnek tartott kioktatást követően adja vissza. mások ennél durvábbakra is ragadtatják magukat, mondván a hordozható kommunikációs eszköz nem iskolakellék, így jobb, ha otthon, de legalább a táskában ki-
kapcsolva marad. Vannak oktatási intézmények, ahol a házirend, illetve az iskola SZMSZ-e tiltja a mobiltelefont, másutt csak utalás van rá. Az oktatási intézmények többségében csak a gyerekek mobilhasználatát szabályozzák, a felnőttekről azt feltételezve, tudják, mit lehet, illik, és mit nem. (Ellenpélda biztosan erre az esetre is akad). Bizonyára vannak olyan szituációk, amikor a telefon ottléte fontos. Egyet is érthetünk vele, ha a gyermekért időre, egy programot követően el kell menni, valóban szóljon haza, ne induljon el egyedül színház, edzés, vagy különóra után. Nem baj, ha vele van, ha bulizni megy, de talán magyarórán. tesiórán nem kell, hogy ott legyen. Annál inkább sem, mert az üres öltözőben, a felügyelet nélküli ruhatárban megtörténhet a baj, és lába kelhet a drága pénzen vett kütyünek. Aztán meg lehet kutatni, ki volt a hibás. A diák, aki a kabátjában, táskájában, az öltözőben hagyta, a szülő, aki gyermekét erre a lehetőségre nem figyelmeztette, netán az intézmény, vagy a pedagógus. A kérdés költői, de tanulságos. Esetek százával akadnak, és az okos ugyebár más kárán tanul.
CSAK TISZTA FEHÉRNEMŰBEN
KALAND A SZUPERMARKETBEN
Egy kedves ismerősöm tanulságos történetét szeretném megosztani önökkel, nem titkolt szándékom az, hogy mindany-nyian okuljunk az esetből. Az idős hölgynek nemrégiben dolga akadt a keleti városrészben, s mert a vártnál korábban érkezett, gondolta, benéz a szupermarketbe. Ha már arra járt, bevásárolt néhány holmit, aztán a pénztárhoz vonult. Fizetett annak rend-je-módja szerint, majd a kocsit barátnőjére hagyva a mosdó felé indult. Dolga végeztével, mint előtte, ismét átkelt az illemhely előtti kapun, és a kapu biztonsági rendszere működésbe lépett. Az idős hölgy először zavarodottan nézett végig magán, hiszen semmi új holmi nem volt nála, és bemenetkor a kapu nem jelzett. Abban a pillanatban előkerült a biztonsági őr, aki máris bűntényt szimatolt, így aztán újra és újra átküldte a hölgyet a kapun. A kapu csipogott, a hölgy pedig kutatta, mi is az, ami működésbe hozza a szerkezetet. Először a táskáját adta át, a kapu hallgatott, aztán egyenként a nála lévő személyes tárgyakat, a kapu hallgatott. Aztán átkelt maga is, a kapu csipogott. A közelállók közül többen nevetve, mások talán rossz szemmel vizsgálták, a mind kétségbe ejtőbb jelenetet. Már a biztonsági őr is egyre biztosabb volt, itt csak bűntény esete foroghat fenn, a hölgy vagy ruhái alatt rejtegeti a lopott holmit, vagy a testnyílásaiba dugta. Az idős hölgy jött-ment, a kapu vijjogott, a büféasztaloknál lévő fiatalok
mind hangosabban röhögtek. Az idős hölgy most már ruhadarabjait adogatta át egyenként a kapun. A kabátnál, a sapkánál a kapu hallgatott, ám a mellényről hamar kiderült ő a ludas, rajta a csipogtató ketyere. A biztonsági őr megnyugtatta az esetet hallótávolságból figyelemmel kísérő kollégáit, nem kell a segítség, nem kell a hölgyet az irodába vinni, és levetkőztetni. A rejtély csak részben oldódott meg, hiszen az eset lezártakor csak annyi derül ki, mi hozta működésbe a kaput. Azt sem a biztonsági őr, sem az idős hölgy nem tudta meg, hogyan is keriilt-ke-rülhetett a biztonsági kütyii a hölgy ruhájára. Magyarázkodás jelleggel elhangzott ugyan, hogy már máskor is történt hasonló eset, és hogy az ifjabb generáció rossz ízű tréfájáról lehet ezúttal is szó. Azt nem sikerült megtudni, hogyan is juthatnak hozzá a tréfálkozók a kiityükhöz. Ez az eset viszonylag könnyen, a szeméremérzet, és a becsület sérülése nélkül oldódott meg, de mi történt volna, ha a hölgyet ismerősei szeme láttára az irodába rángatják, ha ruháiból szégyenszemre vétlenül kell kibújnia, mert a rendszer legalább egy helyen rosszul működött. Erkölcsi kárát ki térítette volna meg? Még szerencse, hogy az idős hölgy, megtapasztalván az élet más, megannyi fura dolgát, annyival nyugtázta az esetet, legközelebb már nemcsak az orvoshoz vesz föl tiszta fehérneműt, hanem a szupermarketbe is.
D. É.
2003. február 6.
TAVASZ NAP EURÓPÁBAN
„NAGYKANIZSAI HOZOMÁNY"
Magyarország 2004-ben csatlakozik az Európai Unióhoz. Az EU-tagság lehetőséget ad az országnak a felzárkózásra a jelenlegi tagállamokhoz; egyedülálló történelmi fordulópont. A csatlakozást segítő céllal alkotta meg a kormány kommunikációs stratégiáját, melynek egyik meghatározó része az ún. „Hozomány-program". A program lényege, hogy minden magyarországi település - köztük Nagykanizsa is - meghatározhatja azt az elemet, amivel hozzájárul Európához, az európai kultúra gazdagításához. A „hozomány" lehet konkrét tárgy, épület, a település híres szülöttje, népszokás, alkotóközösség, bármely helyi nevezetesség.
A „nagykanizsai hozományra" várjuk magánszemélyek és szervezetek javaslatait, ötleteit, melyeket a Polgármesteri Hivatal címére postán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ) vagy e-mailen (feheradam@nagykanizsa.hu) kérünk eljuttatni. A legötletesebb javaslatokat tárgyjutalommal díjazzuk.
Litter Nándor
polgármester
EU-csatlakozás: esélyek és kihívások
Magyarország évtizedeken át csupán kívülről figyelhette, amint a kontinens nyugati felén élő nemzetek mind szorosabbra fűzik együttműködésük szálait, a polgárok életszínvonala tovább javul, és korábban egymással háborúban álló népek megteremtik a tartós béke alapjait. A kezdeti szén- és acélközösség - elsősorban a politikai akaratnak és a társadalmi támogatottságnak köszönhetően - idővel egységes belső piaccá fejlődött. Az Európai Unió létrehozta a közös valutát, lebontotta a belső határokat, és kiépítette a külső határok védelmét. Az európai egység úgy jött létre, hogy nem veszélyeztette a nemzetek
identitását, nyelvük és kultúrájuk megőrzését. Az Unióban egységesen szabályozzák ugyan például az erőművek szennyezőanyag-kibocsátásának mértékét, vagy a ketreces tojótyúk tartásának körülményeit, ám a szabályokat a tagállamok közösen alkotják.
Magyarország számára az 1990-es évek elején nyílt meg az európai uniós tagság elvi lehetősége. A rendszerváltás megteremtette a szabad értékválasztás esélyét, a magyar külpolitika önállóságát. E sorsfordító - változással együtt született meg a széles körű politikai és társadalmi konszenzus: Magyarország fontos célja az Európai Közösség teljes jogú tagjává válni.
AZ UNIÓ FELE, A „KAPU" ELŐTT
PÉNZ EU-RA
A Dráva-Mura Eurorégió Kht. a Nagykanizsai Kereskedelmi Kamarával partnerségben pályázatot nyert 13.765 EUR összegben, az Európai Bizottság delegációja által hirdetett „Bővítési kommunikációs stratégia" című pályázat keretein belül. A nyertes pályázat címe „Hang-Adat-Kép". A projekt során EU bővítési fórumnapok valósulnak meg az eurorégió területén, „Unió a gyakorlatban, hétköznapi életben". „Korábbi bővítések tapasztalatai", „Határon átnyúló, regionális együttműködések előnyei". „Kulturális identitás az EU-ban", „Életminőség javulása", valamint a „Kis- és középvállalkozókat támogató politika" témákban.
A pályázat fontos része az euro-regionális karikatúra-verseny, melynek témája az EU-bővítés, annak előnyei és kihívásai.
Európa legnagyobb együttműködési projektje az UNIÓ, ahol az egységes szabályokat a tagállamok közösen alkotják, és azokat az Unió összes (jelenleg tizenegy) hivatalos nyelvén bárki elolvashatja. Magyarország valószínűleg 2004. május elsején az Európai Unió teljes jogú tagjává válik, s ezzel részévé válunk a világ legnagyobb belső piacának.
A belépés fő előnyei közé tartozik a felzárkózás esélye, a béke, biztonság és stabilitás. Az EU tagjai közösen szervezik meg a külső határok védelmét. a szervezett nemzetközi bűnözéssel szembeni hatékonyabb fellépést. Az egységes belső piac átlátható módon szabályozza a gazdasági szereplők tevékenységét, a tovább bővülő piac pedig növekvő keresletet és termelékenységet tesz lehetővé. A gazdasági növekedés munkahelyeket hoz létre, megteremti az életszínvonal növelésének, a nyugdíjak emelésének lehetőségét. Az elmaradottabb tagországok és térségek számára biztosítja a felzárkózás lehetőségét. Egyenlő versenyfeltételeket, egyenlő esélyeket teremt.
A nyilvánvaló előnyök mellett tisztában kell lennünk azzal, hogy a globá-
lis fejlődés kedvezőtlen hatásait Európa sem tudja elkerülni, de az integráció kiterjesztésével jelentős mértékben képes azt ellensúlyozni.
A közösségi szabályok nagy részének átvétele EU-tagság nélkül is összhangban áll a magyar érdekekkel. Átmeneti rendelkezések is könnyítik a felzárkózást, hiszen a csatlakozás pillanatában Magyarország még nem, vagy nem teljes mértékben lesz képes az EU-jogszabályok alkalmazására. A szabályok azonnali és teljes alkalmazása esetén ugyanis egyes ágazatok, illetve a költségvetés számára nehezen elviselhető terhet jelentene, vagy idő kell a megvalósítására (pl.: a szennyvízkezelés, az ivóvízminőség, a hulladékgazdálkodás vagy az utak tengelyterhelése, vágóhidak, vasúti közlekedés, takarékszövetkezetek alaptőke-köve-telménye, éttermi/közétkeztetési szolgáltatások, a távfűtés és a háztartási tüzelőanyagok csökkentett áfa-szint-je). Az EU elismer bizonyos magyar sajátosságokat, történelmi hagyományokkal bíró termékeket és technológiákat (pl.: tokaji borok kén- és illósav tartalma, a tokaji palackforma, 2,8 százalékos zsírtartalmú tej, bérszeszfőzés
Pénteken délelőtt a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nagykanizsa irodájában a középfokú oktatási intézmények vezetői, szabad-idő-szervezők egyeztettek a Tavasz Napja rendezvényhez kapcsolódás lehetőségeiről. Szó esett a programokon való részvétel lehetőségeiről, a várható rendezvényekről. A programon a résztvevők megegyeztek a későbbi egyeztetések időpontjáról is.
rendszere). Vannak azonban olyan területek is, ahol a jelenlegi EU-tagál-lamok igényeltek átmenetet. Az EU-tagok közvéleménye például aggódik a bővítés bizonyos hatásai és kockázatai miatt (például a munkaerő szabad mozgásával kapcsolatban), Számunkra azonban fontos a másik pénzügyi kérdés, az Uniótól nyerhető támogatás, hiszen az biztosítja Magyarországnak a felzárkózási esélyeket. Többfelé kell szétosztani az amúgy is korlátozott uniós forrásokat, mert a most csatlakozó országok fejlettségi szintje jelentősen elmarad az EU-átlagtól, ami a kibővülő Unión belül csökkenti az átlagos fejlettségi szintet. A világgazdaság növekedésének megtorpanása is (recesszió) kedvezőtlenül befolyásolta a bővítés költségvetési kereteit.
Nekünk, magyaroknak a jövőben már nem kell pusztán átvennünk a „nyugati", uniós szabályokat, hanem azokat közösen alakítjuk ki és fogadjuk el. Alakíthatjuk az európai politika fejlődését, beépíthetjük a sajátos magyar szempontokat. Európa újraegyesül, Magyarország tízmillió állampolgárának közös teljesítményével az európai integráció teljes jogú tagjává válik.
Kiállítás és konferencia
A múlt héten az európai uniós csatlakozással kapcsolatos stratégia részeként, kiállítást és konferenciát rendeztek a városunkban. Á Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) valamint a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara közös rendezvényét a helyi kamara titkára, Solii Károly nyitotta meg. A minisztérium részéről Gérnyi Gábor főosztályvezető előadásában a kis- és középvállalkozások integrációs felkészítésének kérdéseivel foglalkozott. Az előadó az újdonságok közül kiemelte az adókedvezményeket, az adómentes tartalékképzést, a speciális hitelkonstrukciókat, a Széchenyi-kártya kibővítését, a mikrohitel-programot és a hitelgarancia intézményének rendszerét. A csatlakozási folyamatban fontos elemet képeznek majd a 150 kistérségben tartott - az adott térség jellegzetességeire, problémáira fókuszált - gyakorlati kérdésekre választ nyújtó konferenciák, egyeztetések. A pályázatokhoz is segítséget kívánnak nyújtani a kamarák bevonásával.
Magyar Dániel, a Pannon Gazdasági Kezdeményezések koordinátora a Nyugat-Dunántúl helyzetét elemezte. Előadásában hangsúlyt kapott e régió alacsony K+F szintje. A klaszterek közül az autó. a fa- és bútoripari, a termál-, az elektronika- és a gyümölcsklaszterek működéséi hozta fel pozitív példaként. Kompaktul-Emília, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közgazdasági és képzési igazgatója a kamarákra váró feladatokról tartott tájékoztatást. Előadását követően megnyitották azt a vándorkiállítást, ami kél napig az európai uniós kiadványok eddig legteljesebb választékát tárta az érdeklődők elé. A bemutatott könyvek, prospektusok, tanulmányok egy részéhez ingyen is hozzájuthatnak az érdeklődők.
H.GY.
NEMZETI MÚLTTAL AZ EURÓPAI JÖVŐÉRT
Magyarország 2003. évének, az ország népe sikerének kulcsa, hogy az áprilisi népszavazás jó eredményt hozzon, hogy megerősítse azt a szándékot, hogy Keletről Nyugatra fordulva visszatérjünk Európába. A külpolitika legyen egységes, az EU-csatlakozás érdekében ne érintsék a belpolitikai viszályok - tolmácsolta a kormány elvárását Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter kanizsai sajtótájékoztatóján.
Remélik, hogy Magyarország jókedvűen, nagy arányban fog a
csatlakozásra szavazni, hiszen a csatlakozással a magyar tehetségnek teret tud adni az ország és Európa.
- Mi, magyarok a jövőről döntünk a jelenben, ezt kell felismernünk a voksunk leadása előtt. A nemzeti múltunk az európai jövőnket teremtheti meg, ha ma jó irányba folytatjuk azt az utat, amelyet a rendszerváltáskor mi magunk jelöltünk ki magunknak. Mert a ''89-90-es években már eldöntöttük, hogy nem a keletet, hanem a nyugatot, Európát választ-
juk. Az unióba egy modern Magyarországnak kell belépnie és megvetnie a lábát, ez pedig akkor lesz lehetséges, ha egy jól informált polgár, egy információs társadalmat építő ország lesz egyenjogú tagja az európai közösségnek.
Az informatikai és hírközlési tárca pályázatokat hirdetett, melyeknek fő célkitűzése az ennek a célnak megfelelő rendszerek és kiművelt fők csatasorba állítása. Mint a miniszter elmondta, rendkívül nagy volt a pályázási kedv,
egymilliárd forinttal meg is növelték a kiosztható pénzmennyiséget. A Deák-év és a Neumann-év során - 2003-ban - rendezvénysorozatokkal emlékezik és készül fel a kormány és az ország egésze arra a korszakra, amelyben teljes jogú polgárok élhetnek már európaiként európaiságukkal. A tervek szerint a Millenárison már jövő év májusától várja látogatóit a Jövő Háza, amely a technika, az informatika és a számítástechnika csodáit mutatja meg és teszi használhatóvá a jövő embere részére.
A város közgyűlése az EU-csat-lakozással kapcsolatos feladatokra készülve három munkacsoportot hozott létre. A Projekt Előkészítő Munkacsoport vezetője, Litter Nándor polgármester a feladatokról elmondta:
- Szeretnénk, ha a város és a térség eredményesen tudna felkészülni az EU-s csatlakozásra. Ha
sikeresek akarunk lenni, ezt a munkát több ágon kell folytatni. Gyakorlatilag három ágat azonosítottunk. Egyik a kommunikációs feladatok. a másik a projektekkel való felkészülés a csatlakozás időpontjáig. a harmadik pedig az önkormányzati rendeletek átalakítása az EU-s normáknak megfelelően. A feladatok gondozására három teamet hoztunk létre, erre kaptunk felhatalmazást az önkormányzati testülettől. A munkacsoportok kiválasztották a leghangsúlyosabb célokat. Ezek között szerepel: gazdaságfejlesztés - logisztikai szolgáltatóközpontot, és az ehhez kapcsolódó részterületek. így a közlekedési hálózat, a különböző regionális centrumok létrehozása, informatikai fejlesztések. A humánerőforrás-fejlesztést kiemelt feladatnak gondoljuk, főleg a főiskolai rendszerünk és a képzés továbbfejlesztése szerepel ezek között. Fontosnak tartjuk a település-rehabilitációt, hiszen ha a városban körülnézünk, nagyon sok olyan épület van, amire ráférne a korszerűsítés. Ezt össze szeretnénk kapcsolni a műemlékvédelemmel és az örökségvédelem-
erősíti az a tény. hogy az országos kommunikációs programon belül az Európai Uniós Közalapítvány és a különböző kormányzati szervek úgy képzelik el az országos kommunikáció szervezeti felépítését, hogy a térségekben a megyei jogú városok, illetve a megyék vállalják fel ezt a feladatot. Megtárgyaljuk a térségben lévő 28 önkormányzattal, és velük együtt szeretnénk egy olyan programot kialakítani, ami biztosítani fogja, hogy a mi területünkön a népszavazás eredményes lesz, és mindenki megfelelő információval rendelkezzen. Fontosnak tartjuk a generáló szerep felvállalását, úgy gondoljuk, nagyon szoros együttműködést kell kialakítani a városban mindenkivel, hogy egységes kommunikációs arculatot tudjunk mutatni. A felkészülés harmadik blokkját jogharmonizáció címen lehetne összefoglalni. Jelen pillanatban nagy lemaradások vannak - nem a város oldaláról -. mert még nem kaptuk meg a kormányzattól azokat a rendeleteket, melyek alapján a rendeletalkotásunkat át kell gondolnunk. Ha megkapjuk, gőzerővel elindulhat a belső szabályok, rendeletek átalakítása. A kommunikációs munka támogatására a kormány kiír egy pályázatot, ahol a megyei és a megyei jogú városi önkormányzatok támogatást tudnak szerezni a kommunikációs munka magasabb színvonalú elvégzése érdekében - mondta befejezésül Litter Nándor polgármester.
B. Zs.
mel. Fontosnak tartjuk a települési életminőség javítását, ezen belül a buszmegállók és várók, parkolók, zöldterületek, játszóterek, a közlekedéshálózat felújítását, uszodafejlesztést, forgalomtechnikai korszerűsítést és közlekedés átszervezést. Elképzeléseink szerint talán sikeres
várását. A nyolcadik projekt a szociális (háttér) gazdaság címszó alatt főleg egészségkultúra programokat tartalmaz. Első ülésünket követően kijelöltük a projektgazdákat, akik a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kidolgozott projekt struktúrában fogják
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tanácstermében ülésezett az EU Kommunikációs Munkacsoport. A napirendek között tárgyaltak az elkövetkezendő időszak rendezvényeiről és meghallgatták Blasszauer János prezentációval összekapcsolt tájékoztatóját a Tavasz Nap Európában címet viselő programról.
lehetne az a projekt, ami a régióban tematikus vásárok, vagy vásárközpont létrehozását célozná meg. Gondolunk a kistérségre, a város vonzáskörzetére, az utak és egyéb közműrendszerek fejlesztésére. Fontos projektnek tartjuk az energiaracionalizálást, illetve a megújuló energiák működésünkben történő mostaninál sokkal hatékonyabb el-
feldolgozni ezeket a témákat. A fentiekben felsoroltakat a Nagykanizsán megnevezésre került 52 projektből válogattuk ki, és a város életére a legnagyobb hatással bírnak. Természetesen közgyűlés elé fogjuk vinni, és kérjük a testület tagjainak egyetértését. Fontosnak tartjuk az EU-s csatlakozással kapcsolatos kommunikációs feladatainkat. Ezt
2003. február .

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
Temetkezési helyek használati díja
(1) Sírhelyváltás 25 évre: Bruttó Nettó Áfa
a) Tripammer utcai temető I. terület 50.400 Ft 45.000 Ft 5.400 Ft
II. terület 22.400 Ft 20.000 Ft 2.400 Ft
III. terület 8.400 Ft 7.500 Ft 900 Ft
sírhelymegújítás I. terület 22.400 Ft 20.000 Ft 2.400 Ft
b) Kiskanizsai temető 14.000 Ft 12.500 Ft 1.500 Ft
c) Palini temető 13.440 Ft 12.000 Ft 1.440 Ft
d) Bajcsai temető 8.400 Ft 7.500 Ft 900 Ft
e) Bagolai temető 8.400 Ft 7.500 Ft 900 Ft
f) Fakosi temető 8.400 Ft 7.500 Ft 900 Ft
g) Miklósfai temető 11.200 Ft 10.000 Ft 1.200 Ft
h) Korpavári temető 8.400 Ft 7.500 Ft 900 Ft
i) Sánci temető 11.200 Ft 10.000 Ft 1.200 Ft
j) Gyermeksírhelyek (egységesen) 2.240 Ft 2.000 Ft 240 Ft
Kettős sírhelyváltás esetén a használati díj összege a fentiek kétszerese.
(2) Urnafülke-váltás 10 évre 16.800 Ft 15.000 Ft 1.800 Ft
Urnasír-váltás 10 évre 16.800 Ft 15.000 Ft 1.800 Ft
Urnasírbolt-váltás 20 évre 31.250 Ft 25.000 Ft 6.250 Ft
(3) Sírbolthely-váltás 100 évre személyenként 37.500 Ft 30.000 Ft 7.500 Ft
4x37.500 Ft = 150.000 Ft
(4) Hamvak szétszórásához hely biztosítás 5.600 Ft 5.000 Ft 600 Ft
Az 1. bekezdés szerinti temetkezési területek
1. terület kegyeleti park, A, A1, B, C, F, 1-10 tömbök
II. terület 12-17, 18-23, 24-29, 32-37 tömbök
III. terület 23/A, 30, 38, 39, 44-48 tömbök
J Ravatalozó használati díja
A ravatalozó használati díja temetésenként
a) Tripammer utcai temető 14.000 Ft 12.500 Ft 1.500 Ft
b) Kiskanizsai temető 8.960 Ft 8.000 Ft 960 Ft
c) Palini temető 8.960 Ft 8.000 Ft 960 Ft
d) Bajcsai temető 6.720 Ft 6.000 Ft 720 Ft
e) Bagolai temető 7.840 Ft 7.000 Ft 840 Ft
f) Fakosi temető 5.600 Ft 5.000 Ft 600 Ft
g) Miklósfai temető 8.960 Ft 8.000 Ft 960 Ft
h) Korpavári temető 7.840 Ft 7.000 Ft 840 Ft
i) Sánci temető 6.720 Ft 6.000 Ft 720 Ft
Szombati napokon a használati díj összege a fentiek kétszerese. A
Egyéb szolgáltatások díja
(1) Egyéb szolgáltatások díja:
a) síremlékállítás területhasználati díja 7.500 Ft 6.000 Ft 1.500 Ft
b) sírboltállítás területhasználati díja 15.625 Ft 12.500 Ft 3.125 Ft
c) síremlék- vagy sírboltfelújítás
területhasználati díja 7.500 Ft 6.000 Ft 1.500 Ft
d) az a), b), c) pontokban nem sorolható
területhasználati díja 2.500 Ft 2.000 Ft 500 Ft
(2) Egyéb tevékenység díja:
a) sírhely kijelölése 1.120 Ft 1.000 Ft 120 Ft
b) nyilvántartás vezetése 1.120 Ft 1.000 Ft 120 Ft
Közműdíj 1.250 Ft 1.000 Ft 250 Ft
A ZAJ ES REZGES ELLENI VÉDELEM
A mai világunkban egyre nagyobb szerepet kap a környezetvédelem eddig kicsit háttérbe szorult területe, a különböző zajok és rezgések elleni védelem.
Zajkibocsátásnál van, amikor negatív hatása fel sem tűnik, mert az érzékszerveink számára nem zavaró mértékű, mivel már megszokottá vált. esetleg mértéke vagy jellege nem haladja meg azt a szintet, mely fölött negatív hatásként érzékelnénk. Ilyen lehet például a közlekedési zaj, vagy valamilyen állandó, alacsony zajkibocsátási szintű zajforrás által keltett, alapzajnak minősülő zajterhelés. Ezek a hatások is lehetnek károsak a szervezetre, mivel állandó jelenlétük folyamatos, tudat alatti idegrendszeri megterhelést jelent. Jó példa erre az éjszakai közlekedési zaj, mely az alvást, pihenést nem gátolja ugyan, de megakadályozza a szervezet és az idegrendszer kellő mértékű regenerálódását. Az ilyen, hosszú időn keresztül kifejtett folyamatos, kis mértékű káros hatás kevésbé érzékelhető és kimutatható. Környezetvédelmi szempontból is a legtöbb problémát a közlekedési zaj okozza, mely az egyre növekvő forgalom miatt már a kisebb települések központi részein is folyamatos, határérték feletti zajkibocsátást eredményezhet. Az ilyen jellegű zajterhelés mértéke rendkívül nehezen és nagy költséggel csökkenthető. A káros rezgések problémája is elsősorban a közlekedésből származtatható, sok településen jelent gondot a központi részeken áthaladó tehergépjármű-forgalom által keltett rezgésterhelés.
Jobban kezelhető, és esetleg már a prevencióra is lehetőséget adó probléma a könnyen körülhatárolható, egyedi zajforrások esete. Ezek általában nagyobb zajkibocsátással rendelkeznek, mint az állandó, szinte alapzajként funkcionáló közlekedési zaj. Ilyen lehet egy-egy rendezvény, vagy hangosító berendezés zajkibocsátása, esetleg valamilyen ipari létesítmény által keltett zaj.
A zaj és a rezgések elleni védelem kérdéseit is az előző részekben már tárgyalt, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2002. (VI. 6.) számú rendelete szabályozza, mely a hatályos kormányrendelettel összhangban tartalmazza a zaj- és rezgésvédelem elveit, valamint az egyes határértékeket. A város közigazgatási területe zajkibocsátási határérték szempontjából övezetekre van osztva, mely megegyezik a város mindenkor hatályos rendezési tervében meghatározott övezeti besorolással. Eszerint az egyes övezetekben más-más határértékek vannak megállapítva annak megfelelően, hogy a terület .jellege mekkora határértéket enged meg. Az éjszakai (22-06 óra) és a nappali (06-22 óra) időszakra is más értékek vannak megállapítva, melyek közül az éjszakai értelemszerűen mindig alacsonyabb. Négy övezetet különböztetünk meg: 1. Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület ki jelölt része, fokozottan védendő terület, valamint intézmény és sportterület. 2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), vegyes terület laza beépítéssel. 3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület sűrű, városias beépítéssel. 4. Gazdasági és ipari terület lakóépületekkel és zajtól védendő intézményekkel vegyesen. A határértékek az l-es számú besorolásnál a legalacsonyabbak, míg a 4 -esnél a legmagasabbak.
A következő részben a különböző zajkibocsátók szerinti határérték-besoro-lásról. valamint a zajhatárérték-mérés gyakorlati megvalósításáról adunk tájékoztatást.
Közterület-felügyelet
mmmmmsmm.
SZABAD TEMETOVALASZTÁS
A vonatkozó rendeletek, szabá- szolgáltatások (ravatalozó stb.) mi-
lyok szerint az állampolgárnak jogá- nőségbeli eltérése, másrészt a társa-
ban áll a temetőválasztás, vagyis ság által az adott sírkertre fordított
Nagykanizsán a VIA által üzemeltett összegek különbözőségéből adódik,
temetők bármelyikébe kérheti az vagyis a díjban megjelenik mennyit
érintett, vagy hozzátartozója a teme- fordított a társaság az adott temető
tést. Mint a legutóbbi közgyűlésen felújítására, karbantartására. A teme-
szó esett róla, különbségek vannak tés költségeit befolyásolja, hogy az
az egyes temetőkben a temetői szol- állampolgár melyik temetőben kéri
gáltatások díjai között. Gáspár And- örök nyugalomra helyezését, ezzel
rás, a VIA Kanizsa Kht. ügyvezetője együtt a Tripammer utcai temetőben
elmondta, a különbségek oka részben több temetés történik éves szinten,
az adott temetőben nyújtható temetői mint a többi sírkertben együtt.
2003. február .
BUSZDOBÁLÓK
^f^ví^sí-V BSSSSSIÍS: §§§1131 SS .. .. §
Érezhetően csökkent az utóbbi időben a buszok belső kialakítását késsel, pengével befolyásolók száma, de a rongálások száma, mint a Zala Volán Rt.-nél megtudhattuk, nem változott. A rongálásokban minőségi változások következtek be, az ülésfelhasogatás helyét átvette a festékspray, egy új, újabb rongálási mód. Evekkel ezelőtt nagy port vert fel az úgynevezett vonatdobálás, amelynek meglétéről az utóbbi időben nem hallani, de kialakult az új forma, a buszdobálás. A menetrendszerűen közlekedő járatokat rejtélyes okokból jégtömbökkel, hógolyóval, és kövekkel dobálják meg, kockáztatva ezzel a közlekedés biztonságát, és jókora károkat okoznak a közlekedési vállalatnak is.
Ha Ön cégünknél új pénztárgépet vásárol, egy 200.000 Ft összértékű kedvezményre jogosító kártyát kap, melyet felhasználhat Samsung háztartási és szórakoztató-elektronikai termékek vásárlása esetén.
1992-ben még közel 18 millió utas vette igénybe a Zala Volán Rt. helyi járatos szolgáltatásait Nagykanizsán, tudhattuk Horváth Ferencnétől, a Zala Volán Rt. helyi járatos üzemének vezetőjétől. A következő, ''93-as évben 2,3%-os növekedést mutattak a statisztikák. Az 1994-es évben már mutatkozik csökkenés, az akkori 22-es és 3l-es járat útvonalán jelentős utaslétszám-visszaesés volt tapasztalható, Ligetvárosban számos üzem, gyár megszűnése tehető erre az időre. Ebben az évben a 92-es adatokhoz képest 7,3%-os volt az utasszám-csökkenés. A következő évben újabb, közel két százalékos csökkenést regisztráltak a statisztikák, ekkorra az éves utasszám 16,2 millióra esett vissza. 1996-ban sem változott a tendencia, újabb 3,2%-kal csökkent a tömegközlekedést igénybevevők száma. Ebben valószínűleg a cégeknél történt leépítések hatása érzékelődik, hiszen az összes vonalon csökken az utasok száma. 1997-ben folytatódik a tendencia, igaz csak 1,7 százalékos csökkenés mutatható
ki. A következő évben csak fél százalékkal esik a buszozók száma, azt sejthetnénk, a csökkenés megáll, de a következő év rácáfolt erre, hiszen az utasszám csökkenése a következő évben ),6%. 2000-ben két ezrelékkel csökken a buszozók száma, a következő évben ismét 1,2 százalékos a csökkenés, tavaly pedig 9 ezrelék volt. A tíz év alatt összességében 15%-kal csökkent a tömegközlekedést igénybevevők száma, vagyis 2,5 millió utassal kevesebben utaztak helyi járattal. Amíg nem lesz a városban komoly mértékű munkahelyteremtés, utasszám-növekedés nem várható. A bérletek fajtáit illetően is átrendeződés történt. Az egyvonalas bérletek számában drasztikus csökkenés következett be, átrendeződés történt az összvon-alas bérletek javára. A városhoz csatolt, úgynevezett peremkerületekből, előszeretettel választják a polgárok a tömegközlekedési eszközöket, mint az egyéni utazást, legalábbis ezt mutatják a vásárlási eredmények. A hagyományos értelemben vett városi uta-
zóközönség jelentősen csökkent, csak a téli, hideg időszakban mutatható ki némi növekedés. Tavasszal, nyáron a potenciális utazók többsége gyalogol vagy kerékpározik. A polgárok folyamatos elszegényedése tetten érhető a tömegközlekedést igénybe vevők számának drasztikus csökkenésében, állítják a Volánnál. A diákbérletek számában enyhe mértékű növekedés tapasztalható, a szülők még áldoznak gyermekeik utaztatására. A nyugdíjasok száma folyamatosan csökken, ennek oka részben a jogszabályi változásokban keresendő. A nyugdíjkorhatár változásával nyugdíjasbérletet kevesebben vehetik igénybe, mint korábban. Nő azoknak a száma, akik ingyen utaznak, de ez nem jelenti azt, hogy az állam többet térítene meg a vállalatnak. A térítés mértéke a jegyárusításból, bérleteladásból származó bevételekhez kötött. A bevételek 15,5%-a az árkiegészítés Nagykanizsa esetén. Minél kevesebb a bevétel, annál kevesebb a kompenzáció.
Utazó alkotások
Vélhetően nem kerülnek majd galériákba azok az al- | kotások, melyeket ismeret- | len művészek a házak falait J megunván most már a buszokra készítenek. Mint a Volánnál megtudhattuk, a névtelen alkotók, vagy inkább rongálok már nemcsak a menetrendszerűen közlekedőjárművek külső borítóját látják el lelkük kórrajzaival, hanem a belsejüket is, I utazás közben. Egészen el- I gondolkoztató, mi vezérel I valakit, hogy buszozás köz- § ben előrántsa a festék- I sprayt, és a helyi járat deko- 1 rálásába kezdjen, miközben | utastársai ruházatát, testi ép- I ségét fenyegeti. A ruhákon, I kiegészítőkön keletkező fol- 1 tokért egyébként az utazási 1 vállalat nem vállal felelős- I séget, mert a kár működési I tevékenységükön kívül eső 1 okokból következett be, egy 1 harmadik személy által. Jo- | gilag ez így is van rendjén, 1 hogy ki vonható felelőssé- 1 gre a festékes holmikért, ar- | ról a Ptk vonatkozó szabá- | lyai tájékoztatnak.
2003. február .
AMSUNG
^sárúsiked*^
ÖSSZÉRTÉKBEN
Számítás- és Irodatechnikai Szaküzlet - Szervíz
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 3. Tel: (20) 9649-930 E-Mail: pontmi@chello.hu
HÜ F! XIR ODA GÉP KFT. V_
Tehetséges kanizsaiak
A Hevesi Sándor Művelődési Központ emeleti előterében múlt szombaton került sor a tehetséges kanizsai főiskolások és egyetemisták kiállításának megnyitójára. Jármai Gáborné rajztanár és Kustár Zsuzsa iparművész tanítványai: Csepella Dóra, Hegedűs Zsuzsanna, Henke Zsófia, Kókai Máté, Kósz Lívia, és Szakony
Zsófia művészi színvonalú alkotásait az érdeklődők február végéig csodálhatják meg. Dezső Ferenc megnyitóját követően a Gitár-trió kellemes játékát hallgathatta a szép számban összegyűlt közönség. A kiállítást a Körösi Csorna Sándor Altalános Iskola 6.a osztályosainak Robinson-ház kollekciója egészíti ki.
Tudósklub a HSMK-ban
Hivatalos nevük nincs, a Tudományos Kutatók Nagykanizsai Egyesülete nevet választotta magának a 22 fős létszámú társaság -kaptuk az információt dr. Horváth György tanártól. A közismertebb nevén. Tudósklubként szereplő szellemi műhely tagjai minden hónap második keddjén találkoznak a HSMK Felnőtt Klubjában. Együttlétük hosszú évekre nyúlik vissza. Kezdetben az Akadémia Bizottság pécsi kihelyezett tagozatához tartoztak, és ott is tartottak előadásokat. Ez a forma időközben megszűnt, ám ők úgy döntöttek, hogy alkalmanként összejönnek. Évente 20 előadást tartanak, illetve hallgatnak meg. Fontos számukra az együttlét, a kutatási eredményeik közkincsé tétele. Azon is gondolkodnak, miképpen lehetne írott formában úgy közkincsé tenni, mint pl. a Honismereti füzeteket. Az előadások nyitottak, bár különösebben nem reklámozzák ezt. Részidőszakokra dolgozzák ki a programjaikat, felkérésre különböző előadásokat, előadás-sorozatokat tartanak. Ilyen sorozat volt a 15 éves múltra visszatekintő ún. Ifjúsági Akadémia a dr. Mező Ferenc Gimnáziumban, majd ezt követően több szakközépiskolában. Az előadásokra a Templom téri iskola tanulóit is behozzák. A közeljövő programjaiban szerepel a sormási ásatások megtekintése. Érdeklődési körük mellett évfordulókhoz is kapcsolódnak az előadások témái. Szerepel bennük többek között nyelvészet, színháztörténet, közigazgatás-történet, földrajz, ásatás, hadtörténet, néprajz. A következő hónapokban lesz geológiai térképezéssel kapcsolatos előadás, a Kis- és Nagykanizsa társadalmi csoportjai a XIX. sz. első felében a nem nemes népesség összeírása alapján, továbbá lesz szó a rendszerváltásról, és a szín szimbolikáról a székely népbailadákban.
B.Zs.
CZINKIORTRUN VARÁZSLATOS VILÁGA
Virágok, gyümölcsök akvarelleken
Czinki Ortrun akvarellfestő képeiből nyílt kiállítás a Trend Art Stúdiógalériában. Németországból a zalai Kendlimajorba költözött kerttervező-mérnök alkotásain a növényvilág felnagyított és leegyszerűsített virágai, gyümölcsei tárulnak a látogatók elé. Szép, letisztult, világos forma és színvilága harmóniát sugároz. Czinki Ortrun akvarell- és merített papírra megálmodott képei, egy derűt sugárzó optimista ember hitvallásával a természet mikrokozmoszába csalogatnak. Az ember szinte késztetést érez, hogy valamennyi képével feldíszítse lakását, hiszen ezek az akvarellek többet jelentenek tárgyak szolgai másolásánál. Napi hitet, reményt és megerősítést meríthet belőle a szemlélő. Ha létezik színterápia - és miért ne létezne -akkor elmondhatjuk, hogy Czinki Ortrun képei ennek tökéletes keretet adnak.
H.GY.
Alapítványi bál a ,, Batthyány "-ért - tizedszer
Január 25-én, szombaton rendezte a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola a „Batthyány Középiskoláért'' Alapítvány bálját a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola bálteremmé varázsolt tornacsarnokában. Immár hagyománnyá vált ez a rendezvény, immár tizedik alkalommal vehetett részt az iskola sok támogatója a jótékonysági célzatú zártkörű estélyen. A nagykanizsai Junior Dixiland Band nyitózenéje után Mayer Ferenc
igazgató és Litter Nándor polgármester köszöntötte a közönséget, majd a Princess műsora, Kuzma Renáta és Péter táncospár latin formációja színesítette a programot. A bálon a tánchoz a Lord Együttes és Tábori Imre szolgáltatta a zenét. A bál bevétele az iskola tanulóinak külföldi és belföldi tanulmányútjait, a tehetséggondozás támogatását és az eszközfejlesztést szolgálja elsősorban. Köszönet érte minden támogatónak.
BLG
- íL: 1 I
Egy rektor, egy pedagógus, egy csapat
A Thúry György Kereskedelmi Szakközépiskola diákjainak műsorával vette kezdetét a Kreatív Klub idei díjkiosztó ünnepsége. A hangulatos műsort követően Márkus Ferenc tanár a magyar művelődéstörténet évszázadait átfogó „utazásán" vettek részt a meghívott vendégek. Márkus tanár úr előadása - mint mindig - kivételes élményt nyújtva, vezette fel a bensőséges, emelkedett hangulatú díjkiosztó ünnepséget. Ezt követően Cseke Zoltán, a Kreatív Klub vezetője átadta a 2002-es év Kreatív díjait. Az „Az Év Kreatív Embere" a rektorok rektora, dr. Gaál Zoltán lett. A Veszprémi Egyetem rektora, a Magyar Rektori
Konferencia elnöke a kanizsai felsőoktatásért tett fáradhatatlan munkájának elismeréséül vette át a Kreatív díjat. Lengyák István peda-gógus-népművelő, '' Nagykanizsáéit végzett több éves, sokoldalú tevékenységét „Az Év Kreatív Menedzsere" díjjal ismerték el. Egy civil önszerveződés, a Ryno Gála hagyományteremtő ötletének és kivitelezésének elismeréseként részesült „Az év Kreatív Közössége" kitüntetésben, melyet a szervezők nevében Kollonay Zoltán vett át. A Kreatív Klub „Örökös Tiszteletbeli Tagjá''-i sorába Márkus Ferencet választották.
H.GY.

2003. február .
♦ 2003. január 27-re virradóra egy garázsba hatoltak be ismeretlen tettesek, miután kitörték az ablakot. Az épületből motorfűrészt, s egy rakodógépről vezértömböt tulajdonítottak el az ismeretlen tettesek, mellyel kb. 320.000 forintos kárt okoztak a tulajdonosnak.
♦ Egy óra múlva két fiatalkorú lány próbált egy drogériából fizetés nélkül távozni. Előállításuk során elismerték, hogy a város területén már öt üzletben sikerrel jártak, itt buktak csak meg.
♦ Az éjszaka folyamán négy birkának vágta el a torkát valaki egy juhakolban, kettőt el is vitt, így 200.000 forintos kárt okozott.
♦ 14 óra 10 perckor egy buszmegállóban várakozott az a két fiatalember, akit a járőrök igazoltattak. A férfiaknál 20 darab eredeti csomagolású mobiltelefont találtak, amelyek eredetéről néki tudtak hitelt érdemlően nyilatkozni, ezért őket előállították, meghallgatták, illetve a házkutatást sem kerülhették el. Állításuk szerint a telefonok egy komáromi telefongyárból valók, ők azonban ezeket már úgy vették egy ismeretlentől.
♦ Szerdán virradóra egy személygépkocsi tűnt el a tulajdonos háza elől. Az autó délután fél háromkor
meglett, nyitott ajtókkal és csomagtartóval állt 10 kilométerrel távolabb.
♦ Csütörtökön délután a rossz bizonyítvány miatti elkeseredésében szeretett volna egy 17 éves fiatalember véget vetni az életének. Keresztbe feküdt a sínekre, ám a vonat még szerencsére meg tudott állni, így sérülés nem történt. A fiút kórházba szállították.
♦ 3l-re virradóra egy családi ház udvarán leállított autó hátsó üvegét törték ki ismeretlen tettesek, majd kb. 500.000 forint értékű számítástechnikai eszközzel gazdagabban távoztak a területről.
♦ Szombatra virradóra ablakbetörés módszerével jutottak be egy kanizsai lakásba ismeretlenek. A sértett otthonából rövid kutatás után 85 ezer forinttal gazdagabban távoztak. Szintén illetéktelenek jártak abban a családi házban, ahonnan 50 ezer forint értékben vittek el arany ékszereket, parfümöt.
♦ 19 óra 55 perckor egy lakás riasztója jelzett egy biztonsági cégnél, akik a helyszínre érkezve már nem találtak senkit sem. A lakásból viszont eltűnt a lap-top, a fényképezőgép. a videokamera, így a házigazdának 800.000 forintos lopási kára keletkezett.
A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság munkatársai a város területén két körözés alatt álló személyt is elfogtak a szerdai nap folyamán.
Még kora reggel, a járőrök igazoltatták, majd fogták el D. Cs. nagykanizsai lakost, aki el-, len a Zala Megyei Bíróság Büntetésvégrehajtási Csoportja adott ki elfogatóparancsot, mivel nem vonult be szabadságvesztésének letöltésére. A férfit a rendőrök átadták a körözést kibocsátó szervnek. 14 óra körüli időben pedig a kapitányság bűnügyi osztályának munkatársai fogták el Zalaegerszegen azt a 20 esztendős nemessándorházi férfit, aki ellen szintén elfogatóparancs volt érvényben. Őt a Soproni Rendőrkapitányság körözte lopás elkövetésének alapos gyanúja miatt. A férfit őrizetbe vették.
A helyszín közelében fogták el a Nagykanizsai Rendőrkapitányság gyorsan kiérkező munkatársai azt a két pacsai férfit (egyikük 32, másikuk 26 esztendős), akik egy gelsei építkezési területről egy kb. 180.000 forint értékű fa villanyoszlopot kíséreltek meg eltulajdonítani. Alig 500 métert tudtak csak megtenni Wartburgjukkal (tetején a villanyoszloppal), amikor a rendőrség a helybeliek segítségével elfogta őket. Az oszlopot tőlük lefoglalták, majd visszaszolgáltatták tulajdonosának.
A Nagykanizsai Rendőrkapitányságon a két pacsai fiatalember ellen lopás vétség elkövetésének alapos gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak.
Jc hallani!
Hallásgondozó és hallókészülék szalon nyílt Nagykanizsán, a Bazár Udvarban !
digitális és hagyományos hallókészülékek, hallásvizsgálat hallást segítő eszközök (telefon, óra) minden termék TB támogatott; közgyógyellátásra ingyenesen is !
vit
_
8800 Nagykanizsa, Fő u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 14-17h. 1062 Budapest, Andrássy út 76. Tel: (1) 311-5058
Hozza magával a hirdetést, s vásárláskor ajándékot adunk !
♦ Lakások, Üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
♦ A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
♦ Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
Tisztelt
Per/Patvar!
2002. szeptemberébe n visszaköltöztem a szüleimhez, a gyermekeimmel. A férjem megvert, durva volt. Nem hagyott se nekem, se a gyerekeknek békét. Egy ilyen veszekedés alkalmával szabályosan elmenekültünk otthonról. Most a közös lakásunkban egyedül a féljem él. Vannak problémák is, mert nem fizeti a közös költséget.
Én rendeztem a hátralékot, mert nem akarok problémát. Megindítottam a válást a bíróságon.
A békéltető tárgyalás után kértem, hogy adják vissza nekem a lakást meg a gyerekeknek, a férjemet tiltsák ki onnét. A férjem mondta, hogy nem költözik ki, mi ha akarunk, menjünk vissza. A napokban felhívott telefonon, hogy ügyvédett fogadott, aki megmondta neki, hiába kérem a lakást, én költöztem el. Legfeljebb arra van jogom, hogy visszaköltözzek és vele együtt lakjak. Ha én tudtam volna vele élni, akkor nem váltam volna el tőle.
Kérem, mondják meg, hogy mit csinálhatok.
„tanácstalan" jeligére.
Tisztelt Asszonyom!
Kétségtelen van arra lehetőség, hogy a bíróság a házastársak közös tulajdonában vagy közös bérletében lévő lakásnak a használatát megossza, ha azt a lakás alapterülete, alaprajzi beosztása és helyiségeinek a száma lehetővé (eszi. Nem osztható azonban meg a lakás használata, ha a házastárs korábbi magatartására figyelemmel a közös használat a másik házastárs, vagy a kiskorú gyermek érdekeinek a súlyos sérelmével jár.
Önnek kell azt bizonyítania, hogy a közös lakást nem önként, a visszatérés szándéka nélkül hagyta el. Az elköltözése a házastársa összeférhetetlen, durva, tettlegességig fajuló magatartásának a következménye, ami nem csak maga felé, hanem a gyermek felé is megnyilvánult. Legalábbis én így értelmezem a levelét.
A bíróság a bizonyítási eljárás lefolytatásának eredményeként hozhat olyan döntést, hogy a lakás kizárólagos használatára ''Önt jogosítja fel a gyermekekkel. Önnek tehát megfelelő bizonyítékokkal kell kérelmét alátámasztania az eljárásban.
dr. Stepán Annamária ügyvéd
Február 8., szombat
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 SMS 09.05 Gyerekeknek! 12,10 Heti mozaik 13.00 Egy nap -egy szó 13.05 Útravaló 13.15 ... az én váram... 13.50 Fogadóóra 14.20 A kölcsönkapott föld 14.50 Gaia 15.20 Századunk 15.50 PoliTour 16.20 Androméda 17.05 Texasi krónikák 18.35 Luxor-show 19.50 Híradó este 20.05 Dilibuli 21.00 A tehetséges Mr. Ripley 23.20 Híradó 23.30 Madonnával az ágyban
RTL KLUB
06.00 ValóVilág 06.30 Ünnepnaptár 07.00 Kölyökklub 09.45 Disney rajzfilmek 10.30 Drágám, a kölykök (már megint) összementek! 11.25 Csak egy szavadba kerül! 11.30 Ötletház 11.55 Csak egy szavadba kerül! 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.40 Barátok közt - A kezdetektől 15.10 Airwolf 16.10 Nyomoz a páros 18.00 Limonádé 18.30 RTL Klub Híradó 18.55 Fókusz Plussz 19.25 ValóVilág 20.20 Vízözön 22.05 Heti Hetes 23.10 RTL boxklub 0.00 Baby Blues 0.25 Híradó
TV2
06.00 Gyökereink 06.30 h/2 matiné 08.30 Fox Kids 10.45 Szupersztárok 11.15 Bébilesen 11.40 Vadvilág 12.30 Totalcar 12.55 Az ifjú Indiana Jones kalandjai 13.55 Játszd újra az életed! 14.50 Lucky Luké 15.45 Dawson és a haverok 16.40 Csillagkapu 17.30 Rex felügyelő 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Tea 20.00 Big Brother - A döntés 22.30 Drágán add a halálod! 0.25 Az utolsó ügy 02.00 Amerikai gladiátorok 03.10 Vers
KANIZSA TV
00.00-06.30 Lapozó 06.30 Krónika 06.40 Körjárat 07.05 Mese 07.10 Jelkép Katolikus 07.20 Kulturális hírmagazin 07.45 Jövő 7 08.10 Sport 08.20 Krónika 08.30 Lapozó 09.00 Érzékszerveink - a látás -HTV 09.30 Különjárat -zenei magazin - HTV 10.00
Thalassa-HTV 10.30 Szentföldi szent helyek üzenete -HTV 11.00 Thalassa - HTV 11.30 Zöld út - természetvédelmi magazin - HTV 12.00 Lapozó 16.30 Szippancsok -gyermekrajzfilm-sorozat -HTV 17.00 "A cimbalom lisztje - a szolnoki városi TV filmje - HTV 17.30 TV mozi: Halhatatlan légiós - magyar film (88 p.) 19.00 Sajt 19.30 Turisztikai Magazin - HTV 20.00 A kék bicikli - francia filmdráma 6/6. - HTV 21.00 A serfőző - dán tévéfilm sorozat 12/6. - HTV 22.00 Bencze-show - HTV 22.30 Képes recept - HTV 23.00-24.00 Lapozó
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Galéria 10.00 Főtér 10.55 „így szól az Úr!" 11.05 A pápák története 12.05 Úton 12.30 Delta 13.00 Mindentudás Egyeteme 13.50 Alexandra Dávid Neel, a felfedező 14.40 Örömhír 15.10 Szent István vándorlás 15.40 Autóbontó 16.05 Elsőkézből 16.30 A nagy csapat 2 18.25 Híradó este 18.45 Sporthírek 18.55 Hét 19.50 NÉVshowR 21.40 Szubjektív objektív 22.10 Telesport 23.10 Híradó 23.20 Sorskérdések 0.00 Héthatár
RTL KLUB
06.00 ValóVilág (ism.) 06.30 Az internet csodái 07.00 Kölyökklub 10.00 Top of the Pops 10.25 Csak egy szavadba kerül 10.30 Hihetetlen, de igaz! 11.30. Receptklub 11.55 Csak egy szavadba kerül! 12.00 Híradó 12.10 Ötletház 12.40 Jack és Jill 13.35 Simlis Jack, a karibi szuperkém 14.00 Nehéz napok a Föld nevű bolygón 14.55 Trükkös hekus 16.05 Sólyomasszony 18.30 RTL Klub Híradó 18.55 ValóVilág 20.55 Harly Davidson és Marlboro Man 22.45 BeleValóVilág 23.10 Híradó 23.25 Fókusz portré 23.55 Országház 00.25 Hihetetlen, de igaz
TV2
06.00 Reggeli gondolatok 06.30 Állatkert a hátizsák-
ban 07.00 Tv2 matiné 08.30 Fox Kids 10.40 Egyről a kettőre 11.00 Bébilesen 11.30 Utazás Gasztronómiában 10.00 Csillagközi szökevények 12.55 Herkules 13.45 Sandokan 14.45 Száguldó Vipera 15.40 Légi zsaruk 16.35 Walker, a texasi kopó 17.30 JAG 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 James Bond - Polipka 22.30 Promo Sapiens 22.35 Az aranygyapjú legendája 00.05 Propaganda 00.35 Ágnes, az Isten báránya 02.25 Vers
KANIZSA TV
00.00-06.30 Lapozó 06.30 TV mozi: Halhatatlan légiós - magyar film (88 p.) 08.00 Sajt 08.30 Lapozó 09.00 Érzékszerveink - a hallás -HTV 09.30 Biztonsági zóna -HTV 10.00 Képes recept -HTV 10.30 Szentföldi szent helyek üzenete - HTV 11.00 Thalassa - természetfílm-so-rozat-HTV 11.30 Szentföldi szent helyek üzenete - HTV 12.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Forog az idegen - HTV 17.30 Kapocs 17.50 Észak-ma-gyarországi kirándulás II. rész - a „Megjöttünk" sorozatból 18.20 TV-mozi: Dalolva szép az élet - magyar film (95 p.) 19.30 Gazdasági hírmagazin - HTV 20.00 Cartouche - francia kalandfilm - HTV 22.00 Zöld út -környezetvédelmi magazin -HTV 22.30 A helyi televíziók műhelyéből - HTV 23.00 -24.00 Lapozó .
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárvilág 05.50 NAPKELTE 10.05 Önök kérték! 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 San Francisco utcáin 13.55 Roma magazin 14.25 Domovi-na 14.55 Trendhagyó 15.20 Egy nap - egy szó 15.25 Kérem a következőt 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropezban 17.30 Hírek 17.50 Navigátor 18.10 A klinika 19.00 Frédi és Béni 19.30 Híradó 20.05 Kék fény 21.05 24 21.50 Midnight Lady 22.20 Hétfő este 23.00 Egy nap - egy szó 23.10
Telesport 24.00 Az Ikea és ami mögötte van 00.55 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 ValóVilág 06.30 Reggeli 09.00 Recept Klub 09.10 Terra Nostra 10.00 Top Shop 11.00 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Országház 13.40 Játékzóna 14.20 Oisney-rajzfilm 14.45 Csak egy szavadba kerül! 14.50 Recept Klub 15.00 Játékzóna 15.15 Doktorok 16.10 Testpercek 16.15 Miami Vice 17.10 Mónika 18.05 Találkozások 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.50 Kickboxharcos 6. 23.30 BeleValóVilág 24.00 Szent Johanna 01.50 Híradó 02.05 Autómánia
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Propaganda 06.35 Jó reggelt Magyarország! 07.15 Lazac 08.50 Latin szerelem 09.45 Családjogi esetek 10.35 Teleshop 11.30 A dadus 12.00 Vad angyal 12.50 Három papa és egy baba 14.30 Kapcsoltam 14.55 Yago 15.50 Melrose Place 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Elmondom Brother 19.45 Szeret, nem szeret 20.00 Big Brother 21.20 Az oroszlánok földje 23.20 Big Brother Élő 23.50 Jó estét, Magyarország! 00.35 A gyémántbányák sötét titka 01.35 EuroGÓL! 02.05 Profiler - A pszi-chozsaru 03.05 Aktív 03.45 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Kapocs 08.25 Mese 08.30 TV-mozi: Dalolva szép az élet - magyar film (95 p.) 09.40 Észak-Magyarország II. - a „Megjöttünk" sorozatból 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Pécsi Bőrgyár - múlt és jelen - a Pécs TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyer-mekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával - HTV 18.30 Mese 18.35 Házban ház körül 19.00 Krónika 19.10 Sport 19.20 Jelkép - adventista 19.30 Települési hírmagazin-HTV 20.00 Körjárat-a pénteki adás ismétlése
20.25 Krónika 20.35 Gazdasági hírmagazin 21.00 A profi - francia akciófilm -HTV 23.00-24.00 Lapozó
Február 11., kedd
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárvilág 05.50 Napkelte 09.00 Dallas 10.05 Az érintetlen Ausztrália 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.00 Parlamenti napló 14.00 Srpski Ekran 14.25 Unser Bildschrim 14.55 Európa Galéria 15.20 Egy nap -Egy szó 15.30 Gusztáv 15.40 Élesben 16.30 Keresztény élet 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó 17.50 Navigátor 18.10 A klinika 19.00 Frédi és Béni 19.30 Híradó 20.05 Nem csak a 20 éveseké a világ 21.00 Tilos a szerelem 22.45 Kedd este 23.25 Egy nap - Egy szó 23.30 Panoráma 00.05 Az eltűnt holttest 01.25 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 ValóVilág 06.30 Reggeli! 09.00 Recept Klub 09.10 Terra Nostra 10.00 Top Shop 11.00 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Fókusz portré 13.40 Játékzóna 14.20 Disney-rajz-film 15.45 Csak egy szavadba kerül! 14.50 Recept Klub 15.00 Játékzóna 15.15 Doktorok 16.10 Testpercek 16.15 Miami Vice 17.10 Mónika 18.05 Találkozások 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.50 Féktelen száguldás 23.30 BeleValóVilág 24.00 XXI. század 00.30 Gypsy 03.00 Híradó
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Segíts magadon! 06.35 Jó reggelt Magyarország! 07.15 Lazac 08.50 Latin szerelem 09.45 Családjogi esetek 10.35 Teleshop 11.30 A dadus 12.00 Vad angyal 12.50 Danielle Steel: Apu 14.30 Kapcsoltam 14.55 Yago 15.50 Melrose Place 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Elmondom Brother 19.45 Szeret, nem szeret 20.00 Big Brother 21.15 Kommandóbázis 23.20 Big Brother 23.50 Jó
estét, Magyarország! 00.35 Aero-magazin 01.05 A harmadik napon 01.50 Napló 02.50 Aktív 03.30 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Házban ház körül 08.35 Sport 08.45 Jelkép - adventista 08.55 Gazdasági hírmagazin 09.20 Körjárat 09.45 Mese 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajz-film-sorozat - HTV 17.00 Festett fakazettás templomaink - az ózdi városi TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajz-film-sorozat - HTV 18.00 Terhes torna - HTV 18.30 Paletta 18.55 Vers 19.00 Krónika 19.10 Önök mondták 19.20 MÍVárunk - ismétlés 19.30 Sport hírmagazin -HTV 20.00 Házban ház körül 20.25 Krónika 20.35 Települési hírmagazin 21.00 Trópusi hőség - bűnügyi sorozat 35. - HTV 22.00 Bence show - HTV 22.30 Érzékszerveink - a szaglás - HTV 23.00-24.00 Lapozó
február 12., szerda
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárvilág 05.50 Napkelte 09.00 Dallas 10.05 Dili buli 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 San Francisco utcáin 13.55 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nostru 14.55 Sorstársak 15.20 Egy nap - Egy szó 15.30 Gusztáv 15.40 Élesben 16.30 Mai hitvallások 16.50 Református ifjúsági műsor 17.00 Az utódok reménysége 17.30 Híradó 17.50 Navigátor 18.10 A klinika 19.00 Frédi és Béni 19.30 Híradó 20.05 Szexmisszió 22.10 Szerda este 22.50 Egy nap - Egy szó 22.55 Téli vendég 00.40 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 ValóVilág 06.30 Reggeli 09.00 Recept klub 09.10 Terra Nostra 10.00 Top Shop 11.00 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 XXI. század 13.40 Játékzóna 14.20 Disney-rajzfilm 14.45 Csak egy szavadba kerül! 14.50 Recept Klub 15.00 Játékzóna 15.15 Doktorok

2003. február .
TEREMFOCI
16.10 Testpercek 16.15 Miami Vice 17.10 Mónika 18.05 Találkozások 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.50 Vörös sarok 00.20 BeleValóVilág 00.45 Az elnök emberei 01.30 Híradó 01.45 Antenna
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 EuroGÓL! 06.35 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.45 Latin szerelem 09.40 Családjogi esetek 10.30 Teleshop 11.25 A dadus 11.55 Vad angyal 12.45 Boeing Boeing 14.30 Kapcsoltam 14.55 Yago 15.50 Melrose Place 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia show 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.45 Elmondom Brother 19.50 Szeret, nem szeret 20.05 Big Brother 21.25 Hatodik 23.30 Big Brother 24.00 Cinematrix 00.30 Jó estét Magyarország! 01.15 Falcone 02.10 Aktív 02.50 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Vers 08.15 Paletta 08.40 MiVárunk 08.50 Önök mondták 09.00 Települési hírmagazin 09.25 Házban ház körül 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 A porcelán atyja - a tatai városi TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Príma torna - HTV 18.30 Mese 18.35 Oppá! 19.00 Krónika 19.10 Kamarai percek 19.20 Jelkép - evangélikus 19.30 Egészség és környezet hírmagazin - HTV 20.00 Paletta - a keddi adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Sport hírmagazin 21.00 Találkoztam boldog cigányokkal is - jugoszláv filmdráma - HTV 23.00-24.00 Lapozó
Február 13.,
csütörtök
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárvilág 05.50 NAPKELTE 09.00 Dallas 10.05 Az érintetlen Ausztrália 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.00 San Francisco utcáin 13.55 Slovenski Utrinki 14.25 Együtt 14.55 Érintő 15.20 Egy nap - Egy szó 15.25 Kérem a kővetkezőt! 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint-Tropez-ban 17.30 Híradó 17.50 Navigátor 18.10 A klinika 19.00 Frédi és Béni 19.30 Híradó 20.05 Hát nem édes? 21.45 Két ember 22.40 Csütörtök eset 23.20 Egy nap - Egy szó
23.30 Vorosilov mesterlövésze 01.05 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 ValóVilág 06.30 Reggeli 09.00 Recept klub 09.10 Terra Nostra 10.00 Top Shop 11.00 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Antenna 13.40 Játékzóna 14.20 Disney rajzfilm 14.45 Csak egy szavadba kerül! 14.50 Receptklub 15.00 Játékzóna 15.15 Doktorok 16.10 Testpercek 16.15 Miami Vice 17.10 Mónika 18.05 Találkozások 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.50 Esti Showder Fábry Sándorral 23.55 Stella Moziklub 00.25 Híradó 00.40 Pont hu
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Cinematrix 06.35 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 09.00 Latin szerelem 09.55 Családjogi esetek 10.45 Teleshop 11.40 Vad angyal 12.30 Seriff csillag nélkül 14.30 Kapcsoltam 14.55 Betty, a csúnya lány 15.50 Melrose Place 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Elmondom Brother 19.45 Szeret, nem szeret 20.00 Big Brother 21.15 Protokoll 23.20 Big Brother Élő 23.50 Jó estét Magyarország! 00.35 Totalcar 01.05 Megoldatlan egyenletek 03.10 Aktív 03.50 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Oppá! - ifjúsági magazin 08.35 Jelkép -evangélikus 08.45 Kamarai percek 08.55 Paletta 09.20 Sport hírmagazin 09.45 Mese 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok -gyermekrajzfilm-sorozat -HTV 17.00 Juszticia biroal-ma - a Pécs TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyer-mekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Torna derékfájás ellen - HTV 18.30 Jövő 7 18.55 Vers 19.00 Krónika 19.10 Portré - Hegedűs János határőr őrnagy 19.20 Jelkép -református 19.30 Kulturális magazin 20.00 Oppá! - a szerdai adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Egészség és környezet hírmagazin 21.00 A serfőző - dán tévéfilm-so-rozat 12/7. - HTV 22.00 Egészségmagazin - HTV 22.30 Érzékszerveink - az ízlelés - HTV 23.00- 24.00 Lapozó
Február 14.,
péntek
MTV 1
05.35.Hajnali gondolatok
05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00
NÉVshowR 10.45 Nem történt semmi... 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 San Francisco utcáin 13.55 Körzeti magazinok 14.50 Magyar Ház 15.20 Egy '' nap - Egy szó 15.25 Kérem a következőt! 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Trapézban 17.30 Híradó 17.50 Navigátor 18.10 A klinika 19.00 Frédi és Béni 19.30 Híradó 20.05 A játékszer 21.40 EuroParty 22.35 Péntek este 23.15 Egy nap -Egy szó 23.25 A szolgálólány meséje 01.10 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 ValóVilág 06.30 Reggeli 09.00 Receptklub 09.10 Terra Nostra 10.00 Top Shop 11.00 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13.10 Stella Moziklub 13.40 Játékzóna 14.20 Disney-rajz-film 14.45 Csak egy szavadba kerül! 14.50 Recept Klub 15.00 Játékzóna 15.15 Doktorok 16.10 Testpercek 16.15 Miami Vice 17.10 Mónika 18.05 Találkozások 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.50 A Thomas Crown-ügy 00.05 BeleValóVilág 00.30 Híradó
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Magellán 06.35 Jó reggelt Magyarország! 07.15 Lazac 09.00 Latin szerelem 09.55 Családjogi esetek 10.45 Teleshop 11.40 Vad angyal 12.30 Sámson és az inkák kincse 14.30 Kapcsoltam 14.55 Betty, a csúnya lány 15.50 Melrose Place 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Elmondom Brother 19.45 Szeret nem szeret 20.00 Big Brother 21.20 Activity 22.05 Keményfejű 23.50 Big Brother 00.20 Jó estét Magyarország! 01.05 Perverz játék 02.35 Aktív 03.05 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Jövő 7 08.35 Vers 08.40 Jelkép - református 08.50 Oppá! 09.15 Egészség és környezet hírmagazin 09.40 Portré 09.50 Krónika 10.05 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajz-film-sorozat - HTV 17.00 Fotográfia több dimenzióban
- a szolnoki városi TV filmje
- HTV 17.00 Közgyűlés közvetítése felvételről 19.00 Krónika 19.10 Körjárat 19.35 Jelkép - katolikus 19.45 Közgyűlés közvetítése felvételről 23.00-24.00 Lapozó
m^M^m^mm
A városi szabadtéri kispályás bajnokság csapatainak zömmel a Téli Kupa néven is futó városi teremlabdarúgó-bajnokság kínál decembertől márciusig „elfoglaltságot", ennek szüneteiben számosan elindulnak más városok ugyancsak hagyományos viadalain. Az idei városi terembajnokság túl van a félidején, a csoportmérkőzések után továbbjutott 12 csapat a Téli Kupa, míg a többiek a Vigasz Kupa elnyeréséért mérkőznek a folytatásban, február 22-23-án. Szombaton, február 8-án Komáromi József tiszteletére rendezett emléktorna lesz, amely a városkörnyéki nagypályás bajnokságban szereplő csapatoknak biztosít játék- és felkészülési lehetőséget. A városkörnyéki bajnokság 1. és II. osztályából 20 együttes nevezett a 2003. évi tornára. A 12 csapatos középdöntőben négy 3-as csoportba osztva mérkőznek tovább, s a csoportgyőztesek „keresztbejátéka" után a győztesek a Komáromi Kupa elnyeréséért, a vesztesek a bronzérmes helyért játszhatnak. Az emléktorna
küzdelmei a Zsigmondy-Winkler csarnokban zajlanak. Ugyancsak ez a tornacsarnok lesz idén az egyik helyszíne az országos méretű teremfoci-tornának, a Kanizsa Kupának. Február 15-16-án mintegy 30 csapattal, a dunántúli és fővárosi kispályás csapatok „krémjével". Színvonalas csatákra lesz kilátás tehát már a csoportmeccsek során az idén Alfa Top Sport-Kanizsa Kupa nevet viselő országos teremfoci tornán, ahol a legjobb négy együttes a díszes trófeák mellett ismét jelentős pénzdíjazásban részesül. A felnőttek mellett a fiatalok is bizonyíthatják focitudásukat, tehetségüket egy most már szintén hagyományosnak számító tornán, a vasárnapi Lokomotív Kupán a MÁV NTE-csarnokban. Az általános iskolák korcsoportos válogatottjai mellett az egyesületek utánpótlásegyütteseinek is lehetőségük nyílik, hogy bemutassák fejlődésüket, s mit hozott a „konyhára" a Bozsik-prog-ramban való részvételük
Bacskay Zoltán
KOSARLABDA
BRAVÚROS GYŐZELEM SOPRONBAN
A Kanizsa Kosárlabda Klub DKG-EAST NB I/B-s férfi kosárlabdacsapata az idei bajnokság egyes mérkőzésein ha nem is produkált átlagon felüli teljesítményt, de teljesítette a szakvezetés alapvető célkitűzését, azaz az első négy között végzést. A jelentős fiatalításon átesett gárda zsinórban nyerte meccseit, s csak a hatodik fordulóban botlott először a csoport egyik favoritjának tartott SMAFC ellen, igaz hazai pályán. A PVSK elleni találkozón, sem sikerült nyerniük a Mecsekalján. A folytatásban azonban ismét szárnyalt a gárda, a visszavágó sorozat veszprémi kisiklásától eltekintve. A Budafok elleni „kötelező" után a rivális Sárváriak ellen is nyertek izgalmas, nagy csatában. A soproniak ellen a
rendes játékidőben úgy sikerült döntetlenre (86-86) hozniuk a találkozói, hogy az utolsó negyedre négy meghatározó játékosuk is kipontozódott. A hosszabbításban a soproniak már nyertnek könyvelték el a meccset, ám másodpercekkel a vége előtt Széplaki triplájával ismét fordítottak a kosár-klubosok, s 14-12-re nyerték a hosszabbítást, összesítésben pedig 100-98-ra a rangadót. A Földesi-le-génység ezzel a bravúros győzelemmel előrelépett a másodjk helyre a csoportban, s ha hétvégén itthon is nyernek a most élen álló pécsiek ellen, csoportelsőként zárják az alapszakaszt, s a legjobb pozícióból várhatják a B-csoportos rájátszást.
B.Z.
SPORTPROGRAMOK
Teremlabdarúgás: Komáromi József Emléktorna, szombat 8 óra, Zsig-mondy-Winkler-csarnok, Lokomotív Kupa utánpótlás korúak tornája, vasárnap 8 óra, MÁV NTE-csarnok.
Kosárlabda: NB I/B-s férfi: Kanizsa KK DKG-EAST-Pécsi VSK. szombat 17 óra, MÁV NTE-csarnok.
2003. február .

AKCIÓK - KEDVEZMENYEK
/ /
DIAKAKCIO! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
NEM KLUB- VIDÉKI KLUB- KLUBTAGOKNAK TAGOKNAK TAGOKNAK
Hármat fiiét Hétvégi Kettít fizet
- négyet vihet! kedveimét)}! - hármat vihet!
J. ■ — _ ^ *
\ - , V
(Rendőrség utcája) Tel.: 93/315-907 Nyitva: minden nap 9-21-ig
jr
# ÉDES KIS SEMMISÉG
Rendező: Roger Kumble. Szereplők: Cameron Diaz, Christina Applegate, Selma Blair.
Christine és barátnői Courtney és Jane, három szexi szingli, akik imádják az éjszakai életet. A város egyik legmenőbb szórakozóhelyén Christina megismerkedik Peterrel, a tökéletes férfival. Miután Christina megtudja, hogy a férfi elhagyja a várost, Courtneyvel autóba pattannak, hogy felkutassák. De a Nagy Ő felé vezető rögös út csábító meglepetésekkel van kikövezve...
Zrínyi Könyvesház, Fő út 8. Tel.: 93/321-143 Deák Könyvesház, Deák tér 2. Tel.: 93/311-143
K0NYVAJANL0! A kertészeti stílusok jöhetnek, mehetnek, de a díszfák maradnak. Ez a könyv nem a múltról, hanem a mai hétköznapi otthonok kisebb nagyobb kertjeiről szól hétköznapi nyelven hétköznapi embereknek. Vágja ki és hozza be ezt az ajánlót 2003. 02. 28-ig. A könyv árából 10% engedményt adunk, amíg a készlet tart. |t * fi., .

KREATÍV HOBBI- ES DEKORÁCIÓS ÜZLET
Nagykanizsa, Király u. 29.
m-
93/310-927
Nagykanizsa népessége 2003. január 31-én 52.560 fő
2003. január 15-31. között:
született 17 fő
meghalt 31 fő
bejelentkezett 27 fő
házasságkötések száma: 1 db
TERMESZETJARAS
II. 9.:
SZAPLÁNYOSI ERDŐ
Indulás: 10.10 autóbusz-állomás. Érkezés: 17.10 autóbuszállomás.
Gyalogtúra útvonala: Surd -Csorda bükk - Szaplányosi erdő - Miklósfa. Táv: 14 km.
vanmtv étterem
v/
^SSftllíiS
8800 9lag^fcttnij3tt, 5>eáft tér 11. Zcl: 93/313-057

// ••
A KONYHAFONOK AJANLATA
Hozzávalók: 9 dl narancs-juice, 1 dl tejszín, 0,5 dl Triple sec likőr, 10 dkg őszibarack, 1 db citrom, 0,5 1 konzerv gyümölcslé, 10 dkg narancs, 10 dkg mandarin, 8 dkg körte, 10 dkg ananász, 10 dkg szőlő
A gyümölcsöket apró kockára daraboljuk és a Triple sec-kel meg-
locsolva jól lehűtjük. A narancs-juicet a tejszínnel és a konzerv gyümölcslevekkel összekeverjük, és jól lehűtjük. Hozzákeverjük a gyümölcsöket és lefedve hűtőszekrényben tároljuk. Közben hozzáadjuk a kicsavart citromlevet.
Fiiszár János konyhafőnök


o
PER^GER
KÉPKERETEZÉS
nagy választékkal, korrekt áron!
8800 Nagykanizsa, Fő út 10. - Belus udvar Tel.: 06 (93) 314-013
KULTURÁLIS
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Február 10. 14.30 óra: VIRTUÓZ VÁLTOZATOK - IFJÚSÁGI BÉRLETI HANGVERSENY. Február 11. 19 óra: BEATLES FORE-VER - avagy hogyan született a 60-as évek nagy legendája.
KÉPZŐMŰVÉSZETEK HÁZA (Kiskastély)
SASS BRUNNER ERZSÉBET ÉS BRUNNER ERZSÉBET festőművészek kiállítása.
Z. SOÓS ISTVÁN festőművész állandó kiállítása.
HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
Nyitva tartás: Hétfő: 13.00-18.30. Kedd: 9.00-16.00. Szerda: 13.00-18.30, Csütörtök: 9.00-18.30. Péntek: 13.00-18.30. Szombat: 9.00-13.00 2003. február 10. 13 óra: KIÁLLÍTÁS ACKERMANN ÉVA KÉPEIBŐL. FILMBARÁTOK KLUBJA 2003. február 14. 16.15 óra: D. Hopper: SZELlD MOTOROSOK.

NOSZTALGIA FARSANGI BULI
a HSMK-ban február 15-én 20 órakor.
Zene: LITTLE FLAMINGÓ
Belépődíj: 500 Ft.

HIRDETÉSEKET Kanizsa Újság Kft. szerkesztőségében (Nagykanizsa, Király u. 47.1. emelet) VESZÜNK FEL!
INGATLAN
Belvárosi egyszobás, földszinti, nagy belmagasságú 64 nm-es lakás (üzletnek, irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas) tetőtér-beépítési lehetőséggel eladó. Érd.: 318-937 (este). 30/238-0173 (4566K) Kiskanizsán, a Pivári utcában tízéves, 120 nm-es tetőtér-beépítéses ház (négyszobás, kétfürdőszobás, vegyes fa-, gázfűtéses), 8x9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telken, jól megközelíthető helyen eladó. Irányár: 16.200.000 Ft.
Érd.: 30/856-3666 (4649K)_
Nk-án a Kazanlak krt-on 4. emeleti. 67 nm-es, 2+1 félszobás, központi fűtéses lakás kiváló, felújított állapotban eladó.
Érd.: 30/301-8185 (4653K)_
Nk-Palin főútvonal mellett régi ház 5000 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 10 M Ft.
Érd: 30/446-0657 (5000K)''_
Pogányszentpéteren családi ház eladó vagy nagykanizsai lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. (Minden megoldás érdekel!) Sürgős! Érd.: 20/9170-904,
93/316-113 (5024K)_
Nagybakónakon - Száka-hegyen 1999-ben épült, lakásnak is kialakítható szerkezetkész műszaki készültségű épület, 26,23 nm-es alagsori, 55,21 nm-es földszinti, 52,40 nm-es tetőtér-beépítésű hasznos alapterülettel, mezőgazdasági művelésre alkalmas nagy telekkel sürgő-sen eladó. Érd: 70/501-8726 (5027K) Nk-Bajcsán, Törökvári u. 140. sz. alatt, igényesen kialakított. 5 szobás, 2 fürdőszobás, mosókonyhás, pincés, több gará-zsos ház, 700 négyszögöles telekkel eladó. mely vállalkozásra is kiválóan alkalmas. Érd.: naponta 17 óra után személyesen, vagy a 93/322-827-es telefonon.
(5034K)_
Városkapu krt-on 1+2 félszobás 4. emeleti lakás eladó. Érd.: 30/255-6764, 316-
701 (5032K)_
Nk-án a Péterfai uton 2. emeleti cirko-fűtéses, redőnyös 67 nm-es lakás eladó.
Érd.: 30/300-8558 (5038K)_
3-5% jutalékot fizetek annak, aki eladja Nk-án belvárosi (Király utca) 3 szobás 90
nm-es galériázható lakásomat. Irányár: 8,1 M Érd.30/396-8678 (5039KI
BÉRLET
Nk-án belvárosi családi ház kiadó. Cégnek, irodának is alkalmas. Érdeklődni: 8-17 óráig a 93/314-013-as telefonon
vagy a 20/367-5290. (5029K)_
Kiadó 18 nm-es helyiség a Platán soron. Érd.: 314-177,30/2709881 (5039KI
JÁRMŰ
Opel Vectra 1.6-os, 1.5 év műszakival. ABS-sel, központi zárral, riasztóval, CD-rádió-val, téli-nyári új gumikkal jó álla-pótban eladó. Érd.: 30/856-3666 (50I5K) 97-es, királykék Fiat Punto eladó. Erd.: 30/513-9465 (5036K)_
VEGYES
120 kg-os hízók eladó! Ár: 280 Ft/kg. (megegyezés szerint a feldolgozás is megoldható). Ugyanitt fél disznó megrendelhető 460 Ft/kg-os áron. Érd: 30/214-7744, 30/472-9853, 30/911-5364
(5005Kl____
Panasonic MIO-cs VMS videokamerámat 60 ezer Ft-ért eladnám, vagy ésszerű, más termékre (pl.: műszaki cikk. bútor) csc-rélném. Érd.: 30/480-8824 (S0I6K) Harkányban február 19—25-ig (6 éjszaka) üdülési jog átadó. Éld.: 320-427 (5023K)
ÁLLÁS
Keresek 62 fogyni vágyót fizetésért. Tel.: 30/391-5158 (5026K)_
TÁRSKERESŐ
172/79 44 éves elvált, káros szenvedélyektől mentes diplomás férfi, rendezeti anyagiakkal keresi nemdohányzó 30-40 év közötti vékony testalkatú hűséges társát, aki szeretetet tud elfogadni és adni Gyermek nem akadály. Jelige: ,.Lesz még tavasz" (5035 K)_~_
2003. február 9-én 15 órakor a Halis István Városi Könyvtárban kerül sor a Nagykanizsai Polgári Egyesület szervezésében Eperjes Károly előadására, melyre tisztelettel várja az érdeklődőket.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Újságírók: Bakonyi Zsóka. Dukát Éva. Halász Gyula. Nagy Krisztina. Szőlősi Mária. Munkatársak: Hársfalvi Tímea. Tóth Tihamérné. Külső munkatársak: Bacskay Zoltán. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet. Levélcím: 8801 ''Nagykanizsa. Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg. Gorkij u. I. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Czirkl György. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu. ISSN 0865-3879
2003. február 6.
15
ComputerelEktronika
Számítástechnikai Szaküzlet és Szerviz Nagykanizsa Rózsa út 21/a • Nyitva: H-P 09.00-12.00, 14.00-17.00 Tel.: 93-315-313, 06-30-277-1413
Új és használt számítógépek; Számítógép szerviz;
Javítás, bővítés, beüzemelés; Nyomtatószerviz; Tűs nyomtatók javítása, felújítása; HP és Epson nyomtatók szervize Olcsó kellékanyagok!!!
BANKIHITEL-LEHETŐSÉG bővítésekre és alkatrészekre is. HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉS Szerviz helyszíni kiszállással. Szombaton is 08.00-12.00-ig.
A KANIZSA FELSŐOKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
kuratóriuma köszönetet mond az alapítványnak juttatott adományokért.
Tisztelettel kéri a további támogatást, személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlását, amellyel a nagykanizsai felsőoktatást támogatják.
ADÓSZÁM: 18959521-1-20
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház nyelvvizsgára felkészítő, 120 órás BEÁS CIGÁNY nyelvtanfolyamot indít.
A tanfolyam díja: 65.000 Ft/fő Érdeklődni:
30/3968-678, vagy a 93/319-202-es telefonon Farkas Tibornál.
Tisztelettel kérem, hogy adója 1%-ával támogassa a Móricz Zsigmond Művelődési Ház tevékenységeit és technikai felszereltségének javítását!
Köszönettel: Farkas Tibor
Adószámunk: 16900026-1-20
A Magyarszerdahelyi Rehabilitációs Intézet FELVÉTELT HIRDET diplomás ápolói végzettséggel vezető ápolói munkakörbe, valamint mozgásterapeuta munkakörbe testnevelő, gyógytornász, labdajátékokban jártas edző jelentkezését várjuk.
A jelentkezéshez szakmai önéletrajzot kérünk csatolni. Személyes találkozásra időpont-egyeztetés a 06/30/979-2588 vagy a 93/356-010 telefonszámon.
BÉKEFELHÍVÁS
Lépjünk fel közösen a háború ellen! Az USA, Irak ellen készülő háborúja ellen. Európa minden országában tömeges az ellenállás. Európai Szociális Fórum 2003. február 15-én összeurópai békenapot rendez a készülő háború ellen. A Magyar Szociális Európai Mozgalom felhívására. Számos hazai szervezet - köztük több szakszerve-
zet és egyesület - csatlakozott a felhíváshoz, és 2003. február 15-én tüntetést szervez Budapesten. Nagykanizsa polgárai! Ne legyünk közömbösek. A tőlünk telhető módon mi is lépjünk fel a háború ellen! Vegyünk részt mi is a tüntetésen!
Gyülekezés február 15-én, 14 óra 30-kor, Budapest, V. kerület Liszt Ferenc téren.
Vessünk gátat a háborúnak!
Marx Károly Társaság, mint a szervezők egyike
BEATLES FOREVER
- élőkoncert a HSMK-ban február 11-én 19 órakor.
Szereplők: Forgács Péter, Győri Péter, Incze József, Mikó István. Belépődíj: 1600 Ft
ROCK AND ROLL DISCO
az 50-es, 60-as, 70-es és 80-as évek zenéje a HSMK-ban február 22-én 18 órakor.
Szülinapi apropó: 30 év magasfeszültségen - az AC/DC sztori AC/DC emlékzenekar, Veszprém
Belépődíj nincs, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
PVC

SZŐNYEG
PADLOSZONYEG
TOROM CSAPHORNYOS LAMINALT
szőnyegház KÉSZ PARKETTA
PARAFA
8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 93/b
Tel.:
06-93/323-119 Fax:
06-93/323-118
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-17 óráig, szombaton: 8-12 óráig.
KARNISOK

ÁTMENETI
DILATÁCIÓS SÍNEK

VIASZKOS VÁSZON
ASZTALTERÍTŐK

LÉPCSŐBORÍTÓK KÉSZÍTÉSE
A Torony Szőnyegház a Thury-basebcúlcsapat hivatalos támogatója.
Bármilyen nehéz is elfogadni, de nem ismerik el Európában a magyarországi állami („Rigó utcai" és BME stb.) nyelvvizsgákat. Aki az unióban is szeretné bizonyítani nyelvtudását, annak egynyelvű, nemzetközileg is érvényes vizsgát kell tennie. A magyar rendszer uniós honosítására még néhány évet várni kell.
Medgyes Péter helyettes államtitkár, Oktatási Minisztérium: Az egyik leg-
fontosabb feladatunknak épp azt érezzük, hogyan lehetne közelíteni a magyar nyelvvizsga-rendszert az Európa Tanács által javasolt rendszerhez, tehát az a bizonyos 5-6 tudásszint, amit az Európa Tanács ajánlásai megfogalmaznak, ehhez próbáljuk valamilyen módon illeszteni a nyelvvizsga-rendszerünket.
Az Államilag Elismert Nyelvvizsga Bizonyítványt elfogadják Magyarországon például a diploma megszerzéséhez. A nem-
zetközi bizonyítványt pedig az Európai Unióban ismerik el. A kívánt két okiratot meg lehet szerezni egyetlen nyelvvizsgával is.
Pásztiné Fritz Adrienn, oktatási igazgató, PIT-MAN Kelet-európai Vizsgaközpont: A PITMAN angol vizsga egynyelvű, nincs benne fordítás, ami egy külön szakma, tehát nem feltétlenül kell tudnia egy középiskolai diáknak, a másik pedig, hogy a kommunikatív kompetenciát méri, tehát olyan kész-
ségeket és képességeket, amelyeket, hogy ha az életben meg kell szólalni, dolgozni, tanulni, akkor tudja használni ezeket a képességeket.
Aki tehát csak itthon akarja bizonyítani nyelvtudását, az maradhat a kétnyelvű „hagyományos" vizsgarendszernél, aki azonban a vizsgát külföldön is el akarja fogadtatni, annak még néhány évig a korszerű ismereteket mérő, valamilyen nemzetközi érvényességű vizsgát kell letennie.
HIBHIWÍBII^MffiMRií

2003. február .

Nasykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XI. évfolyam 6. szám • 2003. február 13. Megjelenik 21.000 példányban
SORON KIVUL A KÖLTSÉGVETÉSRŐL
Pénteken 14 órától a Halis István Városi Könyvtárban tartja soron kívüli gyűlését a Nagykanizsa Megyei Jogú Közgyűlése. A soron kívüli „összejövetel" célja Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2003.
évi költségvetés-tervezetének megvitatása. A Kanizsa Televízió aznap 17 órai kezdettel kezdi el az ülés közvetítését.
Minden városát érdeklő kanizsai polgárt várnak a képernyő elé!
NEGYVENMILLIÓBA KERÜLHET A TÉL
A sajtóorgánumok folyamatosan számolnak be arról, hogy a hóeltakarításra, csúszásmentesítésre elkülönített összegek országosan is, és a takarításban közreműködő szervezeteknél, vállalatoknál is elfogytak. Mindenki alábecsülte a tervezett összegeket, sokat hitték, hogy a korábbi évekhez hasonló enyhe telünk lesz. A januári tél, a decemberi még kifizetetlen számlákkal együtt közel harmincmillió forintot emészt fel, ebből 22 millió csak a januári tél költsége. Ez azt jelenti, hogy már
mostanra kimerült a hó-eltakarításra tervezett éves keret Kanizsán. Szakemberek úgy vélik, az idei hó eltakarításának költségei meghaladhatják a negyvenmillió forintot is. Jóllehet a VIA Kht. próbál takarékoskodni a rendelkezésre álló keretekkel, mind a lakosság elvárásainak, mind a törvényi előírásoknak meg kell felelni. Költségtakarékos szinten már-még járható utakat teremteni, ez jellemezte eddigiekben a hóeltakarítást.
(Folytatás a 7. oldalon.)
EUROREGIOS KONFERENCIA NAGYKANIZSÁN
Szlovén-magyar-horvát euro-régiós konferenciát rendeznek február 21-én Nagykanizsán a Halis István Városi Könyvtárban. A tanácskozás nyitánya annak a programsorozatnak, amely egy sikeres európai uniós pályázat nyomán jön létre. Előadást tart többek között Litter Nándor nagykanizsai polgármester, Kis Bódog Zoltán, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke,
Branko Levacic Muraköz Megye főispánja, Anton Balazek lendvai polgármester, Márkus Ferenc PHARE-irodavezető és Bagó József MEH-megbízott. A konferencia szervezői a határon átnyúló partneri kapcsolatok, az együttműködés területeinek kiszélesítését és több közös projekt elindítását remélik a mostani tanácskozástól.
H. GY
„Magyar csomag**
Magyar nyelvű tévécsatornákat tartalmazó kábeltévé-csomag bevezetését kezdeményezi az Informatikai és Hírközlési Minisztérium. A tárca vezetője, Kovács Kálmán szerint a kedvezményes díjszabású csomagok egyrészt a kis jövedelműeket segítenék abban, hogy a magyar nyelvű tévéadásokhoz hozzáférjenek, másrészt a magyar nyelv védelmét szolgálnák az EU-s csatlakozást követően. A miniszter a „magyar csomag" bevezetéséről a napokban tárgyal a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség elnökével és a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség vezetőjével. Amennyiben a csomagról nem születik megállapodás a felek között, akkor a médiatörvény módosítását javasolja a miniszter.
PIACRA
a KanizsaNet-tel?
Az egyensúly javítására
A közgyűlés a február 14-ei ülésén tárgyalja a 2003 évi költésvetéssel kapcsolatos előterjesztést. A költségvetési egyensúly javítására tett intézkedések hatása című mellékletben az önkormányzati tulajdonú kft.-k, kht.-k támogatásának csökkentése fejezet alatt a KanizsaNet KHT. esetében a 2004. évi költségvetésben mínusz 30.500.000 forint szerepel. Mit jelent ez a szám? - tettük fel a kérdést dr. Papp Juditnak, a gazdálkodási osztály vezetőjének. Megtudtuk, hogy vizsgálni fogják, miként lehet a KanizsaNet KHT. működését piaci alapra helyezni, hogy önfenntartó legyen. Az intézményhálózatok nemcsak a kht.-val, hanem más számítástechnikai céggel is kapcsolatban vannak. Ha sikerül átirányítani a megrendeléseket, a kht felé, lényegesen növekedhetne a bevételük - vélik az előterjesztők.
http://www.magyar-orszag.hu/eu
Az információs társadalom kialakulása szinte kötelezővé tette az elektronikus tájékoztatást, annak a lehetőségét, hogy a világhálón is hozzájussunk az EU-val kapcsolatos információkhoz. Ehhez jó forrás a most induló www.magyar-orszag.hu/eu honlap, amely magyar nyelven, és teljes körűen tájékoztatja a lakosságot. Egy jól megszerkesztett, logikusan működő és küllemre is tetszetős lap fogad minket. Öt nagy csoportra van osztva az információ. mely híreket, tanácsadó rovatot, az EU-ra vonatkozó alapdokumentumokat, és az intézmények listáját tartalmazza. A lap tanácsadó rovata részletes információt nyújt a nőket, állampolgárokat, diákokat, gazdálkodókat, munkavállalókat valamint önkormányzatokat érintő illetve ezekkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdésekre. A honlap térkép rovatát használva, vizuálisan is tanulmányozhatjuk a csatlakozás menetrendjét. Az EU-lexikon, az EU-linkek gyűjteménye és az euró-váltó rovatok hasznos segédeszközei lehetnek a lapot látogató felhasználóknak.
H. T.
''IVipiUa ÍHÍr. Sombrero sarok, Sangrta RaiuA
február 14*, péntek
h szalagavató party-ld
McióhaDymitfyüttes!
február 15*, szombat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési Osztálya, valamint az önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága
2003. február 19-én 17 órai kezdettel a Honvéd Kaszinóban
„A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA ÉS VÁRHATÓ HATÁSA"
címmel
NYÍLT FÓRUMOT SZERVEZ.
MEGHÍVOTT ELŐADÓ: Horn Gábor, a MEH államtitkára
A sokakat érintő téma megvitatására várunk minden érdeklődőt, írásbeli kérdéseket, véleményeket a Művelődési Osztályra (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) címezve, február 14-ig kérjük leadni. Nagykanizsa, 2003. február 10.
Sajni József
OKSB elnök
//
LEHETOSEG
A BORTERMELŐKNEK
/ / / A
ALLAS • ALLAS • ALLAS
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi 1
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget: t
Munkakör végzettség Bérezés
(Ft-ban, bruttó)
Asztalos szakirányú 60.000-80.000
Varrónő szakirányú 50.000-65.000
Sertéstelep-vezető szakirányú 60.000-80.000
Ács-állványozó szakirányú 50.000-88.000
Burkoló szakirányú 55.000-60.000
Festő és mázoló szakirányú 60.000-70.000
Hegesztő (CO-minősítéssel) szakirányú 120.000-200.000
Víz- és gázszerelő szakirányú 50.000-100.000
Könyvkötő szakirányú 70.000-105.000
Nyomdai gépmester (OFFSET) szakirányú 100.000-140.000
Gyorsétkeztetési eladó betanított munkás 52.500-62.500
Társadalombiztosítási ügyintéző érettségi 60.000
Logisztikai beszerző érettségi megegyezés szerint
(angolnyelv-ismeret)
Pénzügyi igazgató főiskola megegyezés szerint
(angolnyelv-ismeret)
Gépészmérnök főiskola v. egyetem megegyezés szerint |
(angolnyelv-ismeret)
Villamosmérnök főiskola v. egyetem 200.000-300.000
(angolnyelv-ismeret)
Marketingszervező főiskola 120.000
1 Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról ZMMK kirendeltségén, 1
I Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk. Telefon: 93/311 -032 J
Ügyfélfogadási idő: Hétfő-kedd -szerda: 8-12 és 13 -16 között j
Péntek: 8-13-ig.
Göndör István országgyűlési képviselő február 4-én, kedden azonnali kérdést tett fel Németh Imre miniszternek a szőlő- és bortermelők érdekében.
- Magyarországon sok ember foglalkozik szőlő- és bortermeléssel. A termelők jó minőségű bort állítanak elő. Ezt bizonyítja, hogy folyamatosan nő a borversenyeken bemutatkozó termelők, és rendre nő a jó minősítést elérők száma. A termelt mennyiség sokszor meghaladja, a családi szükségletet. Ahhoz, hogy a kereskedelembe, az igényes kocsmákba kerülhessen a jó minőségű bor, a termelőknek számos törvényi előírásnak kell megfelelni. A termelők hivatalosan akarnak értékesíteni, ezért megfelelnek az 1997. évi CXXI. tv. és a vonatkozó 106/1997. (XII. 19.) FM- és a 41/2002. (XII. 6.) PM-rendeletnek.
Jelenleg nagy gondot okoz a 15/2000. (IV. 6.) FVM-rendelet 19. §-a.
Torgyán úr rendelete szerint 2003. január 1-től nem lehet a bort kannába tölteni, ha azt nem engedéllyel rendelkező helyen teszik. Az engedély megszerzéséhez irreális feltételeket kellene teljesíteni a termelőknek. Szinte kivétel nélkül át kellene alakítani a hegyi pincéket. A 17/1999. (II. 10.) FVM-EüM együttes rendelet 19/B. §-a konkrétan meghatározza milyen feltételek kel-
lenek az engedély megadásához. Néhány a feltételek közül: ivóvíz minőségű víz, hulladékok, szemét gyűjtése, tárolása, külön-külön helyiség az eszközök tisztítására, mosására, fertőtlenítésére, a bor töltésére, továbbá védőfelszerelések, védőruha stb. A törvényi feltételek megteremtése olyan jelentős költséggel járó beruházást igényelne a kistermelőktől, amely soha nem térülne meg, és a domboldali látképeket is átalakítaná. A másik megoldás sem járható, hogy felhagynak a gazdák a termeléssel és értékesítéssel. A kedves olvasó kitalálja kinek kedvezne ez a megoldás. Nem lehet érdekünk az őstermelők és velük együtt a jó minőségű borok kiszorítása.
Veszélybe kerülhetnek az igényes, a jó minőségű tájjellegű bort értékesítő kiskocsmák. Kérem a Miniszter Urat, a határidőt módosítsa, hogy időt nyerjenek azok, akik tudják vállalni az átalakítást. A kistermelőkre vonatkozóan enyhítsék a rendeletben megfogalmazott feltételeket.
Németh Imre miniszter úr válasza: - Az eddigi kéthónapos, február 28-ig tartó türelmi időt kiterjeszti szeptember l-ig. A kistermelők részére az értékesített mennyiség függvényében enyhítik a feltételeket. Közös érdekünk, hogy a jó minőségű borok a piacon maradjanak, de a nagykereskedőknek a magasabb követelményeket is teljesíteni kell.
EMELKEDŐ RÉSZVÉTELI ARÁNY
A könyvtárban működő Pályaválasztási Tanácsadó Szolgálatot az érintettek egyre többen veszik igénybe. A csoportos tanácsadáson résztvevők 72%-a nyolcadikos, 24%-a középiskolás, 4%-a felnőtt. Az egyéni tanácsadáson résztvevők 60%-a nyolcadikos, 20-20%-át középiskolások és a felnőttek teszik ki. Az általános iskolások az érettségit adó középiskolákat, gimnáziumokat részesítik előnybe, kevesebben választják a szakmunkásképző iskolákat. A középiskola elvégzése után a lányok az idegenforgalmi, kereskedelmi, szállodaipari, valamint a vendéglátó-ipari szakra je-
lentkeznek leginkább, míg a fiúkat a műszaki szakok érdeklik, A tanácsadóban segítséget nyújtanak a jelentkezési lapok kitöltésében, az önéletrajzírásban, a kollégiumi és más lakhatási lehetőségek felkutatásában. Az információs mappák, a szakkönyvek, szakfolyóiratok mellett lehetőség van szakmaismertető filmek megtekintésére. A Pályaválasztási Tanácsadó év eleji ütemtervében szerepel a visszajelzések értékelése, az intézmények felkeresése. Márciusban szeretnék elindítani a pályakezdő munkanélkülieket, pályakorrekcióra szorulókat érintő szolgáltatást.
2003. február 13.
FELHÍVÁS
A NAGYKANIZSA ÉS A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK
TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜL A
„KISTÉRSÉGI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2003"
A művészeti fesztivál célja, hogy a kistérség területén élő amatőr művészeti csoportok bemutatkozási lehetőséget kapjanak, valamint szakmai zsűri által megfelelő értékeléshez jussanak, segítve ezzel további fejlődésüket. A szakmai zsűri által kiválasztott kategóriánkénti első helyezett továbbjut a Zalai Művészeti Fesztivál megyei fordulójára, s a verseny Zalaegerszegen gálaműsorral zárul.
A Kistérségi Művészeti Fesztivált az alábbi kategóriákban hirdetjük meg:
1. Hangszeres zene (komolyzene, népzene, könnyűzene) max. 8 perc
2. Tánc (néptánc, társastánc, modern tánc) max. 8 perc
3. Vers- és prózamondás max. 5 perc
4. Színjátszás max. 60 perc
5. Ének (szóló és kórus) max. 8 perc
6. Egyéb (bűvészet, akrobatika stb.) max. 10 perc
KATEGÓRIÁK Tánc Vers- és prózamondás Színjátszás Egyéb Hangszeres zene Ének
IDŐPONT 2003. március 1. 9. 00. óra 2003. március 22. 9.00 óra
HELYE Murakeresztúr, Művelődési Ház Újudvar, Faluház
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2003. február 21. 2003. március 14.
JELENTKEZNI AZ ALÁBBI KORCSOPORTOKBAN LEHET:
1. Ifjúsági (14-18 év)
2. Felnőtt (18-)
Várjuk nyugdíjas dalkörök, hagyományápoló egyesületek, ifjúsági csoportok, szólótáncosok, szólóénekesek, versmondók, énekkarok, zeneiskolák, középiskolák, népzenei együttesek, versmondókörök, kisebbségi hagyományápoló csoportok képviselőit, és mindazon amatőr csoportok jelentkezését, akik valamely kategóriában indulni szeretnének.
JELENTKEZÉSI LAPOK AZ ALÁBBI CÍMEN IGÉNYELHETŐK: Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása 8800 Nagykanizsa Petőfi út 5. Telefon/fax: 93/326-323
Veszélyeshulladék-égető Murakeresztúron?
Veszélyes hulladék elégetésére égetőművet építene egy vállalkozó Murakeresztúr külterületén, ahol kórházi és könnyűipari hulladékot ártalmatlanítanának elsősorban. Azt mindenki tudja, veszélyeshulladék-égetőre szükség van a térségben. Elsőként Zalaegerszegen épült volna fel a Phare-alap támogatásával. 1998-ban, Nagykanizsán is próbálkoztak égetőmű létrehozásával, de a lakosság tiltakozása miatt az önkormányzat elvetette a megvalósítását. A legközelebbi Szombathelyen található, oda szállítja a kanizsai kórház is a hulladékát. A vállalkozó szerint mintegy 100 négyzetméteres épületben lenne kialakítva az
égető, ahol évente kb. 700 tonna hulladékot ártalmatlaníthatnának. Murakeresztúron az elmúlt héten lakossági fórumon vitatták meg a tervezett veszélyeshulladék-égetővel kapcsolatos elképzeléseket. A létesítmény megépítését a megjelent lakosság nagyobb hányada ellenezte. A beruházás képviselője szerint a hulladékégetők működtetése egy év múlva már kötelező lesz Magyarországon is. A község polgármestere a lakosság véleményét tiszteletben tartja, a pontos tájékoztatás érdekében újabb fórumot hívott össze környezetvédelmi szakemberek, valamint a szombathelyi égetőmű képviselőinek részvételével.
SAJT0TAJEK0ZTAT0
Szerdán kora délután sajtótájékoztatót tartottak a FIDESZ-nél. Cseresnyés Péter és dr. Kolonics Bálint képviselők aktuális kérdésekről szólva elmondták, a kormány különböző intézkedései anyagilag hátrányosan érintik mind az önkormányzatokat, mind a polgárokat. A parkolási díjakat elsősorban az áfatörvény módosítása miatt kellett emelni, mondta dr. Kolonics Bálint. Az önkormányzatok a kormány központi árbevételeinek megtartása miatt kényszerülnek árat emelni, az állam adóbehajtóivá válnak. Az egyes embereket pedig hátrányosan érinti az
újabb áremelés, hangzott el a sajtótájékoztatón. Dr. Kolonics Bálint beszélt arról is, hogy a buszok parkolási díjainak nagymértékű emelése kedvezőtlen hatással van a turizmusra is. Cseresnyés Péter szerint a szocialisták megszegték kampányígéreteiket, olyan szolgáltatások árainak emelésére is sor kerül, amelyről nem volt szó, sőt hangsúlyozták, nem lesz, például, gázáremelés. Folyamatosan emelkednek az árak, a szolgáltatások díjai, például a villamos energia ára, a gyógyszerárak, vagy az alapvető élelmiszerek ára, holott az ígéretekben más volt.
FAKOS EDDIG IS ÉPÜLT-SZÉPÜLT
Lapunk január 23-i számában megjelent Önerőből, összefogással Fakos szépítésért című írásunk kapcsán Marton István a megszólíttatás okán reagálási lehetőséget kért. „A cikkben szereplő három évtizedből az utolsó tizenkettő évre volt rálátásom. Ebben a három választási ciklusban több minden történt, de nem vitatom, az érintetteknek kevésnek tűnhet. A kezdeményezőkészsége az itt élőknek egy nagyon döntő momentum, hiszen akarata ellenére senkit nem lehet boldogítani. Ha párba vesszük Bagolával - ahogy az a cikkben is történt -, ott Kercsmarics András úr vezetésével komoly kezdeményezések indultak el. Tíz-tizenkét emberből kovácsolódott össze egy tetterős mag, amely magával húzott további negyven-ötven embert. Bár voltak ott is megingások, de a polgárok kezdeményezőkészsége megmaradt, egyesületük működött, és nagyon komoly beruházások történtek. A kilencvenes évek közepén Fakoson is megalakult a Városszépítő Egyesület, de érdemben nem működött. A városrész önszervező képessége az ezredforduló tájékán megalakult Polgárőr Egyesület létrejöttében érhető tetten. Ez az egyesület él, és nagyon jól dolgozik. Hála annak az egyesületenként kétszázezer forintos támogatásnak is, amelyet még az előző közgyűléssel sikerült megszavaztatnom minden polgárőr egyesület számára. Ha valaki konkrét üggyel keresett meg, annak mindig utána jártam, ha realitása
volt, akkor megoldottuk a kérdést. Ennek egyik legszebb példája, amikor a városrész temetője körül lakók megkerestek, hogy szükségessé vált a temető rendbetétele. Napokon belül kimentünk Gáspár úrral - a VIA Kanizsa Kht. ügyvezetőjével - megállapítottuk, az igény jogos. A munkálatokat elvégezték. A cikkben szereplő megállapítás, hogy semmi nem történt a városrészben, durva túlzás. Hiszen a kilencvenes évek elején sikerült a városrész vezetékes ivóvízellátását megoldani. Az orvosi rendelő méltatlan körülmények között működött, olykor még a vatta is megpe-nészesedett a szekrényben. A családorvos kezdeményezésére az önkormányzat segítségével - a kultúrház részbeni rendbehozatalával - tűrhető körülmények közé került a rendelő. Kiépítésre került az új buszváró. amelynek utólag megerősítésére is sor került. Több próbálkozás is volt a csatornázásra, de évek óta nem volt nyertes az önkormányzatok által beadott regionális pályázat, melynek Kanizsát érintő része Kisfakos és Bagola. Mint köztudott, az állam részvétele nélkül az önkormányzatok és a lakosság ezt saját erőből nem tudják megvalósítani. Nemrégiben -az előző ciklus végén - került sor a közvilágítás rekonstrukciójára. Bízom abban, hogy ami a településrészen elindult, végül célt ér. Az itt lakók életkörülményei tovább javulnak, a polgárok kezdeményezőkészsége révén és a természeti adottságok alapján Kisfakos nagy lesz.
2003. február 13.
Nagy feladatok várnak az iskolákra
Félévi eredmények a roma érettségizőknél
Sokat hallottunk az elmúlt hetekben arról, hogy buktassanak-e a tanárok az alsó osztályban, vagy ne, legyen-e hétvégén házi feladat, vagy ne! Kalamár Mártától, a Bolyai Altalános Iskola igazgatónőjétől megtudtuk, hogy fontos, de nem a leglényegesebb elemei a fentiek az oktatási törvénytervezet módosításának. Lehet, hogy egy szülőt ez érdekel a legjobban. Lényeges eleme a módosításnak az a változtatási szándék, amely új szakaszokba osztja a nyolc évfolyamot. Ennek alapján kétéves szakaszokra, és az alapozó szakaszt kitolja a 6. osztályig, ami azt jelenti, hogy az 5. és a 6. évfolyamon is tanítók bevonásával folyna az oktatás. Az alapkészségek elsajátítása a tanítók segítségével történhet, az új törvénytervezet nem engedi a tanárokat alsó tagozatban tanítani. Pl. a testnevelést nem taníthatják tanárok. Az elképzelés szerint, ha az országgyűlés elfogadja, 2004 szeptemberétől nem lesz ide-gennyelv-tanítás az alsósoknál. Nagy horderejű kérdéseket is érint a módosítás. A buktatásokra vonatkozó része egy humánus, a gyerekek életkorához igazodó döntésen alapul. Eddig is volt arra lehetőség, hogy a kisgyermek megismételhette az első osztályt úgy, hogy az iskola előkészítésnek számított. A hétvégi házi feladat elhagyását akár szülőként, akár tanárként is jónak tartja. Attól, hogy egy törvény megváltozik, még egy gyermek igényelhet foglalkozást a szülő és az iskola részéről is. A törvénytervezetnek azt a részét elvileg jónak tartja, ami ki akarja tolni az óvodából az iskolába való átmenetet, ugyanakkor vannak fenntartásai a gyakorlati kivitelezéssel kapcsolatban. Gyorsnak tartja a törvénytervezet-módosítást, hiszen az oktatási törvény 132 paragrafusából ez 83 paragrafust változtat meg kisebb-nagyobb mértékben. Gyakran elhangzott a médiumokban, hogy legyen könnyebb az iskolatáska. Fenntartásai ismételten a gyakorlati kivitele-
zéssel vannak, nehezen képzelhető el, hogy egy osztálynyi gyerek hogyan fog számítógép segítségével megtanulni olvasni. Amíg a szülők a gyakorlatban nem ismerik pontosan a változásokat, igazából nem tudnak róla véleményt mondani. Szinte mindennap lehet hallani valami újat. A legutóbbi bejelentés az volt, hogy az általános iskolában mozgókép- és médiaismeretet fognak tanítani, de nem látni azt, hogyan tudják kivitelezni. Ehhez tantervi változtatások szükségesek. Nagyon nagy feladatok várnak az iskolákra, új tantervek szerint kell majd dolgozni. A törvénytervezet-módosításnak vannak paragrafusai, amelyek már szeptembertől érvényesek. így pl. az óraszám csökkentésére vonatkozó részek, melyek egyértelműen létszámcsökkenéssel járnak. Hogy az átképzésekhez az anyagi hátteret is biztosítják-e a törvény módosításával ! A bizonytalanság semmiféleképpen sem tesz jót, hiszen most kell elkészíteni a következő ötéves terveket és a továbbképzési elképzeléseket. Megkérdeztünk két alsóosztályos szülőt a fentiekkel kapcsolatban. A buktatás tényével mindketten egyetértettek. Véleményük szerint nagyobb krízis a gyermek számára, ha folyamatosan egész évben nem ért semmit, és esélye sincs a felzárkózásra. Osztályismétlés esetén kitesszük ugyan egy krízisnek, amit ha egészséges, átvészel, de így érhetik pozitív élmények az év folyamán. A hétvégi tanulással kapcsolatban minden szülő tudja, hogy a gyerekek túlterheltek. Inkább hét közben kapjanak házi feladatot, mint hétvégén. Ugyanígy, a nyári szünetre sem adnának házi feladatot, legfeljebb kötelező olvasmányt. Nem értettek egyet az idegennyelv-tanítás esetleges megszüntetésével, amit így, az EU-csatlakozás küszöbén inkább fejleszteni kellene. A szülők, a kispénzű emberek kerülnek így hátrányos helyzetbe.
B. Zs.
A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola, és a Nagykanizsai Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata által indított osztályok félévi eredményeiről Suhai Zsolt, a levelező tagozat vezetője adott tájékoztatást.
A 9. c osztály 62 fővel indult, de 2003 januárjában félévi vizsgát csak 31 fő tett. A lemorzsolódás mértéke az elmúlt év átlagának megfelel a felnőttképzésben. Az okok között szerepet játszik a nagy távolság a lakóhely és az iskola között, és a munka melletti tanulás terhe is. A legnagyobb nehézséget a hallgatók számára a matematika és a nyelvtan elsajátítása okozza. A történelem és a földrajz viszont pozitív eredményeket mutat.
A 11. d osztály 22 fővel indult, félévi vizsgát 20 hallgató tett. A tavalyi lemorzsolódás után jó képességű, szorgalmas, motivált tanulók maradtak az osztályban. A vizsgán tőlük azt is megkövetelték, hogy tantárgyi tudásukat rendezzék egységessé, legyen önállóan felépített feleletük, ugyanúgy, mint az érettségi vizsgán. Az osztály hallgatóinak a matematika okoz sok fejtörést, de időnként az irodalom és a történelem is nehéznek bizonyul. A földrajz ebben az osztályban is jó eredményeket tükröz. A tagozatvezető szerint, ha az osztály diákjai továbbra is szorgalmasan tanulnak, akkor nagy valószínűséggel meg fognak felelni a középiskolát lezáró érettségi vizsga követelményeinek.
N.K.
Válasz egy olvasói levélre
Anek Teréz Nagykanizsa, Király u. 35. szám alatti lakos, olvasói levélben fordult szerkesztőségünkhöz. Levelében helyreigazítást kér lapunk 2002. május 9-én GAZDÁTLAN MŰEMLÉKEK?. ÖRÖKSÉGVÉDELEM TAKARÉKLÁNGON címeket viselő írással kapcsolatban. Az említett cikk 99,99%-a nem a panaszos levélíró által kifogásoltakkal foglalkozik, de a korrektség azt kívánja, hogy mégis foglalkozzunk vele. Az ominózus mondat így került rögzítésre „Sürgős beavatkozásra vár a Király u. 35. alatti lakóház, a zsinagóga, volt mozi épülete (nemrég volt 75 éves), a nyomdai épületegyüttes és az Alsóvárosi templomkolostor épülete".
TISZTELT ANEK TERÉZ!
Levelére mint a cikk írója az alábbiakban válaszolok:
Kezdjük talán a címekkel. A főcím - Gazdátlan Műemlékek? - kérdésként és nem állításként került megfogalmazásra. Az Örökségvédelem takaréklángon kifejezés elemzésébe felesleges lenne belemenni, hiszen mindenki tudja, hogy nem feltétlen azonos a „láng" táplálója azzal a személlyel/szervezettel akinél a „láng" ég. A cikk tartalmilag a kanizsai műemlékek sanyarú sorsával foglalkozott, főként azzal a céllal, hogy rávilágítson arra a tényre, miszerint a város legértékesebb műemlékei veszélyben vannak. A mindenkori vezetés pénzhiányra hivatkozva évtizedek óta elmulasztja a törvényi kötelezettséggel járó teendőit, holott jól tudjuk, hogy ha máskor nem is de a 2001/2002-es években megkapott gázközmű-vagyonból telhetett volna egy-két épület rehabilitációjára. Biztosíthatom, hogy az önök házának „megcsonkítása" éppolyan rossz érzéssel töltött engem is, ahogyan a régi Városháza, a Lovák ház és más kanizsai épületek eltüntetése. Levelében említést tesz Sónicz István Örökségvédelmi hatástanulmányáról. Ebben a Király u. 35. épület állaga rossz minősítést kap, de gyorsan megjegyzem, hogy „torzóként" a műemléki védettség alól is fel kellene oldani. Családja és az Ön igyekezete az épület állagának megmentésére mindenképpen tiszteletreméltó. Végezetül engedje meg, hogy megosszam Önnel azt a véleményemet, miszerint az önkormányzatnak tulajdonostól függetlenül kötelessége lenne a műemléki épületek felújításában részt vállalni.
Tisztelettel a cikk írója és régi ismerőse:
Halász Gyula

2003. február 13.
KEFVISELOIFOGADOORA
5 DR. HORVÁTH GYÖRGY önkormányzati képviselő a 2. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 2003. február 19-én szerdán 17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
FELHÍVÁS
CIVIL SZERVEZETEKNEK
Napjainkban - a multimédia korában - elengedhetetlen az internet adta lehetőségek kihasználása. Nagykanizsa város honlapjának tartalmi és formai megújítása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy több, pontosabb információt biztosítson a városban és a világ más részén élő érdeklődők számára. A jól működő, információban gazdag honlap nagymértékben hozzájárul a városról alkotott pozitív kép kialakulásához.
A honlapon ingyenes bemutatkozást biztosítunk a civil szervezeteknek is. Nagykanizsán működő civil szervezetek jelentkezését várjuk, a szervezet nevének, elérhetőségének (postai és e-mail cím, telefon, telefax, weblap - ha van) feltüntetésével, tevékenységi körének rövid, néhány mondatos bemutatásával.
Jelentkezni lehet levélben a Polgármesteri Kabinet címén (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy a samelmonika@nagykanizsa.hu e-mail címen „Honlap - civil szervezetek" megjelöléssel.
FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2003. február 24-én, de. 10.00 órakor, nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Magyar u. 2. szám alatti, 7 hrsz. alatt felvett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1428 m! nagyságú, összközműves ingatlanát.
Az árverés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala földszinti tárgyalóterme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Kikiáltási ár: 30.000.000 Ft
Érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodán. (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 13/a.Tel: 93/500-738)
VERSENYTARGYALASOK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala versenytárgyalást hirdet az alábbi ingatlanok bérbeadására:
• Nagykanizsa, Fő u. 8. sz. alatt található 44 nm alapterületű üzlethelyiség. Az induló licit bérleti díj: 1.600 Ft/nm/hó+áfa
A versenytárgyaláson a licitlépcső: 80 Ft/nm/hó+áfa
A versenytárgyalás ideje: 2003. február 19-én 11.00 óra
• Nagykanizsa, Csengery u. 5. sz. alatt található 80 nm alapterületű üzlethelyiség és 108 nm alapterületű pincehelyiség.
Az induló licit bérleti díj:
üzlethelyiség: K600 Ft/nm/hó+áfa
- pincehelyiség: 240 Ft/nm/hó+áfa
A versenytárgyaláson a licitlépcső: 80 Ft/nm/hó+áfa
A versenytárgyalás ideje: 2003. február 19. II .00 óra
• Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. szám alatt található 154 nm alapterületű üzlethelyiség és 34 nm alapterületű raktárhelyiség.
Az induló licit bérleti díj: 800 Ft/nm/hó+áfa
A versenytárgyaláson a licitlépcső: 10 Ft/nm/hó+áfa
A versenytárgyalás ideje: 2003. február 19. 10.00 óra
• Nagykanizsa, Fő út 8. szám alatt található 48 nm alapterületű üzlethelyiség. Az induló licit bérleti díj: 1.600 Ft/nm/hó+áfa
A versenytárgyaláson a licitlépcső: 80 Ft/nm/hó+áfa
A versenytárgyalás ideje: 2003. február 19-én 10.30 óra
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) földszinti tárgyalója. Érdeklődni lehet: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási
Iroda Nagykanizsa. Erzsébet tér 7. fszt. 13/a. Tel.: 500-739.
ELMARAD AZ ÜGYFELFOGADÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város aljegyzője tájékoztatja a város és az okmányirodai körzet településeinek lakosságát, hogy 2003. február 14-én, pénteken a nagykanizsai okmányirodában nem lesz ügyfélfogadás. Az okmányiroda dolgozói ekkor készülnek fel az útlevél-ügyintézéssel kapcsolatos új szakmai és technikai feladatokra. Megértésüket köszönjük!
KANIZSA NEM IRTA ALA
A Zala Megyei Felsőoktatási Egyeztető Tanács alapító nyilatkozatát a 12 helyett csak 11 -en írták alá. Litter Nándor polgármester nem írta alá a dokumentumot, melyet azzal indokolt, hogy a felsőfokú oktatás a Veszprémi Egyetem közreműködésével indult el ismét Nagykanizsán. Az egyeztető tanács cé-
lul tűzte ki a Zalai Universitas létrehozását, ami esetleg sértheti a Veszprémi Egyetem érdekeit. A dokumentumot az eredeti formában írták alá, és Nagykanizsa a tanács munkájában meghívottként vesz részt. A legközelebbi ülésre meghívják a megye valamennyi felsőoktatási intézményének vezetőjét is.
F0RUM0KB0L UTAK?
TÉRSÉGI KÖZLEKEDÉSI KONZULTÁCIÓ
Se szeri se száma azoknak az évek óta zajló fórumoknak, melyek Dél-Zala közlekedési feltételeinek javítása érdekében jöttek létre. A legutóbbi konzultációs fórumra Nagykanizsán a Vasember Házban került sor. Kanizsa és térsége számára az elmúlt években mind sürgetőbbé vált az M7-es autópálya és a hozzá kapcsolódó közutak építése, így nem csoda, hogy a helyi városvezetés és a politikai elit mindent elkövet az előrelépés érdekében. Kellő súlyt adva a stratégiai fejlesztésnek, Litter Nándor polgármester mellett a tanácskozáson megjelentek a térség polgármesterei, a területfejlesztéssel foglalkozó szakemberek és Göndör István országgyűlési képviselő. A kormányzat részéről Kovács Ferenc, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitká-
ra tájékoztatta a konferencián megjelenteket a hazai gyorsforgalmi úthálózat, valamint a vasútvonalak fejlesztési terveiről. Ezt egészítette ki Juhász Tibor, a Zala Megyei Állami Közútkezelő Kht. vezetője, aki többek között az elnyerhető központi forrásokra hívta fel a figyelmet. Nagykanizsa és térsége számára fontos az ipari park és a logisztikai központ benépésítése, mely folyamatban katalizátor-szerepe lehet az autópálya építésének. Ezt figyelembe véve, nem halasztható tovább azoknak a konkrét problémáknak a tisztázása, melyek jelenleg gátját képezik az építkezések megkezdésének, gyorsításának. Lehet és kell még számtalan fórumot rendezni, ha azok tényleges eredménnyel kecsegtetnek.
H. GY.
A KAMARA HÁZHOZ MEGY
EGY ÚJSZERŰ KEZDEMÉNYEZÉS \
számolt a megyei és a városi kamara vagyonmegosztási vitájának állásáról és a több mint 175 tagot tömörítő szervezet idei terveiről. Polgár Ervin bemutatta cégét, és szólt azokról a problémákról,-amelyekben a kamara segítségét kéri. A 100%-os magyar tulajdonú vállalatra nagy kihívások várnak a csatlakozást követően, ezért nem mindegy számukra, hogy a formálódó törvénytervezetben miként jelennek meg a hazai édesipar védelmét szolgáló passzusok. A rövid eszmecserét követően a küldöttség tagjai gyárlátogatáson veitek részi. A jó hangulatú program tapasztalatait a kamara vezetősége értékeli, és összesítve azokat, javaslatokat fogalmaz meg az országos vezetőség számára. Az újszerű kezdeményezés során számos előremutató felvetés érkezet a tagság részéről, így még ebben az évben biztosan folytatótlik a taglátogatás kamarai módra.
H. GY.
Egy régi probléma megoldására tesz kísérletet a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara (NKIK). A kamara rendezvényei bár a leégetőbb problémák feltárására irányultak, ez eddig nem hoztak igazi áttörést. A tagság rendezvény-látogatási kedve elég gyérnek mondható volt. A kereskedők és iparosok érdekvédelmét is ellátni hivatott szervezet vezetői azonban nem nyugodtak bele az érdektelenségbe. Ha Mohamed nem megy a hegyhez, akkor a hegy megy Mohamedhez. Talán ebben a frappáns megfogalmazásban összegezhető az a taglátogatási-fogadási rendszer honosítása, melynek során a helyi kamara valamennyi tagját végiglátogatja a szervezet vezetősége. A legutóbbi látogatás során a Bonbo-netti Rt. vendége volt a kamarai küldöttség. A NKIK nevében Kovács Antal elnök tájékoztatta Polgár Ervin elnök-igazgatót a kamara EU-csatlakozással összefüggő kamarai rendezvényekről. Kovács Antal be-
2003. február 13.
FEBRUÁR 13.11:15 ÓRA Helyszín: HSMK
Önkormányzatok az EU-csat-lakozás küszöbén. Ea: Herczeg György államtitkár, miniszteri biztos
FEBRUÁR 17.18:00 ÓRA Helyszín: HSMK
„Jövőnk Európa"
Ea: Dr. Horváth István
EU-szakjogász
FEBRUÁR 18. 9:00 Helyszín: ZMKIK
Munkamegbeszélés: intézményvezetők és szabadidő-szervezők
FEBRUÁR 18.13:00 Helyszín: ZMKIK
EU kommunikációs munkacsoport, ''soros ülése
FEBRUÁR 21.10:00 Helyszín: Városi Könyvtár EU-régiós konferencia EU-információk: http://www.euroinfo.hu http://www.europa.eu.int http://www.eudelegation.hu
ACSATIAKOZAS MINDANNYIUNK ÜGYE
Polgármesteri sajtótájékoztató
Litter Nándor Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere sajtótájékoztató keretében ismertette az európai uniós csatlakozás feladataival összefüggő terveket. Az integrációs folyamatban kiemelt szerep vár Nagykanizsára. Nem csak városi, de régiós feladatokat is fel kell vállalni ahhoz, hogy sikerrel végződjön a csatlakozási folyamat. Nagykanizsán három munkacsoport segíti a felkészülést. A kommunikációs munkacsoport az országos kommunikációs stratégia szellemében, a helyi sajátosságok figyelembevételével végzi munkáját. A projektekkel foglalkozó munkacsoport nyolc projekt - közte térségi projektek - kidolgozásával foglalkozik. A polgármester elmondása szerint a legnagyobb lemaradás - rajtuk kívülálló okokról - a jogszabályokat és a rendeleteket az EU-normákhoz igazító munkacsoportban van. Április 12. döntő lesz a magyar nép életében, hiszen saját magunk és gyermekeink sorsáról dönthetünk. A csatlakozás jelentősége az államalapításhoz hasonlatos. A tét most sem más: csatlakozunk-e Európa fejlettebb részéhez vagy sem. Az európai uniós tagság haszonélvezői elsősorban a jövő nemzedékei, s ezért sem közömbös a szavazati joggal rendelkezők állásfoglalása. Március 15-én ünnepélyes keretek között nem csak a magyar, de az Európai Unió zászlaját is felvonják Kanizsán is. A közeljövő EU-s rendezvényeiről Gerencsér Tibor, a Polgármesteri Kabinet megbízott vezetője és Fehér Ádám EU-referens tartott tájékoztatót.
H.GY
„NAGYKANIZSAI HOZOMÁNY"
Magyarország 2004-ben csatlakozik az Európai Unióhoz. Az EU-tagság lehetőséget ad az országnak a felzárkózásra a jelenlegi tagállamokhoz; egyedülálló történelmi fordulópont. A csatlakozást segítő céllal alkotta meg a kormány kommunikációs stratégiáját, melynek egyik meghatározó része az ún. „Hozomány-program". A program lényege, hogy minden magyarországi település - köztük Nagykanizsa is - meghatározhatja azt az elemet, amivel hozzájárul Európához, az európai kultúra gazdagításához. A „hozomány" lehet konkrét tárgy, épület, a település híres szülöttje, népszokás, alkotóközösség, bármely helyi nevezetesség.
A „nagykanizsai hozományra" várjuk magánszemélyek és szervezetek javaslatait, ötleteit, melyeket a Polgármesteri Hivatal címére postán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ) vagy e-mailen (feheradam@nagykanizsa.hu) kérünk eljuttatni.
EURÓPA SZABADEGYETEM
A nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Központ hat előadásból álló szabadegyetemet szervez a város és környéke polgárai európai uniós felkészítése érdekében.
Ennek keretén belül a csatlakozás hazánk számára várható következményeiről kapnak ismertetőt az érdeklődők.
Jó szívvel várunk korra, foglalkozásra, iskolai végzettségre való tekintet nélkül mindenkit az előadásokra.
Bízunk abban, hogy az április 12-ei népszavazás előtt befejeződő szabadegyetem tematikájában mindenki megtalálja a maga érdeklődésének megfelelő előadást. A program látogatása díjtalan.
A SZABADEGYETEM ELSŐ ELŐADÁSÁNAK
- időpontja: 2003. február 17. (hétfő) 18.00 óra
- helyszíne: a HSMK kamaraterme
- címe: JÖVŐNK, EURÓPA
- előadója: Dr. Horváth István, Európa-jog szakjogász TOVÁBBI TÉMÁINK:
- Hazánk uniós csatlakozásának jogi kérdései. Előadó: Dr. Kecskés László, tanszékvezető egyetemi tanár (Pécs)
- A Széchenyi vállalkozásfejlesztési program az uniós csatlakozás küszöbén. Előadó: Gérnyi Gábor főosztályvezető (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)
- Munkavállaló, közszolgálat, érdekvédelem - az Európai Unióban. Előadó: Vadász János, politikai, államtitkár (Miniszterelnöki Hivatal)
- Művelt társadalommal és informatikával az Európai Unióba. Előadó: Kovács Kálmán miniszter (Informatikai és Hírközlési Minisztérium)
Az egyes előadások időpontját a helyi és a megyei médiában tesszük közzé.
Az előadássorozat állandó hallgatói - a szabadegyetem befejeztével - oklevélben részesülnek.
Bővebb felvilágosítás Papp Ferenc igazgatótól (telefon: 93/310-465) és Kovácsné Mikola Mária művelődés-szervezőtől (telefon: 93/311-468) kérhető.
Elektronikus információ az Európai Unióról
Általános tájékozódást szolgáló honlapok
• Európa Server: www.europa.eu.int
• Európai Bizottság:
www.europa.eu.int/ comm/in-dex_en.htm
• Az Európai Parlamentről magyarul:
www.euparl.eu.int/presentation/ default_hu.htm
• A delegáció honlapja: www.eudele-
gation.hu
• Euró: www.euro.hu Magyarország és az Európai Unió
• Külügyminisztérium: www.kum.hu,
www.kum.hu/euint/index html
• Magyar Országgyűlés:
www.mkogy.hu/biz/europa/index. htm
• MEH/N.F.T.:
www.euforium.hu/euintegra-main.php
• Mezőgazdaság: SAPARD-program:
www.fvm.hu/euint/euint.html
• EU-portál: www.eucsatlakozas.lap.hu Híranyagok, hírportálok:
• Európai Bizottság - Virtuális sajtó-
szoba: www.europa.eu.int/news/in-dex_en.htm
• EurActiv: www.euractiv.com
• Euobserver: www.euobs.com
• EUPORT: www euport.hu
• EU-PORTÁL: www.euport.hu Közösségi jogszabályok:
• The portai to European Union law:
www.europa.eu.int/eur-lex/en/index.htm
• Adatbázisok - PreLex:
www.europa.eu.int/prelex
• A közösségi jog magyar nyelven -
Igazságügyi Minisztérium honlapja: wwVv.im.hu
• EU-info: www.eu-info.hu Programok:
• Phare-program:
www.europa.eu.int/comm/enlargc-ment/pas/phare.htm
• ISPA-program:
www.europa.eu.int/comm/enlarge-ment/pas/envir_transp.htm. www.inforegio.cec.eu.int/wbpro/ispa /ispa_en.htm
• SAPARD-program:
www.europa.eu.int/comm/enlarge-. ment/pas/envir_transp.htm, www.europa.eu.int/comm/dg06/publi /fact/sapard/index_en.htm
• Oktatási programok: www.tpf.iif.hu/newsite/index.html
• Tanári képzés: www.europaletta.hu
• Kultúra 2000: www.kulturpont.hu Pályázatok:
• EuropeAid Co-operation Office:
www.europa.eu.int/comm/euro-peaid/index_en.htm
• Adatbázis: www.ted.cur-op.eu.int
• Központi Pénzügyi és Szerződéskötő
Egység: www.efeu.hu
6
áTlfei
2003. február 13.
NEGYVENMILLIÓBA KERÜLHET A TÉL
(Folytatás az 1. oldalról.)
A korábbi úgynevezett sír-nevet szerződés feletti elégedetlenség nyomán született az a koncepció, amely szerint a hóeltakarítás költségeit finanszírozza a város. A régi szerződés átalánydíjas volt, ami azt jelentette, hogy a vállalkozó minden évben fix összeget kapott, ha volt tél, akkor az adott keretből kellett megoldania a feladatot, ha nem esett hó, nyert az üzleten. Három évvel ezelőtt találta ki az akkori városvezetés az új koncepciót. Többen gondolták úgy, előfordulhat, ha VIA Kanizsa KHT. üzleti tervében szerepelteti a hóeltakarítás költségét, és ez megmarad, akkor ellenőrizetlenül, más célra használja el a társaság. A valóságban csak ellenőrizhetően, és csak városüzemeltetési célokra lehetett volna költeni a megmaradt pénzt. A rendszer végül úgy alakult ki, hogy bár a VIA KHT. köt közbeszerzési pályázat alapján szerződést a vállalkozóval,
a munkálatok fedezete sem a társaság üzleti tervében, sem a költségvetésében nem szerepel. A szerződés alapján a kivitelező számláz a VIA KHT. felé, a társaság fizet és ezt követően számláz tovább haszon nélkül az önkormányzat felé. A decemberi hóeltakarítási költségek meghaladták a hétmillió forintot, ám ezt az önkormányzat még nem fizette ki a VIA KHT.-nak. A tervezés sajátosságai közé tartozik, hogy a tárgyév januárjára-február-jára szól a terv, a novemberi-decemberi időszakra nem gondolnak, az év elején megtervezett pénz a hónapokban előre haladva egyre csökken a költségvetési átcsoportosításoknak köszönhetően. Az idei évre 23 millió forintot terveztek be a hóeltakarítás költségeire, ez továbbra sem a VIA KHT., hanem a város költségvetésében szerepel, és a rendszer is a korábbi évek gyakorlata alapján működik.
D. É.
VALOGATAS A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET INTÉZKEDÉSEIBŐL
• Ebben az időszakban a közterület-felügyelet munkatársai 16 szabálytalanul parkoló gépjármű tulajdonosával szemben járt el. A legtöbb szabálysértés továbbra is a városközpontban fordult elő. A megállni és várakozni tilos jelzést figyelmen kívül hagyok mellett nagy a mozgássérült parkolóhelyeket jogtalanul igénybe vevők száma is.
• Az elmúlt héten a hóeltakarítás ellenőrzésére fordította a legnagyobb figyelmet a közterület-felügyelet. Az ellenőrzések során több mint negyven esetben szólították fel az ingatlantulajdonosokat. Négy esetben szabálysértési eljárást kezdeményeznek a tulajdonos ellen. A felszólítást követően a tulajdonosok nagy
többsége határidőre eltakarította a havat. Az ellenőrzések során több esetben találkoztak elhagyott, lakatlan ingatlannal. Felhívjuk az ilyen ingatlanok tulajdonosainak a figyelmét, hogy a hóeltakarításra vonatkozó előírások rájuk is vonatkoznak.
• Pénteken éjjel közös akciót tartott a rendőrség, a határőrség, valamint a közterület-felügyelet. A járőrözés a közrend és közbiztonságra, a köztisztaságra, valamint az éjszakai időszakban szabálytalanul parkírozó, telephelyező gépjárművekre terjedt ki. Az ellenőrzés során két esetben szabálytalanul parkírozó tehergépjármű vezetője ellen szabtak ki helyszíni bírságot, egy személygépjármű járdán parkolt szabálytalanul.
Halalos zuhanás
„Egy ebtartó a város keleti részében a negyedik emeletről kidobta német juhász fajtájú kutyáját. Az eb azonnal kimúlt. A felügyelet munkatársai szemtanúk segítségével lefolytatott államigazgatási eljárás keretében vonják majd felelősségre az elkövetőt, akivel szemben állatvédelmi bírság szabható ki, amelynek összege ötezertől-százötvenezer forintig terjed". E szűkszavú híradást a közterület-felügyelet munkatársai jutatták el szerkesztőségünkbe a múlt héten. Kis utánjárást követően tudhattuk meg, hogy az eset nagy valószínűséggel október elején történt, amikor is egy házibuli résztvevője valamilyen emberhez méltatlan állapotában úgy döntött, házigazdája ebét kidobja az ablakon. A kutyus túlélte a halálos zuhanást, az arra-járók, akik akár maguk is áldozatai lehettek volna az esztelen tettnek, telefont ragadtak és értesítették az Élettér Egyesület képviselőjét. Az egyesület vezetősége éppen az állatvédelmi világnap ap-
®lil!Í!Í!S
ropóján volt távolt a várostól. így érdemben nem tudtak segíteni. Azt javasolták a telefonálónak, hívjanak állatorvost, aki ha már másban nem, legalább a kegyes, fájdalommentes végben segíthet a kutyának. Hogy ezt követően mi történt, pontosan nem tudni. A szemtanúk hívtak-e állatorvost, vagy a kutya pusztulását követően csak a közterületfelügyeletet értesítették, nem derült ki, mint ahogy arra sem derült eddig fény, hogy valóban az októberi eset kapcsán indult meg csekély négy hónap után a hivatali gépezet, és kezdődtek meg a kiértesítések, beidézések, vagy ismételt, de az októberi esethez nagyon hasonlóról van szó. Az Állategészségügy Állomás kerületi főállatorvosa az eset kapcsán semmilyen jelzést nem kapott, tájékoztatta lapunkat dr. Tóth Géza állatorvos. Súlyos állatkínzással kapcsolatos, az állatvédelmi törvény hatálya alá eső ügyekben egyébként a jegyzőnek is lehetősége van eljárni.
HULLADEKGAZDALKODAS
I. rész
Hazánkban több éve előkészítő munka folyik az Európai Unióhoz való csatlakozás érdekében. Ennek a komplex munkának az egyik eleme a jogszabályok harmonizációja, mely napjainkra lényegében befejeződött.
A hulladékgazdálkodás terén a jogszabályi hátteret a 2000. évi XL111. törvény biztosítja. Azóta mintegy tucat végrehajtási rendeletet bocsátottak ki a hulladékgazdálkodás valamennyi területét érintve.
A törvény a következő célokat, alapelveket fogalmazza meg:
- A természeti erőforrásokkal való takarékoskodás,
A környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása,
- Az emberi egészség védelme,
- A természeti és épített környezet megóvása.
A fenti célok teljesülése érdekében:
- Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a keletkezett hulladékát a hulladékkezelőnek átadni,
az ingatlanon elhagyott hulladékkezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg - az ingatlan tulajdonosát terheli.
- bevezeti a jogalkotó a hulladékgazdálkodási bírságot,
a szelektív hulladékgyűjtés rendszerének fokozatos, országos körű kiterjesztését, a hulladéklerakókban elhelyezett hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartal-
mának 35%-ra való csökkentéséi irányozza elő 2014-ig.
- a fogyasztásból, felhasználásból vagy szolgáltatásból keletkezett veszélyes hulladékot a termelő köteles elkülönítve, a környezet szennyezését vagy károsítását kizáró módon gyűjteni és az annak begyűjtésére. ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére átadni, valamint a szolgáltatásáért járó díjat megfizetni,
- országos, valamint területi hulladékgazdálkodási tervek készítésére.
A törvényhez kapcsolódóan 2001-ben a környezetvédelmi miniszter 16/2001. számon kiadta a hulladékok jegyzékét. Az alaplista az európai hulladékkatalógus kódszámait tartalmazza. A jegyzék 20 főcsoportba sorolja be a hulladékokat (pl. mezőgazdasági termelésből, élelmiszer-előállításból, fafeldolgozásból, bútorgyártásból származó, olaj- és üzemanyag-hulladékok, építési és bontási hulladékok, települési hulladékok). Az egyes hulladékokat hat számjegyből álló kódszámmal azonosítják. A veszélyes hulladékokat külön kódszámmal és csillag megjelöléssel látták el.
A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 2001-ben kormányrendelet jelent meg. A rendelet hatálya nemcsak a veszélyes hulladék termelőjére vonatkozik, de minden veszélyes hulladék birtokosra is. ■
2003. február 1
Ez az év több szempontból is örömteli a Ford autók forgalmazásával foglalkozók számára. A Ford Motor Company idén ünnepli fennállásának 100 éves évfordulóját. Az örömben osztozik a 9 éve alakult Auto-Kanizsa Kft. kollektívája is, mely életét újabb jeles nap gazdagítja.
A kanizsai vállalkozást Thomas, Owsianski regionális igazgató és Magyar Zoltán hálózatfejlesztési igazgató köszöntötte annak alkalmából, hogy 2002-ben az év márkakereskedője címet az Auto-Kanizsa Kft. nyerte el. Az értékelés szerint a kanizsaiak a minőségi munkában, a növekvő forgalomban és a Ford márka imázsának
erősítésében elért eredményeik alapján érdemelték ki az elismerést. A díjazottak nevében Cserti József köszönte meg a Ford Motor Company és a Ford Motor Hungária Kft. díját, egy aranyozott autó-modellt. Az ügyvezető elmondta, hogy sikerük záloga a remek autópaletta és munkatársai kimagasló szaktudása. Ezt mi sem bizonyítja
jobban mint az, hogy a Ford Motor Hungária Kft. vezérkara a kanizsai főképviseletet bízta meg a dél-nyugat-dunántúli térségi feladatok ellátásával. A Barcs, Kaposvár és Zalaegerszeg környékét ellátó kirendeltségek évről évre jelentős fejlődést mutatnak. Nagykanizsa szakmai irányítása mellett folyamatosan nő a forgalmuk. Az Auto-Kanizsa Kft. megszerezte az ISO 9002-es minősítést, s telephelyén műszaki vizsgáztatást és használt-autó-kereskedést is folytat. Ügy-
félközpontú működésük egyik fontos területe az autómentő és 24 órás assistance-szolgáltatás mellett, a teljes körű kárügyintézés. A vállalkozás vezetői számára fontos ügyfeleik bizalmának és elégedettségének megtartása, valamint a korrekt viszony kialakítása, ápolása. A Bölecz László-Cserti Jó-zsef-Nádasi Tamás alkotta kanizsai vezérkar, újabb sikerük révén méltán írta be magát a Ford aranykönyvébe.
(X)
HAGYOMANYAIKHOZ HÍVEN
A múlt hét végén kilencedik alkalommal került megrendezésre a Szepetneki Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár. A kétnapos rendezvény főszervezője ezúttal is a Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás és az F.V.M. Zala Megyei Földművelésügyi Hivatala volt. Az előző napok mostoha időjárása és a közlekedési nehézségek dacára telt házzal büszkélkedhetett minden program. A kiállítóterem is zsúfolásig megtelt. A Tótszent-mártoni Horvát Kulturális Egyesület Fúvószenekara. valamint a Cziczeli Szabina-Cziczeli Száva semjénházi énekduó közreműködésével vette kezdetét a rendezvény a szepetneki ÁMK tornacsarnokában. Az ünnepélyi köszöntőket követően került sor vásári díjak átadására. A szombati szakmai program elsősorban vidékfejlesztőknek és közéleti vezetőknek kínált érdekes programot. A kerekasztal-beszélgetés té-
mája ezúttal az uniós csatlakozás és az interregionális együttműködések voltak. A szervezők természetesen a nagyközönség számára is gondoskodtak programról: A csatlakozás küszöbén címet viselő előadáson juthattak értékes információkhoz mindazok, akik az Európai Unióról, az EU-s pályázati lehetőségekről szerettek volna többet tudni. Nagy érdeklődés kísérte a délutáni agrárfórumot is. Vasárnap került sor a Kistérségi Borversenyre, miközben burgenlandi gazdák segítségével próbáltak választ kapni az érdeklődők a „Miért zöldebb a szomszéd kertje?" kérdésre. A borverseny ünnepélyes eredményhirdetése valamint a közönségdíj átadása zárta a kétnapos rendezvényt. Az EU-csat-lakozás jegyében összeállított valamennyi program kitűnő hangulatban zajlott, és nagy közönségsikert aratott.
Sz. M.
MINDEN EVBEN FONTOS PROGRAM
Az elődiskoláknak is voltak külföldi kapcsolatai, melyeknek kettős célja volt - foglalta össze Bene Csaba, a Zsigmondy-Szé-chenyi Szakképző Iskola igazgatóhelyettese, az intézmény külföldi cserekapcsolatairól szóló tudnivalókat. A nyelvtanulás segítése, az oktatási rendszer és egymás iskoláinak megismerése mellett a nemzeti sajátosságok megismerésére is nyílt mód. Amikor 2000-ben összevonták a két intézményt, megpróbáltak új utakat is keresni. Folyamatban van a kapcsolatfelvétel egy németországi, hasonló profillal működő szakképző iskolával, ezenkívül van egy kovásznai kapcsolatuk, illetve be tudtak vonni egy ottani iskolát a francia kapcsolatukba, s
ennek eredményeként együtt utaztak el Franciaországba. Az EU-ban is megváltoztak a célok, mert az egyre szélesebb körű együttműködéseket támogatják. A gyerekeknek óriási élményt jelentett, hogy minimális önerőből, pályázati pénzekből kijuthattak a nyugati országokba. Ott családoknál helyezték el őket, ahol kapcsolatokat tudtak kialakítani és barátságok szövődtek közöttük. A kollégák számára azért fontosak a külföldi cserekapcsolatok, mert megismernek egy másik iskolai rendszert, és az együtt tevékenység élménye is nagy jelentőségű. Minden tanévnek fontos programja a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolában.
B. Zs.

2003. február 13.
MEGHÍVÓ
Tisztelettel értesítjük Önöket, hogy 2003. február 15-én 19 órai kezdettel a Felsőtemplomban
SZOLIVA GÁBOR
egyetemi hallgató ORGONAVERSENYÉRE KERÜL SOR.
A műsor köszönetnyilvánítás mindazok számára, akik szeretettel, segítőkészséggel, adományokkal támogatták az édesanya halála után nehéz helyzetbe került családot.
Minden kedves barátot, ismerőst, adományozót szeretettel várunk!
Szervezők
f?
VM^mmrEM MJMPH wmMp A IKOmfflA ÜILUJB
• Ámor energiájának levesforrása
• Valentin bőségtál meglepetésekkel 2 főre
• TE + ÉN desszert
A menü ára: 4800 Ft/2 fő
Csak előzetes asztalfoglalással rendelhető február 14-re és 15-re!
Telefon: 93/318426
I AZ ÁRUKÉSZLET CSERÉJE: I
KIÁRUSÍTÁS A BRILIÁNS ÉKSZERÜZLETBEN
Nagykanizsa, Vaseraberház ♦ Telefon: 93-310-600
VALENTIN NAPI AJANDEK PLUSZ: GYERTYAFÉNYES VACSORA A KORONA CLUB HOTELBEN
A Halis István Városi Könyvtárban már évekkel ezelőtt kialakítottak egy technikát arra, miként viszonyulnak ahhoz, ha valaki rendelkezésünkre bocsátja dokumentumait, egyéb adományait. Mindent elfogadnak, de a kérésük az, hogy a felajánlott anyagok, dokumentumok, újságok, könyvek stb. hasznosításának módját bízzák rájuk, hadd legyen az ő felelősségük. Volt már arra példa, hogy valaki egy több évtizedet átölelő folyóirat-gyűjteményt adott át a könyvtárnak, amelynek feldolgozását követően a könyvtár addigi hiányos gyűjteményét sikerült teljessé tenni. Öt-hat hiányzó folyóiratért már megérte átnézni a teljes gyűjteményt, állítják a könyvtárosok, így ezt más esetekben is szívesen megteszik. Voltak, akik hatalmas virágokat adományoztak a könyvtárnak, ezt továbbra is elfogadják. Kérésük csak az, hogy tároló-edényzettel együtt ajánlják fel a
növényeket, mert azok elhelyezését másként nem tudják megoldani. Egy cég, a nálunk folyó számítástechnikai korszerűsítés során feleslegessé vált számítástechnikai eszközeit ajánlotta fel. Ezeket a könyvtárban még tudták hasznosítani, így ezt a felajánlást is elfogadták. Ennek köszönhetően ma differenciáltan tudják kiszolgálni az olvasókat, van olyan gép, amely a szolgáltatás teljes skáláját tudja nyújtani, mások például szövegszerkesztésre, elemi műveletekre hasznosíthatók csak. E területen további felajánlásokat is elfogadnak, bármilyen adományt megpróbálnak hasznosítani. Hangzóanyagok felajánlására eddig nemigen akadt példa, de természetesen ezt is elfogadja könyvtár. Szívesen fogadnák a városban megjelenő különböző kiadványok, reklámanyagok, kereskedelmi lapok, szóróanyagok felajánlását, hiszen ezeknek a kiadványoknak a jó része,
bár a várost érinti, nem Kanizsán állítják elő, így köteles példányként nem kerül a könyvtárba. A könyvtár gyűjteménye e dokumentumok tekintetében meglehetősen hiányos, szeretnék teljessé tenni. E tevékenység nem kötelező, de szívesen vállalt feladata a könyvtárnak. A könyvtár szeretné, ha a helyi ismeretek ügyében teljes lenne a gyűjteménye, hiszen ebben szakkönyvtár, a város esetében elsődleges gyűjtőhely.
D.É.
Eperjes Károly a könyvtárban
Nagy sikert aratott előadásával a könyvtárban vasárnap délután Eperjes Károly színművész. A Nagykanizsai Polgári Egyesület szervezésében sorra kerülő rendezvényen közel négyszázan vettek részt. A művész beszélt az egyházról és a művészvilágról, irodalomról és politikáról, színházról és barátságokról, családról és hazaszeretetről, de természetesen napirendre került a Hídember című film is. Minderről a tőle megszokott közvetlen előadásmódban és könnyed stílusban vallott a művész, magas színvonalú, értékes kulturális prograjnot nyújtva ezzel hallgatóságának.
Sz.M.

Két héttel ezelőtti lapszámunkban még Cseke Zoltánnak, az Identitás Szabadegyetem titkárának aggodalmaskodó szavairól adhattunk hírt a szabadegyetem ez évi megrendezésével kapcsolatban. írásunk megjelenését kö-
vetően többen segítő szándékukról és támogatásukról biztosították a szervezőbizottságot - tudtuk meg Cseke Zoltántól, aki elmondta azt is, bár aláírt szerződésük nincs, az önkormányzat is támo-gatóan áll a rendezvényhez.
Ha Ön cégünknél új pénztárgépet vásárol, egy 200.000 Ft összértékű kedvezményre jogosító kártyát kap, melyet felhasználhat Samsung háztartási és szórakoztató-elektronikai termékek vásárlása esetén.
ÖSSZÉRTÉKBEN
Számítás- és Irodatechnikai Szaküzlet - Szervíz
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 3. Tel: (20) 9649-930 E-Mail: pontmi@chello.hu
8H VIX IRODAGÉP KFT. \_
A hétvégén rendezték meg az immáron már hagyományos borversenyt Miklósfán. A versenyre 112 borminta érkezett, 77 fehérbor és 35 vörösbor, tudhattuk meg Kalamász Györgytől, a Kertbarát kör vezetőjétől. A Miklósfa fehérbora címet Miklósi Ferenc Olaszrizlingje nyerte el, a Mik-
lósfa vörösbora címmel ebben az évben Lőczi János Cabernet Savignonja büszkélkedhet. Tíz fe-hérbor-minta kapott aranyérmet, 33 ezüstöt, 29 bronzérmet és 7 oklevelet. A vörösborok közül egy lett aranyérmes, 17 ezüstérmes, 15 bronzérmes, és három kapott oklevelet.
MINDSZENTYRE EMLÉKEZNEK FEBRUÁR 22-ÉN
zott számára, majd külföldre kellett távoznia. Ott is lelkipásztorként dolgozott egyházáért és a magyarságért. 1975. május 6-án halt meg Bécsben. Máriaczellben temették el, és tizenöt évvel később hozták haza, hogy Esztergomban, „a prímások városában" nyugod-hassék. Külföldön napvilágot látott könyve ma már itthon is kapható. II. János Pál pápa így emlékezett meg róla: „A Krisztushoz és Egyházához való hűség s a hazaszeretet tündöklő tanúságtételét hagyta ránk..."
Sz.M.
A kanizsai Polgári Egyesület a kommunizmus áldozatainak emléknapját idén - Mindszenty bíborosnak szenteli, olyan illusztris előadót nyerve meg ehhez, mint Pápai Lajos győri püspök. Mindszenty József részese volt Magyarország XX. századi újra-evangelizálásának. A második világháború viharában került a veszprémi püspöki székbe, majd átvette az esztergomi prímási feladatkört. Tevékenysége miatt évtizedekig tartó kampány indult ellene, s egy kirakatper áldozata lett. 1956. pár napos szabadságot ho-
A korábbi évekhez hasonlóan alakult az idei évben a Batthyány-gimnázium alapítványának bálból, adományokból származó bevétele. Mayer Ferenc igazgató elmondta, alapítványuk azok közé a ritka alapítványok közé tartozik, amelynek bevételei semmilyen körülmények között nem fordíthatók felnőttek kiadásaira, azok támogatására. A bevételből kizárólag a diákokat, számukra szervezett versenyeken való részvételt, táborokat, egyéb diákprogramokat támogatnak. Az alapítvány bevételeiből fordítanak a diákok elismerésére, valamint a tanulás eszközeinek fejlesztésére is. Kedvezően alakult az idei évben a Rozgonyi-iskola alapítványi
báljának bevétele. A majdnem félmillió forintból az alapító okirattal összhangban a jól tanuló, jól sportoló diákokat kívánják jutalmazni, a szabadidő színvonalas eltöltéséhez, osztálykirándulásokhoz járulnak hozzá, illetve a tanulás tárgyi feltételeit javítják majd. A tavalyi évi bevétel egy részét a nyári költségvetés-csökkentés miatt a termek kimeszelésére fordították annak érdekében, hogy a diákok tiszta, fertőtlenített termekben kezdhessék az új tanévet. A tavalyi évhez viszonyítva növekedett a Bolyai Általános Iskola alapítványának bevétele. A pénzt eszközbeszerzésre, bútorzatra, a tanulás feltételeinek javítására fordította az intézmény.
VAROSNAPI EGYEZTETÉS
Kedden délelőtt a Halis István Városi Könyvtárban került sor a város napját előkészítő szerveződés soros ülésére. Az ülésen elhangzott, készülnek az együttműködési megállapodások a különböző intézmények, szervezetek, egyesületek és a város napját szervezők között, annak érdekében, hogy a különböző programok és azok költségei
tervezhetők legyenek, hogy elkészülhessen a költségvetés, amelyet az OKSB elé kell majd tárnia a grémiumnak. Szó esett az ülésen a bor- és ctelud-var szervezési feladatairól, a borverseny kérdéseiről, a helyszínbiztosításról.
FELHÍVÁS
A Régi Jó Egyesület a Város Napja tiszteletére
idén is megrendezi felnőttek számára a „LEGKANIZSAIBB KANIZSAI" fedőnevű, vetélkedéssel egybekötött, látványos, szórakoztató helytörténeti, városismereti sétáját.
Ideje: 2003. április 26. (szombat) 9-12 óra
Eredményhirdetés: 12.30-kor az Erzsébet téren
Helyszín: A Turulmadártól a Vaseniberházig húzódó városrész
Téma: A XIX-XX. századfordulós Nagykanizsa
Résztvevők: A programon bármelyik nagykanizsai intézmény - több csapattal is - részt vehet.
Csapatlétszám: 3-4 fő
(Nevezés után a csapatkapitányoknak részletes tájékoztatást adunk, felkészülésüket segítjük.) Nagykanizsa, 2003. január 28.
ADATLAP
A csapatot indító intézmény neve:.........
A csapat városra utaló fantázianeve: .......
RÉSZTVEVŐK NEVE: 1. csapatkapitány:......................
Beküldési határidő: 2003. február 28.
Cím: VDÖK-Zemplén Győző Általános Iskola Baliné Zalavári Ágota 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 18.
♦ 2003. február 3-án délután az iskolából tartott hazafelé az a fiatal fiú, akit megállított egy 15-16 év körüli, kb. 165-170 cm magas, barna bőrű és hajú, piros kabátot, kékeszöld farmert és világos színű cipőt viselő fiú. Kivette a sértett kezéből a mobiltelefonját - „csak megnézi" -, majd közölte vele, hogy „most visszavásárolhatja, ha akarja, de a rendőrségnek ne merjen szólni".
♦ A 7-es számú főúton egy autóbusz ütközött egy német rendszámú személygépkocsival, majd két személygépkocsi koccant össze, majd személyautó kamionnal „találkozott", aztán egy fa borult az úttestre, ami miatt az amúgy is nehezen járható út egy sávra szűkült.
♦ Az éjszaka folyamán a sértett lakóháza előtt parkoló autójának motorháztetejét törte fel ismeretlen tettes, megrongálta vezetékeket, az ablakmosó motort, a tankból a benzint eltulajdonítot-.ta, majd feltörte az utastér ajtaját is, ám onnan már nem vitt el semmit.
♦ Hajnali két órakor egy kétségbeesett hölgy kért rendőri intézkedést, mert hazaérve ajtaját befeszítve találta. A lakásban volt élettársa az egyik szekrényben aludt kissé mámoros állapotban.
♦ Hajnali 2 óra 25 perckor kábí-tószer-fogyasztás alapos gyanúja
miatt állítottak elő egy nagykanizsai férfit, akit a gyorsteszt pozitív eredménye után vérvételre vittek, majd a délelőtt folyamán egy másik férfi is hasonló sorsra jutott.
♦ Míg temetésen volt a bejelentő, addig boltjának pénztárgépéből eltűnt 50.000 forint készpénz. Az elkövetőnek még ideje sem maradt elkölteni szerzeményét, ugyanis két óra belül már el is kapták a rendőrök.
♦ Este fél nyolckor tett bejelentést egy nagykanizsai férfi, mert ismeretlen tettes családi házának hátsó ajtaját befeszítette, s a lakásból 500.000 forint értékű arany ékszert vitt el.
♦ 19 óra 40 perckor személyesen jelent meg a kapitányságon egy férfi késsel a kezében. Állítása szerint ezzel a felesége egy veszekedést követően hasba szúrta, ám hastájékon semmilyen sérülése nem volt. Az elsődleges orvosi vélemény szerint a kezén lévő kisebb vágás is nyolc napon belül gyógyul.
♦ 14 óra 20 perckor telefonon érkezett a bejelentés, mely szerint egy kft. épületéből zajok szűrődnek ki. A kiérkező rendőrök a helyszínen elfogták azt a három személyt (egy felnőtt férfi, egy fiatalkorú és egy gyermekkorú fiú), akik kb. 60.000 forint értékű berendezési tárgyat próbáltak ellopni az épületből.
Egyéni versenyek: 2003. február 15. (szombat) 15 óra
Nevezni lehet szombaton 14 és 15 óra között a kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Házban Zentai Lajosnál. Nevezési díj: 200 Ft.
Páros verseny vasárnap délután 14 órától! Nevezési díj: 200 Ft. Gyermek kategória: 10-14 éves korig - vasárnap délután 14 órától!
Nevezési díj nincs!
♦ Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
♦ A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
♦ Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
Tisztelt Kanizsa Újság!
A Per/Patvar rovatban szeretném, ha mielőbb választ adnának a kérdésemre: Egy ügyben pénzbüntetésre ítélt a bíróság. Az én elképzelésem szerint vétlen voltam, de elfogadtam a bíróság döntését. Valójában nem is gondoltam arra, hogy egy ilyen következményekkel járó ügybe keveredtem, gyanútlanul. Most azonban újabb problémát jelent ez az ügy. Egy állást szeretnék megpályázni, ehhez azonban csatolnom kell az erkölcsi bizonyítványomat. Volt, aki azt mondta, nyugodtan kérjek, mert a pénzbüntetést nem jegyzik fel. Szeretném tudni, mi a valóságos helyzet. Nem akarok olyan dologba belevágni, ami nem sikerülhet.
„Sürgős" jeligére szíveskedjenek válaszolni.
Tisztelt
„Sürgős" jeligével jelentkező Olvasó!
Sajnálom, hogy nem írta le néhány mondatban azt az ügyet, ami miatt a bíróság pénzbüntetésre ítélte. Lehet, hogy másnak is tanulságul szolgálna. A leveléből azt gondolom, hogy Önt a bíróság egy büntetőügyben jogerősen pénzbüntetésre ítélte. A törvény erejénél fogva áll be a mentesítés, pénzbüntetés esetén az ítélet jogerőre emelkedésének a napján. Ez azt jelenti, hogy a büntetett előélethez fűződő joghátrányok alól mentesül, tehát benyújthatja pályázatát egy olyan állásra, ahova a fedhetetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány becsatolása szükséges.
dr. Stepán Annamária ügyvéd

m

Több fórumon is elhangzott már, hogy várhatóan egy török befektető segítségével indulhatnak meg a munkálatok a Romlottvár környékén. Tervek már vannak arra vonatkozóan, mire van lehetőség az adott területen, ez ügyben már az elmúlt évben is folytak tárgyalások a közgyűlés bizottságaiban. Vala-
mivel több, mint hárommillió forint, részben a dr. Cseke Fe-renc-féle alapítvány áll jelenleg a város rendelkezésére ahhoz, hogy valami elindulhasson. A befektető a korábbi századok hagyományaihoz visszanyúlva szabadidő-központot szeretne létrehozni a Romlottvár környékén
2003. február 13.
11

(Február 15-től február 21-ig)
Február 15., szombat
MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 SMS 09.05 Rosszcsont kalandjai 09.35 Süsü-varázs 10.00 NoPara 10.05 Cimbora 10.35 KamaszKávéház 11.10 Váratlan utazás 12.00 Hírek 12.05 Heti mozaik 12.55 Egy szó - egy nap 13.00 Útravaló 13.10 Hagyományok Háza 13.40 Egy nap - egy szó 13.45 Fogadóóra 14.15 Delta plusz 14.40 Egy nap - egy szó 14.45 Fürdóhelyi utazások 15.15 Századunk 15.40 Egy nap - egy szó 15.50 Magyarország őshonos háziállatai 16.20 Androméda 17.05 Texasi krónikák 18.35 Luxor-show 19.30 Híradó este 20.05 Szeszélyes évszakok 21.00 American Graffiti 22.50 Híradó 23.00 Kelet-Nyugat
RTL KLUB
06.00 ValóVilág 06.30 Ünnepnaptár 07.00 Kölyökklub 09.45 Disney-rajzfilmek 10.30 Drágám, a kölykök (már megint) összementek! 11.25 Csak egy szavadba kerül! 11.30 Ötletház 11.55 Csak egy szavadba kerül! 12.00 RTL Klub Híradó 12.10 Autómánia 12.40 Barátok közt - A kezdetektől 15.15 Airwolf 16.10 Nyomoz a páros 18.00 Limonádé 18.30 RTL Klub Híradó 18.55 Fókusz Plussz 19.25 ValóVilág 20.20 Ebadta focista 22.00 Heti Hetes 23.10 Szent Johanna 00.55 Híradó
TV2
06.00 Gyökereink 06.30 tv2 matiné 08.30 Fox Kids 10.25 Szupersztárok 10.55 Bébilesen 11.25 Vadvilág 12.20 Totalcar 12.50 Az ifjú Indfy-na Jones kalandjai 13.45 Játszd újra az életed! 14.45 Lucky Luké 15.40 Dawson és a haverok 16.35 Csillagkapu 17.30 Rex felügyelő 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Tea 20.00 Big Brother - A döntés 22.30 Két cowboy New Yorkban 00.30 Kemény lóvé 02.05 Amerikai gladiátorok 03.10 Vers
KANIZSA TV
00.00-06.30 Lapozó 06.30
Krónika 06.40 Közgyűlés közvetítése felvételről utána: Lapozó 16.30 Szippancsok -gyermekrajzfilm-sorozat -HTV 17.00 Villanófényben a Mátra - a gyöngyösi városi TV filmje - HTV 17.30 TV-mozi: Tücsök - magyar film (81 p.) 19.00 Sajt 19.30 Turisztikai Magazin - HTV 20.00 Őfelsége kapitánya -angol tévéfilm-sorozat 12/1. - HTV 21.00 Maksavízió -Valentin nap - HTV 22.00 Bencze-show - HTV 22.30 Egészségmagazin - HTV 23.00-24.00 Lapozó
Február 16., vasárnap
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Galéria 10.00 Főtér 10.50 „így szól az Úr!" 11.00 Az ökumenikus filmszemle díjnyertes filmjei 12.00 Hírek 12.05 Úton 12.35 Delta 13.00 Mindentudás Egyeteme 13.55 Afrikai karavánúton 14.45 Örömhír 15.10 Egy nap, egy szó 15.15 Szent István vándorlás 15.45 Autóbontó 16.10 Elsőkézből 16.40 Udvari bolond 18.25 Híradó este 18.55 Hét 19.50 Szuperbuli 21.40 Ötcsillagos találkozások 22.10 Telesport 23.10 Híradó 23.20 Interjú 24.00 Médiamix 00.35 Héthatár
RTL KLUB
06.00 ValóVilág 06.30 Az internet csodái 07.00 Kölyökklub 10.00 Top of the Pops 10.25 Csak egy szavadba kerül 10.30 A dicsőséges XX. század 11.30 Receptklub 11.55 Csak egy szavadba kerül 12.00 Híradó 12.10 Ötletház 12.40 Mi újság, Harriet? 13.10 Jack és Jill 14.10 Simlis Jack, a karibi szuperkém 14.35 Nehéz napok a Föld nevű bolygón 15.25 Trükkös hekus 16.25 Mama pici fia 18.30 RTL Klub Híradó 18.55 ValóVilág 22.20 Bűnben égve 00.20 BeleValóVilág 00.45 Híradó 01.00 Fókusz portré 01.30 Országház 02.00 A dicsőséges XX. század
TV2
06.00 Reggeli gondolatok 06.25 Állatkert a hátizsákban 06.45 Tv2 matiné 08.25 Fox
Kids 10.25 Egyről a kettőre 10.55 Bébilesen 11.25 Utazás Gasztronómiában 11.55 Szabadnak született 12.50 Herkules 13.45 Szindbád kalandjai 14.40 Száguldó Vipera 15.40 Motoros zsaruk 16.35 Walker, a texasi kopó 17.30 JAG 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Spionfió-ka 21.40 Promo Sapiens 21.45 Az aranygyapjú legendája 23.25 Propaganda
23.55 Képírók 02.00 Vers
KANIZSA TV
00.00-06.30 Lapozó 06.30 TV-mozi: Tücsök - magyar film (81 p.) 08.00 Sajt 08.30 Lapozó 09.00 Érzékszerveink
- az ízlelés - HTV 09.30 A helyi televíziók műhelyéből -HTV 10.00 Egészségmagazin -HTV 10.30 Szentföldi szent helyek üzenete - HTV 11.00 Thalassa - természetfilm-so-rozat-HTV Í1.30 Szentföldi szent helyek üzenete - HTV 12.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilmsorozat - HTV 17.00 Forog az idegen - HTV 17.30 Kapocs 17.50 Portugália - a „Megjöttünk" sorozatból 18.20 TV-mozi: Patyolat akció - magyar film (89 p.) 19.30 Gazdasági hírmagazin
- HTV 20.00 Franciska vasárnapjai - magyar filmdráma - HTV 22.00 Ottó mobil
- autós magazin - HTV 22.30 Biznisz-mix magazin -HTV 23.00-24.00 Lapozó
Február 17.,
hétfő
MTV1
05.35 Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 9.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Nem csak a húszéveseké a világ 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 San Francisco utcáin 14.00 Roma magazin 14.25 Domo-vina 14.55 „Midnight Lady" 15.20 Egy nap - egy szó 15.25 Telenyerő 15,40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint-Tropez-ban 17.30 Híradó 18.10 A klinika 19.30 Híradó
19.56 Sporthírek 20.05 Kék fény 21.05 24 21.50 Budapesti divatbál 22.20 Hétfő este 23.00 Egy nap - egy szó 23.10 Telesport 0.50 Kárpáti krónika
RTL Klub
06.00 ValóVilág 06.30 Reg-
geli 09.00 Ismétlések 10.00 Top Shop 11.00 Játékzóna 11.35 Delelő 13.10 Országház 13.40 Játékzóna 14.20 Disney-rajzfilm 14.45 Csak egy szavadba kerül 14.50 Receptklub 15.00 Játékzóna 15.15 Doktorok 16.10 Testpercek 16.15 Miami Vice 17.10 Mónika 18.05 Találkozások 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.30 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Columbo 23.30 BeleValóVilág 23.55 Egy másik anya 01.30 Híradó 01.45 AutóMánia
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Propaganda 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 09.00 Latin szerelem 09.55 Családjogi esetek 10.45 Teleshop 11.45 Vad angyal 12.35 Római vakáció 14.30 Kapcsoltam 14.55 Betty, a csúnya lány 15.50 Melrose Place 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Elmondom Brother 19.45 Szeret, nem szeret 19.55 Big Brother 21.20 Jégcsillag 23.05 Big Brother Élő 23.35 Jó estét, Magyarország! 00.20 Emberrablás Kolumbiában 01.20 EuróGól! 01.50 Profiler 02.50 Aktív 03.30 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Kapocs 08.15 Portugália - a „Megjöttünk" sorozatból 08.35 TV-mozi: Patyolat akció - magyar film (89 p.) 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Horvát kisebbségek a Dráva mentén - a barcsi városi TV filmje-HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-so-rozat-HTV 18.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával -HTV 18.30 Mese 18.35 Házban ház körül 19.00 Krónika 19.10 Sport - Judo 19.20 Jelkép - adventista 19.30 Települési hírmagazin - HTV 20.00 Körjárat - a pénteki adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Gazdasági hírmagazin 21.00 Újrakezdem háromról - olasz filmvígjáték -HTV 23.00-24.00 Lapozó
Február 18., kedd
MTV1
05.35 Hajnali Gondolatok
05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Az érintetlen Ausztrália 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.00 Parlamenti napló 14.00 Srpski ekran 14.25 Unser Bild-schirm 14.55 Magyar Ház 15.25 Egy nap - egy szó 15.30 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Egyháztörténészek 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 A klinika 18.55 Dilizsaruk 19.30 Híradó 19.56 Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.05 Tanulmány a nőkről 22.40 Kedd este 23.20 Egy nap - egy szó 23.25 Panoráma 00.00 Telesport 00.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Való világ 06.30 Reggeli 09.00 Ismétlések 10.00 Top Shop 11.00 Játékzóna 11.35 Delelő 13.10 Fókuszportré 13.40 Játékzóna 14.20 Disney-rajzfilm 14.45 Csak egy szavadba kerül 14.50 Receptklub 15.00 Játékzóna 15.15 Doktorok 16.10 Testpercek 16.15 Miami Vice 17.10 Mónika 18.05 Találkozások 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Philadelphiai zsaru 23.30 BeleValóVilág 23.55 XXL század 00.25 Híradó
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Segíts magadon! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Latin szerelem 09.40 Családjogi esetek 10.30 Teleshop 11.30 A dadus 12.00 Vad angyal 12.50 Da-nieele Steel: Teljes kör 14.30 Kapcsoltam 14.55 Betty, a csúnya lány 15.50 Melrose Place 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Elmondom Brother 19.45 Szeret, nem szeret 19.55 Big Brother 21.15 Tűréshatáron túl 23.10 Big Brother Élő 23.40 Jó estét, Magyarország! 00.25 Ablak Európában 00.55 Egy tél az isten háza mögött 02.50 Aktív 03.30 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Házban ház körül 08.35 Sport - Judo
08.45 Jelkép - adventista 08.55 Gazdasági hírmagazin 09.20 Körjárat 09.45 Mese 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 A Ság-hegy és Celldömölk - a celldömölki városi TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Terhestorna - HTV 18.30 Paletta 18.55 Vers 19.00 Krónika 19.10 MiVárunk 19.20 Önök mondták - ismétlés 19.30 Sport hírmagazin - HTV 20.00 Házban ház körül 20.25 Krónika 20.35 Települési hírmagazin 21.00 Trópusi hőség - bűnügyi sorozat 36. - HTV 22.00 Bence-show - HTV 22.30 Nyitott világ - néptáncok I. - HTV 23.00-24.00 Lapozó
Február 19., szerda
MTV1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Szeszélyes évszakok 10.55 Telenyerő 11.10 Családban'' marad 12.00 Híradó 13.05 San Francisco utpáin 13.55 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nostru 14.55 Esély 15.25 Egy nap - egy szó 15.30 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Népek és vallások 16.40 Mai hitvallások 16.50 Baptista ifjúsági 17.00 Útmutató 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 A klinika 18.55 Dilizsaruk 19.30 Híradó 19.56 Sporthírek 20.05 Önök kérték! 21.40 Telesport 22.50 Szerda este 23.30 Egy nap - egy szó 23.35 Telesport 00.25 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Való világ 06.30 Reggeli 09.00 Ismétlések 10.00 Top Shop 11.00 Játékzóna 11.35 Delelő 13.10 XXI. század 13.40 Játékzóna 14.20 Disney-rajzfilm 14.45 Csak egy szavadba kerül 14.50 Receptklub 15.00 Játékzóna 15.15 Doktorok 16.10 Test-percek 16.15 Miami Vice 17.10 Mónika 18.05 Találkozások 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Nyom nélkül 23.50 BeleValó-
12
2003. február .
KOSÁRLABDA
Világ 00.15 Az elnök emberei 01.05 Híradó 01.20 Antenna
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 EuroGól! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 09.00 Latin szerelem 09.55 Családjogi esetek 10.45 Teleshop 11.45 Vad angyal 12.35 Szerelem szicíliai módra 14.30 Kapcsoltam 14.55 Betty, a csúnya lány 15.50 Melrose Place 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.10 Aktív 19.45 Elmondom Brother 19.50 Szeret, nem szeret 20.05 Big Brother 21.25 Gattaca 23.45 Big Brother Élő 00.15 Cinematrix 00.45 Jó estét, Magyarország! 01.30 Falcone 02.30 Aktív 03.10 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Vers 08.15 Paletta 08.40 MÍVárunk 08.50 Önök mondták 09.00 Települési hírmagazin 09.25 Házban ház körül 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajz-film-sorozat - HTV 17.00 A kecskeméti főtér - a kecskeméti városi TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Príma torna - HTV 18.30 Mese 18.35 Oppá! 19.00 Krónika 19.10 Kamarai percek 19.20 Jelkép -evangélikus 19.30 Egészség és környezet hírmagazin -HTV 20.00 Paletta - a keddi adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Sport hírmagazin 21.00 Ponyvalevél - norvég filmdráma - HTV 23.00-24.00 Lapozó
Február 20.,
csütörtök MTV1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Az érintetlen Ausztrália 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 San Francisco utcáin 14.00 Rondó 14.55 Szószóló 15.20 Egy nap - egy szó 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 A klinika 18.55 Dilizsaruk 19.30 Híradó 19.56 Sporthírek 20.05 Ariette szerencséje 21.45 Körhinta 22.35 Csütörtök este 23.25 Az elveszettfiú 01.00 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 ValóVilág 06.30 Reg-
geli 09.00 Ismétlések 10.00 Top Shop 11.00 Játékzóna 11.35 Delelő 13.10 Antenna 13.40 Játékzóna 14.20 Dis-'' ney-rajzfilm 14.45 Csak egy szavadba kerül 14.50 Receptklub 15.00 Játékzóna 15.15 Doktorok 16.10 Testpercek 16.15 Miami Vice 17.10 Mónika 18.05 Találkozások 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Gálvölgyi show 22.25'' Kész átverés-show 23.40 Bele-ValóVilág 00.00 Stella moziklub 00.30 Híradó 00.45 Pont hu
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Cinematrix 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Latin szerelem 09.40 Családjogi esetek 10.30 Teleshop 11.30 A dadus 12.00 Vad angyal 12.50 A fejvadász 14.30 Kapcsoltam 14.55 Betty, a csúnya lány 15.50 Melrose Place 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Elmondom Brother 19.45 Szeret, nem. szeret 19.55 Big Brother 21.15 Harlemi éjszakák 23.35 Big Brother Élő 00.05 Jó estét, Magyarország! 00.50 Totalcar 01.20 Nyakunkon az élet 03.00 Aktív 03.40 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Oppá! - ifjúsági magazin 08.35 Jelkép -evangélikus 08.45 Kamarai percek 08.55 Paletta 09.20 Sport hírmagazin 09.45 Mese 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok -gyermekrajzfilm-sorozat -HTV 17.00 Vác az államalapítástól napjainkig - a váci városi TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Torna derékfájás ellen
- HTV 18.30 Jövő 7 18.55 Vers 19.00 Krónika 19.10 Sport - tekézők 19.20 Jelkép - református 19.30 Kulturális magazin 20.00 Oppá!
- a szerdai adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Egészség és környezet hírmagazin 21.00 A serfőző - dán tévé-film-sorozat 12/8. - HTV 22.00 Akarj élni - HTV 22.30 Nyitott világ - néptáncok II. - HTV 23.00-24.00 Lapozó
Február 21., péntek MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Szuperbuli 10.45 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó
13.05 San Francisco utcáin 14.00 Körzeti magazinok 14.55 Kormányváró 15.20 Egy nap - egy szó 15.25 Te-íenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.50 Navigátor 18.10 A klinika 19.00 Harakiri 19.30 Híradó 19.56 Sporthírek 20.05 Gyilkosság a kisvárosban 21.45 Mestersége Rátonyi 22.35 Péntek este 23.15 Egy nap - egy szó 23.25 Férfiak mesélik... 00.55 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 ValóVilág 06.30 Reggeli 09.00 Ismétlések 10.00 Top Shop 11.00 Játékzóna 11.35 Delelő 13.10 Stella moziklub 13.40 Játékzóna 14.20 Disney-rajzfilm 14.45 Csak egy szavadba kerül 14.50 Receptklub 15.00 Játékzóna 15.15 Doktorok 16.10 Testpercek 16.15 Miami Vice 17.10 Mónika 18.05 Találkozások 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Ronin 00.10 BeleValó-Világ 00.35 Híradó
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Magellán 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Latin szerelem 09.40 Családjogi esetek 10.30 Teleshop 11.30 A dadus 12.00 Vad angyal 12.50 A hetedik villámlás 14.30 Kapcsoltam 14.55 Betty, a csúnya lány 15.50 Melrose Place 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Elmondom Brother 19.45 Szeret, nem szeret 19.55 Big Brother 21.20 Activity 22.00 Sas-kabaré 22.40 Club2 23.45 Big Brother Élő 00.15 Jó estét, Magyarország! 01.00 A rettegés arca 02.35 Napló 03.35 Aktív 04.15 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Jövő 7 08.35 Vers 08.40 Jelkép - református 08.50 Oppá! 09.15 Egészség és környezet hírmagazin 09.40 Portré 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Mesélő házak- a Főnix TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilmsorozat - HTV 18.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával - HTV 18.30 Körjárat 19.00 Krónika 19.10 Irodalmi kávéház 19.20 Jelkép -katolikus 19.30 Ifjúsági hírmagazin 20.00 Jövő 7 20.25 Krónika 20.35 Kulturális hírmagazin 21.00 Az utolsó nyár Tangerben - francia film - HTV 23.00-24.00 Lapozó
Sh. LfT
A MÁV NTE női kosárlabdacsapata visszalépett a Göcsej Kupától. A bajnoki rajtra az új edző, Gellér Sándor irányításával „összeállt" a gárda, akik a mezőny favoritjai ellen kezdtek. Győzelmi reményeket a korábbi riválisok - BEAC, Zala Volán - és az újonc-Baja ellen tápláltak, ami elmaradt. A visszavágó sorozat 14 fordulója után is a MÁV NTE volt az egyetlen nyeretlen csapat az A-csoportban. A szezonkezdet óta több idegenlégiósától megválni kényszerült, ezáltal némileg meggyengült Atomerőmű KSC Szekszárd ellen készültek, de a január 25-re kiírt találkozó elmaradt az influenzajárvány miatt. Az elhalasztott mérkőzés végül február 5-én került lejátszásra a MÁV NTE- csarnokban. Az első negyedet két ponttal (14-16), míg a másodikat már kilenccel (6-15) nyerték, s 11
pontos előnnyel zárták a félidőt, és végül 22-4-re nyerték a meccset. A legjobb nyolc között lévő szekszárdiaknak a befejező negyedben sem volt esélyük a vezetés visszavételére, s Hersicsék végig tartva 10 pont körüli előnyüket 60-5l-re nyerték a találkozót. A Kanizsa Kosárlabda Klub DKG-EAST NB I/B-s férfigárdája a Soproni MAFC csapatát is legyőzte, ráadásul otthonukban. Az NB 1/B Zöld (Nyugati) csoportjának élén is zárhatták volna az alapszakaszt, az utolsó forduló eredményétől függetlenül - jócskán túlteljesítve az eredeti célkitűzést -, ha itthon legyőzik a velük azonos pontszámmal listavezető PVSK-t, de 79-67-re kikaptak. Ezzel elúszott a csoportelsőség, s a négy győzelemmel történő továbbjutás a B-csoportos rájátszásba.
Bacskay Zoltán
OKOLVIVAS
KANIZSAI SIKER AZ V. BOX GÁLÁN
Országosan is egyedülálló kezdeményezés a Kanizsa Box Klub immár hagyományosnak számító rendezvénye, a Box Gála. Az évről évre töretlen népszerűségnek örvendő ringcsatákat ezúttal is figyelemmel kísérő mintegy félezer néző a Kanizsa-Sopron összecsapáson sem csalódott a MÁV NTE-csarnokban rendezett viadalon. A kanizsai és soproni örökifjú öregfiúk a rövidített menetekben is felvillantották alig kopott tudásukat. A publikum a múlt kanizsai kiválóságai és az idén 75 éves fennállását ünneplő Soproni SE senior korú bunyósainak • bemutatói mérkőzéseit élvezhette. A mérleg a hazaiak javára billent, 11-5 re nyerték a nyolc pár összecsapását, ebből öt végződött kanizsai győzelemmel. A serdülőknél Füzesi Adrián (40 kg), Korpics István (45 kg), a kadett korúaknái Borhidi Gábor (48 kg), Lázár István (54 kg) a felnőtteknél a másfél éves kihagyás után az aktív versenyzéshez visszatért többszörös korosztályos magyar bajnok Szekeres László (64 kg) kezét emelték magasba, a kadett 63 kg-os súlycsoportban Varga Attila
döntetlent ért el. A visszavágóra a tervek szerint szeptember 11-én kerül sor a hűség városában, ám addig még számos megmérettetés vár a WindBird Kanizsa Box Klub ifjú és felnőtt korú ökölvívóira, a Diákolimpia országos döntőitől kezdve különböző kupákon és emléktornákón.
B.Z.
VÍZILABDA
Február 15-én szombaton a nagykanizsai Fedettuszodában vízilabda hétvége lesz. A dunántúli utánpótlás-bajnokságon két korcsoport (''92-ben és ''90-ben születettek) négy mérkőzésén szurkolhatunk a gyermekeknek. Az első meccs 9.30-kor lesz a Kaposvár ellen a ''92-es születésűeknek. Utána a ''90-eseké a főszerep: 11 órakor CWG Kanizsa-Pécs. 12 órakor a Kaposvár-Pécs meccsek lesznek, és végül 13 órakor a CWG és a Kaposvár mérkőzik meg egymással.
SPORTPROGRAMOK
Teremlabdarúgás: Alfa Top Sport-Kanizsa Kupa országos teremlabdarúgó-torna, szombat-vasárnap 8 óra, MÁV NTE- és Zsigmondy-csamok.
AKCIÓK - KEDVEZMENYEK
DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
NEM KLUB- VIDÉKI KLUB- KLUBTAGOKNAK TAGOKNAK TAGOKNAK
Hármai fizet Hitvesi Kettőt fi/vt
- négvrl vihet! kedvezlnéu}! - hármat vihet!

, ... %• ''v ífflBíW (Rendőrség utcája) Tel.: 93/315-907 Nyitva: minden nap 9-21-ig
fllM
a hűtlen
Rendező: Adrián Lyne. Szereplők: Richárd Gere, Diane Lane. Connie hű a férjéhez, szereti a családját, és elégedett az életével. Ám egy nap egy francia diák meghívja teára, és az ösztönei átveszik felette a hatalmat. Úgy tervezte futó kaland lesz, de képtelen kilépni a kapcsolatból. Hazudik, bujkál, hamisít. Egyre nehezebben titkolja, hogy egy másik életet is él. Amikor a féije rájön, követni kezdi az asszonyt, hogy megismerje a csábítót. Hármuk közül valaki nem fogja túlélni ezt a kalandot.
Zrítn i Könyvesház, Fő út 8. Tel.: 93/321-143 Deák Könyvesház, Deák tér 2. Tel.: 93/311-143
K0NYVAJANL0!
Tervezze meg már most álmai kertjét, hogy egész éven át élvezhesse munkája gyümölcsét! Ez a könyv a mai hétköznapi Otthonok kisebb nagyobb kertjeinek építéséről szól hétköznapi nyelven hétköznapi embereknek.
Vágja ki és hozza be ezt az ajánlót 2003. 02. 28-ig. A könyv árából 10% engedményt adunk, amíg a készlet tart.
Nagykanizsa népessége 2003. január 31-én 52.560 fő
2003. január 15-31. között:
született 17 fő
meghalt 31 fő
bejelentkezett 27 fő
házasságkötések száma: 1 db
Két hal beszélget a tóban:
- Vigyázz! - mondja a nagyobbik-Az ott egy horog. Nehogy bekapd!
- Miért? - kérdezi a kis hal.
- Két okból - válaszolja a nagy. -Az egyik, hogy ha bekapod, akkor kihalásznak, megpucolnak, megsütnek és megesznek.
- Nagyon köszönöm - hálálkodik a kis hal - megmentetted az életemet. És mi a másik ok?
- Az, hogy én akarlak megenni!
^vettt^tttt Htcvcvx
8800 Nnfllj 3*1.:
tér 11.
// ••
A KONYHAFONOK AJANLATA
Hozzávalók: 40 dkg bélszín, 40 dkg borjúcomb, 50 dkg sertéskaraj, füstölt szalonna, 5 adag pirított burgonya, 15 dkg savanyú, fejes káposzta, 15 dkg ecetes zöldpaprika, 10 dkg ecetes dinnye, 5 db káposztával töltött ecetes paprika
A bélszínt, a borjúcombot, a ser-
téskarajt felszeleteljük, sózzuk, majd (a bélszínt pácoljuk) lesütjük őket natúron a szalonnával, majd miután megsült, az egészet fűszerpaprikába forgatjuk. A pirított burgonyával és a savanyúságokkal együtt tálaljuk.
Fiiszár János konyhafőnök
8800 Nagykanizsa, Fő út 10. - Belus udvar Tel.: 06 (93) 314-013
PROGRAMOK
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Február 17. 15.30 óra: A TALP- ES GYÓGYMASSZÁZS HATÁSA. Február 22. 15 óra: TARKA-BARKA MŰHELY.
Február 22. 18 óra: ROCK AND ROLL DISCO.
KÉPZŐMŰVÉSZETEK HÁZA (Kiskastély)
Február 20.18 óra: ZENÉS ESTÉK A KISKASTÉLYBAN. TÉLESTI SZERENÁD.
SASS BRUNNER ERZSÉBET ÉS BRUNNER ERZSÉBET festőművészek kiállítása.
Z. SOÓS ISTVÁN festőművész állandó kiállítása.
HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
2003. február 22. 15.00: HALIS ISTVÁN EMLÉKNAP. FILMBARÁTOK KLUBJA 2003. február 21.16.15 óra: Bunuel: A SZABADSÁG FANTOMJA.
Felnőtt orvosi ügyelet: hétköznap
16-7 óráig, pénteken 16-tól hétfőn 7 óráig: 313-274._
Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap
17-7 óráig, pénteken 7-től hétfőn 7 óráig: 313-380. Címük: Nk, Petőfi S. út 5. (a volt fiúkollégium). Fogászati ügyelet: vasárnap és ünnepnap: 9-14 óráig a (Szent Imre u. 1.) 313-131 -es telefonszámon. Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107
Két légy sétál Robinson fején. Egyszer csak megszólal az egyik:
- Én most elmegyek. Majd Pénteken találkozunk.
14
2003. február 13.
KREATÍV HOBBI- ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
Nagykanizsa, Király u. 29.
m-
93/310-927
ÉKSZER-BANK ZÁLOGHÁZ
Nagykanizsa Vasember ház, Ady Endre út 1.
Arany ékszer, ezüst dísztárgy, drágakő és autó fedezetre nyújtunk hitelt, a Dunántúlon a legalacsonyabb kamatfeltételekkel, egy és három hónapos futamidőre.
Telefon: 93-313-332
Kedves városát szerető Kanizsaiak!
Az érvényben lévő törvény szerint a befizetett adója 1%-ával minden állampolgár rendelkezhet oly módon, hogy adóbevallása alkalmával zárt borítékban megjelölheti a kedvezményezett szervezet nevét, adószámát.
Tekintettel arra, hogy egyesületünk közhasznú és megfelel a törvényi kritériumoknak, kedvezményezett lehet. A 2002. évi támogatást tisztelettel megköszönjük.
Kérjük mindazokat, akik az Egyesület eddigi munkájával elégedettek, támogassa a fenti lehetőségünkkel Egyesületünk további munkáját. Az Egyesület 16 éve végzi áldásos tevékenységét városunkban, ezalatt mintegy 105 millió Ft nagyságrendű értéket menthettünk meg és újakat hoztunk létre.
A kedvezményezett adószáma: 19267027-1-20 A kedvezményezett neve: Nagykanizsai Városvédő Egyesület
A Nagykanizsai Polgári Egyesület szervezésében 2003. február 22-én 15 órakor a Halis István Városi Könyvtárban a kommunizmus áldozatai emléknapja alkalmából tart előadást Pápai Lajos győri püspök.
Az előadás címe: Kereszténység és magyarság Mindszentynél
Minden érdeklődőt tisztelettel várnak.
A „Segíts, hogy segíthessünk" nagykanizsai Családsegítő Központ Alapítványa tisztelettel kéri a lakosságot, hogy adójának 1%-át az alapítvány részére ajánlja fel.
Adószámunk: 19275897-1-20
Támogatásukat előre is köszönjük!
:A Dr. Mező <Tcrenc gimnázium és •KözgazdaságiSzaf$öz*púl<pk Afma Mater Alapítványa
2003. február 22-én 19 órátóCS\lapítvámfi Háít rendez.
''Minden érdeklődőt szeretettel várunk Jegyeí^a titkárságon vásárolhatók^ 9iagykanizsa, (Platán sor 3. ''let (93)310, 282, (93)537-419
Jlü Alapítvány Kuratóriuma
APRÓHIRDETÉSEK
HIRDETÉSEKET Kanizsa Újság Kft. szerkesztőségében (Nagykanizsa, Király u. 47.1. emelet) VESZÜNK FEL!
INGATLAN
Belvárosi egyszobás, földszinti, nagy belmagasságú 64 nm-es lakás (üzletnek, irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas) tetőtér-beépítési lehetőséggel eladó. Érd.: 318-937 (este), 30/238-
0173 (4566K)_
Kiskanizsán, a Pivári utcában tízéves, 120 nm-es tetőtér-beépítéses ház (négyszobás, kétfiirdőszobás, vegyes fa-«, gázfűtéses), 8x9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telken, jól megközelíthető helyen eladó. Irányár: 16.200.000 Ft. Érd.: 30/856-3666
(4649K)_
Nk-án a Kazanlak krt-on 4. emeleti, 67 nm-es, 2+1 félszobás, központi fűtéses lakás kiváló, felújított állapotban el-adó. Érd.: 30/301-8185 (4653K.) Nk-Palin főútvonal mellett régi ház 5000 nm-es telekkel eladó. Irányár: 10 M Ft. Érd: 30/446-0657 (5000K) Nk-Bajcsán, Törökvári u. 140. sz. alatt, igényesen kialakított, 5 szobás, 2 fürdőszobás, mosókonyhás, pincés, több garázsos ház. 700 négyszögöles telekkel eladó, mely vállalkozásra is kiválóan alkalmas. Érd.: naponta 17 óra után személyesen, vagy a 93/322-
827-es telefonon. (5034K)_
Városkapu krt-on 1+2 félszobás 4. emeleti lakás eladó. Érd.: 30/255-
6764. 316-701 (5032K)_
Nk-án a Péterfai úton 2. emeleti cirkofűtéses, redőnyös 67 nm-es lakás eladó. Érd.: 30/300-8558 (5038K) 3-5% jutalékot fizetek annak, aki eladja Nk-án belvárosi (Király utca) 3 szobás 90 nm-es galériázható lakásomat. Irányár: 8,1 M Érd. 30/396-8678
(5039K)_
Nk-Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 4000 nm-es birtok régi pincével el-adó. Érd: 321-734 18 óra után (5040K) Nk-án a Dózsa György úton 36 nm-es, egyedi fűtéses, felújított, egyszobás belső udvari lakás nagy melléképület-tel eladó. Érd.: 30/319-1306 (500IK)
BÉRLET
Kiadó 18 nm-es helyiség a Platán soron. Érd.: 314-177, 30/270-9881 (5039K)__
JÁRMŰ
97-es, királykék Fiat Punto eladó. Érd.:
30/513-9465 (5036K)_
Eladom 500-as FIAT kisautómat, megszállottak hívását várom. Érd. 30/455-7997 (5040K)_
VEGYES
120 kg-os hízók eladó! Ár: 280 Ft/kg. (megegyezés szerint a feldolgozás is megoldható). Ugyanitt tel disznó megrendelhető 460 Ft/kg-os áron. Érd: 30/214-7744, 30/472-9853. 30/911-
5364(5005 K)_
Panasonic MIO-es VHS videokamerámat 60 ezer Ft-ért eladnám, vagy ésszerű, más termékre (pl.: műszaki cikk, bútor) cserélném. Érd.: 30/480-8824 (5016K)_
SZOLGÁLTATÁS
Keresek 62 fogyni vágyót fizetésért.
Tel.:30/391-5158 (5026K)_
Német nyelvből korrepetálást, nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést vállalok. 30/2041-700 (5040K)
TÁRSKERESŐ
172/79 44 éves elvált, káros szenvedélyektől mentes diplomás férfi, rendezett anyagiakkal keresi nemdohányzó 30-40 év közötti vékony testalkatú hűséges társát, aki szeretetet tud elfogadni és adni. Gyermek nem akadály. Jelige: „Lesz még tavasz" (5035K) 188/30 mackós típusú, keresztény fiatalember, komoly kapcsolat reményében keresi társát. Gyermek nem akadály! Jelige: „Komoly kapcsolat" (5040K)_
PARKETTAHULLADÉK (TÖLGY TŰZIFA 750Ft/q)
TŰZHOSSZRA VÁGOTT HASÁB TŰZIFA 9500 Ft/m3
A házhozszállítás Nagykanizsán díjtalan.
Érdeklődni: 30/856-3666
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Újságírók: Bakonyi Zsóka. Dukát Éva. Halász Gyula. Nagy Krisztina. Szőlősi Márta. Munkatársak: Hársfalvi Tímea. Tóth Tihamérné. KUlső munkatársak: Bacskay Zoltán. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa. Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg. Gorkij u. I. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Czirkl György. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. E-mail címünk: kanizsahetilap@cheIlo.hu. ISSN 0865-3879
2003. február .
1
SZŐNYEG
PADLÓSZŐNYEG
T0R0Í1V CSAPHORNYOS LAMINALT szőnyegház KÉSZ PARKETTA
PARAFA
8800
Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 93/b
Tel.:
06-93/323-119 Fax:
06-93/323-118
Nyitva:
hétfőtől péntekig: 8-17 óráig, szombaton: 8-12 óráig.
KARNISOK ■
ÁTMENETI
DILATÁCIÓS SÍNEK ■
VIASZKOS VÁSZON
ASZTALTERÍTŐK ■
LÉPCSŐBORÍTÓK KÉSZÍTÉSE
A Torony Szőnyegház a Thury-baseballcsapat hivatalos támogatója.
EURÓPA SZABADEGYETEM
Magyarország az Európai Unió küszöbén
- előadássorozat a HSMK-ban február 17. (hétfő) 18 órakor.
JÖVŐNK, EURÓPA
Előadó: dr. Horváth István, Európa Jog szakjogász. A program látogatása díjtalan, mindenkit szeretettel várunk.
NOSZTALGIA FARSANGI BULI
a HSMK-ban február 15-én 20 órától.
Zene: Flamingó zenekar. Belépődíj: 500 Ft.
GERINCTORNA
indul a HSMK-ban, heti 2 x 1 óra
Részvételi díj: 2500 Ft/hó. Vezeti: Illés Brigitta gyógytornász. Jelentkezni lehet az információs szolgálatnál, vagy a 93/311-468-as telefonszámon.
Ma már nem szégyen
Volt időszak, amikor szégyen volt zálogházba bekopogtatni, ma már nem az! A szegény emberektől kezdve a nagy vállalkozókig mindenkinek lehet likviditási gondja. Amikor valaki nem szegény, nincs nagy bajban, csak éppen késik néhány napot a pénze a bankból. A kanizsaiak tudnak a városunkban működő zálogházakról, elfogadják, sokan úgy vannak vele, hogy még mindig jobb ide bejönni, fizetni néhány száz forint kamatot, mint valamelyik szomszédtól kölcsönkérni. Főleg, ha őnekik sincs miből kölcsönadni! Nem misztikumról, egyszerű banki hitelezésről van szó. Zálogházak léteztek a rendszerváltás előtt is, csak a fővárosi BÁV működtetésével. Néhány évvel ezelőtt megszűnt a vállalat monopóliuma, és magánvállalkozások is működtethetnek záloghitelezési üzletágat, többnyire bankok finanszírozásával. A Zálog Szövetség magában foglalja a kft-k tulaj-
donában lévő kis zálogházakat, pénzügyi szervezeteket, illetve a BÁV-ot is. A bank pénzét helyezik ki, erre felszámolnak kamatot, és ugyanolyan hitelként működik, mint a bankoknál felvehető másik hitel. Az igazi nagy különbség az, hogy ez úgynevezett kézi zálog. Tehát nem ingatlanfedezetre adnak hitelt, hanem arra, amit a kezében el tud hozni az ember, letétbe helyezi a zálogfiókban, és erre azonnal tud hitelt felvenni 1.000 forinttól 500.000 forintig terjedően (ékszer, autó, drágakő, műtárgy). A legjellemzőbb a 10.000 forint körüli összeg, ami arra jó, hogyha valaki bajban van, egy-két hétre, vagy egy hónapra meg tudja oldani az átmeneti likviditási problémáját. Banki kamatot és kezelési költséget számolnak fel, nyilván a kézhez kapott pénznél egy kicsit töb-
bet kell visszafizetni ahhoz, hogy újra a tárgyához jusson az ügyfél. A kamat többnyire napi kamat, ahány napig használja a hitelt az ügyfél, annyiszor kell egy kicsit többet fizetnie. Különböző futamidővel számolnak, van egy-három és hat hónapos futamidő. Nyilván attól függően választja ezt az ügyfél, hogy mennyi időre van szüksége a hitelt visszafizetéséhez. Ha mégsem sikerül kiváltania ez idő alatt a tárgyát, van türelmi idő. A türelmi időben plusz kamatot, késedelmi kamatot kell fizetni. Az addigi költségek megfizetésével a hitelfutam idő hosszabbítható! Ha pedig lejár a türelmi idő, akkor már csak visszavásárolni lehet a tárgyat. Bekerül az áfa-körbe, és az állam is keres rajta. Ha elfelejti valaki a végső időpontot, számolni kell azzal, hogy a tárgyát elveszít-
heti, és nem tud utána „pénzt csinálni" belőle. Miután minden tárggyal nem tudnak külön-külön foglalkozni, nagy tételben beolvasztják. A tévhittel ellentétben, nem üzlet a zálogháznak, ha a tárgy náluk marad. A záloghitelezés Európában, így Magyarországon is anonim, nem kérik el senkinek az igazolványát. Ellentétben minden más hitel- és egyéb szerződéssel, amelyeket a pénzügyi törvény szerint alá kell írni, a záloghitel-szerződést nem, hiszen név nélküli. Általában az ügyfelek a fedezetre adható maximum-hitelt veszik igénybe, ami a felbecsült értéktárgy forgalmi értékének 50-80 százalékát jelenti. A 16 éven aluliak nem vehetik igénybe a záloghitelt, kétséges esetben az életkort okmányokkal kell igazolni. Fontos, hogy a záloghitel is, mint bálmelyik másik hitel indoklás nélkül megtagadható.
B.Zs.

Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XI. évfolyam 7. szám • 2003. február 20. Megjelenik 21.000 példányban
VAN KÓLTSEG, LESZ VETES
Pénteken soron kívüli ülés keretében fogadta el a képviselő-testület a város ez évi költségvetését. Az egyfordulós tárgyalás kétségtelen előnye, hogy a gyors elfogadás gátat vetett annak, hogy újabb és újabb javaslatok beépítésével a hitelkeret tovább növekedjék, a város működőképessége veszélybe kerüljön.
Egyesek úgy vélik, a gyors és határozott munka, a költségvetési rendelet rövid idő alatt történő megalkotása lehetővé tette, hogy tervezett módon végre elindulhassanak azok a beruházások, amelyek a város előrelépését segítik.
A költségvetéssel kapcsolatos írások a lap 2-3-4-8-9. oldalán olvashatók.
FASOR...
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése tavaly a 259/2002. (IX. 10.) számú határozattal úgy döntött, hogy a 0143 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzését nem kezdeményezi. Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a tulajdonosoknak kifizetett vételár visszakövetelése érdekében. A 0143 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében peres eljárást indít. Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tulajdonjog megállapítása iránt induljon próbaper. A testület a múlt héten az alábbi 45/2003. (I. 28.) számú határozatot hozta: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 259/2002. (IX. 10.) számú határozatának a próbaper megindítására vonatkozó részét hatályon kívül helyezi, a 0143 hrsz-ú ingatlanban a tulajdonjog megszerzését per útján nem kísérli meg. Az önkormányzat a vételárat azon eladóktól is visszaköveteli, akik ingatlanban az új földkiadást követően is tulajdonosok lesznek.
AZ OKTATASROL
Február 14-én a képviselő-testület elfogadta a város költségvetését. Az rendelet számos olyan megállapítást, kiegészítést tartalmaz, amelyből az következik, az oktatási szférában komoly változások várhatók ebben a ciklusban. A helyi oktatási rendszer struktúraváltozásairól Litter Nándor polgármesterrel beszélgettünk.
- Mint korábban azt már számtalan helyen elmondtuk, az oktatást egy kulcsterületnek tartjuk. Az egész életen át tartó tanulás megfelelő szintű oktatás nélkül nem valósítható meg. Az elmúlt egy évtizedben komoly változáson ment keresztül az oktatási ágazat, ami azzal is összefügg, hogy sajnálatos módon a gyermeklétszám folyamatosan csökken. Bármennyire fájdalmas is, az állandó fejlődés-fejlesztés mellett szükségessé vált egy strukturális áttekintés, amely arra irányul, hogyan igazítsuk a meglévő intézményhálózatot a gyermeklétszámhoz. A városvezetés legfőbb felelőssége az, hogy az oktatás mint fontos ágazat érdekeit figyelembe véve, miként tudjuk a város működőképességét fenntartani. A döntések előkészítése, meghozatala során a szakemberek véleményére kell hagyatkoznunk.
- Milyen konkrét változásokat hoz ez az év az oktatási szférában?
- Most folyik a város oktatási-fejlesztési tervének felülvizsgálata, elképzeléseink szerint nyárra elkészül, és ez már tar-
talmazni fogja az oktatásra vonatkozó új fejlesztési terveket.
- Az oktatási szférában végrehajtott ésszerűsítések során megtakarítódon pénz hány százaléka marad a szférában?
- Nem a megtakarítás az elsődleges -bár nagyon lényeges szempont, nem tagadom -, de az elsődleges cél a struktúráknak a tényleges állapothoz igazítása. A város működőképességének megtartása és a gazdaság élénkítése a legfőbb általános cél, e feladatok megoldását-finanszírozá-sát kell mindenkor szem előtt tartanunk.
- Holt tart a struktúra átalakítása?
- Folynak a szakmai egyeztetések, a nyugdíjaztatásokkal összefüggő vizsgálatok, hiszen a cél az, hogy a lehető legkisebb áldozat árán sikerüljön az ésszerűsítés. Az egyeztetéseket követően derül majd ki, konkrétan hány álláshely megszűnéséről, mennyi végkielégítésről van szó, és az is nyilvánvaló, az idei évben a költségek növekedésével kell számolnunk.
- Melyik a rendszer átalakításának legproblémásabb pontja?
- A Vécsey-iskola kapcsán ki kell mondanunk, hogy a fenntartónak felelőssége van a törvények betartásában, betartatásában. Gondot jelent az integrált oktatás megteremtése, probléma a fejlesztő szakember hiánya. Az ottani állapotok nemcsak finanszírozási gondokat, hanem jogszabályi kérdéseket is felvetnek.
Olcsóbb internet
A kormány számára rendkívül fontos, hogy európai uniós csatlakozásunk idejére az információs társadalom infrastrukturális feltételeinek kiépítettsége megfelelő legyen. Az ország modernizációjának ügye Magyarország sikerének záloga az unióban.
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium egyik fő célkitűzése, hogy tömegessé váljon az internet használata. A stabil, kiszámítható szabályozási környezet fenntartása mellett a tárca a partnerség jegyében valamennyi szolgáltatóval folyamatosan tárgyal. A tavaly augusztusi első lépések után idén márciustól jelentős, 25%-os árcsökkenés valósul meg az internetezésben. A legnagyobb szolgáltató szándéka szerint hamarosan olcsóbb internet-hoz-záférési tarifát eredményező új konstrukciók lesznek elérhetőek az internet-szolgál-tatók és a -felhasználók számára.
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium üdvözli, hogy a szolgáltatók élnek az adókedvezmények által kínált lehetőségekkel, és a tavaly elfogadott adótörvények révén a szélessávú, (gyors, korlátlan) internet-hozzáféréssel rendelkező felhasználók száma idén százezerre növekszik. Az évi 60 ezer forintos adókedvezménnyel vásárolható számítógépek tavasztól várják a vásárlókat. Még idén újabb 1000 eMagyarország pont - internetes közösségi hozzáférési hely - nyílik meg.
UTAK A JOVOBE
Sajtótájékoztató az MSZP-nél
Göndör István MSZP-s országgyűlési képviselő február 14-én, pénteken tartóit sajtótájékoztatóján több témakörről is beszélt a sajtó képviselőinek. Az elmúlt hétvégén tisztújítás történt az MSZP városi szervezeténél. A városi küldöttértekezlet 13 fős elnökséget választott, mellyel hónapokig tartó polémiának tettek pontot a végére. A konfliktus oka az alapszervezetek vezetőinek szavazati joga volt az elnökségben. A parlamenti programról szólva többek közölt megemlítette, hogy a jogalkotási tervben több mint 40 törvényjavaslat szerepel. Kiemelt helyen van az európai uniós jogharmonizáció, a parlamenti képviselők megválasztása, a munka törvénykönyv, az agrárpiaci rendtartás és más agrártörvények, valamint a földgázellátásról szóló törvény. A korrupció csökkentését szolgálja a közpénzek átlátható felhasználásáról szóló üj törvény és a közbeszerzési törvény módosítása. Aznap került a kormány elé a közútfejlesztési terv, melyben a korábbiakhoz viszonyítva lényeges változások szerepelnek. A gyorsforgalmi úthálózat területén, az M7-es építése az országhatártól kezdődik a tavasz folyamán. Ebben az évben megkezdődik a Balatonszentgyörgy és Becsehely közötti szakasz előkészítése. A Becsehely és a nagyrécsei csomópont közötti szakasz előkészítését úgy gyorsítják, hogy Becsehelytől folyamatos lehessen az építés. Az EU-val kapcsolatban elmondta, hogy városunkban február 28-án kerül sor a négy parlamenti párt képviselői általi közvetlen fórumra, amelyet az integrációs bizottság szervez a HSMK-ban.
B. Zs.
| SORON KÍVÜL. 1
ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Az elmúlt héten soron kívüli közgyűlésen elfogadta városunk képvise-lő-testülete az önkormányzat 2003. évi költségvetési rendeletét.
Litter Nándor polgármester mint előterjesztő elmondta, hogy egy hosszú előkészítő folyamat, több munkabizottsági ülés után került a közgyűlés bizottságai, majd a testület elé a rendelettervezet. A közös cél vezérelte többhetes munka eredményeképpen a többmilliárdos, majd a költségvetési koncepcióban nyolcszázmillió forintos hiányt a célkitűzésnek megfelelően sikerült négyszázmillió forintra csökkenteni. A városvezetés nem látta szükségesnek külső szakértők bevonását, mert -mint a polgármester mondta - a közgyűlés és a hivatal rendelkezik olyan szakértőkkel, szakértelemmel, amely a város finanszírozhatóságának és külső források bevonásának terveit ki tudja munkálni. Ez utóbbival kapcsolatban utalt a pályázati úton megszerezhető pénzalapokra, az ipari park fejlesztéséhez szükséges pénzek előteremtésére. Litter Nándor rámutatott. hogy a költségvetés takarékos, de biztosítja a normál működést, nem kívánták alkalmazni a korábbi „fűnyíró elvet". Ehelyett óvatosan ter-
veztek, kiemelte a bevételi oldal tervezési módját.
Papp Nándor, a VIB elnöke elmondta, hogy bizottsága többségben tárgyalásra alkalmasnak ítélte a rendelettervezetet. Kelemen Z. Pál viszont a SZEB nevében úgy nyilatkozott, hogy a szociális szférát illető hiányosságok miatt - átláthatóság szempontjából általa kiválónak ítélt előterjesztést - nem tudják támogatni. Mivel a szociális osztály által a szférára kidolgozott költségvetés a bizottsági elnök szerint elfogadható és változtatás nélkül beemelhető a városi költségvetésbe. Kelemen Z. Pál a rendelettervezetet is támogatni tudja. Kiemelte azonban, hogy az alapellátás intézményrendszerét illető elengedhetetlen felújításokra nem képeztek alapot az előterjesztők. Sajni József OKSB-elnök szerint -bizottsága egy tagja sem támogatta a költségvetés elfogadását - úgy tűnik, az elmúlt tizenkét év hordalékát ebben az évben akarja megoldani az önkormányzat. Az ésszerűséget a szféra is felvállalja, de azt nem, hogy a kötelezően folyósítandó bér és bérjellegű kiadások fedezetét, a dologi kiadások tényleges ez évi emelkedését, a kötelező eszközfejlesztést, a
megtakarításoknak a szférában való tartását nem tartalmazza a tervezet, a sporttámogatás a múlt évi fele, a civil szervezetek a tavalyi ki nem fizetett támogatást kapják meg idén. Sajni József szerint nem teljesen valósult meg az a koncepcióban elfogadott irányelv, amely szerint a hivatalt, az intézményeket és a gazdasági társaságokat egyenlő mértékben érintsék a gazdaságossági célú intézkedések. Budai István PB-elnök szerint bizottsága módosításokkal elfogadhatónak ítélte a költségvetés tervezetét, ellenben az ÜJKB-vel, amely Tóth László elnök szerint tárgyalásra alkalmasnak, de nem elfogadhatónak tartotta az előterjesztést. Cserti Tibor szerint a költségvetés több sebből vérzik, de egyik sem halálos. Kiemelte, hogy előnye: a működési kiadásokra a fedezetet a tervben a működési bevételek adják, az óvatosság további fellazítását a megvalósítás során nem szabad engedni. Rost János alpolgármester elmondta, súlyos örökséget vettek át, ez indukálta azokat az intézkedés-sorozato-kat, amelyek eredményeként szigorításokra, költségtakarékos gazdálkodásra alapozott költségvetés tervezetét nyújtották be a testület elé. A ko-
rábbi vagyonfelélés helyett azt is javasolják, hogy az ipari park bevételeit ne emeljék be a költségvetésbe, azt a társaságnál hagyva fejlesztésre használják fel. A túlélés és az elindulás költségvetésének nevezte az alpolgármester a rendeletet.
Dr. Csákai Iván hiányolta a bevételi terv részletezését, mert a rendélet nem tartalmazza az értékesítésre szánt ingatlanok listáját. Azt is felrótta a hivatalnak, hogy a hatalmas papírmennyiség ellenére rossz adatokat szerepeltetnek egyes intézményeknél. Cseresnyés Péter hiányolta a munkahelyteremtésre biztosítandó pénzeszközöket. A Fidesz-frakció nevében benyújtott egy forráslehetőségről szóló indítványt. Zakó László hangsúlyozta, nem támogatja a költségvetés elfogadását, annak felelőssége a kormánypártoké, akik a gyerekektől, a biztonságtól és az egészségügytől vonnak el pénzt, ellenben megfoghatatlan hivatali kiadásokra és reprezentációra különítenek el költségeket.
A módosításokkal szavazásra bocsátott költségvetési rendeletet a kormánypárti többséggel elfogadta a közgyűlés. Ennek tartalmáról lapunk további oldalain részletesen beszámolunk olvasóinknak.
VÉLEMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSRŐL
A képviselő-testület pénteki rendkívüli ülésén elfogadta a város ez évi költségvetését. A költségvetés első olvasatban került mind a közgyűlés, mind annak szakmai előkészítői, a bizottságok elé. Ennek ellenére rövid idő alatt rendeletté lett a korábbi évek szokásaitól eltérően. A rendelet betartásához szükséges koncepciókat, tárgyalásokat pedig ezt követően bonyolítják majd, ezt követően tárgyalja az OKSB a közoktatás helyi reformját, ezt követően vitatják meg a társaságok üzleti tervét, ezt követően alkotják meg a gazdálkodásokra kötelező érvényű előírásokat... mindent visszafelé. A költségvetés tervezése sem a korábbi szokások alapján történt, legalábbis ez sejthető azokból a válaszokból, amelyek az egyes sorok tartalmát firtató kérdésekre születtek. Nem volt szükség a költségvetés tervezéséhez külső szakértők bevonására. A tervezetet a hivatal munkatársai és képviselők készítették
elő, a koncepció összeállításában végzett munkájáért Papp Pétert illeti a köszönet, hangzott el több fórumon is. A bizottsági üléseken többször hangzott el kérdés az egyes összegek mögött megfogalmazott célok konkrétumaira vonatkozóan, ám a kérdésekre kielégítő válaszok nem születtek (pl. balatonberényi üdülő, osztrák-magyar napok, megyei sportrendezvény, szegénységellenes program tartalmi elemei, peremkerületek felzárkóztatására elkülönített alap, hitelátütemezés költsége). Jóllehet mindenütt elhangzott, hogy az egyes fejezetek formába öntését szakmai egyeztetések előzték meg, de ebből vajon miért maradtak ki a bizottságok? Vagy miért készülhetett olyan anyag, amelyről a SZEB elnöke úgy nyilatkozott a közgyűlésen, hogy nem volt miről tárgyalni, mert a szociálpolitika mint olyan, hiányzott a költségvetésből, csak egy szám szerepelt a fejezet helyén. Az OKSB
ülésén és a közgyűlésen is elhangzott, a költségvetésbe tervezett 1-1,5%-os bértömegcsökkentés törvénytelen, olyan tételeket is érint, amelyeket nem érinthetne. A szakma részéről tiltakoztak, ám a tiltakozás hatástalan maradt. A gazdasági osztály vezetője úgy ítélte meg, a korábbi évek bérmaradványai feljogosítják a fenntartót az elvonásra, még akkor is, ha az elmúlt év adatai jelenleg még ismeretlenek. A költségvetésről szóló vélemények sorába tartozik, hogy a város 2533 általános iskolás korú tanulójára, és az alapfokú oktatás dolgozóira együtt 209 millió forintot fordít az állami normatíván felül. Sportra csak 70 millió marad, a tavalyi fele, a civil szerveztek pedig pályázhatnak ismét a tavaly ki nem fizetett pénzük felére. Az egyik képviselő úgy fogalmazott, eztán derül csak ki, hogy érdemi munka-e a költségvetés, vagy a papír türelme. Egy másik ülésen úgy vélekedtek, a bizottság
elé tárt koncepció előre eldöntött bizonyos kérdéseket, nincs kompetenciája a bizottságnak változtatni. Nincs koncepció az anyagban, a költségvetés az egyensúly megteremtésére törekszik, azonban a részletek belső egyensúlytalanságát nem érzékeljük. Egy más vélemény szerint nincs jövőképe a költségvetésnek, a munkahelyteremtés, a gazdaságélénkítés kimaradt belőle. Jóllehet a bizottságok többsége tárgyalásra alkalmasnak ítélete az anyagot, számos kiegészítést kért. E kiegészítéseket olykor pontatlanul, vagy éppen érdemi vita, szakbizottsági tárgyalás nélkül a helyszínen építették be a költségvetésbe. A kiegészítéseket, az egyes szakbizottsági javaslatokat egységes szerkezetbe foglalva nem vitatta meg a testület. Néhány érdemi kiegészítés, félpénzzel megtámogatott projekt beemelését követően, egyfordulós látszatvita után született meg a 2003-as év költségvetése.
2
2003. február 20.
Mérsékelt önkormányzati támogatás
Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok működési tevékenységére a 2003-as költségvetésben a tavalyi 530 millió helyett 476 milliót fordítanak, melyből 253 millió forintot a városüzemeltetési feladatok tesznek ki. A csökkentés érinti a köztisztviselői bérrendezést, a VIA Kanizsa Kht.-t, a Kanizsa Újság Kft.-t, és a Kanizsa TV Kft.-t. A támogatás összegének meghatározásakor nem számoltak a bérköltség növelésével, hanem külön alapot képeztek céltartalékban a Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozók, a 2003. július elsejei köztisztviselői bérrendezés mértékéhez igazodó bérfejlesztésére. A Kanizsa TV helyben szerkesztett műsoridejét heti öt alkalommal 120 perc helyett 80 percre csökkentették, működési támogatásra 43 millió forintot kaptak. A VIA Kanizsa Kht.-vel szerződéses viszonyban álló vállalkozások ez évben eltekintettek a szerződésben kikötött inflációs díjemeléstől. A Kanizsa Újság 24 oldal helyett 16 oldalon jelenik meg, melyből az önkormányzat 12 oldalt finanszíroz 2003. február elsejétől. Működési támogatását idén 21 millió forintra csökkentették. Viszont a temetkezési, a parkolási és a Csarnok Üzletházban a helybiztosítási díjakat emelik, ezáltal nő az önkormányzat bevétele.
Hiányos volt a koncepció
A költségvetés tervezetében a személyi juttatások összege jóval meghaladja a koncepcióban szereplő összeget. A miértre már a szöveges részben választ kapunk: „A személyi juttatások koncepcióhoz viszonyított növekményét a Polgármesteri Hivatal jutalomkeretének megtervezése, a jegyző végkielégítése, valamint a kisebbségi önkormányzatok és a kistérségi társulás tervszámainak beemelése idézte elő." A koncepció tervezése - és főleg elfogadása - idején vajon miért nem jutott eszébe senkinek sem, hogy ezek is tervezésre szorulnak? Pedig a különbség nem kevés: 19,962 millió forint.
HELYI
A helyi adóbevételek megtervezése a törvénymódosítással összhangban módosított helyi adórendeletünk alapján történt. Az iparűzési adóról szóló rendeletbe beépített adókedvezmények és mentességek átalakításra kerültek, az adó mértéke nem változott. A bevétel várhatóan 300 millióval nő ebben az adónemben. A gépjárműadó teljes összege az önkormányzatot illeti, az emelés a központi előírások figyelembevételével
Az intézmények működési bevételei esetén az előző évhez viszonyítva 2%-os növekedéssel számoltak a 2003. évi önkormányzati költségvetés-tervezet elkészítői. A tervezés során figyelembe vették: az élelmezési norma 5%-os emelésének hatását, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, és a költségvetési törvényben szereplő nor-
Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság február 12-i ülésén, a polgármesteri hivatal 2002. évi fénymásoló vásárlásával kapcsolatosban hozott határozatában megállapítja, hogy a Polgármesteri Hivatal 2002. évi fénymásoló vásárlása során a hivatal közgyűlési fel-
A költségvetési rendelet 17. számú melléklete a költségvetési egyensúly javítására tett intézkedések ez évi és jövő évi hatásairól szól. Az intézkedések, amelyek részben már megvalósult változtatásokon alapulnak, részben ezt követő vizsgálatok várható eredményei, tervek, amelyek
ADÓK
történt meg, az önkormányzat bevétele várhatóan 95 millióról 203 millióra nő. Termőföld bérbeadásából származó adóbevétellel az önkormányzat nem számolt. Az APEH által kimutatott személyi jövedelemadóból az önkormányzat 10%-kal, közel 587 millió forinttal számolhat, a tavalyi 248 millióval szemben, efelett 24 millió forintban részesül még a város jövedelem-differenciálódás jogcímen.
matív kedvezményeket, valamint a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak 10%-os emelését. A terem bérbeadásból és tanfolyamszervezésből származó bevételeket a 2002. év eredeti előirányzatának megfelelően vették figyelembe. Továbbá a Szociális Foglalkoztató 33 millió Ft-tal kevesebb bevételi tervét.
B. Zs.
hatalmazás nélkül tartós kötelezettséget vállalt, illetve a hatályos beruházási szabályzatot megsértette. Egyben felkéri a közgyűlést, foglaljon állást, hogy a fénymásoló vásárlással kapcsolatban milyen jogkövetkezményeket kíván foganatosítani.
ebben az évben közel 198 millióval javítják a költségvetés kondícióit, a jövő évben 283 millióval. A tervezet ebben az évben 31 milliós bevételnövekedéssel számol a hulladéklerakó üzemeltető társaság részéről, az egyensúly megteremtését segítő költségfaragás ennek több mint ötszöröse. A
Város napi költségvetés
A város napi rendezvények költségvetési tervezete még nem készült el, hangzott el a legutóbbi Oktatási, Kulturális és Sportbizottsági ülésen Sajni József elnök elmondta, azt a" tájékoztatást kapta, hogy nem készült még tárgyalásképes anyag, így a város napi programok költségtervezete legkorábban március elején kerülhet a bizottság elé. A bejelentés kapcsán többen vélekedtek úgy, a programok költségtervezete már sokáig nem halogatható.
Speciális feladatok
Az egyes intézmények által ellátandó speciális, városi szintű feladatok költségvetési adatait az intézményi költségvetések az alábbiak szerint tartalmazzák: a Hevesi Sándor Altalános Iskola költségvetése a balatonmáriai tábor üzemeltetésével összefüggő bevételeket és kiadásokat, melyen belül 3.000 forint az üzemeltetés feltételeinek biztosítását (ágyak, ágyneműk vásárlását, festést) szolgálja. A Körösi Csorna Sándor Altalános Iskola költségvetése tartalmazza a városi úszásoktatás miatt felmerülő személyi jellegű kiadásokat és szállítási költségeket. A Zemplén Győző Altalános Iskola költségvetése magában foglalja a zöldtábor, a diákönkormányzat és a vívócsarnok üzemeltetésével összefüggő adatokat.
tervezet jövő évre vonatkozó része nem jelöl meg bázist, csak a várható elvonások mértékét, de mint dr. Papp Judittól megtudhattuk, a tervezett elvonások bázisa az idei év. A melléklet csak mint lehetőség szerepel a költségvetésben, megvalósulását számos vizsgálat, intézkedés előzi meg.
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK
FÉNYMÁSOLÓ-ÜGY
INTÉZKEDÉSEK ÉS HATÁSOK
2003. február .

FIDESZ A KÖLTSEGVETESRŐL
FIDESZ A KÖLTSÉGVETÉSRŐL
FIDESZ-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
CSATLAKOZÁS ÉS A SZOCIÁLDEMOKRATIKUS GONDOLKODÁS
A költségvetés elfogadásával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót február 18-án a FIDESZ-frakció. Elöljáróban pozitívumként leszögezték, hogy végre sikerült időben elfogadni a költségvetést Kanizsának. Dr. Kolonics Bálint képviselő hangsúlyozta, a költségvetésben foglalt számokat kétséggel fogadják. A költségvetést a polgármester takarékosnak nevezte, a FIDESZ inkább óvatosnak, mert kérdés, hogy mennyire lesz tartható az év folyamán. A lefaragások során nem vették figyelembe a központi adóemeléseket, az energiaemeléseket, így az intézmények fenntartására fordítható kiadási költségek nem lesznek elegendők. Vannak olyan adatok a költségvetésben, melyeknek valós tartalmáról maguk a képviselők sem szerezhettek tudomást. Konkrétan az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások értékesítéséből várhatóan befolyó éves bevételt említette, amit szóvá tették, de választ nem kaptak rá. Magáról a költségvetés elfogadásáról, a szavazás rendjéről elmondta, hogy a FIDESZ-frakció részéről
is elhangoztak módosító javaslatok, indítványok, és szerették volna, ha ezt az MSZP-SZDSZ koalíció beépíti a költségvetésbe, és elfogadja. A szavazás során kiderült, nem az, hogy nem vették figyelembe, hanem új elemekkel bővítették a módosító indítványokat a saját szájízüknek megfelelően. Cseresnyés Péter frakcióvezető szerint a költségvetésnek a város helyzetét figyelembe véve két elvárásnak kellett volna megfelelnie. Olyan költségvetésre van szükség, ami a megfelelő takarékossági intézkedésekkel biztosítani tudja a város működését, és olyan döntéseket is kellett volna hozni, ami biztosítja a város felemelkedésének lehetőségét úgy, hogy a jövedelemteremtő képessége javul. E nélkül nem lehet a város biztonságos működését hosszabb távon biztosítani. Sajnos, a költségvetés nem tartalmazott olyan saját erőforrásokat, amelyek a fejlesztések indításához, vagy pályázatok önerejének biztosításához nyújtottak volna forrásokat. Ezért ajánlották a kötvényprogramot.
B.Zs
Dr. Ágh Attila politológus, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem professzora tartott előadást a Magyar Szocialista Párt szociáldemokrata platformja szervezésében február 14-én, a Honvéd Kaszinó tükörtermében. Az előadó elöljáróban megjegyezte, hogy minél több információt hallunk az EU-ról, annál többen mondják Magyarországon is, hogy keveset tudunk róla. Hasonlóképpen van az EU támogatottságával is. Hazánkban hosszú ideig igen magas volt a belépés támogatottsága. Most egy kissé hisztérikus állapot van, a támogatás csökkenése azzal is magyarázható, hogy nem tudunk egyszerre több összefüggést áttekinteni. Minél közelebb kerülünk, kiderülnek a következmények, egy nagyon előnyös, ám fáradságos folyamatba kerülünk. Az EU-ban öt nagy szintje van a közigazgatásnak, és a fejlesztési pénzt, a kulturális alapokat a régiók és a kistérségek kapják, vagyis közigazgatási reformot kell végrehajta-
nunk, ami sokak érdekét sérti. Az EU-s kényszer találkozik egy hazai szükséglettel. Jelentős politikai decentralizációt kell végezni. A közigazgatási reformot úgy lehet bemutatni, mint egy második államalapítást, hiszen az államélet egész szerkezete átalakul, újfajta közigazgatási egységek jelentkeznek, az életünk ebből a szempontból is megváltozik. Ez nem jelenti a megyék megszűnését, amennyiben régiókká állnak össze, jelentős politikai tényezőkké válnak. Meg kell magyarázni a lakosságnak azt is, hogy mennyire hátrányosan érinti az ország gazdasági és politikai lehetőségeit, mozgásterét, ha kimaradnánk, és a következő kapu csak egy évtized múlva nyílna meg. A csatlakozó államok számára elkülönített 40 milliárd euró 11-12%-át kapja meg Magyarország, ami alapvetően felgyorsítja a mozgásokat, és egy általános változást generál. Ezt az összeget pályázat útján lehet megkapni.
B. Zs.
OKSB-ÜLÉS
2003. február 18-án tartott ülésén az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság négy napirendi pontja között szerepelt javaslat az óvodák további működésére, tájékoztató az általános iskolák nevelési és oktatási feladatainak ellátásáról és javaslat a további működésre, valamint a Péterfy Sándor Általános Iskola és a Zemplén Győző Általános Iskola szervezeti összevonásáról szóló javaslat, utolsó napirendként a 2003/2004-es tanév óvodai, általános iskolai és középiskolai beiratkozást tartalmazó javaslat.
Az óvodák további működésével kapcsolatos határozati javaslatokat a bizottság 5 igen és 2
nem szavazat fejében elfogadta. A határozati javaslatok tartalmazzák, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2003. július elsejei hatállyal megszűnteti a Pipitér-óvoda egy 25 férőhelyes, a Hétszínvirág-óvoda két 25-25 férőhelyes, valamint a Rozgonyi-Arany-óvoda Arany utcai tagintézményének egy 25 férőhelyes csoportját. Ezzel egyidejűleg összesen 9 óvodapedagógusi és 6 nem pedagógusi álláshely is megszűnik. Az általános iskolák nevelési és oktatási fel-
adatainak ellátásáról és további működéséről szóló határozati javaslatot a bizottság 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadta. A harmadik napirendi pont határozati javaslatait egy módosítással a bizottság egyhangúlag elfogadta. A javaslat tartalmazza, hogy a közgyűlés 2003. július elsejétől a Zemplén Győző Iskolát jogutódlással megszünteti, és szervezetileg összevonja a Péterfy Sándor Általános Iskolával, amely ellátja a Napközis Zöldtábor működtetését és a Vívócsarnok üzemelteté-
sét. A módosítás szerint a Zemplén-iskolái ingatlan az intézményi törzsvagyonból ne kerüljön ki, a Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány csak használatba kapná meg. A negyedik napirendi pont határozati javaslatai külön kerültek megszavazásra, miket a bizottság elfogadott. A javaslatok alapján a közgyűlés 2003/2004-es tanévben összesen 58 óvodai csoport, 19 első évfolyamos tanulócsoport, és a kilencedik évfolyamon 33 középiskolai tanulócsoport finanszírozását biztosítja. Az óvodai jelentkezések határidejét 2003. március 31, míg az általános iskolai jelentkezések határideje 2003. április elseje lenne.
4

2003. február 20.
KEPVISELOIFOGADOORA
O BUDAI ISTVÁN önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait várja 2003. február 28-án, pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak körút 7. számú épület „A" lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
A közterületek tisztántartásának lakossági feladatai
PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK
TISZTELT NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képzőintézményekbe az Arany-, Gyémánt-, Vas-, illetve Rubindiplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata) az Aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.
Kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat, akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2003. március 10-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális Irodájára (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.), hogy továbbíthassuk a képző intézményekhez.
Nagykanizsa, 2003. február 17.
VALOGATAS A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET INTÉZKEDÉSEIBŐL
• Az elmúlt héten továbbra is a hóeltakarítás ellenőrzésére fordította a legnagyobb figyelmet a közterület-felügyelet. További húsz esetben hívták fel az ingatlantulajdonosok figyelmét az ingatlanuk előtt húzódó járdaszakasz tisztántartására. A felszólítást követően a tulajdonosok nagy többsége határidőre eltakarította a havat vagy gondoskodott a csúszásmentesítésről. Néhány esetben a felügyelet szabálysértési eljárást kezdeményez a kötelezettség megszegői ellen.
• A városban található rendszám nélküli gépjárművek felderítésére általános ellenőrzést tartanak a felügyelet munkatársai. Felhívjuk a fenti gépjárművek tulajdonosait, hogy a felhí-
vást követően határidőre szállítsák el a közterületről gépjárműveiket. Ellenkező esetben a gépjárművek elszállításra kerülnek.
• Egy, az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanra a hozzájárulástól eltérően - amely szerint csak ártalmas anyagot nem tartalmazó földet helyezhetnek el - építőanyagot tartalmazó földkeveréket hordtak. A vállalkozó kötelezve lett az építőanyag-tartalom eltávolítására, eredeti állapot helyreállítására.
• Az elmúlt időszakban a közterület-felügyelet munkatársai 32 szabálytalanul parkoló gépjármű tulajdonosával szemben járt el. A legtöbb szabálysértés továbbra is a városközpontban fordult el
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a közterületek szükséges takarítását naponta, a járókelők akadályozása nélkül kell végezni. A helyi önkormányzati rendelet kimondja továbbá, hogy amennyiben a járda napközben beszennyeződik, úgy annak tisztítását akár többször is el kell végezni.
Ez elsősorban télen kap nagy jelentőséget, amikor az esetleges folyamatos havazás, illetve a járda jegesedése megkívánja a napi többszöri takarítást. Elsősorban a homok, a fűrészpor, a hamu és ezek keveréke ajánlott a havas, síkos járdaszakaszok csúszásmentesítésére.
Az éjszaka hullott havat a kötelezett
reggel 7 óráig köteles a járdaszakaszokról eltakarítani. A letakarított havat a járda szélén úgy kell összegyűjteni, hogy a járdaszakasz legalább 70%-a járható legyen. Ha a járda szélesebb, a járható szélességnek maximum 1,5 méter szélesnek kell lenni.
Az összegyűjtött havat úgy kell elhelyezni, hogy az sem a gyalogos, sem pedig a közúti forgalmat ne zavarja, akadályozza. Ennek megfelelően tilos útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejáróban, tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén, gyalogátkelőnél, valamint járdasziget és járda közé hórakást elhelyezni.
A JARDAK TELI CSAPADÉKTÓL VALÓ MENTESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL
A közterület-felügyelet 2002 decemberétől 2003. február 10-ig a város területén 217 esetben intézkedett hóeltakarítás elmulasztása ügyében, ebből 187 esetben felszólítás történt és 30 esetben szabálysértési eljárást kellett kezdeményezni.
A közterületek tisztántartásával kapcsolatos lakossági feladatokban a Nagykanizsa Megyei logú Város Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló, 31/2002. (VI. 6.) számú rendelete ad útmutatást. Eszerint a magáningatlanok és egyéb bérlemények előtti járdaszakasz, zöldsáv és a mellette húzódó nyílt árok, kapubejárat, valamint annak műtárgyai tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni, mely a téli időszakban magába foglalja a hóeltakarítást is.
A közterületek szükséges takarítását naponta, a járókelők akadályozása nélkül kell végezni. A rendelet kimondja továbbá, hogy amennyiben a járda napközben beszennyeződik, úgy annak tisztítását akár többször is el kell vé-
v
gezni. Az éjszaka hullott havat a kötelezett reggel 7 óráig köteles a járdaszakaszokról eltakarítani. A letakarított havat a járda szélén úgy kell összegyűjteni, hogy a járdaszakasz legalább 70%-a járható legyen. Ha a járda szélesebb, a járható szélességnek maximum
1.5 m szélesnek kell lenni. Az összegyűjtött havat úgy kell elhelyezni, hogy az sem a gyalogos, sem pedig a közúti forgalmat ne zavarja, akadályozza. Ennek megfelelően tilos útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejáróban, tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén, gyalogátkelőnél, valamint járdasziget és járda közé hórakást elhelyezni.
Egyes esetekben nem nyilvánvaló, hogy melyik, illetve mekkora kiterjedésű az a területrész, melynek takarítására az ingatlan tulajdonosa kötelezett. Van olyan hely, ahol nincs az ingatlan előtt kiépített járdaszakasz, de van viszont szilárd burkolattal ellátott közlekedésre alkalmas terület. Itt az ingatlan határától számított 1,5 m széles területsávot kell járdaszakasznak tekinteni és gondozni. Más esetben az ingatlan és a járda között található a zöldsáv. Ilyenkor, ha a zöldsáv szélessége az 5 m-t nem haladja meg, az ingatlan tulajdonosa köteles a járdát és a zöldsávot is tisztán tartani.
A közterület-felügyeleten foglalkoztatott közmunkás az Eötvös tér 16. sz. előtt és a Kisfaludy úti volt óvoda és bölcsőde, valamint a bőr- és nemibeteg-gondozó intézet előtt húzódó járdaszakaszon takarította le a havat, valamint azokon a helyeken, ahol a felügyelet balesetveszélyesnek ítélte a teriiletet.
Közterület-felügyelet
2003. február .

EURÓPAI UNIÓ
FELHÍVÁS
CIVIL SZERVEZETEKNEK
Napjainkban - a multimédia korában - elengedhetetlen az internet adta lehetőségek kihasználása. Nagykanizsa város honlapjának tartalmi és formai megújítása elsősorban azt a célt szolgálja, hogy több, pontosabb információt biztosítson a városban és a világ más részén élő érdeklődők számára. A jól működő, információban gazdag honlap nagymértékben hozzájárul a városról alkotott pozitív kép kialakulásához.
A honlapon ingyenes bemutatkozást biztosítunk a civil szervezeteknek is. Nagykanizsán működő civil szervezetek jelentkezését váijuk, a szervezet nevének, elérhetőségének (postai és e-mail cím, telefon, telefax, weblap - ha van) feltüntetésével, tevékenységi körének rövid, néhány mondatos bemutatásával.
Jelentkezni lehet levélben a Polgármesteri Kabinet címén (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy a samelmonika@nagykanizsa.hu e-mail címen „Honlap - civil szervezetek" megjelöléssel.
Eü-eseménynaptár
FEBRUÁR 25. 18:00 óra
Helyszín: HSMK „Hazánk uniós csatlakozásának jogi kérdései" Ea: Dr. Kecskés László egyetemi tanár
FEBRUÁR 26. 14:00 óra
Helyszín: Halis István Városi Könyvtár
EU-csatlakozás vándorkiállítás
FEBRUÁR 28.
Helyszín: HSMK EU-integrációs fórum miniszterek részvételével
Zala megyei polgármesterek részvételével került sor arra a fórumra, amelyen az úgynevezett nagytérségi hulladékkezelő és hulladéklerakó-rendszer kialakításáról esett szó. A zalabéri önkormányzat gesztorsága mellett megvalósuló beruházás az Európai Unió előcsatlakozási támogatásával jön létre. A 8,1 milliárd forint összköltségű projektben 305 település részvételére számítanak. A beruházás fő forrását a környezetvédelmi és közlekedésfejlesztési program (ISPA) nyújtja. A Zalát és Dél-Vas megyét magában foglaló konzorciumnak hat bázisa lesz. A Nagykanizsán kialakítandó bázis bekerülési költsége 1,1 milliárdot tesz ki és benne hulladékválogató, valamint komposztáló is lesz. A korszerű EU-s szabványoknak és előírásoknak is
Az önkormányzatok és az EU
Múlt csütörtökön a Hevesi Sándor Művelődési Házban Önkormányzatok az EU-csadakozás küszöbén címmel tartott előadást Herczeg György, az önkormányzatok EU-felkészítésének miniszteri biztosa. A nagy érdeklődéssel kísért programon fontos információk hangzottak el az önkormányzatok aktuális feladatait illetően. A résztvevők megismerhették az Európai Unió támogatási rendszerét, így részletes ismertetőt hallhattak a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alapok felhasználási területeiről. Herczeg György kiemelte a támogatásokkal kapcsolatos legfontosabb alapelveket, amelyeket minden projekt elkészítésekor szem előtt kell tartania a pályázóknak ahhoz, hogy eséllyel indulhassanak a versenyben. Felhívta a figyelmet arra is, hogy támogatást csak az a projekt kaphat, amelyik nevesítve van a Nemzeti Fejlesztési Tervben. A projektek aprólékos kidolgozásához egyébként 27 millió euró segítség áll majd rendelkezésre, úgyhogy az önkormányzatoknak lesz lehetőségük arra, hogy - nem saját költségvetésüket kurtítva - szakemberek segítségét vegyék igénybe, és elképzeléseikből ezáltal a lehető legjobb pályázat kerülhessen kidolgozásra és benyújtásra.
Sz. M.
megfelelő depóniában a beérkező hulladék felét újrahasznosítják. A kivitelezés megkezdése előtt azonban még több fontos teendő vár az önkormányzatokra. Ezek közül legfontosabb a konzorcium megalakításához szükséges - lakosságarányos - önrész befizetésére a konzorcium üzleti tervére és a konzorciális szerződés aláírására. Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere, Litter Nándor felhívta a térségi polgármesterek figyelmét arra, hogy lemarad, aki kimarad. A csatlakozás után minden településnek meg kell oldania a hulladék előírásoknak megfelelő elhelyezését és ebből a megközelítésből nem mindegy, hogy ki csatlakozik a konzorciumhoz, és kinek kell majd később piaci árat fizetni a hulladék elszállításáért. H. GY.
Mérföldkövet jelent hazánk történetében a 2003. április 12-i népszavazás eredménye, mert eldönti, hogy 2004. május 1-én tagja lesz-e hazánk az Európai Uniónak, vagy azon kívül marad. Az unió történetét vizsgálva egyszer fordult elő Norvégia esetében, hogy a népszavazás csatlakozást elutasító eredménye miatt az előzetesen évek óta tartó csatlakozási tárgyalásokat nem fejezte be a taggá válás. A nyugat-európai országok csatlakozási folyamata 1995-ben fejeződött be. 1995. január 1-től lett tag Finnország, Svédország, Ausztria, és maradt távol Norvégia.
A norvég népszavazás eredménye tulajdonképpen érthető. A norvég partok közelében gazdag kőolajkincs és a halászat olyan jó gazdasági eredményeket, ebből következően áltagosan jó életszínvonalat képes biztosítani, mely rövid távon nem igényel külső segítséget. Norvégiának többet kellett volna az Európai Unió közös alapjába befizetnie, mint amit különféle támogatásként visszakapott volna.
Hazánk esetében sajnos az ország teljesítménye, a gazdaság mutatói jóval kedvezőtlenebbek Norvégiánál. Magyarország ezer szállal kötődik az Európai Unió tagállamaihoz, annak iparához és kereskedelméhez. Nagyonis rászorulunk arra a támogatásra, melyet a csatlakozásunk után az Európai Uniótól remélünk. Véleményem szerint példaértékű az a mód és aktivitás, amely révén az írek - kihasználva a különböző támogatási lehetőségeket - jelentős mértékű közösségi forrásokhoz jutattak.
Az unióval szemben aggodalmakat megfogalmazók körében a vélt gazdasági hátrányok mellett a nemzeti önállóságunk csorbulásának félelme áll. E nézet képviselői szerint Magyarország elveszti arculatát, nemzeti kultúráját, hagyo-
mányait. Az aggódók egyik félelme a hazai jogalkotás és jogalkalmazás egyfelől korlátozása, másfelől a hazai joganyag kibővülése.
A közösség lényege és működésének alapja, hogy a tagországok képviselőiből álló európai uniós szervezetek (tanács vagy bizottság) a tagországokban kötelezően alkalmazandó jogszabályokat alkotnak. E tény tekintetében valóban hazai jogalkotásunk korlátozódik, mert a közösséget alapító és a csatlakozási szerződésben rögzített körben elsődleges a közösségi jogalkotás.
2004. május 1-től át kell vennünk és alkalmazni kell hazánkban kb. 80.000 oldalnyi közösségi joganyagot. A jogalkalmazó szervezeteinknek - köztük elsősorban a bíróságoknak - a közösségi joganyagon túl figyelembe kell venni az Európai Unió Bírósága nagyon gazdag ítélkezési gyakorlatát. Az eredményes népszavazással és Görögországban történő csatlakozási okmányok aláírása után még van egy évünk 2004. május l-ig, hogy alaposan felkészüljünk a csatlakozással bekövetkező nem kevés változásra.
Dr. Horváth István európai uniós szakjogász KEDVES OLVASÓK!
Amennyiben jogi tanácsra van szükségük az Európai Unióval kapcsolatos ügyekben, elérhetőségem a következő: 92/325-780, e-mail: advocath@axelero.hu
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FELSŐFOKON
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS ÜZLETI ÉRDEK
6
2003. február 20.
MAGYAR-HORVÁT MINISZTERI TALÁLKOZÓ
Együttműködés a partnerség jegyében
Nagy jelentőségű miniszteri találkozóra került sor az elmúlt héten, Nagykanizsán. Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter horvát kollégájával találkozott. Az eseményre mindkét miniszter szakértői stábját is magával hozta. Jelen volt a tárgyalásokon Stanko Nick, Horvátország budapesti nagykövete és Karagics Mihály a Magyarországi Horvát Önkormányzat elnöke, tiszteletbeli konzul. Kovács Kálmán miniszter bevezetőjében ismertette minisztériumának eddigi tevékenységét és konkrét elképzeléseit az együttműködés területeiről. A kooperáció terén hasznos lenne mindkét fél számára a közös projektekben való részvétel - hangsúlyozta a magyar miniszter. Emellett az informatikában, a hírközlésben. valamint a szakoktatásban is gyümölcsözővé válhatnak a kétoldalú kapcsolatok. Kovács Kálmán elmondta, hogy létrejött a magyarországi kisebbségi önkormányzatok vezetőivel a megállapodás. Ennek célja, hogy a digitalizáció révén növelje a társadalmi és területi esélyegyenlőséget, elősegítse a kultúra megőrzését az anyaországgal, valamint az európai kisebbségvédelmi szervezetekkel való kapcsolat erősítését. Új dimenziót jelenthet Magyarország közelgő EU-tagsága, mely a csatlakozni kívánó Horvátország részére is előnyős lehet. Kovács Kálmán
lehetőséget lát az Európai V. közlekedési folyosó szerepének kiteijesztésére a hírközlés és az informatika terén. Roland Zuvanic horvát hajózási, közlekedési és hírközlési miniszter válaszában fontosnak tartotta a V. páneurópai folyosó szerepét, melyben Horvátország az V/B és az V/C irány kiépítésében érdekelt. Horvátország 2004-ben teljes hosszban elkészül az V/B autópálya magyar határig tartó szakaszával és ezt követő évben a Zágráb-Split közötti autópályát is átadják a forgalomnak. Roland Zuvanic lehetőséget lát a gazdasági együttműködés kiteijeszté-sében. különösen a kis- és középvállalkozások esetében. Felmerült a Veszprémi Egyetem és a V a r a z s d i Egyetem közötti szakmai tapasztalatcsere, oktatók és hallgatók csereprogramja. A horvát miniszter közölte: kormánya még februárban benyújtja csatlakozási kérelmét Brüsszelnek. Roland Zuvanic felvetette magyar befektetők részvételét a leendő autópályák melletti ipari parkokban. A tanácskozást követően a két miniszter aláírta az együttműködési megállapodást, mely után elkezdődhet a tényleges munka az illetékes minisztériumok és szervezetek között. Roland Zuvanic meghívta magyar partnerét egy viszontlátogatásra Zágrábba.
H. GY.
NEUMANN JANOS-EMLEKEV
Centenáriumi rendezvények országszerte
Egy világhírű magyar származású matematikusra, Neumann Jánosra emlékeznek az idén Magyarországon. A Magyar Köztársaság Kormánya az idei évet Neumann-évvé nyilvánította. Neumann János 1903. december 28-án Budapesten született. Már középiskolában kitűnt tehetségével és ennek bizonyságát is adta 1920-ban, mikor elnyerte az ország legjobb matematikus diákja címet. Fiatal korában nem csak a matematika, hanem a technika területei is élénken érdekelték. Párhuzamosan két egyetemet is végzett. Doktori disszertációját Az általános halmazelmélet axiomatikus felépítése címmel írta. Tanulmányait később Zürichben és Göttingenben végezte. Utóbbi helyen ismertette először az ún. játékelméletét. A múlt század harmincas éveiben fel-
váltva Európában és az USA-ban tanított egyetemeken. 1937-ben véglegesen az USA-ban telepedett le. Atomenergetikai fejlesztésekben részt vett, és kidolgozója volt a számítógépek létrehozásának folyamatának. Elméleti munkássága a számítástechnika és a számítógépek kifejlesztését alapozta meg. A Neumann-elveket egy alapművében ismertette. Ezek: a teljesen elektronikus számítógép, a kettes számrendszer, az aritmetikai egység alkalmazása, a központi vezérlőegység alkalmazása és a belső program- és adattárolás. A számítástechnika terén végzett munkája mellett nemzetközi jelentőségű eredményekkel gazdagította a tudományos életet. Neumann János 57 éves korában Washingtonban hunyt el.
H. GY.
Deák- és Neumann-év Zalában
r
Átalakult a Kossuth-emlékbizottság
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban tartotta soros ülését a Zala Megyei Kossuth Emlékbizottság. A tavaly alakult grémium részéről elő-s z ö r C z o m a László, a kastélymúzeum igazgatója köszöntötte a megjelent vendégeket. Őt Szabó Ferenc dékán, a Kossuth-bizottság elnöke követte, aki ismertette az elmúlt év eseményeit. Zalai kezdeményezésre jött létre a Kossuth és kora címet viselő országos középiskolás vetélkedő, melyen több száz diák mérette meg magát. Megyei rendezvényként szavalóversenyt, konferenciát, túrát és sportrendezvényeket tartottak. Ezenkívül minden zalai emlékhelyen megemlékeztek a magyar történelem egyik legnagyobb alakjáról, Kossuth Lajosról. Gelsén új Kossuth-szobrot is avattak. Dancs Imre, a Kossuth Szövetség regionális titkára bejelentette, hogy idén dele-
gációval az USA-ba látogatnak, ahol a Kossuth- emlékhelyeket is felkeresik. Az esemény fényét emeli, hogy az USA elnöke is fogadja majd a magyar küldöttséget. A bizottság egyéves munkája végeztével átalakul Deák- és Neumann János Emlékbizottsággá -jelentette be Kovács Kálmán informatikai miniszter. A miniszter beszámolt arról, hogy kormányhatározat is rendelkezik Deák Ferenc és Neumann János évfordulójának megünnepléséről. Ezt követően Kapiller Imre, a Zala Megyei Levéltár munkatársa ismertette a Deák-év megyei rendezvényeit és beszámolt a megjelenés előtt álló kiadványokról. Az emlékbizottság tagjai ezt a lehetőséget is megragadták arra. hogy minden zalai szervezetet buzdítsanak a Deák-év méltó megünneplésére.
H. GY.
eTARTALOM-PALYAZAT
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium eTartalom címen pályázatot hirdet. A pályázható keretösszeg 300 millió Ft. Az eTartalom fejlesztése-pályázat célja az elektronikus (digitális) tartalom előállításának, felhasználásának és terjesztésének elősegítése.
A támogatási célok során olyan új tartalom-termékek kerülnek előállításra, amelyek a projekt befejezése után Magyarországon és/vagy az Európai Unió országaiban (és/vagy a tagjelölt országokban) piacképesek lesznek, és üzleti tervvel dokumentáltan bemutatható, hogy a támogatás megszűnése után önfenntartóvá tudnak válni.
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a nagy érdeklődésre való tekintettel módosítja az eTartalom pályázat (IHM-ITP-6) leadási határidejét.
A PÁLYÁZAT ÚJ LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2003. MÁRCIUS 7.
Az eTartalom-pályázók sikeres felkészülésének elősegítése érdekében az Informatikai és Hírközlési Minisztérium tájékoztatónapot rendez. A magyarországi eTartalom-pályázatok információs napján az 1HM vezetőinek megnyitóját követően a pályázóknak, előzetesen egyeztetett időpontban, lehetőségük nyílik személyes konzultációra az Információs Társadalom Programok Helyettes Államtitkárság munkatársaival és szakértőivel.
Az információs nap helyszíne: Novotel Budapest Centrum, 1088 Budapest, Rákóczi út 43-45. Az információs nap kezdési időpontja: 2003. február 20., csütörtök 9.30-12.00 A személyes konzultációk helyszíne:
IHM, Információs Társadalom Programok Helyettes Államtitkárság 1077 Budapest, Dob u. 75-81. IV. emelet 427.
Időpontja: előzetes egyeztetés alapján, 13 óra után.
2003. február 20.
ÖNKORMÁNYZATI KEFVISELOK VAGYONNYILATKOZATA
A választópolgárok is megtekinthetik
Ha egy választópolgár kíváncsi a képviselőjének időközbeni vagyongyarapodására, erre van lehetősége. Az önkormányzat rendelete szerint az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság látja el a vagyonnyilatkozat vizsgálatával, nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat. Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül köteles a saját, valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát a bizottságnak átadni. Ennek elmulasztása esetén nem gyakorolhatja képviselői jogait és a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott juttatásokban sem részesülhet. A bizottság a határidő lejártát követően soron következő ülésén tájékoztatja a közgyűlést a vagyonnyilatkozat-té-teli kötelezettség teljesítéséről. A bizottság a leadott vagyonnyilatkozatokat a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében található páncélszekrényben tárolja. A képviselő
vagyonnyilatkozata az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével nyilvános, a képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem, abba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából. A vagyonnyilatkozat megtekintése két bizottsági tag jelenlétében történhet. Jegyzetelni lehet, de másolatot nem készíthető a vagyonnyilatkozatról. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a bizottságnál bárki kezdeményezheti, melyet soron következő ülésén köteles megvizsgálni. Az eljárás eredményéről a bizottság határozatot hoz, melyről a közgyűlést is tájékoztatni kell. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során, a bizottság felhívására a képviselő köteles saját, illetve hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, melyeket az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell.
B. Zs.
OSZTRAK-MAGYAR NAPOK
A 2003. február 14-én tartott közgyűlésen a költségvetés napirendjének tárgyalásakor Zakó László képviselő az osztrák-magyar napokkal kapcsolatosan tette fel kérdéseit. A képviselő nem értette, hogy ha a város nyert pályázati úton 8,1 millió forintot, melyhez az egymilliós önrészt az önkormányzat biztosította, akkor mért csak 6 millió 250 ezer forint szerepel működési kiadásként a költségvetésben.
Gerencsér Tibor, a polgármesteri kabinet munkatársa válaszában elmondta, hogy az alapítvány csak a 80%-ot utal előre, a többi 20%-ot a program, a pályázati elszámolás után.
A program projektmenedzsere. Burján Emese tájékoztatásában kifejtette a program célját, fő részeit. Az osztrák-magyar napok megrendezésére valószínűleg május 29-30-án kerül sor a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolában. A projekt célja gazdaságfejlesztés, az osztrák-ma-gyar vállalkozások közötti kapcsolatteremtés, új együttműködések létrehozása. Kiemelkedő szerepet a kör-
nyezetvédelemnek és a megújuló energiák használatának szánnak. A magyar és az osztrák kamarák által az igényfelmérés már megkezdődött a vállalkozók körében. A program része a vállalkozói partnertalálkozó, kiállítás, és bemutatkozási lehetőség mellett szakmai konferencia is sor kerül magyar, valamint osztrák előadókkal a környezetvédelem témakörében. A lakosság számára gasztronómiai, idegenforgalmi és osztrák hagyományőrző együttesek bemutatása, festménykiállítás szerepel. A projekt hazai partnerei között szerepel a Nagykanizsai és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola, a Nagykanizsa Felsőoktatásáén Alapítvány és helyi vállalkozók. Az osztrák partnerek Gleisdorf. osztrák testvérvárosunk és intézményei, a grazi Gazdaságfejlesztő Intézet, Osztrák Gazdasági Kamarák, a grazi Tiszteletbeli Konzulátus, a bécsi és a grazi Saubermacher AG. valamint a güssingi Energetikai és Technológiai Centrum és a Natúrpark Neuthal.
N. K.
A TŰZOLTÓSÁG IDEI KÖLTSÉGVETÉSE
RENDKÍVÜLI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Tűzoltóságának költségvetése az állam által biztosított normatívák összegét tartalmazza, ez 2003-as évben 228 millió 200 ezer forint. Emellett az önkormányzat 13 millió forintot különített el fejlesztés jogcímén önrészre a tűzoltógépkocsifecskendő beszerzésére. A költségvetésben a Tűzvédelmi Alapítvány támogatására 2 millió 672 ezer forint szerepel.
- Az állami finanszírozásnál a problémát 2000-től a változatlan dologi kiadások értéke jelenti, ez korábban is 18,9 millió forint volt és gyakorlatilag most is annyi. Az infláció mértéke nem került figyelembevételre. A hiányzó összeget, ami 6-7 millió önálló bevételként kell előteremtenünk. A tavalyi kétmillió helyett idén ötmilliós önálló bevételre számolunk. Az önálló bevétel a különböző bérmunkákból (veszélyes fák kivágása, vízszívatások és -visszavezetések különböző helyekről) illetve helyiségek bérleményéből tevődik össze. A bérmunkák nem mentési feladatok, de olyan
szaktevékenységek, amit csak mi tudunk speciálisan elvégezni - mondta Egri Gyula tűzoltóparancsnok.
Varga Anita gazdasági vezető tájékoztatása szerint az állam csak 66 ember bérét támogatja, két emberét saját maguknak kell kigazdálkodni. Tavaly 2,5 millió forintos szolgálati személygépkocsi-cserét sikerült végrehajtaniuk, amit idén is szeretnének megtenni. A fejlesztések között szerepel a védőfelszerelések, személyre szóló mászóövek beszerzése, valamint a szertárkapuk és a tűzoltógép-kocsi-fecskendő cseréje pályázat útján.
Közhasznú alapítványként működik a Dél-Zala Tűzvédelméért Alapítvány, ami Nagykanizsa, Zalakaros, és Letenye térségének tűzvédelmét, illetve a tűzvédelemmel kapcsolatos településeket támogatja. Sokan járulnak hozzá adójuk 1%-val, amely hozzásegíti a Tűzoltóságot a felszerelés fejlesztéséhez. Adója 1%-val bárki támogathatja az alapítványt, melynek adószáma 18951217-1-20.
N. K.
A Vécsey Zsigmond Altalános Iskolában hétfőn délután rendkívüli szülői értekezletet tartottak, melyet az iskolát érintő kedvezőtlen változások miatt hívták össze. A rendezvényen Litter Nándor polgármester röviden tájékoztatta a szülőket a város nehéz gazdasági helyzetéről, illetve arról, hogy az iskolaköteles gyermekek létszámának folyamatos csökkenése miatt szükségessé váló intézkedések hogyan érintik az ebben az intézményben tanuló diákokat. A tervek szerint szeptemberben ugyan nem indul első osztály, de a jelenleg itt tanuló diákokat nem érinti a változtatás: ők ugyanitt, a jelenlegi pedagógusokkal fejezhetik majd be általános iskolai tanulmányaikat. Dr. Pintérné Grundmann Frida, a művelődési osztály vezetője konkrét adatokkal szolgált arra vonatkozóan, mi indokolja azt, hogy ez az intézmény működjön a következő tanévtől első osztály nélkül. Ebben a tanévben 155 gyermek jár az intézménybe, azaz átlagosan 20
fő alá csökkent az egy évfolyamon tanulók létszáma. Ilyen kis osztályokkal nem gazdaságos az intézmény működtetése, és nem megoldható a pedagógusok heti kötelező óraszámainak teljesítése sem. A hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásához fejlesztőpedagógusokra lenne szükség, ami újabb költséget jelentene. A szülők közül többen is szót kértek. Mint mondták, az adatokkal nem szeretnének vitatkozni, de egyrészt megkérdőjelezik a város vezetésének oktatási koncepcióját, hiszen közel 140 millió forintból került felújításra az épület két évvel ezelőtt, ezzel a város legjobban felszerelt, legjobb állapotú általános iskoláját hozva létre. Vannak olyan intézmények a városban, amelyek hasonló rekonstrukcióra szorulnak. Nem ott kellene a megszüntetésen gondolkodni? - tették fel a kérdést. A roma szülők úgy érzik, ebben az iskolában gyermekeik végre nincsenek kiközösítve.
Sz. M.
2003. február 20.
I
Szlogen szintjén évek óta halljuk, hogy az önkormányzat a munkahelyteremtést kiemelt célnak tekinti. Eddig kevés eredménnyel. A most elfogadott költségvetésben a munkahelyteremtésre, ezen belül az ipari park- és logisztikai központ benépesítésére 110 millió forintot különített el az önkormányzat, azzal a megkötéssel, hogy az ott értékesítésre kerülő területek árából befolyt összeget vissza kell forgatni. Az operatív munkát végző Gazdaságfejlesztő Kht. az átvett pénzből területfeltárást, útépítést és közművesítést is megvalósít. Az önkormányzati forrásokon felül, pályázati pénzeket is be kívánnak vonni a fejlesztések finanszírozásába a Gazdaságfejlesztő Kht. munkatársai.
FELUJITASRA VÁR A KOSSUTH TÉRI HÍD
Több egyeztetés folyt az utóbbi időben a Kossuth téri híd felújításával kapcsolatban. Az éves költségvetési vita kapcsán is szóba került a felújítás kérdése. Képviselők közül többen szóvá tették, hogy a rekonstrukciót a szavatosság keretében kell megoldani. Az önkormányzat 2 millió forinttal járul hozzá a felújításhoz és a pótlólagos munkák kivitelezéséhez.
BERUHÁZÁSOK
Folytatódik a palini városrészben tavaly elkezdődött építési telek területi előkészítése. Az idei költségvetésben 600 ezer forint szerepel ezen beruházás költségeinek fedezetére. A Ligetvárosban épülő 46 új bérlakás beruházási összege 62.679 ezer Ft, melynek 99%-a a Gazdasági Minisztériumnál elnyert támogatásnak köszönhető. Szabadhegyen gázvezeték építése miatt kerül sor területvásárlásra, illetve kisajátításra, melynek tervezett költsége 5.300 ezer forint.
INDULHAT A SZABADHEGYI CSOMÓPONT ÉPÍTÉSE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzati Testülete 2002. december 11-i ülésén döntött arról, hogy támogatja a Szabadhegyi csomópont kialakítását. A Zala Megyei Állami
Közútkezelő Kht. által megvalósítandó beruházást 15 millió Ft-tal támogatja a város. A 2003-as költségvetés elfogadásával zöld utat kapott a kivitelezés, mely várhatóan még ez évben elkészül.
ELEKTRONIKUS ANYAKÖNYVVEZETÉS
Valamivel több mint száz éve már, hogy a polgári anyakönyvezés megjelent hazánkban. Azóta készülnek a gyönyörű kalligrafikus írással azok a dokumentumok. amelyek egy embert születésétől haláláig kísérnek végig, és minden az életét jelentősen érintő változást magukba foglalnak, legyen az névváltozás, családiálla-pot-változás, születés vagy halál. Két évvel ezelőtt jelent meg az a Belügyminisztérium által kifejlesztetett nyilvántartó program, amely lehetővé teszi, hogy a hagyományos anyakönyvezés mellett az elektronikus is megvalósuljon közvetlenül az anyakönyvi hivatalokban. Nagykanizsán mindeddig erre nem volt mód, vagyis a rendszer úgy működött, hogy az anyakönyvvezető manuálisan kitöltötte a szükséges adatlapokat, majd az elektronikus feldolgozásra az Okmányirodában került sor. Az eddigi rendszer sajátossága miatt
csak bizonyos idő elteltével jelenhettek meg a nagykanizsai adatok az országos adatbázisban. Az idei évre tervezett kétmilliós beruházásnak köszönhetően közvetlenül az anyakönyvvezetőknek lesz módja arra, hogy az országos adatbázisba jutassák a nagykanizsai polgárokat érintő adatokat, amelyek néhány perc elteltével már hozzáférhetők lesznek a jogosultak számára. A rendszer kiépítést követően elektronikus úton történik anyakönyvkészítés is. A valamivel több, mint kétmilliós informatikai beruházás eredményeként nemcsak számítástechnikai eszközök kerülnek az anyakönyvi hivatalba, hanem elektronikus összeköttetést építenek ki a hivatal és az Okmányiroda között. Érd-ekésségként, és a folytonosság megtartása miatt továbbra is folytatják majd az anyakönyvek kézi, kalligrafikus írással történő kitöltését.
TERVTANACS?
A Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság hétfői ülésén hosszas vita után az „Önkormányzati tervtanács működtetése" című napirendi pontot nem javasolta a február 25-i közgyűlésnek megtárgyalásra. A területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló rendelet 1999. évi megjelenését követően, a megyei jogú városok tapasztalataira építve 2000. év októberében készült előterjesztés az önkormányzati tervtanács létrehozására. A köz-
gyűlés 2001. júniusában vette napirendre az „Önkormányzati tervtanács működtetése" című előterjesztést. A Zala Megyei Építészkamara és a Zala Megyei Mérnöki Kamara támogató válasza ismeretében a közgyűlés újabb vita során levette a napirendről. Vezetői, majd a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság döntése alapján a tervtanács létrehozásának kérdése ismét napirendre került, amit végül elvetett a bizottság.
B. Zs.
Az önkormányzat vagyonáról
Megtárgyalta és elfogadásra javasolta hétfői ülésén az „Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól" szóló előterjesztést a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság. A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat vagyonát, a hatálya alá tartozó vagyoni körben a vagyonnal való rendelkezést, a vagyon tulajdonjogának megszerzésére és elidegenítésére vonatkozó szabályokat, valamint a vagyonnal való rendelkezésre jogosultak körét. A rendelet hatálya az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokra és ingó vagyontárgyakra, valamint vagyoni értékű jogokra terjed ki.
B. Zs.
VÍZRENDSZER ÁTVÉTEL
A „Szentgyörgyvári IV. hegyháton működtetett vízrendszer átvétele az Éden VíztársulattóJ" című előterjesztést kiegészítésekkel továbbtárgyalásra a közgyűlés felé elfogadta a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság. Egyetértettek azzal, hogy a vízellátó rendszert az önkormányzat térítésmentesen átvegye a víztársulattól, majd az Rt. részére üzemeltetésre átadja. A Szentgyörgyvári IV. hegyháton az Éden Víztársulat beruházásában 1986-ban valósult meg a vízvezeték kiépítése. A társulat a Dél-zalai Víz- és Csatornamű Rt. közreműködésével a 2002. év végére teremtette meg a hálózat önkormányzati tulajdonba vételének feltételeit és lehetőségét.
B?Zs.

Tekintettel az önkormányzat szűkös pénzügyi lehetőségeire, a felújítási igények és a legégetőbb problémák rangsorolására volt szűkség a felújítási kiadások tervezésénél. így a polgári védelmi óvóhelyek berendezésének és felszereléseinek felújítására 700 ezer forint, a Nagykanizsa és a Környező Települések Területfejlesztési Társulása számítógépeinek és fénymásolójának javítására 100 ezer forint, az intézmények érintés-és tűzvédelmi előírásoknak való megfelelésére 15 millió forint felújítási keret áll rendelkezésre az idei költségvetésben. Elkülö-
nítésre került továbbá 3 millió forint, mely az 1995-ben elkészült Kossuth téri vasút feletti közúti felüljáróval kapcsolatos azonnali beavatkozást igénylő problémák megszüntetéséhez szükséges. Itt közös teherviselésről van szó, a kivitelező Strabag Kft., a kezelő VIA Kanizsa Kht. és az önkormányzat -mint beruházó közösen állja a költségeket. Az összesen 48.8 millió forintot jelentő felújítási kiadások között 30 millió forinttal szerepelnek még a címjegyzékes lakás-felújítási munkák.
Sz.M.
2003. február .
i
SAMSUNG
^SÁRÚSlKEDVÖ^
ÖSSZÉRTÉKBEN
Számítás- és Irodatechnikai Szaküzlet - Szervíz
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 3. Tel: <20) 9649-930
E-Mall: pontml@challo.hu
FIX IRODAGÉP KFT. --
Ha Ön cégünknél űj pénztárgépet vásárol, egy 200.000 Ft összértékű kedvezményre jogosító kártyát kap, melyet felhasználhat Samsung háztartási és szórakoztató-elektronikai termékek vásárlása esetén.
Február 18-án nyílt meg „Két jóbarát és a természet" címmel dr. Vizúr János és Zsila Sándor fotóművészek kiállítása a Hevesi Sándor Altalános Iskola galériájában. Az alkotókról és a fotóművészetről Lehota M. János esztéta mondott bevezetőt. A műsorban közreműködtek az iskola tanulói Dékány Beatrix vezetésével. A műsort diavetítés követte. A tárlat március 7-éig látható, iskolanapokon 8-16 óráig.
ELSŐ KLUBFOGLALKOZÁS A KÖNYVTÁRBAN
A Halis István Városi Könyvtárban rendezte meg első idei klubfoglalkozását a Vállalkozók Klubja Nagykanizsáért Egyesülete február 18-án. Az egyesület
vendége Litter Nándor polgármester volt. Kezdésként Czupi Gyula könyvtárigazgató bemutatta a könyvtár vállalkozóknak ajánlott szolgáltatásait.
Farsangi bál az Idősek Otthonában
Február 26-án 15 órakor fergeteges farsangi bált rendeznek a Teleki úti Idősek Otthonában. A bál programjai között szerepel jelmezes felvonulás, a jelmezesek díjazása, vetélkedő, tombola, és vidám zenés-táncos mulatság. Minden érdeklődött szeretettel várnak.
NANE farsangi bál
2003. február 15-én 17 órakor tartotta farsangi bálját a Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesülete a Zemplén Győző Altalános Iskolában. A színes műsorok mellett a programok között szerepelt még gyermek és felnőtt jelmezverseny, fánkevő-verseny, és tombola. A hangulat fokozására a zene és a tánc sem hiányozhatott.
Közéleti képzés a CKÖ-nél
Február 27-én folytatódik a Nagykanizsai Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat által indított közéleti képzés a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi házban. A képzés célja, hogy a Zala megyében létrejött cigány kisebbségi önkormányzatok vezetőinek és képviselőinek eredményesebb érdekképviselete, érdekérvényesítése valósuljon meg. A kapcsolatrendszer bővítése mellett az alapfogalmak tisztázására is sor kerül a jogi és törvényi háttér feltárásán keresztül. Az elméleti és a gyakorlati tudnivalók megismerését konzultációk,
Tisztelt Asszonyom, Uram!
Kérjük, hogy gyermekeink kínai utazását támogatni szíveskedjenek. Gyermekeink az országos „KI MIT TUD?"-on 500 induló közül jutottak be a Kínába utazó 18 fős kulturális csoportba.
A Soong Ching Ling Magyar Gyermekbarátság Alapítvány és a PANDA Nemzetközi Alapítvány szervezésében és résztámogatásával 2003. nyarán Magyar Kulturális
Bármilyen szerény összegű felajánlásukat köszönettel fogadjuk, melyet kérünk „Nagykanizsa" nevének feltüntetésével a Panda Nemzetközi Gyermek Alapítvány csekkszámlájára utalni szíveskedjenek.
Számlát kezelő bank: ERSTE Bank Hungary Rt. Budapest, Bástya u. 33.1056
Számlaszám: 11600006-00000000-01931688
Gyermekdelegáció indul Kínába. Az 580 ezer forintos utazási költség felét a fenti alapítványok vállalják magukra, de a fennmaradó részt az utazóknak kell előteremtenie.
Az utazó gyerekeket előzetesen országos „KI MIT TUD?"-on válogatták ki. A több mint 500 idei induló közül- gyermekeink bekerültek a legjobb 18 közé. így, ha a pénz második felét sikerül összegyűjtenünk, akkor gyermekeink Kínában képviselhetik városunkat és a magyar ifjúságot, s nekik is életre szóló élményben lesz részük.
Nagykanizsáról 6 fő mehet, akiknek összköltsége 1.740.000 Ft. A gyermekek formációban lépnek fel, ezért mindegyik kislány részvételére feltétlenül szükség van. Többgyermekes családok is vannak köztük, két családban 4 gyermek, egy családban 3 gyermek van, akik mind tanulnak.
Ha az átutalással kapcsolatban bármilyen kérdésük felmerülne, kérem, hívják a PANDA Nemzetközi Gyermek Alapítványt a 285-1097 telefon- és faxszámon. E-mail címük: mgya@civilport.hu. ahol készséggel adnak felvilágosítást kérdésükre. Segítségüket ezúton is köszönjük! Tisztelettel:
Tikos Kálmán
8800 Nagykanizsa, Városkapu kit. l/a.
Telefon: 93/318-502,
Kínába utazó gyerekek, Fitness Center növendékei
Bolyai János Altalános Iskola: Szekeres Barbara, Csótár Flóra (képünkön)
Zrínyi Miklós Altalános Iskola: Péter Dóra, Rákhely Viktória
Batthyány Lajos Gimnázium: Tikos Kitti, Gál Cintia
Felkészítő edzőjük: Vágó Lászlóné
előadások, szerep- és szituációs játékok, videó- és oktatófilmek, valamint egyéni és csoportos foglalkozások segítik elő. Február 27-én Dr. Herbai István politológus tart majd előadást. A 60 órás, kéthetenként tartott közéleti programot a Magyarországi Cigányokért Közalapítványtól nyert pályázati pénzből finanszírozzák. A cigány kisebbségi önkormányzatok vezetőinek és képviselőinek a képzés segít a saját környezetükben, a településeik adottságait figyelembe véve a programjaik elkészítésében.
N. K.
ASZTALITENISZ-KUPA
Az elmúlt hét végén rendezték a Móricz Zsigmond Művelődési Házban az ez évi amatőr asztaliteniszversenyt.
A nagyszámú jelentkezés miatt a szervezők két csoportban bonyolították le a versenyt. A selejtezők után kialakult a Metál-csoport és a Mó-ricz-csoport. Az egyéni versenyeket szombaton délután és vasárnap délelőtt, míg a páros versenyeket és a gyerekek mérkőzéseit vasárnap délután bonyolították le.
A verseny végeredménye az alábbiak szerint alakult:
Metál csoport: 1. Gál Antal, 2. Németh Zsolt, 3. Kövesi József
Móricz csoport: 1. Újházi György, 2. Peti József, 3. Zentai Lajos.
Páros verseny: 1. Gál Antal-Lang Róbert, 2. Kövesi József-Németh Zsolt, 3. Tucsek József-Újházi György.
Gyermek korcsoport: 1. Zentai Gábor, 2. Harangozó Richárd, 3. Bíró Olivér.
Mosás-vegytisztítás a TESCO-ban!
IMyitva: minden nap 1Q-22 óráig A |/[ M f^ ■ Télikabát-tisztítás információ: [93] 316-499 /-\ÍXL-flLJ. gg0 Ft/4 nap
''TCanl-
♦ 22 óra 45 perckor a bajcsai vadászházból tett bejelentést egy férfi, mert az épületnél két fáradt, átfagyott fiút talált, akik Győrből csavarogtak el idáig. A két fiatalkorú fiú merő kalandvágyból vágott neki a nagyvilágnak, eddig jutottak. A TEGYESZ-ben kipihenhették fáradalmaikat, szüleik másnap jöttek értük.
♦ Keddre virradóra ismeretlen tettesek jártak egy élelmiszerboltban, ahonnan mintegy 600.000 Ft értékben vittek el cigarettát és csokoládét.
♦ 2 millió forinttal lett gazdagabb az a betörő, aki napközben hatolt be egy családi házba. Rövid kutatás után arany ékszerrel és készpénzzel távozott.
♦ 12-én délelőtt három személyt állítottak elő a kapitányságra. Egy fiatal lányt eltűnés miatt kerestek, egy férfit pincefeltörések elkövetésével gyanúsítanak a nyomozók, míg egy másik garázdálkodás miatt került a rendőrségre.
♦ 15 óra 45 perckor a mentők ügyelete jelentette, hogy a Csen-gery úton egy gépkocsi gyalogost gázolt. A helyszínelő járőr megállapítása szerint a balra befordulni szándékozó kerékpárost ütötte el egy őt megelőzni szándékozó személyautó. A kerékpárosnak 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek.
♦ A személyautó ablakaira helyezett védőfólia akadályozta
meg a gépkocsi-feltörőt abban, hogy behatoljon az utastérbe, így onnan ellopni sem tudott semmit. A tulajdonosnak így „csak" 20.000 forint kára keletkezett.
♦ Fél tizenkettőkor egy kerékpáros férfi tartóztatta fel azt a fiatal fiút, aki ellökött egy idős nénit, kitépte kezéből a táskáját, majd megpróbált elfutni. A járőrök kiérkezésekor a néni már eltávozott a helyszínről, őt a baleseti ambulancián sikerült megtalálni, ugyanis 8 napon túl gyógyuló sérülése keletkezett az esés következtében.
♦ 16 óra után közúti ellenőrzés során egy olyan vezetőt igazoltattak, akinél sem jogosítvány, sem a gépkocsi papírjai nem voltak. A nyilvántartásból az is kiderült, hogy a gépkocsin lévő rendszám nem erre a járműre lett kiadva, az autó valószínűleg több darabból lett összerakva, azon semmilyen azonosításra alkalmas jelet, számot nem lehetett találni. A gépkocsit lefoglalták, vezetőjét gyanúsítottként hallgatták ki.
♦ 34 ezer forintnyi műszaki árut próbált meg eltulajdonítani két személy egy helyi nagyáruházból. Egyikük ellenőrzése során ráadásul még a kábítószer-gyorsteszt is pozitív lett.
♦ Vasárnapra virradóra a járőr elfogta azt a férfit, aki „elfelejtett" bevonulni szabadságvesztésének letöltésére a büntetésvégrehajtási intézetbe.
♦ Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
♦ A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
♦ Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
Szombaton hat órakor kezdődik a Polgári Olvasókör Nyugdíjas, Közéleti és Kertbarát Klubjának FARSANGI ÖSSZEJÖVETELE a kiskanizsai művelődési házban.
A zenés, táncos, - bátyus jellegű - ismerkedési estre szeretettel várnak minden érdeklődőt.
2003. február 20.
11
TISZTELT KANIZSA
ÚJSÁG!
Tanácsot akarok kérni. Félek, hogy a férjemet bajba keverik. Közös udvarban lakunk. A szembe szomszédunkkal többször volt bajunk, mert mindig piszkál bennünket, leginkább a férjemet. Egyszer úgy felidegesítette, hogy meglökte. Elesett és eltörött az oldalbordája. Hiába mondtuk el, hogy mi történt, az uramat büntették meg a bíróságon. Az eset óta egyre jobban cukkolja, a bejárati ajtó ablakát kinyitja, és azon keresztül kiabál. Azt mondja, hogy börtönbe juttatja a férjemet. Arra vár, hogy megint történjen valami, és futhasson a kórházba meg a rendőrségre. Ő mindent tehet, mi meg nem védhetjük meg magunkat. Olyanokat kiabál nekem is, hogy azt ide nem is lehet leírni. Nekünk mindent el kell tűrni?
Tisztelettel: egy olvasó
TISZTELT ASSZONYOM!
A leveléből nem ál-lapítható meg, hogy a szomszéd milyen kifejezésekel használ, és az sem, hogy milyen körülmények között. Amennyiben a kifejezések alkalmasak a becsület csorbítására és ezt nyilvánosság előtt teszi, vagy olyan tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ más előtt, ami a becsület csorbítására alkalmas, akkor becsületsértés vagy rágalmazás miatt Önök is feljelentést tehetnek az eseményt követő harminc napon belül. Természetesen az állításaikat Önöknek kell igazolni, tehát meg kell jelölni azokat a tanukat, akik hallották azt, hogy a szomszéd milyen kifejezéseket használt.
dr. Stcpán Annamária ügyvéd
Február 22., szombat
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 SMS 09.05 Rosszcsont kalandjai 09.35 Süsü-varázs 10.00 NoPara 10.05 Cimbora
10.35.....és boldogan éltek,
még meg nem haltak" 11.10 Váratlan utazás 12.00 Hírek 12.05 Heti mozaik 12.55 Egy szó - egy nap 13.05 Útravaló 13.15 Mátyás király és a művészet 14.00 Egy nap -egy szó 14.10 Fogadóóra 14.35 A kölcsönkapott föld 15.05 Egy nap - egy szó 15.10 Századunk 15.40 Unokáink sem fogják látni 16.05 Egy nap - egy szó 16.15 Androméda 17.05 Texasi'' krónikák 18.35 Luxor-show 19.30 Híradó este 20.05 Szatelit 21.00 Az ördög háromszöge 22.45 Híradó 22.55 III. Richárd
RTL KLUB
06.00 ValóVilág 06.30 Ünnepnaptár 07.00 Kölyökklub 09.45 Disney rajzfilmek 10.30 Drágám, a kölykök (már megint)összementek! 11.25 Csak egy szavadba kerül! 11.30 Ötletház 11.55 Csak egy szavadba kerül! 12.00 RTL Klub Híradó 12.10 Autómánia 12.40 Barátok közt - A kezdetektől 15.15 Airwolf 16.10 Nyomoz a páros 17.55 Limonádé 18.30 RTL Klub Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.25 ValóVilág 20.20 Beethoven 3. 22.10 Heti Hetes 23.20 Mint az árnyék 00.55 Híradó
TV2
06.00 Gyökereink 06.30 tv2 matiné 08.30 Fox Kids 10.25 Szupersztárok 10.55 Bébilesen 11.25 Vadvilág 12.15 Totalcar 12.45 Az ifjú Indiana Jones kalandjai 13.40 Játszd újra az életed! 14.35 Lucky Luké 15.35 Dawson és a haverok 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex felügyelő 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Big Brother 19.40 Tea 20.10 Big Brother 22.40 Amerikai sárkányok 00.35 P-12 - A prototípus 02.20 Amerikai gladiátorok 03.40 Vers
KANIZSA TV
00.00-06.30 Lapozó 06.30
Krónika 06.40 Szivárvány sztár - Nox 07.05 Irodalmi kávéház 07.15 Jelkép - katolikus 07.25 Jövő 7 07.50 Kulturális hírmagazin 08.20 Krónika 08.30 Lapozó 09.00 Nyitott világ - néptáncok I. -HTV 09.30 Különjárat - zenei magazin - HTV 10.00 Thalassa - természetfilm-so-rozat-HTV 10.30 Szentföldi szent helyek üzenete - HTV 11.00 Thalassa - természet-film-sorozat - HTV 11.30 Trend line - divatmagazin -HTV 12.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Világjáró fotóművész - a ceglédi városi TV filmje - HTV 17.30 TV-mozi: Patyolat akció - magyar film (89 p.) 19.00 Sajt 19.30 Turisztikai Magazin - HTV 20.00 Őfelsége kapitánya - angol tévéfilm sorozat 12/2. - HTV 21.00 Kávéházi kabaré -HTV 22.00 Bencze-show -HTV 22.30 Akarj élni - HTV 23.00-24.00 Lapozó
Február 23., vasárnap
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Galéria 10.00 Főtér 10.50 „így szól az Úr!" 11.00 Görög katolikus Szent Liturgia 12.10 Hírek 12.15 Úton 12.40 Delta 13.10 Mindentudás Egyeteme 14.00 Kalandozás elfeledett szigetek között 14.55 Örömhír 15.25 Szent István vándorlás 15.50 Autóbontó 16.20 Elsőkézből 16.50 A Riviérán 18.25 Híradó este 18.55 Hét 19.50 NÉVshowR 21.40 Szubjektív objektív 22.10 Telesport 23.10 Híradó 23.20 Sorskérdések 24.00 Héthatár
RTL KLUB
06.00 ValóVilág 06.30 Az internet csodái 07.00 Kölyökklub 10.00 Top of the Pops 10.25 Csak egy szavadba kerül 10.30 A dicsőséges XX. század 11.30 Receptklub 11.55 Csak egy szavadba kerül 12.00 Híradó 12.10 Ötletház 12.40 Tengerjáró 13.10 Simlis Jack, a karibi szuperkém 13.35 Jack és Jill 14.20 Nehéz napok a Föld nevű bolygón 15.20 Trükkös hekus 16.15 Se-lyemgubó 18.30 RTL Klub
Híradó 18.55 ValóVilág 20.50 Országúti diszkó 23.00 BeleValóVilág 23.25 Híradó 23.40 Fókusz portré 00.10 Országház 00.40 A dicsőséges XX. század
TV2
06.00 Reggeli gondolatok 06.25 Állatkert a hátizsákban 06.45 Tv2 matiné 08.25 Fox Kids 10.25 Egyről a kettőre 10.55 Bébilesen 11.25 Utazás Gasztronómiában 11.55 Szabadnak született 12.50 Herkules 13.45 Szindbád kalandjai 14.40 Száguldó Vipera 15.35 Motoros zsaruk 16.30 Walker, a texasi kopó 17.30 JAG 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 MIB 2002
- Mind itt Bulizunk 21.00 Vörös zsaru 23.00 Promo Sapiens 23.05 Szigorúan bizalmas 01.25 Propaganda 02.05 Vers
KANIZSA TV
00.00-06.30 Lapozó 06.30 TV-mozi: Patyolat akció -magyar film (89 p.) 08.00 Sajt 08.30 Lapozó 09.00 Nyitott világ - néptáncok II.
- HTV 09.30 Biztonsági zóna
- HTV 10.00 Akarj élni -HTV 10.30 Szentföldi szent helyek üzenete - HTV 11.00 Thalassa - természetfilm-sorozat - HTV 11.30 Szentföldi szent helyek üzenete - HTV 12.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermek rajzfilmsorozat - HTV 17.00 Forog az idegen - HTV 17.30 Kapocs 17.50 Észak-Magyarország II. rész - a „Megjöttünk" sorozatból 18.10 TV-mozi: Bolondos vakáció
- magyar film (81) 19.30 Gazdasági hírmagazin - HTV 20.00 Egy dühös ember -francia film - HTV 22.00 Trend line - divatmagazin -HTV 22.30 Helyi televíziók műhelyéből - HTV 23.00-24.00 Lapozó
Február 24.,
hétfő MTV 1
05.35 Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 9.00 Dallas 09.45 Telenyerő 10.00 Parlamenti napló 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 San Francisco utcáin 13.55 Roma magazin 14.25 Domovina 14.55 Trendhagyó 15.20 Egy nap - egy szó
15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint-Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 A klinika 18.55 Dilizsaruk 19.30 Híradó 20.05 Kék fény 21.05 24 21.50 Bonusz 22.20 Hétfő este 23.00 Egy nap - egy szó 23.10 Telesport 24.00 Telesport 0.55 Kárpáti krónika
RTL Klub
06.00 Való világ 06.30 Reggeli 09.00 Recept klub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Országház 13.40 Játékzóna 14.20 Disney-rajzfilm 14.45 Csak egy szavadba kerül 14.50 Receptklub 15.00 Játékzóna 15.15 Doktorok 16.10 Testpercek 16.15 Miami Vice 17.10 Mónika 18.05 Találkozások 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Robbanásveszély 23.25 BeleValóVilág 24.00 A szekta bűvöletében 01.40 Híradó 01.55 AutóMánia
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Propaganda 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.55 Latin szerelem 09.40 Családjogi esetek 10.30 Teleshop 11.30 A dadus 12.00 Vad angyal 12.50 Szerelem a címlapon 14.30 Kapcsoltam 14.55 Betty, a csúnya lány 15.50 Melrose Place 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Szeret, nem szeret 19.20 Aktív 19.55 Big Brother 21.20 Taxi 23.05 Big Brother 23.35 Jó estét, Magyarország! 00.20 Keresztanyák 01.20 EuróGól! 01.50 Profiler 02.50 Aktív 03.30 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Mese 08.05 Kapocs 08.20 Észak Magyarország II. rész - a „Megjöttünk" sorozatból 08.40 TV-mozi: Bolondos vakáció - magyar film (81) 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 A sárvári gyógyvizek és gyógyfürdők története - a Sárvári Média filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Testszépítés - tornázzon Bí-
ró Icával 18.30 Mese 18.35 Házban ház körül 19.00 Krónika 19.10 Sport 19.20 Jelkép - adventista 19.30 Települési hírmagazin - HTV 20.00 Körjárat - a pénteki adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Gazdasági hírmagazin 21.00 Szökés a halál elől - francia bűnügyi film -HTV 23.00-24.00 Lapozó
Február 25., kedd
MTV 1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Önök kérték! 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.00 EuroParty 14.00 Srpski ekran 14.25 Unser Bildschirm 14.55 Magyar Ház 15.25 Egy nap - egy szó 15.30 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 „Patakok zsoltára csendül" 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 A klinika 18.55 Dilizsaruk 19.30 Híradó 20.05 Nem csak a 20 éveseké a világ 21.05 Tűzzel-vas-sal 22.00 Bonusz 22.30 Kedd este 23.10 Egy nap -egy szó 23.15 Panoráma 23.50 Telesport 00.40 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Való világ 06.30 Reggeli 09.00 Recept klub 09.15 Terra Nostra 10.00 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Fókusz-portré 13.40 Játékzóna 14.20 Disney-rajzfilm 14.45 Csak egy szavadba kerül 14.50 Receptklub 15.00 Játékzóna 15.15 Doktorok 16.10 Testpercek 16.15 Miami Vice 17.10 Mónika 18.05 Találkozások 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Ördögi összeesküvés 23.35 BeleValóVilág 24.00 Ópium, a tiltott fegyver 01.05 Híradó
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Segíts magadon! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Latin szerelem 09.40 Családjogi esetek 10.30 Teleshop 11.30 A dadus 12.00 Vad angyal 12.50
Szívdobbanás 14.30 Kapcsoltam 14.55 Betty, a csúnya lány 15.50 Melrose Place 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Szeret, nem szeret 19.20 Aktív 19.55 Big Brother 21.15 Kommandóbázis 2. 23.15 Big Brother Élő 23.45 Jó estét, Magyarország! 00.30 Film 02.00 Napló 03.00 Aktív 03.40 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Házban ház körül 08.35 Sport 08.45 Jelkép - adventista 08.55 Gazdasági hírmagazin 09.20 Körjárat 09.45 Mese 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Közgyűlés közvetítése felvételről 19.00 Krónika 19.10 Paletta 19.35 Közgyűlés közvetítése felvételről 23.00-24.00 Lapozó
Február 26., szerda
MTV 1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Szatelit 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 San Francisco utcáin 13.55 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nostru 14.55 Kormányváró 15.25 Egy nap - egy szó 15.30 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 A Szenty 16.50 Baptista ifjúsági műsor 17.00 Tanúságtevők 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 A klinika 18.55 Dilizsaruk 19.30 Híradó 20.05 „NádasborsH" 20.40 Telesport 22.50 Szerda este 23.30 Egy nap - egy szó 23.40 Telesport 00.30 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Való világ 06.30 Reggeli 09.00 Receptklub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.00 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 XXI. század 13.40 Játékzóna 14.20 Disney-rajzfilm 14.45 Csak egy szavadba kerül 14.50 Receptklub 15.00 Játékzóna 15.15 Doktorok 16.10 Testpercek 16.15 Miami Vice 17.10 Mónika
KOSÁRLABDA
18.05 Találkozások 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Kickboxharcos 7. 23.30 BeleValóVilág 23.55 Az elnök emberei 00.45 Híradó 00.50 Antenna
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 EuroGól! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Latin szerelem 09.40 Családjogi esetek 10.30 Teleshop 11.30 Vad angyal 12.20 Hotel Plaza 14.30 Kapcsoltam 14.55 Betty, a csúnya lány 15.50 Central Park West 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Szeret, nem szeret 19.20 Aktív 19.55 Big Brother 21.25 Philadelphia-Az érinthetetlen 23.55 Big Brother Éló 00.25 Cinematrix 00.55 Jó estét, Magyarország! 01.40 Falcone 02.35 Aktív 03.15 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Közgyűlés közvetítése felvételről 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok -gyermekrajzfilm-sorozat HTV 17.00 Polgári Társaskör az ezredfordulón - a veszprémi városi TV filmje - HTV 17.30 Euróra - egészségügy, családtámogatás - HTV 18.00 Euróra plusz! - egészségügy, családtámogatás a térségben - Európai Uniós információk 18.30 Mese 18.35 Oppá 19.00 Krónika 19.10 Kamarai percek 19.20 Jelkép - evangélikus 19.30 Egészség és környezet hírmagazin - HTV 20.00 Paletta
- a keddi adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Sport hírmagazin 21.00 Cartouche
- francia kalandfilm - HTV 23.00-24.00 Lapozó
Február 27. csütörtök

MTV 1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Az érintetlen Ausztrália 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 San Francisco utcáin 13.55 Slovenski Utrinki 14.25 Együtt 14.55 Érintő 15.20 Egy nap - egy szó 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 A klinika 18.55 Dilizsaruk 19.30 Híradó 20.05 A rejtélyes hölgy 21.45 Szerepcsere 22.35 Csütörtök este 23.15 Egy nap - egy szó 23.25 Zanzibár 00.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Való világ 06.30 Reggeli 09.00 Recept klub 09.15 Terra Nostra 10.00 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Antenna 13.40 Játékzóna 14.20 Disney-rajzfilm 14.45 Csak egy szavadba kerül 14.50 Receptklub 15.00 Játékzóna 15.15 Doktorok 16.10 Testpercek 16.15 Miami Vice 17.10 Mónika 18.05 Találkozások 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Esti showder Fábry Sándorral 23.25 BeleValóVilág 23.50 Stella moziklub 00.20 Híradó 00.35 Pont hu
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Cinematrix 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Latin szerelem 09.40 Családjogi esetek 10.30 Teleshop 11.30 A dadus 12.00 Vad angyal 12.50 Joe Kidd 14.30 Kapcsoltam 14.55 Betty, a csúnya lány 15.50 Central Park West 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Szeret, nem szeret 19.20 Aktív 19.55 Big Brother 21.15 Tranzit a Mindenhatóhoz 23.25 Big Brother Élő 00.05 Jó estét, Magyarország! 00.50 Totalcar 01.20 Anya 03.00 Aktív 03.40 Vers
KANIZSA TV
*
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Oppá 08.35 Jelkép - evangélikus 08.45 Kamarai percek 08.55 Paletta 09.20 Sport hírmagazin 09.45 Mese 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 A porcelán atyja - a tatai városi TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajz-film-sorozat - HTV 18.00 Terhes torna T8.30 Jövő 7 18.55 Vers 19.00 Krónika 19.10 Portré 19.20 Jelkép -református 19.30 Kulturális magazin 20.00 Oppá - szerdai adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Egészség és környezet hírmagazin 21.00 A serfőző - dán tévéfilmsorozat 12/9. - HTV 22.00 Egészségmagazin - HTV 22.30 Nyitott világ - néptáncok IV. - HTV 23.00-24.00 Lapozó
Február 28., péntek MTV 1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 NÉVshowR 10.45 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó
13.05 San Francisco utcáin 14.00 Körzeti magazinok 14.55 Sorstársak 15.20 Egy nap - egy szó 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 A klinika 18.55 Dilizsaruk 19.30 Híradó 20.05 Robin Hood, a tolvajok fejedelme 22.30 Péntek este 23.10 Egy nap - egy szó 23.20 Spiró György: Csirkefej
RTL KLUB
06.00 Való világ 06.30 Reggeli 09.00 Receptklub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13.10 Stella moziklub 13.40 Játékzóna 14.20 Disney-rajzfilm 14.45 Csak egy szavadba kerül 14.50 Receptklub 15.00 Játékzóna 15.15 Doktorok 16.10 Testpercek 16.15 Miami Vice 17.10 Mónika 18.05 Találkozások 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 A Gömb 00.30 BeleValóVilág 00.50 Híradó
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Magellán 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Latin szerelem 09.40 Családjogi esetek 10.30 Teleshop 11.30 A dadus 12.00 Vad angyal 12.50 ürsus bosszúja 14.30 Kapcsoltam 14.55 Betty, a csúnya lány 15.50 Central Park West 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Szeret, nem szeret 19.20 Aktív 19.55 Big Brother 21.20 Activity 22.05 Szerep-cserés támadás 00.10 Big Brother Élő 00.40 Jó estét, Magyarország! 00.55 A halál arca 03.00 Aktív 03.40 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Jövő 7 08.35 Vers 08.40 Jelkép - református 08.50 Oppá 09.15 Egészség és környezet hírmagazin 09.40 Portré 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 A természetvédelem 30 éve a Hortobágyon - a nyíregyházi városi TV''filmje- HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Torna derékfájás ellen 18.30 Körjárat 19.00 Krónika 19.10 Sport-tekézők 19.20 Jelkép
- katolikus 19.30 Ifjúsági hírmagazin 20.00 Jövő 7 - a csütörtöki adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Kulturális hírmagazin 21.00 Mentolos ital - francia filmdráma
- HTV 23.00-24.00 Lapozó
A GÉPGYÁRIAKNAK MÁR
A RÁJÁTSZÁS KÖVETKEZIK
A női NB I A-csoportjában a MÁV NTE együttese is végre túl van már az első sikerélményen a szekszárdiak elleni hazai győzelemmel. Sajnos, a folytatásban ismét kiadós vereség (119-31) következett, igaz a korábbi bajnok, a nemzetközi szinten is jegyzett GYSEV otthonában. Ami elgondolkoztató, hogy egyik negyedben sem sikerült legalább 10 pontot dobni Góberéknek. A „legeredményesebb" Papp Katalin volt 8 (!) ponttal, míg a soporoniak egyik centere Zakaluzsnaja 37 pontjával egymaga túlszárnyalta a kanizsai vasutasok produkcióját. A hétvégén a másik „menő" vasutas gárda, a MiZo-PVSK ellen sem lehetnek túl rózsásak a kilátásaik még hazai pályáYi sem. A férfi NB I B-cso-portjában szereplő Kanizsa KK-DKG-EAST csapatának sokkal kellemesebb „gondjaik" vannak. Itt már vége az alapszakasznak, amelyet amolyan kötelező, de már semmit sem befolyásoló győzelemmel (88-83) zártak a Baja ellen, s a „Zöld" (Nyugati) csoport második helyén végeztek a PVSK mögött, megelőzve a kezdetben legnagyobb favoritnak tartott Soproni MAFC és a régi rivális Sárvár együttesét. Ezzel teljesítették a szakvezetés alapvető célkitűzését, az első négy között
végzést, ami a B-csoportos rájátszásban való indulást eredményezte. A továbbjutók elleni eredményeket „viszik" magukkal, ami végül 3 győzelem ( kettő a Sárvár és egy a SMAFC ellen) és 3 vereség lett. A legelőkelőbb pozícióból a pécsiek kezdhetik a rájátszást, akiktől Gállék mindkét alkalommal kikaptak. Nem sok pihenőjük lesz. hiszen március első hétvégéjén már kezdődik is a rájátszás a ..Piros" (Keleti) csoport első négy helyén végzett gárda - Nyíregyháza. Salgótarján. Bp. Diana SE és a Gödi SE - ellen. Az első három meccset idegenben játsszák, a hazai „bemutatkozás" a salgótarjáni Fekete Sasok ellen lesz március 21-én 17 órakor a MÁV NTE-csarnokban. A visszavágó sorozatban aztán zsinórban itthon mérkőznek: 28-án 17 órakor a fővárosi Diana SE. április 4-én 18ó 3()-kor a Penta Gödi SE. II-én 17 órakor pedig a Marso-Isobau Nyíregyháza együttesét fogadják. majd 18-án Salgótarjánban zárják a B-csoportos rájátszást. Az esélyeket korai lenne latolgatni, de négy nyert meccsel valószínű már az első négy között végezhetnének, s a rájátszás második körében ismét az A-csoportba kerülésért küzdhetnének.
Bacskay Zoltán
TEREMFOCI
Egy év kihagyás után folytatódott az évtizedes hagyománnyal bíró, ÁB-Kanizsa Kupa országos teremlabdarúgó-torna. A tavalyi megtorpanás után idén az Alfa Top Sport támogatásával sikerült megrendeznie a tornát a Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetségnek. A mezőny a korábbiaknál jóval szerényebb volt. A 28 nevezett együttesből végül 27-en indultak, köztük a hazai műfüves bajnokság kiválóságai, mint a budapesti Rutinmix, a gödöllői Tirex Tájfun és a budakalászi Kanárik. A mezőny közel felét kanizsai kispályás együttesek alkották, akik közül az Unicum és a Tip-Top együttese vette legsikeresebben a köröket. A selejtezőkből tovább nem jutók ezúttal is a Vigasz Kupáért játszhattak, s itt a kanizsaiak „taroltak". A Winners lett a Vigasz Kupa győztese a Suzuki, a kaposvári Mele Feed FC és a kanizsai Zala Volán előtt. A többszörös szabadtéri bajnok Tip-Top a négyes döntőbe is beverekedte magát, végül a bronzéremért mérkőzhetett, miután az elődöntőben 4-0-ra kikapott a Kanárik gárdájától. A bronzcsatán aztán 1-0-ra verték a fővárosi Rutinmixet, s bronzérmükkel a legjobb kanizsainak bizonyultak. A Kanárik döntőbeli ellenfele a gödöllői Tirex Tájfun együttese lett. akik csak 7 m-esekkel nyertek a
Rutinmix ellen. A döntő l-l-es döntetlennel végződött a rendes játékidőben, s 7 m-es rúgásokban a budakalásziak voltak eredményesebbek. s ezzel az idei Alfa Top Sport-Kanizsa kupa győztesei lettek. A Vigasz Kupa első 4 helyezettje díszes serleget kapott, míg a Kanizsa Kupa finalistái a trófeák mellett - 150.000. 100.000. 70.000 és 50.000 Ft-os - pénzdíjat is „kasszíroztak".
B.Z.
VÍZILABDA
Dunántúli utánpótlás bajnokság, ''90-es gyermek korcsoport:
CWG Kanizsa-Pécsi VSK TÁSI
7-6(1-1,1-1,3-0,2-4)
CWG Kanizsa-Nova Vízcoop Kaposvár 9-6 (2-1,3-1,3-1,1-3)
Edző: Szabó Szilárd. Nagyszerű rajt a tavaszi nyitányon!
''92-es bemutató mérkőzés: CWG Kanizsa-Nova VízCoop Kaposvár
8-16 (1-4, 3-6, 2-4, 2-2). Edző: Szabó Szilárd. Biztató bemutatkozás a gólokban gazdag mérkőzésen.
Szabó György SE technikai vezető
SPORTPROGRAMOK
Teremlabdarúgás: Téli Kupa városi terembajnokság, szombat-vasárnap 8 óra. Zsigmondy-csarnok, Komáromi József Emléktorna, vasárnap 13 óra, Zsigmondy-csarnok.
Sakk: Diákolimpia I-IV. kcs. városi-
városkörnyéki csapatverseny döntők, szombat 8 óra. Zemplén-iskola (volt Úttörőház).
Kosárlabda: NB I/A-s női: MÁV NTE-MiZo-PVSK. szombat 17 óra. MÁV NTE-csarnok.
2003. február .
1
AKCIÓK - KEDVEZMENYEK
/ /
DIAKAKCIO! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
NEM KLUB- VIDÉKI KLUB- KLUB-
TAGOKNAK TAGOKNAK TAGOKNAK
Hármai H/el Hétvciii Kettőt fizet
- níjjvcl vilid! kt <lie/iiieii\! - hármat vihet!
MmAf{4.
% , -•v ffigyu-
(Rendőrség utcája) Tel.: 93/315-907 Nyitva: minden nap 9-2l-ig
#^SC00BY-D00 - A NAGY CSAPAT
Rendező: Raja Gosnell. Szereplők: Freddie Prinze Jr„ Sarah Michelle
Gellar, Malthew Lillard. Két év után ismét együtt a Rejtély Rt.! A Szörny sziget tulajdonosának keze is benn van a dologban, ugyanis az ő titokzatos meghívására utaznak a szigetre, ahol félelmetes és szellemes dolgokra bukkannak. Nem marad idő a veszekedésre, a rejtély megoldása összekovácsolja a bandát.
Zrínyi Könyvesház, Fő út 8. Deák Könyvesház, Deák tér 2.
KÖNYVAJÁNLÓ!
ITT A FARSANG! BÚJJUNK JELMEZBE!
Koronák, díszkalapok, karneváli álarcok, indián öltözetek, napálarcok és még mi minden...! Kitűnő ötletek, egyszerű megoldások, és a kisgyerek tetszése szerint, számtalan mulatságos alakot ölthet!
Vágja ki és hozza be ezt az ajánlót 2003. 02. 28-ig. A könyv
Tel.: 93/321-143 Tel.: 93/311-143
árából 10% engedményt adunk, amíg a készlet tart.
KREATÍV HOBBI- ÉS
DEKORÁCIÓS ÜZLET
Nagykanizsa,
JrmmgSi Király u. 29.
Tel.:
1 , 93/310-927
Nagykanizsa népessége 2003. február 15-én 52.533 fő
2003. február 1-15. között:
született 14 fő
meghalt 22 fő
bejelentkezett 33 fő
házasságkötések száma: 4 db
TERMESZETJARAS
II. 23.: HÓVIRÁG TÚRA
Indulás: 12.25 autóbusz-állomás. Érkezés: 17.00 gyalog. Gyalogtúra útvonala: Homokkomáromi elág. - Zsigárd-puszta - Hóvirágos - Palin -Nagykanizsa. Táv: 14 km.
M: 93/313-057
A KONYHAFONOK AJÁNLATA
SERTÉSCSÜLÖK JULISKA MÓDRA
Hozzávalók: 1 db 80-90 dkg-os füstölt sertéscsülök, 10 dkg gépsonka, 10 dkg füstölt szalonna, 15 dkg tarkabab, 20 dkg paradicsom, 20 dkg zöldpaprika, 15 dkg gomba, 15 dkg uborka. 1 csokor vágott petrezselyem, 60 dkg zöldbab, só, bors, vaj.
A sertéscsülköt langyos vízben gondosan megmossuk, és bő vízben puhára főzzük. Még melegen kicsontozzuk, és előmelegített sütőben ropogósra sütjük.
Ragu: a csülök levében (ha nagyon sós hígítjuk) puhára főzzük a babot és leszűr-
jük. A szalonnát vékony csíkokra vágjuk, megpirítjuk, hozzáadjuk a csíkokra vágott sonkát, a felszeletelt paradicsomot, a karikára vágott paprikát, a gombát és a vastagra szeletelt uborkát, valamint a petrezselymet. ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, és fedő alatt puhára pároljuk. A végén belekeverjük a főtt tarkababot. Közben vajon, némi vízzel megpároljuk a zöldbabot. A csülköt a tál közepére helyezzük, leöntjük a raguval, a zöldbabbal, és burgonyakrokettet adunk hozzá köretnek.
Fiiszár János konyhafőnök
A
ívO o
KEPKERETEZES
nagy választékkal, korrekt áron!
8800 Nagykanizsa, Fő út 10. - Belus udvar Tel.: 06 (93) 314-013
KULTURÁLIS
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Február 24. 17 óra: A HSMK NÉP DÍSZÍTŐMŰVÉSZETI MŰHELYE, PULAT LÁSZLÓNÉ CSUHÉBABA-KÉSZÍTŐ NÉPI IPARMŰVÉSZ ÉS HADINÉ SZALA1 GABRIELLA KOSÁRFONÓ NÉPI IPARMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA.
Február 26. 19 óra: MARICA GRÓFNŐ - operett BRÓDY-B ÉRLET. Február 27. 19 óra: MARICA GRÓFNŐ - operett RÁTKAI-BÉRLET. KÉPZŐMŰVÉSZETEK HÁZA (Kiskastély)
Február 27. 18 óra: ÚTON -KÁROLYFI ZSÓFIA FESTŐMŰVÉSZ VERSES. RAJZOS ALBUMÁNAK BEMUTATÓJA.
SASS BRUNNER ERZSÉBET ÉS BRUNNER ERZSÉBET festőművészek kiállítása.
Z. SOÓS ISTVÁN festőművész állandó kiállítása.
HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
FILMBARÁTOK KLUBJA: 2003. február 28. 16.15 óra: Fassbinder: ZÖLDSÉGKERESKEDŐ.
HA BAJ VAN...
Felnőtt orvosi ügyelet: hétköznap
16-7 óráig, pénteken 16-tól hétfőn
7 óráig: 313-274._
Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap
17-7 óráig, pénteken 7-től hétfőn 7 óráig: 313-380. Címük: Nk. Petőfi S. út 5. (a volt fiúkollégium).
Fogászati ügyelet: vasárnap és ünnepnap: 9-14 óráig a (Szent Imre u. 1.) 313-131-es telefonszámon.
Mentők:
104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107
Hazamegy a férj és így szól az asszonyhoz:
- Hallod, te asszony! Lement a bútor ára!
- Aztán hol?
- Hát itt a torkomon!

HIRDETÉSEKET Kanizsa Újság Kft. szerkesztőségében (Nagykanizsa, Király u. 47.1. emelet) VESZÜNK FEL!
K AZ ÁRUKÉSZLET CSEÉE: IÁRUSÍTÁS ABRILIÁNS ÉKSZERÜZLETBE
Nagykanizsa. Vasemberhás i • Telefon: 93-310-600
AJÁNDÉK PLUSZ: GYERTYAFÉNYES VACSORA A KORONA CLUB HOTELBEN
FELHÍVÁS BORVERSENYRE!
A Homokkomáromi Hegyközség borversenye 2003. február 22-én 14 órai kezdettel kerül megrendezésre.
Helye: Homokkomárom, Jókai u. 18. Faluház Nevezhet minden hegyközségi tag. Nevezési díj 100 Ft fajtánként. Minták begyűjtése a Homokkomáromi Polgármesteri Hivatalban. Leadás határideje: a rendezvény napján délelőtt 10 óra.
Homokkomárom Hegyközség Ábrahám János hegybíró
CUKORBETEGEKNEK
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete tájékoztatja az érdekelteket, hogy következő klubfoglalkozását február 28-án, 15.30-kor tartja a kórház tanácstermében, amire minden érdeklődőt szeretettel vár. Téma: A II. típusú diabetes kezelésének új irányelvei Előadó: Dr. Sebestyén Miklós főorvos
ÁLLÁS • ÁLLÁS • ÁLLÁS
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Munkakör végzettség Bérezés (Ft-ban, bruttó)
Varrónő szakirányú 50.000-65.000
Ács-állványozó szakirányú 60.000-120.000
Kőműves szakirányú 55.000-86.000
Nehézgépkezelő szakirányú 65.360-77.400
Festő és mázoló szakirányú 60.000-70.000
Víz- és gázszerelő szakirányú 50.000-100.000
Könyvkötő szakirányú 70.000-105.000
Nyomdai gépmester (OFFSET) szakirányú 100.000-140.000
Gyorsétkeztetési eladó betanított munkás 52.500-62.500
Beszerző (német nyelvismeret) technikum 80.000-100.000
Pénzügyi igazgató
(angol nyelvismeret) főiskola megegyezés szerint
Gépészmérnök főiskola v.
(angol nyelvismeret) egyetem megegyezés szerint
Villamosmérnök főiskola v.
(angol nyelvismeret) egyetem 200.000-300.000
Marketingvezető főiskola 120.000
Általános orvos egyetem 107.500
Fogorvos egyetem 130.000-150.000
Építésvezető egyetem J55.000-160.000
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról ZMMK kirendeltségén Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk. Telefon: 93/311-032.
Ügyfélfogadási idő: hétfő-kedd-szerda: 8-12 és 13-16 között, péntek: 8—13-ig.
INGATLAN
Belvárosi egyszobás, földszinti, nagy belmagasságú 64 nm-es lakás (üzletnek, irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas) tetőtér-beépítési lehetőséggel eladó. Érd.: 318-937 (este), 30/238-0173 (4566K) Kiskanizsán, a Pivári utcában tízéves, 120 nm-es tetőtér-beépítéses ház (négyszobás, kétfürdőszobás, vegyes fa-, gázfűtéses), 8x9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telken, jól megközelíthető helyen eladó. Irányár: 16.200.000 Ft. Érd.: 30/856-3666
(4649K)_
Nk-Palin főútvonal mellett régi ház 5000 nm-es telekkel eladó. Irányár: 10 M Ft. Érd: 30/446-
0657 (5000K)_
Nk-Bajcsán, Törökvári u. 140. sz. alatt, igényesen kialakított, 5 szobás, 2 fürdőszobás, mosókonyhás, pincés, több garázsos ház, 700 négyszögöles telekkel eladó, mely vállalkozásra is kiválóan alkalmas. Érd.: naponta 17 óra után személyesen, vagy a 93/322-827-es tele-
fonon. (5034K)_
Városkapu krt-on 1+2 félszobás 4. emeleti lakás eladó. Érd.: 30/255-
6764,316-701 (5032K)_
3-5% jutalékot fizetek annak, aki eladja Nk-án belvárosi (Király utca) 3 szobás 90 nm-es galériázható lakásomat. Irányár: 8,1 M Érd.
30/396-8678 (5039K)_
Nk-Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 4000 nm-es birtok régi pincével eladó. Érd: 321-734 18
óra után (5040K)_
Nk-án a Dózsa György úton 36 nm-es, egyedi fűtéses, felújított, egyszobás belső udvari lakás nagy melléképülettel eladó. Érd.:
30/319-1306 (5001K) _
Elcserélném Nagykanizsa, Király úti 42 nm-es félkomfortos, telefonos, önkormányzati lakásomat ki-
sebbre. Fizetek rá. Érd: 322-537 (5042K)_
JÁRMŰ
Eladom 500-as FIAT kisautómat, megszállottak hívását várom. Érd. 30/455-7997 (5040K)_
VEGYES
Panasonic MIO-es VHS videokamerámat 60 ezer Ft-ért eladnám, vagy ésszerű, más termekre (pl.: műszaki cikk, bútor) cserélném. Érd.: 30/480-8824 (5016K)
SZOLGÁLTATÁS
Keresek 62 fogyni vágyót fizeté-sért. Tcl.:30/391-5158 (5026K) Német nyelvből korrepetálást, nyelvvizsgára, érettségire való felkészítést vállalok. 30/2041-700
(5040K)_
Szakképzett, vizsgával rendelkező személy, teljes körű társasház-kezelői, -gazdálkodói megbízást vál-lal. Tel.: 30/585-7549 (5043K) Német nyelvből korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést szaktanár felkészítést vállal. Érd: 313-626 (5041K)_
TÁRSKERESŐ
188/30 mackós típusú, keresztény fiatalember, komoly kapcsolat reményében keresi társát. Gyermek nem akadály! Jelige: „Komoly kapcsolat" (5040K)_
PARKETTAHULLADÉK (TÖLGY TŰZIFA 750Ft/q)
TÜZHOSSZRA VÁGOTT HASÁB TŰZIFA 10.000 Ft/m3
A házhozszállítás Nagykanizsán díjtalan.
Érdeklődni: 30/856-3666
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Újságírók: Bakonyi Zsóka. Dukát Éva. Halász Gyula. Nagy Krisztina. Szőlősi Márta. Munkatársak: Hársfalvi Tímea. Tóth Tihamérné. Külső munkatársak: Bacskay Zoltán. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa. Pl''.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. I. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Czirkl György. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu. ISSN 0865-3879
HEVESI SÁNDOR MUVELODESI KÖZPONT
EURÓPAI SZABADEGYETEM II.
a HSMK-ban február 25-én, kedden 18 órakor
HAZÁNK UNIÓS CSATLAKOZÁSÁNAK JOGI KÉRDÉSEI Előadó:
dr. Kecskés László tanszékvezető egyetemi tanár (Pécs). A részvétel ingyenes.
MAWCÁGRÖFNŐ
- operett
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház bérletes színházi előadásai a HSMK-ban február 26-án 19 órakor: BRÓDY-BÉRLET február 27-én 19 órakor: RÁTKAI-BÉRLET Belépődíj (pótszék): 1300 Ft
Újra itt a Flúgos-Futam
az IRIGY HÓNALJMIRIGY új koncertje
a HSMK-ban március 10-én 19 órakor
Belépődíj: 1700 Ft, már kapható az információs szolgálatban.
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ ÉS NYELVVIZSGA KÖZPONT
az áprilisi ANGOL és NÉMET állami és nemzetközi érvényességű bizonyítványt nyújtó,
NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ, 40 órás, speciális tanfolyamokat szervez
vizsgáztató tanárok vezetésével,
ingyenes próbavizsgával!
Jelentkezés; személyesen, február 28-ig.
Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a. Tel./fax: 326-413, „zöld szám": 80/203-541 Mobil: 30/400 52 53 E-mail: dialog@diaIognk.hu Web: www.dialognk.hu
OM reg. sz.: 01-0062-02
PVC
SZŐNYEG
PADLÜSZGNYEG ■
TOROÍIY CSAPHÜRNYQS LMVIINALT szőnyegház KÉSZ PARKETTA
PARAFA
8800
Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 93/b
Tel.:
06-93/323-119 Fax:
06-93/323-118
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-17 óráig, szombaton: 8-12 óráig.
KARNISOK ■
ÁTMENETI
DILATÁCIÓS SÍNEK ■
VIASZKOS VÁSZON
ASZTALTERÍTŐK ■
LÉPCSŐBORÍTÓK KÉSZÍTÉSE
A Torony Szőnyegház a Thury-baseballcsapat hivatalos támogatója.
Nászajándék
a Petró Galériábó
Segítünk Önöknek nászajándékot választani Munkácsy-és Kossuth-díjas alkotók műveiből, zsűrizett ipar- és képzőművészeti tárgyakból, így értékes és egyedi alkotásokat kap az ifjú pár.
GALÉRIA
P E T R O
Fő út 19. Tel ./Fax: 93/333-744

Nyitva:
hétfő-péntek 10-17.30 szombat 10-12.30
16
2003. február .
m
Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XI. évfolyam 8. szám • 2003. február 27. Megjelenik 21.000 példányban
TAVASZI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL
SAJTOTAJEKOZTATO A HSMK-BAN
2003. február 25-én 10 órakor tartott sajtótájékoztatót Papp Ferenc, a Hevesi Sándor Művelődési Központ igazgatója a 2003. évi Tavaszi Művészeti Fesztiválról. A hatodik alkalommal megrendezésre kerülő fesztivál március 13-tól április 9-ig tart majd. Három helyszínen, a HSMK-ban, a Képzőművészetek Házában és a Zeneiskolában összesen 14 program várja majd az érdeklődőket. A programok a legkülönbözőbb műfajokat képviselik, így lesznek színházi előadások, komolyzenei koncertek, képzőművészeti kiállítások, balett, valamint népzenei együttesek is fellépnek majd. Minden
korosztály, minden társadalmi érdeklődési kör megtalálja a magához közel álló műfajt. A fesztivál költségvetése 4,5 millió forint, amiből 1,5 millió forintot az önkormányzat finanszíroz. A fennmaradó összeget a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatán nyerték és szponzorok biztosították. A fesztivál megnyitója után Haraszti László festőművész jubileumi tárlatát is megtekinthetjük. A komolyzenei műfajt a Pege Quartet, Péter Zoltán zongoraművész, Jakobovics Árpád hegedűművész, a Budapest Saxophon Quartet képviseli. Hosszú évek után a Győri Balett is vendég lesz
nálunk. A fesztivál keretében sor kerül Hajdú Sándor szerzői estjére, a Zalai Gyermekek X. Művészeti Találkozójára, valamint a Méta népzenei együttes és Koncz Zsuzsa koncertjére. A színházi előadások között szerepel Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, Moravecz Levente-Kálmán Imre: A fehér huszár című operettje, valamint a Süsü, a sárkány gyermekelőadás. Kiállítás nyílik majd a kendlimajori Ludvig VI. Nemzetközi Művésztelep válogatott anyagaiból is. Április 9-én a Tavaszi Művészeti Fesztivál záróprogram vendége Cséby Géza költő lesz.
N. K.
MINDIG SIKERES VOLT A MUNKABAN
A 100. születésnapját ünnepelte február 22-én a családtagok jelenlétében Vellák József. Rozgonyi utcai lakos. Nagykanizsán született, gyermekkorában hajós vagy repülős szeretett volna lenni. Tengerészeti akadémiára jelentkezett, de édesapját behívták a háborúba, a taníttatását nem tudta vállalni a család. Tizenkét éves korától dolgozott téglagyárban, kefegyárban, sörgyárban, reggel hattól este hatig. Lakatosinasnak tanult, majd autójavítással foglalkozott. 1936-ig autószerelőként, gépkocsivezetőként dolgozott. 1936-1951 között egészen a cég megszűnéséig kisiparosként dolgozott a Taxinál. 1927-ben nősült, felesége 34 éve halt meg, azóta egyedül él. Két gyermekük született, a fia 63 éves korában, 2000-ben halt meg. A lánya, Fartik Károlyné, most 73 éves. Öt unoká-
ja és három dédunokája van. A Zrínyi utcában, 1941-ben épült autójavító műhelye a legkorszerűbb-
nek számított a Dunántúlon. Inasaira büszkén emlékszik vissza, valamennyien vezető beosztású emberek lettek. Sárkányrepülőt 76-78 éves korában tanult meg vezetni. Radák Sándor kérte meg, hogy készítsen motort sárkányrepülőhöz, amit sikeresen megoldott egy Trabant motorból. A legjobb légcsavarokat ő faragta abban az időben. A meghitt ünnepségen szívesen emlékezett vissza azokra a szilveszte-
rekre is, amikor felszálltak a levegőbe. Tíz évvel ezelőtt még vezetett sárkányrepülőt, utoljára öt-hat évvel ezelőtt repült, de már nem ő vezetett. A családban a műszaki tevékenység iránti érdeklődés megmaradt, az unokák műszaki vonalon folytatják a szakmáját. Nagyon sokat dolgozott életében, a munkájáért megbecsülték. Sok elismerést, pénzjutalmat kapott. Rendszeresen olvas újságot, meghallgatja a híreket, érdekli a város élete. Szellemileg friss, ellátja magát, az utcára már nem jár ki. A mestere dicsérő, elismerő szavai sokat jelentettek számára, gyakran eszébe jutottak élete során. A születésnapi ünnepségen Vellák Józsefet Litter Nándor polgármester is köszöntötte pezsgővel, emléklappal, ajándékkosárral és a város borával.
B.Zs.
MI LESZ VELÜK?
Az elmúlt héten a MÁV Rt. vezérigazgató-helyettesét fogadta Litter Nándor polgármester. A megbeszélés elsődlegesen a MÁV-óvoda sorsáról szólt, mivel a működtető alapítvány bejelentette, hogy június 30-ával beszünteti a működést. A polgármester azért kezdeményezte a beszélgetést, mert azt szeretné, ha a gyerekek és az ott dolgozók legkisebb sérelme nélkül bonyolódna le a megszüntetés. A megbeszélés során kezdeményezte az óvoda térítésmentes átadását, ami úgy tűnik, nem fog megtörténni, mert a MAV értékesíteni akarja. Az ügyben döntés még nincs, a tárgyalások tovább folytatódnak. Ha meghatározzák az árat, azt követően tud a város lépni és döntést hozni. A beszélgetés következő témája a Kodály Zoltán Művelődési Házat érintette, mellyel tízéves szerződése van a városnak a MÁV-val. A szerződést a város nem akarja felbontani, a MÁV az intézményt értékesíteni akarja, amit legfeljebb a bérleti joggal terhelten tud megtenni. Végezetül egyeztetések történtek a sportlétesítmények jövőbeni sorsáról, a sportcsarnokról, a labdarúgópályáról és a hozzá tartozó létesítményekről. A sportcsarnok a MÁV tulajdonában van. míg a sportpályák a Kincstár tulajdonában. A sportcsarnok térítésmentes átadását elképzelhetőnek tartja a MÁV megjelent vezetője, de még tovább kell folytatni az egyeztetéseket.
B. Zs.
Csatornázásról - közmunkaprogramról
Nádor Istvánt, a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetőjét fogadta február 20-án Litter Nándor polgármester. Az ismerkedésen túl megbeszélést tartottak három csatornázási projekttel kapcsolatban. A városkörnyéki településekkel együtt három olyan csatornázási projekt van folyamatban, melyek sajnos a korábbi időszakban éppen abba a címjegyzékbe nem kerültek be, melyeknek esélyük van a támogatás elnyerésére. Most kezdeményezték a címjegyzékbe felkerülést, és ebben egyeztettek Nádor Istvánnal, mert őneki kell a javaslatokat véleményezni és továbbküldeni. A találkozón továbbá egyeztettek arról is, hogy várhatóan megnyílik egy 12 milliárd forintos közmunkaprogram Magyarországon, amely munkát és foglalkoztatást jelenhet a nagykanizsai munkanélkülieknek, és jó terep lenne a különböző vízügyi létesítmények körüli munkálatokra.
B. Zs.
S(0)HAJ0K HÍDJA
Stróber Gábor képviselő a testület február közepi, rendkívüli ülésén több, a költségvetést is érintő módosítást tett. E problémákról beszélgettünk.
- A kishíd kérdése már évek óta napirenden van, hiányát a város felé igyekvő, ott élők érzik. Az elmúlt időszakban sem sikerült a problémát megoldani, ennek oka csak részben pénzkérdés - mondja a képviselő
- Hogyan vetődött fel a MAORT-te-lep kérdése?
- A választások előkészületeként a MAORT-telep környékét is bejártam, több családnál voltain, ahol azt tapasztaltam, hogy a fiatal családok számára hiányoznak azok a tárolási lehetőségek, amelyek segítségével a kerti szerszámok, a gyermekjátékok tárolása megoldható volna. Amikor ez a lakótelep épült, még nem léteztek ezek az eszközök, ma már szükségesek, elhelyezésükről esztétikai szempontból és vagyonvédelmi szempontból egyaránt szükséges gondoskodni. Véleményem szerint az összképben nem okoziut olyan jelentős változást, ha valamilyen tárolási lehetőséget engednénk kialakítani e területen, típusszerű formában. Azt gondolom, már az eddigiek során is voltak módosítások az összmegjelenésben.
- Miért vetődött fel a pedagógus lakásszövetkezet kérése?
- A pedagógus lakásszövetkezet egy garázssor előtti útszakasz rendbetételét szeretné elérni. A szóban forgó út meglehetősen kátyús, esőzésekkor bokáig érő tócsák vannak. A lakásszövetkezet már be is fizetett százötvenezer forint hozzájárulást 2001-ben, ígéretet kaptak rá, hogy elkészül az út, de több mint egy éve senki nem foglalkozik a problémájukkal. Ez felháborította az érintetteket, és megkerestek. Remélherőleg tavasztájt megoldódik a probléma, úgy tájékoztatott a polgármester, hogy várhatóan találnak forrást a rendbetételhez.
- A Csengery utcán található rossz állapotú, önkormányzati bérlakások sorsára milyen megoldási javaslata van?
- Lakókörzetemben számos olyan lakó él, akiknek életkörülményeik, lakáskörülményeik javításra szorulnak, ezért vetettem fel ezt a kérdést. A problémát bárki tapasztalhatja, de megoldási javaslat még nem született. Van egy elképzelésem, amelynek kidolgozására eztán kerülhet sorra az illetékesek bevonásával. Mindenképpen kellene hozzá forrást találni, de azt gondolom, a város ezt nem tudja felvállalni.
A GYŐRI PUSPOK MINDSZENTYROL
Múlt szombaton a könyvtárban tartott előadást Pápai Lajos győri püspök. A kommunizmus áldozatainak emléknapját Mindszenty bíborosnak szentelte a rendezvényt szervező Polgári Egyesület. Az előadó kiemelte a bíboros életének zalai vonatkozásait is, miszerint 1917-től Egerszegen hittantanárként tevékeny-
kedett az akkori helyi gimnáziumban, majd 1919-ben lett plébános, később esperes. 1927-ben püspöki biztos Nyugat-Zalában. Búcsúbeszéde is Zalaegerszegen hangzott el 1944. március 26-án, ekkor jelentette be lemondását. A nagy érdeklődéssel kísért előadást a nézők vastapssal jutalmazták. Sz. M.
TÖBBE KERÜL
A hulladékdepó építését felügyelő bizottság első ülésén derült fény arra, a depó 1997-ben készült tervei már nem felelnek meg az előírásoknak. A jogszabályi módosítások következtében az eredetileg előírt 15 centis agyagvastagság 20 centire módosult, és a kivitelezéshez használható fólia vastagsága is változott. Az új előírásoknak megfelelően a fólia alá egy elektromos monitoring-rendszert kell kialakítani a környezetkárosító hibák észlelhetősége érdekében. Az előbbi jogszabályváltozások miatt a kivitelezés során várhatóan 80 millió forint körüli, eddig nem tervezett költség keletkezhet, amelynek egy részét az elképzelések szerint a PHARE- illetve az ISPA-program finanszírozza. Hogy a finanszírozás milyen arányú, milyen mértékű, még nem tudni, de erre a kiadási többletre semmilyen költséget nem építettek be az eddigiek során a költségvetésbe. Papp Nándor, a hulladékdepó-építést felügyelő ad hoc bizottság elnökeként már jelezte a február 14-i közgyűlésen a problémát, ám a költségvetést e kérdést illetően nem módosították, és arra sem mutatott rá az előterjesztő, hogy esetleg más soron e várható költséget tervezték volna. D. É.
FORUM A KOZOKTATASI TORTOROL
IDŐCSAPDÁBAN VERGŐDNEK A PEDAGÓGUSOK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága fórumot szervezett az oktatási szférában dolgozók számára. A fórum előadója Horn Gábor, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára volt. A rendezvény a közoktatási törvény módosítása és várható hatásai címmel került megrendezésre. A volt PDSZ-es aktivista előadása elején elmondta: Magyarország jövője az iskola világában van. A kiművelt emberfők sokasága döntően befolyásolhatja az ország sorsát. A rendszerváltástól a napjainkig terjedő elemzésének konklúziója az volt, hogy beteg a magyar közoktatás. Ezt a megállapítását nemzetközi felmérések is alátámasztják. Horn Gábor elmondta, hogy a mai 17-18 éves diákok átlag heti 50-70 órát töltenek tanulással, miközben a felnőttek a 40 órás munkahét csökkentésén fáradoznak. A hazai diákok túlterheltek, ráadásul az iskoláéi —^
VÉDJÜK MEG A MAGYAR FÖLDET!
Fenti címmel szervez előadást a Polgári Olvasókör az Együtt Kiskani-zsáért Egyesülettel és a Rozgonyi Polgári Körrel közösen. Az előadó dr. Zacsek Gyula közgazdász, a Földvédő Mozgalom ügyvezető elnöke lesz március 3-án, hétfőn, 18 órai kezdettel a Móricz Zsigmond Művelődési Házban Kiskanizsán. 17.40-kor személygépkocsik indulnak a Kálvin térről. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
rendszer is inkább a kudarcokról és nem a sikerekről szól. Ebből a szempontból - kritikai megjegyzései ellenére - pozitívabbnak látja az USA oktatási rendszerét. A mai közoktatásból hiányolja a kreativitásra, a toleranciára és az állóképességre való nevelést. Önkritikusan beszélt az 1994-1998 közötti időszakban elkövetett szakmai hibákról. ezzel együtt megjegyezte, hogy most minél szélesebb szakmai fórumokon szeretnék megvitatni a közoktatást érintő kérdéseket, melyre garanciát adhat az Országos Köznevelési Tanács 2002-ben visszakapott vétójoga és az érdekképviseletekkel történő folyamatos párbeszéd. Az előadó érintette a teljes oktatási rendszer működését, majd előadása végén az írásban érkezet és szóban elhangzó kérdésekre válaszolt. A tartalmas fórum Sajni József, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökének zárszavával ért végett.
ÁLLÁS • ÁLLÁS • ÁLLÁS
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi I
1 szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Munkakör végzettség Bérezés
(Ft-ban, bruttó)
Varrónő szakirányú 50.000-65.000
Bútorasztalos szakirányú 50.000-70.000
Ács-állványozó szakirányú 50.000-120.000
Kőműves szakirányú 50.000-86.000
Festő és mázoló szakirányú 60.000-70.000
Víz- és gázszerelő szakirányú 50.000-75.000
Beszerző (németnyelv-ismeret) technikum 80.000-100.000
Idegenforgalmi ügyintéző technikum 50.000-80.000
(német-, angolnyelv-ism.)
Marketingszervező főiskola 120.000
Külkereskedelmi ügyintéző főiskola megegyezés szerint
(ff. Angol- és németnyelv-ism.)
Kereskedelmi vezető főiskola megegyezés szerint
(ff. Angol- és németnyelv-ism.)
Rajztanár főiskola KJT. szerint
Altalános orvos egyetem 107.500
Fogorvos egyetem 130.000-150.000
Építésvezető egyetem 155.000-160.000
I Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról ZMMK kirendeltségén. 1
1 Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk. Telefon: 93/311-032
I Ügyfélfogadási idő: Hétfő-kedd-szerda: 8- 12 és 13-16 között
Péntek: 8- 13-ig.
2003. február 27.
TAKARÉKOS GAZDÁLKODÁSSAL
A 2003. évi költségvetés vitájában Cserti Tibor önkormányzati képviselő az alábbi módosító indítványokat tette:
- A költségvetés jóváhagyásra került, ennek keretén belül kiemelt házi feladat volt a „kormányzati többség" számára, hogy lehetőség szerint hosszabb távon is konszolidált állapotot mutasson a költségvetés úgy, hogy a működési feladatok zavartalan biztosítása mellett egyúttal valamifajta gazdaságfejlesztési elképzelések is napvilágot lássanak. Ennek a megteremtése nagyon takarékos gazdálkodást igényel, ami elsődlegesen a működési költségek csökkentésében kerül megnyilvánulásra. Sokan hangot adtak annak az észrevételüknek, mintha csak az oktatási bizottságot érintette volna. Arra tettem indítványt, hogy az irányító szférában, a polgármesteri hivatal működési fel-
tételeit is kell, hogy érintse a takarékos gazdálkodás, mert aki szabályoz, annak kell legelőször is példát mutatnia. Azt kezdeményeztem, hogy a polgármesteri hivatal dologi, működési előirányzatain belül azok a tételek, amelyek csökkenthetők a takarékos gazdálkodás mellett, azok mindegyike csökkentésre kerüljön. Kerüljenek felülvizsgálatra a már meglévő külső, alapvetően szolgáltatási szerződések. Ezek egy része eseti jellegű megbízással, és tartós szerződéssel rendezett. A költségvetésnek az évenkénti tervezési és végrehajtásai számait vizsgálva, az előirányzati és tényadatok alapján arra a következtetésre jutottam, hogy egyes költségelemek dinamikája rendkívül erőteljesen emelkedik. Ilyenek a posta-, a nyomtatvány-, a telefon-, az ügyvédi költségek, a terembérleti díjak, a szakértői díjak stb. A
szerződések teljes körű vizsgálatával és más munkamódszerek bevezetésével egy része biztos, hogy csökkenthető. A polgánnester úr a költségvetés kapcsán elfogadott egy feladattervet is. A feladattervben is nagyon sok olyan költségelem megvan, ami ennek a felülvizsgálatára irányul feladat oldalról. Ezek közül meghatározó, hogy a képviselők tájékoztatása az informatika körszerű eszközeivel, a költségoldalról megtakarítást jelenthetne. A Mindenki Sportpályája az önkormányzat költségvetésében működik. Korábban is folytak viták arról, hogy a jelenlegi működtetői formában, üzemeltetési rendszer keretén belül menjen, vagy elképzelhető-e a piacosítása. Semmiképpen nem szeretném, ha a jelenlegi színvonal konzerválódna, lehetőség szerint meg kellene vizsgálni, hogy a jelenlegi minimalizált önkormányzati támo-
gatás mellett hogyan lehetne még inkább visszaforgatni az alaptevékenységre azáltal, hogy ott a sportolási feltételek, a környezeti állapotok és a szállásfeltételek tovább javuljanak. Nam a sport érdekeit sértő módon tettem az indítványt. Új funkciók is csak akkor jelennek meg, ha olyan gazdája van, aki jobban törődik vele, mint az önkormányzat. A lakásépítési teriilelek kialakítására is tettem javaslatot. Ezek kialakítása nagyon fontos, de nem szabad, hogy része legyen a költségvetésnek. Kedvezményes hitelt lehet felvenni belterületbe vonásra és közművesítésre, és egy év alatt a területek kialakítása és értékesítése átfuttatható projekt hitellel és költségvetési támogatástól függetlenül (pl. Miklósfán, Kiskani-zsán, Bagolán, vagy más városrészen).
B. Zs.
FEJLESZTÉSEKRE NINCS LEHETŐSÉG
A Városi Kincstár és a hozzá kapcsolt 40. részben önállóan gazdálkodó intézmény kapcsolatának, valamint a Városi Kincstár jövőbeli működésének felülvizsgálata folyamatban van - kaptuk az információt Gőcze Gyulától, az intézmény vezetőjétől. A közgyűlés 2003. évi munkatervéből eredően előreláthatóan márciusban kerül előterjesztésre a jövőbeni működésre vonatkozó javaslat. A kincstár 559.627 millió forintos kiadásainak sorában itt jelenik meg az a közel 370 millió forint segély. melynek ügyintézését itt végzik. A szociális osztályon hozott határozatok alapján a 13-fajta segélynemmel kapcsolatos adminisztráció a Kincstárban zajlik. Ez, és a gazdasági társaságok könyvelése, mind olyan feladat, amelyekre a Kincstárt létrehozó cég annakidején nem gondolt. A 71 főből négy fő létszámleépítés került beépítésre a költségvetési tervbe, az átvilágítástól függetlenül. Ebből a létszámból lett levonva a 19 fő konyhai és hét fő műhelyben dolgozó személy, valamint az öt óvoda-, illetve bölcsődetitkár, így maradtak 40-en. Gyakorlatilag negyven főhöz lehet viszonyítani a 10%-nak
mondható létszámleépítést. Az átvilágítást követően, és az esetleges feladatváltozások kapcsán történhetnek módosítások. A dologi kiadásokat legalább 25%-kal csökkentették. A váratlan meghibásodások esetére tavaly volt egy négy-ötmillió forintos keret, erre az évre ez is megszűnt. A gépjármű-üzemeltetéstől kezdve a költségek tételesen át lettek nézve, és jelentős szigorításra került sor. Pl. 12.000 kilométer futásteljesítménynek megfelelő keretet, vagyis havi 1.000 kilométert kapott a részleg, ennyit finanszíroz a költségvetés. Fejlesztésekre gyakorlatilag nincs lehetőség. Remélhetőleg a működéshez szükséges írószerek, és számítástechnikai eszközök kellékanyagaira futja majd a költségvetésből. Az ilyen típusú, speciális szolgáltatást ellátó intézmény számára pályázati lehetőség nincs. A személyi juttatásra ugyanaz érvényes mint az intézményekre, hogy az 1%-ot, és a többi felsorolt elemet nem tartalmazza. A dologi kiadásaik az előző évi szint alá kerültek. A Kincstár működésével a 40 önkormányzati intézmény dolgait kell ellátni.
B. Zs.
f-\
GYÓGYÍTANAK BENNÜNKET - DE HOL?
Az egészségügyi alapellátást biztosító épületek felújítását sürgősen ineg kell oldani, ugyanis 2005. december 31. a rendeletben meghatározott feltételek kialakításának végső határideje. A legtöbb rendelő esetében nincs megoldva az akadálymentes közlekedés, helyenként kicsik a rendelők, vagy hiányoznak a szociális helyiségek. Van, ahol bővítési lehetőség hiányában nem is lehet orvosolni a problémát, ki kellene költözni. De vajon hová? És alapellátás ide, alapellátás oda, az önkormányzat a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetre hivatkozva az idei évi költségvetésébe sem szánt minderre pénzt. Pedig az idő szorít. Milyen lehetőségeket lát a megoldásra - Kelemen Z. Pál, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke?
- Valóban komoly gond ez, ugyanis a rendeletben meghatározott feltételek biztosításához szükséges összeg nagysága akár kétszázmillióforintot is igényelhet. Ennyi pénze nincs az önkormányzatnak, és mostanában nem is lesz. Ezért én nem látok más megoldást, mint a rendelők privatizációját. Természetesen komoly előkészítő munka kell, hogy mindezt megelőzze. Első lépésként meg kell szüntetni a párhuzamos rendeléseket, a városban jelenleg négy helyen dolgoznak a háziorvosok váltott műszakban. Aztán minden rendelő esetében külön-külön felmérést kell készíteni arra vonatkozóan, milyen konkrét átalakítási, felújítási munkák elvégzése szükséges ahhoz, hogy minden jogszabálynak megfelelhessen a működés, s mindennek mennyi a költségvonzata. Ezek ismeretében lehet majd csak meghatározni a rendelők piaci értékét, aztán kerülhet sor a privatizációjukra. Előzetes ismereteink szerint a háziorvosok többsége részéről minderre van fogadókészség.
Sz.M.
V_
2003. február 27.
ÉIŰIÍIÍ
3
Napirend előtt
TANÁCSADÓÉ, HÓELTAEARÍTÁS, FEGYELMI ÜGY
Keddi közgyűlésen napirend előtt számos felvetés elhangzott. Dr. Kolonics Bálint azt tudakolta, hogy Fehér Adám EU-referens milyen szakmai kompetenciákkal bír, amelyek alapján kinevezésre került, a képviselő arra a kérdésre is választ vár, milyen pályáztatás során került kiválasztásra. A képviselő feltett kérdésére csak Fehér Ádám végzettségét illetően kapott választ, pályázattal kapcsolatban írásban tájékoztatják. A képviselő elmondta, a költségvetés elfogadása kapcsán kétségek merültek fel, hogy a szavazás SZMSZ-nek megfelelően történt-e. A felvetéshez dr. Csákai Iván is csatlakozott, a közgyűléseken felvetett kérdésekre nem születik érdemi válasz, és a módosító indítványok megszavazása sem az SZMSZ szellemében történik. A képviselő azt is tudakolta, hogy a polgármester tanácsadó testülete mint lehetőség, hol van az SZMSZ-ben, működtetési költsége hol sze-
repel á költségvetésben. Cseresnyés Péter az M7-es autópálya várható építése kapcsán kérdést intézett a polgármesterhez. Sajni József a hóeltekarításról szólva úgy vélekedett, a város sem volt a feladat magaslatán, azokon a területeken is voltak gondok a takarítással, ahol a város a kötelezett. Javasolta, tekintsenek el a bírságtól, hiszen a várható bevételek nem oly mértékűek, amelyek bármit is megoldanának, ugyanakkor az állampolgárok közérzetét hátrányosan befolyásolja. Tóth László a fénymásoló-ügyről szóban tájékoztatta a testületet, mert a kiküldött anyag nem teljesen fedi az ÜJB által tett megállapítottakat. A képviselő elmondta, a vizsgálatok során nemcsak a fénymásoló beszerzésére vonatkozóan derült fény szabálytalanságokra, hanem arra is, hogy a Polgármesteri Hivatalban a vonatkozó jogszabályok megszegésével történtek irodaieszköz-beszerzések, kar-
bantartásiszerződés-kötések. A vizsgálat során fegyelmi vétség gyanúja merült fel, ezért az ÜJB fegyelmi vizsgálat lefolytatására tett javaslatot. Dr. Fodor Csaba a Platán sor 10/a épületre kiírt versenytárgyalással kapcsolatos tájékoztató kiegészítésére tett javaslatot. A képviselő elmondta, a közgyűlés elé tárt anyag nem teljes egészében fedi a valóságot. A teljes valóság úgy hangzik, a versenytárgyalás azért lett eredménytelen, mert csak az egyik fél jelent meg. Napirend előtt ismét szóba került a város napja programja és az osztrák-magyar napok. A város napja költségvetéséről Sajni József elmondta, az OKSB érdemben nem tudta tárgyalni azt, lévén a Régi Jó Egyesület semmilyen anyagot nem adott át. Információi szerint az egyesület nem közhasznú egyesületként került bejegyzésre, hangzott el az ülésen. Az OKSB elnöke elmondta, ameny-nyiben az egyesület egy héten be-
lül nem juttatja el programtervét, költségvetését a bizottsághoz, felkéri a polgármestert, jelöljön ki más szervezetet, aki a témát érdemben tárgyalja, koordinálja, mert a határidő lejártát követően az OKSB nem kíván a kérdéssel foglalkozni. Sajni József a bala-tonberényi üdülő működtetésére vonatkozóan is kérdést intézett a polgármesterhez. Az oszták-ma-gyar napok programja kapcsán elhangzott, a pályázaton nyert pénz bevételi oldala a költségvetés pénzmaradványi sorába került beépítésre. Zakó László azt kívánta megtudni, hogy a pályázaton nyert pénz nagy részét miért pro-jektor vásárlásra kívánják fordítani. Az interpellációk, kérdések, és a polgármesteri tájékoztatót követően az oktatási intézményrendszer átalakításával, az iskolák, óvodák továbbműködtetési feladataival kapcsolatos napirendekkel folytatta munkáját a közgyűlés.
MÁRCIUSTÓL ÉPÜL A LERAKÓ
Várhatóan márciusban megkezdődnek a város új hulladéklerakójának építési munkálatai. A lerakó a tervek szerint 185 nap alatt készül el, eredményeként néhány évtizedre megoldódnak a város és a városkörnyék hulladéklerakási gondjai.
- Van egy nagyon jó hírem, miszerint a bagolai lerakó bővítéseként. de egy teljesen új formában, új technológiával végre megépül a város új hulladéklerakója - mondja Ferencz József, az NSR Kft. vezetője
- Mikor kezdődnek a munkálatok?
- Ismereteim szerint ez március első hetében egy ünnepélyes munkaterület-átadással indul el, majd 185 napon belül be is fejeződik az építkezés. Ez a beruházás megoldja a régió hulladékgazdálkodásának azon elemét, amely a hulladék-ártalmatlaní-tással, -deponálással függ össze. 20-25 évig érkezhet ide százezer lakos hulladéka, valamint a régióban működő vállalkozások kommunális jellegű hulladéka. A beruházásnak be kell fejeződnie a megadott időn belUl, hiszen a PHARE előírásai e
tekintetben is rendkívül szigorúak, és a pályázati pénz is csak akkor fizethető ki a kivitelezőnek, ha a munkáltok a megszabott időn belül befejeződnek.
- Okoz-e gondot a hulladék elhelyezése. ha a lerakó nem készül el időre?
- Ismeive a jelenlegi lerakó befogadóképességét és a beszállított hulladék mennyiségét, a helyzet valóban kritikussá válhat. Ha ez megtörténik, a lerakót üzemeltető társaság első körben azon gondolkodik, hogy „még egy lapáttal ráteszünk" a mostani lerakóra, illetve átmenetileg a területen belül egy olyan helyre folytatjuk a lerakást, ahonnan az új lerakó megépülését követően átszállítjuk a szemetet.
- Mibe kerül, és milyen forrásokból valósul meg a beruházás?
- A kivitelezőtől kapott adatok is-
meretesek előttem. Eszerint a beruházás négyszázmillió forint körüli összegbe kerül. Ezek a fajta beruházások - másfélmillió eurót meg nem haladó költség esetén - 75%-ban PHARE-támogatással bírnak, a fennmaradó 25%-ra pedig információim szerint az önkormányzat más pályázati forrásból szerzett támogatást. Egyes vélemények szerint az önkormányzatnak ebbe a beruházásba nem kell forrással beszállni.
- Az átlagember számára milyen változásokat hoz ez az év, illetve a következők?
- A lakosság ebben az évben, csak azt az örömteli tényt tapasztalhatja meg, hogy a város hulladéklerakási gondjai megoldódnak néhány évtizedre. Ez az év anyagilag nem ró újabb terhet a lakosságra. Az új lerakó ésszerű terhelését viszont már ebben az évben szem előtt kell tartani. A feladat az, hogy ne növekedjen az ésszerű határ fölé a hulladék ártalmatlanításának, feldolgozásának költsége az ésszerűtlen „hulladékgyártási eljárások" miatt. Korszerűtlen módszerek
miatt ne kényszerüljön a város idő előtt újabb lerakó kialakítására, illetve annak költségeinek előteremtésére.
- A további bővítési, a rekultivációs feladatok a későbbiek során miből finanszírozhatók?
- A ■törvény szerint erre a hulladékszállítási díjakból a szolgáltatóknak alapot kell képeznie. Ez azonban csak akkor oldható meg, ha a későbbiek során a szolgáltatás díján belül növekednek az erre a célra elkülönített összegek. Ez természetesen magával vonja a szolgáltatás díjának emelését is.
- Az idei évre és a következőre vonatkozóan is jelentős bevétellel számol a város az új hulladéklerakó bérleti díjából. A megállapított mértéket ön hogyan ítéli meg?
- A hulladéklerakót üzemeltető szolgáltatótól az önkormányzat az üzemeltetés fejében bérleti díjat kérhet, ez így történt a mi esetünkben is. Jóllehet a tervezetet még felülvizsgálják, megítélésünk szerint a megállapított mérték tartható.
4
2003. február .
KEPVISELOIFOGADOORAK
3 BICSAK MIKLÓS, az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2003. március $-én, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig BICSAK MIKLÓS Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini Új Általános Iskolában. 5 DR. HORVÁTH GYÖRGY, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője 2003. március 5-én szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
5 LITTER NÁNDOR, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere minden hónap első szerdáján, RÖST JÁNOS alpolgármester minden hónap második szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.). A fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
5 PAPP PÉTER PÁL, a 10. számú választókerület önkormányzati képviselője 2003. március 4-én 17 órakor fogadóórát tart Kisfakoson a Polgárőrség irodájában.
3 SAJNI JÓZSEF, a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a Miklósfai Altalános Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart. SZÁNYINÉ KOVÁCS MÁRIA, a 11. választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első csütörtökén 17 órától 19 óráig fogadóórát tart a Bolyai János Általános Iskolában.
TÓTH LÁSZLÓ, a 4. sz. választókerület képviselője 2003. március 5-én, szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu.
NEM CSAK A LAKOSSAG FELADATA
PEDAGÓGUS DÍSZOKLEVELEK
TISZTELT NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képzőintézményekbe az Arany-. Gyémánt-, Vas-, illetve Rubindiplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata) az Aranydiploma-váro-mányosoktól a munkakönyvük másolatát is.
Kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat, akik 50,60, 65. 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2003. március 10-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális Irodájára (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.), hogy továbbíthassuk a képző intézményekhez. Nagykanizsa, 2003. február 17.
TAJEKOZTATAS
a Polgármesteri Hivatalban
működő, ingyenesen hívható telefonvonalról
Értesítjük Nagykanizsa város lakosait, illetőleg tisztelt ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatalban továbbra is folyamatosan működik a 06-80/200-848 számon ingyenesen hívható telefonvonal, amelyen közölhetik az önkormányzat működését érintő észrevételeiket, javaslataikat, a hivatali ügyeik intézése során tapasztaltakat, valamint a hivatali eljárással kapcsolatos panaszt, bejelentést tehetnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a bejelentéseket, panaszokat érdemben csak a bejelentő nevének, pontos lakcímének és visszahívható telefonszámának közlése esetén vizsgáljuk meg és adunk írásban választ.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere és aljegyzője
A közterület-felügyelet által kiküldött felszólításokról Kulbencz Ferenc, a felügyelet vezetője adott tájékoztatást.
A közterület-felügyelet 217 felszólítást küldött ki azok számára, akik a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló, 31/2002. (VI. 6.) számú rendelet alapján nem tettek eleget télen a járda tisztántartásában és csúszásmentesítésében. Az elmúlt évekhez képest a felszólítások száma most a háromszorosára nőtt. A járdák 10% a város kezelése alatt áll. Ezek a járdák a keleti városrészben találhatók, és ugyanúgy vonatkozik rájuk a rendelet. A város közútjainak rendbetételére szerződés
van, és ez a szerződés határozza meg. hogy milyeri feltételek alapján kell az úttesteket letakarítani. Ezt a szerződést a VIA Kanizsa Kht. kötötte az önkormányzat nevében a Ryno Kft.-vel.
Önkormányzati intézmények, közterületek 10-20 alkalommal kaptak ilyen felszólítást, de csak két esetben van szabálysértési eljárás ellenük. Gondot a megszűnt intézmények is jelentették, a balesetveszély elhárítása érdekében a közterület-felügyelet munkásai végezték el a hóeltakarítást. Ilyen terület a Kisfaludy Úti Óvoda és Bölcsőde, a Sugár utca 3., a Bolyai-iskolával szemben lévő járdaszakasz, valamint Palinban egy 70 méteres rész.
DRAVA-MURA EUROREGIO KONFERENCIA
Egy újraéledő együttműködés jegyében
. Örömteli, hogy egyre több magas szintű találkozóra kerül sor Nagykanizsán. Ezek sorába illeszkedik a múlt héten megtartott nemzetközi konferencia, melyet a Halis István Városi Könyvtárban rendeztek meg. A hazai és külföldi delegációk képviselőit dr. Nagy Árpádné. a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szervezete (TESZ) elnöke köszöntötte, aki szerint jelzésértékű, hogy Horvátország éppen a konferencia napján nyújtotta be csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz. Litter Nándor, városunk polgármestere köszöntőjében kiemelte, büszke arra, hogy Nagykanizsa adhat helyet ennek a rangos rendezvénynek. A Dráva-Mura Eurorégiót egy gyümölcsfához hasonlította, melyet együtt kell gondoznia a szomszédos országoknak, ugyanakkor a gyümölcseit is együtt élvezhetik. Az eurorégió történetét áttekintve példaértékűnek nevezte a Letenyén elindult határ menti együttműködési folyamatot, mely létrejöttét annakidején Göncz Árpád köztársasági elnök kezdeményezte. Kis Bódog Zoltán, a Zala Me-
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VAROS KÖZGYŰLÉSÉ PÁLYÁZATOT HIRDET
A Kanizsa Újság Kft. ügyvezető-főszerkesztő munkakör betöltésére FELTÉTELEK:
- felsőfokú iskolai végzettség.
a sajtó területén főállásban eltöltött legalább 3 éves szakmai gyakorlat, erkölcsi feddhetetlenség.
A pályázatnál figyelembe kell venni a kft.-re vonatkozó érvényes önkormányzati döntéseket. amelyekről bővebb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban a Polgármesteri Kabinettől kérhető. (Telefon: 93/500-779)
A munkakör 2003. július 1. napjától tölthető be. a megbízás négy évre szól. Bérezés megállapodás szerint.
A kft. illetve a hetilap működtetésével kapcsolatos gazdálkodási és részletes szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázatokat és mellékleteit (önéletrajz, érvényes erkölcsi bizonyítvány. szakmai gyakorlat és iskolai végzettség igazolása) Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének (8800 Nagykanizsa. Erzsébet tér 7.) kell benyújtani 2003. március 31. napjáig. A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat bizottságai véleményezik és a polgármester terjeszti döntésre a közgyűlés elé.
gyei Közgyűlés elnöke példaértékűnek nevezte azt a civil kezdeményezést, mely életre hívta ezt a konferenciát. A megyei közgyűlés elnöke ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a Dráva-Mura Eurorégió mintarégióvá válhat. Göndör István. Nagykanizsa város parlamenti képviselője történelmi pillanatnak nevezte hazánk és Szlovénia jövendőbeli európai uniós csatlakozását. Ennek hatására a Horvátországgal történő kapcsolatok is új dimenziót kaphatnak. A szomszédos régiók képviseletében Davor Cilic. a horvát integrációs miniszterhelyettes. Drazen Bregelec és Lázár Bea (Lendva) szólalt fel. Nógrádi László országgyűlési képviselő hozzászólásában közös érdeknek nevezte az infrastrukturális fejlesztéseket. A konferencián erőteljes hangsúlyt kaptak a gazdaságfejlesztés, a környezet- és természetvédelem, az idegenforgalom, valamint a kulturális együttműködés kérdései. A konferencián előadók között Márkus Ferenc, a PHARE-iroda vezetője a közös projektek lehetőségeiről adott tájékoztatást. Bagó József a Csesztregi mintaprojektet. míg a horvát partnerek egy természetvédelmi projektet mutattak be. A programban térségi polgármesterek, a gazdasági élet szereplői és a civil szféra képviselői javaslatokat tettek az együttműködésre. Domina Erzsébet térségi menedzser a konkrét projektötleteket gyűjtötte csokorba. A konferenciát követően különböző szekciókban tartanak majd munkatalálkozókat a projektek előkészítése céljából. Ennek tapasztalatait zárókonferencián összegzik, és előkészületben van egy kiadvány is, amely a partnerközvetítésben játszhat szerepet. A TESZ és Dráva-Mura Eurorégió Kht. közös szervezésében megvalósuló magyar-horvát-szlovén eurorégiós konferencia már egy igazi mintaprojekt volt.
H. GY.
EGYÜTT AZ EGYSÉGES EURÓPÁÉRT
A parlamenti pártok országos körútja Magyarország eredményes európai uniós csat-lakozásáért nagykanizsai helyszínéhez érkezett 2003. február 28-án 17-19 óra közölt a Magyar Országgyűlés Európai Uniós Nagybizottsága és az Európai Integrációs Ügyek Bizottsága a nagykanizsai Hevesi Sándor Művelődési Házban tartja meg a rendezvényét. Az országos körút fővédnöke dr. Szili Katalin, a Magyar Országgyűlés elnöke. A rendezvény fő témája, hogy milyen foglalkoz-
tatási előnyöket hoz Nagykanizsának és térségének az európai uniós tagság. A ren-dezvényen Litter Nándor polgármester mond köszöntöt. A résztvevők között szerepel Kiss Péter (MSZP), foglalkoztatási és munkaügyi miniszter, Cseresnyés Péter (FI-DHSZ-MPP). az Ifjúsági és Sportbizottság tagja. Ékes József (MDF), a Területfejlesztési Bizottság alelnöke, a Környezetvédelmi Bizottság tagja, valamint Kovács Kálmán (SZDSZ) informatikai és hírközlési miniszter.
EU-ANYASAG
A nőket nem érheti hátrány a terhesség és az azt közvetlenül követő időszak alatt, a gyermekvállalás miatt.
Miután a munkavállaló értesítette munkáltatóját arról, hogy terhes, fel kell mérni: milyen egészségre ártalmas hatásoknak van kitéve a terhes nő. A munkáltató köteles a vizsgálat eredményéről tájékoztatni a munkavállalót, és csökkenteni ezeket a negatív hatásokat. A munkaórák számát és a munkakörülményeket hozzá kell igazítani a megváltozott helyzethez. Ha ez nem lehetséges, más munkát kell találni a terhes munkavállaló számára. Ha ez sem lehetséges, akkor fizetett szabadságra kell küldeni a munkavállalót.
AZ ÉJSZAKAI MUNKA TILALMA
A terhesség alatt és a szülést követő meghatározott ideig tilos a nőkkel éjszakai munkát végeztetni. Azokat ,i munkavállalókat, akik általában éjszakai munkai végeznek, nappali műszakra kell beosztani. Ha ez nem lehetséges, szabadságra ketl küldeni a terhes nőt.
A SZÜLŐI SZABADSÁGHOZ VALÓ JOG
Az EU nagyon fontosnak tartja, hogy a ». sz.ih.idon választhasson; otthon akar maradni gyírniekcl neveim, vagy inkább dolgozni szeretne, finnek őriekében három hónap szülői szabadság Illet meg minden gyermeket nevelő munkavállalót. A szabadság az apát és az anyát is egy-aránt megillető jog. A munkavállalónak arra i> joga van. hogy családtagjait gondozza azok betegségé vagy balesete esetén.
TARSASAGI JOG AZ EURÓPAI UNIÓBAN
JÖVŐNK EURÓPA
Szabadegyetem Nagykanizsán
„ Nem államok közötti koalíciót alkotunk, hanem polgárok közötti uniót"
Jean Monnet.
A Hevesi Sándor Művelődési Központ hat részből álló előadássorozatot indított útjára az európai uniós felkészítés jegyében. Nagykanizsa város önkormányzatának támogatásával létrejött Szabadegyetem első előadója dr. Horváth István európai uniós szakjogász volt. A nagy érdeklődés kísérte előadás, Jövönk Európa címmel került megrendezésre. Az Európa Szabadegyetem nyitó programja, áttekintést kívánt nyújtani az Európai Unió történetéből. A szakjogász az unió előzményeként említette az. ENSZ megalakulásával elindult folyamatot, mely a Marsball tervvel együtt a 11. világháború utáni európai újjáépítést segítette. Az integráció csírájaként a Benelux államok létrejöttét említette az előadó. Az egyesülés gondolatának előkészítése sorában több kiemelkedő személyiség gondolatait ismertette Horváth István. Közülük kiemelkedett Altiero Spinelli (olasz) és Jean Monnet (francia) tézisei. E gondolatok jegyében jött létre a „Schuman-nyilatkozat", mely lefektette az európai integráció alapelveit Ennek folyományaként megalakul az Európai Szén- és Acélközösség és 1957-ben az Európai Gazdasági Közösség. Az előadás során bemutatásra került az unió intézményrendszere. a „három pillér" és az alapvető szabadságjogok. A négy szabadságjog: az áruk. a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad, akadálymentes áramlása témaköre részletesen is bemutatásra került. Az előadó szemléletes módon mutatta be az unió joggyakorlatát. és ezeket konkrét példákkal is megvilágította. Horváth István az előadás végeztével érintette a hazánk csatlakozással kapcsolatos témaköreit és felvetődött kérdésekre is válaszolt.
H. GY.
A vállalkozók egy jelentős hányada gazdasági társaságokban - jellemzően bt. és kft. formában - folytatja tevékenységét. Az Európai Unióhoz csatlakozás küszöbén ezen társaságok is több, aggódó kérdést tesznek fel. Ezek közül egy kiválasztott témát kifejtve próbálom az aggodalmak egy részét eloszlatni.
Az EU-ban biztosított letelepedés szabadsága magában foglalja a vállalkozások alapításának szabadságát, a gazdasági társaságok számára biztosítandó nemzeti elbánást.
Az Európai Unió - mely előszeretettel szabályozza, sőt túlszabályozza a gazdasági élet minden apró részét -nagyvonalúan többnyire a tagországok jogalkotására bízza a gazdasági társaságok alapításával, bejegyzésével. a cégeljárással kapcsolatos teendőket. A szabályozás jellemzően irányelvekkel történik, a társasági jog bizonyos szeleteit érintve. Ki-
mondható tehál, hogy a közösségek társasági jogáról nem beszélhetünk.
Az ún. első társasági jogi irányelv legfontosabb előírása a közzétételi, nyilvánossági követelmény. Ennek egyik konkrét szabálya, hogy a társasági szerződés minden módosítása után a módosítással egységes szerkezeibe foglalt szöveget is be kell nyújtani a cégbíróságoknak. Viszonylag részletesen szabályozottak az egyszemélyes kft.-re vonatkozó követelmények.
Az irányelvek nemcsak cégeljárási kérdéseket tartalmaznak, így a negyedik társasági jogi irányelv a kft. éves mérlegére vonatkozóan állapít meg rendelkezéseket.
Magyarországon a társulási egyezmény alapján a jelenleg 1998-tól hatályos, gazdasági társaságokról szóló törvény tartalmazza, hogy megalkotása során figyelembe vettük az Európai Unió publicitásról, tőkevéde-
lemről, a részvénytársaságok egyesülésről és szétválásáról, valamint az. egyszemélyes kft.-rőf szóló irányelveket. Ugyancsak a fenti időponttal módosult a cégeljárás is. természete sen harmonizálva a vonatkozó uniós irányelvekkel.
A fentiek alapján kijelenthető, hogy a magyar társasági jog harmonizált. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 2004. május 1.. a csatlakozás után nem változik a gazdasági társaságokra vonatkozó joganyag. Ennek megfelelően a gazdasági társaságoknak nem kell a csatlakozás után semmilyen pluszkövctélmcnycknck megfelelendő átalakítani alapító okiratukat vagy más adatókat a cégbírósághoz bejelenteni.
Dr. Horváth István úgyvéti
európai uniós szakjogász.
92/325-780 advocath@axelero.hu
Programsorozat az európai uniós csatlakozásra
A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola pályázati programvállalásában az Európa-tanterem kialakítása és módszertani anyag készítése szerepel Az anyag az Európai Unió jelenlegi tagállamairól, az unió kialakulásának főbb eseményeiről és a belépő tagországokról készül. Március 21-én négy tanóra keretén belül vesznek majd részt a diákok és a nevelők az uniós programokban. A 15 tagország és a 10 belépő állam népszokásaiból, hagyományaiból és jelképeiből készülnek fel a felső évfolyamosok, és vetélkedőn mérik össze tudásukat. Az „Ifjúság lehetőségei az EU-ban" címmel fórumot rendeznek szakértő előadókkal. N. K.
V >
PROGRAMOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
Az EU-kommunikációs munkacsoport legutóbbi ülésén a bizottság tagjai áttekintették az EU-s eseménynaptárt, majd szó esett az Európai Kommunikációs Közalapítványhoz benyújtandó pályázatról. Gerencsér Tibor a polgármesteri kabinet megbízott vezetője tájékoztatta a jelenlévőket a szervezés alatt álló programokról. Mondandóját Fehér Ádám EU-kommunikációs referens egészítette ki.
V /
EU-kampány, autópálya és költségvetés
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTT AZ SZDSZ
A múlt héten sajtótájékoztatót tartott a kanizsai SZDSZ. A média képviselőit Rost János alpolgármester, a helyi szabad demokraták elnökhelyettese köszöntötte. Ezt követően Hom Gábor a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára bejelentette: az SZDSZ „Gondolkozz Európában" címmel megkezdte az európai uniós kampányát. A csatlakozásról szólva az államtitkár kijelentette, hogy az integráció nem kizárólag gazdasági kérdés, hanem hosszú távú értékválasztás. Horn Gábor kérdésekre válaszolva elmondta: a kormány keresi annak lehetőségét, hogy az M7-es a horvát határtól a nagykanizsai csomópontig kiépítésre kerüljön 2006-ig. Röst János a sajtótájékoztatón elhangzottakat kiegészítve megjegyezte, hogy ez mindenképpen indokolt lenne, hiszen Nagykanizsa csomópontja a Zalaegerszeg-Szombathely-Győr, a Siófok-Székesfehérvár-Budapest, illetve Kaposvár és a Pécs irányú főutaknak. Röst János a költségvetésről szólva megállapította: a 2003-as költségvetés a túlélés és az elindulás szellemében született. A „takarékos költségvetés" lehetőséget nyújt a hiányok mérséklésére. A FIDESZ sajtótájékoztatóján elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a közgyűlési vitában felkészületlenek és szakszerűtlenek voltak az ellenzékiek.

LETSZAMLEEPITES A DKG-NÁL
A forint hirtelen történt erősödése a mintegy 80%-ban exportra termelő DKG East Rt.-nél közel egymilliárd forint bevételkiesést, s 900 millió körüli nyereségkiesés okozott. Bár a vállalat így sem lesz veszteséges, az eddigi átlagosan mintegy 23-24 millió dolláros megrendelés-állomány jelenleg 14 millióra redukálódott - tájékoztatott bennünket Mádé Károly vezérigazgató. Csak az iraki háborús helyzetnek köszönhetően mintegy 3 millió dollártól esnek el. Ezért szigorú költséggazdálkodási, racionalizálási intézkedéseket kellett hozni, s kényszerű intézkedésként létszámleépítést kellett végrehajtani. 22 munkavállaló az elmúlt év végén, 17 pedig ez év elején korkedvezményes nyugdíjba ment, s az elmúlt hetekben 15 fő határozott időre szóló munkaszerződése nem került meghosszabbításra. 66 személy felmondási idejét tölti. Az ő esetükben a vállalat lemond a felmondási idő ledolgozásáról, sőt a cég által nyújtott - elvileg visszajáró - támogatások visszafizetésétől is részben vagy teljesen eltekint. Valamennyi érintett a törvényben meghatározottnál több végkielégítést kap, a vállalat kollek-
tív szerződésében foglaltaknak megfelelően. Természetesen a szükségszerű intézkedéssel kapcsolatos minden egyes lépés egyeztetésre került a szakszervezetekkel. A vállalat vezetői remélik, hogy a tavaly a Széchenyi-terv keretein belül nyert támogatással együtt összesen 6-700 millió forintos, korszerű gépekbe és eszközökbe fektetett beruházás nem volt hiábavaló, s rövidesen kedvező fordulat következik be a vállalat életében. Addig sajnos a környék vállalkozóinak eddig kiadott 100 ezer munkaóra is töredékére csökken. A Zala Megyei Munkaügyi Központ nagykanizsai kirendeltsége külön programot szervez az elbocsátott dolgozóknak, a GE Lighting Tungsram helyi gyára máris sokak számára munkalehetőséget kínált.
Sz. M.

Sajtótájékoztató Kuncze Gáborral és Kovács Kálmánnal
Az SZDSZ tisztújító küldöttgyűlése előtt az országot körbejárva Kuncze Gábor, a párt elnöke és egyben egyik elnökjelöltje az elmúlt hét végén Nagykanizsán járt. Miután ellátogatott a pali-ni iskolába - amely belügyminisztersége idején nyerte el a felújításához szükséges címzett támogatást - sajtótájékoztatón fejtette ki álláspontjukat arról, Magyarország képes-e NATO-szövet-ségesi feladatának eleget tenni. Mert a pártelnök szerint a parlament aktuális szavazásának kérdése ez. Magyarországnak igennel kell szavaznia a NATO kérésére, mivel hazánk biztonságát nem érinti a kérdés, de az ország hosszú távon csak a NATO révén biztosíthatja polgárai biztonságát. Éppúgy, mint az
Európai Uniónak nincs alternatívája. .Jövőnk a tét" - mondta Kuncze Gábor.
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter beszámolt a tárca által kiírt és elbírált pályázatokról, amelyek révén több száz önkormányzat, közösségi. civil pályázó jutott informatikai eszköztámogatáshoz, internet-hozzáféréshez. Az eMagyarország program célja, hogy 2004-re 2004 helyen legyen teleház típusú hozzáférési lehetőség Magyarországon.
Kuncze Gábor szólt az autópályaprogramról is. Véleménye szerint, ha a Fidesz nem állítja le a fejlesztést, mára készen lenne többek között az M7-es is. de 2006-ig bizonyosan Nagykanizsáig ér majd az autópálya.
KINEK AJANLJA FEL?
Idén hetedik éve ajánlhatják fel az adófizetők személyi jövedelemadójuk 1 százalékát annak a civil szervezetnek, amelyet támogatni kívánnak. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján így kétszer annyi szervezet jut forráshoz, mint amennyit az állam más formában támogat, bár évente az adózók alig több mint 40 százaléka élt a felajánlás lehetőségével. Az 1 százalékos felajánlásról sokan azt gondolhatják, hogy nem jelent sokat a szervezeteknek, de a tények azt mutatják, nem egy olyan szervezet van, amelyek 90-95 százalékban az 1 százalékos felajánlásokból befolyt összegekből működnek. Megkérdeztük az utcán néhány járókelőtől, hogy kinek ajánlják fel adójuk 1 százalékát.
EGY KFT.-ALKALMÁZOTT:
- Én idén is, úgy ahogyan tavaly tettem, a kevés pénzemmel azoknak próbálok segíteni, akiket természeti katasztrófa ért. Ez ellen szinte lehetetlen védekezni. Az ország túlsó felén élő árvízkárosultakra gondoltam. Meg tudom őket érteni, ragaszkodnak ahhoz a területhez, ahhoz a földhöz, ahol születtek, és nehéz szívvel költöznének el más vidékre a megmaradt kevéske vagyonukkal.
PEDAGÓGUS:
- A Batthyány-gimnázium Matematika Alapítványa számára ajánlom fel az én adóm 1 százalékát, mert a fiam ott tanul, és a matematika-csoporttal jár matematika-hétvégékre, rendezvényekre, matematika-táborba, ami ingyenes a gyerekek számára. Nagyon örülök neki, mert az ilyen alkalmakkor reggeltől estig matematikával foglalkozhatnak. A férjem pedig a Zeneiskola alapítványának, ajánlja fel, mert zeneiskolába is jár a gyermekünk. ADMINISZTRÁTOR:
- Szeretem az állatokat, van saját kutyánk is, bár emeletes házban, a negyedik emeleten lakunk. Évek óta az elhagyott állatok számára, az állatmenhelynek ajánlom fel az adóm I százalékát. Nem nagy összeg, de sok kicsi, sokra megy.
LAPTERJESZTÉSI VEZETŐ:
- Nagykanizsához közeli községben lakom, a gyermekeim már kinőttek az általános iskolás korból, középiskolába járnak, de én továbbra is az általános iskolájukat támogatom. Az intézmények, csak a legszükségesebbekre tudnak költeni, jól jön minden segítség.
B. Zs.
A MÁSIK 1%-ROL
Megkérdeztük az utcán a járókelőket arról is, hogy adójuk másik 1 százalékáról hogyan döntöttek, fel-ajánlották-e egyházak számára?
TITKÁRNŐ:
- Eddig elkerülte a figyelmemet,
nem jutott eszembe ez a kérdés. A személyi jövedelemadómból különben is juttat az állam az egyházaknak pénzt. BOLTI ELADÓ:
- Csak az 1 százalékról döntöttünk eddig a családdal, külön nem foglalkoztunk az egyházzal.
EGY GYOR1 VASARLO:
- A munkahelyemen intézik az adóbevallásomat, és nem foglalkozok ezekkel a kérdésekkel. KÖNYVELŐ:
- Amióta bevezették ezt a lehetőséget, én a katolikus egyháznak ajánlom fel ezt az összeget.
B. Zs.
2003. február 27.
Gondolatok egy különös kiállításról
Egy különös, sosemvolt kiállításnak lehetünk részesei, és hiszem, hogy befogadói is. A különösség, az egyediség a szakmaiságában, a gyakorlati alkalmazásában üt el a többitől. Az alkotók a műszaki egyetem és főiskola építő szakának hallgatói, innen ered más látásmódjuk, de ez nem választ bennünket el, sőt kíváncsivá tesz a különböző alkotások, formák iránt. S hogy mit is mondanak el e szabályosságok, milyen másságot mutatnak be, ezt kell felfedeznünk.
Persze az alkotás, a mű létrejötte nem is olyan egyszerű, ihletettséget, képzelőerőt, hitet kíván. Ha szárny nélkül születtünk, szárnyat kell növeszteni, hogy az ég felé vigyen. Ma e kiállításon a szárnypróbálgatásoknak, a fölröppenő vágyakozásnak, a tudásnak és képességek próbájának lehetünk tanúi. Ezen alkotások, képekben, tárgyakban kifejezett gondolatok a szavak helyett beszélnek. A kiállított alkotások, ha különösek is, de jó ízlést, mértéktartást, empátiát váltanak ki bennünk. Néha gyönyörködünk, néha meghökkenünk a látottakon. Jó kezdeményezés, hogy egy fiatal, tehetséges csapat mutatkozik be, érzéseit, terveit, a formákat, képi világát jeleníti meg. A kiállítás létrehozói, az egyetemre és főiskolára felkészítő Jármai Gáborné tanárnő, aki hitet adott a fiataloknak, valamint Kustár Zsuzsa iparművész, aki a művészit lobbantotta föl bennük, és megtanították őket LÁTNI.
A hat kiállító közül öten műszaki egyetemre illetve főiskolára, egy pedig a tanárképző rajzszakára jár. Ok a HATOK! Szakmai tudásukat párosítva a képzelőerővel plasztikusan mutatják be
munkáikat. A használható tárgyak, eszközök, tele vannak ötletekkel és líraisággal, élet és lélek öleli körül „őket". Akarásuk mellett a hitet kell ma is bennük tovább erősíteni, hogy áldozatok árán is, de végig kell pontosan és szépen vinni a munkát, ez adja az alkotó rangját.
Hat fiatal, hat személyiség, s mind magukat adják. Ha megkérdezném, mi volt a legnehezebb, vajon mit válaszolnának? Nem tudom, de hadd idézzek egy kérdést és választ, amit a Sixtus-kápolna freskóinak megfestése után a pápa tett fel Michelangelónak, amely így hangzott: „Mester! Mi volt a legnehezebb a munkában? A vonalakon belülmaradni! - mondta Michelangelo. Érdemes e fiatalok kiállítását megnézni, hogy alkottak ők, mit jelentenek nekik a vonalak, a fények, az árnyékok, és elismerni munkájukat. Hazavárni őket, munkát adni nekik, számítani rájuk. Hadd soroljam fel, a neveket érdemes megjegyezni: Henke Zsófia. Sza-kony Zsófia Csepella Dóra, Kókai Máté. Koósz Lívia és Hegedűs Zsuzsanna.
Hanke Zsófia elsőéves, Szakony Zsófia, Csepella Dóra másodévesek, alkotásaikon a testek térbeli változatosságát figyelhetjük meg.
Sok mindent megtudhattunk az alkotókról. S mind emögött mi lehet még e fiatalokban, mélységes mélyen. Nem csak elindulni kell, nem az a kunszt, hanem megérkezni. Hat fiatal elindult, gondos kezek, értő elmék, hitet adó lelkek, jó mesterek segítségével. Kívánom, hogy vigyék át a szerelmet, a festészet szerelmét a túlsó partra. Jó megérkezést!
Dezső Ferenc
AKIÉRT A ZENE SZOLT
Vándorgyűlés
Az augusztus 14-16. között megrendezésre kerülő vándorgyűlés szervezéséről tartott megbeszélést február 14-én Ambrus Zoltán, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke a Halis István Városi Könyvtár vezetőivel. Ambrus Zoltán elmondta, eddig négy jelentős helyszínen. Pápán, Esztergomban, Nyíregyházán és Budapesten szerveztek vándorgyűlést. Hogy miért gondoltak Nagykanizsára? Magánemberként és országjáróként azt tapasztalta, hogy Nagykanizsának az utóbbi néhány évben történt jelentős változása, a város formálódása, mind-mind tulajdonképpen erre lehetőséget teremt. A 600-700 könyvtárost megmozgató találkozó sikeres megrendezésére garanciát ad az a kulturális hagyomány, amit a város hordoz magában, valamint a kanizsai könyvtárnak, mint szellemi műhelynek a teljesítménye, hiszen a magyar könyvtárügy egyik büszkeségévé vált a megépülése óta. A találkozón a magyar könyvtárügyet leginkább érintő kérdésekről fognak beszélni. Ilyen pl. az irodalom, a nemzet történelme, az oktatásügyhöz fűződő viszonya, a szakmának a sajtóban megjelenő képe, valamint az, hogy a társadalom milyen képet formál a könyvtáros társadalomról és a könyvtárakról. Mennyire konzervatív ez a kép. és mennyire felel meg a kihívásoknak, az információ-közvetítés új eszközrendszerének. A programban a környék kultúrtörténeti megismerése is szerepel.
B. Zs.
Környezetvédelem-térinformatika konferencia
A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola 2003. március 6-án 10 órakor rendezi meg környezetvédelem-térinformatika konferenciát. Az előadásokat az ezekben a témákban vezető szerepet betöltő egyetemek és gazdasági társaságok képviselői tartják. Az előadásokon kívül a témával kapcsolatos kiállításokra is sor kerül. A fő programok között szerepel a fenntartható fejlődés és térinformatika, térinformatika alkalmazási példák a környezetvédelemben, a GeoMedia-szoft-verek és egyéb graphit megoldások alkalmazási lehetőségei a környezetvédelemben, valamint az önkormányzatok a környezetvédelemben. A konferencia lehetőséget biztosít a szakterület képviselőinek és az érdeklődőknek a szakmai tapasztalatcserére, a további együttműködésre. A konferencián az Informatikai Minisztérium, a Környezetvédelmi és a Vízügyi Minisztérium is képviselteti magát.
N. K.
Február 14-én este kitágultak a Kis-kastély falai, a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola Szivárvány Énekegyüttese, a Régi Zene Műhely és az iskola zenetanárai volt tanítványukra, Kozics Andreára emlékeztek. Akinek és akiről szólt a zene, szállt az ének, búsult a tárogató, s mintegy rekviem összhangzott a kórus.
Egy gyászkeretes kép a falon, és a gyertyák lángja megperzselte a hallgatóság lelkét is. A láng jelképes volt, hisz akiért a zene szólt, rövid élete alatt benne lobogott, s a sors keze úgy dobta a fény felé. hogy még ma is hat, és követendő példa. Mert szállt vele a zene, az ének. Ő maga vitte-e a zenét? Vagy a zene vitte őt? Nem tudom! De összeta-
lálkoztak, és Svájc, Basel és a tanulás egy lett. Tehetsége magasabb régiókba röpítette. Mennyi minden megadatott, és mennyi minden eltékozolódott, hogy aztán a fehér svájci havasok között már csak a harang szóljon érte. Mert onnét csak a csillagokon át üzent, ahogy Pilinszky írja: „...távoli, kétes tájakon készülődik a fájdalom." Az emlékező hangversenyen így aztán nemcsak a zeneművek, de a lélek húrjai is megszólaltak.
Hiszem, hogy a fájdalom, ami még nyílként ott a szívekben, elviselhetőbb, ha a terhet többen cipeljük. S akiért a zene szólt, ott lobog örök lángjával az előadók szívében.
Dezső Ferenc
Emlékezés a könyvtár névadójáról
ELŐADÁSOK HALIS ISTVÁN TISZTELETÉRE
A kanizsai városi könyvtár munkatársai immár második éve emlékeznek meg intézményük névadójáról. Halis Istvánról. A megemlékezés Halis István szülőházánál kezdődött, majd a koszorú elhelyezése után a könyvtárban folytatódott. A könyvtár dolgozói Halis István életművéből adtak válogatást. Halis korának hangulatát jól adta vissza az a hangdokumentációs tárból származó összeállítás, melyben katonaindulók és egykor népszerű slágerek is felhangzottak.
H. GY.
SIKERTELEN PÁLYÁZATOK
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által meghirdetett eVilág című pályázat nyertesei között nem szerepelt sem a Halis István Városi Könyvtár, sem a Thury György Múzeum. Zala megyéből egyedül a Deák Ferenc Megyei Könyvtár került a nyertes pályázók közé. Kardos Ferenc, a Halis István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese vázolta elénk a további terveket. A könyvtár a pályázatban foglaltakból a saját eszközeivel, önerőből, működési forrásából folytatja a bővítését a Kanizsai Kincsesládának, a Nagykanizsa és régiója kulturális kincseit megörökítő történeti-helyismereti honlapnak. Az 1300 darab képeslap digitalizálása nyers formában fog megtörténni, valamint az eddig digitalizált, de internetes tartalommá még nem szervezett dokumentumok beillesztését is tervezik. A Zala-Közlöny 1905-1920 közötti részének feldolgozását is elkezdik és egészen addig bővítik, amíg saját anyagi eszközeik engedik. A múzeummal közösen a helyismereti anyagok, könyvek, enciklopédiák digitalizálása a Kanizsai Kincsesládában fog megjelenni. feltöltése a vándorgyűlésig elkészül. A honlap szerkezetének átalakítását a nagyobb befogadóképesség érdekében a pályázati pénzből kívánták volna végrehajtani. Az igazgatóhelyettes véleménye a pályázat nyerteseivel kapcsolatban az volt, hogy az elbírálás során az országos és az unikális. kicsiny, de egyedülálló gyűjtemények kaptak forrásokat. Ezzel az elutasítással a múzeum hátrányosabb helyzetbe került, mivel mi már rendelkezünk a digitalizáláshoz szükséges alapeszközökkel.
Horváth László múzeumigazgató szomorú tapasztalatként könyvelte el a pályázat sikertelenségét. A múzeum és a könyvtár továbbra is folytatja a pályázást.
N. K.
Konferencia
A Halis István Városi Könyvtárban 2003. március 10-én rendezik meg harmadik alkalommal az Integrációs Konferenciát, melynek témái között szerepel az Érzelmi Intelligencia (EQ) és az Európai Unió (EU). A konferenciát Dr. Pintérné Grundmann Frida osztályvezető asszony nyitja meg. A délelőtti szakmai programok tartalmazzák az érzelmi intelligencia és az Európai Unió. a gyermeki jogok és az Európai Unió, valamint gyermekek és óvodák, iskolák az Európai Unióban című előadásokat. A konferencia szünetében a „Mi leszek, ha nagy leszek?" című rajzkiállítás nyerteseinek díjátadására is sor kerül. A délutáni programok helyszíne az Attila Óvoda lesz, ahol szekciókban folynak majd az előadások. Borbélyné Dr. Török Mária Pedagógiai játékok és szituációk. Bicsákné Némethy Terézia jogharmonizáció, és Kardos Ferenc Kérdezz-felelek az EU-ról címmel tart majd előadásokat.
N. K.

vJ^r mm m i
^SÁRLÁSi KEDVe-
200.000.- Forint
OSSZERTEKBEN
Számítás- és Irodatechnikai Szaküzlet - Szervíz
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 3. Tel: (20) 9649-930 E-Mail: pontml@chello.hu
Ütí WTYIR ODA GÉP KFT.
Erv.: 2003. 11. 30.
Ha Ön cégünknél új pénztárgépet vásárol, egy 200.000 Ft összértékű kedvezményre jogosító kártyát kap, melyet felhasználhat Samsung háztartási és szórakoztató-elektronikai termékek vásárlása esetén.
Farsang a CKO-nél
A Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Házban 2003. február 22-én tartotta hagyományos gyermek és ifjúsági farsangját a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata. A programok között szerepelt jelmezverseny, zsákbamacska, tombola. A sok jelmezesek között akadt királylány, hercegnő, bohóc, Piroska. A vidám hangulathoz nem hiányozhatott a zene, a tánc.
Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet Kirendeltsége Nagykanizsa
8800 Nagykanizsa. Király u. 31/B. Tel: (93) 536-273
Tavaszi nyitány hitelakció
5% kamatkedvezmény!
■kKOÍi.
£

Hitel összege Futamidő és törlesztő részlet (Ft/hó)
12 hó 24 hó 36 hó
100 000 Ft 9 100.- 5 000.- -
150 000 Ft 13 700.- 7 500.- 5 400.-
200 000 Ft 18 300.- 10 000- 7 200.-
300 000 Ft 27 400.- 15 000- 10 800-
*Az adatok tájékoztató jellegűek!
THM: 19.54-33.7 Itt
Gólyalábon az EU-ba
Február 14-i ülésén tárgyalta a képviselőtestület azt a megyeszékhelyeknek, megyei jogú városoknak szóló pályázati kiírást, amely 50%-ban támogatná a pályázók az unióhoz történő csatlakozás kapcsán szervezett programjait. Jóllehet a pályázati kiírás kimondottan az önkormányzatok számára ír elő feladatokat, ad lehetőségeket, Kanizsán az önrész előteremtése érdekében a város különböző szervezeteket is bevont mind a programterv kialakításába, mind az önrész előteremtésébe. A pályázathoz csatlakozó civil szervezetek egyike a Régi Jó Egyesület, amely átfogó, a Tavasz Napján túlnyúló tervezetet nyújtott be. Az egyesület nagyon gólyaláb-centrikus, ez azért van így, mert hiszünk benne, mondta Ferencz József az egyesület programja kapcsán. Mindent, ami gólyalábon elérhető, megoldható, látványos, érdekes, azt az egyesület igyekszik megmutatni e programtervben és másban is. A gólyalábon való közlekedés élménye hasonlít az unióhoz való csatlakozás adta lehetőségekhez. Gólyalábon és az EU-ban egyaránt egy nagyobb, szélesebb dimenzió vár. magasabb nézőpont, újak, mások a mozgáslehetőségek.

Európai utazás és pénz a díjazottaknak
Ünnepélyes külsőségek mellett hirdette meg centenáriumi pályázatát az Autó-Kanizsa Kft. és a Ford Motor Company. Városunk egyik meghatározó márkakereskedésének nevében Cserti József ismertette az önkormányzat és több szervezet együttműködésével, a középiskolások számára kiírt pályázati felhívást. A diákok 10 témakörből, 3-8 oldal terjedelemben készíthetik el dolgozataikat. A kiírók célja: a kreatív, önálló gondolatokra képes diákság tudományos munkára késztetése, a kiemelkedő dolgozatok készítőinek megjutalmazása és a hagyo-
mányteremtés. A pályázatot Nagykanizsa város összes középiskolája megkapta, így hamarosan elkezdődhet a munka. A dolgozatok beadási határideje 2003. május 31. Az eredményhirdetésre és a díjátadásra, az iskolai évzáró alkalmával kerül sor, így a szerencsések-
nek vidáman indulhat az idei szünidő. A pénzjutalom mellett, európai utazáson is részt vehetnek majd a nyertesek. Magyar Zoltán a Ford Motor Hungária Kft. vezetése nevében elmondta, hegy a Közlekedési Múzeumban most látható kiállítás hozzájárulhat a sikeres pályaművek elkészítéséhez. A Plural servicepool Hungary Kft., az OTP, a Zalai Hírlap, az Allianz Hungária Biztosító Rt. és a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával meghirdetett pályázat védnöke Magyar Bálint oktatási miniszter.
(x)
2003. február .
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
A Pécsi Tudományegyetem BTK Gyakorló Intézménye Széchenyi tér 5-V. TeL/Tax: 310-465 Honlap: www.nagvkanizsa.hu/lismk E-mail: nk.hsmk@chello.hu Jegyárusítás 14-18 óráig. Tel.: 311-468
NAGYKANIZSA
HEVESI SÁNDOK MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Március 13. 18 óra: A FESZTIVÁL MEGNYITÓJA. Köszöntőt mond: Lilter Nándor polgármester. HARASZTI LÁSZLÓ FESTŐMŰVÉSZ GYŰJTEMÉNYES. JUBILEUM] TÁRLATA. Megnyitja: Lehota M. János esztéta. Megtekinthető: március 29-éig
Március 13. 19 óra: ZENE MINDENKINEK!
- blues, swing. latin és rock. A PEGE QUARTET HANGVERSENYE. Pege Aladár
- nagybőgő; Kollmann Gábor - saxofon; Koloncsák Zsolt - zongora; Sramkó János -dob; Belépődíj: 800 Ft.
Március 20. 19 óra: PURIM AVAGY A SORSVETÉS. A GYŐRI BALETT VENDÉGJÁTÉKA. Közreműködik: á KLEMZER Zenekar. Belépődíj: 2000 és 1500 Ft,
Március 22. 18 óra: PÉTER ZOLTÁN ZONGORAMŰVÉSZ (Szlovénia) és JAKO-BOV1CS ÁRPÁD HEGEDŰMŰVÉSZ HANGVERSENYE. Helyszín: Farkas Ferenc Városi Zeneiskola hangversenyterme. Belépődíj: 500 és 300 Ft.
Március 25. 19 óra: KI NEVET A VÉGÉN? KONCZ ZSUZSA KONCERT. Sztárvendég: Lerch István. Belépődíj: 1800 Ft.
Március 26. 11 és 13.30 óra: A PÁI. UTCAI FIÚK. A FORRÁS Színházi Műhely előadása. Belépődíj: 450 Ft.
Március 29. 14 óra: ZALAI GYERMEKEK X. MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓJA. Belépődíj: nincs.
Március 30. 17 óra: KIÁLLÍTÁS A KENDLI-MAJORI LUDVIG VI. NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP VÁLOGATOTT ANYAGÁBÓL
Március 30. 18.30 óra: HAJDÚ SÁNDOR ZENESZERZŐ SZERZŐI ESTJE. Belépődíj:
400 Ft.
Április 2. 19 óra: A BUDAPEST SAXO-PHONE QUARTET HANGVERSENYE. Szepesi Bence. Puskás Levente, Tószegi Bernát. Horváth Marcell. Belépődíj: 800 Ft.
Április 4. 18 óra: A MÉTA NÉPZENEI EGYÜTTES KONCERTJE. Helyszín: Képzőművészetek Háza. Belépődíj: 500 Ft.
Április 7. 19 óra: A FEHÉR HUSZÁR - operett. Belépődíj: 1500 és 1300 Ft.
Április 8. 10 és 14 óra: SÜSÜ, A SÁRKÁNY. A FOGI Színháza előadása. Belépődíj: 400 Ft.
Április 9. 17 óra: A KÖLTÉSZET ÜNNEPE. Vendég: Cséby Géza költő. Házigazda: Pék Pál költő. Közreműködnek: Borsos Beáta -ének. zongorán kísér: Tálosi Pétenié. Bácskai Zsuzsanna versmondó. Belépődíj: nincs.
EGYÉB MŰSOROK
Március 3. 15.30 óra: ÉVELŐ DÍSZNÖVÉNYEK A HÁZIKERTBEN. Előadó: Szabó Péter kertészmérnök.
Március 6. 14.30 óra: A BUDAPEST RAGTIME BAND - IFJÚSÁGI BÉRLETI HANGVERSENY A FILMARMÓNIA BUDAPEST ÉS FELSŐ-DUNÁNTÚL KHT. SZERVEZÉSÉBEN. Műfaj- és hangszerbemulató. Művészeti vezető: Gayer Ferenc.
Március 6. 15.30 óra: „SOKAT TUD AZ ÉN KEZEM". A SZEGEDI TÁLTOS TEHET-
SÉGGONDOZÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GELSEI TAGOZATÁNAK MUNKÁIBÓL KIÁLLÍTÁS. Megnyitja: Horváth Dezső, a gelsei Weörös Sándor Általános Iskola igazgatója. Megtekinthető: március 29-éig.
Március 8. 18 óra: NAGYKANIZSA VÁROS VEGYESKARA ÉS A PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON VEGYESKARÁNAK KÖZÖS HANGVERSENYE. Vezényel: Németh Renáta és Ráczné Bella Cecília. Helyszín: Piarista Kápolna (Sugár u. 11-13.). Belépődíj: nincs.
Március 8. 20 óra: NŐNAPI BÁL. Zene: Liule Flamingó. Belépődíj: 500 Ft. Asztalfoglalás jegyelővételben.
Március 10. 18 óra: EURÓPA SZABADEGYETEM. A SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS KÜSZÖBÉN. Előadó: Gérnyi Gábor főosztályvezető (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium). Belépődíj: nincs.
Március 10. 19 óra: Újra ill a Flúgos-futam. IRIGY HÓNALJMIRIGY KONCERT. Sztárvendég: Fekete Dzsoni. Belépődíj: 1700 Ft.
Március 12. 19 óra: ÚRI MURI - színmű HEVESI-BÉRLET. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása. Belépődíj (pólszék): 1000 Ft.
Március 14-15.: ÜNNEPI PROGRAM AZ 1848^»9-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC HŐSEINEK EMLÉKÉRE.
Március 14. 19 óra: „EMLÉKEM ELŐL NE FUSSATOK" - színpadi jálék Szendrey Júliáról. A győri Forrás Színházi Műhely előadása. az Egész Világ Alapítvány szervezésében. Belépődíj: 500 és 300 Ft.
Március 15. 10 óra: ÜNNEPI MŰSOR AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC HŐSEINEK TISZTELETÉRE. Köszöntőt mond: Litler Nándor polgármester. Közreműködnek: a Batthyány Lajos Gimnázium diákjai. Az emlékműsort szerkesztette és rendezte: Lehota János.
Március 17. 15.30 óra: UTAZZUNK EGYÜTT... BUDA ERNŐ ÚTIÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA.
Március 17.19 óra: GALÓCZA - énekes népszínmű (HEVESI-BÉRLET). A kaposvári Csiky Gergely Színház előadása. Belépődíj (pólszék): 1000 Ft.
Március 18. 19 óra: GALÓCZA - énekes népszínmű (BRÓDY-BÉRLET). Belépődíj (pólszék): 1000 Ft.
Március 21. 18 óra: EURÓPA SZABADEGYETEM. MUNKAVÁLLALÓ. KÖZSZOLGÁLAT, ÉRDEKVÉDELEM - AZ EURÓPAI UNIÓBAN. Előadó: Vadász János kormánymegbízott államtitkár. Belépődíj: nincs.
Március 22. 15 óra: TARKA-BARKA MŰHELY. Hajtogassunk virágoi.
Március 22. 19 óra: V1RÁGBÁL. Műsor: Premier Táncklub. Szamba varázs. Zene: Calypso zenekar. Vendéglátó: Centrál élterem. Virágbemutató: Ica Virágüzlet. Belépődíj: 1000 Ft.
Március 28. (péntek) 18 óra: EURÓPA SZABADEGYETEM. Magyarország az Európai Unió küszöbén. CIVILEK EURÓPÁJA. Előadó: Jagasics Béla főoszlályvezelő-helyeltes (Miniszterelnöki Hivatal). Belépődíj: nincs.
Március 30. 15 óra: A SCHOLA GREGO-RIANA CALASANCTIA ÉS NAGYKANI-
ZSA VÁROS VEGYESKARÁNAK MINŐSÍTŐ HANGVERSENYE. Helyszín: a felsővárosi templom. Belépődíj: 400 Fl. diák. nyugdíjas 200 Fl.
INFORMÁCIÓ
Csikung tanfolyam a HSMK-ban
Ősi kínai technika a ma emberéért. A közel hétezer éves csikung Kínában széles körben elterjedt módszer: ez adja a gyógyítás és az öngyógyítás alapjait. A csikung gyakorlásával egészségessé válunk, teljesítőképességünket minden területen fokozni tudjuk, intuitív képességeinket és agyunk kapacitását hatékonyabban használjuk. A tanfolyamot vezeti: Tábori László nemzetközi csikung-tanár. A tanfolyam tervezett időpontja április 11-12-13. Jelentkezni és érdeklődni lehel az információs szolgálatnál.
A GYŐRI BALETT - KLEZMER BALETT BEMUTATÓJA.
PURIM AVAGY A SORSVETÉS
Szövegkönyv • BEN TÚRÁN. Zene • JÁVORI FERENC „FEGYA". Díszlet • MENCZEL RÓBERT. Jelmez • INGRID GÖTTLICHER. Koreográfus • JUHOS ISTVÁN „PUTTÓ". Közreműködik • A BUDAPEST KLEZMER BAND. TÁNCOLJÁK: ESZTER - Cserpák Szabina, v.
Nyitva tartás: Hétrő: 13.00-18.30. Kedd: 9.00-16.00, Szerda: 13.00-18.30. Csütörtök: 9.00-18.30. Péntek: 13.00-18.30. Szombat: 9.00-13.00
Március 8. 19 óra: KÖNYVTÁRI HUNCUTSÁGOK A FARSANGON • Internetezők báli honlapjai • Gyertyafényes beszélgetés a Wlassics-leremben • Könyvtárosok a porondon • Látvány és zene három szinten * Gólyalábazó könyvtáros kisasszonyok • Nagy bálok filmjei a kivetítőn Zene és lánc hajnalig. Közben tombol a tombola.
A Halis István Városi Könyvtár sok szeretetlel hívja Önt és családját a könyvtárbarátok báljára!
Részvéteiével segíti Kuslár Zsuzsa iparművész alkotásának megvalósulását épületünkben.
Információ: 509-500
Március 10. 9 óra: III. INTEGRÁCIÓS KONFERENCIA AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA (ÉQ) ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ (EU) (Az Attila Óvoda és a Halis Islván Városi Könyvtár közös rendezvénye.) Az érzelmi intelligencia és az Európai Unió. Előadó: Borbélyné dr. Török Mária A gyermeki jogok és az Európai Unió. Előadó: Bicsákné Némelhy Terézia. Gyermekek, óvodák, iskolák az Európai Unióban. Előadó: Kardos Ferenc. Az előadások szünetében „Mi leszek, ha nagy leszek?" c. gyermekrajz-kiállítás megnyitója Délután 13 órától a program az Attila Óvodában (Nagykanizsa. Attila u. 7.) szekcióülésekkel folylatódik.
Filmbarátok Klubja a Halis István Városi Könyvtárban, a könyvtár videogyűjteményé-
Szánlai Hajnalka, v. Sóthy Virág. MORDEHÁJ - Demcsák Otló - Harangozó-díjas. ÁHÁSVÉROS - Pátkai Balázs, v. Velekey László, v. Sándor Zollán. VÁST1 - Pintér Tímea. v. Kara Zsuzsanna. HÁMÁN - Müller Ervin. HÉGE - Zádorvölgyi László. BIGSZÁN -Szigeti Gábor. SZERES - Tárnoki Tamás. HÁSZON - William Fomin - Harangozó-díjas és több szerepben: Afonyi Éva • Ábrahám Zoltán • Balogh Norbert • Becker Szabolcs • Bombicz Barbara. Dorkó Edina • Fuchs Renáta • Horváth István • Kara Zsuzsanna • Kertész Péter. Kovács Szilárd • Ócsag Anna • Pintér Tímea • Sándor Zoltán • Sóthy Virág. Szántai Hajnalka • Szigeti Gábor • Tárnoki Tamás • Velekey László
Móricz Zsigmond: ÚRI MURI (színmű) Szakhmáry Zollán - Ilyés Róbert Jászai-díjas; Rhédey Eszter - Egri Kati Jászai-díjas; Szabó Rozika - Meisilz Fáni; Csörgheö Csuli - Gáspár Sándor m.v. Érdemes művész; Zsellyey Balogh Ábel - Farkas Ignác Jászai-díjas; Borbíró Bence - Kiss Ernő; Lekenczey Muki - Zalányi Gyula; Gosztonyi Bandi - Kató Balázs; Parragh - Vankó Dániel; Kudora - Kricsár Kamill; Kismérnök - S. Kovács Krisztián; Bitó Laci - Mihály Péter; Lefkovits ügyvéd - Gábor László; Mákos Bácsi - Andics Tibor; Lukács -Prezenszky Attila; Három Csugari - György János, Derecskei Zsolt. Szakály Aurél; Három asszony - Ecsedi Erzsébet, Szél Szabina. Bíró Mariann, valamint a színház stúdiósai. Díszlet-jelmez: Vereckei Rita. Ügyelő: Szilasi Attila. Rendező: Bagó Bertalan Jászai-díjas.
bői válogatott filmekből. Szervezők: a Piarista Gimnázium 1 l/V. osztálya. Házigazda: Bognár László.
Március 7. 16.15 óra: A. Wajda: HAMU ÉS GYÉMÁNT.
2003. március 14. 16.15 óra: Orwel: 1984. Március 21. 16.15 óra: Rossi: KRISZTUS MEGÁLLT EBOLINÁL. Március 28. 16.15 óra: Bergmann CSEND. Március 26. 15,30 óra: MIBŐL LESZ A CSEREBOGÁR? Az unipoláris mágneses tér áramlásával kapcsolatos elgondolását ismerteti Szépvölgyi László az élettan, a vegytan és az elektromosság iránt érdeklődőknek. Április 2. 15,30 óra: MIBŐL LESZ A CSEREBOGÁR? Fiatal írólehetségek gondozása. Beszélgetés Fa Edével, a Pannon Tükör szerkesztőjével. Bemutatkozik: Gyergyák Nóra és Orsós Imre.
ÚJ SZOLGÁLTATÁS A KÖNYVTÁR-BAN - PTSZ
Pályaválasztási Tanácsadó Szolgálat Pályaválasztással, pályakezdéssel, pályakorrekcióval kapcsolatos tájékoztatás, szaktanácsadás gyerekeknek és szüleiknek, pedagógusoknak, pályamódosítás előtt álló felnői-leknek. Az érdeklődőkel hétfőn 13-16-ig. kedden 9-15-ig. szerdán 13-16-ig várjuk. Telefon: 509-511.
TANFOLYAM - AZ INTERNET MINDENKIÉ
Könyvtárunkban 20 órás Internet használati tanfolyamok indullak. Kardos Ferenc (509-517), Perényi Gabriella (509-501) és Szabó Erzsébet (509-504) ad tájékoztatási az újabb tanfolyamokról, jelentkezni is náluk lehel. Egyéni és csoportos jelentkezést is várunk. Igény esetén hétvégi, intenzív tanfolyamokat is indítunk. Óradíj 50 Fl.
HALIS ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR
Kálvin tér 5. Telefon: 509-500 Honlap: www.kanizsa.hu/konyvtar
10
003. február .


o
♦ 2003. február 17-én délután egy nagyáruházban értek tetten egy családot bolti lopáson. Az anya és két gyermeke különböző műszaki cikkeket és élelmiszereket próbált meg ellopni 114.000 forint értékben.
♦ Egy fiatalkorú fiút 14 óra körül egy ismeretlen személy bántalmazott, s mobiltelefontjának valamint sétálómagnójának átadására kényszerítette. Az elkövetéssel alaposan gyanúsítható férfit 19 óra 50 perckor előállították a kapitányságra.
♦ A kórházból jelentették, hogy egy fiatalkorú lányt alkoholmérgezéses állapotban szállítottak be. A szülők elmondása szerint a 15 éves kislányt fél kilenckor engedték el otthonról a barátnőjével, ám egy óra múlva már az utcán feküdt eszméletlenül.
♦ Csütörtökről péntekre virradóra közúti igazoltatás során két nagyatádi fiatalember autójában tisztázatlan eredetű rádiósmagnót, valamint ezekhez nem tartozó előlapokat találta a járőrök. A gépkocsi csomagtartójában blokktégla, benzines kannák, gumicső is volt. Előállításuk után elmondták, hogy már többször jártak városunkban, zsebpénzüket, keresetüket úgy egészítették ki, hogy autókat törtek fel. Ezen az éjszakán is ez a szándék vezérelte őket, ám végrehajtására már nem kerülhetett sor.
♦ 16 óra 26 perckor egy üzem öltözőjéből ismeretlen tettes egy 1000 fo-
rintos bankjegyet tulajdonított el. Mivel az utóbbi időben több hasonló cselekmény is történt ezen a munkahelyen, ezért ennek a bankjegynek a számát feljegyezték, majd „véletlenül" kint hagyták. A helyszínre érkező járőrök az egyik férfi táskájában egy rágógumis doboz aljában elrejtve megtalálták a pénzt.
♦ Vasárnap hajnali fél négykor lakossági bejelentés érkezett, mely szerint éppen most törnek fel egy presszót. A kiérkező járőr a helyszínen már senkit sem talált, de a pontos személyleírás alapján hamarosan előállították az elkövetéssel alaposan gyanúsítható férfit, akinek a kezén ráadásul friss sérülések voltak, melyeket az ablak betörése közben szerezhetett.
♦ 9 óra 41 perckor arról érkezett bejelentés, hogy a bolhapiacon egy középkorú nő kábítószert árul. A kiérkező járőrök előállították a hölgyet, akinek a táskájából ukrán zárjeggyel ellátott cigarettát találtak.
♦ Hajnali 2 óra 15 perckor a járőrök figyeltek fel arra a fiatalkorú fiúra, aki egy zsákkal közlekedett az utcán. A zsákból élelmiszer, csoki, kozmetikum került elő, melyek eredetéről nem tudott hitelt érdemlően beszámolni. Reggel fél hatkor aztán elmondta, hogy feltört egy élelmiszerboltot, s a nála talált termékek onnan származnak.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG GYERMEKSZEMMEL" címmel.
Az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság gyermekrajz-pályázatot hirdet három korcsoportban: 3-6,7-10 és 11-14 éves korosztályok számára.
Beküldési határidő: 2003. március 1.
A pályaműveket a Zala Megyei Balesetmegelőzési Bizottság címére kérjük eljuttatni: 8901. Zalaegerszeg Balatoni út 4. sz. A pályaművek mérete: A/3 vagy A/4
A pályaműveket az elbírálás után nem őrizzük meg. és nem küldjük vissza! A pályázatai művek hátoldalán, kérjük az alábbiakat feltüntetni, szíveskedjenek:
- szerző nevét, életkorát
- óvodáját, iskoláját és annak pontos címét.
- valamint a rajztanár nevét.
A Zala Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által létrehozott bíráló bizottság, korosztályonként az első 5 pályaművet országos zsűrizésre 2003. március 24-ig az Országos Balesetmegelőzési Bizottság részére megküldi.
Az országos bírálat döntése alapján, a legjobb munkákból kiállítást rendeznek 2002. áprilisában Budapesten.
A kiállítás helyszínéről és időpontjáról, valamint a díjkiosztóról az Országos Balesetmegelőzési Bizottság az érintetteket írásban tájékoztatja. A díjazottak értékes jutalomban részesülnek. Fődíj korosztályonként: l-l kerékpár.
Részletes tájékoztatás kérhető: Zala Megyei Balesetmegelőzési Bizottságtól 92/311-510 21-25 melléken, illetve a 06/20 9387-675 telefonszámon, illetve Zalaegerszeg, Nagykanizsa. Keszthely és Lenti Városi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályain lévő Városi Balesetmegelőzési Bizottságoktól.
Csizmazia Péter sajtóreferens
♦ Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
♦ A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
♦ Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
KÖRÖZÉS
A Csornai Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi Takács Miklós 41 éves fehértói lakost, aki 2002. év végén telefonon adott utoljára életjelet magáról. Utolsó ismert tartózkodási helye Zala megye (Nagykanizsa és környéke).
Takács Miklós személyleírása: 172 cm magas, kicsit pocakos, erős, vállas férfi, arca ovális, szeme és haja színe barna. Különös ismertetőjele, hogy mindkét felkarjának belső felén könyökhajlatban 4-5 cm átmérőjű barna anyajegy látható.
Kérjük, aki felismeri, és tartózkodási helyére vonatkozóan érdemi információval rendelkezik, tegyen bejelentést a Csornai Rendőrkapitányságon a 06-96/262-777-es vagy a 107-es telefonszámon.
2003. február .
11
Tisztelt
Per/Patvar!
Szeretném, ha ügyemben tanácsot adnának. A férjemmel évek óta „válófélben" vagyunk, ez úgy néz ki, hogy ő a nagy szobában lakik, mi meg a két gyerekkel a kicsiben. A fizetése egy részét odaadja, hogy mossak, főzzek rá. Ez a helyzet már tarthatatlan, úgy látszik az ő számára is, mert be akarja adni a válópert. Követeli, hogy a lakás értékének felét, 2 millió Ft-ot fizessek ki neki. Nekem nincs pénzem, hitelt sem tudok felvenni, mert két gyerekkel egyedül nem tudok felvállalni 20 évre havi 25-30.000 Ft-os törlesztő részletet. A férjem azzal fenyeget, hogy ha a váláskor nem tudom kifizetni, biztos elárverezik a lakást, és én az utcára kerülök a két gyerekkel és a rám eső pénzzel (amiből nem tudok lakást venni). Ennél már az is jobb lenne, ha én lehetnék a két gyerekkel a nagyszobában, a férjem a piciben, és közös használatú lenne a konyha meg a fürdő, valamint feleznénk a költségeket. Próbáltam beszélni vele, de neki a pénz kell. Kirakhat az utcára? Kérem, segítsenek!
Tisztelettel: egy tanácstalan anya
Tisztelt „Tanácstalan anya"!
Néhány hete hasonló ügyben kértek tanácsot. A házasság felbontása iránt indult perekben a bíróság a kö-
zös lakás hasz- I nálatáról dönt. E I körben vizsgálja || a lakás adottsá- | gait. Nem egy | ideális helyzet || elérése a cél. ha- I nem arra kell tö- j| rekedni, hogy a ?J közös kiskorú 1 gyermek lakás- | használati jogá-nak, az ő életkö- f riilményeinek | megfelelő bizto- I sítása mellett biztosítsa mindkét há- | zastársnak a lakáshasználathoz fűző- |í dő jogát is. Bizonyos esetekben a bí- | róság kizárólagos lakáshasználatra |f jogosíthatja fel az egyik felet. Erre a | korábbi alkalommal kitértem, most i nem részletezem.
Az Önök esetében nem ideális, de |
SK
megoldható a lakás osztott használata | és a bíróság ebből fog kiindulni, hi- | szen a lakáshasználat joga mindkét || felet megilleti. A bíróság ítéletében S általában azt a szülőt jogosítja fel a I nagyobb szoba kizárólagos használa- || tára, akinél a kiskorú gyermekek el- ff helyezést nyernek, a családjogi érde- | keket hivatalból kell figyelembe ven- | nie.
Hely hiányában nem tudok részié- | tesen válaszolni a második kérdésre, j Ez egy összetett probléma. Meg- j nyugtatásul annyit, hogy a közös tu-lajdon megszüntetése nem az árve- §
réssel kezdődik. Ha módom lesz rá. I
m
egy következő számban visszatérek | erre a problémára, bár már volt szó | erről a kérdés.
dr. Stepán Annamária ügyvéd 1 immmmmmmmmmmmmmmmmmméi
• Dii''A JÁiYLiX''i''
(Március 1-től március 7-ig)
Március 1 >j szombat
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 SMS 09.05 Rosszcsont kalandjai 09.35 Süsü-varázs 10.00 NoPara 10.05 Bocsoda 10.25 SMS-hírek 10.30 Kamaszkávéház 11.10 Váratlan utazás 12.00 Hírek 12.05 Heti mozaik 12.55 Egy szó -egy nap 13.00 Útravaló 13.10 Egy nap - egy szó 13.20 Népzenei magazin 13.45 Fogadóóra 14.10 Egy nap - egy szó 14.20 Delta plusz 14.50 Magyarország őshonos háziállatai 15.15 Századunk 15.45 PoliTour 16.15 Androméda 17.05 Texasi krónikák 18.35 Luxor-show 19.30 Híradó este 20 05 Kató néni kabaréja 21.00 A miniszter félrelép 23.25 Híradó 23.45 A köd
RTL KLUB
06.00 ValóVilág 06.30 Ünnepnaptár 07.00 Kölyőkklub 09.45 Disney rajzfilmek 10.35 Drágám, a kölykök (már megint)összementek! 11.20 Csak egy szavadba kerül! 11.30 Ötletház 11.55 Csak egy szavadba kerül! 12.00 RTL Klub Híradó 12.10 Autómánia 12.40 Barátok közt - A kezdetektől 15.15 Limonádé 15.45 Tora! Tora! Tora! 18.30 RTL Klub Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.25 ValóVilág 20.15 Gyilkos nap 3. 22.50 Heti Hetes 24.00 Ne add el a gyereked! 01.40 Híradó
TV2
06.00 Gyökereink 06.20 tv2 matiné 08.30 Fox Kids 10.25 Szupersztárok 10.55 Bébilesen 11.25 Vadvilág 12.15 Totalcar 12.45 Az ifjú Indiana Jones kalandjai 13.40 Játszd újra az életed! 14.35 Lucky Luké 15.35 Dawson és a haverok 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex felügyelő 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.40 Tea 20.10 Big Brother 22.40 Terminal Force 2. - A túlélő 00.35 Éjféli látogatók 02.10 Amerikai gladiátorok 03.15 Vers
KANIZSA TV
00.00-06.30 Lapozó 06.30 Krónika 06.40 Körjárat 07.05 Sport - tekézők 07.15 Jelkép
- katolikus 07.25 Jövő 7 07.50 Kulturális hírmagazin 08.20 Krónika 08.30 Lapozó 09.00 Nyitott világ - néptáncok III.- HTV 09.30 AdásX -ifjúsági magazin - HTV 10.00 Thalassa - természetfilm-sorozat - HTV 10.30 Szentföldi szent helyek üzenete - HTV 11.00 Thalassa - természet-film-sorozat - HTV 11.30 Trend line - divatmagazin -HTV 12.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajz-film-sorozat - HTV 17.00 Fotograáfia több dimenzióban
- a szolnoki városi TV filmje
- HTV 17.30 TV-mozi: Szépek és bolondok - magyar film (97 p.) 19.10 Sajt 19.30 Turisztikai Magazin - HTV 20.00 Őfelsége kapitánya - angol tévéfilmsorozat 12/3. - HTV 21.00 Maksavízió - HTV 22.00 Bencze-show - HTV 22.30 Egészségmagazin -HTV 23.00-24.00 Lapozó
Március 2., vasárnap
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Galéria 10.00 Főtér 10.50 „így szól az Úr!" 11.00 Ordass Lajos, a mártír sorsú evangélikus püspök 12.00 Hírek 12.05 Úton 12.35 Delta 13.00 Egy nap -egy szó 13.10 Mindentudás Egyeteme 14.00 Egy nap - egy szó 14.05 Kalandozás elfeledett szigetek között 15.00 Örömhír 15.30 Szent István vándorlás 15.55 Autóbontó 16.25 Elsőkézből 16.55 Mici néni két élete 18.25 Híradó este 18.55 Hét 19.50 Szuperbuli 21.40 Ötcsillagos találkozás 22.10 Gól! 23.10 Híradó 23.20 Interjú 00.05 Héthatár
RTL KLUB
06.00 ValóVilág 06.30 Az internet csodái 07.00 Kölyőkklub 10.00 Top of the Pops 10.35 Csak egy szavadba kerül 10.40 A dicsőséges XX. század 11.30 Receptklub 11.55 Csak egy szavadba kerül 12.00 Híradó 12.10 Ötletház 12.40 Simlis Jack, a karibi szuperkém 13.35 Jack és Jill 14.25 Nehéz napok a Föld nevű bolygón 15.20 Trükkös hekus 16.15 Se-lyemgubó 2.18.30 RTL Klub Híradó 18.55 ValóVilág párbaj 22.20 Rómeó és Júlia
00.25 BeleValóVilág 00.50 Híradó 01.05 Fókusz portré 01.35 Országház 02.05 A dicsőséges XX. század
TV2
06.00 Reggeli gondolatok 06.25 Állatkert a hátizsákban 06.45 Tv2 matiné 08.25 Fox Kids 10.25 Egyről a kettőre 10.55 Bébilesen 11.25 Utazás Gasztronómiában 11.55 Szabadnak született 12.50 Herkules 13.45 Szindbád kalandjai 14.40 Száguldó Vipera 15.35 Motoros zsaruk 16.35 Walker, a texasi kopó 17.30 JAG 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Vérbeli hajsza 22.20 Promo Sapiens 22.25 Star Trek - Kapcsolatfelvétel 00.35 Propaganda 01.35 Az eastwicki boszorkányok 03.25 Vers
KANIZSA TV
00.00-06.30 Lapozó 06.30 TV-mozi: Szépek és bolondok - magyar film (97 p.) 08.10 Sajt 08.30 Lapozó 09.00 Nyitott világ - néptáncok IV. - HTV 09.30 A család
- keresztény magazin - HTV 10.00 Egészségmagazin -HTV 10.30 Thalassa - természetfilm-sorozat-HTV 11.00 Maksavízió - HTV 12.00 Lapozó 16.30 Szippancsok -gyermekrajzfilm-sorozat HTV 17.00 Forog az idegen -HTV 17.30 Mese 17.35 Kapocs 17.50 Laosz - a „Megjöttünk" sorozatból 18.10 TV-mozi: Csak semmi pánik
- magyar film (84) 19.30 Gazdasági hírmagazin - HTV 20.00 Ellopták Jupiter fenekét - francia film - HTV 22.00 Trend line - divatmagazin - HTV 22.30 Helyi televíziók műhelyéből - HTV 23.00-24.00 Lapozó
Március 3.,
hétfő
MTV 1
05.35 Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 9.00 Dallas 09.45 Telenyerő 10.00 Parlamenti napló 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Hiradó 13.05 San Francisco utcáin 14.00 Roma magazin 14.25 Domovina 14.55 Állati nyomozó 15.20 Egy nap - egy szó 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint-Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 A
klinika 18.55 Dilizsaruk 19.30 Híradó 20.05 Kék fény 21.05 24 21.50 Bonnié Tyler 22.20 Hétfő este 23.10 Telesport 00.00 Telesport 0.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Az óceán lánya 06.30 Reggeli 09.00 Ismételt 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Országház 13.40 Játékzóna 14.30 Recept klub 14.40 Játékzóna 14.55 Dis-ney-rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Doktorok 16.20 Testpercek 16.25 Miami Vice 17.25 Mónika 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Lángoló jég 23.50 BeleValóVilág 00.15 Szeressétek a gyermekeimet! 02.00 Híradó
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Propaganda 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Latin szerelem 09.45 Családjogi esetek 10.35 Teleshop 11.35 Vad angyal 12.25 Verseny a lejtőn 14.25 Kapcsoltam 14.55 Betty, a csúnya lány 15.50 Central Park West 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Szeret, nem szeret 19.50 Jó barátok 20.25 Big Brother 21.30 Frei dosszié 22.30 Nyom nélkül 23.30 Big Brother élő 00.00 Jó estét, Magyarország! 00.45 Rabszolgagyerekek 01.45 EuróGól! 02.15 Profiler 03.15 Aktív 03.45 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Mese 08.05 Kapocs 08.20 Laosz - a „Megjöttünk" sorozatból 08.40 TV-mozi: Csak semmi pánik - magyar film (84) 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye várai - a nyíregyházi városi televízió filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával 18.30 Mese 18.35 Házban ház körül 19.00 Krónika 19.10 Sport 19.20 Jelkép - adventista 19.30 Települési hírmagazin - HTV 20.00 Körjárat - a pénteki adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Gazdasági hír-
magazin 21.00 Agyő haver -francia film - HTV 23.00-24.00 Lapozó
Március 4., kedd
MTV 1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Nem csak a húszéveseké a világ 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 San Francisco utcáin 13.55 Srpski ekran 14.20 Unser Bildschirm 14.55 Esély 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Keresztény könnyűzene napjainkban 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 A klinika 18.55 Dilizsaruk 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték! 21.05 Túzzel-vassal 22.00 Kedd este 22.45 Panoráma 23.20 Max, kipottyanva a fészekből 00.55 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Ismétlések 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 13.10 Fókusz-portré 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül! 15.25 Doktorok 16.20 Testpercek 16.25 Miami Vice 17.25 Mónika 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Lavina 23.30 BeleValóVilág 23.55 XXI. század 00.25 Híradó
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Segíts magadon! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 09.00 Latin szerelem 09.55 Családjogi esetek 10.45 Teleshop 11.45 Vad angyal 12.35 Kaleidoszkóp 14.25 Kapcsoltam 14.55 Betty, a csúnya lány 15.50 Central Park West 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Szeret, nem szeret 19.50 Jó barátok 20.25 Big Brother 21.30 Legbelső félelem 2. 00.00 Big Brother Élő 00.30 Jó estét, Magyarország! 01.15 Ablak Európára 01.45 Helyfoglalás, avagy a mogyorók bejövetele 03.15 Aktív 03.55 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Házban ház körül 08.35 Sport 08.45 Jelkép - adventista 08.55 Gazdasági hírmagazin 09.20 Körjárat 09.45 Mese 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Horvát kisebbség a Dráva mentén - a barcsi városi televízió filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával 18.30 Krónika 18.40 Paletta 19.00 Együtt az egységes Európáért! Milyen foglalkoztatásai előnyöket hoz Nagykanizsának és térségének az európai uniós tagság? - a február 28-i fórum közvetítése felvételről 21.00 Trópusi hőség - bűnügyi sorozat 38. - HTV 22.00 Bence-show - HTV 22.30 Nyitott világ - a kábítószer - HTV 23.00-24.00 Lapozó
Március 5., szerda
MTV 1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Kató néni kabaréja 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 San Francisco utcáin 14.00 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nostru 14.55 Kormányváró 15.30 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Emlékezz, ember! 16.40 A nemeskéri evangélikus templom 16.50 Baptista ifjúsági műsor 17.00 Mai hitvallások 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Klinika igen vagy nem 18.55 Dilizsaruk 19.30 Híradó 20.05 Szerencsefiak 21.35 Miss Universe Hungary, 2003 22.05 Szerda este 22.55 Idegenek 23.55 Belső küzdelem 00.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Ismétlések 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11 ..35 Delelő 13.10 Autómánia 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Dis-ney-rajzfilm15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Dokto-
2

003. február .
TEREMFOCI
rok 16.20 Testpercek 16.25 Miami Vice 17.25 Mónika 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Leszámolás Kis-Tokióban 23.25 Bele-ValóVilág 23.50 BeleValó-Világ 23.50 Híradó 00.05 Antenna
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 EuroGól! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Latin szerelem 09.45 Családjogi esetek 10.35 Teleshop 11.35 Vad angyal 12.2 Pénzes asszony kerestetik 14.25 Kapcsoltam 14.55 Betty, a csúnya lány 15.50 Central Park West 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Szeret, nem szeret 19.50 Jó barátok 20.25 Big Brother 21.30 Meglepetés 22.05 Szulák Andrea-show 23.05 Big Brother Élő 23.35 Cinematrix 00.05 Jó estét, Magyarország! 00.50 Siska 02.50 Aktív 03.30 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Paletta 08.40 Együtt az egységes Európáért! '' Milyen foglalkoztatásai előnyöket hoz Nagykanizsának és térségének az európai uniós tagság? - a február 28-i fórum közvetítése felvételről 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajz-film-sorozat - HTV 17.00 A kiskunhalasi lovasiskola története - a Halas TV filmje -HTV 17.30 Euróra - nyugdíj, munkanélküliség - HTV 18.00 Euróra helyben! -nyugdíj, munkanélküliség a térségben. Európai uniós információk 18.30 Mese 18.35 Oppá 19.00 Krónika 19.10 Kamarai percek 19.20 Jelkép
- evangélikus 19.30 Egészség és környezet hírmagazin
- HTV 20.00 Paletta - a keddi adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Sport hírmagazin 21.00 A szél gyermekei -francia kalandfilm - HTV 23.00-24.00 Lapozó
Március 6.,
csütörtök
MTV 1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.00 Az érintetlen Ausztrália 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 San Francisco utcáin 13.55 Együtt 14.55 Szószóló 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Tövismadarak 18.55 Dilizsaruk
19.30 Híradó 20.05 Szerencsefiak 21.45 Körhinta 22.25 Csütörtök este 23.10 Vad éjszakák 01.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Ismétlések 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 13.10 Antenna 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajz-filmek 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Doktorok 16.20 Testpercek 16.25 Miami Vice 17.25 Mónika 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Nekünk 80 23.00 BeleValóVilág 23.25 Stella moziklub 23.55 Híradó 01.10 Pont hu
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Cinematrix 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Latin szerelem 09.40 Családjogi esetek 10.30 Teleshop 11.30 A dadus 12.00 Vad angyal 12.50 Állj, vagy lő a seriff! 14.25 Kapcsoltam 14.55 Betty, a csúnya lány 15.50 Central Park West 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Szeret, nem szeret 19.50 Jó barátok 20.25 Big Brother 21.30 Nicsak, ki beszél? 23.20 Big Brother Élő 23.50 Jó estét, Magyarország! 00.35 Totalcar 01.05 Jogában áll meghalni 02.50 Aktív 03.25 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Oppá 08.35 Jelkép - evangélikus 08.45 Kamarai percek 08.55 Paletta 09.20 Sport hírmagazin 09.45 Mese 09.50 Euróra helyben 10.20 Krónika 10.30 Lapozó 16.30 Szippancsok -gyermekrajzfilm-sorozat HTV 17.00 A kecskeméti Fő tér - a kecskeméti városi TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilmsorozat - HTV 18.00 Terhestorna 18.30 Jövő 7 18.55 Vers 19.00 Krónika 19.10 Tűzoltók 19.20 Jelkép - református 19.30 Kulturális magazin 20.00 Oppá - szerdai adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Egészség és környezet hírmagazin 21.00 A serfőző - dán tévéfilmsorozat 12/10. - HTV 22.00 Képes recept - HTV 22.30 Nyitott világ - az alkohol - HTV 23.00-24.00 Lapozó
Március 7., péntek
MTV 1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50
Nap-kelte 09.00 Szuperbuli 10.45 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 San Francisco utcáin 14.00 Körzeti magazinok 14.55 Magyar Ház 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Tövismadarak 18.55 Dilizsaruk 19.30 Híradó 20.05 Dilibuli 21.00 Miss Universe Hungary 22.25 Péntek este 23.10 Utolsó lélegzetig 00.40 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Ismétlések 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 13.10 Pont hu 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14 40 Játékzóna 14.55 Disney-rajz-film 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Doktorok 16.20 Testpercek 16.25 Miami Vice 17.25 Mónika 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Szörnyecskék 23.50 BeleValóVilág 00.15 Las Vegas, a bűnös város 01.10 Híradó
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Magellán 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Latin szerelem 09.40 Családjogi esetek 10.30 Teleshop 11.30 A dadus 12.00 Vad angyal 12.45 Babilon hőse 14.25 Kapcsoltam 14.55 Betty, a csúnya lány 15.50 Central Park West 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.55 19.40 Szeret, nem szeret 19.50 Jóbarátok 20.25 Big Brother 21.35 Activity 22.10 A tévedések pápája 00.15 Big Brother Élő 00.45 Jó estét, Magyarország! 01.30 Neonkéj 03.10 Aktív 03.50 Vers
KANIZSA TV
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Jövő 7 08.35 Vers 08.40 Jelkép - református 08.50 Oppá 09.15 Egészség és környezet hírmagazin 09.40 Tűzoltók 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajz-film-sorozat - HTV 17.00 Mert megérdemli, hogy újra járjon - a nyíregyházi városi TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Torna derékfájás ellen 18.30 Körjárat 19.00 Krónika 19.10 Sport 19.20 Jelkép - katolikus 19.30 Ifjúsági hírmagazin 20.00 Jövő 7 - a csütörtöki adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Kulturális hírmagazin 21.00 Szoknyás zsaru - francia film - HTV 23.00-24.00 Lapozó
m uríicum íLüinr
Szombaton a városi terembajnokság fináléjába kerülésért folyt a küzdelem két fronton. A selejtezők, majd a második kör csoportmérkőzései után is állva maradt együttesek a „nagy", azaz a Téli Kupa, míg a korábban „elvérzettek" a Vigasz Kupa legjobb négy csapata közé kerülésért mérték össze focitudásukat. A végjátékba került gárdák a szabadtéri bajnokságban is jól szereplő együttesek közül kerültek ki. A Téli Kupáért az első osztály favoritjai, míg a Vigaszért a másodosztály kiválóságai küzdhettek vasárnap délelőtt. A keresztbejátszások után a vesztesek a bronzéremért, a győztesek a kupagyőzelemért mérkőzhettek. A vigaszág bronzérmese az RMP Földi lett, miután 3-l-re nyert a „gelkások" ellen. A Vigasz Kupa döntője döntetlenre (l-l) végződöjt a rendes játékidőben, a 7 m-es párbajban a Szokol Nagyker bizonyult jobbnak, s lett kupagyőztes. A terembajnokság harmadik helyéért a Fix-Pont és a Suzuki együttese mérkőzött. Jó iramú, küzdelmes csatában 4-l-re győzött a Fix-Pont, s lett ezzel bronzérmes. A bajnoki döntő nem volt ilyen
„gólzáporos", de színvonalas, s a téthez illő játékot hozott. A városi terembajnokság december 29-i nyitómeccsén győzelemmel „bemutatkozó" Unicum gárdája végig egyenletes.Jó teljesítményét megkoronázta a döntőben is. Igaz „csak" egy bizonyult jobbnak a hasonlóan jó képességű Tintahal együttesénél, de ez elég volt, hogy végre bajnoki trófeát vehettek át. Délután a Komáromi Kupa fináléjával folytatódott a kanizsai teremfoci évadzáró. Az emléktornagyőzelmet idén a Sem-jénháza együttese szerezte meg. A megyei serdülő és ifjúsági csapatoknak is rendeztek terembajnokságot. A serdülő korcsoportban Horváth Ferenc edző tanítványai az NB l-es ZTE korosztályos válogatottja mögött a második helyet szerezték meg az erős mezőnyben a Zalaszentgróton rendezett tornán. A gólkirály Horváth Zsolt volt. A Kulcsár Attila edző vezette ifisták az első helyen végeztek, megelőzve Zalaszentbalázs és a Lenti TE együttesét. A gólkirályi címet Nagy Roland szerezte meg.
Bacskay Zoltán
VIVAS
NOI KARD VILAGKUPA ÖTÖDSZÖR
A város vezetése öt évre kötelezte el magát akkor a világverseny támogatására, amelynek az idei az ötödik állomása. Az első két egyéni után a csapatversenyek színhelye lett a kanizsai forduló. Ennek jelentősége sem kevés, hiszen a világkupa versenyein szerzett pontokkal kvalifikálják magukat a nemzetek válogatottjai a soros női kard világbajnokságra. A 2002/2003-as évad szezonkezdete Moszkvában volt decemberben, az idei év nyitó rendezvé-
nye a kanizsai lesz március 2-án. vasárnap a Zsigmondy-csarnokban. Előzetesen tíz ország válogatottja, a meghatározó szerepet játszó európaiak mellett Azerbajdzsán, USA és első ízben Izland kiválóságai jelezték részvételüket. Természetesen itt lesz a magyar válogatott is, soraiban a Kanizsáról „elszármazott" Sznopek Gabival. A viadal 9 órakor kezdődik, a döntőkre 13 órától kerül sor.
B.Z.
GOLYALABAZOK KLUBJA
Nemrégiben alakult meg a városban a gólyalábazók klubja. A szervezet a Vásárcsarnokban a „C" szektorban működik. Naponta 14-17 óra között várják azokat az érdeklődőket, akik gyakorolni szeretnének, vagy a gólyalábkészítés rejtelmeibe kívánnak belepillantani. A klubban a gyakorlási lehetőségek mellett elsajátítható a gólyalábkészítés legegyszerűbb módja, eszközt és alapanyagokat a klub biztosít. A klub rendezvények bálok, programjának színesítését is vállalja, látványos produkcióikkal érdekes színfoltjai lehetnek a város eseményeinek, és a későbbiek során a Sportiroda szervezésében a sportprogramoknak is.
2003. február 27.
■ÍIÖÉéi
13
SPORT ÉS ÖNVÉDELMI TANFOLYAM 6 ÉVESNÉL IDŐSEBB GYEREKEKNEK ÉS
FELNŐTTEKNEK! MÁV-NTE Judoterem, Ady út 78. Hétfő-szerda-péntek: 17-19 óráig.
SPORTPROGRAMOK
Vívás: Női kard Világkupa csapatverseny, vasárnap 9 óra, Zsigmondy-csarnok.
AKCIÓK - KEDVEZMENYEK DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
NEM KLUB- VIDÉKI KLUB- KLUBTAGOKNAK TAGOKNAK TAGOKNAK
Hármat fizet Hétvég! Kettőt fizet
- négyet vihet! kedvezmény! - hármat vihet!

4
% /E8VU-"
(Rendőrség utcája) Tel.: 93/315-907 Nyitva: minden nap 9—21-ig
FllM^
MOST MÁR ELÉG!
Rendező: Michael Apted. Szereplők: Jennifer Lopez, Bili Campbell, Juliette Lewis. Cingár megismerkedik a jóképű Mitch-csel. és esküvőjük után megszületik kislányuk is. De féljenek sötét, rejtett oldala is van. Mitch veréssel tartja sakkban feleségét. Végül egyetlen kiút a szökés marad, a férj azonban nyomukra bukkan, és pénze, valamint befolyásos barátai segítségével fenyegeti őket. Anya és lánya sehol nincs biztonságban. Cingár felveszi a kesztyűt, és kezdődik a harc életre, halálra.
Zrínyi Könyvesház, Fő út 8.
Deák Könyvesház, Deák tér 2.
KÖNYVAJÁNLÓ!
KÁLVÁRIA
Michael Morrison, az amerikai turista tudtán kívül a brit titkosszolgálat futárává válik, amikor segítőkészen elvállalja egy boríték kézbesítését. Ettől a perctől kezdve élete örökös menekülés. A borítékot hajszoló nácik fél Görögországon keresztül kergetik, és semmitől sem riadnak vissza, hogy elérjék céljukat.
Vágja ki és hozza be ezt az ajánlót 2003. 03. 31-ig. A könyv árából 10% engedményt adunk, amíg a készlet tart.
Tel.: 93/321-143 Tel.: 93/311-143
KREATÍV HOBBIDEKORÁCIÓS ÜZL
Nagykanizsa, Király u. 29.
m-
93/310-927
2003. február 1-15. között:
született 14 fő
meghalt 22 fő
bejelentkezett 33 fő
házasságkötések száma: 4 db
TERMESZETJARAS
III. 2.:
TAVASZVÁRÓ TÚRA
Indulás: 11.00 autóbusz-állomás. Érkezés: 17.00 autóbuszállomás
Gyalogtúra útvonala: Gelse-hegy - Gózon erdő - Csibiti tó - Pupi-hegy - Morgány-hegy -Újudvar. Táv: 12 km.
tetem
£cáfi ter U. ícl.: 93/313-057
A KONYHAFŐNÖK AJÁNLATA
Mantovai hústekercs
Hozzávalók: 8 szelet sertéscomb, só, bors, 10 dkg mortadella, 10 dkg szeletelt ementáli sajt, 10 dkg tehéntúró, 1 db zsíros kockaajt, 1 csokor petrezselyem, 1 dl olaj, 3 dkg vaj, 2 dl fehérbor. 2 dkg sűrített paradicsompüré, 1/2 húsleveskocka.
A hússzeleteket megmossuk, kiverjük. Sóval, borssal megszórjuk, beborítjuk egy szelel mortadellával és egy szelet sajttal. A túróhoz hoz-
záadjuk a kockasajtot és az apróra vágott petrezselymet, majd megkenjük vele a húson fekvő sajtszeleteket. Feltekeijük. zsineggel összekötjük. Megsütjük és felengedjük a fehérborral. Kevés vízben feloldjuk a leveskockát és a paradicsompürét, majd a húsra öntjük. Fedő alatt puhára pároljuk. Saját mártásával, és rizzsel tálaljuk.
Fiiszár János konyhafőnök

ft_
o
KEPKERETEZES
nagy választékkal, korrekt áron!
8800 Nagykanizsa, Fő út 10. - Belus udvar Tel.: 06 (93) 314-013
IfTTT TtTPÁT TC IVVJJLr X UKALilS
PROGRAMOK
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Március 3. 15.30 óra: ÉVELŐ DÍSZNÖVÉNYEK A HÁZIKERTBEN.
Március 6. 14.30 óra: A BUDAPEST RAGTIME BAND - IFJÚSÁGI BÉRLETI HANGVERSENY.
Március 6. 15.30 óra: „SOKAT TUD AZ ÉN KEZEM". Március 8. 18 óra: NAGYKANIZSA VÁROS VEGYESKARA ÉS A PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DIÁKOTTHON VEGYESKARÁNAK KÖZÖS HANGVERSENYE. Március 8. 20 óra: NŐNAPI BÁL.
HALIS ISTVÁN VÁROSI _KÖNYVTÁR_
Március 8. 19 óra: KÖNYVTÁRI HUNCUTSÁGOK A FARSANGON.
FILMBARÁTOK KLUBJA Március 7. 16.15 óra: A. Wajda: HAMU ÉS GYÉMÁNT.
BAJ VAN...
Felnőtt orvosi ügyelet: hétköznap
16-7 óráig, pénteken 16-tól hétfőn
7 óráig: 313-274._
Gyermekorvosi ügyelet: hétköznap
17-7 óráig, pénteken 7-től hétfőn 7 óráig: 313-380. Címük: Nk. Petőfi S. út 5. (a volt fiúkollégium). Fogászati ügyelet: vasárnap és ünnepnap: 9-14 óráig a (Szent Imre u. 1.) 313-131 -es telefonszámon.
Mentők:
104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107
ÜTŐN
Lelki feltöltődésre várják a míí-vészetkedvelőket február 27-én csütörtökön este 18 órától a Képzőművészetek Házában. A gyertyafényes hangulatú, vetítéssel egybekötött esten Károlyfi Zsófia Lovásziban élő festőművész „Úton" című verses, rajzos albumának bemutatóját láthatja a közönség.
14
2003. február .
APRÓHIRDETÉSEK
HIRDETÉSEKET Kanizsa Újság Kft. szerkesztőségében (Nagykanizsa, Király u. 47.1. emelet) VESZÜNK FEL!
AZ ÁRUKÉSZLET CSEÉE: KIÁRUSÍTÁSABRILIÁNS ÉKSZERÜZLETBEN
Nagykanizsa, Vasemberház * Telefon: 93-310-600
AJÁNDÉK PLUSZ: GYERTYAFÉNYES™! VACSORA A KORONA CLUB HOTELBEN I
Tisztelt Olvasók!
A Kanizsa Dél-Zalai Hetilapban újonnan induló rovatunkban szeretnénk a nagykanizsai lakosság segítségére lenni abban, hogy ha-lottaik temetését megtisztelő rokonaiknak, ismerőseiknek lapunk hasábjain ingyenesen nyilvánítsanak köszönetet.
A köszönetnyilvánítást személyesen a szerkesztőségben, telefonon vagy e-mailben adhatják fel kedd délig.
Reméljük, segítségükre lehetünk!
VÍZILABDA
A bajnokságra való felkészülés fontos állomásaként a hétvégét a horvátországi Sisakban töltötte a CWG KANIZSA felnőtt együttese. A Zágrábtól 50 km-re lévő olajipari központban a minden feltételnek megfelelő (50 m-es, 10 pályás, 2,2 m vízmélység) uszodában kialakított pályán került sor a mérkőzésekre a helyi, szintén másodosztályú együttes ellen. A megérkezés után szombat délelőtt „5-negyedes" mérkőzésen a kanizsaiak 10-5-re nyertek. A gólokat Honti 4. Szabó D. 3, Csente 2 és Jaksics szereztek. Este 20 órától került sor a hivatalos mérkőzésre:
VK SISAK-CWG KANIZSA 3-5(1-0,0-2,2-2,0-1)
300 néző. Jv.: Piskur, Cingel
CWG Kanizsa: Kiss - Csente 4, Karácsony, Tóth, Bagi, Honti, Szabó D. Csere: Jaksics 1, Szabó Sz., Er-hetics, Kaszper. Edző: Komlósi János.
A hazai játékvezetés mindent megtett a sisaki siker érdekében, de a kanizsai csapat nagyszerű védőmunkájának köszönhetően - rengeteg hátrányos helyzetet védtek ki Kiss Csaba kapussal az élen - a szépszámú szurkolóseregnek csalódottan kellett elhagyni az uszodát. Az első negyed hazai vezetése utána rendkívül izgalmas mérkőzésen végül is biztosan nyert a CWG-s együttes. Vasárnap délelőtt zárásképpen egy 6 (!) negyedes edzőmérkőzésre került sor, mely 15-5-os kanizsai sikerrel zárult. A gólokat Csente 5, Jaksics 4, Karácsony 3, Honti 2, Szabó D. I szereztek.
Ezek után nem meglepő, hogy haza-"fele a buszon csak a motor zúgását lehetett hallani... A kanizsai együttesben próbajátékon szereplő zágrábi Nebojsa Jaksics teljesítményét a jövő szempontjából biztatónak ítélte az egyesület vezetése és játékosai, így meghívást kapott a március 7-8-i VII. CWG Kupa nemzetközi tornára. Jövőbeni kanizsai játékáról e torna után születik döntés.
Szabó György technikai vezető
Kanizsa Dél-Zalai Hetilap
JUDO
Aranyos hétvége a judoban
Február 22-én szombaton Lend-ván rendeztek nagyszabású nemzetközi judoversenyt 7 ország részvételével (Ausztria, Olaszország, Horvátország, Szerbia, Bosznia-Herce-govina, Magyarország, Szlovénia). A 280 fős induló gárdában Zala megyét Lenti és Nagykanizsa judoklubja képviselte.
A MÁV-NTE judosai közül 1 fő képviselte a szakosztályt, a tehetséges és nagyon jó formában lévő Mihovics Szabina, a szakosztály 2002-es évi országos bajnoka.
Most sem adta alább az I. helynél. Ipponos győzelmeivel mindenkit maga mögé utasított, így a ''92-es születésű 40 kg-os leánymezőnyben kupát nyert!
23-án vasárnap a Diák „B" (92-ben születettek) korcsoport Magyar Köztársaság Kupa judoversenyén kellett megfelelnie, ismételten képviselni a kanizsai klubot.
Bizonyította, hogy bajnoki címét nem véletlenül nyerte el, most is fölényes győzelmekkel utasított maga mögé minden leányt. Elnyerte a Magyar Köztársaság Kupát! Teljesítménye kiemelkedő és dicséretre méltó. Bizonyítja, hogy mindaz az energia, amit az edzéseken belefektet a sportba megtérül saját maga, szülei, iskolája és nem utolsó sorban szakosztálya, egyesülete számára. Kívánjuk, hogy sikersorozata sokáig tartson!
Mester Józsefné edző
INGATLAN
Belvárosi egyszobás, földszinti, nagy belmagasságú 64 nm-es lakás (üzletnek, irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas) tetőtérbeépítési lehetőséggel eladó. Érd.: 318-937 (este), 30/238-
0173 (4566K)_
Kiskanizsán, a Pivári utcában tízéves, 120 nm-es tetőtér-beépítéses ház (négyszobás, kétfürdő-szobás, vegyes fa-, gázfűtéses), 8x9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel, jól megközelíthető helyen eladó. Irányár: 16.200.000 Ft. Érd.: 30/856-3666 (4649K) Nk-Palin főútvonal mellett régi ház 5000 nm-es telekkel eladó. Irányár: 10 M Ft. Érd: 30/446-
0657 (5000K) _
Városkapu krt-on 1+2 félszobás 4. emeleti lakás eladó. Érd.: 30/255-6764, 316-701 (5032K) Nk-Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 4000 nm-es birtok régi pincével eladó. Érd: 321-734
18 óra után (5040K)_
Nk-án a Dózsa György úton 36 nm-es, egyedi fűtéses, felújított, egyszobás belső udvari lakás nagy melléképülettel eladó. Érd.:
30/319-1306 (5001K)_
Elcserélném Nagykanizsa, Király úti 42 nm-es félkomfortos, telefonos, önkormányzati lakásomat kisebbre. Fizetek rá. Érd:
322-537 (5042K)_
Nk-án Péterfai utcában 2+1 szobás erkélyes cirkofűtéses, 74 nm-es lakás eladó. Érd: 30/578-6530 (5047K)_
Nk-án Teleki úton udvari lakás 22 nm-es egyedi fűtéses, felújított eladnám vagy elcserélném nagyobbra. Érd: 386-799 (5048K)
VEGYES
Panasonic MIO-es VHS videokamerámat 60 ezer Ft-ért eladnám, vagy ésszerű, más termékre (pl.: műszaki cikk, bútor) cserél-ném. Érd.: 30/480-8824 (5016K) Beteg, rászoruló család 13.000 Ft-os villanyszámlája kifizetéséhez kér segítséget., vagy bármit elfogadna. Köszönjük! Tel.: 30/652-4560 (5046K)
SZOLGÁLTATÁS
Keresek 62 fogyni vágyót fizeté-sért. Tel.: 30/391-5158 (5026K) Szakképzett, vizsgával rendelkező személy, teljes körű társasház-kezelői, -gazdálkodói megbízást vállal. Tel.: 30/585-7549
(5043K)_
Német nyelvből korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést, szaktanár felkészítést vállal. Érd:
313-626 (5041K)_
Címkenyomtatást vállalunk! Matt, félfényes, folytonos, színes, öntapadós, visszaszedhető, műanyag stb. Tel.: 30/277-1282 (5045K)_
TÁRSKERESŐ
188/30 mackós típusú, keresztény fiatalember, komoly kapcsolat reményében keresi társát. Gyermek nem akadály! Jelige: „Komoly kapcsolat" (5040K)
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Újságírók: Bakonyi Zsőka. Dukát Éva. Halász Gyula. Nagy Krisztina. Szőlősi Márta. Munkatársak: Hársfalvi Tímea. Tóth Tihamérné. Külső munkatársak: Bacskay Zoltán. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa. Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg, Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Czirkl György. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu. ISSN 0865-3879
2003. február .
1
HEVESI SÁNDOR MUVELODESI KÖZPONT
IRIGY HÓNALJMIRIGY KONCERT
új műsorral a HSMK-ban március 10-én 19 órakor
Sztárvendég: Fekete Dzsony. Belépődíj: 1700 Ft.
EURÓPA SZABADEGYETEM
a HSMK-ban március 10-én 18 órakor A SZÉCHENYI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROGRAM AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS KÜSZÖBÉN Előadó: Gérnyi Gábor főosztályvezető (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)
!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ GOETHE (német) és PITMAN (angol) ÁLLAMILAG ELISMERT, NEMZETKÖZI ÉRVÉNYESSÉGŰ nyelvvizsgát szervez alap-, közép- és felsőfokon.
A VIZSGA IDŐPONTJA: ANGOL: 2003. április 5. NÉMET: 2003. április 19.
Jelentkezési határidő: március 17.
Sikeres vizsgával az EU-ban is elismert nyelvvizsga-bizonyítványod lesz!
DIALÓG NYELVSTÚDIÓ ÉS NYELVVIZSGA KÖZPONT
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel./fax: 93/326-413; 30/400 52 53 E-mail: info@dialognk.hu; Web: www.dialognk.hu
OM reg. sz.: 01 - 0062 - 02
ZerkoWitz Udüar
Elegáns, tágas lakások
csendes parkosított udvarban, portaszolgálattal, tetszőleges belső kialakítás, garázsvásárlási lehetőség, pénzügyi tanácsadás - hitel és kedvezmények közvetítése.
Átadás: 2003. ősz
Igényes kivitelezés - sok plusz szolgáltatás elérhető áron
Érdeklődni:
Inno Profil Kft. 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19. Telefon: (93) 321-243 (30) 3000-011
PVC
SZQNYEG
PADLÜSZONYEG
TOROflV CSAPHORNYOS LAMINÁLT
szőnyegház KÉSZ PARKETTA
PARAFA
Petőfi Sándor utca 93/b
Tel.:
06-93/323-119 Fax:
06-93/323-118
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-17 óráig, szombaton: 8-12 óráig.
KARNISOK ■
ÁTMENETI
DILATÁCIÓS SÍNEK ■
VIASZKOS VÁSZON
ASZTALTERÍTŐK ■
LÉPCSŐBORÍTÓK KÉSZÍTÉSE
A Torony Szőnyegház a Thury-baseballcsapat hivatalos támogatója.
16
2003. február .