Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.53 MB
2020-12-03 13:46:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
304
658
Rövid leírás | Teljes leírás (454.97 KB)

Kanizsa 2003. 009-012. szám március

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XI. évfolyam 9. szám • 2003. március 6. Megjelenik 21.000 példányban
*
Európa
igen
Megkezdődött a Dráva-Mura Eurorégió KHT. és a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara uniós csatlakozási programja
A. program keretein belül megkezdődött az EU bővítésével kapcsolatos vélemény- és kérdésgyűjtés eurorégiónkban (Nagykanizsa Megyei Jogú Város, Zalakaros város és térsége, Letenye város és térsége, Lenti város és térsége, Lendva község, Marcali város, Csurgó város és térsége, valamint Nagyatád város). Az érdeklődők kérdéseiket és véleményeiket az erre a célra kialakított gyűjtődobozokba helyezhetik el, melyek a jövő hét folyamán megtalálhatók a térség könyvtáraiban és polgármesteri hivatalaiban. A kérdezők számára rendelkezésre áll továbbá egy forróvonal (93/509-524), SMS vonal (06/20/590-5781), valamint e-mail cím (forro@nagy-
kanizsa.hu). Irodánkat felkereshetik levélben és személyesen is (8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.) Legelmésebb kérdezőnk jutalomban részesül, az összegyűjtött kérdések, válaszok és vélemények egy ingyenesen hozzáférhető kiadványban, az „Uniós gyakorlati kézikönyvbén" válnak majd közkincsé.
Mottónk jegyében, mely szerint „a humorban nem ismerünk tréfát", EU-csatlakozási karikatúraversenyt hirdettünk, mely április l-ig tart, a legeredetibb alkotást pedig egy 50.000 Ft összegű művészcsomaggal jutalmazzuk. Reményeink szerint áprilisban indítjuk el utazó karikatúra kiállításunkat.
GYURCSANY FERENC
miniszterelnöki főtanácsadó
2003. március 7. (péntek) 17.00 órakor
AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS HATÁSA AZ EGYÉNRE
címmel
előadást tart a Honvéd Kaszinó tükörtermében.
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
*
■MSZP
UAOYAR SZOCIALISTA PÁRT
OSZTRAK-MAGYAR NAPOK
2003. május 29-30. között megrendezésre kerül az osztrák-magyar napok programsorozat.
A rendezvény alapvetően gazdaságfejlesztési célok megvalósítását tűzte ki maga elé, úgy mint: kis- és középvállalkozások fejlesztése, osztrák és magyar vállalkozások közötti kapcsolatépítés, kiállítási (kereskedelmi bemutatói) lehetőség, információterjesztés előadásokon és kétnyelvű kiadványon keresztül, sikeres osztrák tapasztalatok átvétele a környezetvédelem illetve kiemelten a megújuló energiák használata terén. A rendezvény . célja továbbá a határ két oldalán élő emberek, közösségek, vállalkozások kapcsolatépítésének elősegítése, egymás kultúrájának, gazdaságának jobb megismerése, új együttműködések kialakításában való közreműködés. A program fő részei:
- Vállalkozói partnertalálkozó és kiállítási, bemutatkozási lehetőség
- Szakmai konferencia környezetvédelem, megújuló energiák hasznosítása, hulladékkezelés, a szakterületre vonatkozó európai uniós felkészülés és tapasztalatok megismerése témájában
- Kiegészítő programok a lakosság számára elsősorban az osztrák kultúra és idegenforgalmi lehetőségek bemutatásával.
Kérjük a tisztelt vállalkozókat, civil szervezetek, intézmények képviselőit, érdeklődőket, hogy amennyiben osztrák partnerkapcsolat létrehozását tervezik, vagy bármilyen javaslattal, amely az oszt-rák-magyar napok tervezett programjának gazdagítását segíti elő, keressék a projekt menedzserét. Burján Emesét. E-mail: burjanemese@nagykanizsa.hu.
Ti''tjuiLi bár, Som&rero sarok, Surujnu Raiu.ii
NŐNAPI

Minden hölgy vendégünk egy italra! A belépő Hölgyeknek 24.Q0-ig INGYENES!
EU-eseménynaptár
MÁRCIUS 10. 9:00 ORA Halis István Városi Könyvtár III. integrációs konferencia Érzelmi intelligencia és az EU MÁRCIUS 10. 14:00 ÓRA Halis István Városi Könyvtár Csatlakozási fórum: EU-szabá-lyok, a bővítés eddigi tapasztalatai, Dráva-Mura Eurorégió szerepe, előadás a PHA-RE-CBC-ről
MÁRCIUS 10. 17:00 ÓRA Halis István Városi Könyvtár
Nagykanizsa regionális szerepe az Európai Unióban MÁRCIUS 10. 1X:00 ÓRA HSMK
Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program az uniós csatlakozás küszöbén. Ea: Gérnyi Gábor főosztályvezető, GKM .
FELHÍVÁS!
Fejlesztené vállalkozását.
de nincs elég forrása? Hallott már pályázati lehetőségekről, de kifejezetten az Ön vállalkozásához kapcsolódó lehetőségekről nincsenek konkrét információi?
Energiatakarékossági elképzelései vannak?
A Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht., a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a társszervezésében
„Pályázati lehetőségek vállalkozások számára" címmel előadást tervez 2003. március 11. kedd 16 órakor a Diósy-tereinben. Az előadás témakörei:
• Vállalkozásfejlesztési pályázatok.
• Energiatakarékossági pályázatok.
• Turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatok.
• Európai uniós alapokra történő felkészülés támogatása.
• Mikrohitel-program.
• Hasznos nevek, címek, elérhetőségek, telefonszámok.
Az előadások során a vállalkozások számára fontos gyakorlati kérdések kerülnek megválaszolásra. (Konkrét pályázati kiírások, elérhető támogatás mértéke, saját erő kötelezettség, beadási határidő, elbírálás szempontrendszere)
Amikor tél van, Budai István önkormányzati képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke elsősorban nem azt érzékeli, hogy milyen szépen hull a hó, hanem az jut eszébe, hogy milyen sokba kerül. Az utóbbi évtizedek legnagyobb havazását tapasztaltuk ezen a télen, s ebből az is következik, hogy a legnagyobb hó eltakarításának költségét is az idén fogjuk kifizetni. Hogy mennyit és miért, arról a képviselőtől kértünk véleményt:
- Pillanatnyilag több mint 29 millió forinton áll a decemberi és a januári hómunka számlája, amiből kiemelkedik a 22 millió forintos januári számla. Ha hozzákalkulálom még a februári és a márciusi hónapokat, valamint az év utolsó két hónapját, a költség meg fogja haladni az 50 millió forintot. Ezzel szemben a 2003-as költségvetésben összesen 23 millió forint van a hóeltakarítási munkákra. Ez óriási érvágás a város kasszájára nézve. Az ember szívén viseli a költségvetést, nagyon alaposan meg kellene nézni, hogy indokolt volt-e ilyen nagyságú ráfordítást eszközölni annak ellenére, hogy a kívánt eredménnyel mégsem volt elégedett a város. A lakosság jogosan megkérdezheti, hogy hova költötték el. A városból kivezető utak tisztítását ők végezték, és a lakosság megfogalmazta azt is, hogy ezek az utak voltak rendben. Összehasonlítottuk a költségeket Zalaegerszeggel, ott lényegesen kevesebb pénzbe került a tél. Mint a pénzügyi bizottság elnöke tettem lépést annak érdekében, hogy a januári számlát alaposan meg kellene vizsgálni. A 22 millió forintos egyhavi költség az egész éves hómunka költségét elviszi. Meg kellene nézni azt is, hogy a kiszórt 280 tonna só és a több mint 60 tonna fűrészpor kiszórása indokolt volt-e? A Ryno Kft.-vei volt szerződése a VIA Kanizsa Kht.-nak. Az a véleményem, hogy a Ryno Kft. egymagában nem volt felkészülve arra, hogy ilyen nagyságrendű hó és síkosság elleni védekezést végrehajtson. Ennek ékes bizonyítéka, hogy közvetített szolgáltatásra rengeteg vállalkozót vont be. Ha ennyire szétszóródik a feladat, nem biztos, hogy jó eredménye lehet, ha rosszul fogják össze. Különös te-
kintettel a gyalogmunkaerőre, meggyőződésem, hogy a buszmegállók és az útkereszteződések azért olyanok, amilyenek, mert nem rendelkeznek kézi hómunkásokkal. Ki lehet ebben a városban szórni 280 tonna sót, de felvetődik a másik kérdés, hogy mennyire szennyezte a környezetet, és az óriási mennyiségű fűrészpor után nem fordul-e elő csatornadugulás. Bízom benne, ahogy a polgármester is ígérte, meg fogja vizsgáltatni, mert elég sokat beszéltek róla a képviselők a bizottsági üléseken és a közgyűlésen is. Nem sírom vissza a Városgazdálkodási Vállalatot, hiszen nyugdíjas vagyok. Az akkori cégben egyben volt 250 ember, s ha jött egy kemény tél, még a virágboltos hölgyek is kint lapátoltak a városban, és ki tudtunk állítani 200 lapátos embert, ha kellett, és nem 30-at. A szerződést is lehet vitatni, melyben van egy kalkulált összeg, és le van írva, hogy azért mit kell elvégezni. Amikor gyengébb telek voltak, akkor átalánnyal számoltunk, mert azzal járt jól a szolgáltató. A nagy télben nem átalánydíj van, nem érvényesül az „együtt sírunk, együtt nevetünk"-elv, mert így mindig az önkormányzat sír és a szolgáltató nevet. Pár éve így van, és minden évben 20-30 millió forint összeg elfogyott, akármilyen gyenge tél volt. Ez egy jelentős tétel a költségvetésben, nem beszélve arról, hogy azért vonta magához az önkormányzat, és a város költségvetésébe jelenik meg a hómunka, mert arra gondoltunk akkor, hogy talán jobban lehet ellenőrizni, ha az önkormányzat háza táján is megjelennek ezek a számlák. Műszaki osztály nincs, úgy látom, eddig nem volt arra ember, hogy megnézte volna. Az az érzésem, igazá-
ból nincs átfogva. Úgy gondolom, amikor egy gazdasági társaságot akármilyen céllal elkülönítünk az önkormányzattól, abban a pillanatban megváltoztiak az érdekek. Az a gyakorlat, aki elvégzi a munkát, az számláz, sőt, több lépcsőben. Igaz, nem tudjuk, hogy a túlsó végén mennyi volt az érték, a tényleges munka értéke, de azt tudjuk, hogy a Ryno Kft. és VIA Kanizsa Kht. között azonos a számlaérték, amit a VIA egy az egyben továbbszámlázott. Nem tudjuk, hogy a Ryno Kft.-nél milyen eredménnyel jár, nem is fogjuk megtudni, mert magántulajdonú kft. Foglalkozunk azzal a gondolattal, hogy a hosz-szabb távra kötött városüzemeltetési szerződéseket felül kellene vizsgálni. Van mit tenni ez ügyben. Ezt minden évben elmondom. Ha az ember végigmegy a városon, adja magát a probléma. Ha 40 millió forintot elköltünk egy szezonra, látszani kellene a város gondozottságának színvonalán. Bízom benne, hogy a vizsgálat előtt nem fizetik ki a számlákat. Nem szeretnék gyanúsítani senkit, a problémám az, hogy miért nem tükröződik vissza a város gondozottsági színvonalában. Nem azt mondom, hogy valaki jogtalanul számlázott. Valamikor operatív bizottságokat hoztak létre, most ilyenről sem tudni. Azok a járdák, amelyeket az önkormányzatnak kellett volna takaríttatni, elég cudarul néztek ki, ezzel szemben a lakosságot felszólítjuk és bírsággal sújtjuk. Erre akkor lenne erkölcsi alapunk, ha mi mindent megtettünk volna. Féltem a költségvetést, óriási pénz a költségvetést terhelően a téli hóügyelet, mert akkor is hóügyeletet tartunk, ha hétágra süt a nap, és mindezért havonta kétmillió forintot fizet a város. November közepétől március közepéig kifizetünk tízmillió forintot, és ez olyan költség, amiért nem kell tenni semmit. Ma olyan pontos hóje-lentések vannak, hogy a meteorológia szinte órára megmondja, hogy mikor ered meg a hó.
B. Zs.
SEGÍTSEN,
HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Az Életünkért és Gyermekeinkért Alapítvány és a Móricz Zsigmond Művelődési Ház szervezésében
JÓTÉKONYSÁGI BÁL
egy kiskanizsai beteg kislány gyógyításáért,
a 12 éves Vörös Bernadett németországi műtétjéhez!
IDEJE: 2003. március 22., szombat 19 óra
HELYE: Móricz Zsigmond Művelődési Ház
(Hajgató S. u. 1.)
A jegy ára vacsorával: 2.500 Ft
Jegyrendelés és asztalfoglalás a (93) 319-202-es és a (20) 225-6446-os telefonszámon!
2
2003. március 6.
Mosás-vegytisztítás a TESCO-ban!
Nyitva: minden nap 10-22 óráig információ: [33] 316-499
AKCIÓ:
Té I i ka b át-t i sztítá s 99G Rt/4 nap

♦ 2003. február 24-én reggel vette észre egy kft. vezetője, hogy a hétvégén a zárt telephelyükön álló tehergépkocsijukról ismeretlen tettes leszerelte a lökhárítót, lámpákat, irányjelzőket és a forgalmi rendszámot, így kb. 450.000 forintos lopási káruk keletkezett.
♦ Egy jegyző kért a délelőtt folyamán rendőri segítséget, mert épületükben egy férfi kiabál, üvöltözik, nem tudnak tőle dolgozni. A kiérkező járőr igazoltatta az illetőt, melynek során kiderült, hogy különböző bűncselekmények elkövetésének alapos gyanúja miatt körözés van ellene kiadva. A hangoskodó! elfogták, előállították.
♦ Kedden 10 óra 50 perckor érkezett a bejelentés, mely szerint egy nyitott irodából ismeretlenek egy iratokkal teli pénztárcát loptak, majd személygépkocsival távoztak a helyszínről. Az autót a közúton a járőrök feltartóztatták, a benne ülőket igazoltatták, bár azok addigra már a pénztárcát és az iratokat az autóból kidobálták (azokat a kutyák segítségével megtalálták az út szélén). A gépkocsiban azonban találtak még két rendszámot, rendőrségi igazolványtartót, házilag készített rendőrségi igazolvány utánzatot is.
♦ 11 órakor két román állampolgárt állítottak elő a rendőrségre, akik szőnyegeket árultak. A férfiaknak sem munkavállalási engedélye, sem vízuma nem volt.
♦ 324.000 forint készpénz tűnt el arról a plébániáról, ahová február 26-án délelőtt hatoltak be ismeretlen tettesek.
Az irodába valószínűleg hamis kulccsal jutottak be, majd ott megtalálták a lemezszekrény kulcsát, így könnyedén a pénzhez jutottak.
♦ Egy cég vezetője jelentette be csütörtök reggel, hogy az éjszaka folyamán 280.000 forint készpénz tűnt el az üzletükből. Az épület ajtói épek, zárakon erőszakos behatolásnak nincs nyoma, riasztó be volt kapcsolva, működőképes, csak a pénzt nem lelik sehol, pedig az az irodában egy papírdobozban volt. A nyomszegény helyszín ellenére két nap múlva már előállítottak a rendőrök két férfit, akik alaposan gyanúsíthatok a lopás elkövetésével.
♦ Pénteken délben egy áruházból próbált meg 80.000 forint értékben mobiltelefont lopni egy férfi, sikertelenül. Este szintén innen próbált meg egy nő 13.5000 forint értékben különböző árucikkeket eltulajdonítani.
♦ Szombaton délben egy anya jelentette fel vele közös háztartásban élő lányát, mert az a hét folyamán ellopta a kb. 70.000 forint értékű music centerét.
♦ Egy italboltba ajtóbetörés módszerével hatoltak be, ahonnan 10.000 forintnyi szeszesitallal távoztak az elkövetők. A helyszín közelében azonban megtaláltak a bűncselekményből származó üvegeket, valamint egy fiatalkorú fiú okmányait. Az iratok tulajdonosát természetesen előállították, kihallgatták.
♦ Hajnali két órakor fenyőgally-lopás közben értek tetten egy férfit, aki 60.000 forint értékű ágat próbált ellopni a fenyvesből.
Jc hallani!
Hallásgondozó és hallókészülék szalon nyílt Nagykanizsán, a Bazár Udvarban !
S> digitális és hagyományos
hallókészülékek, hallásvizsgálat
9 hallást segítő eszközök (telefon, óra)
% minden termék TB támogatott;
közgyógyellátásra ingyenesen is !
8800 Nagykanizsa, Fő u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 14-17h. 1062 Budapest, Andrássy út 76. Tel: (1) 311-5058
I HALLASÍIÍT AXipipAJ 1992
Hozza magával a hirdetést, s vásárláskor ajándékot adunk !
4 Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
♦ A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
♦ Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
ÍR//
fi
TISZTELT
KANIZSA ÚJSÁG!
Gondolom, az általam leírt jelenség nem egyedi és nem csak nálam jelentkezik. Ezért is kérem Önt, hogy válaszoljon az újság hasábjain a problémámra. Kertes házban lakom és a szomszédom kutyát tart. A kutya rendszeresen éjszaka is huzamosabb ideig ugat, és ezáltal nem tud a család nyugodtan aludni, pihenni. A szomszédommal jó viszonyban vagyok és szeretném megkérni, hogy a kutyaházba vagy a házba zárja be éjszakára a kutyát.
Kérdésem az, hogy ezt kérhetem-e tőle.
Köszönettel TISZTELT OLVASÓ!
Tekintettel arra, hogy a szomszédjával jó viszonyban van, feltétlenül tanácsolom, hogy beszélje meg vele a problémáját. Természetesen tehet a
megoldására javaslatot, azt is kérheti, hogy éjszakára tartsák bezárva a kutyát. Ez a kérdés úgy. hogy a jószomszédi viszony továbbra is fennmaradjon. csak az egymás iránti kölcsönös megértés alapján rendezhető el.
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2000. (VI. 14.) sz. rendelete az állattartást szabályozza. Abban az esetben, ha a kutya tartása nem fele meg a rendeletben előírtaknak, vagy a tulajdonost (szomszédot) az ingatlana használatában, birtoklásában szükségtelenül zavarja, birtokvédelem illeti meg.
A vita eldöntésére egy éven belüli ügyekben a jegyző illetékes, egyéb esetekben a bíróságon kell előterjeszteni a kérelmet.
dr. Stepán Annamária ügyvéd

^SÁRLÁSl KEDV^
200.000.- Forint
ÖSSZÉRTÉKBEN
/Tíj.) Számítás- ás Irodatechnikai Szaküzlet ■ Szerviz
Ifi'' 8800 Nagykanizsa. Rozgonyi u. 3. T«l: (20) 9649-930
1E-Mail: pontml@chello.tiu
ÜfilY IRODA GÉP KFT.
Erv.: 2003. 11. 30.
Ha Ön cégünknél új pénztárgépet vásárol, egy 200.000 Ft összértékű kedvezményre jogosító kártyát kap, melyet felhasználhat Samsung háztartási és szórakoztató-elektronikai termékek vásárlása esetén.
2003. március 6.
(Március 8-tól március 14-ig)
MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 SMS Váratlan utazás 12.00 Hírek 12.05 Heti mozaik 13.00 Útravaló 13.10 ... az én váram... 13.45 Fogadóóra 14.10 A kölcsönkapott föld 14.35 Gaia 15.05 Századunk 15.35 Telesport 17.05 Texasi krónikák 18.35 Luxor-show 19.30 Híradó este 20.05 Szeszélyes évszakok 21.00 Ghost 23.05 Híradó 23.15 EuroParty
RTL KLUB
03.50 Forma-1 05.20 Fókusz 06.05 Ünnepnaptár 06.30 .Disney rajzfilm 07.00 Kö-lyökklub 09.45 Disney-rajz-filmek 10,30 Drágám, a kölykök (már megint)összemen-tek! 11.25 Csak egy szavadba kerül! 11.30 Ötletház 11.55 Csak egy szavadba kerül! 12.00 RTL Klub Híradó 12.10 XXI. század 12.40 Mr. Beán 13.20 Autómánia 13.50 Forma-1 15.20 Tequila és Bonetti 16.10 Limonádé 16.45 Kalandra fel! 18.30 RTL Klub Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.25 ValóVílág 20.15 Ámokfutam 22.05 Heti Hetes 23.05 Rtl Bokszklub 00.25 Híradó
TV2
05.50 Gyökereink 06.15 tv2 matiné 08.20 Fox Kids 10.15 A magyar szupersztárok 10.45 Bébilesen 11.15 Vadvilág 12.10 Totalcar 12.40 Az ifjú Indiana Jones kalandjai 13.40 Játszd újra az életed! 14.35 Lucky Luké 15.35 Dawson és a haverok 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex felügyelő 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Big Brother 19.40 Tea 20.10 Big Brother - A döntés 22.40 Penge 00.50 Nina szeretőt keres 02.30 Amerikai gladiátorok 03.40 Vers
Március 9., vasarnap
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Galéria 10.00 Fótér 10.55 "Így szól az Úr!" 11.00 A 3. Ökumenikus Filmszemle díjnyertes filmjeiből 11.30 Mai hitvallások 12.05 Úton 12.35 Delta 13.00 Mindentudás Egyeteme 13.55 Kalandozás elfeledett szigetek között 14.55 Örömhír 15.20 Szent István
vándorlás 15.50 Autóbontó 16.20 Elsőkézből 16.50 Texasi krónikák 18.25 Híradó este 18.55 Hét 19.50 NÉVshowR 21.40 Szubjektív objektív 22.10 Gól! 23.10 Híradó 23.20 Sorskérdések 00.00 Héthatár
RTL KLUB
03.50 Forma-1 06.00 Az internet csodái 06.30 Az óceán lánya 07.00 Kölyök-klub 10.00 Top of the Pops 10.25 Csak egy szavadba kerül 10.30 A dicsőséges XX. század 11.30 Receptklub 11.55 Csak egy szavadba kerül 12.00 Híradó 12.10 Ötletház 12.45 Mr. Beán 13.00 Jack és Jill 13.50 Forma-1 16.10 Cobra 11 17.10 ValóVilág 18.30 Híradó 18.55 Beethoven 4 20.35 ValóVilág 21.45 Az ügyfél 00.10 BeleValóVilág 00.35 Híradó 00.50 Fókusz portré 01.20 Országház 01.50 A dicsőséges XX. század
TV2
06.00 Reggeli gondolatok 06.25 Állatkert a hátizsákban 06.45 Tv2 matiné 08.20 Fox Kids 10.15 Egyről a kettőre 10.45 Top dogs 11.45 Szabadnak született 12.40 Herkules 13.40 Szindbád kalandjai 14.35 Száguldó Vipera 15.35 Motoros zsaruk 16.30 Walker, a texasi kopó 17.30 JAG 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 James Bond - Halálvágta 22.25 Promo Sapiens 22.30 Lost in Space 00.45 Propaganda 01.15 A szicíliai 03.50 Vers
Március 10.,
hétfő
MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.45 Telenyerő 10.00 Parlamenti napló 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 San Francisco utcáin 14.00 Roma magazin 14.25 Domovina 14.55 Trendhagyó 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint-Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 Tövismadarak 19.00 Repülj most! 19.30 Híradó 20.05 Kék fény 21.05 24 21.50 Operabál, 2003.22.20 Hétfő este 23.10 Telesport 00.00 Telesport 0.55 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Az óceán lánya 06.30 Reggeli 09.00 Ismételt 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 13.10 Ország-
ház 13.40 Játékzóna 14.30 Recept klub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Doktorok 16.15 Testpercek 16.20 Miami Vice 17.25 Mónika 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 Való-Világ 21.10 Barátok közt 21.45 A 57-es utas 23.50 BeleValóVilág 23.55 A szerelem a tovább él 01.40 Találkozások 01.55 Híradó 02.05 Sportklub
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Propaganda 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.45 Latin szerelem 09.40 Erdei iskola 10.30 Teleshop 11.20 A dadus 11.45 Vad angyal 12.25 Szellemes karácsony 14.20 Kapcsoltam 14.50 Betty, a csúnya lány 15.45 Central Park West 16.45 Jakupcsek 17.35 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Szeret, nem szeret 19.45 Jó barátok 20.15 Big Brother 21.30 Fantom 22.30 Nyom nélkül 23.35 Big Brother élő 00.05 Jó estét, Magyarország! 00.50 AIDS 01.50 EuróGól! 02.20 Profiler 03.20 Aktív 04.00 Vers
Március 11., kedd MTV1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Önök kérték 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 San Francisco utcáin 13.55 Srpski ekran 14.20 Unser Bildschirm 14.50 Sorstársak 15.30 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Vallások az ókor romjain 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 Tövismadarak 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 Nem csak a húszéveseké a világ 21.05 Tűzzel-vassal 22.00 Szubjektív objektív 23.20 Panoráma 23.50 Telesport 00.45 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Ismétlések 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 13.10 Fókusz-portré 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül! 15.25 Doktorok 16.20 Testpercek 16.25 Miami Vice 17.25 Mónika 18.30 Híradó
18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Madarak 2. 23.25 BeleValóVilág 23.50 XXI. század 00.20 Találkozás 00.35 Híradó 00.45 Sportklub
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Segíts magadon! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 09.00 Latin szerelem 09.55 Erdei iskola 10.45 Teleshop 11.40 A dadus 12.05 Vad angyal 12.55 Don Quijote 14.20 Kapcsoltam 14.50 Betty, a csúnya lány 15.45 Central Park West 16.45 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Szeret, nem szeret 19.45 Jó barátok 20.15 Big Brother 21.30 A katona 23.35 Big Brother Élő 00.05 Jó estét, Magyarország! 00.50 Aeromagazin 01.20 Hamvadó cigarettavég 03.20 Aktív 04.00 Vers
Március 12., szerda
MTV1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Dilibuli 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 San Francisco utcáin 14.00 Hrvatska krónika 14,25 Ecranul nostru 14.55 Kormányváró 15.30 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Egyháztörténészek 16.50 Baptista ifjúsági műsor 17.00 Az utódok reménysége 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 Tövismadarak 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 „NádasborsH" 20.40 Telesport 22.50 Szerda este 23.35 Telesport 00.30 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Ismétlések 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 13.10 Autómánia 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Dis-" ney-rajzfilm15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elveszett világ 16.20 Testpercek 16.25 Miami Vice 17.25 Mónika 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Kick-boksz harcos 8. 23.30 BeleValóVilág 23.55 Találkozások 00.10 Híradó 00.20 Sportklub 00.25 Antenna
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 EuroGól! 06.35 Jó reggelt,
Magyarország 07.15 Lazac 09.00 Latin szerelem 09.40 Erdei iskola 10.45 Teleshop 11.40 A dadus 12.05 Vad angyal 12.55 Don Quijote 14.20 Kapcsoltam 14.50 Betty, a csúnya lány 15.45 Central Park West 16.45 Jakupcsek 17.35 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Szeret, nem szeret 19.50 Jó barátok 20.20 Big Brother 21.30 Meglepetés 22.05 Magánszám - Üljön le Hajós Andrással! 23.15 Big Brother Élő 23.45 Cinematrix 00.15 Jó estét, Magyarország! 01.00 Siska 01.45 Napló 02.45 Aktív 03.25 Vers
Március 13., csütörtök
MTV1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.00 Az érintetlen Ausztrália 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 EuroParty 13.55 Slovenski utrinki 14.25 Együtt 14.55 Érintő 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 Tövismadarak 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 Tízezer dolláros megbízás 21.40 Két ember 22.35 Csütörtök este 23.25 Gól! 00.25 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Ismétlések 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 13.10 Antenna 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Dis-ney-rajzfilmek 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Doktorok 16.20 Testpercek 16.25 Miami Vice 17.25 Mónika 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Esti showder 23.30 BeleValóVilág 23.55 Stella moziklub 00.25 Találkozások 00.40 Híradó 00.50 Sportklub 00.55 Pont hu
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Cinematrix 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.45 Latin szerelem 09.40 Erdei iskola 10.30 Teleshop 11.20 A dadus 11.45 Vad angyal 12.35 Hé, barátom, megint itt van Sabata! 14.20 Kapcsoltam 14.50 Betty, a csúnya lány 15.45 Central
Park West 16.45 Jakupcsek 17.35 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Szeret, nem szeret 19.45 Jó barátok 20.15 Big Brother 21.30 A három nindzsa visszarúg 23.25 Big Brother Élő 23.55 Jó estét, Magyarország! 00.40 Totalcar 01.10 Megmentőm a fény 02.40 Aktív 03.20 Vers
Márciusi 4., péntek MTV1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 NÉVshowR 10.45 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.00 Váratlan utazás 14.00 Körzeti magazinok 14.55 „Ami minket illet, mi nem alkuszunk" 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 Tövismadarak 19.00 Dilizsaruk 19.30 Híradó 20.05 Furcsa pár 21.55 Péntek este 22.40 Katona József: Bánk bán 01.05 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Ismétlések 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 13.10 Pont hu 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elveszett világ 16.20 Testpercek 16.25 Miami Vice 17.25 Mónika 18.30 Hiradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Nico 23.45 BeleValóVilág 00.10 Las Vegas, a bűnös város 01.00 Találkozások 01.15 Híradó 01.25 Sportklub
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Magellán 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.55 Latin szerelem 09.45 Családjogi esetek 10.35 Teleshop 11.30 A dadus 11.55 Vad angyal 12.40 Zorro, a musztángok ura 14.20 Kapcsoltam 14.50 Betty, a csúnya lány 15.45 Cenlral Park West 16.45 Jakupcsek 17.35 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Szeret, nem szeret 19.45 Jóbarátok 20.15 Big Brother 21.30 Activity 22.15 Csak egy kis pánik 00.20 Big Brother Élő 00.50 Jó estét, Magyarország! 01.35 A halál menyasszonya 03.10 Aktív 03.50 Vers

2003. február 6.
SÚLYOSAN MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSA
A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása. Közlekedési támogatásban csak azok részesülhetnek, akiknek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem 2002-ben nem haladta meg a 54.500 Ft-ot.
Súlyos mozgáskorlátozottnak számít, aki:
- önerőből tömegközlekedési eszközt igénybe venni nem képes, mert a tömegközlekedési eszközök megállóhelyének megközelítése, a járműre történő fel- és leszállás, a szokásos méretű kézipoggyász vitele, a lépcsőn szokásos módon történő fel- és lelépkedés számára rendkívüli nehézséget, vagy megoldhatatlan feladatot jelent, továbbá/ vagy
- tartós állásra, fogódzkodásra, kapaszkodásra nem képes, illetve
- testközeli és testtávoli segédeszközök (pl: kerekesszék, lépcsőlift, lépcsőmászó szerkezet, személyemelő, kádbeemelő, művégtag, járógép, két mankó vagy bot, gördülő járóka, vagy járókeret stb.) állandó, szükségszerű használatára szorul
de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött és a mellékelt szakvélemény szerint a járás, terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több.
A támogatás alapösszegének mértéke: 7.000 Ft.
A közlekedési támogatás összege az alábbiakban meghatározott szorzószám és az alapösszeg szorzata.
1. 1-62. éves kor között:
a) tanulói jogviszonyban, vagy munkaviszonyban áll, akkor a szorzó = 3,5 a közlekedési támogatás összege 24.500 Ft
b) ha az (a) pontban foglalt feltételnek nem felel meg akkor a szorzó = 1 a közlekedési támogatása összege 7.000 Ft
2. 62 éves kor felett
a) a közlekedési támogatás összege = 7.000 Ft
Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott személy kiskorúak eltartásáról saját háztartásában gondoskodik, részére az eltartottak számától függetlenül a közlekedési támogatáson felül még 3.500 Ft-ban részesül.
Amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság ténye év közben következett be, arra az évre a közlekedési támogatás összegét időarányosan a kérelem benyújtását követő hó 1. napjától kell megállapítani.
A közlekedési támogatás iránti kérelem április 30. napjáig nyújtható be!
A kérelemhez a nyomtatvány kitöltésen túl csatolni kell:
1. a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt (ha az állapot végleges és az elmúlt években ezt csatolta, akkor ez nem kell.),
2. a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élők 2002. évi (teljes évből számított) havi átlagos nettó jövedelméről szóló igazolásokat,
3. nyugdíjas kérelmező és a vele egy háztartásban élő nyugdíjas hozzátartozó esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 2003. januárjában küldött összesítő nyugdíjigazolást.
4. ha a kérelmező eltartottról gondoskodik, az eltartott születési anyakönyvi kivonatát, vagy személyi lapját be kell mutatni. Szükség esetén az elhelyezést igazoló bírói ítélet, vagy gyámhatósági határozat fénymásolatát kell csatolni.
5. munkaviszony, vagy tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást
A kérelem a Szociális Osztályon nyújtható be. A Szociális Osztály a Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti épületében található. Ügyfélfogadó irodánk a földszinten működik, és a hét minden munkanapján a rendelkezésiikre áll az alábbi időpontokban:
Hétfő: 8-12, 13-16 óráig Szerda: 8-12, 13-17 óráig Kedd, csütörtök, péntek: 8-12 óráig.
Mozgáskorlátozott ügyfeleink részére az akadálymentes közlekedés biztosított. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a liívórendsze-rű ügyfélszolgálatra a belépéshez sorszám használata kötelező, melyet a portán kell kérni.
Altalános információs telefonszámaink: 93/ 500-809, 500-913, e-mail címünk szoc@nagxkanizsa.hu. A 93/500-855-ös számon faxot küldhet vagy üzenetet hagyhat.
SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSA
A szerzési támogatás belföldi kereskedelmi forgalomban történő 3 M Ft-ot meg nem haladó fogyasztási áru, legfeljebb 1610 cm'' lökettérfogatú benzinüzemű, illetve 2000 cm'' lökettérfogatú dízelüzemű személygépkocsi, vagy a megyei rehabilitációs főorvos
2003. február 6.
5
javaslata alapján a segédmotoros kerékpárnak minősülő, 3 vagy 4 kerekű jármű (a továbbiakban: segédmotoros rokkantkocsi), illetőleg a járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 6 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a vételárhoz,
illetve az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium előzetes engedélyével külföldről behozandó, az előbbiekben meghatározott személygépkocsi, illetőleg segédmotoros rokkantkocsi, vagy kerekesszék vám és általános forgalmi adó költségének megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás. Ebben az esetben a kérelemhez a megyei közigazgatási hivatal vezetője által kiállított utalvány másolatát csatolni kell.
A szerzési támogatás mértéke a vételár, illetve a vám és általános forgalmi adó együttes költségének 60%-a, legfeljebb azonban 300.000 Ft.
Segédmotoros rokkantkocsi és kerekesszék belföldi forgalomban történő beszerzése esetén a szerzési támogatás szempontjából vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül.
A szerzési támogatás ugyanazon személyre tekintettel 7 évenként egy ízben adható.
Szerzési támogatásban részesülhet az a súlyos mozgáskorlátozott személy:
- aki érvényes vezetői engedéllyél - segédmotoros rokkantkocsi szerzési támogatásra irányuló kérelem esetén járművezetői igazolvánnyal - rendelkezik, vagy gépjárművezetői alkalmasságát a szakértői bizottság megállapította, vagy ha vezetői engedéllyel nem rendelkezik, de személygépkocsival történő szállítását érvényes vezetői engedéllyel rendelkező szülője, házastársa, vagy a vele legalább egy éve közös háztartásban élő élettársa írásbeli nyilatkozatban vállalja.
Szerzési támogatás állapítható meg továbbá annak:
- aki vele közös háztartásban élő 3. életévét betöltött súlyos mozgáskorlátozott kiskorú gyermeke személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállalja, ha a szállítás a gyermek rendszeres intézményi ellátása, gyógykezelése, vagy tanulói jogviszonya miatt indokolt
a) intézményi ellátásának a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek habilitációját, rehabilitációját, fejlesztő foglalkoztatást szolgáló egyéb intézmény -gondozás, nevelés, oktatás céljából történő - rendszeres látogatása minősül.
b) gyógykezelésnek a havi legalább két alkalommal a súlyos mozgáskorlátozott személy egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő szállítása minősül
- annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek, aki a szakértői bizottság véleménye szerint gépjármű vezetésére alkalmatlan, és akinek a gépjármű használata munkaviszonya, vagy tanulói jogviszonya fenntartása miatt indokolt, feltéve, hogy szállítását érvényes vezetői engedéllyel rendelkező, vele legalább egy éve közös háztartásban élő, nagykorú gyermeke, testvére írásbeli nyilatkozatban vállalja.
A szerzési támogatásra való jogosultság jövedelemhatára 2003. évben valamennyi esetben 54.500 Ft/hó, mely összeg számítása a tárgyévet megelőző év (2002.) havi átlagos nettó jövedelmén alapul.
6 ^Hilfl
A kérelemhez a nyomtatvány kitöltésén túl csatolni kell:
1. a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló orvosi szakvéleményt, (ha az állapot végleges és az elmúlt években ezt csatolta, akkor ez nem kell.),
2. a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élők 2002. évi havi átlagos (teljes évből számított) nettó jövedelméről szóló igazolásokat,
3. nyugdíjas kérelmező és a vele egy háztartásban élő nyugdíjas hozzátartozó esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 2003. januárjában megküldött összesítő igazolást,
4. a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a szállítását végző személy érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát, vagy ha súlyos mozgáskorlátozott személy vezetői engedéllyel nem rendelkezik, a gépjárművezetői alkalmasságát tanúsító szakvélemény fénymásolatát.
5. segédmotoros rokkantkocsi, vagy kerekesszék vásárlása iránti kérelméhez a megyei rehabilitációs főorvos javaslatát
6. nyilatkozatot, hogy a kérelem benyújtását megelőzően 7 éven belül mozgáskorlátozottságra tekintettel nem részesült szerzési támogatásban, vagy gépjármű behozatali mentességben.
7. a súlyos mozgáskorlátozott szállítását végző házastárs, vagy szülő nyilatkozatát arról, hogy a személykocsival történő szállítást vállalja
8. igazolást a munkaviszonyra, vagy tanulói jogviszonyra vonatkozóan
9. a súlyos mozgáskorlátozott, vagy a szállítást végző személy személygépkocsija forgalmi engedélyének fénymásolatát.
10. egyedülálló, súlyos mozgáskorlátozott személy nyilatkozatát arról, hogy egyedülálló
A szerzési támogatás iránti kérelem április 30. napjáig nyújtható be!
A kérelem a Szociális Osztályon nyújtható be. A Szociális Osztály a Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti épületében található. Ügyfélfogadó irodánk a földszinten működik, és a hét minden munkanapján a rendelkezésükre áll az alábbi időpontokban:
Hétfő: 8-12, 13-16 óráig Szerda: 8-12, 13-17 óráig Kedd, csütörtök, péntek: 8-12 óráig.
Mozgáskorlátozott ügyfeleink részére az akadálymentes közlekedés biztosított. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hívórendszerű ügyfélszolgálatra a belépéshez sorszám használata kötelező, melyet a portán kell kérni.
Általános információs telefonszámaink: 93/500-809, 500-913, e-mail címünk szoc@nagykanizsa.hu. A 93/500-855-ös számon faxot küldhet vagy üzenetet hagyhat.
fllá 2003. február 6.
ÁPOLÁSI DÍJ
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. A tartósan beteg 18 év alatti, valamint életkorra tekintet nélkül a súlyosan fogyatékos személyt ápoló kérelmező az ápolási díjra alanyi jogon jogosult. A tartósan beteg 18 év feletti személy ápoló kérelmező az önkormányzat rendeletében foglalt feltételek alapján kaphatja meg az ellátást. Az ápolási díj igényléséhez a formanyomtatvány kitöltésén túl csatolni kell az alábbi iratokat:
Amennyiben a kérelmező
• munkaviszonyban áll, a napi munkavégzése idejéről szóló munkáltatói igazolást,
• magánnyugdíjpénztárnak tagja, a tagsági okirat fénymásolatát,
• ápoltja közoktatási intézmény tanulója, óvodai nevelésben vagy nappali szociális intézményi ellátásban részesül vagy felsőoktatási intézmény hallgatója, az illető intézmény igazolását,
• a nyomtatvány mellékletében szereplő orvosi igazolást.
Amennyiben 18 év feletti nagykorú személyt ápol a kérelmező, a kérelméhez csatolni kell továbbá
• a nyomtatvány mellékletében szereplő JÖVEDELEMNYILATKOZATOT,
• jövedelemigazolásokat,
• 18. életévet betöltött tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban álló gyermek iskolalátogatási igazolását,
• tanulóviszonyban, vagy munkaviszonyban nem álló családtag nyilatkozatát arról, hogy egyéb jövedejemmel rendelke-zik-e vagy sem.
A kérelem a Szociális Osztályon nyújtható be. A Szociális Osztály a Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti épületében található. Ügyfélfogadó irodánk a földszinten működik, és a hét minden munkanapján a rendelkezésükre áll az alábbi időpontokban:
Hétfő: 8-12, 13-16 óráig Szerda: 8-12, 13-17 óráig Kedd, csütörtök, péntek: 8-12 óráig.
Mozgáskorlátozott ügyfeleink részére az akadálymentes közlekedés biztosított. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hívórendszerű ügyfélszolgálatra a belépéshez sorszám használata kötelező, melyet a portán kell kérni.
Általános információs telefonszámaink: 93/500-809, 500-913, e-mail címünk s7.oc@nafrvkanizsa.hu. A 93/500-855-ös számon faxot küldhet vagy üzenetet hagyhat.
KÖZGYÓGYELLÁTÁS
Közgyógyellátás alanyi jogon:
Az 1993. évi III. tv. (továbbiakban: szociális törvény) 50. § (1) bekezdése alapján közgyógyelltásra alanyi jogon jogosult
• a bentlakásos gyermek és ifjúságvédelmi intézményben lakó, az intézeti elhelyezett, az intézeti és állami nevelt kiskorú
• a 67%-os munkaképesség-csökkenés, vakok személyi járadéka vagy fogyatékossági támogatás alapján rendszeres szociális segélyben részesülő
• a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott
• a sorkatonai családi segélyben részesülő
• a központi szociális segélyben részesülő
• a rokkantsági járadékos
• az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban
• az, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.
Alanyi jogosultság esetén az igazolvány kiállítása a jogcím igazolásával, szociális rászorultságtól függetlenül történik.
Közgyógyellátás normatív alapon:
A szociális törvény 50. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzatjegyzője közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, akinek havi rendszeres gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíjminimum 10%-át meghaladja (jelenleg 2180,- Ft), feltéve, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum legkisebb összegét (21800,- Ft), egyedülélő esetén 150%-át (32700,- Ft). A törvény alkalmazásában család: az egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók. Közeli hozzátartozó a házastárs, élettárs, egyenesági rokon, örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbe fogadó, mostoha- és a nevelőszülő. Egyedülélő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
Szociálisan rászorulók közgyógyellátása:
Amennyiben sem alanyi jogon, sem normatív alapon nem jogosult a közgyógyellátásra, Nagykanizsa MJV Közgyűlésének 22/2000. (V. 31.) sz. rendelete alapján, szociális rászorultsága figyelembe vételével közgyógyellátási igazolványt kaphat az alábbi feltételek együttes fennállása esetén is:
- a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg:
egyszemélyes háztartás esetén a 39240,-, kétszemélyes háztartás esetén a 30150,-, három vagy több személyes háztartás esetén a 23980,- Ft-ot, és
- rendszeresen szedendő és közgyógyellátás keretében rendelhető gyógyszerei költségének havi mértéke meghaladja: egyszemélyes háztartás esetén a havi nettójövedelem 15%-át, kétszemélyes háztartás esetén a havi nettó jövedelem 20%-át, három vagy több személyes háztartás esetén a havi nettó jövedelem 30%-át.
A kérelemhez a nyomtatvány kitöltésén túl csatolni keli az alábbi iratokat:
- a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók utolsó 3 havi jövedelméről szóló igazolást,
2003. február 6.
''íiClfei
7
- a 18. életévet betöltött tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban álló gyermek iskolalátogatási igazolását,
- tanulóviszonyban, vagy munkaviszonyban nem álló családtag nyilatkozatát arról, hogy egyéb jövedelemmel rendelkezik-e vagy sem,
Egyszeri gyógyszertámogatás:
Amennyiben közgyógyellátásra való jogosultsága a fentiek alapján sem állapítható meg, szociális rászorultság alapján egyszeri pénzbeni gyógyszertámogatás igényelhető a Szociális Osztályon, mely egy évben két alkalommal nyújtható és éves mértéke együttesen a 10.900,- Ft-ot nem haladhatja meg.
A kérelem a Szociális Osztályon nyújtható be. A Szociális Osztály a Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti épületében található. Ügyfélfogadó irodánk a földszinten működik, és a hét minden munkanapján a rendelkezésükre áll az alábbi időpontokban:
Hétfő: 8-12, 13-16 óráig Szerda: 8-12, 13-17 óráig Kedd, csütörtök, péntek: 8-12 óráig.
Mozgáskorlátozott ügyfeleink részére az akadálymentes közlekedés biztosított. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hívórendszerű ügyfélszolgálatra a belépéshez sorszám használata kötelező, melyet a portán kell kérni.
Általános információs telefonszámaink: 93/500-809, 500-913, e-mail címünk szoc@napvkanizsa.hu. A 93/500-855-ös számon faxot küldhet vagy üzenetet hagyhat.
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) alapján a rendszeres gyermekvédelmi támogatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatása, ennek révén a gyermek családi környezetben történő ellátásának elősegítése, a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése.
A települési önkormányzat a gyermeket rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (jelenleg 21800,- Ft) és a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben, feltéve, hogy a települési önkormányzat rendelete alapján elrendelt vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott értéket. A jogosultság elbírálásánál a települési önkormányzat rendelete a vagyoni helyzet vizsgálatát akkor írhatja elő, ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban foglalt adatoknak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2000. (V. 31.) számú rendelete alapján megállapítható a támogatás
• a nappali közép-, és felsőfokú oktatásban résztvevő fiatal felnőttek részére is legfeljebb 25 éves korig,
• a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, valamint a gyermekét egyedül nevelő szülő részére, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem legfeljebb 20%-kal haladja meg a nyugdíjminimum összegét (jelenleg 26.160,- Ft).
A rendszeres támogatás havi összege gyermekenként a 2003. évben 4600,- Ft. A 2003. évet követően a rendszeres támogatás összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százalékával.
A Gyvt. szerint a kiegészítő családi pótlék iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti elő.
A kérelemhez a nyomtatvány kitöltésén túl csatolni kell az alábbi iratokat:
- a jövedelmekről szóló igazolást az utolsó hat havi időszakra vonatkozóan. A jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) kell csatolni,
- a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, illetve külön élő szülőknek a gyámhivatal előtt tett megállapodásáról szóló jegyzőkönyvet,
- a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
-18. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolását a tanulói, vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.
ÁTMENETI SEGÉLY
A többször módosított 1993. évi III. tv. és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2000. (V. 31.) sz. rendelete alapján az átmeneti segélyre való jogosultság feltételeiről az alábbiakban tájékoztatjuk.
Átmeneti segély állapítható meg annak az önhibáján kívül létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személynek, akinek a családjában jelentkező váratlan esemény (különösen betegség, elemi kár) következtében előre nem látható többletkiadása keletkezett, és megélhetést biztosító vagyona nincs.
Az átmeneti segély eseti támogatás. A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat, amennyiben azok nem állnak rendelkezésre, utólagos elszámolási kötelezettség írható elő.
Felhívjuk a gyermekes családok figyelmét, hogy ők eseti támogatást rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formájában kaphatnak.
8
2003. ru 6.
A kérelemhez a nyomtatvány kitöltésén túl csatolni kell az alábbi iratokat:
- a kérelmező, valamint a háztartásában élő személyek utolsó három havi nettó átlagjövedelméről szóló igazolás. A jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) kell csatolni.
- 18. életévet betöltött tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban álló gyermek iskolalátogatási igazolását,
- tanulóviszonyban, vagy munkaviszonyban nem álló családtag nyilatkozatát arról, hogy egyéb jövedelemmel rendelkezik-e vagy sem,
- a rendkívüli élethelyzetet okozó többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat. Amennyiben azok nem állnak rendelkezésre, utólagos elszámolási kötelezettség írható elő.
A kérelem a Szociális Osztályon nyújtható be. A Szociális Osztály a Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti épületében található. Ügyfélfogadó irodánk a földszinten működik, és a hét minden munkanapján a rendelkezésükre áll az alábbi időpontokban:
Hétfő: 8-12, 13-16 óráig Szerda: 8-12, 13-17 óráig Kedd, csütörtök, péntek: 8-12 óráig.
Mozgáskorlátozott ügyfeleink részére az akadálymentes közlekedés biztosított. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hívórendszerű ügyfélszolgálatra a belépéshez sorszám használata kötelező, melyet a portán kell kérni.
Altalános információs telefonszámaink: 93/500-809, 500-913, e-mail címünk szoc@nagvkanizsa.hu. A 93/500-855-ös számon faxot küldhet vagy üzenetet hagyhat.
AKTÍV KORÚ NEM FOGLALKOZTATOTTAK RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYE
A rendszeres szociális segély azoknak az aktív korúaknak biztosított szociális ellátás, akiknek megélhetése a törvényben meghatározott jövedelmi és vagyoni kritériumok szerint nem biztosított. A jogosultak egy (kisebbik) része legalább 67%-os munkaképes-ség-csökkenése, vakok személyi járadéka vagy fogyatékossági támogatása alapján részesül a segélyben, jelentősebb részük pedig munkanélküliként, amennyiben a munkanélküli járadék vagy a jövedelempótló támogatás folyósítási időtartamát kimerítették, vagy a törvényben előírt időtartamú együttműködést (1 év) teljesítették az önkormányzattal, illetve a munkaügyi központtal.
A kérelmezőnek akkor nem biztosított a megélhetése a jogszabály szerint, ha havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70%-át, valamint családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, és vagyona sem neki, sem családjának nincs.
A rendszeres szociális segély iránti kérelem a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, illetőleg az Fit. alapján folyósított munkanélküli járadék folyósítási időtartamának kimerítésétől, illetve a keresőtevékenység megszűnésétől számított tizenkettő hónapon belül nyújtható be. E határidő a gyermekgondozási segély igénybevétele esetében harminchat hónap.
Nem állapítható meg rendszeres szociális segély, illetőleg a megállapított ellátást meg kell szüntetni annak az aktív korú nem foglalkoztatott személynek, aki
a) egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, kivéve, ha annak összege nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70%-át,
b) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti;
c) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően folyósított jövedelempótló támogatásának időtartama alatt az önkormányzattal, illetőleg a munkaügyi központtal nem működött együtt,
d) a rendszeres szociális segély megállapítását megelőzően, valamint a segély folyósításának időtartama alatt nem működött együtt, ideértve azt az esetet is, ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg,
e) katonai szolgálatot teljesít,
f) az Fit. szerint a munkanélküli járadék megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik,
g) kereső tevékenységet folytat, ide nem értve a települési önkormányzat által szervezett foglalkoztatásban való részvételt és az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzést,
h) közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy az Fit. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül.
A rendszeres szociális segély havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70%-a;
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.
Az aktív korú nem foglalkoztatottak számára az önkormányzatoknak foglalkoztatási lehetőséget kell biztosítani, és csak azok részesülhetnek a segélyben, akik ezt a foglakoztatást vállalják. Ha azonban a megfelelő munkakörben való foglalkoztatás semmiképpen nem oldható meg, a rászorultság esetén az ellátást meg kell állapítani a kérelmező részére.
A kérelemhez a nyomtatvány kitöltésén túl csatolni kell:
- amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül (gyes igénybevétele esetén 36 hónapon belül) munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesült és azt nem az igénylés helye szerint illetékes települési önkormányzat folyósította, a jövedelempótló támogatás folyósítását megszüntető határozatot,
2003. március 6.

/
9
- amennyiben a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül (gyes igénybevétele esetén 36 hónapon belül) munkanélküliek járadékában részesült, a járadék folyósítását megszüntető határozatot,
- amennyiben a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül (gyes igénybevétele esetén 36 hónapon belül) munkanélküliek járadékában, vagy jövedelempótló támogatásban nem részesült, a munkaügyi központ igazolását az együttműködési kötelezettség teljesítéséről,
- a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozói utolsó 3 havi nettó átlagjövedelméről szóló igazolást,
- 18. életévet betöltött tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban álló gyermek iskolalátogatási igazolását,
- tanulóviszonyban, vagy munkaviszonyban nem álló családtag nyilatkozatát arról, hogy jövedelemmel rendelkezik-e vagy sem,
- alkalmi munkavállalói könyvet, amennyiben a kérelmező rendelkezik ilyennel,
- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló bizonyítványt.
A kérelem a Szociális Osztályon nyújtható be. A Szociális Osztály a Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti épületében található. Ügyfélfogadó irodánk a földszinten működik, és a hét minden munkanapján a rendelkezésükre áll az alábbi időpontokban:
Hétfő: 8-12, 13-16 óráig Szerda: 8-12, 13-17 óráig Kedd, csütörtök, péntek: 8-12 óráig.
Mozgáskorlátozott ügyfeleink részére az akadálymentes közlekedés biztosított. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hívórendszerű ügyfélszolgálatra a belépéshez sorszám használata kötelező, melyet a portán kell kérni.
Általános információs telefonszámaink: 93/500-809, 500-913, e-mail címünk szoc@nagxkanizsa.hu. A 93/500-855-ös számon faxot küldhet vagy üzenetet hagyhat.
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2000. (V. 31.) számú rendelete értelmében lakásfenntartási támogatás állapítható meg a szociálisan rászoruló személyek részére az alábbi 4 feltétel együttes fennállása esetén:
1. A kérelmező és háztartásában élő személyek által ténylegesen használt lakás egy főre jutó hasznosítható alapterülete nem haladja meg az alábbi mértéket:
TÖBBSZINTES épület
- egyszemélyes háztartás esetén legfeljebb 60 m2,
- két vagy többszemélyes háztartás esetén 25 m2/fő, de legfeljebb 100 m2.
CSALÁDI HÁZ
- egyszemélyes háztartás esetén legfeljebb 80 m2,
- két vagy többszemélyes háztartás esetén 30 m2/fő, de legfeljebb 110 m2.
2. A háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át (jelenleg 43.600,- Ft).
3. A ténylegesen igazolt és indokolt lakásfenntartási költségek meghaladják a háztartás havi összjövedelmének 35%-át. Lakásfenntartási költségként lehet figyelembe venni a havi lakbér, vagy albérleti díj összegét, lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztő részletét, a fűtési díj, a szemétszállítási költség, a csatornadíj egy hónapra jutó összegét, a villanyáram, a víz-és gázfogyasztás átlagos havi költségét.
4. A kérelmező és háztartásában élő személyek megélhetést biztosító vagyonnal nem rendelkeznek.
Azok a személyek, akik lakásuk fűtéséhez hagyományos tüzelőanyagot használnak, a fenti 4 együttes feltétel fennállása esetén fűtési támogatásban részesülhetnek, amennyiben a ténylegesen igazolt fűtési költség meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20%-át. A fűtési támogatás havi összege a nyugdíjminimum 20%-a (jelenleg 4360,- Ft), mely a fűtési szezon hónapjaira (okt. 15-ápr. 15-ig) egyösszegben kerül kifizetésre.
Fontos szabály, hogy sem a lakásfenntartási támogatás, sem a fűtési támogatás nem állapítható meg annak a személynek, akinek a fent felsorolt lakásfenntartási kiadások bármelyikéből 10.000,- Ft-ot meghaladó tartozása van, vagy a lakás elidegenítésével vagy hasznosításával (pl. bérbeadás) összefüggésben jövedelme keletkezik.
A kérelemhez a nyomtatvány kitöltésén túl csatolni kell az alábbi iratokat:
- a 3. pontban felsorolt igazolások,
- a kérelmező, valamint a háztartásában élő személyek utolsó három havi nettó átlagjövedelméről szóló igazolás. A jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) kell csatolni.
- 18. életévet betöltött tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban álló gyermek iskolalátogatási igazolását,
- tanulóviszonyban, vagy munkaviszonyban nem álló családtag nyilatkozatát arról, hogy jövedelemmel rendelkezik-e vagy sem,
- egy lakásban más személlyel külön háztartásban elő igénylő esetén a másik fél lemondó nyilatkozata a lakásfenntartási támogatásról.
A kérelem a Szociális Osztályon nyújtható be. A Szociális Osztály a Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti épületében található. Ügyfélfogadó irodánk a földszinten működik, és a hét
10
2003. március 6.
minden munkanapján a rendelkezésükre áll az alábbi időpontokban:
Hétfő: 8-12, 13-16 óráig Szerda: 8-12, 13-17 óráig Kedd, csütörtök, péntek: 8-12 óráig.
Mozgáskorlátozott ügyfeleink részére az akadálymentes közlekedés biztosított. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hívórendszerű ügyfélszolgálatra a belépéshez sorszám használata kötelező, melyet a portán kell kérni.
Általános információs telefonszámaink: 93/500-809, 500-913, e-mail címünk szoc@nagvkanizsa.hu. A 93/500-855-ös számon faxot küldhet vagy üzenetet hagyhat.
GYÓGYSZERTÁMOGATÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2000. (V. 31.) sz. rendelete 14. §-a értelmében az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében a szociálisan rászoruló, közgyó-gyellátásban nem részesülő személy részére gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz vásárlási, valamint fogászati költség hozzájárulás állapítható meg. Elsősorban annak, akinek gyógyszerköltsége, gyógyászati segédeszköz vagy fogászati költsége - a rendszeres havi kiadásokat is figyelembe véve - létfenntartását veszélyezteti.
Az egyszeri pénzbeni gyógyszertámogatás egy naptári éven belül egy családnak, egyedülálló esetén ugyanazon személynek legfeljebb két alkalommal nyújtható és a hozzájárulás együttes mértéke a nyugdíjminimum 50%-át (10.900,- Ft-ot) nem haladhatja meg.
A kérelemhez a nyomtatvány kitöltésén túl csatolni kell az alábbi iratokat:
- a kérelmező, valamint a háztartásában élő személyek utolsó három havi nettó átlagjövedelméről szóló igazolást. A jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) kell csatolni.
- 18. életévet betöltött tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban álló gyermek iskolalátogatási igazolását,
- tanulóviszonyban, vagy munkaviszonyban nem álló családtag nyilatkozatát arról, hogy egyéb jövedelemmel rendelkezik-e vagy sem,
A kérelem a Szociális Osztályon nyújtható be. A Szociális Osztály a Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti épületében található. Ügyfélfogadó irodánk a földszinten működik, és a hét minden munkanapján a rendelkezésükre áll az alábbi időpontokban:
Hétfő: 8-12, 13-16 óráig Szerda: 8-12, 13-17 óráig Kedd, csütörtök, péntek: 8-12 óráig.
Mozgáskorlátozott ügyfeleink részére az akadálymentes közleke-
dés biztosított. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hívórendszerű ügyfélszolgálatra a belépéshez sorszám használata kötelező, melyet a portán kell kérni.
Általános információs telefonszámaink: 93/500-809, 500-913, e-mail címünk szoc@nagvkanizsa.hu. A 93/500-855-ös számon faxot küldhet vagy üzenetet hagyhat.
RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2000. (V. 31.) számú rendelete alapján rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető a gyermek, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gonddal küzd, vagy a gyermek gondozásával, nevelésével összefüggő és a gyermeket érintő olyan többletkiadás jelentkezik, amely által a család létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe keriil és a családnak megélhetést biztosító vagyona nincs.
A támogatás fajtái:
• eseti támogatás,
• egyszeri iskoláztatási támogatás.
Mindkét támogatási fajta nyújtható
• pénzbeni, vagy
• természetbeni formában.
Az eseti támogatás mértéke egy családon belül, egy naptári évben nem haladhatja meg
• kiegészítő családi pótlékban részesülők esetén a nyugdíjminimum 150%-át,
• egyéb családok esetén a nyugdíjminimum 200%-át.
Az iskoláztatási támogatás mértéke
• kiegészítő családi pótlékban részesülők esetén gyermekenként a nyugdíjminimum 10%-a,
• egyéb családok esetén gyermekenként a nyugdíjminimum 25%-a.
A kérelmekhez minden esetben mellékelni kell a többlet-, és iskoláztatási kiadások hitelt érdemlően bizonyító dokumentumait, ha azok nem állnak rendelkezésre, utólagos elszámolási kötelezettséget kell előírni.
A Gyvt. szerint a kiegészítő családi pótlék iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti elő.
A kérelemhez a kitöltött nyomtatványon túl csatolni kell az alábbi iratokat:
- jövedelmekről szóló igazolást az utolsó három havi időszakra vonatkozóan. A jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) kell csatolni,
2003. március 6.
11
- a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, illetve külön élő szülőknek a gyámhivatal előtt tett megállapodásáról szóló jegyzőkönyvet,
- 18. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolását a tanulói, vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
- a kérelemben hivatkozott többlet-, és iskoláztatási kiadások hitelt érdemlően bizonyító dokumentumait.
A kérelem a Szociális Osztályon nyújtható be. A Szociális Osztály a Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti épületében található. Ügyfélfogadó irodánk a földszinten működik, és a hét minden munkanapján a rendelkezésükre áll az alábbi időpontokban:
Hétfő: 8-12, 13-16 óráig Szerda: 8-12, 13-17 óráig Kedd, csütörtök, péntek: 8-12 óráig.
Mozgáskorlátozott ügyfeleink részére az akadálymentes közlekedés biztosított. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hívórendszerű ügyfélszolgálatra a belépéshez sorszám használata kötelező, melyet a portán kell kérni.
Általános információs telefonszámaink: 93/500-809, 500-913, e-mail címünk szoc@nagxkaniz.sa.hu. A 93/500-855-ös számon faxot küldhet vagy üzenetet hagyhat.
MUNKAKÉPESSÉGÉT 67%-BAN ELVESZTETT, VAGY VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁBAN, ILLETVE
FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYE
A rendszeres szociális segély azoknak az aktív korúaknak biztosított szociális ellátás, akiknek megélhetése a törvényben meghatározottjövedelmi és vagyoni kritériumok szerint nem biztosított. A jogosultak egy (kisebbik) része legalább 67%-os munkaképesség csökkenése, vakok személyi járadéka vagy fogyatékossági támogatása alapján részesül a segélyben, jelentősebb részük pedig munkanélküliként, amennyiben a munkanélküli járadék vagy a jövedelempótló támogatás folyósítási időtartamát kimerítették, vagy a törvényben előírt időtartamú együttműködést (1 év) teljesítették az önkormányzattal, illetve a munkaügyi központtal.
A munkaképességét legalább 67%-ban elvesztett, vagy vakok személyi járadékában, illetőleg fogyatékossági támogatásban részesülő kérelmezőnek akkor nem biztosított a megélhetése a jogszabály szerint, ha havi jövedelme, valamint családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80%-át, és vagyona sem neki, sem családjának nincs.
Nem állapítható meg rendszeres szociális segély, illetőleg a megállapított ellátást meg kell szüntetni annak a személynek, aki
a) egyéb rendszeres pénzellátásban részesül, kivéve, ha annak összege nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,
b) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti;
A rendszeres szociális segély havi összege
a) jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a;
b)jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.
A kérelemhez a nyomtatvány kitöltésén túl csatolni kell az alábbi iratokat:
- munkaképességét 67%-ban elvesztett kérelmező esetén az OEP Országos Orvosszakértői Intézetének I. fokú orvosi szakvéleményét. Amennyiben a munkaképesség-változás orvosi vizsgálata még nem történt meg, a vizsgálatot az önkormányzat kezdeményezi.
- vakok személyi járadékában részesülő kérelmező esetén Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását arról, hogy a járadékban részesül. Nem kell mellékelni az igazolást, ha a rendszeres szociális segély igénylésének helye szerint illetékes jegyző nyilvántartásában szerepel a járadékos.
- fogyatékossági támogatásban részesülő kérelmező esetén a fogyatékossági támogatást megállapító határozatot.
- a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozói utolsó 3 havi nettó átlagjövedelméről szóló igazolást.
- 18. életévet betöltött tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban álló gyermek iskolalátogatási igazolását.
- tanulóviszonyban, vagy munkaviszonyban nem álló családtag nyilatkozatát arról, hogy egyéb jövedelemmel rendelkezik-e vagy sem.
A kérelem a Szociális Osztályon nyújtható be. A Szociális Osztály a Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti épületében található. Ügyfélfogadó irodánk a földszinten működik, és a hét minden munkanapján a rendelkezésükre áll az alábbi időpontokban:
Hétfő: 8-12, 13-16 óráig Szerda: 8-12, 13-17 óráig Kedd, csütörtök, péntek: 8-12 óráig.
Mozgáskorlátozott ügyfeleink részére az akadálymentes közlekedés biztosított. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hívórendszerű ügyfélszolgálatra a belépéshez sorszám használata kötelező, melyet a portán kell kérni.
Altalános információs telefonszámaink: 93/500-809, 500-913, e-mail címünk szoc@nagykanizsa.hu. A 93/500-855-ös számon faxot küldhet vagy üzenetet hagyhat.
12
2003. március 6.
KANIZSA TV MŰSORA
MÁRCIUS 8-14-IG
MÁRCIUS 8. SZOMBAT
00.00-06.30 Lapozó. 06.30 Krónika. 06.40 Körjáral. 07.05 Sport. 07.15 Jelkép - katolikus. 07.25 Jövő 7. 07.50 Kulturális hírmagazin. 08.20 Krónika. 08.30 Lapozó. 09.00 Nyitott világ - a kábítószer - HTV. 09.30 Különjárat - zenei magazin - HTV. 10.00 Thalassa - természetfilm-sorozat - HTV. 10.30 Thalassa - természetfilm-sorozat -HTV. 11.00 Thalassa - természetfilm-sorozat - HTV. 11.30 Ottó mobil - autós magazin - HTV. 12.00 Lapozó. 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV. 17.00 Mesélő házak - a Főnix TV filmje - HTV. 17.30 TV mozi: Tücsök - magyar film (81 p.). 19.10 Sajt. 19.30 Turisztikai Magazin - HTV. 20.00 Őfelsége kapitánya - angol tévé-filmsorozat 12/4. - HTV. 21.00 Kávéházi kabaré - HTV. 22.00 Bencze-show - HTV. 22.30 Képes recept - HTV. 23.00-24.00 Lapozó.
MÁRCIUS 9. VASARNAP
00.00-06.30 Lapozó. 06.30 TV mozi: Tücsök - magyar film (81 p.). 08.10 Sajt. 08.30 Lapozó. 09.00 Nyitott világ - alkohol - HTV. 09.30 Biztonsági zóna - HTV. 10.00 Képes recept - HTV. 10.30 Thalassa - természetfilm-sorozat - HTV. 11.00 Kávéházi kabaré - HTV. 12.00 Lapozó. 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV. 17.00 Forog az idegen - HTV. 17.30 Mese. 17.35 Kapocs. 17.50 Portugália-a „Megjöttünk"-sorozatból. 18.10 TV mozi: Bolondos vakáció - magyar film (81 p.). 19.30 Gazdasági hírmagazin - HTV. 20.00 A fény felé - amerikai film - HTV. 22.00 Ottó mobil - autós magazin - HTV. 22.30 Különjárat - zenei magazin - HTV. 23.00-24.00 Lapozó.
MÁRCIUS 10. HETFO
00.00-08.00 Lapozó. 08.00 Mese. 08.05 Kapocs. 08.20 Portugália - a „Megjöttünk" sorozatból. 08.40 TV mozi: Bolondos vakáció - magyar film (81 p.). 10.00 Lapozó. 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV. 17.00 Schönbrunntól a mosdóig - a tatai városi televízió filmje - HTV. 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV. 18.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával. 18.30 Mese. 18.35 Házban ház körül. 19.00 Krónika. 19.10 Sport - tekézők. 19.20 Jelkép - adventista. 19.30 Települési hírmagazin-HTV. 20.00 Körjárat - a pénteki adás ismétlése. 20.25 Krónika. 20.35 Gazdasági hírmagazin. 21.00 Mélyvíz - dán filmdráma I. rész - HTV. 23.00-24.00 Lapozó.
MÁRCIUS 11. KEDD
00.00-08.00 Lapozó. 08.00 Krónika. 08.10 Házban ház körül. 08.35 Sport. 08.45 Jelkép
- adventista. 08.55 Gazdasági hírmagazin. 09.20 Körjárat. 09.45 Mese. 09.50 Krónika. 10.00 Lapozó. 16.30 Szippancsok - gyermek rajzfilm sorozat - HTV. 17.00 A sárvári gyógyvizek és gyógyfürdők története - a Sárvár média filmje - HTV. 17.30 Szippancsok
- gyermekrajzfilm-sorozat - HTV. 18.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával. 18.30 Paletta. 18.55 Vers. 19.00 Krónika. 19.10 Önök mondták. 19.20 Mi Várunk. 19.30 Sport hírmagazin - HTV. 20.00 Házban ház körül. 20.25 Krónika. 20.35 Települési hírmagazin. 21.00 Trópusi hőség - bűnügyi sorozat 39. - HTV. 22.00 Bence-show - HTV. 22.30 Érzékszerveink - a dohányzás - HTV. 23.00-24.00 Lapozó.
MÁRCIUS 12. SZERDA
00.00-08.00 Lapozó. 08.00 Krónika. 08.10 Vers. 08.15 Paletta. 08.40 MiVárunk. 08.50 Önök mondták. 09.00 Települési hírmagazin. 09.25 Házban ház körül. 09.50 Krónika. 10.00 Lapozó. 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV. 17.00 Fedezzük fel Észak-Olaszországot - a soproni Hajnal és Hegyi TV filmje - HTV. 17.30 Euróra - Mezőgazdaság I. - HTV. 18.00 Euróra helyben! - mezőgazdaság európai uniós információk. 18.30 Mese. 18.35 Oppá. 19.00 Krónika. 19.10 Kamarai percek. 19.20 Jelkép - evangélikus. 19.30 Egészség és környezet hírmagazin - HTV. 20.00 Paletta - a keddi adás ismétlése. 20.25 Krónika."20.35 Sport hírmagazin. 21.00 Mélyvíz - dán filmdráma II. rész - HTV. 23.00-24.00 Lapozó.
MÁRCIUS 13. CSÜTÖRTÖK
00.00-08.00 Lapozó. 08.00 Krónika. 08.10 Oppá. 08.35 Jelkép - evangélikus. 08.45 Kamarai percek. 08.55 Paletta. 09.20 Sport hírmagazin. 09.45 Mese. 09.50 Euróra helyben. 10.20 Krónika. 10.30 Lapozó. 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV. 17.00 Polgári Társaskör az ezredfordulón - a veszprémi városi TV filmje - HTV. 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV. 18.00 Terhestorna. 18.30 Jövő 7. 18.55 Vers. 19.00 Krónika. 19.10 A gőzös. 19.20 Jelkép - református. 19.30 Kulturális magazin. 20.00 Oppá - szerdai adás ismétlése. 20.25 Krónika. 20.35 Egészség és környezet hírmagazin. 21.00 A serfőző - dán tévéfilmsorozat 12/11.- HTV. 22.00 Egészségmaga-zin - HTV. 22.30 Nyitott világ - atomkutatás - HTV. 23.00-24.00 Lapozó.
MÁRCIUS 14. PENTEK
00.00-08.00 Lapozó. 08.00 Krónika. 08.10 Jövő 7. 08.35 Vers. 08.40 Jelkép - református. 08.50 Oppá. 09.15 Egészség és környezet hírmagazin. 09.40 A gőzös. 09.50 Krónika. 10.00 Lapozó. 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV. 17.00 Az Egri csillagok borai - az ózdi városi TV filmje - HTV. 17.30.Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat -HTV. 18.00 Torna derékfájás ellen. 18.30 Mese. 18.35 Körjárat. 19.00 Krónika. 19.10 Sport. 19.20 Jelkép - katolikus. 19.30 Ifjúsági hírmagazin. 20.00 Jövő 7 - a csütörtöki adás ismétlése. 20.25 Krónika. 20.35 Kulturális hírmagazin. 21.00 Fekete bársonyruha - angol történelmi film - HTV. 23.00-24.00 Lapozó.
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
O POLAI JÓZSEF önkormányzati képviselő a 15. sz. választókerület polgárait várja fogadóóráján 2003. március 14-én, pénteken 17.45 órától kb. 19.30 óráig a bajcsai kirendeltségen.
O GELENCSÉR GÁBOR, a 8. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 2003. március 10-én, hétfőn 16.30-18 óráig a Hevesi úti Szolgáltatóház könyvtárába.
HALÁSZ GYULA, a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője 2003. 03. 7-én (pénteken) 16:30-17:30 óráig fogadóórát tart. Helyszín: Hevesi Úti Fiókkönyvtár.
Óvodai és általános iskolai jelentkezések a 2003/2004. tanévre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben az óvodai és általános iskolai felvételre történő jelentkezéseket 2003. március 31-én és április l-én fogadjuk - mindkét napon 8-17 óráig.
A jelentkezés helye a lakáshoz legközelebbi, vagy a szülő által választott óvoda, illetve a kötelező felvételt biztosító, vagy a szülő által választott általános iskola.
A jelentkezettek felvételéről a férőhelyek, illetve az indítandó első osztályok számának ismeretében az intézmény vezetője dönt, melynek eredményéről a szülőket 8 napon belül értesíti.
Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki tankötelessé válik, azaz 2003. május 31-ig betölti az ötödik életévét és még nem jár óvodába.
Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet minden kisgyermek, aki 2003. október I -ig betölti a harmadik életévét. A jelentkezéshez szükséges okmányok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• gyermekorvosi igazolás
• lakcímigazoláshoz személyi igazolvány.
Altalános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek aki 2003. május 31-ig betölti a hatodik életévét - azaz 1997. május 31. előtt született - és az óvodai szakvélemény szerint iskolaérett.
Felvételre jelentkezhet - a szülő kezdeményezése alapján - minden május 31. és december 31. között született 6 éves gyermek, ha iskolaérettségét az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó igazolja.
A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra kerül, de felvettnek csak az a gyermek tekinthető, aki az adott intézmény felvételi körzetében levő állandó nagykanizsai lakos.
A nem kötelező felvételt biztosító, hanem a szülő által választott iskolába történő felvételről a törvényi keretszám ismeretében az iskola igazgatója dönt, melyről a szülőket 8 napon belül értesíti. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
• óvodai szakvélemény eredeti példánya
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• lakcím igazolására személyi igazolvány.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási Iroda
RENDEZESI TERV
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 6/2003. (I. 28.) sz. határozatával rendezés alá vonta a Nagykanizsa, Logisztikai Szolgáltató Központ és Ipari Park területét a rendezési terv módosítása céljából. A rendezési terv készítésének célja: - a jelenlegi rendezési terv településközpont vegyes 2 jelű övezetre előírt szabályozási elemeinek módosítása úgy, hogy az az építmények közötti legkisebb távolság mérséklésével lehetővé tegye a területen élők igényei szerinti építmények elhelyezését.
A rendezési terv módosításához várjuk előzetes javaslataikat, észrevételeiket. melyeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város főépítészének címezve írásban lehet megtenni az alábbi címre:
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax: 93/500-735.
Polgármesteri Hivatal
városi főépítész
HIRDETMENY
Tájékoztatom Nagykanizsa Megyei Jogú Város választópolgárait és a társadalmi szervezetek vezetőit, hogy a bírósági ülnökök megbízatása 2003. május 22-én lejár. Új választásra a köztársasági elnök döntése alapján 2003. április 22-ig lesz lehetősége az önkormányzatnak.
Ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, helyi önkormányzatok és társadalmi szervezetek jelölhetnek.
Jelöltek büntetlen előéletű. 30. életévét betöltött, de a 70. életévét el nem ért, választójoggal rendelkező magyar állampolgárok lehetnek.
Jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát is. Bírósági ülnököket jelölni a Zala Megyei Bírósághoz. Munkaügyi Bírósághoz és a Nagykanizsai Városi Bírósághoz lehet, melyet legkésőbb
2003. MÁRCIUS 14-IG kell eljuttatni a Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinethez
(Nk.. Erzsébet tér 7. sz. I. emelet 6.)
A polgármesteri hivatalban az ülnökökjogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megismerhető.
E témával kapcsolatosan érdeklődni munkaidőben az 500-712-es telefonon, vagy a fenti címen lehet.
Nagykanizsa. 2003. február 26.
Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző
2003. március 6.
áClíli
13
AKCIÓK - KEDVEZMENYEK DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék fdm a premier és erotikus fdmek kivételével!)
VIDÉKI KLUBTAGOKNAK
KLUBTAGOKNAK
Hétvégi
kedveimén)1!
Keltát Riet - hármat vihet!

+myO''" ''
(Rendőrség utcája) Tel.: 93/315-907 Nyitva: minden nap 9-2l-ig


ATOMCSAPDA - Nem szállhatsz ki
^ Főszereplők: Harrison Ford, Liam Neeson.
1961 - hidegháború. A megtörtént eseten alapuló film Vosztrikov kapitány hősiességét idézik, aki a K-19-es atomtengeralattjáró parancsnoka volt. El kell indítania a rosszul felszerelt tengeralattjárót nyugat felé, a NATO-támaszpontok mellett elsurranva, és járőrként megfigyelő pozíciót elfoglalni az USA partjaitól mintegy 400 km-re Washington és New York között. A járőrszolgálat alatt globális tragédiával fenyegető veszély lép fel. ami a III. világháború kitörését is okozhatja.
Tel.: 93/321-143 Tel.: 93/311-143
Zrínyi Könyvesház, Fő út 8. Deák Könyvesház, Deák tér 2.
KÖNYVAJÁNLÓ!
1848-1849 A szabadságharc hadtörténete
Ez a könyv az 1848-49-es szabadságharc hadtörténetének eddig legsokoldalúbb összefoglalása hazai és bécsi levéltári kutatások alapján. Bőségesen foglalkozik azokkal a járulékos tényezőkkel, amelyek nélkül e háború története sem érthető meg. A szöveget gazdag illusztrációs anyag kíséri. ajánljuk általános és középiskolás tanulóknak és tanároknak, és mindazoknak, akik a téma iránt érdeklődnek.
Vágja ki és hozza be ezt az ajánlót 2003. 03. 3 l-ig. A könyv árából 10% engedményt adunk, amíg a készlet tart.
KREATÍV HOBBI- ÉS
DEKORACIOS ÜZLET
■ÜHUM| HltájL .....> Mojjjr^^,.^ -1*1 Nagykanizsa,
[fest ^"^IMB Király u. 29.
Tel.:
5 93/310-927
Személyi kölcsön akár 3 millió Ft-ig kezes és fedezet nélkül
ÚJDONSÁG: MÁR FELTÖLTŐKÁRTYÁS MOBILTELEFONNAL IS. CSAK NÁLUNK!!! Westel arany-, vagy platinakártya-tulajdonosoknak akár 46 napig kamatmentes hitellehetőség, jövedelemigazolás nélkül!
Tel.: Iroda: 93/516-033, mobil: 30/9949-003 30/8589-760
8800 ttagtjíumiftéia, Seáft ter 11. £cl.: 93/313-057
A KONYHAFŐNÖK AJÁNLATA
FARSANGI FÁNK
Hozzávalók: 20-30 db-ot számítva. 1/2 kg liszt, 3 dkg élesztő, 5 dkg porcukor, 5 dkg vaj, 2 tojássárgája, 1 pohár rum, só, 1/2 liter tej, 1 1 olaj
A tojássárgáját cukorral kikeverjük, hozzáadjuk a lisztet, sót, az előre felfutatott élesztőt. Langyos
tejjel összedolgozzuk. Pihentetjük 1-1/2 órát, duplájára kelesztjük. Ujjnyi vastagra nyújtjuk, kiszaggatjuk, pihentetjük 15 percig, közepesen forró olajban pirosra sütjük. Gyümölcsízzel, porcukorral tálaljuk.
Fiiszár János konyhafőnök

P
o
PERAGER
KÉPKERETEZÉS
nagy választékkal, korrekt áron!
8800 Nagykanizsa, Fő út 10. - Belus udvar Tel.: 06 (93) 314-013
MEGAJWT! RÓZSÁS GALÉRIA
Nagykanizsa belvárosában, a Kinizsi u. 2/b. alatt.
Nyugodt, tágas környezetben válogathat
- festmények, rézkarcok, bőrképek
- iparművészeti tárgyak, kerámia, bőráru
- szökőkutak
- kész képkeretek, művészi nyomatok közül.
Csiszolt-, keretezett tükrök készítése egyedi méretre is. KÉPKERETEZÉST, PASSPARTOUZÁST rövid határidővel, kedvező áron vállalunk.
kói
Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/b. Tel.: 93/313-410
Nyitva: H-P: 9.00-17.30 Szombat: 9.00-12.00
14
2003. március 6.
NEM KLUB-TAQOKNAK
Hámort flwt - négyet vihet!
HIRDETÉSEKET Kanizsa Újság Kft. szerkesztőségében (Nagykanizsa, Király u. 47.1. emelet) VESZÜNK FEL!
ComputerElektronika
Számítástechnikai Szaküzlet és Szerviz Nagykanizsa Rózsa út 21/a • Nyitva: H-P 09.00-12.00, 14.00-17.00 Tel.: 93-315-313, 06-30-277-1413
TAVASZI HÚSVÉTI AKCIÓ!!!
Ha március 1. és Húsvét között számítógépet vásárol egyhavi Internet-előfizetést kap ajándékba. BANKIHITEL-LEHETŐSÉG bővítésekre és alkatrészekre is helyszíni és alkatrészekre. HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉS.
Szerviz helyszíni kiszállással nyitvatartási időben, szombaton 08.00-12.00-ig.
8800 Nagykanizsa, Deák tér 10. Petőfi S. u. 5. Telefon: (93) 516-714, fax: (93) 516-715, mobil: (30) 901-9013 E-mail: okohaz@westel900.net, balassabela@broadband.hu http://www.users.broadband.hu/balassabela Volksbank Rt. 14100134-40959949-01000000
Nagykanizsa, Kinizsi út 2. - vadonatúj társasház földszintjén három önálló rendeltetési egység (54 nm + 52 nm + 78 nm) külön-külön, vagy egybenyitva lakásként, üzletként, vagy irodaként - parkolási lehetőséggel kedvező feltételekkel eladó. ill. bérbe adó.
ÖKO-HÁZ Kft. Nk, Petőfi u. 5.1. emelet, tel.: 93/516-714,30/901-9013
A nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskolában 2003. március 11-én (kedden) 8-11 óráig
NYÍLT NAPOT SZERVEZÜNK
az iskola iránt érdeklődő, a 2003/2004-es tanévben első osztályba lépő gyermekek szülei részére. Minden látogatót szeretettel várunk!
Iskolavezetés
TOROny
szőnyegház
PVC ■
SZŐNYEG ■
PADLÓSZŐNYEG ■
CSAPHORNYOS LAMINÁLT
KÉSZ PARKETTA ■
PARAFA ■
KARNISOK ■
ÁTMENETI
DILATÁCIÓS SÍNEK ■
VIASZKOS VÁSZON
ASZTALTERÍTŐK ■
LÉPCSŐBORÍTÓK
KÉSZÍTÉSE
A Torony Szőnyegház a Thury-baseballcsapat hivatalos támogatója.
INGATLAN
Belvárosi egyszobás, földszinti, nagy belmagasságú 64 nm-es lakás (üzletnek, irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas) te-tőtér-beépítési lehetőséggel eladó. Érd.: 318-937 (este), 30/238-0173 (4566K) Kiskanizsán, a Pivári utcában tízéves, 120 nm-es tetőtér-beépítéses ház (négyszobás, kétfürdőszobás, vegyes fa-, gázfűtéses), 8x9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telken, jól megközelíthető helyen eladó. Irányár: 16.200.000 Ft.
Érd.: 30/856-3666 (4649K)_
Nk-Palin főútvonal mellett régi ház 5000 nm-es leiekkel eladó. Irányár: 10 M Ft.
Érd: 30/446-0657 (5000K)_
Nk-án Péterfai utcában 2+1 szobás erkélyes cirkofűtéses, 74 nm-es lakás eladó.
Erd: 30/578-6530 (5047K)_
Nk-án Teleki úton udvari lakás 22 nm-es egyedi fűtéses, felújított eladnám vagy elcserélném nagyobbra. Érd: 386-799
(5048K)_
Nk-án Péterfai 17/B. alatt 54 nm-es egyedi fűtéses, 2 éves lakás eladó. Érd:
30/226-1455 (5050K)_
Szentgyörgyvári hegy 111. hegyháton 600 négyszögöl déli fekvésű, művelt szőlő és gyümölcsös eladó. Víz, villany van. Irányár: 450.000 Ft. Érd: munkaidőben: 314-013, esti órákban: 319-481 telefon-számon.(S05IK)_
Kedves Olvasó!
Lapunk március 13-án csütörtökön 12-15 óráig a Magyar Sajtó Napja
alkalmából SZERKESZTŐSÉGI NYÍLT NAPOT TART, s ez okból meghívja Önöket egy kötetlen
beszélgetésre, ahol bepillanthatnak a szerkesztőség működésébe. VÁRJUK ÖNÖKET!
Kanizsa Dél-Zalai Hetilap
Nk belvárosában csendes, zárt udvarban, parkolási lehetőséggel, 56 nm-es, kétszobás komfortos, egyedi gázfűtésű, vízórás, telefonos és redőnyös lakás reális áron eladó. Érd.: 333-012 (az esti órákban) (5052K)_
BERLET
Nk-án Városkapu krt-on garázs kiadó.
Érd: 30/292-6608 (5049K)_
Látóhegyen, művelésre átadó, szőlő, málnás, gyümölcsös terület. Érd: 8-17 óráig: 310-798, 17 óra után: 312-892 (5052K) "
VEGYES
Panasonic MIO-es VHS videokamerámat 60 ezer Ft-ért eladnám, vagy ésszerű, más termékre (pl.: műszaki cikk, bútor) cse-rélném. Érd.: 30/480-8824 (5016K)
SZOLGALTATAS
Szakképzett, vizsgával rendelkező személy, teljes körű társasház-kezelői, "gazdálkodói megbízást vállal. Tel.: 30/585-
7549(5043 K)_
Címkenyomtatást vállalunk! Matt, félfényes. folytonos, színes, öntapadós, visszaszedhető, műanyag stb. Tel.: 30/277-1282 (5045 K) _
PARKETTAHULLADEK (TÖLGY TŰZIFA 750Ft/q)
TÜZHOSSZRA VÁGOTT HASÁB TŰZIFA 10.000 Ft/m3
A házhozszállítás Nagykanizsán díjtalan.
Érdeklődni: 30/856-3666
AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS VESZÉLYEI
címmel dr. Fenyvesi Zoltán jogász tart előadást 7-én (pénteken) a HSMK Felnőttklubjában.
A Terv utcai Bonbonetti bolt előtti parkolóban találtunk egy kulcscsomót. A kulcs átvehető a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap szerkesztőségében.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Újságírók: Bakonyi Zsóka. Dukát Éva. Halász Gyula. Nagy Krisztina. Szőlősi Márta. Munkatársak: Hársfalvi Tímea. Tóth Tihamérné. Külső munkatársak: Bacskay Zoltán. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg. Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Czlrkl György. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu. ISSN 0865-3879
8800
Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 93/b
Tel.:
06-93/323-119 Fax:
OS-93/323-118
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-17 óráig,
szombaton: 8-12 óráig.
2003. március 6.
íÉHlíli
15
Nagykanizsán a KIRÁLY- UDVARHÁZ-ban épülő lakások, irodák, üzletek, garázsok
még leköthetők.
Első ütem várható átadása: 2003. karácsonya Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. I.em. Tel.: 93/ 516 714, Balassa Béla építész vezető tervező. Tel.: 30/ 901 9013 E-mail: balassabela@chello.hu
Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

NAGYKANIZSA
HEVESI SÁMDOK MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Március 13.18 óra:
A FESZTIVÁL MEGNYITÓJA
Köszöntőt mond: Litter Nándor polgármester.
HARASZTI LÁSZLÓ FESTŐMŰVÉSZ GYŰJTEMÉNYES JUBILEUMI TÁRLATA
Március 13.19 óra:
A PEGE QUARTET HANGVERSENYE
Belépődíj: 800 Ft.
//
a HSMK-ban március 8-án 20 órától
Zene: Little Flamingó
Belépődíj: 500 Ft
Asztalfoglalás jegyelővétellel.
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ GOETHE (német) és PITMAN (angol) ÁLLAMILAG ELISMERT, NEMZETKÖZI ÉRVÉNYESSÉGŰ nyelvvizsgát szervez alap-, közép- és felsőfokon.
A VIZSGA IDŐPONTJA: ANGOL: 2003. április 5. NÉMET: 2003. április 19.
Jelentkezési határidő: március 17.
Sikeres vizsgával az EU-ban is elismert nyelvvizsga-bizonyítványod lesz!
DIALÓG NYELVSTÚDIÓ ÉS NYELVVIZSGA KÖZPONT
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Telefax: 93/326-413; 30/400 52 53 E-mail: info@dialognk.hu; Web: www.dialognk.hu
OM reg. sz.: 01 - 0062 - 02
Segítünk Önöknek nászajándékot választani Munkácsy-és Kossuth-díjas alkotók műveiből, zsűrizett ipar- és képzőművészeti tárgyakból, így értékes és egyedi alkotásokat kap az ifjú pár.
PETRÓ GALÉRIA
Fő út 19. Nyitva:
Tel ./Fax: ^Af hétfő-péntek 10-17.30 93/333-744 szombat 10-12.30
Nászajándék
a Petró Galériából
16
2003. március 6
iTlÉ
Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XI. évfolyam 10. szám • 2003. március 13. Megjelenik 21.000 példányban

Európa
igen
Emlékkártya
és belépőjegy
a 2003. évi március 14-; ünnepi színházi elóadásrj
ÍSámclh Ervin
EMLÉKEM ELÖL HE FUSSATOK..:
Srinp&di jéték Szcndfcy Júliáról bárom kcpbcr
A FORRÁS SZÍNHÁZI MÖHELV K/V» V\RA- E LŐADÁS/5 Helyszín: HS.MK színháztéren-WóponL 19 órz
. Kende rt«Mék minden «:v rrJrcHi''k 14. vaoy 15. nopjór N.i<j)''toni«án wínháíl ctóadáA a nemzeti úrintp mcll< « a noiiyHaniwal színház fclavatá^inal-évfcréulóláró''. vákJ m<{jcm!ékwí4 végett.'' {E<;€K VHAg Alnpilváfry nlaf»!(> ol«LMta
Tisztelettel meghívom Önt az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 155. évfordulójának nagykanizsai rendezvényeire
Litter Nándor polgármester
MÁRCIUS 14.
16.30 óra Deák tér:
Ünnepélyes zászlófelvonás Közreműködik: az Olajbányász Fúvószenekar.
17 óra Kossuth Lajos tér
Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál Közreműködnek: a Vécsey Altalános Iskola tanulói. 17.20 óra:
Tisztelgés a temetőben lévő honvédsíroknál.
Közreműködnek: a Zemplén Altalános Iskola tanulói. 18.45 óra Hevesi Sándor Művelődési Központ
Az Európai Unió a bélyegek tükrében -kiállítás dr. Janda Iván gyűjteményéből. 19 óra
Emlékem elől ne fussatok - színpadi játék Szendrey Júliáról, a Győri Forrás Színházi Műhely előadásában.
MÁRCIUS 15.
9.30 óra Deák Ferenc tér
Koszorúzás a ''48-as Honvéd Gyalogezred
szobránál.
Közreműködik: az Olajbányász Fúvószenekar.
10 óra Hevesi Sándor Művelődési Központ
Ünnepi műsor a 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére Köszöntőt mond: Litter Nándor polgármester.
Közreműködnek: a Batthyány Lajos Gimnázium diákjai.
A műsor rendezője: Lehota János, (minden érdeklődőt szeretettel várnak az ingyenes rendezvényre) 11.15 óra Erzsébet tér
A Szélkiáltó Együttes műsora. 12 óra
„Harangzúgás hirdesse lobogásod" A magyar nemzeti lobogó és az Európai Unió zászlajának ünnepélyes megáldása és felvonása, az „Európa Emlékkönyv" aláírása. 12.30 óra
Európafa-ültetés a Képzőművészetek Háza (Kiskastély) udvarán. 15 óra Móricz Művelődési Ház
Családi játszó-, táncház. 18 óra Sugár út
Fáklyás emlékezőséta.
mmmmsimmtmmmsm
KÉRJÜK A VAROS POLGARAIT, HOGY HAZAIKAT, LAKÓÉPÜLETEIKET SZÍVESKEDJENEK FELLOBOGÓZNI AZ ÜNNEP TISZTELETÉRE!
A Nagykanizsai Polgári Egyesület a Rozgonyi és a Szent Korona Polgári Körrel együttműködve március 14-én 17.30 órakor a Petőfi-szobornál tartja 48-as megemlékezését. Beszédet mond Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. Az ünnepségre mindenkit szeretettel várnak.
A nagykanizsai polgári körök 2003. március 14-én 16.30 órától a ''48-as forradalom tiszteletére emléksétát szerveznek. A körút során először a Piarista Általános Iskola, majd a Bolyai Általános Iskola falán elhelyezett emléktáblákat keresik fel, végül az Aradi Vértanúk terén tartanak rövid megemlékezést. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
VIZ VILAGNAPJA 2003
Eletünk számára a legelemibb szükséglet a víz, hisz nélküle maga a földi élet sem jöhetett volna létre. A Föld felszínének majdnem háromnegyedét víz borítja, viszont az édesvíz teljes vízkészletünk csupán 1-2%-át teszi ki. Az iható vízkészlet mennyisége folyamatosan csökken. Elengedhetetlenné vált, hogy közös erőfeszítéssel törekedjünk vízkészleteink megóvására.
Ennek a küzdelemnek a jelképe a minden évben megtartott víz világnapja-rendezvény - 2003. március 7-8. - is, mely felhívja a figyelmet e közös kincs védelmére.
A CWG Hungary Víztechnikai Kft. részt akar vállalni ennek a súlyos problémának a megoldásában. Háztartási és ipari vízkezelő berendezéseivel - vízlágyítóival, vízszűrőivel - tiszta vizet nyújt a lakosság és az ipar részére egyaránt.
Az idei évben a víz világnapi VII. CWG Kupa - Nemzetközi Vízilabdatoma 2002. március 7-8-án került megrendezésre a Nagykanizsai Városi Uszodában (Készlelek a 13. oldalon).
''tVífuiíű bili. So«i6rcn» Mim/:, Saiigria KiiII, fi
E13 ESI ESI Bal
Nagykanizsa, Balatoni u. 2. f ♦
március 15*, szombat
í BACA R Dl ♦ ÚM(rcéa
ÖSSZEOLVADÁS PARTY> SLÁGERZENE OJ FLASH.
VILÁGSZTÁR OJ HOLLANDIÁBÓL:
MISJAH
MAJOR > YANKEC
BELÉPŐ; 22.30-iG FÉLÁRON; 450 FT,
EXTREMTÁNCOSOK13 LEZERI ITALAKCIÓK
Beoltatta magát?
Az influenza a téli hónapokban támadó, járványt okozó, vírusos fertőzőbetegség. Cseppfertőzéssel, köhögéskor, tiisszentéskor, a légutak váladékaival terjed. Magas lázat, fejfájást, torokfájást és száraz köhögést, izomfájdalmat valamint levertséget okoz. Nem mindenkit veszélyeztet egyformán. Az egészséges szervezetűek néhány nap alatt meggyógyulnak, időseknél, tartós betegségben szenvedőknél súlyosabb lefolyású, akár halálos kimenetelű is lehet a fertőzés. Gyorsan terjed a gyermekek között, zárt közösségekben, bentlakásos intézetekben és otthonokban. Az influenza a náthánál sokkal súlyosabb betegség, a zsebkendő használata a vírusok terjedésének lehetőségét csökkenti. A járványos időszak előtt adott védőoltás csökkenti a betegség előfordulását, enyhíti a tüneteket. A védettség két hét múlva alakul ki. Megkérdeztük az utcán néhány járókelőtől, hogy beoltatták-e magukat védőoltással? 50 ÉVES GÉPJÁRMŰVEZETŐ:
- Egy évvel ezelőtt beoltattam magamat, de csak annyit értem el vele, hogy jól megfájdult a vállam, az influenza pedig ugyanúgy elkapott. Éppen ezért idén nem oltattam be magamat. A főiskolás fiam és a középiskolás lányom már második hete betegek, valószínű, hogy én sem úszom meg, mert már nagyon ég a torkom.
38 ÉVES ALKALMAZOTT:
- Minden betegség ellen nem oltathatom be magamat, miért tenném éppen az influenza ellen. Nem akarom az immunrendszeremet legyengíteni.
67 ÉVES PEDAGÓGUS:
- Korábban megtettem, de még betegebb lettem tőle. Az utóbbi években amúgy is gyógyszert szedek. A férjem orvos, ő mindig elzárkózott a védőoltástól. A lányunk védőnő, úgy tudom, ő beoltatta az unokáinkat.
66 ÉVES KÖNYVELŐ:
- Hogy lekopogjam, én tízévente egyszer vagyok náthás télen. Influenzára nem is emlékszem, úgy látszik, nem vagyok rá hajlamos. Az unokáim érzékenyebbek, most is kettő otthon van. A feleségem sem oltatta be magát, de abban nem vagyok biztos, hogy a gyerekeim is így gondolkodnak, mint mi. B. Zs.
Küldöttgyűlés után
- kanizsai siker
Március első napján tartotta az SZDSZ az országos, soros küldöttgyűlését Budapesten. Az ott történtekről kérdeztük Rost János alpolgármestert, aki kanizsai küldöttként vett részt a rendezvényen.
- Az SZDSZ elnökének, a vezetőségnek lejárt a mandátuma, és a küldöttek megválasztották az elnököt és a pártot irányító ügyvivői testületet. A tagság egyrészt a folyamatosságra szavazott, így lett újra elnök Kuncze Gábor, és szavazott a változtatásra is, hiszen az ügyvivői testületbe több új arc is bekerült. A kanizsai SZDSZ a legnagyobb politikai sikerét érte el azzal, hogy az ügyvivői testületbe a küldöttek beválasztották Kovács Kálmán minisztert. a kanizsai SZDSZ elnökét. Fontos elem, hogy az Új Generációból két fiatal politikus bekerült a vezető testületbe, bizonyítva, hogy az SZDSZ számára fontosak a fiatalok.
- Milyen a hangulata egy országos rendezvénynek?
- Fantasztikus. Állandó a forgatag. Az ország minden részéből érkeztek a küldöttek. Régi barátok találkozhatnak, és lehetőség van a kormánytagoknál a lobbizásra is.
- Megfogalmaztak-e politikai üzenetet a hozzászólók?
- Igen. Az SZDSZ az idén lesz 15 éves. Történelmi múlttal rendelkező párt. Az SZDSZ nélkül nem lett volna rendszerváltás. nem lett volna gazdasági stabilizáció ''94-98 között, Budapest nem lett volna világváros, nem szűnne meg a kötelező sorkatonaság, és még mindig Orbán Viktor irányítaná az országot. Az elmúlt évben elértük, hogy a FIDESZ-nél csökkent a borotva felhasználása. Kisebb lett az arcuk. Az uniós csatlakozás a rendszerváltás előtti ellenzék sikere. A ''80-as évektől kezdve a liberális ellenzék legfőbb törekvése volt „Keletről Nyugatra", „Vissza Európába!" Az SZDSZ számára az április 12-i népszavazás „igenje" mindig is kézenfekvő volt. Ez volt a „4 igen" még hátralévő ötödik igenje, Európa. A plakátunkon az áll: Gondolkozz Európában! Őszinte mondat. Az SZDSZ mindig is Európában gondolkodott. Nemsokára eljön az az idő, amikor a „Cselekedj Európában" és „Élj Európában" már valóság lesz. A jelszavakban az SZDSZ a szabadságot, az MSZP az egyenlőséget, a FIDESZ a testvériséget és a rokonságot képviselte. Az országnak MSZP-SZDSZ kormánya van. Az SZDSZ kormányzati tényező. Miniszterei a jövő tárcáit irányítják. A XXI. század a tudás alapú információs társadalom, a jövő évszázada. A környezetvédelem és az oktatás a gyermekeink jövője miatt fontos. A gazdaság és a közlekedés mindannyiunk jövője miatt fontos. Közösen képviselik a jövőt, a jövő üzeneteit, a liberális értékeket. 2006-ra az SZDSZ-nek meg kell erősödnie, és meg is fog erősödni. Bátrabban és fegyelmezettebben kell politizálnia, és az SZDSZ 2006-ban ismét sikeres lesz.
SEGÍTS AZ ELET ALKONYAN
Egy magánszemély hozta létre 1997-ben a „Segíts az Élet Alkonyán" Alapítványt azzal a szándékkal, hogy segítse az Idősek Otthonában élő időskorúak életének színesebbé, tartalmasabbá tételét. Az alapítvány fennállása óta szervezi és támogatja többek között az országos elismertségre is szert tett, évenként megrendezésre kerülő „idősek hete" rendezvénysorozatot, a „Senior-sportnapokat", és az évenkénti autóbuszos kirándulást. Vendégül látja szórakoztató, szabadidős program keretében az időseket, az Idősek Otthona majálisrendezvényén a Csónakázó-tó vendégházánál, és az évente ismétlődő farsangi bálján. Az alapítvány szervezi az ünnepeket, ahol ajándékot is kapnak az idős emberek. Az idősek klubjait mozgásra és sportolásra alkalmas eszközökkel látta el, a Kodály Klubban a tagok kérésének megfelelően kondicionáló teremet alakított ki a megfelelő eszközökkel, pingpongasztallal és asztali focival. Az alapítvány folyamatosan gondoskodik a temetőben a sírok gondozásáról is, a hozzátartozókkal nem rendelkező idősek sírjára virágot, gyertyát, helyez el megemlékezések alkalmával. Támogatja a szakdolgozók képzését és továbbképzését a minőségibb feladatellátás érdekében.
B. Zs.
A borról és a törvényi változásokról
Az elmúlt évben a hegyközségek területén dolgozó gazdák tevékenységét jelentősen befolyásoló törvények változtak meg. Az egyik a jövedéki termékekre vonatkozó törvény megváltoztatása, a másik egy ehhez kapcsolódó szabályozásnak megfelelően a fo-lyóbor szállításához használt kannák mosásának és tisztításának feltételei -tudtuk meg Pápai György hegybírótól. Örvendetes, hogy a kormány Göndör István országgyűlési képviselő közreműködésével megváltoztatta a forgalmazó gazdák számára az eredeti, február 28-ai határidőt a kannamosás feltételeinek megteremtéséhez. Pozitív eredmény, hogy szeptember l-ig kitolódott a határidő, ami önmagában jó, de csak akkor ér valamit, hogyha mindenki fel tud készülni rá. Erre Nagykanizsa környékén vajmi kevés esély van, de országos probléma is. Csak abban az esetben van megoldás, ha létrejön egy egységes szabályozás és olyan törvényt fogad el a parlament, ami nem sorolja a bort és a borral kapcsolatos szállítási tevékenységet olyan veszélyességi körbe, mintha tejet szállítanánk és sajtot gyártanánk. Ez indokolatlan. a borra szabott feltételeket kellene létrehozni egy új törvényben, és ebben az esetben a borászok fő problémája megoldódna. Pápai György elmondta azt is, hogy a borturizmus fellendítésére évek óta próbálják kialakítani a minél nagyobb vonzerőt jelentő környezetet. Ehhez természetesen út kell, pontosan Újförhénc és Vaj-
dacserfő között. Ennek már másfél éve folyik az előkészítése, sajnos az időjárás és egy újragondolási helyzetnek köszönhetően tavaszig várni kell. Ha a város vezetése addigra tovább gondolja ezt a problémakört, valószínű nem lesz akadálya annak, hogy az út megépüljön részben saját forrásból, részben pályázati pénzekből. Ha az út elkészül, mellette a vízvezeték is elkészülhet. Tévesek azok az elképzelések, amelyek egy-egy hegyhát vízét külön-külön próbálnák megoldani. Öregför-hénc, Újförhénc, Vajdacserfő, Kis-cserfő, Nagycserfő és Bagóhegy összefogását érinti, amelyben legalább 1000 embernek kellene felvállalni a szándéknyilatkozatával, hogy a vízvezeték megépítésében önerő befizetésével részt vállal. A vízvezeték létrejötte hatalmas előrelépés lesz. Nap mint nap találkozik a szőlőhegyeken olyan emberekkel, akik ott élnek, de nem szőlősgazdák, így állandó lakhelyként bejegyzésre kerülhetnének a címeik. A jövedéki törvény változásával kapcsolatban január 1 -jétől a két liter űrtartalom alatti palackokra nem kell már zárjegy, a fölötte lévő litertételeken már kötelező. Ez nagy valószínűséggel azt fogja jelenteni, hogy a műanyag palackokba gyanús nedűk is belekerülhetnek bor néven. Mivel a bor bizalmi termék, a fogyasztóknak oda kell rá figyelni, hogy olyan terméket vásároljanak, amelyről meg vannak győződve, hogy garantáltan eredeti bort tartalmaz.
B. Zs.
-áűAL
2003. március 13.
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK A FIDESZNÉL
Cseresnyés Péter képviselő múlt szerdai sajtótájékoztatóján a közalkalmazotti béremelések önkormányzatra gyakorolt hatásáról beszélt: Az idei évben a központi költségvetés a béremelés teljesítéséhez szükséges összeg 65,5%-át bocsátotta csak a város rendelkezésére. A fennmaradó mintegy 472 millió forintot a szja és a gépjárműadó helyben maradó részének növekedéséből le lehet ugyan fedni, de a választások előtt még azt hirdették a szocialista politikusok, hogy az adók helyben maradó részének megemelésével az önkormányzatoknak szeretnének nagyobb mozgásteret biztosítani, ezzel is javítandó azok helyzetét. Ez a kampányígéret is csak ígéret maradt, a szocialista-szabaddemokrata városvezetés iskolabezárásokról döntött. Lásd Vécsey-iskola, ahol a többségében hátrányos helyzetű gyerekek kisebb létszámú osztályokban tanultak eddig. Ez a terület ellátatlan marad. A belvárosi iskolák a 30 fős osztályokban vajon mennyi időt és energiát tudnak szentelni majd nekik?
KAKUKKTOJÁS
Március 7-én megtartott sajtótájékoztatóján Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, a Fidesz helyi cso-
portjának vezetője a következőket mondta el:
- Az elmúlt ciklusokban konszenzus alakult ki a város gazdasági társaságainak az ellenőrzésével kapcsolatban, ezt a tavaly ősszel többséghez jutó MSZP és az SZDSZ egy kivétellel be is tartotta. A kakukktojás pedig a Vízmű volt. Az ellenzéket kizárták a Vízmű Felügyelőbizottságából és az Igazgatótanácsból - dr. Fodor és Marton - volt két cikluson keresztül) is a „nyilvánosság és az átláthatóság" jegyében. A szocialisták átlátható gazdálkodást, nyilvánosságot, tiszta viszonyokat és takarékosságot ígértek. Kérdéseink: Miért kaptunk egyenes választ az írásban benyújtott kérdéseink mindegyikére? Miért zárták ki az ellenzéket a Vízmű gazdálkodásának az ellenőrzéséből? Vajon mi lehet az oka, hogy csak egy társaság esetében éltek az ellenzék kizárásának a lehetőségével? Természetesen kérdéseinket újból benyújtjuk, addig, amíg az azokra adott válaszok kielégítőek lesznek. Eddigi írásbeli kérdéseinkre sem kaptunk kielégítő választ, mivel azonban jelenleg nem látható, hogy a takarékosság jellemezné a cég gazdálkodását, ismételten kérjük a MSZP-SZDSZ képviselőit, hogy térjenek vissza a konszenzusos megoldáshoz e titokzatos kakukktojás esetében is.
LESZ-E GUBÁNK A MÁKHOZ?
A MIÉP csatlakozásról és az önkormányzatról tartott sajtótájékoztatóján dr. Fenyvessy Zoltán jogász, a párt alelnöke korábbi előadása mottójául - amely az uniós csatlakozás veszélyeit taglalta - a következőt választotta: Lesz-e gubánk a mákhoz? Ezzel utalt az általa is sokat kifogásolt EU-kampányra, amely egyik legismertebb kérdése: ehetünk-e mákos gubát a csatlakozás után. A szakember nemcsak azt emelte ki, milyen nehézségekkel kell megküz-denünk jogi téren a csatlakozás után, hanem azt is, a teljesen egyoldalú, csak az uniós tagság előnyeire mutató kampány során a kormány a gazdasági szempontokat helyezi előtérbe, egyébről, hátrányokról nem beszél. A minden áron való meggyőzés mellett a lakosság nem tudhat meg objektív módon előny-hátrányt egyaránt az unióról, ezzel nem lesz felkészülve a tagságból adódó kihí-
vásokra. Zakó László az általa korábban már megkérdőjelezett ko-molyságú tartalommal, ám annál nagyobb önkormányzati pénztámogatással szerveződő és megvalósulás útjára lépett város napi programok ill. az osztrák-magyar napok rendezvényeit illetően nyilvánosan felszólította az önkormányzatot, akadályozzák meg, hogy a szervezők fejőstehénnek nézzék továbbra is a testületet. A MIÉP tiltakozik az ellen, hogy sokmilliót pazarolnak el sárfesztiválra és gólyalábazásra akkor, amikor a város szegénységére hivatkozva óvodákat, iskolákat érintő megszorításokat, intézménybezárást határozott el a közgyűlés. Megfogalmazta azt a gyanúját is, hogy a város napja, az osztrák-magyar napok és az EU-s kommunikációs pályázat pénzeinek nagy része egy egyesület kezébe kerülnek az önkormányzat asszisztálá-sával.
TRAUMATOLÓGIAI KEPEROSITOS RÖNTGEN ÜZEMBE HELYEZÉSE
A próbaüzemelést követően „C" íves képerősítős röntgenkészüléket helyeztek üzembe péntek délelőtt a városi kórház traumatológiai műtőjében. A használatba vétele átalakítást, beruházást nem igényelt, mert a műtőkben kiépített erősáramú csatlakozások alkalmasak röntgenkészülék fogadására. A korábbi röntgenkészülékekkel ellentétben lényegesen kisebb a sugárterhelése, ami a beteg érdekein túl a folyamatos röntgensugárban dolgozó orvos egészségét is védi. Mobil, kerekes kivitele folytán szükség esetén más műtűbe is áttolható, és perceken belül használatba vehető.
A képerősítős röntgenkészülék CCD-kamerával van felszerelve, így a folyamatosan felvett kép kettő darab, önálló monitorkocsin mozgatható 16"-os moni-
toron látható, és a képek bármikor visszanézhetők. A készülék alkalmas a traumatológiai alkalmazásokon túl általános sebészeti és kardiológiai műtőben való felhasználásra is. Papp Péter gazdasági igazgató elmondta, hogy a kórház traumatológiai műtőjében, 2001-ben 917 olyan műtétet végeztek, ahol a beavatkozásokat jelentősen megkönnyítette volna az új röntgenkészülék. A beruházás 18 millió forintba került, ennek 40 százalékát pályázaton nyerték, 60 százalékát pedig az önkormányzat biztosította a 2002. évi költségvetésében. A sajtó képviselői előtt dr. Muzsek István osztályvezető főorvos hangsúlyozta, hogy egy comb-nyaktörés-műtéte korábban négy órát vett igénybe, ma 20 percig tart.
B. Zs.
ÜP1 1
ALLAS •) ALLAS •) ALLAS

A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi 1
I szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Munkakör végzettség Bérezés
(Ft-ban, bruttó)
Varrónő szakirányú 50.000-65.000
Bútorasztalos szakirányú 50.000-70.000
Bádogos szakirányú 50.000-60.000
Ács-állványozó szakirányú 50.000-120.000
Kőműves szakirányú 50.000-86.000
Felszolgáló (németnyelv-ism.) szakirányú 50.000-80.000
Szakács (németnyelv-ism.) szakirányú 50.000-80.000
Üzleti tanácsadó érettségi 50.000-70.000
Beszerző (németnyelv-ismeret) technikum 80.000-100.000
Marketingszervező főiskola 120.000
Külkereskedelmi ügyintéző főiskola megegyezés szerint
(ff. Angol- és németnyelv-ism.)
Kereskedelmi vezető főiskola megegyezés szerint
(ff. Angol- és németnyelv-ism.)
Rajztanár főiskola KJT. szerint
Általános orvos egyetem 107.500
I Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról ZMMK kirendeltségén, 1
1 Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk. Telefon: 93/311-032
I Ügyfélfogadási idő: Hétfő-kedd -szerda: 8-12 és 13-16 között
Péntek: 8—13-ig.
MIT KELL BEMUTATNI VAGY MELLÉKELNI EGYES ÜGYEK ELINTÉZÉSÉHEZ?
LAKCÍMBEJELENTÉSHEZ
Mellékelni kell:
• kitöltött lakcímbejelentő lapot (kapható az okmányirodában, a polgármesteri hivatal portáin, a kirendeltségek munkatársainál)
a korábbi lakcímigazolványt, vagy a lakcímet és a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványt, hatósági bizonyítványt, rendőrségi igazolást, vagy személyi lapot
Be kell mutatni:
• érvényes személyazonosításra alkalmas okmányt (személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél)
Eljárási költség:
• lakcímváltozás bejelentésekor a polgár illetékmentesen kap új lakcímigazolványt
500 Ft illetékbélyeg szükséges, ha a lakcímigazolványt azért kell cserélni, mert a benne lévő adatok megváltoztak (házasságkötés vagy válás miatti névváltozás)
• 1000 Ft illetékbélyeg szükséges, ha a lakcímigazolványt elvesztés, megrongálódás, vagy más ok miatt cserélni. pótolni kell.
14. ÉLETÉVÉT BETÖLTŐ POLGÁR ELSŐ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNNYAL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁHOZ
Mellékelni kell:
• ha még nincs kártya formátumú lakcím igazolványa, úgy a születéskor kapott személyi lapot, hatósági bizonyítványt a személyi azonosítóról
Be kell mutatni:
• születési anyakönyvi kivonatot
• érvényes diákigazolványt
• ha van a tulajdonában, érvényes útlevelet
Eljárási költség:
• az első személyazonosító igazolvány kiállítása illetékmentes. amennyiben a polgárnak nincs érvényes útlevele
• 1500 Ft illetékbélyeg szükséges, amennyiben a polgárnak van érvényes útlevele (az érvényes útlevél meglétét az okmányirodai számítógépes rendszerben az okmányügyintéző ellenőrzi)
SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA, CSERÉJE
Mellékelni kell:
régi személyazonosító igazolványt
Be kell mutatni:
• házasságban élő nők esetén a házassági anyakönyvi kivonatot
Eljárási költség:
1500 Ft illetékbélyeg szükséges, amennyiben a régi személyazonosító igazolvány érvényességi ideje még nem járt le. illetve ha érvényes, más személyazonosításra alkalmas okmánnyal rendelkezik (kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél)
• 3000 Ft illetékbélyeg szükséges, amennyiben a régi személyazonosító igazolvány érvényességi ideje már lejárt, és nincs más személyazonosításra alkalmas okmánya, ebben az esetben a polgár ideiglenes személyazonosító igazolványt kap
SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY CSERÉJE ADATTARTALOM MEGVÁLTOZÁSA, MEGRONGÁLÓDÁS, ELHASZNÁLÓDÁS ESETÉN, PÓTLÁSA ELVESZTÉS, ELTŰNÉS, ELTULAJDONÍTÁS ESETÉN
Mellékelni kell:
a régi. illetőleg megrongálódott, elhasználódott személyazonosító igazolványt
Be kell mutatni:
• születési anyakönyvi kivonatot
• házasságban élő nők esetén a házassági anyakönyvi kivonatot
• azt a dokumentumot, ami a személyes adatok megváltozását igazolja (doktori cím viselését igazoló oklevél, a névviselést igazoló okiratot, válás után az új házassági anyakönyvi kivonatot)
• amennyiben van, érvényes útlevelet vagy kártya formátumú vezetői engedélyt
Eljárási költség:
• 1500 Ft illetékbélyeg szükséges, ha az igazolvány cseréjére a benne lévő adatok megváltozása miatt van szükség és akkor is, ha a megrongálódott, illetőleg elhasználódott igazolvány személyazonosításra még alkalmas
• 3000 Ft illetékbélyeg szükséges, ha a korábbi igazolványt pótolni kell és ideiglenes személyazonosító igazolványt is ki kell állítani
VEZETŐI ENGEDÉLY ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ KIVÁLTÁSA
Mellékelni kell:
• a közlekedési felügyelet által kiállított vizsgaigazolást
• egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi véleményt
Be kell mutatni:
• személyazonosításra alkalmas okftiányt (személyazonosító igazolványt vagy útlevelet)
• lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmányt (hatósági igazolványt a személyi azonosítóról és a lakcímről vagy régi típusú [lakcímet tartalmazó] személyazonosító igazolványt, illetve tartózkodási engedélyt)
Eljárási költség:
• 4000 Ft illetékbélyeg szükséges az okmány kiállításához
VEZETŐI ENGEDÉLY CSERÉJE AZ EÜ-ALKAL-MASSÁG LEJÁRTA MIATT
Mellékelni kell:
• egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi véleményt
• a lejárt vezetői engedélyt
Be kell mutatni:
• személyazonosításra alkalmas okmányt (személyazonosító igazolványt vagy útlevelet)
• lakóhely, tartózkodási hely vagy szálláshely igazolására alkalmas okmányt (hatósági igazolványt a személyi azonosítóról és a lakcímről vagy régi típusú [lakcímet tartalmazó] személyazonosító igazolványt, illetve tartózkodási engedélyt)
Eljárási költség:
• 4000 Ft illetékbélyeg szükséges az okmány kiállításához
JÁRMŰ TULAJDONJOG-VÁLTOZÁSA NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE (ÁTÍRÁS)
Mellékelni kell:
• a régi forgalmi engedélyt
• ha van. a jármű törzskönyvét
• eredeti tulajdon-átruházásról kiállított okiratot (adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, közjegyzői, vagy más hatósági határozat stb.)
• ha van tulajdonjogi korlátozás, az arra vonatkozó okiratot
• amennyiben a tulajdonos nem azonos az üzembentartóval, az új tulajdonos(ok) nyilatkozatát az üzembentartó kijelöléséről, illetve több üzembentartó esetén a tulajdonosak) nyilatkozatát a forgalmi engedélyben megjelölendő üzembentartóról
• több tulajdonos esetén a tulajdonosok egybehangzó nyilatkozatát a törzskönyvben megjelölendő tulajdonostársról
• ha van ilyen, a törzskönyv jogosítottjának nyilatkozatát a törzskönyv előállításának felfüggesztéséről, illetve a postázási címről
• cég esetén
♦ három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést. illetve a cégbíróság által kiadott másolatot
♦ három hónapnál nem régebbi aláírási címpéldányt, illetve a cégbíróság által kiadott másolatot
♦ a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízását
Be kell mutatni:
• eredetiség vizsgálati szakvéleményt (járműkísérő lapot)
• kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást (kötvényt, vagy fedezetigazolást)
• az eljáró ügyfél, vagy cégvezető személyazonosságát igazoló okmányt
• ha nem az ügyfél, vagy cégvezető jár el az ügyben, a meghatalmazást
Eljárási költség:
vagyonszerzési illeték [10 Ft/cm'' a motor hengerűrtartalma után postán, átutalási utalványon fizetve (2003. 01. 01-től az illeték mértéke 13 Ft/cm'')]
• 4000 Ft illetékbélyeg a forgalmi engedély kiállításához
• 4000 Ft illetékbélyeg a törzskönyv kiállításához ÚTLEVÉL ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA
Mellékelni kell:
• a lejárt érvényességű (vagy még érvényes) útlevelet Be kell mutatni:
Nagykorú állampolgár esetén:
• érvényes személyazonosító igazolványt
• ha van, a lakcímigazolványt Kiskorú részére úti okmány igénylése esetén:
• a kiskorú születési anyakönyvi kivonatát, ha van a személyazonosító igazolványát
• a törvényes képviselő(k) érvényes személyazonosító igazolványát
• a törvényes képviselő(k) az ügyintéző előtt írják alá a kiskorú ellátáshoz a hozzájárulást!
Eljárási költség:
• 4000 Ft illetékbélyeg ha az úti okmányt 5 évre igényli, ha 10 éves érvényességgel igényli az úti okmányt, úgy az illeték mértéke 6000 Ft. (18 éven aluli és 70 éven felüli polgár egységesen 1000 Ft illetéket fizet). Kétszeres az illeték, ha az előző úti okmány elveszett, illetőleg ha az úti okmányt az ügyfél gyorsított eljárásban (5 munkanap alatt) igényli. Háromszoros az illeték, ha az előző úti okmány elveszett és a pótlást az ügyfél gyorsított eljárásban igényli.
EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY KIVÁLTÁSA Mellékelni kell:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy vele szemben nem állnak fenn olyan okok. amelyek kizárják abból, hogy egyéni vállalkozó legyen
• kitöltött kérelmet, melyet az okmányirodában lehet beszerezni és ott segítenek a kitöltésében
• a jogszabályban előírt képesítés meglétét igazoló okiratot. amennyiben a kérelmező képesítéshez kötött tevékenységet kíván végezni - ennek hiányában munkaszerződést. vagy foglalkoztatási szándéknyilatkozatot azzal a munkavállalóval, akinek megvan a megfelelő szakképesítése a gyakorolni kívánt tevékenységhez
• a jogszabályban előírt más hatóság engedélyét, amennyiben a tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti
• a kérelmező nyilatkozatát az adószámról, és ha adóazonosító jellel nem rendelkezik, az annak megállapításához szükséges adatokról
Be kell mutatni:
• érvényes személyazonosító igazolványt
• ha van. a lakcímigazolványt Eljárási költség:
• 5000 Ft illetékbélyeg szükséges az eljárás megindításához AZ OKMÁNYIRODA ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK RENDJE
Nap Délelőtt Délután
Hétfő 8.00-12.00 13.00-16.00
Kedd 8.00-12.00 nincs ügyfélfogadás
Szerda 8.00-12.00 13.00-17.00
Csütörtök 8.00-12.00 nincs ügyfélfogadás Péntek'' 8.00-12.00 nincs ügyfélfogadás
Pénteki napon nincs lakossági gépjárműügyintézés! AZ OKMÁNYIRODA TELEFONSZÁMAI: Irodavezető 500-807
Személyi adat- és lakcímnyilvántartási ügyek 500-862 Járművek hatósági ügyeinek intézése 500-861
Járművezetői engedély ügyek 500-863; 500-864
Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek 500-865; 500-866 Lakcímbejelentési, állampolgársági ügyek 500-867; 500-869 Személyazonosító igazolvány- és útlevélügyek 500-868;
500-870; 500-889; 500-896 Járművek forgalomba helyezése, átírás stb. 800-890;
500-891; 500-893; 500-894; 500-888 Fax: 500-899
4
2003. március 13.
MŰKÖDÉSI, TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLYEK
Üzletnek minősül minden nagy- és kiskereskedelmi állandó jellegű árusítóhely, továbbá kereskedelmi és munkahelyi vendéglátóhely, amely közvetlenül árusít, illetve kereskedelmi, idegenforgalmi és vendéglátó szolgáltatást nyújt. Az a kereskedő, aki üzlettel rendelkezik az üzlet helye szerint illetékes polgármesteri hivataltól működési engedélyt köteles kérni. Nem kell működési engedély:
- a vásáron és piacon történő árusításhoz,
- házaló kereskedés folytatásához, közterületen történő árusításhoz, automatából történő ital-, vegyi áru-, dohánytermék árusításához,
nem földhöz rögzített gázpalacktárolóból fóliával lezárt PB-gáz-palack értékesítéséhez,
- a 2000 főnél kevesebb lakosú településeken működő postahivatalokban, élelmiszer, alkoholmentes ital, vegyi áru, napi cikk, kávé és dohánytermékek árusításához.
A működési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni:
- az üzlet címét,
az üzlet tulajdonosát, illetve az üzlet használatának jogcímét (pl. bérlet)
a folytatni kívánt üzletköri tevékenységeket, első helyen feltüntetve az üzlet fő tevékenységi körét, az üzlet nyitvatartási idejét, az üzlet nevét, aminek utalnia kell a fő tevékenységre.
A működési engedély iránti kérelemhez csatolni kell:
- a polgármesteri hivatal építéshatóságának jogerős határozatát a helyiség üzletté nyilvánításáról,
- az üzlet működtetőjének vállalkozói igazolvány fénymásolatát vagy cégbírósági végzés hiteles másolatát,
- tulajdoni lapot (ha az üzemeltető a tulajdonos/vagy, ha az üzlethelyiséget bérli a bérleti szerződést,
- a szükséges szakhatósági hozzájárulásokat,
- 5.000 Ft illetékbélyeget.
A működési engedély kiadása iránti eljárásban az alábbi szakhatóságok működhetnek közre:
- az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi, fővárosi kerületi intézete (ÁNTSZ), ha az üzletben élelmiszert, vegyi árut, gyógynövényt, illóolajat értékesítenek, továbbá vendéglátó üzlet, kereskedelmi szálláshely, élelmiszer mozgóárusítása, valamint élelmiszer és étel házhoz szállítása esetén,
- az állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás és az ÁNTSZ, ha az üzletben, vendéglátóhelyen állati eredetű élelmiszert, élelmiszernyersanyagot használnak fel, illetve hoznak forgalomba vagy terményt, takarmányt, élő állatot értékesítenek,
- a tűzvédelmi szakhatóság, ha az üzletben „A" és „B" tűzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, tüzelő- és építőanyagot értékesítenek, valamint kereskedelmi szálláshely, áruház, vendéglátó üzlet esetén,
- a környezetvédelmi, az építésügyi, a tűzvédelmi szakhatóság, a közlekedési felügyelet és az ÁNTSZ, ha az üzletben üzemanyagot, veszélyesnek nem minősülő hulladékot, szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot, járműkereskedelmet, építőanyagét vagy diszkót üzemeltetnek,
az építésügyi hatóság, ha az üzletkialakítás építési vagy rendeltetésmódosítási engedély-köteles, (pl. garázsában kíván üzletet működtetni)
- a növény-egészségügyi és talajvédelmi állomás, ha az üzletben növényvédő szer értékesítése történik,
- a területileg illetékes rendőrhatóság, ha az üzletben polgári használatra szolgáló kézi lőfegyvert, lőszert, gáz- és riasztófegyvert, robbanóanyagot és robbantószert, pirotechnikai terméket, gázsprayt, valamint légfegyvert értékesítenek,
- a külön jogszabályban meghatározott hatóság, ha hozzájárulása szükséges az áru értékesítéséhez, illetve a tevékenység folytatásához (pl.: Vám- és Pénzügyőrség)
A működési engedély kiadásának
ügyintézési határideje 30 nap. Ha a működési engedélyben rögzített valamely adatban változás történik, azt 15 napon belül be kell jelenteni.
Ha a kereskedő neve, cégneve, székhelye vagy statisztikai számjele változik meg, a meglévő működési engedélyt módosítani kell: Ha azonban a bolt üzletköre vagy mozgóbolt esetén, annak működési területe változik meg, új működési engedélyt kell kérni.
A jogerős működési engedélyt az üzletben kell tartani, és amennyiben ellenőrzésre kerül sor. azt be kell mutatni.
A polgármesteri hivatal ügyintézője ellenőrizheti, hogy az üzlet a működési engedély szerint működik-e. Ha az üzlet úgy működik, hogy nincs működési engedélye, azt azonnal be kell záratni addig, amíg az üzemeltető megkapja a működési engedélyt. A működési engedély visszavonására kerül sor, ha:
az üzemeltető a jogszabályban foglalt előírásokat nem tartja be, a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, - az üzletben engedély nélkül pénznyerő automatát működtetnek, a kereskedő a játékautomata bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.
Részletes felvilágosítást a (93) 500-879 számú telefonszámon dr. Horváth Lászlónétól lehet kérni.
Internetes hozzáférés a www.nagy-kanizsa.hu honlapon található.
TELEPENGEDÉLY
Bizonyos ipari tevékenységeket csak telepengedély alapján lehet elkezdeni, illetve folytatni. A telepengedély kiadása iránti kérelmet a tevékenység folytatója a telep fekvése szerint illetékes polgármesteri hivatalnál terjesztheti elő az ugyanott beszerezhető nyomtatványon.
Kereskedőnek nem telepengedélyt, hanem működési engedélyt kell kérni. A telepengedély kiadása iránti kérelemben meg kell jelölni:
a tevékenység folytatójának adatait és a szomszédok nevét, lakcímét, a telep címét,
a telep tulajdonosát (használóját), mellékelve három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot, a telep használata jogcímét annak igazolásával együtt (saját tulajdon, bérlet stb.),
- a telepen folytatni kívánt ipari, szolgáltató vagy raktározási tevékenységet, TEÁOR-számát,
- a tevékenység végzéséhez szükséges veszélyes munkaeszközöket,
- a telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia során keletkező hulladékokat, egészségre vagy környezetre veszélyes anyagokat, azok gyűjtésének, kezelésének módját, az előzetesen beszerzett ÁNTSZ tevékenységi engedélyt.
a létesítendő munkahelyeket (irodák, raktárak, műhelyek stb.) tervezett munkakörönként a munkavállalók számát, a szociális helyiségek biztosításának módját és kialakítottságát,
ivóvíz, iparivíz-ellátást, a szennyvízgyűjtést és -elhelyezést, a szennyvíztisztítási megoldásokat, az üzemeltetéshez és/vagy a létesítendő munkahely, tevékenység megjelölésével az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges mesterséges szellőztetés módját, a szennyezett levegő elvezetésének és tisztításának helyét és módját, az elszívott levegő utánpótlásának módját,
- a telep üzemeltetéséhez szükséges hőtermelő berendezés egyedenkénti típusfűtő-teljesítmény adatait,
- a környezetre gyakorolt hatást (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zaj, bűz, füst, tűz- és robbanásveszély, üzemszerű szennyezés kibocsátása stb.) és az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatások elkerülésének módját,
- a környezetre veszélyes technológiák alkalmazása esetén a külön jogszabályban meghatározott környezeti kárelhárítási tervet,
- a munkavállalók egészségét veszélyeztető tevékenység esetén a külön jogszabályokban előírt munkavédelmi üzembe helyezés várható időpontját,
- amennyiben van, a környezetvédelmi minősítés (ISO 14000) tényét,
- a tevékenység végzését engedélyező már meglévő szakhatósági (ÁNTSZ, építési, tűzvédelmi, környezetvédelmi, vízügyi, természetvédelmi stb.) hozzájárulásokat, engedélyeket, mellékelni kell a környezet 100 m-es körzetének helyszínrajzát, a termelési folyamat technológiai leírását.
A telepengedély iránti kérelem alapján a polgármesteri hivatal ügyintézője köteles szemlét tartani azon a telepen, amelyre az engedély kiadását kérik.
A telepengedély kiadására akkor kerül sor, ha a telep megfelel a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak, a tevékenység nem zavarja a telep környezetében élők nyugalmát és nem veszélyezteti sem a
dolgozók, sem a környezetben élők egészségét.
Amennyiben a telepengedély iránti kérelemben felsorolt adatokban változás történik, azt 30 napon belül írásban kell bejelenteni.
Amennyiben a telephelyen tevékenységet végzet:
engedély nélkül megváltoztatja, illetve további tevékenységekkel bővíti tevékenységi körét, vagy
- a tevékenységére vonatkozó előírásoknak nem tesz eleget, vagy telepe nem felel meg a feltételeknek, továbbá
- felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket
a polgármesteri hivatal ügyintézője az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de maximum 90 napra az adott tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti vagy korlátozhatja.
A telepengedély kiadása iránti eljárás díja 5.000 Ft, amelyet a polgármesteri hivatalnál beszerezhető csekken kell befizetni.
Részletes felvilágosítást Csontos Miklós ügyintézőnél a (93) 500-859 számú telefonszámon és Fazekas Heléna ügyintézőnél a (93) 500-858 számú telefonszámon lehet kérni.
Internetes hozzáférés a www.nagy-kanizsa.hu honlapon található.
2003. március .
5
mm
i SZABAD A HATÁR?
MÁRCIUS 15. 11:15 ÓRA Helyszín: Erzsébet tér
„Harangzúgás hirdesse lobogásod" Nemzeti ünnep és az EU
MÁRCIUS 18. 10:00 ÓRA Helyszín: Polgármesteri Hivatal
Az EU-csatlakozásról. a gazdasági kapcsolatokról és lehetőségekről. Előadó: Pekka Kujasalo, a Finn Köztársaság nagykövete
MÁRCIUS 21. Helyszín: Széchenyi I.-Zsigmondy SZKI csarnoka
Középiskolások városi vetélkedője az EU-ról.
MÁRCIUS 21 Helyszín: Batthyány Lajos Glmn. és Egészségügyi SZKI
„Tavasz-1 | CiírSpatvHi" Informát...... internetes programok
MÁRCIUS 21.1«:(WÓKA Helyszín: HSMK, kamaraterem
Európa S'' il''.Kiegyelem Munkaválhlí Mzi/olgalat. crdekié-delem az mhan
Előadó: Vadász János államtitkár.
Felemelkedhet a dél-zalai régió
EU-S < S V f I.AKOZÁSI FÓRUM N \M K \M/SAN
Közös imJr/vAtyt larWK j mull heten a Halis l-tvjn VíWst KoflyWWwn a Dráva-Mura h i rejií k''u valamim a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara. A nu. hívott előadók a Magyar Tudományos UJlüéima Regionális ki-tatások Központja niunkatatsai voltak. Az vendnek Uugl etösziSr Ríihniirer; János professzor tartott előadást az európai uniós csatlakozás előtti és a csatlakozás után válható helyidről. elemezve » nyugat-dunántúli tégió szerepét, Rechnitzcr János szerint Magyarország a projektek előkészítése területén jól áll, és ezt az előkészítő nmnkít továbbra is folytatni kell - emelte ki a professzor. Az előadó szerint 2006 után decentralizálná válik a források elosztása és ezzel együtt erősödni fognak a régiók. Az uniós integráció előnyeit hosszan sOKiJta ia eWadó. mely folv un iiot ,''ntőwil bcttil>á»otja majd az innováció és az információs társadalom fejlettsége. Dr. Hardi Tamás a határ menti h. l./nM adrtiM IchetiSté-geinket és khUauunklit vette gfttcsö alá. A migrá ■ i . VLmmkeitjíWrt es a iám-vizsgálat egyes kérdéseit éppúgy elemezte az előadó, ininl . kozo>ség K''lsó haláraival kapcsolatos várható változásokat. A fórum dr. Szörényiig Kukordli Íren tudományos előadó zárszavával ért végett. Az információkban gazdag előadást várhatóan hasonlóan magas színvonalú előadások követik majd. ahol talán Rechnitzer professzor és munkatársai által készülő legújabb elemzéseket is megismerheti a közvélemény.
H. GY.
Az EU lényege a tagországok között az áruk, személyek, szolgáltatások és tőke szabad mozgása. Ez feltételezi a tagállamok közötti határellenőrzések megszüntetését.
E célból 1985-ben öt tagállam képviselői: Franciaország, Németország, Hollandia, Belgium és Luxemburg a luxemburgi Schengen mellett hajózva írták alá a megállapodást a határkorlátozások eltörléséről. E megállapodás csak elvi megegyezés volt, mert a megvalósítás módjáról nem rendelkeztek. A megállapodás végrehajthatatlansága wempontjabőf ionlossbb flk volt a/, hogy az unió alapokmányai szerint az imwálKtósra. a vámtételek kijelölesére vonatkozó minden megállapodási jy EU szintjén kellett megkötni. A megállapodás létrejöttét késleltették a kelet-ejropai államokban Anflá folyamatok
Több év után 1990-ben került sor az alapító tagországok közötti Megvalósítási Egyezmény aláírására. Az egyezmény nem az EU valamennyi tagországára, hanem csak az aláírókra terjed ki. A megállapodáshoz 1991-ben Olaszország, 1992-ben Spanyolország és Portugália, 1993-ban Görögország It^SdltafcOZOH.
Az egyezménytől a kezdetektől máig távol tartotta magát Nagy Britannia és Írország. Az EU többi, később csatlakozó országa is részese az egyezménynek.
A schengeni megállapodás lényege az, hogy a tagországok között belső határforgalom ellenőrzését ténylegesen felszámolták. Megszűnt az utasforgalom és az áru ellenőrzése. Az ellenőrzési rendszert - jócskán megszigorítva - a tagállamok külső határán építették ki. Az egységes nyilvántartási rendszer segítségével biztonságosan nyomon követhető am&yek mozgása nem EU-s tagállamokból az EU-ba. A beléptetés, ellenőrzés egységes elvek szemű történik tmntfen tutónílkeiőnét
Az eredetileg tagállamok közötti megállapodás ma már az EU jogrendszere részét képezi. Ezért csatlakozásunkkor ezen egyezmény is érinti hazánkat.
A csatlakozási okmány szerint Magyarország a schengeni határellenőrzés rendszere kiépítéséhez a déli és keleti határainál - a többi tagjelölthöz hasonlóan - haladékot kapott 2007-ig. Az azt jelenti, hogy amennyiben 2004. május I után Ausztriába kíUmmk utazm,
Dr. Horváth István
ma inegiiivfi határeltenörzéM pontokon útlevélellenőrzés céljából igénybe vehetjük az uniós állampolgároknak fenntartott, könnyített határátlépést biztosító Etí-ioíjíösőt- Btcker vámellenőrzésre nem kell számítani, hiszen az unió vámuniót is jelent. Amennyiben a schengeni egyezmény tagjai leszünk, további könnyebbséget jelent, hogy útlevél nélkül, személyi igazolvánnyal is utazhatunk az BU tagállamaiba. KEDVES OLVASÓ!
Anieilnyibeil jögH&uáesra van szüksége ctz Európai VníévdklpeiaUiros ügyekben, elérhetőségem a következő: 92/325-
EU-R0ADSH0W KANIZSAN
t2. állomáském « országban. sJm5-kém Zalában. WEnmtudctutt kwtti sor arra a rendezvényre, melyen a négy parlamenti párt egy-egy képviselője ré.s*\ ételével az EU-cvatiafcoitáswli kapcsolatos kérdéseikre is választ kaphattak az érdeklődők. Kis Péter (MSZP) a foglalkoztatáspolitikai év munkaügyi tárca akkor még funkciójában lévő minisztere szerint a foglal-Ko/iausi gondjainkat m Imiípjt» nw Nem togja helyettunk, megoldani, vlc segítséget nyújtani uid és tog «► Hiszen a/ untó nem csak európai nemzetek gazdasági közössége, hanem olyan <rgyutxmilködés a tagállamok között, ahol tomos, hogy mindenki képcső váljon saját tudást kamatoztatva szándékai s/erim boldogulni 2010 ig azt a célt tűzte ki maga ele a/ unni, hogy ,i foglalkoztatás aránya ele''ii a 70<«-ot Ez már gyakorlatilag azt jelentené, hogy mindenki aki akar, munkához, Uidjuim.
Cseresnyés Peler (HDESZ) országgyűlési képviselő is a csatlakozás mellett szólt, de felhívta a figyelmet arra, hogy az időnk vészesen fogy, az előttünk álló feladatok megoldása pedig sok területen még várat magára. Szükség van a magyar vállalkozások pozícióinak megerősítésére, a gazdák helyzetbe hozására, egyébként sokuknak közülük esélyük
Készült az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány
sem lesz felvenni a versenyt unióbeli konkurenseikkel. Nagykanizsára munkahelyteremtő tőkét kell csalogatni, új munkahelyeket kell létesíteni, e* gtm-
Vélemény az európai uniós csatlakozásról
Április 12-én népszavazást tartanak Magywww^g euiopai uniós oatlitkwíKí-ról. Négy hétig tartó sorozatunkban véle-nvfiyt kérttwk az i« éíőktőf.
Elsflkcm egy olvan hölgyet kérdeztünk akt több mint három évtizedig kultMdön
- ftmtek mi a vítemeityc hazánk európai uniós csaltttkoífoíról''-*
-fcustavson Ilona vagyok és 1968-tól 200)-lg Svédországban éltem Magjawr-vJg szempontjából előnye i*. lútiánya is van csatlakozásnak, de » várható előnyök wkkal nagyobbak Jó 1íe« az. IIOL''N a m I-gyarok szabadon vállalhatnak majd mun-1 ..I - akái pír ívre is - kulfttórtn és ebben az lenne JO. ha .1 megizeiíeit ludast iuhoi» hasznosítanák, A? éleis/ínunut is no\e-kt''Jni fog mert az urad cev mércével mei Abban bízok, hogy amikor az unióhoz csatlakozik az ország, nem lesz elvtárs és nem lesz polgár, csak emberek. A magyar emberek, ha összetartanak - mindegy hogy melyik pártra szavaztak - előbbre jut az ország. Befejezésül csak annyit, hogy legyünk büszkék arra, hogy magyarok és európai emberek .vagyunk.
döSkűdfií tel atelyí vállalkozók megbecsüléséről.
Ékes József (MDF) ft palament Területfejlesztési Bizottságának alelnöke kérdést intézett hallgatóságához: Vajon mi töfléniie. ha nem csatlakoznánk az unióhoz? v
hoz jutunk, gondoljunk csak a Phare -programokra. Több mint 70%-ban uniós országokba exportálunk, de mindezt tudná helyettünk nyújtani az újonnan belépő országok többsége. Biztos, hogy lesznek olyanok, akik vesztesei lesznek a csatlakozásnak, mint ahogy voltak veszteset a rendszerváltásnak is, de ha kívül maradnánk az Európai Unió kapuján, egyértelműen a balkani-zálódás várna mindannyiunkra.
A csatlakozással járó" mintegy (600 milliárd forint pedig a vállalkozások stabilizálásában is fontos szerepet játszana
Kovács Kálmán (SZDSZ) informatikai miniszter szerint a csatlakozás „olyan alaptétel, melyet egyetlen parlamenti párt sem kérdőjelezhetett meg". Kihangsúlyozta a tudásgazdaságra való felkészülés fontosságát, s felhívta a figyelmet arra. hogy ha kontinensünk a világ legdinamikusabban fejlődő térségévé szeretne válni, akkor az informatika terén is komoly fejlődésre van szükség.
A program második felében a hallgatóság által felvetett kérdésekre válaszoltak a pártok képviselői. Sz. M.

támogatásával • www.eukk.hu
2003. március 13.
KEPVISELOIFOGADOORA
S DR. HORVÁTH GYÖRGY önkormányzati képviselő a 2. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 2003. március 19-én szerdán 17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18 ).
A Nagykanizsa Honvéd Hagyományőrző Egyesület már hosszú évek óta tervezi a hősök előtt tisztelgő II. világháborús emlékmű készítését. Az emlékmű helyszíneként a Széchenyi teret jelöltük ki. A tervezési munka elkezdődött, a megvalósítás a rendelkezésre álló anyagi forrásoktól függ. Mivel az egyesület az emlékmű megépítését egyedül nem tudja vállalni, kérjük az Önök segítségét is. Ezt adójuk 1 %-ának, valamint egyéb adományaik Nagykanizsa Megyei Jogú Város Környezetvédelméért Alapítványa részére történő befizetésével segíthetik elő. AZ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 19275172-1-20 SZÁMLASZÁMA: 11749015-20029401 Kérjük, hogy nemes felajánlásukkal - melyet előre is köszönünk - az emlékmű megvalósítását elősegíteni szíveskedjenek.
Honvéd Hagyományőrző Egyesület Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
TÁJÉKOZTATÁS
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN MŰKÖDŐ, INGYENESEN HÍVHATÓ TELEFONVONALRÓL
Értesítjük Nagykanizsa város lakosait, illetőleg tisztelt ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatalban továbbra is folyamatosan működik a 06/80-200-848 számon ingyenesen hívható telefonvonal, amelyen közölhetik az önkormányzat működését érintő észrevételeiket, javaslataikat, a hivatali ügyeik intézése során tapasztaltakat, valamint a hivatali eljárással kapcsolatos panaszt, bejelentést tehetnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a bejelentéseket, panaszokat érdemben csak a bejelentő nevének, pontos lakcímének és visszahívható telefonszámának közlése esetén vizsgáljuk meg és adunk írásban választ.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere és aljegyzője
P
&
Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet Kirendeltsége Nagykanizsa
8800 Nagykanizsa. Király u. 31/B. Tel.: (93) 536-273
TAVASZI NYITÁNY HITELAKCIÓ! 5% kamatkedvezmény!
Hitel összege Futamidő és törlesztőrészlet (Ft/hó)
12 hó 24 hó 36 hó
100.000 Ft 9.100 Ft 5.000 Ft _
150.000 Ft 13.700 Ft 7.500 Ft 5.400 Ft
200.0011 Ft 18.300 Ft 10.000 Ft 7.200 Ft
300.000 Ft 27.400 Ft 15.000 Ft 10.800 Ft
*Az adatok tájékoztató jellegűek
THM: 19.54-33.71%
HUSZ EV OTA PUSZTULASRA KÁRHOZTATVA
ZSINAGÓGA, TEMETŐ, HOLOCAUST-NAP
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÁLYÁZATOT HIRDET
A Kanizsa Újság Kft. ügyvezetőfőszerkesztő munkakör betöltésére Feltételek:
- felsőfokú iskolai végzettség,
- a média területén főállásban eltöltött legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
- erkölcsi feddhetetlenség
A pályázatnál figyelembe kell venni a kft.-re vonatkozó érvényes önkormányzati döntéseket, amelyekről bővebb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban a Polgármesteri Kabinettől kérhető. (Telefon: 93/500-779)
A munkakör 2003. július 1. napjától tölthető be, a megbízás négy évre szól. Bérezés megállapodás szerint. A kft. illetve a hetilap működtetésével kapcsolatos gazdálkodási és részletes szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázatokat és mellékleteit (önéletrajz, érvényes erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat és iskolai végzettség igazolása) Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének (8800 Nagykanizsa. Erzsébet tér 7.) kell benyújtani 2003. március 31. napjáig. A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat bizottságai véleményezik és a polgármester terjeszti döntésre a közgyűlés elé.
Fórum Kiskanizsán
A közelmúltban lakossági fórumot tartottak Kiskanizsán. Vendégük volt dr. Tóth László, a zalaegerszegi közgyűlés FIDESZ-frakciójának vezetője. Mint elmondta, Egerszeg külterületein több helyen van településrészi önkormányzat, általában ezer főnél is kevesebben élnek e részeken. Kétféle módon lehet kezdeményezni a létrehozásukat. Egyrészt az ott élők 3%-ának aláírásával, vagy lakógyűlésen, ahol a lakosság legalább 5%-a megjelenik. Nagykanizsán ezek a számok érthetetlenül magasak: 25 illetve 50%. S amíg a képviselőtestület az SZMSZ módosítását nem végzi el, a helyzet nem változik. A kiskanizsaiak remélik, hogy utána viszont a több mint 5000 lelkes városrész újra részönkormányzatot alakíthat.
Sz. M.
A múlt héten Nagykanizsára látogatott a MAZSIHISZ vezérkara, hogy tárgyalásokat folytassanak Utter Nándor polgármesterrel. Tordai Péter elnök, Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató és Egri Oszkár jogász mellett a tárgyaláson részt vettek a helyi zsidó közösség vezetői, valamint Göndör István országgyűlési képviselő. A megbeszélés során szó esett a Zsinagóga műemléki épületének sorsáról, mely több mint húsz év óta felújításra vár. Az 1982-ben kelt adásvételi szerződés szerint a Zsinagóga a Nagykanizsai Városi Tanács tulajdonába került. A történet ezt követően közismert. A Zsinagógából múzeumi raktár lett, ahonnan eltűntek a falikarok, a csillár és a berendezési tárgyak. Ismeretlen helyre került a nagy értéket képviselő orgona. Az épületbe a több mint két évtized alatt többször betörtek és gyújtogattak. A tetőszerkezet állapota -a nemrég felújított északi tetősík ellenére - kritikusnak mondható, nem is beszélve a több méter magasságban is jelentkező vizesedésről. Az örökségvé-
Van-e rá pénz a költségvetésben? Tettük fel a kérdést Karmazin József főépítésznek, a Zsinagóga felújításával kapcsolatban. Válaszában a főépítész többek között elmondta, hogy a 2002-es évi előzetes címzett támogatási igénybejelentés nem nyert támogatást. A munkaterv szerint a március 25-ei közgyűlésen szerepel a napirend, a közgyűlés akkor dönt, hogy a nem nyertes pályázatokat újra megismétli-e vagy sem. A pályázat nem arról szól, hogyha elnyerik a támogatást, akkor abban az évben kell is rá pénz, de még a következőben sem kell, hogy költségvetési keret álljon a rendelkezésre. A pályázaton kívül, a Zsinagóga felújításának témája egy másik szálon is futott. Amikor novemberben Fejtő Ferenccel találkozott a polgármester úr Pécsett, szóba hozta az épület kérdését. Fejtő Ferenc pedig megkereste Magyarország állandó UNESCO-képvi-
delmi törvény jelenleg is kötelezettséget ró a tulajdonos önkormányzatra, mely 1990 óta - mindig pénzhiányra hivatkozva - elmulasztotta az épület felújítását, szemben Zalaegerszeggel, vagy például Keszthellyel szemben. Az UNESCO-nagykövet nemrég történt megkeresése is egyértelműen jelzi: külföldön is figyelemmel kísérik a kanizsai Zsinagóga sorsát. Hasonlóan a figyelem központjába került az izraelita temető is, melynek területén - több év óta -minden kegyeleti szempontot figyelmen kívül hagyva szennyvizet vezetnek át. A további témák közül szóba keriilt egy emlékmű létesítése és a holocaust emléknap iskolai megtartásának kérdésköre. A MAZSIHISZ vezetői reményüket fejezték ki a tekintetben, hogy a mostani összetételű önkormányzat - az eddigi évek gyakorlatától eltérően - ígéretek helyett, végre a tettek mezejére lép. Litter Nándor polgármester válaszában elmondta: ebben a ciklusban esélyt lát az előrelépésre.
H. GY.
selőjét, Farsang Árpád nagykövetet, aki különféle adatokat kért tőlük. A dokumentumokat megküldték, de visszajelzést még nem kaptak. Október végén a Városfejlesztési Osztály készített egy összefoglaló értékelést a Zsinagóga felújítására, hasznosítására vonatkozóan, melyben olvasható, hogy több pályázati anyag is készült. Sajnálatos módon ezek többsége nem hozott sikert. Kivételt képez a 2000-es év, amikor a tető felújításához az NKÖM-től 3.500.000 forint támogatást kapott az önkormányzat. A jelentős önkormányzati szerepvállalással megvalósuló munka eredményeként az északi tetőrész felújítása történt meg. A címzett támogatásoknál minden évben megadják, hogy milyen témákkal lehet pályázni, és a közgyűlés dönti el a feladatok rangsorát, fontosságát - összegezte a főépítész.
B. Zs.
ZSINAGÓGA FELÚJÍTÁSÁRÓL
2003. március 13.
7
HÓHÁNYÓ ÁRAK
Középfokú nyelvvizsgára felkészítő, 120 órás BEÁS CIGÁNY NYELVTANFOLYAM a Móricz Zs. Művelődési Házban! Tandíj: 65.000 Ft.
Jelentkezés: 14-én, pénteken 15 órakor személyesen, illetve a 319-202-es vagy a 30/3968-678-as telefonszámon!
A KORSZERŰ POSTA ESETE
Több hivatalos fórumon is felmerült az idei hóeltakarítás, síkosságmentesítés költsége. A Polgármesteri Hivatal illetékesei, és a képviselő-testület tagjai közül többen is voltak, akik kifogásolták, túl sokba került az utak járhatóvá tétele. Egyesek azt is tudni vélték, megyeszékhelyünkön mindösszesen 21 millióba került az idei tél. Tudjuk, nem könnyű összehasonlításokat tenni, ennek ellenére megkérdeztük a VIA Kanizsa Kht. ügyvezetőjét, más városokhoz viszonyítottan mennyibe került nekünk, kanizsaiaknak a tél. A VIA nyolc ki-sebb-nagyobb magyar várostól kérte ki a síkosságmentesítés és hóelta-karítási munkák költségeit. Kecskeméten 125 kilométernyi utat takarítottak és csúszásmentesítettek, összesen 60 millióért, és 975 tonna sót használtak el, a tavalyi év végén és az idei év elején. Békéscsabán 121 kilométernyi út rendbetétele 357 tonnányi sót igényelt, és 61 millióba került. Szombathelyen 200 kilométernyi úthálózatot takarítottak, 730 tonna sót használtak el, és csak januárban 28 millióba került a tél a vasi megyeszékhelyen. Pécsen ötvenmillióért takarítottak le 120 kilo-
Fizet - nem fizet
Az adózási fegyelem kiemelkedően jó városunkban, állítják a szakemberek. Ugyanez már nem mondható el a számlafizetési morálról, legalábbis ami a Városházát illeti. Több nyilvános fórumon is elhangzott, hogy a vállalkozások által benyújtott számlák tartalma felülvizsgálatra kerül a kifizetés előtt. A fizetési határidő talán elegendő lenne az áttekintésre, ám az mégis csak elgondolkodtató, hogy a város több vállalkozás pénzét is visszatartja, jóllehet azok a megrendelt munkát elvégezték. Van olyan vállalkozás, amelynek a múlt hétig közel hetvenmilliós kifizetetlen számlája gyűlt össze, és hivatalos indoklás nélkül vár a kifizetésre. Hogy a számlákkal kapcsolatos felülvizsgálatok folynak-e, vagy milyen eredményt hoztak, nem tudni, mint ahogy azt sem, mikor fogy el a vállalkozók türelme, és mikortól várnak késedelmi kamatot a nekik kifizetendő összeg felett. Nem valószínű, hogy az ilyen jellegű pluszkifizetések tervezve volnának a költségvetésben. Ha nincsenek, akkor vajon miből fizetik ki? Nem is szólva arról, e magatartásával milyen példát mutat polgárainak, vállalkozóinak a város. Vagy ez nem számít?
méternyi utat. Kaposváron 700 tonnányi sót használtak el 183 kilométernyi részben síkosságmentesített útra. amelynek költsége január 1. és február 15 között 62 millió forint volt. Veszprémben 600 tonna sót és ugyanennyi kőzúzalékot használtak, és 39 millióba került a hóeltakarítás. A város egyébként átalánydíjas szerződéssel rendelkezik. Zalaegerszegen 86 kilométernyi úton 226 tonna sót, 56,4 tonna zúzalékot használtak, és csak a munkadíj volt 15 millió forint a decembertől február 18-ig tartó időszakban. Az adat, mint megtudhattuk, nem tartalmazza a járdák és parkolók takarításának költségeit, sikosságmentesítés anyagfelhasználási költségeit, sem az üzemanyag árát, gépköltségeket. Nagykanizsán 130 kilométernyi utat, 36 kilométernyi járdát, és a buszmegállók síkosságmentesítését, és takarítását végezte el a VIA, 280 tonna sót, 66 tonna fűrészport használtak el, ennek költsége november 15 és január 31. között 29,456 millió forintba került. A költségek tartalmazzák a szerződésen kívüli hegyi utak hóeltakarítási költségeit.
D. É.
Üvegre álmodott alkotások
A tervek szerint augusztustól láthatóak a Halis István Városi Könyvtárban a Kustár Zsuzsa iparművész által tervezett, homoktechnikával készülő táblaképek. Az eredeti népművészeti motívumok felhasználásával készült tervekkel március 8-án, a könyvtárbarátok bálján ismerkedhetett meg a közönség. Az üvegre megálmodott alkotásokon a kontúrok és a fényjáték fogja élesen elválasztani az ábrákat. A könyvtárbelsőben, a két szinten látható négy darab kör és 12 darab táblakép a belső világítóudvarra néz majd. A 16 darabból álló képegyüttes egyfajta kultúrtörténeti összefoglalás is lesz. Elkészítéséhez a bált szervező Könyvtárpártoló Alapítvány szervezi a gyűjtést. Az ünnepélyes átadásra, az augusztus 14—16. között városunkban megrendezésre kerülő Magyar Könyvtárosok Egyesületének vándorgyűlésén kerül sor.
B. Zs.
Patinás épület, célszerű belső átalakítások, korszerű eszközök, gyors, pontos kiszolgálás. Legalábbis ezt várná az ember. Aztán csalódik. Egyszer, kétszer, többször. Három véleményt írtam le, valamennyien a „nagypostán" várták, hogy rájuk kerüljön a sor. Az első türelmes várakozó: biztos jó, hogy minden számítógépen működik, de én már előre rettegek, ha tudom, hogy ide kell jönnöm. A munkahelyemről nem tudok elkéretőzni, így csak munka után, a csúcsidőben érek ide. Ott az a sok ablak, és csak a fele működik. Semmi rugalmasság nincs az itt dolgozókban. Miért nem lehet egy ablaknál például csak bélyegeket árulni, legalább akkor, amikor a főbejáratnál van a sor vége?
Másik sorban álló hölgy, szemmel láthatóan idegesen: visszafelé fejlődünk, pedig állítólag értünk van minden. Nem tudom, máshol, ahol ezt a számítógépes rendszert bevezették, ott hogy működik, de itt lassúbb lett a kiszolgálás, az egészen
Alap alap nélkül?
A költségvetésben a városvezetés ötmillió forintot különített el a peremkerületek felzárkóztatására. Szerettük volna megtudni, hogy az alap pénzeihez hogyan, milyen formában lehet hozzájutni, és a pénz mire fordítható. A költségvetést előkészítő iroda vezetője a címkézett pénzre vonatkozó kérdésükre nem tudott választ adni, ismeretei szerint még nem dőlt el, melyik szervezet rendelkezik majd az alap felett. A Városfejlesztési Irodán azt a tájékoztatást kaptuk, ezt követően készül majd el az a helyzetjelentés, amely a peremkerületek városfejlesztési terveit alapozza meg. Ha a felmérések elkészülnek, koncepció is lesz arra vonatkozóan, hol, milyen munkák szükségesek, ám azt, hogy a feladatokat az elkülönített pénzből finanszírozzák-e nem tudták megmondani.
biztos. A borzasztó az, hogy messze van csak másik postahivatal, úgyhogy nem tehetünk mást: kivárjuk a sorunkat, vagy holnap megint próbálkozunk. Többen kifordulnak a bejárati ajtón, mikor meglátják, mi van itt.
Egy fiatal leányzó is belibben, a barátnőjét keresi. Megtalálja, nem sokkal van közelebb a pulthoz, mint mikor negyed órával ezelőtt itt hagyta. Az arckifejezése mindent elárul. Figyelj - mondja társának, ne álljunk sorba, menjünk föl 32-essel a kispostára, ott állítólag az újságostól a cso-magosig mindenhol van kiszolgálás. Pillanatok alatt végzünk. Kiállnak a sorból. Követem őket. Valóban, a keleti városrészben nem töltöttem öt percnél többet a postahivatalban, pedig ott is sokan voltak Mindent sikerült elintéznem. Hiába, ide még nem ért el a legkorszerűbb technika, s valószínűleg az itt dolgozók sem szeretik, ha a hivatal előtt kígyózik a sor vége, tesznek hát ellene.
Sz. M.
Nyert - nem nyert
A Honvéd Kaszinó a boldog nyertesek sorába tartozik az Informatikai Minisztérium által kiírt teleház-program pályázatán. Mint Halmos Ildikótól, a Kaszinó igazgatójától megtudhattuk, három teljesen felszerelt számítógépet és egy-egy évre szóló internetelőfizetést nyertek. A gépek és az információs sztráda lehetősége a házban működő csoportok, civil szervezetek működését segítik. Információink szerint a miklósfai Mindenki Háza által beadott teleház-pályázatot nem támogatták.
8
2003. március 13.
Tanuljon meg angolul/németüi
mire nyaralni indul!
Jelentkezzen turista tanfolyamainkra! Tanulja csak azt, ami az utazás során szükséges!
Intenzív, hatékony órák már 500 Ft-tól!
MAS Nyelviskola:
ÖSSZÉRTÉKBEN
Számítás- és Irodatechnikai Szaküzlet - Szerviz
8800 Nagykanizsa. Rozgonyi u. 3. Tel: (20) 9649-930 E-Mail: pontmf@chello.hu
_ # FT Y IRODAGÉP KFT
Erv.: 2003. 11. 30.
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet
A nyuszitól ajándékot, i tőlünk kedvezményes kölcsönt kaphat!
HÚSVÉTI HITELAKCIÓ
A már csökkentett kamatból is adunk Önnek 2 % pont kedvezményt, ha 2003. március 17. és 2003. április 18. között maximum 100.000 Ft személyi kölcsönt igényel takarékszövetkezetünknél. Hitelbírálati díjat nem számítunk fel! (THM: 21,85%)
100.000 Ft kölcsön havi részlete 9.000 Ft
1 éves lejárat esetén.
Kérjük keresse fel kirendeltségeinket az alábbi településeken:
Nagykanizsán a Király u. 3 l/D. szám alatt (buszpályaudvarral szemben), valamint az alábbi településeken:
Zalakomár Bánokszentgyörgy Letenye Miháld
Garabonc Tornyiszentmiklós Zalabaksa Molnári Galambok Bázakerettye Csesztreg Lenti
Zalakaros Szepetnek Becsehely Nova, Páka
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa Deák tér 5.
BÉRBEADÁSRA MEGHIRDETI
a Nagykanizsa Petőfi u. 5. (volt Fiúkollégium) irodaházban lévő különböző méretű (12,35-55 nm alapterületű) irodákat. A bérlemények előzetes egyeztetések alapján megtekinthetők.
A bérbeadás feltételeiről a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménynél lehet érdeklődni személyesen vagy telefonon.
Nagykanizsa Deák tér 5. Telefon: 93/311-241,93/516-533
Ha Ön cégünknél új pénztárgépet vásárol, egy 200.000 Ft összértékű kedvezményre jogosító kártyát kap, melyet felhasználhat Samsung háztartási és szórakoztató-elektronikai termékek vásárlása esetén.
Zerkoutitz UdOar
Elegáns, tágas lakások
csendes parkosított udvarban, portaszolgálattal, tetszőleges belső kialakítás, garázsvásárlási lehetőség, pénzügyi tanácsadás - hitel és kedvezmények közvetítése.
Átadás: 2003. ősz
Igényes kivitelezés - sok plusz szolgáltatás elérhető áron
Érdeklődni:
Inno Profil Kft. 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19. Telefon: (93) 321-243 (30) 3000-011
rnjmMm.
Ifjúsági tanácsadó szolgálatot indít március 7-én a Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület a Halis István Városi Könyvtárban. A segítő szolgálat munkatársai - Szrogh János pszichológus és Gyergyánági Endre középiskolai tanár, szociológus - a város minden középiskolájában várják azokat a tanulókat, akiknek nem megfelelő az iskolai teljesítményük és magatartásproblémákkal küzdenek, valamint azokat a szülőket és tanárokat, akik segítséget várnak a fenti problémák kezelésében. A szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe.
A Delfin Nonprofit Ifjúsági Tanácsadó Szolgálat péntekenként 14 és 17 óra között áll rendelkezésre. Bejelentkezni telefonon lehet a 93-315-636 számon (hétfőtől csütörtökig 8.00-19.00 óráig) vagy személyesen a tanácsadás helyszínén, a Halis István Városi Könyvtár földszintjén, a Pályaválasztási Tanács-adó''lroda helyiségében..
2003. március 13.
9
Nem csak gyerekeknek!
Március 15-én 15 órától a Móricz Zsigmond Művelődési Házban
PROGRAMOK:
Sali István fafaragó és Horváth Karola
bőrműves kiállításának megnyitója; Kustár Zsuzsa előadása az álomfejtésről; Mikka-Makka Játszóház; Gyermek táncház; Viccmesélők klubja (Szőke nős viccek); Versenyek és nyeremények! Gólyalábazás.
FELNŐTT TÁNCHÁZ
Nyírségi „Tirpák" táncok Tanít: Csonti. Zene: Bojtár együttes.
HOZD EL SZÜLÉIDÉT IS!
UJ DIAKÓNUS A PLÉBÁNIÁN
FOGAMZÁSGÁTLÁSI AMBULANCIA
Csak receptre
Február elejétől új diakónus szolgál a Jézus Szíve Plébánián. Miután Mihály atya négy hónap után a somogyi Szulokba került, helyére máris segítség érkezett. A Jézus Szíve Plébánia a Kaposvári Egyházmegye legnagyobb plébániája, közel 30 ezer ember tartozik ide. A papi szolgálat sokrétűségét tapasztalhatja meg itt, úgyhogy van lehetőség minden téren komoly gyakorlatot szerezni -kezdte bemutatkozását Galambos Ferenc, az új diakónus. Gyula-keszin született, ahonnét beköltöztek Tapolcára. Még kisgyermekként volt elsőáldozó, s szülei nem ösztönözték arra, hogy a vallással komolyabban foglalkozzon. Már 25 éves volt, amikor úgy döntött, hogy talán a keresztény hit betöltheti azt az űrt, amit ekkor életében érzékelt. Elment hát gyónni, s Miklós atya hívására egy fiatal közösségben tovább bővítette ismereteit a vallásról. Sikerült feloldania magában azt az ellentétet, mely a történelemórák által sugallt istentagadás és a nagy-
mamájánál tapasztalt keresztény vallás között állt. A bérmálási előkészületek idején már ministrált, majd sikeresen elvégezte az Országos Ifjúsági Katolikus Vezetőképző által szervezett tanfolyamot. Miután felhívták figyelmét arra, hogy paphiány miatt veszélyben van az egyház működése, nem sokat késlekedett: jelentkezett a Kaposvári Egyházmegye kispapjai közé. A püspök további tanulmányokra Veszprémbe, gyakorlatra pedig a Jézus Szíve Plébániára irányította. Itt a miséző pap mellett szerpapi szolgálatot teljesít, hitoktat, esetenként imaórákat vezet, részt vesz a plébánia életében. A június végi papszente-lés után áldozópapi szolgálatával áll majd az egyházmegye rendelkezésére, s így még teljesebb szolgálatot nyújthat embertársainak. Örömmel tölti el, hogy hatására szülei is komolyan veszik Istenhez tartozásukat. Tehát ma már nemcsak a szülők vezethetik el gyermekeiket Istenhez, hanem a gyermekek is szüleiket.
A Sürgősségi Fogamzásgátlási Ambulancia 1999. novemberétől működik a kórházban. Korábban az egyik nagy gyógyszergyár szponzorálta országszerte a programot, így a sürgősségi fogamzásgátlási ambulancia a nem kívánt terhesség elkerüléséhez ingyenes szolgáltatást nyújtott, mondta el lapunknak Dr. Szabó Szilárd a kanizsai kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa. Egy éve, amikor az ajánlott készítmény árát 1530 forintról 2140 forintra emelték fel, megszűnt az ingyenesség. Az ambulancia szolgáltatását az érintettek rendelési időben a nőgyógyászati szakrendelésen, illetve a kórházi osztályon vehetik igénybe, a rendelési időn túl a Nőgyógyászati Osztályon kaphatják meg a receptet, amelyet aztán a patikában válthatnak ki. Három telefonszámos is érdeklődhetnek az ellátásáról, a kórházban 502-000 központi számon, az osztály közvetlen számán, 502-024, és egy mobilszámon, ame-
VÁROS NAPI BIZOTTSÁG
Csütörtökön ülésezett a város napi programokat előkészítő bizottság. A programok előkészítésének, a részletes programterv összeállításának utolsó stádiumába érkezett a bizottság, várhatóan a jövő hét elejére elkészült az OKSB által tárgyalható anyag is. Elhangzott, hogy a programok központi elemét a gólyalábbal összefüggő produkciók teszik ki, valószínűleg ez majd a költségvetésben is tetten érhető lesz. Az idei ünnep a századfordulós Kanizsát idézi majd. A bizottság tájékoztatót hallgatott meg az egészséges életmóddal összefüggő programokról, a Lammas Tide által felajánlott koncertlehetőségről.
PROGRAMOK ÉS KÖLTSÉGEK
A város napi rendezvényeket szervező bizottság a végső határidő lejárta előtt leadta a rendezvénysorozat véglegesnek még nem mondható programját. Mint megtudhattuk a körülbelül hetven rendezvényt, látványosságot felvonultató kulturális kavalkád költségvetése bizalmas, legalábbis ezzel a kitétellel jutatta el az összeállítást a Régi Jó Egyesület a programot és annak költségeit tárgyaló Oktatási és Kulturális Bizottságnak. Az OKSB információink szerint kedden, lapzártánkkal egy időben tárgyalja a témát.
lyet a gyógyszergyár adott, 30/411-4827. Az ambulancia szolgáltatását a megalakulás óta 601 fő vette igénybe, ebből nyolcvanhármán az idén. Amíg az ellátás ingyenes volt az igénylő számára, többen éltek a fogamzásgátlás e lehetőségével, sőt voltak, akik visszaéltek vele. Előfordult, hogy a hölgyek még a hétvégi programjukat megelőzően jelentkeztek az osztályon, és az aktus megtörténte előtt beszerezték a sürgősségi fogamzásgátlót, akkor még ingyen. Jóllehet az ambulancia nevében benne van a sürgősségi szó, nem szükséges éjjel kettőkor beállítani a kórházba, hiszen az érintkezést követő 72 órán belül kell bevenni a készítményt a nem kívánt terhesség elkerülése érdekében. A fogamzásgátlásnak ezt a módszerét legfeljebb havonta egy alkalommal ésszerű alkalmazni, helyette más, az egyén adottságainak megfelelő, biztonságos fogamzásgátlási mód foganatosításátjavasolják a szakemberek.
D.É.
Egészségesen elnijo
Elkészült az a programterv, amely a város napi rendezvényekhez kapcsolódva ad majd mozgásos kikapcsolódási lehetőséget a város aprajának, nagyjának. A programot a Nagykanizsai Egészséges Városi Program Koordinációs Munkacsoportja, a Vöröskereszt Városi Szervezete, és a SZEB állította össze. A közel félmilliós életmód-tréninget a fent említett szervezetek pályázati pénzeiből és az Egészségvédelmi Alapból finanszírozzák, így az a város napi programokra elkülönített kasszát nem terheli. A program két nagyobb részből áll, a pénteki napon szervezett mozgásra invitálják a város lakosságát. Fitnesz-szakem-berek segítségével egyórás össznépi tornára kerül majd sor a Fő utcán. A program szombati részében várhatóan a kora délutáni órákban össznépi táncpartira lesz lehetőség, ahol a mozgásstúdiók, táncegyüttesek részvételével utcabáli hangulat bontakozhat ki a Fő utcán. A családi program célja, hogy a tánccal a testre, a zenével a lélekre hatva, városi szinten tegyünk minél többet az egészségünkért. Az idén is lesz egészségügyi sátor, különböző állapotfelmérésekre nyílik lehetőség, lesz élelmiszer-bemutató, lábálla-pot-felmérés. A programok idején különböző, az egészséges életmódot támogató termékek osztogatására is sor kerül.
A"^ZttC-
♦ 2003. március 3-án reggel észlelték a tulajdonosok, hogy az udvaron parkoló teherautókról 2 akkumulátor és visszapillantó tükör tűnt el a hétvége folyamán.
♦ A buszpályaudvaron felejtette táskáját az a hölgy, aki este tett bejelentést a rendőrségre. A táska hiányát kb. 5 perc múlva észlelte, vissza is sietett érte, de már csak hűlt helyét találta, így az iratain kívül 15.400 forintja is elveszett.
♦ Másnap délben egy gyógyszertárban járt ismeretlen tettes. A patika nyitva felejtett hátsó ajtaján keresztül jutott be, s az öltözőből személyes iratokkal és kb. 70.000 forinttal távozott.
♦ 15 óra 45 perckor érkezett a bejelentés, mely szerint ismeretlen tettes egy Bagolai hegyen lévő faház hátsó falát kibontotta, a tárolóban mindent szétdobált. Ezután a faház mellett álló bútorszállító konténert vette célba: lakatot lefeszítette, mindent kipakolt belőle, az alját kivágta, majd a bútorokat visszadobálta. A tulajdonosnak az alapos munkából 100.000 forintos kára keletkezett.
♦ 14 óra körül könyvtárból lopott egy mobiltelefont ismeretlen tettes. Egy óra múlva a sértett telefonált, hogy telefonja megkerült, az elkövető ugyanis még gyermekkorú volt, akinek szülei visszaszolgáltatták jogos tulajdonosának az elvett készüléket.
♦ Egy presszó tulajdonosa kért rendőri intézkedést 16 óra 39 perckor, mert az üzletében garázdálkodott, kiabált, fenyegetőzött egy férfi, akit nem sikerült lecsillapítania. Az urat előállították a rendőrségre.
♦ 23 órakor ittas járművezetés miatt jelentettek fel egy férfit, aki azonban nem okult belőle: másfél óra múlva ismét autóval közlekedve igazoltatták, majd állították elő a rendőrségre.
♦ Szerdán nyitás előtt észlelték egy büfé dolgozói, hogy valaki már „nyitotta az üzletet". Az ajtó felső üvegezett részét törték ki ismeretlen tettesek,
majd a zárban - belülről - lévő kulccsal már könnyedén bejutottak. A játékgépekre nagyon haragudhattak az elkövetők, mert azokat alaposan szétverték, majd italáruval, cigarettával és készpénzzel távoztak a helyszínről.
♦ 100 forintért és egy karóráért bántalmazott ismeretlen személy két fiatalt. A bűncselekménnyel alaposan gyanúsítható fiatal kilétére hamarosan fény derült, de még ő is gyermekkorú volt, így szülei jelenlétében meghallgatták, majd szabadon bocsátották. Bízzunk benne, hogy jó útra tér.
♦ Fehér kombi autóval közlekedett az a három ismeretlen férfi, akik bekéretőztek egy idős férfihoz. A bácsi figyelmét elterelve a szekrényből elloptak 90.000 forintot, majd gyorsan távoztak. Ne engedjünk be idegeneket a lakásba!
♦ Cigarettával és szeszes itallal próbált fizetés nélkül távozni az a férfi egy áruházból, akit a biztonsági őrök késő éjszaka füleltek le.
♦ Péntekre virradóra a lakás ablaka alá leállított, kormányzárral ellátott motorkerékpárt lopott el ismeretlen tettes (értéke 100.000 forint).
♦ Fél tízkor egy irodából kértek rendőri segítséget, mert egy ismeretlen nő felszólításukra sem akar távozni. A járőröknek elmondták az ott dolgozók, hogy a hölgy az egyik férfi kollegájukat már többször zavarta érzelmi kitöréseivel. A szerelmes nőt a rendőröknek sem volt egyszerű távozásra bírni, olyannyira, hogy elő kellett állítani a kapitányságra, ellene szabálysértési feljelentést tettek.
♦ Talán már a nőnapot ünnepelték a hajnali előállítottak. Egy férfi és egy női vezetőt is ittassága miatt kellett a hajnali órákban a rendőrségre bevinni, ellenük büntető feljelentés készült.
♦ Szombaton egy autó belterében az ülésen hagyott gyermektáskáért (kb. 200 forintot ér) törtek fel egy személygépkocsit.
♦ Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
♦ A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
♦ Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
TISZTELT
KANIZSA ÚJSÁG!
A Per/Patvar rovat rendszeres olvasója vagyok. Néhány kérdéssel szeretnék Önökhöz fordulni. A férjem 1943. december 13-án született, 43 év folyamatos munkaviszonya van. 2002. decemberében megszűnt a munkahelye, januártól egy kft-nél dolgozik segédmunkásként, sajnos minimálbérért.
Szeretném tudni, mikor mehet leghamarabb nyugdíjba, hol intézzük a nyugdíjazást, mint nyugdíjas vállalhat-e munkát megkötöttségek nélkül?
Válaszukat előre is köszönöm.
Tisztelettel:
a rovat állandó olvasója
TISZTELT ASSZONYOM!
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény rendelkezése szerint: az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárnál alacsonyabb életkorban, de legfeljebb a hatvanadik életév betöltésétől, előrehozott öregségi nyugdíj jár annak a férfinek, aki 1939. január 1-je
előtt született és legalább 37 év, 1938. december 31 -e után született és legalább 38 év szolgálati időt szerzett. A férje ezt a korhatárt 2003. december 13-án éri el. A levele szerint 43 év szolgálati idő-
I
vcl rendelkezik, ami több, mint a törvényben előírt 38 év.
Munkavállalásra mint nyugdíjasnak lehetősége van, nincs korlátozás. A jövedelmét azonban, a nyugdíjjárulék kivételével terhelik a befizetési kötelezettségek (pl.: személyi jövedelem adó). Ezt a jövedelmet nem kell összevonni a folyósításra kerülő nyugdíj összegével.
Keressék fel a Nyugdíjbiztosítási Kirendeltséget (Nagykanizsa, Ady u. 31.) a volt SZTK épületében, ahol szakemberek adnak teljes körű felvilágosítást. Kérésére, a szükséges okmányok becsatolásával a szolgálati idejét megállapítják, valamint kimutatják az öregségi nyugdíj összegének megállapításánál figyelembe vehetőjövedelmét is.
dr. Stepán Annamária ügyvéd
JAVULÓ RENDŐRI MUNKA NAGYKANIZSÁN
Dr. Nemes Zoltán megyei rendőrfőkapitány jelenlétében értékelték a Nagykanizsai Rendőrkapitányság múlt évi eredményeit a helyi rendőri vezetők. A vezetői értekezleten az értékelés mellett szó esett a 2003-as esztendő feladatairól. Egy közelmúltban megoldott bűnüggyel volt kapcsolatos az a bejelentés, mely szerint sikeres munkájukért három főt jutalmaztak meg. Ezt követően dr. Horváth István városi rendőrkapitány ismertette a tavalyi év eredményeit. E szerint az összes bűncselekmények száma 26,4%-kal csökkent az előző
évhez képest. A bűncselekmények szerkezetét tekintve még mindig a vagyon elleni bűncselekmények domináltak, mintegy 70-72%-os arányt mutatva az összes bűnesetek között. A szakmai munka hatékonyságának emelkedését látványos számadatokkal támasztotta alá a rendőrkapitány. A tájékoztató során szó esett a szomszédos megyei szervekkel és a jelenleg szerveződő polgárőrségekkel való együttműködés lehetőségeiről. A keleti városrészben működő polgárőr egyesületnek szakmai segítséget is kívánnak nyújtani a rendőrség mun-
katársai. Horváth István beszámolt arról, hogy a közlekedési morál még mindig nem megfelelő, ezért növelni fogják a közlekedés-rendészeti ellenőrzéseket. Ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő technikai eszközök is. A bűnmegelőzési csoport munkájával kapcsolatban elhangzott, hogy a rendőrség munkatársai részt vettek/vesznek a DADA-programban s így minden általános és középiskolába eljutottak. Az ifjúságvédelmisek bevonásával sikerült az iskolakerülők számát is csökkenteni az elmúlt évben. A csellengők száma így kisebb
lett a városban. A drogfogyasztással kapcsolatos felderítő munkát kiemelt területnek tekinti a kanizsai rendőrség - hangzott el. Az „utazó bűnözéssel" kapcsolatban jó és eredményes a rendőri együttműködés a Határőrséggel. A megyei főkapitány elmondta, hogy a kanizsai rendőrök munkájának segítésére rendelkezésre állnak a szükséges fejlesztési források. Ezek a fejlesztések a számítástechnika és a gépjárműpark korszerűsítésében jelentenek majd szemmel látható változást.
H.GY.
2003. március 13.
11
(Március 15-tól március 21-ig)
Március 15., szombat MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 Gyerekeknek 09.25 Március 15.12.05 Heti mozaik 13.00 Március 14.00 Útravaló 14.05 Egy -Másért 14.35 Delta plusz 15.05 Századunk 15.35 Unokáink is látni fogják ... 16.05 Egy magyar nábob 17.45 Luxor-show 18.20 Kossuth-és Széchenyi-dijasok 19.30 Híradó este 20.00 Díszelőadás a Magyar Állami Operaházból 21.20 A Hídember 23.45 Híradó
RTL KLUB
06.00 Ünnepnaptár 06.30 Disney rajzfilm 07.00 Kö-lyökklub 09.45 Disney-rajz-filmek 10.30 Drágám, a kölykök (már megint)összemen-tek! 11.25 Csak egy szavadba kerül! 11.30 Ötletház 11.55 Csak egy szavadba kerül! 12.00 RTL Klub Híradó 12.10 XXI. század 12.40 Mr. Beán 12.55 Autómánia 13.25 A Pál utcai fiúk 15.55 Jackie Chan: Botcsinálta gengszter 18.30 RTL Klub Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.25 ValóVilág 20.20 Rob Roy 23.00 Heti Hetes 00.10 Ne add fel, mami! 01.55 Híradó 02.05 Sportklub
TV2
06.00 Gyökereink 06.20 tv2 matiné 08.20 Fox Kids 10.25 Labirintus 11.30 Totalcar 12.00 Fekete gyémántok 14.30 Lassie 16.30 Kincs a kannibálok szigetén 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Big Brother 19.40 Tea 20.10 Big Brother - A döntés 22.30 Dr. Zsivago 02.00 Csengey Dénes szavalóverseny 03.10 Vers
Március 16., vasárnap
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Galéria 10.00 Főtér 10.50 „így szól az Úr!" 11.00 Kánon 11.25 Az evangelizáció új útjai 12.05 Úton 12.40 Delta 13.10 Mindentudás Egyeteme 14.05 Kalandozás elfeledett szigetek között 15.00 Örömhír 15.30 Szent István vándorlás 16.00 Autóbontó 16.30 Elsőkézből 17.00 Kárpáthy Zoltán 18.25 Híradó este 18.55 Hét 19.50 Szuperbuli 21.40 Ötcsillagos találkozások 22.10 Gól! 23.10 Híradó 23.20 Interjú
00.05 Médiamix 00.35 Héthatár
RTL KLUB
06.00 Az internet csodái 06.30 Az óceán lánya 07.00 Kölyökklub 10.00 Top of the Pops 10.25 Csak egy szavadba kerül 10.30 A dicsőséges XX. század 11.30 Receptklub 11.55 Csak egy szavadba kerül 12.00 Híradó 12.10 Ötletház 12.40 Tengerjáró 13.15 Jack és Jill 14.00 Forma-1 14.30 Én, Michael Jackson 16.30 Cob-ra 11 17.25 ValóVilág 18.30 Híradó 19.00 Állj, vagy lő a mamám! 20.35 ValóVilág 22.20 Alias 23.35 BeleValó-Világ 00.00 Híradó 00.10 Sportklub 00.15 Fókusz portré 01.45 Országház 01.15 A dicsőséges XX. század
TV2
06.00 Reggeli gondolatok 06.25 Állatkert a hátizsákban 06.50 Tv2 matiné 08.25 Fox Kids 10.10 Egyről a kettőre 10.40 Bébilesen 11.25 Utazás Gasztronómiában 11.10 Stahl konyhája 11.40 Szabadnak született 12.35 Bajnokcsapat kerestetik 13.35 Szindbád kalandjai 14.35 Száguldó Vipera 15.30 Motoros zsaruk 16.30 Walker, a texasi kopó 17.30 JAG 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Peacemaker 22.30 Promo Sapiens 22.35 Star Trek: Nemzedékek 01.00 Propaganda 01.30 Désiré 03.15 Vers
Március 17., hétfő
MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.45 Telenyerő 10.00 Parlamenti napló 10.55 Telenyerö 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.00 Baywatch 14.45 Roma magazin 15.05 Domovina 15.35 Telenyerő 15.45 Élesben 16.30 Szerelmek Sairit-Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 Tövismadarak 19.00 Repülj most! 19.30 Híradó 20.05 Kék fény 21.05 24 21.50 Catherine Deneuve Budapesten 22.20 Hétfő este 23.05 Telesport 00.00 Telesport - Bundesliga 0.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Az óceán lánya 06.30 Reggeli 09.00 Recept Klub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Országház 13.40 Já-
tékzóna 14.30 Recept klub 14.40 Játékzóna 14.55 Dis-ney-rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elveszett világ 16.20 Testpercek 16.25 Miami Vice 17.25 Mónika 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 A hódító 23.30 BeleValóVilág 23.55 Reménysugár 01.50 Találkozások 02.00 Híradó 02.10 Sportklub
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Propaganda 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.45 Stahl konyhája 08.50 Latin szerelem 09.40 Erdei iskola 10.30 Teleshop 11.30 Lili drágám 14.15 Kapcsoltam 14.45 Betty, a csúnya lány 15.40 Central Park West 16.40 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Szeret, nem szeret 19.45 Jó barátok 20.15 Big Brother 21.30 Tarzan és az elveszett város 23.35 Big Brother élő 23.55 Jó estét, Magyarország! 00.40 EuróGól! 01.10 Profiler 02.10 Aktív 02.50 Vers
Március 18., kedd MTV1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Nem csak a 20 éveseké a világ 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 13.55 Srpski ek-ran 14.20 Unser Bildschirm 14.50 Esély 15.20 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Mai hitvallások 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 Tövismadarak 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 Önök k-érték! 21.05 Tűzzel-vassal 22.00 Bonusz 22.30 Kedd este 23.15 Panoráma 23.50 Telesport 00.40 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Receptklub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Fókusz-portré 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül! 15.25 Az elveszett világ 16.20 Testpercek 16.25 Miami Vice 17.25 Mónika 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Bará-
tok közt 21.45 Embervadászok 23.30 BeleValóVilág 23.55 XXI. század 00.25 Találkozás 00.35 Híradó 00.45 Sportklub
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Segíts magadon! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.40 Stahl konyhája 08.50 Latin szerelem 09.40 Erdei iskola 10.30 Teleshop 11.30 A dadus 12.00 Vad angyal 12.35 Áldott teher 14.15 Kapcsoltam 14.45 Betty, a csúnya lány 15.40 Central Park West 16.40 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Szeret, nem szeret 19.45 Jó barátok 20.15 Big Brother 21.30 Vámpír Brooklynban 23.35 Big Brother Élő 00.05 Ablak Európára 00.35 Jó estét, Magyarország! 00.50 Aeromagazin 01.20 Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten 03.10 Aktív 03.50 Vers
Március 19., szerda
MTV1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerö 10.05 Szeszélyes évszakok 10.55 Telenyerö 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 13.55 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nostru 14.55 Kormányváró 15.25 Telenyerö 15.40 Élesben 16.30 Örömök kertje 16.50 Unitárius ifjúsági műsor 16.55 A boldog herceg 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 Tövismadarak 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 Az Önök kérték különkiadása 20.40 Telespori 22.50 Szerda este 23.35 Telesport 00.30 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Receptklub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Autómánia 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-ra(zfilm15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elveszett világ 16.20 Testpercek 16.25 Miami Vice 17.25 Mónika 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Vérbeli hajsza 2. 23.30 BeleValóVilág 23.55 Találkozások 00.05 Híradó 00.15 Sportklub 00.20 Antenna
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 EuroGól! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.40 Stahl konyhája 08.45 Latin szerelem 09.40 Erdei iskola 10.30 Teleshop 11.30 Vad angyal 12.20 Az utolsó csengetés 14.15 Kapcsoltam 14.45 Betty, a csúnya lány 15.40 Central Park West 16.40 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.40 Szeret, nem szeret 19.50 Jó barátok 20.20 Big Brother 21.30 Micukó 22.15 Szulák An-drea-show 23.15 Big Brother Élő 23.45 Cinematrix 00.15 Jó estét, Magyarország! 01.00 Siska 01.45 Napló 02.45 Aktív 03.25 Vers
Március 20., csütörtök
MTV1
05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerö 10.05 Az érintetlen Ausztrália 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 13.55 Rondó 14.50 Szószóló 15.20 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.15 Tövismadarak 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 Diszkópatkányok 21.30 Körhinta 22.25 Csütörtök este 23.10 A Birodalom 00.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Receptklub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 13.10 Antenna 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajzfilmek 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elveszett világ 16.20 Testpercek 16.25 Miami Vice 17.25 Mónika 18.30 Hiradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Gálvölgyi-show 22.20 Kész átverés 23.35 BeleValóVilág 24.00 Stella moziklub 00.30 Találkozások 00.40 Híradó 00.50 Sportklub 00.55 Pont hu
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Cinematrix 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.55 Stahl konyhája 09.00 Latin szerelem 09.55 Erdei iskola 10.50 Teleshop 11.50 A dadus 12.10 Vadnyugati szamuráj 14.15 Kapcsoltam 14.45 Betty, a csúnya lány 15.40 Central
Park West 16.40 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Szeret, nem szeret 19.45 Jó barátok 20.15 Big Brother 21.30 Nicsak, ki beszél még? 23.05 Big Brother Élő 23.35 Jó estét, Magyarország! 00.20 Mozart 00.50 Totalcar 01.20 Tyúk keres kakast 02.50 Aktív 03.30 Vers
Március 21., péntek MTV1
05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Szuperbuli 10.45 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.00 Váratlan utazás 14.00 Körzeti magazinok 14.50 Özv. Makai Ödönné született József Etel 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.15 Tövismadarak 19.00 Prézli 19.30 Híradó 20.05 Furcsa pár 2. 21.50 Péntek este 22.35 Puccini: Bohémélet 00.35 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Recept Klub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13.40 Játékzóna 14.20 Disney-rajzfilm 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Kacsamesék 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elveszett világ 16.20 Testpercek 16.25 Miami Vice 17.25 Mónika 18.30 Híradó 18.55 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.10 Barátok közt 21.45 Szórd a pénzt, és fuss! 23.50 BeleValóVilág 00.15 Las Vegas, a bűnös város 01.10 Találkozások 01.20 Híradó 01.30 Sportklub
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Magellán 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.40 Stahl konyhája 08.45 Latin szerelem 09.40 Erdei iskola 10.30 Teleshop 11.30 Vad angyal 12.20 Szemirámisz legendája 14.15 Kapcsoltam 14.45 Betty, a csúnya lány 15.40 Central Park West 16.40 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Szeret, nem szeret 19.45 Jóbarátok 20.15 Big Brother 21.30 Activity 22.15 A nagy hajci-hő 23.55 Big Brother Élő 00.25 Jó estét, Magyarország! 01.10 Hármas átverés 02.40 Aktív 03.20 Vers
12
2003. március 13.
KANIZSA TV MŰSORA

00.00-06.30 Lapozó 06.30 Krónika 06.40 Körjárat 07.05 Mese 07.10 Sport 07.20 Jelkép - katolikus 07.30 Jövő 7 07.55 Kulturális hírmagazin 08.20 Krónika 08.30 Lapozó 09.00 Nyitott világ - a dohányzás - HTV 09.30 Adás X - ifjúsági magazin - HTV 10.00 Thalassa - természetfilm-sorozat - HTV 10.30 Euróra - HTV 11.00 Thalassa - természetfilm-sorozat - HTV 11.30 Trendline - divatmagazin - HTV 12.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 A természetvédelem 30 éve a Hortobágyon - nyíregyházi városi TV filmje - HTV 17.30 TV mozi: Csigalépcső - magyar film (96) 19.10 Sajt 19.30 Turisztikai Magazin - HTV 20.00 Őfelsége kapitánya - angol tévéfilmsorozat 12/5. - HTV 21.00 Maksavízió - HTV 22.00 Bencze-show - HTV 22.30 Képes recept - HTV 23.00-24.00 Lapozó
00.00-06.30 Lapozó 06.30 TV mozi: Csigalépcső - magyar film (96) 08.10 Sajt 08.30 Lapozó 09.00 Nyitott világ - atomkutatás - HTV 09.30 A család - keresztény magazin -HTV 10.00 Egészségmagazin - HTV 10.30 Thalassa - természetfilm-sorozat - HTV 11.00 Maksavízió - HTV 12.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat -HTV 17.00 Forog az idegen - HTV 17.30 Mese 17.35 Kapocs - 10. sz. választókörzet -Papp Péter 17.50 Portugália - a „Megjöttünk" sorozatból 18.10 TV-mozi: Eltávozott nap - magyar film (80) 19.30 Gazdasági hírmagazin - HTV 20.00 A kis vadóc - dán kalandfilm - HTV 22.00 Szép házak - építkezők magazinja - HTV 22.30 Business mix magazin - HTV 23.00-24.00 Lapozó
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Mese 08.05 Kapocs - 10. sz. választókörzet - Papp Péter 08.25 Portugália - a „Megjöttünk" sorozatból 08.45 TV-mozi: Eltávozott nap - magyar film (80) 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 A Folly arborétum - a veszprémi városi televízió filmje -HTV 17.30 Szippancsok - gyer-mekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával 18.30 Mese 18.35 Házban ház körül 19.00 Krónika 19.10 Sport - szabadtéri sportok I. 19.20 Jelkép - adventista 19.30 Települési hírmagazin - HTV 20.00 Körjárat - a pénteki adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Gazdasági hírmagazin 21.00 Orvvadászok - svéd thriller -HTV 23.00-24.00 Lapozó
MÁRCIUS 18. KEDD
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Házban ház körül 08.35 Sport 08.45 Jelkép -adventista 08.55 Gazdasági hírmagazin 09.20 Körjárat 09.45 Mese 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Szabolcs-Szatmár Bereg megye várai - a nyíregyházi városi TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával 18.30 Paletta 18.55 Vers 19.00 Krónika 19.10 Önök mondták 19.20 MiVárunk - ismétlés 19.30 Sport hírmagazin - HTV 20.00 Házban ház körül 20.25 Krónika 20.35 Települési hírmagazin 21.00 Trópusi hőség - bűnügyi sorozat 40. - HTV 22.00 Bencze-show - HTV 22.30 Érzékszerveink - Az atomoktól a naprendszerig - HTV 23.00-24.00 Lapozó
MÁRCIUS 19. SZERDA
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Vers 08.15 Paletta 08.40 Önök mondták 08.50 MiVárunk 09.00 Települési hírmagazin 09.25 Házban-ház körül 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Fedezzük fel Szlovéniát - a soproni Hajnal és Hegyi TV filmje - HTV 17.30 Euróra - Mezőgazdaság II. -HTV 18.00 Euróra helyben! - mezőgazdaság II. Európai Uniós információk 18.30 Mese 18.35 Oppá 19.00 Krónika 19.10 Kamarai percek 19.20 Jelkép - evangélikus 19.30 Egészség és környezet hírmagazin - HTV 20.00 Paletta - a keddi adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Sport hírmagazin 21.00 Jasper szelleme - dán filmdráma - HTV 23.00-24.00 Lapozó
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Oppá 08.35 Jelkép - evangélikus 08.45 Kamarai percek 08.55 Paletta 09.20 Sport hírmagazin 09.45 Mese 09.50 Euróra helyben 10.20 Krónika 10.30 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 A kiskunhalasi livasiskola története - a Halas TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Terhestorna 18.30 Jövő 7 18.55 Vers 19.00 Krónika 19.10 Portré 19.20 Jelkép - református 19.30 Kulturális magazin 20.00 Oppá - szerdai adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Egészség és környezet hírmagazin 21.00 A serfőző - dán tévéfilmsorozat 12/12. - HTV 22.00 Akarj élni - HTV 22.30 Nyitott világ - Az űrkutatás magyar szemmel - HTV 23.00-24.00 Lapozó
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Jövő 7 08.35 Vers 08.40 Jelkép - református 08.50 Oppá 09.15 Egészség és környezet hírmagazin 09.40 Portré 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Jó bornak is kell a cégér - a szombathelyi városi TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilmsorozat - HTV 18.00 Torna derékfájás ellen 18.30 Mese 18.35 Körjárat 19.00 Krónika 19.10 Sport - szabadtéri sportok II. 19.20 Jelkép - katolikus 19.30 Ifjúsági hírmagazin 20.00 Jövő 7 - a csütörtöki adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Kulturális hírmagazin 21.00 Süvölvények - cseh zenés film - HTV 23.00-24.00 Lapozó
VÍZILABDA
VII. CWG Kupa
Nemzetközi Vízilabdatorna
CWG Kanizsa-VK Sisak 8-8 (2-2, 1-2, 2-3, 3-1) Góllövők: Karácsony 4, Szabó D. 2, Bagi, Erhetics l-l.
CWG Kanizsa-VK Zagreb 5-5 (2-3, l-l, 0-1. 2-0) Góllövők: Karácsony 4, Szabó D. I.
CWG Kanizsa-Pécsi VSK 5-7 (0-1, 0-2, 2-2, 3-2). Góllövők: Karácsony, Szabó D. 2-2, Bagi 1.
További eredmények: VK Zagreb-Pécsi VSK 8-9, VK Sisak-Pécsi VSK 5-6, VS Sisak-VK Zagreb 4-8.
A torna végeredménye:
1. Pécsi VSK 6 pont. 2. VK Zagreb 3 pont. 3. CWG Kanizsa 2 pont, 4. VK Sisak 1 pont.
Különdíjak:
A torna legjobb kapusa: Zorán Sparavec (VK Zagreb).
A torna gólkirálya: Karácsony Tibor (CWG Kanizsa).
A torna legjobb játékosa:
Karácsony Tibor (CWG Kanizsa).
A négy, közel azonos képességű csapat jóvoltából az eddigi legszínvonalasabb tornára került sor. Az erősen tartalékos (Csente, Honti, Jaksics betegség miatt hiányzott) kanizsai csapatnak mindvégig esélye volt a végső győzelemre is. Az utolsó, mindent eldöntő CWG Kanizsa-Pécs mérkőzés első két negyedének négygólos hátrányát azonban már nem tudták ledolgozni.
A küzdőképességből jelesre vizsgázó CWG-s legénység mutatott formája bíztató a márc. 15-i bajnoki rajt (CWG Kani-zsa-EgriVízmű) előtt.
CWG Kanizsa: Kiss Karácsony, Tóth, Bagi, Szabó Sz., Erhetics, Szabó D. Csere: Rétlaki, Kalmár, Dávid. Edző: Komlósi János.
Utánpótlás-mérkőzések:
Serdülők:
CWG Kanizsa-VK Sisak 8-6 (2-1, 2-2, 2-3, 2-0). Góllövők: Szili 4, Hartai, Göndör, Kalmár, Dávid l-l
Gyermek:
CWG Kanizsa-VK Zagreb 11-19 (2-5, 3-4, 5-8, 1-2) Góllövők: Dobos 6, Berkenyés T., Kovács, Rétlaki, Gáspár, Virt l-l.
KÉZILABDA
Az NB Il-es női kézilabdabajnokság idénynyitója Nagykanizsán mintegy 100 néző jelenlétében zajlott. A MÁV NTE-Fonyód 30-17 (14-5) ké-zilabda-mérkőzés a házigazda győzelmével 30-17 (14-5) zárult.
A MÁV NTE csapat tagjai: Krichenbaumné - Kiss 3, László 6, Szloboda 2, Juhász 3, Tóth 5, Szókéné 2, Skrach (kapus), Majoros 2, Hohl 3, Solymár 2, Katina 2.
JUDO
Március 7-én a MÁV-NTE judotermében rendezték meg az évi Kanizsa Bajnokság I. fordulóját. A hagyományos, négyfordulós küzdelmekben minden judoka részt vett. A betegségek miatt a létszám kicsi, de a lelkesedés annál nagyobb volt. EREDMÉNYEK: Diák „D" (10 év alattiak): 20 kg-ban: Huszár Martin I. (Corvin ovi). Csizmadia Tamás II.
26-30 kg-ban: Aczél Éva I. (Bolyai), Nagy Ramóna II. (Piarista), Farkas András II. (Piarista), Kardics Konrád III. (Bolyai). Dermenkár Luca III. (Piarista). Tóth Kristóf IV. (Bolyai).
40 kg-ban: Korcsmáros Barna I. (Bolyai), Szentes Benjámin II. (Bolyai), Farkas Dóra III. (Piarista), Bukovics Balázs IV. (Zalakaros). Németh Ádám V. Diák C (10 évesek): 28-34 kg: Nagy Márk I. (Piarista).
Diák B (11 évesek): 33-37 kg: Korcsmáros Ádám I. (Bolyai), Varga Gábor II. (Galambok), Gyimesi Marcell III. (Piarista).
40 kg-ban: Mihovics Szabina I. (Hevesi). Serdülő (13-14 évesek): 36-51 kg: Gaál András I. (Rozgonyi), Aczél László II. (Bolyai), Friskó Péter III. (Bolyai).
55 kg-ban: Szentes Péter I. (Bolyai). Serdülő-Ifi (14-17 évesek): 53-56 kg: Kisjós Dávid I. (Batthyány), Farkas Beáta II., Szentes Péter III. (Bolyai), Gyimesi Bettina IV. (Piarista). Ifi-junior (17-20 évesek): 73 kg: Németh József I. (Cserháti), Mester Marcell II. (Széchenyi).
2003. március 13.
13
MÁRCIUS 20. CSÜTÖRTÖK
MÁRCIUS 21. PÉNTEK
MÁRCIUS 17. HÉTFŐ
MÁRCIUS 16. VASÁRNAP
MÁRCIUS 15. SZOMBAT
NEM KLUB- VIDÉKI KLUB- KLUB-
TAGOKNAK TAGOKNAK TAGOKNAK
Hármat riwt Hétvégi Kettőt Out
- négyet vihet! kedvezmény! : - hármat vihet!
AKCIÓK - KEDVEZMENYEK
/ /
DIAKAKCIO! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)

•v /£RyU-
(Rendőrség utcája) Tel.: 93/315-907 Nyitva: minden nap 9-21-ig
FILMAJÁNLÓ!
Rendező: Rob Cohen, szereplők: Vin Diesel, Sámuel L. Jackson. Xander Cage hírhedt bajkeverő. Az extrém sportok kedvelőjeként gondtalanul játssza veszélyes játékait addig, míg Gibbons ügynök az Állambiztonsági Hivataltól felfigyel rá. Ráveszi Xandert, hogy utazzon Európába, és épüljön be egy kegyetlen orosz bűnbandába. Robbanások, autós üldözések, zuhanások, tűzpárbaj, a hullák száma pedig egyre nő. O a tripla extrém ügynök.
Zrínyi Könyvesház, Fő út 8. Deák Könyveshez, Deák tér 2.
Tel.: 93/321-143 Tel.: 93/311-143
KONYVAJANLO!
Mikor, miért, mit, mit ne metsszünk? Ezekre a kérdésekre ad választ e könyv. A témával kapcsolatos legfontosabb alapelveket, gyakorlati fogásokat taglalja, legyen szó gyümölcs- vagy díszfáról, rózsáról, bokorról, szőlőről, örökzöldekről, vagy félfás dísznövényekről.
Vágja ki és hozza be ezt az ajánlót 2003. 03. 31-ig. A könyv árából 10% engedményt adunk, amíg a készlet tart.
DEKORÁ V HOBBI- ÉS iCIÓS ÜZLET
vTS Nagykanizsa,
InT '' T^Jlfc Király u. 29.
Tel.:
93/310-927
Nagykanizsa népessége 2003. február 28-én 52.518 fő
2003. február 15-28. között:
született 10 fő
meghalt 16 fő
bejelentkezett 28 fő házasságkötések száma: 6 db
TERMESZETJARAS
III. 15-16.: LEKAVAR
Indulás 15-én: 6.30 KÖGÁZ-parkoló. Érkezés 16-án: 19.00 KÖGÁZ-parkoló. Program 15-én: Utazás Kőszegre. Szállás itt.
Gyalogtúra: 10.00 Kőszeg - Kuba-hegy - Tömörd. Táv: 14 km. Gyalogtúra 16-án: 6.00 írottkő - Salz-riegel - Lockenhauser - Wald -Rattersdorf. Táv: 15 km . Részvételi díj: 2000 Ft (utazás + szállásdíj).
Uttmftxtit
8800 SHagljlwrojSű, Scált tér li.
A KONYHAFŐNÖK AJANLATA
CSÁNGÓPECSENYE
Hozzávalók: 80 dkg sertéskaraj, 20 dkg szalonna, 20 dkg füstölt kolbász, .30 dkg vöröshagyma, 2 dkg bors. 2 dkg só. .30 dkg lecsó, ételízesítő, 20 dkg étolaj
A sertéskarajt: 20 dkg szeleteljük, kissé kiverjük, sózzuk, majd félre-
tesszük. A hagymát cikkekre vágjuk. I dl olajjal, szalonnával átpároljuk. A karajszeletcket pirosra sütjük, hozzáadjuk az előzőleg készített raguhoz, majd öt percig pároljuk. Rizzsel, vagy burgonyakrokettel tálaljuk.
Fiiszár János konyhafőnök


o O
PER QER
jr V
KÉPKERETEZÉS
nagy választékkal, korrekt áron!
8800 Nagykanizsa, Fő út 10. - Belus udvar Tel.: 06 (93) 314-013
TOROnV
szőnyegház
8800
Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 93/b
Tel.:
06-93/323-119 Fax:
06-93/323-118
Nyitva:
hétfőtől péntekig: 8-17 óráig,
szombaton: 8-12 óráig.
PVC ■
SZŐNYEG ■
PADLÓSZŐNYEG ■
CSAPHORNYOS LAMINÁLT
KÉSZ PARKETTA ■
PARAFA ■
KARNISOK ■
ÁTMENETI
DILATÁCIÓS SÍNEK ■
VIASZKOS VÁSZON
ASZTALTERÍTŐK ■
LÉPCSŐBORÍTÓK
KÉSZÍTÉSE
A Torony Szőnyegház a Thury-baseballcsapat hivatalos támogatója.
APRÓHIRDETÉSEK
HIRDETÉSEKET Kanizsa Újság Kft. szerkesztőségében (Nagykanizsa, Király u. 47.1. emelet) VESZÜNK FEL!
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Önfoglalkoztatás támogatás elnyerésére
A pályázat célja: A legalább három hónapja regisztrált munkanélküliek, továbbá a vállalkozóvá válási támogatásban részesülők önmaguk számára történő munkahelyteremtés elősegítése.
A támogatás formája és mértéke: Maximum három millió forint összegű, visszatérítendő kamatmentes tőkejuttatás. Beadási határidő: A pályázat 2003. március 31-ig, illetve 2003. június 30-ig az illetékes munkaügyi kirendeltségre kell benyújtani, mely a beadási határidőt követő 60 napon belül elbírálásra kerül. Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást és pályázati anyagot biztosít a Zala Megyei Munkaügyi Központ Képzési és Munkaerő-piaci Programok Osztálya és a munkaügyi kirendeltségek.
KOROK, EMBEREK MŰVÉSZETEK
A Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskola tanulói, tanárai, és a zeneiskolák tanárai közreműködésével kerül sor arra négy különböző produkciót felvonultató műsorfolyamra amely a reneszánsz, a barokk időszak, a klasszicizmus és a századforduló irodalmát, zenéjét, táncát, viseletét mutatja majd be a Fő utcán kialakított színpadon a város napi rendezvények sorában. A program szervezője Büki Pálné, Bujtor Tímea, és Ritecz Ritza, a felkért fővédnök Bicsák Miklós.
In memóriám POLGÁR JÓZSEF
Ismét elment egy igaz ember. Elhunyt a mindig megfontolt, kedves, halkszavű, segítőkész, 90 éves POLGÁR JÓZSEF nyugállományú alezredes. A harmincas években a kanizsai tüzérosztály gazdászati tisztje volt. A doni hadjáratokban részt vett a demokratikus hadsereg hadbiztosságának újraszervezésében. Utána az Üveggyár dolgozója lett, ahonnan főkönyvelőként ment nyugdíjba. Ismert közéleti személyiség volt. Mint a Választási Bizottság elnöke sok más társadalmi munkájával sokat tett városunk érdekében. Alapító tagja volt a Honvéd Hagyományőrző Egyesületnek, amíg egészségi állapota engedte aktívan tevékenykedett. Temetésén nem volt díszszázad, katonazenekar, díszsortűz, de ott voltak barátai, tisztelői, még élő katonatársai, doni bajtársa. Koporsóját letakaró nemzeti zászló, bajtársi díszőrség jelezte katonai tiszteletadásunkat, őszinte bajtársi búcsúzásunkat.
Őszintén együttérzünk szerető családoddal, hozzátartozóiddal. Az idő meghozza a megnyugvást, de feledni nem lehet. Drága Barátunk, Bajtársunk nyugodjál békében. Isten veled.
Nagykanizsa, 2003. március I.
Harcz Lajos
KÜLFÖLDI FOTÓSSIKEREK
Zágon László fotóművész, a Kanizsa Fotóklub tagja számos fotóssikert aratott a közelmúltban zsáner- és portréképeivel, valamint természetfotóival külföldön. A Brassói Nemzetközi Fotóművészeti Szalonon hat alkotását állították ki, a spanyolországi „XXX. Trofeogipuzkoa Internacional Szansebastian"-on két fotóját fogadta el a zsűri és láthatta a közönség. Az ausztriai Nemzetközi Dia Szalonon három diáját vetítették, az indiai Kolkata Nemzetközi Dia Szalonon egy diaképét a zsűri a „Legjobb gyermektanulmány" díjban részesítette. A díjat az amerikai Fotóművészek Szövetsége ajánlotta fel.
A POLGÁRI VÉDELEM NAPJA
Március I -je a Polgári Védelem Napja. Az eseménnyel kapcsolatban bemutatót tartottak a Polgári Védelmi Kirendeltség Ady utcai irodájában, melyre meghívták a nyugdíjasokat, valamint a vállalatok ügyintézőit. Ebből az alkalomból tartott sajtótájékoztatót Bajzáth László alezredes. A tájékoztatón tárgyak és okmányok bemutatásán keresztül ismertették a szervezet történetét és fejlődését, valamint az elmúlt időszakban a közreműködésük során készült okmányokat.
INGATLAN
Belvárosi egyszobás, földszinti, nagy belmagasságú 64 nm-es lakás (üzletnek, irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas) tetőtér-beépítési lehetőséggel eladó. Érd.: 318-937 (este), 30/238-0173 (4566K) Kiskanizsán, a Pivári utcában tízéves, 120 nm-es tetőtér-beépítéses ház (négyszobás, kétfürdőszobás, vegyes fa-, gázfűtéses), 8x9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telken, jól megközelíthető helyen eladó. Irányár: 16.200.000 Ft. Érd.: 30/856-3666
(4649K)_
Nk-Palin főútvonal mellett régi ház 5000 nm-es telekkel eladó. Irányár: 10 M Ft. Érd: 30/446-
0657 (5000K)_
Nk-án Péterfai utcában 2+1 szobás erkélyes cirkofűtéses, 74 nm-es lakás eladó. Érd: 30/578-6530
(5047K)_
1-1,5 szobás lakást keresek Nagykanizsán. Érd.: 30/500-5539
(5088K) __
Nk-án Teleki úton udvari lakás 22 nm-es egyedi fűtéses, felújított eladnám vagy elcserélném nagyobb-
ra. Érd: 386-799 (5048K)_
Nk-án Péterfai 17/B. alatt 54 nm-es egyedi fűtéses, 2 éves lakás el-adó. Érd: 30/226-1455 (5050K) Szentgyörgyvári hegy III. hegyháton 600 négyszögöl déli fekvésű, művelt szőlő és gyümölcsös eladó. Víz, villany van. Irányár: 450.000 Ft. Érd: munkaidőben: 314-013, esti órákban: 319-481 telefonszá-
mon.(5051K)_
Nk belvárosában csendes, zárt udvarban, parkolási lehetőséggel, 56 nm-es, kétszobás komfortos, egyedi gázfűtésű, vízórás, telefonos és redőnyös lakás reális áron eladó. Érd.: 333-012 (az esti órákban)
(5052K)_
Nk. Dózsa György u. 36 nm-es egyedi fűtéses felújított 1 szobás udvari lakás nagy melléképülettel eladó. Érd: 30/319-1306 (5053K) Elcserélném Nk. Király úti 42 nm-es félkomfortos, gázas, telefonos
önkormányzati lakásomat kisebb önkormányzatira. Fizetek rá. Érd;
322-537 (5058K)_
Nk-Bajcsán ötszobás 119 nm-es családi ház garázzsal, pincével 360 négyszögöl területtel eladó. Érd: 06/30/489-0795. Ár: 9 millió (5058K)_
BÉRLET
Látóhegyen művelésre átadó szőlő, málnás, gyümölcsös terület. Érd: 8-17 óráig: 310-798, 17 óra után: 312-892 (5052K)_
JÁRMŰ
FIAT BRAVA 1,4 1998-as 60.000 km-rel eladó. Érd.: 30/969-6428
(5055K)_
Fiat 126-os eladó. Erd: 20/911 -9003 vagy 30/527-4889 (5057K)
VEGYES
Gázrezsó (3 égős) fém tartóasztallal 7000 Ft, félautomata mosógép (centrifugál és programozható) 7000 Ft, gyermekruhák (0-4 éves korig, fiú, lány) megegyezés szerint eladók. Érd: este a 315-668-as
telefonon.(5054K)_
Panasonic MIO-es VHS videokamerámat 60 ezer Ft-ért eladnám, vagy ésszerű, más termékre (pl.: műszaki cikk, bútor) cserélném. Érd.: 30/480-8824 (5016K)
SZOLGÁLTATÁS
Címkenyomtatást vállalunk! Matt, félfényes, folytonos, színes, öntapadós, visszaszedhető, műanyag, stb. Tel.: 30/277-1282 (5045K)
PARKETTAHULLADÉK (TÖLGY TŰZIFA 750Ft/q)
TŰZHOSSZRA VÁGOTT HASÁB TŰZIFA 10.000 Ft/m3
A házhozszállítás Nagykanizsán díjlalan.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Újságírók: Bakonyi Zsóka. Dukát Éva. Halász Gyula. Nagy Krisztina. Szőlősi Márta. Munkatársuk: Hársfalvi Tímea. Tóth Tihamérné. Külső munkatársak: Bacskay Zoltán. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa. Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg. Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Czirkl György. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu. ISSN 0865-3879
2003. március 6-án 17 órakor került sor Böjti Balázsné Virágkosár című kiállításának megnyitójára, melyet ifj. Lehota János esztéta nyitott meg. A tárlat március 25-ig, a Honvéd Kaszinó galériájában megtekinthető.
Február 24-én a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola galériájában nyitották meg Flumbort Rita kiállítását, melyen az alkotóról és munkáiról Dávidovics Mária mondott dicsérő szavakat. A műsorban a gimnázium tanulói is közreműködtek. A tárlat március 21-ig megtekinthető a helyszínen.
Az elmúlt héten a Hevesi Sándor Altalános Iskola bemutatkozó napot szervezett a leendő első osztályosoknak és családjuknak. Ennek keretében a családok megismerkedhettek az intézmény adottságaival, környezetével, és találkozhattak az iskola vezetőivel és a leendő elsős tanítókkal. Az iskola diákjai mesejátékokkal, valamint tornabemutatóval szórakoztatták a kicsiket. Az óvódások ezen kívül játszóházban, számítógépes játékokkal, vagy játékos sportversenyeken szórakozhattak.
2003. március 13.
ÉÍCtlfc
15
Érdeklődni: 30/856-3666
Milyenek a kilátásai a 2003-as évre? Mi ezt a panorámát kínáljuk Önnek!
ÖKÍrWÁZ
Nagykanizsán a KIRÁLY- UDVARHAZ-ban épülő lakások, irodák, üzletek, garázsok
még leköthetők.
Első ütem várható átadása: 2003. karácsonya Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. í.em. Tel.: 93/ 516 714, Balassa Béla építész vezető tervező. Tel.: 30/ 901 9013 E-mail: balassabela@chello.hu
Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

flAGYKAniZSA
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
A GYŐRI BALETT VENDEGJATEKA
a HSMK-ban március 20-án 19 órakor.
Közreműködik: a budapesti KLEZMER Zenekar. Belépődíj: 2000 és 1500 Ft.
PÉTER ZOLTÁN ZONGORAMŰVÉSZ (Szlovénia) és JÁKOB OVI CS ÁRPÁD HEGEDŰMŰVÉSZ HANGVERSENYE
a Farkas Ferenc Városi Zeneiskolában március 22-én 19 órakor.
Belépődíj: 500 és 300 Ft.
KONCZ ZSUZSA KONCERT
a HSMK-ban március 25-én 19 órakor.
Sztárvendég: Lerch István. Belépődíj: 1800 Ft.
f
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ GOETHE (német) és PITMAN (angol) ÁLLAMILAG ELISMERT, NEMZETKÖZI ÉRVÉNYESSÉGŰ nyelvvizsgát szervez alap-, közép- és felsőfokon.
A VIZSGA IDŐPONTJA: ANGOL: 2003. április 5. NÉMET: 2003. április 19.
Jelentkezési határidő: március 17.
Sikeres vizsgával az EU-ban is elismert nyelvvizsga-bizonyítványod lesz!
DIALÓG NYELVSTÚDIÓ ÉS NYELVVIZSGA KÖZPONT
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel./fax: 93/326-413; 30/400 52 53 E-mail: info@dialognk.hu; Web: www.diaIognk.hu
OM reg. sz.: 01 - 0062 - 02
MEGNj/ÍLT!
RÓZSÁS GALÉRIA
Nagykanizsa belvárosában, a Kinizsi u. 2/b. alatt.
Nyugodt, tágas környezetben válogathat
- Károlyfi Zsófia festőművész képei
- Kiss Péter grafikusművész rézkarcai
- bőrképek
- iparművészeti tárgyak, kerámia, bőráru
- szökőkutak
- kész képkeretek, művészi nyomatok közül Csiszolt-, keretezett tükrök készítése egyedi méretre is.
KÉPKERETEZÉST, PASSPARTOUZÁST
rövid határidővel, kedvező áron vállalunk.
Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/b. Tel.: 93/313-410
Nyitva: H-P: 9.00-17.30 Szombat: 9.00-12.00

Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XI. évfolyam 11. szám • 2003. március 20. Megjelenik 21.000 példányban
NEMZETI ÜNNEP ES AZ UNIÓ
MÁRCIUS, MÁRCIUS, MÁRCIUS...
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 155. évfordulójának tiszteletére rendezett városi ünnepség március 14-én vette kezdetét. A szokásnak megfelelően a Deák téren zászlófelvonással kezdődött az ünnepi programsorozat. Délután a város vezetői, pártok és társadalmi szervezetek koszorúztak Kossuth Lajos szobránál, majd a Vécsey Zsigmond Altalános Iskola tanulói adtak ünnepi műsort. A megemlékezés a Városi Köztemetőben folyatódott, ahol a Zemplén Győző Altalános Iskola tanulói helyeztek el virágokat a szabadságharc kanizsai áldozatainak sírjánál. Ezt követően bélyegkiállításra került sor a Hevesi Sándor Művelődési Központban, ahol dr. Janda Iván gyűjteményéből „Az Európai Unió a bélyegek tükrében" címmel kiállítás nyílt. A kiállítást Röst János
Minluiiia.. BbIoIbxí a. a.
március 21., péntek
március 22,, szombat
alpolgármester nyitotta meg az érdeklődők előtt. Az ünnepség az Egész Világ Alapítvány szervezte színházi előadással záródott. A
Szendrey Júliáról szóló színpadi művet a győri Forrás Színházi Műhely művészei mutatták be. Március 15-én kora reggel a Deák téren a 48-as honvéd gyalogezred szobránál az Olajbányász Fúvószenekar közreműködése mellett koszorút helyeztek el a pártok és a társadalmi szervezetek képviselői. Az ünnepi műsorra a HSMK színház-
Megemlékezés a Petőfi-szobornál
Pénteken délután az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezett a Nagykanizsai Polgári Egyesület a polgári körökkel és civil szervezetekkel. A Deák téren, a Petőfi-szobornál tartott megemlékezésen szavalatok és katonadalok hangzottak el a Himnusz után, majd Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő mondott beszédet. Ezt követően koszorúzásra került sor, végül a lovashuszárok vezetésével Kossuth Lajos szobrához vonultak a megemlékezés résztvevői a sűrű hóesésben. A közösen elénekelt toborzódalok után itt is sor került a koszorúk és virágok elhelyezésére.
termében került sor, ahol Litter Nándor polgármester mondott ünnepi beszédet. A Batthyány Lajos Gimnázium diákjainak újszerű műsora nagy tetszést aratott az ünneplők körében. A Lehota János rendezésében színpadra állított összeállítás európai összefüggésben, Az ember tragédiája gondolatkörébe ágyazva emlékezett az 1848-as forradalomra. Az ünnepség az Erzsébet téren a Szélkiáltó együttes zenés műsorával folyatódott. A „Harangzúgás hirdesse lobogásod"-program keretében a katolikus egyház részéről Fiiszár Károly esperes, míg az evangélikus egyház részéről Deme Dávid lelkész szentelte valamint áldotta( meg a magyar zászlót és az Európai Unió zászlaját, melyet az Erzsébet téren vontak fel. Ezután az Európa-emlékkönyv aláírására került sor, ahol az országgyűlési képviselők után a város vezető személyiségei mellett több kanizsai is aláírta az emlékkönyvet. A Képzőművészetek Háza udvarán Európa-fa ültetésével, továbbiakban este fáklyás felvonulással ért véget a nemzeti ünnep kanizsai programja.
H. GY.

SAJTOKOZLEMENY
Litter Nándor polgármester
Nagykanizsa város örömmel üdvözli az Ipari Park és Logisztikai Központ első beruházását, a Merkantil Ingatlanlízing Rt. által felépítésre kerülő 15.000 nm alapterületű logisztikai bázis létesítését, amelyhez a város 30.000 nm földterület biztosít.
„A GE Hungary Rt. fogyasztási termékek-fényforrások (GEHCPL) üzletága és a lízingcég közötti szándéknyilatkozat értelmében a Merkantil Ingatlanlízing 4 millió USD-ért (1 milliárd Ft) logisztikai központot létesít Nagykanizsán, amelynek üzemeltetését erre szakosodott cég 40 munkatárssal végzi majd. Az új kapacitás a GEHCPL számára is végez majd logisztikai feladatokat, és így kiegészíti a nagykanizsai fényforrásgyár területén már évek óta működő logisztikai központ tevékenységét (az ilyen központok neve a cégen belül angolul: Master Distribution Center - MDC). A logisztikai központ elsősorban a nagykanizsai fényforrásgyár termékeit fogja egész Európába szállítani. A GEHCPL Európában több mint tíz hasonló központtal rendelkezik" - hangzott el Magyar László MMDC menedzserétől a GE képviseletében.
Örömmel látjuk a GEHCPL nagykanizsai fényforrásgyárának rendületlen fejlődését és meggyőződésünk, hogy az új központ tovább javítja az eddig is magas színvonalú vevőkiszolgálást.
A város mint a „Régiók Kapuja" mindent megtesz azért, hogy megfelelő és versenyképes körülményeket biztosítson legnagyobb foglalkoztatójának, a GE-nek és más betelepülőknek.
Városunk logisztikai szempontból kiváló helyen fekszik, ?s a határtól rövidesen elkezdődő autópálya építés kitűnő lehetőséget nyújt a horvát-szlovén-oszt-rák-bajor-olasz városok és az Adriai-ten-ger néhány órán belüli elérésére. Ezért továbbra is azon dolgozunk, hogy ez a példaértékű projekt minél több újabb befektető megtelepedésére, követőkre találjon.
Nagykanizsa, 2003. március 13.
MOAfMlÁ
mm
seueN
Latin Gitárest
Tátrai Tibor & Szűcs Antal Gábor
Program részletezés a hátoldalon
HAVA N NA
CLUB & RESTAURANT
Zrínyi u 15" 93/321800
(Célpont Üzletház alatt)
LITTER NÁNDOR POLGÁRMESTER MÁRCIUS 15-ÉN ELMONDOTT ÜNNEPI BESZÉDE:
TISZTELT HÖLGYEIM ES URAIM! TISZTELT ÜNNEPLŐ KÖZÖNSÉG!
Példát, sőt mércét keresve, sokan és sokszor fordulnak a magyar múlt, s kiváltképpen 1848/49 történetéhez. Az államalapítás óta történelmünk egyik legnagyobb tettét 1848/49 társadalmi és nemzeti megújulása hozta Magyarország számára. A lakosság földesúri függésben állott rétege megszabadult a terhes robottól, szabad lett személye, és jogot nyert javai tulajdonlására. Valóra vált a közteherviselés, megalapozást nyert a törvény előtti egyenlőség, és kezdetét vehette a nép politikai jogokban való részesülése.
Törvénykönyvbe került, hogy hazánkat független, népképviseleti országgyűlésnek felelős magyar kormány igazgassa.
Nagykanizsa az 1848/49-es forradalom és szabadságharc dél- és nyugat-dunántúli eseményeinek talán legfontosabb színhelye volt. Zala megyében először Nagykanizsa lakossága reagált az 1848. március 15-i forradalomra. A március 20-i népgyűlésen 600 fő jelenlétében elfogadták a 12 pontot, amelynek követelései részben azonosak voltak a pesti pontokéival, ugyanakkor a változtatások és különbségek a sajátos helyi érdekeket is tükrözték.
„ Felséges Haza! Érzelmeink örömtengerré változtak, mert századok óta imádva várt alkotmányos nemzeti szabadságunk,
jólétünk, és boldogulásunk hajnala üdvöt mosolyogva
dereng felénk, szívünknek minden húrját egy boldogabb és dicsőbb jövendő előérzete rezgi át..."
E szavakkal üdvözölték városunkban a márciusi eseményeket.
1848 tavaszán - ahogy az ország nagy részén - Nagykanizsán is megkezdődött a nemzetőrség felállítása és megszervezése. Július elejétől kezdve a város volt a horvát fenyegetés miatt létrehozott Drávamenti védelmi vonal legfontosabb központja, s az is maradt egészen szeptember közepéig, a horvát támadás megindulásáig. Itt volt a védelmi vonal megszervezésével megbízott dél-dunántúli királyi biztos, 1848/49 legfontosabb zalai szereplőjének Csány László főhadiszállása, s gyakran tartózkodott itt a védelmi vonal parancsnoka, Franz Ottinger és az őt váltó Teleki Ádám vezérőrnagy is.
A várost szeptember 12-13-án hagyták el a magyar csapatok, a horvátok pedig 15-én vonultak be. A horvát megszállás során többször is sor került kisebb-nagyobb megmozdulásokra, s szeptember 21-ére a horvát erők már nem merészkedtek Nagykanizsánál északabbra.
Itt került sor 1848. október 3-án a Dél-Dunántúlon a legnagyobb szabású, nem reguláris erők által végrehajtott hadműveletre, amely
Nagykanizsa és egyben a Murán inneni területek felszabadulásához vezetett. A nagykanizsai népfelkelés az egyik legsikeresebb akció volt a szabadságharc folyamán.
A magyar nép azonban ereklyénél is többet őrzött meg 1848/49-ből a szíve és a tudata mélyén. Az 1848/49-es események hozzájárultak, hogy meg tudjuk különböztetni a törvények uralmát a hatalmon lévők uralmától, az értékőrzést a kiváltságok teremtésétől, a szabadságot az anarchiától és a demokratikus felelősségvállalást az önfeláldozástól. Ezek a szavak máig üzenetet hordoznak számunkra.
A hősöknek, akik 1848. március 15-én a sűrű esőben éljent kiáltottak, már csak unokáinak unokái élnek. Ezek vagyunk mi. emlékezők. 155 év elteltével méltán emlékezhetünk azokra a nőkre és férfiakra, akik akkor életüket is feláldozva megteremtették számunkra a lehetőséget, hogy szabadon, elnyomás nélkül élhessünk.
Magyarország történelme most újabb fordulóponthoz érkezett. Április 12-én ismét a nép fog dönteni jövőjéről, a nemzet sorsáról, ahogy tette azt 155 évvel korábban. Európa újra ránk figyel.
2004-ben a tíz csatlakozásra váró ország között Magyarország is lehetőséget kap arra, hogy részese lehessen az Európai Uniónak.
Az együttműködés alapja a tagállamok elkötelezettsége a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása mellett. Az integráció eredménye a béke, a biztonság és a sta-
bilitás. Bátran mondhatjuk, hogy a XXI. század legfontosabb döntése előtt áll az ország: a döntés súlya napjainkban legalább olyan mértékben meghatározó, hogy méltón tekinthetjük ezt a döntést a XIX. századi márciusi tettek folytatásának.
Egyet tudnunk kell: Az ország az unióhoz való csatlakozással megsokszorozza a gazdasági növekedés, a fejlődés esélyeit. A gazdasági növekedés munkahelyeket hoz létre, megteremti az életszínvonal növekedésének lehetőségét, az ország fejlődése új lendületet kaphat. De a csatlakozással nem veszítjük el magyarságunkat, identitásunkat, az ország méltó marad „régi nagy híréhez". A hozomány-program lehetőséget biztosít minden településnek, köztük Nagykanizsa városnak is, hogy meghatározza azt a szimbólumot, amely tipikusan . a városra jellemző, amellyel hozzájárul az európai kultúra gazdagításához.
1848/49 példa arra, hogy döntő helyzetben az összefogás rendkívüli eredményekre vezethet. Április 12-én újra példát mutathatunk az összefogásra. Ha jó döntést hozunk, beírjuk nevünket a történelembe, és 155 év múlva unokáink unokái fognak emlékezni ránk.
A XXI. század elején a mi feladatunk az. hogy példát merítve elődeink tettéből úgy éljük mindennapjainkat, úgy hozzuk döntéseinket, hogy azzal az 1848/49-as események szellemiségét megőrizzük.
„A HIT SZEREPE ES JELENTŐSÉGE..."
A Nagykanizsai Polgári Egyesület
„A hit szerepe és jelentősége az ember életében"
című programsorozat második részeként ELŐADÁST TART
a Honvéd Kaszinóban.
A rendezvény időpontja: 2003. március 27. (csütörtök) 18 óra.
Előadó: dr. Márkus Ferenc.
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRNAK.
CIVILBEN...
AZ INTEZMENYEK SEGÍTENEK
A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület nagykanizsai csoportja a 2003-as esztendőre tervezett rendezvényeiről tartott Ismertetőt az egyesületi tagok és az érdeklődők számára a Hevesi Sándor Általános Iskolában. Leogyák István, az egyesület elnöke többek között elmondta, hogy kapnak állami támogatást, mivel halmozottan közcélú feladatokat látnak el. Ezenfelül az adózók a személyi jövedelemadójuk 1%-át is befizethetik az egyesületi alapra, Kanizsán kívül ,i városkörnyékre szóló programokat is szerveznek. A március végére tervezett programmegbeszélő összejövetelen hirdetik meg tt VII. Nemzetközi Környezeti Nevelési Konferenciát, mellyel az intézményeknek kívánnak segítséget nyújtani. Az oktatási minisztérium állásfoglalása szerint valamennyi oktatási intézménynek legkésőbb a jövő esztendőre rendelkeznie kell környezeti nevelési, oktatási programmal. Ebben a kanizsai iskolák már előnyben vannak. A találkozón hirdetik meg a „Szép környezet, szép világ" elnevezésű gyermekképzőmű-vészeti pályázatot is. Májusban, a „madarak és a fák napja" keretében pedig az óvodákból és általános iskolákból szerveződő közösségek számára ún. környezetismereti, természetismereti túraversenyt rendeznek. B. Zs.
KÖZÉPPONTBAN A CSALÁDOK
Március 28-án a Halis István Városi Könyvtárban 9 órai kezdettel kerül sor az „Együtt a változó családokért" című konferenciára. A konferencia célja a Szociális és Családügyi Minisztérium által kiírt „Családokért" pályázaton nyertes civil szervezetek, családsegítő szolgálatok szolgáltatásaihoz segítségnyújtás, valamint a civil szervezetek és az intézmények együttműködése a XXI. század változó családmodelljében. A rendezvény házigazdája Dr. Kaszás Gizella, a Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója.
2

2003. március 20.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Tisztelt Ügyfelünk!
Ha a Polgármesteri Hivatalban jár, és ügyeinek intézésekor ideje engedi, kérjük, töltse ki a portán, illetve a folyosón elhelyezett alábbi kérdőívet!
A pontosabb felmérés érdeke azt kívánja meg, hogy minél több adat álljon rendelkezésünkre. Ezért tisztelettel kéljük az ügyfeleket, hogy a kérdőív kitöltésével segítsék munkánkat! (Válaszát X-szel jelölje meg!)
1. Ezt megelőzően járt-e már a Polgármesteri Hivatalban?
soha □ egyszer □ többször □
2. Ez alkalommal melyik szervezeti egységet kereste fel?
Építéshatósági Osztály □
Közterület-felügyelet □
Hatósági Iroda □
Okmányiroda □
Szociális Osztály □
Adóügyi Iroda □
Költségvetési Iroda □
Vagyongazdálkodási Iroda □ Városrend. és Beruh. Iroda □ Oktatási Iroda □
Sportiroda □
Gyámhivatal □
Jegyzői Kabinet □
Polgármesteri Kabinet □
3. Megjelenésének oka Kérelem benyújtása □ Panasz benyújtása □ Megbeszélés, tárgyalás □ Információkérés □ Idézés, értesítés □
4. Mennyi időt töltött a Hivatalban?
1-10 perc □ 10-20 perc □ 20-30 perc □ 30 percnél többet □
5. Elégedett volt-e az ügyinté-
igen □ nem □ részben □
6. Elégedett volt-e az Ügyintézés udvariasságával?
igen □ nem □ részben □
7. Elégedett volt-e az ügyintézés gyorsaságával?
igen □ nem O részben □
8. Várakozásának megfelelő eredménnyel zárult-e ügyének intézése?
igen □ nem □ részben □
9. Igénybe venné-e az elektronikus ügyintézést?
igen □ nem □
10. Egyéb megjegyzés:
Nk., 2003...............hó .... nap
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal munkájának megítélése az ügyfelek részéről, kérdőív alapján 2002. november 8-2003. március 7. között

mm
HUUMHUH
összesítés
Leadott kérdőívek száma:
1. Ezt megelőzően járt-e már a Polgármesteri Hivatalban?
2002. 12. 09. 74
2003.01.09. 39
2003. 02. 07. 157
2003. 03. 07. 65

Összesen: 335
soha egyszer többször
| összesen 17 43 218
2. Ez alkalommal melyik szervezeti egységet kereste fel?
összesen
Építéshatósági Osztály 22
Közterület-felügyelet 17
Hatósági Iroda 23
Okmányiroda 81
Szociális Osztály 78
Adóügyi Iroda 33
Költségvetési Iroda 1
Vagyongazdálkodási Iroda 11
Városrendezési és Beruh. Iroda 11
Oktatási Iroda 55
Sportiroda 21
Gyámhivatal 30
Jegyzői Kabinet 2
Polgármesteri Kabinet 6
3. Megjelenésének oka
összesen
Kérelem benyújtása 217
Panasz benyújtása 80
Megbeszélés, tárgyalás 99
Információkérés 127
Idézés, értesítés 46
4. Mennyi időt töltött a Hivatalban?
1-10 perc 10-20 perc 20-30 perc 30 percnél többet
| összesen 106 118 71 84
5. Elégedett volt-e az ügyintézés szakszerűségével?
igen nem részben
| összesen 233 67 71
6. Elégedett volt-e az ügyintézés udvariasságával?
igen nem részben
| összesen 257 58 65
7. Elégedett volt-e az ügyintézés gyorsaságával?
igen nem részben
| összesen 225 87 66
8. Várakozásának megfelelő eredménnyel zárult-e ügyének intézése?
igen nem részben
| összesen 216 81 77
9. Igénybe venné-e az elektronikus ügyintézést?
igen nem
| összesen 196 178
10. Egyéb megjegyzés
Az egyéb megjegyzések minden egyes szervezeti egységnél külön kerül feltüntetésre!
Összesített adatok kimutatása diagramokban
Ügyfelek megjoktnésónek megosztása
li I
ll.j
......I
storvcieti egység
Ügyfelek megjelenési céljainak megoszlása
hforméciókóré*
Ftonatz benyújtása Kéretem benyújtása
50 100 150 200 250
Az ügyfelek által a Hivatalban hivatalos ügyben eltöltött idő megoszlása (%-ban)
ö 1-10 perc 010-20 perc
£020-30 p.
Az ügyfelek elégedettségének aránya az ügyintézés szakszerűségével (%-ban)
□ igen ■nem
□ részben
Az udvariasság megítélése az ügyfelek részéről (%-ban)
■ igen □ nem ü részben
Ügyfelek elégedettsége az ügyintézés gyorsaságára
vonatkozóan (%-ban)
megfelelően végződött-©
(%-ban)
Az elektronikus ügyintézés - mint lehetőség -Igénybevételének aránya (%-ban)
O":
2003. március .
2003. ÉVI KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA
SORSZ. PÁLYÁZOTT CÉL „INTÉZMÉNY, VAGY MAGÁNSZEMÉLY" OKSB DÖNTÉSE E FT-BAN
1. Ficánkoló városi szintű óvodásprogram Vackor-óvoda 55
2. Kulturális program megvalósításának támogatása Határőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete 40
3. Nagykanizsán megrendezésre kerülő országos kulturális rendezvény • Tukszár Andrea 50
4. Városi „Arany János"-szavalóverseny Rozgonyi Uti Altalános Iskola 50
5. Katonaság helyzete és szerepe az elmúlt 150 évben Nagykanizsán (katonaság törtenete) Nagykanizsai Városvédő Egyesület 100
6. Irodalmi Kávéház rendezvényeihez való hozzájárulás Erkel Ferenc Művelődési Ház 60
7. Pedagógus Nőikar Russay Olivérné 80
8. 2003. évi íafaragó tábor megrendezése Nagykanizsai Fafaragó Egyesület 150
9. Magyarországi fesztiválokon való részvétel Fehér Kígyó Együttes 100
10. Szlovéniai vendégszereplés egy nemzetközi dalostalálkozón és viszontlálogatásuk Tungsram Nyugdíjasklub Énekkara 40
11. Fesztiválokon, találkozókon való részvétel Szikla 2000 Egyesület 80
12. Gyermekjáték- és tánctalálkozó Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola 40
13. Nagykanizsai művészeti csoport helyi és magyarországi rendezvényeinek támogatása Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezete 40
14. Dél-Zala Néptánccgyüttcs nemzetközi fesztiválokon való részvétel Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház- 150
15. Olajbányász Fúvószenekar szereplései, fellépései Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház 300
16. Rendezvények támogatására az év folyamán Honvéd Hagyományőrző Egyesület 65
17. Csillagászati szabadegyetem 11. évfolyam TIT Öveges József Egyesület Városi Irodája 50
18. Kiállítások támogatása Fcrkovics József 50
19. Zalagyöngye Táncegyüttes ötéves jubileumi műsora „Kiskanizsa" Kulturális Egyesület" 150
20. Családi játszó-táncház-sorozat „Kiskanizsa" Kulturális Egyesület" 85
21. Nagykanizsán megrendezendő nyugdíjasklubok énekkarainak találkozója Rákóczi-szabadságharc 300 éves méltó megünneplésére Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományűak Klubja 80
22. A honvédelmi hagyományok őrzése a honvédelem napján a Rákóczi-szabadságharc 300 éves évforduló méltó megünneplése megemlékezés Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja 20
23. Kodály Zoltán Kórustalálkozó Körösi Csorna Sándor Altalános Iskola 80
24. Fesztiválokon való részvétel Bojtár Népzenei Egyesület 150
25. Tájolás a határontúli magyar lakta területeken vers- és prózamondó versenyeken való részvétel TUNGSRAM Hevesi Sándor Versmondókör 120
26. A nagykanizsai kaszinó bútorzatának restaurálása Thury György Múzeum 100
27. Szereplések támogatása „regionális találkozók" Nagykanizsa Város Nyugdíjas Dalkör 50
28. Gyermeknapi rendezvény Általános Iskola cs Óvoda Palin 50
29. Városszépítő Egyesület rendezvényei Városszépítő Egyesület Nagykanizsa-Palin 100
30. „Országos zenei vetélkedő" Richárd Wagner élete Altalános Iskola Kiskanizsa 50
31. Nagykanizsán megrendezésre kerülő kulturális rendezvény Kanizsa Hagyományápoló Egyesület 150
32. Nagykanizsán megrendezésre kerülő kulturális rendezvény Tarisznya Alapítvány 100
33. Országos művészettörténeti verseny lebonyolítása Zemplén Győző Általános Iskola VDÖK 100
34. Múzeumi világnap-múzeum nyílt hét Kanizsai Múzeumért alapítvány 50
35. „Szlovénia. Lctcnyc és környékén élők szorosabb kulturális kapcsolatok fenntartása" Hadirokkant, Hadiözvegy. Hadiárvák Szövetsége" 40
36. Pintyőke-fesztivál Pipitér-óvoda 80
37. Zalai horvátok kulturális találkozója Kanizsai Horvátok Egyesülete 60
38. Zala megyei zeneiskolások kamarazenei találkozója Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány 80
39. Szimfonikus zenekari koncertek rendezése Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány 500
40. Szimfonikus zenekar újévi koncertjének támogatására Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány 100
41. Kanizsai Fúvósötös koncertjeinek támogatása Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány 100
42. Orrf együttes 10 éves jubileumi koncén támogatása Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány 100
43. Rézfúvós Quartctt itjúsági koncertjeinek támogatása Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány 100
44. Zala megyei zeneiskolások négykezesfcsztiválja pénzügyi támogatása Farkas Ferenc Városi Zeneiskola 70
45. Kiskanizsai helytörténeti gyűjtemény létrehozása Együtt Kiskanizsáért Egyesület 100
46. Nemzeti játéknap az integráció jegyében Mikkainakka Alapítvány nagyknaizsai Játéktára 70
47. Kiállítássorozat rendezése Hevesi Sándor Általános Iskola Galériája 100
48. Kamaraszínház sorozat Móricz Zsigmond Művelődési Ház 400
49. 2003. évi jazzkoncert-sorozat Móricz Zsigmond Művelődési Ház 200
50. Pétcrfy Sándor tiszteletére rendezett tanulmányi és műveltségi vetélkedő Pétcrfy Sándor Általános Iskola 60
51. Miénk itt c tér egésznapos városi tanévzáró összes oktatási-nevelési intézmény részérc Pétcrfy Sándor Altalános Iskola 200
52. Hyány-galéria kiállításai Batthyány Lajos Gimnázium 30
53. „Hol vagytok ti regi játszótársak?! - volt batthyányis. landlcros. irinyis irodalmi színpadosok találkozója" Batthyány Lajos Gimnázium 50
54. Dák Fercnc-cmlékhét a Batthyányhan Batthyány Lajos Gimnázium 150
55. Belföldi és külföldi fesztiválokon való részvétel Kanizsa Csillagai Együttes 100
56. Művészeti korstílusok bemutatása Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola 80
57. „Vásott utakon" című 5. verseskötet kiadása Szolíva János 50
58. Negyedik (önálló) verseskötet kiadása „Hogy Rád bízhassam"" címmcl Sabján Ferenc 30
59. Zenés esték a Kiskastélyban Hevesi Sándor Művelődési Központ 150
60. Tarka-Barka Műhely Hevesi Sándor Művelődési Központ 40
61. Nemzetközi és hazai fotópályázatokon való részvétel, testvérvárosi bemutatók, egyéni kiállítások Kanizsai Fotóklub 55
62. Nagykanizsa testvérvárosait bemutató kiállítás Humán Európa Szövetség 50
63. 2003. évi programok finanszírozása Nagykanizsai Magyar-Finn Baráti Kör 50
64. Összművészcti bemutató rendezvény Aranymetszés Alapítvány 100
65. Honvéd Kaszinóért Színjátszó Köre Nagykanizsán és a megyében megrendezésre kerülő színházi előadások Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány 100
66. Nagykanizsán megrendezésre kerülő nemzetközi kulturális rendezvény 1 VI. Kárpát-medencei „Csengey Dénes" vers- és prózamondó verseny elődöntői Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány 400
67. Honvéd Kaszinóért rock and roll csoportjának vidéki fellépéseken való szerepeltetése Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány 100
68. „Honvéd Kaszinó modcmtánc-csoportjának fesztiválon, vendégszereplésen való részvétele" Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány 100
69. ..Honvéd Kaszinó mazsorcttcsoportjának éves bemutatója, valamim országos, illetve regionális fesztiválon szereplés" Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány 150
70. Nagykanizsa Város Vcgycskarának fellépése Cantarc ''97 Alapítvány 500
71. Kiállítások szervezése Egry József Galéria 50
72. Mezős Suli-galéria támogatása Dr. Mező Ferenc Gimnázium cs Közgazdasági Szakközépiskola 80
73. Magyar Könyvtárosok Egyesületének 35. vándorgyűlése Halis István Városi Könyvtár 500
74. Kanizsai Esték-előadássorozat Nagykanizsai Református Gyülekezetért Alapítvány 60
75. Identitás szabadegyetem Thury György Kcrcsk. cs Vendéglátó Szakközép- cs Szakmunk. Iskola 450
76. Ünnepi színházi előadás szervezése Egész Világ Alapítvány 30
77. Társastánc-oktatás a társastánckultűra alakítása testvérvárosunkban Kovásznán Eraklin Táncklub Egyesület 100
78. Kulturális irodalmi helytörténeti és közhasznú információs szolgáltatások támogatása Régió Kanizsa Magazin 100
79. Az együttes 2003. évi koncertjei magyarországi és határon túli fesztiválokon Igricek együttes 150
Összesen: 9.10(1
4
2003. március 20.
KEPVISELOIFOGADOORAK
3 BUDAI ISTVÁN önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait várja 2003. március 28-án pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben. O STRÓBER GÁBOR, a 12-es választókörzet képviselője 2003. március ; 27-én (csütörtök) 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a fiúkollégium (Zárda u. 2.) ebédlőjében.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÁLYÁZATOT HIRDET
A Kanizsa Újság Kft. ügyvezető-főszerkesztő munkakör betöltésére
Feltételek:
- felsőfokú iskolai végzettség,
- a média területén főállásban eltöltött legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
- erkölcsi feddhetetlenség
A pályázatnál figyelembe kell venni a kft.-rc vonatkozó érvényes önkormányzati döntéseket, amelyekről bővebb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban a Polgármesteri Kabinettől kérhető. (Telefon: 93/500-779)
A munkakör 2003. július 1. napjától tölthető be. a megbízás négy évre szól. Bérezés megállapodás szerint.
A kft. illetve a hetilap működtetésével kapcsolatos gazdálkodási és részletes szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázatokat és mellékleteit (önéletrajz. érvényes erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat és iskolai végzettség igazolása) Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani 2003. március 31. napjáig. A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat bizottságai véleményezik és a polgármester terjeszti döntésre a közgyűlés elé.
ERTESITES BÖLCSÖDÉI JELENTKEZÉSRŐL
TISZTELT SZÜLŐK!
Értesítjük Önöket, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődékben 2003. április 1-2-án várjuk azon szülők jelentkezését, akik 3 éven aluli gyermekeik részére 2003. szeptemberétől a bölcsődei ellátást igénybe kívánják venni.
A jelentkezés helye: a lakóhelyhez legközelebb levő bölcsőde.
Jelentkezni 8-17 óráig az alábbi intézményekben lehet:
• RÓZSA-BÖLCSŐDE Nagykanizsa. Rózsa u. 7/a.
• NAPRAFORGÓ-BÖLCSŐDE Nagykanizsa. Csokonai u. 5.
• BELVÁROSI BÖLCSŐDE Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19.
VERSENYTARGYALAS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET
az alábbi ingatlan értékesítésére: Nagykanizsa 3816 hrsz-ti, Sörgyár utcában laláiható beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.
Kikiáltási ár: 2.300.000 Ft
A VERSENYTÁRGYALÁS IDEJE: 2003. ÁPRILIS 8. 10 ÓRA Versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa. Erzsébet tér 7.) földszinti tárgyalója. Érdeklődni lehet: Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda. Nagykanizsa. Erzsébet tér 7. fszt. 13/a. Tel: 500-739.
Óvodai és általános iskolai jelentkezések a 2003/2004. tanévre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben az óvodai és általános iskolai felvételre történő jelentkezéseket 2003. március 31-én és április 1-én fogadjuk - mindkét napon 8-17 óráig.
A jelentkezés helye a lakáshoz legközelebbi, vagy a szülő által választott óvoda, illetve a kötelező felvételt biztosító, vagy a szülő által választott általános iskola.
A jelentkezettek felvételéről a férőhelyek, illetve az indítandó első osztályok számának ismeretében az intézmény vezetője dönt, melynek eredményéről a szülőket 8 napon belül értesíti.
Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki tankötelessé válik, azaz 2003. május 31-ig betölti az ötödik életévét és még nem jár óvodába.
Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet minden kisgyermek, aki 2003. október l-ig betölti a harmadik életévét. A jelentkezéshez szükséges okmányok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• gyermekorvosi igazolás
• lakcímigazoláshoz személyi igazolvány.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek aki 2003. május 31-ig betölti a hatodik életévét - azaz 1997. május 31. előtt született - és az óvodai szakvélemény szerint iskolaérett.
Felvételre jelentkezhet - a szülő kezdeményezése alapján - minden május 31. és december 31. között született 6 éves gyermek, ha iskolaérettségét az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó igazolja.
A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra kerül, de felvettnek csak az a gyermek tekinthető, aki az adott intézmény felvételi körzetében levő állandó nagykanizsai lakos.
A nem kötelező felvételt biztosító, hanem a szülő által választott iskolába történő felvételről a törvényi keretszám ismeretében az iskola igazgatója dönt, melyről a szülőket 8 napon belül értesíti. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
• óvodai szakvélemény eredeti példánya
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• lakcím igazolására személyi igazolvány.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási Iroda
Turisztikai Konferencia Nagykanizsán
STRATÉGIAI TERVEK ÉS PROGRAMALKOTÁS
Városunkban tartotta soros ülését a Megyei Jogú Városok Szövetsége Turisztikai Bizottsága. A meghívottakat Litter Nándor polgármester, az országos szervezet elnöke köszöntötte. Litter Nándor bevezetőjében bemutatta Nagykanizsa gazdaságát, a város turisztikai lehetőségeit. Ezt követően a városok képviseletében megjelentek bemutatkozása következett, majd a 2003-as esztendőre vonatkozó munkatervet beszélték meg a bizottság tagjai. A Miniszterelnöki Hivatal részéről Bozzay Andrásné a kormányzat turisztikai programját ismertette. Szó esett az országos, a regionális marketingstratégiáról, az üdülési csekkek kibocsátásával kapcsolatos elképzelésekről és az ifjúsági turizmus helyzetéről. A nyugat-dunántúli régió turisztikai elképzeléseit Varga Judit (Sopron) ismertette a bizottság tagjaival. Az előadó kiemelte". hogy a térségünkben a borturizmus, a lovas turizmus, valamint a termálturizmus emelkedik ki a turisztikai és idegenforgalmi területből. A hozzászólók többsége fontosnak ítélte meg a kerékpáros turizmus fejlesztését, a marketing- és a promóciós tevékenység országos szintű összehangolását. Többen szóvá tették a városokban található illemhelyek hiányát és a meglévők színvonalát. A vonatok tisztaságának, kulturáltságának javítását szintén a megoldandó problémák közé sorolták a konferencia részvevői. A program városnézéssel és zalakarosi fürdőzéssel zárult.
H. GY.
MAGYAR-SZLOVÉN KÖZÖS PROGRAMOK
^ASt^EC-tájéko^tatd
Az európai uniós csatlakozás küszöbén kifutó stádiumához érkeztek a csatlakozás előtti uniós programok. A PHARE-, az ISPA- és a SAPARD-programok révén, sok száz millió forintnyi fejlesztés valósult meg nemzetközi pénzek bevonásával. Ezek a pályázatokon elnyert támogatások nagy mértékű segítséget jelentettek az infrastrukturális beruházások és a vidékfejlesztés területén. Az idei pályázati lehetőségekről Márkus Ferenc, a VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság vezetése részéről tájékoztatta az érdeklődőket a Magyar-Szlovén PHARE-CBC Közös Kisprojekt Alapról. Az előadó bevezetőjében elmondta, hogy az ismertetésre kerülő pályázat Vas, Zala valamint a szlovéniai Pomurje régióra terjed ki. Ebben az évben a közös projektek megvalósítására 772 ezer euró nyerhető el. A megvalósuló programokhoz 90% támogatás nyerhető és 10% önrész szükséges. A projekt átfutási ideje minimum három hónap, míg a megvalósulásra 12 hónap áll rendelkezésre. Az önkormányzatok, civil szervezetek, oktatási intézmények és szakmai szervezetek mindkét oldalról nyújthatnak be pályázatot. A sok kritérium között a legfontosabb, hogy magyar vagy szlovén partnerrel kell a projektet végigvinni. a pályázatok beadási határideje május 5. A pályázattal kapcsolatban írásban, szóban és interneten is állnak a pályázók segítségére a VÁTI munkatársai.
H. GY.
FÓRUM A VÁLLALKOZÓKÉRT
A Vasember ház adott helyet annak a fórumnak, melyet a kanizsai és a térségben élő vállalkozások számára rendeztek. A helyi Gazdaságfejlesztő Kht. részéről. Schmidt László nyitotta meg a rendezvényt. Varga Zsófia a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről nagyon pozitívan ítélte meg a Litter Nándor polgármester kezdeményezésére létrejött tanácskozást. Az előadó ezt követően beszámolt az uniós csatlakozással összefüggő kérdésekről, kiemelve a pályázatírás fontosságát. A versenyképesség fokozására a vállalkozók összefogását hasznosnak tartotta, és mint lehetséges modellt, a klaszterek létrehozását tartotta követhető-nek. Fekete József a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviseletében a beruházásokkal, a hitelfelvétellel és a pénzügyi konstrukciókkal foglalkozott. Csóri Krisztina a vállalkozók részéről igénybe vehető pályázatokról adott minden lényeges részletre kiterjedő előadási. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, A Miniszterelnöki Hivatal mellett a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium aktuális pályázatainak formai, tartalmi elemeit is jól bemutatta a Gazdaságfejlesztő Kht. munkatársa. Bozzay Balázs a Nemzeti Fejlesztési Tervről a térség és felzárkóztató programokról tartott ismertetőt. Schmidtné Molnár Tünde, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara munkatársa a pályázati tanácsadó és a pályázatírói szolgáltatásuk bevezetéséről tájékoztatta a vállalkozókat. A fórum végén kérdésekre válaszoltak a meghívott előadók.
H. GY.
Foglalkoztatási egyenetlenségek ciklikusságát kezelő kht. létrehozása
Önkormányzati feladatként közre kell működnünk a városban működő nagyobb cégeknél esetlegesen kialakuló ciklikus foglalkoztatás levezénylésében - válaszolta Litter Nándor polgármester, a foglalkoztatási egyenetlenségek ciklikusságát kezelő kht. létrehozásának elképzelésével kapcsolatos kérdésünkre, majd hozzátette: - még ötlet szintjén van a gondolat, bizonyos fokig közhasznú munkát is végeznek majd azok a személyek, akik foglalkoztatottként bekerülnek. És akkor kerülnek be, amikor a városban működő egyes cégeknél olyan helyzet alakul ki, hogy a foglalkoztatásuk nem megoldott. Ennek megvalósulásáért együttműködést terveznek kialakítani a munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó cégek és a város nagyobb munkáltatói között, a Munkaügyi Minisztérium és a helyi munkaügyi kirendeltség közreműködésével. A beszélgetés több területen megkezdődött, egyelőre a lehetőségek felmérése történik.
B, Zs.
2003. március 20.


EU-eseménynaptár
MÁRCIUS 21.10.00 ÓRA Helyszín: Batthyány Lajos Gimnázium és a középiskolák
Tavasz Nap Európában
Március 21.11:00 óra Helyszín: Széchenyi-Zsigniondy Szakképző Iskola Csarnoka
Városi vetélkedő az EU-ról. Középiskolások vetélkedője.
Március 21.13:30 óra Helyszín: HSMK kamaraterem Konzultatív tanácskozás az EU-csatlakozás és a magyar mezőgazdaság kérdéseiről. Március 21. 18:00 óra Helyszín: HSMK kamaraterem Munkavállaló, közszolgálat és érdekvédelem az EU-ban. Előadó: Vadász János államtitkár. Miniszterelnöki Hivatal.
Március 25. 13:30 óra Helyszín: Quattro Mobili Bemutatóterem és Galéria
Pályázati lehetőségek és pályázatírás az EU-ban kis- és középvállalkozóknak.
Március 26. 13:30 óra Helyswi: VamitbefHa* Holland kereskedelmi nap. Előadó: Geoigo van Bergen, a Holland Királyságság Nagykövetsége első titkára. MártWi»K:30o» Helyszín: ZM. Kereskedelmi és Iparkamara Előadóterme Kiskereskedőié^ vendéglátás us^ Előadó: V ,u i is,.fia EU tfener e» Qeltswy Károly EU-szakéitő
Helym lhVKk«iiur*imni
Civilek E i ó| íja clíadfc, Előadó Jagásies Béla MEH fő ■illllywwiíMlilwito
A keszthelyi Európai Információs Pont szervezésében fórumra és vándorkiállításra került sor a Halis István Városi Könyvtárban. A rendezvény vendége Thomas Glaser tanácsos, az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja Kommunikációs és Információs Osztályának vezetője volt. A házigazda Czupi Gyula könyvtárigazgató köszöntőjében kifejtette, hogy a városi könyvtár kiemelt feladatának tekinti az integrációval kapcsolatos tájékoztatást, s ebben további segítséget várnak minden EU-val foglalkozó szervezettől. A szervezők nevében Nagy Anita mutatta be a keszthelyi iroda működését, amely öt év óta áll az érdeklődők szolgálatába. A paravánokon bemutatott anyagot, gondolatébresztő kiállításnak nevezte, mely a teljesség igénye nélkül igyek-
MAGYARORSZAG NYER AZ INTEGRÁCIÓVAL
EU-s fórum és vi
szik az Európai Uniót bemutatni. Litter Nándor köszöntőjében elmondta, hogy Nagykanizsán gőzerővel folyik az EU-s kampány. A közelgő népszavazás fontosságát hangsúlyozva a polgármester elmondta az áprilisi szavazás gyermekeink, unokáink jövőjéről szól. Az ország sorsáról most önállóan dönthetünk, mondta többek között Litter Nándor. Thomas Glaser tanácsos a csatlakozás ellenzők leggyakrabban felhozott érveiről beszélt és azokat tételesen cáfolta. A magyar kultúrára leselkedő veszélyekről elmondta.
hogy ezek a veszélyek nem európai eredetűek. A tapasztalat az, hogy a nemzeti kultúrák az integráció után megerősödtek. A népszavazást követően a csatlakozásig kell folytatni a kampányt és tájékoztatni a lakosságot - hangsúlyozta Thomas Glaser. A tanácsos elmondta, hogy a csatlakozás jó cél, s Magyarország nyertese lesz az integrációnak. A tartalmas ismertetőt követően a rendezvény előadója kérdésekre válaszolt és megnyitotta a vándorkiállítást.
H. GY.
TAVASZ NAP EUROPABAN
PÁRBESZÉD EURÓPA JÖVŐJÉRŐI*
ÜéÖStí sajtótájékoztató keretében ismertették az európai iskolahálózatra kiteijedő, Tavasz Nap Európában nevet viselő projekt programjait. Ez alkalomból, március 21-íji Kurópa mintegy 4500 iskolájában tat tan.ik lendezvényckel A diakok Európa jA-vőjéről cserélik ki gondolataikat. A sajtótájékoztatón Blasszauer János a fttnx&tkfci projekt magyarországi koordinátora, a Batthyány Lajos Gimnázium tanára számolt be a projekt létrejöttéről. Az Európai Konvent néhány tagja által kezdeményezett ötletet felkarolta az EU Oktatási Minisztereinek Tanácsa is. így zöld utat kapott a 15 uniós és a 13 csatlakozásra váró ország közös
projektje. A kanizsai programokról Csordásné Láng Éva adott tájékoztatást. Az Európai Kommunikációs Munkacsoport helyi tagja elmondta, hogy a városi program a Kanizsára érkező EU-deiegáció látogatásával kezdődik, mely alkalomból felkeresik a projekthez csatlakozó intézményeket. Ezután a Zsigmon-dy-Széchenyi csarnokban vitaindítóra kerül sor a Külügyminisztériumból éffcíző Dunai Péter részvételével. A programokról a hazai médián kívül az Európai Unió Kommunikációs Stábja is beszámol
H. GY.
GYURCSÁNY KANIZSAN
Március elején Gyurcsány Ferenc, a miniszterelnök tanácsadója volt a vendége a Honvéd Kaszinónak. Az eredendően az EU-csatlakozás szellemében meghirdetett előadás elején az előadó sietett leszögezni, ő már Medgyessy Péter megválasztása elüli is próbált érvény esnek luuo kijelentéseket tenni a pozitív kormánypolitika, annak fajsúlyának meghatározása érdekében. és nem igazán szeret a főtanácsadó szerepében tetszelegni. Magyarország új házat épített, a lakásava-tóra jövő májusban lesz, ezzel az ország végére ér egy hosszú reformfolyamatnak. A folyamat nem a rendszerváltással kezdődött, hosszú társadalmi folyamatok előzték meg. l-)t>8-ban létrejöhettek azok a kicsi autonó-
miák, piac teremtődött, polgárosodási folyamat indult el. Gyurcsány beszélt a baloldal által elkövetett történelmi
mány bukását az okozta, hogy Abban a négy évben az ország története nem szólt a jövőről, a baloldal akkor távlat-talan érzést keltett, így érthető, hogy a jövőről szóló választást elbukta. Gyurcsány az MSZP kongresszusától egy baloldali polgári párt alapjainak letételét várja, amelyet majd egy hosszú menetelés követ. Ezért áldozatot is kell majd vállalni, ám a megújulás eredményeként a következő választásokon akár ni olyan miniszterei-nbk»jetötrei is bemutathat i párt. amelybőt bármelyikje is essen a \á-
ELOADAS ES KQNZULTACIO
PÁLYÁZATOKRÓL GÉRNYI GÁBORRAL
Az utóbbi hetekben rendezvények sokasága várja a kis- és középvállalkozásokban dolgosokat Otfeft i.lhni -inn ik a kanna iák és a Gazdasági éí Keslekedésí MirtttZ-térium (GKM). A kezdetben induló elméleti jellegű előadásokat egyre inkább a gyakorlati kérdésekkel foglalkozó konzultációk váltják fel. Gémyi Gábort, a GKM főosztályvezetőjét lassan tlsHeletbeli kanizsaivá fogadhatjuk, hiszen a közelmúltban sokszor találkozhattak vele a vállalkozók. Az Európa Szabadegyetem programjában Gémyi Gábor előadása a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program bemutatására vállalkozott. A főosztályvezető stílszerűen egy Széchenyi István idézettel vezette fel mondandóját: felesősek vagyunk a haza és a lelkiismeretünk előtt. A rövid történeti visszatekintést követően a vállalkozások előtt álló feladatokról esett szó. A magyar kis- és középvál-
lalkozók helyzetéről szólva Gérnyi Gábor legnagyobb problémának a forrás és információhiányt jelölte meg. A GKM ezen a helyzeten kíván változtatni a Széchenyi Vállalkozásfejlesztő Program tevén. A 800 ezres vállalkozói réteg számára programok-kal és pályázatokkal nyújt segítséget a kormányzat - emelte ki az előadó. Pénzügyi területen, kamattámogatással, hitelgarancia és mikrohitel-progfammal valamint a Széchenyi kártya bevezetésével támogatják a Vállalkozókat. Az előadás gerincét a legfontosabb pályázatok tételes bemutatása tette ki. mely bemutató után a felvetődött kérdésekre is válásit kaptak a szép számban megjelent érdeklődők. A helyi kamara képviselője pedig bejelentette, hagy tagjaik részére ingyenes pályázati tanácsadással állnak rendelkezésre irodájukban.
H. GY.
KOZUTHALOZAT FEJLESZTESI PROGRAM
Az EU integrációs feladatok teljesítése, a területfejlesztési és a foglalkoztatáspolitikai célkitűzések elérése kiszámítható és biztonságos gazdasági környezetet, valamint átlátható Struktúrafejlesztési koncepciót igényel. Hazánk az elmúlt tíz év átlagában közútfejlesztésre. az úthálózat fenntartására keveset
és a közúthálózat''szolgáltatási színvonalának javítása érdekében az Európa-tervben a kormány célkitűzése, hogy 2015-re a gyorsforgalmi úthálózat hossza elérje majd a 2520
km-t. ami megfelel az Európai Unió előírásainak. Az Európa-terv tartalmazza, hogy .i kormányzati ciklus időszakának végére 326 km autópályával és 94 km autóúttal bővüljön a jelenlegi gyorsforgalmi úthálózat, amit
között további 155 km autópálya, valamint. 270 km autóút építése kezdődjön el, és a három év alatt 8ÖÖ km nyomvonal előkészítése történjen meg. Az előterjesztés része a gyorsforgalmi úthálózat állapotának javítása és megőrzése, vala-
Készült az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány
az EU követelményeinek megfelelően. A fejlesitéw leltidatok osszkrtltiegi meghaladja a 1000 milliárd forintot. A költségvetés fonásai kozoti szerepel a Felzárkóztatási InlisstrukUtrj Fejlesztési Alapprogram, a? Útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzat, kormányban beruházások előirányzata valamint hosszú lejáratú hitelek. EU-forrást jelenthet az Európai Unió ISPA. a Kohéziós Alap és a Strukturális Alap. melynek az egyeztetése még fo-
fy&nttibgn Van íf Európai Unióval. Az Európa-terv a 2002. májusában közétett célkitűzések megvalósítását is szorgalmazza. Ilyen cél az M0. M3, M5, M7 autópályák és a hozzájuk kapcsolódó gyorsforgalmi utak építésének folytatása és befejezése, a 4.. 6.. 8., főutak gyorsforgalmi úttá fejlesztése, a települések közötti és településeket elkerülő utak. mellékutak fejlesztése, valamint az úthálózat üzemeltetéséhez és a fenntartásához szükséges alap biztosítása.
N. K.
''^munllctcVW''
támogatásával • www.eukk.hu
2003. március 20.
MERRE, HOVÁ ROMA-ÜGY?
Az eddig végzett munkáról és a tervekről beszélgettünk Teleki Lászlóval, aki mintegy fél éve a MEH roma ügyekért felelős politikai államtitkáraként koordinálja a romák integrációját célzó kormányzati intézkedéseket.
Ülésezett a CKÖ
Az elmúlt héten ülésezett a Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Az elnöki beszámoló keretében Teleki László ismertette az elmúlt hetek eseményeit, tájékoztatta a jelenlévőket a lezajlott választásokról. Szólt a Jogvédő Iroda működéséről, a pályázati programokról. a Roma Web kiépítéséről, a nemrégiben lezajlott konfliktuskezelő tréningről. A CKÖ helyzetéről szólva elmondta, véget értek a választások, innentől be kell temetni a lövészárkokat, a munkáé kell legyen a fő szerep. Szó esett a közmunkapályázatról, amely negyven embernek ad ismét munkát. Az elnöki beszámolót követően dr. Pintémé Grundmann Frida. a Művelődési és Sportosztály vezetője tájékoztatta a CKÖ tagjait a város beiskolázási-oktatási koncepciójáról
8 PÁLYÁZAT
Az év elejétől fogva nyolc különböző nagy pályázatot nyújtott be a nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat a korábban megkezdett programok továbbfolytatására. Pályázati támogatást nyertek többek között az információs rendszer kiépítésére. a közéleti képzésekre, a hétvégi kollégium működésére, a jogvédő iroda működtetésére.
ROMA WEB
Roma Web kiépítésére kerül sor 6 millió forintos eszközparkkal. A zárt rendszer egyik pontja a Bogdán János Közösségi Házban kerül elhelyezésre. A zártrendszerű adatbázis minden a cigányság történetére, történelmére vonatkozó adatot, képi anyagot, hanganyagot, szakdolgozatot, tanulmányt. média-megnyilvánulást tartalmaz 600 évre visszamenőleg. Azok. akik bármilyen okból kifolyólag a romák múltjával, jelenével kívánnak foglalkozni, az adatbázis
segítségével megtehetik. ••••••••••••••••••••••
SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM
Hamarosan indul az az OKJ-s bizonyítványt adó számítástechnikai képzés, amelynek keretében 15 résztvevő kaphat számítógép-kezelői bizonyítványt. A képzés az CKÖ és a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskola együttműködésivel valósul meg.
Romák az EU-ban
Az Európai Unióhoz való csatlakozás támogatására szólítja fel a magyarországi romákat Teleki László, a MEH romaügyi politikai államtitkára.
- Biztos vagyok abban, hogy az április 12-i népszavazáson a magyarországi romák nagy számban vesznek részt, és abban is biztos vagyok, hogy a romák támogatják a csatlakozást.
Mindenki tudatában van annak, hogy az uniós csatlakozás amellett, hogy mindannyiunk alapvető érdeke, erősíti és támogatja a romák társadalmi integrációját.
Magam is kampánykörutat tattok a csatlakozás támogatása érdekében és azért, hogy a romák tisztább képet kapjanak a csatlakozás által megnyíló foglakoztatási és egyéb lehetőségekről - nyilatkozta lapunk kérdésére Teleki László.
- Kirakatpolitika, vagy valós társadalmi cselekvések történnek az ön megítélése szerint a romákat érintő ügyekben, és valóban mellékes-e a romapolitika az ön megítélése szerint?
- Roma politikusként kijelenthetem, hogy történelmi változás következett be a romákat érintő kormányzati politika esetében.
Egyfelől; a jelenlegi kormány a romák társadalmi integrációjára helyezi a hangsúlyt, ami jelentős előrelépés a korábbi kormányzat megközelítéséhez képest.
Másfelől; roma ügyekért felelős politikai államtitkárrá történő kinevezésem, a Romaügyi Hivatal és a Romaügyi Tanács megalakítása a romákat érintő politika kormányzati szintre emelését jelenti tehát azt, hogy a kormány a roma politikát fontosságának és a feladatoknak megfelelő súllyal veszi figyelembe.
A kedvező változásnak az az oka, hogy a kormányzat felismerte, a romák integrációja nem csak az európai uniós csatlakozás miatt szükséges, hanem alapvető össztársadalmi érdek is, hiszen a romák integrációja a társadalom versenyképességét javítja.
- Folytak-e kutatások az utóbbi időben a problémák még mélyebb megismerése érdekében?
- A nemrégiben megfogalmazott egészségügyi programot megelőző felméréseket ismerem, amelyek még az előző kormány idején születtek, és alapozták meg a programot. A felmérések kimutatták, hogy a romák születéskor várható életkora 10 évvel marad el a nem a roma származásúakétól. Egészségi állapotunk messze rosszabb, életesélyeink, gyógyulási esélyeink, életkilátásaink még az egyébként rossz magyar mutatók mögött is messze elmaradnak. Magas a mortalitási-halálozási és morbiditási-megbetegedési mutató a romák körében. A problémák kezelésére egy átfogó programot dolgozott ki a kormány, a megvalósítási tervek készülnek az illetékes minisztériumokban.
- Korábbi felmérések rámutattak arra, hogy a diszkriminációs jelenségek leginkább az egészségügyben, az oktatás, a munkavállalás és a lakhatás területén mutatkoznak meg. Voltak-e ebben a kérdéskörben ismét vizsgálatok?
- A felsőoktatási intézményekben végeztek nemrégiben vizsgálatokat. A felmérés fő iránya a leendő, és már gyakorló oktatók, tanárok körében jelenlévő roma-, kisebbségellenes megnyilvá-
nulásokra irányult. Az országos mutatók kedvezőtlen képet mutatnak, de vannak helyek, ahol kedvezők az eredmények. Az előítéletes gondolkodás például messze nem érhető tetten oly mértékben Nagykanizsán, mint az ország más településein, sem a közéletben, sem a hivatalokban. Azt gondolom, a jelenség mögött ismerethiány is jelen van, amelyet itt Kanizsán mi már évek óta próbálunk kezelni, népismereti oktatással, egyéb programokkal. Nagyon fontosnak tartom, hogy azok a személyek, akik a munkájukból adódóan foglalkoznak a romákkal, kellő ismerettel rendelkezzenek róluk, hagyományaikat, gondolkodásukat, adott esetben a nyelvüket is ismerjék. Erre vannak pályázatok, programok, azt gondolom, hogy a lehetőség adott. Remélem élnek vele a szervezetek, az oktatási intézmények, a polgármesteri hivatalok.
- Nagykanizsán a város lehetőségeihez mérten próbálják a romák lakhatását rendezni, másutt mi a helyzet?
- Országosan messze nem ilyen jó. Vannak még a miénknél is hátrányosabb helyzetben lévő, kevesebb lehetőséggel élni tudó önkormányzatok, ahol nincs mód a lakásépítésekre, a nyomortelepek felszámolására. Bár már Mária Terézia is törvénybe foglalta a romatelepek felszámolását, máig szép számmal vannak az országban. Hangsúlyozom; a lakhatási problémák több évtizedes problémák, és nem csak a romák szembesülnek vele. Mindemellett az államtitkárságunk átfogó anyagot dolgozott ki arra vonatkozóan, mit lehetne tenni a lakhatás kérdéseinek rendezésére. A kormány is komolyan foglalkozik a kérdéssel, ezért kormánymegbízott irányítja a lakásprogram kidolgozását, aki a kormányzati koncepció kidolgozása során a romaügyi államtitkárság több javaslatát is figyelembe vette. Az első lépés a telepek felszámolása, a második; a meglévő lakóházak rendbetétele, közműfejlesztések, a harmadik lépcsőben pedig a lakhatási gondok további enyhítésére kerül sor. Ennek egyik lehetősége a „szocpol", a másik az önrészek kiváltását segítő támogatási formák kidolgozása. Helyi közösségfejlesztő és foglalkoztatási programok is indulnak, tehát az összetett problémára, komplex kezelési módot dolgoztunk ki.
- A foglalkoztatásban lesz-e változás. hiszen a közhasznú foglalkoztatás
nem jelent biztos, hosszú távú megélhetést, nem jelent tervezhető jövőt?
- A működőképes rendszereket nem kell megszüntetni, hanem a tapasztalatokat felhasználva, újabbakat felajánlani az érintetteknek. A munkanélküli számára a képzés egy, új versenyképes, hasznosítható tudás megszerzését kell jelentse. Eddig is történtek képzések, átképzések, de ezek a munka piacán nem eredményeztek kedvezőbb helyzetet. Ezen változtatni kell a jövőben. Versenyképes szakmákat, kenyérkereső lehetőségeket kell biztosítani a munka nélkül élőknek. Készül egy tanulmányterv, amely azt hivatott feltárni, hogy az Európai Unióban melyek lesznek a csatlakozás során a hiányszakmák, melyek, amelyekre kereset lesz, és nekünk erre kell szakembereket képezni. Az anyag a napokban lesz kész, szeptemberre készülnek el a képzési tervek, és indulnak a képzések. Az Informatikai Minisztérium segítségével szeptembertől inául az a távoktatási rendszer, amely esti, levelező képzésben való részvételre ad módot informatikai eszközök segítségével. A képzettek a középfokú műveltséghez szükséges ismeretek megszerzése mellett szakmai képzésben is részesülnek a rendszerben. Jelenleg keressük az anyaintézményeket az elindításhoz.
- Az elmúlt fél évben ön sokat volt távol a várostól. Nem érződött ez a helyi CKÖ munkáján?
- Elterjedt, hogy a CKÖ-ben belső, illetve strukturális gondok vannak. Választás előtt álltunk, amely a többségi társadalomban is sajátos jelenségekkel jár együtt. Vannak és kellenek is a másként gondolkodók, és az is természetes, hogy vannak, akik megméretik magukat. Munkatársaim közül mindenki keresi a helyét, feladatát a rendszerben, de azt gondolom, még két-három hónap, és helyére kerül minden. A személyek, a politikai erők harcának helyét a szakma, a kompetenciák harca veszi át. Be kell temetni a lövészárkokat, és együtt kell működnünk a romák érdekében. Négy éven át ismét a munkáé a fő szerep, de négy év múlva újra lehetőség lesz a megmérettetésre. Itt helyben a munka folyik, a programok továbbfejlesztése jelenleg is halad. Soha vissza nem térő lehetőségeink vannak a cigányság segítésére, a helyi társadalom gondjainak enyhítésére. Azt gondolom, most dolgozni kell, mert feladatok, és lehetőségeink egyaránt vannak. Az elvégzett munka lesz a fokmérőnk, annak alapján ítélnek meg bennünket, itthon és országosan is.
D.É.
2003. március .
7
A GYŐRI BALETT VENDÉGJÁTÉKA
IDOUTAZAS PEGE ALADARRAL
Jazz meg Bach
A Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermében március 26-án Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk nagysikerű darabját adja elő a Forrás Színházi Műhely délelőtt 11 és délután 13.30 órai kezdettel. Az 1907-ben íródott mű az ifjúsági irodalom klasszikusává vált. A hazaszeretetet tükröző történetnek nem-
csak a filmesített változata, de a színpadi formája is nagy sikereket aratott. Ki ne ismerné a kis Nemecsek történetét? Talán az a gondolat, hogy egy ifjú generáció telve reményekkel miként vágott neki a XX. századnak, és felnőttként mit tudtak álmaikból megvalósítani, ez ma nekünk is szólhat.
Lemezbemutató koncert a HSMK-ban
Lapzártánk után a Tavaszi Művészeti Feszlivál programsorozatának keretében 2003. március 20-án a Győri Balett vendégszerepel Nagykanizsán a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A hazai közönség meghódítása után rövid idő alatt nemzetközi sikereket is elért a társulat. A Purim, avagy a sorsvetés című produkciót 2002-ben a New York-i Joyce Theatreben nyolc alkalommal óriási sikert aratott. Az elmúlt tíz év kiemelkedően jelentős, jelenleg is repertoáron lévő előadásai között szerepel. A Purim a zsidó ünnepek közül a karneválra hasonlít. Telihold ünnep, ami rendszerint február, vagy március 14-re esik. A történet egy sajátosan modern változata az Eszter könyvének, amely bemutatja, hogy Eszter hogyan ad reményt Zitomir város kétségbeesett lakóinak. „A gaz el akarta veszejteni az igazat, de a gonosz került az ártatlan kezére." A történet egy extatikus táncdrámává válik, amikor kibontakozik, hogy Eszter a király felesége lesz, csak azért, hogy megmentse népét. Alaphangja kitörő öröm, mert sorsfordulás, a rossz jóra változása következett be. A szövegkönyvet Róbert Ben Túrán írta, a koreográfiát az Izraelben dolgozott Juhos István készítette. Közreműködik a Budapest Klezmer Band. A szerepeket több Harangozó-díjas balettművész táncolja.
A Győri Balett az őszi szezonban Londonban vendégszerepel majd, ahol ezt a kétfelvonásos táncdarabot is előadják.
N. K.
FORRÁS SZÍNHÁZI MŰHELY
HANGVERSENY
A VÁROSI ZENEISKOLÁBAN
Március 22-én 19 órakor a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola hangversenytermében lép fel Péter Zoltán szlovén zongoraművész és Jakobovics Árpád nagykanizsai hegedűművész. A hangverseny egyik kiemelkedő programja a Tavaszi Művészeti Fesztiválnak. A két művész egy zongoratrióban játszott először együtt.
Péter Zoltán vajdasági magyar származású, tanulmányait az újvidéki és a ljubljanai zeneakadémián végezte. A Szlovéniában élő zenész sikeres szólista és kamarazenész. A hat megjelent CD-
lemez mellett több rangos díjban és elismerésben részesült.
A hegedűművész Jakobovics Árpád is Délvidéken született. Tanulmányait az újvidéki zeneakadémián végezte, majd az ottani operaház zenekarában dolgozott. Számos díjat mondhat magáénak, melyeket zenei versenyeken szerzett. 1993 óta Nagykanizsán él. Jelenleg is aktív hegedűs, tanárként és zenekarvezetőként dolgozik. A két zenész első önálló szonátaestjének műsorán Beethoven és Franck művei szerepelnek majd.
N. K.
Nagysikerű koncertet adott a Tavaszi Művészeti Fesztiválon Pege Aladár és együttese. A Kossuth-díjas Pege Aladár egyike azoknak a művészeknek, akik világhírnévre tettek szert. A „nagybőgő Paganinije" - ahogy egy kritikusa Pegét nevezte - kinek életútja, szakmai tudása követendő példa lehet a fiatal muzsikusok számára. Pege magát előadóművészként tartja számon, elhárítva magától a szűkítő jazz-ze-nész minősítést annak ellenére, hogy sikerei és hímeve elsősorban a jazz műfajához köthetők. E rövid kitérő azért is fontos.
mert a Pege Quartet a klasszikus zenétől a blueson át a rock-ig egy zenés időutazásra építette fel műsorát. A „Zene mindenkinek" műsorában, elsősorban Pege játéka dominált megcsillogtatva a művész virtuóz technikáját, míg a többiek mintha „csak" karácsonyfadíszek lettek volna. A Pege Quartet kitűnően képzett zenészeinek műsora technikailag helyén volt. mégis az összhatás egy „fátyolos csillogás" élményét adta, messze elmaradva a régi Pege-kon-certek hangulatától.
H. GY.
2003. március 25-én a 19 órakor a nagykanizsai közönség is láthatja Koncz Zsuzsa 2002. november 5-én megjelent „Ki nevet a végén" című albumának bemutatóját a HSMK színháztermében. Az album bemutatása egyben a Tavaszi Művészeti Fesztivál egyik fő programja, melyen 14 vadonatúj dal található. A márciusban indult országos turné 17 állomása közül nyolcadik helyen szerepel Nagykanizsa. Sztárvendég Lerch István lesz, aki egyben a lemez producere is. Az énekesnő bevallása szerint a koncertek jelentik számára az
igazi örömöt és a teljes kibontakozás lehetőségét. A kivételes előadói képessége miatt jó hangulatú és a közönség számára felejthetetlen élményt nyújt még akkor is, ha sportcsarnokban vagy kevesebb létszámú nézősereg előtt kell fellépnie. A ''97-ben megjelent Ég és Föld között albuma aranylemezes lett. A ''98-as Csodálatos világ duettlemezén a zenei világban elismert magyar szerzők és férfi énekesek szerepelnek. A ''99-es Miért hagytuk, hogy így legyen című lemez sikere sem maradt el az előbbiektől.
N. K.
8
2003. március 20.
VÁROS NAPJA
2003. március 14-én 11 órakor első alkalommal tartott sajtótájékoztatót Kollonay Zoltán, a Régi Jó Egyesület alelnöke a Halis István Városi Könyvtárban a város napjáról. A teljes város napi rendezvénysorozat költségvetése 8 millió forint, melynek 50%-át a város finanszírozza és a másik felét a Régi Jó Egyesület szponzori szolgáltatásból és pályázati forrásból szerzi meg. A szerződés tartalmazza, hogy az önkormányzat felkéri az önkormányzati tulajdonú társaságokat, intézményeket, valamint a helyi médiákat, hogy az egyesülettel működjenek együtt, akár mint résztvevők is a programsorozatban. Az oktatási, kulturális és sportbizottság elfogadta a program-és költségtervezetet. A szerződéstervezet elfogadásáról az ügyrendi és jogi bizottság dönt majd. Az előkészületi munkákat a szervezőbizottság 2-3 hónapja megkezdte.
Kollonay Zoltán elmondta: az egyesület célja a régmúlt történelmi eseményen alapuló hagyományteremtés szándékával rendelkező események támogatása és helyi hagyományok őrzése. Szeretnék, ha a rendezvény országos hírre tenne szert, erősítené a helyi hagyományokat, a kulturális turizmus fejlődne városunkban.
A város napján kerülnek átadásra a város által alapított kitüntetések. A háromnapos rendezvénysorozat súlypontjainak tekinthető az ünnepi díszelőadás, egyenruhások felvonulása, zászlófelvonás. A fő programok között szerepel a századfordulós hangulat, gyerek-, szabadidő- és sportprogramok. A harmadik legfontosabb pillér a gólyalábazás hagyományára épülő Gólyalábas Világjátékok.
N.K.
A nagykanizsai borverseny érmes borainak listája!
Fehérborok: 1. Förhénci Zöld veltelini (18.8 pont) Gyana Sándor (A), 2. Förhénci Sárga Muskotály (18.8 pont) Gyana Sándor (A), 3. Cserfői Rizlingszilváni-Szürkebarát (18.6 pont) Németh Géza (A), 4. Förhénci Rizlingszilváni (18.2 pont) Lengyel György (E). 5. Cserfői Szürkebarát (18.1 pont) Muczer György (E). 6. Kis-Bagolai Rizlingszilváni (18 pont) Tóth József (E), 7. Kis-Bagolai Rizlingszilváni-Bánáti rizling (18 pont) (E). 8. Förhénci Zenit (17.9 pont) Patyi Zoltán. 9. Förhénci Olaszrizling (17.8 pont) Németh Lajos (E). 10. Förhénci Rizlingszilváni (17.7 pont) Balogh György (E), 11. Förhénci Rizlingszilváni (17,7 pont) Kunics Ferenc (E). 12. Förhénci Zöld veltelini-Ottonel muskotály (17,7 pont) Kápolnás Zoltán (E), 13. Látó-hegyi Zöld veltelini-Riz-lingszilváni (17.52 pont) Gerencsér Gyula (E)
Vörösborok: I. Látó-hegyi Merlot-Ca-bernet sauvignon (18.9 pont) Horváth Miklós (A), 2. Förhénci Zweigelt-Kék-oportó-Merlot (18,6 pont) Tóth Miklós (A). 3. Látó-hegyi Zweigelt (18,4 pont) Horváth Miklós (E), 4. Förhénci Zweigelt (17,7 pont) Kápolnás Zoltán (E).
Város napi programok
Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság csütörtöki ülésén tárgyalta a Régi Jó Egyesület által összeállított város napi programot. A program, melyet az egyesület a kitűzött határidő lejárta előtt nem sokkal adott le, egyelőre keretprogram, amely még a hátralevő időben változhat, hangzott el a bizottság ülésén. A napirend elején az egyesület tagjai közül többen is szóltak a programok jelentőségéről, arról, miként jutott el odáig a kezdeményezés, hogy mára több mint félszáz programot, többezer embert mozgat meg. Az OKSB ülésén nem esett szó gazdasági kérdésekről, vagyis nem hangzott el, konkrétan milyen célokra fordítja az egyesület a várostól kapott pénzt, milyen összegeket, szponzorálási díjakat fordítanak még a programsorozatra, mondván ez az egyesület belügye, másrészt, még számos szerződés ezt követően kerül megkötésre. Balogh László azt szerette volna tudni, mi lenne, ha nem az egyesületre bíznák a programot, lenne-e akkor is város napja. Dr. Horváth György a reprezentáció kapcsán a meghívottak létszámát tudakolta. Csordásné Láng Éva a programterven a csillaggal jelölt, újabb forrás bevonását kívánó programokra vonatkozóan azt javasolta, ne kerüljenek megrendezésre. Sajni József többek között azt szerette volna tudni, a tanítási idő valamilyen szintű védelmét figyelembe vették-e a szervezők, tekintettel arra, hogy az idei tavasz számos, a tanítás rendjét befolyásoló programmal telített. A képviselő a tavalyi évek keserű tapasztalatai miatt azt is tudakolta, hogy az étkeztetéssel, vendéglátással kapcsolatos ÁNTSZ engedélyeztetési eljárások megtör-téntek-e. Erre vonatkozóan a jelenlévőknek nem volt információjuk. Polai József azt javasolta, a későbbiek során a peremkerül-teket is vonják be a programokba, lehetőleg úgy, hogy egy-egy program az adott városrészben kerüljön megszervezésre. Az OKSB a közgyűlési határozat értelmében a program szakmai megvitatására kapott közgyűlési felhatalmazást, ez megtörtént.
D.É.
ÖSSZÉRTÉKBEN
Számítás- és irodatechnikai Szaküzlet - Szerviz
6800 Nagykanizsa. Rozgonyi a. 3. Tel: (20) 9649-330 E-Mall: pontml@chello.tw
US FTY IRODAGÉP KFT. \_
Ha Ön cégünknél új pénztárgépet vásárol, egy 200.000 Ft összértékű kedvezményre jogosító kártyát kap, melyet felhasználhat Samsung háztartási és szórakoztató-elektronikai termékek vásárlása esetén.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa Deák tér 5.
BÉRBEADÁSRA MEGHIRDETI
a Nagykanizsa Petőfi u. 5. (volt Fiúkollégium) irodaházban lévő különböző méretű (12,35-55 nm alapterületű) irodákat. A bérlemények előzetes egyeztetések alapján megtekinthetők.
A bérbeadás feltételeiről a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménynél lehet érdeklődni személyesen vagy telefonon.
Nagy kanizsa Deák tér 5. Telefon: 93/311-241,93/516-533
Sajtótájékoztató a FIDESZ-nél
Múlt héten csütörtökön Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő közös sajtótájékoztatót tartott zalai képviselőtársával, Manninger Jenővel. Az M7-es autópálya megépülése nagyban hozzájárni hatna ahhoz, hogy a ma még a régió legelmaradottabb térségeként számon tartott Nagykanizsa is a gazdasági fejlődés útjára léphessen, a működő tőke végre megtalálhassa városunkat és környékét - hangzott el a bevezetőben. Bár Medgyessy Péter kampányában konkrét ígéretet tett arra, hogy a ciklus végére a határokig elkészül az autópálya, legutóbbi beszédében a miniszterelnök már csak 58 km autópálya megépítéséről beszélt. Ez pedig csak a Balatonszent-györgy-Zamárdi valamint a Letenye-Becsehely közötti szakasz megépítését jelenti. Azokon a szakaszokon indul
meg a munka, aminek a tervei már egy évvel ezelőtt is készen voltak. Ez pedig eleve egy esztendei csúszást jelent. A Becsehely-Nagykanizsa közötti szakasz előkészületi munkáit az előző kormány elkezdte már. Ha ezeket a munkálatokat a Letenye-Becsehely közötti és a Balaton-parti szakasz építése alatt befejezné a jelenlegi kormány, lehetőség lenne az autópálya építésének azonnali továbbfolytatására Becsehelytől Kanizsa felé. Éppen ezért a zalai ellenzéki országgyűlési képviselők levélben kérik fel kormánypárti képviselőtársaikat: közösen tegyenek meg mindent azért, hogy az előkészületek zökkenőmentesen folytatódjanak, és eredeti ígéretüknek megfelelően az M7-es autópálya teljes egészében megépüljön 2006-ig.
Sz.M.
mmmrn mmmmM
A Batthyány Lajos Gimnázium és a Betty Memóriái Alapítvány hetedik alkalommal rendezi meg a Batthyány Lajos Gimnáziumban a középiskolás tanulók részére az angol nyelvi versenyét. A verseny háromfordulós, kizáró okok között az angol nyelvvizsga és az angol nyelvterületen eltöltött hosszabb idő szerepel. A normál tanterv, valamint a speciális tanterv kategóriában lehet jelentkezni. Kategóriánként hat-hat értékes tárgyjutalmat, a győztesek pedig egy-egy londoni jutalomutat nyernek. Jelentkezni a középiskolai angoltanároknál lehet. Az első írásbeli forduló időpontja 2003. március 12. 14 óra 30 perc. A második írásbeli forduló 2003. március 26. 14 óra 30 perc. A döntő szóbeli fordulóra április 10-én 13 órakor kerül sor a hathat legjobb versenyző részvételével.
N. K.
2003. március .
9
VAROSGOND (N) OK
Buszmegálló-áthelyezés, forgalomtechnikai felülvizsgálat
Választási körzetében a közlekedés problémái három éve foglalkoztatják Budai István önkormányzati képviselőt. Elsősorban a Hevesi és a Rózsa úti kereszteződés, valamint a Rózsa és Kazanlak körúti kereszteződések. Az ott lakók nevében a közös képviselő gyakran felkereste Budai Istvánt. Egyes buszra várók illemhelyként használták a lépcsőházat, és csikket dobtak a lakásba. Több önálló képviselői indítványban kezdeményezte a buszmegálló áthelyezését. A Rózsa utcának a Kazanlak körút és a Hevesi utca közötti szakaszán két megálló helyett egy megálló kialakítását javasolta. Nem lett semmi belőle, azzal napolták el a közgyűlésben, hogy folyamatban van egy forgalomtechnikai felülvizsgálat a keleti városrészben. Ujabb problémát jelent, hogy a Rózsa és a Hevesi úti ke-
TARTÁLYKOCSIK AZ ÚTSZÉLEN
Lakossági bejelentés érkezett a közterület-felügyeletre, mely szerint két, korábban valószínűleg katonai járműként funkcionált tartálykocsit tárolnak az útszélen elhagyottan. Az ellenőrzés során megállapítható volt, hogy a gépjárművek nem rendelkeztek hatósági jelzéssel. Az ügy kivizsgálása folyamatban van.
reszteződésben készítettek egy járdaszigetet a gyalogosok védelmében. Ez által a balra kanyarodó csuklós busz csak úgy tud bekanyarodni a Hevesi úti sávba, ha először kifordul a körforgalom felé. Szűk lett az út, lefogja a forgalmat még az is, hogy megszüntették a balra kanyarodó sávot, mert abba építették be a járdaszegélyt. Akik balra és egyenesen haladnának, azoknak meg kell várni, amíg az egyenesen közlekedő járművek elmennek, a másik sáv pedig a jobbra kanyarodó sáv. A kötelező haladási irányt jelző táblát többször kiütötték, és most sincs meg. A harmadik probléma, hogy a Kazanlak körút keleti oldalát parkoló gépkocsik foglalják el, így gyakorlatilag egy sávon járható a Rózsa és a Munkás út közötti szakasza. A nagy gyerekforgalom miatt ez nagy balesetveszélyt je-
RONCSAUTOK KÖZTERÜLETEN
Az elmúlt héten végzett általános ellenőrzés során, a város területén 21 darab roncsautót találtak a közterület-felügyelet munkatársai. Ebből 11 darab rendelkezett hatósági jelzéssel, míg tíznek nem volt semmilyen hatósági jelzése. A közeljövőben a felügyelet munkatársai felveszik a kapcsolatot a gépjárművek tulajdonosaival, és ellenőrzik, hogy milyen ok miatt tárolják közterületen a használhatatlan gépjárműveiket.
lent, mert ha kilépnek az útra, nem lehet észrevenni őket. Ha valamikor pénz lesz rá, és megtörténik a komplex forgalomtechnikai ellenőrzés, a kitaposott zöldsáv átalakításával egy parkolót lehetne kialakítani, és ferde beállással szélesebb lehetne a Kazanlak körút. Jelenleg pocsolyák uralják a zöldsá-vot. Célszerű lenne egy körjárat kialakítása is, ezáltal a buszforgalom közelebb kerülne a lakossághoz, és az egyirányú forgalom csökkenthetné a zsúfoltságot. Korábban a hivatalból a Rózsa út 22. lakói arról értesültek, hogy a felülvizsgálattal együtt megoldják a kérdést, most várják a megoldást. Budai István a jelenlegi testület előtt is felvetette a kérdést a polgármesteri beszámolóház kapcsolódóan, és olyan választ kapott, hogy idén sor kerül a felmérésre.
B. Zs.
SZABALYTALANUL PARKOLTAK
Az elmúlt időszakban a közterület-felügyelet munkatársai 25 darab szabálytalanul parkoló gépjármű tulajdonosával szemben jártak el. A szabálysértők között továbbra is nagy számban fordultak elő olyanok. akik a mozgássérülteknek fenntartott parkolóhelyeket jogtalanul vették igénybe. Ezeket a parkolóhelyeket csak érvényes mozgássérült-kártyával rendelkezők használhatják. A kártyát az autóban jól látható módon kell elhelyezni.
SZEMET-SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS - CSATORNARÁKÖTÉS
Lakossági bejelentés érkezett a közterület-felügyeletre, mely szerint a város déli részén fekvő családi házas jellegű ingatlanon a lakók nem tartják be a köztisztasági előírásokat. A helyszíni szemle során megállapításra került, hogy az ingatlan nem rendelkezik érvényes szemétszállítási szerződéssel, valamint az udvarban lévő WC űrgöd-rös rendszerű, melynek kialakítása nem zárt. Az előírások szerint minden ingatlannak rendelkeznie kell érvényes szemétszállítási szerződéssel, valamint, ha csatornaköz-mű-biztosított, arra az ingatlan tulajdonosa köteles rácsatlakoztatni. A csatornaközművel el nem látott területeken lévő közműpótló berendezéseknek zárt kialakításúaknak kell lenniük. Ellenkező esetben a talaj a közműpótló berendezés környezetében elszennyeződik, és bejutva a talajvízbe, nagyobb távolságban is kifejtheti káros hatását. A közterület-felügyelet jegyzői határozatban kötelezte az ingatlan tulajdonosát a szemétszállítási szerződés megkötésére, valamint az ingatlan csatornaközműre való rácsatlakoztatására.
PLAKAT-ELLENŐRZÉS
Az elmúlt héten a város egész területén ellenőrizték a plakátelhelyezéseket a közterület-felügyelet munkatársai és felszólították a plakátok eltávolítására mindazokat, akik jogosulatlanul helyezték ki. A felszólítások teljesítésének visszaellenőrzése folyamatban van.
Lehet, hogy furcsán hangzik, de az ipari termelésen kívül otthon a háztartásokban is többféle veszélyes hulladékot termelünk. Ebbe a csoportba tartozik:
- az elhasznált szárazelemek, kisméretű akkumulátorok,
- az autóból kiszerelt tönkrement akkumulátor,
- lecserélt fáradt olaj, olajszűrők, olajos rongyok,
- a lejárt szavatossági határidejű gyógyszerek, melyek legtöbbször a szemetesbe kerül, vagy a szennyvízlefolyóba,
- a bontásból származó épületfa-ma-radványok, amennyiben veszélyes (zárlati) kórokozóval fertőzött,
- az ózonréteget károsító hajtógázokat tartalmazó (pl. freon) dezodorok flakonjai, régi típusú hűtőszekrények freon tartalmú hűtőrendszere,
- illékony szerves vegyületet tartalmazó lakkok, fakezelő anyagok, festékek szermaradványai,
- növényvédőszer-maradványok, Minden évben megrendezésre kerül a veszélyeshulladék-gyűjtési akció, mely során a lakosság a háztartásában keletkezett veszélyes hulladékot díjmente-
sen átadhatja az engedéllyel rendelkező hulladékkezelő cégnek. E hulladékok sorsa a továbbiakban lehet újrahasznosítás, vagy az ártalmatlanítás (pl. hulladék-égetőműben). A meghirdetett akción kívül lehetőség nyílik a fenti hulladéktípusok díjmentes leadására a Tripammer utcai telephelyen. A fáradt olajat, olajszűrőket, szennyezett rongyokat az üzemanyagtöltő-állomásokon, a lejárt szavatossági határidejű gyógyszereket a gyógyszertárakban szintén le lehet adni. A lejárt szavatossági idejű gyógyszerek begyűjtése, annak szakszerű meg-
10
semmisítése közegészségügyi szempontból indokolt. Fontos tudni, hogy az egyes mikroorganizmusok, melyek szervezetünket esetenként megbetegítik gyorsan képesek - elsősorban mutációval - új fertőző törzseket létrehozni, amik az adott gyógyszerkészítmény hatóanyagával szemben közömbösek. Napjainkban ezért van olyan nagy szükség az állandó gyógyszerkutatás fenntartására. Minél több, számunkra értékes hatóanyagot juttatunk a környezetünkbe, annál több esélyt adunk a mikroorganizmusok alkalmazkodásá-
2003. március 20.
Mosás-vegytisztítás a TESCO-ban!
Nyitva: minden nap 10-22 óráig /V I f^ - Télikabát-tisztítás
információ: [33) 316-499 MlxUlU. 99Q Ft/4 nap


♦ Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
♦ A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
♦ Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
♦ 2003. március 11-én kedden egy baráti iszogatásnak lopás lett a vége: a „barát" egyszer csak felállt, s kiemelte társa zsebéből annak 15 ezer forintos mobiltelefonját, majd távozott.
♦ 22 óra után jelentette be egy férfi, hogy válófélben lévő felesége ajtóbe-feszítéssel hatolt be lakásukba, s onnan elvitte közös gyermekük ruháit, valamint a ruhák közé elrejtett készpénzét.
♦ Másnap egy hölgy kért rendőri intézkedést. mivel egy számára csak látásból ismert személyt beengedett a lakásába, s míg a bejelentő a konyhában tartózkodott, addig az eltulajdonította pénztárcáját, melyben személyi okmányai és 10.000 forintja volt.
♦ Egy családi perpatvar megoldásához kértek rendőri segítséget 21 óra 40 perckor. A rettegő feleség állítása szerint férje részegen bántalmazta őt, valamint két kiskorú gyermeküket. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy mindkét fél ittas, de kibékültek.
♦ Hajnali 3 órakor a bejelentő hölgy állítása szerint férje ittasan zaklatta a lakásban. A kiérkező rendőrök a feleket itt ittas állapotban találták, s a zaklatás annyiból állt, hogy a férj felszólította feleségét, hogy vigye le a szemetet, amit a bejelentő erősen sérelmezett.
♦ 18 óra 38 perckor érkezett a bejelentés, mely szerint a Fő út és Sugár
Mostanában a legkülönbözőbb találgatások és vélemények látnak napvilágot az Európai Unióhoz való várható csatlakozásunk kapcsán. Mi marad, mi változik, hogyan készüljünk az új helyzetre -ez foglalkoztatja az emberek széles körét. A találgatásokból nem maradhat ki a nyelvvizsga témája sem. Érdemes-e még nyelvvizsgázni, vagy a megszerzett nyelvvizsga-bizonyítvány esetleg érvényét veszti majd a csatlakozás után? Annyi mindent hallani az egynyelvű meg a kétnyelvű vizsgákról. Ideje tiszta vizet önteni a pohárba.
Mindenekelőtt azt kell tudni, hogy nincs egyetlen olyan az Európai Unióban rendszeresített vizsga sem, amely ott automatikusan állami szinten érvényes lenne. Mindegy, hogy egy- vagy két-
utca kereszteződésénél egy idős nőt két ismeretlen férfi fellökött és elvették táskáját. A sértett olyan súlyos sérülést szenvedett az esés következtében, hogy azonnali műtétre volt szükség.
♦ Szombatra virradóra egy fotószaküzlet kirakatát törte be ismeretlen tettes, s abból két db fényképezőgépet vitt el, melyek együttes értéke kb. 250.000 Ft.
♦ Délután a baleseti ambulanciáról jelentették, hogy mentővel szállítottak be hozzájuk egy férfit, akinek elmondása szerint a saját fia vágta le baltával az egyik kézujját. Rendőri meghallgatására akkor még nem kerülhetett sor, olyan ittas volt a sértett, a helyszínen történt adatgyűjtés után azonban az a valószínűbb, hogy a sérült ujját az általa részegen cipelt vaságy rugója csípte le.
♦ Éjfél előtt pár perccel egy hölgy telefonált a rendőrségre, mert lövöldözést hallott. A helyszínre érkező járőr az úton megállított egy gépkocsit, melyben 4 fő utazott, valamint a csomagtartóban egy frissen kilőtt őz és két olyan vadászfegyver is volt, melyekről a kocsiban tartózkodók nem tudtak nyilatkozni.
♦ A kisteherautó oldallemezének a kivágásával jutott a raktérbe az az ismeretlen tettes, aki onnan 2.500.000 forint értékben tulajdonított el cigarettát.
nyelvű vizsgáról van szó. Lehetnek ismertebb, vagy kevésbé ismert vizsgák, de nincs úgynevezett „EU"-s vizsga. Azt is mindig a konkrét felhasználó, a munkáltató, vagy intézmény dönti el, hogy milyen módon kíván meggyőződni valakinek a nyelvtudásáról.
Az Európa Tanács ajánlása hat szintet jelöl meg a nyelvtudás fokozatainak a meghatározására. A magyarországi nyelvvizsgák - köztük az Idegennyelvi Továbbképző Központ ORIGÓ kétnyelvű vizsgája - alap-, közép- és felsőfokot különböztet meg.
Tisztelt Szerkesztőség!
Egy hagyatéki ügyben kérem a segítségüket. A kö-z e 1 m ú 11 b a n maghalt az édesanyám, édesapám pedig már két éve hunyt el.
Az édesapámnak én a második házasságából származó gyermeke vagyok, van egy féltestvérem is, aki most azt mondja, hogy ő is jogosult örökölni az édesanyám után. Én ezt nem akarom elhinni, hiszen neki nem volt vérszerinti gyereke, nem is fogadta örökbe. Ráadásul, amiről ő vitatkozik velem, azt az édesanyám is úgy örökölte a szüleitől, a nagy-szüleimtől. Én nem akarok most a vagyonon összeveszni. Ha ő is jogosult örökölni az ingatlanból, ami egy szőlőbirtok, akkor azt tudomásul veszem, még akkor is, ha én úgy gondolom, hogy ehhez neki semmi köze.
Ezek a foltok azonban pontosan besorolhatók a hatfokozatú skála megfelelő szintjeibe. A közeljövőben az ITK ORI-GÓ vizsgákról kiadott bizonyítványokban betétlap jelenik meg, amely éppen ezt az európai besorolást dokumentálja -idegen nyelveken.
A nyelvvizsga igazi értéke a mögötte lévő megszerzett tudás, de nem elhanyagolhatóak a bizonyítvánnyal járó privilégiumok sem. Ezek a privilégiumok pedig - legyen szó pontszámokról tanulmányi intézményekben, nyelvpótlékról bizonyos munkahelyeken, vagy előme-
Kérem, ha lehetséges, válaszoljanak nekem a Per/Pat-var-rovatban. Szokta olvasni a féltestvérem is.
Köszönöm szépen:
egy rendszeres olvasó
Tisztelt Olvasó!
Röviden azt tudom válaszolni, hogy Önnek igaza van. Az édesanyjának a törvényes öröklés általános rendje szerint Ön az örököse. A nevelt gyermek a törvény szerint nem válik örökössé. A zártkerti ingatlan, amit az édesanyja is úgy örökölt a szüleitől, az ő külön vagyona volt. Ez az öröklési jogban úgynevezett ági vagyon, külön kitér rá a szabályozás. Most azonban nincs jelentősége, mert az örökhagyónak van leszármazója. Ön, aki a törvényes örökös.
dr. Stepán Annamária
ügyvéd
neteli lehetőségekről - nem függnek az EU-s csatlakozástól. Az ITK ORIGÓ kétnyelvű vizsgarendszere minden olyan készséget mér, amit az egynyelvű vizsgák, ráadásul kiegészül a két nyelv közti közvetítés, kvázi tolmácsolás, fordítás készségének a mérésével is. Erre a készségre Magyarországon még sokáig szükség lesz és éppen az Európai Unióba való csatlakozás környékén nagyon aktuális és jól hasznosítható pluszként jelentkezhet az élet sok területén.
Nem hiába való tehát a magas presztízsű kétnyelvű nyelvvizsga letétele és időtálló befektetés az EU-s Magyarország körülményei között is.
Budapest, 2003. március 12.
Juhász Gyula alelnök W

2003. március .
11
Március 22., szombat MTV 1
05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 SMS 09.05 Rosszcsont kalandjai 09.30 SMS játék 09.35 SÜSÜ varázs 10.00 NoPara 10.05 Bocsoda 10.25 SMS-
hírek 10.35.....És boldogan
éltek ..." 11.00 SMS játék 11.05 Bravó Tv 12.00 Hírek 12.05 Heti mozaik 13.00 Útravaló 13.10 Hagyományok háza 13.40 Fogadóóra 14.10 A kölcsönkapott föld 14.40 Fürdöhelyi utazás 15.10 Századunk 15.35 Unokáink sem fogják látni ... 16.10 Androméda 16.55 Modern Monté Cristo 18.35 Luxor-show 19.30 Híradó este 20.05 A menekülő 21.00 A menekülő ember 22.40 Híradó 22.50 Egyszer élünk
RTL KLUB
06.00 Ünnepnaptár 06.45 Forma-1 08.20 Kölyökklub 09.25 , Disney-rajzfilmek 10.10 így készült: A muskétás 10.30 Ámor nyila 11.25 Csak egy szavadba kerül! 11.30 Otletház 11.55 Csak egy szavadba kerül! 12.00 RTL Klub Híradó 12.10 XXI. század 12.40 Mr. Beán 13.10 Autómánia 13.40 Forma-1 15.20 Egyik kopó, másik zsaru 16.15 Limonádé 16.45 Nyomoz a páros: Olajralépés 18.30 RTL Klub Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.25 ValóVilág 20.20 A Pusztító 22.35 Heti Hetes 23.40 Ég és nő között 24.00 Hová tűnt Vonnie? 01.45 Híradó 01.55 Sportklub
TV2
06.00 Gyökereink 06.15 tv2 matiné 08.00 Fox Kids 10.00 A magyar szupersztárok 10.30 Bébilesen 11.00 Vad világ 12.00 Totalcar 12.35 Az ifjú Indiana Jones kalandjai 13.35 Játszd újra az életed! 14.30 Lucky Luké 15.30 Dawson és a haverok 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex felügyelő 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Big Brother 22.00 Istent játszva 24.00 Tea 00.30 Motoros tűzjáró 02.10 Amerikai gladiátorok 03.20 Vers
Március 23., vasárnap MTV 1
05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Galéria 10.00 Főtér 10.50 „így szól az Úr!" 11.00 A boldog ókor 12.00 Hírek 12.05 Úton 12.35 Delta 13.00 Mindentudás Egyeteme 13.50 Kalan-
dozás elfeledett szigetek között 14.45 Örömhír 15.10 Szent István vándorlás 15.40 Autóbontó 16.05 Elsőkézből 16.35 A három testőr 18.25 Híradó este 18.55 Hét 19.50 NÉVshowR 21.40 Szubjektív objektív 22.10 Gól! 23.10 Híradó 23.20 Sorskérdések 00.05 Héthatár
RTL KLUB
06.00 Az internet csodái 06.30 Rajzfilmek 07.45 For-ma-1 10.00 Top of the Pops 10.25 Csak egy szavadba kerül 10.30 A dicsőséges XX. század 11.30 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Ötletház 12.40 Jack és Jill 13.40 For-ma-1 16.10 Cobra 11 17.10 ValóVilág 18.30 Híradó 19.00 Hat nap, hat éjszaka 20.50 ValóVilág 22.05 Alias 23.00 BeleValóVilág 23.25 Híradó 23.35 Sportklub 23.40 Fókusz portré 00.10 Országház 00.40 A dicsőséges XX. század
TV2
06.00 Reggeli gondolatok 06.30 Állatkert a hátizsákban 06.50 Tv2 matiné 08.25 Fox Kids 10.10 Egyről a kettőre 10.40 Bébilesen 11.10 Stahl konyhája 11.40 Szabadnak született 12.35 Bajnokcsapat kerestetik 13.35 Szindbád kalandjai 14.35 Száguldó Vipera 15.30 Motoros zsaruk 16.30 Walker, a texasi kopó 17.30 JAG 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Tűzparancs 22.40 Promo Sapiens 22.45 Háború a Földön 01.10 Propaganda 01.40 A keselyű három napja 03.50 Vers
Március 24., netro MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.45 Telenyerő 10.00 Parlamenti napló 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 13.55 Roma magazin 14.25 Domovína 14.55 Trendhagyó 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint-Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 Tövismadarak 19.00 Repülj most! 19.30 Híradó 20.05 Kék fény 21.05 24 21.50 Bonusz 22.20 Hétfő este 23.05 Telesport 23.55 Telesport - Bundesliga 0.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Az óceán lánya 06.30 Reggeli 09.00 Recept Klub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna
11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Országház 13.40 Játékzóna 14.30 Recept klub 14.40 Játékzóna 14.55 Dis-ney-rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elveszett világ 16.20 Testpercek 16.25 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.30 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.30 Tökéletes célpont 23.15 BeleValóVilág 23.45 Végzetes beavatás 01.25 Találkozások 01.35 Híradó 01.45 Sportklub
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Propaganda 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.55 Stahl konyhája 09.00 Latin szerelem 09.55 Erdei iskola 10.40 Teleshop 11.30 A dadus 12.00 Vad angyal 12.50 Excalibur kölyök 14.20 Kapcsoltam 14.50 Betty, a csúnya lány 15.45 Central Park West 16.40 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Big Brother 19.35 Aktív 20.10 Jó barátok 20.40 Maverick 23.15 Big Brother 24.00 Jó estét, Magyarország! 00.45 EuróGól! 01.15 Profiler 02.05 Big Brother 02.35 Aktív 03.15 Vers
Március 25., kedd MTV 1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Önök kérték! 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 13.55 Srpski ekran 14.25 Unser Bildschirm 14.50 Sorstársak 15.20 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Gyümölcsoltó Boldogasszony 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 Tövismadarak 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 Nem csak a húszéveseké a világ 21.05 Ha kimondod a nevem 22.40 Kedd este 23.25 Panoráma 24.00 Dávid könyve 00.55 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Receptklub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Fókusz-portré 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül! 15.25 Az elveszett világ 16.20 Testpercek 16.25 Harmadik műszak 17.25 Mónika
18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.30 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.30 Vészhelyzet 22.25 BeleValóVilág 22.50 XXI. század 23.20 Daredevil a fenegyerek 23.35 Találkozás 23.45 Híradó 23.55 Sportklub 01.00 Baby Blues
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Segíts magadon! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 08.55 Latin szerelem 09.50 Erdei iskola 10.40 Teleshop 11.30 A dadus 11.50 Vad angyal 12.40 Erősebb a szerelemnél 14.20 Kapcsoltam 14.50 Betty, a csúnya lány 15.45 Central Park West 16.40 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Big Brother 19.35 Aktív 20.10 Jó barátok 20.40 Szeret, nem szeret 21.00 Ragadozó 3. 23.00 Big Brother 23.45 Ablak Európára 00.15 Jó estét, Magyarország! 01.00 Sako mennyegzője 02.50 Big Brother 03.20 Aktív 04.00 Vers
Március 26., szerda
MTV 1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Szatelit 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 13.55 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nostru 14.55 Kormányváró 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Roma Keresztény Misszió 16.45 Unitárius ifjúsági műsor 16.55 Útmutató 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 Sorozat 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 Valahol Európában 21.00 Prérifarkas blues 22.50 Szerda este 23.35 Napfogyatkozás 01.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Receptklub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Autómánia 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajzfilml 5.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elveszett világ 16.20 Testpercek 16.25 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.30 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.30 Gyilkos denevérek 23.15 BeleValóVilág 23.40 Találkozások 23.50 Híradó 00.00 Sportklub 00.05 Antenna
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 EuroGól! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 08.55 Latin szerelem 09.50 Erdei iskola 10.40 Teleshop 11.30 A dadus 11.50 Vad angyal 12.40 Won Ton Ton, Hollywood megmentője 14.20 Kapcsoltam 14.50 Betty, a csúnya lány 15.45 Central Park West 16.40 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.10 Big Brother 19.40 Aktív 20.15 Jó barátok 20.45 Micukó 21.20 Magánszám 22.30 Big Brother 23.15 Cinematrix 23.45 Jó estét, Magyarország! 00.30 Siska 01.20 Napló 02.20 Big Brother 02.50 Aktív 03.30 Vers
Március 27., csütörtök MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Az érintetlen Ausztrália 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 13.55 Slovenski Utrinki 14.25 Roma fórum 14.50 Érintő 15.20 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 Sorozat 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 Molnár Ferenc: Egy, kettő, három, Molnár Ferenc: Az ibolya 23.05 Csütörtök este 23.50 A Birodalom 01.00 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Receptklub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Antenna 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajzfilmek 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elveszett világ 16.20 Testpercek 16.25 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.30 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.30 Esti Showder 23.10 BeleValóVilág 23.35 Stella moziklub 00.05 Találkozások 00.15 Híradó 00.25 Sportklub 00.30 Pont hu
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Cinematrix 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.55 Stahl konyhája 09.00 Latin szerelem 09.55 Erdei iskola 10.45 Teleshop 11.35 A dadus 11.55 Vad angyal 12.45 Gyorsabb a golyónál
14.20 Kapcsoltam 14.50 Betty, a csúnya lány 15.45 Providence 16.40 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Aktív 20.10 Jó barátok 20.40 Rendőrakadémia 5. 22.25 Big Brother 23.10 Jó estét, Magyarország! 23.55 Totalcar 00.25 Kétségek gyötrelme 02.10 Big Brother 02.40 Aktív 03.20 Vers
Március 28., péntek MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 NÉVshowR 10.45 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.00 Váratlan utazás 13.55 Körzeti magazinok 14.45 Vizet a városnak 15.20 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 Sorozat 19.00 Prézli 19.30 Híradó 20.05 Top Gun 22.00 Péntek este 22.45 Konrád áramló leltára 23.45 Boszorkánykonyha 01.45 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Recept Klub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13.10 Pont hu 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Kacsamesék 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elveszett világ 16.20 Testpercek 16.25 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.30 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.30 Végzetes visszaszámlálás 23.15 BeleValóVilág 23.45 Las Vegas, a bűnös város 01.35 Találkozások 00.45 Híradó 00.55 Sportklub
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Magellán 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.40 Stahl konyhája 08.45 Latin szerelem 09.40 Erdei iskola 10.30 Teleshop 11.30 Vad angyal 12.20 Szemirámisz legendája 14.15 Kapcsoltam 14.45 Betty, a csúnya lány 15.40 Central Park West 16.40 Jakupcsek 17.30 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Szeret, nem szeret 19.45 Jóbarátok 20.15 Big Brother 21.30 Activity 22.15 A nagy hajci-hő 23.55 Big Brother Élő 00.25 Jó estét, Magyarország! 01.10 Hármas átverés 02.40 Aktív 03.20 Vers
12
2003. március 20.
KANIZSA TV MŰSORA
MÁRCIUS 22-28-IG
MÁRCIUS 22. SZOMBAT
00.00-06.30 Lapozó 06.30 Krónika 06.40 Körjárat 07.05 Mese 07.10 Erdély 07.20 Jelkép - katolikus 07.30 Jövő 7 07.55 Kulturális hírmagazin 08.20 Krónika 08.30 Lapozó 09.00 Nyitott világ - Az atomoktól a naprendszerig - HTV 09.30 Különjárat -zenei magazin - HTV 10.00 Thalassa - természetfilm-sorozat - HTV 10.30 Euróra -HTV 11.00 Thalassa - természetfilm-sorozat - HTV 11.30 Szép házak - építkezők magazinja - HTV 12.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Mert megérdemli, hogy újrajárjon - nyíregyházi városi TV filmje - HTV 17.30 TV-mozi: Csendes otthon - magyar film (85) 19.00 Sajt 19.30 Turisztikai Magazin - HTV 20.00 Őfelsége kapitánya - angol tévéfilmsorozat 12/6. - HTV 21.00 Maksavízió -HTV 22.00 Bencze-show - HTV 22.30 Akarj élni - HTV 23.00-24.00 Lapozó
MÁRCIUS 23. VASARNAP
00.00-06.30 Lapozó 06.30 TV-mozi: Csendes otthon - magyar film (85) 08.00 Sajt 08.30 Lapozó 09.00 Nyitott világ - Az űrkutatás magyar szemmel - HTV 09.30 Biztonsági zóna - HTV 10.00 Akarj élni - HTV 10.30 Thalassa - természetfilm-sorozat - HTV 11.00 Maksavízió - HTV 12.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilmsorozat - HTV 17.00 Utazás után. utazás előtt - HTV 17.30 Mese - Ventúrné 17.35 Kapocs - 10. sz. választókörzet - Papp Péter 17.50 TV-mozi: Fotó Háber - magyar film (98) 19.30 Gazdasági hírmagazin - HTV 20.00 Hanuman - indiai, francia kalandilm -HTV 22.00 Szép házak - építkezők magazinja - HTV 22.30 Euróra - HTV 23.00 -24.00 Lapozó
MÁRCIUS 24. HETFO
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Mese - Ventúrné 08.05 Kapocs - 10. sz. választókörzet -Papp Péter 08.25 TV mozi: Fotó Háber - magyar film (98) 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Szobrok városok - a zalaegerszegi városi televízió filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával 18.30 Mese - A sábai királynő látogatása 18.35 Házban ház körül 19.00 Krónika 19.10 Portré 19.20 Jelkép - adventista 19.30 Települési hírmagazin - HTV 20.00 Körjárat - a pénteki adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Gazdasági hírmagazin 21.00 Élet, amiről az angyalok álmodnak - francia filmdráma - HTV 23.00-24.00 Lapozó
MÁRCIUS 25. KEDD
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Házban ház körül 08.35 Portré 08.45 Jelkép -adventista 08.55 Gazdasági hírmagazin 09.20 Körjárat 09.45 Mese - A sábai királynő látogatása 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat -HTV 17.00 Közgyűlés közvetítése felvételről 19.00 Krónika 21.00 Trópusi hőség -bűnügyi sorozat 41. - HTV 22.00 Bence-show - HTV 22.30 Érzékszerveink - Sclerosis multiplex - HTV 23.00-24.00 Lapozó
MÁRCIUS 26. SZERDA
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Közgyűlés közvetítése felvételről 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Fedezzük fel az Adriát - a soproni Hajnal és Hegyi TV filmje - HTV 17.30 Euróra - Oktatás, nyelvtanulás - HTV 18.00 Euróra helyben! - Oktatás nyelvtanulás - Európai Uniós információk 18.30 Mese - A Gecsemáné kertben 18.35 Szivárvány sztár magazin - Milán 19.00 Krónika 19.10 Kamarai percek 19.20 Jelkép - evangélikus 19.30 Egészség és környezet hírmagazin - HTV 20.00 Paletta 20.25 Krónika 20.35 Sport hírmagazin 21.00 Emancipált testőrszolgálat - francia film - HTV 23.00-24.00 Lapozó
MÁRCIUS 27. CSÜTÖRTÖK
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Szivárvány sztár magazin - Milán 08.35 Jelkép - evangélikus 08.45 Kamarai percek 08.55 Paletta 09.20 Sport hírmagazin 09.45 Mese - A Gecsemáné kertben 09.50 Euróra helyben 10.20 Krónika 10.30 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Fedezzük fel Észak-Olaszországot - a soproni Hajnal és Hegyi TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilmsorozat - HTV 18.00 Terhestorna 18.30 Jövő 7 18.55 Vers 19.00 Krónika 19.10 Portré 19.20 Jelkép - református 19.30 Kulturális magazin 20.00 Szivárvány sztár magazin -Milán 20.25 Krónika 20.35 Egészség és környezet hírmagazin 21.00 Poirot - angol krimi - HTV 22.00 Egészségmagazin - HTV 22.30 Nyitott világ - PKU - HTV 23.00-24.00 Lapozó
MÁRCIUS 28. PENTEK
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Jövő 7 08.35 Vers 08.40 Jelkép - református 08.50 Szivárvány sztár magazin - Milán 09.15 Egészség és környezet hírmagazin 09.40 Portré 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat -HTV 17.00 A hegy leve - a gyöngyösi városi TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok -gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Torna derékfájás ellen 18.30 Mese - A nyughatatlan méhecske 18.35 Körjárat 19.00 Krónika 19.10 Sport 19.20 Jelkép - kato-likuí 19.30 Ifjúsági hírmagazin 20.00 Jövő 7 - a csütörtöki adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Kulturális hírmagazin 21.00 Fújhatjuk - amerikai filmvígjáték - HTV 23.00-24.00 Lapozó
TRIATLON
Február 23-án a közel ötszáz főt felvonultató 19. Pécs-Harkány Országúti Futóversenyen városunkat Ács László, a Tri-Co triatlon club versenyzője képviselte. A verseny távja 25 km volt. A rendkívüli hideg, (-5 °C) és a nagy köd ellenére remek idővel 1;39:38 az 53. helyezést érte el.
VÍZILABDA
OB I/B bajnoki mérkőzés, 2003.
03. 15. Nagykanizsa, Fedett uszoda, 100 néző. Jv.: Kuncz, Tibai. CWG KANIZSA-EGRI VÍZMŰ
SC 9-7 (2-1,4-1,2-3,1-2) CWG Kanizsa: KISS - CSENTE
4, Karácsony, TÓTH 2, Bagi, SZABÓ SZ. 1, Honti 1. Csere: Rétlaki, ERHETICS 1, Kalmár, Dávid. Edző: Komlósi János.
Az első tavaszi mérkőzés előtt derült ki, hogy a nemrég elkészült elektromos eredményjelző és időmérő berendezés ismételten működésképtelen, így kézi időméréssel kezdődött a találkozó. A második percben aztán jött a hidegzuhany. Egy alattomos egri „akció „ eredményeképp a hazaiak fiatal védőjátékosa, Bagi Zsolt szilánkos ujj-csonttörést szenvedett. Szerencsére ezután már a játéké volt a főszerep, és a folyamatos támadások következtében négygólos hazai előnnyel zárult az első félidő. A hátralévő időszakban némileg feljöttek a vendégek, de a hazai győzelem egy percig sem forgott veszélyben.
Komlósi János: Nagyszerűen kezdett a csapat, végig vezetve, nagyonfontos győzelmet arattunk.
DUNÁNTÚLI UTÁNPÓTLÁS-BAJNOKSÁG Serdülők, 2003. 03. 16. Székesfehérvár
Kaposvár - CWG Kanizsa 5-6 (2-1,2-3, l-l, 0-1) Pápa - CWG Kanizsa 2-15 (1-5,1-4, 0 -3,0-3)
Gyermek II. korcsoport, 2003. 03.16. Kaposvár
CWG Kanizsa-Pécsi VSK TÁSI 8-15(1-2,0-6,3-5,4-2) Kaposvár-CWG Kanizsa 13-14(4-6,2-2,3-1,4-5) Gyermek III. korcsoport 2003. 03.16. Kaposvár
Kaposvár-CWG Kanizsa 17-8 (3-3,5-2,5-0,4-3)
KÉZILABDA
Tavaszi rajt győzelmekkel
Kézilabdacsapataink remek rajtot vettek a bajnokság tavaszi folytatásában. Az NB I/B-s izzós férfiak a Siklós, az NB II-es vasutas női gárda a Fonyód elleni hazai győzelemmel kezdett. Az őszi szezont második helyen záró MÁV NTE KC női együttesének célja a bajnokság megnyerése, ezzel a visszajutás a második vonalba. A legnagyobb rivális a Mohács gárdája. akik mindössze egy ponttal előzik meg Szlobodáékat. Ősszel négy góllal kaptak ki tőlük a Duna partján, a hazai visszavágó akár eldöntheti a végső sorrend sorsát is. Az Izzó SE férficsapata nem áll ilyen kedvező pozícióban, az ősszel szerzett 8 ponttal a 11. helyen állnak. A tavaszi szezonban közel a dupláját tervezik az őszi pontoknak, ezzel a középmezőnyben végzést. A rajt előtti napokban sikerült kettős igazolás révén idehozni a Fotex Veszprém tehetséges fiatal játékosát, a kosárlabdacenternek is beillő, 205 cm magas Gulyás Róbertet. Az elsősorban jobbszélső, de bármely poszton bevethető kiválóság lehet egyik biztosítéka a szakvezetés elképzelésének, a stabil NB I/B-s csapat kialakításának.
Bacskay Zoltán
LABDARUGAS
A második fordulóval kezdtek
A rossz időjárási viszonyok miatt egy hetet csúszott a tavaszi rajt a megyei bajnokságban. A csapatok a kiírás szerinti meccseket játszották, azaz a második fordulónak megfelelőt, az elmaradt kör mérkőzéseire május elsején kerül sor. A kanizsai csapatoknak talán ez a kezdés is korainak bizonyult, egyikük sem „brillírozott", még hazai pályán sem. A Miklósfa 4-0-ra kapott ki Tótszentmártonban, a Kiskanizsa hiába vezetett félidőben a Becsehely ellen, a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát, s 3-2-es vereség lett a vége hazai pályán. A II. osztályú Bagola gárdája egy hatost kapott otthon a tófejiektől, ami gombócból sem kevés. Remélhetőleg a folytatásban nemcsak az idő, hanem a kanizsai csapatok teljesítménye is javul. Biztató viszont a fiatalok szereplése, akik nyerték találkozóikat, a kiskanizsaiak például 7-0-ra. Remekül kezdték a tavaszt a MÁV NTE NB Il-es utánpótlás-együttesei. Az U 19-es és az U 16-os csapatuk is parádés győzelmet aratott 5-0, illetve 6-1 arányban a szentgotthárdiak ellen, akiktől ősszel még kikaptak. A vasutas gárdák ezzel megerősítették vezető helyüket a bajnokságban.
B.Z.
SPORTPROGRAMOK
Kosárlabda: NB I/B-s férfi rájátszás: Kanizsa KK DKG-EAST-Salgótarján, péntek 17 óra, MÁV NTE-csarnok. NB I/A-s női: MÁV NTE-Szeged. szombat 17 óra. MÁV NTE-csarnok.
Ixibdarúgás: megyei I. o.: Miklós-fa-Zalalövő. vasárnap 15 óra. Miklósfai pálya.
Ökölvívás: Kanizsa Box Klub-Paks. vasárnap 15 óra. MÁV NTE-csarnok.
■ánÉi
2003. március 20. UN mmmmmm^mmmmmmmmmmm^mm^mmmmmm^mm 13
AKCIÓK - KEDVEZMENYEK
✓ /
DIAKAKCIO! Egyet fizet, kettőt vihet!

(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
I KLUB- KLUB-TA
Ketl
NEM KLUBTAGOKNAK
Hármat fi/el
- négyet
-lií
-V ÍÍSV^
(Rendőrség utcája) Tel.: 93/315-907 Nyitva: minden nap 9-21-ig
FIl>
VÉGSZÜKSÉG
MAJÁNLO!
11 Rendező: Nick Cassavettes,
szereplők: Denzel Washington, Róbert Duvall. John Quincy Archibald fia baseballozás közben váratlanul összeesik. A kórházban kiderül, hogy nem csak rosszullét: szívátültetés mentheti csak meg. Az apa biztosítása azonban nem fedezi a méregdrága transzplantáció költségeit. Az egyébként becsületes apa nem bírná végignézi gyermeke halálát, így elkeseredésében minden határt átlép: túszul ejti a kórház dolgozóit, így kényszeríti az orvosokat a műtét elvégzésére.
KULTURÁLIS PROGRAMOK
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Széchenyi tér 5-9. Tel./fax: 310-465.
Március 25. 19 óra: KI NEVET A VÉGÉN? KONCZ ZSUZSA KONCERT.
Március 26. 11 és 13.30 óra: A PÁL UTCAI FIÚK. Március 29.14 óra: ZALAI GYERMEKEK X. MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓJA.
Március 30. 17 óra: KIÁLLÍTÁS A KENDLIMAJORI LUDV1G VI.
NEMZETKÖZI MŰVES ZTELEP VÁLOGATOTT ANYAGÁBÓL. Március 30. 18.30 óra: HAJDÚ SÁNDOR ZENESZERZŐ SZERZŐI ESTJE.
Március 28. (péntek) 18 óra: EURÓPA SZABADEGYETEM. Magyarország az Európai Unió küszöbén. CIVILEK EURÓPÁJA. Előadó: Jagasics Béla.
Március 30. 15 óra: A SCHOLA GREGORIANA CALASANCTIA ÉS NAGYKANIZSA VÁROS VEGYESKARÁNAK MINŐSÍTŐ HANGVERSENYE.
KREATÍV HOBBI- É DEKORÁCIÓS ÜZL
Nagykanizsa, Király u. 29.
Tel.: 93/310-927
8800 Nagykanizsa, Fő út 10. - Belus udvar Tel.: 06 (93) 314-013
Csirkés-gombás palacsinta
MÚZSÁK
Károly fi Zsófia kiállítása a Rózsás Galériában
PERGER
KEPKERETEZES
nagy választékkal, korrekt áron!
A közelmúltban megnyílt Rózsás Galériában látható a Lovásziban élő Károlyfi Zsófia festőművész 33 festményét és grafikáját bemutató állandó kiállítása. A Húsvét előtti napokban a kanizsaiak személyesen is találkozhat vele a galériában, ahol a kiállított képeken kívül megismerkedhetnek a meditatív hangulatú „Úton" című CD-jével is. Mint már írtunk róla, a gyűjteményes verses-
rajzos albumát a k ö -zelmúlt-ban mutatták be a Képzőművészetek Házában. A művész május 1-jétől október 1-jéig a szigligeti Vár Galériát vezeti. A tervek szerint őszre elkészül a Lovászi régi iskolaépületében kialakításra kerülő Lovászi Kör Klub. ahol a különböző rendezvények ideje alatt, szintén láthatóak lesznek majd munkái.
B. Zs.
A KONYHAFŐNÖK AJÁNLATA
Hozzávalók: 4 vékony sós palacsinta. I kávéskanál vaj, 4 szál petrezselyem. Töltelékhez: 17.5 dkg főtt csirkehús (bőr nélkül). 2-2 evőkanál vaj. száraz fehérbor. 2,5 dl csirkehúsleves (leveskockából). ételízesítő. Szószhoz: 2,5 dkg mandulaforgács. 2 evőkanál vaj. I kanál citromlé.
A gombát vékony szeletekre vágjuk, a húst ledaráljuk. A vajat megolvasztjuk, a liszttel megszórjuk, és világosra pirítjuk. Apránként felöntjük a levessel, csomó-
mentesre keverjük, és kis lángon összeforraljuk. Beleöntjük a bort. hozzáadjuk a húst. a gombát, és az ételízesítőt. Minden palacsintába 2 evőkanál tölteléket teszünk. feltekerjük és tűzálló tálra tesszük. Alufóliával lefedjük, és forró sütőben átsütjük. A szószhoz a mandulát a vajban aranyszínűre pirítjuk, a citromlével meglocsoljuk. és a kész palacsinták tetejére kenjük. Tálaláskor megszórjuk a petrezselyemmel.
Fiiszár János konyhafőnök
14
2003. március 20.
Nagykanizsa népessége 2003. február 28-án 52.518 fő
2003. február 15-28. között:
született 10 fő
meghalt 16 fő
bejelentkezett 28 fő házasságkötések száma: 6 db
TERMÉSZETJÁRÁS
II. 23.: Téltemető túra a Balatonfelvidéken
Indulás: 6.30 Kögáz-parkoló. Ér-kezés: 19.00 Kögáz-parkoló. Gyalogtúra: Királyszentistván -Róma-villa - rom - Bagóhegy -Kőhegy - Remetevölgy - Wesse-lényi-kilátó - Balatonalmádi vasútállomás. Táv: 15 km. Részvételi díj: 500 Ft.
APRÓHIRDETÉSEK
HIRDETÉSEKET Kanizsa Újság Kft. szerkesztőségében (Nagykanizsa, Király u. 47.1. emelet) VESZÜNK FEL!
ComputerElektronika
Számítástechnikai Szaküzlet és Szerviz Nagykanizsa, Rózsa út 21/a • Nyitva: H-P 09.00-12.00, 14.00-17.00 Tel.: 93-315-313, 06-30-277-1413
TAVASZI HÚSVÉTI AKCIÓ!!!
Ha március 1. és Húsvét között számítógépet vásárol egyhavi Internet-előfizetést kap ajándékba. BANKIHITEL-LEHETŐSÉG
bővítésekre és alkatrészekre is.
HELYSZÍNI ÜGYINTÉZÉS.
Szerviz nyitvatartási időben, szombaton 08.00-12.00-ig.
A Volán Oktatási Kft.
Is (Nagykanizsa. Széchenyi tér 5-9. Tel.: 93/516-634. OKÉV nyt. szám: 01003202) április hóban könnyű- és nehézgépkezelői tanfolyamot indít kellő számú jelentkezés esetén Nagykanizsán. Érdeklődni a fenti címen és telefonszámon.
Továbbá április 2-án 16 órakor tanfolyamot indítunk személyautó, motor és segédmotor kategóriákban.
Elmélet 50% kedvezménnyel!
Részletfizetés! Ingyenes tankönyvkölcsönzés.
MEGHÍVÓ
A FVM Zala Megyei Földművelésügyi Hivatala nevében tisztelettel meghívom Önt és érdeklődő ismerőseit Az EU-csatlakozással kapcsolatos kérdések a magyar mezőgazdaságban című konzultatív beszélgetésre. A rendezvény helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ - Nagykanizsa. Széchenyi tér 5-9.
A rendezvény időpontja: 2003. március 21. 13.30 óra
A rendezvényen a térség országgyűlési képviselői ill. más társhatóságok meghívott előadói ill. falugazdászaink, munkatársaink vesznek részt vitaindító előadóként.
MÓRICZ KAMARASZINHAZI SOROZAT
2003. március 26-án 20.00 órakor:
Aristophanes-Hamvai-Nádasy
LÜZISZTRATÉ
A Merlin Színház Atlantis társulatának előadása két felvonásban.
Főszerepben: Gubás Gabi. A klasszikus vígjáték lökhajtásos változata a véreres valóságról. Az athéni férfiak spártaiakat és kabócákat hajkurásznak a harcmezőn, otthon libidóválságban a feleségek. Nősténytörvényt hirdet az oldalbordahorda.
Rendezte: Jordán Tamás. Helyszín: HSMK színházterme. Belépőjegy: 1500 Ft.
Érdeklődni lehet: Móricz Zsigmond Művelődési Ház
93/319-202-es és a 06/30-396-8678-as telefonszámon.
INGATLAN
Belvárosi egyszobás, földszinti, nagy belmagasságú 64 nm-es lakás (üzletnek, irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas) tetőtér-beépítési lehetőséggel eladó. Érd.: 318-937 (este).
30/238-0173 (4566K)_
Kiskanizsán. a Pivári utcában tízéves. 120 nm-es tetőtér-beépítéses ház (négyszobás, kétfürdőszobás, vegyes fa-, gázfűtéses). 8x9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telken, jól megközelíthető helyen eladó. Irányár: 16.200.000 Ft. Érd.: 30/856-3666 (4649K) Nk-Palin főútvonal mellett régi ház 5000 nm-es telekkel eladó. Irányár: 10 M Ft. Érd:
30/446-0657 (5000K)_
Nk-án Teleki úton udvari lakás 22 nm-es egyedi fűtéses, felújított eladnám vagy el-cserélném nagyobbra. Érd: 386-799 (5048K) Szentgyörgyvári hegy III. hegyháton 600 négyszögöl déli fekvésű, művelt szőlő és gyümölcsös eladó. Víz, villany van. Irányár: 450.000 Ft. Érd: munkaidőben: 314-013. es-ti órákban: 319-481 telefonszámon.(505IK) Nk belvárosában csendes, zárt udvarban, parkolási lehetőséggel. 56 nm-es, kétszobás komfortos, egyedi gázfűtésű, vízórás. telefonos és redőnyös lakás reális áron eladó. Érd.: 333-012 (az esti órákban) (5052K) Nk. Dózsa György u. 36 nm-es egyedi fűtéses felújított II szobás udvari lakás nagy melléképülettel eladó. Érd: 30/319-1306
(50S3K)_
Elcserélném Nk. Király úti 42 nm-es félkomfortos. gázas. telefonos önkormányzati lakásomat kisebb önkormányzatira. Fizetek
rá. Érd: 322-537 (5058K)_
Nk-Bajcsán ötszobás 119 nm-es családi ház garázzsal, pincével 360 négyszögöl területtel eladó. Érd: 06/30/489-0795. Ár: 9 millió
(5058K)_
Kiskanizsa központjában kétszintes családi ház eladó. Ár: 18 millió Ft. Érd: 30/351-
5347 (5059K)_
Kanizsától 10 km-re Galambok Rigóhegyen 7-es úttól buszmegállótól 200 m-re 600 négyszögöl gyümölcsös 22 nm-es épülettel, felszereléssel eladó. Irányár: 1,4 millió. Érd:
317-559 (5060K)_
Kiskanizsán 200 nm-es kertes 6 szobás családi ház. vállalkozásra is alkalmas eladó. Érd.: 30/901-5222 (5065K)_
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete tájékoztatja az érdekelteket, hogy következő klubfoglalkozását március 28-án, pénteken 15.30-kor tartja a kórház tanácstermében, amire minden érdeklődőt szeretettel vár.
Téma: Mozgás és diabetes.
Előadó: Dr. Sebestyén Miklós főorvos
BERLET
Látóhegyen művelésre átadó szőlő, málnás, gyümölcsös terület. Érd: 8-17 óráig: 310-798, 17 óra után: 312-892 (5052K)_
JARMU
FIAT BRAVA 1.4 1998-as 60.000 km-rel eladó. Érd.: 30/969-6428 (5055K) Fiat 126-os eladó. Erd: 20/911-9003 vagy 30/527-4889 (5057K)_
VEGYES
Gázrezsó (3 égős) fém tartóasztallal 7000 Ft, félautomata mosógép (centrifugál és programozható) 7000 Ft. gyermekruhák (0-4 éves korig, fiú, lány) megegyezés szerint eladók. Érd: este a 315-668-as telefonon.(5054K) Panasonic MIO-es VHS videokamerámat 60 ezer Ft-ért eladnám, vagy ésszerű, más termékre (pl.: műszaki cikk. bútor) cserélném.
Érd.: 30/480-8824 (5016K)_
Zita IV. rusztikus hatású szobabútor, dohányzóasztal, 2 db heverő, íróasztal, hűtőszekrény automata mosógép költözés miatt eladó. Érd:
93/316-701. 30/255-6764 (5062K)_
Házat* padlást, pincét, faházat takarítunk. Kiselejtezett holmikat elfogadunk. Érd:
30/652-4560 (5064K)_
Rántanivaló húscsirke megrendelhető márc. 20—április 10-ig 1,80-2 kg-os 800 Ft/db.
Érd: 30/227-3294 (5069K)_
100-130 kg közötti hízók valamint malacok, süldők eladók. Ár megegyezés szerint. Érd:
30/650-0494 (5068K) _
Hízott sertés eladó! Erd: 329-137. 30/5419571 (5067 K) _
ALLAS
Siófoki szálloda németül beszélő felszolgáló-szobaasszonyt felvesz. Érd: 30/901-5222 (5066K)_
TÁRSKERESŐ
54 éves özvegy vízvezetékszerelő, lakással megbízható házias, szolid életvitelű hölgyet keres. Érd: 30/216-4685. 93/333-896 (5063K)_
PARKETTAHULLADEK (TÖLGY TŰZIFA 750Ft/q)
TŰZHOSSZRA VÁGOTT HASÁB TŰZIFA 10.000 Ft/m3
A házhozszállítás Nagykanizsán díjtalan.
Érdeklődni: 30/856-3666
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Újságírók: Bakonyi Zsóka. Dukát Éva. Halász Gyula, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta. Munkatársak: Hársfalvi Tímea. Tóth Tihamérné. Külső munkatársak: Bacskay Zoltán. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa. Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg. Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Czirkl György. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu. ISSN 0865-3879
2003. március 20.
15
Milyenek a kilátásai a 2003-as évre? Mi ezt a panorámát kínáljuk Önnek!
Nagykanizsán a KIRÁLY- UDVARHAZ-ban épülő lakások, irodák, üzletek, garázsok
még leköthetők.
Első ütem várható átadása: 2003. karácsonya Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. I.em. Tel.: 93/ 516 714, Balassa Béla építész vezető tervező. Tel.: 30/ 901 9013 E-mail: balassabela@chello.hu
Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
J/y %
NAGYKANIZSA
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Március 22.19 óra: PÉTER ZOLTÁN ZONGORAMŰVÉSZ (Szlovénia) és JÁKOB OVI CS ÁRPÁD HEGEDŰMŰVÉSZ HANGVERSENYE a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola hangversenytermében
Belépődíj: 500 és 300 Ft.
Március 25.19 óra: KONCZ ZSUZSA KONCERT
Sztárvendég: Lerch István. Belépődíj: 1800 Ft.
EURÓPA
SZABADEGYETEM
A HSMK-ban március 21-én 18 órakor MUNKAVÁLLALÓ, KÖZSZOLGÁLAT, ÉRDEKVÉDELEM - AZ EURÓPAI UNIÓBAN
Előadó: Vadász János kormánymegbízott államtitkár.
VIRÁGBÁL
A HSMK-ban március 22-én 19 órakor
Műsor:
Premier Táncklub, Szamba varázs. Zene: Calypso zenekar. Vendéglátó: Centrál étterem. Virágbemutató: ICA virágüzlet. Belépődíj: 1000 Ft.
siiiReei/i
SCÍUIÍN
j-nyprj- Tátrai Tibor & lul Cul Szűcs Antal Gábor
UNNI
Magyar u. 19. 93/311-665
Zrínyi u 15. 20/227 8855, 93/321800
kanizsai\
koMmt Ice /dfi: k
21.00 I
2003. MOtClUi -Ói
merni:
SZŐNYEG
PADLÓSZŐNYEG
T0R0Í1V CSAPHORNYOS LAMINÁLT
szőnyegház KÉSZ PARKETTA

PARAFA
8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 93/b
Tel.:
06-93/323-119 Fax:
06-93/323-118
Nyitva:
hétfőtői péntekig: 8-17 óráig, szombaton: 8-12 óráig.
KARNISOK ■
ÁTMENETI
DILATÁCIÓS SÍNEK ■
VIASZKOS VÁSZON
ASZTALTERÍTŐK ■
LÉPCSŐBORÍTÓK KÉSZÍTÉSE
A Torony Szőnyegház a Thury-baseballcsapcU hivatalos támogatója.
16
2003. március 20.
XI. évfolyam 12. szám • 2003. március 27. Megjelenik 21.000 példányban
PÉNZÜGYMINISZTERI VIZIT
A Magyar Közgazdasági Társaság Nagykanizsai Szervezete új sorozatot indított útjára.
Az előadó között pénzügyi szakembereket és a területfejlesztéssel foglalkozó kormánytagokat kívánnak meghívni Kanizsára. Elsőként László Csaba pénzügyminiszterre esett a szervezők választása, aki hivatalos programját Zalakaroson kezdte. A fürdőváros vezetőivel való találkozás után a pénzügyi tárca vezetője Nagykanizsára utazott, ahol Litter Nándor polgármester és Hermann Miklós, a GE Hungary Lighting Fényforrásgyárának igazgatója fogadta a vendégeket. Ezt követően a fényforrásgyár vezetői bemutatták a Nagykanizsán folyó munkát és a terveikről is tájékoztatták a pénzügyminisztert. Hermann Miklós elmondta, hogy az általa vezetett gyárban kitűnően képzett szakembergárda dolgozik, és ennek megfelelően erős az innovációs tevékenység. Az igazgató büszkeséggel említette azt a világszabadalmat, amely a gyár egyik vezetőjének a nevéhez fűződik. A prezentációval összekötött
előadás után a küldöttség tagjai rövid gyárlátogatáson vettek részt, majd a program a Quattro Mobili Bútorbemutatóteremben folytatódott. A nagy számban megjelent vállalkozókat a szervezők nevében Polay József, a Közgazdasági Társaság helyi elnöke köszöntötte. László Csaba előadása során beszélt az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos kormányzati teendőkről és az integráció utáni változásokról. A pénzügyminiszter erre az évre 4%-os gazdasági növekedést és 4,5%-os inflációt prognosztizált. Előadásában kiemelte: a csatlakozás utáni időszakban a bérfelzárkóztatásnak, teljesítmény-felzárkóztatással is együtt kell járni. Az euró legkorábbi bevezetését 2007-re valószínűsíti László Csaba pénzügyminiszter. A Pénzügyminisztériumra háruló feladatok közül a jogharmonizációt és az intézményfejlesztést jelölte meg az előadó. A vállalkozók több kérdést tettek fel az adórendszerrel, az EVA jövőjével és az áfa jövőbeni mértékével kapcsolatban.
H. GY.
„Szép környezet, harmonikus világ"
A Vécsey Zsigmond Általános Iskola ezen a héten városi környezeti nevelési hetet rendezett. Hétfőn került sor a „Szép környezet - harmonikus világ" gyermekképzőművészeti pályázat kiállításának megnyitójára és díjkiosztó ünnepségére. Kedden a VII. zalai nemzetközi környezeti nevelési konferenciának adott helyet az intézmény. A rangos esemény fővédnöke dr. Kóródi Mária környezetvédelmi és vízügyi miniszter volt. A konferencia másnapján környezeti nevelési nyílt napot tartottak a Vízműnél és a Hevesi-iskolában, valamint a Székely-kertben intézmények emlékfáinak ültetésére került sor. A hét második felében az iskolák részére szervezett környezetvédelmi és játékos ví-zisport-vetélkedő zajlott, igazán színessé és változatossá téve az egész heti programot. Sz. M.
ALLAMI KITUNTETESEK MÁRCIUS 15-ÉN
Március 15-én a kultúra, az oktatás, a tudomány, a sport és a művészeti élet kiválóságai közül többen részesültek állami kitüntetésben. Nekünk kanizsaiaknak különösen örömteli, hogy a díjazottak között városunk szülöttei között találtuk Fejtő Ferenc író-történészt és Vári Éva Jászai Mari-dí-jas színművésznőt. A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök - előterjesztésére Fejtő Ferencnek a magyar-francia kapcsolatok fejlesztéséért -különösen a hazai kultúra képviseletében és megismertetésében - végzett kiemelkedő irodalmi munkásságáért és közéleti szerepvállalásáért Széche-nyi-díjat adományozott, míg Vári Éva sokoldalú művészi teljesítményéért vehette át a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze-díjat. H. GY.
SZABADFA-ULTETES A THURY TEREN
Az SZDSZ önkormányzati képviselőcsoportja március 20-án faültetéssel emlékezett meg az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 155 éves évfordulójára. A képviselők elmondták. hogy megemlékezésük kapcsolódik az SZDSZ országos kampányához, mely keretében 1848 fát ültettek el országszerte. Arra a kérdésre, hogy miért éppen március 20-án tartották a megemlékezést, Röst János alpolgármester. a helyi szabaddemokraták el-
nökhelyettese elmondta: március 15-én nem kívántak a városi ünnepségektől elkülönülve ünnepelni, másrészt március 20-án a nagykanizsai eseményekre szerettek volna emlékezni. 155 évvel ezelőtt Nagykanizsa elöljárói e napon küldtek feliratként memorandumot az országgyűléshez és a megyei polgárokhoz.
A memorandum üdvözli a forradalom kitörését és 12 pontban fogalmazza meg a kanizsaiak kérését.
amteútt, 28.
,r„í, 21,00
A
musiü*pub
. 19. 93/311-665
mOm
MOtCÜli
29.
umhtX 1Q 00
HAVANNA
C t UI * REST
Zrínyi u 15. 93
A U » A N T
1/321800
(Célpont Üzletház alatt)
Cubai Koktélok Éjszakája
Program részletezés a hátoldalon
Fizetőparkolók
s \
Nem fogadták el
Zárt ajtók mögött tárgyalta az Ügyrendi és Jogi Bizottság a Régi Jó Egyesület és az önkormányzat közötti együttműködés szerződéstervezetét. Mint Tóth Lászlótól, az ÜJB elnökétől megtudhattuk, a bizottság nem fogadta el a szerződéstervezetet.
SZERZŐDÉS NÉLKÜL
A legutóbbi ÜJB-ülésen került sor az Innoprofil Kft. elmaradt bérleti szerződés ügyének felülvizsgálatáról szóló anyag megtárgyalására. Az ügy kivizsgálására szerveződött háromtagú bizottság a rendelkezésre álló dokumentációból megállapította, a szerződéskötés elmaradása mindkét fél számára felróható, ezért felhívták a jegyző figyelmét arra. indítson az ügyben vizsgálatot a felelősség megállapítására, és a fegyelmi felelősségre vonásra. A vizsgálat során kiderült. hogy a szóbeli egyeztetéseken túl még szerződéstervezet sem lett kiküldve a bérlőnek. Mivel utólag a ténylegesen használt terület nagyságáról már nem lehet megalapozott információkat szerezni, így a vizsgálóbizottság azt javasolta, hogy a kulcsátadás időpontjától a teljes alapterület utáh kell felszámítani a bérleti díjat. Az épületekhez kapcsolódó közüzemi díjak megállapítására és beszedésére is javaslatot tett a vizsgáló bizottság. Az ÜJB kérdés, kiegészítés nélkül fogadta el a beszámolót.
ERDEI ISKOLA
A város megfelelő adottságokkal rendelkezik mind gazdasági, mind környezeti. mind turisztikai szempontból egy erdei iskola létrehozására. A szándék már régi, de most úgy tűnik a megvalósítás is elkezdődik. A Zalaerdő Rt. a szakmai és tárgyi feltételek biztosítása érdekében komoly bázist jelent, az intézményi hátteret épületegyüttesével a Csónakázó-tónál lévő zöldtábor jelenti. Az erdei iskola kialakítására több pályázati lehetőség is létezik, amely a város és az erdészet együttműködésével jó eséllyel használható ki. Ahhoz, hogy a jövő évi pályázati források kiaknáz-hatóvá váljanak, a városnak és a Zalaerdő Rt.-nek együttműködési megállapodást kell kötnie. A megállapodástervezetet a bizottságok elfogadásra javasolták. Az együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása megoldást jelent majd a zöldtábor évek óta húzódó felújítási problémájára is.
Legutóbbi ülésén az Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolót hallgatott meg a közterületi fizetőparkolók fenntartásáról és üzemeltetéséről. Jelenleg 650 ■parkoló üzemel a városban. A fizetőparkolók működtetésének feltételeit, illetve igénybevételük szabályait a közgyűlés által hozott helyi rendelet szabályozza. A parkolóhelyek napi takarítását egész évben két közcélú dolgozó végzi. Feladatuk többek között a parkolók hulladékmentesítése és a jegyautomaták környékének tisztántartása. A számoló szerint a jelentős havazások utáni napokban a parkolóőrök nem végeznek ellenőrzést, így a rendkívüli időjárási körülmények között parkolójegy nélkül várakozó járművek pótdíjazására egyetlen esetben sem került sor. A fizetőparkolók üzemeltetéséből származó bevételeknek csak egy részét fordíthatják a parkoló üzemeltetési kiadásaira, mivel a fennmaradó bevételrészből a városunk önkormányzatával létrejött közhasznúsági szerződésükben előírt egyéb városüzemeltetési feladatokat kell finanszíroznia a VlA-nak. A beszámolót az ÜJB elfogadta.
D. É.
Laktanyaőrzés
Március 21-én járt le a zártkörű pályázat, amelyet a laktanyák őrzésére írt ki a város. A laktanyák vagyonvédelmi feladatainak ellátására kiírt pályázatra 10 nagykanizsai székhelyű cég kapott meghívást a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara által adott adatok alapján. A pályázatokról 15 napon belül kell döntenie a bíráló bizottságnak. Időközben azonban a Thury György Laktanya épületeinek őrzésére kiírt vagyonvédelmi szerződés lejárt, így a döntésig a korábbi megbízottal végeztetik el az objektum őrzését, derült ki az ÜJB elé tárt beszámolóból.
Külkapcsolatok
Az OKSB legutóbbi ülésén döntött az önkormányzat középtávú külkapcsolati tervéről, valamint a tavalyiról készült beszámolóról. A bizottság mindkét anyagot elfogadta, ám a koncepcióban szereplő, a kovásznai diákok nagykanizsai képzéséről, illetve a líceum támogatásáról szóló javaslatot a jogi következmények ismeretlensége miatt egyelőre kiemelték a koncepcióból, a későbbiek során, a kérdések tisztázását követően kívánnak visszatérni rá.
Az elmúlt héten megalakult városunkban a 13 taglétszámot számláló Idősügyi Tanács, melynek elnöke Litter Nándor polgármester, társelnökei Büki Pálné és Farkas Zoltán, titkára Ferencz Mihály, a polgármester tanácsadója. A tanács ülésein állandó meghívottként vesz részt a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, a hivatal szociális osztályának vezetője, valamint az ESZI vezetője. Továbbá meghívottként tanácskozási joggal vesznek részt a tárgyalt témában érintett és meghívott szakemberek. A tanács a feladatkörébe tartozó témákban az önkormányzat konzultatív testülete, nem jogi személy, nem gazdálkodó szervezet. Feladatai közé tartozik az időskorú polgárok életkörülményeit közvetlenül érintő országos és helyi jogszabályok, illetve más döntések
előkészítésének szakaszában állásfoglalás kialakítása, javaslattétel a tervezett intézkedéssel kapcsolatban, konzultáció kezdeményezése a végrehajtás tapasztalatairól. Az időskorúak érdekeinek védelme, az erre a korosztályra jellemző szükségletek kielégítését végző önkormányzati és nem önkormányzati szervek javaslataival összefüggő vélemények, észrevételek közvetítése az önkormányzat felé. Idősügyi támogatás nyújtása elsősorban szervezéssel, jogsegéllyel a családban élő, az egyedül élő, valamint az érzékszervi fogyatékkal élő időskorúak részére. Közreműködés az „idősek hónapja", az „idősek világnapja", a „város napja" és más. az időseket is érintő rendezvények megszervezésében. A tanács tagjai negyedévenként találkoznak.
B. Zs.
CIVILBEN...
Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete
Küldött közgyűlést tartott március 14-én a Vasemberház tanácstermében a Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete. A közgyűlésen az elnökség többek között beszámolt a 2002-ben végzett tevékenységéről, előterjesztette a 2003. évi programjavaslatát, és költségvetési tervét. Az ellenőrzőbizotlság tájékoztatót adott a szervezet gazdálkodásának és működésének törvényességéről. A Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége az ország 827 településén van jelen. A mintegy 1300 nyugdíjasklubban 360.000 nyugdíjas tevékenykedik. A tagdijat fizető tagok száma azonban csupán elenyésző része annak a nyugdíjastömegnek, amelyet idős kora, vagy egészségi állapota kiszolgáltatottá tesz, és érdekeinek képviseletét egészséges társaitól várja. Megyénkben a szervezethez tartozó nyugdíjasok 11.000 fős létszámához képest a tagdíjat fizetők száma nem éri cl a 3.500 föt A kis létszámú nyugdtjasklubokhoz egy-egy programra nagy nyugdíjastábor tartozik. Arra törekednek, hogy minél több idős ember érdeklődési körének és kívánságának megfelelő programokat kínáljanak. Az elmúlt évben munkatervüket átírták a választásokkal kapcsolatos események, majd az Európai Unióhoz csatlakozást elősegítő rendezvények. Ér-dekvédelnti munkájukban kemény viták voltak és vannak a nyugdíjemelés mértékére vonatkozóan. A nyugdíjemelés kiszámításának módszerét rossznak tartják, mert hátrányos a nyugdíjasokra. Az aktív keresetek és a nyugdíjak közötti arány nem éri el a 60 százalékot - B. Zs.
IT\AOTTPVT T A 1VT Á r^O
lUUolJLrYl lAJNALb
• •
MENNYIT KERESÜNK?
Sokakat foglalkoztat a téma, hogy Nagykanizsán milyen a bérhelyzet. Levelesládánkba is sok ilyen jellegű olvasói levelet kaptunk már. A tel-j
Fjesség igénye, és mindenféle összehasonlítás nélkül emeltünk ki néhány csoportot, kiknek bruttó munkabéreit táblázatokba foglaltuk.
KÖZTISZTVISELŐK BÉREI
Megnevezés Alapbér (Ft-ban, bruttó)
Gyorsétkeztetési eladó (betanított m.) 52.500-62.500
Varrónő (szakirányú) 50.000-60.000
Asztalos (szakirányú) 60.000-80.000
Beszerző (technikum) 80.000-100.000
Hegesztő (CO ismeret), (szakirányú) 120.000-200.000
villamosmérnök ( főiskola v. egyetem) 200.000-300.000
Fogorvos (egyetem) 130.000-150.000

RENDŐRÖK BÉREI
Megnevezés Alapbér (Ft-ban, bruttó)
Fiatal (kezdő) járőr tiszthelyettes 88.000
Idősebb (40—45 éves) járőr tiszthelyettes 100.000
Idősebb (40-45 éves) járőrvezető tiszthelyettes 130.000
Szolgálat parancsnok tiszthelyettes 155.000
Nyomozó tiszthelyettes 155.000
Fiatal (kezdő) nyomozótiszt (hadnagy/főhadn.) 180.000
osztályvezető 290.000
Adható pótlékok
gépjárművezetői pótlék 4.200
Kutyát vezető pótlék 6.200
(A nyomozók alapbére már tartalmazza a nyomozói pótlékot: 6200 Ft) (A nyelvpótlék angol és német nyelvért adható. A köztisztviselői alapilletmény 10%, ha alapfokú, 20%-a, ha középfokú, 50%-a, ha felsőfokú a nyelvvizsga) i
KÓRHÁZI DOLGOZÓK BÉREI
Megnevezés Alapbér Átlagkereset (pótlékokkal)
Ft-ban, bruttó
Ápoló 99.802 114.420
Diplomás ápoló 144.563 155.001
Szakorvos 200.338 226.759
Osztályvezető főorvos 241.277 271.277
(A szakorvos és az osztályvezető főorvos alapbére már tartalmaz munkahelyi pótlékot is.)
Megnevezés (közszolgálatban eltöltött évekkel) Alapbér (Ft-ban, bruttó)
Középiskolai végzettségű előadó (10-12) 77.700
Középiskolai végzettségű főelőadó (12-15) 84.730
Felsőfokú végzettségű fogalmazó (2-3) 99.900
Felsőfokú végzettségű tanácsos (6-8) 124.320
Felsőfokú végzettségű főtanácsos (22-25) 169.830
Osztályvezető 220.150
Főosztályvezető-helyettes 238.650
Főosztályvezető 257.150
(A polgármesteri hivatal sajátos rendszerében az iroda\ vezetői szintű, az osztályvezetők főosztályvezetői szint ezetők osztály-ű bért kapnak.)
ADHATÓ PÓTLÉKOK KÖZALKALMAZOTTAKNAK ÉS KÖZTISZTVISELŐKNEK
Megnevezés Alapbér (Ft-ban, bruttó)
Vezetői pótlék (fővezetők) 42.750
Egyéb vezetői pótlék (helyettesek) 25.650
Osztályfőnöki, munkaközösségvezetői pótlék 2.052
Számítástechnikai pótlék 6.156
Gazdasági munkáért játó pótlék 25.650
Nyelvtudási pótlék 8.550
TŰZOLTÓK BÉREI
Megnevezés Alapbér Átlagkereset (pótlékokkal)
Ft-ban, bruttó
tűzoltó 88.000 112.000
különleges szerkezelő 132.000 156.000
szolgálat parancsnok 208.000 232.000
ügyviteli alkalmazott 100.000 100.000
(A tűzoltók bére nem tartalmazza a veszélyességi pótlékot: veszélyhelyzetben eltöltött óránkénti 60 Ft)
KÖZALKALMAZOTTAK BÉREI
ALA PBÉR (FT-BAN , BRUTTÓ)
Megnevezés Kezdő 21 év munkav. után 42 év munkav. után
Takarítónő, portás 50.000 59.000 69.500
Szakmunkásképzővel rendelkező szakoktató tanár 56.000 69.400 85.100
Gimnáziumi végzettségű titkárnő 58.000 71.900 88.200
Gimnáziumi + szakközépiskolai végzettségű iskolai ügyviteli v. kincstári alk. 60.000 74.400 91.200
Felsőfokú képesítéssel rendelkező iskolai ügyviteli, v. kincstári alk. 70.000 86.800 106.400
Főiskolai végzettségű óvónő, tanár, kincstári, vagy iskolai ügyviteli alk. 100.000 127.000 162.000
Két főiskolai végzettségű óvónő, tanár, vagy kincstári alk. 105.000 133.400 170.100
Egyetemet végzett tanár, kollégiumi nevelő, vagy kincstári alk. 107.500 146.200 193.500
Két egyetemet végzett tanár, vagy egyetemet végzett doktor 120.000 163.200 216.000
2003. március 27.
ÉTIÍÉÉ
NAGYKANISZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi EGYEDÜLÁLLÓK RÉSZÉRE:

Bizottsága a többszörösen módosított 55/2000. (XII. 13.) számú helyi rendelet Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. 3. em. 4.
alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogá- a) A lakás alapterülete: 30 m2
nak szociális alapon történő elnyerésére: szobaszáma: I szobás
KETTŐ VAGY TÖBBGYERMEKES CSALADOK RESZERE komfortfokozata: komfortos
Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 5. b) A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület
a) A lakás alapterülete: 54 m2 A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás
szobaszáma: 2 szobás c) A lakbér összege: 3.432 Ft (+ rezsi)
komfortfokozata: komfortos d) A lakás állapota: helyreállítandó
b) A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület e) A bérleti jogviszony időtartama: 5 év
A lakás épületen belüli fekvése: udvari lakás f) A lakás megtekintésének időpontja: 2003. április 10.9-11 óráig
c) A lakbér összege: 4.255 Ft (+ rezsi) g) A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2003. április 25.
d) A lakás állapota: helyreállított Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály
e) A bérleti jogviszony időtartama: 5 év Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
f) A lakás megtekintésének időpontja: 2003. április 10. 9-12 óráig Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
g) A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2003. április 25. EGYEDÜLÁLLÓK (ELSOSORBAN NYUGDÍJASOKNAK) RESZERE:
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Kinizsi u. 55.
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. a) A lakás alapterülete: 17 m2
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható. szobaszáma: 1 szobás
KETTŐ GYERMEKES CSALÁDOK RÉSZÉRE komfortfokozata: komfort nélküli
Nagykanizsa, Rózsa u. 15.1. em. 4. b) A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület
a) A lakás alapterülete: 55 m2 A lakás épületen belüli fekvése: udvari lakás
szobaszáma: 2 szobás c) A lakbér összege: 373 Ft (+ rezsi)
komfortfokozata: összkomfortos d) A lakás állapota: helyreállított
b) A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület e) A bérleti jogviszony időtartama: 5 év
A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás f) A lakás megtekintésének időpontja: 2003. április 10. 9-12 óráig
c) A lakbér összege: 8.974 Ft (+ rezsi) g) A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2003. április 25.
d) A lakás állapota: helyreállított Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály
e) A bérleti jogviszony időtartama: 5 év Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
f) A lakás megtekintésének időpontja: 2003. április 10. 9-11 óráig Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
g) A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2003. április 25. LAKÁSCSERE - önkormányzati tulajdonú bérlakással rendelkező
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály KETTŐ VAGY TÖBBGYERMEKES CSALÁDOK RÉSZÉRE
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/A. 7. em. 46.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható. a) A lakás alapterülete: 67 m2
EGYGYERMEKES CSALÁDOK RÉSZÉRE szobaszáma: 3 szobás
Nagykanizsa, Csengery u. 117/15. fsz. 1. komfortfokozata: összkomfortos
a) A lakás alapterülete: 43 m2 b) A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület
szobaszáma: 1 szobás A lakás épületen belüli fekvése: VII. emeleti lakás
komfortfokozata: komfortos c) A lakbér összege: 13.145 Ft (+ rezsi)
b) A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület d) A lakás állapota: felújított
A lakás épületen belüli fekvése: udvari lakás e) A bérleti jogviszony időtartama: a cserére leadott bérlakás bérleti szerző-
c) A lakbér összege: 3.388 Ft (+rezsi) désétől függő
d) A lakás állapota: helyreállított f) A lakás megtekintésének időpontja: 2003. április 10.13-15 óráig
e) A bérleti jogviszony időtartama: 5 év g) A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2003. április 25.
f) A lakás megtekintésének időpontja: 2003. április 10.13-15 óráig Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály
g) A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2003. április 25. Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. GYERMEKTELEN CSALADOK, EGYEDÜLÁLLÓK RÉSZERE
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható. Nagykanizsa, Deák tér 6. fsz. 1.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. II. lh. fsz. 9. a) a lakás alapterülete: 30 m2
a) A lakás alapterülete: 49 m2 szobaszám: 1 szoba
szobaszáma: 1 szobás komfortfokozat: komfortos
komfortfokozata: komfort nélküli b) A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület
b) A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület A lakás épületen belüli fekvése: udvari lakás
A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás c) A lakbér összege: 3.987 Ft (+ rezsi)
c) A lakbér összege: 1.568 Ft (+ rezsi) d) A lakás állapota: helyreállított
d) A lakás állapota: helyreállított e) A bérleti jogviszony időtartama: a cserére leadott bérlakás bérleti szerző-
e) A bérleti jogviszony időtartama: 5 év désétől függő
f) A lakás megtekintésének időpontja: 2003. április 10. 9-12 óráig 0 A lakás megtekintésének időpontja: 2003. április 10. 13-15 óráig
g) A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2003. április 25. c) A pályázat benyújtásának határideje és helye: 2003. április 25.
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Nagykanizsa, Eötvös tér. 16.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható. Pályázati adatlap ugyanitt kapható.
4
2003. március 27.
KEPVISELOIFOGADOORAK
O BICSAK MIKLÓS, az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság ulca lakói) önkormányzati képviselője 2003. április 2-án, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig BICSAK MIKLÓS Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini Új Általános Iskolában.
O BUDAI ISTVÁN önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait várja 2003. március 28-án pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
0 DR. HORVÁTH GYÖRGY, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője 2003. április 2-án szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
O Litter Nándor. Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere minden hónap első szerdáján, RÖST JÁNOS alpolgármester minden hónap második szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.). A fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat. O SAJNI JÓZSEF, a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
O SZÁNYINÉ KOVÁCS MÁRIA, a 11. választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első csütörtökén 17 órától 19 óráig fogadóórát tart a Bolyai János Általános Iskolában.
O TÓTH LÁSZLÓ, a 4. sz. választókerület képviselője 2003. április 2-án, szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Telefon: 30/304-3161, e-mail: tothJaszlo@nagykanizsa.hu
O CSORDÁSNÉ LÁNG ÉVA, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap utolsó hétfőjén a Móricz Zsigmond Művelődési Házban, és minden hónap első hétfőjén a Rác úti Iskolában 17.30-18.30-ig képviselői fogadóórái tart. O Szépítsük együtt a városunkat! „A tiszta virágos Nagykanizsáért"-program keretében várom véleményüket, ötleteiket, javaslataikat! Fogadónap: 2003. április 2. 16.00 órától. Helye: Rozgonyi u. 1. Vargovics Józsefné képviselő
VERSENYTARGYALAS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET az alábbi ingatlan értékesítésére: Nagykanizsa 3816 hrsz-ú, Sörgyár utcában található beépítetlen terület megnevezésű ingatlan. Kikiáltási ár: 2.300.000 Ft
A versenytárgyalás ideje: 2003. ÁPRILIS 8.10 ÓRA Versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa. Erzsébet tér 7.) földszinti tárgyalója. Érdeklődni lehet:
Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Iroda. Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 13/a. Tel: 500-739.
VERSENYTARGYALAS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON
ÉRTÉKESÍTI a Nagykanizsa, Cserfő 10422
hrsz-ú 3788 m2 területű gyep művelési ágú ingatlant. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalóterme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) A versenytárgyalás ideje:
2003. április 15. 10.00 óra"
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÁLYÁZATOT HIRDET
A Kanizsa Újság Kft. ügyvezetőfőszerkesztő munkakör betöltésére
Feltételek:
- felsőfokú iskolai végzettség,
- a média területén főállásban eltöltött legalább 3 éves szakmai gyakorlat.
- erkölcsi feddhetetlenség
A pályázatnál figyelembe kell venni a kft.-rc vonatkozó érvényes önkormányzati döntéseket, amelyekről bővebb tájékoztatás a Polgármesteri Hivatalban a Polgármesteri Kabinettől kérhető. (Telefon: 93/500-779)
A munkakör 2003. július 1. napjától tölthető be. a megbízás négy évre szól. Bérezés megállapodás szerint.
A kft. illetve a hetilap működtetésével kapcsolatos gazdálkodási és részletes szakmai elképzeléseket tartalmazó pályázatokat és mellékleteit (önéletrajz. érvényes erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat és iskolai végzettség igazolása) Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani 2003. március 31. napjáig. A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat bizottságai véleményezik és a polgármester terjeszti döntésre a közgyűlés elé.
HIRDETMENY
Értesítem a választópolgárokat, hogy a 2003. április 12-re kitűzött népszavazáshoz a választók névjegyzéke elkészült, melyet az érdeklődők munkaidőben
2003. március 25-től április l-ig megtekinthetnek a Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatt a földszinti ügyfélfogadóban.
Névjegyzékből való kihagyás, vagy felvétel miatt kifogást is ezen időben és helyen nyújthatnak be az érintettek.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímétől távol van igazolási kérhet a tartózkodási helyén történő szavazáshoz személyesen április 10-én 16.00 óráig, ajánlott levélben április 7-ig Nagykanizsa Polgármesteri Hivatal Eötvös tér 16. szám alatti földszinti ügyfélfogadóban.
Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében, csak Nagykanizsa megnevezést tartalmazza a 36-os számú szavazókör Bolyai Általános Iskola Nagykanizsa Erzsébet tér 9. szám alatt szavazhatnak.
Dr. Gyergyák Krisztina
aljegyző a Választási Iroda vezetője
ERTESITES BÖLCSÖDÉI JELENTKEZÉSRŐL
TISZTELT SZÜLŐK!
Értesítjük Önöket, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődékben 2003. április 1-2-án várjuk azon szülők jelentkezését, akik 3 éven aluli gyermekeik részére 2003. szeptemberétől a bölcsődei ellátást igénybe kívánják venni.
A jelentkezés helye: a lakóhelyhez legközelebb lévő bölcsőde.
Jelentkezni 8-17 óráig az alábbi intézményekben lehet:
• RÓZSA-BÖLCSŐDE Nagykanizsa. Rózsa u. 7/a.
• NAPRAFORGÓ-BÖLCSŐDE Nagykanizsa. Csokonai u. 5.
• BELVÁROSI BÖLCSŐDE Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19.
FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a régió lakosságát, kereskedőit, valamint vásározóit, hogy 2003. április 1-től Nagykanizsán a Deák téri parkolóban húsvéti ünnepi vásárt rendez a Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
A megszokott formában működő vásár pavilonjai közül néhány bérlemény még kiadó.
A kereskedők és vásározók társaságunk Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. sz. alatti irodájában érdeklődhetnek a kiadó bérleményekről, továbbá a 93/537-654 telefonszámon kaphatnak tájékoztatást a vásárral kapcsolatosan.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
Óvodai és általános iskolai jelentkezések a 2003/2004. tanévre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben az óvodai és általános iskolai felvételre történő jelentkezéseket 2003. március 31-én és április 1-én fogadjuk - mindkét napon 8-17 óráig.
A jelentkezés helye a lakáshoz legközelebbi, vagy a szülő által választott óvoda, illetve a kötelező felvételt biztosító, vagy a szülő által választott általános iskola.
A jelentkezettek felvételéről a férőhelyek, illetve az indítandó első osztályok számának ismeretében az intézmény vezetője dönt, melynek eredményéről a szülőket 8 napon belül értesíti.
Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki tankötelessé válik, azaz 2003. május 31-ig betölti az ötödik életévét és még nem jár óvodába.
Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet minden kisgyermek, aki 2003. október l-ig betölti a harmadik életévét. A jelentkezéshez szükséges okmányok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• gyermekorvosi igazolás
• lakcímigazoláshoz személyi igazolvány.
Altalános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek aki 2003. május 31-ig betölti a hatodik életévét - azaz 1997. május 31. előtt született - és az óvodai szakvélemény szerint iskolaérett.
Felvételre jelentkezhet - a szülő kezdeményezése alapján - minden május 31. és december 31. között született 6 éves gyermek, ha iskolaérettségét az óvoda, illetve a Nevelési Tanácsadó igazolja.
A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra kerül, de felvettnek csak az a gyermek tekinthető, aki az adott intézmény felvételi körzetében levő állandó nagykanizsai lakos.
A nem kötelező felvételt biztosító, hanem a szülő által választott iskolába történő felvételről a törvényi keretszám ismeretében az iskola igazgatója dönt, melyről a szülőket 8 napon belül értesíti. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
• óvodai szakvélemény eredeti példánya
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• lakcím igazolására személyi igazolvány.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási Iroda
2003. március 2.

EU-eseménynaptár
EURÓPA SZABADEGYETEM
Munkavállalás, közszolgálat és érdekvédelem
MÁRCIUS 28.18.00 ÓRA
Helyszín: HSMK, kamaraterem Európa Szabadegyetem „Civilek Európája"-előadás Előadó: Barabás Miklós, az Európa Ház Egyesület elnöke
ÁPRILIS 3.18.00 ÓRA
Helyszín: HSMK, kamaraterem Művelt társadalommal és informatikával az Európai Unióban. Előadó: Kovács Kálmán miniszter, Informatikai és Hírközlési Minisztérium
ÁPRILIS 9.14.00 ÓRA
Helyszín: HSMK, Felnőttklub Szlovén-Magyar PHARE-CBC információs nap
ÁPRILIS 12. 21.10
Helyszín: Erzsébet tér Európai örömünnep. Ghymes együttes koncertje, tűzijáték, pro-jektoros kivetítés a népszavazás eredményéről.
MEZŐGAZDASÁGI FÓRUM
A Zala Megyei Földművelési Hivatal munkatársai mezőgazdasági fórumot tartottak Nagykanizsán az EU-csatlako-
SZABAD A SZABAD ÁRUFORGALOM
zással kapcsolatos kérdésekről. A mezőgazdasági vállalkozók, falugazdászok jelenlétében megtartott rendezvényen Szőke Gyula, az Agrárintervenciós Központ vezetője beszámolt arról, hogy az Európai Unió eddigi és a csatlakozást követő támogatási összegeiről. A HSMK-ban tartott előadást követően konzultatív megbeszélésre került sor, ahol a mezőgazdasággal'' foglalkozók az őket érdeklő kérdésekre is választ kaptak.
támogatásával • www.eukk.hu
2003. március 27.
Az egységes belső piac az Európai Unió kezdetétől fogva legalapvetőbb működési rendszere. Ez azt jelenti, hogy a tagországok között a vámhatárok teljes lebontása után az áruk szabadon, minden megkötöttségtől mentesen áramolhatnak. Ezért az alapszerződés tiltja a tagországoknak az egymásközti kereskedelmükben, hogy vámokkal, mennyiségi korlátozásokkal, illetve ezekkel azonos hatású intézkedésekkel akadályozzák vagy nehezítsék az exportot, az importot.
A vámmal azonos hatású tehernek minősítették pl. a külkereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos díj beszedését, vagy a megkülönböztető adóztatást. Ezen versenyt biztosító intézkedések azonban nem korlátlanok. Lehetőségük van a tagállamoknak, hogy az egymás közti szabad exportálás és importálás fő szabálya ellenére szigorúan meghatározott okokból korlátozásokat vessenek be. Ez természetesen megnyithatná a kiskapukat a tagállamok közötti kereskedelem megnehezítésére a saját állam, illetve gazdasága érdekének védelmében. Maga az Európai
Bíróság jelezte, hogy ezeket a tagállamok által bevezethető kivételeket nagyon megszorítóan fogja értelmezni.
Az alapszerződés tagállamoknak megenged olyan külkereskedelemre vonatkozó tilalmak és korlátozások bevezetését, melyet a közlekedés, közrend, közbiztonság, az emberek, állatok és növények élete vagy egészségének védelme, a nemzeti kincsek védelme indokol.
A közerkölcsre hivatkozással bevezetett importkorlátozást elfogadhatónak tartotta az Európai Bíróság Anglia esetében,. amikor külföldről pornográf terméket akartak oda bevinni. A bíróság megállapította, hogy a korlátozás jogszerű, mert a belföldi szabályozás nem csak az ilyen importált termékek forgalmát korlátozta, hanem a hazai pornográf termékek előállítását és forgalmazását is.
Korábban Hollandia az emberek egészségének védelmére hivatkozva megtiltotta Németországból importált vitaminokkal dúsított müzlikészítmények forgalmazását. Ezt a müzlit Németországban jogszerűen
Dr. Horváth István
állították elő és forgalmazták. Hollandia azzal védekezett, hogy a vitaminok károsak lehetnek az egészségre. Ma ez a korlátozás is a tilalmak közé került.
A kiterjedt jogharmonizáció folyamatosan bezárta a tagállamok előtt az ilyen típusú korlátozások kiskapuit. Fő elvvé vált, hogy ha egy termék egy tagországban előállítható és szabadon forgalmazható, egy másik tagállam nem tilthatja meg ilyen termék bevitelét.
Készült az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány
viselők, a közalkalmazottak és a szolgálati viszonyban dolgozókról is rendelkeznek majd. A bértáblarendszernek azonban lehetőséget kell nyújtania a differenciálásból adódó többletjuttatásoknak, emellett meg kell hogy jelenítsen egy életpá-lyamodellt is. A harmadik pillér a szociális juttatások rendszere, míg a negyedik az érdekegyeztetés rendszerének átalakítása lesz. Utóbbiban a szociális párbeszéd nagyobb és tényleges jelentőségű előrelépést hozhat. Az előadás után kérdésekre adott válaszokkal zárult a csaknem kétórás fórum.
H. GY.
Az Európa Szabadegyetem sorozatában Vadász János, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára tartott előadást a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Az államtitkár előadásának első részében az Európai Unióval kapcsolatos hazai teendőkről beszélt. Folytatásként a hamarosan a kormány elé kerülő egységes közszolgálati törvény tervezetéről tájékoztatta a többségében közművelődés és az oktatás területéről érkező érdeklődőket. A törvénytervezet négy pillérre
épül. Ebből elsőként a foglalkoztatás stabilitásának megteremtéséről beszélt Vadász János. Fontosnak ítélte meg az előadó az intézmények létszámnormáinak egységesítését az ellátandó feladatok szerint. Második pillérként a bérrendszerről esett szó. Ennek keretében a köztiszt-
/ /
• • /
TAVASZ NAP EUROPABAN
ULESEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Az előzetes híreknek megfelelően gazdag programok várták a középiskolás diákokat a március 21-én rendezett Tavasz Nap Európában rendezvény keretében. Európa mintegy ötezer iskolájában tartot-
tak rendezvényeket ezen a napon. Nagykanizsa az országos programok egyik központjaként vett részt a nemzetközi projektben. A rendezvényekről tájékozódó magyarországi főszervező és az Európai Kommunikációs Munkacsoport helyi tagjai a középiskolákban zajló eseményekről először a Cserháti Sándor Szak-
középiskolában győződlek meg. Az oktatás nélküli iskolai nap a „Cseriben" zászlófelvonással vette kezdetét, ahol a nemzeti lobogó mellé az Európai Unió zászlóját is felvonták. Eztán a tornacsarnokban az „uniós államok" focicsapatai mérték össze tudásukat. Az épületegyüttes többi részében internestes fórum uniós vetélkedő zajlott. Az európai uniós sarokban eközben a diákok egy csoportja lázas munkát folytatott. A thurys diákok a paravánokon elhelyezett információs anyaggal és a könyvtárban foglalkoztak az unió történetével. A Dr. Mező Ferenc Gimn.i/ium és Szakközépiskolában a már szavazóképes diákságnak tartottak vetített előadást s ezt követően vitára került sor. A batthyányisok kiállítással és uniós nyelvi játékkal rukkoltak ki. Tíz órakor a Zsigmondy Vilmos-Széchenyi István Szakiskola tornacsarnokában Litter Nándor polgármester üdvözlő szavai után kez-
dődött a városi rendezvény. A rendezvényhez kapcsolódva Teleki László államtitkár a rasszizmus elleni világnap alkalmából szólt a vendégek és a diákok előtt, majd Dunai Péter a Külügyminiszté-
rium Integrációs Kabinetjének tisztviselője tartott előadást és vitaindítót. Ezt követően Katona Noémi felolvasta Romano Prodi levelét, melyben az Európai Bizottság elnöke köszöntötte a Tavasz Nap Európában részvevőit és a nemzetközi projekt gondolatát. A programokat végül Göndör István országgyűlési képviselő in-
dította útjára. Az általanos iskolások rajzversenyen, míg a középiskolások vetélkedőn mérték össze tudásukat. A terem közepén a Budapesti Közgazdasági Egyetem hallgatói érvek és ellenérvek megkérdezésével, valamint szimpátiaszavazással egybekötött bemutatót tartottak. Steve Jones programigazgató elnökletével angol nyelvi megmérettetésre is sor került a vállalkozó kedvű diákok bevonásával. Jelképesen 28 galambot reptettek a tagok, és a csatlakozásra váró országok egybetartozá-sának szimbolizálására, valamint több száz léggömböt engedtek útjára a részvevők üzenetével. A szervezők reménye szerint több ezer iskolába eljut majd egy elektronikus képeslap, melyet a Tavasz Nap Európában-projekt alkalmából küldtek el nagykanizsai üdvözlettel. A városi rendezvény több zenei világot reprezentáló népzenei táncházzal fejeződött be.
H. GY
A nagykanizsai közgyűlés keddi ülésének első napirendjét megelőzően több lakossági észrevételt és indítványt tárgyalt az önkormányzat. Dr. Fodor Csaba azt javasolta, hogy a pénteki zárt ülésen tárgyalt gazdaságfejlesztéssel, ipari parkkal kapcsolatos napirendet tárgyalják újra. Egyben visszavonta azt az önálló képviselői indítványát, amely azt irányozta elő, hogy a közgyűlés vizsgálja felül a költségvetési rendeletét különös tekintettel a gazdasági társaságok támogatásának áfatartalmát illetően. Sajni József ismertette, hogy Miklósfán megalakult egy konzultációs munkacsoport. Az OKSB elnöke felhívást intézett az oktatási intézmények felé, hogy körzetükben szemétgyűjtési akciót szervezzenek, ezzel hozzájárulva a város szebbé, tisztábbá tételéhez. Litter Nándor polgármester elmondta, két képviselő - akik nyugdíjas közalkalmazottak étkeztetési problémáival fordultak az önkormányzathoz - visszavonta indítványát, mert megoldódni látszik a kérdés. Kelemen Z. Pál az MSZP-frakció tagjai nevében a választókhoz fordult, hogy éljenek állampolgári jogukkal és április 12-én szavazzanak igennel az európai csatlakozásra. Cseresnyés
Kedden délután sajtótájékoztatót tartott Cseresnyés Péter fideszes képviselő. Elmondta 35 kérdést nyújtott be a polgármesterhez a Vízművel kapcsolatosan. A kérdések jelentős része már korábban beadásra került, ám nem születtek kielégítő válaszok, így a képviselő az új kérdésekkel együtt a régieket is ismét benyújtotta. A beadott kérdések közül a legfontosabbak, miért nem kaphat a FIDESZ az őt megillető helyet a Vízmű testületeiben, vajon egyet-ért-e a polgármester ezzel az antidemokratikus eljárással, ez beleil-lik-e az MSZP konszenzuskereső
Péter az autópálya-ügyben intézett kérdést a polgármesterhez, aki elmondta, levélben várnak választ a miniszterelnöktől, valamint április l-jén találkozik ez ügyben az Autópálya Rt. vezetőjével. Dr. Csákai Iván nemtetszését fejezte ki a polgármesteri tanácsadók alkalmazásával kapcsolatos válasszal szemben, véleménye szerint sem az SZMSZ-ben, sem a költségvetésben nincs erre jogi valamint pénzügyi keret. A polgármester szerint jogilag rendben van az ügy, ezt megerősítette az ÜJKB elnöke. Tóth László is azzal, hogy a válasz teljességének megismerésére hívta fel képviselőtársa figyelmét. Bicsak Miklós az Űrhajós utcában parkoló, balesetveszélyt és közegészségügyi problémákat okozó jogszabályellenes éjszakai parkolás, telephelyezés ellen emelt szót kérve, hogy az ominózus időszakra is terjessze ki a közterület-fel-ügyelet az ellenőrzést.
A közgyűlés lapzártakor még tartott, a megtárgyalt napirendekről következő számunkban tájékoztatjuk olvasóinkat.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése négy pályázó közül dr. Kelemen Marcellt választotta meg jegyzőnek, aki 2003. április 1-től tölti bc a tisztséget.
szlogenjébe, illetve fel kíván-e lépni a polgármester az átláthatóság, a nyilvánosság, illetve az azzal ellentétes ballépések ellen. Az M7-es autópálya építésével kapcsolatos kérdéseire a képviselő azt a hivatalos, az Országgyűlésben is elhangzott választ kapta, hogy a Letenye-Becsehely közötti szakasz tervezett befejezése 2004-re várható, a Balatonsztárszó-Orda-csehi szakasz 2005-re, Zamár-di-Balatonszárszó 2006-ra, Ordacsehi-Balatonszentgyörgy 2006, Nagykanizsa-Becsehely 2007, Balatonszentgyörgy-Nagykanizsa 2009.
ÁPRILIS 1.10 ÓRA
A Magyar Határőrség Európában - vándorkiállítás A kiállítás bemutatja - többek között - a határőrség eredményeit, felkészülését a schengeni követelmények teljesítésére. Megtekinthető: április 6-áig. ÁPRILIS 2.19 ÓRA
A Budapest Saxophone Quartet hangversenye
Szepesi Bence. Puskás Levente. Tószegi Bernát. Horváth Marcell. Belépődíj: 800 Ft. ÁPRILIS 3.18 ÓRA Európa Szabadegyetem Művelt társadalommal és informatikával
az Európai Unióba. Előadó: Kovács Kálmán miniszter (Informatikai és Hírközlési Minisztérium). Belépődíj: nincs ÁPRILIS 4.18 ÓRA ..^""s Tavaszi Művészeti Fesztivál
A MÉTA népzenei együttes koncertje
Salamon Beáta. Nagy Zsolt, Mohácsy Albert Helyszín: Képzőművészetek Háza. Belépődíj: 500 Ft ÁPRILIS 7.19 ÓRA Tavaszi Művészeti Fesztivál A fehér huszár - operett Főbb szerepekben: Lesznyák Katalin, Dévényi Ildikó. Szilágyi Olga. Kozáry Ferencz, Fogarassy András, Egri László. 120 éve született Kálmán Imre, a világhírű operett szerző. A Fehér Huszár című operett Kálmán Imre legszebb és legsikeresebb dalait gyűjtötte egybe Belépődíj: 1.500 és 1.300 Ft. ÁPRILIS 8.10 ÉS 14 ÓRA Tavaszi Művészeti Fesztivál Süsü, a sárkány A FOGI Színháza előadása Főbb szerepekben: Fogarassy András. Buzogány Márta. Belépődíj: 400 Ft ÁPRILIS 9.17 ÓRA Tavaszi Művészeti Fesztivál
HEVESI SÁNDOR MUVELODESI KÖZPONT
A Pécsi Tudományegyetem BTK Gyakorló Intézménye Széchenyi tér 5-9. TeL/fax: 310-465 • Honlap: www.nagykanizsa.hu/hsmk E-mail: nk.hsmk@chello.hu • Jegyárusítás: 14-18 óráig. Tel.: 311-468
A költészet ünnepe
Vendég: Cséby Géza költő (Keszthely). Házigazda: Pék Pál költő. Közreműködnek: Borsos Beáta - ének. Zongorán kísér: Tálosi Péterné. Bácskai Zsuzsanna versmondó. Belépődíj: nincs ÁPRILIS 17. 10 ÓRA Tarka-barka műhely Tojásfestés, húsvéti ajándékkészítés. (Főtt vagy kifújt tojást hozni kell!) ÁPRILIS 20. 20 ÓRA Húsvéti locsolóbál
Zene: Little Flamingó. Belépődíj: 500 Ft Jegyek csak elővételben, asztalfoglalással
együtt. ÁPRILIS 25. A város napja
Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesületének kollektív tárlata Április 26.17 óra A város napja Roma kulturális gála ÁPRILIS 30. 10 ÓRA Kodály Zoltán Kórustalálkozó A Körösi Csorna Sándor Általános Iskola szervezésében
INFORMÁCIÓ
Csikung-tanfolyam a HSMK-ban!
Csikung ősi technika a ma emberéért -stressz oldás, teljesítőképesség fokozása, energiagyűjtés, az intuitív képesség fejlesztése. hatékony öngyógyítás, szellemi, lelki fejlődés.
A tanfolyam tervezett időpontja: április 10-11-12. Vezeti: Tábori László, nemzetközi csikung tanár (tel: 20/9514465).
Jelentkezni és érdeklődni lehet a 311-468-as telefonon. A HSMK felvételt hirdet áprilisban induló tanfolyamaira: Kosárfonó: 40 óra. vezeti: Hadiné Szalai Gabriella.
Jóga, tökételes újjászületés a Wellness-program jegyében (alakformáló gyakorlatok, relaxáció, teljes ellazulás), 20 óra, heti 1x2 óra: 7.000 Ft. vezeti: dr. Deák Krisztina Jelentkezni lehet az információs szolgálatnál. (Tel: 311-468). Értesítjük a Bródy- és Rátkai-bérlettu-lajdonosokat, hogy a Noszty fiú esete Tóth Marival című színmű helyett az INDUL A BAKTERHÁZ című vígjáték kerül bemutatásra. Bródy-bérlet május 26. 19 óra Rátkai-bérlet május 27. 19 óra A változásért szíves elnézésüket kérjük. A nagykanizsai Európai Kommunikációs Stratégiai Bizottság és a Hevesi Sándor Művelődési Központ közös rendezvényei:
Úti élmények az európai uniós országokban
A tagországok természeti szépségeit és történelmi, kulturális értékeit bemutató, ve-tített-képes programsorozat indul, helyi előadókkal. Az első előadás: Április 8.18 óra A HSMK felnőttklubja Franciaország - Párizs, Bretaigne, Loire-völgy
Előadók: Lehota János és Kotnyek István
ÁPRILIS 12.
Európai uniós népszavazásunk napja
Erzsébet tér 21 óra
A Ghymes együttes szabadtéri koncertje 22 óra
Ünnepi tűzijáték Április 16.
A csatlakozási referendum aláírása Athénban A HSMK földszinti aulája 17.30 óra Az Európai Unió - képeslapokon
Díszítsük fel együtt az alkalomra készített óriástérképet! Az európai országok fővárosából származó egy-egy képeslapot elsőként városunk vezetői helyezik el a térképen. Az érdeklődők és a képeslapokat felajánlók 2003. június 30-áig díszíthetik fel a térképet a HSMK-ban. A HSMK előtti tér 18 óra EURÓPA MŰVÉSZETI GÁLA Köszöntőt mond: Litter Nándor polgármester A műsorban közreműködnek: Igricek Együttes, Kanizsa Táncegyüttes, Zalagyöngye Néptánc Együttes. Bojtár Népzenei Együttes Valamennyi európai uniós rendezvény belépődíjmentes! A rendezvénysorozat létrejöttét támogatta az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány. Elérhetőség: www.eukk.hu
^muníkécV^
KEPZOMUVESZETEK HAZA
(Kiskastély) Erzsébet tér 14-15. Telefon: 313-920
ÁPRILIS 4.18 ÓRA
Tavaszi Művészeti Fesztivál A MÉTA Népzenei Együttes koncertje
Salamon Beáta. Nagy Zsolt. Mohácsy Albert. Belépődíj: 500 Ft ÁPRILIS 11.16 ÓRA A költészet napja - Az EUROHÁZ 2000 Kiemelten Közhasznú Egyesület újságja, a HETIMIX magazin és Nagykanizsa Megyei Jogú Város közös programja A vers- és képzőművészeti pályázat nyerteseinek gálaműsora
SASS BRUNNER ERZSÉBET ÉS BRUNNER ERZSÉBET festőművészek kiállítása.
z. SOÓS ISTVÁN festőművész állandó kiállítása.
A Képzőművészetek Háza nyitva: 10-17 óráig, vasárnap, hétfő szünnap. A belépés díjtalan.
THURY GYÖRGY MUZEUM
Fő út 5. •Telefon: 314-596
EMLÉKEK A MÚLTBÓL
50 ÉVES A Thury György Múzeum
Megtekinthető: 10-17 óráig, vasárnap, hétfő szünnap.
Belépődíj: felnőtt 240 Ft/fő, diák, nyugdíjas: 120 Ft/fő. csoportos (8 fő: 160 Ft/fő családi jegy (minimum 4 fő) 400 Ft. Tárlatvezetés 2.400 Ft.
MÓRICZ ZSIGMOND MUVELODESI HAZ
Hajgató Sándor út 1. • Tel./fax: 319-202 E-mail: moricz@chello.hu ÁPRILIS 9.19 ÓRA
MÓRICZ KAMARASZÍNHÁZI SOROZAT
Marié Jones: KÖVEK A ZSEBBEN - filmtörténet. Szereplők: Kálloy Molnár Péter, Rudolf Péter. A londoni West End díjnyertes darabja, nem véletlenül hódítja meg szerte a világon a szakmai és a nagyközönséget egyaránt. A kulisszák mögé kalauzol minket, egy amerikai filmforgatás kellős közepén találjuk magunkat Írországban. A fergeteges folytatást a két főszereplő biztosítja. Helyszín: HSMK színházterme Belépőjegy ára: 1.500 Ft
ÁPRILIS 27.15 ÓRA CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
Részletes programok a szórólapokon és a sajtóban.
PVC ■
SZŐNYEG ■
PADLÓSZŐNYEG
TÍIRfinU CSAPHORNYOS LAMINÁLT lUnUllT KÉSZ PARKETTA szőnyegház
8800
Nagykanizsa, Petőfi Sándor utca 93/b
Tel.:
06-93/323-119 Fax:
06-93/323-118
Nyitva:
hétfőtől péntekig: 8-17 óráig,
szombaton: 8-12 óráig.
PARAFA ■
KARNISOK ■
ÁTMENETI
DILATÁCIÓS SÍNEK ■
VIASZKOS VÁSZON
ASZTALTERÍTŐK ■
LÉPCSŐBORÍTÓK
KÉSZÍTÉSE ''
A Torony Szőnyegház a Thury-baseballcsapat hivatalos támogatója.
FirsríV KERESKEDELMI NAP
ZerkoWitz Udüar
Elegáns, tágas lakások
csendes parkosított udvarban, portaszolgálattal, tetszőleges belső kialakítás, garázsvásárlási lehetőség, pénzügyi tanácsadás - hitel és kedvezmények közvetítése.
Átadás: 2003. ősz
Igényes kivitelezés - sok plusz szolgáltatás elérhető áron
Érdeklődni:
Inno Profil Kft. 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19. Telefon: (93) 321-243 (30) 3000-011
Ha Ön cégünknél új pénztárgépet vásárol, egy 200.000 Ft összértékű kedvezményre jogosító kártyát kap, melyet felhasználhat Samsung háztartási és szórakoztató-elektronikai termékek vásárlása esetén.
Befektetési konzultáció, városnézés és előadások
Magas rangú vendégek részvételével került sor arra a kereskedelmi napra, tnely az önkormányzat szervezésében jött létre. A finn vendégek és vendéglátóik először a kanizsai befektetési lehetőségekről kaptak tájékoztatást, majd városnézésre került sor. A délutáni programra a Vasember-házban került sor. Litter Nándor polgármester üdvözlő szavai után Pekka Kujasalo a Finn Köztársaság budapesti nagykövete tartott előadást országa európai uniós csatlakozásának történetéről és az uniós tagsággal kapcsolatos tapasztalatokról. A nagykövet elmondta, hogy Finnország, mint az „Északi dimenzió" kidolgozója az egyenlő elbánás elvének megtartása mellett támogatta az Európai Unió bővítését. A finn gazdaságról szólva Pekka Kujasalo kiemelte. hogy az integráció után gyors szerkezeti átalakulás zajlott le. melynek nyertesei elsősorban a fogyasztók voltak. A gazdaságban a kutatás-fejlesztésen alapuló iparfejlesztés dominál -szögezte le a nagykövet. Zupkó Gábor hazánk Helsinkibe akkreditált nagykövete a kétoldalú kapcsolatok kiterjesztéséről beszélt. Ennek bázisát a több mint. 20 hazai város testvérvárosi kapcsolatain keresztül tervezi bővíteni. A nagykövet kiemelte: Magyarországon több mint 100 finn érdekeltségű cég működik és további befektetések is várhatók. A finn-magyar kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeiről Timo Nakari. a Finpro képviseletében tartott előadást. A Komáromban és Pécsen letelepedett finn cégekkel kapcsolatban Timo Nakari elmondta. hogy több várost szemeltek ki a befektetők, és volt olyan város ezek között, ahol a városvezetők nem voltak partnerek a bizalmi kapcsolat kiépítésében, ezért ezek a városok kiesetek az érdeklődési körből. A befektetési szakember célzott rá. hogy az üzletkötés előtt egyoldalú kiszivárogtatás bizalmi deficitet és az üzlettől való teljes elállást is eredményezhet. Fontos tehát a tárgyalási folyamatban a felek kölcsönös érdekeinek és elvárásainak maximális tiszteletbetartása. Befektetési szempontból emellett fontos a szakképzett munkaerő, a gyors ügyintézés (befektetési referens kijelölésével), a felsőoktatási intézmény megléte, az infrastrukturális ellátottság és a jó földrajzi elhelyezkedés. Gáti Tamás szaktanácsadó Finnország sikerének titkát a jól adaptált külföldi tapasztalatokra épülő saját fejlesztésekben látta. A hazai befektetésekről szólva leszögezte, hogy a második és a harmadik befektetői hullám lecsengett és mára elég nehéz feladat cégeket letelepíteni. Az előadó eloszlatta azt a téves felfogást miszerint a befektető, és a települések versenyeznek egymással. A települések egymással versenyeznek a befektetőkért, s nem egyszer még ingyenesen is területet biztosítanak a stratégiailag fontos cégnek. H.GY.
Tanuljon meg angolul/németül
mire nyaralni indul!
Jelentkezzen turista tanfolyamainkra! Tanulja csak azt, ami az utazás során szükséges!
Intenzív, hatékony órák már 500 Ft-tól!
MÁS Nyelviskola:
ÖSSZÉRTÉKBEN
jfcFÍY IRODA GÉP KFT.
Erv.: 2003. 11. 30.
2003. március 2.

Alapító okiratok, továbbképzés
Legutóbbi ülésén tárgyalta és fogadta el az oktatási-nevelési, a közművelődési és közgyűjteményi intézmények alapító okiratainak módosításáról szóló javaslatot az OKSB. Ezen az ülésen esett szó a közművelődési, közgyűjteményi intézmények hétéves továbbképzési tervének módosítási javaslatáról is.
HATÁLYON KÍVÜL
A város anyagi helyzetére tekintettel a közgyűlés sem az elmúlt, sem az idei évben nem biztosított költségvetési fedezetet az első lakáshoz jutók támogatására. Az elmúlt év februárjában hozott döntés alapján az idén március l-ig a támogatási pályázatok befogadása szünetel. A szociálpolitikai támogatás, a kedvezményes hitelek folytán a fiatalok nagyobb eséllyel tudnak önerőből lakást vásárolni, az önkormányzati támogatást igénybe venni kívánók száma jelentősen csökkent, olvasható a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke által írott anyagban. A fentiekre való tekintettel Kelemen Z. Pál és bizottsága kérelmezi az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló rendeletének hatályon kívül helyezését. Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az előterjesztést elfogadta.
Továbbműködtetés: nem
Várhatóan a közgyűlés sem lát majd lehetőséget a Vasút a Gyermekekért Alapítvány óvodájának további működtetésére. A MÁV óvodájába járó nagykanizsai gyermekek elhelyezését a szülők által választott önkormányzati óvodába külön felvételi eljárásban biztosítja a város. A témát legutóbbi ülésén az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság is tárgyalta. A bizottság meghallgatta az intézmény vezetőjét, aki elmondta, az óvoda sorsát illetően információhiányban szenvednek, és az előterjesztésben lévő adatok módosítását is kérte, valamint azt. hogy az intézménybe járó gyermekek sorsa is hadd alakuljon ugyanolyan zökkenőmentesen tovább, mint a város más intézményeibe járóké. Dr. Pintérné Grundmann Frida elmondta, hogy a városvezetés a MÁV vezérkarával folytatott tárgyalásokat. Ott hangzott el. a MÁV nem kívánja fenntartani az óvodát, annak működéséhez a jövőben semmilyen forrást nem biztosít. Amennyiben a város a fenntartás mellett döntene, az épületért a jövő évtől bérleti díjat kérnének. Az oktatási szakemberek, akkor, amikor a város által fenntartott intézményekben is leépítéseket javasoltak, semmilyen megoldást nem látnak az óvoda további működtetésére, az ott felszabaduló munkaerő további foglalkoztatására.
Tagintézmény-megszűnés
Legutóbbi ülésén tárgyalta az Ügyrendi és Jogi Bizottság a kiskanizsai iskola tagintézményének megszűnési ügyét. Amennyiben az önkormányzat úgy dönt. a következő tanévtől a Nagyrác utcai telephelyen nem indul első osztály. A tagintézményben maradó három tanulócsoportot fokozatosan integrálják majd a székhely intézménybe 2005-ig. A Nagyrác utcai iskolaépületet az intézményi vagyonból kivonják, hasznosításáról az intézményegység megszűnéséig döntenek. Az előterjesztést az ÜJB támogatta.
A város a Szent Cecília Zeneiskolával kötött közoktatási megállapodást megszüntette, ugyanekkor új megállapodás-tervezet született a további támogatás mértékéről, és módjáról. valamint a miklósfai telephely-működtetés feltételeiről. A megállapodás-tervezet két alternatívát tartalmaz, amelyről a közgyűlés dönt.
Programok Miklósfán
A miklósfai iskola szervezésében az elmúlt napokban több rendezvényre került sor. Hétfőn Mezei László festő-grafikus „Színek - fények - hangulatok" kiállítása nyílt meg az iskola galériájában. Másnap a „minőség fáját", majd ezt követően az „Európa-fát" ültették el az intézmény parkjában. A környezeti nevelés hete alkalmából pénteken szerveznek takarítási akciót a miklósfai városrész területén.
Sz.M.
Lentiben múlt pénteken elnökségi ülést tartott a Dráva-Mura Eurorégió, ahol megválasztották a szervezet új elnökét Lendva város polgármestere. Anton Balazek személyében. Az ülésen megállapodtak abban, hogy az elnöki poszt ezentúl évenkénti váltásban, rotációs elv alapján kerül betöltésre.
Sz.M.
SZERZŐI EST
A Tavaszi Fesztivál programsorozatának keretében március 20-án a Győri Balett vendégjátékát láthatta a közönség. Az előadás nem csatlakozik a széles körben dívó aktualizálási hullámhoz, csupán életet lehel egy kiváló érzékkel megtalált történetbe. Az Eszter Könyve, a fordulatos, tanulságos, és félezer éves széphistória egykor népszerű, mára elfeledett, a színpadtól a zsinagógába visszaszorult történet. A balett egy sajátosan modern változata az Eszter Könyvének, amely bemutatja, hogy Eszter hogyan ad reményt Zitomir város kétségbeesett lakóinak. A történet egy extatikus táncdrámává válik, amikor kibontakozik, hogy Eszter a király felesége lesz -egy őrületes helyzetben, csak azért, hogy megmentse népét. A táncprodukciót a Budapest Klezmer Band muzsikája kísérte. Városunkban a helyi Zsidó Hitközség szombaton tartotta meg a hagyományos Purim-bált.
A Tavaszi Művészeti Fesztivál programsorozatának folytatásaként március 30-án 18.30 órakor kezdődik a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaratermében Hajdú Sándor zeneszerző szerzői estje. A nagykanizsai születésű karnagy, zeneszerző a Liszt Ferenc Zeneakadémián tanult. A karnagyképző tagozat elvégzése után 1967-től a Bergendy együttes tagja és zeneszerzője volt. Az együttes több ismert dalának a szerzője. Ilyen nagy slágereké, mint az Iskolatáska, vagy a Meddig tart egy szerelem című daloké. Az ország több városában dolgozott karmesterként, többek k izött Budapesten, Békéscsabán és Kecskeméten. 1992-től a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban karmestere lett. 1995-től a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar Egyesület vezető karnagyaként dolgozik.
Az esten közreműködik Bubits Tünde, Kovács Anita, L. Takács Veronika. Jakobovics Árpád, Vámos Béla, fellép a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola gyermekkórusa. valamint a Happy Singers Kvartett.
N. K.
Budapest Saxophone Quartet Nagykanizsán
Szepesi Bence. Puskás Levente. Tószegi Bernát és Horváth Marcell 1995-ben alakította meg az együttest. Mind a négy művész a Liszt Ferenc Zeneakadémián végzett. A folyamatos külföldi és hazai koncertezés mellett több televízió- és rádiófelvételen vettek részt. Repertoárjukon a klasszikus művek mellett az örökzöld könnyűzene is megtalálható. 1999-ben ők képviselték hazánkat Bonnban Magyarország, Lengyelország és Csehország NATO-hoz való csatlakozásának alkalmára rendezett ünnepségen. Négy saját CD-jük jelent meg. az utóbbi tavaly novemberben Emotion címmel, melyet sikerrel mutattak be a Zeneakadémián. Számos hazai és külföldi díj nyertesei. 1996-ban és 99-ben első helyezést értek el a zeneakadémia Előadói versenyén. 1998-ban Ausztriában a Zenei Fesztiválon Schladming-különdíjat kaptak, Olaszországban a Nemzetközi Kamarazenei Versenyen negyedik, majd 99-ben harmadik helyezettek lettek. 2000-ben Dortmundban a Gustav Bumche Szaxofonkvartett Versenyen másodikak voltak.
Április 2-án 19 órai kezdettel a nagykanizsai közönség lehet részese a klasszikus szaxofonmuzsikának. az együttes legújabb CD-jével ismerkedhetnek meg. A koncert színhelye a HSMK színházterme.
N. K.
X. MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ
Idén tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Zalai Gyermekek Művészeti Találkozójára. amely egyben hagyományos kistérségi bemutató is. Az öt kategóriában összesen 400-500 fellépő szerepel. A hangszeres zene kategóriában 18 jelentkező mutathatja be produkcióját. A fellépők között szerepel az Ujudvari Citerazenekar. a Miklósfai Furulyaegyüttes, a Bolyai, a Zalakomári, és a Rozgonyi Általános Iskola tanulói. Az ének kategóriában nyolcan neveztek. A modern tánc és a népi tánc kategóriában is sokan adták bejelentkezésüket. A bemutatók március 29-én 14 órakor kezdődnek a HSMK színháztermében, a belépés díjtalan. A legjobb produkció díjazottjai részt vesznek a Megyei Művészeti Találkozón, Zalaegerszegen.
N.K.
KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ
A kendlimajori Ludvig VI. Nemzetközi Művésztelep 35 alkotójának válogatott anyagából nyílik kiállítás a HSMK kiállítótermében 2003. március 30-án 17 órakor. A művészek hazánk több városát, Szlovéniát, Ausztriát, Németországot, Oroszországot képviselik. Szobrászok, festőművészek, keramikusok, fotóművészek, textilművészek alkotásait nézhetik meg az érdeklődök. Az alkotók: Adilov Kabul, Balogh István Péter, Brandner Georg, Csuta György, Czinki Ortrun, Erdős János, Fischer György, Fleiss Dorothea. Győrfi András. Dr. Horváth István, Kacsó Péter, Kastelic Jankó, Klotz Miklós, Korbely István, Kotnyek István, Makláry Kálmán, Mazzucco Eva, Messmann Gerd, Németh Klára, Oketic Radko, Orosz Gergely, Págyi Zsóka, Pelles Róbert. Philipenko Ekaterina. Philipenko Olga, Philipenko Vladimir. R. Fürtös Ilona, Sebestyén János. Simon János. Szabó László. Szeverényi Mihály, Várhelyi György, Várkonyi János, Walter Gábor. Wilheim Gábor.
A kiállítás április 18-áig tekinthető meg.
N. K.


2003. március 2.
□vd- és videokolcsonzés a TESCOban
Nyitva: minden nap 1 ü-22 h
információ:C93) 31 6-499 Folyamatosan bővülő kínálattal
''TCatti-

♦ 2003. március 17-én reggel fél nyolckor érkezett a bejelentés, mely szerint a kórház területén egy bekerített tárolóból egy hordó (kb. 170 1) gázolajat tulajdonított el ismeretlen tettes.
♦ Egy családi ház udvaráról próbált alumíniumot lopni egy férfi, ám a házigazda tetten érte, s megpróbálta visszatartani a rendőrség kiérkezéséig. Az elkövető azonban kést rántva elmenekült. Nem sokáig futhatott, a járőrök elfogták, előállították a kapitányságra, kihallgatták, majd szabadon engedték. 19 órakor azonban ismét megkísérelte az elkövető ellopni azokat a tárgyakat, melyekért délelőtt ment, ám most is tetten érték.
♦ Kedden délután a tűzoltóság ügyelete jelentette, hogy tűzesethez riasztották őket. Az oltást követően azonban a padláson egy akasztott személyt találtak. A vizsgálat során kiderült, hogy az elhalt előbb tüzet okozott a lakásában, majd öngyilkossági szándékkal felakasztotta magát. Idegenkezűségre utaló nyomot nem fedeztek fel.
♦ Hajnali öt órakor tett bejelentést egy férfi a rendőrségre, mert az éjszaka folyamán ismeretlen tettes a lakásáról eltulajdonította kistáskáját, melyben két bankkártyája (kódokkal együtt!) is benne
volt, melyeken összesen több mint másfél millió forint van.
♦ Csütörtökön délelőtt egy férfit vettek őrizetbe kiskorú veszélyeztetése bűntett elkövetése miatt. (A férfi már több alkalommal is veszélyesen megfenyegette volt élettársát, s annak gyermekét, a család rettegésben élt.)
♦ 15 órakor észlelte egy hölgy, hogy egy 50 év körüli nő a bejárati ajtó nyitott kisablakán keresztül egy seprűnyéllel el akarja tulajdonítani autóstáskáját. Mikor észrevették, az elkövető elfutott.
♦ Pénteken egy családi veszekedés fordult tragédiába. A vita hevében a feleség egy késsel szívtájékon szúrta férjét, akit súlyos, életveszélyes állapotban vittek a kórházba.
♦ Egy kb. 3 hónapja ellopott segédmotorkerékpár került meg délután. A sértett felismerte járművét az elkövetőnél, amelynek tulajdonjogát a rendőrök jelenlétében adás-vételi szerződéssel tudta igazolni. Az ellopott motort lefoglalták, az elkövetőt előállították, kihallgatták.
♦ Vasárnap délelőtt a bolhapiacon ismerte fel ellopott értékeit egy férfi. A szerszámokat és kisgépeket valamikor a tél folyamán lopták el tőle, de akkor nem tett feljelentést. Az árust a rendőrök előállították, kihallgatták.
MEGALLAPODAS
Megállapodást írt alá a Mura Különleges Mentő Polgárőr Egyesület és a Zala Megyei Rendőr-fő-kapitányság, melyben a felek vállalták, hogy a bűnözés elleni fellépéssel, a bűnmegelőzéssel, a közbiztonság javításával a közterületek rendjével, a család-, gyermek-és ifjúságvédelemmel, a baleset megelőzéssel, a vagyonvédelemmel összefüggő feladataik ellátása során együttműködnek. Az egyesület vállalja, hogy bekapcsolódik
a rendőrség bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági, baleset-megelő-zési, gyermek és ifjúságvédelmi, valamint vagyonvédelmi tájékoztató tevékenységének népszerűsítésébe. Hozzájárul az illetékességi területén a közbiztonság fenntartásához, a polgárok személy- és vagyonbiztonságát veszélyeztető
cselekmények, események megelőzéséhez. Speciális ismeretei és felkészültsége alapján a főkapitányság és a rendőrkapitányságok felkérésére részt vesznek az eltűnt személyek felkutatásában. A rendőrség vállalja, hogy elősegíti a polgárőrök képzését, továbbképzését, rendszeres tájékoztatást ad az
egyesület számára az aktuális bűnügyi, közbiztonsági helyzetről, rendszeres kapcsolatot tart a polgárőr egyesület figyelő-jelző szolgálatával, lehetőséget ad az egyesület és a rendőrségi ügyeletek közötti kapcsolattartásra, és a gyors értesítés megszervezésére. A megállapodást Csatlós Csilla, az egyesület elnöke és dr. Nemes Zoltán dandártábornok megyei rendőrfőkapitány írta alá.
B. Zs.
♦ Lakások, üzletek, garázsok, irodák, Üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
♦ A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
♦ Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
TISZTELT
KANIZSA ÚJSÁG!
Kérem, adjanak tanácsot a Per/Pat-varban, mert problémám van egy családi birtokkal kapcsolatban.
A testvéremmel vagyok közös tulajdonban egy szabadhegyi szőlőben. Nem akartam vitát, ő művelte, az övé volt ami termett. Most azonban azzal állt elő, hogy eladta a birtokot, én is írjam alá a szerződést, mert tulajdonos vagyok. csak így fogadja el a földhivatal. Én mondtam neki, hogy nem akarom eladni, mert ha ő nem műveli, akkor mi műveljük, lesz hova kijárni a családnak. Erre azt válaszolta, hogy akkor eladja a felét, mert neki kell a pénz. Felajánlottam neki, hogy ennyiért mi is megvesszük, kifizetjük a részét. Ezt nem akarja. Nekem nem adja el, mert már megállapodott a vevővel és nem vonja vissza a szavát.
Én úgy tudom, hogy először én vehetem meg a részét, mert már tulajdonos vagyok. Kérem, írják meg. valóban én vehe-tem-e meg először a részét, milyen jogaim vannak?
Előre is köszönöm a válaszukat:
egy rendszeres olvasó
TISZTELT OLVASÓ!
A saját tulajdoni hányadával bármelyik tulajdonostárs szabadon rendelkezik. A tulajdonostárs tulajdoni hányadára azon-
ban a többi tulajdonostársat harmadik személlyel szemben elővásárlási jog illeti meg. Ebből az következik, hogy elsősorban Ön lehet a vevő.
A testvére hiába kötne adásvételi szerződést az általa kiválasztott vevővel. mert a tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez kell az Ön nyilatkozata is az" elővételi jogra vonatkozóan. Amennyiben az elővásárlási jogával élni kíván, úgy ugyanazokkal a feltételekkel, mellyel a kívülálló harmadik személy az ingatlan-illetőséget megvásárolta volna. Ön lehet a vevő. Ezért szükséges minden esetben megtekinteni a vevőnek az ingatlan-nyilvántartást. Tisztázni hány tulajdonosa van az ingatlannak.
Az elővásárlási jog jogosultja pert indíthat a bíróságon annak megállapítására, hogy a sérelmére megkötött adásvételi szerződés vele szemben hatálytalan, ami értelemszerűen azt is jelenti, hogy elővásárlási jogával élni kíván. Ezért nyilatkoznia kell a vételi ajánlat elfogadására. Azt ugyanis a jogalkotó nem engedheti meg, hogy bárki az elővételi jogával visszaéljen és komoly vételi szándék nélkül megakadályozza, hogy a tulajdoni-illetőségét a tulajdonostárs értékesítse kívülálló harmadik személynek, azzal szabadon rendelkezzen.
dr. Stepán Annamária ügyvéd
2003. március .

(Március 29-től április 4-ig)
Március 29., szombat MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 SMS 09.05 Rosszcsont kalandjai 09.30 SMS játék 09.35 SÜSÜ varázs 10.00 NoPara 10.05 Bocsoda 10.25 SMS-hírek 10.35 Kamasz kávéház 11.00 SMS játék 11.05 Bravó Tv 12.00 Hírek 12.05 Heti mozaik 13.00 Útravaló 13.10 Fogadóóra 13.40 Delta plusz 14.05 Magyarország őshonos háziállatai 14.35 Századunk 15.05 Századfordító magyarok 16.05 Androméda 16.50 Gyilkosság Mezopotámiában 18.35 Luxor-show 19.30 Híradó este 20.05 Kató néni kabaréja 21.00 Aki legyőzte Al Caponét 23.00 Híradó 23.10 San Remói Dalfesztivál
RTL KLUB
06.00 Ünnepnaptár 06.30 Disney-rajzfilm 07.00 Kölyök-klub 09.45 Disney-rajzfilmek 10.35 Ámor nyila 11.25 Csak egy szavadba kerül! 11.30 Ötletház 11.55 Csak egy szavadba kerül! 12.00 Híradó 12.15 XXI. század 12.40 Mr. Beán 13.00 Autómánia 13.35 Extralarge 15.10 Egyik kopó, másik zsaru 16.10 Limonádé 16.45 Fater, a nagy cserkész 18.30 RTL Klub Híradó 18.55 Fókusz Plusz 19.25 ValóVilág 20.25 Nekem 8 22.10 Heti Hetes 23.15 Rtl boxklub 00.25 Híradó 00.35 Sportklub
TV2
05.50 Gyökereink 06.15 tv2 matiné 08.00 Fox Kids 10.05 A magyar szupersztárok 10.30 Bébilesen 11.00 Vad világ 12.00 Totalcar 12.35 Xena 13.35 Játszd újra az életed! 14.30 Lucky Luké 15.30 Dawson és a haverok 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex felügyelő 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Big Brother 22.00 Ronda ügy 00.10 Tea 00.40 Kelta lelkek 02.25 Amerikai gladiátorok 03.35 Vers
Március 30., vasárnap
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Galéria 10.00 Főtér 10.50 „így szól az Úr!" 11.00 „Jó tisztán élni" 11.30 Magyar zsidó, vagy zsidó magyar? 12.00 Hírek 12.05 Úton 12.35 Delta 13.00 Mindentudás Egyeteme 13.50 Kalandozás elfeledett
szigetek között 14.45 Örömhír 15.10 Szent István vándorlás 15.40 Autóbontó 16.05 Elsőkézből 16.35 A négy testőr 18.25 Híradó este 18.55 Hét 19.50 Szuperbuli 21.40 Ötcsillagos találkozások 22.10 Telesport 23.05 Híradó 23.15 Interjú 23.55 Héthatár
RTL KLUB
06.00 Az internet csodái 06.30 Az óceán lánya 07.00 Kölyökklub 10.05 Top of the Pops 10.35 Csak egy szavadba kerül 10.40 A dicsőséges XX. század 10.55 Csak egy szavadba kerül 11.30 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Ót-letház 12.40 Tengerjáró 13.10 Jack és Jill 14.00 For-ma-1 14.30 Nehéz napok egy Föld nevű bolygón 15.25 Nash Bridges 16.30 Cobra 11 17.25 ValóVilág 18.30 Híradó 18.55 Asterix és Obelix 20.55 ValóVilág 22.40 Alias 23.35 BeleValóVilág 23.55 Híradó 00.05 Sportklub 00.10 Fókusz portré 00.40 Országház 01.10 A dicsőséges XX. század
TV2
06.00 Reggeli gondolatok 06.30 Állatkert a hátizsákban 06.45 Tv2 matiné 08.25 Fox Kids 10.05 Egyről a kettőre 10.30 Bébilesen 11.00 Stahl konyhája 11.35 Szabadnak született 12.30 Bajnokcsapat kerestetik 13.35 Szindbád kalandjai 14.30 Száguldó Vipera 15.30 Motoros zsaruk 16.30 Walker, a texasi kopó 17.30 JAG 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Irigy hónaljmirigy show 21.00 Bolond szél fúj 23.10 Promo Sapiens 23.15 Kék bársony 01.25 Propaganda 02.05 Vers
Március 31., hétfő
MTV 1
5.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.45 Telenyerő 10.00 Parlamenti napló 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 14.00 Roma magazin 14.25 Domovina 14.55 Állati nyomozó 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint-Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 Cook Kapitány 19.00 Repülj most! 19.30 Híradó 20.05 Kék fény 21.05 24 21.50 Szerepcsere 22.40 Hétfő este 23.25 Telesport 01.15 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Az óceán lánya 06.30 Reggeli 09.00 Recept Klub
09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Országház 13.40 Játékzóna 14.30 Recept klub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elveszett világ 16.20 Testpercek 16.25 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.30 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.30 Cápa 00.10 BeleValóVilág 00.35 Gyerekkereskedők 02.15 Találkozások 02.25 Híradó 02.35 Sportklub
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Propaganda 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 08.55 Latin szerelem 09.45 Erdei iskola 10.35 Teleshop 11.25 A dadus 11.50 Vad angyal 12.40 Scarlett 14.20 Kapcsoltam 14.50 Providence 15.45 Betty, a csúnya lány 16.45 Jakupcsek 17.35 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Big Brother 19.40 Aktív 20.15 Jó barátok 20.45 Utolsó utazás 22.45 Helló, itt Brother! 23.30 Körkapcsolás Európába 24.00 Jó estét, Magyarország! 00.45 EuróGól! 01.15 Profiler 02.10 Big Brother 02.40 Aktív 03.20 Vers
Április 1., kedd
MTV 1
5.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Nem csak a 20 éveseké a világ 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 13.55 Srpski ekran 14.20 Unser Bildschirm 14.50 Esély 15.20 Telenyerő 15.40 Élesben 16.25 Humor a hitben 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Cook kapitány 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték! 21.05 „Nézz le rám, ó Istenem!" 22.55 Kedd este 23.40 Panoráma 00.15 Adjátok vissza a halottainkat! 01.05 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Receptklub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Fókusz-portré 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül! 15.25 Az elveszett világ 16.25
Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.30 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.30 Vészhelyzet 22.35 BeleValóVilág 22.55 XXI. század 23.25 Találkozások 23.45 Híradó 23.55 Sportklub 24.00 Baby Blues
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Segíts magadon! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 08.55 Latin szerelem 09.45 Erdei iskola 10.35 Teleshop 11.25 A dadus 11.50 Vad angyal 12.40 Scarlett 14.20 Kapcsoltam 14.50 Providence 15.45 Betty, a csúnya lány 16.40 Jakupcsek 17.35 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Big Brother 19.40 Aklív 20.15 Jó barátok 20.45 Szeret, nem szeret 21,00 Solo, a tökéletes fegyver 22.55 Hello, itt Brother! 23.40 Ablak Európára 00.10 Jó estét, Magyarország! 00.55 Simon Mágus 02.40 Big Brother 03.10 Aktív 03.50 Vers
Április 2., szerda
MTV 1
05.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.05 Kató néni kabaréja 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 13.55 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nostru 14.55 Kormányváró 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Látogatóban Jehova Tanúinál 16.55 Tanúságtevők 16.55 Útmutató 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.05 Cook kapitány 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 Sírba viszel 21.45 Válaszúton 22.20 Szerda este 23.05 A Bíborjak 00.50 Parlamenti Napló 01.45 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Receptklub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Autómánia 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Dis-ney-rajzfilm15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elveszett világ 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.30 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.30 Drágán add a halálod! 2. 23.15 BeleValóVilág 23.40 Találkozások 23.55 Híradó 00.05 Sportklub 00.10 Antenna
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 EuroGól! 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 08.55 Latin szerelem 09.45 Erdei iskola 10.35 Teleshop 11.25 A dadus 11.50 Vad angyal 12.40 Scarlett 14.20 Kapcsoltam 14.50 Providence 15.45 Betty, a csúnya lány 16.45 Jakupcsek 17.35 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Big Brother 19.40 Aktív 20.15 Jó barátok 20.40 Micukó 21.20 Szulák Andrea-show 22.30 Hello, itt Brother! 23.15 Cinematrix 23.45 Jó estét, Magyarország! 00.30 Siska 01.20 Big Brother 01.50 Napló 02.50 Aktív 03.30 Vers
Április 3., csütörtök
MTV1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Dallas 09.50 Telenyerő 10.00 Történetek a szívről 10.55 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Baywatch 13.55 Rondó 14.20 Együtt 14.50 Szószóló 15.20 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 Cook kapitány 19.00 Hoztam egy milliót! 19.30 Híradó 20.05 A tévé ügyvédje 21.30 Szerelmem, Afrika 23.05 Csütörtök este 23.50 A Birodalom 01.05 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Receptklub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 13.10 Antenna 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Disney-rajzfilmek 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elveszett világ 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.30 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.30 Nekünk 80 23.10 BeleValóVilág 23.35 Stella moziklub 00.05 Találkozások 00.20 Híradó 00.30 Sportklub 00.35 Pont hu
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Cinematrix 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.55 Stahl konyhája 08.55 Latin szerelem 09.45 Erdei iskola 10.35 Teleshop 11.25 A dadus 11.50 Vad angyal 12.40 Tequila 14.20 Kapcsoltam 14.50 Providence
15.45 Betty, a csúnya lány 16.45 Jakupcsek 17.35 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Big Brother 19.40 Aktív 20.15 Jó barátok 20.45 Nicsak, ki beszél most? 22.45 Hello, itt Brother! 23.30 Jó estét, Magyarország! 00.15 Totalcar 00.45 Történetek a nőkről 02.25 Big Brother 02.55 Aktív 03.35 Vers
Április 4., péntek
MTV 1
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Szuperbuli 10.45 Telenyerő 11.10 Családban marad 12.00 Híradó 13.05 Váratlan utazás 13.55 Körzeti magazinok 14.50 Unokáink is látni fogják ... 15.20 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Tropez-ban 17.30 Híradó 17.45 Navigátor 18.10 Cook kapitány 19.00 Prézli 19.30 Híradó 20.05 Jákob rabbi kalandjai 21.45 Bonusz 22.15 Péntek este 23.00 Magyar filmműhelyek 01.20 Kárpáti krónika
RTL KLUB
06.00 Disney-rajzfilmek 06.30 Reggeli 09.00 Recept Klub 09.15 Terra Nostra 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13.10 Pont hu 13.40 Játékzóna 14.30 Receptklub 14.40 Játékzóna 14.55 Kacsamesék 15.20 Csak egy szavadba kerül 15.25 Az elveszett világ 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik műszak 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.30 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.30 Kickboxer 23.35 BeleValóVilág 24.00 Las Vegas, a bűnös város 00.55 Találkozások 01.10 Híradó 01.20 Sportklub
TV2
05.50 Faluvilág 06.00 Magellán 06.35 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 08.55 Latin szerelem 09.45 Erdei iskola 10.35 Teleshop 11.25 A dadus 11.50 Vad angyal 12.40 A vörös álarcos 14.20 Kapcsoltam 14.50
Providence 15.45 Betty, a csúnya lány 16.45 Jakupcsek 17.35 Claudia-show 18.30 Tények 19.05 Big Brother 19.40 Aktív 20.15 Aktivity 20.55 Álljon meg a nászmenet! 23.00 Helló, itt Brother! 23.45 Jó estét, Magyarország! 00.30 Atticus 02.10 Big Brother 02.40 Aktív 03.20 Vers
12

2003. március 2.
KANIZSA TV MŰSORA
VÍZILABDA
MÁRCIUS 29-APRILIS 4-IG
MÁRCIUS 29. SZOMBAT
00.00-06.30 Lapozó 06.30 Krónika 06.40 Körjárat 07.05 Mese - A nyughatatlan méhecske 07.10 Önök mondták 07.20 Jelkép - katolikus 07.30 Jövő 7 07.55 Kulturális hírmagazin 08.20 Krónika 08.30 Lapozó 09.00 Nyitott világ - Sclerosis multiplex - HTV 09.30 Business mix - információs magazin - HTV 10.00 Thalassa - természetfilm-sorozat - HTV 10.30 TV shop - HTV 11.00 Euróra - HTV 11.30 Thalassa - természetfilm-sorozat - HTV 12.00 Lapozól6.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Az egri csillagok borai - az ózdi városi TV filmje - HTV 17.30 TV-mozi: Hamu és gyémánt - lengyel film (98 p.) 19.10 Sajt 19.30 Turisztikai Magazin - HTV 20.00 Őfelsége kapitánya - angol tévé-filmsorozat 12/7. - HTV 21.00 Kávéházi kabaré - HTV 22.00 Bencze-show - HTV 22.30 Egészségmagazin - HTV 23.00-24.00 Lapozó
MÁRCIUS 30. VASARNAP
00.00-06.30 Lapozó 06.30 TV-mozi: Hamu és gyémánt - lengyel film (98 p.) 08.10 Sajt 08.30 Lapozó 09.00 Nyitott világ - PKU - HTV 09.30 Eur-óra - HTV 10.00 Egészségmagazin - HTV 10.30 TV shop - HTV 11.00 Kávéházi kabaré - HTV 12.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Hej de csuda hely... - a miskolci városi TV filmje - HTV 17.30 Mese - Madarak iskolája 17.35 Kapocs - 11. sz. választókörzet - Szányiné Kovács Mária 17.50 Megjöttünk - Tunézia 18.10 TV-mozi: Bűbájosok - magyar film ( 70 p.) 19.30 Gazdasági hírmagazin - HTV 20.00 Kuckók - cseh filmszatíra -HTV 22.00 Együtt - a Fabini Teofil János Alapítvány jótékonysági koncertje 1-2. rész -HTV 23.00-24.00 Lapozó
MÁRCIUS 31. HETFO
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Mese - Madarak iskolája 08.05 Kapocs - 11. sz. választókörzet - Szányiné Kovács Mária 08.25 TV-mozi: Bűbájosok - magyar film ( 70 p.) 10.00 Lapozó 16.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park - a veszprémi városi televízió filmje - HTV 17.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával 18.30 Mese - Szamárfül királyné 18.35 Házban ház körül 19.00 Krónika 19.10 Művészeti fesztivál 19.20 Jelkép - adventista 19.30 Települési hírmagazin - HTV 20.00 Körjárat - a pénteki adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Gazdasági hírmagazin 21.00 A holdfény ékszerei -francia film - HTV 23.00-24.00 Lapozó
ÁPRILIS 1. KEDD
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Házban ház körül 08.35 Művészeti fesztivál 08.45 Jelkép - adventista 08.55 Gazdasági hírmagazin 09.20 Körjárat 09.45 Mese - Szamárfül királyné 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat
- HTV 17.00 A Folly arborétum - a veszprémi városi TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok
- gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Testszépítés - tornázzon Bíró Icával 18.30 Szivárvány sztár magazin - L.LJunior 18.55 Vers - A homályból 19.00 Krónika 19.10 Önök mondták 19.30 Sport hírmagazin - HTV 20.00 Házban ház körül 20.25 Krónika 20.35 Települési hírmagazin 21.00 Trópusi hőség - bűnügyi sorozat 42. - HTV 22.00 Bence-show -HTV 22.30 Nyitott világ - Időjóslás és meteorológia - HTV 23.00-24.00 Lapozó
ÁPRILIS 2. SZERDA
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Vers 08.15 Szivárvány sztár magazin -L.LJunior 08.40 Önök mondták 09.00 Települési hírmagazin 09.25 Házban ház körül 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Fedezzük fel az Adriát - a soproni Hajnal és Hegyi TV filmje - HTV 17.30 Euróra -Fizetések az EU-ban. mikro és kisvállalkozások - HTV 18.00 Euróra helyben! - Fizetések az EU-ban. mikro és kisvállalkozások - Európai Uniós információk 18.30 Mese - Cirmos és Csóri 18.35 Biztonsági zóna 19.00 Krónika 19.10 Kamarai percek 19.20 Jelkép - evangélikus 19.30 Egészség és környezet hírmagazin - HTV 20.00 Szivárvány sztár magazin - L.LJunior 20.25 Krónika 20.35 Sport hírmagazin 21.00 Turisták - francia filmvígjáték -HTV 23.&0-24.00 Lapozó
ÁPRILIS 3. CSÜTÖRTÖK
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Biztonsági zóna 08.35 Jelkép - evangélikus 08.45 Kamarai percek 08.55 Szivárvány sztár magazin - L.LJunior 09.20 Spoit hírmagazin 09.45 Mese - Cirmos és Csóri 09.50 Euróra helyben 10.20 Krónika 10.30 Lapozó 16.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 17.00 Fedezzük fel Szlovéniát - a soproni Hajnal és Hegyi TV filmje - HTV 17.30 Szippancsok - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Terhestoma 18.30 Jövő 7 18.55 Vers - Imakönyvem 19.00 Krónika 19.10 Portré 19.20 Jelkép - református 19.30 Kulturális magazin 20.00 Biztonsági zóna 20.25 Krónika 20.35 Egészség és környezet hírmagazin 21.00 Poirot - angol krimi - HTV 22.00 Képes recept - HTV 22.30 Nyitott világ - a XXI. század erőforrásai - HTV 23.00-24.00 Lapozó
ÁPRILIS 4. PENTEK
00.00-08.00 Lapozó 08.00 Krónika 08.10 Jövő 7 08.35 Vers - Imakönyvem 08.40 Jelkép -református 08.50 Biztonsági zóna 09.15 Egészség és környezet hírmagazin 09.40 Portré 09.50 Krónika 10.00 Lapozó 16.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermekrajzfilm-sorozat -HTV 17.00 A könyv dicsérete - a gyöngyösi városi TV filmje - HTV 17.30 Cubix a javíthatatlan robot - gyermekrajzfilm-sorozat - HTV 18.00 Torna derékfájás ellen 18.30 Mese -Kecskére bízta a káposztát 18.35 Körjárat 19.00 Krónika 19.10 Sport 19.20 Jelkép - katolikus 19.30 Ifjúsági hírmagazin 20.00 Jövő 7 - a csütörtöki adás ismétlése 20.25 Krónika 20.35 Kulturális hírmagazin 21.00 Csődtömeg - angol dráma - HTV 23.00-24.00 Lapozó
AHALOi
29. SZOMBAT: 17.00 Az egri csillagok borai. Az egri borvidék Magyarország egyik legnevezetesebb borvidéke, melynek központja Eger városa. E térség jó természeti viszonyokkal rendelkezik a szőlőtermesztéshez.
30. VASARNAP: 17.00 Hej de csuda hely... Lillafüreddel. e csodálatos hely szépségeivel ismerkedhetünk meg filmünk segítségével. A Hámori tó. az István- és az Anna-barlang, a Szinva patak vízesése vonzza a látogatókat.
31. HETFO: 17.00 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park.
Dokumentumfilmünk bemutatja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park mintegy hatvanezer hektáros területét, az egyes természeti zónák értékeit, s azt is megtudhatjuk, hogyan közelíthetjük meg őket szabályosan. 17.30 Cubix - a javíthatatlan robot I. Új sorozattal kedveskedik a Hálózat a gyerekeknek. A ma legkedveltebb számítógépes animációs technikával készült, rövid epizódok fűzéréből álló sorozat címadója Cubix. a javíthatatlan robot, aki egy fantasztikus. de mégis ízig-vérig mai világban okoz folytonos fejtörést gazdáinak...
ÁPRILIS I. KEDD: 17.00 A Folly arborétum. Filmünk bemutatja a Folly arborétumot Különösképpen illik rá az a jellemzés, hogy a kert a természetnek, a tájnak egyfajta mikrokozmosza. Található itt 90 éves mamutfenyő, szabin fenyő, hinoki hamisciprus és még sorolhatnánk. 22.30 Nyitott Világ: Időjóslás és meteorológia. Első filmünkben a meteorológia fejlődésének rövid történetével ismerkedhetünk meg. Szó lesz a légkör összetételéről és arról, hogyan hatnak a Napon végbemenő aktív jelenségek a Föld légkörére és ezen belül az időjárási jelenségekre.
2. SZERDA: 17.30 EURÓRA - az európai csatlakozás magazinja. Témák: fizetések az EU-ban. a mikro- és kisvállalkozások várható sorsa.
3. CSÜTÖRTÖK: 17.00 Fedezzük fel Szlovéniát! Filmünk segítségével Szlovéniába invitáljuk a természeti szépségek iránt érdeklődőket. Csodálatos tájak jelennek meg a filmvásznon, mely egyszeribe utazásra készteti a kirándulni vágyó embereket
4. PENTEK: 17.00 A könyv testvér dicsérete. Gyöngyösön a Ferences rend tagjai kolostorukban összegyűjtötték és megőrizték az utókornak a magyarországi obszer-váns ferences rend több évszázados műveltségi anyagát. Ezzel a felbecsülhetetlen kinccsel ismertetjük meg nézőinket
OB I/B felnőtt bajnoki mérkőzés. Nagykanizsa, 2003. 03. 22. Fedettuszoda. 150 néző, Jv.: Bereczki. Rubos.
CWG KANIZSA-BÁNKI VSE ( BP.)
9-6(3-1,2-1,3-2,1-2) CWG Kanizsa: Kiss -CSENTE 4. Karácsony I. TÓTH I. Szabó Sz., HONTI 2, SZABÓ D. Csere: Rétlaki l.Erhetics. Edző: Komlósi János.
A gyors fővárosi vezető gólra néggyel válaszoltak a hazaiak, ezzel tudatva az ellenféllel, hogy ki az úr a kanizsai uszodában. Ezt a háromgólos előnyt a mérkőzés végére is megőrizték, és magabiztos játékkal tartották itthon a két bajnoki pontot. A két tavaszi győzelemnek köszönhetően három helyet lépett előre a CWG-s gárda a bajnoki tabellán, jelenleg a kilencedik helyen áll a soron következő két fővárosi (KSI és TIPO VSE) mérkőzés előtt.
Komlósi János: Küzdelmes mérkőzésen fegyelmezett és jó játékkal sikerült győzelmet aratni. Gratulálok az egész csapatnak!
DUNÁNTÚLI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG 5. FORDULÓ
Gyermek I. korcsoport (1988-89-ben szül.) 2003. 03. 23. Pécs Nova-Vízcoop Kapos-vár-CWG KANIZSA 12-13 (2-4,3-5,3-2, 4-2) Góllövők: Fekete 4. Rétlaki. Marton 3-3. Göndör 2. Gáspár 1.
Dunaújvárosi FSE-CWG KANIZSA 4-7 (0-2,1-3, 0-1,3-1) CWG Kanizsa: Bocskai - Marton. Fekete. Rétlaki. Oláh. Gáspár. Göndör. Csere: Kiss. Berkenyés T.. Simon. Tóth R.. Dobos. Kovács, Nánási. Edző: Szabó Szilárd.
Góllövők: Marton, Oláh 2-2. Banka. Fekete, Göndör l-l.
A kanizsai csapat a kettős győzelem után egy pont előnnyel áll a tabella élén. Az ápr. 6-án Nagykanizsán sorra kerülő 6. fordulóban a második Fehérvár és a negyedik Tatabánya - mindkét együttes csak egy-egy ponttal van lemaradva -lesz az ellenfél.
2003. március 29.
Versenyrendező: TRI-CO TRIATLON KLUB Verseny helyszíne: Sétakert (Strandfürdő bejárata, nein az uszoda)
14.00 Óvodás (200 m futás. 800 m kerékpározás, 100 m futás) 14.20 /. 7-8 évesek (200 m futás. 800 m kerékpározás, 100 m futás) 14.40 II. 9-10 évesek (400 m futás, 1600 m kerékpározás. 200 m futás) 15.00 III. 11-12 évesek IV. 13-14 évesek (800 m futás. 3400 m kerékpározás, 400 m futás) 15.25 V. 15-18 évesek, VI. 19^40 évesek, VII. 40 év felett (1600 m futás, 8000 m kerékpározás, 800 m futás) 16.05 Hobbifutam (200 m futás. 800 m kerékpározás. 100 m futás) A hobbifutamon mindenki indulhat, óvodástól nagymamáig. 16.20 Eredményhirdetés.
Nevezés: a helyszínen 13 órától a rajtot megelőző 20 percig
Nevezési díj: 100 Ft (A Hobbifutam ingyenes) Díjazás: Minden korcsoport I—III. helyezettje oklevelet kap, és jutalomban részesül. A legtöbb diákot szerepeltető általános és középiskolák 8000 Ft értékben uszodabérlet díjazásban részesülnek. (Minimális létszám 10 fő.) Egyéb tudnivalók: A versenyen mindenki saját felelősségére indul. A verseny nem teljesen lezárt útvonalon zajlik. ezért a KRESZ betartása kötelező. Kerékpározásnál fejvédő használata ajánlott. Korlátozott számban kölcsönözhető. A kerékpáros depóba csak versenyzők léphetnek be (kivétel az ovisfutam). Az óvodásfutamban egy szülő kísérheti a gyermekét.
Várunk minden érdeklődő óvodást, általános és középiskolást. valamint felnőtt és szenior sportkedvelőket.
Információ:
TRI-CO Triatlon Klub, Nagykanizsa, Sugár u. 38/a.
Tel.: 16 óra után: 311-627, mh: 504-621
Forgalomkorlátozás Nagykanizsán
2003. március 29-én 14-16 óra között a Papp Simon sétány - Vécsey u. - Babóchay u. - Erdész u. -Trippammer u., 15.15-15.45 között a Csengery úton a Vécsey úttól Mórichelyig duatlonverseny miatt forgalomkorlátozásra kell számítani.
2003. március 27.
-CÉi
13
NEM KLUB- VIDÉKI KLUB- KLUB-
TAGOKNAK TAGOKNAK TAGOKNAK
Hármat fizet lletvégi Kettőt fizet
~ négyet vihet! krdirrnirnv! -hármat viliét!
AKCIÓK - KEDVEZMENYEK
/ /
DIAKAKCIO! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
,<o*OVAH
''k - , *r
(Rendőrség utcája) Tel.: 93/315-907 Nyitva: minden nap 9-2l-ig

ROSSZ TARSASAG
A CIA egyik legjobb embere épp egy titkos atomfegyver-üzlet befejezése előtt veszti életét. A cég felkutatja az áldozat ikertestvérét, hogy ugorjon be testvére helyett, aki egy nagyszájú, laza bűnöző, aki nem akar tudomást venni a szabályokról. A cég beveti legjobb emberét, Gaylord Oakest, hogy kilenc nap alatt tökéletes harcost faragjon belőle. Az ellenség már a nyomukban van.
Zrínyi Könyvesház, Fő út 8. Deák Könyvesház, Deák tér 2.
KÖNYVAJÁNLÓ!
Ismét Mesél a tanya a gyerekeknek! Ezúttal a fecske költözik a tanyára. A tavasz hírnöke fészket rak, és boldogan él a háziállatok között.
Vágja ki és hozza be ezt az ajánlót! A könyv árából 10% engedményt adunk 2003. 04. 30-ig a készlet erejéig!
Tel.: 93/321-143 Tel.: 93/311-143
a- /mya íj
/ISSZATÉR 1 .FECSKE 4
Kacate VMM d''Aurla
f-SLÍ",
Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet Kirendeltsége Nagykanizsa
8800 Nagykanizsa, Király u. 31/B. Tel.: (93) 536-273
TAVASZI NYITÁNY HITELAKCIÓ! ■ 5% kamatkedvezmény!
Hitel összege Futamidő és törlesztőrészlet (Ft/hó)
12 hó 24 hó 36 hó
100.000 Ft 9.100 Ft 5.000 Ft -
150.000 Ft 13.700 Ft 7.500 Ft 5.400 Ft
200.000 Ft 18.300 Ft 10.000 Ft 7.200 Ft
300.000 Ft 27.400 Ft 15.000 Ft 10.800 Ft
ftremftitcr étterem
8800 Wag^futttigSa, $cáh te* U. Zcu i>:t/:tia-057
A KONYHAFONÖK AJANLATA
ROZMARINGOS
Hozzávalók: 80 dkg csont nélküli karaj. A marináláshoz 5 dl ecet, 2 dl cukor, 2 fej vöröshagyma, 6 gerezd fokhagyma, 1 csokor petrezselyem és zellerlevél (vegyesen), 1 szál rozmaring, 3 dkg vaj, őrölt bors, só. A körethez: 7,5 dkg reszelt ementáli sajt, őrölt bors, só, 4 uborka, 3 tojás.
A marináló mártáshoz az ecetet és a vizet összekeverjük, hozzáadjuk az apróra vágott hagymát, 3 gerezd fokhagymát, a petrezselymet, a zellerlevelet, a rozmaringot, majd sóval, borssal ízesítjük. Felforraljuk és ki-
hűtjük. A húst a maradék fokhagymával megtűzdeljük, majd a mártásba tesszük. Másnapig állni hagyjuk, majd lecsöpögtetjük, szárazra töröljük, a vajjal bekenjük, és forró sütőben pirosra sütjük. Sütés közben a saját levével locsolgatjuk. Az uborkákat felkarikázzuk, sós vízben puhára főzzük, lecsöpögtetjük, és sütőlapra tesszük. A tojásokat a sajt 3/4-ével felverjük, sóval, borssal ízesítjük, és az uborkákra öntjük. A maradék sajttal megszórjuk, és forró sütőben készre sütjük.
Dianiska Dániel szakács
KREATÍV 7 HOBBI- ÉS
DEKORA /^f AC T TfJT ¥ I/IUO UJuLtJELr 1
l^^fesaJTp.: JMMp- Nagykanizsa,
i '' ^ttUfr Király u. 29.
Tel.:
93/310-927
PER#GER
KÉPKERETEZÉS
nagy választékkal, korrekt áron!
8800 Nagykanizsa, Fő út 10. - Belus udvar Tel.: 06 (93) 314-013
*Az adatok tájékoztató jellegűek
THM: 19.54-33,71%
Március 25-ig volt látható Böjti Balázsné amatőr festő kiállítása a Honvéd Kaszinó Galériájában. A Rozgonyi-óvoda óvónője a harmadik önálló kiállításával mutatkozott be a közönség előtt. „Virágkosár" című kiállításának anyagát főként virágcsendéletek és tájképek alkották.
14
2003. március 2.
HIRDETÉSEKET Kanizsa Újság Kft. szerkesztőségében (Nagykanizsa, Király u. 47.1. emelet) VESZÜNK FEL!
2003. március 28-án 20.00 órától:
SZIKLA ROCKKONCERT
Helyszín: Móricz Zsigmond Művelődési Ház Belépőjegy ára: 300 Ft.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a megváltozott munkaképességű cs fogyatékos személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatásának elősegítését szolgáló támogatások elnyerésére.
A pályázat célja:
Olyan munkáltatói háttér kiépítése és fenntartása, amely a különféle mértékben megváltozott munkaképességű, rehabilitált személyek, elsősorban munkanélküliek számára megfelelő tartós foglalkoztatást biztosít.
A támogatás formái:
- vissza nem térítendő tőkejuttatás
- visszatérítendő kamatmentes tőkejuttatás
- a fenti támogatások kombinációja
A pályázat beadási határideje: 2003. május 31.
A pályázatok a beadási határidőt követő 60 napon belül kerülnek elbírálásra.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad és pályázati anyagot biztosít a Zala Megyei Munkaügyi Központ Képzési és Munkaerő-piaci
Programok Osztálya. (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. Telefon: 92/549-480)
/ \
i.....^A £ ZALA MEGYEI MUNKAÜGYI KÖZPONT
4 ÁF?Z "
ÁLLÁS • ÁLLÁS • ÁLLÁS
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Munkakör végzettség Bérezés (Ft-ban, bruttó)
Bútorasztalos szakirányú 50.000-70.000
Üvegfúvó szakirányú 65.000-66.000
Bádogos szakirányú 50.000-60.000
Ács-állványozó szakirányú 50.000-120.000
Kőműves szakirányú 50.000-86.000
Burkoló szakirányú 50.000-80.000
Villanyszerelő szakirányú 50.000-80.000
Járművillamossági szerelő szakirányú 70.000
Felszolgáló (német nyelvism.) szakirányú 50.000-80.000
Szakács (német nyelvism.) szakirányú 50.000-80.000
Pultos szakirányú 50.000-80.000
Varrónő szakirányú 50.000-75.000
Operátor 8 általános 56.200
Üzleti tanácsadó crcttscgi 50.000-70.000
Műszakvezető technikum megegyezés szerint
Építésztechnikus technikum 160.000-170.000
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról ZMMK kirendeltségén Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő-kedd-szerda: 8-12 és 13-16 között, péntek: 8—13-ig.
í
V V\ I ZALA MEGYEI MUNKAÜGYI KÖZPONT '' ÁFSZ v
Köszönetet mondunk a nagykanizsai kórház vezetőségének, dolgozóinak, és mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték drága halottunkat
CSÁSZÁR ZOLTÁNT
A gyászoló család
INGATLAN
Belvárosi egyszobás, földszinti, nagy belmagasságú 64 nm-es lakás (üzletnek, irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas) tetőtér-beépítési lehetőséggel eladó. Érd.: 318-937 (este), 30/238-0173 (4566K) Kiskanizsán, a Pivári utcában tízéves, 120 nm-es tetőtér-beépítéses ház (négyszobás, kétfürdőszobás, vegyes fa-, gázfűtéses), 8x9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telken, jól megközelíthető helyen eladó. Irányár: 16.200.000 Ft. Érd.: 30/856-3666 (4649K) Nk-án Teleki úton udvari lakás 22 nm-es egyedi fűtéses, felújított eladnám vagy elcserélném nagyobbra. Érd: 386-799
(5048K)_
Szentgyörgyvári hegy III. hegyháton 600 négyszögöl déli fekvésű, művelt szőlő és gyümölcsös eladó. Víz, villany van. Irányár: 450.000 Ft. Érd: munkaidőben: 314-013, esti órákban: 319-481 telefon-
számon.(5051K)_
Nk. belvárosában csendes, zárt udvarban, parkolási lehetőséggel, 56 nm-es. kétszobás komfortos, egyedi gázfűtésű, vízórás, telefonos és redőnyös lakás reális áron eladó. Érd.: 333-012 (az esti órákban)
(5052K)_
Nk. Dózsa György u. 36 nm-es egyedi fűtéses felújított II szobás udvari lakás nagy melléképülettel eladó. Érd: 30/319-
1306 (5053K)_
Elcserélném Nk. Király úti 42 nm-es félkomfortos, gázas, telefonos önkormányzati lakásomat kisebb önkormányzatira.
Fizetek rá. Érd: 322-537 (5058K)_
Kiskanizsa központjában kétszintes családi ház eladó. Ár: 18 millió Ft. Érd:
30/351-5347 (5059K)_
Kanizsától 10 km-re Galambok Rigóhegyen 7-es úttól buszmegállótól 200 m-re 600 négyszögöl gyümölcsös 22 nm-es épülettel, felszereléssel eladó. Irányár: 1.4 millió. Érd: 317-559 (5060K) Kiskanizsán 200 nm-es kertes 6 szobás családi ház, vállalkozásra is alkalmas el-
adó. Érd.: 30/901-5222 (5065K)_
Péterfai utcában 77. nm-es cirkogejzíres, redőnyös, 2+1 szobás lakás Irányár: 10,5 millió forint. Érd: 30/588-7776 (5070K) A TV torony alatt fekvő két irányból is
megközelíthető, gondozott, kicsi szőlő, konyhakertnek alkalmas szántóval, pince nélkül eladó. Érd: 315-559 (este)
(5074K)_
Szentgyörgy vári hegy 1 hegyháton 1300 nm telek szőlővel, gyümölcsfákkal, konyhakerttel, alápincézett épülettel, vízzel, villannyal sürgősen eladó. Érd: 321-842
egész nap (5073K)_
Cseréptetős, kétrészes, 16 nm-es faház el-
adó. Erd.: 321-152 (5075 K)_;
Nk. Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton 4300 nm telek régi pincével eladó. Érd.: 18 óra után 321-734 (5076 K)_
JÁRMŰ
Opel Astra Karaván 1,4-es, 1998-as júliusi első kézből, bordó-metál eladó. Érd.: 30/225-3839 (507IK)_
VEGYES
Gázrezsó (3 égős) fém tartóasztallal 7000 Ft, félautomata mosógép (centrifugál és programozható) 7000 Ft, gyermekruhák (0-4 éves korig, fiú, lány) megegyezés szerint eladók. Érd: este a 315-668-as te-
lefonon.(5054K)_
Panasonic MIO-es VHS videokamerámat 60 ezer Ft-ért eladnám, vagy ésszerű, más termékre (pl.: műszaki cikk, bútor) cse-rélném. Érd.: 30/480-8824(50I6K) Házat, padlást, pincét, faházat takarítunk. Kiselejtezett holmikat elfogadunk. Érd:
30/652-4560 (5064K)_
Rántanivaló húscsirke megrendelhető márc. 20—április 10-ig 1.80-2 kg-os 800 Ft/db. Érd: 30/227-3294 (5069K) 100-130 kg közötti hízók valamint malacok. süldők eladók. Ár megegyezés sze-
rint. Érd: 30/650-0494 (5068K)_
Hízott sertés eladó! Erd: 329-137. 30/5419571 (5067K)_
TÁRSKERESŐ
53/160/59 elvált hölgy káros szenvedélytől mentes társat keres. Jelige: Gyöngyvirág Leveleket a szerkesztőségbe kérem. (5072K)_
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Főszerkesztő: Lukács Ibolya. Újságírók: Bakonyi Zsóka. Dukát Éva. Halász Gyula, Nagy Krisztina. Szőlősi Márta. Munkatársak: Hársfalvi Tímea. Tóth Tihamérné. Külső munkatársak: Bacskay Zoltán. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa. Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47. I. emelet Tel.: 93/312-305. Felelős vezető: Lukács Ibolya. Nyomja a Zalai Nyomda Rt. Zalaegerszeg. Gorkij u. 1. Tel.: 92/313-550. Felelős vezető: Czirkl György. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft. E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu. ISSN 0865-3879
Milyenek a kilátásai a 2003-as évre? Mi ezt a panorámát kínáljuk Önnek!
Nagykanizsán a KIRÁLY- UDVARHAZ-ban épülő lakások, irodák, üzletek, garázsok
még leköthetők.
Első ütem várható átadása: 2003. karácsonya Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. I.em. Tel.: 93/516 714, Balassa Béla építész vezető tervező. Tel.: 30/ 901 901 3 E-mail: balassabela@chello.hu
Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
ImmmSitF
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
v oOy//^ v,
NAGYKANIZSA
HEVESI SÁNDOK MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Március 30.18.30 óra:
HAJDÚ SÁNDOR ZENESZERZŐ SZERZŐI ESTJE
Közreműködnek: Bubits Tünde, Kovács Anita, Takács Veronika, Jakobovics Árpád, Vámos Béla, a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola gyermekkórusa és a Happy Singers Kvartett.
Belépődíj: 400 Ft.
Április 2. 19 óra:
A BUDAPEST SAXOPHONE QUARTET HANGVERSENYE
Szepesi Bence, Puskás Levente, Tószegi Bernát, Horváth Marcell. Belépődíj: 800 Ft.
EURÓPA SZABADEGYETEM - CIVILEK EURÓPÁJA
a HSMK-ban március 28-án 18 órakor
Előadó: Barabás Miklós, az Európa Ház igazgatója. Belépődíj nincs, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
2003.
LohcmT Leidéi:
21.00 L
28 ■ Dm ttiLi fí fí
1Ű3"1
Sáwfi úm
ábUÍiÁ 5
r
tí^7 A DELTA BULI
2003. március 27