Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.38 MB
2020-12-03 13:52:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
457
948
Kanizsa 2003. 039-042. szám november

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

HPÍll7^fl Déi zaa ^ni
I |l II IILlftJI I Hetilap &
XV. évfolyam 39. szám • 2003. november 6. • Megjelenik 21.000 példányban • http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
''56 EMLÉKEZETE
1956- október 23. - 1956. november 4. Tizenkét nap, amely alapjában hatotta át 47 évvel ezelőtt a magyar társadalmat. A budapesti forradalmi események hirei hamar elértek Nagykanizsára is, népmozgalmat kiváltva. Az első szervezett felvonulás október 25-én az akkori Kőolajipari Gépgyár elöl indult, élen az olajos dolgozókkal. A Szabadság téren gyülekező emberek az Ady utcán a Városháza, majd a tiszti klub előtt haladtak el. A vasúti átjáró melletti sorompót felnyitva a határőr laktanyához vonultak. A békés menet ezt követően visszatért a Szabadság térre, ahol feloszlott. Az ifjak folytatták az estében a városban a járőrözést, útjuk során leverték a kalászos címert» és a vörös csillagot. Sötétedés után újra többen csatlakoztak a felvonulókhoz. Még ezen az estén ledöntötték a szovjet hősi emlékművet.
Október 26-án, pénteken a diákok Rimay Béla és Solti Jenő tanár urak kíséretében a DKG épülete előtt gyülekeztek. Az ottani dolgozókkal együtt a laktanyához vonultak, kérve a katonaság támogatását a budapesti fiatalok megsegítésében. Még aznap délután megpróbáltak fegyvert is szerezni, de a helyőrség ezt megakadályozta. A Magyar Dolgozók Pártja székháza elé vonulók ugyancsak fegyvert követeltek. A tragédia ekkor történt: a karhatalom a tömeg közé lőtt. Skerlágh Józsefné halálos sérü-
kéül dr. Lékay Gyula ügyvédet választva. A bizottság 12 pontban fogalmazta meg határozatát. A közigazgatás vezetésével dr.
lést szenvedett, sokan megsebesültek. Üveges Lajos, a helyőrség parancsnoka harckocsik bevetésével állította helyre a rendet, kijárási és gyülekezési tilalmat elrendelve.
A Munkás Tanácsok október 27-én alakultak meg. Másnap a Nagykanizsai Nemzeti Bizottság állt fel, elnö-
Paizs Ferencet bízták meg. A város rendjének védelme érdekében megszervezték a Nemzetőrséget Szalay József rendőrszázados javaslatára. Október 30-án megalakultak a nemzeti bizottság szakbizottságai. Október 31-én a Nemzetőrség vezetésével Or-
bán Nándor egykori katonatisztet, olimpikont bízták meg, aki azonnal megkezdte a katonaviselt, tapasztalt emberek körében a nemzetőrség megszervezését. A forradalmi napokban elöljáró diákokat is a soraikba hívták, megkezdve kiképzésüket. A Katonai Tanács élére Honti György került. A leváltott Üveges Lajos helyőrség parancsnok helyére Teleki Istvánt választották meg. A bizottság november elsejét, Mindenszentek Napját ünnepnappá nyilvánította.
November 4-én vasárnap a fővárost elfoglalták a szovjet csapatok. Megyénkben Zalaegerszegre hajnali 4-kor vonultak be a tankok. A nemzeti bizottság hangos híradón figyelmeztette a lakosságot arra, hogy a várható megszálláskor higgadtan viselkedjenek. Akinek fegyvere van, ne használja, mert egyetlen puskalövés is véres megtorlással járhat, így Nagykanizsa másnap, hétfőn ellenállás nélkül adta meg ma-gát. 1957 júliusa és 1958 júniusa között négy nagy perben 27 vádlottra összesen 91 éve börtönbüntetést szabtak ki.
Nagykanizsa polgárai az 1989. október 23-án a Károlyi kertben felavatott kopjafánál, Németh Ferenc alkotásánál róhatják le emelt fővel az 1956-os forradalom és áldozatainak emléke előtt kegyeletüket.
(Forrás: Kanizsai Enciklopédia)
a kistersegekert
Litter Nándor polgármester beszélgetést folytatott dr. Sándor Lászlóval, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanácsának elnökével és Gombás Józseffel, a Zala Megyei Munkaügyi Központ stratégiai és fejlesztési osztályvezető helyettesével. A. kistérség sikeres közmunka-pályázata került szóba, mellyel április közepétől október közepéig 50 fő foglalkoztatására 23 millió forint támogatást nyertek.
A beszélgetés során tárgyaltak a jövőbeni feladatokról és lehetőségekről is. Dr. Sándor László véleménye szerint egyfajta zsilipelő rendszert kell kialakítani, tréningben kell tartani az embereket, képezni őket, vagy ideiglenesen más munkával ellátni, hogy ne az utca és a munkanélküli segély jelentse a megélhetésüket.
V___y
doni aldozataink
A II. világháború hősi halottaira és volt katonáira emlékeztek október 31-én délután a nagykanizsai köztemetőben lévő Doni Emlékoszlopnál és Keresztnél a Honvéd Hagyományőrző Egyesület szervezésében megjelentek. Beszédében Litter Nándor polgármester hangsúlyozta: emlékezzünk a II. világháború áldozataira, és rajtuk keresztül mindazokra, akik a magyar történelem során életüket áldozták a hazáért. Óriási áldozatot követelt a magyar néptől a háború. A II. Magyar Hadsereg közel 200 000 fővel vett részt a hadszintéren, s amikor 1943 áprilisában hazatértek, csak 3700 ember volt a vonaton.
A polgármester bejelentette, hogy a város önkormányzata 2004-ben emlékművet állíttat a II. világháború áldozatainak.
emlektabla-avatas
Tarnóczky Attila javaslatára a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság egyetértésével társadalmi akció indult Nagykanizsa várostörténeti jelentőségű épületeinek emléktáblával történő megjelölésére. Eddig harminc táblaszöveget állított össze Kunics Zsuzsa muzeológus, de a folyamat tovább folytatódik.
Az első márványtáblát október 31-én pénteken avatták fel a Fő út 9. sz. alatti Weiser-házon. Az épület Weiser József gépgyáros lakóháza volt, mely Ludwig Schöne bécsi építész tervei alapján 1885-ben épült, eklektikus stílusban. Földszintjén a tulajdonos híres vaskereskedése és raktára működött. Lovrencsics Lajos a Városvédő Egyesület elnöke ígéretet tett arra, hogy vállalják a táblák szövegeit tartalmazó füzet kiadását.
2
R
2003. november 6.
( október 29. )
- A Zalaerdő Rt. megalakulásának tíz éves évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztek a vállalat Sneff téri irodaházában.
- Sajtótájékoztatót tartott Polai József önkormányzati képviselő.
- Lakossági fórumot tartott a ligetvárosi Vízmű ebédlőjében Sajni József önkormányzati képviselő.
- A tűzoltókat zalakomári tűzesethez riasztották, ahol egy családi ház gyulladt ki.
( október 30. )
- Az internetezés népszerűsítése érdekében indított e-Ma-gyarország Nap programsorozat részeként a Honvéd Kaszinóban Kovács Kálmán informatikai miniszter előadása mellett folyamatos internetezési lehetőséggel, filmvetítéssel, kvízjátékkal, koncerttel várták az érdeklődőket.
- Az Evangélikus Templomban a Reformáció Napja alkalmából ünnepi koncertet tartottak, ahol Sebestyén Márta, Gryllus Vilmos és Gryllus Dániel is fellépett.
- A Zodiákus csillagképek ábrázolása címmel tartott előadást a Zrínyi utcai közösségi teremben a Rozgonyi Polgári Kör felkérésére Jerausek Gyula kanizsai népi iparművész.
- A HSMK-ban jótékonysági koncertet szerveztek az állatbarátok, akik a belépőjegyekből befolyt összeget az "Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesületnek ajánlották fel.
( október 31. )
- Dr. Sándor Lászlót, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanácsának elnökét valamint
Gombás Józsefet, a Zala Megyei Munkaügyi Központ osztályvezetőjét fogadta a Polgármesteri Hivatalban Litter Nándor polgármester.
- A Cukorbetegek Egyesülete kórházban tartott összejövetelén dr. Sebestyén Miklós főorvos Újdonságok a dia-betológiában címmel tartott előadást.
- Tűz ütött ki egy építés alatt álló lakóházban a Kórház utcában, a Tűzoltóság szakemberei nagy erőkkel vonultak a helyszínre.
- Sajtótájékoztatót tartott a FIDESZ-irodában Cseresnyés Péter országgyűlési- és önkormányzati képviselő.
Fogadóórát tartott a Kazanlak krt. 7. sz. alatt Budai István önkormányzati képviselő.
- Emléktáblát avattak a Fő u. 9. szám alatt található, közel százhűsz esztendős Weiser-háznál. Ez az első olyan márványtábla, amellyel Tar-nóczky Attila kezdeményezésére a helyi várostörténeti jelentőségű épületeket kívánják megjelölni.
- A Honvéd Hagyományőrző Egyesület szervezésében a Doni Emlékoszlopnál emlékeztek a II. világháború áldozataira.
- Az elmúlt héten több mint harminc esetben vált szükségessé helyszíni bírság kiszabása a szabálytalanul parkoló gépjárművezetők ellen. A legtöbb gondot a Városi Kórház környékén a forgalmat akadályozó gépjárművek okozták.
- Többen az otthon elkészített koszorúkat közterületen engedély nélkül árusították. A felügyelők figyelmeztették a szabálytalankodókat. Egy esetben szabálysértési eljárást kezdeményezett a Felügyeletnek.
- Az elmúlt időszakban tíz, közterületen tárolt üzemképtelen gépjárművet írtak össze a felügyelet munkatársai. A gépjárműtulajdonosok határ-
időt kaptak a járművek elszállítására.
- Kiskanizsán egy hűtőszekrényt és más, lomtalanításból származó hulladékot helyezett el valaki vízelvezető árokban. A hulladékok elszállításáról a Közterület Felügyelet gondoskodik.
( november 1. )
- Szentmisét tartottak délután a köztemető ravatalozójánál, majd a résztvevők együtt indultak az I. világháború áldozatainak tiszteletére emelt emlékműhöz, hogy egy-egy szál gyertya illetve mécses meggyújtásával fejet hajtsanak a hősök előtt.
- Mindenszentek és Halottak Napja alkalmából többezren látogattak el a temetőkbe, hogy elhelyezhessék a szeretet és az emlékezés koszorúit, virágait hozzátartozóik sírjánál. Tekintettel a nagy forgalomra, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően e napokon a Tripammer utcai temető közelében több helyen is forgalmi rend változás volt.
- A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar és Nagykanizsa Város Vegyeskara előadásában a Felsővárosi Templomban bemutatták M. Haydn: Requiem című művét. A koncertet a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola szervezte.
- 7 százalékkal nőttek a távolsági buszjáratok viteldíjai az országban, így a Zala Volán járatain is.
( november 2. )
- A Vár úton egy kárpitos üzemben keletkezett tűz, me-
E-mail címünk:kanizsahetilap@chello.hu
lyet a tűzoltóknak rövid idő alatt sikerült megfékezniük.
- A Petőfi utcában egy veszélyes fa eltávolításához kérték a Tűzoltóság szakembereinek segítségét.
- Kalász József, a HSMK-ban működő Kamera ''67 Filmklub tagja Bugaszeg című dokumentum kisfilmjével első díjat nyert a Balatonalmádiban megrendezett Dunántúli Független Film- és Video-szemlén.
( november 3. )
- A Dán Nagykövetség kereskedelmi főtanácsadójával folytatott tárgyalást Litter Nándor polgármester, ahol a magyar - dán kapcsolatokról és befektetési lehetőségekről esett szó.
- A HSMK színháztermében a Habakukk Bábszínház előadásán tapsolhattak az óvodások és a kisiskolások.
- A Vasutas Művelődési Házban a nyugdíjas klub dr. Kaleb Getachew fül - orr - gége szakorvost látta vendégül, aki orvosi tanácsokkal látta el a résztvevőket.
( november 4. )
- Az ausztriai Frohsdorfban lévő gazdasági szakiskola 19 diákja két napos látogatáson vett részt a dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában. Az együttműködés első lépéseként közös, német - magyar nyelvű újság kiadását tervezik pályázati pénzekből.
- Lakossági fórumot tartottak Miklósfán. ''
Sz.M.
Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Lukács Ibolya, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 ft. ISSN 0865-3879
2003. november 6.

10 EVES A ZALAERDO RT.
Megalakulásának 10. évfordulója alkalmából tartott ünnepi megemlékezést a Zalaerdő Rt. A rendezvényen Nagy László, a Zalaerdő Rt. igazgatóságának elnöke mondott köszöntőt, majd Csóka Péter, az Állami Erdészeti Szolgálat főigazgatója tartott előadást Erdőgazdálkodás az Európai Unióban címmel.
Szó esett a tagországok eltérő ökológiai viszonyairól éppúgy, mint az őshonos fafajokról, vagy a magán- illetve köztulajdonban lévő erdők arányáról a tag- és a tagjelölt országokban. Az EU részéről nincs elvárás ezzel kapcsolatban - ott egyébként átlagban 40% - 60% a köz- illetve a magántulajdon részaránya, míg hazánkban éppen fordított a helyzet -, és a most csatlakozó országok között is széles skálán mozog a tulajdonviszonyok részaránya. Az erdők kezelését nehezíti, hogy viszonylag elaprózottá vált a magánbirtok - hangzott el az előadáson. Szó esett arról a jog-
szabályi háttérről is, ami az EU-ban az erdőgazdálkodást meghatározza.
- Az EU erdészeti stratégiája összességében egy laza irány-elv-gyűjtemény - mondta az elnök - a tagországok autonómiája e téren nagy.
Az előadást követően Feiszt Ottó, a ZALAERDŐ Rt. vezérigazgatója foglalta össze az Rt. életének legfontosabb állomásait. Szólt az Rt. kialakításának közvetlen előzményeiről, a szervezeti felépítésről, a gazdaságosságot meghatározó tényezőkről. Külön beszélt a vadgazdálkodásról és a fafeldolgozásról is.
- A kedvező piaci körülmények mellett az eredményes működéshez nagymértékben hozzájárult a vállalatnál tevékenykedő szakértő gárda hozzáértése és az egységes vezetés is - hangzott a vezérigazgató beszédében.
A program ünnepi ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárult.
Sz.M.
ALLAS • ALLAS • ALLAS
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Munkakör_Végzettség_Bérezés
(Ft-ban, bruttó)
minősített hegesztő szakirányú
CNC esztergályos szakirányú
kőműves szakirányú
pincér /német nyelvismeret/ szakirányú
fogtechnikus szakirányú
épületvillamossági szerelő szakirányú
varrónő szakirányú
asztalos szakirányú
targoncavezető szakirányú
mechanikai műszerész szakirányú
csomagoló 8.általános
operátor 8.általános
édesipari termékgyártó 8.általános
mozdonyvezető érettségi
anyagbeszerző /német nyelv/ érettségi befektetési-és hitelügyintéző ■ érettségi tervező gépészmérnök /német nyelv/ főiskola
100000-115000,-Ft 85000-100000,-Ft 50000-120000,-Ft 70000-80000,-Ft megegyezés szerint 50000-60000,-Ft 50000-65000,-Ft 55000-60000,-Ft 70000,-Ft 80000,-Ft 60000,-Ft 60000,-Ft 50000-60000,-Ft 50000-70000,-Ft megegyezés szerint 50000-200000,-Ft megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról ZMMK Kirendeltségén Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk.
^fií-Ur^ ügyfélfogadási idő:
/ w \ Hétfő-kedd-szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között
IÁI -wz -
péntek: 8.00-13.00 óra
Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség
eMAGYARORSZAG NAP
Az e Magyarország Nap nagykanizsai rendezvényein a résztvevők az internettel ismerkedhettek. Megtekinthették S. Spielberg A.I. Mesterséges értelem című filmjét. Vetélkedő, előadás és koncert is színesítette a Honvéd Kaszinóban a programot.
- A felsőfokú végzettséggel rendelkező felnőttek fele használja az internetet, az érettségizettek negyede-ötöde, és az arány egyre romlik az iskolai végzettség szintjével. Magyarország jövőjét meghatározza, hogy mennyien, mire használjuk a világhálót, hogy kompországból valódi régióközponttá tudunk-e válni - állapította meg esti előadásában Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter.
2004-ben átfogó fejlesztési programokra fordítja forrásainak oroszlánrészét az IHM. Jövőre az idén már megkezdett programok folytatásán lesz a hangsúly. Ilyen a Közháló program, amelynek célja, hogy az ország valamennyi közintézményét szélessávú kapcsolattal lássa el. 2005. harmadik negyedévéig 7300 végpont való-
sul meg, ennek több mint fele már 2004-ben átadásra kerül, e célra e csaknem 4 milliárd forintot különítetek el.
A jövő évben az IHM kiemelt szerepet szán az eÖnkormányzat programnak, amelynek révén az önkormányzati szolgáltatások fokozatosan igénybe vehetők lesznek a világhálón keresztül is. Az IHM jövőre erre 2,5 milliárd forintot biztosít. A minisztérium továbbra is figyel a tartalomfejlesztési programokra, jövőre 2,2 milliárd forintot fordít e célra.
Az ágazat jövőre jelentős forrásokhoz jut a Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja révén az Európai Unió Strukturális Alapjaiból. A program négy fontos területhez, egazdaság fejlesztés, tartalomfejlesztés, eközigazgatásfej-lesztés, szélessávú infrastruktúrabővítés biztosít forrásokat. A fogyasztókat a középpontba helyező, a valódi verseny jogi feltételeit megteremtő EHT egyik fontos eleme a rászorultsági alap, amelynek fedezetét az IHM jövő évi költségvetése tartalmazza.
A VOLÁN OKTATASI KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. Tel.: 93/516-634 Tgfg&r OKÉV nyt. Szám: 01003202
Induló tanfolyamaink:
november 5-én 16.00 hétközi
november 8-án 08.30 hétvégi előadásokkal személyautó, motor és segédmotor kategóriában
november 13-án 16.00 tehergépkocsi vezető ("C" kat.)
november 20-án 16.00 nehézpótkocsi vezető ("E" kat.)
november 24-én 16.00 autóbusz vezető ("D" kat.)
Tanfolyamainkra részletfizetést, tankönyvet biztosítunk.
NAGYATÁD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
NAGYKANIZSA, KIRÁLY U. 31/B. - TELEFON: (93) 536-272
l
MEGTAKARÍTÁSI AJÁNLAT: TAKARÉKSZELVÉNY
FIX, SÁVOS KAMATOZÁS, 90 NAP FUTAMIDŐ, 9,37% ÉVES HOZAM!!
EBKM:9,06%
HITEL AJÁNLAT: SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG HITEL
ÉRTÉKBECSLÉSI DÍJ NÉLKÜL - AKÁR 10 ÉV FUTAMIDŐ - KEZES
NÉLKÜL
FUTAMIDŐ / TÖRLESZTŐ RÉSZLET *
Hitel összege 60 hó 90 hó 120 hó
500 000 Ft 12 100,- 9 500,- -
1 000 000 Ft 24 250,- 19 000,- 16 600,-
2 500 000 Ft 60 500,- 47 500,- 41 500,-
*Az adatok tájékoztató jellegűek! THM: 17,31 - 17,50%
R
2003. november 6.

♦ 2003. október 27-ére virradóra ismeretlen tettes rácskifeszítés és ablakbetörés módszerével hatolt be egy műszaki boltba, ahonnan kb. 500.000 forint értékben tulajdonított el fűrész- és gyalugépeket.
♦ Délután fél négykor a baleseti ambulanciáról jelentették be, hogy megjelent ellátáson egy férfi, aki saját riasztópisztolyával véletlenül meglőtte bal kezének egyik ujját, 8 napon túl gyógyuló sérülése keletkezett.
♦ Ismét egy gépkocsiban hagyott táska keltette fel annak az elkövetőnek a figyelmét, aki este 6 után tört fel egy személyautót. A tulajdonosnak 150.000 forint lopási és kb. ugyanekkora rongálási kára keletkezett.
♦ Éjszaka fél négykor észlelték a rendőrök, hogy egy motorbolt ajtaja be van törve. Az üzletből a tulajdonos megállapítása szerint 4 motorkerékpárt és 5 bukósisakot vitt el az ismeretlen elkövető, s így 2.340.000 forintos kár keletkezett.
♦ Október 28-án reggelre a kikészített állatbőrökkel és a különböző technikai berendezésekkel lett szegényebb az a fogadós, akihez az éjszaka folyamán ajtó-befeszítéssel törtek be ismeretlen tettesek.
♦ Egy német állampolgár pincéjében is hívatlan látogatók jártak. Az épületből 180.000 forint értékben vittek el konyha- és fürdőszobaszekrényeket a "vendégek".
♦ A nap folyamán két gyermekkorú eltűnését is jelentették. Mindketten intézeti neveltek, s sajnos egyikük sem először szökött meg a számára kijelölt tartózkodási helyről. A gyerekeket hamarosan megtalálták a rendőrök, ám vélhetően ismét szökni fognak. (A kislányt idén már 29 alkalommal körözték eltűnés miatt!)
♦ Egy egész halastavat engedtek le azok az elkövetők, akik egy szervíz telephelyén jártak 28-án éjszaka. A 100.000 forint értékű hal mellé egy alumínium létrát is elvittek.
♦ Október 30-án reggelre tető-bontás módszerével hatoltak be egy kft. irodahelyiségébe, ahonnan rövid kutatás után 2.300.000 forint készpénzzel távozhattak.
♦ Fél- kilenckor az egyik középiskolai kollégiumból jelentették be, hogy az éjszaka folyamán ismeretlen tettes több diák hálószobájába is bemerészkedett, s az alvó fiatalok mellől ellopta mobiltelefonjukat, készpénzüket, ékszerüket. Az elkövető így kb. 250.000 Ft értékkel lett gazdagabb, míg a tíz sértett egy szomorú tapasztalattal.
♦ Október 31-én kora délelőtt érkezett a bejelentés, mely szerint egy lépcsőházban egy fiatalember provokálja az ott lakókat. A kiérkező járőr még a helyszínen találta a fiatalt, aki erősen bódult állapotában egyre csak azt hangoztatta, hogy öngyilkos akar lenni, erről le nem mond. A kábítószer gyorsteszt pozitív lett, a fiút állapota miatt a pszichiátriára kellett szállítani.
♦ November 1-én este egy hölgy tett bejelentést a rendőrségen, hogy amíg ő a temetőben szerettei sírjánál járt, addig ismeretlen személy befeszítette lakásának ajtaját, s a szobából egy 85.000 forintos fényképezőgépet lopott el.
♦ Két, az utastérben hagyott női táska keltette fel annak az utcán járó ismeretlennek a figyelmét, aki ezekért betörte a parkoló gépkocsit ablakát. A táskákban telefon, készpénzt és személyes iratok voltak.
♦ November 2-án hajnalban a tűzoltóságról értesítették a rendőrséget, mert egy kárpitos műhelyben tűz keletkezett, s az elsődleges megállapítás szerint szándékos gyújtogatás történt. A szemle során ugyanis megállapítást nyert, hogy a kigyulladt helyiségben több helyen is mesterségesen kialakított tűzfészek volt.
♦ Este fél kilenckor érkezett a bejelentés, mely szerint néhány fiatal felgyújtott egy szelektív hulladékgyűjtő edényt.
TŰZOLTÓ SZAKMAI FÓRUM
Értesítjük a kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást (üdülőegységet) magában foglaló lakóegységek (üdülőegységek) tulajdonosait, kezelőit, közös képviselőit, hogy a Nagykanizsai Tűzoltóparancsnokság 2003. november 17-én 9 órai kezdettel, illetve 2003. november 21-én 9 órai kezdettel szakmai fórumot szervez, melynek témája:
- lakóközösségek tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai,
- a tűzvédelmi szabályzat készítésével és közzétételével kapcsolatos teendők,
- a villamos, villámvédelmi berendezések felülvizsgálatának követelményei,
- egyéb tűzvédelmi használati szabályok.
A szakmai fórum ingyenes, melyre szeretettel várjuk az érintetteket.
Helyszín: Tűzoltólaktanya Nagykanizsa, Kossuth tér 25.
Szeretném, ha segítenének problémám megoldásában. Már ötödik éve elváltam a feleségemtől. A bíróság a két, akkor még óvodás korú gyermekemet neki adta és kezdetben minden rendben is volt, jártam látogatni a gyerekeket. Két éve megszűnt a munkahelyem, kisebb időszakokra tudtam elhelyezkedni, előfordult, hogy alkalmi munkám akadt csak. Ezért nem tudtam mindig rendesen fizetni a gyerektartást, s előfordult, hogy elmaradtam vele. A volt feleségem állandóan molesztál a tartásdíj miatt, pedig most is csak egy hónap elmaradásom van. Könnyű volt addig, amíg a munkabéremből levonták. Ha kapok állást, úgyis fizetek, s ha tudnék, akár többet is adnék. A volt feleségem azt mondta, addig nem hozhatom el a gyerekeket, amíg a tartásdíjat nem fizetem. Valóban megtilthatja a láthatást, ha nem tudok fizetni?
Tisztelettel: "egy elvált apa "
Tisztelt Uram!
Röviden tudok válaszolni a kérdésre. A gyermektartásdíj fizetési kötelezettség és a kapcsolattartás kérdése nem függ egymástól. Önt a bíróság ítélete, vagy egyezséget jóváhagyó végzése alapján terheli a gyermektartásdíj fizetési kötelezettség. A
szülő a kiskorú gyermeke tartását saját tartása rovására is köteles biztosítani. A gyermeket nevelő szülőnek lehetősége van arra, hogy az e tárgyban meghozott ítéletnek vagy az egyezségnek végrehajtási eljárásban érvényt szerezzen.
A volt házastárs nem akadályozhatja meg a kapcsolattartást arra hivatkozva, hogy Ön nem fizetett gyermektartásdíjat. A gyermeket nevelő szülőnek elő kell segítenie a kapcsolattartást, arra a gyermeket fel kell készítenie. A gyámhatósághoz fordulhat segítségért, ha a kapcsolattartást a gyermekeivel az anya a bíróság jogerős ítéletében vagy végzésében foglaltak szerint nem biztosítja.
dr. Stepán Annamária
ügyvéd
PER/PATVAR
Tisztelt Kanizsa Újság!
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonvi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
2003. november 6.

5
í
KÖSZÖNET A
PARKOLÓÉRT
Tisztelt Tóth László Képviselő Úr!
A Platán sor 7/A. és a 7/B. lakóközösség nevében szeremért megköszönni Önnek, hogy a régóta parkolási nehézségekkel küszködő lakóknak végre megoldódott az ilyen jellegű problémájuk.
Köszönjük, hogy a képviselő ár - ígéretéhez híven - a megkeresés után rövid időn belül eljárt a közösség érdekében és most kulturált módon parkolhatunk autóinkkal.
További sok sikert kívánok és kérjük, hogy a jövőben is hasonló eredménnyel és odaadással képviselje a 4. sz. választókerületben élőket.
A lakótársak nevében üdvözlettel:
Szendrei Ferenc Platán sor 7/B.
A FIDESZ AZ ÖSZTÖNDÍJAKRÓL
Polai József önkormányzati képviselő a nagykanizsai tanulmányi ösztöndíjakról tájékoztatta a sajtót. A képviselő nehezményezte, hogy az önkormányzat az elmúlt időszakban két ösztöndíjformát is megszüntetett, hiszen nincs már Hazavárunk-ösztöndíj, és megszűnt a korábbi tanulmányi ösztöndíj is. A megmaradó Bursa Hungarica esetében pedig
megnehezítették a hozzájutás lehetőségét. A nemrégiben megváltoztatott ösztöndíj-rendelet szerint csak azok a diákok részesülhetnek e támogatási formában, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150%-át. A képviselő úgy ítéli meg, hogy ezzel erősen korlátozzák a támogathatók körét, így az
ösztöndíjra elkülönített, az eredetihez képest is csökkentett összegeket nem lesznek képesek a diákok felhasználni.
A Hazavárunk ösztöndíj megszüntetését azért sem tartotta szerencsésnek Polai József, mert ezzel a szülővároshoz való kötődés egy formáját, lehetőségét szalasztotta el a város.
-va
Október 22-ig lehetett beadni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra a pályázatokat. 175 pályázat érkezett, az odaítélésről november 20-ig dönt az önkormányzat. Az ösztöndíjasok listáját november 24-ig hozzák nyilvánosságra.
A Városházán beszerezhető adatlapokon „A" típusú pályázatot azok adhattak be, akik állami felsőoktatási intézményben, államilag finanszírozottan, első alapképzésben, nappali tagozaton tanulnak „B" típusú pályázók azok, akik ezt követően kívánnak a felsőoktatásban, a rendelet által meghatározott módon továbbtanulni.
Az ösztöndíj A típusú pályázat esetén tíz hónapra szól, vagyis a
175 PALYAZO
2003/04-es tanév második félévére, és a 2004/05-ös tanév első félévére. Folyósításának kezdete jövő március. „B" típusú pályázat esetén 3 x 10 hónapra igényelhető a támogatás, folyósítása a 2004/05-ös tanév első félévében történik. A támogatás csak a szorgalmi időszakban jár, a jogosultságot évente felülvizsgálja az önkormányzat.
Az elbírálás kizárólag szociális
alapon, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek a családjában az együtt lakó családtagok átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át. A pályázó 3-5 ezer forintos támogatásban részesülhet, ezt egészítheti ki a megyei önkormányzat és a központi kormányzat további összegekkel. Az elmúlt évben minden nagykanizsai pályázó kapott állami kiegészítést. A megítélt ösztöndíjakat nem az önkormányzatok, hanem a felsőoktatási intézmények folyósítják hallgatóiknak.
PRO / KONTRA
A FIDESZ A KÖZGYŰLÉSRŐL
m
MSZP-S NYILATKOZAT
Múlt héten pénteken Cseresnyés Péter, fideszes önkormányzati képviselő, frakcióvezető értékelte a keddi közgyűlés történéseit. „Már csak egy lépés, hogy az MSZP és SZDSZ nyílt káderezési eljárás alá vonják a pozíciók betöltőit Nagykanizsán." - kezdte a képviselő a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap, a Kanizsa TV és a városi könyvtár vezetői pályázatának kapcsán. A két médium kapcsán kijelentette nem a kinevezett vezetők személyével, hanem az eljárás kapcsán van kifogása. A képviselő úgy véli, szinte láthatóan politikai döntés volt. Nehezményezte, hogy a bizottsági ülésekre, az önkormányzati ülésre meg sem hívták a pályázókat. Az egyik pályázó visszalépése során elmondta, nem szeret olyan versenyben részt venni, ahol az egyik versenyző forma egyes au-
tóval indul, a másik meg gyalog-idézte őt Cseresnyés Péter. Előre eldöntött tény volt, ki lesz a főszerkesztő, miért volt szükség a pályáztatásra - tette fel a kérdést Cseresnyés Péter. A baloldal kinyilvánította, a beosztásokba csak neki tetsző személyt hajlandó ültetni, szemben a szakmai érvekkel, gombhoz kívánják varrni a kabátot. A könyvtár éves beszámolójával foglalkozó napirend tárgyalásakor számos dicséret hangzott el, ám mikor a vezetői kinevezés került sorra, a pályázat gazdálkodási részének kidolgozatlanságára hivatkozva az MSZP nem támogatta Czupi Gyula kinevezését. Konkrétumok nem, csak általánosságok hangzottak el a pályázat kapcsán. A Kádár-korszak erkölcsilelki rombolását látja visszatérni a képviselő a három személyi döntés kapcsán.
Az MSZP Nagykanizsai Szervezetének Elnöksége határozottan visszautasítja Cseresznyés Péter Úrnak a FIDESZ frakcióvezetőjének, a Halis István könyvtár vezetőjének kinevezése körüli állításait.
Cseresznyés Úrnak a médiákban megjelent állításai szerint az MSZP frakció politikai okból nem támogatta az egyetlen pályázó, a jelenlegi igazgató Czupi Gyula Úrnak az intézményvezetői kinevezését. Ezzel szemben a valóság: Az MSZP elnöksége felkérte a frakciót, hogy amennyiben egyéb körülmények ezt nem akadályozzák, támogassák Czupi Gyula Úr kinevezését, mert rendkívül fontos egy intézmény stabil működése érdekében, annak vezetője, hosszú távra történő megbízással rendelkezzen. Azt is elmondtuk, hogy az in-
tézmény részére adományozott kitüntetés a jelenlegi igazgató alkalmasságát bizonyítja.
Ezek a tények igazolják, hogy semmiféle politikai szempont sem befolyásolta a frakciót abban, hogy az ismert döntést meghozza.
Nyilvánvaló, hogy a Litter Nándor polgármester Úr és Kelemen Z. Pál frakcióvezető Úr e tárgyban megtett nyilatkozatai tartalmazzák a valóságot, mely szerint a pályázat szakmai kidolgozottsága mellett, az intézményműködtetés gazdasági hátterének részletesebb elemzése is szükségeltetett volna.
A magunk részéről bízunk abban, hogy a következő pályáztatás során ez megtörténik és a könyvtár vezetőjére vonatkozó döntés megszülethet.
Böröcz Zoltán
MSZP Helyi Szervezet elnöke
6
DS
2003. november 6.
Zrínyi Könyvesház, Fő út 8. Tel.: 93/321-143 Deák Könyvesház, Deák tér 2. Tel.: 93/311-143
KÖNYVAJÁNLÓ
A dán származású Hans Christian Andersen fagyosnak mondott meséje immár kétszáz esztendeje melegíti a szíveket. A csodálatos történet főszereplője, a kis Gerda, útnak ered, hogy a Hókirálynő birodalmában megkeresse barátját, Kayt. Hamarosan a könyvesboltokban!
KREATÍV HOBBI- ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET
r 2i pl, J| f L v ym || m i Üzletünk új helyre költözött! Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat.
GLOBUS-HÁZ Nagykanizsa, Huszti tér 1-2. Tel: 06/20/546-5990
A hír igazGYÖNGYvarázs Örök elegancia elérhető áron! Minőség, igényesség:
Briliáns Ékszerüzlet
(Nagykanizsa Vasemberház) 93-310-600 Szuper ár: 2900 Ft/gramm - 14 k ékszer. A készlet erejéig!
Nagykanizsa népessége
2003. október 31-én 52 213 2003. október 15-31. között született: 14
meghalt: 18
bejelentkezett: 31
házasságkötések száma: 9
Tájékoztató a nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezőknek
A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium a nyolcosztályos gimnázium iránt érdeklődő tanulók és szüleik számára 2003. november 14-én (péntek) 14.30 órai kezdettel nyílt napot szervez, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatósága.
Szeretettel meghívom
SZERZŐI, ÍRÓI ESTÉLYEMRE
2003. november 7-én 17 órára a Képzőművészetek Házába
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15., Kiskastély)
Orsós Imre
Házigazda: Szakács Gábor Műsorvezető: Fa Ede Támogatók: Hevesi Sándor Művelődési Központ Csokitanya Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata Kanizsa Nyomda Kft.
MŰSOR:
Haydn: E-dúr szonáta - Flumbort Gabriella - zongora Vers: Szabó Dávid Mendelssohn: A-dúr Dal (szöveg nélkül) Flumbort Gabriella - zongora Vers: Zalán Barbara Chopin: A-moll Mazurka - Flumbort Gabriella - zongora Vers: Kantó Katalin Brahms: Intermezzo - Flumbort Gabriella - zongora
domex
PVC*SZŐNYEG*PARKETTA
GARANTÁLTAN
a LEGNAGYOBB választék, VERHETETLEN áron!
NAGYKANIZSA BALATONI ÚT 2. (a Mediterrán Áruház mellett)
Tel.: 93/311-429
Szőnyegvásárlás esetén AJÁNDÉK!*
H-P: 8-18 SZO: 8-13 VAS: 9-13
* A feltételekről érdeklődjön üzletünkben!
]
PERCEI
KÉPKERETEZÉS nagy választékkal, korrekt áron!
NAGYKANIZSA, ADY U. 7.
^KaeSzfnó^ Tel, (93) 313-057
A KONYHAFŐNÖK AJÁNLATA
Rántott rizs
Tizenöt dkg rizst fél fej vöröshagymával, egy csomag finomra vágott petrezselyemmel, borssal, sóval puhára párolunk. Kihűtjük, majd kevés liszttel összedolgozzuk, szeleteket formálunk belőle. Tojásba, zsemlemorzsába forgatjuk, forró zsiradékban sütjük ki. Reszelt sajttal, idénysalátával finom gyors vacsoraétel.
8800 Nagykanizsa, Fő út 10. - Belus udvar Tel.: 06 (93) 314-013
2003. november 6.

7
LEVÉL EGY TOLVAJHOZ
VAGYONVÉDELMI TANÁCSOK
Hideg van, s ilyenkor legjobb otthon, a fűtött, meleg lakásban. Megtehetjük, hiszen lassan befejeződnek a kerti munkák is a szabadban, a tavak vize pedig már nem igazán alkalmas a fürdésre. így azonban a nyaralók, hétvégi házak, hegyi pincék elnéptelenednek, s ezzel együtt őrizetlenné válnak. Ezt használják ki azok, akik könnyen, s viszonylag nagy biztonsággal próbálnak különböző értéktárgyakhoz, használati eszközökhöz, vagy akár csak egy kis borhoz jutni. Csak az elmúlt napokban tizenhárom birtokon jártak hívatlan vendégek. Az ilyen jellegű bűncselekmények megelőzésére, vagy legalábbis a veszélyeztetettség csökkentésére is van azonban mód.
A legfontosabb, hogy a bejutás lehetőségét akadályozzuk meg, vagy legalábbis próbáljuk megnehezíteni. Ennek legegyszerűbb módja az ajtók, ablakok megfelelő minőségű zárral, rácsozattal való ellátása. (A létrát sem kellene elől hagyni, hogy egyszerűbben feljussanak az emeleti ablakhoz a betörők!)
Célszerű utánajárni annak is, hogy adott körzetben működik-e polgárőr szervezet, élnek-e a környéken állandó lakók, akik figyelemmel kísérhetik a környéket. Térképezzük fel, van-e lehetőség riasztó felszerelésére, működik-e biz-
tonsági szolgálat a környéken.
Jól tudjuk: tökéletes biztonság nem létezik, így sajnos arra is fel kell készülni, hogy a betörő mégis bejuthat az épületbe. Csökkenthetjük kárunkat, ha az értékesebb műszaki eszközöket, háztartási és egyéb kisgépeket télire nem hagyjuk kint a hegyen, vagy a nyaralóban. Ha mégis ott maradnak - mert pl. nem tudjuk hol tárolni őket -, akkor célszerű azok egyedi azonosító jeleit (gyári szám, különleges jelzés, sérülés, stb.) felírni, ezek ugyanis megkönnyíthetik az eltűnt tárgyak azonosítását. Ezt a nyilvántartást azonban feltétlenül otthonunkban tartsuk.
A legfontosabb teendők mégegyszer, röviden:
- a bejutás meggátolása,
- nagyobb értékek
hazaszállítása,
- házileltár,
- kapcsolatfelvétel polgárőrséggel, vagy biztonsági szolgálattal.
Amennyiben bármilyen kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, forduljanak bizalommal a rendőrség bűnmegelőzési szolgálatához.
Kívánjuk, hogy a tavaszi nagytakarítás ne azzal kezdődjön, hogy betörők után kelljen rendet rakni.
Bükiné Papp Zsuzsanna
rendőr főhadnagy
Sokat tépelődtem, hogy ír-jak-e neked, de végül tehetetlen dühöm késztetett arra, hogy ne hagyjam szó nélkül, amit müveitél.
Loptál! Nem holmi biciklit, vagy pénztárcát, hanem a nagyszüleim két éve állított síremlékének fedőlapját. Vajon mit érezhettél, miközben gálád módon eltulajdonítottad egy számodra teljesen közömbös sírról a tetejét? Lelkiismeretfurdalás nélkül halottat loptál meg! Ha megengeded, elmesélem kik is a károsultak.
Két egyszerű, becsületes, munkában megőszült ember pihen ott, akik soha másét el nem vették, és engem, az unokájukat is erre tanítottak, de tetted által az emberekbe vetett
A Zala Megyei Rendőr-fő-kapitányság és a Nagykanizsai Rendőrkapitányság munkatársai, köszönhetően a szakszerű és összehangolt intézkedéseknek, valamint az állampolgárok által tanúsított együttműködésnek köszönhetően fél óra alatt elfogták a 30-án délben Nagykanizsán történt postarablás egyik gyanúsítottját.
Október 30-án dél előtt húsz perccel érkezett bejelentés, hogy két ismeretlen, fekete símaszkot viselő férfi ment be Nagykanizsán, a Kodály Zoltán és a Bartók Béla utak sarkán álló kis postahivatalba. Betörték az ügyfélteret és az alkalmazottakat elválasztó üvegtáblát, majd kezükben fegyverrel pénzt követeltek. Miután 2 zsák (kb. 10 kilogramm) aprópénzt magukhoz vettek, futva távoztak az épületből. Az incidens során lövés nem dördült, személyi sérülés nem történt.
A bejelentést követően a nagykanizsai rendőrök, majd a
hitem szenvedett újabb csorbát. Nem hagy nyugodni az a tudat, hogy itt jársz emelt fővel közöttünk, miközben zsebre tetted meg nem érdemelt munkád jutalmát, hisz úgy gondolom, valahol egy másik síron ott nyugszik a kő, mivel másra nem használható.
Együttérzést nem várok tőled, nekem annyi is elég lesz, ha valahol ott mélyen belül a szívedben megszólal valami megbánásféle.
Végül szívből kívánom neked, hogy egyszer az életedben éld át ugyanazt a szomorúságot és fájdalmat, amit én éreztem 2003. október 18-án reggel, a kanizsai köztemetőben, Mindenszentek előtt két héttel, szeretteim meggyalázott nyughelyénél.
megyei forrónyomos csoport azonnal a helyszínre sietett. Az adatgyűjtés során megállapították, hogy az utcán járókelők látták, amint a két rabló távozott, s pár sarokkal arrébb (kb. 500 m) beszálltak egy Trabant Kombiba, amivel elhajtottak a Kaposvári út irányába. Az autó rendszámát is felírták.
A rendőrök ezen adatok alapján mintegy 15-20 fővel a feltételezett útvonal menti városrész és a környék átfésülé-sébe kezdtek. Az egyik ház udvarában meg is találták, s lefoglalták a rendőrök a keresett autót, a házban (alig fél órával a bűncselekmény elkövetése után) pedig elfogták a rablás egyik gyanúsítottját, egy 33 éves férfit, B. F.-et, akit a Zala Megyei Rendőr-fő-kapitányság munkatársai őrizetbe vettek. Ellene fegyveres rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak.
Csizmazia Péter
A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola
Nagykanizsa, Hunyadi utca 18. 2003. november 13-án, 15 órától beiskolázási nyílt napot tart.
A nyílt napon bemutatásra kerül a 9. évfolyammal induló általános műveltséget adó, valamint a 11. és 13. évfolyamoktól induló
szakképzési program. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
RENDŐRKÉZEN AZ EGYIK POSTARABLÓ
8
URROSHÁZR
2003. november 6.
IZRAELI KURZUS-AJÁNLATOK
Izreaeli kurzus ajánlatra The International Course on Research and Development in Postharvest Biology and Technology Időpontja: 2004. február 23. -2004. március 18. A kurzus nyelve: angol A kurzus helye: International R&D Courses ARO/CINADCO, Bet Dagan
A jelentkezés feltétele: A kurzust mezőgazdasági kutatóintézetek és egyetemek közép- és felsővezetőinek számára akik legalább 3 év munkatapasztalattal rendelkeznek, vagy olyan szakemberek akik a mezőgazdasági fejlesztésekért felelősek. Megfelelő angol nyelvtudás szükséges.
Jelentkezési határidő: 2003. december 11.
International Postgraduate Course in Crop Wcather Modelling Időpontja: 2004. március 8. -2004. április 1. A kurzus nyelve: angol A kurzus helye: WMO Régiónál Meterological Training Center, Bet Dagan
A jelentkezés feltétele: A kurzust mezőgazdaságban, vízgazdálkodásban, éghajlattanban szerzett tapasztalattal rendelkező szakemberek részére szervezik, akik egyetemi diplomával, vagy doktori fokozattal rendelkeznek meteorológia, hidrológia, mezőgazdaság, fizika, matematika, fizika vagy statisztika területén. Megfelelő angol nyelvtudás szükséges.
Jelentkezési határidő: 2003. december 12.
Workshop on Language Acquisition and Reading Disabilities in Early Childhood
Időpontja: 2004. március 1. -2004. március 25. A kurzus nyelve: angol A kurzus helye: The Golda Meir Mount Carmel International Traning Center, Haifa A jelentkezés feltétele: A kurzust 30-50 év közötti gyermekoktatásban szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező férfiak és nők részére szervezik, akik valamilyen vezetői beosztásban dolgoznak óvodákban, vagy alsó tagozatos iskolai osztályokban. (4-8 éves korig bezárólag.) A jelentkezőknek jelenleg alkalmazásban kell állniuk és minimum 7 év munkatapasztalattal kell rendelkezniük. Megfelelő angol nyelvtudás szükséges.
Jelentkezési határidő: 2003. december 12.
A kurzusra korlátozott számban ösztöndíjakért lehet pályázni Izrael Nagykövetségén keresztül. Jelentkezési lapok és további információ a nagykövetségen igényelhetők. Az ösztöndíj elbírálására Izraelben kerül sor, melyet megelőz egy angol nyelvű személyes interjú. Amennyiben a pályázó megkapja az ösztöndíjat, asszisztensem rögtön felveszi vele a kapcsolatot.
Az ösztöndíj fedezi és intézi a teljes ellátást, szállást, előadásokat, kirándulásokat Izraelben és a betegbiztosítást. A repülőjegyet a jelentkezőnek, illetve az őt szponzoráló intézménynek kell intézni és fizetni.
KEPVISELOI FOGADOORAK
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórát tart mindennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetők Szövetségének irodájában Nagykani-. zsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Halász Gyula a 9. számú választókerület önkormányzati képviselője 2003. november 14-én, pénteken 17-kor fogadóórát tart a Hevesi úti Fiókkönyvtárban.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) nyilvános pályázat útján bérbe adja a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. szám alatt található Nyugdíjasházban lévő 1 db 37 m2 alapterületű lakását.
A pályázat benyújtásának határideje: 2003. november 7-én 12.00 óra
A pályázati tárgyalás időpontja:
2003. november 11-én de. 10.00 óra
A pályázat célja: A fent jelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott időtartamra A bérlemény leírása:
- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész
- címe: Nagykanizsa, Kodály Z. u.
10. B. épület I. emelet 8.
- alapterülete: 37 m2
- szobaszáma: 1 + ^Ij szoba
- komfortfokozata: összkomfortos
- helyiségei: 1 szoba, ''/j szoba, konyha, fürdő, WC, előszoba
- bérleti díja: önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 7525 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj,
adományt felajánló pályázó esetén igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség
- megtekinthető: a pályázat benyújtásának határidejéig minden csütörtökön 10.00 órától - 12.00 óráig A bérlemény nem örökölhető!
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 13.) lehet.
palyazat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsán a házasságkötési szertartásokhoz kapcsolódó kötelező önkormányzati feladatok ellátására.
A pályázónak kell ellátni az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a házasságkötéseknél felmerülő olyan feladatokat, melyet az Önkormányzatnak kötelező alapszolgáltatásként kell biztosítania, valamint a pályázónak közre kell működnie az állampolgársági eskük ünnepélyes megrendezésében.
A pályázati kiírás átvehető:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály - Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 107. számú irodahelyiségében.
A pályázat benyújtásának határideje:
2003. november 25-én 8 óra.
A pályázattal kapcsolatban munkaidőben a Közigazgatási Osztályvezető ad felvilágosítást a 96/500-812 számú telefonon.
felhívás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 352/2001. (X.9.) számú határozatával rendezés alá vonta a Nagykanizsa, Petőfi utca - javasolt belterületi határ - 7-es főút által határolt területet, rendezési terv készítése érdekében.
Az 1997. Évi LXXVIII. Törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek előírásaira figyelemmel a tervet a Kanizsaterv Kft
elkészítette, azt a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában vélemények kéréséhez közszemlére tesszük.
A tervre vonatkozó javaslatokat, észrevételeiket Nagykanizsa Megyei Jogú Város főépítészének címezve írásban lehet eljuttatni a következő címre: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax: 93/500-735
programszervezők figyelmébe
Tájékoztatjuk a programszervezéssel foglalkozó magánszemélyeket és szervezeteket, hogy 2003. november 1-től az Interneten elérhető lesz Nagykanizsa elektronikus rendezvénynaptára. A rendezvénynaptár, mely a Halis István Városi Könyvtár honlapján egyelőre kísérleti jelleggel működik, a város kulturális és sport programjait tartalmazza időrendi sorrendben. A rendezvénynaptár célja, hogy az érdeklődőket tájékoztassa és a szakemberek
munkáját segítse a programok szervezésében.
A programszervezők - magánszemélyek, intézmények, egyesületek, alapítványok - rendezvényeiket előzetes telefonos egyeztetés után jelentethetik meg az elektronikus naptárban (Bognár Csilla 509-500).
Az elektronikus rendezvénynaptár a következő címen érhető el: http://www.kanizsa.hu/konyv-tar/naptar.
2003. november 6.
n
w

A NEW1SELES,
A NEWALTOZTATAS, A HAZASSAGI NEV, A HÁZASSÁGI NÉV MÓDOSÍTÁSA
A névviselésre (születési családi és utónév, a házassági név), továbbá a névváltoztatásra (születési családi és utónév, házassági név) vonatkozó szabályok módosultak, illetve módosulnak.
A születési név
A születési név az a név, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.
A magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll.
A családi név egy- vagy kéttagú. A kéttagú családi név tagjait kötőjel köti össze.
Anyakönyvezni egy vagy két utónevet lehet.
Családi név
2004. január 1-től megváltoznak a születési családi név viselésére vonatkozó szabályok:
A gyermek - szüleinek megállapodása alapján az anyjának vagy az apjának családi nevét viseli.
A házasságban élő szülők valamennyi, a házasság fennállása alatt született közös gyermekének csak azonos családi neve lehet.
A közös házassági nevet viselő házastársak gyermeke csak a szülők közös házassági nevét viselheti.
A saját nevüket viselő szülők megállapodása alapján a gyermek az apa és az anya családi nevét együtt is viselheti. A gyermek családi neve legfeljebb kéttagú lehet.
A házasulóknak a házasságkötést megelőző eljárás során meg kell állapodniuk, hogy a házasságból származó gyermekek az apa vagy az anya családi nevét, vagy mindkét szülő családi nevéből képzett, legfeljebb kéttagú családi nevet viselik.
A közös házassági nevet viselő szülőknek ilyen megállapodást nem kell tenniük.
Utónév
Anyakönyvezni egy vagy két - a gyermek nemének megfelelő - a szülők által meghatározott sorrendben, legfeljebb két utónevet lehet a Magyar Tudományos Akadémia által összeállított utónévjegyzékből.
Amennyiben a szülők által választott utónév nem szerepel az utónévjegyzékben, a Magyar Tudományos Akadémia nyilatkozik a kért utónév anyakönyvezhetőségéről.
Amennyiben a szülők vagy azok egyike nem magyar állampolgár, a gyermek utónevét a nem magyar állampolgár szülőre vonatkozó szabályok szerint is lehet anyakönyvezni.
A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok ott született gyermeke
utóneve a külföldi anyakönyvi okiratban szereplő utónév (tehát lehet nem magyar név is).
A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó személyek gyermeküknek nemzetiségüknek megfelelő utónevet is adhatnak.
A választható nemzetiségi utóneveket az érintett országos kisebbségi önkormányzatok által összeállított és a Magyar Tudományos Akadémia szerkesztésében megjelentetett utónévjegyzék tartalmazza.
Az utónév jegyzékben nem szereplő nemzetiségi utónév anyakönyvezhetőségéről az érintett kisebbségi önkormányzat állásfoglalása az irányadó.
A születési név megváltoztatása
Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását -kérelmére - a belügyminiszter engedélyezheti.
A név megváltoztatására irányuló kérelmet személyesen kell benyújtani a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a kérelmező személyi adatait, személyi azonosítóját, családi állapotát, házasságkötésének helyét, idejét, lakóhelyét, értesítési címét, személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát és érvényességi idejét,
- amennyiben a kérelmező házas (férjes, nős), a névváltoztatással érintett házastárs személyi adatait, személyi azonosítóját,
- amennyiben a kérelmezőnek kiskorú gyermeke(i) van(nak), úgy a kiskorú gyermek(ek) személyi adatait, személyi azonosítóját,
- a kérelem indoklását,
- nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező - születési vagy házassági - nevét a belügyminiszter korábban megváltoztatta-e.
A kérelemben meg kell jelölni azt a családi és utónevet, amelyet a kérelmező új névként kíván viselni.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltozás érinti.
Akinek a névváltoztatását a belügyminiszter engedélyezte, az új nevet az erről szóló okirat kézhezvételétől jogosult és köteles viselni.
A_ kérelem illetékköteles (jelenleg első névváltoztatásnál: 10.000,-Ft, a másodiknál: 20.000,-Ft). Nagykorú személyek közös kérelme esetén az illetéket személyenként kell leróni.
A házassági név
A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.
Házasságot kötő személy (2004. január 1. után) az alábbi névviselési formák közül választhat, illetve köteles választani:
A feleség a házasságkötés után:
a.) kizárólag a maga teljes nevét viseli, vagy
b.) férje teljes nevét viseli a házasságra utaló toldással, amelyhez a maga teljes nevét hozzákapcsolhatja, vagy
c.) a férj családi nevét viseli a házasságkötésre utaló toldással és ehhez a maga teljes nevét hozzákapcsolja, vagy
d.) a férj családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét.
A férj a házasságkötés után:
a.) kizárólag a maga teljes nevét viseli, vagy
b.) a felesége családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét.
A férj, illetve a feleség a házasságkötés után házassági névként családi nevüket is összekapcsolhatja, hozzáfűzve saját utónevét.
A házassági név családi nevekből képzett része legfeljebb kéttagú lehet.
A házasulóknak e névviselésről meg kell egyezniük.
Ennek során figyelemmel kell lenni arra, hogy - az előbb említett összekapcsolási lehetőséget kivéve -csak az egyik házasuló veheti fel házassági névként a másik családi nevét.
A házassági név módosítása
A házassági névviselési forma - a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után - az előbb említett névviselési formák szabályai szerint - az érintett kérelmére módosítható.
A házasság megszűnése után, illetve érvénytelenítése után a volt feleség nem viselheti azonban a volt férje nevét a házasságra utaló toldással, ha azt a házasság fennállása alatt nem viselte.
A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes, de a kérelem a lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető.
A házassági név módosítása illetékköteles (jelenleg 5.000,-Ft).
Karádi János
anyakönyvvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nagykanizsa
PALYAZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a nagykanizsai Tourinform Iroda magasabb vezetői beosztásának ellátására
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
• vagy bármely egyetemi vagy főiskolai végzettség, valamint az Országos Képzési Jegyzék ben szereplő szakirányú képesítés
• szakmai gyakorlat
• angol vagy német nyelvből legalább középfokú nyelvvizsga
Előnyt jelent:
• idegenforgalmi szakterületen szerzett vezetői gyakorlat
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• A pályázatban előírt iskolai végzettséget, illetve az egyéb feltételeket tanúsító okiratok hiteles másolatát,
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• A pályázó szakmai önéletrajzát,
• A költségvetési szerv vezetésére vonatkozó elképzeléseket.
A magasabb vezetői megbízáshoz a Magyar Turizmus Rt. szakmai egyetértése szükséges.
A magasabb vezetői megbízás várhatóan 2004. január l-jén kezdődik és határozatlan időre szól.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapításáról a közalkalmazottakjogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései alapján kerül sor.
A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2003. november 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2003. december 20.
A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Gerencsér Tibor kabinetvezetötöl a 93/500-714-es telefonszámon.
10
UR
2003. november 6.
VOLT SZÍNHÁZ, MAJD MOZI LETT, ... AZTÁN ...?
Vajon mennyit tudnak a nagykanizsai emberek arról a romlásában is még mindig szép épületről, amelyik a Károlyi Kertet uralja? A parkon átvágva, vetnek-e egy aggódó pillantást rá, s legalább ekkor feltódul-e bennük az aggodalom: mi lesz veled moziépület? Akad-e elegendő akarat, teremtődik-e pénz a felújításra? Vagy ez is a Sugár utca 3. szám alatti épület jelenlegi sanyarú sorsára kerül, hiába jeleníti meg városunk történelmének egy darabját? Még tavalyi jeles jubileumát - a nagykanizsai Városi Színház felavatásának 75. évfordulóját - sem övezte nagy hírverés, csendes megemlékezés volt az emléktáblánál, s néhány keresetlen szó hangzott el az évfordulóról az "Egész Világ Alapítvány" ünnepi színházi estjén március 15-én. Pedig amúgy nem felejtődött el a ház, sorsa gyakran napirenden van, hiszen önálló képviselői indítvány nyomán honatyáink újra és újra felvetik a kettős kérdést: eladni, vagy felújítani? Az akarat az utóbbit támogatná, de sajnos a városnak erre nincs pénze.
A 75 éves jubileum ténye nem maradhatott ki a Város Nap-i helytörténeti - városismereti túra feladatai közül sem. Az immáron hetedik éve megrendezett nagyszabású ifjúsági program részvevőitől - 69 általános és középiskolás négyfős csapat eredt a
város múltját reprezentáló események, színhelyek nyomába - egy feladat erejéig a túra szervezői megtudakolták, hogy mit is tudnak az épületről, jubileumáról, de leginkább az után érdeklődtek, hogy "... ha megtehetnétek, mire használnátok a volt mozi épületét?" A gyerekek megválaszolták a kérdést, hol jobban, hol ötlettelenül, néhány csapat azonban az átlagostól eltérő érettséggel - a felnőttek számára is feladva a leckét rajzolta meg az épület lehetséges jövőképét. A 13-16 éves gyerekekkel (Hevesi Iskolából: Csizmazia Anett, Büki Nóra, Miksó Nóra, Koroncz Viktrória, Molnár Gergő, Göbös László, Szarka Adrién, Vass Lívia, Rozgonyi iskolából: Matyola Dániel, Szinyéri Nikolett, Gombor Csilla, Kozák Adél és a dr. Mező Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolából: Andri Zsanett, Papp Vera, Szólák Szabina, Hass Alexandra) még a tanév befejezése előtt sikerült szót is váltanunk, beszélgetnünk a jobb sorsra érdemes épület múltjáról, helytörténeti értékéről. A gyerekek elmondták (ami nem volt a feladatlap kérdései között), hogy a jubileumról sem az iskolában, sem otthoni környezetünkben nem hallottak, s az ajánlott irodalom böngészése közben jöttek rá, hogy az általuk funkciójában is ismert mozi épület színház is volt. A beszél-
getés színhelyén (Halis István Városi Könyvtár) kézbevett "legfőbb tájékoztató", a Kanizsa Enciklopédia szócikkének elolvasása nyomán jegyezte csak meg az egyik rozgonyis kislány: "Emlékszem már, a nagymamám mesélte, hogy a Faluszínház és a pécsi színészek mennyit játszottak ebben az épületben". A gyerekeknek személyes élményeik a mozizással voltak, hiszen családdal, iskolával be-betértek egy-egy film megtekintésére. Szó szerint elálmélkodtak, amikor meghallották, hogy hány színjátszó hely volt régen a városban (Polgári Egylet, Kaszinó, Katolikus Legényegylet, Kiskanizsai Polgári Olvasókör, Kodály Zoltán Művelődési Ház, Aranyszarvas Vendégfogadó, Zöldfa Vendégfogadó), s a vándorszíntársulatok milyen szívesen jöttek Nagykanizsára, mert itt igényes, érdeklődő közönségre leltek.
A beszélgetés ezután a jövő felé fordult, illetve a feladatlapon leírt válaszok immáron alaposabban megvitatására került sor. Összességében 38 féle javaslat született, közöttük természetesen megvalósíthatatlannak tűnő is, mint például: ezen a helyen jégpálya, állatkert, árvaház létrehozása, de a többség - bármelyik oldalról közelítjük is meg - hasznosítható elgondolás, valós lehetőség volt. Azt meg egyenesen öröm volt olvasni, hogy 16 csapat
kimondottan kulturális, 9 pedig ifjúsági célra újítaná fel az épületet. A pálmát a színház, a kiállító terem és a filmmúzeum (!) ötlete kapta, de az újságolvasó gyerekek írtak közgyűlési terem és nemzetiségi kultúrközpont lehetőségéről is. A filmmúzeum létrehozásának gondolatánál kicsit hosz-szabban időztek el a beszélgetők, leszögezve, hogy igenis érdeklik még az ifjúságot is a régebb filmek, hiszen a modem filmszínházak csak a legújabb alkotásokkal akarják becsalogatni a közönséget. Végül a gyerekek a többfunkciós terem kialakítását tartották a legkézenfekvőbbnek, ami betölthetné a konferencia- és a közgyűlési terem funkcióját is, de lehetne kamaraszínház, bálterem, működhetne itt diákszínpad, régi idők mozija, mitöbb "versmondóhely" (?) létrehozására is igencsak megfelelne. Az anyagi fedezet kérdésénél nem időztünk sokat: "pályázati pénzből fel lehetne újítani az épületet" - mondták a gyerekek.
Öröm volt hallgatni a sok-sok jó ötletet, elgondolást, a lehetőségek latolgatását. Ezek a gyerekek ezek után bizonyára más szemmel néznek majd a moziépületre, figyelik azt is, hogy mikor születik sorsáról érdemleges döntés. Talán a város más épületének múltja és jelene is megérinti őket.
Büki Erzsébet
MICHAEL HAYDN: REQUIEM
Gyönyörű és lélekemelő volt az idei Mindenszentek napja. Gyönyörű, mert az időjósok előzetes hírei ellenére Nagykanizsán és környékén kellemes meleg volt, és még az eső sem esett. Lélekemelő, mert olyan zenei kuriózumhoz volt szerencséje a nagyérdeműnek, amely méltó volt ehhez a naphoz.
Michael Haydn, a nagy Joseph Haydn testvére, akit méltatlanul mellőznek a hazai előadók, Salzburg hercegérsekének kappelmeistere igazi remekművet alkotott. A művön még érződik a barokk zenei hatása, de már egyértelműen az új kor, a klasszika
gyermeke. Tiszta arányokkal megkomponált mű, mely méltó a salzburgi hagyományokhoz.
A Nagykainzsai Szimfonikus Zenekar, a Városi Vegyeskar, Zádori Mária, Baráth Yvett, Szerekován János, Jekl László szólisták, és Németh Renáta karnagy - karmester egy kisebb csodában részesítettek bennünket. Jóleső érzés volt látni és hallani, hogy a város e két nagy múltú együttese, jól kiegészítve egymást és egyenrangú partnereként a szólistáknak, felejthetetlen élményben részesítették a koncerthallgatókat.
Tiszta intonáció, remek arányérzék,
fegyelmezett, nagyon koncentrált, ugyanakkor felszabadult stílusos előadásmód jellemezte a produkciót, ami higgyék el, nagy szó.
Gondolok arra, hogy nem is olyan régen mindkét együttes a mélyponton volt mind szakmailag, mind erkölcsileg.
A vegyeskar a közelmúltban a teljes szétziláltság széléig jutott. Amióta Németh Renáta átvéve az együttest, visszatért az igazi kóruséneklés tiszta talajára, és rövid két év alatt ütőképes, jól képzett, részben újjá alakított vegyeskart kovácsolt össze ( Szép példa erre a tavasszal elért sikerük Olaszországban). Jelen állapotukban joggal vághattak neki Michael Haydn művének. Siker koronázta zenei vállalkozásukat. Előadásuk stílusos és egységes volt. Élvezet volt hallgatni mind a nőikar, mind a férfikar szépen megformált énekét, főleg az imitációs részeknél.
A szimfonikus zenekar is megújult az elmúlt egy-két évben. A méltatlan anyagi körülmények között működő együttes, hála a fiatalításnak és a még magmaradt régi tagok hűségének, remeket alkotott szombat esti játékával.
No és a szólisták ! Zádori Mária, városunk büszkesége, aki a honi és eu-
rópai színpadok ünnepelt énekese, most is remekelt. Nemkülönben Baráth Yvette, aki tiszta, szép, kifejező énekével méltó társa volt világhírű partnernőjének.
Dicséret a fiatal nagy tehetségű Szerekován László tenorszólistának és a már beérett, tapasztalt Jekl László basszistának, hisz az emelkedett légkörben stílusosan, kifejezően oldották meg feladatukat.
Úgy gondolom, remélem sokadmagammal, hogy a szombat esti koncert bebizonyította: a két együttes magas színvonalú produkciókat tud létrehozni együtt, de külön-külön is.
Arra is választ kaphattunk, hogy igen is szükség van erre a fajta zenére, mégpedig az eddigi tapasztalattal ellentétben gyakrabban. Rövid időn belül kétszer is megtelt közönséggel a Felső Templom (okt. 17-én és nov. 1-én) esti koncerten, bizonyítva ezzel az előbbieket.
Jó szívvel kívánhatom a hallgatóságnak, hogy még sok ilyen zenei csemegében, élményben legyen részünk Nagykanizsán, bízva abban, hogy a képviselőtestület is mellé teszi ehhez a szükséges anyagi, technikai hátteret.
Cseke József
karnagy, tanár
*
2003. november . 11
BIZTOSABB JOVOERT
Már megérkezett "A Vasút A Gyermekekért Alapítvány" nagykanizsai óvodájába az az értesítés, amely egyben a biztosabb jövőt is jelentheti az intézménynek. Mint ismeretes, az év elején bizonytalanná vált a MÁV-ovi sorsa azzal, hogy a fenntartó racionalizálási indokkal be akarta zárni vagy az önkormányzat kezelésébe adni az óvodát illetve az intézménynek helyet adó épületet. Később rendeződött az ovi sorsa, legalábbis egy évre, amikor kiderült az alapítvány tovább tudja működtetni az intézményt.
- Januárban adtunk be egy pályázatot az Oktatási Minisztériumba, amellyel a további működési kiadásainkhoz szerettünk volna forráshoz jutni - mondta Kuczoginé Tálosi Amália, az óvoda vezetője. - Faxon már megkaptuk az értesítést arról, hogy ez a pályázat nyertes lett. A minisztérium az ide járó gyerekek után fejkvótát biztosít szá-
munkra. A pontos összeget még nem közölték, de az, hogy szeptembertől három évre biztosítva lesz ez a forrás, megkönnyíti számunkra a hosszabb távú tervezést. Nagy segítség ez számunkra, nagyon örülünk. Kuratóriumunk is úgy látja, pozitív irányba mozdult el a sorsunk az év eleji bizonytalanság után. Bátran vállalhatjuk az elkövetkezendő évekre tervezett feladatainkat, várhatjuk a beiratkozó gyerekeket és szüleiket, akiknek maximális szakmai szolgáltatást, gyermekközpontú nevelést tudunk nyújtani.
A kedvező minisztériumi döntésben - a szükséges lobby mellett - bizonyára szerepet játszott az a több éve zajló kiváló munka is, amelynek eredményeként a bizonytalanul induló év után mégis harminckét kisgyermekkel vette kezdetét a MÁV-oviban az ovis "tanév".
L. I.
VETÉLKEDŐ ISKOLÁSOK
A tanév első tanulmányi versenyeként rendezték meg a Péterfy Sándor Általános Iskolában a megyei Környezetismereti, környezetvédelmi Versenyt.
A Zemplén Győző Általános Iskola hagyományait folytatva 3., 4. és 6. osztályosok mérték össze tudásukat.
Az alábbi eredmények születtek: 3. osztály:
1. Vajda Rebeka 58 pont Általános Iskola Kiskanizsa, Nagykanizsa
Felkészítő: Kiss Istvánná
2. Sárdi Mercedes 57 pont Rozgonyi Általános Iskola, Nagykanizsa
3. Husz Györgyi 56 pont Fekete István Általános Iskola, Nagykanizsa 3. Szatai Evelin 56 pont Petőfi Sándor Általános Iskola, Nagykanizsa
3. Végvári Tamás 56 pont Általános Iskola Kiskanizsa, Nagykanizsa
4. osztály:
1. Király Kristóf 93 pont Általános
Iskola, Pacsa Felkészítő: Horváth-né Czoma Csilla
2. Dömötör Diána 92 pont Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa
3. Szentes Richárd 90 pont Móra Ferenc Általános Iskola, Újudvar
3.Gombos Viktor 90 pont Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa
6. osztály:
1. Németh Tünde Virág 104 pont Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa
Felkészítő: Kissné Cseh Éva
2. Tolnai Judit 95 pont Körösi Csoma Sándor Általános Iskola, Nagykanizsa
3. Böcskei Balbina 92 pont Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa
3. Stronimer Benjámin 92 pont Petőfi Sándor Általános Iskola, Zalaszentbalázs
referencia-iskola, oktatóbázis
Az utóbbi időben egyre több szó esik a megújuló energiaforrásokról, azok hasznosításáról. Sokszor hallani arról is, hogy a felnövekvő generációkat olyan szakmákra kellene oktatni, amelyek a közeljövőben biztos megélhetést nyújtanak, amelyek a kor kihívásainak megfelelnek. Az alternatív energiahasznosítás és a korszerű, új szakmacsoportokra vonatkozó képzés szerencsés ötvözetét alkotja az az elképzelés, amelyről Mérksz Andorral, a Zsigmondy-Széchenyi SZKI igazgatójával beszélgettünk.
- Mi az a pályázat, amelynek beadásáról nemrégiben döntött a testület? Mire pályázik az intézmény?
- Elképzeléseink megvalósításához 900 ezer euróra pályázunk. A Phare CBC által kiírt pályázatban az a nagyon kedvező, hogy terveink megvalósításához csak tíz százalékos önrész szükséges. A pályázaton nyert összegek lehetővé tennék, hogy a jelenlegi képzési struktúránkban benne lévő, a hagyományos energiaforrások hasznosítására képzett szakmák mellett olyan szakembereket is képezzünk, akik a megújuló energiaforrások kiaknázására képesek. Csökken a hagyományos energetikai szakmák iránti kereslet, ezért a képzésben is új utakat kell keresnünk.
- Hol tart ezeknek az új képzéseknek az előkészítése?
- Magyarországon még nem folyik középfokon ilyen jellegű képzés. A kollégák már évek óta dolgoznak e képzési formák szakmai alapjának megteremtésén, vagyis tanterveket dolgoztak ki, előkészítették az engedélyezéseket, minősítéseket. Várható, hogy ebben az évben megtörténik az Oktatási Minisztérium által az engedély kiadása. Az új szakmák oktatásához szükségünk van új eszközökre is, így az eszközigény is felmérésre került. Az elmélet és a gyakorlat alapjait egyaránt igyekeztünk megteremteni, hiszen ha engedélyt kapunk, azonnal szeretnénk indítani a képzést, szeretnénk elsők között lenni ebben.
- A pályázat beadását előkészítő anyagból jórészt csak az derül ki, hogy az Erdész utcai telepet szeretnék bővíteni. Csak erről lenne szó?
- Az előkészítő munkálatok során fogalmazódott meg a kérdés, hol lehetne ezeket az új ismeretek oktatni. Ekkor merült fel az Erdész utcai gyakorlóbázis mint lehetőség, hiszen a korábbi években is ez a telep szolgálta a hagyopiányos energetikai szakképzést. A jelenlegi épületkomplexum nem tudja teljes egészében fogadni ezt a képzést, mivel egy komplett - oktató, szolgáltató - bázist szeretnénk létesíteni.
- Mit jelent ez pontosan?
- Gondolok itt egy referencia isko-
lakénti működésre, a szaktanácsadói bázis működtetésére, vagy akár a felnőtt szakemberek után-képzésére, szakmai fórumok, kiállítások szervezésére. Szeretnénk, ha az általunk képzett szakemberek számára bemutatkozási lehetőséget adhatnánk, így a munkaerő-piaci érvényesülésüket is segíteni tudnánk. Új dolgokról van szó, olyan dolgokról, amelyeket a mindennapi életben is ismertté kell tenni. így merült fel annak a gondolata, hogy az új szakmacsoport elméleti, gyakorlati oktatásának, és egy információs bázisnak egy épületben történő elhelyezést kell biztosítanunk.
- Mióta dolgoznak a terveken?
- Már 2001-ben kidolgoztuk ezeket az elképzeléseket, a városvezetéstől engedélyt kaptunk az építési tervek elkészíttetésére, engedélyeztetésre. Ez az intézmény költségvetésének terhére meg is történt.
- Mikor merült fel, hogy újabb tartalommal is bővíteni kell a korábbi elképzeléseket?
- A tervek elkészítése után nem sokkal újabb gonddal lettünk "gazdagabbak". A Piarista Rendnek átadásra kerülő épületben lévő környezetvédelmi szakképzésnek és laboratóriumnak kellett helyet találnunk. Ekkor született az ötlet, hogy a visszaadásra kerülő épületekből a labort, illetve a többi egységet is az Erdész utcába kellene átköltöztetni, hiszen az új
képzési modul és a környezetvédelmi képzés amúgy is egy egységet alkotnak. A korábban megten''eztetett épületet ezért átterveztettük.
- Közben eltelt közel két év és nem történt semmi. Miért?
- Mire ez az egész elkészült, a város anyagilag nehéz helyzetbe került, így a téma lekerült a napirendről.
- Hogyan került elő ismét?
- 2002 vége felé hallottam arról, hogy léteznek a Phare CBC pályázatok. Felvettük a kapcsolatot az illetékesekkel, és azt a tájékoztatást kaptuk, előkészítés alatt van egy olyan pályázati kiírás, amelybe a mi fent vázolt elképzeléseink beleférnek. Májusban kiírták a pályázatot, azonnal tájékoztatták az intézményt, és mi megkezdtük az előkészítő munkálatokat. Az elején nehéz volt megtalálni azt a formát, amely a pályázati kiírásnak és a mi elképzeléseinknek egyaránt megfelel.. Mi nemcsak oktatjuk majd az alternatív energiaforrások hasznosítását, hanem a gyakorlati hasznát is megmutatjuk, hiszen az egész oktató- bázist úgy alakítjuk ki, ha támogatják a pályázatot, hogy azokkal az energiaforrásokkal működtetjük, amelyekről tanítunk. Ez a csarnok a jelenlegi elképzelések szerint biomassza, napkollektor, napelem, talajhő hasznosításával működő "üzem" lenne.
D.É.
12
TU • fllDSOR
2003. november 6.
november 8. szombat
5.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 Riporter kerestetik 10.00 Süsü varázs! 10.30 Tüskevár tábor 10.55 Képben vagyunk? 11.35 Fele királyságom 12.00 Hírek 12.10 Bravó TV 13.05 Sasszem 13.35 Útravaló 13.50 Heti mozaik 14.35 Az X csapat 15.25 Delta plusz 15.55 Századunk 16.25 Remix 16.55 Az öreg halász és a tenger 18.35 Luxor 19.30 Híradó este 20.05 Szatelit 21.00 Robin Hood, a tolvajok fejedelme
23.25 Híradó 23.35 Manhattanre leszáll az éj

CUB
KLUB
lottó sorsolás 16.35 Medicopter 117 17.30 Sheena, a dzsungel királynője 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Godzilla 22.35 Halálos játék 00.20 Seinfeld 00.45 Híradó 00.50 Sportklub 01.05 Fókusz Portré 01.30 Országház
TV 2
06.00 Reggeli gondolatok 06.30 Állatkert a hátizsákban 07.00 Tv2 matiné 08.45 Fox Kids 10.00 2gether 10.30 Egyről a kettőre 11.00 Stahl konyhája 11.35 Cosby nyomozó rejtélyei 12.30 A hálózat csapdájában 13.30 Herkules 14.25 Waikiki páros 15.25 Kulcsember 16.25 Walker, a texasi kopó 17.25 J.A.G. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Halálos fegyver 4. 22.40 Mad Max 3. 00.50 Kínai negyed 03.20 Vers
november 10. hétfő
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 09.50 Szórakoztató percek 10.05 Friderikusz 11.00 Parlamenti napló 12.00 Híradó 13.05 Savannah 13.55 Roma magazin 14.25 Domovina 14.55 Eurón: játék euróért! 15.10 Áthatások 15.40 Élesben 16.30 Szórakoztató műsor 17.00 A Black Rose vár titka 17.25 Kívül-belül 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem Afrika 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 Nő fehérben 22.00 Hétfő este 22.35 Provokátor 23.05 TS -Amiről nem beszélünk 23.55 TS
06.00 Ünnepnaptár 06.30 Disney-rajzfilm 06.55 Kölyökklub 09.25 Disney-rajzfilmek 10.15 Bioterrorizmus 2. 11.20 Játékzóna 11.25 ötletház 11.50 Játékzóna 12.00 Híradó 12.15 XXI. század 12.45 Autómánia 13.15 Airwolf 14.15 Szoknyás fejvadász 15.10 Dawson és a haverok 16.05 Jackie Chan: A nagy balhé 2. 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Pasik 20.10 Survivor 21.35 Heti Hetes 22.55 Krízis 00.30 Híradó 00.35 Sportklub 00.45 Largo Winch 01.35 Bioterrorizmus 2.
05.50 Gyökereink 06.20 tv2 matiné 07.50 Fox Kids 09.55 Spinédzserek 10.25 Vad világ 11.25 Talpig pácban 11.55 Totalcar 12.30 V-Tech - Búcsúzz el! 13.30 Knight Rider Team 14.30 Smallville 15.30 Sliders 16.30 Csillagkapu 17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magcllán 19.35 Activity 20.20 Hóbortos vakáció 22.10 Bosszúvágy 5. 00.10 Ragadozó 02.10 Amerikai gladiátorok 03.20 Vers
november 9. vasárnap
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Szuperriporter kerestetik! 10.05 Galéria 11.10 "így szól az Úr!" 11.20 Fatimai zarándoklat 12.00 Hírek 12.05 Főtér 12.50 Delta 13.20 Mindentudás Egyeteme 14.10 Uniós pályázati kalauz 14.15 Úton 14.45 Csellengők 15.05 Örömhír 15.35 Szórakoztató műsor 16.05 Elsőkézből 16.30 Szórakoztató műsor 17.00 Telesport 18.25 Híradó 19.00 Szívek szállodája 19.55 Szuperbuli 21.40 Friderikusz 22.35 Híradó 22.45 Szórakoztató műsor 23.10 "Késselvillával" 23.50 Héthatár 00.40 Pénz, pénz, pénz
06.00 A világ vallásai 06.30 Pokemon 06.55 Kölyökklub 09.55 Srácok 10.20 Hazárd megye lordjai 11.10 Játékzóna 11.20 Recept klub 11.50 Játékzóna 12.00 Híradó 12.15 Ötletház 12.40 Újra nyomoz a páros 14.40 A vadak ura 15.30 Zsaru az úrból 16.25 Hatos-
06.00 Pokemon 06.30 Reggeli 08.38''Találkozások 09.00 Játékzóna 09.05 Recept klub 09.15 Játékzóna 09.25 Mária 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Országház 13.35 Játékzóna 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül! 15.20 Miami Vice 16.15 Testpercek 16.20 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Gyilkos cápák 4. 22.45 Egy férjnél jobb a kettő 00.25 Találkozások 00.35 Híradó 00.40 Sportklub 00.55 Tiszta Hollywood 01.20 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 A magyar szeszfőzés története 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.55 Stahl konyhája 09.00 Tripla vagy semmi 09.20 Maria del Carmen 10.25 Teleshop 11.30 Bébilesen 12.05 Kastélyszálló 13.05 Elveszem a feleségem 14.55 Kapcsoltam 15.25 Charlie 16.30 Jakupcsek 17.30 Betty, a csúnya lány 2. 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.30 Hárman párban 20.00 Hajrá, csajok! 22.10 Szulák Andrea show 23.20 Jó estét, Magyarország! 00.05 TopSport 00.35 Profiler 01.35 Isonzótól Rodostóig 02.05 Aktív 02.45 Vers
november 11. kedd
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Riporter kerestetik! 10.05 Nemcsak a 20 éveseké a világ 11.00 Big Foot nyomdokain 12.00 Híradó 13.05 Savannah 13.55 Srpski Ekran 14.25 Unser Bildschirm 14.55 Szórakoztató percek 15.10 Hajlék 15.40 Élesben 16.30 Egyháztörténészek 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.25 Mozi zongorára! 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem, Afrika 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték 21.05 Dilibuli 22.00 Kedd este 22.35 Monitor 23.05 Panoráma 23.35 Életvonal
Játékzóna 09.05 Receptklub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Fókusz-portré 13.35 Játékzóna 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül! 15.20 Miami Vice 16.15 Testpercek 16.20 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Vészhelyzet 22.00 Kommandó 23.35 XXI. század 24.00 Találkozások 00.15 Híradó 00.20 Sportklub 00.30 Egy kis gubanc 02.15 Fókusz
TV 2
05.50 Faluvilág 06.05 Segíts magadon! 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 09.00 Stahl konyhája 09.10 Tripla vagy semmi 09.40 Maria del Carmen 10.25 Teleshop 11.30 Bébilesen 12.05 Kastélyszálló 12.55 Csavargó kutya 13.05 Kapcsoltam 15.25 Charlie 16.30 Jakupcsek 17.30 Betty, a csúnya lány 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.30 Hárman párban 20.00 A Nagy Ö 21.30 Megasztár 23.00 Szeret, nem szeret 23.20 Jó estét, Magyarország! 00.05 Propaganda 00.30 Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten 02.30 Aktív 03.10 Vers
november 12. szerda
5.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 09.55 Szórakoztató percek 10.05 Szatelit 11.00 Az ősök bárkája 12.00 Híradó 13.05 Savannah 13.55 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nos-tru 14.55 Eurón: játék euróért! 15.10 Kormányváró 15.40 Élesben 16.30 Hitem 16.45 Evangélikus ifjúsági műsor 16.55 Évtizedek a képernyő szolgálatában 17.25 Kívül-belül 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem, Afrika 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.05 A magas szőke + két szőke 21.35 Szórakoztató percek 22.00 Szerda este 22.35 Hungarikum 23.05 Beszélgetés Dusán Makavejev rendezővel - Manifesto
i ík d m
klub
15.10 Anyanyelvi szószóló 15.40 Élesben 16.30 Szórakoztató műsor 17.00 A Black Rose vár titka 17.25 Mozi zongorára 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Unjós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem, Afrika 19.30 Híradó 20.05 A tévé ügyvédje 21.05 Nő fehérben 22.00 Csütörtök este 22.35 Heti Menü 23.05 Molnár György: A varázsló álma
KLUB
06.00 Ünnepnaptár 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Recept Klub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Antenna 13.35 Játékzóna 14.25 Recept klub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül! 15.20 Miami Vice 16.15 Testpercek 16.20 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Nekünk 80 22.35 Az utca törvénye 23.25 Találkozások 23.35 Híradó 23.40 Sportklub 23.50 Stella moziklub 00.25 Hihetetlen, de igaz 01.25 Pont hu 01.55 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 Cinematrix 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 09.05 Stahl konyhájé 09.15 Tripla vagy semmi 09.40 Maria del Carmen 10.45 Teleshop 11.40 Kastélyszálló 12.40 J.W. Coop, a ro-deó királya 14.55 Kapcsoltam 15.25 Charlie - Majom a családban 16.30 Jakupcsek 17.30 Betty, a csúnya lány 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.30 Hárman párban 20.00 Két apának mennyi a fele? 22.15 Folytassa, Claudia! 23.15 Jó estét, Magyarország! 24.00 Totalcar 00.30 Táncos Jo Jo 02.20 Aktív 03.00 Vers
november 14. péntek
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Recept klub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Autómánia 13.35 Játékzóna 14.25 Recept Klub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfdm 15.15 Csak egy szavadba kerül! 15.20 Miami Vice 16.15 Testpercek 16.20 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Lökött testőrök 2. 22.35 Kincskommandó 23.25 Találkozások 23.35 Híradó 23.40 Sportklub 23.55 Hihetetlen, de igaz 00.50 Antenna 01.20 Fókusz
05.35 Hajnali gondolatok 06.05 Propaganda 06.30 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 09.00 Tripla vagy semmi! 09.20 Maria del Carmen 10.20 Teleshop 11.25 Bébilesen 11.55 Kastélyszálló 12.55 Mike Hammer 14.55 Kapcsoltam 15.25 Charlie 16.30 Jakupcsek 17.30 Betty, a csűnya lány 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.30 Hárman párban 20.00 Ali you need is love 21.00 Kobra 22.45 Jó estét, Magyarország! 23.30 Cinamatrix 24.00 Vissza a jelenbe 01.00 Aktív 01.40 Vers
november 13. csütörtök
K 4. U
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó '' 05.50 Nap-kelte 09.00 Riporter kerestetik! 10.05 Szuperbuli 11.00 Akhák az Arany Háromszögben 12.00 Híradó 13.05 Savannah 13.55 Együtt 14.55 Szórakoztató percek
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 10.00 Szórakoztató percek 10.10 Szuperbuli 11.05 Az Angyal 12.00 Híradó 13.05 Savannah 13.30 A vadóc 13.55 Körzeti magazinok 14.55 Eurón: Játék euróért 15.10 Fogadóóra 15.40 Élesben 16.30 Szórakoztató műsor 17.00 A Black Rose vár titka 17.25 Mozi zongorára 17.30 Zöldpont 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem, Afrika 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.10 Élni és meghalni Los Angelesben 22.05 Péntek este 22.40 Ötven éves lesz a Magyar Televízió
I i ■
K t. U ö
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Receptklub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13.05 Pont hu 13.35 Játékzóna 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül 15.20 Miami Vice 16.15 Testpercek 16.20 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Tüzvihar 22.40 A mélység 01.10 Találkozások 01.20 Híradó 01.25 Sportklub 01.40 Fókusz
TV 2
05.50 Faluvilág 06.05 Magellán 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 09.00 Tripla vagy semmi 09.20 Maria del Carmen 10.20 Teleshop 11.20 Bébilesen 11.55 Kastélyszálló 12.50 Elefántjárat 14.55 Kapcsoltam 15.25 Charlie 16.30 Jakupcsek 17.30 Betty, a csúnya lány 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.30 Hárman párban 20.00 Bűbájos boszorkák 21.00 Dalnokok ligája 23.10 Alföldi 00.25 Jó estét Magyarország! 01.10 Indián vér 03.40 Vers
2003. november 6.
kriiizsai méoin
13
ELINDULT A BSA ÚJ KAMPÁNYA
Kanizsa tv műsora
november 7-töl november 13-ig
november 7. péntek
00:00 Lapozó 08:00 Krónika 08:10 Celeste - argentin filmsorozat 4. rész ismétlés 08:53 Krónika 09:04 Körjárat 09:19 Portré - Kiss György vívóedző 09:34 Jelkép - református 09:44 Krónika 09:54 Házban ház körül 10:09 Jövő 7 10:24 Lapozó 17:30 Templomok és haranglábak - HTV 18:00 Krónika 18:10 Celeste argentin filmsorozat 5. rész 18:53 Mese: Sosevolt király bánata 19:00 Krónika 19:11 Önök mondták -Sétálóutca? 19:26 Civilek - Olajos szeniorok - hagyományűpoló kör 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 Körjárat 20:15 Portré - Kiss György vívóedző 20:30 Templomok és haranglábak - HTV 21:00 Afrikai koktél - amerikai film - HTV 23:00 Lapozó
november 8. szombat
00:00 Lapozó 06:30 Krónika 06:40 Celeste - argentin filmsorozat 5. rész ismétlés 07:23 Krónika 07:34 Civilek -Olajos szeniorok - hagyományápolókör 07:49 Körjárat 08:04 Jelkép - katolikus 08:13 Mese: Sose volt király bánata 08:19 Krónika 08:29 Önök mondták -Sétálóutca? 08:44 Portré - Kiss György vívóedzö 08:59 TV shop - HTV 09:28 Kimba - gyermek rajzfilm sorozat -HTV 09:58 Okavangó a vadon szíve -amerikai családi filmsorozat - HTV 10:58 Képes recept - HTV 11:28 TV shop 12:00 Lapozó 17:30 Fedezzük fel Észak - Olaszországot - HTV 18:00 Lapozó 19:00 Sajt - Tarnóczky Attila 19:23 TV mozi: Csillag a máglyán - magyar film 21:00 Poirot - angol krimi -HTV 22:00 Virágzó Magyarország - városról városra - HTV 22:30 Bencze show - HTV 23:00 Különjárat - HTV 23:30 TV shop - HTV
november 9. vasárnap
00:00 Lapozó 06:30 TV mozi: Csillag a máglyán - magyar film 08:06 Sajt -Tamóczky Attila 08:30 A Ság - hegy és Celldömök 09:00 TV shop 09:30 Wellness magazin HTV 10:00 Okavangó a vadon szive - amerikai családi filmsorozat - HTV 11:00 Különjárat - HTV 11:30 TV shop 12:00 Lapozó 17:30 A kecskeméti Fő tér - HTV 18:00 Lapozó 19:00 Kapocs - 6. sz. Választókerület Kelemen Z. Pál 19:15 TV mozi: Falfúró - magyar film 20:50 Székelyföldön 21:00 Poirot - angol krimi -HTV 22:00 Okavangó a vadon szíve -amerikai családi filmsorozat - HTV 23:00 Bence show - HTV23:30 TV shop - HTV
november 10. hétfő
00:00 Lapozó 08:00 Kapocs 5.sz. Választókerület - Dr. Fodor Csaba 08:15 TV mozi: Falfúró - magyar film 09.50 Székelyföldön 10:00 Lapozó 17:30 Vác az államalapítástól napjainkig - HTV 18:00 Krónika 18:10 Celeste - argentin filmsorozat 6. rész 18:56 Mese: Három
testvér 19:00 Krónika 19:11 Jövő 7 -Teleki László államtitkárral 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Civilek - Olajos szeniorok - hagyományápoló köre 20:15 Önök mondták -Sétáló utca? 20:30 Szárazmalmok Magyarországon - HTV 21:00 Egy bátor ember - amerikai film- HTV 23:00 Lapozó
november 11. kedd
00:00 Lapozó 08:01 Krónika 08:11 Celeste - argentin filmsorozat 6. rész ismétlés 08:58 Krónika 09:09 Jövő 7 -Teleki László államtitkárral 09:39 Jelkép - adventista 09:49 Krónika 09:59 Civilek - Olajos szeniorok - hagyományápoló köre 10:14 Önök mondták -Sétáló utca? 10:29 Lapozó 17:30 Vízimalmok Magyarországon - HTV 18:00 Krónika 18:10 Celeste - argentin filmsorozat 7. rész 18:55 Mese: Madzag gödröt ás 19:00 Krónika 19:11 Körjárat 19:26 Kamarai percek - Építményadó 19:41 K'' arc - kulturális magazin 19:01 Krónika 20:01 Jövő 7 - Teleki László államtitkárral 20:31 Vízimalmok Magyarországon - HTV 21:00 Okavangó a vadon szive - amerikai családi filmsorozat - HTV 22:00 Bencze show - HTV 22:30 Árokszállási nyár - HTV 23:00 Lapozó
november 12. szerda
00:00 Lapozó 08:00 Krónika 08:10 Celeste - argentin filmsorozat 7, rész ismétlés 08:55 Krónika 09:06 Körjárat 09:21 Kamarai percek - Építményadó 09:36 K arc - kulturális magazin 09:46 Krónika 09:56 Jövő 7 - Teleki László államtitkárral 10:26 Lapozó 17:30 A Pécsi Bőrgyár - múlt és jelen - HTV 18:00 Krónika 18:10 Celeste argentin filmsorozat 8. rész 18:53 Mese: Dániel az oroszlánok vermében 19:00 Krónika 19:11 Biztonsági zóna 19:40 Jelkép -evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Kamarai percek - Építményadó 20:15 Körjárat20.30 Szélmalmok és múzeumok - HTV 21:00 Elviszlek ha kéred -amerikai komédia - HTV 23:00 Lapozó
november 13. csütörtök
00:00 Lapozó 08:00 Krónika 08:10 Celeste - argentin filmsorozat 8. rész ismétlés 08:52 Krónika 09:04 Biztonsági zóna 09:33 Jelkép - evangélikus 09:43 Krónika 09:52 Kamarai percek - Építményadó 10:08 Körjárat 10:23 Lapozó 17:30 A porcelán atyja - HTV 18:00 Krónika 18:10 Celeste - argentin filmsorozat 9. rész 18:55 Mese: Énekszó a tömlöcben 19:00 Krónika 19:11 Körjárat 19:26 K'' arc - kulturális magazin 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Szivárvány sztár magazin -Majka 20:30 Időjóslás és meteorológia - HTV 21:00 Poirot - angol krimi -HTV 22:00 Egészségmagazin - HTV 22:30 így látják az erdőt- HTV 23:00 Lapozó
Budapest, 2003. október 30. - Szoftverbevallás néven a BSA (Business Software Alliance) Magyarország november l-jétől november 30-ig országos kampányt indít, amelynek keretében a szervezet segítséget kíván nyújtani a kis és középes méretű vállalkozásoknak a megfelelő szoftverkezelési gyakorlat kialakításában és az illegális szoftverhasználatból adódó jogi és pénzügyi kockázatok csökkentésében.
A BSA Szoftverbevallás elnevezésű kampányát a november 1. és 30. között időszakra hirdeti meg, amelynek keretében a kis és középes vállalkozások segítséget és eszközöket kapnak a szoftvergazdálkodási gyakorlatuk kialakításához. A szervezet és egyben a kampány célja, hogy tudatosítsa az üzleti szoftverek üzleti célú felhasználóiban a szoftverek jogtisztaságának fontosságát. Ezt a célt szolgálja az online, illetve postai úton beküldhető szoftverbevallás, mely jó alkalom az üzleti szféra szereplői számára, hogy megteremtsék szoftvereik hatékony nyilvántartási rendszerét.
A kampány hosszú távú célkitűzése a szoftvergazdálkodás és —nyilvántartás - mint üzleti folyamat - fontosságának és előnyeinek megismertetése az üzleti szoftverfelhasználókkal. A Szoftverbevallást beküldő gazdasági társaságok részére a BSA Magyarország megküldi a BSA Szoftvertanúsítványt, mely igazolja, hogy az adott szervezet elvégezte a 2003. évi Szoftverbevallással kapcsolatos teendőit.
"A Szoftverbevallás kampánnyal az a célunk - ahogy ezt a kampány névválasztása is mutatja -, hogy a vállalkozások számára a szoftvergazdálkodás ugyanolyan rendszeres és tudatos tevékenység legyen, mint egyéb más vállalati eszköz nyilvántartása és ellenőrzése" - mondta dr. Ormós Zoltán, a BSA jogi képviselője.
A BSA Magyarország felvilágosító munkájának fontos részét képezi a Szoftverbevallás kampány. "Tavaly hazánkban az üzleti szoftverek 45 százaléka volt illegális. Reméljük, hogy ez a kampány is hozzájárul, hogy Magyarország rövid időn belül elérje az Európai Unió jelenlegi 38 százalékos szoftverillegalitási mutatóját" - fűzte hozzá Sebők Erzsébet, a szervezet főtitkára.
A BSA Magyarország országszerte több tízezer vállalkozás és regisztrált könyvelő számára küld névre szóló levelet, amelyben tájékoztatja őket a Szoftverbevallás kampány indulásáról és feltételeiről.
A BSA által meghatározott megfelelő szoftvernyilvántartás négy lépése: Első lépés: A szoftverszabályzat és a szoftverekkel kapcsolatos eljárásrend kialakítása.
Második lépés: A szoftverek nyilvántartásba vétele, (www. bsa.hu/szoftver-bevallas oldalon, vagy a csatolt kérdőíven, 2003. november 30-ig). Harmadik lépés: A cégnél telepített, és a működéshez szükséges szoftverek összevetése.
Negyedik lépés: Ha szükséges: a cég szoftver-illegalitásának felszámolása érdekében tett lépések számbavétele és a kialakult helyzet rendezése.
A szoftverek jogszerűségének ellenőrzésével és a nyilvántartással összefüggő feladatokkal kapcsolatban a BSA további segítséget is nyújt a vállalkozásoknak:
- a weboldalról ingyenesen letölthető szoftverellenőrző programmal,
- szoftvergazdálkodási tanácsadást végző cégek elérhetőségének megadásával,
- a BSA Szoftvernyilvántartó kiadványa könyvesbolti forgalomban és a szoftverkereskedőknél beszerezhető
Ha Szoftverbevallással kapcsolatban kérdése van, hívja a BSA forródrótját (Tel:06 80 272-000) illetve érdeklődhet az info@ bsa.hu e-mail címen További információ:
Dr. Ormós Zoltán
BSA jogi képviselő Tel: 20/977-6829
Absa
'' RCi
Sebők Erzsébet
BSA Magyarország főtitkár Tel: 20/9380-075
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)

Tökös csaj
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964

Nyitva: minden nap 9-21-ig
Rob Schneider komikus újra megnevettet bennünket. Jessica élete tökéletes. Ő a gimnázium szépe, a pompon-lányok csapatkapitánya és a legizmosabb srác szerelme. Egy reggel azonban beüt a krach, férfitestben ébred, egy pocakos, szőrös, kissé mosdatlanban. Még szerencse, hogy van egy barátnője, aki némi sikítozás után elhiszi, hogy ő-ő. Nekiállnak visszaszerezni a csodás testet, amit most egy elhasznált csavargó használ valahol. Addig azonban botrány-botrány hátán.
14
RPrÓhIrdcTcS
2003. november 6.1
Eladó és bérbeadó ingatlanokat keresünk ügyfeleink számára.
FIX Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Rozgonyi u. 3. 20/ 9531-591
■BDH
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 nm-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8*9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K)
Belvárosi 3 szobás családi ház, iker-, társasház építésére is alkalmas, 790 nm-es telekkel eladó. Érd.: 30/227-3294 vagy 30/911-9642 (5146K)
Nk-i 64 nm-es önkormányzati lakásomat elcserélném saját tulajdonű, nagyobb, egyedi fűtéses, városközponthoz közeli, lehetőleg I. emeleti, 1+2 félszobásra. Terhelt is lehet. Érd.: este 17-19 óráig 20/574-4651 (5153K)
Munkás úti garázssoron aknás garázs eladó! Érd.: 06-70/259-3650 az esti órákban.(5225K)
Lakást vennék I-III. emeletig: 70-80 m2-es, egyedi fűtéses, téglaépületben. Érd: 06-20/941-5745, 327-568 (5230K)
Nagyrécsén régi kis ház, építésre al-
kalmas, közművesített területen eladó. Érd.: 30/939-9888 (5235K)
Kiskanizsán (szintes), három szoba + nappalis családi ház 11 millió Ft-
ért eladó, vagy kisebb lakásra, házra cserélhető. Érd.: 20/4500-827, 93/329-007 (5242K)
Nk-án belvárosi téglagarázs, zárt udvarban, hosszabb távra kiadó (7.500 Ft/hó) vagy eladó (1.350.000 Ft). Érd.: 30/378-3473 (5244K)
BÉRLET
Nk-án másfélszobás bútorozott lakás kiadó. Érd.: 381-069 vagy 06-70/514-2031 15 óra után. (5234K)
Garázs kiadó a Mindenki sportpályánál a Muskátli utcában. Érd.: 18 h után 321-734 vagy a 30/374-8903 (5239K)
Nk-án a Péterfai utcában bútorozot-tan, felújított állapotban két és félszobás lakás kiadó. Érd.: 06/30/289-9627 (5241K)
A Rózsa utcában két szobás, földszinti lakás albérletbe kiadó. Érd.: 30/214-0080 (5247K)
Belvárosban garázs kiadó! Érd.: 313-881 (5243K)
Lakás kiadó. Érd.: 324-735 (5251K)
1990-es évjáratú ötsebességes Lada
vonóhoroggal, másfél év műszakival eladó. Érd.: 30/541-9571 (5198K)
Négyütemű Wartburg kombi, 90-es kiadású, 18 hónap műszakival, vonóhoroggal 220.000 Ft-ért eladó Nagykanizsán. Érd.: 30/641-7375 vagy 30/602-4223 (5248K)
1982-es Volkswagen Golf két év műszakival, vonóhoroggal eladó. Irányár: 150.000 Ft. Érd.: 30/641-7375 vagy 30/602-4223 (5249K)
VEGYES
Számítógépes védőszemüveg (3 hónapja csináltatott), karcmentes svéd lencsével, elegáns keretben eladó. Ara: 8.000 Ft. Érd.: 30/9932-534 (5217K)
2 kg körüli, felpucolt húscsirke megrendelhető. Ára: 850 Ft/db. Szállítás: november 5-12-ig. Érd.: 30/227-3294 (5232K)
Két éves, 170 literes prés, valamint kaccsozós szőlődaráló kedvező áron eladó. Érd.: 30/911-9642 (5238K)
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Gépelést, vagy bármely írott anyag számítógépre vitelét vállalom kedvező áron, rövid határidővel. Érd.: 30/9932-534 (5123K)
Vállaljuk új házak felépítését, régi házak átalakítását, felújítását. Valamint vállalunk ács- és tetőfedőmun-
kákat. Érd.: 93/322-109, 06-30/6398-825,, 06-70/503-9407 (5222K)
Négyórás gondozást és takarítást vállalok. Érd.: 20/574-4651 (5231K)
Általános iskolások korrepetálását vállalom Nagykanizsán! Érd.: 20/550-3363 (5237K)
Nk-án precíz német nyelvoktatást, középiskolások korrepetálását, érettségire, felvételire, nyelvvizsgára felkészítését vállalom, anyanyelvi szinten, rugalmas időbeosztással, hétvégén is. Érd.: 06-30/528-3929 (5245K)
Nk-án angol és orosz nyelvből tanítást, korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést vállalok. Érd.: 06-30/528-3929 (5246K)
Mellékállású ügyfélmenedzsert keresek állománykezelésre-bővítésre, heti 10-15 órában. www.euitthon.hu, "Euitthon" 8801 Nagykanizsa, Pf.: 22 (5250K)
INGYENES
angol beszédtechnikai kurzusok, teljesen kezdőknek, KÓCZIANY-módszerrel. Telefon: 06/30-433-0713
kanizsa del-zalai hetilapban
megjelenő hirdetési felületek, árak (Ft-ban), kedvezmények
2003. november 1-től ( Az ÁFA mértéke 25 %)
Hirdetés mérete Fekete - fehér *Fekete - fehér Színes *Színes
+ kék kísérő szín + kék kísérő szín
Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó Nettó Bruttó
1/1 oldal 75 000 93 750 60 000 75 000 120 000 150 000 96 000 120 000
1/2 oldal 38 000 47 500 30 400 38 000 65 000 81 250 52 000 65 000
1/4 oldal 19 500 24 375 15 600 19 500 35 000 43 750 28 000 35 000
1/8 oldal 9 600 12 000 7 680 9 600 18 000 22 500 14 400 18 000
1/16 oldal 4 900 6 125 3 920 4 900 9 000 11 250 7 200 9000
A *-gal jelölt oszlop 20 % kedvezményt tartalmaz, amely négyszeri folyamatos hirdetés után érvényes!
Szövegoldali felár: 20% Mestertár megjelenés: heti 500 1/4 évi 5 000
1. és 16. oldali felár: 20% (név, vállalkozás, cím, telefon) havi 1 800 éves 50 000
Keressen bennünket ! Személyes megbeszéléssel egyedi ár kialakítására is van lehetőség!
Telefonszámunk: 93/310-540, 312-305
2003. november 6.

15
jy SIKERES SZEREPLES, * IGAZI MEGMÉRETTETÉS
4
A hét\ •y rrs KS7
bosszanto vereseg
Az október 24-26-a között rendezték meg az I. T. U. Duatlon World Cup Európa Bajnokságot Olaszországban, Varallo Sesián. A számos magyar versenyző mellett Nagykanizsát a Tri-Co Triatlon Klub versenyzője Ács László képviselte. A táv 10 km futásból, 40 km kerékpározásból
és 5 km futásból állt. A versenyzőknek nagy kihívást jelentett a +2 fok körüli hőmérséklet, valamint a városi kanyargós és a hegyi pályák. A senior kategóriában 11. helyezést érte el 2:12:29-es időeredményével, amely egyúttal a magyar csapat harmadik legjobb ideje.
hétvégén a FLEXTRON-öji*'' ICS KSZC Sárvár otthonában * fogadta a Kanizsa KK DKG EAST csapatát. Az NB l/B-s mérkőzést közel 100 néző kísérte figyelemmel. A mérkőzés végeredménye 84:71 lett a sárvári csapat javára. DKG EAST: Domonkos 7/3, Volf Barna 9, Bausz 13, Miilei 15, Koma 15. Csere: Gál 7/3, Zsámár 4,
Kiss 1. - Az első negyedben gyenge volt a kanizsaiak védekezése és támadása, később feljavult a csapat játéka, így már csak 7 pont volt a különbség. Sajnos Gál térdsérülése, Zsámár kórházba szállítása, valamint Koma és Volf kipontozódása végleg eldöntötte a csapat sorsát. Kár volt az első negyed gyenge játékáértvélekedett Vágvölgyi Tamás edző.
A verseny után megkerestük Ács Lászlót, hogy kifaggassuk élményeiről.
- Hogyan került ki a versenyre ?
- A többéves triatlonversenyzési múlt és az idei éves eredményeimnek köszönhetem, hogy kijutottam az olasz-
országi versenyre. A Tri-co Triatlon Klub anyagilag támogatta a kijutásomat, a Magyar Triatlon Szövetség a flevezésemet és a szállásomat intéztefeleli Ács László.
- Milyen volt maga a verseny ?
- Az I. T.U. Duatlon World Cup Európa Bajnokságnak eredetileg Belgrád adott volna otthont, de több okból a Nemzetközi és az Európai Triatlonszövetségnek új helyszínt kellett keresnie. így esett a választás az olasz Varallo Sesiara. Hosszú autóúttal sikerült eljutnunk az 1100 km-re lévő városba. Félpanziós szállásunk a
várostól 16 km-re volt. A csodálatos alpesi kisváros kacskaringós, 1-2 m széles utcáiból alakították ki a futópályát, melybe két 10 %-os emelkedő volt beiktatva 150-200 m hosszan. A kerékpárpályát a hegyekben jelölték ki. A 0 és a +2 fok körüli hőmérséklet is nehezítette a versenyt. A verseny közben a szervezők lehetőséget adtak a frissítésre, a táv során bárki ásványvizet vehetett magához- meséli a sportoló.
- Milyennek értékeli a teljesítményét?
- Az eddigi elért időeredményeimet ezen a versenyen túlszárnyaltam. Az, hogy csak a tizenegyedik helyhez volt elég, azt mutatja, hogy nagyon erősek a külföldiek. Optimális érték, amit magamból kitudtam hozni. A senior I kategóriában induló 20 versenyző közül a tizenegyedik lettem, a magyar csapat harmadik legjobb ideje lett az enyém.
- Milyen további versenyekre készül?
- Idén a Budapesten megrendezésre kerülő Magyar Országos 50 km-es Bajnokságra készülök, amelyen a sportegyesület öt fős csapatának tagjaként veszek részt. A jövő évi szezonban a Nagyatádon zajlódó IRON-MAN-Vasember triatlon bajnokságon indulok. A táv 3800 m úszásból, 180 km kerékpározásból és 42 km futásból fog állni. Ezen a versenyen már tíz éve folyamatosan indulók. Természetesen a jövő évi duatlon és triatlon versenyeken is rajthoz állok - válaszolja Ács László.

két győzelem
Az Avantgard Nagykani-Av zsa Teskánd csapatát fogadta S a Mindenki Sportpályáján október 31 -én. A megyei női labdarúgó mérkőzés 2:2-es eredménnyel ért véget. a Kanizsai góllövők: Torma Ágnes és Vitykó Andrea.
Az ugyanerre napra tervezett MÁV NTE- Zalavár megyei női labdarúgó mérkőzés elmaradt.
November 1-én a N. Labdarúgó Klub Újudvarral játszott városkörnyéki I. osztályú mérkőzést a Mindenki Sportpályáján. A találkozó
l:l-es döntetlennel ért véget. November 2-án délelőtt a Kiskanizsai Sáskák az Egervár csapatát fogadta. 2: l-es hazai győzelmet könyvelhetett el a kiskanizsai csapat.
Aznap délután Miklósfa az Andráshida Recop ellen játszott. A találkozóról 3:2-es győzelemmel térhetett haza a vendég andráshidai csapat.
A megyei II: osztályú bajnokság újabb fordulóján Bagola a mumori sportolókat fogadta. 2:0-ra a bagolai csapat diadalmaskodott.
kikaptunk
Vasárnap délután újabb NB I/B-s mérkőzésre került sor a Zsigmondy tornacsarnokában. jO A hazai DKK a Tatabányai KC ▼ ^ csapatát fogadta. A hazai csapat az első félidőben rossz felfogésban kosarazott.
Nagy előnyt adott az ellenfélnek, amit a második félidőben már nem tudott ledolgozni. így 84:76-ra a vendég Tatabánya győzött. A kanizsai csapatot Bencze, Arany 17, Németh 25/9, Völgyi 15/3, Varga 3, a cserejátékos Tálosi 12, Ambrus 4, Glaser E„ Fekete alkotta.
IDŐPONTVÁLTOZÁS!
A Kanizsa DKK MAFC női NBI-B kosárlabdamérközés új időpontja 2003. november 9. 15 óra


remeklő kanizsaiak

A felnőtt OB I/B nyol-cadik fordulóján a CWG AV^ KANIZSA a KSI vendége ^ volt. Sajnos újabb, 10:3-as vere-
ujabb vereseg
pat. Taktikusan és fegyelmezetten játszott az 5 junior válogatottat szerepeltető KSI gárdájával szemben. Serdülő korosztályban is zajlottak találkozók a hétvégén. Kaposvár-CWG KANIZSA 6:3, Fűzfő-CWG KANIZSA 3:9. A Kaposvár elleni mérkőzésen a kanizsai csapat három gólját Szili, Magyar és Dávid lőtte. A Fűzfő elleni győzelemhez Magyar 2, Szili 2, Marton 2, Kalmár 1, Hartai 1, Dávid 1 góllal járult hozzá.
séggel térhetett haza a kanizsai csapat. CWG KANIZSA: Kiss Csaba, Nebojsa Jaksics 2, Karácsony Tibor, Sarusi Gábor, Magyar Gábor, Szabó Szilárd, Erhetics Péter, Kaszper Dániel, Kaszper Gábor 1, Szabó Dénes, Kalmár András. Szőllősi Csaba edző szerint a 12:3-as kiállítási arány ellenére is egységes tudott maradnia csa-
Október 25-én Zalaegerszeg adott otthont az A. J. K. A. Shotokan Karate-Do Szövetség III. Dunántúli Régiós Bajnokságnak. 12 város több mint 100 versenyzője vett részt a bajnokságon. Elsőként a gyermekek, majd a felnőttek küzdelme zajlott le. A kanizsai csapatot Kucskó Attila, Detre Gábor, Molnár Csaba, Somogyi Ádám, Kiss Jácint, Kiss István, Pap Ádám, Juhász Zoltán, Juhász Ányos, Horváth Erik és Horváth Martin képviselte. A Dunántúli Régiós Bajnokság idei győztese összesítettben a paksi csapat lett. Az országos versenyre november 15-én Békéscsabán kerül sor. Október elején
Zalaszentgróton zajlott le a Zala Megyei Regionális Karate Bajnokság. Az egyfordulós megyei versenyen a bajnoki kupát és a megyei bajnok kupát is átadták. A vándorserleg a zala-szentgróti sportegyesülethez került.
A remekül szerepelt kanizsai csapat, (balról legelső sor): Juhász Zoltán, Kiss Jácint, Juhász Ányos, Kamenár Ádám. (középen): Pap Ádám, Detre Gábor, Somogyi Ádám, Sáfár László, a Magyar Karate Szövetség Technikai Elnöke, Kucskó Attila, (hátsó sorban): Béres János és Horváth János látható.
Nagykanizsán a KIRÁLY- UDVARHÁZ-ban épülő társasházban
eladó amerikai konyhás lakások, turbó kombi kazánnal ellátottak,
a szobák parkettásak. Beltéri fa ajtók, alacsony fűtési költséget biztosító
SOFA ablakok és betörésbiztos bejárati ajtók.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. I.em. Tel.: 93/ 516 714,
Balassa Béla épitész vezető tervező. Tel.: 30/ 901 9013
E-mail: balassabela@chello.hu
Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ORSÓS IMRE KÖLTŐI ESTJE
a Képzőművészetek Házában november 7-én 17 órakor Házigazda: Szakács Gábor Belépődíj: nincs
KATÓ NÉNI ÉS CSALÁDJA"
ORSZÁGOS ÉREMCSERE ÉS KIÁLLÍTÁS
a HSMK-ban november 9-én 10 — 18 óráig Válogatás Berán Lajos sportérmeiből A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nagykanizsai Csoportjának rendezvénye
Vidám jelenetek, slágerek, nóták, cigánydalok, operettek a HSMK-ban november 19-én 19 órakor. Vendégünk: Ihos József, Poór Péter, Madarász Katalin, Harmath Andrea Zene:
Auth Ede együttese Belépődíj: 900 Ft
CHARLIE ÉLŐ ZENEI KONCERT
a népszerű rock zenész régen várt előadása a HSMK-ban november 27-én 19 órakor. Belépődíj: 2000 Ft
RÉCSEI ŐSZ
Kárpáti Sebestyén festőművész olajképeiből nyílt kiállítás 30-án csütörtökön az Egry József Galériában. Az autógépészettel foglalkozó Kárpáti Sebestyén elég későn, 40 évesen fogott először ecsetet a kezébe egy festőművész biztatására. Jó rajzos volt gyermekkorában, de ő az autó, az autó technika mellett döntött. Kiállításának anyagát közel 20 év munkájából állította össze, a legújabbak Nagyrécse színeit, fényeit idézik, ahová az ismert alkotó a közelmúltban költözött.
B. Zs.
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ ÉS NYELVVIZSGA KÖZPONT
GOETHE (német) és PITMAN (angol), - állami és nemzetközi (EU-s)
bizonyítványt is nyújtó -NYELVVIZSGÁT SZERVEZ alap-, közép- és felsőfokon.
A VIZSGA IDŐPONTJA;
NÉMET: 2003. november 21. ANGOL: 2003. december 12.
Jelentkezési határidő: november 10.
Az eddigi sikeres vizsgák aránya 88 % !
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel./Fax: 93/326-413 ; Mobil: 30/400 52 53 E-mail: info@dialognk.hu ; Web: www.dialognk.hu
JÖJJÖN EL ÉS VÁSÁROLJON, HOGY SEGÍTHESSÜNK! AZ ÁRVERÉS TELJES BEVÉTELÉT A VÖRÖSKERESZT HASZNÁLJA FEL
KÉT BETEG GYERMEK SZÁMÁRA.
AZ ÁRVERÉSRE KERÜLŐ MŰALKOTÁSOKBÓL KIÁLLÍTÁST RENDEZÜNK. MEGNYITÓ:
2003. NOVEMBER 13. CSÜTÖRTÖK 18 ÓRA
HELYE:
PETRÓ GALÉRIA
NAGYKANIZSA, FŐ ŰT 19. ÁRVERÉS IDŐPONTJA:
NOVEMBER 21. PÉNTEK 18 ÓRA
HELYE:
VASEMBER- HÁZ D1ÓSSY TEREM
NAGYKANIZSA, ERZSÉBET TÉR 1-3. A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETŐ NOVEMBER 13-20. A PETRÓ GALÉRIÁBAN.
Raiffeiseri BANK
Priváté Banking
Milyenek a kilátásai a 2004-es évre? Mi ezt a panorámát kínáljuk Önnek!
KfMIZSf)
Del-Zalai Hetilap
Nagykanizsa RÉGIÓK KAPUJA
XV. évfolyam 40. szám • 2003. november 13. • Megjelenik 21.000 példányban • http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
JO!
Városunk önkormányzata vállalkozói központ létrehozását tervezi a volt Gábor Áron laktanya területén. A kialakításra kerülő központban az első körben a piaci bérleti díjaknál lényegesebb kedvezőbb bérleti feltételek mellett tudnak kellő infrastruktúrával ellátott iroda- és műhely helységekhez jutni a vállalkozók. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara által a 80-90 vállalkozónak kiküldött levélre eddig érkezett válasz alapján 1750 négyzetméterre már van igény. Az érdeklődés azt mutatja — tudtuk meg Solti Károlytól, az iparkamara titkárától —, hogy az elképzelés jó és a kedvező bérleti díjak mellett, biztosan bérbe veszik a területeket a vállalkozók.
BERAN -ÉRMEK
Dr. Zsoldi Zoltán, a MÉE Nagykanizsai Csoportjának egyik motorja. A nagykanizsai numizmatikai és filatéliai találkozó keretében a gyűjtőtársaknak és az érdeklődőknek a birtokában lévő, Berán Lajos sportérmeiből összeállított gyűjteményéből adott ízelítőt. Százhetven sportérmet láthatott a közönség.
— Művészettörténésznek készültem, de jogászként is megmaradt a vonzódásom a régi értékek iránt.Az érem gyűjteményem 2500-2600 darabos. A két világháború közötti leghíresebb, legnevesebb, legfoglalkoztatottabb éremművész, Berán Lajos sportérmeit hoztam el a kiállításra. A különböző társadalmi, művészeti és sportegyüttesek megrendelései, évfordulók, ünnepi események teremtettek lehetőséget műveinek létrejöttére. Ezekre a kötött témájú érmekre a klasszikus ábrázolásmód, az arckép, az allegorikus kompozíció, a ruha- és hajviselet bemutatása a jellemző. Berán Lajos élete utolsó szakaszában az állami pénzverő fövésnöke volt, ma is mint a modern magyar éremművészet úttörőjét tartja számon a művészettörténet — mondta Zsidi doktor. (Beszámolónk a numizmatikusok találkozójáról lapunk 10. oldalán)
2004
KÖZTÉRI ALKOTASOK NAPTÁRON
A Kanizsai Nyomda Kft. a Városvédő Egyesület közreműködésével ötödik éve ad ki falinaptárt. A város köztéri alkotásait ábrázoló 2004-es naptár 2000 példányban készült el. A felvételeket Kotnyek István helyi fotóművész készítette. A naptár már kapható a nyomdában.
A
2003. november 13.
( november 5.)
- A rendőrség és a Közterület Felügyelet közös éjszakai járőrakciójára került sor, amely a közrend és közterületek védelmére irányult elsősorban. Az ellenőrzés során 19 gépjármű tulajdonosa ellen kezdeményeztek eljárást.
- A Via Kanizsa Kht. és a Park Kft. munkatársai közösen végezték el a város közterületein, parkjaiban az őszi lombtakarítást, ge-reblyézést.
- A hölgyklub klubfoglalkozás keretében ellátogatott a Kanizsa Trendhez.
- A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola kisaulájában nyílt meg az Újudva-ri Önkormányzat és a BLG 2003. évi nyári alkotótáborának kiállítása.
- Parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartott a Nagykanizsai Önkormányzati Tűzoltóság az újudvari Totál kútnál.
( november 6.)
- Az Országos Bűnmegelőzési Központ által kiírt pályázaton hárommillió forintot nyert a nagykanizsai önkormányzat a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.
- A Móricz gyermekszínház sorozat keretében Micimackó és barátai címmel gyermekkoncert volt volt a HSMK színháztermében.
- Lakossági bejelentés alapján a tűzgyújtási időpont be nem tartása miatt kezdeményezett eljárást egy polgár ellen a Közterület Felügyelet.
- Négytagú svéd küldöttséget fogadott a Városházán Litter Nándor polgármester. A küldöttség a Griff Humán Managment Kft. szervezésében látogatott el Kanizsára. A program keretében bemutatásra került a magyar oktatási rendszer, szó esett az alapítványi iskoláról, mint lehetőségről, és a meghívó fél szakmai programjáról. A vendégek megismerkedhettek a város oktatási rendszerével, az önkormányzat szociális feladataival főként a beteggondozás, az ápolás és a gyógyítás területein. A küldöttség tagjai találkoztak a kamarák képviselőivel, ellátogattak a Széchenyi-Zsigmondy Szakképző Iskolába, és az idősek otthonába is.
- A Mindenszentek miatt megnövekedett forgalom nem okozott jelentős fennakadást, és nem voltak súlyos közlekedési problémák
a temetők környékén, hangzott el a Via Kanizsa Kht. szokásos heti értekezletén.
- Postai úton megérkezett az Attila Óvoda "Madárbarát-kert" feliratú táblája, amely a felállítást követően az arrajárók számára azt hirdeti, az intézmény eleget tett a pályázati kiírásban foglaltaknak, kertje embernek, állatnak egyaránt felüdülést ad.
- Az európai uniós források hatékony elérése és felhasználása érdekében hathetes pályázatírási tréninget szervezett az önkormányzat. A képzést a Külügyminisztérium is támogatta.
- Tűzvédelmi gyakorlatot tartottak a Thúry Szakközépiskolában.
( november 7.)
- Zalaszabarban kigyulladt melléképület oltását végezték a nagykanizsai tűzoltók.
- Az állattartással összefüggő szabályok megszegése miatt indult eljárás egy polgár ellen, aki egy társasházban két kisméretű ebet tartott. Az eljárás lakossági bejelentés alapján indult el, a kutyák állítólag ugatásukkal zavarták a ház lakóinak nyugalmát.
- Litter Nándor polgármester nyitotta meg a városban nemrégiben letelepedett egyik cég új autószalonját.
- Tűzvédelmi riadót tartottak a miklósfai általános iskolában.
- Befejeződött a papírgyűjtési akció a Rozgonyi úti általános iskolában.
- Ülésezett a VIA Kanizsa Kht. Felügyelő Bizottsága.
( november 8.)
- Homokkomáromban kigyulladt melléképületet oltottak a kanizsai tűzoltók.
- Máté Ottilia, Dömsödi Farkas Gábor és Imre Tibor fellépésével, a helyi kertbarát kör szervezésében jótékony célú műsoros estet tartottak a miklósfai Mindenki Házában. A bevételből egy hegykapu kifaragásának költségeit kívánják fedezni. Az alkotás az elsődleges számítások szerint kétszázezer forintba kerül majd, a költségeket több forrásból kívánják előteremteni.
- Hulladékgyűjtő sziget égett a keleti városrészben. Az oltásban végül a tűzoltók is segítséget nyújtottak.
( november 9.)
- A belváros több pontján is, főként a Rozgonyi és a Sugár utcában közlekedési táblák sérültek meg a hétvégi vandál akciók miatt. A VIA Kanizsa Kht. munkatársai a megforgatott, megrongált táblákat helyreállították.
- Zalaszabari pincetűzhöz hívták a kanizsai tűzoltókat.
( november 10.)
- Három, a hulladéklerakás szabályait megszegő személyt sikerült az elmúlt héten beazonosítani a Közterület Felügyelet munkatársainak. Két esetben bírságot szabtak ki, és a hulladék megfelelő elhelyezésére kötelezték az elkövetőket. A szabályos hulladéklerakási kötelezettségnek csak az egyik tettenért tett eleget maradéktalanul. A harmadik elkövető esetében az eljárás még folyamatban van.
- Nyílt hét kezdődött az Attila utcai óvodában. Az intézmény által szervezett programokra minden érdeklődőt szeretettel vártak.
- 2003. december 15-ig kell benyújtania az önkormányzatnak a végleges címzett támogatási igényt az egykori moziépület fel-
újítására. Az előzetes igénybenyújtás még áprilisban megtörtént, a pályázatot befogadták, így most a végleges változat előkészítése zajlik. Az állami támogatás feltétele a jogerős építési engedély, ezért a tervezési munkálatok is megkezdődtek.
A statikai szakvélemény elkészítéséhez tartottak bejárást a polgármesteri hivatal szakemberei és az építészek. Az időközben műemlékké nyilvánított épületben közel félmilliárd forintból konferenciaközpontot alakít ki az önkormányzat.
- Óvónők számára tartottak egész napos Gordon-tréninget a HSMK-ban.
- Hazaérkezett egyhetes svájci turnéjáról a Kanizsa Csillagai Együttes.
( november 11.)
- Lakossági bejelentés érkezett a Közterület Felügyelet munkatársaihoz, hogy az egyik társasházban veszélyes anyagokat tárolnak a bejelentő szerint nem megfelelő körülmények között. Az ügyben vizsgálat indult.
- Litter Nándor Budapesten a Kanadai Nagykövetségen tárgyalt.
ELŐZETES HÍREINK
KLUB-INVITALO
Szeretnéd jól érezni magad? Szeretsz beszélgetni, jó filmeket nézni, jó zenéket hallgatni, táncolni, játszani, érdekes emberekkel találkozni? Gyere el és hozd el barátaidat is! Alakítsuk együtt a klubot és tervezzük meg együtt a következő hetek programjait! Az első alkalom: 2003. november 15. (szombat) 17.00 Helyszín: Móricz Zsigmond Művelődési Ház (INFO: 30/3968-678) Vendégeink: a Kanizsa Csillagai együttes tagjai
BAL AZ ISKOLÁÉRT
A Templomtéri Iskoláért Alapítvány bált rendez a kiskanizsai iskola aulájában november 22. 19.00 órakor. A belépőjegy ára vacsorával 2000 Ft. A zenét a La Festa szolgáltatja. Asztalfoglalás: 312-217-es telefonszámon vagy az iskola titkárságán.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Lukács Ibolya, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 ft. ISSN 0865-3879
E-mail rimünk:kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2003. november 13.
AZDA
3
- Felkészült a télre a Zala Megyei Közútkezelő Kht. - tudtuk meg a közhasznú társaság üzemmérnökségének vezetőjétől, Imre Bélától. Egy új rakodógépet és egy új hómarót is vásároltak, amely a síkosságmentesítés, hóeltakarítás hatékonyságát növeli. A kanizsai üzemmérnökségnek körülbelül négyszáz kilométer út, összességében kétmillió négyzetméter felület takarítása a feladata.
A síkosságmentesítéshez használható szóróanyagok beszerzése megtörtént, közel hétszáz tonna só, és kétszáz köbméter egyéb anyagot deponáltak az arra kijelölt területeken. Bár a hóeltakarításra fordítható összegek a társaság ez évi költségvetésében az állami finanszírozás alacsonyabb szintje miatt csökkentésre kerültek, a közútkezelő igyekszik a korábbi években megszokott szinten teljesíteni a feladatát.
Az ügyeleti rendszer már november 10-től él. Az érintett szervezetek bevonásával történő részletes feladatmegbeszélésekre a zalaegerszegi központi egyeztetéseket követően kerül sor.
A város útjait az idei télen is a Ryno Kft. takarítja majd a VIA Kanizsa Kht.
megbízásából, a többéves szerződésnek megfelelően. Az intézkedési terv a korábbi évek gyakorlatához híven tartalmazza a közterületeken elvégzendő feladatokat, a takarítás sorrendjét.
- A hóeltakarítás az előírások szerint csak akkor kezdődik, ha a hótakaró vastagsága meghaladja majd az öt centimétert. Első körben az autóbusz útvonalakat tisztítjuk, ezt követően kerül sor a járdákra, a szűk utakra, parkolóutcákra. Sózás,
JÖHET A TEL
síkosságmentesítés kizárólag az autóbusz-útvonalakon lesz, valamint azokon a meredek, téli gumikkal sem járható lejtőkön, amelyek esetében ez indokolt -mondta Gáspár András a VIA ügyvezetője.
Az utak csúszásmentesítéséhez használható anyagok beszerzése a takarítással is megbízott vállalkozás feladata. A helyi hóügyelet november 15-től lép életbe, és a korábbi évek szokásaihoz hasonlóan március 15-ig marad érvényben. A hóeltakarításra elkülönített pénzt továbbra is az önkormányzat kezeli, vagyis a
VIA-nál semmilyen kifizetés nem történik, a számlákat továbbküldik az önkormányzatnak.
Az elmúlt évben többször is megtörtént, hogy sem a közintézmények, sem a magánemberek nem tudtak maradéktalanul eleget tenni a jogszabályok által előírt csúszásmentesítésnek. Tavaly a Környezetvédelmi Felügyelet a takarítási kötelezettségét elmulasztó ingatlantulajdonosok hosszúra nyúlt listáját tárta a közgyűlés elé, és csak a honatyákon múlt, hogy végül a bírság, a számonkérés elmaradt. Az idős ingatlantulajdonosok körében felvetődött, hogy valamilyen módon megvásárolnák a hóeltakarítást, mint szolgáltatást. Erre még nincs példa a városban, de nem lehetetlen, hogy lesz.
A tél közeledtével érdemes volna átgondolni, van-e értelme akkor a bírságnak, ha nem éri el a hatását. Nem tisztul meg az út, a járdafelület, a bírságolt fizikailag képtelen a takarításra, kora, egészségi állapota miatt. Mindenki számára kedvezőbb lenne e helyett egy megvásárolható szolgáltatás.
-va
ÁLLÁS • ÁLLÁS • ÁLLÁS
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Munkakör Végzettség Bérezés
(Ft-ban, bruttó)
minősített hegesztő szakirányú 100000-115000,-Ft
CNC esztergályos szakirányú 85000-100000,-Ft
kőműves szakirányú 50000-120000,-Ft
szobafestő és mázoló szakirányú 60000-93000,-Ft
épületvillamossági szerelő szakirányú 50000-60000,-Ft
varrónő szakirányú 50000-65000,-Ft
asztalos szakirányú 55000-60000,-Ft
targoncavezető szakirányú 65000-70000,-Ft
gépkezelő szakirányú 65000,-Ft
mérlegképes könyvelő szakirányú 80000,-Ft
csomagoló 8.általános 55000-60000,-Ft
operátor 8.általános 60000,-Ft
édesipari termékgyártó 8.általános 50000-60000,-Ft
mozdonyvezető érettségi 50000-70000,-Ft
anyagbeszerző /német nyelv/ érettségi megegyezés szerint
befektetési-és hitelügyintéző érettségi 50000-200000,-Ft
tervező gépészmérnök /német nyelv/ főiskola megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról ZMMK Kirendeltségén Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-kedd-szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között / ^ péntek: 8.00-13.00 óra
\ £ Zala Megyei Munkaügyi Központ
Á.fSZ Nagykanizsai Kirendeltség
Lakókertet adtak át november 10-én Palin új lakótelepén. Az ünnepségen megjelenteket a palini születésű, és ott élő Bicsak Miklós önkormányzati képviselő köszöntötte. A FIRT Kft. beruházásában, a Dras-kovies és Uniform Kft.-k konzorciuma által épített Vadrózsa-lakókertben hét, 95-140 négyzetméter alapterületű, mediterrán hangulatú lakást alakítottak ki. Az „YTONG — KÉSZ HÁZ" rendszerrel épült, sorház formájú épülettömbben a lakások belsőépítészeti megoldásait a tulajdonosok igényei szerint valósították meg.
Fotók: Vastagh
Z
2003. november 13.
AZ ORVOS VALASZOL
PER/ PATVAR
Dr. Varnava Charalambos gyermekgyógyász, infectológust kértük meg, hogy az influenza védőoltásról mondja el tanácsait olvasóinknak.
A Global Advis Comm On Vaccine Sofety 2002. július 22-i ülésén (USA-Védőoltási Bizottság) megállapította, hogy a védőoltásokkal sok fertőző súlyos betegséget sikerült megszüntetni szerte a világon. A fertőző betegségek megelőzéseinek leghatékonyabb módja a védőoltások alkalmazása. A védőoltások kedvező hatása csak abban az esetben realizálódik, ha eljut mindazokhoz, akiknek védelmet hivatott szolgálni. A közelgő téli időszakban az influenza vírus megjelenése előtt oltanunk kell a veszélyeztetett lakosságot. Az influenzavírus
fertőzést, súlyos betegséget, akár halált is okozhat.
Ki jelentkezzen influenza elleni védőoltásra? 1. Idős emberek, akik idült szív, keringési, légzőszervi, vese és anyagcsere betegségben szenvednek. 2. Szociális otthonban, öregek otthonában lévő emberek. 3. Az egészségügyi dolgozók, szociális intézmények dolgozói.
Az influenza ellen oltott személyeknél csökken a szövődmények esélye, a tüdőgyulladások száma. Tekintettel arra, hogy az influenza és streptococcus pneumonic okozta tüdőgyulladás az idősebb embereket veszélyezteti, így célszerű a 60 éven felülieknek javasolni a pnemo-coccus elleni védőoltást is. Ha influenza járvány bontakozik ki, az oltásokat akkor is folytatni kell. A védettség 2 hét alatt fejlődik ki, ami több hónapig tart.
1918-ban több, mint 20 millió embert ölt meg az influenza, a híres spanyol vírus. Bármelyik évben megtörténhet, hogy olyan influenza törzs, mellyel az emberiség még nem találkozott, csak elkezd terjedni. Minthogy a vírus nagyon változó, alig van olyan, aki ellenálló vele szemben.
Tisztelt Per/Patvar!
A férj három évvel ezelőtt elhalálozott, nem hagyott végrendeletet. Az örökös a felesége lett, aki testvéréhez költözött és nemrég meghalt. A vagyon nagy részét a "beteg" asszony életében már értékesítették, a "gondozó család gyermekének a közreműködésével". A kérdés az, hogy a volt férj személyes tárgyai miért illeték meg a most már idegen családot, vagy annak leszármazottját, amikor a férj vérszerinti testvérei élnek? Egyben szeretném megkérdezni, hogy jog szerint mi tartozik az egyén személyes tárgyai körébe?
Szíves válaszút előre is köszönöm.
Egy rendszeres olvasó Tisztelt Olvasó!
A leveléből kitűnik, hogy a házaspárnak gyermeke nem volt. Az elhunyt férj után, így a túlélő házastárs, vagyis a feleség volt a törvényes örökös, aki után - felmenő egyenesági rokonok hiányában az oldalági rokonok örökölnek. Az öröklési jogunk szabályozza az un. ági öröklés rendjét. Amennyiben voltak olyan vagyontárgyak, ami az elhunyt férj hagyatékába pl. öröklés vagy ingyenes juttatás/ajándék útján kerültek valamelyik szülőjétől, távolabbi felmenőjétől vagy testvé-
rétől és ági vagyonnak minősülnek, akkor a hagyatékba fel lehetett volna lépni. Ez a jogintézmény hivatott arra, hogy kiküszöbölje azt a méltánytalanságot, hogy vagyontárgyak az un. "idegen" család tulajdonába kerüljenek. A személyes tárgyak körét tételesen felsorolni lehetetlenség. Ezek az elhunyt személyes használati tárgyai, amik lehetnek pl.: ruhanemű, óra, bármilyen használati tárgy, ami csak az övé volt, mert ajándékba kapta, stb. A fentieken kívül, a levele alapján konkrét segítséget nem tudok adni. Fel kellene keresnie egy ügyvédet. Több információ ismeretében el lehet dönteni, hogy van-e igényérvényesítésre lehetősége.
dr. Stepán Annamária ügyvéd
♦ 2003. november 3-án délelőtt egy nyitott tehergépkocsiból vittek el ismeretlen tettesek mintegy 140.000 forint készpénzt és bankkártyákat, míg az autó vezetője az árut rakta le.
♦ Délután negyed négykor egy helyi nagyáruházból kértek rendőri segítséget, mert két személyt értek tetten, akiknél semmilyen irat nem volt, ám az üzletből 4000 forint értékben próbáltak meg különböző árucikkeket eltulajdonítani.
♦ Egy szál marihuánás cigarettától lett olyan rosszul az a fiatalkorú lány, hogy kórházi ellátásra kellett beszállítani a délután folyamán.
♦ Hengerzártöréssel hatoltak be abba a nagykanizsai lakásba a nap folyamán, ahonnan kb. félmillió forint értékben vittek el az elkövetők készpénzt és betétkönyvet.
♦ November 4-én reggel személyesen tett bejelentést egy hölgy, mert hozzátartozója szombat óta semmilyen életjelent nem adott magáról, a lakásába sem tudnak
bemenni. Rendőri segítséggel bejutottak a lakásba, ahol az idős hölgy eszméletlen állapotban feküdt. A mentők a kórházba szállították a nénit.
♦ A vásárcsarnok közelében egy német hölgynek ismeretlen tettes ellopta a pénztárcáját, melyben 40 euró és kb. 3000 Ft ill. személyes iratok voltak.
♦ Honda szivattyút és egyéb berendezési tárgyakat tulajdonított el ismeretlen tettes egy tehergépkocsi rakteréről, illetve a hozzá kapcsolt keverőgépről fényes nappal. A lopással 500.000 forintos kára keletkezett a tulajdonosnak.
♦ A mentőállomás ügyeletese jelentette be, 14 óra után, hogy a 7-es számú főúton egy személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött, egy fő megsérült. Az egyik gépkocsi kigyulladt, a tüzet a tűzoltók oltották el. A műszaki mentés miatt a
forgalmat el kellett terelni Galambok illetve Zalasárszeg irányába.
♦ Lakossági bejelentés alapján találták meg a járőrök azt a fiatalkorú lányt a buszpályaudvaron, akit eltűnés miatt körözött a Nagykanizsai Rendőrkapitányság. A leányt a számára kijelölt intézetbe szállították vissza meghallgatása után, ám már másnap érkezett a hír: ismét
megszökött. A járőrök az intézet közelében újra elfogták, és visszavitték. ♦ November 5-én reggel a mentőállomásról jelentették, hogy egy ismeretlen férfi kerékpárral elesett és elhunyt. A helyszínen a mentők illetve a körzeti orvos megállapította, hogy a férfi feltehetőleg légzésleállás következtében halt meg, majd ezt követően esett el a kerékpárral.
♦ November 6-án reggel észlelte egy pince tulajdonosa, hogy feltörték hétvégi házát. Összesen 14 feltört pincét talált a helyszínre érkező szemlebizottság. A legnagyobb lopási kár 500.000 Ft.

/A


2003. november 13.
SIIA
5
CEL: AZ ELETESELY JAVITASA
Az október végi közgyűlésen a hátrányos helyzetű fiatalok életminőségének javítása-is napirendre került. Az ezzel kapcsolatos közoktatást érintő változásokról Sajni Józseffel, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökével beszélgettünk.
- Kik tartoznak a hátrányos helyzetű fiatalok közé?
- A Közoktatási törvény így fogalmaz: "hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak. " De külön figyelmet kel! fordítani a sajátos nevelési igényű gyermekekre is. Ok azok, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosok, illetve ugyancsak szakértői vélemény alapján pszichés fejlődési zavarokkal küzdenek, s emiatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan, súlyosan akadályozot-
y^aA-. A nevetésük, oktatásuk eddig
nagyrészt egyedi, izolált intézményekben, a társadalom egészétől elkülönítetten történt - és történik még ma is. Ezen kellene változtatni úgy, hogy a visszaintegrálható - enyhe fokban fogyatékos gyermekek - bekerülhessenek kortársaik közé az óvodáinkba, iskoláinkba.
- Milyen lehetőségek kínálkoznak erre?
- A közoktatási törvény lehetővé teszi, hogy négy különböző kategóriában az intézmények normatív támogatást kérjenek a speciális feladatokhoz. Eszerint képességfejlesztéshez, integrált neveléshez, etnikai foglalkoztatáshoz és sajátos nevelést igénylő tanulókkal való foglalkozáshoz az ott tanuló hátrányos helyzetű diákok létszáma határozza meg a lekérhető normatíva összegét. A hátrányok teljes leküzdése lehetetlen, de az életesély javítása feltétlenül célunk kell, hogy legyen.
- Mi szükséges ahhoz, hogy ezekhez a normatív támogatásokhoz hozzá lehessen jutni?
- Olyan szakmai programot kell készíteniük az oktatási intézményeknek, amelyben részletesen leírják, hogyan kívánnak foglalkozni ezekkel a gyerekekkel. Nagyon fontos kérdés ez, hiszen ezek a gyerekek rengeteg egyéni foglalkozást igényelnek, amihez egyrészt különböző fejlesztő eszközökre, másrészt megfelelő szakképesítéssel rendelkező pedagógusokra van szükség.
- Milyen feladatokat kapott az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság e területen?
- 2004. augusztus végi határidővel egy - a hátránykompenzáció feladatainak koncentráltabb ellátása érdekében létrehozandó -fejlesztő központ működésére vonatkozó javaslatot kell összeállítania a bizottságnak. Másrészt a komplex kezelő-programmal rendelkező intézmények programjaihoz szeretnénk segítséget nyújtani. Végül javaslatot kell készítenünk a pedagógusok e területen történő továbbképzéseinek támogatására. j
új típusú bérlakások
A legutóbbi közgyűlésen módosításra kerültek az önkormányzati bérlakásokról, valamint a lakások bérleti díjáról szóló helyi rendeletek. A módosításra azért volt szükség, mert 2003. július 15-én a képviselőtestület egy - az önkormányzati bérlakás állomány növelése céljából a Belügyminisztérium által kiírt - pályázat beadása mellett döntött, s a pályázati anyagnak tartalmaznia kellett a tervezett építési programhoz igazított rendeleteket is. >
A "Nemzedékek Háza" ötven lakással gazdagítaná önkormányzatunk bérlakás állományát. Közülük tizenhat lakás a pályázati kiírásnak megfelelően nem klasz-szikus szociális bérlakás kategóriába tartozik. Ezek úgynevezett költségalapú bérlakások lesznek. Mivel eddig ilyenek nem voltak, a helyi rendeletek sem tartalmaztak rájuk vonatkozó szabályokat. Annak érdekében, hogy a pályázati feltételeknek megfeleljen a benyújtott dokumentum, a költségalapú bérlakásokra vonatkozó
szabályokat is meg kellett határozni a helyi rendeletekben.
Ebből adódóan önkormányzati bérlakás kétféle módon adható bérbe: egyrészt szociális alapon -mint eddig is -, másrészt költség alapján meghatározott bérrel -ahogyan a "Nemzedékek Háza" tizenhat lakását tervezték.
Új elem a rendeletben a "szociális rászorultság" meghatározása is, melyre éppen azért volt szükség, hogy az elosztásnál a bérlakást igénylők életkörülményeit a döntéshozók a lehető legpontosabban meg tudják határozni. A kétféle típusú bérlakás lakbére között ugyanis nagy (lesz) a különbség.
A rendelkezés szerint "szociális rászorultság az a szociális és egészségügyi életkörülmény, melyben a kérelmező és együttlakó családtagjainak az egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedülálló esetén három és félszeresét, és lakással,
üdülővel, haszonélvezeti joggal, valamint az 1993. évi III. tv. 4.§. (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott értékű egyéb ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkeznek. Ingatlan vagyonként nem kell figyelembe venni a pályázó tulajdonában lévő, haszonélvezettel terhelt, és a haszonélvező által lakott ingatlant."
A bérlakások bérleti díjáról szóló rendeletbe beépült a költségalapon meghatározott lakbérű lakások lakbére, mely négyzetméterenként 400 Ft/hó. Minden évben úgy kell módosítani, hogy az értékállósága biztosított legyen. A lakbérszámítás alapjaul a 12/2001.(1.31.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak, azaz "... bérlakások esetében legalább olyan lakbéreket kell megállapítani, amelyek fedezik az adott bérlakás üzemeltetésének, fenntartásának és felújításának költségeit. A lakbér nagysága az első évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2 százaléka."
a nyugdíjasok érdekében
Az MSZP a választásokon jóléti fordulatot hirdetett, egy olyan társadalom megteremtését, ahol az emberek egy hosszú élet munkáját követően kiszámítható, biztonságos időskorra, tisztességes megélhetést nyújtó nyugdíjakra számíthatnak. A nyugdíjasoknak tett ígéretek teljesítéséről tájékoztatta a helyi sajtót Böröcz Zoltán, az MSZP nagykanizsai szervezetének elnöke.
Az ígéreteket - mondta az elnök - a Medgyessy-kormány tettei követték, 2002-2004 között több mint 21 százalékkal nő a nyugdíjak vásárlóereje. Tavaly nyáron hárommillió nyugdíjas kapta meg egyszeri juttatásként azt a 19 000 forintot, amelyet az előző kormány elvett tőlük, az idős emberek kárpótlására 60 milliárd forintot fordítottak. A kormány ismét bevezette a méltányossági nyugdíjemelést, évi egymilliárd forintból havi 2-3 ezer forintos emelésre nyílik lehetőség. 2002-ben tíz százalékkal nőtt a nyugdíjak reálértéke. 2003. januárjában a nyugdíjak 8,4 százalékkal emelése azt jelentette, hogy reálértékben is 3,2 százalékkal emelkedtek a nyugellátási összegek. A novemberi
2.2 százalékos visszamenőleges kiegészítő nyugdíjemeléssel ez a reálérték 5,7 százalékkal nő. A novemberi emelt nyugdíj mellett az érintettek megkapják a kiegészítő nyugdíj első tíz hónapra járó összegét és az 53. heti nyugdíjukat is, amely a 13. havi ellátás negyed része.
Az özvegyi nyugdíjak is emelkednek novembertől húsz százalékról huszonötre. Idén egy átlagos ellátással rendelkező nyugdíjasnak közel 13 százalékkal, éves szinten 73 ezer forinttal több jövedelme lesz, mint egy évvel korábban. A nyugdíjak reálértéke a fogyasztói árak 4,8 százalékos növekedése mellett 7,7 százalékkal nő. A reálérték a kormány szándékai szerint jövőre újabb 2,5 százalékkal nő úgy, hogy januártól a nyugdíj
6.3 százalékkal nő, már plusz kétheti nyugdíjat kapnak, az özvegyi nyugdíjban részesülők pedig újabb öt százalékos emelésre számíthatnak.
L. I.
Z T
2003. november 13.
ELÉBE MEGYÜNK AZ EU-NAK
Magyarország a jövő évi Európai Uniós csatlakozás előtt áll. Már nem lehet elég korán kezdeni a csatlakozást előkészítő munkát, de a felkészülést halogatni sem szabad tovább. Nagykanizsa önkormányzata korábbi határozataival megkezdte a felkészülést a 2004-bcn megnyíló EU-pályázatokra, hiszen a pályázati felkészítés országosan és a régióban elkezdődött. Szükség van arra, hogy a város megfelelő dokumentációkkal várja a csatlakozás évét. Az EU-s pályázati lehetőségek a csatlakozást követő időszakra a Nemzeti Fejlesztési Tervből és az EU regionális politika két támogatási keretéből, a Strukturális ill. a Kohéziós Alapból vezethetők le. Utóbbi nagy infrastrukturális beruházásokat támogat.
A Strukturális Alapokra vonatkozó pályázati felkészülés érdekében az önkormányzat egyeztetéseket kezdeményezett több pályázatírási feladatra fel-'' készült szervezettel, ezen tapasztalatok ismeretében született meg az október 28-án megtartott közgyűlésen az EU pályázati lehetőségek előkészítő munkálataival kapcsolatos határozat.
A tervezett nagyprojektek pályázatainak megírására az önkormányzat sikerdíjas ellentételezést vállalva kívánja kiválasztani az erre alkalmas szervezeteket. A megvalósítandó célok között szerepel a városközpont komplex megújítása, településközpont-rehabilitáció kiemelt tömbben (Eötvös tér északi tömb, Zsinagóga-tömb); a belső úthálózat kiépítése és megújítása; forgalomcsillapítás, a gyalogos központ közlekedési feltételeinek biztosítása; elkerülő utak, településrészek esélyegyenlőségének infrastrukturális feltételei, tömegközlekedés, közmű és energiaellátás; a volt Thury-laktanyateriilet infrastrukturális előkészítése; turisztikai fejlesztési projekt.
A közgyűlés döntése értelmében a jövö évi költségvetésben szerepeltetni kell az előkészítő dokumentáció és az önrész költségeit.
L. I.
99
BOLDOG TUDOK LENNI MÉGIS"
A Kiskastély adott otthont Orsós Imre, a fiatal költő bemutatkozásának. A beszélgetőtárs, műsorvezető Fa Ede szakszerű kérdései, a személyiség és alkotás kapcsolatának hogyanjai és miértjei betekintést engedtek a szerző érzésvilágába. Már most — fiatalsága ellenére — leírhatjuk, hogy Orsós Imre a kisebbségi lét nagyszerű költője. Verseiben a szomorún, de találó jelzős szerkezetekben — „ keserű öröm", „könnyű sötét", „hűvös gondolat " - is átcsap e pesszimizmuson a jövőbe vetett hit. „ Gyönyöröm válik hamuvá...Fúj minden fújtató, Boldog tudok lenni mégis! " — hangzik ki nehéz optimizmusa. Verseiben a múltat nem ítéli feledésre, hanem átmenti a mai pénzsóvár világba úgy, hogy az egyén szerepe egyre fontosabb kell, hogy legyen. Ezért vallja:
„mint idegen nézi a tömeget", s kell hogy a szeretet hasson e századra is. Ezért szeretné a XIX. és a XX. század értékeit „átcsepegtetni" a jelenbe.
Az estet a verseket jól interpre-
táló szavalók — Zalán Barbara és Szabó Dávid - , valamint Flumbort Gabriella zongorajátéka tette hangulatossá.
Dezső Ferenc
'' A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolába belépve a kiragasztott plakátok hirdetik a diákfórum helyét és idejét. Problémád van a tanároddal?, vagy Van valami, ami érdekelne, de nem kapsz róla tájékoztatást? olvasható a plakát tetején. Elérkezett a várvavárt pillanat, a kérdések feltevésének ideje, ha eddig nem tetted fel a kérdéseidet a névtelenség álarca mögé bújva, akkor most itt az alkalom, hogy személyesen intézd az igazgatóhoz. Helyszín a nagyaula. Székek garmadája várja az érdeklődőket, de ők inkább a hátsó sorokat, vagy a felsőbb szinteket választják. 5-10 perces késéssel, de elkezdődik a kérdésdömpingek sora: osztályfőnök váltás, kétféle menza, kosárpalánk csere, hány diákkal indulhat idegen nyelvi csoport, iskolarádió
DIÁKFÓRUM
arculatváltás, önkényes osztálytitkár kijelölés, > kinézet, kiküldés - és a többi.
Átlagos problémák, az viszont már elég bosz-szantó, ha a vizeskancsóból nemcsak a víz kerül a pohárba, mert némelyik tanuló a kancsót tányérnak is használja. Vagy például az eltűnő tányérok, melyek pótlása fél millió forintot is kitesz. A mellékhelyiségek állapota sem maradhatott ki a sorból. Talán ha hetente nem törne be három WC-ajtó, a WC-papír guriga nem okozna dugulást, és azok a diákok, akiket zavar egyes társuk megnyilvánulása, nem vakon és süketen járnának, akkor talán nem kerülnének felszínre ilyen gondok. „Fiatalság, bolondság"- na de eny-nyire!
Nagy Krisztina
6>
JO
I
Hallásgondozó és hallókészülék szalon Nagykanizsán, a Bazár Udvarban !
i
digitális hallókészülékek 9 díjmentes hallásvizsgálat
í* minden termék TB támogatott; közgyógyellátásra ingyenesen is
8800 Nagykanizsa. Fő u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 13-17h. 1062 Budapest, Andrássv út 76. Tel: (1) 311-5058
pmiton
k. Ma haha ?er,!
HZHAilk! awJTKi
Hozza magával a hirdetést, vásárláskor ajándék elemeket adunk !
HA NEM CSAK PAPÍR KELL...
... hanem magabiztos nyelvtudásra vágysz,
jelentkezz BMF, nyelvvizsgákra felkészítő tanfolyamainkra!1'' Órák a Te időbeosztásodhoz igazodva, tanfolyamindítás hetente.
2003. november 13.
II
7
CIGANYNYELV IDEGEN NYELVKÉNT
A tervek szerint januártól indul a beás cigánynyelv oktatás a nagykanizsai CKÖ és a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola közösen indított levelező tagozatán, mely egyrészt hallgatói kérésre, másrészt a törvényi előírás miatt kerül bevezetésre. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény I. fejezet 9 §. (1) bekezdése szerint az érettségi vizsga állami vizsga, melyet országosan egységes vizsgakövetelmények ( a továbbiakban) központi vizsgakövetelmények) szerint kell megtartani. A vizsgát - ha az érettségi vizsga vizsgaszabályzata másképp nem rendelkezik - az iskola szervezi. A törvény szerint az érettségi vizsgán a tanuló kötelező és választható tantárgyakból ad számot a tudásról. A kötelező tantárgyak mellett (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika) egy idegen nyelvből is kell érettségizniük a hallgatóknak. A 40 fős csoport kétharmada a németet, a másik egyharmada pedig a beás cigánynyelvet választotta idegen nyelvként. A német nyelvvel heti négy órában foglalkoznak a tanulók. A beás nyelvet a beás-magyar szótár szerzője, Varga Ilona tanítja.
- A jelenlegi szótárban 10 000 szó található. A rendhagyó igék okoznak általában gondot á tanulóknak. Akinek nem anyanyelve a beás cigánynyelv, azok 6 hónap alatt, heti 2 órás tanulás eredményeként már értik és „közlekednek" a nyelvben - jegyezte meg a tanárnő.
- A törvény a felnőttképzést a nappalis képzéshez igazítja hozzá. Ez nagyobb terhet ró majd a hallgatókra, a matematika helyett az idegen nyelv lesz a legtöbb nehézséget okozó tantárgy -véli Suhai Zsolt tagozatvezető.
A NOK ESELYEGYENLOSEGEERT
A közeljövőben várhatóan elfogadja a parlament az esélyegyenlőségről és az egyenlő bánásmódról szóló törvényt. A megvalósulásért egy nemrég felállított kormányhivatal teljes jogkörrel felelősséget vállalt. Lévai Katalin miniszter asszony és egyre bővülő stábja máris ezernyi jelét adta, hogy az egyenlő esélyek súlyosabb problémái nem maradnak rejtve előttünk. Ennek ellenére sokan - így ezen sorok írója is - a kérdést illetően nem optimisták. Ez a gondolkodás, az ügy féltése határozta meg ez év májusában a III. Női Civil Kerekasztal országos találkozójának hangulatát, hiszen a törvényjavaslat véleményezése során kikristályosodott az alapvető probléma: a törvény együtt kezeli a különféle társadalmi -kisebbségi csoportok jogait. Az illetékes kormányhivatal eddigi intézke-
dései eddig a fogyatékkal élőkkel és a romákkal foglalkoztak. Ezért kezdett el szerveződni a női civilszféra, egyáltalán nem félve attól, hogy feminista színben tűnik fel.
Október 3-án 51 nő-szervezet részvételével Budapesten megalakult a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (MANÉSZ), hitet téve amellett, hogy a politikát cselekvésre, sürgős beavatkozásra kell késztetni. Az új szövetség az ország női civil szervezeteinek egyharmadát fedi le, így Zalából a 9-10 szervezet közül zalaegerszegi Zalai Nők Egyesülete, a Keszthelyen működő Nők a XXI. Századért Egyesület és városunkból a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja lépett be a szövetségbe. A távolmaradás okai között talán az információhiányt lehet első helyen említeni.
Mire várnak a Nők? Mit várhatnak
el a Női Érdekérvényesítő Szövetségtől? Főleg a nemek közötti társadalmi és jogi egyenlőség által támasztott esélyek megvalósulását; az nők egyenlő bánásmóddal kapcsolatos érdekeinek egyeztetését, képviseletét és érvényesítését, a nők szociális segítését, önbizalmuk, életesélyeik növelését, életminőségük javítását, határozottabb fellépést, a nőket érő, a diszkrimináció és erőszak minden formája ellen.
Megalakult az országos ernyőszervezet, elkészültek a törvényjavaslathoz a véleményezések, s remélhetőleg rövid időn belül törvény garantálja a szövetség alapszabályában is lefektetett célokat, tevékenységeket. Az állam nem odázhatja el a női esélyegyenlőség kérdésével való hatékonyabb foglalkozást.
Büki Erzsébet
^ SZÁMÍTÁS- ^ TECHNIKAI TANFOLYAM
A Matáv, az Axelero Internet Rt. és a Mediátor Alapítvány által közösen kiírt pályázatán nyert a helyi CKÖ, aki ezzel a pályázattal harmadik számítástechnikai tanfolyamát indítja el. A képzést december 17-én tartják a Zsigmondy Vilmos-Széchenyi István Szakképző Iskolában, melyen 15 fő vesz részt. Az egyszeri négy órás kurzus végén oklevelet, valamint 15 órás ingyenes internet hozzáférést kapnak az eredményes tanulásról tanúságot tevő hallgatók. A résztvevők a tanfolyam alkalmával megismerhetik az internet használat lehetőségeit, a kereséstől a vásárláson keresztül a távmunka, a távtanulás különböző ^rendszereinek megismeréséig. ^
TANULMÁNYÚTON FRANCIAORSZÁGBAN
Egyhetes tanulmányúton járt Párizsban Rajkó Endre, a nagykanizsai Munkaügyi Központ munkatársa és a helyi CKÖ-elnökhe-lyettese, Váradi Istvánné képviselte. Mindketten résztvevői voltak annak a Phare-pályázatnak, melyet a Partners Hungary Alapítvány nyert.
- Ki mindenki vett még részt a tanulmányúton? - kerestük meg az érintetteket, miután hazaérkeztek.
- Többek között Barcsról, Ózdról, Kiskunhalasról vettek részt ezen a tanulmányúton, képviselve a cigány kisebbségi önkormányzatokat, szervezeteket. A kilenc fős magyar delegáció egy csereprogram keretében juthatott el Párizsba, Lyonba. Minden település más-más programrészt valósít meg a Partners Hungary Alapítvány által megnyert Phare-pályázatából. Mi ebben a programban az oktatásra fektetünk nagyobb hangsúlyt - feleli Váradi Istvánné.
- Hogyan telt el az egy hét, milyen tapasztalatokat szereztek?
- Minden nap előadásokon vettünk részt, amely a legtöbb esetben késő délutánig tartott. A CFDT tájékoztatást adott a franciaországi romák segítése érdekében tett erőfeszítéseiről, az alkalmazott munkamódszereiről. Úgy tapasztaltuk, hogy a francia szakszervezeti és egyesületi tevékenység, a civil szervezeti tevékenység jobban a konkrét probléma megoldásokat segíti, míg nálunk általánosabb az egyesületi, alapítványi tevékenység. Számomra külön szakmai érdekesség volt a francia foglalkoztatási formák újszerűsége, a közhasznú szövetkezeti forma. Példaértékű a nyelvi képzések biztosítása. Láttuk a ci-
vil szervezetek kiemelkedő szerepét a városi lakosság és a vándorközösségek közötti konfliktusok kezelésében. A letelepedési szándékú vándorló közösségi családoknál nehezen alakul ki olyan identitás, amely a lakóhelyhez kapcsolódik. Megdöbbentő volt, hogy ezekben a közösségekben milyen nagyarányú az írástudatlanság. Természetesen szabadidőnkben a város nevezetességeit is megtekintettük - meséli a tapasztalatokat az elnökhelyettes.
- Lesz-e folytatása ennek a kapcsolatnak?
- Igen, mivel az egyéves program záróértékelésére november 24-én Nagykanizsán kerül sor. Két fős francia küldöttség érkezik ebből az alkalomból városunkba - mondja végül Váradi Istvánné.
N. K.
PALYAVALAS Z TAS
2003. november 13.
A NEMZETKÖZI BIZONYÍTVÁNYÉRT
Immár negyedik alkalommal, november 6-7-8-án rendezte meg a Zala Megyei Munkaügyi Központ a Zalaegerszegi Városi Sportcsarnokban a Pályaválasztási kiállítást és szakmai bemutatót. A rendezvényen kiállítóként, és a kulturális programokban fellépőként is részt vett a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola. A kiállítás tapasztalatairól, az intézmény által kínált tanulási lehetőségekről Mérksz Andorral, az intézmény igazgatójával beszélgettünk. >
— Miért szükségesek ezek a programok az Ön megítélése szerint?
— Fontos, hogy az intézmény korrekt információkat adjon a szülőnek, hogy ezek birtokában dönthessen, milyen irányban taníttatja tovább a gyerekét az általános iskola befejezése után. Ilyen alkalom volt a hét-
végi pályaválasztási rendezvény is. Mind a négy alkalommal, tehát a kezdetektől részt vettünk a programokon, kedvező tapasztalataink vannak. Olyan képzési rendszerekkel rendelkezünk, amely lehetővé teszi, hogy a városon kívülről, a régió távolabbi pontjairól is várjunk gyerekeket, ezért is éltünk a lehetőséggel. Bemutattuk a képzési rendszerünket, és a kísérő programokban is felléptek a diákjaink. Volt egy történelmi divatbemutató, és fiatal fodrásztanulóink ott a helyszínen vállalták, hogy frizurát készítenek a jelentkezőknek.
— Milyen volt az érdeklődés?
— A kiállító iskolák részéről az előző évekhez viszonyítottan változatlan volt az érdeklődés, a szülők száma viszont csökkent. Ennek egyik oka szerintem az, hogy az utóbbi időszakban jelentősen megnőtt az in-
formációszerzési lehetőségek száma, a sajtó, az Internet mind-mind egy formája a továbbtanuláshoz szükséges ismeretek megszerzésének.
— Önök milyen ajánlattal várták az érdeklődőket?
— Igyekeztünk teljes keresztmetszetét adni a nálunk folyó képzésnek. Bemutattuk az idén indult új képzési formát is. A szakképzési águnkon eddig nem volt informatikai képzés, jóllehet igény volt rá, hiszen vannak olyan fiatalok, akik valamiért nem tudnak leérettségizni, ugyanakkor egy korszerű, versenyképes szakmai tudással komolyabb esélyük lenne a munkaerőpiacon. Ez az egyik oka az új képzésnek. A hálózati rendszerek egyre nagyobb mérvű terjedése megkívánja, hogy jól felkészült szakemberek álljanak rendelkezésre. Ez a másik ok, amiért elin-
dítottuk az OKJ bizonyítványt adó, tizedik évfolyamra ráépülő oktatást. A hálózati rendszertelepítő képzés különlegessége, hogy nemcsak Magyarországon elismert szakmát adunk a végzősöknek, hanem bekapcsolódtunk egy CISKO nevű amerikai, hálózati rendszereket fejlesztő programba, amelynek eredményeként a tanulók nemzetközileg elismert bizonyítványt kapnak, ha a vizsgakövetelményeknek megfelelnek. Az itt kapott bizonyítvánnyal és nyelvtudással bárhol a világban elhelyezkedhetnek. Ezt a képzési formát a későbbiek során szeretnénk a felnőttképzési rendszerünkbe is beemelni, továbbtanulási lehetőséget adni ezzel azoknak a felnőtteknek is, akik már rendelkeznek valamiféle informatikai képzettséggel.
-va
NYÍLT NAP A BATTHYÁNYBAN
Nyílt napra várta az intézmény iránt érdeklődő nyolcadik osztályosokat a Batthyány Gimnázium. Az általános iskolát a 2003-2004-es tanévben befejező diákok és szüleik megismerkedhettek a BLG-kínálta lehetőségekkel, körüljárhatták a különböző intézményrészeket, betekinthettek a szaktantermekbe, ismerkedhettek a sokat látott iskolafalakkal, amelyek között talán legszebb éveiket töltik majd.
Mayer Ferenc igazgató ismertette azokat a tudnivalókat, amelyekhez a továbbtanulást befolyásoló végső döntéshez tanuló-nak-szülőnek egyaránt szüksége lehet, amely - ha lehet egyáltalán - még vonzóbbá teheti a Batthyá-ny-t. Az iskola - amely gimnázium és egészségügyi szakközépiskola is egyben - idei tanulólétszáma több, mint ezeregyszáz, eredményeik országosan elismertek. A volt Irinyi, Landler, majd Batthyány nemcsak sok ki-
művelt emberfőt bocsátott ki a felsőfokú oktatásnak, de elismert tanáraik, a tudományos és művészeti életben nevet szerzett volt diákjaik is öregbítették az alma mater hírnevét. A mai magas színvonalú oktató-nevelő munka eredményességét jelzi az is, hogy országosan első a Batthyány abban a tekintetben, hogy közel száz százalék az egyetemeken, főiskolákon az intézményben érettségizett továbbtanulók aránya. Az elmúlt négy évben 4,3 és 4,5 között mozgott az ezer főre kivetített tanulmányi átlag -mondta ismertetőjében az igazgató. A 2004-2005-ös tanévben hat osztályt indítanak, ebből öt gimnáziumiba és egy egészségügyibe jelentkezhetnek a mostani nyolcadikosok. A nyílt napot követően a következő hetekben, hónapokban is az érdeklődő tanulók és szüleik rendelkezésére áll az intézmény vezetése.
L. I.
Hevesi Sándor Művelődési Központ Nagykanizsa ALAPÍTVÁNYI HÓNAP
A CIVIL TÁRSADALOMÉRT
2003.november 15-december 18-ig
PROGRAM
November 15. szombat 19 óra Ambrózia Étterem A nagykanizsai Kórház Gyermekosztályának Alapítványi bálja November 18. kedd, 17 óra Hevesi Sándor Művelődési Központ,
Humán Európa Iroda Világjárók klubja - Skandináv körút A Humán Európa Sikervonal szervezésében November 19. szerda, 17 óra Hevesi Sándor Művelődési Központ Az űrkutatás és meglepetései Előadó: Dr. Horváth András - a TIT Planetárium Igazgatója A TIT Öveges József Ismeretterjesztő Egyesület és a HSMK közös szervezésében November 20. csütörtök, 15 óra Képzőművészetek Háza A Városvédő Egyesület Elnökségének ünnepi ülése November 21. péntek, 18 óra
Képzőművészetek Háza "Szólíthatlak-e Orfeusznak?" Bakonyi Erzsébet költői estje Rendezi: a Zalai írók Egyesülete November 21. péntek, 18 óra Hevesi Sándor Művelődési Központ Alapítványi koncert Rendezi: a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány
2003. november 13.
VÁROSHÁZA
9
Nagykanizsát ábrázoló képzőművészeti alkotások készítésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere pályázatot hirdet a várost, a város épületeit vagy más jellegzetességeit ábrázoló, sokszorosítható képzőművészeti alkotások készítésére. A pályázat célja olyan képzőművészeti alkotások készítése, melyekből a hivatal kiemelt reprezentációs alkalmakra ajándékozás céljára vásárolhat. Pályamunkát adhatnak be a nagykanizsai képzőművészek, egy alkotó több alkotással is pályázhat.
A pályamunkákat a Polgármesteri Hivatalba, Sámel Mónika sajtóreferenshez kell benyújtani 2003. december 15-ig a mű alkotója, a mű címe, példányszáma, az alkotó postai címe feltüntetésével, valamint a műalkotás egyedenkénti eladási árának megjelölésével.
Az alkotónak nyilatkoznia kell, hogy a sokszorosítást vállalja, illetve a sokszorosításhoz hozzájárul.
A hivatal nem vállal kötelezettséget valamennyi benyújtott munka megvásárlására, de szándékában áll több műalkotás megvásárlása.
EMLBKEREM
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városvédő Egyesület közreműködésével emlékérmet szeretne kibocsátani a célból, hogy a városról legyen egy értékes emlék, amit reprezentatív célokra (ajándékozásra) lehetne felhasználni.
Kérjük mindazokat, akik a vásárlás lehetőségével élni kívánnak, keressék fel a Nagykanizsa Városvédő Egyesületet (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.). A határidő 2003. november 30.
Az érmék 2004. első negyedévében készülnek el.
PALYAZAT HAZASSAGKOTESI SZERTARTÁSOK MEGRENDEZÉSÉRE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsán a házasságkötési szertartásokhoz kapcsolódó kötelező önkormányzati feladatok ellátására. A pályázónak kell ellátni az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a házasságkötéseknél felmerülő olyan feladatokat, melyet az Önkormányzatnak kötelező alapszolgáltatásként kell biztosítania, valamint a pályázónak közre kell működnie az állampolgársági eskük ünnepélyes megrendezésében.
A pályázati kiírás átvehető:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály - Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 107. számú irodahelyiségében.
A pályázat benyújtásának határideje: 2003. november 25-én 8 óra.
A pályázattal kapcsolatban munkaidőben a Közigazgatási Osztály vezetője ad felvilágosítást a 96/500-812 számú telefonon.
VERSENYTARGYALAS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Csengery u. 117. sz. alatti található 101 m2 alapterületű helyiségét.
A versenytárgyalás ideje:
2003. december 2-án 11.00 óra A versenytárgyalás helye:
Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalója (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kikiáltási ár: 3.500 eFt, melyből
- 114 m2 nagyságikföldterület 200 eFt,
- 101 m2 nagyságú épület 2.640 eFt + Áfa
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 1. Tel: 93/500-739) lehet.
HADI GONDOZOTTAK ELLÁTÁSA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti a város közigazgatási területén élő hadigondozott ( hadirokkant, hadiözvegy, hadiárva, hadigyá-molt) személyeket, hogy hadigondozási ügyben részletes tájékoztatást a Szociális Osztályon, Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatt, vagy az 500-912-es telefonszámon kérhetnek Simonka Lászlóné ügyintézőtől.
Az ellátások megállapítása a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője hatáskörébe tartozik. Hadigondozási ügyekben érdekképviseletet a
Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetségének Városi Szervezete lát el.
Szociális Osztály
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő 2003. november 22-én (pénteken) 15-17 óra között tisztelettel várja a lakosságot fogadóóráján, a FIDESZ Nagykanizsai Csoportjának Rozgonyi u. 1. sz. alatti irodájában.
2003. november 14-én (pénteken) 11.00-12.30 óra között Teleki László országgyűlési képviselő, a Miniszterelnöki Hivatal roma ügyekért felelős politikai államtitkára, Röst János Nagykanizsa Megyei Jogú Város alpolgármestere és Kelemen Z. Pál Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi
Bizottságának elnöke közös fogadóórát tartanak. Helyszín: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Nagykanizsa, Ady u. 1.
PÁLYÁZAT
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Dr. Horváth György önkormányzati képviselő a 2. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 2003. november 19-én szerdán 17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
programszervezők figyelmébe
Tájékoztatjuk a programszervezéssel foglalkozó magánszemélyeket és szervezeteket, hogy 2003. november 1-től az Interneten elérhető lesz Nagykanizsa elektronikus rendezvénynaptára. A rendezvénynaptár, mely a Halis István Városi Könyvtár honlapján egyelőre kísérleti jelleggel működik, a város kulturális és sport programjait tartalmazza időrendi sorrendben. A rendezvénynaptár célja, hogy az érdeklődőket tájékoztassa és a szakemberek
munkáját segítse a programok szervezésében.
A programszervezők - magánszemélyek, intézmények, egyesületek, alapítványok - rendezvényeiket előzetes telefonos egyeztetés után jelentethetik meg az elektronikus naptárban (Bognár Csilla 509-500).
Az elektronikus rendezvénynaptár a következő címen érhető el: http://www.kanizsa.hu/konyv-tar/naptar.
10
T
2003. november 1
Almok üvegablakban
A nyár vége óta a látogatók pihentetőül elmerülhetnek a könyvtár csendjében Kustár Zsuzsa festőművész legújabb alkotásaiban, az intézmény földszintjén és I. emeletén található festett üvegablakok jelképeinek üzenetében.
- Hogyan jött az ötlet az üvegfal díszítésére?
- Magánkiadásban 1997-ben megjelent a "Feléledő álomfejtés, álomszótár" című tanulmányom, ezt megelőzően Zalában gyűjtött népdalokon kísérleteztem azzal, hogy a jól bevált álomfejtési módszeremet alkalmaztam a népdalokra, később balladákra, babonás szokásainkra, mondókákra, ráolvasásra. Legutóbb pedig hímzéseket komponáltam tükör használattal, s ezek után kaptam azt a feladatot, hogy 12 darab önálló és négy darab köralakú ablakot díszítsek meg. A tér
adta azt az ötletet, hogy az ember 12 adottságát 3x4-es beosztásban rendszerbe foglalva ábrázoljam, fehéren fehér, tüneményszerű előadásmódban. A díszítés technikája homokfúvott üveg. Olyan, mint a méltán híres zalai fehér hímzés. Függönyszerű hatást kelt, melynek rajzolatán áttör a fény, s tűnődésre okot adó képsorban elénk tárul az a jelképekben mesélő tudás, mely arról szól, hogy az embernél nincs csodálatosabb lény a földön, mert nem-csak teste, de lelke, értelme és szelleme is van. A díszítés képírással készült, ezért a látványon túli értelmezése csak képolvasással lehetséges.
- Lassan itt a tél. Mivel tölti idejét?
- Télen olvasgatok és rajzolok. Két unokám van, s örülök, hogy közöttük lehetek. Ha az ember egy munkával elkészül, egy kicsit kiég, kiüríti magából az addig felgyújtott fontos dolgo-
kat. Mint női alkatú művész szerencsés vagyok, mert mindig visszaugrok a családba. Sok örömforrást jelentenek számomra, fel tudom magam tölteni érzelmileg. Ami most nagyon izgat, az abbahagyott régi vonalam, a
meseillusztráció. A célom egy könyv,hogy hogyan, azt majd kitaláljuk. Decemberben lesz a "Feléledő álomfejtés" című könyvem bővített kiadásának bemutatója.
Bakonyi Zsóka
NUMIZMATIKUSOK VASÁRNAPJA
A Hevesi Sándor Művelődési Központ adott helyet a kanizsai éremgyűjtők november 9-én megtartott kiállításának és szakmai napjának.
Kondákor Sándor, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Nagykanizsai Csoportjának vezetője elmondta, hogy évi két nagy rendezvényük közül - a tavaszi Rákóczi-érmekiállítást követően - most ősszel a találkozó központi eseménye a Berán Lajos sportérmeiből válogatott anyag kiállítása.
Az éremgyűjtők és a Magyar Bélyeggyűjtők Egyesülete a HSMK-val közösen olyan numizmatikai, filatéliai találkozót bonyolított le, amelynek keretében bélyeg, képes levelezőlap, régi pénz, papírpénz, emlékérem, kitüntetés és jelvények cseréje, vétele, eladása mellett a nézelődő találkozhatott régi folyóiratokkal, katonai rangjelzésekkel, Lenin-szobrokkal, régi fényképezőgéppel, szúró-vágó fegy-
verekkel is. A nap folyamán sor került ingyenes árbecslésre, szaktanácsadásra, az éremcsere és -börze pedig kiegészült egy gyorsárveréssel, amelyet egy budapesti gyűjtő rendezett. A numizmatika és filatélia iránt érdeklődők számára az értékes gyűjtemények minden műfajban széles spektrumú kínálatot nyújtottak, már a hivatalos kiállításnyitó előtt lebonyolódott néhány üzlet, német és szláv nyelvterületről is érkeztek vendégek, vevők, érdeklődők.
A szervezett gyűjtéssel 1970 óta foglalkozó szakmai testület, a MÉE főtitkára, Nagy József is jelen volt a nagykanizsai találkozón, gyűjteményével hozzájárult a kiállítás sikeréhez. Az egymást és egymás gyűjteményét jól ismerő rutinos, öreg rókák mellett „elsőkiállító" ifjú éremgyűjtő is bemutatta saját és barátai, megbízói kollekcióját, melyben megtalálható
volt Szocialista Hazáért adott kitüntetés, Bányász Szolgálati Érdemérem, Kiváló Dolgozó kitüntetés, városunk címerét ábrázoló érme, jelvény, plakett. Városunk egyik ismert gyűjtője sportújságai mellett világszerte ismert sportklubok jelvényeivel kápráztatta el a látogatókat.
Lukács Ibolya
PLAKÁT-MÚZEUM
Jelenleg Magyarországon egyetlen hely sincs, ahol a plakátművészet alkotásaival ismerkedhetne a nagyközönség, ahol folyamatos tárlat keretében mutatkozhatnának be a régi és új alkotások. Városunkban Halász Gyula képviselői indítványa nyomán indult el a plakátmúzeum, mint leendő kanizsai látványosságnak az előkészítése. A bizottsági tárgyalásokat követően a képviselőtestület is támogatta a kezdeményezést, így a képvi-
selői indítvány mostanra városi projektté vált. Az önkormányzat beadta azt a pályázatot, amelynek részeként szerepel a későbbi plakátmúzeum épületének, a jelenleg védelem alatt álló magtárnak és környezetének rendbetétele is, tudhattuk meg Karmazin József főépítésztől, a Városfejlesztési Osztály vezetőjétől. Az épületében - amelyet az elsődleges felmérések során alkalmasnak találtak a plakátmúzeum céljaira - az év
végéig még két vállalkozás működik, így ott a munkálatok nyertes pályázat esetén is csak jövőre kezdődhetnek, miután a két vállalkozás sorsa rendeződik.
A plakátmúzeum szakmai előkészítése külsős szakértők bevonásával a művelődési osztály feladata lesz, ha a kialakítással kapcsolatos építészeti feladatok már befejeződtek, mondta Halmos Csaba, a Művelődési Osztály munkatársa.
MÉG EGY MILLIÓ KULTÚRÁRA
A Hevesi Sándor Művelődési Központ forrásai egy újabb sikeres pályázat révén egymillió forinttal bővültek. - A maradékelvű kultúrafinanszírozás rendszere - bármennyire is szépítjük -nem szűnt meg, a rendszerváltás óta méginkább meg kell néznie egy kulturális intézménynek, miből mire költ, honnan tudja a működéshez szükséges anyagi fedezetet előteremteni. A nadrágszíjhúzás folyamatos kényszere megtanította a kulturális menedzserekké átalakult hajdani népművelőket arra, hogy szponzorok, mecénások, de leginkább pályázatok révén hogyan lehet a sárból - értsd kevés pénz - aranyat teremteni. A rendezvények, programok legtöbbje ma már nem jöhetne létre, ha a sokat szidott, sok gonddal és tudnivalóval, lobbiképesség-igénnyel járó pályázati rendszer nem létezne - mondta Papp Ferenc, az intézmény igazgatója.
A HSMK a kulturális területen a források megszerzése szempontjából élen jár, a média sorozatosan hírt ad sikeres pályázataikról. A „Kanizsai Művészeti Nyár" elnevezéssel lebonyolított programsorozat finanszírozását az intézmény saját erőből oldotta meg, a tervezett bevételi források terhére. Ugyanakkor a Széchenyi Turizmusfejlesztési Program Nyugat-Dunántúli Régióhoz beadott pályázat révén a kiadások fedezetére egymillió forinthoz jutottak. Mint elmondták, a kiíró szándéka a kulturális turizmus-program támogatása volt, a HSMK pedig a nyári rendezvényeivel a helyi igényeken felül a Balaton, Zalakaros és a környező üdülő- és fürdőhelyek turistái számára is kulturális ajánlatot tud biztosítani.
2003. november 13.
OKTATÁS
11
A hagyományoknak megfelelően gólyaavatási ünnepséget rendeztek október 7-én a Batthyány Lajos Gimnáziumban. A hét gólyaosztály feladata az volt, hogy hét fontos történelmi korszakhoz kapcsolódva mutassák be, milyen tudásanyaggal és képességekkel gazdagodott a batthyánys diák („homo batthyániensis") az évezredek során. Hogyan alakult ki és fejlődött a diákok stílusa, életformája és hivatása az egyes történelmi korszakokban. A programot a gólyák és gólyatanárok esküje és műsora színesítette.
digitális tananyag ihm-támogatással
Az Informatikai és Hírközlési Minisztériumtól elnyert pályázati pénzből a Thúry György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola oktatási segédanyagokat készít. A májusban kiírt pályázat "Digitális oktatási segédanyagok fejlesztése" címmel jelent meg, a beérkezettek közül 67 részesült támogatásban. A Thúry 5,7 millió forintot nyert el "A NAP" elnevezésű projektjével.
- A már ismert multimédiás tananyagot tartalmazó CD-k mellett a Sulineten elérhető, keresési lehetőséget biztosító digitalizált oktatási segédanyag készítésére vállalkozunk többek között fizika, földrajz, kémia tantárgyakból. Mindezek segítségével lehetővé válik és szélesebb körben kiterjeszthető az, hogy az egyes tantárgyak oktatása az informatika segítségével korszerűbben, a gyerekek és talán a pedagógusok számára is érdekesebben oktatható legyen. Az információs társadalom gyermekei már nem a megszokott metodikával,
korlátozott információmennyiséggel juthatnak a tudás birtokába, hanem a számítógép adta lehetőségek révén a matematikától a biológiáig, a reál-és a humántantárgyak is jobban és hatékonyabban megismerhetővé válnak - mondta Zsoldos Tamásné tanárnő.
Az elnyert összeget működési költségekre, szoftverek vásárlására, jogdíjakra lehet felhasználni. A digitalizált tananyag és a szoftverek révén maga az intézmény nemcsak tulajdonossá válik, de digitális tanórák megtartására is lehetősége lesz.
Zsoldos Tamásné mindezt kiegészítette azzal, hogy a megkezdett innovációs munkát folytatni kívánják, ugyanis a szaktárcák által kiírt pályázat szerint várják azokat a projekteket, amelyek a digitalizált oktatási anyagok EU-s hozzáférhetőségét dolgozzák ki. A thúrysok szeretnének sikeres pályamunkát benyújtani, fejlesztő munkájukhez újabb forrásokat találni.
L. I.
AMIT A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYRÓL TUDNI KELL
A Közoktatási Törvény 2003. májusában történt változtatása lehetővé tette, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pedig engedélyezte, hogy iskolánkban is a 2004/2005. tanévtől kezdődően egy nyelvi előkészítő osztály induljon. A törvényi előírások és az iskolai adottságok alapján a Mező Ferenc Gimnázium a következőket kínálja:
Az osztályban az angol vagy a német nyelv emelt szintű, heti 15 óra tanulását biztosítjuk a tanulóinknak 16-16 fős csoportokban. A hatékonyabb oktatás érdekében 3-4 nyelvtanár tematikusan bontja az elsajátítandó tananyagot, akik közül terveink szerint egy anyanyelvi oktató lenne. A tanulóknak második idegen nyelvet ebben az évben nem kell tanulniuk, viszont a fő nyelvet a későbbiekben is emelt szinten kell tanulniuk és belőle emelt szintű érettségit kell tenniük -erre a mostani rendelkezések szerint már - előrehozottan - akár 2005-ben is lehetőségük lesz.
Az egy idegen nyelv mellett a tanulók emelt szintű számítástechnikai oktatásban is részesülnek: heti 5 órában. Az elsajátítandó tananyag alkalmas arra, hogy az ECDL nem-
zetközi Számítástechnikai bizonyítvány több modulját is eredményesen teljesítsék a képzés végén.
A fenti - összesen - 20 órán túl a tanulók különböző irányú képességfejlesztéseken (pl.: önismeret, beszédkészség-javítás, stb.) vesznek részt. Kötelező még a két óra testnevelés és az osztályfőnöki óra.
A 9. - nyelvi előkészítő - évfolyam teljesítése után az osztály a 10. évfolyamon folytatja, azaz kezdi meg rendes, nyelvi tagozatos gimnáziumi tanulmányait, melyet a 13. évfolyamon fejez be - ha nem tesz valaki korábban már előre hozott érettségi vizsgát.
A nyelvi előkészítő évfolyamra csak az adott nyelvből előképzettséggel rendelkezők jelentkezését várjuk. A jelentkezők számára előírás a minisztérium által szervezett központi matematika és magyar teszt megírása, valamint a nyelvi tudásukat felmérő felvételi vizsgán való megjelenés. A három mérésen szerzett pontok alapján rangsoroljuk és vesszük fel a jelentkezőket.
A központi matematika és magyar tesztre való jelentkezés határideje: 2003. december 12.
Az iskola 2003. november 21. 14.30 órakor nyílt napot tart.
diákújság németül és magyarul
Első alkalommal találkoztak az elmúlt héten a dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola valamint a Bécsújhely melletti Frohsdorfban lévő gazdasági szakiskola növendékei. Az ottani diákok két éve tanulnak magyarul és a határmenti kapcsolatok révén merült fel az együttműködés, a közös diákújság ötlete, melyben mind a két fél írna magyarul és németül is. Az együttműködés pályázat útján valósul meg. Az újságban kilenc témakör szerepel és az egyes témakörökhöz egy-egy szerkesztőség tartozik, ezek vezetői állását pályáztatják meg. Az elképzelés szerint a diákok hivatalos ^^nyomtatványok kitöltésétől kezd-
ve megtanulják mindazt, ami egy kiadó működéséhez szükséges. A programban 26 mezős és 19 osztrák diák vesz részt. A kétnapos találkozó során az ismerkedésen túl megbeszélték a cikkek terjedelmét, képanyagát. Az első szám januárban jelenik meg 300 példányban, akkor az osztrákok fogadják majd a kanizsaiakat. A lapkiadás költségeit az osztrák fél vállalta, a tördelőszerkesztői munkát pedig a helyiek végzik. A tervek szerint félévenként jelenik meg egy-egy szám. Az újság a diákoknak szól a diákéletről és minden olyan témáról, ami egy diákújságba belefér
B. Zs. .
G| O L Y A
A V A
T
+
O
12
TS
2003. november 1
november 15. szombat
5.35Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 Riporter kerestetik 10.00 Süsü varázs! 10.30 Tüskevár tábor 10.55 Képben vagyunk? 11.35 Fele királyságom 12.00 Hírek 12.10 Bravó TV 13.05 Sasszem 13.35 Útravaló 13.50 Heti mozaik 14.45 Hagyományok háza 15.15 Századunk 15.40 Verssor az utcazajban 15.45 Piknik 16.15 Remix 16.50 Az én kis falum 18.35 Luxor 19.30 Híradó este 20.05 Kató néni kabaréja 21.00 Vadászat a Vörös Októberre 23.25 Híradó 23.35 Teledili 01.00 I. Budapesti Jazz Fesztivál I ik J ■
r-nr-s
06.00 Onnepnaptár 06.30 Disney-rajzfilm 06.55 Kölyökklub 09.35 Disney-rajzfilmek 10.25 Különleges ügynökök 11.15 Játékzóna 11.20 Ötletház 11.50 Játékzóna 12.00 Híradó 12.15 XXI. század 12.45 Tengerjáró 13.10 Autómánia 13.40 Mr. Beán 13.55 Airwolf 14.55 Szoknyás fejvadász 15.50 Dawson és a haverok 16.40 Az elveszett idő kalandorai 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Pasik 20.10 Survivor 21.35 Heti Hetes - RTL Boxklub 23.50 Dzsungelváros 01.30 Híradó 01.35 Sportklub 01.45 Különleges ügynökök
05.50 Gyökereink 06.20 tv2 matiné 07.50 Fox Kids 09.55 Spinédzserek 10.25 Vad világ 11.25 Talpig pácban 11.55 Totalcar 12.30 A kiválasztott 13.30 Knight Rider Team 14.30 Smallvílle 15.30 Sliders 16.30 Csillagkapu 17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Activity 20.20 Terror az 534-es járaton 22.10 Túlfűtöttség 00.10 Sítúra a halálba 02.10 Amerikai gladiátorok 03.20 Vers
november 16. vasárnap
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Szuperriporter kerestetik! 10.00 Galéria 11.00 "így szól az Úr!" 11.05 Mestersége: színész Madaras József 12.00 Hírek 12.05 Főtér 12.50 Delta 13.20 Mindentudás Egyeteme 14.10 Uniós pályázati kalauz 14.15 Úton 14.45 Csellengők 15.05 Örömhír 15.35 Világörökség 16.05 Elsőkézből 17.05 PoliTour 17.35 A mangrove különleges állatai 18.25 Híradó 19.00 Szívek szállodája 19.55 NÉVshowR 21.40 Friderikusz 22.35 Híradó 22.45 Szórakoztató műsor 23.15 Sorskérdések 23.55 Médiamix 00.30 Héthatár 01.15 Pénz, pénz, pénz
18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Mint a kámfor 22.40 Frankeistein. 01.15 Barabás 03.50 Véts
november 17. hétfő
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 09.50 Szórakoztató percek 10.05 Friderikusz 11.00 Parlamenti napló 12.00 Híradó 13.05 Savannah 13.55 Roma magazin 14.25 Domovina 14.55 Eurón: játék euróért! 15.10 Agrárium 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 A Black Rose vár titka 17.25 Kívül-belül 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem Afrika 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 T.Akta 22.00 Hétfő este 22.35 Provokátor 23.05 TS -Amiről nem beszélünk 23.55 TS

06.00 Az internet csodái 06.30 Pokemon 06.55 Kölyökklub 09.55 Srácok 10.20 Hazárd megye lordjai 11.15 Játékzóna 11.20 Recept klub 11.50 Játékzóna 12.00 Híradó 12.15 Ötletház 12.40 Mr. Beán 12.50 Nyomoz a páros 14.35 A vadak ura 15.25 Zsaru az űrből 16.20 Hatoslottó sorsolás 16.30 Medicopter 117 17.30 Sheena, a dzsungel királynője 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 A közellenség 22.35 Modern gladiátor 00.10 Seinfeld 00.35 Híradó 00.40 Sportklub 00.55 Fókusz Portré 01.25 Országház
06.00 Reggeli gondolatok 06.30 Állatkert a hátizsákban 07.00 Tv2 matiné 08.45 Fox Kids 10.00 A szupercsapat 11.00 Stahl konyhája 11.35 Cosby nyomozó rejtélyei 12.30 A hálózat csapdájában 13.30 Herkules 14.25 Waikiki páros 15.25 Kulcsember 16.25 Walker, a texasi kopó J7.25 J.A.G.
I rli j ■
K i. u s
helyzet 22.00 Szirénázó halál 23.40 XXI. század 00.10 Találkozások 00.15 Híradó 00.20 Sportklub 00.35 Bohókás nyomázás 02.15 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 Segíts magadon! 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 09.00 Stahl konyhája 09.15 Tripla vagy semmi 09.40 Maria del Carmen 10.45 Teleshop 11.40 Bébilesen 12.15 Kastélyszálló 13.15 Danielle Steel: Családi album 15.00 Kapcsoltam 15.25 Charlie 16.25 Jakupcsek 17.25 Betty, a csúnya lány 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 A Nagy Ő 21.30 Megasztár 22.55 Szeret, nem szeret 23.15 Jó estét, Magyarország! 00.00 Propaganda 00.30 Kalandozásaink Faludy Györggyel 02.20 Aktív 03.00 Vers
november 19. szerda
tévé ügyvédje 21.05 Nő fehérben 22.00 Csütörtök este 22.35 Heti Menü 23.05 Alapképlet
ímín
06.00 Pokemon 06.30 Reggeli 08.38 Találkozások 09.00 Játékzóna 09.05 Recept klub 09.15 Játékzóna 09.25 Mária 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Országház 13.35 Játékzóna 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül! 15.20 Az elveszett világ 16.15 Testpercek 16.20 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Túszvonat 22.40 Gyermekrablás 00.40 Találkozások 00.50 Híradó 00.55 Sportklub 01.05 Tiszta Hollywood 01.30 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 A magyar szeszfőzés története 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 09.05 Stahl konyhája 09.15 Tripla vagy semmi 09.40 Maria del Carmen 10.45 Teleshop 11.40 Bébilesen 12.15 Kastélyszálló 13.15 Danielle Steel: Családi album 15.00 Kapcsoltam 15.25 Charlie 16.25 Jakupcsek 17.25 Betty, a csúnya lány 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 8 nap alatt a Föld körül Frei Tamással 21.15 Banánhéj 22.15 Sikoly 2. 00.40 Top Sport 01.10 Jó estét, Magyarország! 01.55 Profiler 02.55 Hunyadik nyomában 03.30 Aktív
november 18. kedd
5.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 09.50 Szórakoztató percek 10.05 Dili-buli 11.00 Alexandra Dávid Neel 12.00 Híradó 13.05 Savannah 13.55 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nostru 14.55 Eurón: játék euróért! 15.10 Kormányváró 16.30 Örömök kertje 16.50 Református ifjúsági músorl7.00 Az utódok reménysége 17.25 Kívül-belül 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem, Afrika 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.10 Bizánci tűz 21.40 Szórakoztató percek 22.00 Szerda este 22.35 Hungarikum 23.05 Beszélgetés Dusán Makavejev rendezővel 23.10 A gorilla délben fürdik
i zk j m
S<Tus
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Riporter kerestetik! 10.05 Önök kérték! 11.00 Ökorópa 12.00 Híradó 13.05 Savannah 13.55 Srpski Ekran 14.25 Unser Bildschirm 14.55 Szórakoztató percek 15.10 Érintő 15.40 Élesben 16.30 Egyháztörténészek 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.25 Mozi zongorára! 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem, Afrika 19.30 Híradó 20.05 "Nem csak a 20 éveseké a világ" 21.05 A Halhatatlanok Társulata 22.00 Kedd este 22.35 Az utókor ítélete 23.05 Panoráma 23.35 Botrányos szerelem
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Receptklub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Fókusz-portré 13.35 Játékzóna 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül! 15.20 Miami Vice 16.15 Testpercek 16.20 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Vész-
06.00 Disney 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Recept Klub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Antenna 13.35 Játékzóna 14.25 Recept klub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül! 15.20 Miami Vice 16.15 Testpercek 16.20 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Esti Showder 22.45 Az utca törvénye 23.40 Találkozások 23.50 Híradó 23.55 Sportklub 00.00 Stella moziklub 00.35 Hihetetlen, de igaz 01.35 Pont hu 02.05 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 Cinematrix 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhájé 08.55 Tripla vagy semmi 09.20 Maria del Carmen 10.20 Teleshop 11.25 Bébilesen 12.00 Kastélyszálló 13.00 Mondvacsinált cowboy 15.00 Kapcsoltam 15.25 Charlie - Majom a családban 16.25 Jakupcsek 17.25 Betty, a csúnya lány 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 Tökkelütött trió 22.00 Folytassa Claudia! 23.05 Jó estét, Magyarország! 23.50 Totalcar 00.15 Törvénysértő seriff 02.15 Aktív 02.55 Vers
november 21. péntek
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Recept klub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Autómánia 13.35 Játékzóna 14.25 Recept Klub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül! 15.20 Miami Vice 16.15 Testpercek 16.20 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Pancserock 22.40 Kincskommandó 23.40 Találkozások 23.50 Híradó 23.55 Sportklub 00.10 Hihetetlen, de igaz 01.05 Antenna 01.35 Fókusz
TV 2
05.50 Faluvilág 06.05 Propaganda 06.30 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 08.55 Tripla vagy semmi! 09.20 Maria del Carmen 10.20 Teleshop 11.20 Bébilesen 12.00 Kastélyszálló 13.00 Ágyúgolyó futam 3. 15.00 Kapcsoltam 15.25 Charlie 16.25 Jakupcsek 17.25 Betty, a csúnya lány 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 AH you need is love 21.00 Lánglovagok 2.1 22.50 Cinamatrix 23.20 Jó estét, Magyarország! 00.05 Falcone 01.05 Aktív 01.45 Vers
november 20. csütörtök
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Riporter kerestetik! 10.00 EuroParty 10.55 Felvételi vizsga Európában 12.00 Híradó 13.05 Savannah 13.55 Slovenski Utrinki 14.25 Együtt 14.55 Szórakoztató percek 15.10 Anyanyelvi szószóló 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 A Black Rose vár titka 17.25 Mozi zongorára 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem, Afrika 19.30 Híradó 20.05 A
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 10.00 Szórakoztató percek 10.10 Kató néni 11.05 Az Angyal 12.00 Híradó 13.05 Remix 13.35 A vadóc 14.00 Körzeti magazinok 14.55 Eurón: Játék euróért 15.10 Fogadóóra 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 A Black Rose vár titka 17.25 Mozi zongorára 17.30 Zöldpont 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem, Afrika 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.10 Nincs kiút 22.00 Péntek este 22.35 Nagyítás 23.15 Ötven éves lesz a Magyar Televízió 23.20 Híradó 23.25 Interjú Butskó György operatőrrel 23.30 Jaguár 00.55 Hajóépítők 01.15 Vers
I ik J ■
KI II »
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Receptklub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13.05 Pont hu 13.35 Játékzóna 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül 15.20 Miami Vice 16.15 Testpercek 16.20 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Az örömapa 23.05 A becsület kardja 00.45 Találkozások 00.55 Híradó 01.00 Sportklub 01.15 Fókusz
I.05.50 Faluvilág 06.05 Magellán 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 09.05 Stahl konyhája 09.15 Tripla vagy semmi 09.40 Maria del Carmen 10.45 Teleshop
II.45 Kastélyszálló 12.45 Mezítláb a parkban 15.00 Kapcsoltam 15.25 Charlie 16.25 Jakupcsek 17.25 Betty, a csúnya lány 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 Bűbájos boszorkák 21.00 Dalnokok ligája 23.05 Alföldi 00.15 Jó estét Magyarország! 01.00 A néma tanú 03.10 Véts
2003. november 13.
KANIZSAI MÉDIA
13
I
KANIZSA TV
november 15-töl november 21-ig
Zala Rádió, a Magyar Rádió délnyugat-dunántúli programja az OIRT 71,03 MHz-en
MagyarRádió

november 15. szombat
00:00 Lapozó 06:30 Krónika 06:40 Kamarai percek - a keddi adás ismétlése 06:55 Civilek - Fafaragó egyesület 07:05 Jelkép -Katolikus 07:15 Civilek - Petangue -ismétlése 07:25 Szalai Bálint - Társas játék 07:34 Krónika 07:45 Önök mondták -Menhely - új hely? 07:59 K'' arc - kulturális magazin 08:14 Krónika 08:25 TV shop -HTV 09:00 Kimba - gyermek rajzfilm sorozat - VlTV 09:30 Okavangó a vadon szíve - amerikai családi filmsorozat - HTV 10:30 Egészségmagazin - HTV 11:00 TV shop - HTV 11:30 Lapozó 17:00 Polgári társaskör az ezredfordulón - HTV 17:30 Lapozó 18:30 TV mozi: Minden szerdán -magyar film 20:02 Sajt - Ecsedi Zsolttal 20:30 Szabolcs - Szatmár - Bereg megye várai - HTV 21:00 Virágzó Magyarország -városról, városra - HTV 21:30 Bencze show
- HTV 22:00 Különjárat - HTV 22:30 TV shop - HTV 23:00 Lapozó
november 16. vasárnap
00:00 Lapozó 06:30 TV mozi: Minden szerdán- magyar film 08:02 Sajt - Ecsedi Zsolttal 08:30 így látják az erdőt - dokumentum film - HTV 09:00 Tv shop - HTV 09:30 Avant - trend - divatműsor - HTV 10:00 Okavangó a vadon szíve - amerikai családi filmsorozat - HTV 11:00 Különjárat - zenei magazin - HTV 11:30 Tv shop - HTV 12:00 Lapozó 17:30 Horvát kisebbség a Dráva mentén - HTV 18:00 Lapozó 18:30 Tv mozi: Anna Karelina 1. rész - orosz film 19:43 Kapocs - Papp Péter -10. sz. Választókerület 19:58 Bencze show - HTV 20:28 A szeretet ereje - amerikai filmdráma - HTV 22.30 Bence show - HTV 23.00 Itthon otthon van
- HTV 23:30 TV shop - HTV 24:00 Lapozó
november 7. hétfő
00:00 Lapozó 07:30 Videoklipek 08:00 Kapocs 10. sz választókerület - Papp Péter 08:15 TV mozi: Anna Karenina 1. rész -orosz film 09:27 Lapozó 17:30 A tatai malmok története - HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: Az elefánt és a béka 18:16 UNIJÓ - HTV 18:26 árais Bach, Varnus Xavér orgonál - HTV 18:31 Thalassa a tenger magazinja - HTV 19:00 Krónika 19:11 Jövő 7 - Göndör István és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselők l.rész 19:26 ázban ház körül 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Civilek - Fafaragó egyesület 20:15 Önök mondták - Menhely -új hely? 20:30 Erdészcsillag - HTV 21:00 Linda és a főtörzs - olasz bűnügyi sorozat -HTV 22:50 UNIJÓ - HTV 22:55 Márais Bach - Varnus Xavér orgonál - HTV 23:00 Lapozó
november 18. kedd
00:00 Lapozó 07:30 Videoklipek 08:00 Krónika 08:11 Körjárat - a csütörtöki adás ismétlése 08:25 Krónika 08:36 Jövő 7 -Göndör István és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselők l.rész 08:51 ázban ház körül 09:05 Jelkép - adventista 09:15 Krónika 09:25 Civilek - Fafaragó egyesület 09:40 Önök mondták - Menhely - új hely? 09:55 Lapozó 17:30 A pápai Református gyűjtemény - HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: Madzag gödröt ás 18:15 UNIJÓ -HTV 18:25 Márais Bach, Varnus Xavér orgonál - HTV 18:30 Thalassa tenger magazinja - HTV 19:00 Krónika 19:11 Körjárat
19:26 Kamarai percek - Iparűzési adó 19:40 K'' arc - kulturális magazin 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül 20:15 Jövő 7 -Göndör István és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselők l.rész 20:30 Business mix - HTV 21:00 Okavangó a vadon szive -amerikai családi filmsorozat - HTV 22:00 Bencze show - HTV 22:30 Akarj élni - HTV 23:00 Lapozó
november 19. szerda
00:00 Lapozó 07:30 Videoklipek 08:00 Krónika 08:10 Civilek - a pénteki adás ismétlése 08:25 Krónika 08:36 Körjárat 08:51 Kamarai percek - Iparűzési adó 09:06 K'' arc - kulturális magazin 09:15 Krónika 09:26 Jövő 7 - Göndör István és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselők l.rész 09:40 Házban ház körül 09:55 Lapozó 17:30 A Pécsi Bőrgyár - múlt és jelen - HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: Belsazár lakomája 18:16 Márais Bach, Varnus Xavér orgonál -HTV 18:21 UNIJÓ - HTV 18:31 Thalassa a tenger magaznja - HTV 19:00 Krónika 19:11 Jövő 7 -Göndör István és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselők 2.rész 19:26 Házban ház körül 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Kamarai percek -Iparűzési adó 20:15 Körjárat 20.30 Akarj élni - HTV 21:00 Szírének - ausztrál, angól filmvígjáték - HTV 23:00 Lapozó
november 20. csütörtök
00:00 Lapozó 07:30 Videoklipek 08:00 Krónika 08:10 Önök mondták - a pénteki adás ismétlése 08:25 Krónika 08:36 Jövő 7 -Göndör István és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselők 2.rész 08:51 Házban ház körül 09:06 Jelkép - evangélikus 09:15 Krónika 09:25 Kamarai percek - Iparűzési adó 09:40 Körjárat 09:55 Lapozó 17:30 Ármádia honvédségi magazin - HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: Madzag a kalap alatt 18:15 UNIJÓ - HTV 18:25 Márais Bach, Varnus Xavér orgonál - HTV 18:30 Thalassa a tenger magazinja - HTV 19:00 Krónika 19:11 Körjárat 19:26 K'' arc - kulturális magazin 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül 20:15 Jövő 7 - Göndör István és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselők 2.rész 20:30 Kerekerdő - dokumentumfilm - HTV 21:00 Poirot - angol krimi - HTV 22:00 Sóstói szieszta - HTV 22:30 Magyar sors Felsőpulyán - dokumentumfilm - HTV 23:00 Lapozó
november 21. péntek
00:00 Lapozó 07:30 Videoklipek 08:00 Krónika 08:10 Jövő 7 - Göndör István és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselők
1.rész 08:25 Krónika 08:36 Körjárat 09:51 K'' arc - kulturális magazin 09:06 Jelkép -református 09:15 Krónika 09:26 Házban ház körül 09:40 Jövő 7 - Göndör István és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselők
2.rész 09:55 Lapozó 17:30 Dobópápa - HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: Erdő mellett 18:11 Vers: Pénzeli József - A róka és a farkas 18:14 Márais Bach, Varnus Xavér orgonál - HTV 18:20 UNIJÓ - HTV 18:30 Thalassa a tenger magazinja - HTV 19:00 Krónika 19:11 Önök mondták 19:26 Civilek - Kanizsai éremgyűjtők 19:40 Jelkép - katolikus 19:50 Krónika 20:00 Körjárat 20:15 Portré 20:30 Virágzó Magyarország - városról, városra - HTV 21:00 Nevem joe - angól, spanyol, német filmdráma - HTV 23:00 Lapozó
2003. november 15. szombat
5.30-9.00 Jó pihenést! 5.40 Majorság 6.00 és 7.00 Kossuth Krónika. 6.22 és 7.22 A nap témája. 6.30 és 7.30 Regionális hírek 6.53 Regionális lapszemle 7.40 Sport 7.53 Kulturális ajánló 8.00 Regionális hírek 8.10 Mi mennyi - pályázatos műsor
2003. november 16. vasárnap
5.55-9.00 Jó pihenést! 6.00 és 7.00 és 8.00 Regionális és országos hírek. 6.05 Egy hét - riportválogatás 6.45 Vallási percek 7.05 Egy hazában - ORTT-pályázatos műsor 8.05 Iránytű
2003. november 17. hétfő
5.30-9.00 Hajnaltól-reggelig Délnyugat-Dunántúlon. 5.37 Falurádió 5.55 Útinform, időjárás 6.00 és 7.00 Kossuth Krónika 6.22 és 7.22 A NAP témája 6.30 és 7.30 és 8.45 Délnyugat-dunántúli Krónika 6.40 és 7.40 Regionális lapszemle 6.45 és 7.45 Sport 8.00 Hírek, BBC Világhíradó 8.15 Önkormányzati magazin
2003. november 18. kedd
5.30-9.00 Hajnaltól-reggelig Délnyugat-Dunántúlon. 6.00 és 7.00 Kossuth Krónika. 6.22 és 7.22 A NAP témája 6.30 és 7.30 és 8.45 Délnyugat-dunántúli Krónika. 6.40 és 7.40 Regionális lapszemle 6.45 és 7.45 Sport 8.00 Hírek, BBC Világhíradó 8.15 Deák nyomában
2003. november 19. szerda
5.30-9.00 Hajnaltól-reggelig Délnyugat-Dunántúlon. 5.37 Falurádió 5.55 Útinform, időjárás 6.00 és 7.00 Kossuth Krónika. 6.22 és 7.22 A NAP témája 6.30 és 7.30 és 8.45 Délnyugat-dunántúli Krónika. 6.40 és 7.40 Regionális lapszemle. 6.45 és 7.45 Sport 8.00 Hírek, BBC Világhíradó 8.15 Agora - ORTT-pályázatos magazinműsor
2003. november 20. csütörtök
5.30-9.00 Hajnaltól-reggelig Délnyugat-Dunántúlon. 5.37 Falurádió 5.55 Útinform, időjárás 6.00 és 7.00 Kossuth Krónika. 6.22 és 7.22 A NAP témája 6.30 és 7.30 és 8.45 Délnyugat-dunántúli Krónika. 6.40 és 7.40 Regionális lapszemle 6.45 és 7.45 Sport 8.00 Hírek, BBC Világhíradó 8.15 Medicina magazin
2003. november 21. péntek
5.30-9.00 Hajnaltól-reggelig Délnyugat-Dunántúlon. 5.30 Hírek 5.37 Falurádió 5.55 Útinform, Időjárás 6.00 és 7.00 Kossuth Krónika. 6.22 és 7.22 A NAP témája 6.30 és 7.30 és 8.45 Délnyu-gat-dunántúli Krónika 6.40 és 7.40 Regionális lapszemle 6.45 és 7.45 Sport 8.00 Hírek, BBC Világhíradó 8.15 Háló
AJANLATAINK
Önkormányzatok
november 17.
Változások elé néznek az önkormányzatok. Nem csak a költségvetési források, vagy a közigazgatás átszervezése miatt, hanem Európai Uniós csatlakozásunk ürügyén is. A felkészülésben segített az a többnapos tréning, előadássorozat, amelyet a Somogy megyei polgármestereknek tartottak a napokban. A program által kínált lehetőségeket is feltárja a Zala Rádióban november 17-én, hétfőn jelentkező önkormányzati magazin. Mindemellett az érdeklődők a Zala megyei városok által kiírt pályázati lehetőségekből is hallhatnak egy csokorra valót, ha november 17-én, negyed kilenctől meghallgatják a Zala Rádió önkormányzati magazinját.
Deák nyomában
november 18.
November 18-án, kedden ismét Deák Ferenc nyomába ered a Zala Rádió. A 19. századi politikus születésének 200. évfordulója tiszteletére indított műsorsorozat keddi adásában cppen Deák politikusi tevékenysége, illetőleg a képzőművészetben megjelenő "Deák kép" kerül előtérbe. Szó lesz például arról, miként ítélték meg a "haza bölcse" tevékenységét a különböző történelmi korokban egészen a huszadik század végéig, illetve napjainkig. A Zala Rádió műsora ízelítőt ad Deák korának történelmi, képzőművészeti jellegzetességeiről és a kiegyezésről.
November 18-án, negyed kilenctől tehát Deák nyomába eredünk. Jöjjenek velünk önök is!
Agora - Mit kínál Európa?
november 19.
Milyen jogai vannak az állatoknak az emberekkel szemben; és milyen jogai vannak az embereknek az állattartókkal szemben? Ezt a két kérdést járja körül a műsor.
Ma Magyarországon az állatvédelmi törvény szigorítását követelik különböző civil szervezetek. De vajon mennyire szigorú ez a törvény az Európai Unió országainak szabályozásához képest? Ott mi jár az állatkínzásért? És milyen törvények védik itthon az embert az állatokkal szemben? Normális dolog -e az, ha egyes településrészeken csak a kutyaharapás kockázatával lehet sétára indulni? Mi jár annak, aki úgy tart állatot, hogy az veszélyes az emberre? És ellenőrzi -e valaki a szabályok betartását? Agora - mit kínál Európa november 19-én, szerdán, negyed kilenctől a Zala Rádióban? •
Háló
november 21.
November 1-én kezdte működését a hajléktalan emberek megsegítésén dolgozó győri székhellyel működő nyugat-dunántúli regionális a készenléti szolgálat tegnap. A regionális diszpécserközpont az utcai szociális munkát koordinálja Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében, és a nap 24 órájában fogadják a közterületeken élő emberekkel kapcsolatos lakossági bejelentéseket. Emellett adatbázist létesítenek a három megyében működő éjjeli menedékhelyekről, átmeneti szállásokról a krízishelyzetek minél gyorsabb megoldása érdekében. A Háló e havi műsorában a szolgálat első tapasztalatairól lesz szó.
14
HIRDETES
2003. november 13.
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 limes négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8*9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K)
***
Belvárosi 3 szobás családi ház, iker-, társasház építésére is alkalmas, 790 nm-es telekkel eladó. Érd.: 30/227-3294 vagy 30/911-9642 (5146K)
Nk-i 64 nm-es önkormányzati lakásomat elcserélném saját tulajdonú, nagyobb, egyedi fűtéses, városközponthoz közeli, lehetőleg I. emeleti, 1+2 félszobásra. Terhelt is lehet. Érd.: este
17-19 óráig 20/574-4651 (5153K)
***
Munkás úti garázssoron aknás garázs eladó! Érd.: 06-70/259-3650 az esti órákban.(5225K)
***
Lakást vennék I-III. emeletig: 70-80 m2-es, egyedi fűtéses, téglaépületben. Érd: 06-20/941-5745, 327-568(5230K) Kiskanizsán (szintes), három szoba + nappalis családi ház 11 millió Ft-ért eladó, vagy kisebb lakásra, házra cserélhető. Érd.: 20/4500-827, 93/329-007 (5242K)
Garázs kiadó a Mindenki sportpályánál a Muskátli utcában. Érd.: 18 h után 321-734 vagy a 30/374-8903 (5239K)
A Rózsa utcában két szobás, földszinti lakás albérletbe kiadó. Érd.: 30/214-0080 (5247K)
Hízott sertések, malacok eladók. Érd.:
319-437, 30/310-2007 (5258K)
***
Simaszőrű foxterrier kölykök eladók kitűnően vadászó szülőktől. Tel.: 30/2980-965 (5254K)
1990-es évjáratú ötsebességes Lada vo nóhoroggal, másfél év műszakival eladó. Érd.: 30/541-9571 (5198K) Négyütemű Wartburg kombi, 90-es kiadású, 18 hónap műszakival, vonóhoroggal 220.000 Ft-ért eladó Nagykanizsán. Érd.: 30/641-7375 vagy 30/602-4223 (5248K)
***
1982-es Volkswagen Golf két év műszakival, vonóhoroggal eladó. Irányár: 150.000 Ft. Érd.: 30/641-7375 vagy
30/602-4223 (5249K) ***
VW Golf CL-es, 1,4-es megkímélt állapotban eladó. Érd.: 93/319-074 (5253K)
J-loLJJL ÚMÍM
Marabu 50 ml-es selyemfesték akciós áron kapható! Üvegfestőknek munkát ajánlunk
Vállaljuk új házak felépítését, régi házak átalakítását, felújítását. Valamint vállalunk ács- és tetőfedőmunkákat. Érd.: 93/322-109, 06-30/6398-825, 06-70/503-9407 (5222K)
Négyórás gondozást és takarítást vállalok. Érd.: 20/574-4651 (5231K) ***
Nk-án precíz német nyelvoktatást, középiskolások korrepetálását, érettségire, felvételire, nyelvvizsgára felkészítését vállalom, anyanyelvi szinten, rugalmas időbeosztással, hétvégén is. Érd.: 06-30/528-3929 (5245K)
***
Nk-án angol és orosz nyelvből tanítást, korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést vállalok. Érd.: 06-30/528-3929 (5246K)
***
Mellékállású ügyfélmenedzsert keresek állománykezelésre-bővítésre, heti 10-15 órában, www.euitthon.hu, "Euitthon" 8801 Nagykanizsa, Pf.: 22 (5250K)
***
Fuvarozást, áru- és fenyőfaszállítást valamint költöztetést vállalok 4*2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
.o<>a o
KEPKERETEZES
nagy választékkal, korrekt áron!
8800 Ntgytirttt, SzMöitiyl tir 3. (Zriayl a. végen) Nyitva tartja: H - P.: 08.30-17.30, Sza.: 08.00-12.08 E-mail: immzvlag@frHmill.lii!
A hír igaz-GYÖNGYvarázs Örök elegancia elérhető áron! Minőség, igényesség:
Briliáns Ékszerüzlet
(Nagykanizsa Vasemberház)
93-310-600 Szuper ár: 2900 Ft/gramm - 14 k ékszer. A készlet erejéig!
móricz kamaraszinhazi sorozat
2003. NOVEMBER 18. (KEDD) 19.00 ÓRA S.Ö.R.
Shakespeare Összes Rövidítve FORDÍTOTTA: KÁLLOY MOLNÁR PÉTER
CSAK FŐBB SZEREPEKBEN:
KÁLID ARTÚR KÁLLOY MOLNÁR PÉTER GÁSPÁR ANDRÁS JÁTÉKMESTER: KÁLLOY MOLNÁR PÉTER MESTERJÁTÉK: KÁLID ARTÚR VIDEÓ: PÁYER RÓBERT CSODA: SZARVAS MIRELLA JELMEZ MEG AZ: RUTTKA ANDREA KÖSZÖNJÜK KERN ANDRÁSNAK
HELYSZÍN: HSMK SZÍNHÁZTERME
S.Ö.R.JEGY ÁRA: 1.500 FT
INFORMÁCIÓ: MÓRICZ ZSIGMOND M. HÁZ 93/319-202 ÉS A 06/30-396-86-78-AS TELEFONSZÁMON
domex
l>VC*SZŐNYEG*PARKETTA
GARANTÁLTAN
a LEGNAGYOBB választék, VERHETETLEN áron!
NAGYKANIZSA BALATONI ÚT 2. (a Mediterrán Áruház mellett)
Tel.: 93/311-429
Szőnyegvásárlás esetén AJÁNDÉK!*
M-l'': 8-18 SZO: 8-13 VAS: 9-13
* A teltételekről érdeklődjön üzletünkben!
Eladó és bérbeadó ingatlanokat keresünk ügyfeleink számára.
FIX Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Rozgonyi u. 3. 20/ 9531-591
INGATLAN
Csapi Öreghegyen 473 négyszögöl művelt terület eladó. Érd.: 18 óra után 321-
734, 30/374-8903 (5256)
***
Nk-án Katonaréten Levente u. 3-ban 180 nm-es belső felújításra szoruló lakás garázzsal, pincével és kis kerttel eladó Irányár: 19,5 millió Ft. Érd.: 313-101 este 17 óra után. (5257K)
BERLET
Nk-án a Péterfai utcában bútorozottan, felújított állapotban két és félszobás lakás kiadó. Érd.: 06/30/289-9627 (5241K)
***
JÁRMŰ
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
VEGYES
Számítógépes védőszemüveg (3 hónapja csináltatott), karcmentes svéd lencsével, elegáns keretben eladó. Ára: 8.000
Ft. Érd.: 30/9932-534 (5217K)
***
Két éves, 170 literes prés, valamint kaccsozós szőlödaráló kedvező áron eladó. Érd.: 30/911-9642 (5238K)
***
Nehéz anyagi helyzetben lévő, tartósan beteg, fogyatékos kisgyermekét nevelő édesanya, anyagi segítségüket kéri.
Tel.: 06-30-523-3492 (5252K)
***
2003. november 13.
SPORT
15
AKCIÓK, KEDVEZMENYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet tizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964

im^.
Nyitva: minden nap 9-21-ig
VEGSO ÁLLOMÁS 2.
Élet-halál harc veszi kezde tét, mikor nyolc ember épp hogy csak túlél egy autós tömegbalesetet. Csupán egy fiatal lány hátborzongató előérzete beleavatkozik a halál terveibe, és a túlélőknek ezért horro-risztikus árát kell fizetniük. Hajmeresztő látvány, rémisztő effektek.
v NEGY ARANY AZ IDEN
rony Szőnyegház-Thúry H^r alkalommal szerezte meg a Base-■^jj} ball Magyar Bajnoki címet. Az év vé-
PONT!
A Szentendre elleni [:6-os győzelmével a To-ötödik
géhez közeledve az idei munka összegzésével és a jövő év kilátásaival kell szembenéznie számos sportegyesületnek, így nekik is.
- Hogyan értékeli a játékosok idei munkáját?
- Csak pozitívan lehet értékelni! Mi olyan sport vagyunk, ami belülről tud építkezni. Anyagilag nem engedhetjük meg magunknak, hogy játékosokat vásároljunk. Számunkra nagyon pozitív ez az év, mert 30-35 saját nevelésű sportolónak adtunk idén játéklehetőséget. A 13-15 éves korosztály a gyerekbajnokságon indult el és veretlenül az élen végeztek. Az Olimpiai Reménységek válogatottjának kétharmadát ők alkották. A 16-18 éves korosztály a felnőtt másodosztályban indult. Ők is megnyerték a bajnokságot. A felnőtt csapatban hullámzó volt az évünk az alapszakaszban és az interligában. Négy aranyat szereztünk az
NB I-ben, NB II-ben, a gyerekbajnokságban és miénk a Magyar Kupa. Azon dolgozunk, hogy 2004-re beépítsünk a csapatba számos korosztályos játékost - válaszol Gondi Zoltán edző.
- Hogyan áll az egyesület a támogatásokkal és a pályafelújítással ?
- Évek óta élvezzük a városvezetés bizalmát, elismerik a munkánkat, ezért köszönettél tartozunk. A költségeink nagy részét ők finanszírozzák. Szerencsére olyan csapat vagyunk, amelyik rendelkezik komoly szponzori támogatásokkal is. 2004-től sajnos nem számíthatunk a cégek iparűzési adójának 1 százalékára, de azért bizakodóak vagyunk. Az egyesület „Mobilitás ,,-hoz benyújtott pályázata sajnos sikertelen volt. A 22 milliós beruházás terveiben szerepel egy új pálya, gyakorlóterület kialakítása és az épület teljes felújítása. A mostani sporttelep így abszolút alkalmas lenne „A" kategóriás szintű, klubcsapat baseball-versenyek, illetve egy újabb korosztály vagy felnőtt Európa Bajnokság megrendezésére, ezért továbbra is pályázni fog az egyesület - feleli Gondi Zoltán.
CSAK

EREDMENYEK
Vasárnap délután NB I/B-s mérkőzés keretében fogadta a Kanizsa KK DKG EAST a VITAI Eger csapatát. A Cserháti tornacsarnokában 200 néző előtt játszott a két csapat. DKG EAST: Domonkos 14/3, Volf Barna 15, Bausz 15/9, Miilei 10/3, Koma 19. Csere: Volf Dávid 19/6, Zsámár 3. Két pontos előnnyel 97:95-re nyert a vendég egri csapat.
- Kovács és Gáli sérülés miatt nem áll-
hatott pályára, viszont Zsámár vállalta a játékot. A veretlen Eger volt egyértelműen a mérkőzés esélyese, de a kanizsai fiúk hallatlan lelkesedéssel és fegyelmezett játékkal egy magas színvonalú mérkőzésen maradtak alul a csoport legerősebb csapatával szemben. Kis szerencsével akár a győzelem is megszerezhető lett volna, de a fiúkat így is dicséret illeti - értékelte a mérkőzést Vágvölgyi Tamás edző.

A megyei női kispályás baj-nokság 21. fordulóján az Avantgard Nagykanizsa Zalavárral játszott. 8:0-ás fergeteges sikert aratott a kanizsai csapat. Góllövők: Szekeres Katalin 3, Somogyi Zsuzsanna 2, Baloghné Munkácsy Andrea 2, Réfi Noémi 1. Az utolsó fordulón, november 15-én a gutor-földei csapattal mérkőzik az Avantgard.
2:2-es döntetlennel ért véget vasárnap a Kiskanizsai Sáskák - Zalaszentbalázs megyei I. osztályú mérkőzés. Ifjúsági kategóriában 2:0-ás vereséget szenvedett a hazai kiskanizsai csapat.

NAGYSZERŰ SZEREPLES
Ugyancsak megyei I. osztályú bajnokságot játszott Zalalövő Miklósfával. Idegenben 3:0-ás vereséggel térhetett haza a miklósfai csapat. Zalalövő ifjúsági kategóriában is 3:l-re győzedelmeskedett a miklósfai csapat felett.
Megyei II. osztályú mérkőzés keretében találkozott Páka Bagola csapatával. A bagolaiak 5:0-ra kikaptak a pákai csapattól.
NB-s utánpótlás-bajnokságban a MÁV Nagykanizsa U15 kategóriában 6: l-re, U13 kategóriában 3:2-re nyert a Százhalombatta ellen.
Folytatta nagyszerű szereplését az NB I/B-ben szereplő Kanizsa Sörgyár SE női csapat. Idegenben 12:6-ra nyertek a makóiakkal szemben, míg hazai pályán 1 l:7-re diadalmaskodtak a Kaposvár ellen. Mindkét mérkőzésen a Bizó-Óber-Boldizsár trió remekelt, a 24 egyéni mérkőzésből csak hármat veszítettek.
Az NB III-ban szereplő férfi csapat a
két Pécs ellen aratott győzelem után, két vereséget könyvelhetett el a nagymányoki és a lengyeltóti csapattól. Ezzel a két vereséggel valószínűleg a dobogóról is lecsúsztak, míg győzelem esetén az első helyre kerülhettek volna.
Kanizsa Sörgyár SE - Tüke (Pécs ) SE 12:6, Peac III (Pécs)-K. Sörgyár SE 8:10, K. Sörgyár- Nagymányok 8:10, Lengyeltóti- Kanizsa Sörgyár 10:8.
VERESEG
Párhuzamosan, egy idő-pontban zajlott hétvégén a női fÁ és a férfi kosárlabda mérkőzés. A A^ női Kanizsa DKK kosárcsapat a ▼''MAFC ellen játszott. Kanizsa DKK: Bencze 1, Arany 8, Németh 16/6, Varga 27, Völgyi 23/3. Cserejátékosok: Tálosi, Ambrus 4, Glaser, Fekete. Hosszabbítás után 84:79-re győzött a MAFC gárdája. Völgyi és Varga vezetésével végig a kanizsai csapat jól játszva egyenrangú partnerei voltak a listavezető ellenfélnek. A mérkőzés lefújása előtt három perccel még a Kanizsa DKK vezetett hét ponttal. A sorozatos bírói tévedések a hazai csapatot sújtották a végjátékban - mondta Gábor Erzsébet edző.
s,
DÖNTETLEN A KAPOSVÁR ELLEN
Az OB I/B felnőtt bajnokság IX. fordulóján a CWG KANIZSA a NÉV Kaposvár csapatával mérkőzött. CWG KANIZSA: Kiss-Jaksics, Karácsony 6, Sarusi, Szabó Sz., Erhetics, Szabó D. 1. Csere: Bagi, Kaszper D. Az egy mérkőzéstől eltiltott Szőlősi Csaba helyett a csapatkapitány és a technikai vezető irányította a hazai együttest. Szoros első negyed után a második negyedben parádés játékkal három gólos előnyre tett szert a kanizsai csapat.
A harmadik negyed közepén az eredményjelző már 7:3-t mutatott. Ezután a fizikai és idegi fáradtsággal küszködő CWG-s gárda nem tudta megakadályozni az agresszív játékot produkáló kaposváriak egyenlítését. így a találkozó 7:7-es döntetlennel végződött. A csapatból hiányzott Kaszper Gábor és dr. Csetneki Gábor.
Szabó György szerint amíg bírták a játékosok nagyszerűt produkáltak. Megfelelő fizikai felkészültségű cserejátékosok nélkül erre vagyunk képesek.
kreatív hobbi- és dekorációs üzlet
Üzletünk új helyre költözött! Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat.
GLOBUS-HÁZ
Nagykanizsa, Huszti tér 1-2. Tel: 06/20/546-5990
Milyenek a kilátásai a 2004-es évre? Mi ezt a panorámát kínáljuk Önnek!
Nagykanizsán a KIRÁLY- UDVARHÁZ-ban épülő társasházban
eladó amerikai konyhás lakások, turbó kombi kazánnal ellátottak,
a szobák parkettásak. Beltéri fa ajtók, alacsony fűtési költséget biztosító
SOFA ablakok és betörésbiztos bejárati ajtók.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. S. I.em. Tel.: 93/ 516 714,
Balassa Béla építész vezető tervező. Tel.: 30/ 901 9013
E-mail: balassabela@chello.hu
Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
GRATULALUNK!
A SZEPTEMBERI ANGOL ÉS NÉMET nyelvvizsgán hallgatóink 89%-a
SIKERES VIZSGÁT TETT.
Ők, az állami bizonyítványon kívül, az EU-ban is elismert bizonyítványt kaptak!
Szeretettel gratulálunk!
Dialóg Nyelvstúdió és
Nyelvvizsga Központ
JÖJJÖN EL ÉS VÁSÁROLJON, HOGY SEGffHESSÜNK! AZ ÁRVERÉS TELJES BEVÉTELÉT A VÖRÖSKERESZT HASZNÁLJA FEL
KÉT BETEG GYERMEK SZÁMÁRA.
ÁRVERÉS IDŐPONTJA:
NOVEMBER 21. PÉNTEK 18 ÓRA
HELYE:
VASEMBER- HÁZ DIÓSSY TEREM
NAGYKANIZSA, ERZSÉBET TÉR 1-3.
AZ ÁRVERÉSRE KERÜLŐ MŰALKOTÁSOKBÓL KIÁLLÍTÁST RENDEZÜNK. MEGTEKINTHETŐ:
2003. NOVEMBER 13-20-IG.
HELYE:
PETRÓ GALÉRIA
NAGYKANIZSA, FŐ ÚT 19.
A KIÁLLÍTÁS ANYAGA MEGTEKINTHETŐ INTERNETEN IS: www. vöröskereszt hu
Raiffeisen BANK
Priváté Banking
A Nagykanizsai Magyar-Finn Baráti Kör rendezésében, Légihíd címmel természetfotó kiállítás nyílt november 5-én a Honvéd Kaszinóban. A felvételeket két jóbarát, a finn Benjam Pöntinen Magyarországon készítette, míg a Bécsben élő magyar származású Tímár József Finnországban fotózott. A kiállítás anyagát a finn nagykövetség bocsátotta rendelkezésre és hazánkban Nagykanizsán került először bemutatásra. A képeket Kirsi Rantala, a budapesti Finn Nagykövetség Kulturális titkára ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A légihíd elnevezést a távolságot áthidaló kifejezés mellett ezúttal a két fotós kedvenc állata, a daru jelentette.
A kendlimajori Ludvig Nemzetközi Művésztelep rendszeres résztvevője, Georg Brandner osztrák festőművész kiállítása nyílt meg október 8-án a Trend Art Stúdiógalériában. A kiállítás anyagát, az alkotások stílusát, hangulatát Lehota M. János esztéta ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Az esten Kőfalvi Csaba és jazzegyüttese működött közre.

Hetilap
Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
XV. évfolyam 41. szám • 2003. november 20. • Megjelenik 21.000 példányban • http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
SZÜLINAPOS OVI
Egy héten át tartó programsorozattal ünnepelte harmincéves jubileumát az Attila óvoda. Hétfőtől három napon át nyitott kapukkal várták az érdeklődőket, a régi ovisokat és leendőket. Csütörtökön óvodai ünnepély keretében emlékeztek meg az intézmény születésnapjáról. Kora délután a régi és a jelenlegi dolgozók számára szervezett programmal folytatódott az ünneplés, majd játszóház várta a gyerekeket és a szülőket. Az elmúlt három évtizedben készült fényképekből készített kiállítással emlékeztek a harminc év történéseire. A számos rendezvényt, programot felvonultató egy hetes ünneplést a szombati alapítványi bál zárta.
VÁROSHÁZA
2003. november 20.
VERSENYTARGYALAS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Csengery u. 117. sz. alatti található 101 m2 alapterületű helyiségét. A versenytárgyalás ideje: 2003. december 2-án 11.00 óra. A versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalója (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Kikiáltási ár: 3.500 eFt, melyből - 114 m2 nagyságú földterület 200 eFt, - 101 m2 nagyságú épület 2.640 eFt + Áfa
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 1. Tel: 93/500-739) lehet.
KEPVISELOI FOGADOORAK
PALYAZAT SZERTARTÁSOKRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Nagykanizsán a házasságkötési szertartásokhoz kapcsolódó kötelező önkormányzati feladatok ellátására.
A pályázónak kell ellátni az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a házasságkötéseknél felmerülő olyan feladatokat, melyet az Önkormányzatnak kötelező alapszolgáltatásként kell biztosítania, valamint a pályázónak közre kell működnie az állampolgársági eskük ünnepélyes megrendezésében.
A pályázati kiírás átvehető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály - Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 107. számú irodahelyiségében.
A pályázat benyújtásának határideje: 2003. november 25-én 8 óra.
A pályázattal kapcsolatban munkaidőben a Közigazgatási Osztályvezető ad felvilágosítást a 96/500-812 számú telefonon.
PROGRAMSZERVEZŐKNEK!
Tájékoztatjuk a programszervezéssel foglalkozó magánszemélyeket és szervezeteket, hogy 2003. november 1-től az Interneten elérhető lesz Nagykanizsa elektronikus rendezvénynaptára. A rendezvénynaptár, mely a Halis István Városi Könyvtár honlapján egyelőre kísérleti jelleggel működik, a város kulturális és sport programjait tartalmazza időrendi sorrendben. A rendezvénynaptár célja, hogy az érdeklődőket tájékoztassa és a szakemberek munkáját segítse a programok szervezésében.
A programszervezők - magánszemélyek, intézmények, egyesületek, alapítványok - rendezvényeiket előzetes telefonos egyeztetés után jelentethetik meg az elektronikus naptárban (Bognár Csilla 509-500).
Az elektronikus rendezvénynaptár a következő címen érhető el: http://www.kanizsa.hu/konyvtar/naptar.
felhívás
Nagykanizsát ábrázoló képzőművészeti alkotások készítésére
Nagykanizsa Megyei Jogű Város polgármestere pályázatot hirdet a várost, a város épületeit vagy más jellegzetességeit ábrázoló, sokszorosítható képzőművészeti alkotások készítésére.
A pályázat célja olyan képzőművészeti alkotások készítése, melyekből a hivatal kiemelt reprezentációs alkalmakra ajándékozás céljára vásárolhat. Pályamunkát adhatnak be a nagykanizsai képzőművészek, egy alkotó több alkotással is pályázhat.
A pályamunkákat a Polgármesteri Hivatalba, Sámel Mónika sajtóreferenshez kell benyújtani 2003. december 15-ig a mű alkotója, a mű címe, példányszáma, az alkotó postai címe feltüntetésével, valamint a műalkotás egyedenkénti eladási árának megjelölésével.
Az alkotónak nyilatkoznia kell, hogy a sokszorosítást vállalja, illetve a sokszorosításhoz hozzájárul.
A hivatal nem vállal kötelezettséget valamennyi benyújtott munka megvásárlására, de szándékában áll több műalkotás megvásárlása.
IZRAELI KURZUS
The Sixth International Course on: Poultry Management: Nutritional, Physiological and Veterinary Aspects Időpontja:
2004. március 8.-2004. április 1. A kurzus helye: Division for External Studies Faculty of Agricultural, Food and Environmental Quality Sciences, Rehovot
A jelentkezés feltétele: A kurzust olyan szakemberek részére szervezik, akik állatgazdálkodás terén szereztek főiskolai vagy egyetemi diplomát. Megfelelő angol nyelvtudás szükséges. Jelentkezési határidő: 2004. január 5.
A kurzusra korlátozott számban ösztöndíjakért lehet pályázni Izrael Nagykövetségén keresztül. Jelentkezési lapok és további információ a nagykövetségen igényelhetők. Az ösztöndíj elbírálására Izraelben kerül sor, melyet megelőz egy angol nyelvű személyes interjú. Ameny-nyiben a pályázó megkapja az ösztöndijat, asszisztensem rögtön felveszi vele a kapcsolatot.
Az ösztöndíj fedezi és intézi a teljes ellátást, szállást, előadásokat, kirándulásokat Izraelben és a betegbiztosítást. A repülőjegyet a jelentkezőnek, illetve az őt szponzoráló intézménynek kell intézni és fizetni.
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait várja 2003. november 28-án pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak körút
7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
*
Változás! Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselőjének fogadóórája 2003. november 24-én, hétfőn a Móricz Zsigmond Művelődési Házban, illetve 2003. december 1-én, hétfőn a Nagyrác utcai Általános Iskolában a megszokottól eltérően 18 órakor kezdődik.
*
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórát tart mindennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetők Szövetségének irodájában
Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
*
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap utolsó péntekén
ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai kirendeltség épületében.
*
Papp Péter lakossági fórumot tart a bagolai faluházban 2003. november 27-én 18 órakor. Vendég: Litter Nándor polgármester. Minden érdeklődőt szeretettel várok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése \ pályázatot hirdet a nagykanizsai Tourinform Iroda magasabb vezetői beosztásának ellátására
Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság büntetlen előélet
szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség
vagy bármely egyetemi vagy főiskolai végzettség, valamint az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakirányú képesítés szakmai gyakorlat
angol vagy német nyelvből legalább középfokú nyelvvizsga Előnyt jelent:
idegenforgalmi szakterületen szerzett vezetői gyakorlat A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázatban előirt iskolai végzettséget, illetve az egyéb feltételeket tanúsító okiratok hiteles másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázó szakmai önéletrajzát,
a költségvetési szerv vezetésére vonatkozó elképzeléseket.
A magasabb vezetői megbízáshoz a Magyar Turizmus Rt. szakmai egyetértése szükséges.
A magasabb vezetői megbízás várhatóan 2004. január l-jén kezdődik és határozatlan időre szól.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapításáról a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján kerül sor.
A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: 2003. november 30. A pályázat elbírálásának határideje: 2003. december 20. A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Gerencsér Tibor kabinetvezetőtől a 93/500-714-es telefonszámon.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Lukács Ibolya, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 471. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Üjság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 ft. ISSN 0865-3879
E-mail címünk:kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2003. november 20.
NYOLCOSZTÁLYOS NYÍLT NAP
A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola november 14-én nyílt nap keretében mutatta be az érdeklődőknek a nyolcosztályos képzést folytató programjukat és magát az intézményt, ahova az általános iskolák negyedik osztályát végző tanulókat várják. Mayer Ferenc igazgató a megjelentekkel ismertette a felvételi tudnivalókat. Az első hat évben széleskörű általános műveltség alapozása és az idegen nyelvek valamint az informatika intenzív tanulása folyik a gimnáziumban. A program utolsó két évében a tanulók érdeklődésüknek és a választott pályájuknak megfelelően bármelyik természettudományi vagy társadalomtudományi tárgyat tanulhatják nagyobb óraszámban. A jelentkezőknek mind írásbeli, mind szóbeli vizsgát kell tenniük, emellett a negyedik osztály félévi jegyeiből öt tantárgy - matematika, magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, környezetismeret - osztályzatai számítanak a felvételi összpontszámba. Az iskola a hozott és a megszerzett pontszámok alapján választja ki azt a harminc tanulót, akik a jövő tanévben a nyolcosztályos gimnázium első évfolyamát alkotják majd.
A 2004/2005-es tanévben már a tizennegyedik nyolcosztályos rendszerben tanuló osztály kezdi meg a Batthyány-ban tanulmányait. A nyílt napon résztvevők közül többen hangsúlyozták, hogy az intézmény tradíciói, jó híre, a nevelés-oktatás kimagasló szakmai eredményei, az egyetemi, főiskolai felvételiken való eredményes szereplés miatt vonzó a Batthyány Gimnázium és a nyolcosztályos képzés.
3
A KÖZÖSSÉGÉRT
November 13-án tartották legújabb ELFUN akciójukat a GE Hungary Rt. Kompaktfényforrásgyárának dolgozói, nyugdíjasai. Az Űrhajós úti Izzós játszótéren mintegy 30, főként vezető beosztású önkéntes segített fizikai munkájával a játszótér szépítésében - tudtuk meg Magyar Istvántól a Kompakt gyárigazgatójától. Padokat javítottak, fát ültettek, rugós játszótéri játékot telepítettek és a régi kézilabda kapukat újra cserélték. A játékok és a fák a gyár ajándékai voltak. A terepet a faültetéshez a VIA Kanizsa Kht. szakemberei készítették elő.
KAMARAI HÍREK
díj a minőségért
Az Országos Minőségi Díj mintájára a Nyugat-Dunántúlon egy regionális elismerést adományoznak 2003-tól az arra legalkalmasabb, a díjat alapítók elvárásainak leginkább megfelelő vállalkozásoknak.
A Nyugat-Dunántúli Regionális Kamarai Szövetség díját pyőr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye, valamint két megyei jogú város - Sopron és Nagykanizsa - kereskedelmi és iparkamarái adják elismerésként annak a területükön működő vállalkozásnak, amelynek működése a mai kor minőségi követelményeinek leginkább megfelel. Három kategóriában - kis-, közép- és nagyvállalkozás - pályázhatnak, akik vállalják, hogy teljeskörű átvilágítás alá vetik vállalkozásukat.
Az elismerést az alapítók egy műalkotással, a díj tárgyiasult jelképével is kiegészítik. Ennek terve, makettje már elkészült, Fischer György zalaegerszegi szobrászművész bronzba álmodott kisplasztikájának kivitelezési munkáira áldását adta az alapító.
ELLENŐRZÉS
A NKKIK 2002. novemberétől megkezdte a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzés látogatását, felügyeletét a kamarai szakképzési törvény felhatalmazása alapján. Nagykanizsa és szűkebb körzetének területén azokra a gyakorlati képzést folytató gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozásokra terjed ki mindez, amelyek iskola-rendszerű képzésben résztvevő tanulók részére gyakorlati oktatást folytatnak. A kamara szakképzéshez kapcsolódó tevékenysége még a tanulószerződés megkötésének intézése.
A tanulószerződéssel foglalkoztatott tanuló ösztöndíjat kap -2003. szeptember 1-től havi 7500 Ft - és tanulóévei munkaviszonynak számítanak. A képzőhely az oktatás során felmerülő költségeit leírhatja az adózás előtti jövedelméből, illetve visszaigényelheti a szakképzési hozzájárulás teljesítésénél, az OM Alapkezelő Igazgatóságától.
Amennyiben jelenleg nincs a vállalkozásnál tanuló gyakorlati oktatáson, akkor kérjük ezt telefonon - 93/516-670 - vagy személyesen jelezni Kiss Endre oktatási tanácsadónak, az NKKIK címén - 8800 Nagykanizsa, Szent Imre utca 5.
TEXTIL-KLASZTER ELŐKÉSZÍTÉS ALATT
Az EU-ban, de egyre inkább hazánkban is a kisközösségi együttműködés válik jellemzővé, legyen szó szakmai szövetségekről, mezőgazdasági szövetkezetekről, szakmák, települések vagy régiók társulásairól. Ezt nemcsak a különböző forrásokból megszerezhető támogatások, de a piacon való stabil jelenlét biztonsága is elősegítette vagy kikényszerítette.
A magyar pályázati rendszer EU-komform, jellemző rá, hogy a gazdasági életben előtérbe kerül a társulások, hálózatok támogatása. A gazdasági és kereskedelmi minisztérium Széchenyi Vállalkozásfejlesztési programja is jelentős támogatást nyújt a gazdasági társulásoknak. A kanizsai Kereskedelmi és Iparkamara a Nyugat-Dunántúli Fa- és Bútoripari Klaszter eredményességét látva, a régióban életre kívánja hívni a textilszakma, a ruhaipar területén is a faiparhoz hasonló szakmai szövetséget.
A klaszter kifejezés nem jelent mást, mint egy olyan közös érdekű szakmai összefogást, kap-
csolatrendszert és magas szintű kooperációt, ahol a tagok erényei erősítik egymást és gyenge pontjaik ezáltal csökkenthetők. A kanizsai kamara nemcsak a városi és a városkörnyéki ruhaipari vállalkozásokat szolgálná a klaszter-menedzseri feladatok ellátásával, hanem akár már a szervezés folyamatában is együttműködne a társkamarákkal a szakmacsoport érdekeit, eredményességét szem előtt tartva. Céljuk az, hogy a ruhaiparosok együtt előnybe kerülhessenek a támogatások elnyerésénél.
A megszerezhető források mellett más előnye is van a különböző gazdálkodási egységek szervezett együttműködésének. A piac hullámzásához, a megrendelések ciklikusságához rugalmasabban tudnak alkalmazkodni, ha tudják, mind a minőségi, mind a mennyiségi követelményeknek jobban meg tudnak felelni a hálózaton belüli munkamegosztást, alvállalkozási lehetőségeket is figyelembe véve.
KOZERDEK
2003. november 20.
EGESZSEGÜNK VEDELMEBEN
Influenza ellen
A háziorvosoknál már rendelkezésre áll a térítésmentesen beadható influenza elleni oltóanyag. Mivel a védettség kialakulásához kb. két hét szükséges, tanácsos minél előbb felkeresniük a háziorvosukat mindazoknak, akik szeretnék magukat beoltatni. A téritésmentességet nem élvezők 50 százalék körüli TB-hozzájárulás mellett vásárolhatják meg a gyógyszertári forgalomban lévő influenza vakcinák valamelyikét a háziorvosuk által felírt vényre.
Méhnyakrákszűrés
A közeljövőben valamennyi 25 -46 év közötti nő levelet kap az ÁNTSZ-től, melyben arra kérik, hogy keresse fel nőgyógyász orvosát, vagy a nőgyógyászati szakrendelések valamelyikét méhnyakrák szűrővizsgálat céljából. A méhnyakrák megelőző állapotainak korai felismerése és kezelése döntően meghatározhatja a gyógyulási esélyeket. Fontos tudni, hogy ez a vizsgálat az egyéb nőgyógyászati vizsgálatokat nem helyettesíti.
A CIVIL TÁRSADALOMÉRT
November 24. hétfő, 18 óra
Hevesi Sándor Művelődési Központ Giacometti-nek az árnyékvilágból...
Filmvetítés, társalgás a filmművészet csodáiról, - a KAMERA ''67 Filmstúdió estje
A Kanizsa Fotóklub kiállítása a színházi előcsarnokban
November 25. kedd, 17 óra Hevesi Sándor Művelődési Központ, Humán Európa Iroda Világjárók Klubja - Angliai körutazások - A Humán Európa Sikervonal szervezésében
November 26. szerda, 10 óra Hevesi Sándor Művelődési Központ, felnőtt klub - Pályázati lehetőségek és esélyek a Nemzeti Kulturális Alapprogram Közművelődési Kollégiumánál
Előadó:
Viszketné Bagári Katalin a kollégium elnöke
November 26. szerda, 17 óra
Hevesi Sándor Művelődési Központ Szupertávcsövek az áruházakban.....avagy óvakodj az óriástól!
Előadó: Mizsér Attila, a Csillagászati Egyesület főtitkára - A TIT Öveges József Ismereterjesztő Egyesület és a HSMK közös szervezésében
November 28. péntek, 18 óra Hevesi Sándor Művelődési Központ Az időmérés problémái a kezdetektől fogva
(építsünk napórát, fajták és módszerek)
A Nagykanizsai Amatőr Csillagász Egyesület programja
November 28. péntek, 19 óra
Hevesi Sándor Művelődési Központ "Nyitott Világ" - kulturális integrációs est a Magyarszerdahelyi Rehabilitációs Intézet és nagykanizsai művészeti együttesek részvételével Rendezi: a Tudat Mezsgyéjén Alapítvány
- Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
- A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
- Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
PER/PATVAR
Tisztelt Kanizsa Újság!
Van egy büntető ügy, amiben feljelentést tettem a rendörségen. Elindult a nyomozás. Már engem is többször meghallgattak. Most kaptam egy határozatot, hogy megszüntetik az eljárást. En ebbe nem akarok belenyugodni, mert tudom, hogy bűncselekményt követtek el. Az egyik ismerősöm azt mondta: van egy olyan dolog, hogy én is lehetek vádló a tárgyaláson, beadhatom a vádat. Ezt szeretném tudni, mit kell tennem ?
Tisztelettel: Rendszeres olvasó
Tisztelt Olvasó!
Büntető eljárásunk valóban lehetővé teszi a pótmagánvádló fellépését, ha a felettes ügyész a sértettnek a feljelentést elutasító vagy nyomozást megszüntető határozata elleni panaszát elutasította és a pótmagánvád előterjesztésének egyéb törvényi feltételei fennállnak. A pótmagánvádat harminc napon belül terjesztheti elő, ügyvédje útján. Erre akkor van lehetősége, ha a feljelentést azért utasították el, mert a cse-
lekmény nem bűncselekmény, a bűncselekmény gyanúja hiányzik, nem állapítható meg, hogy a bűncselekményt a gyanúsított követte el. Nincs helye pótmagánvádlóként történő fellépésnek abban az esetben, ha a büntethetőséget a gyermekkor, kóros elmeállapot, vagy az elkövető halála kizárja.
Kérdésére ezt az általános tájékoztatót tudom adni. Tekintettel azonban arra, hogy a pótmagánvádló indítványát meghatalmazott ügyvédje útján terjesztheti elő, ezért tanácsolom, mielőbb keressen fel egy ügyvédet.
dr. Stepán Annamária
ügyvéd
A tél közeledtével gondolnunk kell arra, hogy havas, latyakos utakon is a lehető legbiztonságosabban közlekedjünk a forgalomban gépkocsinkkal. Mi mindenre is kell gondolnunk? Erről kérdeztük a Nagykanizsai Rendőrkapitányság balesetmegelőzési előadóját, Miszlai Akos hadnagyot.
- A legfontosabb a téli gumiabroncsok felszerelése, ezek ugyanis olyan speciális gumik, amelyek 7 fok alatt - anyaguk miatt - jobb tapadást fejtenek ki, mint a nyári abroncsok. Mintázatuk miatt kevésbé csúsznak meg a havas, jeges útburkolaton.
- A gumiabroncson múlik minden?
- Nagyon sok múlik a volán mögött ülőn is. Fontos a vezetési stílus megváltoztatása, az időjárási körülményekhez való igazodás. Még türelmesebben, még figyelmesebben kell vezetni, s sokkal jobban oda kell figyelni a megváltozó időjárási- és útviszonyokra. A havas, jeges utakon megnő a fékút, tehát célszerűbb lassabban haladni, hogy váratlan esemény bekövetkeztekor is meg tudjunk állni. Külön figyelmet érdemel a fékezés tech-
nikája is. Síkos úton megáll a kerék forgása, s a kocsi abban a pillanatban kormányozhatatlanná válik. Ezt mindenképpen el kell kerülni, inkább szakaszosan, a fékpedált egy-egyszer kicsitfelengedve fékezzük, hogy a kerék még gördülni tudjon. Ezt nem árt gya-
korolni - nyilván olyan körülmények között, ahol másokat nem zavarunk. Amennyiben hosszabb útra készülünk, akkor célszérű előbb indulni, hiszen lassabban haladhatunk, s sajnos bármikor belefuthatunk egy baleset miatt kialakult forgalomelterelésbe, dugóba. Kövessük figyelemmel az időjárás-jelentést, s ha nagyobb havazást, hóvihart jósolnak, inkább halasszuk el utazásunkat. Amennyiben mégis muszáj útnak indulnunk, akkor feltétlenül legyen a csomagtartóban érde-sítő anyag (pl. homok), lapát, meleg takaró és élelem (legalább csokoládé)
arra az esetre, ha mégis elakadnánk a hóban.
- Apropó, hosszabb utak! Külföldre induláskor kell-e valamire még ezen felül is figyelmet fordítanunk?
- Feltétlenül legyen nálunk hólánc. Bizonyos hőmennyiség felett nem
nyújt elegendő biztonságot a téli gumi tehát nem árt, ha itthon közlekedve is bent van a csomagtartóban a hólánc. Szinte valamennyi környező országban kötelező tartozéka az autóknak. Ennek meglétét már a határállomáson ellenőrizhetik, s volt már arra példa, hogy hólánc hiányában visszautasították a belépni szándékozót.
- Mire kell még figyelmet fordítanunk?
- A gyalogosok közlekedésére, s ezt főleg a városi forgalomban érdemes kiemelni. Könnyű magunk elé képzelni a következő helyzetet: hóvihar, s
nekünk mégis dolgozni kell menni. Az autók lépésben araszolnak, a jelzőlámpák nem működnek, a gyalogosok a jármüvek között próbálnak az út túloldalára átjutni, miközben esernyő, kapucni akadályozza őket - a hóvihar mellett - a látásban. Ugye nem kell részleteznem, hogy mennyire oda kell figyelni ebben a közlekedési szituációban az összes résztvevőnek? Ilyen időjárási körülmények mellett még gyakoribbak a balesetek. A legfontosabb, hogy a frontális ütközést elkerüljük. Inkább az autó sérüljön, mint az ember! Ha van választás, akkor ütközés esetén mindig a könnyebben deformálódó tárgyat kell választani (ha ott a szénakazal, ne a fát válasszuk!). Vészhelyzetben egyébként sem biztos, hogy a fékezés segít, néha egy jó kormánymozdulat vagy éppen a gázadás menthet meg bennünket a balesettől.
- Köszönjük a tájékoztatást. Reméljük, hogy a tanácsokat megfogadva balesetmentes lesz a téli közlekedés minden kedves olvasónk számára.
Bükiné Papp Zsuzsanna
rendőr főhadnagy
téli gumi, hólánc és társai
2003. november .
SIIA
5
PÁLYÁZATOK, DÍJEMELÉSEK
A jövő heti közgyűlés előtti, döntéselőkészítő munkája során a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az ezévi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról és a rendelet módosításáról szóló előterjesztést, valamint a 2004. évi költségvetési koncepciót.
A napirendek között szerepelt még a kéményseprőipari díjemelés, amelyet a GVB szerint 7,5 %-kal lenne kívánatos megemelni. A helyijáratú autóbuszközlekedés tíz százalékos, a települési folyékony hulladék szállítása öt százalékos áremelésére tett javaslatot a testület.
Az önkormányzat pályázati, támogatási igény-benyújtási elképzeléseit is támogatta a bizottság. Ezek között szerepel informatikai projekt, a DK-i főgyűjtő szennyvízcsatorna-hálózati fejlesztés, a volt Városi filmszínház hasznosítása, kórházi gép-műszer beszerzés. A GVB elé került az EU Régió West/Nyugat Pannónia Jövőkép és Fejlesztési Stratégia és a szegénység elleni program jövő évre vonatkozó ütemezett cselekvési terve is.
SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉS
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén az idei és a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos napirendek mellett szó esett a Bajcsai, a Varasdi, a Kisrác, Felsőtemető és Pápai utcák által határolt tömb rendezési tervéről, és az egykori mozi felújítására benyújtandó címzett támogatási igényről is. Szintén a címzett támogatásból valósul meg a délkeleti főgyűjtő szennyvízcsatorna. A 1,360 milliárdos beruházás 2004-ben kezdődik, gesztora Iharosberény. A 30%-os önrészszel, körülbelül 74 milliós kanizsai forrással épülő szennyvíz-csatorna-hálózat jelentősége, hogy általa más települések mellett megoldódik Kisfakos és Bagola szennyvízgondja is.
-va
ESKÜTÉTEL ÉS ELSŐ ÜLÉS
A Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat első, alakuló ülésén jelen volt Litter Nándor polgármester, aki előtt a jelenleg hat főből álló településrészi önkormányzat nem közgyűlési képviselő tagjai - Dolmányos Erzsébet, Horváth Attila, Horváth Jánosné, Kálcsics László - elismételte az eskü szövegét. A polgármester köszöntője után elmondta, mindig is szükségesnek tartotta a város különböző részein élők érdekeit
képviselő szervezetek megalakulását. Röviden ismertette a város gazdasági helyzetét, hozzátéve, a jövő év gazdálkodását is a takarékosságnak kell jellemeznie, de a fejlesztésekhez szükséges önkormányzati önerőt is biztosítani kell a költségvetésben. Kiemelte, fontos feladat az utak, járdák, közintézmények ütemezett felújítása, korszerűsítése is.
Csordásné Láng Eva, a KTÖ elnöke elmondta, hogy sort kell
keríteni a testület ügyrendjének megtárgyalására, elfogadására, a hetedik tag megválasztására. Az első ülésen a következő közgyűlés napirendjei közül megtárgyalták a kéményseprő-díjakra, a helyi közlekedés jövő évi áraira és a folyékony hulladék-szállításra vonatkozó javaslatokat. A KTÖ a fentiekre hat, tíz, illetve öt százalékos díjemelést javasol. A testület elfogadta a jövő évi költségvetési koncepcióra tett javaslatot is.
Pénteken délután sajtótájékoztatót tartott Cseresnyés Péter képviselő.
2003-ban a kormány alsóruhára vetkőztette az önkormányzatokat, és
2004-ra azt is lerántja róluk - fogalmazott a képviselő. A szocialisták ígéretei és a valóság köszönő viszonyban sincsenek egymással. Az önkormányzatok feladataihoz nem kapcsolódik forrás, a végrehajtás érdekében saját tartalékaikat, vagyonukat kénytelenek felélni. Cseresnyés Péter, Demszky Gábort idézve azt mondta, a 2003. év rosszabb, mint a legrosszabb Orbán-év volt. Nagyok lehetnek a
gondok, ha a kisebbik kormányzó párt egy prominense fogalmaz így, vélekedett Cseresnyés Péter. A Megyei Jogú Városok Szövetsége elkészítette 22
ALSÓ RUHÁRA VETKŐZTETVE
megyei jogú város a 2004. évi költségvetést előkészítő elemzését, ebből idézve a képviselő elmondta, Nagykanizsa szinte minden összehasonlításban az utolsó három helyen szerepel a közalkalmazotti béremelés negatív hatásait bemutató táblázatokban, va-
gyis a kormány ígéretei ellenére is túlzott terhet jelentett a közalkalmazotti béremelés. Az önkormányzat napi gondokkal küzd, kisebb értékű számlák kiegyenlítésére is hitelt kellett felvennie, hangzott el a sajtótájékoztatón.
Az M7-es építése kapcsán elhangzott, hogy a korábbi időpontokkal ellentétben csak 2007-re épül meg Letenye irányából az út, és ugyanerre az időpontra várható a Budapesttől Balatonkeresztúrig tartó szakasz elkészülte is.
-va
BEMUTATTÁK AZ ÚJ KAPITÁNYT
A vezetők körében az új rendőrkapitány (balról a második)
November 14-én állománygyűlésen mutatta be dr. Nemes Zoltán megyei rendőrfőkapitány dr. Molnár József alezredest, Nagykanizsa új rendőrkapitányát. A főkapitány elmondta: a jelölt kinevezése előtt kikérték a területi önkormányzatok véleményét is. dr. Molnár József gazdag bűnügyi tapasztalattal rendelkezik. Iskolai tanulmányait kiválóan végezte el mind a jogi, mind a rendőri területen. Fiatalsága, aktivitása és az eddig szerzett tapasztala-
tai alapján képes arra, hogy a nagykanizsai rendőrkapitányság munkáját tovább irányítsa. A főkapitány nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy az előző kapitány, dr. Horváth István távozása után nem következett be törés a kapitányság munkájában, ami köszönhető a kapitányság vezetőinek, munkatársainak és Gelsei István megbízott kapitánynak. A bűnügyi eredményeket tekintve a nagykanizsai kapitányságot példának állítják más kapitányságok
elé. Az új kapitány számára is kihívás lesz, hogy szinten tartsa az elért eredményeket.
A főkapitány szavait követően Litter Nándor polgármester megköszönte az előző kapitány munkáját és kifejezte azt a reményét is, hogy a korábban tapasztalt jó együttműködést szeretné folytatni. Kinyilvánította, hogy a város mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendőrség jól végezze a munkáját, és készek további pályázatok, programok közös kidolgozására és végrehajtására.
A november 15-től munkába lépő új kapitány, dr. Molnár József elmondta: az elmúlt 10 év alatt, amit a Zala megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztályán töltött, bűnügyi munkája, szakirányítási munkája döntően Nagykanizsához, illetve környékéhez kötötte. Megismerte a kapitányság dolgozóit, akik ismerik tudják, hogy a munkában maximalista magával szemben, de ezt megköveteli a beosztottaitól is. Végezetül szólt azokról a célokról, amiket szeretne elérni a kapitányság vezetése során.
B. Zs.
6
IT
2003. november .
'' Piacvezető marké- ^ tingcég munkatársakat keres, feliratkészítő munkakörre. Aki szeret fúrni, faragni, rendelkezik érettségivel, van kézügyessége és 20 és 30 év közötti, azok jelentkezését várjuk írásos önéletrajzzal az alábbi címre:
Mátrix Kft. 8800 Nagykanizsa ^Csengery u. 44.__^
Piacvezető marketingcég munkatársakat keres, kreatív tervező munkakörre. Aki szeret alkotni, használ számítógépet, grafikus programokat és 20 és 35 év közötti, azok jelentkezését várjuk írásos önéletrajzzal az alábbi címre: Mátrix Kft. 8800 Nagykanizsa Csengery u. 44.
Piacvezető marké- ^ tingcég munkatársakat keres, menedzser asszisztensi munkakörre. Aki szeretne a vezető jobb keze lenni, szeret fáradhatatlanul tanulni és dolgozni, valamint 20 és 30 év közötti, azok jelentkezését várjuk írásos önéletrajzzal az alábbi címre: Mátrix Kft. 8800 Nagykanizsa \^Csengery u. 44._^
A SVÉD MODELL TITKA
A Griff Humán Management szervezésében svéd küldöttség látogatott Nagykanizsára november elején. Arról hogy miért jöttek, és milyen tapasztalatokkal távoztak, Bartha Lászlót, a vállalkozás ügyvezetőjét kérdeztük.
- A felnőttképzés teljes skálájával foglalkozunk. Alapvetően eddig két nagy célcsoportunk volt, részben a magánemberek, akik saját pénzükből akartak tanulni, és a cégek, akiknek valamilyen belső képzési igényük volt, és ezt az igényt elégítettük ki programjainkkal. Vannak azonban olyan szakmák, olyan területek, amelyeket az úgynevezett munkaerőpiaci alapok nem céloznak meg, és vannak olyan rétegek, amelyek kimaradnak a képzési lehetőségekből. Számukra próbáltunk szakmát keresni, főként nőknek, így kezdődött a kapcsolatkeresés.
- Hogyan merült fel a szociális gondozó, ápoló képzés ötlete?
- Evek óta csökken a kórházi ágyak száma, a szakápolást követően befejeződik a kórházi ellátás, ám az otthoni ápolás és az úgynevezett szakápolás között van egy hiányzó láncszem, amelyet eddig a magyar ellátórendszerek nem, vagy csak részlegesen tudtak pótolni.
- Miért a svédekkel vették fel a kapcsolatot?
- Svédország, mint jóléti állam, ebben a kérdéskörben is jóval előttünk jár, ott már évtizedek óta létezik ez a kórházon kívüli ápolói hálózat. Ez volt az egyik ok. A másik, hogy évek óta halljuk, a magyar oktatási rendszer nem működik hatékonyan, az átadott ismeretek nagyon elméletiek, erősen bemenetfüggő a kimenet, a bemenetkor tapasztalt hátrányok nem csökkennek, sőt inkább nőnek a kimenetkor. Évek óta azt mondják, a svéd modell hatéko-
nyabb, mind az ismeretátadás, mind a hátránycsökkentés terén. A kapcsolatot egy svéd felnőttképzési hálózattal vettük fel, egy olyan szervezettel, amelyet önkormányzatok működtetnek.
- Milyen képzést folytat a svéd szervezet?
- Ez a szervezet egyaránt képez szociális gondozókat, ápolókat, és más szakembereket is az önkormányzatok számára, azok igénye szerint. A képzéssel a svédek egyszerre két gondot is megoldanak. Részben enyhítik a munkaerőhiányt az önkormányzatok számára kiemelten fontos területeken, másrészt olyan embereket tudnak így képzésbe vonni, később pedig munkahellyel ellátni, akiket másként nagyon nehezen lehetne rábírni a tanulásra, nagy valószínűséggel passzív segélyezettek maradnának.
- Ha jól tudom, szociális gondozó, ápoló OKJ-s képzés már létezik. Az önök képzése miben más?
- Ebben a szakmában már valóban a nálunk megszokott keretek között folyik képzés, itt Kanizsán is, de országosan nem általános. A svédeket azért érdekelnék a magyar lehetőségek, mert náluk közel húszezer munkavállaló hiányzik erről a területről, és velünk együttműködve lehetőséget látnak a munkaerőgondok megoldására. A célunk az, hogy hasonlófeladatokat lássunk el, mint ez a svéd szervezet. Támogatnánk az önkormányzatokat munkahelyte-remtési törekvéseik megvalósulásában, és az abszolút hátrányos helyzetű embereket lehetne képzésbe vonni.
- Mi az, ami a leginkább követendő lenne a svéd modellben?
- A svédektől az oktatás módszertanát, annak hatékonyságának titkát kellene átvennünk. A kinti szociális
ápoló képzés másfél éves. A nyelvi képzés három hónap, attól a pillanattól kezdve csak svédül tanulnak, függetlenül attól, hogy a beiskolázott eredetileg milyen anyanyelvű. A teljesen más kulturális közegből érkező hallgató másfél év után ugyanazon a szinten kommunikál svédül, mint aki ott született, és szakmai tudása is teljesen biztos.
- Milyen keretek között működhet a képzés?
- Mivel mi gazdálkodó szervezetként nem részesülhetünk a nonprofit szervezetek számára létrehozott forrásokból, más formát kell találnunk, ezért gondoltunk egy alapítványi formában működő képzésre. Részben állami forrásokban gondolkodtunk, pályázati lehetőségekben, és az alapító tagok befizetéseiből működtetnék az "intézményt". A svéd fél azért érdekelt ebben, mert munkaerőgondjaikat lehetne ezzel megoldani, és nem a magyar állam pénzén képzett munkaerő vándorolna át egy másik országba.
- Mire voltak kíváncsiak a vendégek, és milyen tapasztalatokkal távoztak?
- Szerettek volna megismerkedni az oktatási rendszerünkkel, és a szociális ellátó egységekkel, azok működésével. Érdeklődtek a befektetési lehetőségek felöl is, hiszen a két ország között kötött ellentételezési programnak ez is része. A tapasztalataikról csak annyit, hogy a jelenlegi magyar oktatási rendszer számukra nehezen volt átlátható. Nem értették, hogy nálunk a felnőttképzésért miért a képzett fizet, mert náluk minden képzést az állam finanszíroz. Amit a városban, a kórházban, az idősek otthonában, a Vöröskereszt által működtetett intézményekben tapasztaltak, arról elismerően szóltak.
Dukát Éva
JO HALLANI l
Hallásgondozó és hallókészülék szalon Nagykanizsán, a Bazár Udvarban !
1
digitális hallókészülékek díjmentes hallásvizsgálat
minden termék TB támogatott; közgyógyellátásra ingyenesen is !
pjvitpn
8800 Nagykanizsa, Fő u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Oivosi rendelés: 13-17h. 1062 Budapest. Andrássv út 76. Tel: (1) 311-5058 "''■*
_ Hozza magával a hirdetést, s vásárláskor ajándék elemeket adunk !
Magyarszerdahelyi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona felvételt hirdet gyógytornász, konduktor vagy testnevelő tanár, valamint érettségizett ápoló-gondozó részére.
A jelentkezéshez szakmai önéletrajzot kérünk csatolni. Személyes találkozásra időpont egyeztetés a 06/30/979-2588 vagy a 93/556-900 telefonszámon.
PIARISTA GIMNÁZIUM NAGYKANIZSA Nyílt napot rendez 2003. november 28-án pénteken 8-14 óra között.
Az érdeklődök tájékoztatást kapnak az induló nyelvi évfolyamról, a gimnázium többi osztálytípusáról, a nevelési munkáról, bejárhatják az iskolát, beülhetnek tanítási órákra, bepillantást nyerhetnek az iskola mindennapjaiba. Szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat és szüleiket!
Nagykanizsa, Sugárút 11-13.
Tel: 93/516-785 Honlap: www.nk-piar.hu
2003. november 20.
CIVIL ELET
a kanizsai horvátokért
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány által kiírt pályázaton 100.000 forintot nyert a HKÖ. A pénzösz-szeget a saját könyvtáruk bővítésére fordították. Horvát-magyar, magyar-horvát szótárakat, valamint nyelvkönyveket vásároltak, melyek kölcsönözhetőek. Október végén megalakult a Horvát Ifjúsági Versmondókör, melynek vezetője a Radnóti-díjas Horváth István. Elsősorban a Magyarországon élő horvát írók, költők műveivel foglalkoznak, de kitekintenek a magyar irodalomra is. A versmondókör felvette a kapcsolatot a zágrábi Ady Irodalmi Körrel.
- Mivel célul tűztük ki, hogy valamennyire a híd szerepét töltjük be Nagykanizsa és Csáktornya között, ezért november végén, Advent köze-
ledtével a végzős virágkötök találkozóját szervezzük. Célunk, hogy a két fél ismerje meg egymás stílusát, módszereit. Egymás munkájának kölcsönös megismerésére nyílik lehetőség december első hetében, a Halis István Városi Könyvtárban megrendezésre kerülő az "Iskola rendszer bemutatása az óvodától a középiskoláig" című konferencián, ahol a csáktornyai és a nagykanizsai intézményvezetők mutatják be saját intézményüket - feleli Vargovics Józsefire, a HKÖ-elnöke.
November 22-én a Kanizsai Horvátok Bálját tartják az Ambróziá-ban. Decemberben Mikulás Ünnepséget rendeznek, az évet a Kanizsai Horvátok Karácsonya programmal zárja a Horvát Kisebbségi Önkormányzat.
N. K.
KOZOS FOGADONAP
Közös fogadóórát tartott Teleki László országgyűlési képviselő, a MEH romaügyekért felelős politikai államtitkára, Röst János alpolgármester és Kelemen Z. Pál, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke a CKÖ Ady úti irodájában. Más-más szakemberekkel minden hónap második péntekén tervezi azután a fogadónapokat Teleki László, mint országgyűlési képviselő, politikai államtitkár, melyeken a lakosság mindennapi problémáival kíván foglalkozni, amit a törvényhozás területén kíván kamatoztatni.
Röst János alpolgármester szerint a közös fogadóóra erősítette a munkakapcsolatot a CKÖ és a városvezetés között, ez a lehetőség bővíti és könnyíti a munkát. Nyitottabbak a roma lakosok is. A fogadóórán leginkább lakásproblémák kerültek előtérbe. Többen érdeklődtek az ingyenesen működő jogi tanácsadásról, munkalehetőségekről. Volt, aki faipari szakmunkás végzettségével munkát keresett és volt, aki 3-4 szakképzett varrónő számára január elsejétől munkát ajánlott.
N. K.
PALYAZATBOL 20 MILLIÓ
November 14-én testületi ülést tartott a nagykanizsai CKÖ. A napirendi pontok között szerepelt az elnöki beszámoló, a 2003. évi költségvetési előirányzat módosítása, az évvégi programok megbeszélése, az SZMSZ módosítása.
Az elnöki beszámolóban Teleki László CKÖ-elnök ismertette a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkáját szeptember 18 óta eltelt időszakban. Négy egyhangú szavazattal elfogadásra került a 2003. évi költségvetési előirányzat módosítás. A pályázatokból befolyt közel 20 millió forintos pénzösszeg miatt átcsoportosítást is végrehajtottak. Az idei év programjai között szerepel a november 18-iki Szociális Fórum, a november 28-iki Roma-Net
2003 Informatikai Konferencia. November 24-26-án a Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Ház ad otthont a Partners Hungary által megnyert Phare-program záróértékelésének, melyen a kanizsai résztvevők mellett az ország területéről 22-en, Franciaországból 2-en érkeznek. Decemberben 6-án Mikulás ünnepséget, december 19-én nemzetiségi napot, Öregek Karácsonyát rendeznek. A Nemzetiségi Napra kitüntetésre javasolt személyek számáról és személyéről zárt ülésen döntenek a tagok. Három igen és egy tartózkodással megszavazták az SZMSZ módosítást. Ebben szerepel többek között, hogy a 12 testületi ülés helyett jövőre 6-ot tartanak.
GYERMEKERT
Jótékonysági célra, összefogást és segítséget kérve hetek óta szervezi, gyűjti a műalkotásokat a Petró Galéria két beteg kislány, Bea és Viktória gyógyítása számára. Betegségük - daganatos betegség és súlyos mozgásszervi megbetegedés -, a felnőtt embereket is nagy megpróbáltatás elé állítaná. A két beteg kislány életkörülményeinek javításához és gyógykezeltetéséhez összefogott több mint 30 képzőművész, a Petró Galéria, a Raiffeisen Bank Nagykanizsai Fiókja és a Magyar Vöröskereszt Zala megyei, valamint a nagykanizsai Városi Szervezete. A művészek által felajánlott műalkotásokból jótékonysági árverést tartanak november 21-én pénteken 18 órakor a Vasemberház Dióssy termében. Az árverésre kerülő műalkotásokból kiállítás nyílt november 13-án csütörtökön a Petró Galériában. Petró Ágnes galéria vezető köszöntő szavai után Einspack Gábor műtárgyszakértő nyitotta meg a kiállítást. A képek elemzé-
se helyett ez alkalommal a műgyűjtésről szólt. Felidézte az 1900-as évek elejét, amikor az ország igazi műgyűjtő nagyhatalom volt. Jelentős gyűjtemények jöttek létre, amelyeket a történelem viharai sajnos szétziláltak. Ezt követően Bálint Attila a Raiffeisen Bank üzletág vezetője a bank és a művészet kapcsolatáról szólt. A bank néhány hónapja nyitotta meg fiókját a városban, máris egy ilyen szép eseményen mutatkozott be a város lakóinak. Bíznak benne, hogy az aukció eléri a célját. Röst János alpolgármester pohárköszöntőjében megköszönte a kezdeményezőknek, hogy jó ügy mellé álltak, a képzőművészeknek pedig a felajánlást. Az aukción az alkotások kedvezményes áron kerülnek kikiálltás-ra. A megvásárolt alkotásokról a Magyar Vöröskereszt számlát ad, így cégek, vállalkozók is tudnak vásárolni. Az árverés teljes bevételét a Vöröskereszt használja fel a két beteg gyermek számára.
B. Zs.
AKCIÓK, KEDVEZMENYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet tizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
Veszett vad
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964


Nyitva: minden nap 9-21-ig
Egy sűrű erdő mélyén valaki gyilkolni kezd. Áldozatainak nincs esélye, nyomot nem hagy, nem látja senki, tökéletes munkát végez. L.T. Bonham, aki a különleges egység kiképzője volt, rájön, hogy az ámokfutó az ő tanítványa volt. Mester és tanítvány, két férfi, aki mindent tud a gyilkolásról. Egymásra vadásznak.
8
RÓI
2003. november .
EGY PER NYOMÁBAN
Két esztendeje annak, hogy Zakó László volt országgyűlési képviselő ellen - egy interpellációt követően - per indult. A másodfokú tárgyalásra október végén került sor a Zala Megyei Bíróságon.
- Mi borzolta fel a kedélyeket abban a 2001. novemberi interpellációban olyannyira, hogy meg sem álltak a bíróságig? - kérdeztem Zakó Lászlótól.
- Egyre több helyről jelezték a városban, hogy a MA V Nagykanizsai PGF vezetője a beosztottjaival különleges teszteket töltet ki, tréningeket végeztet el, s gazdasági visz-szaélésekre is gyanakodtunk. A Parlamentben szeptember elején Balcző Zoltán képviselő (M1ÉP) napirend előtti felszólalásában és interpellációjában tovább erősítette bennem a gyanút. Ezért újabb és újabb "titkos" találkozókra mentem, ahol sokszor a legapróbb részletekig beavattak egy-egy PGF-ügybe, sőt, dokumentumokkal, bizonyítékokkal láttak el. Végül november elején úgy éreztem, nem hallgathatok tovább. így 12-én sor került egy négy perces interpellációra, melynek "A MÁV a szcientoló-gia egyház fő befizetője ? " címet adtam.
- Történt-e valami változás a MÁV-nál ennek hatására?
- Belső vizsgálatot rendeltek el a vasúti főnökségnél, majd hirtelen felmondott a vezető. 2002. év elején feljelentést tettünk ellene két helyen: az ügyészségen jogosulatlan adatkezelés és személyiségi jog megsértése miatt, a rendőrségen ismeretlen tettes ellen okirat hamisítás és hűtlen vagy hanyag kezelés miatt. A két feljelentést végül összevonták, s az eljárást a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság lefolytatta. Az ügyészség részéről megtörtént a vádemelés magánokirat hamisítás és hűtlen kezelés miatt.
- Hogyan lett a feljelentőből alperes?
- 2002. tavaszán jó hírnévhez fűződő jog megsértése és magántitok sértése miatt feljelentett a volt vezető. A kanizsai Városi Bíróságon a felperes volt kollégái voltak a tanúk. Azok az emberek, akik az egész ügy elindulásakor információkkal és dokumentumokkal láttak el, nagyon visszafogottak és hallgatagok voltak, lettek. Azl. fokú bíróság 300 ezer forint nem vagyoni kártérítést ítélt a felperesnek - aki egyébként egymillió forintot követelt. Az ítéletei dr. Schmidt Attila ügyvédemmel megfellebbeztük. Mivel a II. fokú bíróság nem talált az I. fokú ítélet rendelkező és indokoló része között kellő összhangot, így visszautalta az ügyet I. fokra, ahol ugyanaz az ítélet született, mint első alkalommal. A másodfokú ítéletet 2003. október 31-én hirdette ki a Zala Megyei Bíróság: a Parlamentben elmondott interpellációm és a felperes magánéletében bekövetkezett változások - barátok, ismerősök el-hidegülése - között nincs összefüggés, az általam elmondottak a felperest nem tüntették fel hamis színben, így tehát a felperes jó hírnevét nem sértettem meg. Megállapították, hogy indokolt volt a parlamenti interpellációm, valótlan tényt nem állítottam benne. Ellenben az ítélet szerint nem kellett volna a felperes nevét vallási kötődésével ösz-szefüggésben kimondani, ezért a magántitok sérült. Az ítélet szerint a perköltség 50-50 százalékos megosztására került sor. Az ítélet jogerős, de felülvizsgálati kérelemnek még van helye.
NAGYATÁD ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NAGYKANIZSA, KIRÁLY U. 31/B. - TELEFON: (93) 536-272 MEGTAKARÍTÁSI AJÁNLAT: TAKARÉKSZELVÉNV FIX, SÁVOS KAMATOZÁS, 90 NAP FUTAMIDŐ, 9,37% ÉVES HOZAM!! EBKM:9,0í% HITEL AJÁNLAT: SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG HITEL ÉRTÉKBECSLÉSI Dlj NÉLKÜL - AKÁR 10 ÉV FUTAMIDŐ - KEZES NÉLKÜL
FUTAMIDŐ / TÖRLESZTŐ RÉSZLET*
Hitel összege 60 hó 90 hó 120 hó
500 000 Ft 12 100,- 9 500,- "
1 000 000 Ft 24 250,- 19 000,- 16 600,-
2 500 000 Ft 60 500,- 47 500,- 41 500,-
* Az adutok tájékoztató jellegűek! THM: 17,31 - 17,50%
( november 12.)
- Huszadik alkalommal rendezték meg, ezúttal Keszthelyen a Magyar Népművelök Egyesülete 20. Vándorgyűlését. Az előző évekhez hasonlóan a plenáris ülések előadói a stratégiai feladatokról szóltak. A résztvevők tájékoztatót kaptak a kormányzat által megfogalmazott elképzelésekről, a törvényelőkészítő munkáról és az Uniós csatlakozás közművelődést érintő távlatairól is. A vándorgyűlés első napján kitüntetések átadására is sor került. Több éves szakmai tevékenységéért az egyesület emlékplakettet adományozott Papp Ferencnek, a HSMK igazgatójának.
- A Halis István Városi Könyvtár galériájának legújabb kiállításán a báza-kerettyei Pszichiátriai Betegek otthonának két, jó rajzkészségű lakója mutatkozott be alkotásaival. Tóth Károly nyugalmat árasztó színes tájképei és Varga Károly szimbolikus tusrajzai ragadják meg a nézők figyelmét.
( november 13.)
- Szita Károly, Kaposvár polgármestere volt a vendége a Rozgonyi Polgári Kör összejövetelének a Zrínyi úti közösségi helyiségében.
- Reggel 6 órakor vették észre, hogy zárás után jártak idegenek egy presz-szóban. Ajtóbefeszítéssel "nyitottak", majd kb. 130.000 forint értékű ciga-
rettával és váltópénzzel távoztak, természetesen fizetés nélkül. - 1,5 tonnányi üvegtörmelék került az úttestre annak a balesetnek a következtében, mely 16 óra 40 perckor történt a Vár úton. Az üvegtáblákat szállító tehergépkocsi egy személygépkocsival ütközött, melynek következtében személyi sérülés ugyan nem történt, de tetemes az anyagi kár.
- Gépkocsifeltörés útján jutott 180.000 forint értékű gépekhez és kéziszerszámokhoz az az elkövető, aki 19 óra körül figyelt fel egy autóban magára hagyott értékekre.
- 23 óra 35 perckor a járőrök igazoltattak egy személyautóval közlekedő nagykanizsai férfit, aki az ellenőrzés során nem tudott elszámolni az autójában lévő műszaki cikkekkel. Előállítása során elismerte, hogy a gépkocsiban lévő tárgyak közül jó néhány a munkahelyéről származik, azokat lopta.
- A Zala Megyei Munkaügyi Tanács soros ülését Zalaegerszegen tartotta a munkaügyi központban. A napirendi pontok között szerepelt a szakképzés helye Zala megyében, beszámoló a Decentralizált Foglalkoztatási Alaprész I-IX. havi felhasználásáról és tájékoztató a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis eredményéről.
( november 14.)
- A Zala megyei Cigányok Érdekvédelmi Szervezete elnevezésű egyesü-
Magyarországon mintegy félmillióan szenvednek cukorbetegségben, de ennek sokszorosa az a szám, akiket közvetlenül és közvetve érint. Minden évben, november 14-én, az inzulin feltalálójának születésnapján világszerte megemlékeznek az emberiséget egyre jobban fenyegető kórról. Nagykanizsán a cukorbetegek egyesülete november 28-án tartja következő foglalkozását, amelynek keretében a Világnap alkalmából dr. Sebestyén Miklós főorvos tart előadást a Il-es típusú diabetesről.
De mi is ez a betegség, miért fél tőle a világ?
A cukorbetegség globális terhet jelent - nemtől, kortól, lakóhelytől függetlenül. A nyolcvanas évek derekán 30 millióra becsülték a diabéteszesek számát világszerte, az elmúlt 15 év során azonban ez a szám szinte meghatszorozódott: a cukorbetegek száma 177 millió főre emelkedett. 2025-ben akár a 300 milliót is megközelítheti létszámuk.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a diabéteszesek kétharmadát a fejlődő országokban diagnosztizálják. Itt gyakoriak a gondok a betegek korszerű és időben történő kezelése, a gyógyszer-és az inzulinellátás terén, míg a vércukormérők és tesztcsíkok elérhetetlenek az egyszerű emberek számára. A^ új diabéteszesek száma minden korcsoportban emelkedik. Korábban
a diabétesz-populáció 5 százalékát tették ki a fiatalkori cukorbetegek, ma már kétszer ennyi esetben jelentkezik ezen állapot a 20-30 évesek körében. Fontos kezelni a terhességi cukorbetegséget, ugyanis magas vércukorszint mellett a magzat rendellenesen fejlődik, sőt, a szülést követő 28 napban fennáll a csecsemőhalál veszélye is. Érdekes a diabétesz eloszlása korcsoportok szerint. A fiatalkori cukorbetegség kialakulásának jóval nagyobb az esélye, mint bármely más gyermekkori krónikus betegségnek. Szembetűnő a gyermekek és fiatalok körében fellépő Il-es típusú diabétesz mértéke is. Mindenekelőtt a túlsúly, a
A DIABÉTESZ
családban már előfordult diabétesz és egyes etnikai csoportokhoz való tartozás jelent kockázati tényezőt. Ez utóbbira vonatkozó felméréseket végeztek az amerikai kontinensen. Kiderült, hogy: minden negyedik, 55. életévét betöltött afro-amerikai nő di-abéteszes; a latin-amerikaiak körében az átlagosnál kétszer gyakoribb a II-es típusú cukorbetegség; az amerikai indiánok között pedig 3-4-szer nagyobb a diabétesz következtében végrehajtott amputációk száma. Említésre méltó, hogy a cukorbetegség eltérő területeken érinti súlyosan a két nemet: a cukorbetegség szövődményei
2003. november .
KNIA
9
let több település mintegy 15-16 képviselője számára tart képzést a Halis István Városi Könyvtárban. A képzésnek része egy önkormányzati vezetőképzés, egy terepgyakorlat, mely során Zalakomárban közmeghallgatáson vettek részt a képviselők. Itt elsősorban önkormányzati, gazdasági, jogi ismeretekre tesznek szert. Többek között Zalacsányból, Zala-merenyéről, Garaboncról, Újudvarról és környékéről vesznek részt a 40 órás oktatási programban. A záró összejövetelen team-munkában elemeznek bizonyos gyakorlatban előforduló eseteket.
- 0 óra 11 perckor tett bejelentést egy nagykanizsai férfi, mert egy ismeretlen nővel létesített alkalmi kapcsolata nagyon sokba került neki: 130.000 forintja tűnt el.
- Éjszakai közös járőrözést tartott a rendőrség, a polgárőrség és a közterület felügyelet a Látóhegyen és a Kis-bagolai hegyen.
( november 15.)
- Az "Édes Anyanyelvünk" Nyelvhasználati Verseny országos döntőjében kiváló eredményeket értek el a Batthyány Lajos Gimnázium tanulói. Henczi Eszter (ll.H.) érmet kapott, s mint a legjobb szóbeli teljesítményt nyújtót meghívták a Kossuth Lajos szónokverseny országos döntőjébe. Tanára: Tislérné Tóth Zsuzsanna. Szabó Dávid (11 .A) különdíjat ka-
pott, s egyben a legkiválóbb írásbeli teljesítményt mondhatja magáénak. Tanára: dr. Hámori Zsolfné.
- A közeli szőlőhegyen pincét törtek fel, a kár 1.200.000 Ft.
- 19 órakor gépkocsifeltörésről érkezett bejelentés. Egy kis tehergépkocsi oldalablakát törte be ismeretlen tettes, s a kabinból CD-ket és egy bőrkabátot tulajdonított el.
- A Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete Nagykanizsai Helyi Csoportja valamint a Muraközi Jogász Egylet 40. találkozóját tartotta Csáktornyán. Az évenkénti találkozón szakmai kérdéseket beszélnek meg, de ez alkalommal jubileumot ünnepeltek.
( november 16.)
Vasárnap délután 17 órakor mutatta be az ATV a Sztárbarangoló című műsorában Koncz Dezső producer városunkról felvett képeit. Az egyszemélyes produkció vezetője ezekben a hetekben vidéken készít filmet. Az operatőr a város szépségeit emeli ki, a képeket összesimítva a népszerű énekes, Komár László zenéjével. A 30 perces mozi egy éttermi beszélgetéssel zárult, ahol a műsor vendége beszélt az életéről, kanizsai és a Kanizsa környéki szerepléseiről. Felvételünk a polgármesteri hivatalban készült, a Röst János alpolgármesterrel folytatott egyeztetésen.
( november 17.)
- Egy héttel, a hét végéig meghosz-szabbították a HetiMix internetes magazin tavasszal kiírt Modern Mesék című novellapályázatát.
- Lakó-pihenő övezetekké jelölték ki az önkormányzati képviselők javaslatára a Babóchay, Kassa, Wlasics utcák, és a Bősze Kálmán köz által határolt terület.
( november 18.)
- Az OTP Bank Rt. szakmai napot tartott a Zala megyei Önkormányzatok részére a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben.
- A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnökségének soron következő ülésén tárgyalt a 2003. évi költségvetés időarányos teljesítéséről.
CUKORBETEGEK
A Nagykanizs^j Cukorbetegek Egyesülete tájékoztatja az érdekelteket, hogy klubfoglalkozását november 28-án, pénteken 15.30-kor tartja a kórház tanácstermében, amire minden érdeklődőt szeretettel vár. Téma: A II. típusú cukorbetegség új terápiája.
Előadó: Dr. Sebestyén Miklós főorvos.
A Kanizsa-MKB Nemzetközi Jazz Fesztivál rögzített műsorát a Petőfi Rádió november 20-án 23.30-tól közvetíti.
A cserfői Jazz Land-ről készült adásokat a Duna TV november 20-án 23.30-kor kezdi vetíteni. 21-től Rhoda Scott felvételét közvetíti és onnantól kezdve minden pénteken 23.30-kor, 10 héten át élvezhetik az érdeklődök a Cserfőn rögzített műsort.
TUZVEDKLMI REJTVÉNY
A tűzvédelmi keresztrejtvény megfejtését 2003. november 12-ig 44-en küldték meg a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának parancsnokságára. Közülük 34 helyes, 10 pedig hibás megfejtés volt. Sorsolás alapján a helyes megfejtést beküldök közül Balogh József Nagykanizsa, Attila utca 4/B. és Borsi Sándorné Nagykanizsa, Városkapu krt. 7/A. alatti lakosok nyertek értékes ajándéktárgyakat. Nyereményeiket a parancsnokságon (Nagykanizsa, Kossuth tér 25.) vehetik át Tóth István tűzoltó alezredes Úrnál.
A tűzvédelmi keresztrejtvény helyes megfejtése: Vízszintes 1: Palackba zárt jóbarát, vízszintes 16: Lánglovagok, vízszintes 57: Tűz van babám, függőleges 7: A pokoli torony, függőleges 36: Roxanne, függőleges 59: Egészséges erotika
következtében például több nő halálo-zik el világszerte, mint a mellrák miatt. Az 50. életévüket betöltött diabé-teszes férfiak körében ugyanakkor 50-60 százalékra tehető az impotencia előfordulása. A cukorbetegség szövődményei nagy terhet jelentenek a diabétesszel élők, valamint családjaik, az egészségügy, a kormányok és a társadalom egészének számára. A di-abéteszesek körében rohamosan nő a szövődmények száma, mint a szív- és érrendszeri, vese- és idegrendszeri megbetegedések, a lábfekély és az amputáció - mértéke. Az egyik leggyakoribb szövődmény a szem károsodása. A diabétesz szövődményei
VILÁGNAPJA
gyakran megelőzhetőek volnának egészséges életvitellel, mozgással és megfelelő gyógykezeléssel. A szövődményes szembetegségek már korai stádiumban felismerhetők. Javasolt ezért, hogy minden cukorbeteg legalább évente egy alkalommal ellenőriztesse szemét, illetve végeztessen szemfenék vizsgálatot. Ez a vizsgálat ingyenes. A felfedezett eltérések lézeres sebészettel kezelhetők. Ajánlatos továbbá a vérnyomás állandó ellenőrzése.
Mi a cukorbetegség lényege?
Az inzulin nevű hormon a hasnyálmirigy szigetecskéinek béta sejtjeiben
termelődik, és onnan közvetlenül a véráramba jut. Ennek az anyagnak az a fő feladata, hogy a sejtek felületén lévő érzékelőkhöz kapcsolódva kaput nyisson a cukornak (glukóz), elősegítse annak bejutását és elégetését a sejt belsejében. Ez a folyamat a szervezet energiatermeléséhez szükséges. Ha valami miatt nem, vagy kevés inzulin termelődik, a cukor nem jut be a sejtekbe, hanem a vérben felhalmozódik (a vércukorszint emelkedik). Csökken az energiatermelés, a szervezet legyengül. A vércukor-emelkedésnek a szomjúság, szájszáradás, a sok vizelés, viszketés a tünete többek között. Az l-es típusú, inzulinra szoruló cukorbetegségben egyáltalán nincs inzulintermelés. Azt kívülről, naponta többször adott inzulinnal kell pótolni. A Il-es típusú cukorbeteg sejtjeinek inzulin iránti érzékenysége csökkent, az inzulin kevésbé tudja "kinyitni a sejtek kapuit", kevesebb cukor tud energiává alakulni, a vércukor szintje pedig emelkedni fog. Az ilyen típusú cukorbetegség kezdetén, amikor sokszor még tünetek sincsenek, elegendő a diéta. Később, évek múltán a szigetecskék kezdenek az állandó túltermelésben kimerülni, az inzulintermelés csökken, sokszor olyannyira^ hogy tabletta vagy injekció formájában inzulinadás válhat szükségessé.
Összeállította: Lukács Ibolya
ALLAS • ALLAS • ALLAS
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Munkakör Végzettség Bérezés
(Ft-ban, bruttó)
minősített hegesztő szakirányú 100000-115000,-Ft
CNC esztergályos szakirányú 85000-100000,-Ft
kőműves szakirányú 50000-120000,-Ft
ács-állványozó szakirányú 70000-80000,-Ft
épületvillamossági szerelő szakirányú 50000-60000,-Ft
varrónő szakirányú 50000-65000,-Ft
élelmiszerbolti eladó szakirányú 55000-60000,-Ft
hentes szakirányú 80000-100000,-Ft
targoncavezető szakirányú 65000-70000,-Ft
gépkezelő szakirányú 65000,-Ft
tehergépkocsi-vezető /nemzetközi vizsga/ 100000,-Ft
csomagoló 8.általános 55000-60000,-Ft
operátor 8.általános 60000,-Ft
mozdonyvezető érettségi 50000-70000,-Ft
befektetési-és hitelügyintéző érettségi 50000-200000,-Ft
tervező gépészmérnök /német nyelv/ főiskola megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról ZMMK Kirendeltségén Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt adunk.
/C\ l A;
ÁfSZ
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-kedd-szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra közön péntek: 8.00-13.00 óra
Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség
10
T
2003. november .
A FOALLATTENYESZTO FUTBALLCSILLAGAI
A solti Molnár István fotógyűjteményéből nyílt kiállítás a HSMK-ban. A valamikori futballista álmokat kergető Molnár úrból nem lett sem Rivaldo, sem Ronaldó, de a labdarúgás szeretete, sportághoz való vonzódása megmaradt. A főállattenyésztő-ként dolgozó férfi immár harminc éve gyűjti a zöld gyepen hírnevet szerzett labdarúgók fényképeit, mára a gyűjtemény hétezer darabossá nőtt. Albumok garmadája van tele a világ minden tájáról a híres labdazsonglőrök képeivel, de a felkasírozott darabokat kiállításokon is bemutatja a gyűjtő. A kanizsai a sorban a hetvennyolcadik. A gyűjtemény gyarapításához olykor-olykor cselt is bevet Molnár István: rájött, hogy ha női aláírással küldi el fotókérő leveleit, a futballisták előbb és bizto-
sabban válaszolnak és bocsátják rendelkezésre dedikált fényképeiket. A kiállítás "A világ futball-csillagai A-tól Z-ig" címet kapta, de a képek között természetesen felfedezhetjük a közelmúlt hazai nagyságait is Puskás Ferenctől Szabics Imréig. Az aranylábúak-ról készített sportfotók megtekinthetők november 27-ig a HSMK-ban.
L. I.
'' ELNEZEST! N
Előző heti lapszámunkban a "Berán-érmek" című anyagban dr. Zsoldi Zoltán neve az írás befejezésében tévesen jelent meg. Elnézést kérünk ezért dr. Zsoldi Zoltántól és a Magyar Éremgyűjtők Egyesületétől is.
„az énekkar egy baráti társaság"
Nagyon várjuk - mondta Nagy Annamária.
- Jártunk Erdélyben is az énekkarral, mivel Veszprémnek Sepsiszentgyörgy a testvérvárosa, de Németországban is voltunk idén. Én régen kezdtem, ''96 óta vagyok énekkaros. Tavaly érettségiztem, most Budapesten tanulok a Műszaki Egyetemen, így péntekenként járok vissza az énekkarba a közösségi élet Miatt. Az egész énekkar egy baráti társaság, s ha egy parti, vagy házibuli szerveződik, az énekkarosokat is meg
szoktuk hívni. Vannak kis gruppok, csoportok, akik gyakran együtt vannak - teszi hozzá Imre Márton.
- Negyedik éve éneklek az énekkarban, jól érzem magam ebben a közösségben. Hangszeren játszani nem tanulok, és zenei pályán sem indul tovább egyikünk sem. Holnap egy tréfás zenei vetélkedővel egybekötött városnézés lesz a programunk. Most várjuk az estét és szeretnénk megismerni Nagykanizsát - tudjuk meg Leipold Gergőtől.
- Harmadik éve, hogy éneklek a Vetési kórusában és kétévenként szerepelünk a keszthelyi Helikoni ünnepségeken. A fellépések alkalmával fuvolázom is. Nagykanizsán még nem voltam. Ma este hat órakor kezdődik a koncertünk és egy dalt közösen eléneklünk a kanizsaiakkal. Utána 22 óráig ismerkedési estet szerveznek a számunkra, de a kórusvezetőnk azt ígérte, hogy éjfél előtt nem fogunk visszamenni a szállásra. Biztosan bulizunk egy jót, együtt a batthyányisokkal!
November 14-15-én a Batthyány Lajos Gimnázium Virág Bettedek Kórusa vendégül látta a veszprémi Vetési Albert Gimnázium 60 fős vegyeskarát. A két kórust a régebbi Helikonokról és egy tavaszi "Csúcskórusok csúcstalálkozója" című veszprémi rendezvényről szoros baráti szálak fűzik össze. Ezúttal a kanizsaiak látták vendégül a tavaszi házigazdáikat. Három veszprémi fiataltól, Nagy Annamáriától, Imre Mártontól és Leipold Gergőtől érdeklődtünk a kóruséletről.
UNICEF-UPC
RAJZVERSENY
A UPC Magyarország Kft., partnerével a UNICEF-fel közösen országos rajzversenyt hirdetett általános iskolás diákok számára. Az értékes nyereményekkel díjazott versenyen a diákok bemutatták, milyennek képzelik az ideális iskolát és milyen körülmények között szeretnének tanulni az Európai Unióban. A rajzverseny nagykanizsai döntőjének eredményhirdetését november 17-én tartották a Péterfy Sándor Általános Iskolában.
A döntőre hat iskolából 250 rajz érkezett. Első helyezést ért el a Hevesi Sándor Általános Iskola alsó tagozata, valamint a Péterfy Sándor Általános Iskola felső tagozata. Mindkét iskola 3-3 db számítógépet kapott ajándékba. Az alsó és a felső tagozat első három helyezett diákja értékes egyéni jutalomban részesült. Ezen kívül a zsűri 12 különdíjat adott át.
B. Zs.
2003. november .
KAS
11
•»
Múlt szerdán nyílt napot rendezett a Veszprémi Egyetem nagykanizsai Kihelyezett Képzési Helye. A program a "B" épületben (hajdani Úttörőház) indult. Már az előtérben rengeteg információhoz juthattak a fiatalok: a standoknál szóróanyagok várták őket, és hallgatók segítettek a különböző karok, szakok, képzési lehetőségek közötti kiigazodásban. A zsúfolásig megtelt nagyteremben a hivatalos program dr. Gaál Zoltán rektor köszöntőjével kezdődött, aki a Veszprémi Egyetem története után rátért az intézmény jelenlegi képzési rendszerének általános ismertetésére.
A Veszprémi Egyetem öt karon, 7600-nál is több diáknak nyújt tanulási lehetőséget négy képzési szinten, több mint hatvan szakon. A karok képviselői részletesen ismertették az ott folyó képzési lehetőségeket. Bemutatkozott valamennyi kar: a Georgikon Mezőgazdaságtudományi a Mérnöki -, a Tanárképző -, a Műszaki Informatikai -, és a Gazdaságtudományi Kar.
A kanizsai képzés oktatási igazgatója, Birkner Zoltán a helyi lehetőségeket ismertette. Felhívta a figyelmet a helyi kínálat bővülésére, mert a jövő tanévtől már a két főiskolai szak - idegenforgalmi és szálloda valamint műszaki informatika - mellett öt akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés (AIFSZ) indul: idegenforgalmi szakmenedzser, számviteli szakügyintéző, valamint logisztikai műszaki menedzser-, műszaki informatikai mérnök- és villamosmérnökasszisztens.
A tájékoztatók során felvetődött kérdéseikre kaphattak választ ezután a fiatalok a standoknál az előadóktól. Ekkor kerestük fel mi is dr. Gaál Zoltán rektort.
- Van-e lehetőség arra, hogy Kanizsán a közeljövőben a képzés más szakokkal - például a humán területen - bővüljön?
- Már vannak jelzéseink az érdeklődésre, de nagyon fontos, hogy a piac részéről is ez az igény hosszabb távra megfogalmazódjék. Olyan szakon érdemes és szabad képzést indíta-
ni, ahol biztos, hogy a többéves tanulásukat követően el tudnak helyezkedni szakmájukban az egyetemünkről kikerülők.
- Sokan vannak, akik munka mellett szeretnének tanulni.
- Több posztgraduális képzés beindítását tervezi az egyetem, melyeknek a helyszínéről a közeljövőben születik döntés. De a felnőttoktatás más formájában is gondolkodunk: a távoktatás bevezetése sokaknak jelenthet majd továbbtanulási lehetőséget egyetemünkön. Ahhoz azonban, hogy valóban magas színvonalú legyen e téren is a képzésünk, rengeteg hang- és videokazettára, CD-re van szükség. A hallgató virtuális tanteremmé kell, hogy tudja varázsolni otthonát, amikor tanul. Egyébként a programjainkat oda szeretnénk kihelyezni, ahol a legnagyobb igény mutatkozik rá. Ezt tartottuk szem előtt akkor is, amikor úgy döntöttünk, hogy Nagykanizsán a következő tanévtől az idegenforgalmi és szálloda szakon levelező tagozaton is elindítjuk a képzést.
S hogy hogyan próbálják fel-
kelteni az érettségi előtt álló diákok érdeklődését a kanizsai képzési hely iránt? Erről kérdeztük Birkner Zoltán oktatási igazgatót.
- A nyílt nap - melyet februárban megismétlünk - kiváló alkalom erre. Legalább ilyen fontosnak tartjuk a középiskolákkal való személyes kapcsolat kialakítását. Tavaly Zalában és a szomszédos megyékben 55 középiskolát kerestünk fel, az idén legalább 60-70 helyen szeretnénk tájékoztatni a tanulókat a képzési lehetőségekről. Új prospektusaink, kép-és hanganyagaink, honlapunk új arculatot tükröz - mind-mind a figyelemfelkeltés érdekében.
- Hogyan folytatódik a nyílt nap?
- Hogy ízelítőt kapjanak a fiatalok a gyakorlatban is az oktatásról, hamarosan műszaki informatika órára látogatnak az "A " épületbe. A képzőhelyet bemutató körjárat utolsó állomása pedig a kollégium lesz, ahol a hallgatói igények 80 százalékát tudjuk kielégíteni -mondta Birkner Zoltán.
Sz.M.
A Platán sori Vackor Óvoda gyermekeinek alkotásai négy éve folyamatosan nyernek országos és nemzetközi pályázatokon. Gaál Kálmánné óvónő vezeti a gyerekek egyéni képességeinek - fantázia, alkotókedv, alkotóképesség, kísérletező kedv - fejlesztésére irányuló foglalkozásokat. Legutóbb Senkó Bence és Magyar Ádám vehetett át a díjat szüleik kíséretében Budapesten és Zánkán.
- Az. óvodai nevelés program az anyanyelvre és a mozgásfejlesztésre épít. Az országos alapprogram hangsúlyozza az egyéni fejlesztést, az esélyegyenlőség megteremtését.
Mivel nevelőink is sokféle érdeklődésűek, ezért külön foglalkozásokat - drámafoglalkozást, gyógytesnevelést, fejlesztő foglalkozást, vizuális tehetségfejlesztést - szerveztünk a gyerekeknek. A vizuális tehetségfejlesztésen az óvoda legtehetségesebb, az óvónők ajánlása, valamint a munkák, az egyedi vonások alapján kiválasztott 10-14 gyermeke vesz részt. Sokféle vizuális technikát alkalmazunk. Arra szeretnénk megtanítani a gyerekeket, hogy az anyanyelv mellett legyen egy másik nyelvük, amivel kifejezhetik érzéseiket, véleményeiket a környezetükről. Hogy nagyon sok pályázaton részt ve-
szünk, ez a gyerekek széles érdeklődési körének is köszönhető. Az agyagozásból indulunk ki, mivel ez fejleszti a gyerekek finommotoros készségét, de festünk üveget, selymet, rajzolunk, batikolunk, díszletet, maszkot is készítünk a szerepjátékokhoz A pályázatokon való részvétellel megmutathatják városi és országos szinten is a tehetségüket. - mondja Gaál Kálmánné óvónő.
Legutóbb Senkó Bence harmadik díjat nyert az országos "Közlekedésbiztonság gyerekszemmel" című pályázaton, míg Magyar Ádám bronzdiplomát kapott a Szivárvány 2003. Képző és Iparművészeti pályá-
zaton. Ádám önmagát festette le, mint lovaskatona kék és piros színű temperával.
- Miért éppen lovaskatonát festettél?
- Szeretem az állatokat és a lovakat - feleli nyugodt hangon, közben szorosan édesanyjához bújik.
- Mit szeretsz a legjobban csinálni a foglalkozásokon?
- Agyagozni, embereket, hajót, bábokat rajzolni - sorolja Ádám.
Az óvoda a pályázatokat folyamatosan figyelemmel kíséri, jelenleg négy pályázatra készülnek munkáikkal az ovisok.
-va
12
TS
2003. november .
november 22. szombat
Fighter 22.05 Tökéletes gyilkosság 00.15 Legkedvesebb évszakom 02.55 Vers
november 24. hétfő
5.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 Riporter kerestetik 10.00 Süsü varázs! 10.30 Tüskevár tábor 10.55 Kcpben vagyunk? 11.35 Fele királyságom 12.00 Hírek 12.10 Bravó TV 13.05 Sasszem 13.30 Útravaló 13.40 Heti mozaik 14.35 Delta plusz 15.00 Századunk 15.30Verssor az utcazajban 15.35 Unokáink sem fogják látni 16.05 Cirkáló 16.35 Viva Maria! 18.35 Luxor 19.30 Híradó este 20.05 Dili buli 21.00 Az ördög nem alszik 23.35 Híradó 23.45 I. Budapesti Jazz Fesztivál
USJS
KLUB
06.00 Ünnepnaptár 06.30 Disney-rajzfilm 06.55 Kölyökklub 09.35 Disncy-rajzfilmek 10.25 A XXI. századi aranyláz 11.15 Játékzóna 11.20 Ötletház 11.50 Játékzóna 12.00 Híradó 12.15 XXI. század 12.45 Mi újság Harriet? 13.10 Autómánia 13.40 Mr. Beán 14.00 Airwolf 14.55 Szoknyás fejvadász 15.50 Dawson és a haverok 16.45 Viadal cletre-halálra 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Pasik 20.10 Survivor 21.35 Heti Hetes 22.50 Lopakodó 2. 00.30 Híradó 00.35 Sportklub 00.45 Largo Winch 01.40 A XXI. századi aranyláz
TV 2
05.50 Gyökereink 06.20 tv2 matiné 07.50 Fox Kids 09.55 Spinédzserek 10.25 Vad világ 11.25 Talpig pácban 11.50 Totalcar 12.30 A kiválasztott 13.30 Knight Rider Team 14.30 Smallville 15.30 Sliders 16.30 Csillagkapu 17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Activity 20.15 Fényes nyergek 22.25 Áldozat 00.15 Bűntény Berlinben 02.15 Amerikai gladiátorok 03.10 Vers
november 23. vasárnap
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrarhír-adó 05.50 Nap-kelte 09.00 Szuperriporter kerestetik! 10.00 Galéria 10.50 "így szól az Úr!" 11.00 Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre 12.00 Hírek 12.05 Főtér 12.50 Delta 13.15 Mindentudás Egyeteme 14.05 Uniós pályázati kalauz 14.15 Úton 14.40 Csellengők 15.00 Örömhír 15.30 Szórakoztató műsor 15.55 Trendhagyó 16.20 Elsökézböl 16.50 Telesport 17.55 Mi történt? 18.25 Híradó 19.05 Szivek szállodája 19.55 Szuperbuli 21.40 Friderikusz 22.35 Híradó 22.45 MMM 23.10 Késsel-villával 23.50 Héthatár 00.40 Pénz, pénz, pénz
□X33
K I U B
06.00 Az internet csodái 06.30 Pokemon 06.55 Kölyökklub 09.55 Srácok 10.20 Hazárd megye lordjai 11.15 Játékzóna 11.20 Recept klub 11.50 Játékzóna 12.00 Híradó 12.15 Ötlctház 12.40 Mr. Beán 12.50 Nyomoz a páros 14.35 A vadak ura 15.25 Zsaru az űrből 16.20 Hatoslottó sorsolás 16.30 Medicopter 117 17.30 Sheena, a dzsungel királynője 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Taxi 2. 21.35 A préda 23.35 Seinfeld 00.05 Híradó 00.10 Sportklub 00.20 Fókusz Portré 00.50 Országház
TV 2
06.00 Reggeli gondolatok 06.30 Állatkert a hátizsákban 07.00 Tv2 matiné 08.45 Fox Kids 10.00 A szupercsapat 11.05 Stahl konyhája 11.35 Cosby nyomozó rejtélyei 12.30 A hálózat csapdájában 13.30 Herkules 14.25 Waikiki páros 15.25 Kulcsember 16.25 Walker, a texasi kopó 17.25 J.A.G. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Street
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhír-adó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 09.50 Szórakoztató percek 10.05 Friderikusz 11.00 Parlamenti napló 12.00 Híradó 13.05 Savannah 13.55 Roma magazin 14.20 Domovina 14.55 Eurón: játék euróért! 15.10 Agrarium 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 A Black Rose vár titka 17.25 Kívül-belül 17.30 Jelentés 18 00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem Afrika 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 Miss Universe Hungary 2004. 22.00 Hétfő este 22.35 Provokátor 23.05 TS - Amiről nem beszélünk 23.55 TS
USX3
KLUB
06.00 Pokemon 06.30 Reggeli 08.38 Találkozások 09.00 Játékzóna 09.05 Recept klub 09.15 Játékzóna 09.25 Mária 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Országház 13.35 Játékzóna 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül! 15.20 Miami Vice 16.15 Testpercek 16.20 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Krokodil 2. 22.45 Acélököl 00.50 Találkozások 01.00 Híradó 01.05 Sportklub 01.20 Tiszta Hollywood 01.45 Fókusz
TV 2
05.50 Faluvilág 06.05 Magyar borok, magyar borvidékek 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 09.00 Tripla vagy semmi 09.30 Maria del Carmen 10.30 Teleshop 11.30 Bébilesen 12.00 Kastélyszálló 13.00 Szerelem a halál árnyékában 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 Charlie 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 Pasik a csúcson 22.10 Szulák Andrea show 23.20 Dolce Vita 23.55 Top Sport 00.30 Jó estét, Magyarország! 01.15 Profiler 02.15 Hunyadik nyomában 02.45 Aktív 03.25 Vers
november 25. kedd
zad 00.10 Találkozások 00.20 Híradó 00.25 Sportklub 00.40 Kincs ez a nő 02.20 Fókusz
TV 2
05.50 Faluvilág 06.05 Segíts magadon! 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 09.00 Tripla vagy semmi 09.30 Maria del Carmen 10.30 Teleshop 11.30 Bébilesen 12.00 Kastélyszálló 13.00 Szerelem a halál árnyékában 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 Charlie 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 A Nagy Ö 21.30 Mcgasztár 23.10 Szeret, nem szeret 23.30 Jó estét, Magyarország! 00.15 Propaganda 00.30 Noé bárkája 01.15 Anyád! ...a szúnyogok 03.00 Aktív 03.00 Vers
november 26. szerda
22.00 Csütörtök este 22.35 Heti Menü 23.05 Lessing: Bölcs Náthán
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Riporter kerestetik! 10.05 Nemcsak a 20 éveseké a világ 11.00 Hármas szorításban 12.00 Híradó 13.05 Savannah 13.55 Srpski Ekran 14.25 Unser Bildschirm 15.00 Hajlék 15.25 Egy-Másért 15.40 Élesben 16.30 Cédrus a Bibliában 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.25 Mozi zongorára! 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem, Afrika 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték! 21.10 Hungarikum 22.00 Kedd este 22.35 Bestseller 23.05 Panoráma 23.35 Magyar Filmműhclyck
m
5.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 10.00 Szórakoztató percek 10.15 Dili-buli 11.00 Japán különleges élővilága 12.00 Híradó 13.05 A reménység folyója 13.55 Hrvatska krónika 14.20 Ecranul nostru 14.55 Eurón: játék eurócrl! 15.10 Kormányváró 15.40 Élesben 16.30 Mai hitvallások 16.50 Református ifjúsági műsorl7.00 Útmutató 17.25 Kívül-belül 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem, Afrika 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.05 Sobri 22.05 Szerda este 22.40 Neumann Lászlóra emlékezünk 23.10 Zazic a metrón
I j 1 ■
KLUB
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Recept klub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Autómánia 13.35 Játékzóna 14.25 Recept Klub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül! 15.20 Miami Vice 16.15 Testpercek 16.20 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Dr. Jekyll Junior 22.40 Kincskommandó 23.35 így készült: Holdfényév 23.55 Találkozások 00.05 Híradó 00.10 Sportklub 00.25 Hihetetlen, de igaz 01.20 Antenna 01.50 Fókusz
TV 2
05.50 Faluvilág 06.05 Propaganda 06.30 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 09.00 Tripla vagy semmi! 09.30 Maria del Carmen 10.10 Teleshop 11.00 Kastélyszálló 12.00 Danielle Steel: A sors kereke 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 Charlie 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 Ali you nced is love 21.00 Sivatagi cápák 23.25 Cinamatrix 00.00 Jó estét, Magyarország! 00.45 Falconc 01.45 Gyermeklélek 02.25 Vers
november 27. csütörtök
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Receptklub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Fókusz-portré 13.35 Játékzóna 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül! 15.20 Miami Vice 16.15 Testpercek 16.20 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Vészhelyzet 22.00 Gyémántcsapda 23.40 XXI. szá-
K L U B
06 00 Disney 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Recept Klub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Antenna 13.35 Játékzóna 14.25 Rcccpt klub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül! 15.20 Miami Vicc 16.15 Testpercek 16.20 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Hiradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Gálvölgyi-show 21.35 Kész átverés 22.50 Az utca törvénye 23.45 Találkozások 23.55 Híradó 00.00 Sportklub 00.10 Stella moziklub 00.45 Hihetetlen, dc igaz 01.40 Pont hu 02.10 Fókusz
TV 2
05.50 Faluvilág 06.05 Cinematrix 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhájc 09.00 Tripla vagy semmi 09.30 Maria del Carmen 10.25 Teleshop 11.25 11.25 Kastélyszálló 12.15 Rio Lobo 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 Charlie - Majom a családban 16.30 Jgkupcsek 17.30 Katalin bíróné 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 A szerelem hálójában 22.30 Folytassa Claudia! 23.30 Jó estét, Magyarország! 00.15 így készült: Balhc 00.40 Totalcar 01.10 Jogában áll meghalni 03.20 Aktiv
november 28. péntek
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Riporter kerestetik! 10.00 Szuperbuli 10.55 Biobenzin 11.25 Bali, az istenek szigete 12.00 Híradó 13.05 A reménység folyója 13.55 Rondó 14.50 Szórakoztató percek 15.00 Anyanyelvi szószóló 15.25 Egy-Másért 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 A Black Rose vár titka 17.25 Mozi zongorára 17.30 Jelentés 18.00 Hiradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem, Afrika 19.30 Híradó 20.05 A tévé ügyvédje 21.05 Nő fehérben
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrarhír-adó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 10.00 Szórakoztató percek 10.10 Szuperbuli 11.05 Az Angyal 12.00 Híradó 13.05 Rcmix 13.35 A vadóc 14.00 Körzeti magazinok 14.55 Eurón: Játck euróért 15.10 Fogadóóra 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 A Black Rose vár titka 17.25 Mozi zongorára 17.30 Zöldpont 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem. Afrika 19.25 Kivül-belül 19.30 Híradó 20.05 Ghost 22.15 Péntek este 22.50 Várom a méltányos ítéletet 23.45 Little Voice
I :Ji J m
kTÜB
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Receptklub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13.05 Pont hu 13.35 Játékzóna 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül 15.20 Miami Vice 16.15 Testpercek 16.20 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Az utolsó dobás 22.45 Zsaru a kifutón 00.25 Találkozások 00.35 Híradó 00.40 Sportklub 00.55 Tiszta Hollywood 01.20 Fókusz
04.00 aluvilág 05.50 Faluvilág 06.05 Magellán 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 09.00 Tripla vagy semmi 09.30 Maria del Carmen 10.30 Teleshop 11.20 Bcbilesen 11.50 Kastélyszálló 12.50 Kópé Koboldok 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 Charlie 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktiv 19.35 Hárman párban 20.00 Bűbájos boszorkák 21.00 Dalnokok ligája 23.05 Alföldi 00.15 Jó estét Magyarország! 01.00 Egy lépés a halál 03.30 Vers
2003. november .
KANIZSAI MDIA
13
KANIZSA TV MŰSORA
november 22-től november 28-ig
Zala Rádió, a Magyar Rádió délnyugat-dunántúli programja az OIRT 71,03 MHz-en
MagyarRádió

november 22. szombat
00:00 Lapozó 06:30 Krónika 06:40 Kamarai percek - a keddi adás ismétlése 06:55 Krónika 07:05 Civilek - kanizsai éremgyűjtők 07:20 Körjárat 07:35 Jelkép
- katolikus 07:45 Krónika 07:55 Önök mondták - Diák szabadidő sport 08:10 K'' arc - Kulturális magazin 08:25 Klip 08:30 TV shop - HTV 09:00 Kimba - gyermek rajzfilm sorozat - HTV 09:30 Okavangó a vadon szíve - amerikai családi filmsorozat - HTV 10:30 Egészségmagazin - HTV 11:00 TV shop - HTV 11:30 Lapozó 17:30 Polgári társaskör az ezredfordulón
- HTV 18:00 Tv shop - HTV 18:15 UNIJÓ - HTV 18:30 TV mozi: Hangyaboly - magyar film 20:05 Sajt - Dr. Dobó Lászlóval 20:30 Forgáspont - Lengyel Attila Műsora - HTV 21:00 Poirot - A spanyol láda rejtélye angol - krimi - HTV 22:00 Okavangó a vadon szíve - amerikai családi filmsorozat - HTV 23:00 Bencze show - HTV 23:30 TV shop - HTV 24:00 Lapozó
november 23. vasárnap
00:00 Lapozó 06:30 TV mozi: Hangyaboly - magyar film 08:05 Sajt - Höfle Bélával 08:30 Tv torna - HTV 09:00 Tv shop - HTV 09:30 Herkules - színes magyarul beszélő rajzfilm - HTV 10:30 A IV. Lakiteleki Filmszemle díjnyertes filmjeiből - HTV 11:30 Tv shop - HTV 12:00 Lapozó 17:30 Virágzó Magyarország - Vác - HTV 18:00 Tv shop - HTV 18:15 Márais Bach, Varnus Xavér - orgonál - HTV 18:20 UNIJÓ - HTV 18:30 Kapocs - 11.sz. Választókerület -Szányiné Kovács Mária 18:45 Tv mozi: Anna Karenina 2. rész 20:00 Thalassa -Természetfilm sorozat - HTV 20:30 Szent Mihály Napja - dokumentumfilm -HTV 21:00 Teljes napfogyatkozás -Francia- angol dráma - HTV 23:30 TV shop - HTV 24:00 Lapozó
november 24. hétfő
00:00 Lapozó 07:30 Videoklipek 08:00 Kapocs 11. sz választókerület - Szányiné Kovács Mária 08:15 TV mozi: Anna Karenina 2. rész - orosz film 09:27 Lapozó 17:30 Egy életen át - Felnőttképzési magazin - HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: Eszter története 1. rész 18:15 UNIJÓ -HTV 18:25 Márais Bach, Varnus Xavér orgonál - HTV 18:30 Thalassa a tenger magazinja - HTV 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 - Deák Tamás okmányiroda vezető 19:25 Házban ház körül 19:40 Jelkép -adventista 19:50 Krónika 20:00 Civilek -Kanizsai Éremgyűjtők 20:15 Önök mondták - diák szabadidő sport 20:30 Erdészcsillag - HTV 21:00 Linda és a főtörzs - olasz bűnügyi sorozat - HTV 22:50 UNIJÓ - HTV 22:55 Márais Bach -Varnus Xavér orgonál - HTV 23:00 Lapozó
november 25. kedd
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklipek 08:05 Körjárat 08:20 Jelkép
- adventista 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 -Deák Tamás okmányiroda vezető 09:55
Házban ház körül 09:10 Civilek - Kanizsai éremgyűjtők 09:25 Mese: Eszter története 1. rész 09:30 Krónika 09:40 Önök mondták - diák szabadidő sport 09:55 Lapozó 17:00 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 19:00 Krónika 19:10 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 23:00 Lapozó
november 26. szerda
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 12:00 Lapozó 17:30 Egy életen át - Felnőttképzési magazin - HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: Pált fogolyként Rómába viszik 18:15 Márais Bach, Varnus Xavér orgonál - HTV 18:20 UNIJÓ - HTV 18:30 Thalassa a tenger magaznja - HTV 19:00 Krónika 19:11 Jövő 7 - Dr. Molnár József rendőrkapitány 19:26 Házban ház körür 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Andrológus kongresszus 1. rész 20:15 Andrológus kongresszus 2. rész 20.30 Egészségmagazin - HTV 21:00 A hajsza - amerikai akció - vígjáték
- HTV 23:00 Lapozó
november 27. csütörtök
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklipek 08:05 Körjárat 08:20 Jelkép
- evangélikus 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 - Dr. Molnár József rendőrkapitány 08:55 Házban ház körül 09:10 Andrológus kongresszus 1. rész 09:25 Mese:Pált fogolyként Rómába viszik 09:30 Krónika 09:40 Andrológus kongresszus 2. rész 09:55 Lapozó 17:30 Régi mesterségek a Zalaegerszegi Városi Televízió filmje - HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: Szélike királykisasszony 18:15 UNIJÓ - HTV 18:25 Márais Bach, Varnus Xavér orgonál - HTV 18:30 Thalassa a tenger magazinja - HTV 19:00 Krónika 19:11 Körjárat 19:26 K'' arc -kulturális magazin 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül 20:15 Jövő 7 - Dr. Molnár József rendőrkapitány 20:30 Biztonsági zóna -HTV 21:00 Poirot - Az egyiptomi sírkamra esete - angol krimi - HTV 22:00 Poirot - A vadászház titka - angol krimi - HTV 23:00 Lapozó
november 28. péntek
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklipek 08:05 Jövő 7 - Deák Tamás okmányiroda vezető 08:20 Jelkép - református 08:30 Krónika 08:40 Körjárat 08:55 K'' arc - Kulturális magazin 09:10 Házban ház körül 09:25 Mese:Szélike királykisasszony 09:30 Krónika 09:40 Jövő 7 - Dr. Molnár József rendőrkapitány 09:55 Lapozó 17:30 Vár ami összeköt - a Salgótarjáni Városi Televízió filmje -HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: A legkisebb topánka 18:15 UNIJÓ - HTV 18:30 Thalassa a tenger magazinja - HTV 19:00 Krónika 19:11 Önök mondták -19:26 Civilek - Kamera ''67 19:40 Jelkép
- katolikus 19:50 Krónika 20:00 Körjárat 20:15 K''arc - kulturális magazin 20:30 Virágzó Magyarország - Szolnok 21:00 Slam, a szó fegyvere - amerikai dráma -HTV 23:00 Lapozó
2003. november 22. szombat
5.30-9.00 Jó pihenést! 5.40 Majorság - mezőgazdaság az Unióban 6.00 és 7.00 Kossuth Krónika 6.20 Nemzetiségekről magyarul 7.22 A nap témája. 7.30 Regionális hírek 6.53 Regionális lapszemle 7.53 Kulturális ajánló 8.00 Regionális hírek 8.10 Mi mennyi? -pályázatos műsor
2003. november 23. vasárnap
5.55-9.00 Jó pihenést! 6.00 és 7.00 és 8.00 Regionális és országos hírek. 6.05 Egy hét -riportválogatás 6.45 Vallási percek 7.05 Egy hazában - ORTT-pályázatos műsor 8.05 Múzsák
2003. november 24. hétfő
5.30-9.00 Hajnaltól-reggelig Délnyugat-Dunántúlon. 5.37 Falurádió 5.55 Útinform, időjárás 6.00 és 7.00 Kossuth Krónika 6.22 és 7.22 A NAP témája 6.30 és 7.30 és 8.45 Délnyugatdunántúli Krónika 6.40 és 7.40 Regionális lapszemle 6.45 és 7.45 Sport 8.00 Hírek, BBC Világhíradó 8.15 Civil magazin
2003. november 25. kedd
5.30-9.00 Hajnaltól-reggelig Délnyugat-Dunántúlon. 6.00 és 7.00 Kossuth Krónika. 6.22 és 7.22 A NAP témája 6.30 és 7.30 és 8.45 Délnyugat-dunántúli Krónika. 6.40 és 7.40 Regionális lapszemle 6.45 és 7.45 Sport 8.00 Hírek, BBC Világhíradó 8.15 Zöld magazin
2003. november 26. szerda
5.55-9.00 Hajnaltól-reggelig Délnyugat-Dunántúlon. 6.00 és 7.00 Kossuth Krónika. 6.22 és 7.22 A NAP témája 6.30 és 7.30 és 8.45 Délnyugat-dunántúli Krónika. 6.40 és 7.40 Regionális lapszemle. 6.45 és 7.45 Sport 8.00 Hírek, BBC Világhíradó 8.15 Bice-bóca
2003. november 27. csütörtök
5.55-9.00 Hajnaltól-reggelig Délnyugat-Dunántúlon. 6.00 és 7.00 Kossuth Krónika. 6.22 és 7.22 A NAP témája 6.30 és 7.30 és 8.45 Délnyugat-dunántúli Krónika. 6.40 és 7.40 Regionális lapszemle 6.45 és 7.45 Sport 8.00 Hírek, BBC Világhíradó 8.15 EU-magazin
2003. november 28. péntek
5.30-9.00 Hajnaltól-reggelig Délnyugat-Dunántúlon. 5.30 Hírek 5.37 Falurádió 5.55 Útinform, Időjárás 6.00 és 7.00 Kossuth Krónika. 6.22 és 7.22 A NAP témája 6.30 és 7.30 és 8.45 Délnyugat-dunántúli Krónika 6.40 és 7.40 Regionális lapszemle 6.45 és 7.45 Sport 8.00 Hírek, BBC Világhíradó 8.15 Esély-egyenlőség - ORTT-pályázatos magazinműsor
AJÁNLATAINK
ESÉLY - EGYENLŐSÉG nov. 28. péntek
Hycomattal a turbó dízelek és injektoros sportkocsik között. Egy különleges autózást ígér az Esély-egyenlőség című műsor következő adása. Egy olyan kocsiban zajlik majd a riport, ahol ballábas a gázpedál, a kuplungot pedig a kormányváltóba építették. A sofőrnek ez a természetes. Miért tanul meg egy mozgássérült ember vezetni, és legfőképpen hogyan teszi, teheti ezt? És ha már van jogosítványa, milyen autóra van szüksége ahhoz, hogy használhassa is tudását? Mi lesz a mozgássérültekkel akkor, ha majd kivonják a forgalomból a két ütemű autókat? Erről szól az ORTT támogatásával készülő Esély-egyenlőség című műsor következő adása november 28-án, pénteken, negyed 9-től a Zala Rádióban.
EURÓPA
Megváltozik-e adózási rendszerünk az uniós csatlakozás után? Ki tudjuk-e használni a különböző országok eltérő adórendszereit, s tudunk-e olcsóbban vásárolni ott, ahol alacsonyabb az áfa? Sikerül-e adót megtakarítanunk az uniós szabályok megfelelő alkalmazásával? ezekre a kérdésekre is keresi a választ az Európa című, csütörtökön hallható magazinműsor.
Zrínyi Könyvesház, Fő út 8. Tel Deák Könyvesház, Deák tér 2. Tel .: 93/321-143 93/311-143
KÖNYVAJÁNLÓ Szerelmes királynők Kilenc szerelmes királynő és császárnő olykor megható, máskor drámai vagy éppen komikus története. Nagyságuk és hírességük ellenére ők is csak érző, szerető, vagy szenvedő hús-vér emberek. Kapható a könyvesboltokban!
14
HIRDETÉS
2003. november 20.
INGATLAN
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 nm-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8*9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K)
***
Belvárosi 3 szobás családi ház, iker-, társasház építésére is alkalmas, 790 nm-es telekkel eladó. Érd.: 30/227-
3294 vagy 30/911-9642 (5146K) ***
Munkás úti garázssoron aknás garázs eladó! Érd.: 06-70/259-3650 az esti
órákban.(5225K)
***
Lakást vennék I-III. emeletig: 70-80 m2-es, egyedi fűtéses, téglaépületben. Érd: 06-20/941-5745, 327-568(5230K)
***
Kiskanizsán (szintes), három szoba + nappalis családi ház 11 millió Ft-ért eladó, vagy kisebb lakásra, házra cserélhető. Érd.: 20/4500-827, 93/329-007 (5242K)
Nk-án Katonaréten Levente u. 3-ban 180 nm-es belső felújításra szoruló lakás garázzsal, pincével és kis kerttel eladó Irányár: 19,5 millió Ft. Érd.: 313-101 este 17 óra után. (5257K)
***
Kiskanizsa központjában kétszintes családi ház eladó. Érd.: 30/3515-347 (5259K)
BÉRLET
Nk-án a Péterfai utcában bútorozot-tan, felújított állapotban két és félszobás lakás kiadó. Érd.: 06/30/289-9627 (5241K)
JÁRMŰ
1990-es évjáratú ötsebességes Lada vonóhoroggal, másfél év műszakival eladó.
Érd.: 30/541-9571 (5198K)
VEGYES
Számítógépes védőszemüveg (3 hónapja csináltatott), karcmentes svéd lencsével, elegáns keretben eladó. Ára: 8.000 Ft. Érd.: 30/9932-534 (5217K)
Két éves, 170 literes prés, valamint kaccsozós szőlődaráló kedvező áron
eladó. Érd.: 30/911-9642 (5238K) ***
Nehéz anyagi helyzetben lévő, tartósan beteg, fogyatékos kisgyermekét nevelő édesanya, anyagi segítségüket
kéri. Tel.: 06-30-523-3492 (5252K) ***
Hízott sertések, malacok eladók.
Érd.: 319-437, 30/310-2007 (5258K) ***
Simaszőrű foxterrier kölykök eladók kitűnően vadászó szülőktől.
Tel.: 30/2980-965 (5254K) ***
Hízott sertés eladó! Érd.: 329-137 (5260K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Vállaljuk új házak felépítését, régi házak átalakítását, felújítását. Valamint vállalunk ács- és tetőfedőmunkákat.
Érd.: 93/322-109, 06-30/6398-825,
06-70/503-9407 (5222K) ***
Nk-án precíz német nyelvoktatást, középiskolások korrepetálását, érettségire, felvételire, nyelvvizsgára fel-
készítését vállalom, anyanyelvi szinten, rugalmas időbeosztással, hétvégén is. Érd.: 06-30/528-3929 (5245K)
***
Nk-án angol és orosz nyelvből tanítást, korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést vállalok. Érd.: 06-30/528-3929 (5246K)
***
Fuvarozást, áru- és fenyőfaszállítást valamint költöztetést vállalok 4*2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
176/50-es, intelligens férfi keresi párját, arányos alkatú, érzelemben gazdag, igényes 46-54 év közötti hölgy személyében. Jelige: "Az élet értelme". Leveleket a Szerkesztőségbe, Pf 154. kérem. (5261K)
Eladó és bérbeadó ingatlanokat keresünk ügyfeleink számára.
FIX Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Rozgonyi u. 3. 20/ 9531-591
kreatív hobbi- es dekorációs üzlet
Dekorációs Festékek Szaküzlete
Tradicionális üvegfesték, üvegmatrica, akril-, textil-, selyemfestékek, ékszeralkatrészek, gyöngyök nagy választékban. Öntőformák, hungarocell formák, szalvéták, gyertyaviasz, zselégyertya valamint különleges dekorációs anyagok karácsonyra.
GLOBUS-HAZ
Nagykanizsa, Huszti tér 1-2. Tel: 06/20/546-5990 Nyitva tartás: H-P: 9-17-ig, Sz: 9-12-ig
HA NEM CSAK PAPÍR KELL...
... hanem magabiztos nyelvtudásra vágysz,
jelentkezz BMF, nyelvvizsgákra felkészítő tanfolyamainkra!" Örák a Te időbeosztásodhoz igazodva, tanfolyamindítás hetente.
MÁS Nyelviskola,
Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. Telefon: (93) 312 177, (30) 216 2801
A hír igaz-GYÖNGYvarázs Örök elegancia elérhető áron! Minőség, igényesség:
Briliáns Ékszerüzlet
(Nagykanizsa Vasemberház) 93-310-600 s Szuper ár: 2900 Ft/gramm - 14 k ékszer. A készlet erejéig!
domex
PVC*SZŐNYEG*PARKETTA
GARANTÁLTAN
a LEGNAGYOBB választék, VERHETETLEN áron!
NAGYKANIZSA BALATONI ÚT 2. (a Mediterrán Áruház mellett)
Tel.: 93/311-429
Novemberben minden csütörtökön minden szőnyegre -10% kedvezmény! H-P: 8-18 SZO: 8-13 VAS: 9-13
8800 Nagykanizsa, Fő út 10. - Belus udvar Tel.: 06 (93) 314-013
2003. november 20.
SPORT
15
NAGYKANIZSA-ZALAEGERSZEG SPORTTALÁLKOZÓ
HAZAI GYŐZELEM
A Kanizsa KK DKG EAST a Tiszaújvárosi Phoenix KK csapatát fogadta november 13-án a DKG EAST: Domonkos 12/3, Volf Barna 8, Bausz 19/9, Miilei 13, Koma 13. Csere: Volf Dávid 7/3, Kováts 13/6, Zsámár 8. A hazai kanizsai csapat 93:84-re győzött a tiszaújvárosiak ellen. - A vártnál nehezebben született meg a siker az eddig öt győzelmet szerző vendégek ellen. Az elmúlt heti játék kiváló után most nem volt olyan gördülékeny a játék, a támadásban és a védekezéseben is voltak hibák, csak az akarással nem volt baj. A végig szoros mérkőzésen a kritikus pillanatokban mindig tudott újítani a hazai csapat. Hosszú sérülés után ismét pályára léphetett Kováts Viktor, a csapat egyik erőssége. Ez biztató az elkövetkező mérkőzésekre - értékel Vágvölgyi Tamás edző.
NOI SIKER
November 5-én délután a női kézilabdások is sikert könyvelhettek el. 26:20-ra nyert az NTE 1866 MÁV a Siófok ellen. NTE 1866 MÁV: Skrach, Kiss (4), Szloboda (3), László (9), Kotnyek, Tóth (5), Hohl (2).
Csere: Páncélné, Kalina (1), Rúzsa (1), Szókéné (1), Szabadi.
PECSE A PONT
Az OB I/B felnőtt bajnoki mérkőzés újabb fordulóján a CWG KANIZSA a Pécsi VSK-TÁSI csapatával találkozott. CWG KANIZSA: Kiss 3, Jaksics 3, Karácsony, Sarusi 1, Szabó Sz., Erhetics, Szabó D. Csere: Kaszper D., Szili 1, Dávid, Kalmár. - Az első félidőben a tartalékos kanizsaiak jól tartották magukat a felsőházba készülő pécsiek ellen. A második játékrészben a taktikát változtató CWG gárdáján felülkerekedett az ellenfél. A korrekt játékvezetés mellett lezajlott mérkőzésen a jobb jótékonysággal felálló Pécs megéredemelte a mérkőzést -
Magabiztosan győzelmet aratott a kanizsai csapat, vezetik az NB II-s bajnokságot.
November 8-9-én Szombathelyen került megrendezésre az I. Claudius Kupa Úszóverseny.
A hazai versenyzők .mellett szlovén, osztrák, francia, német sportolók álltak rajtkőre, összesen 190 induló.
Figyelemre méltó eredmények születtek, a kanizsai utánpótlás versenyzők is élen jártak. A Vízmű Nagykanizsa versenyzői a ''93 korcsoportban Karancz Aliz 100 m gyorson 1:13,42-vel első, és 50 m mel-
lúszásban 45,58-cal harmadik , míg Biczó Bencze 100 m gyorson 1:13,60 második helyezést ért el. A ''89 korcsoportban Tóth Fruzsina 100 m mellen l:22,90-cel harmadik lett. A ''88 korcsoportban Horváth Eszter 100 m mellen l:35,28-cal II., 50 m pillangón 35,66-tal III. és 50 m háton 41,56-tal a III. helyen végzett. Silló Dániel 50 m pillangón 27,69-cel új megyecsúcsot úszott, valamint 100 m gyorson II. lett az 57,13-as időeredményével.
mondta Szőlősi Csaba edző.
REMEKELTEK A GYEREKEK
A Dunántúli Gyermekbajnokság második fordulójára Kaposváron került sor vasárnap. CWG KANIZSA-Tatabánya 7:5, CWG KANIZSA-Szombathely 12:6. A tatabányi csapat ellen játszott mérkőzésen Gáspár 3, Rétlaki 2, Simon 1, Tegzes 1 gólt lőtt. A Szombathely elleni biztos kanizsai sikerhez Gáspár 6, Rétlaki 3, Dobos 2, Banka 1 góllal járult hozzá. Szabó Szilárd edző tanítványai 4 forduló után 8 ponttal, imponáló 77:19-es gólaránnyal vezetik a bajnoki tabellát.
A SAKK SZERELMESE
Minden idejét a sakknak szenteli a 24 éves, Székelyudvarhelyről áttelepült Vajda Szidónia, aki 5 éve a Kanizsa Tungsramnál játszik. 10 éves kora óta sakkozik, és két testvére is ezt a szellemi sportot űzi. A sok versenyzés, edzés mellett idén magántanulóként érettségizett.
- Milyen eredményeket értél el eddig?
- Ifjúsági korcsoportban ''96-ban Európa Bajnokság első helyezettje lettem, ''96-ban és 2000-ben ifjúsági korcsoportban a világbajnokságon bronzérmet szereztem. A női nagymesteri címet már megszereztem, idén a férfi nemzetközi mesteri címet kaptam meg. A magyar válogatott tagjaként eljutottam az olimpiára, ahol ötödik helyezett lett a magyar csapat. Idén
az Európa bajnokságon a magyar csapattal ezüstérmesek lettünk -sorolja Vajda Szidónia.
- Melyik volt a legnehezebb mérkőzésed?
- Az Európa bajnokság utolsó előtti fordulóján, az oroszok elleni volt a legnehezebb, hiszen sakkban az oroszok a legjobbak. Koszteniuk volt az ellenfelem, aki a női világbajnokság második helyezettje. Döntő meccs volt, de megnyertük.
- Hogyan zajlanak az edzéseid?
- Ha edzőtáborban vagyok, akkor ketten, hárman közösen elem-ZÜnk, ha egyedül edzem, akkor a számítógéppel játszom, vagy a saját partiimat tanulmányozom.
- Milyen versenyeken veszel még részt az idén, és milyen terveid vannak a jövőre?
Szidónia a Plovdivi Európa Bajnokságon
- Decemberben játszom egy fér- Célom, hogy kijussak a Női Sakk
fi nagymesteri versenyen Buda- VB-re - válaszolja az ezüstérmes
pesten. Jövőre a felnőtt Európa Európa bajnoki csapattag. Bajnokságon szeretnék indulni. • N.K.
KÉT ELSŐ HELY
EGY GÓLOS ELŐNY
Az IZZÓ SE a Kalocsa KC-vel játszott NB I/B-s mérkőzést szombaton. Egy gólos előnnyel 32:31-re győzött a kanizsai csapat. A találkozón Kerkápoiy 12, Baksa 6, Bazsó5, Füle 5, Fónagy 2, Kóbor 2 gólt dobott.
- A zsúfolásig megtelt csarnokban újabb győzelmet aratott a hazai csapat. Megerősítette helyét a középmezőnyben az IZZÓ SE - értékelte a találkozót a meccs után a találkozót Musits Ferenc.
November 14-én a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola tornatermében zajlott a Nagykanizsa-Zala-egerszeg Sporttalálkozó, melyen a két város polgármestere, alpolgármestere, képviselői és hivatali dolgozói vettek részt. Kosárlabdában, lábteniszben, labdarúgásban és petanque-ban mérték össze tudásukat. Nagykanizsa 3:2-re nyert Zalaegerszeg ellen.
Milyenek a kilátásai a 2004-es évre?
Mi
Nagykanizsán a KIRÁLY- UDVARHÁZban épülő társasházban
eladó amerikai konyhás lakások, turbó kombi kazánnal ellátottak,
a szobák parkettásak. Beltéri fa ajtók, alacsony fűtési költséget biztosító
SOFA ablakok és betörésbiztos bejárati ajtók.
Állami támogatású hitelek, szociál-politikai támogatás,
ÁFA visszaigénylés, illetékmentesség.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5.1.em. Tel.: 93/ 516 714,
Balassa Béla építész vezető tervező. Tel.: 30/ 901 9013
E-mail: balassabela@chello.hu. Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
November 13-án nyílt meg a Felsőőrsön élő Bognár László szobrászművész "Gömbbe zárt világ" című tárlata a Hevesi Sándor Általános Iskola Galériájában. A művész 1954-ben született Pápán. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. A többnyire fából, esetenként bronzból és porcelánból készült szobrai melegséget árasztanak. Munkái megtalálhatók hazai és külföldi intézményekben és magán gyűjteményekben. A tárlatot Göndör István országgyűlési képviselő nyitotta meg.
A PETRÓ GALÉRIA JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉSE
JÖJJÖN EL ÉS VÁSÁROLJON. HOGY SEGÍTHESSÜNK! AZ ÁRVERÉS TELJES BEVÉTELÉT A VÖRÖSKERESZT HASZNÁLJA FEL
KÉT BETEG GYERMEK SZÁMÁRA.
ÁRVERÉS IDŐPONTJA:
NOVEMBER 21. PÉNTEK 18 ÓRA
HELYE:
VASEMBER- HÁZ DIÓSSY TEREM
NAGYKANIZSA, ERZSÉBETTÉR 1-3.
AZ ÁRVERÉSRE KERÜLŐ MŰALKOTÁSOKBÓL KIÁLLÍTÁST RENDEZÜNK. MEGTEKINTHETŐ:
2003. NOVEMBER 13-20-IG.
HELYE:
PETRÓ GALÉRIA
NAGYKANIZSA, FŐ ÚT 19.
A KIÁLLÍTAS ANYAGA MEGTEKINTHETŐ INTERNETEN IS: www .vöröskereszt, hu
^ Raiffeisen
BANK
Priváté Banking
GÖMBBE ZÁRT VILÁG
MÉSZI 2003
November 17-én nyílt meg "MÉSZI 2003" címmel, Mészáros T. László fotóművész kiállítása a HSMK kiállítótermében. A főként tájképeket, természetfotókat felvonultató kiállítás 15 év anyagából készült. A tárlatot dr. Kostyál László művészettörténész nyitotta meg. Közreműködött: Nagykanizsa Város Vegyeskara, Németh Renáta vezényletével.
PEER GYNT - drámai költeményű (HEVESI - BÉRLET)
a Győri Forrás Színházi Műhely előadásában A HSMK-ban november 24-én 19 órakor. Belépődíj: 900 Ft, diákoknak: 500 Ft
CHARLIE élő zenei koncert
a HSMK-ban
november 27-én 19 órakor. Belépődíj: 2000 Ft
EDVIN MARTON HEGEDŰVIRTUÓZ
koncertje a HSMK-ban december 15-én 19 órakor. Belépődíj: 1800 Ft

UOniHfl —• ri
i |l ii iilllji i Hetilap
XV. évfolyam 42. szám • 2003. november 27. • Megjelenik 21.000 példányban • http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
SÉRÜLT GYERMEKEINKÉRT
Nemes célból szerveztek báli összejövetelt november 15-én Kiskanizsán, az Ambrózia vendéglőben. Beteg gyerekekre gondolva a szervezők jótékonysági céllal hívták mulatságba a kanizsaiakat, a bevételt ugyanis orvosi műszer beszerzésére ajánlották fel. A „Nagykanizsa és Vonzáskörzete Sérült Gyermekeiért Alapítvány" által megrendezett bálon közel százan vigadtak másnapig. Mint azt dr. Bárányi Enikő, a kórház gyermekosztályának osztályvezető főorvosa elmondta, a családias, baráti összejövetelen a közös célokért dolgozó és tenni kívánó emberek töltöttek el együtt egy estét, éjszakát.
Az alapítvány elsődlegesen a mostani bállal azt tűzte ki feladatul, hogy a bevételből egy ultrahangos gyógyszerporlasztót szerezzen be a légúti, asztmás betegségekben szenvedő gyerekek terápiájához. Az úgynevezett „ugató köhögés" kezelésében hatásos, gyors segítséget tesz lehetővé ez az eszköz.
Köszöntet mindenkinek, aki hozzájárult a bál lebonyolításához, támogatást, segítséget nyújtott!
2
RS
2003. november .
KEPVISELOI FOGADOORAK
November 28-án (pénteken) 8 órakor Göndör István országgyűlési képviselő fogadóórát tart az MSZP Rozgonyi út 1. szám alatti irodájában.
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2003. december 3-án, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában.
Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Változás! Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselőjének fogadóórája 2003. december 1-én, hétfőn a Nagyrác utcai Általános Iskolában a megszokottól eltérően 18 órakor kezdődik. Dr. Horváth György, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője éves beszámolóját 2003. december 3-án szerdán 18 órától tartja a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Vendégek lesznek: Litter Nándor polgármester úr és a szocialista bizottsági elnökök.
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere minden hónap első szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyző minden hónap harmadik szerdáján 8.30-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.1. em.).
A fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart. Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart. A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait. Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-19 óra között az IKI földszinti helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-19 óra között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail cím: 1 l.vk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2003. decl7-19 óra között december 3-án, szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gim-^náziumban. Telefon: 30/304-3161, e-mail: tothJaszlo@nagykanizsa.hu^
VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Magyar u.2. szám alatti, 7 hrsz-u ingatlanát.
Az árverés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyalóterme (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Az árverés ideje: 2003. november 28. 10 óra Kikiáltási ár: 27.840.000 Ft + az épületekre vonatkozó áfa,
összesen 30.000.000 Ft Részletes kiírási anyag a Polgármesteri Hivatal földszint 13a. számú irodájában vehető át.
VALLALKOZOI INFORMACIOS NAP
Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kis- és középvállalkozások részére 2003. december 4-én a Hevesi Sándor Művelődési Ház Kamaratermében (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.) projektbörze napot tart. Rendezvényünket olyan vállalkozások számára ajánljuk, amelyek 10 főnél több, ám 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak, olyan megvalósítható projektötletük van, amely azonban saját erő hiányában nem finanszírozható hitelből, vagy pályázati forrásokból.
A program előadásai: 10:00 - 10:20 A Magyar Fejlesztési Bank Rt. által meghirdetett fej-
lesztési tőkebefektetési program ismertetése 10:20 - 10:40 A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt. meghirdetett
programjai kisvállalkozások számára 10:50- 11:10 A tanácsadó javaslatai: a pályázatok beadásakor figye-
lembe veendő gyakorlati szempontok 11:10 - 11:30 A projektfejlesztés jelentősége az EU tükrében
11:45 - 13:30 Az MFB Rt. és a KvFP Rt. tapasztalatai a programok
végrehajtásával kapcsolatban - kérdések és válaszok
Kérjük, jelezze részvételi szándékát a (99) 510-910-es telefonszámon, vagy a krisztina.erdos@westpa.hu e-mail címen.
TAMOGATOTT TANULÓINK
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton támogatásban részesültek:
„A" típusú pályázat, 4000 Ft/fő: Arany Norbert, Bálint Diána, Bán Barbara, Bocskai Zoltán, Budzisz Nikolett, Csáki Amarilla, Cseresznyés Erika, Dalnoki Szilvia, Darvas Ildikó, Deés Attila, Dombai Renáta, Domina András, Dominkó Anita, Dömötör Csaba, Dravecz Annamária, Durgó Szulejmán, Éder Zita, Fabu Gábor, Farkas Nikolett, Farkas Szabolcs, Farkas Viktória, Farkas Zoltán, Ferencz Ágnes, Fischli Eszter, Flinger Tamás, Flumbort Gabriella, Fodor Éva, Fogarasi Klaudia, Fülöp Orsolya, Fülöp Zoltán, Gál Veronika, Gál Violetta, Garamszegi Géza Zsolt, Gáspár Sándor, Géczi Violetta Éva, Godina Mónika, Göncz Gábor, Gyimesi Andrea, Györffy Erika, Hajnal Petra, Harangozó Bettina, Harangozó Renáta Erika, Hermán Szilvia, Horváth András, Horváth Dávid Levente, Horváth István, Horváth László, Horváth Péter, Imics Attila, Jakab László, Jakabfi Edina, Kaczor Kinga, Kálcsics Veronika, Kangyalics Éva, Kanizsai László, Katona Zsófia, Kazanyi Anett, Kelemen Adrienn Kepe Henrietta, Kertész Eszter, Kertész Ferenc, Kis-Gál Virág, Koi Károly, Koósz Tamás, Korhán Erika, Kósa Helga, Kósa László, Kovács Szilvia, Kőműves Ro-
land, Kránicz Zsófia, Kum Gábor, Kuzma Viktória, Kuzsner József György, Kuzsner Laura, Lakatos Andrea JuditLakner Bernadett, Lancsák Eszter, Lancsák Ildikó, Lengyel Viktória, Leveli András, Liess Anna, Matola Szilvia, Mezgár Gyula Andor, Mikó Zsolt, Milkovics Szilvia, Miskevics Tibor, Mojzner Katalin, Mojzner Zsuzsanna, Molnár Sándor, Nagy Andrea, Nagy Norbert, Németh Balázs, Németh Hajnalka, Németh Helga, Németh József, Nóvák Balázs, Pálovics Klára, Papócsi Mária, Pintér Aliz, Pirbus Renáta, Popovics Péter, Poszovecz Viola Rita, Pőcze Zsolt, Ritecz József, Rózsás Krisztián, Rózsás Viktor, Salamon László, Simán Melinda, Steiner Barbara, Süle Zoltán, Szabadi Virág, Szabó Eszter, Szabó Melitta, Szabó Petra, Szabó Richárd, Szabó Tamás, Szakasits Zsanett, Szalai Szabolcs, Szekeres András, Szentgyörgyvölgyi Eszter, Széplaki Bernadett, Szíjártó Tímea, Szíva Alexandra, Szügyi Viktor, Takács Ádám, Takács Izolda, Takács Pál, Tamás Roland, Tanczenberger Attila, Tapolczay Botond, Tomasics Judit, Tóth Csaba, Tóth Tímea, Tóth Viktória, Tóth Zsuzsanna, Török Krisztián, Vágvölgyi Zsuzsanna, Varga Attila, Varga Nikolett, Zalavári Balázs, Zborai Gyula, Zsiga Zoltán, Zsobrák Eszter.
„B" típusú pályázat 3000 Ft/fő: Molnár András, Tótiván Aliz
EGESZSEGVEDELMI PALYAZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottsága pályázati lehetőséget biztosit az Egészségvédelmi Alap pályázatára.
Cél: Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program helyi megvalósítása. Pályázhatnak: civil szervezetek, intézmények, egyének Pályázati feltételek: 1. Kifejezetten a lakosság egészségmegőrzését, egészségfejlesztését célzó célok, projektek megvalósítása. 2. Primer és secunder prevenciót szolgáló eszközök beszerzése. 3. Kedvezőtlen környezeti hatások csökkentését célzó elképzelések megvalósítása. 4. 2003. évi népegészségügyi, környezet-egészségügyi rendezvények támogatása. 5. Szervezetek fenntartását, tiszteletdíjakat a pályázat nem támogatja. 6. Egészségneveléssel, egészségfejlesztéssel, prevencióval foglalkozó szakemberek továbbképzésének támogatása.
Előnyt élveznek a városi szintű rendezvények, célok.
A pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz címezve, a Polgármesteri Hivatal egészségügyi referenséhez kell benyújtani, (Dr. Nemesvári Márta Nagykanizsa, Erzsébet tér 7) Tel.: 500-759, vagy 30-9567767) két példányban. Pályázati adatlapok, információk ugyanitt kaphatók.
Pályázati határidő: 2003. december 15., a 6. pont tekintetében 2004. június 30-ig folyamatos.
A pályázatokat - az Egészséges Városok Szövetsége nagykanizsai munkacsoportja véleménye alapján - a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2003. december 31-ig bírálja el.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap - Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Lukács Ibolya, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 471. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 ft. ISSN 0865-3879
E-mail címünk:kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
2003. november 27.
VÁROSPOLITIKA
3
AMIT VALLALTAK,
A X. alkalommal megrendezésre került jubileumi Alapítványi Hónap keretében tartották a Nagykanizsai Városvédő Egyesület elnökségének ünnepi ülését november 20-án a Képzőművészetek Házában. Elnöki beszámolójában Lovrencsics Lajos elsőként az egyesület idei évi eredményeit emelte ki, közöttük a Volt Egyszer Egy Katonaváros és a Péterfy Sándor életéről szóló kiadványokat. Közreműködtek a Város Napi diák túra megszervezésében, komoly feladatot jelentett a Deák-év programjaiban való részvétel és az Eötvös téri Deák szobor felállításában való közreműködés. Sok diák vett részt a dr. Horváth György által vezetett diákvetélkedőkön. Az október közepén megrendezett Kanizsa-MKB Nemzetközi Jazzfesztiválon Díszoklevelet adományoztak a Magyar Rádiónak.
Készülnek a gipszmintái annak az emlékéremnek, melyet az egyesület közreműködésével reprezentatív célra bocsát ki az önkormányzat. Bekapcsolódott az egyesület a HSMK előtti nyírfás területen felállításra kerülő II. világháborús emlékmű megvalósításába és a jövő évi tervükben szerepel az Erzsébet téri szökőkút környékének díszesebbé tétele. Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy az országban a kanizsai kórházon kívül más kórház
TELJESÍTETTEK
még nem kapott Podmaniczky díjat. A nagykanizsai kórház vezetése több, mint egy évtizede a helyi Városvédő Egyesülettel együttműködve, nemcsak erkölcsi, hanem komoly anyagi áldozatokat hozott a kórház területén lévő műemlék, műemlék jellegű alkotások helyrehozása, megvédése érdekében.
Büki Pálné, az egyesület ifjúsági tagozatának vezetője ismertette a városi diákönkormányzattal közösen, az idén hatodik alkalommal megrendezett városismereti túrák jelentőségét. Az idei nagyszabású vetélkedőre 74 csapat nevezett be a Város Napja rendezvény keretében.
Az egyesület közvetve érdekelt a Romlottvár Alapítványban is. Fontos feladat az eddig feltártak megóvása, mert amit eddig dr. Cseke Ferenc elért, szinte lenullázódott. A fák, a cserjék benőtték a területet és a vandálok amit lehetett, elvittek. A Romlottvárral kapcsolatban Szamosi Gábor titkár elmondta, hogy a két éve elindult tervezési folyamat előrehaladott állapotban van, a pályázat beadásához a tervek készülnek. A beszámolót az elnökség elfogadta, amit vállalt az egyesület, sikerült teljesíteni, de még sokat kell tenni annak érdekében, hogy tényleges értékeket hozzanak létre a városban.
SOKOLDALÚ EGYESÜLET
A ''89 óta működő miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület legutóbb felkarolta azt a négygyermekes családot, akiknek szeptemberben villámcsapás miatt leégett a fészerük, benne a sok bútor és az abban tárolt őszi-téli holmi is.
- Nehézséget jelentett a tűzoltásnál a tűzcsap helyének felderítése, ezért felvettem a kapcsolatot a tűzoltósággal, hogy ez a térkép minél előbb elkészüljön. A 2004. januári hírlevélben tervezzük a térkép megjelentetését - mondja Helyes Zsuzsa, a Mindenki Házának vezetője. - A Mátyás-család történetének nyilvánosságra kerülése óta Hévízről, Zalaegerszegről szobabútort, ruhákat kaptak. A szomszédok nemcsak a tűzoltásban segédkeztek, hanem apróbb dolgokkal, élelmiszerrel keresték fel a családot. A férj alkalmi munkákat vállal, a feleség főállású anya. A négy kiskorú gyermeket nevelő család kevés pénzből él.
Az egyesület tízezer forinttal számlát nyitott a családnak, melyre az anyagi segítséget most is várják. (Az egyesület számlaszáma: 74800218-10006540-00000000).
Az egyesület pénzügyi keretéhez képest segítséget nyújtott más embereknek is Miklósfán. Támogatta a parkosítást, a buszmegálló építését. Rajtuk keresztül szerveződött a Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése is. A közeljövőben népi kismesterségek, kosárfonó tanfolyam elindítását tervezik a Mindenki Házában felnőttek részére. A Kertbarát Kör a Katalin-bálból befolyt pénzből Szent György szobrot szeretne állíttatni a Szentgyörgyvári hegyen. Télen folytatódnak társadalmi munkában a felújítások a Mindenki Házában. Újabb pályázatot nyújtanak be az IHM-hez, hogy Teleházat alakíthassanak ki. December 5-én Mikulás Ünnepséget rendeznek a gyerekeknek. December 13-14-én az adventi készülődés jegyében szerveznek programokat a faluházban. Mézeskalácssütés, adventi koszorú készítés, játszóház mellett sok érdekesség várja majd a látogatókat. December 19-én Erdős Attila Vándorzenész arca című könyvbemutatójára kerül sor. A jövő évben a hagyományos répafőzőverseny nyitja a rendezvények sorát.
ULESEZETT AZ
A napirend eldöntését követően a polgármesteri tájékoztató tárgyalásával kezdte meg munkáját kedden délelőtt a testület. Felkérték a VIA Kanizsa Kht-t, hogy a Honvéd Hagyományőrző Egyesület által építendő II. világháborús emlékhely létesítésével kapcsolatos lebonyolítói feladatokat lássa el. A Városfejlesztési- Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság az állatmenhely céljára alkalmas területek közül kiválasztotta a legalkalmasabbat, ám a felértékelés, a megvásárlás ügyében nem történt semmi, derült ki Papp Nándor interpellációjából. Az Élettér Egyesület sem belföldi, sem külföldi pályázatokon nem tud részt venni rendezett területi viszonyok híján, miközben közfeladatokat látnak el, és körülményeik elkeserítőek. Papp Nándor interpellált az új hulladékdepó ügyében is, elmondta, sürgősen dönteni kell a lerakó működtetéséről.
A Via Kanizsa Kht-t kérték fel a reggelente a belvárosban tapasztalható közlekedési problémák megoldására. Bicsak Miklós elmondta, hogy hét és nyolc óra között az általános és középiskolák felé tartó tömeg fennakadásokat okoz a belváros gépjármű közlekedésben, balesetveszélyes helyzeteket teremt, ezért gyors intézkedést kért. A kéményseprő ipari szolgáltatások díja jövőre 7,5 százalékkal nő. 15 százalékkal nőnek a helyi tömegközlekedés díjai. A Zala Volán Rt. a közlekedés feltételeinek javítása érdekében két buszt vásárol a jövő évben. Nyolc százalékkal emelkednek a folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjak, határozta el a testület. A költségvetési koncepcióban 400 millióra csökkentették a jövőre felvehető folyószámla
ONKORMANYZAT
hitelösszegét. A tervezetbe nem került be az oktatási bizottság által javasolt 300 milliós intézményfelújítási keret, és nem szerepel benne egyelőre a dologi költségek 5 százalékos növekedése sem. A testület elfogadta az egységes informatikai rendszer kialakítására tett javaslatot. Ismét kiírják a Halis István Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére a pályázatot, a kiírásban a gazdálkodásra és a célokra vonatkozó elképzelések megfogalmazása is szerepel. Döntés jövő tavasszal várható.
Elfogadták a Városi Kincstár megszüntető okiratát. A jövő évtől önálló intézményként működik majd a Közterületfelügyelet, amely az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytathat. A testület támogatta a kórház gép-műszer beszerzését amelynek során a kórház egy 31 éve üzemelő, teljesen amortizálódott készüléket cserél le egy új röntgenkészülékre. A beruházás összköltsége 77 millió forint.
A város, mint a közgyűlésen elhangzott, 37,5 millió forintos igénynyel pályázatot nyújtott be, a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács az igénytől eltérően 4,715 millió forint odaítéléséről döntött. A testület elfogadta a szegénység elleni program 2004-re ütemezett cselekvési tervét. Halvax József közel 130 éves síremlékének megtisztítására, a feliratok megújítására, a környezet rendbetételére született javaslat a testületi ülésen. A város első polgármesterének síremléke elhanyagolt állapotban van, derült ki Papp Nándor képviselői indítványból, ezért vált szükségessé, hogy a VIA Kanizsa Kht-t felkérjék a munkálatok elvégzésére. A testület munkáját zárt üléssel fejezte be.
PALYAZATI FELHÍVÁS
Civil szervezetek támogatására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága pályázatot ír ki civil szervezetek 2003. évi támogatására. A pályázaton részt vehet Nagykanizsa Város Közigazgatási területén működő minden bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezet, egyesület, alapítvány.
Benyújtási határidő: 2003. december 5. (péntek)
Pályázatnak tartalmaznia kell: pályázó címét, pályázó címét, székhelyét, a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, igényelt támogatás összegét, igényelt támogatás felhasználásának célját, kérelem tételes indoklását, pályázó számlaszámát.
Pályázat bírálata: A pályázatokat a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság bírálja el. Javaslatot tesz a Közgyűlés elé: a közösségi célú alapítványok támogatására. Dönt: az egyéb szervezetek támogatásában.
Pályázat elbírálásának szempontjai: egészben vagy részben önkormányzati tevékenységet kiváltó tevékenység, a működési tevékenység közösségi célokat szolgál és elégít ki.
Egy pályázó szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. A támogatást elnyert szervezet megállapodást köt az önkormányzattal.
A pályázat benyújtásáról részletes felvilágosítás kérhető a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságtól, illetve az Oktatási, Kulturális és Sportbozottságtól.
4
RPIT
2003. november .
A Kanizsán elsőkent 2001-ben alakult kiskanizsai településrészi önkormányzat tag-jainak mandátuma a tavalyi helyi választásokkal megszűnt. 2002. novemberében Polai József, a nagykanizsai 15. számú választási körzet képviselője már kezdeményezte új településrészi önkormányzat létrehozását Kiskanizsán. Városunk közgyűlése úgy döntött, az önkormányzat új szervezeti és működési szabályzatában könnyebben létrehozhatóvá tetlc ezt, ha egy önszerveződő közösség a maga céljai elérésének elősegítését településrészi önkormányzat keretein belül látja biztosítottnak.
Az előkészítő munka és eljárás után az októberi közgyűlés megválasztotta a tagokat. A Kiskanizsán egyéni választókerületben megválasztott önkormányzati képviselők, Csordásné Láng Éva és Polai József automatikusan tagok, a külső tagokat az érintett választópolgárok legalább 5 százalékának ajánlásával jelöltté válókból a közgyűlés választotta meg. Elnök Csordásné Láng Éva, a nem közgyűlési tagok pedig Dolmányos Erzsébet, Hon''áth Attila, Horváth Jánosné és Kálcsics László.
Az első KTÖ-ülésen - miután letették az esküt - szóba került a meg nem választott hetedik testületi tag kérdése is. A jelenlévő polgármester, Litter Nándor azt tartotta kívánatosnak, hogy a sikertelen közgyűlési procedúrát követően a pártok, jelölő szervezetek egyeztetést folytatnának a jelöltről és a megválasztás módjáról.
Az első, településrészi választást előkészítő augusztusi lakossági fórumon a jelölést és a választást illetően némi mozgolódás-morgolódás keletkezett, mondván: akkor nem a „kiskanizsai nép" mondhatja meg, kik legyenek a részönkormányzatban a képviselői?
- Már megint a fejünk felett döntenek rólunk. Előre megvolt, kik lesznek a jelöltek, a képviselők a nekik megfelelőket nyomták be a kiskanizsai önkormányzatba - mondta ki többük véleményét a megalakulás után egy nevét elhallgató, az akkori fórumon is jelen lévő asszony.
- Már akkor kiderült, volt öt olyan személy, aki össze is gyűjtötte a kellő számú ajánlást ahhoz, hogy a megválasztásra kerülök között legyen.
Csordásné Láng Éva képviselő szerint az SZMSZ nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a részönkormányzat létrehozását megelőző aláírásgyűjtés és a jelöltséghez szükséges aláírásgyűjtés együtt történhessen. Mindenképpen szerették volna, ha a jövő évi költségvetés-előké-szítés előtt, már ősszel feláll a kiskanizsai részönkormányzat, akár úgy, hogy a volt tagokból, a civil szervezetek vagy a képviselők ajánlásai, felkérései alapján.
Polai József, kiskanizsai képviselő szerint a hét fős részönkormányzat megalakítása szükséges. Hogy ne csak a jelöltséghez szükséges szavazatokat korábban összegyűjtők kerülhessenek mint jelöltek a döntéshozók elé, fontosnak tartotta, hogy az önkormányzat időben tudassa velük: a jogosultaknak lehetőségük van bárki nagykanizsai jelölésére, akit részönkormányzati képviselőnek alkalmasnak tartanak.
- Nem szeretnék később úton-útfélen azzal a véleménnyel találkozni - tette hozzá a képviselő hogy "azokat juttattátok be, akiket ti akartatok". A demokrácia alapján jogos elvárás, hogy a közügyekből kivehesse a részét, aki ezzel élni akar, semmilyen módon ne lehessen a tájékozatlanság miatt kellemetlen, etikátlan vagy jogszerűtlen helyzetet előidézni. Az ilyen esetekben azt is elvártam volna a közgyűléstől, hogy meghívja és meghallgassa a jelölteket, mert ennek hiányában - az eddigi képviselőket kivéve - csak szubjektíven hozhatta meg dön- ■ tését, alapot adva a kritikáknak.
A részönkormányzat feladat- és jogkörét illetően a közgyűlés az addigi javaslattételi és véleményezési jogkört egy döntésivel is kiegészítette. A településrészi önkormányzat dönthet az adott városrészt érintő átruházott hatáskörben a költségvetésben elkülönített, céltartalékban kezelt fejlesztési célú pénzeszköz felhasználásáról. A döntési hatáskör szűkösségét vagy tágítását illetően Polai József azon a véleményen van, hogy amíg a végső döntések nem a részönkor-
mányzat, hanem a képviselőtestület kezében vannak, felesleges nagyobb hatáskört adni.
Önszerveződő képesség? Rászerve-zés? Érdektelenség vagy ezt kihasználók? Ilyen vagy hasonló kifejezések már elhangzottak, és valószínűleg még el is hangzanak Kiskanizsán. A mindig öntudatos „Sáska" csalárdságot sejt, felemlegeti azt a már klasszikussá váló, valaha egy kiskanizsai képviselőtől eredeztethető mondást: „Kiskanizsa hős népe évszázados szenvedése nyomán követeli..." Pedig a megválasztott képviselők jószándékához nem férhet kétség. Litter Nándor polgármester is kiemelte: köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik vállalták e feladatot.
Feladat pedig van bőségesen. A szennyvízbekötést ellenőrizni, segíteni kell. A helyi közlekedés szenvedi a kiskanizsai utak és járdák rossz állapotát, másrészt a buszjáratok sem igazodnak az itt élők igényeihez. A régóta elodázott felújítások miatt a pénz-kérdés újra és újra előtérbe kerül.
- A képviselői keretből, a peremterületeknek járó költségvetési alapból önállóan gazdálkodhatunk. A költségvetési tárgyalások mai szintjén még nem tudni, vajon kap-e ezen felül anyagi eszközt a településrészi önkormányzat, amelynek birtokában igazán élhetne a kibővített, döntési jogkörével - foglalja össze Csordásné.
- Mindegyik tagot ismerem - mondta egy biciklijét toló idős bácsi a Posta előtt -, de azt tudom, nem lesz könnyű dolguk. Itt elég sok az ellenségeskedés, nem is tudunk mindenről, ami a városban történik. A képviselőinknek az lenne a legfontosabb feladatuk, hogy a kiskanizsaiak érdekeit képviseljék, de ez a legnehezebb. Mert annyi az érdek, mint égen a csillag. Azt kívánom nekik, jól tanuljanak bele a képviselőségbe és nekünk is legyen lehetőségünk elmondani, mit akar Kiskanizsa.
Lukács Ibolya
Esküt tesz a kiskanizsai
részönkormányzat
2003. november 27.
GAZDASÁG
5
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a vállalkozókat segítő ITD Hungary regionális képviselete szervezésében tartottak tájékoztatót három ország külkereskedelmi szabályairól és szokásairól, piaci lehetőségeiről. Dr. Temesváry Tibor, az ITD Hungary regionális irodavezetője bevezetőjében szólt a ma már 33 országban 36 irodával működő szervezet tevékenységéről, majd az athéni képviselet irodavezetője, Szatmári János tartotta meg kiselőadását.
Eddig mintegy 300 magyar cégnek tudott a görög piacokon való megjelenéséhez valamilyen formában segítséget nyújtani az ITDH. A görögökre egyébként jellemző, hogy a gazdasági élet minden területére nehezen engedik be az ismeretleneket, így fokozott jelentőséggel bír, hogy sikerült irodát nyitnia az ITD Hungarynak Görögországban.
így helyben alakíthat ki a különböző méretű és más - más tevékenységgel bíró görög vállalkozásokkal személyes kapcsolatot a cég, hogy aztán segítségére lehessen a magyar vállalkozásoknak. Elsősorban a telekommunikáció területén tevékenykedők,
- a katalán vidék és Baszkföld -jóval fejlettebb, mint a délebbre fekvő területek, s ez mind az infrastruktúrában, mind pedig az iparban jól nyomon követhető. Az országban a munkanélküliség 11,5 százalékos, ami még az előző évi 15-höz viszonyítva sem
f MIT ^
^EXPORTÁLHATUNK?/
illetve a logisztikával foglalkozók számíthatnak arra, hogy a görögökkel üzleti kapcsolatot tudnak kialakítani, valamint a közlekedési eszközök - vasúti kocsik, autóbuszok - exportja számottevő - hallhattuk az előadásban. Ezt követően a spanyol gazdaságról tartott tájékoztatót Gálosfai Mihály, a barcelonai iroda vezetője. Megtudhattuk, hogy Spanyolország északi része
mondható jónak. A legfejlettebb iparágaik az acél-, az elektronikus- és az autóipar, de nem csak ezekben, hanem a szolgáltatási szférában és a szoftverfejlesztés területén is keresik a spanyolok a partnereiket. Tőkebefektetéseik gyakorlatilag minden ágazatban jelen vannak hazánkban.
Bár nem könnyű betörni a brit piacra sem - hiszen a szigetország gazdasága roppant erős -, de
mivel a feldolgozóipar és a gyáripar mindinkább visszavonul, így egyre több mindent kell külföldről - akár Magyarországról - beszerezniük. Az élelmiszeripari termékek közül minél magasabb egy termék feldolgozottsága, annál inkább számíthat a britek érdeklődésére. Fontos tudni, hogy nem csak az extra minőséget hajlandók megvenni, viszont az árakat szigorúan a minőséghez kell igazítani. A bio-élelmiszerek, a dzsem, a méz, a jó magyar borok mind-mind érdeklik őket, de a bútoripar, az orvostechnika és a fémipar - főként megmunkált alkatrészek - területén tevékenykedő vállalkozások is találhatnak exponálási lehetőséget Nagy-Britanniában. A magyar piacokon mintegy 500 brit cég van tartósan jelen - sorolta a legfontosabb tudnivalókat a londoni iroda vezetője, Hirschler András.
Sz.M.
munkanelkuliek mentorai
Újabb egy évre nyertek támogatást az OFA Alternatív Munkaerőpiaci Szolgáltatásokra benyújtott pályázatukkal -kapta a visszajelzést nemrégiben a Dél-Zalai Mentorhálózat. A hírnek 34 településen örülhetnek, hiszen a szervezet jelenleg ennyi településsel van napi kapcsolatban. Horváthné Takáts Ágnes projektvezetőt arra kértük, avassa be lapunk olvasóit is tevékenységük részleteibe.
- Kikkel foglalkozik a Mentorhálózat?
-* A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású munkanélküliekkel, a rendszeres szociális segélyben részesülő lakosokkal, az 50 százalék alatti megváltozott munkaképességűekkel és fogyatékkal élőkkel, de szép számban vannak sajnos a 40 év feletti nők és 50 év feletti férfiak és a már minden ellátásból kiszorult lakosok is, akik igénybe veszik szolgáltatásainkat.
- Miben tudnak segítségükre lenni?
- Minden ügyféllel a lakóhelyén, a polgármesteri hivatal által rendelkezésünkre bocsá-
tott irodában találkozhatunk személyesen az ügyfélfogadási időnkben. Mivel minden településnek megvan a saját ügyintézője, így bizalmas kapcsolatot tudunk kialakítani mindany-nyiukkal, hiszen az első pillanattól kezdve ugyanaz a mentor foglalkozik az illető ügyével. Segítünk a munkanélkülieknek elhelyezkedni a munkaerőpiacon, a megváltozott munkaképességűeknek a megmaradt képességeikre alapozva keressük az előrelépés lehetőségét. Emellett a térségben futó közmunka programok lebonyolításában és a támogatott közhasznú foglalkoztatás szervezésében is részt veszünk
- Milyen intézményekkel, szervezetekkel állnak kapcsolatban?
- A munkaügyi központoktól kezdve a munkaközvetítő irodákon át a hasonló tevékenységet folytató szervezetekig, a települési önkormányzatokig minden olyan szervezettel jó kapcsolatot alakítottunk ki a térségben, aki a tevékenységünkben segíteni tud. Fontosnak tartottuk a munkaadókkal való közvetlen kapcsolat kiépí-
tését is, hiszen egyrészt így tudunk korrekt előzetes tájékoztatást adni ügyfeleinknek az ottani elvárásokról és körülményekről, másrészt szeretnénk nyomon követni sorsukat az elhelyezkedésüket követően is.
- Milyen eredményeket értek el az elmúlt években?
- Az, hogy az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány immáron negyedik éve támogatja működésünket, már önmagában is a szolgáltatásunk szükségességét igazolja. Az Esélyegyenlőségi Minisztériummal is közvetlen munkakapcsolatba kerültünk egy eset kapcsán, amikor a segítségünket kérték nemrégiben. S hogy számadatot is mondjak: az elmúlt negyed évben 152 fő elhelyezkedésében közreműködtünk, 12 főt sikerült valamilyen képzésre irányítanunk a közel ezer ügyfelünkből. Szeptemberben a működési tapasztalatainkról és eredményeinkről tartottam előadást a "Romák Európa kapujában " Oktatási és Foglalkoztatási Konferencián.
S hogy mi az ügyfelek véleménye a hálózatról? Egyiküket megkérdeztük:
- A szervezetre hirdetés útján találtam rá szeptember elején. Felkerestem a kanizsai irodát. Részletesen kikérdeztek a körülményeimről, a szándékaimról, majd tájékoztattak a lehetőségekről. Mivel két kicsi gyermekem van, a Flextronics állásajánlatát a nagy távolság miatt nem mertem azonnal elvállalni. De néhány nap múlva újra jelentkeztem, mert úgy döntöttünk otthon, hogy élek a felkínált lehetőséggel. Az ügyintézés gyorsan zajlott, alig két héttel az első találkozásunkat követően már munkába is állhattam. Az a fajta személyes törődés, türelem és megértés, amit a Mentorhálózatnál tapasztaltam - valahányszor csak találkoztunk - arra késztetett, hogy a férjem problémájával is előálljak, mert akkoriban nagyon rossz körülmények között dolgozott. Az ő esetében is ugyanolyan gyors segítséget kaptunk. így történt, hogy mindketten megfelelő munkahellyel rendelkezünk, s ezzel helyreállhatott végre a család megszokott életritmusa - emlékezett vissza Takácsné Andrea.
Szőlősi Márta
2003. november 27.
- KÖZÉRDEKŰ
ELŐZZÜK MEG AZ INFLUENZÁT!
Bár az időjárás az elmúlt hetekben kegyes volt hozzánk - és így egyelőre nem támad az influenza vírus, azért nem lehetünk biztosak abban, hogy ez a helyzet - akár néhány nap leforgása alatt - nem változik meg. Mit tehetünk azért, hogy megelőzzük a betegséget, illetve hogy csökkentsük az általában magas lázzal, torokfájással, fejfájással, izomgyengeséggel járó fertőző betegség lefolyását, elkerüljük a gyakori szövődményeket? - Ezzel a kérdéssel kerestük fel dr. Búzás Judit tiszti főorvost.
- Az influenza elleni védőoltások nagy segítséget nyújthatnak ebben. Jó lenne, ha sokan igénybe vennék.
- Előző lapunkban beszámoltunk arról, hogy a háziorvosoknál már rendelkezésre áll a térítésmentesen beadható vakcina. Változott-e a térítésmentesen beolthatok köre?
- Mindazok, akik tavaly így jutottak az oltóanyaghoz, idén is számíthatnak erre. A rendelőkben várják a 3 évesnél idősebb idült szív-, keringési-, légzőszervi-, vese- illetve anyagcsere betegségben szenvedőket, a csökkent immunitással rendelkezőket. A szociális otthonokban, öregek otthonában vagy egészségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápoltak, a tartós szalicilát kezelésben részesülő gyermekek és serdülők valamint minden 60 éven felüli lakos - egészségi állapotától függetlenül - térítésmentesen kaphatja az oltást. Rajtuk kívül az egészségügyben és a szociális intézményekben dolgozók, valamint a légi közlekedésben foglalkoztatottak és a határátkelőhelyeken szolgálatot teljesítő munkavállalók jogosultak erre.
- S akik ezen csoportok egyikébe sem tartoznak bele?
- Mivel körülbelül két hét szükséges a több hónapig tartó védettség kialakulásához, nekik is tanácsos minél előbb - még az influenza vírus tömeges támadása előtt - felkeresniük a háziorvosukat, ugyanis a patikákban receptre jelentős TB - támogatással vásárolható meg az oltóanyag. Egyébként egy esetlegesen kibontakozó járvány sem akadálya az oltások elvégzésének.
- Honnan tudhatjuk, hogy influenza-járvány van kialakulóban?
- Az ÁNTSZ már hetekkel ezelőtt beindította a kijelölt körzetekben a figyelőszolgálatot. Járványra utaló jelek jelenleg nincsenek. De ezek az oltások nem is magától a fertőzéstől óvják meg a lakosságot - tehát a megbetegedések számát tekintve bármikor kibontakozhat a jár\''ány -, hanem a betegség lefolyásának súlyosságát illetve a szövődmények kialakulásának esélyét képesek jelentősen csökkentem.
- Az influenza egyik leggyakrabban előforduló és legveszélyesebb szövődménye a tüdőgyulladás. Van -e lehetőség ellene külön is védekezni?
- A Streptococcus baktérium valóban gyakran okoz az influenza szövődményeként tüdőgyulladást, a sokéves tapasztalat szerint elsősorban a szív-, keringési-, légzőszervi- és anyagcsere betegségben szenvedőknél, a csökkent védekezőképességű felnőtteknél és a 60 év felettieknél. A megelőzésben igen hatékonyak a pneumococcus vakcinák, az érintetteknek javasolt ezzel kapcsolatban is kikérni háziorvosuk tanácsát. A vényre felírt vakcina egyébként jelentős társadalombiztosítási támogatással kapható a patikákban.
Sz.M.
VÁLLALKOZÓK KÉRDEZIK
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara november 18-ai elnökségi ülésén beszámoló hangzott el a kamara látogatási, fogadási rendszerének tapasztalatairól. Mint azt Solti Károly, a kamara titkára elmondta, már várják a vállalkozók a látogatásokat, a visszhangja jó. A vállalkozók által felvetett kérdésekről, amelyekben a kamarának kellene valamilyen módon eljárni, összeállítást készített a városi szervezet. Ezt a témát tovább viszi a nagykanizsai kamara többek között az országos kamarai titkári értekezletre, ahol minden kamara javaslatot tesz az általa sikeresnek ítélt programok, eljárások átvételére. A kamarához 203 vállalkozás tartozik jelenleg, október végéig a tagok 56 százalékát tudták meglátogatni. A vállalkozók által felvetett észrevételek között szerepel, hogy az iskolákban tartott lakodalmak és egyéb rendezvények kérdése szabályozatlan, ami sérti a vendéglátó vállalkozók érdekeit. Kérésként hangzott el, hogy a kamaránál legyenek elérhetők a gazdasági törvények idegen nyelven is. Az osztályon belül szakcsoportokat kellene létrehozni, mert egy osztályba több szakma is tartozik, és nem biztos, hogy ugyanaz az érdekük. Az osztályok közötti kapcsolatot erősítem kellene. A kamara tagjai egymásnak kedvezményeket nyújthatnának. A szakképzési hozzájárulás 1,5 százalékából 1 százalékot a nagykanizsai iskoláknak kellene adni. A kamaránál legyen CD-jogtár, cégreferens. A vállalkozók azt sem értik, miért van két kamara Nagykanizsán? Szeretnék, ha rendelkezne a kamara egy tolmács listával. Végezetül véleményük szerint a termelők ki vannak szolgáltatva a kereskedőknek, mert nagyon hosszúak a fizetési határidők.
B. Zs.
PER/PATVAR
Tisztelt Cím!
Van egy hétvégi házam a Balaton mellett. Egy ismerősöm megkért arra, hogy bejelentkezhessen oda állandóra, mert onnan szeretné kérni a munkanélküli járadékát. Ezt nem tartottam jogosnak, megtagadtam tőle. Ezért többször megfenyegetett, hogy miattam elvesztette a járadékát. Én úgy tudtam, hogy nem lehet nyaralóba állandóra bejelentkezni, mert csak nyaralóként kaptam rá lakhatási engedélyt. Ennek megfelelően adózom, mint tulajdonos /a helyi lakosok egészen más elbírálás alá esnek adózás szempontjából/. Valószínűleg minden tulajdonos a nyaralójába jelentkezne, miután lakhelyén házadó nincs. Ő állítja, hogy sokan ezt csinálják.
Kérem Önt, világosítson fel arról, hogy létezik-e ha bejelentkeznem a nyaralóba, és ezzel megszűnik az évi adóm és egyéb megkülönböztetett járulékfizetésem?
Tisztelettel: Olvasó Tisztelt Olvasó!
Az építményadót a helyi önkormányzat rendeletében állapítja meg. Az épület megnevezését: lakóépület, gazdasági épület, hátvégi ház, stb. az építészeti előírások döntik el. Ezek lakóépület vonatkozásában szigorúbbak, mint egy hétvégi ház, nyaraló esetében.
A levele szerint a lakhatási engedélyt nyaralóra kapta meg. Az üdülő után fizetendő adó alól csak úgy tudna mentesülni, ha a
nyaralóját lakóépületté tudná átminősíttetni. Ez azt jelenti, hogy a lakóépületre vonatkozó építészeti előírásoknak kellene megfelelnie: pl lakószoba mérete, falvastagság, hőszigetelés, fűtés, stb. Ezeknek a feltételek a régi építésű nyaralók általában nem felelnek meg.
Dr. Stepán Annamária
ügyvéd
- Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
- A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
- Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
2003. november 27.
II É
CIVILEKRŐL JELENTJÜK
Civil szervezetekről e néven csak pár éve beszélünk, de már régóta működnek, legyenek azok bélyeggyűjtők, segélyező egyletek, sportegyesületek. Civil szervezeti minőségükben szerepük azonban megváltozott, hol saját elhatározásukból, hol a társadalmi környezet hatására.
Nincsenek is igazi civil szervezeteink - hangzott el egy kiskanizsai lakossági fórumon mert amelyek vannak, csak azért alakultak, hogy tudjanak pénzért, támogatásért pályázni.
Van ebben némi igazság, hiszen jó a döntéshozóknak, politikusoknak, ha adott esetben, és általánosságban is, a civil kontrollra hivatkozhatnak.
Az elmúlt években az országban is, Nagykanizsán is megszaporodtak a civil szervezetek. Háromszázötvennél is több létezik városunkban, de amikor a ténylegesen működőket számba akarták venni, már alig-alig regisztráltatták magukat. A civil szervezetek, egyesületek, alapítványok száma tetemesen megnő minden esetben, amikor különböző pénzalapok felosztását hirdetik meg az illetékes szervek. Zömében a pályázati kényszer hatására alakulnak át a civil szervezetek. Sokszor alapfeladatuk finanszírozását előlegezik meg a majdani lehetséges támogatásokkal. Vannak, akik több civil szervezetet hoznak létre, hogy a kasszába valamelyik úton csak csurranjon-cseppenjen valami. Minden tisztelet az időt, energiát és a háztartási kasszát sem kímélő, elhivatott embereknek és közösségeknek, akik magáért a tevékenységért, hobbijukért, az együtt gondolkodásért vagy éppen hivatalos szervektől átvállalt feladatukért mindenkor helytállnak, ha pedig adódik a lehetőség, hogy pályázati pénzhez juthatnak, egy kicsit könnyít az önként vállalt munkájukon.
Ma egész társadalmunkat áthatja a politizálás, szerencsére a civil szervezetek azt csinálják, amiért egyesületbe tömörültek, alapítványt hoztak létre. Reménykedjünk abban, hogy többségében vannak, akik azért tagjai civil
szervezeteknek, mert abszolút civilben kívánnak tevékenykedni, valamilyen összetartó erő mentén egészséges társadalmi, társasági életet élni. Őket segíteni kell, hogy ne maradjanak hoppon.
A nagykanizsai egyesületek, alapítványok, klubok többnyire a civil szervezetek támogatására elkülönített önkormányzati alapból a 2001. évre pályázott összegekkel számolhattak csak saját költségvetésükben, illetve a 2002. évi egyik felét még megkaphatták a kedvezményezettek. A Gazdasági és Városüzemeltetési valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság közösen dönt a pályázatokról, de sajnos a tavalyi évi támogatás második fele nem jutott el a pályázókhoz. Mivel a választások után november 4-én alakult meg a közgyűlés, hiába a korábban, év elején tervezett programok, finanszírozásukra a tárgyévben nem került sor. A maradványt a tavalyi költségvetésből átvezették a 2003. évibe, így sor kerülhet a kiutalásra is. A polgármesteri hivatal hamarosan fizet - sőt van aki már meg is kapta az összeget - miután a szeptember 2-iki közgyűlés jóváhagyta az előterjesztést. A 898.000 forint már tavaly óta nagyon hiányzik a kevés pénzből működő egyesületeknek. A huszonhat pályázóból öt alapítványt és három más szervezetet juttatott támogatáshoz a döntéshozó, de voltak olyan pályázók is, akik más forrásból jutottak önkormányzati pénzhez.
Hogy mi a helyzet az idei pályázattal? 2003. november 24-én még nem írták ki a 2003. évi, civil szervezetek támogatására. Szeretnék még az idén meghirdetni, amellyel jövő év márciusáig kell majd elszámolniuk a civil szervezeteknek.
Lukács Ibolya
^ BETLEHEM KÉSZÍTŐ ^
városi pályázatot hirdet a Hevesi Sándor Művelődési Központ magánszemélyek és közösségek részére. Nevezni lehet minden természetes anyagból (pl.: fa, csuhé, nemez, csipke, stb.), maximum 40 x 40 cm-es méretben készült alkotással. Beadási határidő: 2003. december 16.
IDŐSÜGYI SZERVEZETEK REGISZTRÁCIÓJA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának tagjai a nyár folyamán feltérképezték a város időseket tömörítő klubhálózatát. A regisztráció eredményéről Büki Pálnét, a tanács tanácselnökét kérdeztük.
- Nagykanizsán jelenleg több mint egy tucatnyi nyugdíjas szervezet működik, főként klubszerű keretben. Tagságuk létszáma 1300-1400 fő körül mozog - tájékoztatta szerkesztőségünket Bükiné. - Többségük ágazati fennhatóság, munkahelyi kötődés alapján működik, mint a TUNGSRAM, a MOL, a köztisztviselők, a vasút, az oktatás, a fegyveres erők, valamint az egészségügy klubjai, néhány helyen (Miklósfa, Palin) pedig egyesületi keretek között tevékenykednek.
A derékhad mindenütt a 60-70 év közöttiekből kerül ki. A regisztrációs lapok összegzése során a tanács \vezetősége azt a tényszerű helyzetet
állapította meg, hogy Nagykanizsán az időskorú népességnek csak csak 9-10 százaléka tartozik valamilyen szervezett közösségbe, amit sajnálatosan kevés. Annál is inkább, hiszen köztudott, hogy az idősek közül sokan élnek magányosan, családjuktól és volt kollégáiktól is elhagyatottan. A másik nem elhanyagolható tény a munkahelyek felelőssége, hiszen nem minden ágazat tartja fontosnak, ha anyagilag nem is tudja, de legalább erkölcsileg támogassa megöregedett volt dolgozóinak közösségi életét.
- Mi lehet a továbblépés útja?
- A Tanácsnak tovább kell folytatni a felmérést, hiszen tudjuk, hogy ez a regisztráció nem teljes. A pontosabb adatok birtokában feltétlenül kezdeményezni kell újabb nyugdíjas klubok létrejöttét, hogy azok az idős emberek, akik ezt igénylik, egymásra találjanak - válaszolta Bükiné kérdésünkre. .
SEGED-EGESZSEGORÖK
LESZNEK
A Dunántúli Roma Vezetők Szövetsége november közepén egy hónapos segéd-egészségőr tanfolyamot indított. A szövetség régi dédelgetett elképzelése, hogy létrehoznak egy gondozói hálózatot. Ez azt jelenti, hogy a helyszínen, az emberek otthonaiban, a roma telepeken szeretnék segítem a rászorulóknak. Felmérték ezeket a helyeket, s ma már tudják, hogy segítő kezekre, személyes jelenlétre szükség van. Már a problémák ismeretében jutottak el odáig, hogy azoknak az embereknek, akik gondozzák majd az elesetteket, segítenek az élet apró-cseprő, vagy éppen nagyon is komoly problémáinak megoldásában, képzésre van szükségük.
- Hogyan kezdték el a szervezést? - kérdeztük Nagy József Györgytől, a DRVSZ elnökétől.
- Tudomásunkra jutott, hogy az Országos Alapellátási Intézet ilyen jellegű tanfolyamok indítását tervezi. Levélben kerestük meg az Intézet főigazgatóját, aki mérlegelte az általunk felvázoltakat, és úgy döntött, hogy nálunk indítják be ezt a képzést.
- Ki finanszírozza az oktatást?
- Az intézet. Ez azt jelenti, hogy az oktatási segédeszközöket, a tanterveket, és a tanfolyam egyéb költségeit is ők finanszírozzák, a DRVSZ csak a helyet adja.
Háromszoros túljelentkezés volt a képzésre, így elég nehéz volt a 12 hallgató kiválasztása. Két olyan ta-
nuló van, aki önköltségen is vállalta a részvételt, annak ellenére hogy ez egy hónapos intenzív képzés, vagyis minden munkanapon reggel nyolctól délután kettőig tanulnak.
- Miből áll a tananyag?
- Gyakorlatilag három témakörre tagolódik az átadandó ismeret. Van benne személyiségfejlesztés, konfliktuskezelés, a második rész medi-cinális alapismeretekből áll, elsősegélynyújtás, némi járványtan, és ápolási alapismeretek. A harmadik rész általános ismeretekből áll. A tanfolyam végén a képző intézmény segéd-egészségőri oklevelet állít ki sikeresen vizsgázó hallgatók számára.
- Van-e ismeretük a hallgatóknak arra vonatkozóan, hol, hogyan kell majd segítséget nyújtaniuk?
- A legproblémásabb helyekről érkeztek a hallgatók, vagyis azokból a gócpontokból, ahol munkájukra igencsak szükség van. Terepismeretük, problémaismeretük már van, a segítségnyújtáshoz szükséges alapismereteket tanulják itt.
A tanfolyam egyfajta előfutára lehet a későbbi gondozói hálózatnak. Jelzőrendszerként is működik majd, olyan problémák megoldását is felvállalják, amelyekre az önkormányzatnak jelenleg nincs rálátása, és a megoldások is nehézséget okoznak.
Az itt végzett hallgatók számára akár egyfajta nulladik évfolyam a jövőre induló OKJ-s képzéshez.
8
RÓI
2003. november .
( november 18.)
Konyhaavató
Ünnepélyes keretek között avatták fel november 17-én a Thury György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola felújított tankonyháját. Az Erinox Kft. kivitelezésében a szakképzési alap terhére hárommillió forintból megvalósított tankonyha-modernizációval hat munkaasztal került átadásra, melyekhez víz- és áramvételi lehetőség, edénytárolók és fúszertartók is tartoznak. A munkapultok mellett az úgynevezett fehér mosogatóhoz tartozó mosogatógép is a tanulók rendelkezésére áll. Az intézmény vezetői a jövőben tervezik még a cukrászüzem modernizációját és új hangulatú és stílusú tanétterem kialakítását.
S.Ö.R.-öztünk A Shakespeare Összes Röviden -S. Ö. R. - című darab több éve sikereseket hoz az alkotóknak, kedden a HSMK közönsége is láthatta Kálloy Molnár Péter adaptációjában, a szerző, Gáspár Tibor és Kálid Artúr előadásában a Móricz Kamaraszínházi sorozat keretében.
300 millió felújításra A Zöld tábor nyári munkájáról készült beszámoló meghallgatásával kezdte munkáját az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság. A beszámolóból kiderült, amennyiben az önkormányzat nem különít el ösz-szegeket a jövő évben a tábor vizesblokkjának rendbetételére, a Csónakázó tavi létesítmény a következő nyáron nem fogadhat diákokat. Gondok vannak a balatonmáriai táborban is, hiszen közeleg a határidő, amikortól csak a HACCP előírásainak megfelelő konyha működhet a
létesítményben, ám a kialakításra nincs pénz, hangzott el a bizottsági ülésen. A költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató mellett a bizottság tárgyalt a jövő évi beiskolázásról, az egységes gazdálkodási rendszer kialakításával kapcsolatos önkormányzati feladatokról, és következő év költségvetési koncepciójáról is. A bizottság többsége támogatta, hogy a 2004. évi költségvetésben 300 millió forintos intézmény-felújítási alap szerepeljen az eredeti nulla forinttal szemben.
Elkészült a buszmegálló A bajcsai városrészben a helyi járatos busz fordulójánál elkészült az a buszvárakozó beállóhely, amelynek igényét közmeghallgatáson vetették fel az ottlakók. Polai József képviselő és a VIA Kanizsa Kht. szervezésében ill. a kivitelező Reinland Kft. közreműködésével miklósfai mintára készítették el a beállót. Az alábetonozott építmény közel kétszázezer forintba került.
( november 19.)
Olajos szeniorok
Az Olajos Szeniorok Hagyományápoló Kör legutóbbi ülését november 19-én tartotta a Rotary Rt. Erzsébet téri irodaházának tanácstermében. A tagok ezúttal Illés Miklós vezérigazgató előadását hallgatták meg a Rotary Rt. jelenéről és jövőjéről.
Díjemelések, szerződések A Jogi, Ügyrendi és Közrendi Bizottság közgyűlés előtti ülésének napirendjén szerepelt a jövő évi közműdíjak emelésére vonatkozó ajánlat, a helyi tömegközlekedés díjának megállapítására tett javaslat, a könyvtár igazgatói álláshelyére kiírandó pályázat és a költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató. A bizottság zárt ajtók mögött ingatlanértékesítési javaslatokról, munkaszerződésekről is tárgyalt, tájékoztatta lapunkat Tóth László, a bizottság elnöke.
Falopás
Egy nagykanizsai hölgy birtokán az elmúlt napokban ismeretlen tettes normann fenyőket gallyazott le, s ez-
SERTETTEK JELENTKEZESET VARJUK
A képen látható Horváth nagykanizsai fiatalember városunk területén különböző bűncselekményeket követett el. Jelenleg előzetes letartóztatásban van több rendbeli zsarolás és lopás bűncselekményének elkövetése miatt. A fiatalember elsősorban iskolák környékén jelent meg, telefonokat, pénzt, bőrkabátot "kért el" "csak megnézni" a sértettektől, ám azokat nem adta vissza. Kérjük, hogy jelentkezzenek azok, akiket a képen látható fiatalember hasonló módon megkárosított, ám még nem hozták a rendőrség tudomására.
Jelentkezni lehet személyesen a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon (Nagykanizsa, Király u. 49. sz.) vagy telefonon a 93/312-190-es szám, vagy a 107-es segélyhívón.
zel kb. 100.000 forintos kárt okozott neki.
Kalandvágyó lányok
Két olyan fiatal lány került elő városunk területén, akiket a Fonyódi Rendőrkapitányság körözött eltűnés miatt. A kalandvágyó lányokat meghallgatták, a szülőknek átadták. Nem járt ilyen jól az a nő, akit a közeli napokban tiltott kéjelgés szabálysértése miatt állítottak elő a kapitányságra. Ellene jegyzőkönyvi meghallgatása után feljelentés készült.
( november 20.)
Ne gyújts rá világnap
Nem szervezett külön akcióprogramot az ÁNTSZ nagykanizsai szervezete a november harmadik csütörtökére eső "Ne gyújts rá" világnap kapcsán, tudtuk meg Dr. Búzás Judit városi tisztifőorvostól. A dohánykommandó negyedévente látogat el a városba, az Állami Népegészségügyi Szolgálatnál inkább ismét közelgő, december elején aktuális látogatásukra koncentrálnak. Az akciók alkalmával a dohányzási szokásokkal összefüggő szabálytalanságok feltárása mellett természetesen felhívják a dohányosok figyelmét az egészségromboló szenvedély veszélyeire, és a leszokás előnyeire is. Legutóbb szeptember 22-én tartott akciót a városban a dohánykommandó. Közel kilencven helyen szemléztek, ennek során számos szabálytalanságot tapasztaltak, két alkalommal szabtak ki büntetést.
Döntés 15 napirendről
Zárt üléssel kezdte munkáját a Pénzügyi Bizottság, melyen napirend volt a Nagykanizsa, Király u. 43-45 sz. ingatlan értékesítése, a Csarnok üzletház hasznosítása, a Nagykanizsa 218. hrsz-ú ingatlan értékesítése és a városi nagyrendezvények rendező szervezeteiről szóló javaslat.
A bizottság tagjai nyílt ülésen egyhangúlag elfogadták Polai József önálló képviselői indítványát, a Nagykanizsa délkeleti főgyűjtő szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez és a Városi Filmszínház hasznosításához végleges címzett támogatási igény benyújtását. Megszavazták a kórház gép-műszer beszerzés céljellegű decentralizált támogatását, a szegénység elleni program 2004. évre ütemezett cselekvési tervét, az önkormányzat az IHM által meghirdetett „Önkormányzati informatikai rendszerek bevezetésének, terjesztésének és továbbfejlesztésének támogatása" című pályázaton történő indulását tartalmazó javaslatot is. A Nagykanizsa Torna Egylet 1866 MÁV Rt. póttámogatására a testület 500 000 forintot szavazott meg, forrásnak a pályázati önrész sportlétesítmények programterv készítését jelölte meg a céltartalékból. Négy igen
és egy tartózkodással a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat 2003. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtását magában foglaló tájékoztató és a 2003. évi költségvetés módosítását tartalmazó javaslat is elfogadásra került. Az egységes önkormányzati gazdálkodási rendszer kialakításával és létszámleépítéssel kapcsolatos feladatok napirenddel négy igen és egy nem szavazattal egyetértettek a döntéselőkészítők. A Pénzügyi Bizottság a 2004. évi költségvetési koncepciót elfogadta, és a 2004. évi hitelfelvétel összegét 400 millió forintban maximálta.
Kanizsai romák a Vatikánban
Hazaérkeztek a vatiáni pápalátogatásról azok a kanizsai és városkörnyéki romák, akik a kormány és az Országos Cigány Önkormányzat delegációjával II. János Pál pápánál jártak, áldást kérve két általuk vitt keresztre. November 30-án a Felsőtemplomban 9 órakor Fiiszár Károly esperes-plébános mutatja be a híveknek a keresztet.
( november 21.)
A FIDESZ az áremelkedésekről
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő sajtótájékoztatóján elöljáróban szólt arról, hogy Nagykanizsán is megjelent egy szórólap, ami egyoldalúan mutatja be a nyugdíjasokkal kapcsolatos történéseket. A jövő évi költségvetés tervezetéből ugyanis kitűnik, hogy a nyugdíjasok a Medgyessy-kormány megszorításainak vesztesei lesznek. Már most lehet tudni, hogy a szocialista kormánnyal szemben ők nem rendelhetnek majd Budapest legdrágább éttermeiből ebédet. A kormány intézkedései miatt jövőre - tíz év után újra -növekszik az infláció, ami súlyosan érinti a kis jövedelemből élő nyugdíjasokat, akik bevételük jelentős részét a megemelt rezsire, élelmiszerekre és gyógyszerekre költik. A drasztikus ár- és áfa-emelések miatt jövőre az alapvető élelmiszereknél 8 százalékos, a háztartási energiánál 12 százalékos, a villamos energiánál 20 százalékos, a gyógyszereknél minimálisan 5 százalékos plusz kiadást kapnak ajándékba a kormánytól a nyugdíjasok. Sajnos összességében kevesebb marad a zsebükben, mint az idei évben, hiszen ha csak a 19 ezer forintos egyszeri nyugdíj-kiegészítést nézzük, azt az idei villanyáram-emelés sokaknál teljes mértékben elviszi. Ebben az esztendőben a kormány kétszer emelte a villany árát. Most harmadik döntéseként megemelte az áram áfáját, s ennek következtében januártól az egy évvel korábbihoz viszonyítva több mint 20 százalékkal lesz magasabb a villamos energia ára. Időközben volt gázáremelés is, pedig milyen lassan
2003. november 27.
KNIA
9
Alapítványi koncert
A Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány, a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola Szülői Munkaközössége szervezésében pénteken este alapítványi koncertet tartottak a HSMK színháztermében. A program elején Zengő-bon-gó muzsikaszó címmel a szolfézscsoport produkcióját láthatták, majd Németh Áron klarinétozott. Grieg Törpék indulóját Gyana Zsófia zongorázta, ezt követően Gyurma Zsuzsanna, Dolmányos Tünde, Molnár Zoltán, Vörös Andrea és Simon Eszter adták elő Boismortier II. koncertjének egy tételét. A Tiszta hangok gyermekkórus Ugrótánca után Katz Mariann csellózott, majd Nagy Fruzsina hegedűjátékát hallhatták. Debussy művét Alina Kristoph zongorázta. Ezt követően a Kis Orff, majd az Orff Ütőegyüttes produkciója következett. Az estet, amelynek háziasszonya Baráth Adrienn volt, a Nagykanizsai Ifjúsági Vonószenekar produkciója zárta.
mondták, hogy mindenki megjegyezze és megértse, hogy nem lesz gázáremelés. Ehhez képest egy éven belül a harmadik gázáremelésen leszünk túl. Január elsejét meg sem várva, már október 15-től átlagosan 16,4 százalékkal emelték az árát. Erre azt mondani, hogy kiteljesedik a jóléti rendszerváltás, erős csúsztatás, mondta a képviselő. Mindenki kiszámolhatja, hogy az áremelkedések miatt a nyugdíjasok kiadásai átlagosan 50 ezer forinttal fognak növekedni 2004-ben. A Medgyessy-kormány nem ad tehát, hanem elvesz.
Informatikai konferencia Zalaegerszegen, a Megyeházán nyitották meg azt a ZalaNet 2003 Informatikai Konferenciasorozatot, melyre a megye minden jegyzője meghívást kapott.
Fitness-fesztivál A november 30-án megrendezésre kerülő Bonbonetti Fitness Fesztivál programjairól tartottak sajtótájékoztatót a szervező SzanDia Fitness Center képviselői, valamint a fő támogató cég képviselője. Vágó László elmondta, hogy a HSMK-ban megrendezésre kerülő fesztivál műsora 15, illetve 18 órakor kezdődik. A fesztivál sztárvendége Fekete László, a világ egyik legerősebb embere, rajta kívül tanítványuk, Laky Zsuzsanna, Európa Szépe, és Tóth Kinga, Zala Szépe lesz. Bemutatkoznak a Fitness Center csapatai, tornászai, és új formációval, a holland koreográfiát bemutató nagylány-csapat. A vendég együttesek között szerepel a zalaegerszegi Gála táncegyüttes és egy budapesti akrobata páros. Közreműködik az Ifjúsági Fúvószenekar.
Költői est
Szólíthatlak-e Orfeusznak? címmel került megrendezésre lapunk munkatársa, Bakonyi Erzsébet Quasimodo-díjas költő, a Zalai írók Egyesülete kanizsai csoportja vezetőjének estje a Kiskastélyban. Az est résztvevői megcsodálhatták kollégánk legjobb fotóiból nyílt kiállítását is.
III. Geotudományi ankét A Magyarhoni Földtani Társulat Dél-Dunántúli Területi Szervezete és a Magyar Geofizikusok Egyesülete Zalai Csoportja november 21-én tartotta meg Nagykanizsán a III. Geotudományi ankétját. A Halis István Városi Könyvtár konferenciatermében megrendezett összejövetelen előadások hangzottak el az alábbi címekkel: Zala megye nyersanyag ellátottsága, a piaci igények tendenciái és a megye földtani környezetpotenciálja; Dél-Dunántúl vízkészlete és a vízgazdálkodás jövője az Európai Uniós Magyarországon; Speciális kútgeofizikai műveletek; Radontól származó dolgozói sugárterhelések a Tapolcai tavasbarlangban; Az uránbányászati rekultiváció jelenlegi helyzete és hosszútávú feladatai.
Repülősbál Szombaton tartotta a Honvéd Kaszinóban ezévi bálját a Kanizsai Sportrepülő Egyesület. A rendezvény vendége volt két igazi Top Gun, Topi és Bagira, valamint Bochkor Gábor, az ismert rádiós.
Vigadtak a horvátok Az Ambróziában báloztak hajnalig azok, akik elfogadták a szíves invitálást az Erzsébet- és Katalin-nap tájékán tartott horvát bálra.
( november 24.)
Kamera ''67 A HSMK Kamera ''67 Filmstúdió estje keretében „Giacomettinek az árnyékvilágból..." címmel filmvetítéssel, társalgással színesített programot rendeztek a filmművészet csodáiról. A színházi előcsarnokban a Kanizsa Fotóklub kiállítását láthatták a megjelentek.
Tiltott parkolás Az elmúlt héten 29 esetben jártak el a Közterület Felügyelet munkatársai szabálytalan parkolás ügyében. A tehergépjárművek éjszakai telephelyezésének ellenőrzése során a felügyelők egy gépjárművezető ellen szabtak ki helyszíni bírságot. Folytatódott a közterületeken tárolt forgalomból kivont, üzemképtelen gépjárművek elszállítása is. Összesen öt jármű került elvitelre.
Környezetvédelmi bírság Öt alkalommal érkezett bejelentés szabálytalan tűzgyújtás miatt. A körülményeket figyelembe véve egy esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Október 1. és április 30. között hétfőn és kedden 9-18 óra között lehet kerti hulladékot égetni a családi házas övezetekben. Ebben az időszakban szabálytalan hulladéklerakás három esetben történt, egy kivizsgálása folyamatban van, míg a másik két esetben helyszíni bírság megfizetésére kötelezték az elkövetőket. A hulladékok megfelelő elhelyezése, elszállítása is a kötelezettek feladata.
Tiltott árusítás Három külföldi és egy magyar állampolgár minden fajta engedély nélkül árusított közterületen. Mind a négy személyt helyszíni bírság megfizetésére kötelezték.
Fakár
A déli városrészben egy balesetveszélyes, elkorhadt fa kivételében és elszállításában segített a városüzemeltetésért felelős cég. Farongálás ügyében is érkezett egy bejelentés a Közterület Felügyeletre, melynek kivizsgálása jelenleg folyamatban van Új hulladékszigetek A VIA Kanizsa Kht. hat új szelektív hulladékgyűjtő szigetet helyezett ki a kanizsai közterületekre. A tárolókból kapott Miklósfa, Kiskanizsa és a Belváros is.
Lakó-pihenő övezetek Lakó-pihenő övezeti táblák kihelyezésére került sor Stróber Gábor képviselő kérésére a Babóchay, Vlassics, Kassa utcák valamint a Bősze köz területére. Dr. Szabó Csaba képviselő kérése a Május 1. utca, valamint a társasházi lakók kívánalmai szerint a Kaán Károly utca is lakó-pi-henő övezeti táblát kapott. Hamarosan a jelzést kiegészítik úgynevezett fekvőrendőrökkel is.
Generációk tanárai A Thúry György Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola tanéttermében arany- és a gyémánt okleveleket adtak át, valamint esküt tettek a fiatal, pályakezdő pedagógusok. A meghitt ünnepség elején két csokonais kisdiák rövid műsorral köszöntötte a megjelent idős és ifjú pedagógusokat, majd Litter Nándor polgármester gratulált az ötven, hatvan éve diplomát szerzett nevelőknek.
- Stratégiai ágazat az oktatás, a város e kérdést illetően számos szép eredménnyel dicsekedhet, ám az innovációs mutatók már nem ennyire kedvezőek - mondta köszöntőjében a polgármester, aki ezt követően szólt a város oktatással kapcsolatos terveiről, a jövő lehetőségeiről is. Veimé Molnár Anikó ismertette az ötven, hatvan éve diplomát szerzett pedagógus rövid életrajzát, majd az elismerések és a virágcsokrok átadására került sor. Ötven éve szerzett diplomájáért aranyoklevélben részesült Biskopics Márton, Bíró Ferenc, Harkány Lászlóné, Dr. Horváth Józsefhé, Kollmann Pál, Dr. Kovács Károly, Dr. Kovács Károlyné, Madarász Éva, Soponyai Józsefné, és Szatmári Lászlóné. Gyémántoklevélben részesült Csizmadia Ferenc, Csizmadia Ferencné, Dr. Németh Istvánné, és Plander Józsefné. Az elismerések átadását a pályakezdő pedagógusok eskütétele követte.
( előzetes )
Bio-bemutató
A Móricz Zsigmond Művelődési Házban a Polgári Olvasókör szervezésében 2003. november 27-én (csütörtökön) 17 órakor tartandó „A BIOKÁL ALKALMAZÁSA A KERTÉSZETI KULTÚRÁKBAN" című, bemutatóval egybekötött előadásra kerül sor. Előadók: Zsoldos Ferenc (Székesfehérvár) és Simon Dezső (Budapest)
Olvasótalálkozó A Magyar Ház Könyvesbolt 29-én (szombaton) író-olvasó találkozót tart 16 órakor a Csengery u. 7. sz. alatt. V. Kárpát Dániel Az Eu-tanázia c. könyvét mutatja be.
Mikulás napi játszóház December 4-én Mikulás napi játszóházba hívják a kicsiket és a nagyokat a Rozgonyi Iskolába. A program délután fél négykor kezdődik.
Roma Mikulás December hatodikán 14 órától Mi-kulás-ünnepségre várja a kanizsai CKÖ a gyerekeket a Bogdán János Cigány Közösségi Házba.
Vizsgára jelentkezés A Batthyány Lajos Gimnázium nyolcévfolyamos gimnáziumi osztályába jelentkezők előzetes írásbeli felvételi vizsgán vesznek részt. A jelentkezési határidő 2003. december 12. Jelentkezési lap a gimnázium titkárságán igényelhető.
KULTÚRA
2003. november 27.
JOL SIKERÜLT JOTEKONYSAG
Várakozáson felüli siker koronázta a Petró Galéria, a Raiffeisen Bank Nagykanizsai Fiókja és a Magyar Vöröskereszt Zala megyei, valamint a nagykanizsai Városi szervezetének jótékonysági akcióját.
A Vasemberház Dióssy Termében november 21-én megtartott aukción kb. 100-an jelentek meg és jóval az 1,5 millió forintos kikiáltási ár fölött, 2 100 000 forintért keltek el a képzőművészek által felajánlott műalkotások. Csupán három alkotásnak nem lett gazdája. Az árverés teljes bevételét - mint azt korábbi lapszámunkban megírtuk -két beteg kislány, Bea és Viktória gyógyításához használja fel a Vöröskereszt.
A RÁSZORULÓ FIATALOKÉRT
December 13-án a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata „Szép ruhában járni-kelni..." címmel jótékonysági gálát rendez a városban élő, rászoruló fiatalok számára. A gálának a Honvéd Kaszinó ad otthont, melyen helyi művészek, csoportok, középiskolások lépnek fel. A 5000-10000 forintos belépőjegyek mellett 4000 forintos támogatójegyek vásárlására is lehetőség van. Simánné Mile Éva, a Szociális Osztály vezetője elmondta, aki részt vesz az esten, az azt támogatja, hogy megélhetik azok a rászoruló gyerekek azt az élményt, hogy új ruhát vehetnek maguknak saját igényüknek, stílusuknak megfelelően. A szervezők remélik,
hogy a vásárlási utalványokat karácsonyig megkapják a fiatalok.
Jegyek a Honvéd Kaszinóban, valamint a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Magyar Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél vezetett 10404900-49011599-00000000 számú bankszámláján keresztül átutalással vásárolhatók. Magánszemélyek esetén a befizetett ösz-szeg 30 %-a, legfeljebb 100 000 forint írható le az adóból, míg cégek esetén a befizetett összeg 150 %-a írható le az adóalapból. A befizetett összegről előzetesen számlát, valamint az adókedvezmény igénybevételét a Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezeténél lehet igényelni.
az eszperantóval a világ korul
Az Alapítványi Hónap rendezvényeinek keretében, a Humán Európa Szövetség szervezésében került sor a Világjárók Klubjának előadásaira. A Szövetség egy éve van jelen Nagykanizsán, irodájuk a HSMK-ban működik. Közel ezer fős egyesület, kiemelkedően közhasznú civil szervezet az övék. Ezen belül működik a Világjárók Klubja, egy közel kétszáz fős társaság, akik rendszeresen együtt utaznak.
- Az eszperantó nemzetközi nyelvnek köszönhetően kiterjedt európai kapcsolatrendszerrel is rendelkezünk - mondja Baksa József, amikor a klub jelentőségéről kérdeztük. - Utazásaink során vendéglátóink ingyenes szálláslehetőséggel, idegenvezetéssel segítenek bennünket. A szállásadók részéről annyi elvárás van csak, hogy az utazóknak ismerniük kell az eszperantó nyelvet. így az utazások előtt intenzív nyelvtanfolyamokat is szoktunk szervezni. Nemcsak a legszebb nevezetességeket nézhetik meg klubtagjaink Európa-szerte, hanem sok helyen a helyi civil csoport, sőt esetenként a városvezetés is fogadott minket. Nemegyszer jeles eseménynek számított, ha megérkeztünk, hiszen egy-két busznyi egy nyelven beszélő külföldi eszpe-rantista érkezése - egy kisebb
településen - már különleges eseménynek számít.
- Merre jártak eddig?
- Tizenhárom évvel ezelőtt indult a körutazás, és mostanra bejártuk egész Európát. 1990-ben a spanyol körutazás volt az első, majd olasz és görög körutak, Párizs-London több alkalommal, majd 1993-ban és 2003-ban skandináv körutat szerveztünk. Már vannak helyek, ahová visz-szatértünk, illetve volt már néhány Európán kívüli ország is, ahová a Világjárók Klubja eljutott. A visszatérések során úgy szervezzük az utakat, hogy azokat a nevezetességeket, településeket nézzük meg részletesebben, ahol már jártunk, és mivel nagyon tetszett, több időt szánva egy-egy gyönyörű helyre. Volt olyan út, amelynek során 4-5 országot is bejártunk, nem csoda, ha nem tudtunk megnézni mindent. Az idei skandináv út alkalmával két várost, Göteborgot és Helsing-borgot ismertük meg részletesebben, hiszen tíz éve, az országjárások során csak érintettük ezeket a helyeket.
Az utazások során megszerzett közösségi élmények összetartó erőnek számítanak. A fiatalos gondolkodásmód is egyben tartja a társaságot, de az egyesület ingyenes szolgáltatásai (kedvezmé-
nyes árú könyvek, kölcsönzési lehetőségek) is rendszeres kapcsolattartást igényelnek. Az eszperantó nyelv nélkül nem jöhetett volna létre ez az élményekben gazdag, de nem csak a gazdagoknak való utazási forma.
- Csak körutakat szerveznek, vagy vannak kisebb, néhány napos utazások is?
- Évente egy nagy körútat szervezünk. Az elmúlt évben már túlmentünk Európán, Brazíliában jártunk, jövőre pedig Kínába szeretnénk eljutni. Vannak természetesen közelebbi magyarországi, vagy a szomszédos országokat megcélzó utiterveink is. Ilyen például Erdély, ahová már a sokadik alkalommal ismét szeretnénk a közeljövőben visszatérni.
- Mi ebben az üzlet?
- A klubtagok egyenként megtalálhatják számításaikat, a szinte csak "útiköltségbe " kerülő világlátás, élmény- és kapcsolat gyűjtés örömét. A legnagyobb "üzlet" számunkra az, hogy egy aktív tagság a miénk. A tagság szakértelmét, ismereteit igénybe véve nagyobb esélyünk van a pályázati sikerre, kapcsolatainkkal könnyebben találunk támogatókat az üzleti világtól.
- Milyen célok megvalósításához próbálnak pályázati úton pénzt nyerni?
- Többek között könyvkiadáshoz, az eszperantó nyelv oktatásához, az Európa Uniós gyakorlati ismeretek átadásához, EU Információs Irodánk működtetéséhez, de számos más célja is van az egyesületnek. Az egyik nagy célunk a Söjtörön nemrégiben megörökölt több szintes épület átalakítása közösségi célokra, Kulturális és Eszperantó Kapcsolatközpontot, konferencia termet, képzési és szálláshelyeket szeretnénk itt kialakítani, a hozzá tartozó közel 6000 m2-es ingatlanon pedig sportolási lehetőséget kívánunk tagjainknak biztosítani.
A szövetség szeretné, ha információs irodája hatékonyan működne, az általuk szervezett utazási lehetőséget és az ingyenes szolgáltatásokat mind többen igénybe vennék. Ezen kívül szeretnék, ha a nyelvi demokráciát képviselő eszperantó gyakorlati előnyeit - mind például az „Ingyenes Vendéglátó Szolgálatttal" történő olcsóbb utazási lehetőségeket; vagy, hogy az eszperantóval a diplomához is elfogadott állami nyelvvizsga is tehető - mind többen itt is megismernék és igénybevennék. Egyesületük Nagykanizsán is szándékozik igény esetén nyelvtanfolyamokat indítani.
Dukát Éva
2003. november 27. mmm
jutalom utazás
Hat középiskolás diák németországi utazást nyert a Ford Auto-Kanizsa Kft. centenáriumi pályázatán. S hogy merre jártak, milyen élményekkel tértek haza a fiatalok a szeptemberi utazásról? Lelkó Roland batthyányis nyertes így emlékszik vissza azokra a napokra:
- Vidám kis csapat gyűlt össze, nagyon jól éreztük magunkat. Koblenz volt az első úticélunk, ahol a sokórás buszozás fáradalmai ellenére éjszakai városnézésre vállalkoztunk. Aztán Kölnben töltöttük egy napot a Ford gyár és más nevezetességek megtekintésével. A legizgalmasabb program számomra a frankfurti autókiállítás volt, itt napokat el tudtam volna tölteni. Jártunk még a müncheni sörfesztiválon és Salzburgban is, a változatos programok mellett sajnos villámgyorsan elrepült az idő.
— OKTATÁS --
comenius, víz, munka, és siker
A nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola már több éve
részt vesz a Comenius programban, melynek keretei között az elmúlt évben a víz témakörét próbálták feldolgozni. A hazai vizeket főleg természetvédelmi célokból vizsgálta. Az iskola munkájának értékelésére 2003. november 11-én, Budapesten a Merlin színházban került sor ünnepélyes keretek között, ahová Kozári Józsefié tanárnőt négy másik tanulóval együtt én is elkísérhettem. Iskolánk pályamunkáját a harminckét legjobb munka közé sorolták, amire azt hiszem nagyon büszkék lehetünk. Bár az első három közé nem sikerült bejutnunk, mi így is nagyon örülünk a sikerünknek. A Merlin színházban a tanárok és a diákok fáradtságos munkáját egy színes gálaműsorral hálálták meg, amiért ezúton is szeretnénk köszönetet nyilvánítani.
A műsort egy diák musical
show nyitotta, majd olyan ismert emberek léptek a színpadra, mint Oroszlán Szonja színésznő, Varga Zsuzsa énekesnő, és Kovács Antal olimpiai bajnok cselgáncsozó. A nap házigazdája Barabás Eva, az RTL-klub műsorvezetője volt, akinek segítségével egy pódiumbeszélgetés keretében megismerkedhettünk a három hírességgel. Mindhárman szóltak a sikereikről, életükről, kedvenc
dolgaikról, szabadidejükről, és családjukról. A már amúgyis felejthetetlen napot egy fergeteges hangulatú Roy és Adám koncert zárta. Az ott készített fotókból hamarosan egy kiállítás is látható lesz az iskolában, ahová természetesen minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Hohl Zsófia
8.C. osztályos tanuló Zrínyi Miklós Általános Iskola
Napjainkra jelentősen megváltozott a világ körülöttünk, benne az iskolákba érkező diákok képességei, készségei, érdeklődése is. Ma már nem könnyű a régi, korábban bevált módszerekkel jó eredményt elérni. A Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskolában erre egy kiváló kezdeményezés a Thúry Vásár.
- Meggyőződésem, hogy a gazdasági, vállalkozási és marketing ismeretek oktatására sokféle módszer, lehetőség kínálkozik - mondja Majomé Jakabfi Éva kereskedelmi elméleti munkaközösség-vezető, a Thúry Vásár programfelelőse. - Célom az, hogy mindennap jé hangulatú, eredményes órák részese legyek, és a diákok számára lehetővé tegyem az elméleti ismeretek gyakorlatban való alkalmazását, ezzel lehetővé váljon számukra valami újnak a felfedezése, és az ehhez párosuló élmény átélése.
Az iskolavezetés pozitívan állt szakmai munkaközösségük azon kéréséhez, hogy a szakmacsoportos alapozó marketing tantárgy oktatásán belül a 11. évfolyamon tanuló diákok számára diákvállalkozásokat hozzanak létre. A diákvállalkozások működtetése több, mint egy cég működtetésével végzett gyakorlat, alkalom arra is, hogy a gazdasági fogalmakat, valamint a marketing alapismereteket a gyakorlatban, a tapasztalatok révén tanítsák meg.
A program csúcspontja a decemberben megrendezésre kerülő Thúry Vásár, ahol a diákok által létrehozott és működtetett vállalkozások összemérik erejüket, és elválik, melyik csapat a legsikeresebb. Jelenleg négy (kereskedelmi, vendéglátó, idegenfor-
galmi irányultságú) osztály tanulói számára nyílik lehetőség arra, hogy a vásáron szembesüljenek teljesítményükkel. Nemcsak egy-egy osztályon belül hatalmas a verseny a csapatok között, hanem az osztályok között is. Az utóbbi években kialakult gyakorlat alapján három osztály csapatai vá-
THÚRY
laszthatnak kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató tevékenységek közül, míg a negyedik osztály a rendezvény propaganda felelőse, akik a folyamat során a vásár PR és reklámkampányát szervezik meg.
- A program végrehajtása során a tanulóknak a normál iskolaidőn kívül is vannak feladataik. Tapasztalataink szerint, a "házi feladatként" kiadott sok esetben kreativitást, kézügyességet, ötletességet igénylő feladatokat szívesen végzik el, nem érzik igazán "házi feladatnak". Az oktatás során tudatosítjuk a diákokkal, hogy amit végigcsinálnak, az nem egy könnyű, mindennapi dolog az ő korukban. Célunk eljuttatni őket oda, hogy érezzék, az esetleges pénzügyi veszteség elle-
nére nagyon sok mindent nyertek, érezzék, hogy fontos tapasztalatokra tettek szert. Az elmúlt négy év során azt tapasztaltuk, hogy a tanulók nagyon élvezik ezt a vállalkozási gyakorlatot. A diákvállalkozás felelősségre is nevel, és vezetési gyakorlatot is biztosít a diákok számára. A diákvállalkozásban való részvétel fejleszti a tanulók döntéshozó, problémamegoldó, konfliktuskezelő képességét, kreativitását, kommunikációs, együttműködési, kockázatvállalási és vitakészségét, kitartását, önbizalmát, önisme-
VÁSÁR
rétét, a saját sors irányításának képességét. A kitűzött célok eléréséhez mi a "valódi" vállalkozás létrehozásának módszerét alkalmazzuk.
A vásáron nyújtott teljesítményt díjakkal is értékelik. A szakmai zsűri tagjai egy előre összeállított értékelőlap alapján pontozzák a csapatok teljesítményét. Már a vásár megkezdése előtt áttanulmányozzák a csapatok által leadott alapító okiratokat és üzleti terveket. A pontozás során értékelik azok tartalmi teljességét, formai megjelenítését. A vásáron a zsűritagok pontozzák a vállalkozások ötletességét, a standok arculatának kialakítását, az eladók eladástechnikáját, a kiszolgálás kulturáltságát és a választékot, illetve annak megjelenítését. Már
a kezdetekben felvetődött és meg is valósult az az ötlet, hogy a vásár színesebbé, érdekesebbé, vonzóbbá tehető az iskola diákjai számára, ha a vásárhoz kulturális program is kapcsolódik.
Az idei tanévben már 18 csapat méri össze tudását, tehetségét a vásáron. A diákok véleménye szerint is szükség van az ilyen jellegű programra, igénylik a tanulók ezt a fajta megmérettetést. A megnyilatkozásaikból az is kiderül, hogy az elején nem igazán tudják elképzelni mennyi munkával jár a vásár előkészítése, de a vásár után már tudják, hogy a sikerhez rengeteg munka, kitartás és nem kevés szerencse is kell.
- Ez a "gyakorlat" útmutató is számukra, hiszen van olyan diák, aki bármikor szívesen újra végigcsinálná ezt a programot, és van olyan is , aki azt mondja, ez a tevékenység nagyon távol áll tőle. Úgy gondolom, hogy a célt, amit kitűztünk magunk elé, megvalósítjuk. Felkeltjük diákjaink érdeklődését, az elméletben tanultakat a gyakorlatban is megvalósíttatjuk velük, így közelebb hozzuk hozzájuk a sokszor "száraznak" tűnő elméletet. Az alapvető vállalkozói képességeket, készségeket egy "szimulált" vállalkozás alapításán és működtetésén keresztül sikerül kialakítanunk, fejlesztenünk. A rendezvény immár hagyománnyá vált iskolánkban, így a programot mindig új és újabb ötletekkel bővítve tovább folytatjuk - összegzi Majomé.
L.I.
12
TS
2003. november .
november 29. szombat
5.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 NAP-KELTE 09.00 Riporter kerestetik 10.00 Süsü varázs! 10.30 Tüskevár tábor 10.55 Képben vagyunk? 11.35 Fele királyságom 12.00 Hírek 12.10 Bravó TV 13.05 Sasszem 13.35 Útravaló 13.45 Heti mozaik 14.40 Népzenei magazin 15.05 Egy-Másért 15.15 Századunk 15.45 Verssor az utcazajban 15.50 Piknik 16.25 Mister Regatta 16.55 Gyilkosság a kisvárosban 18.35 Luxor 19.30 Híradó este 20.05 Szeszélyes évszakok 21.00 A félelem országútján 22.35 Híradó 22.45 Zűrzavar 00.45 I. Budapesti Jazz Fesztivál
les 14.25 Waikiki páros 15.25 Kulcsember 16.25 Walker, a texasi kopó 17.25 J.A.G. 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Irigy Hónaljmirigy Show 10.00 Felpörgetve 23.30 Hillary - Portréfilm 00.00 Virágot Algernonnak 01.55 Vers
december 1. hétfő
06.00 Ünnepnaptár 06.30 Disney-rajzfilm 06.55 Kölyökklub 09.35 Disney-rajzfilmek 10.25 Békeharcosok Kolumbiában 11.15 Játékzóna 11.25 Ötletház 11.50 Játékzóna 12.00 Híradó 12.15 XXI. század 12.40 Tengerjáró 13.10 Autómánia 13.45 Airwolf 14.35 Szoknyás fejvadász 15.30 Dawson és a haverok 16.25 Az elveszett város kalandorai 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Legyen Ön is Milliomos! 20.10 Survivor 21.35 Heti Hetes 22.55 Airboss 3.: Válaszcsapás 00.50 Híradó 00.55 Sportklub 01.10 Békeharcosok Kolumbiában
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 09.55 Szórakoztató percek 10.05 Friderikusz 11.00 Parlamenti napló 12.00 Híradó 13.05 A reménység folyója 14.00 Roma magazin 14.25 Domovina 14.55 Eurón: játék euróért! 15.10 Agrárium 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 A Black Rose vár titka 17.25 Kívül-belül 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem Afrika 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 "Budapest, Budapest, te csodás..." 22.00 Hétfő este 22.35 Provokátor 23.05 TS - Amiről nem beszélünk 23.55 TS
05.50 Gyökereink 06.20 tv2 matiné 07.50 Fox Kids 09.55 Spinédzserek 10.25 Vad világ 11.25 Talpig pácban 11.50 Totalear 12.30 A kiválasztott 13.30 Knight Rider Team 14.30 Smallville 15.30 Sliders 16.30 Csillagkapu 17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.35 Activity 20.20 Veszély a mélyben 22.15 Börtöncsapda 00.05 Star Trek 7. 02.30 Amerikai gladiátorok 03.40 Vers
november 30. vasárnap
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Szuperriporter kerestetik! 10.00 Galéria 11.00 "így szól az Úr!" 11.05 Mestersége színész 12.00 Hírek 12.05 Főtér 12.50 Delta 13.20 Mindentudás Egyeteme 14.10 Uniós pályázati kalauz 14.15 Úton 14.45 Csellengők 15.05 Örömhír 15.35 Szórakoztató műsor 16.00 Stílus 16.30 Elsőkézből 16.55 A Magyar Kultúra Éve az Egyesült Királyságban 17.25 PoliTour 17.55 Szórakoztató műsor 18.25 Híradó 19.05 Szívek szállodája 19.55 Névshowr 21.40 Friderikusz 22.35 Híradó 22.45 MMM 23.10 Sorskérdések 23.50 Héthatár 00.40 Pénz, pénz, pénz
06.00 Az internet csodái 06.30 Pokemon 06.55 Kölyökklub 09.55 Srácok 10.20 Hazárd megye lordjai 11.10 Játékzóna 11.20 Recept klub 11.50 Játékzóna 12.00 Híradó 12.15 Ötletház 12.40 Mr. Beán 12.50 Nyomoz a páros 14.40 A vadak ura 15.30 Zsaru az űrből 16.35 Medicopter 117 17.30 Sheena, a dzsungel királynője 18.30 Híradó 19.00 Szeress most! 20.00 Sziki-szökevény 21.30 Vakvágányon 23.05 Seinfeld 23.30 Híradó 23.35 Sportklub 23.50 Fókusz Portré 00.15 Országház 00.45 Tiszta Hollywood
06.00 Reggeli gondolatok 06.30 Állatkert a hátizsákban 07.00 Tv2 matiné 08.45 Fox Kids 10.00 A szupercsapat 11.05 Stahl konyhája 11.35 Cosby nyomozó rejtélyei 12.30 A hálózat csapdájában 13.30 Herku-
J I
FTTs
Testpercek 16.25 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Vészhelyzet 22.00 Rémálom az Elm utcában 23.40 Találkozások 23.50 Híradó 23.55 Sportklub 00.05 Lángra lobbant szerelem 02.15 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 Segíts magadon! 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 09.00 Tripla vagy semmi 09.30 Maria del Carmen 10.40 Teleshop 11.40 Kastélyszálló 12.45 Az arab herceg 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 Charlie 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 Megasztár 21.40 Időzsaru 23.50 Szeret, nem szeret 00.15 Jó estét, Magyarország! 01.00 Propaganda 01.30 Noé bárkája 02.00 Kelj fel, Jancsi 03.45 Vers
06.00 Pokemon 06.30 Reggeli 08.38 Találkozások 09.00 Játékzóna 09.05 Recept klub 09.15 Játékzóna 09.25 Mária 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Országház 13.35 Játékzóna 14.20 Receptklub 14.30 Játékzóna 14.45 Disney-rajzfilm 15.10 Csak egy szavadba kerül! 15.15 Kórház a város szélén 16.20 Testpercek 16.25 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Tűzcsapda 22.45 Mrs. Beatles 00.25 Találkozások 00.40 Híradó 00.45 Sportklub 00.55 Tiszta Hollywood 01.20 Fókusz
5.35 Hajnali Gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 10.00 Szórakoztató percek 10.15 Dili-buli 11.00 Japán különleges élővilága 12.00 Híradó 13.05 A reménység folyója 14.00 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nostru 14.55 Eurón: játék euróért! 15.10 Kormányváró 15.40 Élesben 16.30 Békéscsabai evangélikus templomok 16.50 Református ifjúsági műsorl7.00 Tanúságtevők 17.25 Kívül-be-lül 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem, Afrika 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.05 Sobri 22.05 Szerda este 22.40 Hungarikum 23.10 Lidércfény
i m
05.50 Faluvilág 06.05 Magyar borok, magyar borvidékek 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 09.00 Tripla vagy semmi 09.30 Maria del Carmen 10.40 Teleshop 11.40 Kastélyszálló 12.45 Az arab herceg 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 Charlie 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 8 nap alatt a Föld körül Frei Tamással 21.15 Banánhéj 22.15 A massza 00.20 Top Sport 01.00 Jó estét, Magyarország! 01.45 Profiler 02.45 Hunyadik nyomában 03.30 Vers
december 2. kedd
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Riporter kerestetik! 10.00 Önök kérték! 11.00 Barangolások a kínai művészetben 12.00 Híradó 13.05 Savannah 14.00 Srpski Ekran 14.25 Unser Bildschirm 15.00 Érintő 15.25 Egy-Másért 15.40 Élesben 16.30 Patakok zsoltára csendül 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.25 Mozi zongorára! 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem, Afrika 19.30 Híradó 20.05 Nem csak a 20 éveseké a világ 21.05 2 ember 22.00 Kedd este 22.35 Globál is, lokál is 23.00 Panoráma 23.35 Inkognító
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Receptklub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Fókusz-portré 13.35 Játékzóna 14.20 Receptklub 14.30 Játékzóna 14.45 Disney-rajzfilm 15.10 Csak egy szavadba kerül! 15.15 Kórház a város szélén 16.20
Mozi zongorára 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Szerelmem, Afrika 19.30 Híradó 20.05 A tévé ügyvédje 21.05 Nő fehérben 22.00 Csütörtök este 22.35 Heti Menü 23.05 Anna filmje
A m
KLUB
06.00 Disney 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Recept Klub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Antenna 13.35 Játékzóna 14.20 Recept klub 14.30 Játékzóna 14.45 Disney-rajzfilm 15.10 Csak egy szavadba kerül! 15.15 Miami Vice 16.20 Testpercek 16.25 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Esti Showder 22.45 Az utca törvénye 23.40 Találkozások 23.50 Híradó 23.55 Sportklub 00.05 Stella moziklub 00.35 Hihetetlen, de igaz 01.30 Pont hu 02.05 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 Cinematrix 06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhájé 09.00 Tripla vagy semmi 09.30 Maria del Carmen 10.40 Teleshop 11.30 A dadus 12.00 Kastélyszálló 12.50 Az elveszett ékkövek titka 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 Charlie -Majom a családban 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bíróné 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 Tökelütött trió 2. 22.00 Folytassa Claudia! 23.00 Jó estét, Magyarország! 23.45 Totalear 00.15 Örökké búcsúzunk 02.10 Gyermeklélek 02.50 Vers
december 5. péntek
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Recept klub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 13.05 Autómánia 13.35 Játékzóna 14.25 Recept Klub 14.30 Játékzóna 14.45 Disney-rajzfilm 15.15 Csak egy szavadba kerül! 15.15 Kórház a város szélén 16.20 Testpercek 16.25 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Bombázók a seregnél 23.05 XXI. század 23.Az elnök emberei 00.30 Találkozások 00.40 Híradó 00.45 Sportklub 01.00 Hihetetlen, de igaz 01.55 Antenna 02.25 Fókusz
TV 2
05.50 Faluvilág 06.05 Propaganda 06.30 Jó reggelt, Magyarország 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 09.00 Tripla vagy semmi! 09.30 Maria del Carmen 10.40 Teleshop 12.00 Kastélyszálló 12.50 Az elveszett ékkövektitka 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 Charlie 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 Ali you need is love 21.00 A specialista 23.20 Cinamatrix 23.55 Jó estét, Magyarország! 00.45 Falcone 01.45 Gyermeklélek 02.25 Vers
december 4. csütörtök
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.05 Kachorra 10.00 Szórakoztató percek 10.05 Az istenek ját-szókertje 11.05 Az Angyal 12.00 Híradó 13.05 Remix 13.35 A vadóc 14.00 Körzeti magazinok 14.55 Eurón: Játék euróért 15.10 Fogadóóra 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 Álomsuli 17.30 Zöldpont 18.00 Híradó 18.25 Uniós pályázati kalauz 18.35 Életem zenéje 19.25 Kívül-belül 19.30 Híradó 20.10 Keresztanya 22.00 Péntek este 22.35 Nagyítás 23.15 Ötven éves lesz a magyar televízió
m
05.35 Hajnali gondolatok 05.38 Agrárhíradó 05.50 Nap-kelte 09.00 Riporter kerestetik! 10.05 A Halhatatlanok Társulata 11.00 Barangolások a kínai művészetben 12.00 Híradó 13.05 A reménység folyója 14.00 Slovenski Utrinki 14.25 Együtt 15.00 Fogadóóra 15.25 Egy-Másért 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 Álomsuli 17.25
06.00 Disney-rajzfilm 06.30 Reggeli 09.00 Játékzóna 09.05 Receptklub 09.15 Játékzóna 09.25 Maria 10.15 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnepnaptár 13.05 Pont hu 13.35 Játékzóna 14.25 Receptklub 14.30 Játékzóna 14.45 Disney-rajzfilm 15.10 Csak egy szavadba kerül 15.15 Kórház a város szélén 16.20 Testpercek 16.25 Balázs 17.25 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok közt 21.00 Jöttem, láttam, beköltöztem ... 23.00 Rémálmok gyilkosa 00.55 Találkozások 01.05 Híradó 01.10 Sportklub 01.25 Fókusz
05.50 Faluvilág 06.05 Magellán
06.30 Jó reggelt, Magyarország! 07.15 Lazac 08.50 Stahl konyhája 09.00 Tripla vagy semmi 09.40 Maria del Carmen 10.40 Teleshop 11.30 Kastélyszálló 12.30 A Mikulás titkárnője 14.30 Kapcsoltam 15.00 Egyről a kettőre 15.30 A betolakodó 16.30 Jakupcsek 17.30 Katalin bírónő 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.35 Hárman párban 20.00 Bűbájos boszorkák 21.05 Dalnokok ligája 23.10 Alföldi 00.20 Jó estét Magyarország! 01.05 Hazug igazság 03.15 Vers
2003. november 27.
KANIZSAI MÉDIA''
13
Zala Rádió, a Magyar Rádió délnyugat-dunántúli programja az OIRT 71,03 MHz-en
MagyarRádió

november 29. szombat
00:00 Lapozó 06:30 Krónika 06:40 Andrológus kongresszus 1. rész 06:55 Mese: A legkisebb topánka 07:00 Krónika 07:10 Andrológus kongresszus 2. rész 07:25 Videoklip 07:30 Krónika 07:40 Civilek -Kamera ''67 07:55 Jelkép - református 08:05 Önök mondták - 08:20 Videoklip 08:30 Torna - HTV 09:00 Tv shop - HTV 09:30 Guliver utazásai -szines magyarul beszélő rajzfilm - HTV 10:30 Különjárat - zenei magazin - HTV 11:00 Egészségmagazin - HTV 11:30 Tv shop - HTV 12:00 Lapozó 17:30 Pápai történelmi játékok és huszártábor - a Pápai Városi Tv filmje - HTV 18:00 TV shop - HTV 18:15 Márais Bach, Varnus Xavér orgonál - HTV 18:20 UNIJÓ - HTV 18:30 TV mozi: Vasárnapi szülők -.magyar film 20:05 Sajt -Horváth Gáborral 20:30 Ottó Mobil - autós magazin
- HTV 21:00 Poirot - A királyi rubin elrablása -angol krimi - HTV 22:00 Poirot - A Viktória bál esete - angol krimi - HTV 23:00 Bencze show -HTV 23:30 Tv shop - HTV 24:00 Lapozó
november 30. vasárnap
00:00 Lapozó 06:30 Tv mozi: Vasárnapi szülők -magyar film 08:05 Sajt - Horváth Gáborral 08:30 Torna - HTV 09:00 Tv shop - HTV 09:30 A Notre Dame-i toronyőr - Színes magyarul beszélő rajzfilm
- HTV 10:30 Wellness - magazin - HTV 11:00 Trendline - divatmagazin - HTV 11:30 Tv shop -HTV 12:00 Lapozó 17:30 Virágzó Magyarország -Szigetüjfalu - HTV 18:00 Tv shop - HTV 18:15 Márais Bach, Varnus Xavér orgonál - HTV 18:20 UNIJÓ - HTV 18:30 Kapocs - 12. sz választókerület - Stróber Gábor 18:45 Tv mozi: Tízezer nap -magyar film 20:00 Thalassa a tenger magazinja -HTV 20:30 Nyírvidéki kisvasút - A Nyíregyházi Városi Televízió filmje - HTV 21.00 Borsalino -Francia filmvígjáték - HTV 23:30 TV shop - HTV 24:00 Lapozó
december 1. hétfő
00:00 Lapozó 07:30 Videoklip 08:00 Kapocs - 12. sz. Választókerület - Stóber Gábor 08:15 Tv mozi: Tízezer nap - magyar film 09:58 Lapozó 17:30 Egy életen át - Felnőttképzési magazin - HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: A kék meg a sárga 18:15 UNIJÓ - HTV 18:25 Márais Bach. Varnus Xavér orgonál - HTV 18:30 Thalassa - természetfilm sorozat - HTV 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 -Szegénység elleni program 19:25 Házban ház körül 19:40 Jelkép - adventista 19:50 Krónika 20:00 Civilek - Kamera ''67 20:15 Önök mondták - Mozi 20:30 IBA. Magyarországi madárélöhelyek - HTV 21:00 Linda és a főtörzs - olasz bűnügyi sorozat -HTV 22:50 UNIJÓ - HTV 22:55 Márais Bach. Varnus Xavér orgonál - HTV 23:00 Lapozó
december 2. kedd
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Önök mondták - Mozi 08:20 Jelkép - adventista 08:30 Krónika 08:40 Jövő 7 - Szegénység elleni program 08:55 Házban ház körül 09:10 Civilek -Kamera ''67 09:25 Mese: A kék meg a sárga 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 Dübörgő tonnák - a Zalaegerszegi Városi Televízió filmje - HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: Négy kis ezermester 18:15 UNIJÓ - HTV 18:25 Márais Bach. Varnus Xavér orgonál - HTV 18:30 Thalassa
- természetfilm sorozat - HTV 19:00 Krónika 19:10 Körjárat 19:25 K''arc - Kulturális magazin 19:35 Kamarai percek - Régi és új vállakozók a laktanyákban 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül 20:15 Jövő 7 - Szegénység elleni program 20:30 Business-mix A gazdaság hírei - HTV 21:00 OKA-VANGO - a vadon szíve, amerikai családi filmsorozat - HTV 22:00 Bencze show - HTV 22:30 Thalassa- természetfilm sorozat - HTV 23:00 Lapozó
december 3. szerda
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:15 Körjárat 08:30 Krónika 08:40 Kamarai percek -Régi és új vállalkozók a laktanyákban 08:55 K''arc -kulturális magazin 09:10 Házban ház körül 09:25 Mese: Négy kis ezermester 09:30 Krónika 09:40 Jövő 7 - Szegénység elleni program 09:55 Lapozó 17:30 Egy életen át - Felnőttképzési magazin - HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: Téli mese 18:15 Márais Bach. Varnus Xavér orgonál - HTV 18:20 UNIJÓ -
HTV 18:30 Thalassa - természetfilm sorozat - HTV 19:00 Krónika 19:10 Jövő 7 - Oktatás 2004.19:25 Házban ház körül 19:40 Jelkép - evangélikus 19:50 Krónika 20:00 Kamarai percek - Régi és új vállalkozók a laktanyákban 20:15 Körjárat 20:30 Képes Recept - Egészség, környzet hírek - HTV 21:00 Holnapnál jobb a tegnap - francia filmdráma
- HTV 23:00 Lapozó
december 4. csütörtök
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 - Oktatás 2004. 08:20 Jelkép - evangélikus 08:30 Krónika 08:40 Házban ház körül 08:55 Körjárat 09:10 Kamarai percek - Régi és új vállakozók a laktanyákban 09:25 Mese: Téli mese 09:30 Krónika 09:40 Videoklip 09:45 Lapozó 17:30 A csömödéri kisvasút - A Lenti Városi Televízió filmje - HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese. A kis jégvirág 18:15 UNIJÓ - HTV 18:25 Márais Bach. Varnus Xavér orgonál - HTV 18:30 Thalassa - természetfilm sorozat - HTV 19:00 Krónika 19:10 Körjárat 19:25 K''arc - kulturális magazin 19:40 Jelkép - református 19:50 Krónika 20:00 Házban ház körül 20:15 Jövő 7 - Oktatás 2004.20:30 Biztonsági zóna - HTV 21:00 Díjlovagló Világ Kupa - a verseny közvetítése Kaposvárról - HTV 22:10 Thalassa - természetfilm sorozat - HTV 22:30 Képes Recept - HTV 23:00 Lapozó
december 5. péntek
00:00 Lapozó 07:30 Krónika 07:40 Videoklip 08:05 Jövő 7 - Szegénység elleni program ( hétfői adás ism. )08:20 Jelkép - református 08:30 Krónika 08:40 Körjárat 08:55 K''arc - kulturális magazin 09:10 Házban ház körül 09:25 Mese: A kis jégvirág 09:30 Krónika 09:40 Jövő 7 - Oktatás 2004. ( szerdai adás ism. ) 09:55 Lapozó 17:30 Erdőgazdálkodás Somogyban - A Kapós Tv filmje
- HTV 18:00 Krónika 18:10 Mese: Eszter története 2. rész 18:15 Márais Bach. Varnus Xavér orgonál -HTV 18:20 UNIJÓ - HTV 18:30 Thalassa - természetfilm sorozat - HTV 19:00 Krónika 19:10 Önök mondták -" Szép ruhában járni - kelni" 19:25 Civilek - Hely a világban alapítvány 19:40 Jelkép -katolikus 19:50 Krónika 20:00 K''arc - kulturális magazin 20:15 Körjárat 20:30 Virágzó Magyarország - Kiskunlacháza - HTV 21:00 Időn kivül - Színes francia filmdráma - HTV 23:00 Lapozó
december 6. szombat
00:00 Lapozó 06:30 Krónika 06:40 Videoklip 07:05 Önök mondták - " Szép ruhában járni - kelni" 07:20 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika 07:40 Civilek -Hely a világban alapítvány 07:55 K''arc - kulturális magazin 08:10 Körjárat 08:25 Mese: Eszter története 2. rész 08:30 Torna - HTV 09:00 TV shop
- HTV 09:30 Hófehérke - színes, magyarul beszélő rajzfilm - HTV 10:30 Különjárat - Balogh Zoltán keményzenei magazinja - HTV 11:00 Képes Recept
- Egészség-környezet hírek - HTV 11:30 Tv shop -HTV 12:00 Lapozó 17:30 Parti-parti - dokumentumfilm egy rádióműsorról - HTV 18:00 Tv shop -HTV 18:15 UNIJÓ - HTV 18:30 Tv mozi: És akkor a pasas magyar film ( 92 ) 20:02 Sajt - Horváth Miklóssal (28) 20:30 Lovasélet hét határon - lovas magazin - HTV 21:00 Gyümölcskarnevál - dokumentumfilm - HTV 22:00 OKAVANGO - a vadon szíve -Amerikai családi filmsorozat - HTV 23:00 Bencze-show. Beszélgetések hírességekkel - HTV 23:30 Tv shop - HTV 24:00 Lapozó
december 7. vasárnap
00:00 Lapozó 06:30 TV mozi: És akkor a pasas magyar film 08:02 Sajt - Horváth Miklóssal 08:30 Torna - HTV 09:00 Tv shop - HTV 09:30 A Cigánybalerina - színes, magyarul beszélő rajzfilm
- HTV 10:30 Wellness-tár életmódmagazin ■ HTV 11:00 Lovasélet hét határon - lovas magazin - HTV 11:30 Tv shop - HTV 12:00 Lapozó 17:30 Virágzó Magyarország - Üllő - HTV 18:00 Tv shop - HTV 18:15 Márais Bach. Varnus Xavér orgonál - HTV 18:20 UNIJÓ - HTV 18:30 Tv mozi : Imposztorok magyar film ( 95 ) 20:05 Kapocs - 13. sz. Választó kerület Sajni József 20:20 Videoklip 20:00 Thalassa
- természetfilm sorozat - HTV 20:30 Parti-parti -dokumentumfilm egy rádióműsorról - HTV 21:00 Nirvana - színes magyarul beszélő olasz, francia sci-fi, - HTV 23:30 TV shop - HTV 24:00 Lapozó
2003. december 2. Hétköznapi unió
A sokat emlegetett őszi brüsszeli országjelentés négy fekete pontját a vidékfejlesztés, agrárium kapta, többek között az ágazat uniós normáknak megfelelő intézményrendszere, illetve ennek kiépítetlensége okán. Az ORTT támogatással készülő műsorban annak járunk utána, hogyan vélekednek erről a gazdálkodók, milyen teendői vannak a helyi szakembereknek, az FVM hivataloknak és az agrárkamaráknak.
2003. december 3.
Kerítések mögött
Az ORTT támogatással készölő sorozat e havi adásában a "Nyitott világ" című kulturális integrációs estre kalauzoljuk el hallgatóinkat. Zalai művészek, együttesek és a Magyarszerdahelyi ZMÖ Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetének művészeti csoportjai együtt lépnek fel. Milyen élmény épek és fogyatékossággal élők számára egy ilyen közös produkció? Segíthet-e a másság elfogadtatásában? Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ az összeállításból.
2003. december 5. Bűnvadászok
December 5-én, pénteken ismét Bűnvadászok a Zala Rádióban! A műsor vendége Dr. Molnár József alezredes, Nagykanizsa új rendőrkapitánya lesz. A vezető november közepén kezdte meg munkáját. Hogy látja most Nagykanizsa közbiztonsági helyzetét? Mik a legfontosabb problémák? Biztonságos város -e Nagykanizsa? Legfőképpen ezekre a kérdésekre várjuk majd válaszát, és az ön véleményét is! Legyen tehát ön is riporter: hallgatóink kérdezhetnek az új rendőrkapitánytól, és elmondhatják észrevételeiket is. Jelentkezésüket mostantól az adásig folymatosan várjuk a következő módokon:
- sms-ben a 06-30/389-6533-as telefonszámon
- e-mail-ben az info@zalaradio.hu címen
- telefonon a 06-93/537-680-as számon
- levélben a 8804 Nagykanizsa Pf.: 50-es címen
- faxon a 06-93/326-412-es
* December 1. hétfő: Közlekedés, 2. kedd: Hétköznapi unió, 3. szerda: Kísértések mögött, 4. csütörtök: Vendégváró, 5. péntek: Bűnvadászok
Hétköznap:
05.55-06.00 06.00-06.21 06.21-06.30 06.30-06.40 06.40-06.45 06.45-06.52 06.52-07.00 07.00-08.00 08.00-08.15 08.15-08.45 08.45-09.00 Szombat 05.55-06.00 06.00-06.21 06.21-06.30 06.30-06.40 06.40-07.00 07.00-07.21 07.21-07.30 07.30-07.40 07.40-07.45 07.45-07.52 07.52-08.00 08.00-08.30 08.30-09.00 Vasárnap 05.55-06.00 06.00-06.05 06.05-07.00 07.00-07.15 07.15-07.30 07.30-07.45 07.45-08.00 08.00-08.05 08.05-09.00
NAGYKANIZSA 71,03 MHZ
Bejelentkezés, meteorológia
Kossuth krónika + regionális hírek 2 percben + zene
A nap témája
Regionális krónika
Lapszemle
Sport
A 08.15-08.58 óra közötti magazin előzetese Ugyanaz, mint Kossuth hírek -Tematikus Napi
Kossuth A nap témája Regionális Majorság -Kossuth krónika + A Nap témája Regionális krónika Lapszemle Sport
Hétvégi kulturális ajánló Átvett műsor Érintés + Lépéselőnyben
Bejelentkezés, meteorológia Országos és regionális hírek Egy hazában - nemzetiségekről magyarul Országos és regionális hírek Vallási hírek + Hitélet Nemzetiségekről magyarul (saját) Ezredváltó - portré műsor Országos és regionális hírek Vasárnapi magazin - elsősorban kulturális témákkal
14
HIRDETES
2003. november 27.
Kiskanizsán, a Pivári utcában 120 nm-es négy szobás, két fürdőszobás, vegyes fa-, gáz fűtéses családi ház (8*9 méteres garázzsal, nyári konyhával, melléképületekkel, földpincével) 1200 nm-es telekkel eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/480-2586 (4649K)
***
Belvárosi 3 szobás családi ház, iker-, társasház építésére is alkalmas, 790 nm-es telekkel eladó.
Érd.: 30/227-3294 vagy 30/911-9642 (5146K)
***
Lakást vennék I-III. emeletig: 70-80 m2-es, egyedi fűtéses, téglaépületben. Érd: 06-
20/941-5745, 327-568(5230K) ***
Kiskanizsán (szintes), három szoba + nappalis családi ház 11 millió Ft-ért eladó, vagy kisebb lakásra, házra cserélhető.
Érd.: 20/4500-827, 93/329-007 (5242K) ***
Nk-án Katonaréten Levente u. 3-ban 180 nm-es belső felújításra szoruló lakás garázzsal, pincével és kis kerttel eladó Irányár: 19,5 millió Ft. Érd.: 313-101 este 17 óra után. (5257K)
***
Kiskanizsa központjában kétszintes családi
ház eladó. Érd.: 30/3515-347 (5259K) ***
Szentgyörgy vári hegy IV. hegyháton, 80 nm-es családi jellegű ház, központi fűtés,
Nk-án a Péterfai utcában bútorozottan, felújított állapotban két és félszobás lakás kiadó. Érd.i 06/30/289-9627 (5241K) ***
Zemplén utcai két szobás, bútorozott lakás
kiadó! Érd.: 20/382-5460 (5266K) ***
Nk-án a keleti városrészben bútorozott lakás 30.000 Ft-ért hosszú távra kiadó. Érd.: 381-069 vagy 70/514-2031 (5268K)
JÁRMŰ
1990-es évjáratú ötsebességes Lada vonóhoroggal, másfél év műszakival eladó. Érd.: 30/541-9571 (5198K)
VEGYES
Számítógépes védőszemüveg (4 hónapja csináltatott), karcmentes svéd lencsével, elegáns keretben eladó. Ára: 7.000 Ft. Érd.:
30/9932-534 (5217K) ***
Két éves, 170 literes prés, valamint kacs-csozós szőlődaráló kedvező áron eladó. Érd.: 30/911-9642 (5238K)
Hízott sertések, malacok eladók. Érd.: 319-
437, 30/310-2007 (5258K) ***
2 gyermekes, segélyekből élő beteg házaspár
Nk-án precíz német nyelvoktatást, középiskolások korrepetálását, érettségire, felvételire, nyelvvizsgára felkészítését vállalom, anyanyelvi szinten, rugalmas időbeosztással,
hétvégén is. Érd.: 06-30/528-3929 (5245K) ***
Nk-án angol és orosz nyelvből tanítást, korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést vállalok. Érd.: 06-30/528-3929 (5246K) ***
Fuvarozást, áru- és fenyőfaszállítást valamint költöztetést vállalok 4*2 m platós, 3 t-ig terhelhető teherautóval. Érd.: 30/856-3666 (5255K)
***
Tapasztalt, középfokú végzettségű fiatal hölgy eltartási szerződést kötne, teljeskörű, minőségi gondozással lakásért, ottlakás nélkül. Érd.: 06/30-270-8592 (5263K)
176/50-es, intelligens férfi keresi párját, arányos alkatú, érzelemben gazdag, igényes 46-54 év közötti hölgy személyében. Jelige: "Az élet értelme". Leveleket a Szerkesztőségbe, Pf 154. kérem. (5261K)
domex
PVC*SZÖNYEG*PARKETTA
GARANTÁLTAN
a LEGNAGYOBB választék, VERHETETLEN áron!
NAGYKANIZSA BALATONI ÚT 2. (a Mediterrán Áruház mellett)
Tel.: 93/311-429
Novemberben minden csütörtökön minden szőnyegre -10% kedvezmény! H-F: 8-18 SZO: 8-13 VAS: 9-13
AKCIÓK, KEDVEZMENYEK! DIÁKAKCIÓ! Egyet tizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
Bölcsöd lesz a koporsód
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964
OtOVA/^
3H
.Iliivé
Nyitva: minden nap 9-21-ig
Ebben a filmben minden együtt van: cucc, pucc, szajré, balhé. Jet Li és DMX akciói nemcsak látványosak, de mindenkit haza is vágnak. Ellenfelekből váltak szövetségesekké. Emberrablás, fekete gyémántok és maffia.
Zrínyi Könyvesház, Fő út 8. Tel.: 93/321-143 Deák Könyvesház, Deák tér 2. Tel.: 93/311-143
KÖNYVAJÁNLÓ Alpok-Adria Album Az Alpok-Adria régió csodálatos kincseit, természeti szépségeit bemutató ötnyelvű, reprezentatív megjelenésű album felejthetetlen élményt, kellemes perceket nyújt az olvasó számára. Már kapható a könyvesboltokban!
kreatív hobbi- és dekorációs üzlet
Dekorációs Festékek Szaküzlete
Tradicionális üvegfesték, üvegmatrica, akril-, textil-, selyemfestékek, ékszeralkatrészek, gyöngyök nagy választékban. Öntőformák, hungarocell formák, szalvéták, gyertyaviasz, zselégyertya valamint különleges dekorációs anyagok karácsonyra.
GLOBUS-HÁZ
Nagykanizsa, Huszti tér 1-2. Tel: 06/20/546-5990 Nyitva tartás: H-P: 9-17-ig, Sz: 9-12-ig
PER QER
KFPKFR FTF7FS
nagy választékkal, korrekt áron!
BWSfJf ■■.''»••:-.■- > ''■* ■ '' '' • _,___
Klado és bérbeadó ingatlanokat keresünk ügyfeleink számára.
FIX Ingatlanügynökség Nagykanizsa, Rozgonyi u. 3. 20/ 9531-591
INGATLAN
BÉRLET
ipari áram, vezetékes víz, 600 négyszögöl területen. Érd.: 93/315-526 (5264K) ***
Nk-án Berzsenyi úton egyszobás, egyedi fűtéses, 2. emeleti felújított, amerikai konyhás lakás eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/447-2692, 93/320-924 (5265K)
Nagyrécsén régi kis ház építésre alkalmas, közművesített területen eladó. Érd.: 30/939-9888 (5269K)
kéri az Önök segítségét. Élelmiszert vagy bármit örömmel elfogadnánk. Ajánlatokat a Kanizsa szerkesztőségbe "Segítség" jeligére. (5262K)
***
Hízott sertés eladó! Érd.: 329-137 (5260K) Nordmann-jegenyefenyő karácsonyfa Nagykanizsán továbbértékesítésre eladó. Irányár: 1600 Ft/fm, méret: 1,50-2,50 méter, 150 db. Érd.: 30/9794-685 (5267K)
SZOLGÁLTATAS/ALLAS
Vállaljuk új házak felépítését, régi házak átalakítását, felújítását. Valamint vállalunk ács- és tetőfedőmunkákat. Érd.: 93/322-109,
06-30/6398-825, 06-70/503-9407 (5222K) ***
Szeretne Ón 200.000-300.000 Ft-ot keresni
tisztességes munkával, egészségvédelem területén? Tel.: 20/392-2560
Munkatársat keresek
egészségvédelem területére, kiemelt jövedelemmel, azonnali kezdéssel. Tel.: 30/336-8345
2003. november 27.
S
15
KANIZSAI SIKER
HETEDIK HELY EGY BRONZEREM 3 NAP, 21 erem
IDEGENBEN
DGE
Av November 21-én a Kanizsa KK DKG .: *v EAST-et otthonában
'' ,,''í* fogadta a Siókosár UK. Idegenben, 150 néző előtt

Budapesten, a Népstadion területén rendezték meg a VI. 50 km-es távú futás Or-
O elsöprő 92:112-es győzelmet
aratott a kanizsai csapat. Az első félidő kiegyenlített játéka után a harmadik negyedtől a kanizsai kosarasok magabiztosan elhúztak és nagyon fegyelmezett játékkal az idény egyik legjobb teljesítményét nyújtva értékes győzelmet arattak a remek játékosokból álló Siófok ellen. Nagyon jól jött ez a DKG EAST csapatának, hiszen a szezont zsinórban több vereséggel indították. DKG EAST: Kováts 15/3, Volf Barna 17, Bausz 25/15, Miilei 19, Koma 19. Csere: Domonkos 13/12, Zsámár 4.
ÉLLOVASOK TALÁLKOZÓJA
i Az NB Il-es női
.0 kézilabda bajnokság
V/ újabb fordulóján a MÁV ■yy NTE a Varga TRANS Szekszárd csapatával találkozott. Az éllovasok találkozóján ha nehezen is, de sikert arattak a kanizsaiak. MÁV NTE-V(arga TRANS Szekszárd 30:28. MÁV NTE: Skrach, Kiss 4, László 11, Szpkéné 3, Tóth 7, Hohl 4, Kotnyek 1. Csere: Nyakas, Pánczélné.
szágos Bajnokságot. Az egyéni jQi ^ indulók mellett 30 csapat is leadta nevezését. Nagykanizsát a Tri-Co Triatlon Klub Keleti Szél nevű csapata képviselte. Az öt fős kanizsai csapatot Kiskó Gábor, Molnár Ferenc, Biharvári József, Kálovics Tamás és Ács László alkotta. Minden futónak 10 km-t kellett futni a stadion körül egy 1087 m-es kijelölt pályán. A kanizsai csapat 3:16:10 időeredménnyel az abszolút értékelésben a hetedik helyezést érte el.
EGY VERESÉG, EGY GYŐZELEM
A Zsigmondy tornatermé-
Budapesten a Vasas ■•.-., V Sportcsarnokban rendezték i>J'' meg Kozma István kétszeres *i olimpiai magyar bajnok birkózó-

ben a Kanizsa DKK a TFSE

<y
csapatával mérkőzött. Gábor Erzsébet edző szerint a hazai csapat gyenge dobóteljesítménye miatt szenvedett vereséget. Támadásban előkészületlenül vállalták el a dobóhelyzeteket, így a végeredmény 53:72 lett a vendégek javára.
NB II női kosárlabdamérkőzést játszott az NTE 1866 MÁV Rt. és a Baja ÚDSE 111. A kanizsai kosarasok fölényesen lll:45-re nyertek a vendég bajaiak ellen. Időnként látványos támadásokat vezetve szerezték meg újabb győzelmüket Tomáék a fiatal bajai csapat ellen - értékeli a nagyszerű találkozót Kovács Nándor edző.
ra emlékezve, a 2003-as évi diák kötöttfogású Magyar Bajnokságot. A két napos erőpróbán Nagykanizsáról a Kanizsai Birkózó SE versenyzői vettek részt. A szabadfogású diákolimpia aranyérmeséhez a 75 kg-os Tóth Árpádhoz 16 versenyző mérlegelt, aki a "kötelező" tus győzelem után az elődöntőben vereséget szenvedett a kötöttfogású diák olimpiai győztestől. A kecskeméti Vörös László ellen 7: l-re nyert, és ezzel megszerezte a bronzérmet. Az újonc 55 kg-os Volykovics Máté 25 induló közül három győzelemmel és két vereséggel a pontszerző hatodik helyen végzett.
'' Zalaegerszegen a rövidpá-<\>'' lyás országos bajnokságon rajtkőre álltak a Nagykanizsa Vízmű SE versenyzői is. A három napos viadalon 32 egyesület nevezett, közel 300 induló vett részt. Jól sikerül a verseny, hiszen Polgár Sándor tanítványai 21 éremmel térhettek haza. A legeredményesebb Silló Dániel 200 m vegyes, 50, 100 és 200 m pillangó pillangóban 4 aranyat, 50, 100 és 200 m gyorson, 3 ezüstöt és 50 m mellen 1 bronzérmet szerzett. Császár Krisztián 50 m pillangón és 50 m mellen 2 ezüstöt, 50 m gyorson, 100 m mellen, 100 és 200 m pillangón 4 bronzot mondhat a magáénak. Miatta Mercédesz 2 ezüst 3 bronz; Tóth Fruzsina 2 bronzérmet szerzett.
oVV
EREDMENYES SZEREPLES

Nagykanizsa adott otthont november 13-án a Zemplén Lábtoll-labda Kupának. Az utánpótlás korosztály számára remek bizonyítási lehetőség volt a torna, egyben jó felkészülési alkalom a decemberi Királyi Pál Kupára. A ZDSE felnőtt egységei ezalatt a november végi felnőtt országos bajnokságra készülnek teljes erőbedobással - mondta Budavölgyi Kálmán szövetségi kapitány.
Fiú egyéni eredmények: 1. Arany Bálint (Péterffy Iskola), 2. Bársony Szabolcs (Hevesi Iskola), 3. Huszár Emil (Hevesi). Leány egyéni eredmények: 1. Dominkó Dóra (Battyány Gimnázium), 2. Bátor Hajnalka (Hevesi), 3. Göncz Annamária (Hevesi). Fiú csapatversenyben első Péterrfy Iskola (Arany Bálint, Budavölgyi Bálint, Lukács Benedek), második Hevesi-Zrínyi Iskola, harmadik a Hevesi Iskola csapata lett. Vegyes párosban 1. Bátor Hajnalka, Huszár Emil (Hevesi), 2. Dominkó Dóra, Bársony Szabolcs (Batthyány-Hevesi), 3. Göncz Annamária és Lukács Márton (Hevesi-Zrínyi) lett.
ZALA LEGEREDMENYESEBB EGYESÜLETE
A Zemplén Diák Sport Egyesület 1986-ban alakult, mint iskolai sportkör. Az alapító Pátkai József kezdetben atlétikai, labdarúgó és sakk szakosztályokat működtetett, majd 1996-ban belépett a lábtoll-labda, amit Takács Tamás testnevelő honosította meg Nagykanizsán. 2000 májusában helyét Budavölgyi Kálmán vette át. Működésük, eredményeik nem fértek el a diáksport egyesületek keretébe, új utat törtek. Jelenleg regionális
A sikeredző és bajnoka
egyesületként működnek, a saját nevelésű játékosok mellett, helyet adva más egyesületekben, más településeken felnevelkedett játékosoknak is a szereplésre. A szövetségi kapitányt az egyesületről. Budavölgyi Veronikát pedig Európa bajnoki címéről \lcérdeztük.
- Milyen eredményeket ért el eddig a ZDSE, jelenleg hány játékosa van?
- Több mint 50 játékosunk van, akik közül 15-20 rendszeresen utazik versenyekre. Az igazi áttörés a 2000. év volt a sportágnak és az egyesületnek is, amikor Újszászon rendezték meg az I. Világbajnokságot. Öt játékosunk szerepelt a felnőtt magyar válogatottban, akik azóta is a gerincét adják a címeres mezes gárdának. Innen már egyenes út vezetett a csúcsra, az 5 EB aranyéremhez, a 3 Európa Kupa győzelemhez, a 11 VB bronzéremhez és a 43 Magyar Köztársasági Bajnoki címhez - ismerteti a sikereket Budavölgyi Kálmán, szövetségi kapitány.
- Hogyan áll a támogatásokkal a szakosztály, a 2004-es hongkongi világbajnokságra a feltételek biztosítottak-e?
- Az egyesület Európa legsikeresebb lábtollas szakosztálya és Zala Megye legeredményesebb sportegyesülete. Korrekt üzletemberekkel kötöttünk megállapodásokat, akik átérzik, hogy szolgálhatják legjobban a város sportját, ha a kiemelkedő, eredményes egyesületeket támogatják. A lábtoll-labdázás fellegvára immár
nem Újszász, hanem Nagykanizsa, hiszen sikereit a népes hazai és európai mezőny megelőzésével éri el évek óta - véli az egyesület vezetője-
- Hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a sporttal, mióta lábtolllabdázol? - szól a kérdés Budavölgyi Veronikához.
- Az általános iskolában a tes-nevelőtanárom, Takács Tamás ismertetett meg ezzel a sportággal, eleinte csak hobbiból játszottam, de az utóbbi öt évben elért eredményeim, élményeim arra ösztönöznek, hogy még sokáig folytassam - feleli a láb-toll-labda bajnok.
- Hogyan készülsz a versenyekre a tanulás mellett?
- Heti négy edzésem van, mellette megpróbálok sokat biciklizni és az étkezésemre odafigyelni. A tanulás nem akadály, hiszen az időmet én osztom be, első a tanulás majd a sport és utána minden más.
- Hogyan értékeled a Bochumban megszerzett Európa bajnoki címet?
- Nagyon büszke vagyok, hisz sokat készültem és szenvedtem ezért az eredményért, a három EB aranyért. Minden tőlem telhetőt megtettem a
A győztes csapat
versenyen és az ezt megelőző kvalifikációs versenyeken is. Elmondhatom, hogy én vagyok Európa első lábtoll-labda bajnoka, mivel ez volt az első kontinens bajnokság és női egyéni versenyszám volt az első a döntők sorában.
- Milyen versenyeken indulsz a közeljövőben?
- Nagyon várom már és teljes gőzzel készülök a IV. világbajnokságra, amit jövőre Hong-Kongban rendeznek meg. Társaimnak, Végh Dórának, Gozdán Ágotának és nekem is egyaránt fontos, hogy tisztességgel helytálljunk. Az idén lesz még két hazai versenyünk, a felnőtt országos bajnokság és az évadzáró kupa, utána két hónap szünet következik - mondja végül Veronika.
Nagy Krisztina
Milyenek a kilátásai a 2004-es évre? Mi ezt a panorámát kínáljuk Önnek!
Nagykanizsán a KIRÁLY- UDVARHÁZ-ban épülő társasházban eladó amerikai konyhás lakások, turbó kombi kazánnal ellátottak, a szobák parkettásak. Beltéri fa ajtók, alacsony fűtési költséget biztosító SOFA ablakok és betörésbiztos bejárati ajtók. Állami támogatású hitetek, szociál-politikai támogatás, ÁFA visszaigénylés, illetékmentesség.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5.1.em. Tel.: 93/ 516 714, Balassa Béla építész vezető tervező. Tel.: 30/ 901 9013
E-mail: balassabeta@chello.hu, Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
BEMUTATKOZÓ FÓRUM
December 2-án, 18 órakor Helyszín: Honvéd Kaszinó tükörterem Vendégek: Kovács Dávid elnök, Molnár Tamás alelnök
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
www.jobbik.hu
Fizetett politikai hirdetés
ALAPÍTVÁNYI HÓNAP - a civil társadalomért
NAGYKANIZSAI MÉZESNAPOK A HSMK ban
december 11 - 18-áig.
Szaktanácsadók: Gaál Kálmán és Dr. Kustán László méhészek
Az Országos Magyar Méhész Egyesület Nagykanizsai Szer/ezetének támogatásával IViezkóstoló és vásár Naponta 9-17 óráig
AKT HEGEDŰVEL vígjáték
A Budaörsi Játékszín bérletes színházi előadásai a HSMK-ban
December 8-án 19 órakor: BRÓDY - BÉRLET December 9-én 19 órakor: RÁTKAI - BÉRLET Főbb szereplők: Straub Dezső, Schubert Éva, Sztankay István, Sörös Sándor, Nyertes Zsuzsa Rendezte: Sztankay István Belépődíj (pótszék): 1500 Ft
EDVIN MARTON, A VILÁGHÍRŰ HEGEDŰVIRTUÓZ KONCERTJE
A HSMK-ban december 15-én 19 órakor.Belépődíj: 1800 Ft
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ ÉS NYELVVIZSGA KÖZPONT
a februári ANGOL és NÉMET, - állami és nemzetközi (EU-s) bizonyítványt nyújtó NYELVVIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ, 40 órás, speciális tanfolyamokat szervez
vizsgáztató tanárok vezetésével, ingyenes próba vizsgával!
Jelentkezés: személyesen, december 23-ig.
Nagykanizsa, Kinizsi u. 2/a. Tel.: 93/ 326 413 , Mobil: 30/ 400 52 53 E-mail: info@dialognk.hu ; Web: www.dialognk.hu
HA NEM CSAK PAPÍR KELL...
... hanem magabiztos nyelvtudásra vágysz,
jelentkezz BMR nyelvvizsgákra felkészítő tanfolyamainkra!" Órák a Te időbeosztásodhoz igazodva, tanfolyamindítis hetente.
HIRDESSEN NÁLUNK! 21000 LAKÁSBA JUTUNK EL!