Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.59 MB
2020-12-04 11:10:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
243
678
Rövid leírás | Teljes leírás (364.22 KB)

Kanizsa 2005. 001-003. szám január

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XVII. évfolyam 1. szám  2005. január 14.  Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától más
időpontban kerül terjesztésre,
ezért minden héten
péntek estig kapják kézhez
a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapot.
Figyelmükbe ajánljuk
új, a „Hét témája” címet
viselő rovatunkat!
(Laky Zsuzsannával készült újévi beszélgetésünk lapunk 10. oldalán olvasható)
Fotó: Bakonyi Zsóka
1,,0 65 Le
Kllíímávall,, ABS--ssell
2..540..000 Ftt--ttóll
1,,5 98 Le
Kllíímávall,, ABS--ssell
3..140..000 Ftt--ttóll
5 év teljeskörű garanciával
2 VÁROSHÁZA 2005. január 14.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I.
emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:
93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók
Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
ÚJ HELYEN
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Magyar Államkincstár
Zala Megyei Területi Igazgatósága Családtámogatási és Szociális
Ellátási Irodájának Nagykanizsa, Ady u. 31. szám alatti ügyfélszolgálata
2005. január 1-től Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Eötvös tér 16. szám alatti épületébe költözik.
Ügyfélfogadási idő: hétfő-szerda: 8-12, 13-16 óra,
péntek: 8-12 óra.
Magyar Államkincstár Zala Megyei Területi Igazgatósága
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004. december
14-i döntésével létrehozta a Nagykanizsa Szabadhegy városrészben a
Településrészi Önkormányzatot.
A Településrészi Önkormányzat tagjainak jelölő gyűlésére 2005. január
17-én 17 órakor a sánci kultúrházban kerül sor, melyre a szabadhegyi
városrészben lakókat ezúton tisztelettel meghívom.
Papp Péter önkormányzati képviselő
JELÖLőGYűLÉS SZABADHEGYEN
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk
közgyűlése 2005-ben is kitüntető címeket és díjakat adományoz.
Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok
iránt, akik: a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos,
művészeti munkásságuk során maradandót alkottak; tevékenységükkel
a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők
életkörülményeinek javítását szolgálták; kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet
végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és
nemzetközi hírnevét öregbítették; kiemelkedően támogatták a kisebbségek
kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
a következő kitüntetéseket alapította:
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím
- „Nagykanizsa Sportjáért" kitüntető cím
...