Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.59 MB
2020-12-04 11:11:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
235
659
Rövid leírás | Teljes leírás (486.96 KB)

Kanizsa 2005. 004-007. szám február

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XVII. évfolyam 4. szám  2005. február 4.  Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától más
időpontban kerül terjesztésre,
ezért minden héten
péntek estig kapják kézhez
a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapot.
Melléklet:
Kanizsai Közlöny
2005/1. szám
1,,5 98 Le
Kllíímávall,, ABS--ssell
3..140..000 Ftt--ttóll
1,,0 65 Le
Kllíímávall,, ABS--ssell
2..490..000 Ftt--ttóll
Felavatták az űrhajós utcai Fogyatékkal Élők Integrált Intézményét.
A program Karasuné Lőczi Judit igazgatónő szavaival vette
kezdetét, majd Litter Nándor polgármester mondott köszönetet
mindazoknak, akik az intézmény létrejöttében segítséget nyújtottak,
így Göndör István országgyűlési képviselőnek, aki a legtöbbet tette
annak érdekében, hogy a címzett támogatást elnyerhesse a város.
Ezt követően Teleki László, roma ügyekért felelős államtitkár mondott
beszédet, melyet az otthon lakóinak műsora követett. Az egyházak
képviselői megáldották a létesítményt.
Az összesen 45,1 millió forint önerőből és 406,2 millió forint címzett
támogatásból megvalósult beruházás nyomán egy helyre kerülhet a fogyatékkal
élők komplex ellátása. Az új épület a XXI. század elvárásainak
megfelelően, az ott élők igényeit is messzemenőkig figyelembe véve
került megtervezésre. Az intézmény jogelődje, a Fekvőbetegek Szociális
Otthona 1948-ban került elhelyezésre az 1890-es években épült
Lazsnaki kastélyban. 2000. év végére az épület tetőszerkezete életveszélyessé
vált, ezért sürgősen el kellett költöztetni az ellátottakat. Így
kerültek – Szakosított Szociális Intézmény néven – 2001. január 5-től a
Városi Kórház régi gyermekosztályának épületébe. A kórház-rekonstrukció
miatt 2003. szeptemberében az orvos-nővérszálló lett az új, átmeneti
otthonuk, míg 2005. január 27-én átadásra nem került új otthonuk,
a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye.
A bentlakásos részlegen 50, a napközbeni szakellátásban (ÉNO) 20
gondozottat tudnak fogadni. Emellett további két új ellátási formával
bővül a szolgáltatás: az átmeneti részlegen maximum egy év időtartamig
a gondozást vállaló családtagok időszakos tehermentesítésére nyílik
lehetőség – egyidőben 10 fő kerülhet gondozásra, míg 2005. július
1. napjától lehetőség lesz a támogató szolgálat igénybevételére is, ahol
az intézményben biztosított terápiák igénybevételével kaphatnak segítséget
a családban élő fogyatékosok és azok családtagjai is.
MÉLTÓ
HELYEN
A magyar közoktatás a folyamatos reformok ellenére sem
képes szakítani a teljesítményelvű iskolával. A teljesítményt
persze mérni kell, és ezt legegyszerűbben kérdésekre adott
válaszok formájában lehet megtenni: a tanuló vagy tudja a
kérdésre a választ, vagy nem.
Ma a tanulásban a verbalitás és az emlékezet terén kiemelkedő egyének
sikeresek. A téri-vizuális képességekre lényegében alig van szükség,
de az absztrakciós képesség, a helyzetfelismerés és a társas készségek is
nélkülözhetőek az iskolában, jóllehet a későbbi társadalmi sikerességben
ezeknek jelentős szerepük van. Az iskola egyre jobban eltávolodik tehát
feladatától, nem az életre, hanem magára az iskolára készíti fel a diákokat.
Már az iskolák falait is feszítő probléma az iskolába kerülő gyermekek
képességstruktúrájának a megváltozása, amelyhez semmilyen módon
nem volt képes alkalmazkodni az oktatás. Oktatási intézményeink legnagyo...