Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.26 MB
2020-12-04 11:13:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
243
672
Rövid leírás | Teljes leírás (110.93 KB)

Kanizsa 2005. 024. szám július

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XVII. évfolyam 24. szám 􀁺 2005. július 14. 􀁺 Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Ha komollyan gondolljja
a ttársskeressésstt!!
8800 Nagykanizsa
Tel.: 06-93-311-396
06-30-508-4121
A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA
A majdani Eötvös tér, Deák tér
és Erzsébet tér látványterve
TISZTELT
OLVASÓINK!
Következő számunk
2005. augusztus 4-én
jelenik meg!
FÉL ÉVSZÁZADA VÉGEZTEK
A Szabó József Geológiai Technikum először
végzett növendékei találkoztak 2005. június
18-án Magyarszerdahelyen. Nagykanizsán a
vegyipari technikum negyedik párhuzamos első
osztályaként, az 1951/52. tanévben kezdődött
meg Magyarországon a középfokú geológusoktatás.
Az iskola neve akkor Vegyipari-
Olajbányászati és Geológiai Technikum volt.
Szakmai, továbbképzési szempontok miatt helyezték
fel az osztályt Budapestre, a Thököly
úti vegyipari technikumba. Később önállósították
az iskolát, és 1955-ben már a Szabó József
Geológiai Technikumban végeztek huszonheten.
Az osztály hatvan százaléka zalai származású,
legtöbben ma is Nagykanizsához és a
környékhez kötődnek. Kezdetben ötévenként,
Budapesten találkoztak. A 25 éves találkozót
Nagykanizsán szervezték meg.
– Két osztálytársunkról 1956. óta nem tudunk,
és sajnos hatan már végleg eltávoztak
közülünk. Összetartó, jó közösségû osztályunk
volt, tanáraink szerettek bennünket. Szinte
mindannyian kollégisták voltunk, és a szülõi
háztól való távolság is összekovácsolt bennünket
– mondta Veit Gézáné és Tamás Erzsébet.
Az 50 éves találkozón tizennégyen vettek
rész a magyarszerdahelyi csárdában. Egy-egy
szál gyertyával és néma felállással adóztak
hat osztálytársuk és elhunyt első osztályos
osztályfőnökünk, Hetési Magdolna ( Meixner
Béláné) emlékének. Budapesti osztályfőnökük,
dr. Vitális György, a földtudományok
kandidátusa minden találkozón részt vesz. Az
egykori diákság nevében dr. Bognár László
egyetem adjunktus osztálytársunk meleg szavakkal
köszönte meg osztályfőnökük emberségét
és példás nevelő munkáját. Másnap Kőhalmi
Miklós magyaszerdahelyi osztálytársuk
meghívására szőlőhegyén közös ebéddel fejezték
be baráti találkozót.
ÚT, JÁRDA, CSOMÓPONT
Az önkormányzat Közbeszerzési Bizottságának
legutóbbi ülésén az idei évi út-járda
felújítási munkáinak valamint a Magyar utca
és az Arany János utca körforgalmi csomópont
kialakításának kivitelezésével illetve a
Kazanlak krt. útfelújításával, parkolószám növelésével
kapcsolatos pályázati kiírások megfogalmazására
került sor. Mint azt Papp Péter,
a bizottság elnöke elmondta, a kiírásokban
a jogi és műszaki tartalom valamint a
költségek mellett fontos szempont az is, hogy
a munkálatok még az idén befejeződjenek, és
a pénzügyi elszámolás is megtörténhessen az
év végéig. Ennek megfelelően a melegaszfaltozási
munkálatokat legkésőbb október végéig,
a téli hideg beálltáig el kell készíteni, hogy
novemberben megtörténhessenek a szegélyezési
munkák és a felfestések. Az illetékesek
igyekeznek majd a munkát valamennyi helyszínen
úgy szervezni, hogy az a lehető legrövidebb
időtartamra zavarja csak az arra közlekedőket
illetve az ott élők nyugalmát, ezzel
együtt kérik az arra haladók és a környéken
lakók megértését és türelmét.
VIHARKÁROK
A június 28-i rendkívüli időjárás következtében
jelentős károk keletkeztek városunkban.
A legtöbb problémát a vihar által okozott fakidőlések,
ágleszakadások és a növényi részek
miatt eldugult csatornahálózat működésképtelensége
okozta. A vihar után közvetlenül
a tűzoltóság szakemberei mellett a Park Kft.
és a Via Kanizsa Kht. munkatársai is megkezdték
a közlekedési területek szabaddá tételét.
Az Eötvös-tér, a Keleti városrész, a Maort
lakótelep után került sor a külső városrészi területek
takarítására. Nagy segítséget jelentett
a lakosság önkéntes közreműködése a családi
házas és társasházi területeken.
Amennyiben balesetveszélyes, letört ágrészt
tapasztalnak, kérjük azt jelentsék a Park
Kft. 536-667-es telefonján, vagy a Via Kanizsa
537-650-es telefonszámán.
VÉDŐNŐK JUBILEUMA
90 éves jubileumát ünnepelte nemrégiben a
magyar védőnői szolgálat. A megyei megemlékezést
ezúttal Zalaegerszegen, a Városi
Hangverseny és Kiállító teremben rendezték,
ahol a megyei közgyűlés alelnöke, Borsos József
köszöntőjét követően a védőnői hivatás
90 éve címmel tartott előadást Kohlichné
Prof. Dr. Simon Márta, a Védőnői Szakmai
Kollégium elnöke. Ezt követően Odor Andrea
országos vezető védőnő beszélt a védőnői
szolgálat jövőjéről, majd dr. Kvarda Attila
megyei tiszti főorvos foglalta össze mindazokat
a teendőket, melyeket a védőnők egészségi
állapotunk javítása érdekében végeznek.
Dr. Batka Jenõ, a házi gyermekorvoslás megyei
szakfőorvosa az alapellátásban elengedhetetlenül
szükséges együttműködésről szólt.
Az előadásokat követően a nyugdíjas védőnők
köszöntésére, majd elismerések átadására
került sor. Kiemelkedő munkájukért megyei
tisztiorvosi dicséretben részesültek: Nagykanizsáról
Mihalecz Józsefné és Nagy Magdolna,
a környéki településeken dolgozók közül
pedig Király Zsuzsanna Kornélia (Pusztamagyaród)
és Varga Éva (Felsőrajk).
JUNIÁLIS
Sokéves hagyományaikhoz híven juniálist
rendeztek a Fogyatékkal Élők Integrált Intézményében.
A műsort ezúttal is az ellátottak
adták, akiket a mentálhigiénés csoport készített
fel a bemutatóra. A szavalatok, az aerobic
és dalok mellett idén először üstdob, rumbatök,
triangulum megszólaltatásával zenekari
produkció is színesítette a műsort. A programon
az értelmi fogyatékosok napközis ellátottjai
is szerepeltek. A műsort követően a
délután játékokkal, tombolával folytatódott,
majd sportvetélkedőre is sor került, melyen
nagy küzdelem folyt a fődíjért: a tortáért. Az
otthon lakói saját készítésű ajándékokkal köszönték
meg a juniálisra érkező vendégeknek,
hogy elfogadták meghívásukat. Mint azt
Karasuné Lõczi Judit intézmény-vezetőtől
megtudtuk, a bemutatott műsor egy részével
szerepeltek a közelmúltban a Speciális Művészeti
Műhely regionális bemutatóján, Zalaegerszegen,
s külön öröm számára, hogy ez
alkalommal olyan ellátottakat is sikerült bevonni
a fellépők táborába, akik eddig mindig
elzárkóztak ettől a lehetőségtől.
GÖDÖLLŐI KONFERENCIA
Szerkesztőségünk részt vett a gödöllői városi
könyvtárban megrendezett Helyi Lapok
Online első szerkesztőségi konferenciáján. A
találkozó alkalmat adott arra, hogy a helyi lapok
képviselői megismerkedjenek az internetes
újság koodinátori és fejlesztői feladatait
2 KRÓNIIKA
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Gyakornok: Dely Marianna. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király
u. 47. I. emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda:
ANTÓK Nyomdaipari Kft. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjesztő:
TOTAL-LAP Kft. Felelős vezető: Fehér Tamás. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
ă Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
ă A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
ă Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706
JÚNIUS 30.
JÚNIUS 18. JÚNIUS 28.
JÚNIUS 18.
ellátó csapat tagjaival, és megosszák egymással
tapasztalataikat, véleményeiket, javaslataikat.
A Helyi Lapok Online, mint „Az első közösségi
hírportál” jelent meg a webes újságok
palettáján. A portált azzal a céllal hozták létre,
hogy közös, ismert és elismert teret adjon
azoknak a helyi vonatkozású híreknek, melyek
hazánk különböző területein születnek.
KÖZTISZTVISELŐI NAP
A Polgármesteri Hivatal június 30-án a
Csónakázó-tavi vendégházban tartotta meg
hagyományos köztisztviselő napi rendezvényét.
Litter Nándor polgármester és dr. Kelemen
Marcell jegyző köszöntője után a polgármester
átadta az elismeréseket városunk köztisztviselőinek,
majd vacsorával és zenével
folytatódott tovább a rendezvény.
FORGALOMIRÁNYÍTÓ VERSENY
A forgalomirányító verseny megyei döntője
Zalaegerszegen került megrendezésre. A felmenő
rendszerű versenyen a négy kapitányság
rendőri állományából a selejtezőket követően
összesen 20 rendőr mérhette össze elméleti és
gyakorlati tudását. Az elméleti kérdéskörben a
KRESZ ismereteken túl, további szakmai kérdésekre
is válaszolniuk kellett a versenyzőknek,
a gyakorlatban pedig a nagy forgalmat bonyolító
Balatoni út és Stadion út kereszteződésében
kellet biztosítaniuk a közlekedés zavartalanságát.
Ez természetesen nem egyszerű feladat
még a hétköznapokban sem, pláne ilyenkor,
amikor a négytagú szakmai zsűri és a többi
kolléga is figyeli az éppen irányító rendőr
minden mozdulatát. A versenyen az összesítésben
a dobogó legfelső fokára Magyaródi Balázs
rendőr zászlós a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Közlekedési Osztályának balesethelyszínelője
állhatott. Második helyezést ért
el a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Gellénházai
Rendőrőrsének járőre Bartl Tamás
rendőr törzsászlós, míg a harmadik helyen Kiss
Rudolf rendőr törzsőrmester a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályának
járőre végzett. Az ősszel megrendezésre kerülő
országos megmérettetésen, Szolnokon az első
két helyezett képviseli megyénket.
KÓRHÁZAVATÁS
A mintegy 932 millió forintos, 90 százalékban
címzett állami támogatásból megvalósult
kórházi beruházás eredményeképpen új helyre
költözhetett a mozgásszeri rehabilitációs
osztály, az ide csatlakozó fizikoterápia, a
gyógytorna, a masszázs valamint a reumatológiai
szakrendelés. Ez az épület ad helyet a
továbbiakban a bőr- és nemibeteg gondozónak,
a tüdőbeteg gondozónak és szakrendelésnek
is, valamint itt nyert elhelyezést a megújult
audiológia is. Az avató ünnepségen dr.
Szabó Csaba főigazgató bevezetőjét követően
Göndör István országgyűlési képviselő, majd
Litter Nándor polgármester mondott köszöntőt.
Ezt követően dr. Rácz Jenõ egészségügyi
miniszter avató beszédére került sor.
– Reményeink szerint a közeljövõben még
milliárdokat tudunk fejlesztésekre fordítani –
fogalmazott a szaktárca vezetője
A nemzeti színű szalag átvágását követően
a résztvevők együtt tekintették meg az épületet,
mely mintegy 2800 négyzetméteren, fekvőbeteg
osztályain évente közel 15 ezer ápolási
napon, járóbeteg szakrendelésein mintegy
130 ezer kezelés elvégzésével járul hozzá városunk
és a térség lakóinak egészségéhez.
TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
Július elsejétől új ellátási formaként elindult
a támogató szolgálat a Fogyatékkal Élők
Integrált Intézményében. A házi gondozáshoz
hasonló, hivatalos ügyek (pl. okmánycsere)
elintézésében való segítségnyújtást is felvállaló
szolgáltatást legalább huszonnégy órával
annak igénybevétele előtt lehet kérni munkanapokon
8-16 óráig a 93/311-498-as, munkaidőn
kívül a 93/311-748-a telefonszámon.
AZ ELSŐ DIPLOMÁK
Átadásra kerültek július 3-án az első mérnöki
informatikus főiskolai diplomák. A
Veszprémi Egyetem nagykanizsai campusán
végzett hallgatók a Hevesi Sándor Művelődési
Központban ünnepélyes keretek közt vehették
át diplomáikat. Birkner Zoltán igazgató és
Litter Nándor polgármester köszöntője után
beszédet mondott dr. Gaál Zoltán rektor,
majd a végzős hallgatók eskütétele után átadásra
kerültek az első diplomák.
BALETT TÁBOR
Az év közben is folyamatosan működő
táncoktatás mellett immár a tizedik nyári táborát
szervezte meg a Swans balett csoport július
4-8-ig a Honvéd Kaszinóban. Az érdeklődőkkel,
főleg óvodásokkal és kisiskolásokkal napi
8 órában foglalkoztak az oktatók. A tánc mellett
sok játékkal, szellemi vetélkedőkkel igyekeztek
színesebbé tenni az oktatást. Pulai Lászlóné
csoportvezető táncoktató elmondta, még
ezen a nyáron két tábort szeretnének megszervezni,
augusztus 1-től és augusztus 8-tól, minden
érdeklődőt szeretettel várnak.
KÖSZÖNET A SEGÍTSÉGÉRT
Tukszár Andrea szövő és textilkészítő 2003
novemberében részt vett Olaszországban egy
sérültek számára rendezett élőmunka-bemutatón
és kiállításon. A kiutazás költségeihez az
önkormányzattól is kapott támogatást. A közeljövőben
városunkból Zalakarosba költöznek,
s az akkori segítséget köszönte meg
Andrea az édesanyjával együtt július 4-én Litter
Nándor polgármesternek. S ez alkalommal
egy saját készítésű, nagyméretű grafikát is
ajándékozott a városnak.
GYÓGYVARÁZS
A K&H Bank és az Egészséges Nemzetért
Alapítvány által létrehozott K&H gyógyvarázs
program keretében az Aranyszamár Színház
előadásában Csukás István Pom Pom meséi
című darabját láthatták az ovisok a Rozgonyi
Óvodában. Bár a zenés, bábos előadást eredetileg
a kórházban ápolt beteg gyermekeknek
szánták a szervezők, ezen a napon csak néhány
kisgyerek volt osztályon. Így történt,
hogy – betegek, azaz nézőközönség hiányában
– a szórakoztató műsor helyszíne a kórház helyett
az óvoda lett. S hogy a Gyermekosztály
jelenlegi alkalmi lakói se mulasszák el a nagyszerű
előadást, dr. Baranyi Enikõ főorvos aszszony
elkísérte őket a programra. A Pom
Pomot egyébként az elkövetkezendő hetekben
három budapesti és tizenkét vidéki kórházban
mutatja be az Aranyszamár Színház társulata.
ZALAI TÁRLAT 2005.
Az előző, 2000-ben megrendezett tárlat
után, a Zalaegerszegi Városi Hangverseny- és
KRÓNIIKA 3
JÚLIUS 1.
JÚLIUS 3.
JÚLIUS 4.
4 KRÓNIIKA
Kiállítóteremben július 4-én megnyílt 2005.
évi Zalai Tárlat az elmúlt fél évtized
művészeti történéseiről kíván keresztmetszetet
adni. A kiállítást Garamvölgyi György,
a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta
meg. A részvételre felkértek egy gondolati
vezérfonalat is kaptak a kezükbe. A zalai
művészeknek alkotásaikban érzékeltetni kellett,
mit is jelent számukra az 1975-ben
elhunyt és a magyar szobrászat nemzetközileg
talán mindmáig legismertebb művészének, a
fővárosunk jelképének tartott Szabadság szobor
alkotójának, az Alsórajkon született Kisfaludi
Strobl Zsigmondnak az öröksége. Az
irányadó témát legsikeresebben Kotnyek
István oldotta meg, aki képeinek egyenletes
és magas színvonaláért vette át Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Díját Röst János alpolgármestertől.
A zsűri döntése alapján Stamler
Lajos festőművész Dicsérő Oklevelet kapott.
A díjátadás után a Műértő című folyóiratot
Andrási Gábor főszerkesztő és Prékopa
Ágnes főszerkesztő-helyettes mutatta be az
érdeklődőknek.
KAZÁNHÁZ ÁTADÁS
Július 4-én adták át az első, a Kiskanizsai
Általános Iskolában felújított kazánházat az
önkormányzati intézmények fűtésrekonstrukciós
programja keretében. Az 1977-ben beépített
három kazán közül egy már teljesen üzemképtelen
volt, ezeket egy korszerű, magas hatásfokú,
alacsony károsanyag kibocsátású kazán
váltotta fel. A keringető szivattyúk és az elzáró
szerelvények cseréjét is elvégezte a Prometheus
Rt., valamint hőmennyiség-és melegvízmérőt
építettek a fűtési rendszerbe. Várhatóan a
fűtési szezon kezdetéig, október 15-ig valamennyi
intézményben átadásra kerülnek az új
kazánok. Átadás előtti állapotban van többek
között a Vackor Óvoda, a Vasemberház és a
Tűzoltó laktanyában lévő új fűtésrendszer.
A LAKÁSKIUTALÁSRÓL
Litter Nándor polgármester sajtótájékoztatóján
Tóth László képviselő legutóbbi közgyűlésen
elhangzott felvetésére reagált, melyben
a városatya kifogásolta, hogy az egyik
önkormányzati képviselő, a szociális bizottság
tagjaként részt vett azon a szavazáson,
amelyen fiának szociális bérlakást utaltak ki.
A polgármester elmondta, a közgyűlésen nem
rendelkezett erről információval, nem tudta,
ki az érintett az ügyben, s mivel az érintett
képviselő sem szólalt meg, mint a képviselő
testület elnöke, tartozik annyi felelősséggel
Nagykanizsa közvéleményének, hogy megnevezze,
melyik képviselőről van szó. Nagy József
György kisebbségi önkormányzati képviselő
– aki a döntésben részt vett – súlyos etikai
vétséget követett el, le kell vonnia a tanulságokat.
Erre különböző fórumokon is kérték
a polgármestert, így Tüttõ István volt polgármesternek
a megyei napilapban megjelent levele,
valamint Krémer József volt alpolgármester
is kérte a személy megnevezését. Litter
Nándor hozzátette, a rendszer működésének
a korrektségét bizonyítja, hogy a lakáskiutalás
nem történt meg, a szociális bizottsági
döntéséig jutott el csupán az ügy. A bizottság
titkára, Simánné Mile Éva kérésére másnap a
bizottság felülvizsgálta az esetet és a lakásra
újabb pályázatot írt ki. A jövőben a tényleges
lakáskiutalás előtt nyilvánosságra hozzák lapunkban
a szociális bizottság döntését, s
amennyiben olyan információt juttat el a lakosság
a hivatalba, ami megakadályozhatja a
jogszerű lakáskiutalást, azt megvizsgálják, s
megalapozott információ esetén nem utalják
ki a lakást. Ezen kívül a polgármester kezdeményezni
fogja a szociális osztálynál egy objektívebb
szempontrendszer kidolgozását, ami
szintén segítheti a bizottság munkáját.
CSÜTÖRTÖKI RANDEVÚ
Horváth Charlie koncertjével kezdődött el
a HSMK Csütörtöki Randevú Sztárvendégekkel
című rendezvénysorozata. Az önkormányzat
támogatásának köszönhetően közel ezren
hallgatták meg belépődíj megfizetése nélkül a
népszerű énekes legismertebb dalait az intézmény
előtti téren.
ELIDEGENÍTÉSI TILALOM
– Nagykanizsa az elõzõ kormányban nem
tudta megszerezni a volt Gábor Áron és a
Kossuth laktanyák területét, melyek az ipari
és a gazdasági fejlesztés szempontjából rendkívül
fontosak lettek volna. A szocialista-szabaddemokrata
kormány megalakulása után
decemberben kormánydöntést követõen megkaptuk
a laktanyákat. Úgy gondoltuk, hogy
ezek az ingatlanok igazán jó helyen a vállalkozók
kezében lennének, folyamatosan küzdöttünk
azért, hogy ezekrõl a laktanya területekrõl
az elidegenítési tilalmat töröljék. Ez a
küzdelem sikerrel járt. Pénzügyminiszteri
döntésnek köszönhetõen ezek az ingatlanok
eladhatók, törölték róluk az elidegenítési tilalmat
– jelentette be Litter Nándor polgármester
a július 8-i sajtótájékoztatón.
Göndör István országgyűlési képviselő elmondta:
– Bízom benne, hogy a vállalkozók –
akik kérték, hogy ne csak hosszú távú bérlet, hanem
megszerezhetõ legyen számukra az ingatlan
–, aktív beruházással vesznek részt az ipari park
további fejlesztésében. Örvendetesnek, hogy elsõsorban
kanizsai vállalkozások települtek a két
laktanya területére. Ahhoz, hogy munkahelyeket
teremtsünk hazai és külföldi vállalkozásokat is
kell ide csábítanunk, a munkahelyi, foglalkoztatási
gondjainkban ez tud majd segíteni.
A korábbi önkormányzati döntésnek megfelelően
megkezdődött a bérlőkkel a szerződéskötésekről
való tárgyalás, az értékesítés. Pillanatnyilag
öt opciós szerződés aláírása történt
meg. Az önkormányzat több mint 260 milliós
bevételhez juthat az eladott ingatlanok árából.
KANIZSARU
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság munkatársai
egy állampolgári bejelentés fonalán
elindulva felderítették a közelmúltban a
Szentgyörgyvári hegyen történt néhány lopás
gyanúsítottját. Vasárnap este a hegyen lévő
egyik telektulajdonos értesítette a rendőrséget,
hogy egy tőle egy nappal korábban eltulajdonított
fűrészt látott egy másik telken. A
betörés során egyébként fűnyírót, kapálógépet,
permetezőt, egyéb használati tárgyakat
tulajdonított el ismeretlen tettes, összesen
mintegy 175 ezer forint értékben. Az adatgyűjtés
során kiderült, hogy egy harmincas
éveiben járó kanizsai férfi kínálta fel a közeli
portán az eltulajdonított fűrészt. Ezt követően
a férfit előállították a Nagykanizsai Rendőrkapitányságra,
ahol elismerte, hogy ő követte
el a betörést és adta tovább a megtalált szerszámot
annak a személynek, akinél a tulajdonosa
meglátta. A 33 éves férfinál tartott házkutatás
során további, a betörésből származó
tárgyakat is lefoglaltak. Ellene a Nagykanizsai
Rendőrkapitányságon betöréses lopás
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt büntetőeljárást indítottak. Az eljárás
során arra is fény derült, hogy ugyanez a
személy májustól kezdődően további 4-5, a
hegyháton történt kisebb lopás elkövetésével
is megalapozottan gyanúsítható.
ORSZÁGOS CAC KUTYAKIÁLLÍTÁS
A Csónakázó-tó adott otthont az országos
kutyaszépségversenynek, melyet a kanizsai
Dogo Canario és Egyéb Kutyák Klubja rendezett,
az idén hatodik alkalommal. Közel 100
fajta közül, több mint 300 kutyát neveztek be
a kiállításra. A hazai négylábúak mellett Horvátországból,
Szlovéniából, Szlovákiából,
Csehországból, Ausztriából és Németországból
érkezett ebek versengtek. Délelőtt a ku-
JÚLIUS 7.
JÚLIUS 8.
JÚLIUS 10.
KRÓNIIKA 5
tyák egyenkénti beléptetése, bírálata zajlott,
délután kiválasztották a fajtacsoportok győzteseit,
majd a tíz fajtacsoport győztes közül a
legszebbeket.
– Az évek során egyre nagyobb az érdeklõdés
a kiállításon való szereplésre. Közel 200
kupa kerül kiosztásra. Minden évben feltûnnek
újabb újdonságok a versenyen, mint például
ebben az évben egy kínai meztelen kutya
– jegyezte meg Porkoláb Bernát, a kiállítást
szervező egyesület elnöke.
A hat fős szakmai zsűri három magyar
(Korózs András, a MEOE Bírói Testület tagja,
Tátrai Péter és Horváth Imre, az MKSZ Bírói
Testület tagjai), valamint egy szlovén és két
horvát tagból állt. A legszebb kanizsai kutyákat
Litter Nándor polgármester választotta ki
27 kanizsai tulajdonú négylábú közül. A legszebbnek
egy berni pásztorkutya bizonyult,
amely Varga Zsolt négylábú barátja. Második
Zadravecz Antalné amerikai cocker spánielje
lett, Orsós Csaba a drótszőrű foxterrierjével a
harmadik helyen végzett. Az idei kanizsai Országos
CAC Kutyakiállítás győztese egy
szombathelyi drótszőrű magyar vizsla volt.
KÖZLEKEDÉSI BALESET
Vasárnap délután súlyos sérüléssel járó közlekedési
baleset történt Becsehelyen. Egy huszonéves
bázakerettyei fiatalember a Kossuth
úton Letenye irányából Nagykanizsa irányába
közlekedett Suzuki Ignis típusú személygépkocsijával.
Menet közben egy enyhén jobbra
ívelő útkanyarulatban figyelmetlensége és sebessége
helytelen megválasztása miatt elveszítette
uralmát a jármű felett. Fékezése ellenére
a kiemelt szegélyen keresztül felhajtott a gyalogjárdára,
majd ott a járda mellett egy beton
villanyoszlopnak és az egyik ház beton alapú
vaskerítésének ütközött. A baleset során a
bázakerettyei férfi 8 napon túl gyógyuló súlyos
sérülést szenvedett. Az autóban mintegy
1 millió, míg az oszlopban és a kerítésben kb.
150 ezer forint anyagi kár keletkezett.
VIHARKÁROK NAGYKANIZSÁN
Július 11-ig több, mint 300 vihar okozta
kárt jelentettek az Allianz Hungária Biztosítónál
Nagykanizsa térségéből, ahol a legnagyobb
pusztítást vitte véghez a zalai vihar. Orkánszerű
szél, vihar, villámcsapás és jégverés
tört ablakokat, rombolt kéményeket, döntött
fákat a háztetőkre, szaggatott villanyvezetékeket
és az autók sem maradtak sértetlenül. A
károk értéke a fenti időpontig a 15 millió forintos
nagyságrendet is eléri. A lakóépületekben,
gépjárművekben bekövetkezett lakossági
károkon túl számos kárbejelentés történt a mezőgazdaság
területéről is. A kárszemlék folyamatosan
zajlanak. A szemle után a kárkifizetések
gyorsított eljárással, az esetek többségében
egy-két napon belül megtörténtek, nagyobb
károknál pedig kárelőleget folyósítottak.
A biztosítási tarifatábla – az évenkénti fix
értékkövetésen felüli – változása általában új
termék bevezetésével egyidőben történik meg.
A biztosítótársaságok a megnövekedett természeti
katasztrófák kárkifizetést növelő hatását
nem érvényesítik díjaikban.
ÖSSZEVONT BIZOTTSÁGI ÜLÉS
Négy napirendi pontot tárgyalt meg június
12-i összevont ülésén a Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottság valamint a Pénzügyi Bizottság.
Az ülés levezetésére Budai István
Papp Pétert kérte fel. A Nagykanizsa 1392/1.
helyrajzi számú Petőfi u. és Hunyadi u. összekötő
út melletti ingatlan értékesítése című előterjesztést
megtárgyalták a bizottságok. Cserti
Tibor képviselő a téma jogi megítélését kérte.
Budai István elmondta, névváltozást jelentett be
a cég, a tulajdonosi szerkezet ugyanaz. Az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot a GVB
egy tartózkodással hat igen szavazattal a PB pedig
egyhangúlag elfogadta. Megtárgyalták és
elfogadták a 2005. június 28-i rendkívüli időjárás
okozta károk és azok helyreállítási költségeinek
fedezetére vis maior támogatási igény benyújtását
és a volt Városi Filmszínház épületének
műemlék jellegű bővítés rekonstrukciójához
kapcsolódó határozatának módosítását. A
„Közfürdő kialakítása Nagykanizsán” című
projekthez kapcsolódó határozat módosítását
kiegészítésekkel a PB 3 igen, 3 nem szavazattal,
a GVB 1 nem, 6 igen szavazattal támogatta.
A végső döntést mindhárom előterjesztésről a
július 15-i közgyűlés hozza meg. Végezetül
közbeszerzési eljárások megindításáról döntött
a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság.
ROMA MŰVÉSZETI FESZTIVÁL
Július 18. és 24. között Körmenden rendezik
meg a Roma Művészeti Fesztivált. Szórakoztató
cigánymuzsika, képzőművészeti kiállítások,
színházi előadás és koncertek várják a
Körmendre látogatókat. Fellép többek között
ifj. Horváth „Pika” Tibor és cigányzenekara,
„Körmendi” Horváth Karcsi és cigányzenekara,
az Andro Drom zenekar, a Rajkó Zenekar.
A Batthyány Kastély Kiállítótermében „Roma
színek és formák” címmel a Fővárosi Cigányház
képzőművészeti anyagának válogatását tekinthetik
meg az érdeklődök.
A programról bővebben tájékozódhatnak a
www.kultur.kormend.hu weboldalon.
JÚLIUS 11.
JÚLIUS 12.
ELÕZETES
MI LESZ VELED,
MOZI?
Május közepén elkezdődött a régi mozi
épületének rekonstrukciója, amely 1926-ban
Medgyaszay Istvánnak, veszprémi és a soproni
színház építészének tervei alapján készült.
Teljes felújításra kerül az épület, a főfalak, a
gerendázaton kívül mindent kicserélnek a mai
kor színvonalának megfelelő technológiával.
Az épület könyvtár felöli, keleti részének
alapterületét megnövelik mintegy 100 négyzetméterrel,
hozzátoldanak a keleti szárny zsinórpadlásos
részéhez. A régi nézőtér és a színpad
közti mintegy 1 méteres lejtőt teljesen vízszintesbe
hozzák, a helyiség nagyteremként
funkciónál majd. Megszűnik a zsinórpadlásos
rész. Helyén két szintet építenek. A földszinten
lesz egy étterem, melyet vállalkozásba ad
majd ki az önkormányzat. Az első szinten
lesznek a közösségi terek, a második szinten a
szellőzőház, gépház. A lépcső mellett lift segíti
majd a látogatók közlekedését. Az épületben
egy kis kamaraszínpad is helyet kap.
– Az épületet 2003-ban mûemlékké nyilvánították.
Az önkormányzat 2002-2003-ban
többször is pályázott címzett állami támogatás
elnyerésére. Akkor még csak egy sima
épület felújításáról volt szó. Akkori tervek
alapján 450-500 millió forintra taksálták a
felújítását. A mûemlékké nyilvánítás jelentõsen
megnövelte a felújítás költségeit. Közbeszerzési
eljárás keretében nyilvános pályázaton
a ZÁÉV Rt. 651 milliós ajánlattal nyerte
el a munkálatokat. A rekonstrukcióra 450 millió
forint címzett állami támogatás nyert a város.
A bõvítéses felújításhoz korrekten állt
hozzá a Mûemlékvédelmi Hivatal. Köszönet
illeti Zalavári Lajost, a KÖZTI vezetõ tervezõje
is, aki közremûködött abban, hogy a felújítás
elkezdõdhetett – mondta Tóth László, a
mozi felújítására létrehozott bizottság elnöke.
A közel 80 éves moziépület kívülről új vakolást,
teteje hódfarkú kettőscserép fedést
kap. Felújítják a bejárat és a két oldalhomlokzaton
lévő, a Bánk Bánból, a János vitézből és
a Falu rosszából jeleneteket ábrázoló grafittokat,
„színes falfestményeket” is, melyek restaurálását
egy budapesti szakembergárda végzi
el. Az új épület funkciójáról a város közgyűlése
dönt majd. A munkálatok befejezésének
határideje 2006. május 31.
6 KANIIZSAII NYÁR
Nyolc éve már, hogy a Jézus Szíve Plébánia
megszervezte első nyári imatáborát.
A helyszín akkor Homokkomáromban volt,
ahova azóta is minden nyáron ellátogatnak
a gyerekek. S mivel az érdeklődés az évek
során egyre nagyobb lett a tábor iránt, ma
már korcsoportok szerint beosztva, egy időben
három helyen kínálnak érdekes programokat
a fiataloknak. Az idei táborozók közül
a legkisebbek, az alsósok Újudvaron, a
felsősök Homokkomáromban, a középiskolások
Galambokon tölthettek el a múlt héten
hat napot. A tábori programokról
Fliszár Károly plébánossal beszélgettünk:
– Miben különböznek az imatáborok
más táboroktól?
– A gyerekek többsége ismeri egymást, sokan
vannak közülük, akik visszajáró táborozóink.
Elsõ pillanattól fogva nagy szeretettel
viseltetnek egymás iránt. Minden napnak
megvan a maga mottója: egy -egy szentírási
idézetet gondolnak végig, dolgoznak fel.
Fontos, hogy mindannyian meglássák és
megtapasztalják a jót, tudják azt, hogy hol és
hogyan lehet egymáson és az embereken segíteni.
Olyan imádságos légkört és lelkületet
igyekszünk kialakítani, amely által lehetõségük
van megélni azt, hogy Jézus szavai – ha
csak egyszer is mondta el õket, mégis – ma,
az õ életükben is érvényesek.
– Hogyan telt egy-egy napjuk a gyerekeknek?
– Az ébresztõ és a reggeli után a reggeli
ima következett, itt került kiválasztásra az aznapi
szentírási idézet. Törekedtünk arra, hogy
minél sokrétûbb, változatosabb programokat
kínáljunk a fiataloknak. A nap csúcspontja a
tizenegy órás szentmise. Elõtte is, utána is sokat
beszélgettek, közös játékokban vettek részt,
gyöngyöt fûztek, emléktárgyakat készítettek. S
akkor még nem szóltunk a kirándulásokról!
– Merre jártak?
– Mindhárom tábor festõi környezetben
volt, bármerre is indultak, gyönyörû tájakat
láttak. A galambokiak például ellátogattak
Zalaújlakra, és a helybeliekkel közösen
miséztek, majd együtt ebédeltek. A helyi
asszonyok ogácsát is sütöttek a táborozók
tiszteletére. Volt egy közösen eltöltött
napja is a három tábor mintegy százötven
résztvevõjének. Csütörtökön Nagybakónakon
az Árpád forrásnál töltötték az egész
napot valamennyien. Feledhetetlen élményekkel
tértek haza. A most már sok éve
megszervezésre kerülõ táborok sikere fõként
annak köszönhetõ, hogy a hitoktatóink,
a szülõk és a civil segítõink a szervezéstõl
a kiszolgálásig és a felügyeletig áldozatos
munkát vállalnak.
IMATÁBOR
Fiatal arcok, úgy is mondhatnák a Fő úton GYEREKEKNEK
sétáló, vagy éppen a belvárosi kávézók teraszán
üldögélő fiatalok lányok arcai tekintenek
ránk Járási Ildikó iparművész tűzzománc képeiről.
A klasszikus madonnákat felváltották a
maiak? – kérdeztük a művésztől.
– Valóban, fiatal, üde, friss, mai arcok láthatók
a képeimen. Végtelen a zománc felhasználási
lehetõsége, a zománc anyagok is sokfélék,
így a felhasználásuk is. Most visszaléptem egy
kicsit az elsõ zománcaimhoz, amivel kezdtem.
Az egy lazúros technika volt. Szeretek a zománccal
festeni, ezek az új képeim réz lemezre
készülnek, ami eleve meghatározza az anyaghasználatot.
Másképp kell rá festeni, mint a
vaslemezre. Itt kihasználhatom a réz aranyhatását,
hiszen áttetszõségében ad egy arany felületet,
s erre megy rá a többi réteg, de az alapréteg
mindig visszacsillan. Teljesen eltüntetni
nem lehet, de nem is szabad. Ettõl egy különleges,
laza, akvarelles hatást ad. Ha nem gyötörjük
agyon, ugyanúgy, ahogy az akvarell is, egy
pillanatnyi szépséget, fényhatást, mozgást ragad
meg. Ezek az új képeim is egy-egy pillanat
adta szépséget fognak meg. Ehhez nagyon jók a
nyári ruhák, a fiatal arcok rezdülései, egy mosoly,
egy pára, mert ezek is visszajönnek. Nagyon
szeretem a fiatalok tiszta, õszinte varázsát,
ami belõlük tükrözõdik.
– A klasszikus madonna képeit misztikus
környezet veszi körül. A mai fiatalokat milyen
környezetbe rejti?
– Inkább impresszionista háttérbe, a természetbe
viszem ki a képeket, ami színfoltban jelenik
meg. Inkább az impresszionizmus hat vissza
ezeken a képeken. Úgy vettem észre, nekem is
szükségem van erre a fiatalos hangulatra, s akik
megnézik, jó érzéssel reagálnak rá. Nem hagyom
abba a klasszikus stílusomat sem, hiszen azoknak
egy komoly töltésû mondanivalójuk van.
– A képkeretek is színesek, világosak.
– Ezekhez a képekhez nem megy a komor keret.
A fiatal azért szereti mert színessé teszi a
szobáját, az idõsebb pedig egy tavaszi-nyári
sarkot alakít ki. Úgy szépek, ha négy-öt kis kép
van egymás mellett, így ad egyfajta varázst a
szobának.
– A közelmúltban Zalakaroson, Marcaliban,
a Hevesi és a Miklósfai Általános Iskolában
volt kiállítása. Hogyan fogadták a képeit?
– Azt tapasztaltam, a fiatalok talán közelebb
érzik magukhoz ezeket a képeket. Ilyenek az utcán
sétáló fiatalok, diákok, ilyen egy boldog
anyuka, aki éppen a kisgyermekére nevet. Minden
kornak megvan a nõideálja. Én most így
látom a nõideált, ezekkel a színekkel, a mai divatos
ruhákkal és hajviselettel. A ma lányairól,
asszonyairól szólnak. Csak kísérletképpen próbáltam
ki ezt a régebbi technikámat, s arra jöttem
rá, az emberek igényt tartanak erre a hangulatra,
jó kedvvel akarják magukat körbe venni.
Ismerõseimet is arra kérem, szép dolgokat
mondjanak nekem, a lelkem most ezt kívánja...
A FŐ ÚT MADONNÁI
Nagykanizsa, Teleki út 21. Tel.: 93/536-582 􀁺 30/9949-234 􀁺 20/9680-068
Nissan Angyalosi Kft.
KANIIZSAII NYÁR 7
A városunk határában épülő M7-es autópálya területén folyó megelőző
régészeti feltárásokról kérdeztük dr. Horváth László régészt, a
Thúry György Múzeum igazgatóját. Az igazgató elmondta, bonyodalmak
adódtak a szerződéskötéssel a Nemzeti Autópálya Rt. és a Zala
Megyei Múzeumok Igazgatósága között. Január óta folyamatosan tárgyalnak
a társasággal, s mivel még nincs a kezükben szerződés, nem
tudták megkezdeni, illetve folytatni az ásatásokat.
A Becsehely-Nagykanizsa közötti építési szakaszon tavasszal már elkezdődött
a sztrádaépítés. Egy évvel ezelőtt a múzeum befejezte azon a
területen a régészeti feltárásokat, de közben kiderült, hogy néhány helyen
ki fogják szélesíteni az utat, mert pl. pihenőt terveztek hozzá. A
múzeumnak kötelező a kibővített, szélesebb rész átnézése, amihez viszont
még nincs szerződésük, sőt, az építőkkel együtt a területre sem
tudnak rálépni, mert a tulajdonosoktól még nem vette meg a beruházó a
földet. A múzeum ebben az esetben annyit tehet, ahol építkeznek, ott
szakfelügyeletet gyakorol. Az esetleges lelőhelyeknél szalaggal körbekerítik
a területet, s amíg fel nem tárják, nem lehet építkezni.
Befejezték a Palin előtt lévő római kori Sírkápolna és a körülötte lévő
temető feltárását, ami a 74-es út korrekciójához, valamint az Ipari
Park területéhez tartozik. Ott folytatódhat az építkezés Az autópálya
Nagykanizsa-Zalakomár közötti szakaszához megvan ugyan a szerződésük,
de eddig nem biztosították számukra a területre lépést. Az elmúlt
napokban azt a jelzést kapták, hogy egy-két helyen elkezdhetik az
ásatást, mert sikerült a tulajdonosokkal megegyezni. Nagyrécsénél jelen
pillanatban Petend vagy And középkori falu feltárásán dolgozik
egy csapat Straub Péter vezetésével. Rendkívül izgalmas a két település
feltárása – hangsúlyozta dr. Horváth László. A régészeti leletek
alapján a XI-XII. században kezdődött And középkori falu élete, és
egészen az 1570-es évekig tartott. Még a kanizsai várból sem került
elő olyan gazdag leletanyag mint ebből a faluból, ami azt bizonyítja,
virágzott a környék gazdasága a török idők előtt a XVI. században. A
falu szemetes gödreiben talált itáliai majolika töredékekből arra lehet
következtetni, elég magas színvonalon élhettek itt az emberek. Mivel
Kanizsa volt az akkori gabona- és marhakereskedelem központja,
nemcsak a város gazdagodhatott, hanem a környék falvai is. Bejáratott
csapattal, nyolc régész vezetésével, 45-50 fő belső technikai munkaerővel,
számítógépes központtal, térinformatikusokkal dolgoznak. Eddig
közel 500 ezer négyzetmétert tárak fel az autópálya építésénél.
Magyarország több mint 140 településén várja az
itthon és külföldön egyaránt jól ismert jelképpel jelzett
turisztikai információs iroda az érdeklődőket.
Az irodákban bárki tájékozódhat a település, az
adott régió, az ország turisztikai kínálatáról. A
Tourinform irodák munkatársai magyar és idegen
nyelven készséggel tájékoztatnak a szálláshelyekről,
vendéglátóhelyekről, közlekedésről, programokról,
látnivalókról, szolgáltatásokról. A Tourinform
irodákban hozzájuthatunk ingyenes turisztikai kiadványokhoz,
vásárolhatunk térképeket, útikönyveket,
turisztikai kártyákat, képeslapokat, lefoglalhatunk
helyi turisztikai programokat, szálláshelyeket, jegyet
válthatunk különféle rendezvényekre. Kanizsán,
a Csengery utcában működik a helyi iroda,
amelyben, mint honlapjukon is olvasható, rövid átmeneti
időszak után megújult csapat és megszépült
iroda várja a betérőket. Június 1-től Bali Vera áll
tettre készen a nagykanizsai Tourinform Iroda élén,
aki Pécsett szerezte szakmai tapasztalatait, visszatelepülve
Nagykanizsa idegenforgalmának fellendüléséért
dolgozik, vele beszélgettünk.
– Mi az irodafeladata?
- A Tourinform nem utazási iroda, nem foglalkozunk
sem belföldi, sem külföldi utak értékesítésével,
sem azok szervezésével. Amiben segíteni tudunk, s a
nevünkben is benne van, a turisták illetve, a városlakók
informálása szálláslehetõségekrõl, programlehetõségekrõl,
illetve azok árairól. Egyenrangúként
kell kezelnünk a szállodákat, egyéb szállásadókat, a
programok szervezõit, vendéglátóhelyeket.
– Ha valaki betér ide, miről informálódhat?
– Helyi szállásokat, programokat tudunk ajánlani
a városba látogatóknak, az utazni vágyó helyieknek
pedig információt arra vonatkozóan, mit hol találnak,
belföldön, de a helyfoglalást már maguknak
kell lebonyolítani. Hálózatban vagyunk a többi
Tourinform irodával, így nagyon gyorsan információt
tudunk szerezni az adott témát illetõen. A betérõk
gyakran keresnek várostérképet, helyi kiadványokat
az irodában. Ennek az igénynek a kielégítésére
kezdtük el árusítani különbözõ régiók és országok
térképeit.
– Külföldi programok kiajánlása nem tartozik a
feladatkörükbe?
– A szó szoros értelmében kiajánlással nem foglalkozunk,
azonban az iroda másik profilja a jegyértékesítés.
Ami Ticket Express kínálatában benne
van, legyen szó akár külföldi akár magyar programról,
arra nálunk is lehet jegyet vásárolni. Emellett
már élõ kapcsolat van közöttünk és a HSMK között,
az ottani programok belépõi is megvásárolhatók nálunk.
Szeretnénk az intézmények körét még tovább
bõvíteni.
– Milyen feladatokat szeretnének megvalósítani,
s mit vár el a fenntartó?
– A városvezetés elvárja tõlünk a város értékesítését,
a városmarketinggel összefüggõ feladatok ellátását.
Programok, rendezvények kitalálása, szervezése,
bonyolítása, a meglévõ programok széleskörû
propagálása is a feladataink közé tartozik. Nagykanizsának
komoly nehézségei vannak, hiszen önmagában
nehezen eladható. Ezen szeretnénk változtatni
egy átfogó és végrehajtható turisztikai koncepcióval.
– Mi az a terv, amely a legközelebbi jövőben
megvalósul?
– Most pályáztunk egy kiadvány elkészítésére,
amely nemcsak egy lapokból, oldalakból álló mû
lenne, hanem máris termékként, egységes koncepcióban
kezelné e régiót. A címe: Természetesen Dél-
Zala. A nagykanizsai kistérség úgynevezett természetalapú
termékeket foglalnánk egységbe, a vizekrõl,
az erdõn-mezõn átívelõ bakancsos, biciklis lehetõségekrõl,
a lovastúrákról, és a ma még kevésbé
kihasznált lehetõségekrõl, a pincék rejtett kincsét
feltáró borturizmusról ejtenénk szót benne, s talán
ez lehetne az elsõ lépés, hogy a várost a környékén
meglévõ kiváló lehetõségekkel együtt értékesítsük.
MÚZEUMI NYÁR A LELETMENTÉS JEGYÉBEN
HA SZÁLLÁS, JEGY, ÚTIKÖNYV,
PROGRAM KELL...
Nagykanizsán kétszintes
családi ház alsó szinten üzlethelyiséggel
(120 m2), felső
szinten lakással (120
m2), nagy zöldterülettel,
két garázzsal egyben eladó.
Érd.: 30/277-3294
Újabb versenyeken szerepelt kitűnő
eredménnyel a Premier Táncklub.
Budapesten az Országos Fitness
Ritmus, Csapatok IV. Pontszerző
Versenyén a Cseh Zsófia, Toplak
Dóra, Szmodics Szabina alkotta junior
trió színpadi látvány kategóriában
az első helyen végzett. Ugyanebben
a kategóriában a felnőtt trió –
Deés Enikõ, Németh Petra, Toplak
Dóra – szintén az első hellyel büszkélkedhetett.
Csapatbajnokságban a
felnőtt showtánc kategóriában kánkánjukkal
a peremieres lányok – Kovács
Marianna, Toplak Dóra, Németh
Petra, Deés Enikõ és Szmodics
Szabina – a dobogó második fokára
állhattak fel.
A szintén Budapesten megrendezett
Magyar Bajnokságon
egyéniben Cseh Zsófia gyermek,
showtánc kategóriában harmadik,
Németh Petra felnőtt, színpadi
látványtánc kategóriában első
lett. Az ötfős gyermek csapat –
Dergecz Kinga, Glarák Kata,
Toplak Dóra, Szmodics Szabina,
Cseh Zsófia – második helyezéssel
térhetett haza az országos
megmérettetésről.
PREMIERES
SIKEREK
8 VÁROSPOLIITIIKA
A zöldségesnél sorbanállás közben maga elé engedett egy idõs
néni a pénztár elõtt.
– Jöjjön csak, fizessen! – szólt kedvesen. Ódzkodva fogadtam
elõzékenységét, mert a kosaramban lévõ uborkán kívül még mákot
is vásároltam. Aztán fizettem és az árut a szatyromba pakoltam. A
hölgy a markában lévõ elõre kiszámolt pénzt átadta a pénztárosnak,
s halkan hozzáfûzte: még adós maradok néhány forinttal. A
kijáratnál megtorpantam, gondoltam kivárom míg a néni elmegy, s
kifizetem az adósságát. De a pénztáros megelõzött! Hagyja csak
néni, nem kell kifizetni!
Hát ilyen is van! Jó érzés volt megtapasztalni.
- bakonyi -
ILYEN IS VAN !
2003-ban készült el az az alapterv, amelyen
a több lakossági fórumon is bemutatott legújabb
városrendezési terv alapszik, mondta a
belváros rendezési tervét bemutató fórumon
Szálka Miklós tervező.
– Nagykanizsa határában az elkövetkezendõ
években nagyszabású autópálya-beruházás
várható, amelynek eredményeként a nagy forgalmú
utak el fogják kerülni a várost. Ez az
autópálya nagyon sok tekintetben jó, ám egy
esetben van veszélye is. Ha nincs vonzerõ, ha
nincsenek olyan helyi nevezetességek, amelyért
érdemes letérni az autópályáról, akkor az
emberek nem térnek be a városba, akkor az a
forgalom, ami korábban a várost jellemezte,
elmarad. Az idegenforgalom az elkövetkezendõ
években az ország gazdasági szempontjából
is fontos tényezõ lesz, és nem lehet ez alól
kivétel Nagykanizsa sem. Olyan vonzerõt kell
Nagykanizsa számára teremteni, hogy az emberek
lejöjjenek az autópályáról, az utazók célul
tûzzék ki, hogy megnézzék a nagykanizsai
belvárost. Úgy kell a jelenlegi közterületeket
átalakítani, hogy ez sikerülhessen – hangsúlyozta
a neves városrendező szakember.
Ha a történelem eseményeit visszaidézzük,
akkor láthatjuk, hogy már a múlt század
nyolcvanas éveiben is felmerült a belváros
rendbetétele, amely akkoriban országos főutak
csomópontja volt. Elkészült a 7-es elkerülő,
és szépen lassan a 61-es út is kikerült a
Hevesi Sándor utcai nyomvonalra. Egy éven
belül átadásra kerül az M7-es autópálya a 61-
es úttól nyugatra eső szakasza, akkor a 74-es
út is más nyomvonalra kerül. Ez a közlekedéshálózati
átalakulás azt hozza, hogy a Fő
utca forgalma lecsökken, csökken a teherforgalom,
vagyis egy pozitív változás megy végbe,
legalábbis, ami a forgalomterhelést illeti.
A forgalom csökkenésétől a városközpont
nem lesz jobban észrevehető, hiszen az emberek
csak annyit tapasztalnak majd, hogy kisebb
a forgalom. Meg kell tenni bizonyos dolgokat
annak érdekében, hogy a terület vonzóvá,
turistacsalogatóvá váljon.
– Korábban megfogalmazódott a Fõ utca
teljes lezárása, ám ez elvetésre került. Ehelyett
a német nyelvterületen használatos megoldás
helyett a francia példa tûnik követhetõbbnek,
vagyis szûkülnek az utak, kitiltják a
nehézgépjármû forgalmat a belvárosból és kiszélesítik
a járdákat, amelyekre aztán a városi
életforma helyszínéül szolgáló teraszok kerülnek.
Jelenlegi adottságaival erre alkalmas a
nagykanizsai belváros. A város központjának
mostani kinézete messze alatta marad azoknak
az adottságoknak, amelyekkel rendelkezik
– mondta a tervező. – Van három szép háromszögû
tér, egy jó közterületrendezéssel elérhetõ,
hogy ezek a terek váljanak a séta, a
pihenés tereivé. A terek jelenleg is gondozott,
szép növényállománnyal rendelkeznek, s a
tervek megvalósulása során ezek érintetlenek
maradnak. A három, funkciójában eltérõ teret
a terv összekapcsolja. A közös elem az egykori
susztersétány téglaburkolata, amely minden
fontosabb terülten visszaköszön, egységes elvet
képvisel.
A városrendezési terv emellett még két fontos
elemet, a fényt és a vizet említette Szálka
Miklós. A belváros meghatározott pontjain
fel-feltörő apró vízsugarak, illetve a pontszerű
megvilágítások olyan látványos megoldásokat
kínálnak, amelyért már érdemes lesz megállni
Nagykanizsán, és megtekinteni a víz és a fény
belvárosát.
A terv megoldásokat kínál az Erzsébet tér
rendezésére is. Egyes javaslatok szerint a budapesti
Erzsébet királynő szobor másolatát is
el lehetne helyezni a téren, de a terv más elképzeléseknek
is lehetőséget biztosít.
Az új tervek a kerekpárosok és a gyalogosok
számára használható terültek kialakítását
preferálják. Egy gyalogos városközpontban,
ahogy a német példák is mutatják, a kereskedelmi
tevékenység lényesen megnő, tehát
nincs mitől tartani, ha a Fő út gépjármű forgalma
csökken. A városrendezési terv szerint
a Nagyváthy utca a Király utcai körforgalomtól
délre kiépül egy útkapcsolat, ez az útkapcsolat
tömegközlekedésre is alkalmas lesz,
így lehet majd elérni a Vasútállomást. A másik
nagyon fontos lépés a Zrínyi utca kikötése
a Kórház utcára. Ez a megoldás már a nyolcvanas
évek terveiben is szerepelt, és azért
fontos, hogy ne csak a Fő utcáról lehessen elérni
a déli városrészt. A Rozgonyi utca a vele
párhuzamos Arany János – Királyi Pál utca
egyes szakaszainak kiépítésével jól tehermentesíthető.
A terv bemutatása kapcsán szó esett arról
is, hogy egyes részleteit már ebben az évben
megvalósítják, ilyen a Centrál előtti sáv kiszélesítése,
illetve a Huszti tér rendezése.
Dukát Éva
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül
Pl.: 700 000 Ft – 60 hónapra
19 733 Ft helyett 17 777 Ft
2005. augusztus 4-ig
Tel.: 30/9949–003, 30/8589–760, 30/204-9445
HITELKÁRTYA!
T-Mobile arany-, platinakártyával
jövedelemigazolás nélkül
120-150 ezer forintos hitelkeret igényelhető!
Értesítjük Ügyfeleinket, hogy a volt CITIBANK
irodánk a Király úti körforgalomtól
ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT!
Címünk: Király u. 9-11.
A körforgalomtól 100 méterre Kiskanizsa felé!
(Király Borozó mellett)
A VÍZ ÉS FÉNY MODERN BELVÁROSA
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti iskola pótbeiratást
tart augusztus 15-ig hétfőnként 9.00-13.00 óra között.
Helyszín: 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 18. iskolatitkári iroda.
Ide vérjuk a volt Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola volt és
beiratkozó tanulóit is. A következő művészeti ágakra lehet jelentkezni:
zeneművészet, táncművészet (néptánc, társastánc , modern
tánc, balett), színművészet, képzőművészet (rajz, festés, mintázás,
kézművesség).
PÓTBEIRATÁS
GAZDASÁG 9
– Magam is kerestem a gyökereket,
egyfajta kapcsolatot a kultúrával,
a mûvészettel. Vissza kellett
mennem Kõszegig, a szülõvárosomig,
meg a szüleimig. Úgy gondolom,
egy ember egyéniségének fejlõdésében
nagy szerepet játszik,
hol nõ fel, milyen körülmények között,
és mit csinál gyermekkorában.
Édesapám Kõszegen egy textilgyárat
vezetett. Óvodás koromtól
mindennap a gyárban voltam,
szinte a gyárban nõttem fel. A patakban
piros vagy zöld víz folyt,
attól függõen, milyen színû szövetet
festettek, de az udvaron rózsák
és márványszobrok voltak! Egy
gyárhoz szokatlan környezet, ami
jó élményt jelentett számomra.
Természetes volt, hogyha felnövök
és gyárban dolgozom, akkor a
gyár úgy nézzen ki, ahogy gyermekkoromban
megszoktam. Ez
nem mûködne, ha az embernek
nem lenne rá igénye és nem olyan
kollégák vennék körül, akik szintén
fogékonyak rá. Sikerült az elmúlt
15 évben olyan hangulatot és környezetet
kialakítani a gyárban,
ahol az emberek jól érezhetik magukat.
Tisztaság, rend és olyan
kultúra van, ami hozzájárulhatott
ahhoz, hogy néhány évvel ezelõtt
mint cég megkaptuk a Környezet
Kultúráért-díjat. Azon a véleményen
vagyok, minden olyan tevékenységet,
ami a hétköznapi életet
színessé teszi, támogatni kell. Az
embernek jól kell éreznie magát
ebben a társadalomban és ez csak
úgy megy, ha egy kicsit közelebb
kerül a mûvészetekhez. Több mint
10 éve kiállításokat nyitunk meg a
Trend Art Galériánkban, ide szinte
hazajárnak a mûvészek. Mûvészkoktélt
szerveztünk, ami a zenét és
az irodalmat közelebb hozta a közönséghez.
Kialakult egy mag a
városban, akik szívesen jönnek
hozzánk. Van egy alapelve a cégünk
vezetésének: tegyek meg
mindent azért, hogy a dolgozóink
a munkahelyükön érezzék magukat
a legjobban akkor is, hogyha feszített
a munka, ha nagy a tempó,
ha a versenyben helyt kell állni,
hiszen nemzetközi porondon vagyunk,
26 országba szállítunk termékeket.
Ehhez az is hozzátartozik,
hogyha a dolgozók gyermekei,
családtagjai sportolnak vagy valamilyen
mûvészeti ágban szerepelnek,
õket támogatjuk elsõsorban.
Ezen keresztül természetesen – hiszen
kanizsaiak –, a városi rendezvényeket
is támogattuk és támogatni
fogjuk erõnkhöz mérten,
mert nem mindegy, hogy a szûkebb
környezeten kívül, ami az otthont,
vagy a vállalatot jelenti, milyen
a hangulat a városban. A
cégnek ahhoz, hogy teljesítõképes
legyen, meg tudjon újulni, fel tudjon
frissülni, gondoskodnia kell
arról is, hogy a környezetében milyen
hangulatban élnek az emberek.
Természetesen a társadalom
állapotát, politikai helyzetét nem
tudjuk, nem is akarjuk befolyásolni,
de egy picit szeretnénk hozzájárulni
a kellemesebb légkörhöz.
Semmi más célunk nem volt. Ha az
anyagiak szûkülnek, akkor egy kicsit
várni kell, ha újra megjön a
lehetõség, akkor élünk vele!
B. Zs.
JÓL ÉREZNI MAGUNKAT EBBEN A VILÁGBAN...
„Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető címet adományozott
a város közgyűlése Wilheim Gábornak a Város Napján.
Ezzel ismerték el Nagykanizsa gazdaságáért végzett munkáját
és sokszínű közéleti tevékenységét. A kitüntetett ezúttal
arról vallott, mit jelent egy cég számára a kultúra támogatása.
A 14. számú választókörzet egyéni képviselője Csordásné Láng
Éva. Ez a körzet nem egy összefüggő terület. A kiskanizsai
körzetmegosztás következtében az új rész, a Varasdi utcától délre
elterülő rész és a Varasdi utcától északra eső rész két külön egység,
melynél a légvonalban mért távolság meghaladja a 7 kilométert. A
14. választókörzet hatezer kiskanizsai lakosból körülbelül négyezer
lakos jelent.
– A legnagyobb problémát az okozza, mint a legtöbb peremterületi
képviselõnél, hogy az elmúlt ciklusban nem sok pénzt fordítottak a város
mûködtetésére, azon túl a peremterületekre – mondja a képviselő
asszony. – Az utolsó nagy beruházás Kiskanizsán a Templom téri iskola
megépítése és a szennyvízcsatorna kiépítése volt, azóta érdemi munka
nem történt. Csak az úthálózat, ami a választókörzethez tartozik, az
közel 26 kilométer. Az önkormányzat legnagyobb erényének tartom,
hogy a szûkös költségvetés ellenére is megpróbál valamit, hogy ne romoljon
tovább az egyébként is rossz állapotú út- és járdahálózat, még
akkor is, ha az foltoztatásnak tûnik. Az elmúlt idõszakban az úthálózat
egy része javíttatásra került, a Jakabkúti – Nagyrác utcát összekötõ út
mészkõborítást kapott Az idén végre megépül a Dobó utcai járda, ami
régi problémát old meg, és felújításra kerül a Pápai utca járdája is,
míg a Vár utcait sikerült akadálymentesíteni, így azon egyre többen
kerékpároznak. Az idei képviselõi keretem arra fordítom, hogy egy
tényleges kerékpárút épüljön ki közlekedési táblákkal felszerelve. Ennek
az évnek a legnagyobb hozadéka az új kiskanizsai ravatalozó megépítése
lesz, a költségvetésben erre elkülönített összeg szerepel.
– Milyennek ítéli meg a lakosokat?
– A kiskanizsai ember külön kategória. Egyik oldalon fontosnak
tartják, hogy az ember foglalkozzon velük, problémájukkal, várják,
hogy segítsünk, a másik oldalon, amikor az összefogásról lenne szó,
tenni kellene valamit, akkor bizony a régi problémák jönnek elõ. Még
mindig benne él a kiskanizsiakban, hogy ki melyik utcában lakik,
milyen családból származik, mezõgazdasággal foglalkozik-e. Ezt a fajta
távolságtartást most is érzékelem az emberek között. Én nagyon szerencsés
helyén lakom Kiskanizsának, a szomszédaim legnagyobb része
nem tõsgyökeres kiskanizsai, teljesen másképp gondolkodik, összefogottabb
a terület, a környezõ utcák.
– Mi a tapasztalat a fogadóórákat illetően?
– Komoly problémák a terület mocsaras jellegébõl, a csapadékvíz elvezetésbõl
adódnak. Az autóbuszvárók és a házak közti távolság néhol
egy méter és a járda alacsonyabban fekszik, mint az úttest. Ezeket a házakat
védeni kellene. Az állattartással kapcsolatos rendelet komoly felháborodást
vált ki pro és kontra Kiskanizsán. Kezdeményeztem, hogy
Kiskanizsa ne egy állattartási övezetbe tartozzon, hiszen a Tõzike utcától
kifelé lévõ rész, a 16 m széles telkek nem alkalmasak nagyállat tartására.
Felkeresnek telekkijelölési igényekkel, az út- és járdahálózat
problémáival. Az embereknek egyre nagyobb az igénye a közösségi
életre, melynek szép példája a Sáskajárás-Sáskavarázs Fesztivál.
– Mi a véleménye a bizottsági munkáról és a településrészi önkormányzat
szerepéről?
– A költségvetés legnagyobb hányadát az intézmények mûködtetése viszi
el. Ebben az évben többek között a közbeszerzési törvénybõl adódó, iskolákra
is vonatkozó közbeszerzési belsõ szabályzat elkészítése, a 100
millió forintot elérõ intézményfelújítás hárít nagy feladatot a bizottságra.
Azt nem tartom azonban szerencsésnek, hogy a közmûvelõdéssel foglalkozó
szakember kikerült a bizottságból. Jónak tartom a KTÖ megalakulását,
minden közgyûlés elõtt ülésezünk. Sok esetben nem csak azok a napirendi
pontok kerülnek megtárgyalásra, amelyek az adott közgyûléshez
kapcsolódnak, hanem elõregondolkodva a KTÖ felvet olyan problémákat,
melyek önálló elõterjesztésként kerülhetnek közgyûlés elé.
N. K.
KERÉKPÁRÚT, RAVATALOZÓ ÉPÍTÉS
10 A XX.. SZÁZAD TANÚII
Mózes Pál nyugalmazott tanácselnök lakásának
elõszobájában antik hatású, több darabból
álló bútorzat fogadja a látogatót.
Ahogy a házigazda szeme megpihen a faragott
tálalón, kezével végigsimítja a különleges
komódot, érzékelhetõ, ezek nem
vásárolt bútordarabok, hanem Mózes Pál
keze munkájának eredményei. Aki ezeket
tervezte és aprólékos gonddal kivitelezte,
jól megtanulta a szakmát.
– Nyugdíjas amatõrként ilyen tökélyre fejlesztette
a stílbútorkészítést?
– Ügyes kézzel, türelemmel és sok-sok szabadidõvel az ember
alkothat szép tárgyakat. Az igazsághoz azonban hozzátartozik,
hogy az eredeti szakmám asztalos. Jó mestereim voltak,
akik megtanították a mesterség csínját-bínját. Ennek igen
nagy hasznát vettem akkor, amikor a volt kefegyári telepen létesült
Faipari Vállalat igazgatójának neveztek ki. Káder voltam,
de nem kívülálló, s ezt gyakran bizonyítanom is kellett.
Vezetésem ideje alatt kétszer is kiváló vállalat lett a cég. Amikor
a Politikai Fõiskola államigazgatási karának település
szakát végeztem , hasznát vettem az asztalosokra jellemzõ
pontosságnak, kitartásnak. Hosszú tanácsi pályafutásom alatt
sem felejtettem el, honnan származom, hogyan kezdtem.
– Hát igen, a „Mózes-éra” nagyon hosszú idõ volt!
– Huszonhat évig álltam a város élén. Rövid elnökhelyettesi
beosztás után mindvégig tanácselnökként dolgoztam. Ez nagyon
hosszú idõ, így óhatatlan, hogy az ember minden jó és
kevésbé jó döntésnek a részesévé, meghatározó szereplõjévé
váljék. Tevékenységem középpontjában az a cél állt, hogy a
munkaképes lakosság körében egyre nagyobb legyen a foglalkoztatottság,
minél több lakás épüljön, az intézményhálózat
olyan összetételû legyen, amelyik képes lefedni az egészségügy,
a szociális-, az oktatási és a kulturális ágazat jogosan
bõvülõ elvárásait. Emellett az infrastruktúra – víz-, gáz- villamos
energia-, szennyvízelvezetés és tisztítás – emelkedõ színvonalon
biztosítsa a lakosság igényeit. Nagykanizsa a 60-as
évek elején „alvóváros” volt. Határközelisége is okozta hátrányos
helyzetét. Szerencsésnek mondhattam magam azért is,
mert jó idõszakban állhattam a város élére, 1968-tól az új
gazdasági mechanizmus során bõvültek az anyagi eszközök,
olyan lehetõségeket kapott a város, amit vétek lett volna nem
kihasználni. Akkor sem pottyant ölünkbe az a pár millió: a
„kijárás” nem mai módszer. Varga Józsefné országgyûlési
képviselõvel – akit igen nagyra becsültem – gyakran jártuk
meg a különbözõ minisztériumokat, kilincseltünk, érveltünk, s
ritkán jöttünk haza üres kézzel. S még egy, amit a mai városvezetõk
szerencsére már nem ismernek. Azt az állandó harcot,
amit a megyei párt- és tanácsi vezetõkkel kellett vívni! Ezt
csak az tudja, aki ebben benne élt. Az utca embere szidhatta
Egerszeget, a megyét, de nekünk okos érvekkel kellett a város
érdekét képviselni. Ami aztán vagy sikerült, vagy nem.
– Eléggé felemásan ítélik meg a kanizsaiak ezt az idõszakot.
– Városvezetõi tevékenységemet utólag bele lehet helyezni
egy negatív politikai erõtérbe. Egyszerûen azért, mert a szocializmus
idején és keretei között történt. Azonban nem lehet eltagadni
bizonyos tényeket azért, mert egyszerûen valakinek
nem tetszik. Vegyük csak sorra! Üveggyár, Kanizsa Bútorgyár,
Egyesült Izzó, DKG, Sörgyár, Finommechanika, Vasipari
Vállalat, Úttörõház, kórház új szárnya, húsipar, tejipar
rekonstrukciója, Csónakázó-tó, Parkerdõ, Murai Vízmû termelõ
üzeme, Dél-Zalai Áruház, buszpályaudvar, iskolák, óvodák,
fedett uszoda, Zöldtábor! S még messze nem is mondtam
el a város fejlõdésének minden állomását, nem sorakoztattam
fel minden objektumot. Az 1971-72-es év statisztikája szerint
13 ezer ember dolgozott Nagykanizsa ipari üzemeiben. A
nyolcvanas évek elején volt olyan idõszak, hogy csak a Vár útra
négyezer ember indult reggel munkába. Lakótelepek nõttek
ki a földbõl, igaz rohammunkával, év végi átadással, kohósalakból.
Ma már kimondani is súlya van: 4000 lakás épült, 54
százalékát fizikai dolgozók kapták, 74 százalékát fiatal családok.
A lakásépítkezéseknél a minõséget a mennyiségi szemlélet
igencsak befolyásolta. Az elöregedett városközpont rekonstrukcióját
is elõbb el kellett volna kezdeni. Itt most nem
csak a „Mózes térrõl” beszélek!
– Sok ember ellenszenvét váltotta ki „rebellis” döntéseivel.
– Hát kettõvel feltétlenül. Egyik a Vasemberház ügye volt.
Kértem és kéretlenül kaptam is tanácsokat: tüntessük már el ezt
az ósdi épületet, s húzzunk fel helyette újat. Nem kevés töprengésbe,
vitába került, míg a döntésre hivatottak amellett maradtak:
maradjon a ház, hiszen hozzátartozik Nagykanizsa jellegzetes
belvárosi képéhez. Amikor elkészült, a lokálpatrióták
büszkén mutatták, mennyire ideillõ, milyen szép lett… A belváros
rekonstrukcióját a Magyar Urbanisztikai Társaság a nyolcvanas
évek elején a város és tanácselnöke számára Hild János
Emlékéremmel honorálta. A másik a garzonházak ügye volt.
Nem vállaltuk fel – mert a fiatalok anyagi helyzete sem engedte
volna meg –, inkább az arra alkalmas belvárosi házak tetõtér
beépítését szorgalmaztuk. Ma is úgy hiszem, jól döntöttünk.
– Önt a maga idejében kemény, konok embernek tartották.
– E téren is nyugodt a lelkiismeretem. Soha nem hittem magamat
mindenhatónak, döntéseimben a szakembereket, az illetékes
tanácsi szerveket mindig bevontam. A feladatok egyre
összetettebbekké, egyidejûbbekké váltak, nagy gondot fordítottam
a megfelelõ szakember gárda nevelésére. Példaképem
elõdöm, Nagy Lajos volt, aki hivatásának tekintette a város
szolgálatát. A „kemény vezetõ” jelzõt a rend, a fegyelem szigorú
megkövetelésébõl ragadt rám. Az apparátusban sokan
felemlegették azt a nyilvánosságra is hozott 1986-os tanácselnöki
utasításomat, amely a munkarend, a munkafegyelem, a
munkaidõ védelmét szolgálta. Ne mondjak mást: megtiltottam
munkaidõben a párttaggyûléseket, a magánügyek intézését.
– Helyben vagyunk! A rendszerváltozáskor pártja nem valami
szépen bánt el önnel.
– Akik benne voltak a sûrûjében, azok tudják, hogy többszörösen
és miért voltak zavarosak ezek az idõk. Feljelentettek
lakáscserém és hétvégi házam építésének állítólagos „tisztátlan”
lebonyolítása miatt. Akadt olyan városi vezetõ is, aki
személyes bosszú miatt törlesztett. Elnökségem hosszú ideje
alatt volt egy „bûnöm”, kilógtam a sorból. Nem voltak ivócimboráim,
nem tartoztam a kártyázó, tivornyázó városi elitbe,
nem léptem be a reformkommunisták közé sem. A város
szolgálatát valóban szó szerint értelmeztem, s aki pozícióban
volt, attól is ezt vártam el. Azért ezt tudták az emberek, mert
nyugdíjazásom után egyetlen többszöri éjszakai arrogáns telefonálótól
eltekintve soha, sehol, semmilyen megjegyzés, retorzió
nem ért. Sokat köszönhetek a családomnak, akik mindvégig
mellettem álltak, mert csak így tudtam feldolgozni azt a
bánásmódot, ahogyan 26 évi városvezetõi szolgálat után elküldtek.
MÓZES PÁL EMLÉKEI BÜKI ERZSÉBET:
Június 16-án lépett életbe az új buszmenetrend. A változások bevezetése
előtt több alkalommal, több helyen is sor került lakossági fórumokra,
a közgyűlés is többször találkozott a tervezettel, ám érdemi
módosításra nem született javaslat. A lassan egy hónapja érvényes menetrend
az utcán számos kritikát ér meg, mint erről majd az alábbi sorokban
olvashatnak, ám az illetékes Zala Volánhoz, elmondásuk szerint
csak elvétve érkezik észrevétel. Ha valóban olyan tarthatatlanok a
menetrendi állapotok, nem egészen érthető, hogy ellenérveiknek, javaslataiknak
miért nem a hivatalos fórumokon adnak hangot az emberek.
A csendes szitkozódások, a szomszédokkal folytatott menetrendieszmecserék
nem vezetnek sehová, attól nem lesz jobb az ősszel felülvizsgálásra,
netán változtatásra is kerülő menetrend. Nehéz úgy a köz
megelégedésére tenni bármit, hogy nem tudjuk, mit akar a köz.
UTCAI VÉLEMÉNYEK
– Megvallom, nem tudom, milyennek ítéljem meg az új buszközlekedést,
mert nekem egyelõre az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy kiderítsem,
az új jelzések alapján melyik busszal hová jutok el – mondja
egy idős úr az Eötvös téren.
– Nekem a csatlakozásokkal van gondom, mert a randevúzáshoz
öreg vagyok már, viszont a hegyrõl sietnék haza, de huszonöt percet
kell várnom a csatlakozásra. Ha nem fájna így a lábam, gyalog a hazajutáshoz
is elég lenne – csatlakozik beszélgetésünkhöz egy másik.
A VASÚTÁLLOMÁSON
– Azt szeretném, ha most lejönne értünk kocsival valamelyik képviselõ
vagy valaki a Volántól, mert busz az nincs. Megjöttünk Balatonmáriáról,
aztán itt állunk csomagokkal. A reggeli lejutás sem volt egyszerûbb.
Nem tudom, létezik-e tökéletes megoldás, de ez a mostani nagyon tökéletlen
– mondja egy középkorú hölgy, aki a lányával a vonatról érkezett.
A FŐ UTCÁN, AZ EGYKORI GELKA ELŐTT
– Fizikai képtelenség eligazodni a menetrenden. Csak egy példa, régen
el tudtam menni nyolc óra ötkor, most kilenc tízkor tudok kimenni
Kiskanizsára, addig várhatok. Egyedül a 18-as buszt hagyták meg úgy,
hogy a vasútra még tûrhetõ a járat. Ha megyek a fiamhoz a Csokonaiba,
akkor városnézést kell végigcsinálni, mert elmegy a busz föl, végigmegy a
Kaposvári úton, a Teleki utcán, befordul a körforgalomnál, végigmegy
azon a hosszú úton. Aki ezt kitalálta!…– monda egy idősebb hölgy.
– Azt javasolnám, állítsák vissza az egészet, mert ez így követhetetlen
lett. A sok idõs néni nem tud elmenni a temetõbe, mert össze-vissza
mennek a buszok, azt se tudni az új számok alapján, melyik merre.
Egyedül a 6A-st tudom, hogy az Kiskanizsára – csatlakozik hozzánk és
a buszra várókhoz egy másik kosaras hölgy.
– Nem vagyok megelégedve az új járatokkal. A volt 32A-t teljesen
átalakították. Az emberek nem tudják, melyik busz merre megy, csak
fölülnek, aztán várják, hogy mi lesz, és aztán olykor meglepõdnek. A
járatok sûrûségével sem vagyok elégedett, az hogy délelõttönként
óránként mennek a buszok – lép mellénk a harmadik.
– Én csak kiállok ide most, aztán várom, ha jön valami, felszállok rá,
csak odaérek valahogy, mert értelmezni ezt az egészet nem tudom –
mondja egy idős, távolról érkezett hölgy. Alkalmi beszélgetőtársamnak
segítségére siet a többi várakozó, kérdik, mit keres, aztán előkerül
a menetrend, s közösen kiokumulálják, merre, mivel menjen tovább.
A felvett beszélgetések sora itt véget ér, de a témát korántsem
tekintjük lezártnak. Hivatalos fórumokon azt a tájékoztatást kaptuk,
hogy az utazó közönség nem jelzi véleményét a menetrenddel
kapcsolatban. Mi mégis erre kérjük Olvasóinkat. Ősszel ismét
megvitatásra kerül a kérdés, érdemes eljuttatni a javaslatokat, észrevételeket,
akár hozzánk is. Mi megígérjük, továbbítjuk, s a javaslatok
sorsát is nyomon követjük, hiszen az érdek közös, legyen
a helyi tömegközlekedés a lehető legjobb.
KÖZÉLET,, KULTÚRA 11
Sokszínű program, kikapcsolódási lehetőség várta a 10. Jubileumi
Ludvig Nemzetközi Művésztelepre a nyolc országból érkezett 36 képzőművészt
Kendlimajorban. A június 11-i táborzáró kiállításon a budapesti
Gyõrfi András festőművésztől kérdeztük meg, hogy érezte magát
az alkotótáborban.
– A kezdetek óta, 1990-tõl itt vagyok minden téli-nyári táborban –
válaszolta Győrfi András. – Hogy mennyire más ez, mint a többi? A
Békési Mûvésztelep kivételével – ami három éve szünetel –, a magyar
táborokat nem nagyon ismerem. Mindegyiknek megvan a maga hangulata.
Erre a dunántúli dombság, a nagy séták, a lovak a jellemzõk. A
mûvészek mindenhol jó partnerek, jó barátok. Ha negatív légkör vesz
körül bennünket, akkor vagy elmenekülünk, vagy képtelenek vagyunk
dolgozni, de azt hiszem ez az élet minden területén így van.
– Milyen témájú képeket készített?
– Két részre bontottam az itteni munkámat. Az elsõ héten készült képeim
kicsit újszerûbbek, olyanok, amiket régebben, a ‘90-es években
még nem festettem. Ez új irány, új technika. A színek sokkal pasztellesebbek,
vászonra készültek, ami tompítja a színek élénkségét, virtuozitását.
Inkább világosabb képeket készítettem egy-egy piros paradicsommal,
amit szürreális vonásként festek a képeimre. Pár éve jól érzem
magam, tehát egy paradicsomot is odafestek mintegy jelképként. A
második héten visszatértem a régi stílusomra, egy kicsit nosztalgiáztam.
Engem a képeimen az emberek foglalkoztatnak, azok az események,
amik velünk történtek itt a táborban, és amit itt Kanizsa környékén
megismertem. Pl. voltak gólyalábasok, tehát elkezdtem az úgymond
kicsit szürreális vonásokkal ellátott képeimen gólyalábas történeteket
festeni. Ha jól érzem magamat, akkor sok képet és jó képet tudok
alkotni. Most nagyon sokat festettem, de ez köszönhetõ a rossz idõnek
is. Ha szép idõ van, sokkal többet tartózkodunk, beszélgetünk a
kertben, vagy elmegyünk a környékre kirándulni...
EGY-EGY PIROS PARADICSOM DÖCÖGŐ HELYI
TÖMEGKÖZLEKEDÉS
Cenzúrázott egészség – tények és hamis adatok a vitaminok körül
– DR. LENKEI GYÖRGY ismeretterjesztő előadása Nagykanizsán
– Miért csak a civilizálatlan népek élhetnek 100 évig?
– Hogyan növelhető nagyon egyszerűen a fizikai és a szellemi
teljesítőképesség?
– Tudja meg, milyen egyszerű lenne egészségesnek maradni!
– Tudja meg az igazságokat és a hazugságokat a vitaminokról!
– Hogyan okoznak a vitaminok betegséget?
– Tudja meg, hogyan szabadulhat meg az állandó fáradtságtól,
fásultságtól!
– Hogyan mentesítheti magát a környezetéből Önre nehezedő
vegyi terheléstől?
Időpont: 2005 július 19. 18.00 óra
Helyszín: Nagykanizsa, HSMK Kamaraterem Széchenyi tér 5-9.
12 KÖRÉRDEK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános
versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Helyrajzi száma: 3110/19, helye: a Thury laktanya területén lévő
volt Csapatművelődési Otthon, kikiáltási ára: 38 000 000 + áfa, versenytárgyalás
időpontja: 2005. szeptember 9. 8:30, október 7.
8:30, november 11. 8:30.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
Hrsz1-Hrsz2/Megnevezés/Terület/m2:
11518/Gyep/Termőföld/443, 11630/Erdő/Termőföld/197, 11632/Erdő/
Termőföld/196, 11840/Szőlő-gyümölcs-szántó/Termőföld/5471,
11885-14/Szántó-erdő/Termőföld/3069, 11890-2/Szántó-erdő/Termőföld/
3711, 11909/Szőlő-gyep/Termőföld/2416, 11941/Szőlő-gyep/Termőföld/
6968, 11943/Gyep/Termőföld/3168, 12065-2/Kert-gyümölcsgyep/
Termőföld/4515, 12071/Gyep/Termőföld/55, 12072/Gyep/Termőföld/
61, 12101/Gyep/Termőföld/29, 12103/Gyep/Termőföld/125,
12104/Gyep/Termőföld/67, 12105/Gyep/Termőföld/53, 12163/Gyümölcsös/
Termőföld/93, 12228-2/Gyümölcsös/Termőföld/76.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA
ÉRTÉKESÍTI AZ ALÁBBI ZÁRTKERTI
INGATLANAIT (FÖRHÉNC):
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános
versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait
Helyrajzi szám/helye/kikiáltási ár (Ft)/versenytárgyalás időpontja
2243-1/Ady u. 25./16 000 000/2005.07.15. és 09.15. 9:00 óra
918-1/Arany u. 5./36 100 000 + áfa/2005.07.15. és 09.15. 9:30 óra
964/Arany u. 7./35 600 000 + áfa/2005.07.15. és 09.15. 10:00 óra
961/Kinizsi u. 20./20 300 000/2005.07.15. és 09.15./10:30 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÁLYÁZATOT HIRDET A HEVESI ÓVODA
VEZETŐI ÁLLÁSHELYÉRE
A részletes pályázati kiírás az Oktatási Közlöny 2005. június 27-i
számában került közzétételre. A pályázati kiírásnak megfelelően az állás
elfoglalásának ideje: 2005. szeptember 1. A kinevezés öt nevelési
évre 2005. szeptember 1 – 2010. július 31-ig szól. Képesítési feltétel
főiskolai szintű óvónői szakképzettség, 5 év pedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat. A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai
önéletrajzot, az intézményre vonatkozó vezetői programot, a végzettséget
igazoló oklevélmásolatokat, erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatokat két példányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályára (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) kell megküldeni 2005. július 27-ig.
A vakáció a pihenés, szórakozás ideje, a szünet azonban veszélyeket
is rejt magában.
􀂊 Aszünetben több gyermek tartózkodik az utcán vagy vesz részt a forgalomban.
Tudnunk kell, hogy a gyermekek életkoruknál fogva még nem rendelkeznek
kellő veszélyérzettel, túlságosan bíznak a közlekedés felnőtt résztvevőiben,
az autóvezetők tapasztalatában. Az autósoknak célszerű óvatosabban közlekedniük
a lakó-, és pihenő övezetekben, az uszodák és parkok környékén.
􀂊 „Látni és látszani” fontos közlekedési alapelv. A gyerekek akár
gyalogosan, akár kerékpárral közlekednek, az esti, szürkületi órákban
előnyös, ha ruházatukon valamilyen fényvisszaverő jelvény, vagy felirat
van. A kerékpárt kötelező kivilágítani!
􀂊 Már egészen kis gyermekek is mobiltelefonnal rendelkeznek, ami
vonzza a bűnelkövetőket, főleg ha a kiszemelt áldozat nem jelent potenciális
veszélyt számukra. Ezért a gyerekek a telefont ne viseljék a
nyakukban, hanem inkább a zsebükben tartsák.
􀂊 Amennyiben a fiatalok valamilyen késő esti programon vesznek részt,
lehetőség szerint oda csoportosan menjenek, vagy felnőtt kíséretében.
􀂊 Veszély észlelése esetén tanácsoljuk, menjenek nyilvános helyre,
kérjenek segítséget az ott lévő felnőttektől, vagy értesítsék a rendőrséget.
A szülök szakítsanak minden nap időt arra, hogy megbeszéljék gyermekükkel
a nap eseményeit, terveiket. Az áldozattá válás megelőzése érdekében
jó, ha mindig tudják merre, és kinek a társaságában van gyermekük.
Takács Csaba rendőr főhadnagy, sajtóreferens
A VAKÁCIÓ VESZÉLYEI
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-
Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. munkatársai 2005. július
19. 20. 21-én zárt rendszerű, gépi konténermosást végeznek az
egész városban. Tisztításra kerülnek a lakóközösségek által
bérelt 1100 l-es konténerek. Kérjük a házmesterek, illetve a
lakók segítségét abban, hogya a fent említett napokon biztosítsák
a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő edényekhez.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
KONTÉNERMOSÁS
VÁROSHÁZA 13
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására
a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű
kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a város
üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel,
önkormányzati intézmény vagy más szervezet működésével
kapcsolatban a 06-80/200-848-as üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének, alpolgármesterének,
jegyzőjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén, a –
bokan_peter@nagykanizsa.hu, – termecz_marianna@nagykanizsa.hu –
vargaeva@nagykanizsa.hu, – bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu, –
völgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken. A törvény vonatkozó
részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKŰ PANASZ BEJELENTÉSÉRŐL
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Elmarad a képviselői fogadóóra!
Budai István önkormányzati képviselő fogadóórája július és augusztus
hónapban elmarad.
Tisztelt Szülők és Diákok!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a nyári szünet időtartama alatt
Nagykanizsa Megyei Jogú Város nevelési-oktatási intézményeiben
a kijelölt ügyeleti nap: hétfő 8-14 óra. A Nevelési Tanácsadó fogadónapja:
hétfő, 9-17 óra.
Az ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei Városi Intézete, a Nagykanizsai
M.J.V. Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága, valamint
az Egészségügyi Alapellátási Intézmény közös szervezésében PARLAGFŰ
GYŰJTÉSI AKCIÓT szervez 2005. június 20-tól 2005. július
31-ig. „Családok parlagfű gyűjtési akciója" Leadási hely: PARK
Szolgáltató Kft. Nagykanizsa Tripammer u. 1. A parlagfüvet 10 kg-os
csomagokban várjuk. Minden gyűjtő 10 kilogrammonként 1 db sorsjegyet
kap. Ajándéksorsolás augusztus végén. A leadás időpontját
egyeztetni lehet a 314-264-es telefonon, illetve a Virágboltban tartózkodó
eladó mindig rendelkezésre áll. Leadáskor kérjük nevét, címét
megadni szíveskedjen a sorsolás utáni elérhetőség esetére.
PARLAGFŰ GYŰJTÉSI AKCIÓ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 28/1999
(VI.16.) számú helyi rendelet értelmében az alábbi pályázati felhívást
teszi közzé: Kollégiumi férőhely-pályázat a Pécsi Tudományegyetem
kollégiumába.
Pályázhatnak nagykanizsai állandó lakos, pécsi felsőoktatási intézményben
nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók, akiknek
kollégiumi férőhely iránti igényét helyhiány miatt elutasították.
A pályázat elbírálásának szempontjai: a hallgató szociális körülményei,
az elbírálást megelőző félévben, illetve a felvételi vizsgán elért
eredmény, kiemelkedő tevékenység.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. augusztus 10.
A pályázat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán
igényelhető adatlapon és az azon megjelölt mellékletekkel nyújtható
be. A pályázat benyújtásának feltétele a kollégiumi férőhely iránti
igény elutasítása, azonban azt pótlólag is, a pályázat benyújtását követően,
de a legkésőbb augusztus 30-ig, a fellebbezés tényét igazoló levélmásolattal
együtt be lehet csatolni (amennyiben tehát magát a pályázatot
a pályázó határidőben benyújtotta).
Az önkormányzati férőhelyek odaítélésének elbírálása a pécsi kollégiumi
felvételi eljárás fellebbezési szakaszával párhuzamosan zajlik, a
felállított rangsorból azon kilenc pályázó részesül önkormányzati férőhelyben,
akinek fellebbezését a pécsi kollégium elutasította.
KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY-PÁLYÁZAT
A pályázat célja: Olyan közösségi programok, karitatív és érdekvédelmi
tevékenységek, természetbeni támogatások, szociális szolgáltatási
formák segítése, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévők
szociális élethelyzetének minőségi javulásához.
Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási
területén működő intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai
székhelyű civil szervezet, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek,
melyek pályázatukkal a fenti célok megvalósítását szolgálják.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet
folytatók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. augusztus 31.
Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban „Szociális
Alap támogatása" jeligével lehet benyújtani. Pályázati adatlap a Szociális
Osztályon igényelhető, illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu
weboldalról. Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szociális Osztálya Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
(I. em. 103. sz. iroda).
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét,
székhelyét, a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az
igényelt támogatás összegét, a kérelem tételes indokolását, a megvalósítás
módját.
A pályázati bírálat határideje: 2005. szeptember 30.
A határidőre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi
Bizottság bírálja el.
Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2005. október 15.
Az elnyert támogatások felhasználásának határideje: 2005.december 31.
Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2006. január
31.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
BIZOTTSÁGA PÁLYÁZATOT HIRDET A 2005. ÉVI SZOCIÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint fõkedvezményezett
– és a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete – mint
támogatásban részesülõ partner – az „Új típusú közösségi és személyi
szolgáltatások fejlesztése Nagykanizsán" (ROP 3.2.2.-2004-08-
0010/32) elnevezésű projekt megvalósításához az alábbi munkakörök
betöltésére hirdet álláslehetőséget:
􀂊2 fő szociális munkás (főiskolai vagy egyetemi végzettség szükséges).
Problémás fiatalok számára szabadidős programok vezetése a
Csellengők Házában. Bér: 130 000 Ft/hó
􀂊3 fő diszpécser. A Vöröskereszt által működtetett diszpécseri központ
irányítása. Bér: 100 000 Ft/hó
􀂊1 fő gépkocsivezető. A projekttel összefüggő gépkocsivezetői teendők
ellátása. Bér: 100 000 Ft/hó
􀂊6 fő szociális gondozó. Segítségnyújtás a fizikai, mentális és szociális
gondozásra, ápolásra szoruló egyének számára. Bér: 100 000 Ft/hó
A meghirdetett álláslehetőségek célcsoportjai:
Tartós munkanélküliek, diplomás, fiatal pályakezdő munkanélküliek,
45 év feletti, alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek, nők,
fiatal anyák, a településen regisztrált kisebbségekhez tartozó munkanélküliek.
Előnyt jelent hasonló, illetőleg azonos végzettség, valamint
a szociális gondoskodás (ápolás-gondozás) terén szerzett munkatapasztalat.
Fényképes önéletrajzukat az alábbi címre kell küldeni:
Szabó Béla projektmenedzser Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. (Telefon: 30/ 358-6313)
Beérkezési határidő: 2005. július 20-án 16,00 óra.
ÁLLÁSHIRDETÉS
Nagyrécsén családi ház költözés
miatt eladó. Érd.: 30/543-2220
(5499K)
Elcserélném Nk-i, belvárosi, II.
emeleti, 75 m2-es lakásomat kisebbre.
Udvari lakás is érdekel értékegyeztetéssel.
Érd.: 93-322-537,
20/425-6957 (5607K)
Nk-án, családi házas
környezetben lévő társasházban
egyedi fűtéses, téglaépítésű, 72 m2-
es lakás eladó. Irányár: 7,65 millió
Ft. Érd.: 30/9017-699 (5612K)
Elcserélném nagykanizsai, belvárosi,
önkormányzati 27 m2-es,
félkomfortos lakásomat Nagykanizsán.
Minden megoldás érdekel.
Tel.: 30-522-5868 (5622K)
Kacorlakon kétszobás, fürdőszobás
családi ház eladó. Érd.: 93-
315-861 (5623K)
Fityeházán három szobás, komfortos,
teraszos családi ház eladó.
Irányár: 3 millió Ft. Érd.: 20/590-
8817 (5624K)
Palinban az Alkotmány utcában
1,5 szobás családi ház eladó. Irányár:
12,5 millió Ft. Tel.: 30/353-
4255 (5625K)
Nk-tól 8 km-re Bagóhegy elején
alápincézett, 8 éves, lakható téglaépület
330 négyszögöl telken eladó.
Irányár: 3,1 millió Ft. Tel.:
20/4360-195 (5628K)
Elcserélném Nk-i belvárosi, II.
emeleti, 75 m2-es, 2,5 szobás összkomfortos
önkormányzati lakásomat
kisebbre, belvárosira, önkormányzatira.
Minden megoldás érdekel.
Érd.: 93/322-537, 20/425-
6957 (5629K)
Két család részére is alkalmas
családi ház eladó, esetleg cserélhető.
Érd:93-360-523 20 h után. (5632K)
Nk-án Látóhegyen frekventált
helyen a Csótó-tól 15 percre telek
gyümölcsössel, fenyővel, épülettel
eladó. Víz, villany van. Érdeklődni
93-325-759. (5633K)
Nk-án a Bajza utca 17. szám
alatt üzlethelyiség kiadó. Érd.:
93/320-945 (5626K)
Budapesten a IX. kerületben, a
Boráros téren 37 m2-es földszinti,
utcára néző, francia ablakos, galériás,
bútorozott, cirko fűtéses, komfortos
lakás két diák részére kiadó
(TV, videó, automata mosógép, hűtő,
vezetékes telefon van!) Érd.:
30/960-7224 (5627K)
Babetta (Jawa) segédmotor eladó.
Érd.: 93/321-734, 30/374-
8903 18 óta után. (5615K)
Kislánynak való teljesen újszerű
babakocsik, kiságy, járóka, etetőszék,
babaruház olcsón eladók.
Érd.: 93/326-516, Nk, Olaj u. 8.
(5601K)
Állványos, elektromos varrógép
eladó. Érd.: 30/448-6072 (5630K)
Fenyőgallyat vásárolnék
1700/mázsa áron. Érd.: 30/542-
8757 (5616K)
750-es esztergagép eladó. Érd.:
20/324-7644 (5617K)
Vermona jazzorgona és Vermona
dobgép erősítővel, hangfallal
eladó. Érd.: 30/227-3294 (5618K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Forgalomból kivont, vagy
rendszám nélküli lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-
7375, 30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások építését,
régi házak felújítását, tetőszigetelést,
ácsmunkákat, tetőfedést vállal alvállalkozóként
is! Érd.: 70/503-9407,
93-322-109, 30/6398-825 (5604K)
Vállalunk! Fűnyírást (gépekkel), tereprendezést
helyben és vidéken, nyaralók,
hétvégi házak, nagy terek, parkok
körül számlára is! Érd.: Horváth
Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 65. Tel.: 06-93-333-449, 06-
20-5319-371, 06-20-808-7332, 06-70-
511-7863 (5619K)
Ápolást, gondozást vállalok, kölcsönös
bizalom és szimpátia esetén
eltartási szerződéssel. Önkormányzati
lakás is érdekel. Tel.: 30/270-
8592 (5620K)
Fűnyírást, kaszálást, kerti,
udvari, hegyi munkákat vállalok.
Érd.: 20/510-2723 (5631K)
JÁRMŰ
BÉRLET
14 HIIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
VEGYES
INGATLAN
APRÓHIRDETÉS
A sikeres skót színpadi szerző egy
londoni parkban találkozik a
Llevelyn családdal: négy árva, és a gyönyörű, nemrég
megözvegyült édesanya. Barrie összebarátkozik
a fiúkkal, s Sohaország elveszett fiaivá válnak, ahol
mindenki tud repülni, ahol megáll az idő, s ahol kalandok
sora várja őket. Ezek adnak ihletet Barrienek
ahhoz, hogy megírja a Pán Péter-t.
(Rendõrség utcája)
Tel.: 30/653-7964
Nyitva:
minden nap 9-21-ig
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
ÉN, PÁN PÉTER
A FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS
MŰVÉSZETI ISKOLA
PÓTBEIRATÁST tart AUGUSZTUS 15-IG
hétfőnként 9-13 óráig.
HELYSZÍN:
8800 Nagykanizsa, Sugár u. 18. iskolatitkári iroda
Ide várjuk a volt Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola
volt és beiratkozó tanulóit is. A következő művészeti ágakra lehet
jelentkezni: zeneművészet, táncművészet (néptánc, társastánc,
modern tánc, balett), színművészet, képzőművészet (rajz,
festés, mintázás, kézművesség).
A SAUBERMACHER-PANNONIA HULLADÉKGYŰJTŐ KFT.
Nagykanizsai csapatába keres
SZÁLLÍTÁSI DISZPÉCSER MUNKATÁRSAT
Közép, vagy felsőfokú végzettséggel és lehetőleg műszaki
tapasztalattal rendelkező, hosszú távon gondolkodó, megbízható
személyt keresünk, aki számítástechnikai ismeretekkel, nagy
munkabírással, jó kommunikációs készséggel rendelkezik.
Vezetői gyakorlat, német nyelvismeret és hasonló területen szerzett
tapasztalat a felvételnél előnyt jelent.Amennyiben szeretne egy
sikerorientált cég csapatának tagja lenni, kézzel írott, fényképes önéletrajzát,
valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok
fénymásolatát 2005. július 22-ig juttassa el címünkre:
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár út 5. Vurczer Jánosné
A borítékra kérjük írja rá: Szállítási diszpécser
Kõnig menü 􀂊􀂊 400 Ft / menü kiszállítva
􀀹􀀹 Vállalati étkeztetést vállalunk
􀀹􀀹 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa,
Vár út 5.
SPORT 15
A budapesti Táncművészeti Főiskola
klasszikus balett pedagógusi
szakának első éves hallgatója,
és egy évvel ezelőtt fejezte be a
pécsi Művészeti Szakközépiskola
Táncművészeti szakát Pulai Viktória.
Édesanyjával, Pulai Lászlónéval
közösen, művészeti vezetői
a Honvéd Kaszinóban működő
Swans Balett Tánccsoportnak.
Munka és tanulás. Hogyan egyezteted
a kétféle tevékenységet?
– Esti tagozaton végzem a fõiskolát,
így van idõm arra, hogy itthon
tanítsak édesanyámmal. Õ is
a napokban fejezett be egy iskolát
a fõvárosban. Sokat tanulunk egymástól,
õ is színvonalas iskolában végzett, táncoktatói
között többen a fõiskolán is tanítanak. Hetente
két napot vesz el a fõiskola, a többi napon itthon vagyok
és tanítok.
– A régi álmok, a fellépések, külföldi szereplések
ezek szerint háttérbe szorulnak?
– A szakmai karrieremet felcseréltem, vagyis nem
fogadtam el jó pár lehetõséget azért, hogy itt taníthassak.
A végzettségemmel elmehettem volna társulatokhoz,
színházba, csak én nem ezt választottam, hanem a
tanítást. Többféle tervem volt, de szeretném, ha minél
több lehetõség lenne itt Kanizsán is a tánctanulásra.
Hat éve dolgozom ezért, és büszke vagyok rá, hogy sikerült.
Ezért akartam a szülõvárosomba visszajönni.
Kanizsán rengeteg tehetséges gyerek van, egyre több
tehetséges fiatalt látok ebben a
mûvészeti ágban. Nekik szeretnék
segíteni, szeretném fejleszteni õket.
Fontos, hogy szakképzett ember
tanítsa a balettet, mert nagyon
könnyen el lehet a gyerekek ízületeit
„rontani” a szakszerûtlen oktatással.
Úgy néz ki, hogy szeptembertõl
az Aranymetszés Alapfokú
Iskolánál is taníthatok. Örülök,
hogy a tanulást és a tanítást is tudom
egyeztetni.
– Hogy telt el az egy év?
– Szeptembertõl foglalkozunk komolyabban
klasszikus balettel, és
erre büszke vagyok! Ez az egy év
arra is jó volt, hogy megtapasztalhassuk,
egyre többen érdeklõdnek a klasszikus stílus
iránt, folyamatosan jelentkeznek mindenféle korosztályból.
Egy kicsit azonban zavar, hogy sokan úgy
kapnak bele a tánc oktatásba, hogy nem értenek hozzá,
s amikor nálam jelentkeznek a szülõk a gyerekeikkel,
mindjárt észreveszem, hogy nem megfelelõen tanították
õket. A balett az ízületekre, az izmokra épít.
Én is azért járok fõiskolára, hogy helyesen tudjam tanítani,
átadni.
– A város napi ünnepi gála műsorában láttunk a
HSMK színpadán táncolni. Láthat-e a kanizsai közönség
a nyáron fellépni?
– Kaptam ígéretet, de errõl még korai lenne beszélni.
B. Zs.
TÁNCRÓL, ÁLMOKRÓL
JÚLIUS 17.
OLTÁRCI ERDŐ
Indulás 7.50-kor az autóbuszállomásról,
visszaérkezés
17.25-kor. Az útvonal 17 km,
Borsfa, Oltárci erdő, Gurgóhegy,
Petriventei elágazó.
Részvételi díj Volán-díjszabás
szerint.
JÚLIUS 31.
BUDNYAI ERDŐ
Indulás 7.50-kor az autóbuszállomásról,
érkezés szintén
ide 18.35-kor. A gyalogtúra 16
km, útvonala Pusztamagyaród,
Budnya, Várfölde, Bánokszentgyörgy.
Részvételi díj Volán
díjszabás szerint.
TÚRAAJÁNLÓ
A TRI-Co Triatlon Klub rendezte
meg a XIV. Kanizsa Kupa Triatlonversenyt
a Csónakázó tónál, melynek
keretében Rövidtávú Magyar
Kupa, Gyermek és Serdülő Magyar
Ranglistaverseny, Nyílt Újonc és Ifjúsági
Verseny valamint a Zala Megyei
Triatlon Diákolimpia zajlott. A
Somogy Megyei Diákolimpia résztvevői
is ezen a versenyen mérték
össze tudásukat. A viadalt hat futamban
hat diákolimpiai, hat nyílt,
ezen belül két ranglista korcsoportban
a 18 éven aluliaknak öt különböző
távon rendezték meg.
XIV. KANIZSA KUPA
A Szigetváron megrendezett Serdülő Szabadfogású
Magyar Bajnokságon Tóth Árpád +85 kilógrammban,
súlycsoportjában a 15 induló közül a
második helyen végzett. Négy mérkőzést nyert, hármat
tussal, egyet pontozással. Ezzel majdnem egy
időben zajlott a Regionális Diák és Gyerek Szabadfogású
Verseny, a Nádasdi Kupa Sárváron. Itt 110
nevező csapat közül a 14 tagú kanizsai gárda a
bronzéremnek örülhetett. Legutóbb a szlovákiai IV.
Mogyi Diák és Ifi Nemzetközi Versenyről tért haza a
kanizsai birkózó team, ahol 250 induló, 26 csapat
vett részt. A 37 kilogrammos Farkas András négy
győzelemmel és egy verséggel második, a 35 kilogrammos
Czeglédi Zsolt harmadik, Krasznai Bence
26 kilóogrammban az ötödik helyen végzett.
Tóth Árpád négy éve birkózik, előtte kosarazott.
Diákolimpia arany- és bronzérmes, a tavalyi kötött
fogású magyar bajnokság bronzérmese.
– Melyik versenyed volt a legnehezebb?
– A legnehezebb mérkõzésnek számomra a 2003-
as Diák Szabadfogású Diákolimpia Döntõje bizonyult,
itt egy kecskeméti versenyzõvel mérkõztem –
válaszol Tóth Árpád.
– Komoly célod?
– Jövõre a válogatottság és szeretnék még több
magyar bajnokságot megnyerni.
– Augusztus 8-tól két hétig Nagybajomban lesz
edzõtábor, amelyen 15-15 kanizsai és szigetvári versenyzõ
vesz részt. Elkezdjük az alapozást a szeptember
30-án kezdõdõ Diákolimpia Országos Döntõre.
Napi két-három edzés szerepel a programba. Ezt
követõen Kanizsán folytatja a csapat a felkészülést
iskolakezdésig – veszi át a szót Szatmári Zsolt edző.
– Mennyire keresik ezt a sportágat a fiatalok?
– Aki letéved az edzõterembe az általában ott ragad.
Kipróbálja, megszereti ezt a sportágat. Az
egyesület megalakulása óta – négy éve – a taglétszám
70-80 százaléka állandó, a gyerekek azóta is
edzésre, versenyekre járnak – mondja az edző.
EREDMÉNYES BIRKÓZÓINK
HEVESI SÁNDOR
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
JÚLIUS 19. 20.30 ÓRA
MADARAK - ZENÉS KOMÉDIA
a Budaőrsi Játékszín előadása
A főbb szerepekben: Kertész Péter, Straub Dezső,
Kökényessy Ági, Tolnai Miklós, Kautzky Armand,
Farkas Zoltán, Szűcs Sándor
Rendezte: Éless Béla
JÚLIUS 21. 20.00 ÓRA
CSÜTÖRTÖKI RANDEVÚ
A HSMK előtti téren
SZTRÁVENDÉG: SOLYMOS TÓNI ÉS BARÁTAI
Belépődíj nincs
AUGUSZTUS 16. 20.30 ÓRA
KANIZSÁI NYÁRI SZÍNHÁZ
A KAKTUSZ VIRÁGA – ZENÉS KOMÉDIA
A budapesti Ruttkai Éva Színház előadása
A főbb szerepekben: Nagy Miklós, Bíró Ica,
Várfi Sándor, Konta Barbara, Cs. Németh Lajos,
Harangozó Teri
Rendezte: Nagy Miklós
OM reg. szám: 20–0129–04 Akkredit: 0584
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
Nyári intenzív tanfolyam a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN
AJÁNLATUNK:
Államilag minősített nyelvi képzés
július 25 – augusztus 19-ig
kezdő, álkezdő, középhaladó, haladó,
és nyelvvizsgára felkészítő szinten
ANGOL és NÉMET nyelvből,
vizsgáztató tanárok vezetésével!
􀂊 INGYENES PRÓBAVIZSGA – minden tanulónk számára!
􀂊 INGYENES VIZSGA – a legjobb eredményt elérőknek!
􀂊 KEDVEZŐ ÓRADÍJ – részletfizetési lehetőség!
􀂊 GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerződéssel!
􀂊 30% TANDÍJ ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!
BEIRATKOZÁS: a jelentkezés sorrendjében, személyesen
KEZDJE NYELVVIZSGÁVAL ÉS BIZTOS
NYELVTUDÁSSAL A TANÉVET!
Értesítjük
Kedves Ügyfeleinket,
hogy kereskedésünk
és szervizünk
az átépítés ideje alatt is
ÜZEMEL
ÉS FOGADJA
MEGRENDELÉSEIKET!