Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.18 MB
2020-12-07 08:19:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
285
656
Rövid leírás | Teljes leírás (513 KB)

Kanizsa 2005. 027-031. szám szeptember

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XVII. évfolyam 27. szám 􀁺 2005. szeptember 1. 􀁺 Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
ÚJRA
ITT A SULI
Ezen a héten megkezdődik a diákok többsége által
talán kevésbé várt tanév. Reméljük azonban, hogy
még a legádázabb tiltakozók számára is tartogat majd
vidám, szép órákat, örömteli meglepetéseket, és új,
érdekes tanulnivalót.
EGYMILLIÓ A KÉZISEKNEK
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsági
ülésen a tagok az önkormányzat
2005. évi költségvetésének I. félévi végrehajtáséról
szóló tájékoztatót két határozati javaslattal
fogadták el. A bizottság felkéri az alpolgármestert,
hogy a szeptember elsejei igazgatói
értekezletre hívja meg a fűtésrekonstrukció
és az intézményfelújítások terén illetékes
személyeket, illetve, hogy a Művelődési és
Sportosztály az intézményekben félállásban
dolgozók munkaügyi helyzetének rendezésére
készítsen előterjesztést. A bizottság megerősítette
korábbi határozatát, így 1 millió forintos
támogatást kap az NB I/B-ben induló NTE
1866 MÁV Rt. női kézilabdacsapat. A Móricz
Zsigmond Művelődési Ház működési problémáit
is tárgyalta az OKISB. A művelődési
ház szakmai munkájáról az OKISB, a pénzügyi
gazdálkodásról pedig a Pénzügyi Bizottság
foglal majd állást.
ELFOGADOTT ELőTERJESZTÉSEK
Szerdai ülésén tizenkét napirendet tárgyalt
meg és fogadott el az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság. Tóth László elnök elmondta a
bizottság az összes előterjesztést – köztük rendeletmódosításokat,
alapító okirat módosítást,
tájékoztatókat – támogatta, közgyűlési tárgyalásra
javasolta. Nyílt ülés keretében tárgyalta a
bizottság többek között Teleki László, CKÖ
elnök beadványát, amely Nagy József György
lakásigényléssel kapcsolatos ügyének kivizsgálására
kéri fel a bizottságot. Szó esett a bérlakásokról
szóló rendelet módosításáról is.
Zárt ajtók mögött tárgyalták az
intézményfelújításokkal kapcsolatos igazoló
jelentést, a Hevesi óvoda vezetőjére tett javaslatot
és a Prométheus Rt-vel kötött hőszolgáltatási
szerződés módosítását.
NYILVÁNOSSÁG ELőTT
A BÉRLőKIJELÖLÉS
A Szociális és Egészségügyi Bizottság zárt
ülésen döntött bérleti jogok rendezéséről valamint
egyéb lakásügyekről is. A bizottság
megtárgyalta és elfogadta a közgyűlés önkormányzati
bérlakásokról szóló rendeletének
módosítását, amelyet az elmúlt időszakban a
lakáskiutalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalakor
felmerült problémák indokolnak.
A döntések közzétételének a közérdekű bejelentésekre,
valamint a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályokkal való
összhangjának biztosítása érdekében vált
szükségessé a rendelet módosítása, áll az előterjesztés
indoklásában. Amennyiben a rendeletmódosítást
a testület is elfogadja a Szociális
és Egészségügyi Bizottság – lakáskiutalásokkal
kapcsolatos – döntéseit nyilvánosságra
hozzák, azért, hogy azokra a a város lakossága
észrevételt tehessen..A döntés megszületését
követően lapunk egy alkalommal közzéteszi
a bérlőkijelöléssel kapcsolatos határozatot,
amelyre tíz napon belül lehet észrevételt tenni.
A bérlőkijelöléssel kapcsolatos észrevételeket
a vonatkozó szabályok alapján az illetékes
szervek megvizsgálják, s azok megalapozottsága
esetén akár a határozat – és a kiutalás
visszavonására is sor kerülhet.
VÁROSFEJ...