Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.18 MB
2020-12-07 08:19:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
554
1031
Kanizsa 2005. 027-031. szám szeptember

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XVII. évfolyam 27. szám 􀁺 2005. szeptember 1. 􀁺 Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
ÚJRA
ITT A SULI
Ezen a héten megkezdődik a diákok többsége által
talán kevésbé várt tanév. Reméljük azonban, hogy
még a legádázabb tiltakozók számára is tartogat majd
vidám, szép órákat, örömteli meglepetéseket, és új,
érdekes tanulnivalót.
EGYMILLIÓ A KÉZISEKNEK
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsági
ülésen a tagok az önkormányzat
2005. évi költségvetésének I. félévi végrehajtáséról
szóló tájékoztatót két határozati javaslattal
fogadták el. A bizottság felkéri az alpolgármestert,
hogy a szeptember elsejei igazgatói
értekezletre hívja meg a fűtésrekonstrukció
és az intézményfelújítások terén illetékes
személyeket, illetve, hogy a Művelődési és
Sportosztály az intézményekben félállásban
dolgozók munkaügyi helyzetének rendezésére
készítsen előterjesztést. A bizottság megerősítette
korábbi határozatát, így 1 millió forintos
támogatást kap az NB I/B-ben induló NTE
1866 MÁV Rt. női kézilabdacsapat. A Móricz
Zsigmond Művelődési Ház működési problémáit
is tárgyalta az OKISB. A művelődési
ház szakmai munkájáról az OKISB, a pénzügyi
gazdálkodásról pedig a Pénzügyi Bizottság
foglal majd állást.
ELFOGADOTT ELőTERJESZTÉSEK
Szerdai ülésén tizenkét napirendet tárgyalt
meg és fogadott el az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság. Tóth László elnök elmondta a
bizottság az összes előterjesztést – köztük rendeletmódosításokat,
alapító okirat módosítást,
tájékoztatókat – támogatta, közgyűlési tárgyalásra
javasolta. Nyílt ülés keretében tárgyalta a
bizottság többek között Teleki László, CKÖ
elnök beadványát, amely Nagy József György
lakásigényléssel kapcsolatos ügyének kivizsgálására
kéri fel a bizottságot. Szó esett a bérlakásokról
szóló rendelet módosításáról is.
Zárt ajtók mögött tárgyalták az
intézményfelújításokkal kapcsolatos igazoló
jelentést, a Hevesi óvoda vezetőjére tett javaslatot
és a Prométheus Rt-vel kötött hőszolgáltatási
szerződés módosítását.
NYILVÁNOSSÁG ELőTT
A BÉRLőKIJELÖLÉS
A Szociális és Egészségügyi Bizottság zárt
ülésen döntött bérleti jogok rendezéséről valamint
egyéb lakásügyekről is. A bizottság
megtárgyalta és elfogadta a közgyűlés önkormányzati
bérlakásokról szóló rendeletének
módosítását, amelyet az elmúlt időszakban a
lakáskiutalásokkal kapcsolatos döntések meghozatalakor
felmerült problémák indokolnak.
A döntések közzétételének a közérdekű bejelentésekre,
valamint a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályokkal való
összhangjának biztosítása érdekében vált
szükségessé a rendelet módosítása, áll az előterjesztés
indoklásában. Amennyiben a rendeletmódosítást
a testület is elfogadja a Szociális
és Egészségügyi Bizottság – lakáskiutalásokkal
kapcsolatos – döntéseit nyilvánosságra
hozzák, azért, hogy azokra a a város lakossága
észrevételt tehessen..A döntés megszületését
követően lapunk egy alkalommal közzéteszi
a bérlőkijelöléssel kapcsolatos határozatot,
amelyre tíz napon belül lehet észrevételt tenni.
A bérlőkijelöléssel kapcsolatos észrevételeket
a vonatkozó szabályok alapján az illetékes
szervek megvizsgálják, s azok megalapozottsága
esetén akár a határozat – és a kiutalás
visszavonására is sor kerülhet.
VÁROSFEJLESZTÉSI TERVEK
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság több, a város jövőjével
kapcsolatos napirendet is megvitatott. Szó
volt a Csónakázó-tó fejlesztésével kapcsolatos
alternatívákról, a mélygarázs programról, és a
bizottság támogatta a Dózsa György utca és a
Kalmár utca meghosszabbításának nyomvonal
módosításának tervét is. Véleményezték a
Csónakázó-tó tóparti sétányának tervdokumentációját,
és szót ejtettek a Thúry téri játszótérhez
közeli nyilvános illemhely terveiről
is, amelynek szükségességét senki nem vitatta.
IFJÚ HÁZASOK,
ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE
Péntek délután Litter Nándor a Vasemberházban
köszöntötte az idei évben házasságot
kötött nagykanizsai párokat, majd az idei évben
született újszülötteket és szüleiket. A közgyűlés
16/2005. (IV.4.) számú rendelete alapján
az első alkalommal megrendezett ünnepre
108 ifjú házaspár és 185 kisbaba szülei kaptak
meghívást. A rendezvényre a meghívottak
mintegy fele jelent meg, hogy átvegye a 10-10
ezer forintos utalványt, melyet közbeszerzési
eljárás keretében szerzett be a hivatal. Mint azt
a polgármester elmondta, a város 3-3 millió forintot
különített el költségvetésében erre a célra,
melynek értékét az önkormányzat lehetőségeihez
képest majd növelni szeretne. A nem
Nagykanizsán született pároknak egyébként be
kell jelentkezniük a szociális osztály ügyfélfogadójában
a házassági anyakönyvi kivonattal,
mert róluk az okmányiroda nem tud információval
szolgálni. A tervek szerint a jövőben a határozat
kézhez vétele után az ifjú házasok a
polgármesteri hivatal pénztárában vehetik át az
utalványt, míg az újszülöttek részére szülői
meghatalmazás alapján a védőnők viszik ki.
FALUNAP BAGOLÁN
Idén hetedik alkalommal rendezett egész
napos falunapot a Nagykanizsa Bagola Városszépítő
Egyesület a bagolai városrészben. Az
egyesület elnöke, Poprádi Zoltán tájékoztatása
szerint előkészületek előzték meg a program
megrendezését, ebben az évben adtak át két új
buszvárót, illetve elkészült a bagolai temetőben
a ravatalozó előtti térköves rész, a 150
méter hosszú és 1,5 méter széles járda. A közösségépítést,
a kapcsolatok elmélyítését megcélzó
családi napon délelőtt 150-180 fő vett
részt, a délutáni programokra 300 látogatót
vártak a szervezők. Délelőtt játékos versenyek,
sportesemények, üvegfestés várták a
gyermekeket, felnőtteket egyaránt. A páros
asztaliteniszben a Pesti-Gelencsér páros győzött,
a csocsóbajnokságot a Szentes-Dobó páros
nyerte meg. Dekázásban Lenkovics Zoltán,
sodrófahajításban Kun Ádámné jeleskedett.
Vadpörkölt és kemencében sült malac és oldalas
várta a résztvevőket. Délután koncertek,
női szépségverseny, férfi lábszépségverseny és
a sörivó verseny kínált szórakozási lehetőséget,
az estét bál zárta.
PALIN A LEGBIZTONSÁGOSABB
Lakossági fórumot tartottak Palinban, melynek
apropója, hogy több betöréses lopás is tör-
2 KRÓNIIKA
􀄃 Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.
􀄃 A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.
􀄃 Meglévő rendszerek FIGYELőKÖZPONTRA
történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706
AUGUSZTUS 24.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Gyakornok: Dely Marianna. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király
u. 47. I. emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda:
ANTÓK Nyomdaipari Kft. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjesztő:
TOTAL-LAP Kft. Felelős vezető: Fehér Tamás. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
AUGUSZTUS 26.
tént a közelmúltban a városrészben. dr. Molnár
József alezredes, városunk rendőrkapitánya
elmondta: közbiztonsági szempontból Palin
a város az egyik legbiztonságosabb területe.
Az idei évben 6 vagyon elleni bűncselekményt
követtek el a városrészben. A megye
többi részén is történtek hasonló bűncselekmények,
így közös nyomozást folytatnak a felderítés
érdekében a megyei rendőrkapitánysággal.
A további betörések megelőzése érdekében
napközben 4-5, éjjel hetente 3 alkalommal
teljesítenek járőrszolgálatot a környéken a kapitányság
munkatársai. A rendőrkapitány szerint
a legbiztosabb módszer a polgárőrség lenne,
mivel sok szálon kötődik a rendőrséghez,
de lehetőségként említette a térfigyelő kamerarendszert
és a ,,Szomszédok Egymásért
Mozgalmat” is. A házak technikai védelmével
kapcsolatosan elmondta, hogy a riasztó mellett
célravezető a jobban védett zárszerkezetű nyílászárók
és a mozgásérzékelő lámpa felszerelése
is. A Förhénci Polgárőr Egyesület tapasztalatait
az egyesület vezetője, Igaz István osztotta
meg a fórumon résztvevő több mint 50
lakóval. A körzeti rendőr megbízott felvetésére
dr Molnár József kifejtette, hogy a területet
járőrszolgálattal fedni lehet, egy ember nem
tudná ezt a feladatot hatékonyan ellátni. A lakossági
fórum végén megállapodás született,
hogy minden palini lakó kérdőíven választhat
majd az általa elfogadott módszerről, így polgárőrség
vagy térfigyelő kamerarendszer javítja
a jövőben a terület közbiztonságát. Bicsák
Miklós, a városrész képviselője hangsúlyozta:
– Bármelyik módszert is válasszák a paliniak,
képviselői keretéből egy bizonyos összeget felajánl
a megvalósításhoz.
ROCKFESZTIVÁL
Első alkalommal, hagyományteremtő
szándékkal rendeztek Rockfesztivált Bagolán.
A három napos rendezvényen 16 produkció
szerepelt a programban és a három nap alatt
körülbelül 300 fő látogatott ki a helyszínre.
Fellépett többek között a Szikla, a Perforált
Vakbélgyulladás, a Flamingo, az újjászerveződött
McKora együttes és Bellák Tibor
harmonikaművész.
– Oldott, családias, baráti, bulis hangulatban
zajlott le a rendezvény. A zenekarok szakmai
érdeklődéssel.hallgatták végig egymást
A szándék az volt, hogy a kanizsai zenekaroknak
fellépési lehetőségük legyen. Teljesen önerőből,
zeneszeretetből szerveztem a programot.
Bagola lakossága érdeklődően, pozitívan
állt a rendezvényhez, erkölcsi támogatásukról
biztosítottak A 300 látogató úgy gondolom,
hogy megfelelő szám, jó alapja lehet a későbbi
rendezvényeknek. Szeptember közepére szeretnénk
szintén egy fesztivál jellegű napot, ahol
10-15 zenekar lépne fel ugyanezen a helyszínen
– értékelte a három napot Szabó Gábor, a
Rockfesztivál szervezője.
KLEZMER KONCERT
A budapesti Zsidó Fesztiválhoz kapcsolódóan
országszerte rendeznek programokat,
így Nagykanizsán is. Szombat este klezmer
muzsika szűrődött ki a Zsinagógából, köszönhetően
a Nagykanizsai Zsidó Hitközségnek.
Először lépett kanizsai közönség elé a budapesti
Jerusalem Express Klezmer Orchestra.
A kellemes estén a nagyérdemű hallhatott a
átdolgozásokat és saját szerzeményeket is,
mint az Apokalipszis Hungaricát és a második
lemez címadódalát a Babilon könnyeit is.
A zenekar 2000 decemberében alakult Szirtes-
Cser Klezmer Band néven, azóta átalakultak,
Jerusalem Express Klezmer Orchestra néven
ismerheti a közönség őket. 2003-ban jelent
meg első nagylemezük, melyen főleg tradicionális
zsidó és héber népzenei feldolgozások és
három saját szerzemény szerepelt.
– Most készülőben van a második lemezünk,
Babilon könnyei címmel, melyen
zömében saját kompozíciók hallhatók majd.
Leginkább zsinagógákban, budapesti klubokban
lépünk fel. Idén meghívást kaptunk a
Nyári Zsidófesztiválra is – Szirtes László, az
együttes vezetője.
A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
I. FÉLÉVE A PB ELőTT
A polgármesteri hivatal tárgyalójában tartotta
ülését a pénzügyi bizottság, mely 14 napirendet
tárgyalt. A témák sorát zárt üléssel
indították, melyek között került sor többek
között az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok első félévi tevékenységéről szóló
beszámolók megvitatására. A nyílt ülésen
zömében a közgyűlés elé kerülő azon témákat
tárgyalták, amelyekben a pénzügyi bizottság
véleménye elengedhetetlen.
TÉMÁK A GVB ELőTT
A közgyűlés előtt tartotta ülését a Gazdasági
és Városüzemelési Bizottság. A napirendi
pontok között a tömbrehabilitációs befektetői
pályázatok kiírásával, a víziközmű fejlesztési
feladatok jóváhagyásával és a Thury laktanya
alatti 037/40 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával
foglalkoztak.
SZALMABÁLÁK ÉGTEK
Bajcsára vonultak a kanizsai tűzoltók kedden
délután fél egykor, ahol 300 db hesstonbálából
álló szalmakazal égett teljes terjedelmében.
Négy gépjárművel és 12 fővel fogtak
neki az oltásnak, s munkájuk eredményeként
este hét órára sikerült megfékezniük a tüzet.
A MIÉP JÖVőJE
Zakó László MIÉP-es képviselő, a párt országos
alelnöke sajtótájékoztatóján arról
szólt, hogy a MIÉP megkezdte a felkészülést
a 2006-os országgyűlési választásokra, 170
körzetben kívánnak jelöltet állítani. A párt politikájáról
hangsúlyozta: a párt radikális, de
nem szélsőséges. Véleményük szerint a
„nemzet lelkiismereteként” sokat tehetnének
az ország sorsáért, az itt élő emberekért a parlamentben.
KRÓNIIKA 3
AUGUSZTUS 27.
AUGUSZTUS 29.
SZOMORÚ SZÍVVEL
BÚCSÚZUNK...
Érkezett a szomorú hír, hogy Szakony István
91 éves korában itthagyott bennünket. A
megye, a város asztalitenisz életének szervezője,
irányítója, mindene volt évtizedekig.
Pontosan, rendszeresen, fegyelmezetten dolgozott,
s ezeket a tulajdonságokat versenyzőitől
is megkívánta, akiket nagyon szeretett.
Egyszer, talán az 1977-78-as év felén a
zord időjárás miatt a beleznai asztali-tenisz
csapat három órával később érkezett
meg a verseny színhelyére. Már lemondtak
az indulásról, elcsigázva kuporogtak a terem
sarkában. Pista bácsi odament hozzájuk:
– Megoldjuk valahogy! – mondta –
Játszani fogtok! Készüljetek!
Nyugodtan, mosolyogva, fáradhatatlanul
végezte feladatát. Itthagyta számunkra
emlékül a sport szeretetét.
Szomorú szívvel búcsúzunk Tőle a sportoló,
sportvezető barátok nevében:
dr. Dobó László
AUGUSZTUS 30.
4 KÖZGYÛLÉS
A nyári szünet utáni első soros közgyűlést
Litter Nándor polgármester egy felajánlási
kéréssel kezdte. A képviselők úgy döntöttek,
hogy hasonlóan a cunami áldozataihoz, ezúttal
az erdélyi árvízkárosultak megsegítésére
sietnek úgy, hogy a képviselői és önkormányzati
vezetői felajánlásokat még egy millió forinttal
kiegészítik a polgármesteri keretből. A
ki nem hirdetett határozatok ismertetése után
a napirendeket szavazták meg 17 igennel, 3
nemmel és 3 tartózkodással.
Napirend előtt kért szót Bicsák Miklós, aki
Palin egyik családi házas övezetének problémáját
vetette fel, kérve, hogy a Majorkert utcában
elkészüljön az út és a vízelvezető csatorna,
melyet az ott élők 300 ezer forinttal önként
támogatnának is. Szólt arról, hogy a Volán
menetrend módosítás véleménye szerint
nem vált be, például a General Electric gyárnál
nem elfogadható az új nyomvonal, nehézkes
a csuklós autóbusz kikanyarodása a Magyar
utcára. Horváth György dr. Horváth
László országos elismerése kapcsán kérte,
hogy a város is méltassa megfelelőmódon a
kanizsai szakember munkásságát. Polai József
arról szólt, hogy Kiskanizsán a csapadékvízelvezetés
erősen kifogásolható. A Szent
Flórián téren nem kielégítő módon bontották
el a veszélyes falat, nem rendszeres a kaszálás
sem, kerítés sem készült. Nehezményezte a
kamionok közlekedése okozta károkat, kérve
a kamionok kitiltását. A spanyol csigák változatlanul
nagy károkat okoznak, mindent elpusztítva
a kiskanizsai kertekben.
A polgármesteri tájékoztatóhoz Kolonics
Bálint, Budai István, Zakó László, Halász
Gyula, Sajni József, Papp Nándor, Polai József
és Cseresnyés Péter tett fel kérdéseket, illetve
fűzött megjegyzést, melyekre egyrészt
azonnali válaszok születtek, másrészt megfelelő
tájékozódás után visszatérnek rájuk. Néhány
ezek közül: útburkolati jelek késedelmes
felfestése, akadálymentesítés elmaradása, szabadhegyi
ingatlantulajdonosokkal való megállapodások,
Ipari parki szerződések, illegális
plakátragasztás, Siroma-Plast útépítése és területcseréje,
a Nagyrác utcai iskolaépület
helyzete, tömbrehabilitáció határidő módosítása.
A tájékoztató határozatainak megszavazását
egy kanizsai férfi lakos megjelenése zavarta
meg, aki miután a polgármestertől időpontot
kapott problémája ismertetésére, távozott,
s így folytatódhatott a szavazás. E
napirend keretében döntötek úgy, hogy a testület
létrehozza Nagykanizsa MJV Közbiztonságáért
és Közlekedésbiztonságáért Alapítvány
felügyelő bizottságát, melybe Gyalókai
Zoltánt, Horváth Györgyöt és Vargovics
Józsefnét delegálja.
Az interpellációk, kérdések sorát Kolonics
Bálint nyitotta, aki egy zártkerti ingatlan áron
aluli értékesítése és a vasárnapi bolhapiac forgalma
visszaesése kapcsán tette fel kérdéseit
a polgármesternek. Cseresnyés Péter többek
között a kórház működtetésének megváltoztatásáról
illetve a Király 31. ingatlannal kapcsolatos
peres ügyről érdeklődött, ügyrendi javaslatként
pedig felszólította a polgármestert
a magázásra és a keresztnév megszólítás mellőzésére.
Halász Gyula a szabadhegyi Péterfai-
patak és liget problémáira, a székelykerti
játszótér megvalósulásának realitására hívta
fel a figyelmet. Bicsák Miklós először megengedte,
hogy őt tegezze a közgyűlésen a polgármester,
majd a Felsőerdő és Förhénci út
vízelvezetési gondjairól szólt, felvetve, hogy
legyen, aki ellenőrzi az átereszeket. Budai István
a közgyűlés korelnökeként szintén hozzájárult
a tegezéséhez, majd felvetette, hogy
körzetében a közvilágítással problémák vannak,
illetve életveszélyes úthibák is kijavításra
várnak.
Csordásné Láng Éva a 2004., 2005. évi költségvetésben
elfogadott út-és járdafelújítások
megvalósulása után érdeklődött. Kérdésére
Tárnok Ferenc, a Városfejlesztési Osztály irodavezetője
elmondta, hogy az elhúzódott közbeszerzési
eljárások és a kivitelezést végző cég
megszűnése miatt a munkálatok befejezési határideje
várhatóan november végére tehető. A
munkákat a Hoffman Rt. fejezi be. Polai József
elmondta, hogy a Bajcsai utcában több fenyőfa
túlnőtt a villamosvezetékeken, amely életveszélyes,
majd érdeklődött az autóbuszmenetrend
felülvizsgálatáról, valamint arról, hogy a
közhasznú munkások munkáját ellenőrzi-e valaki.
Sajni József kérte a miklósfai városrész
csapadékvíz-elvezetésének, az árkoknak, a hidaknak
a felülvizsgálatát.
A testület jóváhagyta a Közbeszerzési Terv
módosítását és a helyi önkormányzatok társulásairól
szóló tájékoztatót, valamint a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulás feladatellátására
vonatkozó előterjesztést. A Hevesi
Óvoda vezetésével öt éves időtartamra a jelenlegi
óvodavezető-helyettest, Gyarmatiné
Sonkoly Erikát bízták meg. A város közgyűlése
felhatalmazta a polgármestert, hogy az automata
mélyparkolók telepítési lehetőségéről
az eddig ajánlatot tevő, illetve a további hasonló
projektet kínáló cégekkel tárgyalást
folytasson, és a tárgyalások eredményeként
kialakuló telepítési lehetőségekről, a kialakuló
jogi és pénzügyi konstrukciókról részletes
dokumentációt készíttessen. Elfogadásra került
a közgyűlés többszörösen módosított
55/2000. (XII. 13.) számú, az önkormányzati
bérlakásokról szóló rendelete többek között
azzal a kiegészítéssel is, hogy a pályázónak
nyilatkoznia kell arról, hogy bérlakásba történő
kijelölése esetén hozzájárul-e nevének és a
számára kijelölt lakás címének nyilvánosságra
hozataláról. Amennyiben a polgármester a
döntés végrehajtásának felfüggesztését nem
kezdeményezi, a SZEB határozatai alapján a
bérlakásba kijelölt személyek nevét és a számukra
kijelölt bérlakás címét lapunk teszi
közzé egy alkalommal. A bérlőkijelöléssel
kapcsolatban a megjelenést követő 10 napon
belül a 2004. évi XXIX. tv. 141-143.§-ai
alapján közérdekű bejelentéssel lehet élni. A
Csónakázó-tó fejlesztéséhez kapcsolódó alternatívák
közül a megosztott funkciójú komplex
fejlesztési terv részletesebb kidolgozásához
járultak hozzá a közgyűlés tagjai, a program
a horgászokkal is egyeztetésre kerül, a
kiválasztott alternatívának megfelelően a
Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó
Rt.-t kérték fel a a fejlesztéshez kapcsolódó
megvalósítható tanulmány elkészítéséhez
SOK JÓ DÖNTÉS, NÉMI POLITIKAI PENGEVÁLTÁS
Tavaly januárban fogadta el a közgyűlés
szociális szolgáltatástervezési koncepcióját.
Ebben szerepel, hogy 2005-ben megkezdi
működését a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye
valamint a Szegénység Elleni Program
keretében a Szociális Depó. Amíg az integrált
intézmény 2005. február elsejével elindult,
sőt július elsejével támogató szolgáltatással is
kibővült, addig a Szegénység Elleni Program
végrehajtása részeként a közfürdő és a mosoda
kialakítása a tavalyi sikertelen pályázat miatt
nem készült el határidőre. Ez a program a
többi elemnek – mint például a Szociális Depó
– megvalósulását is késlelteti. Mivel a
program az önkormányzat önként vállalt feladata,
ezért a határidőt módosítható, s nem
történik törvénysértés sem.
Elkészült a Városháza akadálymentesítési
tanulmányterve. Az engedélyezési és kiviteli
tervek elkészülte után kerülhet sor az épület
akadálymentesítésére, azonban jelenleg sem
az önkormányzat, sem a társtulajdonos Városi
bíróság nem rendelkezik az idei évben a
tanulmány szerinti beruházás fedezetével...
A közeljövőben állítják fel azt az emléktáblát
a vasútállomás épületén, amellyel a
városunkból Hortobágyra elhurcolt mártírokra
emlékeznek.
KÉSIK, DE LESZ SZOCIÁLIS DEPÓ
EMLÉKTÁBLÁT ÁLLÍTANAK
EGYELőRE NINCS RÁ PÉNZ...
KÖZGYÛLÉS 5
A Thury városrész rehabilitációjával eredményesen
pályázott a városfejlesztési osztály
és a pályázati iroda, így közel 800 millió forinttal
támogatja a Regionális Fejlesztési Operatív
Program a megvalósítást. A napirendet
23 igennel fogadta el a testület. A kivitelezés
2006. első negyedévében indul, s 2007. június
30-ig fejeződik be. A beruházás során a volt
Thury laktanya területét rehabilitálják, feltárják
és mentesítik az érintett laktanyai területet,
lebontják az ott lévő épületeket, megépül
az út-, víz- és szennyvízhálózat.
A szünet után először a közterület felügyelet
alapító okiratának módosítása váltott ki
polémiát, ezért későbbre halasztották annak
elfogadását. Miután megtörtént az okirat eredeti
és módosításra javasolt szövege hivatali
összehasonlítása, a képviselők megszavazták
a változtatást. Ennek lényege, hogy csak társulási
megállapodás alapján láthat el a közterület
felügyelet más önkormányzat részére
feladatokat.
A költségvetés első félévi teljesítése végrehajtása
tájékoztató anyagként került a képviselők
elé, melyet 18 igennel 4 tartózkodás
mellett fogadtak el. Ezt követően előrevették
a viziközmű fejlesztési feladatok jóváhagyását,
melyet 23 igen szavazattal el is fogadtak.
Zala megye Rendezési Tervét véleményezve,
többek között elhangzott, hogy az M9-es
utat 2007-re fizikai képtelenség megépíteni, a
borturizmus lehetséges célpontjaként Nagykanizsa
is kerüljön megnevezésre, az M7-es autópálya
indokolttá teszi, hogy mentőhelikopter
leszállópálya létesüljön sürgősségi baleseti
osztály létrehozásával, a Nagykanizsa-Balatonkeresztút
közötti vasúti pályar ekonstrukciója
történjen meg.
A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletének
létrehozásával kapcsolatos szerződés
aláírása kapcsán elhangzott, hogy novemberben
Nagykanizsáról gyakornok utazhat ki,
s erre pályázatot írnak ki. Az ÜJKB határozatát
Tóth László ismertette, melyben megfogalmazódott,
hogy a gyakornokkal kössenek
szerződést, akinek a személyét a közgyűlés
választja ki. 2006. évben az önkormányzat 5
millió forint támogatást biztosít a képviselet
működéséhez.
A HSMK rekonstrukciója kapcsán Cserti
Tibor kifejtette, hogy mivel az intézmény a
felújítás alatt is működik, jó lenne ismerni annak
pénzügyi és egyéb igényeit is, illetve ha
elkészül a beruházás, milyen működési költségmegtakarítással
jár a modernizáció. A
HSMK rekonstrukció engedélyezési okiratát
21 igennel, 1 tartózkodással fogadták el.
A temetők felújítási munkálatai engedélyokirata
tárgyalása során a kiskanizsai településrészi
önkormányzat azt jelezte, hogy egy új
ravatalozó épüljön meg, s ezzel az előterjesztésben
szereplő intézkedések is feleslegesek.
Bicsák Miklós sérelmezte, hogy Palin városrész
csak egy temetői WC-felújítással szerepel
az előterjesztésben. Csordásné Láng Éva
visszaidézte, hogy a kiskanizsai ravatalozó
terveinek elkészítésére van egy önkéntes felajánlás.
A szavazás során a kiskanizsai 4 millió
forintos részt a testület kivette a programból
azzal, hogy egy helyszíni bejárást követően
döntsenek az érintett városrész temetőjének
rendbehozataláról – ezt egyhangúlag fogadta
el a testület.
A Dózsa-Kalmár utcák meghosszabbításának
nyomvonal módosítása kapcsán Papp
Nándor, a VKIB támogató döntését ismertette.
György Pál úgy vélte, négy ütemre bontva
célszerű megvalósítani a tervet, mely szerint a
Kalmár utcát a Vágóhídi utca helyett a 7-es elkerülő
útra kötik ki. A módosított nyomvonallal,
az indokolt ütemezést követve, a 2006-os
költségvetésben való szerepeltetéssel a képviselők
egyhangú szavazással egyet értettek.
A Thury téren lakossági és vállalkozói
igényként fogalmazódott meg egy nyilvános
WC kialakítása. A VKIB megvizsgálta a cukrászdával
kombinált nyilvános illemhelyet bemutató
tervet, támogatják is, de nem azon a
helyén a térnek, ahol a terv mutatja. Elhangzott
ugyanakkor dr. Fodor Csaba részéről,
hogy más helyeken is célszerű volna nyilvános
illemhely kialakítása, s ezt a VKIB hatáskörébe
kell utalni. A képviselők egyhangúlag
elfogadták az ilyen értelemben módosított határozatot.
2005. november elsejétől lép hatályba az új
közigazgatási eljárási törvény, mely jelentős
változtatásokat hoz. Az önkormányzati feladatokkal
összefüggő rendelettervezet szeptemberben
kerül a közgyűlés elé. A képviselők
a határozati javaslat elfogadásakor a nyilvánosságról
is döntöttek. Eszerint lapunk a
hivatal által összeállított írásoknak ad majd
helyet, melyekből a városlakók tájékozódhatnak
a legfontosabb változásokról.
Dr. Fodor Csaba és Tóth László önálló
képviselői indítványban kérte a közgyűlést,
hogy a Nagykanizsa Régió Ipari Park és Logisztikai
Központ kft alapító okiratát módosítsák,
s hozzanak létre felügyelő bizottságot. A
testület elfogadva az indítványt, György Pál,
Bicsák József képviselők és Pados Károlyné
vállalkozó személyében egyben megszavazták
a felügyelő bizottság tagjait is.
A közgyálés ezt követően zárt ülésen folytatta
munkáját. Ekkor vitatták meg a Thury
városrész és a Kanizsa Plazától északra lévő
területek ertékesítését, valamint a Prometheus
Rt-vel kötött hőszolgáltatási szerződés
módosítását.
Luif Ibolya – Nagy Krisztina
Megszakítva közgyűlési munkájukat, dr. Fodor Csaba és Tóth László képviselők 11 órakor
sajtótájékoztatót tartottak az MSZP Ady utcai épületében. Elsőként arról szóltak, hogy a
nagykanizsai közgyűlést megkereste egy, a városunkban még jelen nem lévő, főleg mezőgazdasági
termékek kereskedelmével foglalkozó multinacionális üzletlánc azért, hogy áruházat
építsenek Nagykanizsán. A várostól a Zala Plazától északra lévő területet szeretnék megvásárolni
e célra. Ezzel a két képviselő nem tud egyetérteni, mert így az országban egyedülállóan
híres kereskedők, a Sáskáknak is helyt adó Vásárcsarnok mellé építkezhetnének. Úgy vélik,
hogy a területet ilyen célra nem szabad értékesítenie a városnak.
Másodikként a Prometheus-üggyel kapcsolatban fejtették ki álláspontjukat. Úgy vélték,
hogy éppen a téma nagy hordereje miatt csak szakértők igénybevételével, a GVB támogatásával
szabad a szerződéshez hozzányúlni annak érdekében, hogy a város számára is kedvező
módosítás születhessék.
Harmadikként a buszközlekedés anomáliáit fejtették ki. Az egyeztetés nem kerülhető el,
hogy még a felülvizsgálatra kitűzött határidő, azaz az év vége. előtt – a járatváltozásokról a
közgyűlés döntött – megnyugtató megoldás szülessen a legindokoltabb esetekben..
A Csónakázó tó jelenleg az idegenforgalom
szempontjából kevésbé kihasznált területe
a városnak, annak ellenére, hogy természeti
adottságai többra predesztizálnák. A
képviselő testület szívügyeként kezeli a kérdést,
ezért is határoztak úgy tavaly, fejlesztési
programot készíttetnek. A tanulmány
kidolgozására a Raiffeisen Gazdasági és
Pénzügyi Tanácsadó Rt. nyert jogot – tudni
kell, hogy a megbízási díj csak siker esetén ,
azaz a fejlesztéshez elnyerhető támogatás
százalékában – jár majd a cégnek. A Csó-tó
turisztikai fejlesztési programjára három variációt
dolgoztak ki és terjesztettek a képviselők
elé. A közgyűlésen a B2 változat
„nyert”, ezt dolgozhatja ki a tanulmánykészítő.
Ennek lényege, hogy kialakulna egy
szabadidő központ, ezen túlmenően megvalósulnának
az aktív turizmus feltételei is, így
a vízi-, az élmény-, a bakancsos, a lovas a
kerékpár- és a horgászturizmus szerelmesei
is megfelelő létesítményekhez jutnának. A
turisztikai attrakciókat a tömeg-, az extrémés
a versenysporthoz egyaránt kötnék.
A képviselők egyhangú szavazással úgy
határoztak, hogy november 2-i határidővel
kérik a megvalósíthatósági tanulmányt, úgy,
hogy az tartalmazza már a fejlesztés műszaki
megoldásait, a forrásokat és a jogi hátteret is.
DR. FODOR CSABA ÉS TÓTH LÁSZLÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA
CÉLKERESZTBEN A CSÓ-TÓ
6 A HÉT TÉMÁJA:: ÚJ TANÉV
Szeptemberben újra benépesülnek az oktatási
intézmények. Nincs ez másként a Veszprémi
Egyetem Kihelyezett Képzési Helyén (VENK)
sem. Hogyan sikerült a beiskolázás, milyen körülmények
várják a hallgatókat? Erről beszélgettünk
Birkner Zoltán oktatási igazgatóval.
– Hányan kezdhetik meg idén a tanulmányaikat
a VENK-en?
– Meglepően jól sikerült az idei beiskolázás.
Túl vagyunk a pótfelvételiken is, így pontos
adatokat mondhatok: 225 elsőéves hallgató
beiratkozását várjuk. A műszaki informatika
szakon 93, az idegenforgalom-szálloda
szakon nappali képzés keretében 47, levelezőn
pedig 17 fő, míg a három felsőfokú
szakképzés valamelyikén összesen 68 fő indul
harcba a kredit-pontokért az első évfolyamon.
A műszaki informatika szakon 50 százalékkal
többen indulhatnak idén, mint tavaly,
miközben a bekerüléshez szükséges minimum
pontszám tíz százalékkal magasabb az előző
évinél. A hallgatói létszámunk a most induló
tanévben az 550 főt is elérheti. A pontos létszám
a beiratkozás után derül ki. Ez figyelemre
méltó eredmény, hiszen tavaly még
„csak” 400, tavalyelőtt pedig 270 hallgatónk
volt. S még egy érdekesség: a képzési profilunk
mindeközben csak szerényen bővült, a
logisztikai felsőfokú szakképzés indult újonnan
nálunk.
– Hol fér el ennyi hallgató?
– Szerencsére az infrastruktúránk is lépést
tart a fejlődésünkkel. A „B” épület – a volt
Úttörőház – felújítása befejeződött, minden
igényt kielégítően felszerelt tantermekkel,
eszközökkel kezdhetjük el a tanévet. Az „A”
és a „B” épület együtt kényelmes helyet biztosít
az oktatási feladatok ellátásához. Ami a
kollégiumi elhelyezést illeti, a megnövekedett
hallgatói létszám mellett is minden jogosult –
azaz nappalin tanuló és 30 km-nél távolabb
lakó – diák számára tudunk helyet biztosítani.
Ilyen helyzettel nem sok felsőoktatási intézmény
büszkélkedhet az országban, úgy
gondolom, ez is egyik oka lehet a fiatalok
irántunk tanúsított fokozódó érdeklődésének.
Az előzetes felmérések szerint mintegy 270-
280 fő lesz kollégista nálunk. A Zárda utcai
kollégiumot 110 hallgatónk érezheti szeptembertől
átmeneti otthonának, a többiek a Petőfi
utcai, valamikori Hámán Kató Kollégiumban
kapnak helyet. Előbbi állapota megfelelő,
utóbbiban még a napokban is komoly
munka folyik. Tavaly az első és második szint
a vizesblokkok kivételével rendbe lett téve, a
harmadik szinten viszont van tennivaló bőven.
Idén azt a célt tűztük magunk elé, hogy
az életveszély elhárítása megtörténjék, és
lakhatóvá tegyük az emeletet. Ehhez a mintegy
5 millió forintos, az üzembiztonság szempontjából
elengedhetetlen beruházáshoz az
önkormányzattól is kaptunk segítséget, így itt
is az utolsó simítások zajlanak a napokban.
Jövőre, az anyagiak függvényében tovább
folytatjuk a felújítási munkálatokat.
– A 2006-2007-es tanévtől a felsőoktatási
rendszer átalakul. Hogyan érinti ez a kanizsai
intézményt?
– A Veszprémi Egyetem nagyon jól halad
az előkészületekkel, az angolszász oktatási
rendszerre való átállással nem lesz különösebb
gond. Ami pedig a mi helyzetünket illeti,
úgy látom, itt Kanizsán nincs okunk aggodalomra.
A Kihelyezett Képzési Hely várhatóan
folytatja azt a dinamikus fejlődést,
amely 2000. szeptembere óta, a kanizsai oktatás
elindulása óta tart.
Sz.M.
FÉLEZERNÉL IS TÖBB FőISKOLÁS
A Zrínyi Miklós Általános Iskolában közel 10 millió Ft értékben
történt a nyáron teljes tetőfelújítás. Ez magába foglalta a tetőhéjazat
teljes körű lebontását, 25% újcserép és a jó állapotú cserepek visszahelyezését,
új tetőlécezés készítését és tetőfólia elhelyezését ellenlécezéssel.
A kúpcserepeket és a bádogos szerkezeteket is cserélték.
A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskolában rendezték
meg azt a konferenciát, melynek témája az Interreg IIIA Közösségi
Kezdeményezés Szlovénia, Magyarország és Horvátország szomszédsági
program 2004-2006-os pályázata volt. Mérksz Andor igazgató
elmondta, hogy immár Németország, Franciaország, Horvátország,
Románia hat középiskolájával van mindennapi kapcsolatuk. Zoran
Pažmannal, a Csáktornyai Ipai és Művészeti Szakközépiskola igazgatójával
egy éve találkoztak, akkor merült fel a két iskola együttműködésének
gondolata. Horváth Henrietta projektmanager bemutatta a terveket,
amellyel megteremtik a kerámiaképzés alapjait, illetve átadják a
megújuló energia képzési rendszert. A projekt hét fázisból áll majd,
időtartama 21 hónap, így 2007. júniusában tartják a zárórendezvényt.
7 FÁZIS, 21 HÓNAP
CSOKOLÁDÉTLANÍTOTT BÜFÉ
Az egészségügyi világszervezet (WHO) „A táplálkozás, a testmozgás és
az egészség globális stratégiája" címmel számos feladatra hívja fel a kormányok,
a gazdasági szereplők és a civil szféra figyelmét. A stratégia kiemeli
az iskolai tennivalókat, így az egészséges táplálkozás a testnevelés elősegítését,
hangsúlyozza, hogy az egyes országokban az e célú nemzeti stratégiák
és cselekvési tervek széleskörű támogatást, hatékony jogalkotást igényelnek.
Célja az ösztönzés arra, hogy támogassák az egészséges iskolai étkezést és
korlátozzák a sóban, cukorban és zsírokban gazdag termékek elérhetőségét.
A WHO ajánlása nyomán Franciaország 2005 szeptembertől megtiltja az általános
és középiskolákban a étel és ital automaták üzemeltetését. Belgiumban
ezév január 1-től a brüsszeli óvodákban és általános iskolákban nem
üzemelnek cukrozott üdítőitalokat és édességeket árusító automaták.
A közoktatás kulcsszerepet tölthet be a fiatalok egészségi állapotának
javításában. Az egészséges fejlődést elősegítő táplálkozási szemlélet kialakítása
a cél, s ezt hivatott elősegíteni a Népegészségügyi Kormánymegbízotti
Iroda, az Egészségügyi Minisztérium, és az Oktatási Minisztérium
által a Nemzeti Népegészségügyi Program keretében 2005.
májusában meghirdetett pályázat a "Gyermekbarát büfé" cím elnyerésére.
Magyarországon az egészségügyi miniszter rendeletben tervezi a
gyermekek egészségét támogató élelmiszerek összetevőire vonatkozó
határértékek közlését. Ennek szakmai alapját orvostudományi bizonyítékok
adják. A rendelettervezet jelenleg szakmai egyeztetés alatt áll,
ezt követően az EU notifikációs eljárásán kell végigmennie.
Néhány fontos háttéradat: a 12-13 éves gyermekek 17%-a túlsúlyos,
12 %-uk kövér. A KSH adatai szerint a gyermekkori magas vérnyomás
előfordulása az életkorral nő, és növekvő tendenciát mutat. E korosztályban
sokan fogyasztanak naponta édességet, zsíros-sós rágcsálnivalót,
kevesen fogyasztanak teljes kiőrlésű gabonaféléket. A fiúk 17, a
lányok 13 %-ánál a napi energia-bevitel nem éri el az ajánlott energiamennyiség
70 %-át sem. Étkezésükre jellemző a túlzott zsiradék- és
cukorbevitel, valamint az ajánlottnál háromszor nagyobb sóbevitel.
A HÉT TÉMÁJA:: ÚJ TANÉV 7
A Művelődési és Sportosztály
adatai szerint szeptember elsejétől
várhatóan 1371 kisgyermek kezdi
meg a 2005/2006-os óvodai évet
a város kilenc óvodájának 57
óvodai csoportjában. Ez a szám a
tavalyi évhez képest nem változott,
viszont a korábbiakhoz képest
csökkenő tendenciát mutat.
Az oktatási intézmények felújítására
idén 100 millió forintot fordított
az önkormányzat, melyből
körülbelül 40 milliót költöttek
óvodákra, tudtuk meg a Városfejlesztési
Osztálytól. A hét óvodában
július elején kezdték el a
munkálatokat, a műszaki átadások
augusztus 15-től folyamatosan
megtörténtek. A Platán sori Vackor
oviban három vizesblokkot, a
Kossuth téri Vackor oviban két vizesblokkot
teljesen felújítottak,
szigeteltek két tetőteraszt a nyár
folyamán. A Hevesi Óvodában az
összes csoportszoba nyílászáró
cseréjét elvégezték, a belső átriumban
is. A Hétszínvirágban az
emeleti vizesblokkot korszerűsítették,
az udvart leaszfaltozták, leszegélyezték,
a vízelvezetést megoldották.
Az Attila úti oviban a
gyereköltöző, egy csoportszoba és
egy vizesblokk újult meg. A Micimackó
Óvoda második vizesblokkja
is teljesen korszerűvé és
moderné változott, az intézmény
homlokzatán a kisebb javítási
munkák befejeződtek.
A 2005. év első félévi adatai
alapján a Rózsa úti bölcsődében a
beíratott kisgyermekek száma 98,
a Napraforgó Bölcsődében 53, a
Belvárosi Bölcsődében 84 fő
volt. 235 gyermeket gondoztak
195 férőhelyen.
A Belvárosi Bölcsődében a
kötelező érvényű konyha és
mosókonyha festés történt meg.
A Napraforgó Bölcsődében felújították
a fürdőszobát, a folyosó
új burkolatot kapott, öltözőpadokat
cseréltek, a gazdasági
egységet festették ki. A Rózsa
útiban a fűtésrekonstrukció során
felújították a kazánházat,
korszerűsítették a csapadékvízelvezetést,
a beázás miatt egy
gondozási egységben kicserélték
a parkettát, a konyhában pedig
a bútorzatot.
N. K.
Számos pozitív változás fogadja
majd a Thúry SZKI diákjait
a tanév elején, hiszen míg a
tanulók nyári gyakorlatukat, szabadságukat
töltötték, addig is
kemény munka folyt az intézmény
falai között. A társadalombiztosítás
egykori épületében hat
új tantermet alakítottak ki,
amelynek folytán végre annyi év
hányattatás után a saját falai között
taníthatja végre diákjait az
iskola, nem kell az oktatáshoz
külsős tantermeket – a volt Vécseyt
és az egykori olajos kollégiumot
– igénybe venni. Ennek
mind munkaszervezési, mind
biztonsági okokból jelentősége
van, mondta el Csordásné Láng
Éva igazgató. A nyár folyamán
elkészült az ezer diák szabadtéri
sportprogramját is befogadni képes
sportudvar, amely mostantól
lehetővé teszi, hogy a testkultúrát
támogató szabadtéri kezdeményezések
kultúrált keretek
között folyjanak az intézményben.
Elkészült az új kémia szaktanterem
is.
A nagyobb beruházások mellett
több kisebb felújítás is történt
az intézményben, az egyik
épületben kicserélték felújították
a nyílászárókat, másutt kicserélték
az elhasznált műanyagpadlókat.
A felújítás teljes költsége
meghaladja a 30,5 millió forintot,
amelyből 14 milliót az önkormányzat
saját forrásaiból különített
el az intézmény számára,
kétmillió forintot a kötelező taneszköz
fejlesztés elkülönített
alapjából finanszíroztak, a többit
az intézmény saját forrásából teremtette
elő.
Két ágon folytak az intézményi
felújítási munkálatok a Miklósfai
Általános Iskolában ezen a
nyáron. Egyrészt – a többi intézményhez
hasonlóan itt is – megvalósult
a fűtésrekonstrukció,
amelynek eredményeként korszerű
radiátorok fűtik majd a tantermeket
és kicserélték a rég elavult
kazánokat is.
Az önkormányzat által elkülönített
intézményfelújítási alapból
megtörtént a régi épület elavult
villamoshálózatának rendbetétele,
erős és gyengeáramú fejlesztésekre
is sor került. Kiépítésre
került az épület hangosítási hálózata
és a teljes informatikai rendszer
is. Felújítottak egy vizesblokkot.
Az oktatási célokat
megvalósítandó bevezették a tantermekbe
a kábeltévét is. A nyár
folyamán rendbe tették és kibővítették
az iskola riasztórendszerét.
Saját forrásból új, a vonatkozó
előírásoknak is megfelelő tantestületi
szobát alakítottak ki, elkészült
a felnőtt illemhely. Megújult
az iskolai könyvtár is. Sajni
József igazgató elmondta: a beruházások
összköltsége megközelíti
a 13 millió forintot.
-dé-
IINTÉZMÉNYII FFELÚJJÍÍTÁSSOK
OVIS KÉSZÜLőDÉS
ISKOLA
SAJÁT FALAK KÖZÖTT
VILLAMOSHÁLÓZAT,
INFORMATIKA
KÖSZÖNTÜNK,
ISKOLA!
Aligha vigasztalja az ifjúságot
a tudat, hogy az életnek tanulunk
– amikor ritka gyorsasággal ránk
köszöntött a szeptember, a tanévkezdés.
Csak reménykedhetünk
abban, hogy a nyár örömei elég
muníciót adtak nekik és szüleiknek
abban, hogy az iskola kapcsán
eléjük kerülő kérdéseket jól
oldják majd meg.
Az általános iskolások a négy-,
hat- és nyolc osztály bűvöletében
kell, hogy meghozzák első jó döntésüket:
melyik az a képzési forma,
amely képességeiknek, tehetségüknek
legjobban megfelel. Ezt
a döntést még a középiskola előtt,
már 10-12 évesen meg kell hozni.
A pedagógiában jártas szakemberek
szerint igazából nem is annyira
az iskola, hanem annak tanítója,
tanára dönti el, mennyire lesz
eredményes a diák a tanulásban,
mennyire illeszkedik be a közösségi
életbe. Ne iskolát válasszunk
tehát, hanem pedagógust – s ha
lehet, még a tanítás megkezdése
előtt ismerkedjünk meg vele. Legyenek
intimpercek tanítvány és
tanára között, legyen mód a négyszemközti
beszélgetésre is. A
pegagógus nemcsak a tudomány
átadója: a gyerekünk jó értelemben
vett pótszülője is.
A középiskola átalakulóban
van – nemcsak a gyermek- és ifjúsági
jogok előtérbe kerülésével,
hanem a társadalom igénye miatt
is. Gondolkodó, a megszerzett ismereteket
alkalmazni tudó középiskolásokat
kell kibocsátani. A
megnövekedett ismeretanyag magolással
már nem sajátítható el,
meg kell tehát tanulni.
S mi lesz veled gyermek, ha kicsit
is problémás vagy? Lesz-e
melléd képzett logopédus, dyslexiát
ismerő, túlmozgásos gyereket
kezelni tudó? Mi lesz veled, ha az
átlagnál tehetségesebb vagy, szétfeszíted
az iskola adta kereteket?
Lesz-e olyan feladat számodra,
ami leköti energiáid? S mi lesz a
diákság szabadidős életének szervezésével?
Bizony ezek is fogas
kérdések, amelyekre jól kellene
felelniük az iskoláknak.
Kedves Gyerekek, Fiatalok,
Szülőtársak, Pedagógusok! Itt a
szeptember, becsöngettek!
8 GAZDASÁG
Izzósnak lenni mindig jelentett egyfajta büszkeséget, jelentett közösséghez
tartozást, jelentett csapatot. Az egykori Izzótól nem is
olyan hosszú út vezetett el a Tunsgram-on át a mai General Electric-
ig. Lapunk megjelenésének időpontjában, szeptember 2-3-án
ünneplik a GE dolgozói, hogy negyven éve van fényforrásgyártás
városunkban. Ennek apropóján beszélgettünk Herman Miklós gyárigazgatóval
mindarról, amit ez a gyár és a város egymásnak jelent.
– A gyár és a város szoros egymásra hatásban él, hiszen rengeteg
embernek adunk munkát, megélhetést, kenyeret. Jelen pillanatban
több, mint négyezer dolgozónk van. Figyelembe véve családtagjaikat,
hozzátartozóikat, valamint azt, hogy a szolgáltatás területén hány céggel
állunk üzleti kapcsolatban, ez a szám tízezres nagyságrendre ugrik.
Mindezeket után nyugodtan mondhatom, hogy egy Nagykanizsa nagyságú
város életében ez egy domináns gyárnak számít – kezdte beszélgetésünket
Herman Miklós. – A meghatározó gazdasági szerep mellett
a közösség életében is jelen vagyunk, hiszen van egy ELFUN nevű önkéntes
szervezetünk, mely arra figyel, hogy ne csak a gyárat, hanem
annak környezetét is fejlessze különböző társadalmi munkákkal, adományokkal.
Pár évvel ezelőtt a kórháznak is tudtunk műszereket adományozni.
Játszótereket újítunk fel, támogatjuk az idősek napközi otthonát
Évente 6-7 ilyen jellegű társadalmi munkát végzünk. Szerény
eszközökkel, de próbálunk támogatni egyéb kulturális rendezvényeket
is. A GE-nek ezzel kapcsolatban globális tevékenysége van, de amit tudunk,
azt megtesszük a városunkért, és erre büszkék is vagyunk..
– Hová helyezné el a GE-t? Mire képes, mit ad a piacnak ez a gyár?
– A mi gyárunk fényforrásgyár. A GE-nek nagyon sok üzletága van,
ezek közül a fényforrás-üzletág az egyik, s egy kisebb részt, mintegy 5
százalékot képvisel. Ha a fényforrásgyártáson belül nézzük a szerepünket,
a kanizsai gyár domináns. Az európai fényforrás-termelésnek
darabszámban majdnem a felét adjuk, értékben is nagyon magasat hozunk,
30-40 százalék körül. A létszámot nézve, Magyarországon 12
ezer munkatársa van a GE-nek, ezen belül mi négyezer főt foglalkoztunk,
mely arány önmagáért beszél. Bizonyos termékekben úgynevezett
kiválósági centrum vagyunk, ez azt jelenti, hogy vannak bizonyos termékeink,
amelyeket Európában csak mi gyártunk: ilyen a kompakt
fénycső vagy a hagyományos izzó-lámpa.
– Van kapcsolatuk kanizsai vállalkozásokkal?
– Igen, főleg a szolgáltatás területén. Ideértem a gépfelújítást, a
gépfejlesztés egyes területeit, de ideértem például a raktárbérlettől
kezdve egyéb ipari munkákban való szolgáltatásokat is. Sok kanizsai
céggel van kapcsolatunk, elég nagy beszerzési értékkel.
– Belefolyik a kanizsai gyár a kutatás-fejlesztésbe, marketingbe, értékesítésbe
is?
– Nem, nálunk a kutatás-fejlesztés központosított, bár dolgoznak nálunk
fejlesztők, akik részt vesznek a jövő termékeinek kifejlesztésében.
A piackutatásra ugyanez igaz, természetesen mindent megteszünk annak
érdekében, hogy jobban megismerjük a piacot. Rengeteg vevőlátogatásunk
van, amikor vevőket fogadunk, akiknek próbáljuk elmondani
termékeink előnyeit, értékeit, de alapvetően az egész piacmenedzselés
is központosított.
– A GE-nek mennyire fontosak a munkatársai? Az ELFUN program
például ösztöndíjakkal is támogatja az itt dolgozók tehetséges gyermekeit.
– Jó közösség nélkül nehéz eredményt elérni, tehát a GE-nek és régebben
a Tungsram-nak is megvoltak azok a tevékenységei, amelyekkel
támogatta a dolgozóit, próbált minél jobb közösséget kialakítani.
Természetesen ennek nagyon sok módja van. Az egyik a karácsonyi
vacsora – csak kiragadok egy példát – amikor fehér asztal és szórakoztató
műsor mellett próbálunk egy kellemes estét együtt eltölteni.
Rendszeresen szervezünk csapatépítő tréningeket a dolgozóinknak, a
vezetőinknek, ahol próbáljuk a közösséget harmonikusabbá alakítani.
Ajándékkal is sokszor kedveskedünk, például most, a 40 éves évfordulóra
is minden dolgozó megajándékozunk. Rendszeresen vannak gyermeknapok
a gyár életében, családi napok, mint most szombaton is,
ahová több, mint háromezer embert várunk. Más területeken, például
a Budapest Bankon keresztül, mely a GE része, próbálunk támogatást
adni dolgozóinknak akár hitelfelvétel, akár más jellegű pénzügyi támogatás
keretében.
A GE tavaly több, mint egymilliárd lámpát gyártott Nagykanizsán.
Egy munkanapon több, mint 4 millió lámpát állítanak elő! Hihetetlen
szám, főleg annak tudatában, honnan indult, s hova jutott el ez a közösség.
Ha hozzátesszük, hogy egy lámpa átlagára száz forint körül van –
még ha az árbevétel adatai nem publikusak is –, kiszámolható, hogy
mennyire domináns a magyar ipari termelők között a kanizsai gyár.
– 1965-ben kezdődött el a fényforrás termelés Nagykanizsán. Előtte
évben körülbelül 100 ember utazott Budapestre a központi gyárba betanulni,
hiszen akkor még csak a fővárosban folyt az Egyesült Izzónál
lámpagyártás. Ez a maroknyi ember kezdte itt a termelést – idézzük az
elmúlt 40 évet a gyárigazgató szavaival. – Az első teljes évben 300 körüli
létszámmal csináltunk évi 12 millió lámpát, most négyezer emberrel
majdnem 1 milliárdot… Rengeteg fontos mérföldkő volt a gyár életében.
Ide sorolom az üveggyár létrejöttét nem sokkal az indulásunk
után. Ezzel vált lehetővé, hogy a lámpaburát magunk állítsuk elő, támaszkodva
a kanizsai üveggyár szakmai tudására. Kiemelném még
1990-t, amikor a GE megvette a Tungsramot, ami után a GE más gyáraiból
termelést hozott ide gépsorokkal, technológiával együtt. A sajátjaink
mellé 20-30 gépsor is idekerült, ezzel növeltük a termelést, sőt az
elmúlt tizenöt évben megdupláztuk! .
– Szeretném, ha a következő 5-10 évet is prognosztizálná, hiszen
időről-időre felröppen a hír, hogy a gyárból hamarosan „csak” logisztikai
bázis lesz. Mi az, amit várható, tudható a kanizsai gyár jövőjéről?
– Nagyon felkészült piackutatók is nehezen tudnának erre a kérdésre
válaszolni. Ami tudható, hogy jelenleg a kapacitás-kihasználtságunk
nagyon magas szintű. Gépsoraink és épületeink közel 100 százalékban
kihasználtak. További lényeges darabszám-növekedés a kapacitás
szempontjából már nem nagyon lehetséges. Ha a piac oldaláról nézzük,
akkor elmondhatjuk, hogy a fényforrás-piac nem fejlődik dinamikusan
azokon a területeken, amikért mi felelünk: Európa, Közel-Kelet.
Ezeken a fényforrás-ellátottság elég magas. Minél több olyan terméket
állítunk elő, amelyek jobbak, megbízhatóbbak, hosszú élettartamúak,
az sem abba az irányba visz bennünket, hogy lényegesen tudjuk a termelésünket
növelni. Az a jövőképem, hogy nekünk ezt a jelenlegi szintet
kell megtartani egy kis fejlődéssel. Azt látni kell, hogy a piaci verseny
nagy. A kapacitások összességében nagyobbak, mint az igények.
Az igények lényegesen nem is növekednek. A távol-keleti termékek úgy,
ahogy minden más iparágban, áramlanak be Európába. A kérdés, a
nagy versenyben ki fog győzni. Mi mindent megteszünk, hogy árban,
minőségben, vevőkiszolgálásban versenyképesek legyünk. Ha ez sikerül,
minden esélyünk megvan arra, hogy ezt a termelési szintet meg
tudjuk tartani. Lényeges növekedésre nem számítok, ha hatékonyak leszünk,
lényeges csökkenésre sem.
A 40 év kapcsán talán a legfontosabb gondolat, hogy a város és a
gyár szoros szimbiózisban él. A General Electric munkakultúrát, új
mentalitást hozott Nagykanizsára. A város megfelelő rugalmassággal,
megfelelően képzett embereket ad, akikkel megvalósítható az a lámpagyártás,
amely minőségben ott van a világ élvonalában. A gyárnak jó a
kapcsolata a városvezetéssel, a különböző intézményekkel. Fontosak
egymásnak, ez a 40 év legfőbb üzenete.
– Nagyon remélem, hogyha 10 év múlva leülünk, vagy leül a Kanizsa
újság újságírója az akkori vezetővel, ugyanígy el tudunk, el tudnak
beszélgetni, mint most – zárta még egy gondolattal a 40 éves jubileum
kapcsán beszélgetésünket Herman Miklós.
Luif Ibolya
NEGYVEN ÉV GE-MÉRFÖLDKÖVEI
ESÉLYEGYENLÕSÉG 9
A Nyugat-Balaton és a Zala völgye Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Kanizsa környékét érintő munkálatai a sikeres tendereztetést
követően nemrégiben megkezdődtek. A jogerőre emelkedést
és a szerződések megkötését követően átadták az építési helyszíneket.
Már folynak a kivitelezési munkálatok. Egy áprilisi sajtótájékoztatón
szó esett arról, hogy a beruházásban helyi vállalkozók közreműködése
volna szerencsés. A koordinátor szerepét György Pál már
akkor felvállalta, s úgy tudjuk, nem sikertelenül, hiszen a beruházás
megvalósításában helyi vállalkozók is közreműködnek. Erről beszélgettünk
az önkormányzati képviselővel.
– A beruházás már elkezdődött. Hogyan, milyen minőségben vehetnek
részt a helyi vállalkozók a projekt megvalósításában?
– A kivitelezési munkálatokat végző Betonút Rt. részben már választott
alvállalkozókat, részben pedig ezután fog. Akik a különböző munkálatokra
jelentkeznek, vagy a munkára szerződött alvállalkozójánál
helyezi el, vagy közvetlen megbízást kapnak.
– Milyen minőségben és hogyan tartja a kapcsolatot a kivitelezőkkel?
– Hetente-kéthetente van koordinációs értekezletek, ahol mint az önkormányzat
e munkák felügyeletével megbízott hulladékgazdálkodási
ügyek tanácsnoka jómagam is részt veszek. Ha munkavégzés, illetve a
szervezés során bármilyen akadály keletkezik, akkor az érdekelt felek
egyike vagy másika hozzám fordul, hogy járjak el a dolgok gördülékennyé
válása érdekében. A koordinációs értekezletek egyikén kértem a
fővállalkozót arra, hogy vonják be a helyi vállalkozókat a munkálatokba.
Ennek oka, hogy az önkormányzat alapvetően kötelességének érzi,
hogy a kanizsai vállalkozókat közel hozza ezekhez a munkálatokhoz,
ha már Kanizsán valósulnak meg. A testületben, mint a Városvédő
Egyesület és a Vállalkozók Klubja Nagykanizsáért Egyesület képviselője,
támogatottja dolgozom, ezért kötelességemnek érzem a vállalkozói
érdekek képviseletét. A Betonút főépítésvezetőjével vettem fel a
kapcsolatot, aki átadott egy listát, hogy milyen feladatok ellátására
várnának helyi vállalkozókat.
– Melyek ezek?
– Helyszíni beton- és vasbeton munkák, kőműves munkák, bádogos
munkák, lakatos munkák, felületképzés, festés, szigetelési munkák, burkoló
munkák és asztalos munkák elvégzésére lehet Horváth Norbert főépítés-
vezetőnél, a 0630/969-3672-es számon jelentkezni.
– Mennyire versenyképesek, jól felkészültek a helyi vállalkozók?
– Az ismereteim azt mondatják velem, nem a felkészültséggel van a
gond, hanem azzal, hogy azokon az árakon nem tudják, vagy nem hajlandók
a munkát vállalni, amelyeket a megbízó, vagy versenyeztető cég
ajánl. Verseny van a piacon, a munkát ajánló érdeke az, hogy minél
olcsóbban végeztesse el a feladatokat, a munkavállaló érdeke pedig az,
hogy fenntartsa a működését. Ez a két érdek versenyeztetéssel hozható
optimális viszonyba, már ha a verseny maga tisztességes.
– Ha úgy érzik a helyi vállalkozók, hogy információhiány, vagy más
ok miatt érdekeik sérülnek, vagy késve értesülnek a lehetőségekről,
mit tehetnek?
– Állok a rendelkezésükre, és próbálom az érdekeiket képviselni. Lehet,
hogy abban a konkrét ügyben már nincs mit tenni, de a jövőre nézve
valószínűleg minden fél számára megnyugtató megoldást tudunk találni.
A 0630/620-3843-s számon állok rendelkezésre.
Augusztus 30-án működésének 10. évfordulójához
érkezett a Nagykanizsai FMC Dialízis
Centrum. Az ünnepi fogadásra a kórház
tanácstermében, majd éttermében került sor,
ahol a tíz éves dolgozók emléklapot és ajándékot,
a központ munkáját segítő orvosok
közül – dr. Késmárki Nóra, dr. Vizsy László
és dr. Petőházi Antal – a Fresenius Medical
Care Dialízis Center Kft. értékes jutalmát vehette
át. Dr. Tóth Tiborral, a centrum orvos
igazgatójával készült következő interjúnk.
– Hogyan értékeli az eltelt 10 évet?
– Az, hogy a Nagykanizsai Kórházban mű-
ködik egy nyugat-európai színvonal képviselő
intézményrész, mindenképpen pozitívum. Ami
a legfontosabb, hogy betegnek helyben
történik a kezelés, a kanizsai és a Kanizsa környéki
beteg is otthon van. Igyekszünk a körülményeket
családiassá alakítani, nem vagyunk
bezárkózva, mindent szabad megnézni és megkérdezni.
A betegeket nemcsak a kezeléssel,
humánummal, olvasnivalóval, saját újságjaikkal
is ellátjuk. Mostanra olyan centrummá
nőttük ki magunkat, amely a kórházi ellátás
színvonalát jelentősen megnövelte. Rajtunk keresztül
a társszakmák olyan segítséget kapnak,
amelynek révén a betegellátás biztonsága jelentős
mértékben növekedett. Ma Magyarországon
egy kórház nem lehet meg műveseállomás
nélkül. Számos nemzet állampolgára jár
hozzánk gyógykezeltetni magát, ma már a dialízis
turizmust külön utazási irodák szervezik.
Mi nemzetközi ismeretségre tettünk szert, a nevünk
3-4 éve szerepel az úgynevezett
EURODIAL nevű kiadványban. Megszüntettük
a megyehatárt a művesekezelés szempontjából,
a betegek közel 50 százaléka Somogy megyéből
érkezik.. Mindig a cég által gyártott
csúcstechnikát kapjuk. Ma már mindenkit kivétel
nélkül biokompatibilis, jó hatásfokú
membránnal kezelünk, amelyet Amerikában,
Kanadában számos műveseállomás nem tud
megtenni. Nálunk minden egyszer használatos.
– Mi jellemzi a jelenlegi állapotot?
– A felszereltséggel nincs problémánk. Sem
technikailag, sem műszakilag nem szenvedünk
hiányt, ami azt hiszem a magyar egészségügyben
kiemelkedően pozitív jelenség. Jelenleg összesen
23 dolgozónk van, köztük12 nővér, 2 főfoglalkozású
nephrológus szakorvos, 2 fő óraadó intenzíves
orvos, dietetikus. Naponta 42 beteget tudunk
kezelni, ami azt jelenti, hogy az állomásunk maximális
kapacitása a napi három műszakban 84
beteg. Most 64-66-nál tartunk, plusz van még 7
peritoniálisan dialízált betegünk, így lassan elérünk
a kapacitásunk határához.
– Beszéljünk a dialízis központ jövőjéről!
– A bővítés a következő évek terveiben szerepel,
már van kiviteli tervünk az épület átalakítására.
A dialízis tér megnagyobbodna,
plusz 3 kivezető kezelő helyet fejlesztenénk,
így még naponta kilenccel megnövelnénk az
állomás maximális kapacitását. A földszinten
lévő orvosi szobák, főnővéri és technikusi
helységek felkerülnek az emeletre, és a helyükön
működne a kórházból a vesebeteg ambulancia
és az úgynevezett CAPD, a hasüregi
kezelési technikák kiképző helye. A
nephrológiának csaknem teljes vertikumát
biztosítanunk kell. Célunk a vesepótló kezelés
mindenkinek, aki szakmailag rászorul, de szeretnénk,
ha minél kevesebb beteg kerülne mű-
vese gépre. Sajnos a magas vérnyomás és a
cukorbetegség szövődménye a vesekárosodás,
így évente automatikusan 8-10 százalékos
emelkedéssel lehet számolni. Egyetlen problémánk
van, a dialízis térítési költség, amely
nagyon alacsony, Európában az utolsó előttiek
vagyunk ebből a szempontból. A kassza is
zárt, így minél több beteget kezelünk a rendszerben,
annál kevsebb jut egy-egy esetre.
Nagy Krisztina
JUBILÁLÓ DIALÍZIS CENTRUM
ESÉLY A HELYI VÁLLALKOZÓKNAK!
10 HIIRDETÉS
FÉRFII
FODRÁSZAT
((GYERMEK))
Nagykanizsa, Fő út 10.
(Húsáruház udvarában)
NYIITVA TARTÁS::
Hétfő - Kedd - Péntek: 7-13
Szerda - Csütörtök: 13-19
Várom régi és új
Vendégeimet!
E R Z S II
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5-9.
93/516-634
HIRDESSEN A KANIZSA ÚJSÁGBAN!
21 000 HÁZTARTÁSBAN VAGYUNK OTTHON
OKÉV nyt. szám: 01003202
Akkreditált Felnőttképzési
Intézmény, Akkreditált programokkal!
(Igénybe vehető a
törvényben előírt adókedvezmény)
TANFOLYAMOT
INDÍTUNK
􀂊 szeptember 5. 16 órától
„C” tehergépkocsivezető
􀂊 szeptember 8. 16 órától
„D” autóbuszvezető
􀂊 szeptember 6-án 16 órától
személyautó, motor és segéd
motor kategóriákban.
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés! Diák
kedvezmény!
NEMZETKÖZII KAPCSOLATOK 11
Nyári kínai utazás lehetőségére
hirdet pályázatot 10-15 éves
tanulók részére a Panda Nemzetközi
Gyermek Alapítvány és a
Soong Ching Ling Magyar Gyermekbarátság
Alapítvány. A tíznapos
utazásokat a két alapítvány
szervezi nemzetközi szerződések
alapján. Indulni 2006 június közepén
és július elején, repülőjárattól
függően lehet. Az úti cél
Peking és környéke, Shanghaj,
valamint Hangzhou és környéke.
Mindkét csoportnál a gyerekek
fellépésen vesznek részt, és a helyi
nevezetességekkel ismerkednek.
Az utazók Kínában teljes ellátást
kapnak (kollégiumi vagy
szállodai elhelyezést, napi háromszori
bőséges étkezést, külön
autóbuszt, programokat, belépőket,
stb.) Részvételi költség: 90
000 Ft + repülőjegy.
Kizárólag azok jelentkezhetnek,
akik 2004. október 15-ig betöltik a
10. életévüket, illetve akik még
nem 15 évesek és magyar állampolgárok.
Egy vagy két fős jelentkezéseket
várnak, kivételes esetben
nagyobb létszámú, 3-6 fős csoport
utazását is engedélyezheti a közös
Kuratórium. Minimum 1,5, maximum
5 perc bemutatható, ami magyar
nyelvtudás nélkül is érthető.
Lehet tánc, hangszeres műsorszám,
bűvészkedés, pantomim, báb, torna,
bohócok, zsonglőr szám, stb.
Kivételt képez zongora és minden
olyan produkció, aminek felszerelése
a repülőn nem, vagy nehezen
szállítható. Egy pályázó a zsűri
előtt csak egy műsorszámban szerepelhet.
Kérjük leírni a pályázó(k)
nevét, címét, születési dátumát, email
címét, mobil telefonszámát, a
műsorszám rövid leírását, valamint
az eddig elért kimagasló sikereket.
A levél akkor érvényes, ha a hozzátartozó,
vagy pedagógus is aláírja,
s valamely elérhetőségével
megerősíti. Ha e-mail-en egy héten
belül nem jön meg a visszaigazolás,
az alapítványnál a 06-20-331-
7896-os számon kell érdeklődni. A
pályázathoz, amennyiben nem email-
en érkezik csatolni kell 3 db,
saját névre szóló válaszborítékot
bélyeggel.
Beküldési határidő: 2005.
október 15. Pályázati cím:
Panda Alapítvány Budapest,
Marót út 30. 1202. E-mail:
soong@freestart.hu
A Panda Kínai – Magyar Gyermekbarátság Alapítvány
szervezésében idén is több csoport jutott el
Kínába, s ahogy az lenni szokott, köztük voltak a
Szan-Dia Fitness Center tagjai is. Alapítvány kulturális
gyermek-produkciókat utaztat az ázsiai országba,
1997 óta ezen utak résztvevői, kiválasztottja a kanizsai
fitneszesek is. Takács Karina, Takács Alexandra,
a Dezső-ikrek, Dóra és Virág, Hajmási Nóra,
Lőczi Bettina és a második küldöttség tagjai Klein
Kinga, Punak Ivett, Németh Barbara és Németh Lilla.
Pekingben jártak
– Tudtunk, hogy már sokan jártak az egyesületből Kínában,
álmodoztunk, beszéltünk is róla A kiválasztásunk
után nagyon készültünk, mindennek utánanéztünk, elolvastuk,
amit csak lehetett. Az utat repülővel tettük meg,
helsinki átszállással. Eléggé elfáradtunk, a hat órás időeltolódás
is nehezítette a dolgunkat. Ám csodás egy hét
következett. Fellépésünk során Vágó Marcsi néni és Diána
koreográfiáit, az Apáca-show-t, a Spanyol-táncot és
az ikrek vidám, kedves számát a „puszist” adtuk elő hatalmas
sikerrel – mondja felváltva Takács Karina, Lőczi
Bettina és Hajmási Nóra.
– Hogyan fogadtak benneteket?
– Nagy feltűnést keltettünk – mondják a szőke, fehér
bőrű Dezső-ikerlányok – kevés az ikerpár, meg
az ilyen, mint mi Kínában. Olyan egyformák mind,
szinte alig lehet megkülönböztetni őket – mondják
szinte egyszerre.
– Ki támogatta az utat?
– Több pályázatot is benyújtottunk – mondják a lányok
–, sajnos az önkormányzat nem támogatott bennünket
és a MOL sem, pedig a cég képviselői szóltak,
hogy pályázzunk támogatásért. Háromszázötvenezer
forintot kellett összeszednünk a szponzoroktól, támogatóktól
és a szüleinktől – mondja Karina.
Voltak, akik állatorvos édesapjuk révén gyógyszerforgalmazó
cégtől kaptak pénzt, illetve több kisebbnagyobb
szponzor nyújtott támogatást. A Batthyány, a
Rozgonyi és a Kőrösi iskolák is hozzájárultak tanulóik
utazásához, ahhoz, hogy saját maguk, nevelőik és
mindannyiunk jóhírét vigyék messze a nagyvilágba.
A második delegáció
– Tanárként kísértem – öt fiatal társammal együtt
– a csoportot, és szerencsére semmilyen gondunk
nem volt. Szállodában laktunk, amelyek ugyanolyanok,
mint a világ bármely más szállodái, csak a klímák
működnek erősebb fokozaton. Amúgy tényleg
nagyon szép volt minden. Többnyire az estéket töltöttük
otthon, napközben kirándulni jártunk a nekünk
fenntartott busszal – válaszolja Vágó Alexandra.
– Mi volt ez inkább, megmutatkozási lehetőség a
kínaiak részéről vagy európai kulturális bemutató?
– Mindkettő. ők éppúgy bemutatkoztak nekünk,
kultúrájukkal, szokásaikkal ismerkedhettünk, mint
ahogy ők európai emberekkel találkozhattak, láthatták,
milyenek vagyunk, milyen a kultúránk. Azt
mondták, el sem tudják képzelni, hogyan különböztetjük
meg egymást – mondja egymás szavába vágva,
nevetve Kinga, Ivett, Barbara és Lilla.
– Merre is jártatok tulajdonképpen?
– Július 16-27-ig Sanghajban és a körülötte lévő
vízivárosokban jártunk. Voltunk színházban, valami
egészen különleges, már-már elmondhatatlan élmény
volt mindannyiunk számára. Életünkben nem láttunk
még ilyen színházi előadást. Különösen nagy élmény
volt a vásárlás, a bazár, a sok-sok csecsebecse, élveztük,
hogy alkudhattunk az árakból, hogy sok érdekességet,
különlegességet láttunk. Legyezők, rizskalapok,
kínai faldíszek, megannyi szemet gyönyörködtető holmit
a bazárban – mondja Kinga és Ivett.
– Voltunk a tengerparton, csodaszép a körülötte
lévő hegyekkel együtt. Élvezetes volt a vidámpark.
Európai szemmel egész más világ van ott, már a levegő
is egészen más, hihetetlenül nagy meleg van,
és nagyon párás a levegő A buszokon, a szállodákban
mindenütt légkondicionáló működik, hogy nekünk
európaiaknak elviselhetőbbé tegyék a klímát.
Az emberek nagyon kedvesek, bár rengetegen vannak.
Ezáltal nem is csoda, hogy megesznek mindent,
ami mozog – teszi hozzá Barbara és Lilla.
– Sikerült megszeretni a kínai konyhát?
– Hát voltak dolgok, amit némi bizalmatlansággal
fogadtunk, de előfordult, hogy kellemesen csalódtunk
mind az ételben, mind saját magunkban.
Volt választék, sok különlegesség – mondják sejtelmesen
mosolyogva mind, szinte egyszerre.
– Ott, ahol ilyen régi kultúrája van a mozgásnak,
milyen véleményt mondtak a ti produkcióitokról?
– Háromszor léptünk fel ottlétünk során, minden
alkalommal kínai együttesekkel felváltva, s mindig
nagy tapsot kaptunk.
– Most, hogy itthon vagytok, más szemmel nézitek
a kínaiakat?
– Egészen másként nézünk rájuk, van élmény, ami
összeköt bennünket.
-dé-
– JÓ NAPOT, KÍNA! DIÁKPÁLYÁZAT
KÍNAI UTAZÁSRA
12 VÁROSHÁZA
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, 􀄥rhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője kivételesen szeptember
hónap második szerdáján, 2005. szeptember 14-én, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár
lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18.00-19.00 óra között
a Nagyrác utcai Általános Iskolában és minden hónap második hétfőjén
18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Dr. Fodor Csaba, az 5. sz. választókerület önkormányzati képviselője
2005. szeptember 1-jén, csütörtökön 17 órától fogadóórát tart a
Péterfy Sándor Általános Iskolában.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője
2005. szeptember 7-én szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát
tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere minden
hónap első szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap
második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyző minden hónap harmadik
szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös
téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.).A fogadóórán
tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórát tart mindennap
reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetők Szövetségének
irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart.
A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az
IKI földszinti helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-18 óra
között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail
cím:11vk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2005. szeptember 5-
én, hétfőn 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
A 6. sz. választókerület lakosai részére 2005. szeptember 8-án, csütörtökön
17 órakor Budai István önkormányzati képviselő fogadóórát
tart a Körősi Cs. S. Általános Iskolában.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint
a városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia No.
2 számában való megjelenésre.
Pályázat tárgya: Irodalmi művészeti, tudományos, helytörténeti témakörökben
megjelent, versek, prózák, fekete-fehér fotók, grafikák.
Pályázati feltételek: Egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum
6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva és merevlemezen, vagy CD-n
kell benyújtani (Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály
Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot
nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem
vállalkozunk.A sikeres pályamunkák a Kanizsa Antológia No.2-es
számában a karácsonyi könyvvásár alkalmával jelennek meg. Az alkotók
tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányban részesülnek.
A pályázat beadásának határideje 2005. október 15.
KANIZSAI ANTOLÓGIA NO. 2
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése 16/2005 (IV.4.)
rendelete értelmében, a nagykanizsai
újszülött gyermekek és első
házasságot kötő párok 2005 évben
egyszeri támogatásra jogosultak.
A rendelet hatálya kiterjed
minden anyakönyvezett, újszülött
gyermekre, akinek legalább
egyik szülője lakóhelyéül, tartózkodási
helyéül a lakcímnyilvántartásba
nagykanizsai lakcím került
bejegyzésre, valamint minden
első házasságot kötő párra,
amelynek legalább egyik tagjának
lakóhelyéül, tartózkodási helyéül
a lakcímnyilvántartásba
nagykanizsai lakcím került bejegyzésre.
A jogosultak tértivevényes
levélben kapják meg a támogatást
megállapító határozatot, azt
ezután lehet csak felvenni. A
támogatás 10 000 Ft értékű
utalvány, ami felvehető a Polgármesteri
Hivatal pénztárában
(földszint 1. ajtó) pénztári órákban:
hétfőn és szerdán 9 – 11;
13 – 15; pénteken 9 – 11 óra
között.
A támogatás átvételéhez feltétlenül
hozzák magukkal a határozatot
és személyi igazolványukat.
Ha nem a határozatba belefoglalt
személy veszi fel a támogatást,
meghatalmazottjának csak szabályszerű
meghatalmazás csatolása
mellett lehetséges a támogatást
átadni.
IFJÚ HÁZASOK ÉS ÚJSZÜLÖTTEK
TÁMOGATÁSA
A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős
tárca nélküli miniszter módosította az általa kiírt
LKFT-2005-LA-2 jelű (Panel program) pályázati
felhívást, melynek értelmében a pályázatok beadási
határideje szeptember 30. helyett december 30.
Az országos kiíráshoz igazodóan Nagykanizsa MJV módosítja
saját pályázati kiírását (LKFT-2005-LA-2). A pályázatok beadása
folyamatos, a végső beadási határidő 2005. november 30.
A beadási időszak kibővítését részben a megnövekedett érdeklődés,
részben pedig a Panel plusz program életbelépése indokolta,
melynek segítségével kedvezményes kamatozású hitelek révén azok
a rászoruló lakóközösségek is részt vehetnek a felújítási programban,
akik nem rendelkeznek kellő önerővel.
A meghosszabbított határidő lehetőséget ad a társasházaknak és
lakásszövetkezeteknek a pályázatok részletesebb és pontosabb kidolgozására,
ezáltal minél több önkormányzati és állami támogatás
elnyerésére.
A pályázati határidő módosítása az LKFT-2005-LA-7 (termofor
kémény felújítási) pályázatot nem érinti.
A Panel Plusz Hitelprogramról és más lehetőségekről a közeljövőben
tájékoztatást tartunk.
PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJÉNEK
MÓDOSÍTÁSA !
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004-ben döntött arról,
hogy Nagykanizsa, Szabadhegy városrész rendezési tervét módosítani
kell, mely munka elkészült.
A tervezési terület Szabadhegy területének déli részén, Laktanya utca
tervezett nyomvonala, tervezett gyalogút, a Péterfai árok, és a Hadi
utca közötti terület
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira
figyelemmel október 1-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri
Hivatalba a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.:
93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
Városi Főépítész Nagykanizsa
SZABADHEGY RENDEZÉSI TERVE
VÁROSHÁZA 13
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény biztosítja
a szociálisan rászorulók számára, hogy jogaik érvényesítéséhez,
jogvitáik megoldásához szakszerű jogi segítséget kapjanak.
Milyen ügyben nyújtható támogatás?
A jogi segítő jelenleg (2006. Január 1-ig) kizárólag peren kívül
ad tanácsot, illetve szerkeszt beadványt, egyén iratot minden olyan
jogvitás ügyben, amelyben a későbbiekben per lefolytatására kerülhet
sor (szükség esetén a keresetlevelet is elkészíti), illetve jogi felvilágosítást,
tanácsot ad a mindennapi megélhetést érintő kérdésekben
(lakhatási, nyugdíj, munka- és foglalkoztatási, hatósági, közüzemi
tartozás, birtokháborítás, végrehajtási ügyek stb.).
Ki tekinthető rászorultnak, és a rászorultság mértékétől függően
milyen támogatásban részesíthető?
1. A jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az állam viseli a következő
esetekben:
a. Jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül az, aki rendszeres
szociális segélyben, közgyógyellátásban részesül, az átmeneti
szállást igénybe vevő hajléktalan, továbbá a menekült, illetőleg
aki menekültügyi eljárásban vesz részt.
b. Akiknél a család az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét
(2005-ben 24.700 forintot.)
2. A jogi szolgáltatás kedvezményes, a díjat az állam legfeljebb 1
éves időtartamra megelőlegezi azoknak a rászorulóknak az esetében,
akiknek havi nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbért
összegét (2005-ben 57.000 forintot.).
Hol és milyen formában terjeszthető elő a támogatás iránt kérelem?
A kérelmet a félnek – az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével,
valamint a szükséges mellékletekkel – a kérelmező lakóhelye szerint
illetékes megyei hivatalnál – 2005 szeptemberétől a nagykanizsai
ügyfélfogadáson – kell személyesen benyújtania vagy postán
megküldenie. A nyomtatvány beszerezhető a megyei hivatalokban,
a nagykanizsai ügyfélfogadáson, illetve letölthető a világhálóról
(www.im.hu). A kérelem előterjesztése illeték- és díjmentes.
A jogi szolgáltatás igénybevétele
Nagykanizsán 2005. szeptember 6-tól kéthetente keddenként 9-
től 12 óráig az Igazságügy Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi
Segítségnyújtó Szolgálat Zala Megyei Hivatala a Petőfi u. 5. sz.
épület II. emeleti irodáján nyújt jogi szolgáltatást.
Fontos tudni, hogy a jogi szolgáltatást (tanácsadás, iratszerkesztés)
nem a megyei hivatalok nyújtják be, hanem a jogi szolgáltatás
névjegyzékbe felvett jogi segítők (ügyvédek, közjegyzők, egyetemi
oktatók, társadalmi szervezetek).Az engedélyező határozat birtokában
az ügyfél keresi meg az általa kiválasztott jogi segítőt. A jogi
segítői névjegyzék az Interneten, az Igazságügy Minisztérium honlapján
(www.im.hu) olvasható. Természetesen a megyei hivatal
nagykanizsai ügyfélfogadásán is bármikor tájékoztatást adnak a
névjegyzékben szereplő jogi segítőkről.
Bővebb információ kérhető:
Zala Megyei Hivatal 8900 Zalaegerszeg, Béke liget 1.
Tel.: 06-92-549-100, 06-92-549-103, Fax: 06-92-549-101
Ügyfélfogadás Zalaegerszegen: hétfő 9-13 óra, szerda 13-18 óra
INGYENES JOGSEGÉLY SZOLGÁLAT
NAGYKANIZSÁN
MENETRENDI ÉRTESÍTÉS
HELYI AUTÓBUSZ MENETRENDHEZ
Nagykanizsa (9480)
2-es járat Autóbuszállomás – Magyar utca – Palin, Magvető
utca autóbuszvonalon
Az Autóbuszállomástól indul munkanapokon: 21.40 új járat
Palin, futballpályától indul munkanapokon: 22.05 új járat
4/4Y-os járat Autóbuszállomás – Bornemissza utca autóbuszvonalon
􀂊 4 jelzéssel az autóbuszállomástól indul szabad és munkaszüneti
napokon: 7.55 helyett o 7.55
􀂊 4 jelzéssel Bornemissza utcától indul munkanapokon: 4.45 helyett
4.40. A Bornemissza utcától indul szabad és munkaszüneti napokon:
4.45 helyett 4.40, +f 8.15 új járat
􀂊 4Y jelzéssel Autóbuszállomástól indul szabad és munkaszüneti
napokon: +7.55 új járat
􀂊 4Y jelzéssel Bornemissza utcától indul szabad és munkaszüneti
napokon: 8.10 helyett o 8.10
6-os járat Városkapu körút – Hevesi Sándor út – Teleki út –
Kiskanizsa Rozmaring utca autóbuszvonalon
􀂊 6 jelzéssel Rozmaring utcától indul tanszünetben munkanapokon:
17.25 helyett 17.30 és 17.55 helyett 18.00
􀂊 6 jelzéssel Rozmaring utcától indul szabad és munkaszüneti
napokon: 7.00 helyett 6.55
6A járat Városkapu körút – Rózsa út – Kiskanizsa temető
autóbuszvonalon
􀂊 6A jelzéssel Városkaputól indul szabad és munkaszüneti napokon:
+9.00 helyett 9.00, o11.00 helyett 11.00, 12.00 helyett o12.00,
o18.00 helyett 18.00, +20.00 új járat
􀂊 6A jelzéssel Kiskanizsa temetőtől indul szabad és munkaszüneti
napokon: +9.30 helyett 9.30, o11.30 helyett 11.30, 12.30 helyett
o12.30, o18.30 helyett 18.30, +20.35 új járat
8-as járat Napraforgó tér – Ligetváros – Miklósfa – Szentendrey
Edgár utca autóbuszvonalon
􀂊 8 jelzéssel a Napraforgó térről indul munkanapokon: K5.00 helyett
4.50
􀂊 8 jelzéssel Szentendrei Edgár utcától indul szabad és munkaszüneti
napokon: K22.36 új járat
10-es járat Autóbuszállomás – Bagola, Vegyesbolt – Nagyfakos
alsó autóbuszvonalon
􀂊 10 jelzéssel az autóbuszállomásról indul Bagola vegyesboltig,
szabad és munkaszüneti napokon: E8.05 helyett E7.50
􀂊 10 jelzéssel Bagoláról indul az Autóbuszállomásra, szabad és
munkaszüneti napokon: 8.30 helyett 8.15
14-es járat Városkapu körút – Ligetváros autóbuszvonalon
􀂊 14 jelzéssel a Városkaputól indul munkanapokon: 6.15 helyett 6.10
􀂊 14 jelzéssel Ligetvárosból indul munkanapokon: 6.32 helyett 6.30
18-as járat Kalmár utca – Vasútállomás autóbuszvonalon
􀂊 18 jelzéssel Kalmár utcából indul naponta: 21.05 helyett 20.45
􀂊 18 jelzéssel Vasútállomásról indul naponta: 21.15 helyett 20.55
21-es járat Autóbuszállomás – Napraforgó tér – Kórház utca
– Autóbuszállomás autóbuszvonalon
􀂊 21 jelzéssel az Autóbuszállomástól indul szabad és munkaszüneti
napokon: 20.30 új járat
C9-es járat Városkapu körút – Napraforgó tér autóbuszvonalon
􀂊 C91 jelzéssel munkanapokon a Városkapu körúttól a Balatoni u.
és Petőfi u. Honvéd u. sarok megállóhelyek érintésével az alábbi járatok
közlekednek: 5.30 helyett 5.25, 13.35 helyett 13.25, 21.15 új járat
􀂊 C91 jelzéssel munkanapokon a Napraforgó térről a Petőfi u.
Honvéd u. sarok és a Balatoni u. megállóhelyek érintésével az alábbi
járatok közlekednek: 6.15 új járat, 14.15 és 22.15
ZALA VOLÁN
Z.-06/HELYI/2004–2005.
ÉRVÉNYES: 2005. SZEPTEMBER 1-TőL
Zala Volán Közlekedési Rt., 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.,
Tel.: 92/312-145, Fax.: 92/318-335, E-mail: menetrend@zalavolan.hu
M E G H Í V Ó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése közmeghallgatást
tart 2005. szeptember 13-án (kedden) 17.00 órakor a Hevesi Sándor
Művelődési Központ Kamaratermében (Nagykanizsa, Széchenyi tér
5-7.). Javasolt napirendi pont: egyéb választópolgári kérdések.
A közgyűlésre tisztelettel meghívom!
Litter Nándor
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
BÉRLET
14 HIIRDETÉS
INGATLAN
Kacorlakon kétszobás, fürdőszobás
családi ház eladó. Érd.:
93-315-861 (5623K)
Palinban az Alkotmány utcában
1,5 szobás családi ház eladó.
Irányár: 12,5 millió Ft. Tel.:
30/353-4255 (5625K)
Nk-án Látóhegyen frekventált
helyen a Csótó-tól 15 percre
telek gyümölcsössel, fenyővel,
épülettel eladó. Víz, villany
van. Érdeklődni 93-325-759
(5633K)
Nk-án a Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár: 7,2 millió
Ft. Érd.: 70/522-4541 (5636K)
Kiskanizsán 110 m2-es, 2,5
szobás családi ház eladó. Irányár:
14,5 millió Ft. Érd.: 93/319-
565 (5637K)
Szép természeti környezetben
Nagybakónak déli hegyen 1374
m2 szőlő, 648 m2 szántóval és 12
m2-es épülettel (alatta földpincével)
jutányos áron eladó. Érd.:
93/315-559 (este) (5653K)
Nagy-Bakónak Kisfaludy
54. alatt családi ház nagy telekkel,
azonnal beköltözhetően eladó.
Érd.: 93/315-559 (este)
(5654K)
Kiskanizsán kétszobás, felújítandó
családi ház eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 20/578-
4168 (5641K)
Elcserélném Nk-i belvárosi,
II. emeleti, 75 m2-es, 2,5 szobás
összkomfortos önkormányzati
lakásomat kisebbre, belvárosira,
önkormányzatira. Minden megoldás
érdekel. Érd.: 93/322-537,
30/385-2695 (5629K)
Nagybakónakon 3000 m2 területű
zártkert, kétszobás téglaházzal
eladó. Víz, villany a házban,
gázcsonk a telken. Irányár:
4,5 millió Ft. Érd.: 30/4596-987,
20/823-4775 (5642K)
Keleti városrészben II. emeleti
kétszobás, 54 m2-es lakás eladó.
Érd.: 70/247-0497, 93/324-613
(16 óra után) (5643K)
Szépen felújított I. emeleti,
58 m2-es, kétszobás, fürdőszobás
lakás a belvárosban sürgősen
eladó. Érd.: 30/284-2290
(5644K)
Elcserélném vagy eladnám
belvárosi, önkormányzati lakásomat.
Minden megoldás érdekel.
Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.:
30/583-3295 (5645K)
Belvárosi háromszobás, összkomfortos,
98 m2-es családi ház
az udvaron különálló 1 szoba
összkomfortos házzal eladó. Érd.:
93-322-611 (5646K)
Igényesen megépített új épület
kis területtel Látóhegyen eladó.
Érd. 30/332-8422 (5655K)
Nk-Letenye között Petriventén
szép, 140 m2-es családi ház teljesen
felújítva, garázzsal, melléképülettel
eladó. Vállalkozásra alkalmas!
Érd.: 17 óra után 93-316-
091 (5656K)
Belvárosban közel 700 m2-es
társasház építésére is alkalmas telek
eladó. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5657K)
Nk-án a keleti városrészben
IV. emeleti másfélszobás, bútorozott
lakás kiadó. Kaució szükséges!
Érd.: este a 93/381-069-es
számon.
Nk-án Bajza utca 17. szám
alatt üzlethelyiség kiadó. Érd.:
93/320-945 (5633K)
Belvárosi családi házban utcafronti
kétszobás, összkomfortos
lakás, külön bejárattal irodának,
lakásnak kiadó. Érd.: 30/635-
1230 (5635K)
Herman Ottó utcában egyszoba,
komfortos, IV. emeleti lakás
albérletbe kiadó. Érd.: 93/324-
735 (5647K)
Keleti városrészben II. emeleti,
kétszobás lakás kiadó. Érd.:
70/247-0497, 93/324-613 (16 óra
után) (5648K)
Belvárosban egyszoba összkomfortos
udvari lakás igényesnek
kiadó. Nem dohányzók
előnyben! Kaució szükséges!
Érd.: 93-322-611 (5658K)
Nk-án a keleti városrészben a
TESCO-hoz közel II. emeleti,
kétszobás, központi fűtéses lakás
bútorozottan vagy anélkül hoszszú
távra kiadó. Irányár: 30.000
Ft + rezsi. Egy havi kaució szükséges!
Érd.: 20-4360-195
(5659K)
Csengery úton kétszobás komfortos
bútorozott albérlet hosszú
távra kiadó! Egy havi kaució
szükséges! Érd.: 30-227-3294
(5660K)
Kislánynak való teljesen újszerű
babakocsik, kiságy, járóka,
etetőszék, babaruház olcsón eladók.
Érd.: 93/326-516, Nk, Olaj
u. 8. (5601K)
Állványos, elektromos varrógép
eladó. Érd.: 30/448-6072
(5630K)
Vermona jazzorgona és Vermona
dobgép erősítővel, hangfallal
eladó. Érd.: 30/227-3294
(5618K)
Fenyőgallyat vásárolok! Tisztítást
is vállalok! Érd.: 542-8757
(5649K)
Kanizsa IV. típusú szekrénysor
jó állapotban eladó. Ár:
20.000 Ft. Érd.: 30/856-3666
(5650K)
Hullámpala: 5 db, 1,6-os eladó
800 Ft/db áron. Érd.:
30/856-3666 (5651K)
120 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 30-448-6072
(5661K)
Nagykanizsa és környékéről
herendi, zsolnay porcelánokat új
és régi festményeket, könyveket,
újságokat vásárolok. Érd.:
30/332-8422 (5662K)
Az Ön számára értéktelen
vashulladékot, forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért
átveszem! Forgalomból kivont,
vagy rendszám nélküli lakókocsik
is érdekelnek. Ugyanitt
használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)
Építési vállalkozó új lakások
építését, régi házak felújítását,
tetőszigetelést, ácsmunkákat, tetőfedést
vállal alvállalkozóként
is! Érd.: 70/503-9407, 93-322-
109, 30/6398-825 (5604K)
Vállalunk! Fűnyírást (gépekkel),
tereprendezést helyben és
vidéken, nyaralók, hétvégi házak,
nagy terek, parkok körül
számlára is! Érd.: Horváth Zoltán,
vállalkozó. Nagykanizsa,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-93-
333-449, 06-20-5319-371, 06-
20-808-7332, 06-70-511-7863
(5619K)
Bármilyen írott anyag számítógépes
rögzítését, szerkesztését
vállalom rövid határidővel,
nyomtatással, mentéssel. Tel.:
30/9932-534 (5640K)
Vállaljuk: sírok tisztítását,
felújítását, helyrehozatalát, készítését
számlára is. Érd.: Horváth
Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-
93-333-449, 06-70-511-7863
(5641K)
Akác, bükk, gyertyán tüzifa
felhasogatva (33 cm hosszra
vágva) eladó! Ár: 14000 Ft/m3.
Nagykanizsán a házhozszállítás
díjtalan! Tel.:30/856-3666
(5652K)
Bármilyen írott anyag számítógépes
rögzítését, szerkesztését
vállalom rövid határidővel,
nyomtatással, mentéssel. Tel.:
30/9932-534 (5640K)
APRÓHIRDETÉS
Kõnig menü 􀂊 400 Ft / menü kiszállítva
􀀹 Vállalati étkeztetést vállalunk
􀀹 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
VEGYES
Kedves
Olvasóink!
Örömmel
tudatjuk, hogy
megjelent
Bakonyi
Erzsébet
verses-novellás
kötete, az
Angyal
mélyvörösben
A könyv
megvásárolható
szerkesztőségünkben
990 Ft-os áron.
SPORT 15
􀁺 SPORTHÍÍREK 􀁺 SPORTHÍÍREK 􀁺
Egy magándetektív, John Constantine
(Keanu Reeves), különös
képességét felhasználva (látja a
öldön járó démonokat) megjárta már a poklot... Egy
nap a szokásosnál is nehezebb ügybe botlik. Megbízója
(Rachel Weisz) ugyanis nem hisz a túlvilágban. A
rendőrnő, aki eddig csupán a kézzelfogható bizonyítékokban
bízott, mostantól azonban mindenre hajlandó,
még az ördöggel is szövetséget kötne, hogy megtalálja
ikertestvére gyilkosát.
(Rendõrség utcája)
Tel.: 30/653-7964
Nyitva:
minden nap 9-21-ig
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
CONSTANTINE
DUNÁNTÚLI
REGIONÁLIS KUPA
Befejeződött az 5 fordulóból
álló Dunántúli Regionális Kupa
versenysorozat. Az utolsó
fordulót Pécs városában rendezték.
A Nagykanizsai Polgári
Sportlövész Egylet sportolóinak
utolsó fordulós és összesített
eredményei az alábbiak az
V. fordulóban. Kispuska
kategóriában 30 fekvő nő: 1.
Papp Józsefné. 30 fekvő férfi:
3. Horváth Károly, 4. Szobolics
János. 3x10 összetett férfi:
1. Horváth Károly 273 kör (álló,
fekvő. térdelő testhelyzet
50 m-re). Szabadpisztoly 20
lövés férfi: 1. Sinkovics Róbert
(50 m távolság). Sportpisztoly
20 lövés férfi: 2. Sinkovics Róbert
(25 m távolság). A Regionális
Kupa összesítése az öt
forduló legjobb 3 eredménye
alapján versenyszámonként a
legjobb 3 versenyző vehette át
a KUPA díját. Kispuska 30
fekvő nő: 1. Papp Józsefné, 2.
Pölöskeiné Hertelendi Erika.
Kispuska 30 fekvő férfi: 3.
Horváth Károly, 4. Obermaier
Nándor, 6. Szobolics János.
SZLOVÉN MK LIGA
Augusztus 28-én a Nagykanizsai
Polgári Sportlövész
Egylet adott otthont idén már
másodszor a Szlovén MK Liga
újabb fordulójának. A kanizsai
sportlövők második éve szerepelnek
a ligában magyar részről
a zalaegerszegiekkel, további
7 szlovén csapat mellett.
A verseny 9 fordulós, ez a 6.
volt, még 2 forduló Szlovéniában,
az utolsó pedig Zalaegerszegen
kerül megrendezésre
szeptember 25-én. A versenykiírás
szerint kispuskával fekvő
testhelyzetbe 50 méter távolságra
30 értékelt lövést kell
leadni. Nagykanizsai eredmények:
Csapatban 1. PSLE 809
ponttal. Egyéniben a nők között
Papp Józsefné PSLE 267
ponttal, 4. Pölöskeiné Hertelendi
Erika PSLE 239 ponttal.
Egyéni férfi kategóriában 1.
Horváth Károly PSLE 272, 3.
Horváth Szilárd PSLE 270.
SPORTLÖVő
HÍREK
Az NTE 1866 MÁV Rt. Judo
Szakosztályának tagjai 7 napot
edzőtáboroztak augusztusban Balatonfüreden.
Mester József vezetőedző
irányításával, az NTE és a
Jigoro Kano Alapítvány szervezésében
rendezett egyhetes program
ideje alatt egyéni és csoportos
technikai, taktikai felkészítésen
vettek részt. A háromszor kétórás
edzéseken a versenyzők összemérhették
tudásukat az ausztriai
ifi, junior válogatott tagjaival és a
balatonfüredi Havasi Judo Klub
Nemzeti válogatottjának judosaival
is. Mivel az idő nem sok
strandolást engedett, megismerkedhettek
a gyerekek a ken-jitsu
(japán kardforgatás-szamurájharc)
alapjaival is. Kerékpártúra, elméleti
vetélkedők színesítették még a
hetet. A legkedveltebb a japán
képírás, a hiragana, kanji gyakorlása
volt.
– Az edzőtábor távlati célja a
technikai, taktikai fejlődés, közelebbi
célja a szeptember 3-án
kezdődő őszi versenyidényre való
felkészülés volt. Évközben a diák
korcsoportoknak háromszor kétórás
edzést tartunk, a serdülőknél
egy héten egyszer másfél óra
kondicionálást is beiktatva. A táborban
tapasztalt gyors fejlődést
tekintve fontolgatjuk a napi edzések
bevezetését, természetesen figyelembe
véve az iskolai elfoglaltságokat,
különórákat – mondta
Mester József edző.
JUDOKÁK A
BALATONNÁL
KEZDőDIK A PING-PONG
A Király Ingatlanügynökség
Kanizsa Sörgyár SE ping-pong
csapata folytatja szereplését az
NB I A-ban, másik együttesük
az NB I B-ben harcol majd. A
nők második gárdája NB IIben,
míg az “öregek” NB IIIban
küzdhetnek az idei idényben.
Az NB I A-s csapat összetétele
változott, Óber Andrea
és Szász Kinga maradtak, Csuti
Éva visszament Kaposvárra.
Az NB I B-seket továbbra is
Bízó Mária, Boldizsár Gabriella,
Flander Anita és Újházi
Csilla alkotja. Az edző, Jakabfi
Imre több fitatalt is ki akar próbálni
a csapatban.
KANIZSA KK HÍREK
Ez az idény a változásé volt a
sportolóknál. A Kanizsa KK
DKG-East csapatában is változás
állt be, s ezzel a megváltozott
összetétellel készülnek az
idei idényre. Tavaly 10. lettek a
tabellán, és idén szeretnék ezt a
helyüket megtartani. Koma Dániel,
Volf Dávid és Kiss Viktor
átigazoltak a csapattól, Ács Péter
pedig érkezett hozzájuk Pápáról.
Így az új csapat összeállítása:
Sági Péter, Domonkos
András, Zsámár Krisztián,
Millei Attila, Murvai Dániel,
Ács Péter.
– Dániel távozásával meggyengült
a csapat, de fiataljainkra
számíthatunk. Tárgyalunk
zalaegerszegi és
kaposvári játékosokkal, akik
kölcsönben nálunk is játszanának.
- vélekedett Silló Zsolt edző.
SZÉPÜL A VÍVÓCSARNOK
Augusztus elején végezték az
NTE 1866 MÁV Rt. vívótermének
felújítását. 8 pástot festettek
fel és 325 négyzetméter parkettát
cseréltek ki. A felújítás már időszerű
volt, mert 17 éve nem nyúltak
semmihez.
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu
Tanuljon és vizsgázzon
30+10*% kedvezménnyel a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN!
Ajánlatunk: szeptemberi kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemű képzés (4 – 8 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minőségi garanciával!
kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó,
társalgási és vizsgákra felkészítő szinten,
ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvb ől, vizsgáztató tanáraink vezetésével!
Jelentős kedvezmények:
Diákoknak, törzstanulóknak és a szept. 5-ig beiratkozóknak!
􀂊 INGYENES próbavizsga, a legjobbaknak INGYENES vizsga!
􀂊 GARANTÁLT NYELVVIZSGA - szerződéssel!
􀂊 KEDVEZő ÓRADÍJ – RÉSZLETFIZETÉS!
Beiratkozás: szept. 16-ig személyesen, a jelentkezés
sorrendjében.
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ a város egyetlen
államilag is elismert nyelviskolája!
*+10% kedvezmény csak szept. 5-ig történő beiratkozás esetén!
HEVESI SÁNDOR M􀄥􀄥VELőőDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468, Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
TISZTELT HÖLGYEIM, URAIM!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, a rendez􀄘
Hevesi Sándor Művel􀄘dési Központ, valamint a Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület nevében meghívjuk Önöket a 2.
Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválra, szeptember 3-ára, a
HSMK melletti térre.
Litter Nándor – polgármester, Papp Ferenc – igazgató, Prikryl József – elnök
10.00 – Szüreti felvonulás : Erzsébet tér – Fő út – Eötvös tér
A szabadtéri színpad programja:
11.00 – A fesztivált megnyitja Litter Nándor
polgármester. A Kanizsa Táncegyüttes szüreti műsora
11.30 – A főzőverseny megnyitása
12.00 – Őszikék Pávakör, Gelse
12.30 – Tüttő János Nótakör
13.00 – Muharay Elemér Népi Együttes,
Bag Fix – Stimm Zenekar
14.15 – „Veseli Medjimurci” – horvát
táncegyüttes és zenekar, Csáktornya
15.00 – Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar
16.00 – Muravidéki Néptáncegyüttes, Lendva
16.30 – Horvát József Művelődési Egyesület
Népdalköre, Petesháza
17.00 – Bojtár Népzenei Együttes
17.30 –Kusztura Sándor népdalénekes,
Székelyudvarhely
18.15 – A főzőverseny eredményhirdetése
18.45 – Szélkiáltó Együttes, Pécs
20.00 – Mága Zoltán hegedűvirtuóz és az
angyalok
21.00 – Utcabál a Little Flamingó Együttessel
24.00 – A fesztivál zárása
Állandó programok: zalai borok utcája, dödölle és tájjellegű étkek főzőversenye és árusítása,zalai
ízek udvara, népművészeti kirakodóvásár, kanizsai népi iparművészek kiállítása, konyhai kötény kiállítás,
Kusztura Sándor festőművész minikiállítása, népi kismesterségek játszóháza
Információ: tel: 93/311 – 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
A Bor- és Dödölle Fesztivál rendezvényei miatt az Erzsébet tér – F􀄘 út és a HSMK közötti útszakaszt szeptember 3-
án 10 és 11 óra között, valamint a HSMK déli oldalán lév􀄘 utat egész nap a forgalom el􀄘l elzárják.
Szeptember 7. 17 óra
József Attila élete
képeslapokon
Kiállítás Sasvári Tiborné
(Nagyatád) gyűjteményéből
Megtekinthető:
szeptember 21-éig.
Szeptember 13. 18 óra
Színek és gesztusok
Kovács Tibor festőművész
(Szekszárd)
kiállítása. Megnyitja:
Lehota M. János esztéta
Megtekinthető: október
8-áig.
Szeptember 13. 19 óra
Orosz Zoltán világhírű
harmonikaművész és
zenekarának koncertje
Közreműködik: Ursu Gábor
– gitár, Pengő Csaba –
bőgő, Szabó Ferenc – dob,
Bardóczy Attila – ének
Belépődíj:
1100 és 900 Ft
XVII. évfolyam 28. szám 􀁺 2005. szeptember 8. 􀁺 Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
BÜSZKE KOSARASOK
Röst János alpolgármester a Kanizsa Diák
Kosárlabda Klub kiemelkedő eredményt
elért tagjait fogadta. A megyei mellett immár
országos sikerekkel is büszkélkedhető
csapat trénere, Gábor Erzsébet az év edzője,
míg Varga Zsófia az év legjobb kadett
játékosa lett. Mozsolics Judit és Völgyi Erika
az Európa-bajnokságon a magyar utánpótlás
válogatottban bizonyíthatott. Hogy a
tizenkét éves klub idáig eljutott, köszönettel
tartozik mind a játékosoknak, szülőknek,
szakmai vezetőknek és az edzőnek.
REGIONÁLIS MINISZTERI
ÉRTEKEZLET
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
miniszteri értekezletének ezúttal nem Budapest,
hanem Nagykanizsa adott helyet. A sajtó
számára is nyilvános ülésre a Vasemberház
Dióssy termében került sor a múlt héten. A
tárca a nagykanizsai értekezleten a térséget ismerő
helyi és megyei vezetőkkel együtt tekintette
át azon kérdéseket, amelyeknek megoldása
még eredményesebbé teheti a helyi önkormányzatok,
civil szervezetek, vállalkozások
szerepvállalását környezetük modernizációjában.
A Kovács Kálmán miniszter vezette értekezleten
többek között részt vett Győrffy Gábor
a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség ügyvezető igazgatója, dr. Ipkovich
György Szombathely polgármestere, Litter
Nándor Nagykanizsa polgármestere, Rácz József
Gelse polgármestere és dr. Kovács Lajos
Győr város jegyzője. A tanácskozáson a Nemzeti
Fejlesztési Terv 2007-2013. közötti időszakáról
esett szó, megvitatták a Regionális Információs
Stratégiákat és végül közös nyilatkozatot
írtak alá. A nyilatkozatot kézjegyükkel
ellátók – Kovács Kálmán, Litter Nándor,
Ipkovich György, dr Kovács Lajos – elkötelezettek
Magyarország és a régiók modernizációja
iránt, ezért kijelentik, hogy hazánk versenyképességnek
kulcsa az ország modernizációja,
az Internet és az információs technológiák beépülése
a vállalkozások működésébe, az emberek
mindennapjaiba.
– Célunk, hogy a következő tíz esztendő
modernizációs fejlesztési programjait közösen
tervezzük. Már tavaly óta folyik egy szakmai
előkészítő munka annak érdekében, hogy a
helyi regionális információs társadalom stratégia
elkészüljön. Ez az értekezlet azt a célt is
szolgálta, hogy összeillethetővé váljon a helyi
és az országos stratégia. A megállapodás arról
szól, hogy milyen fő célok, prioritások
mentén fogjuk mostantól közösen ezt a stratégiát
a Nemzeti Fejlesztési Terv második részében
programok formájára lefordítani.
Nagy a tét, hiszen ezen is múlik, lehet-e Magyarország
a fejlődés egyik motorja, bázisa –
mondta zárszavában Kovács Kálmán miniszter.
Litter Nándor beszédében kiemelte: nagyon
fontos, hogy a régió települései együtt
tervezhetik meg a jövőjüket, a megvalósítandó
feladatok érdekében szövetséget hoznak
létre, a fejlesztési célokat közösen fogalmazzák
meg. Ipkovich György, Szombathely polgármestere
is az együtt intézett dolgok fontosság
emelte ki. A régió városai a közös vasútés
a közútfejlesztés mellett immáron az informatika
fejlesztését is közös célul tűzték ki. Az
informatika az egyik legfontosabb gazdaságszervező
erő lesz a jövőben,– hangsúlyozta a
szombathelyi polgármester. Dr .Kovács Lajos
jegyző az IHM kezdeményezésének újszerűségét
hangsúlyozta, és azt emelte ki, hogy
mivel más-más szerepkör adódik a térségben
lévő megyei jogú városoknak, ezzel megszűnhet
az az egészségtelen rivalizáció, amely a
megyei jogú városok régiós központi szerepköre
miatt folyik. (-dé-)
KREATÍV VÁLTOZÁSOK
A klub jövője, célkitűzései és a 2006. évi
program összeállítása volt a fő napirendi
pontja a Kreatív Klub nyári szünet utáni első
összejövetelének a Halis István Városi
Könyvtárban. A 24 tagot számláló klub elnöke
Wilheim Gábor, a klub székhelye szeptember
1-től a Szemere út 4. szám alatt található.
NYOLC ÉV TÁVLATÁBAN
Kovács Kálmán miniszter, Litter Nándor
polgármester, a párt- és frakcióvezetők a
2007-2013-as uniós támogatások elnyerésére
való felkészülésről tartottak megbeszélést.
Litter Nándor elmondta: olyan tervet kívánnak
létrehozni, mely megtölthető megfelelő
tartalommal. A lakosság elképzeléseinek
megismérésére véleménykérő lapot állítanak
össze, amellyel a városi illetve a szűkebb lakókörnyezet
fejlesztési programjához tehetik
hozzá véleményüket. Szükséges, hogy a városban
egy megfelelő infrastrukturális környezet
alakuljon ki. Tervezik újabb belvárosi
ingatlanok rekonstrukcióját. Jelentős szerepet
képvisel a közlekedés infrastruktúrája, mely
két részre bontható: egyrészt az autópálya és
az elkerülő utak megépítéséra, másrészt a belváros
és a lakókörnyezetünket érintő utak fejlesztése.
Fontos foglalkozni a logisztikát érintő
fejlesztésekkel. A turizmus területén a Csónakázó-
tó projekt az egyik nagy feladat,
melynek keretén belül szebbé, rendezettebbé
tehető a tó és környéke. Ugyanilyen kiemelt
figyelmet érdemel a termálturisztikai projekt.
55. BÁNYÁSZNAP
Koszorúzással kezdődtek meg szeptember
2-án délelőtt 10 órakor az 55. Bányásznap
rendezvényei. Az Olajbányász emlékműnél
koszorút helyeztek el a MOL Bányász Szakszervezet,
és nagykanizsai alapszervezete, a
MOL Rt. Közép-európai Kutatás-termelés
Nyugat-magyarországi Termelési Egysége, a
2 KRÓNIIKA
SZEPTEMBER 2.
SZEPTEMBER 1.
AUGUSZTUS 31.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Gyakornok: Dely Marianna. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király
u. 47. I. emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda:
ANTÓK Nyomdaipari Kft. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjesztő:
TOTAL-LAP Kft. Felelős vezető: Fehér Tamás. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Földgáztároló Rt., a Rotary Rt., a DKG East
Rt., a KÖGÁZ Rt., a Senior Klub, és a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI képviselői. A Rotary
Rt. délután tartotta kitüntetési ünnepségét. A
különböző termelési egységek és a térségben
működő olajiparhoz kötődő társaságok munkavállalóit
MOL Bányász Családi Napra várták
Gellénházán a szervezők.
KÖSZÖNTÉS
Nagykanizsa lakossága és a város közgyűlése
nevében köszöntötte hivatalában Litter
Nándor polgármester az augusztus 20-án magas
állami kitüntetésben részesült dr. Horváth
Lászlót és Fentős Ferencet. A Magyar Köztársaság
Arany Érdemkeresztje kitüntetést dr.
Horváth László, a Thúry György Múzeum
igazgatója kapta a régészet területén elért
eredményekért és a múzeum több évtizedes
vezetéséért. A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
kitüntetésben Fentős Ferenc, a
Farkas Ferenc Városi Zeneiskola nyugalmazott
igazgatóhelyettese részesült iskolaszervező
munkájáért, és az oktatás területén végzett
több évtizedes tevékenységéért. A szintén kitüntetett
Sánta Istvánnét, a nagykanizsai posta
vezetőjét egy későbbi időpontban köszönti a
polgármester a postás közösség jelenlétében.
JÁTSZÓTÉR SZÉPÍTÉS
Nagyszabású rendezvényekkel ünnepelték
meg a Nagykanizsai Fényforrásgyár alapításának
40. évfordulóját. Nemcsak a gyár dolgozói
kaptak ajándékot, hanem a környék gyermekeit
is megajándékozták. Szeptember 2-án délután az
􀄥rhajós úti játszótéren a GE Hungary Rt. Nagykanizsai
Fényforrásgyár ELFUN akciója keretében
a Dekor gyáregység harminc önkéntese szépítette
a játszóteret Harangozó Zoltán gyáregységvezetővel
az élen. A gyár ajándékaként új
köztéri játékot, padokat telepítettek, játékokat
festettek, fákat ültettek és felújították a járdát.
SZÜLETÉSNAPI KONCERT
A HSMK színháztermében ünnepi koncerttel
kedveskedtek az 1965-ben, az akkori Egyesült
Izzóban munkába lépett alapító tagoknak,
törzsgárda tagoknak, valamint a jelenlegi
munkatársaknak a GE jubileumi rendezvényei
sorában. A megjelent több mint 500 fős közönséget
Herman Miklós, a Nagykanizsai
Fényforrásgyár igazgatója köszöntötte. Nagy
tisztelettel és szeretettel emlékezett azokra, aki
egykor a budapesti törzsgyárban megtanulták
a lámpagyártás tudományát, és idehozták
Nagykanizsára. Horváth Miklós nyugalmazott
igazgató az elmúlt 40 év történetét, eredményeit
idézte fel. A GE Fogyasztási Cikkek és
Ipari Termékek Üzletág vezetése és teljes csapata
nevében Salekovics István igazgató személyes
emlékei felidézésével szólt az ünneplőkhöz,
majd felvázolta, hogyan látja a külső
világ az üzletág 32 gyára közül az egyik legnagyobb,
legmegbízhatóbb gyárat, a nagykanizsait.
Litter Nándor polgármester a 40 éves
évforduló alkalmából az önkormányzat megbecsülése
jeléül átadta Nagykanizsa Város Címerét
és Zászlaját Herman Miklós igazgatónak.
Végezetül 58-an vehették át a 40. évforduló
tiszteletére alapított emlékplakettet. Az
ünnepség koncerttel zárult.
KANIZSARU
Korán reggel az Irtás utcából érkezett bejelentés,
mivel az éjszaka folyamán ismeretlen
tettes egy a ház előtt parkoló gépkocsi hátsó
ablakát kiszerelte, majd a gépkocsiból szerszámkészleteket,
gépalkatrészeket tulajdonított
el, mintegy 200.000 Ft értékben.
CSALÁDI NAP A TUNGSRAMBAN
Színes szalagokkal feldíszített fák, finom
ebéd, zene, tánc, szórakozás és sok-sok játék
várta szombaton délelőtt a Tungsram Sporttelepen
megrendezett Ünnepi Családi Napra érkezőket.
Hatezren szórakoztak, beszélgettek
az éjfélig tartó születésnapi programokon,
melyet színpompás tüzijáték zárt.
BOR- ÉS DÖDÖLLE FESZTIVÁL
A II. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválon
ezúttal is nívós kulturális műsorok mellett ízlelhették
meg az érdeklődők a különböző dödölléket
és tájjellegű ételeket, zamatos zalai
borokat, kedvükre bámészkodhattak a népművészeti
remekek között is a kirakodóvásáron.
Litter Nándor polgármester köszöntőbeszédében
elmondta, hogy nemcsak a bor kötődik
ehhez a vidékhez, hiszen közel háromezer borospince
van városunk környékén, hanem a
dödölle is hagyományos étele a régiónak, így
Vas megye déli részének is. A Kanizsa Táncegyüttes
nyitó szüreti műsora után kezdetét
vette a színpompás program, melyben körülbelül
200 fellépő működött közre, többek között
a gelsei Őszikék Pávakör, a Tüttő János
Nótakör, a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar
és a Muravidéki Néptáncegyüttes. Fél tizenkettőkor
megnyitották a főzőversenyt.
Pethő István mesterszakács, a Magyar Nemzeti
Gasztronómia Szövetség elnöke, a zsűri
egyik tagja elmondta: szeretnék megőrizni a
kiváló zalai recepteket. A főzőversenyre 23
csapat jelentkezett, 15 amatőr és 8 profi. A
legtöbb nevező dödölle és tájjellegű étel kategóriában
is indult. Pethő István mellett a zsűriben
ott volt Nagy Józsefné szakács, a Thury
György Szakközépiskola szakoktatója, Zámbó
Tibor mesterszakács, a hévízi Carbona Med
Hotel étteremigazgatója. Újdonságnak számított
a zalai ízek udvara, ahol a Kanizsa és
Kkörnyéke Gasztronómiai Egyesület ötféle
zalai ételkülönlegességgel várta vendégeit. A
Király vendéglő jóvoltából állandóan kapható
volt dödölle. A népművészeti kirakodóvásáron
kézművesek kínálták munkáikat. Kusztura
Sándor népdalénekes műsorát követően a zsűri
kihirdette a főzőverseny eredményét. Amatőr
főétel és desszert kategóriában az első helyezést
Nagyrécse nyerte, a csapat tagjai az
Andromeda Travel egy hetes négy személyes
görögországi utazását nyerték. Amatőr dödölle
kategóriában az első helyezés a Mikkamakka
csapaté lett, míg a profi főétel és desszert kategóriát,
illetve a profi dödölle kategóriát is a
Zalai Ízmesterek nyerték. Mága Zoltán hegedűvirtuóz
és az angyalok fellépése után fergeteges
utcabállal zárult a rendezvény. Reméljük
jövőre, a 3. Bor-és Dödölle Fesztiválnak is
nagy sikere lesz, csakúgy, mint az ideinek.
TALÁLKOZZUNK ÚJRA!
Az elszármazott nagykanizsaiak találkozójára
hívták a város szülötteit szeptember 3-án
a Bor- és Dödölle Fesztivál keretében. Azokra
az emberekre számítottak, akik más helységbe
vagy országba kerültek, de erős a szülővárosukhoz
és zalai gyökereikhez való kötődésük.
A gyülekező délben volt a Hevesi Sándor
Művelődési Központ előtt, majd Litter Nándor
polgármester az intézmény falai közé invitálta
a „régi kanizsaiakat”. Röviden beszélt
Nagykanizsa jelenlegi állapotáról, és arról,
milyen terveket szeretnének megvalósítani a
közeljövőben. Szóba került az M7-es autópálya
és az elkerülő utak építése, valamint a belvárosi
rekonstrukció program és a turizmus
fellendítéséhez kapcsolódó gondolatokat is
megvitatták. A beszélgetés után mindenki a
Bor- és Dödölle Fesztivál szórakoztató programjait
élvezte.
KRÓNIIKA 3
SZEPTEMBER 3.
4 KRÓNIIKA
VADÁSZATI ÉVADNYITÓ
A zalai vadászat hagyományos, immár 15.
ünnepélyes évadnyitó rendezvénye koszorúzással
kezdődött a sohollári völgyben lévő
Hét Vezér emlékhelynél, azt követően a Vadászok
Életfáján jelképes tölgyfalevelet helyeztek
el az első területi vadásztársaságot
szervező Kassai Lászlóra emlékezve. Köszöntőt
Feiszt Ottó, az Országos Magyar Vadászkamara
elnöke mondott. A Hubertus mise, az
új vadászok ünnepélyes felavatása és fogadalomtétele
után többek között solymász-, vadász-
íjász lovas-, vadászkutya bemutatók,
szórakoztatták a közönséget.
E-MAGYAR-PONT
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
támogatásával nyílt meg Szlovénia magyarlakta
területén, a Muravidéken elsőként Göntérházán
és Dobronakon az e-magyar-pont.
Mindkét településen két számítógép és szélessávú
internet elérhetőség áll a magyar kisebbség
rendelkezésére.
FALUNAP LISZÓBAN
Számtalan kulturális program szórakoztatta
vasárnap a liszóiakat a község falunapján. A
programok sorában többek között fellépett a
Liszói Asszonykórus, a Nagyrécsei Gyermek
Tánccsoport, a Kanizsa Táncegyüttes, a
Zalakomári Dalárda és a Nemespátrói Tánccsoport.
Volt ügyességi verseny gyermekeknek,
vetélkedő önkormányzati képviselők
részvételével, pogácsasütő és sportversenyek.
Bál és tombolasorsolás zárta a rendezvényt.
KANIZSARU
Szeptember 4-én reggel érkezett bejelentés a
Berzsenyi utcából, hogy egy, a ház előtt parkoló
Dácia gépkocsit megrongáltak. A kiérkező
rendőrök megállapították, hogy a mellette álló
gyújtáskapcsolóját ismeretlen tettes szétszerelte.
Amikor elindult a járművel, annak kormányzára
bekapcsolt és így az autóval a parkoló
Daciának hajtott. Az ügyben jármű önkényes
elvétel vétség kísérlet megalapozott gyanúja
miatt nyomozás elrendelésére került sor.
Aznap 19.45 órakor a Balatoni úton egy kerékpáros
ütközött személygépkocsival. Személyi
sérülés nem történt, de a kerékpárosnál felmerült
az alkoholfogyasztás gyanúja, így öt a
rendőrök vérvételre állították elő. Az este
folyamán ittas vezetés miatt még további két
járművezetővel szemben intézkedtek a járőrök.
KANIZSARU
Szeptember 5-én 10.58 órakor egy színesfém
kereskedésből érkezett bejelentés, mely
szerint a fémek válogatása során 20 darab
korrodált állapotú géppuska lőszert találtak a
dolgozók. A lőszerek elszállításáról és biztonságos
elhelyezéséről a rendőrség saját
hatáskörében intézkedett.
Ugyanezen a napon délben súlyos testi sértés
ügyében kellett intézkedniük a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság munkatársainak. Az
adatok szerint a miklósfai városrészben egy
idősebb férfi szomszédja kapubejárójába parkolt,
amit az szóvá tett. A vita tettlegességig
fajult, minek következtében az idősebb férfi 8
napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Az
esetet a szomszédban lakó másik fél jelentette
a rendőrségnek. Őt előállították a Nagykanizsai
Rendőrkapitányságra, ahol ellene súlyos
testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak.
JÁRőRőZő
KÖZTERÜLETFELÜGYELőK
A járőröző közterületfelügyelők számtalan
esetben tapasztalják, hogy az autósok nagy része
inkább megkockáztatja a tilos helyen való
parkolást, mintsem használja a fizető parkolókat.
Jellemzően ilyen hely a volt piac területe,
ahol „mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblák
védik az egyébként magánterületet az
illetéktelenül ott parkolóktól. A közterületfelügyelők
rendszeresen ellenőrzik a szóban
forgó helyszínt, és amennyiben szabálytalan
parkolást tapasztalnak, helyszíni bírságot
szabnak ki a gépjármű vezetőjével szemben.
Hasonló szabálytalanságok fordulnak elő a
Szent Imre utcában, ahol sokan az úttest jobb
oldalán lévő parkolási lehetőség miatt inkább
a bal oldali járdát választják a megállás helyszínéül,
mely nemcsak ellentmond a KRESZ
előírásainak, hanem nagymértékben akadályozza
a járda gyalogos forgalmát.
A tanítás megkezdését követően a Közterület
Felügyelet és a Családsegítő Központ
együttműködés keretében közös ellenőrzéseket
tart a reggeli, kora délelőtti órákban annak
érdekében, hogy kiszűrjék a városban a csellengő,
iskolakerülő fiatalokat.
Ellenőrizték az illegális hulladék-elhelyezéseket
is. Több társasháznál a konténerek mellett
nagy mennyiségű hulladékot találtak. A szolgáltató
csak a gyűjtőedényben elhelyezett hulladékokat
szállítja el. A közterületfelügyelők
felszólították az illetékes közös képviselőket,
hogy gondoskodjanak megfelelő méretű gyűjtőedényről,
vagy csak akkor helyezzék ki a hulladékot,
ha annak a gyűjtőedényben helye van.
KANIZSA VÁSÁR
Szeptember 30. és október 2. között kerül
megrendezésre az ötödik Kanizsa Vásárra. és
Konferenciára., amely az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium „V. Intelligens folyosó”
projektjének keretei között kerül megvalósításra.
A vásár szervezői az IHM mellett
Nagykanizsa MJV önkormányzata, a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint
a Zalaegerszegi Vásár Kft. A szórakoztató
rendezvények és a vásár a Kanizsa Plaza és a
Vásárcsarnok között felépítésre kerülő könynyűszerkezetes
csarnokban és a mellette lévő
szabad területen nyernek elhelyezést, a konferenciák,
megbeszélések helyszíne a Vasemberház
Díszterme és a VENK termei lesznek.
Az idei Kanizsa Vásár díszvendége Pucheim
városa lesz, küldöttségükben, amelyet a polgármester
vezet majd, a vállalkozások képviselői
mellett helyet kapott egy 14 fős fúvószenekar
is. A szórakoztató programok szervezői
várják azokat a kanizsai művészeti csoportokat
is, akik szeretnének megmutatkozni
a Kanizsa Vásáron.
COMFORTA 2005.
Szeptember 5-én nyitotta meg kapuit az
egy hétig tartó Kanizsai Bútornapok lakberendezési
kiállítás és vásár. A bútoriparban már
évek óta nagy sikert arat az a nagyszabású
szakmai kiállítás, melyet Comforta névre kereszteltek
a szervezők. A Kanizsa Trend Kft.
15 új Andante modelljét állították ki a fejlesztők
az Ady úti Quattro Mobili Bútorszalonban.
Láthatóak exkluzív, igényesen trendi andante
bőrbútorok, de design-asztalok, sőt egyre
növekvő arányban szövet bevonatú kanapék
is, minőségi kidolgozással, változatos
összeállításban. A MÁV-NTE Sportcsarnokban
a Faipari Szakosztály Egyesület tagjai közül
11 bútorgyártó cég mutatja be új termékét,
szekrénysorokat, ülőgarnitúrákat, asztalokat,
üveg és fabútorokat. A vásár mára országos,
sőt nemzetközi méreteket öltött, számos
nagyvárosból idecsalogatva a kereskedőket,
forgalmazókat, érdeklődőket. A hét első felében
bútoráruházak vezetőit, kereskedő partnereiket
látják vendégül a gyártók, pénteken
kezdődik az igaz „ostrom”, amikor a kapuk a
nagyközönség előtt is kitárulnak. A vasárnapi
nyereménysorsoláson 1 millió forint összértékű
bútort sorsolnak ki a vásár látogató között.
EMLÉKTÁBLA A BENZIÁN-HÁZON
Elkészült az 50. emléktábla, melyet szeptember
7-én avattak fel az Erzsébet tér 17.
SZEPTEMBER 4.
SZEPTEMBER 5.
SZEPTEMBER 5.
KRÓNIIKA 5
szám alatti helyi jelentőségű épületen. A Benzián-
ház a 19. század elején Benzián Izrael
gabona nagykereskedő, majd a vállalkozásban
utóda, Löwinger Izrael tulajdona volt, akinek
fiaival közös cége a bécsi gabonavásárok
egyik rendezője volt, ott fiókot létesített. A
nyugati felén időközben átépített ház új gazdája,
Armuth Náthán 1912-ben a mára lebontott
magtárban (Rozgonyi út 4.) alakította ki
az első állandó mozit, az Urániát. Az emléktáblát
a Kuczkó és Fia Kft. állíttatta.
VIETNAMI KÜLDÖTTSÉG
A Vietnami-Magyar Baráti Társaság szervezésében
12 főből álló gazdasági küldöttség
érkezett városunkba. A csoport tagjai Magyarországon
tanultak és tenni kívánnak a
magyar és a vietnami kapcsolatok fejlesztéséért.
Kanizsai programjuk során Litter Nándor
polgármester gazdasági vezetők jelenlétében
tájékoztatót adott a városról, majd a vendégek
mondták el hogyan látják a magyar-vietnami
kapcsolatokat, mely területeken lehetne fejleszteni,
és ebben milyen szerepe lehet Nagykanizsának.
A küldöttség programja városnézéssel
zárult.
Szeptember 1.: első tanítási nap.
Október 21.: az őszi emelt- és középszintű írásbeli
érettségi vizsgák kezdő napja.
Október 31 – november 5.: őszi szünet.
November 16-18.: őszi emelt szintű szóbeli
vizsgák.
November 23-30.: őszi középszintű szóbeli
vizsgák.
December 9.: jelentkezési határidő a központi felvételit
szervező intézmények vizsgáira.
December 22 – január 2.: téli szünet.
Január 27.: az iskolák értesítik a szülőket a diákok
első félévi eredményeiről.
Január 27.: Központi írásbeli felvételi vizsga a
hat és a nyolc évfolyamos gimnáziumokba.
Január 28.: központi írásbeli felvételi vizsga a
négy évfolyamos középiskolákba
Február 2.: központi pótfelvételi vizsga a négy, a
hat és a nyolc évfolyamos középiskolákba.
Február 10.: a központi felvételit hirdető iskolák
értesítik a tanulókat az írásbeli eredményekről.
Február 10.: téli emelt és középszintű írásbeli
érettségi vizsgák kezdete.
Február 20 – március 10.: általános középiskolai
felvételi vizsgák.
Március 16.: a középiskolák nyilvánosságra hozzák
az ideiglenes felvételi jegyzéket.
Március 16-17.: módosítani lehet a felvételi sorrenden.
Március 16-22.: téli emelt szintű szóbeli vizsgák.
Március 27-31.: téli középszintű szóbeli.
Április 13-18.: tavaszi szünet.
Április 26.: a középfokú iskolák értesítik a tanulókat
a felvételi döntésekről.
Május 5.: az emelt és középszintű írásbeli érettségik
kezdőnapja.
Május 5-17.: rendkívüli felvételi eljárás azokban
a középiskolákban, ahol a meghirdetett férőhelyek
legalább 90 százaléka nem telt be.
Június 8-14.: emelt szintű szóbeli érettségi
vizsgák.
Június 15.: az utolsó tanítási nap
Június 19-21.: beiratkozás a középiskolákba az
igazgató által megadott időpontokban.
Június 19-30.: középszintű szóbeli érettségi
vizsgák.
A TANÉV FONTOS DÁTUMAI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlésének Gazdasági
és Városüzemeltetési Bizottsága
a vállalkozások támogatásáról
szóló 20/2005.(V.9.) számú önkormányzati
rendelet alapján
2005 évre vonatkozóan pályázatot
hirdet munkahelyteremt􀄘 beruházások
támogatására.
1. A pályázat célja: Új munkahelyek
létrehozását eredményező
beruházások támogatása,
ezáltal a foglalkoztatás tartós
növelése, a munkanélküliek
számának csökkentése.
A pályázat benyújtása folyamatos
a közzététel napjától
számítva. A pályázati adatlap
és a szükséges mellékletek listája
a Polgármesteri Hivatal
Adóügyi Irodáján, az irodavezetőnél
vehetők át.
A részletes kiírás megtalálható
a www.nagykanizsa.hu
honlapon.
SZEPTEMBER 1.
Az országgyűlési képviselő jelöltállítás jelenlegi
helyzetéről és az elnökség álláspontjáról
tartott sajtótájékoztatót szeptember 1-jén
Böröcz Zoltán az MSZP Nagykanizsai Szervezetének
elnöke. Böröcz Zoltán bejelentette,
hogy az MSZP Nagykanizsai Szervezete az
előző este megtartott elnökségi ülésével, az
országgyűlési képviselő jelölési folyamatot a
maga részéről lezárta. A 2006. évi országgyűlési
választásokon dr. Fodor Csaba 46 éves
ügyvéd a képviselőjelölt. Az elnök emlékeztetett
rá, hogy a jelölési folyamat áprilisban a
jelölő bizottság felállításával, majd a javaslatok
összegyűjtését követően dr. Fodor Csaba
és Göndör István megnevezésével kezdődött.
A helyi szervezet elnöksége az országos választmány
döntésének megfelelően a javasolt
személyeket az országos elnökség részére előzetes
vélemény kialakítását kérve megküldte.
Május 11-én az MSZP Nagykanizsai Szervezete
összevont taggyűlésén Lendvai Ildikó, az
Országos Elnökség képviseletében mindkét
jelölt személyt alkalmasnak ítéli a képviselői
feladat ellátására. Az ülésen a tagság nagy
többséggel dr. Fodor Csabát választotta meg
képviselőjelöltnek. Az országos elnökség július
19-i ülésén az alapszabályra hivatkozva
úgy döntött, hogy vétót emel dr. Fodor Csaba
jelölése ellen. Az MSZP Helyi Szervezetének
Elnöksége megtárgyalva a kialakult helyzetet
határozatban mondta ki, hogy az OE által elfogadott
vétót nem fogadja el, mert az, az
alapszabályt sértő módon és valós indok nélkül
került elfogadásra. Álláspontjukat az országos
elnökséggel írásban közölték, és ezzel
a nagykanizsai szervezet részéről a jelöltállítás
folyamatát lezártnak tekintik. Böröcz Zoltán
tájékoztatásul még elmondta, hogy Göndör
István jelenlegi országgyűlési képviselő
már ez év tavaszán felkérést kapott a Zala megyei
4. sz. választókerület MSZP-s jelölő
szervezeteitől, a Letenye és Lenti városokat is
magába foglaló körzetben történő indulásra,
valamint ezzel egyidejűleg biztosították arról,
hogy a biztos bejutást jelentő megyei listás
helyen történő szerepeltetésre javasolják. A
Zala megyei pártszövetséghez tartozó pártszervezetek
elnökeinek keszthelyi tanácskozásán
egyhangúlag elfogadták dr. Fodor Csaba
jelölését, egyidejűleg a szavazat maximalizálás
érdekében Göndör Istvánt a 4. sz. választókörzetben
javasolták egyéni képviselő-jelöltként
elindítani, mely döntésről az országos
elnökséget írásban tájékoztatták. A városi elnök
kiegészítésként elmondta: az elnökség
Göndör István jelenlegi képviselő parlamenti
munkáját nagyra értékelve mindent elkövet
annak érdekében, hogy a 2006-tól kezdődő
ciklusban biztos bejutó helyet biztosítson számára
a Magyar Köztársaság Parlamentjében.
SZEPTEMBER 5.
Az MSZP Etikai Bizottsága feloszlatta a
párt nagykanizsai szervezetét. Az Országos
Elnökség a választmányra ruházta a kanizsai
kerületben indítandó szocialista jelölt megnevezésének
jogát. A feloszlatott szervezetnek
két héten belül kell újjá alakulnia.
SZOCIALISTA KÁLVÁRIA
6 A HÉT TÉMÁJA:: BERUHÁZÁSOK
A nyár folyamán megbeszélés zajlott le a városunkban létrehozandó
Plakátmúzeumról. Az egyeztetésen részt vett dr. Bakos Katalin
a Nemzeti Galéria Grafikai Osztályának vezetője, Pinczehelyi
Sándor és Pócs Péter grafikusművészek, akik továbbiakban a Magyar
Plakáttársaság képviseletében segítik a szakmai munkát. A
tárgyalásokat Röst János alpolgármester vezette. A Polgármesteri
Hivatal részéről dr. Pintérné Grundmann Frida, a Művelődési Osztály
vezetője vázolta a város elképzeléseit, majd Tárnok Ferenc, a
Városfejlesztési Osztály osztályvezető-helyettese mutatta be a Plakátmúzeum
projekt-tervét, s szólt arról, hogy rövidesen megjelenik
a közbeszerzési felhívás. A felhívást követő eljárás várhatóan az
ősz folyamán le is zárul, és jövőre indulhat a beruházás.
Ezután a tervező, Krémer József építészmérnök mutatta be a terveket,
kérve a szakemberek segítségét a belső terek végleges kialakításához. A
helyszíni szemle során folytatódott az új múzeum működtetéséről és a
személyi feltételek megteremtéséről indított eszmecsere. A működést
illető távlati tervekben nemcsak a Plakátmúzeum szerepel, hanem a
Képzőművészetek Háza és a volt mozi épületében kialakítandó intézmény
is. Ezek szerint ez a három intézmény egy közös szakmai irányítás
alá tartozna – tudtuk meg Halász Gyula önkormányzati képviselőtől.
SÍNEN A PLAKÁTMÚZEUM
A legutóbbi, augusztusi közgyűlés
tárgyalta és elfogadta a
Csónakázó-tó fejlesztésére irányuló
tervezet 2B változatát,
mint erről már lapunk korábbi
számában beszámoltunk. Ez a
tény még messze nem jelenti
azt, hogy konkrét elképzelések,
kőbe vésett tervek állnának már
a város, illetve a fejlesztéssel
megbízott vállalkozás rendelkezésére,
inkább egy képlékeny,
még formálódó és formálható
elképzelés-csomag ez, amelyhez
a városlakók és a vállalkozások
éppúgy mellé tehetik javaslataikat,
elképzeléseiket,
mint a civil szervezetek. A tervek
elkészítését lakossági fórumok,
megbeszélések, egyeztetések
előzik majd meg, hiszen a
legfőbb cél az, hogy a tó jövőbeli
hasznosítási formája a lehető
legszélesebb körben elfogadott
és támogatható legyen. Az
összes jó javaslat, legyen az
akár sporttal, extrém sporttal,
aktív szabadidő eltöltéssel kapcsolatos,
természetjárás, fürdőzés,
lovasturizmus, kézműveskedéssel,
hagyományőrzéssel
kapcsolatos elképzelés, beemelésre
kerülhet az elsődleges tervezés
során. Ezt követően készül
majd egy tanulmány-terv
arra vonatkozóan, hogy a javasolt
funkciók hol és hogyan valósulhatnak
meg a békés együttélés
jegyében, illetve mit bír el
a tó és környezete anélkül, hogy
az ottani természeti értékek károsodnának.
A tervek megvalósításának
többségét az önkormányzat helyi
illetve városon kívüli vállalkozásokra,
a civil szervezetekre szeretné
bízni, a hasznosításban, a
későbbi működtetésben inkább
csak a koordinátori szerepet szeretné
a város vezetése a magáénak
tudni.
A tervezet a jelenleg meglévő
felépítményekkel – vendégházakkal,
zöld tábor épületeivel – számol,
azok további működtetését,
hasznosítását is szorgalmazza. A
most elfogadott változat szerint a
kemping a tó közvetlen partjáról
távolabbra kerülne, vagyis nem
érvényesül majd az az eredeti elképzelés,
miszerint minden sátorhelyhez
egy külön horgászstég
tartozna.
A további fejlesztési elképzelések
megvalósításához egy nagyobb
– körülbelül negyven hektárnyi
területet – megigényelt a város
az államtól, ez a vasúti átjáró
és a Sánc közötti területét érinti.
- dé -
CSÓNAKÁZÓ-TAVI
FEJLESZTÉSEK
Az őszi kiállítások közül a
CWG Hungary Víztechnikai
Kft. szeptember 17-25. között a
BNV 109. Budapesti Nemzetközi
Vásáron mutatkozik be, ahol
háztartási vízkezelőivel, többek
között a már jól ismert MAXI
termékcsaláddal jelenik meg. A
MAXI-CWG központi vízlágyító
termékcsalád tökéletesen
megfelel az Ön összes szükségletének.
Kompakt, esztétikus kivitel,
megbízható működés, és a
garantált minőség – mindez kedvező
áron. A berendezések a legszigorúbb
követelményeket is kielégítik.
Látogassa meg Ön is
cégünket 2005. szeptember 17-
25 között a Budapesti Vásárközpontban,
a Szatmári Kft.
standján, az „A” pavilon 201/E
alatt! E-mail: cwghun@cwg.hu,
http://www.cwg.hu
LÁGYÍTSA VIZÉT!
A HÉT TÉMÁJA:: BERUHÁZÁSOK 7
Új gyártóüzem
épül az
Ipari Park területén.
A
2500 négyzetméter
alapterület
ű, vízkezelő
berendezéseket
gyártó
üzemcsarnokot
2006. szept
embe r ében
adják át.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlésének 2005. augusztus 30-i
ülésén többek között napirendi került a Hevesi Sándor Művelődési Központ
rekonstrukciójának terve is. A különböző kulturális programoknak
otthont adó intézmény 1976-ban adták át. Az épület tervezője Erdélyi
Zoltán Ybl-díjas tervező volt. Megnyitása óta a térség és a város legnagyobb
aktívan működő intézménye. Amennyiben a rekonstrukció megvalósul,
úgy az országrészben, Szombathely és Pécs között eredményesebben
tölthetné be a művelődési központ funkciót, tekintettel országos
imázsára, kiterjedt kapcsolatrendszerére és szakmai tapasztalatára.
Röst János alpolgármester a rekonstrukcióval kapcsolatban elmondta,
Nagykanizsa címzett támogatási igényt adott be központi támogatás
igénylésére a HSMK rekonstrukciójára, melyet a parlament elfogadott.
A beruházás összköltsége körülbelül 680 millió Ft-ra tehető, melynek 90
százaléka állami támogatás. A felújítás engedélyokiratát a közgyűlés
legutóbbi ülésén elfogadta, jelenleg a kiviteli tervkészítés vállalkozásba
adása folyik. A támogatás megítéléséhez engedélyezési szintű tervek
kellettek, melyek már tartalmazzák többek között az akadálymentesítési
programot, felvonó beépítését. Várhatóan a kiviteli terveket a tervező
november végére készül el, ezután kerülhet sor a kivitelezői tenderre,
melyet majd a közbeszerzési bizottság vizsgál felül.
A kivitelezői tender lezárása 2006. márciusára tehető, a konkrét munkálatok
2006. áprilisában indulnak. A beruházás befejezése 2007. december
31-re várható. A felújításhoz hozzátartozik az összes épületgépészeti, villanyszerelési
hálózat cseréje, a homlokzat hőszigetelése, valamint a korszerűsítések.
Az, hogy a rekonstrukció ideje alatt hogyan üzemel a művelődési központ,
még egyeztetik. Elképzelhető, hogy az addigra már felújított mozi épületébe
költöznek ideiglenesen, és ott bonyolítják le a különböző programokat.
FELÚJÍTJÁK A HSMK-T
A mozifelújítás szépen halad, a tetőzet cseréjének kedvez az
időjárás is. Remélhetőleg még a rossz idő beállta előtt végeznek.
AHOGY AZ UTCÁN LÁTJÁK ...
Hivatalos fórumokon sokszor esik szó arról, milyen fejlesztések várhatók, illetve milyen fejlesztések vannak folyamatban, a sajtóorgánumok
is gyakran foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Ám hogy az információkból végül mi jut el az egyszerű emberekhez, kérdéses. Mi most körkérdésünkkel
ennek jártunk utána, a város lakóit arról kérdeztük, milyen fejlesztések folynak a városban, illetve mit tartanának fontosnak.
Kurucz Barna:
– Sokat hallani arról, hogy itt-ott
építkezések folynak a városban.
Épülnek lakóházak, rendbeteszik az
utakat. Egész nyáron láttam a munkásokat
a város különböző útszakaszain.
Nemrég elkészült a kórház új
épülete. Arra járok, így látom, hogy
rendbe teszik a régi mozit is. Ennek
megvallom örülök, mert valóban
kár volna azért a szép régi épületért.
Azt azonban nem tudom. mi
lesz belőle. Azt is hallottam, hogy
felújítják jövőre a Hevesi művelődési
házat. Van még sok ígéret, remélem
azok is megvalósulnak.
Tukacs Máté:
– Biztos, hogy vannak fejlesztések
a városban, de egészen pontosan
nem tudnám megfogalmazni,
mi is az, ami készül. Azt már inkább,
mire volna szükség. Szerintem
szörnyen rosszak az utak, jó
lenne rendbetenni a járdákat. Engem
nagyon zavar a régi könyvtár
épülete is. Mindig dolgozgatnak
rajta, aztán nem fejezik be és megmarad
torzónak. Ennél az is sokkal
jobb volna, ha lebontanák. Arról is
hallottam, hogy megszépül a belváros,
lesznek sétálóutcák, és csökkentik
a Fő út forgalmát.
Bodó Gábor:
– Látom, hogy épülnek az új lakótelepek,
készülnek az új házak a
keleti városrészben, a Dózsa
György utcában. Ha új lakásokra
szükség van, ez valahol azt jelenti,
hogy fejlődik a város. Készülnek
az utak a keleti városrészben.
Megcsinálták, hogy az elkerülőről
is be lehessen hajtani, ami
azért is jó, mert tíz éve megoldatlan
problémák rendeződnek így,
hiszen nem lehetett oda bemenni,
mert olyan szűk volt az út. Láttam,
hogy elkészült a Városkapu
körúton a buszmegálló.
Bogdán Mária:
– Azt olvastam az újságban,
hogy rendbe teszik a belvárost,
hogy felújítják a tereket, kevesebb
lesz az autó a belvárosban és lezárják
az út két sávját. Úgy tudom,
kiszélesítik majd a Centrál előtti
részt és ott is szépen rendbe teszik
a járdát. Felépült a kórház új épülete,
készült új medence a gyerekeknek
a strandra, újítják a mozit,
és azt hallottam a HSMK-t. Lazsnaknál
nemrég épült egy új bútorbolt.
Hamarosan lesz OBI a városban,
és azt hallottam, Kiskanizsán
épül a Lidl áruház.
8 ESÉLYEGYENLÓSÉG
A Zala Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat jelentkezésüket
várja a következő címre: Zala Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat 8800 Nagykanizsa, Bajza út 2.
Jelentkezési határidő: 2005. szeptember 19.
További információt kérhet: Zala Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Területi Irodáiban:
Nagykanizsa, Bajza út 2. Tel: 93/519-937 – Zalaszentgrót, Csány
L. út 2. Tel.: 83/362-247 – Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6.
ÁLLÁSBÖRZE
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége
szeptember 15-én 9.00 - 12.00 óra között ÁLLÁSBÖRZÉT szervez,
ahol számtalan munkalehetőség közt válogathat, továbbá az
aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökről, támogatási formákról, pályázatokról
és a munkaügyi központ szolgáltatásairól is informálódhat.
Helye: HSMK Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Szerkesztőségünkbe nemrégiben egy tényszerű hirdetés érkezett,
amely arról szól, nevelőszülőket keresnek, olyan családokat, akik
hosszabb-rövidebb időre fogadnának be otthonnal, szülőkkel nem rendelkező
gyerekeket. Ekkor döntöttünk úgy, megkeresünk egy nevelőszülőt,
megpróbáljuk bemutatni, mit is jelent ez a hivatás. Így jutottunk
el Princzné Bodzai Erzsébethez, aki öt éve már, hogy otthonában
olyan gyermekeket nevel, akiket saját szüleik valamiért nem akarnak.
– Öt évvel ezelőtt kezdtem bele. Van három saját gyermekem, kettő
felnőtt már, s egy tizennégy éves. Egy háromszobás lakásban laktunk,
amelyről úgy éreztük, nagy nekünk, s elférne ott még néhány gyermek.
Először két kislányt szerettünk volna, aztán úgy alakult, hogy egy koraszülött,
kis súlyú babát kaptunk. Amikor megszületett, a csecsemőotthonban
bárányhimlő-járvány volt, és azt kérdezték, elvállalnánk-e őt pár
hónapra. Kaptunk gyerekágyat, mindenféle felszerelést. Négy hónapos
volt, amikor őt örökbe fogadták. Az első perctől tudtuk, hogy csak egy
ideig maradhat velünk, tudtuk az eszünkkel, de a szívünk mélyén mindketten
azt reméltük, velünk marad majd. ő volt az első, akit szeretni kaptunk…
Ezt követően mondta azt a Popovicsné Ferencz Eleonóra, hogy
amennyiben szeretnénk, továbbra is részt vehetünk ebben a programban,
hiszen mindig is szeretett volna olyan nevelőszülőt, aki olyan kisbabákkal
foglalkozik, akik rövid időn belül örökbe adhatók. Minden esetben
tudjuk, hogy elviszik a gyerekeinket, de nem lehet erre felkészülni.
Kicsit olyan ez, mint a gyász…meg kell élni, el kell fogadni.
– Meg lehet szokni, hogy az önöknél gondozott-szeretett gyermekek
csak egy ideig – meghatározott ideig- maradhatnak a családdal?
– El kell fogadni, ez a törvény. Az ember az eszével érti a törvényt,
de a szíve mélyén nem tudja elfogadni azt. Ma is úgy beszélünk az öszszes
gyermekünkről, mintha a miénk volna. A „mi Dávidunk” például.
Az örökbefogadó szülők ezt többnyire megértik, s tartjuk a kapcsolatot.
Dávid például eljött hozzánk karácsonykor, itt is kapott ajándékot.
– Mennyi ideig maradhatnak önöknél a gyerekek?
– Legfeljebb három éves korukig. Többnyire ennél rövidebb idő
alatt sikerül örökbefogadó családot találni nekik. Minden perc, minden
nap számít az ő kis életükben, fontos, hogy minél előbb szerető,
végleges család fogadja be őket, mert csak akkor lesznek képesek
egészséges felnőtté válni. Azért is szerencsés a törvényi változás, mert
időben lerövidíti a folyamatot. Ha az anya lemond a gyermekéről, a
kicsi hat hét után örökbe adható, ha nem, a baba fél éves korától lehet
elkezdeni az eljárást.
– Mennyiben más „átmeneti” anyukának lenni, mint amikor az anya kilenc
hónapig készül erre, és a fogantatástól kapcsolatban áll a gyermekével?
– A gyerek magával hozza a szeretet így is, és át is adja. Igaz, ez egy kicsit
más, mert azonnal nincs meg az az eltéphetetlen kötelék, amely a megszületés
pillanatában jön létre anya és gyermek között. Ezek a gyerekek
akkora szeretetet hoznak magukkal, hogy idővel létre jön a kapocs. Nem
lehet őket nem szeretni. Mindannyian szeretnek bennünket, és mi is szeretjük
őket, és nemcsak mi, hanem mindenki itt a közvetlen környezetükben
is, a környéken élő családok. Ezeket a gyerekeket, eltaszították, megtagadták.
Nagy-nagy szeretetre van szükségük. Mi nem hónapokig készülünk
jöttükre, hanem jön egy telefon, hogy megszületett, menjünk érte, legyünk
a családja, míg végleges otthonra talál. Amikor meglátjuk, amikor karba
vesszük, valahogy mégis úgy érezzük, gyermekünk született…
– Milyen feladatot ró az emberre ez a hivatás?
– Éppen úgy élünk, mint egy család. Kisgyermekekről gondoskodunk,
aki nevelt már gyermeket, tudja mi ez. Etetés, pelenkázás, gondozás, és
a legfőbb a szeretet. Amit az államtól a gyerekekre kapunk fedezi a kiadásainkat,
azt gondolom, ezek a gyerekek sem kapnak kevesebbet semmiből,
mint azok a gyerekek, akik normál családban nevelődnek.
– Hogyan válhat valaki nevelőszülővé?
– Ha valaki kedvet érez hozzá, akkor el kell végezni egy rövidebb
tanfolyamot, meg kell felelnie a különböző alkalmassági vizsgákon. Ha
hivatásos nevelőszülő szeretne lenni, akkor egy háromszáz órás tanfolyamot
kell elvégezni, amely végül szakképesítést is ad.
– Tartják a kapcsolatot a többi nevelőszülővel?
– A hivatásos nevelőszülőkkel igen. A képzésekre meghívnak bennünket,
tapasztalatainkat kérdezik. A leggyakoribb kérdés az, hogy a képzést
követően mennyi idő múlva kaptunk gyereket, mert szinte mindenki ég a
vágytól, hogy segíthessen. A másik gyakori kérdés az elválás, az ezzel
kapcsolatos nehézségek. Ezt nem lehet megszokni…kár volna titkolni.
– Hány gyermeke volt eddig?
– Eddig tizennégy gyermekem volt, közülük tizenegyet örökbe fogadtak.
Mindannyian nagyon szerencsések, jó szülőknél vannak, szeretik
őket. A legtöbbel tartom a kapcsolatot, előfordul, hogy eljönnek karácsonykor,
anyák napjára…Most három kisgyermek lakik nálunk, az
egyik húsz hónapja, róla nem mondott le az édesanyja. (ő jelenleg a
hatodik gyermekét várja, de egyik gyermekét sem neveli – mégsem
mond le róla, azzal együtt, hogy tudja, a halogatással a gyermek örökbefogadási
esélyeit rontja – a szerző megj.)Van egy kilenc hónapos
kislányunk, neki intézik az örökbefogadását, és egy kisfiú, akiért hamarosan
jönnek, az új otthona Franciaország lesz. (Ennek a kisfiúnak a
Magyarországon uralkodó szemlélet miatt másként esélye sem volna
rá, hogy családot, szerető szülőket találjon- a szerző)
– Sosem jutott eszébe, hogy valamelyik átmenetileg nevelt gyermekét
örökbe fogadja?
– Mindegyiket szeretem, egyikről sem tudok könnyen lemondani, és
egyikről sem tudom azt mondani, hogy őt igen, vagy a másikat
nem….Sok gyereknek kell még a szeretet addig, amíg nincsen saját
családja…. Hát elengedem őket, hogy helyükre újak jöhessenek.
-dé-
IDEIGLENES ANYUKÁK, AKIK ÖRÖKKÉ SZERETNEK
GAZDASÁG 9
Másfél éve működik a Polgármesteri Hivatalon belül a Pályázati Iroda,
amely a pályázatok figyelése, előkészítése, az együttműködés feltételeinek
megteremtése melltett számos feladatot felvállal annak érdekében,
hogy a város céljai megvalósításához külső forrásokat vonhasson
be. Az irodáról, annak működéséről Palángi Krisztinával, az iroda
vezetőjével beszélgettünk.
– Köztisztviselők vagyunk mi is, a hivatal osztályaként működünk.
Nem tartozunk egyetlen osztály hatásköre alá sem, mert a pályázatok összetettek.
Egy-egy pályázat szakmai részét minden esetben az adott osztály
szakemberi készítik el, nekünk a koordinálásban van jelentős szerepünk,
abban, hogy mindenki a megfelelő időben, a megfelelő módon
hozzátehesse a maga tudását, ismereteit az adott pályázati anyaghoz. A
sikerek az osztályok és minden közreműködő összefogását dicsérik.
– Éjjel, nappal pályázatfigyeléssel foglalkoznak?
– Ennél egy kicsit bonyolultabb a dolog, hiszen egy pályázat előkészítése,
elkészítése nem az adott pályázati anyag megjelenésekor kezdődik ad hoc
jelleggel, hanem minden osztálynak, minden szakmának megvannak a saját
fejlesztési elképzelései, és a legtöbb esetben ez különböző fejlesztési koncepciókban,
tervekben rögzítésre is kerül. Mi ezeket a koncepciókat, azok változásait
is nyomon követjük, figyeljük a pályázati kiírásokat is, s amikor a
kettő összefut, akkor akcióba lépünk. Megpróbálunk közös pontokat találni
a város fejlesztési elképzelései és a pályáztató által preferált célok között, s
ehhez forrásokat keresni. Nemcsak a pályázati lehetőségeket figyeljük, hanem
képzéseket, tréningeket is szervezünk, hogy az önkormányzat hatáskörén
kívül eső lehetőségekkel is élhessenek a város lakói, a civilszervezetek.
A nagy pályázatok koordinálása mellett igyekszünk őket is segíteni, akár információátadással,
akár a pályázatírás módszereinek átadásával.
– Az önkormányzat mellett még milyen csoportokkal, szervezetekkel
működnek együtt?
– Az uniós csatlakozást követően gyakorivá váltak a régiókon és a
határokon átnyúló pályázati lehetőségek, így felvettük a kapcsolatot a
külföldi szervezetekkel és a különböző régiós szerveződésekkel is. Vannak
olyan pályázatok, amelyek megvalósítását civilszervezetekkel közösen
végezheti el az önkormányzat, ilyen esetekben velük szövetkezünk.
Sok példa van erre a szociális és az egészségügyi ellátás terén.
– Hány pályázatot készítettek el eddigi működésük során?
– A közel másfél év alatt 28 pályázatot készítettünk, ebből 16 biztos
nyertes, amely majdnem forintra pontosan másfélmilliárd forintot hozott
a városnak. A Thúry városrész rehabilitációjára például nyolcszázmillió
forintot nyertünk. A pályázatok egy része még elbírálás alatt
áll, így a mérleg lehet, hogy ennél is kedvezőbb képet mutat majd.
– Hányan dolgoznak az irodában?
– Négy főt foglalkoztat az iroda, de ez nem azt jelenti, hogy a pályázatok
elkészítését csak mi négyen végezzük, Domina Erzsébet és
Mihovics Zoltán, Cserti Csilla pályázati ügyintézők, és jómagam.
– A nyertes pályázatok milyen elismerést eredményeznek?
– Köztisztviselők vagyunk, s ránk is a hivatal egészére vonatkozó
ösztönző, jutalmazási rendszer vonatkozik. Azt azért szeretném hangsúlyozni,
nekünk ez a munkánk. Az elismerések terén úgy érzem, a
szakma elismerése a fontos, és ebben tapasztalataink szerint nincs hiány,
régiósan és országosan is elismerik, hogy jól működik az iroda.
– Vannak más formában működő pályázatíró irodák is. Előny vagy
hátrány a köztisztviselői lét ebben ez esetben?
– Ezt a munkát, ezekkel a feladatokkal, nem önkormányzathoz kötődően
nehéz volna véghezvinni. Csak az lehet a mélységeket illetően is
tisztában a város fejlesztési elképzeléseivel, működésével, aki itt él, és
dolgozik, aki belülről látja a rendszer működését.
-dé-
MÁSFÉLMILLIÁRD PÁLYÁZATBÓL
Valamivel több mint egy év telt el azóta,
hogy Magyarország az Európai Unió tagállamává
vált. Az elmúlt hónapok alatt számos
változás történt az ország életében. Doucha
Ferenccel, a VOSZ Zala megyei elnökével
arról beszélgettünk, mit tehet a szövetség a
vállalkozókért, miként lehet a szövetséggel
közösen megtartani, megerősíteni a magyar
vállalkozásokat ebben a megváltozott, kihívásokkal
teli világban.
– A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége és így a Zala megyei szervezete is
a csatlakozás utáni helyzetről egy munkaanyagot
készített, amelyben megpróbálta feldolgozni
azokat a pozitív és negatív jelenségeket,
amelyek ezzel a nagyon lényeges változással
kapcsolatosan felléptek. Hatalmas lehetőségek
nyíltak meg – hiszen az unió belső
piacává váltunk – és a csatlakozás a magyar
gazdaság számára nagy kihívás is, tekintettel
arra, hogy a rendszerváltás után a magyar
vállalkozások nagy része nem tudott felkészülni.
Sok vállalkozás szinte tőke nélkül alakult
meg, megpróbált működni, de mára kiderült,
nagy számban életképtelenek. Sok vállalkozás
szűnt meg az első félévben, erre a negatív tendenciára
figyelni kell, megoldásokat kell találni
a visszafordítására, az előrelépésre.
Együttes erővel fel kell vennünk a versenyt,
meg kell felelnünk az EU kihívásaira.
– Mi a VOSZ feladata?
– A szövetségnek az a dolga, hogy a tagjait
információkkal lássa el és hozzásegítse a
lehetőségek megismeréséhez. Azt is meg kell
mondanunk őszintén, melyek azok a vállalkozások,
amelyeknek a jövője nem biztosított.
A makroszámok azt mutatják, vannak
kedvező tendenciák hazánkban, de a kiskereskedelem
komoly veszteséget könyvelhet el.
Várjuk a vállalkozókat annak érdekében,
hogy közös erővel a lehető legjobb pozíciót
alkudhassuk ki a magyar vállalkozások számára
az unióban. Ehhez ismernünk kell a
megoldásra váró feladatokat. Az ország sikere
a vállalkozások sikerétől is függ. A vállalkozásoknak
az érdekérvényesítést koordináló,
azt segítő háttérre van szükségük.
– Milyen segítséget tudnak nyújtani?
– A legnépszerűbb a Széchenyi-kártya,
amely bevezetése óta sok vállalkozás számára
a likviditási gondokat megoldó, a versenyképességet
növelő hitelforma. Ezt továbbra is
folytatnunk kell, mert szemben a piacon meglévő
más támogatási-hitelezési formákkal, ez
egy kedvező lehetőség. Egész Európára kiterjedő
kapcsolatrendszerünket tudjuk még felajánlani,
amely komoly információforrásként
működik. Fontosnak tartom kiemelni a tanácsadást.
Közreműködünk rendezvények
megszervezésében, üzletember találkozók bonyolításában.
Szerepünk és felelősségünk van
az oktatásban, annak szervezésében is.
– A csatlakozás hozta változások mennyiben
késztették önöket megújulásra, a többi érdekvédő
szövetséggel való kapcsolatfelvételre?
– Folyamatosan bővítjük kapcsolatainkat
a nemzeti szakmai szövetségekkel. Ez történt
legutóbb Cipruson, ahol együttműködési
megállapodást írtunk alá.
– Milyen terveik vannak a további működést
illetően?
– A szövetség mindenképpen szeretné erősíteni
a vállalkozói szférával kapcsolatát. Tevékenységünkről,
az általunk felvállalt feladatokról
szeretnénk mind több hírt adni. Emellett
a vállalkozói igények figyelembevételével
olyan szakmai programokat kívánunk szervezni,
amelyek hasznosak, fontosak a gazdasági
élet szereplői számára. Szeretnénk szakembereket
megszólaltatni egy-egy probléma esetén,
de ahhoz, hogy tudjuk, milyen kérdésekre kell
válaszokat, válaszadókat keresnünk, ismernünk
kell a vállalkozói igényeket.
(X)
A VOSZ VÁLASZA AZ EU CSATLAKOZÁS KIHÍVÁSAIRA
10 VÁROSHÁZA
AZ EURÓPAI AUTÓMENTES NAP
NAGYKANIZSAI RENDEZVÉNYEI
Nagykanizsa Megyei Jogú Város az „Európai Autómentes Nap"
kartájának aláírásával ismét csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez,
melynek keretében rendezvényeket szervez 2005. szeptember
22-én (csütörtök). Az „Autómentes Nap" jelmondata: „Autó nélkül a
városban", környezetbarát módon.
Ennek jegyében az előző években bevált programok mellett a tömegközlekedés,
a kerékpározás népszerűsítése, a gyalogos közlekedés biztonságosabbá
tétele, valamint a városi levegő szennyezettségének mérése érdekében
a Szervező Bizottság újabb programok megrendezését is tervezi:
az óvodás és általános iskolás korosztály részére két kategóriában (Munkába,
iskolába környezetbarát módon és Autó nélkül a városban) rajzpályázat
kerül kiírásra; a ZALA VOLÁN RT. bemutatja az üzembe helyezés
előtt álló legújabb, környezetbarát autóbuszát; a Zsigmondy Vilmos –
Széchenyi István Szakképző Iskola tanulói a rendezvény alatt a város különböző
pontjain légszennyezési méréseket végzenek.
Felhívjuk a lakósság figyelmét – egyben kérjük megértésüket –,
hogy a rendezvény sikeres lebonyolítása a belvárosban időszakos útlezárást
tesz szükségessé. Szeptember 22-én (csütörtök) 12.30 – 15.00
óráig a Fő út Dél-Zalai Áruháztól a Csengery út és a Sugár út kereszteződéséig
terjedő szakaszon lezárásra kerül. Az útlezárás időszakában
az autóbuszok az alábbi útvonalon közlekednek: Autóbusz pályaudvar
– Zrínyi utca – KÖGÁZ irodaház (ideiglenes megálló) – Deák téri
megálló, illetve Rozgonyi utca kerülőútvonalon.
2005. szeptember 22. (csütörtök)
Helyszín: Nagykanizsa, Erzsébet tér – Fő út
08.00 Zalai Tekergő 200 km-es kerékpáros túra indítása.
10.00 Az Európai Autómentes Nap megnyitója. A rendezvényt megnyitja:
Röst János a Szervező Bizottság elnöke.
10.05 Óvodások Zenés tornabemutatója.
10.05 Egészségsátor. Egészséges életmód és táplálkozás bemutató a
Városi Vöröskereszt és az Alapellátási Intézmény szervezésében
(vérnyomásmérés, testsúlymérés, koleszterinszint mérés, drogtáska
bemutató, étkezési útmutató).
10.30 Biztonságos utcákat és kerékpárutat a gyerekeknek (óvodások
kerékpáros menete). 􀂊 Sportakrobaták bemutatója.
12.30 ZALAVOLÁN RT. forgalomba helyezés előtt álló korszerű
autóbuszának bemutatása (Erzsébet tér 21. előtti útszakasz).
􀂊 Légszennyezés mérése a város területén a Zsigmondy
Vilmos - Széchenyi István Szakképző Iskola tanulóinak közreműködésével.
13.00 Korosztályos Városi Utcai Futóverseny. Helyszín:Fő út (Dél-
Zalai Áruház és a Csengery utca kereszteződés közötti útszakasz).
Egyéniben korosztályok és nemek szerint (felnőtteknek is) változó
körszám. Csapatban „Futok a tanárommal” (1+5 fős csapat), valamint
„Futok a családommal” (1 felnőtt + 2 gyermek) elnevezésű fordulók.
14.00 Városismereti akadályverseny 5 fős csapatok részvételével
a Városi Diákönkormányzat közreműködésével. Indítási hely: Török
kút (Erzsébet tér) 􀂊 Kerékpáros Ügyességi Vetélkedő és kerékpárok
biztonságtechnikai ellenőrzése a Városi Rendőrkapitányság
közreműködésével 􀂊 Kanizsa Birkózó Sportegyesület bemutatója.
14.30 NTE 1866 MÁV RT Júdó Szakosztálya bemutatója
15.00 Fitness bemutató.
15.30 „Kanizsai Ökohajtány" Emberi meghajtással készített járművek
találkozója.
16.00 Rajzpályázat és Kanizsai Ökohajtány verseny eredményhirdetése.
16.10 Gelencsér Dóra énekes műsora.
16.30 Zalai Tekergő kerékpáros túra résztvevőinek várható érkezése
PROGRAMOK
Az Európai Autómentes Nap Nagykanizsai Szervező Bizottsága
rajzpályázatot hirdet óvodás és általános iskolás gyerekek részére.
A pályázat címei: „Munkába, iskolába környezetbarát módon”, illetve
„Autó nélkül a városban”. Kategóriák: 1. Óvodás kategória, 2. Kisiskolás
kategória (1-4 osztály), 3. Felső-tagozatos kategória (5-8. osztály).
Az alkotások szólhatnak a gyermekek és szüleik mindennapos közlekedéséről,
bemutathatnak biztonságos utakat, illetve olyan helyeket,
amelyek veszélyeket jelentenek az óvodába és iskolába való eljutáskor.
Az alkotásokban a pályázók azt is kifejezhetik, hogyan képzelik el a jövő
közlekedését, továbbá, hogyan lehet megoldani a városi közlekedési
problémákat (zaj, levegőszennyezés, zsúfoltság, balesetveszély).
A rajzpályázatra pályázni lehet A/3 vagy A/4 méretű, fekvő vagy álló
helyzetű rajzlapokon, vagy más nem törékeny anyagon, bármilyen technikával
készült alkotással (pl.: vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll,
tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, batikolás, kollázs, vegyes technika
stb.) Egy pályázó csak egy alkotással vehet részt a pályázatban.
Minden alkotás hátlapjára kérjük feltüntetni az alkotás címét, a
készítő nevét, iskolájának, óvodájának nevét és címét, valamint a
felkészítő pedagógus nevét. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztályára Sebestyén Nikoletta részére kérjük
beküldeni. Beküldési határidő: 2005. szeptember 15. (csütörtök)
Az alkotások szeptember 22-én az Autómentes Napon kiállításra
kerülnek a Vasember Ház előtti járdaszakaszon, ahol a járókelők
szavazhatnak a művekre. Díjazás: A három legtöbb szavazatot
szerző munka készítője jutalomban részesül. Eredményhirdetés:
2005. szeptember 22-én (csütörtök) 16.30 órakor az Erzsébet téren.
Egyebek: A rajzokat a rendezvényt követően az intézmények részére
visszaküldjük. Felhívjuk az intézmények figyelmét, hogy hasonló
címmel országos pályázat is kiírásra került, amely megtalálható
az Oktatási Minisztérium honlapján (www.om.hu).
Autómentes Nap Szervező Bizottsága
ALKOSSATOK!
A 2005. szeptember 22-i Nemzetközi Autómentes Nap nagykanizsai
szervezőbizottsága versenyt hirdet magánszemélyek és csoportok
számára a „KANIZSAI ÖKOHAJTÁNY" megalkotására. A versenyre
minden olyan közúti távolságáthidaló készülékkel nevezni lehet,
amely emberi erő felhasználásával alkalmas a motorizált járművek
kiváltására, városi közlekedésre. Az eszköznek nem kell megfelelnie
a KRESZ szerinti jármű fogalmának, de elkészítésekor motor
nélküli alapeszköz (kerékpár, roller, gördeszka stb.) felhasználható.
A verseny résztvevői az épített eszközöket a 2005. szeptember 22-
i Autómentes Nap központi rendezvényén mutathatják be a zsűrinek,
amely az alábbi kategóriákban hirdet győztest: 􀂊 legötletesebb kétkerekű
egyszemélyes hajtány; 􀂊 legötletesebb többkerekű egyszemélyes
hajtány; 􀂊 legötletesebb kétkerekű tömeghajtány; 􀂊 legötletesebb
többkerekű tömeghajtány; 􀂊 legszebb közönségdíjas hajtány.
A bemutatón az eszközökkel min. 100 métert kell megtenni. A
zsűri és közönség által közösen kiválasztott eszköz 1 évig birtokolhatja
a „KANIZSAI ÖKOHAJTÁNY" címet. A versenyre nevezni
előzetesen a Polgármesteri Hivatal Sportirodájában, illetve a rendezvény
napján helyszínen lehet. További információ: Polgármesteri Hivatal
Sportiroda, Kápolnás Zoltán (500-785), Hári László (500-753).
KANIZSAI ÖKOHAJTÁNY
Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti a 82/3. hrsz-ú Pláza melletti területet, melynek
kikiáltási ára 34.800.000 Ft + áfa. A versenytárgyalás időpontja
2005. szeptember 23. 10.00 óra, helye: Polgármesteri Hivatal 2.
emelet 6. iroda (Nk, Erzsébet tér 7.). Érdeklődni a hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján (Nk, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet.
VÁROSHÁZA 11
Indulás: 2005. szeptember 22-én (csütörtökön) 08.00 órakor
Nagykanizsa, Erzsébet térről.
Útvonal: Nagykanizsa – (régi 7-esen) Galambok – Zalakaros érkezés:
08.45 óra – Zalaszabar – Zalavár – Sármellék – Keszthely érkezés: 09.50
óra – Hévíz érkezés: 10.20 óra – Alsópáhok – Felsőpáhok – Zalacsány –
Nagykapornak – Kisbucsa – Zalaegerszeg érkezés: 11.50 óra – Zalaegerszeg
Andráshida – Zalaszentgyörgy – Zalalövő érkezés: 13.10 óra –
Zalabaksa – Lenti érkezés: 14.20 óra – Lovászi – Tornyiszentmiklós –
Dobri – Murarátka – Letenye érkezés: 15.50 óra – Tótszerdahely – Molnári
– Szepetnek – Nagykanizsa végállomás: Erzsébet tér 16.30 óra.
A Megyei Tekergő Kerékpáros túrán indulókat a nagykanizsai
Rendőrkapitányság részéről egy motoros rendőr, valamint egy szervizkocsi
kíséri.
ZALAI TEKERGő KERÉKPÁROS TÚRA
ÚTVONALTERV A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 28/1999
(VI.16.) számú helyi rendelete alapján meghirdetett kollégiumi férőhely-
pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása megtörtént. A
Pécsi Tudományegyetem Önkormányzati Kollégiumában szerződés
alapján fenntartott 9 kollégiumi férőhelyre kijelölt hallgatók – az
időközben felvételt nyert pályázók nélkül – a következők:
Pályázó neve Szak Évfolyam
1. Plander András BTK, német-történelem II.
2. Berke Sabine KTK, közgazdász-gazdálkodási I.
3. Nagy Károly Bálint PMMK,építőmérnök I.
4. Szijártó Tímea BTK, német III.
5. Vörös Tamás PMMK, műszaki informatika III.
6. Szép Viktória BTK, német III.
7. Tiszai Balázs BTK, kommunikáció-magyar II.
8. Markal Aliz PMMK, környezetmérnök II.
9. Dancs Judit BTK, magyar-kommunikáció I.
KILENC KOLLÉGIUMI FÉRőHELY
MEGHÍVÓ
Tájékoztató előadást, konzultációt szervezünk Nagykanizsa MJV
megbízásából LKFT-2005-LA-2 jelű pályázattal (Panel program) és a
kiegészítőleg augusztusban meghirdetett Panel Plusz Hitelprogrammal
kapcsolatosan. Az előadás helye: Nagykanizsa Erzsébet tér 1. ( Dióssy
terem), időpontja 2005.09.08. (csütörtök) 17.00 óra. Témák: 1. Az
iparosított technológiával épített épületek felújításával kapcsolatos
műszaki tájékoztató. 1.1 A hőszigetelésekről – Schifter Gergely okl.
építészmérnök. 1.2 A nyílászárók cseréjéről – Mile Zoltán okl.
építészmérnök. 1.3 A fűtésrekonstrukcióról – Gyenes Zoltán okl. épületgépész
mérnök. 2. A Magyar Fejlesztési Bank tájékoztatója a Panel
Plusz Hitelprogramról – Spilák Lajos képviseletvezető. 3. Konzultáció.
Minden érdeklődő megjelenésére számítunk
Nagykanizsa MJV Ingatlankezelési Intézmény
A Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola egy tanévre
szóló, határozott idejű felvételt hirdet gyógypedagógus, logopédus,
gyógytestnevelő és konduktor szakemberek számára a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulás pedagógiai szakszolgálati feladatainak
ellátására. Állás elfoglalásának ideje: azonnal. Bérezés: Kjt.
szerint. Pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, oklevél másolatot.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Művelődési és Sportosztály Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em. 8.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
ezúton tájékoztatja a lakosságot a 20/2001.(III.09.) FVM rendelet
alapján kötelezően elvégzendő eboltás időpontjáról és helyszínéről:
2005. szeptember 10. (szombat) Thury György tér 7.30 – 9.50, Ady Endre utca
Bujó-híd 10.00–11.30. 11. (vasárnap) Korpavár 7.00 – 7.50, Palin Alkotmány út
– Kalász u. sarok ÉPGÉP parkoló 8.00 – 10.00, Sánc József A. u. sarok 10.30
–11.30. 16. (péntek) Bajcsa 7.00 – 9.00, Kiskanizsa Szent Flórián tér 14.00 –
17.00. 17. (szombat) Miklósfa Kápolna tér 7.00 – 9.00, Kiskanizsa Szent Flórián
tér 8 – 12.00. 18. (vasárnap) Kiskanizsa Nagyrác u. 7.00 – 9.00. 24. (szombat)
Dózsa Gy. u. Víztorony 7.30 – 9.50, Palin Herkules u. – Gesztenyés u. sarok
10.00 – 11.00. 25. (vasárnap) Bagola 8.00 – 9.20, Kisfakos 9.30 – 10.30, Nagyfakos
10.40 – 11.30. PÓTOLTÁS: Szeptember 18. (vasárnap) Miklósfa Kápolna
tér 8.00 – 8.30. 23. (péntek) Kiskanizsa Szent Flórián tér, 15.00 – 17.00. Október
2. (vasárnap) Palin Alkotmány út – Kalász u. sarok ÉPGÉP parkoló 7.30 –
8.50, Dózsa Gy. u. Víztorony 9.00 – 9.50, Thury György tér 10.00 – 10.50, Sánc
József A. u. sarok 11.00 –11.50, Ady Endre utca Bujó-híd 12.00 – 13.00.
A meghirdetett időpontokban az oltás díja 1800 Ft, háznál való oltás esetén
2300 Ft, mely magában foglalja az oltás igazgatási, állatorvosi és anyagköltségeit,
valamint a 81/2002.(IX.04.) FVM rendelet alapján kötelező féreghajtást.
Az összevezetett oltás ideje alatt az ebek veszettség elleni oltás szolgáltatására
jogosult rendelők szolgáltatásukat változatlanul végezhetik.
Kérjük, oltási könyvvel jelenjenek meg!
AZ ÖSSZEVEZETETT EBEK SZERVEZETT ÉVES,
KÖTELEZő VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA
SZABADHEGY RENDEZÉSI TERVE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004-ben döntött arról,
hogy Nagykanizsa, Szabadhegy városrész rendezési tervét módosítani
kell, mely munka elkészült. A tervezési terület Szabadhegy területének
déli részén, Laktanya utca tervezett nyomvonala, tervezett gyalogút,
aPéterfai árok, és a Hadi utca közötti terület. A tervdokumentációt
a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel október
1-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol
munkanapokon megtekinthető. A tervvel kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi főépítésznek (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
Városi Főépítész Nagykanizsa
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási
szerződésről szóló 224/2004. (VII.22.) Kormányrendelet
1. §. (1) bekezdése alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Tel: 93/500-700) nyilvános
pályázatot ír ki a város közigazgatási területén keletkező települési
folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatási
feladatainak ellátására 2006. január 1 től 2015. december 31 ig
szóló időtartamra.
Ajánlattételi határidő: 2005. szeptember 12-én 10.00 óráig a kiíró
címén.
Az ajánlat elkészítéséhez a pályázati kiírás dokumentációja beszerezhető
a pályázati hirdetmény megjelenésének napjától 2005.
szeptember 12-én 10.00 óráig személyesen, munkaidőben, 20.000 Ft
+ 25 % áfa térítési díj ellenében a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Osztályán (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet 15.).
Benyújtás módja: A pályázó nevével és címével ellátott, zárt borítékban,
„Folyékony hulladék" felirattal, 4 példányban, az eredeti
példány megjelölésével.
A közszolgáltatási feladat ellátására mindazon – e tevékenységre
jogosító – érvényes cégbejegyzéssel vagy vállalkozói igazolványnyal
rendelkező szolgáltató jelentkezhet, aki a jogszabályokban
foglalt feltételeknek megfelel.
Ajánlatok felbontási időpontja: 2005. szeptember 12-én 10.00
órakor.
Eredményhirdetés az önkormányzati képviselőtestület októberi ülésén,
amelyre a pályázatot benyújtók meghívást kapnak, majd a kiíró a
pályázat eredményéről írásban küld értesítést 2005. október 30-ig.
Szerződéskötés és megbízás kezdete: 2006. január 1.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
12 HIIRDETÉS
Kõnig menü 􀂊 400 Ft / menü kiszállítva
􀀹 Vállalati étkeztetést vállalunk
􀀹 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül
3 napos elbírálással, 2-4 %-kal alacsonyabb kamattal!
Havi törlesztőrészlet Kölcsön összege Futamidő (hó)
15 900 600 000 Ft 60
25 900 1 000 000 Ft 60
35 900 1 500 000 Ft 60
THM: 18,00 % - 23,72 %
Igényeljen hitelkártyát díjmentesen! T-Mobile arany-,
platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max. 510 000
Ft-os hitelkerettel!
Tel.: 30/9949–003, 30/8589–760
Olajipari Természetbarát
Egyesület túraajánlata
Tátika várba indulás 7.30-
kor, érkezés 18 órára. A gyalogtúra
Hidegkútmajor – Tátikavár
– Bazsi Művelődési Ház helyszíneket
érinti. A táv 12 km,
részvételi díj a MÁV és Volán
díjszabás szerint.
A NAGYKANIZSAI HORVÁT KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
Jelentkezni lehet: 2005. zeptember 16-ig mindennap 9-16
mindennap 9-től 16 óráig a HKÖ irodájában (Rozgonyi u. 1.)
Részletes információ a 93/326-658-as, illetve a 06/30/355-
3075-ös telefonszámon kapható!
HORVÁT
NYELVTANFOLYAMOT INDÍT
HIRDESSEN
A KANIZSA ÚJSÁGBAN!
21000 HÁZTARTÁSBAN
VAGYUNK OTTHON
KANIIZSA TV,, SPORT 13
Szeptember 14. szerda
Szeptember 9. péntek
Szeptember 11. vasárnap
Szeptember 10. szombat
Szeptember 12. hétfõ
Szeptember 13. kedd
Szeptember 15. csütörtök
06:30 Krónika 06:51 Szivárvány
sztár magazin 07:19 Jelkép - református
07:30 Krónika 07:42 Biztonsági
zóna 08:04 Adjuk magunkat
08:13 Videoklip 08:19 Krónika 17:0
VIDOR - krónika 18:00 Krónika
18:14 Mese: 18:18 Jelkép - katolikus
19:00 Krónika 19:14 Dombország
19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Szivárvány
sztár magazin 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Szabadulás az Édenből - amerikai
filmdráma 23:00 Maksavízió
23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 Szivárvány sztár magazin
08:11 Adjuk magunkat 08:20
Krónika 08:30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30 VIDOR - krónika
10:00 Maksavízió 10:30 Tóparti
Újbuda Party 11:00 Pénzhalász
17:00 Trendi - életmódmagazin
18:00 Busmanok - kisfilm 18:25
Adjuk magunkat 18:37 Tv mozi:
Törvénysértés nélkül 20:24 Kultúrpercek
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Bencze show 21:30 Fidel - amerikai
filmdráma 23:30 Különjárat - rockshow
06:30 Tv mozi: Törvénysértés nélkül
08:17 Adjuk magunkat 08:30
Gyermekműsor 09:00 Teleshop
09:30 Summerfest 10:00 Trendline
10:30 Trendi 11:00 Pénzhalász
17:00 Tóparti Újbuda Party 18:00
Bodrogzúg - kisfilm 18:18 Adjuk
magunkat 18:30 Tv mozi: Törvénysértés
nélkül 19:42 Storyboard
20:05 Dödölle fesztívál 20:16 Október
Szovátán - kisfilm 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Maksavízió 21:30
Fidel - amerikai filmdráma 23:30
Bencze show
06:30 Tv mozi: Törvénysértés nélkül
07:56 Adjuk magunkat 08:07 Október
Szovátán - kisfilm 17:00 Trendline
18:00 Krónika 18:14 Mese: Az
okos lány 18:18 Jelkép - adventista
19:00 Krónika 19:14 Kisfilm 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Dombország 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Svindli a javából 23:00 Balatoni
barangolások 23:30 Különjárat -
rockshow
06:30 Krónika 06:53 Kisfilm 07:19
Jelkép - adventista 07:30 Krónika
07:41 Dombország 08:08 Adjuk magunkat
08:16 Műsorajánló 08:19
Krónika 17:00 MOTORacding 18:00
Krónika 18:14 Mese: Sisa Pista 18:19
Jelkép - katolikus 19:00 Krónika
19:10 Biztonsági zóna 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Kisfilm
20:30 HÍRHÁLÓ - az ország hírei
21:00 Bazi nagy latin lagzi vígjáték
23:00 Summerfest 23:30 Bence-show
06:30 Krónika 06:53 Biztonsági zóna
07:19 Jelkép - katolikus 07:30
Krónika 07:42 Kisfilm 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17:00
Egészségmagazin 18.00 Krónika
18.14 Mese: A három örökség 18.19
Jelkép - evangélikus 19:00 Krónika
19:14 Kisfilm 19:36 Adjuk magunkat
19:46 Videoklip 19:50 Krónika
20:01 Biztonsági zóna 20:30 HÍRHÁLÓ
- az ország hírei 21:00 Az én
országom 23:00 Trendline - divatmagazin
23:30 Tóparti Újbuda Party
06:30 Krónika 06:58 Kisfilm
07:19 Jelkép - adventista 07:30
Krónika 07:42 Biztonsági zóna
08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Tér-Erő 18:00 Krónika
18:14 mese: Sün Balázs 18:17 Jelkép
- református 19:00 Krónika
19:12 Szivárvány sztár magazin
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Kisfilm 20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 Végső elhatározás 23:00
Tóparti Újbuda Party 23:30 trendi
MÛSORA
Szeptember 9 – Szeptember 15
Augusztus 27-én Teskándon egy új sportág debütált megyénkben,
az amerikai football. A két zalai csapat, a Nagykanizsa Demons és a
zalaegerszegi Zala Predators egymás ellen játszotta le első hivatalos
mérkőzését, amely a Démonok elsöprő, 42-0 arányú sikerét hozta. A
350 néző előtt zajló összecsapást mindkét csapat láthatóan idegesen
és kapkodva kezdte, rengeteg szabálytalanságot követtek el a játékosok,
ami elsősorban a rutintalanságnak és a bizonyítási vágynak tudható
be. A Nagykanizsának például három szép touchdown-t érő támadását
is érvénytelenítették a bírók különböző szabálytalanságok
miatt. Ennek ellenére már az első két negyedben meggyőző fölényre
tettek szert (27-0), a támadósor látványos akciókat vezetett, pontos
passzokkal és szép futásokkal sorra szerezték a pontokat. A védelem
teljesítményét hűen tükrözi, hogy a Predators egyetlen pontot sem
tudott szerezni, az irányítójukat többször is sikerült a földre vinni,
sőt, a harmadik negyedben a saját gólterületükön belül szerelték le,
további két pontot hozva a Démonoknak. Az utolsó negyedben további
két touchdown-t szerzett a kanizsai csapat, ezáltal már kiütésesnek
mondható győzelmet érve el.
D.K.
42:0 TESKÁNDON
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS OKTATÁS
VEGYES
BÉRLET
14 HIIRDETÉS
INGATLAN
Kacorlakon kétszobás, fürdőszobás
családi ház eladó. Érd.: 93-
315-861 (5623K)
Nk-án Látóhegyen frekventált
helyen a Csótó-tól 15 percre telek
gyümölcsössel, fenyővel, épülettel
eladó. Víz, villany van. Érdeklődni
93-325-759 (5633K)
Kiskanizsán kétszobás, felújítandó
családi ház eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 20/578-4168 (5641K)
Szépen felújított I. emeleti, 58
m2-es, kétszobás, fürdőszobás lakás
a belvárosban sürgősen eladó.
Érd.: 30/284-2290 (5644K)
Belvárosi háromszobás, összkomfortos,
98 m2-es családi ház az
udvaron különálló 1 szoba összkomfortos
házzal eladó. Érd.: 93-
322-611 (5646K)
Igényesen megépített új épület
kis területtel Látóhegyen eladó.
Érd. 30/332-8422 (5655K)
Nk-Letenye között Petriventén
szép, 140 m2-es családi ház teljesen
felújítva, garázzsal, melléképülettel
eladó. Vállalkozásra alkalmas! Érd.:
17 óra után 93-316-091 (5656K)
Belvárosban közel 700 m2-es
társasház építésére is alkalmas telek
eladó. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5657K)
Nk-án a belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/391-5609 (5663K)
Nk-án a belvárosban háromszobás,
69 m2-es lakás eladó. Érd.: 93-
313-626 (5664K)
Liszói szőlőhegyen téglapince
szőlővel, gyümölcsössel, szép terméssel,
teljes felszereléssel eladó.
Villany van. Érd.: 93/320-172,
20/383-2943 (5665K)
Nk-Múzeum téren I. emeleti,
egyszobás lakás eladó. Ár.: 6 millió
Ft. Érd.: 30/3651-654, 16 óra
után a 93/320-627-en. (5666K)
Nk-án Bajza utca 17. szám alatt
üzlethelyiség kiadó. Érd.: 93/320-
945 (5633K)
Belvárosi családi házban utcafronti
kétszobás, összkomfortos lakás,
külön bejárattal irodának, lakásnak
kiadó. Érd.: 30/635-1230
(5635K)
Keleti városrészben II. emeleti,
kétszobás lakás kiadó. Érd.:
70/247-0497, 93/324-613 (16 óra
után) (5648K)
Nk-án a keleti városrészben a
TESCO-hoz közel II. emeleti, kétszobás,
központi fűtéses lakás bútorozottan
vagy anélkül hosszú
távra kiadó. Irányár: 30.000 Ft +
rezsi. Egy havi kaució szükséges!
Érd.: 20-4360-195 (5659K)
Csengery úton kétszobás komfortos
bútorozott albérlet hosszú
távra kiadó! Egy havi kaució szükséges!
Érd.: 30-227-3294 (5660K)
Másfél szobás lakásba diákleány
(fiatal nő) személyében bérlőtársat
keresek. Érd.: 30/272-1715
(5667K)
Kislánynak való teljesen újszerű
babakocsik, kiságy, járóka, etetőszék,
babaruház olcsón eladók.
Érd.: 93/326-516, Nk, Olaj u. 8.
(5601K)
Állványos, elektromos varrógép
eladó. Érd.: 30/448-6072
(5630K)
Vermona jazzorgona és Vermona
dobgép erősítővel, hangfallal
eladó. Érd.: 30/227-3294
(5618K)
Fenyőgallyat vásárolok! Tisztítást
is vállalok! Érd.: 30/542-8757
(5649K)
Kanizsa IV. típusú szekrénysor
jó állapotban eladó. Ár: 20.000 Ft.
Érd.: 30/856-3666 (5650K)
120 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 30-448-6072
(5661K)
Nagykanizsa és környékéről
herendi, zsolnay porcelánokat új
és régi festményeket, könyveket,
újságokat vásárolok. Érd.: 30/332-
8422 (5662K)
Eladó: leander, angyaltrombita
többféle színben, agávé, szerelemvirág,
nyári floksz, magnólia, tulipánfa,
hortenzia, rózsalonc. Érd.:
93/322-330 (5668K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Forgalomból kivont, vagy
rendszám nélküli lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-
7375, 30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások
építését, régi házak felújítását, tetőszigetelést,
ácsmunkákat, tetőfedést
vállal alvállalkozóként is!
Érd.: 70/503-9407, 93-322-109,
30/6398-825 (5604K)
Vállalunk! Fűnyírást (gépekkel),
tereprendezést helyben és vidéken,
nyaralók, hétvégi házak,
nagy terek, parkok körül számlára
is! Érd.: Horváth Zoltán, vállalkozó.
Nagykanizsa, Ady Endre u.
65. Tel.: 06-93-333-449, 06-20-
5319-371, 06-20-808-7332, 06-
70-511-7863 (5619K)
Bármilyen írott anyag számítógépes
rögzítését, szerkesztését
vállalom rövid határidővel, nyomtatással,
mentéssel. Tel.: 30/9932-
534 (5640K)
Vállaljuk: sírok tisztítását, felújítását,
helyrehozatalát, készítését
számlára is. Érd.: Horváth Zoltán,
vállalkozó. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 65. Tel.: 06-93-333-449,
06-70-511-7863 (5641K)
Akác, bükk, gyertyán tüzifa felhasogatva
(33 cm hosszra vágva)
eladó! Ár: 14000 Ft/m3. Nagykanizsán
a házhozszállítás díjtalan!
Tel.:30/856-3666 (5652K)
Német nyelvből korrepetálást,
nyelvvizsgára felkészítést
vállalok. Érd.: 93-313-626
(5669K)
APRÓHIRDETÉS
HIIRDETÉS 15
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu
Tanuljon és vizsgázzon
30% kedvezménnyel a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN!
Ajánlatunk: szeptemberi kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemű képzés (4 – 8 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minőségi garanciával!
kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó,
társalgási és vizsgákra felkészítő szinten,
ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvb ől, vizsgáztató tanáraink vezetésével!
Jelentős kedvezmények:
Diákoknak, törzstanulóknak!
􀂊 INGYENES próbavizsga, a legjobbaknak INGYENES vizsga!
􀂊 GARANTÁLT NYELVVIZSGA - szerződéssel!
􀂊 KEDVEZő ÓRADÍJ – RÉSZLETFIZETÉS!
Beiratkozás: szept. 16-ig személyesen, a jelentkezés
sorrendjében.
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ a város egyetlen
államilag is elismert nyelviskolája!
HEVESI SÁNDOR
M􀄥􀄥VELőőDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
SZEPTEMBER 13. 19 ÓRA
OROSZ ZOLTÁN világhírű harmonikaművész és zenekarának
koncertje
Belépődíj: 900 és 1100 Ft
OKTÓBER HÓNAPBAN INDULÓ TANFOLYAMOK
􀁚 GÁTIZOM TORNA NőKNEK (INTIM TORNA) 8 órás, részvételi
díj: 3200 Ft/hó; vezeti: Bunczom Edina gyógytornász 􀁚 MOZGÁSFEJLESZT
ő TORNA OVISOKNAK heti 2x30 perc; részvételi díj: 3000
Ft/hó; vezeti: Németh Diána aerobic-edző 􀁚 FITNESS-AEROBIC heti
2x1 óra, részvételi díj: 2400 Ft/hó; vezeti: Németh Diána aerobic-edző 􀁚
GERINCTORNA heti 2x1 óra; részvételi díj: 2800 Ft/hó; vezeti: Illés Brigitta
gyógytornász 􀁚 ÉLETERő JÓGA – JÓGASZINTÉZIS 20 órás
(heti 1x2 óra); részvételi díj: 7000 Ft; vezeti: Jakabfy Sándorné jógaoktató,
természetgyógyász terapeuta 􀁚 TÁRSASTÁNC TANFOLYAM 20 órás,
heti 1x2 óra; részvételi díj: 3600 Ft; vezeti: Füstös Gábor 􀁚 SELYEM- ÉS
ÜVEGFESTÉS 20 órás, heti 1 x 2 óra; részvételi díj: 4000 Ft; vezeti: Dani
Zoltánné 􀁚 KÉZM􀄥VES PRAKTIKÁK Hagyományos és modern kézműves-
technikák bemutatása, 18 órás, havi 1 x 3 óra; részvételi díj: 4000 Ft
􀁚 KÉZIMUNKA TANFOLYAM (kötés-horgolás) 15 órás, heti 1 x 3 óra;
részvételi díj: 4000 Ft; vezeti: Horváth Lászlóné 􀁚 FOLTVARRÓ TANFOLYAM
21 órás, heti 1 x 3 óra; részvételi díj: 3500 Ft; vezeti: Békési
Józsefné 􀁚 NÉPI SZÖVő TANFOLYAM 20 órás, heti 1 x 2 óra; részvételi
díj: 3800 Ft; vezeti: Zsovár Anita 􀁚 SZABÓ-VARRÓ TANFOLYAM
30 órás, heti 1 x 3 óra; részvételi díj: 6000 Ft; vezeti: Pulai Lászlóné 􀁚
HOBBI VIRÁGKÖTő TANFOLYAM 21 órás, heti 1 x 3 óra; részvételi
díj: 8000 Ft; vezeti: Kunics Éva
Jelentkezni szeptember 25-éig lehet a HSMK információs szolgálatánál
(telefon: 311-468).
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
TÁBLA CSOKOLÁDÉK, DESSZERTEK,
TEASÜTEMÉNYEK, RIZSES CSOKOLÁDÉK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK!
Yugi Oh és Dual Masters kártyák
kaphatók reklám áron!
Nyitva: Hétfõ – Csütörtök: 9.00 – 17.00 􀀾 szombat: 9.00 – 12.00
Bolero italporok 20 ízben 38 Ft
Diétás szörpök 3 ízben (1 literes) 169 Ft
Dobozos teasütemények 199 Ft-tól
500 gr-os nápolyi 10 ízben 199 Ft
Tenger gyümölcsei desszert 299 Ft
100 gr-os táblacsokoládé 79 Ft-tól
Tofiffee 299 Ft
500 gr-os barackmag 399 Ft
500 gr-os csokiparány 399 Ft
Completta 200 gr-os 279 Ft
Nescafe 3/1-ben (10 db-os) 329 Ft
500 gr-os konyakmeggy 799 Ft
500 gr-os rágógumi 349 Ft
XVII. évfolyam 29. szám 􀁺 2005. szeptember 15. 􀁺 Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
SZENZÁCIÓ!
Az Inkei kápolna közelében zajló
ásatáson újabb szenzációs lelet került
elő. Tavaly ősszel kezdődött az
ókeresztény sírkápolna és a hozzá
tartozó temető feltárása. Egy másik
temetkezési helyet a keletre lévő
domboldalban, 1976-ban találták
meg a Thúry György Múzeum
munkatársai. Akkor 25 sír feltárására
volt pénz, most, közel három
évtizeddel később, az önkormányzat
által nyújtott anyagi támogatás
jóvoltából folyik a feltárás az ipari
park területén. Eközben került elő
a vélhetően a harmadik század első
feléből származó sír, amely egy felszerszámozott
ló és egy vadászkutya
földi maradványait rejtette.
(Írásunkat
lapunk 8. oldalán olvashatják)
A VDÖK ALAKULÓ GY􀄥LÉSE
Alakuló gyűlését tartotta a Városi Diákönkormányzat
szeptember 7-én az Ady u. 1.
szám alatti irodájában. Rövid bemutatkozás
után Sebestyén Nikolett ifjúsági referens öszszefoglalta
a szeptemberi terveket. A hónap
végéig minden iskolában létrehozzák a diákönkormányzatot.
Minden hónap első szerdáján
DÖK-gyűlést szerveznek, ahol az adott
hónap tennivalóit beszélik majd meg. Kérik
mind a tanárok, mind a diákok segítségét,
hogy vegyenek részt a diákönkormányzat működésében,
hiszen ez a szervezet értük van,
miattuk működik. Külön szó esett a 16-iki
Vasemberke Kupa vetélkedőről, ahol az általános
iskolák diákjai küzdhetnek meg egymással
egy 12 órás játékos verseny keretén
belül.
KÉPESLAPOK JÓZSEF ATTILÁRÓL
A nagyatádi Sasvári Tiborné képeslapgyűjteményéből
ezúttal József Attila költő életét bemutató
kiállítást tekinthetik meg szeptember 7-
től 21-ig az érdeklők a HSMK emeleti előcsarnokában.
A gyűjtő szöveget is mellékelt a képeslapokhoz,
így többek között megismerkedhetünk
József Attila családtagjaival, iskoláival,
költő kortársaival és a róla készült szobrokkal.
KANIZSARU
Az éjszaka folyamán ismeretlen tettes
lefeszítette a lakatot egy, a volt Kossuth laktanya
területén lévő raktárépület ajtajáról. Az elkövető
még egy kávét is lefőzött magának, majd
cigarettával és élelmiszerrel távozott. A délutáni
órákban a bűncselekmény elkövetésével magalapozottan
gyanúsítható nagykanizsai férfi már a
rendőrség vendégszeretetét élvezhette. Kihallgatásakor
beismerte tettét és az eltulajdonított értékek
egy részét is sikerült lefoglalni.
11.15 órakor a járőrök a város területén
igazoltattak egy nagykanizsai fiatalembert,
egy Mazda volánja mögött. Az ellenőrzés során
megállapították, hogy az autón lévő rendszámot
egy Peugeot 205-ös gépkocsira adták
ki. A Mazda semmilyen nyilvántartásban sem
szerepelt és a férfi vezetői engedéllyel sem
rendelkezett. Az ügyben a jármű lefoglalása
mellett elrendelték a nyomozást.
őSZI-TÉL A HSMK-BAN
Sajtótájékoztatót tartott Papp Ferenc, a Hevesi
Sándor Művelődési Központ igazgatója
az intézmény őszi, téli programjairól. A 2005-
2006-os évadra három színházbérlet is váltható.
A Hevesi bérlettel megtekinthető többek
között a János vitéz, a Bródy bérlet tartalmazza
Az édes teher zenés vígjátékot is. A
Rátkai bérlet megváltásával az érdeklődők
láthatják A vörös bestiát és a Lili bárónő operettet
is. A gyermekek színházbérletével megtekinthető
A kis hableány, A körtemuzsika,
Tündér Lala és A dzsungel könyve mesejáték.
Különböző előadássorozatok közül válogathatunk,
úgy mint Úti élmények az uniós országokban,
vagy éppen a Csillagászati szabadegyetem.
Továbbra is működnek a művészeti
csoportok, klubok. A Kanizsai fotóklub hétfőnként,
a Premier táncklub szerdán és péntekenként
várja tagjait. Újra indul a nők körében
nagy sikert aratott intim torna, de részt
vehetünk többek között gerinctorna, foltvarró,
vagy éppen szabó-varró tanfolyamon. Szeptember
23-án rendezik meg a Péntek esti jazzklub
zenés, szórakoztató műsorát. Október 7-
8-án a Kanizsa-MKB Nemzetközi Jazzfesztiválra
is várják az érdekődőket. Zenés esték a
Kiskastélyban címszó alatt többek között fellép
Bakaja Zoltán hegedűművész, Kollonay
Zoltán zongoraművész és a Farkas Ferenc
Városi Zeneiskola. Kiállítások között is bőven
válogathatunk. Ha Kovács Tibor festőművész,
vagy ősze András szobrászművész tárlatát
szeretnénk megnézni, akkor a kiállító terembe
kell mennünk, ha Varga György jazz
fotókiállítását választjuk, majd az Ifjúsági Galéria
felé induljunk. Lapunk hasábjain mindig
értesítjük Olvasóinkat a pontos dátumokról és
eseményekről.
JOGTALAN ÉS TAPINTATLAN
A MDF nagykanizsai szervezete is részt
vesz az egyenes ági örökösödési illeték megszüntetésére
irányuló központi kezdeményezésben.
A múlt héten aláírásgyűjtés folyt a
városban, tíz óra alatt több mint ötszáz aláírás
gyűlt össze. A párt aktivistáinál jelenleg is
vannak aláírásgyűjtő ívek, az akció még folytatódik,
mondta el csütörtöki sajtótájékoztatóján
Kisgyura János, a párt helyi elnöke. A
szervezet jogtalannak és tapintatlannak tartja
az örökösödési illetéket. Jogtalannak azért,
mert a már megadóztatott jövedelmeket ismét
megcsapolja, tapintatlannak pedig azért, mert
olyan családot büntet ezzel az elvonással az
állam, amely egy fontos, közeli családtagját
veszítette el. Ha morális oldalról vizsgáljuk
meg, mondta az elnök, akkor ki kell mondanunk,
a gyermeke jövőjéről gondoskodó család
már korábban adóztatott jövedelmét sarcolja
meg újra az állam. Számtalan példa van
arra, hogy valaki örökségből származó vagyontárgyát
éppen az illetékfizetési kötelezettség
miatt nem tudja megtartani, kénytelen
értékesíteni azt. Az állam bevételei ezen adónemből
alig jelentenek pozitívumot az eljárás
költségei miatt, annál nagyobb negatívumot
jelentenek a társadalom egészét tekintve.
Nem lenne példanélküli ennek az adónemnek
az eltörlése, hiszen a svédek az idei évben
szüntették meg, Kanadában, Ausztráliában és
Izraelben pedig nincs is.
EGYETEMI TANÉVNYITÓ
Csütörtökön kora délután került sor a Veszprémi
Egyetem és a Kanizsa Felsőoktatásáért
Alapítvány ünnepélyes tanévnyitójára a megújult
B épületben. Az ünnepélyes tanévnyitón
Litter Nándor polgármester köszöntötte az
egyetem új, ifjú polgárait: – Köszönöm, hogy a
Veszprémi Egyetem nagykanizsai képzési helyét
választották, hogy Nagykanizsát választották.
Úgy gondolom, hogy jól döntöttek, amikor
ezt a döntést meghozták, hiszen az egyetemen
kiváló tanárok, kiváló szaktudással, nagyon jó
képzést fognak önöknek adni, olyan képzést,
amellyel sikeresek lehetnek jövendő éltükben.
Úgy gondolom, hogy azért van ennek a városnak
szüksége erre a felsőfokú képzésre, mert
azt a tudást, amelyet önök és oktatóik képviselnek,
szeretné Nagykanizsa fejlesztése érdekében
hasznosítani. Sikeres várost kell Nagykanizsából
építenünk, ehhez önöknek, a fiatal korosztálynak
tudásukkal hozzá kell járulniuk. Kívánom
önöknek, legyenek sikeresek tanulmányaik
során, és ezekkel a tudástartalmakkal
felvértezve legyenek sikeresek életükben –
mondta tanévnyitó beszédében Litter Nándor.
Ezt követően Dr. Friedler Ferenc dékán emlékezett
a képzés indításának első éveire, szólt
arról, hogy egy tudományosan megalapozott
2 KRÓNIIKA
SZEPTEMBER 8.
SZEPTEMBER 7.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Gyakornok: Dely Marianna. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király
u. 47. I. emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda:
ANTÓK Nyomdaipari Kft. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjesztő:
TOTAL-LAP Kft. Felelős vezető: Fehér Tamás. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
képzést kívántak a városban letelepíteni, olyan
képzést, amely beleillik a város tevékenységébe,
életébe, és kutatással, projekttevékenységgel
párosul. Ennek megfelelően fejlesztették ki
a nagykanizsai egyetemi központot. Az eredeti
célt túlteljesítették, hiszen akadémiai munkabizottság
alakult, ami azt jelenti, hogy az MTA is
részt vesz a VENK fejlesztési tevékenységében.
A kanizsai elsőévesek két egyetemi karhoz
tartoznak, a gazdasági- és a műszaki informatikai
karhoz, egyetemi hallgatók mindazokkal
a lehetőségekkel, amelyekkel az egyetemi
székhelyen tanuló hallgatók is rendelkeznek. A
Műszaki-informatikai Karnak 13 akadémiai
doktori fokozattal rendelkező, nemzetközi elismerést
szerzett professzora van. Ezen a karon
az angol nyelv is hivatalos nyelv, hiszen nemzetközi
tevékenységet folytatnak. A kar abban
is egyedülálló hazánkban, hogy a képzés teljes
skáláját biztosítja hallgatóinak a mérnökaszszisztens-
képzéstől a doktori iskoláig. Két kutatóközpontot
hozott létre a kar, az egyik az
egészségügyi-informatika kutató-fejlesztő központ,
a másik az informatikai-biztonságkutató
fejlesztő központ. A dékán köszönetét fejezte
ki a városvezetésnek és Litter Nándor polgármesternek,
valamint Göndör István országgyűlési
képviselőnek az általuk nyújtott támogatásért,
azért, hogy a B épület felújítása megtörtént,
az oktatás körülményei kedvezőbbé váltak.
A fejlesztéseknek, a pozitív változásoknak,
és az együttműködéseknek köszönhetően kijelenthetjük
– mondta dr. Friedler Ferenc – hogy
Nagykanizsa a hazai tudományos térképre került,
hiszen a nyugat-magyarországi régióban
elsőként Nagykanizsán van doktori vizsga informatikai
tudományban.
A köszöntőket követően díjak átadására került
sor: a negyedéves hallgatónak járó Nívódíjat
Kupó Szilvia és Vincze Adrienn kapták.
A Szolidaritás-díjat, amelyet Dr. prof. S.
Nagy Katalin alapított szülei, édesapja az
utolsó szabadon választott nagykanizsai polgármester
és édesanyja emlékére minden évben
az a hallgató kapja, aki az előző évben a
legtöbbet segített hallgatótársainak. Az idei
díjazott Osztovics Anita. Az elsőévesek eskütétele
után az egyetemi polgárrá avatás ceremóniája
következett, majd az ünnepséget a
Szózat hangjai zárták. Az ünnepi műsorban
közreműködtek Bedő Csaba Radnóti-díja
versmondó és Jakobovics Árpád és barátai.
FIDESZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Sajtótájékoztatót tartott Cseresnyés Péter a
FIDESZ helyi elnöke a kórház körül kialakult
helyzetről. Elmondta, hogy a hírek szerint arra
a következtetésre lehet jutni, miszerint valamikor
ősszel az önkormányzat tárgyalni fog a
kórház privatizációjával kapcsolatban. Ha Litter
Nándor polgármester ezt az előterjesztést
előhozza, akkor az emberek 2004 december 5-
i népszavazása ellen fog tenni. Cseresnyés Péter
elmondása szerint két kérdést tett fel az augusztusi
közgyűlésen (Foglalkozik-e valaki a
kórház működtetésének kiadása gondolatával?
Adott-e a kórház hitelt a városnak a nyár folyamán?),
melyekre nem kapott választ. A
kórház üzemeltetésének vállalkozásba adása
napirenden van Nagykanizsán. De miért lenne
erre szükség, ha a kórház 100 milliós hitelt tud
nyújtani működtetőjének? Az OEP nem biztosít
több pénzt az átalakítás után sem, tehát kétféleképpen
lehet több forráshoz jutni a jelenlegi
helyzetben: elbocsátásokkal vagy pénzért
történő gyógyítással. A FIDESZ elnöke a következőkkel
zárta sajtótájékoztatóját: szeretnék,
ha a nagykanizsaiak világosan látnák a
reájuk leselkedő veszélyeket, amelyeket a „lopakodó
privatizáció” jelent számukra.
KANIZSARU
Az északi városrészben található élelmiszeripari
üzem egyik üzemrészébe az éjsszaka
folyamán ismeretlen tettes behatolt és egy lezárt
szerszámosládából mintegy 500.000 Ft
értékű speciális szerszámokat tulajdonított el.
A nyomozás során kiderült, hogy a bűncselekmény
elkövetésével három üzemi dolgozó
gyanúsítható. Az eltulajdonított szerszámok
nagy részét sikerült tőlük lefoglalni.
AZ ELHURCOLTAKÉRT
Szeptember 9-től emléktábla hívja fel a figyelmet
a vasútállomáson arra, hogy emlékezzünk
azokra az ártatlan családokra, akiket 1950
és 1952 között a nagykanizsai és környékbeli
otthonaikból ezen az állomáson keresztül hurcoltak
el a hortobágyi és a kunsági kényszermunkatáborokba.
Az emléktábla avató ünnepségén
beszédében Litter Nándor polgármester
kiemelte: azért állítunk emléket, hogy az utókor
soha ne felejtse el, volt egy olyan kor, ami
igazságtalanul, sérelmet, kárt, szenvedést okozott
az akkori polgároknak. Bízzunk benne, soha
többé nem jön el olyan kor, amikor a kínzás,
a megaláztatás törvényesen megtörténhet.
Nagykanizsán több mint 50 családot érintett ez
a szörnyűség, az állomásról 300 embert tettek
vagonokba és hurcoltak el a Hortobágyra. Takács
János, a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak Egyesületének tiszteletbeli
elnöke emlékező beszédében hangsúlyozta:
emlékezni jöttek sorstársaival együtt az ország
különböző területeiről. Emlékezésük visszapillantás
egy máig nyitott, sajgó sebre, amelyet
több, mint fél évszázada okozott magyar a magyarnak,
testvérek egymásnak. A tömegek
megfélemlítése érdekében családokat ragadtak
ki otthonaikból, csecsemőt és aggastyánt sem
kímélve, hogy az emberi lét alapelemeit, a szabadságot,
a lakást és az élelmezést se biztosítsák.
Itt rakták be vagy bocsátották át azokat a
marhavagonokból összeállított szerelvényeket,
amelyeknek úti célja a magyar Gulág, az addig
csak természeti szépségéről híres Hortobágy
volt. 1950 június 23-án itt dobta ki vagonjuk
kis résén azt a cédulát, amelyet a 10 nappal korábban
vele együtt érettségizett diáktársának
írt, és a becsületes vasutasok továbbítása révén
tudathatta az akkor még ismeretlen „kirándulásról”.
Amikor 1953. őszén feloszlatták a
munkatáborokat, ők is eltávozhattak, de haza
nem térhettek, rabságuk helyszínén senki nem
akart munkaviszonyt létesíteni velük, vagyonukat,
házukat sem kapták vissza. Megkülönböztetett
állampolgároknak számítottak. Takács
János megemlítette azt is, sem erkölcsi, sem
anyagi rehabilitálásukra nem került sor. A kárpótlások
keretében kapott maximális 8 ezer forinton
felül csak – a recskiekhez hasonlóan – a
3 évnél hosszabb időt rabságban töltöttek kapnak
életvitelt javító nyugdíj kiegészítést. A
többiek érdekében eredménytelenül fordultak a
kormányokhoz. Idejük egyre fogy, és a nagyon
rászorultakat csak a Recski Szövetség és a
POFOSZ, mint társszervezetek segítik eseti segélyekkel.
Az emléktábla leleplezése után ökumenikus
áldással, koszorúzással és mécses
gyújtással fejeződött be a megemlékezés. Közreműködött
a Piarista Általános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon énekkara.
NAGYKANIZSAI STRATÉGIAI TERV
A nagykanizsai stratégai tervről tartott sajtótájékoztatót
Röst János és Halász Gyula önkormányzati
képviselő. A város közgyűlése
2004. decemberében fogadta el Nagykanizsa
2006-ig szóló stratégiai tervét, ez egészült ki
a 2007. utáni évekre készült tervekkel, amely
már uniós pénzek bevonását is lehetővé teszi.
Jövőkép nélkül nincs a városnak jelene, és az
SZDSZ helyi tagjai úgy gondolják, hogy ebben
az ügyben lehet társadalmi konszenzus.
Ennek jegyében meghívták a helyi pártok vezetőit
és a civil szervezetek delegáltjait. Ez a
beszélgetés jól sikerült. Szeretnék megszólítani
a lakosságot is, hogy mondjanak véleményt
a tervekről. Szeretnének mozgalmat indítani a
sikeres Nagykanizsáért. Mivel Nagykanizsa
két régió határán fekszik, kisrégiós központtá
válhat – fejtette ki az alpolgármester. Halász
Gyula a humánerőforrás fejlesztését hangsúlyozta.
Egy város jövője elképzelhetetlen innovációs
kutatóközpont, felsőfokú oktatás
nélkül. Fontos a szellemi potenciál Nagykanizsára
telepítése. A kisrégiós szerepkör betöltéséhez
szükséges az egészségpolitika, a szociális
és a társadalmi integrációs területek
még további kiszélesítése, és az infrastrukturális
fejlesztések, és az információs társadalom
kiépítése is elengedhetetlen.
KRÓNIIKA 3
SZEPTEMBER 9.
4 KRÓNIIKA
KÖSZÖNJÜK A SOK DÖDÖLLÉT!
Litter Nándor polgármester a HSMK-ban
köszönte meg az intézmény dolgozóinak, a
rendezvény szervezőinek a Dödölle fesztiválon
nyújtott segítségüket, kiváltképpen a központi
konyha dolgozóinak, akik jóvoltából
több mint ezer adag dödölle került szétosztásra.
Papp Ferenc, a HSMK igazgatója köszönetet
mondott a média munkatársainak, a közterület
felügyelőségnek, a rendőrségnek, a
kórház és a mentőállomás dolgozóinak. Az
idén közel 4500 adag dödöllét készítettek. Jövőre
ennek a dupláját szeretnék megfőzni egy
még nagyobb fesztivál keretén belül.
BOLYAISOK EGYMÁSÉRT
Fogadócsapat gyülekezett fél hat körül Palinban
a focipálya előtt. Negyed órával később
megérkezett a marosvásárhelyi, szintén Bolyais
csapat biciklivel, majd kis pihenő után rendőrmotoros
felvezetéssel elkerekeztek a Bolyai Iskola
udvaráig. Litter Nándor polgármester beszéde
után Kalamár Márta igazgatónő is köszöntötte
a vendég csapatot, majd megkoszorúzták
a Bolyai János emléktáblát. A Himnusz
elénekelése után szabadjára engedték a fehér és
kék „üzenet lufikat”.
III. ROMA KULTURÁLIS NAP
Immár hagyomány, hogy a Zala Megyei Romákért
Szervezet (ZMRSZ) kora ősszel kulturális
napot szervez. Az idei egész napos rendezvénynek
múlt hét végén az újudvari Faluház
adott otthont. A programot Sütő János Zoltán,
a szervezet elnöke nyitotta meg. Mint
mondta, a ZMRSZ nem csak a kultúra területén,
hanem az élet más területein – például a
különböző foglalkoztatási programokban is
igyekszik segítséget nyújtani a romáknak. Fontosnak
tartják a civil szervezetekkel, a helyi
Cigány Kisebbségi Önkormányzatokkal, a
DRVSZ-szel és más kisebbségi szervezetekkel
való szoros együttműködést, egymás programjainak
látogatását, a kölcsönös segítségnyújtást,
szakmai támogatást. Ezt követően Röst
János alpolgármester mondott beszédet, majd
Kisgyura János, az MDF kanizsai szervezetének
elnöke köszöntötte a résztvevőket. A kulturális
műsor szereplői valamennyien a
ZMRSZ tagjai közül kerültek ki: elsőként a
murakeresztúri Balogh Ramóna előadásában
hangzott el Zelk Zoltán Tűzből mentett hegedű
című verse, aztán Kalányos Tibor vezetésével
a Zalacsányi Harmonikások mutatkoztak be.
Az újudvari Kertész Balázs és Bogdán Márk a
próza műfajába kalauzolta el a hallgatóságot.
A Pántlika Néptánc Csoport pásztor csárdást
és rábaközi táncokat mutatott be a színpadon.
A bográcsokban hagyományos cigány ételek
készültek: húsos káposzta, pörkölt rotyogott a
kondérokban, hogy a kemencében sült púnyával
tálalva a kulturális nap résztvevőinek éhségét
csillapítsa az ebédszünetben. A délutáni
program cigánytáncok bemutatásával vette
kezdetét ugyancsak a Pántlika Néptánc Csoport
jóvoltából. Őket Kardos Ferenc és Fenyvesi
Attila gitárjátéka követte, majd Farkas Tibor
előadásában énekek, versek, cigánydalok
hangzottak el. A Roma kulturális nap tánccal,
mulatsággal ért véget.
KANIZSARU
11.23 órakor személyi sérüléses közúti közlekedési
balesethez kértek rendőri intézkedést.
A Magyar úton egy kerékpáros parkoló
személygépkocsinak ütközött, melynek során
nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérülést
szenvedett. Mivel felmerült, hogy a kerékpáros
alkoholt fogyasztott, ezért vért vettek tőle.
KANIZSARU
19.30 órakor a hajléktalan női szállóhoz
kértek rendőri intézkedést, mivel a szállón
megjelent egy ittas férfi. Agresszíven viselkedett
és a helyszínről nem volt hajlandó távozni
az ott dolgozók többszöri felszólítására sem. A
magáról megfeledkező atyafit a rendőrök fékezték
meg. Ellene garázdaság vétség megalapozott
gyanúja miatt büntetőeljárás indult.
SZÍNEK ÉS GESZTUSOK
Kovács Tibor festőművész Színek és gesztusok
című kiállítása látható szeptember 13-tól
október 8-ig a HSMK galériájában. A kiállítást
Lehota M. János esztéta nyitotta meg. Közreműködtek
a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola
növendékei. A művek bevezetik a tárlatlátogatót
a művész tudatalatti, álombéli, mélyen átélt
expresszióiba, ahol a színek mesélnek, a formák
szenvedélyben lerögzített tartásban szerepelnek.
HARMONIKAKONCERT
Orosz Zoltán világhírű harmonikaművésznek
és zenekarának tapsolhatott a közönség
szeptember 13-án este 19 órától a HSMK
színpadán. Közreműködtek: Ursu Gábor – gitár,
Pengő Csaba – bőgő, Szabó Ferenc –
dob, Bardóczy Attila – ének.
SZEPTEMBER 10. SZEPTEMBER 11.
SZEPTEMBER 13.
Egyesek szerint csak a fagy nyújthat majd
megoldást a késő nyári, kora őszi szúnyoginvázió
ellen. Míg a vízpartokon van mód a repülőről
történő állományritkításra, addig a sűrűn
lakott város erre nem ad lehetőséget. A
földi irtás hatékonysága erősen kétséges, hiszen
a permetszernek az éppen repülő vérszívót
kell eltalálnia a biztos pusztulás érdekében.
Az eresz, vagy a levelek alatt megbúvó, a
lakások falai mögött rejtező szúnyogok ellen
nincs hatékony permetszer. A földi ritkítás során
az emberre, állatra ártalmatlan permetszert
olajgőzben oldják fel, így juttatják ki a
levegőbe, amelynek eredményeként sűrű fehér
köd képződik a kezelt területen. Bár a
szakemberek azt állítják, a szer és az eljárás
veszélytelen, a tavaszi állományritkítás során
Kiskanizsáról több panasz, kifogás is érkezett,
tudtuk meg Gáspár Andrástól, a Via Kanizsa
Kht. ügyvezetőjétől.
A szúnyogcsípés kellemetlen élmény, sokaknál
okozhat kisebb-nagyobb, főként bőrpírral,
duzzanattal járó reakciót, nem jelent különösebb
veszélyt, hiszen a szúnyogok nem hordoznak
betegséget, állítják a járványügyi szakemberek.
Ma már a patikákban különböző csípésekre alkalmazható
gélek, kenőcsök kaphatók. A népi
módszer szerint ha a csípés helyét bármilyen három
fűféle összemorzsolásával keletkezett folyadékkal
kenjük be, elmúlik a viszketés.
CSÍPNEK!
RÉMISZTő RIASZTÓ
Sok családnak okozott bosszúságot és zavarta
meg éjszakai nyugalmát a régi Petőfi
iskola épületén 9-én este 20 óra tájban megszólaló
riasztó. A környék, és a Berzsenyi utca
14/ B. számú ház lakói és házmestere hiába
telefonált fűhöz, fához, senkitől sem kaptak
választ arra, hogyan lehetne elnémítani a
harsogó csengőt. Szidták a riasztó felderíthetetlen
gazdáját az utcai járókelők, némely
lakónak a veséjére, másoknak a szívére ment
az idegesség, később már egymás idegeire
mentek az ingerült családtagok. Az éjszaka
sötétjében férfiak vizsgálták zseblámpával, de
túl magasra helyezték ahhoz, hogy mérgükben
elvágják a vezetéket, tudva azt is, nem ez
a megoldás! Szombat reggel fél hét tájban
már elfáradt a csengő, negyedóránkénti jelzéséhez
dallamot is közvetített, és 9 óra után
elhallgatott. A környéken élők remélik, végleg,
mert nem ez volt az első eset, hogy begerjedt
a készülék. Kérdésük: ki tudja megmondani,
mi ilyen esetben a teendő, hova lehet
fordulni segítségért?
VÁROSPOLIITIIKA 5
A címben feltett kérdés a soron kívüli közgyűlés
egyik sarkalatos pontjává vált az első
napirend, a költségvetés módosításának vitája
során. Miről is szólt a polémia? Arról, hogy
az önkormányzat a nyáron fizetési nehézségekkel
küzdött. Bevételei alig voltak, míg
működési kiadásai szorítóan jelentkeztek.
Ezért került sor egy olyan tranzakcióra, amely
során a kórház 100 millió forintot átadott a
városnak szeptember 30-ig. Az ideiglenes
pénzeszköz átadás a jelenlegi ciklusban első
ízben fordult elő – a korábbi ciklusokban ennél
nagyobb összeg kölcsönvételére is kényszerült
már az önkormányzat. A képviselők
számos aggódó kérdést feltettek: miből fogja
visszafizetni az önkormányzat a kapott összeget
(válasz: a szeptember 15-ig befolyó adóbevételekből),
honnan van a kórháznak ennyi
pénze, hogy még kölcsönözni is tud (a pénzeszköz
érkezése a kórház esetében havonta
egyenletes, körülbelül 500 millió forint nagyságrendű
a teljesítmény függvényében, míg a
fizetési kötelezettségek más-más időpontban
jelentkeznek, a likviditás tervezhető, ezért van
lehetőségük átmeneti pénzeszköz átadásra; az
önkormányzatnak évente kétszer, áprilisban
és szeptemberben van nagyobb bevétele az
adóbefizetések határidejének lejáratakor, a kifizetések
azonban havonta jelentkeznek), nem
kellett volna-e tájékoztatni a képviselőket, illetve
a közgyűlés hozzájárulását kérni a tranzakció
előtt (az idő operatív intézkedést sürgetett),
nem volt-e más megoldás a likviditási
probléma megoldására (megoldás lett volna
még a folyószámla hitelkeret megemelése, ez
azonban időbe és pénzbe került volna az önkormányzatnak).
A képviselők ízekre szedték a költségvetés
módosításának előterjesztésében a palini városrészben
található Majorkerti út illetve a
csapadékvíz elvezetési rendszer megépítését,
illetve a Centrál szálló előtti közterület rendezését
is. Arra is megnyugtató választ vártak,
hogy a költségvetés módosítása során honnan
teremtődnek elő a források. A közel másfél
órás vita után dr. Fodor Csaba indítványával
kiegészítve – mely szerint az ügyrendi bizottság
vizsgálja meg az ideiglenes pénzeszköz átadás
jogszerűségét – fogadták el a módosítást.
Második napirendként a termálturisztikai
koncepció előkészítése került a képviselők elé.
A vita során az körvonalazódott, hogy tervek
kellenek ahhoz, hogy Nagykanizsa a 2007-
2013. közötti európai uniós tervezési időszakban
a következő Nemzeti Fejlesztési Terv keretein
belül megvalósuló nagyprojektre pályázhasson.
Nem szabad elhallgatni persze azt
sem, hogy e témában az elmúlt 15 évben több
tanulmány született – az íróasztal fiók részére.
A képviselők erőteljesen azért kardoskodtak,
hogy ezúttal ez ne így legyen. A termálturisztika
jó befektetés – ebből Nagykanizsa városának
sem szabad kimaradnia. Litter Nándor
polgármester lezárva a vitát, szavazásra tette
fel a kérdést. A grémium végül módosítással
– mely szerint a koncepcióhoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárást a közbeszerzési bizottság
folytassa le – 20 igen, 1 tartózkodással elfogadta
a határozati javaslatot.
A harmadik napirend arra irányult, hogy
egy Ifjúsági és Sportcsarnok előkészítő munkacsoport
alakuljon meg. Miután tisztázódott,
hogy a munkacsoportban szerepet vállalók
munkaköri illetve képviselői kötelességüknél
fogva is felelősek, a polgármestert már csak
azzal bízták meg, hogy a munkacsoport mellé
külső gazdasági szakértőt kérjen fel. A munkacsoport
tagja Röst János alpolgármester,
Papp Nándor, a VKIB elnöke, Hári László a
sportiroda vezetője, Dabi Gabriella gazdálkodási
osztályvezető, Mihovics Zoltán a pályázatíró
iroda munkatársa és Dervalits Balázs, a
VFO beruházási ügyintézője. Az előkészítő
munkacsoport felállítását a sportcsarnok beruházásának
nagyságrendje és a feladatok sokfélesége
indokolta.
Az utolsó napirendben a város hátrányos
szociális helyzetű fiatalsága felsőfokú tanulmányai
elősegítése érdekében hoztak határozatot
a képviselők. A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati
rendszerhez Nagykanizsa már 2001-ben csatlakozott.
Azóta évről-évre emelkedő összeggel
segítik a felsőoktatásban tanuló ifjúságot. Ezúttal
is egyhangú szavazással döntöttek a folytatás
mellett, felhatalmazva a polgármestert,
hogy aláírja az ezt kinyilvánító nyilatkozatot.
A tervek szerint a 2006. évi költségvetésben 8
millió forintot különítenek el e célra.
MIKOR TÖRVÉNYES EGY PÉNZÁTADÁSI TRANZAKCIÓ?
NEM SZAVAZAT A RENDELET MÓDOSÍTÁSRA
Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a közgyűlés 2005. évi költségvetéséről szóló, többször
módosított 6/2005.(II.21.) számú rendeletének módosítására előterjesztett napirendi pontot
tárgyalta meg nyílt ülésén. Az előterjesztést 1 igen, 3 tartózkodás, 2 nem szavazattal elvetették. A
bizottság tagjai a legtöbb kérdést a Centrál szálló előtti közterület rendezéséről tettek fel az előterjesztőknek.
Az elhangzottak alapján úgy ítélták meg: ebben a feladatban sokkal nagyobb a magánérdek,
mint a közérdek, és forgalomszabályozásról még szó sincs. Honnan tudják, hogy bruttó
67 millió forintba kerül a beavatkozás összköltsége, engedélyokirata, és honnan lesz rá pénz?
A GVB IGENJEI
A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság
szeptember 13-i ülésén négy napirendi
pontot tárgyalt meg. Egyetértettek a nagykanizsai
Termálturisztikai koncepció maximum
1,5 millió forint értékben történő elkészítésével,
elfogadták a javaslatot a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázati rendszerben való részvételre.
Az Ifjúsági és Sportcsarnok előkészítő
munkacsoport című előterjesztést levette a
bizottság a napirendről, a közgyűlés 2005.
évi költségvetéséről szóló, többször módosított
6/2005. (II. 21.) számú rendeletének módosítása
című előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak
tartották, és egyetértettek azzal,
hogy közgyűlés elé kerüljön.
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG KÉRDÉSEI
A pénzügyi bizottság szeptember 12-iki
ülésén elsőként a Firt Kft-vel kötendő városfejlesztési
megállapodásra mondott igent,
majd a termálturisztikával foglalkozó közgyűlési
előterjesztéssel foglalkozott. Marton
István kijelentette: amíg nem tudjuk, kié a
termálkút, kié a vízkivételi jog, amíg nincs
feltárva a környezet, addig minden termálturisztikai
koncepció felesleges. Nem lehet indulatok
nélkül beszélni a 15 éve készült soksok
felesleges tanulmányról, amelyek az
alapfeltételek ismerete híján sehova sem jutottak.
A költségvetés módosításának előterjesztése
kapcsán a kórház-önkormányzat
között lezajlott ideiglenes pénzeszköz átadással
kapcsolatban tettek fel számos kérdést.
Elhangzott az is: készüljön megszorítási
terv arra az esetre, ha nem teljesül az önkormányzat
bevételi terve.
ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT
Kedden délelőtt zárt ajtók mögött tartotta
soros ülését a Közbeszerzési Bizottság. A határozatokról
Papp Péter, a bizottság elnöke tájékoztatta
lapunkat. Elsőként a Miklósfa Csengery
utca gyalogos és kerékpárút kivitelezőjéről
született döntés. A munkák elvégzéséhez
szükséges források rendelkezésre állnak, s
olyan kivitelezőt választott a bizottság, aki ígéretet
tett arra, hogy az út november közepéig
elkészül, ha nem, napi egymillió forint kötbért
fizet. A bizottság értékelte a Magyar utca-
Arany János utca körforgalmi csomópont kialakítására
beérkezett pályázatokat is, s úgy
döntött, a kivitelezőnek 58 nap alatt kell elvégeznie
a munkákat. A Kaposvári út 11-ben lévő,
rendkívül rossz állapotú orvosi rendelő felújítására
meghívásos pályázatot írt ki a bizottság.
A beruházás kivitelezési határideje november
30. A 2005. évi út- és járdafel-újítási
munkákat is csoportosította a bizottság.
6 A HÉT TÉMÁJA:: VÁLTOZÁSOK
Hiába tiltakoztak a munkaadók, a munkavállalók: szeptember elsejétől
17 százalékkal kerül többe a cégeknek az adóköteles természetbeni juttatás,
mint eddig. A július elején kihirdetett, „az egyes pénzügyi tárgyú törvények”
utolsó paragrafusába illesztett tbj-törvény módosítás szerint
ugyanis ezt követően az adóköteles természetbeni juttatás adóalapként
megállapított értékének személyi jövedelemadóval növelt összege után
kell a 29 százalékos járulékot megfizetni. A változással kapcsolatban az
APEH Zala Megyei Igazgatóságán kértünk tájékoztatást.
A személyi jövedelemadó törvény szerint az adóköteles természetbeni
juttatások körébe tartozik az adóköteles reprezentáció és az üzleti ajándék,
a dolgozóknak biztosított vendéglátás (cafetéria) révén juttatott bevétel, az
adóköteles biztosítás, az autópálya-matrica, illetve a cégautó is. Az intézkedés
bevezetését azzal magyarázták, hogy ezen adóköteles juttatásokban
– külföldi luxusutak, a gyermek tanításának magas költségei – főleg a jól
fizetett menedzserek részesülnek, ha viszont a cég ezeket biztosítja, akkor
indokoltnak tartják, hogy ezek után is magasabb legyen a közteher. Az
évközi járulékemelés vélhetőleg nehéz helyzetbe hozza a cégeket, mivel
azt – legálisan – nem lehet kivédeni. Ezen juttatásokat ugyanis többnyire
év elejétől év végéig, valamilyen belső szabályzatban vagy kollektív
szerződésben rögzítetten kapják a munkavállalók. A szeptember elsejével
bekövetkezett évközi jogszabályváltozás egy kisebb járulékteher növekedés
okozója ezáltal még akkor is, hogy az ilyen módon adott juttatás adóés
járulékvonzatát a cégek költségként elszámolhatják.
Az adóköteles természetbeni juttatások után a személyi jövedelemadó
törvény által előírt 44 százalékos mértékű adót a juttatónak kell megfizetnie.
A törvénymódosítást követően 2005. szeptember 1-től a természetbeni
juttatás adóalapként megállapított értékének személyi jövedelemadóval
növelt összege, azaz a 44 százalék személyi jövedelemadóval növelt, bruttó
összeg után kell a járulékot megfizetni. Ez azt jelenti, hogy az adóköteles
természetbeni juttatásnak már nemcsak az adóalapként megállapított,
hanem annak a személyi jövedelemadóval növelt összege után kell a társadalombiztosítási
járulékot megfizetni. Vagyis amíg az augusztus 31-éig
nyújtott 100 forint adóköteles természetbeni juttatás után 76 forint közterhet
kell fizetni, szeptember elsejétől a fizetendő közteher 88,8 forint lesz.
A Pénzügyminisztérium az idén másfél milliárd, jövőre pedig 7-8 milliárd
forint bevételnövekedéssel számol a járulékalap emelkedése miatt.
TÖBBE KERÜL AZ ADÓKÖTELES
TERMÉSZETBENI JUTTATÁS 2005. szeptember 1-jével a Megyei Gyámhivatal jogutódjaként annak
feladat és hatásköreit kiegészítve megalakultak a Megyei Szociális
és Gyámhivatalok. Az új szervezet feladatairól dr. Tőke Alajossal, a
Zala Megyei Szociális és Gyámhivatal vezetőjével beszélgettünk
– Kérem, foglaljuk össze, mi minden tartozik e megyei hivatalok hatáskörébe
szeptember elejétől. Először a gyámügyi feladatokról ejtsünk szót!
– Gyámügyi, gyermekvédelmi jogkörben a megyei hivatal ellátja az
illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzat jegyzőjének, a
városi gyámhivatalnak a szakmai irányítását és felügyeletét, illetőleg
másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegyzőjének,
a városi gyámhivatalnak gyámügyi hatósági ügyeiben. A helyi
önkormányzat kezdeményezésére – a Nemzeti Család és Szociálpolitikai
Intézet bevonásával – kijelöli az alapellátást illetve szakellátást nyújtó
gyermekintézmények közül a szakmai módszertani és továbbképzési feladatokat
ellátó intézményeket. További feladat az állami és nem állami
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények működésének ellenőrzése
valamint elsőfokú döntés meghozatala a gyermekvédelmi szolgáltatás
Gyvt. szerinti működésének engedélyezése ügyében. Részt veszünk ágazati
képzések, továbbképzések szervezésében, illetve a vizsgáztatásban.
A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet bevonásával véleményezzük
az önkormányzati gyermekvédelmi ellátórendszer átalakítására vonatkozó
javaslatokat, szükség esetén kezdeményezzük azok megváltoztatását.
Ha a helyi önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó intézményt
kíván megszüntetni, illetőleg annak ellátási területét vagy az ellátási
kötelezettség terjedelmét változtatja meg; ha az ellátórendszer
működését szolgáló vagyont más célra kívánja felhasználni, vagy az e
törvényben nem szabályozott új ellátást kíván bevezetni, köteles a Szociális
és Gyámhivatal véleményét előzetesen kikérni.
– Szociális feladatok is a tevékenységi körbe kerültek.
– Valóban, szociális igazgatási jogkörében a Megyei Szociális és
Gyámhivatal végzi például a helyi önkormányzatok által működtetett,
továbbá a megye területén székhellyel rendelkező, nem állami fenntartású
szociális intézmények szakmai ellenőrzését. A szakmai ellenőrzésbe
bevonja a megyei módszertani szociális intézményeket, az egyházi
fenntartó által kijelölt módszertani intézményeket, illetve a regionális
illetve országos hatáskörrel módszertani feladatokat ellátó intézményeket.
A Megyei Szociális és Gyámhivatal a szociális törvényben
meghatározott önkormányzati ellátási kötelezettségek teljesítését folyamatosan
figyelemmel kíséri. A hivatal engedélyezi a bentlakásos szociális
intézmények működését, ellenőrzi, hogy az intézmény működése
megfelel-e a működési engedélyben és a jogszabályokban foglaltaknak.
A működési engedélyt visszavonhatja, és a fenntartót a szolgáltatás abbahagyására
kötelezheti. A Szociális és Gyámhivatal a súlyos mozgáskorlátozottak
közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos ügyekben a
jegyző felettes szerveként jár el és dönt a támogatási utalványokkal
kapcsolatos ügyekben, de felettes szervként jár el az egyes lakáscélú
kölcsönökből eredő adósságok rendezéséből adódó ügyekben is, valamint
elbírálja a jogorvoslati kérelmeket.
– Mi mindenre kell még, hogy kiterjedjen a hivatal figyelme?
– Feladatunk elősegíteni és koordinálni a bűnelkövetés, illetve a
bűnismétlés megelőzését célzó programok indítását a veszélyeztetett
gyermekek, a bűncselekményt elkövetett, de nem büntethető, valamint
a büntetőeljárás alá vont gyermekek számára. Ehhez szoros együttmű-
ködést kell kialakítanunk a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást ellátó személyekkel
és intézményekkel, közoktatási intézményekkel, a pártfogó felügyelői
szolgálattal, a rendőrséggel, az ügyészséggel, a bírósággal, drogmegelőzést,
illetve drog-rehabilitációt végző intézményekkel. Folyamatosan
figyelemmel kísérjük a gyermekek védelmét szolgáló bűnmegelőzési
pályázati kiírásokat, a pályázati lehetőségekről tájékoztatjuk a helyi
önkormányzatokat, gyermekjóléti szolgálatokat, civil szervezeteket.
VÁLTOZÓ GYÁMÜGY
A HÉT TÉMÁJA:: VÁLTOZÁSOK 7
AHOGY AZ UTCÁN LÁTJÁK ...
Szeptember elsejével valami mindig megváltozik. Változnak a menetrendek, drágul a benzin, elkezdődik az iskola. Megkérdeztük az utca
emberét, vajon az ő életében milyen változások történtek szeptember 1. óta.
Barnóczky András
– Belevágtam a hot-dog árusításba
itt a belvárosban egy forgalmas
helyen, úgy gondoltam,
ez menni fog, így jó lesz. Egyelőre
még csak hot-dog és üdítő
kapható, de ha jönnek a hűvösebb
időszakok kibővítem a
választékot, árulok majd sült
gesztenyét, forralt bort és meleg
teát is.
Joós Istvánné
– Szeptember elsejével az unokám
elkezdte az első osztályt, ez
önmagában is nagy esemény.
Közben megtudtuk, hogy a második
unokám kislány lesz, szintén
nagyszerű hír, neki vásároltunk
ma. A nagyobbik lányomnak ma
volt az első munkanapja, úgyhogy
mozgalmasan telt eddig a
hónap eleje.
Szász Kinga Zsuzsanna
– Első éves vagyok a főiskolán.
Amióta elkezdődött, kicsit befolyásolja
a sporttevékenységemet, mivel
az órák beosztása eltér a középiskolás
órabeosztástól. Suli után általában
rohanok az edzésre, így a
tanulásra hétvégén, illetve késő este
jut időm. A főiskola nagyon tetszik,
sok érdekes dolgot tanulunk,
remélem sikerül elvégeznem.
Horváth Krisztina
– Elkezdem a KRESZ tanfolyamot.
Elsőre nem sikerült letennem a
vizsgát, talán majd másodszorra.
Három gyermekem mellett kevés idő
jut a tanulásra, a legidősebb most
kezdte el az iskolát, már hozott haza
piros pontot is. Két kisebbik lányom
nehezen viseli az ovit, három hónap
után amit otthon töltöttek nem nagyon
akarnak visszamenni.
Az újfajta érettségi rendszerben
olyan vizsgafajtákat is
találunk, melyek eddig nem
léteztek. Közülük az egyik
legérdekesebb az előrehozott
érettségi vizsga. A Batthyány
Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola
igazgatója, Dénes Sándor elmondta,
hogy idén az októbernovemberi
vizsgára szeptember
5-ig lehetett jelentkezni.
Az OKÉV minden évben kijelöl
egy oktatási intézményt,
ahol a diákok letehetik az előrehozott
érettségit. Idén a dr.
Mező Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskolában
lesz a vizsga. A több
mint 300 jelentkező közül legtöbben
a nyelvvizsgával kiváltható
idegen nyelvű érettségi
vizsgát szeretnék letenni.
A vizsga érdemjegyét és százalékos
eredményét a tanuló
törzslapjára vezetik rá, ekkor
még nem adnak róla külön bizonyítványt.
A rendes érettségi
vizsgák letétele után kiállított
érettségi bizonyítványba
kerül be ez a jegy is.
ELőREHOZOTT
Kedden a HSMK kamaratermében közmeghallgatást
tartott az önkormányzat. Előzetesen nyolc polgár
jelezte megszólalási szándékát, de az ülés végére sem
voltan többen a témafelvetők tizenötnél. A megszólalók
többsége útfelújítási kérdéseket feszegetett, volt
aki az Erdész utcát érintően szerette volna megtudni,
mikor kerül rá sor, mások Miklósfa, Kiskanizsa egyegy
útjának, vagy a hegyi utak rendbetétele felől érdeklődtek.
Gáspár András elmondta, a felújítások
tervszerűen, előre meghatározott rend szerint történnek.
Az útfelújításokat feszegető kérdések kapcsán
szó esett arról, hogy van olyan szolgáltató cég, amellyel
a VIA nem képes dűlőre jutni az útfelújításokat
illetően. A VIA ügyvezetője elárulta, a jegyző segítségét
kérték, mert másként nem látják biztosítottnak,
hogy a közműhibák kijavítását követő útfelújítás a lakossági
igényeknek, és az elvárható szintnek megfelelően
történjen meg e szolgáltató esetében.
A felszólalók közül többen is szóltak a csapadékvíz-
elvezetés problémáiról. A probléma a városüzemeltetési
szakemberek előtt is ismert, hangzott el a
közmeghallgatáson, ám a megoldásához szükséges
5-10 millió forint jelenleg nem áll rendelkezésre.
Hamarosan elkészül a beruházási program, amelyet
a közgyűlés is tárgyal, s ezt követően kezdődhetnek
meg a beruházások.
Két felszólalás is kifogásolta az új menetrendet, illetve
a járatok útvonalát. Horváth Ferencné, a Zala
Volán helyijáratos üzemének vezetője elmondta, a menetrend
tervezése során a lakosság többségének érdekeit
igyekeztek figyelembe venni, olykor kisebb érdeksérelmek
árán is. Az új tömegközlekedési rend egy
több évtizedes struktúrát szüntetett meg, érthető hát,
hogy a bevezetése során akadnak gondok, de a közös
érdek egy hatékony, korszerű tömegközlekedés.
A felszólalók többsége tett panaszt a csendháborítások
miatt. Partiné dr. Szmodics Györgyi a Hatósági
Osztály osztályvezetője elmondta, a jelenlegi törvényi
szabályozás sajnos nem teszi lehetővé, hogy
hatékonyan lépjenek fel a csendháborítók ellen. Ezt
a problémát már egyébként több esetben is jelezték
a törvényalkotók felé, de eddig megnyugtató megoldás
nem született, így a hatóságnak jelenleg semmilyen
eszköz nem áll a rendelkezésére a csendháborítók
megfékezésére. Két Kinizsi utcai lakó is szót
emelt amiatt, hogy rendezési tervek hiányában a város
olyan, eredendően családi házas beépítésű utcáiban
is, mint a Kinizsi utca épülhetnek többlakásos
ingatlanok. A felszólalók véleménye szerint a Kinizsi
utca nem képes elviselni azt a forgalomnövekedést,
amely ilyen méretű ingatlanok megépülése
folytán jelentkezik. A megszólalók véleménye az,
hogy a városvezetésnek mindent meg kellene tennie
annak érdekében, hogy az ehhez hasonló kis utcák
megőrizhessék eredeti arculatukat. Szamosi Gábor a
polgármesteri hivatal osztályvezetője elmondta, a
városrendezési tervek hatályba lépése, illetve a szabályozók
„rágógumi” volta sok problémát vet fel
építéshatósági szempontból. Már eddig is voltak engedéllyel
épült társasházak az övezetben, így a továbbiak
megépítését az illeszkedési szabályokra hivatkozva
nem lehet kifogásolni. Litter Nándor polgármester
ígéretet tett arra, hogy a testület és az építéshatósági
szakemberek is megvizsgálják a kérdést.
LAKOSSÁGI IGÉNYEK A VÁLTOZÁSRA
8 KULTÚRA
A szenzációs leletről dr. Horvát
László, a kutatás vezetője
számolt be.
– A temetőárok szélében egy
teljesen felszerszámozott, gyönyör
ű bronzveretekkel ellátott szerszámzatú,
kitűnő állapotban lévő
lovat, iletve annak földi maradványait
találtuk egy sírgödörben,
mellette egy kutyával. Kevés ilyen
illetve ehhez hasonló lelet van
Pannóniából. Amelyeket ismerünk,
vagy máglyán égtek el, vagy
az 1800-as évek kevésbé szakszerű
régészeti ásatásainak áldozati lettek.
A most feltárt lelet kitűnő lehetőséget
ad a ló szerszámzatának
illetve a temetkezés szokások megfigyelésére.
Gyönyörű, szimmetrikus
elrendezésben helyezkednek el
az áttört, korongos veretek, félgömbfej
ű szegecsek. A ló hátasló
volt, a heveder fém csatját is megtaláltuk.
Természetesen a ló szájában
ott a zabla, kettős bronzkarikával.
A sír megőrizte a ló elpusztításához
használt szerszámokat
is, a tetemben benne hagyták a
pikka-szerű szerszámokat, az
egyik a ló gerincébe fúródva maradt
ránk, valószínűleg ezzel bénították
meg az állatot. A másik a ló
oldalában van, e második okozta
az állat pusztulását. A lovas-kutyás
temetések általában nagyméret
ű halomsírok alól kerülnek elő,
és a római kori bennszülött kelta
arisztokrácia szokásait tükrözik.
Ez a réteg hamar romanizálódott,
a római pompát utánozták temetkezési
szokásaikban. A temetéskor
leölték a halott kedvenc lovát, kutyáját,
és általában két vonó lóval
és kocsival együtt temették el.
– Sikerült megtalálni a ló gazdáját
is?
– A feltárás során eddig még
nem találtuk meg a ló gazdájának
a sírját, és sajnos erre egyre kisebb
az esély. A korábban feltárt
sírok ugyan gazdagok, de nem
annyira, hogy azt feltételezhetnénk,
hogy a ló és a kutya tulajdonosának
földi maradványai
lennének ott.
– Mennyire általános lelet ez,
mennyire gyakori a régészeti feltárások
során?
– Ilyen halomsírt eddig két helyen
tártak fel a környéken, Inotán
és Balácán. A temetkezés szokásai
egyébként a kelta Eraviscus törzs
szokásait idézik, igaz, a legtöbb
esetben a kutatók megtalálták a
sírkövet is, amely a temetési menetet
illetve a kocsit és a két vonó
lovat ábrázolta. Mi ezeket nem találtuk.
Az is megdöbbentő
egyébként, hogy ennyire nyugatra
találkoztunk ilyen lelettel.
– Mi lesz a lelet sorsa?
– Szeretnénk bevinni az állandó
kiállításunkra. Az is felmerült,
hogy eredeti formájában mutatjuk
be a leletet, de sajnos ahhoz
nincs elég helyünk. Így arra gondoltunk,
hogy rekonstruált formájában,
rajzokkal, fényképekkel kiegészítve
tárjuk a látogatók elé.
-dé-
LÓ A III. SZÁZADBÓL
A 2006-07-es évadra tagfelvételt hirdet az Európai Unió Ifjúsági Zenekara.
A közel három évtizede működő zenekar történetéről, a jelentkezés
lehetőségeiről Zongor Attilával, a jelentkezéseket bonyolító
Kultúrpont Iroda irodavezetőjével beszélgettünk.
– Az EUYO – Európai Unió Ifjúsági Zenekara – Lionel és Joy Bryer ötletéből
fakadt, akik Nagy-Britannia Nemzetközi Ifjúsági Alapítványának elnöki
és főtitkári tisztségét töltik be. A zenekar megteremtésére irányuló javaslatot
első ízben Elles bárónő, az Európai Parlament konzervatív képviselője
terjesztette be az Európai Parlament Kulturális és Ifjúsági Bizottságához
1974-ben, a határozatot az Európai Parlament plenáris ülése 1976.
március 8-án túlnyomó többséggel fogadta el. A zenekar létrehozásának fő
célja az volt, hogy a zenén keresztül bizonyítsák az európai ifjúság együttm
űködését és egységét, példát adva az európai ideál szimbólumaként: nemzetek
egyesített közössége, amely közösen munkálkodik a békéért, társadalmi
igazságosságért és emberi méltóságért. Az 1978. évi bemutatkozó turnét
Claudio Abbado alapító zenei igazgató vezette, a, másik vezetője pedig Sir
Edward Heath parlamenti képviselő volt, aki a zenekar első elnökeként
működött. Az EUYO jelenlegi zenei igazgatója Vladimir Ashkenazy.
– Hogyan válhat valaki a zenekar tagjává?
– Minden évben meghallgatásokat tartanak az EU valamennyi országában,
hogy betöltsék a 140 helyet. A meglévő tagoknak is minden évben
új meghallgatáson kell részt venniük. A sikeres jelöltek részére a zenekar
lehetőséget nyújt arra, hogy a hangszeres zenére szakosodott professzorokkal
dolgozzanak együtt, világhírű karmesterekkel és szólistákkal lépjenek
fel a világ nagy koncerttermeiben. Az EUYO eddigi története során
már fellépett szinte minden európai nagyváros koncerttermében és fesztiváljain.
A jóindulat nagyköveteként a zenekar jelentős külföldi turnékat vállalt,
amelyek felölelték Kínát, Hongkongot, Japánt, Indiát, Észak- és Dél-
Amerikát, Kelet-Európát, Oroszországot és a balti államokat. A zenekar
nagyszerű zenei hírnévre tett szert, és a világ legkiválóbb zenekaraihoz hasonlították.
Az EUYO számos díjat is nyert. Az EUYO-ból számos rendkívül
sikeres kamarazenekar és együttes vált ki, a leghíresebbek a Chamber
Orchestra of Europe és a Gustav Mahler Jugendorchester.
– Mióta vannak magyar tagjai a zenekarnak?
– Az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában 2003-ban vett részt először
magyar zenész, ők a közelgő csatlakozás és a budapesti turné kapcsán
nem próbajáték, hanem meghívás alapján kerültek a zenekarba. Az
EUYO első széleskörű próbajátékára 2003. őszén kerül sor. Egyébként
az elmúlt évek során öt magyar tagja volt már az EUYO-nak.
– Milyen elfoglaltságot jelent, ha valaki a zenekar tagjává válik?
– A kéthetes kurzusok alatt a zenészek nagyzenekari próbák mellett
szekciókban is dolgoznak vezető európai zenekarok és konzervatóriumok
oktatóival, amelyet tíz koncertből álló turné követ. Az EUYO tagjai
nem részesülnek díjazásban, de az oktatást, utazást és a szállást teljes
ellátással díjmentesen biztosítják részükre.
– Hogyan történik a kiválasztás?
– A zenekart alkotó 140, 14 és 23 év közötti muzsikust minden évben az
EU tagállamok több mint négyezer jelöltjéből választják ki. A végső döntés
Lutz Koehler, az EUYO oktatási igazgatója és David Strange koncertmester
kezében van. Az 1981. január 1. és 1991. december 31. között
születettek jelentkezhetnek. A jelentkezőnek a 25 EU tagállam egyikének
érvényes útlevelével kell rendelkeznie. A jelentkező az általa játszott zenekari
hangszeren legalább 8 osztályt tudjon maga mögött; rendelkezzék
helyi, esetleg országos szintű zenekari tapasztalattal. A Magyarországon
felvételizni kívánó jelentkezők a kitöltött jelentkezési űrlapot a KultúrPont
Irodához kell beküldeniük. A magyarok az EU 25 tagállamában bárhol
kérhetik a meghallgatásukat. Magyarországon a válogatás két lépcsőben
történik. Az előmeghallgatáson túljutottak lehetőséget kapnak, hogy az
EUYO kéttagú bizottsága előtt játsszanak. A jelentkezési lapok beérkezésének
határideje 2005. december 15. A jelentkezési lap letölthető a
KultúrPont Iroda honlapjáról, vagy kérhető postán és személyesen.
-dé-
A JÓINDULAT ZENÉSZ NAGYKÖVETEI
GAZDASÁG 9
A Comforta2005 kiállításon a Kanizsa Trend Kft. idén is az újdonságok
erejével várta a magyarországi bútorpiac szereplőit. A nóvumok
ezúttal nem csak a bevonóanyagok szemet gyönyörködtető
színárnyalataiban és a formatervezett fejlesztések esztétikumában
jelentek meg, hanem a vásárlók választásának lehetőséget adó gyártási
koncepció bemutatásában is. A szakma szemszögéből is irányt
mutatónak bizonyult ez az út, hiszen a kereskedelmi hálózatok szívesen
rendelték meg azokat az andante modelleket kiállítási mintáknak,
ahol a vevők maguk választhatják meg leendő bútoruk karfájának
formáját, háttámlájának magasságát, vagy akár az ülés komfortfokozatát.
A vásári eredmények bizonyították, hogy az innováció
ezúttal is hatásos fegyvernek bizonyul a tömegáruk elleni harcban.
A vásár sikerét az idelátogató bel- és külhoni kereskedők helyszíni
rendeléseinek megemelkedett száma is tükrözi, hiszen az ideálisnak
nem nevezhető jelenlegi bútorpiaci helyzet ellenére a tavalyi eredményeket
a cégnek sikerült tovább erősítenie. Az újdonságok sikert
arattak, a rendelések egyharmadát vadonatúj termékek teszik ki.
COMFORTA2005
Vajon létezik-e elfogadható áru bútor a farost lemezből gyártott bútorokon
kívül? – kérdeztük Orehovszky Tibor faipari mérnököt, a Kanizsai
Bútornapok egyik kiállítóját.
– Néhány éve még a fenyőfából készült bútor volt a divat. Ma a közepes
igényű bútorok égerfából készülnek, ez olcsóbb a masszív tölgyfa
bútornál, de mégis fa van a lakásban, a környezetünkben és nem forgácslap.
A hálószoba bútorokat tömör égerfából készítjük és azt lakkozzuk,
viaszoljuk. A középosztály számára ebből a faanyagból készülnek
a bútorok. A konyhai garnitúráknál az utóbbi időben egészen jó
minőségben kedvező árakkal, széles szín és forma választékkal megjelentek
a laminált, illetve fóliával bevont ajtók. A váz továbbra is forgácslap,
kevesen gyártják fából, mert jelentősen megdrágítaná az árát.
A bútortervezéshez mindenkinek tanácsot adunk, hiszen össze kell hangolni
a csempe, a járólap színével is a bútort. Divat a cseresznye, a
színes bútorok – elsősorban a piros – és a tölgy cseresznyével pácolva.
A hálószobáknál is az égerfa a divat, cseresznyével pácolva.
OLCSÓN – JÓT
A múlt héten láthattuk a Kanizsai őszi bútoripari
kiállítást, amely évről évre több kiállítót
vonz, egyre több minőségi terméket mutat
be a nagyközönségnek, s mind híresebb, elismertebb
lesz a hasonló kiállítások között. A
kiállítás ideje alatt adták át a Parlamentben a
Magyar Termék Nagydíjat. Az elismertek között
ott volt Hohl László is, aki évek óta a bútoripari
kiállítás szervezője.
– Tizenegy kiállító mutatta be termékeit az
idei kiállításon, ez a szám meghaladja a tavalyit.
Évről évre az a cél, hogy az előző évihez
képest még többet, még jobbat adjunk, hogy
mind a szakma, mind a vásárlóközönség elégedett
legyen. A szakmai látogatók azt mondták,
az idei kiállítás minőségében, megfogalmazásában
vetekedett a nagy budapesti bemutatókkal.
Itt minden a saját kezünk munkáját
dicsérte, nemcsak a bútorok, hanem a berendezés,
a dizájn is, lakberendező, arculattervező
munkatársaink segítettek ebben –
mondja Hohl László.
– Hol helyezkedik el a kanizsai bútorgyártás
formában, minőségben az európai trendben?
– Nehéz az összehasonlítás. Két nagy bútorkiállítás
van Európában a kölni és a milánói,
de azt gondolom, egyikhez sem hasonlítható
a magyar, illetve a kanizsai bútor. A minőség
itt is jó, a formákat illetően azt hiszem,
a milánói délies, meleg hangulatú bútorokhoz
állnak közelebb a mieink.
– A bútoriparra előnyösen hatottak az elmúlt
másfél évtized változásai?
– Valóban így van, hiszen Nagykanizsán magára
talált a bútoripar, színvonalas tervezés,
gyártás folyik több helyütt is, és a szakma remekeit
évről évre rangos kiállítás keretében mutathatjuk
be. Mára felnövőben van a második
nemzedék is, szinte mindenütt tetten érhetjük jelenlétüket,
a családi kezdeményezések megtartó
ereje itt jól működött, apák és fiúk együttes erővel
dolgoznak a helyi bútorgyártás sikerén.
– A kiállítás ideje alatt zajlott le az önök
közgyűlése. Mi történt ott?
– A FA-SZA ünnepi közgyűlésén a szakmai,
szervezeti kérdések megvitatása mellett a díjak
átadására is sor került. A zsűri elnöke
Berényi János, a Széplak című folyóirat főszerkesztője
volt, tagjai Füle Éva bútoripari
mérnök és Novinszki József, kárpitos szakember.
A díjakat Litter Nándor, városunk polgármester
adta át. A legjobb asztalosipari
munkáért járó elismerést a Pálmöb kapta, a
legszebb kárpitosmunkáért járó díjat a Kanizsa
Kárpit, míg a legjobb stand elismerését a
Kanizsa Bútor Kft-nek ítélték oda.
– Mit lehet tudni a kiállításon is látható
Senator bútorcsaládról? Ez a termék országos
hírű lett, hiszen Ön „Magyar Termék Nagydíj”-
at kapott érte. Mit is jelent ez valójában?
– Két éve rajzoltam meg az első sort, ez most
a kiállításon is látható. Ebből fejlesztettünk ki
egy hatvan elemes változatot nappaliba, mostanra
elkészült a háló és az étkező és a dolgozószoba
is. A Magyar Termék Nagydíj az idén
már nyolc esztendős. A civil kezdeményezésű
pályázati rendszer célja az Európai Unió tagállamaként
elismerni a fogyasztói alapjogoknak
és fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelő,
magas minőségű termékeket és előállítóikat,
mintegy pozitív példaként állítva a széles nyilvánosság
elé. Szükség van objektív mércére,
amely a fejlődés mértékét és irányát mutatja,
termékeink erkölcsi elismerését szimbolizálja.
– Hányan pályáztak a díjra?
– A felhívásra 197 pályázó jelentkezett. A benyújtott
pályázatokból 53 pályázó 61 pályázata
került végül a főzsűri elé. A Parlamentben vehettük
át szeptember 7-én a díjat. Az eredményhirdetés
a Gazdaság Ünnepe, a meghívott vendégek
között ott voltak a gazdasági és közélet kiemelkedő
személyiségei, a diplomáciai testületek vezetői,
a kereskedelmi diplomácia vezető képviselői.
– Mit érzett amikor a díjat átvette?
– Felemelő érzés volt, hiszen az ember nem
minden nap lehet ott az ország házában, s nem
mindennapos az sem, hogy fogadásra hívják a
Parlament Vadász termébe. A díjátadáson
velem lehetett a két fiam, s a vállalkozás legrégebbi
szakembere, SzabóAntal, aki tizenhét
éve dolgozik nálunk üzemvezetőként.
A tapasztalatok alapján a hazai bútorvásárlók leginkább a praktikumot részesítik előnyben, viszont az utóbbi évtizedben teret kapott a design is
A minimál stílus kedvelői már könnyedén megtalálhatják a magyar kínálatban is a kubikus, letisztult formavilágot, az egyenes vonalvezetést, az
óriási ülésfelületű modelleket. Színek terén hódítanak a világos árnyalatok, mind a bőr-, mind a szövetválaszték esetében. A fiatalok már nem
félnek az élénk színektől, melyeknek köszönhetően az ülőbútor a funkción túl a lakás dísze és meghatározó hangulati eleme lehet.
MI A TRENDI A KANIZSA TRENDNÉL?
BÚTORIPARI SZAKKIÁLLÍTÁS – MAGYAR TERMÉKDÍJ
10 VÁROSHÁZA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint
a városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia No.
2 számában való megjelenésre.
Pályázat tárgya: Irodalmi művészeti, tudományos, helytörténeti témakörökben
megjelent, versek, prózák, fekete-fehér fotók, grafikák.
Pályázati feltételek: Egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum
6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva és merevlemezen, vagy CD-n
kell benyújtani (Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály
Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot
nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem
vállalkozunk.A sikeres pályamunkák a Kanizsa Antológia No.2-es
számában a karácsonyi könyvvásár alkalmával jelennek meg. Az alkotók
tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányban részesülnek.
A pályázat beadásának határideje 2005. október 15.
KANIZSAI ANTOLÓGIA NO. 2
Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti a 82/3. hrsz-ú Pláza melletti területet, melynek
kikiáltási ára 34.800.000 Ft + áfa. A versenytárgyalás időpontja
2005. szeptember 23. 10.00 óra, helye: Polgármesteri Hivatal 2.
emelet 6. iroda (Nk, Erzsébet tér 7.). Érdeklődni a hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján (Nk, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet.
A Nevelési Tanácsadó egy tanévre szóló, határozott idejű felvételt
hirdet: pszichológus, vagy gyógypedagógus/logopédus szakember
számára a Nagykanizsai Kistérségi Többcélú Társulás nevelési
tanácsadói feladatainak ellátására. Állás elfoglalásának ideje:
azonnal, bérezés: Kjt. szerint. Pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot,
oklevél másolatot. A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sportosztály, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II/8.
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a nagykanizsai
Nevelési Tanácsadó 2005. szeptember 19. és október 14. között
végzi a nagycsoportos gyermekek év eleji fejlettségi vizsgálatát,
amelynek célja a tanköteles korba lépő óvodások (1999. szept.
1– 2000. május 31. között születettek) tanulási zavar veszélyeztetettségének
kiszűrése.
A leggyakoribb óvodai panaszok: beszoktatási nehézségek; kisnagymozgások
összerendezetlensége; hipermotilitás, túlzott mozgékonyság;
önállótlanság; figyelmetlenség, memória problémák; rajz-,
számolási-, nyelvi készség gyengesége.
A vizsgálatokat az óvoda vagy a szülő is kérheti. A prevenciós foglalkozások
– a vizsgálatokat követően, indokolt esetben – gyógypedagógus
és fejlesztő pedagógus irányításával heti 2 alkalommal, térítésmentesen
vehetők igénybe tanácsadónkban.
FEJLETTSÉGI VIZSGÁLAT
A Rózsa Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola egy tanévre
szóló, határozott idejű felvételt hirdet: gyógypedagógus, logopédus,
gyógy-testnevelő, konduktor szakemberek számára a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulás pedagógiai szakszolgálati feladatainak
ellátására. Állás elfoglalásának ideje: azonnal, bérezés: Kjt. szerint.
Pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, oklevél másolatot.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Művelődési és Sportosztály, Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em. 8.
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth György önkormányzati képviselő a 2. számú választókerület
polgárait várja fogadóóráján 2005. szeptember 21-én szerdán
17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
EURÓPAI AUTÓMENTES NAP
Nagykanizsa Megyei Jogú Város az „Európai Autómentes Nap"
kartájának aláírásával ismét csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez,
melynek keretében rendezvényeket szervez 2005. szeptember
22-én (csütörtök). Az „Autómentes Nap" jelmondata: „Autó nélkül a
városban", környezetbarát módon.
Ennek jegyében az előző években bevált programok mellett a tömegközlekedés,
a kerékpározás népszerűsítése, a gyalogos közlekedés biztonságosabbá
tétele, valamint a városi levegő szennyezettségének mérése érdekében
a Szervező Bizottság újabb programok megrendezését is tervezi:
az óvodás és általános iskolás korosztály részére két kategóriában (Munkába,
iskolába környezetbarát módon és Autó nélkül a városban) rajzpályázat
kerül kiírásra; a ZALA VOLÁN RT. bemutatja az üzembe helyezés
előtt álló legújabb, környezetbarát autóbuszát; a Zsigmondy Vilmos –
Széchenyi István Szakképző Iskola tanulói a rendezvény alatt a város különböző
pontjain légszennyezési méréseket végzenek.
Felhívjuk a lakósság figyelmét – egyben kérjük megértésüket –,
hogy a rendezvény sikeres lebonyolítása a belvárosban időszakos útlezárást
tesz szükségessé. Szeptember 22-én (csütörtök) 12.30 – 15.00
óráig a Fő út Dél-Zalai Áruháztól a Csengery út és a Sugár út kereszteződéséig
terjedő szakaszon lezárásra kerül. Az útlezárás időszakában
az autóbuszok az alábbi útvonalon közlekednek: Autóbusz pályaudvar
– Zrínyi utca – KÖGÁZ irodaház (ideiglenes megálló) – Deák téri
megálló, illetve Rozgonyi utca kerülőútvonalon.
hrsz. helye megnevezése kikiáltási ár
2035/B/2. Király u. 8. műhely 2.200.000 Ft + áfa
2190/A/3. Csányi u. 8. lakás 10.700.000 Ft + áfa
11. Magyar u. 6. lakás 6.500.000 Ft + áfa
163/1. Magyar u. 54. lakás 11.280.000 Ft + áfa
186/1. Magyar u. 76. lakás 7.938.600 Ft
1286. Királyi P. 1-3. lakás 16.000.000 Ft + áfa
1188/A/5.,1188/A/6. Fő út 7.iroda 47.000.000 Ft + áfa
1163. Rozgonyi u. 8. lakás, iroda 40.000.000 Ft + áfa
3110/19. Thury laktanya - volt Csapatművelődési Otthon
lakások 38.000.000 Ft + áfa
918/1. Arany u. 5. lakás 36.100.000 Ft + áfa
964. Arany u. 7. lakás 35.600.000 Ft + áfa
961. Kinizsi u. 20. lakás 20.300.000 Ft
2243/1. Ady u. 25. lakás 16.000.000 Ft
6705. Kisrác u. 25. lakás 14.000.000 Ft + áfa
507. Dankó u. telek 680.000 Ft + áfa
Alkotmány u. 160. kastély 80.000.000 Ft + áfa
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet.
Tel: 93/500-724. Bővebb információ a www.nagykanizsa.hu honlapon
található.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALA NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON
ÉRTÉKESÍTI ALÁBBI INGATLANAIT:
AZ EURÓPAI AUTÓMENTES NAP RÉSZLETES
PROGRAMJÁT A WWW.NAGYKANIZSA.HU
HONLAPON, VALAMINT MÚLT HETI SZÁ-
MUNK 10. OLDALÁN OLVASHATJÁK.
SPORT 11
A Szlovén MK Liga nemzetközi kispuskaverseny VII. fordulójának a kis
szlovén település, Presika adott otthont. A Nagykanizsai Polgári Sportlövész
Egylet versenyzői 4 fős csapattal képviseltették magukat, s ismét elhozhatták
a forduló legértékesebb kupáját. A csapat tegjai: Horváth Károly,
Horváth Szilárd, Papp Józsefné, Pölöskeiné Hertelendi Erika. Egyéniben
Papp Józsefné az első, Pölöskeiné a 3. helyen végzett. A következő forduló
2 hét múlva Dobronakon, az utolsó, záróforduló szeptember 25-én Zalaegerszegen
lesz. Az eddigi fordulók összesítése alapján is a kanizsaiak állnak
az élen jelentős előnnyel.
JELENTőS ELőNNYEL AZ ÉLEN
Városunkban a baseball után egy újabb, az
Egyesült Államokból eredő sportág kezdi bontogatni
szárnyait, az amerikai football. A
Nagykanizsa Demons-t idén májusban
jegyezték be hivatalosan, de már januárban elkezdődtek
az edzések. Azóta a csapat túl van
az első hivatalos mérkőzésén, amit 42-0
arányban nyert meg a zalaegerszegi Zala
Predators ellen Teskándon. Tomasics József, a
Demons támadó sorának kapitánya amolyan
ügyintézőként szervezi a mérkőzéseket, tartja
a kapcsolatot a többi csapattal. Őt kérdeztem a
kezdetekről, a jelenről és a jövőbeli terveikről.
– Gratulálunk a győzelemhez! Értékeld a
mérkőzést, hogy láttad a pályáról?
– Mindkét csapaton látszott, hogy ez az első
meccse, ugyanazokat a hibákat követték el
mind a két oldalon. A meccs ott dőlt el, hogy
mi az első 5 perc után rendeztük sorainkat és
megállíthatatlanul mentünk előre. Három
touchdown-t csináltunk zsinórban, ez megtörte
mentálisan az ellenfelet. Folyamatos nyomás
alatt tartottuk az irányítójukat, a mi irányítónkat,
Bodnár Attilát pedig nem tudták
megközelíteni. Kemény küzdelem volt, mind a
két csapat becsülettel megállta a helyét.
– Hogyan jött az ötlet, hogy amerikai focicsapat
alakuljon a városban?
– A csapatkapitányunk, Kiss Rudolf és néhány
barátja már évekkel ezelőtt próbálkoztak
a sportággal, de akkor még olyan kevesen voltak,
hogy hamar abbahagyták. Rudi tavaly decemberben
ismét megpróbálta, immár komolyabb
célkitűzésekkel. Először néhány barátja
és kollégája járt le edzésekre. Később mindenki
hozott újabb embereket. Jelenleg 35 játékosunk
van és folyamatosan akadnak új jelentkezők,
ami örömteli tény, hiszen egy profi csapatban
60-70 játékos van. Szívesen fogadunk minden
érdeklődőt. Tervezzük egy második felnőtt
és egy juniorcsapat indítását is. Ha valaki szeretne
csatlakozni, az a www.nkdemons.hu oldalon
megtalálja az elérhetőségeinket.
– Hány csapat van jelenleg hazánkban?
– Rajtunk kívül Zalaegerszegen, Győrben,
Debrecenben és még négy csapat van Budapesten.
További vidéki városokban is alakulnak
a csapatok, például Békéscsabán és Kaposváron
is, de ők egyelőre nem rendelkeznek
megfelelő létszámú játékossal.
– Hol tartjátok az edzéseket?
– Kezdetben a palini sportpályán játszottunk,
később a zord időjárás miatt teremedzéseket
tartottunk, aztán a tavasszal megkaptuk
az egykori Olajbányász focicsapatának két
edzőpályáját, egy füvest és egy salakost. A teljesen
elhant pályákat rendbehoztuk. Az öltöző
hiánya nagy gondot jelent, így jelenleg nem
tudunk mérkőzést rendezni.
– A játékhoz nélkülözhetetlen védőfelszerelés
elég drága. Hogyan finanszíroztátok a
beszerzését?
– Támogatók és szponzorok hiányában személyi
kölcsönökkel és a havi rendszerességgel
befizetett tagdíjakból tudtuk kifizetni. Hollandiából
rendeltük meg, mert ott volt a legolcsóbb.
– Úgy tudom,. sokáig az edző személyes
is kérdéses volt.
– Valóban, de augusztustól amerikai edzője
lett a csapatnak Chad Hennry személyében.
Chad gyerekkora óta űzi a sportot, egyetemi
csapatban játszott, később edzőként dolgozott.
Edzőtáborokat is szervezett. Segítségével a
sport minden mozzanatát maximálisan el lehet
sajátítani. Edzői múltjával egységes, öszszetartó
csapatot kovácsol a démonokból.
– Mik a célkitűzések?
– Szeretnénk még egy mérkőzést játszani a
Győr Sharks csapata ellen valamikor szeptemberben,
de nincs még pontos időpont. Beneveztünk
az októberben induló magyar bajnokságba
és nem titkolt célunk dobogós hely
megszerzése. Ha az anyagi körülményeink lehetővé
teszik, jövőre elindulunk a több éves
múlttal rendelkező osztrák bajnokságban és
ott minél jobb eredményt szeretnénk elérni.
Dominkó Krisztián
ELSZÁNT DÉMONOK
Augusztus 20-án Vasváron rendeztek barátságos hajómodellversenyt.
A délelőtt folyamán a rádiótávirányítású hajók startoltak
(FSR-V és Speed kategóriában), délután pedig a körpályás hajók
(hidroglizerek) látványos versenye volt. A nagykanizsaiak,
Lekszikov Zsolt 3,5 cm3-es, míg Lekszikov Gábor a 15 cm3-es hajóosztályban
álltak rajthoz. A verseny Lekszikov Zsolt számára a 15.
helyet, Lekszikov Gábornak pedig a 16. helyezést hozta.
HAJÓMODELL VERSENY
VASVÁRON
12 HIIRDETÉS
KANIZSA VÁSÁR
.A rendezvény az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium „V. Intelligens folyosó” projektjének
keretei között kerül megvalósításra szeptember
30. és október 2. között.
Szervezők: Informatikai és Hírközlési Minisztérium,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város, Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara, Zalaegerszegi Vásár Kft.
Helyszín:
Konferencia: Kanizsa Plaza; Vasemberház,
Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Hely
Kiállítás: Kanizsa Plaza – Vásárcsarnok között
felépített könnyűszerkezetes kiállítói csarnokok és
szabad terület
Külföldi részvétel: Németország (Pucheim), Szlovénia,
Ausztria (Gleisdorf) Vietnam, Izrael (Ako)
Díszvendég: Németország (Pucheim). A város
küldöttségében részt vesz az első polgármester, egy
14 fős fúvószenekar és vállalkozások képviselői.
Pucheim városa önálló standdal szerepel a rendezvény
kiállításán.
Ünnepélyes megnyitó: 2005. szeptember 30.
10.30.
Szakmai programok: Informatikai Szakkiállítás,
Környezetvédelmi Szakkiállítás, Környezetvédelmi
Konferencia, Üzletembertalálkozó
Szórakoztató programok: helyi előadók, iskolai
csoportok, sztárvendégek a kiállítás teljes nyitva tartási
ideje alatt. Helye: a kiállítás helyszínén felállított
rendezvénysátorban
A környezetvédelmi konferencia szakmai tematikája:
kezelés, újrahasznosítás (víz, hulladék),
megújuló energiák hasznosítása, Nagykanizsa – a
megújuló energiák városa, klimatechnika, üvegházhatás,
azbesztmentesítés, környezetvédelem az építőiparban.
Időpont: 2005. október 1. 10.30-14.30.
Helyszín: Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési
helye
Az üzletember-találkozó célja: a határ menti
térségben, illetve az EU más országaiban működő
vállalkozások együttműködésének elősegítése, beszállítói
kapcsolatok közvetítése. Várható résztvevők:
magyar és szlovén vállalkozások, Pucheim,
Gleisdorf, Nagykanizsa vállalkozásai, Vietnam
Nagykövetsége, szakmai szervezetek, önkormányzatok.
Szervező: Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara, Aquaprofit Kft A rendezvényre Ursula
Seiler Albring asszony, a Németországi Szövetségi
Köztársaság magyarországi nagykövete és a magyarországi
német érdekeltségű vállalkozások, intézmények
képviselői is meghívást kaptak.
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete szeptember
30-án, pénteken 15.30-
kor, a kórház tanácstermében
tartja egészségügyi előadással
egybekötött szezonkezdő
klubfoglalkozását.
2005. augusztusban Nagykanizsa
lakossága: 51647 fő volt.
Születések száma: 73,
ebből Nagykanizsán: 29 fő.
Halálozások száma: 80,
ebből Nagykanizsán: 46 fő.
Házasságkötések száma: 27.
Szeptember 17. szombat
Szeptember 18. vasárnap
Szeptember 19. hétfõ
KANIIZSAII MÉDIIA,, HIIRDETÉS 13
A SAUBERMACHER-PANNONIA HULLADÉKGY􀄥JTő KFT.
nagykanizsai csapatába keres
GÉPKOCSIVEZETőKET
Hosszú távon gondolkodó, megbízható, szolgáltatás területén szívesen
dolgozó munkatársat keresünk, aki nagy munkabírással, jó
kommunikációs és kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik.
Műszaki jellegű végzettség, nehézgépkezelői tanfolyam, (darukezelői,
rakodógép kezelői), E kategóriás jogosítvány, ADR valamint
Belföldi Árufuvarozói vizsga megléte a felvételnél előnyt jelent.
Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja lenni,
kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeinek feltüntetésével),
valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok-,
jogosítványok fénymásolatát szeptember 26-ig juttassa el címünkre:
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár út 5.
Kérjük, a borítékra írja rá „gépkocsivezető”!
Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa,
Vár út 5.
A SAUBERMACHER-PANNONIA HULLADÉKGY􀄥JTő KFT.
nagykanizsai csapatába keres
RAKODÓKAT
Hosszú távon gondolkodó, megbízható, szolgáltatás területén szívesen
dolgozó munkatársat keresünk, aki nagy munkabírással, jó
kommunikációs készséggel rendelkezik.
Gépkezelői gyakorlat a felvételnél előnyt jelent.
Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja lenni,
kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeinek feltüntetésével),
valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok-, jogosítványok
fénymásolatát szeptember 26-ig juttassa el címünkre:
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár út 5.
Kérjük, a borítékra írja rá „rakodó”!
Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa,
Vár út 5.
A SAUBERMACHER-PANNONIA HULLADÉKGY􀄥JTő KFT.
nagykanizsai csapatába keres
ÚTTISZTÍTÓKAT
Hosszú távon gondolkodó, megbízható, szolgáltatás területén szívesen
dolgozó munkatársat keresünk, aki nagy munkabírással, jó
kommunikációs készséggel rendelkezik.
Gépkezelői-, rakodógép kezelői tanfolyam (darukezelői, targoncakezelői,
emelőgép kezelői) a felvételnél előnyt jelent.
Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja lenni,
kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeinek feltüntetésével),
valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok-, jogosítványok
fénymásolatát szeptember 26-ig juttassa el címünkre:
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár út 5.
Kérjük, a borítékra írja rá „úttisztító”!
Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft.
8800 Nagykanizsa,
Vár út 5.
Szeptember 21. szerda
Szeptember 20. kedd
Szeptember 16. péntek
Szeptember 22. csütörtök
06:30 Krónika 06:51 Szivárvány
sztár magazin 07:19 Jelkép - református
07:30 Krónika 07:42 Biztonsági
zóna 08:04 Adjuk magunkat
08:13 Videoklip 08:19 Krónika
17:0 VIDOR - krónika 18:00 Krónika
18:14 Mese: 18:18 Jelkép -
katolikus 19:00 Krónika 19:14
Dombország 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Szivárvány
sztár magazin 20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 Film 23:00 Maksavízió
23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 Szivárvány sztár magazin
08:11 Adjuk magunkat 08:20
Krónika 08:30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30 Krónika
10:00 Maksavízió 10:30 Tóparti
Újbuda Party 11:00 Pénzhalász
17:00 Trendi - életmódmagazin
18:00 Busmanok - kisfilm 18:25
Adjuk magunkat 18:37 Tv mozi:
Törvénysértés nélkül 20:24 Kultúrpercek
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Bencze show 21:30 Film 23:30
Különjárat - rockshow
06:30 Tv mozi 08:17 Adjuk magunkat
08:30 Gyermekműsor 09:00
Teleshop 09:30 Summerfest 10:00
Trendline 10:30 Trendi 11:00
Pénzhalász 17:00 Tóparti Újbuda
Party 18:00 Bodrogzúg - kisfilm
18:18 Adjuk magunkat 18:30 Tv
mozi: Törvénysértés nélkül 19:42
Storyboard 20:05 Dödölle fesztívál
20:16 Október Szovátán - kisfilm
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió
21:30 Fidel - amerikai filmdráma
23:30 Bencze show
06:30 Tv mozi: 07:42 Adjuk magunkat
07:53 Storyboard - filmajánló
17:00 Kincses Sziget - az
élő zene magazinja 18:00 Krónika
18:15 Mese: A három törpe 1. rész
18:19 Jelkép - adventista 19:00
Krónika 19:15 Jövő 7 - Utak 1.
rész 19:39 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Nyugat régió 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Film 23:00
MOTORacing - sportmotor-magazin
23:30 Különjárat - rockshow
06:30 Krónika 06:56 Jövő 7 - Utak
1. rész 07:11 Jelkép - adventista
07:30 Krónika 07:42 Nyugat régió
08:08 Adjuk magunkat 08:16 Műsorajánló
08:19 Krónika 17:00 Balatoni
barangolások 18:00 Krónika
18:15 Mese: A három törpe 2. rész
18:20 Jelkép - katolikus 19:00 Krónika
19:15 Biztonsági zóna 19:36
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Jövő 7 - Utak 1. rész 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Szabadtéri mulatságok
- amerikai filmdráma
23:00 Egészségmagazim 23:30
Bence-show: beszélgetések hírességekről
06:30 Krónika 06:58 Biztonsági zóna
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:43 Jövő 7 - Utak 1. rész 07:58
Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Akarj élni! Környezet, természet
18.00 Krónika 18.15 Mese: A
bolond falu 18.21 Jelkép - evangélikus
19:00 Krónika 19:13 Jövő 7 -
Utak 2. rész 19:42 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Biztonsági zóna
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Octopus -
amerikai katasztrófafilm 23:00 Kincses
Sziget - az élő zene magazinja
23:30 Hazán belül turisztikai magazin
06:30 Krónika 06:50 Jövő 7 - Utak 2.
rész 07:19 Jelkép - adventista 07:30
Krónika 07:42 Biztonsági zóna 08:03
Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00
Biztonsági zóna 18:00 Krónika 18:15
Mese: Többet ésszel 18:20 Jelkép - református
19:00 Krónika 19:13 Szivárvány
sztár magazin 19:43 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Jövő
7 - Utak 2. rész 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Segítség kutyául vagyok! 23:00
Infómánia 23:30 Business-Mix magazin
Vállalkozásról mindenkinek
MÛSORA
Szeptember 16 – Szeptember 22
Kõnig menü 􀂊 400 Ft / menü kiszállítva
􀀹 Vállalati étkeztetést vállalunk
􀀹 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
OKTATÁS
VEGYES
BÉRLET
14 HIIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
INGATLAN
Kacorlakon kétszobás, fürdőszobás
családi ház eladó. Érd.:
93-315-861 (5623K)
Nk-án Látóhegyen frekventált
helyen a Csótó-tól 15 percre
telek gyümölcsössel, fenyővel,
épülettel eladó. Víz, villany van.
Érdeklődni 93-325-759 (5633K)
Kiskanizsán kétszobás, felújítandó
családi ház eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 20/578-4168
(5641K)
Belvárosban közel 700 m2-es,
társasház építésére is alkalmas telek
eladó. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5657K)
Nk-án a belvárosban 110 m2-
es lakás jó állapotban eladó vagy
kiadó. Érd.: 30/391-5609
(5663K)
Nk-án a belvárosban háromszobás,
69 m2-es lakás eladó.
Érd.: 93-313-626 (5664K)
Liszói szőlőhegyen téglapince
szőlővel, gyümölcsössel, szép
terméssel, teljes felszereléssel eladó.
Villany van. Érd.: 93/320-
172, 20/383-2943 (5665K)
Nk-Múzeum téren I. emeleti,
egyszobás lakás eladó. Ár.: 6
millió Ft. Érd.: 30/3651-654, 16
óra után a 93/320-627-en.
(5666K)
Nk-án Bajza utca 17. szám
alatt üzlethelyiség kiadó. Érd.:
93/320-945 (5633K)
Nk-án a keleti városrészben a
TESCO-hoz közel II. emeleti,
kétszobás, központi fűtéses lakás
bútorozottan vagy anélkül hosszú
távra kiadó. Irányár: 30.000 Ft +
rezsi. Egy havi kaució szükséges!
Érd.: 20-4360-195 (5659K)
Másfél szobás lakásba diákleány
(fiatal nő) személyében
bérlőtársat keresek. Érd.: 30/272-
1715 (5667K)
Nagykanizsán a keleti városrészben
egyszobás lakás, hoszszabb
távra is kiadó. Érd.: esti
órákban 30/5760-258 (5670K)
Állványos, elektromos varrógép
eladó. Érd.: 30/448-6072
(5630K)
Vermona jazzorgona és Vermona
dobgép erősítővel, hangfallal
eladó. Érd.: 30/227-3294 (5618K)
Fenyőgallyat vásárolok! Tisztítást
is vállalok! Érd.: 30/542-
8757 (5649K)
120 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 30-448-6072
(5661K)
Eladó: leander, angyaltrombita
többféle színben, agávé, szerelemvirág,
nyári floksz, magnólia,
tulipánfa, hortenzia, rózsalonc.
Érd.: 93/322-330 (5668K)
Pianino – orosz, páncéltőkés,
kb. 10 éves, valamint ugyanitt 3-
2-1-es Alexa garnitúra eladó.
Érd.: 30/854-9598 (5671K)
12 db fenyőrönk eladó. Tel.:
93-317-105, 30/286-1068
(5672K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Forgalomból kivont, vagy
rendszám nélküli lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-
7375, 30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások
építését, régi házak felújítását,
tetőszigetelést, ácsmunkákat, tetőfedést
vállal alvállalkozóként
is! Érd.: 70/503-9407, 93-322-
109, 30/6398-825 (5604K)
Vállalunk! Fűnyírást (gépekkel),
tereprendezést helyben és
vidéken, nyaralók, hétvégi házak,
nagy terek, parkok körül
számlára is! Érd.: Horváth Zoltán,
vállalkozó. Nagykanizsa,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-93-
333-449, 06-20-5319-371, 06-
20-808-7332, 06-70-511-7863
(5619K)
Bármilyen írott anyag számítógépes
rögzítését, szerkesztését
vállalom rövid határidővel,
nyomtatással, mentéssel. Tel.:
30/9932-534 (5640K)
Vállaljuk: sírok tisztítását,
felújítását, helyrehozatalát, készítését
számlára is. Érd.: Horváth
Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-
93-333-449, 06-70-511-7863
(5641K)
Akác, bükk, gyertyán tüzifa
felhasogatva (33 cm hosszra
vágva) eladó! Ár: 14000 Ft/m3.
Nagykanizsán a házhozszállítás
díjtalan! Tel.:30/856-3666
(5652K)
Tenyér és sorselemzés! Érd.:
20/9294-809 (5673K)
Német nyelvből korrepetálást,
nyelvvizsgára felkészítést
vállalok. Érd.: 93-313-
626 (5669K)
APRÓHIRDETÉS
Karen szociális
munkásnak tanul Japánban.
A lány elvállalja,
hogy helyettesít
egy nővért, aki aznap nem jelent meg
ott, ahol dolgoznia kell. Amikor Karen
megérkezik egy magatehetetlen idős nőt
talál. Kaparászást hall az emeletről, s elindul
felfelé. Ami ezután jön, az maga a
rémálom.
(Rendõrség utcája)
Tel.: 30/653-7964
Nyitva:
minden nap 9-21-ig
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
ÁTOK
Csengery úton kétszobás,
komfortos bútorozott albérlet
hosszú távra kiadó! Kaució
szükséges! Érd.: 30-227-3294
(5660K)
Kedves
Olvasóink!
Örömmel tudatjuk,
hogy megjelent
munkatársunk,
Bakonyi
Erzsébet
verses-novellás
kötete, az
Angyal
mélyvörösben
A könyv
megvásárolható
szerkesztőségünkben
990 Ft-os áron.
HIIRDETÉS 15
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu
Tanuljon és vizsgázzon
30% kedvezménnyel a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN!
Ajánlatunk: szeptemberi kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemű képzés (4 – 8 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minőségi garanciával!
kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó,
társalgási és vizsgákra felkészítő szinten,
ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvb ől, vizsgáztató tanáraink vezetésével!
Jelentős kedvezmények:
Diákoknak, törzstanulóknak!
􀂊 INGYENES próbavizsga, a legjobbaknak INGYENES vizsga!
􀂊 GARANTÁLT NYELVVIZSGA - szerződéssel!
􀂊 KEDVEZő ÓRADÍJ – RÉSZLETFIZETÉS!
Beiratkozás: szept. 16-ig személyesen, a jelentkezés
sorrendjében.
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ a város egyetlen
államilag is elismert nyelviskolája!
HEVESI SÁNDOR
M􀄥􀄥VELőőDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
SZEPTEMBER 23. 19 ÓRA
PÉNTEK ESTI JAZZ - KLUB
SZAKCSI TRIÓ KONCERT Szakcsi Lakatos Béla - zongora,
Orbán György - bőgő, Mohai András - dob, Belépődíj: 500 Ft
SZÍNHÁZI BÉRLETHIRDETÉS 2005-2006.
HEVESI-BÉRLET
JÁNOS VITÉZ - zenés játék, Sziget Színház, Budapest - Október
17., AZ AJTÓ - színmű, Zalaegerszeg - November, A VÖRÖS
BESTIA - zenés játék, Zalaegerszeg - November, A FIATALOK
SZÖVETSÉGE - vígjáték, Zalaegerszeg - December 12.,
ARANYKOPORSÓ - színmű, Budaörsi Játékszín - Február
BRÓDY-BÉRLET
LILI BÁRÓNŐ - operett, Kaposvár - Október 18., AZ AJTÓ -
színmű, Zalaegerszeg - November, A VÖRÖS BESTIA - zenés
játék, Zalaegerszeg - November, A FIATALOK SZÖVETSÉGE -
vígjáték, Zalaegerszeg - December 13., AZ ÉDES TEHER - zenés
vígjáték, Budaörsi Játékszín - Január
RÁTKAI-BÉRLET
LILI BÁRÓNŐ - operett, Kaposvár - Október 19., AZ AJTÓ -
színmű, Zalaegerszeg - November, A VÖRÖS BESTIA - zenés
játék, Zalaegerszeg - November, ARANYKOPORSÓ - színmű,
Budaörsi Játékszín - Február, AZ ÉDES TEHER - zenés vígjáték,
Budaörsi Játékszín - Január
A régi bérletek megújítása október 3-6-ig.
Új bérletek vásárlása október 10-12-ig, 9-17 óráig.
XVII. évfolyam 30. szám 􀁺 2005. szeptember 22. 􀁺 Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
BBEENNZZIINN--
MIZÉRIA
NAGYKANIZSAI
KUTAK
2005.
SZEPTEMBER 21.
A HARMONIKA M􀄥VÉSZE
Orosz Zoltán világhírű harmonikaművész
és zenekarának koncertjét hallgathatta meg a
közönség a HSMK színháztermében. A színes
repertoárban a francia sanzontól a Dél-amerikai
darabokon és az orosz cigány dalokon át,
a magyar csárdásig sokféle dal hangzott el a
napjainkban reneszánszát élő hangszeren, a
harmonikán.
SZÍNEK ÉS GESZTUSOK
Színek és gesztusok címmel Kovács Tibor,
Szekszárdon élő festőművész 24 nagyméretű
festményéből nyílt kiállítás a HSMK galériájában.
Az október 8-ig megtekinthető tárlatot
Lehota M. János esztéta ajánlotta a megjelentek
figyelmébe. Kovács Tibor élénk színeivel
világunkat sajátosan elvonttá, egyénivé érleli
magában. Egyedi, foltszerűen megfestett faktúrájával,
arctalan, geometrikai formákká redukált
alakjaival elvont gondolati világot hoz
létre. A főiskola után sok portrét, tájképet festett,
de egy idő után megpróbált egyéni utat
keresni. A ‘80-as évek végétől alakult ki jellegzetes
képi gondolati világa. A naturalizmustól
távol áll, egyszerű geometriai alakzatokból
felépített emberi formák taglejtésével,
mozgásával fejezi ki azt az érzelmet, amit egy
megfestett arcban bárki megláthat.
A KÉT VÁROS TALÁLKOZÓJA
A jövőbeni együttműködés lehetőségeit és
a stratégiai fejlesztési elképzeléseket egyeztettek
a nagykanizsai és a zalaegerszegi városvezetők.
A két város küldöttsége a Vasemberházban
lévő közgyűlési díszteremben találkozott
egymással. A meghívott megyeszékhelyt
dr. Gyimesi Endre polgármester, Tombi
Lajos és Gyutai Csaba alpolgármester, valamint
dr. Kovács Gábor jegyző és a polgármesteri
hivatal osztályvezetői képviselték.
Városunk részéről Litter Nándor polgármester,
dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Papp
Péter és Tóth László bizottsági elnökök, valamint
a polgármesteri hivatal munkatársai jelentek
meg, köztük Szmodics Józsefné és Tárnok
Ferenc. A megbeszélés elején Litter Nándor
számolt be a város középtávú fejlesztési
stratégiájának fontosabb fejezeteiről, és hangsúlyozta,
jelentős infrastrukturális beruházásokat
végzett már el Nagykanizsa, a jövőben
a turizmus, valamint a megújuló energiaforrások
hasznosítása terén szeretnénk előrelépni,
hiszen ezek azok a kitörési pontok, amelyek
fontos szerepet tölthetnek be a város jövőjét
illetően.. Dr. Gyimesi Endre és a két zalaegerszegi
alpolgármester ismertették a megyeszékhely
fejlődése érdekében tervezett lépéseket.
Utaltak arra, hogy a két város nem
konkurál egymással, mi több képesek segíteni
a másik elképzeléseinek valóra váltását. A tanácskozáson
szó esett arról, hogy a jövő érdekében
a várospolitikában nem szabad ellenzéki
és hatalmi viszonyokat kialakítani, a különböző
döntéseket csak a legszélesebb nyilvánosság
bevonásával szabad meghozni, hogy
azokat az a talapülés minden lakója a magáénak
érezze. A két város vezetői megegyeztek
abban, a jövőben több területen is szorosra
fűzik az együttműködést, így egyeztetik az
oktatásügyi lépéseket, közösen lobbiznak az
észak-déli vasútvonal fejlesztése, az M9-es
autópálya építése érdekében, valamint azért,
hogy a regionális feladatokat ellátó szervezeteket
ne kizárólag Győrbe telepítsék. A jövőben
a zalaegerszegi és a nagykanizsai Tourinform-
irodák is együttműködnek, tájékoztatják
egymást a nagyobb rendezvényekről.
A FIDESZ A KÓRHÁZ-ÜGYRőL
A kórház működésének vállalkozásba adásával
kapcsolatos újabb fejleményekről tartott
sajtótájékoztatót a FIDESZ Magyar Polgári
Szövetség nagykanizsai önkormányzati frakciója
nevében Cseresnyés Péter frakcióvezető és
Marton István, a Pénzügyi Bizottság külső bizottsági
tagja. A Fideszhez eljutott információk
szerint gőzerővel folyik a kórház működtetésének
vállalkozók kezére történő átjátszása, amit
azzal támasztott alá, hogy az elmúlt héten a
kórház felső vezetése főorvosi értekezletet hívott
össze ez ügyben. Cseresnyés Péter véleménye
szerint nem annak az intézménynek a
működtetési formáján kellene változtatni, amelyik
100 milliós nagyságrendű hitelt tud nyújtani
fenntartójának, hanem éppen fordítva, az
önkormányzatén. Marton István hozzáfűzte: a
kórház másfél hónapra adta kölcsön a 100 millió
forintot, ami azt jelenti, hogy legalább enynyi
tartalék összeg a rendelkezésére áll. Azok
közé tartozik, aki a kezdetektől ismeri, hogy
mit költött az önkormányzat illetve az ország a
kórházra. Megközelíti az öt milliárd forintot ez
az összeg. Meggyőződése szerint értelmetlen a
kórház működtetésének privatizálása.
TANÉVNYITÓ
A Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolával
közösen érettségi vizsgát adó képzését az
idei évben is elindította Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
a 2005/2006-os tanévben. A tanévnyitóra a
Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi
Házban került sor. Suhai Zsolt tagozatvezető
bemutatta a tanárokat, majd elmondta: érdemes
volt elindítani 2001-ben ezt az iskolát, mert
változatlanul nagy az érdeklődés iránta. Megígérte,
bebizonyítják a tanulóknak, hogy ha
akarják, bármire képesek. Teleki László államtitkár
is köszöntötte bíztató szavaival az egybegyűlteket,
majd megkezdődött a regisztráció.
ÁLLÁSBÖRZE
Mintegy ezerötszáz érdeklődő látogatott a múlt
héten a HSMK-ba, hogy az őszi szokásos állásbör-
2 KRÓNIIKA
SZEPTEMBER 13. SZEPTEMBER 14.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Gyakornok: Dely Marianna. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király
u. 47. I. emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda:
ANTÓK Nyomdaipari Kft. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjesztő:
TOTAL-LAP Kft. Felelős vezető: Fehér Tamás. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
SZEPTEMBER 15.
zén tájékozódjon a helyben kínált álláslehetőségek
között. A rendezvényre 36 munkáltató összesen
287 állásajánlattal érkezett: 60 főnek szellemi, 197
főnek fizikai munkakört kínáltak. Mint azt Somos
Béláné, a Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltsége vezetője elmondta, a munkáltatók
részéről – szinte valamennyi szakmacsoportban
– egyre nagyobb igény mutatkozik a szakmunka
iránt, betanított munkára az előző években
tapasztaltnál jóval kisebb, csak mintegy 30-40 fős
kínálat van, s ügynöki munkára is lényegesen kevesebb
dolgozót keresnek a cégek.
Nagykanizsán és környékén az elmúlt év hasonló
időszakához viszonyítva 3 százalékkal, 10,2 százalékra
nőtt a munkanélküliségi ráta, az utolsó
számadatok szerint 3928 fő a regisztrált munkanélküliek
száma. Az emelkedés a feldolgozóipar betanított
munka iránti igényének csökkenése mellett
azzal is magyarázható, hogy az előzőekben tapasztaltaknál
jóval több, 271 pályakezdő kereste fel a
kirendeltséget az elmúlt hónapban, s került be a regisztrációs
rendszerbe. A munkaadók között hat civil
szervezet is képviseltette magát az állásbörzén,
akik sikeres pályázataiknak köszönhetően a közeljövőben
indítják el projektjeiket, s ehhez kerestek
munkatársakat. A kirendeltség vezetője szerint a
munkaerőpiac élénkülése várható, de fel kell készülni
arra, hogy a munkáltatók többsége csak rövidebb,
határozott időre szóló szerződéssel foglalkoztatja
a munkavállalót, az egyre emelkedő költségek
miatt folyamatosan szem előtt tartva a hatékonyságot,
a teljesítményt. A közeljövőben 73
nyertes uniós pályázati projekt indul, melynek során
120 munkanélküli foglalkoztatására nyílik lehetőség.
Mivel a munkaerőpiacon egyre nagyobb
arányban keresnek szakmunkásokat, a kirendeltség
öt, hamarosan induló HEFOP-programjában képzési
lehetőségeket kínál néhány hiányszakmában.
KANIZSAI „VASEMBERKE”
Idén rendezte meg először a Városi Diákönkormányzat
az általános iskolás diákok részére a Kanizsai
Vasemberke Kupát. A 12 órás vetélkedő reggel
nyolc órakor kezdődött a Péterfy Sándor Általános
Iskolában, majd a csapatok a Csónakázó tónál is
versenghettek. Volt többek között horgászverseny,
számháború és paprikás krumpli főzőverseny. A
belvárosi akadályverseny után már az ügyességi
sorversenynél ki-ki picit fáradtabban, ám mégis
ügyesen helytállt. Az eredményhirdetés után a Premier
Táncklub műsorával zárult a vetélkedő.
SAKKVERSENY
Idén ismét megrendezték a XVIII. Batthyány –
Tungsram Kanizsa Kupát szeptember 16-18-ig. A
Nemzetközi Ifjúsági Sakk Egyéni és Csapatversenynek
otthont adó Batthyányi Lajos Gimnázium
aulájában a verseny kilencfordulós svájci
rendszerben került megrendezésre egyéni versenyként.
Négy korcsoportban lehetett indulni –
junior, ifjúsági, serdülő, kölyök. Csapatversenyben
21,5 ponttal első lett a nagykanizsai NTSK.
A legjobb helyezést elért kanizsaiak: D csoport 2.
helyezés Jónás Réka, B csoport 2. helyezés
Kobán Bálint, míg összetettben az A csoportos
Bánusz Tamás 8,5 ponttal az első helyen végzett.
FESTETT VERSEK, SZÍNES ESZKIMÓK
Anya és lánya, a zalaegerszegi Németh Klára
festőművész és Fischer Judit diploma előtt álló
festőművész kiállítása nyílt meg a Trend Stúdió
Art Galériában. A kiállítást Frimmel Gyula grafikus
művész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
Klára képeinek egy részén rejtélyes, archaikus
írásjelekre emlékeztető ábrákat látunk, míg másik
részén szorosan egymás mellé helyezett négyszögletes
színfoltokból állnak az alkotások. Judit
kollekciójának jelentős részét összefüggő sorozat
teszi ki, amelynek az Eszkimó címe adta. Apró,
meseszerű, néhol manóra emlékeztető kis lények
róják a fehér papír végeláthatatlan hómezejét.
Másik sorozatán egyszerű használati tárgyak láthatók
természetes környezetükből kiszakítva.
A FIDESZ A PANELPROGRAMRÓL
– Annak ellenére, hogy már több alkalommal
kértük a városvezetéstől, hogy tartsa be a
panellakásban élő 25 ezer nagykanizsainak
tett ígéretét, s ennek megfelelően tegyen érdemi
lépéseket a városban minden második embert
érintő probléma belátható időn belüli
megoldására, sajnos mind a mai napig egyetlen
egy lakás felújítására sem került sor –
mondta dr. Csákai Iván pénteki sajtótájékoztatóján.
– Az elmúlt három évben Nagykanizsán
egyetlenegy fillért sem adott az önkormányzat
panellakások felújítására. Tette ezt
annak ellenére, hogy látva a helyzet tarthatatlanságát,
elnökségünk tavasszal az idei pályázatok
kiírásakor egy részletes javaslattal is
előállt a probléma megoldására. Ilyen hozzáállással
reális időn belül esély sincs az öszszes
lakás felújítására.
– Pedig vannak pozitív példák is – vette át a
szót Papp Nándor. – Pécsett az elmúlt három
és fél évben 10 ezer lakást újítottak fel, további
4 ezer tervben van. Azért is rendkívül szomorúak
számunkra a fenti tények, mert a tapasztalatok
szerint jelentős mértékű, 15-20 százalékos
megtakarítást jelentene a havi fűtésszámlában
a felújítás elvégzése. Éppen ezért kérjük Litter
Nándor polgármestert, használják ki a pályázat
zárásáig még hátralévő bő két hónapot.
NAGYKANIZSAI ROCKFESZTIVÁL
Második alkalommal rendezték meg Bagolán a
Rockland - Rockfesztivált, ahol nagykanizsai és környéki
ismert zenekarok szerepeltek a rendezvényen.
A mostani egynapos fesztivál kilenc zenekarnak adott
bemutatkozási lehetőséget. Fellépett többek között a
RadioActive, Pimpáék, Rögtön jövök! és a Csermanek
Lakótelep. Sajnos a főzenekar (Age of Agony
– lemezbemutató koncert ) egészségügyi okok miatt
lemondta fellépését, de ígérik, hogy ha a basszusgitáros
felépül, kárpótolják majd a közönséget.
MEGÚJULT MSZP ALAPSZERVEZET
Újjá alakult az MSZP Nagykanizsai Város Szervezete.
A Hevesi Sándor Művelődési Központ Kamara
termében tartott zárt taggyűlésen az elnöki
posztra ismét Böröcz Zoltán kapott bizalmat, alelnök
Molnár András lett.. A délután tartott sajtótájékoztatón
Baracskai József megyei elnök elmondta:
egy új fejezet kezdődött a kanizsai MSZP életében.
KRÓNIIKA 3
SZEPTEMBER 16.
BESZÉD-PANEL-PROGRAM
Nem igazán értemén a nagyobbik ellenzéki
pártot. Miért kell folyton a rendszerváltással
már elutasított paternalista elvárásokat támasztani
a mindenkori helyi és országos hatalommal
szemben? Miért kell egy magát polgárinak
mondott pártnak folyamatosan az államtól,
az önkormányzattól elvárni azokat a lépések,
amelyeket a felnőtt, öntudattal, és cselekvő-
képességgel megáldott polgároknak
kell(ene) megtenni. Miért az önkormányzatot
kárhoztatják, hogy áll – el sem indult! – a panelprogram?
Itt helyben is tudja mindenki jól,
az első lépéseket a polgároknak, az őket tömörítő
szervezeteknek, lakóközösségeknek
kell(ene) megtenni. Itt még senki eddig nem
mondta, nem adja az önkormányzati önrészt,
ha volna mihez rendelni. (Vagy igen?) Máris
farkast kiáltanak, jóllehet még helyzet sincs.
Arról persze mind a sajtótájékoztatókon, mind
a magánbeszélgetések kapcsán hallgat az ellenzék,
miként végződött az ő tavaszi panelprogram
kezdeményezésük. Nem hallottunk
arról, hány közös képviselőt sikerült a programnak
megnyerni, hányan pályáztak ösztönzésük,
tanácsaik mentén, hányan keresték őket
felhívásuk nyomán. Ismereteim szerint legalább
olyan közöny kísérte az ellenzéki kezdeményezéseket
is, mint az önkormányzatit.
Hogy ennek oka miben rejlik, nem tudjuk, csak
sejtjük. Messze nem önkormányzati az ok, s ezt
az ellenzék is tudja jól, de hát az ő beszéd-panel
programjuk már megvalósult, önerőből,
folyamatosan.
-dé-
SZEPTEMBER 17.
4 KRÓNIIKA
Böröcz Zoltán szerint a taggyűlés mindenki számára
megkérdőjelezhetetlenül tisztán, demokratikusan
zajlott. A 140 megjelent párttag elfogadta a megújult
alapszervezet szervezeti és működési szabályzatát,
megválasztotta a 9 fős elnökséget. A taggyűlés
egyúttal felhatalmazta az elnökséget, hogy az országgyűlési
képviselőjelölt állítás ügyében levélben
keressék meg az országos választmányt. Ebben azt
javasolják, hogy Göndör István jelöltsége mellett alternatívaként
jelenjen meg dr. Fodor Csaba is. Ha
ez nem lehetséges, az immár megújult kanizsai alapszervezet
kaphassa vissza a jelölt állítás jogát.
SZDSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter,
az SZDSZ Zala megyei választmánya elnöke
és Röst János alelnök sajtótájékoztatóján először
az ország fejlődésének legfontosabb pontjait elemezték.
Eszerint három dolog szükséges az előrelépéshez:
verseny, magántőke és modernizáció. Megfogalmazódott
2006. SZDSZ-s üzenete is: korszerű,
versenyképes gazdaság, modern állam és megreformált
egészségügy. A miniszter kiemelte: a működtetés
megváltoztatásával lehetővé válna magántőke
bevonása a kanizsai kórházban is. Ezáltal az intézmény
növelhetné szolgáltatásai színvonalát. Mindez
nem változtatja meg az ingyenes ellátási kötelezettségét.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az
SZDSZ a megye minden körzetében állít jelöltet,
nevüket a helyi szervezetek hozzák nyilvánosságra.
SAJÁTOS FANTÁZIAVILÁG
Szántói Krisztián illusztrátor alkotásaiból
nyílt kiállítás a dr. Mező Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola galériájában.
Az ünnepélyes megnyitón Szermek Zoltán
igazgató köszöntő szavait követően Ambrus
Márta rajztanár mutatta be a tervező-grafikus
művész munkáit, majd a 12.A osztály műsorát
tekinthették meg a résztvevők. A sajátos fantáziavilágról
tanúskodó tárlat október 5-ig várja
az érdeklődőket iskolanapokon 8-tól 18 óráig.
A VÁROS A PANEL-PROGRAMÉRT
– Mi vagyunk az első önkormányzat, amely
az iparosított technológiával épített lakások
felújításához forrást biztosítunk – kezdte Litter
Nándor polgármester sajtótájékoztatóján. A
pályázatok november 30-ig nyújthatók be. Az
érintettek széleskörű tájékoztatása érdekében
két héttel ezelőtt tartottak fórumot, amelyre a
panellakásokban élőket, a közös képviselőket
várták. A konzultációra olyan vállalkozókat,
műszaki szakembereket is meghívtak, akik a
pályázatok elkészítésében, valamit azok kivitelezésében
is közre tudnak működni. A városvezetés
minden segítséget megad ahhoz, hogy
a programban résztvevő lakástulajdonosok, lakóközösségek
sikerrel pályázhassanak, és valóban
elkezdődhessenek a felújítások. A pályázatok
megvalósításának pénzügyi akadálya
nem lesz, ennek önkormányzati forrásoldalát
minden körülmények között biztosítja a városvezetés,
hangsúlyozta a polgármester. Tíz lakóközösség
jutott el oda, hogy a pályázati
anyaga összeállt, ennek kapcsán a következő
önkormányzati ülésen születik majd döntés.
Jelenleg 30 millió forint áll a város rendelkezésére
a megvalósításhoz, amennyiben az
igény ennél nagyobb mértékű lesz, a város a
kedvezményes kamatozású panel plusz hitelprogram
igénybevételével teremti elő az önkormányzati
részt. Kámán László, az IKI vezetője
elmondta, a termoforkémények felújítására
beadható pályázatok határideje a hónap
végén lejár. Bár a városban 1300 termoforkémény
vár felújításra, a pályázatok folytán
most 100 kémény felújítása kezdődhet meg.
ALZHEIMER VILÁGNAP
Minden év szeptember 21-én emberek tömegei
vesznek részt olyan eseményeken,
amelyek segítségével felhívhatják a figyelmet
az Alzheimer Világnapra. Az Alzheimer-kór
a demencia, azaz a szellemi hanyatlás leggyakoribb
oka, olyan folyamatos leépülést okozó
agyműködési rendellenesség, amely egyaránt
kihat az emlékezetre, a gondolkodásra, a viselkedésre
és az érzelmekre. A legsúlyosabb
kockázati tényező ugyan az életkor – a 65 év
feletti emberek 5, a 80 év felettiek körülbelül
20 százalékánál alakul ki –, mégsem tekinthető
az öregedési folyamat természetes velejárójának.
Városunkban szeptember 19-én rendezték
meg a világnapot, ezúttal is a Tesco áruházban.
Ott jártunkkor a Pszichiátriai Osztály főnővére,
Boros Károlyné válaszolt az érdeklődők
kérdéseire. Mint elmondta, a leggyakoribb kérdés,
hol lehet vizsgálatra jelentkezni. Íme, a válasz:
Nagykanizsán is működik Demencia Központ
a Kórház Rendelőintézete Idegbeteg Gondozójában
(11. ajtó) naponta 10-12 óra között
várják előjegyzés alapján a betegeket. Időpontot
az 502-051-es telefonszámon lehet kérni. A különböző
vizsgálatok után állítható fel a diagnózis,
ekkor állapítható meg, valójában kóros állapotról
van-e szó. Minél korábbi stádiumban van
a beteg, annál jobban, annál hatékonyabban lassítható
az állapotromlás. A Demencia Központ
tervezi egy olyan önsegítő csoport létrehozását,
amely a betegek hozzátartozóiból alakul azzal
a céllal, hogy egymás segítségével, tapasztalataik
kicserélésével hozzájárulhassanak a betegek
mindennapi életminőségének javításához.
KITÜNTETETT KÖSZÖNTÉSE
Litter Nándor polgármester és Röst János
alpolgármester a Polgármesteri Hivatalban
köszöntötte Sánta Istvánnét, az I. sz. Posta hivatalvezetőjét,
aki augusztus 20-án a Hírközlésért
Emlékérmet vehette át Kovács Kálmán
informatikai és hírközlési minisztertől.
AUTÓMENTES NAP
Nagykanizsa is csatlakozott az Európai Autómentes
Nap rendezvénysorozatához, melynek
keretén belül immár ötödszörre szervezik
meg szeptember 22-én a programot. Jelmondata:
„Autó nélkül a városban”, környezetbarát
módon. Röst János alpolgármester sajtótájékoztatóján
ismertett e nap sokszínű programját,
mely javarészt az Erzsébet-téren zajlik
éppen lapunk kézbesítésének idején.
POLGÁRI TILTAKOZÁS
Miha Tamásné, a Rozgonyi Polgári Egylet
elnöke és Schüller Róbertnével, a Fidesz Zala
Megyei Nyugdíjas Tagozatának alelnöke közösen
tartott sajtótájékoztatójukon bejelentették:
nem hiszik el a városvezetés és Rácz miniszter
úr abbéli nyilatkozatait, hogy nem kell
félniük a betegeknek, a dolgozóknak a tervezett
kórház privatizációtól, és a későbbiekben
sem kell majd fizetni a ma még ingyenes
ellátásért, ezért tiltakozó aláírásgyűjtést kezdeményeznek
a kórház megmentése érdekében.
Kezdeményezésünkhöz a jövő hét elejétől
lehet csatlakozni a Turul-madárnál, a Kanizsa
Áruház illetve a Vásárcsarnok bejárata
előtt felállítandó aláírásgyűjtő standoknál.
ELőADÁS
Szerves és/vagy modern természettudományos
világkép címmel tart vetített képes előadást
szeptember 28-án 18.30 órakor Grandpierre
Attila csillagász a Halis Könyvtárban.
JAZZ KLUB
Szeptember 30-án 19 órakor lép fel a Móricz
Zsigmond Művelődési Házban a Bolla Quartet.
Az együttes augusztus 2-án megnyerte az avignoni
jazzfesztivált, ráadásul ők kapták a közönségdíjat
is. A formáció 15 éves szaxofonosa,
Bolla Gábor, tavaly bekerült a Montreux-i
Jazz Fesztivál keretében tartott szaxofonos világvetélkedő
elődöntőjébe. Óriási sikert aratott
Londonban, az indiai Yatra és a bukaresti jazzfesztiválon
is. Zongoristájuk, Szakcsi Lakatos
Róbert a legjobb szólista díját vehette át.
SZEPTEMBER 18.
SZEPTEMBER 19.
SZEPTEMBER 20.
ELÕZETES
A Hírközlési Alapítvány Bélyegmúzeum,
a MABÉOSZ Nagykanizsai
Csoportja, a Magyar Posta
Rt. és a Hevesi Sándor Általános
Iskola galériája Magyarország bélyegeken
címmel kiállítást rendezett
Dudás László Munkácsy-díjas
bélyegtervező grafikusművész 70.
születésnapja tiszteletére. A jókívánságok
sorában az önkormányzat
nevében Halász Gyula képviselő,
az iskola nevében Sósné Kutasi
Margit igazgató nyújtott át ajándékot.
A miniatűr remekműveket bemutató
tárlat szeptember 26-ig látogatható.
Dudás László azt vallja
magáról, alkalmazott grafikusként
országunk névjegyét tervezi.
– Számomra minden megjelent
ember szinte egy kis Oszkár szobor
volt! Úgy érzem, érdemes
volt ezt a 30 évet végigdolgozni,
a nehézségeket elfeledtette a sok
dicséret, a sok mosolygós ember.
A délutáni diák-megnyitót 400
csillogó gyerekszem figyelte érdeklődéssel.
Nagyon megható
volt, hihetetlen boldogság tölt el!
– mondta a művész.
– Hogy került kapcsolatba városunkkal?
– Zsila Sándor természetfotós jó
barátomnak említettem, hogy szeretnék
természetszerető emberekkel
találkozni, akiknek bemutatnám
a munkáimat is. Átadta nekem
Lengyák István telefonszámát.
Fölhívtam, majd kölcsönösen tanulmányoztuk
egymás munkásságát.
Tavaly aztán leutaztam Borsfára
a nagyszerű hangulatú, természetkedvelő
gyerekek táborába.
– Miről beszélt a grafikus
designer a gyerekeknek?
– Felhívtam a figyelmüket a természeti
formák tanulmányozására,
megnéztük milyen lehetőségeket
kínál számunkra a természet.
Mi formatervezők, nem szeretjük
ha azt mondják, kérem tervezzen
egy új csónakot, hanem azt, hogy
kérem tervezzen valami vízen járást!
Ez a designer lényege.
– Van Zalához kötődő bélyege is?
– A NATURA 2000-rel, az élőhelyek
védelméről szóló témával
engem bíztak meg. A szentpéterföldei
tájat Lengyák István
készítette, a munkálatokat és a
kép sarkában lévő leánykökörcsint
én fotóztam. Az élőhelyek
védelmének veszélyeztetettségét
egy örvénylő motívummal érzékeltettem.
Elindult el a nyomdagép,
hamarosan megjelenik a bélyeg
Nagykanizsa szülöttéről,
Farkas Ferenc zeneszerzőről.
KALEIIDOSZKÓP 5
Hajdú Sándor márciustól dirigálja a Városi
Vegyeskart. Egyelőre a Balatonról utazik hetente
kétszer a próbákra, de hamarosan kanizsai lakosként
köszönthetjük. Nem idegen számára a város, hiszen
itt járt általános iskolába. Az új karnaggyal az egyik
múlt heti próba szünetében beszélgettünk. Azt a
műsort próbálták éppen, amit Leccó-ban adnak elő
szeptember 28-án. A tavasszal, városunkban fellépett
Lecco-i kórus meghívására Olaszországba utaznak,
de előtte 25-én a Felsőtemplomban is meghallgathatja
műsorukat a kanizsai közönség. A nyáron
sem pihentek, Varnus Xavér orgonaművész felkérésére
két Bach koncerten vettek részt. Négy kórussal
együtt felléptek Balatonlellén egy szabadtéri színpadon,
ahol szakadó esőben, ezer ember előtt énekelték
el Bach János passióját, majd Budapesten, a Kerepesi
úti temetőben hatezerötszáz fős közönség
előtt ismételték meg.
Tavasztól sokan visszajöttek a pillanatnyilag 35
tagot számláló kórusba. Várják mindazok jelentkezését,
akik szeretnének kórusban énekelni. Októbertől
a karácsonyi koncertre készülnek, ahol Hajdú
Sándor karácsonyi miséjét adják elő zenekarral. A
karnagy terveiben szerepel egy amatőr zenés színház
létrehozása városunkban, aminek csak a helyét
kellene megtalálni, mert szereplő lenne, van sok jelentkező.
Kórus van, zenekar van, csak meg kell csinálni
– jelentette ki, s szaladt vissza a próbára.
OLASZORSZÁGBAN, ÚJ KARNAGGYAL
MESÉLő BÉLYEGEK
Az október 7-8-ig zajló
Kanizsa-MKB Nemzetközi Jazzfesztivál
programjairól tartott sajtótájékoztatót
szeptember 20-án
Papp Ferenc, a fesztivál igazgatója
és Blum József, a Petőfi Rádió
produkciós szerkesztője.
A két nap alatt 62 zenész és 8
zenekar szerepel a HSMK-ban.
Idén bál is lesz, a szombat esti
koncertet követően az Old Boys
együttes zenéjére táncolhat a közönség.
A 7 millió forint költségvetésű
fesztivál fő támogatója a
Nyugat-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács. A rendezvényt
64 vállalkozás, szervezet és
médium is támogatja. Jegyeket
szeptember 21-től lehet vásárolni
a HSMK információs szolgálatánál,
illetve a totó-lottózókban. A
program idén is látható-hallható a
világhálón.
A JAZZ
B􀄥VÖLETÉBEN
6 A HÉT TÉMÁJA:: BENZIIN--MIIZÉRIIA
Zsúfolásig megtöltötték a Gróf Spanyol
Zoltán feltaláló előadására kíváncsi érdeklődők
szeptember 15-én a HSMK kamaratermét.
Kiss Bódog Zoltán, a Zala Megyei Közgyűlés
elnöke köszöntőjében többek között
elmondta: volt alkalma egy nagy régiós rendezvényen
az alternatív üzemanyagokkal
szembesítenie a környezetét. Ha belegondolunk,
hogy az olajkészlet a számítások alapján
meddig elég a világon, hihetetlen kihívást jelenthet
számunkra ez a találmány, amely
lehetővé tesz a vizet üzemanyagként felhasználni.
A jelenlévők érthető módon nagy
érdkelődéssel várták tehát Gróf Spanyol Zoltán
feltaláló vetítéssel illusztrált előadását a
felbecsülhetetlen jelentőségű szabadalomról,
a víz üzemanyagként történő felhasználásáról.
A jelenleg Münchenben élő előadó a víz
nukleáris energiájával foglalkozik. Gróf Spanyol
Zoltán 1941-ben, a jelenleg szlovák
Gömör megyében született. Villamosenergiaiés
automatikai tanulmányokat folytatott Magyarországon,
illetve ehhez kapcsolódó szakterületen
tevékenykedett Budapesten. Dolgozott
Szerbiában, Boszniában, ahova gyárakat
tervezett. Németországba 1979-ben költözött.
Kutatásokat 1982-től kezdődően folytat. A
hidrogénnel üzemeltetett robbanómotor találmányával
l985-re készült el, amelyet Németországban
ugyanazon év augusztusában be is
jegyeztek, a Német Találmányi Hivatalban
pedig 1992. november 5-én fogadták el. A
szabadalom 13 német szakintézmény és 27
ország véleményezése után, 1993. március 3-
án emelkedett jogerőre. Gróf Spanyol Zoltán
1992. novemberében hazalátogatott, és találmánya
érdekében tárgyalásokat kezdett az ország
különböző minisztériumaival és egyéb
magas rangú vezető beosztású személyeivel,
akik azonban nem tudták vagy nem akarták
felismerni a találmány jelentőségét. A találmányt
Magyarországon egyetemi szakemberek
több alkalommal véleményezték. Többek
között dr. Pirkó József plazmatechnológus és
dr. Nánási Tibor kandidátus, a belső égésű
motorok szakértője, aki szerint a találmány
világtalálmánynak tekinthető. A német Fraunhofer
intézet plazmakutató tudósaival együttműködve
állapították meg, hogy a találmány a
szakterületen található minden eddigi technológiai
találmányt felülmúl, működik, előállítása
olcsó, nagy a nemzetgazdasági értéke és
van rá kereslet a világpiacon. Az ily módon
megszerzett szabadalmi okirat egyben gyártásra
jogosító okmány.
A vízplazma energiájának hasznosításával
nem csak a Kárpát-medence, hanem az egész
Föld továbbszennyezését megállíthatjuk. Az
üzemanyag a Föld 72 százalékát borító víz, melyet
nem használunk el, hiszen az égés végterméke
is víz, ami visszakerül a természetes körforgásba.
A folyamatosan emelkedő energiaárak
helyett a benzinnél sokkal hatékonyabb
üzemanyag, a vízenergia biztosíthatná az áramot,
a fűtést és a közlekedést. Ez az olcsó és
tiszta energia minden háztartásban és a nemzetgazdaságban
is anyagi fellendülést jelentene.
A feltalálónak az a szándéka, hogy Magyarországon
valósítsa meg a gyártást. A
gyártáshoz a Németországban szabadalmazott
találmány hazai tesztelése szükséges, melyhez
magyar támogatókat, leendő társakat várnak.
A vállalkozás csak a tesztelés és bemutatás
után indulhat be a gyártással és az átépítéssel.
A találmány lényegéről Gróf Spanyol Zoltán
elmondta, hogy a vizet, mint energiahordozót
használjuk, plazmásítjuk és a plazmát
égetjük el, amihez nem kell sok plusz energiát
befektetni, nem robbanásveszélyes. Amikor a
plazmát elégetjük, újra víz lesz belőle. Robbanómotorokat,
sugárhajtóműveket, kazánokat
tudunk üzemeltetni vele, nincs szükség
atomreaktorokra, a tönkretett környezetet
megtisztíthatjuk. Arab vélemények szerint a
plazmakazánokkal magas hőmérsékleten
olyan sok vizet lehet desztillálni, hogy azzal
termékennyé lehetne tenni a sivatagot. Egy
német autógyár felajánlotta a feltalálónak,
hogy az ő költségükön, tetszőleges helyen felépíthet
egy gyárat Németországban a vízüzemeltetésű
gépkocsik gyártására. Egy angol
ügynöki társaság milliárdos díjat kínált fel a
találmányért. Nem véletlenül, mert a legszerényebb
számítások is azt igazolják, hogy a
hasznosítást követő néhány éven belül leírhatatlan
nagyságrendű jövedelmet eredményezhetne.
A feltaláló a találmányt nem kívánja kiárusítani,
mert azt a magyar nemzetnek kívánja
ajándékozni. Az életét tette fel erre az ügyre.
Mivel az itthoni gyártáshoz befektetés szükséges,
állami támogatottság híján ezért létrejött
a Vízenergia Alapítvány, mely ellátja a szabadalom
kezelését. A találmány gazdasági hasznát
a zalai származású Mesterházy Zsolt elemezte.
A számítások szerint egy autó átépítése
egy millió forintba kerül. Ha a mérések lezajlanak
és kialakul az az üzembiztos helyzet,
amelyben a sorozatgyártást meg lehet kezdeni,
megépíthető az átalakításra szakosodó
üzemcsarnok. Ma csak Magyarországon mintegy
2,5-3 millió autó közlekedik, a feladat
tehát óriási. A gépjármű vízüzeműre történő
átépítése mellett létre hozhatók majd olyan
termelő kapacitások, amelyek új autók és
plazma erőművek előállítására szolgálnak.
Ezek bármilyen méretben készülhetnek, vásárolhat
elektromos áram biztosítására ilyen
erőművet egy falu, egy város. A közösség kezébe
kerül az energiaellátás.
(Aki a téma iránt bővebben érdeklődik,
közvetlenül az alapítványhoz fordulhat a
1088. Budapest, Rákóczi út 53. címen.)
B. Zs.
BENZIN, VAGY LEHET VÍZ IS?
2004 szeptemberében került be az országos
képzési jegyzékbe az energiatermelő és
hasznosító szakképesítés, melynek négy
szakiránya van: a mélyfúró-, a fluidumkitermelő-,
a gázipari- és a megújuló energia gazdálkodási
technikus – tudtuk meg Takácsné
Szarka Enikő mérnöktanártól, a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI gyakorlóhely vezetőjétől.
Az előbbi három képzést évek óta végzik.
Egy olyan közös alapozással tervezték az indítást,
hogy a későbbiekben akár három év
alatt, két szakképesítéshez is hozzájussanak a
diákok. Ez év januárjától egy rendelet értelmében
a másodszakma megszerzése tandíjkötelessé
vált. A szakmaképzésben az lenne a
célszerű, hogy például aki a gázipari technikus
szakképesítést megszerzi, mellette egy
korszerű, új ismeretekkel rendelkező szakképesítést
is megszerezhessen. Így mind a hagyományos,
mind a megújuló energiahordozókhoz
tartozó telepítési, kivitelezési ismeretekre
szert tehetne a tanuló. Az érdeklődés jelentős,
a piacon megjelentek azok a berendezések,
amelyeket a fogyasztó megvásárolhat.
A kivitelezésben problémát okozott, hogy a
szakemberek nem voltak felkészülve a berendezések
telepítésére, ezért a cégek, vállalatok
is támogatták a képzés elindítását. Ahhoz,
hogy az országos képzési jegyzékbe bekerüljön,
elég hosszú utat járt meg az intézmény,
most már elmondható, hogy több éve foglalkoznak
az új képzés beindításával.
A megújuló energiagazdálkodási technikus
jellemzően a mérnöki munkát segítheti. Területei:
a szél- és vízi-, a nap-, bio- és a geotermikus
energia. Jelenleg egy 22 fős szakcsoporttal
indították el az energiatermelő és
hasznosító szakképesítést a Zsigmondyban.
MIT TUDUNK MI?
A HÉT TÉMÁJA:: BENZIIN--MIIZÉRIIA 7
AHOGY AZ UTCÁN LÁTJÁK ...
Németh Attila
A benzinárak emelkedése különösen
érzékenyen érint, hiszen
gépjármű-oktatóként dolgozom,
és a folyamatos áremeléssel járó
költségnövekedést nem tudjuk továbbhárítani,
mert ügyfeleink azt
már nem tudják megfizetni. Hoszszú
távon azonban az élet minden
területére kihat a rendkívül magas
üzemanyagár, a szállítás
költségei megjelennek úgy az
élelmiszerek, mint minden más
termék árában is. Az a néhány
százalék engedmény pedig senkinek
nem jelent igazi segítséget,
néhány hét alatt újra visszaszökik
az ár, hogy aztán még tovább
emelkedjék.
Oláh Gyula
Nem csoda, hogy szinte mindenkit
foglalkoztat ez a kérdés,
hiszen nincs olyan ember, akit ne
érintene. Az autósokat azért,
mert tankolni kell, másokat azért,
mert minden többe kerül az üzletekben.
Az pedig, hogy Nagykanizsa
és környéke munkahelyek
szempontjából ilyen rossz helyzetben
van, itt a térségben tovább
rontja a helyzetet, hiszen a kisnyugdíjasok
mellett egyre nő
azoknak a tábora, akiknek csak a
legalapvetőbb, abból is a legolcsóbb
élelmiszerekre, termékekre
futja. Az üzemanyag árának növekedése
azonban itt is éreztetni
fogja a hatását.
Gyimes Gyula
Az államnak be kellene avatkoznia
egy olyan konstrukció kidolgozásával,
ami hosszabb távon kordában
tartaná az üzemanyag-árakat.
Olyan vállalkozóként, aki sokat
van úton, komoly problémát
okoz, hogy ennyire kiszámíthatatlanok
az utazás költségei, hiszen
így nem tudok még néhány héttel
előbbre sem tervezni, korrekt árajánlatot
tenni. Márpedig e nélkül
nem lehet gazdaságosan működni.
Tartok tőle, hogy a gazdaságot
egészében is visszafogja ez a magas
benzinár. A boltokban is mindenért
többet kell fizetnünk, hiszen
ránk, vásárlókra hárítják a szállítás
megnövekedett költségeit.
Udvardi Gézáné
A MOL a tavalyi évben megduplázta
a mérleg-eredményét, és
ha igazak a hírek, a magyar tőzsdei
társaságok között elsőként ért
el egy milliárd dollár feletti eredményt.
Ilyen nagy nyereség mellett
nem szabadna így kiszipolyozniuk
az embereket. Van persze
egy másik oldala is az egyre
emelkedő üzemanyagáraknak: a
világon sehol nincs ilyen magas
adótartalmuk. És nem csak arról
van szó, hogy kevesebbet vagyunk
kénytelenek autózni, hiszen a magas
üzemanyagárak mindenkit
érintenek. Bármilyen kevés is a fizetésünk,
mint szállítási költség,
mindenhol beépül az árakba.
Már mindannyian tudjuk e kis hazában,
az autópálya-matrica fontos! Ezért aztán
nem is mindig kapható. Szinte egész nyáron
figyeltem, hogy az M7-es új szakaszán
lévő, a határátákelő utáni első hazai benzinkútnál
sosem volt éppen akkor, amikor
én kértem, vagy más akarta. Az eladók
többsége zavartan magyarázkodott, az autós
meg bosszankodva továbbment… Szép
emlék Nagykanizsáról, a nyaralásról, főleg,
ha lebukik az ember, mert az illetékes
szervet piszkosul nem érdekli, hogy önhibádon
kívül kerültél ebbe a helyzetbe...
Egyébként meg teljesen mindegy van-e
matricád vagy nincs, hiszen büntetést mindenképpen
kiszabhatnak rád, legalábbis
ezt mutatta a nyár derekán kiküldött
többezer jogtalan bírság. Sok volt, aki fizetett,
mert nem is emlékezett, valóban
vétkes-e. Már rég megszoktuk, sosem lehet
igazunk az illetékes szervekkel szemben,
vagy ha mégis szeretnénk bebizonyítani
azt, az utánajárás mindig többe kerül,
mint amennyit az egész ügyön egyébként
veszítünk vagy nyerünk. A matricán csak
vesztünk, a körmeinket mindenképpen, ha
az előírásnak megfelelően mégis az autó
ablakába ragasztjuk, aztán érvényességi
ideje múltán megpróbáljuk eltávolítani.
Én még nem találtam hatékony oldószert,
amellyel maradéktalanul sikerülne a kis
papírlap hátára iparilag rákent ragasztót
a szélvédőről leszedni, lehet hogy más
sem, mert a ragasztás egyre kevésbé divat.
Egyébként meg mindegy, a rendszer nem
a matricádra figyel, hiszen az elárusító
hely közli a vétel tényét az ellenőrző helylyel
– már ha közli és már ha pontosan.
Akkor meg tessék mondani, minek ez az
egész, ha úgyis a rendszámunkhoz kötődik
a pályadíj, nem elég egyszerűen befizetni,
a bizonylatot eltenni, továbbhajtani, nem
költeni nyomdára, papírra, ragasztóra?
- dé -
BENZINÁRAK EURÓPÁBAN
2005. SZEPTEMBER
Ország – ólommentes benzin átlagár/liter
– EURO-ban, kerekítve
MATRICA, TE RAGADÓS
Ezen a héten is kíváncsiak voltunk Olvasóink véleményére, ezúttal a lassan egekig emelkedő üzemanyagárakról
megkérdezve néhány járókelőt. Nos, lássuk, kinek mi jutott eszébe a varázsszóról: benzinár?
Ausztria
1,069 EUR – 1,1
Bulgária
1,66 BGL – 0,85
Csehország
28,9 CZK – 1
Finnország
1,271 EUR – 1,3
Franciaország
1,209 EUR – 1,2
Görögország
0,93 EUR – 0,95
Horvátország
7,85 KN – 1,1
Lengyelország
4,25 PLN – 1,05
Magyarország
274,1 HUF –1,1
Németország
1,3 EUR – 1,3
Norvégia
10,8 NOK – 1,45
Olaszország
1,238 EUR – 1,25
Oroszország
16,78 RUB – 0,6
Románia
3,24 RON – 0,9
Spanyolország
1,004 EUR – 1
Svájc
1,6 SFR – 1,05
Svédország
11,9 SEK – 1,35
Szerbia és Montenegró
74,1 YUM – 0,9
Szlovákia
37,6 SKK – 1
Szlovénia
226,6 SIT – 0,95
8 POSTÁNKBÓL
Horváth Ferencné helyijárati üzemvezető
Zala Volán Rt. Nagykanizsa
Tárgy: olvasói levelek
Tisztelt Üzemvezető Asszony!
A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap 24-es számában Olvasóinkat
arra kértük, mondjanak véleményt a megváltozott
autóbusz közlekedésről. A levelekből összegyűjtöttük a
konkrét kérdéseket, javaslatokat. Tisztelettel arra kérjük,
válaszoljon a felvetésekre. Válaszlevelét lapunkban
közzé szeretnénk tenni. Válaszát előre is köszönjük.
Aktuális, többször visszatérő kérdések (idézetek a levelekből):
1. „…A vasútállomásról direkt induló céljáratok megszüntetése
(23, 33) a vidékről nagykanizsai munkahelyre
vonattal érkező dolgozók munkába járását nehezíti meg.
Nem beszélve a vasút szolgáltatásait igénybevevőkről.”
2. „…Fenti járatokkal sok diák utazott a Cserhátiba
és a Keribe, amit szerintem nem fog helyettesíteni az
ún. diákjárat, hiszen az reggel csak egy járat. Amúgy
ezzel úgyis csak szeptemberben szembesülünk, amikor
egyik buszról (20-as, 21-es, 6-os, 6/c stb.) tülekedünk át
a csatlakozásra (18).”
3. „…Viszonylag egyszerű bevezetni egy intézkedést
csökkent forgalom mellett, amikor iskolaszünet és a
nyári szabadságok zajlanak. De mi lesz, amikor megindul
a tömeg?”
4. „… A Dózsa, Petőfi, Honvéd, Rákóczi utcák lakóinak
esélye sincs busszal megközelíteni a várost - még
átszállással sem!”
5. „… Az uszodához és a strandhoz vajon hogy tud
eljutni egy kismama babakocsival, plusz csomagokkal,
esetleg egy nagyobb testvérrel?”
6. „… Jó kezdeményezés a körjáratok bevezetése -
könnyen elérhető a kórház, a rendelőintézet, igaz, hogy
a vasútállomásról ez is nehezebb. Ám bevezetésükkel a
belvárosi forgalmat radikálisan visszavették. Az amúgy
is mostoha észak-keleti városrész - terjeszkedése ellenére
- fekete folt. Mondjuk a Deák tér környékéről a 6Csel
lehet ugyan érinteni, de ez is csak 17.30-ig közlekedik.
Vajon miért nem lehet járatni este is?”
7. „… A körjáratok kibővítésével (20/V, 21/V) lehetne
egy, a vasútállomást érintő, ritkított járatot bevezetni,
amelyet munka és iskolakezdésre és befejezésre, valamint
a vonatok indulásához illetve érkezéséhez lehetne
igazítani. Ha a Kisfaludy utcán végigmenne, akár az
Ady 39-40 és a Cserháti SZKI-nál is megállhatna.”
8. „…fölösleges 20 percenként indítani a 18-as járatot,
utasok nélkül, mivel a 2-3 perces vonatkésést nem
veszik figyelembe, mondván, úgyis jön 20 perc múlva a
másik. Amivel amúgy a csatlakozást késsük le.”
9. „…A centralizált közlekedés hátránya, hogy hoszszabb
menetidővel kell számolni, ami a mai rohanó világunkban
nem előny, időben is annyit vesz igénybe,
mintha gyalog mennénk, akkor miért vegyünk bérletet?”
10. „… a kórházba és a temetőbe miért nem lehet legalább
óránként eljutni és visszautazni, az embertelen, kegyetlen
közönyre vall, és erre szeretnék választ kapni.”
11. „…Panasszal élek magam és a Szekeres utca környékén,
Katonaréten lakó több idős ember nevében. Mióta
megváltoztatták a járatok rendjét, nem tudunk a vasútállomáshoz
normálisan lejutni illetve a visszautat sem
biztosítja a Volán… Megszűnt a régi 33-as, a Városkapu
krt. és a Vasútállomás között. Óriási hiba! A keleti városrészből
ezen a vonalon mentek a kórház, temető, bútorgyár,
uszoda, Cserháti sportcsarnok, MÁV-sportcsarnok,
MÁV NTE sportpálya, vasútállomás felé a volt 31-
es helyett, úgy ahogy van egy 14-es és 14Y-os járat. Igen
ám, de csak munkanap! Ez a járat némileg adja a lehetőséget
a temetőbe, kórházba, uszodába járóknak. De ez
csupán 4(!) járat, és vasárnap, ha hiszik, ha nem, egyetlen
járat sincs.”
12. „…Nem hiszem el, hogy a világon van olyan
Nagykanizsa nagyságú város, ahol a vasútállomásra
menet át kellene szállni. Az is felháborító, hogy az Attila
utca és nagy körzete lakóinak gyalogolnia kell a 6-os,
vagy 20-as, 21-es megállókhoz, majd átszállni a 8-asra,
gyerekekkel, csomagokkal… Itt megoldás lenne, ha 20-
as, vagy a 21-es lejönne a Rózsa utcára és úgy menne
tovább. A körjáratoknak ezen a pontján legalább gyaloglás
nélkül lehetne eljutni a Kalmár utcába menő valamelyik
járattal. A 21-es lenne alkalmas erre. Természetesen
igazi megoldás az lenne, ha a keleti városrészből
egy volt 33-as jellegű járattal el lehetne jutni a vasútállomásra!”
13. „…A 8-as járat igaz, hogy elég sűrű, de abszolút
nem a vonattal érkezők barátja. Az elmúlt időszakban
három ízben láttuk (kijutva a megállóig) a 8-as autóbusz
végét a volt Tejgyárnál… Javasolták többen, hogy
ez a 8-as nem és semmit, inkább a 3 frekventált helyről
közvetlenül lehessen a vasútállomásra kijutni.
Kiskanizsa–vasútállomás, Városkapu–vasútállomás,
–Palin (betérve a Napraforgó térre)–vasútállomás. Ezzel
kiváltható lenne a 8-as, ami felesleges és csak a belváros
forgalmát növeli."
14. „… Érthetetlen az a megkülönböztetés, amit tesznek
iskolaidő és iskolaszünet miatt. Van értelmes magyarázat
arra, hogy például a 21-es járatnál egy 20 órakor
és 21 órakor induló járatnál mi köze van az iskolai
előadások napjához! De egyáltalán 12.00, 17.23, 06.08
időpontoknak milyen kapcsolata van azzal, hogy van iskola
vagy nincs… 6. A 20-as és 21-es járatnál van egyegy
olyan szakasz, ahol nagyon nagy a távolság a megállók
között. 20-as: 1-es porta – Kisfaludy-Batthyány
sarok. 21-es: Kisfaludy-Batthyány sarok – Dél Zala…”
15. „…a 33-as járat hiányzik a legjobban a keleti lakótelep
lakóinak, a vasútállomás, a temető, a kórház elérhetősége
… elérhető a 20-as, 21-es járattal, de a Péterfai,
Városkapu, Kazanlak, Munkás utcáról gyalog kell a
Hevesi ABC-ig menni, fenti buszok onnan indulnak.”
16. „… (Rózsa úti buszmegálló) A kialakított új
buszmegálló járda több mint 1 méterrel szűkebb, mint a
Rózsa u. 20. volt, pl. egy babakocsis anyuka elől kitérhetünk
a homokos, eső esetén sáros térre. Mert a Csokonai
utcában, Platán soron ugyan ott áll összesen 3, a
Rózsa utcában 1 buszmegálló váró, de arra már nem tellett
- nem gondoltak arra, hogy a jelenleg legtöbb felszálló
ember részére 1 db-ot áttelepítsenek az új Rózsa
úti buszmegállóhoz!”
17. „… Tény, hogy a busz akkor indul, amikor a vonat
beér esetleg 3,7 perc múlva. Így a vonatról a buszra
átszállni nem lehet… Lehet beutazni a központba a következő
busszal 20 perc múlva… kettő esetben megoldható,
de egyéb esetekben nincs csatlakozás.”
18. „… vissza kellene állítani (bizonyára új számozással)
a 23-as és 33-as járatokat!... ennek fedezésére
ritkítani lehetne a 18-as járatokat… a 20 perces fordulókat
a reális 30 percre kellene módosítani.”
19. „…a 14-es és 14Y-os járatokat oda-vissza sűríteni
kellene a szabadnapokon, illetve ki lehetne terjeszteni
a munkaszüneti napokra is!”
Tisztelettel:
Luif Ibolya Ügyvezető-főszerkesztő
Nagykanizsa, 2005. augusztus 3.
OLVASÓINK LEVELÜKET MEGÍRTÁK...
2005. szeptember 12-én lakógy
űlésen napirendi pontként tárgyaltuk
Nagykanizsa, Kazanlak
krt. 4. magántársasház közvetlen
közelében létesített úgynvezett.
„nyugdíjas pihenő pad” közel
egy éves történetét. Egyértelműen
kijelenthető, hogy elhibázott lépés
volt az erkélyek alá tervezni
és kivitelezni, több százezer forintot
kidobni az ablakon. Ugyanis a
környékbeli lakók ezt nem tudják
igénybe venni, mivel minden este
ezt a területet tizenévesek lepik el.
Szeméthalmaz, bűz, boros- és pálinkásüvegek,
zaj, randalírozás,
polgárőrökkel való összetűzések
mindennapos szem- és fültanúi
vagyunk. A Rendőrkapitány Úr
pontos információval szolgálhat,
hogy a járőrkocsit hány alkalommal
kellett kihívni erre a területre.
Itt kisgyermekes családok,
több műszakban dolgozó lakók,
idős emberek élnek, s el kell viselni
a sokszor éjszakába nyúló
randalírozást.
A lakógyűlés egyhangúlag
döntött: Javasoljuk és egyben
követeljük, hogy a Kazanlak
krt. 4. keleti oldalára tervezett
sétányt, pihenőpadokat eleve
mint tervet vessék el. Amennyiben
a kivitelezés ezen a területen
ennek ellenére elkezdődik,
úgy – a nyilvánosságot is bevonva
– bármi áron meg fogjuk
akadályozni az itt lakók nyugalma
érdekében.
Tisztelettel:
Kazanlak krt. 4. lakóközössége
TISZTELT
POLGÁRMESTER ÚR,
KÉPVISELőTESTÜLET!
POSTÁNKBÓL 9
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap
Luif Ibolya Úrhölgy Ügyvezető Főszerkesztő
Nagykanizsa, Király ut.47.
Tisztelt Főszerkesztő Asszony!
Köszönettel vettem olvasóik leveleiből megküldött – konkrétumokra szorítkozó
– kérdéseit, s hasznosnak találjuk, hogy ezekre módunk van hetilapjuk
hasábjain reflektálni. Az olvasói levelek egy része hozzánk is megérkezett,
melyekre a levélírók közvetlenül megkapták tőlünk a válaszokat, ennek
ellenére az Ön által összeállított kérdéscsokorban is kitérünk ezekre.
Mielőtt pontokba szedett konkrét kérdéseire térnék, kérem, engedjen meg
néhány bevezető gondolatot. Nagykanizsa helyi közlekedését igénybe vevő
utasok száma napi 25-30.000 fő, amely éves szinten mintegy 15 millió utazást
jelent, amely jelzi a szolgáltatás nagyságrendjét. A helyi közlekedés átszervezését
teljes körű utasszámlálás előzte meg, amely természetesen rengeteg
adat feldolgozását jelentette, s a szakmai javaslatok kialakítása ezen
adatokra támaszkodott. A javaslatok kialakításának szempontjai közül kiemelném
az átszállások preferálását, amely azt jelenti, hogy a város valamennyi
pontját nem kell közvetlen járatokkal összekötni, hiszen a viszonylag
alacsony kihasználtság – amely Nagykanizsa helyi közlekedésének kihasználtságát
jellemezte – mellett, ez nem lenne hosszútávon életképes.
A konkrét kérdésekre térve:
1. A vasútállomás összeköttetése az új rendszerben is biztosított, közvetlen
járat pedig korábban is csak az említett két viszonylatban közlekedett.
Amennyiben cél lenne valamennyi városrész közvetlen összeköttetése, úgy nem
csak a 23-as és 33-as vonalat kellene visszaállítani, hanem a többi városrészbe
is új – valószínűleg kihasználatlan – vonalakat kellene indítani. A felmérések
alapján – melyet a Polgármester úr kérésére külön megismételtünk – a vasútállomásra
irányuló utasok száma járatonként átlagosan 5-6 fő volt. A 23-as és
33-as vonal megszüntetése megítélésünk szerint nem nehezíti a vidékről nagykanizsai
munkahelyre vonattal érkezőket, mivel a 18-as járat – 20 percenkénti
indulási ideje – biztosítja a főbb munkahelyekhez közlekedő céljáratok elérését.
2. A vasútállomásra menő járatokkal valóban utazott iskolába járó utas
is, azonban az iskolákat jelenleg is érintik járatok, azok kiszolgálása nem
szűnt meg. A szeptember elejétől eltelt időszak is igazolja, hogy különösebb
zökkenő nélkül beindultak az iskolajáratok, az átszállások – melyek eddig is
megvoltak a város nagy részéről és a helyközi járatokkal érkezők számára –
jól funkcionálnak. A keleti városrészből a csúcsidőben 5 percenként közlekedő
járatok zsúfoltságmentes közlekedést biztosítanak a diákok számára, s
a diákjáratok is jól beváltak, amennyiben bővíteni szükséges, bővítjük.
3. Szándékosan vezettük be az új rendszert a tanszünet kezdetén, hiszen
a „csökkent forgalom mellett" egyszerűbb megszokni az utasok egy részének,
akik a tanítási időszakban már rutinosan utaznak, és élnek az átszállások
adta új utazási lehetőségekkel. Az eltelt több mint két hónap biztosította
az átállást, s e miatt nem okozott gondot az iskolakezdés.
4. A Petőfi úton lévő autóbuszmegállót az új útvonalak ugyan nem érintik,
de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne biztosítva ezen térség lakóinak a
buszközlekedése. A rágyaloglási távolság lakóhelytől függően változik, de
a szakmai átlagon belül van több megálló irányába (Dózsa Gy. út, Balatoni
út, Eötvös tér). E térség lakosainak jobb kiszolgálása miatt állnak
meg a 6C járatok az Eötvös téren.
5. Ugyan úgy, mint eddig. Például Kiskanizsáról még gördülékenyebben,
mint a korábbi rendszerben. Az uszodához való eljutás a város minden
pontjáról megoldott a 8-as járatra való átszállással, de a keleti városrészből
14-es és 14Y-os járatokkal közvetlenül is.
6. A körjáratok bevezetése valóban lehetővé tette a tágabb értelemben
vett belváros teljes beutazását, el lehet vele jutni minden jelentősebb helyre,
egyben megoldotta az észak-keleti városrész jobb ellátását is. A félóránkénti
járatsűrűség mellett nem lehet fekete foltnak és mostohának nevezni
az észak-keleti városrészt. A 6C járatok 17:30 utáni közlekedése nem
indokolt, az esti órákban a lecsökkent utasszám ezt nem teszi lehetővé.
7. A körjáratok útvonalának további bővítése nem lenne szerencsés, a
közel fél órás menetidő növelése a járat hátrányára válna, kevesebben
vennék igénybe. Jelenleg a Dél-Zalai megállótól a Hevesi útra annyi idő
alatt lehet a 20-as járattal eljutni, mint a 6-os járattal. A vasútállomás
érintése és a közlekedés vonatokhoz igazítása okozná csak az igazi problémát,
mivel egyrészt a vonatok késése miatt lehetetlen pontos csatlakozást
biztosítani – megváratni pedig egy ilyen nagy körjáratot nem lehetne
–, másrészt pedig a vasútállomás alacsony – esetleg egye vonatoknál számottevő
– utasforgalma miatt járatnánk a várhatóan jelentős tömegeket
utaztató autóbuszt rendszeresen kitérővel egy „zsákutcába”.
8. Pontosan ez volt az egyik érv a vasútállomásról induló hosszú járatok
megszüntetésének. A MÁV rendszeres menetrendi módosítása és a vonatok
gyakori késése miatt ugráltattuk azokat az utasokat, akik a vasútállomásról
induló járatokkal utaztak. Ha a vonatkéséseket bevárjuk a nagyobb
utaslétszámnak okozunk kellemetlenséget, ha nem akkor a vonattal
érkezőknek. A 18-as járatok 20 percenkénti indítása lehetővé teszi azt,
hogy bármely vonathoz és vonattól van el- és odajutás, még az esetleges
késést is figyelembe véve. Jelenleg függetlenül a MÁV menetrendjének
évenkénti többszöri módosításától, ez a periodikus közlekedés egy megfelelő
biztonságot nyújt.
9. A körjáratok részben a centralizálás ellensúlyozását szolgálják.
Ugyanakkor, van akit kedvezőtlenebbül érint a jelenlegi vonalhálózat, különösen
a 18-asra való átszállás, de ezt nem lehet általánosítani. Az Utazóközönség
nagy része eddig is csak átszállással tudott közlekedni. Az új
vonalhálózat adta előnyöket a menetrend áttanulmányozása után a többség
ki tudja használni. Az ütemes menetrend és a körjáratok által biztosított
eljutások előnyeit a naponta utazók rendszeresen tapasztalják.
10. A Kórházhoz és a temetőbe a körjáratokkal félóránként el lehet jutni,
a város minden részéről.
11. A Katonaréten lakók eddig is a Teleki utcán lévő megállóban tudtak
felszállni a vasútállomásra közlekedő járatra, amely naponta 18-alkalommal
ment. Most az összes 6-os, 6A-s, 20/21-es és 10-es járat eljutást biztosít
a város központjába és vissza, melyekről jó átszállási lehetőségek vannak
a 18-as járatra.
12. Még nagyobb városokban sincs mindenhol közvetlen autóbuszjárat
a vasútállomásra, de pl. a Nagykanizsa méretű Egerben sincs. Éppen a
Nagykanizsa nagyságrendű város nem engedheti meg magának a város
minden pontjáról az átszállásmentes eljutást a vasútállomásra, sőt a város
nagy része eddig is csak átszállással utazott oda. Az Attila utca idős
lakosainak az utazását tettük könnyebbé azáltal, hogy a 6A vonalát a Rózsa
úton visszük végig. Amennyiben a Vásárcsarnok a célállomás, úgy
célszerűbb a 6/C Balatoni úti megállójának igénybevétele, vagy a 6A-ról
átszállni a körjáratra.
13. A levélíró valószínű, hogy a 18-asra gondolt. Az elmúlt évek bebizonyították,
hogy a 3-irányból közvetlenül a vasútállomásra közlekedő járatok
nem voltak kihasználva, nem beszélve arról, ha késett a vonat, nem
volt eljutás a vasútról. (lásd: 8-as válasz)
14. A tanszünetes és iskolai előadási napos menetrend részben valóban
a tanulók utazásához kapcsolódik (nappali oktatás, szakkör, külön foglalkozások),
de nemcsak a diákjáratokkal van összefüggésben. Az utasforgalom
alakulása is meghatározó tényező, vagyis tanszünetben, nyáron kevesebb
az utas, kevesebb járatra van szükség, ebből adódóan azon járatok
nem közlekednek, mely igénybevétele egyébként is gyenge. A felmérés
alapján az utasforgalom tanszünetben az iskolai időszak 75%-ára esik
vissza, ugyanakkor a kapacitás kibocsátás jelenleg is 90%-os.
15. Nem kell gyalog menni a 20, 21-es körjáratokra a Péterfai, Városkapu,
és Kazanlak krt lakóinak, ha a megfelelő 6-os járatot veszik igénybe,
jó csatlakozás van a Hevesi úti megállóban.
16. A Rózsa 18-20 közötti megálló még nincs befejezve, tudomásunk
szerint két buszváró illetve padok kerülnek odatelepítése és a járda akadálymentesítése
is megtörténik..
17. A 18-as járatok a vonatok érkezésétől függetlenül 20 percenként indulnak,
ha nem késik a vonat, akkor jó a csatlakozás. (lásd: 8, 13-as válasz)
18. …lásd 8, 13, 17-es választ…
19. A 14 és 14Y járatok Ligetváros és a Csengery úton lévő üzemek
munkásszállítását látják el, ezért kiterjesztésüket nem tervezzük.
Tisztelt Főszerkesztő Asszony!
Ismételten köszönöm, hogy lehetővé tette válaszaink felvetésekkel
együttes megjelenését, álláspontunk olvasóikkal történő megismertetését.
Tisztelettel:
Horváth Ferencné üzemvezet􀄘
... A VOLÁN ILLETÉKESE VÁLASZÁT MEGKÜLDTE
10 VÁROSHÁZA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási
Minisztériummal együttműködve a 2006. évre ezennel kiírja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára.
Pályázhatnak:
"A" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan, nappali
tagozaton tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók részesülhetnek,
akik állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási
Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem
állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag
finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első
szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai
rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt.
"B" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan (az adott
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert, érettségizett) fiatalok részesülhetnek, akik az adott tanévtől kezdődően
állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium
és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási
intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben,
első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben,
valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben
kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik 2006-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe
és tanulmányaikat 2006/2007. tanévben ténylegesen megkezdik.
* A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
* A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények
hallgatói.
* PhD képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás
feltételeinek.
* Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak
a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj időtartama:
"A" típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév (2005/2006. tanév második, illetve a 2006/2007. tanév
első féléve). Folyósításának kezdete: 2006. február.
"B" típusú pályázat esetén: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félév. Folyósításának kezdete a 2006/2007. tanév első féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben
a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a
felsőoktatási intézménynek.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a
pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázat
elbírálása szempontjából szociálisan rászorult az a pályázó, akinek
családjában az együtt lakó családtagok egy főre jutó nettó átlagjövedelme
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150
%-át (azaz 37.050 forintot). A pályázatot a Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztályán írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati
űrlapon és kötelező mellékletein, a pályázó által aláírva, egy
példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2005. október 31.
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával
hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre
bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási
intézmény tanulmányi jogviszonyáról a Felsőoktatási Pályázatok
Irodájának, illetve az önkormányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok
listáit 2005. december 5-ig az önkormányzat hirdetőtábláján
és a helyben szokásos egyéb módon hozza nyilvánosságra.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb
felvilágosítás kapható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Művelődési és Sportosztályán (Erzsébet tér 7. II.
emelet 9. ajtó).
A verseny célja: az időskorúak
körében a szabadidősport további
népszerűsítése, az aktív pihenésre
való további ösztönzés.
A verseny helye és ideje: 14.00
órakor ünnepélyes megnyitó, 17.30
órakor ünnepélyes eredményhirdetés
a MÁV Sportcsarnokban Nagykanizsa,
Ady E. u. 68/A. Versenyhelyszínek:
MÁV Sportcsarnok
Nagykanizsa, Ady E. u. 68/A, Városi
Lövészklub Nagykanizsa, Ady
E. u., Olajbányász Tekepálya
Nagykanizsa, Zárda u. 16. A verseny
rendezői: Egyesült Szociális
Intézmény, Idősek hete Szervezőbizottsága,
Nagykanizsa Megyei
jogú Város Idősügyi Tanácsa, Polgármesteri
Hivatal Sportiroda és
Sportági Szövetségek.
Sportágak: 14.10 Ügyességi
versenyek – MÁV, 14.10 Asztalitenisz
– MÁV, 14.10 Sakk –
MÁV, 15.00 7 m-es labdarúgó
verseny – MÁV, 15.30 Női, férfi
egyéni kosárra dobó verseny
– MÁV, 15.30 Petanque bemutató
és verseny – MÁV, 16.00
Női, férfi egyéni tekeverseny –
Olajbányász Tekecsarnok 16.00
Női, férfi egyéni és lövész csapatverseny
– Lövészklub.
Indulási feltételek: Minden
sportágban tetszőleges számú csapattal
lehet indulni, de kérjük az
alapszervezeteket, hogy indulási
szándékukat lehetőleg határidőre
a nevezési lappal szíveskedjenek
jelezni. Nevezés: 2005. október
03. (hétfő), Tar Ernő 8800 Nagykanizsa,
Munkás u. 12. C/2/8. címen,
vagy személyesen október
3-án 9.00-12.00 óra között a Honvéd
Kaszinóban (Nk. Ady E. u.
7). Díjazás: Minden versenyszám
1-3 helyezettje érem, 1-3. helyezett
csapata kupa díjazásban részesül.
Ügyességi verseny helyezettjei
az NFDSZ által felajánlott
tárgyjutalomban részesülnek.
IDőSEK II. SPORTNAPJA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
ezúton tájékoztatja a lakosságot a 20/2001.(III.09.) FVM rendelet
alapján kötelezően elvégzendő eboltás időpontjáról és helyszínéről:
2005. szeptember 24. (szombat)
Dózsa Gy. u. Víztorony 7.30 - 9.50, Palin Herkules u. - Gesztenyés
u. sarok 10.00 - 11.00.
2005. szeptember 25. (vasárnap) Bagola 8.00 - 9.20, Kisfakos 9.30
- 10.30, Nagyfakos 10.40 - 11.30.
ÚJABB PÓTOLTÁSOK
2005. szeptember 23. (péntek) Kiskanizsa Szent Flórián tér 15.00 -
17.00.
2005. szeptember 24. (szombat) Kiskanizsa Szent Flórián tér 15.00
- 16.00, Kiskanizsa Nagyrác utca 16.00 - 17.00.
2005. október 2. (vasárnap) Palin Alkotmány út - Kalász u. sarok
ÉPGÉP parkoló 7.30 - 8.50, Dózsa Gy. u. Víztorony 9.00 - 9.50, Thury
György tér 10.00 - 10.50. Sánc József A. u. sarok 11.00 -11.50, Ady
Endre utca Bujó-híd 12.00 - 13.00.
A meghirdetett időpontokban az oltás díja 1800,- Ft., háznál való oltás
esetén 2300,- Ft, mely magában foglalja az oltás igazgatási, állatorvosi
és anyagköltségeit, valamint a 81/2002.(IX.04.) FVM rendelet
alapján kötelező féreghajtást.
Az összevezetett oltás ideje alatt az ebek veszettség elleni oltás
szolgáltatására jogosult rendelők szolgáltatásukat változatlanul végezhetik.
Kérjük, hogy az oltási könyvvel jelenjenek meg!
VESZETTSÉG ELLENI OLTÁS
VÁROSHÁZA 11
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait
várja 2005. szeptember 30-án pénteken 17 és 19 óra között a
Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő 2005. szeptember 30-án,
pénteken 15-17 óra között fogadóórát tart a FIDESZ Nagykanizsai Csoportjának
Rozgonyi u. 1. sz. alatti irodájában. .
Halász Gyula önkormányzati képviselő a 9.sz választókörzet lakóinak
( Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u. páros
oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14. ) szeptember 24-én (szombat) 10
órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál található
Stílus Bútorházban.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig
fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros
hónap utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a
bajcsai kirendeltség épületében.
A 6. sz. választókerület (Csokonai u., Hevesi u., Teleki u., Bartók u.,
Rózsa u. stb.) lakosai részére 2005. szeptember 28-án, szerdán 17
órakor dr. Horváth György önkormányzati képviselő fogadóórát tart a
Körősi Cs. S. Általános Iskolában.
hrsz. helye megnevezése kikiáltási ár
2035/B/2. Király u. 8. műhely 2.200.000 Ft + áfa
2190/A/3. Csányi u. 8. lakás 10.700.000 Ft + áfa
11. Magyar u. 6. lakás 6.500.000 Ft + áfa
163/1. Magyar u. 54. lakás 11.280.000 Ft + áfa
186/1. Magyar u. 76. lakás 7.938.600 Ft
1286. Királyi P. 1-3. lakás 16.000.000 Ft + áfa
1188/A/5.,1188/A/6. Fő út 7.iroda 47.000.000 Ft + áfa
1163. Rozgonyi u. 8. lakás, iroda 40.000.000 Ft + áfa
3110/19. Thury laktanya – volt Csapatművelődési Otthon
lakások 38.000.000 Ft + áfa
918/1. Arany u. 5. lakás 36.100.000 Ft + áfa
964. Arany u. 7. lakás 35.600.000 Ft + áfa
961. Kinizsi u. 20. lakás 20.300.000 Ft
2243/1. Ady u. 25. lakás 16.000.000 Ft
6705. Kisrác u. 25. lakás 14.000.000 Ft + áfa
507. Dankó u. telek 680.000 Ft + áfa
Alkotmány u. 160. kastély 80.000.000 Ft + áfa
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Érdeklődni
a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724. Bővebb információ
a www.nagykanizsa.hu honlapon található.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI
HIVATALA NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON
ÉRTÉKESÍTI ALÁBBI INGATLANAIT:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összeállítja
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény felhatalmazása alapján az eljárások
során alkalomszerűen tolmácsolást vállalók névjegyzékét. A
felhívásra olyan személyek jelentkezését várjuk, akik a Magyarországon
élő kisebbségek által használt nyelvek, illetve az Európai Uniós
nyelvek valamelyikét beszélik. A névjegyzékbe való bekerüléshez
sem államilag elismert nyelvvizsga, sem tolmács igazolvány nem
szükséges.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait, a pályázó elérhetőségét
(telefonszám, mobiltelefonszám), nyelvismeret szintjét, jellegét
(szóbeli/írásbeli), nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát (ha van), esetleges
referenciákat, esetleges szaknyelvi ismeretek megjelölését. A pályázat
benyújtásának határideje: 2005. október 10. A pályázatot Dr.
Kelemen Marcell jegyzőhöz kell benyújtani (Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Érdeklődni
lehet a 93/500-918 és a 93/500-708-as telefonszámokon.
Nagykanizsa MJV Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások
bérleti jogának szociális alapon történ􀄘 elnyerésére:
Egyedülálló részére: 􀂊 Nagykanizsa, Csengery u. 89. 1 szoba, 28
m2, félkomfortos, lakbér összege: 1.756 Ft/hó. A lakás megtekintésének
időpontja: 2005. október 3. 13-15 óráig. Egy gyermeket egyedül
nevel􀄘 részére: 􀂊 Nagykanizsa, Csengery u. 88. I. em. 24. 1 szoba, 41
m2, komfortos, lakbér összege: 7.835 Ft/hó. A lakás megtekintésének
időpontja: 2005. október 4. 13-15 óráig. Egy vagy kett􀄘 gyermekes
család részére: 􀂊 Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/1. 1 + 1 fél szoba,
44 m2, összkomfortos, lakbér összege: 9.240 Ft/hó. A lakás megtekintésének
időpontja: 2005. október 5. 13-15 óráig. 􀂊 Nagykanizsa, Zemplén Gy.
u. 1/A. IX/54. 1 + 1 fél szoba, 40 m2, összkomfortos, lakbér összege: 9.520
Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja: 2005. október 3. 13-15 óráig.
Kett􀄘 gyermekes család részére: Nagykanizsa, Kazanlak krt. 5/B. I.
em. 2. 2 szoba, 54 m2, összkomfortos, lakbér összege: 14.321 Ft/hó. A
lakás megtekintésének időpontja: 2005. október 4. 13-15 óráig. Gyermektelen
házaspár részére: 􀂊 Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/A. III.
em. 9. 1 szoba, 34 m2, összkomfortos, lakbér összege: 9.017 Ft/hó. A lakás
megtekintésének időpontja: 2005. október 5. 13-15 óráig. 􀂊 Nagykanizsa,
Városkapu krt. 10/B. IV. em. 15. 1 szoba, 34 m2, összkomfortos, lakbér
összege: 9.017 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja: 2005. október 6.
13-15 óráig. Nyugdíjas házaspárnak – Cserére vagy lakással nem
rendelkezők részére: 􀂊 Nagykanizsa, Csengery u. 56. 1 szoba, 49 m2,
komfortos, lakbér összege: 7.923 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja:
2005. október 6. 13-15 óráig. Három vagy több gyermekes
családnak – Cserére vagy lakással nem rendelkezők részére: 􀂊
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/A. X. em. 61. 3 szoba, 67 m2, összkomfortos,
lakbér összege: 15.946 Ft/hó. A lakás megtekintésének
időpontja: 2005. október 10. 13-15 óráig. Cserére – jelenleg a Dózsa
Gy. u. 73-75. szám alatt önkormányzati bérlakással rendelkezők
részére: 􀂊 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. I. lph. I. em. 11. 1 szoba, 43
m2, félkomfortos, lakbér összege: 2.860 Ft/hó. A lakás megtekintésének
időpontja: 2005. október 5. 13-15 óráig.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: Szociális Osztály -
2005. október 14. péntek 12.00. óra. A pályázati feltételekről részletesen
a Szociális Osztály (Nk, Eötvös tér 16.) földszinti ügyfélfogadójában
adunk felvilágosítást. Telefonon a 93/500-860-as számon állunk
az érdeklődők rendelkezésére. Pályázati formanyomtatvány
ugyanitt kérhető.
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály dolgozói 2005.
október 5-6. napokon a 6/1998.(III.16.) KTM rendeletben előírt kötelező
szakmai továbbképzésen vesznek részt.
A képzés ideje alatt a szervezeti egységnél az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!
Dr. Kelemen Marcell, jegyző
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI SZÜNET
A SZJA 1 %-ról rendelkező 1996 évi CXXVI. tv. 5.§ /3/ bekezdés
értelmében közzétételi kötelezettségünknek eleget téve kijelentjük,
hogy az Olajipari Természetbarát Egyesület (adószáma: 19267096-1-
20) tagjai és támogatói által a 2004-es bér után felajánlott összeget,
kizárólag az Egyesület alapszabályában meghatározott célra fordítottuk.
Egyesületünk ezúton is köszönetét fejezi ki a működését felajánlásaikkal
segítő sporttársaknak és a támogató barátoknak.
Olajipari Természetbarát Egyesület Nagykanizsa vezetősége
Szeptember 24. szombat
Szeptember 25. vasárnap
Szeptember 26. hétfõ
12 KANIIZSAII MÉDIIA
Szeptember 28. szerda
Szeptember 27. kedd
Szeptember 23. péntek
Szeptember 29. csütörtök
06:30 Krónika 06:49 Szivárvány
sztár magazin 07:19 Jelkép - református
07:30 Krónika 07:43 Utak 2. rész
08:12 Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Irányjelző 18:00 Krónika 18:15
Mese 18:21 Jelkép - katolikus 19:00
Krónika 19:15 Dombország 19:41
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
Szivárvány 20:30 Hírháló 21:00 Kleopátra
1. rész - amerikai filmdráma
23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:43 Szivárvány 08:13 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 08:30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30 Irányjelző
10:00 Infómánia 10:30 Épi-tech. 11:00
Pénzhalász 17:00 Brill 20 18:31 Adjuk
magunkat 18:45 Gerolsteini kaland,
magyar zenés film 20:03 Storyboard
20:30 Hírháló 21:00 Bencze show
21:30 Kleopátra 2. 23:30 Különjárat
06:30 Gerolsteini kaland - film 07:48
Adjuk magunkat 08:30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30 Akarj élni!
Környezet, természet 10:00 Trendline
10:30 Brill 20 11:00 Pénzhalász 17:00
Épi-Tech 18:29 Adjuk magunkat
18:38 Cárlány és a hét dalia - mesefilm
20:03 Storyboard 20:30 Hírháló
21:00 Maksavízió 21:30 Pusztító idegen
, akciófilm 23:30 Bencze show.
06:30 Cárlány és a hét dalia - mese-
07:43 Adjuk magunkat 07:54 Delfinek
hétköznapjai 17:00 Trendline 18:00
Krónika 18:13 Mese 18:17 Jelkép - adventista
19:00 Krónika 19:15 Közgyűlés
előtt 19:27 Férfi kosár 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Dombország
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Krokodil
2. - amerikai horror 23:00 Balatoni
barangolások. 23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Közgyűlés előtt
07:06 Férfi kosár 07:19 Jelkép - adventista
07:30 Krónika 07:43 Dombország
08:07 Adjuk magunkat 08:16 Műsorajánló
08:19 Krónika 17:00 Önkormányzati
ülés 18:00 Krónika 18:14 Mese
18:19 Jelkép - katolikus 19:00 Krónika
19:14 Házban ház körül 19:42 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Jövő
7 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Smaragdháború,
kalandfilm 23:00 Akarj élni!
23:30 Bence-show:
06:30 Krónika 06:43 Önkormányzati
ülés06:54 Házban ház körül 07:19
Jelkép 07:30 Krónika 07:43 Közgyűlés
előtt 07:56 Férfi kosár 08:09 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17:00
Egészségmagazin 18.00 Krónika
18.15 Mese 18.22 Jelkép 19:00 Krónika
19:12 Kincstári Vagyonkezelő
Intézmény 19:26 Női kézilabda 19:39
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
Házban ház körül 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 A csend börtönében, filmdráma
23:00 Trendline 23:30 Irányjelző
06:30 Krónika 06:53 Kincstári Vagyonkezelő
Intézmény 07:06 Női kézilabda 07:19
Jelkép 07:30 Krónika 07:42 Házban ház
körül 08:10 Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Gyógyulj velünk! 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:20 Jelkép 19:00 Krónika
19:12 K''arc 19:38 adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Kincstári Vagyonkezelő
Intézmény 20:14 Női kézilabda 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 A hegy hatalma, kalandfilm
23:00 Infómánia 23:30 Brill 20
MÛSORA
Szeptember 23 – Szeptember 29
Kõnig menü 􀂊 400 Ft / menü kiszállítva
􀀹 Vállalati étkeztetést vállalunk
􀀹 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül
3 napos elbírálással, 2-4 %-kal alacsonyabb kamattal!
Havi törlesztőrészlet Kölcsön összege Futamidő (hó)
15 900 600 000 Ft 60
25 900 1 000 000 Ft 60
35 900 1 500 000 Ft 60
THM: 18,00 % - 23,72 %
Igényeljen hitelkártyát díjmentesen! T-Mobile arany-,
platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max. 510 000
Ft-os hitelkerettel! Tel.: 30/9949–003, 30/8589–760
Szeptember 15-én nyílt meg ünnepélyesen a Magyar út 19. számú
ház udvarában kialakított Oázis apartmanház. A megnyitón a Kelet Fénye
tánccsoport műsorát, majd Horváth István Radnóti-díjas versmondó
szavalatát követően Tarabó Éva, az apartmanház igazgatója köszöntötte
a meghívott vendégeket, és mutatta be a város központjában,
mégis csendes környezetben kialakított apartmanházat.
– Nagyon jó benne lakni, én már belaktam! A béke szigete, valóban
egy oázis! – e szavakkal kezdte a kalauzolást, melynek során a
meghívott vendégek bejárhatták a nagyon igényes munkával házat.
Az épületben – melynek egyik fő erénye, hogy a város közepén található,
és ennek ellenére nagyon csendes – 32 főt tudnak elhelyezni.
A szobák komfortosak, szépek, az apartmanokban két szinten lehet pihenni.
Az egyik szinten a lakórész található, a másik szinten hálószobát
alakítottak ki. Munkavégzésre, hosszabb idő eltöltésére is alkalmasak,
nem zavarják egymást az itt megszálló vendégek. Akár dolgozhatnak
is, hiszen minden szobában adott az internet elérhetőség. Az apartmanok
légkondicionáltak, mindegyikhez fürdőszoba és WC tartozik. A
bútorok világosak, a narancs, a vörös és a terrakotta árnyalatok a jellemzőek
a bútorok szövetein és a kiegészítő tárgyak színeiben. A szobák
hangulatosak, otthonosan, kényelmesen érezheti magát a szállóvendég.
Fogadnak átutazó vendégeket és több napra érkezőket is.
A térkővel burkolt udvarban szabadtéri színpadot is kialakítottak,
ahol az avatás nyitányaként a pálmafák tövében a Kelet Fényei
tánccsoport táncosai forrósították fel a hangulatot. Az igazgatónő és
a tulajdonos invitálására a megjelent vendégek, üzleti partnerek az
oázis gyümölcseivel és színes koktélokkal hűsítették magukat.
Az apartmanház elkészültével nem áll meg a munka. Az újjávarázsolt,
egykori gazdasági épület rekonstrukciója folytatódik, a földszinten
recepciót, irodát és konferenciatermet építtet a tulajdonos, ahol előadásokat,
tréningeket, rendezvényeket lehet majd tartani. Zajlik a pincerész
felújítása, ahol wellnes-szalont alakítanak ki jakuzzival, medencével,
finn- és infraszaunával, terápiás- és masszázs helyiséggel. Ezzel
a szolgáltatással nyitni szeretnének a város lakossága és a hasonló kínálattal
nem rendelkező vállalkozások felé. Az apartmanház előtt,
szebbnél-szebb virágokkal, sziklakerttel, dísz-tóval, cserjékkel és padokkal,
igazi mediterrán udvar nyújt pihenést, kikapcsolódást a „lakóknak”.
Az avatóünnepség hivatalos zárásaként Fliszár Károly plébános
áldotta meg a házat: valósuljon meg mindaz, amiért építették.
(x)
APARTMAN OÁZIS
A BELVÁROS
SZÍVÉBEN
SPORT 13
Bár a felnőtt labdarúgóélet terén vannak nehézségei a
városnak, a felnövekvő nemzedék tanulja, műveli a focit,
talán abban a reményben is, hogy egyszer ismét
megtelnek majd a kanizsai lelátók, ismét ünnep lesz
majd meccsre menni.. A nevelők hite megvan, gyerekek
is vannak, a szülők is hisznek a futball jövőjében, legalábbis
ez derül ki a Vlaszák Géza elnök-edzővel készített
beszélgetésből, aki a Nagykanizsai Utánpótlás Futball
Clubban neveli munkatársaival a jövendő focistáit
– Hány igazolt tagja van az egyesületnek?
– Kilencvennyolc, 6-12 éves korú gyermek vesz részt
a Bozsik-programban, valamennyien játékengedéllyel
rendelkeznek. A két versenyző korosztály pedig negyven
tagot számlál. Évek óta úgy tud működni a labdarúgó-
nevelés, hogy legelőször a szülőt kell megnyernünk.
Mezek, cipők nem volnának a szülők anyagi áldozatvállalása
nélkül. Úgy érzem, hogy amikor bántják
a futballt, a jövőnek is ártanak vele. Amit szidnak,
ócsárolnak, oda a szülő nem szívesen adja a gyerekét.
Itt van ez a város, ahol jelenleg nincs számottevő felnőtt
élsport a labdarúgás terén. Példaképek, követhető
karrierek nélkül az ifjúságot nehéz egy ügynek megnyerni.
Nekünk, mint utánpótlás nevelő egyesületnek
az a célunk, hogy gyerekeinket a lehető legjobb focistákká
neveljük.
– Hány éves korukig képezik itt a játékosokat?
– Nálunk 15 éves korukig maradhatnak. Jövőre az
1991-es korosztály számára kell megteremtenünk az
itteni versenyzés és játék lehetőségét. Kimennek a
serdülő korosztályból, ifjúsági B korúak lesznek.
Hogy eredményesen edzhessenek, ahhoz vagy rendkívüli
gyorsasággal toborzunk egy csapatot a városban,
vagy kooperációba lépünk más egyesülettel.
– Mi lesz, ha a felnövekvő ifjú nemzedék nem talál
felnőtt csapatot, amelyben tovább játszhat?
– A játékosok, mint már erre egyre több példa van,
elmennek a városból. Véleményem szerint mindenképpen
kell egy minőségi felnőtt csapat.
– Miért, hogy ennyi megpróbáltatás után is életben
maradt a kanizsai foci, hogy jönnek a gyerekek?
– Rengeteget ártottak a sportágnak ebben a városban
a megtévesztett helyi politikusok és az amatőr klubvezetők
egyaránt. Ennek ellenére hozzák a gyerekeket a
szülők. Ebben persze benne van az is, hogy az Olajbányász
pályájának ennyi huzavona után is van varázsa,
kiirthatatlan vonzereje, s ebben a kollégáimnak is tagadhatatlan
szerepe van. Ha szerencsésen találkozik a
sportbéli tehetség, a jó iskolai teljesítmény, valamint a
támogató szülői háttér, akkor jól működtethető egy
csapat. És ez az utánpótlás esetében így is van.
– Kik a kollégák?
– Az U15 vezetőedzője Faller Zoltán, hetedik éve
dolgozik velünk, segítője Catalin Azoitei pályaedző. Az
U13 edzője Buda Péter és Németh Ferenc, az U11 Kiss
István, az egykori Olajbányász játékos, U9 Gyulai Csaba,
U7 Váradi Gábor, és Király Endre, akik szintén a
Bányász játékosai voltak egykor. Én mindenhol ott vagyok
vezetőként, kidolgozom a szakmai koncepciót, az
edzésterveket heti, illetve napi bontásban a kollégáknak
vezetem az egyesületet az elnökséggel közösen.
– Mennyiben változott meg az edző munkája az
évtizedek során?
– Ma már nem lehet focistákat nevelni régi módszerekkel,
újabb és újabb licenszek állnak rendelkezésünkre,
és ez így is van rendjén. Végigéltem gyermekfocistaként,
ifiként, felnőttként, edzőként ezt a rendszert. Kezdtem a
fiammal, mint gyermekkel. Ifiként a magyar válogatott
kapusa lett. Most nagyapaként kezdem az unokámmal,
Meg kell mondanom, minden kornak és korosztálynak
mások az elvárásai,más módszerekkel nevelhető.
– Ennyi év ismeretével, tapasztalatával árulja el,
ön szerint mi a baja a magyar focinak?
– Kevés a pénz, ez tagadhatatlan. Hiányzik a focisták
és a társadalom hite. Külföldi sztárokat ajnározunk, dicsőítjük
őket a gyerekeink által hordott mezeken, saját
bajnokainkról alig veszünk udomást. A magyar focinak
ugyanaz a baja, mint a magyar társadalomnak, a társadalom
problémai jelennek meg a fociban is.
-dé-
AZ UTÁNPÓTLÁS MÁR MINőSÉGI...
PETANQUE-OSOK
FIGYELEM!
Szeptember 24-én 10 órai kezdettel
az idén is lesz Kanizsa Kupa
a Károlyi-kertben. A versenyt a
sormási golyósok szervezik, a
Nagykanizsai Önkormányzat védnökségével.
A versenyen triplett
csapatok vehetnek részt, az első helyezetté
egy évre a Kanizsa Kupa,
amelyet most a Kinizsi TTK őriz.
A versenyen bárki indulhat, akár
igazolás nélkül is, szükség esetén
még golyókat is adnak a játékhoz.
Nevezési díjat csak a felnőttek fizetnek,
csapattagonként 500 forintot.
KANIZSA NAPOK
TÚRA
A Kanizsa Napok 2005. rendezvénysorozat
keretében a Városi
Természetbarát Bizottság és
az Olajipari Természetbarát
Egyesület szeptember 25-én gyalogos
és kerékpár túrát szervez
Nagykanizsa környékére. Útvonal:
Csónakázó tó büfé – Gáspár
hegy – Erzsébet telep – Csákányháza
– Csónakázó tó büfé. 10 és
15 km-es, könnyű, középnehéz
és kerékpáros kategóriában lehet
indulni. Nevezés a rajtnál 8.30 és
10 óra között (nevezési díj
nincs), a cél 14 órakor zár. Az induláskor
térképvázlatot kapnak a
versenyzők. A kerékpáros túra
túlnyomó részt természetes terepen
halad. Az időjárástól függetlenül
megtartják a nem verseny
jellegű sportnapot.
A TRI-CO Triatlon Klub szeptember 24-én 14.00
órakor a Sétakertnél megrendezi őszi duatlon versenyét.
Nevezni a helyszínen lehet délután egy órától egészen a
rajtot megelőző tíz percig. A nevezési díj 100 forint.
Nyolc korcsoportban indulhatnak a résztvevők óvodás
kortól 40 évesig. A HOBBY FUTAMON mindeni elindulhat
kortól függetlenül. A legtöbb diákot szerepeltető
általános és középiskola 10 ezer forint értékben uszodabérlet
kap. A minimális létszám tíz fő. A verseny nem
teljesen lezárt útvonalon zajlik, ezért a KRESZ betartása
kötelező. Kerékpározásnál fejvédő használata ajánlott,
mely korlátozott számban kölcsönözhető. Az óvodás
futamban egy szülő kísérheti a gyermekét.
DUATLON
BARBI
BÁLA
NAGYKANIZSÁN
MINDEN
CSÜTÖRTÖKÖN
100 SZÁZALÉKBAN
FRISS
BÁLABONTÁSSAL!
A HONVÉD KASZINÓ
TÜKÖRTERMÉBEN
7-11 ÓRÁIG
DIVATOS, őSZI, EXTRA
MINőSÉG􀄥 FELNőTTÉS
GYERMEKRUHÁK,
NADRÁG, STB.
A közeljövőben elkezdődő magyar bajnokságról tartott
sajtótájékoztatót a Nagykanizsai Amerikai Football Sportegyesület
vezetősége. Deák Tamás elnök ismertette a bajnokság
menetét. A Nagykanizsa Demons az első két mérkőzését
hazai pályán vívja, először az Árpa Attila nevével
fémjelzett Budapest Wolves csapatával játszik október 2-
án, 9-én a Győr Sharks következik, majd 15-én a Debrecen
Gladiators idegenben. Novemberben kerül sor az elődöntőkre
és a döntőkre. Tomasics József csapatkapitány elmondta,
a cél az első magyar bajnokság megnyerése, de
minimum a döntőbe jutás. A kanizsai mérkőzéseket 13 órás
kezdéssel a Mindenki Sportpályáján rendezik, ahol akár
családi program keretében is lehet buzdítani a csapatot.
A DÉMONOK BEINDULNAK
Csengery úton kétszobás,
komfortos bútorozott albérlet
hosszú távra kiadó! Kaució
szükséges! Érd.: 30-227-3294
(5660K)
BÉRLET
14 HIIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
INGATLAN
Belvárosban közel 700 m2-es,
társasház építésére is alkalmas telek
eladó. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5657K)
Szépen felújított kétszobás,
fürdőszobás, I. emeleti, 58 m2-es
lakás a belvárosban sürgősen eladó.
Érd.: 30/284-2290 (5674K)
Nk-án a belvárosban 110 m2-
es lakás jó állapotban eladó vagy
kiadó. Érd.: 30/391-5609
(5663K)
Liszói szőlőhegyen téglapince
szőlővel, gyümölcsössel, szép
terméssel, teljes felszereléssel eladó.
Villany van. Érd.: 93/320-
172, 20/383-2943 (5665K)
Kiskanizsán 3 szobás családi
ház 776 m2-es telken, tetőtér beépítési
lehetőséggel, gazdasági
épületekkel eladó. Irányár: 14,5
millió Ft. Érd.: 93/319-565,
20/551-0068 (5675K)
Nk-án a belvárosban háromszobás,
69 m2-es lakás eladó.
Érd.: 93-313-626 (5676K)
Nk-án Bajza utca 17. szám
alatt üzlethelyiség kiadó. Érd.:
93/320-945 (5633K)
Nagykanizsán a keleti városrészben
egyszobás lakás,
hosszabb távra is kiadó. Érd.:
esti órákban 30/5760-258
(5670K)
Állványos, elektromos varrógép
eladó. Érd.: 30/448-6072
(5630K)
Vermona jazzorgona és Vermona
dobgép erősítővel, hangfallal
eladó. Érd.: 30/227-3294 (5618K)
Fenyőgallyat vásárolok! Tisztítást
is vállalok! Érd.: 30/542-
8757 (5649K)
120 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 30-448-6072
(5661K)
Eladó: leander, angyaltrombita
többféle színben, agávé, szerelemvirág,
nyári floksz, magnólia,
tulipánfa, hortenzia, rózsalonc.
Érd.: 93/322-330 (5668K)
Pianino – orosz, páncéltőkés,
kb. 10 éves, valamint ugyanitt 3-
2-1-es Alexa garnitúra eladó.
Érd.: 30/854-9598 (5671K)
Tacskó kiskutya - fekete eladó!
Érd.: 30/244-2132 (5677K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Forgalomból kivont, vagy
rendszám nélküli lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-
7375, 30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások
építését, régi házak felújítását,
tetőszigetelést, ácsmunkákat, tetőfedést
vállal alvállalkozóként
is! Érd.: 70/503-9407, 93-322-
109, 30/6398-825 (5604K)
Vállalunk! Fűnyírást (gépekkel),
tereprendezést helyben és
vidéken, nyaralók, hétvégi házak,
nagy terek, parkok körül
számlára is! Érd.: Horváth Zoltán,
vállalkozó. Nagykanizsa,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-93-
333-449, 06-20-5319-371, 06-
20-808-7332, 06-70-511-7863
(5619K)
Bármilyen írott anyag számítógépes
rögzítését, szerkesztését
vállalom rövid határidővel,
nyomtatással, mentéssel. Tel.:
30/9932-534 (5640K)
Vállaljuk: sírok tisztítását,
felújítását, helyrehozatalát, készítését
számlára is. Érd.: Horváth
Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-
93-333-449, 06-70-511-7863
(5641K)
Akác, bükk, gyertyán tüzifa
felhasogatva (33 cm hosszra
vágva) eladó! Ár: 14000 Ft/m3.
Nagykanizsán a házhozszállítás
díjtalan! Tel.:30/856-3666
(5652K)
Tenyér és sorselemzés! Érd.:
20/9294-809 (5673K)
APRÓHIRDETÉS
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5-9.
93/516-634
OKÉV nyt. szám: 01003202
Akkreditált Felnőttképzési
Intézmény, Akkreditált programokkal!
(Igénybe vehető a
törvényben előírt adókedvezmény)
TANFOLYAMOT INDÍTUNK
􀂊 szeptember 27. 16 órától
„C” tehergépkocsivezető
􀂊 szeptember 29. 16 órától
„C+E” nehézpót
􀂊 október 3. 16 órától
„D” autóbuszvezető
􀂊 október 4-én 16 órától
személyautó, motor és segéd
motor kategóriákban
􀂊 október 14-én 16 órától
hétvégi előadásokkal
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Diák kedvezmény!
Somogyi kaputechnika
Nagykanizsa, Király út 9-11.
􀂊 Garázskapuk, ipari kapuk
􀂊 Távvezérelt kapu mozgató
automatikák 􀂊 Lakatosipari
munkák 􀂊 Kovácsoltvas
kapuk kerítések,
korlátok
Szeptember 24-én nyílt nap nagy kedvezményekkel!
FOLYAMATOS AKCIÓK!
A HUMÁN EURÓPA SZÖVETSÉG
a Halis István Városi Könyvtárban
angol speciális, beszédcentrikus nyelvi kurzusokat indít
􀂊 Felnőttek számára:
kezdő, haladó, nyelvvizsgára felkészítő, business/szakmai szinten
􀂊 Gyermekek számára:
kezdő, haladó, nyelvvizsgára felkészítő szinten
További információ: személyesen a Humán Európa Szövetség
irodájában Nagykanizsa, Kálvin tér 5., Halis István Városi
Könyvtár, valamint az alábbi telefonszámokon:
93/509-527, 30/852-5587
VEGYES
HIRDESSEN A
KANIZSA
DÉL-ZALAI
HETILAPBAN!
21 000
HÁZTARTÁSBAN
VAGYUNK
OTTHON
HIIRDETÉS 15
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu
Tanuljon és vizsgázzon
30% kedvezménnyel a
DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN!
Ajánlatunk: szeptemberi kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemű képzés (4 – 8 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minőségi garanciával!
kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó,
társalgási és vizsgákra felkészítő szinten,
ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvb ől, vizsgáztató tanáraink vezetésével!
Jelentős kedvezmények:
Diákoknak, törzstanulóknak!
􀂊 INGYENES próbavizsga, a legjobbaknak INGYENES vizsga!
􀂊 GARANTÁLT NYELVVIZSGA - szerződéssel!
􀂊 KEDVEZő ÓRADÍJ – RÉSZLETFIZETÉS!
Beiratkozás: szept. 23-ig személyesen, a jelentkezés
sorrendjében.
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ a város egyetlen
államilag is elismert nyelviskolája!
HEVESI SÁNDOR
M􀄥􀄥VELőőDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
SZEPTEMBER 23. 19 ÓRA
PÉNTEK ESTI JAZZ – KLUB: SZAKCSI TRIÓ
Fellépnek: Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Orbán György –
bőgő, Mohai András - dob. Belépődíj: 500 Ft. A rendezvényt a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatja.
SZEPTEMBER 27. 18 ÓRA
AZ ARARÁT MEGMÁSZÁSA, KURDOK
KÖZÖTT KELET – TÖRÖKORSZÁGBAN
Előadó: Böröcz Zsolt. Belépődíj: nincs
SZÍNHÁZBÉRLET GYERMEKEKNEK
A KIS HABLEÁNY
gyermekmusical, Fogi Színház, Budapest
A KÖRTEMUZSIKA
mesejáték, Forrás Színház, Győr
TÜNDÉR LALA
mesejáték, Nevesincs Színház, Budapest.
DZSUNGEL KÖNYVE
mesejáték, Griff Bábszínház, Zalaegerszeg
A BÉRLET ÁRA: 1600 FT,
MEGVÁSÁROLHATÓ KÉT RÉSZLETBEN IS
OKTÓBER 3 – 11-ÉIG, HÉTKÖZNAP 10 – 17 ÓRÁIG
XVII. évfolyam 31. szám 􀁺 2005. szeptember 29. 􀁺 Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Egy új betűszóval ismerkedünk
meg hamarosan: november
elsejével hatályba lép az Országgyűlés
által 2004. december
22-én elfogadott közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény.
A jogalkalmazók körében egyszerűen
csak Ket-nek becézett
törvény komoly előrelépés a
szolgáltató állam megvalósítása
felé: az elektronikus ügyintézés a
papír alapú ügyintézési forma
egyenrangú társaként jelenik
meg a jogszabályban. A törvény
újdonsága, hogy míg korábban
az egyes ágazatoknak kellett lehetővé
tenniük az elektronikus
utat a hatósági ügyintézés során,
addig novembertől ez a lehetőség
alanyi jogon adott az állampolgárok
számára. Újdonság
hogy novembertől már nem kérhető
az ügyféltől olyan adat igazolása,
amelyet valamely hatóság
nyilvántartása már tartalmazza: a
különböző igazolások beszerzése
nem az ügyfél, hanem a hatóság
feladata – hogy kiemeljünk
néhányat a változások közül.
Számos újdonságot hoz tehát
a hatósági ügyintézés, ezért
lapunk a következő hetekben
cikksorozatban kíván Olvasóink
segítségére lenni, hogy minél
alaposabban megismerhessék
az új törvényt.
KET:
ÉRTÜNK!
OLAJOS SZENIOROK
A nyári szünet után megtartotta
első ülését a Buda Ernő által alapított
Olajos Szeniorok Hagyományápoló
Köre, amelyen megtárgyalták
az elmúlt 3 év működési
tapasztalatait, elfogadták a kör
működési alapelveit és jövőbeni
programját. A kör nyitott baráti
társaságként működik, a rendezvényekre
bárki elmehet, tagsági díj,
részvételi díj nincs. Előadásokat
szerveznek többek között a dunántúli
kőolajkutatásról, a MOL stratégiájáról,
megemlékeznek neves
olajipari személyiségekről és eseményekről,
látogatást terveznek a
nagykanizsai Thúry György Múzeumba
és a zalaegerszegi Magyar
Olajipari Múzeumba is.
POLGÁRI EGYLET
Az 1836-ban alakult és 1945-ben
megszűnt Polgári Egylet hatvan év
után most ismét működik. Miha
Tamásné, az egylet elnöke sajtótájékoztató
keretén belül elárulta,
dédapja, Knortzer György volt az
utolsó elnöke a tömörülésnek. Céljaik,
terveik nem változtak. Szeretnék
megőrizni a régi hagyományokat,
többek között ünnepélyek rendezését,
karitatív tevékenységek
folytatását, rendezvények szervezését
tűzte ki magának célul a 21 főt
számláló Polgári Egylet.
ELKEZDőDÖTT A TANÉV
A tanévkezdésről tartott sajtótájékoztatót
a minap dr. Horváth György,
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság tagja valamint
Szmodics Józsefné, az oktatási iroda
vezetője. Az idei tanévet 9 óvoda 57
csoportjában 1360 gyermek kezdte
meg, közülük 354-en most szeptemberben
lépték át először az intézmény
kapuját. Az általános iskolásoknál
tíz intézmény 171 tanulócsoportjában
3790 fő tanul, az első osztályosok
száma 416 fő. Az öt kanizsai
középfokú oktatási intézmény
161 tanulócsoportjában összesen
4777 diák ült be az iskolapadokba
az idei tanév megkezdésekor. A nulladik
évfolyamos nyelvi előkészítő
osztályok iránt idén is nagy volt az
érdeklődés, 121-en vállalták a heti
12-15 nyelvi órát és az órarendben
magas óraszámban szereplő informatikai
képzést négy középiskola
egy-egy osztályában.
511 SZAPPAN
Rendkívüli kiállítás nyílt a
HSMK-ban az „Én hobbim” sorozatában.
A vörsi Fazekas Ildikó
mutathatta be több mint félezer
szappanát. A lelkes gyűjtő gyűjteményének
első darabját 1979-ben
kapta, testvére hozta magával egy
külföldi útjáról. Ezzel kezdődött,
aztán akcióba léptek az ismerősök,
a barátok, a családtagok, és
természetesen Ildikó is, s mostanra
a gyűjtemény már jócskán megnőtt.
A tárlat október 7-ig tekinthető
meg a HSMK-ban.
AUTÓMENTES NAP
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
ismét csatlakozott a nemzetközi
kezdeményezéshez, melynek keretében
megrendezte szeptember 22-
én az Autómentes Napot, melynek
jelmondata: „Autó nélkül a városban”,
környezetbarát módon. A
programok már reggel nyolc órakor
a Zalai Tekergő 200 km-es kerékpáros
túrával elkezdődtek. Megtekinthettük
az óvodások zenés tornabemutatóját,
a Zala Volán Rt. forgalomba
helyezés előtt álló korszerű
autóbuszát, és a Kanizsa Birkózó
Sportegyesület bemutatóját. Ezen
kívül szurkolhattunk a korosztályos
városi utcai futóversenyen, és meghallgathattuk
Gelencsér Dóra énekes
műsorát. A nap a Zalai Tekergő
kerékpáros túra résztvevőinek megérkezésével
zárult.
A BÉKEVÁGY GALAMBJAI
2001-től szeptember 21-e a Béke
Nemzetközi Napja. Ezen a napon az
2 KRÓNIIKA
SZEPTEMBER 20.
SZEPTEMBER 21.
SZEPTEMBER 22.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Gyakornok: Dely Marianna. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király
u. 47. I. emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda:
ANTÓK Nyomdaipari Kft. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjesztő:
TOTAL-LAP Kft. Felelős vezető: Fehér Tamás. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
BARBI BÁLA
NAGYKANIZSÁN
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
EXTRA SVÁJCI BÁLABONTÁS!
A HONVÉD KASZINÓ I. EMELETÉN 7-11 ÓRÁIG
Divatos, őszi, extra minőségű felnőtt- és gyermekruhák, nadrág,
szabadidőruha, dzseki, kabátvásár
KÉSZPÉNZHITEL
AZONNAL:
ÉKSZERBANK
ZÁLOGHÁZ
A MEGSZOKOTT
HELYEN, AZ ISMERŐS
KOLLÉGÁK SEGÍTIK;
EGYRE KEDVEZőBB
FELTÉTELEKET
KÍNÁLVA.
NAGYKANIZSA
VASEMBERHÁZ
ÁRKÁDOK
TEL.: 93/313-332
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
TÁBLA CSOKOLÁDÉK, DESSZERTEK,
GUMICUKROK, TEASÜTEMÉNYEK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!
Yugi Oh és Dual Masters kártyák
kaphatók nagy választékban,
reklám áron!
Nyitva: Hétfő – Csütörtök: 9.00 – 17.00 􀀾 szombat: 9.00 – 12.00
Pezz cukor 24 Ft
Bolero italporok 20 ízben 38 Ft
Diétás szörpök (1 literes) 169 Ft
Grillázs 200 Ft/cs
Tenger gyümölcsei desszert 299 Ft
Nescafe 3/1-ben (10 db-os) 329 Ft
500 gr-os rágógumi 349 Ft
500 gr-os csokiparány 399 Ft
500 gr-os barackmag 399 Ft
500 gr-os tortabevonó 399 Ft
100 db-os dianás cukor 499 Ft
800 gr-os instant kakaó 499 Ft
500 gr-os gumicukor 499 Ft
500 gr-os konyakmeggy 799 Ft
OKTÓBER HÓNAPBAN
MINDEN VÁSÁRLÓNK
CSOKOLÁDÉT KAP AJÁNDÉKBA!
Szakszervezeteknek, közületeknek,
viszonteladóknak kedvezmény
SZEPTEMBER 23.
egész világon kifejezik békevágyukat az emberek.
Jane Goodall, a Rügyek és Gyökerek szervezet
alapítója egy évvel később, 2002-ben lett a
Béke Nagykövete, s ennek alkalmából készült el
akkor az első békegalamb. A Rügyek és Gyökerek
csoportok többsége szeptember utolsó szombatját
választotta a csoport békenapjává, támogatva
ezzel az ENSZ béke-erőfeszítéseit. A Rügyek
és Gyökerek hálózat tagjai ettől az évtől kezdve
rendszeresen elkészítik a saját békegalambjaikat,
melyek kizárólag újrahasznosítható alapanyagokból
készülnek. Magyarországon először Nagykanizsán
került megrendezésre ez a program szeptember
23-án, a Péterfy Sándor általános iskolában
és a Batthyány Lajos gimnáziumban. A szervezők
remélik, sikerül ezzel egy hagyományt teremteniük,
és jövőre már több iskola illetve város
is csatlakozik majd a „galambröptetéshez”.
FIDESZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Ha az MSZP és az SZDSZ betartotta volna
ígéretüket, akkor ma 2677 fővel lenne kevesebb
az állástalanok száma, tehát ennyi munkahellyel
tartoznak a szocialisták a nagykanizsai családoknak
– hangzott el dr. Kolonics Bálint frakcióvezető-
helyettes sajtótájékoztatóján, majd hozzátette:
arra szeretném megkérni a szocialistákat,
hogy tegyenek érdemi lépéseket a drámai méreteket
öltő munkanélküliség csökkentéséért.
HÉTVÉGI KOLLÉGIUM
Megnyitotta kapuit a Hétvégi Kollégium a
Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi
Házban. Nagykanizsa város és vonzáskörzetében
élő hátrányos helyzetű, elsősorban roma diákok
alkotják a Hétvégi Kollégium tanulóit. A diákok
1-3 fős csoportokban egyéni foglalkozásokon,
iskolatípusonként és tantárgyanként az iskolában
meg nem értett anyagokat, anyagrészeket,
tanulmányukban bekövetkezett lemaradásukat,
hiányosságaikat pótolják, gyakorolják, ismétlik
szaktanárok segítségével. A továbbtanulni
szándékozók csoportjában egy diákkal egy
szaktanár foglalkozik. Egyrészt felkészíti az
érettségire, másrészt a felvételire. A megnyitón
harminc diák vett rész, akiknek a köszöntő után
reggel fél kilenckor már el is kezdődött a tanítás.
HALIS EMLÉKNAP
Az intézmény névadójának, a példás kanizsai,
Halis István születésének 150. évfordulója
alkalmából szervezett Halis emléknapon
avatták fel a könyvtár bejáratánál elhelyezett
emléktáblát. Halis István életművét Illés Mária,
Halis-kutató mutatta be olyan szakaszokban,
mint város politikus, helytörténész, múzeum-
és könyvtáralapító. Az emléktáblát a család
képviseletében Steinhardt László, és egyetlen
élő rokona, Dárdai Zsigmondné koszorúzta
meg. A koszorúzást követő emlékülésen Tóth
Tamás könyvtárhasználó vállalkozó, Nagy Attila
olvasásszociológus, Mikulás Gábor információbróker
és Kiss Gábor, a Deák Ferenc
Megyei Könyvtár vezetője bemutatták, ők milyennek
látják a könyvtárban folyó munkát.
Délután a fiatalok és a gyerekek interaktív bemutatón
ismerkedhettek Halis István munkásságával
és a könyvtárral. Az emléknapon sor
került a Nagy Könyv Olvasótábor résztvevőinek
találkozójára, a Lapozz bele-kattanj rá!
programban készült segédletek bemutatójára
és gólyalábas bemutatóra is. Egy oldal
HALISt! címmel, Halis-olvasó esten az erre
vállalkozók olvastak fel egy-egy oldalnyi szöveget
Halis István életművéből.
CSÜTÖRTÖKI NYITÁS
A nagykanizsai OBI áruház megnyitásáról
tartott sajtótájékoztatón Az eseményen részt
vett Litter Nándor polgármester, Reiter László a
magyarországi OBI country managere, Petrács
Tamás az OBI nagykanizsai áruházának vezetője,
Bak Péter a magyarországi OBI értékesítési
vezetője, valamint Bognár Péter a magyarországi
OBI beszerzési vezetője. Az áruházban
hetvenezer féle termékből válogathatnak a vásárlók,
melyet kiegészítenek sz áru- és szolgáltatás-
bemutatók, valamint a kéthetente megújuló
akciók Az OBI árukínálata négy nagy területet
ölel fel: a lakáskultúra termékeket, a műszaki
cikkeket, az építkezéshez-felújításhoz kapcsolódó
termékeket, valamint a kerti cikkeket. Az
OBI szlogenje, a „Lakásból otthont” is ezt a célt
szolgálja..
IDőSEKÉRT NAGYKANIZSÁN
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi
Tanácsa ülést tartott a Honvéd Kaszinóban.
Többek között szó esett az „Idősekért Nagykanizsán”
ünnepi hét programjáról, melyet Koller
Jutka az Egyesített Szociális Intézmény igazgatója
mutatott be röviden. Az eseményre október
10-17-ig kerül sor, melynek keretén belül sok
színes programmal várják az idős embereket.
ÖKO PANNA, ÖKO PALKÓ
Egy héten át különböző programokkal, bemutatókkal
próbálták a szervezők a legkisebbek figyelmét
felhívni környezetünk tisztaságának fontosságára
és a szelektív hulladékgyűjtés előnyeire.
A program nyitásaként kedden, az Erzsébet
téren bemutató volt a kisiskolás diákoknak, Öko
Panna és Öko Palkó kalandjain keresztül, szemléltető
anyagok, képregény segítségével hívták
fel a szervezők a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtésre.
A programsorozat szerdán a város kitakarításával
folytatódott, általános- és középiskolások
az intézményükhöz legközelebb eső parkot,
teret tették rendbe a Saubermacher-Pannonia
Kft. és a Via Kanizsa Kht. segítségével.
IDőSEK FILMKLUBJA
Az Idősek Filmklubja következő filmvetítésén
a Halis István Városi Könyvtárban október
3-án, hétfőn vehetnek részt az érdeklődők.
Díjtalan belépés mellett Az élet szép című
olasz vígjátékot élvezheti a közönség.
ÚJRA OKTÓBERI ESTÉK
Október 4-én 18 órakor veszi kezdetét a Piarista
Általános Iskola és Gimnázium idei évi
Októberi Esték címet viselő előadássorozata.
Első előadóként Maróth Miklós, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem klasszika-filológia,
arabisztika szakos tanára, prodékán várja az
érdeklődőket előadásán, ahol fellebbenti a
fátylat a kelet családjainak rejtélyes világáról.
ÜNNEPSÉG
Cselekedd, ami rajtad áll! címmel tartja ünnepségét
a Nagykanizsai Polgári Egyesület
október 6-án 17.30 órakor az Aradi udvaron.
Ünnepi beszédet mond Cseresnyés Péter, a
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség országgyűlési
képviselője. A szervezők kérik, valamennyien
hozzunk gyertyát vagy mécsest.
KRÓNIIKA 3
SZEPTEMBER 24.
SZEPTEMBER 27.
ELÕZETES
A nagykanizsai Civil Klub megkérdezi a
város lakóit, hogyan képzelik el életüket és
Nagykanizsát a közeli és távoli jövőben.
Nagykanizsa és környéke hogyan válhat
egy olyan hellyé, ahol jó lakni, létezni?
Milyen fejlesztési lehetőségek állnak előttünk?
Álmodjuk együtt a jövőt!
Az esszé nem lehet hosszabb 3 gépelt
oldalnál (14-es betűmérettel). A pályázat
jeligés, a személyes adatokat lezárt, jeligés
borítékban kérjük mellékelni.
A legsikerültebb dolgozatok alkotói a
díjakat 2005. november 18-án a Nagykanizsai
Civil Szabadegyetem ünnepélyes
megnyitóján vehetik át. A díjak értékes
könyvek és pénzjutalom.
Beküldési határid􀄘:
2005. október 23.
Postacím: Kozma Péter, 8800 Nagykanizsa,
Batthyány Lajos u. 14.,
Információ: 30/2040-865
MILYENNEK ÁLMODOM
KANIZSÁT 2020-RA?
4 KÖZGYÛLÉS
A 2005. szeptember 27-iki közgyűlés
Nagykanizsa város történetében sorsdöntő
pontként fog bekerülni a dokumentumok közé.
A több, mint 40 napirend tárgyalása során
olyan indulatok szabadultak el, amelyek végül
is a szocialista frakción belül szakadáshoz
is vezettek. De haladjunk sorban!
A napirendek elfogadása után a polgármesteri
tájékoztató, valamint az augusztus 30-i
közgyűlésen elhangzott interpellációk, kérdések
intézéséről adott jelentést követően napirend
előtt kértek szót a képviselők. Cseresnyés
Péter a Raco-üggyel kapcsolatban megkérdezte,
történt-e valami az egy évvel ezelőtt
megszavazott határozati javaslatuk óta, és miként
áll a fűtéskorszerűsítés kivitelezése. Válaszában
Litter Nándor polgármester elmondta,
a Raco-nak elküldték az akkor elfogadott
javaslatot, melyre azt a választ kapták, hogy
az önkormányzat által megjelölt árat nem tudják
elfogadni. Más javaslatot nem tettek. Cseresnyés
Péter elfogadta a választ, hozzáfűzve,
hogy utánanéz, és a következő közgyűlésen
ennek tudatában fogja feltenni kérdését. A fűtésrekonstrukcióval
kapcsolatban Röst János
alpolgármester elmondta, a polgármesteri tájékoztatóban
bemutatták a munkálatok állását.
Szeptember 30-ig a legtöbb helyen befejezik
a munkákat, és bízik benne, hogy október 15-
től probléma nélkül működik a rendszer. Öszszesen
30 intézmény kazánházát újítják fel,
ezzel 10 ezer gyermeknek és ezer pedagógusnak
javulnak a munkakörülményei.
Dr. Kolonics Bálint arra a kérdésre várt választ
a polgármestertől, hogy folyamatban
van-e a városi ügyészségen törvényességi felügyeleti
eljárás a közterületfelügyelet alapító
okiratának módosításával összefüggésben.
Amennyiben igen, tájékoztatást kér a várható
befejezéséről, hogyha befejeződött, milyen
eredménnyel zárult. Bicsák Miklós hathatós
segítséget kért három kámáncspusztai lakás
gázbekötéséhez.. Dr. Csákai Iván a Vásárcsarnok
környékén személykocsival közlekedők
problémájára, a Hevesi úton lévő egymással
szemben kialakított buszmegállókra, és a parlagfűre
hívta fel a figyelmet. Válaszában Tárnok
Ferenc ígéretet tett egy autóbusz-öböl kialakítására
a Kalmár utcában. Kulbencz Ferenc
a parlagfűvel kapcsolatban elmondta,
magánterületeknél kényszerkaszálást lehet elrendelni,
eddig 9 esetben rendeltek el közérdekű
védekezést. Budai István képviselő szóvá
tette, a közterületeken elhelyezett szelektív
hulladékgyűjtő edények, és a lakosság által
bérelt konténerek falán különféle politikai reklámszövegek
olvashatók. Másik kérdése az
ebtartás szabályaira irányult. Kulbencz Ferenc
ígéretet tett rá, hogy az elkövetkező időszakban
kiemelt problémaként kezelik az ebtartást.
Gáspár András a VIA Kanizsa Kht. ügyvezetője
közölte, nem adnak engedélyt a szemetesedények
reklám célra történő használatára,
a plakátok felragasztását csak tettenéréssel lehet
megszüntetni.
Polai József a kiskanizsai temető bővítésével
kapcsolatban kért a határidőre vonatkozó
emlékeztetőt a polgármestertől. Scháb György
arról érdeklődött, megtörtént e az ÜJKB vizsgálata
a kórház és az önkormányzat közötti
ideiglenes pénzeszköz átadásról. Beszerezték
a dokumentumokat, a következő közgyűlésen
a vizsgálat eredményét a közgyűlés elé terjesztik
– válaszolta Tóth László. Halász Gyula
a Péterfai liget és a Péterfai patak tisztításáról
és a Kazanlak körút 14. és a Városkapu körút
8-10. szám előtti útbeszakadás megszüntetéséről
érdeklődött. Zakó László értesülése szerint
a MÁV Rt. év végén megszüntet egy vonatpárt
Nagykanizsa és Budapest között, helyette
egy pótdíjas, drágább, és rendszeresen
késő, Velencéből induló vonatot állít be.
A testület elfogadta a 2005. évi költségvetésről
szóló, többször módosított 6/2005.
(II.21.) számú rendeletének módosítását, és az
önkormányzat Lakóépület Felújítási Programja
módosítására, valamint a termofor kémények
felújítását és az iparosított technológiával
épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítését,
felújítását célzó pályázatok támogatására
előterjesztett javaslatot. A termofor
kémények felújítási pályázatának határideje
szeptember 30, míg az iparosított technológiával
épült lakóépületek energiatakarékos felújítási
pályázatainak határideje december 30-ra
módosult. Az eddig benyújtott pályázatok által
igényelt összes önkormányzati támogatás öszszege
55 millió forint. A polgármester kérte a
kanizsaiakat, hogy pályázzanak.
A közgyűlés elfogadta a Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság 2004. évi munkájáról és
a 2005. évi célkitűzéseiről szóló beszámolót,
és köszönetét fejezte ki a tűzoltóság munkájáért.
Felkérték Egri Gyula tűzoltó alezredest,
hogy a tolmácsolja a közgyűlés köszönetét a
tűzoltóság személyi állományának. A városatyák
egyetértettek a tűzoltóság eszköz-illetve
jármű beszerzésre vonatkozó pályázatának a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságához történő benyújtásával,
és pozitív elbírálás esetén a több mint 48
millió forint őszköltségű beruházás megvalósításával.
A pályázathoz szükséges 11 és fél
millió forintot az önkormányzat biztosítja.
A 2006-2007-es tanév tervezésére érkezett
javaslatot 26 igennel fogadták el a képviselők.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkájáról
szóló tájékoztatót Váradi Istvánné azzal
egészítette ki, hogy a felzárkóztató iskolai
program egyre sikeresebb: 66 fő kezdte az első
osztályt, most 46-an folytatják a kétéves
képzést. A képviselők elismerésüket fejezték
ki, megállapítva, hogy az élet minden területén
egyre több lesz a képzett cigány fiatal. A
Hétvégi Kollégium azonban gondokkal küzd,
mert pályázati forrásból finanszírozzák, ami
sok bizonytalanságot rejt magában. Dr. Szabó
Csaba gesztusértékű jelzésként említette,
hogy a Hétvégi Kollégium diákjai számára
továbbra is szívesen biztosítják az étkezést.
Dr. Pintérné Grundmann Frida hozzátette,
hogy a hétvégi kollégium finanszírozásának
megszűnése miatt a tanoda finanszírozására
pályázatot nyújtott be a város.
Az ÁNTSZ nagykanizsai-, letenyei intézetének
beszámolója a közigazgatási területen élő
lakosság egészségi állapotát foglalta össze a
A VÉGLETEK KÖZGY􀄥LÉSE
SPORTOLJON MINDENKI!
A sportorientált iskola működéséről, a diáksportról
és a nyitott tornaterem akcióról
szóló napirendben Sajni József elmondta,
hogy e programokból kimaradókat is meg
kell szólítani. Például azok is focizhatnának,
akik csak a szabadidejüket akarják sporttal
eltölteni. Az extrém sportok területén érdemes
lenne felmérni, milyen igényeik vannak
a fiataloknak, s az önkormányzat hogyan
tudná ehhez a feltételeket megteremteni.
Miklósfán a napokban készül el egy versenyzésre
is alkalmas bmx-pálya. Polai József
ezt azzal egészítette ki, hogy a nem
sportoló felnőttekkel is törődni kellene, például
kocogó vagy gördeszka pálya megépítésével.
25 igennel került a tájékoztató elfogadásra.
KÓRHÁZ KÖZELBE AZ ÜGYELETET!
A központi háziorvosi ügyelet kialakításával kapcsolatos napirendet Kercsmaricsné Kövendi Ibolya
terjesztette a képviselők elé. A tét az: mikor lesz egy helyen, megfelelő körülmények között az
orvosi ügyelet. Ma az összevont felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet a Petőfi u. 5. alatt működik,
21 orvossal. Az előterjesztés az ügyeletet a kórházba javasolja telepíteni, a mentőállomás, az új rehabilitációs
osztály, a tüdő- és a bőrgyógyászati gondozó épülete közé felépítendő új épületbe. A 48
millió forintos beruházási költségből 29 millió forintot pályázat útján nyerhet el a város, míg a
fennmaradó 19 millió forint önrészt a grémium megszavazta. A munkálatok 2006. februárjában indulhatnak.
A kialakítandó központi ügyelet ily módon fekvőbeteg ellátó intézmény közelébe kerül,
közös telephelyen együttműködne a város és a vidéki ügyelet (lakosságarányosan akár a költségek
is megoszthatóak), a város 3 új orvosi rendelővel bővül, emelt finanszírozáshoz jutna az OEP-től.
KÖZGYÛLÉS 5
2004. évi adatok alapján. Dr. Buzás Judit városi
tiszti főorvos felhívta a képviselők figyelmét
arra, hogy a daganatos betegségek egy része
szűréssel megelőzhető és jól gyógyítható, ezért
nagyon fontos a lakosság felvilágosítása.
Polai József önálló képviselői indítványként
terjesztette elő a MÉH-Holdosi Fém Kft. telephely
engedélyezési kérelmét, mely szerint továbbra
is a jelenlegi gyűjtő telepen működhessen.
Csordásné Láng Éva érintett kiskanizsai
képviselőként támogatta a jelenlegi telephely
megmaradását. Litter Nándor bizottsági hatáskörbe
utalta a kérdés eldöntését azzal, hogy a
következő közgyűlés foglalkozzon a kérdéssel.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló új törvény hatálybalépésével
összefüggő egyes önkormányzati
rendeletek módosításának elfogadása után a
közművelődésről szóló rendeletről döntöttek.
Ezt követően módosították a felsőoktatási intézményekben
tanuló nagykanizsai fiataloknak adható
szociális ösztöndíj szabályairól szóló rendeletet.
Elfogadták a város közgyűlésének szervezeti
és működési szabályzatának módosítását,
valamint a polgármesteri hivatal alapító okirata
és az SZMSZ módosítását. A központi közműnyilvántartásról
szóló rendelet is megváltozott a
testület egyhangú döntése értelmében. A vásárcsarnoktól
nyugatra első terület rendezési terve
módosítását elutasították a képviselők. Módosították
a 0632 hrsz-ú ingatlan környékének szerkezeti
tervét. A helyi szervezési intézkedésekhez
kapcsolódó többletkiadások pályázat útján
történő igénylését és az önkormányzat létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos kiadásokhoz
egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylését
megszavazták a képviselők. Az Ipari Park A
jelű, az északi oldalról feltáró gyűjtőútja – melynek
közel 376 millió forint értékű beruházására
pályázaton nyert pénzt a várost – építése engedélyokiratát
elfogadták. Megszavazták, hogy a
gyermek- és ifjúsági feladatok ellátására kiírt
pályázaton részt vegyen a város. A Megújuló
Nagykanizsa címet viselő, a város 2007-2013-
ig szóló fejlesztési koncepciója tárgyalása során
elhangzott, hogy a lakosság és civil szervezetek
véleményének megismerésére ingyenes
levelezőlapok készülnek.
A Nagykanizsai Fejlesztési Hitelprogramot,
amely kamattámogatásos hitelt biztosítana
kis- és középvállalkozások részére, egyöntetűen
támogatták a képviselők. A Nagykanizsai
Kistérségi Többcélú Társulás könyvtári
feladat ellátásáról szóló javaslatot Czupi Gyula
azzal egészítette ki, hogy normatív támogatás
teszi lehetővé az érintett 5 településen a
könyvkölcsönzést és szolgáltatást megoldását.
A Dráva-Mura Eurorégió Kht. ügyével két
előterjesztés is foglalkozott. Az ÜJKB vizsgálatot
folytatott a kht.üzletrészvásárlási ügyében,
megállapítva, hogy a polgármester hibázott,
amikor a pénzügyi bizottság megkérdezése
nélkül vásárolták meg Zalakarostól a közel
16 ezer forintos üzletrészt. Ezt követően a
Dráva-Mura Eurorégió Kht. működéséről határoztak
a képviselők, úgy döntve, hogy kerüljön
végelszámolásra a nyolc város együttműködése,
mert a munkaszervezet nem hozta
az elvárt eredményeket. Ezt követően Liszó
község önkormányzatával szerződés módosításra
került sor, rendezték a körjegyzőség működésével
kapcsolatos költségek megtérítését.
Az ÜJKB tájékoztatta a képviselőtestületet arról,
hogy vizsgálatot folytatott a Nagykanizsa
Kistérség Többcélú Társulása ügyében. A
Horvát Kisebbségi Önkormányzat munkájáról
szóló tájékoztatóhoz Vargovics Józsefné hozzátette:
a Horvátországgal való kapcsolattartás
kiszélesítését is feladatul tűzték ki. Múlt
év novemberében került megrendezésre az országos
horvát nap Nagykanizsán, amelyen a
két ország köztársasági elnöke is jelen volt.
Horváth György szerint a kisebbségi önkormányzat
a város szerves része lett.
A képviselők a VIA Kanizsa Kht. ügyvezetőjének
újra Gáspár Andrást választották meg
2009. december 31-ig.
Papp Nándor önálló képviselői indítványa
elfogadása után zárt üléssel folytatta a testület
a munkáját.
PARKOSÍTOTT CENTRÁL KORZÓ
A Centrál előtti tér rendezésének engedélyokirata
elfogadását elutasította a VKIB, a
PB, míg a GVB elfogadásra ajánlotta. Dr.
Fodor Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy
ez a program már tavaly is szerepelt a tervekben,
és valahol el kell indulni a tér rendezésével,
hiszen annyi pénz sohasem lesz, hogy
egyszerre valósuljon meg az egész tér rendezése,
a forgalom csillapítása. Halász Gyula
hozzátette, hogy az áthaladó teherforgalmat
is ki kellene tiltani, a területen lévő üzletek
pedig időkorlátozással lehetnének feltölthetők.
Cseresnyés Péter arra hívta fel a figyelmet,
hogy először a külső körgyűrűt kellene
megcsinálni, s csak utána a belváros forgalomcsillapítását.
Zakó László azért aggódott,
hogy egy lerobbant autó majd milyen hatalmas
dugót okoz a parkosítás miatt leszűkülő
útszakaszon. Szányiné Kovács Mária a városlakók
elvárásait fogalmazta meg, akik várják
már a teraszos parkos belváros megjelenését.
A vita lezárása után 17 igennel elfogadásra
került a napirend.
ELADHATÓ A PLAZA MÖGÖTTI TERÜLET
Dr. Fodor Csaba önálló képviselői indítvánnyal fordult a testülethez, hogy vonják vissza a
Plaza mögötti terület értékesítésére hozott határozatot. Halász Gyula a vitában azt firtatta, a képviselők
között van-e valakinek személyes érdekeltsége a Vásárcsarnokban, mert azt a szavazásnál
figyelembe kell venni. Horváth György szerint aki a rendszerváltásra szavazott, az a kapitalizmusra
is szavazott, s ebben a szabad vállalkozás joga is benne van. Ugyanígy össze lehetne szedni
olyan aláírásokat is, akik az olcsóbb árut keresik, mint akik ellenzik, hogy a vásárcsarnok mellett
olcsó árukat forgalmazó cég építsen üzletet. Dr. Fodor Csaba szerint csak hangulatkeltés, hogy
van olyan üzlet a vásárcsarnokban, amelyben érdekelt, mert itt nem róla, hanem a vásárcsarnokban
árusító őstermelők érdekvédelméről van szó. Papp Péter elmondta, hogy a GVB nem támogatja
az indítványt. Dr. Kolonics Bálint szerint az előterjesztés az aláírók véleményét tükrözi, s hibás
lépés a terület eladása. Cserti Tibor szerint oka fogyott erről tárgyalni, mert a terület nem került
értékesítésre. Szavazáskor 11 igen, 8 nem és 8 tartózkodással elutasították a beterjesztést.
KI KICSODA A BIZOTTSÁGOKBAN?
A napirendek sorában Litter Nándor polgármester
állandó bizottsági tagok megbízatásának
módosítására tett javaslatot, melynek
hatására dr. Fodor Csaba szünetet kért,
hogy a szocialista frakció a váratlan beterjesztést
megvitathassa. A szünet után Zakó
László úgy vélte, hogy ez a bejelentés egyszerű
bosszú a polgármester részéről, mert a
VKIB két visszahívandó tagja nemmel szavazott
a kórház működés megváltoztatásáról
szóló előterjesztésről. Dr. Fodor Csaba megnyugtatta
Zakó Lászlót, hogy a szocialista
párt egységes a városban, csak most a polgármester
megsértette a szocialista párt belső
szabályzatát, egyben felszólította a frakció
tagjait és a koalíciós partnert, hogy nemmel
szavazzanak a jelölésre. A szocialista
frakció egyébként betegség miatt Kelemen
Z. Pál helyére először dr. Csákai Iván
fideszes képviselőt szerette volna javasolni,
de mivel a jelölt ezt nem vállalta, így
Stróber Gábort ajánlották a posztra.
Az indulatossá vált vita lezárása után a
szociális és egészségügyi bizottság elnökének
az előterjesztés szerint Gelencsér Gábort
17 igennel szavazták meg a képviselők.
Lelkó Tamás visszahívását a GVB tagságáról
14 igennel, 9 tartózkodással elutasították,
míg Kapusi Győző visszahívását 15 igen, 3
nemmel, 8 tartózkodással elfogadták. Helyette
ifj. Móricz István mérnököt bizottsági
taggá választották 15 igen, 2 nem, 9 tartózkodással.
Varga Beáta VKIB tagságát 15
igen, 2 nem, 9 tartózkodással megszüntették,
helyette Gilincsek Lajos műszaki ellenőrt 15
igen, 2 nem, 9 tartózkodással fogadták el.
Bárdosi Gábor ÜJKB tagságát illetően 14
igen, 3 nem 9 tartózkodás szavazat született,
azaz megerősítették posztján. Dr. Károlyi
Attila visszahívását 15 igen, 3 nem 8 tartózkodással
fogadták el, helyette dr. Várhalmi
Károly ügyvédet választották meg 15 igen, 2
nem, 9 tartózkodás mellett. Dr. Szabó Csabát
az ÜJKB elnöki posztjára 15 igen 2 nem
9 tartózkodással fogadták el.
6 KÓRHÁZ--ÜGY
Politikai vitákat és önkormányzaton,
frakción belüli feszültségeket okozott az az
előkészítő munkaanyag, amelyet a nagykanizsai
kórház vezetése készített az intézmény
működési formájának megváltoztatásáról.
A munkaanyag készítői szerint a
cél a hatékonyabb, költségtakarékosabb
működés a betegellátás színvonalának
megtartása, illetve növelése érdekében. Az
ellenzők ugyanakkor a kórház eladásáról,
a privatizáció miatt az egészségügyi szolgáltatások
drágulásáról, az önkormányzati
vagyon eladásáról beszélnek. A nagykanizsai
kórház működésének megváltoztatásáról
szóló elmúlt hetekbéli polémiákat az
alábbiakban próbáljuk meg összegezni.
A közgyűlést megelőzően több bizottság –
így a gazdasági, valamint az ügyrendi is – elutasította
a javaslatot, a szociális és egészségügyi
bizottság pedig határozatképtelenség miatt
nem is tárgyalt róla. Az önkormányzati
frakciók, illetve a különböző pártok képviselői
azonban a közgyűlést megelőző héten is
sajtótájékoztató-sorozat keretében osztották
meg gondolataikat, álláspontjukat a szélesebb
nyilvánossággal.
„EL A KEZEKKEL...”
Cseresnyés Péter képviselő, a helyi Fidesz
elnöke például a kórház előtt tartott sajtótájékoztatót,
amelyen azt hirdette: „el a kezekkel
a nagykanizsai kórháztól”. A városi és parlamenti
képviselő Cseresnyés Péter szerint gőzerővel
folyik az intézmény működtetésének
magánosítása és komoly munka zajlik a kétkedők
meggyőzése érdekében. A képviselő
úgy vélte, megdőlt az az állítás, hogy a kórház
privatizációjára azért van szükség, mert
nincs pénz a fejlesztésére. Az intézmény
ugyanis – mint az egyik korábbi közgyűlésen
is szóba került – 100 millió forintot utalt át
ideiglenesen a város számlájára.
A TULAJDONJOG A KÓRHÁZÉ
Néhány nappal később az SZDSZ sajtótájékoztatóján
is az egyik téma a kórház volt. A
működési forma megváltoztatásának szükségességére
vonatkozó újságírói kérdésre Nagykanizsa
szabaddemokrata alpolgármestere azt
mondta: a lépés nem szükséges, de kívánatos.
Röst János arról is tájékoztatott, hogy szándékaik
szerint létrehoznak egy – a többi között
minisztériumi, önkormányzati, egészségügyi
szakemberekből álló – ad hoc bizottságot,
amely majd kidolgozza a pontos feltételeket.
Leszögezte ugyanakkor, hogy szó sincs a kórház
eladásáról. A tulajdonjog továbbra is a
városé marad, csak a kórházi szolgáltatások
magánkézbe kerülése jöhet szóba.
MIT MOND A MINISZTER?
Eközben Nagykanizsán járt az egészségügyi
miniszter, aki a város képviselőivel zárt ajtók
mögött beszélgetett az intézmény jövőbeni
működtetésének lehetőségeiről. Dr. Rácz Jenő
később lakossági fórumon erősítette meg,
hogy csak a működési forma változtatásról lehet
szó, nem pedig a kórházak értékesítéséről.
A működtetés magánkézbe adása mellett
érvelt a Nagykanizsai Kórház főigazgatója,
dr. Szabó Csaba, a városi képviselőtestület
szocialista tagja is. Mint mondta: az országban
sok helyen felvetették a városi kórházak
vezetői, hogy az önkormányzati kórházak
költségvetési szervként való működése nem
teszi lehetővé a piaci körülmények közti
helytállást, márpedig a modern orvosi ellátás
nagy értékű eszközöket igényel, amelyhez nagyobb
forrásokra van szükség. Ha a kórház
közhasznú szervezetként, vagy valamilyen
gazdasági formában működne, a betegek ellátását
akkor is az egészségbiztosító finanszírozná,
minden vagyontárgy az önkormányzat
tulajdonában maradna, és az a jog is, hogy az
ellátásban történő változásokat engedélyezze.
A szakmai ellátást továbbra is csak az
ÁNTSZ engedélyezheti – mondta el Szabó
Csaba. A főigazgató Pulay Gyula, az Orbán
kormány egészségügyi államtitkára „Közös
ügyünk az egészségügy magánosítása” című
könyvét mutatva kijelentette, hogy az előkészítő
anyag, amelyet kidolgoztak, éppen e
könyv útmutatásai alapján készült el.
Papp Péter gazdasági igazgató arról beszélt,
hogy a nagykanizsai önkormányzat eddig
jó gazdája volt a kórháznak, hiszen 1992-
96 között 1 milliárd 550 ezer forintos céltámogatással
megújult a főépület, 1996 és 1998
között 690 millió forint címzett támogatással
az „A” épület, míg 2004-2006 között zajlik –
ugyancsak címzett támogatásból – az „E” és
„B” épület rekonstrukciója. Hátráltatja azonban
a kórház fejlesztését, hogy költségvetési
szervként nem bérelhetnek és lízingelhetnek
amúgy több százmillió forintba kerülő műszereket,
amelyeket megvásárolni sem tudnak, s
a beszerzések áfáját sem igényelhetik vissza.
Márpedig a kórház elöregedett gépparkját jelentősen
meg kellene újítani a következő
években – ellenkező esetben a betegellátás
színvonala kerül veszélybe.
MSZP: NEM
A főigazgatói sajtótájékoztató még véget
sem ért, amikor a Magyar Szocialista Párt
nagykanizsai szervezete nevében Böröcz Zoltán
városi elnök sajtótájékoztatóján arra kérte a városi
képviselőket, hogy ne támogassák a kórház
privatizációját. Böröcz Zoltán úgy vélte, hogy
nem csupán a működési forma megváltoztatásáról
van szó, hanem klasszikus szolgáltatásprivatizációról.
Az MSZP helyi elnöke szerint a
kérdésben nincs széles társadalmi támogatás és
a közgyűlési előterjesztés sincs úgy előkészítve,
hogy dönthetne róla a képviselőtestület.
LOPAKODÓ PRIVATIZÁCIÓ?
A kórház ügye még a hétvégén is foglalkoztatta
a város politikusait. Ismét a Fidesz
helyi elnöke, Cseresnyés Péter szólalt meg, s
mint mondta: színjátéknak tartja, hogy a szocialisták
kétféle álláspontot képviselnek a
nagykanizsai kórház működtetésének megváltoztatásával
kapcsolatosan. A kettősséget
Cseresnyés Péter azzal magyarázta, hogy a
szocialisták polgármestere aláírta és a közgyűlés
elé terjesztette megtárgyalandó napirendi
pontként a „kórház működési formájának
megváltoztatását”, ugyanakkor az MSZP
elnöke, Böröcz Zoltán a nyilvánosság előtt
kijelentette: pártja nem támogatja a privatizációt.
A Fidesz-tag város-és honatya továbbra
sem érti: „miért akarnak privatizálni egy komoly
tartalékokkal rendelkező kórházat, ki
fogja megfizetni a vállalkozó befektetett pénzének
a kamatait, milyen érdek áll a tervezett
lopakodó privatizáció hátterében.”
KÉTELYEK ÉS VÁLASZOK
Számos kérdés vetődött fel tehát a városi
kórház működési formájának megváltoztatásával
kapcsolatosan. Ezek egy részét a kórház
főigazgatójának is feltettük:
– A kórház működési formájának megváltoztatásával,
gazdasági társasággá alakulásával
milyen előnyökhöz juthatnak a betegek?
– Nagyon egyszerűen szeretném összefoglalni
és bízom benne, hogy ez a tartalmi lényeg: a
biztosító által finanszírozott, a biztosított
betegnek ingyenes, garantáltan magas színvonalú
ellátás az, ami a betegek legfőbb érdekét
szolgálja. A garantáltan magas színvonalú ellátás
rengeteg pénzt igényel és nincs erre pénze
sem az önkormányzatnak, sem a kórháznak.
– A nagykanizsai kórház nem tartozik azon
intézmények közé, amelyek megszorító intézkedésekre
kényszerülnek. Miért van szükség
a működési forma megváltoztatására?
– A nagykanizsai kórház arról nevezetes,
hogy a gyógyítás területén soha nem alkalmazott
megszorító intézkedéseket. A nagykanizsai
kórház, amikor nehéz helyzetben volt,
igyekezett a szolgáltatásait szélesebbre nyitni
és a forgalmát növelni. Intézményünknek
nincs kifizetetlen számlája, de ez nem jelenti
azt, hogy az egészségbiztosítótól kapott pénz
elegendő a kötelezettségeink teljesítésére. A
szeptember elsejétől törvényben előírt béremelést
végrehajtottuk, ez több mint 60 millió
forintos többlet terhet ró a kórházra. A kötelező
feladatainknak úgy tudunk leget tenni,
hogy eszközök megvételét halogatjuk. Vannak
azonban nem halogatható pénzügyi terhek.
Ma Magyarországon tíz év egy computer
tomográf működtetésének ideje. A tizedik év
lejárta után – hiába működőképes – a biztosító
nem fizet az azon a gépen elvégzett vizsgálatokért,
pedig 50-100 ezer forint között van
MÉGIS, KINEK AZ ÉRDEKE?
KÓRHÁZ--ÜGY 7
egy vizsgálat költsége. A nagykanizsai kórházban
ezt a 350 millió forintba kerülő eszközt
2009-ben ki kell cserélni.
– Egy gazdasági társaság miért tudná hatékonyabban
működtetni a kórházat, mint
Önök, a jelenlegi helyzetben?
– Elsősorban a méretgazdaságosság elvét
szokták érvként felhozni, de hangsúlyozom, legyen
a befektető gondja, hogy a befektetett
pénzét hogyan kapja vissza. Az azonban mindannyiunk
előtt ismert, hogy nagyobb tételben
olcsóbban lehet vásárolni. Az egyik magyarországi
kórházi befektető 15-18 kórházat kíván
hálózatban működtetni. Ugyanakkor a fejlesztések
ÁFA terhei a gazdasági társasági formában
működtetett kórházban visszaigényelhetők,
egy költségvetési intézmény esetében nem.
Egy 50 millió forintos készülék – amelynek jelenleg
csak az ÁFA-ja 12 millió forint – nekünk
62 millióba kerül, egy gazdasági társaságnak
50-be. Arról nem beszélve, hogy önkormányzati
költségvetési szervként kimondottan
árnövelő hatása van annak, hogy a közbeszerzési
eljárások nyomán az intézménybe kerülő
többszáz fajta orvosi műszer számos
gyártótól származik. A kórházban lévő 25 –
egyenként 500 ezer forintba kerülő – automata
vérnyomás mérő például körülbelül 10 gyártótól
való. Ily módon sokkal többe kerül ezen
műszerek működtetése, szervízelése.
– Főigazgató urat érte már az a vád, hogy
mindenkit igyekszik meggyőzni arról, milyen
nagyszerű dolog a működési forma megváltozatása.
Gondol-e ennek hátulütőire?
– Biztosan vannak ennek a próbálkozásnak
veszélyei, ezért örülök annak, hogy az előterjesztő
egy erre a célra létrehozott bizottság
kezébe adná már az előkészítő munkát is.
Mindig bíztam a kollektív bölcsességben. Éppen
elég képviselőtársam ül a képviselőtestületben
ahhoz, hogy egy jól előkészített anyagról
jó döntés szülessék. Ráadásul én nem szavazok
ebben a kérdésben. Egy dolgot azonban
nagyon sajnálnék, ha a képviselőtestület érdemi
tárgyalás nélkül utasítaná el ezt a napirendet,
miközben a problémák megmaradnak.
Gelencsér Kornélia
Hosszú nap vége felé tárgyalta a képviselőtestület a városi kórház működési formájának
megváltoztatásának előkészítő munkaanyagát. Elsőként az ügyrendi bizottság határozatát dr.
Kolonics Bálint ismertette, mely szerint nem tartották tárgyalásra alkalmasnak az előterjesztést
a közgyűlés számára. Röst János alpolgármester felszólalásában azt elemezte, hogy ez az előterjesztés
nem szól másról, minthogy egy ad hoc bizottság álljon fel, amelyik egy bizonyos határidőig
megvizsgálja a kórházi működés megváltoztatásának lehetőségeit. Budai István elmondta,
hogy a PB sem tartotta alkalmasnak az anyagot a vitára. Mivel ő maga viszont egyedüliként
igennel szavazott, úgy értékelte: nem követnek el hibát akkor, ha egy vizsgálatot lefolytatnak
e témában, s ez az anyag a képviselők elé kerül.
Sajni József úgy vélte, egyet lehet érteni egy külső auditálással, amelyben arra is választ
kaphatnának, hogy a beteg miképpen járna egy esetleges változtatással. Halász Gyula példaként
hozta fel, hogy az országban vannak már jól működő alapítványi illetve magánkézben lévő kórházak,
privatizált a háziorvosi és fogorvosi rendszer, illetve magánkézben van városunkban a
művese kezelés is. Bicsák Lajos szerint a legfontosabb kérdés, hogy ki hozza a pénzt a fejlesztésre,
mi lesz a betegekkel, ki akarná működtetni a kórházat. Cseresnyés Péter szerint a napirend
csupán egy színjáték, mert az előterjesztett anyag valójában arról szól, hogy a kórházat privatizációra
kell előkészíteni. Javasolta, nézzék meg előbb a kórház valós anyagi helyzetét, azért is, mert
tudomása szerint ebben a ciklusban nem csak 100 millió, hanem összesen 340 millió forint pénzátadás
történt, amit bizonyítani is tud. Litter Nándor azzal érvelt, hogy nem akkor kell valaminek
a változtatásáról beszélni, amikor már baj van, hanem előre kell gondolkozni, és időben megismerni
a lehetőségeket. Cserti Tibor az önkormányzat jó partnerségét emelte ki, amelynek eredményeként
a kórház ma országos hírű intézmény. Hozzátette azonban, hogy amíg az épületekben az
elmúlt években fejlesztések történtek, a gépészetben, műszerezettségben nem, ami sürgető feladatot
fog jelenteni hamarosan a fenntartó számára. György Pál a késlekedés ellen szólalt fel, mert
nemcsak a gazdaságnak kell hatékonyan működnie, hanem a közszolgáltatóknak is.
Papp Péter felhívta a figyelmet arra, zokszó nélkül megszavazta a grémium, hogy a közművelődési
feladatokat, közmű-nyilvántartást vállalkozó is végezheti, akkor miért ne lehetne ezt
az esélyt feltárni a kórház esetében is. Úgy látta, hogy ez a kezdeményezés azonban gellert kapott
a politika síkján. Jelenleg van olyan befeketetői kör hazánkban, amely érdeklődést mutat
kórházak működtetésére. Cseresnyés Péter erre reagálva azt mondta, hogy nem elfogadható egy
olyan befektetői kör támogatása, amelyik csak működtetni akar. A vita során a kórház szakszervezete
által az ad hoc bizottságba felkért személy is szót kért, aki hazugságnak minősítette azt a
városban terjedő hírt, mely szerint a privatizált működésű kiskunhalasi kórházban bezárták
volna a szülészeti osztályt. A vita során több képviselő feszegette három képviselő érintettségét
e napirend ügyében. A megszólítottak (dr. Szabó Csaba, Papp Péter és dr. Csákai Iván) – bár a
képviselőtestület nem fosztotta meg őket szavazati joguktól – az előterjesztés szavazásától önként
elálltak
A képviselők a név szerinti nyílt szavazás mellett döntöttek. A kérdés így szólt: alakuljon-e ad
hoc bizottság, mely a kórház további sorsát, működése megváltoztatásának lehetőségeit vizsgálja.
A név szerinti szavazáson igennel voksolt Budai István, Cserti Tibor, Csordásné Láng Éva, Gelencsér
Gábor, György Pál, Halász Gyula, dr. Horváth György, Kereskai Péter, Litter Nándor,
Röst János, Sajni József, Stróber Gábor, Szányiné Kovács Mária, tartózkodott Vargovics
Józsefné, a többi képviselő pedig nemmel szavazott. Mivel a feltett kérdés nem kapta meg az elfogadásához
szükséges 15 igen szavazatot, így a többi részkérdésről már nem volt szavazás.
Luif Ibolya
KÖZGY􀄥LÉSI NEM AZ ELőKÉSZÍTÉSRE
A „Városi Kórház működési formájának megváltoztatása”
tárgyú önkormányzati előterjesztésről
tartott sajtótájékoztatón szeptember 22-én
Böröcz Zoltán az MSZP városi elnöke már jelezte:
az ügy rendkívüli súlya miatt a képviselők és
az újjáalakult helyi szervezet elnökségének jövőbeni
viszonyára is befolyást gyakorol a képviselők
e tárgykörben megvalósuló magatartása,
illetve az SZDSZ és az MSZP helyi szervezetének
további együttműködését is hátrányosan befolyásolná
egy esetleges támogató magatartás,
hiszen már a nyár során ismertették álláspontjukat
az SZDSZ helyi szervezetével.
A napirend szavazását követően rendkívüli elnökségi
ülést hívtak össze, amelyen négy határozatot
fogadtak el. Megállapították, hogy az
SZDSZ frakció tudatosan megszegte a 2002. november
4-i koalíciós megállapodás több pontját,
ezért elvárják Röst János alpolgármestertől, hogy
lemondjon. Az önkormányzatnál a jövő hét végéig
élni fognak az alpolgármester jelölés jogával. Bejelentették,
hogy a 2002-es választások során támogatott
képviselők által létrejött frakciót nem tekintik
asz MSZP helyi önkormányzati frakciójának,
s megalakították három taggal (Bicsák Miklós,
dr. Fodor Csaba, Tóth László) az újat. Ezenkívül
a helyi szervezet Litter Nándor, Budai István,
Gelencsér Gábor, dr. Horváth György, Stróber
Gábor és Szányiné Kovács Mária esetében fegyelmi
eljárást indít több pártszabály megsértése miatt.
FEGYELMI VIZSGÁLAT, ÚJ FRAKCIÓ SZDSZ REAKCIÓ
A kialakult helyzet okán Röst János alpolgármestert
kérdeztük a hogyan továbbról:
– Az újság kérdésének időpontjában hivatalos
írásos tájékoztatást az SZDSZ még nem kapott
az MSZP helyi elnökségétől. Nem járható
út, hogy az MSZP elnöksége a sajtó útján kommunikál
a szocialista polgármesterrel, a frakciójával,
a koalíciós partnerrel. Az MSZP az
elmúlt egy évben több pontban is (1., 4. és 7.
pontok) megsértette a koalíciós szerződést.
Számunkra azonban a város működése az első.
A nagykanizsai SZDSZ továbbra is a Hiller
István vezette MSZP koalíciós partnere és a
koalíció fenntartásában érdekelt. Az MSZP helyi
konfliktusaiban nem kíván részt vállalni.
8 A HÉT TÉMÁJA:: SZÛRÉSEK
Az utóbbi időben sokat lehet hallani a férfiakat érintő prosztataproblémákról,
valamint a herék daganatos elváltozásairól. Dr. Lipták
Józseffel, a kórház urológiai osztálya főorvosával e szervek szűrési,
vizsgálati lehetőségeiről beszélgettünk.
– Mit tehetnek, vagy mit kellene tenniük a férfiaknak ahhoz, hogy az
esetleges prosztata- illetve here-problémák mielőbb kezelésre kerüljenek?
– Célszerű külön beszélnünk e két szervről. Nézzük először a herék
esetét, hiszen itt van lehetőség arra, hogy a férfiak önvizsgálatot végezzenek
magukon. Már egészen fiatal kortól rendszeresen át kell, hogy tapintsák
heréiket, és bármilyen szokatlan jelenséget, például növekedést
tapasztalnak, haladéktalanul urológushoz kell fordulniuk. Nincs szükség
beutalóra, a szakrendelésen vagy akár az osztályunkon is lehet jelentkezni
további vizsgálatok céljából. Nagyon fontos, hogy ne halogassák
az orvos felkeresését hónapokig, hiszen daganat esetén a gyógyulásra
annál nagyobb az esély, minél korábbi stádiumban van a beteg.
– A prosztata esetében – tekintettel az elhelyezkedésére – nincs lehetőség
az önvizsgálatra.
– Igen, ez így van. Itt is fontos azonban tudni, hogy ha kellő időben
felfedezik a rákot, az műtéttel vagy besugárzással gyógyítható. De van
más különbség is: míg a heredaganatok már húsz-harminc éves korban
jelentkezhetnek, addig a prosztata rosszindulatú elváltozásainak megjelenése
ötven éves kor felett jellemző. Ezért is mondjuk azt, hogy e kor
alatt – hacsak a családban nem volt hasonló probléma – nincs szükség
szűrésre. Ha a közeli hozzátartozók körében volt prosztatarák, negyvenöt
éves kortól ajánlott a vizsgálatot évente-kétévente elvégezni.
– Sokakat a vizsgálati módszer tart távol őket a vizsgálattól.
– Valóban, régen nem volt az orvosnak más lehetősége, mint a végbélen
keresztül tapintással megállapítani a prosztata méretét, állapotát.
Ez kétségtelenül kellemetlen, estenként talán fájdalmas is volt a betegnek.
Ma már egy egyszerű – legalábbis a beteg számára a más vizsgálatokhoz
szükséges vérvételektől semmiben sem különböző – vérvétellel
helyettesíthető a régi, tapintásos módszer. S nem csak hogy helyettesíthető,
hanem az orvos számára sokkal több információ is megtudható ily
módon, sokkal hatékonyabb és megbízhatóbb a régi módszernél.
– Hol, milyen módon lehet a szűrésre jelentkezni?
– Az urológiai szakrendelésen vagy itt az osztályunkon, ugyanúgy beutaló
nélkül, mint a here-problémák esetében. De van néhány dolog,
amit tudni kell. Természetesen azokban az esetekben, ha konkrét panaszai
vannak a betegnek, a vizsgálatot elvégezzük, és a szükséges kezelés
megtörténik. Panaszmentesség esetén azonban csak akkor van értelme
a szűrésnek, ha az illető vállalja azt, hogyha az eredményei rosszindulatú
folyamat mutatnak, akár a műtétnek is aláveti magát. Nagyon költséges
vizsgálatról van szó, amit felesleges elvégezni akkor, ha a diagnózis
ismeretében a beteg a további lépésekre nem szánja rá magát.
Mint ahogy akkor is felesleges a szűrővizsgálat, ha a beteg nincs olyan
fizikai állapotban, hogy az esetlegesen szükséges műtétet el lehessen végezni.
Ezért is mondjuk azt, hogy 70, maximum 75 éves korig végzünk
ilyen szűrővizsgálatot, hiszen ennél idősebb betegeknél már a műtétnek
nagyobb a kockázata, mint magának a prosztataráknak. Egyébként talán
kevesen tudják, de szerencsére lassan halad előre a kóros folyamat.
Akár 15-20 esztendő is eltelhet, mire olyan komoly problémát okoz a
prosztatarák, ami végül a beteg halálához vezethet.
– Nézzünk néhány számadatot is!
– A 65 év alatti férfiaknál százezer emberre húsz prosztatarákos eset
jut Európában, majd az életkor előrehaladtával ugrásszerűen nő ez az
arány. A nyolcvan év feletti férfiaknál ez a szám már megsokszorozódik.
HERE- ÉS A PROSZTATARÁK: NEM!
A fogászaton előforduló szűrések több csoportba
oszthatók – kezdte kérdésünkre adott
válaszát dr. Polgár József főorvos. Az egyik
csoport az, ami nap, mint nap történik a rendelőkben.
A körzetbe tartozó páciensről egy
szűrővizsgálatot végzünk. Első lépésként készül
róla egy úgynevezett fogstátusz, ahol
rögzítve van, mit lát a fogorvos a szájban: a
meglévő fogak számát, milyen tömött fogai
vannak, aktuálisan melyik szuvas, illetve mi
hiányzik. Fel vannak tüntetve a pótlások is,
melynek az a célja, hogy áttekintést kapjon a
fogorvos, illetve közli a pácienssel amit lát, és
átadja a szűrővizsgálati igazolólapot. Bejelöli,
hogy ellátásra szorul-e vagy nem, és feltünteti,
milyen problémát látott. Gyerekeknél a
rendeletben előírt szűrővizsgálat csak iskolákon
keresztül történhet. Hogy a továbbiakban
hol történik a kezelés, mindenkinek a saját joga
eldönteni. Amikor a gyerek megjelenik a
rendelőben, el lehet végezni a kezeléseket. A
főorvos elsősorban a fluorozásra gondolt,
amikor fluor gélekkel bekenik a fogsort. Ebbe
a csoportba tartozik még a barázdazárás. A
fogszuvasodás elsősorban a centrális barázdák
mélyén kezdődik. Ha olyan állapotot tudunk
teremteni, hogy a fogszuvasodást elindító
kórokozókat távol tudjuk tartani, akkor
máris csatát nyertünk – hangsúlyozta dr. Polgár
József. Egy fog színű műanyaggal ezeket
a barázdákat bevonjuk. Természetesen nem
örök életű, de fúrás, előkészítés nincs, éppen
ez a dolog lényege. Két-három évig ott marad
a fogon, azután meg lehet ismételni. Azokat a
kritikus időszakokat, amikor a tapasztalat szerint
megindul egy-egy egyénnél a fogszuvasodás,
nagy tömegben el lehet odázni. A másik
a fogágybetegség megelőzése. Itt fontos szerepe
van a fogápolás fogásainak, a helyes
szájápolás megtanításának. Rendelkezésre állnak
szórólapok, s amíg a rendelő előtt várakoznak,
akár el is olvashatnak. A fogkő eltávolítása
fontos, mert a fogkő és az íny, valamint
a fogkő és a fog között meglapuló kórokozók
krónikus ínygyulladást hoznak létre.
Vannak konkrét céllal szervezett szűrések. A
Fogpótlástani Klinika 2003-2004-ben az ország
16 különböző körzetében – a Röntgenernyő
és Fényképszűrő Állomások által hivatalosan
szervezett tüdőszűréshez kapcsolódóan
– önkéntes személyeken fogászati szűrővizsgálatot
végzett. A hazai lakosságot reprezentáló
4606 személy adatait az erre kifejlesztett
számítógépes program segítségével, a helyszínen
rögzítették. Az 1989-es adatokkal összehasonlítva
a foghiányok alakulásáról és a fogpótlások
néhány jellemzőjéről kívántak képet
adni. Ha a napi rutinszerű szűrésvizsgálat során
olyan elváltozást lát a fogszakorvos, ami
megítélése szerint további vizsgálódást igényel,
tovább küldi a szájsebészetre a pácienst.
Ez nap mint nap megtörténik, ugyanakkor
vannak célzott szűrések daganat témában,
amit kampány jelleggel hirdetnek meg. Az elmúlt
évben volt egy célirányos rákszűrés,
ahol meglepően sok felnőtt jelent meg a korábbi
évek passzív magatartásával ellentétben..
Azok jelentek meg elsősorban, akik találtak
valamit a szájukban, és kíváncsiak voltak
arra, hogyan tovább. A szájban előforduló
elváltozások láthatóak, aki kicsit odafigyel
magára, észreveszi. Ha hosszabb ideig fennmarad
az elváltozás, meg kell mutatni szakembernek
ÉS AZ ÖN FOGA SOSEM FÁJ?
A HÉT TÉMÁJA:: SZÛRÉSEK 9
AHOGY AZ UTCÁN LÁTJÁK ...
Joós Veronika
Nem szoktam szűrővizsgálatokra
járni, mert nem dohányzom.
Gyenge asztmám van, korábban
jártam vele orvoshoz, kaptam rá
gyógyszert. Tüdőszűrőre kellett
mennem most harmadikban az iskola
és a munka miatt, mivel pincérnek
tanulok, ezért ez kötelező.
Jankovits László
Mindenképpen fontosak az orvosi
szűrések már olyan szempontból
is, hogy az ember időben megtudja,
ha valami kialakulóban van.
Ha az elején fedezik fel, még van
is rá esély, hogy segíteni tudnak..
Évente egyszer elmegyek orvosi
szűrésre és fogorvoshoz.
Horváth Ferenc
Mostanában mindig megyek orvoshoz.
Mióta cukorbeteg lettem,
különböző vizsgálatokra járok.
Volt ez a 17 pontos vizsgálat, abban
minden bent volt. Fontosak a
szűrések, hogy mindenki elmenjen
évente legalább egyszer, ha nincsen
semmi panasza, akkor is.
Bernardi Zsanett
Csak a kötelező szűrésekre járok
el, ami az iskolához kapcsolódik.
Ezek a tüdőszűrő és az általános
orvosi vizsgálat. Fontos, hogy az
ember járjon szűrésekre (a nők
leginkább), főleg egy bizonyos kor
után, hiszen inkább az idős korral
járnak a különböző betegségek.
A héten ismét megkérdeztük Olvasóinkat. Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, mennyire tartják fontosnak a
különböző orvosi szűréseket, és hogy a megkérdezettek járnak-e valamilyen vizsgálatra rendszeresen.
Az utóbbi időben egyre
többet beszélünk a szűrővizsgálatok
fontosságáról, a
betegségmegelőzésben, az
egészségmegőrzésben betöltött
egyáltalán nem elhanyagolható
szerepükről. A
meghirdetett akciók, televíziós
kampányok, és az
egyéb népszerűsítő programok
a hétköznapi valóságban
aztán egészen különlegesen
valósulnak meg.
Mi is szerettünk volna a
prevenciót népszerűsítők –
szerencsére egyre szélesedő
– táborába állni. Ehhez kerestünk
partnereket is, hiszen
úgy gondoltuk saját
kútfőből egyrészt nem volna
szerencsés, másrészt nem
volna elég szakmai, egészségügyi
a tájékoztatás. Hamar
megtapasztalhattuk
azonban, a dolog korántsem
ilyen egyszerű, legalábbis,
ha a nőgyógyászati szűrővizsgálatokról
van szó. Először
a Család- és Nővédelmi
Tanácsadóhoz fordultunk,
azt gondolván, nevükben a
prevenció, bizonyára jó helyen
járunk. Dr. Győrffy
Sándor főorvos telefonos
megkeresésünkre elmondta,
a Család- és Nővédelmi Tanácsadó
elsődleges feladata
a terhestanácsadás, a kismamák
gondozása, ők nem foglalkoznak
szűrésekkel, így
azok menetével, a bejelentkezés
módjával kapcsolatosan
sem tud segíteni, s bár a
dolog fontos, a vizsgálatok
szükségességen okiról is inkább
kérdezzük meg az onkológián
dr. Erdős Sándort.
Az onkológián hétfőn és
szerdán rendelő, egyébként
más városból átjáró Erdős
doktor kérdésünkre azt a tájékoztatást
adta, hogy az onkológián
nem végeznek prevenciós
célú szűrővizsgálatokat,
erre vonatkozóan az ANTSZ
nem is kötött finanszírozási
szerződést velük. Vannak
ugyan a részlegen szűrések,
de azok egészen más természetűek,
ő a daganatos betegek
gondozását végzi.
Ha már azt tűztük ki feladatul,
hogy olvasóinkat tájékoztatjuk,
miként is vehetnek
részt szűrővizsgálaton, betegnek
„álcázva” kérdezősködtünk
tovább, ahol csak tudtunk.
A magán nőgyógyászati
rendeléseken is végeznek
méhnyak-rákszűrést, ezt a
vizsgálatok során a páciens
kérésére el is végzi az orvos,
amennyiben az előző vizsgálattól
eltelt idő, vagy egyéb
más ok indokolja ezt.
A kórház telefonos központja
azonnal kapcsolta a
nőgyógyászati szakrendelést,
ahol egy kedves női hang azt
a tájékoztatást adta, hogy
méhnyak-rákszűrésre a kartonozóban
lehet jelentkezni,
beutaló nem kell, csak a betegkártya,
s a feltétel az,
hogy az említett vizsgálatot
egy évnél régebben végezték
el. A vizsgálat az érkezés sorrendjében
történik, időpontot
nem adnak.
A mellrák-szűrésről csak
annyit tudtunk meg, hogy a
leginkább érintett 45-65 közötti
korosztály szervezett szűrésre
kétévente kap „behívót”. Az
ennél fiatalabb hölgyek amenynyiben
panaszuk van, a háziorvosuktól,
nőgyógyászuktól
kaphatnak – információink szerint
– beutalót a különböző
vizsgálatokra. Ha nincs panaszuk,
de a saját megnyugtatásukra
szeretnének vizsgálatra
menni, egy orvos ismerősöm
azt tanácsolta, mégis hivatkozzanak
panaszra...
Z􀄥RÖS SZ􀄥RÉS Egy ismerősöm a minap édes-bús történetet
mesélt. Egy kis településen él, ahol
orvos, gyógyszerész ritka, mint a fehér holló,
hát még a szűrőbusz. Amikor megérkezett
az elébb említett csodajárgány a faluba,
a település apraja-nagyja összeszaladt,
mert volt ez olyan látványosság, mint amikor
a nagyanyám korában vándorcikuszosok
érkeztek a búcsú napján.
Akadt is mindjárt jelentkező a csodamasina
gépein végzett vizsgálatokra, hamar kiderült
kinek magas a cukra, kinek szövetei között
sok a zsír, és kinek kéne abbahagyni a
reggeli, esti szalonnázást. Az én ismerősöm
sem akart kimaradni a dologból, hát ő sok
más társával együtt tüdőszűrésre jelentkezett.
Lett is eredmény hamar: foltok a tüdőn,
amelyek mindenféle bajra utalnak. A doktor
csak hümmögött, és még annyit mondott, a
páciens feltétlen keressen fel egy rendelőintézetet.
Az ismerősben mi tagadás egy világ
omlott össze…Az első adandó alkalommal
aztán felkereste a megyei kórház tüdővizsgálatokra
specializálódott részlegét. Ott a vizsgálatot
elvégezték, és szerencsére semmi
rosszat, gyanúsat nem leltek. A leletet értékelő
orvos, amikor ismerősöm elmesélte kálváriája
történetét, mosolyogva annyit mondott
csak, ha valaki jót akar, akkor azért ne „egy
falusi saccológépben” vizsgáltassa meg magát,
s ha mégis, azt követően azért másutt is
végeztesse el a vizsgálatokat.
-dé-
FALUSI SACCOLÓGÉP
10 KANIIZSA VÁSÁR
Somogyi kaputechnika
Nagykanizsa, Király út 9-11.
􀂊 Garázskapuk, ipari kapuk
􀂊 Távvezérelt kapu mozgató
automatikák 􀂊 Lakatosipari
munkák 􀂊 Kovácsoltvas
kapuk kerítések,
korlátok
A vásár ideje alatt NAGY KEDVEZMÉNYEK!
FOLYAMATOS AKCIÓK!
2005. október 1.
Helyszín: VENK nagyelőadó (volt Úttörőház, Zrínyi u. 18.)
10.30: Megnyitó 10.35-10.55: Dipl. Ing. Alice Saverschel projektmenedzser:
A Klimabündnis és a Croboclip. Projekt Magyarország és
Ausztria között 10.55-11.15: Ing. Robert Kohl osztályvezető
Feistritzwerke STEWEAG GmbH Gleisdorf: Alternatív energia alkalmazása
a Weiz-Gleisdorf Energiakörzetben 11.15-11.35: Holoda Attila
közép-európai kutatás-termelés igazgató MOL Rt.: Geotermikus
erőmű létesítésének lehetőségei Magyarországon 11.35-11.55: Nádasi
Tamás ügyvezető Aquaprofit Rt.: Geotermikus energiaprojekt Nagykanizsán
11.55-12.15: Takácsné Szarka Enikő gyakorlati oktatásvezető
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola: Megújuló
energia a szakképzésben 12.15-12.35: Zajzon Imre műszaki igazgató
Dél-Zalai Víz és Csatornamű Rt.: Nagykanizsa és térsége csatornázása
és szennyvíztisztítása 13.00-13.20: Schmidt László ügyvezető NSP
Hulladéklerakó Üzemeltető Kft.: Nagykanizsa Város hulladékhasznosítása
13.20-13.45: Széchenyi Lajos okleveles környezetvédelmi sakmérnök
Zalagáz Kft: Háztartási gázkészülékek égéstermékének környezet-
szennyezés vizsgálata 13.45-14.05: Janicsek Tibor ügyvezető
igazgató INSZOL Rt.: A győri panelos épületek azbeszmentesítése
14.05-14.25: Kun István értékesítési igazgató Neophone IP - telefónia
a távközlés jövője 14.25: Zárszó
SZÓRAKOZTATÓ
PROGRAM
2005. szeptember 30.
15.50 Szan-Dia Fitness
Center 16.30 Orff Ütőegyüttes
17.30 Zalaszentmihályi Nóta
és Népdalkör 18.00 Puchheimi
fúvószenekar műsora
18.30 Sztárvendég: BOOGIE
és zenekara (élő koncert)
2005. október 1.
14.00 Czirákiné Kiss Ildikó
zenés gyermekműsora 14.30
Eraklin Táncklub 15.00 Szan-
Dia Fitness Center 16.00 Sztárvendég:
AUTH CSILLA
2005. október 2.
14.00 Szan-Dia Fitness
Center 14.30 Eraklin Táncklub
15.00 Sztárvendég:
GROOVEHOUSE 15.30 Fly
Divatstúdió 16.00 Sorsolás
HIRDESSEN A KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAPBAN! KÖRNYEZETVÉDELMI KONFERENCIA
KANIIZSA VÁSÁR 11
Nagy örömünkre szolgál, hogy a második Kanizsa Vásár, Informatikai és Környezetvédelmi
Szakkiállítás kapcsán üdvözölhetjük Önt. A kezdeményezés múlt
évi sikeréből kiindulva régiónk, illetőleg Nagykanizsa város szakmai és városi
kapcsolatai mutatkoznak be ezen a rendezvényen. Tartalmában alkalmazkodik
korunk aktuális kihívásaihoz és ezen belül is kiemelt szerepet kapott az alternatív
energiaforrások és ezzel kapcsolatos tudományos kérdések megvitatása. A témában
meghatározó vállalkozások részint kiállítóként, részint az ezzel párhuzamosan
megszervezett szakmai konferencia előadóiként, illetve résztvevőiként jelen
vannak. A Kanizsa Vásár lehetőséget nyit a helyi gazdasági vállalkozások számára,
hogy pozícióikat erősítsék, kapcsolataikat bővítsék, hosszútávon a foglalkoztatottság
növelésében, új munkahelyek teremtésében, az életminőség általános
javulásában. A rendezvényhez a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából üzletember találkozó
is kapcsolódik, ahol lehetőség nyílik a határmenti kapcsolatok erősítésére Szlovénia irányában. Újdonságként
a Vietnami Nagykövetségen keresztül a helyi vállalkozások részére a Távol-Kelet is megcélozható lesz.
A látogatók a közönségvásáron keresztül a helyi gazdaság széles szeletét tekinthetik meg az építőipartól a
háztartási gépekig. A kellemes hangulatról non-stop szórakoztató program gondoskodik felnőtteknek és
gyerekeknek egyaránt.
Schwáger Konrád vásárigazgató
TISZTELT OLVASÓ!
MEGNYITÓ
Időpont: 2005. szeptember 30.
Helyszín: Kanizsa Plaza és a Vásárcsarnok közötti kiállítási területen felállított rendezvénysátor
10.30. Puchheim Város fúvószenekara, Zrínyi Miklós Általános Iskola énekkara, Szan-Dia
Fittness Center 11.00 A kiállítás ünnepélyes megnyitója: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési
miniszter, Litter Nándor polgármester, Schwáger Konrád vásárigazgató 11.30 Vásárdíjak
átadása 11.45 Csatlakozási egyezmény aláírása Nagykanizsa város és a Klimabündnis környezetvédelmi
szövetség között 13.30. Üzletember találkozó, ezzel párhuzamosan középiskolás
és főiskolás diákok párbeszéde Persányi Miklós miniszterrel
2005. szeptember 30.
14.05: Megnyitó: Kovács Antal, a NKIK elnöke
14.15 Vállalkozások prezentációi: Szlovénia
15.15 Vállalkozások prezentációi:Magyarország
16.15: Vietnami VSZK Nagykövetsége
16.30: Összegzés: dr. Temesváry Tibor,
az ITDH Nyugat-dunántúli Regionális
Képviseletének igazgatója, Kovács Antal
16.40: kötetlen beszélgetés, kapcsolatfelvétel
KANIZSA VÁSÁR ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS NÉMET NAP, MAGYAR-SZLOVÉN
ÜZLETEMBERTALÁLKOZÓ
12 VÁROSHÁZA
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, 􀄥rhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2005. október 5-én,
szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám
alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós
Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános
Iskolában.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati
képviselője fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18.00-19.00
óra között a Nagyrác utcai Általános Iskolában és minden hónap
második hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Művelődési
Házban.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője
2005. október 5-én, szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart
a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Változás! Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
október hónap második szerdáján, Röst János alpolgármester
október hónap első szerdáján, dr. Kelemen Marcell jegyző október
hónap harmadik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.). A
fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórát tart mindennap
reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetők Szövetségének
irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát
tart. A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit,
javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az
IKI földszinti helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-18 óra
között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail
cím:11vk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2005. október 5-én,
szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összeállítja
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény felhatalmazása alapján az eljárások
során alkalomszerűen tolmácsolást vállalók névjegyzékét. A
felhívásra olyan személyek jelentkezését várjuk, akik a Magyarországon
élő kisebbségek által használt nyelvek, illetve az Európai Uniós
nyelvek valamelyikét beszélik. A névjegyzékbe való bekerüléshez
sem államilag elismert nyelvvizsga, sem tolmács igazolvány nem
szükséges.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait, a pályázó elérhetőségét
(telefonszám, mobiltelefonszám), nyelvismeret szintjét, jellegét
(szóbeli/írásbeli), nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát (ha van), esetleges
referenciákat, esetleges szaknyelvi ismeretek megjelölését. A pályázat
benyújtásának határideje: 2005. október 10. A pályázatot Dr.
Kelemen Marcell jegyzőhöz kell benyújtani (Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Érdeklődni
lehet a 93/500-918 és a 93/500-708-as telefonszámokon.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Önöket 2005. október 6-án 11 órára az Aradi
udvarban tartandó megemlékezésre. Koszorúzási szándékukat a
helyszínen a megemlékezés előtt szíveskedjenek jelezni.
Litter Nándor polgármester
MEGHÍVÓ
Várjuk azokat az idős alkotókat, akik munkáikat a nagyközönség
előtt is be szeretnék mutatni. Minden tárgyért felelősséget vállalunk,
az őrzést biztosítjuk. A kiállítási anyag gyűjtése a helyszínen lesz október
5-én (csütörtökön) 8-12 óráig.
Megnyitó: október 10. (hétfő) 10 óra, HSMK felnőtt klub.
Nyitva tartás: október 14-ig naponta 10 - 18 óra között
Lebontás: október 17-én (hétfőn) 8 - 12 óra között.
Időpont: október 11. 14.00-18.00 óra
Helyszín: Honvéd Kaszinó tükörterme
Várjuk városunk azon idős embereit, akiket érdekel a divat, a
fodrászat és a kellemes külső. Az előre benevezettek ingyenes kozmetikai
kezelésben és frizurakészítésben részesülnek. Vásárlási lehetőség
is lesz! Program: 14-17 óráig bemutatók, kozmetika, pedikűr.
18 órától divatbemutató.
Büki Pálné az Idősügyi Tanács társelnöke
A klub neve: ...................................................................................
1. Jelentkezés a kiállításra:
A kiállításon résztvevők neve: A kiállítandó tárgy megnevezése:
……………........……………... …………………………………
…………………………..……. …………………………………
………………………….…...... .....………………………….....
……………………………….. ...................................................
2. Jelentkezés a szépészeti napra
A Szépészeti Napon résztvevők száma (kb.) ……….. fő
A klubból ki szervezi ezt a programot?
................................................... ..................................................
név telefonszám
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője
ezúton tájékoztatja a lakosságot a 20/2001.(III.09.) FVM rendelet
alapján kötelezően elvégzendő eboltás időpontjáról és helyszínéről:
PÓTOLTÁS 2005. október 2. (vasárnap): Palin Alkotmány út – Kalász
u. sarok, ÉPGÉP parkoló 7.30 – 8.50, Dózsa Gy. u. Víztorony
9.00 – 9.50, Thury György tér 10.00 – 10.50, Sánc József A. u. sarok
11.00 – 11.50, Ady Endre utca Bujó-híd 12.00 – 13.00.
A meghirdetett időpontokban az oltás díja 1800 Ft, háznál való oltás esetén
2300 Ft, mely magában foglalja az oltás igazgatási, állatorvosi és
anyagköltségeit, valamint a 81/2002.(IX.04.) FVM rendelet alapján kötelező
féreghajtást. Az összevezetett oltás ideje alatt az ebek veszettség elleni
oltás szolgáltatására jogosult rendelők szolgáltatásukat változatlanul végezhetik.
Kérjük, hogy az oltási könyvvel jelenjenek meg!
EBOLTÁS VESZETTSÉG ELLEN
Idős Nagykanizsai Alkotók
Képző-, nép-, ipar- és egyéb művészeti
KIÁLLÍTÁSA
SZÉPÉSZETI NAP
Október 4. kedd
Október 3. hétfő
KANIIZSA MÉDIIA 13
Október 1. szombat
Október 2. vasárnap
Október 5. szerda
Szeptember 30. péntek
Október 6. csütörtök
06:30 Krónika 06:53 K''arc 07:19 Jelkép
- református 07:30 Krónika 07:42 Jövő
7 - Kincstári Vagyonkezelő Intézmény
07:55 Jövő 7 - Női kézilabda 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17:00
Irányjelző 18:000 Krónika 18:15 Mese
18:20 Jelkép - katolikus 19:00 Krónika
19:15 Nyugati Régió magazin 19:41
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
K''arc 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Túl gazdag
- Doris Duke titkos élete - amerikai
film 23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Nyugati Régió
magazin 07:19 Jelkép - katolikus 07:30
Krónika 07:41 K''arc 08:09 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 08:30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30 Irányjelző
10:00 Infómánia 10:30 Nedű 11:00
Pénzhalász 17:00 Business-Mix 18:00
Tölcsérhálóspókok - kisfilm 18:30 Adjuk
magunkat 18:43 Julianus barát - 1.
rész 20:19 Storyboard 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Bencze show 21:30 Túl gazdag -
Doris Duke titkos élete 23:30 Különjárat
06:30 Julianus barát - magyar film 1.
rész 08:06 Adjuk magunkat 08:17
Storyboard 08:30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30 Egészségmagazin
10:00 XV.Makói Művésztelep
10:30 Pápai borfesztivál 2005.11:00
Pénzhalász 17:00 Nedű 18:00 A tölcsérhálóspókok
18:28 Adjuk magunkat
18:41 Julianus barát - 2. rész
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió
21:30 Otthon, rémes otthon - amerikai
thriller 23:30 Bencze show.
06:30 Julianus barát 07:42 Adjuk magunkat
07:54 Tölcsérhálóspókok 17:00
XV. Makói Művésztelep 18:00 Krónika
18:10 Mese 18:15 Jelkép - adventista
19:00 Krónika 19:08 Kosárlabda:
Kanizsa DKK - BSE NBI/A-s női
19:46 Adjuk magunkat 19:51 Kosárlabda:
Kanizsa DKK - BSEI/A-s női
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Nem minden
arany, ami fénylik - spanyol dráma
23:00 Szemeszter 23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:52 A lepkehorgász -
kisfilm 07:19 Jelkép - adventista 07:30
Krónika 07:38 Nyugati - Régió 08:04
Adjuk magunkat 08:14 Műsorajánló
08:19 Krónika 17:00 "Október Fest" az
újbudai Savoya parkból 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:18 Jelkép - katolikus
19:00 Krónika 19:14 Házban ház körül
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Nyugati Régió 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Walter és Henry - filmdráma 23:00
Egészségmagazin 23:30 Bence-show
06:30 Krónika 06:53 Házban ház körül
07:19 Jelkép 07:30 Krónika 07:42 Nyugati
- Régió 08:08 Adjuk magunka 08:19 Krónika
17:00 Gyógyulj velünk! 18.00 Krónika
18.14 Mese 18.19 Jelkép 19:00 Krónika
19:14 Jövő 7 - Közbeszerzés 19:27 Jövő 7
- Birkózók 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Házban ház körül 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Az Öböl-háború 23:00
XV. Makói Művésztelep 23:30 Irányjelző
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 07:06 Jövő
7 07:19 Jelkép - adventista 07:30 Krónika
07:42 Házban ház körül 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17:00 Tér-Erő.
18:00 Krónika 18:14 Mese: 18:20 Jelkép
- református 19:00 Krónika 19:14
K''arc 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Jövő 7 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Az Öböl-háború 23:00 Infómánia
23:30 Business-Mix magazin.
MÛSORA
Szeptember 30 – Október 6
Kõnig menü 􀂊 400 Ft / menü kiszállítva
􀀹 Vállalati étkeztetést vállalunk
􀀹 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara Magyar-Szlovén Tagozata hagyományteremtő
jelleggel „Régiók Kapuja” - területfejlesztési és logisztikai
konferenciát szervez 2005. október 7-én 10,30 órai kezdettel a Honvéd
Kaszinó tükörtermében.
A konferencia fő előadója dr. Kolber István regionális fejlesztésért
és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter, aki az EU-s
támogatások területfejlesztésben játszott szerepét ismerteti. Előadást
hallhatnak a Nyugat-Dunántúl logisztikai feladatairól, a 2007-
13. évekre tervezett nagyberuházásokról, valamint Nagykanizsa város
erre az időszakra vonatkozó stratégiai fejlesztési terveiről is.
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály valamint az
Okmányiroda dolgozói 2005. október 5-6. napokon a
6/1998.(III.16.) KTM rendeletben előírt kötelező szakmai továbbképzésen
vesznek részt. A képzés ideje alatt a szervezeti egységnél
az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük!
Dr. Kelemen Marcell,
jegyző
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI SZÜNET
„RÉGIÓK KAPUJA” TERÜLETFEJLESZTÉSI
ÉS LOGISZTIKAI KONFERENCIA
VEGYES
BÉRLET
14 HIIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/391-5609 (5663K)
Kiskanizsán 3 szobás családi ház
776 m2-es telken, tetőtér beépítési lehetőséggel,
gazdasági épületekkel eladó.
Irányár: 14,5 millió Ft. Érd.:
93/319-565, 20/551-0068 (5675K)
Csengery úti társasházban 38 m2-
es önkormányzati lakásomat elcserélném
vagy bérleti jogát eladnám.
Érd.: 20/916-2643 (5678K)
Nk-án a Látóhegyen kis terület,
kis épülettel (új) eladó. Irányár: 3 millió
Ft. Érd.: 30/332-8422 (5679K)
Nk-án Rózsa u. 16. szám alatt III.
emeleti, kétszobás, központi fűtéses,
jó állapotú lakás eladó. Irányár: 6,8
millió Ft. Érd.: 20/936-6070
(5680K)
Nk-án a Múzeum téren I. emeleti,
egyszobás lakás eladó. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 30/3651-654, hétvégén
93-320-627 (5681K)
Petriventén kb. 140 m2 lakóterületű,
két lakásos, összközműves családi
ház garázzsal, jó állagú gazdasági
épületekkel eladó. Irányár: 14 millió
Ft. Érd.: 93-310-504 (5682K)
Nk-i belvárosi, 42 m2-es önkormányzati
lakásomat elcserélném kisebb
önkormányzatira. Érd.: 93-322-
537 (5686K)
Belvárosban egyszobás, összkomfortos
udvari lakás igényesnek
kiadó. Kaució szükséges! Nemdohányzók
előnyben! Érd.: 93-322-611
(5683K)
Nk-án Bajza utca 17. szám alatt
üzlethelyiség kiadó. Érd.: 93/320-
945 (5633K)
Fűtött ikergarázs fele kiadó a Városkapu
9-ben. Érd.: 30-365-8232,
30-543-3657 (5684K)
Fenyőgallyat vásárolok! Tisztítást
is vállalok! Érd.: 30/542-8757
(5649K)
120 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 30-448-6072
(5661K)
Pianino – orosz, páncéltőkés, kb.
10 éves, valamint ugyanitt 3-2-1-es
Alexa garnitúra eladó. Érd.: 30/854-
9598 (5671K)
Színvonalas régi tárgyak felvásárlása:
porcelán készletek, egyedi
darabok, festmények, ezüst tárgyak,
egyéb berendezési tárgyak. Érd.:
30/332-8422 (5685K)
Babakocsi: szinte új, Peg-
Pérego téli mélybabakocsi extrákkal,
nagykerekű, színes mintás,
15.000 Ft-ért eladó. Tel.: 30/948-
4276 (5687K)
Babaholmik, divatos overállok,
pamut, plüss rugdalózók, bodyk,
rendkívül olcsón eladók. Nagykanizsa,
Olaj út 8. Tel.: 30/948-4276
(5688K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjárművét
készpénzért átveszem! Forgalomból
kivont, vagy rendszám nélküli
lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/592-
8463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások építését,
régi házak felújítását, tetőszigetelést,
ácsmunkákat, tetőfedést
vállal alvállalkozóként is! Érd.:
70/503-9407, 93-322-109, 30/6398-
825 (5604K)
Vállalunk! Fűnyírást (gépekkel),
tereprendezést helyben és vidéken,
nyaralók, hétvégi házak, nagy terek,
parkok körül számlára is! Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-
93-333-449, 06-20-5319-371, 06-
20-808-7332, 06-70-511-7863
(5619K)
Bármilyen írott anyag számítógépes
rögzítését, szerkesztését vállalom
rövid határidővel, nyomtatással,
mentéssel. Tel.: 30/9932-534
(5640K)
Vállaljuk: sírok tisztítását, felújítását,
helyrehozatalát, készítését
számlára is. Érd.: Horváth Zoltán,
vállalkozó. Nagykanizsa, Ady Endre
u. 65. Tel.: 06-93-333-449, 06-
70-511-7863 (5641K)
Akác, bükk, gyertyán tüzifa
felhasogatva (33 cm hosszra vágva)
eladó! Ár: 14000 Ft/m3.
Nagykanizsán a házhozszállítás
díjtalan! Tel.:30/856-3666
(5652K)
Bizonytalan-tanácstalan? Tenyér
és sorselemzés! Érd.:
20/9294-809 (5673K)
APRÓHIRDETÉS
A Sing, a kisstílű tolvaj be akar
kerülni a Baltás brancsba. Hogy
lojalitását bizonyítsa, rendet akar teremteni a Szutyokközben,
ahova a baltások keze még nem ért el. Azonban
itt senki sem az, akinek látszik: a munkások
legyőzhetetlen kung-fu mesterek, akik banditákat
esznek reggelire. A Baltás-banda meghívja a világ
legnagyobb harcosait, de ők is verve távoznak. Így
jön el Sing ideje.
(Rendőrség utcája)
Tel.: 30/653-7964
Nyitva:
minden nap 9-21-ig
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
A POFONOK FÖLDJE
HEVESI SÁNDOR
M􀄥􀄥VELőőDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
OKTÓBER 1. 18 ÓRA – A ZENE VILÁGNAPJA
Jótékonysági koncert egy leukémiában szenvedő kisgyerek
megsegítésére. Közreműködnek: az Attila utcai óvodások, valamint
a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola
növendékei, tanárai. Helyszín: Képzőművészetek Háza (Kiskastély)
OKTÓBER 7.
KIÁLLÍTÁS VARGA GYÖRGY JAZZFOTÓIBÓL
AZ IFJÚSÁGI GALÉRIÁBAN
Megtekinthető: október 21-éig.
A HSMK A KÖVETKEZő TANFOLYAMAIRA
ELFOGAD MÉG JELENTKEZőKET:
􀂊 GÁTIZOM TORNA NŐKNEK (INTIM TORNA) 8 órás (hétfőn
17-18 óráig); részvételi díj: 3200 Ft/hó; vezeti: Bunczom Edina gyógytornász,
􀂊 GERINCTORNA heti 2 x 1 óra; részvételi díj: 2800 Ft/hó;
vezeti: Illés Brigitta gyógytornász, 􀂊 TÁRSASTÁNC TANFOLYAM
20 órás, heti 1 x 2 óra; részvételi díj: 3600 Ft; vezeti: Füstös Gábor, 􀂊
SELYEM- ÉS ÜVEGFESTÉS 20 órás, heti 1 x 2 óra; részvételi díj:
4000 Ft; vezeti: Dani Zoltánné, 􀂊 MOZGÁSFEJLESZTŐ TORNA
OVISOKNAK heti 2 x 30 perc; részvételi díj: 3000 Ft/hó; vezeti: Németh
Diána aerobic-edző, 􀂊 FOLTVARRÓ TANFOLYAM 21 órás,
heti 1 x 3 óra; részvételi díj: 3500 Ft; vezeti: Békési Józsefné, 􀂊 NÉPI
SZÖVŐ TANFOLYAM 20 órás, heti 1 x 2 óra; részvételi díj: 3800 Ft;
vezeti: Zsovár Anita, 􀂊 SZABÓ-VARRÓ TANFOLYAM 30 órás, heti
1 x 3 óra; részvételi díj: 6000 Ft; vezeti: Pulai Lászlóné
Jelentkezni lehet október 10-éig az információs szolgálatnál, vagy a
311 - 468-as telefonszámon.
A SZÍNHÁZI BÉRLETEK megújítása október 3 - 6-áig,
új bérletek vásárlása október 10 - 12-éig, 9 - 17 óráig
HIIRDETÉS 15
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
ANGOL és NÉMET
állami és EU-s
bizonyítványt is nyújtó
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
A VIZSGA IDŐPONTJA:
NÉMET: 2005. október 14.
ANGOL: 2005. november 5.
Jelentkezési határidő: október 14.
A vizsgák sikerességi aránya 89%!
30% VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS
CSAK NÁLUNK!
BÚTORDISZKONT
Nagykanizsa, Erdész u. 6. (Csengery utcai AGIP kút mögött)
Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig
Akár 0% befizetéssel!
Amennyiben a hitel összege
eléri a 100 000 Ft-ot, a kezelési
költség 0 Ft.
ANIKÓ fenyő komód*
37 900 Ft helyett
28 900 Ft
* A készlet erejéig! CLAUDIA fenyő
komód*
27 900 Ft helyett
21 900 Ft
FIORD system elemes bútor
CLASSIC system elemes bútor
UNIF system elemes bútor