Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.86 MB
2020-12-07 08:23:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
262
674
Rövid leírás | Teljes leírás (436.47 KB)

Kanizsa 2005. 036-039. szám november

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XVII. évfolyam 36. szám 􀁺 2005. november 3. 􀁺 Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
A Kodály Zoltán Vasutas
Művelődési Házra mindig
jellemző volt a népművészet
szeretete, a népi hagyományok
ápolása. Az elmúlt évtizedekben
a népművészet
szinte minden ága, területe
megjelent a hivatásos és amatőr
csoportok működésében.
Nagykanizsa lakosaiból sok
százan, talán több mint ezren
tanultak, gyakoroltak az intézmény
szakköreiben, tanfolyamain.
A jövő évben 60. évfordulóját
ünneplő intézmény október
24-26. között Kodály Népművészeti
Napokat rendezett. Október
24-én Horváth Éva és
Gömbös Katalin nemez, valamint
a Nagykanizsai Fafaragó
Egyesület és a Fafaragó Szakkör
alkotásaiból nyílt kiállítás,
melyet Kámánné Szép Terézia,
az intézmény igazgatója nyitott
meg. Közreműködött a
Csillag Citera Együttes. 25-én
egész napos kézműves bemutatón
a fafaragó, a szövő, a kosárfonó,
a nemezelő, a szalma
és csuhéfonó mesterség titkaival
ismerkedhettek az érdeklődők.
A záró napon Szól a világ
címmel népzenei és néptánc
esten tapsolhatott a közönség.
Fellépett a Kodály Zoltán
Énekkar, a Pántlika és a
Borbontó Néptánccsoport. Vendégek
voltak a Bojtár Népzenei
Együttes, a Kőrösi iskola tanulói
és a Liszói Asszonykórus.
SZÓLT
A VILÁG
KIVÁLÓ EREDMÉNY
Újabb szép siker született az „Édes Anyanyelvünk
Nyelvhasználati Verseny” országos
döntőjében a Batthyány Gimnázium tanulója
révén. A sátoraljaújhelyi országos megmérettetésen
a legkiválóbbaknak járó emlékérmet
kapott Bazsó Adrienn, a BLG 12.A osztályos
tanulója, felkészítő tanára dr. Hámori Zsoltné.
PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTÖTTEK
A Honvéd Kaszinó Tükörtermében került
sor a díszdiplomás, a nyugdíjba vonuló és a
pályakezdő városi pedagógusok ünnepélyes
köszöntésére az elmúlt héten. A Thúry SZKI
diákjaiból álló kórus dalos megnyitója után
Litter Nándor köszöntötte a megjelenteket, a
polgármester beszélt a pedagógusok munkájának
fontosságáról, a jövő nemzedéke számára
fontos teendőikről. Megköszönte azok munkáját,
akik a pályán töltött hosszú évek után
most nyugállományba vonulnak, s köszöntötte
azokat az ifjú, pályakezdő fiatalokat, akik
ebben a tanévben kezdik meg oktató-nevelő
munkájukat.
Ezt követően került sor a tizenöt pályakezdő
pedagógus ünnepélyes eskütételére, majd
az esküokmányok átadására. Az idén első alkalommal
– hagyományteremtő szándékkal –
került sor a nyugdíjba vonuló tanárok, tanítók
és óvónők köszöntésére is, 24 pedagógust búcsúztattak
ebben a formában virággal, könyvjutalommal,
és kisdiákok, óvodások jókívánságaival.
Ezt követően a díszdiplomás pedagógusok
vehették át okleveleiket. Elsőként a
Kaposváron, illetve a mostani egyetem jogelőd
intézményeiben végzett pedagógusokat
köszöntötte dr. Rosta István, a Kaposvári
Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai
Főiskolai Karának Kari Igazgatója. Tizennégy
aranydiplomát adtak át ezen a napon azoknak
a pedagógusoknak, akik fél évszázada végeztek
tanintézményükben. Három – hatvan évvel
ezelőtt végzett – pedagógus vehetett át
gyémántdiplomát, két vasdiplomást köszöntöttek
és három rubindiplomást, akik hetven
évvel ezelőtt kapták meg okleveleiket. Dohy
Lászlóné és Török Boldizsárné személyesen
vették át okleveleiket, Fülöp Ernőnét – aki
nemrégiben elhunyt – utolsó kívánságaként
hozzátartozói képviselték az ünnepségen.
A rendezvényt állófogadás zárta, ahol Sajni
József, az OKISB elnöke mondott pohárköszöntőt.
TOVÁBB GYűJTIK AZ ALÁÍRÁST
Sajtótájékoztató keretében számoltak be az
október első hetében útjára indított kórházprivatizáció
elleni aláírásgyűjtés eddigi tapasztalatairól
a gyűjtést kezdeményező Rozgonyi
Polgári Egylet vezetői. Mint azt Miha
Tamásné, az egylet vezetője elmondta, az elmúlt
hetekben bebizonyosodott, hogy az emberek
nem akarják a kanizsai kórház privatizációját.
Erről tanúskodik az íveken összegyűlt
több, mint hatezer aláírás is. Udvardi
Gézáné elnökhelyettes szerint joggal merül
fel a kérdés, vajon mikor lesz újra napirenden
a kórház-privatizáció. Éppen ezért nem kérdés,
van-e szükség a további aláírásgyűjtésre.
Természetesen igen, hiszen csak így van esély
a városvezetés kórház-privatizációs tervének
megakadályozására – hangzott zárszóként.
KORTÁRS SEGÍTőK
ÉS BűNMEGELőZÉSI IRODA
A Vasemberházban megtartott sajtótájékoztatón
jelen volt többek között Litter Nándor
polgármester, Bükiné Papp Zsuzsanna rendőrhadnagy,
Takács Csaba a nagykanizsai rendőrkapitányság
sajtóreferense, Szirtes Lajos
Zalakaros város polgármestere. A nyáron
szervezett kortárssegítő-képző tábor sikeréről
Bükiné Papp Zsuzsanna tartott összefoglalót,
amelyben többek között elmondta, hogy a középiskolásoknak
szervezett egy hetes kistolmácsi
tábort az Egészségügyi Alapellátás Intézményével
közösen szervezték. Az eseményen
24 középiskolás fiatal vett részt, számukra
önismereti tréninget tartottak. Oktatást
kaptak büntetőjogból, drogprevencióból, valamint
a szexuális úton terjedő betegségekből.
Ezen új ismereteikből vizsgázniuk is kellett.
A fiatalok nyáron aktívan részt vettek a
Zalakarosi Bűnmegelőzési Iroda munkájában
is, melyről Szirtes Lajos Zalakaros város polgármestere
szólt. Július 4-től augusztus 20-ig
Bűnmegelőzési Irodát működtettek, hogy ezzel
megelőzzék a különböző bűncselekmények
elkövetését. Az Iroda működésében a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési
Csoportja, a kortárs segítők, a rendőrhallgatók
és Zalakaros város rendőrőrse vett
részt. Jelenlétükkel elérték, hogy az általuk
lefogott területen nem volt gépkocsi-feltörés,
gépkocsi lopás, valamint a strandlopások számát
is felére csökkentették.
TISZAI TÁJ
Szalkai Mária festőművész kiállítása a Magyarországi
Volksbank Rt. galériájában nyílt
meg a múlt héten. A festőnő 1988-ban Szegeden
szerzett diplomát a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskola rajz-földrajz szakán. Bemutatkozó
kiállítása 1989-ben volt Csongrádon.
Azóta rendszeresen alkot és kiállít. Főbb kiállításai:
Csongrád, Szentes, Szeged, Kecskemét,
Budapest, 1996. áprilisában meghívást
kapott Németországba a TRANS-KULTUR
által szervezett kiállításra, melyet a honfoglalás
1100-ik évfordulója alkalmából a
Bodensee Fesztivál keretein belül, a Sálemi
kastélyban nagy sikerrel rendeztek meg. Szalkai
Mária a realista irányzat képviselője, témái
a délalföldi táj, a tanyavilág, művei a Tisza
folyó örökké változó világát jelenítik
meg. Tagja a budapesti Szőnyi István alkotóközösségnek.
Szalkai Mária munkái december
20-ig láthatók.
TISZTELGÉS A HőSÖK ELőTT
„Egy katona elvesztése is fájdalmas. Egész
életem egyik legfájdalmasabb emléke az, amikor
századparancsnok létemre az első hősi halottunk
édesanyjának meg kellett írnom, hogy
meghalt az egyetlen fia, az egyetlen támasza.
Életem egyik legnehezebb pillanata volt, és
még most is nyomasztó. Miért kell ilyen áldozatokat
hozni? Azok, akik háborúra uszítanak,
2 KRÓNIIKA
OKTÓBER 27.
OKTÓBER 26.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Gyakornok: Dely Marianna. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király
u. 47. I. emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda:
ANTÓK Nyomdaipari Kft. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjesztő:
TOTAL-LAP Kft. Felelős vezető: Fehér Tamás. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
OKTÓBER 28.
a halálos ítélettel még meg sem bűnhődnek…
De az áldozatok előtt tisztelettel kell lennünk,
még abban az esetben is, ha hiábavalóan hozták
meg az áldozatot. A legnagyobb tisztelettel
hajtom meg a fejem a doniak és a II. Világháború
összes elesett katonája előtt, és kérem a
jó Istent, őrizze álmukat és áldja meg őket holtukban
is, és pihenjenek békében!” – mondta
emlékező beszédében Bátky József, a Doni
emlékoszlop és kereszt megkoszorúzására, a
II. Világháború áldozatainak emlékére rendezett
ünnepségen. Az emlékező szavak, a háború
borzalmait idéző szavalat után szervezetek
és magánszemélyek helyezték el koszorúikat,
az emlékezés virágait a keresztnél, majd gyertyák,
mécsesek lángjainál adóztak a hősök emlékének.
A koszorúzást a Honvéd Hagyományőrző
Egyesület szervezte, közreműködtek
a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és
diákotthon tanulói.
A KÖLTSÉGVETÉSRőL
Már több alkalommal megkértük a közgyűlésben
helyet foglaló szocialista és szabad demokrata
képviselőket, hogy hagyjanak fel az
egymás közötti pozícióharccal – kezdte október
28-án a nagykanizsai költségvetésről tartott
sajtótájékoztatóját Cseresnyés Péter fideszes
önkormányzati frakcióvezető, majd így
folytatta: sajnos nem fogadták meg a javaslatukat,
aminek meg is lett a következménye. A
a város pénzügyi szempontból kritikus helyzetben
van. Erre az a bizonyíték, hogy év végén
deficites lesz a város, többet költ, mint
emennyit a bevételek biztosítanak. A város vagyonának
elkótyavetyélése van kibontakozóban.
Joggal merül fel a kérdés, mi lesz jövőre,
amikor már nem lesz mit eladni? Megint a
kórháztól kérnek pár száz milliót? Ezt persze
csak akkor tudják megtenni, ha addig nem privatizálják
az intézményt.
KANIZSARU
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság járőre
rövid időn belül megtalált egy szombat este
Miklósfáról eltulajdonított kerékpárt, s elfogta
a lopás gyanúsítottját is. Szombat este 19 óra
tájban jelentette a kb. 50.000 forint értékű
Schwinn-Csepel kerékpár tulajdonosa, hogy
Miklósfán egy borozó előtt néhány percre lezáratlanul
hagyta kétkerekűjét, mire visszatért,
ismeretlen tettes eltulajdonította azt. A helyszínre
küldött járőr nem sokkal ezután a Kápolna
téren elfogta a bűncselekmény gyanúsítottját,
egy pogányszentpéteri férfit, akitől a
keresett biciklit is lefoglalta. A férfi ellen a
Nagykanizsai Rendőrkapitányságon lopás
bűncselekmény elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak.
Szombat este halálos kimenetelű gyalogosbaleset
történt Becsehelyen. Este negyed tízkor
a Kossuth utcán, a templom irányából gyalogosan
közlekedett egy idős helybeli férfi. A rendelkezésre
álló adatok szerint amikor az úttesten
akart átmenni, figyelmetlensége miatt elélépett
a Nagykanizsa felől Letenye irányába haladó
Audi 80 típusú személygépkocsinak, ami elütötte.
A baleset következtében a gyalogos a
helyszínen életét vesztette. A Nagykanizsai
Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályán
vizsgálatot indítottak a baleset pontos körülményeinek,
s a felelősség kérdésének tisztázására.
IDENTITÁS SZABADEGYETEM
E héten kezdődik a Thury György Szakképző
Iskolában az Identitás Szabadegyetem,
melynek programjairól a rendezvény szervezője,
Cseke Zoltán tartott tájékoztatót. Az immár
tizenöt éves hagyományokkal bíró többnapos
programsorozatra november 2-5. között
várják az érdeklődőket. Az előadások során
ezúttal a magyar nemzet identitását igyekeznek
nyomon követni, az első világháborútól a
2004. december 5-i kettős állampolgárságról
szóló népszavazásig. Az előadók között régi
ismerősként köszönthetik többek között
Pomogáts Bélát, aki pénteken délelőtt, Bozóki
András kulturális miniszter előadását követően
a magyar identitás és a magyar kultúra közötti
kapcsolatot világítja meg. Szakolczay Lajos
a Nemzettudat és élő irodalmunk címmel
tart előadást. A szombatra tervezett program
annyiban módosul, hogy Somogyi Ferenc külügyminiszter
nem tud részt venni a szabadegyetemen,
helyette Szerencsés János, a tárca
főosztályvezetője tart tájékoztatást a magyar
nemzetstratégiáról. Ezt követően Pozsgay Imrét
hallhatják a jelenlévők, aki arra válaszol:
„Omlanak már Trianon falai?” Kulturális
programok is várják az egyetem hallgatóságát:
Tari István tárlata a nyitónapon kerül megnyitásra,
elhangzanak versek, dalok, lesz
kézművesház és költői est valamint filmvetítésre
is sor kerül. Mint azt Cseke Zoltán elmondta,
beterveztek egy isonzói kirándulást
is, de tekintettel arra, hogy bizonytalan, menynyi
ideig kell várakozni a madárinfluenza miatt
elrendelt határellenőrzésen, ezért az autóbuszos
utazás elmarad. A szabadegyetem szervezője
megemlítette, hogy a következő évben
egy európai identitáskonferenciával szeretnék
kibővíteni a többnapos programot.
ÚJ MERCÉDESZ BUSZOK
A tavaly átadott két jármű mellett az ősztől
két újabb, a környezetvédelmi előírásoknak
megfelelő Mercédesz busz szállítja a város lakosságát.
A több mint 110 millió forint értékű,
150 férőhelyes szállítójárművek kényelmes
utazást biztosítanak az utasoknak és a
gépkocsivezetőknek egyaránt.
KRÓNIIKA 3
NOVEMBER 2.
Mostanában gyakran felkeresem a postát. A szokásos
csekk befizetéseken túl levelet is adok fel. Nem
én levelezek, hanem a fiam küld leveleket Pécsre, főiskolás barátnőjének. A kislány, akit szinte saját
lányomként szeretek, hétvégeken hazajár ugyan Nagykanizsára, s akkor találkoznak. De ahogy a fiataloknál
lenni szokott (ez szerencsére nem változott a mi időnkhöz képest), a mondanivalót hét közben
is meg kell osztani egymással. Nem a mai módi szerinti sms-ek, e-mail-ek kelnek útra, hanem levél
íródik. Kedd estére, esetenként rajz-melléklettel elkészül a levél, és én viszem szerdánként a postára.
Eddig nincs is semmi baj. A hosszú sorban állva arra lettem azonban figyelmes, hogy az előttem állók
szinte valamennyien kérték az elsőbbséget jelző „E” betűt a borítékra. Természetesen én is megkérdeztem
a több, mint negyed órás sorban állás után, úgy fél kettő körül, hogyha simán adom fel a
levelet, mikor kapják meg a héten? A válasz felháborított: csak elsőbbségi feladással és a vele járó
50 forintos plusz költséggel garantálják, hogy a szerdán délben feladott levél még azon a héten elér a
címzetthez! Nem tudtam elhallgatni felháborodásomat, még akkor sem, ha tudtam, nem az ablak mögötti
alkalmazott tehet róla.
A ‘90-es évek végén egy kanizsai részvénytársaságnál dolgoztam. Úgy adódott, hogy egy
ideig én is hordtam a leveleket a postára. Nem egy alkalommal előfordult, hogy annyi munka
adódott, hogy csak délután 4 órakor tudtam elindulni a két tömött szatyornyi levéllel. De mégis
másnap reggel már iktatták és olvasták Budapesten, Szolnokon, Kiskunhalason, vagy éppen
Szegeden a feladott küldeményeket!
A távolság nem nőtt azóta sem a városok között, mégis a 70 forintért feladott levélre 50 forintot
rá kell fizetni. Ügyes az alapszolgáltatás burkolt áremelése.... (B.)
TÁVOLODUNK?
OKTÓBER 30.
4 HIITÉLET
Egykoron népes zsidó közösség élt Nagykanizsán, mára csak maroknyian
maradtak. Az emlékezés arra kötelez bennünket, hogy szokásaikról
a többi hagyomány felelevenítése mellett megemlékezzünk.
Ebben Goldschmied István, a keszthelyi Izraelita Hitközség elnöke
volt segítségünkre.
– A zsidó hagyomány nagy becsben tartja az életet. Ugyanakkor reálisan
gondolkodik a halálról is. „Bizony, por vagy, és vissza fogsz
térni a porba!” – azaz mindnyájan meghalunk. A világ, amelyben
élünk, egy másik világba vezető folyosó. A hit, hogy a túlvilágban, egy
eljövendő világban – az olám hábában – az embert megítélik, és lelke
tovább virulhat, mélyen beépült a zsidó gondolkodásba. A halállal és a
gyásszal kapcsolatos zsidó hagyományok központjában az elhunyt
megtisztelése és a gyászolók szenvedésének enyhítése áll. A halálra és
a gyászra vonatkozó vallási törvények és gyakorlati előírások két alapelven
nyugszanak: a minden emberi lénynek kijáró tiszteleten és a
gyászolók lelki, érzelmi és szellemi közérzetének javításán. Ha valakinek
eljön az ideje, az ágya mellett lehetőleg együtt kell mondani vele a
a bűnvallomást. Vigyázni kell, nehogy hozzáérjünk, mert ő egy pislákoló
gyertyaláng, akár kis mozdulattal is kiolthatjuk az életét.
– Mi történik a halál beállta után?
– A halottat gondosan meg kell mosdatni, majd fehér ruhába öltöztetni.
A fehér halotti ruhát a talmudi időkben kezdték használni, ezzel
hangsúlyozva, hogy a halálban szegény és gazdag egyenlővé válik. A
halál beállta után lehetőleg már a következő napon el kell végezni a temetést.
A halottak őrzése, a temetésre való felkészítésük és magának a
temetésnek a megszervezése szent, vallási feladat, amellyel csak a zsidó
közösség legérdemesebb tagjait lehet megbízni. Ezt a feladatot betöltő
szervezetet szentegyletnek, chevrá kádisának hívják, akik a hitközségen
belül külön egyletként funkcionálnak. Ahol a kisebb létszám miatt nem
tudtak chevra kadisát létrehozni, ott ezt a feladatot a hitközség néhány
elöljárója látja el. A vallás szerint a halál fölött érzett bánatot a ruha
beszakítása, a köria jelzi. A zsidóságnak ez az ősi hagyománya a bibliai
időkből ered. A beszakított ruhát az egész gyászhét, a sivá ideje alatt viselik.
A gyász törvényeit avelutnak nevezzük, amely a temetést követően
három gyászidőszakot ír elő, amelyekben a gyász egyre enyhébb.
– Melyek ezek?
– Az első periódus neve sivá, a temetés utáni első hét napot jelenti.
Sivát a közvetlen rokonokért, az apáért, az anyáért, a feleségért vagy
férjért, a gyermekért és a testvérért tartanak. Ekkor többek között tilos
dolgozni, alacsony zsámolyon kell ülni, a tükröket letakarni. A sivá ideje
a hetedik napon a reggeli istentisztelet után ér véget. A második periódust
slosimnak nevezik, a sivá befejezésétől a temetést követő harmincadik
napig tart. A harmadik időszakot ávelutnak, gyásznak hívják.
A halálozás napjától a zsidó naptár szerinti tizenkét hónapon át tart. Az
év elteltével tilos bármit tenni, ami a gyász folytatását jelentené.
– A család gyászából miként veszik ki részüket a távolabbi rokonok?
– A gyászolók vigasztalásának kötelezettsége a temetés után lép érvénybe.
Addig engedni kell, hogy a hátramaradottak átadják magukat
érzéseiknek. Részvétet sem szabad nyilvánítani. A szülőjét gyászoló fiú a
temetés napjától kezdve tizenegy hónapon keresztül mindennap köteles a
napi istentiszteleten elmondani a Káddis imát. A zsidóságnak szokása
sírkövet állítani az elhunytak sírjára a slosim utolsó napján vagy a halálozás
első évfordulóján. A sírkőavatást is meg szokták tartani ekkor, ehhez
legalább tíz zsidó férfi jelenléte szükséges. A halálozási évfordulót a
zsidó naptár szerint tartják számon. Szokás emléklángot gyújtani az évforduló
előestéjén, amely huszonnégy órán át ég. A halálozás évfordulóján
kimegyünk a temetőbe un. azkarát tartani. A temetőlátogatások során
elhunytjaink síremlékére követ teszünk.. Nem szokás a gyászév alatt
szórakozni, világi ünnepeket tartani. Elhunytjainkról évente négy alkalommal,
különböző ünnepeink során emlékezünk meg .
„BIZONY POR VAGY, ÉS VISSZA FOGSZ TÉRNI A PORBA”
Egy különösen szép és egyben megható esküvői
szertartás részesei lehetett a násznép a
közelmúltban az evangélikus templomban. Az
első esketését végző Rozs-Nagy Tímea lelkész
előtt álló vőlegény a saját öccse volt. A surdi
születésű, és az általános iskola felső osztályát
a Zrínyi Általános Iskolában végző egykori
kanizsai diák a hivatásáról, életfeladatáról
beszél lapunk hasábjain.
– Mi indította arra, hogy a lelkészi hivatást
válassza? Családi hagyományt folytat ezzel?
– A hivatást igazából nem választja az ember,
hanem csupán hagyja, hogy a hivatása
találja és ragadja meg őt. Egyszer csak rádöbbenünk
az életben, hogy hiába gondoljuk
azt, hogy például néprajzkutatóként vagy
pszichológusként kellene élnünk, vagy a szülők
tanácsát követve az orvosi pálya felé kéne
irányulnunk, egyszerűen nem lehetséges, mert
a számunkra adott esetben ez nem élhető. Hiába
erőltetjük, nem találunk bennük valódi
örömet. Én is hiába próbálkoztam mással,
hosszú ideig csak számomra értelmetlen erőfeszítésnek
láttam minden egyes lépést. Amikor
beléptem az Evangélikus Hittudományi
Egyetem kapuján, tudtam, hogy hazaérkeztem.
Megtalált, egyszersmind hivatásommá
vált a teológia szeretete és a lelkészi mivolt.
Csak miután fölvettek az egyetemre, derült ki
a számomra, hogy az egyik szépapám Szepetneken
volt evangélikus lelkész. A dédnagymamámmal
sokat töprengtünk utólag azon, hogy
az én lelkészségem vajon mennyiben köszönhető
az ő imádságainak is, hiszen az imák
ereje téren és időn túl éppúgy érvényesül.
– Ez volt az első esketése. Mennyiben volt
ez más, nehezebb feladat, mintha egy ismeretlen
pár állt volna ön előtt?
– Amikor elvállaltam testvérem és menyasszonya
felkérését, úgy tűnt számomra, hogy
bár kicsit különlegesebb lesz az alkalom,
alapvetően azért mégis majd főként amiatt
lesz bennem izgalom, mert ez lesz a legelső
esküvő, amelyen lelkészként szolgálok. Egymással
szemközt állva az oltár előtt, és szüleimet
megpillantva az első sorban már azt is
láttam, hogy hirtelen összesűrűsödik és
ugyanakkor hangsúlyossá válik bennem mindaz,
aki vagyok Isten és ember előtt: a testvér,
a leány, az unoka, a feleség, a kismama és a
lelkész. Csodálatos volt e szép kötelékek és
szövevények fonatát érezni, és értük hálát adva
kezdeni el az esketési szertartást.
– Mit tanácsolt a fiataloknak, milyen életet
kívánt nekik?
– Nagyon fontosnak tartottam és tartom kiemelni,
hogy a szeretet és a békesség isteni
alapját soha ne hagyják el a házasságukban,
sőt egyre szorosabban ragaszkodjanak hozzá,
és segítsék egymás istenkeresését a nehezebb
életszakaszokban is. Ehhez pedig elengedhetetlen,
hogy a Jóisten szépséges arcába naponta
belenézzenek, eljutva egészen addig,
amíg az az ő arcukon tükröződik majd vissza.
Ez segíti majd őket, hogy mindig egyetértésre
tudjanak jutni, a kis és a nagy döntésekben
egyaránt, és olyan párbeszédes családi légkört
tudjanak majd kialakítani, amely a szeretetnek
és a békességnek az isteni atmoszféráját
mindenki számára sugározni és közvetíteni
tudja, akik csak kapcsolatba kerülnek velük.
B. Zs.
„A HIVATÁST NEM VÁLASZTJAAZ EMBER”
MOZAIIK 5
Kapcsolódva az idén 14. alkalommal megrendezett
Nemzetközi Madármegfigyelő Napok
európai eseményeihez, Zalában négy
helyszínen szervezett madármegfigyelést október
elején a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület zalai csoportja. Magyarország
minden évben nagyon jól szerepelt,
idén a 160 szervezett helyszínnel a nagyszabású
akció első helyén állt. A résztvevők
száma is évről évre magasabb hazánkban.
A kétnapos rendezvény zalai helyszínein
150 érdeklődő vett részt. Farkas Péter az
egyesület helyi elnöke a Balatoni Halászati
Rt. tulajdonában lévő mórichelyi halastónál
fogadta a madármegfigyelésre érkezőket. A
szükséges eszközöket, távcsöveket, teleszkópokat,
az egyesült biztosította. A meghirdetett
útvonalakon megismerhette a lakosság az ott
fellelhető természeti értékeket, bemutatták
számukra a természetvédelmet, a madárvédelmet,
a környék természeti szépségeit. Nem
titkolt szándékként kívánták ösztönözni a szülőket
arra, hogy mozduljanak ki otthonaikból,
bátran menjenek ki a természetbe, és minél
többet mozogjanak, hiszen Magyarországon
egy átlagos család évente egy-két alkalommal
mozdul ki, és megy el az erdőkbe kirándulni.
A Madármegfigyelő Napok jó alkalom volt
erre is – tette hozzá az elnök.
Az egyesület folyamatosan végez madármegfigyeléseket,
de ezek nem nyílt események.
Védett területen dolgoznak, fészkelési
időben mérik fel a terület fokozottan védett
fajainak előfordulását, feljegyzik melyek a
zavarási tényezők, és hol fészkelnek a madarak.
A mórichelyi halastavak területe nemcsak
a tóegység miatt kuriózum, hanem az azt
körbeölelő erdők, lápos területek miatt is.
Több mint 200 madárfajt figyeltek meg eddig
Nagykanizsa mellett, ami nagyon nagy szám,
alig marad el a Kis-Balatonétól. Több, fokozottan
védett faj található itt, a fél millió forint
eszmei értékű cigány récétől az egymillió
forint eszmei értékű rétisasig. A mórichelyi
halas tavak felmérésével Farkas Péter foglalkozik,
de mások is járnak ide akár Zalaegerszegről,
vagy Nagykanizsáról.. Aki kíváncsi
az egyesület munkájára, netán csatlakozna
hozzájuk, a Madártani Egyesület Honlapján
megtalálja az információkat.
Az ország különböző pontjairól sokan érkeztek a nagykanizsai vasútállomásra,
a hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcoltak emléktáblájának
avatási ünnepségére. Könnyes szemmel, némán hallgatták
Takács János egyesületi elnök visszaemlékező szavait. Felidéződött
bennük 1950. június 22-e, az a szomorú nap, amikor behozták
őket az állomásra, kevés élelmüket és ruhájukat berakták a vagonba és
várták, mi lesz! Június 23-án éjszaka indult el velük Kanizsáról a vonat.
1953. szeptemberétől hetenként, két hetenként engedték el a családokat.
A kényszermunkatábor október 31-én szűnt meg. A felkavart
emlékek elrepítették őket gondolatban Balmazújváros és Kunhegyes
környékére, ahol birkahodályokban töltöttek el életükből három évet
és három hónapot. 1990-től minden évben elutaznak a Hortobágyra
emlékezni. Az első „visszatérés” élménye felejthetetlen marad számukra,
hiszen az ott élők, akik segítették őket, ahogy tudták, név szerint
keresték őket. Beszélgettek, végigjárták sorra mind a tíz tanyát,
ahol dolgoztak, éltek. Az esti tábortűz lángjainál választ próbáltak találni
a miértekre, de válasz nem érkezett, szavaik messzire szálltak a
hortobágyi pusztaság sötétjében. Az emléktábla avatást követően szólítottam
meg néhányukat, emlékezésre. Három, Kónya tanyára került
beszélgetőtársam egyikét régről ismertem.
– Velem együtt hat testvért, és a szüleinket vitték el Borsfáról – kezdte
Anek Sándorné Tóth Erzsébet, aki konyhán dolgozott. – Hadiözvegy nővérem
férje a fronton meghalt, őneki segély járt volna, de mindenét elszedték.
Én 15 éves múltam, a testvérem 22. Az 57 éves anyámat, aki 13
gyermeket hozott a világra, és 10 gyermeket fölnevelt, nem volt megbízható!
Úgy húzták föl a teherautóra! El lehet ezt felejteni? Elek bátyámat
Hortobágy után elvitték még két évre Tökölre, pedig egy szóval sem bántott
meg senkit. Egy alkalommal nagyon fájt a foga, úgy bedagadt az arca,
hogy nem látott, ezért nem tudott elmenni dolgozni. Hatalmas pofont
kapott érte. Csak azt tudnám, hogy miért jár nekik a magas nyugdíj!
Voltak akiket megvertek, volt aki szerencsésen átvészelte. Ugyanakkor
jelentkeztünk ki a hortobágyi községházánál, mint amikor bejelentkeztünk,
hogy az ott töltött idő dokumentálva legyen. Amikor hazajutottunk,
nem tudtunk elhelyezkedni sehol. Apám, anyám beteg volt, de még a falunkba
sem tehettük be a lábunkat, nemhogy a házunkba, sőt a nagyanyám
temetésére sem tudtam elmenni. A két másik bátyámat munkaszolgálatos
katonának vitték el Pestre, még az esküvőmre se jöhettek haza.
Most Kiskanizsán lakunk, milliószor kértük, kérvényeztük, de nem
kaptuk vissza a borsfai házunkat, és ki sem fizették. Mondja meg, hova
kell ilyenkor segítségért fordulni? Mit vétettünk mi? Tudja, nagyon szép
volt a Litter polgármestertől, hogy megjelent itt, jó érzés volt hallgatni,
hogy velünk érez, mert két évvel ezelőtt, amikor Lentiben találkoztunk,
az ottani polgármester nem mert odajönni közénk.
A munkahelyen mindenhol éreztették velünk, hogy Hortobágyon voltunk
– vetette közbe indulatosan Tóth Elek, Erzsi néni bátyja. – Csak
az építőiparban vagy a vasúton lehetett elhelyezkedni. Kereskedői
szakmát szereztem, de a próbaidő után mindenhonnan elküldtek, így az
építőiparban dolgoztam 28 évet!
– Ezeknek az embereknek az egész életét tették tönkre – fűzte hozzá
Könnyűd Ilona. – A születésnapomon, 1950. június 22-én éjszaka vittek el
bennünket, és mindenünket elvették. Három éves voltam, a bátyám nyolc.
Vannak dolgok, amire emlékszem: anyám sírt, ahogy húzta fel a cipőmet.
A nagy babámat bedobták a WC-be. 1990-ig nem beszélhettünk semmiről,
ahova mentünk, mindenhova jött utánunk a papír, hogy kitelepített. A
bátyámat például leköpte a tanára és azt mondta neki, hogy osztályidegen,
meg a nép ellensége. Gyerekfejjel mit tehetett ő minderről? A sormási házunkat
elvették, a saját falunkba sem mehettünk vissza. Kiskanizsán laktunk,
egy 3x3 méteres szobában éltünk négyen. Szerencsére aput elhelyezték
a fűzvölgyi malomba, és egy kicsit összeszedte magát a családom, de
végig féltek. Sok mindent tudnának mesélni az embereknek...
B. Zs.
HORTOBÁGYRA EMLÉKEZVE
MADÁRMEGFIGYELőK TALÁLKOZÓJA
6 A HÉT TÉMÁJA:: AKADÁLYOK
A Mozgáskorlátozottak Városi Egyesületének
950 fő regisztrált tagja van, de lényegesen
több a mozgássérültek, fogyatékkal élő emberek
tábora, nem beszélve a hozzátartozói körről,
mert csak együtt tudják megélni a problémáikat.
Az akadálymentesítés gondjait Kálingerné
Ruff Zsuzsa, az egyesület elnöke foglalta össze:
– A törvényi határidő 2005. január 1-jével
lejárt. A középületek akadálymentesítése országos
viszonylatban is egy harmad részben teljesült.
A törvényi feltételek nem teljesülése okán
a kormányzat egy nagy gesztust tett, 2010-re
módosította a törvényi határidőt. Nyilván kidolgoznak
majd egy olyan koncepciót, amelyben
szerepel az akadálymentesítés ütemezése,
ennek megfelelően a financiális megjelenítése
is a költségvetésben. Nagykanizsa és a régió
vonatkozásában a felmérés megtörtént. Január
25-én írásban reagáltunk a polgármesteri hivatal
építési osztályának a levelére, melyben
felállítottak egy prioritást az önkormányzathoz
tartozó középületek akadálymentesítésére. A
program 1,8 milliárd forintot igényelne. ők
nem részfeladatok elvégzésében gondolkodtak,
hanem egy épület műemlékvédettségének figyelembe
vételével, komplex módon kezelték az
építészeti megoldást. Ez egy nagy program,
melynek óriási a tőkeigénye. Ugyan biztatást
ad, hogy a felmérés megtörtént, de egy kicsit el
vagyok bizonytalanodva. Október végét éljük,
és én középületeknél akadálymentesítési átalakításokat
még nem tapasztaltam. Ha globálisan
gondolkodik a szakma, akkor biztos, hogy
hosszú időt vesz igénybe, de ha csak részfeladatokat
épít be az itteni költségvetés, vagy
akár egy kapaszkodókorlátot alakít ki az intézményekben,
már az is óriási eredmény lenne.
Egy lépéssel mindig közelebb jutnánk ahhoz,
ami várhatóan 2010-re megvalósul. Utópisztikus
ez a határidő is. Ha mindig tőkét állítunk
szembe az akadálymentesítés megvalósításával,
akkor biztos, hogy mindig tőkehiányos lesz
ez a terület. A sorrendben a hivatal értelemszerűen
az első helyen szerepel, de van egy ördögi
kör. Nem szeretnénk jogvitát kezdeményezni,
azon vagyunk, hogy az erre kijelölt szakemberek
mindenképpen vegyék figyelembe az átalakítások
sorát, és fontos az ütemezés. Fontos,
hogy a sérült ember az egészséges emberrel
együtt tanuljon, együtt éljen.
– Milyen eredményeket tapasztaltak?
– Vannak szép példák is az akadálymentességet
illetően, a virtuális világ akadálymentes, a
könyvtárba be lehet jutni. Szép példa a napokban
átadott Deák téri OTP akadálymentesítése.
A tervezést, a kivitelezést, biztos, hogy szakemberek
végezték, viszont ott, ahol a bejáratra ráfordul
egy kerekes székes – mindig kerekes állapotból
figyelem ezeket a helyeket – kicsit aggályosnak
tartom a ráfordulást. Ha kellő rutinnal
tud közlekedni az illető, meg tudja oldani,
ha most vált valaki kerekesszékessé, akkor óhatatlanul
egy személyi segítőre lesz szüksége
ügyei intézésében. Az OTP-ét emeltem ki, mert
az átalakításnál az akadálymentesítést meg kellett
oldani. Azok a közintézmények, ahol tényleg
kerekes székes és fogyatékkal élő embertársaink
előfordulnak – bevásárlóközpontoknál, banki
ügyek intézésénél, egészségügyi intézményeknél,
hát még a háziorvosi rendelőknél –, nagyon
hátra vannak ez ügyben.
– Miben látja elsősorban a problémát?
– A prioritásban látok egy kis problémát,
mert a hivatal másként rangsorolt, mint egy
mozgássérültséggel élő szervezetet képviselő,
és mozgássérültként élő ember. Én más prioritást
tudok elképzelni, és a mozgássérültek
szemüvegén keresztül nyilván legelső helyen
állnának azok az egészségügyi intézmények,
ahová a betegség miatt a mozgássérültek
gyakran járnak. Égető problémánk, vajon mikor
indul el fogászati szakrendelés akadálymentesítése?
Egy kapaszkodó felszerelése már
sokat segítene és nagyon sok ember közlekedését
megkönnyítené! Nem kell mindig rámpában
gondolkodni. Ami a sérült embernek jó a
közlekedésben, az minden egészséges embernek
a legpraktikusabb. Én a szándékot érzem,
de még olyan tetteket nem látok, amiről beszélünk.
A sajtón keresztül tudjuk, van olyan város,
ahol a mozgássérült társaink polgári peres
úton próbálják elérni a közintézmények
akadálymentességét. Nem hiszem, hogy az
igazságszolgáltatás közbelépésével kellene
ezeket megoldani. Az idő nagyon rövid, az 5
évet nagyon rövidnek tartom, nagyon-nagy
erőket kellene mozgósítani ahhoz, hogy akadálymentes
közlekedésről tudjunk beszélni.
– A város közlekedési útvonalai is ehhez a
témához tartoznak. Mik a tapasztalataik?
– Az átépítések zajlanak, ahol már befejezték,
ott kialakították a süllyesztett peronokat. Elindult
egy folyamat, de a terület egy kicsit türelmetlen.
A multi cégek közlekedési területei, útvonalai,
kiszolgáló egységei akadálymentesek. Az
egyesületnél 1995 óta dolgozom, elődeim már
ugyanezekkel a problémákat felvetették, szeretnénk
ha elsőbbséget élveznének a közlekedési útvonalak,
mert nem beszélhetünk önálló ügyintézési
lehetőségekről. Az legyen a cél, hogy mindenki
önállóan tudja élni az életét. Az egészséges
ember is ösztönösen a rámpát választja például
a postánál. Változott kicsit a szemlélet,
mert most már a magánerős építkezéseknél is fogadó
készek ha a tulajdonosnak akadálymentes
környezetre van szüksége a sérülése okán. Fontos
a mély-padlós buszok megléte, de ahhoz,
hogy a buszokhoz oda tudjanak állni, nyilván a
busz-beállókat is kerekesszékes beállásra kell kialakítani.
Sőt, az autóbusz állomásnál sincs
megoldva a rájáráshoz a rámpásítás. Akinek sikerül
leszállni az autóbuszról, a magas padkát
nem tudja átugratni, a botokkal járó mozgássérültnek
is nehéz lelépni, vagy föllépni a járdára.
Kerekesszékkel pedig hatalmas kerülőt kell megtenni
a Vásárcsarnok felé, hogy le tudjon jönni
az útra, és tovább tudjon haladni a Terv utcába.
Mások segítségére vagyunk végig utalva, de ez
rendszeresen nem működik. Segítőkészek az emberek,
de a végtelenségig nem lehet arra alapozni,
hogy azért merek utazni, mert majd úgyis lesz
aki átsegít, fölemel, és levesz. Az ember úgy indul
el hazulról, hogy előtte feltérképezi, be tud-e
jutni az adott intézménybe, vagy van-e esetleg
olyan segítsége, aki el tudja intézni helyette a
tennivalóit.
VÁLTOZOTT A SZEMLÉLET
􀀭
􀀯
􀀯
􀀯
A HÉT TÉMÁJA:: AKADÁLYOK 7
AHOGYAZ UTCÁN LÁTJÁK ...
Belegondoltak már abba, hogy hogyan lehet kerekes kocsival közlekedni Kanizsán? Bevásárolni, ügyet intézni? Mi megkérdeztük
Olvasóinkat: szerintük mennyire könnyíti meg a város a mozgáskorlátozottak életét?
Pécsi József:
Ez a kormány is, meg az
előzőek is, ígértek fűt-fát, többek
között megígérve ezeknek az embereknek,
hogy megcsinálják az
épületeket, akadálymentesít mindenhol,
hogy tudjanak közlekedni.
De én nem igazán veszem észre,
hogy ez így is lenne. Meg van
nekem épp elég bajom, nemhogy
még ezzel is foglalkozzam.
Dr. Mikulás János:
Van sok jó példa: az Erste
Bank és a posta is akadálymentesített
többek között és még sorolhatnám.
Igazából nem szoktam figyelni
ilyen szempontból az épületeket,
pedig mindennap járok a
belvárosban. Azt azonban tudom,
hogy a Városháza és a Városi Bíróság
lépcsőkön közelíthető meg
csak, és ez nem jó.
Csetényi Krisztina:
Szerintem egyáltalán nincs
megkönnyítve az életük a mozgássérült
vagy sérült embereknek.
Most már azért kezd alakulni a
dolog, mert látni a járdaszegélyeknél,
a kórházban, a postán is
és egyre több helyen, hogy rámpát
építenek. Eszerint jó úton haladunk,
akadálymentesítenek,
csak éppen nagyon lassan.
Dr. Dömötör László:
Úgy veszem észre, inkább az
üzleti szférában veszik ezt
komolyan, így az üzletek, bankok,
biztosítók azok, akiknél jobban
előtérbe kerül az akadálymentesítés.
A mozgáskorlátozottak egyesületeinek
érdekérvényesítő képessége
még nem az igazi, mert
nem szólalnak fel látványosan demonstrálva
az érdekeikért.
AZ AKADÁLYMENTESÍTÉS TÉNYEKBEN
A magyarországi középületek – így a kanizsaiak
is – túlnyomó többsége a mozgáskorlátozottak
számára nem nyújtja az Európában
megszokott komfortot, gyakran látogathatatlanná
teszi az épületet. Ha valakinek egyáltalán
megvan a lehetősége arra, hogy eljusson
az épületig, rögtön következnek a lépcsők
vagy a kerekes székesek számára használhatatlan
felvonók. Az akadálymentesítés kérdésköre
már régóta a Kormány és az Önkormányzatok
asztalán van. Napjainkban az Európai
Unióhoz való csatlakozás hatására,
mely egyértelmű követelményeket támaszt a
középületek akadálymentesítésének megszüntetésére
a problémát meg kell oldani..
Magyarországon a 2001-es népszámlálás
adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember él,
ami a teljes népesség 5,7 százaléka. A családtagokat
is beleszámolva a lakosság negyedét
érinti a probléma. 1998 óta több jogszabályt
alkottak az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.
Ezeken alapul az 1999-ben elfogadott
Országos fogyatékosügyi program, amely
konkrét határidőket és felelősöket rendelt
hozzá a törvény által előírt feladatokhoz.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló törvény
(1998. évi XXVI. tv.) értelmében a fogyatékos
személyeknek joga van az akadálymentes,
érzékelhető és biztonságos környezethez.
Ennek szellemében a tárcákhoz tartozó költségvetési
intézmények 2003. végéig felmérték
a hozzájuk tartozó közintézmények akadálymentesítésének
költségeit
A közúti, vasúti és vízi közlekedés kapcsán
akadálymentesítésre összesen 680 millió forintot
fordított a kormányzat 2000-2003. között.
A közlekedési társaságok saját forrásaikkal
kiegészítették a központi forrást. A vasúti
állomások és a megállók tíz százaléka, a vonatok
és a helyközi buszok két-két százaléka
közelíthető meg és használható kerekesszékkel.
A vonatokra való fel- és leszálláshoz
emelős szerkezetre van szükség, mellyel a
személyszállításra szolgáló 3 200 vasúti kocsi
közül mindössze 16 rendelkezik.
A Belügyminisztérium és a gazdasági tárca
a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetségével közösen idén márciusban
új rendszert vezetett be a mozgáskorlátozottak
parkolásának biztosítására és a visszaélések
elkerülésére. Ennek lényege, hogy az önkormányzatok
által kiadott parkolási igazolványokat
számozott hologramos matricákkal
látják el, igazolva ezzel, hogy a tulajdonos jogosult
az ingyenes parkolásra.
Az 1998-as esélyegyenlőségi törvény a fizikai
akadálymentesítés mellett jogként deklarálja,
hogy a fogyatékos személy érzékelje az
információkat, és biztosított legyen számára a
megfelelő értelmezés lehetősége. Bár a fogyatékosság
a lakosoknak nagyjából ugyanakkora
arányát érinti hazánkban, mint az Európai
Unióban, itthon a jogszabály szerint csupán a
mozgáskorlátozottak, a vakok, a siketek, az
értelmi fogyatékosok és az autisták számítanak
fogyatékosnak. Az ENSZ ajánlásainak értelmében
Európában a krónikus betegséggel
élők (például transzplantáltak, cukorbetegek)
is élhetnek a fogyatékosok jogaival.
(Információ: kormányzati portál)
Jelenleg városunkban szinte egyetlen egy
akadálymentesített oktatási intézmény,
egyetlen olyan iskola sincs, ahová a
kerekeskocsival közlekedni képes mozgássérült
diák problémamentesen képes volna eljutni.
Az iskolák bejáratát a legtöbb esetben
lépcsőkön keresztül lehet csak megközelíteni,
s ha ezeken át is jutna a diák, a folyosókon
újabb és újabb lépcsők várják.
(Felvételünk illusztráció!)
8 GAZDASÁG
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
valamint a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási
Iroda közreműködésével idén
kerül sor először regionális fejlesztési és innovációs
pályázatok meghirdetésére. Az ehhez
kapcsolódó két pályázati forrás – a Baross Gábor
Program (INNOREG) és az INNOCSEKK
– részletes bemutatása céljából a régió valamennyi
megyei jogú városában információs
fórumot szervezett a Pannon Novum. Nyugatdunántúli
Regionális Innovációs Ügynökség.
A Halis István Városi Könyvtárban megtartott
kanizsai tájékoztatón bevezetésként a jelenlegi
hazai innovációs helyzetről hallhattak
az érdeklődők. A tények riasztóak: miközben
a GDP 57 százalékát a hazai kis- és középvállalkozások
állítják elő, ezek 75 százaléka nem
folytat semmiféle kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos
tevékenységet. Az ország innovációs képessége
összességében 43 százalék, ami akár a
duplája is lehetne a szakemberek véleménye
szerint. Ha valaki úgy gondolná, hogy a mi régiónkban
ennél jobb a helyzet, az téved,
ugyanis gazdasági fejlettsége ellenére a régiók
közül a legkevesebbet, a magyarországi átlag
felét költik csak innovációra a kis- és közepes
vállalkozások a Nyugat-Dunántúlon.
A most induló INNOREG program nyolc
témakörben nyújt lehetőséget az innovációval
kapcsolatos fejlesztésekre, bizonyos területeken
lehetőséget kínálva egyéni vállalkozóknak,
kis- és középvállalkozásoknak, gazdasági
társaságoknak, non-profit szervezeteknek.
S hogy a prioritások közül is megemlítsünk
néhányat: támogatás nyerhető például új termék
helyi fejlesztésére, innovatív szolgáltatások
kifejlesztésére, innovációs infrastruktúra
fejlesztésre vagy akár klaszterek létrehozására,
klaszteren belüli együttműködések fejlesztésére.
A régiónkban összesen 960 millió forint
vár felosztásra. A pályázatokat november
közepéig várják és bár a határidő valóban nagyon
szoros, tekintettel arra, hogy a máskor
akár hetekig is elhúzódó hivatalos okmányösszegyűjtésre
a pályázat benyújtásakor nincs
szükség – nyilatkozatokat kell kitölteni helyettük
– a pályázati anyag elkészítésére még
elegendő idő áll rendelkezésre.
Az INNOCSEKK pályázat által kínált lehetőségekre
is érdemes odafigyelni: nyár elejétől
egészen 2007. szeptember 28-ig lehet folyamatosan
pályázni, a jövő év végéig 250
millió forint a regionális keretösszeg. Támogatásra
jogosult minden, az adott régióban telephellyel
rendelkező belföldi székhelyű, jogi
személyiségű vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező mikro- és kisvállalkozás, amely
vállalja, hogy a projektet az adott régióban lévő
telephelyén valósítja meg. A támogatható
tevékenységek köréből, íme, néhány: hazai
szabadalmi eljárások, újdonságvizsgálat, szabadalomkutatás,
projektmenedzselési szolgáltatás
igénybevétele, marketing tanulmány elkészítése.
Nem szükséges önerőt biztosítani,
és előleg is kérhető.
A pályázatokkal kapcsolatban érdemes felkeresni
a http://www.nkth.gov.hu illetve a
http://www.kutatas.hu oldalakat. Szakmai
kérdésekben a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség Kht. nagykanizsai, Király
u. 47. alatti irodájában Nyeste Pétertől
kérhető segítség, technikai kérdésekben a
NYDRFÜ szombathelyi Innovációs Pályázati
Titkárságán Magyarosi Csilla várja a kérdéseket,
a 94/509-350-es telefonon.
KÉT FORRÁSBÓL: 960 MILLIÓ, 250 MILLIÓ
A mai fiatalok között egyre kevesebben vannak,
akik tanulmányaik befejezése után szakmunkásként,
fizikai munkával szeretnék megkeresni kenyerüket.
Ezzel a ténnyel kell szembenéznie minden szakképzéssel
foglalkozó intézménynek és minden olyan vállalkozásnak,
üzemnek, ahol a jó szakmunkásokra nagy
szükség van. Nincs ez másként a Kanizsa Trend Kft.
esetében sem, ahol közel háromszázan dolgoznak fizikai
területen, kárpitosként. Arról, hogy hogyan próbálják
e szakma iránt felkelteni az érdeklődést, Kunics
Anikó humánerőforrás vezetővel beszélgettünk.
– Ma, amikor a technikai fejlődés következtében
az élet oly sok területén egyre gyakoribb, hogy gépek
helyettesítik az emberi kéz munkáját, miért jelent
gondot, hogy kevesen akarnak szakmunkások lenni?
Mi kell ahhoz, hogy valaki jó kárpitossá váljék?
– A kárpitos szakmára elmondható, hogy szinte
teljes egészében manufakturális keretek között végzett
folyamatokból épül fel, így a tevékenység nagyon
kevés része automatizálható. Ez nem az a terület,
ahol a gépek felváltanák az embert, szükség van a
kárpitosokra. Mégpedig olyanokra, akik megfelelő
szakmai tudással, esztétikai érzékkel, kézügyességgel
és gyakorlottsággal rendelkeznek – ez utóbbi megszerzéséhez
nyilván egy kis időre van szükség –, hiszen
az általunk készített kárpitos ülőgarnitúrák
mennyisége, és főleg minősége rajtuk múlik. A termékskálánk
szélessége, valamint az egyedi megrendelések
alapján történő gyártási rendszerünk pedig
megköveteli a munkatársaink folyamatos képzését is.
– Ezek szerint egyrészt kárpitos szakmunkásképzés
zajlik a fiataloknak, másrészt továbbképzés az
itt dolgozó munkatársaknak?
– Igen. A pályaválasztás előtt álló fiatalok, a 10.
évfolyam elvégzése után jelentkezhetnek a kétéves
kárpitos szakmunkásképzésre. Az elméleti ismeretek
elsajátítására a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskolában
kerül sor, a gyakorlati oktató a Kanizsa
Trend Kft. A gyakorlati oktatás minősége érdekében
külön szakoktató egy, külön erre a célra kialakított
tanműhelyben foglalkozik a tanulók szakmai ismereteinek
mélyítésével. 2004. évtől kezdődően részt veszünk
az iskolákban szervezett szülői értekezleteken,
melyeket a pályaválasztási informálásra szerveznek,
valamint a megyei szakképzési kiállításon gyakorlati
képzőhelyként közvetlenül jelenünk meg a kárpitos
szakképzés népszerűsítésére. Az iskolák által szervezett
szakmai orientáció keretében üzemlátogatást
tartunk a pályaválasztás előtt álló tanulók részére,
ahol lehetőségük nyílik a szakma mélyebb megismerésére.
A 2004-2005-ös tanévben 8, az idei évben
már 10 tanulót képzünk. A tavalyi tanévben 2 diákunk
az Országos Tanulmányi Versenyen – kárpitos
szakmában – az első tíz között végzett.
– Ejtsünk szót dolgozóik továbbképzéséről is!
– A saját munkavállalóink számára két képzési lehetőséget
kínálunk, az egyiket három éve indítottuk
el. Ez egy OKJ-s, kárpitos szakmunkásokat képző
program, amely szeptembertől májusig tart és évente
15 dolgozót érint. Mivel ezt a hosszú tanulási időt sokan
nem tudták a munka és a család mellett felvállalni,
a napokban indul egy teljesen új képzési forma.
Három hónapos, kifejezetten gyakorlatorientált, betanító
jellegű kárpitos képzésről van szó, melyen tíz
munkatársunk vesz részt. Aaz OKJ-s programunkra
épül, s reméljük, beváltja a hozzáfűzött reményeket.
KÁRPITOS KERESTETIK
Társulási Tanács ülést hívott
össze Litter Nándor Nagykanizsa
Megyei Jogú Város polgármestere
október 26-án a Vasemberházban.
Elsőként tájékoztató hangzott el a
kistérségi bűnmegelőzési helyzetről.
Javaslat foglalkozott az állati
hulladékok elhelyezéséről. Tájékozódtak
a pedagógia szakszolgálat
működéséről, a Nyugat-dunántúli
Régió oktatási intézményberuházási
keretprogramról. Megállapodás
született a Megyei Vöröskereszttel
szociális alapfeladatok
ellátására. illetve tervezet készült
a Társulás és a megyei Önkormányzat
között a pedagógiai
szakszolgálati feladat ellátására.
Elfogadták a közmunka pályázat
beadásáról szóló határozatot. Tájékoztatás
hangzott el az új belső
ellenőrzési társulás megalakulásáról,
a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat illetve a települési
önkormányzatok közötti együttműködésről
isl.
Nem született döntés a kistérségi
közoktatási intézkedési tervről
és az SZMSZ-ről. Nem döntöttek
a Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és
Közművelődési Kht. ügyvezetőjének
megbízatásáról sem.
TÁRSULÁS
GAZDASÁG 9
Nagykanizsa mintegy 1,2 milliárd forint vissza
nem térítendő támogatást nyert barnamezős fejlesztésre,
valamint útépítésre az Európai Unió társfinanszírozásában,
az Európa Terv keretében. A Nyugat-
Dunántúli Régió nyertes Regionális Fejlesztés Operatív
Program (ROP) pályázatainak ünnepélyes
szerződéskötésére 2005. október 7-én került sor. A
támogatásról szóló szerződéseket Dr. Kolber István
regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős
tárca nélküli miniszter adta át a pályázó Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzatának.
A régió 9 nyertes ROP pályázata közül három kifejezetten
kanizsai. Városunkon kívül nincs egyetlen
település a Nyugat-Dunántúlon, amelyik ilyen eredményt
könyvelhetne el magának. Mind a három támogatási
szerződést megkötötte a város. Mint már lapunkban
is beszámoltunk róla, október 7-én írták alá
a Thúry városrész rehabilitációja, illetve az Ipari
Parkban kialakításra kerülő „A” jelű út építéséhez
kapcsolódó támogatási szerződést. A Thúry laktanya
rehabilitációjára 800 millió forintos támogatást kapott
a város, az „A” jelű út építéséhez pedig 375 millió
forintot. A Belügyminisztériumtól kapott támogatással
együtt mintegy 1,2 milliárd forint a két projekt
pályázati támogatása. A munkák állásáról Palángi
Krisztina, a Pályázati Iroda vezetője elmondta:
– A szerződés aláírásával egyidejűleg elindultak a
beszerzési folyamatok. A Thúry laktanya előminősítési
eljárásához kapcsolódó részvételi felhívás megjelent,
várjuk a közreműködő vállalkozók jelentkezését. Az
„A" jelű út közbeszerzési eljárása két héttel később fog
megjelenni. Várhatóan 2005-ben és 2006-ban megkezdődhetnek
a munkálatok. A programot az új projektmenedzserek
fogják majd koordinálni, természetesen
ez nem azt jelenti, hogy a Pályázati Iroda, illetve a
Polgármesteri Hivatal teljes egészében kivonja magát
a feladatok alól, hiszen az önkormányzat, mint tulajdonos,
köteles szabályszerűen lefolytatni, a célnak megfelelően
megvalósítani a programot. Ennek érdekében
folyamatosan kapcsolatot tartunk a VÁTI (Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.) illetékes
munkatársaival. Az „A” jelű út építése várhatóan a jövő
évben befejeződik. A Thúry városrész rehabilitációjánál
nagyobb lesz a csúszás, mert a bontás, lőszermentesítés,
kármentesítés, a terület teljes rehabilitációja
meg kell, hogy előzze az út és csatornaépítést. Valószínű,
2007 közepére készül el az utak, a kerékpárutak,
a víz-, a villanyvezeték, a teljes infrastruktúra kialakítása.,
és a befektetők számára szabad lesz a terep. Az
„A" úttal kapcsolatban a közbeszerzési eljárás még az
idén befejeződik, jövőre valószínű teljes egészében
meg is valósul a 1,5 kilométer hosszú, a zalaegerszegi
utat a régi M7-sel összekötő útszakasz. Ez egyben azt
is jelenti, hogy ez az útszakasz folytatása lesz a várost
elkerülő új útszakasznak, melynek eredményeként remélhetőleg
tehermentesebb lesz a város kamionforgalma,
hiszen az Ipari Parkba bejövő, illetve onnan kimenő
kamionok valószínű azt az utat fogják használni.
VÁROSUNK SZENZÁCIÓS SIKERE
A Kanizsai Olajos Szeniorok Hagyományápoló
Kör legutóbbi ülésén Udvardi Géza, a kör szervezőtitkára
köszöntötte a közelmúltban születésnapjukat
ünneplő volt kollégákat, majd átadta a szót Jesch
Aladárnak, a találkozó moderátorának. Jesch Aladár
arra emlékeztette a hallgatóságot, hogy 1935-ben
végezte az első kútgeofizikai mérést Magyarországon
a Schlumberger cég. Azóta a kútgeofizikai tevékenység
hazánkban nagy fejlődésen ment át, ennek
volt neves alkotó munkása, közreműködője
Paulik Dezső okleveles geofizikusmérnök.
A Buda Ernő által kezdeményezett helyi olajipari
emlékezések összeállítása 2002-ben indult el. Ehhez
illeszkedve írta le Paulik Dezső is személyes emlékeit.
Az olvasmányos leírásban visszaemlékezett
szülővárosára Sopronra, tanulmányaira, kedves tanáraira,
nagykanizsai pályakezdésének eseményeire,
volt kollégáira és barátaira. Szakmai leírása ipartörténeti
értékű, mivel számos, más helyen még nem
publikált emléket dolgozott fel. A tanulmány mellékletében
összefoglalásra került az 1959-1995. közötti
időszakban a Dunántúlon, és az ország számos
egyéb helyén végzett mélyfúrásgeofizikai tevékenység
precíz, szakmailag igényes összefoglalója. Jesch
Aladár közreműködésével elevenedtek fel az emlékek,
a geofizikai méréseket értelmező tevékenység
fejlődésének fázisai, a ''60-as évek szakmai nehézségei,
amikor a korszerű műszerek beszerzését embargó
nehezítette, ám ennek ellenére kíváló eredményeket
ért el az akkori olajipar. Paulik Dezsőnek nagy
szerepe volt abban, hogy a geofizikai mérések ma
már hazánkban is világszínvonalon történnek. A ''80-
as években megnyílt az ablak a világra, a magyar
szakemberek, közöttük ő is, ki tudtak jutni a világ
számos fejlett országába, és itthon hasznosították tapasztalataikat.
Paulik Dezsőnek ugyanakkor zenei
tevékenysége is figyelemreméltó. A ''60-as években
megnyerte a Magyar Rádió Bartók-Kodály zenei
versenyét. Ez a verseny akkoriban nagy esemény
volt, és Nagykanizsanak is komoly hírnevet hozott.
Paulik Dezsőnek nagy szerepe volt a feleségével alapított
Nagykanizsai Zenebarátok Kamarakórusának
eredményeiben. Számos külföldi országban vendégszerepeltek.
Ez a kórus volt az első, amelyik elnyerte
a „Nagykanizsa Városért” kitüntetést.
Az APEH Zala Megyei Igazgatósága
tájékoztatása szerint Zala
megyében a 2004. évi társasági
adókötelezettség teljesítése során
7961 bevallás érkezett be és került
feldolgozásra. A Zala megyei székhelyű
kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok összes bevétele
2004. évben 671,2 milliárd forint
volt, ezen belül az értékesítés
nettó árbevétele – 8 százalékkal
meghaladva a 2003. évit – 638,9
milliárd forintot tett ki.
A költségek és ráfordítások 2004.
évi 631,3 milliárd forintos összege
az előző évinél 8,6 százalékkal volt
magasabb, a költségtényezők közül
mind az anyagjellegű-, mind a személyi
jellegű ráfordítások az átlagot
meghaladóan emelkedtek. Az
anyagjellegű ráfordításoknak közel
felét az eladott áruk beszerzési értéke
tette ki, amelynek összege 13,9
százalékkal nőtt az előző évhez képest.
A személyi jellegű ráfordítások
között a legjelentősebb elem a
65,7 százalékot kitevő bérköltség,
amelynek összege 9,5 százalékkal
volt magasabb, mint 2003-ban. A
társasági adóbevallásokból kimutatható
átlagbér éves szinten 1 millió
152 ezer forint volt, amely 5,3 százalékkal
haladta meg a bázis időszaki
értéket. Az adózás előtti eredmény
a megyében 2004. évben 22,7
milliárd forint volt, ami 14,6 százalékos
csökkenést jelentett 2003-hoz képest.
A gazdálkodók 54,9 százaléka
mutatott ki bevallásában pozitív
összegű adózás előtti eredményt, a
vállalkozások 40,6 százaléka viszont
veszteségesen gazdálkodott. A számított
adó alapja 12,1 milliárd Ft-ban realizálódott,
ez 23,9 százalékkal alacsonyabb,
mint 2003-ban. A számított
adó összege 2004-ben Zalában 4,1
milliárd forint lett, ami 18,2 százalékkal
alacsonyabb, mint 2003-ban. A
pozitív társasági adóalapot kimutató
vállalkozások Zala megyében a számított
adójuk összegének terhére 77,1
millió forint adókedvezményt tudtak
érvényesíteni. Az adókedvezmények
figyelembe vételét követően a zalai
gazdálkodóknak 4,1 milliárd forint
társasági adó fizetési kötelezettsége
maradt a költségvetéssel szemben, ez
17,5 százalékkal alacsonyabb, mint
egy évvel korábban.
-szőlősi-
TÁRSASÁGI
MÉRLEGEK
70 ÉVES A KÚTGEOFIZIKAI MÉRÉS
10 OKTATÁS,, KULTÚRA
Időről időre beszámolunk a helyi középiskolák külföldi látogatásairól, diákjaik, külföldi tanulmányútjairól.
Ezeken a hivatalos rendezvényeken mindig csak arról esik szó, milyen szép volt,
milyen jó volt, hogy a diákok világot láttak, nyelveket gyakoroltak, megnézhették, hogyan oktatják...,
hogyan csinálják…, másutt, a művelt nagyvilágban, az öreg földrész fejlett országaiban.
Szóval mindig csak a legszebb, a legjobb dolgok hangoznak el. Aztán a kíváncsiskodó újságírói
kérdésekre, hogy mit tanultatok, mit csináltatok, többnyire hebegős- habogós pirulós válaszok
születnek, amelyre persze lehetne magyarázat az is, hogy lámpaláza van annak a szegény faggatottnak,
meg nincs is ahhoz hozzászokva, hogy megkérdezzék tőle, hogyan is volt…
Bennem azért felmerül, biztos mindig minden rendjén van/volt-e? Valóban elérte-e a célját a
mesékből már ismert vándorút, vagy az a szegény gyerek tényleg csak villát, meg kanalat fényezett
egész idő alatt, és a szakmájának közelébe nem mehetett, pedig nem is ezért küldték oda. És
tényleg egy szobának alig nevezhető lyukban lakott, vagy csak a szülői érzékenység mondatja
ezt? És tényleg nem volt vele végig ott a tanár, mert az ő megbízatása, kiküldetése, finanszírozott-
ideje elébb lejárt, mint a diáké? Miért? És tényleg nem kerül a szülőnek ez egy árva fillérjébe
sem, hiszen a pályázatok finanszírozzák a ... mit is? És a gyereknek ki vesz új ruhát, ki ad
dugi pénzt, ha mégis másként alakul? Persze ezek az utak többnyire jutalmai a jól tanuló, kiváló
diákoknak. No meg ezek a gyerekek méltó reprezentánsai a magyar oktatásnak, az iskolákban
folyó munkának. És ezt külföldön is tudják? Valahogy az az érzésem, nem minden esetben,
de erről éppúgy nem esik szó, mint arról, valójában ki jár utána, hogy mi is történik a nem egy
esetben magukra hagyott gyakornokokkal. Pedig jó volna erre is figyelni, s talán külön pályázat
sem kell ehhez.
-dé-
MESTERLEGÉNYEK ÉS -LEÁNYOK
A nagykanizsai származású és Simontornyán
élő Könyv István János grafikusművész
képei „állomásoznak” november 3-án 18
órától a HSMK galériájában. A művész augusztusban
töltötte be ötvenedik életévét, s
ebből az apropóból köszönti a képeit szerető
közönségét, és ”Állomások” címmel kiállítássorozatot
indított el az országban felesége,
Könyvné Szabó Éva népi iparművész, és lánya,
Könyv Kata grafikus, a Magyar Képzőművészeti
Egyetem harmadéves festő hallgatója
partnerségével. A kiállítás jubileumi záróállomása
szülővárosa, Nagykanizsa.
A várostól soha nem szakadt el – vallja, itt
él édesanyja, testvére és családja, valamint
számos barátja. Édesanyja mindig összegyűjti
számára a Kanizsa újságot, amiből tájékozódhat
a város fejlődéséről, gondjairól és örömeiről.
Büszkeséggel és felelősséggel tölti el,
hogy 30 éve ugyan eljött Kanizsáról, de most
még két alkotót is visz haza.
Könyv István János a Zrínyi általános iskolában
és a Dr. Mező Ferenc gimnáziumban
folytatta tanulmányait. A középiskolás évek
alatt Haraszti László festőművész rajztanodájába
járt, és ott kötelezte el magát a grafikai
műfaj mellett. Érettségi után a Zala Megyei
Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat Dekorációs
műhelyében dolgozott, szeretettel gondol
vissza Keszey Lászlóné Márta nénire, aki
emberségével, szakma szeretetével sokaknak
példát mutatott. Majd Budapesten elvégezte a
Kirakatrendező és Dekoratőr iskolát, számos
nagyvállalat számára reklám, grafikai és kiállítás-
rendezési feladatokat látott el. Grafikai
tervezője volt a pákozdi 1848-as emlékmű
köré tervezett honvédelmi parknak. Mintegy
60 önálló és számos csoportos kiállításon
szerepeltek munkái az ország jelentősebb városaiban
és külföldön. Munkái megtalálhatók
a Parlamentben, közintézményekben és magángyűjtőknél.
Rendszeresen részt vesz hazai
és nemzetközi pályázatokon, kiállításokon.
Alapító tagja a Szabad Képző- és Iparművészek
Országos Szövetségének, a Tolna Megyei
Képző- és Iparművészek Egyesületének,
a Tolna Megyei Népművészeti Egyesületnek,
és a Fesztiválvezetők Országos Szövetségének.
Fontosnak tartja a magyar és a nemzetközi
kultúra és a kortárs művészetek, a hagyományőrző
és régi mesterségek, a népművészet
szereplői és a civil szervezetek bemutatását,
a művészek és a közönség oldott hangulatú
találkozását. Ezen gondolatiság jegyében
a Régiók Összművészeti Fesztiválja
megálmodója és megvalósítója, művészeti
vezetője volt a Dél-Dunántúlon. Bíznak benne,
kiállításukkal örömet szereznek a kanizsai
közönségnek.
-bakonyiÁLLOMÁSOK
SIKERREL SÜTÖTTEK, FőZTEK
Október végén rendezték meg Siófokon az
országos Krúdy versenyt, amelynek célja,
hogy a kereskedelmi és vendéglátóipari szakképzésben
résztvevő diákok összemérhessék
tudásukat. A versenyen a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola diákjai szép sikereket értek
el. A pincérek – Kozma Tamás és Gúzs Bernadett
– ezüstérmet kaptak és két különdíjjal is
elismerte a zsűri szakmai munkájukat. A különdíjak
egyikét az asztal díszítéséért hozhatták
el, a másikat a legszínvonalasabb „élőmunkáért”,
az úgynevezett angol felszolgálásért
kapták a diákok. Felkészítő tanáruk Takács
László. A verseny során a pincéreknek egy
zsidó és egy magyar konferencia résztvevői
számára kellett teríteniük és felszolgálniuk, figyelembe
véve a zsidó és a magyar hagyományokat,
színeket, formákat és étkezési szokásokat.
Előételt, levest és főételt szolgáltak fel,
italajánlat is volt. A felszolgálás során a kóser
étkezés szokásaira is figyelemmel kellett lenniük
a felszolgálóknak. Az angol szinkron felszolgálást
külön elismerték a szigorú ítészek.
A szakácsok bronzérmet kaptak munkájukért.
Bucskó Beáta és Nemes Balázs emellett
a Kotányi különdíjjal is büszkélkedhet. őket
Nagy Józsefné készítette fel. Négyfogásos
ételsort főztek. Az előétel magoskenyér ferling
pisztráng- és lazachabbal volt, a leves
fakosi nyúlhúsleves vargányás húsgombóccal,
a főétel egy pulykahús-különlegesség volt
burgonyás-cukinis rétesbatyuval párolt zöldségekkel,
a desszert pedig gesztenyével töltött
túrókülönlegesség áfonyás vaníliamártással.
A cukrászok között Devecseri Anita és Újvári
Zsófia alkotta az egyik, Farkas Erika és
Mészáros Orsolya a másik csapatot. ők a harmadik
helyet szerezték meg. Két különdíjat is
kaptak, az egyiket az ízekért, a másikat a dobostortáért.
Többek között gesztenyegolyót
karamellöntettel, Esterházy-torta szeletet eperraguval
és egy úgynevezett születésnapi munkát
készíettek.
A kereskedők szilveszteri asztaldíszítésükkel
és a csomagolási versenyben az ötödik helyen
végeztek, a csapatot Igali Gyöngyi, Balogh
Szilvia és Molnár Elvira alkották, felkészítő
tanáraik Tóth Jánosné, Kollár Istvánné
és Simon Zoltánné voltak. A kereskedők a választható
témák közül a szilvesztert választották,
s ennek megfelelően a szokásos kellékekkel
díszítették fel az asztalt. Emellett különböző,
szabadon választott, és a zsűri által adatott
tárgyakat kellett még díszbe csomagolni a választott
témának megfelelően. A feladatra
összesen három órájuk volt.
November 10. csütörtök
November 9. szerda
November 8. kedd
November 7. hétfő
November 6. vasárnap
November 5. szombat
November 4. péntek
06:30 Krónika 06:53 K''arc 07:19
Jelkép - református 07:30 Krónika
07:41 Jövő 7 - Civil választás, Asztalitenisz
08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 FreeRide
17:30 Nyugati Régió 18:00 Krónika
18:13 Mese 18:18 Jelkép - katolikus
19:00 Krónika 19:13 Dombország
19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 K''arc 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 A hajnal első fénye
- amerikai dráma 23:00 Maksavízió
23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:41 K''arc 08:07 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 08:30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30
FreeRide 10:00 Infómánia 10:30
Szemeszter 11:00 Pénzhalász
17:00 Business-Mix 18:00 Ragadozó
madarak - kisfilm 18:28 Adjuk
magunkat 18:42 Tücsök - magyar
vígjáték 20:03 Storyboard 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze show
21:30 Dinotópia - őslények szigete
1. - amerikai-angol-német kalandfilm
23:30 Különjárat
06:30 Tücsök - magyar vígjáték
07:52 Adjuk magunkat 08:03 Jelkép
- Krisztus Szeretete Egyház
08:13 Storyboard 08:30 Gyermekműsor
09:30 Gyógyulj velünk! Betegségről,
egészségről 10:00 Ingatlan
Tárlat 10:30 Business-Mix
11:00 Pénzhalász 17:00 FreeRide
18:00 Ragadozó madarak - kisfilm
18:28 Adjuk magunkat 18:42 Teketória
- magyar dráma 20:22 Sajt
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió
21:30 Dinotópia - őslények szigete
2. - amerikai-angol-német kalandfilm
23:30 Bencze show
06:30 Kitörés - magyar dráma
08:06 Adjuk magunkat 17:00 Ingatlan
Tárlat 18:00 Krónika 18:14 Mese:
A kisegér és a denevér 18:18
Jelkép - adventista 19:00 Krónika
19:14 Jövő 7 - Pénzügyi helyzet,
Sakk 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Dombország 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Kalózjárat - német
akciófilm 23:00 Szemeszter
23:30 Különjárat - rockshow
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 -
Pénzügyi helyzet, Sakk 07:19 Jelkép
- adventista 07:30 Krónika
07:42 Dombország 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17:00
Irányjelző - az autós magazin különkiadása
18:00 Krónika 18:14
Mese: A Király meg a favágó
18:18 Jelkép - katolikus 19:00 Krónika
19:13 Házban ház körül 19:41
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Jövő 7 - Pénzügyi helyet
20:14 Jövő 7 - Sakk 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Kékharisnya - amerikai
vígjáték 23:00 Gyógyulj velünk!
Betegségről, egészségről
23:30 Bence-show
06:30 Krónika 06:53 Házban ház
körül 07:19 Jelkép - katolikus
07:30 Krónika 07:42 Jövő 7 -
Pénzügyi helyzet 07:55 Jövő 7 -
Sakk 08:09 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Egészségmagazin
18:00 Krónika 18:14 Mese 18.17
Jelkép - evangélikus 19:00 Krónika
19:13 Jövő 7 - Költségvetés, női
kézilabda 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Házban ház
körül 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Szerencsée fickók - amerikai vígjáték
23:00 Ingatlan Tárlat 23:30
FreeRide magazin
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 ism.
07:19 Jelkép - adventista 07:30
Krónika 07:4 Házban ház körül
08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Biztonsági zóna
18:00 Krónika 18:13 Mese 18:19
Jelkép - református 19:00 Krónika
19:14 K''arc - kulturális magazin
19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Jövő 7 ism. 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 ősi harcoshongkongi
fantasztatikus kalandfilm
23:00 Infómánia - multimédia
magazin 23:30 Business-Mix
magazin
KANIIZSAII MÉDIIA 11
MűSORA
November 4 – November 10
ZÁLOGKÉSZPÉNZ
AZONNAL
a régi helyen, régi
kollégákkal új,
magasabb aranyáron
ÉKSZERBANK
ZÁLOGHÁZ
NAGYKANIZSA
VASEMBERHÁZ
az árkádok alatt
TEL.: 93/313-332
Nem első alkalommal szólítottak meg az
elmúlt egy hónapban a Terv utcában.
Volt aki 20, volt aki 50, volt aki 200 forintot kért. Egyikük sem mondta,
hogy vissza akarná adni a pénzt... A legutóbbi, középkorú kolduló férfi arca
ismerős volt számomra, úttörőtáborban láttam valamikor. Italbolt közelében
szólított meg, sűrű elnézést kérve magyarázta, pontosan 50 forintra
lenne szüksége ahhoz, hogy haza tudjon utazni vonattal Gyékényesre!
Szívesen elmondtam volna neki egy történetet, de az arcára ült érdektelenséget
látva letettem róla. Nagynéném jutott ugyanis eszembe, aki 40
éves korán túl, gyalogosan indult el Kanizsáról Barcsra, lovat nézni.
Örömmel hozta haza a hírt, érdemes elmenni Barcsra lovat vásárolni.
Amíg ő fáradtságos gyaloglással töltötte idejét, addig nagyapám más
fontos munkát végzett. Szívesen elmagyaráztam volna neki, ha nincs pénze,
de ideje van, gyalog is haza mehetne Gyékényesre! Csak sajnos biztos
voltam benne, ha kiér a Király utcára, már nem a vasútállomás felé veszi
az irányt!
- bakonyi -
GYALOG
A szervezett szűrővizsgálatok részvételi arányának növelése jelenleg
a prevenció egyik legfontosabb kihívása. Így van ez a méhnyakszűrés
esetében is, ezért a most induló szűrési kampány során összetett kommunikációval,
valamint egy nyereményjátékkal is csábítják az érintett
hölgyeket a szűrésen történő megjelenésre. A részletekről dr. Belencsák
Ágnestól, a program megyei koordinátorától, az ÁNTSZ megyei
helyettes tiszti főorvosától kaptunk tájékoztatást:
A méhnyakszűrés a 25-65 év közötti női lakosságot, Zala megyében
összesen 85 ezer hölgyet érint. Zala megyében a méhnyakrák okozta
halálozás az országos átlagnál valamivel kedvezőtlenebb képet mutat.
A megyében évente 15-20 nőt veszítünk el méhnyakrák miatt, ez a megyei
összes női daganatos halálozás 4 százaléka. A szűrőprogram indulása
óta – 2003 szeptemberétől – 29600-an kaptak meghívót postai
úton vagy a védőnői hálózat munkatársai segítségével. 2005 szeptemberéig
összesen 1807 fő kereste fel meghívólevéllel a megyei szakrendeléseket,
ami 6,1 százalékos megjelenési arányt jelent. Ez az országos
átlagnál (4,1 százalék) kissé kedvezőbb. A szűrővizsgálaton megjelentek
kétharmada a 45-65 évesek korcsoportjából került ki, a program
során leszűrtek között 13 eset lett kiemelve.
A zalai asszonyok a héten kapják meg az első nyereményszelvényt
tartalmazó meghívóleveleket. A nyereményjáték időtartama alatt havonta
3000-3500 meghívó kerül kézbesítésre. A szűrővizsgálat célja,
hogy mozgósítsa azt a megyében élő körülbelül ötvenezer nőt, akik
nem járnak rendszeresen nőgyógyászati szűrővizsgálatra. A szűrővizsgálaton
– így a nyereményjátékban is – mindenki részt vehet, akár állami
ellátás keretében, akár magánrendelésen végezteti el a vizsgálatot.
A „Liliom program” nyereményszelvényéhez – aki nem kap postai
úton meghívót – az ÁNTSZ Megyei Szűrési Koordinációs Osztályán,
valamint városi intézeteiben, illetve a közeljövőben a megye nagyobb
postahivatalaiban is hozzájuthat. Aki a szűrővizsgálaton megjelenik, és
ezt a megfelelő módon igazolja, részt vehet a nyereményjátékban, ami
természetesen nem kötelező. Az ellenőrizhetőség érdekében a kitöltött
és visszaküldött nyereményszelvényen szerepeltetni kell a forgalmi
napló sorszámát, az orvos aláírását és pecsétjét. A fődíj egy szponzori
felajánlásból származó Renault Modus személygépkocsi, amit 2006
februárjában, a Betegek Világnapjához kapcsolódóan egy nyilvános
TV show során sorsolnak majd ki. A kommunikációs program azonban
nem szorítkozik pusztán a nyereményjátékra, az érintetteket számos
egyéb formában is buzdítják a szűrésen történő részvételre. A szűréseket
a tv2, a Napkelte, és Hír Tv adásaiban látható reklám illetve
különféle magazinokban és lapokban megjelenő sajtóhirdetések, és az
ország egész területén feltűnő óriásplakátok egészítik ki. Mindemellett
a legtöbb hölgyet mozgósító orvos 2 millió forint értékű műszert vásárolhat
rendelője korszerűsítésére.
DUPLÁN NYERHET!
12 KÖZÉRDEK
Az üzleti szférát is sok
szempontból érintő változások
következnek be november
1-jétől. Az egyik legjelentősebb
ezek között, hogy
az eddigi 3450 forintról
1950-re mérséklődik a tételes
egészségügyi hozzájárulás.
A munka világában is
számos törvény, illetve jogszabály
módosul. A magánszemélyeknek
is kedvezőbbé
válik a helyzetük több ponton.
Növekszik a Fészekrakó
korhatára, drágább lesz a
gáz, változik a jövedéki ügyintézés,
ügyfélbarátabb hatósági
eljárásokra lehet számítani.
Csemegézzenek a
részletek között:
MÓDOSUL A JÖVEDÉKI
ÜGYINTÉZÉS
Novembertől az ügyfélnek még
a jövedéki eljárás megindításakor
kell döntenie arról, hogy elektronikus
vagy hagyományos úton kívánja
intézni ügyeit. (Nem tekinthető
elektronikus eljárásnak a telefaxon
vagy más elektronikus
berendezés használatával történő
irattovábbítás.) Az iratbetekintési
jogosultság szigorodik: a jövedéki
törvény hatálya alá tartozó személyek
nem tekinthetnek be a vámhatóság
és a felettes szerv döntéselőkészítéssel
összefüggő belső
levelezésébe sem. A hivatalból
indult hatósági eljárás felfüggesztésének
az ügyfél kérelmére nincs
helye, továbbá a vámhatóság
szakértő kirendelése esetén, illetve
szakvélemény kérésekor az eljárást
a szakvélemény megérkezéséig
felfüggesztheti.
ÜGYFÉLBARÁT HATÓSÁGI
ELJÁRÁS
Csaknem ötvenéves törvényt
vált fel a közigazgatási hatósági eljárás
új szabályozása. Alapvető
célja, hogy az ügyfelek érdekeit
szolgálja, eljárási terheiket könynyítse,
elősegítse jogaik érvényesülését,
egyszerűbbé, gyorsabbá és
átláthatóbbá tegye a közigazgatási
eljárást. Akár azon az áron is,
hogy bizonyos többletfeladatok
hárulnak a közigazgatási szervekre.
A jelenleginél készségesebb,
valóban szolgáltató jellegű hivatali
procedúrákat ígér az új szabályozás.
Az ügyfelek magától értetődő
igénye például, hogy tájékoztassák
őket ügyeik alakulásáról, ez gyakran
nem történik meg. A törvény
hangsúlyt helyez a tájékoztatásra,
és különösen a nagy beruházások
által érintettek érdekében vezeti be
a hatósági közvetítő intézményét.
Tőle közérthető és megalapozott
információt kaphatnak a tervekről,
a fontos intézkedésekről, megoldásokról,
jogaikról egyaránt.
A hatóságnak törekednie kell a
szakszerűségre és gyorsaságra, és
előmozdítania az ügyfél jogainak
érvényesülését. Így az ügyfelek
megegyezését is, ha az ügy jellege
ezt megköveteli, illetve ha azt a
jogszabály kötelezővé teszi. Szintén
új jogintézmény és garanciális
szabály, hogy az ügyfelet értesíteni
kell a bizonyítás befejezéséről,
elé kell tárni az összes bizonyítékot
azért, hogy élni tudjon eljárási
jogaival, ha őt az eljárás megindításáról
nem értesítették.
Főleg építési, környezetvédelmi
ügyekben lesz alkalmazható a
hatósági határozatot helyettesítő
hatósági szerződés. Ebben a hivatal
nem kötelez, hanem mintegy
partnerként megállapodik az ügyféllel,
hogy annak mit kell teljesítenie.
Ma, ha a másodfokú hatósági
határozatot a bíróságon megtámadják,
akkor annak fő szabályként
halasztó hatálya van a
végrehajtásra. Ez sok visszaélésre,
indokolatlan időhúzásra ad
okot. A jövőben a bírósági útnak
már nem lesz halasztó hatálya. A
végrehajtást külön kell kérni, felfüggesztéséről
a bíróság dönt.
DRÁGÁBB LESZ A GÁZ
A nagyfogyasztók számára november
elsejétől átlagosan 19 százalékkal
növekszik a földgáz ára,
a lakossági díjszabás nem változik.
Szintúgy változatlan marad a
közintézmények és a lakossági
célra termelő távhőszolgáltatók
gázbeszerzési költsége. A legnagyobb
mértékben a MOL vezetékeiről
közvetlenül kiszolgált fogyasztók
számára drágul az energiahordozó:
ők 22,5 százalékkal
fizetnek majd többet, igaz, a nettó
55 forintos köbméterenkénti ár
még így is a legalacsonyabbnak
számít a hatósági áras közüzemi
tarifatáblázatban. A gázvásárlásaikat
a szabadpiacon intéző nagyfogyasztók
kétoldalú szerződések
alapján vásárolnak, őket nem
érinti a mostani drágulás.
IDőSEBB FÉSZEKRAKÓK
A tehetősebb fiatal párok érdeklődését
keltheti fel elsősorban,
hogy hosszas fontolgatásokat
és többszöri ígérgetéseket követően
november elsejétől valóban
nő – 35 évre – a Fészekrakó
program állami kezességvállalási
korhatára. Mint ismert, ez a
konstrukció eddig arra adott lehetőséget,
hogy a 30 éven aluli fiatalok
(házaspárok, élettársak és
gyermeket egyedül nevelő szülők)
a lakás árának 50 százaléka
helyett annak 90 százalékára kaphassanak
hitelt. Azoknak jelent
ez a fajta állami támogatás valódi
segítséget, akiknek nincs lakásuk
és elegendő megtakarításuk, viszont
van megfelelő jövedelmük
a lakás célra felvett hitel törlesztéséhez.
A kezesség olyan fiatalok
számára is elérhetővé teszi az
első lakás megszerzését, akik a
hitel biztosítékaként – a lakásra
terhelt jelzálogon túl – nem tudnak
más ingatlanfedezetet felajánlani.
A februári indulástól
október közepéig – bár 100 ezernél
is több volt az érdeklődő –
hatezer harminc éven aluli fiatal
pár jutott állami kezességvállalással
lakáskölcsönhöz. Novembertől
a kedvezményezettek életkorának
kitolásával vélhetően az
eddiginél jóval többen élnek a lehetőséggel.
Az optimizmus annak
is szól, hogy a 30-35 éves korosztály
anyagi helyzete is jobb,
mint a 30 éven aluliaké. A következő
évben közel húszezer új
igénylőre számít a kormány.
SZABADÁRAS
GYÓGYSZERKÖR
Számos változás történik az
egészségügyben novembertől.
Ezek egyike, hogy ezentúl nem
negyedévente, hanem havonta jelenteti
meg a Magyar Gyógyszerész
Kamara a tb-támogatásban
nem részesülő orvosságok árát. A
Gyógyszerészi Értesítőben közölt
tájékoztató jellegű árlistát a patikákban
tekinthetik meg a vásárlók.
Az új gyógyszertörvény e
körben biztosítja a szabad árat, s
előírja, hogy a gyártók árkedvezményeit
a patikáknak érvényesíteniük
kell a fogyasztói árakban.
Az új törvény előírja, hogy az
orvosságok csomagolásán egyértelműen,
könnyen olvashatóan kell
feltüntetni a betegek számára fontos
információkat. Első ízben
Braille-írással is fel kell tüntetni a
gyógyszer nevét és hatáserősségét,
így a vakok és gyengénlátók számára
is lehetővé válik a medicinák
önálló és biztonságos szedése. Az
október 30-án életbe lépett rendelet
az ezt követően forgalomba hozott
gyógyszerekre vonatkozik. A
már forgalomban lévők címkézésére
és a betegtájékoztatóra vonatkozó
előírásokat legkésőbb 2010.
december 31-ig kell végrehajtani.
Annak érdekében, hogy minden
egyes doboz származási helye
azonosítható legyen, a nagykereskedőknek
a szállításkor
mellékelni kell egy olyan dokumentumot
is, amelyen feltüntetik
a patikákba való kiszállítás időpontját,
a gyógyszer nevét, a kiszállított
mennyiséget és saját nevét,
valamint a címét.
Elsősorban a rövid ideig külföldre
utazó turistáknak, üzletembereknek
fontos tudni, hogy
november 1-jétől a kinti tartózkodás
idején orvosilag szükséges
egészségügyi ellátásuk biztosítására
már nem az E-111-es nyomtatványt,
hanem az európai
egészségbiztosítási kártyát kell
kérniük a területileg illetékes
megyei egészségbiztosítási pénztárak
ügyfélszolgálati irodáiban.
A bankkártyákhoz hasonló
plasztiklapocskával az EU tagállamaiban
térítésmentesen vehetők
igénybe az orvos által fontosnak
ítélt ellátásokat, azok költségét
az OEP utólag számolja el a
társbiztosítókkal. A kártya kiváltásához
a társadalombiztosítási
azonosító jelet tartalmazó igazolvány
és egy másik arcképes igazolvány
(legjobb a személyi)
szükséges. Az EU-kártya felnőtteknél
egy, kiskorúaknál három
évig érvényes.
(Az összeállítás a Világgazdaság
Online alapján készült)
NOVEMBERTőL TENGERNYI SZABÁLY VÁLTOZIK
ITT MEGTUDHATJA, MELYEK AZOK
VÁROSHÁZA 13
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvá- KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
nos versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Alkotmány u.
160. sz alatti 4372 hrsz-ú, 2 hektár 9491 m2 nagyságú ingatlanát. A
versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJVPolgármesteri Hivatal Erzsébet
tér 7. II. emelet 6. Ideje: 2005. november 15-én 10.00 óra. Kikiáltási
ár: 80 millió Ft + áfa. Érdeklődni a Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján lehet (tel.: 93/500-724). Az ingatlanról bővebb információ
a www.nagykanizsa.hu honlapon található.
A 6. sz. választókerület (Csokonai u., Hevesi u., Teleki u., Bartók u.,
Rózsa u. stb.) lakosai részére 2005. november 9-én, szerdán 17 órakor
Litter Nándor polgármester fogadóórát tart a Körősi Cs. S. Általános
Iskolában.
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nagykanizsai MJV Polgármesteri Hivatalához
forduló ügyfelek elégedettségének mérésére kérdőíves felmérést
végzünk november 1. és 30. között. A kérdőíveket valamennyi
irodában és ügyfélfogadóban elhelyezzük. Arra kérem Önöket, hogy a
rövid, két perc alatt megválaszolható kérdéssort töltsék ki, és a kitöltött
kérdőíveket dobják be a folyosókon található gyűjtőládába. A lakossági
vélemények megismerése nemcsak munkatársaim értékelését segíti,
de megteremti az alapját a szükséges beavatkozásoknak, amelyek a hivatal
munkájának és megítélésének folyamatos javítását szolgálják.
dr. Kelemen Marcell, jegyző
KÉRDőÍVES FELMÉRÉS
Nagykanizsa MJV Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a Fiatal Családok Otthonában
megüresedett önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
􀂊 Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület.
A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás.A szálláshasználati díj
összege: 17.980 Ft + rezsi. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony
időtartama: max. 50 hónap. A lakás megtekintésének időpontja:
2005. november 8. (kedd) 13-14 óráig. A pályázat benyújtásának helye
és határideje: 2005. november 15. (kedd).
􀂊 Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám:1 szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi
terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A szálláshasználati
díj összege: 11.714 Ft rezsi. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony időtartama: max. 50 hónap. A lakás megtekintésének
időpontja: 2005. november 8. (kedd) 13-14 óráig. A pályázat
benyújtásának helye és határideje: 2005. november 15. (kedd).
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály, Nagykanizsa, Eötvös tér
16. Tel: 500-860. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK
A FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN
Tájékoztatjuk a közlekedőket, hogy a nagykanizsai Magyar u. –
Arany J. utcai körforgalmú csomópont építése miatt 2005. október 25-
től 2005. november 30-ig forgalomkorlátozás lesz a Magyar, Arany J.,
Báthory és Kalmár utcákban. Közmű- és útépítési munkák miatt a Magyar
u. Erzsébet tértől Dózsa Gy. utcáig terjedő szakaszára kizárólag
autóbuszok és az adott útszakaszra célforgalommal közlekedők hajthatnak
be. Zsákutcaként használhatók a Kalmár, Arany J. és Báthory
utcák. Az építési helyszínen csak az autóbuszok, az útépítési teherforgalom
és a megkülönböztetett jelzésű járművek haladhatnak át. A behajtási
tilalmak betartását a rendőrség fokozottan ellenőrzi. Javasolt elkerülő
útirány: 􀂊 7. sz. főútvonal elkerülő szakasza – Camping u. – Vár
u. – Király u. 􀂊 Dózsa Gy. u. – Petőfi u. – Eötvös tér.
FORGALOMKORLÁTOZÁS!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ismét összeállítja
városi rendezvénynaptárát. A helyi magánszemélyek, csoportok, közösségek,
jogi személyek (intézmények, egyházak, gazdasági társaságok,
civil szervezetek stb.) által 2006-os évre tervezett városi szintű
programjaikat szíveskedjenek 2005. november 4-ig
magyarne_l_marta@nagykanizsa.hu e-mail címre megküldeni az alábbiak
szerint: időpont, program, helyszín, felelős, telefonszám. Az
elektronikus továbbítással nem rendelkezők a Művelődési és Sportosztályra
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) küldjék be rendezvényeiket.
Az Önkormányzat beruházásában 2005. októberben és novemberben a városban
több helyszínen folynak útépítési és útfelújítási munkák, amelyek időszakosan
részleges vagy teljes útlezárással, illetve forgalomkorlátozással járnak:
– Zrínyi utca keleti irányú meghosszabbítása, és kikötése a Kórház utcára.
A HSMK mögötti parkoló lezárásra kerül és megszűnik.
– Magyar utca - Arany János utca csomópontban körforgalom építése.
Forgalomkorlátozás, illetve forgalomelterelés várható.
– Csengery úton az Erdész utcától Miklósfáig gyalog- és kerékpárút építése.
– Dózsa Gy. utca Petőfi és Magyar utcák közötti szakaszán út- és járdafelújítás.
Forgalomkorlátozás várható.
– Kinizsi utca Dózsa Gy. u. és 7-es főút közötti szakaszán út- és járdafelújítás.
Forgalomkorlátozás várható.
– Nyírfa utca járdafelújítás.
– Teleki út Eötvös tér és Rózsa utca közötti szakaszán útfelújítás. Forgalomkorlátozás
várható.
– Tavasz utca út- és járdafelújítás. Forgalomkorlátozás várható.
– Csokonai utca útfelújítás. Forgalomkorlátozás várható.
– Bartók B. utca útfelújítás. Forgalomkorlátozás várható.
– Szent Flórián tér útfelújítás. Forgalomkorlátozás várható.
– Kölcsey utca útfelújítás. Forgalomkorlátozás, útlezárás várható.
– Katona J. utca templom melletti szakaszán út- és járdafelújítás. Forgalomkorlátozás,
útlezárás várható.
– Teleki Blanka utca út- és járdafelújítás.
– Erdész utca 47-51 közötti útszakaszon út- és járdafelújítás.
– Pápai utca járdafelújítás. – Bába utca járdafelújítás.
– Varasdi utca járdafelújítás. – Kaposvári út járdafelújítás.
ÚTÉPÍTÉS, ÚTFELÚJÍTÁS
INGYENES JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Az érdeklődésre tekintettel a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat minden
kedden tart ügyfélfogadást a volt fiúkollégium épületében,
Nagykanizsa, Petőfi u. 5. szám alatt, a II. emeleten.
A Kormány rendeletet alkotott a 2005. augusztus 15-23. között lehullott
nagy mennyiségű csapadék okozta károk enyhítéséről. A Kormány
anyagi támogatást nyújt a fenti időpontban lehullott csapadék következtében
károsodott, magántulajdonban lévő lakóingatlanok helyreállításának
elősegítésére. Támogatásra csak a lakás céljára szolgáló, építési engedéllyel
épült vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező lakóépület tulajdonosai
tarthatnak igényt, amennyiben az ingatlan a káresemény idején
életvitelszerűen lakott volt, a kár a szokásos vízmennyiséget meghaladó
esőzéssel összefüggésben keletkezett és a tulajdonos nyilatkozik arról,
hogy az ingatlanra a kár keletkezésének időpontjában érvényes biztosítása,
illetve a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási
Alappal kötött érvényes szerződése volt. Akiknek a fenti időpontban lehullott
csapadék a tulajdonában lévő ingatlanát oly mértékben károsította,
hogy annak helyreállítása, újjáépítése szükséges, jelentkezzenek
a Polgármesteri Hivatalban (Jegyzői Kabinet, Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. I. em. 11.)!
KÁRENYHÍTÉS
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
VEGYES
JÁRMű
BÉRLET
14 HIIRDETÉS
INGATLAN
Eladnám Nk-i belterületi, három
szobás, gázfűtéses, teraszos
öröklakásomat, vagy elcserélném
kizárólag földszinti kisebbre, udvarira,
nagykanizsaira vagy budapestire.
Az Irányára: 10,8 millió
Ft. Érd.: 30/422-3575, 30/246-
0063 (5702K)
Zalakaroson eladó 360 m2 telken,
38 m2-es nyaraló. Kis felújítás
szükséges, víz, villany, gáz van.
Irányár: 6,8 millió Ft. Érd.: 30/422-
3575, 30/246-0063 (5703K)
Nk-án a Kodály Zoltán utcában
57 m2-es, két erkélyes, kétszobás,
központi fűtéses lakás a III. emeleten
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft.
Érd.: 30/422-3575, 30/246-0063
(5704K)
Nk-án a belvárosban közel 700
m2-es telek, rajta bontható családi
házzal eladó. Társasház építésére
kiválóan alkalmas! Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072 (5717K)
Nk-án a belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/391-5609 (5663K)
Nk-án a Múzeum téren I. emeleti,
egyszobás lakás eladó. Irányár:
6 millió Ft. Érd.: 30/3651-654,
hétvégén 93-320-627 (5681K)
Nk-án a belvárosban három
szobás, 69 m2-es lakás eladó. Irodának
is alkalmas! Érd.: 93-313-
626 (5718K)
Befektetők figyelem! Nk
belvárosi 96 m2-es, 3 szoba + hallos
lakás , irodának is alkamas,
eladó! Irányár: 13,5 millió Ft.
Érd.: 20/439-7780 (5709K)
Petriventén szép, 140 m2 -es
családi ház teljesen felújítva, garázzsal,
melléképületekkel eladó.
Vállalkozásra is alkalmas! Irányár:
12 millió Ft. Érd.: 93-316-091-es
számon 17 óra után. (5682K)
Nk-án a Platánsoron egyszobás,
földszinti, 37 m2, egyedi gázas
lakás eladó. Irányár: 5,1 millió Ft.
Érd.: 30/270-9881 (5710K)
Nk-án a Csengery 66. szám
alatt egyszobás, udvari lakás eladó.
Irányár: 3 millió Ft. Érd.:
30/494-7992 (5723K)
Kiskanizsán háromszobás családi
ház melléképületekkel,
tetőtérbeépítési lehetőséggel eladó.
Irányár: 14,5 millió Ft. Érd.: 93-
319-565, 20-551-0068 (5724K)
Belvárosi családi házban utcafronti,
kétszobás, összkomfortos
lakás külön bejárattal irodának, lakásnak
kiadó. Érd.: 30/635-1230
(5695K)
Nk-án a Király út elején három
helyiségből álló üzlet-iroda parkolóval
kiadó. Érd.: 30-204-4556,
93/313-271 (5696K)
A Nagyváthy utcában II. emeleti,
kétszobás, egyedi gázfűtéses,
bútorozott lakás kiadó. Ára: 35000
Ft/hó. Kaució szükséges! Érd.:
30/395-1045 (5713K)
Belvárosban egyszobás, összkomfortos
lakás bútorozottan kiadó.
Irodának is alkalmas! Irányár:
25.000 Ft/hó + rezsi. Egy havi kaució
szükséges! Érd.: 18 óra után a
20/805-2950 (5720K)
Audi 80-as 1,6-os TD, 89-es évjáratú,
friss műszakival, korához
képest jó állapotban, sürgősen eladó.
Érd.: 20/4296-903 (hétvégén)
(5721K)
Babaholmik, divatos overállok,
pamut, plüss rugdalózók,
bodyk, rendkívül olcsón eladók.
Nagykanizsa, Olaj út 8. Tel.:
30/948-4276 (5688K)
Új, bontatlan csomagolású szaunaöv
eladó! Érd.: 18 óra után a
93/321-734-es számon. (5714K)
Normand és tuja fenyőgallyat
vásárolok kivágással, tisztítással
együtt! Érd.: 30/542-8757
(5715K)
120 literes prés, két éves, újszerű
állapotban eladó! Érd.: 30/448-
6072 (5725K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Forgalomból kivont, vagy
rendszám nélküli lakókocsik is
érdekelnek. Ugyanitt használt
autóalkatrészek eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)
Építési vállalkozó új lakások
építését, régi házak felújítását, tetőszigetelést,
ácsmunkákat, tetőfedést
vállal alvállalkozóként is!
Érd.: 70/503-9407, 93-322-109,
30/6398-825 (5604K)
Vállaljuk: sírok tisztítását, felújítását,
helyrehozatalát, készítését
számlára is. Érd.: Horváth
Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-93-333-
449, 06-70-511-7863 (5641K)
I. osztályú tölgy tüzifa eladó.
Igény esetén kályhakész állapotban.
Házhozszállítás díjtalan!
Érd.: 70/6090-881, 20/9271-034
(5716K)
Novemberben Nk-án beás
nyelvtanfolyam indul! Érd.:
Kalányos Terézia 30/2957-694
(5722K)
APRÓHIRDETÉS
Kőnig menü 􀂊 400 Ft / menü kiszállítva
􀀹 Vállalati étkeztetést vállalunk
􀀹 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül
3 napos elbírálással, 2-4 %-kal alacsonyabb kamattal!
Havi törlesztőrészlet Kölcsön összege Futamidő (hó)
15 900 600 000 Ft 60
25 900 1 000 000 Ft 60
35 900 1 500 000 Ft 60
THM: 18,00 % - 23,72 %
Igényeljen hitelkártyát díjmentesen! T-Mobile arany-,
platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max. 510 000
Ft-os hitelkerettel!
Tel.: 30/9949–003, 30/8589–760
MAGISZ-TEAM Oktatási, Szolgáltató,
Munkaerő-értékelő Bt.
AL.SZÁM: 0281, NY.SZ.: 01-0011-03, ISO: HU/033/2005
Állami finanszírozással VÁTI Kht. ROP 3.2.1 pályázatának keretén
belül NONPROFIT ÜGYINTÉZÉS KÉPZÉS
indul Zalaegerszegi és Nagykanizsai helyszínen,
korlátozott létszámban 2005.12.12-ig.
A képzés célcsoportja: területfejlesztési-, önkormányzati
alkalmazottak, civil szervezetek főállású alkalmazottai
A RÉSZVÉTEL INGYENES!
Bővebb felvilágosítást kérjen az alábbi elérhetőségeken:
92/599-311, 06/30/747-1980, www.magisz-team.hu,
e-mail: szilvi@zalaszam.hu
Értesítem régi és új pácienseimet, hogy
BELGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉSEMET
2005. november 8-tól Nagykanizsán,
A CSENGERY ÚT 8. I. EMELETI RENDELőMBEN
MEGKEZDEM
Rendelési idő: kedden és csütörtökön 14-16 óra között
Dr. Buzás Judit
belgyógyász szakorvos
Az Attila Óvodáért Alapítvány
(Nagykanizsa, Attila u.
7.) köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik a személyi jövedelemadójuk
1 %-át az alapítványnak
ajánlották fel. A befolyt
összeget óvodai kisbútorok
beszerzésére fordítjuk.
Köszönjük támogatásukat!
SPORT 15
SIKERES KERKA KUPA
Öt évi szünet után, idén október elején ismét megrendezték
Lentiben a Kerka Kupát hat csapat részvételével.
Az egy horvát és két szlovén csapat indulása
nemzetközivé tette a versenyt. Mintegy 130 utánpótláskorú
fiatal tehetséget felsorakoztató megmérettetést
a Dél-zalai Vízmű úszópalántái nyerték, és így természetesen
övék lett a versenyre felajánlott Vándorkupa
is. Az egész napos rendezvényen sok kanizsai úszó kiváló
teljesítményt nyújtott. A ’98-as korosztályból teljesítményével
kiemelkedett Gayer Márton, Talabér
Boglárka, Molnár Flóra és Karancz Panna. A 97-ben
születettek közül Biczó Petra, Szmodics Viktória
úszott jól, a 96-os versenyzőknél Abay Nemes Anna
állt az élre, szép eredménnyel szerepelt Tóth Mirandolina,
Kiss Balázs és Rajkó Petra, akik a 94-94-ös
korosztályt erősítették. Így méltó helyre került az ismét
elindított versenysorozat vándorkupája.
HÁRMAS VERSENY BRNOBAN
Nemrégiben negyedik állomásához érkezett a három
város – Pozsony, Brno, Nagykanizsa – úszónövendékeinek
vetélkedője. A tét nagy volt, a versenysorozatra
felajánlott kupát az első alkalommal a
brno-iak vitték haza, majd ezt követően kétszer a
kanizsaiak diadalmaskodtak. Ha újra nyernek, az
egymás után három alkalommal megnyert kupát
végleg megtarthatják a vízműves úszók. A több mint
százhúsz gyermek tehát érthetően nagy izgalommal
vetette be magát a küzdelmekbe és a medencébe.
Hatalmas csata zajlott, a versenyben hol a csehek,
hol a magyarok vezettek. Végül egy hajrával és a
vegyesváltók megnyerésével a kanizsaiaké lett a
végső győzelem. A verseny nagyon jó hangulatban,
az igazi sportbarátság jegyében zajlott, amelyet a
több mint egy évtizedes kapcsolat is alátámasztott.
Eredmények: 50 m hát 96-os évfolyam 1. Abay
Nemes Anna, 2. Horváth Bence. 33 m. hát 1. Gayer
Márton, 2. Szabadics József, 3. Biczó Petra. 100m.
mell 2. Szabadics Adrienn, 3. Ács Gergő. 50m
mell 1. Abay Nemes Anna, 2. Horváth Balázs, 4.
Lőrincz Péter. 33m mell 1. Biczó Petra, 1.
Szabadics József, 2. Metzger Dániel. 50 m gyors 1.
Abay Nemes Anna , 3-4 Benczik Bálint, Horváth
Balázs. 33m gyors 1. Biczó Petra, 1. Gayer Márton,
2. Metzger Dániel, 3. Talabér Boglárka. 200m vegyes
1. Szabadics Adrienn, 1. Abay Nemes Anna,
2. Zsiray Gergely, 3. Tóth Gergő. 4X16m vegyes 1.
Biczó Petra, 1. Szabadics József, 2. Gayer Márton.
A kanizsaiak a 12 váltószámból nyolc számot megnyertek.
Kiemelkedő Gayer Márton két első és második
helye. A csapat Böröcz Zsolt edző vezetésével
vett részt a versenyen.
ÚSZÓ BRAVÚROK
November 5. szombat
13 óra Kiskanizsai Sáskák
– Zalalövő megyei I. osztályú
labdarúgás, Kiskanizsa.
November 6. vasárnap
13 óra Miklósfa – Baktüttős
megyei II. osztályú labdarúgás,
Miklósfa.
13 óra Bagola – Szepetnek
megyei II. osztályú labdarúgás,
Bagola.
13 óra Interfruct NTE –
Gelse megyei II. osztályú labdarúgó
mérkőzés, MÁV pálya.
17 óra IZZÓ SE – Szigetvár
NB I/B férfi kézilabda
mérkőzés, Zsigmondy-
Széchenyi csarnok.
AJÁNLÓ
VARAZSDI ÉRMEK
4 ország 24 klubjának közel 200
versenyzője indult a Varazsdon
rendezett nemzetközi Vindi Kupa
judo mérkőzésen. Az NTE 1866
MÁV Rt. 5 fővel képviselte országunkat.
A ‘95 és később születettek
korcsoportjában Huszár Martin
volt a legfiatalabb, aki 7. helyezést
ért el a 28 kg-osok 13 fős
mezőnyében. Ugyanebben a
korcsopotban 33 kg-ban Csonka
Richárd 2 győzelem és 1 vereséggel
2. lett, míg Kardics Konrád 38
kg-ban szintén 2 győzelem, egy
vereséggel 3. helyezést szerzett.
Lukovits Balázs a +42 kg-osok között
két nyertes és egy vesztes
meccsel lett 2. A serdülő korúak
versenyében 57 kg-ban Mihovics
Szabina a 3. helyen végzett.
JÓL SZEREPELTEK
Az NTE judósai közül két versenyző
ment a Diák A korcsoportosok
évi munkáját lezáró Országos
Bajnokságra Soltra. (A részvétel
feltétele, hogy a regionális rangsorversenyeken
megfelelő mennyiségű
pontot gyűjtsenek.) Horváth Tamara
a 38 kg-os lányok között 5. helyen
végzett, Szentes Benjamin pedig
a fiúk mezőnyében érte el a rangos
2. helyezést.
EZÜSTÉRMESEK
Múlt héten meghívásos judo versenyen
volt két judóka Zágrábban,
ahonnan mindketten ezüstéremmel
tértek haza. Lukovits Balázs Diák D
korcsportban +42 kg-ban, Mihovics
Szabina a serdülők között 57 kgban
érte el szép eredményét.
JUDO HÍREK
Október 22-én a Zsigmondy
tornacsarnok hat pályáján zajlott
az ALFA TOP SPORT Kupa, a
IX. Lábtoll-labda Ifjúsági Országos
Bajnokság. Öt település és a
házigazda Zemplén DSE 85 játékosa
indult a kupán. A világbajnokságra
készülő magyar csapat
egyik fontos felkészülési tornája
volt a rendezvény, mivel a válogatott
hatvan százaléka ebből a
korcsoportból kerül ki. A ZDSE
nyolc válogatott játékosa közül
öt fő az ifjúsági, 16-19 éves korosztályhoz
tartozik. ők mindannyian
aranyérmet szereztek a
tornán. Budavölgyi Veronika
egyéniben, és társaival Dominkó
Dórával, Göncz Annamáriával,
és Végh Dórával csapatversenyben
is. A fiúknál a Balikó Attila,
Csizmadia Tamás, Hartai Attila
összetételű hármas szintén kupagyőztes
lett, amit Balikó Attila
kiegészített egy egyéni bronzéremmel.
A VB helyszíne a kínai
Guangsao (Kanton) városa
lesz december 8-16-án. A verseny
ideje alatt dönt az ISF, a
Nemzetközi Lábtoll-labda Szövetség
a 2007. évi verseny helyszínéről.
Nagykanizsa is a jelentkezők
között van a VB rendezési
jogáért. Fontos volt ez a
verseny abból a szempontból is,
mivel nagy valószínűséggel a
mostani bajnokok fogják alkotni
a válogatott gerincét a 2007-évi
világbajnokságon.
A lányoknál a ZDSE csapata és
Budavölgyi Veronika egyéniben
címvédőként indult a versenyen.
A hármasok versenyében első kiemeltként
könnyen jutottak a döntőbe,
ahol győztek. A csapat tagjaként
Göncz Annamária most
szerezte meg első bajnoki címét.
Az egyéni számban Veronika újra
kupagyőztes lett. A fiúknál Hartai
Attila vezérletével túlszárnyalták
az újszászi gárdát a döntőben. Ebben
az összetételben még nem játszott
együtt a Balikó Attila, Csizmadia
Tamás, Hartai Attila hármas,
győzelmük fontos fegyvertény
a jövőre nézve. Az egyéni
küzdelmeknél a ZDSE legjobbja
Hartai Attila elszenvedett egy vereséget
a nyolcad döntőben és így
Balikó Attilára hárult a feladat,
hogy helyt álljon a legjobbak között.
A dobogó harmadik fokán
végzett a rendkívül erős, és kiegyenlített
mezőnyben. Említésre
méltó a még serdülő korcsoportú
Huszár Emil 10. helye az 53 fős
mezőnyben.
Nagykanizsai eredmények:
Női egyéni (32 induló): 1.
Budavölgyi Veronika, 7. Végh
Dóra, 9. Rencz Renáta Szepetnek
SE, 10. Göncz Annamária. Női
csapat (9): 1. ZDSE Budavölgyi
Veronika, Dominkó Dóra, Göncz
Annamária, Végh Dóra; 5.
Szepetnek SE 1. Fazekas Erika,
Rencz Renáta, Szappanos Klaudia;
6. Szepetnek SE 2. Cser
Nóra, Kecső Erika, Kele Evelin;
7. Szepetnek SE 3. Kalányos
Evelin, Krizsán Viola, Pőcze
Karolina; 9. Szepetnek SE 4.
Magyar Veronika, Nikli Alexandra,
Sipos Vanda. Férfi egyéni
(53): 3. Balikó Attila, 8. Hartai
Attila, 10. Huszár Emil. Férfi
csapat (16): 1. Nagykanizsa
ZDSE Balikó Attila, Csizmadia
Tamás, Hartai Attila; 8. Nagykanizsa
ZDSE 2. Arany Bálint,
Huszár Emil, Lukács Benedek;
10. Nagykanizsa ZDSE 3.
Budavölgyi Bálint, Csizmadia
Ádám, Lukács Márton.
Budavölgyi Kálmán
szövetségi kapitány
FONTOS GYőZELEM
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
a decemberi
ANGOL és NÉMET
NYELVVIZSGÁRAFELKÉSZÍTő,
40 órás, speciális
tanfolyamot szervez
vizsgáztató tanárok vezetésével,
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL
30% TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ
VISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!
Beiratkozás: november 5-ig
XVII. évfolyam 37. szám 􀁺 2005. november 10. 􀁺 Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
MEESSEE
125 ÉVE JÁTÉK,
(A 125 éves Micimackó óvodáról készült írásunkat az 5. oldalon olvashatják)
A TERVEZETTNÉL HAMARABB
A Közbeszerzési Bizottság ülésén, a „Leromlott
városi területek rehabilitációja munkahelyteremtő
tevékenységek ösztönzése céljából
Nagykanizsán – Műemlék magtár épület átalakítása”
című előterjesztést tárgyalta meg. Mint
ismeretes, a Magtár felújítására 704 ezer eurót
nyert pályázaton a város. Az uniós pályázat lebonyolításán
a VÁTI Kht. vett részt kormány
megbízottként. A bizottság megvitatta a két pályázó
beérkezett ajánlatát. Az eredményt ezen
a héten hirdetik ki, november 30-án kerül sor a
szerződéskötésre, és akár másnap el is kezdődhet
a munka. Az épület teljes körű felújítása, a
tervezett 2006. június 30-i határidő helyett korábban,
április 30-ig befejeződik.
ÁLLOMÁSOK
Állomások címmel, november 3-án nyílt
meg a nagykanizsai származású Könyv István
János grafikusművész, fesztiválszervező
50 éves jubileumi, Könyvné Szabó Éva bőrműves
és Könyv Kata festő szakos egyetemi
hallgató kiállítása a HSMK galériájában.
A tárlatot Papp Ferenc igazgató ajánlotta a
megjelentek figyelmébe, közreműködött
Jakobovics Árpád hegedűművész. A kiállítás
november 30-áig tekinthető meg. A grafikusművész
Eötvös téri srácként élte a fiatalok
gondtalan életét. Meghatározó volt „világra
nyitásában” a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban
töltött évek és a kisváros határvárosi
szerepe. Harminc éve a Tolna megyei
Simontornya városában lakik családjával.
Ma is felkapja a fejét, ha Kanizsáról hall híreket.
Aggódik az itt élők nehézségein és
büszke az eredményeikre. A jubileumi kiállítás
sorozata Nagykanizsán zárult.
IDENTITÁS SZABADEGYETEM
Az idei Identitás Szabadegyetem Tari István
tárlatának megnyitójával vette kezdetét,
majd Martonné Németh Mária és Faragó Laura
Ave Maria-feldolgozásait hallgathatták a
résztvevők. A többnapos program hivatalos
megnyitójára csütörtökön került sor, először
Cseke Zoltán, a szabadegyetem szervezője,
majd Csordásné Láng Éva, a Thúry SZKI
igazgatója és Litter Nándor polgármester köszöntötte
a hallgatóságot. A nyitó előadáson
Horváth Gábor, a Batthyány Lajos Gimnázium
tanára ismertette az első világháború és a
trianoni békekötés eseményeit, világította
meg a monarchia bukásának okait. Ezt
követően az Én is jártam Isonzónál című film
vetítésére került sor, majd a látottakról cserélhették
ki gondolataikat a jelenlévők Harkány
László vezetésével. Az esti zenei programról
Faragó Laura gondoskodott, aki először a
népdalokról szólt, majd közös daltanulásra invitálta
az „egyetemistákat”.
Pénteken – mivel nem fogadta el a meghívást,
s a tárca képviseletében sem érkezett senki
– elmaradt Bozóki András kultuszminiszter
előadása. A magyar kultúrnemzet esélyeiről,
további sorsáról, a tavaly decemberi kettős állampolgárságról
szóló népszavazásról először
Balogh László, a Batthyány Lajos Gimnázium
igazgató helyettese foglalta össze gondolatait,
majd Rózsás János író fejtette ki véleményét.
E témával kapcsolatban tartott korreferátumot
Lászlóffy Aladár, Göncz László, Tari István és
Durai Miklós is. Ezt követően Pomogáts Béla
előadására került sor, aki a magyar identitás és
a magyar irodalom kapcsolatáról beszélt. Mint
mondta, a magyar identitás legfontosabb kifejezője
az irodalom, s voltak olyan időszakok –
gondoljunk csak például az 1848-as illetve az
1956-os eseményekre –, amikor az irodalom az
identitás egyetlen hordozójaként volt jelen a
kultúrában. Ma az irodalomnak jóval kisebb a
jelentősége, a szerepe, s e szerepvesztés mögött
két tényezőt kell megemlíteni: egyrészt az
európai kultúrában is csökkent az irodalom
szerepe, másrészt – és ez tipikus magyar jelenség
– a magyar irodalom 1989. előtt elismert
identitása a pártviták áldozatává vált, s a kortárs
irodalom is, a társadalomhoz hasonlóan
két nagy táborra szakadt. Az egyik tábort sem
választók pedig egyszersmind azt kockáztatják,
hogy kiszorulnak a közéletből. Az író úgy gondolja
– bár jelenleg megvalósulására kevés lehetőséget
lát –, ha a magyar irodalom helyre
akarja állítani a régi szellemi, erkölcsi rangját,
elsősorban a racionális nemzeti felelősségtudatot
kell erősíteni. A szabadegyetem a továbbiakban
Szakolczay Lajos és Faragó Laura előadásával
folytatódott, késő délután pedig Tari
István költő gondolatait hallgathatták a résztvevők.
Szombaton, a rendezvény utolsó napján
Szerencsés János, a Külügyminisztérium főosztályvezetője
tartott előadást a magyar
nemzetstratégiáról, majd Cseke Zoltán foglalta
össze a találkozón történteket, s búcsúzott a
résztvevőktől azzal, hogy jövőre – az előző
évi hagyományokhoz visszatérve újból nyáron
– ismét találkoznak.
A szabadegyetem délutáni programjain
kézműves mesterségekkel ismerkedhettek a
résztvevők.
KÉPEK ÉS NAPTÁRLAPOK
A Halis István Városi Könyvtárban került
sor a 2006. évi Nagykanizsa falinaptár díszbemutatójára.
A naptárt és az alkotót Lehota M.
János esztéta ajánlotta az érdeklődők figyelmébe:
– Ajánlom önöknek, nézzék meg ezt a
naptárt, vigyék haza ezeket az alkotásokat, vigyék
haza Bene Jánost és nézzék meg azokat
a kis figurákat ott a háttérben, ahol mindig
megbújnak a szimbólumok és Nagykanizsa alkotásai.
Ott a háttérben, megbújva, lehajtott
fejjel, egy kicsit arctalanul, de mégiscsak ko-
2 KRÓNIIKA
NOVEMBER 2.
NOVEMBER 3.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Gyakornok: Dely Marianna. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király
u. 47. I. emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda:
ANTÓK Nyomdaipari Kft. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjesztő:
TOTAL-LAP Kft. Felelős vezető: Fehér Tamás. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
nokul megjelenve ott vannak a múlt hősei.
Ezeket a figurákat töltsék fel élettel, hiszen
ezek a figurák mi vagyunk, a történelem arctalan
alakjai. 2048-ban már háttérbe fogunk
kerülni, de bízzunk abban, hogy az unokáink
megálmodnak majd bennünket, mint ahogy mi
is megálmodjuk nagyapáinkat és nagyanyáinkat
a mai napon, ezen a naptáron is, összekapcsolva
a múltat és a jövőt.
– Nagyon érdekes ez a város a számomra –
mondta a díszbemutatón Bene János, a naptár
készítője. – Mást mond, és másként mond el
mindent nekem, mint annak az embernek, aki
itt lakik. Aki itt él, az túl közel van a jelenségekhez.
A hétköznapokban mindannyian elmegyünk
egy-egy alkotás mellett, hiszen már
milliószor láttuk. Az az ember, aki először látja,
rácsodálkozik a maga megismételhetetlen
módján – ez vagyok én. Ehhez azonban kellett
Lengyák István hívása, hogy mi volna, ha
megfogalmaznám a magam módján Nagykanizsát,
a lényegét meglátva, kiemelve. Három
napon át jártuk, fotóztuk a várost, reggel, és
délelőtt, szűrt fényben és teljes világításban,
kerestük, mikor adja a város önmagát. Decemberben,
amikor leesik a hó, sok apró részletet,
a fűszálakat eltakarja, és csak a hatalmas
fák, a lényeg emelődik ki. Valahogy én is
ezt szerettem volna, a lényeget, a legfontosabbat
kiemelni ebből a városból, és megmutatni
önöknek. Jártuk a várost, és ami irodalom fellelhető
volt, átnéztük, sok-sok levél előzte meg
az alkotások megszületését. S talán most egy
olyan keresztmetszetét tudom mutatni a városnak,
amelyet elfogadnak tőlem és elfogadják,
hogy az önök városa ilyen nekem, egy olyan
idegennek, aki nagyon otthon van Nagykanizsán.
Miközben dolgoztam egy kicsit megismertem
a várost, s amit az ember megismer,
azt elkezdi megszeretni, ahol szívesen fogadják
az embert, oda szívesen megy vissza, én is
így vagyok az önök városával.
A díszbemutató házigazdája Czupi Gyula, a
könyvtár igazgatója volt, a bemutatón közreműködtek
a Hevesi Iskola versmondói és a
Farkas Ferenc Városi Zeneiskola tanárai.
HÖLGYVILÁG
Hölgyvilág címmel a Honvéd Kaszinóban
működő Hölgyklub mutatkozott be önálló kiállítással
november 3-án az intézmény galériájában.
A nagyszámú közönséget Halmos Ildikó
igazgató köszöntötte, majd Kustár Zsuzsa
iparművész ajánlotta a 30 tagú klub tagjainak
alkotásaiból, gyűjteményéből összeállított
kiállítást az érdeklődők figyelmébe. Elsősorban
saját alkotásaikat hozták a kiállításra
az asszonyok, hímzéseket, csipkéket, horgolásokat.
A begyűjtött használati és dísztárgyak
között kötényeket, köntösöket, faliképeket, a
külföldi kirándulások alkalmával vásárolt
kendőket csodálhattak meg a résztvevők, de
helyet kapott a kiállításon a klub vezetője,
Büki Erzsébet babagyűjteménye is. A műsort
Bali Judit versmondó szavalata színesítette.
KERÉNYI ELőADÁSA
A Nagykanizsai Polgári Egyesület
szervezésében Kerényi Imre előadását hallgathatták
az érdeklődők a Honvéd Kaszinóban.
KANIZSARU
Az éjszaka folyamán ismeretlen elkövető a
Kazanlak Krt. parkolójában két gépkocsi ablakát
törte be, majd a járművekből CD lejátszót
illetve rádiós magnetofont tulajdonított el.
A Munkás úton ismeretlen tettes egy parkoló
autót öntött le maró folyadékkal.
VASTAPS ÉS VÉLETLENEK
Vastapssal jutalmazta a hallgatóság az
Identitás Szabadegyetem programján a Tari
István vajdasági író-költő költészetét bemutató
előadást. Az esten dr. Márkus Ferenc tanár
a költőről írt tanulmányának mintegy egyharmadát
ismertette. A két versmondó, Bali Judit
és a Radnóti-díjas Horváth István idézte meg
számunkra azt az ismeretlen világot, amelyben
a költő is él. S hogy kerültek szóba a taps
után a véletlenek?
– Nincsenek véletlenek – összegezte a
gratulációkat fogadva Tari István, aki ez alkalommal
az előadás kezdetén jelentkező
áramszünetekre gondolva. – A helyzet újból
összejött, hiszen írásaimat nemegyszer, villanyvilágítás
hiányában vetettem papírra.
A gyakori áramszünet miatt a résztvevők a
Thúry iskola könyvtárából az egyik közeli
osztályterembe vonultak át. E kényszerűség
ellenére magas színvonalú programon vehettek
részt a jelenlévők.
A LAKTANYÁKRÓL
– Három és fél évvel ezelőtt a vízcsapból
is az folyt Nagykanizsán, hogy településünk
fejlődésének legnagyobb gátja, hogy a kormány
nem adja át a városnak a laktanyákat
– hangsúlyozta dr. Kolonics Bálint önkormányzati
képviselő sajtótájékoztatóján. – A
szocialista politikusok követelése valóra
vált, hiszen a város megkapta a laktanyákat.
A várva várt siker elmaradt, a meglévő
problémák nem oldódtak meg egy csapásra,
és a kormányváltás óta több mint ezer fővel
nőtt a munkanélküliek száma településünkön.
A laktanyák állapota évek óta romlik, egy része
gazdátlan, és szemétlerakóként szolgál
az eredeti cél, a munkahelyteremtés helyett.
A kísértetparkhoz hasonló laktanyákról a
Fidesz munkatársai fotósorozatot készítettek,
ami látható a honlapjukon. A Fidesz részéről
felszólítják a városvezetést, hogy vegyék észre,
ők állnak a város élén három éve, és lépjenek
végre a tettek mezejére a mellébeszélés helyett.
KANIZSARU
12.45 órakor egy a Teleki úton található lakóházhoz
kértek rendőri segítséget, mivel egy
ittas férfi fenyegette az ott lakókat, agresszívan
viselkedett velük szemben. A járőr előállította
a magáról megfeledkezett nagykanizsai
fiatalembert. Garázdaság miatt feljelentették.
23.13 órakor a Sugár utcából érkezett bejelentés,
mely szerint ismeretlen elkövetők egy
parkoló Wartburg személygépkocsit feltörtek.
A gyors rendőri intézkedésnek köszönhetően a
járőröknek rövid időn belül sikerült a bűncselekmény
elkövetésével gyanúsítható két nagykanizsai
fiatalembert elfogniuk, akik a jármű
gyújtáskapcsolójának rövidre zárásával kísérelték
meg eltulajdonítani az autót. Ellenük jármű
önkényes elvitele miatt büntetőeljárás indult.
SZIGETEKET TEREMT
Jaroslav Uhel, Szlovákia egyik legnevesebb
képzőművészének alkotásai láthatók a
Trend Art Stúdió Galériában. A megnyitóra
érkezőket Wilheim Gábor köszöntötte, majd
Németh Ferenc tanár hegedűjátéka adta meg
az alaphangulatot ahhoz, hogy Lehota M. János
esztéta ajánló szavaival lépéseket tegyünk
a művész által teremtett új szigeteken.
Mondandóját megnehezítette, egyben megkönnyítette,
hogy Jaroslav Uhel szabadságot
adott a képeinek értelmezéséhez, amelyek
nem a tárgyi dolgok világáról szólnak, hanem
absztrakciók. A nagy filozófus, Kant szavait
idézte: „szellemünk hatalmas térkép, csak néhány
aprócska foltra esik fénysugár. Tiszta és
világos gondolataink a homályosak és körülírhatatlanok
óceánjából kiemelkedő szigetek.
A képek, és a megnyitón elhangzott szavak
arra bátorították a hallgatóságot, hogy mi is
építsük meg a magunk szigetét, amelyiken talán
kicsit boldogabban élhetünk.”
ÉPÜL A KERÉKPÁRÚT
A Szabadhegyi Településrészi Önkormányzat
tagjai szombaton az Alsószabadhegyi utcát
a Péterfai utcával összekötő, most készülő kerékpárutat
tekintették meg. Az összesen 22
millió forintos beruházás során 381 méter út
készül el, átépítésre kerül a Kishíd is, az erede-
KRÓNIIKA 3
NOVEMBER 4.
NOVEMBER 5.
4 KRÓNIIKA
ti tervek szerint november 30-ig. Az október
első hetében elkezdett beruházás befejezési határideje
azonban kitolódhat, mert a Kiserdő területén
tulajdonjogi viták miatt jelenleg áll az
építkezés. Papp Pétertől, a településrészi önkormányzat
vezetőjétől megtudtuk, a területbejárást
követően, hétfőn lezajlott újabb egyeztetés
sem járt sikerrel, így az önkormányzat kisajátítási
eljárás megindítását kezdeményezi.
ROCK AND ROLL DISCO
A 60-as, 70-es évek legnépszerűbb rock
and roll számaira táncolhattak a Hevesi Sándor
Művelődési Központban az e műfajt kedvelő,
mozogni vágyó fiatalok.
KANIZSARU
09.30 órakor egy belvárosi áruházba kértek
rendőri intézkedést bolti lopás miatt. A cselekmény
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható
nagykanizsai nőt előállították. Kihallgatása
során megállapították, hogy az áruházban található
két üzletből is eltulajdonított különböző
ruhaneműket. Ezt megelőzően egy, az Erzsébet
téren található cipőboltban is járt, ahonnan két
pár cipővel távozott fizetés nélkül. Az ügyben
lopás vétség miatt ellene büntetőeljárás indult.
RIERSCH ZOLTÁN ESTJE
Az Aranyecset Irodalmi, Előadóművészeti,
Képzőművészeti és Zenei Egyesület szervezésében,
a Kiskastélyban került sor Riersch Zoltán
Primavera-díjas költő „Kicsi kéz simul kérges tenyérhez”
című, új kötetéből készült szerzői estjére.
A kötetet bemutatta és az est házigazdája Dezső
Ferenc költő volt. Közreműködtek Horváth
István Radnóti-díjas előadóművész, Kocsis Edit
versmondó, Kovács Szilvia, Tóth Ottóné,
Némethné Lendvai Mária.
AZ AJTÓ
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház három
előadásban mutatta be Szabó Magda, Az
ajtó című színművét. A valós történet Szabó
Magda írónő életének megrendítően szép epizódját
elevenítette meg. A főbb szerepekben
Egri Kati Jászai-díjas, Bánsági Ildikó Kossuthdíjas,
Farkas Ignác Jászai-díjas, Kiss Ernő Soós
Imre-díjas művészeket láthatta a közönség.
VILÁGJÁRÓK KLUBJA
A HSMK-ban a Világjárók Klubja keretében
Látogatás Ferenc Józsefnél, avagy új-zélandi
élmények címmel tartott vetítéssel egybekötött
élménybeszámolót Lukács Andrea.
IDőSEK FILMKLUBJA
November 14-én a Halis István Városi Könyvtárban
ismét vetítenek. A Mondj igent Giorgiónak!
amerikai zenés vígjátékot nézhetik az érdeklődők
Luciano Pavarotti főszereplésével.
PANNON TÜKÖR
A József Attila-emlékév alkalmából több
lapban is olvashatóak voltak olyan összeállítások,
melyek a költő életművének, pályájának
új felvetéseit tárták elő, vagy egy-egy részletkérdés
tisztázására vállalkoztak. A Pannon
Tükör irodalmi műhelye is bekapcsolódott ebbe
a folyamatba, s jórészt zalai és muravidéki
szerzők közreműködésével majd 70 oldalon
foglalkozik a témával. A lap élén olvasható a
Chicago-ban élő Makkai Ádám versciklusa
Felgőzölgő képek az „öles kondérból”, A száz
évesen is örökifjú József Attila emlékének
címmel. Péntek Imre színműve (Viaszrózsák
egy szerelemre) József Attila és Szántó Judit
viszonyával, együttélésük konfliktusaival foglalkozik.
A lendvai Hagymás István különleges
összefüggéseket tár fel az élet és mű között
A mitikus József Attila címmel. Bence
Lajos, Nagy Beáta és Gyimesi Katalin igényes
tanulmányai újszerű filológiai elemzésekkel,
adalékokkal járulnak hozzá a művek értelmezéséhez.
Király László a komolyzenei megzenésítések,
önálló művek megszületésének körülményeit
tárja fel. Olvashatunk a József Attila
ikonográfiáról és arról az albumról, melybe
száz kortárs képzőművész készített rajzokat
a költő töredékeihez. A József Attila szám bemutatására
november 16-án szerdán 17 órakor
kerül sor a Halis István Városi Könyvtárban
II. CIVIL SZABADEGYETEM
Jövő hét végén kerül megrendezésre a Honvéd
Kaszinóban a II. Civil Szabadegyetem. A
Civil Klub által szervezett kétnapos program
nyitó előadásán, 18-án pénteken 18 órakor
Tőkéczki László történészt hallgathatják az érdeklődők.
Szombaton Stumpf Istvánnal,
Csontos Jánossal, Usztics Mátyással találkozhatnak.
A rendezvény szóvivője idén is
Pörzse Sándor lesz.
NOVEMBER 8.
A kellemes őszvégi napok sokakat kicsalogattak
a természetbe. A mediterrán
kert mögötti Belső-tó rejtett szépségét
sok kiránduló ismerte. A különös kisugárzással
bíró, erdőszéli, szélvédett
dombhajlatban megbúvó kis tavat egyegy
órára felkeresték menedzserek, szellemi
tevékenységet végzők és stresszmentesen
tértek vissza munkájukhoz.
Ma elárvult arcát mutatja a tó, amely
a burjánzó gaztól szinte megközelíthetetlenné
vált. A vizét egykor elvezető
patak fölötti kis híd megtelt földdel, ágakkal. A tó kék vize szürkévé, feketévé, posványossá vált.
Segítségre váró szomorú arcát mutatja nekünk. Vajon, tudnánk neki segíteni?
MEGKÖZELÍTHETETLEN GYÖNGYSZEM
Szociáldemokrata platform alakult október 13-án az MSZP nagykanizsai alapszervezetében
– tudatta szerkesztőségünkkel Sallai Tibor, a platform ügyvivője.Az MSZP Alapszabálya 33.
és 34. paragrafusa teszi lehetővé, hogy a párttagok a helyi szervezet mellett szabadon platformot
hozzanak létre, amely a párt egyes tagjainak politikai nézetközösségén alapuló, a párt
programjának, irányvonalának bizonyos elemeit érintő önálló, másoktól eltérő véleménnyel
rendelkező nyilvános csoportja. A platformhoz csak párttagok csatlakozhatnak. A platform joga,
hogy véleményét a párton belül képviselje és terjessze, azokhoz támogatókat szerezzen, álláspontját
– az Alapszabályt nem sértve – nyilvánosságra hozza. A szocialista pártban Vitányi
Iván vezetésével működik a Társulás a Szociáldemokrata értékekért országos platform.
A Rozgonyi utca 1. szám alatti MSZP országgyűlési képviselői irodában megtartott alakuló
ülésen a jelenlévők egyhangúlag mondták ki az MSZP Nagykanizsai Szociáldemokrata
Platform megalakulását. Megszavazták a működési rendet. Az ügyvivő posztjára visszavonásig
ugyancsak egyhangúlag választották meg Sallai Tibort, a helyi pártszervezet tagját,
volt alapszervezeti titkárt.
SZOCIÁLDEMOKRATA PLATFORM ALAKULT
ELőZETES
ÉVFORDULÓ 5
A Micimackó Óvoda idén ünnepli fennállásának
125. évfordulóját. Ez alkalomból november
8-án a Halis István Városi Könyvtárban
már délelőtt elkezdődtek a programok.
Az előadások előtt az egykori Micimackó
ovisok műsorát tekinthettük meg, akik verssel,
dallal készültek. Dallos Erika óvónő „A
pletykás asszony” címmel előadott meséjével
mosolyt csalt arcunkra. Dallos Edina nyelvész,
folklorista beszélt a magyar népmese
szimbólumrendszeréről, majd új kihívások az
óvónők és az óvodavezetők előtt; megváltozott
szerepek címmel tartott előadást. Megtudhattuk
tőle, hogy Magyarországon magyar
nyelven először 1842 körül jelent meg egy
gyűjtött mesekiadvány, mely Gyulai Pál nevéhez
fűződik. Szakács Mihályné a szarvasi
Tessedik Sámuel Főiskola főigazgatónője.
Délután fél kettőtől a Micimackó Óvodában
folytatódott a rendezvény, ahol többek között
megtekinthettük a régi Micimackó ovisok előadását
és meghallgathattuk az óvoda nem is
oly rövid történetét. A rendezvény napján a
Halis István Városi Könyvtárban Kustár Zsuzsa
iparművész kiállítása volt látható.
Az ünnepi konferenciát követő műsor után
Litter Nándor polgármester köszöntötte az intézmény
dolgozóit és a megjelent vendégeket:
– Nagy és felelősségteljes munka, amit
Önök végeznek. Önöknek is köszönhető, ha
gyermekeink sikeresek lesznek. Úgy gondolom,
a család mellett az óvoda adja meg azt a
biztonságot, amely a kisgyermek számára
semmi mással nem pótolható. Szeretetben,
őszinteségben nevelődnek itt a kicsik, sajátítanak
el számos hasznos és szép dolgot,
készülnek fel egy másik csodára, az iskolára.
125 év egy intézmény életében is nagy idő.
Ajándékként átnyújtott a 125 éves Micimackó
Óvoda jelenlegi igazgatónőjének egy oklevelet,
egy érmet, valamint mesekönyveket a gyerekek
részére. Az önkormányzat pénzösszeggel is
hozzájárult az óvoda költségvetéséhez. Az óvodában
kiállítottak egy, a történetüket bemutató
palánkot. A programsorozat november 11-én
délután hat órai kezdettel a Szélkiáltó együttes
Ünnepi Koncertjével folytatódik majd a Kanizsa
Felsőoktatásáért Alapítvány épületében.
ÓVODATÖRTÉNET – DIÓHÉJBAN
Zalában jeles képviselői voltak az óvodai
mozgalomnak.1846-ban próbálkoztak első ízben
egy óvoda létesítésével, amely akkor
anyagi okok miatt még nem valósulhatott
meg. 1874-ben Nagykanizsa akkori polgármestere
Belus József tett közzé egy felhívást a
kisded nevelési egyesület ügyében, mely rá
egy évre november 21-én 143 taggal meg is
alakult. Ez az egyesület hozta létre a Micimackó
Óvoda elődjét 1875 októberében.
Öt évig egy bérelt helyiségben működött az
óvoda, amikorra sikerült az egyesületnek anynyi
pénzre szert tenni, hogy 1880-ra megépítették
Hencz Antal kivitelezésében az akkori
Nádor utcai óvoda épületét. Az épületet novemberben
adták át, ezért 125 éves most a Micimackó
Óvoda. 1881-től Kemény József óvó
vette át az óvoda vezetését. 1895-ben tragikus
módon feleségével és gyermekükkel együtt elhunytak.
A kisded nevelési egyesület építtetett
nekik egy síremléket Nagykanizsa város temetőjébe
abból az összegből, melyet a házaspár
gyermekverseinek kiadásával összegyűjtöttek.
Sajnos ezt a síremléket ma nem találjuk, és a
temetőben sem tudnak felvilágosítást adni,
hogy mi történhetett az emlékművel.
Az országosan kialakult formában folyt az
óvodai munka, mely minden esetben imával
kezdődött, és a következő témaköröket foglalta
magában: társalgás, vers, mese, ének, játék,
testmozgás, alaki munka. Az egyes tárgykörök
anyagát az óvónők számára részletesen is
feldolgozták különböző útmutatókban, könyvekben.
Az óvoda létszáma 40-45 fő. Az
újabb gyermekelhelyezési igényeket a város
más területein működő óvodák elégítették ki.
Ebben az időben Szent Imre herceg utcai
Óvoda egy óvónő és egy dajka munkájával a
második világháborúig működött így.
A második világháború az óvodát is súlyosan
érintette, német katonai alakulatok szállták
meg az épületet és az összes eszközt megsemmisítették.
Amikor elhagyták az óvodát
1946 őszén, a lehető legprimitívebb eszközökkel
kezdték meg az épület helyreállítását.
Ám ez idő alatt is volt egy óvónő, aki a háború
alatt is látogatta a családokat, naponta tartotta
velük a kapcsolatot. ő volt Küronya
Istvánné született Ángyán Katalin, aki 1940-
1980-ig dolgozott és vezette az óvodát.
1947 tavaszán a város a legszükségesebb
helyreállítási munkákat elvégeztette. Például
az óvodai termekben csak egy sor ablak volt, a
folyosókon és a termekben még nem volt villany,
az egyik teremben nem volt kályha, az
ajtókról hiányzott a kilincs. A helyreállítási
munkák után ismét használhatóvá vált egy
foglalkozási és egy munkaterem. A felszereltség
is javult, ami elsősorban a bútorzatban
mutatkozott meg. Az újabb nehézségeket a
megnövekedett gyermeklétszám okozta. A
nagy gyermeklétszámnak nemcsak a szülők
munkába állása volt az oka, hanem fokozódott
az óvodák iránti érdeklődés és a szülők is jónak
tartották gyermekeik óvodai közösségben
történő nevelését. 1971-re kialakították a három
csoportszobát, egy felnőtt öltözőt, irodát
létesítettek, valamint a szülők számára egy várószobát
és egy tálalókonyhát.
A mai nevét 2000-ben kapta az óvoda.
Akkor indították az „Óvodai nevelés játékkal,
mesével” programot, mely a hét éven aluli
gyermek szeretetteljes gondozásán alapul.
Nagy gondot fordítanak az egészséges életmód
jó szokásainak kialakítására, a testi-lelki egészség
megőrzésére, és fejlődésének elősegítésére.
Céljuk az embernevelés a kisgyermekkor pszichológia
tulajdonságainak figyelembevételével,
továbbá teljes személyiségfejlesztés. A középpontban
a játék, mese és a mozgás áll.
Dely Mariann
125 ÉVE JÁTÉK, MESÉVEL
6 A HÉT TÉMÁJA:: IINFLUENZÁK
A történelmi adatok alapján az influenzajárványok várhatóan minden
évszázadban három-négy alkalommal fordulnak elő, amikor új emberi vírus
altípus születik és könnyedén terjed emberről emberre. Az influenza
pandémiák előfordulásának időpontja megjósolhatatlan. Az 1918-1919-
es nagy influenzajárványt, amelyben a becslések szerint 40-50 millió ember
halt meg, 1957-58-ban és 1967-68-ban követte újabb világjárvány.
A szakértők egyetértenek abban, hogy egy következő nagy járvány
szinte elkerülhetetlen, és talán már a küszöbön áll. A legtöbb influenza
szakértő abban is egyetért, hogy a teljes hongkongi baromfiállomány
1997-ben történt azonnali megsemmisítésével valószínűleg egy újabb
világjárványt kerültek el. Különféle intézkedések segíthetnek minimalizálni
a globális közegészségügyi kockázatot, amelyet növelhetnek a
fokozottan patogén H5N1 szárnyasinfluenza-vírusok által okozott, madarakat
érintő, kiterjedt járványok.
Kisebb influenzajárványra gyakorlatilag minden évben számítani
kell, az északi féltekén októbertől áprilisig, a déli féltekén áprilistól
szeptemberig. A különbség csak a kiterjedésben és súlyosságában figyelhető
meg. Egy-egy járvány alkalmával Magyarországon mintegy
1,5-2 millió ember jelentkezik influenzaszerű tünetekkel az orvosnál.
Az influenzavírusnak három úgynevezett szerotípusa (A, B és C), ezeken
belül pedig több alfaja van. Az állati és humán megbetegedést egyaránt
okozó A típusba sorolható vírusok kiterjedt járványokat okoznak.
Az A-vírus bizonyos felszíni molekulái (antigénjei) folyamatosan változnak.
Amennyiben ez a változás hirtelen vagy nagymértékű, az immunrendszer
nem ismeri fel a vírust, a korábban szerzett védettség
megszűnik. A világjárvány kialakulásának veszélyét ez teremti meg.
Az első influenza elleni oltóanyag
szállítmány november 2-án
megérkezett az ÁNTSZ nagykanizsai
intézetéhez, és folyamatosan
osztják ki a háziorvosoknak.
Az influenza elleni védekezésről,
és a megbetegedésről a tudnivalókat
dr. Buzás Judit városi tiszti
főorvos mondta el lapunknak.
– Az országos tiszti főorvos a
40. héttől elrendelte az influenza
figyelő szolgálatot. Az adatok hetenkénti
szolgáltatására 13 háziorvosi
rendelőt jelöltek ki. A betegforgalmi
adatok alapján azt
figyelik, hogyan alakulnak az influenzaszerű
megbetegedések. A
közösségi intézményekben, az iskolások,
az oktatási intézményekbe
járók körében a hiányzások
száma is jól mutatja, hogy valóban
járvány van-e kialakulóban.
Erre a célra hat intézményt, óvodát,
általános és középiskolát jelöltek
ki. ők a napi hiányzást jelentik.
Influenzaszerű tüneteket
– magas láz, végtagfájdalmak,
köhögés, orrfolyás – többféle
kórokozó is okozhat. Nem régóta
történik a biológiai monitorozás,
amiből megállapítható, a betegek
körében milyen mikroba, vírus
vagy baktérium okozza az influenzaszerű
tüneteket. Tavaly is
volt a területünkön olyan beteg,
akinél az influenza A-t, B-t, mellette
para influenza vírust, RSV
vírust, klamídiát és micoplazma
kórokozóját is sikerült kimutatni.
Ezek a tünetek megegyeznek az
influenza tüneteivel.
Az influenza megelőzésének
leghatékonyabb módszere a védőoltás.
Magyarországon 1,3 millió
ingyenes oltóanyag került kiosztásra.
Az influenzavírus által okozott
megbetegedések súlyosságának,
valamint a halálozások számának
csökkentése érdekében a
fokozottan veszélyeztetettek kockázati
csoportjait prioritási sorrendben
határozta meg az OTH,
illetve az országos tiszti főorvos.
Ide tartoznak a 3 évesnél idősebb,
idült szív-, keringési, légzőszervi,
vese-, illetve anyagcsere-megbetegedésben
szenvedők, a betegség
vagy orvosi kezelés (általános
szteroid-, vagy rosszindulatú daganat
elleni terápia) miatt csökkent
immunitásúak. Ide sorolandók
a szociális otthonokban, öregek
otthonában, vagy egészségügyi
intézményekben huzamosabb
ideig ápolt bármely korú
személyek, a tartós szalicilátkezelésben
részesülő gyermekek
és serdülők (a Reye-szindróma
veszélye miatt). Veszélyeztetettek
azok is, akik nagyon szoros kontaktusba
kerülnek a betegekkel.
Az egészségügyi és szociális intézményekben
dolgozóknál is ingyenes
a védőoltás. Mostantól kibővült
a kör az állattenyésztő telepen
dolgozókkal, akik szintén térítésmentesen
juthatnak hozzá a
védőoltáshoz. A madárinfluenzával
összefüggésben, mint egy lehetséges
megelőzési tevékenység
jön számításba az oltásuk. Három
éven aluli gyerekek részére nem
ajánlott az influenza elleni oltás,
de természetesen ők is, illetve a
krónikus betegek is élhetnek az
ingyenes védőoltás lehetőségével.
– Azok, akik a rizikócsoportokba
tartoznak, felkereshetik a háziorvosukat,
ők beadják nekik az
oltást. A védőoltás a szervezet
védekező-készségét fokozza. Akik
nem tartoznak az ingyenességi
körbe, a patikákban beszerezhetik
a háziorvos által felírt oltóanyagot,
amit a társadalombiztosítás
50 százalékban támogat. Az influenza
jól működő immunrendszer
mellett öt nap alatt lezajlik. A téli
hónapok kedveznek a náthás, vírusos
megbetegedésnek, ezért a
zsúfoltságot kerülni kell. Ne menjünk
a betegek közelébe, legalább
másfél méter távolságra kell állni
egymástól ahhoz, hogy minimális
legyen az esélye annak, hogy
cseppfertőzéssel egyik emberről a
másikra terjedhessen. A köhögés
etikettjét is be kellene tartani
mindenkinek: tegyünk papírzsebkendőt
a szánk elé, amikor
köhögünk. Fontos a gyakori szellőztetés,
mert légcserével felfrissíthető
a levegő, így minimalizálni
lehet a mikrobák cirkulációját.
A védőoltás általánosságban nem
az immunrendszert erősíti, hanem
olyan védettséget biztosít, ami a
betegség elkerülését eredményezheti
– mondta a főorvosnő.
Bakonyi Zsóka
MEGÉRKEZETT
AZ INFLUENZA OLTÓANYAG
AZ ELPUSZTÍTHATATLAN
SPANYOLNÁTHA
Megjelenésének helye, körülményei pontosan nem megállapíthatók,
de az eddigi legpusztítóbb influenzajárvány. Az 1918-19-ben tomboló
H1N1 vírus, közismertebb nevén a spanyolnátha maga is egy madárinfluenza
törzs volt, ami átterjedt az emberekre – állítják a tudósok. A spanyolnátha
50 millió ember halálát okozta. A tüsszögéssel és enyhe lázzal
kezdődő betegség a tüdőt vette célba és pár nap alatt elvitte a megfertőződött
pácienseket, akiknek tönkre tett tüdeje gyakran telítődött vérrel.
Az amerikai hadsereg világháborús áldozatainak mintegy nyolcvan százaléka
nem hadi cselekmény, hanem a spanyolnátha következtében
vesztette életét. A spanyolnátha terjedésének gyorsaságát jellemzi, hogy
egy hónappal egy influenzás chicagói utazó San Franciscóba érkezése
után a város kórházaiban az ápolószemélyzet 75 százaléka megbetegedett,
és a város összes kórházának ágyait influenzás betegek foglalták el.
Bezárták a szórakozóhelyeket, mozikat, színházakat, a teljes lakosság
számára kötelezővé tették a maszk viseletét. Az 1918-as influenzajárványnak
a korábbi influenzajárványoktól eltérő, szokatlan tulajdonsága
volt, hogy áldozatai nemcsak a kisgyerekek, idősek, gyenge immunrendszerű
személyek köréből kerültek ki, hanem felnőtt, teljesen egészséges,
életerős személyek váltak tömegesen áldozataivá. A járvány végül elmúlt,
és lehet, soha nem fog újra felbukkanni, de az is elképzelhető,
hogy változatlan szerkezettel a spanyolnátha vírusa újra támad. Ez
ugyanis az egyik jellemzője az influenzavírusnak. Az 1933-as járványt
okozó – H1N1 jelű – influenzavírus például 1977-ben visszatért.
ÁZSIAI INFLUENZA
Az Ázsiai influenza néven ismertté vált, 1957-ben világjárványt
okozó megbetegedéseket a H2N2 szerkezetű vírusaltípus okozta. Kínában
jelent meg, emberi és madárinfluenza-vírusok módosulásával okozott
járványt, amely végül egy év alatt egymillió emberéletet követelt.
A vírusaltípus 1968-ban H3N2-re változott, így az egyik felszíni gén
azonos maradt, 10-szer kevesebb halálozást okozott, mint a vírus első
világháború utáni változata, a „spanyolnátha”. Egy év alatt lezajlott.
Szerényebb becslések szerint 750 ezer ember halt meg benne, más források
1 és 4 millió közé teszik a halálos áldozatok számát.
INFLUENZA-VILÁGJÁRVÁNYOK
A HÉT TÉMÁJA:: IINFLUENZÁK 7
AHOGYAZ UTCÁN LÁTJÁK ...
Madárinfluenza. Manapság egyre többet lehet hallani róla. Vajon Olvasóink tartanak-e tőle? Mit tudnak róla? Félnek-e
tőle? Vásárolják-e a baromfitermékeket? Többek között ezt kérdeztük meg ezen a héten.
Horváthné Takáts Ágnes:
Megmondom őszintén, én nem
ijedtem meg. Nem eszünk sertést,
csak baromfi- és pulykahúst. Ugyan
én nem boltban veszem, hanem egy
termelőtől hozom, s éppen másfél hete
vettem tőle. Ez is azt igazolja, hogy
nem félek. Szerintem itt Magyarországon
biztos hogy odafigyelnek.
Salai Erika:
Az az igazság, hogy mióta megjelentek
ezek az újságcikkek, a tv,
rádió foglalkozik vele én félek, és
nem is vásároltam baromfitermékeket.
A gyerek amúgy is beteg, és
nagyon tartunk tőle azért is, mert
nem tudjuk, hogy milyen áru, honnan
került a boltba.
Kovács Istvánné:
Én nagyon tartok a madárinfluenzától,
s mióta hallottam a
veszélyéről, nem is vásárolok baromfitermékeket,
ahogy előtte tettem.
Pedig a fiam nagyon szereti
a csibecombot, de amióta hallottam
ezt a hírt, azóta abszolút nem
vásárolok ilyen termékeket.
Perjési Józsefné:
Eddig se vettem meg a baromfihúst,
ezután sem fogom, mert a
család nem eszi meg. Amúgy is az
egyik nap ezt mondja a kereskedelmi
csatorna, a másik nap meg
azt, egyszerűen nem lehet követni,
hogy mi van. Persze hogy mindenki
fél tőle.
Az elmúlt hetekben sokféle hírt hallottunk a madárinfluenzáról.
Van, vagy nincs madárinfluenza hazánkban? A kérdést Farkas
Péternek, a Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület helyi csoportja elnökének tettük fel.
– A sajtóban felröppentek olyan pánikkeltésnek
mondható híresztelések, hogy madárinfluenza
van az országban. A dél-kelet-ázsiai
esetből kiindulva Európában is megjelent,
többek között Görögországban, Romániában
és Horvátországban is a madarak
e régről ismert betegsége. A madárinfluenzáról
több mint 40 éve bebizonyították,
hogy madarak a hordozói. Általánosságban
elmondható, hogy a különböző
baromfiak is lehetnek hordozók,
illetve a vízi madarak, ludak, récék,
vízi szárnyasok, a különböző gázló madarak.
A szabadon tartott baromfiak abban az
esetben érintkezhetnek a vadmadarakkal ha
kiengedik őket a tavak vagy patakok közelébe. A
madárinfluenza a bélsárral ürül. A vadon élő szárnyastól
a baromfi úgy kaphatja el, ha a táplálékával együtt
fölveszi a fertőzött ürüléket. Lehetőség szerint el kell tehát kerülni, hogy
érintkezhessenek a vadmadarakkal. Ez nem azt jelenti, hogy minden baromfit
hermetikusan be kell zárni. A nagyobb gazdaságoknál zárt tartás
van, akik ház körül, és nem vizes élőhely környékén tartanak baromfit,
azok számára a baromfiudvar fölött elrepülő madarak nem jelentenek veszélyforrást.
– Mi a véleménye a Balatonfüreden meggyűrűzött és Horvátországban
elpusztult hattyúról?
– A madártani egyesület egyik tagja folyamatosan figyeli, kutatja a
bütykös hattyúk vonulását. A hattyúk július-augusztusban vedlenek, nagy
tömegben összeverődnek a nagyobb halas tavakon, a Balatonon. Szeptember-
október környékén húzódnak le Horvátország területére. A balatonfüredi
madár is így kerülhetett Horvátországba, és biztos, hogy ott fertőződött
meg. A tegnapi nap olvastak le egy másik, ugyanazon a
helyen gyűrűzött bütykös hattyút. Az a madár él és virul.
A madárinfluenza gyors lefolyású, lappangási ideje
egy-három nap. Hamar megjelennek az állaton a
jellemző tünetek: váladékozás az orrnyílásoknál,
legyengülnek, köhögésszerű hangot
hallatnak, hasmenésük van, légzőszervük
lebénul és hamar elpusztulnak. Amelyik
madár megbetegszik, nem tud több száz
kilométert megtenni, ott helyben, egykét
napon belül elpusztul. Az egészséges
madarak egy-két nap alatt több
ezer kilométert is tudnak repülni.
– Mi a teendő, ha valaki elhullott madarat
talál?
– Ha valaki beteg, elütött, áramütött, legyengült
vagy sérült madarat talál, értesítse
a Madártani Egyesület zalai csoportját vagy a
Balatoni Nemzeti Park zalaegerszegi irodáját,
mint eddig. Fel lehet hívni telefonon az ÁNTSZ-t és
az Állategészségügyi Hivatalt is. Kimegyünk és ha madárinfluenzára
utaló tünetet látunk, értesítjük az illetékes hatóságot. Nagyon
sok madár sérül meg és pusztul el számtalan ok miatt, mincs szükség
pánikra. A fenékpusztai állomáson is több, mint 20 madarat kezelünk
szárnytörés, áramütés és egyéb legyengülés miatt. A madáretetőkre
járó énekesmadarakat nyugodtan lehet továbbra is etetni télen, ez sem
számít veszélyforrásnak. A baromfitartók ugyanúgy foglalkozzanak az
állataikkal, mint eddig. Az egyéb betegségeket, különböző élősködőket,
tetveket az emberek is elkaphatják az állatoktól. Szigorú jogszabályokat
alkalmaznak az élelmiszeriparban, nem kerülhet a polcokra olyan baromfi,
ami komoly egészségügyi vizsgálaton át ne esett volna. Az influenzavírus
60-70 fokon elpusztul, rendesen megsütve, megfőzve kizárható
az esélye annak, hogy a fogyasztás folyamán valaki megfertőződjön.
A MADÁRINFLUENZÁRÓL
8 ESÉLYEGYENLőSÉG
Az elmúlt években gyűjtött pénz felhasználásáról
és az idei tervekről tartott sajtótájékoztatót
november 2-án a HSMK-ban Litter Nándor
polgármester. A sajtótájékoztatón megjelentek
a rendezvény lebonyolításában részt vevő szervezetek,
intézmények képviselői: Tóthné Hegedűs
Erzsébet, a HSMK igazgatóhelyettese, Antal
Istvánné, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai
Szervezetének titkára és Simánné Mile
Éva, a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Egészségügyi Osztályának vezetője.
Az elmúlt két évihez hasonlóan az idén is
szeretnék megrendezni a jótékonysági gálát –
hangsúlyozta a polgármester –, és szeretnék,
ha egyre szélesebb körű rendezvénnyé fejlődne.
Az idei programot az Év Vállalkozója díjak
átadásával gazdagítják. A közgyűlési döntés
szerint két kategóriában, kis és nagy vállalkozók
számára adnak át díjat azon vállalkozóknak,
akik a befizetett adójuk alapján a legnagyobb
fejlődést érték el. Ebből az alkalomból
köszöntik a 2-3. helyezetteket is. Egyeztetés
folyik ez ügyben a Kereskedelmi és Iparkamara
mindkét nagykanizsai szervezetével,
számítanak a megjelenésükre a díjátadási ceremónián
is. Idén ismét a fiatal nagykanizsai
gyerekek ruházkodását szeretnék segíteni,
mint azt a meghirdetés első évében is tették. A
tavaly befolyt összegből az asztmás gyermekek
gyógyítására egy sóbarlang kialakításához
gyűjtöttek. A gála programjairól Tóthné Hegedűs
Erzsébet elmondta: a közel kétórás műsor
félidejében adják át a díjakat. A gálaműsorban
fellépnek a Sziget Színház művészei, valamint
a komáromi Jókai Színház Jászai-díjas érdemes
művésze, Dráfi Mátyás. A szeretet fényei
címmel a szervezők a karácsony közelségére,
illetve az adakozásra, az elesettebbek iránti érzelmi
megnyilvánulásra utalnak. A műsort
vacsora, bál, éjfélkor tombolasorsolás és hajnalig
tartó vigalom követi.
A nemes cél érdekében igyekeznek megnyerni
a városban lévő cégeket, vállalkozásokat,
hogy adományaikkal növelhessék a bevételt.
Antal Istvánné kiemelte: a Vöröskereszt aktivistái
november 14-én megkezdik a belépőjegyek
és támogatójegyek árusítását naponta 14-
16 óra között a HSMK-ban. Azok, akik több jegyet
vásárolnak vagy közérdekű kötelezettségvállalást
szeretnének kérni – ami azt jelenti,
hogy az adóalapból leírható a jegy ára – két-három
héten belül megkapják a visszaigazolást.
Az összegyűjtött pénzt a vöröskereszt egy
számlájára fizetik be, s a számláról vásárolják
meg az utalványokat. Közösen döntenek arról,
kik lesznek azok a gyerekek, akik a szép, divatos
ruhák vásárláshoz utalványt kapnak. Két évvel
ezelőtt 60 fiatalnak tudtak adni 10 ezer forintos
vásárlási utalványt, bíznak benne, idén
több gyermeknek jut majd szép ruha. Simánné
Mile Éva hozzáfűzte, két éve olyan üzletet találtak,
ahol akciós áron tudtak vásárolni a gyerekek.
Azt a javaslatot tette még, hogy készüljön
plakát a 12 általános- és az 5 középiskolában
annak érdekében, hogy a gyerekek a saját
korosztályukat is tudják megmozgatni. A kihelyezett
urnába bedobott csoki, vagy üdítő árával
járuljanak hozzá iskolatársaik megsegítéséhez.
A belépőjegyek ára 6000 forint, mely tartalmazza
a vacsora és a gálaműsor árát. Két
típusú támogatójegy vásárolható: a gálaműsor
megtekintésére jogosító illetve az önzetlen
adományozás kifejezésére vásárolható jegy
ára egyaránt 2000 forint.
B. Zs.
„SZÉP RUHÁBAN JÁRNI-KELNI...”
Alapításának 15. évfordulóját
ünnepli a Nagycsaládosok
Nagykanizsai Egyesülete
(NaNe). Ebből az alkalomból
családi délutánt szerveznek a
Halis István Városi Könyvtárban.
Az egyesület küldetéséről
és a tervezett programokról tartott
sajtótájékoztatót november
4-én Magyar József a NaNe elnöke,
Czupi Gyula a Városi
Könyvtári igazgatója, valamint
Györfy Anikó programszervező.
Magyar József elnök az
egyesület története kapcsán
elmondta, hogy Nagykanizsán
1988 óta működnek. A kezdetben
alig több mint egy tucat
család 2000-re már 41 családdá
bővült. A november 12-én
14.30 órakor kezdődő programmal
szeretnének nyitni a
nagycsaládosok és a nagycsaládos
elveket támogatók irányába.
A rendezvényen többek között
meghallgathatjuk Varga
Péter: A szülő is ember előadását,
pódiumbeszélgetést a családról,
valamint Czupi Gyula
vezetésével körsétát tehetünk a
könyvtárban és lehetőség nyílik
az ingyenes beiratkozásra.
NAGYCSALÁDOS
DÉLUTÁN
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat és az Európai
Unió Roma Ifjúságért Egyesület szervezésében rendeztek
konferenciát a Honvéd Kaszinóban. A program
az ICsSzM politikai államtitkára, Teleki László
megnyitójával kezdődött, aki a cigány kisebbségi önkormányzatok
egyre fokozódó szerepére hívta fel a
figyelmet. Litter Nándor polgármester az egyenlő bánásmóddal
kapcsolatos teendőkről szólt. Az előadások
sorát Magyarné Braunsteiner Márta, a Nemzeti
Etnikai Kisebbségi Hivatal főosztályvezetője nyitotta
meg, aki a kisebbségi jogalkotás aktuális kérdéseiről
beszélt. Kiemelte, hogy választáskor a kisebbségi
mandátumokra csak a magát az adott kisebbséghez
tartozónak valló személy jelölhető, és a szavazók is
csak az ő körükből kerülhetnek ki. Dr. Demeter Judit,
az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke a hatóság
szerepéről, a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemben
végzett feladatairól tartott tájékoztatást.
Szólt arról, kik és kivel szemben, milyen esetekben
kezdeményezhetik a hatósági eljárást, s milyen döntések
meghozatalára kerülhet sor a hatóság részéről.
AZ EGYENLő
A Dunántúli Roma Vezetők Szövetsége (DRVSZ) BÁNÁSMÓDÉRT
kétnapos konferenciát rendezett a hét végén Letenyén.
Az Országos Foglalkozatási Alap támogatásával megvalósult
rendezvény megnyitóján Nagy József György,
a DRVSZ elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd a
konferencia célkitűzéseit foglalta össze. A dunántúli
roma civil szervezetek már évek óta folytatnak sikeres
foglalkoztatási és képzési programokat, de kellő nyilvánosság
híján kevés alkalom adódott a tapasztalatok
átadására, a követésre méltó programok ismertetésére.
A DRVSZ ezen segítendő, szervezte meg a konferenciát.
Az elnök a pályázati pénzekhez való hozzájutás
nehézségeiről is szólt, s arról, hogy a romák elsődleges
munkaerőpiacra való visszajutása érdekében milyen
fontos a pályázatok utógondozása. A képzésekkel
kapcsolatban kiemelte, olyan tudáshoz kell hozzásegíteni
a képzésekben résztvevőket, amelyet a későbbiekben
is hasznosítani tudnak.
Ezt követően a zala, somogy és baranya megyei munkaügyi
központok képviselői szóltak a Dél- és Nyugat-
Dunántúl foglalkoztatási nehézségeiről, a jelenlegi
munkaerőpiaci helyzetről. A programjaikat bemutató civil
szervezetek között a résztvevők találkozhattak a Hálózat
az Integrációért Alapítvánnyal, a Cigány Érdekvédelmi
és Közművelődési Egyesülettel, a Khetanipe a
Romák Összefogásáért Egyesülettel, a Lenti Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal, a DRVSZ-szel, a Dél Somogyi
Cigány Képviselők Szervezetével és a Zala Megyei
Cigányok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületével.
Másnap Szirmai István, a FMM Roma Foglalkoztatási
Iroda vezetője tartott előadást a civil szervezetek
munkaerőpiaci szerepvállalási lehetőségeiről. A
konferenciát Bogdán János, a zalaegerszegi CKÖ
elnöke értékelte, zárta.
ROMAKONFERENCIA
ÚTON, ÚTFÉLEN
GAZDASÁG 9
A Zala Megyei Munkaügyi
Központ Nagykanizsai Kirendeltsége
az alábbi munkakörökben
kínál elhelyezkedési
lehetőséget:
munkakör/képzettség/bér
híddaru kezelő – szakirányú
80000-130000 Ft
hegesztő – szakirányú
80000-110000 Ft
CNC esztergályos – szakirányú
75000-80000 Ft
vas- és fémszerkezet lakatos
– szakirányú
70000-110000 Ft
vízvezeték szerelő – szakirányú
KJT. szerint
festő és mázoló – szakirányú
KJT. szerint
tehergépkocsi-vezető
+ darukezelő – szakirányú
megegyezés szerint
tehergépkocsi-szerelő –
szakirányú
megegyezés szerint
mélyfúró – szakirányú
130000-180000 Ft
varrómunkás – szakirányú
57000-90000 Ft
élelmiszerbolti eladó –
szakirányú
70000-80000 Ft
anyag- és termék vizsgáló
–szakirányú
70000-120000 Ft
operátor – 8. általános
80000-100000 Ft
telefonos értékesítő–
érettségi
megegyezés szerint
lakatos művezető –
technikum
150000-180000 Ft
kereskedelmi üzletkötő
(horvát nyelv) – főiskola
megegyezés szerint
vegyipari gépész üzemmérnök
– főiskola
120000-180000 Ft
ÁLLÁS
Bővebb felvilágosítás a munkahelyi
ajánlatokról a ZMMK
Kirendeltségén: Nagykanizsa,
Fő út 24. szám alatt kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő
– kedd – szerda: 8.00 – 12.00
és 13.00 – 16.00 óra között,
péntek: 8.00 – 13.00 óra
A londoni székhelyű, Linrose
Propertes Ltd. társaság magyar
képviselete kereste meg a városunk
önkormányzatát automata
mélyparkoló építését ajánlva. A
vállalkozás már tíz éve üzemeltet
teljesen automatizált mélyparkolókat
Európa-szerte. Az általuk alkalmazott
technológia lehetőséget
biztosít az idegenforgalmilag frekventált
helyszíneken – történelmi
belvárosok szűk utcái, terei alatt –
a felszíni parkolást kiváltva megoldani
a gépjárművek elhelyezését.
Az összeállított anyagból kiderül,
a parkolóhelyre történő beparkolás,
beállás és a gépjármű elhagyása
után egy számítógép által
vezérelt liftrendszer, emberi beavatkozás
nélkül elhelyezi a gépjárművet
a szabad földalatti parkolóhelyen.
Az átlagos ki- és beállási
idő kevesebb, mint egy percet
vesz igénybe. A rendszer maximális
kapacitása kilenc szinten 108
autó elhelyezését képes biztosítani.
A parkolórendszer használatával
jelentősen csökkenhet a zsúfoltság,
a környezetszennyezés, a
zajterhelés, a hagyományos parkoláshoz
kapcsolódó energiafelhasználás
is. A szolgáltatás igénybevevői
számára a rendszer maximális
védelmet nyújt az időjárás viszontagságaival
szemben is.
A legutóbbi közgyűlésen elfogadott
előterjesztés készítői megvizsgálták
a lehetséges helyszíneket,
s kilenc olyat találtak, amely
alkalmas volna a beruházás megvalósítására.
Mélyparkoló épülhet
az OTP Sugár utcai épületétől keletre
fekvő parkolóban, a Múzeum
tér zöld területe alatt, az Erzsébet
tér parkolójában, a Kiskastély
környezetében, a Zsinagóga
tömbben, a Fő út 10. udvarán, az
Eötvös tér északi tömbjében, a
Márvány üzletháztól nyugatra
fekvő parkolóban, és a Vasemberház
udvarán. Elhangzott az is: mivel
a vállalkozó több városban jelentkezett
ajánlatával, ahol először
kezdheti meg a beruházást,
ott alakítja ki a diszpécser szolgálatát
is. Erre jelenleg Nagykanizsának
van a legnagyobb esélye.
A testület legutóbbi döntésével,
a bemutatott dokumentációk és ismertetők
alapján felhatalmazta a
polgármestert, hogy az automata
mélyparkolók nagykanizsai telepítési
lehetőségeiről, az eddig
ajánlatot tévő, illetve további hasonló
projektet kínáló cégekkel
tárgyalásokat folytasson, és a tárgyalások
eredményeként kialakuló
telepítési lehetőségekről részletes
dokumentációt készítessen.
AUTOMATA MÉLYPARKOLÓK A VÁROSBAN
A tervek szerint november 30-ig kellene befejeződnie
a város legkülönbözőbb pontjain zajló, a
közlekedést megnehezítő, de már rég várt útfelújítási
programnak. A beruházás eredményeként megújul
majd a Teleki utca, a Dózsa György utca, elkészül
a Magyar utcai körforgalom, és a Széchenyi téren
a burkolatcsere is. Megkezdődött a Magyar utca
és az Arany János utca közötti körforgalom építése.
Jelenleg a közművek kiváltása történik, a vezetékeket
a leendő körforgalom útpályája alól kiemelik, és
új nyomvonalon helyezik el. Ezt követően kerül sor
a viszonylag kisméretű, járható közepű körforgalom
kialakítására, ahol virágágyások helyett burkolt felületet
alakítanak ki a nagyobb járművek áthaladása
érdekében. Bár a munkálatok gőzerővel folynak, a
szakemberek egy része úgy vélekedik, a közlekedőknek
valószínűleg még november 30. után is türelemmel
kell lennie. Bár az időjárás egyelőre kegyes
az utakon dolgozó munkásokhoz, a program jelenlegi
állása szerint a munkák csúszni fognak.
Erre a dilemmára kellett megoldást keresni
legutóbb a Csengery utcában, ahol a korábban
eldöntött közbeszerzés nyomán megkezdődött
a bicikliút kivitelezése, illetve az azt
megelőző munkálatok. Olvasóink közül többen
is úgy vélik, kár volt a növényállományt
az egyre terjedő urbanizáció oltárán feláldozni,
de a szakemberek véleménye az, más megoldás
sajnos nincs.
FÁK VAGY BICIKLIÚT
10 KULTÚRA
Az idén száz éve,1905. december
15-én Nagykanizsán született a neves
zeneszerző, Farkas Ferenc. A
fővárosban járt gimnáziumba, zenei
tanulmányait a Nemzeti Zenedében
kezdte meg. 1921-től a Zeneakadémián
Weiner Leó előkészítő osztályának
növendéke volt, majd az
érettségit követően Siklós Albert
irányításával tanult tovább és szerzett
zeneszerzői diplomát 1927-ben.
1929-től 1931-ig Rómában, Ottorino Respighi mesteriskolájában tökéletesítette
tudását, megszerezve a briliáns hangszerkezelés és hangszerelés páratlan
ismeretét, majd Afrikában és Spanyolországban járt. 1933-35 között
Bécsben és Koppenhágában filmzenéket írt. 1935-45-ig a Fővárosi Felsőbb
Zeneiskolában, 1941-43-ig a kolozsvári konzervatóriumban tanított, majd
az intézmény igazgatója lett. 1946-48-ig a Székesfehérvári Zeneiskola
igazgatója volt, 1948 óta a Zeneművészeti Főiskola tanára.
Farkas Ferenc nemcsak a zene, hanem a képzőművészet és az irodalom
ismerője is volt. 1936-ig elsősorban filmzenéket írt és vezényelt Budapesten,
Bécsben és Koppenhágában is, de szerzett színpadi és rádiós kísérőzenét
is. 1935-től foglalkozott tanítással, 1949-től 1975-ös nyugalomba vonulásáig
a Zeneakadémia zeneszerzéstanára volt. Életművének sokrétűsége
az előadói apparátus és a műfajok tekintetében is megmutatkozik. Színpadi
alkotásai között operák, balettek, daljátékok, operettek és színpadi játékok
is találhatók (legjelentősebbek: A bűvös szekrény 1942, a Furfangos
diákok 1949, a Kossuth-díjas Csínom Palkó 1949, az Egy úr Velencéből
1979-80); ezenkívül számtalan zenekari-, szóló- és kamaradarabot, versenyműveket,
kantátákat, miséket, kétszáznál több kórusművet, száznál
több dalt és népdalfeldolgozást komponált. A költészet iránti vonzódását
mutatja, hogy mintegy 12 nyelven komponált, és a megzenésített magyar
költők száma meghaladja az ötvenet. 1933-ban Liszt-díjjal, 1934-ben Ferenc
József díjjal, 1943-ban Klebelsberg-díjjal, 1950-ben Kossuth-díjjal
tüntették ki, 1960-ban az Erkel-díj I. fokozatát kapta: 1965-ben a Magyar
Népköztársaság Érdemes Művésze lett.
Huszonöt esztendős volt Farkas Ferenc, mikor Divertimentóját komponálta.
A mű római tanulmányútjának termése, amellyel 1933-ban elnyerte
a Liszt Ferenc pályadíjat. Hangszerelésének áttetsző világossága,
formáinak logikus szerkesztése nyilván sokat köszönhet az olaszországi
stúdiumoknak, de negyven esztendő távlatából, Farkas Ferenc
azóta írt műveinek ismeretében, elmondhatjuk, hogy ezek a vonások a
zeneszerző egész életművét végigkísérik, és így nyilván hozzátartoznak
művészi alkatához. Ugyanez mondható el a Divertimento hangzásának
mediterrán derűjéről, a műfajt híven értelmező harmonikus
könnyedségéről, amely különösen az első két tétel alaphangulatát jellemzi;
de nem kevésbé hatásos karakterdarab a harmadik helyen álló
Menüett, valamint a záró rondót előkészítő Intermezzo sem. A Divertimentót
1933-ban Dohnányi Ernő vezényelte a budapesti bemutatón.
Századunk első évtizedeiben az európai muzsika jellegzetes stílusa
volt a neobarokk: számos zeneszerző úgy vélt kiutat találni bizonyos
hangbeli és formabeli újítások káoszából, ha újból felidézi a muzsika
nagy századának vívmányait, a zene egyenletes lélegzését, szabályos
formáit. A tehetséges zeneszerzők műveiben ez a felidézés több volt
merő utánérzésnél: ők megtalálták a módját, miként tölthetik meg a zene
egykori formavázát korszerű tartalommal, és a múltat a maguk
egyéni hangján szólaltatták meg. S ha ez így volt a húszas években, fokozott
mértékben volt érvényes az elmúlt néhány évtized értékes alkotásaira
nézve. Farkas Ferencet széleskörű tájékozottsága, nemes ízlése
egyaránt megóvja attól, hogy régies formában írott műveiből merő stílusgyakorlat
váljék. Sőt, a prelúdium és fúga barokk hagyományait nagyon
is mai eszközökkel támasztja fel a zeneszerző, hiszen művének
témáját a tizenkétfokú hangrendszer készletéből konstruálja. Az 1947-
ben írt kompozíció első részé (a Preludium) e korszerű elemekre alkalmazza
Bach szigorúan kötött építkezésű háromszólamú invencióik
kompozíciós szabályait. Ugyancsak a hagyomány ihlető erejű tisztelete,
hatja át a két zenei gondolatra épült kettősfúgájának szerkesztését
is. Benne jól érezhető a felemelkedés és lecsendesülés hangulati hullámhegyének
és hullámvölgyének egységes, nagy ritmusa. Mind a prelúdium,
mind a fúga igen jól hangzó, választékos hangszerelésével kelti
kifejező, élvezetes muzsika hatását.
A Furfangos diákok című egyfelvonásos táncjátékot — amely Jókai
A debreceni lunátikus című novellájából készült, 1949-ben mutatta be
a Magyar Állami Operaház. Egy évvel később Farkas Ferenc zenekari
szvitet állított össze a mű kiemelkedő részleteiből. A hat tétel meganynyi
karaktertáncot foglal magában, sőt, az utolsó tételt három darabból
szerkesztette a zeneszerző.
Farkas Ferenc egész életművét a nemes ízlés, a magyar és klasszikus hagyományok
értő ápolása, a kifejezés mindenkori választékossága jellemzi.
Stílusa csiszolt, költői világa bensőséges, hangzásvilága magán viseli az
impresszionizmus stílusjegyeit, némelyeket nyilván olasz mesterétől,
Respighitől sajátított el a komponista. A sokoldalú képzettség, széleskörű
európai tájékozottság Farkas művészetében a magyar zene hagyományainak
tudatos ápolásával társul. Ez adja alaphangját a Cantus Pannonicus című
kórusműnek is, amelyet a zeneszerző a nagy humanista költő, Janus
Pannonius verseiből állított össze 1959-ben. Janus Pannonius a XV. században
írta latin nyelvű költeményeit, amelyekben korát és környezetét élő,
nagyszerű ábrázolóerővel jelenítette meg. A reneszánsz poéta műveiből
Farkas Ferenc öt költeményt választott ki megzenésítésre. Az első költemény
Magyarország dicsőségét énekli meg. Tekintettel a latin szöveg metrikus
lejtésére, a zeneszerző elsősorban a ritmus kifejező eszközével élt e tétel
zenei feldolgozásánál. A bevezető tétel súlyos veretű, ünnepélyes hangját
könnyed, bensőséges szerenádmuzsika követi. A reneszánsz madrigálzenék
stílusára utal az énekkart kísérő hangszeres együttes is, amely pengető
hangszerekből — hárfából, csembalóból; cselesztából, gitárból és mandolinból
— áll. A harmadik tétel megkapó természeti kép, címe: Búcsú Váradtól.
A muzsika téli utazást ír le, rendkívül finom és választékos eszközökkel.
De helyet kap a tétel végén a búcsú könnyes hangulatának kifejezése
is. A következő tétel tavaszt váró lírai közjáték, majd a befejező költeményben
a béke óhaja csendül fel. A költő Marshoz, a háború istenéhez könyörög
békéért. A zeneszerző a művet záró kódéban ismét visszaidézi a
kezdő tétel magyaros dallamát, ily módon kerekítve le a költemények sorozatát:
békét kérünk Pannoniának, ahonnét új versek szállnak a világba...
1965-ben írta Farkas Ferenc ezt a zenekari darabot. A kompozíció
külső indítéka Fejős Pál magyar származású amerikai filmrendező két
évvel korábban bekövetkezett halála volt. A mű egyetlen tételbe tömöríti
a címében foglalt két lelkiállapot különféle fázisait, a kedély különféle
hullámzásait, amelyek egyúttal a formai felépítésben is szerepet
játszottak. A befejezés hangja a vigaszé, megnyugvásé. A művet 1967-
ben Ferencsik János mutatta be.
Farkas Ferenc emléke előtt tisztelgett az idei Egyházzenei Fesztivál.
A szeptember 2-án kezdődött fesztiválra volt tanítványai egy-egy művet
írtak, illetve ajánlottak az életének 95. évében, 2000-ben elhunyt
alkotó emlékére. Szülővárosában, Nagykanizsán is programok sorával
idézik fel a száz éve született alkotó emlékét. Október 31-én emlékbélyeget
mutattak be, s a már hagyományos Emlékezem… koncert
műsorán Farkas-művet hallhatott a közönség.
FARKAS FERENCRE EMLÉKEZÜNK
DIVERTIMENTO
PRELUDIUM ÉS FÚGA
FURFANGOS DIÁKOK – SZVIT
CANTUS PANNONICUS
GYÁSZ ÉS VIGASZ
KÉSEI UTÓDOK EMLÉKEZETE
EGÉSZSÉGÜGY,, OKTATÁS 11
E héten zajlik az „Útvesztők és
Útkeresők” bűnmegelőzési akadályverseny
a Hevesi Sándor Művelődési
Központban, melyen a
város középiskoláinak 9-10. évfolyamain
tanuló diákok vesznek
részt. A 65 osztályt – összesen
mintegy 2500 fiatalt – érintő programot
a kanizsai Rendőrkapitányság
vezetője, dr. Molnár József
rendőr alezredes nyitotta meg.
A csapatok kilenc állomáshelyen
jutottak hasznos információkhoz,
illetve adhattak tanubizonyságot
egy-egy adott témában
való tájékozottságukról. A Droggalériában
– ezt az elnevezést
kapta az első állomás – részletesen
megismerkedhettek a különböző
kábítószerekkel, azok káros
hatásaival, a drogozás veszélyeivel.
A következő állomáson az
előítéletekről, a másságról, a kisebbségi
létről esett szó. A versenyzők
szituációs játék keretében
tapasztalhatták meg, milyen
érzés egy „más” csoporthoz tartozni,
az előítéletek miatt mellőzöttnek,
kiközösítettnek lenni. A
„Te sem vagy más!” állomás után
a „Buli járat” várta a csoportokat,
ahol helyszíni fotók és illusztrációk
segítségével a közelmúlt jelentősebb
közlekedési baleseteivel
szembesülhettek a fiatalok. A
cél ezúttal az volt, hogy mindannyian
végiggondolják, milyen
fontos a közlekedési szabályok
mindenkori betartása. S hogy a
droggal kapcsolatos ismeretek
biztosan mindenkiben mélyen elraktározódjanak,
a következő
megállóban egy oktatófilmet néztek
végig a résztvevők: a film egy
drogos viszontagságos életét kísérte
végig, egészen a haláláig. A
fiatalkorú bűnözéssel foglalkoztak
az ötödik állomáson. Szó
esett arról, hogyan válhat valaki
áldozattá, illetve elkövetővé, s
milyen büntetésekre számíthatnak
a szabályokat megszegők.
Aztán az éjszakai élet veszélyeit
vették górcső alá a csapatok:
szó esett a biztonságos szexről, a
drogról, az alkoholról, mégpedig
főként ezek egészségügyi vonatkozásairól.
Majd – hogy a tájékoztatás
valóban teljeskörű legyen
–, két olyan állomáson is elidőztek
a fiatalok, ahol mindent
megtudhattak arról, ha bajba jutottak,
ha segítségre van szükségük,
hova fordulhatnak. Így megismerkedhettek
például a Gyámhivatal,
a Szociális Osztály és a
Családsegítő Központ munkájával
is. Az egyik, mondhatni a legnépszerűbb
állomás újra a
KRESZ-szabályok birodalmába
vezette a csapatokat. Míg az osztályokból
ketten-ketten arra vállalkoztak,
hogy minden tudásukat
latba vetve számítógépes
KRESZ-tesztet igyekeztek minél
kevesebb hibával kitölteni, addig
a többiek rajzok, képek segítségével
nyomon követhették például
azt, hogy a sebesség helytelen
megválasztásából adódó közlekedési
balesetekben mekkora az ütközés
ereje, mi történhet, ha biztonsági
övvel vagy éppen anélkül
csak kicsit, vagy éppen nagyon
túllépjük a szabályok, illetve az
útviszonyok engedte sebességhatárokat.
Természetesen valamennyi
állomáson játékos feladatok
is kapcsolódtak az adott témához,
melyek megoldását a
szakemberek maximum tíz ponttal
jutalmazhattak.
S hogy melyik osztály volt a
legügyesebb a helyi önkormányzat,
a rendőrség illetve az Egészségügyi
Alapellátási Intézmény
által szervezett programon? Erről
következő lapszámunkban tudunk
beszámolni, hiszen az eredményhirdetésre
eheti számunk megjelenését
követően kerül majd sor.
-szőlősiÚTVESZTőK
ÉS ÚTKERESőK
A legutóbbi közgyűlésen tárgyalta s fogadta el a testület a dentoalveoláris
sebészet kialakításával kapcsolatos előterjesztést. Mint arra
bizonyára emlékeznek lapunk olvasói is, a tavalyi évben szűnt meg a
városban a szájsebészet, a szakember távozása miatt. Mivel a pótlását
akkor nem sikerült megoldani, a kórház megszüntette az ellátást.
Az azóta eltelt időszak bebizonyította, hogy az ellátásra komoly
szükség van, hiszen nem megoldás, hogy a betegek Zalaegerszegre, a
túlzsúfolt rendelőbe utaznak a kezelésekre. Mégpedig elég sokan, hiszen
a város és vonzáskörzete, azaz 72 település mintegy 120 ezer biztosított
lakos fogászati ellátását végzi a terület 23 fogszakorvosa. Most
úgy tűnik, talán lehetőség adódhat a helyzet megoldására. Benyújtásra
került ugyanis egy pályázat az illetékes szervekhez, kérve azt, hogy az
alapellátás keretében, heti 30 órás rendelési idővel elindulhasson városunkban
a szakrendelés. S mindehhez most adott egy dento-alveoláris
szakvizsgával rendelkező fogszakorvos is, aki az Egészségügyi Alapellátási
Intézmény dolgozójaként vállalkozna a feladat ellátására. Mint
azt Kercsmaricsné Kövendi Ibolya, az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
vezetője elmondta, a pályázatok elbírálása 2006. év közepén
történik, így a szakrendelés legkorábban a következő év második felében
kezdhetné meg működését. A betegek a Szent Imre utcai fogászati
rendelőben jutnának ellátáshoz, s a bonyolultabb esetek orvoslására,
műtőt igénylő szájsebészeti beavatkozások elvégzésére a kórház fül-,
orr-, gégészeti műtőjében kerülhetne sor.
Mindez ma még csak feltételes módban...
DENTO-ALVEOLÁRIS
Az „Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata” tagjaként az Attila SEBÉSZET 2006-BAN?
óvoda Egészségmegőrző szakmai napot tart november 16-án a Halis
István Városi Könyvtárban. A program keretében neves előadók szólnak
majd a népegészségügyi program óvodai megvalósítási lehetőségeiről,
arról, hogyan, miként tehetnek többet az óvodapedagógusok a
gyerekek egészségfejlesztése, egészségmegőrzése érdekében. Prof. Dr.
Székely Lajos a hálózat tiszteletbeli elnöke a népegészségügyi programról
és az óvodai egészségnevelés elméletéről beszél, Bukovicsné
Nagy Judit a program óvodai megvalósításának gyakorlati lehetőségeit
ismerteti. Horváth Judit előadásában a helytelen táplálkozás és a gyógytestnevelés
tapasztalatairól lesz szó, az előadást gyakorlati bemutató
is követi majd. Somogyi Péter a sószoba élettani hatásairól tartó előadást.
A program ingyenesen látogatható, a szervezők szívesen látnak
mindenkit, aki többet szeretne tudni arról, miként lehetnek egészségesebbek
a gyerekek.
EGÉSZSÉGÜNKÉRT
Az önkormányzat folyamatosan újítja fel a rossz állapotban lévő, az
előírásoknak nem megfelelő alapellátási orvosi rendelőket. A többmilliós
program keretében felújított Jókai utcai orvosi rendelőt nemrégiben
adták át a betegforgalomnak, jelenleg zajlik a Kaposvári út 11-ben
lévő rendelő munkaterületének átadása. Az Alkotmány utcában lévő
rendelő építési engedélyeztetési eljárása pedig folyamatban van – tudtuk
meg Röst János alpolgármestertől.
ORVOSI RENDELőK
FELÚJÍTÁS ALATT
12 VÁROSHÁZA
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart november 7-én 18.00-19.00 óra között a Nagyrác
utcai Általános Iskolában és november 14-én, hétfőn 18.00-19.00 óra
között a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője
november 7-én 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában,
18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart. A
fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.
Változás! Röst János alpolgármester november 16-án, szerdán tart
9-12 óráig tart fogadóórát a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.).
Dr. Kelemen Marcell jegyző november 9-én, szerdán tartja ugyanott
fogadóóráját. A fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket,
javaslataikat.
A 6. sz. választókerület (Csokonai u., Hevesi u., Teleki u., Bartók u.,
Rózsa u. stb.) lakosai részére 2005. November 9-én, szerdán 17 órakor
Litter Nándor polgármester fogadóórát tart a Körősi Cs. S. Általános
Iskolában.
KÖZMEGHALLGATÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának
képviselő testülete 2005. november 9-én (szerdán)
15 órai kezdettel közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helye:
HKÖ iroda; Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1.
1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános
versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, volt Thury laktanya
területén, a földhivatali megosztást követően kialakuló
3110/24. hrsz-ú, 5 ha 1865 m2 nagyságú földterületet a rajta lévő
felépítményekkel együtt.
A versenytárgyalás ideje: 2005. november 23. 10 óra. Kikiáltási ár:
373.428.000 Ft + áfa. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalója (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) A versenytárgyalási felhívás 2005. november 14-től
vehető át a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6.). A versenytárgyalás kiírója
fenntartja jogát az ingatlan versenytárgyalásának visszavonására, a
versenytárgyalás időpontjának módosítására, melyet hirdetés formájában
közzétesz.
2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános
versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait
(hrsz./helye/kikiáltási ár/versenytárgyalás időpontja):
2035/B/2.– Király u. 8./2.200.000 Ft + áfa/2005. nov. 15., dec. 5.
8:30 óra. 2190/A/3. – Csányi u. 8./10.700.000 Ft + áfa/2005. nov. 15.
és dec. 5. 09:00 óra. 11. – Magyar u. 6./6.500.000.- Ft + áfa/2005.
nov. 15. és dec. 5. 09:30 óra. 4372. – Lazsnaki kastély/80.000.000 Ft +
áfa/2005. nov. 15. és nov. 29. 10:00 óra. 163/1. – Magyar u.
54./11.280.000 Ft +áfa/2005. nov. 15. és dec. 5./10.30 óra. 186/1. –
Magyar u. 76./7.938.600 Ft/2005. nov. 15. és dec. 5. 11:00 óra. 1286.
– Királyi P. 1-3./16.000.000 Ft + áfa/2005. nov. 15. és dec. 5.
11:30 óra. 1188/A/5. – 1188/A/6. – Fő út 7./47.000.000 Ft + áfa/2005.
nov. 15. és dec. 5. 13:00 óra. 1163. – Rozgonyi u. 8./40.000.000 Ft +
áfa/2005. nov. 15. és dec. 5. 13:30 óra. 4372/1.– Lazsnaki kastély
megosztva/60.000.000 Ft + áfa/2005. nov. 16. és nov. 30. 10:00 óra.
4372/2. – Lazsnaki kastély megosztva/25.000.000 Ft + áfa/2005. nov.
16. és nov. 30. 10:30 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
ELADÓ INGATLANOK
Az EU előírásainak megfelelően 2005. november 14. és 28. között
a KSH Gazdaságszerkezeti Összeírást hajt végre, melyet az
1996/2467 számú EU Tanácsi Rendelet tesz kötelezővé az EU tagországaiban.
A felvétel célja, hogy átfogó képet adjon az EU csatlakozás óta a
magyar mezőgazdaságban végbement szerkezeti változásokról. A
begyűjtött adatok szükségesek az agráriumot érintő uniós és hazai
döntések meghozatalához, valamint a mezőgazdaság stratégiájának
kialakítását is megalapozzák. Az összeírás során KSH igazolványnyal
rendelkező összeíró-biztosok házról házra járva rögzítik az
adatokat - kérdőíven vagy lajstromon- az ország 959 településén.
Zala megye 47 településén ötezer egyéni gazdálkodót érint az öszszeírás.
A kérdőív felvétele során az összeíró a gazdaságban foglalkoztatottakra,
a földterületre, az állatállományra és termesztett növényekre,
a gépállományra, illetve egyéb tevékenységekre vonatkozó
adatokat rögzíti.
A valósághű adatszolgáltatás valamennyi gazdálkodó részéről a
statisztikai törvény alapján kötelező. Az összeírt adatok csak összesített
formában kerülnek közlésre, senkinek nem kell attól tartania,
hogy a közölt adatokat nem statisztikai célra, vagy az adatszolgáltató
érdekeit sértő módon használják fel.
Kérjük, segítsék az összeíró-biztosok munkáját.
Szekeres Jánosné, képviseletvezető
A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
HIRDETMÉNYE
„SZÉP RUHÁBAN JÁRNI-KELNI...”
JÓTÉKONYSÁGI GÁLAEST ÉS BÁL
2005. DECEMBER 10.
Minden év december hónapja a karácsony, a szeretet ünnepének
jegyében telik. Ez a hónap a jótékonyság és adományozás hónapja
is. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt
élő, rászoruló fiatalok megsegítésére. A hagyományteremtő rendezvények
folytatásaként városunk Önkormányzata, a Hevei Sándor
Művelődési Központ, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai
2005. december 10-én a Hevesi Sándor Művelődési Központban.
rászoruló fiatalok ruházkodását támogatjuk. A színháztermi gálaműsorban
fellépnek a Sziget Színház művészei, valamint a komáromi
Jókai Színház Jászai-díjas színművésze, Dráfi Mátyás. A
gondoskodik,
rendezünk értékes nyereménytárgyakkal.
ára 6 000 Ft, mely tartalmazza a vacsora és a gálaműsor árát. Két típusú
Ft-ért, és az önzetlen adományozás kifejezésére szintén 2 000 Ft-ért.
Magyar
Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének Magyar Kereskedelmi
és Hitelbank Rt-nél vezetett 10404900-49011599-
00000000 számú bankszámláján. Az átutalási elismervény hitelesített
másolata jogosít a belépőjegyek és támogató jegyek átvételére.
A befizetett összegek után igényelhető adókedvezmény érvényesítéséhez
a Városi Vöröskereszt igazolást állít ki.
Litter Nándor, polgármester
múlt két év decemberében jótékonysági gálát rendezett a városban
Szervezete idén is megrendezi a Jótékonysági gálaestet és bált
A reményeink szerint sikeres rendezvény bevételéből az arra
kodik, s a hajnalik tartó tánczenét a Focus nosztalgia zenekar
szolgáltatja Ámon István vezetésével. Éjfélkor tombolasorsolást
Belépőjegyek és támogató jegyek előzetesen vásárolhatók a
HSMK-ban november 14-től naponta 14-18 óráig. A belépőjegyek
A nagyobb példányszámban vásárolt jegyek ellenértéke és a
jótékonysági bálon a vacsoráról a Kanizsa Centrál Kft. gondospusú
jegy vásárolható: a gálaműsor megtekintésére jogosító 2 000
jótékony célra felajánlott összeg átutalással kiegyenlíthető a MaNovember
15. kedd
KANIIZSA MÉDIIA 13
November 17. csütörtök
November 16. szerda
November 14. hétfő
November 13. vasárnap
November 12. szombat
November 11. péntek
06:30 Krónika 06:53 K''arc - kulturális
magazin 07:19 Jelkép - református
07:30 Krónika 07:42 Jövő 7
- Költségvetés, Női kézilabda
08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Biztonságos államhatár
17:30 Dombország 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:18 Jelkép - katolikus
19:00 Krónika 19:14 Nyugati
Régió 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 K''arc 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Botrányos szerelem
- amerikai vígjáték 23:00
Maksavízió 23:30 Különjárat -
rockshow
06:30 Krónika 06:53 Nyugati Régió
07:19 Jelkép - katolikus 07:30
Krónika 07:42 K''arc 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 08:30
Gyermekműsor 09:00 Teleshop
09:30 Biztonságos államhatár
10:00 Infómánia 10:30 Díjlovagló
Világkupa 11:00 Pénzhalász
17:00 Trendli 18:00 Szárnyas farkasok
- kisfilm 18:28 Adjuk magunkat
18:41 Titánia Titánia -
magyar szatíra 20:11 Storyboard
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze
show 21:30 Octopus - amerikai
katasztrófa film 23:30 Különjárat
- rockshow
06:30 Titánia Titánia - magyar
szatíra 08:01 Adjuk magunkat
08:13 Jelkép - Krisztus Szeretete
Egyház 08:23 Storyboard 08:30
Gyermekműsor 09:00 Teleshop
09:30 Egészségmagazin 10:00
Trendline - a divatmagazin 10:30
Trendli - életmódmagazin 11:00
Pénzhalász 17:00 Díjlovagló Világkupa
18:00 Szárnyas farkasok
- kisfilm 18:28 Adjuk magunkat
18:42 Titánia Titánia - magyar
szatíra 20:00 Sajt 20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 Maksavízió 21:30 Varian
háborúja - amerikai háborús
filmdráma 23:30 Bencze show
06:30 Iránytű a régióknak I.
rész 07:20 Adjuk magunkat
07:32 Iránytű a régióknak II.
Rész 08:22 Főzőcske: Rakott
zöldbab 17:00 Trendline 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:19 Jelkép
- adventista 19:00 Krónika
19:14 Jövő 7 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01
Nyugati Régió 20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 kai sárkányok - amerikai
akciófilm 23:00 Irányjelző
23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 07:19
Jelkép - adventista 07:30 Krónika
07:42 Nyugati Régió 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika
17:00 Színházi magazin 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:19 Jelkép
- katolikus 19:00 Krónika 19:13
Házban ház körül 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01
Jövő 7 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Égi jel - amerikai vígjáték 23:00
Egészségmagazin 23:30 Benceshow
06:30 Krónika 06:53 Házban ház
körül 07:19 Jelkép - katolikus
07:30 Krónika 07:42 Jövő 7 08:09
Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Akarj élni! 18:00 Krónika
18:14 Mese 18.21 Jelkép - evangélikus
19:00 Krónika 19:14 Jövő
7 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Házban ház körül
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Gyilkos
törvény - amerikai thriller 23:00
Trendline a divatmagazin 23:30
Biztonságos államhatár
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7
07:19 Jelkép - adventista 07:30
Krónika 07:42 Házban ház körül
08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Tér-Erő. A régiók,
megyék, kistérségek műsora
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:19
Jelkép - református 19:00 Krónika
19:14 K''arc 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Jövő
7 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Lóvá
tett milliomos - ausztrál vígjáték
23:00 Infómánia - multimédia
magazin 23:30 Trendi életmódmagazin
MűSORA
November 11 – November 18
ZÁLOGKÉSZPÉNZ
AZONNAL
a régi helyen, régi
kollégákkal új,
magasabb aranyáron
ÉKSZERBANK
ZÁLOGHÁZ
NAGYKANIZSA
VASEMBERHÁZ
az árkádok alatt
TEL.: 93/313-332
Mintegy tízéves múltra tekint
vissza az önkormányzat által létrehozott
Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közbiztonságáért és
Közlekedésbiztonságáért Alapítvány,
mely 2001 óta közhasznú
alapítványként működik.
Titkárával, Antalics Dezsővel
az alapítvány tevékenységéről beszélgettünk:
– Hogyan fogalmazhatnánk
meg röviden, milyen célokat tűzött
maga elé az alapítvány?
– A rendőrség munkáját segítjük
a közbiztonság és a közlekedésbiztonság
mind hatékonyabb
ellátása érdekében. Emellett kiemelt
feladatnak tartjuk, hogy e
területeken az ifjúság nevelésében
is hatékonyan közreműködjünk.
– Az elmúlt esztendőben konkrétan
hol, miben tudtak segítséget
nyújtani?
– Anyagi támogatást nyújtottunk
a rendőrség motoros szolgálati
feltételeinek megteremtéséhez
– gondolok itt például motoros
öltözet beszerzésére, a motorkerékpárok
fejlesztésére. Az idegenforgalmi
szezonban, amikor bizony
sokkal több időt töltenek
munkával a rend őrei, a túlórák
kifizetésében komoly anyagi áldozatot
vállaltunk. A fiatalokkal
kapcsolatban is említhetek példákat:
az oktatási tevékenység módszertani
fejlesztése érdekében
számítástechnikai eszközöket vásároltunk,
és hozzájárultunk a diákoknak
szervezett kortárs nyári
tábor költségeihez is. A 9-10. évfolyamon
tanulók a közlekedésbiztonsággal
kapcsolatban játékos
vetélkedőn vehettek részt, ez
volt az „Élet-Túra” program,
ahol szintén számíthattak ránk a
szervezők.
– Miből tudnak ennyi mindent
finanszírozni? Kiknek a támogatására
számíthat a Nagykanizsa
MJV Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért
Alapítvány?
– Az alapítványt eddig csak a
város támogatta, de szeretnénk,
ha ez a helyzet megváltozna, és a
gazdasági társaságok valamint a
civil szervezetek között is akadnának
olyanok, akik ugyanolyan fontosnak
tartanák a köz- és a közlekedésbiztonságot,
mint mi. Ha ez
így lesz, bizonyára egyre többen
lesznek majd, akik segítenek nekünk,
hogy mi is segíthessünk.
– Hogyan, milyen formában
várják az adományokat?
– Az OTP-nél vezetett bankszámlánk
száma: 11749015-
20030690. S ha valaki szeretne
még többet tudni az alapítványról,
annak szívesen állok rendelkezésére
a 20/265-3895-ös telefonon.
Sz. M.
ALAPÍTVÁNYA BIZTONSÁGUNKÉRT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzőjeként a kiemelt építéshatósági,
a gyámügyi és az okmányirodai ügyekben ún. körzetközponti illetékességgel
rendelkezem. Illetékességem ezekben az államigazgatási
ügyekben Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén túl
még 40 településre és azok polgáraira is kiterjed. A hatáskörömbe utalt
fenti államigazgatási feladatok ellátásáról osztályvezető kollégáimmal
együtt számot kívánunk adni Önöknek. Lehetőséget akarunk teremteni
arra, hogy a települések polgármesterei, jegyzői véleményt alkothassanak,
illetve a lakosság kérdéseket intézhessen a Polgármesteri Hivatal
munkájáról, a körzetközponti államigazgatási feladatok ellátásáról.
Mindezek alapján tisztelettel meghívom Önöket a 2005. november 15-
én 14.00 órakor megrendezésre kerülő Körzetközponti Fórumra.
Helyszín:Halis István Városi Könyvtár Nagykanizsa, Kálvin tér 5.
Program:14.00 Köszöntő: dr. Kelemen Marcell Nagykanizsa Megyei
Jogú Város jegyzője 14.10 Tájékoztató a Városi Gyámhivatal munkájáról,
tevékenységéről. Előadó: dr. Nemesné dr. Nagy Gabriella hivatalvezető
14.30 Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Építéshatósági Osztályának tevékenységéről. Előadó: Szamosi
Gábor osztályvezető 14.50 Tájékoztató az Okmányiroda tevékenységérő.
Előadó: Deák Tamás irodavezető 15.10 Fórum a közigazgatási feladatok
ellátásáról, a körzetközponti feladatokkal kapcsolatos észrevételek,
tapasztalatok megvitatása, kérdésfelvetések a meghívottak részéről
Dr. Kelemen Marcell
KÖRZETKÖZPONTI FÓRUM
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
VEGYES
JÁRMű
BÉRLET
14 HIIRDETÉS
INGATLAN
Zalakaroson eladó 360 m2 telken,
38 m2-es nyaraló. Kis felújítás
szükséges, víz, villany, gáz van.
Irányár: 6,8 millió Ft. Érd.: 30/422-
3575, 30/246-0063 (5703K)
Nk-án a belvárosban közel
700 m2-es telek, rajta bontható
családi házzal eladó. Társasház
építésére kiválóan alkalmas!
Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
(5717K)
Nk-án a belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/391-5609 (5663K)
Nk-án a Múzeum téren I. emeleti,
egyszobás, felújításra
szoruló lakás eladó. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 30/3651-654, hétvégén
és 16 óra után: 93-320-627
(5681K)
Nk-án a belvárosban három
szobás, 69 m2-es lakás eladó. Irodának
is alkalmas! Érd.: 93-313-626
(5718K)
Befektetők figyelem! Nk
belvárosi 96 m2-es, 3 szoba + hallos
lakás , irodának is alkamas, eladó!
Irányár: 13,5 millió Ft. Érd.:
20/439-7780 (5709K)
Petriventén szép, 140 m2 -es
családi ház teljesen felújítva, garázzsal,
melléképületekkel eladó.
Vállalkozásra is alkalmas! Irányár:
12 millió Ft. Érd.: 93-316-091-es
számon 17 óra után. (5682K)
Nk-án a Platánsoron egyszobás,
földszinti, 37 m2, egyedi gázas
lakás eladó. Irányár: 5,1 millió Ft.
Érd.: 30/270-9881 (5710K)
Nk-án a Csengery 66. szám alatt
egyszobás, udvari lakás eladó.
Irányár: 3 millió Ft. Érd.: 30/494-
7992 (5723K)
Kiskanizsán háromszobás családi
ház melléképületekkel, tetőtérbeépítési
lehetőséggel eladó. Irányár:
14,5 millió Ft. Érd.: 93-319-
565, 20-551-0068 (5724K)
Nagyváthy utcában három szobás,
amerikai konyhás, teraszos,
kitűnő állapotú, IV. emeleti öröklakás
reális áron, sürgősen eladó.
Irányár: 10,5 millió Ft. Érd.:
30/422-3575 (5702K)
Tóthszentmárton központjában
90 m2-es családi ház eladó. Érd.:
70/381-9104 (5726K)
Belvárosi családi házban utcafronti,
kétszobás, összkomfortos lakás
külön bejárattal irodának, lakásnak
kiadó. Érd.: 30/635-1230
(5695K)
Nk-án a Király út elején három
helyiségből álló üzlet-iroda parkolóval
kiadó. Érd.: 30-204-4556,
93/313-271 (5696K)
Belvárosban egyszobás, összkomfortos
lakás bútorozottan kiadó.
Irodának is alkalmas! Irányár:
25.000 Ft/hó + rezsi. Egy havi kaució
szükséges! Érd.: 18 óra után a
20/805-2950 (5720K)
Kórház utcában reális áron, két
helyiségből álló üzlet (összterület
57 m2) egyben és külön is kiadó.
Érd.: 30/346-8191 (5727K)
Nk-án IV. emeleti, központi fűtéses,
bútorozott, kétszobás lakás
kiadó. Egy havi kaució szükséges!
Érd.: 93-381069 17 óra után.
(5728K)
Városkapu krt-on kétszobás,
bútorozott, központi fűtéses lakás
kiadó. Ár: 30.000 Ft + rezsi. Egy
havi kaució szükséges. Érd.:
20/4360-195 (5729K)
Audi 80-as 1,6-os TD, 89-es évjáratú,
friss műszakival, korához
képest jó állapotban, sürgősen eladó.
Érd.: 20/4296-903 (hétvégén)
(5721K)
Babaholmik, divatos overállok,
pamut, plüss rugdalózók, bodyk,
rendkívül olcsón eladók. Nagykanizsa,
Olaj út 8. Tel.: 30/948-4276
(5688K)
Normand és tuja fenyőgallyat
vásárolok kivágással, tisztítással
együtt! Érd.: 30/494-7992 (5715K)
120 literes prés, két éves, újszerű
állapotban eladó! Érd.: 30/448-
6072 (5725K)
Nk és körzetéből Herendi, Zsolnay
porcelánokat, ezüsttárgyakat,
képcsarnoki új és régebbi képeket
vásárolok. Érd.: 30/332-8422
(5730K)
Holland hatszemélyes étkező
garnitúrák, tálaló-, író-, cipős- és
faliszekrények, székek, sarokülők,
kiegészítők eladók. Érd.: 20/555-
3014 (5731K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Forgalomból kivont, vagy
rendszám nélküli lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-
7375, 30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások
építését, régi házak felújítását, tetőszigetelést,
ácsmunkákat, tetőfedést
vállal alvállalkozóként is!
Érd.: 70/503-9407, 93-322-109,
30/6398-825 (5604K)
Vállaljuk: sírok tisztítását, felújítását,
helyrehozatalát, készítését
számlára is. Érd.: Horváth Zoltán,
vállalkozó. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 65. Tel.: 06-93-333-449,
06-70-511-7863 (5641K)
Novemberben Nk-án beás nyelvtanfolyam
indul! Érd.: Kalányos Terézia
30/2957-694 (5722K)
Bármilyen írott anyag rögzítését,
számítógépes szerkesztését
vállalom. Tel.: 30/9932-534
APRÓHIRDETÉS
A szülei halálát feldolgozni
képtelen Bruce Wayne beutazza
a világot, kutatva, miként vehetné fel a
harcot az igazságtalanság ellen. Visszatér
Gothem city-be és hűséges komornyikja
Alfred, Jim Gordon nyomozó és Lucius Fox
segítségével fellép az álarcos hős, aki erejét és
szupermodern fegyvereit kihasználva küzd.
(Rendőrség utcája)
Tel.: 30/653-7964
Nyitva:
minden nap 9-21-ig
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
Kőnig menü 􀂊 400 Ft / menü kiszállítva
􀀹 Vállalati étkeztetést vállalunk
􀀹 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
MAGISZ-TEAM Oktatási, Szolgáltató,
Munkaerő-értékelő Bt.
AL.SZÁM: 0281, NY.SZ.: 01-0011-03, ISO: HU/033/2005
Állami finanszírozással VÁTI Kht. ROP 3.2.1 pályázatának keretén
belül NONPROFIT ÜGYINTÉZÉS KÉPZÉS
indul Zalaegerszegi és Nagykanizsai helyszínen,
korlátozott létszámban 2005.12.12-ig.
A képzés célcsoportja: területfejlesztési-, önkormányzati
alkalmazottak, civil szervezetek főállású alkalmazottai
A RÉSZVÉTEL INGYENES!
Bővebb felvilágosítást kérjen az alábbi elérhetőségeken:
92/599-311, 06/30/747-1980, www.magisz-team.hu,
e-mail: szilvi@zalaszam.hu
Értesítem régi és új pácienseimet, hogy
BELGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉSEMET
2005. november 8-tól Nagykanizsán,
A CSENGERY ÚT 8. I. EMELETI RENDELőMBEN
MEGKEZDEM
Rendelési idő: kedden és csütörtökön 14-16 óra között
Dr. Buzás Judit
belgyógyász szakorvos
BATMAN:KEZDőDIK!
SPORT 15
November 12. szombat
7.00 Szent Márton – IVV
túra. Indulás a Kögázparkolóból,
érkezés 19 órakor
ugyanide. Útvonal a helyszínen
kapott térkép alapján. A táv 5,
10, 20 km, részvételi díj 600 Ft.
11.00 U15 korosztályú NB
II-s ladarúgó utánpótlás
mérkőzés – NTE pálya
13.00 U13 korosztályú NB
II-s labdarúgó utánpótlás
mérkőzés – NTE pálya
November 13. vasárnap
13.30 Palin – Zalakomár
városkörnyéki I. osztályú labdarúgó
mérkőzés – Palin
AJÁNLÓ
A Gyermek Dunántúli Vízilabda Bajnokság 2. fordulóján Dunaújvárosban
a CWG Kanizsa VSE első mérkőzésén a Szombathely csapatával
játszott 18-14-et (5-2, 5-5, 4-1, 4-6). A fiúk nagyon akartak győzni
a csoportbéli rivális ellen, ennek érdekében meg is tettek mindent. A
szorgalmas munka eredménye ez a győzelem. Kiemelhető Bedő Krisztián,
aki kéztörése után 4 góllal járult hozzá a győzelemhez. CWG Kanizsa:
Szabó Máté (kapus), Virt Mátyás 9, Bedő Krisztián 4, Tóth Richárd
1, Erhetics János 1, Sashalmi András 2, Kovács Kristóf 1, cserék:
Berkenyés Kármen, Molnár Markó, Gyana Dániel, Havasi Ádám,
Bácsai Róbert, Herczeg Dániel és Papp Dávid, edző: Kaszper Dániel.
A második mérkőzésen a Kaposvári VSK csapatát verve, 17-7 (5-0,
3-3, 5-2, 4-2) lett az eredmény. Ez a mérkőzés lehetőséget adott a fiatalabb
játékosoknak, hogy kipróbálják magukat és bizonyíthassanak.
Kiemelhető Havasi Ádám játéka, aki küzdenitudásból jelesre vizsgázott.
CWG Kanizsa: Szabó Máté (kapus), Virt Mátyás 4, Bedő Krisztián
1, Tóth Richárd 3, Erhetics János 3, Sashalmi András 3, Kovács
Kristóf 1., cserék: Berkenyés Kármen, Molnár Markó, Gyana Dániel 1,
Havasi Ádám 1, Bácsai Róbert, Herczeg Dániel és Papp Dávid.
GYőZELEM, GYőZELEM!
GYőZőTT A RUTIN
Nagykanizsa Demons –
Győr Sharks: 14-63 (7-28, 0-
21, 7-7,0-7).
Nagyszerűen kezdte a
Demons a Hungarian Bowl
második fordulóját a Győr ellen.
Hamar megállították a
vendégek támadását és az első
hazai akcióból touchdown
született. Aztán a győriek nagyobb
rutinja hamar kiütközött
és a félidőre már tetemes
előnyt szereztek (7-49). A
második félidőre a Nagykanizsa
összeszedte magát és
egyenrangú ellenfélként játszott,
de a sorozatos sérülések
és a tapasztalatlanságból eredő
egyéni hibák jóvoltából
csak szorosabbá tudta tenni a
mérkőzést, ami a 400 szurkoló
lelkes buzdításának köszönhetően
nagyszerű hangulatban
zajlott végig.
KÉSEI FELTÁMADÁS
Debrecen Gladiators –
Nagykanizsa Demons: 55-20
(20-0, 13-7, 15-7, 7-6)
A Debrecen elleni idegenbeli
mérkőzésen már többen
nem tudták vállalni a játékot
sérülés miatt, ráadásul a hoszszú
utazás után kevés pihenés
jutott a csapatnak, mégis ez a
találkozó lett a legszorosabb.
Bár az elején itt is nagyon elhúzott
az ellenfél, 20-0 lett az
első negyed vége. Ezen a mérkőzésen
is sérülések sújtották
a kanizsaiakat, három játékost,
köztük az irányítót, Bodnár
Attilát, is le kellett cserélni.
Mégis a második félidőben
következett a hagyományos
Demons feltámadás és sikerült
szorossá tenni ezt a játékrészt
(15-13), de a mérkőzést
már nem sikerült megfordítani,
így a Demons három vereséggel
negyedik lett az alapszakaszban,
ami azt jelenti,
hogy november 6-án Budapesten
játszák az elődöntőt az
első helyen végzett Wolves
ellen. A másik elődöntőben a
harmadik helyezett Debrecen
a második helyezett Győr otthonába
látogat.
D.K.
DEMONS HÍREK
Az utánpótlás NB II NTE-s 19
évesek a Veszprém ellen 0-3-ra
kikaptak, ugyanúgy, mint 17 éves
társaik, akiket 9-4 arányban vert
a Veszprém. Utóbbiaknál Kisharmadás
2, Nagy T. és Baranyai B.
pedig 1-1 gólt lőttek.
A 15 éves fiúk már jobban
szerepeltek, Mohács csapatát 8-
1-re megverték 13 éves társaikkal
együtt, akiknek 7-0-ás
győzelmet sikerült elérniük.
Előbbinél Mavolo 5, Kovács B.
Pázmándi, Nagy R. 1-1 góljával,
utóbbinál Erdős 5, Pál 2, Méhes
2 és Fuisz góljaival.
November 5-én a Kaposvölgye
csapatát 15-0-ra sikerült elpáholnia
a 19 éves focistáknak. Góllövők:
Ujvári (4), Péntek (3),
Mercigány (2), Nagy M. (2), Kardos
(2), Burucz, Papp D. A 17
évesek kisebb arányban ugyan
(4-0), de szintén nyertek a
Kaposvölgye ellen Kisharmadás
(2), Szalai, Baranyai B. góljaival.
Az U15 korosztály a Kaposvár
ral 2-0-át játszott, a 13 éveseket
viszont ugyanez a csapatmegverte
3-2-re. Az előbbinél
Papp Sz. és Mavolo lőtt 1-1 gólt,
utóbbinál Fuisz és Szabó.
JÓL SZEREPLő UTÁNPÓTLÁS
A múlt hét végén ismét elindult
a tavalyi évben már ismertté
és kedveltté vált nyitott tornaterem
program, amely lehetőséget
ad a magánszemélyeknek és az
önszerveződő csoportoknak a
kultúrált szabadidő eltöltésére és
az aktív sportolásra.
A december 17-ig tartó akcióban
még hat alkalommal van
mód a mozgásra, a test nevelésére.
Nyolc általános iskolai és egy
középiskolai tornaterem áll az érdeklődők
rendelkezésére. A hétvégi
sportprogramok többsége
már összeállt, de még mindig van
lehetősége a csapatoknak a jelentkezésére.
Ezt az adott intézményben
éppúgy megtehetik,
mint a polgármesteri hivatal
sportirodájában.
LÁTOGATÓ JEGY
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság az
Uszoda Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének
előterjesztése
alapján megvizsgálta a látogatói
jegy bevezetésének lehetőségét.
A bizottság állásfoglalása
szerint a problémát a kftn
belül kell megoldani úgy,
hogy egyeztetni kell az érintett
intézményekkel a kísérők
belépődíjának térítéséről, s ha
az intézmények ezt nem tudják
vállalni, akkor továbbra is
rendes belépődíjat kell fizetni
a kísérőnek is.
NYITOTT
TORNATERMEK Az NB I/B-s kézilabda-bajnokság nemrégigen zajlott mérkőzésén az
Izzó SE vereséget szenvedett a Szigetvár SE csapata ellen 24-37
arányban. Izzó: Dolezsár - Musits 3, Ányos 5, Kiss G. 3/1, Kiss J. 2,
Tompek 1, Pálos 4/1. Csere: Liszkai (kapus), Farkas, Sasvár, Babati,
Gál 1, Nagy 5, Bacsi, edző: Tóth László.
Az első félidő jó hazai kezdése után a vendégek is beleerősítettek, és
átvették a vezetést. Mivel a szigetváriak védelme nagyon jó volt, a haziaknak
nehezen ment a gólszerzés. A játékrész felénél a kanizsai gárda
ismét összeszedte magát, de hamarosan újra a Szigetvárnál volt a labda,
s potyogtak a gólok. Bizonytalan és pontatlan átadások jellemezték a
hazai fiúkat. A második játékrész még rosszabb volt kanizsai szempontból,
s az ellenfél behozhatatlan előnyre tett szert. – Sajnos ezen a meccsen
nekünk semmi sem sikerült – mondta Tóth László, edző.
Tatabánya SC – NTE 1866 MÁV Rt. női kézilabda mérkőzés 28-25
(13-11). NTE: Pánczélné - Kiss, Vass 2, Tóth 8, László 10, Hohl 5,
Kotnyek J. Csere: Krichenbaumné (kapus), Boross, Kotnyek R., Marton,
edzők: Deregi László, Ányos József.
Jól kezdett a kanizsai csapat, s László Renáta vezetésével gyors
egymásutánban szórták a gólokat. Az ellenfél azonban hamar felzárkózott,
és végül győzött. A második játékrészben a kanizsai gárda Tóth
révén újra felzárkózott, de a végére teljesen elfáradtak, s már nem
tudtak fordítani.
KÉZILABDA VERESÉGEK
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
ANGOL és NÉMET
ÁLLAMI és EU-s
bizonyítványt is nyújtó
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
A VIZSGA IDőPONTJA:
NÉMET: 2005. december 10.
ANGOL: 2005. december 17.
Jelentkezési határidő: november 25.
SIKERESSÉGI ARÁNY: 89 %
30% VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!
HEVESI SÁNDOR
MűVELőDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
NOVEMBER 12. 15 ÓRA
TARKA – BARKA MűHELY
CSUHÉÁLLATOK KÉSZÍTÉSE
Vezeti: Pulai Lászlóné népi iparművész
NOVEMBER 13. 10 ÓRA
VÁLOGATÁS A XIX – XX. SZÁZAD PAPÍRÉS
ÉRMEPÉNZEIBőL, BÉLYEGEIBőL
kiállítás a Magyar Érem- és Bélyeggyűjtők Egyesülete
Nagykanizsai Csoportjának szervezésében
NOVEMBER 14. 18 ÓRA
SZTÁROK A PÓDIUMON
„TE MEG ÉN” – VALLOMÁS SZERELEMRőL –
HÁZASSÁGRÓL – ÉLETRőL DÉTÁR ENIKő
ÉS RÉKASI KÁROLY ÖNÁLLÓ ESTJE
Belépődíj: 1200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak: 1000 Ft
NOVEMBER 16. 17 ÓRA
CSILLAGÁSZATI SZABADEGYETEM
DR. KULIN GYÖRGY, A MAGYAR
AMATőRCSILLAGÁSZ MOZGALOM
MEGTEREMTőJE
Előadó: Mizsér Attila főtitkár.
A TIT és a HSMK közös rendezvénye
XVII. évfolyam 38. szám 􀁺 2005. november 17. 􀁺 Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
A TÁNCOLTATÓ
Papp László néptáncoktató
halálának
15. évfordulója
alkalmából jubileumi
emlékestet
rendeztek szombaton
este a Hevesi
Sándor Művelődési
Központban. A városunk
folklór életében
meghatározó
egyéniségről és az
estről lapunk 8. oldalán
olvashatnak.
A JÓTÉKONYSÁGI BÁLRÓL
Lassan már hagyománnyá válik, hogy decemberben
a város jelentős szervezeteinek vezetői
jótékonysági rendezvényen találkoznak,
és a rendezvény bevételével támogatják az arra
rászoruló embertársaikat. Az elmúlt években,
ebből a célból szervezett rendezvények eredményesek
voltak, érdemesek a folytatásra.
Idén, december 10-én tartják meg a Jótékonysági
Bált a HSMK-ban a megszokott módon,
vacsorával és műsorral egybekötve. A véleményeket
is kikérve, erről a témakörről és a programról
tájékoztatták a szervezők a megjelent
cégek képviselőit. Mint azt Litter Nándor polgármester
elmondta, 50 nagyvállalkozást hívtak
meg beszélgetésre november 8-án a Semiramis
Kávézóba. Bíznak benne, akik egyéb elfoglaltságuk
miatt nem képviseltették magukat,
szintén támogatják a rászoruló gyermekeket.
AZ IDőSKORI
HALLÁSCSÖKKENÉSRőL
A Vasutas Nyugdíjas Klub rendezvényeként
az időskori halláscsökkenésről tartott
előadást november 8-án dr. Gál Helga a Kodály
Zoltán Vasutas Művelődési Házban. Az
előadó beszélt a halláscsökkenés okairól és
fajtáiról, valamint a hallóideg működésének
bántalmáról, a típusos nagyothallás okairól. A
klub tagjai megtudták, akkor kell, illetve érdemes
orvoshoz fordulni a hallásvesztés miatt,
amikor azt veszi észre valaki, hogy a családban,
az unokák vagy a nők beszédét nem
érti olyan jól. Ennek az az oka, hogy a gyerekek
és a nők magasabb frekvencián beszélnek,
és az időskori nagyothallásnál előbb a
magas frekvencián való hallás veszik el. Nem
elég csak a hangokat meghallani, hanem a beszédet
is érteni kell. Az időskori halláscsökkenésnek
nincs gyógyszere, ellenszere a hallásjavító
készülék. Dr. Gál Helga ismertette a
digitális és analóg hallókészülékek típusait is,
majd kérdésekre válaszolt.
KAZÁNAVATÁS ÉS PROJEKTZÁRÓ
– Nagy vállalkozás volt, amibe a tavaly év
folyamán belekezdett a város, sok vihar volt
körülötte, és kétségek valóban bennünk is voltak,
vajon mi a járható út a megvalósítást illetően
– kezdte beszédét Litter Nándor polgármester
a BLG-ben rendezett ünnepélyes kazánavatón
és projektzárón. A beruházás mostanra
lezárult, s a város intézményeiben korszerűvé
vált a fűtési rendszer, amelyet a Prométheusz
Rt. üzemeltet ezt követően. A cég
vezetői ígéretet tettek arra, hogy mindent
megtesznek annak érdekében, hogy mind
technikai szempontból, mind emberi vonatkozásban
a lehető legjobban működjön a kanizsai
intézmények fűtési rendszere. Az öt hónappal
ezelőtt elindított beruházás a résztvevők
együttműködése nélkül nem valósulhatott
volna meg, hangzott el a BLG-ben rendezett
programon. A köszöntők után került sor az intézmény
két kazánjának ünnepélyes átadására,
valamint a jelenlévő szakemberek szóltak
a kazánok teljesítményéről, működéséről is.
II. CIVIL SZABADEGYETEM
A II. Nagykanizsai Civil Szabadegyetem
tematikájáról, előadóiról és várható eseményeiről
tartottak sajtótájékoztatót november
9-én a Robinson Sörözőben. Dr. Varga Imre a
civil klub alelnöke elmondta: idén november
18-19-én tartják a Honvéd Kaszinóban a
programot. Pénteken délután hat órakor kezdődik
az esemény, majd Tőkéczki László történész
politikai ismeretekről tart előadást, valamint
aznap még Dóczy Péter színművész
műsorát tekinthetik meg az érdeklődők. Másnap
délelőtt fél tízkor kihirdetik a „Milyennek
álmodom Nagykanizsát 2020-ra?!” esszépályázat
helyezettjeit, a legjobbat fel is olvassák.
A nap hátralevő részében olyan előadókat
hallgathatunk meg, mint Sebeők János
publicista, Csontos János költő, Kéri Ágnes
esztéta, valamint Halász János politikus. Délután
négy órás kezdettel „Terítéken” címmel
Pőrzse Sándor beszélget Usztics Mátyás színművésszel.
A program mindenki számára nyitott,
tavaly több mint négyszázan voltak a
rendezvényen.
KANIZSARU
Éjjel fél egy előtt a járőr a városban igazoltatta
egy YUGO típusú személygépkocsi vezetőjét
és az autóban utasként helyet foglaló
tulajdonost. Kiderült, hogy vezetői engedélylyel
egyikük sem rendelkezett és a rendszám
sem az autóhoz tartozik. A bocskai tulajdonos
elismerte, hogy a rendszámokat egy autóbontóban
Lada gépkocsiról szerezte be, majd azt
követően rakta fel YUGO gépkocsijára. Az
ügyben egyedi azonosító jel meghamisítása
miatt büntető, míg az engedély nélküli vezetés
miatt szabálysértési eljárás indult.
PROJEKT ELőKÉSZÍTÉSRE
Egyetlen napirendi pontot tárgyalt meg november
10-ei ülésén a Pénzügyi Bizottság. A
„Nagykanizsa és környéke csatornahálózat és
szennyvíztisztító telepfejlesztés” című projekt
előkészítési költségeihez önrész biztosítása
című előterjesztés mindhárom határozati javaslatát
5 igen szavazattal elfogadták. Marton
István külső bizottsági tag felvetette, hogy a
költségvetésben hitelmentes tényként vegyék
figyelembe, de nem kívánta módosíttatni a
határozati javaslatot.
SORON KÍVÜL
A november 10-re összehívott soron kívüli
közgyűlés két napirendi pontot tárgyalt meg.
Nyílt ülésen vitatták meg és fogadták el a
„Nagykanizsa és környéke csatornahálózat és
szennyvíztisztító telep fejlesztése” című projekt
előkészítési költségéhez önrész biztosítása című
előterjesztést, és zárt ülésen tárgyaltak a Thúry
Laktanya ingatlan értékesítéséről. A közgyűlés
összehívásának indokaként Litter Nándor polgármester
elmondta, a város 177 millió forintot
nyert a Kohéziós Alapból megvalósuló és 15
önkormányzatot érintő nagycsatorna-programunk
megvalósítására, ami várhatóan 8 milliárd
forint nettó értékű lesz. Néhány nappal ezelőtt
kapták az értesítést, hogy soron kívül meg
kell hozni az önkormányzatnak azt a döntést,
amit már a képviselő testület tudott. November
18-ig kaptak határidőt, a szerződés aláírása de-
2 KRÓNIIKA
NOVEMBER 9.
NOVEMBER 10.
NOVEMBER 8.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Gyakornok: Dely Marianna. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király
u. 47. I. emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda:
ANTÓK Nyomdaipari Kft. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjesztő:
TOTAL-LAP Kft. Felelős vezető: Fehér Tamás. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
cember 2-án lesz. Az előkészületi költségek 25
százalékát a Társulásnak kell kifizetni. A soron
kívüli közgyűlés összehívásának másik indoka
a Thúry laktanya ingatlan egy részének értékesítéséhez
kapcsolódik. A legutóbbi közgyűlésen
második alkalommal tárgyaltak róla, akkor a
bizottságok még nem vitatták meg a témát,
mert az anyag későn készült el. Ez megtörtént
az elmúlt napokban, a bizottsági véleményekkel
együtt kiküldték a képviselőknek az új javaslatokat.
Dr. Kolonics Bálint képviselő, a Fidesz
önkormányzati frakciójának vezető-helyettese
nem értett egyet azzal, hogy ez utóbbi
napirendi pontot megtárgyalják. Cseresnyés Péter,
a Fidesz frakció vezetője csatlakozott dr.
Kolonics Bálint véleményéhez. Javasolta, vegyék
le a napirendről, vagy pedig tárgyalják
nyilvánosan a Thúry laktanya ügyét úgy, hogy
összegekről ne essen szó – ám ezt a grémium
nem fogadta el. Az első napirendi pont kapcsán
a közgyűlés megszavazta, hogy a Nagykanizsa
és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító
telep fejlesztésére indult projekt előkészítéséhez
szükséges önrész kanizsai önkormányzatra
eső részét, 27 067 800 forintot a 2006. évi költségvetési
rendeletében biztosítja a város.
Amennyiben hitelfelvétel szükséges, úgy a közgyűlés
hozzájárul ahhoz, hogy a Nagykanizsai
Regionális Szennyvíztársulás 59 100 000 forint
összegű hitelt vegyen fel. A városatyák zárt
ülésen tárgyalták meg a Thúry Laktanya ingatlan
értékesítéséről szóló előterjesztést, mely
szerint 23-án versenytárgyaláson értékesítenének
5 hektár és 1800 négyzetméteres földdarabot
oly módon, hogy a leendő vevőé a bontási
kötelezettség. Vita azon volt, hogy az épületek
megtartásával és kisebb szeletekre bontásával
kezdjék-e el az értékesítést. A Gábor Áron és a
Kossuth Laktanyákban átlagosan 1 650 forintért
adták el a földterület négyzetméterét, infrastrukturális
állapotuktól függően 1 100-2 750
forint közötti áron. A meglévő épületeknek 19
ezer forint volt az átlagos négyzetméter ára.
PANELFELÚJÍTÁSI MINTAPROJEKT
A város vezetősége, a közgyűlés úgy döntött,
kiemelt programként kezeli a panellakások
felújítását, és mindent megtesz annak érdekében,
hogy a nyertes pályázatok mellé az önkormányzati
önrészt is mellérendelje. Litter
Nándor sajtótájékoztatóján elmondta, a város
fontosnak tartja, hogy segítséget nyújtson
azoknak a városlakóknak, akik otthonaik korszerűsítését
csak állami és önkormányzati segítség
igénybevételével tudják megoldani, így
a város a jövő évi költségvetésében is kiemelten
kezeli az önkormányzati önrész biztosítását.
Eddig 551 lakásról döntött az önkormányzat,
de jelentős előkészítettség állapotában
van több pályázat is. Ez közel ezer újabb lakást
érint, és várhatóan 200 milliót meghaladó
összeget jelent a város kasszájának, amelyet
egy tizenöt éves hitelprogram igénybevételével
kíván biztosítani a város. Kámán László,
az IKI vezetője elmondta, közel húsz társasház
pályázata áll előkészítés alatt, és remélhetőleg
a határidőig el is készül. Az Építési Minőségellenőrző
Intézettel és az Országos Lakásépítési
Hivatallal is tárgyalásokat folytat
az IKI annak érdekében, hogy Nagykanizsán
valósulhasson meg egy mintaprojekt. Erre
azért van szükség, mert nem teljesen tisztázott
még, melyek azok a műszaki tartalmak, elvárások
és kivitelezési színvonal, amely az állam,
mint pályáztató részéről elfogadható és
támogatható. A sajtótájékoztatón elhangzott
az is, hogy a jelenleg előkészítés alatt álló pályázatok
fele teljes felújítás megvalósítását
szeretné támogattatni, míg a többi elsősorban
hőszigetelésre és nyílászáró cserére pályázik.
MESÉS EST
Szántai Lajos kultúrtörténész a Halis István
Városi Könyvtárban jelentős érdeklődés mellett
tartott előadást népmeséinkről, a népköltészetünkről,
a magyar mesék különleges világáról,
üzenetéről. Mint ismeretes Szántai
Lajos a nagyapai „hagyaték” alapján kezdett
foglalkozni a népmesékkel, az indulást leginkább
a sárkány és a táltos ló adta meg. Ezt
hosszú adatgyűjtés, keresés követte. Hónapokig
sárkányokkal, táltosokkal álmodtam –
szerencsére jó sárkányokkal, mesélte Szántai
Lajos. – Nagyapám ösztönzött arra, hogy a
mesékkel, azok különleges világával foglalkozzam,
mégpedig azért, mert gyönyörűen
mesélt esténként, magyar népmeséket természetesen.
Ezek közül, amire emlékszem, hogy
a királyos mesék tetszettek a legjobban.
A SORON KÍVÜLIRőL
A soron kívüli közgyűlésen elhangzottakról
tartott sajtótájékoztatót dr. Kolonics Bálint, a
Fidesz önkormányzati frakciójának vezető-helyettese.
Mint kifejtette, a soron kívüli közgyűlés
egyik napirendi pontjára azért kerülhetett
sor, mert a közgyűlés egyik határozata alapján
elegendő, ha a témát három bizottság megtárgyalja
és a határozatokat soron kívül a közgyűlés
elé terjeszthetik. Azonban ő nem kapott tájékoztatást
arról, hogy szerdára tervezett
ÜJKB ülést már hétfőn megtartják! Ez azért érdekes,
mert a bizottságban az ellenzéket egy
személyben képviseli. Azt a következtetést
tudja levonni, hogy szándékosan távol tartották
a bizottsági ülésről, hogy ott ne fejthesse ki a
véleményét.
ERőTÉRBEN ÉLÜNK
A BME Nagyfeszültségű Technika tanszék
vezetője Dr. Berta István egyetemi tanár
tartott előadást a Halis István Városi
Könyvtár földszinti előadótermében november
11-én „Erőtérben élünk – a villámtól a
mobiltelefonig” címmel. Hallhattunk villamos
mezőről, mágneses mezőről, villámcsapásokról,
valamint elektromágneses környezetről.
A tanár úr vetítéssel egybekötött előadását
néha mosolyogva, néha meghökkenve
hallgathattuk végig.
NAGYCSALÁDOSOK A HALISBAN
A Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesülete
(NaNe) megalapításának 15. évfordulója
alkalmából családi délutánt szervezett november
12-én a Halis István Városi Könyvtárban.
A programra sajnos csak azok nem, illetve kis
létszámban jelentek meg akikért szervezték a
délutánt. Az egész délutánt betöltő programok
közül mindenki megtalálta a kedvére valót.
Különböző előadásokat hallgathattunk meg a
családról, szülőkről, gyermekekről. Ilyen volt
többek között Varga Péter: A szülő is ember
című előadása. Körsétát tehettünk Czupi Gyulával
a könyvtár igazgatójával az intézményben,
és ingyenes beiratkozásra is sor került.
Magyar József a NaNe elnöke „15 év képekben”
című előadása során mesélt a szervezet
működéséről, és annak megalakulásáról.
TARKA-BARKA MűHELY
Csuhéállatokat készíthettünk november 12-
én szombaton délután három órától a Hevesi
Sándor Művelődési központban Pulai Lászlóné
népi iparművész vezetésével a tarka-barka
műhely program keretén belül.
SIKEREK A VAJDASÁGBAN
Vajdaság legjelentősebb magyar szavalóversenyén,
a Feketics településen (Bácsfeketehegy)
9. alkalommal megrendezett Dudás Kálmán
Vers- és Prózamondó Versenyen 11 nagykanizsai
versmondó vett részt. Közülük kilencen
bejutottak a huszas létszámú döntőbe. Gyermek
kategóriában 1. helyezést ért el Horváth Bálint.
Megosztva 3. helyezést ért el Medgyes Melinda
és Szanics Annamária. Horváth Csenge és Borosán
András teljesítményét külön díjjal ismerték
el. Ifjúsági kategóriában: 2. helyezett: Horváth
Zsófia, 3. helyezett: Horváth Réka lett.
Czupi Dániel külön díjban részesült. Felnőtt kategóriában
3. helyezést ért el és külön díjat kapott
Lengyák István pedagógus. A Tungsram-
Hevesi Sándor Versmondó Kör tagjait Schmidt
István Radnóti-díjas rendező és Horváth István
Radnóti-díjas versmondó készítették fel. A
versmondó kör tagjai a kezdetektől részt vesznek
a vajdasági versenyeken, mint ahogyan ők
a városunkban megrendezett Csengey Dénes
Vers- és Prózamondó Versenyeken.
KANIZSARU
Az éjszaka folyamán ismeretlen tettesek a
keleti városrészben három gépkocsit törtek fel,
KRÓNIIKA 3
NOVEMBER 11.
NOVEMBER 12.
4 KRÓNIIKA
melyekből rádiós magnetofonokat tulajdonítottak
el. Cselekményükkel mintegy 155 000
Ft kárt okoztak. Az ügyben nyomozás indult.
FILATÉLIA ÉS NUMIZMATIKA
A Magyar Bélyeggyűjtők és a Magyar Éremgyűjtők
Nagykanizsai Csoportjának rendezésében
filatéliai és numizmatikai találkozót tartottak
a Hevesi Sándor Művelődési Központban
november 13-án 8-18 óráig. A „Válogatás a
XIX-XX. század papír és érme pénzeiből, valamint
bélyegeiből” című kiállítást Papp Ferenc a
HSMK igazgatója nyitotta meg. Kondákor Sándor
a csoport vezetője elmondta: 1994 óta rendszeresen
tartunk ilyen eseményeket, ez volt a
24. Évente általában két alkalommal, tavasszal
és ősszel. Ezen a találkozón részt vesznek az ország
különböző pontjairól gyűjtők, akik bemutatják
itt különböző érmeiket, bélyegeiket,
egyéb tárgyaikat. A kiállításon két témában mutattak
be gyűjteményt: bélyegekből és érmékből.
KANIZSARU
00.30 órakor a járőr a Kalmár úton egy rendszám
nélkül közlekedő Ladára lett figyelmes. Az
autó vezetője az állj jelzést figyelmen kívül hagyva
továbbhajtott, majd a Vár úton útfelbontás miatt
lezárt területre behajtva egy gödörben állt meg.
A kocsiban utazó két férfi közül a baleset során a
sofőr könnyű, míg utasa nyolc napon túl gyógyuló
súlyos sérülést szenvedett. A gépkocsi vezetőjénél
felmerült az alkoholfogyasztás gyanúja is ezért őt
vérvételre állították elő. Az ügyben súlyos sérüléssel
járó közúti közlekedési baleset gondatlan okozása
miatt büntetőeljárás indult.
SZTÁROK A PÓDIUMON
A HSMK Sztárok a pódiumon című őszitéli
programjának első vendége Détár Enikő
és Rékasi Károly volt. Te meg Én című, egy
órás önálló estjükön versben, dalban vallottak
szerelemről, házasságról, életről.
MűSZAKI BALESETRőL
Az Olajos Szeniorok Hagyományápoló Köre
összejövetelén ezúttal tengeri fúrások témakörében
hallgattak meg előadást a résztvevők.
A Piper Alfa tengeri platform 150 halálos áldozatot
követelő műszaki balesetéről, s az ez
alapján ma már világszerte elterjedt munkairányítási
rendszerről, biztonsági előírásokról, a
rendszer alkalmazásának szíriai és magyarországi
tapasztalatairól és még sok egyébről tartott
videofilmmel illusztrált előadást november
15-én Magyar József olajmérnök.
AGGÓDÁS A MűVÉSZETOKTATÁSÉRT
Keddi sajtótájékoztatóján Balogh László, a
Fidesz kulturális tagozatának nevében a 2006-os
költségvetés kapcsán bekövetkező negatív hatásokról
beszélt. Elmondta, az oktatási normatívacsökkenés
szaktörvényeket ír felül, hiszen az
Oktatási Törvény kimondja, a normatíva nem
lehet kevesebb, mint az előző évben volt. Az
oktatás területén egyértelmű gondban vannak a
kis iskolák és a művészetoktatás, és összességében
több mint húszmilliárd forinttal kevesebb
jut majd az intézményeknek, mint az idén.
A LAKTANYÁK SORSÁRÓL
A laktanyák sorsával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót
Litter Nándor polgármester, mert
Röst János alpolgármesterrel együtt úgy ítélték
meg, Nagykanizsa lakosságát félre próbálja vezetni
a Fidesz-kommunikáció. Hosszú évekig küzdött
az önkormányzat az előző ciklusban a laktanyák
megszerzéséért, ami nem sikerült. Az új
kormány első intézkedései között szerepelt a laktanyák
átadása. A Thúry laktanya területén olyan
fejlesztések valósulnak meg a meglevő épületek
hasznosításával, amelyek Nagykanizsa hosszú távú
jövőjét befolyásolják. A 800 milliós pályázattal
olyan változások történnek, amelyek ki fogják
emelni még abból a térségből is a területet. Jelentős
területre van beruházó és befektető érdeklődő.
A régi épületek eltüntetésével teljesen új ipari városrész
fog megszületni. A Gábor Áron és a Kossuth
laktanyák esetében főleg helyi vállalkozókat
juttattak ingatlanokhoz és épületekhez, amelyekkel
tulajdonosként gazdálkodva építhetik a vállalkozásukat.
Van stratégia mind a két terület fejlesztésére,
melyekhez jelentős saját, állami és EUs
forrásokat vesz igénybe a város. Bíznak benne,
hogy a vállalkozókkal a nagy részben rendezett
kapcsolatok révén folytatódhat a megkezdett fejlesztés.
Röst János alpolgármester hozzáfűzte: hitelesen
az mondhat bírálatot, aki egyrészt ismeri a
múlt történéseit, másrészt tesz a jelenért, a jövőért.
Amikor a Fidesz bírálja a városvezetést, tudniuk
kellene, hogy az előző Fidesz többségű önkormányzat
a fideszes gazdasági alpolgármester
részvételével olyan döntést hozott, amellyel gyakorlatilag
egy nem létező tulajdont adott el opciós
szerződéssel. Azokat bírálni, akik gyakorlatilag a
tulajdonjogot megszerezték, majd élettel megtöltötték
a laktanyát, ezáltal kiépült az ipari park második
eleme, úgy gondolja, nem korrekt. Ezek
után elvárható, hogy a félretájékoztatók kérjenek
elnézést az ottani vállalkozóktól.
A THÚRY VÁROSRÉSZ REHABILITÁCIÓJA
A Közbeszerzési Bizottság ülésén meghallgatták
és elfogadták Gerócs László ügyvezető beszámolóját
a Thúry városrész rehabilitációjának
előkészítéséről. A Csónakázó-tó hidroökológiai
vizsgálata tárgyában lefolytatott közbeszerzéshez
az Ökohydro Kft-ét bízták meg. A szombathelyi
cég működik majd közre a szakértői vélemény
értékelésében. Végül ajánlati felhívást fogadtak
el kisértékű hardvereszközök beszerzéséhez.
NOVEMBER 14.
NOVEMBER 15.
November 14. a Cukorbetegek Világnapja – ezen a napon született az inzulin feltalálója,
Frederick Grant Banting, Nobel-díjas kanadai orvos.
Magyarországon mintegy 550 ezer nyilvántartott cukorbeteg él, ám számuk ennek legalább
kétszeresére tehető, mert sokan nincsenek tudatában betegségüknek. A diabétesz megismerése,
kialakulásának megelőzése érdekében a Nemzeti Cukorbeteg Alapítvány felvilágosító
kampányt indított, tudtuk meg Kincses Jánostól, a szervezet vezetőjétől. A kampány részeként
a Világnap alkalmából nyilvános vércukorszint-mérést végeztek Budapesten egy patikában.
Hamarosan az országgyűlési képviselők vércukorszintjét veszik górcső alá. A vércukorszint-
ellenőrző kampány, egyelőre jogi okok miatt nem folytatódhat, de a törvényi változtatásokat
követően a nyugati példákhoz hasonlóan Magyarországon is lesz mód a patikákban
a vércukorszint-mérésre. A kampányt egy gyógyszergyár támogatja, s ily módon, a tervezet
szerint 197 forintért – egy egyszer használatos lándzsa és egy tesztcsík áráért – bárki
megmérheti majd a vércukorszintjét, ha betér egy patikába.
A diabétesz – a vércukorszint kóros megemelkedése – alattomosan következik be, sokáig
nem okoz tüneteket, s mire fölismerik, már nehezen kezelhető, gyakran súlyos szövődményeket
okoz. A vakság és a veseelégtelenség leggyakoribb oka a cukorbetegség, amely az infarktusos
halálozás kockázatát 4-6-szorosára növeli. Az egyes típusú diabétesz elsősorban a gyereket
érinti, és kialakulása genetikai meghatározottságú, ma még nem gyógyítható véglegesen,
ezt a hasnyálmirigy által kiválasztott hormon, az inzulin teljes hiánya jellemzi. A legtöbb
cukorbeteg azonban a felnőtt korban kialakuló úgynevezett kettes típusú diabéteszben szenved,
amelynél az inzulintermelés jelentős csökkenése döntően a túlsúly és a kellő fizikai aktivitás
hiánya miatt alakul ki. A betegek 90 százalékának vércukorszintje normális szinten tartható
a bevitt cukor mennyiségének visszafogásával és megfelelő fizikai aktivitással.
NOVEMBER 13.
GAZDASÁG 5
Több mint kétszáz embert foglalkoztat a
nagykanizsai Határőrigazgatóság, amely a városon
túlnyúló, regionális szerepkört tölt be. Pár
hónappal ezelőtt elkezdődött a határőrség átszervezésével
kapcsolatos munka, amely első körben
a korábbi egyeztetésektől eltérő irányt vett. Az
egyeztetések után úgy gondolta a nagykanizsai
városvezetés is, hogy ebben dolga van, és több
tárgyalást is lefolytattak az illetékesekkel.
– Az összehangolt munka meghozta a maga
eredményét, hiszen a lehető legkisebb változások
árán ment végbe a helyi Határőrigazgatóság
legutóbbi átszervezése – mondta
mindezzel összefüggésben pénteki sajtótájékoztatóján
Litter Nándor polgármester.
– Az a város, amely korábban a katonaváros
jelzőt is kiérdemelhette volna, mára megérte,
hogy bezárták laktanyáit. Sok embernek okozott
ez egzisztenciális problémát. Tudtuk azt, hogy a
határőrségnek át kell alakulnia, hogy átszervezések
várhatók, de az első döntések joggal keltettek
bennünk nemcsak riadalmat, hanem felháborodást
is. Ettől kezdve azonban csak a köszönet
szavai illetnek mindenkit, hiszen mindenki
a maga módján, a maga területén tett meg
mindent annak érdekében, hogy a megváltozott
szerepkörben továbbra is legyen helye a kanizsai
Határőrigazgatóságnak – mondta Göndör
István országgyűlési képviselő.
2005. augusztus elején Bebes Tibor tájékoztatta
a sajtón keresztül a közvéleményt, mely szerint
a belügyminiszter olyan döntés hozott, hogy
2005. december 31-ig három igazgatóságot, köztük
a nagykanizsait is meg kell szüntetni.
– Júliusban kaptam a feladatot a határőrség
országos parancsnokától, hogy a miniszter aszszony
utasítása alapján készítsük el az igazgatóság
vezetési szerveinek és háttérintézményeinek
a megszüntetésére és az ehhez kapcsolódó
szakmai rendészeti korszerűsítésre vonatkozó
javaslatunkat. Ha ez az átalakítás végrehajtásra
került volna, számításaink szerint 256 főnek
szűnt volna meg a beosztása, és a nagykanizsai
határőr kirendeltséget valahonnan máshonnan
irányították volna. Kellő szakmai indokok alapján
azt a javaslatot tettük, hogy a területi szervek
számának a csökkentése csak a teljes Shengen-
tagság elnyerését követően lehet optimális.
Ezzel az érdekvédelmi szervezetek teljes mértékében
egyetértettek. Nagymértékben segítettek
bennünket a megye országgyűlési képviselői is.
Szeptember 22-én a belügyminiszter asszony
olyan döntést hozott, hogy leveszi napirendről
az igazgatóság megszüntetését, és helyette szervezetkorszerűsítést
kell végrehajtani. 2002 óta
az illegális migráció az igazgatóság illetékességi
területén jelentős mértékben lecsökkent. Ezzel
függ össze a szervezetkorszerűsítés, hiszen
igazgatóságunkon működik egy idegenrendészeti
központ, amely hetven főt foglalkoztatott.
Mivel az illegális migráció lecsökkent, ezért ennek
a szervezetnek a kihasználtsága, létjogosultsága
megkérdőjeleződött. A szervezeti korszerűsítés
legfontosabb eleme tehát ezen központ
műkötetésének felfüggesztése oly módon,
hogy az állomány jelentős többségét más feladatokra
fogjuk alkalmazni. Összesen 17 fő lesz
az, akinek nem tudunk új beosztást felajánlani
az átszervezés folytán – mondta a Határőrigazgatóság
vezetője.
Bebes Tibor történelmi léptékűnek nevezte
az elmúlt hónapok történéseit, hiszen kétezer
lehetséges elbocsátottból kétszázan kerülnek
ki a határőrség kötelékéből országosan, míg
Nagykanizsán összesen 10-15 fő kerülhet ki a
határőrségtől megfelelő ellátások mellett.
Lapunk kérdésére a határőrség vezetői elmondták,
a háborút jelenleg megnyerték, de
csaták folyamatosan lesznek majd, mint ahogyan
korábban is voltak, hiszen február elsejével
a határőrségtől országosan 721 fő került
ki, Kanizsáról hatvan főt bocsátottak el. Bár a
helyi Határőrigazgatóság továbbra is működik,
az átszervezések folytatódnak, és a teljes
jogú Schengen-tagság elnyerése bizonyosan
új fejezet nyit majd a határőrség helyi és országos
történetében is. Hogy ez mikor és hogyan
zajlik le, erre ma még senki nem tud
pontos választ adni.
D. É.
HÁBORÚT NYERTÜNK, DE A CSATA FOLYTATÓDIK
A DKG-EAST Rt. az elmúlt két év nehézségein
túllépve 2005-re már pozitív eredményt
elérést tűzte ki célul, változatlan árbevétel,
ám jobb fedezet mellett. Adódik tehát a
kérdés, hogy mi volt az a kedvező fordulat,
ami mindezt lehetővé tette?
– Az idei évet minimális rendelésállománynyal
indítottuk – idézi vissza az év elejét Mádé
Károly vezérigazgató. – Az év első felében
még munkaellátottsági gondjaink is voltak.
Január elsejével szervezeti átalakulást hajtottunk
végre. A kereskedelmi és beszerzési igazgatóság
megszüntetésével az üzletkötők átkerültek
közvetlenül az üzletágak állományába.
Ezzel az átalakítással az üzletkötés, a műszaki
feldolgozás és a gyártás egy irányítás alá kerülhetett,
rövidült a rendelések kezelésének
ideje, gyorsabb lett az információ áramlás. Az
ajánlati munka hatékonyabbá és gyorsabbá
vált, költségérzékenyebb lett a műszaki feldolgozás,
hatékonyabb a készletgazdálkodás. A
költségoptimalizálás együtt járt a létszám felülvizsgálatával
is. A második negyedév végén
csoportos létszámleépítésről döntöttünk, a
nyár folyamán 30 dolgozónktól váltunk meg.
Az év második felében meghozta az eredményt
az átszervezés. Megrendeléseink jelentős mértékben
növekedtek, így a létszámunk bővítése
vált szükségessé. Ez azonban nem olyan egyszerű,
mert a rendelésállományunk összetétele
olyan, hogy hegesztőket, lakatosokat, NCCNC
gépkezelőket keresünk. Tizennégyen már
munkába is álltak, de még szükségünk lenne
újabb munkaerőre. Sajnos a munkaügyi központ
alig talál számunkra megfelelően képzett
munkaerőt a térségben.
– Történt gyártmányfejlesztés is a piaci pozícióik
erősítése érdekében?
– Természetesen: egy kisméretű gömbcsapcsaládot
fejlesztettünk ki, elsősorban azzal a
céllal, hogy a nagyméretű, nagy nyomású
gömbcsapjaink kiegészítő szerelvényeiként
használjuk fel. Ezek a termékek az elmúlt időszakban
belföldi vevőinknél kedvező fogadtatásra
találtak, és önállóan is értékesítésre kerültek.
Reméljük, exportra is kerülhetnek.
– Milyen a piaci környezet most?
– Amellett, hogy megerősítettük pozícióinkat
legjelentősebb vevőinknél, sikerült új piacokat
találnunk. Egy 5 millió dolláros, több évre szóló
szerződést már aláírtunk a brazíliai Petrobras
világcéggel. Ennek a munkának már meg is kezdődtek
a kiszállításai. Ugyanettől a cégtől jelenleg
egy 2 millió dolláros megrendelés megérkezését
várjuk. Piaci stratégiánk kulcselme továbbra
is az orosz piac, ahol jó referenciákkal rendelkezünk
a tolózárak, gömbcsapok, kútfejek és
gáztechnológiai rendszerek szállítása területén.
– Hogyan alakul a közeljövő?
– Az év hátralévő részében éves árbevételünk
40 százalékát fogjuk teljesíteni, amihez
külső vállalkozókat is bevonunk. Az év végéig
jelentős mennyiségű készáru hagyja el a gyárat:
tolózárak, gömbcsapok, éktolózárak, gázszűrők.
Az új fejlesztésű, kisméretű, 160 bar
nyomású gömbcsap-családból illetve az alakzáró
gyors-zárral ellátott gázszűrő-családból
komoly megrendelést várunk jövőre. Fővállalkozóként
jelenleg két tartálypark építését kezdtük
meg, ezek befejezése áthúzódik a következő
évre is. 2006 első félévére már biztosított dolgozóink
munkaellátottsága.
LAKATOSOK, HEGESZTőK,
NC-CNC GÉPKEZELőK KERESTETNEK!
6 A HÉT TÉMÁJA:: A MUNKA VIILÁGA
A TIT Öveges József Ismeretterjesztő és
Szakképző Egyesület Városi Irodája számára
erősnek ígérkezik ez a tanév, mert a
tanfolyamok nagy része át fog húzódni a
jövő év első félévére is. Valamennyi OKJ-s
tanfolyamuk szerepel az Országos Képzési
Jegyzékben, tehát államilag elismert középfokú
szakképesítést nyújtanak. Az iroda
által szervezett felnőtt képzéséről Garzóné
Kiss Erzsébet oktatásszervező elmondta:
– Több tanfolyam előkészítése van folyamatban.
Ilyenek például a társasházkezelő,
ingatlanközvetítő, logisztikai ügyintéző,
Társadalombiztosítási ügyintéző, a nehézgép-,
könnyűgépkezelő tanfolyam, kis teljesítményű
kazánfűtő és takarító, eljárás szerinti
hegesztő tanfolyam, tűzvédelmi szakelőadó,
és munkavédelmi technikusi
végzettséget adó képzések.. Folyamatban
van egy nehéz- és könnyűgépkezelő tanfolyam,
ahol a szakmai vizsgát november
tizenötödikén tartjuk. Jelenleg a Zala Megyei
Munkaügyi Központhoz benyújtandó
HEPOP 1.1-es pályázaton dolgozunk. Takarítók
részére szeretnénk szervezni egy OKJs
tanfolyamot, aminek a tárgyi feltételeit
egyrészt a Hevesi Sándor Művelődési
Központ, másrészt a Hotel Karos SPA fogja
biztosítani Zalakaroson. A képzést 15 fővel
tervezzük beindítani, bízunk benne, hogy sikeres
lesz. 2005. november 17-ig kell a pályázatot
elkészíteni, december elején bírálják
el, utána kerülhet sor a szerződéskötésre.
Az 400 órás tanfolyam mindenképpen újszerű,
mert eddig nem volt OKJ-s képzés a
takarítók részére. A tanfolyamot elsősorban
az egészségügyben és a különböző szállodákban,
nagyobb panziókban takarító vállalkozásoknál
foglalkoztatott takarítók, szobaasszonyok
részére ajánljuk.
Lassan a végéhez közeledik két, korábbi
sikeres pályázatukból adódó képzés is.
Egyik a raktárkezelő-gépkezelő, a másik a
mechanikai műszerész tanfolyam. A szakmai
vizsgák 2006 januárjában kezdődnek.
Az elméleti felkészítésre a Cserháti Sándor
Szakközépiskola biztosított lehetőséget, a
gyakorlati oktatást pedig a Ge Hungary Rt.
Fényforrásgyárában oldották meg. Ezen a
tanfolyamon tizenkét munkanélküli hallgató
vesz részt, akárcsak a raktár és gépkezelő
tanfolyamokon, ahol szintén közel ennyi
főre számítanak. Az előkészületben lévő
tanfolyamaikra egyéni jelentkezőket, céges
beiskolázásokat és a munkaügyi kirendeltségekről
várják a munkanélküli hallgatókat.
Az elkövetkező két-három héten belül mind
a kilenc tanfolyamot indítani tudják.
(bzs)
FELNőTTEK
AZ ISKOLAPADBAN Sokan csak úgy emlegetik, „feketemunkakommandó”.
Pedig az OMMF hatóság, amely
a munkáltatással összefüggő szabálytalanságok
feltárására szakosodott. Az OMMF létrejöttéről,
hatásköréről, a munkaügyi feladatairól,
az ellenőrzések helyi tapasztalatairól Körmendi
Tiborral, az OMMF Zala Megyei Munkabiztonsági
és Munkaügyi felügyelőség
igazgatójával beszélgettünk
– Mióta létezik ez a szervezet?
– A rövid áttekintésben az első jelentős évszám
1984. július 1-je, ekkor alakult meg az Országos
Munkavédelmi Főfelügyelőség. Az újonnan
létrejött állami munkafelügyeleti hatóság a
gazdaság egészére kiterjedő jogosítványt kapott.
Integrációs lépésként 1990-ben az állami irányítás
munkavédelmi feladatai, valamint munkaügyi
ellenőrzési tevékenysége végrehajtásának
összehangolására létrehozták az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Főfelügyelőséget. A
mostani elnevezés Országos Munkabiztonsági és
Munkaügyi Főfelügyelőség Feladataink ellátása
során együttműködünk a közigazgatás központi
és helyi szerveivel, a munkavállalók és munkáltatók
érdekképviseleti szerveivel, a társadalombiztosítási
intézményekkel és a munkavédelemben
érdekelt társadalmi szervezetekkel. Tevékenységünket
összehangoljuk a másik két munkavédelmi
hatósággal, az ÁNTSZ-szel és a Magyar
Bányászati Hivatallal, valamint a munkaerő-
piaci szervezetekkel, illetőleg a munkavédelem
ellenőrzésében, irányításában hatáskörrel
rendelkező más szervekkel.
– Mire terjed ki a munkaügyi ellenőrzés?
– A felügyelőség hatáskörét munkaügyi területen
a munkaügyi ellenőrzési törvény határozza
meg számunkra. Alapvetően két fő csoportba
lehet sorolni az ellenőrzési területeket.
Az egyik a hivatalból kezdeményezett, a másik
a bejelentésre lefolytatott ellenőrzés. Hivatalból
indítjuk az ellenőrzést a foglalkoztatásra
irányuló jogviszony létesítésével, megszűnésével,
a munkáltató nyilvántartási kötelességével,
a nők, a fiatalkorúak és a megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatásával, a munkaidőre,
a pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre,
valamint a szabadságra vonatkozóan.
Így ellenőrizzük még a jogszabályban vagy
kollektív szerződésben megállapított munkabér
összegére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó
rendelkezéseket, a külföldiek foglalkoztatására
vonatkozó szabályok betartását is.
Vizsgáljuk még a munkanélküli ellátások melletti
foglalkoztatást a munkaerő-kölcsönzést
valamint a teljesítménykövetelmény megállapításának
objektivitását. Csak bejelentés alapján
vizsgáljuk az egyenlő bánásmódra, a szakszervezet
szervezésére, tisztségviselőinek védelmére
vonatkozó szabályok betartását, valamint az
európai üzemi tanács létrehozásával kapcsolatos
munkavállalói tájékoztatást.
– Kik végzik a munkaügyi ellenőrzéseket,
és hol tevékenykedhetnek?
– A munkabiztonsági hatósági ellenőrzést első
fokon a munkaügyi felügyelők végzik. A felügyelő
ellenőrzést tarthat az illetékességi területén
levő valamennyi munkahelyen. Figyelemfelhívással
élhet, vagy közigazgatási határozattal
kötelezheti a munkáltatót a munkavédelmi
hiányosságok megszüntetésére. Az OMMF arra
jogosult felügyelője adott esetben bírság alkalmazásával
kényszeríti ki a jogkövetést. A
szabálysértési jog alapján 100 ezer forintig terjedő
büntetést szabhat ki a mulasztó személy
terhére, illetőleg a munkaügyi ellenőrzési törvény
alapján a munkáltatót, mint szervezetet 6
millió forint felső határig terjedő munkavédelmi
bírsággal sújthatja. Magánszemélyek esetében
is vizsgálhatjuk a foglalkoztatás szabályosságát.
A kormányzat a közelmúltban vezette be
az alkalmi munkavállalói könyv egy új fajtáját
(kék könyv) mely a magán személyek számára
teszi könnyebbé a legális foglalkoztatás.
– Munkájuk során milyen szabálytalanságokat
tapasztalnak általában?
– Az intézkedésekre legnagyobb számban a
munkabérre, a munkaidőre, pihenő időre, a
túlmunkára és a szabadságra vonatkozó rendelkezések
megszegése, valamint a munkaszerződés
nélküli vagy leplezett munkaszerződéssel
történő foglalkoztatás (fekete munka) miatt kerül
sor. Az utóbbi időben nagyobb figyelmet
fordítunk a fekete foglalkoztatás kiszűrésére.
– Milyen konkrét ellenőrzések voltak az
utóbbi időben Zalában, és milyen szabálytalanságokat
tártak fel?
– Ellenőrzéseink fő célja azon munkáltatók
vizsgálata, akik nem tartják be a munkaviszony
létrehozására vonatkozó szabályokat, illetve
nem fizetik be a foglalkoztatáshoz kötődő közterheket.
Zala megyében ez évben 460 munkavállaló
esetében állapítottuk meg, hogy a munkáltató
nem tartotta be a szabályokat. A kifogás
általában az, hogy a dolgozó épp az ellenőrzés
napján ált munkába, s még nem tudták a szerződést
megkötni. A fekete foglalkoztatás másik
gyakran hangoztatott indoka, csak rövid ideig
akarták foglalkoztatni az érintett személyt. A kifogásokat
természetesen nem fogadjuk el, s
minden ilyen esetben bírság alkalmazásával
hívjuk fel a munkáltató figyelmét a szabálytalanságra.
Szinte érthetetlen, hogy az alkalmi
munkavállalás esetében miért nem alkalmazza
a munkáltató a már említett alkalmi munkavállalói
könyvet. (Munkáltatók esetében a fehér
könyvet). A szabálytalan foglalkoztatás a gazdasági
ágak között egyenlőtlenül oszlik meg. Az
építőiparban, kereskedelemben valamint a vagyonőrzési,
területeken gyakoribb a szabálytalan
foglalkoztatás. Utóbbi időben egyre gyakrabban
tapasztaljuk e szabálytalanságot a takarítást
végző munkáltatók között is. (dé)
FEKETEMUNKA-KOMMANDÓ
A HÉT TÉMÁJA:: A MUNKA VIILÁGA 7
AHOGYAZ UTCÁN LÁTJÁK ...
Ezen a héten a munka világának nagyon összetett témájával foglalkoztunk. Nemcsak a legfontosabb változásokat próbáltuk
meg górcső alá venni, igyekeztünk kevésbé ismert tényeknek is nyomára bukkanni. Természetesen Olvasóinkat is megkérdeztük,
ezúttal azt tudakolva, vajon ők milyennek látják a munka világát? Hogyan élik meg a munkanélküliségről szóló
híreket? Mi a véleményük róla?
Boda Lajos:
Jól tudom én is, hogy valóban
élnek családok, emberek nagyon
rossz helyzetben. Nemcsak Magyarországon,
elég körbenézni Európában.
Németország, Franciaország,
mindenhol ezzel küszködnek,
hiszen ez utóbbiban most még a
zavargások egyik okaként is ez szerepel.
Véleményem szerint munkanélküliség
van, volt, és lesz is.
Horváth Gyuláné:
A munkanélküliség ellen szerintem
minél több munkahelyet
kellene teremteni, nem folyamatosan
megszűntetni őket. Nagykanizsán
is régebben nagyon
sok cég volt, ami rengeteg embernek,
családnak biztosított
megélhetést. Sajnos sokat megszüntettek
ezek közül, amit nem
is értek, hogy miért .
Gorontai Józsefné:
A vállalkozások segítése valóban
jó dolog. Véleményem szerint
azonban az adót és a járulékokat
kellene csökkenteni olyan mértékben,
hogy megérje vállalkozni.
Bár most úgy veszem észre, hogy
nagyon sok új kezdeményezés van.
A pályakezdő fiataloknak is beindítottak
egy támogató programot,
és ez örvendetes.
Németh János:
Ez tényleg jó kérdés és égető
probléma! Hogyan lehetne megoldani?
A válasz nagyon egyszerű:
a gazdaságot kell fellendíteni.
Ennek egyik járható útja, hogy
jobban támogatni kell a vállalkozókat
a fejlesztésben, az új
munkahelyteremtésben. Jelenleg
sajnos főleg elvonások vannak, de
valódi támogatás nincsen.
Mint arról már bizonyára sokan értesültek,
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényt
november 1-i hatállyal több helyen is módosították.
A változásokról a Munkaügyi Központ
helyi kirendeltségének vezetőjével, Somos
Bélánéval beszélgettünk:
– Mielőtt a november elsejei változásokról
szólnánk, nézzük, hogyan alakultak a munkanélküliségi
mutatók a térségben az elmúlt hónapban?
– Az október végi záróadatok szerint Nagykanizsán
és a vonzáskörzetében 3854 fő regisztrált
munkanélkülit tartottunk nyilván,
ami a szeptemberi adatnál 27 fővel kevesebb,
az előző év hasonló időszakához képest viszont
közel ezer fős növekedést mutat. A munkanélküliségi
ráta tíz százalék.
– Térjünk rá a legfontosabb jogszabályi
változásokra!
– November 1-től nagymértékben megváltozott
a munkanélküliek nyilvántartása és az
egész ellátórendszer. A törvényhozó a munkanélküli
helyett az álláskereső fogalmát vezette
be, ezzel jelezve azt a szándékot, hogy a hozzánk
forduló ügyfelektől az eddigieknél több
aktivitást várunk el a munkanélküliségi probléma
megoldásában. Ezért a nyilvántartásba
vétel feltétele az álláskeresőnek a munkaügyi
központtal történő megállapodás megkötése.
Ez azt jelenti, hogy az állást kereső ügyféllel
közösen áttekintjük a lehetőségeket, adottságokat,
és az ügyféllel együttműködve, közös
megállapodással tervezzük azokat a feladatokat,
esetenként képzési lehetőségeket vagy álláskeresésre
felkészítő programokat, amellyel
munkaerőpiaci esélyüket növelhetjük.
– Hogyan változott az ellátórendszer?
– November elsejétől ennek alapján a régi
munkanélküli járadék helyett álláskeresési járadék,
illetve álláskeresési segély állapítható
meg. Ezeket a juttatásokat azonban csak akkor
kaphatja meg az álláskereső, ha intenzíven
együttműködik a munkaügyi központtal.
– Mit takar az egyik, s mit a másik ellátási
forma?
– Az álláskeresési járadék folyósításának
hossza továbbra is a megelőző négy évben
munkában töltött napok számától függ, de a
korábbiakhoz képest változás, hogy a járadék
folyósítása két szakaszra tagolódik. Az első
szakasz legfeljebb három hónapig tart, és ebben
az időszakban a korábbinál magasabb járadékot
visz haza az álláskereső. Ekkor a járadék
összege az érintett korábbi átlagkeresetének
60 százaléka, de legfeljebb a minimálbér
120 százaléka, vagyis ebben az időszakban maximum
68 400 forint. Az álláskeresési támogatás
legkisebb összege a minimálbér 60 százaléka,
maximum 34 200 forint. A folyósítás második
szakaszában egységesen a minimálbér 60
százaléka jár minden álláskeresőnek. A járadékfolyósítás
maximális ideje 270 nap. Ha a
munkát keresőnek nincs elég hosszú munkaviszonya
az előző négy évben ahhoz, hogy jogosulttá
váljon a fenti támogatásra, akkor álláskeresési
segély jár neki, ami a minimálbér
40 százaléka, azaz ebben az évben 22 800 forint.
Látható tehát, hogy az álláskeresőnek járó
támogatás az első hónapokban a legmagasabb.
Jelentős előrelépés, hogy korábban a juttatások
határa a lényegesen kisebb ellátást biztosító
nyugdíjminimumhoz kötődött, míg most a magasabb
minimálbérhez igazodik. Ezzel is szeretnénk
arra ösztönözni a munkájukat elveszítőket,
hogy addig keressenek rendkívül intenzíven állást,
amíg a tudásuk, lendületük friss, hiszen ekkor
van a legnagyobb esélyük arra, hogy ismét
munkába álljanak.
– Mennyi többletfeladatot rónak a jogszabályi
változások a kirendeltségek munkatársaira?
– Lényegesen megnőtt az egy-egy ügyféllel
való foglalkozás időtartama, ami azt jelenti,
hogy esetenként tovább kell várakozniuk ügyfeleinknek.
Ezért megértésüket és türelmüket
kérjük, s azt javasoljuk, az öninformációs térben
elhelyezett közérdekű információk megismerésével
töltsék a várakozási időt.
-szőlősi-
ITT AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK!
8 KULTÚRA,, VÉDELEM
A középkorúak, s az idősebbek még jól emlékezhetnek
a már másfél évtizede halott neves
néptánctanárra, koreográfusra, Papp Lászlóra.
Zala-komárban kezdte a pályafutását, ami amolyan
baráti tánckörnek indult, legalábbis gyermekei
így emlékeznek erre. Először a szomszédos
falvakba jártak szerepelni, falunapokon, búcsúkon
táncoltak. Papp László 1970-72 között
került a kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési
Házba, mint népművelő. Letenyén, Hahóton,
Szepetneken, és Horvátországban is tanított,
de főként az akkor induló, a Sáska Népdalkörből
alakuló, Kanizsa Táncegyüttessel foglalkozott.
13 évig vezette az együttest, amely komoly
sikereket ért el. Megkapták az Arany II.
minősítést is. 1986. január elsejével került át a
Kodály Zoltán Művelődési Házba, mint népművelő,
ekkor alakult meg a Dél-Zala Táncegyüttes.
Az együttes 1986. áprilisában már Arany
III. minősítést tudhatott magáénak. Haláláig,
1990-ig a tánccsoport még számos más elismerést
is, többek között Nívódíjat is kapott.
Akik nem ismerték, ma már szinte el sem
tudják képzelni milyen volt ő. Valami belső tűz
lobogott benne, talán egy kicsit a népmesék juhászlegényére
hasonlított – talán azok kései
utóda volt – mert mindenkit képes volt megtáncoltatni.
Nem kellett néki csodafurulya,
aranyszőrű bárány, személyiségében rejlett
valami, ami rég nincs … és hiányzik. Éjt
nappallá téve tanult. Nélkülözött és lemondott
számos dologról a táncért. Családja is
sokat vállalt ezért. Felesége sokszor egyedül
volt kénytelen viselni a négy gyermek
gondját csak azért, hogy Papp László száz
és száz gyereknek átadhassa a tudását,
dédanyáink örökét, a néptánc ismeretét,
tiszteletét. Halálát követően csak nehezen,
évek múltán tért magához a kanizsai néptánc,
lassan szerveződött újjá régi együttese. Leányának,
Papp Csillának és segítőtársainak köszönhetően
ma ismét működik. Nemrégiben egykori
tanítványai is ismét táncra perdültek, Pántlika
néven alakítva meg együttesüket.
D. É.
– Mi most valamennyien azért vagyunk itt
együtt, mert nagyon szeretjük a népi kultúra
gyöngyszemeit, a néptáncot, a népzenét. Ám
még valami idehozott bennünket, Papp László
emléke. Időben tőle egyre távolabb, de lélekben
hozzá egyre közelebb emléke bennünk
nőttön nő és megmarad. Mert ismertük őt.
Nem volt nagy és kiváló, csak szív volt – a mi
szívünkhöz közelálló. A ma esti műsor tiszteletadás
és főhajtás a Nagykanizsa népzenei
kultúrájában alapköveket lerakó ember, Papp
László előtt – nyitotta meg a Papp László
néptáncoktató halálának 15. évfordulója alkalmából
rendezett szombati jubileumi emlékestet
Tóthné Hegedűs Erzsébet, a Hevesi Sándor
Művelődési központ igazgatóhelyettese.
A 70-es évek elején Papp László vezetésével
megalakult Kanizsa Táncegyüttes a hazai fellépéseken
túl számos fesztivál meghívott vendége
volt. Utazásaik során a néptánc-pedagógust
megérintette az adott nemzetek táncvarázsa, ő
maga is dolgozott fel koreográfiákat. A fergeteges
néptáncesten – melyen fellépett a Bojtár
népzenei együttes – ebből is ízelítőt láthattunk.
D. M.
TÁNCOS EMLÉKEZET
Hetven éves a Magyar Légoltalom címmel nyílt kiállítás a múlt héten
a HSMK-ban. A tárlaton az elmúlt évtizedek írásos dokumentumai, térképei
mellett a védelemmel kapcsolatos tárgyak, eszközök is bemutatásra
kerültek. A szervezetről Bajzáth László polgári védelmi alezredessel,
a Polgári Védelmi Kirendeltség helyi vezetőjével beszélgettünk:
– Légoltalom és polgári védelem: milyen kapcsolat van közöttük?
– A polgári védelem jogelődje a légoltalom, a két szervezet azonos
cél, a lakosság védelmének megvalósítása érdekében végezte és végzi
tevékenységét. Történetünk egészen az első világháborúig nyúlik viszsza,
1914-ben a repülők hadi alkalmazásának megjelenésével már
megjelentek a légoltalom csírái. Magyarországon 1935-ben egy törvénycikk
gondoskodott a honvédségen belül a légoltalmi előírásokról,
illetve a hátországban Légoltalmi Liga megalakulásáról és feladatairól.
A feladatok irányítása a Honvédelmi Minisztériumból történt, a településeken
pedig Légoltalmi Liga néven civil szerveződések jöttek létre,
az ő feladatuk volt a lakosság tájékoztatása arról, mit is kell tenni
légitámadás esetén, hogyan lehet például a ledobott tárgyak ellen védekezni.
De az üzemek légoltalmának és a lakóházak légoltalmi feladatainak
megszervezése is erre a civil szervezetre várt. Aztán hamarosan
kitört a II. világháború és mindezt élesben is ki kellett próbálni.
– Milyen változások történtek a II. világháborút követően?
– Alapvető változást jelentett az atombomba megjelenése, hiszen újra
kellett gondolni a védekezés lehetőségeit. A hatvanas évek közepéig három
fő szempont köré csoportosultak a teendők. Egyrészt: az atomtámadás
ellen, annak káros hatásai csökkentése érdekében építményeket
kellett létrehozni, másrészt ki kellett dolgozni, mi a teendő, ha mégis bekövetkezik
az, végül a túlélőknek mit kell tenni az életfeltételek biztosításáért.
Ahogy csökkent a háborús fenyegetettség, úgy vált egyre nyilvánvalóbbá,
hogy az évtizedek óta működő, jól megszervezett egységek
természeti- és ipari katasztrófák esetén is rengeteget tudnának segíteni.
Ekkor változott a nevünk, 1964-ben Polgári Védelemre. Mi gondoskodunk
arról, hogy megtervezzük fegyveres támadás, veszélyhelyzet vagy
katasztrófák esetén mi a teendő, hogyan kell a lakosságot riasztani.
Megszervezzük a kitelepítettek elhelyezését és ellátását. Fontos szerepünk
van az információk továbbításában, a riasztásokban, közreműködünk
a műszaki mentési, az elsősegélynyújtási, mentesítési és logisztikai
feladatok végrehajtásában, a polgári védelmi kötelezettség alapján létrehozott
alegységek felkészítésében, valamint az anyagi és technikai feltételek
megszervezésében. Folyamatos munkakapcsolatban vagyunk
azokkal, akik ezen munkákba bevonhatók: vállalatokkal, vállalkozásokkal,
a kórházzal, a Rendőrséggel, a Mentőszolgálattal, a Vöröskereszttel,
a Tűzoltósággal. Akikről még szót kell ejtenünk: a települések polgármesterei,
hiszen ők azok, akik a tulajdonképpeni döntést meghozzák
egy adott helyzetben. A helyes döntés meghozatalához elengedhetetlen
a hivatásos polgári védelmi állomány szakmai segítsége.
– Sokan talán nem tudják, mi a kapcsolat a Katasztrófavédelem és a
Polgári Védelem között.
– 2000-ben történt a változás: helyi szinten továbbra is Polgári Védelmi
Kirendeltségként működünk, de megyei és országos szinten megváltozott az
elnevezés: Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetve Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az új név. Öt évvel ezelőtt új elemek is
nevesítésre kerültek a feladataink között: a megelőzés, helyreállítás és újjáépítés.
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a lehető legminimálisabbra
csökkentsük egy-egy nemkívánatos esemény, katasztrófa valószínűségét,
illetve közreműködünk az eredeti helyzet visszaállításában.
– S ha mégis megtörténik a baj?
– Ha szükséges, akár az ország legtávolabbi pontjára is indulni kell,
hogy segíthessünk, legyen szó árvízről, földrengésről, vihar vagy éppen
hó által okozott természeti katasztrófáról, üzemi balesetről, vagy bármi
másról. Nekünk a hétköznapokban kell felkészülnünk, illetve a feladatot
végrehajtókat felkészíteni, hogy azonnal megtörténjen a riasztás, a lakosságvédelmi
feladatok végrehajtása, a bajba jutott emberek segítése.
OLTALOM RÉGEN ÉS MA
A kanizsai autósok nagy többsége megszokásból
közlekedik a Vásárcsarnok
előtt, holott ideiglenesen, a Magyar utcai
körforgalom megépítésének idejére
megváltozott a forgalmi rend: immár az
autóbuszállomás felől érkező forgalomnak
van elsőbbsége! Nem árt az óvatosság
és az egyértelműen jelzett elsőbbségadás
betartása!
ESÉLYEGYENLőSÉG 9
„Az akadálymentesítés tényekben”
című 2005. 11. 03-ai
Kanizsa Újságban megjelent
cikkhez szeretnék hozzászólni:
Szeretném elmondani, hogy
sok évvel ezelőtt, a ‘80-as
évek elején lettem fiatalon tolókocsis
Nagykanizsán. A
Csokonai (volt Andrejka) Általános
Iskolában befejezhettem
a tanulmányaimat. Az iskola
igazgatójának, tanárainak,
dolgozóinak és iskolatársaimnak
köszönhetően elvégezhettem
az általános iskolát,
a volt osztálytársaimmal
együtt. Feljárót készítettek,
wc-t alakítottak át, hogy tolókocsimmal
használhassam.
Ugyanilyen csodálatos hozzáállásban
volt részem a Dr.
Mező Ferenc Gimnáziumban,
ahol szintén feljáró volt, s az
osztályokat – amelyekbe járnom
kellett – a földszinten helyezték
el. Leérettségizhettem.
Köszönetet mondok ezúton
is az iskolák igazgatóinak, tanárainak,
dolgozóinak és volt
diáktársaimnak.
Mindezt csak azért írom,
mert akkor még nem voltunk
uniós tagok, nem volt „akadálymentesítési
törvény”, csak
„EMBERSÉG” volt, amiért
örökké hálásan gondolok
azokra az emberekre, akik
mindezt lehetővé tették számomra.
Nem csak a pénzen múlik!...
Tisztelettel:
egy tolókocsis olvasó
POSTÁNKBÓL
TISZTELT
SZERKESZTőSÉG!
A NAGYKANIZSAI
CUKORBETEGEK
EGYESÜLETE
november 25-én, pénteken
15.30-kor a kórház
tanácstermében tartja
klubfoglalkozását, amelyen
dr. Sebestyén Miklós
főorvos tart előadást,
„Megelőzhető-e a diabetes?”
címmel.
A Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat
országos roma női érdekképviseleti szervezet
megalakítása céljából az ország különböző pontjairól
hívott meg nőket november 9-én a Bogdán János
Cigány Közösségi Házba. Tették ezt annak érdekében,
hogy a hátrányos megkülönböztetést elszenvedő
nők együttesen jelenítsék meg érdekeiket, véleményüket,
s azt hatékonyan közösen képviselhessék
is. A szervezők a visszajelzésekből és a számtalan
megkeresés alapján úgy vélték, nincsenek egyedül,
akik mindennapi munkájuk során szerzett tapasztalataik,
személyes benyomásaik alapján időszerűnek
érzik, hogy a roma közéletben az eddigieknél is
hangsúlyosabb szerepet vállaljanak a nők.
A romák a jogszabályi garanciák és az intézményi
segítség mellett is naponta szembesülhetnek a többségi
társadalom előítéletéből fakadó diszkriminációjával,
a kirekesztés érzésével, a sokszor indokolatlan
elkülönüléssel. A roma tradícióban hagyományosan
erős szerepet betöltő, a családot összefogó
anyák, feleségek nyilvánosság előtti szervezeti szerepvállalása
támogatást nyújthatna, új lendületet adhatna
a magyarországi roma közösségeknek.
Az alakuló ülésen a megjelenteket a házigazdák
nevében Váradi Istvánné, a CKÖ elnök-helyettese
köszöntötte, egyben kérte a megjelentek segítségét,
hiszen együtt többet tudnának tenni a roma nőkért.
Teleki László az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium roma ügyekért felelős
politikai államtitkára hozzászólásában kiemelte:
azért tartják fontosnak, hogy egy országos roma női
szervezet létrejöjjön, mert duplán hátrányos helyzetben
vannak a roma nők nemcsak Magyarországon,
hanem Európa más országaiban is. Az elmúlt 10-15
évben több-kevesebb sikerrel különböző női roma
szervezetek alakultak hazánkban, s ezekben a szervezetekben
tevékenykedő roma nők indíthatnák el
közösen az országos érdekképviseleti szervezetet.
A rendezvényen részt vett Németh Erika országgyűlési
képviselő, az Emberi jogi, Kisebbségi és
Vallásügyi Bizottság alelnöke is, akit a hozzászólásokat
követően arról kérdeztünk: hogyan látja a roma
tradíciókban hagyományos szerepet vállaló nők
esélyeit a változtatásra, hiszen a hozzászólók körében
is ellentmondásos vélemények hangzottak el.
Volt aki megjegyezte, „harc” lesz otthon a családban.
Vajon képesek lesznek-e rá, hogy ráirányítsák
a társadalom figyelmét problémáikra?
– Arról beszéltem, hogy partnerség kell, illetve milyen
nagy a nők felelőssége. Arról is szólnom kellett volna,
hogy például ez a partnerség meg a női összefogás értetheti
meg a roma férfiakkal, hogy gyermekeinket közösen
vállaljuk! Amikor egy nő közéleti tevékenységre adja
a fejét, megkérdezik tőle, ki főz otthon és ki vásárol
be. Érdekes módon, amikor egy férfi politikustól sohasem
kérdezik meg, ki főz otthon! Mert mi van a férfi
mintákkal, amit a gyerekek felé közvetítünk? Az a férfi
minta, hogy én sosem vagyok otthon, és az a női minta,
hogy a nő mindig otthon legyen, ami otthon történik
azért az asszony a felelős? Még el kellett volna mondanom
a nők előtt azt a mondatot is, hogyha munkavállalók
és közéleti szereplők is vagyunk, a gyermekek
ugyanúgy fel fognak nőni. Tudom, ezek kemény szavak.
Nagy harc lesz, ezt tudom, ezért is hangsúlyoztam olyan
nagyon a partnerséget. Első körben szükséges, hogy legyen
külön roma női érdekképviseleti szervezet.
A programon a megjelentek megalakították a Roma
Nők Országos Szervezetét, melynek elnöke:
Váradi Istvánné lett. (B. Zs.)
HELYZETBE HOZOTT ROMANőK
VÁLTOZOTT
A FORGALMI REND!
10 HIIRDETÉS
􀂊 8. osztályos általános iskolásoknak nyílt napot rendez november 21-én hétfőn 14 órakor az iskola nagyaulájában. Az ismeretetés
bejárással történik, a helyszíneken egy-egy felelős tanár szól a gimnáziumi évekről 5-5 perc időtartamban.
􀂊 Nyílt napot rendez továbbá 4. osztályos általános iskolásoknak, szülőknek, pedagógusoknak a nyolcévfolyamos gimnáziumi képzésről!
Az érdeklődőket november 26-án szombaton 9 órakor várják az iskola nagyaulájában.
A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZBIZTONSÁGÁÁÉRT ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. ÉVRőL
(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés előző év tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele:
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
az alapítótól - 5 000
Egyéb bevétel 98 104
ÖSSZESEN: 98 5 104
B. Vállalkozási tevékenység bevétele nem volt - -
C. Összes bevétel (A+B) 98 5 104
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai:
Kiadások támogatásokra 1 550 2 364
Egyéb kiadások 396 42
Ráfordítást jelentő eszközvátozások 607 158
ÖSSZESEN: 2 553 2 564
E. Vállalkozási tevékenység ráfordítás nem volt
F. Összes ráfordítás (D+E) 2 553 2 564
G. Közhasznú adózás előtti eredmény - 2 455 2 540
H. Adófizetési kötelezettség - -
I. Vállalkozási eredmény (B-E) - -
J. Közhasznú tevékenység eredménye (G-H) - 2 455 2 540
(Előző évek módosításai: 0)
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5-9.
93/516-634
OKÉV nyt. szám: 01003202
Akkreditált Felnőttképzési
Intézmény, Akkreditált programokkal!
(Igénybe vehető a
törvényben előírt adókedvezmény)
TANFOLYAMOT
INDÍT
􀂊 november 22-én 16 órától
tehergépkocsi vezető “C”
􀂊 november 23-án 16 órától
nehézpót “C+E”
􀂊 november 25-én 16 órától
hétvégi
􀂊 november 29-én 16 órától
hétközi előadásokkal személyautó-,
motor és segédmotor kategóriákban
ingyenes elmélettel
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Október 24. csütörtök
Október 23. szerda
Október 22. kedd
Október 21. hétfő
Október 20 vasárnap
Október 19. szombat
Október 18. péntek
06:30 Krónika 06:53 K''arc 07:19
Jelkép - református 07:30 Krónika
07:42 Jövő 7 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Brill 20
magazin 17:30 Nyugati Régió
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18
Jelkép - katolikus 19:00 Krónika
19:14 Dombország 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01
K''arc 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Galaktikus
támadás - amerikai fantasztikus
film 23:00 Maksavízió
23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:19 Jelkép - katolikus 07:30
Krónika 07:42 K''arc 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 08:30
Gyermekműsor 09:00 Teleshop
09:30 Brill 20 magazin 10:00
Infómánia 10:30 Tatai Nagyhalászat.
Dokumentumfilm 11:00
Pénzhalász 17:00 Tatai Nagyhalászat
18:00 Tv mozi: Vörös Grófnő
- magyar dráma I. 19:09 Adjuk
magunkat 19:14 Vörös Grófnő II.
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze
show 21:30 Futótűz - amerikai
film 23:30 Különjárat
06:30 Vörös Grófnő I., II. 08:47
Jelkép - Krisztus Szeretete Egyház
09:00 Teleshop 09:30 Akarj élni!
Környezet, természet 10:00 Kincses
sziget - az élő zene magazinja
10:30 Menü - gasztronómiai magazin
11:00 Pénzhalász 17:00
Kincses sziget 18:00 Szárnyas farkasok
- kisfilm 18:28 Adjuk magunkat
18:41 Ökör ikrek - amerikai
film 20:12 Sajt - válogatás
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió
21:30 Levél a halálsorról -
amerikai thriller 23:30 Bencze
show. Beszélgetések hírességekkel
06:30 Ökör ikrek - amerikai filmvígjáték
08.01 Adjuk magunkat
08.13 Sajt - válogatás 17:00
Trendline 18:00 Krónika 18:07
Mese: Mátyás megvendégelése
18:15 Jelkép - adventista 19:00
Krónika 19.07 Kanizsa DKK -
Szolnok NKK - NBI-es női kosárlabda
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Utolsó menedék am. akciófilm
23:00 Színházi magazin 23:30
Különjárat
06:30 Krónika 06:49 Dombország
07.17 Krónika 07.23 Jelkép - adventista
07.33 2005. a férfiak éve
08.03 Adjuk magunkat 08:14 Krónika
17:00 Szemeszter - főiskolások,
egyetemisták magazinja 18:00
Krónika 18:14 Mese: Morcogi
micó 18:19 Jelkép - katolikus
19:00 Krónika 19:13 Házban ház
körül: Mit iszunk, Gyógyszerveszélyek,
A népmese eredete, Főzőcske,
Bélszín Budapest módra
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Dombország - zalai
magazin 20:30 HÍRHÁLÓ -
hálózat tv műsora 21:00 A sárkány
árnyéka - hongkongi akciófilm
23:00 Akarj élni! Környezet,
természet 23:30 Bence-show: beszélgetések
hírességekről
06:30 Krónika 06:53 Házban ház
körül 07:19 Jelkép - katolikus
07:30 Krónika 07:42 Dombország
- zalai magazin 08:09 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00
Egészségmagazin 18:00 Krónika
18:14 Mese: Bem apó kisdobosa
18.21 Jelkép - evangélikus 19:00
Krónika 19:14 Jövő 7 - Civil koncepció
19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Házban ház
körül 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Kommandóbázis - amerikai akciófilm
23:00 Kincses Sziget 23:30
Brill 20 magazin
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 - Civil
koncepció, Cselgáncs 07:19 Jelkép
- adventista 07:30 Krónika 07:42
Házban ház körül 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Biztonsági
zóna 18:00 Krónika 18:14
Mese 18:19 Jelkép - református
19:00 Krónika 19:14 K''arc - Détár-
Rékasi, Hölgyvilág, Kovács Szilvia
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Jövő 7 - Civil koncepció,
Cselgáncs 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Kalózok bosszúja - hongkongi
akciófilm 23:00 Infómánia -
információs magazin 23:30 Menü
KANIIZSAII MÉDIIA 11
MűSORA
Október 18 – Október 24
HEVESI SÁNDOR
MűVELőDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
NOVEMBER 21, 22 ÉS 23. 19 ÓRA
A VÖRÖS BESTIA – ZENÉS JÁTÉK
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása
November 21-én 19 óra: HEVESI - BÉRLET
November 22-én 19 óra: BRÓDY - BÉRLET
November 23-án 19 óra: RÁTKAI - BÉRLET
Belépődíj(pótszék): 1500 Ft
NOVEMBER 21 - 25.
MÉZES HÉT – MÉZKÓSTOLÁS, TANÁCSADÁS,
VÁSÁR NAPONTA 9 - 17 ÓRÁIG.
NOVEMBER 22. 16.30 ÓRA
A KIS - BALATON TERMÉSZETVÉDELME
Előadó: Szóládi József
NOVEMBER 24. 19 ÓRA
30 ÉVESEK VAGYUNK! NAGYKANIZSA VÁROS
VEGYESKARÁNAK SZÜLETÉSNAPI KONCERTJE
Vezényel: Hajdú Sándor, és az együttes volt karnagyai. Belépődíj: 300 Ft
NOVEMBER 25. 18 ÓRA
AZ OLAJBÁNYÁSZ FÚVÓSZENEKAR ÉVZÁRÓ
HANGVERSENYE
Vezényel: Ámon István karnagy
Belépődíj: 400 Ft
NAGYKANIZSA LAKOSSÁGA
(2005. nov. 5-i adat) : 51 551 fő
Születések száma: 68, ebből Nagykanizsán: 28 fő
Halálozások száma: 67, ebből Nagykanizsán: 36 fő
Házasságkötések száma: 30
12 VÁROSHÁZA
Nagykanizsán ebben az évben tovább folytatódott a „Nyitott tornaterem" akció. Október 29-től szombati napokon kilenc tornaterem nyitotta
ki kapuit. A december 17-ig tartó program keretén belül díjtalan használat mellett fogadják a sportolni vágyókat, szervezett csoportokat.
Nagykanizsa MJV Közgyűlésének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet az
alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti
jogának szociális alapon történő elnyerésére:
Egyedülálló részére:
􀁚 Nagykanizsa, Kossuth tér 3.
Fél szoba, 25 m2, komfort nélküli, lakbér öszszege:
1.052 Ft/hó. A lakás megtekintésének
időpontja: 2005. november 23. 9-11 óráig
􀁚 Nagykanizsa, Szent Imre u. 2.
1 szoba, 30 m2, komfortos, lakbér összege:
6.188 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja:
2005. november 23. 10-11 óráig.
Egy gyermeket egyedül nevelő részére:
􀁚 Nagykanizsa, Garay u. 12/C. fsz. 2.
1 szoba, 38 m2, komfortos, lakbér összege:
7.448 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja:
2005. november 24. 9-10 óráig.
􀁚 Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/C. 4/13.
1 szoba, 34 m2, összkomfortos, lakbér összege:
9.033 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja:
2005. november 24. 9-10 óráig.
Egy vagy kettő gyermekes család részére:
􀁚 Nagykanizsa, Attila u. 12/D. 4/18.
1 + 1 fél szoba, 43 m2, komfortos, lakbér öszszege:
8.248 Ft/hó. A lakás megtekintésének
időpontja: 2005. november 22. 9-11óráig.
􀁚 Nagykanizsa, Garay u. 1/A. 4/11.
2 szoba, 54 m2, komfortos, lakbér összege:
10.584 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja:
2005. november 24. 10-11 óráig
Gyermekes családok részére:
􀁚 Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. 3/18.
1 + fél szoba, 41 m2, összkomfortos, lakbér
összege: 11.152 Ft/hó. A lakás megtekintésének
időpontja: 2005. november 24. 14-15 óráig
􀁚 Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. 8/48.
1 + fél szoba, 41 m2, összkomfortos, lakbér
összege: 11.152 Ft/hó. A lakás megtekintésének
időpontja: 2005. november 24. 14-15 óráig.
􀁚 Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. 10/65.
2 szoba, 57 m2, összkomfortos, lakbér összege:
15.504 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja:
2005. november 24. 14-15 óráig.
Egy gyermekes v. gyermektelen család részére:
􀁚 Nagykanizsa, Attila u. 10/C. 4/3.
1 + fél szoba, 42 m2, komfortos, lakbér összege:
8.026 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja:
2005. november 22. 9-11 óráig
􀁚 Nagykanizsa, Városkapu krt. 16/D. 3/2.
1 szoba, 40 m2, összkomfortos, lakbér összege:
10.629 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja:
2005. november 24. 10-11 óráig
􀁚 Nagykanizsa, Törökvári u. 94.
1 szoba, 43 m2, összkomfortos, lakbér összege:
8.428 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja:
2005. november 22. 13-15 óráig.
Gyermektelen család részére:
􀁚 Nagykanizsa, Fő u. 8. I/I/11.
1 szoba, 52 m2, komfortos, lakbér összege:
13.691 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja:
2005. november 25. 9-11 óráig
Elsősorban cserére – vagy lakással nem
rendelkezők részére:
􀁚 Nagykanizsa, Rózsa u. 13. 9/55.
2 szoba, 50 m2, összkomfortos, lakbér összege:
13.600 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja:
2005. november 24. 11-12 óráig.
􀁚 Nagykanizsa, Rózsa u. 13. 9/58.
2 szoba, 49 m2, összkomfortos, lakbér összege:
13.328 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja:
2005. november 24. 11-12 óráig.
􀁚 Nagykanizsa, Rózsa u. 18/C. 4/14.
2 szoba, 54 m2, összkomfortos, lakbér összege:
14.688 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja:
2005. november 24 13-14 óráig.
Csere – jelenleg is önkormányzati bérlakásban
élők részére:
􀁚 Nagykanizsa, Platán sor 5/A. I/IV/2.
2 szoba, 47 m2, komfortos, lakbér összege:
8.981 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja:
2005. november 25. 9-10 óráig.
Elsősorban cserére – vagy lakással nem
rendelkező egy gyermekes család részére:
􀁚 Nagykanizsa, Dózsa Gy. 75. I. lph. I. em. 11.
1 szoba, 43 m2, félkomfortos, lakbér összege:
2.860 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja:
2005. november 25. 12-13 óráig.
A Garzonházakról szóló helyi rendelet alapján
pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati
bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
􀁚 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 4.
1 szoba, 36 m2, összkomfortos, lakbér összege:
9.809 Ft/hó. A lakás megtekintésének időpontja:
2005. november 25. 11-13 óráig.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje:
Szociális Osztály, 2005. december 2. péntek
12.00. óra. A feltételekről részletesen a Szociális
Osztály (Nk, Eötvös tér 16.) földszinti ügyfélfogadójában
adunk felvilágosítást. Telefonon a 93/500-
860-as számon állunk az érdeklődők rendelkezésére.
Pályázati formanyomtatvány ugyanitt kérhető.
ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK SZOCIÁLIS ALAPON
VÁROSHÁZA 13
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános
versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, volt Thury laktanya területén,
a földhivatali megosztást követően kialakuló 3110/24. hrsz-ú, 5
ha 1865 m2 nagyságú földterületet a rajta lévő felépítményekkel
együtt. A versenytárgyalás ideje: 2005. november 23-án 10 óra. Kikiáltási
ár: 466.785.000 Ft + áfa. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme. Érdeklődni
a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724.
VERSENYTÁRGYALÁS
A baromfi és minden más fogságban tartott madár
takarmányozását és itatását zárt vagy fedett
helyen kell megoldani úgy, hogy a takarmányhoz,
itatóhoz vadon élő állatok ne férhessenek hozzá. Legyen valamennyi
állattartó telepen rend és tisztaság! A szétszóródott takarmány, trágya
vagy összegyűlt víz vonzó a vadon élő madarak számára is. Fokozottan
ügyeljünk arra, hogy baromfi ne érintkezhessen a házi víziszárnyasokkal,
vadon élő madarakkal, egyéb háziállatokkal. Gondoskodjunk rendszeres
kártevő- és rágcsálóirtásról. Ne engedjünk idegen személyeket, járműveket,
vagy bármely idegen eszközt, felszerelést a baromfiállomány közé.
Amennyiben ez elkerülhetetlen (gondozás, takarmányszállítás, új eszköz
beszerzése), győződjünk meg arról, hogy a járművek, eszközök tiszták.
Az állományba történő belépés előtt mossunk kezet, használjunk külön
erre a célra tartott (vagy egyszer használatos) köpenyt, csizmát vagy lábzsákot.
Amennyiben másokat be kell engednünk az állományunkba,
ugyanezt tőlük is követeljük meg. Ne adjunk és ne kérjünk kölcsön állattartás
során használt eszközöket. Ha ez elkerülhetetlen, csak alapos fertőtlenítés
után vigyük be azt a telepünkre. Takarmányt csak az állat-egészségügyi
szolgálat által ellenőrzött forrásból vásároljunk. A takarmány- és
alomkészletünket tartsuk rendben. Gondoskodjunk állataink folyamatos
friss, tiszta ivóvízellátásáról. Újonnan vásárolt állatainkat különítsük el a
régebben ott lévőktől. A megszokottnál nagyobb arányú elhullás, csökkenő
tojástermelés és/vagy takarmányfogyasztás, a légzőszervi tünetek több
betegség korai tünetei lehetnek. A madárinfluenzán kívül számos fertőző
betegség (pl. baromfipestis, szalmonellózis, kampilobakteriózis) terjedhet
a baromfi illetve a madarak közvetlen érintkezésével, azok bélsarával és
egyéb váladékaival, közvetetten pedig a szennyezett takarmánnyal, ivóvízzel,
eszközökkel illetve lábbelikkel.
A madárinfluenza és a baromfipestis az Állategészségügyről szóló
1995. évi XCI. tv. szerint bejelentési kötelezettség alá tartozik. Járvány
esetén az elrendelt intézkedésekhez kapcsolódó állami kártalanítás csak
az állat-egészségügyi előírások maradéktalan betartása esetén adható.
Dr. Süth Miklós Országos főállatorvos, mb. főosztályvezető
FVM Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Főosztály
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait
várja 2005. november 25-én pénteken 17 és 19 óra között a
Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát
tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap
utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai
kirendeltség épületében.
Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala összeállítja a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény felhatalmazása alapján az eljárások során alkalomszerűen
tolmácsolást vállalók névjegyzékét. Várják olyan személyek
jelentkezését, akik az alább felsorolt nyelvek valamelyikét beszélik:
belga, dán, észt, holland, ír, lengyel, lett, litván, portugál, svéd, szlovén,
bolgár, cigány (romani, beás), örmény, ruszin, ukrán. A névjegyzékbe
való bekerüléshez sem államilag elismert nyelvvizsga, sem tolmács
igazolvány nem szükséges.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó adatait,
- a pályázó elérhetőségét (telefonszám, mobiltelefonszám),
- nyelvismeret szintjét, jellegét (szóbeli/írásbeli),
- nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát (ha van),
- esetleges referenciákat,
- esetleges szaknyelvi ismeretek megjelölését.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. december 15.
A pályázatot Dr. Kelemen Marcell jegyzőhöz kell benyújtani. Érdeklődni
lehet a 93/500-918 (I. em. 11. iroda) és a 93/500-708-as telefonszámokon.
ALKALOMSZERű TOLMÁCSOLÁS
VÉDJÜK MEG
A MAGYAR BAROMFIT!
ZALA MEGYE 6 KISTÉRSÉGÉBE ÖSSZESEN 12-13 PÁ-
LYÁZATI TANÁCSADÓ JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK NOVEMBER
15-IG annak a kétmilliárd forintos kormányzati programnak
a keretében, amelynek célja, hogy – a decentralizáció jegyében,
a regionális fejlesztési ügynökségeket megerősítve – a pályázóknak
„házhoz vigye” Nemzeti Fejlesztési Tervet. Az érdeklődés
számottevő, a Nyugat-dunántúli Régió három megyéjének 22 kistérségében
ugyanis összesen 46 tanácsadónak és 2 adminisztratív munkatársnak
teremt munkát az elkövetkező egy évre a program.
A www.westpa.hu internetes honlapon található álláshirdetésre
jelentkezők közül kiválasztandó tanácsadók a kistérségekben nyújtanak
majd praktikus segítséget mindazoknak, akik a projektötletek
kidolgozásánál tartanak, akik éppen európai uniós pályázatot készítenek
és akik a projektjük megvalósítása során az elszámolások és
előrehaladási jelentések összeállításán dolgoznak.
Zala megyében a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjainak
pályázatain november 7-ig 379 pályázó összesen 11,2 milliárd
forint támogatást nyert. Közülük 306 projektgazdával már támogatási
szerződést is kötöttek, 9,1 milliárd forint értékben. 132 nyertes
megyei pályázó számlájára pedig már megérkezett összesen 1,9
milliárd forint európai uniós támogatás.
Nemzeti Fejlesztési Hivatal
TANÁCSADÓK KERESTETNEK
ZALA MEGYÉBEN IS
Sajni József önkormányzati képviselő lakóssági fórumot tart
november 22-én 18 órakor Miklósfán a Mindenki Házában és 23-án
18 órakor Ligetvárosban a Vízmű edéblőjében Litter Nándor polNagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlése a közeljövőben tár- gármester Úr és számos vendég részvételével.
gyalja az önkormányzat Civil Koncepcióját, melynek célja az önkormányzat
és a város lakossága önkéntesen alakított közösségei közötti
harmonikus együttműködés elősegítése, a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásának elősegítése. A koncepció vitaanyaga megtalálható a
város honlapján (www.nagykanizsa.hu A város működése / Civil szervezetek
/ Felhívások) illetve kérésre e-mailben megküldi a hivatal.
A Polgármesteri Hivatal kéri a civil szervezeteket, a szervezetek vezetőit
és az érdeklődőket, hogy ismerkedjenek meg a Civil Koncepció
vitaanyagával, és ha van szövegszerű módosító javaslatuk, azokat legkésőbb
november 28-ig küldjék be a Polgármesteri Kabinethez!
Cím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
E-mail: gerencsertibor@nagykanizsa.hu
CIVIL KONCEPCIÓ
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
BÉRLET
VEGYES
JÁRMű
14 HIIRDETÉS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban közel
700 m2-es telek, rajta bontható
családi házzal eladó. Társasház
építésére kiválóan alkalmas!
Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
(5717K)
Nk-án a belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/391-5609 (5663K)
Nk-án a Múzeum téren I.
emeleti, egyszobás, felújításra
szoruló lakás eladó. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 30/3651-654,
hétvégén és 16 óra után: 93-320-
627 (5681K)
Nk-án a belvárosban három
szobás, 69 m2-es lakás eladó. Irodának
is alkalmas! Érd.: 93-313-
626 (5718K)
Befektetők figyelem! Nk belvárosi
96 m2-es, 3 szoba + hallos lakás
, irodának is alkamas, eladó!
Irányár: 13,5 millió Ft. Érd.:
20/439-7780 (5709K)
Petriventén szép, 140 m2 -es
családi ház teljesen felújítva, garázzsal,
melléképületekkel eladó.
Vállalkozásra is alkalmas! Irányár:
12 millió Ft. Érd.: 93-316-091-es
számon 17 óra után. (5682K)
Nk-án a Platánsoron egyszobás,
földszinti, 37 m2, egyedi gázas lakás
eladó. Irányár: 5,1 millió Ft.
Érd.: 30/270-9881 (5710K)
Kiskanizsán háromszobás családi
ház melléképületekkel,
tetőtérbeépítési lehetőséggel eladó.
Irányár: 14,5 millió Ft. Érd.: 93-
319-565, 20-551-0068 (5724K)
Nagyváthy utcában három
szobás, amerikai konyhás, teraszos,
kitűnő állapotú, IV. emeleti
öröklakás reális áron, sürgősen
eladó. Irányár: 10,5 millió
Ft. Érd.: 30/422-3575
(5702K)
Tóthszentmárton központjában
90 m2-es családi ház eladó. Érd.:
70/381-9104 (5726K)
Elcserélném kétszobás, jó állapotú,
egyedi gázas, önkormányzati
családi házamat egyszobás,
akár rossz állapotú lakásra is
megegyezéssel. Érd.: 30/319-
0003 (5732K)
Cserháti Szakközépiskolával
szemben kétszobás, földszinti lakás
eladó. Irányár: 5 millió Ft.
Érd.: 30/527-2002 (5733K)
Belvárosi családi házban utcafronti,
kétszobás, összkomfortos la
kás külön bejárattal irodának, lakásnak
kiadó. Érd.: 30/635-1230
(5695K)
Nk-án a Király út elején három
helyiségből álló üzlet-iroda parkolóval
kiadó. Érd.: 30-204-4556,
93/313-271 (5696K)
Kórház utcában reális áron, két
helyiségből álló üzlet (összterület
57 m2) egyben és külön is kiadó.
Érd.: 30/346-8191 (5727K)
Nk-án IV. emeleti, központi fűtéses,
bútorozott, kétszobás lakás
kiadó. Egy havi kaució szükséges!
Érd.: 93-381069 17 óra után.
(5728K)
Városkapu krt-on kétszobás,
bútorozott, központi fűtéses lakás
kiadó. Ár: 30.000 Ft + rezsi. Egy
havi kaució szükséges. Érd.:
20/4360-195 (5729K)
Keleti városrészben Munkás utca
környékén garázst bérelnék.
Érd.: 20/352-8939 (5734K)
Audi 80-as 1,6-os TD, 89-es
évjáratú, friss műszakival, korához
képest jó állapotban, sürgősen eladó.
Érd.: 20/4296-903 (hétvégén)
(5721K)
Babaholmik, divatos overállok,
pamut, plüss rugdalózók,
bodyk, rendkívül olcsón eladók.
Nagykanizsa, Olaj út 8. Tel.:
30/948-4276 (5688K)
Normand és tuja fenyőgallyat
vásárolok kivágással, tisztítással
együtt! Érd.: 30/494-7992 (5715K)
Nk és körzetéből Herendi, Zsolnay
porcelánokat, ezüsttárgyakat,
képcsarnoki új és régebbi képeket
vásárolok. Érd.: 30/332-8422
(5730K)
Holland hatszemélyes étkező
garnitúrák, tálaló-, író-, cipős- és
faliszekrények, székek, sarokülők,
kiegészítők eladók. Érd.:
20/555-3014 (5731K)
Akác, tölgy, bükk, kályhakész
tüzifa eladó. 14.000 Ft/köbméter,
házhoz szállítás díjtalan!
Érd.: 70/609-0881 (5737K)
Babakocsik: újszerű, márkás,
kétfunkciósak, sokfunkciósak,
babahordozó autósüléssel, négyévszakos
kiegészítőkkel, együtt
12.000–19.000 Ft-ért eladók.
Tel.: 30/948-4276 (5738K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Forgalomból kivont, vagy
rendszám nélküli lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-
7375, 30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások építését,
régi házak felújítását, tetőszigetelést,
ácsmunkákat, tetőfedést vállal alvállalkozóként
is! Érd.: 70/503-9407,
93-322-109, 30/6398-825 (5604K)
Vállaljuk: sírok tisztítását, felújítását,
készítését számlára is. Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-93-
333-449, 06-70-511-7863 (5641K)
Meghibásodott távirányítóját
(tv, videó, hifi, stb.) megjavítom.
Tel.: 20/510-2723 (5736K)
Kőnig menü 􀂊 400 Ft / menü kiszállítva
􀀹 Vállalati étkeztetést vállalunk
􀀹 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül
3 napos elbírálással, 2-4 %-kal alacsonyabb kamattal!
Havi törlesztőrészlet Kölcsön összege Futamidő (hó)
15 900 600 000 Ft 60
25 900 1 000 000 Ft 60
35 900 1 500 000 Ft 60
THM: 18,00 % - 23,72 %
Igényeljen hitelkártyát díjmentesen! T-Mobile arany-,
platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max. 510 000
Ft-os hitelkerettel!
Tel.: 30/9949–003, 30/8589–760
MAGISZ-TEAM Oktatási, Szolgáltató,
Munkaerő-értékelő Bt.
AL.SZÁM: 0281, NY.SZ.: 01-0011-03, ISO: HU/033/2005
Állami finanszírozással VÁTI Kht. ROP 3.2.1 pályázatának keretén
belül NONPROFIT ÜGYINTÉZÉS KÉPZÉS
indul Zalaegerszegi és Nagykanizsai helyszínen,
korlátozott létszámban 2005.12.12-ig.
A képzés célcsoportja: területfejlesztési-, önkormányzati
alkalmazottak, civil szervezetek főállású alkalmazottai
A RÉSZVÉTEL INGYENES!
Bővebb felvilágosítást kérjen az alábbi elérhetőségeken:
92/599-311, 06/30/747-1980, www.magisz-team.hu,
e-mail: szilvi@zalaszam.hu
Értesítem régi és új pácienseimet, hogy
BELGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉSEMET
2005. november 8-tól Nagykanizsán,
A CSENGERY ÚT 8. I. EMELETI RENDELőMBEN
MEGKEZDEM
Rendelési idő: kedden és csütörtökön 14-16 óra között
Dr. Buzás Judit
belgyógyász szakorvos
APRÓHIRDETÉS
SPORT 15
November 18. péntek
18.00 MÁV NTE – Marcali
NB I/B-s női kézilabda mérkőzés
– MÁV csarnok.
November 19. szombat
11.00 óra K.Sörgyár II. –
Pécs NB I/B-s női asztalitenisz
mérkőzés – Péterfy S.
Ált. Isk.
13.00 óra Kiskanizsai Sáskák
– FC Napred megyei I.
osztályú labdarúgás –
Kiskanizsa
November 20. vasárnap
7.00–19.00 óra Olajipari
Természetbarát Egyesület túrája.
Indulás 7.00-kor a
Kögáz-parkolóból, érkezés
ugyanide 19 órakor. Útvonal:
Rádiháza-Szentpéterfölde, 15
km-en keresztül. A részvételi
díj 600 Ft.
11.00 óra K. Sörgyár I. –
Kecskemét NB I/A-as női asztalitenisz
mérkőzés – Péterfy
S. Ált. Isk.
13.00 óra Miklósfa –
Eszteregnye megyei II. osztályú
labdarúgás – Miklósfa
13.00 óra Bagola – Baktüttős
megyei II. osztályú labdarúgó
mérkőzés – Bagola
13.00 óra Interfruct NTE –
Becsehely megyei II. osztályú
labdarúgó mérkőzés – MÁV
pálya
15.00 óra Kanizsa DKK –
Szolnoki NKK NB I/A női
kosárlabda mérkőzés – MÁV
csarnok
17.00 óra Kanizsa KK
DKG EAST – MAFC NB I/Bs
férfi kosárlabda mérkőzés –
Russay Olivér csarnok
17.00 óra IZZÓ SE –
Rinyamenti KC NB I/B. férfi
kézilabda mérkőzés – Zsigmondy
Széchenyi csarnok
AJÁNLÓ
A HSMK Premier Táncklub november elején részt vett a Ritmus
Csapatok Országos Bajnokságának döntőjére válogató versenyen. A
debreceni megmérettetésen a következő eredmények születtek: A
gyermek, egyéni show kategóriában Cseh Zsófia a negyedik helyen
végzett, a junior, trió, színpadi látványtánc kategóriában a Cseh Zsófia
– Toplak Dóra – Szmodics Szabina hármas második lett. A felnőtteknél
ugyanebben a kategóriában a Deés Enikő – Németh Petra – Toplak
Dóra alkotta trió bizonyult a legjobbnak, és ugyancsak első helyen
végzett a felnőtt csapat a show kategóriában, melynek tagjai: Deés
Enikő, Kovács Marianna, Németh Petra, Pőcze Fruzsina, Szmodics
Szabina és Toplak Dóra voltak. A csapat a gyűjtött pontok alapján
részt vehet az országos bajnokság döntőjén.
DÖNTőBE JUTOTTAK
Az elmúlt hétvégén nívós úszórendezvény
helyszíne volt Vas megye
fővárosa, Szombathely. 15 csapat
részvételével, több mint 200
versenyző állt rajtkőre a nemzetközi
versenyen (III. Szent Márton napi
Claudius úszóverseny). A kétnapos
rendezvényen nagyon sok kiváló
eredmény és helyezés született.
Magasan kiemelkedett a mezőnyből
a kanizsai Biczó Bence és
Karancz Alíz teljesítménye, akik a
sok első és dobogós helyezés mellett
megnyerték korosztályuk egyéni
összetett versenyét is. Ezzel
megérdemelten hódították el a felajánlott
jutalom kupát. Bence teljesítményéről
elmondható, hogy kilenc
versenyszámból kilencszer állt
a dobogó legfelső fokán. 100 mell
és 50 méter hát versenyszámban elért
eredménye pedig új megyecsúcsot
jelentett. A váltóversenyekben
is érmes helyezéseket hoztak el
Szombathelyről a vízműves úszók.
Eredmények:
Biczó Bence: első helyezést ért el
50 mell, 100 pillangó, 50 gyors,
100 hát, 50 pille, 100 mell, 50 hát,
100 gyors, 200 vegyes számokban.
Karancz Alíz: első helyezett 50
gyorson és 100 gyorson, harmadik
helyen végzett 50 melle, 50 pille, és
200 vegyes számokban. Szabadics
Adrienn: II. 100 mell, 100 pille,
harmadik hely 50 mell. Abay Nemes
Anna: III. hely 100 pille.
Váltók: 4X100 fiú gyorsváltó: III.
Délzalai Vízmű ( Tollár, Peti, Biczó,
Tihanyi). 4X100 leány gyorsváltó:
III. hely Délzalai Vízmű (Kiss, Németh,
Karancz, Abay). 4X100 fiú
vegyesváltó: II. hely Délzalai Vízmű
( Tollár, Peti, Biczó, Tóth)
-böröczzs-
KITETTEK
KÉSZPÉNZHITEL MAGUKÉRT
AZONNAL:
ÉKSZERBANK
ZÁLOGHÁZ
A MEGSZOKOTT
HELYEN, AZ ISMERőS
KOLLÉGÁK SEGÍTIK;
EGYRE KEDVEZőBB
FELTÉTELEKET
KÍNÁLVA.
NAGYKANIZSA
VASEMBERHÁZ
ÁRKÁDOK
TEL.: 93/313-332
Országos bajnoki címet szerzett
fiatal sportolókat, Nádori
Tibor ökölvívót és Tóth Árpád
birkózót köszöntötte november
10-én a Polgármesteri Hivatalban
Röst János alpolgármester.
Nádori Tibor az Országos Serdülő
Magyar Bajnokság 37 kilogrammos
súlycsoportjának 1.
helyezettje, bajnoka. Edzője
Korpics Miklós. Tóth Árpád az
Országos Diákolimpiai Bajnokság
szabadfogásos kategóriában
a 86 kilogrammos súlycsoportokban
diákolimpiai bajnok.
Edzője: Szatmári Zsolt.
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
ANGOL és NÉMET
ÁLLAMI és EU-s
bizonyítványt is nyújtó
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
A VIZSGA IDőPONTJA:
NÉMET: 2005. december 10.
ANGOL: 2005. december 17.
Jelentkezési határidő: november 25.
SIKERESSÉGI ARÁNY: 89 %
30% VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!
SÓSZOBA
AZ ÖNÖK ADOMÁNYAIBÓL
XVII. évfolyam 39. szám 􀁺 2005. november 24. 􀁺 Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
November 16-án adták át az elmúlt évi Jótékonysági
Gála bevételéből kialakított
sóbarlangot a Városi Uszodában, melyet az
inhalációs klíma hatása miatt elsősorban
asztmás gyermekek számára ajánlanak. Köszöntőjében
Litter Nándor polgármester elmondta,
összesen négy sóbarlang terápiás
hely van városunkban, ezzel felzárkóztunk az
ország más nagyvárosaihoz.
A helyiség hasznáról Horváth Péter, a
terápia feltalálójának fia beszélt. Dr
Baranyi Enikő főorvostól megtudhattuk: a
sóbarlangot a Nagykanizsa és Vonzáskörzete
Sérült Gyermekeiért Alapítvány működteti
úgy, hogy az uszoda bérleti díj nélkül
bocsátotta a helyiséget a rendelkezésükre.
Kezdetben heti egy alkalommal látogatható
a klímahelyiség, ahová a gyerekek
a háziorvos és a gyermek tüdőgyógyászati
szakrendelésen keresztül juthatnak be ingyenesen.
(Az idei évi jótékonysági gálára
december 10-én kerül sor.)
TISZTÚJÍTÁS
A Nagykanizsai Városvédő Egyesület múlt
kedden rendkívüli közgyűlést tartott a Kiskastélyban,
mely a Hevesi Általános Iskola tanulóinak
műsorával vette kezdetét. Aztán Cserti Tibor
levezető elnök tolmácsolta tagtársuk, Zsoldos
Ferenc üdvözletét, majd a tagság a nemrég
elhunyt elnökre, Lovrencsics Lajosra emlékezett
egy perces néma felállással. Ezt követően,
tizennyolc évnyi áldozatos munkáját megköszönve
Krémer Máriának adtak át oklevelet és
könyvjutalmat. A napirendi pontok megtárgyalása
az elnökség beszámolójával vette kezdetét,
melynek elfogadása után az egyesület alapszabályának
egyes pontjai kerültek módosításra. A
közgyűlés az egyesületi tisztségviselők megújítására
vonatkozó indítvány ismertetésével folytatódott,
majd tisztújításra került sor. Az egyesület
tagsága elnökké Cserti Tibort, alelnökökké
Papp Ferencet és dr. Varga Endrét választotta.
Közgyűlési döntés született arról is, hogy eddigi
munkája elismeréséül örökös, tiszteletbeli elnöki
címet adományoznak Zsoldos Ferencnek.
AZ EGÉSZSÉGESEBB ÓVODÁKÉRT
Az „Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata”
tagjaként az Attila Óvoda Egészségmegőrző
szakmai napot tartott a múlt héten. A köszöntőket
és az óvodások fellépését követőn
Somogyi Péter a Somadrin Centrum vezetője
beszélt a sószobák kedvező élettani hatásáról.
Szó esett arról, hogy jelentősen csökkent
azokban az óvodákban a hiányzások száma,
ahol vannak sószobák, hogy kevesebb a szövődménnyel,
nehezen gyógyuló légúti megbetegedések
száma, hogy sok esetben bőrproblémákra
is jótékony hatással volt ez a speciálisan
kiképzett tér. Ezt az előadást Horváth Judit
óvodapedagógus és gyógypedagógus előadása
követte, amely a helytelen táplálkozás
és a gyógytestnevelés kapcsolatáról szólt,
majd szó esett még az óvodai egészségnevelésről
elméletben és gyakorlatban egyaránt.
A TÉRINFORMATIKA VILÁGNAPJÁN
A Térinformatika Világnapja alkalmából
előadást, azt követően vetélkedőt szervezett
általános és középiskolások számára a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI. A Vécsey iskolában
megrendezett programon Faragó Zsolt tanár
megismertette a diákokkal a térinformatika
legfontosabb jellemzőit, a térinformatikai
rendszer főbb részeit, a térképkészítés történetét.
Az előadást követően tesztlapok kitöltésével
és számítógépes feladatok megoldásával
adtak számot legújabb ismereteikről a tanulók.
IMPROVÍZIÓ
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola galériájában nyílt meg
Szakony Attila és Varga György fotóriporterek
kiállítása „Improvízió” címmel.
– Tartozom egy vallomással, nem szeretem
a jazz-t hallgatni, nézni viszont annál inkább.
Igen, mert ennek a zenei műfajnak az egyik
különlegessége szerintem abban rejlik, hogy
hang nélkül is élvezetet tud nyújtani. Szeretem
nézni, ahogy a zenészek megszakítják a kapcsolatot
a külvilággal, ahogy átszellemülten
muzsikálnak. Szeretem nézni az arcokról legördülő
izzadságcseppeket, a kirajzolódó barázdákat,
és azt a tüzet és szenvedélyt, ahogy
egy igazi jazz-zenész muzsikál. Merthogy ehhez
a műfajhoz tűz és szenvedély kell, nem véletlen,
hogy maga a jazz szó is valami hasonló
túlfűtöttséget, erotikát jelentett a 19. század
végi Amerika fekete közösségeiben, ott, ahol
tulajdonképpen megszületett ez a műfaj –
kezdte a kiállítás megnyitóján Pásztor András,
újságíró, aki kollégái alkotásait ajánlotta diákok,
a megjelentek figyelmébe. – A fotózás
nem könnyű szakma, a pillanat tört része alatt
kell elkészíteni azt a képet, amely egyszerre
dokumentál, elgondolkodtat, és érzelmeket továbbít.
Szakony Attila és Varga György igazán
profik ebben, tudom, mert jó pár éve dolgozom
velük. Jazz-t fotózni pedig nagyon nehéz,
különösen úgy, hogy évente egy-két alkalommal
adódik erre lehetőség, hiszen a jazzfesztiválon
és a jazzlanden kívül nincs más alkalom,
ahol gyakorolhatnának. S hogy mégis
ilyen sok kiváló képet tudnak készíteni, ez egyértelműen
őket dicséri.
ÉNEK-ZENE KI MIT TUD
A Városi Diákönkormányzat szervezésében
rendezték meg az iskolák közötti Ki Mit Tud
vetélkedőt. A tavalyihoz képest idén már nagyobb
volt az érdeklődés, négy produkció versengett
az első helyért. A három tagú zsűrinek
nehéz dolga volt, mert különböző műfajú előadásokból
kellett kiválasztania a legjobbat. Hallhattunk
népdalt, láthattunk mesejátékot, táncot.
Reméljük jövőre még többen csatlakoznak a
versengőkhöz, s a közönség sorai is megtelnek.
ÁTADTÁK AZ OTP-FIÓKOT
Befejeződött az OTP Bank Rt. Nagykanizsai
Fiókjának felújítása. Az ünnepélyes átadáson
dr. Gresa István, a pénzintézet ügyvezető
igazgatója megnyitójában elmondta,
hogy a beruházás az OTP egész hálózatát
érintő országos fejlesztési program részeként
valósult meg, igazodva a XXI. század követelményeihez
és az ügyfelek igényeihez.
2 KRÓNIIKA
NOVEMBER 16.
NOVEMBER 15.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Gyakornok: Dely Marianna. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király
u. 47. I. emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda:
ANTÓK Nyomdaipari Kft. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjesztő:
TOTAL-LAP Kft. Felelős vezető: Fehér Tamás. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
– Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy a lakossági
és vállalati ügyfelek is – az eddigi kettő
helyett – egy helyen vegyék igénybe a pénzintézet
egyre bővülő szolgáltatásait. Mindehhez
a megújult bankfiókban elegendő hely
valamint magas színvonalú technikai háttér
áll rendelkezésre, s mindez lehetővé teszi az
ügyfelek várakozási idejének jelentős csökkenését
is. A rekonstrukciós munkálatokhoz 150
napra volt szükség, már csak az épület előtti
tér árulkodik az építkezés nyomairól, de hamarosan
az is megszépül – ígérte az igazgató.
Az önkormányzat nevében Litter Nándor polgármester
ünnepi köszöntőjét hallhatták a
résztvevők, majd Baksa Attila, a kivitelezést
végző ZÁÉV Rt. ügyvezető igazgatója kapott
szót. ő adta át az épület jelképes kulcsát is a
megújult bankfiók igazgatójának, Szirtes Balázsnak.
A régi-új intézmény vezetője külön
köszönetet mondott az ügyfeleknek, a rekonstrukciós
munkák ideje alatt tanúsított türelmükért
és kitartásukért.
LAKOSSÁGI FÓRUM
Lakossági fórumot tartott Halász Gyula, a
9. számú választókörzet önkormányzati képviselője.
A Hevesi Sándor Általános Iskolában
kevés érdeklődő részvételével megrendezett
fórumon a képviselő először a körzetét érintő
legsúlyosabb problémákról szólt: kiemelte az
utak, járdák állapotát, a tömbházaknál jelentkező
kivitelezési hibákat, hiányosságokat, a
parkolási gondokat illetve az ebből adódó közlekedési
nehézségeket. Ezt követően összefoglalta
a körzetben elért eredményeket. Említést
tett a Péterfai utca egyik háza melletti kivitelezési
hiányosság pótlásáról, ahol a szennyvízátemelőbe
szagtalanítót kellett beépíteni. Több
esetben voltak közvilágítással kapcsolatos
problémák is a körzetben, melyek megoldódtak.
Szó esett a Péterfai utca melletti hobbikertekről,
melyek jelképes összegért találtak
gondozóra. A Városkapu körúti autóbuszdecentrum
hamarosan megújul, itt fedett buszváró
és új padok várják majd az utazóközönséget.
A képviselő a további teendőkről szólva
elmondta, hogy az utak és járdák akadálymentesítése,
folyamatos karbantartása, a csapadékvíz-
elnyelők tisztítása nem kerülhet le a napirendről.
Összegzésként elhangzott, hogy az elmúlt
három évben a Peugeot-szalon, a Dr.
Padló Áruház és az OBI felépülésével, a Szabadhegyet
a Péterfai utcával összekötő, most
épülő kerékpárúttal közel kétmilliárd forintos
fejlesztés valósult meg a körzetben. Halász
Gyula beszámolóját követően Litter Nándor
polgármester majd dr. Molnár József rendőrkapitány
tartott tájékoztatót.
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
Ambrus Márta kerámia alkotásaiból és Horváth
Györgyi festményeiből nyílt kiállítás a
Miklósfai Általános Iskolában. A tárlatot az intézmény
tanulóinak műsorát követően Sajni
József igazgató nyitotta meg. Ambrus Márta
vegyes technikával készült, aprólékosan kidolgozott
kerámiáin a legkülönbözőbb arckifejezések
jelennek meg. A többféle technika művészi
ötvözésével készült alkotások mindegyike
más és más hangulatot tükröz. Horváth
Györgyi olajfestményei között találkozhatunk
a régi építészetnek emléket állító festményekkel,
érdekes szín-összeállítású, mozaikszerű
képekkel és arcvonásaikból, tekintetükből melegséget,
szeretetet sugárzó portrékkal.
JÓZSEF ATTILÁRA EMLÉKEZTEK
A Pannon Tükör kulturális folyóirat november
16-án a Halis István Városi Könyvtárban
mutatta be a folyóirat József Attila-év alkalmából
kiadott ünnepi, 2005/5. számát. Az ünnepi
szám szerzői közül megjelent Hagymás István,
Király László, Nagy Beáta, és Péntek Imre, a
folyóirat főszerkesztője.
A Halis könyvtár aznap egy újabb könyvtárat
nyitott Paton és Kilimánban.
ÜNNEPLő OLAJIPARI NYUGDÍJASOK
A mintegy 120 tagot számláló Olajipari Nyugdíjas
Klub második alkalommal ünnepelte az Idősek
Napját a Kodály Zoltán Vasutas Művelődési
Házban. Az évzáró összejövetelen Plichta Lóránt
elnök és Horváth Győzőné, a kulturális programok
szervezője foglalta össze az év eseményeit.
Baráti beszélgetés közben szó esett a jövő évi tervekről
is. A hivatalos köszöntő után felcsendült
az Olajos induló. A Kanizsán és környékén élő
olajipari nyugdíjasok havonta két alkalommal találkoznak
a Kodályban, s közülük áll gyakran
színpadra a Mamik Hagyományőrző Énekkara.
Az új intézményben barátságosan fogadták őket,
az első naptól kezdve otthonosan érzik magukat.
A jó társaságért, a jelek alapján a nagyobb távolságot
is szívesen megteszik az emberek.
TÁRSULÁSI ÜLÉS
A Vasemberház Dísztermében ülésezett a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása.
Az ülésen sok más mellett szó esett a környezetvédelemmel
kapcsolatos teendőkről is. A tanács
megtárgyalta és elfogadta azt a napirendi
pontot is, amelynek eredményeként Nagykanizsa
szociális ellátásokra vonatkozóan kiegészítő
kvótát igényelhet majd a Vöröskereszttel
kötött szerződése eredményeként. A tárgyalásra
azért volt szükség, mert a 2006. évre vonatkozó
finanszírozási lehetőségek több vonatkozásban
megváltoztak a 2005. évihez képest, és
a Társulás tevékenységében bekövetkezett változások
is szükségessé tették a módosítások
végrehajtását. A jövő évi tevékenységek finanszírozási
módja és nagysága rendkívül fontos
valamennyi település számára, így a jogszabályi
előírások szerint, amennyiben a Többcélú
Társulások új feladatot vesznek fel, azt 2005.
november 20-ig kell megtenniük. A 2005. november
20. után felvett feladatokra 2006-ban
normatíva nem igényelhető.
A THÚRY LAKTANYA ELADÁSÁRÓL
A Thúry laktanya eladásáról tartott sajtótájékoztatót
dr. Csákai Iván a FIDESZ nagykanizsai
önkormányzati frakciójának frakcióvezető-
helyettese és Gyalókai Zoltán, a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenfor-
KRÓNIIKA 3
NOVEMBER 17.
NOVEMBER 18.
4 KRÓNIIKA
galmi Bizottság külső bizottsági tagja. Dr.
Csákai Iván elöljáróban arra utalt, hogy a
közvagyont, jelen esetben a Thúry-laktanya 5
hektáros területét jelentősen a piaci értéke
alatt adnák el a szocialisták és a szabaddemokraták.
A Fidesz által megkérdezett szakértők
értékbecslésének átlaga szerint közel
600 millió forint plusz áfa az ingatlan piaci
értéke. Hogy miért gondolják a kanizsai emberek,
hogy a Thúry-laktanya öt hektáros területének
ilyen formán történő értékesítése
kótyavetye, akár a korrupció látszatát is felvetheti,
arról Gyalókai Zoltán beszélt. A közel
600 milliós árral szemben a város vezetői
első körben 373 millió forint plusz áfa áron
szerették volna eladni az öt hektáros területet.
Amennyiben ezen az áron elkelt volna a laktanya
szóban forgó része, akkor 200 millió forintos
kár érte volna a várost. Tiltakozásuk
hatására az MSZP és az SZDSZ pár nap múlva
felemelte a kikiáltási árat 466 millió forint
plusz áfa árra. Így a közgyűlés hatására közel
100 millió forinttal nőtt a terület értéke pár
nap alatt, de így is 100 millió forint kár érné a
várost. A Fidesz véleménye szerint munkahelyek,
kedvezményes költségű étkeztetés, rászoruló
nyugdíjasok részére ingyenes utazás,
diákoknak, vagy adócsökkentés formájában
az emberek zsebében sokkal jobb helye lenne
az ingatlanért kapott pénznek. Csákai Iván
hozzáfűzte, ha a helyi vállalkozók kedvezményesen
kapnak meg ingatlant, az természetes,
de ha egy multi cég idejön, és munkahelyteremtés
céljából kedvezményes áron vásárol
ingatlant, és pár év múlva kiderül, hogy a terület
majdnem 50 százalékát annyiért értékesíti,
mint amennyiért megveszi az egész területet.
Ilyen esetekben a piaci árat kell érvényesíteni
az önkormányzatnak. Különbséget
kell tenni a spekulációs tőke és a tényleges
nagykanizsai vállalkozók között.
GÓLYAAVATÁS A BATTHYÁNYBAN
Fergetegesre sikeredett a Batthyány gimnázium
megrendezett gólyaavató, kitett magáért
a rendező 10.C osztály. A gólya-osztályok
mindegyike látványos, szórakoztató műsort
állított össze. A zsúfolásig megtelt aulában
komoly, hozzáértő zsűri előtt zajlott a versengés,
melyben a 9.B osztály szerezte meg a
győzelmet és a vele járó gólyaszobrocskát. A
gólyatanárok hetek óta tartó hajnali gyakorlása
is meghozta gyümölcsét: vastaps kísérte
néptánc-produkciójukat. A szervező osztály
jóvoltából a humoros gólyaeskü után minden
kilencedikes egy gólyanyaklánccal és egy gólyakendővel
lett gazdagabb. E „relikviákat” a
gólyatanárok is megkapták.
II. CIVIL SZABADEGYETEM
A politikai ismeretek és a vitakultúra volt a
fő témája a II. Nagykanizsai Civil Szabadegyetem
kétnapos rendezvényének, melyet
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő
nyitott meg november 18-án a Honvéd Kaszinó
Tükörtermében, majd Tőkéczki László történész
előadását és Dóczy Péter színművész
műsorát hallgatta meg a nagyszámú közönség.
A másnapi programon hirdették ki a
Nagykanizsai Civil Klub által, hagyományteremtő
szándékkal kiírt, Milyennek álmodtam
meg Nagykanizsát 2020-ra című esszépályázat
eredményét. A felhívásra 37 pályamű érkezett
be, melyekből kitűnt, egy nyugodt, békés,
lakható várost szeretnének, és nem egy
dübörgő iparvárost. A felnőtt kategória helyezettjei:
Rábavölgyi Attila, Győrfy Anikó, Horváth
Gábor. Ifjúsági kategória: Nagy Franciska,
Mendly Miklós, Horváth Zsófia. Stumpf
István politológus előadását követően adták át
a klub által alapított, A Nagykanizsai Civil
Értékekért díjat Miha Tamásnénak. A nap további
részében Sebeők János író, publicista,
Csontos János publicista, Kéri Ágnes esztéta
és Halász János politológus előadása hangzott
el. Záróprogramként Terítéken címmel,
Usztics Mátyás színművésszel beszélgetett a
zalai származású Pörzse Sándor.
TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ
A tavalyi sikeren felbuzdulva, egykori és
mai kanizsai néptáncosok, és az élő népzenét
kedvelők találkoztak a Móricz Zsigmond Művelődési
Házban. Az intézményben lehetőséget
kaptak a találkozásra, ismerkedésre és természetesen
a táncra. A hajnalig tartó vigadalomban
a szervezők jóvoltából többek között
volt tombola sorsolás, mókás ügyességi vetélkedő
és fotókiállítás.
A VÖRÖS BESTIA
Három bérleti előadás keretében mutatta be
a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház a Vörös
bestia című két részes zenés vígjátékot a
HSMK-ban. A komédiát, melyből a zenés
változat készült, Vaszary János írta, a ‘30-as
években mutatták be, de azóta nem került újra
színpadra. Hogy miért nem? Azt a nézők is
láthatták, fura mód, éppen napjainkban vált
újra aktuálissá a témája. A zenés játékban felcsendültek
Zerkovitz Béla népszerű melódiái,
így pl. a Nem tudom, mi az oka tán a tavasz,
vagy Ezt a szoknyát úgy hívják, hogy bukj el
szoknya! Az előadás során nem csak az ismert
dallamok vonták a közönség figyelmét a
színpadon történt események bűvkörébe, hanem
a színészek is megszólították, sőt, az előadás
elején egy kis játékos közreműködésre
késztették a kanizsai közönségüket.
SZÓT KÉR A GAZDASÁG
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
felkérésére Bod Péter Ákos előadását hallgathatták
meg az érdeklődők a Halis István Városi
Könyvtárban. Az Antall-kormány volt ipari
és kereskedelmi minisztere a gazdaság jelenlegi
helyzetéről és a várható jövő évi költségvetésről
tartott tájékoztatót. A gazdaságról szólva
elmondta: az a sajátságos helyzet alakult ki,
hogy miközben a multinacionális cégek esetében
dinamikus fejlődés tapasztalható, a
mikrovállalkozások és a legtöbb munkaerőt
foglalkoztató kis- és középvállalkozások dön-
NOVEMBER 19.
NOVEMBER 21.
KRÓNIIKA 5
tő többsége komoly tőkehiánnyal küzd. Állami
támogatásra lenne szüksége, de a költségvetésben
erre a jövő évre tervezett 3,7 milliárd
forint – figyelembe véve, hogy háromszázezer
vállalkozóról van szó – nagyon kevés. Az előadó
az euro bevezetésével kapcsolatban kifejtette,
hogy a szükséges intézkedések tekintetében
komoly lemaradásaink vannak, az általunk
megszabott feltételeket sem vagyunk képesek
teljesíteni. A rendkívül magas államháztartási
hiány következtében egyre valószínűtlenebb
az euro 2010-es bevezetése. Pedig a
szomszédainkkal való versenyben maradás
egyik fontos feltétele lenne, hogy ne késlekedjünk,
s hogy mielőbb tudjuk, mennyit is ér a
pénzünk. Egyébként a magyar háztartások
egyre gyakrabban vesznek fel euro alapú kölcsönöket,
hiteleket, mint ahogy az állam is ezt
teszi. A gazdasági szakember a jövő évi költségvetésről
is kifejtette véleményét. A tervezett
büdzsé nagyon ingatag alapokon áll –
mondta –, hiszen míg a bevételi oldalon 5500
milliárd forintot terveznek, addig a kiadások 7
ezer milliárdra rúgnak. Bod Péter Ákos a gazdaságban
tapasztalható problémák között említette
a gyakran kétes tisztaságú közbeszerzéseket,
a ma már sajnos az államra is jellemző
romló fizetési fegyelmet, a gazdasági adatoknak
a kiadások átütemezéséből fakadó megbízhatatlanságát,
a külső megítélésünk egyre
kedvezőtlenebb alakulását.
PÁLYÁZATÍRÓK
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Irodája által szervezett pályázatírásra
felkészítő képzésen 25 fő vett részt sikeresen
és vehette át a tanfolyam elvégzését igazoló
elismerő oklevelet. A Képzés résztvevői – önkormányzati
intézmények, gazdasági társaságok
munkatársai – a projektfejlesztési technikákkal,
az EU-s elvárásoknak megfelelő projektdokumentáció
összeállításával, a projektmegvalósítás
követelményeivel ismerkedtek
meg. Az 5 alkalomból álló kurzusnak a Halis
István Városi Könyvtár adott helyet. A képzést
az EUROPE Direct információs hálózat
tagja, a Zalaegerszegi Európai információs
Pont szakmai háttéranyagokkal támogatta
MUNKAHELYTEREMTÉSRőL
A munkahelyteremtésről és a beváltatlan
ígéretekről tartott sajtótájékoztatót a Fidesz
helyi szervezete nevében Papp János, a
Fidesz munkás- és alkalmazotti tagozatának
megyei elnökségi tagja. Tényként említette,
hogy 2002. óta ezer fővel nőtt a munkanélküliség
városunkban. A Fidesz szerint nem kellett
volna a helyi adókat megemelni, nem kellett
volna a munkahelyek, beruházások támogatására
szolgáló helyi rendeletet oly módon
átalakítani, hogy az újat már szinte senki sem
tudja igénybe venni. Végül Litter Nándor és
Göndör István határőrséggel kapcsolatos nyilatkozataira
reagált azzal, hogy nem kellett
volna az újabb, közel 50 munkahelyétől búcsúzni
kényszerülő ember személyes tragédiájából
politikai tőkét kovácsolni, és azzal hencegni,
hogy egy szocialista miniszter érzéketlen
döntésétől megvédték a többi, elbocsátani
kívánt 200 dolgozót.
SPORTFESZTIVÁL
Röst János alpolgármester két sporteseményről
adott tájékoztatást. Az egyik a 100-
100 fős asztalitenisz verseny Zalaegerszeg és
Nagykanizsa Megyei Jogú Városok között,
melyet november 24-én rendeznek meg délután
fél négykor a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI tornacsarnokban. A programot hagyományosan
második éve szervezik meg, ezáltal
is erősítve a két város kapcsolatát. A másik a
Városi Iskolai Sportfesztivál az általános és
középiskolák közreműködésével a „Legsportosabb
Iskola” cím elnyeréséért, ahová még
várják az iskolák jelentkezését november 28-
ig. Az esemény decemberben négy napon át
(december 6-9.) tartana, az első három nap a
Zsigmondy-Széchenyi Tornacsarnokban, míg
az utolsó a Péterfy Sándor Általános Iskolában
kerülne megrendezésre. Különböző korcsoportok
különböző versenyszámokban mérhetik
össze képességeiket, lesz többek között
terematlétika, ügyességi váltóverseny, teremlabdarúgás,
asztalitenisz valamint sakk.
HATÁRELFOGÁS
A Nagykanizsai Határőr Igazgatóság alárendeltségében
a szlovén-magyar államhatáron
működő rédicsi közúti határátkelőhelyen
kilépésre jelentkezett november 22-én Szlovéniába
egy mikrobusz két férfi és négy nő
román állampolgárral. A szlovén határőrizeti
szervek a személyek beléptetését – akik
Olaszországba akartak utazni – megtagadták,
a gépkocsit utasaikkal együtt visszairányították
Magyarországra. A román állampolgárok
erre a szintén a szlovén-magyar államhatáron
működő tornyiszentmiklósi közúti határátkelőhelyen
„próbáltak szerencsét” , s ott jelentkeztek
kilépésre Szlovéniába. A szlovén szervek
részéről itt is visszairányításra kerültek. A
visszairányított gépkocsiról és utasairól a
szolgálatot ellátó járőreink kiértesítésre kerültek,
mivel tapasztalataink szerint egyes külföldi
személyek a sikertelen legális határátlépés
után illegális módszerekkel próbálkoznak
a zöldhatáron átjutni. Jelen esetben is ez történt,
a román állampolgárok Tornyiszentmiklós
község térségében egy államhatárra levezető
útra ráfordulva közelítették meg gépkocsival
a zöldhatárt, amikor járőrünk feltartóztatta,
majd előállította őket. A román állampolgárok
ellen tiltott határátlépés kísérlete
szabálysértés miatt folyik eljárás.
GEOTUDOMÁNYI ANKÉT
A Magyarhoni Földtani Társulat Dél-Dunántúli
Területi Szervezete és a Magyar Geofizikusok
Egyesülete Zalai Csoportja geotudományi
ankétot rendez november 25-én 12
órától a Halis István Városi Könyvtárban. A
rendezvény védnökei Hegybíró Zsuzsanna a
Magyar Geofizikusok egyesületének elnök és
Brezsnyánszky Károly a Magyarhoni Földtani
Társulat elnöke. Az előadásokat követően kerül
sor a szlovén muravidéki borok kóstolóval
egybekötött bemutatójára lendvai, csentei,
dobronaki, hosszúfalui bortermelők jóvoltából.
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
A Humán Európa Szövetség játszóházat
szervez november 26-án délelőtt 9 és 12 óra között
a Halis István Városi K önyvtárban. A gyerekek
készíthetnek adventi koszorút, karácsonyi
díszeket, dekorációkat. Ezzel kapcsolatban kérik
a fiatalokat, hogy ha van szüleiknek, nagyszüleiknek
régi, múlt századi eleji képeslapjuk,
vigyék el a könyvtárba, ahol kiállítás készül belőle.
A tárlat lebontása után ezeket visszaadják.
PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP
A Zala Megyei kereskedelmi és Iparkamara
Nagykanizsai Térségi Szervezete nyílt pályázati
információs napot szervez. A nyílt napra
várják mindazokat a vállalkozókat, akik az
ipar, kereskedelem vagy a szolgáltatás területén
működnek és fejlesztési elképzeléseik
vannak. Előadó: Kováts Tibor pályázati tanácsadó.
A programra december 1-én 15.00-
18.00 óra között kerül sor a kamara Nagykanizsai
Szolgáltató Irodájában (Zrínyi út 21.).
HALOTTAK NAPJÁTÓL
VIRÁGVASÁRNAPIG
December 2-án 19 órakor a Hevesi Sándor
Művelődési Központban mutatja meg a Magyar
Kanizsai Udvari kamaraszínház Siposhegyi
Péter: Halottak Napjától Virágvasárnapig
című darabját. Az Andrási Attila rendezte műhöz
Barabás Zoltán szerezte a zenét. A főbb
szerepekben Erdélyi G. Hermina, Fazekas
Andrea, Csernik Árpád, Kálló Béla és Péter
Ferenc látható.
NOVEMBER 22.
ELőZETES
Minden év december hónapja a karácsony, a szeretet ünnepének
hónapja is. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
az elmúlt két év decemberében
jótékonysági gálát rendezett a városban
élő, rászoruló fiatalok megsegítésére.
A hagyományteremtő rendezvények
folytatásaként városunk
Önkormányzata, a Hevesi
Sándor Művelődési Központ, a
Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai
Szervezete idén is megrendezi
a Jótékonysági gálaestet és
bált 2005. december 10-én a Hevesi
Sándor Művelődési Központban.
A reményeink szerint sikeres rendezvény
bevételéből az arra rászoruló fiatalok
ruházkodását támogatjuk. A színháztermi
gálaműsorban fellépnek a Sziget Színház művészei,
valamint a komáromi Jókai Színház Jászai-díjas színművésze,
Dráfi Mátyás. A jótékonysági bálon a vacsoráról a Kanizsa Centrál
Kft. gondoskodik, s a hajnalik tartó tánczenét a Focus nosztalgia
zenekar szolgáltatja Ámon István vezetésével. Éjfélkor tombolasorsolást
rendezünk értékes nyereménytárgyakkal.
Belépő- és támogató jegyek előzetesen vásárolhatók
a HSMK-ban november 14-től naponta
14-18 óráig. A belépőjegyek ára hatezer
Ft, mely tartalmazza a vacsora és a
gálaműsor árát. Két típusú jegy vásárolható
még: a gálaműsor megtekintésére
jogosító valamint az
önzetlen adományozás kifejezésére
szolgáló kétezer Ft-ért.
A nagyobb példányszámban vásárolt
jegyek ellenértéke és a jótékony
célra felajánlott összeg átutalással
kiegyenlíthető a Magyar
Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének
Rt-nél vezetett 10404900-49011599-00000000
számú bankszámláján. Az átutalási elismervény hitelesített
másolata jogosít a belépőjegyek és támogató jegyek átvételére.
A befizetett összegek után igényelhető adókedvezmény érvényesítéséhez
a Városi Vöröskereszt igazolást állít ki.
nek Magyar Kereskedelmi és Hitelbank
Litter Nándor, polgármester
jegyében telik. Ez a hónap a jótékonyság és adományozás
Kérdésünkre Antal Istvánné, a
Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai
Szervezetének titkára válaszolt.
– Karácsony előtt minden évben
többen keresnek meg bennünket,
többen kérnek segítséget, mint az
átlagos napokon. Ruhaféléket, különösen
téli- és gyermekholmikat
szívesen látnánk. Egyre kevesebb
gyermekruhát tudunk adományozni,
mert egyre kevesebbet hoznak
be az emberek. Gondolom elosztogatják
a családon belül. Tehát
egyik problémánk az, hogy kevés a
gyermekruha. Kérnénk, ha valakinek
van otthon a gyermekek által
már kinőtt holmija, ne dobja
el, hanem hozza be a Sugár út 8.
szám alatti irodánkba. December
elején valószínű elköltözünk a Sugár
út 28. szám alá, és ott már
nem kell az emeletre felcipelni az
adományokat. Játékokat is szívesen
fogadnánk. Szeretnénk, ha
vállalkozók vagy az élelmiszeriparban
dolgozó emberek élelmiszerrel
tudnának támogatni bennünket.
A hajléktalanokat ellátjuk
a normatívából jutó pénzből, ők
kapnak meleg ételt, teát, de nem
tudunk ünnepi élelmiszercsomagot
összeállítani azoknak a szegény
embereknek, akik nem, vagy csak
nagyon nehezen tudják megkeresni
az ünnepekre valót, mert annyi
pénzünk nekünk sincs. Pénzügyi
támogatásunk nincs, a más célra
fordítható pénzből pedig elvenni
nem lehet. Szeretnénk valamivel
megajándékozni azokat is, akik
felkeresnek bennünket, hogy nekik
is legyen egy boldogabb karácsonyuk.
Akár pénzbeli támogatást is
elfogadnánk, amiből be tudunk
vásárolni. Volt rá példa húsvét
előtt, hogy egy vállalkozótól kapott
pénzből kis csomagokat állítottunk
össze hasznos dolgokból a
gyerekek nagy örömére. Még a
Családok Átmeneti Otthonában
élő gyermekeknek is jutott belőle.
Az a kérésem, ha a lakosság tud
segíteni, egy kicsit ilyen dolgokban,
segítsen!
– Ha étkezési utalványt egyszerűbben
tudnának adni, az is elfogadható?
– Az is jó, mert ha úgy gondolják
az adományozók, akkor kiváltjuk
mi, mert a tapasztalat
alapján jobb, ha mi vesszük meg
a gondozónők, vagy a szociális
munkások segítségével, mintha a
jegyet nyújtanánk át. Most 43-an
dolgozunk a Vöröskeresztnél,
szívvel-lélekkel tudunk segíteni a
rászorulókon.
– Csak néhány napja köszöntött
be a hideg, de már lehet olyan
esetekről hallani, hogy megfagytak
emberek. El tudják helyezni a
hajléktalanokat, hogy ne kelljen
az utcán tölteniük az éjszakát?
– A hajléktalanok számára van
hely, megnyílt a téli krízis szálló,
bőven el tudjuk helyezni őket.
Meleg szobában, ágyban alhatnak,
és a tisztálkodási lehetőség
is biztosítva van számukra. A Dózsa
György út 75. szám alatt, kétszobás
helyiségben 25 főt tudunk
elhelyezni. Nem kell attól félni,
hogy a hidegben megfagynak.
– A Vöröskereszt tavasszal
gyűjtött az erdélyi árvízkárosultak
megsegítésére. A karácsonyi
ünnepekre nincs ilyen tervük?
– Most inkább a hazaiakat segítem
szívesen, mert sok rászoruló
van. Sok ember úgy él, hogy a
lakás fűtése is gondot jelent számukra.
Sokan nem tudnak karácsonyi
beiglit vásárolni, mert örülnek,
hogyha kenyeret, vagy tejet
vehetnek. A gyógyszerre tudomásom
szerint rengeteget költenek
az idős emberek. Ha a nyugdíjuknak
csak egy ötödét költik gyógyszerre,
az is sok! Nap mit nap
jönnek és élelmiszert kérnek, amit
nem tudunk adni...
B. Zs.
6 A HÉT TÉMÁJA:: JÓTÉKONYSÁG
ÉLELMISZERT, TÉLI HOLMIKAT VÁRNAK
Közeledik a Karácsony. Mit gyűjt, illetve milyen adományokat
fogad el a Vöröskereszt annak érdekében, hogy a hozzájuk
fordulók karácsonyát megszépítsék, és ahogy a kívánságokban
is elhangzik, kellemessé tegyék?
„SZÉP RUHÁBAN JÁRNI-KELNI...”
JÓTÉKONYSÁGI GÁLAEST ÉS BÁL
HSMK, 2005. DECEMBER 10.
A HÉT TÉMÁJA:: JÓTÉKONYSÁG 7
AHOGYAZ UTCÁN LÁTJÁK ...
Az ünnepek közeledtével mindannyiunkban felszínre kerül az ajándékozási vágy. Kinél jobban, kinél kevésbé. Ezen a
héten azt kérdeztük meg Olvasóinktól, szoktak-e jótékonykodni, adakozni a rászorulóknak az ünnepek előtt vagy esetleg
év közben is segítik az arra rászorulókat.
Spollár Istvánné:
A Kft-nél, ahol dolgozom, minden
évben adományozunk. Véleményem
szerint nagyobb adományokat
célszerű adni. Tavaly a
Heim Pál Gyermekklinikának adtunk
egy nagyobb összeget, most
többek között az Élettér Állatmenhelynek
is adományoztunk. Minden
évben a karácsony előtti időszak
nálunk a segítésnek az ideje.
Oláh Tamás:
A koldusnak mindig adok bárhol,
bármikor, nemcsak karácsonykor,
hanem az év bármely
szakában. Inkább személyesen
adok, nem küldök semmit sehová,
mert nem vagyok benne biztos,
hogy oda kerül a pénz, ahová én
azt szeretném. Ám ha nemes célra
szerveznek egy eseményt, az
megint más.
Gorontay Andrea:
Nem kifejezetten az ünnepeknél
adományozok, hanem egész évben.
Van egy-két olyan jótékonykodási
cél, amiről nem lehet tudni biztosan,
hogy oda megy-e a befolyt
összeg, ahová szeretnék, vagy ahová
hirdetik, ezért inkább azt részesítem
előnyben, amikor egy könyv,
vagy más tárgy megvásárlásakor
támogatom a rászorulókat.
Horváth Richárd:
Szoktam adni. Főleg az utcán a
hajléktalanoknak, nem nagy öszszeget,
hanem inkább csak pár forintot.
A jelentősége abban van
szerintem, hogy valóban egy közeli
kocsmában egy rövid itallal melegítik
át a testüket ilyenkor, amikor
esik a hó és hideg van. Ebben
az időben tényleg jobban is kellene
figyelni embertársainkra.
Karácsony közeledtén gombamód szaporodnak
az adományozási lehetőségek, jótékonysági
akciók, egyre többen kéregetnek
úton, útfélen magasztosnál magasztosabb
célokat emlegetve. Ha kötélnek állunk és
adunk, bizonyára felmerül bennünk, valóban
célba ér-e, valóban jó célt szolgál-e az a
néhány forint. Hogy tényleg arra költik-e,
amire szántuk, tényleg az kapja-e, akinek
kérték. Ha nem adunk, ha közömbösen próbálunk
a szemkontaktust kereső kérelmezők
mellett elsuhanni, akkor meg a lelkiismeretünk
támad ránk, hogyan lehetünk ilyen közömbösek,
miként mehetünk el a többi ember
problémája mellett. Míg lesütött szemmel
haladunk, próbálunk mentségeket találni,
próbáljuk megmagyarázni magunknak,
hogy részben adóforintjainkból tartják
fenn a karitatív szervezeteket, hogy legutóbb
is vittünk ruhát a szegényeknek, hogy
a gyerek összes alapítványi bálján ott voltunk…
stb, stb. Szóval mentségeket keresünk.
Egyik esetben sem tiszta a lelkiismeretünk,
végig munkál bennünk a kétség.
Nem tudom, van-e, létezik-e jó megoldás.
Újságíróként sok-sok magasztos pillanatban,
és még több kétségben volt részem az
adományok miatt, a jótékonyság kapcsán.
Van közöttük néhány eset, amely ha eszembe
jut, még ma sem tudom, mit, hogyan tehettem
volna másként, hogy van-e, volt-e jogom
kétségbe vonni a kérő tiszta szándékát, mert
bizony sokszor volt az az érzésem, nem a valóság
az, amit a szememmel látok, máskor
pedig kétségeimre bizonyosságot is kaptam.
Egyszer egy nagyon nehéz sorsú családhoz
küldtek bennünket, ahol a hiánynak, a
nélkülözésnek olyan mélységei tárultak
elénk, amelyet szavakkal megfogalmazni
alig lehet. Az éhezés, a nincstelenség addig
számunkra csak nagyon tankönyvízű jelenség
volt csak, hallottunk valamit róla, de
látni soha nem láttuk még… Egyetlen fazekuk
volt csak, amelyet a vasútpartra vittek
nap mint nap, hogy ott téglákra állítva
gyújtsanak alá, s ott főzzék meg azt a vizes
valamit, amit levesnek a belevalók híján
alig lehetett nevezni. Míg a kérdéseimet fogalmazgattam,
megvallom, a visszanyelt
könnyek égették belül a torkomat, s egyre
azon járt az eszem, miként segíthetnék. Elég
volt néhány pillanat, egy szemvillanás, hogy
fotós kollégámmal együtt úgy döntsünk, a
zsebünkben lévő forintokat kifelé menet a
szekrényajtóból eszkábált asztalkára csúsztatjuk.
Lassan, megalázottan lépdeltünk,
nem szóltunk, csak az járt a fejünkben, mit
tettek, vagy mit nem ezek az emberek, hogy
erre a sorsra jutottak… Sorsuk keresztjét
egy pillanatra átvenni kényszerültünk, s a
súlya alatt letaglózva lépkedtünk... Aztán
másnap egy illetékes helyről érkező telefon
egész más megvilágításba helyezte a történteket.
Megtudtuk, hogy riportalanyaink önként
utasították el a hivatalos segítő kezet,
mert bár számos támogatást, emberhez méltó
életlehetőséget felajánlottak nekik, ők
úgy gondolták, joguk van így élni, ezt választani,
mert ők szabad emberek... s ahhoz
is joguk van(volt), hogy a nyilvánosság eszközeit
igénybe véve, kihasználva azt, olyan
előnyökhöz próbáljanak jutni, amelyek
másként, még körülményeik ellenére sem illették
volna meg őket.
Egy másik alkalommal egy fényes szénszemű
kisfiú állt az egyik üzlet sarkán, ahová
bevásárolni igyekeztem. Szombat volt, az
eső szitált, gonosz, hideg, őszi szél száguldott
a kihalt utcákon. Halkan kért, nyújtotta felém
meggémberedett kezét, s azt állította, rég
nem evett. A boltba siettem, s a bevásárlás
után is ott állt még a fiú (ahogy reméltem
is). Kifelé menet két banánt nyújtottam felé,
köszönetet rebegve dugta volna el, de akkor
szinte a semmiből termett elő egy nő, aki az
akciót látva, hatalmas pofont kevert le a fiúnak,
s üvöltve förmedt rá, miért nem pénzt
kért. Álltam megsemmisültem, csak néztem
bénán, mintha a pofont én kaptam volna…
Lehet, hogy nekem szánták? (dé)
KICSIKART ÉS ÖNKÉNTES ADOMÁNYOK
8 EGÉSZSÉGÜGY
Tavaly augusztus óta helyettesítéssel oldják
meg a XIX. sz. körzetben a felnőtt háziorvosi
ellátást. Szerencsére hamarosan megváltozik ez
a helyzet, a közgyűlés nemrégiben döntött az új
háziorvosról, dr. Budai Éva személyében. Bár
az eredeti tervek szerint már december elsejétől
ő fogadta volna a körzet betegeit a Zemplén utcai
rendelőben, a szükséges okmányok beszerzése
még néhány hetet igénybe vesz. Így a doktornő
– akit most szeretnénk bemutatni – január
elsején tudja megkezdeni a munkát.
– Mikor gondolt először arra, hogy a gyógyításnak
szenteli az életét?
– Gyerekkoromtól orvos szerettem volna
lenni. Sajnos elég sokat betegeskedtem, ám sok
más kisgyerekkel ellentétben nem idegenkedtem
a fehér köpenytől, inkább megbarátkoztam
vele. A szüleim bíztatására, támogatására
mindvégig számíthattam, így az érettségit követően
a Pécsi Orvostudományi Egyetemre jelentkeztem,
ahol 1982-ben szereztem diplomát.
– Merre vezetett eddig az útja? Milyen területeken
gyakorolta a hivatását?
– Kezdő orvosként Szigetvárra kerültem, az
Aktív Belgyógyászati Osztályra, ahonnan
1988. februárjában költöztem Nagykanizsára
és kezdtem meg a munkát a belgyógyászaton
osztályon. A belgyógyász szakvizsgámat is ekkor
szereztem meg. Ezt követően a Gerontológiai
Osztályon igyekeztem a betegeken segíteni.
1992-ben az ÁNTSZ helyi intézeténél helyezkedtem
el tiszti orvosként, de egyre jobban
hiányzott a betegágy, a betegekkel való személyes
kapcsolat. Ezt azzal próbáltam pótolni,
hogy a következő évben megnyitottam magán
járóbeteg szakrendelésemet. Már évekkel ezt
megelőzően elkezdtem a természetgyógyászattal
foglalkozni, érdekelt, hogy a hagyományos,
tradicionális orvostudomány hogyan egészíthető
ki a természetgyógyászattal. Elvégeztem
egy akupunktúrás szaktanfolyamot
Budapesten az Orvostovábbképző Intézetben,
majd 1994-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen
egy olyan tanfolyamot, ami lehetőséget
ad arra, hogy lézer-akupunktúrát és pásztázó
lézerkezelést is folytathassak. A szakrendelésemen
mindennek nagy hasznát veszem, sok
esetben látványos javulást tapasztalok a betegeknél
a hagyományos, az akupunktúrás valamint
a lézeres kezelések együttes alkalmazásával.
1995-től már csak magánrendeléssel foglalkoztam
itt a városban és Zalakarosban. Időközben
megüresedett egy háziorvosi praxis, és
úgy éreztem, ezen a területen is szívesen próbálkoznék.
A háziorvosláshoz szükséges engedélyek,
vizsgák megszerzése közel egy esztendeig
tartott. Szeptember végén Pécsett letettem
azt a licenc-vizsgát, ami a praktizálás feltétele.
– Milyen tervekkel, elképzelésekkel indul
neki ennek az új feladatnak?
– A zalakarosi rendelésemet megszüntettem
annak érdekében, hogy elegendő időt és energiát
tudjak fordítani a nagykanizsai háziorvosi
teendőimre. Szeretnék a hagyományos, napi
háziorvosi teendők mellett a nekem bizalmat
adó betegek egészségügyi állapotáról minél rövidebb
idő alatt minél többet megtudni. Nagy
hangsúlyt kívánok fektetni a betegségek aktív
megelőzésére. Ez alatt azt értem, hogy folyamatosan
szeretném nyomon követni a betegek
egészségügyi állapotát, fel szeretném hívni a figyelmüket
a különböző megelőzési és szűrési
lehetőségekre. Évente szeretném látni és a legszükségesebb,
legalapvetőbb vizsgálatoknak
alávetni azokat is, akik évek óta nem voltak orvosnál,
mert nem voltak betegek. Itt ilyen vizsgálatokra
gondolok, mint a vérnyomás-mérés,
EKG, bizonyos laborvizsgálatok. A betegek
gondozása, a rájuk való aktív odafigyelés úgy
gondolom, kiemelt feladat kell, hogy legyen.
-szőlősi-
HÁZIORVOS, HOLISZTIKUS SZEMLÉLETTEL
A nemdohányzók védelméről
szóló törvénnyel kapcsolatban
tartottak ellenőrzéseket a város
intézményeiben az elmúlt két évben
az ÁNTSZ nagykanizsai
városi intézetének munkatársai.
Az összegzést a városi képviselő
tetsület elé terjesztették. Milyen
tapasztalatokat szereztek? – szólt
a kérdésünk dr. Buzás Judit
városi tiszti főorvoshoz.
– Miután 1999-ben született a
nemdohányzók védelméről szóló
törvény, úgy gondoltuk, átfogó
képet adunk a képviselőtestület
részére arról, mi a helyzet a városban.
Kíváncsiak voltunk arra,
hogy a város vezetése hogyan
tudja támogatni saját eszközeivel
a dohányzás megelőzésével öszszefüggő
feladatainkat.
– 104 önkormányzati intézményt
ellenőriztek. Mit mutatnak
a számok?
– Az intézményekben vizsgáltuk,
hogyan tartják be a törvényi előírásokat,
például van-e dohányzóhely.
A jegyzőkönyvek alapján arra
is fény derült, hogyan alakul a
dohányzók és nem dohányzók száma,
illetve, mely intézmények éltek
a lehetőséggel, és nemdohányzó
intézménnyé nyilvánították magukat.
104 intézményt néztünk meg,
ezek között oktatási, egészségügyi
intézmények és az önkormányzat
egyéb intézményei voltak. Az alapellátás
egészségügyi intézményei
közül a házi gyermekorvosi szolgálat,
a háziorvosi szolgálatok jelentős
része, illetve a védőnői
szolgálatok körében a nemdohányzók
aránya lényegesen magasabb.
Ugyanilyen kedvező a helyzet
az óvodák esetében, s az általános
iskolákban is csak valamivel
magasabb a dohányzók aránya –
itt is 10 százalék alatt van. A középiskolákban
egy kicsit kedvezőtlenebb
a helyzet és nagyon meglepő
volt, hogy a szociális intézményekben
– bölcsődékben, fogyatékkal
élők integrált intézményében,
idősek klubjában – magas
volt a dohányosok száma.
– Az országos átlagnál is kedvezőbb
a nagykanizsai helyzet…
– A 104 vizsgált és ellenőrzött intézményben
15,5 százalékos a dohányzók
aránya. Ma Magyarországon
a nők 25, a férfiak 42 százaléka
dohányzik. Az egészségügyi és oktatási
intézmények dolgozóinak jelentős
része nő, s az országos átlagot
figyelembe véve a nagykanizsai
arány mindenképpen kedvezőnek
tekinthető. Ez persze nem jelenti
azt, hogy a helyzet nem javítható.
Miután bizonyos munkahelyen –
például háziorvosi rendelőben –
gyakran csupán két ember dolgozik,
ha egyikük dohányzik, máris 50
százalékos az arány. Ezt figyelembe
véve tehát azt mondhatjuk, hogy az
arányokon egyedileg lehet javítani.
– Az egészség megőrzésében
nem járunk élen, mi, magyarok. A
cigarettafogyasztás miként alakul?
– Ha a cigaretta fogyasztást tekintjük,
akkor a tavalyi adatok
alapján Magyarország messze
nagyfogyasztónak számít. Ha pedig
a cigarettázás és a tüdőrák
közti összefüggést nézzük, azt
mondhatjuk, tudományos eredmények
igazolják ezt. Az, hogy
Magyarországon a daganatok
között vezető halálokként jelenik
meg – különösen a férfiak esetében
– a dohányzás, önmagában is
riasztó. A dohányzás megelőzésért
tehát még többet kell tenni.
(gk)
VÁROSI FÜSTÖLGő
A dohányzásnak üzentek hadat a
Zsigmondy-Winkler SZKI-ban a hét
elején, amikor „NE gyújts rá!” napot
szerveztek. Reggeltől délutánig minden
leadott cigarettáért cserébe almát,
csokit vagy más édességet lehetett
kapni. A vitrinekben felvilágosító
anyagok, az asztalon teszt-lapok
voltak, mind erről a pusztító szenvedélyről
szóltak. Kivetítőn dohányzás-
ellenes filmet lehetett nézni. Az
orvosi szobában a Mora-terápiát
mutatták be. A különleges készülék
az emberi szervezet elektromágneses
rezgéseinek mérésén alapul, segítségével
az egészséges rezgéseket erősítik
fel. Alkalmazásával csökkenthető
a nikotinéhség, javítható a dohányosok
szervezetét érintő ólom és kadmium
terheltség. A terápiában az
iskola öt, napi egy doboznál is többet
szívó dohányos diákja vett részt. A
nap zárásaként az összegyűjtött cigit
a szervezők a kortársoktatók jelenlétében
semmisítették meg. Az egészségfejlesztő
programot az intézmény
védőnője, az ifjúságvédelmis szakemberek
és a kortársoktatók együtt
szervezték és bonyolították le az
ISZCSEM által pályázati úton nyújtott
támogatásból.
NE GYÚJTS RÁ!
VÁROSPOLIITIIKA 9
LEBONTOTTÁK A TÓPARTI SÉTÁNY
GYALOGOS HÍDJÁT
Lebontották a tóparti sétány gyalogos hídját a Csónakázó-tónál.
Helyére a tervek szerint a hónap végéig egy új, betonszerkezetű hidat
állít fel a kivitelező. Küllemében decembertől az eredeti látvány
fogadja a kirándulókat, csak korszerű, időt állóbb anyagból építik
fel az újat. A facölöpök helyett egy átívelő feszített pályaszerkezettel,
betonpillérek tartják majd a meder mindkét oldalán. A burkolt,
járólapos felületű hidat továbbra is a gyalogosok vehetik igénybe.
SZIGETELÉSCSERE A PRINCIPÁLIS FÖLÖTT
Szeptembertől folyamatosan dolgoznak a szakemberek a Principális
csatorna fölötti közúti híd felújításán. A munkálatokat
megnehezíti, hogy két szakaszban, a Vár úti forgalom félpályás
lezárása mellett történhet a helyreállítás, a szigeteléscsere, és az
új burkolat elkészítése.
NOVEMBER 15.
Kedves Miha Tamásné!
A nagykanizsai kórház ügyében Önök aláírásgyűjtést
kezdeményeztek, a Fidesz helyi aktivistái
támogatásával. Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata szeptember hónapban
tárgyalta a kórház működtetésének vállalkozásba
adási lehetőségét. A testület az előterjesztést
nem támogatta. Feltételezhetően Ön informálódtak
képviselőknél, önkormányzati tisztségviselőknél
a kórház ügyében. Akkor viszont tudniuk
kellett volna, hogy a kanizsai kórház vagyontárgyainak
privatizációját (kormányzati fejlesztési
támogatás miatt) a törvény tiltja és a beterjesztés
is a működtetés felülvizsgálatáról szólt.
Tisztelettel kérjük, hogy az eddig összegyűjtött,
aláírt íveket a városvezetés részére átadni szíveskedjenek,
hogy az érintetteket még ebben az
évben korrektül tájékoztathassuk. Nem szeretnénk
helyt adni azoknak a véleményeknek, amelyek
szerint az aláírások – címlistaként – a Fidesz-
kampány részeként, a Fidesz részére lettek
átadva. Az átadás hiányában tájékoztatjuk a
nyilvánosságot az Önökhöz írt levélről.
Bízom a korrekt együttműködésben.
Nagykanizsa, 2005. november 15.
Tisztelettel: Röst János
NOVEMBER 18.
ALÁÍRÁSGYűJTÉS
A kórház működtetésének privatizálása ellen indított
aláírásgyűjtés eddigi tapasztalatairól és az ezzel
kapcsolatban Litter Nándor polgármesternek írt
nyílt levélről tartott sajtótájékoztatót pénteken Miha
Tamásné, a Rozgonyi Polgári Egylet elnöke. Mint
mondta, az elmúlt hetekben egyértelműen bebizonyosodott
– közel tízezer aláírás gyűlt össze –, hogy
az emberek veszélyesnek tartják a nagykanizsai
kórház privatizációját. Félnek az előre nem látható
következményektől, s azt, hogy félelmük jogos, alátámasszák
a negatív kiskunhalasi tapasztalatok is.
– Annak érdekében, hogy végre tisztán láthassanak
a kanizsaiak és környékbeliek a kórház
privatizálása ügyében, szervezetünk nevében
nyílt levelet írtam Litter Nándor polgármester
úrhoz – mondta Miha Tamásné. A levélben
foglaltakról elhangzott, választ szeretnének
kapni arra, mi a polgármester álláspontja, kiket
képvisel ebben az ügyben, s kellő alapossággal
felmérte-e a privatizáció kórházi dolgozókat és
betegeket sújtó következményeit.
NOVEMBER 18.
Nyílt levél Litter Nándor Polgármester Úrnak!
Városunk és az itt élő emberek jövőjét alapvetően
befolyásoló kérdésben fordulok Önhöz.
Napról-napra egyre többen és többen teszik fel
a kérdést: mi az akadálya, hogy a mi városunkban
jobban menjenek a dolgok? Miért nem tud
a jelenlegi városvezetés jó gazda módjára bánni
a rábízott vagyonnal? És miért van az, hogy a
kiárusítási hullám – a számtalan értékes önkormányzati
ingatlan eladása után – most már elérte
a kórházunkat is? Ezért engedje meg, hogy
tisztelettel tájékoztassam arról: miután nyilvánosságra
került a várost jelenleg vezető MSZPSZDSZ
koalíció azon szándéka, hogy privatizálják
a kórház működtetését, szervezetünk tiltakozó
aláírásgyűjtésbe kezdett. Az azóta eltelt kevesebb
mint két hónap alatt több mint 10 ezer
nagykanizsai és környékbeli támogatta kézjegyével
tiltakozásunkat az Ön terve, a kórház privatizációja
ellen. A 10 ezer aláíró önmagában is
jól mutatja, hogy Nagykanizsa polgárai többet
érdemelnek. őszinte aggodalmunkból született
őszinte kérdésünkre őszinte választ várva Öntől!
Nagykanizsa, 2005. november 18.
őszinte válaszában bízva, tisztelettel:
Miha Tamásné,
Rozgonyi Polgári Egylet elnök
NOVEMBER 21.
LEVELEK A VÁROSBAN
A Rozgonyi Polgári Egylet aláírásgyűjtésbe
kezdett a kórház privatizációja ellen, s ezzel
összefüggésben sajtótájékoztatót tartott Röst János
alpolgármester és dr. Szabó Csaba kórházigazgató.
Litter Nándor polgármester és Röst János
alpolgármester úgy döntöttek, levélben fordulnak
az Egylethez, melyben többek között
megkérték, hogy az eddig összegyűjtött aláírásokat
a városvezetőségnek szíveskedjenek átadni.
A levelet a múlt héten küldték el a Polgári Egylet
részére. Válaszként azt tapasztalták, hogy a város
postaládáiba egy nyílt levelet dobáltak be,
mely Litter Nándor polgármesternek szólt. „Azt
szeretném kérni, hogy ezt az akciót fejezzék be,
nem kell az embereket különböző híresztelésekkel
zaklatni. Szíveskedjenek a címjegyzéket átadni,
ugyanis ez a mai napig nem történt meg.” –
mondta Röst János alpolgármester. „Egy szakmai
kérdést a politika olyan szinten vett a kezébe,
hogy eltűnt a szakma és felszínen maradt a
politika.” – tette hozzá dr. Szabó Csaba főigazgató,
majd így szólt: „félrevezetés történik”.
KÓRHÁZPRIVATIZÁCIÓ PRO ÉS KONTRA
10 GAZDASÁG
Október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából
Közlekedésért Érdemérmet adományozott
Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter
a nagyrécsei Csöndör József autóbuszvezetőnek.
A kitüntetést október 19-én adták át
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ünnepi
rendezvényén. Csöndör József 1971-ben
tehergépkocsivezetőként kezdett dolgozni
munkahelyén, majd 1975-től autóbuszvezető
munkakörbe helyezték át. Kezdetben a város
környéki forgalomban teljesített szolgálatot,
de rátermettsége, képessége alapján több,
mint 20 évig belföldi és nemzetközi különjárati
feladatokat is végzett az utazóközönség és
a megrendelők megelégedésére. Alapképzettségén
túl megszerezte a gépjárművezető- és
karbantartó szakmunkás végzettséget is. Munkája,
emberi magatartása a fiatal munkatársak
számára követendő példa. 1 millió 650 ezer
kilométert vezetett balesetmentesen. Csöndör
Józsefet elsőként a kezdetekről kérdeztük.
– Mint váltóvezető, 1975-től a Nagykanizsa
környéki összes telephelyen megfordultam,
majd 1983-tól, az idősebb kollégák nyugdíjba
vonulását követően különjáratos, helyközi és
távolsági feladatokat is végeztem 21-22 éven
keresztül. Magyarország szinte összes nevezetességét
végigjártam, Európa 31-32 országába
vittem kirándulókat. Az első külföldi utam Pozsonyba
vezetett, akkor még két útlevelünk volt.
– Melyik könnyebb, a helyi, vagy a távolsági
járaton dolgozni?
– Szerintem mind a kettő nehéz, a távolsági
járaton nagy a forgalom, rengeteg a szabálytalankodó.
Ahogy a munkaerőigény megkívánta,
oda mentem. A ''70-es években Récséről
Riga motorral jártam Zalamerenyére leváltani
a társamat. Galambokon a kutyák
szinte levettek a motorról, de akkor is oda kellett
érni munkakezdésre. Ha másnap éjjel én
jöttem a busszal, ott kellett aludnom, vagy éppenséggel
Balatonmagyaródon. Egy öreg néninél
volt a szállásunk, aki tűzhelyen melegített
tetőcserepet tett az ágyba, hogy ne a hideg
ágyneműbe kelljen belebújnunk ha éjszaka
megérkezünk. A fiatalok ezt ma már el sem
hiszik! A kezdet kezdetén eléggé fejletlen volt
a technika, nap, mint nap kellett útközben defektet
szerelni, sokszor úgy nézett ki az ember,
mint egy szerelő. A technika szerencsére fejlődött,
és sikerült a legmodernebb járműveket
kipróbálnom.
– Van különbség a külföldi vagy belföldi út
között?
– A nyugati országokban sokkal fejlettebb a
közlekedési kultúra. Londonban mások a forgalmi
szabályok. Udvariasak az olaszok, az
osztrákok és a németek is. Még sokat kell tanulni
tőlük. Itthon sajnos nem tartják be a
közlekedési szabályokat.
– Az autópálya építések hogyan befolyásolta
munkájukat?
– Megkönnyítették, mert gyorsabb, és nem
rejt magában annyi veszélyforrást.
– A Volán egyedüli kitüntetettje volt az országban!
– Ezek szerint valahol értékelték a munkámat.
Más munkahelyem nem volt, 35 éve itt
dolgozom Kanizsán. Jó a csapatunk, úgy
érzem, még jó pár ember megkaphatta volna
közülünk a kitüntetést rajtam kívül!
– A munkaidején túl is szeret vezetni?
– Már kiskoromban a volán volt a mindenem.
A szomszéd Hoffer traktorjának kormányát
álló helyzetben is forgattam öt éves koromban.
Onnét jött ez a szeretet. A buszvezetés
nem fáraszt, inkább elmegyek tízszer busszal
Budapestre, mint egyszer személykocsival.
– Mi nyújt kikapcsolódást szabad idejében?
– Van egy szőlőhegyem, és otthon a kertben
málnát, szedret telepítettem és lugas almást
ültettem. Lányom férjnél van, Galambokon tanít,
a fiam főiskolás, de nyáron az almaszedésnél
besegítenek. Hetente egyszer eljárok
tekézni is. A sok távollét miatt a gyermekeim
szinte úgy nőttek fel, hogy észre sem vettem,
de az asszony helyt állt mellettük. Csak az a
gond, hogy hamar elrepült ez a 35 év!
Bakonyi Zsóka
KM-MILLIOMOS AVOLÁN MÖGÖTT
A Zala Megyei Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltsége az alábbi szakmákban,
illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetőséget: (munkakör/végzettség/
bérezés Ft-ban)
Híddaru kezelő/szakirányú/80000-130000.
Hegesztő-minőségellenőr/szakirányú/90000-
100000. CNC esztergályos/szakirányú/
75000-80000. Fémfestő/szakirányú/megegyezés
szerint. Vas-és fémszerkezet lakatos/
szakirányú/70000-110000. Hegesztő/szakirányú/
70000-110000.Asztalos/szakirányú/
57000-100000. Gépjárműszerelő/szakirányú/
57000-70000. Autóvillamosság-szerelő/
szakirányú/57000-70000. Operátor/8. általános/
80000-100000. Pénzügyi ügyintéző/
szakirányú/50000-120000. Ékszer becsüs/
szakirányú/110000. Lakatos művezető/
technikum/150000-180000. Faipari technikus/
technikum/120000. Műszaki munkatárs/
angol nyelv, főiskola/167000. Vegyipari
gépész-üzemmérnök/főiskola/120000-
180000.
ZMMK Kirendeltség Nk, Fő út 24.
A Nagykanizsai Hegyközség november 20-
án tartotta közgyűlését a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban. A közel négy órás tanácskozáson
elfogadták az új törvényeknek
megfelelő alapszabály, rendtartás és ügyviteli
szabályzat módosítását. A tisztújítás során öt
évre megválasztották a választmány, az ellenőrző-
és a jelölő bizottság tagjait.
Elnöki beszámolójában Förhénci Horváth
Gyula kiemelte: nehéz éven van túl az ágazat,
így a hegyközség is. Amellett, hogy a szőlők
rosszul teleltek, az egész évi időjárás sem volt
kegyes az ágazathoz. Jelentős jégkárokat szenvedett
el a környék. Az elnök utalt arra, hogy
Magyarországon is rövidesen megjelenik a
szőlőterületek kivonására vonatkozó EU-s támogatás,
ami milliós nagyságrendű egyszeri
támogatást jelent hektárokra levetítve. Biztosan
sokaknak jól fog jönni az a néhány száz
ezer forint és Kanizsa környékén is sokan be
fognak ugrani ennek természetesen, csak azt
felejtik el, hogy az a kultúra, amit őseik hosszú
évtizedeken keresztül fölépítettek, el fog veszni
egy életre. Arra a területre szőlőt telepíteni
többet nem lehet. Szeretnének a borturizmus
terén is előrelépni, de ahhoz infrastrukturális
beruházás kellene. Tennének is érte, de véleményük
szerint nem lehet mindent elvárni a
termelőktől. A hegyközség azért van, hogy a
szőlő és a bortermelés minősége javuljon
Nagykanizsán. Ha javul a borminőség, akkor a
hegyközség jól dolgozik, ha nem javul, azt jelenti,
hogy nem csinál semmit.
ÁLLÁS-ÁLLÁS-ÁLLÁS HEGYKÖZSÉGIEK VÁLASZÚTON
GAZDASÁG 11
Az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló törvény szerint akadálymentes az
épített környezet akkor, ha annak kényelmes,
biztonságos, önálló használata minden ember
számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott
egyéneket vagy embercsoportokat
is, akiknek ehhez speciális létesítményekre,
eszközökre, illetve műszaki megoldásokra
van szükségük.
– Az építési engedélyek kiadásánál hogyan
veszik figyelembe ezt a törvényt? – kérdeztük
Szamosi Gábortól, a hivatal Építéshatósági
Osztályának vezetőjétől.
– Az akadálymentesítés jogi alapját az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény adja meg, illetve
az ennek végrehajtására kiadott rendeletek. Az
akadálymentesítéssel kapcsolatos részletes
építésjogi követelményeket az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló
253/1197.(XII.20.) kormányrendelet taglalja.
– Milyen építési tevékenységeknél kell
megkövetelni az akadálymentesítést?
– A törvény úgy fogalmaz, hogy közhasználatú
építmények esetében biztosítani kell az akadálymentességet.
Ennek biztosításához a törvény korábban
és most is határidőt rendelt. E törvényi
előírást értelemszerűen új építéseknél, valamint
meglévő létesítmények átépítésénél is figyelembe
kell venni, illetve ezeket a szabályokat is be kell
tartani. A kormányrendelet részletesen előírja,
hogy az egyes létesítményeknél és építményrészeknél
milyen szabályokat kell figyelembe venni. Például
egy rámpát milyen dőlésszöggel, szélességgel
lehet kialakítani, milyen korlátot kell hozzá megépíteni,
de ugyanez igaz a lépcsőknél, közlekedőknél,
és folytatni lehetne a sort, hiszen nagyon tág
az idevonatkozó jogszabály előírásainak a sora.
– Mikor ellenőrzik ezek meglétét?
– Először az építési engedélyezési eljárás folyamán
ellenőrizzük az akadálymentesség meglétét,
illetve kialakíthatóságát. A közhasználatú
építmények építése, átépítése esetén csak az
akadálymentesítéssel együtt adható építési engedély.
Másodsorban a használatbavételi engedélyezési
eljárás során történik ellenőrzés.
Ekkor azt ellenőrizzük, hogy az engedélyezett
tervben foglaltaknak megfelelően kerültek-e kialakításra
az építmények, illetve építményrészek,
így az akadálymentességet biztosítók is.
– A nagykanizsai önkormányzati tulajdonban
lévő középületek esetében mely hatóság
jogosult az akadálymentesség meglétének, illetve
kialakításának ellenőrzésére?
– Önkormányzati beruházásoknál összeférhetetlenség
miatt a nagykanizsai építéshatóság
nem vehet részt az eljárásokban. A Zala
Megyei Közigazgatási Hivatal jelöli ki azt az
eljáró szervet, aki az eljárásokat lefolytatja. A
tapasztalatokat azonban mi is megkapjuk.
Bakonyi Zsóka
AKADÁLYMENTESEN
A kanizsai gazdaság
életét figyelve, szerkesztőségünk
különösen
érzékenyen reagál
egy-egy olyan hírre,
ami a foglalkoztatottsággal
függ össze. Így
jutott el hozzánk az is,
hogy létszámleépítés
várható a Kanizsa Ruhaipari
Szövetkezetnél.
A hír valóságtartalmáról
Czoborné dr. Pintér
Ildikót, a szövetkezet
elnökét kérdeztük.
– Erre azt tudom válaszolni, akinek a halálhírét
keltik, nagyon sokáig fog élni, és ez vonatkozik
a szövetkezetünkre is! Nem állíthatom,
hogy olyan jó helyzetben van a cégünk, mint
öt-hat évvel ezelőtt, de létszámot még nem kellett
leépítenünk. Sőt éppen ellenkezőleg! A nyáron
sok terméket varrtunk elsősorban francia
és osztrák piacra. Szeptember végéig, illetve
október elejéig tartott a szezon, addig gyártottuk
le az őszi-téli termékeket és természetesen a
saját kollekciónkat is. Októberben készültünk
fel a szezonváltásra, ekkor egyhetes leállás volt
az üzem bizonyos részein, mert át kellett állítani
a varrógépeket a könnyebb, vékonyabb
anyagokra, mivel ebben az időszakban kezdtük
el a jövő tavaszi-nyári termékek szabását, varrását.
A vasalópréseken ki kellett cseréltetni a
vásznat, hiszen egészen más technológiával készül
a tavaszi-nyári termék, mint az őszi-téli.
Október közepén beérkeztek a jövő tavaszinyári
megrendelések, anyagok a francia cégtől,
és azóta teljes erővel ezen dolgozunk. A munkaügyi
hivatalban szeptemberben jelentettük le
a munkaerő igényünket. Folyamatosan tárgyalunk
a jelentkezőkkel, elsősorban jó képességű,
a varrástechnikát magas szinten űző szakemberekre
lenne szükségünk. A múlt héten vettünk
fel három dolgozót, de keresünk továbbra is,
mert fel szeretnénk tölteni a szalagokat. Sajnos
az alvállalkozók nagy része, akikkel az elmúlt
években dolgoztattunk, tönkrementek, így nehezebb
olyan bedolgozót, illetve varrodákat találni,
akik a mi minőségi követelményeinknek
megfelelnek. Magas minőséget, ugyanakkor kényelmet
szeretnénk az Anissa vásárlóinak biztosítani.
Hasonló követelményekkel állnak elő
külföldi megrendelőink is. Ez év tavaszán dolgoztunk
már a Diornak, akinek aminőségi és
szakmai követelményeit nem kell különösebben
ecsetelnem. Megtalálható munkáink között a
Gilles Dufour márka, a híres Azzaro, a Darellnek
is már évek hosszú sora óta dolgozunk. A
külföldi megrendelőink piaci helyzete sem könnyű,
mert a távol-keleti dömping árú eljutott
Franciaországba is. Ezt csak úgy tudják kivédeni
ők is, hogy egyedi megmunkálású, kis szériás
termékeket gyártanak. Különleges csipkéket
kell belevarrnunk a ruhákba, a szabással is
a különleges formát kell hoznunk, a dísztűzésekkel
olyan műszaki-technológiai feltételeknek
kell megfelelnünk, ami gyakorlatilag eddig ismeretlen
volt. Különleges pálcikaöltésekkel díszítjük
a termékeinket, mert a női divat elment
a nagyon díszített, pompás, fényűző irányba, és
ehhez valóban nagy felkészültség kell mint
technológiailag, mint szakmailag dolgozóink
részéről.
– Franciaországban járt az elmúlt héten, és
megtekintette a világ talán legnagyobb bérmunka-
börzéjét. Milyen tapasztalatokat szerzett?
– A szokásos szezon-tárgyaláson voltam,
ahol két francia vevővel tárgyaltam, megbeszéltük
a következő szezon tételeit, termékeit,
tárgyaltunk az árakról, az anyagbeérkezésről,
kiszállításról, gyakorlatilag a jövőről. Egy új
vevővel is megbeszéléseket folytattam, az
Azzaro márka próbagyártását hamarosan elkezdjük.
Kilátogattam a világ legnagyobbnak
tekinthető bérmunka börzéjére, a FATEX-ra,
ahol óriási standokon kínálják munkaerejüket
az indiaiak, bangladesiek, kínaiak, meg kell
jegyeznem megtalálható volt már Belorusszia,
Lengyelország, Litvánia és Horvátország is.
Ugyanebben az időszakban folyt a készáru vásár,
ahol a nagy áruházak vásárlói tesznek
ajánlatokat, és itt lehetett tájékozódni a jövő
őszi-téli divatirányzatokról.
– Látni a cég termékeit a kirakatokban, de
azt is hallani, hogy drágák!
– Ahhoz, hogy ilyen szépek legyenek a termékeink,
természetes szálakból szőtt anyagokat
kell vásárolnunk. Általában Francia-,
vagy Olaszországból vásárolunk kis mennyiségben.
Az előállítási költségekben jelentkezik
a munkaerő ára is. Mindenki kritizál, hogy
milyen keveset keresnek a dolgozóink. Ennek
ellenére azt mondjuk, a bér, ahogy beleépül a
termékbe, magas késztermék árat eredményez.
Az a vevőkör, aki szereti a termékeinket, az
tőlünk vásárol, mert tudja, hogy a pénzéért
minőséget kap. Az árszínvonalunk nem magas
a minőséghez képest. (bzs)
PÁRIZS ANISSÁ-BAN
12 VÁROSHÁZA
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
Halász Gyula önkormányzati képviselő a 9.sz választókörzet lakóinak
( Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u.
páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14. ) november 26-án (szombat)
10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál található
Stílus Bútorházban
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a 2005. november 9-én tartott ülésén döntött
a szociális alapon meghirdetett bérlakások bérleti jogának elnyeréséről.
Ezen döntés alapján a Nagykanizsa, Zemplén Gy. u.
1/A. IX/54. szám alatti bérlakás bérlője Dalnoki Valéria és Kiss
Mihály. A többszörösen módosított 55/2000.(XII.13.) számú, az
önkormányzati bérlakásokról szóló helyi rendelet 13. § (12) bekezdése
értelmében a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntésével
kapcsolatosan – a 2004. évi tv. 141-143. §-ai alapján – 10 napon
belül közérdekű bejelentéssel lehet élni a Szociális Osztályon (Nk,
Eötvös tér 16.)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvá- Polgármesteri Hivatal, Szociális Osztály
nos versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait (hrsz./helye/
kikiáltási ár/versenytárgyalás időpontja):
3110/24. – Thury laktanya területén lévő terület/466.785.000 Ft +
áfa/2005. nov. 23. 10:00 óra. 4372/1. – Lazsnaki kastély megosztva/
60.000.000 Ft + áfa/2005. nov. 30. 10:00 óra. 2035/B/2.– Király u.
8./2.200.000 Ft + áfa/2005. dec. 5. 8:30 óra. 2190/A/3. – Csányi u.
8./10.700.000 Ft + áfa/2005. dec. 5. 09:00 óra. 11. – Magyar u.
6./6.500.000.- Ft + áfa/2005. dec. 5. 09:30 óra. 163/1. – Magyar u.
54./11.280.000 Ft +áfa/2005. dec. 5. 10:30 óra. 186/1. – Magyar u.
76./7.938.600 Ft/2005. dec. 5. 11:00 óra. 1286. – Királyi P. 1-
3./16.000.000 Ft + áfa/2005. nov. 15. és dec. 5. 11:30 óra. 1188/A/5. –
1188/A/6. – Fő út 7./47.000.000 Ft + áfa/2005. dec. 5. 13:00 óra. 1163.
– Rozgonyi u. 8./40.000.000 Ft + áfa/2005. dec. 5. 13:30 óra. 3110/19.
– Thury laktanya, volt Csapatművelődési Otthon/38.000.000 +
áfa/2005. dec. 5. 14:00 óra. 918/1. – Arany u. 5./36.100.000 +
áfa/2005.dec. 8. 08:30 óra. 964. – Arany u. 7./35.600.000 +
áfa/2005.dec. 8. 09:00 óra. 961. – Kinizsi u. 20./20.300.000 Ft/
2005.dec. 8. 09:30 óra. 2243/1. – Ady u. 25./16.000.000 Ft/2005. dec.
8. 10:00 óra. 6705. – Kisrác u. 25./14.000.000 + áfa/2005. dec. 8.
10:30 óra. 507. – Dankó u./680.000 + áfa/2005.dec. 8. 11:00 óra. 82/3.
– Pláza melletti terület/34.800.000 + áfa/2005.dec. 8. 11:30 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
ELADÓ INGATLANOK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala fórumot
szervez az önkormányzat tervezett Civil Koncepciójáról. A rendezvényre
2005. november 28-án, hétfőn 16:30 órakor a Halis István Városi
Könyvtár földszinti előadótermében kerül sor. A rendezők minden
érdeklődőt szeretettel várnak.
A koncepció tervezete megtalálható a város honlapján
(www.nagykanizsa.hu) „A város működése / Civil szervezetek / Felhívások”
rovatban, és a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri épületének
portáján.
FÓRUM A CIVIL KONCEPCIÓRÓL
INGYENES JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Az érdeklődésre tekintettel a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
minden kedden tart ügyfélfogadást a volt fiúkollégium épületében,
Nagykanizsa, Petőfi u. 5. szám alatt, a II. emeleten.
TÁJÉKOZTATÓ
KÖZÉRDEKű PANASZ BEJELENTÉSÉRőL
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására
a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű
kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet működésével kapcsolatban
– a 06-80/200-848-as üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon
– Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének, alpolgármesterének,
jegyzőjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén
– A bokan_peter@nagykanizsa.hu, vargaeva@nagykanizsa.hu,
bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu, fehervolgyiszabolcs@nagykanizsa.hu,
termecz_marianna@nagykanizsa.hu e-mail címen.A törvény vonatkozó
részei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu honlapon.
BETLEHEM KÉSZÍTő PÁLYÁZAT
A HSMK a Pannonium Rt. támogatásával karácsonyi BETLEHEM–
KÉSZÍTő pályázatot hirdet magánszemélyek és közösségek
részére, akik érdeklődnek a népi kismesterségek iránt, de nem hivatásos
népművészek. Nevezni lehet természetes anyagokból maximum
40 x 40 cm-es méretben készült alkotással. Beadási határidő:
2005. december 10. (a HSMK információs szolgálatánál, munkanapokon
8–18 óráig). A beérkezett pályaművekből kiállítást rendezünk,
a legjobbnak ítélt három alkotást díjazzuk.
December 1. csütörtök
November 30. szerda
November 29. kedd
November 28. hétfő
November 27. vasárnap
November 26. szombat
November 25. péntek
KANIIZSA MÉDIIA 13
06:30 Krónika 06:53 K''arc - Détár-
Rékasi, Hölgyvilág, Kovács Szilvia
07:19 Jelkép - református 07:30
Krónika 07:42 Jövő 7 - Civil koncepció,
Cselgáncs 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Irányjelző
17:30 Dombország 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:18 Jelkép - katolikus
19:00 Krónika 19:14 Nyugati
régió 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 K''arc - Détár-
Rékasi, Hölgyvilág, Kovács Szilvia
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Viszlát,
gengszter! - amerikai vígjáték 23:00
Maksavízió 23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Nyugati régió
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 K''arc ism. 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 08:30
Gyermekműsor 09:00 Teleshop
09:30 Irányjelző 10:00 Infómánia -
multimédia 10:30 Épi-Tech 11:00
Pénzhalász 17:00 Trendi életmódmagazin
18:00 Ragadozó madarak -
természetfilm 18.30 Adjuk magunkat
18.40 Én és a nagyapám 20.10
Bivalyrezervátum természetfilm
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze
show 21:30 Krokodil 2. - amerikai
horror 23:30 Különjárat - rockshow
06:30 Én és a nagyapám 08.00 Bivalyrezervátum
- természetfilm
08:20 Jelkép - Krisztus Szeretete
Egyház 08.30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30 Egészségmagazin
10:00 Trendline 10:30 Trendi
életmódmagazin 11:00 Pénzhalász
17:00 Kincses sziget - az élő
zene magazinja 18:00 A gepárd a
sebesség királya - természetfilm
18:28 Adjuk magunkat 18:41 Állami
áruház 20:22 Főzőcske: Gombaszelet
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Maksavízió 21:30 Szökés a valóságból
- amerikai akciófilm 23:30
Bencze show
06:30 Állami áruház 08.15 Adjuk
magunkat 08.25 Főzőcske - gombaszelet
17:00 Trendline - a divatmagazin
18:00 Krónika 18:10 Mese
18:15 Jelkép - adventista 19:00
Krónika 19.10 Jövő 7 - Közgyűlés
előtt, Karate 19.40 Adjuk magunkat
19.50 Krónika 20.00 Nyugati
régió 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Octopus 2. - Pánik New Yorkban
amerikai kalandfilm 23:00 A hazáért,
a hitért, a szabadságért. 2. rész.
23:30 Különjárat - rockshow
06:30 Krónika 06:30 Krónika 06:53
Jövő 7:Közgyűlés előtt, Karate
07:19 Jelkép - adventista 07:30
Krónika 07:42 Nyugati régió 08:08
Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Önkormányzati ülés 19:00
Krónika 19.13 Önkormányzati ülés
közvetítése felvételről vagy: 19:13
Házban ház körül: Olajos nyugdíjasok,
ásványvizek, gyógyszer veszélyek,
adventi koszorú készítés 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Nyugati régió 20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 Dr. Wai, a láda szelleme -
hongkongi akciófilm 23:00 Egészségmagazin
23:30 Bence-show
06:30 Krónika 06.42 Önkormányzati
ülés közvetítése felvételről vagy
06:53 Házban ház körül ism. 07:19
Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 Nyugati régió 08:10 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17:00
Egészségmagazin 18:00 Krónika
18:14 Mese 18.21 Jelkép - evangélikus
19:00 Krónika 19:14 Jövő 7 -
Utak, Rend-ben 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Házban ház
körül ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 A
kard útja - hongkongi akció-vígjáték
23:00 Trendline 23:30 Irányjelző.
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 - Utak
07:06 Rend-ben 07:19 Jelkép - adventista
07:30 Krónika 07:42 Házban
ház körül ism. 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Nyitott
Egyetem 18:00 Krónika 18:14 Mese
18:19 Jelkép - református 19:00
Krónika 19:14 K''arc Az elveszett
paradicsom nyomában, 15 éves a
Hevesi Galéria, 30 éves vegyeskar
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Jövő 7 20:14 Rend-ben
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Jasper, a
dög - angol vígjáték 23:00 Infómánia
23:30 Trendi életmódmagazin
MűSORA
November 25 – December 1
KÉSZPÉNZHITEL
AZONNAL:
ÉKSZERBANK
ZÁLOGHÁZ
A MEGSZOKOTT HELYEN,
AZ ISMERőS KOLLÉGÁK
SEGÍTIK;
EGYRE KEDVEZőBB
FELTÉTELEKET
KÍNÁLVA.
NAGYKANIZSA
VASEMBERHÁZ ÁRKÁDOK
TEL.: 93/313-332
A NAGYKANIZSAI HORVÁT KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN
tisztelettel meghívom
A HORVÁT-MAGYAR VIRÁGKÖTőK
TALÁLKOZÓJÁRA,
amelyen adventi koszorúk, érdekes virágkompozíciók
kerülnek bemutatásra illetve eladásra.
Rendezvényünk helyszíne: Vasemberház Tükörterme
időpontja: 2005. december 2. (péntek) 15 óra
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Vargovics Józsefné, HKÖ elnök
AMAGYARSZERDAHELYI REHABILITÁCIÓS
INTÉZETÉBE KERESÜNK
1 Fő DIPLOMÁS ÁPOLÓT
vezetői ápolói munkakörbe (vezetői gyakorlat előny) és
1 Fő GYÓGYPEDAGÓGUST
A jelentkezéshez szakmai önéletrajzot kérünk csatolni.
Személyes találkozásra időpont egyeztetés a 06/30/979-2588
vagy a 93/556-900 telefonszámon.
Ismét megrendezték a Városi Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében
a fegyveres erők, testületek-szervek közötti közlekedésbiztonsági
vetélkedőjét. A november 16-i vetélkedőre meghívást kaptak a Nagykanizsai
Határőr Igazgatóság és a Letenyei Határforgalmi kirendeltség a
Vám és Pénzügyőrség Nagykanizsai Kirendeltsége, Nagykanizsai Mentőszolgálat
valamint a Nagykanizsa MJ Város Hivatásos Tűzoltósága és
természetesen a kapitányság osztályai.
A csapatokban folyó versenyen a résztvevőknek először különböző
ügyességi feladatokat kellet végrehajtaniuk, majd azt követően az elméleti
tudás felmérése következett. Az elméleti részben kétszer 55 kérdésből
álló KRESZ tesztlapot töltöttek ki a versenyzők valamint egészségügyi
és drogismereti kérdésekre is válaszolniuk kellett. A versenyen az
I-IV. helyezést elért csapatok juthattak tovább a megyei döntőbe. A verseny
végeredménye a következő képen alakult: I. Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Közlekedési Osztálya II. Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztálya III. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat
Hivatásos Tűzoltósága IV. Nagykanizsai Határőr Igazgatóság.
Az I. helyezett csapat tagjai részére a verseny fő támogatója térítésmentes
„C” vagy „E” kategóriás elméleti képzést ajánlott fel.
ÜGYESEDő RENDőREINK
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
VEGYES
JÁRMű
BÉRLET
14 HIIRDETÉS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban közel
700 m2-es telek, rajta bontható
családi házzal eladó. Társasház
építésére kiválóan alkalmas!
Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
(5717K)
Nk-án a belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/391-5609 (5663K)
Befektetők figyelem! Nk belvárosi
96 m2-es, 3 szoba + hallos lakás
, irodának is alkamas, eladó!
Irányár: 13,5 millió Ft. Érd.:
20/439-7780 (5709K)
Petriventén szép, 140 m2 -es
családi ház teljesen felújítva, garázzsal,
melléképületekkel eladó.
Vállalkozásra is alkalmas! Irányár:
12 millió Ft. Érd.: 93-316-091-es
számon 17 óra után. (5682K)
Nk-án a Platánsoron egyszobás,
földszinti, 37 m2, egyedi gázas lakás
eladó. Irányár: 5,1 millió Ft.
Érd.: 30/270-9881 (5710K)
Tóthszentmárton központjában
90 m2-es családi ház eladó. Érd.:
70/381-9104 (5726K)
Elcserélném kétszobás, jó állapotú,
egyedi gázas, önkormányzati
családi házamat egyszobás,
akár rossz állapotú lakásra is
megegyezéssel. Érd.: 30/319-
0003 (5732K)
Cserháti Szakközépiskolával
szemben kétszobás, földszinti lakás
eladó. Irányár: 5 millió Ft.
Érd.: 30/527-2002 (5733K)
Belvárosi családi házban utcafronti,
kétszobás, összkomfortos la
kás külön bejárattal irodának, lakásnak
kiadó. Érd.: 30/635-1230
(5695K)
Nk-án a Király út elején három
helyiségből álló üzlet-iroda parkolóval
kiadó. Érd.: 30-204-4556,
93/313-271 (5696K)
Kórház utcában reális áron, két
helyiségből álló üzlet (összterület
57 m2) egyben és külön is kiadó.
Érd.: 30/346-8191 (5727K)
Nagyváthy utcában fagymentes
garázs hosszú távra kiadó. Érd.:
30/507-8535 (5739K)
Jókai utcában garázs hosszú távra
kiadó. Érd.: 30/480-2391 (5740K)
Audi 80-as 1,6-os TD, 89-es
évjáratú, friss műszakival, korához
képest jó állapotban, sürgősen eladó.
Érd.: 20/4296-903 (hétvégén)
(5721K)
Babaholmik, divatos overállok,
pamut, plüss rugdalózók,
bodyk, rendkívül olcsón eladók.
Nagykanizsa, Olaj út 8. Tel.:
30/948-4276 (5688K)
120 literes prés eladó! Két éves,
újszerű állapotban. Érd.: 30/448-
6072 (5741K)
Nk és körzetéből Herendi, Zsolnay
porcelánokat, ezüsttárgyakat,
képcsarnoki új és régebbi képeket
vásárolok. Érd.: 30/332-8422
(5730K)
Holland hatszemélyes étkező
garnitúrák, tálaló-, író-, cipős- és
faliszekrények, székek, sarokülők,
kiegészítők eladók. Érd.:
20/555-3014 (5731K)
Akác, tölgy, bükk, kályhakész
tüzifa eladó. 14.000 Ft/köbméter,
házhoz szállítás díjtalan!
Érd.: 70/609-0881 (5737K)
Babakocsik: újszerű, márkás,
kétfunkciósak, sokfunkciósak,
babahordozó autósüléssel,
négyévszakos kiegészítőkkel,
együtt 12.000–19.000 Ft-ért eladók.
Tel.: 30/948-4276 (5738K)
Mindenféle könyvet, hagyatékot
vásárolok! Tel.: 20/555-
3014 (5742K)
Hat személyes étkező, komód
cseresznyefából és tölgy tálaló
eladó. Tel.: 20/555-3014
(5743K)
2 db 3,5 méteres ezüstfenyő
eladó! Érd.: 93/315-559 (este)
(5744K)
Kérjük, segítsen, aki tud egy
kis élelmiszercsomaggal és egy
konyhaszekrénnyel egy beteg
családnak. Köszönjük! Tel.:
30/652-4560 (5745K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Forgalomból kivont, vagy
rendszám nélküli lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-
7375, 30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások építését,
régi házak felújítását, tetőszigetelést,
ácsmunkákat, tetőfedést
vállal alvállalkozóként is! Érd.:
70/503-9407, 93-322-109, 30/6398-
825 (5604K)
Vállaljuk: sírok tisztítását, felújítását,
készítését számlára is.
Érd.: Horváth Zoltán, vállalkozó.
Nagykanizsa, Ady Endre u. 65.
Tel.: 06-93-333-449, 06-70-511-
7863 (5641K)
Meghibásodott távirányítóját
(tv, videó, hifi, stb.) megjavítom.
Tel.: 20/510-2723 (5736K)
Oroszországot egyetlen kommandós
mentheti meg a nukleáris háborútól:
egy amerikai mesterlövész,
akinek eliminálni kell az atomerőművet, mielőtt
a terroristák felrobbanthatnák annak reaktorát. A
kommandós behatol, megjelöli az építményt az amerikai
rakétatámadás számára, majd elmenekül. Rájön
azonban, hogy nem a terroristák, hanem ő indította
be ezzel a láncreakciót, felültették. Visszamegy...
(Rendőrség utcája)
Tel.: 30/653-7964
Nyitva:
minden nap 9-21-ig
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
ATOMTÁMADÁS
Értesítem régi és új pácienseimet, hogy
BELGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉSEMET
2005. november 8-tól Nagykanizsán,
A CSENGERY ÚT 8. I. EMELETI RENDELőMBEN
MEGKEZDEM
Rendelési idő: kedden és csütörtökön 14-16 óra között
Dr. Buzás Judit
belgyógyász szakorvos
APRÓHIRDETÉS
FOTÓK VÁSÁROLHATÓK!
Az Önök által kiválasztott felvételeket CD-re írjuk.
Egy digitális fotó ára: 250 Ft.
Egyszeri CD-re írási költség:
(mely tartalmazza a CD árát is): 400 Ft/700 MB.
Hozott CD esetén az írás egyszeri költsége 200 Ft.
A részletekről érdeklődjön Szerkesztőségünkben!
SPORT 15
Kőnig menü 􀂊 400 Ft / menü kiszállítva
􀀹 Vállalati étkeztetést vállalunk
􀀹 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
November 12-én újra NB II. labdarúgás
utánpótlás bajnokságot rendeztek
Nagykanizsán. A 19 éveseknél
Hévíz ellen az NTE 1866 MÁV
Rt. 1-2-es győzelmet aratott Bagarus
és Ujvári góljával, a 17 éveseknél
ugyancsak Hévíz ellen szintén sikert
arattunk 0-16 állással. A 15 éves
korcsoport Balatonlelle ellen 8-0 állással
győzött, míg a 13 éveseknél a
csapat 16-0-ás sikert aratott.
Tizenötéveseink a Pécs VSK
csapatát is megverték 4-0-ra
Pázmándi A. (2), Mavolo és Papp
1-1 góljával. A 13 évesek is
hasonlóan játszottak ugyanezt a
csapatot 3-2-re verték Pál két és
Erdős 1 góljával.
Az NB II-es Peugeot Kampf NTE-s kosaras lányok a Főiskola
Bolyi SE csapatával játszottak, ahol 80-60 (18-8, 20-13, 19-16, 23-
23) arányban nyertek. Csapat: Tahi 2, Arany 19/9, Toma 12, Szélessy
17/6, Muk 9. Csere: Pais 13, Horváth A. 8. Magabiztos játékkal,
végig vezetve meggyőző kanizsai győzelem született.
Kanizsa KK DKG EAST – MAFC 58 - 81 (20-16, 14-22, 14-17,
10-26).Nagykanizsa, 200 néző. Vezette: Dr. Magyari, Kurucz.
Jól kezdtek a hazai kosaras fiúk, Beck és Zsámár kosaraival a 8. percben
11 pontos vezetésre tettek szert. A negyed végére azonban faragott
hátrányából a MAFC. A második negyed elején megtorpantak a kanizsai
fiúk, védekezésük szellősebbé vált és támadásaikban sem volt akkora
átütő, erő mint az elején. Ezt kihasználta az ellenfél és a nagyszünetre
átvette a vezetést. A harmadik negyed elején tovább növelte előnyét
a vendéggárda és fokozatosan kezdett elhúzni. Ezután egy-két hazai
kosárral valamelyest sikerült faragniuk a hátrányból Zsámáréknak.
Az utolsó felvonásban a nagyobb sebességre kapcsolt fővárosi csapat
ellen nem tudtak mit kezdeni a hazaiak. Sem támadásban, sem védekezésben
nem tudták fölvenni a versenyt ellenfelükkel. Sok eladott labda
és kapkodás jellemezte támadójátékukat, védekezésben pedig nem tudták
megállítani az ellenfél gyors indításait. A végére jelentős különbség
alakult ki a két csapat között, így megérdemelt győzelmet arattak a fővárosiak.
Kanizsa KK DKG-EAST: Sági 5, Beck 8/3, Becze 8, Zsámár
15, Millei 13. Csere: Ács 9/3, Szántó, Kovács. Edző: Silló Zsolt.
Silló Zsolt
Újonc és serdülő kardversenyen indultak az NTE-s női kardozók
Sárváron nemrégiben. A több órás, minősítő versenyen két dobogós
helyezést szereztek: újonc női kardban 28 indulóból Mátyás Szabina
3., klubtársa Péntek Brigitta serdülő női kard kategóriában 2. helyen
végzett. Felkészítőik Kiss György és Tóth Tamás Tibor edzők voltak.
November 12-13-án Budapesten utánpótlás vívó csapatversenyt rendeztek
Westend Reménységek Tornája címmel. Az NTE fiatal vívói
12-14 éves korcsoportban indultak. Az I. kcs. (Kocsis Eszter, Szíj
Franciska, Sánta Zsófia) és II. kcs. (Péntek Brigitta, Mátyás Szabina,
Varga Viviána, Magyar Zsanett) női kardcsapat 4., a II. kcs. férfi kardosok
(Kancsár Bálint, Goór Zsolt, Erdős Gergely) a 7., ugyanebben a
korcsoportban a tőrösök (Parti Gábor, Kanyó Bence, Vercz Dávid) a 8.
helyen végeztek.
KIÜTÉSES VERESÉG
UTÁNPÓTLÁS
MEGGYőZő JÁTÉK
SZÉP EREDMÉNYEK A PÁSTON
November 13-án a Honvéd Kaszinó Modern
Tánccsoportja MAGYAR KUPA Nemzetközi
Ranglista versenyén vett részt, amelyet a International
Dance Federation szervezett Pápán. A kanizsai
csapat a Dance Show kategóriában indult felnőtt
és junior korosztályban. Queen versenyszámuk
első helyezést, a Moulin Rouge pedig harmadik
helyezést ért el. A csapat tagjai: Németh Viktória,
Lukács Barbara, Dienes Dóra, Szekeres Kinga,
Matola Dávid, Pintér Noémi , Sáfrán Evelein,
Stejner Bianka és Takács Diána. Edzők: Szécsényiné
Kápolnás Edina, Kepe Marietta.
– Több mint 500 táncos mérte össze tudását két
napon keresztül mini, youth, junior és felnőtt korosztályban.
E sikeres verseny után, a következő évi
országos bajnokságra készülünk, ahol már a youth
korosztály is versenyezni fog. Új kategóriákban is
megmérettetjük magunkat, mint a Disco Dance és a
Fantasy. Már a nyári edőztáborban elkezdtük kidolgozni
az új koreográfiát, amiben táncosaink
gladiátorokká változnak – árulta el lapunknak
Szécsényiné Kápolnás Edina.
DISCO DANCE ÉS FANTASY
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
ANGOL és NÉMET
ÁLLAMI és EU-s
bizonyítványt is nyújtó
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
A VIZSGA IDőPONTJA:
NÉMET: 2005. december 10.
ANGOL: 2005. december 17.
Jelentkezési határidő: november 25.
SIKERESSÉGI ARÁNY: 89 %
30% VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS!
HEVESI SÁNDOR
MűVELőDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468,
e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
NOVEMBER 28. 19 óra
SZTÁROK A PÓDIUMON
„TÖBB, MINT KONCERT”
HERNÁDI JUDIT ÖNÁLLÓ ZENÉS ESTJE
Közreműködik: a Goodafternoon zenekar
Belépődíj: 1200 Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak: 1000 Ft
November 30. 17 óra
CSILLAGÁSZATI SZABADEGYETEM
A NAPÓRA NEM DÍSZ A FALON
Előadó: Marton Géza, Budapest
Belépődíj: 200 Ft
NOVEMBER 28 – 29 – 30. 10 és 14 óra
A KÖRTEMUZSIKA – MESEJÁTÉK
A győri Forrás Színházi Műhely előadása
28-án 10 óra: MAZSOLA – BÉRLET,
28-án14 óra: TAPSI – BÉRLET,
29-én 10 óra: TÁLTOS – BÉRLET,
29-én 14 óra: MANÓ – BÉRLET,
30-án 10 óra: VACKOR – BÉRLET
30-án 14 óra: HÁPI – BÉRLET
Belépődíj: 450 Ft