Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.87 MB
2020-12-07 08:24:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
736
1653
Rövid leírás | Teljes leírás (479.43 KB)

Kanizsa 2005. 040-043. szám december

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XVII. évfolyam 40. szám 􀁺 2005. december 1. 􀁺 Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Lóránt Gyulánét 100. születésnapja
alkalmából családja
körében köszöntötte
az önkormányzat nevében
Röst János alpolgármester
és Sajni József képviselő. A
kedves figyelmességként átnyújtott
ajándékcsomag és
virág mellé jó egészséget is
kívántak Bözsi néninek,
akinek hamarosan dédunokája
is születik.
SZÁZADIK
SZÜLETÉSNAP
SAJÁTOS PROBLÉMÁK
Sajni József önkormányzati képviselő lakossági
fórumot tartott november 22-én Miklósfán
és 23-án este Ligetvárosban. A Vízmű ebédlőjében
megtartott fórumon megjelent Litter
Nándor polgármester, dr. Gyergyák Krisztina
aljegyző, dr. Dömötör László, a szociális osztály
osztályvezető helyettese, Kámán László,
az IKI igazgatója és Takács Csaba főhadnagy.
A fórum közel 20 résztvevője tájékoztatást kapott
a város és közvetlen környezete eredményeiről,
feladatairól. Litter Nándor polgármester
a Kanizsa Fejlesztési Tervvel kapcsolatban
hangsúlyozta, igyekeztek a város minden területét
átölelő fejlesztési programot megvalósítani.
Címzett támogatásokból 6,5 milliárd forintot
kapott a város. A fejlesztéseknek köszönhetően
európai infrastruktúrájú várossá fejlődhet
Kanizsa. Sajni József képviselő a megoldást
nyert feladatok között felsorolta, megtörténtek
a fakivágások, a pótlásukra folyamatosan kerül
sor. A kerékpárút építése technikai okok miatt
csúszással kezdődött el. Az óvodában mindig
történik valami építés, szépítés. A kábeltévéhálózat
kiépítésében nem lehet előrelépni,
egyénileg kell megoldani mindenkinek. A szemeteléssel
kapcsolatos problémák egyetlen járható
útja, ha egyedi szemétgyűjtésre tér át a lakosság.
A játszótér megvédésére kellene egy
személyt biztosítani. Az útszélen parkoló kamionok
balesetet okozhatnak, nem lehet kilátni
tőlük az útra. A problémát jelentették a Közterületfelügyeletnek,
megállni tilos táblát kellene
elhelyezni az útszakaszon. Kámán László sikerekről
és problémákról beszélt. A 13-as tömb
melletti, illetve a hátsó utakat felújították. A
folyamatos csőtörések miatt 40 lakás vízvezetékcseréjét
végezték el. A bérleti díj közel 60
százalékát nem tudják beszedni. A megjelentektől
kritikaként elhangzott, a lakáskiutalásoknál
jobban meg kell nézni, ki kapjon bérlakást.
Gyakori látvány a kukás edények mellé lerakott
szemét. A két ütemben épült 26+46 lakásnál
garanciális, szavatossági hibák jelentkeztek,
a kivitelező ellen bírósági eljárást kezdeményezett
a hivatal. Takács Csaba főhadnagy a
közbiztonságról és a bűncselekmények alakulásáról
szólva kiemelte: nem rosszabb a közbiztonság
Ligetvárosban, mint a város más részében,
de megvannak a sajátos problémák.
Segíteni akkor tudnak, ha időben érkezik hozzájuk
a jelzés. A felvetődött parkolási gondokat
továbbítja a közlekedési osztálynak. A lakossági
fórum résztvevői felvetették: a házirendet
kiadták, de nincs foganatja, még a kutyákra
vonatkozóan sem. Ha fél évig nem fizeti
valaki a bérleti díjat, azt ki kell lakoltatni! A
kábeltől kezdve mindenfajta szemetet fölvisznek
a bányába, az égetéssel akkora füst keletkezik,
hogy a polgármesteri hivatalból is lehet
látni. Az állattartó telepen 15-20 ember él bódékban,
el lehet képzelni, milyen körülmények
között. Volt, aki ahhoz kért segítséget, hogy a
vízórája 27-29 köbméteres fogyasztást mutatott,
reklamációt azonban nem fogadtak el tőle
a Vízműnél. Autóbeálló építésével kapcsolatban
az a válasz született, hogy a lakóházak elé
nem lehet építeni, de megígérték utánanéznek,
van-e olyan terület, ahol garázssort lehet kialakítani.
Mikor folytatódnak az útfelújítások,
lesz-e tetőfelújítás a régi házakon, lebontják-e
a tárolóhelyül szolgáló faházakat – jöttek sorban
a kérdések. A régi lakások állapota életveszélyes,
a felújításukat el kellene kezdeni, míg
nem történik tragédia. A térvilágítás hiányzik,
a buszközlekedés pocsék. Miért találták ki az
összvonalas buszbérletet, amikor a hétvégén
nincs buszjárat? Kérték, a buszmegállót helyezzék
a bolttól távolabbra. Amióta az új lakások
felépültek, sok a balhé a környékükön. Felépült
a szép és jó út, ezzel együtt megnőtt a rodeózás,
ami rendőri jelenléttel megakadályozható
lenne. A gázfűtésű lakásokban sokan fával
fűtenek, nem lesz-e ebből baj, kérdezték
Kámán Lászlótól, aki elmondta, a lakások teljesen
alkalmatlanok a szilárd tüzelés alkalmazására.
Föl lehet ezért mondani a bérleti jogviszonyt,
de az említett esetben már rég felmondták.
A szociális bizottság nem magatartás
kutató, a bérlőket rászorultság alapján jelölik
ki, nincs jogalapja, hogy ily módon szelektáljon.
KÖZÖSEN A FOGLALKOZTATÁSÉRT
November elején indult útjára az az osztrákmagyar
közös projekt, melynek célja a romák elsődleges
munkaerőpiacra való bekerülésének illetve
visszajutásának az elősegítése. Az
INTERREG III pályázaton 10,2 millió forintos
támogatást nyert program egy esztendeje alatt
olyan, az unióban is piacképes szakmák kerülnek
előtérbe, amelyek elsajátítása nagymértékben
megnöveli a romák munkaerőpiacon való elhelyezkedésének
esélyeit. Minderről Teleki
László romaügyi államtitkár beszélt a Bogdán
János Cigány Kisebbségi Közösségi Házban
megtartott projektindító megbeszélésen. A „Közösen
a foglalkoztatásért” pályázatot az Európai
Unió Roma Ifjúságáért Egyesület nyújtotta be. A
programban harminc fő részére komplex
munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtását vállalták,
valamint azt, hogy további 300 roma fiatal elhelyezkedését
segítik információkkal, tanácsokkal
és egyéb szolgáltatásokkal. A múlt heti összejövetelen
a projekt kidolgozásában és lebonyolításában
résztvevő osztrák és magyar munkaügyi
szakemberek találkoztak, hogy az indulás tapasztalatait
összegezzék, és a következő hetekhónapok
teendőit megbeszéljék.
KI A CIVIL?
Ki a civil címmel tartott sajtótájékoztatót múlt
szerdán dr. Horváth György önkormányzati képviselő.
Véleménye szerint a „civil” szó fogalma
más értelmet kapott az utóbbi években, hiszen a
klasszikus értelemben vett civil szervezetek nem
kötődnek politikai szervezetekhez, ami azonban
ma nem mondható el bizonyos szervezetekről.
Példaként a múlt hétvégi II. Civil Szabadegyetemet
említette. Itt ugyanis valamennyi előadó
jobboldali nézeteiről tett tanúbizonyságot és a fővédnök
is jobboldali politikus volt, Pokorni Zoltán
személyében. A város most készülő civil koncepciójáról
szólva a képviselő elmondta, a fő cél
a városban működő 346 civil szervezet működésének
hatékonyabbá tétele, az önkormányzat és a
civil szervezetek közti együttműködés erősítése.
A koncepció a civil szervezetek támogatásával
kapcsolatban egyértelműen megfogalmazza: csak
a valóban működő, esetleg közfeladatok ellátásában
is szerepet vállaló szervezeteket támogatja a
jövőben, s az önkormányzat igyekszik a mostaninál
átgondoltabb pénzelosztási rendszert kidolgozni
a civil szervezetek segítése érdekében.
KANIZSARU
14.04 órakor kért rendőri intézkedést egy
nagykanizsai férfi, mivel ismeretlen tettes a
Kórház előtt álló nyitott gépkocsijából eltulajdonította
tárcáját, benne irataival illetve több
mint félmillió forint készpénzével, miközben
ő járművének defektes kerekét szerelte. Az eltulajdonított
pénzösszeg még nem, az iratok
később a város egy másik részén előkerültek.
A JÓTÉKONYSÁGI GÁLÁRÓL
December hónap a családok többségénél a
karácsony, a szeretet és az ajándékozás jegyében
telik. Vannak azonban családok, ahol a
legrászorultabbak, a gyerekek, nélkülözni
2 KRÓNIIKA
NOVEMBER 22.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Gyakornok: Dely Marianna. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király
u. 47. I. emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda:
ANTÓK Nyomdaipari Kft. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjesztő:
TOTAL-LAP Kft. Felelős vezető: Fehér Tamás. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
NOVEMBER 23.
NOVEMBER 24.
kénytelenek az ajándékokat. December 10-én,
a HSMK-ban megrendezésre kerülő Jótékonysági
Gála bevételéből a rászoruló középiskolás
korú fiataloknak kívánnak ruhavásárlási utalványt
ajándékozni a gála szervezői. E jótékony
cél érdekében várják a jóérzésű emberek
jelentkezését, ha tehetik, segítsenek. Erről tartott
közös sajtótájékoztatót Litter Nándor polgármester
és Röst János alpolgármester több
párt képviselőivel együtt a polgármesteri hivatalban.
A gálán adják át az önkormányzat által
alapított vállalkozói díjakat is két kategóriában.
A sajtótájékoztatón megjelent Cseresnyés
Péter, Kisgyura János, Tóth László és Halász
Gyula egyöntetűen kijelentették, a fiatalok támogatása
mindenképpen olyan cél, amiért
össze kell fogni.
VÁSÁRLÁSMENTES NAP
A Zöld Európáért Környezetvédelmi Csoport
„Ne vásárolj semmit” napot rendezett a
Halis István Városi Könyvtárban. A vásárlásmentes
napot – mint azt a csoport vezetője,
Kauten Andrea elmondta – Ted Dave kanadai
reklámszakember kezdeményezte először
1992-ben, a reklámok állandó túlvásárlásra
buzdító káros hatása ellen. A napot egyre több
országban megrendezik, felhívva a lakosság
figyelmét: ügyeljenek fogyasztói szokásaikra,
a szükségleteik és ne szeszélyeik alapján vásároljanak.
A reklámok elhitetik velünk, hogy
akkor leszünk „boldogok”, ha minél több tárgyat
birtokolunk, pedig ez éppen az emberek
elégedetlenségét, mohóságát erősíti. A környezettudatos
vásárlást népszerűsítő nap során
a nemrégiben megalakult környezetvédelmi
csoport tagjai elgondolkodtató kérdésekből álló
környezetvédelmi teszt kitöltésére kérték az
érdeklődőket, majd az adott válaszok alapján
meghatározták az illető ökológiai lábnyomát.
A közelgő ünnepekre gondolva ajándékkészítési
ötletekkel látták el a jelenlévőket, s arról
is széleskörű információval szolgáltak.
BARÁTI BESZÉLGETÉS
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat baráti
beszélgetésre várta az idős embereket a Bogdán
János Cigány Közösségi Házba. Litter
Nándor polgármester köszöntőjében kiemelte,
azt szeretnék, ha a város lakosságának és
természetesen az egész országnak jobban
menne a sora, jobbak lennének az életkörülmények,
és boldogabban élnénk. Éppen ezért
nagyon sok feladata van a politikusoknak és
a különböző posztokon dolgozó embereknek,
hogy a célok megvalósuljanak. Ennek a munkának
legfontosabb eleme, hogy szót tudjunk
érteni egymással, megértsük egymás problémáit.
Az előző napi ligetvárosi lakossági fórumon
tapasztaltak alapján kérte az idősek
segítségét. A városrészben megépült közel 80
lakással nagyon sok embernek megoldódott a
lakásgondja, de nagyon sok probléma van a
társadalmi együttéléssel. Kérte a tapasztalt,
idősebb emberek közreműködését, hogy béke
és barátság költözhessen be azokba az otthonokba.
Teleki László az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
roma ügyekért felelős politikai államtitkára, a
CKÖ helyi elnöke megnyitó beszédében
hangsúlyozta: kötelességük így tél elején
odafigyelni a körülöttünk élő nyugdíjasokra,
hiszen sokszor megfeledkeznek róluk, és
nem kérdezik meg tőlük, tudnak-e fűteni és
van-e mit enniük. A CKÖ erre odafigyel, legközelebb
egy hónapon belül ismét együtt
lesznek a fenyőünnepen. Dr. Baranyi Enikő
főorvos Egészségben megöregedni című előadásában
felhívta a jelenlévők figyelmét, mit
tehetnek annak érdekében, hogy egészségüket
idős korukra is megőrizzék. A ligetvárosi
óvodások, és a Csapi iskola tanulói karácsonyi
hangulatot varázsoltak műsorukkal, és
apró ajándékot adtak át a megjelenteknek,
amit Váradi Kata, a CKÖ elnök-helyettese
kiegészített bögrébe helyezett vitaminnal.
GONDOLATOK JÓZSEF ATTILÁRÓL
József Attilára emlékeztek a Halis István
Városi Könyvtárban. „A mindenséggel mérd
magad” művelődéstörténeti előadássorozat
keretében ezúttal Jelenczki István filmrendező
volt a vendég. őt Rajnai Miklós, a programsorozat
főszervezője mutatta be a közönségnek,
majd a rendező osztotta meg a gondolatait
József Attiláról a hallgatósággal. A kiadott
programtól eltérően a Hagyaték című
film vetítésére került sor. A film segítségével
kísérhették végig a nézők József Attila életét,
a költő verseinek, gondolatainak, töredékeinek
bemutatásával.
ALKOTÁSOKKAL EMLÉKEZTEK
Alkotásokkal emlékezünk címmel nyílt meg a
Hevesi Sándor Általános Iskola 15 éves iskolagalériájának
születésnapi kiállítása. Az est műsorvezetői,
Dékány Beatrix és Wilheim Erzsébet művelődésszervező
pedagógusok megköszönték a támogatók,
a kiállítás szervezésében részt vevők, a
konyhai dolgozók és a művészek munkáját. Köszöntötték
Farkas Zoltán igazgatót, akinek vezetése
alatt álmodták meg a galériát. A tárlatot Dezső
Ferenc költő nyitotta meg. Beszédében emlékezett
az alkotókra, egyben a galéria történetére. Az ünnepi
műsorban közreműködtek a Farkas Ferenc Zene-
és Aranymetszés Művészeti Iskola tanárai, diákjai:
Balázs Júlia, Koros Eszter és Németh Ferenc
hegedűművész, a GE és a Hevesi iskola versmondó
körének tagjai, Horváth István Radnóti-díjas
versmondó, Megyes Melinda, a vajdasági versmondó
fesztivál győztese valamint Horváth Réka
és Horváth Zsófia versmondók. A kiállítást Árváné
Szabó Judit és Lengyák István rendezték. Sósné
Kutasi Margit igazgató pohárköszöntőjében kiemelte:
oktatási intézmény lévén, a galéria csak
egyik szelete életüknek, hisz mindennapjaikat áthatja
a gyerekek nevelése. Meggyőződésük, csak
úgy lehetnek teljes értékű emberek, ha a szépet és a
jót meglátják maguk körül, amihez kiváló adalék a
galéria a háromhetente megújuló tárlataival, az udvaron
lévő természetvédelmi terület. Az iskolagalériában
az elmúlt 15 évben 96 művész mutatkozott
be, 31 tárlat gyermekalkotásokból nyílt, 11 közösségnek
szerveztek csoportos kiállítást, öt bemutatót
pedig tárgyi, például bélyeg, baba és kőzet
gyűjteményből állítottak össze. Az iskola aulájában
1990. óta működik megszakítás nélkül a galéria,
ahol nemcsak magyar, de külhoni alkotók is bemutatkoztak.
Megcsodálhattuk már erdélyi, osztrák,
vajdasági, német, amerikai, szlovén és belorusz
művészek munkáit is. A legfiatalabb egyéni kiállító
a 12 esztendős Dormán Alexandra, a népi fazekasság
„kis mestere”, a legidősebb a 82 esztendős Dobos
Lajos festőművész, a kiváló akvarellista volt.
TÁRSULÁSI ÜLÉS
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
ülésén Litter Nándor polgármester, a
társulás elnöke köszöntötte a résztvevőket,
majd a társulás településeinek vezetői a társulás
és munkaszervezete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról tárgyaltak. A
módosító javaslatok elhangzását követően
elfogadásra került az SZMSZ. Ezután a társulás
egyéb, feladatellátással kapcsolatos
bővítési terveit vitatták meg a polgármesterek,
végül a kistérségi közoktatási intézkedési terv
megtárgyalására került sor. Az intézkedési tervet
három évre kötelező elkészíteni úgy, hogy
legalább hat évre előrevetíti a várható tendenciákat
is. A terv különböző szintű társulási
formákat ajánl, amelyekben a fő cél, hogy a
települések részben vagy egészben megőrizhessék
intézményeik sajátosságait, főbb pedagógiai
célkitűzéseiket. Az intézkedési terv
esetenként választási lehetőséget is kínál az
önkormányzatoknak a társulási variációk között,
hogy megkereshessék azt a formát, amely
számukra a legkedvezőbb. A közoktatási intézkedési
terv a társulási tanács elfogadó határozatával
2005. november 29-én lép érvénybe.
A terv többek között tartalmazza a többcélú
KRÓNIIKA 3
NOVEMBER 25.
4 KRÓNIIKA
kistérségi társulási szinten jelenleg ellátott
közoktatási feladatokat – külön kiemelve közülük
a felvállalt pedagógiai szakszolgálati tevékenységeket,
s megfogalmazza a társulás
célkitűzéseit is.
HORVÁT VENDÉGEK A BLG-BEN
A Mura-Dráva Eurorégióból egy együttműködési
projekt keretében Horvátországból
vendégek érkeztek a Batthyány gimnáziumba.
A Csáktornyáról és Varasdról érkezett diákok
három kísérőtanárral november 24-26-ig voltak
vendégei az iskolának. Az első napra, csütörtökre
üzemlátogatást terveztek a tanulóknak
a GE-be, ám mivel a vendégek műszaki
okokból később érkeztek meg, ezért csak a
Városi Diákönkormányzat fogadta őket aznap.
Pénteken reggel Litter Nándor polgármester
köszöntötte őket a BLG rendezvénytermében,
majd délután sportolásra nyílt lehetőség.
A horvát vendégek a batthyányi-s diákokkal
sétálva nézték meg városunk nevezetességeit,
érdekességeit. A pénteki program a
Virág Benedek Kórus hangversenyével zárult
a Kiskastélyban. Szombaton az iskola szervezésében
a vendégeket egy keszthelyi kirándulással
lepték meg.
MOZART A KISKASTÉLYBAN
A Zenés Esték a Kiskastélyban sorozatában
ezúttal a Virág Benedek Ifjúsági
Vegyeskar adott hangversenyt. Az adventet is
köszöntő műsorban Mozart, Rahmanyinov és
más ismert szerzők műveit hallgathatta meg a
termet zsúfolásig megtöltő tömeg.
A RÉGI MOZI FELÚJÍTÁSÁRÓL
A munkálatok állásáról, a címzett támogatás
részeként megvalósuló régi mozi rekonstrukciójáról
tartott sajtótájékoztatót Litter
Nándor polgármester és Göndör István országgyűlési
képviselő a helyszínen. Litter
Nándor elmondta, apróbb módosításokat tervez
az önkormányzat a költségek csökkentése
érdekében. A műemléki rekonstrukció eredményeként
egy új épület jön létre, amely Civil
ház és Konferencia Központként működik.
A jelenlegi készültség foka 20-25 százalékos.
A korabeli díszítéseket az épületről lebontották
és elszállította a felújítását végző cég. Elkészült
az épület keleti oldalán lévő bővítmény
földszintje, ahol éttermet alakítanak ki.
A mozi előtti téren állítják fel az 56-os emlékművet,
melyhez szintén pályázati úton szeretne
támogatást szerezni a város.
A VAGYONGAZDÁLKODÁSRÓL
A vagyongazdálkodásról, az önkormányzat
vagyoni helyzetéről tartott sajtótájékoztatót
Budai István önkormányzati képviselő, a
Pénzügyi Bizottság elnöke. A tényleges vagyoni
helyzetről elöljáróban elmondta, hogy
az önkormányzati lakások eladásával megindult
egyfajta vagyoncsökkenés, melynek
visszaforgatása véleménye szerint nem mindig
volt szerencsés. Ha egy fejlesztési célú
bevételt működésre, bérköltségre, vagy dologi
kiadásokra fordítanak, az vagyonfelélést jelent.
Ha azonban megfejelik idegen forrásokkal,
hitel felvételével vagy támogatásokkal, és
ezt fejlesztésre fordítják, akkor a vagyon gyarapodik.
Az utóbbi három és fél év fejlesztési
célú támogatása 6,5 milliárd forint. A következő
évi költségvetésben is jelentős szerepet
kap az idegen források között a hitelfedezet.
Az a véleménye, ha egy élhetőbb város céljait
szolgálja a fejlesztés, akkor az jó cél. A pénzügyi
bizottság azt az álláspontot fogadta el,
hogyha nem valósulnak meg a költségvetésben
szereplő tárgyi eszköz értékesítések, akkor
a meglévő hitelkeret 600 millió forintra
való emelésére lesz szükség év végén.
OLAJBÁNYÁSZ FÚVOSOK
Pénteken este az Olajbányász fúvósai szórakoztatták
a műfaj kedvelőit a HSMK színháztermében.
A maroknyi közönség ízelítőt kapott
a zenekar régebbi és újabb darabjaiból. A
fúvósokat Ámon István karnagy dirigálta.
KANIZSARU
07.15 órakor egy a Csengery úton található
gépjármű javítóműhelyből érkezett bejelentés,
mely szerint a reggeli órákban a nyitott telepről
ismeretlen személyek mintegy 70.000 Ft
értékben kíséreltek meg építési vasanyagot és
kéziszerszámokat eltulajdonítani. Az elkövetőt
megzavarták, így az eltulajdonítani szánt
dolgokat hátrahagyva elmenekült a helyszínről.
A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható 48 éves nagykanizsai
férfit a rendőrök rövid időn belül elfogták és
lopás vétség kísérlet elkövetése miatt, gyanúsítottként
hallgatták ki.
AZ ÁREMELÉSEK MÉRTÉKÉRőL
– Nagy örömünkre szolgált, hogy e hét csütörtökén
sikerült felülemelkedni a pártpolitikai
csatározásokon, egy nemes cél, a rászoruló fiatalok
segítése céljából. Bízok abban, hogy
nem egyszeri kivételről volt szó, amikor képesek
voltunk fontos ügyekben az összefogásra, a
nagykanizsaiak érdekében – mondta Cseresnyés
Péter, a Fidesz nagykanizsai elnöke sajtótájékoztatóján.
A képviselő elmondta: annak
érdekében, hogy legalább az Önkormányzat
ne járuljon hozzá ahhoz, hogy évről évre egyre
több rászoruló legyen, akik csak támogatásokból,
adományokból képesek eltartani családjukat,
azt javasolja, hogy a közgyűlés hatáskörébe
tartozó közszolgáltatások árát jövőre
maximum az infláció mértékével engedjék
növelni. Véleménye szerint indokolatlan az
inflációt kétszer, háromszor meghaladó mértékű
áremelés. Képviselőcsoportunk szerint –
mondta Cseresnyés Péter – helytelen az a gondolkodásmód,
hogy újabb és újabb terhek kerüljenek
településünk lakóinak a vállára a
drasztikus áremelések formájában.
JAZZ KLUB A MÓRICZBAN
A Juhász Gábor trió volt a vendége november
26-án a kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési
Ház Jazz Klub sorozatának. Juhász
Gábor talán a legsokoldalúbb gitáros a magyar
jazzvilágban. Többször zenélt már világsztárokkal,
és egymástól meglehetősen különböző
magyar együttesekben játszott, illetve
játszik kulcsszerepet. A kanizsai közönség a
NOVEMBER 26.
KRÓNIIKA 5
gitáros legújabb szerzeményeit hallhatta, bőgőn
a hazai kísérleti muzsika és az etnojazz
atyamestere, a régi Dresch Quartetből ismert
Benkő Róbert játszott, míg dobon a saját pályáján
hasonlóan jellemezhető Geröly Tamás.
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
A Humán Európa Szövetség játszóházat szervezett
szombaton délelőttre a Halis István Városi
Könyvtárba, ahol a gyerekek adventi koszorút,
karácsonyi díszeket, dekorációkat készíthettek.
NOX KONCERT
Koncert, varázslat, ragyogás fogadta a NOX
együttes koncertjére érkezők hosszú sorát november
26-án a MÁV NTE Sportcsarnokban.
A látványos hangversenyen ötvöződött a
NOX-ra jellemző hagyományos népzene a III.
évezred elektromos zenéjével, és természetesen
a kanizsai közönség lelkesedésével.
KANIZSARU
27-én 22.00 órakor egy állampolgár jelezte a
járőrnek, hogy a Teleki és Hevesi utcák kereszteződésében
található körforgalomban egy Suzuki
személygépkocsi nekihajtott a közlekedési
jelzőtáblának, melyet kidöntött. A jármű vezetője
a helyszínről megállás nélkül továbbhajtott.
A beszerzett adatok alapján a balesethelyszínelőnek
sikerült felkutatnia járművet vezető nagykanizsai
férfit, akit ezt követően vérvételre állítottak
elő, mert gyanú merült fel arra, hogy járművét
ittasan vezetve okozta a balesetet.
KÖRTEMUZSIKA
Hat bérleti előadás keretén belül mutatta be
a győri Forrás Színházi Műhely a Körtemuzsika
című mesejátékot a Hevesi Sándor
Művelődési Központban november 28-30-ig.
Németh Ervin írása után Pataki András rendezésével
többek között olyan színészek
szerepeltek az előadáson, mint Horváth
András, Fekete István, Revoczky Róbert,
illetve Tari Teréz. Hétfőn a sorokat az óvodások
dugig töltötték és hol nevetve, hol sikongatva
– főként ha lekapcsolták a fényeket és
sötétség telepedett a teremre – kísérték
figyelemmel a színpadon történteket.
KARÁCSONYVÁSÁR
Kálovicsné Molnár Zsuzsanna alkotásaiból
nyílt kiállítás a Honvéd Kaszinóban Karácsonyvásár
címmel. A tárlatot Halmos Ildikó az intézmény
igazgatónője nyitotta meg, ahol karácsonyi
díszeket tekinthetünk meg egészen december
9-ig. A nekünk tetsző darabokat megvásárolhatjuk.
Különböző asztali díszek, ajtó- és ablakdíszek,
kopogtatók közül válogathatunk,
egész lakásunkat feldíszíthetjük a karácsony jegyében.
A tavalyi kiállításhoz képest színeiben
nem, csak alapanyagaiban változtak a kiállított
darabok, idén kevesebb fémmel dolgozott a művész,
inkább a vessző, sás és cirok dominált.
VÁLTOZÁS 2006.
A Fidesz Változás 2006. toborzó programsorozata
keretében érkezett Nagykanizsára
Pelczné Gáll Ildikó, a Szövetség alelnöke, aki
a rendezvény előtt Cseresnyés Péterrel, a helyi
választókerületi elnökkel közösen sajtótájékoztatót
tartott. Pelczné Gáll Ildikó kiemelte,
hogy a Fidesz az elmúlt három évben megváltoztatta
a politikai gondolkodásmódját: ma
már nem az emberek helyett, hanem velük
együttgondolkodva, véleményüket kikérve és
tanácsaikat megfogadva dolgozik. E célt szolgálta
a politikai értelemben is újdonságnak
számító nemzeti petíció, a nemzeti- és a gazdasági
konzultáció is. Éppen e tapasztalatokra
építve fogalmazta meg a legnagyobb ellenzéki
párt: a változás, a változtatás elengedhetetlen
feltétele annak, hogy az emberek a mai bizonytalan,
kiszolgáltatott helyzetből megtalálják
a kiutat. A jól előkészített, tudatosan megtervezett
és mélyreható változás az, ami újból
megteremti a biztonságot és a jövőről szól.
TÖBB MINT KONCERT
A Sztárok a pódiumon rendezvénysorozat
keretében Hernádi Judit önálló zenés estjét élvezhette
a HSMK-ban megjelent nagyszámú
közönség. A Több, mint koncert című műsorban
közreműködött a Goodafternoon zenekar
és Görög László színművész.
RISZÁLOM ÍGY IS, ÚGY IS
December 4-én a HSMK-ban, délután háromkor
és este hatkor látványos fitnesz-gálára várja az
érdeklődőket a Szan-Dia Fitness Center. Az évek
óta megrendezésre kerülő vasárnapi programban
új műsorszámaival fellép a Szan-Dia összes versenyzője.
A helyi fellépők mellett a rendezvény
vendége lesz még Posseison Crow, a Moszkvai
Cirkuszfesztivál különdíjasa, Anita Liliputországból,
a Testnevelési Egyetem trambulincsapata
és a helyiek kötélugró, fitnesz és tornászbajnokai.
Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón
a szervezők frenetikus meglepetést is ígértek,
ám részleteket nem árultak el, csak annyit, a különlegesség
olyannyira titkos, hogy még Centerberkekben
is csak a legbeavatottabbak tudnak
róla. Aki a hét végén elmegy, megtudhatja mire is
volt a nagy-nagy titkolózás, aki nem, az minden
bizonnyal szegényebb lesz egy élménnyel.
KARÁCSONYI VÁSÁR
A Rozgonyi Polgári Kör 2005. december 8-
9-én 8-17 óra között a Honvéd Kaszinóban
várja immáron hagyományosnak számító Karácsonyi
Vásárára az érdeklődőket. A nagy
választékból idén is száz forintos egységáron
választhatnak a vásárlók.
A LÁNGLOVAGOK JELENTIK
A korán érkező tél okozta útviszonyok miatt
rövid időn belül több esetben riasztották a
kanizsai tűzoltókat a megcsúszott, balesetet
szenvedett autók mentéséhez. 21-én Gelsén
személygépkocsi balesetnél segédkeztek,
majd a 74-es úton ugyancsak egy
személyautót emeltek ki Faun mentődarujukkal
az útszéli mély árokból. 24-én Palinban
avatkoztak be egy útról lecsúszott, felborult
autó mentésénél. Szerencsére az esetek során
nem történt súlyos személyi sérülés.
NOVEMBER 27.
NOVEMBER 28.
ELőZETES
6 A HÉT TÉMÁJA:: ZÁRSZÁMADÁS
A 11-es választókerület gondjairól,
az elmúlt időszak eseményeiről
kérdeztük Csordásné Láng Éva
képviselőt:
– A 11-es választókörzet
Kiskanizsának a nagyobb hányadát
teszi ki, ám nem csak erről a
részről, hanem egész Kiskanizsáról
szeretnék szólni. Annál is inkább,
mert ez egy összefüggő településrésze
a városnak, melyet
nem nagyon lehet utcákra bontani.
A településszerkezet és a választókörzet
felosztása sem felel
meg azoknak az elvárásoknak,
ami miatt azt lehetne mondani,
hogy a Varasdi utcától északra,
vagy délre vagyok képviselő. Ami
az idei évi tervben szerepel, az
gyakorlatilag megvalósul a
körzetben. Ami az elmúlt húsz évben
nem történt meg, az is elindult
valamilyen irányba. Elsősorban
a járdaépítésre, járdafelújításra
gondolok, hiszen sok évtizedes
hiány pótlódott azáltal, hogy
elkészült a Dobó utcában a járda.
Végre beindultak az ilyen fajta
felújítások, ami az én választókörzetemben
a Pápai és Alsó-temető
utcát érinti. Felújították a Zsigárdi
köz és a Varasdi utca járdáját
is. Elkészült néhány autóbuszjárat-
öböl és Kiskanizsa területén
jó pár buszmegálló átépítésre, illetve
megépítésre került. Most az
átépítéssel kapcsolatban vannak
aggodalmaim. Nem kis beruházással
a város impozáns buszvárókat
épített, ám nem telt el fél év,
bizony egy-két helyen ezeknek a
váróknak hiányzik az oldal-, illetve
hátfala. Úgy tűnik, a vandalizmus
nem ismer határokat. A másik
terület, amiről szeretnék szólni,
az a buszközlekedés. Tudom,
nem lehet mindenkinek a kívánságára
tenni. Eddig a körzetben 17
járatpár volt, most ennek a duplája
van. Most nem az a gond, hogy
miért csak óránként, hanem az,
hogy miért csak fél óránként járnak
a buszok. Ebben az évben is a
város a költségvetéséből elég
nagy összeget fordított arra, hogy
a Volánt támogassa. Lehet ennél
sokkal-sokkal több buszjáratot indítani,
csak akkor ez a város költségvetésében
úgy jelenik meg,
hogy máshonnan ezeket az összegeket
el kell venni. Ami nem valósult
meg, és nem is az én választókörzetemhez
tartozik, az egy körjárat
indítása, ami megoldaná a
Templom téri iskola problémáját
sok vonatkozásban.
ÖRVENDETES
MEGÚJULÁS
Az önkormányzati ciklus harmadik esztendejének
a végéhez érkeztünk. Az elmúlt egy
év tapasztalatairól, a közgyűlésben illetve a
Szociális és Egészségügyi Bizottságban folyó
munkáról kérdeztük dr. Csákai Iván önkormányzati
képviselőt:
– Hogyan értékeli a közgyűlési munkáját?
– Az elmúlt esztendőben ellenzéki szerepben
sok sikerélményben nem volt részünk. Ebben
közrejátszott az, hogy a városvezetés a
felvetéseinket nagy százalékban elutasította,
sőt, sok esetben még a feltett kérdéseinkre
sem kaptunk választ. Öntörvényűen, sokszor a
racionális érveket is figyelmen kívül hagyva,
a tizenöt kéz biztos tudatában mindent, még a
város érdekeit sértő döntéseket is átvitte a
szocialista-szabaddemokrata városvezetés a
közgyűléseken. A közgyűlési munkát tovább
nehezíti, hogy az előterjesztésekben elénk tárt
információk gyakran pontatlanok, hiányosak.
Az elmúlt egy év alatt nőtt a lakosság körében
a bizonytalanság, úgy érezzük, hogy a jelenlegi
közgyűlés a jövőt is feléli. Reménykedve
abban, hogy változás lesz és a jelenlegi koncepciótlanság
megszűnik, dolgozunk tovább.
– Milyennek látja a Szociális és Egészségügyi
Bizottság tevékenységét?
– Szociális területen komoly problémát jelent,
hogy leállt a szociális bérlakások építése.
Pedig százával jelentkeznek a meghirdetett lakásokra,
és sajnos azt tapasztaljuk, alig akad
közöttük olyan pályázó, akinek a bérlakás kérelme
ne lenne teljesen indokolt. Évente legalább
40-50 új bérlakásra lenne szükség ahhoz,
hogy a felmerülő jogos igényeket ki tudjuk
elégíteni. Azt, hogy a munkanélküliség egyre
nagyobb méreteket ölt, hűen tükrözi az is, hogy
folyamatosan nő a szociális támogatásokból
élők köre. Hiszen akik elveszítik munkájukat és
nem tudnak elhelyezkedni, felélve minden tartalékukat
előbb-utóbb kénytelenek segélyt kérni.
Ez a helyzet már tarthatatlan: nem tűr halasztást
a szociális bérlakás-építési program
újraindítása. A munkahelyteremtésben is itt az
ideje, hogy a városvezetés – ígéretének megfelelően
– megtegye a szükséges lépéseket.
VÁLTOZÁSBAN REMÉNYKEDVE
A közgyűlésben folyó munka
elmúlt egy évének tapasztalatairól
Cseresnyés Pétert, a Fidesz
frakció vezetőjét kérdeztük.
– Mi a véleménye a képviselőtestület
utolsó egy éves tevékenységéről?
– Eseménydús év volt az elmúlt
esztendő. A városvezetés dicsőségére
azonban nem szolgál, mert jó
pár olyan döntés született, amely a
város fejlődését gátolja. Hogy mire
gondolok? Például a szabálytalanságokra,
egyes intézmények
nem megfelelő vezetésére. Megemlíthetem
a fűtéskorszerűsítés ügyét
is, ahol a szerződéskötés folyamata
jogilag nem volt korrekt, sőt sok
szakember szerint tartalmilag sem
a legjobb megoldást nyújtotta a
városnak. Ugyancsak a város fejlődésének
útjában áll, hogy a fejlesztéseket
nem megfelelő finanszírozási
formákkal valósítja meg a
városvezetés. Mint ahogy az sem
válik a városvezetés dicsőségére,
ami a kórház működtetésének privatizációjával
kapcsolatban történt:
a városban és a környéken
élő lakosságot megijesztették, a
közgyűlést pedig úgy akarták felelősségteljes
döntés meghozatalára
kényszeríteni, hogy még egy elfogadható
előterjesztés sem került a
képviselők elé. A nem kellő gondossággal
és alapossággal elkészített
előterjesztések sokszor nehezítik
meg a képviselők munkáját.
Nem megfelelő és koncepciótlan a
gazdálkodás, a fiskális szemlélet
miatt néhány esetben nem megfelelő
módon történt ingatlanértékesítés.
A munkahelyteremtéssel kapcsolatos
ígérgetések be nem tartása
oda vezetett, hogy folyamatosan
nő a munkanélküliség. Persze
azért nem mondhatjuk, hogy semmi
örömteli nem történt az elmúlt
hónapokban.
– Mire gondol konkrétan?
– Másfél év után elmondhatjuk,
s ebben jelentős szerepe van a Fidesz
képviselőinek is, hiszen többször
felemelték a szavukat, hogy
mintegy két tucat vállalkozó területet
kapott a volt laktanyák területén,
amit mi kanizsaiak nem kis
elfogultsággal Ipari Parknak nevezünk.
Mindent egybevetve azonban
úgy gondolom, hogy az elmúlt
három év egyértelműen bebizonyította:
változásra van szükség. Jó
koncepciók mentén el kell indulni
a fejlődés útján, mégpedig úgy,
hogy azt ne csak a városvezetés,
hanem a lakosság is élvezze.
ÁRNYAK
ÉS FÉNYEK
A HÉT TÉMÁJA:: ZÁRSZÁMADÁS 7
A Hevesi, a Rózsa, a Kazanlak körút és
Munkás utcák által határolt 7-es számú választókörzet
önkormányzati képviselője Budai
István. Milyen kérdések foglalkoztatták a lakosságot
a választókörzetében? – tettük fel a
kérdést a képviselőnek.
– Talán a buszközlekedés volt a legizgalmasabb
kérdés a lakosság körében, ezen belül a keleti
városrészből a vasútállomásra eljutás problémája.
Egy ideig még hiányolni fogják a 33-as
járat kimaradását. Nem látom be magam sem,
hogy miért volt igazából erre szüksége a Volánnak.
A Volán megígérte, hogy az IC, és a vasárnap
délutáni 17 órás budapesti gyorsvonathoz
céljáratot indít, mert különösen a diákok nehezen
tudtak kimenni csomagjaikkal az állomásra.
A tárgyalások másik eredménye, hogy nem kell
a 18-as járathoz az átszállást duplán fizetni. A
körforgalom, a 20-21-es járat beindítását viszont
dicsérik, ez előnye az átszervezésnek.
– Mi valósult meg idén választókörzetében?
– Ebben az évben sok minden megoldódott,
olyasmik is, amiket a hét éves képviselőségem
alatt nem tudtam elérni annak ellenére, hogy
vehemensen harcoltam, például a Rózsa utcai
buszmegálló áthelyezéséért. Ez elsősorban a
Rózsa utca 22-es számú ház lakóinak a problémája,
mert a ház előtt volt egy nagy forgalmú
hármas buszmegálló, és szinte a fél keleti városrész
ott szállt fel a buszra. Már hajnalban,
fél öt körül gyülekeztek a buszmegállóban, és a
hangoskodás miatt állandó panaszáradat jött
felém. Ma a buszok a Rózsa 18-20. számú házak
között állnak meg, kiépült a buszöböl és a
napokban állították fel a buszvárókat. Ide tartozik
még a Rózsa út 14-es szám előtti buszmegálló
és a szolgáltató ház mögötti buszöböl.
Az út aszfaltozása megtörtént, mindezek a körzet
jelentős beruházásai voltak.
– Milyen munkák vannak folyamatban?
– A Kazanlak körút, Munkás és Rózsa utca közötti
szakaszon az utca keleti felét elfoglalják a
parkoló autók. Volt már több baleset is a fagyizó
környékén. A keleti oldalra egy ferde beállásos
parkolót építenek gyeprácsos megoldással és
egyirányúsítanák a körutat a Rózsa utcától a
Munkás utcáig, déli irányban. Régóta forszírozom,
mivel ez az útszakasz a város egyik legveszélyesebb
pontja. A befejezés a tervezett határidőig,
november végéig nem készül el, de a vállalkozásba
adás megtörtént. Időközben a Munkás
utcában elkészült a járdák akadálymentesítése is.
– Milyen problémák vannak?
– Nagy eredmény volt néhány éve a laktanya
és a Munkás utcai garázssor közötti szemétdomb
megszüntetése. Sajnos, most a kerítés elé
dobálják a szemetet. Szedni kellene a garázstulajdonosoktól
pénzt és egy konténert ki lehetne
helyezni. Voltak próbálkozásaink, de mindössze
heten fizették be az éves 200 (!) forintos díjat.
Régi vágyam a Rózsa óvoda és a Hevesi iskola
közötti járdaszakasz közvilágításának a megoldása.
Jövő évben fontos feladat lenne járdát kialakíttatni
a Balatoni úti körforgalomhoz vezető
Hevesi utca nyugati oldalán!
– Mire költötte a képviselői keretét?
– Már második éve a teljes összeget odaadtam
a sokat vitatott elnevezésű európai színvonalú
park kialakításához. Tavaly a játszótér
játékait vásárolták meg belőle. A városrész
fénypontja lehetne a park, bár úgy látom,
mintha megállt volna a kezdeti lelkesedés.
UTAK, JÁRDÁK, BUSZJÁRATOK
Az elmúlt hónapokban számos dolog történt
az I. számú választókörzetben, mint arról
Bicsák Miklós a körzet önkormányzati képviselője
beszámolt.
– A képviselői keretem jelentős hányadát a
buszvárók felújítására fordítottam. Nagy
igény van a körzetemben a tömegközlekedésre,
ezért is tartom fontosnak, hogy az emberek
rendezett körülmények között várakozhassanak.
– A következő keret elköltésére is van már
terve?
– A jövő év tavaszán adják át az új palini
játszóteret, amely modern, az uniós előírásoknak
is megfelelő játékokkal lesz felszerelve.
A munkák már elkezdődtek, a keretből
egy milliót szánok erre.
– Milyen megoldásra váró problémák vannak
a körzetében?
– Folyamatos gond a tömegközlekedés,
valamint a menetrend-módosítások miatt
bekövetkező szolgáltatásbeli változások.
Sok esetben jogosak a lakossági panaszok.
Remélem ezek legtöbbjének figyelembevételével
sikerül majd decemberben átalakítani
az új menetrendet.
– Szociális problémák sújtják a körzetét?
– Tagadhatatlanul vannak ilyen gondok, ám
a Szociális Osztály korrekt együttműködésével
a legtöbb esetben sikerül orvosolni őket. Azt
ki szeretném emelni, hogy az idősek napján
polgármester úrral együtt köszönthettük a 95
éves Leveli Pált, aki a körzetem egyik legidősebb
lakója.
– Milyen beruházások zajlanak Palinban?
– December elején választják ki azt a vállalkozót,
aki az orvosi rendelőt felújítja. Erre
a beruházásra nagy szükség van. A lakosság
részéről többen felajánlották, hogy
társadalmi munkában kiveszik részüket a
felújításból annak érdekében, hogy a munkálatok
minél gyorsabban befejeződhessenek.
Szeretném megköszönni a körzetemben
lakók segítségét, azt, hogy mindenben támogatnak,
hogy gondjaikkal hozzám fordulnak.
Úgy érzem, képesnek tartanak arra, hogy
érdekeiket képviseljem, gondjaik megoldását
segítem. Remélem, ez így lesz majd az
elkövetkezőkben is.
A LAKOSSÁG SEGÍTI
MUNKÁMAT
Bicsák Miklós az I. számú választókerület önkormányzati
képviselője 2005. december 7-én, szerdán
16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca
97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18
órától 20 óráig Palin és Korpavár lakossága számára
tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület
önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden
hónap első hétfőjén 18.00-19.00 óra között a
Nagyrác utcai Általános Iskolában és minden
hónap második hétfőjén 18.00-19.00 óra között
a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület
önkormányzati képviselője az éves végzett
munkájáról beszámolót tart 2005. december 7-én
szerdán 17,30 órától a Pálma étteremben (Magyar
u. 31.)
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati
képviselője minden hónap első hétfőjén 16.30
órától a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órától
19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati
képviselője fogadóórát tart minden hónap
első szerdáján 17-18 óra között az IKI földszinti
helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-18
óra között a Bolyai János Általános Iskola földszinti
helyiségében. E-mail cím:11vk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője
2005. december 7-én, szerdán 17 órakor fogadóórát
tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Telefon:
30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
KÉPVISELőI FOGADÓÓRÁK
8 VÁROSPOLIITIIKA
A soros közgyűlést Litter Nándor polgármester
a ki nem hirdetett határozatok kihirdetésével
kezdte, majd a napirendeket fogadta el a
képviselőtestület. Még az érdemi munka megkezdése
előtt kérte a képviselőket és a lakosságot,
hogy minél nagyobb számban vegyen
részt a december 10-i jótékonysági gálán.
A napirend előtti felszólalásokat Halász
Gyula kezdte, aki a kórházprivatizációs ügygyel
összefüggésben fejtette ki, hogy a FIDESZ
és a Rozgonyi Polgári Kör aláírást
gyűjt, félrevezetve és nem egyszer zaklatva a
város lakóit, holott a kórház nem adható el, és
a működés megváltoztatása sem szerepel a
képviselőtestület napirendjén. Egyúttal kérte,
hogy a politikai ellenfelek őrizzék meg méltóságukat
és olyan felszólalásokat tegyenek, ami
nem sérti a másikat. Dr. Polai József kérte,
hogy a volt 32-es vásárcsarnoki járatot állítsa
vissza a Volán. Dr. Kolonics Bálint az út- és
járdafelújításokkal kapcsolatban arról szólt,
hogy nehézkesen és vontatottan halad a munka,
nem egyszer balesetveszélyes helyzetet teremtve.
Egyúttal felhívta a figyelmet, hogy a
FIDESZ nem azonos a Rozgonyi Polgári Körrel.
Stróber Gábor a VIA Kanizsa és a Park
Kft. tevékenységéről szólva elégedettségét fejezte
ki az általuk végzett munkáért. Dr. Kelemen
Marcell az SZMSZ-t érintő ügyben kért
szót: az MSZP hivatalos levelet juttatott el
hozzá, megnevezve, mely három képviselő alkotja
képviselőcsoportját. Ám a dr. Horváth
György vezette kilenc fős MSZP frakció is
működik, ezért az egyiket más néven meg
kell különböztetni. Dr. Fodor Csaba a Thury
laktanya értékesítésével kapcsolatban azt kérte
a polgármestertől, éljen vétójogával, és forgalmi
értékbecslést követően írjon ki új pályázatot.
Ha az ingatlan becsült értékén eredménytelen
az üzlet, akkor fogadják el az alacsonyabb
árat. Értesülései alapján egy még be
nem jegyzett gazdálkodó szervezet kíván az
ingatlan vevője lenni. Litter Nándor elvetette a
felvetést, mert úgy vélte, ilyen magas áron
nem került még értékesítésre ingatlan.
A polgármesteri tájékoztató vitája során külön
tárgyalta a testület az 56-os emlékmű
ügyét. A jövőre, a Károlyi kertben felállításra
kerülő alkotások körül azért bontakozott ki
vita, mert eltért az 56-os szövetség és az iparművészeti
lektorátus ajánlása egymástól. A
képviselők végül úgy döntöttek, nem kérik ki
a lakosság véleményét és 17 igennel a lektorátus
által első helyen javasolt 1956-2006. című,
Taubert László által készítendő emlékmű
mellett tették le a voksukat.
Halász Gyula a temető bővítéssel kapcsolatban
kérdezte meg, mikor születik megoldás erre a régi
problémára. Interpellált azügyben, hogy a 7-es
főút városba bevezető szakaszán nincs közvilágítás.
Dr. Csákai Iván a Kalmár utca vásárcsarnok,
buszállomás környékén megváltozott forgalmi
rendjére hívta fel a figyelmet, kérve, hogy kerüljön
kihelyezésre nagyobb méretű tábla a figyelem
felhívására. Zakó László arra várt választ, hogy
miért télvíz idején zajlanak az útépítések, és miért
nem várták meg velük a tavaszt, illetve valóban
tartható-e a november 30-i határidő? A válaszból
kiderült: az Arany utca közműkiváltása késlelteti
a Magyar utcai körforgalom elkészültét. Cserti
Tibor kérdése az volt, mit tesz a polgármesteri hivatal
azért, hogy a helyi védelem alá eső épületekre,
értékekre vigyázzon? A Városvédő Egyesület
nevében a segítséget is felajánlotta egyúttal.
Stróber Gábor ugyanezen gondolatokat folytatta,
amikor arról beszélt, hogy követni kell az életszerűséget,
mert új lakók, új igényekkel jelentek
meg a városban, s felül kellene vizsgálni a helyi
védettségről szóló rendeletet. Javasolta, hogy kerüljön
újra közgyűlés elé ez a kérdés. Dr. Kelemen
Marcell ígéretet tett arra, hogy áttekintik a
főépítésszel, polgármesterrel a helyi szabályozást.
Szamosi Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy a
MAORT-telepet védettsége okán évente ellenőrizniük
kell, jelenleg is több ügy van folyamatban,
mert fellépnek a szabálytalan építésekkel
szemben. A képviselők ezt követően az előző
közgyűlésen elhangzott kérdésekre írásban adott
válaszokat vették napirendre. Bicsák Miklós a
környezetvédelmi iroda felállításának időpontjára
kért választ.
A Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai
Központ Kft. üzleti tervének módosítását
a december 13-iki ülésre tették át a képviselők.
Átdolgozás után elfogadták a 2005. évi
költségvetésről szóló rendelet újabb módosítását,
valamint az I-III. negyedév végrehajtását.
KEMÉNY VAGY REMÉNY(KÖLTSÉGVETÉS)?
A képviselők egy csoportja a megvalósításra elfogadott 56-os emlékmű makettje előtt
PÁLYÁZAT, TÁBLÁK
A szeptemberi közgyűlés óta egy újabb
pályázat érkezett az iparosított technológiával
épült lakások korszerűsítésre, erről a pályázatról
is tárgyalt csütörtöki ülésén a
VKIB. Az Erdész utca 23. számú ház lakóközössége
döntött úgy, kihasználják a rendelkezésre
álló lehetőséget és valamivel több
mint tízmillió forintot kívánnak a homlokzat
felújítására fordítani, részben saját erőből,
részben önkormányzati keretből és állami támogatásból.
A bizottság támogatta a pályázatot.
Emellett szó esett még többek között
az útbaigazító, információs táblarendszerről
is, amelyet végül az eredeti tervezettől eltérően
fogadott el a bizottság.
IGEN A GYÓGYSZERUTALVÁNYRA
Múlt héten ülésezett a Szociális és Egészségügyi
Bizottság, mely elsőként az önkormányzat
2005. évi költségvetésének I-III. negyedévi
végrehajtásáról tárgyalt, majd a közgyűlés
2005. évi költségvetéséről szóló rendeleté
módosításáról szóló javaslattal foglalkozott.
Ezt követően került sor a jövő évi
költségvetési koncepció javaslatának megvitatására.
A bizottság – mindhárom esetben
néhány tartózkodás mellett – az előterjesztések
közgyűlésen való tárgyalását javasolta. A
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
szakmai programját egyhangúlag jóváhagyták.
A nyílt ülés utolsó pontjaként arról hozott
döntést a bizottság, hogy a Magyar Vöröskereszt
Átmeneti Szállója kérésének eleget
téve harmincezer forint értékű, ezer forintos
címletű gyógyszerutalvány utólagos
elszámolással történő átadásához hozzájárul.
VÁROSPOLIITIIKA 9
A 2006-os költségvetési koncepció vitájában
dr. Fodor Csaba a hitelek miatt fejezte ki aggodalmát,
mondván, túl nagy terhet ró az önkormányzatra
ezek visszafizetése. A bizottságok
tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartotta
az előterjesztést. Cserti Tibor az intézmények
költségvetésének megállapítását tartotta a jövő
évben kulcsfontosságúnak. Sajni József örömmel
fogadta, hogy a kulturális és oktatási intézmények
felújítása tovább folytatódhat. Kereskai
Péter a panel-program jövő évi kiteljesedését
fogadta elismerően. Halász Gyula az SZDSZ
frakció nevében azt emelte ki, hogy a megkezdett
beruházásokat be kell fejezni, illetve meg
kell teremteni a lehetőségeket arra, hogy további
vállalkozások telepedjenek meg a városban. Zakó
László „utánam a vízözön” jelzővel illette a
költségvetési koncepciót, mondván, helytelen,
hogy a hiányt csak hitelfelvétellel kívánják
megoldani, ezért nem támogatta az előterjesztést.
Bicsák Miklós úgy vélte, nem kell félni
a hiteltől, fel kell vállalni okos dolgokra. Szita
László könyvvizsgáló is kifejtette a véleményét:
a koncepció megfelel a törvényességnek. A hitel-
kérdéshez annyit tett hozzá, hogy bár a 320
millió forint éven túli folyószámlahitel megléte
nem jó, de szükségszerű, ám a beruházások között
szereplő 1,1 milliárd forint beruházási hitel
kifejezetten előnyös, mert a segítségével megvalósuló
fejlesztések gyarapítják a város vagyonát
és a visszafizetés is kezelhető. A beterjesztett
2006-os koncepció alkalmas a tervezésre – ezt
végül a testület voksával meg is erősítette.
Az ifjúsági és sportcsarnok projekttervezetét
16 igennel fogadták el a képviselők. Megszavazták
a Móricz Zsigmond Művelődési
Ház felújítására benyújtandó belügyminisztériumi
pályázat beadását is. Tájékozódtak a
nulladik, nyelvi előkészítő osztályok működéséről
és 2005-2006. évi indításáról.
A helyi tömegközlekedés 2006. évi díjainak
megállapítása során Zalatnay László vezérigazgató
elmondta, hogy a három pólusú
finanszírozásból (állami, önkormányzati és lakossági)
egyre nagyobb szelet hárul az önkormányzatra.
Nagykanizsán a 130 forintos előre
megváltott jeggyel szemben a buszon váltott
jegy ára 200 forintra emelkedik. A város 41
millió forintot nyújt a Volánnak jövőre a
működési hiány kompenzálására, illetve átlagosan
6,5 százalékos jegyáremelkedéshez
járultak hozzá.
A kéményseprőipari közszolgáltatásban
2006. évben 4,2 százalékos nettó díjemelést
állapítottak meg a képviselők. Horváth Balázs,
a Saubermacher-Pannónia Hulladékgyűjtő
Kft. ügyvezetője annyit fűzött hozzá a
települési szilárd hulladék közszolgáltatói tevékenység
jövő évi díjainak megállapításához:
óriási gond, hogy a lakosság csökkenő
gyakoriságot és kisebb edényméretet választ.
Több, mint 2 millió forinttal csökkent emiatt
az árbevételük. Ez hatással van a díjak megállapítására
is. A képviselők az egységes 6,9
százalékos áremelést fogadták el. A települési
folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásban
jövőre 2,4 százalékos emelés
mellett döntöttek.
Módosították a településrendezési célok
megvalósításához szükséges ingatlanokat érintő
elővásárlási jogról szóló rendeletet, majd átmeneti
változtatási tilalmat rendeltek el a városrendezési
terv jóváhagyásáig, a város közigazgatási
belterületeire. A Rozgonyi úti általános
iskola bővítéses rekonstrukcióját első körben
elfogadta már a kormány, a testület úgy
döntött, hogy a végleges címzett támogatási
igényt is benyújtja. Tájékoztató hangzott el arról,
hogy az iparosított technológiával épült lakóépületek
energiatakarékos korszerűsítésére
határidőre várhatóan 20-23 pályázat érkezik,
ami 900 millió forintos összberuházást jelent,
300 millió forint önrésszel. Röst János alpolgármester
a vis maior elszámolást ismertette a
képviselőkkel, akik a felosztási javaslatot elfogadták.
Tájékoztató hangzott el az önkormányzat
és a rendőrség együttműködésén alapuló
bűnmegelőzési programok megvalósításáról.
Halász Gyula önálló képviselő indítványt
nyújtott be, javasolva, hogy a kormány módosítsa
az Országos Területfejlesztési Koncepciót, s
tegye lehetővé a fejlesztési programok és források
decentralizációját, illetve a regionális szintű
intézmények és funkciók a megyei jogú városok
között kerüljenek elosztásra.
Dr. Fodor Csaba önálló képviselő önálló
indítványt nyújtott be a Nagykanizsai Régió
Ipari Park és Logisztikai Központ Kft. megszüntetésére,
felszámolónak Szányi Gábort
megjelölve, a feladatot pedig a VIA Kanizsa
Kht-hoz átadva. A képviselők 12 nemmel elutasították
az indítványt.
A testület zárt ajtók mögött folytatta a munkáját,
melyen meghatározták a Nagykanizsa
Ipari Park területén lévő ingatlanok alapárát, tájékoztatót
hallgattak meg a Közterületfelügyeletnél
végzett belső ellenőrzésről,a fegyelmi
eljárás elrendeléséről, javaslatot tettek Az Év
Vállalkozása emlékplakett adományázására.
(luif)
A ZÖLD TÁBOR NYűGEI
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
november 22-i ülését Sajni József
a bizottság elnöke nyitotta meg. A 13 napirendi
pont között többek között szó esett a
Zöldtábor működéséről, melyet Bagarus
Ágnes a Péterfy Sándor Általános Iskola
igazgatója foglalt össze. A területet, ahová a
zöldtáborosok kimehettek volna, nyáron
sajnos nem használták. Jelezték azonban az
erdészetnek, hogy a tavaly nyári aszály miatt
a fák kiszáradtak, az idei nyár viharai pedig
többet kidöntöttek közülük. Az erdészettel
megbeszélték, rendbe teszik a területet,
hogy biztonságos legyen a tábor területe. Az
igazgatónő szeretné jövőre szervezettebbé
tenni a tábor működését, azt javasolva, hogy
egy iskola vállalja fel az egész lebonyolítását,
más iskolai dolgozók közreműködésével
időszakosan beosztva. A balatonmáriai tábor
működéséről Sósné Kutasi Margit a Hevesi
Iskola igazgatója elmondta, nem eléggé
kihasznált a lehetőség, ezért az is megfordult
a fejükben, ha nincs rá igény, nem táboroztatnak
többet Balatonmárián.
ÜJKB: 8 NYÍLT, 4 ZÁRT
November 23-i ülésén az Ügyrendi, Jogi
és Közrendi Bizottság nyolc napirendi pontot
nyílt, további négyet zárt ülésen tárgyalt
és fogadott el. A kéményseprőipari közszolgáltatás
2006. évi díjaként 4,2 százalékos
nettó áremelését a bizottság egyhangú igennel
elfogadta. Az áfa-kérdés aktualizálásával
a települési szilárd hulladék közszolgáltatói
tevékenység 2006. évi díjait is tárgyalni
javasolják a közgyűlésnek. Zárt ajtók mögött
tárgyalták többek között az önkormányzati
megállapodásokat, szerződéseket, valamint
a Közterületfelügyelet belső ellenőrzésének
eredményét.
I-III. NEGYEDÉV: RENDBEN
Az önkormányzati gazdasági társaságok
első háromnegyed éves mérlegének alakulásával
is foglalkozott ülésén a Pénzügyi Bizottság.
Az I-IX. hónapok van akinél pluszt,
van akinél mínuszt jeleznek, ez azonban még
év végéig változik. Lapunk kiadója, a Kanizsa
Újság Kft. időarányosan teljesítette tervét,
alapjában költséghatékony gazdálkodást
követve. A bizottsági tagok közül Marton István
a lap korábbi főszerkesztője munkaügyi
perének állásáról érdeklődött, kérve, hogy
amint kézbesítik a jogerős bírósági végzést,
azt ismerjék meg a bizottságok. Megállapították
emellett, hogy a kft-k, kht-k üzleti terveit
még a város költségvetésének elfogadása
előtt kell megtárgyalni, mert így sokkal kiszámíthatóbbá
válik működésük.
FAJSÚLYOS KÉRDÉSEK A GVB ELőTT
A Gazdasági és Városüzemelési Bizottságra 16 napirend megtárgyalása várt soros ülésükön.
Halász Gyula és dr. Fodor Csaba önálló képviselői indítványa megvitatása után többek
között foglalkoztak a 2005. illetve 2006. évi költségvetésekkel. Vitát generált a jövő évi díjak
megállapítása, így a kéményseprőipari szolgáltatásokban, a települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásban, a helyi tömegközlekedésben. Az Ipari Park
ügyeivel (üzleti terv, ingatlan árak) zárt ülésein foglakoztak.
10 ESÉLYEGYENLőSÉG
Az októberi közgyűlésen született
döntés a Fogyatékkal Élők Integrált
Intézményének új vezetőjéről.
A képviselőtestület az intézményt
jelenleg megbízott vezetőként
igazgató Ignáczné Király Rózsának
szavazott bizalmat. Vele
beszélgettünk eddigi pályájáról,
az intézmény helyzetéről és vezetői
elképzeléseiről.
– Milyen út vezetett idáig?
– Kaposvárról kerültem Kanizsára.
Az érettségi után 1979-től
egészen 1992-ig szülésznőként
dolgoztam. Az egészségügyi pálya
iránti vonzalom, a másokon, másoknak
való segíteni akarás már
ekkor határozott célom volt. A három
műszakos munkarend és a
családi életem összeegyeztetése
ugyanakkor egyre nagyobb gondot
jelentett, s bár nagyon szerettem
a munkámat, végül úgy döntöttem,
amint lehetőségem adódik,
változtatok. Tulajdonképpen a véletlennek
köszönhető, hogy tudomást
szereztem arról, hogy az intézmény
napközijébe – akkor még
Értelmi Fogyatékosok Napközi
Otthona volt a nevünk – szakképzett
gondozót keresnek. Ezzel egy
egészen új, más világba kerültem.
– Mit ért ez alatt?
– Amíg az egészségügyben azzal
a céllal dolgozik az ember,
hogy a beteget meggyógyítsa, addig
itt tudomásul kell venni, a célok
egészen mások, hiszen meggyógyítani
nem tudjuk az itt élőket.
Széppé, tartalmassá tenni az
életüket, könnyebbé tenni a mindennapjaikat,
azt igen. Hamar
szembesülnöm kellett azzal, hogy
amíg egy szülésznőre felnéznek
az emberek – addig még napjainkban
is, de tíz évvel ezelőtt meg
főleg –, egy ilyen intézményben
dolgozni, fogyatékosokkal foglalkozni
nem „érdem”..
– Hogyan folytatódott a pályafutása?
– 1994-ben az akkori vezető,
Karasuné Lőczi Judit bíztatására
jelentkeztem diplomás ápoló képzőbe,
amit a Pécsi Tudományegyetem
Egészségügyi Főiskolai
Karán el is végeztem. 1997. óta
főnővérként dolgoztam. Úgy éreztem,
ahhoz, hogy igazán jó vezető
legyek, tovább kell tanulni. Ezért
1999-ben szociális menedzser
képzésre jelentkeztem az ELTE-re,
2003-ban szereztem meg a diplomámat.
Közben fogyatékosügyből
is leszakvizsgáztam. Az előző vezetőnő
nyugdíjba ment a nyáron,
azóta dolgozom megbízott vezetőként
az intézményben. A közgyűlési
döntés értelmében 2006. január
1-től leszek kinevezett vezető.
– Milyenek a munkakörülmények
az intézményben?
– Ami a helyünket illeti: gyönyörű,
tágas ez az új épület, ahol
minden megtalálható egy helyen.
Amióta ideköltöztünk, az ellátottak
közötti konfliktus is sokkal kevesebb,
hiszen van elegendő helye,
tere mindenkinek. Itt már otthonosan
érzik magukat, és ez nagyon
fontos, mert nekik valóban
ez az otthonuk. Nagyon vigyáznak
mindenre, hiszen ők, a sérült
emberek is tudják becsülni a szépet,
az ő közérzetük is jobb, ha
rend van körülöttük. Bent vagyunk
a városban, nem elszigetelve,
valahol a város szélén. Ez
több szempontból is nagyon jó:
nem érezzük magunkat a világtól
elzárva, kirekesztve, s az itt élőknek
is lehetőséget tudunk biztosítani
hosszú sétákra, programok
megtekintésére, hiszen egyre több
helyre kapunk meghívót. Ami pedig
a kollégákat illeti: akik itt
dolgoznak, mindannyian tudják,
hogy itt csak teljes átéléssel, hivatástudattal
lehet dolgozni, itt
minden apró kis eredmény hatalmas
eredménynek számít. Tudják,
hogy minden lakót felnőttként kell
kezelni, még akkor is, ha az itt
élő értelmi fogyatékosok nem képesek
saját érdekeiket képviselni.
Helyettük ezt is nekünk kell megtenni.
Jól összeszokott kis csapat
a miénk, ami talán a sok megpróbáltatásnak,
a sok-sok évig tartó,
szinte vég nélküli költözködési
procedúrának is köszönhető.
Amiben tudunk, segítünk egymásnak,
közös kirándulásokat szervezünk.
Az pedig, hogy nekem főnővérként
nem csak emberileg volt
lehetőségem megismerni a kollégákat,
hanem a családi körülményeikről,
gondjaikról is sokat tudok,
a napi plusz feladatok elosztásánál
nagy előny, sok súrlódás,
konfliktus megelőzhető ezen ismeretek
birtokában.
– Megemlítene néhányat a vezetői
elképzelései közül?
– Fontosnak tartom, hogy a
munkatársak közül minél többen
vegyenek részt terápiás képzéseken.
Ez egyrészt azért fontos, hogy
a tudásukat gyarapítsák, s ezt felhasználva
még színvonalasabb ellátást
tudjunk biztosítani intézményünkben,
másrészt lehetőséget
tudnánk adni arra, hogy bizonyos
szolgáltatásokat a városban élő
sérülteknek felkínáljunk. Igény
biztosan lenne rá, nekünk pedig
bevételi forrást jelentene. Azt is
megvalósítható elképzelésnek tartom,
hogy a támogató szolgálatunk
tevékenységét a városon túlra,
a környék településeire is kiterjesszük.
A szolgálat hamarosan
megkapja az új autóját, így a tárgyi
feltétel hamarosan adottá válik,
a munkatársak pedig el tudnák
látni a feladatot. Úgy gondolom,
nagy segítség lenne ez a környéken
fogyatékkal élőknek és családtagjaiknak
is, s a kanizsai önkormányzat
és az ezt a fajta szolgáltatást
igénylő önkormányzatok közötti
szerződéskötéssel elindíthatnánk
a munkát. Tervezem egy
olyan kiadvány megjelentetését is,
ami részletesen bemutatja az intézményünket,
milyen szolgáltatásokat,
milyen áron tudunk nyújtani.
A legfontosabb szempont számomra
az, hogy minél több fogyatékkal
élőnek tudjunk, minél magasabb
színvonalon segítséget
nyújtani. Senki sem kérte, hogy
betegen szülessen, vagy ilyen állapotba
kerüljön. Nekik is joguk van
a lehető legélhetőbb élethez. Ebben
pedig minden egészséges embernek
kötelessége segíteni őket.
Sz. M.
SZEBBÉ TENNI AZ ÉLETÜKET
Balogh Tibor, a nagykanizsai
református gyülekezet
megválasztott és beiktatott lelkipásztora
immár 20 éve munkálkodik
Nagykanizsán. Ez alkalomból
november 13-án adtak
hálát és mondtak köszönetet
az esperes-lelkipásztor szolgálatáért,
melyet a nagykanizsai
és a galamboki gyülekezetben
és a szórványban végzett.
A hagyományoknak megfelelően
zajló eseményen részt
vett és köszöntött: dr. Márkus
Mihály püspök úr és felesége;
Balogh Tibor esperes-lelkipásztor
és felesége; az evangélikus
gyülekezet képviseletében
Szakál Árpád evangélikus
lelkész és felesége; a római katolikus
egyház képviseletében
Fliszár Károly esperes-plébános
és Vereb Zsolt, a nagykanizsai
Piarista Általános Iskola
Gimnázium és Diákotthon
igazgatója, valamint Szabó
Sándor, a Csurgói Református
Gimnázium igazgatója. A város
nevében köszöntötte az
egybegyűlteket: dr. Szabó Csaba,
a Városi Kórház főigazgatója.
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő is üdvözletét
küldte. A nagykanizsai gyülekezet
nevében Kalydy Jenő, a
presbitérium főgondnoka beszélt,
a galamboki testvéregyházközség
jókívánságait pedig
Bata Imre gondnok adta át.
A kanizsai missziós református
egyházközösség 1887-ben
alakult a Tapolcától Fiuméig és
a stájer határig terjedő terület
központjaként. Az akkor még
csupán 155 fős gyülekezet mára
több, mint ezer főt számlál. Az
elmúlt században három lelkipásztor
végezte a lelkészi szolgálatot:
Kádár Lajos (1903-
1940), Pomothy Dezső (1940-
1985), illetve Balogh Tibor
(1985-től). Zala adja egyúttal a
Somogyi Egyházmegye esperesét.
Városunkból származott Kanizsai
Pálfi János dunántúli református
püspök, aki megszervezte
hazánkban az első magyar
református presbitériumot.
20 ÉVE
A KÖZÖSSÉGÉRT
GAZDASÁG 11
Az új menetrend december 11-től lép életbe,
s e szerint már lesznek járatok a vasútállomásra
– igaz, csak a reggeli Intercity-hez és
délután a város felé, valamint vasárnap, a forgalmas
vonatokhoz. A Zala Volán tervei szerint
6,5 százalékkal emelkednek majd a buszjegyek
árai – összehasonlításként: Zalaegerszeg
közgyűlése éppen a napokban fogadta el
a 7,5 százalékos emelést – de aki több jegyet
vesz egyszerre, annak „tavalyi áron” adnák a
jegyet. Az önkormányzat bizottságai ezen a
héten tárgyalnak a témáról, de a végső szót a
közgyűlés mondja ki.
Mint arról lapunkban korábban beszámoltunk,
a nagykanizsai helyi tömegközlekedés
nyári gyökeres átalakulása után számos negatív
észrevétel érkezett a Polgármesteri Hivatalba és
a közlekedési társasághoz. A legtöbb kifogás a
korábban sűrűbben járó, vasút felé közlekedő
autóbuszok megszűnése miatt érkezett. Több
esetben a megnövekedett menetidő váltott ki
észrevételeket, a Petőfi utcán lakók pedig az
egykori 23-as útvonalát hiányolták, hiszen a
körjárat megállóihoz dombon kell felmenni.
Az észrevételek összesítése után elkészült a
december 11-én életbe lépő új menetrend,
amely szinte minden vonalat érint kisebb-nagyobb
mértékben. Néhány új járat jelenik majd
meg, és előfordulnak – kihasználatlan buszok
esetében – megszüntetések is. Törölték például
az új menetrendből a 14-es Ligetvárosból induló
7 óra 35-ös és 17.15-ös járatot. 22 óra 15
perckor azonban új járat indul majd szabad-és
munkaszüneti napokon Ligetvárosból. A reggeli
és a délutáni Intercity vonatokhoz a vasút felé,
illetve a város felé is közlekednek majd buszok,
sőt a forgalmas vasárnapi vonatokhoz is.
Aki azonban átszállással tudja igénybe venni a
vasút felé közlekedő buszt, annak továbbra is
elegendő egy jegyet lyukasztani. A 20-as és 21-
es körjárat között felbukkannak majd „Y” és
„E” jelzésű járatok – ezek a Kanizsa Trend dolgozóinak,
illetve a belvárosba járó iskolásoknak,
valamint a Petőfi utcán lakóknak a közlekedését
teszik komfortosabbá.
A változásokkal a városban nem lesz több
busz – Nagykanizsán továbbra is 32 – köztük
21 csuklós és 11 nem csuklós – járat közlekedik.
A Zala Volán vezérigazgatója, Zalatnay
László kérdésünkre azt mondta: a közlekedési
társaság jövőre 6,5 százalékos tarifa emelést
szeretne elérni. Terveik között ugyanakkor az is
szerepel, hogy aki legalább két jegyet vásárol
egyszerre, az idei áron vehetné meg a buszjegyet.
Nagykanizsán ugyanis a menetjegyek 40
százalékát a buszokon vették meg az utazók annak
ellenére, hogy így jóval drágább a jegy. Ráadásul
jelentősen lassítja a helyi közlekedést,
hogy a buszvezetőknek kell jegyet kiadniuk.
Gelencsér Kornélia
(A Zala Volán menetrend módosítását lapunk
következő számában közöljük)
MÓDOSULA HELYI TÖMEGKÖZLEKEDÉS
Az ÉVOSZ tizenöt-éves fennállása óta,
ugyan változó intenzitással, de változatlan
koncepcióval foglalkozik a feketemunka kérdésével.
Az első, még fellelhető ÉVOSZ dokumentum
egy évtizedes, 1995. októberéből
származik, amikor az akkori mértékadó szakszervezetekkel
együtt állásfoglalásban rögzítették
a feketemunka elleni közös fellépés
szükségességét, és az akkori kormányzat részére
konkrét – többek között jogszabálymódosító-
javaslatokat tettek. Akkor még nagy
reményeket fűztek a hatékony ellenőrzések
visszariasztó hatásához, ma azonban be kell
látni, hogy ez az eszköz elengedhetetlen, de
önmagában nem üdvözítő hatású.
Abból a felismerésből kiindulva, hogy az
erősödő és nem mindig etikus eszközökkel
folyó versenyben az egyenlő esélyt csak
egyenlő feltételek biztosíthatják, 1996-ban a
szakszervezetek és az ÉVOSZ ágazati kollektív
szerződés létrehozását célzó megbeszéléssorozatot
folytattak. Az igen kemény vitákat
hozó szakértői tárgyalások után létrejött dokumentum
azonban „hamvába holt”, mert az
egész ágazatra történő minisztériumi kiterjesztés
nem látszott az elérhető időintervallumban
reálisnak. Az ÉVOSZ pedig nem kívánta
annak ódiumát magára vállalni, hogy a
közel kilencvenezres építőipari vállalkozói
körben a feketén vagy szürkén vállalkozó versenytársakkal
szemben a tagvállalatok versenyhátrányba
kerüljenek.
A most, 2005. novemberében aláírt Ágazati
Kollektív Szerződés mindazokat a feltételeket
megfogalmazza – és megoldja –, amelyek az
ágazatban tevékenykedő cégek, vállalkozások
részére gondot jelent: például az idénymunka
fogalomkörének rendezetlenségét, az idénymunkarend
ismeretének hiányát, a változó
munkahely, a munkaidő éves keretben történő
meghatározását, a túlóra, a rendkívüli munkavégzés
mértékének lehetséges jogszerű növelését,
a szabadság rugalmasabb kiadását, a kirendelés
lehetőségének szélesítését. Az építőipar
érdekképviseletei a minmálbér 63 ezer forintra
történő emeléséről írtak alá kollektív szerződést.
Az építőiparban a szakképesítést, beosztást
elismerő 20 fokozatú tarifarendszerben
egyeztek meg a felek. A 63 ezer forint például a
segédmunkások legkisebb keresete, a betanított
munkásoknak legkevesebb 70 ezer, a szakmunkásoknak
80 ezer, a mester szakmunkásoknak
100 ezer forint jár. Korábbi információink szerint
egy építőipari cégvezető alapbére legalább
havi 220 ezer forint lesz januártól. Az aláíró
szakszervezetek 145 ezer dolgozót képviselnek,
a friss kollektív szerződés kiterjesztve az ágazat
309 ezer dolgozójára határoz majd meg munkajogi,
bérezési feltételeket. Jelenleg mintegy 100
ezren dolgoznak feketén az ágazatban. Csizmár
Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi
miniszter közölte: egyetért a mielőbbi kiterjesztéssel.
Kiterjesztés esetén fél éves átmenetet
biztosítanának a reprezentatív munkaadói érdekképviseletekhez
nem tartozó munkáltatóknak,
azaz június 1-jétől kellene alkalmazniuk
kötelező jelleggel a kollektív szerződésben foglaltakat
az egész ágazatban. Az aláíró felek kinyilvánították,
hogy fellépnek az illegális, illetve
a szerződés nélküli munkavégzéssel és foglalkoztatással
szemben országos és helyi szinten.
Szakértői becslések szerint amennyiben az
építőipari „kifehérítés” érdemben megvalósul,
az elsősorban vidéken, a házilagos építkezéseket
drágíthatja, akár 20-25 százalékkal is. A
GKI Rt. idén szeptemberi felmérése szerint az
építőipar egyéb területein a foglalkoztatás teljes
legalizálása – amennyiben az maradéktalanul
megjelenik az értékesítési árakban – 2-5 százalékos
költségnövekedést okozhat.
(forrás:Internet)
SZÜRKÜLA FEKETEMUNKAAZ ÉPÍTőIPARBAN
ÖRÖMTELI HÍR
– A Társulás elnökeként Budapesten vehettem
át a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium határozatát, amely a közmunkaprogram
folytatását jelenti. A hír örömteli,
Nagykanizsa és másik 25 település összességében
36 millió forint támogatást kapott a két
nyertes pályázat folytán. Ez azt jelenti, hogy
december elsejétől 2006. május 31-ig átlagosan
91 fő foglakoztatása történik meg a városban,
illetve az érintett településeken a közmunka-
programban. Ebből Nagykanizsán 26-27 fő
dolgozik majd átlagosan, hiszen a téli időszakban
kevesebben, tavasszal és nyáron nyilván
többen – mondta Litter Nándor polgármester
sajtótájékoztatóján.
Sikerrel járt a bérlakás-támogatási program
pályázat is, így a város 35 fő támogatására kapott
lehetőséget, 18 millió forint értékben. Ez
azt jelenti, hogy maximum három éven át ez a
35 fő havi tizennégyezer forint támogatásban
részesülhet, ebből hétezer az önkormányzati
önrész, a másik felére a most elnyert összeg
nyújt fedezetet. A lakhatási támogatás összege
egyéb jogcímeken, és jogosultság esetén akár
17 ezer forint is lehet. A támogatás a lakás
bérleti díjának harminc százalékáig vehető
igénybe akkor, ha a család jövedelemviszonyai
nem haladják meg a törvényben előírt
szintet. Litter Nándor reményét fejezte ki,
hogy nőni fog a rendszerben megjelenő bérbeadók
száma, így a rendelkezésre álló keret teljes
egészében kihasználhatóvá válik.
12 VÁROSHÁZA
HEVESI SÁNDOR
MűVELőDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
DECEMBER 1. 18 ÓRA
BAKAJA ZOLTÁN ZENESZERZőI ESTJE
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola rendezésében. Belépődíj: 300 Ft
Helyszín: Képzőművészetek Háza (Kiskastély)
DECEMBER 6. 16.30 ÓRA
SÜSSÜNK, FőZZÜNK KARÁCSONYRA!
Előadó: Pálfi Zsuzsanna cukrászmester
DECEMBER 7. 15 ÓRA
IDőSKORI EMÉSZTőSZERVI PROBLÉMÁK
Előadó: dr. Buzás Judit belgyógyász főorvos
Belépődíj nincs, minden érdeklődőt szeretettel várunk.
DECEMBER 8. 17 ÓRA
őSZE ANDRÁS SZOBRÁSZMűVÉSZ
EMLÉKKIÁLLÍTÁSA,
A THURY GYÖRGY MÚZEUM ANYAGÁBÓL
Megnyitja: Tüskés Gábor irodalomtörténész.
Köszöntőt mond: Litter Nándor polgármester.
Közreműködnek: a Hevesi Sándor Versmondókör tagjai.
Megtekinthető: 2006. január 10-éig
DECEMBER 12. 18 ÓRA
SZTÁROK A PÓDIUMON
KOLTAI RÓBERT KABARÉ ESTJE
Belépődíj: 1200 Ft
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános
versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait (hrsz./helye/
kikiáltási ár/versenytárgyalás időpontja):
4372/1. – Lazsnaki kastély megosztva/60.000.000 Ft + áfa/2005.
nov. 30. 10:00 óra. 2035/B/2.– Király u. 8./2.200.000 Ft + áfa/2005.
dec. 5. 8:30 óra. 2190/A/3. – Csányi u. 8./10.700.000 Ft + áfa/2005.
dec. 5. 09:00 óra. 11. – Magyar u. 6./6.500.000.- Ft + áfa/2005. dec.
5. 09:30 óra. 163/1. – Magyar u. 54./11.280.000 Ft +áfa/2005. dec.
5. 10:30 óra. 186/1. – Magyar u. 76./7.938.600 Ft/2005. dec. 5.
11:00 óra. 1286. – Királyi P. 1-3./16.000.000 Ft + áfa/2005. nov.
15. és dec. 5. 11:30 óra. 1188/A/5. – 1188/A/6. – Fő út
7./47.000.000 Ft + áfa/2005. dec. 5. 13:00 óra. 1163. – Rozgonyi u.
8./40.000.000 Ft + áfa/2005. dec. 5. 13:30 óra. 3110/19. – Thury
laktanya, volt Csapatművelődési Otthon/38.000.000 + áfa/2005.
dec. 5. 14:00 óra. 918/1. – Arany u. 5./36.100.000 + áfa/2005. dec.
8. 08:30 óra. 964. – Arany u. 7./35.600.000 + áfa/2005. dec. 8.
09:00 óra. 961. – Kinizsi u. 20./20.300.000 Ft/ 2005. dec. 8. 09:30
óra. 2243/1. – Ady u. 25./16.000.000 Ft/2005. dec. 8. 10:00 óra.
6705. – Kisrác u. 25./14.000.000 + áfa/2005. dec. 8. 10:30 óra. 507.
– Dankó u./680.000 + áfa/2005. dec. 8. 11:00 óra. 82/3. – Pláza melletti
terület/34.800.000 + áfa/2005. dec. 8. 11:30 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
ELADÓ INGATLANOK
MÉG EGYSZER A KÓRHÁZRÓL!
A nagykanizsaiak postaládájába elhelyezett
levélben, a Kanizsa Újság hasábjain, és sajtótájékoztatón
is a polgári egylet helyi képviselője
véleményt nyilvánított a kórház korábban
tervezett tevékenység-magánosításáról, hivatkozva
a városban végzett aláírásgyűjtésre.
Mivel az aláírásokat nem adták át, az aláíróknak
és minden nagykanizsaina, e nyilatkozatban
adok tájékoztatót álláspontomról.
Az egészségügy fejlesztésének egyetlen lehetséges
módja a magántőke bevonása. Ez
nem a kórházak eladását jelenti, hanem a
működtetés magánosítását. Ezáltal növelhető
az ellátási színvonala, mint már Nagykanizsán
is megvalósult a művese állomáson,
ahol a betegek és a dolgozók is sokkal elégedettebbek,
mint korábban. Nem a városnak
kellene a szükséges fejlesztéseket finanszíroznia
vagy veszteséges működés esetén a
hiányt pótolnia, ahogy teszik azt Győrben,
kompenzálva a napi 1 milliós veszteséget.
Ezzel a programmal a korábbi kormány is
egyetértett, de a kialakult politikai helyzetben
már nem lehet értelmes vitát folytatni
erről, vagy más ügyről, mert a privatizációt,
mint „szitokszót” használva a Fidesz csak a
szavazatszerzésre gondo, és ennek rendel
alá mindent. Előterjesztésemben a kórház
jövőjéről történő közös gondolkodást terveztem
elindítani, de az előbbiekben leírtak miatt,
már ez sem kapta meg a szükséges szavazattöbbséget.
Ez a mai magyar valóság.
Az ügy lekerült a napirendről, ebben a ciklusban
nem kívánok foglalkozni az üggyel.
Tanulságos, hogy a helyi polgári egylet úgy
kezdett aláírásgyűjtésbe, hogy meg sem kérdezte,
mit tervezünk, mert ez nem fontos, csak
a politikai haszonszerzés. Teszi mindezt a Fidesz
támogatásával egy olyan városban, amelyet
az Orbán-kormány 4 éven keresztül büntetett,
pályázatok elbírálásánál, címzett támogatások
odaítélésénél. Az MSZP-SZDSZ kormány
ígéretéhez híven támogatja Kanizsa
Fejlesztési Tervünk végrehajtását. Kórház, fogyatékosok
otthona, mozi, HSMK, Rozgonyi
Iskola felújítása, Bagola-Fakos csatorna építés,
M-7-es autópálya, hulladéklerakó, laktanyák
átadása – mind-mind már elindított fejlesztés
vagy pozitív döntés a források biztosításáról.
Nagykanizsa történetében talán csak
a XIX. Század végén volt ilyen ütemű infrastrukturális
fejlesztés a városban.
A nagykanizsaiak még többet érdemelnek
kemény munkájuk eredményeként. Azon leszek,
hogy ez megvalósuljon. Én azt várnám a
Fidesztől és a polgári egylettől, hogy örüljenek
és ne keseredjenek a fejlesztések láttán,
mert ezek, ha nem is önző választási érdekeiket,
de Nagykanizsa érdekeit szolgálják.
A nyilatkozatommal a vitát lezártnak tekintem.
Nagykanizsa, 2005.november 27.
Litter Nándor, polgármester
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala fórumot szervezett
az önkormányzat tervezett Civil Koncepciójáról. A rendezvényre hétfőn
került sor a Halis István Városi Könyvtár földszinti előadótermében. A jól
szervezett programot Büki Pálné vezette. A nagyszámú érdeklődő számos
hasznos gondolattal járult hozzá a koncepció teljesebbé tételéhez. A jelenlévők
a fórum után elkezdték megszervezni a leendő Civil Kerekasztalt.
A koncepció tervezete megtalálható a város honlapján
(www.nagykanizsa.hu) A város működése/Civil szervezetek/Felhívások
rovatban és a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri épületének portáján.
FÓRUM A CIVIL KONCEPCIÓRÓL
December 8. csütörtök
December 7. szerda
December 6. kedd
December 5. hétfő
December 4. vasárnap
December 3. szombat
December 2. péntek
06:30 Krónika 06:53 K''arc - Az elveszett
paradicsom nyomában, 15
éves a Hevesi Galéria, 30 éves vegyeskar
07:19 Jelkép - református
07:30 Krónika 07:42 Jövő 7 - Utak
07:55 Rend-ben - rendőrök, tűzoltók,
határőrök 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Irányjelző
17:30 Nyugati régió 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:18 Jelkép - katolikus
19:00 Krónika 19:14 Dombország
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 K''arc - Az elveszett paradicsom
nyomában, 15 éves a Hevesi
Galéria, 30 éves vegyeskar
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Terminátor
33 1/3 - hongkongi akció-vígjáték
23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 K''arc 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 08:30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30
Irányjelző 10:00 Infómánia 10:30
Épi-Tech 11:00 Pénzhalász 17:00
Business-Mix 18:00 Tükör - természetfilm
18.30 Adjuk magunkat
18.40 Egy pikoló világos 20.10 Séta
az égen - természetfilm 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Bencze show 21:30
Sztár a lelke mindennek - amerikai
filmvígjáték 23:30 Különjárat
06:30 Egy pikoló világos 08.00 Séta
az égen - természetfilm 08:20 Jelkép
- Krisztus Szeretete Egyház 08.30
Gyermekműsor 09:00 Teleshop
09:30 Egészségmagazin 10:00 Ingatlan
tárlat 10:30 Business-Mix
11:00 Pénzhalász 17:00 Épi-Tech
18:00 A delfinek hétköznapjai - természetfilm
18:30 Adjuk magunkat
18:40 Beszterce ostroma 20:15 Sajt
- válogatás 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Maksavízió 21:30 Aranyláncok -
amerikai krimi 23:30 Bencze show
06:30 Beszterce ostroma 08.00 Adjuk
magunkat 08.10 Sajt - válogatás
17:00 Ingatlan tárlat 18:00 Krónika
18:10 Mese: Nyuszifarkú mókus
18:15 Jelkép - adventista 19:00
Krónika 19.10 Jövő 7 - Jótékonysági
bál, Karate 19.40 Adjuk magunkat
19.50 Krónika 20.00 Dombország
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Halálos felfedezés - kanadai
akcióthriller 23:00 Dokumentumfilm
23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 - Jótékonysági
bál, Karate 07:19 Jelkép -
adventista 07:30 Krónika 07:42
Dombország 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Nyitott
Egyetem 18.00 Krónika 18.10 Mese
18.15 Jelkép - Katolikus 19:00
Krónika 19:13 Házban ház körül:
Olajos nyugdíjasok, ásványvízek,
gyógyszer veszélyek, adventi koszorú
készítés 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:00 Jövő 7
ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Pancsolj,
pancser! - amerikai vígjáték
23:00 Akarj élni! 23:30 Benceshow
06:30 Krónika 06:53 Házban ház
körül: ism. 07:19 Jelkép - katolikus
07:30 Krónika 07:40 Jövő 7 ism.
08:10 Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Gyógyulj velünk! 18:00
Krónika 18:14 Mese 18.21 Jelkép -
evangélikus 19:00 Krónika 19:14
Jövő 7 - Téli sportok, Vívás 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Házban ház körül ism. 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Provokátor -
amerikai akciófilm 23:00 Ingatlan
tárlat. Magazin 23:30 Irányjelző.
Autós magazin
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 - Utak,
Vívás 07:19 Jelkép - adventista
07:30 Krónika 07:42 Házban ház
körül 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Biztonsági zóna
18:00 Krónika 8:14 Mese: Kőleves
18:19 Jelkép - református 19:00
Krónika 19:14 K''arc - Mikulás
koncert, Hírös Pannónia, József
Attila élete képekben 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Jövő
7 ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Loch Ness mélyén - amerikai akciófilm
23:00 Infómánia - multimédia
magazin 23:30 Business-
Mix magazin. Vállalkozásról mindenkinek
VÁROSHÁZA 13
MűSORA
December 2. – December 8.
KÉSZPÉNZHITEL
AZONNAL:
ÉKSZERBANK
ZÁLOGHÁZ
A MEGSZOKOTT
HELYEN, AZ ISMERőS
KOLLÉGÁK SEGÍTIK;
EGYRE KEDVEZőBB
FELTÉTELEKET
KÍNÁLVA.
NAGYKANIZSA
VASEMBERHÁZ
ÁRKÁDOK
TEL.: 93/313-332
Hétfőtől csütörtökig került sor a HSMK földszintjén az immár hagyományos
Mézes napokra, amely a szervezők tapasztalatai szerint,
évről évre sajnos egyre kevesebb érdeklődőt vonz.
– A méz a legősibb édesítőszer, a cukoripar kialakulásáig az emberiség
nem is ismert mást, a méz körül forgott a világ. A méz és a méhészeti
termékek számos, a kémiai ipar felfutásáig nélkülözhetetlen háztartási
kellékek alapanyagát is adták, gondoljunk csak a gyertyára. Bizonyos
liturgiák ma is előírják, hogy az oltáron két eredeti méhviaszgyertyának
is kell lennie – mondja dr. Kustán László, a Mézes Napok
egyik szervezője.
– Saját termékeket árusítanak?
– Természetesen a saját termékeinket áruljuk, hiszen az ember csak
azért tud felelősséget vállalni, amit maga készített. Nagyon magasak a
hatósági elvárások, például állatorvosi engedély nélkül nem árusíthatunk
semmilyen terméket.
– Mi az egészségügyi felelős dolga?
– Egy évben egyszer van kötelező egészségügyi vizsgálat a méhészetekben,
ilyenkor az úgynevezett nyúlós-költés rothadás nevű betegséget
vizsgáljuk. Ez olyan, mint a pestis, az elterjedését minden lehetséges
eszközzel meg kell akadályozni. Ha az állományt megfertőzi, akkor azt,
kénezést követően el kell tüzelni, nehogy továbbterjedjen. A betegséget
a méhésznek kell észrevenni, de az egészségügyi felelősnek is figyelni
kell, és nyilván az összes többi lehetséges problémát is.
– A brüsszeli tárgyalások milyen eredményeket hoztak?
– Sajnos a bürokrácia malmai lassan őrölnek. Ígéretek vannak, ám
az adminisztráció, a bizottsági tárgyalások nehézkesek, de talán sikert
hoznak a próbálkozásaink.
– Egyre nagyobb mennyiségben jelennek meg a mesterséges édesítőszerek.
Ez milyen hatással van a méz piacára?
– Csak nagyon nyomott áron tudjuk értékesíteni a termékeinket. Évről
évre csökken a felvásárlási ár, bár ennek az oka nem feltétlenül a
mesterséges édesítőszerekben keresendő.
– Milyen új termékeket árusítanak?
– Viszonylag új az úgynevezett krémméz, amelyet mindenkinek bátran
ajánlanék. Nem folyik annyira, mint a hagyományos méz, így étkezéshez
mindenképpen előnyösebb. A másik különlegesség az aranyvessző
méze. ősszel a vadkenderhez hasonló sárga virágaival tele van
a táj, amelyeket felénk ugyan nem aranyvesszőnek neveznek, de a méhek
kellemes mézet készítenek belőle.
– Sokszor panaszkodnak az emberek, hogy a méz hamar ikrássá válik,
veszít esztétikai értékéből. Minden mézre igaz ez?
– Az igazi akácméz, ha megfelelő helyen tartják, sokáig megőrzi esztétikai
minőségét is, vagyis szép tiszta marad. Sem a nagy meleg, sem
a nagy hideg nem használ a méznek. A jó minőségű, megbízható helyen
vásárolt valódi méz sokáig megőrzi minőségét.
D. É.
MÉZES NAPOK
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
VEGYES
JÁRMű
BÉRLET
14 HIIRDETÉS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban közel 700
m2-es telek, rajta bontható családi
házzal eladó. Társasház építésére
kiválóan alkalmas! Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072 (5717K)
Nk-án a belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/391-5609 (5663K)
Befektetők figyelem! Nk belvárosi
96 m2-es, 3 szoba + hallos lakás
, irodának is alkamas, eladó!
Irányár: 13,5 millió Ft. Érd.:
20/439-7780 (5709K)
Elcserélném kétszobás, jó állapotú,
egyedi gázas, önkormányzati
családi házamat egyszobás, akár
rossz állapotú lakásra is megegyezéssel.
Érd.: 30/319-0003 (5732K)
Cserháti Szakközépiskolával
szemben kétszobás, földszinti lakás
eladó. Irányár: 5 millió Ft. Érd.:
30/527-2002 (5733K)
Nk-án az Eötvös téren 3 szobás,
85 m2-es, földszinti lakás (12,5
MFt) és Múzeum téren egyszobás,
36 m2-es, I. emeleti lakás (5,5 MFt)
eladó, vagy családi házra cserélhető
értékegyeztetéssel. Érd.: 365-1654,
hétköznap 16 óra után: 93/320-627
(5746K)
Belvárosi családi házban utcafronti,
kétszobás, összkomfortos lakás
külön bejárattal irodának, lakásnak
kiadó. Érd.: 30/635-1230 (5695K)
Kórház utcában reális áron, két
helyiségből álló üzlet (összterület
57 m2) egyben és külön is kiadó.
Érd.: 30/346-8191 (5727K)
Nagyváthy utcában fagymentes
garázs hosszú távra kiadó. Érd.:
30/507-8535 (5739K)
Jókai utcában garázs hosszú távra
kiadó. Érd.: 30/480-2391 (5740K)
Belvárosban garázs kiadó az
Arany János utcában. Érd.: 20/384-
5530 (5747K)
Nk-án kétszobás, részben bútorozott
lakás kiadó! Érd.: 82/735-459
(5748K)
Audi 80-as 1,6-os TD, 89-es évjáratú,
friss műszakival, korához
képest jó állapotban, sürgősen eladó.
Érd.: 20/4296-903 (hétvégén)
(5721K)
Babaholmik, divatos overállok,
pamut, plüss rugdalózók,
bodyk, rendkívül olcsón eladók.
Nagykanizsa, Olaj út 8. Tel.:
30/948-4276 (5688K)
120 literes prés eladó! Két éves,
újszerű állapotban. Érd.: 30/448-
6072 (5741K)
Nk és körzetéből Herendi, Zsolnay
porcelánokat, ezüsttárgyakat,
képcsarnoki új és régebbi képeket
vásárolok. Érd.: 30/332-8422
(5730K)
Holland hatszemélyes étkező
garnitúrák, tálaló-, író-, cipős- és
faliszekrények, székek, sarokülők,
kiegészítők eladók. Érd.:
20/555-3014 (5731K)
Akác, tölgy, bükk, kályhakész
tüzifa eladó. 14.000 Ft/köbméter,
házhoz szállítás díjtalan! Érd.:
70/609-0881 (5737K)
Babakocsik: újszerű, márkás,
kétfunkciósak, sokfunkciósak,
babahordozó autósüléssel,
négyévszakos kiegészítőkkel,
együtt 12.000–19.000 Ft-ért eladók.
Tel.: 30/948-4276 (5738K)
Mindenféle könyvet, hagyatékot
vásárolok! Tel.: 20/555-
3014 (5742K)
Hat személyes étkező, komód
cseresznyefából és tölgy tálaló eladó.
Tel.: 20/555-3014 (5743K)
2 db 3,5 méteres ezüstfenyő eladó!
Érd.: 93/315-559 (este)
(5744K)
Kérjük, segítsen, aki tud egy
kis élelmiszercsomaggal és egy
konyhaszekrénnyel egy beteg
családnak. Köszönjük! Tel.:
30/652-4560 (5745K)
Eladó normann fenyő 3,5 mes,
Trabant motor 42 ezer km-rel,
hegesztő trafó 220 V-os, gyorsvágógép.
Érd.: 90/325-119 (5749K)
Fenyőgallyat vásárolok, tisztítást
is vállalok! Érd.: 30/542-
8757 (5750K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/592-
8463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások építését,
régi házak felújítását, tetőszigetelést,
ácsmunkákat, tetőfedést vállal alvállalkozóként
is! Érd.: 70/503-9407,
93-322-109, 30/6398-825 (5604K)
Vállaljuk: sírok tisztítását, felújítását,
készítését számlára is. Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-
93-333-449, 06-70-511-7863
(5641K)
APRÓHIRDETÉS
Kőnig menü 􀂊 400 Ft / menü kiszállítva
􀀹 Vállalati étkeztetést vállalunk
􀀹 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
AKCIÓ december 31-ig!
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül
1-3 napos elbírálással, 3%-kal alacsonyabb kamattal!
Havi törlesztőrészlet Kölcsön összege Futamidő (hó)
5 812 200 000 Ft 60
13 247 500 000 Ft 60
24 853 1 000 000 Ft 60
THM: 18,00 % - 21,55 %
Igényeljen hitelkártyát díjmentesen!
T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás nélkül
max. 510 000 Ft-os hitelkerettel!
Tel.: 30/9949–003, 30/8589–760
A NAGYKANIZSAI HORVÁT KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN
tisztelettel meghívom
A HORVÁT-MAGYAR VIRÁGKÖTőK
TALÁLKOZÓJÁRA,
amelyen adventi koszorúk, érdekes virágkompozíciók
kerülnek bemutatásra illetve eladásra.
Rendezvényünk helyszíne: Vasemberház Tükörterme
időpontja: 2005. december 2. (péntek) 15 óra
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Vargovics Józsefné, HKÖ elnök
SPORT 15
A Szan-Dia Fitnes
Center tagjai rangosabbnál
rangosabb országos
eseményeken lépnek
fel és viszik hírét a
kanizsai mozgáskultúra
magas színvonalának.
Legutóbbi fellépéseikről, sikereikről
Vágó László edzővel beszélgettünk.
– Az ősz a versenyekre való felkészüléssel
telt el, új gyakorlatokat,
koreográfiát dolgoztunk ki. Új
fellépő szereléseket terveztettünk a
versenyzőknek, hiszen ebben a
műfajban nem elég a látványos
produkció, ruha is kell. Budapesten
találtunk egy hölgyet, aki nemcsak
a tervezést, hanem a ruhák
elkészítését is magára vállalta, nekünk
annyi dolgunk volt csak,
hogy az iránymutatása alapján
megvásároltuk a szükséges anyagot.
Új ruháink között van banánruha,
kiscica jelmez, Szandra
pedig egy egészen különleges, kövekkel
díszített táncruhát kapott.
– Legutóbb a fitt-parádé kapcsán
hallottunk Önökről. Hogyan szerepeltek
a Szan-Dia versenyzői?
– Új, eddig sehol be nem mutatott
gyakorlatainkkal indultunk a
debreceni versenyen, azért hogy a
nagy, országos megmérettetés előtt
némi őszi verseny-tapasztalatot
szerezzünk. Szerintem nagyon jó
parádé volt a debreceni, sok sztár
fellépővel. Aránylag elégedett lehettem
a gyerekekkel. Hetési Violetta
második helyen végzett, Magyar
Dóra a saját korcsoportjában
szintén második lett, Horváth Barbara
és Várszegi Zsófia is (ő most
versenyzett először) negyedik lett.
Vágó Alexandra a saját korosztályában
negyedik helyezést ért el. A
gyakorlatokon láttuk, hogy van
még csiszolni való, vannak még kijavítandó
hibák, de erre végül is
volt még egy hetünk.
– Hogyan kerültek be a Testnevelési
Egyetem születésnapi műsorába?
– Még szeptemberben megkereste
a lányomat, Szandrát az
egyetem egyik kulturális szervezője
azzal az ajánlattal, hogy lépjünk
fel az évfordulóra tervezett gálán.
Nem mondtunk nemet, így került
erre a gálára Vágó Alexandra és a
Szan-Dia Fitnes Center kötélugró
csoportja (Szakács Zsófia, Hetési
Violetta, Hárs Gergő). Egy nyolcperces
kötélugró számmal léptek
fel az egyetem hallgatói, tanárai,
vendégei előtt. Komoly sikert arattunk,
a közönség állva tapsolt a
lányainknak, fiainknak. A fellépés
máris újabb meghívást hozott, hiszen
a műsort követően keresett
meg bennünket egy műsorszervező.
A tárgyalás eredményeként ezzel
a produkcióval fellépnek a gyerekeink
december közepén a Hilton
Szállóban, a jogász-bálon.
– Milyen sikereket értek el a
Magyar Bajnokságon?
– Az eredményeinkkel elégedett
vagyok, szépen szerepeltünk.
Hetési Violetta második helyezést
ért el, Magyar Dóra szintén második,
Várszegi Zsófia nyolcadik lett.
Horváth Barbara ötödik helyen
végzett. Barbara már nyert az idén
két bajnokságot, most ez egy kicsit
gyengébbre sikeredett. A fiúk mezőnyében
Hárs Gergő második lett,
Szakáll Péter első lett.
-dé-
DECEMBERBEN A HILTONBAN
A Kanizsa Diákkosárlabda Klub
legutóbbi mérkőzésein hasonló
„súlycsoportú” ellenfelekkel nézett
farkasszemet. A „Vadmacskák”
ereje, taktikája és lelkesedése
azonban nem volt elég a győzelemhez.
A sors is ellenük játszott,
hiszen a csapat erőssége, Varga
Zsófia csak hosszú kényszerpihenő
után térhetett vissza. Újdonság
azonban, hogy a szerb Mirkov és
kanizsai származású, Sopronból
kölcsönzött Zsovár Orsolya mellett
immár a harmadik új játékos
érkezett az idényben: a 23 éves
Diamond Cosby, aki az Egyesült
Államok egyik egyetemi csapatából
érkezett. A bedobó poszton játszó
színes bőrű hölgy a Szekszárd
és a Szolnok elleni mérkőzéseken
be is váltotta a hozzá fűzött reményeket
bravúros kosaraival. A legutóbbi
hazai küzdelem végeredménye
nem tükrözi hűen a két csapat
közti különbséget, hiszen a Szolnok
ellen egy kiélezett, izgalmas,
csak a végjátékban eldőlő játékot
láthatott a közönség, mely a meccs
minden pillanatában együtt „küzdött”
a lányokkal. A mutatott játék
színvonala az azóta vezetőedzővé
előlépett Gábor Erzsébetben is reményt
keltett, aki bizakodva tekint
az alapszakasz második fele elé.
BEAC Újbuda – Kanizsa DKK
73-41 (17-2, 23-16, 22-10, 11-13)
Kanizsa DKK: Fekete (7/3),
Völgyi (17/3), Németh, Vágvölgyi
(4), Mirkov (3). Csere: Tálosi (1),
Góber (8/6), Zsovár, Mozsolics
(1), Bencze, Horváth.
Szekszárd – Kanizsa DKK
94-51 (28-17, 15-9, 21-12, 30-13)
Kanizsa DKK: Vágvölgyi (4),
Varga (7), Mirkov (6), Fekete,
Völgyi (9/3). Csere: Góber
(18/6), Tálosi, Cosby (7), Bencze,
Zsovár, Németh, Horváth.
Kanizsa DKK – Szolnoki NKK
55-75 (20-26, 20-16, 12-20, 3-13)
Kanizsa DKK: Németh, Varga
(4), Cosby (22/12), Mirkov
(8/6), Zsovár. Csere: Bencze,
Horváth, Góber (17/9), Fekete
(2), Völgyi (2),
(lt)
BIZAKODÓAN AJÁNLÓ
December 3. szombat
10.00 óra VIII. Nemzetközi
Mikulás Kupa judoverseny
– MÁV csarnok
December 4. vasárnap
11.00 óra K.Sörgyár II. –
Szombathely NB I/B-s női
asztalitenisz – Péterfy S.
Ált. Isk.
14.45 és 17.00 óra Kanizsa
KK DKG East – SMAFC
NB I/B férfi kosárlabda –
Cserháti SZKI
17.00 óra Kanizsa KK
DKG East – SMAFC NB
I/B-s férfi kosárlabda –
Cserháti SZKI
17.00 óra IZZÓ SE –
PLER-AIRPORT II. NB
I/B-s férfi kézilabda –
Zsigmondy-Széchenyi
csarnok
December 6-9.
10.00 óra Városi Iskolai
Sportfesztivál – Zsigmondy-
Széchenyi csarnok
Az utóbbi időben egyre többen
vettek részt Nagykanizsáról
a hazai futóversenyeken.
Felmerült az igény egy futóklub
létrehozására, amely november
26-án 19 fővel meg is
alakult a Batthyány Gimnáziumban
Kanizsa Futó és Szabadidősport
Klub néven.
Céljuk a szabadidő kultúrált
eltöltése. A sportegyesület és a
hozzátartozó klubélet nyitott
bármely korosztály számára.
A klub elnöke Polai József,
titkára Gerlinger Sándor lett.
Elnökségi tag Willmanné Kovács
Edit, Bálint Zoltánné, Németh
Attila, Horváth István és
Balogh László.
Az egyesület várja az újabb
tagok és érdeklődők jelentkezését
a 30/2975479-es telefonszámon.
A következő megmérettetés
a zalaegerszegi szilveszteri
futóverseny lesz.
FUTÓKLUB
ALAKULT
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
A FEBRUÁRI
ANGOL és NÉMET,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTő,
40 ÓRÁS INTENZÍV
TANFOLYAMOT SZERVEZ
vizsgáztató tanárok vezetésével,
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL
30% TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ
VISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!
Beiratkozás: december 30-ig
XVII. évfolyam 41. szám 􀁺 2005. december 8. 􀁺 Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
ÚJSÁGUNK MIKULÁS AJÁNDÉKAKÉNT, NAGYKANIZSAI ÓVODÁSOK RAJZAIVAL ILLUSZTRÁLT MESENAPTÁRRAL
KÖSZÖNTJÜK KEDVES OLVASÓINKAT!
Deecember 2-án került sor a leendő Plakátmúzeum
kivitelezői szerződésének aláírására.
Litter Nándor polgármester
kiemelte: a jövő évben elkészülő új múzeum
működtetésére többféle elképzelés is
van, hogy végül hogyan, miként is működik
majd a város országosan egyedülálló turisztikai
látványossága. A felújítás, a közel kétszáz
éves épület rendbetétele a héten megkezdődött.
A jövő év június 30-ig tartó
munkálatokat a ZÁÉV Rt. végzi majd, erről
szól a pénteken aláírt szerződés, amelyet
Baksa Attila, a ZÁÉV Rt. ügyvezetője is ellátott
kézjegyével.
A város korábban – Pócs Péter és Halász
Gyula ötlete nyomán – pályázatot adott be a
leendő Plakát- és Gabonamúzeum megvalósítására.
A Stílus Kft. tervezte meg az Erzsébet
tér 14-15. szám alatti, a XVIII. század
elején épült volt magtár felújítását. A múzeumi
tárgyak egy része állandó díszítőelemként
funkcionál majd. A főbejárat az épület nyugati
homlokzatán lesz. A kiállítóterem kialakításánál
a tervező gondoskodott az építészeti
értékek és sajátosságok megtartása mellett az
alkotások hatásos bemutatásáról is.
A helyiségek megfelelő klímájúak, a
plakátokat mesterséges fénnyel világítják
meg majd úgy, hogy azok a látogató számára
maximális élményt nyújtsanak. A termek és
a közlekedők úgy kerülnek kialakításra,
hogy a kialakított tárgyak körbesétálhatók
legyenek. A termek konferenciáknak,
előadásoknak is helyet adnak majd.
LESZ PLAKÁTMÚZEUMUNK!
DALMESTEREK
A fennállásának 30. évfordulóját
ünneplő Városi Vegyeskart
lapunk 8. oldalán köszöntjük.
„SZELEKTÍV” OKTATÁS
A 2005/2006-os tanévben is folytatódik az
ÖKO-Pannon Kht. pedagógiai oktatóprogram
sorozata, amelynek keretében a szelektív hulladékgyűjtés
valamint a környezettudatos gondolkodás
oktatásához kaptak tájékoztatást a város
iskola- és óvodapedagógusai. Az oktatóprogram
városunk önkormányzata és az Saubermacher
Pannónia Kft. közös szervezésében valósul
meg. A kezdeményezés célja, hogy valamennyi
óvodás és általános iskolás megismerkedhessen
a szelektív hulladékgyűjtés gondolatával, a felnövekvő
generáció számára értékké és mindennapi
gyakorlattá váljon a környezettudatos magatartás.
A fiatalok tanítása kiemelten fontos,
mert hosszú távon az ő együttműködésükkel
működhet hatékonyan a szelektív hulladékgyűjtés,
a környezet terhelését minimalizáló hulladékgazdálkodás
– mondta az idei programindító
előadáson Horváth Balázs, az SP ügyvezetője.
A oktatóprogram a 2002/2003-as tanévben
három városban indult el, azóta folyamatosan
bővül. A 2003/2004-es tanévben hat város több
mint 120 iskolája kapcsolódott be, a tavalyi tanévben
pedig már 24 város pedagógusai vettek
részt az oktatónapokon, és általuk közel 144.000
gyermek ismerhette meg a szelektív hulladékgyűjtés
és a környezettudatos magatartás fontosságát
az ÖKO-Pannon oktatóanyagaiból. Az
oktatónapon résztvevő tanárok, óvodapedagógusok
megismerhették a helyi szelektív hulladékgyűjtési
rendszert, valamint az ÖKO-Pannon
Kht. ehhez kapcsolódó programját. Ennek segítségével
a pedagógusok beépíthetik a tananyagba
a szelektív hulladékgyűjtés alapismereteit. Ingyenesen
megkapták azt az oktatócsomagot is,
amely játékos formában mutatja be a hulladékgazdálkodás
alapjait és a szelektív hulladékgyűjtés
legfontosabb gyakorlati szabályait. A
legkisebbek kifestő füzetből, mesekönyvből, és
óvodai feladatlapból, a nagyobbak pedig a nekik
szóló feladatgyűjteményből, képregényből, ismeretterjesztő
szórólapból és oktatófilmből kaphatnak
hasznos információkat. A pedagógusokat
tanári segédkönyv, tanári prezentáció, falra függeszthető
oktatói tabló segíti a szelektív hulladékgyűjtés
oktatásában. A segédanyagok a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium és az
Országos Közoktatási Intézet szakmai támogatását
élvezik. A program keretében városonként
egy iskolai osztálynak lehetősége nyílik arra,
hogy szakmai kiránduláson vegyen részt.
„VÉGKIÁRUSÍTÁS”
Sajtótájékoztatóban dr. Kolonics Bálint a Fidesz
frakcióvezető-helyettese arra hívta fel a
figyelmet, hogy az elmúlt három évben a városvezetés
döntései és a kormány megszorításai
miatt több milliárd forintra növekedett Nagykanizsa
adóssága. Úgy vélte, helytelen, amit a
város tesz: mindent elad, amit megvesznek, az
ár nem számít, csak bevétel keletkezzen, mert az
ürességtől kong a város kasszája. Elmondása
szerint számtalan javaslattal fordultak a városvezetéshez
azért, hogy elkerüljék a mostani
helyzetet, de mindhiába. „A szocialisták egyetlen
egyszer sem hallgattak a jó szóra. Hiába
kértük őket például arra is, ha már mindenáron
hiteleket akarnak felvenni, akkor legalább olyan
beruházás érdekében tegyék azt, amely a jövőben
pénzt hoz, én nem pénzt visz.”– mondta.
NÖVENDÉKHANGVERSENY
Zala megye tíz zeneiskolájának növendékei
adtak hangversenyt a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskolában. Elsőként
Somogyi Nikolett zongorázott, majd Lukács
Péter klarinétjátékát hallgathatták a zenekedvelők.
Bartók és Mozart dallamait követően
Farkasinszki Enikő furulyázott, aztán Hegedűs
Alexandra előadásában fuvolán csendült
fel Cowles egyik műve. Németh Adrienn
Schubert: Boldogság című darabját énekelte.
őt Vass Ákos követte zongorajátékával, majd
Kántor Viktória klarinétozott. Molnár Marcell
zongorán, Bajgár Ramóna fuvolán, Kiss
Gergely zongorán, Lukács István trombitán
játszott. Tóth Dorottya furulyaszólója után
Lendvai Bianka hangját csodálhatták meg a
jelenlévők, majd Fekete Melinda furulyázott.
Németh Kristóf Verdi: Rabszolgák kórusát
szólaltatta meg szaxofonon. A szünetet követően
elsőként Felföldi Olivér játszott gordonkán,
majd Farkasinszki Enikő és Fekete Melinda
furulyázott. A duó után Németh Márton
énekelt a közönségnek, őt Varga Dávid követte
furulyajátékával. A zongorát Vida Konrád
szólaltatta meg. Haag Sabine fuvoláján
keltette életre Vivaldi: C-moll gigue-jét,
Liszjuk Valentin játszott klarinéton. A növendékhangversenyen
fellépett a fuvolás Horváth
Dorottya, tubán Vinkó Ádám. Fuvolaszólójával
Nikolics Viktória örvendeztette meg a közönséget.
Vörös Ádám trombitahangjaival zárult
a koncert. Az ifjú zenészek a lenti Ádám
Jenő, a zalaszentgróti Erkel Ferenc, a keszthelyi
Festetics György Zeneiskola, a megyeszékhelyi
Pálóczi Horváth Ádám és a keszthelyi
Család Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, a keszthelyi
Életfa Általános és Alapfokú Művészetoktatási
Iskola, a hévízi Illyés Gyula Általános Iskola,
Zeneiskola, a zalakarosi Móra Ferenc
Általános Iskola, Zeneiskola, a nagykanizsai
Szent Cecília Zene- és Művészeti Iskola valamint
a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola növendékei voltak.
KANIZSARU
12.08 órakor tett bejelentést egy hölgy, mivel
az éjszaka folyamán ismeretlen tettes,
jobb hátsó ablak betörésének módszerével feltörte
a lakóháza előtt parkoló személygépkocsiját,
majd az abban tárolt táskáját a benne
lévő értékekkel együtt eltulajdonította.
ÜGYESEDő ÓVODÁSAINK
A város óvodásai számára a Hétszínvirág
óvodában rendezték meg a városi szintű József
Attila szavalóversenyt. A versmondás három
fős zsűri jelenlétében, három csoportban zajlott.
A versenyben részt vett 41 kisgyermek, a helyezéstől
függetlenül plüss játékot és csokit kapott
ajándékba. Helyezések: 1. Balázs Enikő
(Rózsa óvoda). 2. Szamosi Richárd (Hétszínvirág
óvoda). 3. Peterman Máté (Hétszínvirág
óvoda). Különdíjas: Zombori Zsolt (Hétszínvirág
óvoda). Ugyancsak a Hétszínvirág óvodá-
2 KRÓNIIKA
NOVEMBER 29. NOVEMBER 30.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Gyakornok: Dely Marianna. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. I. emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda:
ANTÓK Nyomdaipari Kft. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjesztő:
TOTAL-LAP Kft. Felelős vezető: Fehér Tamás. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Kőnig menü 􀂊 400 Ft / menü kiszállítva
􀀹 Vállalati étkeztetést vállalunk
􀀹 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
ban zsűrizték és állították ki a József Attila rajzpályázat
anyagát. Helyezések: 1. Szabó Kíra
(Rozgonyi óvoda). 2. Losonczy Rózsa (Hétszínvirág
óvoda). 3. Molnár Sára (Attila óvoda).
Külön díjas: Dávid Rebeka (Hevesi óvoda). A
díjakat december 3-án, a Móric Zsigmond Művelődési
Házban megrendezett József Attila év
zárásán adták át a gyerekeknek.
AZ AIDS VILÁGNAPJÁN
Az AIDS világnapja alkalmából hirdetett
városi vetélkedőt a helyi ÁNTSZ. A játékos
tudáspróbára az összes középiskola meghívást
kapott, és négyfős csapatokkal képviseltethette
magát a HSMK-ban. A program célja az
volt, hogy felhívja a fiatalok figyelmét az
AIDS terjedésére, a ma még gyógyíthatatlan
betegség fertőző mivoltára, s arra, hogy ma a
védekezés egyetlen módja a megelőzés. A
szervezők a középiskolás korosztályt célozták
meg a rendezvénnyel, hiszen az AIDS elleni
védekezés mellett nagyon fontos, hogy a fiatalok
szexuális életük kezdetén a lehető legtöbbet
tudjanak a biztonságos szexről, a védekezés
módszereiről, mondta el Virovecz Ildikó
védőnő, a program fő szervezője.
PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Nagykanizsai Térségi Szervezete nyílt pályázati
információs napot szervezett a Nagykanizsai
Szolgáltató Irodában. Kováts Tibor pályázati
tanácsadó előadásából három nagyon fontos
a témát érintő kérdésre kaptunk választ.
Megtudhattuk, miért érdemes már most készülni
a 2006. évi pályázatokra, lesz-e elegendő
pályázati forrás, mire érdemes pályázni,
melyek a sikeres pályázat feltételei. A
felkészüléshez elengedhetetlen a vállalkozás
eredményének ismerete, a gazdálkodás adatai.
A gazdasági versenyképesség operatív program
(GVOP) keretén belül október végéig 107
milliárd forintot osztottak ki a pályázatokra.
Ebből a pénzből Zala megye mindössze kettő
milliárd forintot kapott. Jövőre 35 milliárd forintot
tartalmaz a GVOP. A technológiai korszerűsítés
mellett jut gépbeszerzésre, ingatlanfejlesztés.
Ez utóbbit kifejezetten a kis- és középvállalkozásoknak
ajánlják. Tanácsadás
igénybevételére, együttműködő vállalkozások
közös beruházásainak támogatására is lehet
majd pályázni.
ROSSZ HELYZETBEN A FIATALOK?
Az elmúlt három év alapján megállapíthatjuk,
hogy Litter Nándor és a várost vezető
szocialisták és szabaddemokraták nem tartották
be a fiatal nemzedék tagjainak tett ígéreteiket
– jelentette ki Bizzer András, a Fidelitas
nagykanizsai alelnöke a szervezet sajtótájékoztatóján.
Sajnos Nagykanizsán még a megyei
átlagnál is rosszabb a fiatalok helyzete,
mivel városunkban csak az utolsó egy évben
68,86 százalékkal nőtt a munkanélküliség –
167 főről 282 főre –, szemben a megyei 48
százalékkal. A munkalehetőségek hiányának
ellenére is itthon „maradnak” nemzedékünk
tagjai, mivel egyre embert próbálóbb a közlekedés
a MÁV járatain. Kevés az IC szerelvény
– pénteken és vasárnap délután csak
egy-egy vonat közlekedik Nagykanizsa és
Budapest között. Ha biztosra szeretnének
menni a fiatalok, már péntek délután meg kell
venniük jegyüket a vasárnap délután Budapestre
induló InterCityre. Pénteken hazafelé
sem sokkal jobb a helyzet, mivel sokszor már
csütörtökön nehéz jegyet kapni.
LEVENTESORS
A levente intézmény történetét dolgozta fel
legújabb, Leventesors címet viselő könyvében
Rózsás János író. Az ünnepélyes könyvbemutatón
a Halis István Városi Könyvtárban az író
témaválasztását azzal indokolta, hogy mint
minden más intézményre, szervezetre, amelyik
a két világháború között működött, annyi
sarat, szennyet szórtak rá az elmúlt évtizedekben,
hogy a ma élő nemzedékekben, ha él egyáltalán
valamilyen kép ezekről, az bizonyos
mértékig – a legjobb esetben is – torzított.
1921-ben született meg a véderőtörvény,
melynek keretében hozták létre a levente intézményt,
amely minden 24. életévét be nem
töltött ifjúra nézve kötelezővé tette a leventemozgalomban
való részvételt. A törvényalkotók
felismerték, hogy egyedül a sport tudja
megadni az ifjúságnak azt az emberi tartást,
amelyre egy katonai rendszer felépíthető. Az
erkölcsi nevelésre is nagy hangsúlyt fektettek,
csakúgy, mint az erős nemzeti érzület kialakítására,
tudatosítva a jövő generációjában, hogy
az egyéni jogok mellett állampolgári és hazafiúi
kötelességek is vannak. A levente intézmény
arra is alkalmas volt, hogy a hadsereg
újoncainál lényegesen nagyobb számú fiatalt
vonjanak be a katonai előképzésbe. Az 1921-
es véderőtörvény a titkos magyar hadsereg
megteremtésére volt hivatott, azzal együtt,
hogy összekapcsolták egészségügyi, sportolási
célokkal és művelődési törekvésekkel.
– Jómagam és még sok tízezer magyar fiatal
került a leventeintézmény miatt szovjet hadifogságba,
ugyanis a szovjetek úgy fogták fel
a leventeintézményt, hogy az a német Hitler-
Jugend tükörmása, és fasiszta ideológiára
épülő, szovjetellenes partizánmozgalom. Ez az
ideológia mellékvágányra vitte a leventék történelmét,
pedig a mozgalom létrehozása létérdeke
volt Magyarországnak, hisz Trianon után
annyira leszabályozták a hadsereg létszámát,
hogy még ezt a csonka országot sem tudtuk
volna megvédeni a kisantant államokkal szemben.
Másrészt valamiképpen a lelket is kellett
tartani a szétszakított magyarságban. Azt
akarták, hogy ebben a megalázott, megcsonkított
országban egy öntudatos, hazafias, vallásos,
maga előtt célt látó ifjúság nőjjön fel, nem
véletlenül üdvözöltük úgy egymást, hogy:
„Szebb jövőt!” Jövőképet akartak nekik mutatni,
nem „enervált”, fásult fiatalság nevelése
volt a cél Önbecsülést, egyfajta egészséges nacionalizmust
plántáltak a fiatalokba – mondta
könyvéről a könyvtárban az alkotó.
ÚJ TÖRVÉNYJAVASLAT
Országos kérdésekről, a parlament által tárgyalt
ügyekről beszélt Göndör István országgyűlési
képviselő sajtótájékoztatóján. Szó esett a
szakképzéssel kapcsolatos törvényi változásokról,
a foglalkoztatást támogató lehetőségekről,
arról, hogy a kormány a jövőben méginkább
ösztönözni szeretné a szakképzést. Göndör István
beszélt a bírósági végrehajtással kapcsolatos
törvényi javaslatról. A módosítási javaslat előzményét
egy fogadóóráján felmerülő probléma
jelentette, amikor a képviselő szembesült azzal,
miként lehetséges, hogy hosszú évtizedek munkájával
megszerzett javait valaki a lakásmaffia,
vagy más törvényt megkerülő módszerek alkalmazása
miatt elveszíti. A törvénymódosításról
hétfőn tárgyalt a Parlament. Ennek lényege,
hogy a végrehajtáskor, a kalapács leütését követően
az önkormányzatnak harminc napra megnyílik
az elővásárlás joga az adott ingatlanra,
vagyis az önkormányzat eldöntheti, hogy azon
az áron megvásárolja az adott ingatlant, és helyi
rendeletben szabályozhatja, hogy a lakást bérlakássá
alakítja-e, vagy másutt biztosít lakást a
korábbi tulajdonosnak, és az adott ingatlant
másként hasznosítja. A javaslat érdekessége,
hogy a jövőben a hitelezők érdeke is jobban érvényesülhet,
hiszen nem ár alatt kelnek el az értékes
ingatlanok, s a befolyt pénzből az ő kártalanításuk
is nagyobb eséllyel oldódik meg. Szigorodnak
az árverés körülményei, a résztvevőknek
azonosítani kell magukat, az árverésről videofelvétel
készül, a kifogás esélyei is javultak.
PLAZA SZÜLINAP
A Kanizsa Plaza 5 éves jubileuma alkalmából
tartottak születésnapi partyt a bevásárlócentrumban.
A nagyszabású rendezvényt Tegzes
Zsolt, a Plaza igazgatója nyitotta meg, majd
Litter Nándor polgármester mondott köszöntőt.
A Járási Ildikó iparművész tűzzománcaiból
összeállított tárlatot Lengyák István pedagógus
nyitotta meg. A megnyitó ünnepi hangulatáról
a Hevesi Sándor Általános Iskola versmondói
és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola tanulói is gondoskodtak. A
tárlatot egy hónapig tekinthetik meg az érdeklődők.
A jubileumi program Judit és a Zene-
KRÓNIIKA 3
DECEMBER 1.
DECEMBER 2.
4 KRÓNIIKA
manók műsorával folytatódott, a felcsendült vidám
dalokat a közönség együtt énekelte a szereplőkkel.
Nagy közönségsikert aratott Holcz
Gábor bűvész műsora. A programok kavalkádja
közben a kisgyerekeket a Mikulás várta apró
ajándékokkal, s a nagyobbak a Kézműves Játszóházban
készíthettek játékokat karácsonyra.
A szervezők arról is gondoskodtak, hogy a legújabb
módit megismertessék a jelenlévőkkel: a
Cast Models közreműködésével divatshow
gazdagította a programot. Kiegészítésként
sminktanácsadás bővítette a szolgáltatások listáját.
A meglepetéseknek azonban még nem
volt vége: Caramel és Bartók Eszter
MEGAsztárvendégek kápráztatták el hangjukkal
a közönséget. A rendezvény zárásaként
karaoke-partyra került sor a Mega Cityben.
HORVÁT VIRÁGKÖTőK
Harmadik alkalommal került sor a Horvát
Kisebbségi Önkormányzat szervezésében a
csáktornyai virágkötő szakiskolások karácsonyi
bemutatójára a városban. A Vasemberházba
középiskolások hozták el legszebb munkáikat,
amelyeket méltán csodálhatott meg a kanizsai
közönség. Az új színeket, formákat, a
miénktől kissé eltérő stílust felvonultató díszek
hamar gazdára leltek, s számos kanizsai
otthon méltó díszeivé válnak a közelgő ünnepen.
A találkozó célja, hogy a két város között
minél szélesebb körű, összetettebb kapcsolat
alakulhasson ki, mondta Vargovics Józsefné, a
HKÖ elnöke.
ÚJRA: KÓRHÁZ
A kórház-privatizációval kapcsolatban tartott
sajtótájékoztatót Cseresnyés Péter, a Fidesz helyi
elnöke. Mint mondta, egyre nagyobb nyomás
nehezedik a Rozgonyi Polgári Egylet elnökére,
Miha Tamásnéra. „Felszólítjuk a városvezetést
– mondta Cseresnyés Péter –, hogy ne
fenyegesse az Egylet elnökét, és ne akarja kizsarolni
tőle annak a több mint 10 ezer aláírónak
az adatait, akik tiltakoztak a kórház privatizációja
ellen. Sokan arra fognak gondolni, azért
van szüksége a tiltakozók nevére és címére az
önkormányzatnak, hogy ezeket az embereket
retorziók érjék véleménynyilvánításuk miatt!”
A Fidesz elhatárolódik az önkormányzat törekvéseitől
és kiáll azok mellett, akik véleményüket
vállalva hangot adtak akaratuknak, miszerint
nem támogatják a kórház privatizációját.
SZDSZ-ES ÉVÉRTÉKELő
Megint eltelt egy év, és ebben a ciklusban a
harmadik évet zártuk – kezdte sajtótájékoztatóján
Röst János. 2002-ben csődközeli állapotban
vettük át a várost, 2003. a szigorú, takarékos
költségvetés éve volt, stabilizáltuk a gazdálkodást.
2004. a sebességváltás éve volt, az idei év
pedig a gyorsítás éve, a fejlesztések előkészítése
volt. Számos beruházás zajlott a városban. Röst
János a teljesség igénye nélkül felsorolt közülük
jó néhányat: ide sorolható a Kórház felújítása, a
Fogyatékkal élők új intézménye, a bagolai lerakó,
a régi mozi felújítása. A laktanyákban is elindult
az élet. A városban összefogásra volna
szükség. Sajnálom, a testület nem így működik
– mondta Röst János. A FIDESZ három éve a
heti sajtótájékoztatókon elhangzó, a várost és a
politikai ellenfeleit lejárató kampányán kívül
semmit nem csinál. A szakmai vitában nem
vesznek részt. Az MSZP-frakció kettészakadt, a
polgármester támogató mega-, és a polgármestert
ellenző mini MSZP-frakcióra.
DÉLVIDÉK RÉGEN ÉS MA
A Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház
a Halottak Napjától Virágvasárnapig című darabot
mutatta be a Hevesi Sándor Művelődési
Házban, melyet Siposhegyi Péter megtörtént
eseményekre és egy szabadkai magyar polgár,
Kende Ferenc naplójának feljegyzéseire támaszkodva
írt. A történet 1918 őszén, Halottak
napján kezdődik – ekkor vonultak be a
szerb megszállók Kosztolányi városába –, s
tart egészen 1941 tavaszáig, Virágvasárnapig,
amikor a Délvidék ideiglenesen újra Magyarország
része lett. A nézők nyomon követhették
a magyar könyvek, a kultúra szolgálatába állító
Kende Ferenc hányatott sorsát, s ezzel
együtt Trianon tragédiája, a kisebbségbe szorult
délvidéki magyarság megpróbáltatásai is
bemutatásra kerülnek. Mégpedig szokatlan
nyíltsággal rávilágítva arra a szomorú tényre,
hogy délvidékiek helyzete a második világháború
óta sem sokat változott. A városunkban
is nagy sikert aratott előadást Andrási Attila
rendezte, a zenét Barabás Zoltán komponálta.
A színpadon Erdélyi G. Herminát, Fazekas
Andreát, Csernik Árpádot, Kálló Bélát és Péter
Ferencet láthatták a nézők.
KUTYAVIZSGA
Engedelmességi és kísérő kutyavizsgát tartottak
szombaton a Camping úti Kutyaiskolában.
A Dogo Canario és Egyéb Kutyák Klubja
által szervezett vizsgán nyolc kutya adott
számot tudásáról. A klub által hatodik éve
megrendezésre kerülő vizsga több szakaszból
állt. Először a fegyelmező részre került sor,
majd a forgalomban bizonyíthatták a négylábúak
s gazdáik, hogy kellő alapossággal felkészültek
a megmérettetésre. A vizsga utolsó
szakaszában őrző-védő feladatokat kellett bemutatniuk
az érintetteknek Biczó Péter nemzetközi
munkabíró előtt. A vizsga letétele
után további munkavizsga-lehetőségek állnak
a kutyák és gazdáik előtt.
MAGYAR SIKER
A Tungsram nagykanizsai „Hevesi Sándor”
versmondókörének tagjai december 3-4-én a
romániai Szatmárnémetiben megrendezett
„Gellért Sándor” kárpátmedencei vers és prózamondó
versenyen szép sikereket értek el. Zalán
Barbara 1., Kocsis Edit 2., Csabai Anna 6.,
Miksó Nóra 13., Horváth Zsófia 18., Horváth
Réka 22. lett.
ZELJKO HUDEK A TREND-BEN
A Trend Art Stúdió Galériában Zeljko
Hudek képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás
szombaton délután. Az ünnepélyes megnyitón
Wilhelm Gábor, a Kanizsa Trend Kft. ügyvezető
igazgatója köszöntötte az alkotóművészt
és a megjelent vendégeket, majd Lehota János
tanár szólt a képzőművész eddigi pályájáról,
kiállított munkáiról. Kiemelte a színek harmóniáját,
azt a naivitást, tisztalelkűséget és vidámságot,
melyet a képek sugároznak.
RISZÁLTÁK EGÉSZ ESTE
Vasárnap a HSMK-ban, délután háromtól
és este hattól látványos fitness-gálát láthattak
az érdeklődők a Szan-Dia Fitness Center szervezői
és versenyzői jóvoltából. Az egy évtizednél
is többet megért, szemet gyönyörködtető,
számos meglepetést ígérő gála vasárnapi
DECEMBER 3.
DECEMBER 4.
KRÓNIIKA 5
programjában új műsorszámaikkal léptek fel a
Szan-Dia növendékei. A kanizsaiak mellett a
rendezvény vendége volt Posseison Crow, a
Moszkvai Cirkuszfesztivál különdíjasa, Anita
Liliputországból, a Testnevelési Egyetem
trambulincsapata is. A termet zsúfolásig megtöltő
közönség a valamivel több mint három
órás műsorban láthatta a legkisebbek és a legnagyobbak
műsorszámait is, és gyönyörködhetek
a fellépők új ruháiban.
KANIZSARU
Nagykanizsán a 7-es számú főútvonal elkerülő
szakaszán a Petőfi utcai kereszteződésben
történt halálos baleset vasárnap reggel. A főútvonalon
Budapest felé haladt egy litván felségjelű
kamion, amikor a Petőfi utcai kereszteződésben
oldalról nekihajtott egy kerékpáros. A
79 éves nagykanizsai férfi a baleset során
olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen
életét vesztette. A baleset körülményeit
a kanizsai rendőrkapitányság közlekedési osztálya
műszaki szakértő bevonásával vizsgálja.
ÚJ HÍD A CSÓNAKÁZÓ-TAVON
Átépítették a Tóparti sétány gyalogos hídját.
Az átadáson Litter Nándor polgármester
köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta, ismét
egy sikeres beruházást tudhatunk a hátunk
mögött, mely annak a hétszáz millió forintos
beruházásnak a része, melynek keretén
belül utakat, járdákat, hidakat kívánnak létrehozni,
felújítani. Egy nagykanizsai vállalkozóval
valósították meg az átépítést, mely azt
bizonyítja, egy „hazai” vállalkozó is képes
jól, magas színvonalon és kedvező áron dolgozni.
Miután átvágták a szalagot, egy hordó
átgörgetésével szentelték fel az új hidat.
ÚJ ALBUM
A Halis István Városi Könyvtárban mutatták
be a Nagykanizsa a régiók kapuja címet
viselő, új, reprezentatív nagykanizsai fotóalbumot.
A rendezvényen részt vettek az alkotók,
a Canissa Kiadó tulajdonosai, Magyar Tibor
és Magyar Tiborné, valamint Litter Nándor
polgármester is. Az est házigazdája Czupi
Gyula, a könyvtár igazgatója volt. A feltett
kérdések nyomán kiderült: azért vált szükségessé
új album kiadása, mert az előző kiadvány
mindegyike gazdára talált, s mostanra
már nem volt egyetlen, a várost méltón reprezentáló
kiadvány sem. A kiadvány képeit Kotnyek
István készítette. A könyv szövegeinek
többsége Kunics Zsuzsa gondos munkája, aki
elmondta: nemcsak a látogatóknak, az idegeneknek
készült e könyv, hanem azoknak is,
akik nap mint nap elmennek egy-egy szép
kanizsai épület előtt, megcsodálják azt, és
szeretnének többet tudni róla.
FILMKLUB
Az Idősek Filmklubja újra vetít a Halis István
Városi Könyvtárban december 12-én hétfőn
15 órakor. Ezalkalommal a Csínom Palkó
magyar filmet nézhetik az érdeklődők, Nagy
Gábor és Benkő Péter főszereplésével.
ÉGBőL POTTYANT TÉLAPÓ
Hárs Gergő, a Szan-Dia Fitness Center
alkalmi mikulása a HSMK színháztermében,
kötélről aláreszkedve osztott cukrot kisebbnek
és nagyobbaknak a vasárnapi rendezvényen.
PIROSRUHÁS VENDÉG A CKÖ-NÉL
Szombaton délután a helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat és az Európai Unió
Roma Ifjúságáért Egyesület „meghívására”
megérkezett a Mikulás a Bogdán János Cigány
Kisebbségi Közösségi Házba. Az ünnepségen
a CKÖ elnökhelyettese, Váradi
Istvánné köszöntötte a gyermekeket és szüleiket,
miközben betoppant az ősz szakállú,
pirosruhás vendég. A gyerekek dalokkal és
versekkel fogadták a Mikulást, aki a kedves
„gyermekajándékokért” cserébe 120 apróságnak
osztott a zsákjából csomagot.
HÁZRÓL HÁZRA JÁRTAK....
Magát megnevezni nem kívánó vállalkozó
több, mint nyolcvan ajándékcsomagot
ajánlott fel a városban élő idős emberek számára.
Az összekészített, élelmiszereket,
pipereholmikat tartalmazó csomagokat a
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat Mikulása és munkatársai hordták
ki az érintetteknek hétfőn délelőtt. A Mikulást
és segítőit stábunk is elkísérte. Ezúton
szeretnénk a megajándékozottak köszönetét
tolmácsolni a teljes anonimitást kérő vállalkozónak,
aki már sokadik alkalommal szerez
meglepetést a város lakóinak.
MIKULÁS SZÍNHÁZ
A Magyar Vöröskereszt által működtetett
Családok Átmeneti Otthona a lakókkal közösen
Mikulás Színházat és partit rendezett
december 6-án. A műsor után megérkezett
az igazi Mikulás is, aki a gondozónők segítségével
átadta azokat az ajándékokat is,
amelyeket a Vöröskereszt egy németországi
patronálója, névre szólóan állítttatott össze
az ottani gyerekekkel. A partin feltálalt
szendvicset, süteményt a lakókkal közösen
készítették az otthon dolgozói. E programmal
nyílt meg az intézmény Adventi Játszóház
rendezvénysorozata. A szociális alappályázaton
nyert pénzből, a Vöröskereszt kiegészítésével
olyan nyitott kézműves foglalkozásokat,
bemutatókat indítanak december
12-16-ig, amelyen nemcsak az otthonban élő
gyerekek és felnőttek vehetnek részt, hanem
meghívják óvodás és iskolás pajtásaikat is.
MIKULÁ„SOKK”
DECEMBER 5.
ELőZETES
6 A HÉT TÉMÁJA:: ZÁRSZÁMADÁS
Mit tart fontosnak az önkormányzati képviselői
munkájában? – tettük fel a kérdést Cserti
Tibor képviselőnek.
– Fontosnak tartom, hogy minden egyes bizottsági
ülésre felkészülve menjek, és azokat a
kérdéseket, amelyek esetleg az elolvasás időszakában
nem teljesen tiszták, világosak, az
előkészítőkkel megbeszéljem annak érdekében,
hogy szakmailag megalapozott javaslatom
legyen a bizottsági szintű tárgyalásokon
és a közgyűlési munka során. Meggyőződésem,
hogy az előterjesztések a legjobb előkészítés
mellett is javíthatók még. Az önkormányzati
munka jóval sodróbb lendületet vett
ebben a ciklusban, mint a korábbiban volt.
Valószínű, az élet ritmusa hozta magával. Az
EU-ba lépésünkkel a magyar gazdaság egészének,
így az önkormányzatnak is jóval nagyobb
lendületet kellett vennie. Meg kellett tanulni
pályázni. Úgy gondolom, ez az önkormányzati
ciklus büszke lehet arra, hogy soha
nem látott fejlesztési, felújítási programot valósít
meg, rendkívül nagy mértékű fejlesztési
felújítási forrást vont ide a városba, döntő
részt pályázatok alapján. Megtanult pályázatokat
készíteni, lobbizni, és megtanult nyerni!
– Ön szerint milyen volt a 2005-ös év?
– Az átlagosnál nehezebb volt, mert az önkormányzati
ciklus azon éve közé tartozik, ahol
az előkészítő szakaszok befejeződtek a nagy
stratégiai döntések megvalósításához, és igazán
a végrehajtásra kellett koncentrálni. Ez tükröződik
a költségvetés általános helyzetén is. Ahhoz,
hogy az önkormányzat az általa felvállalt
programot meg tudja valósítani – esetenként vitát
is kiváltva –, a korábbiakhoz képest nagyobb
mértékű hitel felvételére is kényszerült.
– Sokan aggódnak is a hitelfelvétel miatt a
költségvetésért!
– A soros gazdasági bizottsági ülésen is felvetődött,
vajon rendben van-e a költségvetés! Úgy
vélem, a működési szerkezeti költségvetést illetően
rendben van, az alapvető szerkezeti egyensúly
megvan. Hosszabb távon az egyensúlyt biztosítani
kell, és a fő csapás irányát a fejlődésre,
a fejlesztésre, az önkormányzati stratégiára kell
fordítani. Olyan akkut kérdéseket tett rendbe
2005-ben az önkormányzat, amely a hosszabb
távú érdekeket fogja szolgálni. Még a decemberi
hónap során is hozhat olyan stratégiai döntést
az önkormányzat, ami hatványozottan elősegítheti
a város foglalkoztatási helyzetét. Alapvetően
nem oldja meg, de kis lépések sorozatával
nagyot léphetünk előre. Ezt mondhatom a banki
főállásomból adódó tapasztalatom alapján is,
hiszen a zöldmezős beruházások területén is
gomba módra szaporodnak a kis- és közép üzemek.
Ezek adják majd Nagykanizsa jövőbeni
megélhetésének egy jelentős hányadát. Ezek az
intézkedések azok, amelyek megalapozhatják a
következő önkormányzati ciklus stratégiáját.
Szerintem el kell felejteni a négy éves ciklusban
való gondolkodást, és úgy, ahogy az uniós követelmények
támasztják, a településeknek a saját
terveiket a régióban elhelyezve kell kimunkálniuk.
A mostani önkormányzat időben fölismerte
ezt, és időben reagált a kihívásokra. Véleményem
szerint a következő önkormányzati ciklus
lényegesen kedvezőbb helyzetben fogja kezdeni
a munkáját ebből a szempontból. Rossz szemléletet
tükröz az a vélemény, mely szerint az önkormányzat
elkótyavetyélte a város vagyonát.
Meggyőződésem, hogy ez nem igaz. Pár év elteltével,
maga a város gazdasági szerkezetének
változása fogja megcáfolni a hitetleneket. Nem a
közvélemény állandó izgatására van szükség,
hanem összefogásra! Én hiszek abban, hogy a
jövőben Nagykanizsa egy jó hangulatú, élhető,
az értékekre figyelő és azt megbecsülő polgárvárossá
fejlődik.
MEGTANULT PÁLYÁZNI,
MEGTANULT NYERNI AZ ÖNKORMÁNYZAT
A képviselőtestületben dolgozó városatyák
egy része listáról jutott a testületbe,
így a választópolgárok érdekeinek képviselete
rájuk másként megfogalmazódó feladatokat
ró. ők nem egy konkrét lakókörzet gondjainak,
az ott élők problémáinak megoldását
tekinthetik elsődleges feladatuknak, annak
ellenére, hogy napi munkájukban, mint az
alábbi beszélgetésből kiderül, ez is jelen van.
Feladatuk nem kevesebb, csak más, ők is a
város fejlődéséért dolgoznak. György Pállal
beszélgettünk.
– Listás képviselőként saját egyedi kerettel
nem rendelkezem, ezért olyan konkrét, egyedi
dolgot, amely ebből a keretből valósult volna
meg, felmutatni nem tudok. A képviselőtestület
munkájában részt véve, azt mondhatom, a
2005-ös évet egy mozgalmas, munkával eltelt
évként tudom értékelni. Sokakkal egyetértésben
azt mondom, a város szempontjából egy
nagyon sikeres év volt ez, elsősorban azért,
mert a város működtetési feltételeinek megteremtése
mellett nagy beruházások finanszírozására
is sor került. Az utak, járdák ilyen
mértékű, az egész várost átfogó felújítására
az elmúlt másfél évtizedben nem volt példa.
Az átfogó beruházások elindítása azért is nagyon
fontos, mert azt szimbolizálja, hogy a
városvezetés koncepcióban gondolkozik, és
az is jól látszik, hogy nemcsak működésre
használja a rendelkezésre álló pénzt. A fejlesztésekhez
a helyi források mellett nagyon
sok állami pénzt sikerült nyerni, ez is az önkormányzat
munkáját dicséri, hiszen az önérdek-
érvényesítés mellett ehhez jól előkészített
pályázatok is rendelkezésre álltak. A kórház,
a szociális ellátó-rendszer egy-egy részének
felújítása mellett megkezdődhetett a mozi
rendbetétele, tavasszal indulhat a HSMK rekonstrukciója,
és lehetőség van a csatornázás
problémáinak megoldására is. A fejlődést
mutatja, hogy az Ipari Park bővítése szükségessé
vált, és a térségi hulladékkezelő rendszer
nagykanizsai létesítményei is megvalósítás
alatt állnak. A költségvetés előkészítése
során jól látszik, hogy az önkormányzat a jövőben
is tervez beruházásokat, amelyhez
nyilván állami forrásokra is számít a helyi
erő mellett.
– Milyen személyes, a város lakóit érintő
tapasztalatokról számolhat be?
– Ami a személyes érintettségemet jelenti
az önkormányzati munkában az a szűkebb
lakókörzetemre, a Dózsa György utcára vonatkozik,
ahol bár elég kései időpontra
esett, de egy útfelújítás elkezdődött, a befejezésre
várhatóan majd csak tavasszal kerülhet
sor. Ezen a területen ismerem jobban
a gondokat erre koncentrálva tettem szóvá,
hogy a Kalmár utcát nemcsak a Dózsa
György utcáig kellene meghosszabbítani,
hanem a 7-es elkerülő útig. Ez a törekvésem
sikerrel járt, a mostani tervekben ez a verzió
szerepel, és remélem, hogy jövőre megvalósul.
Ezzel párhuzamosan küzdök azért is,
hogy a tehergépjárművek és a nem helyijáratos
autóbuszok forgalmát tereljék ki az
elkerülő útra, és így élhetőbbé váljon a Dózsa
György utca.
BERUHÁZÁSOK, TERVEK
A HÉT TÉMÁJA:: ZÁRSZÁMADÁS 7
A képviselők évértékelő sorozatában dr.
Fodor Csabától is arról érdeklődtünk, milyen
gondokat sikerült megoldania, és melyek
azok, amelyekre csak a jövőben kerül pont.
– A képviselt területtel összefüggésben felmerülő
kérdéseket mindig a választóktól kapott
észrevételek, panaszok, javaslatok alapján
próbáltam meg képviselni – kezdi a képviselő.
– Ezek többnyire fogadóórákon, sok esetben
egyedi megkeresések során merültek fel. Elég
sok nyílt probléma van a választókerületemben.
Az egyik ilyen, amit részben sikerült megoldani,
a Honvéd utcai szennyvíz-kérdés. Ez
még ma sem rendeződött megnyugtatóan, egyrészt
a vízvezeték cseréje, másrészt az út- és
járda helyreállítás miatt. Amint ez megvalósul,
azon kell elgondolkozni, miként lehet a forgalmat
csillapítani, hogy ne átközlekedő-útnak
használják az utcát a nagy tehergépjárművek.
– Csak itt van gond az utakkal?
– A választókörzetem egészében probléma
az utak és járdák siralmas állapota. Ebben az
önkormányzatnak nagy felelőssége van, hibája
mindenképpen az, hogy nem folyamatosan
és évről évre meghatározott, elkülönített öszszegeket
fordított az utakra, hanem valami oknál
fogva csak most kezdődtek el a felújítások.
Nyilván az idő majd eldönti, hogy valóban jók
lesznek-e a most rendbetett utak, járdák, vagy
ismét hozzájuk kell nyúlni. Többször hallattam
a hangomat az akadálymentesítés megoldatlansága
miatt, igaz, ez egy-két helyen megvalósult
a körzetemben. Sokszor szó esett az
új bevásárlóközpont körüli járdákról, a kialakítás
szükségességéről. Mostanra ezek egy része
szintén megvalósulni látszik.
– A nyár folyamán képviselői indítványban
tett javaslatot a Péterfi iskola problémáinak
orvosolására. Holt tart ez az ügy?
– A Péterfi iskola az egyetlen olyan iskola a
városban, amelynek nincs bekerített udvara,
szabadtéri létesítményeit sok esetben, az iskolán
kívüli időben nem rendeltetésszerűen használják,
így ezek az eszközök hamar megrongálódnak,
tönkremennek. A képviselői keretem
jelentős részét az iskola körül elhelyezkedő,
külsős sportpályák rendbetételére fordítottam,
a másik részt a Vívócsarnok felújítására.
A keleti városrészben, a 8. sz. választókörzetben
lakókat Gelencsér Gábor képviseli a
közgyűlésben.
– Az elmúlt hónapok során elég sok fejlesztésbe
belekezdtünk. Hogy csak néhányat említsek:
soha nem tapasztalt méretekben, a város
számos pontján került sor útfelújításokra. Sajnos
ezeknek a munkálatoknak egy részét a pályázati
pénzek késői érkezése miatt még nem sikerült
befejezni. Közlekedésbiztonsági szempontból
is fontos, hogy elkészült a szabadhegyi
csomópont. Néhány hónappal ezelőtt elkezdődött
a volt mozi épületének rekonstrukciója is.
Összesen több mint öt milliárd forintot nyert az
önkormányzat a beadott pályázatokon, és ez országosan
is kiemelkedő eredménynek számít. Jó
úton halad az Ipari Park ügye is, hiszen lassan
normalizálódik a vállalkozók helyzete, az új befektetők
is megjelentek a területen. Nemrégiben
döntött a közgyűlés a volt Thúry laktanyát érintő
terület értékesítéséről, melyre előnyös feltételekkel
sikerült befektetőt találni, s ezzel egy új
beruházás elindulásának lehetőséget teremteni.
A terület egyharmadáért közel akkora összeghez
jut az önkormányzat, mint amennyire eredetileg
az egész területet felértékelték. Összegezve
azt mondhatjuk tehát, hogy a város fejlődésnek
indult, és ezt a folyamatot szeretnénk a
következő évben is a munkánkkal elősegíteni.
– Október eleje óta tölti be a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöki tisztét. Mi a
véleménye a bizottságban folyó munkáról?
– A Szociális és Egészségügyi Bizottságban
a kezdetektől fogva politikai csatározásoktól
mentes, magas színvonalú szakmai munka folyik.
Feladataink ellátásában mindenkor számíthatunk
a Szociális Osztály segítségére. Az
általuk készített előterjesztésekből könnyű
dolgozni, hiszen azok mindig egyértelműek,
minden, a döntéshozatalhoz szükséges információt
tartalmaznak. S hogy a szociális területen
mi minden történt az elmúlt hónapokban?
Csak két dolgot emelnék ki: ötven lakás
megvásárlásával tovább nőtt a szociális bérlakások
száma Nagykanizsán – ezek kiutalása
még folyamatban van –, valamint az önkormányzat
sikeres pályázatának köszönhetően
ősszel átadták a Csellengők Házát.
Halász Gyula választókörzete a 9-es, dolgozik
a Városfejlesztési Idegenforgalmi és
Környezetvédelmi Bizottság tagjaként és az
SZDSZ frakció vezetőjeként is tevékenykedik.
Így kezdi beszélgetésünket: én még nyáron
is tartott fogadóórákat...
– A 9-es választókörzet a Városkapu körút,
a Péterfai utca, a Munkás út egy részét és a
Zemplén páros oldalát jelenti. Fogadóóráimat
szombatonként tartom rendszeresen. Azért
ilyenkor, hogy aki hét közben munka után nem
tud felkeresni, az megtaláljon ezen a napon
délelőtt a Városkapu körúti Stílus bútorházban.
Mindig van, aki felkeres jogos magánvagy
közérdekű üggyel.
– Mi valósult meg a körzetben az idén?
– A sort a Péterfai utcában található szennyvíz-
átemelő rekonstrukciójával kezdeném.
Felújítottuk a villamos hálózatot és egy olyan
szagtalanító berendezést helyeztünk el, ami
javította a közelben élők komfortérzetét. Jelentős
mértékű járda-felújításokra volt példa a
Székelykertben és a Városkapu körúton. Kialakítottunk
egy tíz férőhelyes parkolót a Péterfai
utca 1. szám alatt. A körzetben egy körforgalom
is épült, melynek munkálatai nemrég fejeződtek
be. Teljes körűen elvégezték a csapadékvíz elnyelők
tisztítását is. A Péterfai utcában található
egy hobbikert, melyet éves szinten száz forintért
lehet bérelni. A jelentősége abban van,
hogy ez a föld kihasználatlan volt, ugyanis itt
fut át egy gázvezeték és egy hírközlési kábel,
ezért beépíteni nem lehet. Tettem egy indítványt,
hogy adjuk oda olyan embereknek ezt a
területet, akik gondját viselik, megművelik. Az
indítvány meghallgatásra talált, s a kisnyugdíjasoknak,
illetve azoknak, akik egy kis kereset
kiegészítést akartak, így tudtunk kertet adni.
– Mi szerepel még a terveiben?
– Az út- és járdarekonstrukció folytatása
főként a Városkapu körúton még elvégzendő
feladat. Új járdaszakaszokat és parkolóhelyeket
kívánok kiépíteni a Városkapu 11-es számnál,
illetve a Munkás utcában. Itt jelentkezik
egy olyan probléma, hogy a házak építésekor
nem alakítottak ki megfelelő parkolót, ezért a
szemétszállító autó nem tud bemenni az utcába
az ott parkoló járművek miatt.
NYÍLT PROBLÉMÁK FEJLőDÉSBEN JOGOS ÜGYEINK
8 KULTÚRA
A HSMK Kamaratermében került sor Nagykanizsa
Város Vegyeskarának születésnapi koncertjére.
Az idén harminc éves kórus létrejöttének történetéről,
a jelen történéseiről Kálovics Ferenccel, a kórust
működtető Cantare ‘97 alapítvány kuratóriumának
elnökével beszélgettünk.
– Hogyan jött létre a vegyeskar?
– Arany Ida volt a kórus megalapítója, ő álmodta
meg ezt az egészet, s ő vitte fel arra a magas szintre,
amelyet még ma is tart a kórus. Ida 1975-ben gondolt
egy nagyot az akkori művelődési ház vezetéssel,
és a kanizsai énekes hagyományokra alapozva – hiszen
tudvalévő, hogy a gépgyárnak volt egy nagyon
híres kórusa, és a MÁV Kodály Zoltán Művelődési
Háznak is volt egy – elkezdte szervezni a vegyeskart.
Meghirdették a kórusindítást, s több százan
jelentkeztek. A jelentkezőkből kiválasztott közel hatvanfős
magból jött létre a kórus harminc éve.
– Milyen minősítési utakat jártak be?
– A kötelező lépcsőfokokat megtette az énekkar, a
megyei dalos-találkozókról általában aranyminősítéseket
hozott el, 1979-ben pedig a hivatalos minősítésen
is átesett, ekkor Fesztiválkórus minősítést kapott . Ezt a
minősítést még két alkalommal megismételte Arany
Idával a vegyeskar.
– Ön mikor került az együttesbe?
– 1983. február elsején még Arany Ida csábított el.
Nem bántam meg, mert hihetetlen sok élményt, harmóniát
és szépséget kaptam az énekléstől. Nem titok,
annak idején egyetlen egy módja volt annak, hogy az
ember szolgálati útlevéllel Nyugat-Európát látogassa,
s mi ezt szorgalmasan meg is tettük. Jártunk Németországban,
Ausztriában, Hollandiában, Finnországban,
Norvégiában, és Olaszországban is. Mindenütt öregbítettük
az ország és Nagykanizsa hírnevét. Természetesen,
ahová mentünk, onnan az énekkarok partnerként
visszajöttek hozzánk, és vendégül láttuk őket
ugyanúgy, sőt sokkal jobban, hiszen mindig megpróbáltunk
többet adni, mint amennyit kaptunk.
– Az évtizedek során többen is dirigálták a kart.
– Arany Idát a karnagyok sorában egy rövid időre
Baráth Yvette követte, aztán Katona Noémi, majd
Serfőzőné Horsetzky Márta dirigálta kart, őt ismét
Katona Noémi követte, akivel a kar eljutott a hangversenykórus
minősítésig. Ez a magyar amatőrkórus
minősítési rendszerben a legmagasabb fokozatot jelenti.
Noémit Kollonay Zoltán követte, majd Németh
Renáta vezette ez év januárjáig a kórust, majd februártól
Hajdú Sándorral dolgozunk együtt, aki Kodály
és Bárdos tanítványa volt, és mindent tud a zenéről.
Mostanra a város megoldotta a lakhatását és a juttatását
is, így azt mondhatjuk, sínen van az énekkar.
– Még a fülünkben ott cseng a jubileumi koncert,
de a kérdés adódik. Mikor hallhatjuk a kórust legközelebb?
– Már készülünk a hagyományos karácsonyi koncertre,
amely december 15-én lesz a Felsőtemplomban. Hajdú
Sándor írt a karnak egy karácsonyi kantátát, amelynek
az ősbemutatójára is e koncert keretében kerül sor.
– Mennyire állandó a tagság?
– Mindig vannak változások, hiszen a középiskolások
egyetemre mennek, a lányok férjhez mennek,
gyereket vállalnak, aztán sokan visszatérnek, mások
elmennek a városból, szóval van mozgás. A fiúknál
nem ilyen nagy a fluktuáció. A kórusban ma is énekel
még két alapító tag.
– Mi tart három évtizeden át össze egy kórust?
– A zene szeretete, az, hogy az éneklés egy pihentető,
kikapcsoló tevékenység. A másik összetartó erő a barátság,
az egymáshoz fűző kapcsolatok, ami abban
nyilvánul meg, hogy próbák után a kemény mag még
beül egy vendéglőbe, és nemcsak a kórussal kapcsolatos
gondjainkat beszéljük meg, hanem az élet dolgait is.
– Milyen formában működik a kórus?
– 1997-ben hoztuk létre a Cantare ‘97 elnevezésű
alapítványt, azért, hogy a szponzoroktól érkező pénzek
kezelhetővé váljanak. Annak idején még jelentős
támogatást kapott a kar: a CWG-t, a Kanizsa Trendet
említeném a legjelentősebbek között, de emellett más,
kisebb vállalkozások is segítették a kórus működését.
– Ma nem számít divatosnak a komolyzene, a kórusmuzsika.
Mekkora erőt kíván önöktől ennek a
komoly magyar hagyományokkal rendelkező művészeti
ágnak az életben tartása?
– Nehéz fennmaradni, hiszen a koncerteken egyre
kevesebben vannak. Az emberek nagy része ma nem
ér rá szórakozni, nem járnak sehová, a munka után
mindenki hazaigyekszik. Húsz éve még zsúfolt volt a
Felsőtemplom a koncertjeinken, tíz éve, amikor a
Nemzetközi Kórusfesztivált rendeztük a kar huszadik
születésnapja kapcsán, még tele volt az ötszáz
fős színházterem, ma ez nem megy. Tudomásul kell
venni, hogy rétegműfajjá változott a kóruséneklés.
– Hogyan finanszírozhatók a külföldi fellépések?
– Ahhoz, hogy külföldön is ismerjenek bennünket,
hogy ott is felléphessünk, a kórus tagjainak jó mélyen
a saját zsebükbe kell nyúlniuk. A várostól kulturális
pályázaton ötszázezer forint volt eddig a legtöbb,
amit nyertünk, ehhez mi még hozzátettünk kétmillió
forintot, hogy a kórus éves működését biztosítani tudjuk.
Minden énekes havi tagdíjat fizet, és az adott feladatok
megvalósításához ezen felül még újabb és
újabb anyagi áldozatokat is vállalnak a kórustagok.
D. É.
ÉLMÉNY, SZÉPSÉG, HARMÓNIA
A József Attila emlékévet záró
városi rendezvényére került sor a
Móricz Zsigmond Művelődési
Házban. Elsőként Farkas Tibor,
az intézmény igazgatója köszöntötte
a résztvevőket, majd Litter
Nándor polgármester nyitotta
meg az emlékestet.
– Mindannyiunknak mást és
mást jelent József Attila, versei jelentős
része azonban mindenki
számára elgondolkodtató üzeneteket
hordoznak. „Valami nagy tüzet
kellene rakni, hogy annál melegedhessenek
az emberek.” – idézte
a költő sorait a polgármester.
A köszöntő szavakat követően
Czupi Gyula, a Halis István Városi
Könyvtár igazgatója nyitotta meg
a József Attila minden formában
című fotókiállítást, amely azt mutatta
be, hogy a költővel kapcsolatban
milyen formában, milyen
adathordozókon juthatnak információhoz
a könyvtárba betérők.
Az önkormányzat az emlékév keretében
rajz-, illetve versmondó
pályázatot is hirdetett, melynek
eredményhirdetésére a záró rendezvényen
került sor. A rajzpályázat
első helyezettjei: Szabó Kira
(Rozgonyi Óvoda), Bogdán Csilla
(Bolyai Ál. Isk.), Bednyák Noémi
(Hevesi Ált. Isk.) és Buzsáki Andrea
(BLG). A versmondóknál Balázs
Enikő (Rózsa Óvoda), Varga
Katalin (Kőrösi Csoma Sándor
Ált. Isk.) és Meggyes Melinda
(Hevesi Isk.) állhatott a képzeletbeli
dobogó legfelső fokára.
A díjak átadását követően
Sajni József az Oktatási-, Kulturális-,
Ifjúsági és Sportbizottság elnöke
gratulált a helyezetteknek,
majd összegezte az emlékév tapasztalatait.
Mint mondta, színes,
változatos, gazdag programok végéhez
értünk, méltóképpen hajtottunk
fejet a 20. század egyik legnagyobb
magyar költője előtt.
A program Jelenczki István
Hagyaték című filmjének vetítésével
folytatódott, majd dr.
Garamvölgyi László Hogyan halt
meg József Attila című könyvét
mutatták be. A könyvbemutatót s
a szerzővel történt beszélgetést
követően a költő verseiből tartottak
felolvasóestet. A programot a
Kaláka együttes koncertje zárta.
EMLÉKÉVET
ZÁRTAK
MOZAIIK 9
A Piarista Rend alapítója a Pireneusok déli
lejtőjén 523 méter magasan fekvő, sótermeléséről
nevezetes kis faluban: Peralta de la
Sal-ban született, valószínűleg 1557. szeptember
elején. 1592. februárjában érkezik Rómába,
négy évvel később, 1596-ban belépett a
palota szomszédságában szerveződő Szent
Apostolok testvéri társulásba, amely a szegények
és betegek látogatását, támogatását tűzte
ki célul. Látogatásai során megismerkedett a
nyers és fájdalmas római valósággal. Figyelmét
különösen magukra vonták a képzetlen és
neveletlen fiúgyerekek.
A gyerekkortól függ az egész élet, a szegény
gyereknek is joga van az oktatásra-nevelésre.
Ezt az alapvető emberi jogot ő látja meg
először. Praktikus ember lévén rájön, hogy a
fölemelkedéshez nem elég a jámbor társulatok
vasárnapi hitoktatása: iskola kell és nevelés.
Ez teszi lehetővé, hogy a proletárgyerek is
szabad emberként illeszkedjék be a társadalom
életébe. 1597. áprilisában a Trastevere egyik
plébániáján, a Santa Dorotea templom sekrestyéjében
rábukkant egy kis iskolára, amelyben
a Keresztény Tanítás testvérület tagjai elég olcsón
tanítottak. József atya beiratkozik a társulásba
és a plébános beleegyezésével őszre
meghirdeti az ingyenes oktatást a szegény fiúk
számára. Bőven vásárol tollat, tintát, papírt,
még könyveket is az új tanulóknak. A fiúk pedig
jönnek, hamarosan ki kell bérelni a szomszéd
házat is. A szegények iskolája, Európa első
ingyenes népiskolája a scholae piae, kegyes
iskola nevet viseli majd, mert alapítvány híján
könyörületre, segítségre szorul, alamizsnából
tartható fönn. Az iskola atyja és mozgatója vitathatatlanul
Padre Gioseppe.
Az első ingyenes népiskola megalapítója
nem mondott le arról a szabadságról, hogy a
rendi intézetekben 9 év alatt a humán tudományok
teljes ciklusát is tanítsák, lehetővé téve az
egyetemre jutást. Fontos szerepet szánt a matematikának
és a népnyelvnek. Az oktatásban három
antibarokk tulajdonságot szorgalmaz: rövidség,
egyszerűség és világosság. Az új iskolába
olyan tanítók kellettek, akik egész életüket
rátették a fiatalok szolgálatára. Kalazancius legközelebbi
munkatársaiból szerzetesközösséget
szervezett, annak tagjai az egyház ősi hagyományai
szerint lemondtak a családalapításról,
és életre szóló fogadalommal kötelezték magukat
arra, hogy a fiatalok közt munkálkodnak.
Az új szerzetesrend az első tanító rend, vagyis
olyan szerzetesközösség, amely fő feladatának
az iskolában végzett oktató-nevelőmunkát tekinti.
Tagjait magyarul piaristáknak nevezik.
Az új iskola az elemi ismeretektől az egyetem
küszöbéig vezette el a tehetséges diákokat. Aki
hamarabb abbahagyta a tanulást, mesterséget
tanult, és művelt iparosember lett belőle.
Kalazancius vállalkozásának hamarosan olyan
jó híre támadt, hogy a piaristákat más városokba
is hívták, sőt más országokba is.
Napjainkban szerte a világon – Olaszországtól
Kamerunig, Japántól Mexikóig – 143
iskolában, 97 plébánián, 131 lelkészségen
8000 munkatárssal együttműködve közel
másfélezer piarista él, dolgozik Kalazanci
Szent József nyomdokaiban. A mai Magyarország
akkor még török hadak felvonulási területe
volt, de fönn a Tátra tövében, Podolinban
1642-ben otthonra talált a piarista rend,
azóta megszakítás nélkül működik Magyarországon.
Volt idő, amikor a történelmi Magyarország
területén több mint húsz piarista
iskola működött, közöttük a nagykanizsai is.
Szombaton a Jézus Szíve templomban a
rendalapítóra emlékeztek a kései utódok. Ünnepi
szentmisét Dr. Paskai László nyugalmazott
esztergomi prímásérsek mondott, majd a
pécsi Hírös Pannónia Régi Zenei Együttes
hangversenyére került sor. Este a Szent Pompíliusz
(piarista) templomban dr. Székely János
a PPKE biblikus teológia professzorának
előadását hallgathatták meg, majd adventi
gyertyagyújtással zárult a programok sora.
-dé-
KALAZANCI SZENT JÓZSEF EMLÉKEZETE
Az MSZP zalai területi szövetségének
küldöttgyűlésén elfogadták az országgyűlési
választásokra létrehozott, 15 jelöltből
álló területi listát, amelyet Göndör István,
a párt jelenlegi frakcióvezető-helyettese
vezet. Ezzel befejeződött az MSZP területi
listaállítása – közölte Góra Balázs megyei
ügyvezető alelnök.
A 35:20-as szavazataránnyal elfogadott területi
listára Göndör István a 2. számú nagykanizsai
választókerület jelöltjeként került.
Zala megye öt egyéni országgyűlési választókerületének
pártjelöltjei közül négyen először
szerepelnek. Így Kiss Ferenc, a Zala
Volán főosztályvezetője és városi MSZP-elnök,
Mohácsi József, Keszthely polgármestere,
valamint Pásztohy András, a Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium
politikai államtitkára s végül Baracskai József
mérnök, az MSZP Zala megyei elnöke a
jelölt. A lista 11. helyét kapta a nagykanizsai
Váradi Istvánné megyei közgyűlési tag, a
Roma Nők Országos Egyesületének az elnöke,
a 12. helyen pedig Egervári Klára, a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház színésze
van – mindketten pártonkívüliek. A zalai
közgyűléssel mind a 174 választókerületben
befejeződött az MSZP területi listaállítása.
GÖNDÖR ISTVÁN
A LISTAVEZETő Decemberi esedékes ülését tartotta 6-án a
Honvéd Kaszinóban Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Idősügyi Tanácsa. Elsőként Büki
Pálné, a Hölgyklub elnöke értékelte az „Idősekért
Nagykanizsán” ünnepi hetet. Elmondása
szerint jól sikerült az esemény, mely főként
a szervezettségnek köszönhető. A hét kiemelkedő
napjainak bizonyult a szépészeti és a
sportnap. Az idei évi tapasztalatokat felhasználva
még gazdagabbra szervezik a jövő
esztendei programokat.
Szó esett a 2005. évi munkaterv feladatairól,
azok sikereiről. Farkas Zoltán értékelte
röviden a leköszönő esztendő eseményeit,
majd a 2006. évi munkaterv feladatainak tervezetéről
mondhattak véleményt a tanács tagjai.
Ezt Litter Nándor is kiegészített pár dologgal.
Többek között javaslatot tett egy önkéntes
valamint egy egészségügyi programra.
A tanács tagjai foglalkoztak az idősek fogadóórájának
ügyével, melynek az a célja, hogy
bármely idős embernek problémája adódna,
akkor segítenének megoldani azt. Nem az illető
helyett oldanák meg a problémáját, hanem
segítséget nyújtanának neki a probléma
megoldásában. A tervek szerint a fogadó óra
minden hónap második keddjén lenne a Honvéd
Kaszinóban 9.00-12.00 óra között. A
pontos időpontot a média útján közölnék.
IDőSEINK ÜGYEI Az Országos Cigány Önkormányzat rendezésében
a Kodály Zoltán Művelődési Házban Közös
összefogással a Zala megyei cigányság érdekképviseletéért
címmel tartottak szakmai tanácskozást.
A konzultáció a 2006-os parlamenti
választásokra való felkészülés jegyében zajlott.
Elsőként az OCÖ elnökhelyettese, egyben az
MCF Roma Összefogás elnöke, Balogh József
szólt a résztvevőkhöz. Mint mondta, szervezetük
nem kisebb célt tűzött maga elé, mint hogy elindul
és sikeresen szerepel a jövő tavaszi választásokon.
Ehhez azonban a cigányság összefogására
van szükség. Úgy vélte: mivel az évek során
nyilvánvalóvá vált, hogy egyik politikai erőre
sem számíthatnak, ezért saját kezükbe kell venniük
sorsuk irányítását. Szegénységben élnek a
romák, amin változtatni kell: meg kell szervezniük
érdekképviseletüket. Erre van reális esély, hiszen
a roma voksok száma 300-350 ezer. Kiss
Jánosné, az MFC Baranya megyei elnöke is arra
biztatta a jelenlévőket, tavasszal ne a pártokra,
hanem az MFC Roma Összefogás jelöltjeire
szavazzanak.
Ezt követően bemutatkoztak a zalai jelöltek.
A 2. sz. választókerületben – azaz Nagykanizsán
és környékén – Sütő János neve mellé várják
az x-et tavasszal a romák. A rendezvény második
felében a résztvevők megalakították a
szervezet megyei ifjúsági-, valamint női tagozatát,
megválasztották azok vezetőit.
ROMAÖSSZEFOGÁS
December 15. csütörtök
December 14. szerda
December 13. kedd
December 12. hétfő
December 11. vasárnap
December 10. szombat
December 9. péntek
06:30 Krónika 06:53 K''arc - Mikulás
koncert, Hírös Pannónia, József
Attila élete képekben 07:19 Jelkép -
református 07:30 Krónika 07:42 Jövő
7 - Utak, Vívás 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Biztonságos
államhatár. 2. rész 17:30
Dombország 18:00 Krónika 18:14
Mese 18:18 Jelkép - katolikus 19:00
Krónika 19:14 Nyugati régió 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Holtvágányon - amerikai filmdráma
23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Nyugati régió
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 K''arc 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 08:30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30
Biztonságos államhatár. 2. rész.
10:00 Infómánia 10:30 Magazin
11:00 Pénzhalász 17:00 Trendi
18:00 Tölcsérhálós pókok 18.30 Adjuk
magunkat 18.40 Én és a nagyapám
20.14 Ópusztaszeri Emlékpark
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze
show 21:30 Az igazság nyomában -
amerikai filmdráma 23:30 Különjárat
06:30 Én és a nagyapám 08.00
Ópusztaszeri Emlékpark 08:20 Jelkép
- Krisztus Szeretete Egyház
08.30 Gyermekműsor 09:00
Teleshop 09:30 Gyógyulj velünk!
10:00 Trendline 10:30 Trendi 11:00
Pénzhalász 17:00 Magazin 18:00
Szárnyas farkasok 18:30 Adjuk magunkat
18:40 Dollárpapa 20:25 Főzőcske
- élesztőpástétom 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Maksavízió 21:30
Féktelen folyó - amerikai film 23:30
Bencze show
06:30 Dollárpapa 08.00 Adjuk magunkat
08.10 Főzőcske - élesztőpástétom
17:00 Trendline 18:00 Krónika
18:10 Házsártos nyúlmama 18:15
Jelkép - adventista 19:00 Krónika
19.10 Kanizsa DKK - Zala Volán
NB I-es női kosárlabda mérkőzés
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Gonosz birodalom
- hongkongi akciófilm
23:00 Dokumentumfilm 23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:30 Krónika 06:53
Szárnyas farkasok 07:19 Jelkép - adventista
07:30 Krónika 07:42 Nyugati
régió 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Önkormányzati
ülés közvetítése 19:00 Krónika
19:13 Önkormányzati ülés közvetítése
vagy 19:13 Házban ház körül:
Mézeskalács, gyümölcsfaragás, karácsonyi
készülődés, házi jelzőrendszer
19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:00 Nyugati régió 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Gyagyás család -
amerikai vígjáték 23:00 Gyógyulj
velünk! 23:30 Bence-show
06:30 Krónika 06:42 Önkormányzati
ülés közvetítése vagy 06:53 Házban
ház körül 07:19 Jelkép - katolikus
07:30 Krónika 07:40 Nyugati
régió 08:10 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Egészségmagazin
18:00 Krónika 18:14 Mese: Advent
megünneplése 18.21 Jelkép - evangélikus
19:00 Krónika 19:14 Jövő 7
- A bolognai folyamat, Úszás 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Házban ház körül 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Börtönbosszú amerikai
akció-krimi 23:00 Trendline - a
divatmagazin 23:30 Biztonságos államhatár.
2. rész
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 - A bolognai
folyamat, Jövő 7 - Úszás
07:30 Krónika 07:42 Házban ház
körül 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 07:00 Dokumentumfilm
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:19
Jelkép - református 19:00 Krónika
19:14 K''arc - Juhász Gábor Trió
koncertje, Zeljko Hudek kiállítása,
Halottak Napjától Virágvasárnapig
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Jövő 7 - A bolognai folyamat,
Úszás 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Célpont a múltban amerikai sci-fi
23:00 Infómánia - multimédia magazin
23:30 Trendi életmódmagazin
10 KANIIZSA MÉDIIA
MűSORA
December 9 – December 15
Javában zajlanak az útfelújítások Nagykanizsán. Mivel az időjárás
nem igazán kedvez az útépítéshez, a közműkiváltások is okoznak
gondot, ezért néhány helyen csúszással is számolni kell.
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5-9.
93/516-634
OKÉV nyt. szám: 01003202
Akkreditált Felnőttképzési
Intézmény, Akkreditált programokkal!
(Igénybe vehető a
törvényben előírt adókedvezmény)
TANFOLYAMOT
INDÍT
􀂊 december 8-án 16 órától
„C” és „C+E”
􀂊 december 15-én 16 órától
nehézpót „D”
􀂊 december 12-én 16 órától
hétköznapi
􀂊 december 21-én 16 órától
gyorsított személyautó-, motor
és segédmotor kategóriákban
ingyenes elmélettel
Részletfizetés!
Ingyenes elmélet!
A Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola
rendezésében
TARKA
KONCERT
Baráth Yvette énekes
növendékeinek koncertje
A koncerten közismert operett
és musical részletek, örökzöld
dallamok hangzanak el zenész
barátaink részvételével.
Mindenkit
szeretettel várunk!
2005. december 10-én,
szombaton 15.00 órakor
a Honvéd Kaszinó
Tükörtermében
EGÉSZSÉG 11
A betegség okairól, a diagnosztizálás lehetőségéről
a Nagykanizsán is gyógyító dr. Kovács
László tüdőgyógyász szakorvossal, a Tapolcai
Barlangkórház Rehabilitációs osztályának
osztályvezető főorvosával beszélgettünk.
– Valóban olyan súlyos problémát képvisel
a COPD?
– Az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése
szerint 2010-re Európában is a COPD –
krónikus obstruktív légúti betegség – lesz a negyedik
vezető halálok, amelyet csak a szívinfarktus,
az agyvérzés és a tüdőrák előz meg. Ugyanakkor
a betegségről, annak mibenlétéről, valódi
veszélyeiről – sőt, egyáltalán a létezéséről – szinte
semmit nem tud a lakosság. A probléma nagyságát
érzékelteti, hogy miközben a becslések szerint
Magyarországon több mint félmillió embert
érint a COPD, a tüdőgyógyászati hálózatban
nyilvántartott, és kezelésben részesülő páciensek
száma mindössze hatvanezer körül van.
– Mit kell tudni erről a betegségről?
– A betegség lényege, hogy a dohányfüst káros
összetevői az évek folyamán a tüdő krónikus
gyulladását okozzák. Ennek következtében krónikus
köhögés, fokozott váladékképződés, majd
egyre súlyosbodó nehézlégzés, fokozódó légszomj,
„levegőtlenség” alakul ki, ami a betegség
előrehaladott stádiumában korlátozza a betegek
mozgását, fizikai terhelhetőségét. Végül a tüdő
nem képes a szervezet oxigénellátását biztosítani,
a betegségnek ebben a stádiumában folyamatos
otthoni oxigénterápia válik szükségessé.
– Kik a legveszélyeztetettebbek?
– A COPD-ben szenvedő betegek többsége –
mintegy 90 százaléka – dohányos. A dohányosok
több mint ötödénél előbb-utóbb fellép ez a
betegség. Ma a COPD-t tekintjük a leggyakoribb
és talán a legkönnyebben megelőzhető haláloknak,
hiszen a dohányzás elkerülésével, valamint
időben történő abbahagyásával a megbetegedések
és a halálesetek túlnyomó többsége
megelőzhető lenne. Az első tüneteket rendszerint
a – főleg a reggeli, ébredés utáni órákban
jelentkező – krónikus köhögés és fokozott váladékképződés
jelenti. A legtöbb beteg ezekkel a
kezdeti, kisebb közérzeti problémát okozó tünetekkel
még nem, csak a később kialakuló nehézlégzéssel
fordul orvoshoz. Az eleinte kizárólag
fizikai terhelésre fellépő légszomj az évek folyamán,
a tüdő működésének folyamatos romlásával
arányosan, fokozatosan súlyosbodik, ami az
érintett betegek életminőségének és életkilátásainak
nagymértékű romlásához vezet.
– Gyógyítható a baj?
– A korai stádiumban felismert COPD – ha
vissza nem is fordítható – még megállítható. A
gyógyszeres terápia a betegség súlyosságától
függ, és hörgőtágító hatású gyógyszerek, valamint
gyulladáscsökkentők rendszeres belélegzéséből
áll. Szerencsére ma már a legkorszerűbb
készítmények is 90 %-os társadalombiztosítási
támogatással kaphatók. Fontos azonban
tudni, hogy ezek a szerek ugyan enyhítik a
légszomjat és növelik a fizikai terhelhetőséget,
de a betegség természetes lefolyását – a tüdő
működésének folyamatos romlását – nem képesek
megakadályozni. A betegség előrehaladását
kizárólag a dohányzás elhagyása fékezi!
A korai stádiumban felismert COPD a dohányzás
elhagyása után nem súlyosbodik.
– Miként ismerhető fel a betegség?
– A betegség pedig egy egyszerű légzésfunkciós
méréssel diagnosztizálható. Egyetlen fújásból
a betegség fennállása megállapítható. Annak
tehát, aki észleli magán a fenti tüneteket,
mindenképpen érdemes valamelyik tüdőgondozóban
COPD-szűrővizsgálatra jelentkezni.
-dé-
November 16-át a WHO a súlyos krónikus légúti betegség, a COPD világnapjának,
2005-öt pedig a Magyar Tüdőgyógyász Társaság a COPD évének nyilvánította. A COPD
óriási népegészségügyi probléma világszerte, hiszen már ma ez a kór minősül a 4-6.
vezető haláloknak a világon. Európában hazánkban halnak meg a legtöbben COPD-ben.
A csontritkulás minden tizedik embert, ezen belül is a 40 év feletti
magyar nők többségét érinti. A néma járványnak is nevezett betegség
világszerte százmilliók problémáját okozza, pedig a megelőzés
lehetősége adott. A betegségről, a szűrésről, és a megelőzés
lehetőségeiről dr. Horváth Ágnes háziorvossal beszélgettünk.
– Nemrégiben szervezett csontsűrűség vizsgálatot tartottak az ön
rendelőjében. Hogyan került erre sor, és kik vettek részt a szűrésen?
– A megyei osteoporosis szakrendelés vezető főorvosa ajánlotta ezt
a lehetőséget. ők a feltételeket biztosították, mi csak a helyet adtuk, és
az érintetteket, a veszélyeztetett korcsoportba tartozókat értesítettük
erről a lehetőségről. Nagyon nagy volt az érdeklődés, sokan eljöttek a
szűrésre. Az eredményeket hamarosan megkapjuk, s azok tükrében
irányítjuk tovább a betegeket a különböző ellátó centrumokba.
– Mit a csontritkulás, és melyek a veszélyei?
– A csontritkulás olyan betegség, melyben a csont vékonyabbá,
szerkezete szivacsossá válik, és megnő a csonttörések valószínűsége. A
csonttörések leggyakrabban csípőtájon, a gerincben, és a csuklón fordulnak
elő. A nőket az ösztrogénhiányhoz kötődő csontritkulás is sújtja, ami
a menopauza idején felgyorsítja a csontvesztést. Ilyenkor a csont belső
része gyengül, melynek jellegzetes következménye a csigolyák összecsúszása
vagy az alkartörés. Természetesen a betegség nemcsak a nőket
veszélyezteti, az öregedéssel összefüggő csontritkulás mindkét nemnél
bekövetkezik. A folyamat azonban, mely a csont teljes állományára kiterjed,
nagyon lassú és fokozatos, és rendszerint hetven éves kor fölött okoz
combnyak-, csigolya-, karcsont- vagy medencetörést.
– Miként védekezhetünk?
– Mivel sem az öregedéssel járó folyamatos csontvesztést, sem a
csontritkulást nem lehet visszafordítani, mindenkinek tudnia kell, hogy
a csontritkulás kezelésének kulcsa a megelőzés. A csont szilárdságát
adó ásványi összetevők közül a kálcium a legfontosabb. A napi
étkezésekkel és táplálékkiegészítőkkel 18 év felett 1500 mg kálciumot
kell bevinnünk szervezetünkbe. A napi kálciumfelvétel fő forrása a tej
és a különböző tejtermékek. A D-vitamin nélkülözhetetlen a kálciumnak
a táplálékból való felszívódásához. Napsugárzás hatására testünk
képes a bőrben D-vitamint előállítani, illetve D-vitaminnal dúsított
tejtermékkel, tojássárgájával, tengeri hallal és májjal vihetünk be Dvitamint
a szervezetbe. Az erős csontok építése – 30 éves kor előtt – a
legjobb védekezés a csontritkulás ellen. Az erős csontozat fenntartását
egészséges életformával érhetjük el. Ha valaki rendszeres testmozgást
végez gyermekkorától kezdve, nagyobb valószínűséggel éri el az optimális
csonttömegét, mint azok, akik nem sportolnak rendszeresen.
– Ön melyik mozgásformákat javasolja?
– Olyan mozgásokat, amelyek terhelik a csontjainkat, mint a futás,
lépcsőzés, tenisz, labdajátékok, aerobic, ezek csökkentik a
csontvesztést és megelőzik a csontritkulást. A hatékony edzésnek
legalább hetente háromszor 30-45 percig kell tartania. Az erőedzések
a csontokra közvetlenül is hatnak, így lassítják le az ásványianyag
vesztést. A hát és has izmainak erősítése elősegíti a helyes tartást, ami
csökkenti a gerinc hosszában az egyes csigolyákra jutó nyomást.
– A betegség gyógyítható?
– Annak ellenére, hogy meggyógyulni nem lehet a csontritkulásból,
vannak a csontritkulás kezelésében elfogadott, hatékony gyógyszerek. A
gyógyszerek mindegyike lassítja vagy megállítja a csontvesztést, növeli
a csontsűrűséget és csökkenti a törés kockázatát, de ezek igazán csak
akkor hatásosak, ha melléjük mozgásban gazdag életmód párosul.
-dukát-
A NÉMA JÁRVÁNY SOKAKAT FENYEGET
COPD – AZ ISMERETLEN GYILKOS KÓR
12 VÁROSHÁZA
December hónap a családok
többségénél a karácsony, a szeretet
és az ajándékozás jegyében
telik. Vannak azonban családok,
ahol a legrászorultabbak,
a gyerekek nélkülözni
kénytelenek az ajándékokat.
Nagykanizsán már hagyomány,
hogy decemberben jótékonysági
célból műsoros estet
és bált rendezünk, a rendezvény
bevételével pedig támogatjuk
arra rászorult embertársainkat.
A rendezvény bevételéből
idén városunk rászoruló
középiskolás korú fiataljait támogatjuk.
Ez évben december
10-én, szombaton 18 órakor
szervezzük meg a Jótékonysági
Bált a HSMK-ban, műsorral
és vacsorával egybekötve.
A színháztermi gálaműsorban
fellépnek a Sziget Színház
művészei, valamint a komáromi
Jókai Színház Jászai díjas
színművésze, Dráfi Mátyás. A
műsort a mellékelt szórólapon
olvashatja. Vacsoráról a Centrál
Hotel gondoskodik, a hajnalig
tartó tánczenét a FOCUS
nosztalgia zenekar szolgáltatja
Ámon István vezetésével.
Belépőjegyek és támogató
jegyek a HSMK-ban kaphatók
naponta 14 és a 18 óra
között. Belépőjegy a gálaműsorra
vacsorával: 6000 Ft,
belépőjegy a gálaműsorra:
2000 Ft. Az önzetlen adományozás
kifejezésére: 2000 Ft.
A befizetett összegek után
igényelhető adókedvezményhez
a Vöröskereszt, mint kiemelten
közhasznú szervezet
igazolást állít ki. Asztaltársaságok
alakítását a jegyvásárláskor
kell bejelenteni. Bízom
benne, hogy sokan lesznek,
akik támogatják a rendezvényt!
Litter Nándor,
polgármester
MEGHÍVÓ
NAGYKANIZSA
LAKOSSÁGA 2005. 12.05-ÉN
51527 Fő
Házasságkötések száma: 19 fő
Születések száma: 41 fő, ebből
Nagykanizsán: 29 fő.
Halálozások száma: 69, ebből
Nagykanizsán: 39 fő.
9480/4, 4Y AUTÓBUSZÁLL. - BORNEMISSZA UTCA
4 jelzéssel az Autóbuszállomástól indul munkanapokon:
f 12.55 nem közlekedik. Bornemissza utcától indul szabad
és munkaszüneti napokon: +f 8.15 és f 19.40 nem közlekedik.
4Y jelzéssel Autóbuszállomástól indul munkanapokon:
f12.50 új járat. Bornemissza utcától indul szabad és
munkaszüneti napokon: +f 8.15 és f 19.40 új járat.
94806, 6Y VÁROSKAPU KÖRÚT - HEVESI S. ÚT
- TELEKI ÚT - KISKANIZSA ROZMARING UTCA
6 jelzéssel a Városkaputól indul iskolai előadási napokon:
12.10 új járat, 12.50 helyett 12.45, 14.30 helyett
Y14.30, 16.30 helyett Y 16.30. 6 jelzéssel a Városkaputól
indul tanszünetben munkanapokon: 14.30 helyett Y14.30,
16.30 helyett Y 16.30. 6 jelzéssel a Városkaputól indul szabad
és munkaszüneti napokon: o 7.00 helyett 7.00. 6 jelzéssel
a Rozmaring utcától indul iskolai előadási napokon: 5.15
helyett 5.10, 5.35 helyett Y 5.35, 6.35 helyett Y 6.35, 7.35
helyett Y 7.35, 12.35 új járat, 13.15 helyett 13.10, 13.35 helyett
Y 13.35. 6 jelzéssel a Rozmaring utcától indul tanszünetben
munkanapokon: 5.25 helyett 5.10, 5.55 helyett Y
5.30, 6.25 helyett 6.10, 6.30 új járat, 13.00 helyett Y 13.00,
22.05 helyett 22.10. 6 jelzéssel a Rozmaring utcától indul
szabad és munkaszüneti napokon: o 7.30 helyett 7.30
9480/6A VÁROSKAPU KÖRÚT - RÓZSA ÚT - TELEKI
ÚT - EÖTVÖS TÉR -KISKANIZSA TEMETő
6A jelzéssel a Városkaputól indul tanszünetben munkanapokon
: 12.15 helyett 12.10. 6A jelzéssel a Városkaputól
indul szabad és munkaszüneti napokon: o8.00 helyett 8.00, o
12.00 helyett 12.00, +16.00 új járat. 6A jelzéssel a
Kiskanizsa temetőtől indul szabad és munkaszüneti napokon:
o8.30 helyett 8.30, o12.30 helyett 12.30, +16.30 új járat
9480/6C VÁROSKAPU KÖRÚT - BALATONI ÚT -
AUTÓBUSZÁLLOMÁS
6C jelzéssel a Városkaputól indul munkanapokon : 4.50
helyett 4.45, 17.05 helyett 17.10. 6C jelzéssel az
Autóbuszállomástól indul munkanapokon : 16.50 helyett
16.55, 17.30 helyett 17.35
9480/8, 8Y NAPRAFORGÓ TÉR - LIGETVÁROS -
MIKLÓSFA - SZENTENDREY EDGÁR UTCA
8 jelzéssel a Napraforgó térről indul munkanapokon: K
4.30 helyett K 4.35. 8 jelzéssel Szentendrey Edgár utcától
indul munkanapokon: 4.50 helyett 4.55
9480/10, 10Y AUTÓBUSZÁLLOMÁS - BAGOLA,
VEGYESBOLT - NAGYFAKOS
10 jelzéssel az autóbuszállomásról indul Bagola vegyesboltig
munkanapokon: 4.35 nem közlekedik. 10Y jelzéssel az
autóbuszállomásról indul Nagyfakosig munkanapokon: 4.25
új járat. 10Y jelzéssel Nagyfakosról indul munkanapokon: B
4.50 új járat.
Jelmagyarázat : B = Bagola érintésével
9480/"14","14Y" VÁROSKAPU KÖRÚT - RÓZSA
ÚT - LIGETVÁROS
14 jelzéssel Városkaputól indul munkanapokon:
􀀘12.10 helyett 12.10; 􀀘16.50 helyett 16.50; 17.35 helyett
17.40. 14 jelzéssel Városkaputól indul szabad- és
munkaszüneti napokon: 21.20 új járat. 14 jelzéssel Ligetvárosból
indul munkanapokon: 7.35 nem közlekedik,
􀀘13.00 helyett 13.00, 􀀘17.15 nem közlekedik. 14 jelzéssel
Ligetvárosból indul szabad- és munkaszüneti napokon:
22.15 új járat. 14Y jelzéssel Ligetvárosból indul munkanapokon:
7.40 új járat; 14.15 helyett 14.20; 17.20 új járat.
9480/18 KALMÁR UTCA - VASÚTÁLLOMÁS
18 jelzéssel Kalmár utcából indul naponta : 21.05 új járat.
18 jelzéssel Vasútállomásról indul naponta: 21.15 új járat.
9480/"20" KALMÁR UTCA - NAPRAFORGÓ TÉR -
KALMÁR UTCA
20 jelzéssel Kalmár utcából indul munkanapokon: 9.15 helyett
Y9.15; 10.15 helyett Y10.15; 14.15 helyett E14.15;
16.15 helyett E16.15; 16.45 helyett Y16.45; 17.15 helyett
E17.15. 20 jelzéssel Kalmár utcából indul szabad- és munkaszüneti
napokon: 10.15 helyett Y10.15; 16.15 helyett Y16.15.
9480/21 AUTÓBUSZÁLLOMÁS - NAPRAFORGÓ
TÉR - AUTÓBUSZÁLLOMÁS
21 jelzéssel az autóbuszállomásról indul munkanapokon:
5.00 helyett E5.00; 6.30 helyett E6.30; 7.30 helyett
E7.30; 8.00 helyett Y8.00; 9.00 helyett Y9.00; 15.00 helyett
Y15.00. 21 jelzéssel az autóbuszállomásról indul szabad-
és munkaszüneti napokon: 8.30 helyett Y8.30; 15.30
helyett Y15.30.
Megjegyzés: E a körjárat eredeti útvonalától való eltérés:
Kisfaludy út - Csengery út - Szemere út - Ady út. Y a
körjárat eredeti útvonalától való eltérés: Dózsa György út -
Petőfi út - Balatoni út;
9480/C1 AUTÓBUSZÁLLOMÁS - GÁZGÉP
C1 jelzéssel az autóbuszállomásról indul munkanapokon:
13.35 nem közlekedik; 15.10 nem közlekedik. C1
jelzéssel GÁZGÉP-től indul munkanapokon: [76]14.25
nem közlekedik; [74]14.35 nem közlekedik; 15.35 nem
közlekedik; 16.18 helyett 16.11
9480/C5 AUTÓBUSZÁLLOMÁS - NAPRAFORGÓ
TÉR
C5 jelzéssel az autóbuszállomásról indul naponta: 5.30
helyett 5.35; 13.30 helyett 13.35; 21.30 helyett 21.35.
9480/C7 NAPRAFORGÓ TÉR - ERZSÉBET TÉR -
BORNEMISSZA UTCA
C7 jelzéssel Bornemissza utcából indul naponta: 5.15
helyett 5.10; 13.15 helyett 13.10.
9480/C9 VÁROSKAPU KÖRÚT - NAPRAFORGÓ
TÉR
C9 jelzéssel Városkapu körúttól indul munkanapokon:
5.25 helyett 5.20; 13.25 helyett 13.20; 7.05 nem
közlekedik. C9 jelzéssel Városkapu körúttól indul szabad-
és munkaszüneti napokon: 5.25 helyett 5.20;
13.25 helyett 13.20. C9 jelzéssel Napraforgó térről indul
munkanapokon: 15.40 nem közlekedik. C91 jelzéssel
Városkaputól indul munkanapokon: 7.00 új járat.
C91 jelzéssel Napraforgó térről indul munkanapokon:
15.40 új járat.
9480/40E VÁROSKAPU KÖRÚT - DEÁK TÉR -
CSERHÁTI SZKI
40E jelzéssel Városkaputól indul iskolai előadási napokon:
7.25 helyett 7.20.
9480/42E NAPRAFORGÓ TÉR - PETőFI ÚT - BALATONI
ÚT - VÁROSKAPU KÖRÚT - RÓZSA ÚT -
HEVESI ÚT - TELEKI ÚT - EÖTVÖS TÉR - DEÁK
TÉR - VASÚTÁLLOMÁS
ÚJ AUTÓBUSZVONALON
42E jelzéssel Napraforgó térről indul: 5.05 új járat; [15]
16.10 új járat.
Jelmagyarázat: [15] = a hetek első tanítási napját megelőző
munkaszüneti napon.
42E jelzéssel Vasútállomásról indul: 19.50 új járat.
MENETRENDI ÉRTESÍTÉS HELYI AUTÓBUSZ MENETRENDHEZ
ÉRVÉNYES: 2005. DECEMBER 11.-TőL
MÓDOSÍTANDÓ:
autóbuszállomásra
vonal járat nap üzem indulás érkezés viszonylat vonalszám vonal km
6420 340 M Nk 05.15 Bagolafakos – Nk. 9480 17 10
6428 470 Nk 06.20 Bajcsa – Nk. 9480 16 10,6
6420 432 CA Nk. 18.50 Bagolafakos – Nk. 6480 17 10
TÖRLENDő:
6430 861 I Nk. 05.20 Nk. – Miklósfa 9480 24/A 6,9
6420 447 M Nk. 17.20 Nk. – Bagolafakos 9480 17 10
6420 585 O Nk. 14.45 Nk. – Bagolafakos 9480 17 10
6420 360 M Nk. 05.20 Bagolafakos – Nk. 9480 17 10
6420 560 M Nk. 05.25 Bagolafakos – Nk. 9480 17 10
VÁROSHÁZA 13
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
A 6. sz. választókerület (Csokonai u., Hevesi u., Teleki u., Bartók u.,
Rózsa u. stb.) lakosai részére 2005. december 14-én, szerdán 17 órakor
Bicsák Miklós önkormányzati képviselő fogadóórát tart a Körősi Cs. S.
Általános Iskolában.
Halász Gyula önkormányzati képviselő a 9.sz választókörzet lakóinak
( Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u.
páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14. ) december 10-én (szombat)
10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál található
Stílus Bútorházban.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános
versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa, Alkotmány u. 160. sz
alatti 4372/1. hrsz-ú 1 ha 3885 m2 nagyságú ingatlanát. A versenytárgyalás
helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. A versenytárgyalás ideje:
2005. december 22-én 10.00 óra. Kikiáltási ár: 60 millió Ft + áfa. Érdeklődni
a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724. Az ingatlanról
bővebb információ a www.nagykanizs.hu honlapon található.
Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala összeállítja a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény felhatalmazása alapján az eljárások során alkalomszerűen
tolmácsolást vállalók névjegyzékét. Várják olyan személyek
jelentkezését, akik az alább felsorolt nyelvek valamelyikét beszélik:
belga, dán, észt, holland, ír, lengyel, lett, litván, portugál, svéd, szlovén,
bolgár, cigány (romani, beás), örmény, ruszin, ukrán. A névjegyzékbe
való bekerüléshez sem államilag elismert nyelvvizsga, sem tolmács
igazolvány nem szükséges.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó adatait, a pályázó elérhetőségét
(telefonszám, mobiltelefonszám), nyelvismeret szintjét, jellegét
(szóbeli/írásbeli), nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát (ha van), esetleges
referenciákat, esetleges szaknyelvi ismeretek megjelölését.
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. december 15.
A pályázatot dr. Kelemen Marcell jegyzőhöz kell benyújtani. Érdeklődni
lehet a 93/500-918 (I. em. 11. iroda) és a 93/500-708-as telefonszámokon.
TOLMÁCSOLÁS ALKALMANKÉNT
„LEGYEN ÜNNEP...!”
KEDVES KANIZSAIAK!
A Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya, a város
oktatási intézményei, a Városi Diákönkormányzat, és a szabadidőszervezők
munkaközössége szeretettel hív mindenkit
karácsonyváró rendezvényeire!
*
**
***
DECEMBER 6.
KEDD 14.00 ÓRA ERZSÉBET TÉR
MikulÁsz találkozó
Játékos, vidám vetélkedő az
Általános és középiskolák kis és
Nagyobbacska Mikulászai, Mikulászcsapatai számára.
A VDÖK meleg teával, pogácsával várja a fázó Mikulászokat.
A legügyesebbek jutalomban részesülnek!
DECEMBER 13.
KEDD 15.00 -18.00 ERZSÉBET TÉR
Luca napi verses, zenés ünnepváró
rendezvényünkön sor kerül az óriásfenyő feldíszítésére,
az iskolák Luca napi szokásokat elevenítenek fel. A szervezők
meleg teával, pogácsával várják az oda látogatókat.
L Ü
E N
G N
Y E
E P
HEVESI SÁNDOR
MűVELőDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
DECEMBER 12. 18 ÓRA
SZTÁROK A KPÓDIUMON
KOLTAI RÓBERT KABARÉ ESTJE
Belépődíj: 1200 Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak: 1000 Ft
DECEMBER 13. 18 ÓRA
ZENÉS ESTÉK A KISKASTÉLYBAN
KISKARÁCSONY - NAGYKARÁCSONY
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola tanárainak és növendékeinek műsora
Belépődíj: 300 Ft
Helyszín: Képzőművészetek Háza (Kiskastély)
DECEMBER 16. 18 ÓRA
CZUPI VERONIKA ÉS KOVÁCS SZILVIA
KARÁCSONYVÁRÓ DALESTJE
Helyszín: Képzőművészetek Háza (Kiskastély)
Belépődíj: nincs
DECEMBER 17. 17 ÓRA
ROCK KLUB
AZ OLD MIX EGYÜTTES KONCERTJE
a rendezvénysorozatot a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma – a PANKKK program keretén belül –
támogatja. Belépődíj: nincs
TISZTELT NAGYKANIZSAIAK!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005-ben is jó
hangulatú, zenés rendezvénnyel búcsúztatja az óévet, melyre
tisztelettel meghívom a város és térsége lakosságát.
Jöjjön el Ön is december 31-én az Erzsébet térre!
23,30 órától térzenével várjuk, éjfélkor a tűzijáték
megtekintése után koccintsunk együtt
1 pohár forralt borral az új év tiszteletére!
Ha programjai engedik, látogasson el ismerőseivel, barátaival a
térre és ünnepeljen velünk! Köszöntsük együtt a 2006. évet!
Litter Nándor
polgármester
ZENÉS SZILVESZTER
VEGYES
JÁRMű
BÉRLET
14 HIIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
TÁRS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban közel 700
m2-es telek, rajta bontható családi
házzal eladó. Társasház építésére
kiválóan alkalmas! Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072 (5717K)
Nk-án a belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/391-5609 (5663K)
Befektetők figyelem! Nk belvárosi
96 m2-es, 3 szoba + hallos
lakás , irodának is alkamas, eladó!
Irányár: 13,5 millió Ft. Érd.:
20/439-7780 (5709K)
Nk-án az Eötvös téren 3 szobás,
85 m2-es, földszinti lakás
(12,5 MFt) és Múzeum téren egyszobás,
36 m2-es, I. emeleti lakás
(5,5 MFt) eladó, vagy családi házra
cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 30/365-1654, hétköznap 16
óra után: 93/320-627 (5746K)
Nk-án a Csengery út 66. szám
alatt 33 m2-es, egyszobás udvari
lakás eladó. Irányár: 2,6 millió Ft.
Érd.: 30/494-7992 (5751K)
Belvárosi családi házban utcafronti,
kétszobás, összkomfortos lakás külön
bejárattal irodának, lakásnak kiadó.
Érd.: 30/635-1230 (5695K)
Kórház utcában reális áron, két
helyiségből álló üzlet (összterület
57 m2) egyben és külön is kiadó.
Érd.: 30/346-8191 (5727K)
Jókai utcában garázs hosszú
távra kiadó. Érd.: 30/480-2391
(5740K)
Audi 80-as 1,6-os TD, 89-es
évjáratú, friss műszakival, korához
képest jó állapotban, sürgősen
eladó. Érd.: 20/4296-903 (hétvégén)
(5721K)
Telstar 128 MB-os: MP3-
lejátszó + USB drive + digitális
diktafon + FM rádió funkció egyben
eladó 8500 Ft-ért. Érd.:
30/9932-534
Holland hatszemélyes étkező
garnitúrák, tálaló-, író-, cipős- és
faliszekrények, székek, sarokülők,
kiegészítők eladók. Érd.:
20/555-3014 (5731K)
Babakocsik: újszerű, márkás,
kétfunkciósak, sokfunkciósak,
babahordozó autósüléssel,
négyévszakos kiegészítőkkel,
együtt 12.000–19.000 Ft-ért eladók.
Tel.: 30/948-4276 (5738K)
Mindenféle könyvet, hagyatékot
vásárolok! Tel.: 20/555-3014 (5742K)
Hat személyes étkező, komód
cseresznyefából és tölgy tálaló eladó.
Tel.: 20/555-3014 (5743K)
2 db 3,5 méteres ezüstfenyő eladó!
Érd.: 93/315-559 (este)
(5744K)
Kérjük, segítsen, aki tud egy
kis élelmiszercsomaggal és egy
konyhaszekrénnyel egy beteg
családnak. Köszönjük! Tel.:
30/652-4560 (5745K)
Eladó normann fenyő 3,5 mes,
Trabant motor 42 ezer km-rel,
hegesztő trafó 220 V-os, gyorsvágógép.
Érd.: 90/325-119 (5749K)
Fenyőgallyat vásárolok, tisztítást
is vállalok! Érd.: 30/542-
8757 (5750K)
Rendelésből visszamaradt,
bontatlan csomagolású Szauna
Belt szaunaöv eladó. Érd.: 18 óra
után a 93/321-734 (5753K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjárművét
készpénzért átveszem! Lakókocsik
is érdekelnek. Ugyanitt használt
autóalkatrészek eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások
építését, régi házak felújítását, tetőszigetelést,
ácsmunkákat, tetőfedést
vállal alvállalkozóként is!
Érd.: 70/503-9407, 93-322-109,
30/6398-825 (5604K)
Vállaljuk: sírok tisztítását, felújítását,
készítését számlára is.
Érd.: Horváth Zoltán, vállalkozó.
Nagykanizsa, Ady Endre u. 65.
Tel.: 06-93-333-449, 06-70-511-
7863 (5641K)
Két kanizsai srác megismerkedne
hölgyekkel! Hívásotokat
várjuk a 30/517-6801-es számra!
(5754K)
APRÓHIRDETÉS
Egy ifjú, álmodozó
galamb Londonba repül,
hogy belépjen a Királyi
Légierőbe. Barátai között van egy szélhámos
szárnyas, egy nagyképű oxfordi
gerle, és sokan mások. Együtt próbálják
átvészelni a nehéz időket. A háború sorsa
múlhat rajtuk. A küldetés teljesítéséhez
sok ravaszság, bátorság és vagányság kell.
(Rendőrség utcája)
Tel.: 30/653-7964
Nyitva:
minden nap 9-21-ig
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!
DIÁKAKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
VAD GALAMB
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
Nyitva: Hétf􀀀 – Csütörtök: 9.00 – 17.00 􀀾 szombat: 9.00 – 12.00
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!
Szakszervezeteknek, közületeknek, viszonteladóknak kedvezmény!
SZALONCUKROK AZ ALÁBBI ÍZEKBEN KAPHATÓK:
zselés, konzum, kakaós-rum ízű, eper, marcipán, gesztenye,
tejkaramella, gumicukor, vajkaramella, vadász, alkoholos
alma-, császárkörte, mák, mogyoró, konyakmeggy, almás-fahéjas,
családi vegyes, diós, cherrybon, vajkrémlikőr, fehércsokis
konyakmeggy függelék, konyakos függelék.
Toffefe 299 Ft, Nescafé 3 in1 10 db-os 299 Ft, Raffaello T15 499 Ft
SPORT 15
Kosárlabda NB II-es női mérkőzésen
a következő eredmény
született: Peugeot Kampf NTE
– PEAC 94 – 61 (19-17, 25-
15, 22-9, 28-20). A mérkőzést
Ebergényi és vezette Benedek.
Csapat: Tahi 12/6, Toma 11/3,
Szélessy 12/6, Pais 11, Muk 9.
Csere: Arany 6, Horváth A. 10,
Bődör 8, Tóth 15/9. Edző: Kovács
Nándor. Hatékony támadójátékkal
aratott magabiztos győzelmet
a kanizsai csapat.
Peugeot Kampf NTE – ASE
Paks 88 – 47 (23-5, 26-9, 15-
16, 24-17). Csapat: Tahi 16/6,
Toma 24/6, Szélessy 7, Pais 10,
Horváth 6. Csere: Arany 10,
Muk 7, Tóth 10. Edző: Kovács
Nándor.
November 19-20-án Újszászon adtak
egymásnak randevút a lábtollasok legjobbjai.
Nyolc egyesület 95 versenyzője nevezett az
egyik legfontosabb hazai tornára, a felnőtt
egyéni és csapatbajnokságra. A bajnoki címek
megszerzésén felül ez volt az utolsó megmérettetés
a decemberi világbajnokság előtt.
Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota, Végh
Dóra, Barócsi Andor és Hartai Attila
játékosok edzőjükkel Budavölgyi Kálmán
szövetségi kapitánnyal 8-án kelnek útra a
kínai Guangzhouba a VB helyszínére. A
Zemplén DSE csapata kiválóan felkészült a
világversenyre, mutatja ezt a három megszerzett
bajnoki címe. Budavölgyi Veronika és
Hartai Attila most sem talált legyőzőre,
ugyanígy a Budavölgyi Veronika, Gozdán
Ágota, Göncz Annamária, és Végh Dóra
alkotta női csapat is az élen végzett. A
jubileumi 10. torna kezdetén megjutalmazták
azon játékosokat és sportvezetőket, akik
kezdetektől részt vettek a bajnokságon.
Gozdán Ágit is jutalmazták, mert ő volt a felnőtt
bajnokságok legeredményesebb játékosa.
A friss női csapat aranyérmével 20. bajnoki
címét szerezte meg. A kanizsai lányok között
felnőtt versenyen most debütált Göncz
Annamária, aki remekül beilleszkedett a csapatba.
A döntőben az újszászi lányok
legyőzésével sorban a 6. csapatbajnoki
aranyukat gyűjtötték be. Az egyéni ranglista
első két helyezettje Budavölgyi Veronika és
Gozdán Ágota lett. Veronika nyert. A férfiaknál
a ZDSE csapatát Újszász 1 számú hármasa
kényszeríttette a bronzmérkőzésre, amit
megnyertek és a harmadik helyen végeztek.
Kiemelkedő eredmény a ZDSE serdülő csapatának
14. helye a 20 csapatból álló felnőtt
mezőnyben. A férfi egyéni versenyen előzetesen
nagy csatára volt kilátás. Hartai Attila és
Tóth Gábor a legutóbbi négy találkozásukkor
felváltva nyertek egymás ellen, és az újszásziak
legjobbja most próbált elégtételt venni, az
elszalasztott világbajnoki szerepléséért. A
döntőben Attila megszerezte harmadik felnőtt
egyéni aranyát.
A versenynaptár legutolsó, egyben legfontosabb
versenye december 9-én kezdődik a
IV. Lábtoll-labda Világbajnokság. A ZDSE
fennállásának legsikeresebb, hazai és
nemzetközi tornákkal zsúfolt versenyévadját
zárja. A teljesítményükre a koronát a világbajnokságon
való szereplésükkel tehetik fel.
Eredmények: Női egyéni (25): 1. Budavölgyi
Veronika, 2. Gozdán Ágota. Női csapat (9): 1.
Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota, Göncz
Annamária, Végh Dóra. Férfi egyéni (52): 1.
Hartai Attila, 8. Takács Endre. Férfi csapat (20):
3. Balikó Attila, Csizmadia Tamás, Hartai Attila,
Takács Tamás. 14. Arany Bálint, Budavölgyi
Bálint, Huszár Emil, Lukács Benedek.
-budavölgyiÚJABB
LÁBTOLL-BRAVÚR
MAGABIZTOS GYőZELEM
November 26-án, szombaton délelőtt sportnapot tartott a Miklósfai
Iskola a szülőknek és tanulóknak a „Nyitott tornaterem” program
keretében. A rendezvényen közel 120 gyerek és szüleik mérte
össze ügyességét, leleményességét, önfeledt kikapcsolódással töltve az
időt. A felnőttek kérésére tavasszal visszavágót rendeznek.
SIKERES „NYITOTT TORNATEREM”
NB II-es labdarúgó utánpótlás
bajnokságon a 15 éves NTE 1866
MÁV Rt-sek a Kaposvölgye ellen
3-1-re nyertek Németh két és Kovács
1 góljával. Ugyanezt a csapatot
a 13 évesek is megverték 8-
0 arányban Erdős 4, Pál, Fuisz,
Kotnyek és Méhes 1-1 góljaival.
UTÁNPÓTLÁS
A Dunántúli Gyermek Vízilabda
Bajnokság 3. fordulóján a
CWG Kanizsa csapata 31:8
arányban nyert a dunaújvárosiakkal
szemben, Budafok csapatával
azonban nem volt szerencséje,
tőlük 14:4 arányban vereséget
szenvedett.
NYERT-VESZÍTETT
A négynapos, december 6-9-ig
tartó Városi Iskolai Sportfesztivál
Röst János alpolgármeser nyitotta
meg a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI tornacsarnokában. Az események
két helyszínen, a Zsigmondyban
és a Péterfy Sándor iskola
tornatermében zajlanak
majd. A sportfesztivál célja, hogy
a város, az általános és középiskolák
számára, több sportágban
versenyzési lehetőséget biztosítson
a „Legsportosabb Iskola”
cím elnyeréséért. A sportfesztiválra
12 iskolából 909 sportroló
és 70 testnevelő nevezett be, és
méri össze ügyességét terematlétika,
ügyességi váltóverseny, teremlabdarúgás,
asztalitenisz és
sakk versenyszámokban. A versenysorozatban
induló valamenynyi
sportoló, testnevelő-edző feliratozott,
városi címerrel ellátott
pólót kapott ajándékba. Az ünnepélyes
díjátadást, egyben a „Legsportosabb
Iskola” cím átadását
december 15-én csütörtökön tartják
a Centrál étteremben.
FESZTIVÁL NAPOK
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
A FEBRUÁRI
ANGOL és NÉMET,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTő,
40 ÓRÁS INTENZÍV
TANFOLYAMOT SZERVEZ
vizsgáztató tanárok vezetésével,
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL
30% TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ
VISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!
Beiratkozás: december 30-ig
XVII. évfolyam 42. szám 􀁺 2005. december 15. 􀁺 Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
KÖZÖS
ÜGYEINKÉRT
HÁROM KÉRDÉS
A Thúry laktanya terület értékesítésével kapcsolatos
kérdésekről tartott sajtótájékoztatót a
Fidesz nagykanizsai önkormányzati frakciója
nevében dr. Csákai Iván frakcióvezető-helyettes.
Három hete, három kérdést tett fel a polgármesternek
a Thúry laktanya öt hektáros területének
értékesítésével kapcsolatban, de nem
kapott azóta sem választ, ezért sajtótájékoztatón
ismételte meg. Első kérdése az volt, miért
akarnak a szocialisták közel 150 millió forintot
kivenni a város lakóinak a zsebéből az
értékesítéssel. A második kérdése: miképpen
lehetséges, hogy a Fidesz tiltakozása után néhány
nap alatt közel 100 millió forinttal megnőtt
az ingatlan ára? Az tényként hozzátehető,
hogy a vevő ezt a magasabb árat el is fogadta.
Harmadik kérdésként azt fogalmazta meg,
hogy a korrupció látszatát is felvető ügyben
hajlandók-e nyilvánosságra hozni az ügyben
keletkezett dokumentumokat? Sajnos tény,
hogy a szocialisták közel 150 millió forintot
vesznek ki a nagykanizsaiak zsebéből, hiszen a
szakértők szerint közel 600 milliót érő területet
466 millióért adják el. Arra kérik a város
MSZP-SZDSZ-es vezetését, ha nincs takargatnivalójuk,
akkor válaszoljanak a három feltett
kérdésükre.
MEGSZÉPÜLT A ZRÍNYI UTCAI
NYUGDÍJAS KLUB
Ünnepélyesen adta át Szányiné Kovács Mária
önkormányzati képviselő a képviselői keretéből
felújított Zrínyi utcai Nyugdíjas Klub
épületét az intézmény vezetőjének és a klub
tagjainak. A képviselő az Idősek Hete rendezvényén
határozta el, hogy egymillió forintos
képviselői keretét az épület külső felújítására
ajánlja fel. A csatorna, az omladozó vakolat javítását,
a festést, a nyílászárók mázolását – a saját
felajánlását is hozzátéve – Kozma László
vállalkozó végezte el. Az Idősek Klubja az
Egyesített Szociális Intézmény egyik folyamatosan
nyitva tartó egysége, ahol jelenleg 38
klubtag nappali ellátását biztosítják 8-tól 16
óráig. Az épületben a szolgáltatás 1966-ban indult
el – mondta Koller Jutka igazgatónő. Az
épület leromlott állapotban volt, ráfért a felújítás.
Önkormányzati intézményként tudják, a
költségvetés szűkös, erre nem igazán jutott forrás.
Hosszú évek óta rendezi az Idősek Világnapja
alkalmából az Idősek Hetét októberben, s
minden intézmény megnyitójára egy-egy helyi
képviselőt is meghív azzal a szándékkal, hogy a
képviselő ismerje meg az intézmény életét, az
ott folyó munkát, s ha segíteni tud valamiben,
azt tegye meg. Most örül a szíve, hogy ebben
az évben találkozott az elképzelése a képviselőasszony
szándékával. Megköszönte az idősek
nevében Kozma László munkáját is, aki már
korábban is segített, kifestette a volt Szent Imre
utcai otthonukat ingyen. Az örömbe üröm is
vegyült, hiszen a város szívében lévő épületen
alig száradt meg a friss festék, felelőtlen emberek
sajnos már megrongálták.
SPORTOLÓI ELISMERÉSEK
Jutalmat kaptak az olimpiai sportágakban
kiemelkedő egyéni eredményt elért, valamint
a Világ és Európai Bajnokságon részt vett
sportolók. Litter Nándor polgármester köszöntötte
a résztvevőket: igazi öröm, hogy ilyen
gazdag a város sportélete, és megígérte, jövőre
nem fognak spórolni, sokkal nagyobb hangsúlyt
fektetnek a sport támogatására. A díjakat
Litter Nándor valamint Röst János álpolgármester
adta át a sportolóknak, edzőiknek, továbbá
felkészítő testnevelőiknek.
KULTURÁLIS PROGRAMOKRA
Az önkormányzattól 500 ezer forint támogatást
kapott a HSMK a bagolai és a kisfakosi művelődési
házak kulturális programjainak szervezéséhez.
A sánci művelődési ház a felújítás miatt
most a támogatásból kimaradt. Mindezt sajtótájékoztatón
jelentette be a HSMK-ban Szakács
Gábor művelődés szervező és Papp Péter,
a terület önkormányzati képviselője. November
23-án József Attila esttel indult a program
Bagolán, december 6-án pedig telt házas közönség
előtt aratott sikert a Mikulás-Váró című mesejáték,
mely a Családi Iroda segítségével készült,
fő szervezője Ritecz Rita pedagógus volt.
December 10-én Kisfakoson a „Két Kratelli”
címmel, két zenebohóc műsorát és a Mikulás-
Váró mesejátékot láthatták. Másnap, 11-én szintén
Kisfakoson, Dráfi Mátyás, a komáromi Jókai
Színház Jászai-díjas Érdemes művésze adott
válogatást „Te rongyos élet” címmel operettekből,
musicalokból. December 12-én 20 órakor
Bagolán „Sztárok a Pódiumon” címmel Koltai
Róbert kabaréestjének tapsolhatott a közönség.
A támogatásnak köszönhetően az előadásokra
nem kellett belépődíjat fizetni. Hagyományteremtő
szándékkal, jövőre is folytatni szeretnék a
programsorozatot – hangsúlyozta Szakács Gábor.
A helyi igényeket és a technikai lehetőségeket
figyelembe véve igyekeztek olyan nívós
műsorokat összeállítani, hogy minden korosztály
megtalálja a kedvére valót. Papp Péter önkormányzati
képviselő köszönetet mondott a
HSMK-nak a rendezvények megszervezéséért,
de kifejezte köszönetét a helyi embereknek, a
két település Városrész Szépítő Egyesületének,
hiszen sokat munkálkodtak azért, hogy a falusi
emberek így megőrizték bagolai vagy kisfakosi
identitásukat, és nívós, tartalmas élet indult be
az ottani művelődési házakban.
KOLLÉGIUMI NAPOK
Idén is megrendezte a Cserháti Sándor
Szakközépiskola Kollégiuma a Kollégiumi napokat
december 5-8-ig. Hétfőn, az első napon
délután „Mi hoztuk” címmel nyílt kiállítás az
intézmény társalgójában a kollégium lakóinak
munkáiból, melyet az épület falai közt zajló
fakultatív foglalkozás keretén belül készítettek.
Hargitai Tibor igazgató nyitotta meg a kiállítást:
jó lett volna, ha többen elhozzák munkáikat,
ám így is szép számmal összegyűltek a
kiállítási darabok. A nap folytatásaként Hargitai
Tibor előadását hallgathatták meg a diákok
„Sokat, röviden a grafológiáról” címmel. Kedden
a kollégium falai közé is megérkezett a
Mikulás. Az ebédlőben ajándékok, meglepetések
és színes, vidám programok várták a diákokat.
Szerdán a kollégista lányok táncbemutatóját
tekinthették meg az intézmény lakói,
2 KRÓNIIKA
DECEMBER 7.
DECEMBER 8.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Gyakornok: Dely Marianna. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király
u. 47. I. emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda:
ANTÓK Nyomdaipari Kft. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjesztő:
TOTAL-LAP Kft. Felelős vezető: Fehér Tamás. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
CSALÁDSEGÍTő
ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT
NAGYKANIZSA
Munkanapokon 16.00 – 07.30-ig,
hétvégén: 0 – 24.00-ig
A veszélyhelyzetben lévő személyek számára
06/30-640-4281 segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás.
majd Bükiné Papp Zsuzsanna rendőrhadnagy
tartott előadást „Amiről jó tudni... A drog és
társai” címmel az ebédlőben. December 8-án,
csütörtökön „Hogyan oltsunk tüzet?” címmel
tűzoltóbemutatót tartottak a B-épület mögötti
parkolóban, majd a téli haj- és bőrápolásról
tudhattak meg néhány fontos dolgot a kollégisták.
A rendezvénysorozat bállal zárult az
ebédlőben, melynek érdekessége az volt, hogy
csak mikulássapkában lehetett belépni.
GAZDASÁGPOLITIKA ÉS VERSENY
A liberális gazdaságpolitika és a szabad
verseny volt a témája annak a fórumnak, amelyet
Dióssy Gábor, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium államtitkára tartott a
HEMO Tükörtermében. „A magyar gazdaság
kicsi, a magyar fogyasztói réteg szűk, s ha
még öt-hatszorosára tudnánk is növelni a jelenlegi
fogyasztást, a gazdaság erőteljes fejlődését
ez sem segítené elő” – mondta előadása
elején az államtitkár. A gazdaságfejlesztés
szempontjából az export-orientáltság volna a
járhatóbb út, ezt választották azok az országok
is, amelyek jelenleg meghatározzák a világ
gazdaságát. Az előadó példaként a kedvező
lakásépítési hitelek bevezetését említette,
amellyel az eredeti szándék a magyar építőipar
felfuttatása volt. Ezek fejlődtek is addig,
amíg az a vékony réteg, amelyik valóban
igénybe tudta venni a hiteleket, el nem fogyott.
Most ismét gondban van a magyar építőipar,
hiszen az átmeneti fogyasztásnövekedés
elmúlt. Helytelen volt a belföldi fogyasztásra
alapozni a növekedést. Számos építőipari
vállalat keresi a helyét, megélhetését a mostanra
kialakult helyzetben, s megoldást csak a
külhoni piacok megszerzése hozhat. Az energiaárakról
beszélve az előadó úgy vélekedett,
sem a fogyasztót, sem a vállalkozókat nem lehet
elszeparálni a világtól. Ha a világban drága
az energia, akkor a 80 százalékban gázbehozatalra,
vásárolt energiára épülő magyar
gazdaság sem zárkózhat el ettől. A magyar
vállalkozók is csak ideig-óráig védhetők meg
a versenytől. Lehet adminisztratív eszközökkel
korlátozni a külföldi vállalatok betelepülését,
de ez azt eredményezheti, hogy nem lesz
technológiai fejlődés és a magyar vállalkozások
versenyképessége is megsínyli ezt, mondta
Dióssy Gábor. Nem a versenytől kell megvédeni
a fogyasztókat, hanem például energiatakarékos
megoldásokra kell őket ösztönözni,
a vállalkozókat pedig arra biztatni,
hogy képezzék magukat tovább, hogy tisztában
legyenek a világ gazdasági folyamataival.
őSZE ANDRÁS EMLÉKKIÁLLÍTÁSA
A HSMK és a Thúry György Múzeum szervezésében
nyílt meg ősze András szobrászművész
emlékkiállítása a HSMK galériájában.
A tárlatot Tüskés Gábor irodalomtörténész
nyitotta meg. A szobrászművész verseit a Hevesi
Sándor Versmondókör tagjai, Megyes
Melinda, Horváth Réka, és Miksó Nóra mondták
el. ősze András 1909-ben született Nagykanizsán.
Gimnáziumi tanulmányait a nagykanizsai
piarista gimnáziumban és Csurgón végezte.
1930-ban Budapesten, az Iparművészeti
Főiskolán Lux Elek növendéke, majd anyagiak
híján önmaga útján fejleszti tovább képességeit.
1937-től állít ki több kollektív kiállításon
Budapesten, 1943-ban Szobotka Imrével közösen.
1946-ban római ösztöndíjat kapott, külföldi
vándorlásainak főbb állomásai: 1947-49
között Olaszország, 1948-ban a Brazília nemzeti
emlékművére meghirdetett pályázaton
műve sikert arat, 1949-ben Brazíliában telepedett
le. 1959-ig Sao Paolóban élt. 1959-től az
Egyesült Államokban talált otthonra. 1962-64
között Peruban élt, 1964-ben visszatért az
USA-ba és New Yorkban, a Szent Ferenc kápolnához
készített terveket, amelyek méltó sikert
arattak. 1974-től kezdve folyamatosan,
összesen mintegy 60 kisplasztikáját és 50 grafikáját
a nagykanizsai Thúry György Múzeumnak
ajándékozta. Többször Magyarországra
látogatott, 1981-ben New Yorkból a floridai
Vero Beachbe költözött. 1995. június 17-én
halt meg az USA-ban. A kiállítás január 10-éig
tekinthető meg, hétköznap 10-17 óráig.
EMLÉKTÁBLA AVATÁS
Emléktáblát állítottak a 125 éves Micimackó
óvodának. Az ELMIB első Magyar Infrastruktúra
Befektetési Rt. az óvoda jubileumára készíttette
a táblát az intézmény falára. Ezen ünnepélyes
alkalomból az óvodások 125 színes
léggömböt engedtek szabadjára.
KÍNAI VENDÉGEK KANIZSÁN
Két kínai kereskedelmi cég ügyvezetője,
Yina Yan és Huang Jinghong egyeztetési tárgyalásokat
folytatott Litter Nándor polgármesterrel
a Pekingtől 200 kilométerre található 6
millió lakosú Chang Zhou város, valamint
Nagykanizsa közötti együttműködés kialakításának
lehetőségeiről. A megbeszélést követően
a kamarák képviselőinek, valamint Szányi Gábor,
az Ipari Park ügyvezetőjének jelenlétében
sajtótájékoztatón elmondták: tájékoztatást kaptak
a térségben lévő lehetőségekről és érdeklődtek
az Ipari Parki befektetések iránt. A város
egy évvel ezelőtt már fogadott kínai vendégeket
– hangsúlyozta Litter Nándor. A mostani tárgyalások
során abban egyeztek meg, a kamarákkal
és a helyi vállalkozókkal együtt összeállítanak
egy „csomagot” az itteni befektetési lehetőségekről,
és meghívják Chang Zhou város
polgármesterét Nagykanizsára. Bíznak abban,
hogy ezzel a látogatással felgyorsul a két város
közötti kapcsolat. Konkrét projekteket akarnak
ajánlani, és konkrét megállapodásokat akarnak
kötni. A Magyar-Kínai Kereskedelmi Egyesületet
képviselő vendégek elmondták, sok információt
kaptak Nagykanizsáról és az Ipari Parkról.
Az egyesület feladatai közé tartozik a két
ország közötti gazdasági üzleti kapcsolatok létesítése.
Az együttműködést, az üzleti vállalkozást,
a befektetést Nagykanizsa városában szeretnék
megkezdeni, és azt remélik, profitálhat
belőle Nagykanizsa, illetve Kína és Magyarország
számára is hasznot hajthat az
együttmunkálkodás. Azt remélik, lehetőség
nyílik a két város közötti testvérvárosi kapcsolatok
kialakítására is. Chang Zhou város polgármestere
ideérkezése után a következő eseményként
Litter Nándor polgármestert szeretettel
meghívják Kínába. Továbbá fontosnak tartják
Pekingben egy olyan ügynökség, információ
központ létrehozását, ahol a két fél megkaphatná
a szükséges információkat.
A LÉLEK KERTJEI
Varga Klára, a Thúry György SZKI művésztanárának
kiállítása nyílt meg december
9-én az intézmény galériájában. Festményeit
KRÓNIIKA 3
DECEMBER 9.
4 KRÓNIIKA
nézve azt érezhetjük, a fontos dolgok – születés,
elmúlás újjászületés –, a természetben
történnek, s eközben a színek izgalmas, zúduló
sokfélesége hat ránk. Varga Klára a tájaiban,
a tájak színeiben mesél szenvedélyről,
érzékiségről, izgalomról. Nyáron új szerelmet
talált, a selyemfestést. Kiállításának egy része
erről szól. Selyemre festette olaszországi,
franciaországi és soproni kirándulásainak élményét.
A tárlatot kolléganője, Bali Judit
ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
ÉPÍTÉSI TILALOM
„A szocialisták és a szabaddemokraták
frakciónkat is becsapták az építési tilalom elrendelésével
kapcsolatban” – kezdte december
9-i sajtótájékoztatóját Cseresnyés Péter a
Fidesz helyi elnöke. A november 29-i közgyűlésen
a városvezetés azzal indokolta a tilalom
elrendelését, hogy mindez az emberek érdekét
szolgálja, illetve elősegíti a helyzet tisztázását.
„Az igazi cél a tilalom elrendelésekor
azonban az, hogy a városvezetés három esztendő
alatt képtelen volt a rendezési terv elkészítésére.
Ezért felszólítjuk az MSZP-t és az
SZDSZ-t, hogy mulasztásukat a jövő évi legelső
közgyűlésig pótolják” – zárta Cseresnyés
Péter sajtótájékoztatóját.
BűNMEGELőZÉSI KONFERENCIA
A bűnmegelőzési feladatok áttekintésére,
megtárgyalására, a 2005. évben végrehajtásra
került bűnmegelőzési projekt értékelésére került
sor december 9-én a Vasemberház Dísztermében.
Litter Nándor Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármestere megnyitójában köszöntötte
a résztvevőket, valamint elmondta:
nagyon fontos, egy város biztonsága, mert a tőke
is csak azokra a részekre áramlik, ahol megvan
a megfelelő biztonság. Kisebb vita bontakozott
ki dr. Német Zsolt rendőr ezredes Rendőrtiszti
Főiskola Főigazgatójának tudományoshelyettese
kijelentésére, miszerint lehet, hogy
nem a rendőrségnek kellene foglalkoznia az iskolai
előadásokkal és tréningekkel a bűnmegelőzés
keretén belül, ám hamar lecsitultak a kedélyek
és megegyezte, a rendőrség szerepe igenis
fontos az iskolai életben. A projektet értékelő
előadása után Németh József határőr alezredes
elmondta, jövőre újabb két pályázatra
számíthatunk a témához kapcsolódóan.
BÉKÉS DEMONSTRÁCIÓ
A Szülői Közösség felhívásához csatlakozva
a Nagykanizsai Polgári Egyesület is részt
vesz a december 16-i békés demonstráción
Budapesten a Felvonulási téren, az úgynevezett
Regnum keresztnél – tudtuk meg a nagykanizsai
Piarista Iskolában tartott sajtótájékoztatón
Dezső Ferenctől, a Nagykanizsai Polgári
Egyesület elnökétől. Az ok, amiért demonstrálnak:
a 2006 évi költségvetési törvény tervezete
alapján kevesebb hozzájárulást biztosít az
állam az egyházi iskolák számára. Azt, hogy
miért jogosultak az egyházi intézmények állami
normatív ellátásra, Vereb Zsolttól, a Piarista
Iskola igazgatójától tudtuk meg: A vallásos
emberek éppúgy részei a társadalomnak,
ugyanúgy befizetik az adókat, vállalják a közterheket.
Amikor az állam bármely oktatási,
egészségügyi vagy szociális intézményét központi
normatív ellátásban részesíti, akkor ezt
az adófizetők pénzéből teszi. Igazságtalan lenne
elvárni, hogy a vallásos emberek tartsák el
az egyházi intézményeket és közben adóikkal
kizárólag az általuk nem igénybevett állami
intézmények működését támogassák. Dezső
Ferenc hozzátette: a demokrácia kerülhet veszélybe,
ha társadalmunk bármely csoportját
hátrányosan megkülönböztetik.
DIÁKOK VÁSÁRA
Tizenöt csapat részvételével rendezték meg
az immár hagyományos Thúry Vásárt a kereskedelmi
és vendéglátóipari szakközépiskolában
a múlt hét végén. A program célja – állítják
a szervező diákok – hogy a szakmájukat
gyakorolják, először „védett” körülmények között
próbálhassák ki, mi az, amit tanultak, s az
hogyan működik a hétköznapokban. Az árut
ők maguk szerezték be, ők is árusították. A
program végén derült ki, milyen hatékonysággal
dolgoztak. Minden – osztályközösségekből
szerveződött – csapat maga találta ki, mivel is
megy a vásárra, milyen portékát próbál majd
értékesíteni. Nemcsak jövendőbeli kereskedők,
szervezők, hanem menedzserek, leendő marketing-
szakemberek is részt vettek a vásár szervezésében,
ők az egységes arculatért, a program
hírveréséért, és a vendégek útbaigazításáért,
informálásáért is felelősséget vállaltak.
INKUBÁTOR
A városi kórház rendelőintézetének előterében
babamentő inkubátor ünnepélyes átadására
került sor. Dr. Dúll Gábor orvos-igazgató
köszöntőjét követően Göndör István országgyűlési
képviselő szólt az 1996-ban útjára indított
babamentő program céljáról, s az eddigi
tapasztalatokról. Mint mondta, számos oka lehet
annak, hogy valaki úgy dönt, nem tud gondoskodni
újszülöttjéről. A kórházban világrajött
gyermeket az anya ma már szankciók nélkül
az egészségügyi intézményben hagyhatja.
Az otthon született babák megmentésére pedig
kilenc esztendővel ezelőtt elindult a babamentő
inkubátor program. Eddig közel negyven alkalommal
vették igénybe az országban az inkubátor-
adta lehetőséget. Mostantól Nagykanizsán
is mód lesz arra, hogy a kilátástalan
helyzetben lévő anyuka ilyen módon helyezze
biztonságba a babáját. A rendelőintézet előterében
elhelyezett inkubátor bármely napszakban
megközelíthető, a bejárati ajtó mindig
nyitva áll. A szolgáltatást igénybe vevő egy
csengő segítségével tudja jelezni a csecsemőosztálynak,
hogy az inkubátorba újszülöttet
helyezett, így a baba szakellátása néhány percen
belül megkezdődhet. S hogy a picik örökbeadásához
szükséges eljárás lerövidüljön, a
közelmúltban törvénymódosításra került sor,
melynek értelmében ezekben az esetekben az
örökbefogadáshoz nem szükséges a szülői
hozzájárulás. Így az inkubátorból az egészségügyi
intézménybe került csecsemők akár már
hathetes koruk előtt otthonra találhatnak. Az
egymillió forintos készülék beszerzését az
Egészségügyi Minisztériumhoz benyújtott sikeres
pályázat tette lehetővé.
SIKERES PÁLYÁZATOK
A Vasemberházban tartott sajtótájékoztatót
Litter Nándor polgármester és Göndör István
országgyűlési képviselő. A Belügyminisztérium
által kiírt rövid határidős pályázattal a város
tíz millió forinthoz jutott, mellyel a Móricz
Zsigmond Művelődési Ház rekonstrukciós
munkálatait kívánják befejezni, melyet tavaly
kezdtek el önerőből, ám befejezésére már nem
volt elegendő pénz. Litter Nándor polgármester
elmondta: a jövőben is dinamikus fejlesztéseket
kívánnak véghez vinni, főként a peremterületi
városrészekre fektetnének több hangsúlyt.
Göndör István képviselő hozzátette: a
saját forrásokat úgy kell felhasználni, hogy
egy része mindenképpen önerőből történjen.
TARKA KONCERT
A Honvéd Kaszinó Tükörtermében adtak
koncertet Baráth Yvette énekes növendékei.
Közismert operett és musical részletek, valamint
örökzöld dallamok csendültek fel zenés
kísérettel olyan előadóktól, akik nem profi éneKRÓNIIKA
5
kesek, mégis színvonalas előadásukkal boldog
karácsonyi hangulatot varázsoltak a szívekbe.
JÓTÉKONYSÁGI GÁLAEST
Immár harmadik alkalommal szervezte meg
a Hevesi Sándor Művelődési Központ, a helyi
Vöröskereszt és Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata a Szeretet Fényei Jótékonysági
gálaestet a HSMK-ban. Litter Nándor
polgármester köszöntőbeszédében külön
köszöntötte Letenye város polgármesterét,
Rostonics Lásztót és Göndör István országgyűlési
képviselőt, majd elmondta, az idei gála bevételeit
az arra rászoruló fiatalok ruházkodására
fordítják majd utalványokon keresztül. Az
est során adták át az idei kanizsai vállalkozói
díjakat is. Az önkormányzat, a megyei és a helyi
kamara ajánlása alapján kis- és középvállalkozói
kategóriában a C Mobil Labor Kft., a
nagyvállalkozások között pedig a Honeywell
Kft. érdemelte ki az elismerést. Az est folyamán
a Sziget Színház művészei szórakoztatták
a közönséget színvonalas műsorukkal. Felléptek
többek között Borbás Barbara, Vincze Klára,
Bencze Sándor, Ács Bálint és Dráfi Mátyás
a komáromi Jókai Színház Jászai-díjas Érdemes
Művésze.
A KANIZSAI ANTOLÓGIA NO. 2.
December 15-én, 16 órakor mutatják be a
Kanizsai Antológia No.2. kötetét a HSMK
kamaratermében – jelentette be sajtótájékoztatóján
dr. Horváth György önkormányzati
képviselő, a kiadvány szerkesztőbizottsági
tagjainak jelenlétében. Deisinger Ivett a szerkesztőbizottság
elnöke az antológia megjelentetésének
céljáról elmondta: a nagykanizsai
alkotók publikálási lehetőségét kívánták biztosítani.
A beérkezett pályamunkákat a szerkesztőbizottság
minden tagja elolvasta és véleményezte.
A paletta színes volt, költemények,
novellák, fotók, képzőművészeti alkotások
és tudományos dolgozatok egyaránt helyet
kaptak a második kötetben. A kötet szerkesztője
Szabadi Tibor, számok alapján hasonlította
össze az eddig megjelent két kiadványt.
Az első kötetben 19, a másodikban 28
szerző szerepel. Az első kötetben 4 alkotó 10
fotóval, a másodikban 6 alkotó 16 képpel jelent
meg. A fejezetek száma az elsőben öt, a
másodikban hét. Az oldalszám is bővült, míg
az első kötet 171, a második 202 oldalas. A
két kötetben összesen 35-en publikáltak a hét
fotóssal együtt. Ennyi kanizsai és városkörnyéki
„írogató” személy az elmúlt 10 évben
egyetlen egy hasonló kiadványban sem jelent
meg, mint ebben a két antológiában. Köszönet
illeti a város önkormányzatát, hogy lehetővé
tette a kiadványok megjelenését. Halmos
Csaba hozzáfűzte, az önkormányzat a 2005-
ös költségvetési évben hatszázezer forintot
biztosított a két kötetre. Az összeget nem lépték
túl, sőt 12 ezer forint maradványuk keletkezett.
Az antológia további számait a szerkesztőbizottság
már tervezi. A borítót és a fotókat
színesben nyomtatnák ki, ha a költségvetés
engedi. Az 500 példányban kiadott kötet
megvásárolható a polgármesteri hivatal pénztárában
illetve a Deák téri könyvesboltban. A
szerzők nem honoráriumot, hanem három
tiszteletpéldányt kapnak.
LUCÁZÁSTÓL GYERTYAGYÚJTÁSIG
A Halis István Városi Könyvtárban került sor
a Nagykanizsai Nagycsaládosok Egyesületének
hagyományos Karácsony-váró rendezvényére.
A „Lucázástól gyertyagyújtásig” címet viselő
zenés-verses program a felnőttek Luca-napi jókívánságaival
indult, majd Magyar József, a
NaNe elnöke köszöntötte a megjelent családokat,
gyerekeket. Szavai után a dalé, a versé volt
a főszerep, a közönség lelkesen tapsolt a kis
verselőknek, és együtt énekelték a gitár- és
szintetizátorkísérettel elhangzó szebbnél szebb
karácsonyi dalokat. A program végén a Karácsony
Angyala is eljött, hogy ajándékot osszon
a résztvevőknek.
AZ ERAKLIN GÁLÁVAL ÜNNEPEL
Számtalanszor csodálhattuk már meg rendezvényeken,
önálló és csoportos táncaik alkalmával
az Eraklin Táncklubot, amely az idén ünnepli
fennállásának tizenötödik évfordulóját, s a
hét végén a Cserháti csarnokában rendezett gálával
emlékeznek meg a jeles évfordulóról.
– A szombaton, a Cserháti csarnokban este
hatkor kezdődő Születésnapi Gálán felidézzük a
régi táncokat és természetesen az újabb, sikeres
produkciókat is. A felnőtt csoport mellett fellépnek
az ifjúságiak és a legkisebbek, az ovisok is.
Vannak 8-9 és 12-13 éves táncosaink, és az
óvodás korban nálunk kezdettek, akiknek többsége
már iskolás. Bemutatkoznak azok is, akik
éppen most lesznek túl első latin táncversenyükön.
A gálán bemutatjuk az angol és bécsi keringő
mellett a Chicago zenéjére koreografált
táncukat is, amellyel a 2004. évi országos bajnokságon
7. helyet értek el. A műsort megtiszteli
jelenlétével Zsámboki Marcell, a Magyar
Táncsport Szövetség alelnöke, s ő nyitja meg a
rendezvényt – mondta Lekszikov Csaba, az
Eraklin vezetője.
KARÁCSONYI FÉNYEK
A Kanizsa Műhely december 20-án 17 órakor
tartja Karácsonyi fények című évzáró műsorát a
Halis István Városi Könyvtár 3. emeleti előadótermében.
Fuvolán közreműködik: Baki Andrea
tanár, és tanítványa Michalovics Viktória. A
verseket elmondja: Kocsis Edit versmondó, és
Horváth István Radnóti-díjas versmondó.
Készülőben van egy önálló képviselői indítvány,
amely egy alkotóház létrehozására
tesz javaslatot fiatal művészek számára.
– Hogyan született az ötlet?
– A fogadóórámon nemrégiben felkeresett
hölgy, aki elmondta, hogy van egy tehetséges
gyermeke, aki szívesen dolgozna
egy alkotóházban, a városban, de jelenleg
ilyen nincs. Ennek nyomán született az ötlet,
hogy önálló képviselői indítványban teszek
javaslatot arra, hogy az önkormányzat
dolgozza ki egy olyan alkotóház létesítésének
koncepcióját, amely lehetővé tenné,
hogy a fiatal művészek mesterek irányítása
mellett vagy önállóan dolgozhassanak itt
Kanizsán is – mondja Budai István önkormányzati
képviselő.
– Hogyan működhetne ez a létesítmény?
– Valami hasonlóra gondolnék, mint
amilyen Gébárton is működik. A későbbiek
során akár egy civil szervezet, vagy akár
jelenlegi intézmény is működtethetné a létesítményt,
de ez még nagyon távoli, hiszen
egyelőre még az indítványomról is csak a
későbbiek során tárgyalhat a közgyűlés.
FIATAL MűVÉSZEK
ALKOTÓHÁZA
Megállapodás született, hogy az oktatási tárca 140 millió forinttal támogatja a Veszprémi Egyetem
Kihelyezett nagykanizsai képzési helyén folyó átalakítási munkálatokat, vagyis folytatódhat az egyetemi
képzés helyi körülményeinek korszerűsítése, hangzott el Göndör István sajtótájékoztatóján.
150 MILLIÓ A VENK-NEK
DECEMBER 10.
DECEMBER 12.
DECEMBER 13.
ELőZETES
6 VÁROSPOLIITIIKA
AZ ÉV UTOLSÓ
AZ ADÓTERHEKET CSÖKKENTIK A MÓDOSÍTÁSOK
A Pénzügyi Bizottság december 8-i ülésén egyhangú igen szavazattal
egyetértett a helyi adórendeletek módosítására előterjesztett
javaslattal. Az országgyűlés az év során három alkalommal módosította
az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről
szóló törvényeket. A törvényváltozásokkal összefüggésben, a
törvényi összhang megteremtése érdekében szükséges módosítani a
helyi adórendeleteket is. A törvényváltozások az építményadóról és
a helyi iparűzési adóról szóló rendeleteket érintik. A hatályos építményadó
rendeletünk egy ponton változik, amely könnyítést jelent
az adózóknak. A helyi iparűzési adónál a jelentősebb változások az
adóalap kiszámítását érintik, amelyek kivétel nélkül az adóterheket
csökkentik. A gépjárműadó törvényen a parlament a 2006-os évre
nem változtatott, így a bevétel növekedése, illetve csökkenése a
gépjárművek számától, illetve minőségi változásától függ.
A SZAKBIZOTTSÁGTÓL FÜGG A DÖNTÉSÜK
A Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság december 6-i ülésén
foglalkozott a Balatonmáriafürdő Ifjúsági Tábor ügyével, amely 80
fő nyári táborozását biztosítja egy időben, 7-10 napos turnusbeosztásokban,
a táborvezetők által összeállított programok szerint. A tábor
június 1-től augusztus 31-ig tart nyitva, májusban és szeptemberben
az intézmények igényei szerint erdei iskola céljára is működik. A faházak
nem fűthetők, hidegebb időszakban a nyitva tartás szünetel. A
tábor 30 éve szolgálja a kanizsai és a városkörnyéki gyerekek nyaralását,
épületeinek állaga jelentősen leromlott, további működtetésük
komolyabb felújítást igényel. A bizottság egyetért a Balatonmária
Fürdő Ifjúsági Tábor legfeljebb 15 millió összegű feljújításával.
Támogatják a pályázati dokumentáció benyújtását az ICSSZEM
valamint a Magyar Turisztikai Hivatal pályázatára.
Az MTV Főtér című műsora idén mutatta be Nagykanizsát. A szerkesztőség
játékra hívja a nézőket. Szavazzák meg, hogy a Főtér adásaiban
bemutatott települések közül melyik legyen az ÉV TELEPÜLÉ-
SE. A szavazatokat december 21-ig lehet elküldeni a Magyar Televízió
címére levélben (1054 Budapest, Szabadság tér 17.), telefonon
(30-30-30-101, Nagykanizsa kódja: 19) és Interneten (www.mtv.hu)
is lehet szavazni. A legtöbb voksot elnyerő település értékes nyereménytárgyat
és újabb bemutatkozási lehetőséget kap. Szavazzon Ön is
Nagykanizsára, hogy újra felhívja az ország figyelmét városunkra!
A CSALÁDSEGÍTő ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
INGYENES TANÁCSADÁST BIZTOSÍT
SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE
􀂼 Pszichológiai: Minden kedden du.: 16-17 óra között.
􀂼 Életvezetési, -jogi: Minden csütörtökön du.: 16-17 óra között.
Várjuk azok jelentkezését akik
alkohol, drog, játékszenvedéllyel küzdenek.
Tanácsadás helye: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51. Tel.: 311-207, 311-868
SZAVAZZON NAGYKANIZSÁRA!
Budai István a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője
2005. december 30-án esedékes fogadóórája elmarad.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát
tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap
utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai
kirendeltség épületében.
TISZTELT NAGYKANIZSAIAK!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005-ben is
jó hangulatú, zenés rendezvénnyel búcsúztatja az óévet, melyre
tisztelettel meghívom a város és térsége lakosságát. Jöjjön el Ön
is december 31-én az Erzsébet térre! 23,30 órától térzenével
várjuk, éjfélkor a tűzijáték megtekintése után koccintsunk
együtt 1 pohár forralt borral az új év tiszteletére!
Ha programjai engedik, látogasson el ismerőseivel, barátaival
a térre és ünnepeljen velünk! Köszöntsük együtt a 2006. évet!
Litter Nándor, polgármester
A Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal Területi Műszaki Biztonsági
Felügyelőség Pécs a Nagykanizsa Állatmenhely OTRL állomás közcélú
hálózatra 1260/3/2005. számú, 2005. november 15-én kelt határozattal
villamos vezetékjogi engedélyt adott. A vezetékjoggal érintett ingatlanok:
Nagykanizsa, 0194/6. hrsz., 0196. hrsz., 0195. hrsz. A villamos
vezetékjogi engedély határozat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Nagykanizsa, Eötvös tér 16. számú épület előtt elhelyezett
hirdetőtáblán, a nyomvonalrajz Nagykanizsa MJV Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Osztály (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) 305.
számú irodájában ügyfélfogadási időben megtekinthető. Ügyfélfogadási
idő: hétfőn: 8.00-16.00, szerdán: 8.00-17.00, pénteken: 8.00-12.00.
VILLAMOS VEZETÉKJOG
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központban családgondozó aszszisztensi
állás kerül betöltésre. Ifjúsági- és gyermekvédelmi asszisztens
végzettséggel rendelkező pályakezdők jelentkezését várjuk.
Jelentkezés helye: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsa,
Zrínyi M.u.51. Tel.: 93/311-207
Ideje: 2005. december 15. (csütörtök) 8-tól 9-ig.
ÁLLÁSPÁLYÁZAT
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
Az év utolsó közgyűlésén is
közel 30 napirend várt a képviselőkre,
hogy megvitassák, elfogadják
őket. A polgármesteri tájékoztatóval
kapcsolatban elsőként
Zakó László képviselő kért szót,
aki megkérdezte, miért kell a városnak
a Klímaszövetséghez csatlakozni.
Dr. Kolonics Bálint többek
között arra volt kíváncsi, kinek
a hibájából kellett a városi
sportcsarnok beruházásának tervezését
módosítani. A Kanizsa
Újság Kft. 2005. I. félévi mérlegbeszámolójával
kapcsolatban pedig
azt tudakolta, mit kell azon
érteni, hogy a saját tőke várhatóan
eléri a 3 millió forintot, így a
tulajdonost pótbefizetési kötelezettség
nem terheli. A Pénzügyi
bizottság elnöke, Budai István világította
meg a tényeket: a 2004-
ben még veszteséges Kanizsa Újság
Kft. az idén az első háromnegyed
évi mérlegbeszámoló
alapján saját erőből rendezni tudta
veszteségét, így várhatóan nem
lesz szükség tulajdonosi tőkepótlásra,
beavatkozásra. A város területén
szükséges illemhelyek kialakításával
kapcsolatban Papp
Nándor megjegyezte, a VKIB
nem támogatja a vállalkozó által
megjelölt, Thúry téren kialakítandó
illemhely helyszínét, helyette
a kispiac környékét javasolják.
Röst János alpolgármester arra
kérte a képviselőtársait, tanúsítsanak
önmérsékletet a hozzászólásaikban,
a polgármestert meg arra
kérte, tartassa be az SZMSZ-t,
mely azt rögzíti, hogy rövid, értelmező
kérdéseket lehet feltenni,
legfeljebb egy percben. Zakó
László megkérdezte dr. Kelemen
Marcell jegyzőtől (melyhez Halász
Gyula is csatlakozott, egyúttal
a megüresedett helyre Béres
János építésvezető, Platán sor
10/a alatti lakost javasolva), érvényes-
e Solti Károly felügyelő bizottsági
tagságáról való levélben
történt lemondása.
Ezt követően Litter Nándor
polgármester felkérte a városunkat
a Klíma Szövetségben képviVÁROSPOLIITIIKA
7
selő Benedek Miklóst, segítsen a
Zakó László által feltett kérdések
megválaszolására, beszéljen a
szövetség céljairól, magyarországi
rendezvényeiről.
A napirendi pontok tárgyalása
során a testület kiegészítéssel elfogadta
a 2005. évi költségvetésről
szóló, többször módosított
6/2005. (II.21.) számú rendeletének
módosítását, mely lényegi
változást nem tartalmazott. A
közgyűlés hozzájárult a pszichiátriai
betegek közösségi ellátása
érdekében, szociális ellátási szerződés
megkötéséhez a Völgy alapítvánnyal.
Az ellátás célja, a város
közigazgatási területén élő,
pszichiátriai zavarokkal érintett
lakosság szakmai támogatása,
helyben történő ellátása és szakszerű
gondozásának segítése. Elfogadták
a közterületek és közterület
jellegű területek használatáról
szóló rendelet módosítását. A
vitában Cserti Tibor képviselő
megjegyezte, többen megkérdezték
tőle, Nagykanizsán milyen
akadályba ütközik a sült gesztenye
árusítása? Javasolta, adjanak
ingyenes lehetőséget az árusoknak
néhány közterületet kijelölve.
A Vízmű Rt. közgyűlésének
javaslatával egyetértve, a testület
a 2006. évi víz-és csatornadíjak 4
százalékos emelését fogadta el.
Eszerint a lakossági ivóvízért 228
forintot kell fizetni köbméterenként,
a lakossági felhasználású
csatornadíjért pedig pedig 133 forintot.
Elfogadták azt a javaslatot
is, hogy 2006-ban minden házasságot
kötő A Város Napján és Újév
első napján a Nagykanizsán
született, nagykanizsai gyermekek
50 ezer forintos ajándékot
kapnak. Módosításokkal elfogadták
az iparosított technológiával
épült lakóépületek energiatakarékos
korszerűsítését, felújítását
célzó pályázatok támogatását. Kiegészítéssel
támogatták a Balatonmáriafürdő
Ifjúsági Tábor felújítása,
akadálymentesítése című
pályázati dokumentáció benyújtását.
Elfogadták a Nagykanizsai
Regionális Szennyvíztársulás
Szervezeti és Működési Szabályzatát,
valamint kiegészítéssel az
együttműködési megállapodást a
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztárulás
és a Nagykanizsa polgármesteri
hivatala között. Rábólintottak
a Tripammer úti ravatalozó
bővítésére és felújítására vonatkozó
vállalkozói szerződésre,
valamint a Kanizsa Fejlesztési
Tervhez kapcsolódó beruházás
előkészítési, tervezési feladatainak
módosítására. Karmazin József
főépítész osztályvezető elmondta:
az intézmények akadálymentesítésére
elkészült egy tanulmány,
ami rangsorolja a feladatokat.
Elfogadták a 2006. évi köztisztviselői
teljesítményértékelés
kiemelt céljainak meghatározására
előterjesztett javaslatot, illetve
a Város Középtávú Ifjúságpolitikai
Koncepcióját 2005-2010-ig.
Halász Gyula kérte, hogy készüljön
terv a drogambulancia létrehozására.
Polai József azt nehezményezte,
hogy nem figyelünk
eléggé gyerekeinkre, hiszen nagyon
sok iskolás lóg napközben.
Az NTE 1866. MÁV Rt. Labdarúgó
Szakosztályának 2 millió
500 ezer forintos egyszeri támogatási
kérelmét pénzügyi forrás
hiányában nem támogatta a testület.
Módosításokkal elfogadták a
2006. évi rendezvénynaptárt. Halász
Gyula képviselő kérte, a keleti
városrészben is legyen lehetősége
a fiataloknak a kulturált
szórakozásra. Zakó László azon
javaslatát, hogy május 1-jét és a
Város Napját együtt rendezzék
meg, elutasították a városatyák.
A város közgyűlésének 2006. évi
munkatervét az elhangzott vélemények
figyelembe vételével
megszavazták. Sajni József, az
OKISB elnöke javasolta, hogy
fogadja el a közgyűlés az önkormányzat
Civil Koncepcióját. Hiánypótló
munka, segíteni fogja a
közgyűlés munkáját, és a kontroll
is egyértelműbb lesz a civil szféra
részéről. Zakó László felvetette,
nincs benne szó a határon túli
civil szervezetekkel való kapcsolattartásról.
Litter Nándor polgármester
kiemelte, a cél az önkormányzat
és a város lakosságának
önkéntesen alakított közösségei
közötti harmonikus együttműködés
elősegítése, a civil szervezetek
társadalmi szerepvállalásának
elősegítése, mely a tapasztalatok
alapján módosítható. A határozati
javaslatokat végül módosításokkal
elfogadta testület, és ezzel zárult
az idei esztendő utolsó közgyűlése.
SZEBB RAVATALOZÓ!
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
december 8-ai ülésén többek között egyetértett a Tripammer úti ravatalozó
bővítési terveinek és a felújítására vonatkozó vállalkozási szerződésének
módosításával. A ravatalozó ügye azért került a bizottság elé,
mert egy tavalyi ANTSZ jelentés alapján a központi hűtőkamrák és kiszolgáló
helyiségek korszerűsítését előírták. Először egyszerűbb megoldással,
a ravatalozó nyugati oldalát bővítették volna ki északi irányban,
lapos tetős megoldással. Még időben, a munkák megkezdésekor
utólagosan bekerült a Tervtanácsba a bővítés terve, ahol Papp Nándor,
a bizottság elnöke, egyben a Tervtanács tagja kezdeményezte az áttervezést.
Véleménye szerint a ravatalozóhoz hasonló homlokzatú épületet
kell kialakítani. A Tervtanács a felújítási munkálatokat október 14-
én leállította. A módosított tervek alapján egy szebb, esztétikusabb,
egyben költségesebb épületegyüttes kialakítására nyílik lehetőség.
TÁMOGATTÁK
A PANNON TÜKRÖT
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság december
12-i ülésén megvitatta a
Zalai Írók Egyesületének kérelmét
a Pannon Tükör kiadásának
támogatásához. A bizottsági
ülésen megjelent Péntek
Imre, a folyóirat főszerkesztője
és Lackner László, az
egyesület ügyvezető elnöke.
Sajni József bizottsági elnök a
határozati javaslat ismertetése
során elmondta: a bizottság
fontosnak tartja a város kulturális
értékeinek megjelenését,
ennek keretében a Kanizsai
Antológia további megjelenését
és a Pannon Tükör kulturális
folyóirat támogatását. A támogatás
összegéül 6 igen szavazattal
egyhangúan elfogadták
a kért egymillió forintot.
KÖZGYűLÉSE
ANYAGI SEGÍTSÉGET
KAPHATNAK
Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság a december 13-ai ülésén
támogatta a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló rendelet
módosítását. A törvény lehetővé
teszi az önkormányzatoknak,
hogy év vége táján, amikor már
lehet látni, hogy a költségvetésben
mennyi pénz marad szociális célokra,
alkothat olyan rendeletet,
amivel segítséget nyújt azoknak
az embereknek, akik év közben
kiszorultak a szociális ellátásból.
Ezeket újra lehet a rendelet értelmében
vizsgálni, és nem rendszeres
szociális támogatás formájában
anyagi segítséget kaphatnak
az önkormányzat pénzforrásaiból.
A bizottság egyhangúlag támogatta,
hogy a 2005-évi pénzből is lehetőség
nyíljon erre a szociális támogatásra.
8 A HÉT TÉMÁJA:: ZÁRSZÁMADÁS
GYARAPODÓ VAGYON KINEK AZ ÉRDEKE? AROMAKISEBBSÉGÉRT
Nagy József György, a Dunántúli Roma
Vezetők Szövetsége elnöke kisebbségi jelöltként
került a képviselő testületbe. Elsősorban
arról foglalta össze a gondolatait, milyen lehetőségei
voltak az elmúlt esztendőben arra, hogy
a neki bizalmat szavazók érdekeit képviselje:
– A 2002-es helyhatósági választások során
nem kevesebbet vállaltam, mint hogy méltóan
képviseljem a városunkban élő cigányságot.
Képviselőtársaim közül talán egyedül én tudom
mindennap fogadni a választópolgárokat. Napi
ügyfélforgalmam átlagosan 8-10 fő. A városban
élő cigányság legnagyobb problémája a
munkanélküliség, a lakhatás kérdése. Minden
erőmmel azon dolgozom, hogy a lehetetlen
helyzetben élő embereket segítsem. Megkönynyíti
a munkámat, hogy rendkívül jó csapat segíti
tevékenységemet. Éveken keresztül nem
tudtam elérni, hogy képzett cigány szakember
bekerüljön a szociális szférába, ezért pályázati
segítséggel szeretném bebizonyítani, hogy
szükség van a munkájára. Szervezetünk támogatásával
felvállaljuk a képzés és foglalkoztatás
egy részét is. Az elmúlt évben közel l20
hátrányos helyzetű embernek sikerült szakmát
és foglalkoztatást biztosítani. A város Szociális
és Egészségügyi Bizottságának vagyok a
tagja, így hiteles képet tudok alkotni az itt élő
cigányság helyzetéről. Eredményesnek mondhatom
az itt végzett munkámat. Az elmúlt évben
kiutalt szociális bérlakások jelentős részét
az arra rászoruló cigány származású családok
kapták. Tudjuk, az igény sokkal nagyobb, több
olcsó bérű lakásra lenne szükség. A Szociális
Osztállyal minta értékű a kapcsolatom, bátran
fordulhatok hozzájuk segítségért. Véleményem
szerint nagy szükség lenne egy kisebbségi és
civil referensre a hivatal rendszerében. Az ő
feladata lehetne többek között, hogy könnyebbé
tegye a kisebbségi önkormányzatok, civil
szervezetek kapcsolatfelvételét a települési önkormányzattal.
Közreműködhetne a pályázati
lehetőségek szélesebb körű megismertetésében
is. Kívánom, hogy a 2006-os év hozza meg a
város életében az oly rég várt fellendülést. Az
itt élőknek szüksége van a fejlődésre, a munkára,
a biztonságra.
– A 2005-ös év lassan véget ér, és megítélésem
szerint sokkal nehezebb volt, mint a 2004-es. Nehezebb,
feszítettebb volt a pénzügyi helyzet. Nekem
az a legfontosabb, hogy a gazdasági kérdések
rendben legyenek. Azokat a célokat, amelyeket
kitűztünk, többségében teljesíteni tudtuk. Nehéz
év van mögöttünk, hiszen az ingatlanértékesítések
nehezebben mentek, mint korábban, ugyanakkor
a beruházások miatt rengeteg kiadás jelentkezett.
A közbeszerzési eljárások hosszabb
időt vesznek igénybe, s emiatt maradtak el feladatok,
nem valósultak meg tervezett beruházások
az idén. Ezzel együtt azt mondhatom, sok
mindenben sikerrel jártunk, gondolok itt az utak
felújítására. Sajnos az átfogó útfelújítás rengeteg
gonddal, lakossági kifogással jár, de azelőtt az
utak rossz állapotára volt panasz. Azt gondolom,
bár nem kis nehézségek árán, némi csúszással,
de elkezdődött, és most ki kell várni, hogy befejeződjön
a beruházás – mondja Kereskai Péter.
– A költségvetés előkészítési szakaszában
milyennek ítéli meg a jövő évi büdzsét?
– Ennyire jól előkészített költségvetés nem
volt még, viszonylag jó pozícióból indul, s talán
nem kell majd annyit faragni sem, mint
korábban. Ennek ellenére ez sem lesz könynyebb,
mint a 2005-ös volt.
– Gyakran éri a mostani testületet (is) az a
vád, hogy elherdálja a város vagyonát. Ön miként
látja ezt?
– Valóban gyakran elhangzik, de én nem így
látom. Csak meg kell nézni a költségvetés vonatkozó
sorait: mekkora különbségek vannak a beruházási
kiadások és az eszközértékesítések között a
beruházások javára. Többmilliárdos értékek jönnek
létre, s nem hiszem, hogy forgalomképtelen
vagyont gyártana a város magának. A város vagyona
gyarapszik, s ezt számokkal is ki lehet mutatni.
A másik a működés kérdése. Eddig mindig
az volt a tét, hogy működőképes maradjon a város
intézményhálózata, most annyival nehezebb a
helyzet, hogy ehhez egy kicsit több hitelt kell felvenni.
Ez a közgyűlés mindenkor azon volt, hogy
ne a működést és az egyéb önkormányzati feladatok
finanszírozását kelljen hitelből megoldani. A
beruházásokat kell hitelből finanszírozni, s az sem
igaz, hogy ezek nem hoznak hasznot.
A FIDESZ-MDF-MKDSZ közös listájáról
került a képviselőtestületbe dr. Kolonics Bálint,
aki az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságnak
is tagja. Az önkormányzati ciklus harmadik
esztendejét így foglalta össze:
– A közgyűlési munkán érezhető a választások
közelsége, mert az előterjesztésekben megjelenő
feladatok időszerűsége sokszor megkérdőjelezhető.
A közgyűlés összehívásának a
módja és ideje számtalan esetben nem az elvégzendő
feladatokhoz igazodott, sokkal inkább
ahhoz, hogy a polgármester mikor tudhatta maga
mellett a biztos szavazótáborát, mikor számíthatott
a többséget jelentő tizenöt kézre. Szomorúnak
tartom, hogy vannak olyan képviselők,
akik meggyőződésük ellenére – miután a bizottságban
vagy a közgyűlésen ezirányú véleményüket
kifejtették –, a testületi ülésen ezzel ellentétesen
szavaznak, együtt a frakciójukkal.
Fontosabb számukra a képviselői szék, mint a
nagykanizsai emberek boldogulása, mindennapi
élete? Nem a választópolgárok, hanem a
frakciójuk elvárásainak akarnak megfelelni? A
közgyűlési és a bizottsági munkára is igaz, hogy
egyértelműen látszik, az MSZP-SZDSZ koalíció
igyekszik a jegyzőt háttérbe szorítani, ezzel engedve
utat akár a törvénytelenségnek is. Jó pár
esetben fordult elő, hogy törvényességi jelzés
ellenére hozták meg határozatukat.
– Milyennek látja az Ügyrendi, Jogi és
Közrendi Bizottság munkáját?
– A bizottsági munka szerepe, jelentősége az
elmúlt három évben fokozatosan leértékelődött.
Hogy miért mondom ezt? Mert a szakbizottságok
döntéseit számtalan esetben hagyta figyelmen kívül
a közgyűlés. Erre való figyelemfelhívásunk
ellenére, legtöbbször a polgármester úr javaslatára
hozott a testület az illetékes szakbizottsággal
ellentétes döntést. Sajnos olyan is nemegyszer
megtörtént, hogy egy előterjesztés úgy került a
közgyűlés elé, hogy az illetékes bizottság azzal
előzőleg egyáltalán nem foglalkozott. Ami pedig
konkrétan az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságot
illeti: nem értem, hogy ügyrendi kérdésekben
miért nem a bizottságunk foglal állást, hanem
– sok esetben a jegyzőt is megelőzve – az alpolgármester.
Mindezeken változtatni kell …
A HÉT TÉMÁJA:: ZÁRSZÁMADÁS 9
Papp Nándor a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság elnöke, a
Közbeszerzési bizottság tagja.
Ebből adódóan, főként városfejlesztéssel
kapcsolatos kérdésekkel
fordul hozzá a lakosság.
– Az építési munkák megnövekedtek,
elindultak a befektetések,
ezek nyilvánvalóan érintették a
bizottságot. Jó minőségben elkészült
a kórház „E” épülete, a
„B” épület folyamatosan épül,
átadásra került a Fogyatékkal
Élők Otthona. Nem felhőtlen a
helyzet a volt mozi műemlék épületének
felújításával, mert a bontás
után sokkal rosszabb állapotúnak
találtuk, mint azt gondoltuk.
A határidőt sem lesz könnyű
tartani, hiszen a homlokzat restaurálási
munkáit május előtt nem
lehet elkezdeni. Számomra elég
disszonáns volt az ‘56-os emlékmű
pályázata. Negyven munkát
megnéztünk, de kevés volt közöttük
a figuratív alkotás. Azok is
olyan közhelyeket tartalmaztak,
olyan világfájdalmat közvetítettek,
hogy végül egy nonfiguratív
tervet fogadtunk el. Öröm, hogy
sok út készül, de a közbeszerzési
előírások következtében csak októberben
lehetett nekiállni a munkáknak.
Rosszul érintett az Arany
János utcai körforgalom ügye,
lassan két hónapja le van zárva a
Magyar utca, és látható munka a
közműkiváltások kivételével még
nem történt. Szomorúsággal tölt
el, hogy döntésével a közgyűlés a
forgalomcsillapítási tervek közül
a Centrál előtti terület térburkolását
helyezte előtérbe a sokkal
fontosabb körforgalmak létesítése
helyett. Aminek örülök még, hogy
beindult a Panel plusz program,
melyen 34 társasház tudott indulni.
Helyi vállalkozó kivitelezésében
határidőre, gyorsan és szépen
elkészült a Csónakázó-tói sétány
gyalogoshídja.
– Milyen problémák megoldását
várja a jövőben?
– Várom a helyi építési szabályzat
elfogadását, mert csúszásban
vagyunk. Örülök, hogy a 16
községet és Nagykanizsa fennmaradó
részeit érintő szennyvízhálózat
elkészül 2007-2010 között.
Örülök, hogy kezdeményezésemre
folytatódik a volt polgármesterek
síremlékeinek felújítása.
Területileg a legnagyobb, öszszetettségében
a legheterogénebb
választókörzet egyéni képviselője
Papp Péter. Körzetében megtalálható
a régi kertvárosi lakó-pihenő
övezeti rész a Katonaréten,
a falusias terület Bagolán és
Fakoson, valamint a látványosan
épülő-szépülő Szabadhegy és a
közéjük beékelődő Sánc. Milyen
évet tudhat maga mögött a választókörzete?
– tettük fel a kérdést
a képviselőnek.
– A legnagyobb beruházás a
térségben megvalósuló csatornázás,
ami érinti Kisfakost és Bagolát.
Ez a program 2006. őszére
fejeződik be. Próbáltam úgy irányítani
a dolgokat, hogy minden
településrész fejlődjön és mutatkozzon
meg a felzárkóztatás is.
Így készült el a Tavasz utca felújítása,
a kórház körüli parkolók
bővítése, a Tersánczky utca teljes
felújítása, szélesítése, az Alsó-
Szabadhegyi út csomópontjának
kialakítása a 7-es főközlekedési
útra. Folyamatban van a sánci
orvosi rendelő és a közösségi ház
felújítása. Sikerült Bagolán és
Fakoson jól működő közösséget
kialakítani a Városrész Szépítő
Egyesületek köré. Színvonalas
közösségi munkájukkal forintban
nem mérhetően teszik értékesebbé
a környezetüket. Sajnos hosszú
a sora azoknak a feladatoknak is,
amelyek megoldása várat magára.
Elsőként a szabadhegyi kerékpárutat
kell említenem. Kézzel
fogható közelségbe került a 7-es
és 61-es főút városon kívüli öszszekötése,
ez tehermentesítené
igazából a városrészt. Nem
mondhatunk le arról a tervünkről,
hogy Kis- és Nagyfakos gázellátását
megoldjuk. Ma még
ezek a város legelmaradottabb
részei az autóbusz közlekedés, a
gáz- és csatorna ellátás szempontjából.
Remélhetőleg sikerül
előrelépni a következő időszakban
a régi bagolai szeméttelep
lezárása, rekultivációja területén
is. E szétszórt településrészen állandó
feladat a csapadékvíz elvezetése
és a hegyi utak javítása,
megépítése. Szeretném megőrizni
a városrész lakó-pihenő övezeti
jellegét, azt mind fejlettebb infrastruktúrával
kiszolgálni.
EREDMÉNYES ÉVET ZÁRHATUNK
– A kiskanizsaiak gondjai, örömei
nem ismernek körzethatárokat,
a választópolgárok sem aszerint
keresik a képviselőt, hogy
melyik körzetet képviseli. Ez így
is van rendjén, hiszen a városrésznek
egy temploma, egy iskolája,
egy temetője egy óvodája,
egy közművelődési intézménye
van – mondja Polai József.
– Képviselői munkáját menynyiben
segítette a városrészben
működő részönkormányzat?
– Én magam csak pozitívumokat
tudok erről mondani. Számos
megoldásra váró feladatról szerezhettem
segítségükkel tudomást.
– Milyen problémák oldódtak
meg, s melyek nem?
– Az utak, járdák terén számos
pozitív változás történt, köszönhetően
a VIA Kanizsa Kht-nak, de
sok olyan terület van, ahol nem
történt előrelépés, annak ellenére
sem, hogy ígéret volt rá. Szerettem
volna elérni, hogy új lakótelkeket
alakítsanak ki a városrészben, hiszen
egy település megújulásához
fontos, hogy fiatal családok települhessenek
le. Sajnos ez csak célkitűzés
maradt. Nem jártam sikerrel
a rendelő-felújításáért vívott
„csatában” sem, hiszen a rossz állapotban
lévő kiskanizsai rendelő
kikerült az idén felújítandók közül,
jóllehet az eredeti rangsorban még
szerepelt. Pozitívumként említeném
a megújult buszvárókat, a
Szent Flórián téri kerítésépítést,
amely összefogással valósult meg,
és a legutóbb nyertes pályázatot is.
A négymilliós peremkerületi kultúrházi
alapból egymillió forintot
sikerült szerezni a kultúrház
felújítására. Az új játszóteret szintén
az idén avattuk fel. Pozitívumként
említhetem azt a két, újonnan
kialakított szociális bérlakást,
amelyet javaslatomra az óvoda
használaton kívüli helyiségeiből
hoztak létre. Az egyik szociális
bérlakás lesz, a másik művelődési
célokat szolgál majd. A településrészen
végigmenő, úgynevezett hegyi
utat is sikerült járhatóvá tenni
a VIA Kanizsa Kht. jóvoltából.
– Mi a siker története?
– Palángi Krisztina, a Pályázati
Iroda vezetője kereste meg a részönkormányzatot
a lehetőséggel,
amelyet eredendően lakótelepeken
működő művelődési intézmények
felújítására írtak ki. A részönkormányzat
úgy döntött, megpróbálkozik.
A pályázatot sikerült befogadtatni,
s tízmillió forintot költhetünk
a Móricz Művelődési Ház
rendbetételére. Ebből kicserélik az
elavult parkettát, felújítják az
elektromos hálózatot, kicserélik a
rossz nyílászárókat, akadálymentesítik
és lefestik az épületet.
GONDOK, MEGOLDÁSOK
ÖRÖM ÉS SZOMORÚSÁG
10 A HÉT TÉMÁJA:: ZÁRSZÁMADÁS
– Két nagyon fontos feladata van egy önkormányzati
képviselőnek, az egyik hogy a fejlesztések,
az adott körzetben szükséges beruházások
megtörténhessenek, és ezáltal a peremkerületi
körzetek is a várossal arányosan fejlődhessenek.
A másik a helyi közösség fejlesztése,
a közösségformáló erők támogatása. Programok,
kezdeményezések segítségével az adott
közösség összetartozásának segítése – mondja
Sajni József, Miklósfa-Ligetváros képviselője.
– Melyik cél valósult meg sikeresebben?
–A közösségformálásban több eredményt
könyvelhetek el, számos olyan program volt
az utóbbi időben Miklósfán, amely az összetartozást
erősítette. Ezek a programok azoknak
a civil szervezeteknek, kluboknak a segítségével
valósulhattak meg, amelyek már évek
óta jelen vannak a miklósfaiak életében. Sok
mindent vihettünk véghez a közreműködésükkel,
példaként említhetném a hegykaput, az
útépítést, az idősek napját, a nótaesteket.
– Milyen beruházások tették élhetőbbé körzetét?
– Részben megvalósult a kerékpárút. Nem
valósult meg azonban a Miklósfa tér, amelynek
terveit én magam nem engedtem közgyűlés
elé, mert nem az eredeti elképzelések szerint
készült el. Ez a beruházás áthúzódik a következő
évre. Szerettem volna, ha nemcsak
egy utcában javították volna ki a járdát és az
útburkolatot, de most csak ennyire futotta.
– Megújult a városrész iskolája is!
– A beruházás összességében negyvenmillióba
került. A fűtésrekonstrukció mellett megújult
a világítás, új a vizesblokk is. Az óvodában
is volt néhány kisebb felújítás. A ligetvárosi
részen is sikerült egy gyűjtőutat megépíteni.
– Mire fordította képviselői keretét?
– A beruházások kiegészítésére tartalékoltam
a pénzt, ezek megvalósulását segítettem.
A Miklósfa út és a Szentendrei utca találkozásánál
egy buszöböl-pár kialakítását terveztük,
ám ez az idén nem valósul meg, a tervezése
most folyik, így az erre szánt keretet is intézményi
beruházásokra fordítottam.
Stróber Gábor önkormányzati képviselő
választókörzete a Király úti körforgalomtól
egészen a Kögáz telepig terjed.
– Véleményem szerint a képviselőknek az a
feladata, hogy elsősorban a területén lévő
ügyes-bajos gondokat vállalják fel. A 2005-ös
év eredményeiről szólva örömmel tölt el, hogy
jelentős kisbefektetői beruházások történtek az
Ipari Park területén. Jelentős számú intézmény
található a körzetemben, gondolok a főiskolára,
a kollégiumára, a Cserháti és Thúry
SZKI-ra, a MÁV óvodára és a MÁV Kodály
Zoltán Művelődési Házra. Úgy értékelem, a lakosság
felvetései alapján, képviselőtársaim segítségével,
sikeres évet tudhatok magam mögött.
Állami támogatással megújulhatott a főiskola.
A nyugdíjintézet elköltözésével felszabadult
egy régi épület, mely közvetlen csatlakozik
a Thúry iskolához. Szorgalmaztam, hogy ezt az
iskola vehesse birtokába. Javaslatom meghallgatásra
talált, a város vezetése támogatta, és a
felújítás során az iskolához csatolták az
épületet. A Városi Uszodánál 63 millió forintos
fejlesztés történt, megújult a gépház, a fürdők,
és kültéri gyermekmedencével gazdagodott a
szolgáltatás.
– Milyen kérésekkel keresi fel a lakosság?
– Első helyen szerepelnek a közvetlen közérzetet
javító kérések, így a parkok, füves területek,
járdák rendben tartása. Nem panaszkodhatom,
a kátyús utakat helyrehozták, járdaépítés
történt a Szemere utcában, megkezdődött
és jövőre folytatódik az útépítés az Erdész
utcában. A Sétakertben felújították a vasúti
hídtól a strand bejáratig a gyalogutat. Javaslatomban
szerepel a temetői utak kiépítése.
Megtörtént a temetőben a kapubejáró környékén
az aszfaltozás, átkötő út is épült.
– Képviselői keretét mire használta fel?
– Lakossági illetve a körzetben tevékenykedő
háziorvos felvetésére az orvosi rendelőtől a vasúti
átjáróig új aszfaltréteg került a járdára. Nyugodt
szívvel állíthatom, hogy a körzetben a lakosság
a közterületek, parkok karbantartását jónak
tartja, ezt a közelmúltban meg is köszöntem a VIA
Kanizsa Kht. és a Park Kft.-nek. Megtörtént a temetőt
és környékét érintő viharkárok helyreállítása
is. A viharkárok eltakarítása nagy feladatot
rótt a városüzemeltetésen kívül a tűzoltóságra is.
FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZÖSSÉGFORMÁLÁS
Scháb György a FIDESZ-MDFMKDSZ
közös listájáról került a
közgyűlési tagok sorába. Az elmúlt
esztendő képviselőtestületi
munkájára ő így emlékszik vissza:
– Kritikai szemmel venném górcső
alá a közgyűlés és a Pénzügyi
Bizottság – melynek én is tagja vagyok
– munkáját, természetesen
nem figyelmen kívül hagyva a ciklusban
elért eredményeket. Emlékszem
a 2002-es önkormányzati választás
időszakára, amikor a helyi
közéletben szerepvállalásra aspirálók
arra hívták fel a figyelmet, hogy
egyéni érdekeket mellőző, kizárólag
a város érdekeit szem előtt tartó,
pártpolitikától mentes önkormányzati
munkára van szükség. A ciklus
eddigi történései arra utalnak, hogy
ez nem tudott megvalósulni. A közgyűlés
ülésezésének rendjében feltétlenül
előre kellene lépni! Sokszor
az utolsó pillanatban értesülünk arról,
hogy közgyűlést kívánnak öszszehívni,
sőt, velem az is előfordult,
hogy a közgyűlés lezajlott már, mire
a meghívót megtaláltam a postaládámban.
Tipikusnak mondható,
hogy az utolsó pillanatban kapunk
meg többoldalas közgyűlési anyagokat.
– Mi a véleménye a bizottság tevékenységéről?
– Elsősorban a bizottsági munka
leértékelődését nehezményezem. A
közgyűléseken meglehetősen gyakran
találkozunk olyan előterjesztésekkel,
amit az illetékes szakbizottság
nem is látott, ilyen volt például a
kórház részéről történt ideiglenes
pénzeszköz átadásának a kérdése,
amiről sem a Pénzügyi Bizottság,
sem a Közgyűlés előzetesen nem tudott,
csak utólag kiszivárgott pletykák
alapján derült fény az esetre. A
másik, amikor a Közgyűlés a szakbizottság
ajánlásával ellentétes döntést
hoz. Kevés olyan helyzetet tudok
elképzelni, amikor egy szakmailag
vegyes összetételű testület jobban átlásson
szakmai kérdéseket, mint egy
szakemberekből álló grémium. Ezek
a jelenségek nem a szakmaiság és a
pártatlanság irányába mutatnak.
Mint ahogy az is egy sor kérdést vet
fel, vajon mi az oka annak, hogy néhány
héttel ezelőtt különösebb indoklás
nélkül bizottsági tagokat, elnököket
váltottak le. Egy dolgot bizton
lehet állítani: a leváltott emberek
munkája nem volt kifogásolható.
KRITIKUSAN
JÓ KÖZÉRZETBEN
A HÉT TÉMÁJA:: ZÁRSZÁMADÁS 11
EGYÜTT ÁLMODVA ELVÁRÁSAIM VANNAK „KÖZGYűLÉSI SZÍNJÁTÉK”
– Eseménydús, mozgalmas évet zárunk, talán
eredményeset is. Városunk jövőjét meghatározó
beruházásokat indítottunk.Választókörzetemben
több területen befejeződtek az
útfelújítások. (Terv utca, Múzeum tér, Csengery
út.) A munkák folyását figyelemmel kísértem,
ahol hiányosságot láttam azt szóvá
tettem a hivatalban.Remélem, a Felső templomnál
folyó útfelújítás elnyeri a városlakók
tetszését, hisz az aszfalt alól előkerültek a régi
bazalt kockák és azok visszarakása kezdődött
el – kezdte mondandóját Szányiné Kovács
Mária, amikor év végi zárszámadásra kértük.
– Jó hír lehet az is, hogy elkészült a belváros
forgalomcsillapítási terve.
– Valóban. A kivitelezés a Centrál sarok átalakításával
kezdődik tavasszal. Ha elkészül, folytatása
lehet a Fő utcán és az Erzsébet téren vállalkozók
által kialakított teraszok rendszerének.
– Mit tapasztalt a fogadóórákon?
– Így, év végén elmondhatom, hogy érdemes
volt a fogadóórám helyszínét bővíteni. Az IKInél
tartott fogadóórámon többen felkeresnek,
számos jó ötletet és tanácsokat kapok a munkámhoz,
így például a képviselői keret felhasználásáról.
A közös gondolkodás eredménye
volt a Felső templom külső megvilágítása tavaly
karácsonyra. Az utolsó fogadóórámon a
Förhénci hegy útjavítását kérték tőlem, mert a
pincéket nem lehet járművel megközelíteni. Ez
a terület ugyan nem tartozik a választókörzetemhez,
de a választókörzetemben lakók problémája.
Tehát, segíteni kell. Sajnos nem sikerült
megoldanom a belvárosi kismamák kérését.
Nem találtam helyszint egy szép belvárosi játszótér
építéséhez. Nem tettem le róla, tovább
keresem azt a területet, ahol jövőre megvalósíthatom.
A Pénzügyi Bizottságban is tevékenykedem,
elkezdődött már a költségvetési vita. Célunk
az egyensúly megteremtése, az intézményrendszer
hatékony működtetése, a Kanizsa Fejlesztési
Terv pénzügyi alapjainak megteremtése.
Mindez csupán néhány fontos szelete az éves
munkámnak. Szeretném megköszönni választóim
segítségét, bizalmát és kérem, minél többen
jöjjenek el a fogadóórámra, hogy együtt gondolkodjunk
szeretett városunk jövőjéről.
A MIÉP listájáról került a közgyűlésbe Zakó
László képviselő. Így látja az elmúlt hónapok
kanizsai történéseit:
– Számomra minden bizottsági és képviselőtestületi
ülés egyenlő egy nagy dózisú adrenalin
bombával, mert egy kezemen meg tudom
számolni azoknak a tárgyalt anyagoknak a
számát, melyeknek a tartalmával maradéktalanul
egyet tudtam érteni. Mindenhol felfedezem
a kiskaput vagy a koncepció hiányát. A
kézbe vett előterjesztéseken az emberfia nem
tud eligazodni. Hemzseg a helyesírási hibától,
az értelemzavaró kifejezésektől és a szakmaiatlanságtól.
Még ha a bizottsági szakaszban
esetleg meg is tudom győzni a Gazdasági Bizottságban
velem együtt tevékenykedő tagtársaimat
az előterjesztés visszásságairól, mire
az anyag a közgyűlés elé jut, a pártfegyelemnek
megfelelően szavaznak a képviselők.. Ordító
érdekellentét feszül a koalíciós partnerek
között és még önmagukon belül is, akkor megérthetjük,
hogy azok, akik figyelemmel kísérik
a közgyűlés munkáját, miért annyira pesszimisták
a város jelenét és jövőjét illetően. Még
felsorolni is sok lenne a közvéleményben viszszatetszést
keltő és közgyűlési határozattal
megpecsételt, néha még törvénybe is ütköző
döntéseket. Önmagasztalásért, dicshimnuszért
a kormányoldalnak nem kell a szomszédba
mennie, miközben a munkanélküliek száma a
városban folyamatosan nő, az eladósodottság
pedig az egekbe szökik. Még érzelmi húrokon
sem tud a városvezetés jól játszani, mert minden
személyében érintett véleményét félrelökve
olyan ’56-os emlékmű mellett tette le a voksát,
amelyhez – az elfogadott határozat értelmében
– a szobrásznak külön tájékoztató utalást
kell készítenie, hogy világossá váljék a
művészi akarat. A döntéseken egyszerűen átsüt
a jövő évi választások közelsége, minden
képviselői felszólalásban érezhető a szavazatgyűjtési
szándék, még ha ezeknek a városra
nézve semmilyen jobbító eredménye nincs is.
Ha a szavaimat bárki a képviselők közül kétségbe
is vonná, igazamat bizonyítja, hogy magánbeszélgetéseinkben
velem értenek egyet.
Ezért színjáték az, ami a közgyűlésben folyik.
Dr. Szabó Csaba most nem a városi kórház igazgatójaként,
hanem a hármas választókörzet képviselőjeként
adott számot az elmúlt év munkáiról.
– A nagykanizsai hármas választókörzet a belvárosban
található, egész pontosan a belváros északkeleti
része. Ez nagyjából a Rozgonyi utca az Eötvös
tértől végig az Erzsébet térig, a Kinizsi utca, a
Magyar utca eleje egészen a Rákóczi utcáig, és ide
tartozik még a Korvin és a Berzsenyi lakótelep.
Problémáit tekintve is tipikusan belvárosi választókörzet
az enyém. Nos, ha engem a képviselői tevékenységemről
kérdeznek, mindig hozzá szoktam
tenni: az én egyéni megválasztásom volt az első,
amikor úgymond baloldali képviselő került a hármas
körzet képviseletére. Ezt azért hozom fel, mert
ez is egy tipikus belvárosi helyzet. Egy értékelésnek
nagyon sok nézőpontja lehet, én most azokat a
szempontokat veszem elő, amik nekem kedvezőek.
Az értékelésem természetesen nem biztos, hogy
egybevág a választópolgárok értékelésével. Amikor
a nagykanizsai képviselő testületbe bekerültem,
mint az SZDSZ és az MSZP által támogatott párton
kívüli, egyébként a közéletben intézményvezetőként
ismert ember, jól ismertem a város problémáit. Elvárásaim
voltak a saját tevékenységemet illetően,
és ezek az elvárások egy nagyon egyszerű fontossági
sorrendben sorolhatók fel mind a mai napig. A
legnagyobb közérdek a város érdeke. Aztán következik
egy kisebb csoport érdeke, de még mindig
nem biztos, hogy csak a hármas választókörzet érdeke,
majd jöhet sorra a hármas választókörzet általános
érdeke, végül ezen belül az egyes utcák érdeke.
A képviselői munkámat e szerint végzem
mind a mai napig. Ezzel nem vagyok népszerű, de
azt vallom: ha nincs rendbe téve a város, akkor
nincs értelme egyéni problémákkal foglalkozni. Az
elsődleges cél a város költségvetésének rendbe tétele
volt, amit emelt fővel állíthatok, hogy sikerült.
Majd azokra a közellátásokra, közösségi urbánus
dolgokra lehessen elegendő pénzt fordítani, amik
irritálóan rosszul működnek, például az úttestek és
járdák felújítására. A három év alatt bebizonyosodott,
ez a képviselői testület nagy, sok millió forintos
beruházásokat tud előidézni és véghezvinni. Az
idei évi képviselői keretemet pedig a Hétszínvirág
Óvodában többek között az óvoda bútorzatának
korszerűsítésére fordítottam.
12 HIIRDETÉS
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
DECEMBER 17. 17 ÓRA – ROCK KLUB,
AZ OLD MIX EGYÜTTES KONCERTJE a rendezvénysorozatot az
NKÖM a PANKKK program keretén belül támogatja. Belépődíj: nincs
DECEMBER 19. 19 ÓRA – A FIATALOK
SZÖVETSÉGE VÍGJÁTÉK A Hevesi Sándor Színház előadása
HEVESI – BÉRLET Belépődíj (pótszék): 1300 Ft
DECEMBER 20. 19 ÓRA A FIATALOK SZÖVETSÉGE –
VÍGJÁTÉK BRÓDY – BÉRLET Belépődíj(pótszék): 1300 Ft
DECEMBER 22. 10 ÓRA – KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ
Mézeskalács és karácsonyi ajándékkészítés. Vezeti Millei Márta és
Pulai Lászlóné népi iparművész
JANUÁR 12. 15 ÉS 19 ÓRA – KÉPZELT RIPORT
EGY AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL – MUSICAL
A veszprémi Pannon Várszínház előadása
Belépődíj: 1300 és 1700 Ft
Érdeklődni:
(30) 3060-597
AZ
EGÉSZSÉGÜNKÉRT
A városi könyvtárban:
CSANÁDI MÁRIA
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ
A meridián gyógyászat az
öngyógyítás XXI. századi
módszeréről tart előadást.
December 17-én 17 óra
FÉRFI
FODRÁSZAT
Nagykanizsa, F􀀀 út 10.
(Húsáruház udvarában)
Nyitvatartás:
H-K-P: 7-13 óra,
Sz-Cs: 13-19 óra
Kellemes
ünnepeket és
Boldog Újévet
kívánok kedves
Vendégeimnek!
ERZSI
HIRDESSEN
A KANIZSÁBAN!
21000 HÁZTARTÁSBAN
VAGYUNK OTTHON
Kőnig menü 􀂊 400 Ft / menü kiszállítva
􀀹 Vállalati étkeztetést vállalunk
􀀹 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
HIIRDETÉS 13
Közeleg az év legszebb ünnepe, mely a
kellemes hangulatú családi együttlét mellett
kiadós falatozással jár. Hogy a bejglivel
„megspékelt” karácsonyi lakomázásokra a
fölös kilók ne, csak a szép élmények emlékeztessék
– keresse fel Európa legnagyobb,
18 éves tapasztalattal rendelkező szépség és
fogyasztószalon láncolatát!
Nem is kell Párizsba utaznia ahhoz,
hogy kipróbálja a forradalmian új és 100%-
ban hatékony alakformáló, fogyasztó, feszesítő
módszert, mi elhoztuk Önnek a legújabb
francia karcsúsító receptet! Örömmel
tudatjuk Önnel, hogy a fővárosban már nagy
érdeklődés övezte PHYSIOMINS® láncolat
az Erzsébet tér 8. szám alatt megnyitotta
nagykanizsai központját. Szalonunkban
szakképzett munkatársaink várják Önöket, s
a rég vágyott feleslegtől a kényeztető kezelések
alkalmával nemcsak kellemes, bizalmas
légkörben szabadulhat meg, de a teljesen
nyugodt körülmények a relaxációra és a feltöltődésre
is lehetőséget nyújtanak.
Minden bizonnyal ígértek Önnek már számtalan
csodás fogyást, megerőltetés nélkül formálódó
topmodell-alakot, de így vagy úgy soha
nem jártak sikerrel próbálkozásai. Ha már
Ön is kipróbált minden létező módszert, de a
várva-várt eredmény elmaradt, itt az idő, hogy
felkeresse a nagykanizsai PHYSIOMINS®
szépségszalont, ahol professzionális szakemberek
és a legmodernebb testkozmetikai kezelések
garantálják, hogy végre elégedetten nézzen
a tükörbe és lecserélje a ruhatárát!
S hogy az általunk garantált havi 5 kilogramm
súly- és két ruhaméret csökkenéssel
járó módszer miben különbözik a többitől? A
diétás-könyvek és a hagyományos fogyókúrák
általában a beviteli, vagyis az étkezési oldalon
kezdik a fölös kilók leadásának hadműveletét.
A Franciaországban 1985-ben
nemzetközi hódító útjára indult Physiomins®
módszer viszont kívülről. A cég kutatói alaposan
feltérképezték az emberi bőr rétegeinek
sajátosságait és sejtösszetételét, majd ennek
megfelelően fejlesztették ki azokat a
technikákat és készítményeket, amelyek leghatékonyabban
veszik fel a harcot a kerekded
formák, a fránya zsírpárnák és a hozzánk oly
makacsul ragaszkodó narancsbőr ellen.
Ha ellátogat a Nagykanizsa, Erzsébet tért
8 szám alatti szalonunkba egy computeres
diagnosztika után ingyenesen és kötelezettségektől
mentesen mutatjuk be Önnek a
Physiomins® fogyasztó-programjaink lényegét,
majd célkitűzései alapján bőre minősége
és egészségügyi állapota ismeretében személyre
szabott programot állítunk össze, kialakítva
az Ön számára legideálisabb kezelési
programot. Nyitási akcióink és nyílt napjaink
alkalmával arra is lehetősége nyílik,
hogy tegyen egy „felfedező kalandtúrát” a
Physiomins® csodálatos világába!
Az Önre szánt másfél óra kényeztetés, a
megbízható gépek, s a hozzájuk használt luxus
termékek biztosan meggyőzi majd, hogy
közösen könnyedén valóra váltjuk álmát! Indulhat
tehát a közös együttműködés!
A nagykanizsai Physiomins® Francia Fogyasztó
Központot nemcsak azoknak ajánljuk,
akik karcsúsodni szeretnének, hiszen nálunk
a volumen csökkenés, a lokális zsírégetés,
a narancsbőr eltüntetése és a kötőszövet
feszesítés mellett egy kellemes relaxációval
egybekötött teljes méregtelenítésre is számíthat.
A karcsúsítás nálunk egy komplex folyamat,
hiszen a gépi kezelések mellet elismert
szakemberek által összeállított, egészséges és
hatékony, személyre szabott táplálkozási tanácsokkal
is szolgálunk kedves vendégeinknek.
Szakembereink a kúra során figyelemmel
kísérik az alakváltozást, a zsírszázalék és
ruhaméret csökkenést is, folyamatos tanácsadással
és motiválással lelkesítik a karcsúsodni
vágyókat. S ha közösen elértük a hőn áhított
karcsú alakot, annak megőrzésére stabilizációs
kezeléssel és speciális étkezési tanácsokkal
szolgálunk elégedett ügyfeleinknek.
Büszkén mondhatjuk, hogy azok, akik a
Physiomins® módszert választották, a kúra
végén 5 kg-mal lettek könnyebbek és legalább
két mérettel kisebb ruhákat vásároltak
maguknak! A hazai sztárvilág pár kiemelkedő
egyénisége is a mi módszerünknek köszönheti
karcsúságát, így például a színészműsorvezető,
Szulák Andrea, a kiváló színész,
Kállóy-Molnár Péter, a Crystal frontembere,
Kasza Gábor, a konyhaművészeti
műsort vezető Kaszás Géza, Zoltán Erika
énekesnő, a színész-énekes Gergely Róbert,
a tincsétől megvált „ámokfutós” Kozsó, valamint
az Irigy Hónajmirigy vezetője, Sipos
Tamás is.
Nekik sikerült, a módszer tehát már bizonyított!
Vágjon bele Ön is! De ahogy már
mondtuk, nem csak azokat várjuk, akik
fogyni szeretnének, hiszen tapasztalataink
szerint a hölgyek egy része elégedett a súlyával,
csak bőrét szeretné megfiatalítani vagy
simává varázsolni. Nagykanizsai szalonunkban
hatékony módszerekkel végzünk testkezeléseket,
amelyek eredményeként véglegesen
eltűnik a cellulitisz, a bőr visszanyeri feszességét
és rugalmasságát. Stabilizációs kezeléseink
pedig garancia arra, hogy az elért
karcsúság hosszútávra megmaradjon!
Mielőtt a Physiomins® módszer mellett döntene,
lehetőséget nyújtunk egy teljesen ingyenes
és kötelezettségtől mentes személyes diagnosztika
elkészítésére, ahol szakembereink bemutatják
a legmodernebb testkozmetikai kezeléseket.
Meglátja, már az első kezelés után is érezni és
látni fogja a különbséget.
Ön elhatározza, közösen valóra váltjuk!
Nálunk megtalálja a hosszantartó karcsúság
boldogságát!
(x)
Physiomins® Francia Fogyasztó Központ
Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.
Tel: (93) 789-990
Nyitva: Hétfő - Péntek: 9-18, Szombat: 9-13
A HOSSZANTARTÓ KARCSÚSÁG
BOLDOGSÁGA
HOGY AZ ÜNNEP UTÁN CSAK A SZÉP ÉLMÉNY MARADJON…
Havi 5 kg mínuszt és 2 ruhaméret csökkenést garantálunk!
VEGYES TÁRS
JÁRMű
BÉRLET
14 HIIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/391-5609 (5663K)
Befektetők figyelem! Nk belvárosi
96 m2-es, 3 szoba + hallos
lakás , irodának is alkamas, eladó!
Irányár: 13,5 millió Ft. Érd.:
20/439-7780 (5709K)
Nk-án az Eötvös téren 3 szobás,
85 m2-es, földszinti lakás
(12,5 MFt) és Múzeum téren egyszobás,
36 m2-es, I. emeleti lakás
(5,5 MFt) eladó, vagy családi házra
cserélhető értékegyeztetéssel.
Érd.: 30/365-1654, hétköznap 16
óra után: 93/320-627 (5746K)
Belvárosi családi házban utcafronti,
kétszobás, összkomfortos lakás külön
bejárattal irodának, lakásnak kiadó.
Érd.: 30/635-1230 (5695K)
Kórház utcában reális áron, két
helyiségből álló üzlet (összterület
57 m2) egyben és külön is kiadó.
Érd.: 30/346-8191 (5727K)
Nk-án a Teleki út elején kétszobás,
bútorozott lakás hosszú
távra kiadó. Két havi kaució szükséges.
Érd.: 20-313-4565 (5755K)
Audi 80-as 1,6-os TD, 89-es
évjáratú, friss műszakival, korához
képest jó állapotban, sürgősen
eladó. Érd.: 20/4296-903 (hétvégén)
(5721K)
T4K kistraktor, utánfutó, rotációs,
kétfordítós eke eladó! Tel.:
93-329-302 (5756K)
Telstar 128 MB-os: MP3-
lejátszó + USB drive + digitális
diktafon + FM rádió funkció egyben
eladó 7500 Ft-ért. Érd.:
30/9932-534
Babakocsik: újszerű, márkás,
kétfunkciósak, sokfunkciósak,
babahordozó autósüléssel,
négyévszakos kiegészítőkkel,
együtt 12.000–19.000 Ft-ért eladók.
Tel.: 30/948-4276 (5738K)
Mindenféle könyvet, hagyatékot
vásárolok! Tel.: 20/555-3014 (5742K)
Hat személyes étkező, komód
cseresznyefából és tölgy tálaló eladó.
Tel.: 20/555-3014 (5743K)
2 db 3,5 méteres ezüstfenyő eladó!
Érd.: 93/315-559 (este)
(5744K)
Fenyőgallyat vásárolok, tisztítást
is vállalok! Érd.: 30/542-
8757 (5750K)
Rendelésből visszamaradt,
bontatlan csomagolású Velform
szaunaöv eladó. Érd.: 18 óra után
a 93/321-734 (5753K)
Del 17”, 050, menüs monitorok
és internetezésre kiválóan alkalmas
Del PIII Intel számítógépek
eladók 3 hónap teljes garanciával.
Tel.: 30/484-5477 (5757K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjárművét
készpénzért átveszem! Lakókocsik
is érdekelnek. Ugyanitt használt
autóalkatrészek eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó új lakások
építését, régi házak felújítását, tetőszigetelést,
ácsmunkákat, tetőfedést
vállal alvállalkozóként is!
Érd.: 70/503-9407, 93-322-109,
30/6398-825 (5604K)
Vállaljuk: sírok tisztítását, felújítását,
készítését számlára is.
Érd.: Horváth Zoltán, vállalkozó.
Nagykanizsa, Ady Endre u. 65.
Tel.: 06-93-333-449, 06-70-511-
7863 (5641K)
Két kanizsai srác megismerkedne
hölgyekkel! Hívásotokat várjuk
a 30/517-6801-es számra! (5754K)
Megismerkednék 40-50 év
közötti nem dohányzó úrral. Tel.:
06-20-582-5755 (5758K)
Eladna, venne, cserélne?
Hirdessen a Kanizsa Újságban
jövőre is kedvező áron!
APRÓHIRDETÉS
AKCIÓ december 31-ig!
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül
1-3 napos elbírálással, 3%-kal alacsonyabb kamattal!
Havi törlesztőrészlet Kölcsön összege Futamidő (hó)
5 812 200 000 Ft 60
13 247 500 000 Ft 60
24 853 1 000 000 Ft 60
THM: 18,00 % - 21,55 %
Igényeljen hitelkártyát díjmentesen!
T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás nélkül
max. 510 000 Ft-os hitelkerettel!
Tel.: 30/9949–003, 30/8589–760
Néha elcsodálkozom egy-egy
cikk olvasása közben, hogyan
lehet valaki vagy valami
olybá tökéletes mint,
amit magáról mond.
A marketing munka egyik
összetevője valóban az, hogy
cselekedj és beszélj róla, és
ez így is van rendjén. Nálunk
cselekszünk és beszélünk is róla. Még ma is megállapítható,
hogy van, amit jól csinálunk, és van olyan, amit kevésbé jól –
tesszük a dolgunkat – javítjuk, ha kell átalakítjuk, jobbá tesszük.
A fejlődés alapja a hibák és a problémák megoldása.
Ma a felgyorsult világunkban bizony a közlekedés tanítása nem
kis feladat. A mai kor emberének az érzelem világa, a fogékonysága,
az anyagi motivációja, a szociális érzékenysége, a napi gondjai,
a pszichés állapota bizony egy teljesen más hozzáállást követel tőlünk,
független attól, melyik nemhez tartozik. Tehát ha jól akarjuk
tenni a dolgunkat, erre kell figyelni. Miből lehet ezt megtanulni? Jó
kérdés! Könyvből, brosúrákból, tréningekből. Szerintem azoktól,
akik hozzánk fordulnak, számíthatnak ránk és nem utolsó sorban tanácsokkal
látnak el bennünket. Adnak tanácsot partnereink jó szándékból,
méreggel és néha irigységgel motiválva is. Nos ezt kell elfogadnunk
nekünk és ehhez feldolgozni a könyveinkből tanultakat.
Ma nem a tegnapi nap van, holnap más lesz, ezt kell figyelembe
vennünk, hogy változni kell, a dolgát mindenkinek tennie kell és
javítani rajta.
Ami biztos, valahol helyet foglalunk a piacon, de ezt pontos számok
ismerete nélkül nem tudjuk meghatározni. Egyet tudunk: ha oktatóink
tudnak dolgozni, van munkájuk, az talán jelent valamit. Büszkék
vagyunk eredményeinkre – TESSZÜK A DOLGUNKAT!
Végezetül megköszönöm tanulóinknak a javító segítséget és azt, hogy
bíztak bennünk, oktatóinknak a pedig hasonló gondolkodásmódot.
Mindenkinek kellemes ünnepeket és sikeres, balesetmentes,
kultúrált közlekedést az elkövetkezendő hosszú évek alatt!
Kérem, hogy a velünk kapcsolatban állók és a majdani ügyfeleink
is forduljanak bizalommal hozzánk, mert velük együtt vagyunk
– talán nem túlzó a kijelentés – egy sikeres csapat!
Kovács Tibor (x)
„TECHNIKA” Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. sz.
Telefon: 93/312-394
OKÉV szám: 20-088-05
TESSZÜK A DOLGUNKAT!
SPORT 15
December 3-án rendezte az NTE 1866 MÁV Rt. hagyományos
Nemzetközi Mikuláskupa Judoversenyét,
immár nyolcadszor. Az NTE sportcsarnokban közel
150 versenyző állt a tatamira. A hazaiak csapata 23 fővel
indult, 45 súlycsoportban. A csapat kis létszáma
miatt volt, aki több súly és korcsoportban is megpróbálta
magát. Így sikerülhetett, hogy a 23 judoka 26
aranyat, 12 ezüstöt, 5 bronzot és két ötödik helyet szerzett.
Csapatverseny két kategóriában hirdettek: a D-sek
között II., a Diák korúaknál az I. helyért járó kupát
emelhették a magasba az NTE-sek. Különdíjból ötöt
gyűjtöttek be: Aczél Éva, Kardics Konrád, Lukovits
Balázs, Csonka Richárd és Orsós György érdemelték
ki a szép szobrocskákat.
A 10 évesek között Orsós György 24 kg-ban II.,
Klepács Milos 26 kg-ban V., Baj Balázs 30 kg-ban III.,
Csöndör Olivér 33 kg-ban III., Kuzma Cintia 36 kg-ban
II. Huszár Martin a 10 éveseknél 27 kg-ban és a 11
éveseknél 28 kg-ban is II. lett. A 10 éves Lukovits Balázs
a saját korcsoportjában +40 kg, a 11 éveseknél +49
kg-ban, valamint barátságos mérkőzéseken egyaránt I.
helyezést ért el. A 11 éves Kele Dávid 49 kg-ban I. lett.
A szintén 11 éves Csonka Richárd saját korcsoportjában
33 kg-ban és a 12 éveseknél 32 kg-ban egyaránt
aranyérmet szerzett. Kardics Konrád a 11 évesek között
36 kg-ban, és a 12 éveseknél 35 kg-ban érdemelte
ki két aranyérmét. A 93-as születésű Kuzma Balázs 55
kg-ban II. lett. Aczél Éva 12 éves korcsoportban 45 kgban
I., a 13 éveseknél 41 kg-ban I., barátságos mérkőzéseken
pedig három I. és egy II. helyet mondhat magáénak.
Az ugyanilyen korú Horváth Tamara saját korcsoportjában
38 kg-ban, a serdülőknél 36 kg-ban aranyat,
barátságos mérkőzéseken pedig két ezüstöt kapott.
Tar Bence 34 kg-ban I. és barátságos mérkőzésen
II. lett. Szentes Benjamin a 13 évesek között 41 kg-ban
III., a serdülőknél 40 kg-ban I., barátságos mérkőzésen
II. helyezést ért el. Balogh Szabolcs 45 kg-ban II., serdülő
44 kg-ban III., barátságosban II. lett. Mihovics
Szabina serdülő 52 kg-ban és Ifi 50 kg-ban egyaránt a
dobogó legfelső fokára állhatott, s barátságos mérkőzésen
is aranyat szerzett. A serdülő Korcsmáros Ádám 44
kg-ban V., Visnovics Dániel 70 kg-ban I. lett. Gaál
András az Ifiknél 60 kg-ban és barátságos mérkőzéseken
3 aranyat érdemelt ki, míg a szintén Ifi Aczél László
73 kg-ban III. lett. Kisjós Dávid junior kategóriában
66 kg-ban a dobogó második fokára állhatott.
KÉT GYőZELEM ARANYESő
A Dunántúli Gyermek I. Vízilabda
Bajnokság legutóbbi
fordulóján a CWG Kanizsa
VSE a Szombathely csapatával
18:10, a Dunaújvárossal pedig
18:14 arányban nyert. Csapat:
Szabó Máté (kapus), Bedő
Krisztián, Sashalmi András,
Erhetics János, Tóth Richárd,
Virt Mátyás, Kovács Kristóf,
cserék: Berkenyés Kármen,
Gyana Dániel, Molnár Markó,
Havasi Ádám, Herczeg Dániel,
Papp Dávid, Lukács Zsolt,
edző: Kaszper Dániel.
– A forduló tétje a csoportelsőség
megtartása, és az előny
növelése volt. A hazai környezet,
a készülés és az akarás a fiúk
kettős győzelmét hozta. Ebben vitathatatlan
érdemeket szerzett
Virt Mátyás, aki jószerével a kanizsai
gólok felét egyedül vállalta.
Ki kell még emelni Erhetics
János védekezésben nyújtott teljesítményét,
valamint Bedő
Krisztián és Sashalmi András támadójátékát
– mondta az edző.
December 20. kedd
December 21. szerda
December 22. csütörtök
December 19. hétfő
December 18. vasárnap
December 17. szombat
December 16. péntek
06:30 Krónika 06:53 K''arc - Juhász
Gábor Trió koncertje, Zeljko
Hudek kiállítása, Halottak Napjától
Virágvasárnapig 07:19 Jelkép - református
07:30 Krónika 07:42 Jövő
7 - A bolognai folyamat, úszás
08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Brill 20 17:30 Nyugati
régió 18:00 Krónika 18:14 Mese
18:18 Jelkép - katolikus 19:00 Krónika
19:14 Dombország 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01
K''arc ism. Napjától Virágvasárnapig
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 A Fekete
Maszk - hongkongi akciófilm
23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 K''arc ism. 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 08:30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30
Brill 20 10:00 Infómánia 10:30 Dokumentumfilm
11:00 Pénzhalász
17:00 Menü 18:00 Kérdés nélkü:
Portré Andor Józsefról 18.25 Adjuk
magunkat 18.35 Dalolva szép az élet
20.15 Egy nápolyi vulkán, a Solfatara
- természetfilm 20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 Bencze show 21:30 Lidércfény
- amerikai romantikus dráma
23:30 Különjárat - rockshow
06:30 Dalolva szép az élet 08.10 Erdély
- Ördöngősfűzes 08:20 Jelkép -
Krisztus Szeretete Egyház 08.30
Gyermekműsor 09:00 Teleshop
09:30 Egészségmagazin 10:00 Kincses
sziget - az élő zene magazinja
10:30 Menü 11:00 Pénzhalász 17:00
Dokumentumfilm 18:00 A medvék
és én - természetfilm 18:25 Adjuk
magunkat 18:35 Ballagás - film
20:15 Sajt - válogatás 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Maksavízió 21:30 Öld
meg Cupidót! amerikai film
06:30 Ballagás - magyar film
08.00 Adjuk magunkat 08.15 Sajt -
válogatás 17:00 Kincses sziget 18:00
Krónika 18:10 Mese 18:15 Jelkép -
adventista 19:00 Krónika 19.10 Jövő
7 19.40 Adjuk magunkat 19.50 Krónika
20.00 Dombország 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Otthon, rémes otthon
(16) amerikai thriller 23:00 Színházi
magazin 23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 07:19
Jelkép - adventista 07:30 Krónika
07:42 Dombország 08:09 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17.00 Szemeszter
- főiskolások, egyetemisták
magazinja 18:00 Krónika 18:14 Mese
18:19 Jelkép - katolikus 19:00
Krónika 19:13 Házban ház körül
- Karácsonyi készülődés: haléltelek,
mézeskalács, Újévi népszokások
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Jövő 7 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Szabadulás az Édenből - amerikai
filmdráma 23:00 Egészségmagazin
23:30 Bence-show
06:30 Krónika 06:53 Házban ház körül
ism. 07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:40 Jövő 7 08:10 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Akarj élni!
18:00 Krónika 18:14 Mese 18.21 Jelkép
- evangélikus 19:00 Krónika 19:14
Jövő 7 - Összevonás,megszüntetés,
együttműködés a közoktatásban
19:27 Rendben 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Házban ház körül
Karácsonyi készülődés: halételek, mézeskalács,
Újévi népszokások 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Viharlovasok - hongkongi
kalandfilm 23:00 Kincses sziget -
az élő zene magazinja 23:30 Brill 20
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 ism.
07.06 Rendben 07:19 Jelkép - adventista
07:30 Krónika 07:42 Házban
ház körül ism. 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Biztonsági
zóna 18:00 Krónika 18:14 Mese
18:19 Jelkép - református 19:00
Krónika 19:14 K''arc - ősze András
emlékkiállítás, Kiskarácsony-
Nagykarácsony, Zalán Barbara és a
vers 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Jövő 7 ism. 20:14
Rendben 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Láthatatlan mama - amerikai vígjáték
23:00 Infómánia 23:30 Menü
MűSORA
December 16 – December 22
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
A FEBRUÁRI
ANGOL és NÉMET,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTő,
40 ÓRÁS INTENZÍV
TANFOLYAMOT SZERVEZ
vizsgáztató tanárok vezetésével,
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL
30% TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ
VISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!
Beiratkozás: december 30-ig
A címlapot és az arculatot tervezte Ludvig Dániel, grafikusművész
2
KARÁCSONYVÁRÁS SALOTÓL-AKKOIG
A Humán Európa Szövetség testvérvárosi
kiállítást rendezett Karácsonyvárás Salotól-
Akkoig címmel a Halis István Városi Könyvtárban.
A programban közreműködtek: Büki
Pálné moderátor, Kardos Ferenc néprajzkutató,
Gerencsér Tibor a hivatal nemzetközi és
társadalmi kapcsolatok referense és a Bolyai
János iskola tanulói.
10 ÉVES A PANNON TÜKÖR
Az 1995. decemberében próbaszámmal indult
Pannon Tükör Kulturális folyóirat a Halis István
Városi Könyvtárban tartotta 10 éves születésnapját.
Az ünnepségen megjelentek a Zalai Írók
Egyesülete muravidéki, keszthelyi, zalaegerszegi,
nagykanizsai és városkörnyéki tagjai. Nagykanizsa
irodalmi életének történelmi jelentőségű
eseményén az alapító főszerkesztő Pék Pál, a főszerkesztői
székben őt követő Czupi Gyula, valamint
a jelenlegi főszerkesztő, Péntek Imre vallottak
a 10 év eseményeiről, eredményeiről.
Lackner László kiadóvezetővel összhangban
megállapították, a lap fóruma lehetett a történelmi
Pannónia térségében szerveződő kulturális és
irodalmi életnek, minden olyan eseménynek, tudósításnak,
elemző értekezésnek, mely kapcsolatot
teremthetett a légiesített, határok mentén
élő népek és nemzetiségek kultúrájával. A közel
három órás rendezvényen Bali Judit versmondó
és Horváth István Radnóti-díjas versmondó olvasott
fel országos hírű költők és helyi szerzők
tollából megjelent verseket.
KARÁCSONYVÁRÓ RENDEZVÉNY
A Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sportosztálya, a Szabadidőszervezők Munkaközössége
és a Városi Diákönkormányzat
idén is megrendezte az Erzsébet téren Luca
napi hagyományos karácsonyváró rendezvényét.
A programon a város iskolásai vettek
részt, minden érdeklődőt szívesen fogadva.
JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR
A Bolyai János Általános Iskola Szülői
Munkaközössége december 14-20. között jótékonysági
vásárt rendezett az iskolában, ahol
ügyes kezű diákok és tanárok által készített
ajándékokat lehetett megvásárolni. Az így
gyűjtött adománnyal az iskola elmúlt évben
végzett, súlyos leukémiában szenvedő tanulójának
kívántak segíteni. Az adománygyűjtés
ötlete egy, a családot jól ismerő szülőtől
eredt, akinek kezdeményezéséhez az SZM
Választmánya is teljes egyetértésben csatlakozott.
Az állandó budapesti kórházi tartózkodás
hatalmas terhet jelent a családnak, az
édesanya a munkahelyét is feladta és már otthonuk
eladásának gondolata is felmerült.
VENDÉGEKET IS HÍVTAK
A Kertvárosi Óvoda sánci ovisai szerdán tartották
karácsonyi ünnepségüket, melyre meghívták
a csapi óvodásokat is. Az ünnepi műsorban
karácsonyi dalok, versek szerepeltek, majd
a vendég-gyerekek kedveskedtek mesejátékkal
kanizsai társaiknak. A közös ünneplés a Kanizsa
Csillagai együttes bemutatójával, majd a karácsonyi
ajándékok felfedezésével zárult. Mint azt
Horváth Ágnes tagintézmény-vezető elmondta,
az idei, az eddigieknél sokkal gazdagabb ünnepet
a Szociális Osztályhoz a hátrányos helyzetű
gyermekek életkörülményeinek javítása érdekében
benyújtott sikeres pályázat tette lehetővé.
Az elnyert százezer forintos támogatásból kerülhettek
a karácsonyfa alá az értékes ajándékok,
és nyílt mód a gyerekek megvendégelésére, valamint
a népszerű együttes meghívására is, sőt
színházbérlet vásárlására és keszthelyi valamint
balatongyöröki kirándulásra és múzeum-látogatásra
is telik belőle.
KANIZSAI ANTOLÓGIA NO. 2.
A HSMK Kamaratermében mutatták be az
önkormányzat támogatásában kiadott Kanizsai
Antológia második kötetét. A megjelenteket
Sajni József, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság elnöke köszöntötte. A
kötetet dr. Pintérné Grundmann Frida, a Művelődési
és Sportosztály vezetője mutatta be.
Közreműködtek a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI tanulói. Az est moderátora Deiszinger
Ivett, a szerkesztőbizottság elnöke volt.
TÁMOGATÁSI SZERZőDÉS
A Vasemberházban írták alá a Nagykanizsa
és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító
telep fejlesztése projekt előkészítési támogatási
szerződését. Az ünnepségen Litter
Nándor polgármester a fejlesztések fontosságára
hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a már
elindított és tervezett beruházások megvalósí-
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Gyakornok: Dely Marianna. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király
u. 47. I. emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda:
ANTÓK Nyomdaipari Kft. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjesztő:
TOTAL-LAP Kft. Felelős vezető: Fehér Tamás. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
december 13.
december 14.
december 15.
Krónika
CSALÁDSEGÍTő
ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
KÉSZENLÉTI SZOLGÁLAT
NAGYKANIZSA
Munkanapokon 16.00 – 07.30-ig,
hétvégén: 0 – 24.00-ig
A veszélyhelyzetben lévő személyek számára
06/30-640-4281 segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás.
3
tása az európai értelemben is fejlett infrastruktúrával
rendelkező városok közé emelheti
Nagykanizsát. A most aláírásra kerülő projekt
a megfelelő szennyvízelvezetés és tisztítás
biztosításával tizenöt település 65 ezer lakójának
életminőségében hoz jelentős javulást.
Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi
miniszter az infrastruktúra-fejlesztések
fontosságát hangsúlyozta, s kiemelte: az elmúlt
években az ország soha nem tapasztalt
gyors fejlődésnek indult, s csak Zalában mintegy
40 milliárd forint értékű beruházás folyik.
Ezt követően dr. Szaló Péter, a Nemzeti Fejlesztési
Hivatal vezetője vette át a szót. A
projektről szólva elmondta, hogy a fejlesztés
becsült bruttó összköltsége 9380 millió forint,
és sikeres előkészítést követően annak támogatási
kérelme a tervek szerint 2007. januárjában
kerül benyújtásra az Európai Bizottsághoz.
A beruházás megvalósítása 2007. júniusától
2010. decemberéig tart majd. A projekt
előkészítéséhez 236,4 millió forint szükséges,
melyhez a kormány a nagyprojekt előkészítési
keretből 177,3 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyújt a társult önkormányzatok
számára. Végül Kereskai Péter, a
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás
elnöke tartott tájékoztatást a beruházás részleteiről:
a városban és az agglomerációhoz tartozó
tizennégy településen (Bocska, Eszteregnye,
Fityeház, Fűzvölgy, Homokkomárom,
Hosszúvölgy, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely,
Liszó, Rigyác, Semjénháza, Surd,
Szepetnek és Zalaszentbalázs) összesen közel
120 km gravitációs csatorna valamint 71 km
nyomóvezeték kerül lefektetésre, s elkészül
38 átemelő is. A házi bekötések száma várhatóan
3450 körül lesz. Ezt követően a projekt
előkészítési támogatási szerződésének aláírására
került sor, mely alapján lehetővé válik a
vízjogi létesítési és a kivitelezési szintű tendertervek
elkészítése és a szükséges engedélyek
beszerzése. A szerződést az előadók, valamint
Kiss Pál, a KVVM Fejlesztési Igazgatóságának
igazgatója írta alá.
PÁLYÁZATI SIKEREK 2005-BEN
Az elmúlt év pályázatairól tartott sajtótájékoztatót
Papp Péter képviselő a Vasemberházban.
Az Önkormányzat pályázati irodája
összesen 42 pályázatot készített, melyből 21-et
meg is nyert. Nyolc pályázatot nem fogadtak el,
míg a fennmaradó tizenhármat még nem bírálták
el. Ez azt jelenti, hogy Nagykanizsa város
összesen eddig kettőmilliárd-kettőszáznegyvenhatmillió-
kilencszázezer forintnak megfelelő
összeghez jutott a pályázatok révén, amihez az
Önkormányzatnak 517 millió forintot kellett
hozzáadnia. Az elbírálás alatt levő pályázatokon
a pályázott összeg 179 millió forint. A pályázatok
nagyon szerteágazóak: a műemlék védelemtől
az oktatáson keresztül a közúthálózat felújításáig,
a környezetvédelem és az Ipari park fejlesztésével
kapcsolatosan, a város életének szinte
az összes elemét, összes területét felöleli.
Papp Péter képviselő elmondta: „Amit én az
egyik legnagyobb pályázati eredménynek tartok,
az Ipari park fejlesztése. Itt két olyan projektben
is sikerült nyernünk, mely a K1 jelű útra
55 millió forintot, a másik az úgynevezett A jelű
útra 417 millió forintot.” Szó esett még arról,
hogy Nagykanizsán az országos átlagot meghaladó
mértékű a szelektív hulladékgyűjtés. A városban
van száz hulladékgyűjtő-sziget, Budapesten
ehhez képest most adták át nemrég az ötvenedik
ilyen szigetet. Negyvenöt és fél millió
forintot nyertünk egy természetvédelmi táborra,
amit a Csónakázó-tónál fognak megvalósítani.
BETLEHEM KÉSZÍTő PÁLYÁZAT
A Hevesi Sándor Művelődési Központban
volt a harmadszorra meghirdetett Betlehem készítő
pályázat eredményhirdetése és egyben a
kiállítás megnyitója. Papp Ferenc a HSMK
igazgatója köszöntötte a résztvevőket, majd
Kovács Szilvia zalakomári énektanárnő karácsonyi
dalai után sor került az eredményhirdetésre.
Gyermek kategóriában az első helyen a
Pacsai Általános Iskola 7-8. osztályos tanulói
végeztek. Több különdíj kiosztására is sor
került. A kiállítás január 6-ig megtekinthető.
EMLÉKEZő KOSZORÚZÁS
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola emlékező koszorúzást tartott
városunk díszpolgára, Farkas Ferenc születésének
100. évfordulója alkalmából szülőházánál
a Vörösmarty utcában. A XX. század második
felét jellemző magyar zenei élet egyik
meghatározó alakja zenei tanulmányait a
Nemzeti Zenedében, majd a Zeneművészeti
Főiskolán – ösztöndíjjal – a római Santa
Cecilia Akadémián végezte. Tanulmányi céllal
hosszabb időt töltött külföldön: Párizsban,
Bécsben, Koppenhágában tanult. Hazatérve
előbb a Fővárosi Felsőbb Zeneiskola, majd a
kolozsvári Konzervatórium zeneszerzéstanára
volt, utóbbinak igazgatója is. 1948-tól nyugdíjba
vonulásáig a Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés
tanszakának vezetője volt.
MűVELőDÉSTÖRTÉNET
„A mindenséggel mérd magad”– helyünk az
országban és a világban címmel tartott művelődéstörténeti
előadássorozatban ezúttal Fehér
Táltosok – „Szent őseink nyomában maradva…”
címmel a Pilisi Pálosrend történetéről
tartott előadást Szántai Lajos, művelődéskutató
a Halis István Városi Könyvtárban.
FOTÓKIÁLLÍTÁS A KÖNYVTÁRBAN
Az érem másik oldala címmel nyílt fotókiállítás
a Halis István Városi Könyvtár teázójában.
A Dunántúli Roma Vezetők Szövetsége
által meghirdetett fotópályázatra beérkezett alkotásokból
készült tárlatot Nagy József
György és Czupi Gyula ajánlották a megjelentek
figyelmébe. Nagy József György megnyitó
beszédében hangsúlyozta, nagyon fontos,
hogy a közönség olyan alkotásokat is láthasson,
amelyek pozitív, valósághű képet festenek
a romákról, nemcsak a sajtó által kedvelt
negatív változatot.
A LEGSPORTOSABB ISKOLA
A 2005. december 6-9. között megrendezett
Városi Iskolai Sportfesztivál eredményhirdetésére
és díjátadó ünnepségére került sor decem-
Krónika
4
ber 15-én délután a Centrál Étteremben. Litter
Nándor polgármester köszöntötte az egybegyűlteket,
majd adta át az elismeréseket. A
„Legsportosabb iskola” címet az általános iskolák
közül a 300 tanuló feletti kategóriában a
Zrínyi Miklós Általános Iskola, míg a 300 tanuló
alatti kategóriában a címet megosztva a
Kiskanizsai Általános Iskola és a Batthyány
Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
nyerte el. Középiskolai kategóriában
a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola kapta.
NYUGDÍJAS KÖZTISZTVISELőK
TALÁLKOZÓJA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala és az ott működő szakszervezet
szervezésében a Honvéd Kaszinó tükörtermében
találkoztak az egykori kanizsai városi
és járási tanács alkalmazottai, valamint a közelmúltban
nyugállományba vonult hivatali
köztisztviselők. A meghívásnak több mint félszázan
tettek eleget. A megjelenteket Bodzai
Tiborné, a hivatal személyzeti és törvényességi
irodájának vezetője köszöntötte, majd a helyi
Thúry tanintézet tanáraiból álló szabadidőszervező
munkaközösség ötfős csoportja negyedórás
hangulatos műsorral kedveskedett. A
rendezvényen megjelent Litter Nándor polgármester,
aki az önkormányzati képviselők és a
hivatal nevében üdvözölte a várost és a járást
évtizedeken át hűségesen szolgáló egykori
tisztviselőket. „A kimagasló eredményeket az
Önök egykori áldozatos munkája is magában
foglalja, hisz valaha együtt dolgoztak a mostaniakkal,
akik sokat merítettek az Önök tevékenységéből”
– mondta a város első embere. A
Polgármesteri Hivatal fiatal munkatársai díszes
gyertyacsomagokat adtak át a nyugdíjasoknak,
akik az ízletes vacsora közben és után hosszasan
beszélgettek egymással és utódaikkal.
KARÁCSONYVÁRÓ HÉT
A Péterfy Sándor Általános Iskola ebben a
tanévben is változatos programokkal készült a
karácsonyi ünnepekre a „Karácsonyváró hét”
programjainak keretén belül december 12-16-ig.
Kézműves foglalkozásokon vehettek részt a tanulók,
minden nap valami másban próbálva ki
tehetségüket. Többek között sütöttek mézeskalácsot,
készítettek cserépangyalkákat, asztali díszeket,
valamint gyertyát öntöttek. A Habakukk
Bábszínház „Télapó Eszkimó országban” című
műsorával kedveskedett a gyerekeknek.
KONFERENCIA
A Bogdán János Kisebbségi Közösségi Házban
az Ausztria-Magyarország INTERREG
IIIA „Közösen a foglalkoztatásért” pályázat
nyitókonferenciáját. Európai Unió Roma Ifjúságáért
Egyesület által szervezett programon Teleki
László, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium politikai államtitkára
köszöntötte a résztvevőket, majd nyitóbeszédében
a pályázat célkitűzésiről szólt. Mint
mondta, a pályázattal azt kívánják elősegíteni,
hogy a romák piacképes szakmákhoz juthassanak,
hiszen ezzel válik lehetővé, hogy ne szociális
segélyekből, hanem munkájuk ellenértékéből,
bérből tartsák el családjaikat. Az uniós pályázat
lehetőséget ad arra, hogy határon átnyúló
együttműködés keretében olyan hálózati kapcsolat
jöjjön létre a partnerek között, amely az
osztrák tapasztalatra építve elősegítheti egy itt
is jól működő munkaerőpiaci szolgáltatói rendszer
kialakítását. Aztán dr. Stefan Potmesil, az
Osztrák Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi
Minisztérium főcsoport főnöke, majd dr. Walter
Reiter, az osztrák projektpartner, az L&R
Szociális Kutatóintézet ügyvezetője tartott előadást,
mindketten az együttműködés lehetőségeire
világítottak rá. Majd dr. Szabó László, a
Zala Megyei Munkaügyi Központ humánfejlesztési
tanácsadója a térség roma
munkaerőpiaci helyzetét vázolta fel a hallgatóság
előtt. őt Szirmai István követte az országos
roma foglalkoztatási programok ismertetésével,
végül Szolnok Ferenc, az EURIFE alelnöke tartott
tájékoztatást a pályázat részleteiről.
KARESZ VÉGAKARATA
A Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola Rendezvénytermében
filmvetítésre került sor. A „Karesz végakarata”
című film egy fiú életét mutatta be, aki a kábítószer
rabjává vált. Az iskola ezzel a mozidélutánjával
is azt kívánta elérni, hogy a fiatalok
ne próbálják ki a kábítószereket, a plakáton a
film címe alá is az volt feltűntetve: Nézd meg,
mielőtt elszívnál egy füves cigit!
DALEST
A Kiskastélyban szépszámú közönségnek
igazi adventi hangulatot varázsoltak Czupi Veronika
és Kovács Szilvia énekesek. Az est színvonalát
emelte Németh Lászlóné zongorajátéka
és a Bojtár Népzenei Együttes közreműködése.
A népdal és a komolyzene fért meg egymás
mellett barátságban ezen az estén. Czupi Veronika
autentikus előadása vitt bennünket
Gyimesbe, a moldvai csángókhoz, aztán Mezőföldre
– Erdélybe, ahol az ének és a hegedű
hagyományosan szólal meg. Kovács Szilvia
megidézte a barokk kort, Händelt, majd a XIX.
század két romantikusának Brahms és Schumann
dallamai keltek szárnyra.
JÓTÉKONYSÁGI GÁLA
A Slobodo Rom és a Lungo Drom szervezetei
jótékonysági gálát szerveztek a HEMOban.
A számos helyi és országosan ismert
sztárt felvonultató rendezvény elején Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő köszöntötte
a megjelenteket, aki beszélt a család fontosságáról,
a jótékonyságról, arról, hogy elanyagiasodott
világunkban mennyire fontos az önzetlenség.
Mint Dániel Ferenctől, a a Slobodo
Rom elnökétől megtudtuk, csak ezen az estén
valamivel több mint 200 ezer forintnyi adomány
gyűlt össze, amelyet a rászoruló családok
megsegítésére kíván a szervezet fordítani,
amelyhez csatlakozott a CKE és a DRVSZ is.
Az akció még nem ér véget, hiszen december
23-án az Erzsébet téren, ahol a mindenki karácsonyfája
áll, ünnepségre várják a város lakóit.
Lesz sütemény, forró kakaó, tea, és karácsonyi
hangulat is. Dalokról az Igricek gondoskodnak,
ajándékokról a szervezők.
65 ÉVES A LOVÁSZI MEZő
A Lovászi mező termelésbe állítása 65. évfordulója
alkalmából Szakmai Napot tartott a
MOL Rt. Kutatás Termelési Divízió Középeurópai
Kutatás Termelés Nyugat-magyarországi
Termelési Egysége és az OMBKE Kőolaj-
Földgáz- és Vízbányászati Szakosztálya
Dunántúli Helyi Szervezete Lovásziban, a
Művelődési Házban. A szakmai nap programjában
Hangyál János a Lovászi mező fénykoráról,
Palásthy György a MOL Rt. határainkon
átívelő kapcsolatainak fejlesztéséről, míg
Ferecskó Zoltán az OILTECH Kft. üzleti perspektívái
és az olajipar címmel tartott előadást.
A program a Magyar Olajipari Múzeum kiállításának
megnyitásával folytatódott, és a lovászi
olajbányászkodás 65. születésnapja méltó
ünneplésével, szakestéllyel zárult.
ROMA NYUGDÍJAS KARÁCSONY
A Bogdán János Közösségi Ház adott otthont
a roma nyugdíjasok karácsonyának,
amelynek házigazdája Teleki László, a CKÖ
elnöke volt. A bensőséges ünnepségen a csapi
általános iskola betlehemes játékában gyönyörködhettek
a jelenlévők, majd dr. Horváth
Ágnes belgyógyász főorvos időseknek szóló
hasznos tanácsait hallgathatták meg. Az ünnepséget
követően – melyet megtisztelt jelenlétével
Göndör István és Simon Gábor országgyűlési
képviselő is – ajándékcsomagot kaptak
a nyugdíjas romák.
ÜNNEPI KÖZGYűLÉS
A XI. Nemzeti Nap alkalmából ünnepi közgyűlést
rendezett a Cigány Kisebbségi Önkor-
Krónika
december 16.
5
mányzat a sormási István fogadóban. Az ünnepséget
Teleki László, az ICsSzEM roma
ügyekért felelős politikai államtitkára, országgyűlési
képviselő, a CKÖ elnöke nyitotta
meg. A rendezvényen részt vett és köszöntőt
mondott Litter Nándor polgármester, Göndör
István és Simon Gábor országgyűlési képviselő.
Ez alkalommal adták át a CKÖ által alapított
díjakat, amit a képviselő-testület határozata
alapján a kisebbségi önkormányzat munkájának
segítéséért, támogatásáért ítéltek oda
Koncz Istvánnénak, Horváth Jenőnek, Orsós
Gyulának, és Horváth Lászlónak. Az ünnepség
Bódi Guszti és családja műsorával, vacsorával,
és baráti beszélgetéssel zárult.
SIKERES HÁZI BEMUTATÓ
Sikeresen mutatkozott be a HSMK-ban működő
Premier Táncklub szeptemberben indult
kezdő csoportja a házi bemutatón. Nagy tapsot
kaptak a táncosok a közönségtől a felvételünkön
látható Csikágó című műsorszámukért.
NEMZETISÉGI NAP
A Zala Megyei Közgyűlés Nemzetiségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága Nemzetiségi Napot
szervezett Zalaszentgróton, a Városi Művelődési
Központban. A rendezvényt Császár József,
a város polgármestere nyitotta meg. Köszöntőt
mondott Kiss Bódog Zoltán, a Zala megyei
Közgyűlés elnöke, valamint Vajda László,
a Zala Megyei Közgyűlés Kisebbségi tanácsnoka.
A hagyományőrző, művészeti előadók sorában
fellépett többek között a Kanizsai Horvát
Kórus, a Kanizsai Horvát Néptánccsoport, és a
Fehér Kígyó Együttes autentikus cigányzenei
előadásával. A rendezvény ideje alatt a nagykanizsai
Ferkovics József, és a zalai származású
Kökény Róbert és Balogh Tibor festőművészek
kiállítását tekinthették meg a helyszínen.
MINDEN PILLANAT SZÁMÍT
Hétfőn délelőtt került ünnepélyes átadásra a
Tűzoltóság öt új kijárati ajtaja, melyen keresztül
a tűzoltóautók most már a riasztástól számított
egy percen belül elhagyhatják a laktanyát.
A régi – főleg a téli fagyok idején – nehezen
mozgatható acél kapukat fotocellás,
könnyűfém szerkezetek váltották fel. A beruházást
a parancsnokság saját költségvetéséből
valósította meg, s ezzel egy időben a laktanya
előtti parkoló illetve mintegy húsz méteres járdaszakasz
is elkészült. A fejlesztés összesen
kilencmillió forintba került. Az avatáson Egri
Gyula tűzoltóparancsnok Szent Flórián emlékplakett
adományozásával köszönte meg Litter
Nándor polgármesternek az önkormányzat eddigi
fejlesztéseikhez nyújtott támogatását. Ezt
követően állománygyűlést tartottak, ahol a parancsnok
az idei évi fejlesztésekről számolt be,
majd örömteli hírrel szolgált: a nagy nyári esőzések
okozta károk enyhítésére, azaz a tönkrement
motorfűrészek, szivattyúk, egyéb eszközök,
védőruházat pótlására napokon belül
nyolcmillió forint vissza nem térítendő támogatást
kapnak a Belügyminisztériumtól. Végül
Litter Nándor polgármester és Egri Gyula tűzoltóparancsnok
vásárlási utalvány ajándékozásával
köszönte meg a készenléti állomány tagjainak
eddigi munkáját.
AZ ESÉLYEGYENLőSÉG JEGYÉBEN
Hamarosan elkezdődik a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI tornacsarnokának akadálymentesítése,
erről írt alá szerződést a kivitelező
és az intézmény igazgatója. A 36 millió forintból
megvalósuló beruházáshoz 27 milliós
pályázati támogatást sikerült szerezni. Az április
15-én befejeződő programban a csarnok teljes
egészében akadálymentesítésre kerül, nemcsak
a mozgáskorlátozottak számára lesz gond
nélkül megközelíthető az intézmény, a siketek
és nagyothallók számára is élvezhetők lesznek
az ottani programok. A vakok és gyengénlátók
közlekedését megkönnyítendő különböző, általuk
értelmezhető tájékozódási pontokkal is felszerelik
a csarnokot.
KANIZSARU
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztályának munkatársai kiterjedt nyomozás
után sikerrel számoltak fel egy, a városban működő
illegális CD és DVD másoló műhelyt. A
hétfőn egyszerre két helyszínen zajló rajtaütés
során elfogták a lemezek másolásával gyanúsítható
helybéli 29 éves fiatalembert. Az egyik
helyszínen, egy lakótelepi lakásban egy komplett
másolóműhely működött. A rendőrök 2
DVD írót, 13 számítógép winchestert, több ezer
írott és nyers lemezt, tokokat, több fióknyi festékpatront,
szitanyomáshoz alkalmas technikát
foglaltak le. A fiatalember ellen üzletszerűen elkövetett
szerzői, vagy szerzői jogokhoz kapcsolódó
jogok megsértése bűncselekmény megalapozott
gyanúja miatt a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon
büntetőeljárást indítottak.
TISZTASÁGI FÜRDő ÁTADÁSA
Befejeződött a Tisztasági fürdő és mosoda
kialakítása, az intézmény ünnepélyes átadására
kedden délelőtt került sor. A két önkormányzati
bérlakás területén, összesen 144 négyzetméteren
kialakított fürdőben az előtéren kívül nemenkénti
öltöző, zuhanyzó, kádfürdő és WC,
valamint egy mosóhelyiség található. A tisztálkodási
lehetőség mellett négy nagyteljesítményű
mosógép és két szárító várja a szolgáltatást
igénybe vevőket. Az intézményben két tartósan
munkanélküli közhasznú személyt foglalkoztatnak.
A közgyűlés döntése értelmében az első
három hónapban ingyenesen vehető igénybe
valamennyi szolgáltatás. A 22,5 millió forintos
beruházáshoz a Zala Megyei Területfejlesztési
Tanács ötven százalékos támogatást biztosított.
ÉTELOSZTÁS
December 23-26-ig minden délután 17-20
óra között szeretettel várják a nehéz helyzetben
lévőket egy tál meleg étellel, forró teával
a Bogdán János Közösségi Házban.
PETőFI ÜNNEP
Január 1-jén 17 órakor tartja a Deák-téren
Petőfi Sándor születésnapi megemlékezését a
Nagykanizsai Polgári Egyesület. A szervezők
kérik, mindenki hozzon gyertyát vagy mécsest
az ünnepségre.
IDőSEK FILMKLUBJA
Január 9-én az Idősek Filmklubja a Hyppolit,
a lakáj című magyar filmvígjátékkal
kezdi a vetítést. A Halis István Városi Könyvtárban
minden érdeklődő megtekintheti a
Csortos Gyula, Kabos Gyula és Jávor Pál főszereplésével
készült filmet.
Krónika
december 17.
december 19.
december 20.
Előzetes.
6 Városháza
Bicsák Miklós, az I. számú választókerület (Garay, űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2006. január 4-én, szerdán
16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár
lakossága számára tart fogadóórát a palini Általános Iskolában.
Csordásné Láng Évának, a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselőjének
fogadóórája 2006-ban az alábbiak szerint változik. A képviselő
fogadóórát tart minden páratlan hónap első hétfőjén 18.00-19.00 óra között
a Nagyrác úti Általános Iskolában és minden páros hónap első hétfőjén
18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Dr. Horváth György, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője
2006. január 4-én szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a
Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere minden
hónap első szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap
második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyző minden hónap harmadik
szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös
téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.). A fogadóórán
tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden
nap 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetők Szövetségének irodájában
Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Polai József a 15. választókörzet önkormányzati képviselője december
30-án fogadóórát tart a bajcsai városrész önkormányzati kirendeltségi
irodáján 17.30 órától 18.30 óráig.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában tart fogadóórát.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője
január hónap második hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond
Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban lakossági
fórumot tart. A fogadóórán vendégei lesznek Göndör István
országgyűlési képviselő és Litter Nándor polgármester.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az
IKI földszinti helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-18 óra
között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail
cím:11vk@nagykanizsa.hu
Tóth László, a 4. sz. választókerület képviselője 2006. január 4-én,
szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
A 6. sz. választókerület (Csokonai u., Hevesi u., Teleki u., Bartók u.,
Rózsa u. stb.) lakosai részére 2006. január 11-én, szerdán 17 órakor
Litter Nándor polgármester fogadóórát tart a Körősi Cs. S. Általános
Iskolában.
KARÁCSONYI ÜDVÖZLET
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
nevében békés, boldog karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag új
esztendőt kívánunk valamennyi magánszemélynek
és szervezetnek, akik együttműködésükkel,
támogatásukkal hozzájárultak a Nagykanizsa Megyei
Jogú Városért végzett munkánkhoz.
Litter Nándor polgármester, Röst János alpolgármester
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nevében
békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag
új esztendőt kívánunk valamennyi nagykanizsai és Nagykanizsa
illetékességi körzetébe tartozó ügyfelünknek.
Dr. Kelemen Marcell jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző
Ezúton tájékoztatom nagykanizsai és Nagykanizsa illetékességi
körzetébe tartozó ügyfeleinket, hogy 2005. december 30-án az Okmányirodában
technikai okok miatt az ügyfélfogadás elmarad.
Megértésüket köszönjük
Elmarad az ügyfélfogadás
Megtekinthető a tervezet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. áprilisában döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Tervét
és Helyi Építési Szabályzatát a B & H Régió Bt-vel elkészítteti. A tervezési
területet a város azon területei képezik, ahol jelenleg nincs hatályos
rendezési terv, de a meglévő rendezési tervek a dokumentációba
beépítésre kerültek, így egységes szerkezetben jelenik meg a város
szabályozása. A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok
előírásaira figyelemmel 2006. január 15-ig kifüggesztjük a Polgármesteri
Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri
Hivatalba a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.:
93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
Városi Főépítész
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom valamennyi nagykanizsai kis- és középvállalkozás
és nagyvállalat képviselőjét a 2006. január 5-én 17 órakor megrendezésre
kerülő új év köszöntő rendezvényre.
A rendezvény keretében szeretnék köszönetet mondani a 2005.
évben nyújtott támogatásukért, együttműködésükért. A rendezvény
helyszíne a Hevesi S. Művelődési Központ Kamaraterme.
Részvételi szándékukat a 93/500-704-es vagy a 93/500-709-es telefonszámon
szíveskedjenek jelezni legkésőbb december 30-ig.
Litter Nándor polgármester
Meghívó vállalkozók részére
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-
Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. 2005. december 26-án (karácsony)
a hulladékszállítási program szerint végzi tevékenységét,
azaz lesz szemétszállítás.
Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7
óráig helyezzék ki hulladékgyűjtő edényeiket.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
Lesz szemétszállítás
December 12-én megalakult a Nagykanizsai Civil Kerekasztal, amely
alanyi jogon tagjának tekint minden bejegyzett kanizsai szervezetet. A
kerekasztal szakmai-ágazati munkacsoportokat alakított, amelyek nyitott
formában működnek. Úgy gondolják, hogy a civil kerekasztal a
munkacsoportokon keresztül tehető működőképessé, hatékonnyá. Ezekben
nyílik lehetőség az egyeztetések lefolytatására és a civil delegáltak
kiválasztására, a nagykanizsai civil szektor így tud megfelelő partnere
lenni a képviselő-testületnek és a szakmai bizottságoknak.
Civil kerekasztal alakult
Képviselői fogadóóra
Értesítjük a város idős lakóit, hogy január 10-én, kedden 10 órától
12 óráig a Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.)
fogadóórát tartunk. Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek,
tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
7 Városháza
Szerkesztőségünket arra kérte Polai József önkormányzati képviselő,
egészítsük ki évi beszámolóját – hogy mi is történt körzetében – néhány
konkrétummal.
– A körzetemben felújítottuk a járdát a Zsigárdi közben, a Varasdi
utcában, valamint a Szepetneki utcában. Aszfaltszőnyegeztük a Szent
Flórián tér déli oldalát. Nagy öröm a Homokkomáromi utca végén élő
embereknek, hogy elkészült az ottani autóbusz forduló és öböl, s ezzel
idei is betérhet már a 6Y autóbusz. Az október végi határidő helyett
február végére ígéri a feladatot elnyert vállalkozó az őrtorony utcai
fahíd helyett egy új biztonságos híd megépítését. Egy gázközmű kiváltása
és a hideg idő megérkezése akasztotta meg a munkák határidőre
történő elvégzését. A munkálatok 15 millióba kerülnek. A részönkormányzat
a Belügyminisztériumtól lakótelepi részönkormányzatok számára
kiírt pályázaton 10 millió forintot nyert. Ebből a Móricz Zsigmond
Művelődési Ház legfontosabb, régóta megoldásra váró gondjait
fogjuk orvosolni: kicseréljük például az ablakokat, a parkettát, teljesen
felújítjuk a villamosvezetékeket, korszerű színpadi világítás készül.
– Beszéljünk a bajcsai településrészi eredményekről is!
– Ezévben felavattuk az új játszóteret, ami a VIA Kht jóvoltából, a
képviselői keretemből és a lakosság társadalmi munkája révén készült
el. Megkezdődött a kultúrházban a villamos hálózat felújítás. Egybenyitjuk
a könyvtárat és a számítógépes szobát a kultúrteremmel. Így
egymillió forintot költünk összesen a házra. Az egykori óvoda kihasználatlan
részén két darab egyszobás szociális alapú illetve szolgálati
lakást alakítottunk ki 10 millió forintért. Hogy ki költözhet be, az pályázat
útján dől el. Mint képviselő szeretném, ha helyi rászoruló közül
kerülne ki a lakásigénylő. Azt viszont sajnálom, hogy a Vöröshegyi utcától
északra lévő területen nem sikerült telkeket kialakítani, hogy fiatal
családokat csábítsunk a településrészre.
Mégegyszer Kiskanizsáról
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a családtámogatási rendszer átalakításáról
szóló 2005. évi CXXVI. törvény értelmében 2006. január
1. napjától a rendszeres gyermekvédelmi támogatás beépül a
családi pótlékba.
A nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, illetve
felsőfokú iskola nappali tagozatán tanuló nagykorú személy részére a
rendszeres gyermekvédelmi támogatást a települési önkormányzat 2006.
augusztus 31-ig tovább folyósítja, illetve megállapíthatja. A kiskorú személyek
részére folyósított támogatásokkal kapcsolatban a szülő kérheti a
rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2006. március 31-éig terjedő tovább
folyósítását, ebben az esetben azonban erre az időszakra nem jogosult
a megemelt családi pótlékra, azt a 2005. évi öszszegben folyósítják
részére. A családi pótléknak a 2005. december 31-én hatályos szabályozás
szerinti tovább folyósítását 2006. január 10-éig lehet kérni a Magyar
Államkincstár kirendeltségénél (Nagykanizsa, Eötvös tér 16., Polgármesteri
Hivatal szociális ügyfélfogadó). A határidő elmulasztása jogvesztő. A
kérelem benyújtását igazoló hatósági bizonyítvány települési önkormányzat
részére történő bemutatásával igényelhető a rendszeres gyermekvédelmi
támogatás 2006. március 31-éig terjedő tovább folyósítása. A hatósági
bizonyítványokat legkésőbb 2006. január 20-áig nyújthatja be a Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztályának (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.).
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy rendszeres gyermekvédelmi támogatás
megszűnésével a támogatáshoz kapcsolódó járulékos kedvezmények (normatív
térítési díj kedvezmény, tankönyvtámogatás) nem szűnnek meg,
azokat 2006. június 30-áig igénybe vehetik. A kedvezmények további
igénybevételének lehetőségéről az érintetteket a későbbiekben tájékoztatjuk.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos változásokról
további információt a Szociális Osztály ügyfélfogadójában, valamint
az 500-809-es telefonszámon kérhetnek.
Dr. Kelemen Marcell, jegyző
MEGSZűNIK A RENDSZERES
GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS
Litter Nándor polgármestert
késő délután hivatali
szobájában sikerül utolérni.
Amikor megtudja, hogy az
év számvetésére kérjük,
hirtelen alig tud választani
a legek közül.
– Mindenképpen élre kívánkozik,
hogy folytattuk az
idén is azt a beruházási
programot, amelyhez saját
tőkét, pályázati forrást és
hitelt tudtunk felsorakoztatni
– kezdi. – Intenzív fejlesztési politika valósul meg városunkban,
amelynek eredményeként olyan környezet alakulhat ki Nagykanizsán,
amely vonzza a beruházókat. A nagyléptékű fejlesztések közé sorolható
a városunk határában épülő M7-es út, amely újra visszakapcsolja
Nagykanizsát a kereskedelem, az ipar, a logisztika európai lüktetésébe.
Elindulhatott sok év után a város belső útfejlesztése, ezzel szoros öszszefüggésben
a belváros forgalomcsillapítás. S bár a közbeszerzési
eljárás hosszadalmassága, a közműkiváltások, a hideg idő lelassította
a munkálatokat, hamarosan fontos csomópontjaink újulhatnak meg.
Nagyívű fejlesztéseink közé tartozik a hulladékgazdálkodási és a
szennyvízprogram. Kifejezetten nagy siker, hogy a Nyugat-Dunántúlon
a mi városunk a legeredményesebb a Regionális Operatív Program
pályázatain, amelynek révén 1,2 milliárd forint pályázati forrás érkezik
hozzánk.
A sikerek közé tartozik, hogy a város gazdálkodása a tervek szerint
zajlik, egy rövid háromhetes nyári időszakot leszámítva, mindvégig
egyensúlyban volt a pénzügyi helyzet. Már az is látszik, hogy a tervezett
működési hiány is alacsonyabb lesz, ami ugyancsak a szigorú költséggazdálkodás
eredménye. Ugyanakkor az önkormányzati intézmények
működése zökkenőmentes volt, jóllehet több saját intézményt
működtet a város, mint például a megyeszékhely. Fejlesztésre, bővítésre
is futotta az iskoláknál, az egészségügyi alapellátásban. Lezárult a
fűtéskorszerűsítés.
– Vegyük a sikerek közé azt is, hogy jelentős beruházások valósultak
meg az Ipari Parkban, sikerült értékesíteni a területet a bérlőknek, ők
pedig jó gazda módjára fejlesztenek, teremtenek új munkahelyeket. A
vállalkozásokkal rendeződtek vitáink, jó a kapcsolatunk. Ne felejtsük ki
a sorból a panel-programot sem: az első önkormányzat vagyunk, amelyik
ezzel összefüggésben rendeletet alkotott. Több, mint 500 millió forinttal
támogatjuk a felújításokat – sorolja Litter Nándor. – És akkor
következzenek a kultúra, az idegenforgalom, a sport idei legjei: lesz
plakátmúzeumunk, szép kiállítással rukkol elő a Thury múzeum, a városi
programok színvonalasak, megújulhatott az uszodánk, gyermekmedence
épült a kicsik örömére, elindult a közös gondolkodás a termálprogram
megvalósítása kapcsán. Terveink szerint idegenforgalmi központtá
nőheti ki magát a Csónakázó-tó. Megépült a gyalogos híd, elkészül
a táj-park, megtörténik a faházak felújítása. Meg kell említenem a
főiskola dinamikus fejlődését is. A közösségi programjaink népszerűek:
példaként említhetném a nyitott tornaterem akciót, amellyel az egészséges
életmódra, a testmozgás fontosságára hívjuk fel a figyelmet. Lesz új
sportcsarnokunk, ahol a versenysportok is méltó otthonra lelhetnek
majd. Támogatni tudjuk fiatal családjaink gyermekvállalását is.
És mi volt az év csalódása? A TISZK, a területi integrált szakképzési
központ pályázatának elvesztése. De nem tett le róla a város: igaz, alacsonyabb
költségvetéssel, de megvalósul ez is.
Túl a 6,5 milliárd
forinton
Százmilliós
informatikai fejlesztés
8 Zárszámadás
Cseresnyés Péter fideszes országgyűlési
képviselőt is arra kértük, beszéljen a parlamenti
munkájáról, és értékelje az elmúlt esztendőt.
– Hogyan tudta képviselni a nagykanizsaiak
érdekeit?
– Ellenzéki képviselőként az érdekérvényesítés
meglehetősen korlátozott. Sajnos hangsúlyozottan
igaz ez a mostani ciklusra, hiszen
az elmúlt, közel négy év során alig volt olyan
ellenzéki javaslat, amit a kormánypártok elfogadtak
volna. A környezetemben élő és engem
megkereső emberek életét – mint minden,
munkáját becsülettel végző országgyűlési képviselő
– mindenkor figyelembe vettem a munkám
során, minden, a város részéről érkező
kérést támogattam. Több olyan kérdést intéztem
az illetékes szakminiszterhez, amelyek az
itt élő emberek életének javítása érdekében
fogalmazódtak meg, részt vettem több törvénytervezet
kialakításában. Néhány fideszes
képviselőtársammal együtt törvénytervezetet
nyújtottunk be a politikai üldözöttek sorsának
javítása érdekében – de sajnos ezt a kormánypártok
eddig még nem tűzték napirendre.
Önálló képviselőindítványok tucatjait adtam
be, elsősorban oktatási, sport témákban.
Ezek, bár országos problémák megoldására
adtak volna lehetőséget, de természetesen a
kanizsai embereket is érintette volna a módosítások
jótéteménye.
– Országgyűlési képviselőként hogyan értékeli
az elmúlt esztendőt?
– Sajnos azt láthatjuk, hogy a kormány a virtuális
politizálás eszközével él, a valóságban
érzéketlen az emberek sorsával szemben. Érzéketlenek,
mert miközben milliók élnek a létminimum
küszöbén, azt hirdetik, soha nem éltünk
ilyen jól, mint manapság. Csakhogy amikor az
ember az utcán sétál és beszélget az emberekkel,
nem ezt érzékeli. Egyik-másik politikusuk
még azt is megengedte magának, hogy azt sugallja,
a magasabb árak jók az embereknek.
Több mint 600 ígéretet tettek, ezek jelentős része
egyáltalán nem, a többi sem úgy valósult
meg, ahogy ígérték. Amikor az emberek azt érzik,
hogy nem lehet megbízni a kormánypárti
politikusok szavában, akkor nem érzik magukat
biztonságban. Azt is látják, hogy a kormánypárti
politikusok ritkán merik felvállalni a tévedéseiket,
vagy ha felvállalják, akkor is csak azért,
mert kommunikációs szempontból ez jól mutat.
Az elmúlt egy év kormányzati munkája szinte
abban merült ki, hogy naponta találtak ki jól
hangzó ötleteket. Beszéltek róla pár napot a miniszterek,
a miniszterelnök elmondta ugyanazt a
médiumokban több tucatszor, majd jött a következő
ötlet, és az előzőek megvalósításával már
senki nem törődött. Természetesen voltak olyan
ötletek, amelyek szimpatikusak, támogathatóak
voltak. Mindenbe belekaptak, így a jószándékú
intézkedések nem hozták meg a várt hatást. Jó,
ha a családi pótlékot duplájára emelik, de nem
jó, ha ez az intézkedés több százezer embert
hátrányosan érint, mivel más kedvezményeket –
például családi adókedvezmény és bizonyos
szociális juttatások – elvonnak az emberektől.
Így történhet az, hogy azok közül is sokan rosszabbul
járnak, akik nem tartoznak a tehetősebb
középosztály körébe. Például olyan szülők,
akik betegségükből adódóan rokkantnyugdíjasok,
akár 20-30 ezer forintot is elveszíthetnek.
Ezek az átgondolatlan intézkedések születhettek
annak okán is, hogy a jövő évben választások
lesznek. Így még az emberek jövőjét is feláldozzák
a jövő évi kampány oltárán.
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési
miniszter talán az egyik legsikeresebb minisztere
a jelenlegi kormányzatnak. Csapatával
azon munkálkodnak, hogy az évtizedes
lemaradást behozva, minél előbb, minél több
családhoz, intézményhez juttassák el az informatika
legmodernebb eszközeit.
– Milyen, a térségben élők életét jobbá tévő
kezdeményezések, projektek megvalósítását
segítette az elmúlt évben?
– Valójában már 2002-től kezdődött az az
összehangolt és egymásra épülő fejlődés a térségben
és ezen belül Nagykanizsán, aminek az
eredményeit ma már mindenki megtapasztalhatja.
Az itt lakók régi vágya kezd teljesülni
azzal, hogy immár Nagykanizsa határában is
épül az autópálya. Európai Uniós tagságunk
sikere, hogy az előző kormány idejével összehasonlítva
tízszer annyi állami és uniós forrás
jutott fejlesztésre. Milliárdos értékben valósulnak
meg alapvető környezetvédelmi beruházások,
fejődik a víz- és a csatorna hálózat. Megújul
a kanizsai kórház, a volt mozi és a HSMK
is teljesen megszépült. Nagykanizsa a Nyugat-
Dunántúli Régió informatikai központja lett.
Az informatikai minisztérium a város szívében
hozta létre a regionális irodáját. Száz milliós
értékben hajtottunk végre
informatikai fejlesztéseket
a térségben. Minden iskola
szélessávú internetet és
korszerű informatikai eszközöket
kapott. A városban
és a környék településein
létrehozott e-Magyarország
pontok segítségével
azok is hasznosan alkalmazhatják
az internet
nyújtotta lehetőségeket,
akiknek otthon még nincs internet kapcsolatuk
vagy megfelelő eszközük. Esélyt adunk mindenki
számára, hogy sikeresen élje meg azt a
modernizációs folyamatot, ami ma az egész
ország számára kulcsfontosságú kihívás. Végül,
de nem utolsó sorban nagyon jelentős lépésnek
tartom, hogy a főiskolán megkezdődött
az informatikus képzés is. Mindezt összefoglalva
meggyőződésem, Nagykanizsának jó esélyei
vannak arra, hogy a térség kereskedelmi
és kulturális központja legyen.
– Milyennek értékeli az elmúlt egy évet,
mint országgyűlési képviselő?
– A törvényhozás egy nagyon feszített évet
tudhat maga mögött. Nehéz röviden, egy-egy
dolgot kiemelni ebből a
folyamatból, mégis személyes
sikernek is könyvelem
el, hogy sikerült elfogadni
az elektronikus információk
szabadságáról szóló
törvényt. Ez nagyban hozzájárul
majd ahhoz, hogy
mindenki számára sokkal
átláthatóbban, sokkal követhetőbben
működjenek
a hivatalok, működjön az
állam. Másik nagyon fontos történése volt ennek
az évnek, hogy immár november elseje
óta hatályban van az új Közigazgatási eljárásról
szóló törvény. Ez gyakorlatilag az elmúlt
ötven év legátfogóbb államigazgatási reformja.
Immár nem kell az ügyes bajos dolgaink
elintézéséhez hivatalok és ügyfélszolgálatok
sorát felkeresni a kapcsolódó iratok, igazolások
beszerzéséért, mert ezt az adott hivatal
teszi meg. Jövő év elejétől pedig már azt is
mindenki megtapasztalhatja, hogy nem csupán
sorszámot kérhet vagy űrlapokat tölthet
le az internet segítségével, hanem akár a lakásáról
a nap bármely szakában intézheti a
hivatalos ügyeit.
Az ellenzék padsorából
9 Zárszámadás
– A végéhez közeledik a 2002- 2006. évi választási
ciklus. A számvetésben lehet egy évet értékelni,
de mint az életben, minden mindennel
összefügg, így a korábbi évek előkészítő munkája
hatással van a jelenlegi eredményekre – kezdte
évértékelő gondolatait Göndör István országgyűlési
képviselő, frakcióvezető-helyettes. – A ciklusban
összesen 27 törvényjavaslatot nyújtottam
be, az általam benyújtott törvényjavaslat volt az
első elfogadott törvény. Az idén benyújtottak közül
a jelentősebbek: a végrehajtási tevékenység
szigorítása a lakásmaffia ellen, az önkormányzatok
bevonásával. A munkavállalók érdekében
csak azok a vállalkozások juthatnak állami támogatáshoz,
ahol rendezettek a munkaügyi kapcsolatok.
Sikerült eredményt elérni a részarány
tulajdon kimérésében, a hegyi kis pincék megmentésében.
A vállalkozások a következő évben
az iparűzési adójuk 100 százalékát leírhatják
adóalapjukból. Frakciónk rekord évet zár, a száz
lépés programhoz kapcsolódóan annyi törvényt
fogadtunk el, mint eddig egy évben sem.
– A ciklusban több, mint négyszázszor szólalt
fel. Lobbi tevékenységének is számtalan
eredményével találkozhatunk.
– Az elmúlt 4 év alatt sok mindent sikerült elérni.
Épül az autópálya, elkezdődött a 74-es és a 61-
es út várost elkerülő szakaszának megvalósítása.
Jelentős összegekkel fejlesztettük felsőoktatási intézményünket,
s a költségvetésben újabb 140 millió
forinttal szerepel a további fejlesztés. Kisfakoson
és Bagolán épül a szomszéd megyébe is átnyúló
szennyvízvezeték. Sikerült forrást szerezni a
város és városkörnyéki 9 milliárd forintot meghaladó
szennyvízcsatorna-beruházás tervezéséhez.
Az előző években megszereztük a laktanyákat, ebben
az évben megkaptuk az értékesítési jogot, ma
már a vállalkozások meg is vásárolhatják a korábban
bérelt ingatlanokat. Az útépítés több, mint
400 millió forintba került az Ipari Parkban. A
Thúry laktanya rekonstrukcióhoz 800 millió áll
rendelkezésre. Tűzoltóságunk soha nem látott
mértékben fejlődött. Magasból mentő, gyors reagálású,
nagy teljesítményű darut kaptak, amely az
autópályán is tud segíteni a mentésben. Megújul a
mozi, jövő évben átadásra kerülhet az új funkciójú
épület. Megvan a forrás a HSMK rekonstrukciójához.
A kormány benyújtotta a 2006. évi címzett
támogatásokról szóló javaslatát, benne van a
Rozgonyi iskola rekonstrukciója és a tornaterem
építése. A választókörzet települései sikeresen pályáztak
számos esetben, közte a munkahelyet teremtő
közmunka programokra. Eredményt értünk
el a határőrség és a vasúti személyszállítás megtartásában.
Városunkban találkozott a horvát és a
magyar Köztársasági Elnök, itt írták alá a magyar-
horvát közös foci EB szándéknyilatkozatát..
Az eredmények mutatják, van értelme a közös
munkánknak, nem szabad megállnunk. Sajnálom,
hogy politikai hisztéria tárgya lett a magántőke
bevonásának lehetősége a kórházba. Ajánlom az
ellenzők figyelmébe a hévízi milliárdos fejlesztést.
Félek, megint a butaság és a rövid távú politikai
érdekek miatt lemaradunk valamiről, ami a fejlődést,
az itt élő emberek biztonságát segíthetné.
– Milyen célok szerepelnek a jövőre vonatkozó
tervei között?
– Örülök, hogy újra képviselő-jelölt lettem, és
listavezetőnek választottak. Köszönöm ezt mindazoknak,
akik biztattak, kitartottak mellettem. Az
év tapasztalatát úgy foglalnám össze: fontosabb
a fejlődés, mint a politikai cirkusz. Szeretném
megnyerni a választásokat, segíteni a fejlesztéseket,
hogy felzárkózhassunk a sikeres városokhoz.
– Magánemberként milyen sikerről szólhat?
– A magánéletemben 19 év után megvalósult
az álmunk, elkészült a családi házunk. Kívánok
a lap munkatársainak és olvasóinak
nagyon boldog karácsonyt és sikeres új évet!
Van értelme a közös munkánknak
Nagy utat járunk be
Teleki László, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális
és Esélyegyenlőségi Minisztérium roma
ügyekért felelős politikai államtitkára, országgyűlési
képviselő, a CKÖ elnöke azt
mondja: ez az év egy újabb fontos állomás
volt azon az úton, amelyen a romák járnak, s
amely a társadalmi felemelkedéshez vezet.
– Számomra az a legnagyobb öröm az idei
évben, hogy a statisztikák már visszaigazolják
erőfeszítéseinket, s egyre több tehetséges
roma diák tanul tovább. Míg 2002-ben tízezer
roma gyerekre mondhattuk azt az országban,
hogy jó tanulók, méltóak az ösztöndíjra,
addig ez a szám az idén már elérte a 26
ezret! Mikor ezekkel a tényekkel szembesültem,
akkor azt mondtam: bár nagyon nehéz
ez a munka, amit végzek az államtitkárságon,
mégis megéri! A középiskolákba, a felsőfokú
intézményekbe nemcsak bejutnak a roma fiatalok,
de jól meg is állják a helyüket, egy új
tudást, megbecsülést hozva a kisebbség életébe.
A felnövekvő roma generáció kitermeli
értelmiségi rétegét.
– Mi volt a legnehezebb döntés, amivel
szembesülnie kellett az idei évben?
– A kisebbségi önkormányzatok létét szabályozó
törvény megszületése volt talán a
legnehezebb. Nehezen éltem meg, hogy az etnikai
és kisebbségi törvény éppen azt a formulát
nélkülözi, amely megalapozza a kisebbségek
pozitív diszkriminációját, és kedvezményes
mandátumhoz juttatja őket. Tudom,
hogy milyen űrt hagyott ennek a lehetőségnek
az elvesztése a kisebbségi önkormányzatokban,
s most mindegy, hogy roma vagy
horvát, német vagy görög kisebbségről beszélünk,
hiszen ha egy képviselőjük még ha
csak egy szavazattal is, de ott lehet a települési
önkormányzatban, az már esély az érdekérvényesítésre,
bekapcsolódásra a döntéshozatalba.
Ez most hiányzik a törvényből. Bízok
abban, hogy rendezzük ezt rövid időn belül a
négy parlamenti párttal, és visszavisszük a
törvényalkotásba.
– Mi okozott csalódást az évben?
– Mint politikusok, állandóan szem előtt
vagyunk, sokkal több hideget, meleget kapunk
megnyilvánulásainkért. Nehezen élem
meg az ellenérzéseket, a politikai indíttatású
támadásokat, az irigységet. Közel 14 éves
munka áll mögöttem, a csapatom és a családom
mögött. Kőkemény munka fekszik abban,
hogy idáig eljutottunk. Nem szoktam én erről
beszélni, talán most a nyugdíjas roma karácsonyon
látott és hallott nagyon tehetséges
csapi kisdiákok műsora váltotta ki belőlem,
hogy a szokottnál jobban elérzékenyültem.
Nyilván a mindennapokban sok-sok csatát vívunk,
de mindig azért dolgozunk, hogy a magyarországi
romák számára a legjobb eredményeket
érjük el. Úgy fejezzük be ezt a beszélgetést:
sokat kell szenvednie annak, aki a
roma politikát felvállalja, de mégis megéri,
mert tehet valamit a magyarországi cigányság
felemelkedésért.
10 Karácsony
Lukács Norbert a hétköznapjait egy autószalon
vezetőjeként a legújabb autócsodák
között tölti. Szabadidejét azonban
egy másfajta „jármű” meghódítása köti
le. Különösen érdekli a történelem, az
emberiség történetének olyan kézzel fogható
tárgyi bizonyítéka, ami mindenkit
érint. Ezek közül egyik Törökországban,
az Ararát hegyen található: Noé bárkája.
– Mikor határozta el a bárka felkutatását
?
– Kezembe került egy Nemere István
által írott könyv, ami az elmúlt 100 évben
ott járt emberek útleírásait tartalmazta. A
bibliai Ararát szent hegy. Felmértem,
hogy a Nagykanizsa-Isztambul-Dogubeyazit
közötti 3200 kilométeres út autóval
két nap alatt bejárható. Mivel a Himalájába
már régóta vágytam, ezért megkerestem
Böröcz Zsolt pedagógust, akinek
korábban hallottam Nepálról szóló előadását,
és tudtam, őt is érdekli a hegy
maga. Az ő számára az 5100 méter magasság
nem jelentett veszélyt, én pedig
még nem másztam hegyet életemben. Így
indult el az expedíciónk. Nem volt egyszerű
a hegy környékére jutni, mivel engedély
nélkül mentünk oda. A helyszínen sikerült
megszereznünk a konzulátusi hozzájárulást
az útunkhoz. Csak érdekességként
mondom, hogy utunk során találkoztunk
amerikai sátrakat őrző török személyzettel.
Az amerikaiak azt mondták,
hogy a gleccsert fényképezik, ám este,
amikor jobban összehangolódtunk a kurdokkal,
kiderült, hogy nem a gleccsert
fényképezte az amerikai űrhajós a feleségével,
hanem a bárkához mentek föl, már
nem az első alkalommal. A kurdok közölték,
hogy 5000 dollárért odakísérik az
embereket a hegy másik oldalán található
bárkához. Sajnos hiába voltunk pár száz
méter távolságra, a mi felszereltségünkkel
és felkészültségünkkel nem lehetett
megvalósítani a tervünket. Három napra
voltunk berendezkedve, ám mégegyszer
ennyi idő kellett volna a feljutáshoz. Talán
jövőre sikerül.
– Mit tudott addig a bárkáról?
– A műholdas felvételekről látható,
hogy a bárka mérete fele a Titanic méretének.
Koordinátái pontosan megfelelnek
azoknak az adatoknak, amit az örmény
útleírások tartalmaznak, azok pedig teljesen
megegyeznek a bibliai leírásokkal.
Szent hegyként tartották nyilván, beavatás
jellege volt a helynek. Valamikor hurriták
éltek ott, a hegy környéke volt a központjuk.
Az 1950-es években hoztak le
francia hegymászók anyagmintát róla.
Szénizotópos vizsgálattal megállapították,
hogy 5000 éves faanyagból van a hajó.
Azóta volt két nagy földrengés, amitől
kettétört, és pár száz métert csúszott az
Ararát oldalába. Megváltozott a klíma is,
ezért részben jégben van a bárka. A bárkát
az oldalán lógó, 23 darab, kifúrt nagy
kővel fékezték le, azok is ott vannak a
környéken. Sokakat foglalkoztat a kérdés,
hogy az az 5000 éves hajó valóban Noé
bárkája, vagy más régi emlék. Valamiért
nem áll érdekében a török kormányzatnak,
hogy teljesen egyértelművé tegye, mi
van ott, nincs régészeti feltárás, kutatás!
A zóna veszélyes, mert nincs jó viszony a
kurdok és a törökök között. Velünk a törökök
és a kurdok is barátságosak voltak,
ám egymás között rendszeresek a fegyveres
összetűzések. Nagyon puritán módon
élnek, hihetetlen szegénységben. Szinte
ugyanazokat tapasztaltuk, mint egy kelettörökországi
filmben, kőfalak, fagerendák,
a közművesítésnek nyoma sincs. Ám
a vidék páratlan szépségű. Törökország
az ókori Mezopotámia fölött terül el. Volt
szerencsénk látni a Tigris folyót, az Eufráteszben
fürödtünk is. Nagy energiát ad
egy embernek, ha ilyen helyen ott lehet.
Az Ararátról látni egy kisebb hegyet, ott
van egy másik hajóformátum is, ami
nincs befagyva. Az alakja nem hasonlít
Noé bárkájához,inkább csónak formája
van. Az útunkon veszélyes körülmények
között faluról falura mentünk, a kurdok
egyik településről a másikra küldözgettek,
de nem találtuk meg egy nap alatt ezt a
másik hajót. Valami azt súgja, nem is
akarják megmutatni az idegeneknek. Nem
biztonságos az út, bármi megtörténhet az
emberrel. A hegy szeszélyes, izgalmas, de
mégis gyönyörű. Én magam nem tudtam
felmenni a csúcsra, 4300 méteren abba
kellett hagynom a mászást, mert nem volt
energiám. Amikor 4300 méteren magasságban
elváltunk egymástól Böröcz Zsolttal,
nekem le kellett jönnöm. Az a benyomásom
így utólag, hogy gyorsan elfogadtam
a hegy üzenetét. Pár száz méter után
a gleccseren sétálhattam volna, ami terhelés
szempontjából sokkal könnyebb lett
volna, de az is lehet, túl sokba került volna
nekem. Nem hegyi betegség fogott el
egyébként, amitől tartottunk, hanem az
éjszakai hegymászás fárasztott ki. Hajnali
fél háromkor kellett elindultunk ahhoz,
hogy délelőtt tízre felérjünk a hegyre,
mert utána már nem biztonságos a fenntartózkodás.
Az elektromos viharok miatt
a villám bármikor odacsaphat. Jégcsákány
nélkül pedig nem lehet feljutni, ezért
kétszeresen is veszélyes az ott tartózkodás.
Sok iráni turistát láttunk egy másik
útvonalon, őket végig kísérték.
– Mi a következő úti cél?
– A következő cél a bárka maga. Ki kell
dolgozni a legegyszerűbb utat és neki kell
vágni. Terepszemlének nagyon jó volt ez
az út, most már tudjuk milyen nehézséggel
kell szembenézni, de erre rá kell készülni.
Amennyiben elérhető célokat tűzünk
ki, és akarjuk is azt, akkor összerendeződnek
úgy a történések, hogy a cél
meg is valósul! Úgy gondolom minden
embernek joga és kötelessége, hogy bízzon
magában. Ha az ember eljut ilyen területre,
érzi az idő súlyát, nyugodtabb az
emberi lélek is ott. Törökországban mi
csak kaptunk mindenkitől. Általában benzinkutaknál
álltunk meg vacsorázni, mindenhol
segítettek, volt aki levest főzött nekünk,
volt olyan benzinkutas, aki átment a
szomszéd étterembe és hozott birkahúst,
friss kenyeret, készített török salátát, és
együtt vacsoráztunk. Csak pozitív értelemben
lehet szólni róluk. Amikor leértünk
a hegyről a Dogubeyazit nevű városba,
örültünk, hogy egyáltalán a lábunkon
állunk, bementünk egy boltba sört venni.
A boltos megkérdezte, honnan jöttünk. S
amikor megmondtuk, kapásból rávágta,
hogy „Détári Lajos”. Innen 3200 km-re,
Irán és Örményország határán, egy kis
boltban!
Bakonyi Erzsébet
A bibliai Noé nyomában
11 Karácsony
Nem szeret kapni, csak adni. Apróka otthonában kisebb-nagyobb
ajándékok várják gazdáikat, pirinyó porcelánbabák, figurák,
becsomagolt italok. Mind-mind gazdára várnak, mert megajándékozandó
mindig akad. Árpi bácsi minden alkalmat megragad,
hogy valódi és képletes ajándékait szétossza az emberek
között. A beszélgetés végén engem is meglepett egy kis ajándékkal,
s ahogy adta, tudtam, bár elveim ellen való, mégsem
utasíthatom vissza, mert ő így, ebben a formában köszöni meg,
hogy egy rövidke pillanatot rááldoztam, hogy meghallgattam.
Sokkal jobban szeret adni, és nem szereti, ha kap, mert az
ajándékot nem tudja elfogadni…gyermekkorában rejlik a titok,
amiért nem, de erről inkább nem mesélt.
Önkéntes kertész
Nem élt mindig Kanizsán, egy barátja révén szerzett tudomást
erről a városról, arról, hogy itt is van nyugdíjasház. Egykori
budapesti otthonából költözött ide, hogy önkéntes kertésze
legyen a Kodály utcai intézménynek. Kanizsát szép kis városnak
tartja, szeret itt élni. Amikor a nyugdíjasházba került, a kertet
sivárnak, gondozatlannak ítélte, hát, ahogy ő mondja, kapirgálni
kezdett. Volt egy öreg kapa – ennyi volt a szerszámpark –
és vett ötven tő fenyőcsemetét. Nem kis nehézségek árán elültette
a fákat... Aztán azt vette a fejébe, gyümölcsfákat ültet,
hogy a fák kínálta mosolygós gyümölcsökkel édesíthessék meg
életüket a lakók. A fák tavaly már szilvát érleltek. Volt, aki vén
bolondnak tartotta, minek ültet fát, úgysem éri meg annak gyümölcsét.
De ő ezeket a hangokat meg sem hallotta. Fiatalabb
korában is kedvelte a kertészetet, bár eredendően hűtőgépszerelő
volt. Most ő a nyugdíjasház önkéntes kertésze.
A benti kert már szépen zöldellt, hát a kinti világot érezte
gondozatlannak. Árpi bácsi keze nyomán aztán szépen lassan
ott is változni kezdett minden. Először csak a ház közvetlen
környezetében, a kerítés mellett dolgozott, aztán egyre távolabb
merészkedett, és végül a kicsit távolabbi fenyőliget is
megtisztult keze nyomán. Ma már bárki körülnézhet ott, a régi
szemétnek, gondozatlanságnak nyoma sincs.
Amikor megkérdeztem, miért tette, könnycsepp gördült le
barázdált arcán. Csak intett, hamar rendbejön! Míg alágördülő
könnyeit törölgette, kibukott belőle a vallomás is: a gyerekek
miatt dolgozott, azért, hogy a nincstelenek által otthagyott szeméttől
nehogy betegek legyenek, legyen hol játszaniuk. Sokan
megköszönték önzetlen jótettét, volt, aki levelet is írt, mások
szerkesztőségünkbe juttatták el a hírt.
Telente, mikor az utak havasak, kapja a lapátot, meg a többi eszközt,
és letisztítja az utat, mert attól tart, hogy az arra járók megsérülhetnek.
Senki sem kéri rá, magától teszi. Néha a környékben lakók
megszólják, nem néki való már ez a sok munka, vigyázzon az
egészségére. ő mindig hálásan köszöni ezeket az aggódó megnyilvánulásokat,
mert míg az őt féltővel szóba elegyed, addig pár percet
mindig pihen. Minél többen megszólítják, annál többet pihen,
így minden érte aggódónak elmondja, hogy ezekkel a szavakkal,
mondatokkal, mind-mind az ő egészségét óvják, aztán folytatja a
munkát. Olykor sötétedésig… Már az is előfordult, hogy véletlenül
kizárták, mert nem gondolták, hogy még mindig kint dolgozik…
Amikor találkoztunk, a ház előtti tócsákat tüntette el éppen.
A babakocsikkal érkező anyukák a kocsikat felemelve tudtak
csak átjutni a tócsákon, de többnyire így sem úszták meg száraz
lábbal. Árpi bácsi nap mint nap látta az arra járók kínjait.
Fogta kedvenc eszközeit, és betemette a lyukakat, feltöltötte a
tócsák helyét.
Ajándék
szerszámok
Önzetlen jótettei
nem maradtak visszhangtalanok.
Egy délután,
amikor a nyugdíjasok
römizéssel
múlatták az időt, a
parkgondozó vállalkozástól
érkezett egy
hölgy és új szerszámokat
ígért, amelyek
másnap meg is érkeztek.
Nem ócska, kivénhedt
szerszámok
voltak, hanem újak,
szépek, olyanok, amelyekkel
még könnyebben
ment a munka –
mesélte felcsillanó
szemekkel az ősz
öreg. Még nagyobb lelkesedéssel vetette bele magát a kertészkedésbe,
hiszen mire való az új, szép szárszám, ha nem erre. A fák
még szebben zöldelltek, a virágok még szebben virítottak a ház
udvarán. Minden erejével azon dolgozik, hogy körülötte a világot
szebbé varázsolja, hogy betöltsön egy űrt, egy hiányt….
Fogadott unokák
Senkije sincs a világban. Felesége ugyan volt kettő is, de az első
az italt, a második egy másik férfit választott Árpi bácsi helyett.
Egykoron volt egy fia is, de még fiatalon elvesztette. Azt
mondja, mindent megtett azért, hogy letérítse arról az útról, amelyet
anyja nyomdokain járva választott, de nem járt sikerrel. Egy
lakótársnője unokáit „fogadta örökbe”, őket, a családot segíti.
Szeretet koldulva
Nemrég ünnepelték az otthonban. Pénzt kapott, azzal hogy
vegyen magának belőle ajándékot. Pénzt adtak – dohog az
öreg – néhány szép szó, az igen, az jó, mert ezenkívül mindenem
megvan... Míg emlékezget, az jut eszembe: az előttem ülő
ember adni született. Ám lelke mélyén éppúgy éhezi a mások
szeretetét, mint mi mindannyian. Szívét, lelkét osztja szét, cserébe
szeretet, odafigyelést koldul. Elfogadjuk önzetlen ajándékait,
s talán meg is köszönjük, nem szívből, igazán, csak úgy
megszokásból. Mennyire méltatlan ez mindannyiunkhoz….
Vissza a halálból
Az idős test, legyen a lélek bármennyire is fiatal, elhasználódik.
Megműtötték. Alig ébredt az altatásból, érezte, valami
nincs rendjén, hívta hát az ápolót. Hamarjában szaladt mindenki….
Percek vagy órák múltak, nem tudja, csak arra emlékszik,
ahányszor magához tért a kábulatból, kezét mindannyiszor egy
szép szőke kedves arcú asszony fogta…Amikor meggyógyult,
keresni kezdte a nővérkét, ám hamar megtudta, aki az ágya
mellett virrasztott, a főorvosasszony volt maga. Kezét fogva
könyörögte vissza őt a halálból, kezén át sugározta az éltető
energiát, mert tudta, Árpi bácsinak dolga van még…Kertek és
elültetendő virágok sora várja, hogy sokunk életébe hozzon
szépséget, igaz múlandót, de feledhetetlent.
Dukát Éva
Árpi bácsi ajándékai
12 Karácsony
A karácsony sok háziasszony rémálma, annál
is inkább, mert ilyenkor sokszor még a
jól bevált receptek sem sikerülnek, nem beszélve
arról, hogy a konyhában töltött fárasztó
órák eredményeként aztán a legszebb ajándékoknak
is csak mérsékelten tudunk örülni.
Hogy minderről miként vélekedik az ízek
mestere, arról Borda Attilát, a MenDan
mesterszakácsát kérdeztük.
– Mennyi időt töltsünk karácsonykor a
konyhában?
– A karácsony a család ünnepe, próbáljunk
meg jelen lenni szeretteink számára
is, ne a konyha, a főzés kösse le minden
időnket. Az ételek készítését közösen is lehet
végezni, és nem kell feltétlenül a fél napot
a konyhában tölteni. Ilyenkor is készíthetünk
olyan ételeket, amelyek nem igényelnek
túl sok munkát, és mégis nagyon
finomak.
– A mesterszakáccsal is előfordul, hogy az ünnepi
étel nem úgy sikerül, ahogy eredetileg elképzelte?
– Mi is csak emberek vagyunk, és ránk is
igaz, hogy ha valamit nagyon-nagyon szeretnénk,
hát az juszt sem úgy sikerül. Elrontott
étel viszont nincs, ha nem égett oda, akkor
még menthető, legfeljebb más lesz, mint
aminek szántuk. Azt tanácsolom, ne karácsonykor
kísérletezzenek a háziasszonyok,
érdemesebb a jól bevált, a család által is
kedvelt recepteket alkalmazni, lehetőleg
olyanokat, amelyek kevéssé munkaigényesek
vagy már előző nap előkészíthetők. A nők, a
családanyák számára is ünnep a karácsony,
nem szabad hagyni, hogy kifárasszák magukat,
hogy a karácsonyból csak a végtelen sütés-
főzés emlékével kelljen visszatérniük a
hétköznapokba.
– A mesterszakácsoknál ki főz otthon?
– Nem tudom, másutt hogy van, de nálunk a
feleségem készíti a karácsonyi vacsorát. Én a
lányommal a fát díszítem.
– Véleménye szerint miért terjed mind jobban
a szállodában ünneplés szokása?
– Évekig éltem Ausztriában, és ott már
abban az időben hagyományos volt sok családnál,
hogy szállodában ünnepeljenek, ott
bontsák ki az ajándékokat. A családok egy
része kényelemből választja ezt, a másik része
– főként az egyedülálló, idős emberek –
a magány elől menekülnek ilyen módon. ők
sem akarnak egyedül lenni karácsonykor, s
ez érthető.
– Miért annyira mások a karácsonyi és a
szilveszteri ételek a szállodákban, mint otthon?
– Az emberek ezeken a helyeken tapasztalataim
szerint a különlegességeket, a szokatlan,
extrém dolgokat keresik. Így van ez az ételekkel
is. Elvárják tőlünk, hogy a hétköznapoktól
gyökeresen eltérővel lepjük meg őket, legyen
szó akár látványról, akár ízekről. A szállodai
ünnepi ételek egyfajta látvány-orgiák és íz-orgazmusok,
fogalmazott nemrégiben az egyik
vendég.
-dé-
FÜSTÖLT LAZAC-CARPACCIO
UBORKÁS, PRITAMINPAPRIKÁS
DRESSZINGGEL
Hozzávalók:16 szelet vékony füstölt lazac,
0,2 dl fehérborecet, 1 db nagy pritaminpaprika,
1 db uborka, bors, 1 dl olívaolaj,
só, petrezselyem, citrom
A paprikát és az uborkát apróra vájjuk,
sóval, borssal, olajjal, ecettel ízesítjük. A
lazacszeleteket ráhelyezzük a tányér közepére,
majd az elkészített dresszinggel
meglocsoljuk. Dekorálhatjuk póréhagymával,
rozmaring levéllel és citrom szeletkékkel.
BALZSAMECETES TENGERGYÜMÖLCSEI KOKTÉL KEHELYBEN
Hozzávalók: 0.5 kg tenger gyümölcsei mix, 2 db alma, ananász, 0,2 dl balzsamecet, só,
bors, citrom, kapor.
A főtt tenger gyümölcseit lehűtjük, majd a kockára vágott ananászt, almát hozzátesszük
és a citrom levével meglocsoljuk. Fűszerezzük, kevés balzsamecetet öntünk rá. Kehelyben
tálaljuk, citromkarika és kaporszál a díszítése.
Karácsonyi étkek
ASZALTGYÜMÖLCSÖS RIZSGOLYÓK
BARACKZSELÉ TÜKRÖN
Hozzávalók: 1 liter tej, 3 dl tejszín, 30
dkg rizs, só, 10 dkg cukor, vaníliás cukor,
10 dkg vegyes aszalt gyümölcs (barack,
szilva, füge), 10 dkg vaj, pirított mandula,
barack kompót, 10 dkg baracklekvár
A rizst puhára főzzük a sós, cukrozott
tejben. ha kész, beletesszük az apróra vágott
aszalt gyümölcsöket és kihűtjük. Felverjük
a tejszínhabot és gyengéden a
riszhez keverjük, tovább hűtjük. A konzerv
barackot lereszeljük és a barack lekvárral
összeforraljuk. Pici likőrt is tehetünk hozzá.
Vízbemártott kanállal kiadagoljuk a tányérra
a hideg rizst. A tetejére pirított mandulát
hinthetünk.
FÉLANGOLOSRA SÜTÖTT BÉLSZÍN
LIBAMÁJJAL,VAJAS ROZMARINGOS
BÉBIRÉPÁVAL, BROKKOLIVAL
ÉS BURGONYARÖSZTIVEL
Hozzávalók: 1 kg bélszín, 30 dkg libamáj,
bébirépa, brokkolirózsa, 25 dkg burgonya,
1 tojás, só, bors, rozmaring, liszt, 2
dkg vaj, olaj
A bélszínt felszeleteljük, lapjára fordítjuk,
kézzel gyengéden megnyomkodjuk, sóval,
borssal fűszerezzük és kevés olajban
megsütjük. A párolt bébirépát és a brokkolit
vajon átforgatjuk és a hús mellé tálaljuk.
A reszelt burgonyához lisztet, tojást teszünk,
ízesítjük és olajban kisütjük. A vajban
átsütjük a vékony szelet libamájakat.
Ráhelyezzük a húsra. Egy igazi királyi, ünnepi
főétel.
13 Karácsony
Bedő Zsolt borász, a júliusban
Győrben,12 ország
részvételével megrendezett
III. Nemzetközi
Borversenyen Nagydíjat
ért el a Nagykanizsa
névvel ellátott
Chardonnay borával. Sikeres
szereplését Litter
Nándor polgármester a
Dödöllefesztiválon köszönte
meg, s egy kupát
nyújtott át a fiatalembernek.
– Mi a díjnyertes bor titka? – kérdeztük Bedő Zsolttól, aki egy 180
hektáros borászat borásza és Homokkomáromban is van szőlője..
– A homokkomáromi szőlőbirtokon hagyományos módon istállótrágyát
használunk, valamint réz és kén tartalmú permetszereket. Kémiai
anyagokat nem teszünk bele, ezáltal könnyűek lesznek a borok. Ezt is
díjazták Győrben. A jellege, a természetes ízvilága így jött ki, a telepítéstől
számítva 8 év alatt lehetett elérni ezt az eredményt.
– Kitől örökölte a borász-vénát?
– Gyerekkorom óta mindig volt jó bor az asztalon. Szakképzett borász
nem volt a családunkban, de nagyszüleimnek és édesapámnak is volt szőlője.
Belenőttem a borászatba. A több, mint 10 évvel ezelőtt jött új világ óta a
borászat rengeteg új elméletre épül. Reduktív technológiákkal lehet eredményt
elérni, ahol saválló tartályban történik a bor erjedése, kezelése. Van
aki a hagyományos fahordós technológiára esküszik, én azt mondom, hogy
a reduktív és a fahordó kombinálásával lehet nagy borokat elérni. A
homokkomáromi szőlőbirtok működtetésének dandármunkáját édesapám
végzi. Tudja, hogyan kell megmetszeni egy tövet ahhoz, hogy másfél liternél
több must ne jöjjön le róla, mert csak akkor tudok olyan eredményt elérni,
amivel nemzetközi versenyeken lehet indulni. Akkor tudok a pincészetnek
segíteni, ha van tétje a borversenynek. A nemzetközi borversenyeken hasznos
kapcsolatokat lehet kiépíteni, piacot lehet teremteni. Például egy híres
pesti étteremnek el tudtam adni a győztes boromat.
– Véleménye szerint mikor eredményes egy borvidék hosszú távon?
– Akkor, ha együtt fejlődnek. Egy új telepítés öt-hat éves korában mutatja
meg először magát. De változik a közönség, változik a divat. Vannak
olyan pincészetek, akik reflektorfénybe kerülnek, vannak akik kudarcba fulladnak,
vagy mint a miénk, csendesen dolgozunk a háttérben. A nemzetközi
porondon főleg a francia és a portugál borbírálók mondanak véleményt.
– A környékünkön lévő, hegyközséghez tartozó kis területtel rendelkező
gazdák benevezhetnek ilyen versenyre?
– Próbálkozhatnak, bárki indulhat, ha megfelel a feltételeknek: szűrt
legyen a bor, minimum 5 hektoliter legyen belőle, amit meg is tud mutatni.
Ez a terület akkor tudna kilépni a nemzetközi porondra, ha nagyon jó
minőségű borokat tudnának készíteni. A hegyközségnek, és a borász szintű
tudással rendelkező hegybíróknak kellene ebben segíteni. Gyakran járok
Kanizsa környéki borversenyekre bort bírálni, én annak örülnék, ha
tiszta ízűek lennének a borok. Mondok egy konkrét példát: a nagykanizsai
borversenyre eljöttek az ország nagy borászai, és az csapódott le a szakmában,
hogy Kanizsán kétféle bor van, a kénes, meg a kéntelen. A termelők
fogékonyak az új technológiára, csak nincs aki elmondja nekik. Így
Kanizsa nem fog előrelépni semmilyen szinten! A gazdáknak nem tudom
fogni a kezét. Azoknak a pincészeteknek – amelyeknek nincsenek olyan
referenciaboraik, amelyek bárhol megállnák a helyüket –, nincs jövője.
Arra kell törekedni, hogy hat-hét borválasztékból egy vacsora sort föl
tudjanak állítani. Olyan hegybírók kellenének, akik járják a hegyet, kóstolják
a bort, és megmondják a gazdának, hogy most kénezze, derítse a
bort, vagy tartsa feltöltve a hordót.
– Mi kell a környezetünkben gyakran hangoztatott borturizmushoz?
– Meg kell felelni az uniós előírásoknak és tiszta ízű borok kellenek.
A Kanizsa környéki birtokok kicsik ehhez, és a piac tekintetében sem látom
a rációt. Ahhoz például, hogy a német vendégeket Zalakarosról elhozzuk
Förhéncre, Homokkomáromba, vagy a szentgyörgyvári hegyre,
10 millió forintos beruházás kellene, és akkor a vendég még nem is
biztos, hogy eljön.
– Milyen eredményt szeretne még elérni?
– A cél a nagy bort létrehozni. A homokkomáromi terület alkalmas
rá, a referenciaboraim megvannak, csak finomítani, csiszolni kell a
technológiát. A nagy bor hibátlan, tökéletes, olyan mint egy kis csoda.
Ha a szakma valamire azt mondja, hogy nagy bor, az igen! Ehhez idő,
és jó időjárás kell. Minden borász vágya a nagy bor előállítása.
– A karácsonyi asztalra mit tegyünk a fehér húsokhoz, csirkéhez,
pulykából készült ételekhez?
– Chardonnay bort ajánlanék. A piros húsokhoz pedig villányi Portugiesert,
desszert borként a kései szüretelésű furmintot, esetleg a
hárslevelűt, de inkább az aszút javasolnám.
Bakonyi Erzsébet
A nagy bor hibátlan, tökéletes
Mint kézműves népi iparművésznek vannak hagyományaim, amihez ragaszkodom. Létezik egy
örök divat, ami mindig is volt, a hagyomány. Amikor a karácsonyfa alá búzát tettek, mely a bőséget
jelképezte, a zöld ágak az élet tovább vitelét, az új életet, aztán volt a piros alma, a bor, a gyertya.
Ezeket édesanyám is odatette mindig a fa alá, én is mindig odateszem. Még egy fonott kalács is kerül
a fa alá. Ezek hagyományok, melyeket tisztelek és folytatok. Amit még hozzáteszek, az, hogy csuhéból
nagyon szép díszeket tudok készíteni. Például az ajtókopogtatómat és az adventi koszorút borostyánból
készítem. Szülőházamnál rengeteg van a kerítésen, csinálok belőle koszorút, meghajtom
körbe, összekötöm a végén rafiával, csuhéból készült masnit teszek a tetejére, alá teszek egy csuhéangyalkát,
tobozokkal díszítem. Nem hullik le, újévig is megmarad, és szép arany színű lesz a borostyánlevél.
Én mindig fehér gyertyát teszek, összekötöm egy kis szalaggal, körberakom borostyánnal,
fenyőtoboz, egy-két csuhélevél, és gyönyörű lesz a koszorú. Szeretem a pirosat is, az az öröm színe, nagyon szép. Nagyon jó hagyomány a mézeskalács
sütés. Öt unokám van, szívesen jönnek hozzám és egy csomó mézeskalácsot sütünk mindig együtt. ők díszítik, tojásfehérjével hagyományosan,
nagyon szépen. Isteni illata van, erről az illatról mindig a gyermekkorom jut eszembe, a fenyőillat, a mézeskalácsillat, fantasztikus, olyan
melegséget érez tőle az ember! Képeslapot is szoktam készíteni, rengeteg fajta van. A két lapot összehajtom, tuja ágakat ragasztok rá szép fenyő
formában. Gyönggyel, flitterrel ki lehet díszíteni, nagyon kedves, mutatós lesz az így készített képeslap. És ami elengedhetetlen, kalácsot sütök az
unokáknak. Így készülök a karácsonyra.
(Pulai Lászlóné népi iparművész mesélt nekünk a karácsonyi hagyományokról, szokásairól, vendég és családváró süteményeiről.)
Búza, bor és mézeskalács
14 Karácsony
De vajon mindenhol így készülnek a
Karácsonyra? És ha nem, akkor miben különböznek
a mienktől más népek ünnepi
szokásai, hagyományai? Dr. Varnava
Charalambost, a kórház gyerekosztályának
orvosát a ciprusi karácsony-ünnepről
kérdeztük:
– Miben hasonlít egymásra a karácsony
megünneplése Magyarországon és az Ön
szülőföldjén?
– Bár nálunk a húsvét számít a legnagyobb
ünnepnek, a karácsony is fontos
szerepet tölt be az ünnepek sorában. Sok a
hasonlóság a szokások között, hiszen
nálunk is családi ünnepnek számít a karácsony,
nagy a készülődés, díszítünk karácsonyfát,
és ajándékozásra is sor kerül, de
nem egészen akkor és úgy, mint Magyarországon.
December 24-én ugyanis még
nincs ünneplés, csak 25-én, sőt a legtöbb
családnál a karácsonyfa sem ekkor, hanem
majd csak január elsején kerül felállításra.
A fa általában műfenyő, hiszen arrafelé
nincsenek fenyőerdők. Az ajándékozás
is az újév első napján történik, és ebben
a keresztszülőknek nagyon nagy szerepük
van. Az ajándékozás elmaradhatatlan
része a pénz adása is. Egyébként a gyerekek
a mindennapokban is sokkal szorosabb
kapcsolatban vannak a keresztszülőkkel,
mint itt Magyarországon.
– Mi történik 25-én? Hogyan
zajlanak az ünnepek?
– Az előkészületek, azaz a
takarítás, bevásárlás, sütés-
főzés éppen ugyanúgy,
mint itt. Ami pedig
az ünnepet illeti: 25-én
délelőtt mindenkinek, aki
nem túl beteg hozzá, kivétel
nélkül ünnepi misére
kell mennie. Ez azt jelenti,
hogy a falvakban a
pap – aki egytől egyig ismeri
a lakosokat, így tudja,
kire kell még várni –
addig el sem kezdi a misét,
amíg valaki hiányzik.
Aki nem ér oda időben,
azért elmennek. A gyerekek
csak teljesen új ruhában,
cipőben mutatkozhatnak
aznap a templomban.
Régi hagyomány,
hogy a szeretet napján a
haragosoknak is kezet
kell fogniuk, ki kell békülniük
egymással. Azon a
napon nincs veszekedés, csak megértés,
nyugalom és szeretet. Az istentisztelet után
a szülői házban összegyűlik a nagy család,
és együtt fogyasztják el az ünnepi ebédet.
Talán az utóbbi időben ott is gyakoribbá
vált – mint néhány nyugat-európai országban
–, hogy a fő fogás a töltött pulyka, de
egyébként nincsenek különleges szokások
az ételekkel kapcsolatban. A napot aztán
együtt tölti a család, éppen úgy, mint Magyarországon.
Még elég sok helyen jellemző,
hogy estefelé az asszonyok az általuk
készített fánkokból a háztetőre dobálnak
néhány darabot, úgy tartják ugyanis,
hogyha ott megetetik a rossz szellemeket,
akkor azok nem jönnek le a földre, és nem
bántanak senkit.
– Beszéljünk egy kicsit szilveszter illetve
újév napjáról, hiszen – mint azt említette
– akkor díszítenek fát, és az ajándékozásra
is akkor kerül sor, nem karácsony
napján.
– Igen, ez így van. Ami a szilvesztert illeti,
közel sincs akkora ünneplés Cipruson,
mint Magyarországon. Éjfélkor persze van
pezsgős koccintás, de sem előtte, sem utána
nincs trombitálás, petárdázás, nincsenek
külön szilveszteri programok, bálok. A legtöbb
helyen az új esztendő első napján állítanak
fenyőfát, amit hasonlóképpen díszítenek
fel, mint ahogy itt Magyarországon
szokás. Aznap délelőtt is illik elmenni misére,
de ekkor már nem vár a pap senkire. Viszont
arrafelé úgy tartják, hogy az egész
évre rányomja bélyegét a legelső nap, így
aztán a miséről való távolmaradást, mint
rossz cselekedetet nem sokan vállalják fel,
inkább elmennek a templomba. Aztán újra
összegyűlik a család, hogy az újév első
ebédjét közösen fogyasszák el. A sokszáz
éves hagyományokból, babonákból mára
kevés maradt fenn, egyiket közülük most
szeretném megemlíteni, mert ez még szinte
minden családnál megtalálható. Január elsején
az ünnepi ebéd elengedhetetlen tartozéka
a „vaszilopitta”. Ez tulajdonképpen
egy kör alakú, házi készítésű kenyér, amibe
– ki tudja, hová, de - belesütnek az asszonyok
egy pénzérmét. A babona szerint
egész évben arra fog a szerencse rámosolyogni,
akihez ez az érme kerül a kenyér felszeletelése
után. S hogy mikor kezdődik az
új esztendő? A ciprusi emberek szerint éppen
abban a pillanatban, amikor abban a
folyócskában, amely a Marathasa nevű falu
határában folyik, újra útjára indul a víz.
Merthogy a hiedelmek szerint éjfélkor egy
másodpercre megáll a mederben a víz folyása,
így búcsúztatva el az óévet.
Szőlősi Márta
Fánkok a háztetőn
Már csak néhány nap, és itt a Karácsony. Javában folynak az ünnepi előkészületek: a lakásajtókon,
ablakokon színes karácsonyi díszek, az ajtókon túl, az otthonokban is egyre több minden
jelzi, közeleg a szeretet ünnepe. Túl vagyunk a nagytakarításon, az adventi koszorúk mellett polcainkon,
asztalainkon is megjelennek az ünnep közeledtét jelző díszecskék. Lassan mindannyian
sort kerítünk az utolsó ajándék megvásárlására, s azok ünnepi köntösbe öltöztetésére. A szenteste
napjának délutánján feldíszítésre kerülő fenyő is beszerzésre kerül. Az üzletekből a „mennyből
az angyal” lágy dallama szűrődik ki, a lakásokból édes, vaníliás illat tör utat magának az ajtó
résein és a kulcslyukon át, így adva hírül a világnak: készülnek a karácsonyi sütemények. Aztán
elérkezik a várva várt nap. A gyerekek izgatottan várják az estét, amikor a csillogó pompába öltöztetett
karácsonyfa alól előkerülnek a gondosan becsomagolt meglepetések. Az ajándékozást
az ünnepi vacsora követi, hol kisebb, hol nagyobb családi körben. Hal, mákos guba, töltött káposzta,
mákos és diós bejgli, és sorolhatnánk, mi minden tartozik a hagyományos szentestei menü-
választékhoz…
15 Karácsony
Augusztus 20. alkalmából rendezett díjátadó ünnepségén Sólyom
László köztársasági elnök felkérésére Göncz Kinga miniszter kitüntetéseket
adott át. Az elismertek között ott volt László György fafaragó
művész, aki a roma kultúra és a művészetek terjesztése, az ősi
mesterség, a hagyományok ápolása, a fiatalok szemléletformálásában
kifejtett példaértékű munkásságáért kapta az elismerést. Néhány
napja a megyei Nemzetiségi Napon ismét elismerésben részesült
az idős fafaragó, a megyegyűlés oklevelét és ajándékát kapta. A
kitüntetésekről, életéről, a romák sorsáról beszélgettünk vele.
– Dolgoztam a költségvetési üzemnél, a gépgyárban, a régi Városgazdálkodásnál.
45 évet dolgoztam, nem volt hiába. 65 ezer forint kölcsönt
vettem fel, mert önerőből nem tudtam házat építeni. Kalákában
szerettem volna felépíteni a házat, de barát, segítség csak akkor van, ha
inni, enni kell, így nem segített senki. Akkoriban volt a Mózes Pál a tanácselnök,
azelőtt meg a kefegyár igazgatója. Ismertük egymást, kértem
tőle, hogy segítsen: négy gyerek mellett nincs erőm egyedül felépíteni a
házat, nyár közepén vagyunk, és télre nem lesz hajlékunk. Segített, a
kölcsönből egy cég felépítette a házat. Azóta, negyven éve itt élek.
– Milyen gyerekkora volt?
– Valamikor ott laktunk, ahol az új út megy Egerszeg felé, Korpavár
Kámáncs között. A kanális előtt volt egy nagy köralakú bokros rész.
Ott telt a gyermekkorunk.
– Milyen volt romagyerekként növekedni?
– Tudja, mit mondok kedvesem, rossz volt. Borzasztó volt a szegénység.
A háború után semmink nem volt. A művészek lejöttek Budapestről,
hogy ruháikért, festményeikért cserébe ennivalóhoz jussanak. Nekünk
még ennél is kevesebb volt. Sárgunyhóban laktunk, négyen voltunk
testvérek. Az apám a fronton meghalt, így anyám összeállt egy
másik férfival, akinek szintén voltak gyerekei, és így lett tizenegy gyerek,
meg az öregek. Sokszor nem volt mit ennünk, még takaró sem volt.
– Miből éltek?
– Az öregek nagyritkán kaptak egy-egy nyárfát. Szóltak a faluban:
„Jöjjön Miska bácsi, aztán vágja ki ezt vagy azt a fát. Dolgozza fel feléből”.
Ez azt jelentette, hogy a fából faragott tárgyak fele a fa egykori
gazdáját illette a másik feléből faragott kanalat, teknyőt meg a cigányok
adhatták el a vásárba, vagy élelmiszerre cserélték a faluban.
– Nem volt ellentét a romák meg a nem romák között?
– Százszorta jobban együtt tudtunk élni a háborúk környékén, mint
most. Nem tudtuk, mi az a diszkrimináció. Én itt ebben az utcában ma sem
érzem, hogy volna ellentét a magyarok és a romák között, itt senki nem
mondana rám rosszat. Nem bántjuk egymást. De ha valaki bejön az utcába,
és azt kérdezi, hol lakik ez a László Gyuri, a válasz mindjárt az: „az a
cigán itt lakik”. Ezt mindjárt hozzáteszik, de nem ez számít. Régen a faluban
együtt játszottunk a kulákok, a parasztok gyerekeivel, az emberek sosem
bántottak minket, legfeljebb a gyerekek között volt némi ellentét.
– Mi hát a diszkrimináció oka?
– A rendszerváltással mindannyiunk élete megváltozott. Az emberek
kezéből kivették a kenyeret, sokan elveszítették a megélhetésüket, az
analfabéta cigányoknak esélye sem maradt a normális életre. Hiába a
számítógépes munka meg a többi, ha nem értünk hozzá. A mezőgazdaságból
is kiszorultunk…Ledolgoztam 45 évet, a mamával együtt van 90
nyugdíjunk, s azt mondom, mi boldogok vagyunk, vagy azok lehetnénk,
ha nem látnánk a gyerekeink sorsát. A lányaim az egyik elmúlt ötven, a
másik is hamarosan annyi lesz, nem kapnak munkát, mert öregek. Nem
kellenek a maszekoknak, mert öregek. A gyerekeink, az unokáink már
mind tanult emberek, van közülük egy, amelyik főiskolára jár. A többiek
is mind érettségiznek, szakmát tanulnak.
– Hogyan kezdődött a faragás?
– Évtizedeken keresztül figyeltem a szüleimet, a rokonaimat, akik faragtak,
ebből éltek. Egy cigánytanyán laktunk, s a három család mind ebből
élt, még a jövendőbelim
apja is. Mindig
figyeltem, mit
hogyan csináltak.
A negyvenes-ötvenes
évekig adott ez
kenyeret nekünk,
addig, amíg a műanyaggyártás
el
nem kezdődött.
Amikor megjelentek
a műanyag háztartási
eszközök és
elvették a kenyerünket.
Addig a vásárokon
százával
árulták a faragott
kanalat, melencét. Ha most erőm, egészségem volna, csak faragnék, faragnék,
mert minden darabot el tudnék adni. Az emberek ma is szeretik a
fából faragott, kézzel készített kanalat, mert abból lehet kóstolni csak igazán.
A gyári kanál sekély, kicsorog a szaft, a leves. Az én kanalaim mélyek…
A kanalaimmal nem kell piacra mennem, már itt az utcában elfogy
mind. Évszázadokon át a cigányok készítették a hússózó teknőt, a dagasztóteknőt,
a mosóteknőt és a melencét is. Különböző használati tárgyakat
készítettünk, amit a parasztság megvett, és volt miből élnünk. Én azt mondom,
mióta a világ a világ, sőt előtte és utána is így lesz: a fa százszor
jobb anyag, mint a műanyag. A fának lelke van, élő anyag, amely az életet
segíti, míg a műanyag elpusztít mindent.
– Mennyi idő alatt készül egy kanál?
– Fél óra, aztán kicsit kicsiszolgatom, mert ha enni kell belőle, akkor
azért legyen rendes.
– Miből készülnek a kanalak?
– Nyárfából. A fát többnyire ajándékba kapom. Mindig szólnak, ha
van valahol fa. Ma már öreg vagyok, nem tudom magam elhozni. Amikor
a nyáron volt az a nagy vihardúlás, itt a laktanyában is kidöntött
néhányat a szél. Gondoltam, elhozom egyedül. A szomszédok úgy lepirongattak,
hogy miért kellett nekem egyedül a hátamon hazacipelni!.
– Mivel dolgozik?
– Szarukapával, amiből egyet a fiam készített, a másik kettő még
gyári, s ketten sem vagyunk annyi idősek, ahány évesek ezek. El szoktam
menni a régi barátaimhoz, s ott a régi szerszámok között válogatok.
Az ott talált régi, kivénhedt szerszámokból készítek eszközöket, régi
kaszákból például. Hidegkovácsként magam formálom a szerszámok
egy részét, s olyan élük van, mint a borotva. Van egy kis pecóm ott hátul,
ott mindent meg lehet találni, ami nekem kell a faragáshoz.
– Többször is elismerték már.
– Elérzékenyültem, amikor átvettem Göncz Kingától az elismerést.
Megbecsültnek, elismertnek éreztem magam a munkámért. Boldog voltam,
de azt el kell mondanom, hogy Teleki László és Váradi Istvánné nélkül
nem sikerülhetett volna. Másfél évtizeden át sokat dolgoztunk együtt, soksok
kanalat faragtam, tanítgattam a gyerekeket. A szívem azért fáj, ha
meghalok, nem lesz, aki kanalat farag majd. Minden unokám tanult ember,
és ezt az örökségét egyik sem akarja. Az egyik azt mondta, azért nem
farag kanalat, mert akkor azt hiszik róla, hogy cigány…Inkább hinnék róla,
hogy cigány, inkább higgyék róla, és tudja, hogy az, mert ettől nem kevesebb,
mint a többi ember…Cigányul nem tudnak beszélni velem, mert
nem értik a nyelvet, szégyellik. Én sosem szégyelltem, hogy cigány vagyok,
nincs is mit szégyellnem. Világ életemben becsületes, tisztességes munkával
kerestem a kenyerem, a gyerekeimet is erre neveltem.
-dukát-
Csak faragnék, faragnék...
16 Karácsony
Gáspár András:
Ima
adj mosolyt arcomra borúsan ébredő hajnalon,
és tedd, hogy fertőzzön a tőled kapott mosolyom
adj ételt mindig csak annyit mi éhségem elveszi,
és tedd, hogy étvágyam ne vehesse el senki
adj nyugalmat elviselni mit tesz a sok arctalan,
és tedd, hogy aljasságuk mégse tűrjem harctalan
adj örömöt más öröméből, ha ő nem adna is,
és tedd, hogy szívem ne legyen sem irigy, se hamis
adj békés csöndet este, ha tudatom álomba hull,
és tedd, hogy ébren se legyek soha álomtalanul
adj és kérlek ne kérj cserébe semmit,
én kérés nélkül adni akarom
amivel tartozom, és egyben, semmint
elaprózni, én magamat adom
Eszperantóból fordította: SZABADI TIBOR
THEODOR STORM (Németország)
(1817 - 1888)
Karácsonyi ének
Az égről a földre
egy szelíd csillag nevet;
levegőben fenyőillat árad
átfújván az étert
és éjszaka ragyogó fény támad.
Félelem öröme tölt el.
Mert most itt a szent óra!
Megszólal a távolban
egy templomi harang. - Határtalan
boldogság van szívemben.
Újra fogva tart a kegyes varázslat.
Imádattal, csodálkozva állok,
megjelenik lelkemben
az idilli gyermek-álom.
Csoda az, mi itt történik.
Csere Andrea:
Karácsonyi üzenet
Karácsonyi gyertyafényben
A szikrázó csillagok,
Szíved mélyén érezned kell.
Ez a csillag én vagyok!
Lehetsz messze, távol tőlem
Szívünk mégis összeér,
S beragyogja lelkünk fénnyel
Szent karácsony ünnepén.
Fa Ede:
CSILLAGÚT
Most
az akarat és jókedv
hét mérföldet lépő
mesecsizmáját húzod fel!
A kisváros
ködös kőkagylója
moroghat önmagának.
Téli erdők
csikorgó jégzenéje
messzi marad,
nem érhet
utol.
Túl a Csonthegyeken,
túl az ok-okozat
jégikrás,
vaksi
mocsártavain
vár rád a gyerekkori,
s egy sosem volt Karácsony.
Nézd,
a Tejút. minden csillagával,
a távolságtól
csengettyűvé
törpült.
Hallod, hogy csilingelnek
az Újjászületés
jászola
körül?
Mért lenne kurtább
a hited,
mint az út?
Még nincs vége
a “végtelen regének”!
Görcsös válladon
bolygónyi gondok
vad terhével is
végleg
odaérhetsz!…
Erdős Attila:
Gondolatok karácsony éjjelén
Az
utcák
már
kihaltak,
és
csendes a város
karácsony éjjelén.
Utcai
lámpák körül is
elűlt a fény:
csintalan hópelyhek
játszadoznak könnyedén.
Igaz
szeretetről
álmodik az éj
szent-karácsony ünnepén.
Benn
a jó meleg szobában
fenyőfa illata mámorít.
Gyermekeink
vidám örömzsongása
a
pompázó
fenyő közelébe szólít.
Csodás fényében fürdik drága,
fáradt arcod.
Hosszan elgondolkodom;
mert
ismét Néked köszönhetem
a
BOLDOG KARÁCSONYT.
Czene Csaba:
Gyermekkori telek
Hova tűntek a gyermekkori telek,
a répaorrú, szénszemű hóemberek,
a régi jászlas ünnepek?
A karácsonyi kalács illatok,
a szántalpakon szálló vidám sikolyok?
Ma kemény tél faggatja vacogó napjaim,
korbácsos szelek kínozzák csontjaim.
Messze topogott a hóban a fenyővel az angyal,
pislákoló gyertyát gyújtott, szikrázó jégcsappal.
17 Karácsony
Sabján Ferenc:
Csillagkarácsonyon
Pásztortüzek fényén
Pihentetem lelkem.
Szenteste éjjelén,
Angyal állt előttem
Csillagköntösében.
Összerezzent testem,
Épphogy észrevettem,
Így szólított: Ember!
Csillagkarácsonyon
Miért vagy hitetlen?
Megváltód született,
Láttam Betlehemben.
Kövess, ha tudsz engem,
Miként a Pásztorok
Betlehem csillagát,
Állhatatos hittel!
Legyen e perc örök,
S erőd, tiszta hited,
Csillagkarácsonyon
Fogadjon be Isten!
Erdei László:
Gyémántom
Fényed elvakít
Magadhoz hív
Melengető fényözön
Virágzó öröm
Veled tündököl
Csillog a szív.
Hegyi Attila:
Gyertyák
Halvány arcok tánca jár cikázó fényben,
Szemekben derű csillan
andalító lágy zenével –
lángol, vibrál, színpompás karácsonfán
ünnepet kínál,
Gyertyafénykeringő dallama meghitté
lesz angyalok énekével.
Bakonyi Erzsébet
Karácsonykor
Elfog a borzongás, ilyentájt karácsonykor.
Fázósan, szél-suhogásban visz a vágy vissza,
Fel a dombra, hol gyermekkorom háza állt:
Nyikordul a láthatatlan ajtó,
Rám omlik a melegítő fény,
Hol volt, hol nem volt emlékek
Hópiheként szállnak,
Ilyentájt, karácsony havában.
Kacagó tollpihék fűzértánca,
Megannyi édes sütemény.
Gyermekzsivajt olt anyám
Halkuló szava, még tovább álmodnék...
Bimm-bamm, kopogtat, csilingel,
Világra mosolyog a várandós égi fény...
A pásztorok útra kelnek,
Kis Jézushoz igyekeznek...
Dezső Ferenc:
Betakarjon a szeretet
Csendes télben
hideg fagy vagyok,
szívemet a semmi
érinti meg,
s jégcsapok lógnak
dermedt ablakából,
kiégett szívtelen
fagy közé
bújnak egyszerű
holnapok.
Csak várnak, csak várnak,
kopognak ajtómon,
hogy csitítsam el a telet.
Kérek fészek-meleget
a csillagok között,
s szóródjon ránk
a fény,
s találkozzunk a télben,
s várjuk,
hogy betakarjon
a szeretet.
Tulok Teréz:
Szeretet
Szeretem a csendet, mert megnyugtató,
Mint eget tükröző mélykék, tiszta tó.
Szeretem a napfényt, mert felmelegít,
Szeretem a nótát, mert jó kedvre derít.
Szeretem a gyermekszáj édes mosolyát,
Ártatlan, kék szemek tiszta sugarát.
Meghallom benne az égi zenét,
Melyet az angyalok kürtölnek szerte szét.
Szeretem az ágak közt játszadozó napfényt,
A hitet, a szeretetet, és a reményt.
Szeretem az erdők üde illatát,
Fészkén pihenő kismadár dalát.
Szeretem a hegyet, virágos mezőt,
Mert meglátom bennük a nagy teremtőt.
Szeretem a rétet, füttyös ligetet,
Ahol éjjel-nappal nyugalmat lelek.
Szeretem a szépet, melyre szívem vágyik,
Szeretem a jót, mit szomjas lelkem áhít.
Az Istent, a Mindenhatót, az Atyát,
Ki meghallgatja kérésünk minden szavát.
Szeretek én mindent, miben csak meglelem
A te kezed nyomát édes Istenem!
Péntek Zsófia
Karácsony
Csillagporos úton,
hólepte domboldalakon
halad csendben, némán,
lemondón Karácsony napján
a Magány.
A tájra hó szitál,
s köd, pára lesz a társa,
zengő fenyvesek közt
nem talál barátra.
Az arcokon öröm lángja gyúl,
a szívekben megpendül egy húr,
s angyalok zendítenek a dalra:
Szállj fel, fel gyere velünk a magasba!
Riersch Zoltán:
Egyedül… karácsonykor
Rántott húst rég nem ettem,
csak az Isten tudja, mikor volt
terített asztalom.
A gyertyafényt is elfeledtem,
nem tudtam, hogy’ kell gyújtani,
az üres, magányos asztalon.
Részem, a fokhagymás rántott - leves,
van miért, elgondolkodom:
Van – e még ezen a földön
szükség rám, van – e feladatom?
Ki mondja meg?
Én tudom, mivé lettem,
de ki szólít meg, hogy kellek,
ki ébreszti fel öntudatom?
Egyedül főzöm az üres ebédet:
Üres ebéd lesz, üres asztalon!
Istenem, te tudod (?), bár üresnek tűnik,
de nihiltől mentes, - ép, tudatom!
De nem szólít meg senki,
nincs ki, felébressze
karácsonyi gondolatom.
Horváth Györgyi
18 Szilveszter
Bergengócia lakópark épülhet Kanizsán! A szenzációs hírt Kámán
László IKI vezető jelentette be az Erzsébet téren megtartott sajtótájékoztatóján.
Az archaikus vonalvezetésű házak gyorsított technológiával
készülnek, véleménye szerint népszerűségük vetekedni fog a panel
házakéval. A befektető kikötötte: az első 50 garzont csak az Erzsébet
téren hajlandó felépíteni. A luxuslakásokat azoknak utalja ki, akik meg
tudják fizetni a jó kilátást és a rálátást a hivatalra. A sajtótájékoztatón
felemelte hangját Gáspár András, a VIA kormányosa. Egyszerűen kijelentette:
az Erzsébet teret nem adják, a térre szüksége van a város
népének! Hol rendezhetnék meg másutt, a Város Napja fergeteges forgatagát!
Csak zárójelben jegyezzük meg: Kámán László ötletével nem
értett egyet sem a Városvédő Egyesület, sem a Bölcs Tervtanács. A feszült
helyzet oldása érdekében Papp Péter képviselő közbeszólt: a lakóparkot
építsék fel Sáncban! Van ott szabad zöld terület bőven. De
nem hagyta magát a másik peremkerületi képviselő sem. Sajni József
felajánlotta: építsék fel Bergengóciát Miklósfán. Zöldövezet ott is van,
igaz, 3 méterrel szűkebb, mint Sáncban! A vita során döntetlen helyzet
alakult ki. A sajtótájékoztatón feltálalt zsíros szendvicset és kemény
vizet megkóstolták a jelenlévők, és hazamentek. A két képviselő lakossági
fórumot hív össze ez ügyben, így a végső, igazságos döntést a
lakosság hozza majd meg.
Betelt a pohár!
Elege lett Szányi Gábornak, az Ipari Park, valamint Hiesz Miklósnak,
a Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetőjének az Ipari Parkot
ért sorozatos kritikákból. December 6-án, Miklós napján, együttműködési
szerződést kötöttek. Hagyják békén a laktanyák környékét,
mert....! (A mondatot nem is kell folytatnunk, a kép magáért
beszél. Jó tudni, a két ügyvezető készül valamire!)
És akkor Piroska megkérdezte a farkastól:
– Farkas-barkas, miért van olyan nagy szád?
– Azért Piroska, hogy ezt a szép nagy vajas szendvicset bekapjam!
– Farkas-barkas, gondolj az egészséges táplálkozásra is!
– Igazad van Piroska, egy kis friss pipihús amúgy is a kedvemre
való volna! (Vásároljon garantáltan madárinfluenza-mentes
szárnyast a Vetési Varjú Kft-től! )
Közgyűlési mesék
Kísértet járja be Nagykanizsát, a liberalizmus kísértete (nem
mese, ez gyermek...)
Csaba király elhatározta: annak adja fele kórházát és művese
állomását, aki a legjobb tanácsot adja arra a kérdésre: mikor fial
legjobban a 100 milliócska a ládafiában. Kölcsönbe adva, tisztes
kamatra, vagy tőzsdézzünk belőle egy kicsit, persze csak szolíd
állampapír alapon? Azok a válaszok, amelyek azt tanácsolják,
hogy adjunk belőle béremelést, fizessük ki a számláinkat a lejárat
előtt, vagy kössük párnacihába, nem versenghetnek.
Bergengócia lakópark épül Kanizsán
Összeült a Művészeti Tanács. Nagy gondban voltak, mert a pályázati felhívásra
beérkezett félszáz pályamű közül nem tudták kiválasztani a Tervtanáccsal
közösen, hogy melyik a legértelmezhetőbb kompozíció. Most mit
tegyünk, tanakodtak hosszasan. A döntést elnapolták egy héttel, dűlőre még
sem jutottak. Erősítés kellene, súgta Papp Nándor, a városfejlesztési bizottság
elnöke. Kotnyek István festőművész felskiccelte az elképzelését, amit
Ludvig Zoltán művész úr sem vélt megtalálni egyik művön sem. Szerencsére,
Halász Gyula önkormányzati képviselőnek mentő ötlete támadt.
Hölgy erősítés kellene!– mondta. Azt javaslom, hívjunk meg egy határozott
hölgyet a bizottságunkba! Ki sem kellett ejteni a hölgy nevét, Stamler Lajos
bizottsági tag máris tárcsázta Gyertyánági Endrét, a Civil Fórum főemberét,
nézze meg a listáját, van-e még szabad kapacitása Büki Erzsébetnek,
a Hölgyklub vezetőjének! De hiába igyekeztek, a határidőből kifutottak, és
lesz, ami lesz alapon az egyik pályaműre rámutattak.
LESZ, AMI LESZ!
19 Szilveszter
Hogyan lesz valakiből képviselő? A dolog egyszerű: elindul a választásokon mint ember, mint egy homo
sapiens és megválasztják politikusnak, ami már nem ugyanaz. Fontos az önbizalom, azt képzeli, hogy van
hozzá képessége. Képernyőre kerül, ahol kiderül, hogy ez képtelenség, de van hozzá képe és viseli, ezért hívják
képviselőnek. Ez maga a képzavar, de hamar képlékennyé válik.
Van, aki a képviseletet összekeveri a népviselettel és a képességet a népességgel, amelyre felváltva hivatkozik.
A hím képviselőt képviselő úrnak, a nem hímet képviselő asszonynak szólítják. A képviselő csak komoly
ember lehet, mert a képviselőség komoly dolog. Aki viszont humoralizál az kiváltja az emberek szeretetét.
A liberális képviselőnél fontos az urbánus jelleg erősítése, az idegen szavak használata, a „summa summarum”,
vagy az „önkormányzat univerzumának, a főtábla sarokszámainak strukturális homológiái, a társadalmi
csoportok szociológiai vulgarizálódást tükröző egzisztencialista interpretációiban”. A többi képviselő
ugyan nem érti, de tiszteletet parancsol.
Az álkonzervatív képviselők szavalják el a: „hej láttál-e már vízen buborékot, haj!” című népi regölőst.
Egy kiélezett vitában ez minden jó magyar ember szívének kedves.
Az álszocialista képviselőknél elég, ha önmagukat adják, és osztódással szaporítják a frakciók számát.
A képviselői mosolynak nemes célja van. Azért mosolyog, hogy lássák a foga fehérjét.
A képviselő a székében a választásokig mindig üljön kényelmesen, a fejét kissé hajtsa előre, hogy a nyelve
szabad legyen. Legyen napszemüvege, mert az olyan képviselős; ha lányos arca van, viseljen szakállt, vagy
hasogasson szőrszálat az ügyrendi bizottságban.
Meg kell tanulnia nyitott szemmel aludni és okosan nézni. A homlok többszöri ráncolása és a fej csóválása
nagy munkától menti meg a képviselőt. Helyettesíti a beterjesztés elolvasását. Ha mégis elalszik a képviselő,
akkor a felébredést nagyon lassan kell végezni, kerülni kell a hirtelen mozdulatokat, és a „hol vagyok?,
hol vagyok?” felkiáltást.A fejet alá kell támasztani a kézfejjel. Ez nagyon célszerű, mert így nem esik
le az álla és a gondolkodás látszatát kelti. Amennyiben rémálmok gyötrik a nagy felelősség viselésétől, azt
kell álmodnia, hogy már a költség vetésnél – arat, avagy irodalmi műveltségét kell fitogtatnia: zúg az éji bogár,
nekimegy a falnak…
Az önismeret nagyon fontos. Ha meg akarja magát ismerni, hogy milyen is valójában, akkor utazzon
busszal. Az öltözködésnél csak a derék feletti ruházat számít, mert az látszik a képernyőn. A választék nagyon
fontos, főleg a hajban.Bocskai-ruhát nem ajánlott viselni, mert hátha teremőrnek nézik.
Ha a természet a szépségjegyeknél nem volt túl bőkezű, akkor az egyéni körzetben való indulás nem célszerű.
A képviselő szereti a sót, amely kacérságra ingerli, attól olyan bájonc.
A képviselőnek száraz, napos időben éles szeme van, ajka csókra termett, pajkos a tekintete, és csoportosan
szavaz. Ha nem ért valamit, akkor szünetet kér. Cserét még egyszer sem kért.
A képviselők többsége haladó, a másik fele meg a múltba réved és a Pató Pál utcában lakik.
A képviselő 3 fő részből áll: A VIP lista, a reprezentáció és a tiszteletdíj. Ha ezek közül bármelyiket elvesszük,
akkor a képviselő elromlik, és elveszíti a garanciát. A közgyűlés közvetítésekor a szülők velük
ijesztgetik a gyerekeket, hogy ha nem lesztek jók, akkor elvisz a „képviselő bácsi”, és politikust nevel belőletek.
Gyerekek! Érdemes jónak lenni!
röstpublica
Képviselők képtelen természetrajza
Új üzem alapkövét teszik le az
Ipari Parkban – jelentette be az
örömhírt vasárnap, délután két
órakor tartott sajtótájékoztatóján
Litter Nándor polgármester. Örülnünk
kell annak, hogy újabb, és a
helyi viszonyokat ismerő vállalkozó
bontogatja szárnyait szép
városunkban. A sajtó képviselői
találgattak egymás között: vajon
ki lehet az a bátor vállalkozó, aki
üzemet épít, még ha EU-s támogatást
is kap hozzá! A gyanú csak
akkor ébredt fel bennük, amikor
gólyalábakon megjelent Czupi
Gyula könyvtárigazgató, mögötte
helyettese, Kardos Ferenc. –
Hogy mi erre nem gondoltunk! –
kaptak a fejükhöz az újságírók,
aztán meghallgatták Röst János
alpolgármestert, aki felolvasta Kínától
a horvát tengerpartig terjedő
megrendelők listáját, ahová gólyalábakat
gyárt a vállalkozó
Czupa-Czupi Láb Kft.
Sajtótájékoztatót tartott a minap
a kórház privatizációjáról
Cseresnyés Péter, dr. Fodor Csaba
és Marton István. Egyöntetűen
megállapították: a kórház működtetése
megfelel az elvárásoknak.
A betegek száma évről-évre egyre
több. Működtetésének vállalkozásba
adása 2007. január 1-től
megoldható. A sajtótájékoztató
híre élénk visszhangot keltett a
Pénzügyi Bizottság berkeiben.
Budai István bizottsági elnök, immár
sokadszorra tette fel a kérdést
Marton Istvánnak: mondd
Pista! Tulajdonképpen ki a bizottság
elnöke? Te, vagy én?
Sok kritika lángol fel mostanában
a közgyűlésben az SZMSZ betartása,
vagy be nem tartása körül.
Dr. Kelemen Marcell jegyző megelégelte
a helyzetet, és jegyzetfüzetével
felkereste dolgozószobájában
Litter Nándor polgármestert.
Kiterítette a lapokat (a betlijét később
elfogták), és azt javasolta a
város első emberének, hogy Mérksz
Andor beléptető módszerét átvéve,
rendeletben szabályozzák a fegyelmet
a közgyűlésben. Ennek értelmében,
január 1-től, a közgyűlés
ideje alatt egy lélek sem jöhessen
be a terembe. Így sok időt megtakaríthatnak
a fölösleges interpellálásoktól,
képviselői kérdésektől.
Nem kell alkotmányossági állásfoglalást
sem kérniük a tegeződésmagázódás
körében sem, az „ipiapacs,
te vagy a bizottsági elnök”
társasjáték is szabadon játsztható
lenne.
A jegyző javaslatára a polgármester
rábólintott, és meleg kézfogás
közepette csak ennyit kért
tőle: Marcellkám, a Janival
együtt jobban figyeljetek a dátumokra.
Beléptetőrendszer?
Új üzem
az Ipari Parkban
A kórház
privatizálható
Szilveszteri jókívánságok
Litter Nándor polgármesternek: Megyeszékhelyt!
Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselőnek: Osztódással szaporodó
frakciót!
Czupi Gyula könyvtárigazgatónak: Könyvtárat!
Halász Gyula önkormányzati képviselőnek: Madárfészkeket a belvárosi
patak parti fáira!
Polai József önkormányzati képviselőnek: Lakóparkot Bajcsa és
Kiskanizsa közé!
Az 56-os szövetségnek: 56-os emlékművet!
A Zala Volánnak: Menetrendet!
Bicsák Miklósnak: Gázt Korpavárra!
Budai Istvánnak: Kanizsa Hetilapot a postaládába!
Tegzes Zsoltnak: Keleti kereskedőmentes övezetet!
dr. Molnár Józsefnek: Új szolgálati gépkocsikat!
Mádé Károlynak: Befektetőket nyugatról is!
Papp Ferencnek: Telis-tele házat!
Zala Rádiónak: Frekvenciát!
A város minden lakójának: áldásos, boldog ünnepet!
20 Hirdetés
Fizetett politikai hirdetés
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK ÖNNEK!
DR. BAUMGARTNER
ÉS BENCZE
ÜGYVÉDI IRODA
Értesítem Tisztelt
Ügyfeleimet, hogy
2006. január 2-től
irodám az
Erzsébet tér 11.
(régi Múzeum épülete)
I. emeletére költözött!
Várom régi és új
Ügyfeleimet!
Dr. Baumgartner Imre
TELEFONSZÁMUNK
VÁLTOZATLAN:
93-314-240
December 28. szerda
December 27. kedd
December 26. hétfő
December 25. vasárnap
December 24. szombat
December 23. péntek
21 Hirdetés
06:30 Krónika 06:53 K''arc 07:19
Jelkép - református 07:30 Krónika
07:42 Jövő 7 07:55 Rendben 08:08
Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Irányjelző - autós magazin
17:30 Dombország 18:00 Krónika
18:14 Mese: Király aki jászolba
született 18:18 Jelkép - katolikus
19:00 Krónika 19:14 Nyugati régió
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 K''arc 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 A szeretet ajándéka (Daniel
Huffman igaz története) - amerikai
filmdráma 23:00 Maksavízió 23:30
Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Nyugati régió
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 K''arc - kuturális magazin
08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 08:30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30 Irányjelző -
autós magazin 10:00 Infománia -
multimédia magazin 10:30 Épi-
Tech. Építkezők magazinja 11:00
Pénzhalász - telefonos nyereményjáték
17:00 Stílus életmódmagazin
18:00 Szenteste 18.30 Adjuk magunkat
18.40 TV mozi: Kétszer
kettő néha öt - magyar filmvígjáték
20.10 A Jeli arborétum - természetfilm
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Bencze show 21:30 Szelek szárnyán
- amerikai kalandfilm 23:30
A tatai Kapucinus templom története,
a Tatai Városi Televízió
filmje
06:30 TV mozi: Kétszer kettő néha
öt - magyar filmvígjáték 08.00 A
Jeli arborétum - természetfilm
08:20 Jelkép - Krisztus Szeretete
Egyház 08.30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30 Akarj élni!
A környezet és a természet világa
10:00 Trendline - a divatmagazin
10:30 Stílus életmódmagazin 11:00
Pénzhalász - telefonos nyereményjáték
17:00 Épi-Tech. Építkezők
magazinja 18:00 Egy út a hegyeken
keresztül - természetfilm 18:25
Adjuk magunkat 18:35 Tv mozi :
Déryné - magyar film 20:15 Sajt -
válogatás 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Maksavízió 21:30 Mentőosztag
(16) - amerikai krimi 23:30 Bencze
show. Beszélgetések hírességekkel
06:30 Tv mozi : Déryné - magyar
film 08.00 Adjuk magunkat 08.15
Sajt - válogatás 17:00 Trendline - a
divatmagazin 18:00 Krónika 18:07
Mese: Hóangyal 1. rész 18:12 Jelkép
- adventista 19:00 Krónika
19.08 Megjöttünk: Ják 19.20 Megjöttünk:
Amazónia 19.51 Adjuk
magunkat 20.0 Dombország 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Mámor - amerikai
filmdráma 23:00 Szemeszter -
főiskolások, egyetemisták magazinja
23:30 Különjárat - rockshow
06:30 Krónika 06:49 Megjöttünk:
Ják 07:00 Megjöttünk: Amazónia
07:33 Adjuk magunkat 07:44 Jelkép
- adventista 07:30 Krónika
07:54 Nyugati régió 08:21 Krónika
17.00 A Világ szeme rajtad! Modellfesztivál
18:00 Krónika 18:07
Mese: Hóangyal 2. rész 18:12 Jelkép
- katolikus 19:00 Krónika
19:09 Megjöttünk: Párizsban jártunk
I. rész 19:34 Krónika 19:40
Megjöttünk: Párizsban jártunk I.
rész 20.10 Adjuk magunkat 20:21
Krónika 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Az utolsó golyó - amerikai háborús
filmdráma 23:00 Akarj élni! A
környezet és a természet világa
23:30 Bence-show: beszélgetések
hírességekről
06:30 Krónika 06:48 Megjöttünk:
Párizsban jártunk 07:44
Krónika 07:50 Jelkép - katolikus
08:00 Adjuk magunkat 08:10
Krónika 08:20 Gólyalábas fesztivál
17:00 Egészségmagazin
18:00 Krónika 18:08 Mese:
Pongrác medve karácsonya 18.14
Jelkép - evangélikus 19:00 Krónika
19:09 Megjöttünk: London
19:37 Adjuk magunkat 19:47
Megjöttünk: Laosz 20:15 Krónika
20:21 Dödölle fesztivál 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Menekülés -
amerikai-francia filmdráma
23:00 Trendline - a divatmagazin
23:30 Irányjelző - autós magazin
MűSORA
December 23 – December 28
Pénteken a Bolyai
János Általános Iskola,
a Kiskanizsai
és a Miklósfai iskola
rászoruló diákjai
örülhettek az alapítványtól
nyert élelmiszercsomagoknak,
másnap pedig a nehéz
anyagi körülmények
között élő Zsigmondy-
Széchenyi
SZKI diákjai részesültek
az adományokból.
Az élelmiszercsomagok
átadása
hétfőn a Rózsa úti
Általános Iskolában
folytatódott.
A szeretet csomagjai
A Gyermekétkeztetési Alapítványhoz benyújtott 2005. évi Karácsonyi
Élelmiszercsomag Pályázaton városunk több iskolája nyert.
A „jótett-et” az szja-ból felajánlott 1 százalékokból finanszírozták.
KARÁCSONYVÁRÁS
Kiskanizsán, a Nagyrác úti óvodában már reggel 8 óra után, a szülőkkel
együtt megkezdődött a fenyőünnepség. Ez alkalomból, harmadik
éve, hagyományosan meghívják a leendő kiscsoportos óvodásokat is.
A Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző
Iskola az Alsóvárosi Templomban tartotta 12.30 órakor, a hagyományos
karácsonyi koncertjét. Ugyanebben az időpontban az iskola 10.
évfolyamos hallgatói színházi előadáson vettek részt a Honvéd Kaszinóban,
ahol Petőfi Sándor, A helység kalapácsa című művét tekintették
meg a Kassai Magyar Színház előadásában.
Délután 14 órakor a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ rendezett
karácsonyi ünnepséget a HSMK kamaratermében, ahová a város iskoláiból
100 kisgyermeket hívtak meg. Dr. Kaszás Gizella igazgató megnyitó
szavait követően Litter Nándor polgármester és dr. Csákai Iván, a „Segíts,
hogy segíthessünk” Alapítvány elnöke köszöntötte a tanulókat, majd a Piarista
Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon tanulói, valamint Farkas
Tibor, az Igricek együttes tagja műsorral köszöntötték a gyerekeket.
Délután 16.30 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskola, a Farkas Ferenc
Zeneiskola és Aranymetszés Művészeti Iskola Pedagógus- és gyermekkórusa,
valamint Nagykanizsa Ifjúsági Vonószenekara adott karácsonyi
hangversenyt a Felsőtemplomban. Vezényelt: Dóróné Kónya
Zsuzsanna, Kissné Máté Éva és Jakobovics Árpád. Közreműködtek az
iskola tanulói, Wilheim Erzsébet vezetésével. Ugyanebben az időpontban
tartott közös, verses-zenés karácsonyi ünnepséget a MÁV Kodály
Zoltán Művelődési Ház Vasutas Nyugdíjas Klubja és a Kertbarát Klub.
KARÁCSONY ÉS ÉVBÚCSÚZTATÓ
A palini templomban került sor a Palini Általános Iskola tanulóinak
karácsonyi koncertjére, ahol az ünnepi hangulatot megelőlegező dalok,
versek mellett hangszeres műsorszámokat is láthattak-hallhattak az egybegyűltek.
A diákokat vidám évbúcsúztató műsor várta a az iskolában.
ÜNNEPVÁRÓ A BLG-BEN
A Batthyány Gimnázium aulájában is karácsonyi ünnepséget tartottak
kedden délután. A ismert és kevésbé ismert dalokból, karácsonyi
művekből álló program igazi ünnepváró hangulatot teremtett.
ÚJÉVI ORGONAKONCERT
Kollonay Zoltán régi zeneszerzők mesterműveiből improvizál közel
egy órán át a Felsővárosi Templomban január 1-jén 16.30-kor. Jegyek
a HSMK-ban válthatók, elővételben 1000 Ft, a helyszínen: 1300 Ft-ért.
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
JÁRMű
BÉRLET
22
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 110 m2-
es lakás jó állapotban eladó vagy
kiadó.Érd.: 30/391-5609 (5663K)
Befektetők figyelem! Nk belvárosi
96 m2-es, 3 szoba + hallos
lakás , irodának is alkamas, eladó!
Irányár: 13,5 millió Ft. Érd.:
20/439-7780 (5709K)
Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható
családi házzal eladó! Társasház
építésére is alkalmas, 40 %-a
beépíthető! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5759K)
Semjénházán 120 m2-es családi
ház (sarokház) eladó. Irányár:
7,2 millió Ft. Érd.: 70-6180-750
(5760K)
Belvárosi családi házban utcafronti,
kétszobás, összkomfortos lakás
külön bejárattal irodának, lakásnak
kiadó. Érd.: 30/635-1230
(5695K)
Kórház utcában reális áron,
két helyiségből álló üzlet (összterület
57 m2) egyben és külön is
kiadó. Érd.: 30/346-8191
(5727K)
Nk-án a Teleki út elején kétszobás,
bútorozott lakás hosszú
távra kiadó. Két havi kaució
szükséges. Érd.: 20-313-4565
(5755K)
Audi 80-as 1,6-os TD, 89-es
évjáratú, friss műszakival, korához
képest jó állapotban, sürgősen
eladó. Érd.: 20/4296-903
(hétvégén) (5721K)
T4K kistraktor, utánfutó, rotációs,
kétfordítós eke eladó! Tel.:
93-329-302 (5756K)
Telstar 128 MB-os: MP3-
lejátszó + USB drive + digitális
diktafon + FM rádió funkció
egyben eladó 7500 Ft-ért. Érd.:
30/9932-534
Babakocsik: újszerű, márkás,
kétfunkciósak, sokfunkciósak,
babahordozó autósüléssel,
négyévszakos kiegészítőkkel,
együtt 12.000–19.000 Ft-ért eladók.
Tel.: 30/948-4276
(5738K)
Mindenféle könyvet, hagyatékot
vásárolok! Tel.: 20/555-3014
(5742K)
Hat személyes étkező, komód
cseresznyefából és tölgy tálaló
eladó. Tel.: 20/555-3014
(5743K)
2 db 3,5 méteres ezüstfenyő
eladó! Érd.: 93/315-559 (este)
(5744K)
Fenyőgallyat vásárolok, tisztítást
is vállalok! Érd.: 30/542-
8757 (5750K)
Rendelésből visszamaradt,
bontatlan csomagolású Velform
szaunaöv eladó. Érd.: 18 óra
után a 93/321-734 (5753K)
Del 17”, 050, menüs monitorok
és internetezésre kiválóan alkalmas
Del PIII Intel számítógépek
eladók 3 hónap teljes garanciával.
Tel.: 30/484-5477
(5757K)
Az Ön számára értéktelen
vashulladékot, forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért
átveszem! Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)
Építési vállalkozó új lakások
építését, régi házak felújítását,
tetőszigetelést, ácsmunkákat, tetőfedést
vállal alvállalkozóként
is! Érd.: 70/503-9407, 93-322-
109, 30/6398-825 (5604K)
Vállaljuk: sírok tisztítását,
felújítását, készítését számlára
is. Érd.: Horváth Zoltán, vállalkozó.
Nagykanizsa, Ady
Endre u. 65. Tel.: 06-93-333-
449, 06-70-511-7863
(5641K)
Számítástechnikai szaktanácsadás,
hardver-szoftver karbantartás
azonnali kiszálással. Érd.:
30/650-0494 (5761K)
Megismerkednék 40-50 év
közötti nem dohányzó úrral.
Tel.: 06-20-582-5755 (5758K)
APRÓHIRDETÉS
Kőnig menü 􀂊 400 Ft / menü kiszállítva
􀀹 Vállalati étkeztetést vállalunk
􀀹 Étkezési jegyet elfogadunk
Havi étlap: www.konigmenu.hu
Érd.: 93/700-137
Hirdetés
Fizetett politikai hirdetés
A DR. MEZő FERENC GIMNÁZIUM
ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA
vezetősége, tantestülete és kuratóriuma tisztelettel
meghívja Önt
ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁRA,
amelyet 2006. JANUÁR 14-ÉN 19 ÓRAKOR
tart az iskola tornacsarnokában.
A belépőjegy ára: 4000 Ft,
mely a vacsora költségeit is tartalmazza.
AZ EST PROGRAMJA:
􀁘 gimnáziuim tanulók műsora
􀁙 vacsora
􀁚 élőzene, tánc
􀁛 tombola
􀁜 meglepetés műsor
Tel./fax: 93-310-282, 93-312-138, 93-537-411
E-mail: admin@mail.mfg.hu
Alapítványi Bál 2006
23 Sport
A küzdősportoknak manapság nem nagy divatja
van. Pedig a kanizsai birkózás már a régi
NTE keretein belül is komoly eredményeket ért
el, s azóta sem hoztak szégyent „őseikre”. A
2002-ben újraalakult Kanizsai Birkózó Sportegyesület
ma már két intézmény keretein belül
dolgozik összesen 60-70 fővel, széles intervallumot
felölelő korcsoportokkal. A klub sikereiről, a
versenyzésről, és távlati terveiről kérdeztük Szatmári
Zsolt vezetőedzőt:
– A klub 2002-ben, a Piarista Iskolában alakult
meg. A mai menedzser-szemléletű hozzáállás
azonban megkívánta egy másik működési
forma bevonását is. Ekkor kerültünk kapcsolatba
a Zsigmondy Winkler SZKI-val, s közösen
megalakítottuk a Zsigmondy Winkler DSE Birkózó
Szakosztályát. Mindkét intézmény rengeteg
segítséget nyújt azzal, hogy edzőtermet biztosít
számunkra. A középiskola ezen kívül birkózóponyvát
vásárolt, valamint támogatást nyújt a
edzőtáborozáshoz és a versenyeztetéshez is.
– Hogyan folynak az edzések?
– Mindkét helyen tartunk edzéseket szinte
minden nap, 1-1,5 órás időtartamban, egy nap
többet is. Természetesen mindenki minden nap
nem kell, hogy jelen legyen, korcsoportonként,
fejlődési szintenként vannak beosztva. A hat
évestől a 19 évesig vannak versenyzőink, sőt középkorú
„újrakezdőnk” is. Magam is versenyzem.
Fontos a folyamatos gyakorlás, képzés,
nem lehet fél, egy év alatt komoly eredményeket
elérni, hosszú évek munkájának eredménye az
idei év. Az edzéseken próbálom a tűrő- és teljesítőképességük
határait kitolni, a tapasztalat azt
mutatja, hogy ezt a gyerekek jól bírják, hisz 70-
80 %-uk velünk marad.
– Beszéljünk akkor az eredményekről!
– A versenyek között próbálunk fontossági
sorrendet tartani, hiszen mindegyiken nem
lehetünk ott. Legfontosabbak talán az Országos
Diák Sportszövetség és a Magyar Birkózó Szövetség
versenyei és a Magyar Bajnokságok.
Szinte minden korcsoportban vannak indulóink.
Az első fontosabb versenyünk nyáron a Serdülő
Szabadfogású Magyar Bajnokság volt, ahol
Tóth Árpád 4 nyertes és 1 vesztes körrel a 2.
lett. Szintén a nyáron Béli Attila 42 éves tagunk
20 év kihagyás után a Belgrádi Veterán Világbajnokságon
V. helyezést ért el. Én is elindultam
4 év kihagyás után a Felnőtt Magyar Bajnokságon,
ahol egy mérkőzést veszítve lettem 3. Sajnos
itt sikerült egy térdsérülést is összeszednem,
de ez ma már nem gátol a munkában. Versenyzőim
a Diákolimpián is szépen szerepeltek. +85
kg-ban Tóth Árpád minden mérkőzését tussal
nyerve bajnok lett. Sajnos a Diák II-ben induló
Farkas Andrásnak sérülés miatt fel kellett adnia
a nyertes helyzetet, és így a 2. helyet sikerült elérnie.
Ugyanebben a korcsoportban Ceglédi
Zsolt 3., Steinhardt Márk pedig 7. lett. A Diák I
korcsoportú Tern Krisztián szintén a 7. helyen
végzett. Diák I. Magyar Bajnokságon szülői és
orvosi engedéllyel magasabb korcsoportban indult
Steinhardt Márk 29 kg-ban V. lett, Ceglédi
Zsolt 35 kg-ban III. A ceglédi Serdülő Kötöttfogású
Magyar Bajnokságon Tóth Árpád és
Volkovics Máté 66 kg-ban bronzérmet hoztak.
Lehetőségünk volt arra is, hogy Frankfurtba az
V. Német Nagydíjra a válogatott csapattal mehettünk,
ahol Ceglédi Zsolt IV., Farkas András
V. helyezést ért el. Novemberben Kassán, ahol
26 ország legjobbjai vettek részt, a két évvel idősebbektől
kikapva lett Tóth Árpád a IV.
– Te is versenyzel, hogyan tudod összeegyeztetni
ezt az edzésekkel?
– Van egy segédedzőm, de ritkán fordul elő hogy
hiányzom, mert saját elfoglaltságaimat mindig a versenynaptárhoz
igazítom. Plusz elfoglaltságot jelent,
hogy a Birkózó Szövetség felkérésére az utánpótlás
birkózók edzője lettem., ez azonban nemcsak nekem,
hanem a csapatnak is jó, hiszen így részt vehetünk
olyan magas színvonalú edzőtáborokban, ahol a legjobbakkal
mérkőzhetnek. Benn voltam a felnőtt válogatottban
is, ahonnan edzőként tapasztalatot, versenyzőként
pontokat hoztam. Most egy német csapattal
van szerződésem, és a jövő évi pekingi világbajnokságon
indulóként szintén esélyes vagyok. Ezek
csak előnyünkre válnak, hiszen ezekből a pozíciókból
jobban tudom népszerűsíteni a kanizsai klubot.
H.T.
Feszegetem a határokat
December 10-13 között Kína déli kapujában, a 2200 éves
Gunagzhouban (Kanton) került megrendezésre a IV. Lábtoll-labda Világbajnokság
13 ország képviselői részvételével. A magyar válogatott
gerincét az 5 nagykanizsai játékos Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota,
Végh Dóra, Barócsi Andor, és Hartai Attila alkotta, akik a hét versenyszámból
hatban szerezték meg a jogot az indulásra. A válogatott
szövetségi kapitánya, a ZDSE szakvezetője Budavölgyi Kálmánnal
volt. Kína a rendező jogán két egységgel indulhatott. A Zemplén DSE
férfi párosa: Barócsi Andor-Hartai Attila, valamint a vegyes páros
Budavölgyi Veronika-Hartai Attila nyakába is bronzérem került. A
magyar válogatott emellett három negyedik, egy ötödik és egy hetedik
helyet szerezett, így az összesített rangsorban legjobb Európaiként Vietnam,
Kína A, és Kína B mögött a negyedik helyen végzett.
A Barócsi-Hartai kettős Kína B párosával került szembe. Az első szettben
kiismerték az ellenfelük tudását, de 12:21 arányban alulmaradtak. A
folytatásban mindig ellenfelük előtt jártak 2-3 ponttal és nyerték a második,
majd a harmadik szettet is. Ez tekinthető az első igazi áttörésnek,
amikor a világbajnokságon egy európai játékos maga mögé tudta utasítani
kínai ellenfelét. A folytatásban a vietnami kettőstől kikaptak, majd
nyertek a hongkongiak ellen és megvolt az áhított bronzérem. A vegyes
párosban Budavölgyi Veronika és Hartai Attila sorban győzte le ellenfeleiket,
kikaptak ugyan a Kína A duójától, de két vállra fektették a németeket,
így végül a dobogó harmadik fokára állhattak. A vezető lábtollas
hatalmak Kína és Vietnam előnye egyre fogy, az európai, de leginkább a
magyar játékosok kezdik behozni a több mint 3000 éves hátrányukat.
Női párosban Gozdán Ági és Budavölgyi Veronika ugyan megszorította
a vietnámi duót, de végül 2:0 arányban nyertek a magyar lányok
ellen, így a negyedik helyen végeztek. Női csapatban csoportgyőztesként
jutottak tovább a Gozdán Ági irányított lányok, majd Vietnam, és
Kína B-től elszenvedett vereség után a negyedik helyen zárták a VB-t.
Budavölgyi Veronikának egyéniben Kína B játékosa ellen az első
szettben 12 pontig vezetett, és amire még nem volt példa a kínai edző
időt kért, hogy változtasson a taktikán, végül 2:0 arányban nyerte a játékot
a távol-keleti játékos. Nagy bánatunkra az eddig ismeretlennek
tűnő játéktudású makaóiak sorra okozták a meglepetés győzelmeket.
Veronika és Hartai Attila is tőlük szenvedett el vereséget egyéniben,
így Veronika a hetedik, míg Attila a negyedik helyen végzett. Férfi
csapatban Barócsi Andor és Hartai Attila cserejátékosként szerepeltek
a kisnánai hármast kiegészítve. Közel jártak a meglepetéshez, de sajnos
csak a negyedik helyet tudták megszerezni a távol-keleti ellenfelek
mögött. A világbajnokság összesített pontversenyét immár negyedik
alkalommal Vietnám csapata nyerte a kínaiak előtt.
Két világbajnoki bronzérem Kantonból
Világbajnokság Nagykanizsán
A Nemzetközi Lábtoll-labda Szövetség december 12-i közgyűlésén,
Fehér János az ISF magyar alelnöke előterjesztésére megszavazták,
hogy a 2007-es lábtoll-labda Világbajnokság helyszíne
Nagykanizsa lesz.
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu, Honlap: www.dialognk.hu
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ
A FEBRUÁRI
ANGOL és NÉMET,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTő,
40 ÓRÁS INTENZÍV
TANFOLYAMOT SZERVEZ
vizsgáztató tanárok vezetésével,
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL
30% TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ
VISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!
Beiratkozás: december 30-ig
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
és sikerekben gazdag,
boldog Új Évet kívánunk
jelenlegi és leendő tanulóinknak!
HEVESI SÁNDOR
MűVELőDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
Január 7. 18 óra
NEMZETKÖZI ÚJÉVI GÁLA
A Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar újévi koncertje
Közreműködnek: horvát, szlovén és magyar művészek
Belépődíj: 1500 Ft
Január 9. 17 óra
KÉPESLAPKIÁLLÍTÁS W. A. MOZART
SZÜLETÉSÉNEK 250. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Sasvári Tiborné, nagyatádi gyűjtő anyagából
Megnyitja: Baráth Zoltán, a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola
igazgatója. Közreműködik: Németh Ferenc - hegedű
Megtekinthető: január 24-ig.
Január 10. 14.30 óra
A PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
TANULÓINAK KIÁLLÍTÁSA AZ IFJÚSÁGI GALÉRIÁBAN
Megnyitja: Bagarus Ágnes igazgató
Megtekinthető: február 2-áig.
Január 12. 15 és 19 óra
KÉPZELT RIPORT EGY AMERIKAI POPFESZTIVÁLRÓL
- musical
A veszprémi Pannon Várszínház előadása
Rendező: Vándorfi László
Belépődíj: a 15 órai előadásra: 1300 Ft,
a 19 órai előadásra: 1700 Ft
A Dél-Zalai Vízmű Rt. értesíti a Tisztelt Fogyasztóit,
hogy 2006. JJANUÁR 2-TőL JJANUÁR 9-IIG KERÜL SOR
A VÍÍZMÉRőK LEOLVASÁSÁRA. A munka folyamatossága
érdekében, kérjük, hogy vízmérőjük leolvasását dolgozóink
számára tegyék lehetővé.
Szíveskedjenek a lezárt vízmérőaknákat a fenti
időszakban nyitva tartani, megközelítését biztosítani,
elvégezni az aknák víztelenítését.
A ZÁRTKERTII IINGATLANOK VÍÍZMÉRőÁLLÁSAIIT,
2006. JJANUÁR 5-IIG a Nagykanizsa, Csányi L. u. 1/a.
szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban
személyesen, vagy írásban bejelenteni
szíveskedjenek.
A leolvasást és az ellenőrzést követően a vízmérők
fagyelleni védelméről, a vízmérőhelyek téliesítéséről
gondoskodni szíveskedjenek.
Segítőkész együttműködésüket köszönjük!
Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Részvénytársaság
Dél-Zalai Víz- és Csatornamű
Részvénytársaság
Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/A. Pf.: 8801
Telefon: (93) 509-540, Fax: (93) 314-279
http:\\www.dzviz.hu
e-mail: dzviz@axelero.hu