Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.59 MB
2020-12-21 10:16:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
248
712
Rövid leírás | Teljes leírás (572.67 KB)

Kanizsa 2005. 008-012. szám március

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XVII. évfolyam 8. szám  2005. március 3.  Megjelenik 21.000 példányban
http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától
más időpontban kerül
terjesztésre, ezért minden
héten péntek estig kapják
kézhez.
A HÉT TÉMÁJA:
MUNKAERőHELYZET
Képünkön Vass István, az M7 Vámügynökségi és Logisztikai
Kft. igazgatója, Baráth Zoltán, a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola
igazgatója, valamint Mérksz Andor, a Zsigmondy-Széchenyi SZKI
igazgatója látható.
(Írásunkat lapunk 12. oldalán olvashatják)
2 VÁROSHÁZA
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I.
emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:
93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók
Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
KÉPVISELőI FOGADÓÓRA
Változás! Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati
képviselője fogadóórát tart március hónap első hétfőjén
18.00-19.00 óra között a Nagyrác utcai Általános Iskolában. A március
hónap második hétfőjén esedékes fogadóóra elmarad.
Az építési fegyelem javítása érdekében az elmúlt években több intézkedés
is történt. A helyszíni szemléken tapasztaltak alapján megállapítható,
hogy az építkezők túlnyomó többsége a vonatkozó jogszabályi előírásoknak,
az építési engedélynek és záradékolt engedélyezési tervdokumentációnak
megfelelően, jó minőségben végezte, vagy végeztette el az
építést. Megállapítható ugyanakkor az is, hogy még mindig jelentős a
szabálytalan (engedély nélküli vagy engedélytől eltérő) építések száma.
Ez több dologra vezethető vissza: az építtetők nem rendelkeznek az építés
folyamatáról, az egyes tevékenységekről és azok következményeiről
megfelelő információkkal, az építés folyamatában résztvevő szakemberek
az építtetőket esetenként nem tájékoztatják a tudnivalókról
megfelelően, vagy rossz információkat szolgáltatnak, az építtetők a
számukra szükséges információkat több esetben nem a megfelelő szakemberektől
szerzik be, az építtetők pénzügyi helyzete az építés során
változik meg, vagy válik világossá, az építtető nem tudja kivárni a sokszor
rendkívül bonyolult és hosszadalmas engedélyezési eljárást.
Ennek eredményeként számos esetben jön létre szabálytalan építés,
melyre sokszor csak az építés előrehaladott állapotában derül fény. Az
építtetők ilyenkor szembesülnek azzal, hogy a szabálytalanul létrehozott
építményre, építményrészre fennmaradási engedélyt kell kérni,
mely a vonatkozó jogszabályi előírások szerint bírság kiszabásával jár
együtt. (A bírság mértéke a szabálytalanul létrehozott építmény elhelyezkedésétől,
műszaki paramétereitől, készültségi fokától és a szabálytalanság
mikéntjétől is függ, nagysága esetenként a megvalósított
építmény bekerülési költségét is elérheti, vagy meghaladhatja.) A bírság
megfizetése alól felmentés nem adható, de részletfizetés külön kérelem
alapján engedélyezhető. A szabálytalan állapot megszüntetése
esetén bírságot nem kel...