Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.63 MB
2020-12-21 10:16:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
294
677
Rövid leírás | Teljes leírás (439.33 KB)

Kanizsa 2005. 013-016. szám április

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

Kanizsa''
XVII. évfolyam 13. szám • 2005. április 7. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Tisztelt Olvasóink! Lapunk 2005. januárjától
más időpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.
A HÉT TÉMÁJA: SPORTÉLET
DHASKOVICS
A város kiemelt értékű övezetében, csaiádias, nyugodt környezetben, mediterrán hangulatú kertes lakások a Borókás lakókertben széles választékban 55-105 m2-ig. ÖN MÁR LÁTTA? Természetesen már elkészült referenciáink is megtekinthetőek. Érdeklődni: 06 30 959 6163 - 06 93 516 048 Nagykanizsa, Récsei út 7. (TESCO mögött) e-mail: mail@draskovics.hu
Borókás lakókert - Palin
2
VÁROSHÁZA
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az illetéktörvény módosulása következtében 2005.04.1-jétől a nagykanizsai okmányirodában az eljárási illeték lerovására - a Magyar Államkincstár által vezetett számlára - készpénz átutalási megbízással történő befizetéssel van mód.
Az ügyintézés megkezdésekor az ügyintéző a készpénz átutalási megbízáson feltünteti az eljárási illeték összegét, majd azt befizetésre átadja. Az okmányirodában lehetőség van postai szolgáltatatás igénybevételére, így a csekkek befizetése helyben, könnyen és gyorsan eszközölhető. Az eljárási illeték lerovására szolgáló készpénz átutalási megbízások a postán is beszerezhetők, és az ügyintézés megkezdése előtt befizethetők. A nem megfelelő összegű befizetések elkerülése végett azt javasoljuk ügyfeleink számára, hogy az okmányirodában tájékozódjanak az egyes eljárási illetékek ösz-szegéről, és a befizetéseket azt követően helyben eszközöljék.. >
ÚT- ÉS JÁRDAFELÚJÍTÁSOK
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Nagykanizsa út- és járda-felújítási programjának keretében 2005. április - május hónapokban az alábbi utcákban folynak munkálatok: Rózsa u., Dózsa Gy. u., Terv u.. Dobó I. u.. Balatoni út, Kórház u., Tersánszky u., Csengery út, Zemplén Gy. u., Attila u., Múzeum tér, Űrhajós u., Szemere u.
A kivitelezési munkák során adódó esetleges kellemetlenségek miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRTÉKESÍTI CSERFŐI ZÁRTKERTI INGATLANAIT:
(HRSZl, HRSZ2, MEGNEVEZÉS, TERÜLET M:):
* 10351,2, Kert, 852. * 10370, Gyep. 73. * 10422, Gyep-erdő, 3738. * 10434, Gyep, 6397. * 10490, 1, Szántó-gyümölcsös, 2974. *10504, 1, Szántó, 1897. * 10532, Gyep, 3212. * 10533 Gyep, 1079. *10539, Kert-szőlő-erdő, 1770. * 10550, 3, Szántó, 1146. * 10551, Gyümölcsös, 604. * 10552, Gyümölcsös, 170. 10553, Kert-gyümölcsös-kert, 2893. * 10595, Gyümölcsös-gyep-kert-erdő, 5961. * 10596, Gyep, 182. * 10621, 1, Gyep, 50. * 10624, 1, Gyep, 3198. * 10625, Gyep, 24.
* 10636, 3, Gyep, 4393. * 10637, 2, Gyep, 3199. * 10645, 2, Gyep, 4606. * 10655, Gyep, 7096. * 10656, Gyep, 8017. * 10657, 2, Gyep, 5576. * 10664, Szántó, 2575. * 10672, 3, Gyep-erdő, 2998. * 10673, Gyep-erdő, 5364. * 10798, 1, Gyep, 5589. * 10798, 2, Gyep, 5413. * 10799, 2, Gyümölcs-erdő, 5017. * 10800, Gyep, 3314. * 10801, 1, Szőlő-gyümölcsös, 1654. * 10803. Gyep-erdő, 6121. * 10806, 1, Szántó-erdő, 7025. * 10806, 3, Szántó, 2988.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel.: 93/500-724.
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKŰ PANASZ BEJELENTÉSÉRŐL
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés) szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet működésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén,
- bokán_peter@nagykanizsa.hu,
- vargaeva@nagykanizsa.hu,
- bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,
-fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken. A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA
Dr. Horváth György önkormányzati képviselő a 2. számú választókerület polgárait várja fogadóóráján 2005. április 13-án szerdán 17.30 és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
Halász Gyula önkormányzati képviselő a 9.sz választókörzet lakóinak ( Péterfai u.. Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u. páros oldal a 14 számtól. Kazanlak krt 14. ) április 9-én (szombaton) 10 órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál található Stílus Bútorházban.
NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON ÉRTÉKESÍTI AZ ALÁBBI INGATLANAIT
Helyrajzi szám - helye - kikiáltási ár - versenytárgyalás:
2035/B/2. - Király u. 8. - 2.200.000 Ft + áfa - 2005.04.08, 8:30 2190/A/3. - Csányi u. - 8.10.700.000 Ft + áfa - 2005.04.08, 9:00 11.- Magyar u. 6. - 6.500.000 Ft + áfa 2005.04.08, 9:30 163/1. - Magyar u. 54. - 11.280.000 Ft + áfa 2005.04.08. 10:00 A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
NAGYKANIZSA MJV KÖZGYŰLÉSE PÁLYÁZATOT HIRDET A NAGYKANIZSAI TURISZTIKAI HIVATAL ÉS INFORMÁCIÓS IRODA VEZETŐI MUNKAKÖRÉNE BETÖLTÉSÉRE
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; büntetlen előélet; idegenforgalmi szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, vagy bármely egyetemi vagy főiskolai végzettség és az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú idegenforgalmi szakirányú szakképesítés; legalább 5 év gyakorlati idő; legalább egy világnyelvből középfokú (A vagy C típusú) nyelvvizsga; számítógép-kezelői ismeretek.
Előnyt jelent: idegenforgalmi szakterületen szerzett vezetői gyakorlat, horvát nyelvből társalgási szintű nyelvtudás. A magasabb vezetői megbízáshoz a Magyar Turizmus Rt. szakmai egyetértése szükséges. A közalkalmazotti jogviszonyban történő kinevezés és vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önéletrajzát, a költségvetési szerv vezetésére vonatkozó elképzeléseket, a pályázatban előírt iskolai végzettséget, illetve az egyéb feltételeket tanúsító közokiratok hiteles másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. A munkakör várhatóan 2005. május 1-től tölthető be. Az illetmény és egyéb juttatások megállapításáról a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései alapján kerül sor. A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázat beérkezésének határideje a Turisztikai Értesítőben történő megjelenést követő 21. nap 16. óra. A pályázat elbírálására a pályázati határidő lejártát követő soros testületi ülésen kerül sor.
Az iroda működésével, és a pályázati kiírással kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Litter Nándor polgármestertől a 93/500-702-es telefonszámon.
V_
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva. Nagy Krisztina. Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa. Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
VÁROSPOLITIKA
3
A PARTELET HÍREI
GÖNDÖR ISTVÁN LEGYEN A JELÓLT
Az MSZP helyi szervezete készül a jövő évi országgyűlési választásra, és ki akarja választani azt a jelöltet, aki Nagykanizsán harcba indul a mandátumért. A március 30-án tartott sajtótájékoztatóján ezzel összefüggésben Litter Nándor polgármester azt mondta: kiváló kapcsolat alakult ki a jelenlegi országgyűlési képviselővel. Göndör Istvánnal, amelynek eredményeként sok száz millió forint érkezett az elmúlt három évben városunkba. Felsorolt számos beruházást, ami az ő közreműködésével valósult meg. Nem lehet jobb jelöltje a nagykanizsai MSZP-nek, mint Göndör István - hangsúlyozta a polgármester. KONFLIKTUS A POLGÁRMESTER ÉS A JEGYZŐ KÖZÖTT?
Az MSZP kanizsai elnöksége nevében tartott sajtótájékoztatót március 31-én Böröcz Zoltán elnök, Nehezményezte.hogy a polgármester sajtótájékoztató keretében mondta el az országgyűlési képviselőjelölt állításra vonatkozó javaslatát. Kijelentette, hogy a polgármester, tekintettel arra, hogy mintegy nyolc hónapja a párt tagja, egy jelölési lehetőséggel és 1/206-od szavazattal bír a helyi szervezeten belül. Mint helyi elnöknek, kötelessége, hogy megvédje a pártszervezetet minden - különösen kiemelt közjogi funkciót ellátó személy részéről - befolyásolási kísérlettől. A párt tagjai jogosultak ugyanis minden általuk jelölt és közjogi feladatot ellátó személy munkájának minősítésére és új jelölt állítására. Természetesen ezt csak kizárólag pártszervezeti keretekben tehetik. Böröcz Zoltán elnök szólt arról is, hogy a legutóbbi soros önkormányzati ülésen a napirendek megállapításakor nézetkülönbség alakult ki a polgármester és a jegyző között. Az elnökség nevében ismételten kijelentette: a jegyzőt a jogbiztonság és a jogfolytonosság letéteményesének tekintik és minden felelős politikai erőnek kötelessége a mindenkori jegyzőt érő támadásokat az önkormányzatiság, a demokrácia elleni támadásként értékelni. Az MSZP helyi elnöke arról is tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy befejezték a vizsgálatot és megrovás fegyelmi büntetés kiszabásával zárták le a Gelencsér Gábor képviselővel szemben lefolytatott eljárást.
A GYÓGYSZERÁREMELÉSRŐL Schüller Rábertné, a Fidesz Nyugdíjas Tagozatának megyei alelnöke az idén már harmadszori gyógyszeráremelésről ismertette sajtótájékoztató keretében pártja véleményét. Januárban 15 százalékkal emelkedtek a nem támogatott készítmények, februárban pedig 7,5 százalékkal a támogatott gyógyszerek árai. Mindkét esetben jóval meghaladta az inflációt az áremelés. Április elsejétől 207 darab nem támogatott gyógyszer-altató, szem-és orrcsepp, hashajtó, torokfertőtlenítő-ára emelkedik - mondotta többek között.
SZDSZ-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A szegedi küldöttgyűlésről, tisztújításról tartott sajtótájékoztatót pénteken Katz Rudolf, az SZDSZ helyi csoportjának ügyvivője, Röst János alpolgármester és Halász Gyula frakcióvezető.
- Egységes vezetőség kapott bizalmat, hogy 2 évig irányítsa az SZDSZ testületeit. Zalai és kanizsai szinten is sikeres volt a küldöttgyűlés, hiszen Kovács Kálmán informatikai miniszter, Zala megyei elnök, a vidéki listán 400 szavazattal a második legjobb eredményt érte el -mondta Röst János. - Mi, liberálisok továbbra is az országért felelősen gondolkodó pártként kívánunk dolgozni. Minden településen sor kerül a párt helyi vezetőinek, testületeinek megválasztására.
Halász Gyula szerint a tisztújító közgyűlésen megfigyelhető volt az SZDSZ-hez kapcsolódó Új Generáció előretörése.
A CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI | SZOLGÁLAT önsegítő, érdekvédelmi csoportot szeretne létrehozni a fogyatékkal élő gyermekek szüleinek. Kérjük, hogy az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon jelentkezzenek munkaidőben: Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Tel: 93-311-207
A BERBESZAMITASROL
A március 31-én megtartott rendkívüli közgyűlés hatályon kívül helyezte az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletéről és használatáról szóló, két nappal korábban, március 29-én hozott döntését. A vita során az előterjesztést úgy módosították, hogy az Ipari Park és Logisztikai Központ területén a bérbeszámítás engedélyezése és feltételeinek megállapítása nem a polgármester vagy a Pénzügyi Bizottság, hanem a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe kerüljön. A rendelet április 5-én lép hatályba.
A rendelet módosítására azért volt szükség, mert a bérlő által végzett felújítások költségeinek 50 százalékát lehet elszámolni oly módon, hogy annak havi mértéke nem lehet több a szerződés szerinti bérleti díj 1/2 részénél, és a bérbeszámítás időtartama legfeljebb két év lehet. Az Ipari Park és Logisztikai Központban található ingatlanok rendkívül rossz műszaki állapotban vannak, felújításuk érdekében célszerű, hogy ezen ingatlanokra ne a rendeletben megállapított feltételeket alkalmazzák, hanem a bérbeszámítás mértékéről esetenként a GVB döntsön.
A KOZLEKEDES DIAK LEGJOBBJAI
A Zalá Megyei Rendőrfőkapitányság Megyei Balesetmegelőzési Bizottsága mint rendező, a Megyei Pedagógiai Intézet, mint meghirdető és a Technika Kft, mint támogató - az elmúlt év tapasztalataira és a tanulók élénk érdeklődésére tekintettel a középiskolás fiatalok helyes közlekedésre nevelése céljából ismételten felmenő rendszerű vetélkedőt hirdetett. A versenysorozatban a középfokú oktatási intézmények tanulói vehettek részt három kategóriában. A vetélkedés célja a tanulók közlekedési ismereteinek növelése, balesetmentes közlekedésük elősegítése volt. A verseny városi fordulója jelentős érdeklődés mellett zajlott le három kategóriában. A kerékpárosok között első helyen Németh Krisztián, a Cserháti SZKI diákja végzett, őt követte két általános iskolás, kőrösis kisdiák, Kiss Patrick és Szalay Ádám. A segédmotorosok között a batthyánys Vörös Nikoletta bizonyult a legjobbnak, őt követi a mezős Magyar Éva és a cserhátis Bellák Tibor. A gépjárművezetői engedéllyel már rendelkező diákok közül Porrogi Szabolcs bizonyult a legjobbnak, a második helyen Szerdahelyi Tamás végzett, a harmadik Ott György lett, mind a hárman a Cserháti SZKI tanulói. Ez a kilenc versenyző képviseli városunkat a megyei versenyen.
A város fasizmus alóli felszabadulásának 60. évfordulója alkalmából koszorúzást szervezett április l-jén a szovjet hősi temetőben a Munkáspárt Nagykanizsai Szervezete. A szovjet hősi emlékmű talapzatánál az ukrán követség nevében Dimitrij Krecsanyin titkár, az Oroszországi Föderáció Nagykövetsége nevében Darcsiev Iván titkár és Szazanovics Vaszilij orosz katonai attasé helyezett el koszorút. Majd az önkormányzat nevében Röst János alpolgármester. Göndör István országgyűlési képviselő, az MSZP elnökségének tagjai, a Munkáspárt és Mádé Károly, a DKG-East Rt. vezérigazgatója koszorúzott.
4
A HÉT TÉMÁJA: SPORTÉLET
A X.XÚ* A ISUI.
A VÍVÓ SPORT SZERELMESE: BÁLITS KÁROLY
Nem tudom, kinek sikerült egy életen át megőrizni úgy a szerelmet, ahogy Bálits Károlynak, még ha a szerelem tárgya nem is személy, hanem a vívó sport. Hűséges, kitartó ember beszélgetőtársam. Kérdéseimre határozott, ellentmondást nem tűrő válaszokat kapok. Olyan ember, aki nem enged a divatoknak, csak a tisztesség és az igazság eszméje a mérvadó számára. 74 éves, ugyan az elmúlt évben betegsége meggyötörte, a szelleme mégis „élesen vág" minden új vagy régi eseményre. Nem haboz, határozott állásfoglalása talán nem mindig kedvező a kérdezőnek. beszélgetőpartnernek, de e nyíltság egy-egy tus, amelyet el kell fogadni.
- Adódik a kérdés, honnan ez a határozottság, az ellentmondást nem tűrő magatartás?
- Elsősorban a családtól kapott örökség. A családom és az egész rokonság befogadó emberekből állt. A; egymáson való segítés természetes elvárás volt. S ez nem mindig anyagit jelentett - őseimnél ebben sem volt hiány -, de erkölcsi tartást adott. Megismerkedtem a magatartás követelményeivel, az összefogás jelentőségével. Később is céljaim eléréséhez társakra volt szükségem, embereket kellett megnyernem, össze kellett fogni, egyedül nem sikerült volna.
eredmények ezt mindig visszaigazolták.
- Milyen a család múltja? Mit kapott tőlük útravalóul?
- Elég kacifántos a család múltja. Eleim mindig tudták, mit miért tesznek, mindig volt céljuk és azt meg is valósították. Ez előttem példa és útmutatás volt, amit egész életemben követtem. Apai ágon elődeim céhbe tartozó iparosok voltak, nagyszüleim a fejlődő Dunántúlra kerültek az 1890-es években, majd malomtulajdonosok lettek Sormáson. Jó szakemberek voltak, megbecsülték őket. Családom anyai ága értelmiségiekből állt. Dédapám táblabírói címet kapott Csáktornyán, nagyapám járásbíró, majd törvényszéki bíró lett. Öt nyelven beszélt. Apám Nagyszeben hadapródiskolájának volt a tanulója, ott ismerkedett meg a vívással. 19 évesen kivitték a frontra, majd fogságba esett és 26 évesen jött haza az első világháborúból. Beiratkozott jegyzőtanfolyamra, amelynek eredményes elvégzése után Díszeibe került jegyzőnek. Majd 1940-ben Nagykanizsára költöztek, s a MAORT-nál kapott tisztviselői állást. Két fiútestvéremmel együtt kulturált nevelést kaptam. Kálmán jó nevű festő, Lajos futballedzőként jeleskedett.
- Hogyan alakult az Ön sorsa, s a jövője?
- Kisgyerekként nem vasorrú bábáról, Piroska és a farkasról meséltek, hanem Petőfi és Arany elbeszélő költeményeit olvasták, amik edzettek, példát mutattak, a múlt irodalmáról kaptam képet. Jellememet a tisztesség és a becsület alakították.
- Hogyan élte meg a második világháborút?
- Gyerek voltam, ennek ellenére engem is elhajtottak közmunkára tankcsapdát ásni. 1945. februárjában a Vasvázas Műhelyhez kerültem, ami hadiüzem volt, s onnét nem vihettek el. A Gépgyárban lettem ipari tanuló, majd elvégeztem a Gépipari Technikumot. Az iskoláim elvégzése után dolgoztam az olajiparban, ahonnét 1957-ben kidobtak az ''56-os tevékenységem miatt. A Finommechanikai Vállalat, a keszthelyi Volán, a kanizsai Volán, majd ismét a finommechanika következett. Végül a Hidroplastic Kft-hez kerültem, ahol nyugdíjazásomig dolgoztam. Közben a Zsigmon-dyban szakmai oktatóként töltöttem 4 évet.
- Hogyan került kapcsolatba a vívással?
- <4 vívást apám révén szerettem meg. Sokat hallottam tőle e sport jelentőségéről, jellemet, szellemet erősítő hatásáról. Barátaim révén az alakuló szakosztályban ismerkedtem meg a vívással. A vezetők felkértek, legyek a MAVNTE vívóinakpatronálója, kísérjem őket versenyekre, így Budapestre, Tatabányára. A versenyeken barátságok kötődtek, megismerkedtem a vívás nagyjaival. Káipáti Rudolf és Elek Ilona kitalálta az úttörőházi vívást a fiataloknak. Az úttörőház akkori igazgatója, Molnár József indította el. Büki Erzsébet volt az úttörőházi verseny névadója, amit a házról Fabik kupának neveztek el. Az 1. Fabik Kupa verseny fővédnöke Elek Ilona volt, 28 versenyző vívott a győztes címért. A 11. Kupa fővédnökségét Pap Bertalan vállalta. Nőtt a létszám, a szerx''ezettség Dömötör Miklósné igazgatósága alatt teljesedett ki. Suhai Sándorban, a művelődési osztály akkori vezetőjében újabb támogatót nyertünk. A verseny nemzetközivé fejlődött. Az itt versenyző vívók közül Bujdosó, Köves, Szalai Gyöngyi olimpiai bajnokok lettek, Mincza Ildikó világbajnok.
- Mire tanította a vívás?
- A sport kiváló nevelőeszköz. Engem fegyelemre, tisztességre tanított. Fontosnak éreztem, hogy tenni tudjak a gyerekekért.
Bálits Károlynak köszönhetően épült meg a város ifjúsága részére a Vívócsarnok. Eletét végigkísérte a kanizsai vívó sportért való tevékenység. Munkáját a város, a megye, az Országos Vívó Szövetség egyaránt elismerte. Birtokosa a Sport Érdemérem bronz és ezüst fokozatának, Esterházy emlékéremnek, Nagykanizsa Megyei Jogú Városért kitüntetésnek, Zala Megye Sportjáért és a Magyar Vívásért emlék-plaketteknek.
- Milyen a jelenlegi kanizsai vívósport?
- Úgy érzem, hogy jó földbe hullott az elvetett mag, kinevelődött egy kis csapat, akik a vívást lelkesen továbbviszik Kis Gyurka és Tóth Tamás vezetésével. Látványos eredmények nincsenek, alapozás folyik, ami sziszifuszi munka.
- Mit tart fontosnak a ma fiatalsága számára?
- A tisztességet. A munka a lét alapja, s azt szükséges lenne hittel, lelkiismeretesen végezni. Fontosnak tartanám a valós magyar történelem megtanítását.
íme egy ember szerény szigorúsággal megáldva. Bár lenne sok követője.
Dezső Ferenc
SPORTTÁMOGATÁSOK 2005-BEN
A 2005. évi költségvetésben a verseny- és élsport támogatására 65.79 millió, míg a diáksport támogatására 8 millió forintot hagyott jóvá a képviselőtestület. A támogatások felosztásáról az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság dönt a sporttámogatási rendeletben meghatározott szempontok szerint.
A sportszervezetek elkészítették éves beszámolójukat és benyújtották kérelmüket. A támogatási igények a működési költségek fedezetét szolgálják. A bizottsági döntés minél jobb megalapozása érdekében a Sportiroda elkészítette a városi sportrendezvény naptárt, a sportszervezetek lét-szám- és sportági statisztikáját, valamint a sportegyesületek 2004. évi bevételeiről készült összesítőt. Az Oktatási. Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság létrehozta azt a 3 fős bizottságot, amely a támogatások felosztását előkészítette. A bizottság tagjai: Sajni József OKISB elnök. Polai József, Kiss György OKISB tagok.
A verseny- és élsportban a kiemelt szakosztályok illetve sportágak támogatása, illetve a sportkoncepcióban meghatározott kiemelt csapatsportágak (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, sakk) differenciált támogatása a bajnoki osztályba sorolás, a sportág költségigénye és az utánpótlás terén elért eredmény alapján kerül meghatározásra, figyelembe véve a sportág jelenlegi eredményességét és annak társadalmi jelentőségét. valamint a működés tárgyi feltételrendszerét. A differenciált támogatás rendező elve a sportágak eltérő költségigénye, a nemzetközi eredményesség, az igazolt sportolók számának egymáshoz viszonyított aránya, valamint a minőségi utánpótlás-nevelés hatékonysága és a nemzetközi eredményessége. A nem kiemelt szakosztályok az egy-egy sportágat nemzetközi, országos, vagy városi szinten reprezentáló, valamint a lakóterületi sportfeladatokat vállaló sportszervezetek tartoznak.
A diáksport eredményessége leginkább a felmenő rendszerű diákolimpia versenyrendszerén mérhető le.
A HÉT TÉMÁJA: SPORTÉLET
5
RÁJÁTSZÁSBAN A KOSARASOK
A SÁSKÁK
A Kanizsa KK-DKG-East férfi NB IB-s kosárlabda csapata az idei bajnokság nyugati csoportjában az alapszakaszban az ötödik helyen végzett. Mivel a tíz csapatos mezőny első hat helyezettje játszik a rájátszásban a keleti csoport első hat csapatával, így a kanizsai fiúk is jogot nyertek a további szereplésre. A kosarasok célkitűzéseiről, terveiről a szakvezetővel, Silló Zsolttal beszélgettünk:
- A keleti bajnokság első hat helyezett csapatával itthon is és idegenben is, az ő otthonukban is játszunk majd. Az alapszakaszban elért pontok közül csak azokat vittük magunkkal, melyeket a rájátszásban is szereplő csapatok ellen értünk el a nyugati csoportban. Ez egyébként számunkra kedvezően alakult, hiszen így nem az ötödik, hanem a negyedik legjobb eredménnyel indulunk a rájátszásban.
- Milyen célt tűztek maguk elé?
- A bajnokságban való indulásunk elég bizonytalan volt, fő-
ként anyagi gondokkal küzdöttünk. Végül az önkormányzat segítségével a feltételek adottá váltak, elkezdődhetett a szakmai munka. A bajnokság indulásakor az első tízben maradás, azaz a „B" csoportban való bennmaradás volt a cél, ez teljesen reális elvárás volt a csapattal szemben. Az elért ötödik hellyel úgy gondolom, mindezt alátámasztottuk. A kiírás értelmében az „A" osztályba egy csapat fog felkerülni a rájátszás eredményei alapján, itt is a középmezőnyt céloztuk meg, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy úgy a nyugati, mint a keleti csoportban vannak nálunk jobb játékerőt képviselő csapatok - gondolok itt például a Soproni Aszókra, a MAFC-ra vagy a Hódmezővásárhelyre.
- Miben rejlik a kanizsai csapat ereje?
- Úgy gondolom, a támadó játékunkat kell kiemelnem, hiszen a meccsenkénti dobott pontok átla-
ga 90 pont körül mozog. Van négy-öt olyan játékosunk is a csapatban, aki szinte minden mecs-csen 15 - 20 pont körül képes dobni.
- Milyen az utánpótlás helyzete?
- Sajnos országos jelenség, hogy a gyerekekre, a fiatalokra nem jut elég pénz. Ettől függetlenül Kanizsán nem panaszkodhatunk, elég sokan érdeklődnek a kosárlabda iránt. Valamennyi korcsoportban dolgoznak a csapataink - ez egyébként az NB l-es indulás egyik feltétele is -. Annak érdekében pedig, hogy még többen kaphassanak lehetőséget arra, hogy közelebbről is megismerkedhessenek a kosárlabdával, közvetlenül a tanév végét követően két hetes napközis tábort szervezünk az érdeklődőknek. Reméljük, keltő igény mutatkozik majd erre a kezdeményezésünkre, s feltűnik majd néhány igazán tehetséges fiú a palánkok alatt.
- szőlősi -
Nagykanizsán a MÁV NTE sportegyesület után talán a második legrégibb egyesületnek számít az 1977-ben Kiskanizsa lakói sport-és kulturális igényei kielégítésére létrejött Kiskanizsai Móricz SK sportegyesület. Kezdetben 3 szakosztállyal - asztalitenisz, sakk, labdarúgás - működött az egyesület. A ''80-as évek elején az asztaliteniszezők a megyei bajnokság élcsapatának számítottak. Néhány évvel később két szakosztály megszűnt, maradt a labdarúgás. Az 1979/80-as bajnoki idényben került fel a megyei bajnokság első osztályába a kiskanizsai gárda és azóta - egy év megszakítással - a bajnokság folyamatos szereplője. Az egyesület jelenleg a Kiskanizsai Sáskák Sportegyesület nevet viseli.
A felnőtt gárdán kívül egy ifjúsági és egy serdülő csapat is hétről-hétre bajnoki mérkőzéseket játszik. A Bozsik-programba is bekapcsolódott a szakosztály. Az egyesületben az igazolt versenyzők létszáma eléri a 100 főt. 90 százalékuk kiskanizsai.
- A több mint két évtizedes szereplés után a bajnokságban a csapat váltakozó sikereket ért el, volt harmadik helyezett is, de volt, amikor a kiesés ellen kellett küzdeniük A téli átigazolási időszakban igyekeztünk megerősítem a gárdát. Utánpótlás csapataink jól szerepelnek évről-év-re. A serdülő és az ifjúsági csapatunk megyei bajnoki címmel is büszkélkedhet. Mindkét csapat számára az első három helyezés elérése a cél - szögezte le Kápolnás Zoltán, az egyesület elnöke.
Az egyesületben a szakmai munkát többen végzik. A felnőtt csapat edzője Vastag Lajos, az utánpótlás szakág vezetője Horváth Ferenc, edzőként tevékenykedik még Buda Péter és Magyar Antal.
A városrész szabadidősport mozgalmát szolgálja a 33 éve útjára indított Móricz Kupa. Kispályás fociban mérkőznek az utcák, terek csapatai négy korosztályban, a serdülő, ifjúsági és a felnőtt csapat mellett az öreg fiúk is. Nem ritka a 200-300 fős nézősereg. Az eredményhirdetésen neves labdarúgók (Albert Flórián, Lakat Károly, Nóvák Dezső, Nyilasi Tibor) adják át a díjakat.
BALZSAM ÉS RENÁTA
Kirándulás közben, a bacónaki hegyen találkoztunk Horváth Renátával és sudár termetű szürke lovával, Balzsammal. Mindketten barátságosak voltak. A fotózás után a lovaglásról, és a lovak szeretetéről beszélgettünk a 23 éves Renátával.
- A lovakat és az állatokat édesapám révén kedveltem meg, ugyanis ő már 30 éve foglalkozik velük. Már kislányként elkísértem a lovardába, és ahogy cseperedtem, egyre jobban megszerettem a lovakat. Amikor elértem a megfelelő életkort, végre felültem a lóra, és 10 éve rendszeresen lovagolok. Kiskoromban Garaboncon lovagoltam, mert édesapámnak ott volt lovardája. Középiskolásként első dolgom az volt, hogy fölpattantam Kanizsán a buszra, és mentem lovagolni.
- Hogyan fogadta a környezeted, hogy férfierőt igénylő tevékenységet választottál, gondolok a trágyázásra, etetésre, itatásra?
- Elég nehéz fizikai munka, de nekem természetes. A barátaim megszokták, örülnek neki, hogy sikerült megvalósítanom az álmomat. Van egy bátyám, ő is nagyon szereti a lovakat, de nem lovagol.
- Mióta éltek a Kanizsához közeli bacónaki hegyen?
- Egy éve költöztünk fel Nagyrécséről. Nagyon jó itt élni, és állatok között lehetek egész nap! Eldolgozgatunk, a környezet gyönyörű, a természetben lehetek reggeltől estig.
- Mióta versenyzel?
- Versenyekre ''98 óta járok, mert attól rendelkezem megfelelő lóval. Kisebb-nagyobb sikerekkel, 2003-ig egészen jó lovakkal tudtam dolgozni. Most
kezdem ismét egy viszonylag megfelelő lóval, akit Balzsamnak hívnak. Nagyon szeretjük egymást, remélem, a versenyeken is bizonyíthatunk. Természetesen nem elég az, hogy valaki szereti a lovakat, meg kell tanulni a lovakkal és a lovasokkal is bánni. A Testnevelési Tudomány Egyetem kaposvári kihelyezett tagozatán tanultam lovasedzőnek. Nagyon összetett feladat volt, mert nem csak az edzői tudást kellett bizonyítani, hanem magát a lovastudást is, ugyanis ötféle témából kellett vizsgázni: magából a díjlovaglásból, díjugratásból, futószárazásból, lo-vaglási- és edzés elméletből.
- Hol lesz a következő verseny?
- Lehetőségeim szerint részt szeretnék venni a megyei versenyeken, Rádiházán, Gelsén, Zalakaroson, és Nagykanizsán. A versenyzés költséges sport, illetve hobbi. Minden nap keményen kell edzeni, és még így is abban az egy percben dől el minden, amikor ott van az ember az ugrópályán!
6
ESÉLYEGYENLŐSÉG
EURÓPA, MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG
NYERTES KISTÉRSÉGI PALYAZAT
Hátrányos helyzetű, tartós munkanélküli-elsősor-ban cigány származású-lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását szolgáló közmunka programra sikeresen pályázott a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás. A közel 62 millió forintos „Összefogással Kanizsa-térség felzárkóztatásáért" elnevezésű program keretében 37 településen, országosan egyedülálló módon, 100 fő foglalkoztatása indult el április elsejével, amely ez év október 31-ig tart.
A projektben együttműködő partnerek a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, a Munkaügyi Központ helyi kirendeltsége, a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Kht. A pályázat célja a halmozottan hátrányos helyzetű
munkanélküliek foglalkoztatása, elsődleges munkaerőpiacra való visszatérésük elősegítése, a programban résztvevők szociális helyzetének javítása, valamint a programban résztvevő települések vonzó településképének kialakítása és munkaerőpiaci helyzetének javítása. A projektben tervezett képzések jellege reintegráló, céljuk, hogy a munkaerőpiacon hasznosítható ismereteket szerezzenek, így növelve elhelyezkedési illetve beilleszkedési esélyeiket. A 100 emberből 25 főt Nagykanizsán a VIA Kht. foglalkoztat. A projektben szereplő 100 főből 60-an roma származású, 15 százalékban a projekt előírásának megfelelően nőket is foglalkoztatnak. Egyes települések 15-20 fő továbbfoglalkoztatását vállaljál újabb 3 hónapig.
A RAK ELLEN
A Nagykanizsai Református Gyülekezet és Alapítványa, valamint a helyi TIT szervezet támogatásával megrendezett Kanizsai Esték sorozat Keresztyén, keresztény Európa!? (Ami az EU alkotmányából kimaradt) című előadását dr. Korzenszky Richárd tihanyi apát plébános tartotta. A hallgatóságát is bevonva, azt a kérdést tette fel. Mi az Európai Unió? Gazdasági érdek közösség, érték közösség, vagy érdek közösség?
Úgy tűnik, hogy érdek közösség, de vajon kinek az érdeke? - adott választ a kérdésre. Európainak lenni nem azonos azzal, hogy tagja vagyok az EU-nak, hanem valami más. Érték közösség. Tudatosítani kellene, hogy ezt az értéket a múltból hozzuk magunkkal. Földrajzi, kultúrtörténeti fogalom. Ugyanígy el lehet játszani a kérdéssel, mi a magyarság? Faj? Nem faj, sokkal több: nép, nemzet, kultúra. Van-e tiszta magyar kultúra? A magyar kultúra egyes elemei föllelhetők másutt is. Mi a kereszténység? Eszmerendszer, ismeretrendszer, vallás? Az is. Szoktak beszélni keresztény kultúráról. Keresztény kultúra a bizánci keresztények kultúrája is. Mi a kereszténység? Magyarországon a kereszténység jelen van, akár elfogadjuk, akár nem. Olyan tények vannak a kultúránkban, amelyekről nem is gondolnák, hogy közük lehet a kereszténységhez. Az európai kultúra az antikvitásnak és a bibliának a kettős pillérén nyugszik. Az antikvitás jelenti az erkölcsiséget. a választani tudást a jó és rossz, igaz és hamis, szép és rút között. A kereszténység nem csak ismeretrendszer, hanem életforma. Nem szokásrendszer, ahogy a magyarság is életforma és nem szokásrendszer. Ne felejtsük el, a biblia nem európai jelenség. Földrajzilag sem Európában keletkezett. Nem lehet azt mondani, hogy nekünk magyaroknak semmi közünk ahhoz, ami a Szentföldön történt. A keresztény kultúrához hozzátartozik mindenképpen a zsidó gyöke-rűség. Vállalnunk kell egymást, a különbözőségeinket, az értékeinket - mondta többek között az előadó, majd kérdésekre adott választ.
Dr. Kulcsár Gyula kanizsai származású biokémikus, egyetemi adjunktus találmányáról, a Culevitről tartott előadást nemrégiben a könyvtárban. A neves rákkutatóval az e területen elért eddigi eredményeiről, a tabletta illetve krém formájában megvásárolható Culevit készítményekről beszélgettünk.
- Bár a tudomány több oldalról igyekszik megközelíteni a daganatos betegségek gyógyítását, a különféle kezelésekkel azonban sok esetben még mindig legfeljebb az élet néhány hónappal, esetleg évvel történő meghosz-szabbítását sikerül elérni. Miben jelent mást, miben ígér újat az Ön által végzett kutatás?-
. - Munkánk során rájöttünk, hogy létezik a szerezetnek az eddig is ismert immunrendszeren kívül egy, attól teljesen függetlenül működő másik védelmi mechanizmusa, ami képes a rákos sejteket elpusztítani. Ezek után arra összpontosítottunk, hogy megtaláljuk, milyen anyagok, molekulák felelősek ezért a folyamatért. Azt régóta tudjuk, hogy mindenkiben rendszeresen kialakulnak ráksejtek. Rákos megbetegedés mégsem jön létre minden esetben. Úgy tapasztaltuk, hogy kétféle folyamat végeredményeképpen jelennek meg a különféle dagatanatos betegségek: ha a ráksejtek száma valami miatt kritikusan megnő vagy ha a passzív védekező mechanizmus működése lecsökken. Normál esetben a szervezetben e téren egyensúly van.
- Mi a lényege ennek a védekező mechanizmusnak?
- Tizenhétféle olyan molekula van a szervezetben, amelyből meghatározott mennyiségben egyidejű jelenlét szükséges a védekező rendszer megfelelő működéséhez. Ha ezek a molekulák jelen vannak és az átlagosnál nincsen több tumorsejt a szervezetben, képesek akár az összesét elpusztítani, miközben a normál sejtekre nincsenek káros hatással. Ezek után úgy gondoltuk, ha ezeket a molekulákat kívülről juttatjuk a szervezetbe, ezzel hozzájárulhatunk a védekező mechanizmus megerősítéséhez. S valóban, vizsgálataink eredményei mindezt alátámasztották.
- 1997. óta forgalomban van két olyan készítmény is, mely, bár még nem gyógyszerként, az Önök kutatási eredményeire támaszkodva, Önök által kifejlesztett termék.
- A nyolcvanas évek második felétől folytak a kutatások, 1991-ben már benyújtottam a szabadalmat, de azt akkor nem fogadták be. Két évvel később sikerült, és néhány éve már kapható a patikákban a Culevit, tabletta és krém formájában. Ezek a készítmények alacsonyabb hatóanyag-tartalmúak, ezért elsősorban a megelőzésben játszanak szerepet. Más, hagyományosnak számító kezelésekkel együtt al-kalmazva, azokat kiegészítve jobb hatásfok érhető el. A tabletta hozzájárul a kezelések mellékhatásainak csökkentéséhez is. Étrend kiegészítőként jött forgalomba, így bárki megvásárolhatja, ugyanúgy, mint a krémet, amely lokálisan, bőrproblémák kezelésére ajánlott. Érdemes a csomagolás oldalán található tájékoztatót elolvasni, mert az ott talál-
ható telefonszám feltárcsázásával sok hasznos információt kaphatnak az érintettek a tabletta szedésére vonatkozóan. Miközben mi a ráksejtek elpusztítására koncentráltunk, az is kiderült, hogy más jellegű egészségügyi problémák is részben vagy akár egészen megoldódnak a Culevit alkalmazásakor. Jótékonyan hat az alvászavarra, meggyorsítja a sebgyógyulást, vannak, akiknél potencia növekedéséhez Vezetett a szedése. A krém sem csak a daganatos bőrelváltozásoknál segít, hanem bizonyos allergiás vagy ekcémás bőrbetegségek, gyulladások esetén is. A tizenhét molekula külön-külön illetve kisebb csoportokban megannyi gyógyszer hatóanyaga. Ma már azt is tudjuk, hogy így együtt, mire képesek
- Mikorra várható, hogy a Culevitből gyógyszer lesz?
- A fő problémát hosszú ideig az jelentette, hogyan tudunk gyárilag is stabillá tenni egy magasabb hatóanyag-tartalmú készítményt. Ez 2001-ben sikerült, infúziós oldat formájában. Az infúzió alkalmazásakor hosszabb ideig, folyamatosan magasabb szinten tartható a védekező mechanizmusban részt vevő molekulák mennyisége a szervezetben. Jelenleg az úgynevezett preklinikai fázisban tartunk, azaz több országban folynak az állatkísérletek. Az eredmények nagyon biztatóak. Reményeink szerint ez év végén be tudjuk nyújtani az Országos Gyógyszerészeti Intézethez, és az engedélyeztetési eljárást követően indulhatnak a klinikai kísérletek.
Szőlősi Márta
GAZDASÁG
7
A GAZDAK HELYZETE
A magyar agrárium helyzetéről, a nemrégiben Budapesten lezajlott gazdatüntetés okairól és körülményeiről tartott előadást múlt héten a könyvtárban Szabó Tamás, a MAGOSZ Somogy megyei elnöke. A Nagykanizsai Polgári Egyesület rendezvényén az égy esztendővel ezelőtt lezajlott félpályás útlezárásoktól napjainkig követte nyomon a gazdák helyzetét meghatározó eseményeket az előadó. Szó esett még többek között az állattartó telepekkel szemben támasztott követelményekről, az elvileg adómentes, de a magyar állam által mégis megadóztatott támogatásokról valamint a falugazdász hálózat fokozatos leépítéséről is.
A KULCS A MAGANTOKE?
Intézményvezetők számára tartott fórumot a Nagykanizsa Fejlesztési Tervről Litter Nándor polgármester. Az Európai Unió 2007-2013-as költségvetési időszakára fontos a kiérlelt gondolatokon alapuló reális tervek elkészítése. Ezek a tervek teszik lehetővé az elképzeléseink szerinti beruházások megvalósulását és járulnak hozzá az uniós források eléréséhez. A fórumon a terv ismertetésén túl az eddig fel nem vetett igényeket, javaslatokat is feljegyezték. Horváth Gábor vállalkozó közérzetjavító ötleteket vetett fel. A városközpont tereit élettel kellene megtölteni, az iskolák művészeti csoportjai a tereken tarthatnák nyilvános főpróbájukat. Legalább 20-25 különféle műsort meg lehetne mutatni a városba látogatóknak és a lakosságnak. Virágokat lehetne elhelyezni a kandelábereken. A Csónakázó-tó kihasználatlan ékszere a városnak, legfontosabb lenne a fürdési lehetőséget megoldani, a hozzá tartozó infrastruktúrát kiépíteni, az őrzés védelmét biztosítani. Hiányolta a programból a Sétakert sorsának megoldását. Véleménye szerint kifejezetten alkalmas szabadtéri rendezvényekre a Várkapu és környéke valamint a volt autókrossz pálya. A terek kihasználásával kapcsolatban Baráth Zoltán zeneiskola igazgató hozzáfűzte, az ötlet nagyon jó, csak a szükséges technikai feltételeket teljesíteni kell. Az ötletek megvalósításához sok pénz kell - hangzott el az összegzésben s ebben a magántőkének kulcsszerepet kellene vállalni.
FORUM
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara és a nagykanizsai önkormányzat szervezésében nyílt fórumot tartottak a Vasemberház Dísztermében pénteken délután. A nyílt fórumra a helyi kamara az általa képviselt vállalkozókat hívta meg azért, hogy a város hosszú távú fejlesztési terveit megismerhessék az élet különböző területén működő vállalkozások képviselői.
A fórum elején Litter Nándor ismertette a városvezetés 2007-13-ig tartó, hosszú távú elképzeléseit, beszélt az ipar, az oktatás, a szociális ellátás területén tervezett változásokról, lehetséges fejlesztésekről. Ezt követően a vállalkozók fejthették ki véleményüket az elhangzottakról és tehettek javaslatokat a tervekre vonatkozóan.
ASCHER LIPÓT OROKEBEN
Aschner Lipót Menedzser-díjban részesült a közelmúltban Horváth Miklós, a Tungsram nyugalmazott igazgatója. Beszélgetésünkben elsőként arról kérdeztük, ki is volt Aschner Lipót.
- O alapította meg az Egyesült Izzót. Ez azért nagy szó, mert kifutófiúként került a budapesti VIII. kerületben lévő egyszerű műhelybe, ami aztán egy nagy gyárrá fejlődött. Eletét a gyárnak szentelte. Több gyermekes zsidó családból származott. Amikor 1944-ben megszállták az országot a németek, az első napon elvitték koncentrációs táborba. Abban az időben már léteztek a Tungsram külföldi fiókjai és a svájci fiók váltotta ki 100 ezer svájci frankért. Az egész Egyesült Izzó vezérigazgatója lett. Volt olyan időszak, amikor Európában, az Osram-Philips és a Tungsram által alkotott kartellnek is ő volt az elnöke. Az ő munkáját dicséri a nagykanizsai lámpagyártás is. Négy nyelven folyékonyan beszélt, nem végzett egyetemet, de rendkívül tehetséges vezető volt. Műve a mai napig fenn maradt, hiszen a GE 90 százalékban megvette Tungsramot, és ma a GE európai gyártóbázisa az Egyesült Izzó, a Tungsram. Aschner Lipót emlékének tiszteletére 1989-ben alapították meg a díjat azzal a szándékkal, hogy minden évben, a magyar ipar terültén kiemelkedő menedzseri tevékenységet végező egy-egy fővárosi és vidéki vezetőt megjutalmazzanak. Ez volt az első menedzser-díj az országban.
- Idén az egyik díjat Ön kapta!
- A díjat én kaptam, de emögött egy kivételes képességű kollektíva elismerése is ott van. Kanizsán 1965-ben indult a lámpagyártás néhány darabbal, és tavaly elérte az 1 milliárdos termelést. A világon gyártott lámpák közül minden 25. darab Nagykanizsán készül. Ez óriási dolog!! Valahol ezt a fejlődést ismerték el a díjjal.
1971-ben kerültem Nagykanizsára, előtte az Izzó fejlesztési területén dolgoztam Budapesten. Kezdetben az induló, amerikaiak által telepített üveggyárnak voltam a főmérnöke, ''82-től pedig az egész gyár igazgatója. Nagyon sok kihívást éltünk át. Egy-két éven belül a létszám 3000fölé emelkedett, a hatalmas embertömeg betanítása, új géppark beüzemelése volt a ''70-es évek nagy kihívása. A ''80-as évekre az egész világon a termelékenység rendkívüli méretű növekedése volt a jellemző. 1990-ben a GE megvette az egész Tungsramot és mellette megvett több hasonló profilú európai gyárat is. Nem csinált abból titkot, hogy csak azokat fogja közülük megtartani, amelyek a leggazdaságosabban működnek. A ''90-es évek azzal teltek el, hogy ebben a versenyben a legjobbak közé kerüljön a gyár. Gyakorlatilag mára csak a Nagykanizsai Fényforrásgyár maradt meg a profiljában, mivel a gyárnak a gazdaságossága a többit felülmúlta. Azok szép lassan lassan megszűntek, a kanizsai gyár pedig óriási mértékben növekedett.
- Időnként felröppen a hír, hogy megszűnik a gyár!
- Sokszor saját magam is hallom, hogy a Tungsramot becsukják, elköltöztetik. A gyárnak 3500 tungsramos dolgozója van, és kb. 800 külső besegítő a csomagolásnál. Nem egyszerű bérmunkát, segédmunkát végeznek, hanem jelentősfejlesztés is történik. Maga a lámpagyártás meglehetősen tudás-igényes. Pl a gyártósorokat ma már döntően a Cserháti SZKI-ből kikerülő technikusok kezelik. Arról nem is beszélve, hogy egy üveggyárat nem lehet arrébb vin-
ni, azt csak szétverni lehet. Erről szó sincs. Ez nem jelenti azt, hogy a gyárat semmilyen kihívás nem éri. Nagyon jól lehet látni, hogy Kínában óriási a fejlődés, azzal a kihívással számolni kell, és megfelelő választ kell rá adni. Úgy érzem, lehet is. Eddig a gyár folyamatosan növekedett, fejlődött, nem hiszem, hogy bármi megtörné ezt a fejlődést. Ha egy cégnél a termelés csökken, zsugorodik, az előbb-utóbb megszűnik! A lámpagyártás az 1990-es 320-330 millió darabról, 2005-re 1 milliárdra nőtt. Nem utal semmi arra, hogy megszűnne!
- Tudjuk, a polgármester tanácsadójaként dolgozik a hivatalban. A gyárvezetői posztról mikor vonult nyugdíjba?
- 2002. óta nyugdíjban vagyok, akkor már 64 éves voltam, aktuális volt. A mostani tevékenységem a városba betelepülni szándékozó üzletemberek munkájának a támogatása, segítése. Érdeklődő nagyon sok van, 10-20-ból egy-egy akad, aki fejleszteni is fog.
- bakonyi -
8
KÖZÉLET
KI
KOZELETI HÓLABDA
Új sorozatot indít útjára lapunk. Többen jelezték Olvasóink közül, hogy szívesen olvasnának a városlakókat foglalkoztató közéleti problémákról kérdezz-felelek formájában. Nos, a felve-tést elfogadva, közéleti hólabdát indítunk. Az első kérdést mi tet tük fel. Innentől kezdve azonban a megkérdezett kérdezhet: min dig valamilyen közéleti problémát feszegetve az illetékes(ek)től, Sorozatindító beszélgetésünk Göndör Istvánnal kezdődik, akitől arra voltunk kíváncsiak:
MI IS AZ A SOKAT EMLEGETETT LOBBY?
- Azt tartom egészségesnek, ha egy képviselői ciklus alatt többször kell az embernek mérleget vonni, mert ha véletlenül hibát vét, akkor még megvan a lehetősége a korrekcióra. Sajnos régen volt helyi beszámolóm, ám úgy érzem, a mögöttem lévő időszak eredményes volt. Bízom benne, így folytatódik ez a kicsit több, mint egy év is, ami még a ciklusból visszavan. Számomra egyébként alapkérdés, hogy a jogalkotó képviselői munkámat jól egyeztessem össze a lobbyval. Ezzel valójában azt lehet bebizonyítani, hogy a lobbyt lehet nem mások kárára, de mégis a saját választókörzetem, a város javára végezni.
- Mondjunk rá példát is!
- Ami most a legaktuálisabb, az autópálya kérdése. Az egyszerű szemlélő számára ez annyiban volt hír, amikor nyilvánosságra került, hogy lesz és kezdődik 2005-ben. Most azt látják, hogy megtörtént a területátadás. Ennek a mögöttes tárgyalása azonban egy fantasztikus hosszú folyamat volt. 2002-ben azzal kellett szembesülnünk, hogy még tervei sincsenek ennek az autópálya szakasznak. Enélkiil az építést sem lehet megkezdeni. Bizony az irodámban többször kellett leülni a Zala megyei polgármesterekkel, az érintett miniszterekkel, autópálya-és közútkezelő vezetőkkel. Sikerült megtalálni a forrásokat, az ütemtervet elkészíteni. Ez az együttműködés olyan gyümölcsöző volt, hogy ezt követően szinte már csak telefonon kellett az egyeztetéseket elvégezni.
- Mennyi múlik a lobby során a a személyes kapcsolatokon illetve egy adott terv előkészítettségén?
- Mindkettőtől nagyon sok függ. Azt hiszem, és itt kötném össze az előző gondolatmenettel össze, hogy amikor azt mondom, egészséges lobby, akkor ez alatt azt értem, hogy azok a a miniszterek, akiktől támogatást kérek, ők értékelik a munkámat, szívesen segítenek, mert tudják, nem élek vissza azzal a helyzettel, amit a frakcióvezető helyettesi poszt jelent. Magam is sokszor segítek nekik jogalkotási kérdésekben vagy parlamenti vita során. Itt hadd tegyem hozzá, amiről nem túl sok ember tud, hogy egyedül nem lehetnék sikeres. Ehhez mindig kellenek más közreműködők. A sikerességben többek között nagy szerepe van annak is, hogy végre olyan polgánnestere van a városnak aki nyomon követi az eseményeket, az első pillanatra képes minden pályázatra ugrani, illetve képes jó minőségű pályázatokat benyújtani. Könnyű úgy lobbyvii, amikor a pályázataink 90 pontokat kapnak a 100-ból! Soha nem telhetetleniil, hanem mindig egyet-egyet sikerült előtérbe helyezni az elmúlt három évben. Ennek az eredménye a már működő kórház, a fogyatékkal élők otthona, amelyre mindenki büszke lehet, hogy a mi városunkban ilyen van. így indulhat a régi mozi rekonstrukciója, amikor megmentünk egy minden kanizsai számára emlékezetes és értékes épületet. Vele párhuzamosan megvalósul a Hevesi Művelődési Ház rekonstrukciója is. Számos egyeztetés után dőlt el, hogy Zala megyében épülhet egy sportcsarnok, és az éppen Nagykanizsán valósulhat meg.
Göndör István kérdése: Mi lesz veled, gazdasági kamara?
Akiktől kérdezi: Mazzagh Ferenc, a Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Kovács Antal, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Cserti József vállalkozó
FELDÜBÖRÖGTEK A GEPEK
Az M7-es autópálya Nagykanizsa-Becsehely építési szakasz első összevont munkaterület átadását folytatták le március 10-én az önkormányzat Dísztermében. Jelen voltak az érintett települések önkormányzatainak képviselőit, az építési engedélyt kiadó szakhatóságok, az építtető Nemzeti Autópálya Rt. képviselője Marton Gábor, a vállalkozó képviselője Arpai András, valamint a közreműködők. Az átadást Gombás Ferenc, a Metróber Kft. - Óbuda-Újlak Rt. konzorcium létesítményi főmérnöke vezette le.
A megszerzett területek átadását geodéziai bejárás előzte meg. Egyelőre a teljes szakasz 35-40 százalékát tudták a kisajátítások elhúzódása miatt átadni, a későbbiekben már szűkebb kört, csak az érintetteket hívják meg. A műszaki tervekről többek között elhangzott: a Betonút Rt. nyerte el a munkát 35.09 milliárd forint + áfa áron. A kivitelezési szerződést 2004. november 17-én kötötték meg, az autópályát 2006. november 30-án helyezik forgalomba, a szakaszt december végére fejezik be teljesen. A jótállási garanciális időszak 2009 december 31-ig tart.
Az építési terveket készítő UNIFET ''83 Rt. irodaigazgatója Mátai Jó-zsef elmondta, hogy a sormási erdő kikerülésére jelentősebb elfordulás található a nyomvonalban. Az autópálya tervezési sebessége 140 km/óra. Három közlekedési csomópontot alakítanak ki (Nagykanizsa-E, Becsehely és Sormás). A töltésépítésnél és a bevágásoknál közel négy millió köbméter földet mozgatnak meg, 13 felüljárót, 11 aluljárót, összesen 24 műtárgyat építenek az autópályán. Védett területet nem, de természet közeli élőhelyeket kiépítenek. Pl. 2 méter 40 centiméter magas vadvédő kerítést alakítanak ki, a tetején vadriasztó huzallal. Terveznek öt madárátjárót, és az országban egyedülállóként, hüllőátjáró szaporodóhelyet, egy 5x20 méter alapterületű, másfél méter mély gödröt. Zaj és levegő szennyezés ellen nem kell védekezni, csak a palini volt szociális otthon mellett és Sormásnál terveznek egy 300 méter hosszú és 30 méter széles véderdőt.
A vállalkozó Betonút Rt. képviseletében Sashalmi Ernő kiemelte, mindent megtesznek azért, hogy a várost, a környező falvakat és településeket ne zavarják. Az építés során nem használják a belvárosi utakat, csak az M7-es és a 74-es utat, a földet a nyomvonalon szállítják. A volt palini szociális otthonnál ideiglenes vasúti átjárót létesítenek a nagy tömegű földmunkák kiszolgálására. A teljes munkaterületet június elejéig adják át az építőnek. Április 4-én a gépek feldübörögtek, megkezdődött a sztrádaépítés az M7-es Becsehely-Nagykanizsa szakaszán.
A HATARMENTI KAPCSOLATOKÉRT
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA) és horvát partnere, a Muraközi Vállalkozói Központ (MPC) - köszönhetően egy nyertes Phare CBC pályázatnak - tavaly május óta dolgozik a Magyarhorvát határmenti együttműködés a gazdaságban című projekt végrehajtásán. Szerdán gazdasági fórumra és üzletember találkozóra hívták az érdeklődő kanizsai és város környéki valamint horvát vállalkozókat.
Az M7 Vámügynökségi és Logisztikai Kft. ügyvezető igazgatója, Vass István tájékoztatójában szó esett a külkereskedelemről, a vállalkozásokat érintő vámszabályokról, a logisztika szerepéről. Ezt követően Marjan Novak, a MPC igazgatója igyekezett választ adni arra a kérdésre: hogyan üzleteljünk Horvátországban? Mint mondta, nagyon fontos, hogy a vállalkozások kellően tájékozottak legyenek a leendő üzleti partnert illetően, ismerjék az adott térség gazdasági helyzetét, a gazdasági életet meghatározó legfontosabb jogszabályokat, szabályozókat. A résztvevők megtudhatták, melyek a legfontosabb tudnivalók a foglalkoztatásban, illetve, hogy a jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint milyen támogatásra számíthat az. aki a horvát munkaügyi központ bevonásával alkalmaz munkaerőt Horvátországban.
A rendezvény utolsó előadásán a prezentációról, mint a vállalkozások partner kapcsolati eszközéről esett szó. majd a programon résztvevő valamennyi horvát illetve négy zalai vállalkozás bemutatkozására került sor. Az összesen kilenc határon túli és tizennyolc hazai cég részvételével lezajlott kanizsai konferencia üzletember találkozóval zárult
KRÓNIKA
9
( JP MÁRCIUS 31.)
MAKÁM KONCERT Több kontinens népzenei kultúrájának hazai népszerűsítői, a Makám együttes adott koncertet a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. A Makám két évtizeden és tizenkét albumon keresztül kitartott törekvése nyomán kötelék teremtődött a földrajzilag elhatárolt közösségi kultúrák, népek zenéje között. Volt itt egy zenekar, aki felvállalta, hogy emberközeli léptékben bemutatja ezeket a kincseket -sajátos, hazai ízekkel fűszerezve.
FRIDERIKA KONCERT Az első magyar eurovizós dallal, a „Kinek mondjam el"-el híressé vált Friderika volt a vendége a Halis István Városi Könyvtárban szervezett Gospel koncertnek. A Vidám Vasárnap által támogatott rendezvényen közreműködött Barile Pasqualle is.
( Ml ÁPRILIS 1 j
BATTHYÁNYYS TANULMÁNYI SIKEREK A Magyar Kultúra Napja - 2005. című országos pályázaton Savanyú Bálint, a Batthyány gimnázium 12. A osztályos tanulója dicséretes dolgozatával oklevelet nyert. A „Hommage a József Attila" irodalmi összművészeti pályázat döntőjében dicsérő okievében és könyvjutalomban részesült Pusztai Beáta, 11. A osztályos tanuló. A Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen (Miskolc, 300 résztvevő) Molnár Regő (9.A) és Németh Zsolt (11.A) III. díjas lett, Fodor Bálint (12.A) dicséretet kapott.
KISPÁL ÉS A BORZ 2004. októberében megjelent, de csak Budapesten bemutatott lemezével játja az országot a Kispál és a Borz, a Fényes Ösvény elnevezést viselő országjáró turné keretében. Az Én, Szeretlek, Téged című lemezének anyagával élőben, a Hely Klubban ismerkedhetett a helyi nagyérdemű. A jó hangulatú
bulin az új korong nótái mellett természetesen a régi kedvenceknek is tapsolhatott a közönség.
ÉRTÉKELÉS ÉS TERVEK Falugyűlés keretében értékelte az elmúlt év történéseit a fakosi városrész városszépítő egyesülete. Szó esett az elmúlt év eredményeiről, a tervek megvalósításáról, és természetesen szót ejtettek arról is, mit szeretnének megvalósítani az idei évben.
TAVASZI KONCERT A NIF tavaszi koncertjének a Cserháti Sándor SZKI tornacsarnoka adott otthont szombaton délután. A koncert elején az utánpótlás csoportot hallhattuk, majd az Ifjúsági Vonószenekar által előadott daraboknak tapsolhatott a nagyérdemű. Lehártól Weberig, az indulóktól a musicalig számos darabot hallhattunk, s oly sikerrel, hogy három ráadással kellett meghosszabbítani az eredetileg tervezett repertoárt.
( Jp ÁPRILIS 4.)
ELHAGYOTT ÁRNYÉK
A Tavaszi Művészeti Fesztivál programjainak sorában került sor a Kamera ''67 Filmklub estjére, amelyek keretében öt filmet mutattak be az alkotók. A dokumentumfilmek, a riportfilmek, és a filmetűd a legutóbbi évek alkotásaiból adtak ízelítőt. Felújították, és ezen az estén már DVD-re rögzített változatban mutatták be az 1977-ben készült Mártír című agyaganimációt is. A címadó „Elhagyott árnyék" egy közös alkotás, amelynek alapmagját egy szürrealista táj-leltár, egy játékfilm adta, ezen ez estén ezt is láthatták az érdeklődők.
INTERNET AZ ERZSÉBET TÉREN Egy új rendszernek köszönhetően akár a város főterén is lehet internetezni. A jelenleg még csak próbaüzemben működő technikai megoldásnak köszönhetően az ingyenes szolgáltatás pár héten be-
lül bárki számára elérhető lesz. Az országban csupán pár helyen működik olyan informatikai rendszer, mint amilyet néhány napja a KanizsaNet 2000. Kht városunkban is üzembe helyezett. A szolgáltatás lényege, hogy a város főterén bárki ingyen használhatja a világhálót. A beruházás alig két millió forintba került, melyet pályázati forrásokból finanszíroztak.
( Jfc, ÁPRILIS 5?)
ÁRVA TWIST OLIVÉR
A győri Forrás Színház Műhely Az árva Twist Olivér című darabját mutatták be a • HSMK-ban a Tavaszi Művészeti Fesztivál gyermekprogramjainak sorában.
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG Két napirendi pontot tárgyalt ülésén a Közbeszerzési Bizottság. Döntés született arról, hogy előkészíthető városunk önkormányzata részére folyósítandó hitel közbeszerzési eljárása. A bizottság tárgyalta a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola bővítésének generálkivitelezői pályázatait is. A testület a végső szót április 12-én mondja ki. miután a pótlólagos bekért nyilatkozatot is kézhez kapják.
( Jp ELŐZETES)
BELLA VOCE Április 8-án, HSMK kamaratermében kerül sor a Bella Voce vonóstrió koncertjére a Tavaszi Művészeti Fesztivál keretében. Az esten Jakobovics Árpád, Vida Henriett és
Bakaja Zoltán játékát hallgathatják meg a komolyzene iránt érdeklődők.
ORFF DALLAMOK Április 8-án az Orff ütő-együttes lép fel a Hely Klubban. A már megszokott, de mégis különleges élményt, kikapcsolódást nyújtó ütős-dallamok után a New Wave 80-90-es évek legjobb zenéiből hallhatnak válogatást az érdeklődők. JÓZSEF ATTILA ÜNNEP A Batthyány gimnázium diákjai és tanárai több rendezvénnyel járulnak hozzá a József Attila emlékév programsorozatához. Április 11 -én, hétfőn 10.30 órakor József Attilára emlékeznek az iskolarádióban. Aznap este 18 órától a Költészet Napi Ünnepi Gálán több batthyánys versmondó szerepel a HSMK-ban. Április 15-én, 12 órától, 24 óra József Attilával címmel a költő összes versét felolvassák a diákok.
KANIZSA BIG BAND Április 15-én került sor a Kanizsa Big Band első koncertjére a Batthyány Lajos Gimnázium aulájában. A programon Glenn Miller, Duke Ellington, Paul Desmond, Charlie Parker, és Colé Porter világhírű művei lesznek hallhatók.
KÖNYVBEMUTATÓ Jouenn Brusk: Susogások a szélben magyar-breton kiadásának fordítására vállalkozott Szabadi Tibor. Az eszperantóból magyarra ültetett mű könyvbemutatója április II-én 17.00 órakor lesz a Hevesi Sándor Művelődési Házban. Az alkotást a könyv lektora, dr. Horváth György ajánlja az érdeklődők figyelmébe.
A szombaton baráti találkozóval ünnepelte a miklósfai Kertbarát Kör fennállásának harmincadik évfordulóját. Az ünneplést a már szokássá vált borverseny tette teljessé. A zsűri 12 arany, 26 ezüst és 40 bronz oklevelet osztott ki a nedűiket benevező gazdák között. A Miklósfa Bora címet a Szentgyörgyvári hegyi Békevár pincészet által nevezett bor nyerte - képünkön a díjátadó.
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. >■ A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással. > Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
10
KULTÚRA
Szerda este a Kodály Zoltán Művelődési Ház adott teret a Zalaszentbalázs kulturális bemutatkozása című művészeti programnak. A Zalaszentbalázsi Népdalkör hangulatos műsorral, a helyi nyugdíjas énekkar színes zenei összeállítással szórakoztatta a nagyközönséget. Molnár Mihály, Zalaszentbalázs polgármestere beszédében szólt a több mint 800 lakosú falu történelméről, említést tett a művelődési ház felújításáról, valamint a 16 ezer kötetes könyvtárról. Mint elmondta a rendszerváltás után több egyesület alakult, színesítve Zalaszentbalázs sport-és kulturális életét, többek között az öt arany fokozatot magáénak tudható népdalkör. A műsort követően a zalaszentbalázsi művészek, Dienes Gyula tanár képzőművész festményeiből, Takács István kovács dísztárgyaiból, valamint Domina Mártonná gobelinmunkáiból nyílott kiállítást tekinthették meg a résztvevők. A tárlat április közepéig tekinthető meg.
A KÖLTÉSZET NAPJÁN
A Költészet Napja városi rendezvényeire hívta fel a figyelmet április 4-én tartott sajtótájékoztatóján Papp Ferenc, a HSMK igazgatója. Az ünnepségsorozat április 11-én 17 órakor könyvbemutatóval kezdődik az intézmény Felnőtt klubjában. A breton alkotó, Youenn Brusk: Suso-gások a szélben című, haikukat tartalmazó magyar nyelvre fordított kötetét mutatja be dr. Hor\>áth György, a kötet lektora. A könyvecskét eszperantóból Szabadi Tibor fordította magyarra. Fél órával később. 17.30 órakor Versek képekben címmel. Kassainé Szarjas Gertrúd tanítványainak kiállítását nyitja meg Papp Ferenc igazgató az épület emeleti előcsarnokában. A képek József Attila költeményei alapján készültek. „A semmi ágán ül szívem..." című, 18 órakor kezdődő ünnepi műsort József Attila emlékére állította össze Horváth István, Radnótidíjas versmondó. A rendező igazi József Attila képet szeretne felfesteni a költőről. Az elhangzó versek hűen tükrözik a 100 évvel ezelőtt született költő hangulati-lelki hullámzását. Szerepelnek a Hevesi Sándor Versmondó Kör és a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola versmondói. Szépligeti Mátyás zalaegerszegi versmondó, valamint az Igricek Együttes. A belépés díjtalan, a helyre szóló belépőjegyek korlátozott számban a HSMK információs szolgálatánál igényelhetők. A rendezvényt jelentős összeggel támogatta az OKISB.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzala nevében meghívom az érdeklődő polgárokat az OMEGA EGYÜTTES április 9-i (19.30 óra) koncertjére, Nagykanizsára a Xsigmondy Sportcsarnokba. Találkozzunk a koncerten!
IJtter Nándor polgármester
30 év után újra városunkban a legendás hírű OMEGA. Jegyek elővételben a HSMK-ban kaphatók. Tel.: 93/311-468
A NAPÚT FESTOJEROL
A Napút festőjéről, Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919) életútjáról tartott előadást március 18-án Pap Gábor művészettörténész.
- A Csontváry pályakép a legjobban dokumentált életművek közé tartozik, ami a művészet történetében létrejött - kezdte az előadó. -Festővé avatódásának rendkívüli körülményei nemcsak általános világképét határozták meg alapvetően, de történelemszemléletét is.
A Napút téri értelemben a csillagképek tizenkét elemű füzérének tekinthető. Földünkről nézve az év tizenkét hónapjában sorra ezekből a csillagképekből látszik felkelni hajnalonta a Nap. A földi állomások közül ő maga hármat tartott különösen jelentősnek. Mindegyike kulcsszerepetjátszott mitikus történelemszemléletében: a Tarpatak völgye a magyarok, Taormina az etruszkok. Baalbek, Attila hunjai felé csábít visszapillantanunk a múltba. E három nép egykori műveltségének ötvöződéséből vélte kialakulni a Kárpát-medence, mai népességének kulturális arculatát. A Napút festője címmel. 1992-ben kiadványt jelentetett meg Pap Gábor.
EREDMENYES JELÖLTEK
A Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakképző Iskola technikus jelölt tanulói ismét eredményesen szerepeltek az idei Országos Műszaki Tanulmányi Versenyen.
A komplex tanulmányi versenyt az Oktatási, Gazdasági Minisztérium támogatásával a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Veszprémi Egyetem szervezte. A miskolci döntőben az elektronikai versenyen Bonczföldi Márton a második, Szak András a tizedik lett. Major Szilárd tizenkettedik helyezést érte el. A Gépipari versenyen Miiller János a 11., Rajkó Péter a 16. és Antal Péter a 18. helyezést érte el. A versenyzők technikusminősítő vizsgatárgyakból jeles minősítést kaptak -tájékoztatta lapunkat Johannidesz István, az iskola igazgatója.
NAGYKANIZSAI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET 2004. ÉVI
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
Az év folyamán az alábbi főbb bevételeink voltak:
Kamatbevételek 131 935 Ft
Tagdíjbevételek 75 000 Ft
Város Önkormányzatától támogatás 600 000 Ft
Érme értékesítésből 159 400 Ft
APEH 1 %-os adó 91 302 Ft
Nemzeti Civil Alaptól pályázat útján nyert 335 000 Ft
2003. december 31-érői áthozott egyenleg 4 745 573 Ft
Város és Faluvédők ktg. Térítése 45 000 Ft
Összes rendelkezésre álló pénz: 6 183 210 Ft
Kiadások:
Forgalmi jutalék és bankszámla vezetés 72 172 Ft
Ermekészítés tervezési és gipszminta készítés 100 000 Ft
Érmekészítés 564 375 Ft
Kanizsai Nyomdának könyvkészítésre 50 000 Ft
Tagdíj a Város és Faluvédők Szövetségének 50 000 Ft
Üzleti tanácsadás sikerdíja 33 500 Ft
Aradi udvar rózsatövek vásárlása 227 090 Ft
Díszdoboz készítés a kitüntetésekhez 10 000 Ft
A Karcagi Országos találkozó és egyéb jár. Ktg 18 282 Ft
Összes kiadás: 1 125 419 Ft
Záróegyenleg 2004. december 31-én 5 057 791 Ft
Bankszámla egyenleg
Lekötött betét 4 280 325 Ft
Folyószámlaegyenlegünk 756 664 Ft
Házipénztárban 22 802 Ft
Az egyesület 2004. évben az Alapszabályban rögzített feladatkö-
rén belül az éves közgyűlés által jóváhagyottaknak megfelelően vé-
gezte áldásos tevékenységét. Lovrencsics Lajos
Nagykanizsai Városvédő Egyesület Elnöke
OKTATÁS
11
EZÜST A CUKRÁSZOKNAK
Március közepén zajlott Dubrovnikban a Gastro 2005. nemzetközi gasztronómiai verseny, melyen - idén első alkalommal - a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképző Iskola csapata is részt vett. A versenyen 8 ország 53 iskolájának összesen több mint ezer diákja mérte ösz-sze tudását a vendéglátás teljes vertikumát felölelő 13 kategóriában.
A 25. alkalommal megrendezett versenyen a szakácsoknak öt fogásos menüt kellett készíteniük, melyet a felszolgálók tálaltak az öttagú zsűri elé. A thúrys cukrászok - Horváth Tünde és Pécsy Alexandra - díszmunkával, egy egyedi, úgynevezett gobelin-tortával vettek részt a megmérettetésen. Ennek alapja egy hatszögletű citromtorta volt, tetején egy kisebb. kör alakú lappal, rajta egy népviseletbe öltözött horvát női mellképpel.
A 15. helyen végzett szakácsok csapatát Kovács Viktória, Bucskó Beáta, Nemes Balázs és Tamás Alex, a 20. helyezett pincérekét Kecskés Melinda, Tóka Szilárd és Scheiber Gábor alkotta. A csapatok felkészítő tanárai Pálfi Zsuzsanna (cukrászok) Nagy Józsefné (szakácsok) és dr. Horváth Antalné (pincérek) voltak. Az itthoni felkészülésben komoly segítséget kaptak a vendéglátásban tevékenykedő kanizsai és környéki szakemberektől is.
- szőlősi -
BÚCSÚ A PÁPÁTÓL
II. János Pál a huszadik század utolsó negyedében meghatározta a Katolikus Egyház életét és bizonyos szempontból a világét is, mert a világtörténelem legutolsó periódusa nélküle nem alakult volna úgy, mint ahogy alakult. II. János Pál, mint Krisztus földi helytartója, megújította a pápaság és az Egyház arculatát, például missziós utazásaival és azzal a krisztusi rendíthetetlen nyitottsággal, amit életében mindig képviselt.
Emberként milyen krisztusi örökséget adott át a pápa? II. János Pál nem tudott ellenséges lenni senkivel szemben. Alapjában véve ez a keresztény életeszménynek az egyik ismertetője, amelynek életünkben való megvalósítását mindenképpen meg kell tanulnunk tőle. Rá, mint emberre egész életében jellemző volt az elpusztíthatatlan optimizmusa és egyben az őt meghatározó krisztusi bizonyosság és nyitottság is. Megválasztásakor megnyugtató volt a név választása is: II. János Pál. Ez azt jelentette, hogy vállalja korábbi elődei: XXIII. János, VI. Pál, 1. János Pál, és a II. Vatikáni Zsinat örökségét.
Élete során mindenféle ember felé képes volt megnyílni: a tudomány embereinek vagy a legegyszerűbb embereknek, a különböző kontinensek népei felé, de különösen a fiatalok felé. Úgy is szokták emlegetni, mint a média, a tömegkommunikáció pápáját.
Ő volt a szenvedő emberiség megtestesítője, mint szenvedő ember és az emberekkel együtt szenvedő Jézus földi megjelenítője. Tanúságot tett az ember Istentől kapott méltósága mellett, nem menekült el a szenvedés elől. Segített nekünk abban, hogy másképpen nézzünk a betegekre, az öregekre, a rászorulókra, segített abban sok-sok embernek, hogy másképp nézzen a saját betegségére és megtörtségére.
II. János Pál közel állt nemzetünkhöz is, mert ő volt az első pápa, aki Magyarországra látogatott a történelem során, így erősítve európaiságunkat és Krisztushoz tartozásunkat. Szívügye volt a más krisztusi felekezetekkel való párbeszéd, s nem csak az ökumenikus párbeszéd, hanem a más vallások közti párbeszéd is. II. János Pál volt az első pápa, aki elment a római zsinagógába éppúgy, mint a damaszkuszi mecsetbe.
II. János Pál pápa az a katolikus egyházfő volt, aki földi életében mindenütt a világon amerre ment, a krisztusi párbeszédet kereste és a lehető legjobb megoldást mindenki számára, ami szerinte az ember javát és ugyanakkor Isten dicsőségét szolgálta. O volt a Krisztusi Béke Pápája.
Fiiszár Károly esperes plébános --/
A TANÍTVÁNY SIKERE A TANÁR SIKERE IS
Gyana Zsófia, a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola és a Batthyány Lajos Gimnázium tanulója Kiemelt Nívódíjban részesült azon az Országos Zeneiskolai Továbbképzős Versenyen, amelyet a gimnazista korosztály számára rendeztek meg Szentendrén. Ezen kívül a tehetséges kanizsai diáklány elnyerte a Ferenczy György Alapítvány, legjobb zongoraszólistának járó különdíját is. Beszélgetésünkben elsőként a felkészítő tanárt, dr. Erdős Lászlónét kérdeztük a tanítványáról.
- Hét éves kora óta jár Zsófi zeneiskolába, éppen 10 éve. O már korábban is rendszeresenfellépett a zeneiskola szinte valamennyi jelentős rendezvényén. Több versenyen is indult, voltak különböző eredményei, de úgy érzem ez a legjelentősebb. Majdnem azt mondhatom, hogy egy Ferenczy-díjat is sikerült nyernie.
- A tanítvány sikere a tanár sikere is. Mit kellett ehhez tenni?
- A pályán 27 éve vagyok, úgy érzem, mindig voltak tehetséges gyerekek, mindig voltak B-tagozatos, zenei pályára készülő vagy kiemelt tehetségű tanulók. Országos versenyekre komolyabban, öt évvel ezelőtt indultam, amikor a kivételes tehetségű kínai kislány, Fu Rui került a kezem alá. Én magam is elkezdtem tanulni, a mai napig rendszeresen járok
országos versenyekre tapasztalatszerzés céljából. Természetesen ez a pálya nemcsak sikerekkel, hanem kudarcokkal is jár. Versenyek előtt az a kedvenc mondásunk, hogy aki nem fél, az egész, és ezen jót mosolygunk. Most utólag nagyon boldogok vagyunk, hogy 100 százalékosan bejött az eredmény. Zsófi nem megy zenei pályára, kitűnő tanuló, a Batthyány gimnázium jeles egyénisége, az Orff Ütő-együttes tagja, közgazdász, vagy idegenforgalmi pályára készül. Akik a továbbképző osz-
tályig eljutnak, egy életre zeneszeretőkké válnak, az igazi nyertesei ők a zenetanulásnak.
- Sokat készültél a versenyre? Meddig maradsz Kanizsán? - kérdeztük Zsófitól.
- A zeneiskolába is többet jártam, és otthon is többet gyakoroltam. Harmadik osztályos vagyok, még egy évig itthon maradok. Ameddig lehet hobbi szinten játszom az iitőe-gyüttesben is. A zene biztosan része lesz egész életemnek - válaszolta szerényen.
- Zsófi sok mindenben ügyes, okos. Az ilyen embereknek nehéz pályát választaniuk - vette vissza a szót a tanárnő. A szívünkhöz nőnek a gyerekek. Sok a közös munka, a közös öröm, de kínlódás is van néha. Másképpen nincs eredmény. Zsófi is tudja, a zongora időigényes hangszer, a zongoristának kell a legtöbbet gyakorolnia, és csak hosszú évek kemény munkájával lehet eredményt elérni.
- Kanizsa adott helyszínt a nyolcadik alkalommal megrendezett Zala Megyei Négykezes Találkozónak, ahol szintén sikeresen szerepelt Zsófi!
- Büszke vagyok rá azért is, mert elsős kora óta valamennyi négykezes találkozón részt vett. Minden alkalommal nyert hanglemez- díjat, volt amikor két párosban is. Most ötödik alkalommal szerepelt, úgy érzem kirobbanó formában sikerült.
12
TV-MŰSOR
Április 8. péntek
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 7.12 A Nagy Könyv 9.05 Napi mozaik 11.10 A sivatag szerelmesei 12.00 Híradó délben 13.04 Kí-vül-beliil 13.05 Körzeti magazin 14.00 Az ígéret földje 14.50 Kaehorra 15.35 Telitalálat 16.25 12+ 16,35 A maláj tigris 17.30 Híradó délután 18.00 12+ 18.25 Pláza 19.22 12+ 19.30 Híradó este 19.53 Spothírek 20.05 Frank Riva 20.59 A Nagy Könyv 21.05 Péntek esti sztár 22.00 Péntek este 22.30 Híradó, sporthírek 22.45 Az utókor ítélete 23.15 Kárpáti krónika 23.30 Tabu Botrányos szerelem 1.10 Gazdagodj okosan
rm
6.00 Strucc 6.30 Jó reggelt Magyarország! 7.00 Mokka 8.50 Stahl konyhája 9.00 Latin pofonok 10.00 Teleshop 11.20 Providence 12.15 Mozidélután A nagy vonatrablás 14.20 Norbi-titok 14.25 Játékidő 15.25 Beverly Hills 90210 16.20 A szerelem ösvényei 17.25 Jó barátok 18.30 Tények 19.00 Jóban Rosszban 19.30 Aktív 20.15 Áll az alku 21.55 Az arany markában 23.55 Jó estét Magyarország! 0.20 Norbi titok 0.25 Szó nélkiil
19.00 Fókusz plusz 19.25 Szeress most! 20.20 Szupermozi Gagyi lovag 22.05 Heti hetes 23.15 Alagút a pokolba 1.05 A GEO bemutatja
Április 10. vasárnap
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap - kelte 7.08 A Nagy Könyv 9.05 Főtér 10.00 Magyar elsők 10.20 Huncut csibész 11.50 „így szól az Úr" 12.10 A Nagy Könyv 2 13.10 Mindentudás egyeteme 13.55 Csellengők 14.25 Örömhír 14.55 Telesport 15.25 TS - Vízilabda 16.50 Addams Family -A gálád család 18.35 Berlin, Berlin 19.30 Híradó este 20.00 Mágnás Miska 21.30 Friderikusz A szólás szabadsága 22.35 Híradó, sporthírek 22.45 TS 23.15 Héthatár 0.05 Reménysziget 0.50 Gazdagodj okosan!
iTH
5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 TV2- matiné 10.35 Egyről a kettőre 11.05 Stahl konyhája 11.40 X ena 12.30 Erős emberek 13.30 Országutak angyala 14.30 Kaland Bt. 15.30 Pacific Blue 16.30 Walker. a texasi kopó 17.30 JAG - Becsületbeli ügyek 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00 Moziverzum James Bond. Halj meg máskor! 22.45 Lopakodók 1.00 Képírók Frances
6.00 Ármány és szenvedély 6.30 I li 9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelő 11.45 receptklub 12.00 Híradó 12.10 Mozimatiné Segítség kutyául vagyok! 13.50 06 81 320 320 15.10 Dis-ney-rajzfilmsorozat 15.40 Csacska angyal 16.35 Balázs 17.30 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.35 Legyen Ön is milliomos! 20.15 Barátok közt 21.00 Benne leszek a tévében 22.20 Kínai csapás 0.00 Találkozások 0.25 A texasi láncfűrészes gyilkos visszatér 1.55 fókusz
Április 9. szombat
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 7.08 A Nagy Könyv 9.00 Gyerekeknek! 9.25 Boldog születésnapot! 10.15 A 12-es körzet 11.05 Heti mozaik 12.10 A Nagy Könyv 12.55 Josh és S.A.M. 14.40 AutóVízió 15.05 Barangolás 15.40 Delta 16.10 Századunk - Ötven éve történt 16,45 Carmen Jones 18.35 Luxor show 19.30 Híradó este 19.52 Sporthírek 20.05 Ligeti legendák 21.05 Életben maradtak 23.15 Híradó, sporthírek 23.30 Újra Altman Nashville 2.10 Gazdagodj okosan!
ETÍH
6.00 Matiné 9.30 Vad világ 10.20 így készült... A kilencedik nap című film 10.50 Babaház 11.20 Laktérítő 11.55 Totalcar 12.30 Kobra 13.25 Kulcsember 14.25 Jaké 2.0 - A tökéletes ügynök 15.30 Silders 16.30 Csillagkapu 17.30 Rex felügyelő 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10 Megasztár 23.40 Storyville''2.00 Gyilkossági csoport
6.00 Vadak ura 6.45 A világ meséi 7.00 Kölyökklub 9.35 Disney - rajzfilmek 10.25 A GEO bemutatja 11.25 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 06 81 320 310 13.15 Autómánia 13.45 Tengerjárók 14.10 Dawson és a haverok 15.10 Largo Winch - Az igazságtevő 16.05 Egy zseni két haver, egy balek 18.30 Híradó
81-601-601 15.10 Disney-rajzfilm 15.40 Csacska angyal 16.35 Balázs 17.30 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.35 Legyen ön is milliomos 20.15 Barátok közt 20.55 Győzike 21.50 Max 3000 -Az ember legjobb barátja 23.30 Találkozások 23.45 Finom terror 1.20 Rali-vb, Új-Zéland 1.45 Autómánia 2.15 Fókusz
Április 12. kedd
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.05 Napi mozaik 11.05 A sivatag szerelmesei 12.00 Híradó délben 13.05 Kívül-belül 13.06 Srpski Ekran 13.30 Unser Bildschrim 14.05 Az ígéret földje 15.00 Kaehorra -az ártatlan szökevény 15.50 Telitalálal 16.45 12+ 16.50 Maradj velünk! 17.00 Katolikus krónika 17.24 József Attila 100 17.30 Híradó 17.40 Kultúrpercek 17.45 Körzeti híradók 17.55 Kívül-belül 18.0012+18.15 Híradó 18.25 Pláza 19.22 12+ 19.30 Híradó este 20.05 Önök kérték! 20.58 A Nagy Könyv 21.05 Életkép ek 21.40 Jókedvet kívánunk! 22.00 Kedd este 22.27 Kívül-be-lül 22.30 Híradó 22.40 Sporthírek 22.45 Rakott 23.40 Kárpáti krónika 23.55 A félelem ára 1.55 Gazdagodj okosan!
6.00 A vadak ura 7.00 Kölyökklub 8.55 MegaMan 9.20 Inuyasha 9.45 Vasár napi receptklub 10.40 Arany Aszok Liga 13.35 Forma - I 14.05 Földindulás 16.15 Papás-mamás 16.40 Eltűntnek nyilvánítva 17.30 VIP - Több, mint testőr 18.30 Híradó 19.00 Medicopter 117 -Légi mentők 20.00 Szupermozi Jég és föld között 22.20 Országos tévépremier A cápaember
Április 11. hétfő
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.05 Napi mozaik ll.00 Parlamenti napló 12.00 Híradó délben 13.05 Roma magazin 13.30 Domovina 14.05 Az ígéret földje 14.55 Kaehorra - az ártatlan szökevény 15.50 Telitalálat 16.35 12+ 16.45 Életképek 17,24 József Attila 100 17.30 Híradó Gazdasági híradó 17.40 Kultúrpercek 17,45 Körzeti híradók 17.55 Mire jó az EU? 18.00 12+ 19.30 Híradó este 20.05 Kékfény 20.58 A Nagy Könyv 21.05 Születésnapomra... 22.40 Hétfő este 23.10 Híradó 23.20 Sporthírek 23.25 Kárpáti krónika 23.40 Minden vagy semmi 1.45 Gazdagodj okosan!
6.00 Magellán 6.30 Jó reggelt Magyarország! 7.00 Mokka 9.00 Stahl konyhája 9.10 Latin pofonok 10.10 Teleshop 11.30 Providence 12.35 Mozidélután A pilóta felesége 14.20 Norbi-titok 14.25 Játékidő 15.25 Beverly Hills 90210 16.20 A szerelem ösvényei 17.25 Jó barátok 18.30 Tények 19.00 Jóban Rosszban 19.30 Aktív 20.15 Multimilliomos 20.55 Frei-dosszié 22.00 15 perc hírnév 0,25 Jó estét Magyarország! 0.50 Norbititok 0.55 A bűn nyomában
Teleshop 11.25 Providence 12.10 Mozidélután A nagy csapat 14.20 Norbi-titok 14.25 Játékidő 15.25 Beverly Hills 90210 16.20 A szerelem ösvényei 17.25 Jó barátok 18.30 Tények 19.00 Jóban Rosszban 19.30 Aktív 20.15 Multimilliomos 20.55 Columbo - Összeesküvők 22.55 Nyomtalanul 23.55 Moziverzum 0.30 Jó estét Magyarország! 0.55 Norbi-ti tok 1.00 Boldogító igen...vagy
6.00 Laktérítő 6.30 Jó reggelt Magyarország! 7.00 Mokka 9.00 Slahl konyhája 9.10 Latin pofonok 10.10 Teleshop 11.30 Providence 12.35 Mozidélután A hurrikán csapdájában 14.20 Norbi-titok 14.25 Játékidő 15.25 Beverly Hills 90210 16.20 A szerelem ösvényei 17.25 Jó barátok 18.30 Tények 19.00 Jóban Rosszban 19.30 Aktív 20.15 Multimilliomos 21.00 Pánik a stadionban 22.50 üvöltő csend 0.50 Szeret, nem szeret 1.05 Jó estét Magyarország! 1.30 Propaganda 2.00 Norbi-titok 2.05 Kísértések
6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 receptklub 9.15 Top Shop 10.15 delelő 11.45 receptklub 12.00 Délidő 12.10 Doris Duke titkos élete 13.50 06-
6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelő 11.45 Receptklub 12.00 Híradó 12.10 Mozimatiné Doris Duke titkos élete 13.50 06-81-601-601 15.10 Disney-rajzfilm 15.40 Csacska angyal 16.35 Balázs 17.30 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.35 Legyen Ön is milliomos! 20.15 Barátok közt 20.55 Vészhelyzet 21.50 Áldott a gyermek 23.55 Találkozások 0.10 Igaz történetek Őrült tempóban 1.45 Fókusz
Április 13. szerda
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.05 Napi mozaik 11.05 A sivatag szerelmesei 12.00 Híradó délben 13.00 Hrvatska krónika 13.30 Ecranul nostru 14.00 Az ígéret földje 14.55 Kormányváró 15.25 Fogadóóra 15.00 Telitalálat 16.45 12+ 16.50 Evangélikus ifjúsági műsor 17.00 Tanúságtevők! 17.24 József Attila loo 17.30 Híradó 17.40 Kultúrpercek 17.45 Körzeti híradók 17.55 Mire jó az EU? 18.00 12+ 19.30 Híradó este 20.05 A tévé ügyvédje 20.59 A Nagy Könyv 21.05 Rejtélyes bűnügyek - Év végi gyilkosságok 22.00 Szerda este 22.30 Híradó 22.40 Sporthírek 22.45 Bonusz 23.10 Lapozó 0.05 Kárpáti krónika 0.20 A választási botrány 2.00 Gazdagodj okosan!
íTK
6.00 Propaganda 6.30 Jó reggelt Magyarország! 7.00 Mokka 8.50 Stahl konyhája 9.00 Latin pofonok 10.00
izxxa
'' í í:v
6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelő 11.45 Receptklub 12.00 híradó 12.10 Mozimatiné Reszkessetek emberrabló! 13.50 06-81-601-601 15.10 Disney-rajzfilm 15.40 Csacska angyal 16.35 Balázs 17.30 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.35 Legyen ön is milliomos! 20.15 Barátok közt 21.00 Szupermozi Rajtaütés 22.35 XXI. század - A legendák velünk élnek 23.10 Az elnök emberei 0.05 Találkozások 0.20 Arany Ászok 0.40 Az utca törvénye 1.30 Antenna 2.00 Fókusz
Április 14. csütörtök
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Nap-kelte 9.05 Napi mozaik 11.05 A sivatag szerelmesei 12.00 Híradó délben 13.01 Kívül-belül 13.02 Együtt 13.55 Az ígéret földje 14.45 Kaehorra - az ártatlan szökevény 15.35 Telitalálat 16.20 12+ 16.30 A maláji tigris 17.24 József Attila 100 17.30 Híradó 17.40 Kultúrpercek 17.45 Körzeti híradók 17.55 kívül-belül 18.00 12+ 18.15 Híradó 18.25 Pláza 19.22 12+ 19.30 Híradó 19.58 A Nagy Könyv 20.00 Frank Riva 20.57 A Nagy Könyv 21.05 Rejtélyes bűnügyek - Év végi gyilkosságok 22.05 Csütörtök este 22.34 Kívül-belül 22.35 híradó 22.45 Sporthírek 22.50 VilágKép 23.25 Kárpáti krónika 23.50 Rejtélyes alkony 1.15 Gazdagodj okosan
íTW
6.00 TotalCar 6.30 Jó reggelt Magyarország! 7.00 Mokka 8.50 Stahl konyhája 9.00 Latin pofonok 10.00 teleshop 11.25 Providence1 12.10 Mozidélután Cartouche 14.20 Norbi-titok 14.25 Játékidő 15.25 Beverly Hills 90210 16.20 A szerelem ösvényei 17.25 Jó barátok 18.30 Tények 19.00 Jóban Rosszban 19.30 Aktív 20.15 Multimilliomos 21.00 Tv-premier! A méret a lényeg 22.55 Bennfentes 23.30 Dragnet - Gyilkossági akták 0.25 Strucc 1.00 Jó estét Magyarország! 1.25 Norbi titok 1.30 Drága testek
6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli 9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelő 11.45 receptklub 12.00 Híradó 12.10 Mozimatiné Mars a Marsra! 13.50 06-81-601-601 15.10 Disney-rajz-film 15.40 Csacska angyal 16.35 Balázs 17.30 Mónika 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.35 Legyen ön is milliomos! 20.15 Barátok közt 20.55 Jedi visszatér - Speciális változat 23.20 Házon kívül 23.55 Találkozások 0.10 Moziklub 0.40 Az utca törvénye 1.35 Informánia 2.00 Fókusz
KANIZSAI MÉDIA
13
KANIZSA TV
MŰSORA
MHI
Április 8 — Április 14.
Április 8. péntek
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42 Hangos képújság 06:50 K''arc 07:14 Jelkép - katolikus 07:24 Mese: Róka meg a macska 07:29 Krónika 07:39 Reklám 07:41 Jövő 7 07:53 Sport 08:05 Adjuk magunkat 08:14 Műsorajánló 08:15 Reklám 08:17 Krónika 17:00 Brill 20 magazin. Vállalkozásról mindenkinek 17:30 Képújság 18:00 Krónika 18:14 Mese: Anna kisbabája 18:18 Jelkép - katolikus 18:30 Képújság 19:00 Krónika 19:15 Zalai magazin 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:04 K''arc 20:30 Hírháló 21:00 A kisfiú és a farkas -német kalandfilm 23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat - Balogh Zoltán keményzenei magazinja
Április 9. szombat
06:30 Krónika 06:45 Hangos képújság 06:50 Zalai magazin 07:14 Jelkép
- katolikus 07:24 Mese: Anna kisbabája 07:30 Krónika 07:41 K''arc 08:05 Adjuk magunkat 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Brill 20 magazin. Vállalkozásról mindenkinek 10:00 Maksavízió -Maksa Zoltán és barátai kabaréműsora 10:30 Patikus magazin 11:00 Pénzháló - telefonos nyereményjáték 17:00 Trendli - életmódmagazin 17:30 Képújság 18:00 Adjuk magunkat 18:40 Tv mozi: 19:50 Storyboard
- filmajánló 20:20 Hangos képújság 20:30 Hírháló 21:00 Apuci a pácban -amerikai vígjáték 23:00 Bence show
- beszélgetések hírességekkel 23:30 Különjárat - Balogh Zoltán keményzenei magazinja
Április 10. vasárnap
06:30 Adjuk magunkat 07:00 Tv mozi 08:16 Storyboard - filmajánló 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30 Gyógyulj velünk! Magazin egészségről, betegségről 10:00 Trendline - a divatmagazin 10:30 Trendli - életmódmagazin 11:0() Pénzháló - telefonos nyereményjáték 17:00 Patikus magazin 18:30 Adjuk magunkat 18:40 Tv mozi: 20:00 Válogatás a hét műsoraiból 20:30 Hírháló 21:00 Aranyhajsza - amerikai krimi 23:00 Maksavízió 23:30 Bencze show. Beszélgetések hírességekkel
Április 11. hétfő
06:30 Tv mozi: Gondviselés - magyar dráma 08:05 Adjuk magunkat 08:15 Megjöttünk sorozatból - Tunézia 17:00 Trendline - a divatmagazin 17:30 Képújság 18:00 Krónika 18:13 Mese: Csavargó vackor 18:18 Jelkép
- adventista 18:30 Képújság 19:00 Krónika 19:15 Jövő 7 - Kanizsa monográfia 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01 Zala magazin 20:30
Hírháló - az ország hírei 21:00 A hajnal első fénye - amerikai dráma 23:00 Nyitott egyetem: Dr. Buda György előadása 23:30 Különjárat - Balogh Zoltán keményzenei magazinja
Április 12. kedd
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42 Hangos képújság 06:50 Jövő 7 - Kanizsa monográfia 07:14 Jelkép - adventista 07:24 Mese: Csavargó vackor 07:30 Krónika 07.40 Reklám 07:41 Zala magazin 08:05 Adjuk magunkat 08:14 Műsorajánló 08:15 Reklám 08:17 Krónika 17:00 Sorstalanság a filmszemle után 17:30 Képújság 18:00 Krónika 18:15 Mese: Csipike és Kukucsi 9. rész 18:20 Jelkép - katolikus 18:30 Képújság 19:00 Krónika 19:15 Házban ház körül 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:04 Jövő 7 - Kanizsa monográfia 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 Vagány nők klubja - kanadai film 23:00 Gyógyulj velünk! Magazin egészségről, betegségről 23:30 Bence-show: beszélgetések hírességekről
Április 13. szerda
06:30 Krónika 06:45 Hangos képújság 06:50 Házban ház körül 07:14 Jelkép
- katolikus 07:24 Mese: Csipike és Kukucsi 9. rész 07:30 Krónika 07:41 Jövő 7 - Kanizsa monográfia 08:05 Adjuk magunkat 08:20 Krónika 17:00 Egészségmagazin 17:30 Képújság 18:00 Krónika 18:14 Mese: Házasodik a daru 18:18 Jelkép - evangélikus 18:30 Képújság 19:00 Krónika 19:15 Jövő 7 - Holokauszt nap 19:28 Sport
- Vízilabda - következik a rájátszás 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:04 Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Lóvá tett szerencse - kanadai vígjáték 23:00 Tredline - a divatmagazin 23:30 Brill 20 magazin. Vállalkozásról mindenkinek
Április 14. csütörtök
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42 Hangos képújság 06:50 Jövő 7 -Holokauszt nap 07:02 Sport - Vízilabda - következik a rájátszás 07:14 Jelkép - Katolikus 07:24 Mese: Házasodik a daru 07:29 Krónika 07:39 Reklám 07:41 Házban ház körül 08:05 Adjuk magunkat 08:14 Műsorajánló 08:15 Reklám 08:17 Krónika 17:00 Biztonsági zóna 17:30 Képújság 18:00 Krónika 18:14 Mese: Vackor elindul az óvodába 18:18 Jelkép - református 18:30 Képújság 19:00 Krónika 19:13 K''arc - kulturális magazin 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:04 Jövő 7 - Holokauszt nap 20:16 Sport -Vízilabda - következik a rájátszás 20:30 Hírháló - az ország hírei 21:00 A varázscsuka - amerikai ifjúsági kalandfilm 23:00 Patikus magazin 23:30 Trendi - életmódmagazin
„Kihűlt világ ez
B. Petra emlékére
y>
Nem ismertelek!
Hogy tudtál úgy meghalni, hogy nem is ismertelek.
Nem fogtam a kezed, mégis eleresztettelek.
Micsoda erő volt Benned, hogy itt hagytad azokat, kik legjobban szerettek.
Micsoda földindulás volt távozásod, micsoda bánat volt nem megmaradásod.
Most ölelkezel valamennyiünkkel, tiszta hitű hitetlenekkel. Úgy hoztad el a húsvétot, hogy Téged akartunk megváltani, de Krisztus már előtted járt, és kérésed nélkül megadta azt. Fájsz nagyon. Fáj, hogy nem vagy. Fáj, hogy előbb mentél el közülünk, s mi meg itt maradtunk árván. De hiszünk, és valljuk Pilinszkyvel: „Kihűlt világ ez, senki földje! S mint tetejébe hajított ócskavasnak, holtan merednek reményeink, a csillagok", s te ott ragyogsz ifjúságoddal szívében szeretteidnek.
Most ott a sír, s mi kábultan állunk, de Benned bízva hordozzuk magunkban tovább gyönyörű ifjúságod, s utánad vágyva mi is elmegyünk.
Dezső Ferenc
KUTYATARTOK FIGYELMEBE!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Osztálya tájékoztatja a Tisztelt állattartókat, hogy a Közgyűlés 52/2004. (XII.22.) számon új állattartási rendeletet alkotott, melyben az ebekkel kapcsolatosan új jogszabályi előírások léptek életbe. A rendelet 6.§ (1) pontjában bejelentési kötelezettséget ír elő minden ebtartó részére. Az ebtartók bejelentési kötelezettségüket 2005. április 30-ig tehetik meg postai úton a sajtóban megjelentetett bejelentő lapon, vagy személyesen az Eötvös tér 16. szám alatt az I .emelet 110. számú helyiségben. A bejelentő lap megtalálható a http://www.nagykanizsa.hu/dokumentumok/bejelentolap_az_ebek_n yilvantartasbavetelehez.pdf honlapon. A bejelentőlapot nyomtatott nagybetűkkel kérjük, szíveskedjenek kitölteni. A kitöltött bejelentő lap a kutyatulajdonos aláírásával együtt érvényes.
BEJELENTŐ LAP AZ EBEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉHEZ
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 52/2004. (XII.22.) számú helyi rendelet 6.§ (1) pontjában előírt
kötelezettség alapján (név): ................................................
Nagykanizsa, ...................................................... szám
alatti állattartó bejelentem, hogy az ingatlanomon, illetve a tulajdonomban az alább felsorolt kutyák találhatóak:
1. fajtája:............................. 2. fajtája: ...........................
tartási helye:.................... tartási helye:
3. fajtája:........................ 4. fajtája:.....
tartási helye:.................... tartási helye:
5. fajtája:........................ 6. fajtája:_____
tartási helye:......................................tartási helye:.
7. fajtája:................................................8. fajtája: ....
színe:........................... színe:.........
tartási helye:....................................tartási helye:
Nagykanizsa, 2005.............................
bejelentő aláírása
14
HIRDETÉS
APROHIRDETES
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 126 m!-es, három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve Balaton parti lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Nk-án a belvárosban 700 nv-es, társasház építésére is alkalmas telek eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072 (5446K)
Nagyrécsén családi ház költözés miatt eladó. Érd.: 30/543-2220 (5499K)
Kiskanizsán 110 m2-es, 2 és fél szobás családi ház, 776 m: telekkel eladó. Irányár: 15,5 millió Ft. Ugyanitt 2041 trr nagyságú külterületi ingatlan eladó, konyhakertnek és gazdálkodásra is egyaránt alkalmas. Érd.: 17 óra után a 319-565 számon. (5532K)
Nk-án a Csengery úton 59 m:-es kétszobás, összkomfortos, felújításra szoruló lakóház eladó vagy zalakarosi kisebb ingatlanra cserélhető. Érd.: 93/386-799 (5535K)
Nk-án 1 szobás, komfortos, 32 nf-es önkormányzati lakás bérleti joga eladó vagy cserélhető. Érd.: 30/512-6481 (5536K)
Mórichelyi hegyen szép birtok kis épülettel, kis szőlővel olcsón eladó. Érd.: 93/322-702 (5538K)
Elcserélném Nk-i, 42 nf-es önkormányzati lakásomat kisebb, belvárosi, önkormányzatira. Érd.: 93/322-537 (5540K)
Ujförhéncen telek 1100 négyszögöl szőlővel, pincével, felszereléssel együtt eladó. Érd.: 30-282-0867 (5541K)
Homokkomáromi hegyen 300 négyszögöl szőlő, pincével, teljes felszereléssel olcsón eladó. Érd.: 06/30/213-4887 (5546K)
Zalakaroson zártkerti házrész kis telekkel eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/438-1243 (5547K)
Bázakerettyétől 6 km-re fekvő faluban lévő1 régi, tágas, közművesített családi ház (gazdálkodásra, pihenésre is alkalmas) eladó, vagy nagykanizsai kis udvari lakásra cserélhető. Érd.: 93/325-735 (este 20 óra után). (5548K)
Nagyfakos Virághegyen szőlő pincével, gyümölcsössel eladó.
Irányár: 450 ezer Ft. Erd.: 93/324-776 (5549K)
Nk-án a belvárosban kétszobás, I. emeleti, 58 m2-es felújított lakás eladó. Irodának, orvosi rendelőnek is alkalmas. Érd.: 30/284-2290 (5550K)
BERLET
Nagykanizsa belvárosában 120 m2-es pince kiadó. Érd.: 30/996-8919 (5542K)
VEGYES
Kismama, csecsemő, gyermekholmik, divatos tavaszi ruhák, lábbelik, szoptató, fürdető, biztonsági kellékek, bababútorok újszerű állapotban eladók. Érd.: 93/326-516, Nk, Olaj u. 8. (5527K)
Volt kanizsai futballklubok jelvényeit keresem megvételre illetve cserére. NVTE, NTE, Zrínyi TE, Olajmunkás SE, Dózsa SE, Építők SE, Kinizsi SK, MAORT, MSE. Tel.: 30/483-2953 (5531K)
170 literes prés újszerű állapotban olcsón eladó, ugyanitt 200 kg-os új mázsamérleg eladó. Érd.: 30/448-6072 (5533K)
Erdőt, facsoportot, ritkítást, kitermelt fát veszek, minden fajta érdekel azonnali fizetéssel. Érd.: 30-9530-053 (5543K)
Alig használt motoros fűnyíró, szőnyegek (2x3 m, 1,9x2,4 m), 1 db szekrénysor, műbőr konyhai sarokpad asztallal költözés miatt eladó. Érd.: 93-311-552 (5544K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjárművét készpénzért átveszem! Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)
Eltartási szerződést kötnék házért, lakásért, vagy fizetésért ápolást vállalok. Tel.: 30/270-8592 (5516K)
JARMU
Lada Samara 1,3, 3 ajtós, 2006. októberig műszakival eladó. Érd.: 30/359-6390 (5560k)
126-os Polski Fiat friss műszakival, sok extrával, megkímélt állapotban eladó. Érd.: 93/325-357 (5551K)
König menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
S Vállalati étkeztetést vállalunk ■S Étkezési jegyet elfogadunk Havi étlap: www.konigmenu.hu Érd.: 93/700-137
TENYERELEMZES!
Kíváncsi, hogy mi vár Önre? Megtudhatja mire képes, betegségekre való hajlamát! Sorselemzés, tanácsadás! 20/482-3122 (5545K)
3 hónap alatt megtanítjuk Önnek, amire egy nyaralás során szüksége lehet. i'' in ijíjiuMi '' l''i''ívi 1 * •» t-.iáát- ^J, A bónuszkártva bemutatásával 10% kedvezményt kap. amely akkor érvényes, ha egy héten belül felhívja a lenti telefonszámot!

Telefon: (30) 216 2801 MÁS Nyelviskola. Napkjni/sa. t r/scbcl irr l(> Telelőn: (93) ili 1"*. (.«•) 216 IXUl
i................................................................................................._____________i
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁK AKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
A TŰZBEN EDZETT FÉRFI
(Rendőrség utcája) Tel.: 30/653-7964
^tOVA^-

Nyitva: minden nap 9-2l-ig
Mexikón gyermekrablási hullám söpör, s a családok, főleg a vagyonosabbak körében egyre nő a pánik. Gyermekeik mellé testőröket fogadnak. Ekkor érkezik John Creasy, a kiégett, valamikori CIA-iigynök és bérgyilkos. Barátja, Rayburn hozza ide, hogy a kilencéves Pita Ramosnak, egy iparmágnás gyermekének legyen a testőre. Először nehezen tolerálja a koraérett gyermeket, s zavaró kérdéseit, de aztán megnyílik. Pitát elrabolják, s bár John életveszélyesen megsérül, mégis megfogadja, mindenkit megöl akinek köze volt a gyermekrabláshoz.
a Koníg Cukrászüzem
s/uiJoij-í iu^Lí/dulniuAjcu, x<ixid<ix<j<tu.y
a ^UtiUXHiUtuftuüs. lfaBBlt*Mt.|
iúíumju j itfi
KON IC CUKRÁSZÜZEM
Nagykanizsa, Űrhajós út 1. Tel.: (93) 314-471
Nyitva: hétfő-péntek: 8-16-ig, szombaton 8-14-ig, vasárnap 8-12-ig

Er* f^cvács Lmxícj tüücüylayász
Magánrendelése: Nanykanizia. Teleki u. I.
leií)
Szénanáthái.''asztmás, lénútl alleröiás ; [éslmá^léöz£*zervi hetesek ellátása
iízf s vlzsaálatl lehetősének:
légzésfunkció, EKG, bőrpróba (allergia vizsgálat)
Ceielentüexé*! - íih^hh''J:*
SPORT
15
VASEMBEREK KUPÁJA
A Városi Diákönkormányzat harmadik alkalommal szervezte meg a Vasember Kupa című vetélkedőt a város középiskolái számára. A 24 órán át tartó versengés pénteken délelőtt a résztvevő csapatok átlagosnak éppen nem mondható bevonulásával vette kezdetét. A thúrysok százlábon, ET-fejjel érkeztek, a cseris diákokat lufikkal gyorsított bevásárlókocsikon tolták, a a zsigmondysok bepapírozott járgánynyal és utánfutóval érkeztek, míg a BLG csapatát tűzoltóautó emelte át a kerítésen.
A bevonulást bemutatkozás, majd irodalminyelvtani teszt követte. A szellemi erőpróba után a paprikás krumplit főztek a Csónakázó-tónál, kicsit eláztak az uszodában. Akadályverseny volt a város különböző pontjain, majd ügyességi sorverseny. Éjfél után fodrászkodás, arcfestés tartotta ébren az elálmosodókat, majd plakátkészítés, táncverseny, szellemi vetélke-
dő nem hagyta aludni a versenyzőket. A Sétakerti és egyéb nyomkereső, bátorság-túra keretében mindenki azt gyűjtött, amit tudott, volt, aki polgármestert, alpolgármestert, mások képviselőket. Jártak a Vásárcsarnokban, ahonnan meleg lángost, és virágot vittek a szervezőknek. A hajnali nyomozás a portások, ügyeletesek, főpénztárosok felderítésére irányult. Sakkoztak hajnali öt körül, mások szkan-dereztek. malmoztak, kártyáztak. Kicsit talán álmosan, de a reggeli hűvösben mindenképpen dideregve vonultak át a versenyzők a városi könyvtár elé, hogy élő láncot alkossanak saját csapattagjaikból, no meg azokból, akik éppen arra jártak. A leghosszabb lánc, a keriseké, egészen a templomig ért.
Aztán eljött a várva várt eredményhirdetés. A legjobbak az idén a batthyánysok lettek, második lett a thúrys csapat, harmadik a Mező. negyedik a Cserháti, ötödik a Zsigmondy. A legeslegjobbak fényképezőgépeket, vacsora meghívásokat lézerszínházi belépőket kaptak. Minden résztvevő ott lehet a hétvégi Omega koncerten a város jóvoltából.
( • SPORTHÍREK • )
NŐI FOCI: 10 GÓL!
A kanizsai Avantgard-os lányok szombaton Zalavárra utaztak. Az első fordulót magabiztosan nyerték, 10 gólt rúgtak ellenfelüknek. Góllövők: Leveli Krisztina (4), Szekeres Katalin (3), Baloghné Munkácsi Andrea (2), Torma Ágnes (1). A II. fordulót a lányok itthon játsszák Andráshida csapata ellen április 9-én 15.30-tól a Mindenki Sportpályáján.
KOSÁRLABDA NB II. NŐK Főiskola Bolyai SE - Peugeot Kampf NTE 44-78 (19-17, 11-20, 6-25, 8-16.) Paks, vezette: Domokos, Maár. Peugeot Kampf NTE: Tahi 9, Torna 14/3, Szélessy 11/3, Bődör 12, Pais 14. Csere: Arany 12/6, Muk 6. Edző Kovács Nándor. Jók: Toma, Arany, Bődör. Pais.
Peugeot Kampf - PEAC 74-47 ( 21-12,23-11, 12-12, 18-12.) Paks, vezette Reisz, Maár. Peugeot Kampf NTE: Tahi, Toma 22/6, Széessy 19/3. Pais 5. Muk 8. Csere: Arany 12, Bődör 8. Edző Kovács Nándor. Jók: Szélessy, Toma, Arany.
KIKAPTAK Az elmúlt hétvégén a CWG-s fiúk a BWT Bánki csapatával játszottak Tatabányán OB I/B-s mérkőzést. Fáradtan, de végig küzdve kapott ki a kanizsai csapat 12-4-re. Csapat: Golecz T., Kalmár A., Dobos A.. Oláh B„ Szili A., Karácsony T., Szabó D., csere: Erhetics P„ Kovács K.
Másnap az ijsúságiak küzdöttek az OSC. majd a Komplex csapatával. Előbbinél 5:7 arányban, utóbbinál 8:4 arányban veszítettek. OSC ellen: Dominkó T„ Oláh B„ Szili A., Kalmár A., Cserti R„ Dávid Sz., Dobos A., csere: Simon D., Berkenyés T., Kovács K., Marton D., Hartai M. Komplex ellen: Dominkó T., Hartai M., Szili A., Kalmár A., Cserti R., Dávid Sz., Márton D„ csere: Simon D., Berkenyés T„ Kovács K, Dobos A., Oláh B.
ZEMPLENES SIKEREK AZ ALFA TOP SPORT KUPÁN
Március 19-20-án rendezték meg Szepetneken a lábtoll-labda országos ranglista kupa második fordulóját. Az Alfa Top Sport Kupán hét egyesület több mint 100 játékosa vett részt. A verseny célja a ranglista pontok gyűjtése volt. hiszen ez alapján dől el, ki kerül be a válogatottba és képviseli hazánkat júliusban az Európa bajnokságon illetve decemberben a Világbajnokságon. A nőknél a ZDSE csapata a főtábla első helyéről indult és veretlenül lett a torna győztese megerősítve első helyét a ranglistán. Budavölgyi Veronika, Gozdán Ágota és Végh Dóra játszmaveszteség nélkül iskolázta le a női élmezőnyt. Budavölgyi Veronika és Gozdán Ágota Európa legjobb kettőse a páros versenyben megszerezte első győzelmét. Ezzel stabilan vezetik a ranglistát. A másik kettős Dominkó Dóra és Végh Dó-
ra 8. lett. A férfi párosoknál a 33-as mezőny első kiemeltje a Zemp-lénes Barócsi Andor és Hartai Attila volt. A fináléban bajnokhoz méltó játékkal lettek kupagyőztesek és ranglistavezetők. A Balikó, Takács páros az erős mezőny hetedik helyén végzett. A férfiaknál a ZDSE legénysége (Balikó,
Barócsi, Hartai, Takács) a döntőben nem bírt a kisnánai csapattal és a dobogó második fokán végzett. Az Arany-Csizmadia-Pölcz hármas 10., a Benke-Kiss-Tillinger trió pedig 11. helyen végzett.
A legközelebbi verseny április 9-10-én Újszászon lesz a ranglista kupa következő fordulója.
NAGYKANIZSA, FO UT 8. BAZARUDVAR TEL.: (93) 326997
155 ÉVE SZABAD SZABADHEGY
Szabadhegy városrésznek ma a 7-es főúttól délre, a 6l-es úttól északra, a Péterfai ároktól keletre, a városhatárig húzódó területet nevezzük. Ezt a területet Tersánszky József az 1887-ben megjelent monográfiájában így írta körül: „Szabadhegy Zala megye Nagykanizsa község határának kiegészítő részét képezi a határ keleti oldalán, mely 1850-ik évig ''irtásföldi dűlő'' nevet viselt. Északkeleten egészen, délfelől részben a nagykanizsai urodalom birtokával határos; nyugoti oldalát egy szűkebb folyóárok választja el egyesek földjeitől."
Tersánszky két természeti jellemzőt jelöl ebből az időből: az egyik, hogy a hegyhátra felérve az első birtokon, mely Thomka Endre tulajdonát képezte, egy érdekes fenyőfa állt, mely dédelgetésre érdemes, „hogy minél magasabbra nőhesse ki magát, s legyen a hegyben, ami múltjára emlékeztetni képes. És, ha a véletlen megfosztana tőle, úgy ültessünk helyébe másikat, de üresen ne hagyjuk helyét soha."
A másik említést érdemlő forrás szerint 1834-ben, mikor nagy szárazság miatt szinte a nagykanizsai kutak is kiapadtak, ez bő vízzel látta el a „sánczi útról" idejárókat is. Az irtásföldi dűlőben birtokkal rendelkezők a birtokaikat igazán nem tudták művelni és hasznosítani, mert az ideterelt csordák rendre kárt tettek bennük. Ugyanis ekkor még a város és az uradalom között olyan egyezség volt, hogy azon a területen, ahol a városi csorda legel, ott az uradalom birkái is legelhetnek. Ezért több éven keresztül panasszal fordultak az elöljárósághoz az irtásföldi dűlő gazdái, hogy a községi csorda kihajtását tiltsák be. s ezzel az uradalmi legeltetés is megszűnik. 1849-ben a panasz meghallgatásra került és 1850-ben, még a Szent György napi első kihajtás előtt, 1850. március 25-én lépett érvénybe az a községi rendelet, hogy az irtásföldi dűlőben tilos a legeltetés. Ezidő óta, a közös legeltetéstől megszabadítva hívják e területet Szabadhegynek. Persze ezt az elöljárósági döntést az uradalom nem fogadta belenyugvással, megfellebbezte, s hosszú pereskedés vette kezdetét, mely 1858. május 15-én ért véget jogerős döntéssel, miszerint is végleg és visszavonhatatlanul szabad Szabadhegy.
Szabadhegy az 1850-es legeltetés beszüntetése óta igazi fejlődésnek indult. A Szabadhegyen földbirtokkal rendelkezők összeültek és
un. szőlőhegyi rendszabályokat fogadtak el „Nagy-Kanizsa város határában létező úgynevezett irtásföldi dűlőben Szabadhegy nevezet alatt alakítandó szőlőhegy rendszabályai" címen. Először is a most már Szabadhegynek nevezett területet bekerítették gyepűvel a patakkal nem határolt részeken. Közösen elhatározták, hogy melyik részen milyen növényt ültessen gyepűnek és azt milyen szélesre és magasságúra nyírják. Ahol nem kellett tartani betolakodóktól, ott gyümölcsöt adó sövényt ültettek, ahol a védelem volt a fontosabb, ott tüskés gledícsiát.
Mivel csak a völgyben volt szekérrel is járható út. ezért a hegygerincen a birtokhatárokból mindkét oldalról elvettek 3-3 öl szélességet és itt alakították ki az első utat. Az ingatlanok határvonalait térképre először Dománitzky Lajos rajzolta fel. O készítette el a birtokkönyveket is. Sokat fáradozott az utak kialakításán Koch Mihály. Nemcsak pénz adományával, hanem birtokrészének felajánlásával és személyes közreműködésével és napszámosok felfogadásával tett sokat a szabadhegyi utak kiépítéséért. A Szabadhegyi birtokosok közös kasszát hoztak létre, s ebből „helységútnak kihasítása és jó karban tartása a hegység közös költségén fog eszközöltetni." Azonban a szőlőhegyi rendszabályokban a felépíthető házak nagyságát és egymástól való távolságát is megszabták az esetleges tűzvész megfékezése miatt. A közös kassza terhére pásztort is alkalmaztak. A hegyben az első házat Babodwy János építette, amit Koch Mihály háza követett, míg idővel a hegy szinte teljesen beépült.
A jelen cikk forrásául szolgáló monográfia szerzője, Tersánszky József nem csak egyszerű birtokosként jelent meg Szabadhegyen, hanem buzgó lokálpatriotizmusával írt Szabadhegy mikroklímájáról, a talaj összetételéről, és javaslatot is tett az itt termesztendő gyümölcsökre és szőlő fajtákra. Szavai súlyát emeli, hogy a helyi ispotály orvosaként Szabadhegyet „nyaraló és szőlőgyógyhelynek" nevezte. Monográfiájában pontosan leírja, hogy mely betegségekre javasolja a szabadhegyi levegőt, vizet és gyümölcsöket.
Szabadhegy újra felfedezése és mai szóhasználattal élve valódi la-kó- pihenő övezetté tétele mindnyájunk nemes feladata.
Papp Péter
Hevesi SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 - 9. Tel.: 311- 468 Jegyárusítás: 14 - 18 óráig
Április 11. 18 óra A KÖLTÉSZET NAPJA „A SEMMI ÁGÁN ÜL SZIVEM..." József Attila életútja - verseinek tükrében A műsort szerkesztette és rendezte: Horváth István, Radnóti-díjas versmondó. Közreműködnek a Hevesi Sándor Versmondókör Tagjai, a Batthyány Gimnázium versmondói, Szépligeti Mátyás és az Igricek Együttes. Ingyenes belépő igényelhető az Információs Szolgálatnál.
Április 9. 19.30 óra „CSILLAGOK ÚTJÁN" AZ OMEGA EGYÜTTES KONCERTJE Előzenekar: Keresztes Ildikó Band Helyszín: Zsigmondy sportcsarnok
Belépődíj: 5000 Ft, jegyek még a helyszínen is válthatók.
Április 15.19 óra PÉNTEK ESTI JAZZ - KLUB OLÁH SZABOLCS QUARTET Oláh Szabolcs - gitár, Mester Dániel - szaxofon, Soós Márton - bőgő. Majtényi Bálint - dob Belépődíj: 500 Ft
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ GOETHE és PITMAN
ÁLLAMI és EU-s bizonyítványt is nyújtó!
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
A VIZSGA IDŐPONTJA: NÉMET: 2005. május 5. ANGOL: 2005. május 21.
Jelentkezési határidő: április 22.
A vizsgák sikerességi aránya 89 %!
A VIZSGADÍJ 30 %-A VISSZAIGÉNYELHETŐ!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253 E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
XVII. évfolyam 14. szám • 2005. április 14. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
/- -Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától más
időpontban keriil terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.
A HÉT TÉMÁJA: KÖLTÉSZET NAPJA
1,5 98 Le
Klímával, ABS-sel IV/I
Elektromos csomag, és 2 db légzsák
1,0 65 Le Klímával, ABS-sel Elektromos csomag és 2 db légzsák
2.590.000 Ft
5 év teljeskörű garanciával
3.140.000 Ft
IRA

^ Nissan Angyalosi Kft.
EMELLatét., Nagykanizsa, Teleki u. 21. Telefon/fax: 93/536-582 Mobil: 06-30/9949-234
Dél-Zalai Hetilap
iíTIÉA
Nagykanizsa
RÉGIÓK KAPUJA
■ X"- S
Századik születésnapját ünnepelte családja körében a kiskanizsai Tóth Jánostié Szabó Mária. A ritkaságszámba menő
eseményen Litter Nándor polgármester és az önkormányzat több képviselője is virágokkal, bó''ségkosárral köszöntötte az ünnepeltet. A hahóti születésű idős asszony öt fiúgyermeket nevelt fel, nyolc unokával büszkélkedhet, népes családja kilenc dédunokával és egy ükunokával is megajándékozta az évek múlásával. A házi ünnepségen mesélt élete legfontosabb eseményeiről: a sok örömről, amely csaladja körében érte, s a nelíéz, szomorúságot és gondokat hozó időszakokról.
-Mindig a földműves munka és tr család volt a mindene. Harminc évvel ezelőtt költözött Kanizsára, s még ma is q kertészkedés jelenti számára a fő kikapcsolódást - említette az ünnepeltről a sok jókívánság elhangzása közepette egyik unokája, Tóth Csaba.
2
VÁROSHÁZA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A TESTVÉRVÁROSI ALAP 2005. ÉVI TÁMOGATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE
A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek ez irányú működésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése.
A pályázók köre:
Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmények, öntevékeny csoportok. Pártot, pártpolitikai tevékenységet és párthoz kapcsolódó szervezetet nem támogat az alap.
A pályázat általános feltételei:
1. Pályázatot csak Nagykanizsa Megyei Jogú Városban működő szervezetek nyújthatnak be, pályázati űrlapon, az űrlap hátoldalán megjelölt kötelező mellékletek csatolásával.
2. A tervezett projektnek Nagykanizsa MJV testvérvárosai - Akkó, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Puchheim, Salo - valamelyikében működő partnerszervezet aktív együttműködésével 2005.07.01. és 2006.06.30. között kell megvalósulnia.
3. A külföldi partner együttműködésről szóló írásos nyilatkozatát a pályázathoz csatolni kell.
4. Csak társfinanszírozással, a pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet pályázni részletes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre. Önerő lehet más pályázaton nyert forrás is, de szervezési költség nem számolható el.
5. Az elnyert támogatást - testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot - részletes elszámolással, a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész mértékéig biztosítja az alap. A nyertes pályázó a teljes költségvetés - az önrész és a támogatási összeg - felhasználásáról köteles elszámolást, a program elvégzéséről pedig beszámolójelentést készíteni. A támogatási összeg folyósítására ezek benyújtása után kerülhet sor.
6. Előnyben részesülnek azok a pályázók, melyek nem csak erre az alapra nyújtanak be pályázatot. A párhuzamos pályázat benyújtását a pályázónak igazolnia kell. A Testvérvárosi Alapból elnyert támogatást a pályázó más pályázatokon önerőként tervezheti.
7. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot. Ez esetben célonként külön űrlapot kell kitölteni. Egy postai küldeményben csak egy pályázat adható fel.
8. A nyertes pályázó köteles támogatási szerződést kötni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával.
9. A nyertes pályázónak megnyilatkozásaiban, interjúkban, újságcikkben, kiadványokban stb. fórumokon jeleznie kell, hogy a program Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával jött létre.
10. A Polgármesteri Hivatal fenntartja a jogot a nyertes programok ellenőrzésére.
11. A beérkezési határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A hiányosan beküldött pályázatok érvénytelenek. A határidő módosítására és hiánypótlásra nincs mód. A döntésről minden pályázó értesítést kap. A támogatási ígérvényt elnyerő pályázók jegyzékét a Polgármesteri Hivatal a sajtóban közzéteszi. A pályázaton nem vehet részt olyan szervezet, mely a Polgármesteri Hivataltól korábban kapott egyéb támogatással nem számolt el.
12. A pályázatot a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével kettő példányban kell beküldeni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri Kabinet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Pályázati adatlapok ezen a címen kaphatók, vagy az önkormányzat internet honlapjáról www.nagykanizsa.hu tölthetők le. A faxon vagy e-mailen beküldött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
Beérkezési (nem postára adási) határidő:
2005. május 2. 08.00 óra
Kedves Kanizsaiak!
A Város napján megnyitjuk a GENERÁCIÓK UTCÁJÁT.
Szeretettel várjuk azoknak a legalább két generációból álló 3-6 fős családoknak a jelentkezését, akik szívesen játszanak együtt, akik részt kívánnak venni tréfás ügyességi versenyekben és akik kedvet éreznek közös művészeti produkció bemutatásához.
Jelentkezni lehet: április 22-ig az óvodákban, iskolákban, a Családsegítő Központban és a Honvéd Kaszinóban, valamint az adott napon a helyszínen.
A legügyesebb családok jutalomban részesülnek, illetve elnyerik a „Legkanizsaibb kanizsai család" megtisztelő címet.
A GENERÁCIÓK UTCÁJA április 30-án, szombaton 10-14 óra között működik az Erzsébet tér déli oldalán, a Vasemberház és a Zárda utca közötti útszakaszon.
Szervezőbizottság
ÉPÍTKEZŐK, ÉPÍTENI KÍVÁNÓK FIGYELEM!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője nevében szervezeti egységünk a kiemelt építéshatósági tevékenységet Nagykanizsa és 39 környező település közigazgatási területére látja el. A központosított feladatellátás előnyei mellett az ügyfelek sok esetben kellemetlenségekkel és plusz kiadásokkal is számolhatnak (pl: utazásra fordított idő és pénz, stb.). A távolságok miatt ugyanakkor az ügyek intézése is nehézkesebb, hosszadalmasabb. Célunk az, hogy a lehetőségeinkhez mérten az ügyfelek kiszolgálását minél gyorsabbá, rugalmasabbá tegyük, tevékenységünk szolgáltató jellegét, annak színvonalát folyamatosan emeljük. Ennek érdekében az ügyek intézését az ügyfelekhez minél közelebb kívánjuk végezni.
Ezt első lépésben úgy szeretnénk megvalósítani, hogy az építéshatósági ügyek intézésével kapcsolatos nyomtatványok (kérelmek, nyilatkozatok, adatlapok, stb.) egy sorozatát nyomtatott formában eljuttatjuk az illetékességi területhez tartozó települések polgármesteri hivatalaiba, ahol az építtetők ezeket másolatban kikérhetik.
A nyomtatványok Nagykanizsa honlapjáról már jelenleg is letölthetők (www.nagykanizsa.hu).
Szamosi Gábor építéshatósági osztályvezető
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKŰ PANASZ BEJELENTÉSÉRŐL
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés) szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet működésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén,
- bokán_peter@nagykanizsa.hu,
- vargaeva@nagykanizsa.hu,
- bödzai_tibome @ nagykanizsa. hu,
- fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu
KANIZSA Dél-Tatai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva. Nagy Krisztina, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa. Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
VÁROSPOLITIKA
3
A PÁRTÉLET HÍREI
FIDESZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
- Eljött a nyílt beszéd ideje, hogy megtudjuk, az egyre jobban fojtogató munkanélküliséggel tisztában van-e Göndör István és Litter Nándor - mondta dr. Csákai Iván, a Fidesz frakcióvezető-helyettese keddi sajtótájékoztatóján. Csákai Iván kiemelte: a már-már kilátástalannak tűnő munkanélküliséget csak akkor lehet megoldani, ha a város vezetői tudják, hogy az létezik. Ugyanúgy nem történik előrelépés, mint annak idején az ipari parkba betelepülő, és betelepülni szándékozó vállalkozók helyzetbe hozásával. A kormányváltás óta 1069 fővel, 38,9 százalékkal nőtt városunkban a munkanélküliség, a helyzet lendületes romlását mutatja, hogy az 1069 fős emelkedésből 600 főt az elmúlt egy évben hozott össze a városvezetés. A szocialisták évi 500 új munkahelyet ígértek a választási kampányban a nagykanizsaiaknak. A szocialisták már 2569 munkahellyel tartoznak a nagykanizsaiaknak!
FOGLALKOZTATÁS KÉRDŐJELEKKEL?
Göndör István országgyűlési képviselő pénteki sajtótájékoztatóján válaszolt dr. Csákai Iván felvetéseire. Kiemelte, hogy városunkban a foglalkoztatási helyzet az elmúlt hónapokban valóban romlott. - Addig nem is fogom a helyzetet jónak tartani amíg egy ember is lesz, aki szeretne dolgozni és nem talál magának munkát - mondta. Ezt követően a polgármesterrel tett erőfeszítésekből emelt ki néhányat: a laktanyákat a város megszerezte, területének jelentős részét vállalkozóknak bérbe adta. Az ipari parkban több beruházás befejeződött és számos van folyamatban. A kórházi rekonstrukció, a fogyatékkal élők otthonának kialakítása, a mozi épület és a Hevesi Művelődési Központ rekonstrukciója mindmind munkahelyet, munkaalkalmat teremt. A sor folytatható a milliárdos csatorna beruházással és az autópálya építéssel. Ide tartozik a már két alkalommal, közmunka programokkal elnyert több tízmillió forint. A csőd vagy felszámolás közelében lévő cégek számára konkrét munka vagy állami foglalkoztatási források megszerzése, az adott vállalkozás továbbélését segítette. Hosszas tárgyalások eredménye, hogy maradt a határőrség és szerepe kiegészül logisztikai feladatokkal, megmaradt a vám és pénzügyőrség, a vasútnál a személyszállítás és a gépészet.
- Sajnos arra nem terjed ki sem az én, sem a városvezetés hatásköre, hogy vállalkozások életébe beavatkozzunk, ez a rendszerváltás előtti időkben volt jellemző - tette hozzá. - Sajnálom, hogy a FIDESZ már a rendszer-visszaváltás gondolatától sem riad vissza, ha támogatókat, választókat akar nyerni. Amit tehetünk, hogy egyre jobb feltételeket teremtünk az ide települő vállalkozások számára, de a vállalkozás alapítása nem önkormányzati feladat. Gondolt-e Csákai Úr arra, hogy felelőtlen hangulatkeltő sajtótájékoztatóikkal segítik vagy akadályozzák városunk vonzerejét?
ADÓREFORM-BIZOTTSÁG
Az adóreform-bizottság által ajánlott intézkedésekről tartott sajtótájékoztatót Bizzer András, a Fidelitas alelnöke és Schiiller Róbertné, a Fidesz Zala Megyei Nyugdíjas Tagozatának alelnöke.
- Az adóreform-bizottság terx''ezett intézkedéseivel tovább szűkülnének az adókedvezmények, megszűnne a sulinetes program és a lakáshitelek törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezmény, amely hátrányosan érintené a nagykanizsaiakat is. A tervezett egységes 20 százalékos AFA-kulccsal csak az élelmiszerek átsorolása 130 milliárd forintot venne ki az emberek zsebéből - mondta Bizzer András. Schüller Róbertné a város munkanélküliségéről fejtette ki lesújtó véleményét.
A HITELFELVÉTELI LEHETŐSÉGEKRŐL
A most megnyíló hitelfelvételi lehetőségekről tartott kisvállalkozások számára tájékoztatót április 7-én a hivatalban Spilák Lajos, a Magyar Fejlesztési Bank Rt. Zala Megyei Igazgatója. A megbeszélés során Musics Róbert, az AQUAPROFIT Rt. képviselője rövid tájékoztatást adott a vállalkozók számára elérhető pályázati lehetőségekről. Hasznos tanácsokat hallhattak a megjelentek a pályázati lehetőségek felkutatásáról, a finanszírozási lehetőségek összehasonlításáról, továbbá arról is, mit nyújt a pályázat és mit követel meg a pályázótól.
ÁPRILIS 29-30. VÁROS NAPJA
- A nyitottság és a tolerancia jegyében állította össze a 2005. évi Város Napja programjait a szervező Régi Jó Hagyományteremtő és Őrző Egyesület valamint a Héliosz Bt. - jelentette be április 6-án tartott sajtótájékoztatóján Ferencz József, az egyesület elnöke.
Idén a hagyományos gyermek- és családi programok közé bekerültek az időskorúak számára összeállított új programok, mint a Generációk utcája. Ide várják azoknak a családoknak a jelentkezését, akik szívesen játszanak együtt és vesznek részt tréfás ügyességi versenyeken. A vállalkozókat a Kamarakert várja. A médiatámogatók közreműködésével a Média kávézóban szabadtéri, nyitott sajtóbeszélgetéseket tartanak. A szakmai kísérő programok sorában található a Határrendészeti Konferencia, melyet dr. Szili Katalin fővédnökségével pénteken szervez a Határőrség. A magyarszerdahelyi Fogyatékosok Otthona országos labdarúgótornája, illetve a Roma Karaván program is színesíti a kínálatot. Több könnyűzenei koncert és családi program lesz a műsorban. A Kanizsa agyagvár-építő, óriásplakát-rajzoló valamint mesemondó és kikiáltó versenyek továbbjutottjai is bemutatkoznak a szabadtéri programokon. A Köztársasági Őrezred közreműködésével kerül sor a zászlófelvonásra a Deák téren. Az ünnepi közgyűlésen írják majd alá a Nagykanizsa és Csáktornya közötti testvérvárosi szerződést.
NEMES KEZDEMÉNYEZÉS
29 doboznyi, összesen 1810 darab könyv, elsősorban szépirodalom, regények, tankönyvek, mesekönyvek, a Református Egyházközség által összegyűjtött imádságos és énekes könyvek, 28 köteg folyóirat illetve néhány, óvodásoknak összegyűjtött doboznyi játék és ruhanemű került abba a mikrobuszba, amely április 11-én indult útnak Ördöngősfüzesre.
- Nagykanizsa városnak széleskörű kapcsolatai vannak Erdéllyel. Tavaly nyáron a Mezőségben járt nagykanizsai csoport megismerkedett Ordöngősfüzes lakóival. Több napon át vendégszeretetüket is élvezték. Azzal a kéréssel fordultak vendégeikhez, hogy alapítványuk és községi könyvtáruk részére magyar nyelvű könyveket szeretnének kapni - mondta Büki Pálné, a Hölgyklub vezetője.
A Honvéd Kaszinó Hölgyklubja az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola alapítványával közösen vállalta magára a könyvek gyűjtését, a listázást és a csomagolást. A Honvéd Kaszinó biztosított helyet a raktározására. Az adományok célba juttatását a Határon Túli Magyarok Hivatala vállalta fel, a hivatal közvetítésének köszönhetően a budapesti TRANSCAR Egyesület szállította az erdélyi faluba az akció során összegyűlt könyveket, játékokat, ruhaneműt. Hamarosan Kanizsán találkozhatunk az ördöngősfüzesiekkel, hiszen április 30-án, a Város Napján műsort adnak elő.
Április 9-én facsemeték, cserjék ültetésével folytatta a lakosság az ősszel megkezdett faültetést a Székelykertben. Takarították a területet, virágot ültettek, metszették a fákat. A Zalaerdő Rt. címzett támogatásából százezer forintért vásárolt facsemetéket Sólyomvári Géza főszervező irányításával ültették el.
A HET TEMAJA: KOLTESZET NAPJA
TZancLot "potenc TKentÜSá
öney d$emű <z 6áló.
cAó*taúlía*t ül, vayq frantou térdefiel d tenvet iyú.úiyet íalvaedonáúnól, HCcn idmen enyem. £k d e*tt idmerem öt. a félidteut.
Ő Menít, é*t ÚenÜlÖm. 3T úerét. é*c tűnöm.
/ttlátoÁ rajtad uíf! ÁtiáMÍ najtad!
"SaÁtHttfi £n$áé6et (plofaliféUt vfimfaUn
^anacúd^íttű 6ö*ttödé&eM exdö Métqéű&l
a. Tiafr!
"We^i^emlélte a- Aatánt. rf ten*tiö földö*t
%toutett
"KépelHíe. d^xwMa őytfayM "THi''a^aui:^ edcí? cmléáeá
- tudja.
Ic/a^aá volta^-e valaAa
\
IQta uáli£ demmivé Mittd.
Tfíiut áj•dílááo* dyét$ű}ott iíullámoié Odtoüa. öd&fetönt álmoÁ
- 7e éá én
"Rét) íalott fcenceÁ emléúe Aeuen *D<vui6o&ia djayqatva
Meq-meylelí&eKjeM téAa Zd íituáttf vágyat éeltieu
/lytÖK dutá*t földne Aull újra ^>olo*ddátf volt üldöftti ^éqmúlt ictőú ywanod emléú&éfieit &v4$á%ado&o*t 4t
£j Ma rt<ar tudom: váytfom a. múlt. Af Mázott dfenetö utót A} nem töűlí: cíttalom Cdufcátt
Havaajéit éóxttoÁ
"%átam mögött <*■} idteuverte Kíj. 7Ha ujja- 6öné teú&i a tél, ttafijaim teltét ciifiééfi a. dyél.
citcá&att fánadt fény, elmúlád féMye. "TMeyfayyott ün tátouy tta/hjaim dqeMtéúett.. tyiammou&éut fájó Aidey ífy 6a%a. *7<zlfiamou a. dpvtouqató ttafijaim 6ava. Utaá yenútee toppoM, iánúoua meyqelí. "ptzytfött HtfrtíWojjal- epet.
fö&vé dermedt af éj&en a ctilloyoú. cdettdje, tavalyént 6iálto£ a tél&e cöue&elue
aüy lát.
tlltettiém a HontMtáqott, véyet nem énö ionoiéat Aátóúeytf omló, fUdd. fildjéM...
"páj a léfiéa. i (áj a. míhca uUént. tfwutltuxÁ etettem, aty éntelmü/íet ve&jtett ú^ynwiÁ: téafia.. ciltetéa., iuttöyéi...
/t uet&may 6áyi&l-(íéiyie jón e*ulé/íeiMtS«M.
/t ttafr Meymárttiyttt a eyiiatéá.
viyéíex.
1/<Htat úivít - MadánrtniUa - (éÁ&uÁonyáá ...
"7ÓMe&x, nefűt a. 4$él. ■ ■ Itwa&jMettú, vinÁyM. IUÁMUU, önwfé^ia ta a. ytjaia. ayáruufű, úCS...
Sutci 4féS: T4 tána>
/iMiám VfüJíiév woK SW /fmi&vi
"Mte^éniit« 6e*t4% uitőt} 1/elem. jáuj -''7e v<Mjm, a. Aü tiru
/l i i^a^uÍMapMt
a. ctalpU, Htutfútittafaut AátlaA a íeláeM áyÓM
Ott ülif, liitqatőfol "7e ttayy af tyzqi tóm
Htéltfie yuAaMÁ "Tta, uUttden úyt elfogott "poq&attMH áeyed
IZienácA fyUtá*: j4tufám> HafrfotCefon,
/t tKáúaj tttán. oly távoli a 4j''jcletéaew.!
?4tufá*H. tiinéAzHq t&unete úi a i&yAivj éütött.
s4 tujátí, i (ewfSÁ éöptt, a (tutúái cbuttlí möyül (eOíetS Ttlafi fáváttciüi te&ixt HÍ megtévedt - 6éiei - láto^atővi: teúúttetéíeK <if olvadó anaMf (eúete ásuufü úÖHtutcMfifi.
"föijelíte/í iölcMÚK niKyatőjá&aj, cU utódáéi Méter mélyet
iyiletéiem. édeá dyte jólója:
/t HOfi&elte, d. a éanac cút&e
ítettt &iti, wé^öí. ntiént a*ttfatej illatú a. c&e*td.
f4 Htajd'' elfelejtett iiruut a, ttefelejca. <i 4ö4é*y iéÁjéiei, ftftutl a pyerme^í iéédéd d^étfyetétöl.
a 6aj*t4l6an*tuzto& tulifcá*i. d a, tát. mép taualfelöttnSt ott manadt dfwa átwáaíúa.
/í Kafiúelte édeiatufaevtcű ántufat rajtol
Szívemet a. fóátuf ma/UÍolja: mey&}álaláina din. a. - wijA.'' ntiéit - (elejtéi. d a Mán i
*7e vayy a. tánd. neáettt
/tmiá&r refrit a elet /t miliőn Meyájut a tenméd jet SjelZd d^enető dfíveddel örÖMtlíe <tid% a iyenetet ~7e uayy a&i éell He£e*n.
"Wleyúédett jöttömet ne*n énti& a~ aludni uátffló
tte*tt éntem é*t de*tt. de itid~e*K. tte*n Cdaá- re*néle*tt: tudja a miéntne a váladqt.
"Wert ián mólóéi Méten.
éd. ti^euöt év válad.$tja el a, teyuafiot a Mától: item a. íiáuytól (éutfeji anamufal a HafUíelte a tájat:
''JfiitdeHt Me^6oeiátő atufáettat látom a. iinalí, - d felettem, a. feúete £ecd£é/íáel a.% ty felé nefUiltti:
Syántuf-iíeyé&eH (a Modt elAogott) eyy d$ál fekete nó$da.
d Mittt réyei, - euyem féltve éd. dyenetue -tűlviláyi,
- Méy el ttem áéíett - üjeMetiíétt: felém ütteyet...
A HET TEMAJA: KOLTESZET NAPJA 5
Srufo rttUU:
Hetit leAettem vánododna& dyülötte, d e tájaáon méy anyám de jánt.
edti cdendjéóen vánod emléáeyÁ Múltjána, -nappali é&nedéá.c polcfánoúna ván.
SWpée Maqyan af, (ei vánodod&an élAet! Tatjána támady&odo néqi dyáyidolí útjain jánAat. ... Héma onijneií
tene/iet. détána fóv a tavady. - (öténi d}ö4ö6út iíüdit a tufáidon.
Ttem vaffoií vánododnaú djülötte. - vándontéént jÖtteM...
Sletentneic <iyép aOeonefát Mé^id néúed áödyöuAetem!
iAletö MiCfdámntal álmodAattaw. véled nime&et: d életem alpontján e j(öld hantjával eltemet.
Sajtyó* "penettc: Hajt, mint taft, fii*ute&
T^lap mint nap jönnek 6öyiloAőeo6: ''Ke 6éndey$ételí. áiÁ a.y>Á, *%óíjen dűé dent látAatatlanoú. "Tte dyántold aáet, Mit dent én.
''Tslü/í tö6i eyy {ölelne íullat levél.
''D&jóS ''penenc: Ki tofet* el7
"Ki lopta el ay eniíöledöt. éd <ii cderélte fejne? "t^a. (eomlott id af lg. éi lopta, el a. iitet. d tetttett fátylat enyAe 6ö$önnqel a vKey&tunlott Magántfia.
iii úitte, Sioytf Minden jóna (ondul. miéon mán <i leqáidelM
enétuf ól úiedon&ul. (lönneH Majdan cda/tod. lucdáod. eláánúoyitt éveA, de alb/íon Mén 6édö.
iiaytf (eldyálljon e ái^ondult {öídnöt <t úálaéne/í.
''tffowdtA (fafripf TZöltiVfet Koftjévui
"í^ova noAantoú ti dyáquldó éveA. /fllítdunú emléket a ié*gi nagtf 6öltő4ne&! Itt 6agyta& iennünÁet: flöjdei /fttilátí. /IdtfÁ
éd Petöiiú. "Mtayyai (íöítéiyet dyámod tíövetei.
Bljen inö44é tidytán a. nevü6. fZöltédjetíUí Manadjon Meg 6ennün4! "Kiltöinií yádyíaját enteljiiií Ma^íia. dicdty nmüket ne {eledjiiá /
"TOilté^^etiin^i lángja,
lepjen a. áéfáeiet uiláqa.
IfaüjtáaMí {éntft ifiveáie. leOee/íte, faupt
ZmIíA Manadjon a Moytfan entietíen
\ ■ '' * mk
" "" t
nenUn*f, Mely élteti a. Maytfai 6öltéíjetet. "Kapja ui&lja Aitét iycietett nent^etün/i. leqtfen n •tálté&fet a üzenetet példaáépe. s4 tii^ta éöltéAyet Me^tenenttSje.

IRéyiő, "í^ol io/í Meiét Mondá
iolttué, áoeimáá uoltato/í -6ol oaytftaú. Mint e^tf "Rómeó! /I 44M veletek oltf nuutoAa volt.
<éö}teteí caend íanolt: 6sAal<HK íelyett Minden palota lett.
élet Aj életne 6elt.
ciqanetta, paná^i étetem £el-£eliffi/í néAa védtelen léle^iutáe Aalva el {ájőn, űqq. mint áödíe iüUtfedö tájon laMan úomáhfila ueafö életi
tudom eytfa.jen én iá. eléyeú
ó*k te 4.ji£na. <z paná%& múltja <i jöuSje lányot yyűjtaif újna - 6ii%em - e ponladő világon, tapowa a jánatlan ionian lea^neií Majd 6öuetne£ tétfed
lapulnaá a yyáva fén^e/í
6eneád iyajad tte a Máiét Aidd aajátnaú. 6a- nent mec/cf Mái&épp iíiwilálló Manadj. de úoAa ne léjy et $4fenyé6Ae$ Moátoúa, jót jelentlen mindig a neved
Mit tudtam mán átadtam ne&ed
MOdt néfö pán pillanatna
dit rnaqad Möyött Aaytftál anna. <t te voltál tegnap d előtte uytfe Méy nem <iy lett belőle.
(fááfcwi rfneOuU: *?i<tmM<x6
6it vágtál éd nendelteií ne&ed
6át álmodd továü ay életed
álmodj éd tudd, íoyq mindiy ledjneé - 6ö%téUí én - (lenned 6id$ne£ Mint eddiy doAa dentmi Mádban, éd neÁiin/í (áj 6a cdalódád. uan dfemedien. mindig edodát uánjál
álmomból te ualóna váltál
holnap ól Manadj Mayad MÓda éd ne gondolj Me^alánvádta. e}en önö/í énvénqű dyzvalí te ít ntindendéyAef Ménd Mayad fóted 6a távol jár
léytf Mindit} tö&6 Mint teynap voltál
... deAol ... deniéi ...
hajnali {énq&en aq éjdqaáa vá^ya
tedtemen jeltelen dinía 6enül, alúoAol Mámonom jól edő ánntftt lévcUt teúintetemiöl menekül
{élve leáo d^ement nédnqine ntfitva
- tétova, mozdulatom 6öveti -(élne edó d^eylet (eáAeltfem titHa. táneám a pénzemmel ott 6enedi
Halna <»j átvontat Megtapogatva néjent. éd énjent elönt a-f idyuuf, •téntület Aullámúan yondoloú anna réd-jejen nőm lett. vaqtf vett e vidfontf?
mordul a. nő léi a-f éjdjalía dyépe volt, d íenne*n Aintelen dünü a vátftf, ajiéa a tedtemen indul éd vétyte ott alul énként et ntfelve '' láytf
ytfondul a tedtünú éd laddul ay élet vad dfauaií tönneú a. toiÁonton át. idtenem modt deyítd ne énjén véqet, Htéq aúanom vele e$t a edodát
lo&tlan et tedte*n éd do6San et dyívent laddul a nitmud éd nyu^dyi^í a váyy (ardultué (élne Aoyy Menjen Mán innen {gondolom nem itidyi: ey döjöd áyj)
d$ál ciqanetta a.} etjúanton cdünqve. (ádultan állo/í a.} aila/í előtt, néfent ei ténen a. lü&teto CdünAe evietalan ydonyva 6e&$ívja a nőt
6
AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Szombaton délután a volt Úttörőház adott otthont a Zalai Horvátok Kulturális Találkozójának, melyen ezúttal is a horvát hagyományok őrzése területén kiemelkedő, többségében zalai-amatőr horvát kulturális egyesületek, csoportok, tanulók mutatkozhattak be, lehetőséget teremtve egyúttal arra is, hogy a város lakossága minél jobban megismerhesse a horvát hagyományok világát, gazdagságát.
A Horvát Kisebbségi Önkormányzat által negyedik alkalommal megrendezett találkozót Vargovics Józsefné elnök köszöntőjét követően Litter Nándor polgármester nyitotta meg. Elsőként a Rozgonyi úti Óvoda horvát csoportja táncolt, majd a Tótszerdahelyi Hagyományőrző Horvát Kórus lépett színpadra. A zalai horvátok bemutatóinak történetében először mutatkozott be a Kanizsai Horvát Néptánccsoport, s akárcsak a Kanizsai Horvát Kórus dalait, az ő táncukat is - szintén most első alkalommal -légrádi tamburások kísérték. A fiatalokat a tótszent-mártoni és a tótszerdahelyi iskolák tanulói képviselték, akik szavalatokkal, népdalokkal, furulyaszóval színesítették a programot. Az előző évekhez hason-
lóan nagy közönségsikert aratott a többi közreműködő is: a Letenyei Horvát Énekkar, a Murakeresztúri Horvát Asszonykórus, a Tótszerdahelyi Hagyományőrző Horvát Kórus valamint a Tótszentmártoni Kulturális Egyesület.
A NYUGDÍJASOKÉRT
AZ ÚJ KÖZMUNKA PROGRAMRÓL
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás a 2005. évi sikeres közmunka programról tartott sajtótájékoztatót április 7-én. Szili Gyöngyi irodavezető elmondta, hogy a többcélú társulásnak ez az első sikeres közmunka projektje, de a jogelődjének az NKTTT-nak a harmadik. Az április elsejétől induló 7 hónapos program célcsoportja a többszörösen hátrányos helyzetű, szakképzetlen, elsősorban roma származású lakosság, a 45 év feletti regisztrált munkanélküli munkaerő. A hét hónap alatt mentális tréningen is részt vesznek a foglalkoztatottak. 37 település vesz részt a pályázatban. Nagykanizsa a VIA Kanizsa Kht-én keresztül 25 főt foglalkoztat. A többi településen 1 -8 főt alkalmaznak.
- A pályázatban leírtakat sikertilt megvalósítani. A 45 év felettiek aránya a létszám több mint 40 százaléka, a roma foglalkoztatott 60 százalék, a nők aránya több mint 20 százalék, rendszeres szociális ellátásban több mint 50 százalékuk részesül, valamint 10 százalék a projektben résztvevő pályakezdő. Huszonhárom fő továbbfoglalkoztatását 12 település vállalta fel saját költségére újabb 3 hónapig. A közel 62 millió forintos projektből 2 millió forint fordítódik munkaeszközökre, munkaruházatra - hangsúlyozta Kőbán Ildikó, a projekt felelős vezetője.
N.K.
1991-ben alakult, s 2001. óta közhasznú szervezetként működik a Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, melynek 29 tagszervezete behálózza egész Zalát. Tevékenységükről, fő célkitűzéseikről beszélgettünk az elnökkel, dr. Szabó Erzsébettel.
- A megye 250 ezer lakosa közül 82 ezer a nyugdíjas. Felvállaltuk, hogy az egészséges és önmagukat ellátni tudó nyugdíjasokat illetve a gondozásra szoruló időseket egyaránt segítjük, a különbözőfórumokon képviseljük. Fontosnak tartjuk, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a nyugdíjasok a legfontosabb,
őket vagy őket is érintő változásokról. Emellett kulturális programok sokaságával szeretnénk a szabadidő hasznos eltöltését segíteni.
- Nézzük kicsit részletesebben, milyen programokat terveznek ebben az esztendőben?
- Az időskorral járó egészségügyi problémák megelőzése érdekében sportvetélkedőket, sétaprogramokat szervezünk. Bekapcsolódtunk a „napi tízezer lépés" akcióba. Közkedveltek az általunk szervezett gyógyfürdő látogatások, sokan igénybe veszik a gyógyüdiiléshez kapható segítséget is. Jelenleg éppen az idei évi üdülési csekkek igénylése folyik: A Petőfi u. 5. szám alatti irodánkban április végéig, kedden és csütörtökön délelőttönként lehet jelentkezni mindazoknak a nyugdíjasoknak, akiknek a nyugdíja az 57 ezerforintos minimálbért nem éri el és szeretne a Nemzeti Üdülési Alapítvány maximum 25 ezerforintos támogatásában részesülni. Ebben a hónapban Kanizsán fogyasztóvédelmi napot tartunk. Később egészségüggyel, informatikával valamint az Európai Unióval kapcsolatban bővíthetik ismereteiket előadásainkon a nyugdíjasok. Kulturális fesztiválokat szer\>ezünk, műsort adunk az Idősek Napján, vetélkedőkre megyünk. Idén József Attilára emlékezve a többi megyei nyugdíjas szervezettel közösen szavalóversenyt rendezünk. Az Idősek
Hetét szeretnénk megyei rendezvénnyé szélesíteni.
- Milyen problémákkal keresik fel Önöket a legtöbben?
- A minimál-nyugdíj összege nta Magyarországon 24.700 forint, sokan vannak, akihiek ennyiből, vagy ennél néhány ezer forinttal többől kell megélniük. Ezen feltétlenül változtatni kell. Itt van az időskorúak foglalkoztatásának kérdése: szakmai tudásukat, több évtizedes tapasztalatukat nem szabadna egyik pillanatról a másikra száműzni a munka világából. Sok változást várunk a gondozásra szoruló idősek ellátása terén is. Ma az otthonokban „őrzik" őket, pedig a szociális gondozóhálózat kiépítésével sokan közülük a családjuk körében maradhatnának A gondozói hálózatnak a működtetésében az aktívabb, még dolgozni akaró nyugdíjasokra is lehetne számítani.
- Kiknek szavazott bizalmat a tagság a legutóbbi közgyűlésen?
- A 12 fős elnökségben az elnökön kívül két elnökhelyettes dolgozik, dr. Horváth György és Molnár János. Az elnökség tagja Magasi Gyuláné, Borsányi Zoltánné, Balázs Lászlóné és a bizottságok elnökei: Farkas Zoltán az ellenőrző, Varga Gyuláné az üdülési, Bedők Vilmos a szociális-, Kócza Ferenc a kulturális és sport, Simonyai Imre a szervezési és dr. Kerék Imréné a gazdasági bizottság részéről.
- szőlősi-
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Népegészségügyi Program keretében 2005. ÁPRILIS HÓNAPBAN A NAGYKANIZSÁN ÉLŐ ASSZONYOK SZERVEZETT EMLŐSZŰRÉSE FOLYTATÓDIK.
A szűrővizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyokat várják, akik a szűrőállomástól meghívó levelet kaptak.
A szűrés helye: Nagykanizsa MJV Kórháza Mammográfiás Labor
Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-6. Tel: 93/ 502-000/2728
Április 18. és 19. (hétfő, kedd) Dr. Dénes András, Április 20. és 21. (szerda, csütörtök,) Dr. Pálffy Erzsébet, Április 25. (hétfő) dr. Tódor Enikő, Április 25. (hétfő) dr. Csuka Sarolta, Április 26. (kedd) dr. Rácz Erzsébet, Április 27. és 28. (szerda, csütörtök) dr. Dömötör Károly körzetéhez tartozó páciensek.
Rendelési idő - Hétfő, kedd, csütörtök: 13.30-16.00-ig,
Szerda: 8.00-16.00-ig.
Az érintettek számítsanak arra, hogy a háziorvos, a körzeti ápolónő vagy védőnő személyesen felkeresheti őket az időpont egyeztetése miatt.
Kérjük Önöket, hogy a torlódások elkerülése érdekében a meghívólevélben megjelölt időpontokat szíveskedjenek betartani.
Felmerülő kérdéseikkel forduljanak az ÁNTSZ Zala Megyei Intézete, Megyei Szűrési Koordinációs Osztályához.
Elérhetőség: Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.Telefon: 92/549-185
ESÉLYEGYENLŐSÉG
7
JUBILÁLÓ CKÖ
I Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata az 1994. évi helyhatósági választásokkal egyidó''ben alakult a helyi önkormányzati választások után. 1995. januárjában kezdte meg hivatalosan működését 5 fős képviselőtestületével. A képviselőtestületből hárman immár a harmadik négyéves ciklusban folyamatosan töltik be a képviselői tisztséget. Kérésünkre Váradi Istvánná, a CKÖ-elnökhelyettese így összegezte az eltelt 10 évet: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat fő feladatai között szerepel az oktatás, foglalkoztatás, a kultúra megismertetése és terjesztése. Az évek során kialakult egy munkafolyamat, ami lehetővé tette a megfogalmazott célok véghezvitelét. Fontos megemlíteni a jó együttműködést a települési önkormányzattal, a rendvédelmi szervekkel, a közoktatási intézményekkel, és a helyi szociális intézményekkel. 1995-ben az oktatás területén első lépésként a CKÖ képviselői külső szakemberek segítségével az általános és a középiskolások számára cigány népismereti oktató anyagot állítottak össze. Ezeket az anyagokat a diákok körében előadások formájában ismertettük, aminek eredménye, hogy ma már a rendvédelmi szervek is bekapcsolódtak a programba. A Zala Megyei Rendőr-főkapitánysággal közösen oktató CD-t készítettünk el, ami az egész ország számára hasznos információkat tartalmaz. Több alkalommal roma családoknál tettünk látogatást, mely során felmerült az igény a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, és ennek eredményeként indult újára a Hétvégi Kollégium. A kollégium helyszíne először az Ady úti iroda volt, majd az önkormányzat által használatba adott Teleki utcai Bogdán János Közösségi Ház vette át a helyszín szerepét.
A Közösségi Ház az évek során oktatási és kulturális centrummá vált. Igyekeztünk és igyekszünk szakmai programokkal megtölteni. Közéleti képzések indultak és jelenleg is folynak, amelyekben a cigány kisebbségi önkormányzatok képviselői és a civil szervezetek vezetői vettek és vesznek részt ma is. Immáron ötödik éve. hogy a CKÖ a Zsigmondy-Széchenyi Szakiskolával közösen a Teleki úti Közösségi házban lehetőséget biztosít felnőtt roma embereknek az érettségi bizonyítvány megszerzésére. Akiknek különböző okok miatt nem volt lehetősége, azok a Közösségi Házban (szinte otthon érezve magukat) szívesen vállalkoznak több
éves kihagyás után is a középiskola elvégzésére. Különféle tanfolyamokat (számítástechnika, varró-és faipari tanfolyam) indítottunk. Az átképzések folyamán sikerült a képzésben résztvevők egy részét foglalkoztatni a munkaerőpiacon. Együttműködő partnerek voltunk több foglalkoztatási pályázatban, amelynek következtében nagyon sok roma származású munkanélkülit tudtunk visszahelyezni a munka világába. Az évek során munkatársaink köre fokozatosan bővült, mivel a vállalt feladatok, programok szakmai tartalma, országos kiteijedése ezt igényelte. Mentálhigiénés egészségügyi előadásokat szerveztünk a roma lakosság számára (nyugdíjas találkozók). Napi teendőink között szerepel az ügyfélfogadás. Több éve a Kisebbségi Önkormányzatunknál működik a Jogvédő Iroda.
Kisebbségi Önkormányzatunk számára fontos a cigány kultúra, a hagyomány ápolása, őrzése. A Közösségi Ház ad otthont a Dél-Dunán-túli Regionális Közgyűjteménynek is. Minden évben megrendezésre kerülnek az immár hagyományos rendezvények (Farsangi Bál gyermekeknek, Gyermeknap, Roma Nap, Nemzetiségi Nap). Kiemelt esemény a Holocaust megemlékezés, ami országossá nőtte ki magát. Ezen kívül Közösségi Házunkban folyamatosan működik Internetes Teaházunk, amely ingyenesen áll a lakosság rendelkezésére.
Terveink között szerepel az elkezdett programok továbbfejlesztése, a Veszprémi Egyetem Kihelyezett Képzési Helyével egy közös főiskolai szak indítása. Sok sikeres pályázaton vagyunk túl, a pályázati lehetőségekre ezután is komoly figyelmet fordítunk.
Az eredmények is megmutatják, hogy Magyarországon Nagykanizsa az a helyszín, ami beírhatta magát az ország történelmébe, gondolok Teleki László első romaügyekért felelős politikai államtitkárára, és én roma képviselőként első lehetek a Zala Megyei Közgyűlésben. Az elmúlt tíz év összegzéséül elmondhatjuk, hogy egyre több a roma középiskolás, főiskolás, egyetemen tanuló diák, a rendvédelmi szerveknél is dolgoznak roma fiatalok (határőrség, rendőrség) ami a CKÖ megalakulása előtt nem volt jellemző.
Szeretném megköszönni városunk Polgármesteri Hivatalának és azoknak a pedagógusoknak, szakembereknek, támogatóinknak segítségét, akik nélkül ezt a munkát nem tudtuk volna ilyen eredménnyel végezni.
(Lejegyezte: Nagy Krisztina)
KISEBBSEGEK KÖSZÖNTÉSE
Április 6-án a Vasemberházban köszöntötte Litter Nándor polgármester a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot megalakulásának tizedik, a Horvát Kisebbségi Önkormányzatot hetedik évfordulója alkalmából. Dr. Nemes Zoltán dandártábornok, a Belügyminisztérium és a Zala Megyei Rendőr-főkapi-tányság nevében üdvözölte a kisebbségi önkormányzatokat. Teleki László, az ICSSZEM romaügye-kért felelős politikai államtitkára, a helyi CKÖ-elnöke szólt a 10 év tapasztalatairól, a kisebbségi törvény módosításáról folyó egyeztetésekről. - Nagykanizsán jó kisebbségnek lenni - hangsúlyozta beszédében Vargovics Józsefné HKÖ-elnök. A program Röst János alpolgármester pohárköszöntőjével és ajándéktárgyak átadásával zárult.
Lacetti. Most ajándék klímával
Lacetti modellek hihetetlen felszereltséggel most ajándék légkondicionálóval 2 755 000 Ft-tól!
Látogasson el márkakereskedésünkbe, és győződjön meg személyesen vonzó ajánlatainkról.
Kiss-Gerencsér Autóház
Nagykanizsa, Récsei u. 1. Tel.: 93/518-940
I Az ajánlat csak a klímával felszerelet modellekre érvényes, a készlet erejéig. COj-kibocsátás: 171-218 g/km, átlagos fogyasztás: 7,1-9,1 1/100 km.
8
VÁROSPOLITIKA
ALSÓ-AUSZTRIA KULTÚRFÓRUM KREATÍV VETÉLKEDŐ 2005. - EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN ST. PÖLTEN VÁROSSAL
A VÁLLALKOZÓK ÉS A VÁROS VÉDELMÉBEN
„AZ EURÓPAI LELKÜLET KERESESE"
A kreatív vetélkedő
Úgy tűnik, sokan az Európai Uniót ma is gazdasági konglomerátumként fogják föl, ahol a költségvetés, gazdasági mutatók, nyereségmaximalizálás stb. kérdései a legfontosabbak. Amit hiányolunk, az a diskurzus Európa lelkével, Európa lényegének kérdése, annak tartalma, a nagy, megóvandó és identitást létrehozó ernyő a nemzeti egyedi érdekek felett. Jólét és boldogság, béke, tolerancia, szociális biztonság, kulturális sokszínűség, magas környezetvédelmi és képzési szint, mint a jövendő európai fejlődés erősségei már gyakran megvitatásra kerültek, de nem igazán mélyen és átgondoltan. A vízió - Európa, mint a boldogság, remény és béke mentsvára - nem definiálható pusztán közgazdaságilag!
Ezért írja ki az Alsó-Ausztria Kultúrfórum „Az európai lelkület keresése" kreatív vetélkedőt. Mit mutat fel az Európai Unió a jelenlegi állapotában, mi lenne fontos az európai lelkület előmozdítása érdekében? - már amennyiben van ilyen. Milyen lehetőségek vannak egy európai identitás-érzés, egy közös lelkület felépítésére, melyben valamennyi tagnak és tagjelöltnek része van - mely egyúttal szem előtt tartja a nemzeti sovinizmus önmegtagadását is. A művészet és a kultúra tudja talán ezt a leghatékonyabban megjeleníteni, értékekkel tud hozzájárulni az európai lelkület fejlesztéséhez.
„Az európai lelkület keresése" témakörében keresünk
* Együttest, dalszerzőt és komponistát, * írásművet és költeményt
* Képet, fotót, plasztikát, videoclipet, és egyebeket
A vetélkedő kategóriái:
1. Együttesek és dalszerzők valamint komponisták
A kompozíciók és előadók vetélkedője nemcsak Alsó-Ausztria polgárainak, hanem az egész ország, és különösen az Európai Középvárosok Együttműködési Hálózata tagvárosai (köztük Nagykanizsa) polgárainak szól, korhatár nélkül. A vetélkedő témakörében megalkotott kompozíciókat CD-n, kazettán vagy hangszalagon (legfeljebb 3,30 perc hosszan) lehet benyújtani. A legjobb anyagokat CD-n rögzítjük.
2. Irodalmi vetélkedő
A vetélkedő témakörében megalkotott vers, fogalmazvány, esszé (legfeljebb 3,5 A4-es oldal terjedelemben) nyújtható be. A nem német anyanyelvű szerzők német nyelvű fordítással együtt küldjék be munkáikat. A legjobb munkákat az Alsó-Ausztria Kulturfoóum publikációban teszi közzé.
3. Tárgyi alkotások és konstrukciók
A vetélkedő témakörében minden képi technikával alkotott munka benyújtható. Tehát képek, fotómontázsok, plasztikák, fotók, dokumentációk (CD-ROM vagy A4 méretű illusztrált fotómappa legfeljebb 10 oldal terjedelemben), videoclipek és PowerPoint prezentációk egyenként legfeljebb 3,30 perc időtartammal. A legjobb képi munkákat egy 2006. évi naptárban szerepeltetjük. Az elküldött anyagok beérkezéséért a beküldő a felelős, a beküldött anyagok a címzettnél maradnak. A beküldött művek szerzői joga a szerzőé marad, amennyiben ezt nem ruházta át másra. A szerzői jog birtokosa a beküldéssel elfogadja, hogy a művet a szokásos li-cenc-feltételekkel (CD 500 darab, publikáció 1000 példányban, naptár 1000 példány) egyszeri közzétételre átadja, valamint a díjátadás és a vetélkedő rendezvényszervezői rendelkezésre bocsátja.
A vetélkedő mindhárom kategóriájában független zsűri működik. Minden kategória győztese 1000 euró, a második helyezett 500 euró, a harmadik helyezett 300 euró díjat kap. Mindezek mellett különdíjak és szakmai díjak is lesznek.
Beküldési (beérkezési) határidő: 2005. június 10.
Cím: NÖ-Kulturforum, A - 3100 St. Pölten, Niederösterrech-Ring la z. H. Brigitte Doppler. E-mail: info@noekulturforum.at
Telefon: + 43 2742 2255 123, Fax: + 43 2742 2255 101
A bemutató és díjátadás előreláthatólag 2005. 09. 22-én St. Pöltenben, az Európai Középvárosok Együttműködési Hálózata fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi rendezvény keretében kerül megrendezésre.
Képviselőket faggató, sikereiket és kudarcaikat kutató, összegzést jelentő írásaink sorában ezúttal György Pált kérdeztük, aki a 2002-es választásokkor a VVE és a Vállalkozók Klubja Nagykanizsáért Egyesület színeiben lett képviselő.
- Teljes listával indultunk 2002-ben azzal a szándékkal, hogy annyian azért bekerülünk az önkormányzatba, hogy egyfajta mérleg nyelveként, pártpolitikától mentesen, megpróbáljuk befolyásolni a döntéseket, a város számára a legkedvezőbb elképzeléseket érvényre juttatni. A várakozásunk sajnos nem teljesült, hiszen csak ketten kerültünk be a testületbe. Az előre elképzelt működési elv nem valósulhatott meg, hiszen a két oldal nincs egyensúlyban egymással, így a mérleg nyelvére sincs szükség. Sajnos, így sokat nem tudunk tenni az előre kitűzött célok érdekében, hiszen hiába is szavaznánk adott esetben a többség ellen, nem lenne döntő. Más kérdés, hányszor, mikor került, kerülhetett volna erre sor.
- Mennyiben vállalkozóbarát a jelenlegi önkormányzat? Mennyiben érvényesülnek a városvédelem elvei a döntéshozatal során tapasztalatai szerint?
- A jelenlegi önkormányzat Nagykanizsán sem nem jobb, sem nem rosszabb, mint más városokban. A főbb városvédelmi kérdéseket megfelelő súllyal kezeli. A Városvédő Egyesület fő célkitűzéseit keresztül tudja vinni, az egyesület ma is támogatást kap céljai eléréséhez és működéséhez. A vállalkozók esetében egy kicsit bonyolultabb a helyzet, hiszen őket nehéz jól szervezni, összefogni. Korábban volt egy olyan idea, amely szerint ez az egység megteremthető. Még mindig nem beszélhetünk egységről, annál inkább semi„ mert továbbra is két kamara működik, illetve a helyi vállalkozók egy része nem a helyi szervezetet választotta. A Vállalkozók Klubja sem tudta az egységet megteremteni, mi több az a munka, amely ebben a klubban elindult, mostanra megtorpanni látszik. Tovább tarkítja a képet a pártbeli, gondolkodásbeli sokszínűség és az eltérő érdekek. Talán ebből is látszik, nehéz a vállalkozók képviselőjeként fellépni. A másik, hogy helyi szinten nem könnyű a vállalkozók érdekeinek képviselete, hiszen a lehetőségeket erősen behatárolják a jogszabályok, a törvények, a szakhatósági előírások, s ezek a szabályozók nem itt helyben születnek. Módosításuk, bármennyire is ezt diktálná adott esetben sokak érdeke, az önkormányzati döntéshozatal során nem lehetséges.
- Működik az önt jelölők részéről bármiféle kontroll vagy számonkérés a képviselői munkáját illetően?
- Sor került erre már. A fórumon, amelynek ez volt az egyik célja, igazából olyan kritikai észrevétel, amely konkrét dologra vonatkozott volna, nem adódott. Altalános elégedetlenséget tapasztalok és tapasztalhatunk mindannyian, de ezzel nem nagyon tud az ember mit kezdeni. A vállalkozói közegre is igaz az, ami az egész országra. Nem homogén csoport, amely egységes elveket képvisel, hanem sok érdekkülönbözőség, elképzelésbeli másság uralkodik a vállalkozói szférán belül is.
- A ciklus felén túl már gondolom, számot vetett, mit végzett, és mi az, ami még ön előtt áll azokból a feladatokból, amelyeket az eskü letételét követően vagy már azt megelőzően is fontolgatott. Megosztaná ezt velünk?
- Két dologról reméltem, hogy majd megvalósul. Az egyik a hivatal munkájának a jobbá tétele volt. Ez alatt a pontosságot, a precizitást, a naprakészséget, s olykor még talán a nyelvi helyességet is értem. Ebben sajnos eddig nem sikerült gyakorlatilag eredményt elérni. A másik az Ipari Park kérdése volt. Azt szerettem volna, ha ez az ügy a holtpontról kimozdul. Úgy érzem, ebben történt előrehaladás. A harmadik, amely már inkább lakóként érint, és mint ilyet nem is sorolnám ugyanoda, mint az előző kettőt, a Dózsa György utca közlekedése, az ottani forgalomszervezés ügye. E téren sem dicsekedhetek jelentős sikerrel, de szeretném, ha ezek a dolgok a ciklus végére az ott élők számára megnyug-tatatóah rendeződnének.
D.É.
KRÓNIKA
9
c
április 6.
SZENTIVANEJI ALOM
A Hevesi Sándor Művelődési Központban a Szegedi Kortárs Balett vendégjátékaként a Szentivánéji álom című darabot láthatták este az érdeklődők.
c
április 7?)
HOLGYKLUB
A Honvéd Kaszinóban a Hölgyklub tagjai a helyi kínai kolóniai tagjait látták vendégül. POKORN1 NAGYKANIZSÁN Múlt hét közepén a Civil Klub vendégeként látogatott Kanizsára Pokorni Zoltán, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség alelnöke, aki az összejövetel előtt a helyi sajtó képviselőivel találkozott. A sajtóbeszélgetésen a politikus kifejtette véleményét a felsőoktatásban tervezett változtatásokról.
c
c
OMEGA KONCERT A Zsigmondy-Széchenyi SZKI sportcsarnokában koncertezett az Omega együttes.
c
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ A dr. Mező Ferenc Gimnázi-
umban Molnárné Lénárd Éva festményeiből nyílt kiállítás. A Mindennapi növényeink címet viselő tárlatot délután Hommonay Szabolcs gimnáziumi tanár nyitotta meg.
DINNYÉS KLUB Ének sírás után címmel tartott előadást a Halis István Városi Könyvtárban Dinnyés József.
c
április12
HARMAN A PADON A Móricz Kamaraszínházi sorozat keretében Avar István, Makay Sándor és Schubert Éva szereplésével a Hárman a padon című színdarabot mutatták be a Hevesi Sándor Művelődési Központ színháztermében.
c
előzetes)
április 8.)
HEGEDUKONCERT A HSMK kamaratermében tartott hangversenyt este a Jakobovics Árpád, Vida Henriett és Bakaja Zoltán alkotta Bella Voce vonóstrió.
IRODALMI EST A Honvéd Kaszinóban "Csak visszaintenél..." címmel Rada Gyula irodalmi estjére került sor. A rendezvényen közreműködtek: Nagy Tímea és Horváth István Radnóti-díjas versmondók.
FILMVETÍTÉS A Halis Könyvtárban a Hetedik művészet a könyvtárban sorozat keretében a Kolja című cseh filmet láthatták a filmkedvelők.
április 9)
április 11
MOTORKIALLITAS
ÉS VÁSÁR Április 16-17-én nagyszabású motorkiállítás és vásár lesz a Zsigmondy-Széchenyi SZKI tornacsarnokában. A rendezvény 15-én, pénteken a sokéves hagyományokhoz híven idén is a motoros felvonulással veszi kezdetét. Az ünnepélyes megnyitó 16-án, szombaton 9 órakor kezdődik, majd 10 órától a Párizs-Dakar Rallyról Varga Akos élménybeszámolóját hallgathatják meg az érdeklődők. Délután kettő órától a Fő úton Streetfighter Show-val várják a motorsportot kedvelőket. 17-én, vasárnap 10 órától az általános iskolások kerékpáros ügyességi versenyen mérhetik össze tudásukat. A rendezvény 17 órakor tombolasorsolással zárul. A program fő támogatója a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közlekedésbiztonságáért és Közbiztonságáért Alapítvány.
JÓKAI ANNA ELŐADÁSA Április 20-án 16 órától Jókai Anna Kossuth-díjas írónő tart előadást Ne féljetek címmel. A Rozgonyi Polgári Kör által szervezett rendezvény helyszíne a Felsőtemplom.

Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u, 20. Telefon: 93/312-706
TEHETSEGEINK NYOMÁBAN
Fu Rui, a nagykanizsai Farkas Ferenc Városi Zeneiskola jelenleg zenei pályán tanuló, volt növendéke a Zeneművészeti Szakközépiskolák Országos Zongoraversenyén I. díjat nyert nagyszerű szereplésével. Nagysikerű versenyműsorát az elmúlt héten hallhatták az érdeklődők a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola hangversenytermében.
A Lakásbérlők egyesülete (LABE) nagykanizsai szervezete új helyen, az IKV ebédlőjében tartja taggyűléseit minden hónap első csütörtökén 17 órától. Lenkeyné Sándor Mária titkár
„_/
■---N
Nagykanizsa lakossága:
51 767 fő. Születések száma: 72, ebből Nagykanizsán: 32. Halálozás száma: 100, ebből Nagykanizsán: 70. Házasságkötések száma: 16
PALYAZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsa állandó lakhellyel rendelkezők részére a Kanizsa Antológia No. 1 számában való megjelenésre.
Pályázat tárgya: Irodalmi művészeti, tudományos, helytörténeti témakörökben megjelent, versek, prózák, fekete-fehér fotók, grafikák.
Pályázati feltételek: Egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűtípussal) terjedelemben. A kéziratokat kinyomtatva és merevlemezen, vagy CD-n kell benyújtani (Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk. A sikeres pályamunkák a Kanizsa Antológia No.l-es számában a júniusi ünnepi könyvhét alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányban részesülnek.
A pályázat beadásának határideje 2005. május 05.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
PALYAZATI HIRDETMENY
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 32/2001.(VI.27.) számú, a Garzonházakról szóló helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi, Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142. szám alatt lévő önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
Gyermektelen családok részére:
♦ Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A fsz/1.
36 m\ 1 szoba összkomfortos, szálláshasználati díj: 8.398 Ft/hó
♦ Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A fsz/4.
36 m\ 1 szoba összkomfortos, szálláshasználati díj: 8.398 Ft/hó
Egy gyermekes családok részére:
♦ Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A fsz/2.
38 m~, 1 szoba összkomfortos, szálláshasználati díj: 8.865 Ft/hó
♦ Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A I. em. 8.
40 m2, 1 szoba összkomfortos, szálláshasználati díj: 9.799 Ft/hó
♦ Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A II. em. 10.
40 m% 1 szoba, összkomfortos, szálláshasználati díj: 9.799 Ft/hó
♦ Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B fsz/3.
38 m2, 1 szoba, összkomfortos, szálláshasználati díj: 8.865 Ft/hó
A lakások megtekintésének időpontja: 2005. április 21. 13-15 óráig
A pályázat benyújtásának helye és ideje''. Szociális Osztály 2005. április 29. (péntek)
A pályázati feltételekről részletesen a Szociális Osztály (Nk. Eötvös tér 16.) földszinti ügyfélfogadójában adunk felvilágosítást. Telefonon az 500-860-as számon állunk az ügyfelek rendelkezésére. Pályázati formanyomtatvány ugyanitt kérhető.
10
KULTURA
A Tavaszi Művészeti Fesztivál rendezvényeinek sorában nyílt meg a Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesületének kiállítása április 6-án, a HSMK-ban. A tárlatot Papp Ferenc intézményigazgató ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A 15 egyesületi tag mellett első alkalommal mutatkozott be közös tárlaton Borszéki Ildikó és Domina Erzsébet. A kiállított anyagának jelentős része Budapesten, a Nemzeti Színház melletti Zikkuratban is látható volt márciusban. A művészek - Ambrus Márta, Babati Csaba, Csávás Csaba, Farkas Zsuzsa, Ferkovics József, Járási Ildikó, Kassainé Szarjas Gertrúd, Kotnyek Istx''án, Kustár Zsuzsa, Ludvig Zoltán, Melega István, Orosz Gergely, Péntekné Horváth Györgyi, Stamler Lajos és Szekeres Emil - 40 munkája látható május 1 -ig a HSMK-ban. A megnyitón közreműködött a Kodály Zoltán Művelődési Ház Vasutas Énekkara. Táncos Laura vezényletével.
„VERSSOR AZ UTCAZAJBAN"
Április 8-án a Nagykanizsai Polgári Egyesület nevében Dezső Ferenc tartott sajtótájékoztatót a Deák téren. Az utca embereit megszólítva, mintegy „verssor az utcazajban" emlékezett az egyesület József Attilára, a város különböző helyein elhelyezett plakátjaikon a költő egy-egy különösen időszerű verssoraival. Az egyesület elnöke szerint az elolvasott idézetek talán arra késztetik az embereket, hogy kezükbe vegyék a kötetet.
- Egyesületünk nem folytathat pusztán kulturális tevékenységet, foglalkoznunk kell a közélettel is, hiszen József Attila szinte minden versbe öntött gondolatával a legkiszolgáltatottabb emberekért aggódott - fejtette ki az elnök többek között utalva arra is, hogy a Költészet Napján az alkotót és művét együtt ünnepeljük.
A KOLTESZET NAPJAN
A Költészet Napja három rendezvényével fejeződött be április 11-én a Tavaszi Művészeti Fesztivál, a HSMK kultúraközvetítő programja. Az érdeklődők 17 órakor könyvbemutatón vehettek részt. Youenn Bruks: Susogások a szélben, magyar breton - haikuságok című könyvet mutatta be dr. Horváth György, a kötet lektora. A verseket Szabadi Tibor fordította eszperantóból magyarra. - Megállapíthatjuk, ezzel a kis kötettel is gazdagabb lett irodalmi életünk palettája - hangsúlyozta dr. Horváth György, majd felolvasott néhány apró üzenetet tartalmazó haikut. - 73 kis alkotás, 73 érzés, érzelem, szépség. El kell merülnünk üzenetükbe - e szavakkal ajánlotta a kötetet a könyvbemutatóra érkezőknek.
A következő rendezvényen Versek képekben címmel, rajzkiállítás nyílt a Hevesi iskola tanulóinak munkáiból. Kassainé Szarjas Gertrúd pedagógus tanítványainak kiállítását Papp Ferenc, az intézmény igazgatója ajánlotta a Költészet Napjára érkezők figyelmébe. A színházterem előcsarnokában húsz József Attila vershez készült 70 rajzot szemlélhetnek meg az érdeklődők.
A „Semmi ágán ül szíivem..." József Attila életútja verseinek tükrében című műsort Horváth István, Radnóti-díjas versmondó szerkesztette és rendezte. Közreműködtek a Hevesi Sándor Versmondókör tagjai, a Batthyány Gimnázium versmondói, Szépligeti Mátyás és az Igricek Együttes.
Kirobbanó sikerrel mutatkozott be Nagykanizsán a New Yorkból érkezett GilFeMa nevű együttes. A Móricz Zsigmond Művelődési Házban tartott koncerten a Lionel Louke-Massimo Biolcati-Németh Ferenc jazz-trió egy európai turné állomásaként lépett fel városunkban. Az együttes: Lionel Louke gitár, ének, Massimo Biolcati bőgő; Németh Ferenc dob.
KETTŐS ÜNNEPSÉG
A Tavaszi Művészeti Fesztivál keretében találkozhatott a kanizsai közönség Bertók László Kossuth-díjas költővel április 7-én, a Halis István Városi Könyvtárban. Papp Ferenc, a HSMK igazgatója mielőtt átadta a szót az est házigazdájának, Pék Pál költőnek, egy kellemes kötelességének tett eleget. Az intézmény 10 éves hagyományának folytatásaként átnyújtotta a Hevesi Sándor Művelődési Központ 2005. évi Művészeti Díját Pulainé Cserti Ilona népi iparművésznek. A kitüntetett a Hagyományápoló és Díszítőművészeti Tevékenységéért, valamint a szlo-
vén-magyar kulturális kapcsolatok ápolásáért kapta az elismerést.
Az est további részében Bertók László költészetével ismerkedhettek meg a jelenlévők. Az író, költő 1935-ben született a Somogy megyei Vésén. Első verseskönyve, A fák felvonulása 1972-ben látott napvilágot. 1975-től a Jelenkor szerkesztőségének tagja, ''99-től főmunkatársa. Négy verseskönyve, négy prózai kötete, s egy gyermekverskötete jelent meg.
A versek Kocsis Edit, Spollár Dávid, Tóthné Hegedűs Erzsébet, valamint a szerző tolmácsolásában hangoztak el.
H€V6SI SÁNDOR MŰVeLŐDéSi KÖZPONT
Széchenyi tér 5-9. Tel.: 311- 468 Jegyárusítás: 14-18 óráig
ÁPRILIS 18. 19 ÓRA RÉGIMÓDI TÖRTÉNET SZÍNMŰ
(HEVESI - BÉRLET) A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház előadása Belépődíj (pótszék): 1200 Ft
ÁPRILIS 19. 16.30 ÓRA MÓRICHELY MADÁRVILÁGA
Filmvetítéssel egybekötött beszélgetés Maros Sándorral.
ÁPRILIS 19.19 ÓRA RÉGIMÓDI TÖRTÉNET
színmű
(BRÓDY - BÉRLET) Belépődíj (pótszék): 1200 Ft
ÁPRILIS 22.19 ÓRA ROCK AND ROLL DISCO
AZ 50-ES, 60-AS, 70-ES, 80-
AS ÉVEK ZENÉJE SOK - SOK ZENE, TÁNC, FILMVETÍTÉS, BÜFÉ BELÉPŐDÍJ: NINCS
ÁPRILIS 23.15 ÓRA TARKA - BARKA MŰHELY
Készülődés Anyák Napjára
OKTATAS
11
ARANYMETSZÉS MŰVÉSZETI NAPOK
Az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola ismét megrendezi a volt Úttörőházban az Aranymetszés Művészeti Napok programsorozatát. Április 19-én, a Tánc Napján mindhárom táncművészeti ág bemutatkozik, több mint kétszáz fiatal néptánc-, társastánc- és modern tánc produkcióit láthatja a közönség 17 órától. Másnap, a Képzőművészet és a Zene Napján 14 órától a különböző képzőművészeti technikákat ismerhetik meg az érdeklődők. Az iniciálékészítés, az éremfaragás, a festészet fortélyainak ellesése mellett a kézműves szakosok bemutatkozását is nyomon követhetik a programra látogatók. 17 órától klasszikus zenei minikoncertre kerül sor, a zalaszentbalázsi és hahóti növendékek közreműködésével. Ekkor kerül sor a képzőművészeti tanszékre járó diákok reprezentatív munkáiból összeállított tárlat ünnepélyes megnyitójára is. Este 21 órakor intermediális rendezvénnyel várják a nézőket az Alsótemplom melletti térre, ahol a művészetek egymásra gyakorolt hatását igyekeznek bemutatni. A zárónapon. 21-én több mint hatvan fiatallal - közülük többen középiskolások már - a színjátszásé lesz a főszerep: jelenetek, prózák, mozgásos improvizáció, mesejáték szerepel a 17 órakor kezdődő programban. A többnapos rendezvény zárásaként este táncház várja majd a diákokat, szülőket, tanárokat.
BOCSKAY ISTVÁN ÉS KORA
Tavaly ősszel határozta el a Hevesi iskola, hogy három fordulóból álló történelmi versenyt hirdet a megye általános iskolásai számára, az 1604-ben kirobbant Bocskay szabadságharc 400. évfordulója tiszteletére. A felhívásra 110 tanuló jelentkezett a különböző iskolákból. A döntőt április 8-án rendezték meg a legjobb eredményt elért 22 diák részvételével. A feladatok között szerepelt többek között versírás Bocskay Istvánról, illetve korabeli várat ábrázoló kép készítése. Első helyezést ért el Skoda Péter 6/a (Hevesi iskola ). 2. Farsang Zsófia (Zalaapáti iskola, 7. oszt) 3. Gaál Szabina l/a. (Hevesi iskola).A díjazottak könyvjutalomban részesültek.
„JATSZANI IS ENGEDD"
József Attila születésének századik évfordulóján, a költészet napján szerte az országban megemlékezéseket, ünnepségeket rendeztek. „Játszani is engedd" címmel nyílt ünnepi kiállítás a Péterfy Sándor Általános Iskolában az alsó tagozatos diákok munkáiból. A megnyitó elején a nagyok emlékeztek a költőre, majd Ambrus Márta tanárnő szólt róla. Értékelte a kiállítást, amelynek díjkiosztójára a későbbiekben kerül sor. Az iskola felső tagozatosai számára versmondó versenyt hirdettek, az 5-8. osztályosok József Attila legszebb soraival tisztelegtek az ünnep előtt. A rajzpályázaton és a szavalóversenyen legjobban szereplő diákok jutalmazását a Péterfy Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatja.
- Hogyan készültek ezek a szép rajzok, mi adta az ötletet? - kérdezte lapunk a fiatal alkotóktól.
- Az Altató című verset hallgattuk meg. Csak úgy megjelentek a fejemben a gondolatok, a képek, aztán meg lerajzoltam. Amúgy is nagyon szeretek rajzolni. Szerintem ez egy nagyon szép költemény, tele van szebbnél szebb dolgokkal - mondta a legkisebb alkotók közül Nyirádi Ivett.
- Az Altató című versben nekem az a rész tetszik a legjobban, amikor azt írja József Attila, hogy „alszik a bogár, a darázs...", ezért aztán ezt rajzoltam le. Különben nagyon szép vers az egész, olyan kedves, és nekünk, gyerekeknek is szól - tette hozzá Halász Szelina Ramóna.
-dé-
POSTANKBOL
Tisztelt Városi Diákönkormányzat!
Kedves Baliné Zalavári Ágota és Sebestyén Nikoletta!
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni azért a munkáért, amit immár három éve végeztek a 24 órás Vasember Kupa kapcsán. Tudjuk, hogy emberfeletti munkát és hihetetlen energiát kíván egy ilyen nagyszabású rendezvény megszervezése és kivitelezése. Köszönjük a verseny szép pillanatait, a közös játék örömét. Az, hogy sokan már a 2006-os megmérettetésre készülnek, bizonyítja, hogy jól teszitek a dolgotokat és szükség van a Vasember Kupára. Minden évben újabb tapasztalatok birtokába jutunk, melyet be tudunk közösen építeni az elkövetkező évi viadalba. Hálásak vagyunk azért a fáradozásért, amit értünk, kanizsai diákokért tesztek.
A Thúry SZKI Diákönkormányzata
NAGYKANIZSAI NAGY KÖNYV!
A Halis István Városi Könyvtár egy kezdeményezést indított útjára, azzal a céllal, hogy mi kanizsaiak is javasoljunk kanizsai műveket és kanizsai szerzőket A NAGY KÖNYV címért folyó versenybe -hangzott el a múlt héten tartott sajtótájékoztatón.
A „Nagy Könyv"-nek, Magyarország kedvenc regényének kiválasztásában könyvtárunk is részt vehet. Aki szavazni szeretne, voksát elektronikus formában április 23-ig adhatja le, így ajánlhatja kedves magyar és külföldi regényeit. Szavazhatnak a már ajánlott művekre is - mondta Czupi Gyula, a könyvtár igazgatója. A kezdeményezők szeretnék, ha olyan regény, regényes önéletrajz is az országos listára kerülne, melynek nagykanizsai kötődése szerzője, témája van. Egy, a könyvtár honlapjáról megközelíthető oldalon megtalálható a kanizsai ajánlat „A Nagy Könyv" listájához. A regények mindegyike fontos olvasnivaló a városról. Témájuk mellett szerzőjük is kötődik szűkebb hazánkhoz és ragyogó olvasmányok is. Bánki Éva Esővárosa, Nagy Gáspár Kanizsa - Vár (vissza) című munkája, Rózsás János Duszja nővér című regénye, Halis István Színes mozaikja, Szertics László Gyalogutak című munkája vagy Vauk Anna emlékezéstörténete, Bátki József Volt egyszer egy életünk című műve mindmind jelölhető.
Hogy segítsék az olvasókat a kanizsai alkotók, többek között ezért is találkoztak a most megalakult
Szertics László Olvasókör tagjai a Halis István Városi Könyvtár Wlassics Gyula termében. A találkozó apropóját az a hat, Nagykanizsához kötődő könyv adta, amelyet a könyvtár kezdeményezésére a Nagy Könyvek közé javasolhatunk. Az olvasókör találkozóján először Rózsás János mesélt könyve, a Duszja nővér megszületésének körülményeiről, arról, hogy már a fogság idején fontolgatta, papíjra veti emlékeit. Beszélt arról, hogy önképzőkörösként is vonzódott az íráshoz, de akkor még nem sejtette, sora úgy alakul, hogy egy egész életre feldolgozható témát ad, a fogságban töltött évek könyvei alapjává válnak. Legújabb műve, a Leventesors a nyár elején jelenik meg, tudhattuk meg az írótól.
Az est vendége volt Bátki József is, aki kedves történetek, humoros kitérők közepette mesélte el, miként jött létre a Volt egyszer egy életünk című mű. Elmondta, a család bíztatására kezdett írni, azután, hogy háborús filmjeit megtalálta, képeit albumba rendezte. Idős fejjel, nyolcvan évesen tanulta meg a számítógép használatát, s kedves iskolájában, a Cserháti Sándor SZKI-ban fűzték kézirattá a leírt oldalakat. A sorba rakott képek mentén született meg a könyv, amelyet a kiadónál aztán a Nyugat a helyzet változatlan című könyvhöz hasonlítottak, amelyre a szerző csak annyit mondott, hogy míg Erich Maria Remarque művéért Nobel-díjat kapott, addig neki ötszáz példány eladása miatt főtt a feje.
12
TV-MŰSOR
Április 15. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Napi mozaik 9:40-kor Hol-mi? 11:05 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:01 Kívül - Belül 13:02 Körzeti magazin 13:55 Az ígéret földje 14:45 Kachorra 15:40 Telitalálat 16:25 12+ 16:35 Kolumbusz 17:24 József Attila 100 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Kultúrpercek 17:45 Körzeti híradók 17:55 Kívül - Belül 17:56 Mire jó az EU? 18:00 12+ 18:15 Híradó 18:25 Pláza 18:50 Pláza 19:22 12+ 19:30 Híradó este 19:53 Sporthírek Időjárás 20:05 Frank Riva 20:56 A Nagy Könyv 21:05 Péntek esti sztár 22:00 Péntek este 22:27 Kívül -Belül 22:30 Híradó 22:40 Sporthírek 22:45 Gang 23:40 Kárpáti krónika 23:55 Meztelen ebéd 01:50 Gazdagodj okosan!
Fókusz plusz 19:25 Szeress most! 20:20 A hálózat csapdájában 22:30 Heti hetes 23:40 Titkos fegyver 01:15 A GEO bemutatja: Tigrisek nyomában 01:45 A GEO bemutatja: Az igazgyöngy zsoldosai
Január 17. vasárnap
06:00 Strucc 06:30 Jó reggelt. Magyarország! Hírmagazin 07:00 Mokka 09:00 Stahl konyhája 09:10 Latin pofonok 10:10 Teleshop 11:30 Providence 12:20 Ének az esőben 14:20 Norbi tilók Az egészséges életkód 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:20 A szerelem ösvényei 17:25 Jóbarátok 18:00 Jóbarátok 18:30 Tények hírműsor 19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív 20:15 Áll az alku 21:50 Harley Davidson és Marlboro Man 23:45 Jó estét, Magyarország! 00:10 Norbi titok Az egészséges életkód 00:15 Halálos zarándoklat
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli Ébresztőshow09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 Híradó 12:10 Vihar 13:50 06-81-601-601 15:10 Kacsamesék 15:40 Csacska angyal 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 Híradó 19:(X) Fókusz 19:35 Legyen Ön is Milliomos! 20:15 Barátok közt 20:50 Benne leszek a tévében! 22:10 Néma düh 00:05 Találkozások 00:20 Ronda és veszélyes 02:15 Fókusz
Április 16. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér - Kalocsa 10:00 XX. Matáv - Vivicittá Városvédő Futás 10:05 Magyar Elsők Az első magyar szépségkirálynő 10:30 Malajziai mozaik 11:00 XX. Matáv - Vivicittá Városvédő Futás 11:10 "így szól az Úr!" 11:20 Krisna, a játékos isten 12:01 Hírek, időjárás 12:10 Vivicittá Városvédő Futás 12:15 Úton 12:45 PoliTour 13:10 Vivicittá Városvédő Futás 13:20 Mindentudás Egyeteme 14:10 Vivicittá Városvédő Futás 14:30 Csellengők 14:55 Örömhír 15:25 Telesport 15:55 A Halhatatlanok Társulata - Dózsa Imre. Örökös Tag 16:50 József Attila 100 Versek, visszaemlékezések 16:55 Addams Family 2. 18:35 Berlin, Berlin 19:22 A Nagy Könyv 19:30 Híradó este 19:55 NÉVshowR - A Kos jegyében születetteket köszöntjük 21:40 Friderikusz :45 Híradó este - Időjárás 22:55 Telesport 23:20 Héthatár 00:10 New York sűrűjében 00:55 Gazdagodj okosan!
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Marco és Gina 09:25 Boldog születésnapot! 10:20 A 12-es körzet 11:05 Heti Mozaik 12:01 Hírek, időjárás-jelentés 12:10 Taxival Kanadába 13:40 Stílus 14:10 Delta 14:40 Századunk 15:10 Az ezredforduló építészete 16:12 József Attila 100 Versek, visszaemlékezések 16:20 Karusszel 18:35 Luxor-show 19:23 A Nagy Könyv 19:30 Híradó este 19:52 Sporthírek 20:05 Ligeti legendák 21:02 A Nagy Könyv 21:05 Perlasca - Egy igaz ember története 22:50 Híradó este - Időjárás 22:55 Sporthírek 23:05 Perlasca - Egy igaz ember története 00:45 Magyar Filmműhelyek 00:55 Gazdagodj okosan!
06:00 Tv2 matiné 09:20 Vad világ 10:20 Kalandjárat 10:50 Babaház 11:20 Laktérítő 11:55 TotalCar 12:30 Kobra 13:25 Kulcsember 14:25 Jaké 2.0 - A tökéletes ügynök 15:30 Sliders 16:30 Csillagkapu 17:30 Rex felügyelő 18:30 Tények Hírműsor 19:00 Magellán 19:30 Activity show 20:10 Megasztár 23:40 Mindörökké Batman 01:50 Gyilkossági csoport
06:00 A vadak ura 06:45 A világ meséi 06:55 Lisa 07:00 Kölyökklub 09:35 Walt Disney-rajzfilmek 10:25 A GEO bemutatja: Tigrisek nyomában 10:55 A GEO bemutatja: Az igazgyöngy zsoldosai 11:30 Ötletház 12:00 Híradó 12:10 06-81-320-310 13:25 Autómánia 14:00 Daws''on és a haverok 14:55 Largo Winch - Az igazságtevő 15:50 Hét év Tibetben 18:30 RTL Híradó 19:00
Jóban Rosszban 19:30 Aktív 20:15 Multimilliomos Kvíz-show 20:55 Banánhéj 22:00 Szulák Andrea Show 23:00 Nyom nélkül 00:00 Dolce Vita 00:35 Jó estét, Magyarország! 01:00 Norbi titok Az egészséges életkód 01:05 A bűn nyomában
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli Ébresztőshow 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 Híradó 12:10 A tizedik királyság 13:50 06-81-601-601 15:10 Disney-rajzfilmsorozat: Kacsamesék 15:40 Csacska angyal 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz Közszolgálati magazin 19:35 Legyen Ön is Milliomos! 20:15 Barátok közt 20:55 Győzike 21:50 Terrorjárat 23:35 Találkozások 23:50 Valahol Amerikában 01:35 Autómánia Autósmagazin 02:10 Fókusz
Január 19. kedd
05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Mókás mechanika 06:45 Tv2 matiné 10:35 Egyről a kettőre 11:05 Stahl konyhája 11:40 Xena 12:30 Knight Rider Team 13:25 Országutak őrangyala 14:25 Kaland Bt. 15:25 Pacific Blue 16:30 Walker, a texasi kopó 17:30 J.A.G.- Becsületbeli ügyek 18:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Spartacus 1-2. 23:45 Dzsungelláz
Pffl
06:00 A vadak ura 06:45 Lisa 07:00 Kölyökklub 08:55 MegaMan 09:20 Inuyasha 09:45 Vasárnapi Receptklub 10:40 Arany Ászok Liga 11:10 Arany Ászok Liga Ferencváros-Vasas labdarúgó-mérkőzés 13:35 Space Jam - Zűr az űrben 15:15 Drágám, most mi mentünk össze 16:05 Hatoslottó-sorsolás 16:35 Eltűntnek nyilvánítva 17:30 V.I.P. 18:30 Híradó 19:00 Medicopter 117 20:00 Kamu kém 21:35 A leskelődő 23:20 Fókusz Portré 23:55 Hová tűnt Kevin Johnson?
Január 18. hétfő
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte Közéleti információs magazin 09:05 Napi mozaik 9:40-kor Holmi? Szabadidős programajánló műsor 11:00 Parlamenti Napló 12:01 Híradó délben 13:01 Roma Magazin 13:25 Domovina Szlovák nyelvű 13:55 Az ígéret földje 14:45 Kachorra 15:35 Telitalálat 16:24 12+ 16:30 Annyi arc ismerős... Találkozás Payer Andrással 17:24 József Attila 100 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Kultúrpercek 17:45 Körzeti híradók 17:55 Mire jó az EU? 18:00 12+ 18:15 Híradó 18:25 Pláza 18:50 Pláza 19:22 12+ 19:30 Híradó este 19:53 Sporthírek - Időjárás 20:05 Kékfény 20:58 A Nagy Könyv 21:05 Hogy volt?... Hogy volt! 22:00 Hétfő este 22:30 Híradó, időjárás 22:40 Sporthírek 22:45 Nyugtató 23:15 Kárpáti krónika 23:30 Helter Skelter - A pokol csúszdája 01:10 Gazdagodj okosan!
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Napi mozaik 11:05 A sivatag szerelmesei 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó délben 13:04 Kívül - Belül 13:05 Srpski Ekran 13:30 Unser Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi magazin 14:05 Az ígéret földje 14:55 Kachorra 15:45 Telitalálat 16:40 12+ 16:45 Maradj velünk! 16:55 Katolikus krónika 17:24 József Attila 100 versek, visszaemlékezések 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Kultúrpercek 17:45 Körzeti híradók 17:55 Kívül - Belül 18:00 12+ 18:15 Híradó 18:25 Pláza 18:50 Pláza 19:22 12+ 19:30 Híradó este 19:53 Sporthírek -Időjárás 20:05 Önök kérték! 20:58 A Nagy Könyv Most jól beolvasunk! 21:05 T. Akta Tomóczky Anita műsora Szervátültetés 22:00 Kedd este 22:27 Kívül - Belül 22:30 Híradó, időjárás-jelentés 22:40 Sporthírek 22:45 Allegro Művészeti tévéműsor 23:40 Kárpáti krónika 23:55 Helter Skelter - A pokol csúszdája 01:30 Gazdagodj okosan!
tnn
06:00 Laktérítő 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 Stahl konyhája 09:10 Latin pofonok 10:10 Teleshop 11:30 Providence 12:30 Az utolsó aratás 14:20 Norbi titok Az egészséges életkód 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 A szerelem ösvényei 17:30 Jóbarátok 18:00 Jóbarátok 18:30 Tények 19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív 20:15 Multimilliomos 21:00 Elit kommandó 23:20 Tények és Tanúk 23:50 Szeret, nem szeret 00:05 Jó estét, Magyarország! 00:30 Propa-ganda01:05 Norbi titok01:10Film...

06:00 Magellán Tudományos utazás a Föld körül 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka 09:00 Stahl konyhája 09:10 Latin pofonok 10:10 Teleshop 11:35 Providence 12:30 Rabold a nőt! 14:20 Norbi titok Az egészséges életkód 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 A szerelem ösvényei 17:30 Jóbarátok 18:00 Jóbarátok 18:30 Tények Hírműsor 19:00
18:00 12+ 18:15 Híradó 18:25 Pláza 18:50 Pláza 19:22 12+ 19:30 Híradó este 19:53 Sporthírek - Időjárás-jelentés 20:05 A tévé ügyvédje 20:58 A Nagy Könyv 21:05 Rejtélyes bűnügyek: Egy jóravaló lány halála 22:00 Szerda este 22:30 Híradó, időjárás-je-lentés 22:40 Sporthírek Időjárás-jelentés 22:45 Lapozó 23:35 Kárpáti krónika 23:55 Végzetes érdekek 01:30 Gazdagodj okosan!
06:00 Propaganda (2003) 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 08:50 Stahl konyhája 09:00 Latin pofonok 10:00 Teleshop 11:20 Providence 12:15 A nagy csapat 2. 14:20 Norbi titok Az egészséges életkód 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 A szerelem ösvényei 17:30 Jóbarátok 18:00 Jóbarátok 18:30 Tények Hírműsor 19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív 20:15 Multimilliomos 20:55 Columbo: Szemfényvesztő 22:45 Nyomtalanul 23:45 Moziverzum 00:15 így készült: 36 Werkfilm 00:45 Jó estét, Magyarország! 01:10 Norbi titok Az egészséges életkód 01:15 Az életművész (amerikai vígjáték)
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 Híradó 12:10 A tizedik királyság 13:50 06-81-601-601 15:10 Disney-rajzfilmsorozat: Kacsamesék 15:40 Csacska angyal 16:35 Balázs 17:30 Mónika A kibeszélő show 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:35 Legyen Ön is Milliomos! 20:15 Barátok közt 21:00 Titkos terv 22:45 XXI. század 23:15 Az elnök emberei 00:10 Találkozások Sztármagazin 00:25 Az utca törvénye 01:15 Antenna Euro-atlanti magazin 01:45 Fókusz .
Január 21. csütörtök
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli Ébresztőshow 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 Híradó 12:10 A tizedik királyság 13:50 06-81-601-601 15:10 Disney-rajzfilmsorozat: Kacsamesék 15:40 Csacska angyal 16:35 Balázs 17:30 Mónika A kibeszélő show 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:35 Legyen Ön is Milliomos! 20:15 Barátok közt 20:55 Vészhelyzet 21:50 Desszert 22:40 Kényszerhelyzetben 00:15 Találkozások 00:30 Napóleon 02:15 Fókusz
Január 20. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Napi mozaik 11:05 A sivatag szerelmesei 12:01 Híradó délben 13:00 Hrvatska krónika 13:30 Ecranul nostru 14:00 Az ígéret földje 14:50 Kormányváró 15:20 Fogadóóra 15:50 Telitalálat 16:40 12+ 16:45 Evangélikus ifjúsági műsor 16:55 Az utódok reménysége 17:24 József Attila 100 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Kultúrpercek 17:45 Körzeti híradók 17:56 Mire jó az EU?
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Napi mozaik 9:40-kor Hol-mi? 11:05 A sivatag szerelmesei 12:01 Híradó délben 13:01 Kívül - Belül 13:02 Körzeti magazin 13:55 Az ígéret földje 14:45 Kachorra 15:35 Telitalálat 16:20 12+ 16:30 Kolumbusz 17:24 József Attila 100 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Kultúrpercek 17:45 Körzeti híradók 17:55 Kívül - Belül 17:56 Mire jó az EU? 18:00 12+ 18:15 Híradó 18:25 Pláza 18:50 Pláza 19:22 12+ 19:30 Híradó este 20:05 Frank Riva 20:58 A Nagy Könyv 21:10 Péntek esti sztár 22:05 Péntek este 22:32 Kívül - Belül 22:35 Híradó, időjárás 22:45 Sporthírek 22:50 Bestseller 23:20 Kárpáti krónika 23:35 Telesport Magyarország - Nagy-Britannia Divízió l-es Jégkorong Világbajnokság 01:20 Gazdagodj okosan!
06:00 Strucc 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 08:50 Stahl konyhája 09:00 Teleshop 10:25 Játszd újra. Joel! 10:55 Providence 11:55 Karavánok 14:20 Norbi titok 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 A szerelem ösvényei 17:30 Jóbarátok 18:30 Tények 19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív 20:15 Áll az alku 21:45 A csendestárs 00:00 Jó estét. Magyarország! 00:25 Norbi titok Az egészséges életkód 00:30 Halálos zarándoklat
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 Híradó 12:10 A tizedik királyság 13:50 06-81-601-601 15:10 Timon és Púmba 15:40 Csacska angyal 16:35 Balázs 17:30 Mónika 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:35 Legyen Ön is Milliomos! 20:15 Barátok közt 20:55 Benne leszek a tévében! 22:15 Becsületkódex 00:25 Találkozások 00:40 A sólyom dühe 02:15 Fókusz
KANIZSAI MÉDIA
13
MŰSORA
Április 15-től Április 21-ig
Április 15. péntek
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42 Hangos képújság 06:50 K''arc 07:14 Jelkép - katolikus 07:24 Mese: Vackor elindul az óvodába 07:29 Krónika 07:39 Reklám 07:41 Jövő 7 -Holokauszt nap 07:53 Sport - Vízilabda - következik a rájátszás 08:05 Adjuk magunkat 08:14 Műsorajánló 08:15 Reklám 08:17 Krónika 17:00 Hazán belül - a belföldi túrizmus magazinja 17:30 Képújság 18:00 Krónika 18:14 Mese: Harc a filiszteusokkal 18:18 Jelkép - katolikus 18:30 Nyugati Régió 19:00 Krónika 19:15 Nyugati Régió 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:04 K''arc 20:30 Hírháló 21:00 Fekete halál 1. rész - német katasztrófafilm 23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat
Április 16. szombat
06:30 Krónika 06:45 Hangos képújság 06:50 Nyugati Régió 07:14 Jelkép - katolikus 07:24 Mese: Harc a filiszteusokkal 07:30 Krónika 07:41 K''arc 08:05 Adjuk magunkat 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:30 Hazán belül 10:00 Maksavízió 10:30 Nedű 11:00 Pénzháló 17:00 Business-mix magazin. 17:30 Képújság 18:00 Storyboard 18:30 Adjuk magunkat 18:40 Kard és kocka - magyar film 19:56 Szivárvány sztár magazin -Fieszta 20:30 Hírháló 21:00 Fekete halál 2. rész - német katasztrófafilm 23:00 Bence show 23:30 Különjárat
Április 17. vasárnap
06:30 Kard és kocka - magyar film 07:45 Adjuk magunkat 08:00 Storyboard 08:30 Hírháló 09:30 Egészségmagazin 10:00 Kincses sziget 0:30 Business-mix magazin. 11:00 Pénzháló 17:00 Nedű 18:00 Válogatás a hét műsoraiból 18:30 Adjuk magunkat 18:40 A hecc - magyar tragikomédia 20:10 Megjöttünk sorozatból - Spanyolország 20:30 Hírháló 21:00 A leszámolás napja - amerikai akciófilm 23:00 Maksavízió 23:30 Bencze show.
Április 19. kedd
06:30 Tv mozi: A Hecc - magyar film 07:59 Adjuk magunkat 08:09 Megjöttünk sorozatból - Spanyolország 17:00 Kincses sziget 18:00 Krónika 18:10 Reklám 18:17 Mese: Vackor elindul az óvodába 18:19 Jelkép - adventista
18:30 A Nagy Kanizsai Könyv 19:00 Krónika 19:10 Reklám 19:14 Jövő 7 19:40 Adjuk magunkat 19.48 Reklám 19:50 Krónika 20:01 Nyugati Régió 20:30 Hírháló 21:00 Fidel - amerikai filmdráma 2/1. rész 23:00 Sorstalanság - a filmszemle után 23:30 Különjárat
Április 19. kedd
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42 Hangos Lapozó 06:51 Jövő 7 07:17 Jelkép -adventista 07:27 Mese: Vackor elindul az óvodába 07:30 Krónika 07.40 Reklám 07:42 Nyugati Régió 08:09 Adjuk magunkat 08:15 Reklám 08:20 Krónika 17:00 egészségmagazin 18:00 Krónika 18:12 Reklám 18:14 Mese: Csipike és Kukucsi 18:20 Jelkép - katolikus 18:30 A Nagy Kanizsai Könyv 19:00 Krónika 19:12 Reklám 19:14 Házban ház körül 19:41 Adjuk magunkat 19:40 Reklám 19:50 Krónika 20:01 Jövő 7 20:30 Hírháló 21:00 Fidel - amerikai filmdráma 23:00 Egészségmagazin 23:30 Bence-show
Április 20. szerda
0§:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42 Hangos Lapozó 06:48 Házban ház körül 07:14 Jelkép - katolikus 07:24 Mese: Csipike és Kukucsi 07:30 Krónika 07:40 Reklám 07:42 Jövő 7 08:08 Adjuk magunkat 08:18 Reklám 08:20 Krónika 17:00 Akarj élni! 18:00 Krónika 18:10 Reklám 18:15 Mese: Kisarasz 18:19 Jelkép - evangélikus. 18:30 A Nagy Kanizsai Könyv 19:00 Krónika 19:10 Reklám 19:1 Jövő 7 19:28 Sport 19:42 Adjuk magunkat 19:48 Reklám 19:50 Krónika 20:0\ Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Szörnyeteg a mélyből - amerikai akciófilm 23:00 Kincses sziget 23:30 Hazán belül
Április 21. csütörtök
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:49 Jövő 7 07:02 Sport 07:1 Jelkép 07:26 Kisarasz 07:30 Krónika 07:40 Reklám 07:42 Házban ház körül 08:08 Adjuk magunkat 08:18 Reklám 08:20 Krónika 17:00 Tér-Erő. 18:00 Krónika 18:10Reklám 18:15 Házasodik a daru 18:20 Jelkép - református 18:30 A Nagy Kanizsai Könyv 19:00 Krónika 19:00 Reklám 19:15 K''arc 19:41 Adjuk magunkat 19:48 Reklám 19:50 Krónika 20:01 Jövő 7 20:16 Sport 20:30 Hírháló 21:00 A szeretet ösvényein 23:00 Nedű 23:30 Business-mix magazin
ARANYÁRESŐ
A BRILLIÁNS ÉKSZERÜZLETBEN
KIÁRUSÍTJUK AZ ÉKSZEREK EGY RÉSZÉT BRUTTÓ BESZERZÉSI ÁRON (2900 Ft/gr/14K a készlet erejéig)
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ 93-310-600
NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON ÉRTÉKESÍTI AZ ALÁBBI INGATLANAIT
Helyrajzi szám - helye - kikiáltási ár - versenytárgyalás:
2035/B/2. - Király u. 8. - 2.200.000 Ft + áfa - 2005.05.12 és 06.30 8:30 óra. 2190/A/3. - Csányi u. - 8.10.700.000 Ft + áfa - 2005.05.12 és 06.30 9:00 óra. 11. - Magyar u. 6. - 6.500.000 Ft + áfa -2005.05.12 és 06.30 9:30 óra. 163/1. - Magyar u. 54. - 11.280.000 Ft + áfa- 2005.05.12 és 06.30 10:00. 1163. - Rozgonyi u. 8. -40.000.000 Ft + áfa - 2005.05.12 és 06.30 10:30 óra. 1286. - Királyi P. 1-3. - 16.000.000 Ft + áfa - 2005.05.12 és 06.30 11:00 óra. 1188/A/5. és 1188/A/6. - Fő út 7. - 40.000.000 Ft + áfa - 2005.05.12 és 06.30 11:30 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2. emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
'' FELHÍVÁS A LAKOSSÁGHOZ "
A VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL
1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség.
2. A betegség legfőbb terjesztője a róka.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét - a rókák veszettség elleni vakcinázását - Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992. októberében hazánkban is megkezdődött a rókák vakcinázása. Első alkalommal a nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina.
4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely gyufásdoboz alakú és nagyságú, szürkésbarna színű. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik az alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni:
a.) ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányában 70 %-os alkohollal történő lemosás. Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség;
b.) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított 14 napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS!
Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a rókák számára kihelyezett csalétket.
8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül és haladéktanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy a VADÁSZTÁRSASÁGOT.
9. Kérjük a fentiekről gyermekét is tájékoztassa.
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvosok és orvosok szolgálnak.
11. A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDŐPONTJA:
2005. április 10-től 17-ig FVM Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Főosztály V._/
14
HIRDETES
APRÓHIRDETÉS
FÉRFIFODRÁSZAT NYÍLT! Nagy kanizsa, Fő út 10. (Husáruház udvarában)
Nyitvatartási H-K-P: 7-Í3 óra Sz-Cs: 13-19 óra
Várom régi és új vendégeimet (Erzsébet téri íordrászüzletből) ERZSI
I 1
1 2005. április 18-án f
1 DINNYÉS EST
HELYSZÍN: Halis István Városi Könyvtár
Belépőjegy: 400 Ft
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 126 m!-es, három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve Balaton parti lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K)
Nk-án a belvárosban 700 m:-es, társasház építésére is alkalmas telek eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072 (5446K)
Nagyrécsén családi ház költözés miatt eladó. Érd.: 30/543-2220 (5499K)
Elcserélném Nk-i, 42 nr-es önkormányzati lakásomat kisebb, belvárosi, önkormányzatira. Érd.: 93/322-537 (5540K)
Újförh''éncen telek 1100 négyszögöl szőlővel, pincével, felszereléssel együtt eladó. Érd.: 30-282-0867 (5541K)
Homokkomáromi hegyen 300 négyszögöl szőlő, pincével, teljes felszereléssel olcsón eladó. Érd.: 06/30/213-4887 (5546K)
Zalakaroson zártkerti házrész kis telekkel eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/438-1243 (5547K)
Bázakerettyétől 6 km-re fekvő faluban lévő régi, tágas, közművesített családi ház (gazdálkodásra, pihenésre is alkalmas) eladó, vagy nagykanizsai kis udvari lakásra cserélhető. Érd.: 93/325-735 (este 20 óra után). (5548K)
Nagyfakos Virághegyen szőlő pincével, gyümölcsössel eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Érd.: 93/324-776 (5549K)
Nk-Csengery út elején udvari garázs eladó vagy kiadó. Irányár: 800 ezer Ft. Erd.: 30/332-8422 (5552K)
Nk-án az Olajtelepen garázs eladó; Érd.: 70-242-7596 (5553K)
Jankapusztán. Nk-tól 12 km-re 60 m;-es komfortos családi ház 2000 m:-es telken eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Érd.: 30/272-5400 (5554K)
Homokkomáromi hegyen 5500 m2 területen megosztható szőlő és szántó jó állapotú épülettel, pincével eladó. Köves út, víz, villany van. Irányár: 1,1 millió Ft. Érd.: 93-312-874 (5555 K)
Nk-án a 6. emelen (Bartók B. 8.) felújított, 2,5 szobás, erkélyes lakás új konyhabútorral eladó. Irányár: 7,8 millió Ft. Tel.: 93-318-798
(5556K)
Nk-án az V. emeleten (Bartók B. 8.) 66 m:-es, 2,5 szoba + étkezős erkélyes lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 93-318-798. 70-526-2792 (5557K)
BÉRLET
Nagykanizsa belvárosában 120 m:-es pince kiadó. Érd.: 30/996-8919 (5542K)
VEGYES
Kismama, csecsemő, gyermekholmik, divatos tavaszi ruhák, lábbelik, szoptató, fürdető, biztonsági kellékek, bababútorok újszerű állapotban eladók. Érd.: 93/326-516, Nk, Olaj u. 8. (5527K)
170 literes prés újszerű állapotban olcsón eladó, ugyanitt 200 kg-os új mázsamérleg eladó. Érd.: 30/448-6072 (5533K)
Erdőt, facsoportot, ritkítást, kitermelt fát veszek, minden fajta érdekel azonnali fizetéssel. Érd.: 30-9530-053 (5543K)
Freddy IV szekrénysor dohányzóasztallal eladó. Irányár: 30.000 Ft. Tel.: 30-999-7927 (5558K)
Németjuhász növendék oltva, kétütemű kapálógép, 30 db jugoszláv fajtájú szilva csemete eladó. Érd.: 20/345-5102 (5559)
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjárművét készpénzért átveszem! Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)
Eltartási szerződést kötnék házért, lakásért, vagy fizetésért ápolást vállalok. Tel.: 30/270-8592 (5516K)
Lada Samara 1,3, 3 ajtós, 2006. októberig műszakival eladó. Érd.: 30/359-6390 (5560k)
126-os Polski Fiat friss műszakival, sok extrával, megkímélt állapotban eladó. Érd.: 93/325-357 (5551K)
SoudeitkA^ei .*«•« reí. darai.
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. Nagykanizsa Vár út 5. Szabad kapacitásunkat felajánljuk udvar-, illetve nagyobb méretű csarnok gépi takarítására. Tel.: 93-537-389 30-256-9978
König menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
S Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk Havi étlap: www.konigmenu.hu Érd.: 93/700-137
Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül 200.000 - 3.000.000 Ft-ig 3 napos elbírálással Köztisztviselőknek már 12,95 %-os kamattól, + ingyenes hitelkártya
Igényeljen hitelkártyát! T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max. 510.000 Ft-os hitelkerettel!
Tel.: 30/9949-003, 30/8589-760
FESTINA
NAGYKANIZSA, FO UT 8. BAZARUDVAR
TEL.-. (93) 326997
L r« l\c\ác$ l ászlc
löcfí^yéáíyász .
Mattánrendelése: 4 I Nagykanizsa, Teleki u. 3.
Szénanáthái, asztmás, léaúti allergiás
és mávliizcszervi betettek ellátása
Pfizk£*í>s vi/sitálati lehet Esések:
légzésfunkció, EKG, bőrpróba (allergia vizsgálat)
SPORT
15
c • sporthírek^ sporthírek • sporthírek
SPORT-
TÁMOGATÁS
Április 8-án a Vasemberház Dísztermében Sajni József, az OKISB Bizottság elnöke és Húri László a Polgármesteri Hivatal Sportirodájának vezetője tartott sajtótájékoztatót a 2005. évi sporttámogatásokról.
- Az önkormányzat sportkoncepciójának megvalósítását szolgálja a sporttámogatási rendelet, amely megszabja azt, hogy az önkormányzat milyen forrásokat tud biztosítani sportra. Az önkormányzat mindenkori költségvetésében határozza meg, hogy mekkora az ilyen célra rendelkezésre álló összeg. Az OKISB a rendeletben meghatározott szempontok alapján döntött a verseny-és élsportra fordítható támogatásokról, a diáksport célú pénzeszközök felosztásáról, valamint a tartalék alapról is. 2005-ben 32 sportegyesület és 10 iskola részesül támogatásban - ismertette Sajni József OKISB-elnök.
Idén a tavalyi 110 millióval szemben 124 milliót fordít a város sportra. A verseny-és élsport támogatására ebben az évben közel 66 milliós összeget szerepel. A diáksport idén összesen 14 millió forintos támogatásban részesül, ez az intézményeknek nyújtott 1300 Ft/fős normatív támogatásból és a bizottság által jóváhagyott 8 milliós összegből tevődik össze.
A tömegsportban előrelépést jelent a 8 intézményben zajló nyitott tornaterem akció, melyre idén 4 millió forint áll rendelkezésre. A sportorientált iskola megvalósulásához 15 millió forinttal támogatja az intézményeket az önkormányzat. Sajni József a labdarúgás kapcsán elmondta:
- Egy megvásárolt indulási joggal továbbra sincs lehetőség a feljutásos rendszerben eljutni egy NB-s szintű labdarúgásig. Viszont az alapjai adottak, hiszen Nagykanizsán két labdarúgó szervezet is foglalkozik utánpótlással. Abban látok lehetőséget, hogy ez kinője magát.
N.K.
KÉT BRONZ SZLOVÁKIÁBÓL!
Kolárovóban (Szlovákia), 180 fő részvételével rendezték meg a kötöttfogású diák és ifjúsági birkózóknak a Rákóczi kupát. 22 csapat vonult fel, köztük Szlovák, Szlovén, Horvát és Magyar versenyzőkkel. A Kanizsai birkózók a nehéz mezőnyben remekül helytálltak és érmekkel térhettek haza.
A diák 42 kg-os Tern Krisztián és az ifi 100 kg-os Tóth Árpád három nyertes és egy vesztes mérkőzéssel bronzérmet nyertek, míg a 42 kg-os Farkas András három nyertes és két vesztes mérkőzéssel az ötödik helyen végzett.
Abonyban, diákoknak kiírt szabadfogású országos versenyen a kanizsai Ceglédi Zsolt 34 kg-ban, három nyertes és egy vesztes mérkőzéssel az ötödik helyen végzett. KOSARAS HÍREK
Pápán rendezték a diák korú leányok területi döntőjét, melyen a Dr. Mező F. Gimnázium 71:49 arányban verte a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium csapatát. Az Ajka Bródy Gimnázium ellen szintén nyert 96:32-re. Mivel a mezősök az első helyen végeztek, bejutottak az országos döntőbe.
A Diákolimpia leány megyei döntőjén a nagykanizsai Dr. Mező Ferenc Gimnázium a zalaegerszegi Kölcsey Gimnáziummal játszott,
Hatvannégy csapat részvételével indult a tavaszi kispályás labdarúgó bajnokság. Az idei nevezésekről, a bajnokság menetéről Kápolnás Zoltánnal, a Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség elnökével beszélgettünk.
- A szövetség időben megkezdte a felkészülést a városi kispályás bajnokságra. Ennek megfelelően április 11-én indult a bajnokság négy osztályban, illetve a seniorok mérik még majd össze erejüket, felkészültségüket. A bajnokság az idei évben június végéig tart majd, és néhány meccset az őszi idényből is előbbre hozunk.
- Hány csapat vesz részt az idei tavaszi fordulóban?
- A nevezések alapján összesen 64 csapat, ez néggyel több,
ahol 92:23-ra verte az ellenfelet. Ezzel bejutott a területi döntőbe.
A helyben rendezett országos gyermek középdöntőn a gyermekcsapatunk is ország bejutott az országos döntőbe.
A kadett országos leány középső szakasz utolsó fordulója Nagykanizsán zajlott. Kanizsa DKK - Soproni Darazsak 83:57, Kanizsa DKK -Kiss Lenke KS 68:50. Varga Zsófia vezérlésével a kanizsaiak csapata csoportjából első helyen jutott be az Országos Kadett döntőbe, ami május 5-8. között Nagykanizsán kerül megrendezésre.
HONVÉD - KKK
Budapesti Honvéd - Kanizsa KK 85 - 70 (18-18, 18-15, 20-24, 29-13). A rengeteg helyzetet kihagyó vendégek elsősorban a támadások pontatlansága miatt kaptak ki. Kanizsa KK: Boldizsár Gábor, Domonkos András 5/3; Koma Dániel 17; Miilei Attila 13; Sági Péter 8/6 Csere: Simon László 16; Volf Dávid 6; Széplaki József;
mint tavaly. Ebből az első három osztályban 12-12 csapat szerepel, a negyedikben 14 csapat, és az öregfiúk bajnokságában is 14. A változásokról csak annyit, hogy az első osztályban két csapat jelentette be a megszűnését, őket a másodosztály első két helyezettje pótolja, így alakult ki a mezőny. A feljutásokat és a kieséseket, valamint az új nevezéseket is figyelembe véve alakult ki a negyedosztály, ahol az első alkalommal nevezők is játszanak. Igazán örömteli a 37 év feletti fiúk játékkedve, a meglévők mellett két új csapattal is indulnak.
- Hol zajlik majd a bajnokság?
- A színhely a korábbi évekhez hasonlóan a Mindenki Sportpá-
Kiss Viktor 5; Kovács Csaba. Edző: Silló Zsolt.
VENDÉG GYŐZELEM A felnőtt OB I/B bajnokság újabb fordulóján a Városi Uszodában a CWG Kanizsa a KSI csapatával mérkőzött. 15:6-os győzelemmel a vendég csapat térhetett haza.
Új időpontban április 15-én, a Csónakázó-tónál bonyolítják le a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Városi Atlétikai Szövetsége és a Nagykanizsai Atlétika Klub által rendezett Mezei Futóbajnokságot. A versenyen az általános iskolák III.-VI-II. osztályos tanulói vehetnek részt. Versenytávok: I. kcsp (''96-ban vagy később születtek) 700 m, II. kcsp. (''94-''95-ben születtek) 1000 m, III. kcsp. (''92-''93-ban születtek) fiúk 2000 m, lányok 1500 m, IV. kcsp. (''90-''9l-ben születtek) lányok 2200 m, fiúk 3000 m. Nevezés a helyszínen, az 1-3. helyezettek érem díjazásban részesülnek.
lyája lesz. A pályát rendbe tettük, új salakréteg került a régire, így jó állapotú pályán kezdődhetett a bajnokság. A mérkőzések hétfőtől a hét minden napján este fél hattól, fél kilencig tartanak.
- Lesznek-e változások a díjazás terén?
- Mint köztudott, a nevezési díjak jelentős hányadát a csapatok díjak formájában kapják vissza, érmeket, pénzdíjakat adunk át a legeredményesebbeknek ünnepélyes keretek között. Az idei kétezer forintos nevezési díj emelést egyébként a bírói juttatások növekedése in: dokolta. A befizetett összegek tíz százaléka pedig bérleti díjként kerül kifizetésre.
D. É.
DIÁKOLIMPIAI LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG A Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya a 2004/2005-ös tanév a Diákolimpiai Labdarúgó Bajnokság városkörnyéki tavaszi fordulóját rendezi meg az I. és a II. korcsoportban a Mindenki Sportpályáján. A bajnokság célja a 9-11 éves gyerekek bevonása a labdarúgásba, a gyermekek testi és szellemi edzettségé-nek fokozása, a közösségi nevelés erősítése, a sportszerű játékra nevelés. A bajnokságban résztvevő csapatok körmérkőzéses rendszerben mérkőznek. Az I. korcsoportban április 27-én, a II. korcsoportban április 21-én kerül megrendezésre a bajnokság.
ELKEZDŐDÖTT A BAJNOKSÁG
Nagykanizsán, a Király-udvarház középső, udvari épületében eladó 68 nm- es 2+2 félszobás, erkélyes II. emeleti lakás azonnali beköltözéssel.
Az I. ütemben a lakások elkeltek. Állami támogatású hitelek, szociál- politikai támogatás, áfa- visszaigénylés, illetékmentesség.
4 lakásos belvárosi, kertes, ősfás társasház
földszintjén (Kisfaludy u. 2/a), eladó 1 db 78 nm- es 4 szobás összkomfortos teljesen felújitott lakás. Ára: bruttó 13,99 M Ft. A lakáshoz a szuterén szinten nagyméretű tároló tartozik.
Továbbá eladó 1 db 17 nm-es személygépkocsi tároló bruttó 1.690.000 Ft-ért. Átadás: 2005. év eleje
Kinizsi-udvar társasház teremgarázsában 6 db parkolóhely eladó vagy bérbeadó.
Egyeztetés, tervismertetés: ÖKO-HÁZ 2000 Kft.
Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5 l.em.
Tel /fax. 93/516 715
Balassa Béla építész vezető tervező,
Tel.: 30/ 901 9013 E-mail; balassabela@chello.hu
Referenciajegyzék megtekinthető:
members.chello.hu/balassab
ÖKérHÁZ
FIGYELEM!
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ GOETHE és PITMAN
ÁLLAMI és EU-s bizonyítványt is nyújtó!
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
A VIZSGA IDŐPONTJA: NÉMET: 2005. május 5. ANGOL: 2005. május 21.
Jelentkezési határidő: április 22.
A vizsgák sikerességi aránya 89 %!
A VIZSGADÍJ 30 %-A VISSZAIGÉNYELHETŐ!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253 E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
KANIZSA-CAR KFT
8800 Nagykanizsa, Balatoni út 31. Telefon: (93) 537 630 - Fax: (93) 537 633
RENAULT
AUTÓKAT ALKOTUNK
NE MENJEN EL MELLETTE!
Mégane Azure 0%-os THM-mel és 250 000 Ft-os árelőnnyel!
A Renault Mégane Azure limitált széria manuális klímával, ködfényszóróval és légzsákokkal, most 0%-os THM-mel és 250 000 Ft árelőnnyel már
3 470 000 Ft-tól az Öné lehet! Az ár a regisztrációs adót tartalmazza! Várjuk márkakereskedésünkben! www.ren^ll.tiu
Ai agánlat 2005. 04 0! tói A késílet erejéig érvényes. Svájciftank alapú finansróaMs. 40* önerőtől, árfolyam IS? HUf/CHf (2005 01. 03). A képen látható autó Hkisztíáció. logyasztás litet/lOOkm. vegyes. 4,57.0. városi: 5,5-9.3: ots/ágúti 3,9 6.5: COj kibocsátás g/km: 111\ 65 (változattól függően)
Mfl is Őrzöm, flzt a feépet av^it ballaqásm ka^taml
Vásároljon Ön is kedvezményesen ajándékot ballagásra, esküvőre a Petró Galériában. Értéket ad szeretteinek.
Petró Galéria Nagykanizsa Fő út 19. T: 333-744 Nyitva: hétíő-péntek:9-1 7 szombat: 9-1 2 E-mail: petrogaleria@mail.datanet.hu htt//:www.petrogaleria.hu
P e t r ó A Galéria és kép ker e t e z ő m ű heIy
Hejpai Zoltán Nóra
FESTMÉNYEKRE GRAFIKÁKRA
MÁJUSI 0-IC
□ál-Zalai Hetilap
idndií
Nagykanizsa RÉGIÓK KAPUJA
XVII. évfolyam 15. szám • 2005. április 21. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

TÁRSKERESŐ KLIJB
Ha komolyan gondolja a társkeresést!
8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-31 l-396 06-30-508-4121
Április 16-án városunk második 100 éves állampolgárának, Vörös Lajosnénak a köszöntésére került sor a Körösi Általános Iskolában. Születésnapján családja, férje két gyermeke, négy unokája, öt dédunokája és rokonai mellett Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter, Röst János alpolgármester, Antal Istvánné a Vöröskereszt városi szervezetének elnöke és Fiiszár Károly esperes-plébános gratulált az ünnepeltnek. Mariska néni 1905. április 16-án született Pölöskefőn egy hatgyermekes család legidősebb gyermekeként. Dolgozott baromfikeltetőben, volt sörvizsgáló, 50 éven keresztül társadalmi munkát végzett a Vöröskeresztnél. 1978-ban A Szociális Gondoskodásért Emlékéremmel jutalmazták, a Vöröskeresztnél végzett szociális munkáért 1979-ben bronz, 1986-ban ezüst, majd 1995-ben arany érdemérmet vehetett át. Több mint 20 éve özvegy.
2
VÁROSHÁZA
FORGALMI VÁLTOZÁSOK
Nagykanizsán egyszerre több helyszínen is megkezdődtek az út-és járdafelújítási munkák. Ezek néhány utcában kisebb-nagyobb forgalomkorlátozással, illetve forgalomváltozással járnak. A jelentősebb átmeneti módosítások az alábbiak:
> A Terv utca zsákutcaként működik. a be-és kiközle-kedés a cél-forgalom számára az autóbusz-ál-lomás felől lehetséges.
O A Kórház utca április 18-tól május végéig, kb. 6 héten keresztül egyirányúsítva lesz, a forgalom az Eötvös tér felől a Temető felé halad. Ehhez kapcsolódóan ugyanezen időszak alatt a Bajza utca Kórház utca felöli bejárata le lesz zárva, az egyirányú forgalom helyett zsákutcaként működik, a közlekedés a Katona József utcáról lehetséges.
C> Forgalmi rend változás nem, de sávlezárás, forgalomkorlátozás fordul elő még a Csengery, a Dózsa Gy., a Rózsa és a Zemplén utcákban.
V_y
ÉPÍTKEZŐK, ÉPÍTENI KÍVÁNÓK FIGYELEM!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője nevében szervezeti egységünk a kiemelt építéshatósági tevékenységet Nagykanizsa és 39 környező település közigazgatási területére látja el. A központosított feladatellátás előnyei mellett az ügyfelek sok esetben kellemetlenségekkel és plusz kiadásokkal is számolhatnak (pl: utazásra fordított idő és pénz, stb.). A távolságok miatt ugyanakkor az ügyek intézése is nehézkesebb, hosszadalmasabb. Célunk az, hogy a lehetőségeinkhez mérten az ügyfelek kiszolgálását minél gyorsabbá, rugalmasabbá tegyük, tevékenységünk szolgáltató jellegét, annak színvonalát folyamatosan emeljük. Ennek érdekében az ügyek intézését az ügyfelekhez minél közelebb kívánjuk végezni.
Ezt első lépésben úgy szeretnénk megvalósítani, hogy az építéshatósági ügyek intézésével kapcsolatos nyomtatványok (kérelmek, nyilatkozatok. adatlapok, stb.) egy sorozatát nyomtatott formában eljuttatjuk az illetékességi területhez tartozó települések polgármesteri hivatalaiba, ahol az építtetők ezeket másolatban kikérhetik.
A nyomtatványok Nagykanizsa honlapjáról már jelenleg is letölthetők (www.nagykanizsa.hu).
Szamosi Gábor építéshatósági osztályvezető
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKŰ PANASZ B EJELENTÉSÉRŐL
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés) szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet működésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén.
- bokán_peter@nagykanizsa.hu,
- vargaeva @ nagykanizsa. hu,
- bodzái jiborne @ nagykanizsa. hu,
~fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu
KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait várja 2005. április 29-én pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai ki-
rendeltség épületében.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Nagykanizsa MJV Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 32/2001.(VI.27.) számú, a Garzonházakról szóló helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi, Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142. szám alatt lévő önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
Gyermektelen családok részére:
♦ Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A fsz/1.
36 m-, 1 szoba összkomfortos, szálláshasználati díj: 8.398 Ft/hó
♦ Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A fsz/4.
36 m2, 1 szoba összkomfortos, szálláshasználati díj: 8.398 Ft/hó
Egy gyermekes családok részére:
♦ Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A fsz/2.
38 m\ 1 szoba összkomfortos, szálláshasználati díj: 8.865 Ft/hó
♦ Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A I. em. 8.
40 m% 1 szoba összkomfortos, szálláshasználati díj: 9.799 Ft/hó ■ ♦ Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A II. em. 10.
40 m:, 1 szoba, összkomfortos, szálláshasználati díj: 9.799 Ft/hó
♦ Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B fsz/3.
38 m2, 1 szoba, összkomfortos, szálláshasználati díj: 8.865 Ft/hó
A lakások megtekintésének időpontja: 2005. április 21. 13-15 óráig
A pályázat benyújtásának helye és ideje: Szociális Osztály 2005. április 29. (péntek)
A pályázati feltételekről részletesen a Szociális Osztály (Nk. Eötvös tér 16.) földszinti ügyfélfogadójában adunk felvilágosítást. Telefonon az 500-860-as számon állunk az ügyfelek rendelkezésére. Pályázati formanyomtatvány ugyanitt kérhető.
PÁLYÁZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsa állandó lakhellyel rendelkezők részére a Kanizsa Antológia No. 1 számában való megjelenésre.
Pályázat tárgya: Irodalmi művészeti, tudományos, helytörténeti témakörökben megjelent, versek, prózák, fekete-fehér fotók, grafikák.
Pályázati feltételek: Egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűtípussal) terjedelemben. A kéziratokat kinyomtatva floppyn vagy CD-n kell benyújtani (Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk. A sikeres pályamunkák a Kanizsa Antológia No. l-es számában a júniusi ünnepi könyvhét alkalmával jelennek meg. Az alkotók díjban nem, csak tiszteletpéldányban részesülnek.
A pályázat beadásának határideje 2005. május 05. V_______
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina. Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamémé. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 1. emelet. Levélcím: S801 Nagykanizsa. Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft.. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@ehello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
VÁROSPOLITIKA
3
MUNKAHELY 50 FELETT
VÁLLALKOZÓI FÓRUM A MUNKÁRÓL
A Zala Megyei Munkaügyi Központ és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozói fórumot szervezett. Kiss Ambrus, a Zala Megyei Munkaügyi Központ vezetője szólt először az aktuális munkaerőpiaci kérdésekről, a támogatási lehetőségekről. Elhangzott, hogy a központ ezután külön hangsúlyt fektet az úgynevezett költségcsökkentő-elbocsátások ellenőrzésére. Rossz hír, hogy harminc százalékkal csökkent az álláshelyek száma, a munkanélküliség mutatói jelentősen romlottak. A támogatás lehetőségei kapcsán Kiss Ambrus elmondta, a jövőben már nem az egyéni vállalkozóvá válást támogatják elsősorban, hanem a már működő társaságokban való feladatvállalást kívánják segíteni.
Somos Béláné, a nagykanizsai kirendeltség vezetője szólt a munkaadók és a kirendeltség együttműködési lehetőségeiről. Az álláshelyek bejelentésének és az információ áramlásának fontosságát hangsúlyozta, hiszen csak ebben az esetben képes a központ a munkaadók igényeinek megfelelő létszámú, képzettségű munkavállalót kiközvetíteni. A rendszeres kapcsolattartás érdekében hatvan kiemelt munkáltatóval negyedévente munkaerőpiaci prognózis felvételére kerül sor. Az EMMA bevezetése beváltotta a hozzáfűzött reményeket. A helyi kirendeltség számít arra, hogy egyre több munkáltatóval köthetnek együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy mindkét fél illetve a munkavállalók számára is a lehető leghatékonyabban működhessen a munkaerő közvetítés. Az elektronikus kapcsolattartás lehetőségei a jövőben tovább bővülnek, e-mailban is lesz mód az igények bejelentésére.
Szabó Bálint, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főmunkatársa elmondta, hogy sajnos ma a szakmunkásképzésben a maradványelv érvényesül. A munkáltatók jól képzett, a kor kihívásainak megfelelni tudó munkavállalókat alkalmaznának szívesen, ehelyett sokszor írni, olvasni, számolni alig tudó'' tanoncokkal bajlódnak. Komoly hiány mutatkozik az egyes szakmák terén, nincsenek kőművesek, ácsok, kárpitosok, és probléma van autószerelő-szakmák specializációját illetően is.
Az előadások sorát Böszörményi László, a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány igazgatójának az alapítvány szolgáltatásairól, támogatásairól szóló előadása zárta.
A Zala Megyei Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltsége április 14-én ismét állásbörzét szervezett a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A kirendeltség meghívására 42 munkáltató és 10 civil szervezet vett részt a programon. A munkáltatók által felkínált munkahelyi lehetőségek közel 40 munkakört érintettek, az összesített állásajánlatok száma megközelítette az ötszázat.
- Ügyfeleink figyelmét már előzőleg felhívtuk a csütörtöki állásbörzére, így nagy volt az érdeklődés, a nap során ezeregyszáz.an jöttei el -mondta Somos Béláné kirendeltségvezető. - Igyekszünk az állásbörzét a munkáltatók számára is információátadásra felhasználni. így ismertettük, hogy kormányprogram alapján indításra kerül az 50 év felettiek foglalkoztatási lehetősége. A tartós munkanélküliség megszakításával úgynevezett munkakipróbálás alkalmazásával munkahelyekre ajánljuk az érintetteket. A munkáltatók támogatást (kifizetett munkabér és járulékok összegér) 3 hónapig igényelhetnek a foglalkoztatott képzettségi szintjének megfelelően. A támogatás mértéke általános iskolai végzettségnél 57 ezer, középfokú végzettségnél 70 ezer, míg a felsőfokú végzettség esetében 90 ezer forint összeghatárú. Ezt abban dz esetben igényelheti a munkáltató, ha a támogatott személy továbbfoglalkoztatását felvállalja. A munkakipróbálás folyamán a munkáltatóknak lehetőséget szeretnénk adni arra, hogy megismerjék az irányított munkavállaló teljesítményét, tudását, az egyénnek pedig, hogy bebizonyíthassa, hogy 50 éven felül is alkalmas képzettségi szintjének megfelelő munkakör betöltésére.
Felszolgáló, pultos, recepciós, cukrász, szakács munkakör igényekkel jelentkezett a vendéglátó-és szállodaipar, a gyógyüdülés. A kereskedelem a TESCO és a várhatóan augusztusban nyíló OBI munkatársaival képviseltették magukat. A textiliparban varró, az építőiparban a kőműves, épületgépész, építőmérnök és technikusi munkakörök állnak rendelkezésre. A feldolgozó-és gépiparban hegesztő, lakatos, műszerész, betanított munkás, gépész és villamossági szakemberigény jelentkezik. A személyi szolgáltatás területén tanácsadókat, szervezőket keresnek. A fegyveres testületek szerződéses katonák jelentkezésére számítanak. A nagykanizsai kirendeltség készséggel áll valamennyi érdeklődő munkáltató rendelkezésére.
AKADÁLYMENTES RENDŐRSÉG
során tizenegy iroda, szociális helyiségek és egy teakonyha került kialakításra. Kellemesebb körülmények között történik az ügyfelek fogadása az aulában és a panaszfelvevő irodában.
A mozgáskorlátozottak számára a bejárat könnyen megközelíthető, részükre az ügyféltérben külön speciális vizesblokkot is kialakítottak. Az épületbe jutást automata bejárati ajtó könnyíti meg. A földszinti irodák egy részében az igazgatásrendészeti osztály, a közrendvédelmi osztály járőr alosztálya és a körözési csoport kapott helyet. Az objektum vagyonvédelmi és biztonságtechnikai berendezései is bővültek. Az előállító helyiségeket és azok előtereit külön kamerák pásztázzák ugyanúgy, mint az objektum előterét, külső részét és udvarát.
A beruházás mintegy 20 millió
forintba került, melyet a főkapitányság az ORFK által felújításra előirányzott keretéből valósítottak meg. A kapitányság fontosnak tartja ügyfélkapcsolati rendszerének javítását. Az elvégzett átalakítások egy része is azt szolgálja, hogy az állampolgárok számára a lehető legrövidebb időn belül meg tudják adni a megfelelő segítséget illetve tájékoztatást. Az ügyfelek a hivatali munkaidőn túl is bejuthatnak az épület előterébe, ahol személyesen vehetik fel a kapcsolatot az ügyeletes tiszttel és tehetik meg bejelentéseiket. A panaszfelvevő irodán kívül külön helyiség áll rendelkezésre a speciális esetekben történő meghallgatásokra is. A szalagátvágást követően a résztvevők megtekintették a felújított létesítményt.
B. Zs.
Ünnepélyes keretek között április 15-én átadta rendeltetésének a Nagykanizsai Rendőrkapitányság korszerűsített épületrészét dr. Nemes Zoltán rendőr dandártábornok, a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője. A rendőrkapitányság épületének aka: dálymentesítési munkálatai, vala-
mint a földszinti épületrész belső rekonstrukciója tavaly októberben kezdődött el. Új, jól felszerelt helyiséget kapott az ügyeleti központ, valamint korszerű, az EU-s elvárásoknak is megfelelő körülményeket biztosító előállítási helyiségek került kialakításra külön vizesblokkal. Az átalakítás
4
A HET TEMAJA: VAROS NAPJA
PROGRAMOK
ÁPRILIS 29., PÉNTEK 8.30 Kanizsai kincsvadászat rajtja Általános- és középiskolás csapatok városismereti vetélkedője, a Szabadidő-szervezők Munkaközösségének szervezésében. Rajthelyek a belváros nyolc pontján.
10.00 Európai biztonság - Schengen térség - Határrendészet (Halis István Városi Könyvtár) A Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztálya által szervezett határrendészeti konferencia. Fővédnök: dr. Szili Katalin a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke. A konferencia védnökei: Tóth András, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára és Teleki László az Ifjúsági Családügyi Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium politikai államtitkára.
10.00 Kézműves vásár Fazekasok, fafaragók, ruhakészítők, szövők, babakészítők, mézeskalácsosok, gyertyaöntők, tímárok, ólomkatona árusok, köszörűsök, üvegművesek, csuhéfonók kínálják portékáikat.
10.00 Régmúlt idők játékai (Erzsébet tér) Karikahajtás, ugróiskolák, csutkavár építés.
10.00 Századfordulós hangulatképek bemutatója, az általános- és középiskolák programja (Erzsébet tér) Óriásplakát készítő verseny előzetes zsűrizés alapján, kikiáltók versenye, Kanizsa vára makett készítési verseny. Mosónők, körmönfonók, vándorcirkuszosok, pékek, rikkancsok a téren.
10.00-16.00 Gólyalábra fel! - első lépéseink gólyalábon (Erzsébet tér) Mindenkit megtanítunk gólyalábon járni, folyamatos bemutatók játékok.
10.00 A Média kávézó megnyitója (Centrál Hotel) A Centrál Hotel teraszára várjuk a média képviselőit és vendégeiket.
10.00 Ficánkoló (HSMK) Az óvodás korosztály hagyományos zsúfolt ház előtt zajló zenés, táncos, mozgásos bemutatója a Platán-sori Vackor óvoda koordinálásával.
10.30 Roma Karaván Programnyitó (Erzsébet tér) 11.00 Vásárnyitogató (Erzsébet tér) Litter Nándor városnapi megnyitója, közreműködnek a kiskanizsai általános iskola diákjai. 12.00 A „Kanizsai kincsvadászat" eredményhirdetése (Erzsébet tér) 13.00 Fogyatékkal élők Országos Labdarúgó Tornájának ünnepélyes megnyitója (Mindenki Sportpályája) A megnyitót követően egyesített csapatjáték vendégjátékosokkal, a parlamenti-, olimpiai fociválogatott, a Fradi női focicsapata és élvonalbeli focisták részvételével.
13.00 Fociiiiii... (Batthyány gimnázium sportpályája) A Batthyány gimnázium diákjai és tanárai a 2005-ös év apropóján kibővítik a 24 órás focit és 25 órán át rúgják a bőrt a Város Napján.
15.30 Térzene (Erzsébet tér) A zászló felvonáshoz gyülekező közönséget szórakoztatja az Olajbányász Fúvószenekar Ámon István vezetésével.
16.00 Minősítő hangverseny (Felsővárosi templom) A Batthyány gimnázium Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskarának CD bemutató és KOTA minősítő hangversenye. Vezényel: Cseke József
16.15 Karneváli menet indul a Civil Fórum szervezésében az Eötvös térről a Deák térre. Közreműködik: az Ifjúsági Fúvószenekar
16.15 Ünnepélyes lovas felvonulás (Erzsébet tér-Fő út-Deák Ferenc tér) A Kanizsai Lovas klub közreműködésével színpompás menet felvonulása a Deák téri zászlófelvonáshoz.
16.30 Zászlófelvonás (Deák Ferenc tér) A Köztársasági Őrezred közreműködésével sor kerül a város zászlajának felvonására, polgármester úr köszönti az ünneplő közönséget.
17.00 Gólyalábas csapatok versengése (Erzsébet tér) Baráti társaságok, iskolák, munkahelyi közösségek csapatversenye. A versenyfelhívást a helyi nyomtatott és elektronikus sajtóban tesszük közzé. Közreműködnek: a Gólyalábas Garabonciások
18.00 „Az én városom" (HSMK) Kiállítás Büki Pálné helytörténeti gyűjteményéből. Megnyitja: dr. Kelemen Marcell jegyző
18.00 Gyere le a térre ... (Erzsébet tér) Fellépő együttesek: The Innocents, Junior Dixiland Band
19.00 Ünnepi közgyűlés és díszelőadás (HSMK) A műsorban közreműködik: Keresztes Ildikó, az Eraklin Táncklub, Pulai Viktória és kanizsai kisgyerekek. Az est háziasszonya: Bali Judit 20.30 Sztárvendég: a FRESH (Erzsébet tér)
ÁPRILIS 30., SZOMBAT 10.00 Sisere fesztivál (Erzsébet tér) Óvodások néptáncos kavalkádja Szlovéniából érkező kis vendégfellépőkkel a Hétszínvirág óvoda szervezésében.
10.00 Fabula Sátorbábszínház (Erzsébet tér) A bábos sátor főleg bábos, bábbal kapcsolatos programokat szolgáltat: bábelőadások, bábkészítés (az előadásokon látott bábok elkészítése), óriásbáb táncoltatás, vásári bábjátékok, óriásbáb csalogatás, játékok: csoki evő, ceruzalógató, vízmerő versenyek nyereményekkel, állandó műsorismertetéssel és hangosítással! A gyerekek az előadás után megnézhetik a bábokat és azok mozgatási technikáit!
10.00 A Kanizsai Kamara Kert fogadja vendégeit (Erzsébet tér) A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara rendezvénye (Erzsébet tér)
10.00 Kézműves vásár Fazekasok, fafaragók, ruhakészítők, szövők, babakészítők, mézeskalácsosok, gyertyaöntők, tímárok, köszörűsök, hímzők, üvegművesek, csuhéfonók kínálják portékáikat.
10.00 Generációk utcája, valamint vetélkedő a „Legkanizsaibb kanizsai család" címért (Erzsébet tér déli oldala) Izgalmas, kalandos családi program, vetélkedők, népi játékok, színpadi produkciók. Eredményhirdetés 13.45-kor a helyszínen. 10.00-13.00 Gólyalábra fel (Erzsébet tér)
10.00 Média kávézó (Centrál Hotel) BENNE: 14.30: HÁZIGAZDA A KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP 10.30 Roma Karaván (Erzsébet tér)
11.00 Kicsi vagyok én... (Erzsébet tér) Az Igricek Együttes gyermekműsora
13.00 Gólya... gólya... gilice (Erzsébet tér) Kicsi és nagy gólyalábasok gyülekezője, készülődés a délutáni versenyre, játékok gólyalábon.
13.00 A Sárec bazár megnyitója (Erzsébet tér) Kitárja kapuit az ajándékok tárháza, a játékok során begyűjtött sárecek ajándékra válthatók!
14.30 Kaleidoszkóp (Erzsébet tér) A Nagyrécse Baráti Köre zenés színielőadása, valamint általános- és középiskolások látványos színpadi műsorai, és jelmezes mini karnevál.
15.30-17.00 Egyéni gólyalábas bajvívások (Erzsébet tér) Hölgyek és urak versenye, rákoló, félláboló, akadály- és gyorsgólyalábazás. 17.30 Kanizsa Big Band (Erzsébet tér) A 40-es, 50-es évek zenéje. 18.00 A Tánc Világnapja (HSMK) Az Eraklin Táncklub és meghívott vendégei ünnepi táncestje.
18.30 Multikulturális gála (Erzsébet tér) Közreműködnek: Kanizsa Csillagai, Fund Cigány Alapfokú Művészetoktatási Iskola Tánccsoportja (Pécs), Lendvai Roma Hagyományőrzők, Varteks Folklórcsoport (Varasd), Muravidéki nótázok (Lendva)
20.30 Dés László Utcazene CD-bemutató koncertje (Erzsébet tér) Dés László szaxofon, Fekete Kovács Kornél trombita. Juhász Gábor gitár, Balázs József billentyűs hangszerek, Glaser Péter nagybőgő, Dés András ütőhangszerek, Balázs Elemér dob.
ÁLLANDÓ PROGRAMOK, ÁLTALÁNOS NYITVA TARTÁS: Kézműves vásár: naponta 10-18 óráig (Erzsébet tér). Generációk utcája: szombat 10-14 óráig. Fabula Sátorbábszínház: szombat 10-18-ig (Erzsébet tér). Média kávézó: péntektől szombatig 10-20 óráig (Centrál Hotel, Erzsébet tér). Étekudvar: péntektől vasárnapig 9-22 óráig (Erzsébet tér).
PARTNER PROGRAMOK: Fogyatékkal élők Országos Labdarúgó Tornája Roma Karaván
Egészségesen élni - EÜ sátor az Erzsébet téren
A HET TEMAJA: VAROS NAPJA
5
A FESZTIVÁL SZÖVETSÉG TAGJAKÉNT
TISZTELT ERDEKLODOK! KEDVES VÁROSLAKÓK!
Az idén is szeretettel invitálom Önöket a Város Napja programjaira! Jöjjenek és ünnepeljék velünk Nagykanizsa születésnapját a hagyományos sokszínű kavalkádban, a kézműves vásár, a századfordulós hangulatképek és gólyalábas hagyományaink felelevenítésével! Jöjjenek el a zászlófelvonásra, tekintsék meg a karneváli menetet, látogassanak el a generációk utcájába vagy a gyermekprogramokra! Vegyenek részt a sajtóbeszélgetéseken. élvezzék a színpadi műsorokat, a könnyűzenei koncerteket!
A programok Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a támogató és szervező partnereknek köszönhetően ez évben is ingyenesen látogathatók.
Találkozzunk az Erzsébet téren 2005. április 29-én és 30-án!
Litter Nándor polgármester
GENERÁCIÓK UTCÁJA
A Város Napján megnyitjuk a GENERÁCIÓK UTCÁJÁ-t.
Szeretettel várjuk azoknak a legalább két generációból álló 3-6 fős családoknak a jelentkezését, akik szívesen játszanak együtt, akik részt kívánnak venni tréfás ügyességi versenyekben és akik kedvet éreznek közös művészeti produkció bemutatásához.
Jelentkezni lehet április 22-ig az óvodákban, iskolákban, a Családsegítő Központban és a Honvéd Kaszinóban, valamint az adott napon a helyszínen. A legügyesebb családok jutalomban részesülnek, illetve elnyerik a „Legkanizsaibb kanizsai család" megtisztelő címet. Eredményhirdetés: 13.45 órakor a helyszínen.
A GENERÁCIÓK UTCÁJA április 30-án, szombaton 10-14 óra között működik az Erzsébet tér déli oldalán, a Vasemberház és a Zárda utca közötti útszakaszon.
Régi Jó Egyesület
Egy hét múlva Város Napja. A program összeállt, a szervezők a napsütést is megrendelték. A rajt előtt megkérdeztük Ferenci Józseftől, a Régi Jó Hagyományteremtő és Őrző Egyesület elnökétől, valamint Burján Emesétől, az egyesület titkárától, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökségi tagjától, mit jelent az országos szövetségi tagság?
- Egyfajta minősítést is jelent - kezdte Burján Emese. - A Magyar Fesztivál Szövetség elnökségi hatáskörben dönt ajánlással a felvételről, igazából nem kerülhet be oda akármilyen rendezvény, el kell érni egy bizonyos minőséget, színvonalat. A rendez1 vény sokrétűsége, az ötlet, valamint az egyedi tartalom játszott szerepet. Az egyesület a Város Napja és a Gólyalábas Világjátékok szervezésével kérte meg a tagságát. A Magyar Fesztivál Szövetség 160 tagot számlál, s a 40 alapító tag között szerepel a kanizsai egyesület is. Az éves fesztiválnaptárban olvasható a Város Napja, es a Cserfői Jazzland. A kiadvány minden Tourinform utazási irodában megtalálható. A
Nyugat-Dunántúli Régió kiemelt örökségturisztikai rendezvénye címet pályázat útján nyertük el a századfordulós vásár és a gólyalábas játékok blokkal.
- Azzal a célldl, amit kitűzött maga elé az egyesület, igazából igényt szerettünk volna generálni -folytatta Ferenc József, az egyesület elnöke. - A sikeren felbuzdulva más városrészek, kulturális centrumok is kitalálták a maguk rendezvényét. Igy nőtte ki magát a Sáskajárás - Sáskavarázs, a Városszéli Vigasságok, a Dödölle Fesztivál és még számos kezdeményezés. Egyik rendezvény segíti a másikat. Az emberek igénylik a hasonló, közösségformáló rendezvényeket, összejöveteleket, másrészt Pr. haszna is van, amit az idegenforgalommal és a turizmussal kapcsolatban a "zászlóra" tűzünk. A rendezvényt támogató cégektől jó visszajelzést kaptunk, ők a pénzükért nyilván szeretnének valamit kapni, a cserét jónak ítélték meg, senki sem volt elégedetlen. A résztvevő csapatok létszáma jelentős mértékben nőtt, ami azt mutatja, szükség van a rendezvényre.
AKARSZ-E A GYŐZTESEK TABLOJAN SZEREPELNI?
2005. április 29-30-án Nagykanizsa városnapján újra gólyalábas viadalok lesznek. A versengés helyszíne: Nagykanizsa Erzsébet tér. Ideje: 2005. április 29 (péntek) 17 óra Gólyalábas csapatok versenye. 2005. április 30 (szombat) 17 óra Gólyalábas egyéni baj vívások.
A gólyalábas csapatok versenyére iskolák, városrészek, baráti körök, üzemek 25 fős csapatait várjuk. A gólyalábas egyéni bajvívások nemenként két korosztályban kerülnek meg-rendezésre.
A résztvevők jutalmai: Gólyalábas táborozási lehetőség 2005. augusztusában. A csapatok minden gólyalábazó tagja saját arcmásával készült emlékképet kap a versenyt követő napon. Minden résztvevő - a helyezések sorrendjében - a játék harmadnapján
(2005. május l-jén) már utazik is Budapestre, a fővárosi majálisra a Városligetbe. Májusban még további közös hétvégi népszerűsítő kirándulásokon vehetnek részt.
A győztes csapat kupát kap. Az egyéni győztesek érmet kapnak. A győztes csapat tablója saját iskolájában. a könyvtárban, a város egyik központi kirakatában válik láthatóvá, megjelenik az Interneten és a sajtóban.
Jelentkezési határidő: 2005. április 25.
Információ és regisztráció: Cser György 30 9502489 Czupi Gyula 30 9371614
A Város Napján a felső- és alsóvárosi, a református és az evangélikus templom, valamint a Zsinagóga meghosszabbított nyit-vatartással várja vendégeit.
TÁJÉKOZTATÓ A VÁROS NAPI ÚTLEZÁRÁSRÓL ÉS BUSZKÖZLEKEDÉSRŐL
Az április 29-30-án megrendezésre kerülő város napi ünnepségek idején lezárásra kerül: Erzsébet tér
- Keleti oldal: a Rozgonyi utcától a Fő útig (a vásár területe) 2005. 04. 29-én 8.00 órától, 2005. 04. 30-án 22.00 óráig
- Déli oldal: Ady úttól a Zárda utcáig (játékok színtere) 2005. 04. 29-én 15.30 órától - 19.00 óráig és
2005. 04.3 0-án 9.00 órától - 18.00 óráig Fő út
Eötvös tértől az Erzsébet térig (felvonulási útvonal) 2005. 04. 29-én 16.00 órától 17.00 óráig
Rozgonyi utcától a Huszti térig szakaszos zárás (a karneváli menet idején) 2005. 04. 29-én 15.30 órától 16.00 óráig
Az útlezárások miatt a Zala Volán Rt. érintett járatai az elmúlt éveknek megfelelően terelő úton közlekednek és ideiglenes megállókban állnak meg.
JÁTSZIK A CSALÁD!
A Város Napi programok sorában a következő családi játékokra várják a jelentkezőket: 1. Legügyesebb kanizsai család 2. Legkreatívabb kanizsai család 3. Legjobban reklámozó kanizsai család
4. Legjobb tollú kanizsai család
5. Legeszesebb kanizsai család 6. Városát legjobban ismerő kanizsai család 7. Leglokálpatriótább kanizsai család 8. Legjobban gazdálkodó, leghatékonyabb kanizsai család 9. Leggyűjtögetőbb kanizsai család 10. Leglehengerlőbb, legegészségesebb kanizsai család.
Lesz a programok sorában családi játszóház, kézműves és konstrukciós tevékenységek, népi ügyességi játékok valamint türelemjáték is.
6
EGESZSEGUGY
A VESEBETEGSÉG NEM FÁJ!
A veséknek számos feladatuk van: szabályozzák a testünkben levő folyadék mennyiségét, egyensúlyban tartják a szervezetünk vegyi anyagait, eltávolítják a salakanyagokat, szerepük van a vérnyomás szabályozásában és sorolhatnánk... Aztán, ha valami hiba csúszik a gépezetbe. a vesebetegségek legkülönbözőbb fajtái léphetnek fel. S ha a sors netán úgy hozza, hogy a veséink már-már alig dolgoznak, működésüket feltétlenül pótolni kell. Erről beszélgettünk dr. Tóth Tiborral, az FMC Nagykanizsai Dialízis Központjának orvos-igazgatójával.
- Milyen módon pótolható az elégtelenül vagy egyáltalán nem működő vese?
- Két út lehetséges: művese kezelésekkel vagy idegen vese beültetésével történhet a vese funkcióinak pótlása. A művese-kezelés nem gyógyítja meg a krónikus veseelégtelenséget, csak lehetővé teszi az élet fenntartását, a transzplantáció ezzel szemben az egészséges emberhez igen közeli állapotot eredményez. A dialízisnek két formája van: a hemodialízis és a peritoniális (CAPD) dialízis. A hemodialízis során egy karban haladó vénából egy tűn keresztül kivezetjük a vért, ami a dialízis készülék segítségével egy szűrőn áthaladva megtisztul, s egy másik tűn keresztül visszatér a vénába. Ez a kezelés 4-5 óra hosszat tart, általában háromszor végezzük hetente. A CAPD dialízis a hashártya szűrőképességét használja ki. Itt a hasfalon keresztül a hasüregbe megfelelő mennyiségű és összetételű folyadékot juttatunk be. Megfelelő idő eltelte után a méreganyagokkal telítettfolyadékot kiengedjük, az újat ismét betöltjük. Ez a ciklus 4-6 óránként ismétlődik. A kezelés otthon is elvégezhető, most is hatan veszik igénybe betegeink közül ezt a kezelési formát.
- Mi történik transzplantáció esetén?
- A veseátültetéskor a vesét sebészeti úton eltávolítják egy élő, önkéntesen felajánlkozó hozzátartozóból, vagy olyan rokoni kapcsolatban nem álló személyből, aki balesetben vagy más betegségben meghalt, és ugyancsak sebészeti úton behelyezik a vesebeteg testébe. Egy sikeres átültetés olyan életminőséget biztosít, ami hasonló egy egészséges ember-
hez. Azonban a szövetegyezőség és a vesére várakozók nagy száma miatt sokszor hosszú évekig kell várni a megfelelő szervre, a dialízis addig is elkerülhetetlen.
- Hogyan működik a Dialízis Központ?
- Idén augusztusban ünnepli az állomás tízéves jubileumát. Az 1995. esztendő külön korszakot nyitott a vesebetegek ellátása terén Nagykanizsán, hiszen előtte csak sürgősségi ellátásra volt lehetőség, ezt követően azonban megindult a krónikus ellátás is. Ma mintegy hetven beteg kezeléséről gondoskodunk. A Dialízis Központ zöldmezős beruházásként épült fel a kórház területén. 1998. januárjától tevékenykedünk az FMC Dialízis Center hálózat egységeként. Négy nővérrel kezdtük a munkát, ma 12 nővér dolgozik nálunk, négyen vagyunk orvosok. Felszereltségünk nyugodtan mondhatom: világszínvonalú. Ehhez párosul az itt dolgozók kiemelten magas szakmai felkészültsége. Ma már folyamatosan három műszakos munkarendben dolgozunk. Ellátási területünk Somogyra is kiterjed, s nagyon sok külföldit is kezelünk. Betegeink gyors és magas színvonalú ellátása érdekében fontosnak tartjuk a kórház orvosaival és nővéreivel való szoros együttműködést. Alapvetően a vonzáskörzet háziorvosaira támaszkodva kiépítettünk egy nephrológiai szakrendelői hálózatot, melynek köszönhetően a beteg már az első tünetek jelentkezésekor szakemberhez kerülhet. Az elmúlt években a kórház intenzív osztályán dolgozó valamennyi nővért kiképeztük a peritoneális dialízis-ellátáshoz szükséges ismeretekre. Két dietetikus és egy szociális munkás is segíti betegeink ellátását. Szerencsére nálunk nem jellemző a szakmailag indokolatlan spórolás, nem kell gyógyszerhiánnyal sem küzdenünk. Intézményünk benne van a dialízis állomások világhálózatában, és a nyolc kiemelt magyarországi oktatóbázis egyikeként tartanak bennünket számon.
Nagyon jó a kapcsolatuk az 1996-ban alakult Nagykanizsai Vesebeteg Egyesülettel is. Vannak hagyományos rendezvényeik is, mint például a majális, a karácsonyi koncert vagy a Vesebetegek Jótékonysági Bálja.
Sz.M.
HA NINCS HIÁNY, NINCS BETEGSÉG
IDr. Lenkei Gábor, A cenzúrázott egészség - A betegségipar futószalagján című sikerkönyv szerzője tartott előadást a közelmúltban a HSMK-ban. Dr. Lenkei Gábor 1986-ban szerzett orvosi diplomát kitűnő minősítéssel. Hat év praktizálás után felhagyott a hivatalos gyógyítási módszerek használatával, mert már nem tudta elfogadni ezek alacsony szintű eredményességét.
Dr. Lenkei Gábor azóta keresi a gyenge színvonal okait. Könyvében ezeket táija az olvasó elé. Kanizsai előadása során többek között beszélt arról, hogy miért élünk feleannyi ideig, mint lehetne, kik irányítják az egészségről alkotott fogalmainkat, kik és miért söpörték szőnyeg alá a legfontosabb tudományos felismeréseket és kik süllyesztették el a rák hatékony gyógymódját. Előadását az életerő fontosságával kezdte, beszélt az életerő mennyisége és a testi egészség közötti összefüggésről. Minél „magasabban" van valaki, annál kevésbé beteg, minél „lejjebb" csúszik, annál több esélye van arra, hogy a betegségek maguk alá gyűrjék. A legtöbb emlős várható élettartama a növekedéséhez szükséges időnek hatszorosa. Az ember növekedése 20 éves kora körül fejeződik be. Kell, hogy legyen magyarázat, miért élünk a lehetséges 120 év helyett szinte csak feleannyi, jó esetben kétharmadnyi ideig, és miért betegeskedünk. Az elfogadható, ha a nagyon idős emberek természetes halállal halnak meg. A természetes halált a népnyelv „végelgyengülésnek" nevezi, ami azt jelenti, hogy a test elhasználódott, elkopott, és már alkalmatlan arra, hogy tovább szolgáljon minket. Ebbe belefér az, ha egy nagyon idős ember a halála előtt rövid ideig betegeskedik, viszont nem fogadható el az, hogy az emberek évtizedeken át nyűglődnek, szenvednek betegségektől, és idő előtt tönkremegy a testük.
Az emberiséget fenyegető leggyakoribb betegségeket valaminek a hiá-
nya okozza - hangsúlyozta dr. Lenkei Gábor. Ezek a skorbuthoz hasonlóan hiánybetegségek, legalábbis ami a testi oldalt illeti. A lelki összetevők is nagyon fontosak a betegségek keletkezésénél. Ha nincs hiány, nincs betegség! Ha a szervezet felépítéséhez szükséges anyagokból csak egy hiányzik, ami létfontosságú, az halálos az ember számára.
A könyv szerzője beszélt korunk egyik legnagyobb tudósának, dr. Matthias Rat felfedezéséről, aki a szív- és érrendszeri betegségek okainak hagyományos kutatásával kezdte munkáját. Felfigyelt arra, hogy a szív- és érrendszeri betegségek lényegében ismeretlenek az állatok között, miközben az embereknél ez a vezető halálok. A következő felfedezés áttörést jelentett a természetes egészség terén az egész világon: az állatok saját testükben maguk állítják elő a C-vitamint, amire szükség van a testük és érrendszerük ellenálló-képességét erősítő molekuláknak, az úgynevezett kollagéneknek az előállításához. Minél több a C-vitamin, annál több a kollagén, annál stabilabbak az érfalak, és annál kevesebb a szívroham. Az állatok azért kapnak ritkán szívrohamot, mert testükben elegendő mennyiségben állítanak elő C-vitamint. Az emberek ebből a vitaminból egyetlen molekulát sem tudnak előállítani, ráadásul gyakori, hogy étrendünk túl kevés vitamint tartalmaz, ezért érrendszerünk meggyengül és kialakulnak a lerakódások. A lerakódások azokon a területeken jönnek létre, ahol az ér-falak mechanikus megterhelésnek is ki vannak téve, így hat a szív pumpálása a koszorúerekre. Az előadó többek között szólt a B1-vitamin hiányáról is. B1-vitamin kell az idegrendszer normális működéséhez. Hiányában az ember ingerlékeny, feszült ideges, nem tud koncentrálni, hamar elfárad munka közben, szétszóródik a figyelme, estére elfárad, amikor lefekszik, mégsem tud elaludni, és éppen ezért fáradtan ébred reggel.
- bakonyi -
OAT^ARAQ
7
HET EV TAPASZTALATA
1998-ban alakult meg a Horvát Kisebbségi Önkormányzat, célul tűzve ki a kanizsai horvátok regisztrálását, a horvát hagyományok ápolását, megismertetését, a horvát kultúra színes világának bemutatását.
- Örültünk a lehetőségnek, hogy mi képviselhetjük a kanizsai lioiyátok érdekeit. Elsődleges feladatunk a horvát nyelv életre keltése volt. Elkezdtük a hon''át nyelvtanfolyam beindítását, megalakítottuk a Kanizsai Horvát Kórust, konferenciák, kulturális találkozók, fiataloknak szen''ezett programok révén, lassan bekapcsolódtunk a város kulturális életébe. A munka közben jelentkezett gondok, problémák, megoldásában az első naptól fogva partner volt a város vezetése mind anyagi, mind erkölcsi támogatással - emlékezett vissza Vargovics Józsefné.
A HKÖ-re létrejöttüket követő három év után az Országos Horvát Önkormányzat is felfigyelt, támogatásáról biztosította a helyi kisebbségi önkormányzatot. 2000-ben megnyílt a Horvát Konzulátus, amely ismét fellendítette a zalai horvátság életét, más régiók horvátjainak figyelme szegeződött rájuk.
- Büszkék vagyunk, hogy most már nemcsak a városnak, hanem a zalai horvát régiónak is sok újat nyújtottunk a horvát hagyományok ápolásával kapcsolatban. A muramenti horvát településekkel vannak közös kulturális rendezvényeink, amik regionálisak. A többi régió
képviselőivel (Győr-Moson-Sopron-, Pest- és Baranya Megye) évente egyszer találkozunk az Országos Horvát Napon. Kórusunk egyre több, az anyaországból érkező meghívásnak tett eleget. Ebben az évben beindult a horvát néptánc csoport. A kanizsai horvátságnak van egy nagyon erős magja, akikre lehet építeni, szívükön viselik a kanizsai horvátság erősödését -fejtette ki az elnök.
Az anyaországgal való kapcsolatot erősítette a Horvátországból érkező 1300 darab könyv is. Azóta pályázat útján gyarapodott a kis könyvtár, a kötetek gyűjtésébe bekapcsolódott Csáktornya, Varasd és Koprivnica is. Ma már nélkülözhetetlen résztvevői a horvátországi vásároknak, kulturális találkozóknak, irodalmi és más jellegű konferenciáknak.
- Nagyobb figyelmet kell a jövőben fordítanunk a fiatalokra. Több úton próbáltuk megközelíteni őket, szeretnénk ha aktívabban és hatékonyabban kapcsolódnának be a munkánkba. A Ki tud többet Horvátországról vetélkedőt, a Horvát Néprajzi Tábort szervezzük számukra, de sajnálattal látom, hogy nincs ami ösztönözze, nem tudatosult bennük, hogy megtanulják a hon''át nyelvet, ez szülői felelősség is. Terveink között szerepel a horvát családok fiataljai részére ingyenes horvát nyelvtanfolyam szeiyezése - hangsúlyozta a HKÖ-elnök.
N.K.
AIXAS-ALLAS-ALLAS
Munkakör/végzettség/díjazás: Felszolgáló német nyelvismerettel/szak-irányú/57000-80000 Ft, cukrász/szakirányú/57000-70000 Ft, szakács/sza-kirányú/57000-80000 Ft, varrónő/szakirányú/57000-100000 Ft, gyógytornász német nyelvismerettel/szakirányú/80000 Ft, kárpitos/szakirányú/57000-130000 Ft. vas-és fémszerkezet lakatos/szakirányú/60000-70000 Ft, épület-gépész-előkészítő/szakirányú/80000-90000 Ft, asztalos/szakirányú/60000-80000 Ft, tehergépkocsi szerelő/szakirányú/110000-120000 Ft, villanyszerelő/szakirányú/megegyezés szerint, tehergépkocsi vezető/szakirányú/meg-egyezés szerint, telemarketinges operátor/érettségi/60000-70000 Ft, értékesítési vezető horvát nyelvismerettel/érettségi/57000-150000 Ft, műszaki ügyintéző angol nyelvismerettel/technikum/megegyezés szerint, útépítő mérnök/főiskola/200000 Ft, cégvezető angol nyelvismerettel/főiskola vagy egyetem/megegyezés szerint.
Felvilágosítás a ZMMK Kirendeltségén Nagykanizsa, Fő út 24.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő - kedd - szerda: 8.00 - 12.00 és 13.00 -16.00 óra között, péntek: 8.00 - 13.00 óra.
DKG-HÍREK NYOMÁBAN
Ismét felröppent a hír, hogy a DKG-East Rt-nek nincs megrendelése, és esetleg létszámleépítés is várható. Mi az igazság? - kérdeztük Mádé Károlytól, az Rt. vezérigazgatójától.
- A tavalyi évnél kezdeném, amikor annak ellenére, hogy úgy tűnt, veszteséges lesz a vállalat, óriási fejlesztés volt. Harmadára csökkentettük a veszteséget, és az az irány, ami felé indult az önálló egységek kialakítása, a feladatok és felelősségek elosztása, eredményt hozott. A 2005-ös évre terveink között hatmilliárd forintos árbevétel és 50 millió körüli plusz nyereség szerepel. Jelenleg 2,3 milliárd forintos szerződött állományunk van, ami az időarányosnál kicsit rosszabb, 36 százalék körüli. Ezért a kollégákkal összeültünk és meghatároztuk azokat a feladatokat, amelyekkel a tervet meg tudjuk valósítani: a még fokozottabb marketing és kereskedelmi munkát, illetve természetesen figyelembe vettük azokat a költségcsökkentési lehetőségeket a vállalaton belül, amelyek olcsóbbá teszik termékeinket a piacon. A létszámleépítésről ma még nem tudok beszélni, igazából nem szeretnénk létszámot leépíteni. A kollektív szerződést is e szempontok okán mondtuk fel. Mint ahogy korábban is mondtam, több, nagy projektben vagyunk a célegyenes előtt a világ különböző tájain. Ezek eredményét előre megmondani nem lehet, ha kettő „bejön", akkor semmi gondunk nincs. Ha nem, akkor a kicsikből, az 50-100 ezer eurós rendelésekből kell megélni, ami sokkal nehezebb lesz. Azt a feladatot adtuk magunknak, hogy május végén átértékeljük a dolgokat. Bízunk benne, hogy arról számolhatunk be,mely szerint túlságosan óvatosak voltunk a becslésben. Ma ezt tudom monda-tani. A mai világ nem olyan, mint régen volt, ez már kiszámíthatatlan.
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HELYZETÉRŐL
A hulladékgazdálkodás helyzetéről, a Nyugat-Balaton és Zala völgye Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer első tenderének eredményéről, a hulladékkezelő központ építéséről, a hulladékgyűjtő udvarok és szigetek létesítéséről tartott sajtótájékoztatót április 14-én György Pál önkormányzati képviselő, hulladékgazdálkodási tanácsnok a hivatal I. emeleti tárgyalójában. A sajtótájékoztatón részt vett dr. Vass Nándor, a projekt menedzselő egység vezetője és Marton Géza műszaki munkatárs. György Pál elmondta: a regionális hulladékgazdálkodási rendszer első tendere eredményesen zárult, és kihirdették a győztest. Ez az első tender, melyet az EU Kohéziós Alapokból finanszíroznak. A kilenc pályázó közül a Betonút Rt. adta a legjobb árajánlatot. A 2002. évi négy projekt tenderei közül országosan is ez az első, melynek a győztese kihirdetésre került. Ez a tény arra ad reményt, hogy a szerződéskötés hamarosan megtörténhet. A nyertes ajánlati ár több. mint 3 millió euró.
A beruházás keretében Nagykanizsán, Zalakaroson és Letenyén is épülnek létesítmények, de a legjelentősebb beruházások Nagykanizsán lesznek. A nagykanizsai hulladékkezelő központ az új hulladéklerakótól délkeletre létesül, ebben helyet kap hulladékválogató csarnok a hozzá tartozó infrastruktúrával, nyílt téri komposztáló, valamint üzemviteli és szociális épületekkel. A másik jelentős létesítmény a hulladékgyűjtő udvar, elhelyezése a VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht. temető melletti telephelyén történik. Itt többek között konténereket és veszélyes hulladékgyűjtőt helyeznek el. Ide adhatja le ingyenesen a lakosság a szelektált módon gyűjtött hulladékot. A két létesítmény mintegy 25 új munkahelyet is jelent.
A projekt több mint nyolc milliárd forintba kerül, melynek 70 százalékát az EU, 20 százalékát a magyar állam, 10 százalékát az érintett 282 önkormányzat adja. Marton Géza, a projekt iroda műszaki munkatársa hozzáfűzte, hogy Nagykanizsán ezzel nem ért véget a beruházások sora. Ugyanilyen nagyságrendben kerül sorra a régi hulladéklerakók rekultivációja a környezet és a vízbázis védelme miatt. Idén megtörténik az összes hulladéklerakó felülvizsgálata. Ezt követően történik majd meg a hulladéklerakók rekultivációja vagy a kisebb lerakók felszámolása.
8
JVUZLKUÜ/li
A ROMÁK ÉRDEKÉBEN
A cigány kisebbség képviseletében került 2002. őszén a képviselőtestületbe Nagy József György. Arra kértük, ossza meg velünk tapasztalatait. mondja el véleményét a testület és a bizottságok munkájáról, a tisztségét érintő legfontosabb teendőiről.
- Azért kerültem a közgyűlésbe, mert a romák nekem szavaztak bizalmat immár második alkalommal. 1998-ban még lemondtam Teleki László javára, mert úgy gondoltam, hogy felkészültebben tudja képviselni a romák érdekeit. Ebben a ciklusban azonban már személyesen szerettem volna megfelelni a romák bizalmának, segíteni rajtuk, nekik. Sajnos ehhez a várostól eddig még nem kaptam elég segítséget, támogatást. Nem tapasztalom a roma civil szervezetekkel való együttműködést a város részéről. Hiányolom azt a pozitív támogatást, amit a CKÖ elnöke megkap. Ettől függetlenül teszem a dolgomat. Naponta 8-12 óra között fogadom az ügyfeleket. A DRVSZ vezetőjeként és képviselőként is a romák ügyeit intézem. Sokan keresnek fel, főként szociális problémákkal, lakásügyek kapcsán vagy foglalkoztatási gondokkal. A tapasztalatok azt mutatják, egyre gyakoribb a diszkrimináció a munkahelyeken. Sajnálatosnak tartom, hogy diplomás roma szakemberek nem tudnak elhelyezkedni a városban. Fontos feladatomnak tekintem, hogy azokkal a romákkal is tartsam a kapcsolatot, akiknek régebben segítettem ügyes-bajos dolgaik intézésében. így láthatom, hogyan alakult a sorsuk, milyen teendőim vannak a továbbiakban velük kapcsolatban.
- Hallhatnánk a közgyűlés munkájáról a véleményét?
- Én demokratikusabb légkörhöz szoktam. A szavazások megismételte-
tése, a vélemények, hozzászólások végig nem Itallgatása, a Városvezetés ellenvéleményeket elutasító magatartása nem tetszik. Többen vannak a képviselőtestületben, akik az egészséges kritikát sem tudják elfogadni. Időnként úgy érzem, nem folyik érdemi munka. Nem vagyok tagja egyik frakciónak sem, szavazáskor a város illetve a romák érdekeit képviselem. S ha már a romák érdekeinél tartunk: ha a hivatalban dolgozna egy kisebbségi referens, talán a közgyűlésben is nagyobb hangsúlyt kapnának a romák és a hátrányos helyzetűek gondjai, problémái.
- Tagja a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak. Milyennek látja a bizottság működését?
- Örülök annak és jó érzéssel tölt el, hogy olyan bizottságban dolgozhatom, ahol a tagok valamennyien a szakmailag legjobb döntések meghozatalára törekednek. Jónak találom a Szociális Osztály előkészítő tevékenységét is, az általuk kimunkált előterjesztések legtöbbje nagy segítség, ritkán szorul kiegészítésre vagy pontosításra. Ebben a bizottságban a cigányságot érintő legfontosabb problémák közül több is akad, amelynek a megoldásáért tehetünk, ezért úgy gondolom, én magam is itt tudok a legtöbbet segíteni nekik. S ha apró kis előrelépés történik a közreműködésemmel, sikerélményben van részem, amiből erőt meríthetek a további munkához. Sok olyan dolog van azonban, ami pénz hiányában jelenleg megoldhatatlan. Itt vannak például a lakásügyek: egyre több igényt kellene kielégíteni, miközben alig van az önkormányzatnak megpályáztatható bérlakása. Erre a területre sokkal több forrást kellene biztosítani!
- szőlősi -
A HELYI BUSZKOZLEKEDES ATSZERVEZESEROL
2004. évben került sor Nagykanizsa helyi autóbusz-közlekedésének felmérésére, és az utazási igények változását figyelembe vevő átszervezési javaslat kidolgozására. Ezzel kapcsolatban kérdeztük Horváth Ferencnét, a Zala Volán Rt. nagykanizsai üzemvezetőjét.
- Mi a változás lényege?
- A helyi vonalhálózat gerincét jelentő, elsősorban belvárosi törzsvonalak kerülnek módosításra. Megjelenik két körjárat (20-as, 21-es), amelyek egymással szembe közlekednek a Kalmár utca (Vásárcsarnok) - Kórház u. - SPAR Áruház - Napraforgó tér - Kalmár u.(Vásárcsarnok) útvonalon. Ezáltal bekapcsolásra kerül az ÉK-i városrész is a közlekedésbe, ahol az épülő lakások és a bevásárló központokfontos célállomása lesz az utasoknak. A vonalak többsége érinti az autóbusz-állomás és a vásárcsarnok között kialakítandó átszállóhelyet, ahol az ütemesen közlekedő járatokon biztosított lesz az átszállás. A peremkerületi vonalak változatlanul megmaradnak, viszont a 23-as, 33-as vonalak jelenlegi formájukban megszűnnek, szerepüket részben a körjáratok, részben a 20 percenként közlekedő 18-as járatok veszik át. A 18-as járatok, amelyek a Kalmár u. - Dél-Zalai áruház -l.sz.Posta - Vasútállomás és vissza útvonalon rendkívül nagy járatsűrűséggel közlekedve lehetővé teszik, hogy a vasúti menetrendváltozástól és a vonatok késésétől függetlenül a városba való bejutás és minden irányba való átszállás bármely napszakban jelentős várakozás nélkül megoldható legyen.
- Milyen visszhangja van a tervezetnek?
- A tervezetet társaságunk bemutatta a képviselő testületnek, illetve a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapban való megjelenéssel egyidejűleg lakossági fórumokon és egyeztető megbeszélésen a MÁV szakembereinek. A képviselők több építő jellegű észrevétele mellett elsősorban az átszállást és annak anyagi vonzatát emelték ki. A lakossági fórumokon leginkább a 23-as, 33-as vonalak megszűnését, és a több szempontból zsúfolt Platán sor - Csokonai utcán a buszközlekedés megszűnését kifogásolták. Jellemzője volt a lakossági fórumoknak, hogy a résztvevők többsége a fórum végére megnyugo-
dott és elégedetten nyugtázta az utazási lehetőségek megmaradását, illetve a város beutazási lehetőségének bővülését. A fórumokat követően több telefont kaptam, melyben többen megfogalmazták „minél többet nézegetik a menetrendet, annál jobban tetszik az új hálózat és a gyakoribb ütemes menetrend. A sajtó útján közzé tett felhívásunkra 50 írásos észrevétel érkezett, melyből 17 foglalkozott a 23-as vagy a 33-as vonalak megszűnésével, elsősorban a vasútállomás megközelítése miatt. 22 levélben olyan észrevételek voltak, amelyek a tervezetben megoldottak, illetve az átszervezéstől függetlenek, s 12 észrevételben szerepelt a Platán sori megszűnés és egyéb általános megjegyzések.
- Terveznek-e tarifális változást?
- Igen. a képviselő testülettől két tarifa megállapításban kérdésben kérünk döntést. Az egyik a sokat emlegetett vasútállomási átszállás költségkímélő megoldása átszállójegy alkalmazásával, a másik az egyvonalas - összvonalas bérletek összevonása, egységes bérlet alkalmazása. Ehhez kívánom megemlíteni, hogy társaságunk az átszállójegyek kezelésére alkalmas elektronikus jegykezelő berendezések beszerzését tervezi, melyet az átszer\>ezés kezdetéig valamennyi autóbuszunkra felszerelünk.
- Milyen formában ismertetik meg az utasokkal az új menetrendet?
- Az első tervezet a KANIZSA hetilapban jelent meg, sajnos néhány szerkesztési hibával. Érkezett olyan észrevétel is, hogy az ösz-szesűrített, nem tagolt, apró betűs szöveg sokak számára nehezen ad eligazodást. Terveink szerint külön menetrendi kiadványban jelentetjük meg az új menetrendet, felsorolva az egyes vonalak, különösen az új vonalak megállóhelyeit és a járatok indulási adatait. Mivel az új hálózat sokkal több csatlakozási lehetőséget ad, ezért az egyes megállóknál megjelöljük azon vonalakat, amelyekre át lehet szállni. Ezen kívül tervezzük, hogy munkatársaink személyesen és telefonon, az információs helyeken további felvilágosítást adnak az írásos menetrenden nehezen eligazodóknak- A város több pontján tájékoztató vonalhálózati térképeket helyezünk ki.
KRÓNIKA
9
c
ÁPRILIS 13.
BÁBJÁTÉKOS TALALKOZO A Platán sori Vackor Óvoda 7 fős nevelőtestülete részt vett a XI. Országos Óvodai Bábjátékos Találkozón, ahol óvodák, bábjátékos egyesületek, egyének képviseltették magukat. A találkozón az óriásbábtól az árnyjátékig számos műfaj megmutatkozott. A szakmai zsűri elismerően értékelte a nevelőtestület teljesítményét, akik hangulatos, a felnőttek számára is vidám műsort adtak elő.
c
c
Iájában. A januárban alakult együttest a város közönsége első alkalommal a Város Napi programok során hallhatja.
BIZARR-VÍZIÓK A nagykanizsai Kreatív Klub április I5-i ülésén a Halis István Városi Könyvtárban „Bizarr-vízi-ók a kanizsai belvárosra" címmel tartott előadást Ludvig Zoltán és Bcüassa Béla. Az alkotók május 15-én hozzák nyilvánosságra a Bizarr-ötleteket, elképzeléseket.
c
ÁPRILIS 16
ÁPRILIS 14.
KIALLITASMEGNYITO
A Hevesi Sándor Általános Iskola galériájában nyílott meg Görgőy Zsófia grafikusművész és Jakubecz György szobrászművész kiállítása Magyar királyok reliefeken és grafikákon címmel. A tárlatot Horváth Gábor történelemtanár nyitotta meg. Az érdeklődök május 2-ig tekinthetik meg a kiállítást.
SAKKVERSENY A Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági Szakközépiskola tornacsarnokában második alkalommal zajlott le a száz táblás szimultán sakkverseny, ahol Flumbort András nemzetközi mesterrel játszhattak partit a jelentkezők.
TAVASZI FESZTIVÁL A Harmónia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Színjáték tanszakának tavaszi fesztiváljának adott otthont a felsőrajki Rajki Zsigmond Művelődési Ház. A csapatok délelőtti és délutáni programja után az Igricek együttes műsora, szakmai beszélgetés zárta a fesztivált.
c
ÁPRILIS 17
ÁPRILIS 15)
BOLYAIS BEMUTATÓ A Bolyai János Általános Iskola a Hevesi Sándor Művelődési Központban tartotta hagyományos kulturális bemutatóját. A műsorban 340 diák különböző műsorszámokban lépett színpadra. A műsorban szerepeltek többek között népdalok, versek, gyermekjátékok és különféle tán-cok-keringő, palotás-előadása.
KANIZSA BIG BAND Április 15-én került sor a Kanizsa Big Band első koncertjére a Batthyány Lajos Gimnázium au-
NEPZENEI TALALKOZO
A Zalaszentbalázsi Nyugdíjas Klub szervezésében Népdal-és népzenei találkozó színhelye volt a helyi kultúrotthon. A hangulatos rendezvényen fellépett többek között a Bucsutai Népdalkör, a kanizsai Kodály Zoltán Művelődési Ház néptánccsoportja és nyugdíjas népdalköre, a zalaszentbalázsi Csillag Gyermek Citera Együttes és a Búzavirág gyermekcsoport népdalköre, Horváth Viktória versmondó.
c
ÁPRILIS 18?
DINNYÉS ELOADAS
Dinnyés József hetedik. Ének sírás után című előadására került sor a Halis István'' Városi Könyvtárban. Az előadás célja az egyetemes magyar irodalomhoz tartozó alkotások megismerése, megismertetése volt. Az előadó többek között foglalkozott az elcsatolt magyar területek irodalmának helyzetével is.
A PARTELET HÍREI
A FIDELITAS A FIATALOKROL
Csütörtök délután a „Kockára tett jövő" országos télmérésről tartott sajtótájékoztatót Fertig István a Fidelitas helyi elnöke és Bizzer András alelnök.
- A jelentés tapasztalatai alapján három fő probléma sújtja hazánkban a fiatalokat: a munkanélküliség drámai mértékű növekedése, a lakhatási gondok és a létbizonytalanság. A 25-29 évesek közül minden második már volt hosszabb vagy rövidebb ideig munkanélküli, a 20-24 éveseknél ez az adat 40 százalék. A fiataloknak csak a 19 százaléka rendelkezik önálló lakással, a 23-29 évesek között is csak 34 százalék a lakással rendelkezők aránya - mondta az alelnök.
- A diákhitel kamata nem csökkent, a vezetői engedély megszerzése és a számítástechnikai tanfolyam nem lett ingyenes. A diákok utazása az iskola és a lakóhely között sem lett ingyenes, sőt nagyobb mértékben drágultak a diák bérletek a felnőtt bérletekhez képest. A szocialisták hadat üzentek a fiataloknak - tette hozzá Fertig István.
AZ SZDSZ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK-JELÖLÉSRŐL
Két aktuális témáról - a köztársasági elnök-jelölésről és 2007-2013 közötti Nemzeti Fejlesztési Tervről tartott szombaton sajtótájékoztatót Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter, az SZDSZ Zala megyei választmányának elnöke.
- Az SZDSZ szempontjából megállapíthatjuk, hogy az MSZP Kongresszusán Szili Katalin alig valamivel több mint a felét kapta meg a szavazatoknak, mögötte a pártoktól független Glatz Ferenc végzett. Ez jelzi, hogy az kongresszuson részt vett MSZP-s képviselők közül sokan helyet adtak az SZDSZ észrevételének, hogy az ország jövője szempontjából jobb lenne, ha a politikától, pártpolitikától távolságot tartó köztiszteletben álló személy vezetné köztársasági elnökként az országot - fejtette ki Kovács Kálmán.
A miniszter a 2007-2013-as Nemzeti Fejlesztési Terv kapcsán elmondta, hogy az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a kormányon belül azt az álláspontot képviseli, hogy a modernizációnak, az új technológiának, a digitális szolgáltatásnak és kultúrának, az elektronikus gazdaságnak helye van. Valamennyi település üzemeltetési feladatát összehangoltan, elektronikusan a térinformatikai elemekre építve szeretnék megvalósítani. 2013-ig Magyarország minden települése egységes, digitális városüzemeltetési, városfejlesztési programmal fog rendelkezni a legkorszerűbb térinformatikai alapokon. A 2015-ig megvalósítandó programokra 1200 milliárd forintot szán a kormány.
SEGÍTSÉG A PANELLAKÁSOKBAN ÉLŐKNEK
- Február közepén megkértük a városvezetést, hogy az ipari technológiával épült lakóházakban élő emberek helyzetének javítására, a panel házak felújítására irányuló pályázati lehetőségekre figyeljen oda. Sajnos erre a felhívásunkra komoly visszajelzés nem érkezett - mondta pénteki sajtótájékoztatóján Cseresnyés Péter, a Fidesz helyi elnöke. A Fidesz szerint a panel-probléma megfelelő kezelése érdekében helyzetfelmérésre, igényfelkeltésre, nagyobb pénzügyi keretre, szakértő, segítői csapatra és a pályázatok megírásában való segítségnyújtásra lenne szüksége. A lakóközösségek figyelmét levélben kívánják majd felhívni a megjelent pályázatra, melynek beadási határideje szeptember 30. A Fidesz segítséget akar nyújtani a pályázatok megírásához, hozzájárulva a panellakásokban élő emberek életkörülményeinek javításához.
CUKORBETEG EGYESÜLET A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete folyó hó 29-én, pénteken 15.30-kor a kórház tanácstermében tartja klubfoglalkozását, amelyen dr. Sebestyén Miklós főorvos „Cukorbetegség és a gyomor és bélrendszeri gondok" témában tart tájékoztatást.
Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatjuk, hogy
megjelent cjjafcotv^i <Eresé6et verses-novel-lás kötete, az Afifftaí
mélyvörösben
A könyv megvásárolható szerkesztőségünkben 990 Ft-os áron.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/ 312-706
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
10
KULTÚRA
NYERTES PÁLYÁZAT
GYERMEK ALKOTÁSOK
A Rozgonyi Úti Általános Iskola diákjainak munkáiból nyílt kiállítás szerdán délután a HSMK Ifjúsági Galéria sorozatában. A tárlatmegnyitót versek és hangszeres zeneművek színesítették Járási Ildikó iparművész szólt a kiállított alkotásokról, amelyek színvilágát, érettségét, a technikák sokszínűségét külön dicsérte. A sajátos-kedves hangvételű megnyitón a művész beszélt az alkotás folyamatáról, arról, miként születik a gyermeki lélekben a világ sajátos nyomata, amely aztán rajzzá, festménnyé válik.
AZ OSSZEFOGAS ANTOLOGIAJA
Milyen hatása lehet a közösség erejének, összefogásának, szervezettségének, lelki azonosulásának a költészetre? Azt a Művészetek Házában bemutatott est bizonyítja. Az alig fél éve működő Aranyecset Irodalmi, Képzőművészeti, Előadóművészeti és Zenei Egyesület Lélekírók címmel antológiát jelentetett meg 10 szerző színvonalas verseivel.
Az estet József Attila emlékének szentelték. Az antológia első része érte és előtte tisztelgett. E méltó emlékezést követték a mai szerzők. Az estet a Péczeli Attila Népzenei csoport közreműködése tette felejthetetlenné. A versek hatását a megzenésítés - Némethné Lendvai Mária énektanár avatott munkájának köszönhető - csak fokozta. A kötet igényes, a tartalom és a forma - Károlyfi Zsófia munkája - egységet alkot. Tanulság lehet Fa Ede gondolata: „Bölcsőtől sírig csak egy méltó út van: haladni, szívedben gyémántfénnyel."
Az esten összekapcsolódott az egyszerű emberek művészetet megérző képessége, a versek plasztikus előadása, és a költészet József Attila-i magassága.
Dezső Ferenc
KITÁGULÓ E-MAGYARORSZAG
Április 15-én dr. Balogh Béla, a Puskás Tivadar Közalapítvány kuratóriumának elnöke Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter jelenlétében szerződést írt alá a „Szülőföldön az információs társadalomba I." pályázat két utolsó nyertesével, a Muravidéki Magyar Önkormányzatok Nemzeti Közösségének elnökével dr. Tomka Györggyel, (Szlovénia) és Papp Tamással, a Magyar Emberi Jogok Alapítvány irodavezetőjével (USA).
Az eseményen jelen volt Bálint-Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke is. A szerződés aláírásán megjelenteket Röst János alpolgármester köszöntötte a Közgyűlési Díszteremben, majd átadta a szót Kovács Kálmán miniszternek, aki kiemelte: a mostani aktus a magyar kormány segítsége a Szülőföldön élés programjával, ugyanakkor a gazdasági kapcsolatok és a tudományos együttműködés révén nemcsak egyfajta, az anyaországból a határon túlra érkező támogatás, hanem vissza is irányul, mind a kettőnket erősíti.
Dr. Balogh Béla. a Puskás Tivadar Közalapítvány elnöke kiemelte: ma az előrejutás feltétele, hogy értsünk az informatikához. De ne csak általában legyen ez a tudás a birtokunkban, hanem kötődjünk magyar voltunkhoz, magyarságunkhoz, az együvé tartozást szimbolizáljuk, miközben mindenhol megvan a helyi, magas színvonalú kultúra. Ez az akció is
beleilleszkedik a kapcsolatok építésébe. A szerződés aláírását követően Papp Tamás, a Magyar Emberi Jogok Alapítványának irodavezetője hangsúlyozta: örül annak, hogy mint egy nyugati magyar szervezet képviselőjeként jelen lehetett az aláíráson. Fontosnak tartják, hogy kitáguljon a látókör nemcsak a Kárpát-medencei, hanem a nyugaton élő magyarság felé is. Az e-Magyarország Pont a brazíliai Sao Pauloban is ott lesz. A 10 milliós lakosú városban a 10 ezer fős magyar lakosság tevékeny közösségi életet él. A digitalizálással megkezdik a lépéseket az ottani Magyar Házban a nyugati magyar kulturális örökség megmentésére.
- Az IHM kiemelten kezeli a határon túli magyarság információs társadalomba való bekapcsolódását, ami meghatározó tényezője lehet gazdasági megerősödésüknek és a szülőföldön való
boldogulásuknak. A minisztérium célja, hogy a határon túl élő magyarság a szülőföldön boldogulva a legdinamikusabban fejlődő közössége legyen saját országának. Ennek érdekében kétoldalú együttműködési megállapodásokat kötöttünk számos határon túli magyar szervezettel, illetve létrehoztuk az ezekkel a kérdésekkel összmagyarsági szinten foglalkozó konzultatív fórumot. A szakmai támogatások mellett az IHM pénzügyi támogatással is segíti a határon túli magyarság információs társadalomba való bekapcsolódását. Az elmúlt évben a Puskás Tivadar Közalapítvány közreműködésével hirdettük meg a „Szülőföldön az információs társadalomba I." című programot 228 millió forint összeggel. Jelenleg a 179. e-Magyarország Pontnál tartunk, év végéig szeretnének a 333-ig eljutni - mondta Kovács Kálmán miniszter.
40 milliós fejlesztést tűzött ki célul az önkormányzat, s ebből 30 millió forintot nyert tájékoztatási, információátadási célra, a helyi közösségek gazdasági versenyképességét és a lakosság életkörülményeit javító önkormányzati informatikai fejlesztésre kiírt IHM-es pályázaton, tudhattuk meg a polgármesteri hivatal informatikus munkatársától. Négy fő modulja van a pályázatnak, az első rész, az úgynevezett hot spot modul már tesztelés alatt van. Ez egy nyilvános internet-elérési lehetőség, amellyel elsősorban a turistákat kívánták megcélozni. A rendszer lényege, hogy saját, vezeték nélküli hálózati kártyával rendelkező, hordozható számítógépén az Erzsébet térről bárki internetezhet. A második modul a városi információs terminálokra vonatkozik, ezek a pontok a lakosságnak és a turistáknak egyaránt tájékozódási lehetőséget kínálnak. Segítségükkel információ szerezhető a hivatali ügyintézési lehetőségekről, nyitvatartá-sokról, vagy akár az aktuális kulturális programokról, rendezvényekről. Az érintőképernyős információs pontok ezt követően kerülnek ki a város négy pontjára, a polgármesteri hivatalban, a Kanizsa Áruház kirakatában, a Hevesi ABC kirakatában, a negyedik a buszpályaudvaron lesz. A tájékozódási pontokon közel ugyanazok a tartalmi információk lesznek hozzáférhetők, mint a város honlapján.
A pályázat harmadik része Nagykanizsa internetes portáljának fejlesztésére irányul. A portál -technikai- megújítása már folyamatban van, ezt egy nagy cég végzi központosított közbeszerzés keretén belül. A portál megújítása május végén fejeződik be, de ez a tartalmat nem érinti, erről a későbbiek során születik döntés. A fejlesztés befejezését követően a portál négy nyelven, magyarul, németül, angolul és horvátul is olvasható lesz. A negyedik modul az úgynevezett oktató - e-leaming - modulja ennek a pályázatnak, amely minden internetező számára a város honlapjáról lesz elérhető. Ennek részletei is kidolgozás alatt állnak.
-dé-
OKTATÁS, KULTÚRA
11
\
ÉRETTSÉGI ELŐTT
Az OKÉV Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága közreműködésével a középfokú oktatási intézmények igazgatóinak tartottak tájékoztatót a Vasemberház Dísztermében. Dr. Meclvegy Tilda előadásának célja az volt. hogy az igazgatók az érettségivel összefüggő teendőiről, megváltozott feladatairól adjon tájékoztatást. Szó esett az érettségit szabályozó előírásokról, jogszabályokról, azok változásairól. Az előadáson elhangzott, hogyan kerülnek majd az új típusú tételek Nagykanizsára, mi az átadás-átvétel folyamata, milyen kötelezettségei vannak e téren az iskolák vezetőinek. Megtudhattuk, hogy Kanizsán a nagy napig a Cserháti SZKI-ban tárolják majd a tételeket tartalmazó dobozokat, amelynek őrzéséről a városvezetés gondoskodik.
ROMA KULTURÁLIS NAP
Szombaton immár tizenegyedik alkalommal zajlott le a Bogdán János Közösségi Házban a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat által rendezett Roma Kulturális Nap. Az országos rendezvény a magyar, az Európa uniós és a cigány himnusszal vette kezdetét.
A megjelenteket Teleki László, az ICSSZEM romaügyekért felelős politikai államtitkára, a helyi CKÖ-elnöke köszöntötte. Mint elmondta Nagykanizsán a cigány kisebbségi önkormányzat az oktatás, a foglalkoztatás. a lakhatás és az egészségügyi prevenció területén fogalmazta meg legfőbb feladatit. Az oktatást fő irányelvként kell kezelni, hogy elmozdulás történjen a többi területen. Rost János megnyitó beszédében elmondta, hogy áttörés nem valósulhat meg a lakhatás területén, ha nem következik be változás. Ezt az önkormányzatok önerőből megoldani nem tudják, állami bérlakás programra lenne szükség. A Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium vezetése és a háttér intézmények nevében Kordás László politikai államtitkár köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében szólt a minisztérium romák munkához jutását elősegítő programokról- melyek alapján plusz támogatásban részesülhetnek a romákat foglalkoztató munkaadók-, valamint a közigazgatásban diplomás roma fiatalok számát növelő ösztöndíjprogramról.
A rendezvényen emléklapot vehetett át Mezei István, Horváth János, Várnai Márton, Varjasi Gábor, Doszpot Péter, Daróczi Gábor, Szirmai István, Kordás László, Hosszú János és Somos Béláné. Ezt követően ,.Jövőkép 2005" címmel szakmai kongresszus vette kezdetét az oktatási és esélyegyenlőségi, a foglalkoztatási és az egészségügyi szekció keretein belül. A nap végén a Roma Kulturális Gála jutott szerephez, a Szilvási Gipsy Folk Band adott nagysikerű koncertet.
Hétfőn délelőtt a Rózsa Óvoda 58 nagycsoportosa a Sauber-macher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. szervezésében a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szakmai délelőttön vett részt. A Rózsa Óvoda nevelési programjának kiemelt és szerves része a környezeti nevelés, a szelektív hulladékgyűjtés. Minőségbiztosítási rendszerük egyik intézkedési tervének célja a környezettudatos magatartás kialakítása. A program első részében a gyerekek megtekinthették a Thury téri szelektív hulladékgyűjtő edények ürítését, majd a Tripammer úti hulladékgyűjtő telepen folyó munkába nyerhettek betekintést. Megismerkedhettek a hulladék további sorsával, a szétválogatás és a bálázás folyamatával. A feltett kérdésekre ügyesen válaszolók jutalomban részesültek.
MEGJELENT A ZALAI CIVIL NÉPÚJSÁG
A Dél-Zalai Civil Fórum és az Aranyecset Irodalmi, Képzőművészeti, Előadóművészeti és Zenei Egyesület közös rendezvényen mutatta be április 17-én a Kiskas-télyban a Lélekírók című antológiát és a Zalai Civil Népújságot. A Népújság megjelenését a Nemzeti Civil Alapprogram civil szolgáltató és fejlesztő információs kollégiuma másfél millió forinttal támogatta. A projekt időszak alatt a hirdetésszervezésből és az újság eladásából származó bevétellel egy fenntartható újságot szeretnének megalapozni - mondta Gyertyánági Endre felelős kiadó.
A havonta egy alkalommal, háromezer példányban kiadott magazin Keszthely, Zalakaros, Nagykanizsa, Lenti és Letenye kistérségeiben jelenik meg. Ehhez kapcsolódik egy megállapodás a Muravidéki területekkel. Megtiszteltetés számukra, hogy átvehették az évtizedek óta megjelenő Népújság megnevezést, melynek szellemiségét kívánják áthozni Dél-Zalába. Az újság a politikai pártoktól függetlenül, az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szektor közötti társadalmi párbeszéd szerepét töltené be a térségben.
KAPUZÁRÁS
Április elsejétől végleg megszűnt a 28 férőhelyes Bajza utcai Gyermek- és Nevelőotthon Nagykanizsán a Zala Megyei Közgyűlés tavalyi döntése alapján. Március 31-ig 13 fiatal tartózkodott az intézményben, ők családban, illetve a Zala Megyei Önkormányzat által fenntartott lakásotthonokban kaptak elhelyezést. A legutóbbi két egység átadásával Nagykanizsán összesen három utógondozó lakásotthon nyújt ellátást tizenegy, 18 éven felüli fiatalnak. A Csengery utcai speciális lakásotthon 8 beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő serdülőkorú fiú gyermek számára biztosít majd elhelyezési lehetőséget. Az egészséges fejlődéshez szükséges testi, lelki, erkölcsi feltételek, a környezet ártalmai vagy hiányai révén veszélyeztetett lányokat a megye különböző speciális lakásotthonaiban helyezik majd el.
- A gyermekvédelmen beliil ez az első nagy fontos lépés, ami nagymértékben javítja a gyermekek ellátását és a dolgozók munkakörülményeit. Az ingatlan 150 milliós értékéből tovább kívánjuk fejleszteni a gyermekvédelmi ágazatot - mondta a sajtótájékoztatón Borsos József a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke.
29001
FELTÁMADÁSI ZARÁNDOKLAT
A magyarság ösz-szetartozásának hivatott kifejezni az a zarándoklat, mely civil kezdeményezésre indult útnak húsvétkor a Tihanyi Bencés Apátságból. Útja során az ösz-szetartozás jelképe 2000 km utat tesz meg - bejárja Szlovéniát, Burgenlandot, a Felvidéket, Kárpátalját, míg végül Pünkösdkor, május 15-én a végállomásra. Csíksomlyóra ér. Múlt szerdán városunkban, a Nagy Magyarország Emlékműnél ünnepélyes keretek között vehették át a Rozgonyi Polgári Kör tagjai a szalagokkal díszített jelképet a zarándokút nagyatádi résztvevőitől. A bensőséges ünnepségen a kulturális műsort követően kanizsai civil szervezetek, közösségek is elhelyezték szalagjaikat a jelképen, melyet a polgári körösök vittek tovább Tornyiszentmiklósra.
12
TV
-MŰSOR
Április 22. péntek
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Napi mozaik 9:40-kor Hol-mi? 11:05 A sivatag szerelmesei 12:01 Híradó délben 13:01 Kívül -Belül 13:02 Körzeti magazin 13:55 Az ígérel földje 14:45 Kachorra 15:35 Telitalálat 16:20 12+ 16:30 Kolumbusz 17:24 József Attila 100 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Kultúrpercek 17:45 Körzeti híradók 17:55 Kívül - Belül 17:56 Mire jó az EU? 18:00 12+ 18:15 Híradó 18:25 Pláza 18:50 Pláza 19:22 12+ 19:30 Híradó esle 19:53 Sporthírek 20:05 Frank Riva 20:58 A Nagy Könyv 21:10 Péntek esti sztár 22:05 Péntek este 22:32 Kívül -Belül 22:35 Híradó, időjárás-jelentés 22:45 Sporthírek 22:50 Bestseller 23:20 Kárpáti krónika 23:35 Telesport Magyarország - Nagy-Britannia Divízió l-es Jégkorong Világbajnokság 01:20 Gazdagodj okosan!
06:00 Struce Esélyegyenlőségi magazin 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 08:50 Stahl * konyhája 09:00 Teleshop 10:25 Játszd újra, Joel! 10:55 Providence 11:55 Karavánok 14:20 Norbi titok 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 A szerelem ösvényei 17:30 Jóbarátok 18:00 Jóbarátok 18:30 Tények 19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív 20:15 Áll az alku 21:45 A csendestárs
11:30 Otletház 12:00 Híradó 12:10 Autómánia 12:40 Forma-1: San Marinói Nagydíj 14:15 Sketch show 14:40 Dawson és a haverok 15:30 Largo Winch - Az igazságtevő 16:35 Én a vízilovakkal vagyok 18:30 Híradó 19:00 Fókusz plusz 19:25 Sztárbox 23:00 Heti hetes 00:10 Potyázok a portyán 01:30 A GEO bemutatja: A bambusz akrobatái
Április 24. vasárnap
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Főtér - Zalaegerszeg 10:00 Magyar Elsők 10:15 Veszprémi Ünnepi Játékok 2004. 11:00 Metodista istentisztelet 12:01 Hírek, időjárás-jelentés 12:05 " így szól az Úr!" 12:15 Az ezredforduló építészete 13:20 Mindentudás Egyeteme 14:10 Csellengők 14:35 Örömhír 15:05 Telesport 16:10 József Attila 100 Versek, visszaemlékezések 16:20 Jöttem, láttam, lőttem 17:55 "A ZENTHE" 18:35 . Berlin. Berlin 19:30 Híradó este 20:00 Gábor diák 21:35 Friderikusz - A szólás szabadsága 22:40 Híradó este - Időjárás-jelentés 22:50 Telesport 23:15 Héthatár 00:05 New York sűrűjében 00:50 Gazdagodj okosan!
un
00:00 Jó estét, Magyarország! 00:25 Norbi titok 00:30 Halálos zarándoklat 06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 Híradó 12:10 A tizedik királyság 13:50 06-81-601-601 15:10 Disney-rajzfilmsorozat: Timon és Púmba 15:40 Csacska angyal 16:35 Balázs - Szembesítő-show 17:30 Mónika 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:35 Legyen Ön is Milliomos! 20:15 Barátok közt 20:55 Benne leszek a tévében! 22:15 Becsületkódex
Április 23. szombat
00:25 Találkozások 00:40 A sólyom dühe 02:15 Fókusz 05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:00 Marco és Gina 09:30 Boldog születésnapot! 10:20 A 12-es körzet 11:05 Heti Mozaik 12:01 Hírek, időjárás-jelentés 12:10 A herceg menyasszonya 13:45 AutóVízió 14:10 Nemzeti értékeink 14:25 Delta 14:55 Illancs 15:20 Századunk 15:48 A Nagy Könyv 15:55 Unokáink sem fogják látni 16:20 József Attila 100 16:30 Telesport 18:20 A Nagy Könyv - A legjobb 100 18:35 Luxor-show 19:20 A Nagy Könyv 19:30 Híradó este 19:53 Sporthírek 20:05 Jack és Bobby 21:05 A Nagy Könyv 22:25 A Nagy Könyv - A legjobb 100 - II. rész 22:55 Telesport 00:20 A gyűjtő 02:15 Gazdagodj okosan!
mn
06:00 Tv2 matiné 09:50 Vad világ 10:50 Babaház 11:20 Laktérítő 11:55 TotalCar 12:35 Kobra 13:25 Kulcsember 14:25 Jaké 2.0 - A tökéletes ügynök 15:25 Sliders 16:25 Csillagkapu 17:25 Rex felügyelő 18:30 Tények 19:00 Magellán 19:30 Activity show 20:15 Megasztár Döntő 10. 23:40 Rémségek szigete 01:50 Gyilkossági csoport
05:45 Reggeli gondolatok 06:15 Mókás mechanika 06:45 Tv2 matiné 10:30 Egyről a kettőre 11:00 Stahl konyhája 11:35 Xena 12:25 Knight Rider Team 13:25 Országutak őrangyala 14:25 Kaland Bt. 15:30 Pacific Blue (amerikai filmsorozat, 1996 16:30 Walker. a texasi kopó 17:30 J.A.G.-Becsületbeli Ugyekl8:30 Tények 19:00 Napló 20:00 Irigy Hónaljmirigy - Volt egyszer egy Paszulyfalva! 21:00 Ellenség a kapuknál 23:40 Tű a szénakazalban
ím
16:25 A szerelem ösvényei 17:25 Jóbarátok 18:00 Jóbarátok 18:30 Tények 19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív 20:15 Multimilliomos 20:55 A Klinika - Húsz év múlva 23:10 Gyilkos zuhanás 01:00 Jó estét, Magyarország! 01:25 Norbi titok 01:30 A bűn nyomában
06:00 A vadak ura 06:45 Lisa 07:00 Kö-lyökklub 08:55 MegaMan 09:20 lnuyasha 09:45 Vasárnapi Receptklub
Főzőpárbajshow 10:35 Arany Ászok Liga Összefoglaló 11:05 Arany Ászok Liga Matáv Sopron - FTC labdarúgó-mérkőzés 13:30 Forma-1: San Marinói Nagydíj 15:55 Hatoslottó-sorsolás 16:10 Papás-ma-más 16:35 Eltűntnek nyilvánítva 17:30 V.I.P. - Több. mint testőr 18:30 Híradó 19:00 Medicopter 117 - A légimentők 20:00 A Gyűrűk Ura - A Gyűrű Szövetsége 23:25 Fókusz Portré 23:55 Pácban
Április 25. hétfő
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Napi mozaik 9:40-kor Hol-mi? Szabadidős programajánló műsor 11:00 Parlamenti Napló 12:01 Híradó délben 13:03 Roma Magazin 13:30 Domovina 14:00 Az ígéret földje 14:55 Kachorra - az ártatlan szökevény 15:45 Telitalálat 16:35 12+ 16:45 Életképek 17:25 József Attila 100 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Kultúrpercek 17:45 Körzeti híradók 17:55 Mire jó az EU? 18:00 12+ 18:15 Híradó 18:25 Pláza 18:50 Pláza 19:22 12+ 19:30 Híradó este 19:53 Sporthírek 20:05 Kékfény 21:05 A végtelen út 22:00 Hétfő este 22:30 Híradó, időjárás-jelentés 22:40 Sporthírek 22:45 Provokátor 23:15 Kárpáti krónika 23:30 A halhatatlan légiós, akit csak péhovárdnak hívtak 01:00 Gazdagodj okosan!
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Az ifjú Indiana Jones kalandjai 13:50 06-81-601-601 15:10 Disney-rajzfilmsorozat: Timon és Púmba 15:40 Csacska angyal 16:35 Balázs - Szembesítő-show 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:35 Legyen Ön is Milliomos! 20:15 Barátok közt 20:55 Győzike 21:50 A rettegés foka 23:10 A halál prófétája 01:05 Találkozások 01:15 így készült: (16) - Fehér zaj 01:30 Autómánia 02:00 Fókusz
Április 26. kedd
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Napi mozaik 11:05 A sivatag szerelmesei 12:01 Híradó délben 13:04 Kívül - Belül 13:05 Srpski Ekran 13:30 Unser Bildschirm 14:00 Az ígéret földje 14:50 Kachorra - az ártatlan szökevény 15:45 Telitalálat 16:40 12+ 16:45 Maradj velünk! 16:55 Katolikus krónika 17:25 József Attila 100 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Kultúrpercek 17:45 Körzeti híradók 17:55 Kívül - Belül 18:00 12+ 18:15 Híradó 18:25 Pláza 18:50 Pláza 19:22 12+ 19:30 Híradó este 19:53 Sporthírek 20:05 Önök kérték! 21:05 Életképek 21:40 Az őrszem 22:00 Kedd este 22:27 Kívül - Belül 22:30 Híradó, időjárás-jelentés 22:40 Sporthírek 22:45 Rakott 23:40 Kárpáti krónika 23:55 Szentély 01:25 Gazdagodj okosan!

06:00 Laktérítő 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 08:50 Stahl konyhája 09:00 Latin pofonok 10:00 Teleshop 11:25 Providence 12:20 Bajos bicajos 14:20 Norbi titok 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 A szerelem ösvényei 17:25 Jóbarátok 18:00 Jóbarátok 18:30 Tények 19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív 20:15 Multimilliomos 20:55 Vírus a 66-os járaton 00:20 Szeret, nem szeret 00:35 Jó estét, Magyarország! 01:00 Propaganda 01:30 Norbi titok 01:35 Ébrenjárók
K U U S
06:(X) A GEO bemutatja: A bambusz akrobatái. Hong Kong guruló konyhái 06:50 A világ meséi 07:00 Kölyökklub 09:35 Walt Disney-rajzfilmek 10:25 06-81-320-310
06:00 Magellán 06:30 Jó reggelt, Magyarország! 07:00 Mokka 08:50 Stahl konyhája 09:00 Latin pofonok 10:00 Teleshop 11:20 Játszd újra. Joel! 11:50 Providence 12:45 Külvárosi kommandó 14:20 Norbi titok 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210
12+ 18:15 Híradó 18:25 Pláza 18:50 Pláza 19:22 12+ 19:30 Híradó este 19:53 Sporthírek 20:05 A tévé ügyvédje 21:05 Rejtélyes bűnügyek: Egy jóravaló lány halála 22:00 Szerda este 22:30 Híradó, időjárás-jelentés 22:40 Sporthírek Időjárás-jelentés 22:45 Lapozó 50'' 23:40 Kárpáti krónika 23:55 Botrányos szerelem 01:35 Gazdagodj okosan!
nn
06:00 Propaganda (2003 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka 08:50 Stahl konyhája 09:00 Latin pofonok 10:00 Teleshop 11:20 Providence 12:15 Amiről a lapok írnak 14:20 Norbi titok 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 A szerelem ösvényei 17:25 Jóbarátok 18:00 Jóbarátok 18:30 Tények 19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív 20:15 Multimilliomos 20:55 Columbo: Utolsó üdvözlet a kapitánynak 23:00 Nyomtalanul 23:55 Moziverzum 00:30 Jó estét. Magyarország! 00:55 Norbi titok 01:00 Keresztmama 2.
ózza
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Békavári uraság 13:50 06-81-601-601 15:10 Timon és Púmba 15:40 Csacska angyal 16:35 Balázs - Szembesítő-show 17:30 Mónika 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:35 Legyen Ön is Milliomos! 20:15 Barátok közt 21:00 Tisztítótűz 22:40 XXI. század - a legendák velünk élnek 23:10 Az elnök emberei 00:05 Találkozások 00:20 Az utca törvénye 01:15 Arany Ászok Liga 01:35 Antenna 02:00 Fókusz
Április 28. csütörtök
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Napi mozaik 09:40-kor Hol-mi? 11:05 A sivatag szerelmesei 12:01 Híradó délben 13:04 Kívül - Belül 13:05 Rondó 14:00 Az ígéret földje 14:50 Kachorra 15:40 Telitalálat 16:23 12+ 16:30 Kolumbusz 17:25 József Attila 100 17:30 Híradó 17:40 Kultúrpercek 17:45 Körzeti híradók 17:55 Kívül - Belül 18:00 12+ 18:15 Híradó 18:25 Pláza 18:50 Pláza 19:22 12+ 19:30 Híradó este 19:53 Sporthírek 20:05 Frank Riva 21:05 Rejtélyes bűnügyek: Egy jóravaló lány halála 22:05 Csütörtök este 22:34 Kívül - Belül 22:35 Híradó, időjárásjelentés 22:45 Sporthírek 22:50 VilágKép 23:35 Kárpáti krónika 23:50 A félelem ára 01:50 Gazdagodj okosan!
fin
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 RTL Klub Híradó 12:10 Frankié és Hazel 13:50 06-81-601-601 15:10 Disney-rajz-filmsorozat: Timon és Púmba 15:40 Csacska angyal 16:35 Balázs - Szembesítő-show 17:30 Mónika 18:30 RTL Klub Híradó 19:00 Fókusz 19:35 Legyen Ön is Milliomos! 20:15 Barátok közt 20:55 Vészhelyzet 21:50 Kalózjárat 23:45 Találkozások 00:10 így készült: Blueberry - a fejvadász 00:30 Napóleon aki képes ...
Április 27. szerda
05:35 Hajnali gondolatok 05:38 Agrárhíradó 05:50 Nap-kelte 09:05 Napi mozaik 11:05 A sivatag szerelmesei 12:01 Híradó délben 13:02 Hrvatska krónika 13:30 Ecranul nostru 14:00 Az ígéret földje 14:50 Kormányváró 15:20 Fogadóóra 15:50 Telitalálat 16:40 12+ 16:45 Evangélikus ifjúsági műsor 16:55 Unitárius templomok 17:25 József Attila 100 17:30 Híradó 17:33 Gazdasági híradó 17:40 Kultúrpercek 17:45 Körzeti híradók 17:56 Mire jó az EU? 18:00
06:00 TotalCar 06:30 Jó reggelt. Magyarország! 07:00 Mokka 08:50 Stahl konyhája 09:00 Latin pofonok 10:00 Teleshop i 1:25 Providence 12:20 Szigetek az áramlatban 14:20 Norbi titok 14:25 Játékidő 15:25 Beverly Hills 90210 16:25 A szerelem ösvényei 17:25 Jóbarátok 18:00 Jóbarátok 18:30 Tények 19:00 Jóban Rosszban 19:30 Aktív 20:15 Multimilliomos 21:00 A méret a lényeg 2. 23:00 Bennfentes 23:35 Dragnet - Gyilkossági akták 00:35 Strucc 01:05 Jó estét, Magyarország! 01:30 Norbi titok 01:35 Drága testek
06:00 Ármány és szenvedély 06:30 Reggeli 09:00 Recept Klub 09:15 Top Shop 10:15 Delelő 11:45 Recept Klub 12:00 Híradó 12:10 Bugyuta kísértet 13:50 06-81-601-601 15:10 Timon és Púmba 15:40 Csacska angyal 16:35 Balázs - Szembesítő-show 17:30 Mónika 18:30 Híradó 19:00 Fókusz 19:35 Legyen Ön is Milliomos! 20:15 Barátok közt 20:55 Gálvölgyi-show 21:30 Kész átverés Show 22:45 Házon kívül 23:15 Kemény zsaruk 00:15 Találkozások 00:25 Moziklub 00:55 Infómánia 01:25 Fókusz
KANIZSAI MÉDIA
13
BATTHYÁNY S SIKEREK
Április 22. péntek
06:40 Reklám 06:42 Hangos Lapozó 06:48 K''arc 07:14 Jelkép - református 07:24 Mese 07:30 Krónika 07:40 Reklám 07:42 Jövő 7 07:55 Sport 08:08 Adjuk magunkat 08:18 Reklám 08:20 Krónika 17:00 Brill 20 magazin. 18:00 Krónika 18:10 Reklám 18:16 Mese 18:21 Jelkép -katolikus 18:30 A Nagy Kanizsai Könyv 19:00 Krónika 19:10 Reklám 19:16 Zala magazin 19:42 Adjuk magunkat 19:49 Reklám 19:50 Krónika 20:01 K''arc 20:30 Hírháló 21:00 Sárkányölő - amerikai film 23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat
Április 23. szombat
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42 Hangos Lapozó 06:48 Zala magazin 07:14 Jelkép - katolikus 07:24 Mese 07:30 Krónika 07:40 Reklám 07:42 K''arc 08:08 Adjuk magunkat 08:18 Reklám 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Brill 20 magazin. 10:00 Maksavízió 10:30 Epi-Tech magazin 11:00 Pénzháló 17:00 Trendi életmódmagazin 18:00 Storyboard 18:30 Adjuk magunkat 18:40 Képvadászok - magyar vígjáték 19:59 Rally Tv 20:30 Hírháló 21:00 Raptor - amerikai thriller 23:00 Bence show 23:30 Különjárat
Április 24. vasárnap
06:30 Képvadászok - magyar vígjáték 07:50 Adjuk magunkat 08:01 Storyboard 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30 Akarj élni! 10:00 Trendline 10:30 Trendi életmódmagazin 11:00 Pénzháló 17:00 Épi-Tech építkezők magazinja 18:00 Válogatás a hét műsoraiból 18:30 Adjuk magunkat 18:40 Tíz év múlva - magyar játékfilm 20:09 Megjöttünk sorozatból - Mallorca 20:30 Hírháló 21:00 Eszelős hajsza - német akciófilm 23:00 Maksavízió 23:30 Bencze show
Április 25. hétfő
06:30 Tíz év múlva - magyar film 07:59 Adjuk magunkat 08:09 Megjöttünk sorozatból - Spanyolország 17:00 Trendline 18:00 Krónika
18:10 Reklám 18:17 Mese 18:10 Jelkép - adventista 19:00 Krónika 19:10 Reklám 19:14 Jövő 7 19:40 Adjuk magunkat 19.48 Reklám 19:50 Krónika 20:01 Zala magazin 20:30 Hírháló 21:00 Túszvonat - amerikai akciófilm 23:00 Egészségmagazin Plusz 23:30 Különjárat
Április 26. kedd
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42 Hangos Lapozó 06:51 Jövő 7 07:17 Jelkép - adventista 07:27 Mese 07:30 Krónika 07.40 Reklám 07:42 Zala magazin 08:09 Adjuk magunkat 08:15 Reklám 08:20 Krónika 17:00 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 19:00 Krónika 19:12 Reklám 19:14 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 20:30 Hírháló 21:00 Dinotópia -Őslények szigete 1. rész 23:00 Akarj élni! 23:30 Bence-show
Április 27. szerda
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42 Önkormányzati ülés közvetítése felvételről 17:00 gészségmagazin 18:00 Krónika 18:10 Reklám 18:15 Mese 18:19 Jelkép - evangélikus 19:00 Krónika 19:10 Reklám 19:15 Jövő 7 19:28 Sport 19:42 Adjuk magunkat 19:48 Reklám 19:50 Krónika 20:01 Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Dinotópia -Őslények szigete 2. rész 23:00 Trendline 23:30 Hazán belül - a belföldi túrizmus magazinja
Április 28. csütörtök
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42 Hangos Lapozó 06:49 Jövő 7 07:02 Sport 07:16 Jelkép - evangélikus 07:26 Mese 07:30 Krónika 07:40 Reklám 7:42 Házban ház körül 8:08 Adjuk magunkat 08:18 Reklám 08:20 Krónika 17:00 Biztonsági zóna 1.8:00 Krónika 18:10 Reklám 18:15 Mese 18:20 Jelkép - református 19:00 Krónika 19:00 Reklám 19:15 K''arc 19:41 Adjuk magunkat 19:48 Reklám 19:50 Krónika 20:01 Jövő 7 20:16 Sport 20:30 Hírháló 21:00 Kényszerhelyzetben - amerikai akciófilm 23:00 Épí-Tech magazin 23:30 Trendi életmódmagazin
A hét fős zalai csapatból három batthyánys diák is részt vett a Gordiusz matematika versenyen. Németh Zsolt nyolcadik, Fodor Bálint 13. lett, a harmadik kanizsai versenyző pedig a középmezőnyben végzett - tudtuk meg Erdős Gábor igazgató helyettestől.
Az Országos Középiskolai Verseny II. fordulóján 23 BLG-s diák vehetett részt, s közülük heten az országos döntőben is ott lehetnek. Német nyelvből Silló Dorottya hatodik lett, mozgókép-médiaismeretből Bazsó Adrienn a 8-12 helyen végzett, Gregor Anita földrajzból a nyolcadik helyen. Négy diák még versenyben van.
A Miklósfán élő lakók igényeinek minél szélesebb körű megismerését célozta az a közvéleménykutatás, melyet kérdőív formájában indított útjára márciusban a településrész önkormányzati képviselője, Sajni József. Az elmúlt hetekben megtörtént a kitöltött adatlapok értékelése. Az összesítés eredményeiről a képviselő tájékoztatta lapunkat. Mint mondta, a 646 lakoshoz eljuttatott kérdésekre 154-en jeleztek vissza, köztük sokan olyanok is, akik most első alkalommal fejtették ki véleményüket a környezetükben zajló fejlesztésekről, beruházásokról, eseményekről, a mindénnapokról. Az ötfokú skálán leadott értékelések szerint a válaszadók az egészségügyi ellátással, az óvoda és az iskola által nyújtott szolgáltatások minőségével, a város és a településrész közti autóbusz közlekedéssel, a közvilágítással, a köztemető állapotával és gondo-zottságával illetve a település életével, eseményeivel kapcsolatos tájékoztatással a legelégedettebbek. Az utak állapotán kívül a fiatalokkal való törődés, az idősekről való gondoskodás, a Mindenki Házának működtetése valamint a helyi Városszépítő Egyesület tevékenysége igényel a továbbiakban az eddiginél na-
A 2005. évi „Betty Memóriái" nyelvi verseny döntőjében is jeleskedtek az iskola diákjai. A normál tanrendűek között első lett a 11.A-s Naderi Máté, 2. Bali Ágnes, 3. Baumgartner Péter. Császár Krisztián a 4,,Pölöskei András az 5. helyen végzett. Hatodik lett a mezős Bácsi Gábor, míg a hetedik helyet a zsigmondys Hábli Gábornak sikerült megszereznie. A speciális tanrendűeknél a BLG-sek végeztek az első hat helyen. 1. György Zsuzsanna, 2. Gerencsér Erika, 3. Gyana Zsófia, 4. Pölöskei Péter, 5. Rajnai Gábor, 6. Péntek Petra.
gyobb odafigyelést. A településrész eddiginél gyorsabb, jelentősebb fejlesztése érdekében a válaszadók fele támogatná olyan településrészi önkormányzat létrejöttét, mely - csatolt településről lévén szó - bizonyos esetekben döntési jogkörrel is rendelkezne. A várostól való leválást 39-en szorgalmaznák, míg 24 fő nem látja indokoltnak a változtatást. 104-en értenek egyet a képviselő azon kezdeményezésével, hogy az idősek és más ok miatt rászorulók részére a jogos szociális étkeztetést az iskola konyhájáról igénybevett ebéddel lehessen megoldani, közülük tizenegyen igényelné is a szolgáltatást. A falunappal kapcsolatban a helyszín és az időpont kiválasztására lehetett voksolni: 87-en a Mindenki Házánál, 40-en a sportpályánál látnák szívesen a rendezvényt, s bár a legtöbben időpontként május elsejére szavaztak, a városi rendezvények miatt a képviselő véleménye szerint ez az időpont megfontolást igényel. Több mint százan értenek egyet azzal az elgondolással is, hogy a jelenlegi és a vállalt feladatok ellátásának összehangolását, a közhasznú munkások tevékenységének koordinálását „falu-gondnok" lássa el.
Sz.M.
■ ■
A M £ *
ballagási VEGKIARU SÍTAS a brilliáns ékszerüzletben
A TELJES ARUKESZLET
I
Nagykanizsa VASEMBERHAZ 93-310-600
MIKLOSFAIAK MIKLÓSFÁRÓL
14
HIRDETES
APRÓHIRDETÉS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 700 m--es, társasház építésére is alkalmas telek eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072 (5446K)
Nagyréesén családi ház költözés miatt "eladó. Érd.: 30/543-2220 (5499K)
Homokkomáromi hegyen 300 négyszögöl szőlő, pincével, teljes felszereléssel olcsón eladó. Érd.: 06/30/213-4887 (5546K)
Zalakaroson zártkerti házrész kis telekkel eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/438-1243 (5547K)
Bázakerettyetől 6 km-re fekvő faluban lévő régi, tágas, közművesített családi ház (gazdálkodásra, pihenésre is alkalmas) eladó, vagy nagykanizsai kis udvari lakásra cserélhető. Érd.: 93/325-735 (este 20 óra után). (5548K)
Nagyfakos Virághegyen szőlő pincével, gyümölcsössel eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Érd.: 93/324-776 (5549K)
Nk-án-Látóhegven nyaraló jellegű új épület kis területen eladó. Érd.: 30/332-8422 (5561K)
Nk-án a 6. emelen (Bartók B. 8.) felújított, 2.5 szobás, erkélyes lakás új konyhabútorral eladó. Irányár: 7.8 millió Ft. Tel.: 93-318-798 (5556K)
Nk-án az V. emeleten (Bartók B. 8.) 66 m!-es, 2,5 szoba + étkezős erkélyes lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 93-318-798, 70-526-2792 (5557K)
Nk-án IV. (Bartók B. 8.) emeleti felújított. 2,5 szobás, erkélyes lakás új konyhabútorral eladó. Irányár: 7,8 millió Ft. Tel.: 93/318-798 (5562K)
Nk-án V. emeleten (Bartók B. 8.) 66 m''-es, 2,5 szobás, étkezős, erkélyes lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. Erd.: 93/318-798, '' 70/526-2792 (5563K)
A volt Mezőbank, későbbi Gumibazár üzlet-irodaként Király u. 8. szám alatt kiadó. Érd.: 30/2044-556, 93/313-271 (5564K)
BERLET
Nagykanizsa belvárosában 120 nr-es pince kiadó. Érd.: 30/996-8919
(5542K)
Nk-án keleti városrészben három szobás, bútorozatlan II. emeleti lakás hosszú távra kiadó. (1 havi kaució szükséges). Érd.: 30/214-0080
(5565K)
VEGYES
Kismama, csecsemő, gyermekholmik, divatos tavaszi ruhák, lábbelik, szoptató, fürdető, biztonsági kellékek, bababútorok újszerű állapotban eladók. Érd.: 93/326-516, Nk, Olaj u. 8. (5527K)
Freddy IV szekrénysor dohányzóasztallal eladó. Irányár: 30.000 Ft. Tel.: 30-999-7927 (5558K)
Németjuhász növendék oltva, kétütemű kapálógép, 30 db jugoszláv fajtájú szilva csemete eladó. Érd.: 20/345-5102 (5559)
2 db gázpalack, 2 db szőnyeg (2x3 m), 2 db szekrénysor. 1 db kárpitozott garnitúra újszerű állapotban, 2 db pe-helypaplan, vánkosok, 1 db 120 l-es Lehet hűtő eladók. Érd.: Nagykanizsa, Berzsenyi u. 5/b. 93/311-552 (5566K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjárművét készpénzért átveszem! Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)
Erdőtulajdonosok figyelem! Erdőt, kitermelt fát, ritkítást, mindenfajta fát vásárolok készpénzért. Érd.: 30/9530-053 (5567K)
JARMU
Ford Escort, 1994-es évjáratú, 69 ezer km-rel, betegség miatt eladó. Érd.: 93-311-552
Jó állapotban Babetta (Jáwa) segédmotor sisakkal és használható alkatrészekkel reális áron eladó. Érd.: 93-321-734 (18 óra után)
TENYÉRELEMZÉS!
Kíváncsi, hogy mi vár Önre? Megtudhatja mire képes, betegségekre való hajlamát! Sorselemzés, tanácsadás! 20/482-3122 (5545K)
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! SESJSm®
DIÁK AKCIÓ! Egyet fizet, kettőt vihet!
(Az ajándék film a premier és erotikus filmek kivételével!)
\l\ KLET LEN HERCEGNŐ'' 2,
/jm
ÍSl«''*
<£. A vidám és kalandos történet folytatódik. Mia hercegnő kijárta a gimnáziumot és elindul Genoviába, hogy eleget tegyen kötelezettségeinek. __ . , , A nyárra Lilly, legjobb barátnője is elkí-
hf-,j . | \ ®x séri. A hercegnő jól veszi az akadályo-
'' kat, egészen addig, míg kiderül: a várt-
nál előbb kell királynővé koronázni, ahhoz pedig Genovia törvényei szerint Miának először is egy férj kell...
Nyitva: minden nap 9-21-ig
MOTOROZNI JO!
A idei, VII. H-Turul motorkiállítás- és vásár rekordot döntött a kiállítók és érdeklődők számát illetően is. A pénteki motoros felvonulás valamint a szombati, Fő utcai streetfighter show látványos szórakozást nyújtott minden érdeklődőnek. A rendezvénysorozat részeként a Zsigmondy SZKI-ban rendezett kiállítás is nagy tetszést aratott, több mint 3000-en látogatták meg.
ü^murafém
»-. Mtinmlém-. műanyag- és papirbuHiwMtk forgatnunk*
MvrsUm Visa- FMmMúék Foryőlwaró Kft.
ÜlöOO NagykarSíSS, Cmngmy út 64.
Tatofon. í®3} 350 951., <93) 538 104, uMonttax: (93) 312 004''
e-mafl: mw»f«m®a*glefo hu
líA
mm
oi«at.n»
A MURAFÉM KFT. a napi legmagasabb áron veszi át a vas, papír, akkumulátor, színesfém, fólia, műanyag és raklaphulladékot
BŐVÍTETTÜK TEVÉKENYSÉGÜNKET:
NE HAGYJA POROSODNI PINCÉJÉBEN,
GARÁZSÁBAN, PADLÁSÁN A MÁS JAVÍTTATÁSRA SEM ÉRDEMES ELEKTRONIKAI HULLADÉK
(elavult komplett rádió, tv, magnó, hifi és egyéb háztartásokban előforduló szórakoztatóipari elektronikai termék) VALAMINT SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS TARTOZÉKAIK, HÁZTARTÁSI GÉPEK (mosógép, hűtőgép, stb.), mert a MURAFÉM országos begyűjtői hálózat tagjaként A LAKOSSÁGTÓL TÉRÍTÉSMENTESEN a VÁLLALKOZÁSOKTÓL és különböző INTÉZMÉNYEKTŐL TÉRÍTÉS ELLENÉBEN befogadja és a törvényben aláírtaknak megfelelően újrafelhasználásra továbbítja.
Kőnig menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
, . «aa s Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk Havi étlap: www.konigmenu.hu Érd.: 93/700-137
SPORT
15
( • SPORTHÍREK • SPORTHÍREK • SPORTHÍREK • )
DUATLON
A Duatlon Sprint Ranglista országos versenyen Somogyszílen 5 km futás, 20 km kerékpározás majd 2,5 km futás után a két nagykanizsai: Ács László 5., Dr. Czigány Róbert pedig 30. lett korcsoportjában.
ZEMPLÉNES SIKER Új szász adott otthont az idei harmadik EB, VB válogató ranglista versenynek. A 75 induló játékos hármas és páros kategóriában küzdött a ranglista pontokért. A ZDSE egységei három aranyérmet szereztek és így a ranglistát öt kategóriában vezetik. A női csapatversenyben játszmaveszteség nélkül lettek a torna győztesei a kanizsai lányok. A két ütőjátékos Budavölgyi Veronika és Gozdán
UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG
Az NB I/B. Nyugat labdarúgás utánpótlás bajnokság eredményei: U19-esek: Kaposvári Rákóczi -NTE 1866 MÁV Rt. 5-2, U17-esek: Kaposvári Rákóczi - NTE 1866 MÁV Rt. 0-1, U-15-ös korosztály: Pécs - NTE 1866 MÁV Rt. 2-4, U-13-asok Pécs - NTE 1866 MÁV Rt. 2-2.
Ágota mellett a fogadó, feladó poszton Dominkó Dóra és Végh Dóra váltotta egymást. A párosoknál ugyanilyen lendülettel ért a dobogó legfelső fokára a Budavölgyi Veronika és Gozdán Ágota duó. A Dominkó - Végh kettős a 6. helyen végzett. A lányok minden számban élen állnak a ranglistán; megállíthatatlanul menetelnek a válogatott mezért vívott csatában.
A férfi csapatküzdelmek felforrósították a hangulatot az újszászi arénában. A döntőig könnyen vették az akadályt a Barócsi Andor irányította Zemplénesek, ahol a kisnánai legénység várta őket. A harmadik szettben 16:20-as állásnál tudtak fordítani és nyerte a finálét a Balikó Attila, Barócsi Andor, Hartai Attila, Takács Endre
összetételű legénység. Győzelmükkel egy pontra megközelítették a ranglistavezető csapatot. A párosoknál a Barócsi Andor, Hartai Attila alkotta duó a második helyen végzett, de összesítésben még mindig az élen állnak. Balikó Attila és Takács Endre a 6. helyen zárta a kettősök versenyét.
PÉTANQUE EREDMÉNYEK Április 9-én rendezte a Magyar Pétanque Szövetség megbízásából a Sormási SE a 2005. évi pétanque egyéni minősítő és pontszerző versenyt Nagykanizsán, a Károlyikertben. A RYNO és a Park Kft támogatásával előkészített pálya nehéz, technikás volt, amelynek eredményeként váratlan eredmények is születtek. A verseny kezdete előtt Mátyás József, a Magyar
Pétanque Szövetség elnöke átadta az elmúlt évi egyéni versenyek helyezettjeinek az érmet, okleveleket, plaketteket. Az abszolút legeredményesebb versenyző, Janzsó Gábor (Sárvári SK) serleget vehetett át azért, mert a korcsoportjában az elmúlt évben minden versenyen megszerezte az első helyezést.
Összesen 74 versenyző nevezett, ebből 38 férfi, 13 nő, 5 ifjúsági és 18 serdülő. Kanizsai eredmények: Férfiak:
4. Horváth Vilmos, Sormási SE ... 7. Csárdi Zoltán, Sormási SE. Nők: 4. Geiger Beáta, Sormási SE
5. Péterné Békéssy Gyöngyi, Sormási SE. Ifjúságiak: 3. Magyar Szabolcs, Sormási SE. Serdülők: ... 8. Mátyás Katalin, Sormási SE.
KANIZSAI VIVŐ REMENYEK
A MAV-NTE Vívó Klub edzőjével, Kis Györgygyei beszélgettünk a reménységekről, vágyakról, tervekről.
- Az 56 tagot számláló Vívó Klubban utánpótlás korú, 10-18 éves gyerekekkel foglalkozunk ketten, Tóth Tamás edzővel. Van néhány felnőtt versenyzőnk is, akik itt maradtak a városban, így összeállhat egy felnőtt csapat is. Néhány lány megszállottként foglalkozik a vívással, mint Mátyás Szabina, Péntek Brigitta. Aki úgy dönt, hogy eredményes vívó akar lenni, annak adottak a lehetőségek. Mi edzők úgy vagyunk velük, mint a fuvaros a lovával. Ezt persze képletesen értem, hiszen aki több munkát bevállal, azzal mi is többet dolgozunk. Természetesen ennek határt szab a mi teherbírásunk is, mert vannak más feladataink is. Sokszor mi porszívózzuk föl a termet, mi javítjuk a felszerelést, mi visszük a gyerekeket versenyre, mi vagyunk a sofőrök, fegyvermesterek és még sorolhatnám.
- Budapestre járnak keretedzésekre a reménységek. Mit jelent ez a csapat számára?
- Előbbre vannak a csapatban a Péntek lányok, Mátyás Szabina, illetve most kezdett Kocsis Eszter, Gerzsenyi Enikő és Varga Viviána. A fiúknál a Kanyó testvérek, Somoskeőy Péter, Horváth Dani, Kancsák Bálint és Vercz Dávid. Őket próbáljuk felfejleszteni, bízunk benne, hogy sikerül. Azt szoktam mondani, nem a siker edzi meg a szegény embert, hanem a kudarc! Ha minden összejön, ezek a gyerekek két év múlva jutnak el odáig, hogy újságba kívánkozik a nevük. A maguk korosztályában, a maguk színvonalán elől vannak. Természetesen vidékről bekerülni a válogatottba nagyon neliéz. Havonta egy alkalommal jár Budapestre válogatott keret-e4zésre a 13-14 éves korosztályból Péntek Brigi, Savanyú Zsófi és Mátyás Szabina. Az ő korosztályukban nem állítanak ki válogatottat, de úgy hívják
őket, hogy ők a reménységek. Azzal a csapattal edzenek Budapesten, akikből majd a válogatott tagjai kikerülnek. A jobbaktól könnyebb tanulni, mint a saját korosztályuktól. Természetesen mindez sokba kerül az egyesületnek és a családnak is.
- Edzőként milyen vágyai vannak?
- A női kardvívó válogatott tagjai közül ketten kanizsaiak. Ezt a szintet azzal lehetne felülmúlni, ha valamelyikük kijutna az olimpiára. Szeretném elérni, hogy a testnevelési egyetemre járó és vívómesterséget tanuló Piecs Adrienn tanítványom visszajöjjön. Budapesten vívómesterként elhelyezkedni annyi esélye van, mint nekem harangot önteni. Külföldön 42 vívómesterünk dolgozik, mert itthon nem tudnak elhelyezkedni. A politikusok mindig azt mondják, a magyar ember a jég hátán is megél. Csak mutassák meg nekem azt a jeget! A vívótermet a vívók építették maguknak. Ránézésre jó körülmények között dolgozunk, de az idő koptatja, nem ártana a 18 éve lerakott parkettát felújítani és a fűtést korszerűsíteni. Rajtunk kívül naponta 200-300 iskolás és óvodás korú gyermek használja - válaszolta befejezésül Kiss György edző.
HIRDESSEN A KANIZSA UJSAGBAN! 21.000 HÁZTARTÁSBAN VAGYUNK OTTHON
luüí''uYímú%s
Magánrendelése: Nagykanizsa, Teleki u. 3.
Iweraetom \i rendeli;)
$/énanálliát, a«/tmái, léaúti allersiás'' más ifes/ervi beteltek ellátása "
i/kc/ii vimálati lehetősének:
légzésfunkció, EKG, bőrpróba (allergia vizsgálat)
I H^lfiitKe/h: i i «J{ - ii^-s
n M '' S jÉL r- m i W
e t r o ^^ Galéria
s képkeretező műhely
jÉjj 7 '' Vlff '' ,B
10%
l< E D V E Z M E N V
FESTMENYEKRE GRAFIKÁKRA
M A ] U S 1 0 - I G
Ma is őrzöm azt a képet, amit ballagásra kaptam!
Vásároljon Ön is kedvezményesen ajándékot ballagásra, esküvőre a Petrő Galériában! Frtéket ad szeretteinek.
Petró Galéria Nagykanizsa Fő út 1 9. T :333-744 Nyitva: hétíő-péntek:9-1 7 szombat: 9-1 2 E-mail: petiogaleria@mail.datanet.hu htt//:www.peti ogaleria.hu
I. - II. - III. évesek
FIGYELEM!
UTOLSÓ LEHETŐSÉG AZ ÉRETTSÉGI KIVÁLTÁSÁRA!!!
40 órás INTENZÍV FELKÉSZÍTŐ tanfolyam indul a júniusi ANGOL és NÉMET NYELVVIZSGÁRA A DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN
vizsgáztató tanárok vezetésével.
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL!
30 % TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!!!
Beiratkozás: személyesen, április 30-ig
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253 E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20-0129-04
Akkredit: 0584
H6VESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Széchenyi tér 5 - 9. Tel.: 311- 468 Jegyárusítás: 14-18 óráig
ÁPRILIS 23.15 ÓRA TARKA - BARKA MŰHELY Készülődés Anyák Napjára
ÁPRILIS 26.10 ÓRA HOLDFIA, NAPLÁNYA Zenés mesejáték az eszkimók földjéről és Afrikáról A Griff Bábszínház előadása Belépődíj: 350 Ft
ÁPRILIS 29.18 ÓRA AZ ÉN HOBBIM - KIÁLLÍTÁS SOROZAT „AZ ÉN VÁROSOM" KIÁLLÍTÁS BÜKI PÁLNÉ HELYTÖRTÉNETI KÖNYV ÉS DOKUMENTUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL Megnyitja: dr. Kelemen Marcell jegyző Megtekinthető: május 5-éig
MÁJUS 5.14 ÉS 14 ÓRA VALAHOL EURÓPÁBAN - musical A veszprémi Pannon Várszínház előadása Zeneszerző. Dés László, Dalszöveg: Nemes István A musical Radványi Géza és Balázs Béla azonos című filmje alapján készült. A koreográfus: Krámer György Harangozó -díjas táncművész - koreográfus. Rendezte: Vándorfi László Belépődíj: 1100 Ft, diákoknak: 900 Ft
BBHHHHHHHHHBHHHHHH
3 hónap alatt megtanítjuk
Önnek, amire eg) nyaralás során
vawy
A bónuszkártya bemutatásával
kedvezményt kap, amely akkor érvényes, ha egy héten belül felhívja a lenti telefonszámot!
József Attila''
XVII. évfolyam 16. szám • 2005. április 28. • Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
c->
Tisztelt Olvasóink!
Lapunk 2005. januárjától más
időpontban kerül terjesztésre, ezért minden héten péntek estig kapják kézhez.
A HÉT TÉMÁJA: OKTATÁS
v.__)
HnnizsH 1-
Zárthirá és csopartas rtadtlveaytk ich>iy>lít*BI( •álliliak.Mit»<|iakiit Itaés prafpamak.Ér4ek I ő é n i lehet a clubban, vagy a tábla alján találbatá telsfaaszáleaa. Hftn: Hetfá - Csatának 07.00 - 22.00 Piaiak 07.00 - 24.00 - 14.30) Szombat 08.00 - 24.00
Vasárnap 13.00 - 22.00
Már egy hete csak a mamára gondolok mindig, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében, ment a padlásra, ment serényen.
Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam. Hagyja a dagadt ruhát másra. Engem vigyen föl a padlásra.
Csak ment és teregetett némán, nem szidott, nem is nézett énrám s a ruhák fényesen, suhogva, keringtek, szálltak a magosba.
Nem nyafognék, de most már késő, *
most látom, milyen óriás ő -k szürke haja lebben az égen, kékítőt old az ég vizében.
- »eo- és kávékülönlegességek
)«9*t *4 fen* Matek - fogykihok é» fogylkely+vek
- minden nap változatos menü (11
.30
2
VARO S HAZA
Felhívjuk a kedves érdeklődők figyelmét, hogy április 30-án szombaton 18 órakor a Tánc Világnapja alkalmából az Eraklin Táncegyüttes ünnepi gálaestje belépődíjas rendezvény.
NAGYKANIZSA MJV POLGÁRMESTERI
HIVATALA NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁSON ÉRTÉKESÍTI AZ ALÁBBI INGATLANAIT
Helyrajzi szám - helye - kikiáltási ár - versenytárgyalás: 2035/B/2. - Király u. 8. - 2.200.000 Ft + áfa - 2005.05.12, 06.30 8:30 ♦ 2190/A/3. - Csányi u. - 10.700.000 Ft + áfa - 2005.05.12, 06.30 9:00 ♦ 11. - Magyar u. 6. - 6.500.000 Ft + áfa 2005.05.12, 06.30 9:30 ♦ 163/1. - Magyar u. 54. - 11.280.000 Ft + áfa 2005.05.12, 06.30 10:00 ♦ 1163. - Rozgonyi u. 8. - 40.000.000 Ft + áfa 2005.05.12., 06.30. 10:30 ♦ 1286. - Királyi P. 1-3. - 16.000.000 Ft + áfa 2005.05.12., 06.30. 11:00 ♦ 1188/A/5. és 1188/A/6. - Fő út 7. -47.000.000 Ft + áfa 2005.05.12., 06.30. 11:30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRTÉKESÍTI CSERFŐI ZÁRTKERTI INGATLANAIT:
(HRSZl, HRSZ2, MEGNEVEZÉS, TERÜLET M2):
* 10351,2, Kert, 852. * 10370, Gyep, 73.'' * 10422, Gyep-erdő, 3738. * 10434, Gyep, 6397. * 10490, 1, Szántó-gyümölcsös, 2974. * 10504, 1, Szántó, 1897. * 10532, Gyep, 3212. * 10533 Gyep, 1079. *10539, Kert-szőlő-erdő, 1770. * 10550, 3, Szántó, 1146. * 10551, Gyümölcsös, 604. * 10552, Gyümölcsös, 170. 10553, Kert-gyümölcsös-kert, 2893. * 10595, Gyümölcsös-gyep-kert-erdő, 5961. * 10596, Gyep, 182. * 10621, I. Gyep, 50. * 10624, 1, Gyep, 3198. * 10625, Gyep, 24.
* 10636, 3, Gyep, 4393. * 10637, 2, Gyep, 3199. * 10645, 2, Gyep, 4606. * 10655, Gyep, 7096. * 10656, Gyep, 8017. * 10657, 2, Gyep, 5576. * 10664, Szántó, 2575. * 10672, 3, Gyep-erdő, 2998. * 10673, Gyep-erdő, 5364. * 10798, 1, Gyep, 5589. * 10798, 2, Gyep, 5413. * 10799, 2, Gyümölcs-erdő, 5017. * 10800, Gyep, 3314. * 10801, 1, Szőlő-gyümölcsös, 1654. * 10803, Gyep-erdő, 6121. * 10806, 1, Szán-tó-erdő, 7025. * 10806, 3, Szántó, 2988.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel.: 93/500-724.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÉRTÉKESÍTI AZ ALÁBBI, SZENTGYÖRGYVÁRI HEGYI INGATLANAIT:
Hrszl/Hrsz2/Megnevezés/terület (m2) 1467/-/Zártkert/2867. 1730/-/Zártkert/3390. 1915/-/Zártkert/2981. 1918/-/Zártkert/160. 1922/-/Zártkert/320. 1924/-/Zártkert/379.
I928/-/Zártkert/1875. 1933/-/Zártkerti gyep/2225. 1935/-/Zártkert/257. 1945/1/Zártkert/264.
1991/-/Zártkert/1755. 2023/-/Zártkert/2060. 2160/-/Zártkert/9601. 2514/-/Zártkerti gyep/1240. 2704/-/Kert/ 1279. 2726/-/Gyep (rét)/1438.
2727/-/Szántó/2247. 2730/-/Gyep/5735.
2745/-/Szántó/4465. 2746/-/Kert/384.
2528/-/Zártkerti gyep, erdő/2896.
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724.
KEPVISELOI FOGADOORA
Bicsak Miklós az I. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2005. május 4-én, szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Nagyrác utcai Általános Iskolában és minden hónap második hétfőjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Dr. Horx''áth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője 2005. május 4-én szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere minden hónap első szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyző minden hónap harmadik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.1. em.). A fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórát tart mindennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetők Szövetségének irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője minden hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart. A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az IKI földszinti helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-18 óra között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail cím: 1 lvk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2005. május 4-én. szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban. Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉRDEKŰ PANASZ BEJELENTÉSÉRŐL
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés) szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet működésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének, alpolgármesterének, jegyzőjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén,
- bokán_peter@nagvkanizsa.hu,
- vargaeva@nagykanizsa.hu,
- bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,
-fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken.
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szölősi Márta, Hársfalvi Tímea. Tóth Tihamérné. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.: 93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztő Kft. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
VÁROSPOLITIKA , 3
KÖZGYŰLÉSI MARATON, BENNE VOLÁN-ÓRÁVAL
Az április 27-én megtartott estébe nyúló, maratoni hosszúsági közgyűlés napirend előtti felszólalásokkal kezdődött. Bicsak Miklós önkormányzati képviselő azt javasolta a közgyűlésnek, hogy 100 ezer forinttal támogassa a mátrakeresztesi önkormányzatot, illetve az árvízkárosult lakosságot. Személy szerint is felajánlott 10 ezer forintot. Litter Nándor polgármester egyetértett a javaslattal, és kérte a képviselőket csatlakozzanak a felhíváshoz. Nagy József képviselő Ligetváros közbiztonságára hívta fel a figyelmet. Fokozottabb ellenőrzést kért, mivel a lakótelepen elszaporodott a benzinlopás, az autókból reggelre eltűnik az üzemanyag.
A polgármesteri tájékoztatót, az interpellációkat, a kérdéseket követően mintegy 30 napirendi pontot tárgyalt meg a testület. Megvitatták és elfogadták többek között az önkormányzat 2004. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót és az önkormányzat 2004. évi egyszerűsített beszámolóját. A független könyvvizsgálói jelentés szerint az önkormányzat pénzügyi helyzete a 2004. évben az előző évhez viszonyítva lényegében nem javult, továbbra is nehéznek minősíthető. A pénzügyi nehézségek ellenére a város üzemeltetése, az intézmények működése biztosított volt. A 2003-ban elkezdett beruházások közül több befejeződött. A feladatok ellátása szempontjából fontos beruházások, fejlesztések kezdődtek el. A meglévő eszközök felújítására azonban csak mérsékelt lehetőségek maradtak.
Elfogadta a közgyűlés a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló rendeletének módosítására előterjesztett javaslatot.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy „Az Év Vállalkozása" emlékplakett kitüntetés kisplasztikájának elkészítésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Az emlékplakett pénzjutalommal nem jár. Módosítással elfogadták a vállalkozások támogatásáról szóló rendeleti javaslatot.
Közel egy órás vita után elfogadták Nagykanizsa helyi autóbuszközlekedésének átszervezésére, az új menetrend jóváhagyására és a ta-rifa-rendszer módosítására előterjesztett javaslatot a képviselők. A határozati javaslat szerint a közgyűlés megbízza a Zala Volán Rt-t, hogy a június 15-i átálláshoz szükséges technikai feltételeket készítse elő. Egyetért a tarifa-rendszer olyan módosításával, amely egy menetjegy elhasználásával, többletköltség nélkül biztosítja a vasútállomásra közlekedő 18-as járat igénybevételét, továbbá bevezeti az egyféle bérletjegy-rendszert. Felkéri a polgármestert, a szükséges díj-rendelet módosítást készítse elő, és terjessze a közgyűlés elé. Továbbá megbízza a polgármestert, hogy a Zala Volán Rt-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását a fenti döntések átvezetése érdekében terjessze a májusi közgyűlés elé. A vitában a többféle vélemény között elhangzott: az átszervezéssel ütemes, rugalmas menetrend alakult ki, ami alapjaiban új, nagyvárosias tömegközlekedést jelent, és amellyel a város lakosságának 90 százaléka sokkal jobb kiszolgálásban részesül.
Egyetértett a testület a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola beléptető rendszerének további működtetésével. Nyílt ülésen tárgyalták meg a Turisztikai Hivatal és Információs Iroda vezetői pályázatát. Az iroda vezetését Bali Veronika látja el június 1-től.
A BIZOTTSÁGOK TÁRGYALTÁK
EGYÜTT A GVB ÉS A VKIB
Huszonhárom napirendi pontot tárgyalt együtt április 19-én ösz-szevont ülésén a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság és a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság. A napirendekről mindkét bizottság külön szavazott. A bizottságok elfogadták az állati hulladékok elhelyezését tartalmazó napirendet. A VKIB és a GVB elé került többek között a helyi autó-busz-közlekedés átszervezéséről, az új menetrend jóváhagyásáról és a tarifarendszer módosításáról szóló javaslat, a Rozgonyi Általános Iskola bővítéses rekonstrukciójához előzetes címzett támogatási igény benyújtása, a Közbeszerzési Terv módosítása. A VKIB tárgyalta, viszont a GVB elnapolta a Nagykanizsa Megyei Jogú Város viziközmű vagyonának beruházási, fejlesztési tervét.
SZEB ÜLÉSEN TÖRTÉNT
A Szociális és Egészségügyi Bizottság múlt heti ülésén elsőként a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót tárgyalta. Az önkormányzat 2004. évi pénzmaradványának felosztására és a
közgyűlés 2005. évi költségvetéséről szóló 6/2005.(11.21.) számú rendeletének módosítására tett javaslat sorsáról is döntött a bizottság. Egyhangú szavazással került elfogadásra az Egészségvédelmi Alap felhasználásáról szóló javaslat, majd a bizottság tagjai a nem állami és nem önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadására vonatkozó, lakbértámogatással kapcsolatos rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést is a közgyűlésnek tárgyalásra és elfogadásra javasolta. Ezt követően az előző közgyűlésen napirendről levett, a bizottság által már egyszer tárgyalt, a Polgármesteri Hivatal tavalyi évi munkájáról szóló tájékoztató volt a téma, melyet egy ellenszavazat mellett ítélt a közgyűlésen tárgyaihatónak a bizottság. A munka zárt üléssel folytatódott, ahol a BM 50 db használt lakás vásárlás pályázatának végrehajtásáról, a XIX. sz. Háziorvosi Szolgálat háziorvosi álláshelyének betöltéséről, intézményvezető nyugdíjazás miatti felmentéséről és lakásügyekről esett szó.
AZ ÜJK NAPIRENDJÉN Közel 20 napirendi pontot tárgyalt meg április 20-i ülésén az
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság. A vállalkozások támogatásáról szóló rendelet megalkotására előterjesztett javaslat célja új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése. A város gazdasági életének fellendítése és a munkanélküliek számának csökkentése érdekében egy eddig nem alkalmazott támogatási rendszer kialakítását tervezi a városvezetés. A helyi iparűzési adórendelet a 200l-es évtől lehetőséget adott a vállalkozásoknak a foglalkoztatott létszám növelése esetén adókedvezmény igénybevételére. A helyi adókról szóló törvény változása következtében 2004-től gyakorlatilag a kedvezményre jogosultak köre a mikrovállalkozá-sokra korlátozódik. Az elképzeléske szerint a támogatott cél olyan beruházások létrejötte, ahol legalább öt munkahelyet létrehoznak. Egy vállalkozó maximum nyolc millió forintot vehet igénybe pályázat útján.
A PB MEGTÁRGYALTA
A Pénzügyi Bizottság április 26-i ülésén több, mint 20 napirendi pontot tárgyalt. Ezek sorában a Dózsa György út 75.
szám alatti ingatlanon közfürdő kialakítására vonatkozó pályázat ügyével is foglalkoztak. A közgyűlés a Szegénység Elleni Program 2004. évi cselekvési tervéiben tisztasági fürdő kialakítását tűzte ki célul. Az IKI a programtervet, az engedélyezési és kiviteli terveket elkészítette. A kivitelezésre az intézmény nyilvános pályázatot írt ki, melyre egy vállalkozó adott ajánlatot. A Közbeszerzési Bizottság a pályázatot eredménytelennek nyilvánította. Az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a közfürdő kialakításához egyéb forrást is igénybe vegyen. A Zala Megyei Területfejlesztési Tanács céljellegű decentralizált támogatásának elnyerése esetén a költségek 50 százaléka finanszírozhatóvá válna. A pályázat benyújtásához friss közgyűlési döntés kell. ZÁRT ÜLÉS A Papp Péter elnökletével vezetett Közbeszerzési Bizottság kért napirendet vitatott meg ülésén. Foglalkoztak a közbeszerzési terv módosításával, majd értékelték a Nagykanizsa MJV Önkormányzata részére építési beruházások finanszírozásához benyújtott ajánlatokat.
4
A HÉT TÉMÁJA: OKTATÁS
RÉGI-ÚJ INTÉZMÉNYVEZETŐK
A közgyűlés március 29-én öt intézményvezető kinevezéséről döntött. Valamennyien ismét megkapták augusz- • tus l-jétől, az öt évre szóló megbízást. A régi-új intézményvezetőket kérdeztük további terveikről, dióhéjban.
BAGARUS ÁGNES
- Sokrétű feladatot kell ellátnia egy vezetőnek ahhoz, hogy az intézményben biztosítani tudja az oktató-nevelő munka minél jobb feltételeit. A jó munka alapkövének a nyugodt, derűs légkörű kollektívát tartom. Fontos, hogy a pedagógusok érdeklődjenek egymás munkája iránt, tiszteljék kollégáik tevékenységét, tudjanak örülni a másik szakmai sikereinek, ne szégyelljenek tanácsot kérni egymástól - mondja Bagarus Ágnes, a Péterfi Sándor Általános nemrégiben ismét megválasztott igazgatója. - Az oktató-nevelőmunka minden területét át kell, hogy hassa a gyermekközpontúság. Az intézmény minden dolgozója a gyerekekért van, mindenkinek úgy kell végeznie a munkáját, hogy ez abból ki is tűnjék. A legjobb pedagógiai program is eredménytelenné válik, ha nem találkozik a szülők támogatásával. Az iskola tanulói között jelentős számban van hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, rossz családi körülmények között élő gyerek. Erkölcsi, etikai és alapvető magatartási szabályokra való nevelésük szinte teljes egészében az iskolára hárul.
- A közel harminc éve épült iskola milyen kihívások, megoldandó feladatok elé állítja „lakóit"?
- Szükséges lenne az épület teljes körű felújítása, az iskola udvarának és pályáinak rendbehozatala. Saját erőből is több átalakítás elvégzése szükséges, hogy csak néhányat említsek: ilyen az aula és ebédlő átalakítása, burkolatának, bútorzatának cseréje, a könyvtár polcrendszerének cseréje, a kémia terem átalakítása, a folyosói beépített szekrények, az osztályok bútorzatának cseréje.
KALAMÁR MÁRTA
A Bolyai János Általános Iskola igazgatói posztján sem történt változás, az intézményt az elkövetkezendő öt évben is Kalamár Márta vezeti. Az igazgatónő így foglalta össze a legfontosabb célkitűzéseket, nevelési elképzeléseket:
- Továbbra is olyan iskolát szeretnék, ahova szívesen járnak gyerekek, tanárok egyaránt, ahol a szülők is egyetértenek nevelési elveinkkel, célkitűzéseinkkel. Arról az útról, melyen néhány esztendeje elindultunk, nem szeretnénk letérni. A legfontosabb feladatunk, hogy megtanítsuk a gyerekeket tanulni, mégpedig úgy, hogy ne kényszernek, hanem örömteli tevékenységnek érezzék az iskolai munkát. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a környezeti és művészeti nevelésre, a klasszikus értékek és az alapvető erkölcsi normák közvetítésére. Folyamatosan próbálunk megújulni: mind a tanórákon, mind a tanórákon kívül korszerű ismereteket szeretnénk nyújtani, minél korszerűbb eszközökkel. Mindezzel ahhoz is szeretnénk hozzájárulni, hogy a gyerekek minél alaposabban megismerjék önmagukat. Folytatjuk az iskola hagyományait: matematika versenyt, kulturális bemutatókat, kiállításokat és kézműves foglalkozásokat szervezünk, ovisokat látunk vendégül Mikulás napján, ünnepi műsorral készülünk a nem kötelező ünnepek alkalmával - hogy csak néhányat említsek közülük. S hogy a terveinket illetően mi minden van még a tarsolyunkban? Röviden így fogalmazhatnék: egy-két éven belül szépen felújított épületben, sikeres pályázati munkánk eredményeként térségi fejlesztési központként szeretnénk működni.
KOVÁCS JÁNOSNÉ
Kovács Jánosné is újabb öt évre kapott megbízatást az Attila Óvoda vezetésére. így foglalta össze a legfőbb célkitűzéseket, az intézmény terveit:
- Pedagógiai programunk középpontjában az autonóm, játszó, aktívan tevékenykedő gyermek áll, óvodánkban minden nap gyermeknap. Kiemelt nevelési programunk része a környezetvédelem, a szelektív hul-
ladékgyűjtés, az egészséges életmódra nevelés. Óvodánk rendelkezik sószobával és honlappal. Elő kapcsolatunk van egy puchheimi óvodával. Tagja vagyunk az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának, így felvállaltuk az óvoda tárgyi környezetének védelmét, a gyermekek testi-lelki egészségének megóvását, a társas kapcsolataik fejlesztését, a szülők egészségvédelmi tájékoztatását, az alternatív, egészségfejlesztő programok megvalósítását és a durvaság, az agresszió megelőzését. Az óvoda tervei között szerepel a Szülők Fóruma. A hagyománnyá vált Zöld Napok eseménysorozatot, valamint az Integrációs Konferenciát a következő években is meg kívánjuk rendezni. Komoly figyelmet fordítunk a szakmai továbbképzésekre és a pályázatokra. A művészet felé szeretnénk nyitni a kendlimajori alkotótáborunkkal. Az idei évben az orvosi szoba kialakítása van napirenden, de fontos lenne a bútorok cseréje is.
MÉRKSZ ANDOR
- 2000. július elsején az akkori vezetői programom fő céljaként, egy olyan egységes iskola kialakítását jelöltem meg, mely szerkezetében, működésében megfelel a kor kihívásainak, mindenki megtalálja munkájának értelmét, legyen iskolai dolgozó, tanuló vagy szülő. A többség már elfogadja, hogy közösen, együttműködéssel lehet megteremtenünk biztató jövőnket. Leraktuk az új iskola alapjait, a két elődiskola hagyományaira támaszkodva és újakat teremtve. Nagyobb részben elkészült az az infrastrukturális háttér, melyben oktatásunkat szervezzük. Kialakítottuk iskolánk új, korszerű arculatát, folyamatosan emeljük intézményünk pozitív megítélését szűkebb és tágabb környezetünkben. Nem ígérhetem kollégáimnak, hogy az előttünk álló út könnyebb lesz. Tudom, hogy munkatársaim támogatásával meg tudunk felelni az új kihívásoknak. Korunk felgyorsult, gyorsan változó világa, új követelményeket és elvárásokat támaszt az oktatással Szemben is. A képző szervek munkája a piacon méretődik meg. Ebben a versenyben vannak győztesek, de vesztesek is, s én azt szeretném, ha mi az előbbiek táborába tartoznánk. Iskolánk Pedagógiai Programjában a következőt fogalmaztuk meg célként: „... tanulóink általános műveltségét, személyiségük pozitív vonásait, erkölcsi értékeit növeljük, s megteremtsük a fizikai, értelmi alapját annak, hogy orientációjuknak megfelelően sikeresen teljesítsék a választott képzés követelményeit, a szakmai képzés és a főiskolai, egyetemi továbbtanulás tekintetében" - mondta Mérksz Andor, a Zsigmondy-Széchenyi SZKI ismételten kinevezett igazgatója.
SABJÁN IMRE
- Szeretnénk szinten tartani azt, amit elértünk - válaszolta kérdésünkre Sabján Imre, a palini Általános Iskola és Óvoda igazgatója. -Igazából közös erővel a tantestülettel, az önkormányzattal, a szülőkkel és a támogatókkal sikerült egy olyan iskolát kialakítani, ami iránt egyre nagyobb az igény. A legfontosabb, hogy a XXI. század kihívásainak megfelelő intézmény állapotát, állagát megőrizzük. Az iskola mögött játszóteret szeretnénk kialakítani és a szülők kérésére az angol nyelvoktatást is elindítjuk a jövő tanévtől. Az első osztályos tanulócsoportunk 30 fővel indult, sajnos a Körösi iskolával együtt el kellett utasí-tanuk jelentkezőket. Jó kép alakult ki az iskoláról, a város különböző pontjairól pl. Katonarétről és Szabadhegyről is hoznak ide a szülők gyerekeket. Három évvel ezelőtt 150-es létszámmal indultunk, ma 180 tanulónk van. Hét éve újították fel az iskolát, de meg lehet nézni, ma is úgy néz ki, mintha tavaly adták volna át! Jelentős társadalmi háttér van az iskola mögött, olyan cégek, vállalkozók és szülők is felajánlották támogatásukat, akiknek a gyermekei nem ide járnak iskolába. Ezúton is köszönöm nekik a segítségüket.
A HET TEMAJA: OKTATAS
ARANYMETSZÉS MUVESZETI NAPOK
2001. óta április 23-a a művészetoktatás napja, ennek a megünnepléséhez csatlakozott rendezvényével az Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola.
A múlt héten, a rendezvény történetében másodszor három napon át a megmutatkozásé volt a fő szerep az Aranymetszés Művészeti Iskola diákjai számára. A táncos, zenei, képzőművészeti és színpadi produkciók keretében félezer diák mutatta meg, mit tanult tanáraitól. Az első napon a táncé volt az egykori Uttörőház színpada, a néptánctól a modern táncig minden műfaj képviseltette magát. Közel kétszáz gyermek lépett fel 14 produkcióban. Szerdán a képzőművészetek iránt érdeklődő gyerekeket várták, akik elleshették az iniciálé készítés titkait, érmeket, terményekből képeket készíthettek. Délután a kis zenészek koncert keretében varázsolták el tudásukkal a szülőket, a közönséget. A zene és a képzőművészet napján klasszikus és népzenei koncert volt a kiállítás megnyitó mellett. A rendezvénysorozat utolsó napján a színjátszás játszotta a fő szerepet. Köszöntőjében Baráth Ivette, az alapítványi intézmény vezetője Kodály Zoltán szavait idézte: „Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud. Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki ezt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az emberiség jótevője."
Sajni József az Oktatási- Kulturális- Ifjúsági és Sportbizottság elnöke elmondta: örömmel tapasztalta, milyen értékes munka folyik az alapítványi intézményben, s ennek folytatása érdekében, a várható változásokkal együtt is, mindent meg kell tennie az önkormányzatnak. A köszöntőket követően a diákok vették birtokba a színpadot. Jeleneteket, prózák, mesejáték tanúskodtak arról, milyen sokszínű a színházművészet, s benne bárki meglelheti adottságainak, lehetőségeinek megfelelőt.
A rendezvényt követően Baráth Yvettet, az Aranymetszés Művészeti Iskola igazgatóját arra kértük, értékelje a múlt héten történteket.
- Valódi ünnep volt ez, a művészet ünnepe, amelynek külön értéke, hogy a gyerekekkel, tanítványainkkal együtt ünnepelhettünk. Nemes feladat volt, s a cél, hogy mi is és a szülők is lássák, menyit fejlődtek a gyerekek az elmúlt egy évben, illetve azóta, hogy a nálunk
folyó oktatás részesei. Nagyszerű volt látni, hogy minden szak színvonalas produkciókkal készült. A második napon különösen sok gyermeket sikerült megmozdítani, minden telephely, ahol csak oktatást folytatunk, bemutatta képzőművészeti anyagát. Pályadíjas munkákat, országos első helyezést, illetve nemzetközi díjakkal elismert alkotásokat is láthattunk. A klasszikus koncerten szakmai szemel is csak dicsérni lehet a hahóti, a zalaszentbalázsi gyerekek műsorát. Ezek a gyerekek saját iskolájukban részesülnek zenei oktatásban. A színházművészetről szóló harmadik napon az általános iskolások mellett már a középiskolások produkcióit is láthatta a közönség. Az egyéni megmutatkozások önmagukért beszéltek, és azt gondolom a színes kavalkád mindenki számára tartogatott szórakozási lehetőséget.
- Kik segítettek abban, hogy ez a három nap zökkenőmentesen teljen?
- Szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak, akik a lehető legtöbbet hoztak ki tanítványaikból, felkészítették a gyerekeket, segítettek abban, hogy tehetségük megmutatkozzon. A művészeti iskolák versenyében a néptánc kategóriában első helyezettek lettünk. A szülő munkaközösség tagjai a három nap alatt folyamatosan gondoskodtak a gyerekek ellátásáról. Nemcsak az öltöztetésben, a színpad és a nézőtér közötti helyváltoztatásokban segítettek, hanem arra is vigyáztak, hogy az ötszáz résztvevő gyerek között senki ne legyen szomjas vagy éhes.
A LAMPAS SZEREPEBEN
Április 23-án lezárult a második Országos Kreatív Zenei Fesztivál. A szakmai zsűri: Kovács Attila (Magyar Zene és Művészeti Iskolák Szövetségének Elektronikus Zene Tantárgyi Bizottságának elnöke), Reményi Attila (zeneszerző, a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola tanára). Hajdú Sándor (zeneszerző, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház zenei vezetője) a fesztivál fődíját Szalkay Balázsnak a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola növendékének adta át, a szimfonikus zenekarra írt Négy miniatűr című darabjáért. Különdíjat kaptak: Józsa Tamás (Veszprém), Ruskó Eszter (Farkas Ferenc Városi Zeneiskola Nagykanizsa), Csóka Levente ( Veszprém), Varga Dávid (Illyés Gyula Ált. és Művészeti Iskola Hévíz), Gayer Mátyás és Farkas Norbert (Nagykanizsa), a tanári különdíjat pedig Marosfalvi Imre (Veszprém) kapta. A képzőművészeti alkotásokat Stammler Lajos, a Batthyány Lajos Gimnázium és Szakközépiskola tanára értékelte. A képzőművészeti alkotásokat zenemű hatására illetve ellentétpárokra készítették a tanulók. A legjobb alkotásokat bemutatják a gimnáziumban és a zeneiskolában.
- Azt gondolom - mondta Kovács Attila záróbeszédében - hogy a fesztivál a szakmában a lámpás szerepét tölti be. Ez a szerep azért is rendkívül fontos, mert úgy tűnik, világjelenség a kreativitás háttérbe szorulása, nem csak a művészetek, hanem az élet minden területén.
A péntek esti értékelésen Reményi Attila és Hajdú Sándor zsűritagok, akik először vettek részt a fesztiválon, elmondták, a világot járva sehol sem találkoztak hasonló rendezvénnyel és hasonló gyermeki pro-
dukciókkal. Kovács Attila a zsűri elnöke megígérte, kezdeményezi, hogy a 2007-es Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválon (a megszervezésének jogát Magyarország kapta meg) a legjobb produkciók helyet kaphassanak. Szombat délelőtt, a fesztivál mini gálája után Ember Csaba a Magyar Zene és Művészeti Iskolák Szövetségének elnöke tartott előadást a művészetoktatás helyzetéről.
- A magyar társadalmi életben milyen hiányt szülne, ha nem lenne önálló zene, illetve művészeti oktatás? - tette fel a kérdést, melyre előadása végén várt választ. Fölvázolta a művészetoktatás jogszabályi hátterét, kiemelve az 1998-ban megszületett tantervi szabályozást, amely csak részben újította meg a tanterveket, és elsősorban a zeneoktatási hagyományokat vitte tovább. Beszélt az európai zeneoktatás financiális helyzetéről. Elmondta, valamilyen szinten mindenhol támogatott a zeneoktatás, így például van ahol 90 százalékban (Belgium). Felhívta a figyelmet a 2005-ös költségvetési törvénybe került meghatározó jellegű változásokra. Beszélt a magán, az alapítványi és az önkormányzati iskolák működésének helyzetéről. Fölvázolta azokat a lehetőségeket, amelyek a minőségi munkát mérhetővé tehetik az egyes iskolákban. A közel két és félórás előadás végén megválaszolta a nyitókérdést: hiányozna az önálló zene és művészeti iskola a magyar társadalomból, hiszen erre az iskolatípusra és elért eredményeire büszke lehet az ország. Baráth Zoltán igazgató a nagykanizsai helyzetről azt nyilatkozta, itt Nagykanizsán is vannak gondok a művészeti képzéssel. Keresik azonban a megnyugtató választ is a helyi problémákra.
ESELYEGYENLOSEG
FÖLDÜNK KERDOJELES NAPJAI
A Föld Napja alkalmából. Kiskertem Európában címmel dr. Bálint György újságíró, címzetes főiskolai tanár tartott fórumot a Liberális Klub szervezésében pénteken este a HEMO-ban. Gyuri bácsi beszélt a kertművelés átmenetileg nehézségekkel küzdő hagyományairól, a saját termés öröméről, az ellenőrizetlen élelmiszerek veszélyeiről. A méltán népszerű mezőgazdasági szakembert, aki ma rekreációt tanít a Testnevelési Egyetemen, arról kérdeztük a Föld Napja kapcsán, hogy mennyire készült fel a magyar mezőgazdaság a közelgő környezeti problémákra, a Kárpát-medence hamarosan bekövetkező éghajlatváltozására.
- Én nagyon hosszú ideig, éveken keresztül azt hittem, hogy ez a globális felmelegedési probléma, a klímaváltozás csak a társadalom riogatása. Az utóbbi időben azonban kénytelen voltam meggyőződni arról, hogy a veszély valós, az egész emberiséget fenyegeti. A környezetszennyezés általános jelenléte, a levegő, a talaj, a vizek meg nem óvása következtében nagyon komoly veszélyek leselkednek ránk. Örülök, hogy a magyar kormány, azt mondhatnám, erején felül foglalkozik a környezet védelmével, de nem örülök annak, hogy nagyon súlyos problémák nincsenek köztudatban, főleg olyanok, amelyek ezt a kis Kárpát-medencét illetik.
-Melyek azok a problémák, amelyek gyors megoldásra várnak?
- Hamarosan számítani kell arra, hogy a nyári időszakban egyre kevesebb lesz a csapadék, melegebb lesz a nyár, hidegebb lesz a tél, és a csapadék jelentős része hóban hullik le. Bár ismerjük a ránk váró gondok egy részét, mégsem fordítunk elég figyelmet ezek megoldására, gondolok itt például a
nyári csapadékhiány ellensúlyozására. A Vásárhelyi-terv azt javasolja, hogy ne a gátak magasításával, hanem a felesleges vízmeny-nyiség elhelyezésével oldják meg az áivíz-mentesítést hazánkban. A dolog persze anyagi lehetőségek hiányában nehézkes. Mulasztásokat követünk el a tekintetben, hogy az Európai Unió felé nem elég hangsúlyosan vetjük fel ezeket a kérdéséket. A Kárpát-medence abban a sajátos helyzetben van, hogy minden folyó befelé folyik, s ahogy behozza a vízmennyiséget, úgy ki is viszi az országból. Hogy ez mennyire nagy veszteség egy aszályra hajlamos, mezőgazdasági termelést folytató országban, azt hiszem, nem kell mondanom. Jelenleg az ország termőterületének alig 4,5 százalékán öntöznek. Ez különösen akkor aggályos, ha figyelembe vesszük, hogy az Unióhoz való csatlakozással át kellett volna már gondolnunk az egész agrárstruktúrát, s ezzel már el is késtünk.
- Fel lehet-e készíteni a növényvilágot a bekövetkező változásokra?
- Vannak már új növények, amelyek képesek lesznek a klímaváltozást elviselni. A növénynemesítők már felismerték rég ezeket a kihívásokat, és dolgoznak ezeken.
-dé-
PER HELYETT
A CEKE és az EURIFE által szervezett Antidiszkriminációs tréning újabb állomása zajlott le pénteken. A média és a közigazgatás területén dolgozóknak Geskó Sándor, a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezetének vezetője és dr. Muhi Erika, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal Jogvédő Irodájának munkatársa tartott előadást.
Geskó Sándor a konfliktuskezelésről, a konfliktuskezelő szerepéről, a konfliktusok okairól, fázisairól, a konfliktus-megoldási formákról beszélt. Dr. Muhi Erika bemutatta a NEKI Jogvédő Irodájának működését, amely olyan embereknek nyújt konkrét jogi segítséget, akiket származásuk miatt ért jogsérelem. - A perek természetesen nem jelentenek megoldást, elsősorban a konfliktuskezelésre lenne szükség - mondta az ügyvédnő. Az iroda a diszkriminációs panaszok kivizsgálása és jogi útra terelése mellett rendszeresen jelentet meg egy-egy témakörben kiadványokat. tájékoztatókat. Minden évben kiadják az ún. Fehér Füzetet, amely az év legjelentősebb ügyeinek esetleírásait tartalmazza részletes jogszabályelemzéssel, következtetések levonásával, ajánlások megfogalmazásával.
PALYAZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK TAMOGATASARA
Nagykanizsai Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási. Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága pályázatot ír ki civil szervezetek 2005. évi támogatására.
A pályázat célja: Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok Nagykanizsán, Nagykanizsáért végzett önkéntes, közhasznú munkájának támogatása. A pályázati keretből elsősorban projekt jellegű célok finanszírozása élvez elsőbbséget. A támogatott tevékenység jelentős önkéntes munkával valósul meg, ezen a pályázaton nyert forrás az önkéntes munka tárgyi eszközeinek finanszírozására szolgál.
A pályázaton részt vehet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezet, egyesület, alapítvány. Jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek nagykanizsai székhelyű ernyőszervezeteik kezességvállalásával pályázhatnak.
A pályázaton nem indulhatnak: Pártok, politikai tevékenységet folytató szervezetek, egyházak, vallási felekezetek. Azok a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, amelyek Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2005. évi költségvetésében külön soron nevesítve jutnak támogatáshoz. A Kulturális Alap felosztása során támogatott tevékenységek.
Felosztható keret: Egy millió Ft.
Benyújtási határidő: 2005. május 30.
Benyújtás helye és módja: Zárt borítékban, „Civil szervezetek támogatása" jeligével a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet osztályán (II. emelet 12. ajtó)
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó címét, székhelyét, számlaszámát, a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igényelt
támogatás összegét, felhasználásának célját és módját, a támogatási igény részletes indoklását, és a pályázó által végzett önkéntes munkavégzés előrelátható mennyiségét, ennek nyilvántartásának és ellenőrzésének módját.
A pályázat bírálata: A pályázatokat az Oktatási. Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság bírálja el. Javaslatot tesz a közösségi célú alapítványok esetében a Közgyűlésnek dönt az egyéb szervezetek esetében.
A pályázat elbírálásának szempontjai: A pályázati cél megvalósítása részben vagy egészben önkormányzati tevékenységet vált ki. Jelentős önkéntes munka, és/vagy anyagi önrész bevonásán keresztül valósul meg.
További információk: A pályázat kiírására és elbírálására vonatkozó részletes információkat, a kitöltendő pályázati adatlapot a pályázati kiírás tartalmazza, amely letölthető a www.nagykanizsa.hu címről, az Aktuális menüpont alatt. További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet osztályán Gerencsér Tibortól, a gerenc-sertibor@nagykanizsa.hu e-mail címen, valamint az 500 714-es telefonszámon.
Egyéb kikötések: Pályázni 50-200 ezer Ft közötti összegre lehet. Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be. Csak 2005-ben megvalósuló célok támogathatók. A támogatást elnyert szervezet támogatási szerződést köt az önkormányzattal, amely alapján 2006 január 31-ig köteles elszámolni a kapott támogatás célszerű felhasználásáról. El nem számolható költségek: Személyi jellegű kifizetések, reprezentációs költségek, kommunikációs költségek, üzemanyag és gépjárműhasználat. Hiányosan benyújtott pályázatoknál a hiánypótlást nyolc napon belül be kell nyújtani, különben a pályázat nem kerül elbírálásra. Utófinanszírozás, amely részletes elszámoláson alapul.
GAZDASÁG
7
A KISTÉRSÉG FEJLŐDÉSE A CÉL
Hónapok óta zajlik a kanizsai kistérségben a Többcélú Társulás munkaszervezetének felállítása, elindultak az első közös programok. Az elmúlt hónapok eseményeiről Sinkovicsné Szili Gyöngyi vidékfejlesztési menedzserrel beszélgettünk:
- A 2004. évi CVII. törvény értelmében a Társulás átalakulásának törvényes folyamata zajlott az elmúlt hónapokban. A Magyar Államkincstár 2005. április 8-án visszamenőleges március 22-i hatállyal bejegyezte a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulását. A térség számára a különböző feladatellátásokra elérhető többlet normatíva átutalása is hamarosan megtörténik. A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása folytatta a társulás ösztönző támogatására kapott pénzeszközfelhasználását. A közoktatási feladat pedagógiai szakszolgálat eszközbeszerzésének közbeszerzési eljárása megtörtént januárban, folyamatosan érkeznek a feladatellátáshoz szükséges eszközök. Elkészült és 2005. február 14-én a Társulási Tanács elfogadta a 2005-ös költségvetést, amely pillanatnyilag a város költségvetésének része. Az önálló működés része azonban a költségvetés is, így a későbbiekben módosított előirányzat kerül majd a Tanács tagjai elé.
- Úgy tudom, több pályázatot is benyújtottak már, sikerrel.
- A munkaszervezet elkészítette az FMM Közmunka Tanácsa pályázatifelhívására az Összefogással Kanizsa-térség felzárkóztatásért című programját. A pályázat sikeresen szerepelt, így 100 fő foglalkoztatása indulhatott meg 2005. április 1-én 37 településen. Az elnyert támogatás
( \
ACWG A HUNGAROTHERM-EN
A tavaszi kiállítások közül a CWG Hungary Víztechnikai Kft. május 3-7. között Budapesten a Hungarotherm Nemzetközi fűtés-, szellőzés-, klíma- és szanitertechnikai szakkiállításon mutatkozik be, ahol a már ismert ipari és háztartási vízkezelők berendezései mellett egy új termékkel jelenik meg.
Az automata CWG-MINI membrános víztisztító segítségével valódi, egészséges, tiszta, vegyszer-és arzénmentes ivóviz állítható elő vezetékes csapvízből vagy fúrt kútból kijövő vízből. A CWG-MINI membrános víztisztító rendszer nagy kapacitásának köszönhetően nemcsak otthonok, hanem éttermek, kávézók, jégkocka automaták, fagylaltgépek, valamint gyógyszertárak és labora- '' tóriumok számára is jó megoldás a víztisztításhoz. A klímatechnikában párásító gépek, valamint gőzkabinok pótvízellátását is biztosítja.
A CWG standját a kiállítás D pavilonjában a 303/0 standon találhatják meg! E-mail: cwghun@cwg.hu http://www.cwg.hu (x)
V_
62,68 millió forint. Az önkormányzatok által vállalt önrész csupán a munkaeszközök és munkaruha AFA-jára terjed ki, az összérték I százaléka. A programban együttműködő szervezetek a cigány kisebbségi önkormányzatok, a munkaügyi központ, a Dél-Zalai Mentorhálózat. A Határon Átnyúló Turizmusfejlesztési Hálózatok Phare CBC programra beadott Harmóniában a természettel: Pannonhát Tájpark című programunk szintén sikeresnek bizonyult, 252 ezer eurós támogatásban részesült. A program a támogatási szerződés megkötését követően, várhatóan 2005. június 1-én indul. A 18 hónapig futó programban 27 település érintett. Egy kisebb pályázatot is megemlíthetünk: az FVM parlagfű mentesítési pályázati kiírására benyújtott pályázatainkból I db GPS beszerzésére nyílik lehetőség 100 ezer forint értékben.
- Ejtsünk néhány szót a térség kulturális eseményeiről is.
- Tavasszal kiírásra került a Térségi Művészeti Fesztivál. A statisztikai térségben elosztottuk a településeket. így 2005. február 12-én Zalakaroson a Tourinform szervezésében, március 5-én Nagyrécsén társulásunk és az önkormányzat megvalósításában, valamint a gyermekek részére március 12-én Nagykanizsán a HSMK-ban rendeztük meg a fordulókat. Az eddigiekből is látható, Iwgy a többcélú társulás tevékenysége nagyon szerteágazó. Annak érdekében, hogy minden feladatról gyors, megbízható információk birtokában lehessünk, s a társulásnak a működéséhez a legtöbbet tudjuk nyújtani, a munkaszen''ezet tagjai részt vesznek a térséget érintő konferenciákon, továbbképzéseken, tájékoztatókon.
első építési ütemben 89 darab 35-90 négyzetméteres lakás, garázsok, felszíni parkolók, két üzlethelyiség, valamint a társasházhoz tartozó park és a belső úthálózat épül meg a jövő év első negyedéig.
- Cégünk nagy várakozással tekint a horvát-ma-gyar határt Budapesttel összekötő M7-es autópálya építése elé, bízva abban, hogy kedvező hatása lesz a város gazdasági életére - hangsúlyozta beszédében Győri László vezérigazgató. A lakásértékesítés jelenleg meghaladta a 20 százalékot, ami ahhoz képest, hogy a kivitelezés nem áll ilyen arányban a teljes átadási készültséggel, mindenképpen figyelemreméltó arány. Kérte a megjelenteket, a továbbiakban is támogassák a közös munkát.
Litter Nándor polgármester kiemelte: számára az a legfontosabb, hogy bízva Nagykanizsa fejlődésében, el tudják adni majd a lakásokat a beruházók. S bár viták övezték ezt a beruházást, mégis azt mondja, aki Nagykanizsán letesz egy darab téglát, annak örülni kell. Örülni kell annak is. hogy ezt az elhanyagolt területet, melynek arculata az építkezéssel már kezd megváltozni, és ez a sebhely, ami itt éktelenkedett hosszú évek óta, most eltűnik. Örülni kell annak, hogy a lakáspiac egy újabb szereplővel gazdagodik. ami minőség javulást is eredményezhet. A polgármester megköszönte, hogy a cég felvállalta a Honvéd utcai csatornahálózat megépítését. A kialakult együttműködés azt bizonyítja, korrekt partnerrel állunk szemben és sikeres, gyümölcsöző beruházás valósul meg a területen. Mindenkit arra biztatott, segítsék, támogassák azokat a fejlesztő cégeket, akik városunkat választják célpontul.
Végezetül Győri László és Litter Nándor elhelyezték a Városkapu Lakópark alapkövét.
B. Zs.
LERAKTAK AZ ALAPKÖVET
A Balusztrád Kivitelező Rt. idén februárban kezdte meg a Városkapu Lakópark első építési ütemének kivitelezését. Az ünnepélyes alapkőletételre április 19-én a Dózsa György út és az M7-es elkerülő közötti területen került sor. A Balusztrád cégcsoport által vezetett Kanizsa Invest Kft. projektcég tavaly vásárolta meg a téglagyári gödör néven ismert területen azt a közel négyhektáros telket, amelyen öt év alatt 500 lakást épít. A projekt magában foglalja a társasházak közötti parkosítást és a belső úthálózatot is. A beruházás összköltsége bruttó öt milliárd forint. A Városkapu Lakópark öt, egymástól független épülettömbből áll majd. Az
8
HIRDETÉS
BALLAGÁSI VÉGKIÁRUSÍTÁS A BRILUÁNS ékszerüzletben
A TELJES ÁRUKÉSZLET CSERÉJE
Nagykanizsa VASEMBERHÁZ 93-310-600
Jó hallani!
Ingyene hallásmérés, audio-vizuális beszédértés vizsgálat, szakorvosi vizsgálat belvárosi szalonunkban.
Digitális és programozható hallókészülékek próbája, kiadása,illesztése
Audiokjgiai tanácsadás, kontroll
Tartozékok, elemek, füldugók
8800 Nagykanizsa, Fö u.8. Tel: (93) 313-500 Nyitva: H-P 9-17h. Orvosi rendelés: 14 óráig.
1062 Budapest, Andrássy út 76. Tel: (1) 311-5058
SZEMELYI KÖLCSÖN
kezes és fedezet nélkül
200.000 - 3.000.000 Ft-ig
3 napos elbírálással Köztisztviselőknek már 12,95 %-os kamattól, + ingyenes hitelkártya
Igényeljen hitelkártyát! T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás nélkül max. 510.000 Ft-os hitelkerettel!
Telefon: 30/9949-003, 30/8589-760
A kellemes, jó hangulatú kávézó május elejétől megnyitja teraszát, s amint az időjárás engedi teljes terjedelmében és szolgáltatásaival birtokba is vehetik azt az érdeklődők. A Fő utcáról nyíló udvarban lévő kávézó jó lehetőséget nyújt elmenekülni az utca zaja és füstje elől, de mégis a város szívében van és mégsem zavar a forgalom, a nyüzsgés.
A terasz a kávézó megszokott magas színvonalú szolgáltatásaival várja vendégeit, a törzsvendégek mellett merik ajánlani bármelyik korosztálynak, akár csak egy szimpla ká-
vézás erejeig vagy egy csoportos találkozó színhelyéül. Előzetes egyeztetés esetén csoportoknak, társaságoknak helyfoglalást biztosítanak.
Napi találkozóikat feldobják a kávékoktélok és a helyi készítésű sütemények. A meleg közeledtével hidegen ajánlják a Carlsberg sört, amit csapolva csak itt fogyaszthat a „söröző közönség" a városban.
A terasz két részből áll, a külső rész közvetlenül az udvar bejáratánál, a belső, csendesebb rész a Jágo előtt kapott helyett. Itt is kényelmes és szemet gyönyörködtető a berendezés, szép székek, aszta-
re. Családok is bátran felkereshetik, hiszen izgalmas házisütemény ajánlatukból biztosan találnak maguk valót.
Ami új dolog lesz: májustól menü formájában változatos tájjellegű ételeket fogyaszthatnak, amiről hamarosan részletes ebben is tájékoztatnak minket.
Összességében elmondhatjuk, hogy az új Jágo-terasz mindenben a vendég kedvét keresi, bátran ajánlom másnak is, akár csak ha 20 perce van és beülne valahova, vagy egy tényleg jó helyet keres barátainak és magának.
TALÁLKOZUNK MÁJUSBAN A JÁGOBAN!
(x)
MEG MINDIG VAN EGY HELY
Többször felreppent a hír, miszerint a város egyik legfiatalabb szórakozóhelye, klubja, a BAZÁRUDVARBAN lévő HELY KLUB bezárt. A rövidke fennállása alatt számos hercehurcát megélt szórakozóhely azonban minden híresztelés ellenére rangos programokkal, kikapcsolódási lehetőségekkel, különféle ételekkel, és egy klubra jellemző hangulattal várja a fiatal felnőtt korosztályt. A részletekről a klubot üzemeltető társaság vezetőjével, Molnár Tamással beszélgettünk.
- A Hely Klub tavaly decemberben nyitotta meg kapuit, amolyan hiánypótlásnak szántuk a városban. Azokat a fiatalokat céloztuk meg, akik egy kicsit másra vágytak, mint ami már hozzáférhető a városban, mert más zenei irányzatokhoz vonzódnak. Kezdetben mindez jól működött, de a klub körül felreppenő híresztelések nagyon nem használtak nekünk.
- Többfelé hallani, hogy nem is vagytok már.
- Valóban felreppent a hír, hogy március végére bezártunk, de itt vagyunk, a szerződésünk 2008-ig érvényes, és minden ehhez szükséges engedéllyel rendelkezünk, legyen szó a melegkonyháról, illetve az alkoholtartalmú italok forgalmazásáról.
- Milyen programokkal várjátok a betérőket?
- A hétvégeken élőzenés bulik vannak, ezekre általában belépőjegyekkel lehet bejönni. Akik jártak már nálunk, tudják, általában nagy neveket hívunk, volt itt többek között a Kispál és a Borz, vagy az Auróra. Májusban várjuk például az Akelát. Lesznek a zene mellett más programjaink is, hiszen május közepén kiállítás nyílik klubban, de lesz dorgprevenciós előadás is. Hétközben 11-1 l-ig vagyunk nyitva, bárki lejöhet egy pizzára, rántott sajtra. Az étlap és az itallap folyamatosan bővül, és működik az ételkiszállítás is. Be lehet ülni barátokkal egy jó beszélgetésre, bulira, mindenkit szívesen látunk.
(x)
lok várnak bennünket kora reggeltől estig, pénteken és szombaton pedig éjfélig. Meleg nyári estéken ideális hely lesz sörözgetésre, vagy a borlapról kiválasztva egy kellemes borozásra, jó beszélgetés-
KRÓNIKA
9
c
ÁPRILIS 19.)
ÁPRILIS 23 )
C
C
sel ünnepelték meg április 22-én a Föld Napját a Batthyány Gimnázium tanulói. Véghelyi Tünde kémia-környezettan szakos tanár szervezésében és a Biológia Munkaközösség tagjainak részvételével 18 csapat oldotta meg feladatát a Kaán Károly Természetvédelmi Versenyen. Bíróné Miké Éva pedagógus homokvihar, esőerdő, vízesés, hajnal a város felett témakörökben kamarakiállítást szervezett, míg Simon József tanár az iskolarádió műsorát fogta öszsze. A Zalaerdő Rt. 1992. óta könyvekkel és egynapos szakmai kirándulással jutalmazza a természetvédelmi verseny résztvevőit.
CM
EXTRÉM ÉS VÍZI SPORTOK Számos érdeklődőt vonzott Sormáson, az István-fogadónál megrendezett regionális vízi és extrém sport kiállítás és show. Az első alkalommal megrendezett kiállításon 30 cég mutatkozott be. TARKA-BARKA MŰHELY Ajándéktárgyak készítésével az Anyák Napjára készültek a HSMK tarka-barka műhelyében.
ÁPRILIS 21?) ( ÁPRILIS 25.)
SZÍNHÁZLÁTOGATÁS A Thúry György Szakképző Iskola 350 tanulója szervezett színházlátogatásra utazott Zalaegerszegre, ahol megnézték Madách Imre: Az ember tragédiája című művét a Hevesi Sándor Színházban. Az iskola, az iskola alapítványa, valamint kulturális egyesülete támogatásának köszönhetően a diákok ingyenesen megnézhettek egy olyan darabot, mely szerves részét képezi a közismereti érettséginek.
FENYSTAFETA Fényimpulzus járta be a Földet, a Nobel-díjas Albert Einstein halálának 50. évfordulója alkalmából. A fénycsóva az amerikai Princetonból indulva a világ minden országába eljutott. A sugarat este 21 óra körül városunkban is fogadták a Batthyány gimnázium tanulói és tanárai az 55 méteres víztorony tetején, ahonnan Újudvar felé továbbították. Az országot 21 perc alatt járta körbe a fénystaféta.
VERSÜNNEP Bókay Antal irodalomtörténész, egyetemi tanár, Rend és semmi című előadásával folytatódott a József Attila versünnep április 19-én a Batthyány Lajos Gimnáziumban. Az irodalomtörténész bemutatta József Attila költői énteremtésének öt lépcsőfokát. Költészete forradalmat jelentett a magyar irodalom történetében. Az az új szemléletmód, ahogy verseiben az „én"-t felépíti, láttatja, évtizedekre meghatározta a magyar költészet tendenciáit.
EMLEKHELY AVATAS Az Olaj- és Gázipar Áldozatai Emlékhelyét avatta fel Zalaegerszegen a Magyar Olajipari Múzeumban Mosonyi György, a MOL Rt. vezérigazgatója. Ugyanekkor nyílt meg az ásványolajtermékek és kereskedelmük a XIX-XX. században című kiállítás. Az emlékhely és a kiállítás hétfő kivételével naponta 10-18 óráig tekinthető meg.
ÁPRILIS 22.)
ROCK AND ROLL DISCO
Az ''50-es, ''60-as, ''70-es, ''80-as évek zenéje szórakoztatta a HSMK-ban rockzene rajongóit. Sok-sok zene, tánc, filmvetítés és büfé várta várta a fiatalokat. A FÖLD NAPJA A BLG-BEN Rendezvényekkel és faültetés-
c
ÁPRILIS 2&)
KLUBTALALKOZO A Nyugat-Dunántúl Vasutas Nyugdíjas Klubjai találkoztak délelőtt 11 órakor a Kodály Zoltán Vasutas Művelődési Házban.
R|
+IBS
Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése. A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése, gyors beavatkozással.
Meglévő rendszerek FIGYELŐKÖZPONTRA történő díjtalan csatlakoztatása.
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20. Telefon: 93/312-706
A Városi Vegyeskar meghívására Magyarországra érkezett az olasz Accademia Corale di Lecco. A vegyeskar interneten vette fel a kapcsolatot az olasz Lecco város 1947-ben alapított kórusával. A két kórus 23-án nagy sikerű koncertet adott a Felsőtemplomban. A Leccói Dóm egyházi kórusának meghívására ősszel a Városi Vegyeskar látogat Olaszországba.
A PARTELET HÍREI
ZAKÓ LASZLO IGAZOLASA TISZTA Az MSZP néhány hete sajtótájékoztatón fölvetette, az önkormányzat képviselői tegyenek nyilatkozatot esetleges ügynök múltjukról - mondta sajtótájékoztatóján Zakó László önkormányzati képviselő, s egyben bemutatta azt az iratot, amely igazolja, 1999-ben tisztának találták. Általános választói elvárásnak felelne meg a kanizsai képviselő testület, ha ugyanezt önkéntes nyilatkozattétel formájában megtennék. Ezzel az állandóan felhánytorgattatható ügynökösdi, titkosszolgálati múltat, eseménysort ki lehetne törölni a mindennapi politikai csatározásokból. Zakó László az MSZP városi szervezetén belül dúló belharcokról is szólt, ami hosszú hónapok óta a közgyűlés munkájára is kivetíti árnyékát. Meglátása szerint az érdekkülönbségek már az előterjesztések tárgyalása során felszínre kerülnek. A város érdekében kéri a MIÉP helyi szervezete, rendezzék az erőviszonyokat maguk között. Végül Zakó László elmondta, a MIÉP tiltakozását fejezi ki amiatt, hogy a politikai állásfoglalást is közlő Metró napilapot középiskolákban osztogatják. Kérte az illetékeseket, szüntessék meg ezt az állapotot.
FIDESZ-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Kedd délután dr. Csákai Iván fideszes önkormányzati képviselő sajtótájékoztatót tartott a párt kanizsai irodájában. Mint a képviselő elmondta a munkanélküliséggel kapcsolatban feltett kérdéseire egyenes választ nem kapott. A városatya szerint ennek három oka lehetséges: a szocialista-szabaddemokrata városvezetés alkalmatlansága, a helyi kis-és középvállalkozásokkal, befektetőkkel szemben tanúsított vállalkozásellenes magatartás, valamint a Litter Nándor polgármester és Göndör István országgyűlési képviselő által 2002-ben, a munkanélküliség csökkentésére tett választási ígéret be nem tartása.
PÁLYÁZAT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsa állandó lakhellyel rendelkezők részére a Kanizsa Antológia No.l számában való megjelenésre.
Pályázat tárgya: Irodalmi művészeti, tudományos, helytörténeti témakörökben megjelent, versek, prózák, fekete-fehér fotók, grafikák.
Pályázati feltételek: Egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűtípussal) teljedelemben. A kéziratokat kinyomtatva floppyn vagy CD-n kell benyújtani (Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk. A sikeres pályamunkák a Kanizsa Antológia No. l-es számában a júniusi ünnepi könyvhét alkalmával jelennek meg. Az alkotók díjban nem, csak tiszteletpéldányban részesülnek.
A pályázat beadásának határideje 2005. május 05.
10
KULTÚRA
9,5 MILLIÓT OSZTOTTAK FEL
A kulturális alap felosztásának elveiről és néhány problémáról tartott sajtótájékoztatót április 21-én dr. Horváth György önkormányzati képviselő és Halmos Csaba, a művelődési osztály munkatársa.
- József Attila 100. születésnapjának megünneplésére 300 ezer forint támogatást nyert az önkormányzat - kezdte elöljáróban Halmos Csaba, így december 31-ig 800 ezer forint áll erre a célra az intézmények rendelkezésére. A pályázatokat három fős team - dr. Horváth György, Váradi lstvánné és Balogh László - vette górcső alá, és készítette elő döntésre.
Dr. Horváth György elmondta, a pályázók több, mint 32 millió forint támogatási igényt nyújtottak be, és a másfél millió forint tartalékalapot leszámítva 9,5 millió forintot osztott fel a szakbizottság. A problémákról szólva többek között kiemelte az önrésznél megjelölt valótlan adatokat és irreális igényeket, melyek megnehezítették a bizottság munkáját. A kérelmek között akadtak nevetséges, nem idevaló célok, melyek azt mutatták, egyes pályázók csak kitaláltak valamit, az önkormányzat pedig fizessen. Nem értették meg a pályázók, hogy betéti társaságot, kft-ét nem lehet támogatni. Előfordult gátlástalan, három millió forintos kérés is. Szívesen támogatták a városi rendezvényeket, pozitív eredménynek számít a nyugdíjas klubok támogatása. A képviselő jó példaként említette meg a Kodály Zoltán Művelődési Ház korrekt támogatási kérelmét. A legtöbbet, a másfél millió forintos támogatást a Farkas Ferenc Városi zeneiskola kapta programjai és elképzelései megvalósításához. A beérkezett 164 pályázat közül 87 pályázó kérését támogatta az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság. A tavalyi támogatásról 16 szervezet nem számolt el, azokat kizárták.
B. Zs.
HEVESI SÁNDOR EMLEKHET
Egyhetes rendezvénnyel emlékeznek a szervezők városunk szülöttére, Hevesi Sándorra. A hétfős Hevesi Sándor Emlékbizottság kilenc programra várja a kanizsaiakat.
Május 2-án 14 órakor műsorral és az író, műfordító, rendező és színházigazgató Hevesi Sándor portré szobrának megkoszorúzásával kezdődik a rendezvénysorozat a HSMK színházi előcsarnokában. Műsorral közreműködnek a Hevesi iskola tanulói. Ezt követően hirdetik ki a városi és városkörnyéki vers-és prózaíró pályázat eredményeit, majd Halmos Csaba megnyitja a Hevesi Sándor iskola és a Hevesi utcai óvodások kiállítását az Ifjúsági Galériában. 15 órától Balázsovits Lajos színész-rendezővel, a Játékszín igazgatójával beszélget Harkány László. Május 3-án (kedden) Nagykanizsai színházi plakátok címmel, a Thúry György
Múzeum anyagából összeállított kiállítást ajánlja a megjelentek figyelmébe Büki Pálné, a HSMK színházi előcsarnokában. Május 4-én 15 órától Hevesi Sándor gyermekkoráról, kanizsai kötődéséről tart előadást dr. Dobó László, az intézmény kamaratermében. 18 órakor „Én mondom: még nem nagy az ember..", - címmel a Hevesi Sándor Versmondó Kör gálaműsorát hallgathatják meg az érdeklődők a kamarateremben. A műsort szerkeszti és rendezi: Horváth István Radnóti-díjas versmondó. Május 5-én a HSMK színháztermében, 14 és 18 órakor Dés -Nemes: Valahol Európában című musicalt tekinthetik meg a veszprémi Pannon Várszínház előadásában. Május 6-án 14 órakor kezdődik a városi emlékséta, Nagykanizsa színháztörténeti emlékeinek megtekintése, koszorúzás a Fő úti emléktáblánál és a volt városi színháznál. Vezeti dr. Dobó László.
KORUSTALALKOZO
Múlt héten került megrendezésre a Hevesi Sándor Művelődési Házban a XIII. Kodály Zoltán Kórustalálkozó. A Körösi Csorna Sándor Altalános Iskola által szervezett hagyományos zenei fesztivált Vizeli József igazgató köszöntő szavait követően dr. Pintérné Grundmann Frida, a Művelődési és Sportosztály vezetője nyitotta meg. Elsőként Pávlicz Erika, a Bolyai Általános Iskola- és Laki Gabriella, a Kiskanizsai Általános Iskola tanulói adtak elő somogyi népdalokat Kodály Zoltán gyűjtéséből, majd hét kórus mutatta be műsorát: a házigazda Körösi Iskoláét a Bolyai Iskola kórusa követte a színpadon, majd a Zrínyi Miklós Általános Iskola kórusa dalolt.
Utánuk a Nagyrécsei Általános Iskola énekkarának műsorát láthatta-hallhatta a közönség, aztán a Piarista Iskola Kicsinyek Kórusa következett. Az előzőekéhez hasonlóan nagy sikert aratott a Farkas Ferenc Zeneiskola kórusának bemutatója is, végezetül pedig a Piarista Iskola Vegyes Kara szólaltatott meg dalokat a repertoárjából.
A HSMK, az önkormányzat Kulturális Alapja valamint az NKÖM Pro Renovanda Cultura Alapítványa támogatásával megrendezett találkozóra valamennyi kórus népdalokkal, gyermekeknek írt művekkel készült, s mindannyian bemutattak egy szabadon választott Kodály-művet is.
ÉG ÉS NŐ KÖZÖTT
A napokban mutatták be Dodo Gombár: Ég és Nő között című darabját a HSMK-ban. A szlovák szerző a művet a két szereplőnek, Milán Mikulciknak és Eszenyi Enikőnek írta. A produkció egy párról szól, 12 képben. A jelenetekben összefonódik valóság és színészi lelemény, hiszen házaspárként is átéltek hasonlókat. Amikor az idők kezdetén Ádám bordájából megszületett a nő, kapcsolat is született. Azóta erről a kapcsolatról szól minden. Az ellenkező és az azonos neműek kapcsolatáról, annak alapvető értelméről és a kisember küldetéséről. Egy kalendáriumi év 12 hónapja a játék színpadi formája. Minden hónap két ember új találkozása. Két olyan emberé, akik együtt öregednek meg, akik nem tudnak megszökni saját sorsuk elől. A találkozások mindig bonyolultak egy kicsit, hiszen áldozatot követelnek. Ezzel együtt mégis hétköznapiak és egyszerűek. Az előadás előtt beszélgettünk a női főszereplővel, a Kossuth-díjas Eszenyi Enikővel.
- Bár a darabot a szerző és rendező Dodo Gombár nektek, és nem rólatok írta, ráismerhetünk Eszenyi Enikő életére is a darabban?
- Úgy ismerheted meg Eszenyi Enikő életét a színpadon, hogyha megnézel Ibsen Nórájában, abban benne van Eszenyi Enikő természete is. Mie-
lőtt megírta a darabot, velem egyszer vagy kétszer találkozott. A magánéletünkhöz nincs köze a darabnak. Ezzel a művével Dodo Gombár az idei drámapályázaton elnyerte Prágában a legjobb dráma címet, amit sajnos visszavontak, mert már bemutattuk színpadon. Eddig mintegy száznegyvenszer játszottuk a Thália Színház Új Stúdiójában és az ország nagyobb városaiban.
- Mit mond számodra a darab?
- Tulajdonképpen azt, hogyan múlik el az életünk a különböző kapcsolatokban és ez kívülről nézve néha nagyon szomorú, néha mulatságos.
- Nem okozott nehézséget próba közben, hogy sem a rendező, sem a férfi főszereplő nem tudott magyarul?
- Milának nehéz volt, mert keveset tud magyarul. Először szlovákul próbált, én pedig magyarul, s amikor már jól tudta a szöveget, akkor tért át a magyar nyelvre. Nagyszerű színész, a díjai is bizonyítják. A jövő héten kezdjük el próbálni, Osztrovszkij: Négy lába van a lónak, mégis megbotlik című komédiáját, melyet ő koreografált. Természetesen a rendezőnek volt tolmácsa, Szabó G. László személyében, aki a darabot is lefordította.
- bakonyi -
OKTATÁS
11
ELEN A KOZLEKEDESI VERSENYBEN
Kiss Ádám, a Rozgonyi Úti Általános Iskola diákja képviselte városunkat, megyénket az országos Közlekedési Tanulmányi Versenyen a 14 évesek korosztályában, ahol a tizedik helyen végzett. A versenyről, a feladatokról vele és felkészítőjével, Szűcs Ildi-kóvcd beszélgettünk.
- Azóta foglalkozom közlekedési ismeretek átadásával, amióta a Rozgonyi iskolában tanítok. Körülbelül másfél évtizede foglalkozom versenyeztetéssel, az elmúlt években több nemzetközi versenyen is részt vettünk a diákjaimmal. Természetesen az országos megmérettetésekre is rendszeresen nevezünk. Általában dobogó közeli helyeken végeznek a tanulóink, amire mindannyian büszkék vagyunk. Sajnos ma még nem része a közlekedési ismeretek átadása az alapfokú oktatásnak, jóllehet a gyerekek biztonsága miatt nagy szükség volna erre. A 10-11 éves gyerekek aktív részesei a közlekedésnek, ugyanúgy szükségük volna a közlekedési szabályok ismeretére, mint a felnőtteknek. Osztályfőnöki órák
keretében ugyan szó esik erről is, de azt gondolom, egy-két tanítási óra az ismeretek átadására kevés - mondja a tanárnő.
- Hogyan nevelődnek ki a versenyzők?
- Általában azokkal a gyerekekkel kezdem el a munkát, akik ehhez kedvet éreznek, és nem sajnálják az időt, a fáradtságot.
- Miből áll egy ilyen verseny?
- A KRESZ ismeret a legfontosabb, ezenkívül van egy gyakorlati rész, ami tulajdonképpen szabályossági verseny az adott városban. Komoly tájékozódási, közlekedési gyakorlati ismereteket kíván ez a gyerekektől. A harmadik rész a technikai tudásra építő játékos, ügyességi verseny. Ugyanolyan tanulmányi verseny, mint a közismereti tárgyakból kiírt megmérettetés. Az országos versenyig csak elméleti versengés folyik, tesztlapokon mérik össze tudásukat a versenyzők.
- Először vettél részt ilyen versenyen? - szólt a kérdés Ádámhoz.
- Igen. Az év elején kérdezett meg a tanárnő a háziversenyek után,
nem volna-e kedvem megpróbálni a felkészülést a többi fordulóra. Elmondta azt is, hogy komoly munka vár rám, csak akkor vágjak bele, ha tényleg kedvem van, mert sok tanulás, gyakorlás kell ahhoz hogy az országosra eljussak. Tanfolyamokra, előadásokra jártam, tesztlapokat töltöttem ki, ugyanúgy, mint a felnőttek, tanultam a KRESZ-t. A megyei versenyen elért első helyre talán nem is számítottam, mert kevés volt az idő a felkészülésre, de nagyon örültem neki.
- Milyen volt az országos verseny?
- Nehéz volt az elméleti verseny, ugyanakkor nagyon igyekeztem, mert tudtam, az elméleti részben szerzett pontok számítanak leginkább. A gyakorlati rész szabályossági és ügyességi versenyből állt. Az egyik részben Szeged városában, különböző megfigyelő pontok érintésével kellett végigbiciklizni, természetesen a szabályoknak megfelelően. A másik rész pedig a sportcsarnokban felállított pályán zajlott.
-dé-
Négyezren vágtak neki országszerte az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenynek német nyelvből. Több fordulón át megmérkőzve huszonkilencen jutottak el az április 5-i országos döntőbe. Finta Zsanett, a Piarista Iskola érettségi előtt álló diákja kilencedik helyen végzett a legjobbak küzdelmében.
- Hány év munkája fekszik ebben az eredményben? - kérdeztem.
- Elsős koromban kezdtem németet tanulni, hamar megszerettem a nyelvet. Ötödik osztályban lehetőségem volt cserekapcsolat révén egy német családnál vendégeskedni. Jópár év eltelt azóta, a barátságunk pedig egyre szorosabbá vált: a két család évente találkozik, hol nálunk itthon, hol náluk. A hétköznapokban pedig levelezünk. Számomra a német nyelv tanulása soha nem jelentett nehézséget, egyre inkább a hobbimmá vált. Szakkörre, különórára jártam, német nyelvű ifjúsági regényeket kezdtem olvasgatni. Amikor az iskolában fakultációt kellett választanom, egyértelmű volt szá-
momra, a németet választom. Tanáraimnak sokat köszönhetek, nem csak a versenyek vagy a nyelvvizsgák előtt voltak segítségemre. Folyamatosan mellettem álltak, sokszor szabadidejüket feláldozva foglalkozva velünk.
- Milyen formában szeretsz a német nyelvvel foglalkozni?
- Nagyon jó német emberekkel beszélgetni, német nyelvű TV-mű-sorokat, filmeket nézni. Olvasni is szeretek, főleg lovas történeteket.
- Hogyan tovább?
- A sikeres érettségi vizsga után egyetemen szeretném a tudásom továbbfejleszteni. Bízom benne, hogy a német nyelv egész életembenfontos szerepet tölt be, de más nyelveket is meg akarok tanulni.
Mi a véleményük Zsanettről az általa említett tanároknak? Dorn-bach Borbála nyolcadik osztályban lett a német tanára, így látja:
- Hamar kiderült a német nyelv iránti fogékonysága. A magántanárával és a fakultáción tanító tanárnővel közösen azon igyekeztünk, hogy egyre erősödő nyelvtu-
dását kibontakoztassuk. Néhány sikeres szerepléssel, az idő előre haladtával aztán a zárkózott leányzóból magabiztos, tudását megmutatni tudó, nyitott személyiség lett.
Fakultáción Gáspár Klára tanítja őt, aki az alábbiakkal egészítette ki kollégája jellemzését:
- Zsanett szorgalmas, céltudatosan készül minden feladatra. A fakultáción nagy lépésekben haladhatunk. Jut idő filmnézésre, beszélgetésre, ha szükséges, nyelvtani feladatok sokaságát oldjuk meg. Zsanett mindig mindenben példát mutat.
Sz. M.
A Farkas Ferenc Zeneiskola tanulója Ruskó Eszter a III. Országos Elektronikus Zenei Találkozón Mindszenten komponálás kategóriában 1. helyezést ért el. A zeneiskola szintetizátor-kamara csoportja szintén 1. helyezést ért el. Mindkét produkció felkészítő tanára Baráth Zoltán volt.
VERSENGŐ DIÁKOK KANIZSÁN
A közelmúltban rendezték meg az ötödik és hatodik osztályosoknak tizenharmadik alkalommal meghirdetett Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny megyei fordulóját.
A program Kaán Károly Múzeum téri szobránál vette kezdetét, majd a versenyzők és kísérő tanáraik a verseny helyszínére, a Vécsey Zsigmond Általános Iskolába mentek. Mint azt dr. Krizsán Józsefné, az Országos Versenybizottság titkára a megnyitón elmondta, a jövőben városunk szülötte, Kaán Károly emlékének tiszteletére minden esztendőben Nagykanizsa ad helyet a zalai döntőnek. Mindkét korcsoportból a megyei fordulók első helyezettjei, valamint 3-3 fővárosi diák juthat el a mezőtúri országos döntőbe.
Szerte az országban egy időben zajlanak a megyei fordulók. Míg az iskolai házi versenyeken tizennégyezer fiatal vett részt, a megyei küzdelmekben 1236-an mérhetik össze tudásukat a gyerekek. A zalai megmérettetésen százan próbálkozhattak a feladatsorok megoldásával. A tesztkérdések mellett keresztrejtvény, fajismereti verseny, biológiai számtan, vers-értelmezés, s megannyi érdekes, a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe vevő játékos feladat várta a versenyzőket. A kilencven percnyi fejtörő után hamarosa megszületett a végeredmény: a május 20-22. között megrendezésre kerülő országos döntőbe az ötödikesek közül a kanizsai Bolyai Általános Iskolában tanuló Dömötör Diána, az egy évvel idősebbek közül a Lentiben, a Vörösmarty Általános Iskolában tanuló Hermán Petra jutott tovább.
12
VÁROSHÁZA
(■-\
A Régi Jó Hagyományteremtő és -őrző Egyesület, valamint a Zala Rádió, a Zalai Hírlap, a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap, a Nagykanizsai Maraton és a Kanizsa TV összefogásával az idei évtől a nagykanizsai
VÁROS NAPI RENDEZVÉNYEK KERETÉBEN SAJTÓPÁHOLY
néven nyitott beszélgetéseket szervezünk, elsősorban helyi, közérdeklődésre számot tartó témákkal, az alábbi időpontokban:
C> 2005. április 29. 14 óra I. Sajtópáholy: Kanizsa közlekedéséről - másképpen... Programgazda: Zala Rádió. Meghívott résztvevők: Balassa Béla építész, Ludvig Zoltán festőművész. A beszélgetést vezeti: Molnár László, a Zala Rádió stúdióvezetője.
> 2005. április 30. 13 óra II. Sajtópáholy: Mikor lesz újra futballcsapat Nagykanizsán? Programgazda: Zalai Hírlap. Meghívott résztvevők: Litter Nándor polgármester, Keszei Ferenc NTE 1866 MÁV Rt elnöke, Balogh István vállalkozó. A beszélgetést vezeti: Varga Andor, a Zalai Hírlap szerkesztőségvezetője.
> 2005. április 30. 14 óra 30 III. Sajtópáholy: Kultúrák kézfogása. A múlt emlékei a jelen művészetének tükrében - helytörténeti események, személyek megörökítése, átmentése a jelenkorba. Programgazda: Kanizsa Dél-Zalai Hetilap. Meghívott résztvevők: Baráth Zoltán zeneiskola igazgató, Csávás Csaba és Vegroszta Zoltán a Fafaragó Egyesület tagjai, Ludvig Zoltán festőművész, Pék Pál költő, Tarnóczky Attila és még sokan mások. A beszélgetést vezeti: Luif Ibolya, a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap főszerkesztője.
t> 2005. április 30. 16 óra IV. Sajtópáholy: A kultúra terei. Beszélgetés, vita, közös gondolkodás Nagykanizsa kulturális életéről, lehetőségeiről, jövőképéről. Programgazda: Nagykanizsai Maraton. Meghívott résztvevők: kulturális életünk résztvevői és befogadói.
V_J
EMLOSZURES
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Népegészségügyi Program keretében 2005. május hónapban a NAGYKANIZSÁN élő asszonyok szervezett emlőszűrése folytatódik. A szűrővizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyokat várják, akik a szűrőállomástól meghívó levelet kaptak.
A szűrés helye: Nagykanizsa MJV Kórháza Mammográfiás Labor, Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-6. Tel: 93/ 502-000/2728
Május 2. és május 3. ((hétfő, kedd) dr. Dömötör Károly Május 4. (szerda) dr. Pataki Miklós Május 4. és 5. (kedd, szerda) dr. Bogár Gáspár Május 5. (csütörtök) dr. Tóth Éva (dr. Kovácsné) Május 9. (hétfő) dr. Hajdú Katalin Május 10. (kedd) dr. Kovács Beáta Május 10. és 11. (kedd, szerda) dr. Busznyák László Május 11. (szerda) dr. Kiss Judit Május 12. (csütörtök) dr. Horváth Ágnes Május 16. (hétfő) Ünnep -nincs szűrés Május 17. (kedd) dr. Beznicza Ernesztina Május 18. (szerda) dr. Gróf Márta Május 18. (szerda) dr. Kremzner István körzete: helyettes: dr. Hámori Zsolt Május 19. (csütörtök) dr. Pongrácz Katalin Május 23. és 24. (hétfő, kedd) dr. Szakáll Erzsébet Május 25. és 26. (szerda, csütörtök) dr. Bacher Ilona Május 26. (csütörtök) dr. Hámori Zsolt Május 30. (hétfő) dr. Dénes András Május 31. (kedd) dr. Pálffy Erzsébet körzetéhez tartozó páciensek. Rendelési idő:
Hétfő, kedd, csütörtök: 13.30-16.00-ig, szerda: 8.00-16.00-ig Az érintettek számítsanak arra, hogy a háziorvos, a körzeti ápolónő vagy védőnő személyesen felkeresheti őket. Kérjük Önöket, hogy a torlódások elkerülése érdekében a meghívólevélben megjelölt időpontokat szíveskedjenek betartani. Felmerülő kérdéseikkel forduljanak az ÁNTSZ Zala Megyei Intézete, Megyei Szűrési Koordinációs Osztályához. Elérhetőség: Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. Telefon: 92/549-185
TAJEKOZTATO A VÁROS NAPI BUSZKÖZLEKEDÉSRŐL
I. Április 29-én 8,00-április 30-án 22 óráig lezárás az Erzsébet téren a Rozgonyi úttól a Fő útig . Erintett járatok:
29-es vonal: Dél-Zalai megálló kimarad. Király úr-Vásár út-Erzsébet téri nyomda-Magyar út-Erzsébet téri Bolyai iskola-Vásár út-Kalmár út- Király út. 16-os vonal járatai aut. állomásról a Dél-Zalai megálló érintése nélkül közlekednek. Helyközi járatok Király utcai körforgalmon keresztül a Zrínyi utcán át hagyják el a belvárost.
II. Erzsébet tér déli oldala Ady úttól a Zárda utcáig április 29-én 15,30-19,00 óráig, április 30-án 9,00-18,00 óráig kerül lezárásra. Erintett járatok:
17,17/A,17/E,32,32/A,32/E,32/C vonalak: Keleti irányba: Király út-Zrínyi út-ideiglenes megálló-Csengery út-Deák tér. Nyugati irányba: Deák tér-Sugár út-Rozgonyi l.-Aut. Állomás-Vásár utca-Kalmár utca-Király u. 23-as vonal Vasútállomásra: Deák tér-Sugár u.-Rozgonyi u.-Vásár u.-Kalmár u.-Körforgalom-Zrínyi u-Ady u. 24-es vonal Napraforgó térre: Csengery út-Sugár u. (Dél-Zalai megálló helyett csak az Apolló Mozi megállónál lehet fel- és leszállni.) A helyközi járatok is ezeken az útvonalakon közlekednek.
III. Április 29-én 16,00-17,00 óráig a Fő út teljes lezárása az Erzsébet térről az Eötvös térig. Érintett helyi és helyközi járatok útvonala:
Nyugati irányba: ...Huszti tér-Rozgonyi út-Aut. Állomás... Keleti irányba: ...Aut. Állomás-Zrínyi u-Kossuth tér-Kórház utca...
n
ÉGŰ 1
L
SOKNEMZETISEGU KULTÚRÁVAL
AZ EURÓPAI UNIÓBAN
AZ EURÓPAI UNIOHOZ VALÓ CSATLAKOZASUNK 1. ÉVFORDULÓJÁNAK ÜNNEPI RENDEZVÉNYEI A HEVESI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN, 2005. MÁJUS 1-JÉN
♦ 17.30 órakor a HSMK színházi előcsarnokában. JELVÉNYEK AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBÓL A nagykanizsai jelvénygyűjtők gyűjteményes kiállítása ♦ 18.00 óra a HSMK melletti szabadtéri színpad
SOKNEMZETISÉGŰ KULTÚRÁVAL AZ EURÓPAI UNIÓBAN - művészeti gálaest. Köszöntőt mond: Teleki László politikai államtitkár és Litter Nándor polgármester. Fellépnek: a szepetneki Királyi Pál ÁMK német nemzetiségű gyermek és ifjúsági csoportjai; a Kanizsa és Rozmaring Táncegyüttes; a Fehér Kígyó Cigány Hagyományőrző Együttes; a Kanizsai Horvát Kórus és a Kanizsai Horvát Néptánccsoport ♦ 20.00 óra a HSMK melletti tér ÍZELÍTŐ AZ EURÓPAI UNIÓ NEMZETEINEK TÁNCAIBÓL Az Eraklin Táncklub bemutatója 20.30 óra a HSMK melletti tér VÁROSI UTCABÁL A LITTLE FLAMINGÓ KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL (Rossz idő esetén a programok helyszíne a HSMK színházterme illetve előcsarnoka.) 22.00 óra a HSMK melletti tér ÜNNEPI TŰZIJÁTÉK
c
KANIZSAI MÉDIA
13
Április 29 — Május 5.

Április 29. péntek
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42 Hangos Lapozó 06:48 K''arc - kulturális magazin 07:14 Jelkép - református 07:24 Mese: Vackor az óvodában 07:30 Krónika 07:40 Reklám 07:42 Jövő 7 07:55 Sport 08:08 Adjuk magunkat 08:18 Reklám 08:20 Krónika 17:00 Brill 20 magazin. Vállalkozásról mindenkinek 18:00 Krónika 18:10 Reklám 18:16 Mese: Dávid király és fia 18:21 Jelkép - katolikus 19:00 Krónika 19:10 Reklám 19:16 Nyugati Régió 19:42 Adjuk magunkat 19:49 Reklám 19:50 Krónika 20:01 K''arc - kulturális magazin 20:30 Hírháló 21:00 Válaszcsapás -amerikai akciófilm 23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat
Április 30. szombat
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42 Hangos Lapozó 06:48 Nyugati Régió 07:14 Jelkép - katolikus 07:24 Mese: Dávid király és fia 07:30 Krónika 07:40 Reklám 07:42 K''arc - kulturális magazin 08:08 Adjuk magunkat 08:18 Reklám 08:20 Krónika 08:30 Hírháló 09:00 TV shop 09:30 Színházi magazin 10:00 Maksavízió 10:30 Épi-Tech magazin 11:00 Pénzhalász -telefonos nyereményjáték 17:00 MOTORacing - sportmotor-magazin 18:00 Storyboard 18:30 Adjuk magunkat 18:40 Tv mozi: Szindbád -magyar dráma 20.00 Rally Tv 20:30 Hírháló 21:00 Nem mind arany ami fénylik - spanyol dráma 23:00 Bence show 23:30 Különjárat
Május 1. vasárnap
06:30 Tv mozi: Szindbád - magyar dráma 08.00 Adjuk magunkat 08:10 Storyboard 08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30 Egészségmagazin 10:00 Szemeszter - diákmagazin 10:30 MOTORacing - sportmotor-magazin 11:00 Pénzhalász - telefonos nyereményjáték 17:00 Épi-Tech 18:00 Válogatás a hét műsoraiból 18:30 Adjuk magunkat 18:40 Tv mozi: Sok hűhó semmiért - magyar vígjáték 20:06 Megjöttünk sorozatból 20:30 Hírháló 21:00 Az én országom - amerikai filmdráma 23:00 Maksavízió 23:30 Bencze show
Május 2. hétfő
06:30 Tv mozi: Sok hűhó semmiért -magyar film 07:59 Adjuk magunkat 08:09 Megjöttünk sorozatból - Dél-Amerika 1,2. rész 17:00 Szemeszter 18:00 Krónika 18:10 Reklám 18:17 Mese: Hogyan osztotta el a libákat a paraszt 18:19 Jelkép - adventista 19:00 Krónika 19:10 Reklám 19:14 Jövő 7 19:40 Adjuk magunkat 19.48 Reklám 19:50 Krónika 20:01 Nyugati Régió 20:30 Hírháló 21:00 Sárkány
útja - hongkongi akciófilm 23:00 Színházi magazin 23:30 Különjárat -Balogh Zoltán keményzenei magazinja
Május 3. kedd
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42 Hangos Lapozó 06:51 Jövő 7 07:17 Jelkép - adventista 07:27 Mese: Hogyan osztotta el a libákat a paraszt 07:30 Krónika 07.40 Reklám 07:42 Nyugati Régió 08:09 Adjuk magunkat 08:15 Reklám 08:20 Krónika 17:00 Dokumentum film 18:00 Krónika 18:12 Reklám 18:14 Mese: Csipike és Kukucsi 18:20 Jelkép - katolikus 19:00 Krónika 19:12 Reklám 19:14 Házban ház körül 19:41 Adjuk magunkat 19:48 Reklám 19:50 Krónika 20:01 Jövő 7 20:30 Hírháló 21:00 Kleopátra 1. rész - amerikai filmdráma 23:00 Egészségmagazin 23:30 Bence-show: beszélgetések hírességekről
Május 4. szerda
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42 Hangos Lapozó 06:48 Házban ház körül 07:14 Jelkép - katolikus 07:24 Mese: Csipike és Kukucsi 07:30 Krónika 07:40 Reklám 07:42 Jövő 7 08:08 Adjuk magunkat 08:18 Reklám 08:20 Krónika 17:00 Gyógyulj velünk! Magazin betegségről, egészségről 18:00 Krónika 18:10 Reklám 18:15 Mese: Pöttömke 18:19 Jelkép - evangélikus 19:00 Krónika 19:10 Reklám 19:15 Jövő 7 19:28 Sport 19:42 Adjuk magunkat 19:48 Reklám 19:50 Krónika 20:01 Házban ház körül 20:30 Hírháló 21:00 Kleopátra 2. rész - amerikai filmdráma 23:00 Szemeszter - diákmagazin 23:30 brill 20 magazin. Vállalkozásról mindenkinek
Május 5. csütörtök
06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42 Hangos Lapozó 06:49 Jövő 7 07:02 Sport 07:16 Jelkép - evangélikus 07:26 Mese: Pöttömke 07:30 Krónika 07:40 Reklám 07:42 Házban ház körül 08:08 Adjuk magunkat 08:10 Reklám 08:20 Krónika 17:00 Tér-Erő. A régiók, a vidékfejlesztés magazinja 18:00 Krónika 18:10 Reklám 18:15 Mese: Vackor bemutatkozik 18:20 Jelkép - református 19:00 Krónika 19:00 Reklám 19:15 K''arc - kulturális magazin 19:41 Adjuk magunkat 19:48 Reklám 19:50 Krónika 20:01 Jövő 7 20:16 Sport 20:30 Hírháló 21:00 Dolcsi Vita - amerikai kanadai vígjáték 23:00 Épi-Tech magazin 23:30 MOTORacing - sportmotor magazin
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A TESTVÉRVÁROSI ALAP 2005. ÉVI TÁMOGATÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE
A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek ez irányú működésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése.
A pályázók köre:
Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmények, öntevékeny csoportok. Pártot, pártpolitikai tevékenységet és párthoz kapcsolódó szervezetet nem támogat az alap.
A pályázat általános feltételei:
1. Pályázatot csak Nagykanizsa Megyei Jogú Városban működő szervezetek nyújthatnak be, pályázati űrlapon, az űrlap hátoldalán megjelölt kötelező mellékletek csatolásával.
2. A tervezett projektnek Nagykanizsa MJV testvérvárosai - Akkó, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Puchheim, Salo - valamelyikében működő partnerszervezet aktív együttműködésével 2005.07.01. és 2006.06.30. között kell megvalósulnia.
3. A külföldi partner együttműködésről szóló írásos nyilatkozatát a pályázathoz csatolni kell.
4. Csak társfinanszírozással, a pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet pályázni részletes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre. Önerő lehet más pályázaton nyert forrás is, de szervezési költség nem számolható el.
5. Az elnyert támogatást - testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot - részletes elszámolással, á pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész mértékéig biztosítja az alap. A nyertes pályázó a teljes költségvetés - az önrész és a támogatási összeg - felhasználásáról köteles elszámolást, a program elvégzéséről pedig beszámolójelentést készíteni. A támogatási összeg folyósítására ezek benyújtása után kerülhet sor.
6. Előnyben részesülnek azok a pályázók, melyek nem csak erre az alapra nyújtanak be pályázatot. A párhuzamos pályázat benyújtását a pályázónak igazolnia kell. A Testvérvárosi Alapból elnyert támogatást a pályázó más pályázatokon önerőként tervezheti.
7. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot. Ez esetben célonként külön űrlapot kell kitölteni. Egy postai küldeményben csak egy pályázat adható fel.
8. A nyertes pályázó köteles támogatási szerződést kötni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával.
9. A nyertes pályázónak megnyilatkozásaiban, interjúkban, újságcikkben, kiadványokban stb. fórumokon jeleznie kell, hogy a program Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával jött létre.
10. A Polgármesteri Hivatal fenntartja a jogot a nyertes programok ellenőrzésére.
11. A beérkezési határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A hiányosan beküldött pályázatok érvénytelenek. A határidő módosítására és hiánypótlásra nincs mód. A döntésről minden pályázó értesítést kap. A támogatási ígérvényt elnyerő pályázók jegyzékét a Polgármesteri Hivatal a sajtóban közzéteszi. A pályázaton nem vehet részt olyan szervezet, mely a Polgármesteri Hivataltól korábban kapott egyéb támogatással nem számolt el.
12. A pályázatot a pályázati felhívás mellékletét képező pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével kettő példányban kell beküldeni a következő címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri Kabinet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Pályázati adatlapok ezen a címen kaphatók, vagy az önkormányzat internet honlapjáról www.nagykanizsa.hu tölthetők le. A faxon vagy e-mailen beküldött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
Beérkezési (nem postára adási) határidő:
2005. május 2. 08.00 óra
14
HIRDETES
I
APROHIRDETES

INGATLAN
Nk-án a belvárosban 700 nr-es, társasház építésére is alkalmas telek eladó! Érd.: 30/227-3294. 30/448-6072 (5446K)
Nk-án a belvárosban 126 nr-es, három szoba + hallos családi ház kerttel, garázzsal eladó, vagy Nagykanizsai illetve Balaton parti lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Érd.: 20/9566-136 (5327K) Nagyrécsén családi ház költözés miatt eladó. Érd.: 30/543-2220 (5499K)
Zalakaroson zártkerti házrész kis telekkel eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/438-1243 (5547K)
Nagyfakos Virághegyen szőlő pincével, gyümölcsössel eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Érd.: 93/324-776 (5549K)
Nk-án a VI. emelen (Bartók B. 8.) felújított, 2,5 szobás, erkélyes lakás új konyhabútorral eladó. Irányár: 7,8 millió Ft. Tel.: 93-318-798 (5556K)
Nk-án az V. emeleten (Bartók B. 8.) 66 nr-es, 2,5 szoba + étkezős erkélyes lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 93-318-798, 70-526-2792 (5557K)
Nk-án a Munkás úton központi fűtéses házban egyszemélyes garázs eladó. Érd.: 93/314-787, 30/319-2741 (5568K)
A volt Mezőbank, későbbi Gumibazár üzlet-irodaként Király u. 8. szám alatt kiadó. Érd.: 30/2044-556, 93/313-271 (5564K)
Nk-án a Csengery úton 59 nr-es lakóház eladó vagy elcserélném lakható zalakarosi kisebb ingatlanra. Érd.: 93/386-799 (5569K)
BÉRLET
Nk-án keleti városrészben három szobás, bútorozatlan II. emeleti lakás hosszú távra kiadó. (1 havi kaució szükséges). Érd.: 30/214-0080 (5565K)
Nk-án a Kazanlak krt-on kétszobás, bútorozott lakás kiadó. Ár.: 31.000 Ft + rezsi. Érd.: 20/490-6066 (5570K)
Belvárosban garázs kiadó! Érd.: 93/318-485 (5571K)
VEGYES
Kismama, csecsemő, gyermekholmik, divatos tavaszi ruhák, lábbelik, szoptató, fürdető, biztonsági kellékek, bababútorok újszerű állapotban eladók. Érd.:
93/326-516, Nk, Olaj u. 8. (5527K)
Freddy IV szekrénysor dohányzóasztallal eladó. Irányár: 30.000 Ft. Tel.: 30-999-7927 (5558K)
Németjuhász növendék oltva, kétütemű kapálógép, 30 db jugoszláv fajtájú szilva csemete eladó. Érd.: 20/345-5102 (5559)
2 db gázpalack, 2 db szőnyeg (2x3 m), 2 db szekrénysor, 1 db kárpitozott garnitúra újszerű állapotban, 2 db pehelypaplan, vánkosok, 1 db 120 l-es Lehet hűtő eladók. Érd.: Nagykanizsa, Berzsenyi u. 5/b. 93/311-552 (5566K)
170 literes prés újszerű állapotban olcsón eladó. Ugyanitt 200 kg-os új mázsamérleg eladó. Érd.: 30/448-6072 (5572K)
Eladó termő citromfa, 42 éves Agávc, hegesztőtrafó, liftnek végtelen csiga, Simson motoros kapálógép gumikerékkel, utánfutóval, valamint egy Trabant. Érd.: 93/325-119 (5573K)
Kecsketej folyamatosan eladó. Érd.: 30/4219-731 (5574K)
SZOLGALTATAS/ALLAS
Az Ön számára értéktelen vashulladékot, forgalomból kivont gépjárművét készpénzért átveszem! Ugyanitt használt autóalkatrészek eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)
Erdőtulajdonosok figyelem! Erdőt, kitermelt fát, ritkítást, mindenfajta fát vásárolok készpénzért. Érd.: 30/9530-053 (5567K)
Meghibásodott távirányítóját (TV, videó, hifi) a helyszínen megjavítom. Érd.: 20/510-2723 (5575K) Meglévő és új feladatok ellátásához üzletkötő munkatársakat keresünk Nagykanizsa és környékére. Feltétel: minimum középfokú végzettség, mobilitás, megbízhatóság, kiváló kommunikáció. Előny: számítógépes elérhetőség. Jelentkezés és időpont egyeztetés: 30/650-0494 (5577K)
SZOLGÁLTATÁS/ÁLLÁS
Ford Escort, 1994-es évjáratú, 69 ezer km-rel. betegség miatt eladó. Érd.: 93-311-552
Jó állapotban Babetta (Jáva) segédmotor sisakkal és használható alkatrészekkel reális áron eladó. Érd.: 93-321-734 (18 óra után)
Lada Samara 1,3, 3 ajtós, 2006 októberi műszakival eladó. Érd.: 30/539-6390 (5576K)
r
~ ITT VAN EURÓPA! * *

—« * ávfM
*

EURÓPA NAPOK RENDEZVENYEI
Nagykanizsa, 2005. május 1-9.
Megvalósult a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával
üwnmmsimfi CttmOaet J(M ■&«»««
S3t*eatKKSM«» j*fHiCHMlr ** Iís» * CsfWMSiaaivMWMt
* lütptm*** üir.tlv (KM aémrt iwattartiaegi itaptim**
■ti mm «c* ru;»t*!*»
tt ar* fíinmi tfrauhn
Nk-án kétszintes családi ház alsó szintjén üzlethelyiséggel 1120 nr), felső szinten lakással (120 m;i, nagv zöldterülettel, két garázzsal egyben eladó. Érd.: 30/227-3294
HIRDESSEN A KANIZSA LJSAGBAN! 21.000 HÁZTARTÁSBAN VAGYUNK OTTHON!
iiiiiii
Nyitvatartási H-K-P: 7-13 óra, Sz-Cs: 13-19 óra
Várom régi és új vendégeimet (Erzsébet téri fordrászüzletből) ERZSI
Kőnig menü ♦ 400 Ft / menü kiszállítva
S Vállalati étkeztetést vállalunk S Étkezési jegyet elfogadunk Havi étlap: www.konigmenu.hu Érd.: 93/700-137
SPORT
15
c
SPORTHÍREK • SPORTHÍREK • SPORTHÍREK
3
ÚJABB ÉRMEK
Az NTE judosai a hónap elején Graz-ban jártak kétnapos versenyen. 11 ország 70 csapata, mintegy 1200 fővel sorakozott fel a tatamin. Az NTE képviseletében Aczél Éva (leány, 44 kg) két győzelemmel és egy vereséggel III., Szentes Benjámin (fiú, 40 kg) 1 győzelem 1 vereséggel IX., és Mihovics Szabina 4 győzelemmel az I. helyen végzett. A Dél-du-nántúli régió közös csapatának tagjaként indultak, mely csapat a VII. helyen végzett.
A nemrégiben megrendezett Magyar Köztársaság Kupa serdülő bajnokságról Mihovics Szabina 3 győzelemmel és 1 vereséggel ezüstéremmel térhetett haza.
Az elmúlt hétvégét is versenyzéssel töltötték a judokák. Nagyatádon, a Bencsik Emlékversenyen vettek részt, ahonnan szép helyezésekkel tértek vissza. A D-sek között Huszár Máté 20 kg-ban III., Huszár Martin 28 kg-ban V. lett. A C-s diákoknál Kardics Konrád 36 kg-ban I., Csonka Richárd 33 kg-ban II. helyezést ért el. A Diák B és A korcsoportban Aczél Éva 44 kg-ban, Szentes Benjámin 38 kg-ban hozta el az ezüstöt.
UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG
Az NB I/B labdarúgó utánpótlás bajnokságon U-19 és U-17 korosztályban az NTE 1866 MÁV Rt. egyaránt verte a Mosonmagyaróvár csapatát, előbbiben 7-0, utóbbiban 2-0 arányban. Az U-15 - U-13-asok is győzedelmeskedtek a Mézga Kaposvár csapata ellen 5-2-re és 5-3-ra.
DÖNTŐS ÚSZÓ A hét végén Egerben voltak Országos Ifjúsági Bajnokságon a Dél-zalai Vízmű SE úszói. Közülük csak Silló Dánielnek sikerült döntős, 8. helyezést elérnie 50 méter gyorson. A többieknek ezúttal nem sikerült. LÁBTOLL DIÁKOLIMPIA Nagykanizsa, Szepetnek, Keszthely és Cserszegtomaj települések hét általános iskolájának 45 versenyzője vett részt a III—IV. korcsoportú megyei láb-toll-labda diákolimpián a Zsigmondy tornacsarnokban. A megyei versenyről csapatban az első hat, egyéniben az első nyolc játékos jutott tovább az országos döntőre Zánkára.
Nagykanizsai eredmények: A III. korcsoportban fiú egyéniben Budavölgyi Bálint (Péterfy) 1.,
Április közepén Békéscsabán rendezték a Gyermek Magyar Bajnokságot. Nagykanizsáról leány és fiú kard, valamint fiú tőrös kategóriákban indultak versenyzőink. A pénteki napon ketten, Mauer és Vercz kerültek a 32-es táblára. A kardosok jobban sikerült. Fiú kardban 51 indulóból Kancsár Bálint a döntőbe jutott, ahol a 8. helyen végzett. A lányoknál 28-ból Kocsis Eszter 9., Varga Viviána 11. helyezést ért el. Mátyás Szabina döntőbe került és megnyerte a versenyt, így a 2005 év Gyermek Magyar Bajnoka címet viselheti. (Edzője Tóth Tamás Tibor).
Szombaton zajlottak a csapatversenyek. A fiú tőr csapat (Maurer, Somoskeőy, Vercz) 12 indulóból a 7. helyen végzett. A leány kardosok (Mátyás, Ko-
Lukács Márton (Rozgonyi) 2., Csizmadia Ádám (Péterfy) 7. lett. IV. korcsoportban leány egyéniben Bátor Hajnalka (Hevesi) 2., Göncz Annamária (Hevesi) 3., Szappanos Klaudia (Zrínyi) a 4. helyezést értek el. A fiúk csapatbajnokságán a nagykanizsai Hevesi Iskola csapata (Bátor Hajnalka, Bársony Szabolcs, Göncz Annamária, Huszár Emil) 1., a Péterfy csapata (Arany Bálint, Budavölgyi Bálint, Csizmadia Ádám, Lukács Benedek) 3. helyen végzett. Fiú egyéniben Arany Bálint (Péterfy) 2., Huszár Emil (Hevesi) 6., Bársony Szabolcs (Hevesi) 7., Klinger Roland (Péterfy) 11., Lukács Benedek (Péterfy) 13., Hegyi Szabolcs (Péterfy) 14. lett.
VEGYES SZEREPLÉS
A CWG Kanizsa felnőtt csapata OBI/B-s mérkőzést játszott a TIPO VSC ellen 23-án itthon. Az önbizalomhiány megint rányomta bélyegét a mérkőzés első felére, s után a hátrányt már csak mérsékelni tudták, így vendégek nyertek 13:5-re.
Az ijsúságiak bajnoki mérkőzést játszottak másnap a Komplex csapatával. Fegyelmezett, ám nem túl jó játékban 13:8 arányban nyertek.
csis, Varga) kiemeltként a döntőbe jutásért 45-38-ra legyőzték a Gödöllő csapatát, majd a döntőben a BSE csapatától 45-23-ra kikaptak, így ezüstérmesek lettek.
Ugyanezen a hétvégén Kecskeméten a felnőttek vidékbajnokságon versenyeztek. Az NTE szakosztályát 5 férfi tőrös képviselte. Egyéniben 33 indulóból Bagonyai László 6., Szmodics Zoltán 10., Bartha Péter 16., Tizedes Balázs 19., Bartha Tamás a 27. helyen végzett.
A másnapi csapatversenyen a Kecskemét csapatát 45-6-ra legyőzve a döntőbe jutottak. Az aranyéremért vívott küzdelemben Gyula csapatát 45-42 legyőzték, így méltán érdemelték ki a 2005 év felnőtt férfi tőr vidékbajnok csapata címet.
LÁBTOLL-LABDA DIÁKOLIMPIA
Második alkalommal rendezhette meg városunk a Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntőjét, melyre a Mező Gimnázium tornatermében került sor. A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Lábtoll-labda Szövetség és a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola rendezte.
A döntőre hét település 31 csapatának 106 játékosa nevezett. Nagykanizsát a Cserháti, a Thúry Szakközépiskola, a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola, a Batthyány és a házigazda Mező Gimnázium képviselte. Az ünnepélyes megnyitót követően pénteken a csapatmérkőzések, majd másnap az egyéni mérkőzések zajlottak két korcsoportban.
A döntő legeredményesebb oktatási intézménye a Mező Gimnázium volt, a két arany, egy-egy ezüst és bronzérmével. Eredmények: V. korcsoport: Fiú egyéni (42): 1. Hartai Attila (Cserháti) 3. Balikó Attila (Zsigmondy) 7. Patyi Roland (Zsigmondy) 11. Pölcz Ottó (Cserháti). Fiú csapat (12):1. Cserháti SZKI Csizmadia Tamás, Hartai Attila, Pölcz Ottó, Szeiler Péter 6. BLG I. De ne Krisztián, Gyuricz Dávid, Németh Bálint, Schmidt Zoltán, 7. BLG II. Egry Gyula, Fordán Dávid, Kovács Árpád, Kupó Csaba, 8. BLG III. Belső Bence, Dominkó Dóra, Kassai Márton, Rodek Gábor, 9. Mező GIM. Banka Péter, Szentes Balázs, Szentes Péter. Leány egyéni (14): 1. Budavölgyi Veronika Mező GIM. VI. korcsoport: Fiú egyéni (20): 9. Both Gergő (Mező), 11. Györkös László (Mező). Fiú csapat (13): 3. Zsigmondy SZKI. Balikó Attila, Patyi Roland, Varró Ferenc, Barnóczki Péter, Bajor József, 7. Mező GIM. Both Gergő, Dobó István, Györkös László. Leány egyéni (7): 1. Végh Dóra (Mező), 3. Bognár Kinga (Mező). Leány csapat (3): 1. Mező GIM. I. Bognár Kinga, Budavölgyi Veronika, Végh Dóra, 3. Mező GIM. II. Deés Enikő, Kele Tímea, Tóth Nikoletta.
VÍVÓ BAJNOKI CÍMEK
Nagykanizsa belvárosában, a Deák tér 10. Millenium- ház ezévi tetőtérbeépítése során létrejövő 5 db 30- 62 nm alapterületű összkomfortos lakások előjegyezhetek, 159.9e Ft+ áfa /nm-tcJ. Átadás: 2005. karácsonya
Hévű egyik legfrekventáltabb helyén, a BM üdülővel szemben lévő telek, és a ráépíthető 6 lakásos exkluzív társasház építési joga beruházóknak vagy befektetőknek eladó.
Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2/a alatti 4 lakásos társasház földszintjén eladó 1 db 78 nm- es 4 szobás összkomfortos, teljesen felújított lakás. Ára: bruttó 179.9e Ft'' nm.
A lakáshoz a szuterén szinten nagyméretű tároló tartozik. Ugyanitt eladó 1 db 17 nm-es személygépkocsi tároló bruttó 1.690e Ft-ért.
Nagykanizsa. Király u. 23. alatt eladó egy tetőtéri 2+2 félszobás 74 nm- es lakás, 2005. májusi átadással.
Állami támogatású hitelek, szociál- politikai támogatás, illetékmentesség.
Egyeztetés, tervismertetés:
ÖK0-HÁZ 2000 Kft. Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5.1.em., Tél /fax: 93/516 715
Balassa Béla építész vezető tereező. Tel.: 30/ 901 9013, E-mail: balassabela@chello.hu Referenciajegyzék megtekinthető: members.chello.hu/balassab
QK+MA7
2_ 0_0_ 0
( r i t <> , f S INGAT l. ANrt 11. ESZTO K F T.
CSOKI I ANYA
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (az udvarban) Tel.: (30) 9363-923
BALLAGÁSRA, ANYÁK NAPJA ALKALMÁBÓL tábla csokoládék, desszertek, sütemények nagy választékban kaphatók!
Bolero italporok 38 Ft
1 l-es szörpök 99 Ft
180 g-os kekszek 99 Ft
Bolero pezsgőtabl 20 db 99 Ft
Pisztácia 159 Ft
Tejszínhab spray 199 Ft
500 gr-os nápolyi 5 íz 199 Ft
Completta 200 gr-os 279 Ft
Toffifee 299 Ft
Nescafe 3/1-ben 10 db 329 Ft
Kinder tojás 119 Ft
500 gr-os táblacsoki 299 Ft 500 gr-os rágógumi 349 Ft 500 gr-os tortabevonó 399 Ft 500 gr-os csokiparány 399 Ft 500 gr-os barackmag 399 Ft Cherry Quenn desszert 399 Ft Raffaelo T15 499 Ft
500 gr-os gumicukor 499 Ft 500gr-os konyakmeggy 799 Ft
Szakszervezeteknek, közületeknek, viszonteladóknak kedvezmény!
Áraink a készlet erejéig érvényesek!
Nyitva: Hétfő - Csütörtök: 9.00 - 17.00 szombat: 9.00-12.00
I. - II. - III. évesek
FIGYELEM!
UTOLSÓ LEHETŐSÉG AZ ÉRETTSÉGI KIVÁLTÁSÁRA!!!
A A*
40 órás INTENZÍV FELKESZITO tanfolyam indul a júniusi ANGOL és NÉMET NYELVVIZSGÁRA A DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN
vizsgáztató tanárok vezetésével.
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL!
30 % TANDÍJ- ÉS VIZSGADÍJ VISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!!!
Beiratkozás: személyesen, április 30-ig
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. Tel.: 93/326-413, Mobil: 30/400-5253 E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20-0129-04
Akkredit: 0584
P E 1 R O

GALÉRIA
Farkas Ferenc
szobrászművész és
Frimmel Gyula
grafikusművész kiállítása
Megnyitó:
április 30. szorpbat 17 óra
Megnyitja:
ifj. Lehota János esztéta
A megnyitón kisorsoljuk Frimmel Gyula „Goya álma" című alkotását.