Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.09 MB
2020-12-07 10:53:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
506
1006
Rövid leírás | Teljes leírás (331.06 KB)

Kanizsa 2006. 001-003. szám január

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XVIII. évfolyam 1. szám 􀁑 2006. január 12. Megjelenik: 21.000 példányban 􀁑 http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
A tavaly szeptembertől december végéig
tartó internetes szavazást és ezzel a „Házi-
Patika.com – Az év kórháza 2005” címet a
közel 63 ezer szavazat alapján az Országos
Sportegészségügyi Intézet nyerte a szavazatot
kapott 231 intézmény közül. Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Kórháza Az év kórháza
2005. díj második helyezettje, míg a
Kórházi infrastruktúra kategória győztese.
Dr. Szabó Csaba, az intézmény főigazgatója
a többi kategóriák eredményét is ismertette
a kedden délután, a kórház éttermében a
városvezetés által szervezett fogadáson.
Eszerint az Ápolás- és szakszemélyzet kategóriában
5. helyezést, az Ellátás kategóriában
harmadik, a Környezet és tisztaság kategóriában
a második helyezést, az Orvos-szakmai
ellátásban 10. helyezést ért el a kórház.
– Úgy gondolom, ez az eredmény annak a
gyümölcse, hogy Önök már hosszú évek óta
magas színvonalú munkát végeznek, és ezt
szeretném Önöknek mindannyiunk nevében
megköszönni. Kívánom azt, hogy továbbra is
ilyen lendülettel, odaadással végezzék a
munkájukat – mondta köszöntőjében Litter
Nándor polgármester. – Szeretnék az eredményekhez
gratulálni, hiszen olyan versenytársakat
utasítottak maguk mögé, akiknek talán
jobbak a lehetőségeik, és más körülmények
között dolgoznak, s ez a tény is emeli
ennek a helyezésnek az értékét. Ez az eredmény
egyébként arra is nagyon jó, hogy felhívjuk
a figyelmet arra, hogy városunkban
egy korszerű, jó gyógyító intézmény működik.
Ezt a tényt igazán csak akkor tudjuk értékelni,
ha műagunk is a betegek közé kerülünk.
Az elmúlt évek fejlesztései, az a kétmilliárdos
érték meghozták a maguk eredményét,
hiszen az infrastruktúrát értékelő kategóriában
első lett a kanizsai kórház.
(A szavazás végeredményét lapunk
16. oldalán közöljük)
Kórházunk az elsők között
2
KLUB-ÜNNEP
A Vasutas Nyugdíjas és Kertbarát Klub karácsonyi
ünnepséget tartott. Röst János alpolgármester
és Balogh István klubelnök köszöntötte
a 103 fős klubtagságot. Az ünnepség vendége
volt Büki Pálné, az Idősügyi Tanács társelnöke
és Kámánné Szép Terézia, a ház igazgatója.
A műsort az Aranymetszés Művészeti Iskola
tanulói szolgáltatták, közreműködött továbbá
a klub tánckara pásztorjátékkal, énekkara
karácsonyi dalokkal, valamint Ferinc Lászlóné
klubtag szavalatával. A rendezvény vendéglátással,
jó hangulatban zajlott, ugyanúgy,
mint a 29-én rendezett klub-szilveszter.
MDF-JELÖLT
A Magyar Demokrata Fórum nagykanizsai
országgyűlési képviselőjelöltjének bemutatására
karácsony előtt sajtótájékoztató keretében
került sor. Hegedűs Ferenc, az MDF megyei
kampányfőnöke és Kardos Ferenc, a helyi
szervezet alelnöke mutatta be a jelöltet, Kisgyura
Jánost. A jelölt lenti MDF-szervezet
alapítójaként 1989. óta vesz részt a közéletben.
Jelenleg a kanizsai szervezet elnökeként
tevékenykedik. Minden szempontból alkalmas
a megmérettetésre: tanárként, vállalkozóként
és sportemberként az élet több területén jól ismeri
a helyi gondokat, melyek megoldásában
eddig is igyekezett korrekt módon részt vállalni.
Kisgyura János a legfontosabb teendők között
említette a munkahelymegtartó beruházások
elindítását, a kis- és középvállalkozások
támogatását valamint a fiatalok mindennapjait
nehezítő problémák – lakáshelyzet, munkahelyek,
képzések – megoldását.
PANEL FELÚJÍTÁSOK
A panelprogram első kanizsai sikereiről
számoltak be az ünnepek előtt a város vezetői.
Litter Nándor polgármester elmondta,
hogy megtörtént az első kilenc kanizsai pályázat
elbírálása: valamennyi pályázat elnyerte
a felújításhoz szükséges állami támogatást.
Így az egyharmad részben állami-, és ugyanilyen
mértékben önkormányzati illetve lakóközösségi
költségvállalással megvalósítható
felújítások mintegy ötszáz kanizsai lakás korszerűsítését
teszik lehetővé, lakásonként öszszesen
1,2 millió forint értékben. A panelprogramra
városunkban a most elbíráltakon
kívül összesen 25 lakóközösség jelentkezett.
Remélhetőleg az ő pályázataik is befogadásra
kerülnek majd az elbíráláskor. A pályázatokban
többségében homlokzat- és tetőszigetelést,
nyílászárócserét illetve kazánház-felújítást
terveznek. Mindez a közel tízezer kanizsai
panellakásból mintegy 1800-at érint. A
2006-os esztendőre az önkormányzat 530 millió
forintnyi kötelezettséget vállalt, így a városban
akár másfél milliárdos felújítás is
megvalósulhat. Röst János alpolgármester
hozzátette: a panelprogramra szánt önkormányzati
támogatás azért is figyelemreméltó,
mert a város költségvetésének 2,5 százaléka.
ÉRTÉKELÉS ÉS JELÖLTBEMUTATÁS
Az SZDSZ helyi szervezete ünnepek előtti
sajtótájékoztatóján értékelte az elmúlt négy
esztendőt valamint sor került a zalai országgyűlési
képviselőjelöltek bemutatására is. Kovács
Kálmán informatikai és hírközlési miniszter
a helyi szervezet elnökeként a térségben
megvalósult infrastrukturális beruházásokról és
ezek jelentőségéről szólt. Kiemelte az épülő
autópályát valamint az Ipari Park és a logisztikai
központ kialakítását. E területek fejlesztésére
az SZDSZ a jövőben is kiemelt figyelmet
fordít. A politikus ismertette pártja programjának
legfontosabb elemeit: ezek az olcsóbb állam
megvalósítása, az egészségügy reformja
valamint az adócsökkentés. A sajtótájékoztatón
bemutatásra kerültek a zalai országgyűlési képviselőjelöltek
is. Az öt választókerületből kettőben
jelenleg miniszterként tevékenykedő politikus
indul, így Nagykanizsán Kovács Kálmán
informatikai és hírközlési miniszter,
Keszthelyen pedig Persányi Miklós környezetvédelmi
miniszter. Zalaegerszegen Vitkovics
Péter, Zalaszentgróton Csordás István, Lentiben
Tislér István indul harcba a voksokért.
JOBB ADNI, MINT KAPNI
A Magyar Békeszövetség decemberben
„Szép karácsony” címmel pályázatot hirdetett
meg, mely keretében a szervezet tagjai javaslatot
tehettek egy-egy kedvezményezés-támogatásra.
Mátés Jánosné, a Békeszövetség tagja
közreműködésének köszönhetően a miklósfai
Városszépítő Egyesületünk is a sikeres pályázók
táborához csatlakozhatott. Ennek eredményeként
sikerült szebbé varázsolni néhány
embertársunk ünnepét. Igencsak meglepődött
pár szerény körülmények között élő miklósfai,
amikor a „békehadtest” december 24-én
ajándékkal kedveskedett nekik.
NKTT KÖZGYűLÉS
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás
évértékelő beszámolóval kiegészített tanács
ülést tartott. Az ünnepi ülésen a 48 település
polgármestere mellett részt vettek azon
partner szolgáltatók képviselői is, akik a kistérségi
feladatellátásban különféle területeken
végzik a közszolgáltatási feladatokat. Az éves
tevékenységet a társulás elnöke, Litter Nándor
értékelte. A Társulás éves munkáját alapvetően
meghatározták az elhatározott fejlesztési
lehetőségek és a normatív finanszírozáshoz
vállalt feladatok teljesítése. A Belügyminisztérium
egyszeri fejlesztési lehetőségként
50 millió forintos támogatást nyújtott a Társulásnak
és ezen projekt keretében négy jelentős
feladat társulásban való megszervezésére vállalkoztak,
így a területfejlesztésben, a közoktatásban,
a szociális és nyilvános könyvtári
feladatok térségi ellátása került megszervezésre.
Elkészült és elfogadásra került a kistérség
komplex területfejlesztési programja valamint
a közoktatásra vonatkozó intézkedési
terv. A feladatellátásokra 114 millió forint
többletnormatívát igényelhetett a társulás. Az
összeg jelentős részét a közoktatásra és a pedagógiai
szakszolgálatra tudták fordítani. Különféle
térségfejlesztést érintő sikeres pályá-
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina (szülési szabadságon), Szőlősi Márta,
Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
I. emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda: ANTÓK
Nyomdaipari Kft. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjesztő: TOTALLAP
Kft. Felelős vezető:Fehér Tamás. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
december 20.
december 22.
december 24.
december 28.
Krónika
3
zatok eredményeként az év során további 165
millió forint összegű pályázati forráshoz jutottak,
ezzel jelentős közfoglalkoztatási tevékenységet,
bűnmegelőzési programot, turisztikai
és környezetvédelmi területen fejlesztéseket
indítottak el. A 2006. évi tervek között az
infrastrukturális fejlesztési területen a környezetvédelmi,
informatikai fejlesztések jelentik
a fő célokat. Nagy hangsúlyt helyeznek
az idegenforgalmi, turisztikai lehetőségek
bemutatására, a térség vonzerejének további
növelésére. A tanácsülésen részt vett Göndör
István országgyűlési képviselő is, aki az aktuális
fejlesztési, pályázati lehetőségekre hívta
fel a figyelmet, hangsúlyozva a kistérségi társulások
egyre fontosabb szerepét és a társulásban
rejlő előnyök jelentőségét.
EMLÉKTÁBLA A FISCHEL-HÁZON
Tarnóczky Attila szervezésében egy újabb
helyi jelentőségű épületre került fel emléktábla
A 69. emléktáblát a Czupi Kiadó állíttatta fel a
Csengery út 27/a. számú Fischel-házon. Az
épület Fischel Fülöpné 1912-ben épült bérháza.
Tervezői és kivitelezői Babics és Kosák helyi
építészek voltak. Fischel Fülöp, majd fia, Lajos
működtette tovább Markbreiter 1850-ben már
létező nyomdáját 200-nál több könyvet adva ki.
A nyomda és az 1873-ban alapított Zala, a város
második lapja 1909-ig volt a családé.
Könyv- és papírkereskedésük 1944-ig létezett.
Czupi Gyula kiadóként olyasvalakit keresett,
aki valamilyen módon kötődik a nagykanizsai
könyvkiadáshoz. A Fischel családnak komoly
szerepe volt ebben, helyi szerzőket is alkalmazott,
és Halis István két művét is kiadta. Az emléktábla
avató után Czupi Gyula, a Halis István
Városi Könyvtár igazgatója a könyvtárban bemutatta
a Czupi Kiadó 1995. és 2005. között
megjelent köteteit. Beszélt a kötetek szerzőiről,
felidézte a könyvekhez fűződő történeteket.
Egy évtizedes működése során a Czupi Kiadó
18 kötetet adott ki. A kiadó legfontosabb feladatának
azt tartja, hogy Nagykanizsához, illetve
Zala megyéhez valamilyen módon kötődő
műveknek, alkotóknak adjon teret.
PING-PONG VERSENY
A Csellengő Közösségi Ház látogatottsága
folyamatosan nőtt az ősz folyamán, s az ünnepek
előtt több programot is szerveztek az oda
betérő ifjak részére. Karácsony előtt közös
ajándékkészítésre invitálták a fiatalokat, december
29-én este pedig ping-pong versenyre
került sor, ahol Röst János alpolgármesterrel
mérkőzhettek meg a sportág kedvelői.
ÓÉVBÚCSÚZTATÓ
Az óévet városszerte vidámabbnál vidámabb
bálok és házibulik keretében búcsúztatták
a kanizsaiak. Az Erzsébet téren a korábbi
évek hagyományaihoz híven a városvezetés
is köszöntötte a polgárokat a 2006-
os év kezdetén. Felvételünk a Miklósfai Általános
Iskolában rendezett szilveszteri mulatságon
készült.
VÁLLALKOZÓK KÖSZÖNTÉSE
Az újév alkalmából Litter Nándor köszöntötte
a városban működő vállalkozások vezetőit.
A Hevesi Sándor Művelődési Központban
tartott fogadáson a polgármester szólt a város
elmúlt egy évének eredményeiről, a jövő terveiről,
az idei évben megvalósuló kulturális kezdeményezések
soráról. Litter Nándort követően
Teleki László államtitkár szólt a program
résztvevőihez. A program a jókívánságokat követően
fogadással zárult.
KÖNYVTÁR ÉS EGYETEM
Együttműködési megállapodást kötött nemrégiben
a VENK és a Halis István Városi
Könyvtár, az együttműködés első gyümölcse
az, hogy a könyvtár olvasótermében a hét nagyobb
részében működik egy olvasótermi felügyelet
és szolgáltatás a VENK könyvtárosa,
Zborovszky Zsuzsanna és egy hallgatója,
Újváry Zsuzsanna közreműködésével. A
könyvtár már egy ideje dokumentum beszerzédecember
29.
december 31.
január 5.
Krónika
A város első babája január 1-jén 7 óra 40-
kor született. Barbalics Levente édesanyjának
Göndör István országgyűlési képviselő
adta át a kórházban a babakötvényt, Litter
Nándor polgármester pedig a város nevében
köszöntötte az – akkor – legifjabb városlakót
és édesanyját.
Január harmadikán a városi kórházban az
új esztendő első napján született babákat és
édesanyjukat köszöntötte Litter Nándor polgármester,
Röst János alpolgármester,
Simánné Mile Éva, a Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztályának vezetője, valamint
Antal Istvánné, a Vöröskereszt nagykanizsai
szervezetének titkára. A három „újévi baba”
– Barbalics Levente, Pál Marcell és Karádi
Marcell – anyukája, Barbalics Lászlóné, Pál
Péterné és Nagy Bernadett a virágcsokrok
és ajándékcsomagok mellett a közgyűlés
nemrég született döntése értelmében egyegy
ötvenezer forintos vásárlási utalványt
vehetett át a város vezetőitől.
Az új esztendő első babái
4
sei során is külön gondot fordít arra, hogy az
egyetemisták jegyzet- és egyéb dokumentumigényeit
kielégítse – szólt bevezetőjében Czupi
Gyula, a könyvtár igazgatója. Birkner Zoltán
elmondta: a VENK tanszéki könyvtárában
többségében a szakirányú irodalom található
meg, ám a sokoldalú korszerű képzéshez ez
nem elegendő, egy szakdolgozat, egy TDK
dolgozat elkészítéséhez ennél több kell, és
szinte azonnal adódott a városi könyvtárral való
együttműködés lehetősége. Akkreditációs
időszak van, s nem mindegy, hogy az adott
szakok mögött milyen könyvtári-, illetve információs
bázis van, és bár az elektronikusan
hozzáférhető irodalom egyre terjed, a könyvtár
szerepe, a kézbe vehető irodalom még most is
nagyon fontos a korszerű képzésben.
MESETARISZNYA ATTILA NAPRA
Január 7. Attila napja, s egyben az Attila
Óvoda névnapja. E napot immár harmadik éve
a mese ünnepévé nyilvánítják az óvodában.
Folytatva a korábbi évek hagyományát, idén is
sok-sok mesével és könyvvel ünnepeltek. Az
óvoda vezetésének célja a könyv, illetve a
könyvtárlátogatás népszerűsítése, az olvasóvá
nevelés. A karácsonyra kapott mesekönyvekből
kiválasztott kedvenc mesék meghallgatása után
a nagycsoportos óvodások ellátogattak a Halis
István Városi Könyvtárba. Mesetarisznya Attila
napra című rendezvényükön vendégül látták a
Rozgonyi óvodásokat is. Egy magyar népmese
dramatikus elemekkel történő feldolgozására is
sor került Novath Katalin óvónő, drámapedagógus
vezetésével a könyvtárban. Kovács Jánosné
óvodavezető elmondta, a felmérések is azt mutatják,
napjainkban a videó, a tv elvonja a gyerekeket
az olvasástól, az élő kommunikációtól,
kevés mesét hallgatnak. Az olvasás tanulásnak
egyik akadálya, hogy a gyerekek nem hallgatnak
sok mesét, nincs „kép” a fejükben, csak betűket
látnak, az értő olvasásra nem képesek, ha
iskolába kerülnek. Hisznek abban, hogy óvodás
korban kezdődik az olvasóvá nevelés, a könyv
megszerettetése a meséken keresztül. Óvodai
programjukban kiemelten foglalkoznak a
versekkel és a mesékkel, minden nap legalább
egy mesét meghallgatnak a gyerekek. Decemberben
a szülőket is arra buzdítják, hogy legyen
könyv a karácsonyfa alatt. Idén a 143 kisgyermek
közül 55-en kaptak könyvet ajándékba.
STRATÉGIÁRÓL, JÖVőRőL
Kötetlen sajtóbeszélgetésen az elmúlt év
meghatározó döntéseiről, stratégiáiról és a jövőbeni
elképzelésekről szólt Teleki László, az
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium romaügyekért felelős politikai
államtitkára a Bogdán János Közösségi
Házban. Elöljáróban kiemelte, hogy a 2002-
ben hivatalba lépett magyar kormány különösen
nagy hangsúlyt helyezett a regionális fejlesztő
politikára, a leszakadó társadalmi rétegek
esélyteremtésére és a hátrányos helyzetűek,
különösen a romák társadalmi integrációjának
komplex megvalósítására. Felvázolta
azokat az intézkedéseket, amelyek 2005-ben
érintették a magyarországi roma lakosságot.
Szólt a hibákról, a pozitív eredményekről, és
2006-ban mi az, aminek meg kellene történnie
ahhoz, hogy olyan integrációs folyamat
induljon el, amely sokkal jobban látható, érzékelhető,
mint eddig valaha. Megemlítette,
csak részben ért egyet azzal az ismert szlogennel,
hogy a rendszerváltás legnagyobb
vesztesei a magyarországi romák, mert nagyon
sok eredmény felmutatható, bár a statisztikai
adatok szerint a roma lakosság körében
még mindig 70-75 százalékos a munkanélküliség.
Szólt a jóléti és szegénység ellenes
intézkedésekről, amelyek érintették a roma
lakosságot is. Megjegyezte: a családtámogatási
rendszer átalakítása a romákat ösztönözni
fogja a munkavállalásra. Eddig nagyon
sokan azt mondták, nem vállalnak munkát,
mert akkor elesnek a rendszeres gyermekvédelmi
támogatástól. Most megkapják alanyi
jogon ők is az emelt szintű családi pótlékot,
és mellette annyi munkát vállalhatnak a kék
könyvvel, amennyit tudnak. Nagyon sok roma
egészségügyi helyzete katasztrofális. Akik eddig
„feketén” dolgoztak, nem voltak bent sem
a társadalombiztosításban, sem a nyugdíj
rendszerben. A Roma tanulók tanulmányi
ösztöndíj programjáról elmondta, közel egy
milliárd forintot fizet ki ösztöndíjakra ebben a
tanulmányi évben a kormány. Ezt az összeget
23 ezer diák kaphatja meg.
„A KAMPÁNY NEM HÁBORÚ”
Az SZDSZ által kidolgozott Etikai Kódexről
tartott sajtótájékoztatót Kovács Kálmán informatikai
és hírközlési miniszter, a Zala megyei
választmány elnöke és Röst János alpolgármester.
A választási kampány nem háború,
2006-ra ez az SZDSZ legfontosabb üzenete –
hangsúlyozta a miniszter. Vannak a közéleti
politikának olyan elemei, amelyek egy demokratikus
rendszerben nagyon jól működnek, ezeket
foglalták össze egy etikai kódexben: a választási
küzdelem elsősorban nem személyek
egymás közti, hanem legitim politikai irányzatok
versengése, a pártok nem egymás ellenségei,
hanem politikai ellenfelei, a választási
kampány célja, hogy a pártok és jelöltek programjukat,
politikai céljaikat ismertessék és értelmezzék.
A felelőtlen választási ígéretet aláássák
a politikába vetett bizalmat, veszélyeztetik
a rendszerváltás eredményeit, a versengő
ellenfél hitelének rontása nem egyeztethető
össze a demokrácia szellemével, a nemzeti
szimbólumok nem pártpolitikai jelképek, azok
kisajátítása nemtelen cselekedet. Az etikai kódexet
aláírják és elküldik a többi pártnak is.
Azt szeretnék, ha országos szinten is létrejönne
ez a megállapodás, de ha nem következne be,
legalább Kanizsán döntsenek úgy, hogy itt a
demokratikus játékszabályok szerint történik
meg a választás. Azért tartják többek között
fontosnak az etikai kódex aláírását, mert arra
kötelezné az aláírókat, hogy elhatárolódjanak
azoktól a pártokhoz köthető, társaságok, vagy
érdekcsoportok által megjelentetett orgánumoktól,
amelyek nem a kódex szellemében
dolgoznak. Elhatárolódjanak azoktól a kijelentésektől
is, amelyeket az arra nem jogosult
szervezetek, vagy személyek tesznek mások
lejáratására. A verseny pártján vagyunk, viszont
a versenyt csak tisztességesen érdemes
lefolytatni. Erről szól az etikai kódex – hangsúlyozta
Kovács Kálmán miniszter.
MAGYARORSZÁG JÖVőKÉPE
A Nagykanizsai Református Gyülekezet és
Alapítványa a helyi TIT szervezet támogatásával
tartja január 6-tól március 10-ig a hagyományos
Kanizsai Esték sorozatot. A Magyarország
jövőképe című rendezvény sorozat első előadását
Kiss Bódog Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
tartotta a Református gyülekezeti teremben.
Azzal kezdte előadását, hogy komoly, nagy
váltás előtt áll az ország 2007-2010. között.
Nem politizálni, nem minősíteni, hanem szembesíteni
próbált a kormány programjával
előadásában. Az értékelvűség, az igazságosság
nem érvényesül – hangsúlyozta. Lazulást tapasztal
a bűnmegítélésben. Zala megye lakossága
1500 emberrel csökken évente. Négy év alatt
686 ezer mezőgazdasági regisztráltból eltűnt
460 ezer vidéki agrár vállalkozó. A Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv monitoring bizottságának
tagjaként tudja, az agrár támogatás 91 százalékát
a multik vették föl. Magyarországon 10 millió
tonna gabona termett, állat meg nincs. Olyan
cég, mint a Zalahús, nem tudott fennmaradni,
pedig a takarmánytól a termékig, a sertéshús 70
százalékát maga állította elő. Figyelemre méltó
adat, hogy 864 kis- és középvállalkozás ment
tönkre tavaly Zalában. A haza védelmében 26
ezer katonára számíthatunk ma, míg 1919-ben
Krónika
január 6.
5
28 ezer volt ez a létszám. Tranzitszerepünkről
pozitívumként kiemelte, Nagykanizsa az európai
korridorok olyan központjában van, hogy logisztikai
központtá válhat, ha a fejlesztések ebben
az irányban mennek tovább. Stratégiai prioritásaink
között kiemelte a sármelléki reptér jelentőségét.
Meggyőződése szerint vízválasztóhoz
érkezett az ország, mert bármiféle programot
felrajzolhat, ha azokban a keresztény erkölcs,
a becsületes közéleti politikai tevékenység,
a személyes méltóság, és az igazságosság
elvei nem érvényesülnek, akkor az ország hoszszú
távon csak megbukhat. Meggyőződéssel
vallja, ezek nélkül az alapértékek nélkül az minden
a levegőben lóg, Feltehetjük a kérdést, ki
számít ma? Számít ma egy művészi teljesítmény?
Ma az számít, mekkora autóm és házam
van, és hova megyek külföldre nyaralni.
NEMZETKÖZI ÚJÉVI GÁLA
A Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány szervezésében
Nemzetközi Újévi Gálát láthatotthallhatott
a közönség horvát, szlovén és magyar
művészek fellépésével a HSMK színháztermében.
Országaink történelme, rokoni szálak,
természetes polgári, üzleti kapcsolatok
fűznek össze bennünket, és az erre épülő,
mindannyiunk számára előnyös lehetőségeket
érdemes kihasználni. A Kanizsai Zeneiskoláért
Alapítvány az Újévi Gálával kívánta zenei
területen az együttműködést megkezdeni. Újévi
köszöntőjében Litter Nándor polgármester
azt kívánta, legyen béke a világon, legyen béke
Nagykanizsán, és legyen béke az otthonokban.
Kívánta, kísérje szerencse mindennapjainkat.
Szerencse csak akkor kíséri életünket,
ha jó tervezéssel és kemény munkával teszünk
ezért. A siker csak akkor jön el, ha hiszünk abban
amit csinálunk, ha szeretjük, amit csinálunk,
és ha értünk ahhoz, amit csinálunk. Kívánta,
legyen erőnk és akaratunk ahhoz amit
elterveztünk, hogy végrehajthassuk, és ezt tűzön-
vízen keresztül végig is vigyük. Kívánta,
hogy a vállalkozóknak legyen sikeres évük, legyen
sok szerencsés üzletük, hiszen meggyőződése,
sikeres vállalkozások nélkül nem lehet
sikeres a város. Kívánta azt is, hogy a békétlenkedők
ne tudják elvenni eredményeink során
szerzett örömünket, s ha van kudarcunk,
abból tanuljunk, és erősítsen bennünket a kudarc
is. Kívánta, mindennapjainkat, mindennapi
emberi kapcsolatainkat a szeretet és a megértés
kísérje. A műsorban fellépett a Szentmártoni
szépfiúk tamburazenekar Tótszentmártonból,
Barbara Othman énekművész Horvátországból,
zongorán közreműködött Gáspár Tamás.
Továbbá Pulai Viktória balettművész, a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola tanára, Tetickovic David zongorista
Szlovéniából, a Nagykanizsai Szimfonikus
Zenekar és a Szivárvány Énekegyüttes. Vezényelt
Szabó László.
KANIZSARU
Egy bolti lopáson tetten ért személyt állítottak
elő a kapitányságra a nagykanizsai
rendőrök vasárnap délben az egyik helyi bevásárlóközpontból.
A rendelkezésre álló adatok
szerint a középkorú helybeli férfi miután
bement az üzletbe, egy bőrkabátot magával
vitt a próbafülkébe, majd ott fölvette, s abban
kísérelt meg az üzletből távozni. A
38.000 forint értékű árut tőle a rendőrök lefoglalták,
a férfi ellen pedig lopás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt
büntetőeljárást indítottak.
2006. MOZART ÉVE
Az európai zene egyik legragyogóbb csillaga
kétszázötven éve, 1756. január 27-én
született. A zeneszerzőre a HSMK-ban rendezett
képeslap kiállítással emlékeztek. A
megnyitó elején Németh Ferenc hegedült,
majd egy kedves anekdotával színesítette a
megnyitót. Elmesélte, hogy komolyzenei
alapismereteket tanít a Zsigmondy-Winkler
SZKI-ban, ahol a félév után jutottak el Mozartig.
Az óra elején hamar tisztázták, hogy a
zeneszerző a komolyzenét mellőző világunkban
is meglehetősen népszerű, hiszen a mobiltelefonok
csengőhangjai között is ott van...
A Sasvári Tiborné anyagából készített tárlatot
Baráth Zoltán ajánlotta a jelenlévők figyelmébe.
A zeneiskola igazgatója megnyitóbeszédében
a zeneszerzőre is emlékezett. A
kis Mozart zenei tehetsége már nagyon korán
megmutatkozott, alig ötévesen már zenét is
ír. A család éveken át tartó koncertkörútja során
a kis zenészek, Mozart és nővére szerepelnek
számos előkelőség előtt, Bécsben Mária
Terézia császárnő fogadja a kis művészeket.
A fejedelmi udvarok szinte egymással
versenyezve rendelnek új műveket már felnőtt
zeneszerzőtől a jeles alkalmakra, és Mozart
élete végéig ontja a szórakoztató zenét.
Salzburgban újból a hercegérsek szolgálatába
áll. A divertimentók, szerenádok és szimfóniák
mellett versenyműveket is ír, főleg zongorára,
mert a közönséget továbbra is virtuóz
zongorajátéka érdekeli. Mozart halálának körülményeihez
egy már-már legendává magasztosult
történet kapcsolódik. Egy délután
felkereste őt egy titokzatos, fekete álruhás
megrendelő, aki gyászmise írására kérte föl a
35 éves zeneszerzőt. Mozart betegen is megfeszített
erővel dolgozik, de a művet már
nem tudja befejezni. Mozart Requiemje a
műfaj legjelentősebb alkotásai közé tartozik.
Egy följegyzés szerint élete utolsó délutánján
otthonukban néhány barátjával a Requiem
egyik tételét próbálták. Mozart az első ütemek
után hangosan fölzokogott és félretette a
kottát. „Ma éjjel meghalok, megmondtam,
hogy magamnak írtam a Requiemet!” Így is
történt. Az emberiség művészetét oly bőkezűen
gazdagító zeneszerzőt senki sem kísérte
el utolsó útján. 1791-ben azon a napon zuhogott
a havaseső. Mozartot a bécsi temető jeltelen
tömegsírjába temették, földi maradványa
a bécsi nincstelenek porával keveredve
nyugszik, ám zenéje halhatatlan.
Krónika
2005. december 4-én életének
80. évében tragikus körülmények
között elhunyt Kovács
Károly tolmács, festőművész.
Az engesztelő szentmise
és búcsúztatása január 6-án
volt a Jézus Szíve plébániatemplomban,
majd közvetlen
ezután a gyászoló család, a
barátok, ismerősök hosszú
sora kísérte utolsó útjára
hamvait a nagykanizsai köztemetőbe.
MEGHALT KOVÁCS KÁROLY
január 7.
január 8.
6 Krónika
KLEBELSBERG KUNÓRA
EMLÉKEZTEK
Gróf Klebelsberg Kunó születésének 130.
évfordulója alkalmából rendeztek emlékülést
hétfőn délután a Piarista Általános Iskola
ebédlőjében. Elsőként Vereb Zsolt, az házigazda
intézmény igazgatója, majd Kiss Lajos,
a marcali Általános Iskola és Művészeti Alapfokú
Iskola igazgatója köszöntötte a résztvevőket.
Az ünnepélyes megnyitók után az
enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református
Általános Iskola tanulói adtak elő drámajátékot,
bemutatva ezzel Klebelsberg Kunó politikai
hitvallását, majd az enyingi iskola művésztanárai
jóvoltából rövid hangverseny részesei
lehettek a jelenlévők. Juhászné Kiss
Gabriella tanítónő, a Klebelsberg Történelmi
Intézet és a Marcali Általános Iskola munkatársa
tartott előadást a volt kultuszminiszter
oktatáspolitikájáról. Az érdeklődők előadásokban
hallhattak a somogyi és a zalai kisiskolákról
és a polgári iskolákról is. A rendezvényen
Klebelsberg Kunó unokahúga,
Klebelsberg Éva történész és ökológus Egy
ma is korszerű kultuszminiszter címmel tartott
előadást, s követte nyomon nagybátyja
oktatási törekvéseit. Szó esett arról, mi
mindennek köszönhető, hogy az alapfokú oktatásban
résztvevők aránya akkoriban, néhány
év leforgása alatt az addigi húsz-huszonöt
százalékról közel kilencven százalékra emelkedett,
milyen intézkedések történtek a magyar
közoktatás megreformálása érdekében.
A HELYI VEZETÉS FELADATÁRÓL
A helyi politikai vezetés feladata, a nagykanizsai
emberek érdekének képviselete témában
tartott sajtótájékoztatót a FIDESZ Nagykanizsai
Csoportja nevében Cseresnyés Péter elnök.
Elöljáróban hangsúlyozta, az ellenzék feladata
a rossz folyamatok feltárása. Felelőtlen
ugyanis az a városvezetés, amelyik meggondolatlanul
kezd el beruházásokat. Ide sorolható
többek között a téli „útfelújítás” (lásd Magyar
utca körforgalom), a régi mozi funkciótlan felújítása.
Kérik a városvezetést, gondolják át a
jövőbeni nagy költségekkel járó, de jelenleg
annál kisebb lehetőséget biztosító beruházásokat,
mint például a sportcsarnokét.
január 9.
január 10.
A karácsony előtti időszakban azoknak az olvasóknak,
akik valamilyen oknál fogva nem vitték
vissza a könyvtárba kikölcsönzött könyveiket,
meghirdették a megbocsátás hetét a Halis István
Városi Könyvtárban, hiszen a fő cél az, hogy újra
kölcsönözhetővé váljanak a művek. Most új
módszert választottak a késők megszólítására,
tudtuk meg Czupi Gyula igazgatótól.
– Számítógépeinket pontosan rögzítettük, kinek
van tartozása, és értesítést küldtünk nekik
postán. Felajánlottuk a lehetőséget, ha a megbocsátás
két hetében visszahozza a könyveket,
akkor a tartozását elengedjük. Összesen 592
embert köszöntöttünk egy megbocsátást hirdető
ajánlattal – köztük 133 fő SMS-ben kapta a
hírt – a karácsony alkalmából, közülük 287 főnek
1 hónapnál rövidebb idejű volt a késedelme.
Egy hónapos vagy annál nagyobb késésben
volt 305 olvasónk (ők tehát a beiratkozott
9500 olvasónk 3 százalékát teszik ki, 2002-ben
330 fő volt, ez az akkori 6900 regisztrált olvasó
csaknem 5 százalékát jelentette).
– Mennyire volt hatékony ez a módszer?
– A megszólítottak több mint fele, 366 fő
jött el a két hét során a könyvtárba, és visszahozott
714 kölcsönzési késedelmet mutató művet.
A kép akkor lesz teljes, ha elmondjuk,
hogy a hosszabb ideje késők és a vissza nem
hozott dokumentumok milyen arányt képviselnek
az egész olvasótáborban illetve a teljes
kölcsönzési mennyiségben.
– Szóval mennyire vagyunk rendetlenek?
– Fél évnél hosszabb ideje tartozó 190 olvasónk,
a beiratkozott olvasók 2 százaléka 412
könyvvel tartozott. Közülük eljött minden hatodik
olvasó és visszahozta a művek 12 százalékát,
azaz 50 könyvet. Az olvasóink 97 százaléka nem,
vagy csak igen rövid időt késik a könyveivel!
„Megbocsátó” könyvtár
A fenti sorokat olvasván igazán örülök, hogy ennyire fegyelmezettek
olvasótársaim, de egy valamit azért mégsem értek. A könyvtár elektronikus
katalógusában keresgélve szoktam összeállítani azt a listát,
amelynek alapján kölcsönözni indulok. Sajnos gyakran tapasztalom,
hogy bár a mű a könyvtárban megvan, kölcsönözhető is, de a polcon
nincs, sőt a raktárban sem lelik. A segítőkész könyvtárosok épp
olyan értetlenül állnak többnyire a jelenség előtt, mint én magam.
Nem tudom, hogy ezek a művek hogyan lehetnek meg, ha mégis hiányoznak
a polcokról, hogy olvasótársaim rejtik-e el, vagy más módon
tűnnek el, de kicsit bosszant. Elektronikus kapu, vonalkódos
kölcsönzés… és mégis hibádzik valami... (dé)
Rejtélyes
eltűnések
Értékteremtő kiadvány
A Kanizsai Antológia No. 2. kötetét december
15-én mutatták be a HSMK kamaratermében.
A megjelenteket Sajni József, az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
elnöke köszöntötte. Kiemelte, az antológia
megjelentetésében nagy érdeme volt dr. Horváth
Györgynek, a kötet szülő atyjának. A
pontos megjelenés, a kiadás költségeinek
pontos betartása példaértékű lehet az önkormányzat
számára is. Örömükre szolgált, hogy
új szerzők is megmutatkozhattak, és ez az érték,
nyugodtan kerülhet bármelyik Nagykanizsára
érkező vendég kezébe. Az önkormányzat
munkájának egyik fokmérője az, hogy a
kötelező feladatellátáson túl, mi az, amit még
bevállal. A kötet kiadása a kötelező feladat ellátáson
túl van, és ennek nagy örömmel tettek
eleget. A következő évben is meg kell jelennie
az antológiának, hiszen a Pannon Tükör
mellett mindegyiknek megvan a maga értéke.
A művet dr. Pintérné Grundmann Frida, a
Művelődési és Sportosztály vezetője mutatta
be. Személyes élménnyel kezdte: egy színes
csokrot tartunk a kezünkbe – hangsúlyozta –,
és ez a mű egyik legnagyobb értéke. Fontosnak
tartotta az ifjú és kevésbé ifjú alkotók
együttes megjelenését, egymásra találását.
Megismert olyan alkotókat, akiket eddig egészen
más oldalukról ismert. Kell-e annál
szebb vallomás, mint amit Pákozdi Gabriella
versében talált, aki a fények városába távozva,
az utolsó bekezdésben egyértelműen azt
üzeni nekünk: Drága Kanizsa. Nem vagy
enyém, már hűtlen lettem. Elcsábított a fények
asszonya. Az alkotó meggyőz arról, hogy lehet,
nem itt alapít családot, nem itt keresi a
kenyerét, de a kötődése, a gyökerei változatlanul
ide kötik. Nagyon örül neki, hogy kiszélesítették,
és lehetőséget biztosítottak arra,
hogy a Kanizsáról elköltözött, elszakadt alkotók
is megjelennek a kötetben. Külön értékének
tartja, hogy tanulmányok is megjelennek
a műben. A kötet bemutatását azzal zárta, véleménye
szerint az önkormányzatnak kötelessége
ilyen műveket megjelentetni, mert az alkotók
egy része lehet, hogy saját örömére alkot,
de bennünket fosztanának meg attól, ha
ebben mi nem osztozhatnánk.
Az est további részében Horváth Ilona pedagógus
és tanítványai olvastak fel írásokat a
kötetből. Valamennyi szerző három kötetet
kapott ajándékba.
7 A hét témája: zárszámadás
A Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnökét,
Vargovics Józsefnét kérdeztük munkájáról,
az elmúlt évben való tevékenységéről.
– Elsősorban a városban élő horvátokat
képviselem, fontos számomra, hogy a hagyományok
ápolásához, a kultúra gazdag világának
megismertetéséhez, az anyanyelv használatához
minden feltétel biztosított legyen. Az
önkormányzat képviselő-testülete megalakulásakor
célul tűzte ki a városban élő horvátok
összefogását, érdekeinek képviseletét, a horvát
nyelv életre keltését. Ennek megfelelően
szerveződtek programjaink is, megalakítottuk
a Horvát Kórust, Horvátországról ismeretterjesztő
előadásokat tartottunk, horvát nyelvtanfolyamot
indítottunk. Az önkormányzat által
szervezett és immár hagyománnyá vált
„Zalai horvátok kulturális találkozója” elősegíti
a muramenti horvátok kulturáliséletének
kölcsönös megismerését. Az évenként megrendezendő
Népfőiskolai Program keretén belül
az érdeklődők megismerkedhetnek a horvát
irodalommal, történelemmel, a magyarországi
horvátok népszokásaival, a horvát kultúra
gazdagságával. Hogy a város horvátjai
anyanyelvükön gyakorolhassák hitüket, havonta
egy alkalommal horvát nyelvű szentmisét
celebrál Blaz Horvat koprivnicai esperes.
A kisebbségi önkormányzat rendkívül fontosnak
tartja a fiatalok bevonását a mindennapi
munkába, így részükre különböző programot
szervez: ingyenes horvát nyelvtanfolyamot,
horvát néprajzi tábort, „Ki tud többet Horvátországról”
vetélkedőt, valamint kirándulást
Horvátországba. 2005-ben a már működő
Horvát Kórus mellett megalakítottam a Kanizsai
Horvát Néptánccsoportot. E két együttes
nemcsak megyén belül, hanem az anyaországban
is képviselte városunkat. S ha már az
anyaországról beszélek, mint a város képviselőjeként
régi vágyam teljesült: köztudott, hogy
2005. év áprilisában Nagykanizsa és Csáktornya
polgármestere aláírta a Testvérvárosi
kapcsolatról szóló megállapodást, amelynek
létrejöttében kis szerepem nekem is volt, s
amelynek mi kanizsai horvátok rendkívül örülünk.
Ami a Horvátországhoz való közeledést
illeti: Örülök, hogy egyre több civilszervezetnek,
intézménynek, magánszemélynek segíthettem
a kapcsolatfelvételben. A város Szociális
és Egészségügyi Bizottságának tagjaként
több esetben sikeres közbenjárásommal enyhíthettem
a hozzám forduló mostoha körülmények
között élők sorsán. Nagykanizsa város
fellendülésével kapcsolatban csak annyit
mondanék, hogy optimista vagyok, bízok az
emberek jóakaratú, összefogó erejében!
OPTIMISTÁN, A JÓAKARATÉRT
Dr. Horváth György 11. éve önkormányzati
képviselője a 2. számú választókörzetnek. A
Magyar utcától a Garay utca páros oldaláig,
1800 lakás tartozik hozzá. Sokan keresték fel
gondjaikkal az elmúlt évben is fogadóóráin,
lakásán, telefonon, vagy éppen az utcán.
– Kimagaslóan nagy gondok nem voltak tavaly,
hiszen minden évben folyamatosan próbáltuk
megoldani a városvezetéssel és az illetékes
szakigazgatási szervekkel. Elsősorban az
utak, járdák állapotának javításában volt kisebb
nagyobb szakaszon sikeres előrelépés.
Legjelentősebb volt a Dózsa György utca
rendbe tétele, reméljük jó minőségben fejezik
be. Problémát okozott a teherforgalom is, mivel
a Volán telepről az idegen járművek ezen
az utcán közlekedtek, és nem az elkerülő úton.
Ennek megváltoztatásában nem sokat tudtunk
elérni. Ugyanúgy mint másutt, felkerestek autóbusz-
ügyekkel, hulladékszállítással, fakivágásokkal,
hegyi utakkal, csőtöréssel, sebességkorlátozással,
fekvőrendőrrel kapcsolatban,
ami elsősorban az Árpád utcában lakók egy
részének kérése volt. Itt biztos, hogy 2006-ban
megoldódik a teljes úttest felújítása. Végre a
Bethlen Gábor utcában megszűnt az évenkénti
8-9 csőtörés. Időseknél probléma volt a
szennyvízcsatorna bekötés, de műalkotások
sorsáról is szóltak a fogadóóráimon. A nagy
problémák egyik része, mint például a Citrom
sziget kérdése egyelőre megoldhatatlan, hiszen
itt 100-130 lakásból kellene kitelepíteni
embereket, és ennyi pénze nincs a városnak,
még pályázattal sem. Örvendetes az Ipari
Park és a Logisztikai Központ fejlődése, aki
végigkísérte a kezdeti lépésektől, tapasztalhatja,
ez a jövő útja. Még a Magyar utcáról is
látni, milyen épületek, ipari üzemek jönnek létre.
Megoldásra vár a Petőfi utca 112 számú
ház lakóinak a gondja, ahol a földterület tulajdonjoga
nem tisztázott, emiatt vitatott, hogy ki
mit köteles csinálni, jóllehet az ott lakók mindent
megtesznek azért, hogy kulturált, szép
környezetük legyen.
– Mire költötte a képviselői keretét?
– A vívóterem felújítására – amit nemcsak a
vívók használnak, hanem általános iskolások
is tartanak ott tornaórákat –, több képviselőtársammal
együtt 300 ezer forintot adtam. A
maradék 700 ezer forintot a Citrom szigeten
egy út építéséhez használták fel. A közelmúltban
átadták a közfürdőt, tervezzük, hogy a
környéket közös munkával rendbe tesszük. Reméljük
óriási változást hoz majd az ott lakók
életében.
NAGY GONDOK NEM VOLTAK
Vegyük észre Nagykanizsa pozitív változásait! Örüljünk neki! A hibákat ugyancsak vegyük
számba, tegyünk javaslatokat a változtatásra, aktívan működjünk közre a kijavításában!
Országos jelentőségű – nem tudom hány helyen van Magyarországon – a közfürdő és mosoda
létrehozása. Örülni kellene mindenkinek. Igaz, a közgyűlésen is volt egy-két képviselő,
aki nem lelkesedett érte, de a józan ész győzött. Esztétikus, uniós igényeket maximálisan kielégítő
létesítménnyel büszkélkedhet Nagykanizsa...
Mi került rajta 25 millióba? Meg kell nézni a közfürdőt és a mosodát! És látni lehet! Valaki
igen jól pályázott. Bizony. Dicséretes létesítmény jött létre, büszke lehet rá a kivitelező is.
A Dózsa u. 73-75. önkormányzati képviselője vagyok. Látom, nemcsak nézem is, milyen
viszonyok vannak itt. Bölcs döntés volt a létrehozás. Szeretném felhívni a figyelmet arra is,
hogy a képviselői keretből egy járdaszakasz is épült itt...
A város célja, hogy mind emberibb körülmények közé kerüljenek az ott és a környéken
lakók. Nézzünk és lássunk is!
dr. Horváth György
a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője
Nézzünk és lássunk is!
8 Kultúra
Mint azt kedves olvasóink tapasztalhatták,
lapunk karácsonyi száma új arculattal
jelent meg, melyet Ludvig Dániel tervező
grafikus készített. Ennek kapcsán kérdeztük
újévi terveiről, feladatairól.
– A lapra visszatérve, Luif Ibolya főszerkesztő
megkért, készítsek terveket a Kanizsa
Dél-Zalai Hetilap megújulásához. Több terv
készült, voltak konzervatívabb, és újítók, magazin
jellegű arculattervek. Végül az a döntés
született, hogy az ünnepi számok – mint a
mostani karácsonyi szám – jelenjenek meg
magazinos formában, és az egyéb számok az
olvasó által könnyebben befogadható konzervatívabb
vonalat képviseljék. Magamról
pedig annnyit: saját cégem van, tervezéssel,
kivitelezéssel foglalkozom. Tervező grafikusként
eddig igazából kiadványok címlap és
arculat tervei voltak a munkáim. Igazán új
feladat volt számomra a laparculat. Volt rá
már példa, hogy hasonló munkákkal kerestek
meg, de többnyire nem valósultak meg azok
a lapok, vagy nem találtuk meg a közös nevezőt.
Élvezettel vállaltam el a munkát, úgy
érzem, jó irányt venne a lap, ha ez az arculat
jelenne meg a továbbiakban.
– Bár a neved nem szerepelt a borítón, kaptál
valamilyen megjegyzést az újságról?
– Közvetlen környezetemből pozitív visszajelzést
kaptam, úgy is, hogy nem tudták, én
terveztem. Sokan nem is ismertek rá a lapra,
magam is úgy érzem, egy kicsit merész változás
volt.
– Milyen tervekkel kezded az új évet?
– Februárban rendezik meg Insbruckban
Európa jelentős művészeti vásárát, a három
napos Art Exo-t, ahol édesapám mellett, idén
én is meg fogok jelenni munkáimmal. Ezt
azért tartom jelentős előrelépésnek, mert Európa
minden részéről érkeznek oda galériatulajdonosok,
és nagy kiugrási lehetőség lehet.
Teljesen új anyagot viszek, ezek jelentős része
már kész van. Stílusbeli változás nem lesz, a
tőlem megszokott képeket fogom vinni, igazából
méretben és technikában lesz frissítés. Vegyes
technikával, főként akrillal készülő képeket,
és nagy méretű pasztell képeket állítok ki.
Ebben az évben nagyobb hangsúlyt szeretnék
fektetni a képzőművészeti irányra, a festészetre.
Sok művésztelepre szeretnék eljutni, és képeimet
nemcsak magyarországi városokban,
hanem külföldön is ki szeretném állítani. Az
idei művésztelepek sora „velünk” kezdődik
január 22-től 29-ig Kendlimajorban, utána
egyből a lendvai, majd egy osztrák művésztelepre
van meghívásom. Ezen kívül Olaszországba,
Horvátországba, az erdélyi Nagykárolyba,
valamint Tamásiba tervezek utazást
az ottani művésztelepekre. Jó a műterem magányát
időnként megszakítva, inspiráló környezetben
dolgozni, ahol 10-20 30 ember működik
együtt.
– Meg lehet-e fogalmazni, mi a divat, mi a
kelendő a művészeti alkotások terén, vagy a
vevő diktál?
– Az utóbbi néhány évtizedben már nem lehet
behatárolni, hogy mi a divat, mi megy,
igazából nem lehet megszabni. Minden egymás
mellett fut. Vannak olyan események,
amelyek próbálnak divatot teremteni, vagy
irányt adni. Van például egy biennálé, vagy
országos tárlat, ahol igazán a zsűritagok felfogásától
függ, hogy kit válogatnak be, és ők
gondolják úgy, hogy ezt az irányt kéne megszabni.
Ezt lehet komolyan venni, vagy nem. A
művészetben nem szeretek megszokott témák
alapján dolgozni. Az én munkám, a reklámgrafika
gyakorlatilag mindig arról szól, hogy
a megrendelő megszabja a témát, a festészetben
meg szabadjára lehet engedni a gondolatot.
Nem szeretem a kötöttségeket. A grafikában
igazában már nincsenek távolságbeli korlátok,
bárhova lehet dolgozni a világban anélkül,
hogy oda kellene utazni.
– A főváros, vagy egy nagyváros nem kínálna
nagyobb lehetőséget egy művésznek?
– Két évig éltem Budapesten, az elején tetszett
is a dolog. A nagyvárosi élet maga nem
rossz dolog, de Budapest véleményem szerint
nem egy lakható város egyelőre, talán 10 év
múlva! Véleményem szerint nincs olyan, hogy
budapesti vagy vidéki művész. Az a művész marad
fenn, aki mozog, az alkotásait nemcsak Budapesten,
hanem Európában is kiállítja, művésztelepekre
jár, expókon vesz részt, és az
interneten is oldala van. Ma már mindegy,
hogy hol tevékenykedik az ember! Az a világ elmúlt,
hogy Budapest a világ közepe. Ha repülővel
kell menni egy művésztelepre, Sármellékre
hamarabb kiérek, mint Ferihegyre, és Sármellékről,
vagy Grazból bárhova el lehet jutni.
-bakonyi-
Merész változás volt
Hétfőn délután a HSMK emeleti aulájában kiállítás nyílt a
Péterffy Sándor Általános Iskola diákjainak munkáiból. A színes,
különlegesen szép gyermekalkotásokból álló kiállítást az intézmény
igazgatónője, Bagarus Ágnes nyitotta meg. A diákok
munkái február 2-ig láthatók.
Szerkesztőségünk az év utolsó, rendhagyó munkaértekezletén vendégekkel
köszöntötte el 2005-öt. Ekkor köszöntük meg azoknak a személyeknek
is az egész éves korrekt munkakapcsolatot, akikre a szerkesztőség
dolgozói egyhangúlag voksoltak. Íme a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap
„Mosoly-díjasai” Luif Ibolya főszerkesztő és Litter Nándor polgármester
társaságában: Takács Ferencné, Papp Péter, Sámel Mónika, Papp Nándor,
Röst János, Simánné Mile Éva (balról jobbra). Mosoly-díjasainkról
következő lapszámunkban kis portrékat olvashatnak Olvasóink.
9 Várospolitika
Az is baj, ha nincs, az is, ha elkezdődik, s a
legfőbb baj, ha átgondolatlanul, olykor az
érintettek érdekeinek figyelembe vétele nélkül,
vagy a szabályok nem kellő mértékű betartása
mellett folyik. Ez az örök igazság a beruházásokra
éppen úgy igaz, mint az élet más
dolgaira is. A kiskanizsai ravatalozó ügye
többször volt téma lapunk hasábjain, s most
ismét foglalkozunk vele.
– A kiskanizsai városrész ravatalozója évtizedek
óta kritikán aluli színvonalon működik.
A ravatalozó jelenlegi épülete a városrészben
még élő kegyeleti hagyományokhoz méltatlanul
szűkös. Ebben a városrészben nemcsak a
szűken vett család kíséri el utolsó útjára az elhunytat,
hanem a távoli rokonok, a barátok,
az ismerősök is. Alkalmanként ez több száz
fős tömeget is jelenthet. A temetések időpontjai
sokszor összeérnek, a két egymást követő
szertartásra érkező tömeg gond, hiszen a várakozás
kultúráltan nehezen oldható meg.
Problémát jelent a sok koszorú megfelelő elhelyezése,
s nemegyszer előfordul az is, hogy
azonos légtérben van az éppen búcsúztatott
elhunyt és a következő búcsúztatásra váró is.
Ezért is javasoltam még az elmúlt évben
Csordásné Láng Éva képviselőtársammal
együtt a ravatalozó és az előtte lévő előtető
alapterületének növelését – mondja Polai József
képviselő.
– Mi lett a beadvány sorsa?
– 23 igennel és egy tartózkodással tavaly
ősszel megszavazta a testület, azaz érvényes
döntés született, hogy a ravatalozót felújítsák.
Nyár elejéig semmilyen intézkedés nem történt,
még a tervek sem kerültek a közgyűlés elé
– csak az ÁNTSZ által kötelezően előírt vizesblokk
és raktár terveit rendelték meg. Többször
is érdeklődtem, mikor kezdődnek a munkálatok.
őszre elkészültek a tervek. November
28-án összehívtunk egy helyszíni szemlét,
amelyre meghívtuk a tervezőt, a VKIB elnökét
és a Főépítészi Iroda munkatársai is. Erről
született egy jegyzőkönyv, amelyben megfogalmaztuk,
hogy a tervező által javasolt formában
ellenezzük a ravatalozó bővítési munkálatait,
annál inkább is, mert a bővítés mértéke
nem éri el a kívánt szintet. Így fogalmaztunk: a
tervek nem vették figyelembe a helyi adottságokat,
s nem eredményeznek egységes funkciójú,
a funkciónak megfelelő emelkedett teret.
Külső megjelenésében széteső kubusok nem
egységesek, az épülettömegek egymással nincsenek
„beszélő viszonyban”. Az épület szétesik,
„ismét” acélszerkezetű előtetője a 60-as
éveket idézi – áll a jegyzőkönyvben még. Azt
javasoltuk, készüljenek új tervek az eredetileg
javasolt bővítési mértékkel. A következő napon
összehívtak egy értekezletet a Városházán a
probléma gyors megoldására, ám jelenleg is
ott tartunk, hogy a munka megrendelésére eddig
írásos dokumentum nem született. A bővítés
látványtervei a napokban készülnek el.
– Milyen beruházás valósult meg eddig a
temetőben?
– Az idei évben alakították ki az ÁNTSZ előírásai
alapján kötelező vizesblokkot. Ez a beruházás
is némi szépséghibával valósult meg,
s erről december 6-án a jegyző urat is tájékoztattam.
A településrészen már kiépített szennyvízhálózat
ellenére a vizesblokkot nem kötötték
erre rá, hanem az új vizesblokk falától 30 cmre
megépített zárt szennyvíztározóba gyűjtik a
szennyvizet. A településrészi önkormányzat által
megfogalmazott levélben arra kértük a
jegyző urat, hogy a vonatkozó jogszabályokra
tekintettel kötelezze az építtetőt a meglévő
szennyvízrendszerre való rákötésre. Egyébként
a benyújtott műszaki dokumentációban a tervező
nem jelölte, és nem tett említést a temető
telke előtti közterületen rendelkezésre álló zárt
szennyvízelvezető-rendszer meglétéről, helyette
tervezte meg a zárt szennyvíztározót.
-dé-
Méltatlan kegyelet
Lapunk hasábjain a városvezetés valamennyi
tagját megkerestük, értékelje a leköszönő
évet. A sorból Röst János alpolgármester
sem maradhatott ki, s bár utolsók között
szólítottuk meg, mondandója csöppet sem elhanyagolható
véleményt tükröz. Íme az általa
vont éves mérleg, egy összegzés arról, hogy
szerinte milyen év volt a tavalyi.
– Megtörtént a 2005-ös év előzetes pénzügyi
elszámolása, és a rémhírekkel, ijesztgetésekkel
szemben, amely milliárdos hiányt feltételezett,
száznyolcvanmilliós folyószámla hitellel
zártunk, ami a tervezett hitel közel fele,
és a költségvetésnek mindössze egy százaléka.
Ez azt jelenti, hogy a 2005. év a város szempontjából
kimondottan sikeres év volt. A vállalkozásoknál
szintén jól alakultak az elmúlt
hónapok, hiszen az iparűzési adó – amely
gyakorlatilag az egyik legjobb tükre a vállalkozások
működésének – összességében tíz százalékos
növekedést mutat 2005-ben, az azt
megelőző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy
több mint öt százalékkal nőtt Kanizsán a gazdaság
teljesítő képessége. Ez részben a már
évek óta itt működő vállalkozásoknak köszönhető,
részben pedig az elmúlt időszakban betelepülteknek,
az itt fejlesztő cégeknek. Tapasztalataink
azt mutatják, hogy a gazdaság
növekedése hatással volt az itt élő emberek
mindennapjaira is, és ott is jelen van a növekedés,
a megnyugtatóbb mindennapi élet. Az
elmúlt három évben több központi támogatás
érkezett a városba, mint az azt megelőző három
ciklusban együttvéve, nyilván eredményeink
mögött ez is jelen van.
– Milyennek látta az önkormányzat munkáját
az elmúlt évben?
– Az elmúlt évben összesen 19 közgyűlés
volt, s ennek keretében több mint ezer szavazáson
vettek részt a képviselők. A rendelkezésemre
álló kimutatás szerint a fideszes képviselők
átlagban a döntések, szavazások 27 százalékában
nem vettek részt. Vagy nem voltak
jelen, vagy kivonultak a döntéshozatalt megelőzően.
Az önkormányzat működésében bizonytalanságot
jelent a polgármesteri hivatal
és vezetője munkájának eltérő megítélése. A
városban összefogásra lenne szükség. Sajnálom,
hogy a testület nem így működik. A
Fidesz három éve a heti sajtótájékoztatókon
elhangzó, a várost és a politikai ellenfeleit lejárató
kampányán kívül nem sok érdemit csinált.
A szakmai vitában nem igen vesznek
részt, utolsó példa a 2006. évi költségvetési
koncepció tárgyalása volt, ahová úgy jöttek
el, hogy egy mondat sem hangzott el a részükről,
pedig a ciklus egyik legfontosabb költségvetéséről
van szó. A koalíciós partner MSZP
frakciója kettészakadt a polgármestert támogató
mega- és a polgármester ellenzékévé vált
mini-frakcióra. A közgyűlésben két tömb jött
létre: a haladó gondolkodású és a vele szemben
az „ej-ráérünk arra még – Pató Pál mozgalmi
körre”. Mindezek ellenére született optimista
vagyok, bízom abban, hogy a ciklus
utolsó évében a testület az esküjének megfelelően
fog dolgozni Kanizsáért, hogy újra legyen
„nagy” Kanizsa!
2005. a város sikeres éve volt
Január 17. kedd
10 Kanizsa média
Január 18. szerda
Január 19. csütörtök
Január 16. hétfő
Január 15. vasárnap
Január 14. szombat
Január 13. péntek
06:30 Krónika 06:53 K''arc - Újévi nemzetközi
gála, Kollonay Zoltán koncertje
07:19 Jelkép - református 07:30 Krónika
07:42 Jövő 7 - Ökumené, Szavazás
2005. 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Nyitott Egyetem 17:30
Nyugati régió 18:00 Krónika 18:14 Mese
18:18 Jelkép - katolikus 19:00 Krónika
19:14 Dombország 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 K''arc -
Újévi nemzetközi gála, Kollonay Zoltán
koncertje 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Tavaszi
bezsongás - amerikai-kanadai vígjáték
23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 K''arc 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 08:30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30 Nyitott Egyetem
10:00 Infómánia 10:30 Az utókor dicsérete
11:00 Pénzhalász 17:00 Stílus életmódmagazin
18:00 Meru - természetfilm
18:25 Adjuk magunkat 18:35 Talpalatnyi
föld - magyar film 20:15 őseink
nyomában - természetfilm 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze show 21:30
Frankie és Hazel - amerikai-német tévéfilm
- amerikai film 23:30 Különjárat
06:30 Talpalatnyi föld - magyar film
08:10 Adjuk magunkat 08:20 Jelkép -
Krisztus Szeretete Egyház 08:30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30 Egészségmagazin
10:00 Kincses Sziget 10:30
Stílus életmódmagazin 11:00 Pénzhalász
17:00 Kincses Sziget 18:00 Ragadozó
madarak - természetfilm 18:30 Adjuk
magunkat 18:40 Hintón járó szerelem
- magyar film 20:05 Sajt - válogatás
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió
21:30 Varian háborúja (12) - amerikai
háborús filmdráma 23:30 Bencze show
06:30 Hintón járó szerelem - magyar
film 08:00 Adjuk magunkat 08.05 Sajt -
válogatás 17:00 Kincses Sziget 18:00
Krónika 08:14 Mese 18:17 Jelkép - adventista
19:00 Krónika 19:14 Jövő 7 -
Választási felkészülés, Küldöttgyűlés
előtt a kanizsai Kamara 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:00 Dombország
20:28 Hírösszefoglaló 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Gyilkos törvény -
amerikai thriller 23:00 Az utókor dicsérete
23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 ism. 07:19
Jelkép - adventista 07:30 Krónika 07:42
Dombország 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Az utókor dicsérete.
Varnus Xavér műsora 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:19 Jelkép 19:00 Krónika
19:13 Házban ház körül - MAMIK hagyományőrző
csoport, Erdei iskolák
19:41 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:00 Jövő 7 20:28 Hírösszefoglaló
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 ősi harcos -
hongkongi fantasztikus kalandfilm 23:00
Egészségmagazin 23:30 Bence-show
06:30 Krónika 06:52 Házban ház körül
07:19 Jelkép 07:30 Krónika 07:42 Dombország
08:09 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Akarj élni! 18:00 Krónika
18:14 Mese 18.17 Jelkép - evangélikus
19:00 Krónika 19:14 Jövő 7 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
Házban ház körül 20:28 Hírösszefoglaló
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Kalózjárat (16) -
német akciófilm 23:00 Kincses Sziget
20:30 HÍRHÁLÓ 21:30 Nyitott Egyetem
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 07:19 Jelkép
07:30 Krónika 07:42 Házban ház
körül 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Dokumentumfilm 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép 19:00
Krónika 19:14 K''arc - Kollonay Zoltán
koncertje, Dienes Gyula a Hevesi Galériában,
Dráfi Mátyás estje 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Jövő 7
20:28 Hírösszefoglaló 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Fidel - amerikai filmdráma 23:00
Infómánia - multimédia magazin 23:30
Stílus életmódmagazin
MűSORA
Január 13 – Január 19-ig
PRO ÉS KONTRA
a helyi autóbusz menetrend változásokról...
Tisztelt Szerkesztőség!
Amint azt előzetesen beharangozták, a Zala Volán Közlekedési
Rt. 2005. december 11-től újra megváltoztatta megyénkben, így
Nagykanizsán is a menetrendet. Az új helyi menetrendnek vannak
kedvező és továbbra is aggályos oldalai. Örvendetes például, hogy
kisebb módosításokkal megmaradt a közkedveltté vált 20-as és 21-
es körjárat, számos járat indulási menet idejét 5-10 perccel finomították,
a buszváróknál felerősített menetrendi tájékoztatók tekintetében
visszatértek a korábbi – az összes járat indulási idejét feltüntető
– jól szemléltető táblákhoz. A kedvező változások mellett nem
hagyhatom szó nélkül a következőket: A gazdaságosság elve alig
érvényesült, hisz egyes járatok (pl. 18-as) túl sűrűn és a nap nagy
részében kihasználatlanul, míg más járatok a megszokottnál ritkábban
közlekednek. Az utazóközönség – főleg az északi és keleti városrészből
– továbbra is mélységesen fájlalja, hogy lakóhelyük és a
vasútállomás között és fordítva nincs közvetlen járat, s csak átszállással
lehet közlekedni a korábbi 23-as és 33-as járatok megszüntetése
miatt! A Ligetvárost a Városkapu körúttal és fordítva a Kórházat
is érintő 14-es és 14Y-os (egykori 31-es) járatok munkanapokon
és szabadnapokon nagyon ritkán közlekednek, munkaszüneti napon
pedig csak egy-egy késő esti járat szolgálja a közt.
A színvonalas utasellátás érdekében a következőket javaslom a Zala
Volán Rt. központi és helyi vezetői részére: számos járat késése
szűnjön meg, hideg időben sehol ne maradjon el a beltér fűtése, nagyobb
havazás esetén az autóbuszállomást és a buszvárókat tisztítsák,
így az utasoknak nem kell bokán felüli hóban fel- és leszállni.
Valamint december 24. és 30-ára vonatkozóan a Volán nem tájékoztatta
az utazóközönséget a Zalai Hírlapon vagy a Kanizsa Dél-Zalai
Hetilapon keresztül, hogy 16 óra után leáll a helyi közlekedés!
Reméljük az elkövetkezőkben ezeket a mulasztásokat pótolják.
Tihanyi István
nyugdíjas
POSTÁNKBÓL
Elindult Kis- és Nagyfakos városrészek internetes WEB-portálja.
Az oldalon találhatnak E-könyvtárat, dalszöveg gyűjteményt,
fórumot és sok más érdekességet. Címe: www.fakosert.atw.hu. Véleményüket,
ötleteiket a fakosert@posta.net e-mail címre várják!
Állapotfelmérésre
jelentkezni: a helyszínen,
vagy (30) 3060-597
Az ÖNGYÓGYÍTÓ
MERIDIÁN GYÓGYÁSZATRÓL
és a
NASA által kifejlesztett
számítógépes BIOREZONANCIÁN
ALAPULÓ EGÉSZSÉGÁLLAPOT
FELMÉRő, SZÁMÍ-
TÓGÉPES PROGRAMRÓL tart
előadást
CSANÁDI MÁRIA
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ
2006. JANUÁR 20-ÁN
(PÉNTEKEN) 18 ÓRAKOR
a Halis István Városi
Könyvtárban
Belépődíj nincs
Kockakövek kockázata
Elnéztem, amikor arra jártam. Kifordulva, összetöredezve, „kockázat”
nélkül hevertek, össze-vissza a térben, forma és alakzat nélkül. Néztem a
salakban-sárban szétszóródó testeket, s látszott jól, az összetartás hiányzik.
A közeg, amely egységes alakzattá formálja ezeket, hogy aztán semmilyen
erő szétrombolni ne legyen képes külső és belső szerkezetüket, hogy a rájuk
mért sorsot maradéktalanul teljesíthessék. Hát nem ez hiányzik belőlünk is:
az összetartás, az egységben-létezni tudás, gondolkodás képessége? Hát
csoda, hogy szétforgácsoltan, össze-vissza heverünk e világban éppen úgy,
mint kövek az utcán, funkciótlan, hiábavalón, „kockázattalan”…Pedig nem
kellene más, mint egy közeg, amely befogad, s megtart.
11 Kitekintő
A véletlen hozott össze minket. Méghozzá
úgy, hogy a helyi könyvtárban kezembe akadt
egy könyve, s megvallom, néhány oldal elolvasása
után megkedveltem, aztán az Interneten
megkerestem. Mi, akik titkoltan, vagy
nyíltan, de kedveljük a romantikus regények
irodalmát, tudjuk, ebben a műfajban is van érték
és egyszerhasználatos fércmű is. Agnes St.
Clair könyvei az előbbi kategóriába tartoznak.
Műveit mindenkinek bátran ajánlom, aki
szereti a valódi jellemmel rendelkező hétköznapi
hősöket, s nemcsak a Barbie-szépségű,
műanyag angyalokat. Hősei végül, ahogy ez
ebben a műfajban kötelező, a boldog szerelem
révébe érnek, de addig számos kalandon mennek
keresztül.
– Akkor kezdtem el írni, amikor megtanítottak
rá. Az iskolában. Aztán, a többiektől eltérően
ezt a tevékenységet egyszerűen elfelejtettem
abbahagyni. A szavak, a mondatok mágiája
egész életemen átkísér, van, amikor paszszívan,
olvasóként és van, amikor aktívan,
fordítóként, majd íróként. Nyelveket tanultam,
így zöldfülű kezdőként tolmácsolással, fordítással
is próbáltam boldogulni még a nyolcvanas
években. Az inspirációm abból adódott,
hogy néhányszor láttam a villamoson, metrón
komolynak tűnő, középkorú hölgyeket vékony,
színes füzetkéket olvasni. Kíváncsiságból vettem
jó párat, aztán még, és egy idő múlva
óhatatlanul megfogalmazódott bennem az a
varázserejű mondat, amely az egész folyamatot
elindította: „Ilyet én is tudnék!” – majd
nem sokkal később a jelszó merészebb változata
– „Ennél én jobbat tudnék!” Akkor már
az íróasztalról kacéran kacsingatott felém a
számítógép, vettem egy nagy levegőt, és kezdetnek
átpötyögtem a spirálfüzetben megálmodott
történeteimet a digitális világba.
– Hogyan tudtál betörni a kiadók egészen
különlegesen védett világába?
– A könyvkiadók egyfajta nagyon kedves
hangvételű, gyanítom, a diszken startra készen
álló elutasító szöveggel reagálnak a magamfajta
önjelöltek kéretlen megkereséseire…
Általában sok sikert kívánnak a további kiadókhoz!
Végül egy debreceni könyves vállalkozás
jóvoltából teljesült ezeknek a kiadóknak
a kollektív óhaja. Ahogy egy beletörődött
sóhajjal felbontottam a válaszként érkezett
borítékot, tekintetem azonnal rábukkant arra
a mondatra, amelyben a főszerkesztő felszólít,
hogy válasszak magamnak írói álnevet! Ezek
szerint én író vagyok? Alig félóra alatt sikerült
összeeszkábálnom egy jól hangzó és valamennyire
hozzám hű álnevet. Azóta jelennek
meg az írásaim Agnes St. Clair neve alatt.
– Talán fura kérdés annak, aki ír, de a többség
mégis ismerni szeretné az alkotás folyamatát.
Szóval hogyan is születnek a regények?
– Miután a kiadó felhívta a figyelmemet,
hogy az ideális terjedelem 150 ezer, 170
ezer leütés, gyorsan kidolgoztam újfajta arc
poeticámat. Az alkotás lényege: írás közben
folyamatosan figyelni kell a karakterszámlálót!
És bizony a történetek dramaturgiája
gyakran a Word figyelmeztető számai szerint
alakult. Na, akkor ide még befér egy szenvedélyes
csók, gyorsítsuk egy kicsit a szerelmi
jelenetet, vagy itt most félbe kell szakítani a
szerelmesek parázs vitáját, mert ketyeg a betűszámláló!
El kell ismerni, hogy ez a fajta alkotásmód
írói fegyelemre nevel. Általában felesleges
kötőszavak, jelzők estek a szerkesztési
szigor áldozatául. Mert a joggal elvárt csókoktól
mégsem foszthatom meg olvasóimat!
– Évekig nem olvashattunk tőled semmit!
És most ismét megjelent három regényed…
– Mivel a debreceni kiadó egy idő múlva
profilt váltott, nagyon úgy nézett ki, hogy
kézirataim, és hőseim is magukra hagyatva
porosodnak a számítógépem memóriájában.
Némi búslakodás és a civil élet kiábrándító
dolgai után ismét becserkésztem számítógépemet.
Újra anélkül írtam, hogy tudtam volna,
ki, hol, esetleg miért fogja kiadni regényeimet.
Aztán az internet jóvoltából megismerkedtem
a szerelmes regények kedvelőinek
egy elszánt csoportjával, és biztatásukra és
segítségükkel újra megkísértettem a kiadók
szellemét. Hiába. Senkit sem hatott meg,
hogy eddig 12 könyvem jelent meg. Pár elfecsérelt
hónap után összeült a családi tanács,
és legnagyobb meghökkenésemre életem
párja kijelentette, ha így… akkor bizony mi
magunk adjuk ki regényeimet! Tette ezt anélkül,
hogy valaha egy sort is olvasott volna a
könyveimből. De ez rendben is van, mert sűrűn
hangoztatott jelszavam, hogy ez a műfaj
a férfiakra igencsak veszélyes. Sőt, a kockázatok
és mellékhatások tekintetében még annál
is rosszabb!
– Ez tényleg csak és kizárólag nekünk,
nőknek szól?
– Ez tényleg női irodalom! Kevés kivételtől
eltekintve nők írják nőknek. Talán, mert jobban
tudjuk, mi az, amit szeretünk olvasni.
Ezeket az órákat nem művelődésre, nem komoly
tanulságok levonására szánjuk, sőt, még
az a záró katarzis is már műfajilag jó előre
meg van előlegezve, mert ki látott már romantikus
történetet happy end nélkül! Nagyon úgy
tűnik, hogy agyonhajszolt világunkban igenis
szükség van a könnyű, pihentető szórakozásra.
És miután az Egyesült Államokban kimutatták,
hogy az összes forgalomban lévő könyv
több mint felét a romantikus irodalom alkotja,
miért kellene csodálkozni vagy szörnyülködni
afölött, hogy hazánkban is nő ennek a műfajnak
az olvasótábora.
– Ezért ez a műfaj sem fenékig tejfel…Bár
az általad írottak némileg eltérők: némi művelődéstörténeti
tartalom, fanyar humor, és verbálzsonglőrködés…
– Elég ránézni a borítókra. A rózsák, orchideák,
repkedő kolibrik, rózsaszínű és karmazsinpiros
szívecskék elriasztanak. Éppúgy
megrettenek a szteroidtól duzzadó mellizmú
daliára ráboruló mély dekoltázsú hajas babától,
aki a szenvedélytől vagy rémülettől elalélva
piheg a testépítő hős védelmező karjaiban.
Az én hőseim nem ilyenek. Sokkal civilebbek,
emberi hibákkal, néha hiányosságokkal. Kortárs
történetek modern hősei. A nők nem sóhajtoznak,
nem tördelik kétségbeesetten a kezüket,
nem pityeregnek ötpercenként, és csak
nagyon indokolt esetben ájulnak el. Igaz, a
regények jól végződnek, de hogyan is lehetne
másképp! Viszont megpróbálok egy kis humort
is becsempészni a történetekbe, érdekesizgalmas
fordulatokat, hogy ne csak a szívszorító
szenvelgésről szóljon az a… most már
szabadon választott pár százezer karakter.
Egyet viszont el kell ismernem. Kitalált történeteim
szerfelett valószerűtlenek. Mert úgy
érzem, hogy olvasóim szórakoztatásához az is
hozzátartozik, hogy fantáziájukat egy hosszú,
kalandos utazásra vigyem. Egy olyan világba,
ahová saját erőből valószínűleg sohasem jutnának
el.
– Sokan szégyellik, hogy ilyen regényeket
olvasnak, mi több nálunk a magas kultúra felkent
képviselői ezt azzal tetézik még, hogy a
betűk fellegvárában a leghátsó sarokba száműzik
az ilyen irodalmat tartalmazó polcot,
mert szerintük csak oda, vagy oda sem oda
való. Írni milyen?
– Régebben szigorúan titkoltam, mivel foglalkozunk
szobámba visszavonulva mi ketten,
én és a számítógép. Kicsit szégyelltem is, kicsit
tartottam értelmiségi ismerőseim lenéző
értetlenkedésétől. Ma már, bár (talán valamiféle
babonából) ragaszkodom írói álnevemhez,
nem tagadom meg, Meg aztán most már
kitaláltam még egy csattanós mondatot, amelyet
rendre elsütök, ha a lektűrre kerül szó.
„Szerelmes regények? Ugyan már… olyat én
nem olvasok. Azokat én csak írom!”
-dé-
St. Clair szerelmes hősei
12 Városháza
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános
versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
649/103. helyrajzi számú ingatlanát az Ipari Park és Logisztikai Központban
100.000.000 Ft + áfa kikiáltási áron 2006.01.26-án 10:00 órakor.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 1. emeleti tárgyalóterem (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ
Kft. (Nagykanizsa, Garay u. 21.) lehet. Tel: 93/310-256 és 20/225-9616
Képviselői fogadóóra VERSENYTÁRGYALÁS
Dr. Horváth György önkormányzati képviselő a 2. számú választókerület
polgárait várja fogadóóráján 2006. január 18-án szerdán 17.30
és 19 óra között a Zeneiskolában (Sugár u. 18.).
Az érdeklődésre tekintettel a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 2006-ban
is minden kedden ügyfélfogadást tart a volt fiúkollégium épületében,
Nagykanizsa, Petőfi u. 5. szám alatt, a II. emeleten.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a
Kertvárosi Óvoda – Nagykanizsa, Csokonai u. 5., Vackor Óvoda –
Nagykanizsa, Platán sor 8/b. Általános Iskola Kiskanizsa – Nagykanizsa,
Bajcsy Zs. u. 67., Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola – Nagykanizsa,
Csokonai u. 1. magasabb vezetői álláshelyére. A pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, végzettségét igazoló
okiratok másolatát, erkölcsi bizonyítványt, valamint a megpályázott
intézményre vonatkozó vezetői programot.
A pályázatokat 2006. január 27-ig két példányban kell eljuttatni
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sportosztály Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címre.
Részletes pályázati kiírás az Oktatási Közlöny 2005. december 27-i
számában található. További információ a 93/500-780 telefonszámon
kérhető.
2006-BAN IS FOLYTATÓDIK
INTÉZMÉNYVEZETőI PÁLYÁZAT
A Via Kanizsa Városüzemeltető kht, mint a temetők kezelője értesíti
az érintett hozzátartozókat, hogy a nagykanizsai Tripammer utcai
köztemető, - Kiskanizsai, - Palini, - Bajcsai, - Bagolai, - Fakosi, -
Miklósfai, - Korpavári, - Sánci temetőkben a sírhelyek közül többnek
lejárt az érvényességi ideje.
Ezek közé tartozik:
􀂊 Kriptáknál az 1906 előttiek, megváltás 100 évre.
􀂊 Síroknál az 1981 előttiek, megváltás 25 évre.
􀂊 Urnafalban az 1996 előttiek, megváltás 10 évre.
􀂊 Urnasírhelynél az 1986 előttiek, megváltás 20 évre.
E hirdetmény alapjául szolgál a temetőkről és a temetkezésről szóló
XLIII. törvény valamint a 145/1999. ( X.I.) Kormány rendelet.
A sírhelyeket újraváltani illetve erről tájékoztatást kapni a temetőgondnokságon
lehet, melynek elérhetősége a következő: Temetőgondnokság
Nagykanizsa 8800, Tripammer utca 1., Tel: 93/311-530. A lejárt
sírhelyeket az újramegváltás elmaradása esetén a 2006. év második
felében értékesítésre meghirdetjük.
SÍRHELYEK ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános
versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait (hrsz./helye/
kikiáltási ár/versenytárgyalás időpontja):
4372/1. – Lazsnaki kastély megosztva/60.000.000 Ft + áfa/2006.
01.24. és 02.21. 13:00 óra. 2035/B/2.– Király u. 8./2.200.000 Ft +
áfa/2006. 01.24 és 02.21. 8:00 óra. 2190/A/3. – Csányi u.
8./10.700.000 Ft + áfa/2006. 01.24. és 02.21 08:30 óra. 11. – Magyar
u. 6./6.500.000 Ft + áfa/2006. 01.24. és 02.21 09:00 óra. 163/1. – Magyar
u. 54./11.280.000 Ft +áfa/2006. 01.24. és 02.21. 09:30 óra.
186/1. – Magyar u. 76./7.938.600 Ft/2006. 01.24 és 02.21. 10:00 óra.
1286. – Királyi P. 1-3./16.000.000 Ft + áfa/2006. 01.24. és 02.21
10:30 óra. 1188/A/5. – 1188/A/6. – Fő út 7./47.000.000 Ft + áfa/2006.
01.24.és 02.21 11:00 óra. 1163. – Rozgonyi u. 8./40.000.000 Ft +
áfa/2006. 01.24 és 02.21. 11:30 óra. 918/1. – Arany u. 5./36.100.000
+ áfa/2006. 01.25. és 02.22 08:30 óra. 964. – Arany u. 7./35.600.000
+ áfa/2006. 01.25 és 02.22. 09:00 óra. 961. – Kinizsi u.
20./20.300.000 Ft/ 2006. 01.25. és 02.22. 09:30 óra. 2243/1. – Ady u.
25./16.000.000 Ft/2006. 01.25 és 02.22. 10:00 óra. 6705. – Kisrác u.
25./14.000.000 + áfa/2006. 01.25 és 02.22 10:30 óra. 507. – Dankó
u./680.000 + áfa/2006. 01.25. és 02.22. 11:00 óra. 82/3. – Pláza melletti
terület/34.800.000 + áfa/2006. 01.25. és 02.22 11:30 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724
ELADÓ INGATLANOK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Péterfai utca és a Péterfai
patak közti un. Hobbi Kertek haszonbérleti díját 2005. évtől telkenként
100 Ft/évben határozta meg. A területen számos 300 m2 nagyságú kert
művelésére van lehetőség. Kérjük a város azon lakóit, akik igényt tartanának
ezen kiskerti művelésre alkalmas terület bérlésére, személyesen
szíveskedjenek személyesen felkeresni a Vagyongazdálkodási Irodát
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó, Tel.: 93/500-724), ahol
igényüket fogadják és további felvilágosítással szolgálnak.
HOBBIKERT 100 FT/ÉV
HIRDESSEN INGYEN VAGY KÉSZÍTSEN SZEMÉ-
LYES
OLDALT A VÁROS HONLAPJÁN!
Bizonyára Ön is értesült róla, hogy megújult Nagykanizsa város
hivatalos honlapja. A honlapot látogatók ezentúl a megadott kategóriákban
ingyenes apróhirdetést adhatnak fel, valamint személyes oldalt
készíthetnek. Ehhez nincs másra szükség, csak regisztrálni kell.
Aki regisztrál, a személyes azonosító és jelszó megadása után egy
válasz e-mailben értesítést kap a regisztráció elfogadásáról. Ezt követően
feladhatja hirdetését és személyes oldalt is készíthet. A személyes
oldalt készítőknek versenyt hirdetünk. A versenyre két kategóriában
lehet nevezni: I. középiskolások II. Felnőttek. A legszínvonalasabb
oldal készítői értékes informatikai utalványt nyerhetnek.
A versenyen 2006. Január 15. és február 15. Között lehet részt venni.
A személyes oldalakat szakmai zsűri fogja értékelni, a nyerteseket
postán értesítjük. A versennyel kapcsolatban bővebb információ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a
város lakosságát, hogy a Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73-75. szám
alatt kialakított Tisztasági Fürdő és Mosoda megkezdte működését.
A létesítményben az alábbi szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket:
zuhanyozási és fürdési lehetőség, önkiszolgáló mosoda,
szárítás, vasalás, rendszeres védőnői tanácsadás. Nyitvatartási idő:
􀂊 Tisztasági Fürdő: Hétfő, szerda: 8-12, péntek, szombat: 14-19.
􀂊 Mosoda: Hétfő, szerda: 8-12, kedd, csütörtök: 10-16, péntek,
szombat: 14-17.
A Tisztasági Fürdő és Mosoda szolgáltatásait 2006. március 31-ig
ingyenesen lehet igénybe venni, az ezt követően fizetendő térítési
díjak mértékéről a Közgyűlés a későbbiekben dönt, melyről tájékoztatjuk
Önöket.
TISZTASÁGI FÜRDő ÉS MOSODA
13 Városháza
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket az újév
első napján, és fogadják jókívánságaimat,
amellyel minden városlakónak jó egészséget,
sok boldogságot, városunknak sok sikert és
fejlődést kívánok az újesztendőben.
Kemény és tudatos tervező munkával elérhetők
céljaink, amelynek eredményeként a nagykanizsaiak
is évről évre jobban fognak élni.
Ezek a változások a vágyainkkal ellentétben
nem valósulnak meg varázsütésre, még az eddigieknél
is többet kell dolgoznunk érte.
Dicsekvés nélkül állíthatom, 2005-ben sokat
tettünk azért, hogy ez a város, a térség
visszanyerje régi rangját, és adottságainak
megfelelően fejlődjön. Ehhez a munkához kiváló
partnerünk volt a magyar kormány, országgyűlési
képviselőink, és bármennyire is
hihetetlennek tűnt pár évvel ezelőtt az Európai
Unió. 2005 év végéig saját forrásainkhoz
6,5 Mrd Ft külső, állami és uniós forrást sikerült
lekötnünk. Köszönetemet fejezem ki minden
kormányzati, önkormányzati és hivatali
támogatónak, közreműködőnek.
A Kanizsa Fejlesztési Terv végrehajtásának
folytatásával célunk az, hogy néhány éven
belül európai mércével is értékelhető infrastruktúrával
rendelkezzen városunk. A kórház,
a mozi, a HSMK, a Rozgonyi iskola felújítása,
a fogyatékosok otthona, a plakátmúzeum, a
bagolai és a kisfakosi csatorna megvalósítása,
az új hulladéklerakó, a hulladékudvar, a
hulladékválogató létrehozása, az út- és járdafelújítások,
megújuló orvosi rendelők, a korpavári
és a bajcsai csatornaépítés 14 másik
településsel, és még hosszan sorolhatnám a
megvalósult, vagy megkezdett beruházásokat,
amelyek ezt a célt szolgálják, de Önök ezeket
ismerik és együtt örülnek velünk.
Ezt az örömöt éreztem, amikor 2005 őszén
Nagykanizsa történetének legnagyobb pályázati
sikerét érte el, hiszen az elnyert 1,2
MrdFt-ból új utat építünk az ipari parkban, és
megújulhat a Thury városrész.
HÖLGYEIM ÉS URAIM!
2006-ban további útfelújításokat, útépítéseket
tervezünk, és a belváros forgalom csillapítása
is megkezdődik. Az ipari parkban már
alig rendelkezünk eladható területtel, ezért új
részekkel szükséges bővítenünk. 2006-ra városunkat
eléri az M7-es autópálya, majd azt követően
megépülnek a várost elkerülő utak.
Mindezen állami és önkormányzati fejlesztések
eredményeként városunk tőkevonzó képessége
növekszik, további munkahelyek jönnek létre.
Önök tudják, városunk sokat tesz azért,
hogy magas szintű oktatási, kulturális és szociális
szolgáltatásokat, rendszereket működtessen.
Ebből nem kívánunk visszalépni, mert
a várost ez teszi igazán várossá, hiszen az
összetartozásunkat erősíti. Azonban jövőnk
záloga az erős felsőfokú képzés, szoros kapcsolatban
a tervezett innovációs és technológiai
központokkal. Csak így fejleszthető a tudás
alapú gazdaság. Sikernek tekinthetjük,
hogy az önkormányzati munka minden területére
fejlesztési programjaink vannak, legyen
szó a „nyitott tornaterem" rendezvényekről,
az elektronikus közigazgatásról, vagy a civil
kapcsolatok szabályozott rendszeréről.
A turizmus fejlesztése is tovább folytatódik.
Van Tourinform irodánk, lesz egy új és egy
megújult múzeumunk, folytatjuk a strand fejlesztését,
és célunk – a bor és dödölle fesztivál
után – új nagyrendezvény létrehozása.
Megkezdtük a Csónakázó-tó megújítását,
de az igazi nagy kihívás, be tudunk-e kapcsolódni
a termálturizmus jövedelmező iparágába.
A tervező, előkészítő munka a következő
év feladata, de hozzá kell fognunk.
HÖLGYEIM ÉS URAIM!
Városunk költségvetése stabil, hiszen terveinket
lehetőségeinkhez igazítjuk. A 2006. évi
20 Mrd Ft költségvetésünk nem tud minden
jogos igényt kielégíteni, ezért a megértésüket
kérem. 2006-ban ismét a fejlesztésekre koncentrálunk,
összesen 6 Mrd Ft-ot költünk beruházásokra.
A következő év költségvetésének
prioritása lesz még a vállalkozások új eszközökkel
történő támogatása, amelytől több
munkahelyet várunk. A fő célok között szerepel
a panel-felújítási programban a részvétel.
Ez kötelességünk, mert a rendszerváltás talán
az itt élőket érintette a leghátrányosabban. A
világ minden táján és sajnos Nagykanizsán is
sok a hátrányos helyzetű ember. Segítenünk
kell nekik. Ezért folytattuk a szociális programjainkat,
támogatási akcióinkat, amelynek
kiemelt lépéseként 2005-ben mosodát és tisztasági
fürdőt adtunk át. Szolidaritás, az
esélyteremtés jegyében további fejlesztések
végrehajtása vár ránk. Programjaink megvalósításában
számítunk minden nagykanizsai
támogatására. A közös gondolkodás fórumait
megteremtettük és működtetjük.
A közös munka eredménye a 2007-2013.
közötti időszakra vonatkozó fejlesztési terv
első változatának az elkészítése, amely lehetővé
teszi számunkra további, az eddigieknél
is jelentősebb uniós források megszerzését
városunk fejlesztése érdekében. Mindennek
alapvető célja az itt élők életminőségének a
javítása.
Tisztelt Nagykanizsaiak!
Az Európai Unió tagjaként Magyarország,
és benne Nagykanizsa számára is új lehetőségek
nyíltak meg, de mindez csak céltudatos
munkával, összefogással érhető el.
Bízzunk magunkban, és egymásban, valamint
abban, hogy sikeresek leszünk!
Csak a tényeknek, és ne a szirén hangoknak
higgyünk. Ne engedjük rombolni önbizalmunkat,
tiszteljük egymást, ismerjük el a valós teljesítményeket.
Az újév első napján kívánok mindenkinek
jó egészséget, sok boldogságot! Kívánom közös
céljaink teljesülését! Kívánom, gyarapodjon
minden család és városunk!
Boldog Új Évet!
Litter Nándor, polgármester
TISZTELT NAGYKANIZSAIAK!
Mád község polgármestere
köszönetét fejezte ki Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzatának,
az egyszázezer
forint összegű támogatásáért,
melyet az áradás károsultjai
részére jutatott. A befolyt
adományokból közel 16
millió Ft gyűlt össze, melyet
segély formájában fizetettek ki
az árvízkárosultaknak.
KÖSZÖNET
A SEGÍTSÉGÉRT! A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület egy sikeres
pályázatának eredményeképpen két 69 mintájú tábori
konyhát kapott a Magyar Honvédségtől. Az
adományokat a Radler Kft szállította Nagykanizsára
és a Halász Metál Kft. varázsolta újjá. A gulyáságyúk
a továbbiakban a nagykanizsai civil szervezetek
rendelkezésére állnak, akik különböző jótékonysági
programjaikra kölcsönvehetik azokat.
December 24-én került sor az új eszközök első
„bevetésére”, a szervezet a nemrégiben alakult
Aranyfény Szociális Egyesülettel karöltve közös
jótékonysági rendezvényt szervezett a keleti városrészben,
a Hevesi ABC előtti parkolóban. A Civil
Fórum Egyesület 120 adag meleg ételt és forró teát
osztott ki a felfűtött gulyáságyúból, emellett két
egyesületi angyalkának öltözött kislány szaloncukorral
kedveskedett a járókelőknek. Az Aranyfény
Egyesület tagjai már több héttel a rendezvény előtt
hatalmas mennyiségű használt ruhát és gyerekjátékot
gyűjtöttek össze, amelyet szinte maradéktalanul
sikerült szétosztani a rászorulók között. Sokan
nemcsak vittek, hanem hoztak is. Mindez erősítette
a szervezők korábbi meggyőződését, hogy nagy
szükség lenne Kanizsán egy jótékonysági csereboltra,
ahol a használt eszközök pénz nélkül cserélhetnének
gazdát.
SZERETET-AJÁNDÉKOK
Litter Nándor polgármester újévi köszöntője
VEGYES
14
JÁRMű
BÉRLET
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban 110 m2-es
lakás jó állapotban eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/391-5609 (5663K)
Befektetők figyelem! Nk belvárosi
96 m2-es, 3 szoba + hallos
lakás , irodának is alkamas, eladó!
Irányár: 13,5 millió Ft. Érd.:
20/439-7780 (5709K)
Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható
családi házzal eladó! Társasház
építésére is alkalmas, 40 %-a
beépíthető! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5759K)
Nk-án a Berzsenyi úton 51 m2-
es, III. emeleti, egyedi fűtéses,
felújított, déli fekvésű lakás eladó.
Érd.: 18 óra után a 93/314-
942 és a 30/441-3495 (5770K)
A Cserháti Szakközépiskolával
szemben kétszobás földszinti
lakás eladó. Irányár: 5 millió Ft.
Érd.: 30/527-2002 (5771K)
Teleki utca elején kétszobás
lakás albérletbe kiadó. Érd.:
20/313-4565 (5772K)
Kórház utcában reális áron,
két helyiségből álló üzlet (összterület
57 m2) egyben és külön is
kiadó. Érd.: 30/346-8191
(5727K)
Audi 80-as 1,6-os TD, 89-es
évjáratú, friss műszakival, korához
képest jó állapotban, sürgősen
eladó. Érd.: 20/4296-903
(hétvégén) (5721K)
Volswagen Golf II. diesel
1984-es, jó állapotban eladó.
Irányár: 240.000 Ft. Érd.: 30/332-
2564 (5773K)
Telstar 128 MB-os: MP3-
lejátszó + USB drive + digitális
diktafon + FM rádió funkció
egyben eladó 7500 Ft-ért. Érd.:
30/9932-534
Fenyőgallyat vásárolok, tisztítást
is vállalok! Érd.: 30/542-
8757 (5750K)
Eladó lakásfelújításból visszamaradt
gázbojler, gáztűzhely,
konvektorok. Ugyanitt 17”
színes (OSD) monitor, Lexmark
színes, tintasugaras nyomtató,
Toshiba 72 cm képátlójú TXT-es
színes TV. Érd.: este a 93/311-
283, napközben a 06-20-931-
1283 (5774K)
Bőr, 3+2+1-es zöld színű,
cseresznye fa betétes ülőgarnitúra
eladó. Érd.: 20-519-5305
(5775K)
Babakocsik: újszerű, márkás,
kétfunkciósak, sokfunkciósak,
babahordozó autósüléssel,
négyévszakos kiegészítőkkel,
együtt 12.000–19.000 Ft-ért eladók.
Tel.: 30/948-4276 (5738K)
Mindenféle könyvet, hagyatékot
vásárolok! Tel.: 20/555-3014
(5742K)
Rendelésből visszamaradt,
bontatlan csomagolású Velform
szaunaöv eladó. Érd.: 18 óra
után a 93/321-734 (5753K)
Az Ön számára értéktelen
vashulladékot, forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért
átveszem! Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)
Vállaljuk: sírok tisztítását,
felújítását, készítését számlára
is. Érd.: Horváth Zoltán, vállalkozó.
Nagykanizsa, Ady
Endre u. 65. Tel.: 06-93-333-
449, 06-70-511-7863 (5641K)
Számítástechnikai szaktanácsadás,
hardver-szoftver karbantartás
azonnali kiszálással.
Érd.: 30/650-0494 (5761K)
APRÓHIRDETÉS
Sport, Apró
Hegyvidéki Diána SE – Kanizsa KK 63-76 (21-11, 17-24, 16-14,
9-27) Budapest.
A hazai csapat kezdett jobban, az első negyedben 10 ponttal vezetett.
A 2. negyedben a mieinknek sikerült ledolgozni a hátrányból, az
utolsó negyedre pedig pontosabb védekezéssel és a támadásban is javulva
fordított a kanizsai csapat. Kanizsa KK: Ács Péter 9/3, Sági Péter
9/6, Zsámár Krisztián 18, Millei Attila 10, Beck Attila 17/6, csere:
Benk András 11/6, Becze Barnabás 2, Kovács Csaba, Vágvölgyi Tamás,
Széplaki József.
Budapesti Honvéd – Kanizsa KK 87-65 (24-12, 27-20, 17-26, 19-7)
A kanizsai csapat a harmadik negyedben ugyan magához tért, felzárkózott,
ám a honvédos Seregélyi kiállítása megzavarta őket, s ezt a rövidzárlatot
az ellenfél könyörtelenül kihasználta. Kanizsa KK: Ács Péter
13/6, Sági Péter 10/3, Zsámár Krisztián 19/3, Millei Attila 10, Beck
Attila 6/3, csere: Benk András, Becze Barnabás 7, Kovács Csaba.
EGYSZER SIKERÜL, MÁSSZOR NEM
Az elmúlt év utolsó hónapján az NTE 1866 MÁV Rt. vívói számos
megmérettetésen vettek részt. Budapesten Felnőtt Válogató
Versenyt rendeztek, ezen a nemrég visszaigazolt Szmodics Zoltán
képviselte a vívószakosztály. Zoltán a 8-as döntőbe jutásért a válogatott
Szabadostól kapott ki, így a 30 induló közül a 9. lett.
A kadett vívólányok Szigetszentmiklóson léptek pástra. A 34 indulót
számláló mezőnyben a még újonc korú Péntek Brigitta a 14.,
Mátyás Szabina a 17. helyen végzett.
Az újonc férfi tőrözők minősítő versenyének Zalaegerszeg adott
otthont, ahol 6 egyesület 27 vívója jelent meg. Az NTE versenyzői
közül Vercz Dávid a 8-as döntőbe verekedte magát, igaz innen nem
sikerült a továbblépés, 8. lett. Ugyanezen a versenyen Kanyó Bence
10., Somoskőy Péter 13., Horváth Dániel 15. helyezést ért el.
DECEMBERI VÍVÓHÍREK
A KÖZÉLETI KLUB
tisztelettel meghívja
a „Sikeres városok – Sikeres emberek”
programsorozat következő rendezvényére,
ahol CSERESNYÉS PÉTER országgyűlési képviselő
vendége lesz
NÓGRÁDI ZOLTÁN Mórahalom polgármestere
A rendezvény időpontja:
2006. január 20. péntek 18 óra
Helyszín: Narancsliget Közéleti Klub
Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.
(A volt Jóbarát vendéglő, a Bolyai Általános Iskolával szemben)
Ha problémája van az alkohollal... Vagy a
kábítószerekkel... Esetleg szenvedélyes szerencsejátékos...
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
segítséget nyújt!
Keressen fel bennünket keddenként 16-17 óráig,
ha PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁSRA van szüksége,
csütörtökönként 16-17 óráig, ha jogi vagy
ÉLETVEZETÉSI PROBLÉMÁIBAN kér segítséget!
Ne gondolja, hogy ez csak az Ön problémája!
Társaival találkozhat a nyitott csoportfoglalkozások során
2006. január 3-tól minden kedden 15 órától!
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51. Tel.: 93/311-207
Hirdessen a
Kanizsa Újságban!
21.000
háztartásban
vagyunk otthon
Apróhirdetés 600 Ft
15 szóig, ha folyamatosan
adja fel, a
másodiktól félárú!
Hirdetési áraink nem
változtak, sőt az áfaváltozás
5% visszaadjuk
Önöknek!
15 Hirdetés
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu
Honlap: www.dialognk.hu
Tanuljon és vizsgázzon
30+10 % kedvezménnyel a
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN!
Ajánlatunk: januári kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemű képzés (4-8 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minőségi garanciával!
kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó,
társalgási és vizsgákra felkészítő szinten,
ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvből, vizsgáztató tanárok vezetésével!
Jelentős kedvezmények:
Diákoknak, törzstanulóknak és a január 16-ig beiratkozóknak!
􀂊 INGYENES próbavizsga, a legjobbaknak INGYENES vizsga!
􀂊 GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerződéssel!
􀂊 KEDVEZő ÓRADÍJ – RÉSZLETFIZETÉS!
Beiratkozás:
január 27-ig személyesen,
a jelentkezés sorrendjében.
2006. január 21-én, szombaton
19 órától
rendezi hagyományos
ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
– immár XIII. alkalommal
Az alapítvány kuratóriuma és az iskola közössége
tisztelettel és szeretettel hívja és várja mindazokat,
akik az iskola célkitűzéseit támogatják és lehetőségük
van a részvételre.
Belépőjegyek a Batthyány Lajos Gimnázium titkárságán
személyesen, levélben vagy telefonon igényelhetők.
A bál új helyszíne: István Fogadó
(Sormás, a 7-es főútvonal mellett)!
Az oda- és visszautazáshoz igény esetén
autóbuszokat biztosítunk.
Cím: Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23. Tel.: (93) 311-239
Batthyány Lajos Gimnázium Szülői Munkaközössége
Batthyány Lajos Gimnázium Igazgatóság
„Batthyány Lajos Középiskoláért” Alapítvány Kuratóriuma
A „BATTHYÁNY LAJOS
KÖZÉPISKOLÁÉRT”
ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
Forintalapú személyi kölcsön 16 % kamattól
kezes és fedezet nélkül
(A törlesztés a futamidő végéig nem változik!)
Havi törlesztőrészlet Kölcsön összege Futamidő (hó)
13 527 500 000 Ft 60
18 352 700 000 Ft 60
25 666 1 000 000 Ft 60
THM: 17,23 %-tól
Tel.: 30/9949–003, 30/8589–760
CITIBANK
A HÁZIPATIKA.COM KÓRHÁZI RANGSORA 2005. (több mint 62.900 értékelő szavazat alapján, szavazatot kapott 231 kórház):
Összesített eredmény: 1. Országos Sportegészségügyi Intézet 4.089 pont, 2. Megyei Jogú Város Kórháza Nagykanizsa 4.086 pont, 3. PTE
ÁOK OÉC Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika 4.085 pont … 36. Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg 3.945 pont … 65. Magyar Honvédség
Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet 3.879 pont … 148. Keszthely Városi Kórház 3.394 pont … 152. Hévíz Gyógyfürdő és Szent
András Reumakórház Kft. 3.376 pont … 168. Vasútegészségügyi Kht. Mozgásszervi Rehabilitációs Intézete Hévíz 3.300 pont
Orvos-szakmai ellátás: 1. Országos Sportegészségügyi Intézet 4.106 pont 2. Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórháza 4.105
pont 3. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, SZOTE Oktató Kórház 4.103 pont … 10. Megyei Jogú Város Kórháza Nagykanizsa
4.082 pont
Ápolás és szakszemélyzet kategória: 1. Országos Sportegészségügyi Intézet 4.098 pont 2. Magyarországi Református Egyház Bethesda
Gyermekkórháza 4.093 pont 3. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, SZOTE Oktató Kórház 4.091 pont … 5. Megyei Jogú Város
Kórháza Nagykanizsa 4.088 pont
Kórházi infrastruktúra:1. Megyei Jogú Város Kórháza Nagykanizsa 4.086 pont 2. PTE ÁOK OÉC Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika
4.085 pont 3. PTE ÁOK OEC Idegsebészeti Klinika 4.081
Ellátás: 1. Országos Sportegészségügyi Intézet 4.090 pont 2. PTE ÁOK OÉC Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika 4.085 pont 3. Megyei
Jogú Város Kórháza Nagykanizsa 4.082 pont
Környezet és tisztaság 1. PTE ÁOK OEC Szívgyógyászati Klinika 4.098 pont 2. Megyei Jogú Város Kórháza Nagykanizsa 4.093 pont 3.
PTE ÁOK OÉC Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika 4.086 pont
XVIII. évfolyam 2. szám 􀁑 2006. január 19. Megjelenik: 21.000 példányban 􀁑 http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Immár hagyománynak számít, hogy tél derekán répafőző versenyt
hirdet a miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület.
Az idei, hatodik alkalommal megrendezett gasztronómiai vetélkedőt
szombaton tartották a Mindenki Házában. Az események két
helyszínen zajlottak: a nagyteremben Czupi Gyula, az egyesület elnöke,
majd Litter Nándor polgármester nyitotta meg a ma már országos
hírű rendezvényt. Ezt követően a helyi fiatalok szórakoztatták
kulturális műsorukkal a szépszámú érdeklődőket, a szomszéd
helyiségben pedig sorban melegítették az otthon elkészített különleges
répa-étkeket. Az ínycsiklandozó illat pedig szállt, egyre csak
szállt a levegőben…
A zsűri hamarosan munkához látott, egymás után huszonnégy
műremek került asztalukra. Ki főzte, ki sütötte, ki csülökkel, ki paradicsommal
vagy éppen tejföllel kombinálta, volt, aki pacallal,
megint mások babbal készítve mutatták be a miklósfai ízvilág sokszínűségét.
S hogy még mi minden készíthető répából? Akár prósza
vagy rétes is – derült ki a tálalás során. Az értékelést öttagú
zsűri végezte: Zámbó Tibor mesterszakács elnökletével Kiss Szilveszterné
helyi
háziasszony,
dr. Kertész
Edit gyermekorvos,
Prikryl
József, a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület elnöke,
valamint Salamon Tibor, a kiskanizsai általános iskola konyhafőnöke
döntött a helyezésekről. Az idei legfinomabbnak találtatott
ételt – amely egyébként az egyik belvárosi étterem étlapjára is felkerül
– a kanizsai Gyenese Gabriella készítette, aki füstölt csülökkel
gazdagította sült répáját. Ezüstérmes lett a miklósfai dr. Kotnyek
Istvánné húsos-paradicsomos étke, mely mellé a pályázó különleges
répás-rétest kínált, míg harmadik legízletesebbnek a szintén
helyi Imrei Zsuzsanna pacallal készített répa-különlegessége
ítéltetett. A közönségdíjat a második helyezettnek adták át. Kiosztásra
került egy különdíj is, melyet finom korhelyleveséért a Ludvig
Zoltán festőművész, Kovács Kálmán informatikai miniszter és
Halász Gyula önkormányzati képviselő alkotta csapat vehetett át.
Répafőző verseny
2
ALAPOSSÁG ÉS IGÉNYESSÉG
Dér Tibor festőművész kiállítása nyílt meg
a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban.
A festő életművének egy szeletét Böröcz Zoltán
ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A
szerzőnél sokféle irányzat és téma található
meg a csendélettől a tájképekig, de munkássága
jelentős részében az orosz festészet kiválóságainak
eredeti műveit festi újra. Mielőtt festőecsetet
vesz a kezébe, a témával kapcsolatban
komoly kutatómunkát végez, és művészettörténészi
alapossággal elemzi az eredeti
festményt, a vászon, a festék minőségét, megismeri
méretét, elkészítésének körülményeit,
az adott kor történelmi összefüggéseit, elolvassa
a festményről írt kritikákat, és csak ezután
lát munkához. A megnyitón közreműködött
az intézmény énekkara, Tánczos Laura
vezényletével. A tárlat január 24-ig látható,
hétfőtől – péntekig 8-17 óráig.
A TERMÉSZET SZÍNEI
Az év első kiállításaként, a zalaegerszegi
Dienes Gyula festőművész A természet színei
című fotókiállítása nyílt meg a Hevesi iskola
galériájában. Az alkotó munkásságáról bevezetőt
mondott és a tárlatot megnyitotta Lehota
M. János esztéta. Dienes Gyula 1970-ben
született Kisvárdán. Művészeti tanulmányait a
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában
Budapesten és a Janus Pannonius Tudományegyetemen
végezte. Ma a zalaegerszegi művészeti
gimnázium tanára. A művészi ábrázolás
lehetőségei közül a festészet és a szobrászat
érdekli leginkább, ez utóbbiban terrakotta
és faszobrai kiemelkedők. Eddig 9 egyéni és
14 csoportos tárlaton csodálhatták meg alkotásait.
A megnyitón közreműködött Németh
Ferenc zenetanár és az iskola versmondói.
„AZ ÉLET MINKET IGAZOLT”
Sajtótájékoztatóján Cseresnyés Péter, a
Fidesz-MPSZ helyi szervezetének elnöke kijelentette:
az élet igazolta a Fidesz-frakció korábbi,
a Thury-laktanya öthektáros területének
értékesítésével kapcsolatos felvetéseit. Két
hónappal ezelőtt, amikor az ingatlan „370
millió forintos nevetségesen alacsony vételára
ellen” érveltek, s az általuk megkérdezett értékbecslők
szerinti hatszázmillió forint körüli
árat javasoltak. A városvezetés ezek után 476
millió forintra felemelte a terület árát. A közelmúltban
egy fővárosi vállalkozás is ajánlatot
nyújtott be a területre, 550 millió forintot
ígérve érte. A Fidesz-MPSZ helyi elnöke
megjegyezte: remélik, az előző befektetővel
szemben nem vállalt a városvezetés olyan kötelezettségeket,
amelyek miatt kénytelenek
lesznek eladni a szóban forgó területet a közel
százmillióval kevesebbet ígérő vevőnek.
PÉNTEK ESTI JAZZ
A Péntek Esti Jazz-Klubban ezúttal a barcsi
Riverside Jazz Band adott nagysikerű koncertet.
A hevesis rendezvényt egy sikeres pályázaton
keresztül a Kultúrális Örökség Minisztériuma
is támogatta, tudtuk meg Mikola Máriától,
az est háziasszonyától, rendezvényszervezőtől.
ZENÉS IRODALMI EST
A Kiskastélyban rendezett Zenés Esték sorozatában
került sor Orsós Imre zenés irodalmi
estjére. A költeményeket maga a költő
mutatta be, majd elemzéseket hallhattunk Fa
Edétől. A programot gitárkísérettel játszott
megzenésített költemények színesítették.
A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVRőL
A Kanizsai Esték sorozatában ezúttal dr.
Halm Tamás, a Nemzeti Fejlesztési hivatal elnökhelyettese
tartott előadást. Elmondta, hogy a
nemzeti fejlesztési tervek megalkotását és végrehajtását
az Európai Unió írja el hazánk számára
azért, hogy bizonyos lehessen abban, a Magyarországra
érkező uniós pénzek felhasználása
célszerűen történik. Az Uniós egyes nemzeti feladatok
megoldásához támogatást nyújt, másokat
az országokra bízza, hangzott el az előadáson. A
mostani Nemzeti Fejlesztési Tervből 1350 milliárd
forintnyi fejlesztést szeretne a kormány a
pályázókkal, a támogatások igénybe vevőivel
megvalósíttatni. A tervek összeállítását nagyon
sok kutatás, tanulmány elkészítése előzte meg,
tudósok, tervezők munkáját vették igénybe az
elkészítéséhez annak érdekében, hogy ezt a tervet
mindenki a magáénak érezhesse.
IMAÉV
A püspöki kar által meghirdetett imaév
január 11.
január 12.
január 13.
január 14.
Krónika
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Horváth Attila, Nagy Krisztina (szülési szabadságon),
Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. I. emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.:
154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda:
ANTÓK Nyomdaipari Kft. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjesztő:
TOTAL-LAP Kft. Felelős vezető: Fehér Tamás. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
3
programjaihoz kapcsolódva a Szent Imre plébánia
ifjúsága az engesztelésben példaképként
említett Árpádházi Szent Margit életét mutatta
be. A főszereplőt Varga Niké, a Kőrösi Csoma
Általános Iskola tanulója alakította.
SZÍNHARMÓNIA
Színharmónia címmel, Ackermann Éva
festőművész kiállítása nyílt meg január 16-
án a Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola galériájában.
Ackermann Éva 1938-ban született Miskolcon.
Az egri tanárképző rajz szakán szerzett
diplomát. Minden művéből a fák, virágok,
állatok, tárgyak, épületek szeretetének melegsége
árad. Arcképei, tájképvázlatai főleg
akvarell és pasztell technikával készültek,
de olajkép is kikerül keze alól. Termékeny
és keresett alkotó. A Somogy megyéből
Nagykanizsára szinte hazajáró művészt bemutatta,
és a kiállítást megnyitotta Lengyák
István galériavezető pedagógus. A műsorban
az iskola diákjai működtek közre. A tárlat
január 30-áig látogatható iskolanapokon
8-18 óráig.
január 16.
Krónika
Petőfi Sándort köszöntötte születése
napján, január 1-jén a Deák téren a 48-as
honvéd gyalogezred emlékművénél a
Nagykanizsai Polgári Egyesület. „...Petőfi
Sándor legnépszerűbb magyar költőnk, a
szabadság és a szerelem költője, politikusköltő,
apostol-költő. A világirodalom egyik
legtermékenyebb költője: élete rövid 26 éve
alatt 855 verset írt. Azt mondják, Petőfi az
egyetlen költő, akinek életrajzát a saját verseiből
össze lehetne állítani, pedig bevándorolta
az egész Kárpát-medencét...”– hangzott
el Balogh László köszöntő beszédében.
Két teltházas előadás keretében mutatta be a
veszprémi Pannon Várszínház a Képzelt riport
egy amerikai popfesztiválról című musicalt a
HSMK-ban. Déry Tibor 1971-ben jelentette
meg a művét, amely formája szerint egy amerikai
beategyüttes hangversenyéről szóló riport
kívánt lenni, valójában azonban jóval több ennél:
a korokon átívelő emberi agresszivitás és
gonoszság rajza, azoknak az indulatoknak fájdalmasan
ironikus ábrázolása, amelyekkel minden
időben a társadalom szembeszegül; a szerelem,
a szeretet és a jóság újra és újra föllobbanó
örök kísérlete. Az irodalmi szöveg hamar megtalálta
útját a színpadhoz. A forgatókönyvhöz
Adamis Anna írta a verseket, zenéjét Presser
Gábor szerezte. A darab főszerepeit a Valahol
Európában című musicalban óriási sikert aratott
színészek, Zayzon Csaba, Sánta László, Egyed
Brigitta, Hatás Andrea és még 50 fiatal alakítja,
Krámer György koreográfiájával. A darab aktualitásáról
kérdeztük Vándorfi László rendezőt.
– Megpróbálunk érvényes gondolatokat más
hőfokon megfogalmazni. Krisztusi korba lépett,
33 évvel ezelőtt született az első magyar musical.
Akkor egy másikfajta társadalmi berendezkedésben,
egy amerikai popfesztivál ürügyén
szólt Déry Tibor Magyarország és a világ bajairól,
aztán az ember előveszi 33 év és egy
rendszerváltás után, kiderül, minden egyes
sora ugyanolyan aktuális, igaz más hangsúlyokkal,
másképpen. Déry Tibor nagyon eltalált
valamit a világból, bár életében nem látott pop
koncertet, fogalma sem volt arról, mi a rock zene,
de valahogy mégis érzékelte. Akkor örülünk,
ha olyan fájdalmakat találunk, amit meg
tudunk szólaltatni. A popfesztivált ilyennek
gondoltuk. Döbbenetes a hatása, mert rátapint
azokra a hiányokra, fájdalmakra, amik meghatározzák
az életünket, nagyon jó kimondani
ezeket, és ez a darab kimondja.
– Örömmel fedeztük fel a színpadon a kanizsai
Czupi Dánielt!
– Dani látta a Valahol Európában című darabot,
és írt egy e-mailt, hogy mennyire szeretne
dolgozni. Eljött a meghallgatásra, tehetségesnek
találtuk. Vállalta, hogy Nagykanizsáról
Veszprémbe utazik a próbákra és az előadásokra.
Az iskolája segítőkész. Örülök, hogy Daninak
sikere volt, mert csak akkor van ilyen reakció,
ha valakit szeretnek.
TELTHÁZ ELőTT A KÉPZELT RIPORT
KOKTÉLPARÁDÉ
Jnauár 17-én
a koktélok világával
ismerkedhettek
meg a
Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai
Egyesület
diák tagozatának
tagjai a
Thúry György
Kereskedelmi,
Vendéglátó és
Idegenforgalmi Szakképző Iskola tanéttermében.
A szekció immár harmadik foglalkozásán
Prikryl József mesterszakács, elnök köszöntötte
az érdeklődő fiatalokat, majd Kiss Antal mixer
(felvételünkön) tartott előadást a koktélok
és az alkoholfélék eredetéről, a koktélkészítés
rejtelmeiről. A szekció következő programjai
közt a kávékkal foglalkozó új szakmáról, a
baristáról, a tálalási trendekről, valamint a cukrászatról
és a különböző tányérdíszekről szóló
előadások szerepelnek.
Az álmokon túl címmel nyílt
meg Kustár Zsuzsa iparművész
kiállítása a Honvéd Kaszinó galériájában.
A kiállítást Halmos
Ildikó, az intézmény igazgatója
nyitotta meg. Népdalokat énekelt
Pávlicz Erika, a Bólyai iskola tanulója.
A megnyitót követően az
intézmény Tükörtermében Büki
Pálné, a Hölgyklub vezetője beszélgetett
a művésszel. A tárlat
február 4-ig tekinthető meg.
4 Várospolitika
Forgalmi változás!
A napokban több lakossági panasz érkezett a vasútállomás megkurtított
szolgáltatásai miatt, nehezményezték, hogy megszűnt a menetrend-
tudakozó, illetve nemzetközi helyjegyet nem lehet vásárolni
Nagykanizsán. Megkeresésünkre Weisz József, a személyszállítási
csomópont vezetője elmondta, hogy a helyi információs vonal
funkcióját egy központi call center vette át, mely a 06 40 494949-
es számon hívható, ahol azonnali információt tudnak adni a MÁV
bármelyik járatáról. Kézi kiállítású nemzetközi helyjegyek azonban
helyben is vásárolhatók. Kizárólag az olasz vasút követeli
meg a gépi kiállítású jegyeket, a korábbi visszaélések miatt. Ezek
egyelőre csak Zalaegerszegen és Kaposváron állíthatók ki, azonban
hamarosan kaphatók lesznek Nagykanizsán is.
Markó András
Újra a régi forgalmi rend van érvényben Nagykanizsán, a Vásárcsarnok
előtt. Az autóbuszállomás felől érkező járműveknek elsőbbséget
kell adniuk a körforgalom felől illetve a Plaza felől
érkezőknek. Nem árt az óvatosság és a figyelem!
Ha elindul a vonat...
A január 16-ára összehívott soron kívüli közgyűlés nyílt ülésen két
napirendi pontot tárgyalt meg. Az ülés összehívását a volt Thúry laktanya
és környéke szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról
szóló rendeletének hatályon kívül helyezése tette indokolttá – mondta
Litter Nándor polgármester.
Ismert, hogy 5,1 hektáros területet kíván ott az önkormányzat értékesíteni.
A zalaegerszegi Építéshatósági Osztály nem tudta kiadni a terület
megosztására vonatkozó határozatát, mivel az érintett területen
út vezet keresztül, ezért indokolt a módosítása. Dr. Fodor Csaba kérdésére
Litter Nándor megerősítette: valóban érkezett egy levél, egy cég
550 millió forintos ajánlatot tett ugyanerre az ingatlanra. A cégnek
postafordultával levelet küldött, melyben kérte, fogalmazzák meg, milyen
terveik vannak az ingatlannal, felvállalják-e a azokat a kötöttségeket
amelyek a versenytárgyalási feltételek között szerepelnek. Továbbá
kérte, adjanak visszavonhatatlan bankgaranciát. A válasz megérkezett,
melyről a közgyűlést tájékoztatja, de bankgaranciát nem küldtek.
Dr. Kelemen Marcell jegyző arról tájékoztatta a képviselőket, hogy
a rendezési terv hatályon kívül helyezése nem törvénysértő, erre mód
van. Így az általános országos építésügyi szabályok lesznek érvényesek
addig, míg az új szabályozási terv elfogadásra kerül.
A vitát követően a testület a volt Thúry laktanya és környéke szabályozási
tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló rendeletét hatályon
kívül helyezte. Határozati javaslatban a Thúry városrész területére
vonatkozó új szabályozási előírásokat – a leendő beruházások igényeit
is figyelembe véve –, a jelenleg egyeztetés alatt álló, egész városra
kiterjedő új Szabályozási Tervbe és Helyi Építési Szabályzatba
kell beépíteni.
A második napirendi pontban jóváhagyták a képviselők a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú társulás és a város önkormányzata között kötendő
megállapodást. A külön megállapodás lényege, hogy szabályosan
lehívható a társulás részére rendelkezésre álló plusz normatíva.
Zárt ülésen tárgyalták a Közterületfelügyelet vezetői munkakörének
pályáztatására előterjesztett javaslatot. A döntés alapján február 2-től
Ring Balázs kapott határozatlan időre megbízást a Közterületfelügyelet
vezetésére.
Bakonyi Zsóka
Soron kívül
A Kanizsai Nyugdíjas Társaskör
szervezésében szombaton pótszilveszterrel
egybekötött klubhelyiség
avatásra került sor. A Narancsliget
Közéleti Klubban Cseresnyés Péter
országgyűlési képviselő, a FIDESZ
helyi csoportjának elnöke köszöntötte
a megjelenteket, majd a Fonyódról
érkezett vendég, Papp
György, az Országos Nyugdíjas
Polgári Egyesület elnökségi tagja
osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel.
Tóth István, a kaposvári
nyugdíjas tagozat elnöke adott
hasznos ötleteket, tanácsokat a
klubélet felpezsdítéséhez. A volt
Jóbarát vendéglő helyén működő
közéleti klubba hétvége kivételével
minden nap 10-16 óra között várják
azokat, akik szívesen beszélgetnének
ott ismerőseikkel, olvasgatnának,
tévéznének szabad idejükben.
Narancsliget
Nagykanizsán ülésezett a Zala Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság, értékelve az elmúlt esztendőt.
Elsőként Kötő Attila alezredes, a bizottság ügyvezető
elnöke adott tájékoztatást a tavalyi év baleseti
helyzetének alakulásáról. Többek között elhangzott,
hogy 2005-ben az előző évinél hat százalékkal kevesebb,
összesen 578 sérüléses baleset történt Zalában,
ebből 32 volt halálos, 209 súlyos kimenetelű. A
32 tragikus eset során 37 személy vesztette életét,
egy fővel több, mint 2004-ben. A balesetek oka az
esetek 42 százalékában a gyorshajtás, ami pedig a
járműveket illeti: 62,1 százalékban személygépkocsival
okozták a baleseteket. Az esetek 15 százalékában
ittas volt a vezető, 8 százalékban pedig a gyalogosok
okoztak bajt. Zalában is igaz, akárcsak országosan:
pénteki napon történt tavaly a legtöbb
baleset, a statisztika szerint ez a mutató 19 százalék.
Az adatok ismertetése után a zalai utakon tapasztalható
közlekedésről esett szó, s arról, milyen lehetőségek
vannak a közlekedéspolitika célkitűzéseinek elérésére.
A bizottság pénzügyi-anyagi helyzetét Tóthné
Polgár Anna alezredes, a ZMRFK közgazdasági osztályának
csoportvezetője ismertette, majd Horváth
László főhadnagy, a bizottság titkára tartott beszámolót
a bizottság tavalyi tevékenységéről s az idei évi célkitűzésekről.
Mint mondta, a bizottság kiemelten foglalkozik
az óvodás, általános iskolás korosztállyal, azzal
a nem titkolt céllal, hogy sikerül majd kinevelni
egy, a mainál jobb közlekedéskultúrával rendelkező
generációt. Ennek tükrében hirdettek rajzpályázatot,
kiállítást, bábversenyt. Elindították az Egy iskola – egy
rendőr programot, közlekedési ismereti versenyt, kerékpáros
és segédmotor-kerékpáros iskolakupát rendeztek.
Külön gondot fordítottak a kerékpáros balesetek
megelőzésére, több helyen a megyében a bizottság
javaslatainak köszönhetően került sor a balesetveszélyesség
csökkentése érdekében tett intézkedésre. A
rendezvény szünetében, sajtótájékoztató keretében dr.
Nemes Zoltán megyei rendőr-főkapitány sikeresnek
ítélte a bizottság munkáját, Zalatnai László, a Zala Volán
Rt. igazgatója pedig arról szólt, milyen módon
kapcsolódik az Rt. a baleset-megelőzési programhoz.
Partnerként útjainkon
5 Gazdaság
Január 14-én tartotta az SZDSZ helyi szervezete az immár 15. Liberális
Bált. A Honvéd Kaszinó Tükörtermében megjelent bálozókat Kovács
Kálmán informatikai és hírközlési miniszter és a bál díszvendége,
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter is köszöntötte.
A báli forgatagban faggattuk a két minisztert.
– Az elmúlt három évben, mióta miniszterként szolgálok, amit szerettem
volna, meg tudtam valósítani – indította beszélgetést Persányi Miklós.
– Zala megyében is nagyon sok minden történt a közlekedésfejlesztéstől
a környezeti fejlesztésig, a hulladék gazdálkodástól a szennyvizes
nagy programokig. A térséget érinti a kis-balatoni rekonstrukciós program.
A térség európaivá válásához ezek az évek meghatározóak voltak.
A keszthelyi választókörzet, a 36 település természeti adottságai magasan
kirí az ország más területei közül, hiszen itt van a Balaton, a Kis-
Balaton, a hévízek, azok a védett területek amelyek sajátos adottságai,
erőforrása a térségnek, és ezt kell összepárosítani azzal a hagyománynyal,
kultúrával, tudással, amiben ez a vidék roppant gazdag. Ezek a
térség számára más típusú fejlődési utat határoznak meg, mint az ország
más területei. Itt a fő iparág a turizmus, az idegenforgalom. Nagy
eredmény a Sármellék-Zalavári repülőtér üzembehelyezése. Moszkvába,
Londonba, Párizsba, Stockholmba jönnek-mennek innen a járatok,
és az még beláthatatlan, hogy milyen hallatlan fejlődést fog ez generálni.
Az idetelepített infrastruktúrával – a közlekedés, az autópálya, a repülőtér,
és soron van a zalai vasútvonal rekonstrukció –, és a mellérendelt
környezeti infrastrukturális fejlesztések ezt a térséget jelentős és
előkelő befektetési célponttá tudják változtatni, ami munkahelyeket fog
teremteni, és az itt élő emberek számára magasabb jövedelmet, megélhetést
biztosítva. Ez a dolog kulcsa.
– Hallhatnánk zalai kötődéséről?
– Édesanyám Zalaegerszegen élt, ismerve a két szomszédvár egymáshoz
való viszonyát, bocsánatos bűn! Kisebb gyermek koromat a
Zala mentén, nagyobb gyermek koromat inkább Hévizen töltöttem. Ez
a táj indított el a természettel kapcsolatos pályán. Városi gyermekként
annak idején Egerszegről lejártunk a Zalára fürdeni a malom mellé,
életre szóló élményeket szereztem, kinyitotta érdeklődésemet a biológia
iránt, s később egész pályámat meghatározta. Miniszterként megint
sokat tudtam foglalkozni a
Balaton dolgaival. Ezek
együttesen teszik ki azt az élményanyagot,
és egy erős kötődést
a vidékhez, a másik oldalon
pedig megvannak azok
az ismereteim, tapasztalataim,
amik hasznosak lesznek
ebben a zónában élő embereknek.
Az ötlet, hogy éppen
én legyek képviselőjelölt,
alig fél éve fogalmazódott
meg.
– Mindig meg kell becsülnöm,
ha nemcsak úgy tudok
Kanizsán lenni, hogy a tüdőszűrést,
vagy a gépjármű biztosítás
ügyeit intézem el, hanem egy kicsit a barátaimmal lehetek, vagy
olyan eseményeken veszek részt, amit szeretek – mondja Kovács Kálmán
miniszter, amikor aznapi kanizsai élményeiről kérdeztük – A mai
nap részben így telt, hiszen a miklósfai répafesztivál egy különlegesség!
Ludvig Zoli barátommal light korhely levest főztünk, azaz
savanyított káposzta helyett répa volt benne. Éppen most hallottam, a
zsűri külön díját nyerte el. Ugyanilyen különlegesség a 15. Liberális
Bál, mert az egész országban nincs ilyen, csak Kanizsán egyedül. Nevében,
zenéjében, műsorában, tartalmában valóban liberális bál. Jó
dolog, hogy ez egy olyan nyitott bál, amelyen a mindenkori polgármester,
országgyűlési képviselők, helyi képviselők, Zala megye nagyobb
vállalatainak vezetői egyaránt itt vannak. Ilyenkor egy kicsit önmagunkat,
és természetesen a politikai vetélytársainkat is ki szoktuk fricskázni.
Az életet komolyan kell venni, ezen belül a politikát a maga helyén
kell kezelni, ám nem szabad túldimenzionálni, bele kell, hogy férjen
a tréfálkozás is. Ez különösen így van a választás évében, 2006-
ban. Mi azt kívánjuk mindenkinek, legyen ez az esztendő a magánéletben,
a magánszférában, a mindennapokban békés, boldog év.
Miniszterek báloztak Kanizsán
Január tizenhatodikán munkásgyűlésen számolt
be az elmúlt időszak történéseiről és az
idei évre kitűzött célokról Mádé Károly, a
DKG-EAST Olaj- és Gázipari Berendezéseket
Gyártó ZRT. vezérigazgatója. Mint mondta:
régi hagyományt igyekeznek ismét feleleveníteni
a munkásgyűlésekkel, amelyek korábban
rendszeresek voltak, ám az utóbbi
évek nehézségei miatt el-elmaradtak.
A korábbi időszak veszteségeivel szemben
2005-öt már nyereséggel zárja a vállalat –
mondta a vezérigazgató, egyúttal megköszönte
a dolgozók hozzáállását, hiszen a jó eredmény
eléréséhez arra is szükség volt, hogy az év végi
hajrában az előző tíz hónapban legyártott termékeknek
csaknem egyharmadát készítsék el a
vállalat dolgozói. Ennek is köszönhető, hogy sikerrel
zárta az évet a szerelvénygyártással foglalkozó
egyes, illetve a tartályokat gyártó kettes
számú üzletág is. Mádé Károly leszögezte: a
vállalat az ütemezésnek megfelelően fizeti hiteleinek
törlesztő-részleteit, ami annak is köszönhető,
hogy a tavalyi év a takarékoskodás
jegyében zajlott; csupán negyven-ötvenmillió
forintot költöttek fejlesztésre. A tavaly év eleji
létszámleépítéssel szemben az év utolsó hónapjában
már újabb dolgozókat kellett felvenni
ahhoz, hogy eleget tudjanak tenni a megrendelők
igényeinek. A létszámnövelés folytatódik,
elsősorban NC-CNC esztergályosokra, lakatosokra
és hegesztőkre lesz szükség, ám az utánpótlás
kérdésének megoldása nem könnyű,
ugyanis Nagykanizsán – az országos helyzethez
hasonlóan – kevés a képzett szakember a
már említett gépipari szakmákban. Ezért a következő
időszakban nagyobb hangsúlyt fektetnek
a fiatalításra, erősítik a cég saját, tanműhelyes
képzését. A fiatalokkal ösztöndíj
szerződéseket is kötnek majd.
Mádé Károly szólt a további fejlődés érdekében
elengedhetetlen tőkebevonásról is, aminek
kapcsán a cég dolgozóival azt közölte: jelenleg
is folynak tárgyalások egy szakmai befektetővel,
aki a minap jelezte, továbbra is fenntartja
részvény-vásárlási szándékát, s a tranzakció a
tervek szerint még az első félévben meg is valósulhat.
Az idei év további terveivel kapcsolatban
elhangzott: az inflációt meghaladó mértékű
béremelésre számíthatnak a dolgozók. Két-három
év alatt szeretnék elérni, hogy az ágazatra
jellemző átlagbérhez képest tíz-tizenöt százalékkal
többet keressenek a DKG-EAST ZRT.
dolgozói. Mádé Károly leszögezte: az elmúlt
három évben a DKG visszanyerte régi hírnevét,
megmutatta, hogy mire képes, a következő időszak
ennél csak könnyebb lehet.
H.A.
A fiatalítás a biztos jövő záloga
6 A hét témája: változások
A kötelező közszolgáltatásért a kötelezettek
által fizetendő legmagasabb díj mértéke
azokon az ingatlanokon, amelyek közcsatornával
ellátott közterülettel határosak és a
közcsatornára kötés lehetősége adott 1669
Ft/m3 + áfa, azokon az ingatlanokon, amelyek
mellett a közcsatorna nem áll rendelkezésre
1519 Ft/m3 + áfa az elszállított folyékony
hulladék mennyiségének megfelelően.
Az áfa mértéke 15 %.
A kötelező hulladékgyűjtési közszolgáltatásért
a kötelezettek által fizetendő ürítési díj
mértéke az ürítés gyakorisága szerint:
50 literes gyüjtőedény: 166 Ft + áfa (heti
egyszeri elszállítás), 130 Ft + áfa (heti kétszeri
elszállítás), 60 liter: 199 Ft + áfa/db, illetve 157
Ft + áfa/db. 110 liter: 364 Ft + áfa/db, illetve
288 Ft + áfa/db, 120 liter: 398 Ft + áfa/db,
illetve 314 Ft + áfa/db, 240 liter: 793 Ft +
áfa/db, illetve 629 Ft + áfa/db, 770 liter: 2546
Ft + áfa/db, illetve 2015 Ft + áfa/db, 1100 liter:
3638 Ft + áfa/db illetve 2877 Ft + áfa/db.
A Nagykanizsa-Bagola hulladéklerakón a közszolgáltatásért
fizetendő lerakási díj mértéke:
lakossági kommunális hulladék 5500 Ft/tonna +
áfa, termelési hulladék 5500 Ft/tonna + áfa,
köztisztasági hulladék 2300 Ft/tonna + áfa, biohulladék
díjmentes, inert hulladék (építési törmelék)
1750 Ft/tonna + áfa, egyéb kommunális (szemétjegy)
5500 Ft/tonna + áfa, speciális hulladék
(takaróanyag) 1350 Ft/tonna + áfa.
Az áfa mértéke 15 %.
A kábeltelevíziós szolgáltatók idén is árat
emeltek, a Gazdasági Versenyhivatal pedig
minden évben vizsgálja, hogy túlzottan magasak-
e az áraik – számolt be róla az egyik kereskedelmi
csatorna híradója. Idén a kábelszolgáltatók
ismét 5-17 százalékkal emelték
áraikat. A legnagyobb hazai kábeltévés társaságnál,
az UPC-nél 9 százalékkal kerülnek
többe a programcsomagok. A változtatást azzal
indokolták, hogy a 15 százalékos áfakörbe
tartozó kábeltelevíziós díjakat az általános jellegű
áfacsökkenés nem érinti, ugyanakkor
emelkednek a tévécsatornáknak fizetendő műsordíjak,
valamint az energiaköltségek is nőnek,
a szerzői jogdíjak pedig az inflációt többszörösen
meghaladó mértékben emelkednek.
Az áremelésekkel kapcsolatosan az ügyfelek
is véleményt nyilvánítanak, hiszen a tapasztalatok
szerint az előfizetők közül januárban
döntenek úgy a legtöbben, hogy szerződést
bontanak a kábelszolgáltatóval. Kérdés
az, vajon van-e valóban mód a változtatásra,
vagy az alternatíva csupán az, hogy nézzük,
vagy nem nézzük a tévét.
A tervezett inflációnál kisebb mértékben,
átlagosan 1 százalékkal emelkedtek a hatósági
áras postai szolgáltatások díjai. A Magyar
Posta számára is elkerülhetetlenné vált
az áremelés, hiszen a növekvő költségek éppenúgy
érintik a társaságot, mint bármely
más gazdálkodót.
A lakosságot leginkább érintő díjak közül
a szabványlevél és a képeslap ára 30 grammos
súlyhatárig 50 forintról 52 forintra
emelkedik. Az 50 grammos levelek kézbesítéséért
70 helyett 75 forintot kell fizetni a
jövőben. Az elsőbbségi levelek feladási díja
nem változik. A 2004-ben bevezetett szolgáltatást
kedvezően fogadták az ügyfelek. A
posta statisztikai garanciát vállal arra, hogy
a jogszabályban előírt 85 százalék helyett az
elsőbbségi küldemények 90 százalékát a
feladást követő munkanapon eljuttatja a
címzetthez. A lakosságot jellemzően érintő
további változás az ajánlott és a tértivevény
különszolgáltatások díja, amelyek egyaránt
tíz forinttal emelkednek. A külföldre küldött
közönséges levelek feladásakor is magasabb
díjjal kell kalkulálni az ügyfeleknek,
ugyanakkor nem kell többet fizetni a belföldi
postacsomag feladásakor, azoknak az ára
nem változik. A tarifaemelés összességében
– figyelembe véve a lakossági levél és képeslap
feladási szokásokat és a fogyasztói
kosár összetételét – háztartásonként havonta
5 forint többlet kiadást jelent egy átlag családnak
– olvasható a cég honlapján.
Az önkormányzat nem változtatott a sírmegváltással
kapcsolatos díjakon sem, vagyis
azoknak, akik hozzátartozóik sírhelyét
szeretnék újabb évekre megváltani, nem
kell többet fizetniük ezért a szolgáltatásért
mint tavaly.
ÁTLAGOSAN EGY SZÁZALÉKKAL
EMELT A POSTA
Égi csatornák:
egetverő árak?
Mi mennyi
a hulladékszállításban?
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara a Kamarai Napok rendezvénysorozat
keretében fórumot szervezett az adózásra és a járulékokra
vonatkozó aktuális szabályokról. Sergyán Ödön, az APEH Adó- és
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Zala Megyei Igazgatóságának igazgatóhelyettese
foglalta össze a legfontosabb adózási jogszabályváltozásokat.
Az adózás rendjéről szóló törvényben egyik legfontosabb az, hogy a
vállalkozók kötelező adatszolgáltatása az első negyedévben halasztásra
került a foglalkoztatottak tekintetében. A negyedik hónapot követően,
áprilisban kell ezt az adatot elektronikus úton jelenteni. Visszaállításra
került a gyakorított áfa visszaigénylés lehetősége, ami különösen
a beruházó vállalkozóknak jó hír. A számlanyitási kötelezettség természetesen
továbbra is fennáll annak, aki vállalkozást indít. Sok cégnek
van külföldi kapcsolata, egymás között németül, angolul is jönnek a
számlák. Mostantól jogszabály kötelezi az adózót a számlák magyar
nyelvre fordítására. Az áfakulcs változás miatt a pénztárgépeket át kell
állíttatniuk a vállalkozóknak. Az átállítást csak a hivatalos szerv teheti
meg, a határidő március vége. Ha a pénztárgép nyugta mellett számlát
is tud készíteni, a számlán semmiképpen nem jelenhet meg a 25 százalékos
kulcs, csak a január 1-től érvényes 20 százalék. Amíg nincs átállítva
a készülék és számlát állítanak ki a vevő kérésére, azt kézzel kell
megtenni, és a helyes kulcsokat kell feltüntetni.
A személyi jövedelemadó változás érinti a sávhatárokat, bár a másfélmillió
forintról egymillió 555 ezer forintra való emelés nem nagy mértékű.
A 38 százalékos felső kulcs viszont 36 százalékra csökkent. Az adójóváírás
a minimumbér
legkisebb összegéhez
számítva továbbra is létezik,
most 62.500 forint.
2006-tól többféle
minimumbér létezik,
más minimálbére van a
szakképzetteknek és a
felsőfokú végzetteknek.
Az adókedvezmények
között különféle
adómentes juttatásokat
lehet adni a dolgozónak,
akár bérletet lehet venni a helyi közlekedéshez, vagy egyéb tevékenységeket
lehet megfinanszírozni. A juttatás együttes összege 400
ezer forintig adómentes – ez lehet ruhapénz, iskolakezdési támogatás is.
Jelentős változás a szellemi tevékenységet végzők egy része számára az
ekho, azaz az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás. Az újságírók,
színészek, egyéb művészeti tevékenységet végzők, ha van legalább egy
minimumbéres főfoglalkozásuk, az e melletti keresményüket ekhóval is
leadózhatják, ami a munkavállalót tekintve 15 százalékos bevételarányos
adózást jelent. A másik oldalon a cég a 29 helyett 20 százalékos
társadalombiztosítással tudja megfizetni ezt a tevékenységet. Az ekho-s
jövedelem azonban csak félig számít bele a nyugdíjalapba.
Adózásról és járulékokról
SÍRMEGVÁLTÁS: VÁLTOZATLAN ÁR
7 A hét témája:változások
MENETJEGY ÉS BÉRLETJEGY DÍJAK:
Vonaljegy ára elővételben 130 Ft/db, autóbuszon, egyesével 200
Ft/db, egynél több jegy egyidejű vásárlása esetén 150 Ft/db.
Általános havi bérletjegy 3120 Ft/db, félhavi 2080 Ft/db, általános
kombinált bérletjegy 3330 Ft/db, tanuló, nyugdíjas bérletjegy 1100
Ft/db, arckép nélküli bérletjegy 9360 Ft/db.
Az árak az áfát és az utasbiztosítás összegét is tartalmazzák.
Használatban lévő lakóépületi kémények műszaki felülvizsgálata,
ellenőrzése, tisztítása. Égéstermék maradéktalan eltávozásának műszeres
ellenőrzése (csak gáztüzelés esetén):
Egyedi kémény ha szilárd és olajtüzelésű 811 Ft/db/év + áfa, ha
gáztüzelésű 797 Ft/db/év + áfa. Gyűjtő kémény ha szilárd és olajtüzelésű
811 Ft/rákötési szint/év + áfa, ha gáztüzelésű 797 Ft/rákötési
szint/év + áfa. Füstgáz-levegő kémény ha gáztüzelésű 797 Ft/rákötési
szint/év + áfa. Központi kémény (64x64 cm-nél kisebb, fűtési célú) ha
szilárd és olajtüzelésű 940 Ft/fm/év + áfa, ha gáztüzelésű 861 Ft/fm/év
+ áfa. Üzemi kémény (64x64 cm-nél kisebb, technológiai célú) ha
szilárd és olajtüzelésű 1715 Ft/fm/év + áfa. Gyári jellegű kémény
(64x64 cm-nél nagyobb) 1.331 Ft/fm/év + áfa. Lakóépületi tartalékkémények
műszaki felülvizsgálata, ellenőrzése és szükség szerinti
tisztítása 342 Ft/db/év + áfa. Használatban lévő üdülőépületi
kémények műszaki felülvizsgálata, ellenőrzése, tisztítása. Égéstermék
maradéktalan eltávozásának műszeres ellenőrzése (csak gáztüzelés
esetén): Egyedi kémény ha szilárd és olajtüzelésű 1.700 Ft/db/4 év +
áfa, ha gáztüzelésű 1.192 Ft/db/év + áfa. Gyűjtő kémény ha szilárd és
olajtüzelésű 1.700 Ft/rákötési szint/4év + áfa, gáztüzelésű 1.192
Ft/rákötési szint/év + áfa. Füstgáz-levegő kémény ha gáztüzelésű
1.192 Ft/rákötési szint/év + áfa. Üdülőépületi tartalékkémények
műszaki felülvizsgálata, ellenőrzése és szükség szerint tisztítása 694
Ft/db/év + áfa. Kémények használatával összefüggő ellenőrzések:
Kivitelezés közben (eltakarás előtt) nyilatkozattal ha egyedi 2.026
Ft/db + áfa, ha gyűjtő 4.054 Ft/db + áfa, ha füstgáz-levegő 12.164
Ft/db + áfa, ha központi, üzemi, gyári jellegű 12.164 Ft/db + áfa.
Kivitelezés befejeztével, kész kémény esetén ha egyedi 2.026 Ft/db +
áfa, ha gyűjtő 4.054 Ft/db + áfa, ha füstgáz-levegő 4.054 Ft/db + áfa,
ha központi, üzemi, gyári jellegű 12.164 Ft/db + áfa. Kémények
használatával összefüggő szakvélemények és kiszállási költség ha
egyedi 4.869 Ft/db + áfa, ha gyűjtő 4.869 Ft/db + áfa, ha füstgáz-levegő
4.869 Ft/db + áfa, ha központi, üzemi gyári jellegű 4.869 Ft/db +
áfa. Füstgáz-levegő kémények égési levegő ellátásának és esetleges
égéstermék átszivárgásának műszeres ellenőrzése 1.944 Ft/szint + áfa.
A soron kívüli kéménytisztítás és kiégetés, amennyiben a munka
elvégzését a tulajdonos a sormunka során lehetővé tette, díjmentes.
Az áfa mértéke a rendelet hatályba lépése napján 20 %.
Lakossági célú felhasználásnál
228 Ft/m3 + áfa a vízdíj, a csatornadíj
133 Ft/m3 + áfa + vízterhelési
díj, összesen 361 Ft/m3 + áfa +
vízterhelési díj. A nem lakossági
felhasználás esetén a vízdíj 274
Ft/m3 + áfa, a csatornadíj 163
Ft/m3 + áfa + vízterhelési díj, öszszesen
437 Ft/m3 + áfa + vízterhelési
díj. Zártkerti felhasználásra
228 Ft/m3 + áfa a vízdíj, csatornadíj
nincs, összesen 228 Ft/m3 +
áfa. A nem a vízszolgáltató által
üzemeltetett hálózatszakaszon a
lakossági felhasználás 228 Ft/m3 +
áfa, csatornadíj nincs, összesen
228 Ft/m3 + áfa.
A magasabb szintű jogszabály
által előírt vízterhelési díj mértéke
10 Ft/m3 +áfa.
Az áfa mértéke a rendelet kihirdetésekor
15 %.
Nem emelte a városvezetés ebben
az évben a parkolás díját,
azaz idén is a tavalyi áron vehetjük
igénybe a megállóhelyeket –
tudtuk meg Gáspár Andrástól, a
VIA Kanizsa Kht. ügyvezetőjétől.
Megszűnik azonban a chipkártyás
parkolás, ennek oka a
rendszer kevéssé biztonságos működése.
A társaság a mobiltelefonos
parkoló-díj megfizetést javasolja
ügyfeleinek, hiszen ez a
rendszer lehetővé teszi, hogy
mindenki csak annyit fizessen a
parkolásért, amennyi időt valóban
a parkolóban töltött, nem szólva
arról, hogy a rendszer nemcsak
Nagykanizsán, hanem számos
más településen is lehetőséget ad
a parkolás díjának biztonságos,
gyors megfizetéséhez.
A korábbi családi pótlékot, családi adókedvezményt és a települési önkormányzatok
által folyósított pénzbeni rendszeres gyermekvédelmi támogatást
felváltotta az átlagosan 84 százalékkal megemelt összegű, összevont
családi pótlék. Ennek havi összege 2006. január 1-től egy gyermekes család
esetén 11.000 Ft, két gyermekes család esetén gyermekenként 12.000 Ft,
három vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 14.000 Ft, tartósan
beteg, illetve súlyosan fogyatékos kiskorú gyermek esetén 21.000 Ft.
Míg ez utóbbi esetben kétezer, az előzőkben egyezer forinttal számíthatnak
többre gyermekenként havonta a gyermeküket egyedül nevelő szülők. A
tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén
18.000 Ft-ra emelkedett a családi pótlék összege. A gyermekotthonban, a
javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi
gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél,
hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén 13.000 Ft az ellátás
összege. A korábbi adókedvezményt csak a három- és többgyermekes
családok vehetik igénybe, korlátozott mértékben.
A gyermekgondozási segély összege azonos az öregségi nyugdíj
legkisebb összegével, azaz a 2005. évi 24.700 forintról 25.800 forintra
nőtt. A jogosultak köre itt is bővült.
Bővül a gyes melletti munkavégzés lehetősége, a gyermek egy éves
kora után akár napi 8 órában is dolgozhat a segélyezett. A gyermek
egy éves kora után időbeli korlátozás nélkül elhelyezhető a gyermekek
napközbeni ellátását biztosító intézményben. A másik változás: ha a
nagyszülő részére folyósítják az ellátást, a gyermek három éves kora
után, napi 5 órában helyezhető el intézményben.
Az anyasági támogatás összege a gyermek születésének időpontjában
érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225
százalékával, ikergyermekek esetén 300 százalékával azonos: 2006-
ban 58.050 Ft, ikergyermekek esetén gyermekenként 77.400 Ft.
A gyermeknevelési támogatás összege azonos az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegével, ami jelenleg 25.800 Ft. A támogatás
folyósítása alatt a szülő napi 5 órában helyezheti el gyermekét a gyermekek
napközbeni ellátását biztosító intézményben (2005-ben ez az
idő napi 4 óra volt). A támogatás folyósítása alatt kizárólag szombatvasárnap
is lehet dolgozni, feltéve, hogy a heti munkaidő nem haladja
meg a 20 órát.
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás – mely beépült a családi
pótlékba – nem csak pénzbeli ellátás volt, egyéb ellátások igénybevételére
is feljogosított. A támogatás megszűnése indokolta a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény bevezetését. Az új ellátás célja, hogy a
korábban rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekeket
a járandóság családi pótlékba építése után is megillessék olyan
természetbeni juttatások, mint az étkeztetés, a tankönyv, a beiskolázási
támogatás. A jogosultságot az önkormányzat jegyzője állapítja meg.
2006. január 1-től gyermekétkeztetés esetén nem csak a bölcsődés és
az óvodás korú, hanem az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermek után is az intézményi térítési díj 100 százaléka jár
normatív kedvezményként.
Újdonság a babakötvény: minden januártól születendő gyermeknek
40.000 forintot utal az állam egy elkülönített Start-számlára. A legrosszabb
helyzetben levők 7 és 14 éves korukban további 42-42.000 forintot
kapnak. A lekötött összeghez a 18. évét betöltött fiatal juthat hozzá.
Parkolási díj:
változatlan
A kéményseprés díjai
VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK
A családtámogatás változásai
8 Mosoly-díjasaink
Papp Péter, Bakonyi Zsóka Mosoly-díjasa
Nagykanizsán született, s bár közel húsz évet
Keszthelyen töltött, kanizsainak vallja magát.
Az általános és a középiskola után Szegeden
tanult, majd Keszthelyen kezdett dolgozni.
– Mint sok friss diplomás azt hittem, hogy
más városban jobbak a lehetőségek. A Festetics
kastélyban, majd a városi kórházban voltam
gazdasági igazgató – árulja el Papp Péter. – Tíz
éve kerültem vissza Kanizsára a kórházba.
Örömmel végzem itt a munkámat, mert jó a kollektíva,
és a sok szomorú emberi sors megtapasztalása
ellenére, megfelelő hozzáállással
tudunk eredményt elérni. Minden munkatársam,
a portástól a főorvosig, az asszisztensektől
a konyhalányokig szerepet játszik abban, hogy
kórházunk eredményesen működik. Részben velem
született adottság, részben az egészségügyben
eltöltött két évtized lehet annak a magyarázata,
hogy felelősséget érzek az emberekért és
környezetükért. Ez inspirált arra, hogy más társadalmi
tisztségeim mellett 2002. óta részt vegyek
a kanizsai önkormányzat munkájában is.
Persze e területen is segítségre szorulok és kapok
is megfelelő segítséget akár Bagolán vagy
Fakoson, de a polgármesteri hivatalban is.
Tisztségei révén gyakran kerül a sajtó kereszttűzébe.
Azt mondja: a lakosságnak joga
van megtudni, mi is történik a környezetében.
Minden funkciójában ezért is törekszik a korrekt
és gyors tájékoztatásra.
Papp Péter ügyvéd feleségével immár három
évtizede él együtt. Két nagy fiúkkal
együtt ők adják a sokat emlegetett, de nem lebecsülendő
biztos hátteret. Nagyobbik fia két
diplomával dolgozik az egészségügyi minisztériumban,
kisebbik fia pedig utolsó éves a
szegedi egyetem jogi karán.
– Szerencsésnek mondhatom magam, mind a
családi életben, mind a munkahelyemen sok jó
ember vesz körül – teszi hozzá. – Legkellemesebb
időtöltés számomra a családi együttlét.
Az pedig extra lehetőség, ha ilyenkor arra is
jut időm, hogy terített asztalnál a magam főztjével
rukkolhatok elő, mert egyik kedves kikapcsolódásom,
ha az ünnepi étket én találhatom
ki, bevásárolhatok és el is készíthetem. Ezenkívül
nap nem telik el úgy, hogy ne olvassak.
Sámel Mónika, Hársfalvi Tímea szerkesztőségi
titkár és tördelőszerkesztő Mosoly-díjasa
PR ügyintézőként dolgozik a Polgármesteri
Hivatalban.
– 2002-ben egy helyi lapban olvastam a
Polgármesteri Hivatal pályázati felhívását,
amelyben sajtóreferenst kerestek. Jelentkeztem
a felhívásra, azóta a Polgármesteri Kabinetben
dolgozom. A hivatalban elsősorban állami
ünnepek, megemlékezések, valamint protokoll
rendezvények szervezése, önkormányzati
pályázatok és felhívások közzététele a feladatom.
A munkámban főleg az emberekkel,
ügyfelekkel való jó kapcsolatot, a kreativitást
és a precíz munkavégzést tartom fontosnak.
Azt gondolom, hogy ügyintézőként nem elég
szakmailag felkészültnek lenni, jó kommunikációs
képességgel, segítőkészséggel és empátiával
is rendelkezni kell. Az elmúlt közel
négy évben a munkám során sok érdekes embert
ismerhettem meg, értékes tapasztalatot,
tudást szereztem nemcsak szakmai téren, de
az életben való eligazodás terén is.
Mónika felsőfokú tanulmányait a szegedi tanárképző
főiskolán kezdte, majd a Budapesti
Közgazdaságtudományi és Államigazgatási
Egyetem Államigazgatási Karán szerzett igazgatás-
szervező szakos diplomát. Jelenleg a Pécsi
Tudományegyetem levelező tagozatos, jogász
hallgatója. Korábban német és latin nyelvet
tanult, szeptember
óta
az angollal
barátkozik
az egyik
nyelviskolában.
– Mik a
t e r v e i d
2006-ban?
– Azt vallom,
hogy a sikeres, kiegyensúlyozott élethez a
legfontosabb a nyugodt, harmonikus családi
háttér. Ennek megőrzése, illetve szakmai téren
az egyetemi tanulmányok megkezdése a célom.
– Mi nyújt kikapcsolódást, mivel töltöd szívesen
szabadidődet?
– Aerobikozom és úszom, szép, napos időben
pedig gyakran kirándulok. Szeretem megismerni
más városok, idegen országok kultúráját,
a helyi népszokásokat. Nekem a nyaralás
sem csak a tengerparti pihenést jelenti,
olyankor is járom a várost, csodálom a látnivalókat.
Igazi kikapcsolódást jelent számomra
az olvasás, elsősorban a szépirodalmi műveket
kedvelem. Egyik kedvencem Jane Austen
Büszkeség és Balítélet című regénye, melynek
megfilmesített változatát nemrég az Olvasók
is láthattak a közszolgálati televízióban.
Írta: Bakonyi Zsóka
A palini városrészben indult önkormányzati
képviselőjelöltként, végül a FIDESZ-MDF közös
listájáról került 2002. őszén a közgyűlési
tagok közé Papp Nándor. A Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
elnöke, így gyakran fordultunk hozzá információkért
a várost érintő ügyek kapcsán. Mindig
számíthattunk rá, pontos és részletes tájékoztatói
nagy segítséget nyújtottak abban, hogy lapunk
hasábjain beszámolhattunk egyes képviselőtestületi
döntések hátteréről, megismertethettük
olvasóinkat az általa vezetett bizottság
munkájával. Papp Nándorral – akit a fenti indokok
alapján az elmúlt év végén egyik legmegbízhatóbb,
legsegítőkészebb „külső munkatársunknak”
választottunk – arról beszélgettem,
milyennek látja ő a kapcsolatunkat.
– Már amikor „bevitt a huzat” az önkormányzatba
– mert hiszen listáról kerültem a testületbe
–, azzal a határozott céllal vetettem magam
a munkába, hogy a lakosság tájékoztatási
igényeinek igyekszem megfelelni. Kötelességem
– mint ahogy szerintem valamennyi képviselőnek
–, hogy beszámoljunk a munkánkról, az itt
élő embereket megfelelően informáljuk a város
történéseiről, terveinkről, tevékenységünkről. A
közgyűlési tv-közvetítést sokan nem követik nyomon,
így a helyi lapnak – amit később is el lehet
olvasni, bármikor elő lehet venni – nagy szerepe
van az itt élők tájékoztatásában. Sok esetben találok
magam is a munkámat segítő, hasznos információkat
a lap hasábjain. Időnként azonban
egy-egy téma kapcsán úgy érzem, nem ártana
azt még részletesebben kibontogatni, hogy mindenki
számára érthető legyen, milyen szempontokat
kellett, vagy kellett volna figyelembe venni
egy-egy döntés meghozatalakor. Sokan vannak
olyanok, akik szeretnék tudni, mi miért és hogyan
történik a városban, vagy éppen hol áll
egy régebb óta folyamatban lévő ügy. Mondhatnám
a régi mozi épületének felújítását, az útfelújítások
körüli anomáliákat, a Zrínyi utca kikötésével
kapcsolatban felmerült problémákat
vagy akár az 56-os emlékmű felállításának hátterében
meghúzódó dolgokat. Ami pedig a közös
munkánkat illeti: természetesen ezután is szívesen
adok tájékoztatást, bármikor a lap munkatársainak
rendelkezésére állok.
Szőlősi Márta
Felelősséggel
Sajtóreferensnek lenni jó
Közösen
Röst János alpolgármester szerint a sajtó
és a közszereplők között nincs semmiféle ellentét,
sőt: a médiumok a politikusok segítői,
gondolataik közvetítői. A hivatalos események,
sajtótájékoztatók alkalmával mindenkihez
van egy-egy jó szava, s minimum évente
egy alkalommal maga is tollat ragad, hogy
azt vitriolba mártva görbe tükröt tartson a helyi
közszereplők elé. A rendszerváltás óta politizál.
– A rendszerváltást megelőzően nem
politizáltam, éltem a műszaki értelmiségiek
életét – mondta lapunknak politikai pályafutásának
kezdetéről Röst János. – Egészen
1989-ig nem láttam értelmét annak, hogy bekapcsolódjak
a politikai életbe. Amikor a
rendszerváltás szele megérintett, mint minden
akkori érdeklődő, igyekeztem én is megismerni
a különböző pártok programjait. Ezután
vált világossá számomra, hogy a Szabad
Demokraták Szövetsége az a párt,
amelynek az értékeivel liberális ösztön-demokrataként
azonosulni tudok – mondta.
S hogy miért tartja fontosnak a sajtóval
ápolt jó kapcsolatát? Mint mondta, egyrészt
praktikus okokból, hiszen minden közszereplőnek
rendkívül fontos, hogy korrekt kapcsolata
legyen a sajtó munkatársaival, másrészt
pedig egyébként is szívügye az újságírás,
ugyanis a helyi médiumok munkatársaival
már 1989-től együtt dolgozik. Az alpolgármester
azt is megjegyezte: korábban több alkalommal
publikált (többek közt lapunkban
is), elsősorban humoros írásokkal jelentkezett.
Ez utóbbi hobbi ma már „személyes hagyománnyá”
vált, hiszen tizenöt éve minden Liberális
Bálon szemezget humorosnak szánt, vitriolos
írásaiból. Vallja: „Akinek nincs humora,
az más gazságokra is képes!”
Dely Marianna Mosoly-díjasával
beszélgetett Horváth Attila
9 Mosoly-díjasaink
A Kincstár megszüntetése óta könyvelőként
dolgozik a hivatal gazdálkodási osztálya gazdasági
társaságok könyvelési részlegén Takács
Ferencné, Éva. Nem hivatalos „pénzügyminiszterünk”
– a kft. gazdálkodásának teljes könyvelése
rajta nyugszik. Egyike azon háttérmunkásoknak,
akik nélkül munkánk elképzelhetetlen.
– Kereskedelmi iskolában érettségiztem, a
szakképesítésem mérlegképes könyvelő, jelenleg
főiskolára járok. Remélem sikerül is befejeznem,
munkahely és család mellett nem kis
feladat iskolába járni – avat be bennünket
szakmai tudása hátterébe.
– A számokkal dolgozókra gyakran mondják,
hogy precízek, és mivel egész nap a számokra
figyelnek, szűkszavúak is...
– Ennek is megvan a szépsége, és én szívesen
csinálom. Mindig is szerettem a számokkal dolgozni.
Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet benne
elfáradni, koncentrálni kell, súlya van minden
egyes tévesztésnek, akár egy adóbevallásra
vagy mérlegbeszámolóra gondolok. Ez is egy
kihívás! Szakmai szépsége, hogy megvannak az
összefüggések, amikre oda kell figyelni, melyek
a kapcsolódási pontok, amit szem előtt kell tartani
például egy üzleti terv elkészítésekor.
Takácsnénak két fia van, az egyik egyetemista,
a másik gimnazista. Csoda-e, hogy
mindketten reál beállítottságúak, szeretnek a
számok vonzásában dolgozni? Éva amellett,
hogy a könyvelés avatott értője, a család férfijainak
ellátásából, a sütés-főzésből is szívesen
veszi ki a részét. Csak a kedvenc hobbijára, a
varrásra jut egyre kevesebb idő. Két, családi
örökségként kapott telken is dolgoznak.
– Időnként családi vita is kerekedik abból, hova
menjünk, de bizony jól esik tavasszal az izmokat
kicsit megmozgatni – mondja mosolyogva.
Tóth Tihamérné gazdasági vezető
Mosoly-díjasával a beszélgetést lejegyezte
Bakonyi Zsóka
Lassan másfél évtizede dolgozunk már együtt,
s ő az egyik olyan ember, akihez mindig fordulhattam,
ha hír, ha úgynevezett nagyobb anyag, interjú,
riport kellett. ő az, akitől emberként, emberekkel
foglalkozó emberként a legtöbbet tanulhattam.
Rajta, és az általa ajánlott témákon keresztül
én is gazdagodtam, emberségben teljesedhettem.
Bár sokszor hozta úgy a sors, hogy a történet emberpróbáló
volt, hogy a sok rossz szót, gondolatot
béklyózott, de mégis mindig volt alanyaim ajkán
egy mosoly, szép szó, ha róla beszéltünk, aki
minden segítettjétől azt kéri csak cserébe, hogyha
magához hasonlót lát, küldje hozzá, hozzájuk,
hogy neki is segíteni tudjanak. Ezért lett ő az én
Mosoly-díjasom, Simánné Mile Éva.
– Mit segíthettem, segíthetett neked a nyilvánosság
az elmúlt évek során?
– Minden nyilvánosságra szükség van addig a
pontig, amíg családok, személyek életébe úgy
nem megyünk bele, hogy a magánéletük intimitása
sérülhet. Ez a szociális területen nagyon nehéz.
Nehéz úgy beszélni egy helyzetről, hogy nem
teszel mögé arcot, nevet, holott ez nagyon fontos,
hiszen kis város a miénk, nem beszélve arról,
hogy főleg a bajbajutott szeretne névtelen, arctalan
maradni, még akkor is, ha a nyilvánosság segíthet
rajta, ha attól reméli sorsa jobbra fordulását.
Azt gondolom, hogy sosem az arc és a név a
fontos, hanem az eset, amely bármelyikünkkel
megtörténhet. Ha ebből tanulunk, nagyon jó, de
ha csak elgondolkodunk rajta már az is elég.
Mindenáron nem kell és nem szabad mindenből
hírt gyártani, a hír sosem lehet az egyes ember
érdeke előtt, vagy az ellen. Egy hírnek akkor van
a számomra értéke, ha van üzenete, ha a hír segít
a közgondolkodás kialakításában, netán megváltoztatásában,
akkor mindent elértünk.
– A szociális szférában dolgozó ember mire
használhatja jól a sajtót?
– Az információk közvetítésére és figyelemfelhívásra.
Személyesen nem kereshetjük fel azokat,
akik tőlünk várnak segítséget, így ehhez a
sajtótól kapunk támogatást, olykor közlemények
formájában, máskor beszélgetések, hírek közreadása
útján. Különösen fontos mindez azon esetekben,
ahol a segítséget kérővel még nincs személyes
kontaktusunk, s talán pont a sajtóban olvasottak
alapján keresnek fel minket.
Dukát Éva
Szerkesztőségünk évzáró értekezlete után fehér asztal mellé vártunk néhány kedves vendéget. ők azok, akik a kollektíva szavazása alapján
az elmúlt évben a legjobban segítették tájékoztatási szolgálatunkat. Természetesen a lista szubjektív és még nagyon-nagyon sok nevet tartalmazhatna,
akikkel korrekt munkakapcsolatban állunk. 2005-ben mégis nekik jutott a semmilyen tárgyiasult jutalommal nem járó, pusztán
mosolynyi elismerés. Rajtuk keresztül köszönjük meg mindenkinek, aki még e lista szereplője lehetne az egész elmúlt éves közös munkát!
A hír üzenete
A számok mestere
A liberális
„ösztöndemokrata”
10 Egészségügy
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást indított
el Nagykanizsán az elmúlt év novemberében
a Vöröskereszt. Az első hónapban a 40
gondozott idős ember közül 23-tól érkezett
jelzés. Rosszullét, magas vérnyomás, vagy
különböző hirtelen adódott gond miatt használták
ki a lehetőséget, megnyomták a nyakba
akasztható jelzőgombot, és a gondozónő máris
indult segíteni. A házi gondozói jelzőrendszer
lényegéről kérdeztük Antal Istvánnét, a
Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezetének
titkárát, a program szakmai irányítóját.
– Nem házi gondozásról, ápolásról van
szó, hanem jelzőrendszeres segítségnyújtásról.
Szeretném, ha az emberek is tisztában
lennének vele, a jelzőrendszer a hirtelen segítségnyújtást
jelenti. Ha rosszul van az
idős ember, és nem tud kihez fordulni mert
egyedül van, csak megnyomja a gombot, a
diszpécseri szolgálatnál kigyullad a lámpa,
a diszpécser felhívja telefonon a gondozót,
aki 20-25 percen belül megérkezik hozzá.
Éjszakai ügyeletben segédautót, taxit, használunk,
nappal pedig a pályázaton nyert autónk
áll készenlétben hogyha orvoshoz, vagy
kórházba kell vinni valakit. Hat gondozónő,
három diszpécser és gépkocsivezető látja el
a feladatokat. Volt rá eset, hogy egymás
után négyszer vittünk be kötözésre egy gondozottat,
mert nem volt, aki bekísérje a rendelőbe.
Apróságoknak tűnő, de mégis nagy
dolgok ezek!
– Mekkora területet látnak el?
– A város és a peremkerület tartozik ide, de
inkább a külterületekre orientálódtunk. Úgy
próbáltuk csoportosítani a gondozókat, hogy
közel legyenek a gondozottak lakhelyéhez.
Úgy tapasztalom, örülnek az idős emberek a
lehetőségnek. Nehéz volt a 40 rászoruló embert
felkutatni a városban, egyelőre csak a vöröskeresztes
aktivisták segítségére számíthattunk,
pedig szerintem a háziorvosok segíteni
tudnának abban, hogy mi is segíthessünk a rászoruló,
egyedül élő embereknek. Ha valaki
szeretne bekerülni a jelzőrendszeres szolgálatba,
szívesen vesszük a jelentkezését. Az önkormányzattal
közösen irtunk egy európai szociális
alappal támogatott ROP-os pályázatot, 14
hónapra nyertük a pénzt, utána már normatív
támogatásból lehet a jelzőrendszert működtetni.
Ez egy alapellátási feladat is egyben.
Pulger Lajosné korábban élelmiszer boltban
dolgozott, betegsége miatt azonban abba
kellett hagynia munkáját. Közel egy évig volt
munkanélküli, s miután elvégezte a tanfolyamot,
54 évesen ismét munkába állhatott.
– Nagyon örülök a lehetőségnek. Elméleti
és gyakorlati vizsga után, felkészülten kezdtük
el ezt az új típusú személyi szolgáltatást. Nagy
szeretettel fogadott a hét gondozottam, örültek
ennek a szolgáltatásnak, hiszen a nap
nagy részében személyesen is ott vagyok náluk.
A nap további részében, valamint éjszaka,
és ünnepnapokon is kapnak jelzőrendszeres
szolgáltatást. Jó megoldás ez számukra,
hiszen továbbra is otthon maradhatnak, a jelzőrendszer
biztosítja számukra hozzátartozó
hiányában is az ellátást. Súlyos alapproblémája
a többségnek nincsen, egészségügyi ellátást
kell igénybe venniük, viszont egy biztonságérzetet
jelentünk számukra. Az ellátás
bevezetésének hamar híre ment, egyre többen
szeretnének az ellátandó körbe bekerülni. Ily
módon életük hátra lévő részét a megszokott
környezetükben tölthetnék, nem kényszerülve
szociális intézményekbe, ami számukra nagy
trauma lenne. Egy műszakban dolgozunk, a
munkaidőnk 16.30 óráig tart. Meglátogatjuk
és különböző tanácsokkal látjuk el őket, a vérnyomásméréstől
kezdve bármilyen néven nevezendő
problémájukban segítséget nyújtunk,
orvoshoz, vagy különböző egészségügyi intézményekbe
kísérjük őket. Megvásároljuk a
gyógyszereiket, elintézzük a kisebb bevásárlásokat,
és még sok egyéb, személytől függő témában
segítünk. Így tevődik ki a napunk. Személyes
kontaktust igényel a munkánk, a szeretet
motiválja az embert, hisz idős embereknél
nem egyszerű dolgokról van szó.
-bakonyiÚj
vesekő-zúzó műszer érkezett a kórház
urológiai osztályára. Az ultrahangos berendezéssel
a vesébe hatolva tudják széttörni az
abban előforduló köveket.
Dr. Lipták József, a kórház urológiai osztályának
főorvosa elöljáróban lapunknak elmondta:
a vesekőkezelésnek ma három formája
van. A hagyományos megoldás szerint
a testen kívül állítanak elő lökéshullámokat,
amelyeket aztán a vesére fókuszálnak, monoton
ütésekkel zúzva szét a köveket.
Az eljárás hetven-nyolcvan
százalékban hatásos. A másik
módszert akkor alkalmazzák,
ha nagy vagy túl kemény a kő –
ez azonban már műtéti eljárás. A
vesén vágnak egy lyukat, amelyen
keresztül egy ujjnyi vastag
eszközzel behatolnak a szervbe,
s ultrahang segítségével próbálják
meg széttörni a követ. A harmadik
eljárás a hagyományos,
ám a legdrasztikusabb megoldás,
amit már egyre kevesebb betegnél
kell alkalmazniuk, amikor a
páciens testén ejtett vágáson keresztül
távolítják el a fájdalmat okozó követ.
A főorvos elmondta: az ultrahangos műtéti
eljáráshoz szükséges műszerrel lett
gazdagabb nemrég az urológiai osztály,
amellyel a régi, csaknem tizenöt éves vesekő-
zúzó berendezést tudják fokozatosan kiváltani.
A műszer német gyártmányú, három
és félmillió forint értékű, amit a kórház
a saját költségvetéséből finanszírozott.
Horváth Attila
KLUBFOGLALKOZÁS Új vesekő-zúzó műszerrel
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete
január 27-én 15.30-kor, a kórház
tanácstermében tartja soron következő
klubfoglalkozását, amelyen Dr. Sebestyén
Miklós főorvos „Életmód terápia a
diabetesben” címmel tart előadást.
Egészségház címmel szervezett szellemi és
ügyességi vetélkedőt a Honvéd Kaszinóban az
intézményben működő Hölgyklub a ház civil
szervezeteiből összeállt csapatok számára. A
vetélkedőre a Kaszinó kistermében került sor,
ahol az idős emberek különböző ismereteikről
adhattak számot, és természetesen sok szó
esett az egészséges életmódról is.
EGÉSZSÉGHÁZ
Gombnyomásra jön a segítség
11 Oktatás
Január tizenhatodikán avatták fel a Zsigmondy-
Széchenyi Szakképző Iskola új épületszárnyát,
amely teljes egészében önkormányzati
források révén készült el. Egy már meglévő
udvari épülethez újabb szárnyat épített, illetve
annak tetejére emeletet húzott a kivitelező
Profi-2007 Kft., így az eredeti, négyszáz
négyzetméteres alapterület több mint a háromszorosára
növekedett. A tizenöt tanteremből
álló épületrész egésze akadálymentes, s európai
mércével mérve is kiváló körülményeket
biztosít az oktató-nevelő munkához.
Mérksz Andor, az intézmény igazgatója köszöntő
beszédében leszögezte: két szempontból
is jelentős a fejlesztés, hiszen egyrészt új
épülettel gazdagodott az oktatási intézmény,
másrészt ötévnyi, a piarista renddel a régi ingatlanok
visszaadása ügyében folytatott
egyeztetés fejeződött be azzal, hogy a Zsigmondy
valamennyi képzési objektumának
helyszíne most már véglegessé vált.
Litter Nándor polgármester beszédében az
összefogás fontosságát hangsúlyozta. Emlékeztetett:
az önkormányzat még a kilencvenes
évek elején állapodott meg az állammal arról,
hogy visszaadja az egyháznak az államosítás
időszakában kisajátított ingatlanokat. Pont került
egy másik ügy végére is: mint ismeretes,
az önkormányzati tulajdonú Zsigmondy-
Széchenyi tornacsarnok alatti földterület nagy
része a rend tulajdonában van, most azonban
a piaristák harminchárom éves időtartamra
bérbe adták azt a városnak – térítésmentesen.
Litter Nándor közölte: az önkormányzat arra
törekszik, hogy a minél magasabb nívójú
oktatás számára biztosítsa a megfelelő, európai
mércével mérve is színvonalas infrastruktúrát
– ennek egy lépcsője volt a száznegyvenhatmillió
forintos beruházás.
Végül a polgármester a kiváló munka elismeréseként
átadta a Város Címerét Kemenes Jánosnak,
a kivitelező Profi-2007 Kft. ügyvezetőjének.
Horváth Attila
146 millióval lezárult egy fejezet
Január 27-28-án felvételi vizsgák
lesznek a BLG-ben. Pénteken
a nyolcosztályos gimnáziumba jelentkezők
adnak számot tudásukról,
a következő napon a normál
gimnáziumi osztályokba jelentkezők
tudáspróbájára kerül sor.
– Milyen feladatok várják a
gyerekeket a nyolcosztályos gimnázium
leendő diákjai számára
meghirdetett felvételin?
– Anyanyelvből és matematikából
mérjük fel írásban a kisdiákok
tudását, az írásbeli után pedig
szóbeli beszélgetésre várjuk a
gyerekeket szüleikkel együtt. Ezen
a beszélgetésen részt vesz a leendő
osztályfőnök, a leendő matematika
tanár, a magyar nyelv és
irodalom tanár, és a vezetés részéről
egy igazgató helyettes kollégám.
Ez egy kötetlen formájú
beszélgetés, itt már nem a tárgyi
tudásra, inkább a leendő diákra,
személyiségére vagyunk kíváncsiak.
Beszélgetünk a családról, a
világról, arról, hogy milyen olvasmányélményeik
vannak, mit
gondolnak egyes dolgokról –
mondja Dénes Sándor, az intézmény
igazgatója.
– Miben más, mitől különleges
ez a képzési forma, amely ebben
a városban egyedülálló?
– Annak idején, amikor nyolcosztályos
gimnáziumot létrehozták
az elképzelés az volt, hogy ezzel
lehetőséget adnak a diákok
egy részének, hogy nyolc évet tölthessenek
együtt, hogy életünknek
egy nagyon fogékony, nagyon nyitott
időszakában, jó közösségben,
kiváló szakemberek irányítása
mellett tanulhassanak. A nyolcosztályos
gimnáziumi osztályokban
olyan kollégáink dolgoznak,
akik tudnak bánni ezekkel a kezdetben
nagyon ifjú emberkékkel,
olyan pedagógusok, akiknek emberi
adottságaik is vannak ehhez.
A nyolcosztályos gimnázium mellett
szól az az érv is, hogy nyolc
éven át, folyamatosan, meghatározott
rend szerint taníthatjuk a
gyerekeket. Nem törik meg a folyamatosság,
nyolc éven át
ugyanazok a tanárok, és egymásra
épül a tananyag. Ezzel, a nem
négyéves ciklusokra tagozódó
tanmenettel, sokkal több tananyag
megtanítható, több idő jut a gyakorlásra,
a tehetséggondozásra.
– Miből felvételiznek a nyolcadikosok?
– A szintén anyanyelvi és matematikai
ismereteikről adnak majd
számot egy előre kiadott központi
feladatlap segítségével. Ezeket a
feladatlapokat kijavítjuk, azt követően
pedig tájékoztatjuk a felvételizőket
az eredményekről,
hogy ennek ismeretében jelentkezhessenek
a középfokú oktatási
intézményekbe. A felvételi vizsga
egyébként nem kötelező, de tekintettel
arra, hogy intézményünkbe
nagyon sok jóképességű diák jelentkezik,
úgy döntöttünk, hogy
nemcsak az általános iskolából
hozott jegyek alapján választjuk
ki későbbi diákjainkat.
-dé-
BLG-s felvételi start
Talán kevesen hinnék, hogy szép számmal vannak olyanok, akik
gyakran elmaradnak a hivatalos tanítási napokon, de szívesen bemennek
hétvégén a suliba, és részt vesznek az ott szervezett programokban,
legyen szó akár korrepetálásról, akár szórakoztató játékokról. Kezdetben
húsz-harminc diák ment el hétvégenként, aztán nőtt a létszám, ma
már olykor a negyvenet is meghaladja a hétvégi kollégiumban tanulni,
gyakorolni szándékozók száma a Zsigmondy-Széchenyi SZKI-ban.
Szombaton reggelenként a fiatalok tömegével várják, hogy nyissanak,
és ez mindennél ékesebb bizonyíték arra, hogy nem volt hiábavaló az
elmúlt év, van miért folytatni a hivatalosan már véget ért programot.
Egy évvel ezelőtt az Igazságügyi Minisztérium Bűnmegelőzési Bizottsága
írta ki azt a pályázatot, melyben olyan iskolai programok támogatását
tűzte ki célul, amelyek a fiatalok bűnözővé válását akadályozza,
szórakozási-szabadidős alternatívát kínál, olyan teret biztosít, ahol a fiatal
védett környezetben szórakozhat, tanulhat. A Zsigmondy-ban az iskola
minden diákjára kiterjesztették a programot, először oly módon,
hogy lehetőséget adtak arra, hogy a fiatalok a lehető legtöbbet tartózkodhassanak
az intézményben, ehhez különböző kikapcsolódási, tanulást segítő
lehetőségeket kínáltak – mondta a programról Mérksz Andor igazgató.
A pályázat egy évre biztosított támogatást, most saját keretből
folytatják addig, míg újabb pályázati lehetőséget nem találnak. Az elmúlt
egy évben a korrepetáló, felzárkóztató programok, a hétvégi kollégium
mellett számos, a fiatalok életét veszélyeztető témáról rendeztek
konferenciát, játékos vetélkedővel összekötött napot. Folyamatosan szerveztek
kirándulásokat, természetjáró programokat is, a vadvízi evezéstől
a vándortáboron át minden lehetőséget megragadtak ahhoz, hogy megmutassák
a diákoknak, van mód arra, hogy a szabadidejüket bűnmentes
környezetben töltsék el. A pályázat – amely összességében közel húszmilliós
forrást biztosított – lehetőséget adott sátrak, kerékpárok vásárlására,
vettek belőle számítógépeket és a közlekedést megkönnyítendő egy
kisbuszt is. Ez utóbbit a tanév során szakmai látogatások lebonyolítására
is használják, munkahelyeket, képzőhelyeket keresnek fel a segítségével
annak érdekében, hogy a diákok az iskolai környezeten túl is informálódhassanak
az általuk tanult szakmáról. A programok többsége az iskola
mostanra kinőtt klubjában zajlott le, de már készül az új klub is, amely
tágasabb, és még több lehetőséget biztosít a fiatalok által kedvelt rendezvények
lebonyolítására. Hamarosan megnyitja kapuit a suli galériája is,
ahol a tervek szerint a neves alkotók mellett az iskola diákalkotói és felnőtt
amatőr művészei is bemutatkoznak majd.
A lógós diák hétvégén
önként suliba megy
12 Városháza
Képviselői fogadóóra
Budai István önkormányzati képviselő a 7. számú választókerület polgárait
várja 2006. január 27-én pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak
körút 7. számú épület A lépcsőházában lévő irodahelyiségben.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadóórát
tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap
utolsó péntekén ugyanebben az időpontban fogadóórát tart a bajcsai
kirendeltség épületében.
HIRDESSEN INGYEN VAGY KÉSZÍTSEN
SZEMÉLYES OLDALT A VÁROS HONLAPJÁN!
Bizonyára Ön is értesült róla, hogy megújult Nagykanizsa város
hivatalos honlapja. A honlapot látogatók ezentúl a megadott kategóriákban
ingyenes apróhirdetést adhatnak fel, valamint személyes
oldalt készíthetnek. Ehhez nincs másra szükség, csak regisztrálni
kell. Aki regisztrál, a személyes azonosító és jelszó megadása
után egy válasz e-mailben értesítést kap a regisztráció elfogadásáról.
Ezt követően feladhatja hirdetését és személyes oldalt is készíthet.
A személyes oldalt készítőknek versenyt hirdetünk. A versenyre
két kategóriában lehet nevezni: I. középiskolások II. Felnőttek.
A legszínvonalasabb oldal készítői értékes informatikai
utalványt nyerhetnek. A versenyen 2006. Január 15. és február 15.
Között lehet részt venni. A személyes oldalakat szakmai zsűri fogja
értékelni, a nyerteseket postán értesítjük. A versennyel kapcsolatban
bővebb információ kérhető a 93/500-777-es vagy a 93/500-
709-es telefonszámon.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános
versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
649/103. helyrajzi számú ingatlanát az Ipari Park és Logisztikai Központban
100.000.000 Ft + áfa kikiáltási áron 2006.01.26-án 10:00 órakor.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 1. emeleti tárgyalóterem (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Érdeklődni a Nagykanizsai Régió Ipari Park és Logisztikai Központ
Kft. (Nagykanizsa, Garay u. 21.) lehet. Tel: 93/310-256 és 20/225-9616
VERSENYTÁRGYALÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 28/1999 (VI.16.)
számú helyi rendelete értelmében a Pécsi Tudományegyetem kollégiumában
férőhelyekkel rendelkezik. Üresedés miatt egy fő fiú hallgató részére
2006. február 1-től a tavaszi félév időtartamára kollégiumi férőhelyet
tud biztosítani. A férőhelyre pályázhatnak nagykanizsai állandó lakos,
férfi, pécsi felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat
folytató hallgatók, akiknek kollégiumi férőhely iránti igényét
helyhiány miatt elutasították. A pályázat elbírálása érkezési sorrendben
történik. A férőhely iránti igény a Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sportosztályán igényelhető adatlapon nyújtható be.
Kollégiumi férőhely-pályázat
Nyitott tornaterem
A Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya koordinálásával
2006 évben tovább folytatódik a „Nyitott tornaterem” akció. 2006. január 14-
től szombatonként tíz tornaterem nyitja ki kapuit, hogy díjtalan használat
mellett fogadja a sportolni vágyókat, szervezett csoportokat az óvodás korosztálytól
a legidősebbekig. Az akció 2006. január 14-én kezdődik és 2006.
március 18-ig minden szombaton 14.00 órától - 18.00 óráig tart. A nyitvatartási
időpontok: január 14, 21, 28, február 04, 11, 18, 25, március 04, 11, 18.
Nyitva tartást biztosító intézmények: Bolyai János Általános Iskola
Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. (Tel.: 93/312-182), Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola Nagykanizsa, Csokonai u. 1. (Tel.: 93/516-414),
Kiskanizsai Általános Iskola Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67. (Tel.:
93/319-217), Miklósfai Általános Iskola Nagykanizsa, Iskola u. 10.
(Tel.: 93/536-951), Palini Általános Iskola Nagykanizsa, Alkotmány u.
81. (Tel.: 93/313-737), Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, Zrínyi
u. 38. (Tel.: 93/312-078), Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa,
Hevesi u. 2. (Tel.: 93/311-265), Péterfy Sándor Általános Iskola
Nagykanizsa, Attila u. 2. (Tel.: 93/311-099), Rozgonyi úti Általános Iskola
Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25. (Tel.:93/311-543). Thúry György
SZKI Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2. (Tel.:93/509-590)
A programokra bejelentkezni a Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sportosztályán Kápolnás Zoltán sportszervezőnél lehet. (Tel.:93/500-755)
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szeretettel meghív
minden érdeklődőt a 2006. január 17-én 15 órától tartandó
előadására a „Szenvedélybetegek közösségi ellátása” című
pályázatához kapcsolódóan
Az előadás címe: A szenvedélybetegségek kialakulása, és a személyiségre
gyakorolt hatása. Tartja: Dr. Kaszás Gizella, klinikai és
mentálhigié és szakpszichológus, pszichoterapeuta. Az előadás
helyszíne: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ tárgyalóterme,
Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51.
Minden szenvedélybetegséggel küzdő, illetve a betegséggel kapcsolatban
érdeklődő embert (szakembert, hozzátartozót) szívesen
várnak!
Az emlőszűrés folytatódik
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Népegészségügyi Program keretében
2006. január és február hónapban a NAGYKANIZSÁN élő aszszonyok
szervezett emlőszűrése folytatódik.
A szűrővizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyokat várják,
akik a szűrőállomástól meghívó levelet kaptak.
A szűrés helye: Nagykanizsa MJV Kórháza Mammográfiás Labor
Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-6. Tel: 93/ 502-000/2728
Január 11. és 12. és 16 (szerda, csütörtök, hétfő) Dr. Kiss Judit
Január 17. és 18 (kedd, szerda) Dr. Tóth Éva (Kinizsi u.)
Január 18. és 19. és 23. (szerda, csütörtök, hétfő) Dr. Gróf Márta Ildikó
Január 24. és 25.(kedd, szerda) Dr. Pállfy Erzsébet
Január 26. és 30.(csütörtök, hétfő) Dr. Kovács Beáta
Január 31. (kedd) Dr. Bogár Gáspár
Február 01. (szerda) Dr. Rácz Erzsébet
Február 02. (csütörtök) Dr. Pataki Miklós
Február 06. és 07. és 08 (hétfő, kedd, szerda) Dr. Beznicza Ernesztina
Február 09. (csütörtök) Dr. Dömötör Károly
Február 13. és 14. és 15. (hétfő, kedd, szerda) Dr. Béres Katalin
Február 15. (szerda) Dr. Tódor Enikő
Február 16. és 20 és 21.(csütörtök, hétfő, kedd) Dr. Tóth Éva (Bartók B. u.)
Február 22. és 23. és 27. (szerda, csütörtök, hétfő) Dr. Budai Éva
Rendelési idő:
Hétfő, kedd, csütörtök: 13.30 - 16.00-ig, Szerda 8.00 - 16.00-ig
Az érintettek számítsanak arra, hogy a háziorvos, a körzeti ápolónő
vagy védőnő személyesen felkeresheti őket.
Kérjük Önöket, hogy a torlódások elkerülése érdekében a meghívólevélben
megjelölt időpontokat szíveskedjenek betartani.
Felmerülő kérdéseikkel forduljanak:
ÁNTSZ Zala Megyei Intézete,
Megyei Szűrési Koordinációs Osztályához
Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. Telefonszám: 92/549-185
Nagykanizsa lakossága: 51498 fő.
Születések száma: 48 fő, ebből Nagykanizsán: 23 fő.
Halálozások száma: 73 fő, ebből Nagykanizsán: 38 fő.
Házasságkötések száma: 9
Január 25. szerda
Január 24. kedd
13 Kanizsa média
Január 26. csütörtök
Január 23. hétfő
Január 22. vasárnap
Január 21. szombat
Január 20. péntek
06:30 Krónika 06:53 K''arc - Kollonay
Zoltán koncertje, Dienes Gyula a Hevesi
Galériában, Dráfi Mátyás estje 07:19
Jelkép - református 07:30 Krónika 07:42
Jövő 7 - Sportcsarnok, Ülőröplabdások
08:08 Adjuk magunkat 08:19 Krónika
17:00 Brill 20 magazin Vállalkozásról
mindenkinek 17:30 Dombország 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép - katolikus
19:00 Krónika 19:14 Nyugati régió
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Kollonay Zoltán koncertje,
Dienes Gyula a Hevesi Galériában,
Dráfi Mátyás estje 20:28 Híröszszefoglaló
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Fidel
2/2. rész (16) - amerikai filmdráma
23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Nyugati régió
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 Kollonay Zoltán koncertje,
Dienes Gyula a Hevesi Galériában,
Dráfi Mátyás estje 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 08:30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30 Brill 20 magazin
10:00 Infómánia 10:30 Az utókor
dicsérete. Varnus Xavér műsora 11:00
Pénzhalász 17:00 Menü 18:00 díszfegyver
kovács - természetfilm 18:25
Adjuk magunkat 18:30 Nyugati övezet -
magyar film 20:15 Egy nápolyi vulkán -
természetfilm 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Bencze show 21:30 Égi jel - amerikai
vígjáték 23:30 Különjárat - rockshow
06:30 Tv mozi: Nyugati övezet - magyar
film 08:15 Adjuk magunkat 08:20 Jelkép
- Krisztus Szeretete Egyház 08:30
Gyermekműsor 09:00 Teleshop 09:30
Akarj élni! A környezet és a természet
világa 10:00 Trendline 10:30 Menü
11:00 Pénzhalász 17:00 Trendline 18:00
Sólyomszárnyon - természetfilm 18:25
Adjuk magunkat 18:35 TV mozi: Kanyaron
túl - magyar film 20:20 Sajt - válogatás
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió
21:30 Elsőszámú közellenség -
amerikai filmdráma 23:30 Bencze show.
06:30 TV mozi: Kanyaron túl - magyar
film 08:15 Adjuk magunkat 08.20 Sajt -
válogatás 17:00 Trendline - a divatmagazin
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:17
Jelkép - adventista 19:00 Krónika 19:14
Jövő 7 - Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel,
Kanizsai Kamara 5 éve 19:40
Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:01
Nyugati régió 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Kleopátra 1. rész - amerikai filmdráma
23:00 Az utókor dicsérete. Varnus Xavér
műsora 23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 -
Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel,
Kanizsai Kamara 5 éve 07:19 Jelkép -
adventista 07:30 Krónika 07:42 Nyugati
régió 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Az utókor dicsérete
18:00 Krónika 18:14 Mese 18:19 Jelkép
- katolikus 19:00 Krónika 19:13 Házban
ház körül - MOL Tudományos díjazottak,
Farsang 19:41 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Jövő 7 20:30 HÍRHÁLÓ
21:00 Kleopátra 2. rész - amerikai
filmdráma 23:00 Akarj élni! 23:30
Bence-show
06:30 Krónika 06:52 Házban ház körül
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 Jövő 7 - Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel,
Kanizsai Kamara 5 éve 08:09
Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00
Egészségmagazin 18:00 Krónika 18:14
Mese 18.17 Jelkép - evangélikus 19:00
Krónika 19:14 Jövő 7 - Kormányban
19:27 Rendben - pincefeltörések, jégről
mentés, okmányhamisítás 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Házban
ház körül 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Galaktikus
támadás - amerikai fantasztikus film
23:00 Trendline 23:30 Brill 20 magazin
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 - Kormányban
07:06 Rendben 07:19 Jelkép - evangélikus
07:30 Krónika 07:42 Házban
ház körül 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Biztonsági Zóna 18:00
Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép - református
19:00 Krónika 19:14 K''arc -
Kanizsa Monográfia II., Képzelt riport....,
Díszítőművész szakkör kiállítása
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika
20:01 Jövő 7 - Kormányban 20:14
Rendben 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Viszlát,
gengszter! - amerikai vígjáték 23:00
Infómánia 23:30 Menü
MűSORA
Január 20 – Január 26-ig
Elindult Kis- és Nagyfakos városrészek internetes WEB-portálja.
Az oldalon találhatnak E-könyvtárat, dalszöveg gyűjteményt,
fórumot és sok más érdekességet. Címe: www.fakosert.atw.hu. Véleményüket,
ötleteiket a fakosert@posta.net e-mail címre várják!
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk
közgyűlése 2006-ban is kitüntető címeket és díjakat adományoz.
Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok
iránt, akik:
– a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos,
művészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
– tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését,
az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,
– kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel
Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
– kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlődését,
életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
a következő kitüntetéseket alapította:
􀂊 „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím
􀂊 „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető cím
􀂊 „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért” kitüntető cím
􀂊 „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető cím
􀂊 „Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntető cím
􀂊 „Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető cím
􀂊 „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntető cím
􀂊 „Paizs Ferenc Díj” közigazgatási kitüntető cím
􀂊 „Szekeres József Díj” az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe
􀂊 „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntető cím
􀂊 „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza,
mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban
és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím és
„Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető cím adományozásával
elhunyt személy emléke is megtisztelhető. A „Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságok,
a városban működő társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai
szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot.
Az összes többi kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságai, a város
intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és egyéb
társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint
a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a
Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján átvehető,
valamint az önkormányzat honlapjáról (az alábbi címről:
www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthető űrlapokon részletes indoklással
legkésőbb 2006. február 15-ig 16 óráig nyújtsák be Litter
Nándor polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, a javaslatokat és indokolásokat
a postai kézbesítés mellett e-mailen, lemezen vagy CD-n is küldjék
meg! (E-mail: bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu vagy
bokan_peter@nagykanizsa.hu)
Kitüntetések adományozása
(Rendőrség utcája)
Tel.: 30/653-7964
Nyitva:
minden nap 9-21-ig
AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK! DIÁKAKCIÓ!
ATLÉTIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Tisztelettel kéri, hogy adója 1 %-ának felajánlásával
támogassa a fiatalok egészséges mozgását,
sportolási lehetőségeit. ADÓSZÁM: 19276960-1-20
Köszönettel: az Alapítvány Kuratóriuma
VEGYES
14
JÁRMű
BÉRLET
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható
családi házzal eladó! Társasház
építésére is alkalmas, 40 %-a
beépíthető! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5759K)
Nk-án a Berzsenyi úton 51 m2-
es, III. emeleti, egyedi fűtéses,
felújított, déli fekvésű lakás eladó.
Érd.: 18 óra után a 93/314-
942 és a 30/441-3495 (5770K)
A Cserháti Szakközépiskolával
szemben kétszobás földszinti
lakás eladó. Irányár: 5 millió Ft.
Érd.: 30/527-2002 (5771K)
Tótszentmártonban felújított
90 m2-es családi ház eladó. Érd.:
70-3819-104 (5776K)
Szabadhegyen közművesített
telek (1370 m2) nyugodt, szép
környezetben eladó. Érd.: 30-
500-7352 (5777K)
Nk-Palinban családi ház + telek
befektetőnek eladó. Érd.: 30-
380-9778 (5778K)
Nk-án a Múzeum téren egyszobás,
1. emeleti lakás eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
30/3651-654, 16 óra után és hétvégén
93-320-627 (5779K)
Belvárosban Kinizsi u. elején
háromszobás földszinti társasházi
lakás garázzsal eladó. Érd.: 70-
335-7102 (5780K)
Teleki utca elején kétszobás
lakás albérletbe kiadó. Érd.:
20/313-4565 (5772K)
Nk-án a Városkapu krt-on II.
emeleti, kétszobás lakás kiadó.
Irányár: 30.000 Ft +rezsi/hó. Egy
havi kaució szükséges! Érd.: 20-
4360-195 (5781K)
Csengery úton kétszobás, bútorozott
lakás hosszú távra kiadó.
Ár: 30.000 Ft + rezsi. Egy havi
kaució szükséges! Érd.: 30-227-
3294 (5782K)
Volswagen Golf II. diesel
1984-es, jó állapotban eladó.
Irányár: 240.000 Ft. Érd.: 30/332-
2564 (5773K)
Telstar 128 MB-os: MP3-
lejátszó + USB drive + digitális
diktafon + FM rádió funkció
egyben eladó 7000 Ft-ért. Érd.:
30/9932-534
Eladó lakásfelújításból visszamaradt
gázbojler, gáztűzhely,
konvektorok. Ugyanitt 17” színes
(OSD) monitor, Lexmark
színes, tintasugaras nyomtató,
Toshiba 72 cm képátlójú TXT-es
színes TV. Érd.: este a 93/311-
283, napközben a 06-20-931-
1283 (5774K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Vállaljuk: új síremlékek készítését,
betűvésést, régi sírok
tisztítását, felújítását számlára is.
Érd.: Horváth Zoltán, vállalkozó.
Nagykanizsa, Ady Endre u.
65. Tel.: 06-93-333-449, 06-70-
511-7863 (5641K)
Számítástechnikai szaktanácsadás,
hardver-szoftver karbantartás
azonnali kiszálással.
Érd.: 30/650-0494 (5761K)
APRÓHIRDETÉS
Hirdetés
Versenytárgyalást hirdet az alábbi ingatlan bérbeadására:
Nagykanizsa Király u. 47. szám alatt található
12 m2 alapterületű iroda
Az induló licit bérleti díj: 1.500 Ft/m2/hó + áfa
A versenytárgyaláson a licitlépcső: 50 Ft/m2/hó + áfa
A versenytárgyalás ideje: 2006. január 23. 13 óra 15 perc
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Ingatlankezelési
Intézménye (Nagykanizsa, Deák tér 5.) I. emeleti tárgyaló
Érdeklődni ugyanitt vagy a 311-241,
illetve az 516-532 telefonszámon lehet.
Nagykanizsa MJV
Ingatlankezelési Intézménye
Versenytárgyalást hirdet az alábbi ingatlanok bérbeadására:
􀂊 Nagykanizsa Városkapu krt. 16. szám alatt található
2 db 18 m2 alapterületű garázs
􀂊 Nagykanizsa Városkapu krt. 14. szám alatt található
1 db 18 m2 alapterületű garázs
Az induló licit bérleti díj: 450 Ft/m2/hó + áfa
A versenytárgyaláson a licitlépcső: 10 Ft/m2/hó + áfa
A versenytárgyalás ideje: 2006. január 23. 13 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Ingatlankezelési
Intézménye (Nagykanizsa, Deák tér 5.) I. emeleti tárgyaló
Érdeklődni ugyanitt vagy a 311-241,
illetve az 516-532 telefonszámon lehet.
Nagykanizsa MJV
Ingatlankezelési Intézménye
A Humán Európa Szövetség kezdő és érettségire
felkészítő angol, valamint nyelvvizsgára felkészítő
eszperantó tanfolyamot indit februárban.
Jelentkezni lehet:
a 93/509-527 és 70/29-29-102 telefonszámon
vagy személyesen a Városi Könyvtári odánkban.
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5-9.
93/516-634
OKÉV nyt. szám: 01003202
Akkreditált Felnőttképzési
Intézmény, Akkreditált programokkal!
(Igénybe vehető a
törvényben előírt adókedvezmény)
TANFOLYAMOT
INDÍT
􀂊 január 25-én 16 órától
autóbuszvezető „D”
􀂊 január 26-án 16 órától
tehergépkocsi vevető „D”
􀂊 február 1-én 16 órától
személyautó-, motor és segédmotor
kategóriákban
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
A Bajai Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya csalás vétség
elkövetésének gyanúja miatt
nyomozást folytat ismeretlen
tettes ellen, aki a Baja, Duna
utca 12. szám alatti MI-MESZA
Bt. nevében kispályás
labdarúgó tornát szervezett. A
sportrendezvénnyel kapcsolatos
felhívást elsősorban általános-
és középiskoláknak, vállalatoknak
küldték meg. Nevezési
díjként 12.500 forintot, díjazásként
több millió forintot jelöltek
meg. A torna nem lett
megtartva, azt jogtalan haszonszerzés
végett hirdették meg.
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság
kéri azok jelentkezését,
akik a fenti bűncselekmény
kapcsán károsultak, vagy azzal
kapcsolatban bármilyen információval
rendelkeznek. Bejelentéseket
az alábbi telefonszámra
várják: 93/312-190
(57-78 mellék).
FELHÍVÁS
15 Sport
Király Ingatlanügynökség K. Sgy I. –
BSE II. 17-1
Az NB I/A-as asztaliteniszmérkőzésen fölényes
győzelmet aratott a hazai csapat. A kanizsai
lányok remekül kezdtek, az első öt
mérkőzésen a vendégek szettet sem tudtak
nyerni. Az egyetlen győzelmüket a tizedik
mérkőzésen szerezték. Csapat: Stoian 4, Száz
4, Óber 4, Dávidovics 3, Stoian-Szász, Óber-
Dávidovics.
Budai XI SE – Király Ingatlanügynökség
K. Sgy II. 7-11
Az NB I/B-s remek mérkőzésen a kanizsai
vendégcsapat győzött. Boldizsár és Bízó eredményessége
mellett a mávosoknak volt döntő
szerepe a mérkőzésen. Csapat: Boldizsár 4,
Bízó 4, Flander 1, Boldizsár-Újházi, Bízó-
Flander.
Szép győzelmek
Minden év végén találkozót ad egymásnak
az ország úszóelitje, hogy összemérjék tudásukat
a felkészülés első ciklusának végén. A
megmérettetés felér egy kisebbfajta országos
bajnoksággal, hiszen az egész budapesti mezőny
és a vidék színe-java képviselteti magát.
A Délzalai Vízmű SE úszói már második alkalommal
indultak el a budapesti kétnapos versenyen.
A kanizsai úszók remekül helytálltak a
viadalon, ahol harminc együttesből mintegy
hatszáz versenyző küzdött a helyezésekért.
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Biczó
Bence több első, második és más értékes helyezésével,
valamint Zámodics Márk több érmes
eredménnyel, de helyt állt a kicsik között
Gayer Márton, aki szintén állhatott dobogón.
Kiemelkedő még Karancz Alíz, Abay Nemes
Anna és Tóth Gergő teljesítménye is. A kanizsaiak
ezzel befejezték a munkát a 2005-ös
évre, majd kétheti szünet után ismét munkába
kezdenek. Kemény nyolc hónap áll előttük,
sok nemzetközi és hazai verseny, köztük a
korosztályos országos bajnokságok.
Eredmények: Biczó Bence: 1. 200 m férfi pillangó,
1. 200 m férfi hát, 2. 400 m férfi vegyes,
4. 200 m gyors. Zámodics Márk: 2. 100 m.
gyors, 2. 50 m gyors, 3. 50 m pillangó. Gayer
Márton: 2. 50 m pillangó, 5.100 m gyors, 6. 50
m gyors. Bem Gábor: 2. 200 m hát, 4. 200 m
gyors. Kiss Dóra: 4. 200 m gyors, 4. 200 m hát,
4.200 m pillangó, 4. 200 m vegyes. Karancz
Alíz: 4. 200 m pillangó, 5. 200 m gyors, 6. 400
m vegyes, 6. 1500 m gyors. Abay Nemes Anna:
4. 100 m gyors, Tóth Gergely: 4. 100 m pillangó.
Cikluszáró verseny
Az ősz folyamán alakult meg a
Kanizsa Futó- és Szabadidősport
Klub, amely idén már kivenné a
részét a Város Napja és az Autómentes
Nap programjaiból is; sőt,
terveik szerint a nyáron több száz
embert megmozgató futóversenyt
rendeznek a Katonaréten és a
Csónakázó-tó körül. A klub céljairól
és az eddig elért eredményekről
Polai József elnök számolt
be lapunknak.
– Nemcsak Magyarországon,
hanem Nagykanizsán is beszélhetünk
egy létező futómozgalomról,
mégha a sportolni szerető emberek
nem is mindig szervezett keretek
között hódolnak e szenvedélyüknek
– kezdte mondandóját
Polai József. – Javarészt olyanokról
van szó, akik nem igazolt versenyzők,
egy részük már túlhaladta
az ötödik ikszet. ők azok, akik
húsz-harminc kilométert is „lefutnak”
csupán azért, mert meg
akarják őrízni kondíciójukat. El
szeretnénk érni, hogy ez, a Kanizsán
szervezetlenül létező futótársadalom
szervezett keretek közé
kerüljön. Ennek az a módja, hogy
minél több versenyre együtt megyünk
el, közösen edzünk, s nem
magányosan, hanem egy – mondjuk
így – baráti körrel futunk. A
harmadik célunk az, hogy a még
nem kocogókkal, a többnyire
egészségtelen napirend szerint élő
diákokkal, iskolásokkal is megízleltessük
a futás örömét.
– Terveznek-e valamiféle szervezett
„toborzást”?
– Természetesen, azok a pedagógusok,
akik tagjai a klubunknak, a
saját intézményükben is ajánlják tanítványaiknak
a Kanizsa Futó- és
Szabadidősport Klubot. Minden kanizsai
középiskolából van pedagógusunk,
ők próbálják elvinni a gyerekek
közé a közösség hírét. Azt,
hogy ez a törekvés mennyire sikeres,
jól jelzi, hogy a tavaly őszi Budapest
Maratonin csak a Batthyány
Lajos Gimnáziumból harminc diák
indult el. Az egyes oktatási intézményekben
a klub és a gyerekek közti
kapocs szerepét tölti be például Balogh
László, a Batthyány Lajos
Gimnázium igazgató-helyettese,
Takács András, Willmanné Kovács
Edit, Jeszenői Csaba, And Melinda,
Németh Attila, Katzné Szabó Marianna,
Gerlinger Sándor, Birkner
Zoltán vagy Jakobovics Árpád zenetanár.
De említhetem Bálint Zoltánt
vagy Horváth István Radnótidíjas
versmondót is…
– A megalakulás óta eltelt rövid
idő ellenére már most is szép
sikereket tudhatnak magukénak.
– Hangsúlyozni szeretném,
hogy a cél nem futóbajnokok „kitermelése”,
csupán az egészséges
életmódra való nevelés. Mint már
említettem, részt vettünk ősszel a
Budapest Maratonin, legutóbb
pedig Zalaegerszegen futottunk a
szilveszteri futógálán. Kiemelném
Kolonics Tamás itteni szereplését,
aki megnyerte a tizenkét kilométeres
futószámot. A Szegeden
élő, de nagykanizsai származású
Lukácsi István szintén kiváló maratoni
futó, aki véleményem szerint
a hazai ranglista harminc
legjobbja közé tartozik. ő szintén
megnyerte a kiírt maratoni távot.
– Milyen programokat terveznek
2006-ra, illetve hogyan tudnak
bekapcsolódni a város sportéletébe?
– Idén húsz versenyt terveztünk
be, ezek mindegyikén szeretnénk
képviseltetni magunkat. Az első a
sorban a Pécs-Harkány futóverseny,
majd ezt követi a XXI. T-Com
Vivicitta Városvédő Futás Budapesten,
valamint a debreceni országos
maraton bajnokság és még sorolhatnám…
Természetesen az évet
idén is a szilveszteri zalaegerszegi
futóverseny zárja. Korábban úgy
gondoltuk, hogy hasonlót Kanizsán
is lehetne szervezni, de végül úgy
döntöttünk, hogy felesleges megosztani
a futómozgalom erőit, ezért erről
a tervünkről letettünk. Ellenben
a Város Napjához egy nagy futófesztivállal
és félmaratonnal csatlakoznánk,
június közepére pedig egy
vasút-parti futógálát tervezünk,
amely a Katonaréten zajlana, továbbá
egy úgynevezett tó-kerülő
versenyt is rendezünk, melynek során
a futók körbefutják a Csónakázó-
tavat. Szervezünk egy különleges,
úgynevezett 7-es futást is, erre
hetedik hó hetedikén, reggel, vagy
este hét órakor kerül sor, amelyen a
futóknak hét kilométeres távot kell
lefutniuk. Az Autómentes Napra pedig
egy félmaratont és futóversenyt
szervezünk. A város két jelentős eseményéhez
kapcsolódó versenyeink
megrendezéséhez azonban szükségünk
lenne technikai fejlesztésre,
önkormányzati segítségre is.
– Konkrétan milyen fejlesztésre
gondolnak?
– A nagy maratonokhoz, amelyek
vélhetően ezernél több futót
mozgatnak meg, szükség lenne
egy időmérő-chiprendszer kialakítására.
Ez a rendszer egy másodperc
alatt több tucat futó ellenőrzésére
képes. Ennek a technikának
az alkalmazása azonban
nem kevés pénzbe kerül, egyelőre
még nem tudjuk megmondani,
hogy pontosan mennyibe. Aztán
kellenek majd a futókat informáló
jelzőtáblák is. S akkor még nem
beszéltünk a pénzjutalmakról,
vagy az egyéb, kisebb ajándékokról.
Mindehhez megfelelő szintű
támogatásra lenne szükségünk.
Természetesen mi magunk is keresünk
szponzorokat, de elengedhetetlen
az önkormányzat segítsége
– mondta Polai József, akiről kevesen
tudják, hogy csaknem huszonöt
éves futómúlttal rendelkezik,
nem egy maratoni futóverseny
résztvevője volt már.
Horváth Attila
Megmozgatni több ezer embert
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu
Honlap: www.dialognk.hu
Tanuljon és vizsgázzon
30+10 % kedvezménnyel a
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN!
Ajánlatunk: januári kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemű képzés (4-8 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minőségi garanciával!
kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó,
társalgási és vizsgákra felkészítő szinten,
ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvből, vizsgáztató tanárok vezetésével!
Jelentős kedvezmények:
Diákoknak, törzstanulóknak és a január 16-ig beiratkozóknak!
􀂊 INGYENES próbavizsga, a legjobbaknak INGYENES vizsga!
􀂊 GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerződéssel!
􀂊 KEDVEZő ÓRADÍJ – RÉSZLETFIZETÉS!
Beiratkozás: január 27-ig személyesen, a jelentkezés sorrendjében.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint
a közművelődési és közgyűjteményi intézmények dolgozói
szeretettel hívják Önt, családját és barátait
a MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére
szervezett rendezvényekre
Halis István Városi Könyvtár
Január 20. 17 óra
A könyvtár szolgáltatásait bemutató kiállítás
Megnyitja: Czupi Gyula igazgató
Hevesi Sándor Művelődési Központ
Január 20. 18 óra
A HSMK népi díszítőművészeti és szövő műhelyének
kiállítása
Megnyitja: Papp Ferenc igazgató
Hevesi Sándor Művelődési Központ
Január 21. 11 óra
A Nagykanizsa Városi Monográfia II. bemutatója
A kötetet Urbán Aladár egyetemi tanár, a történettudományok
doktora ajánlja
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Január 21. 19 óra
A Zalagyöngye Táncegyüttes műsora
Honvéd Kaszinó
Január 22. 17 óra
Városi ünnepi műsor
Zenés, irodalmi összeállítás
Köszöntőt mond: Litter Nándor polgármester
Házigazda: Halmos Ildikó igazgató
Farkas Ferenc Városi Zeneiskola
Január 23. 18 óra
Ünnepi hangverseny
A magyar kultúra napja
XVIII. évfolyam 3. szám 􀁑 2006. január 26. Megjelenik: 21.000 példányban 􀁑 http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
Választunk
Április 9-én lesz az országgyűlési képviselő-választások első fordulója. Ezt Sólyom László jelentette be január 19-én a közmédiában.
Az első fordulóban a külképviseleteken április 2-án, az amerikai kontinensen működő külképviseleteken április 1-
jén lehet szavazni. Az országgyűlési választások második fordulóján egységesen április 23-án, vasárnap várják a szavazópolgárokat.
Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken a választások második fordulójában a választás napja április 22.
A bejelentéssel hivatalosan is kezdetét vette a 2006-os kampány, amely a legrövidebb lesz a rendszerváltás óta. A választópolgárok
február 10-ig kézhez kapják a kopogtatócédulát, valamint az ajánlószelvényt. Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi
jelölt lehessen, legalább 750 választópolgár érvényes ajánlását kell összegyűjtenie. Március 20. a területi listák, március
21. az országos listák bejelentésének határideje. A tavaszi ülésszak legfeljebb február 20-ig tarthat.
2 Krónika
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető - főszerkesztő: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Horváth Attila, Nagy Krisztina (szülési szabadságon),
Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. I. emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.:
154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda:
ANTÓK Nyomdaipari Kft. Celldömölk. Felelős vezető: Antók Zoltán. Terjesztő:
TOTAL-LAP Kft. Felelős vezető: Fehér Tamás. Az árus példányok ára 65 Ft.
ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu
IDőSZERű KÉRDÉSEKRőL
A kampány időszerű kérdéseiről, az MSZP által képviselt és követett normákról
tartott január 20-án sajtótájékoztatót Böröcz Zoltán pártelnök és Lelkó
Tamás elnökségi tag. Böröcz Zoltán felhívta a közvélemény figyelmét arra,
hogy a szocialista pártnak egy frakciója van, a szeptembertől három fővel megalakult
frakció, melynek vezetője Tóth László önkormányzati képviselő. A koalíciós
megállapodás az SZDSZ helyi szervezetének viselkedése miatt felbomlott.
Litter Nándor polgármester, a polgármesteri frakció, és azok az alkalmi koalíciók,
amelyek az adott témában létrejönnek, a város stabilitását továbbra is
biztosítani tudják, ehhez Röst János alpolgármester tevékenysége és a szabaddemokraták
támogatása valójában nem is szükséges. Lelkó Tamás elmondta, az
elnökség megfogalmaz egy nyilatkozatot, és napokon belül eljuttatja a sajtónak,
melyben leírja, a kanizsai MSZP mihez fogja tartani magát a kampány során.
A FRAKCIÓ MUNKÁJÁRÓL
A szocialista képviselőcsoport tagjai – Bicsák Miklós, dr. Fodor Csaba,
Tóth László – ,valamint az MSZP Nagykanizsai Szervezete nevében biztosítom
a tisztelt kanizsaiakat, hogy a helyi pártszervezet, annak vezetése és a három
fős MSZP frakció minden tagja továbbra is támogatni fogja azokat a kezdeményezéseket,
amelyek városunk fejlődését szolgálják, de csak azokat! Csináljunk
együtt egy jobb várost! Ehhez kívánok minden tisztességes politikai
erőnek, civil szervezetnek és a nagykanizsaiaknak erőt, egészséget és kitartást
– hangsúlyozta Tóth László frakcióvezető a január 23-án tartott sajótótájékoztatóján.
Mi MSZP-s képviselők, demokraták vagyunk. Képviselői mandátumunk
nem cél, hanem eszköz ahhoz, hogy szeretett városunk minél előbb lábaljon
ki a rendszerváltoztatás okozta traumából, fejlődése felgyorsuljon.
A MUNKANÉLKÜLISÉGRőL
Egyre nagyobb félelemben élnek a nagykanizsai családok a kenyérkeresetüket,
a megélhetésüket biztosító munkahelyeik elvesztése miatt
– kezdte január 18-án tartott sajtótájékoztatóján dr. Csákai Iván a Fidesz
önkormányzati frakciójának frakcióvezető-helyettese. – 2002. óta
a szocialisták minden ígérgetése és fogadkozása ellenére 1500 fővel
nőtt városunkban és környékén a munkanélküliek száma. Csak novemberről
decemberre több, mint 200 ember lába alól húzták ki a talajt
munkahelyük elvesztése miatt, ezzel 4233-ra emelkedett a munkanélküliek
száma településünkön és környékén. Arra kérte Göndör Istvánt és
Litter Nándort, az elkövetkező időszakban azon munkálkodjanak, ne
növekedjen a decemberi hónaphoz hasonlóan az állástalanok száma.
„MIKOR MONDTAK IGAZAT?”
Nagykanizsa adósság-állományával kapcsolatban fejtette ki véleményét
január 19-én dr. Kolonics Bálint, a Fidesz-MPSZ frakcióvezető-helyettese.
Leszögezte: a négy évvel ezelőtti lapokban megjelent cikkek tanúsága
szerint a város akkori félmilliárdos hitelállományát csőd közeli
helyzetnek, soha nem látott mértékű eladósodottságnak minősítették
egyes szocialista politikusok. Ennek fényében furcsállja, hogy az idei év
végére várható, hatszor akkora adósságállományról olyan nyilatkozatok
hangzanak el, amelyek szerint rendben van az önkormányzat gazdálkodása
és kezelhető az eladósodás mértéke. Dr. Kolonics Bálint kijelentette:
vagy a négy évvel ezelőtti, vagy a mostani kijelentések nem igazak.
MSZP
FIDESZ MPSZ
A burkolt utak egyre nagyobb állagromlása – köznyelven szólva
kátyúsodása – az útfelújítások több éves elmaradása miatt szinte valamennyi
állami és önkormányzati útszakaszon jellemző. A téli
csapadékos hideg idő még tovább rontja az utak állapotát, ilyenkor
javítani is nehezebb. A kátyúk feltérképezése és kijavítása céljából
úgynevezett országos kátyúvonalat hoztak létre, melyen a közlekedők
maguk jelezhetik a balesetveszélyes úthibákat. A bejelentések kezeléséről
és a városunkban alkalmazott téli útjavítási gyakorlatról kérdeztük
Szabó Istvánt, a Via Kanizsa Városüzemeltető Kht. főmérnökét.
– Érkezett-e bejelentés a kátyúvonalra kanizsai úthibáról?
– Igen, kaptunk bejelentéseket, melyek a meghirdetett országos kátyúvonalra
érkeztek, és azokat a Magyar Közút Kht. továbbította társaságunkhoz.
E héten a Corvin utcában végeztünk bejelentés alapján hidegaszfaltos
kátyúzást, viszont egy másik bejelentés szerinti „főrhénci
hegyi út” helyszínen a hibák nagy száma és nagy kiterjedése miatt egyelőre
csak a veszélyt jelző táblázásra kerülhet sor. Ez utóbbi helyszín
egyébként évek óta szerepel a felújításra váró utak listáján. Teljes felújítását
a Polgármesteri Hivatal végeztetheti el, ha van rá forrás.
– Milyen úthibáknál tudnak beavatkozni a téli hónapokban?
– Az alkalmazott hideg kátyúzó keverék magas beszerzési ára és kis tárolókapacitásunk
miatt elsősorban a nagy forgalmú utak olyan kisfelületű,
de nagyobb mélységű úthibáit tudjuk javítani, melyek a járművekre és a
közlekedésre közvetlen veszélyt jelentenek. A kátyúvonalra érkező bejelentések
helyszínein igyekszünk a társaságunknál nemrég létrehozott útjavító
csoporttal soron kívüli, helyi kátyúelhárítást végezni. Az útellenőrünk útvonal-
bejárásai során felmért nagy számú úthibát, melyeknek javítása
több tonnányi kátyúzó anyagot és speciális útépítő eszközöket – kézi úthenger,
nagy teljesítményű bontókalapács, szállítóeszközök stb. – igényel,
továbbra is a helyi utak fenntartására szerződött vállalkozással javíttatjuk.
A több négyzetméternyi burkolatbomlással járó, de kismélységű, nem éles
törési éllel bíró úthibákkal sajnos meg kell várnunk az aszfaltkeverő üzemek
tavaszi újraindítását. Azokon az útszakaszokon, ahol az önkormányzat
megbízása alapján 2005. második félévében felújítási munkák történtek,
az úthibák javítását nem végezhetjük el, mivel a felújított utak műszaki
átadása még nem történt meg. Ezeket az úthibákat a Polgármesteri Hivatalnál
kell bejelenteni, ahol értesítik az érintett kivitelezőt. (-dé-)
KAMPÁNY Kátyúvonal
3
KAMIONBALESET
Hajnalban a 7-es főút 199-es kilométerszelvényénél,
Galambok és Nagyrécse között három
kamion az út menti árokba csúszott. Az
első vizsgálatok szerint a balesetet relatív
gyorshajtás okozta. A tachográfok tanúsága
szerint a szakaszosan lefagyott úton nyolcvan-
kilencven kilométeres sebességgel száguldottak
a monstrumok. A kiérkező nagykanizsai
tűzoltók két kamiont hamar kimentettek,
a harmadik mentése viszont több időt vett
igénybe és a mentési munkálatok alatt a főút
forgalmát teljes egészében le kellett zárni. Ez
a jármű az út széli, a főútnál két-két és fél méterrel
mélyebben fekvő területre csúszott le, s
a vezetőfülke jobb oldala egy nagy nyárfának
ütközött, a nyerges vontatmány hátsó része
pedig az útra merőlegesen állt meg, lezárva a
fél útpályát. E kamion mentéséhez szükség
volt a Zalaegerszegi Regionális Műszaki
Mentőbázis darujára is, mivel a biztonságos
mentéshez egyszerre kellett csörlőzni és
emelni, mert a tűzoltók attól tartottak, hogy a
szerelvény kettétörik. Személyi sérülés szerencsére
nem történt a baleset során, ám jelentős,
tizenöt-húszmillió forintos anyagi kár
keletkezett az áruban és a szerelvényekben.
KANIZSA: DÖDÖLLE FőVÁROS
A Kanizsa és Környéke Gasztronómiai
Egyesület a Centrál éttermében tartotta az elmúlt
év történéseit értékelő sajtótájékoztatóját.
Az egyesület tagsága jelenleg húsz főt számlál,
ez valamivel több, mint az elmúlt évben. A
Gasztronómiai Egyesület az elmúlt évben különböző
vacsoraesteket szervezett, amelyek célja
a különböző ízek, ételek bemutatása mellett a
gasztronómiai kultúra terjesztése volt. A programok
az idén is folytatódnak, márciusban a
zsidó konyha remekeivel ismerkedhetnek meg
az érdeklődők – mondta Prikryl József, az
egyesület elnöke. A Thúry György
Vendéglátóipari Szakközépiskolával jó kapcsolatot
épített ki az egyesület, rendszeresen helyet
adnak rendezvényeiknek. A diákszekció tagjai
számára különböző szakmai kirándulásokat
szerveznek, ellátogatnak a Törley pezsgőgyárba,
és a Gundel étterembe is. Az iskolában szervezett
szakmai programok is sok érdekességet
kínálnak, szó esik majd a tálalási trendekről, a
cukrászati és tányérdíszekről, februárban a kávé
világába kalauzolják a diákokat. A szekció végzős
tagjai ajánlólevelet kapnak az egyesülettől,
amely az elhelyezkedésüket segíti a későbbiekben,
mondta el az egyesület elnöke. A szeptember
2-án lesz a III. Kanizsai Bor és Dödölle
Fesztivál, ezúttal az Erzsébet téren és környékén
kap majd helyet a rendezvény. A szervezők
hivatalos Guiness-rekord felállítására is kísérletet
tesznek: egy speciális edényben 2500-3000
adag dödölle készítését tervezik. Az edény elkészítéséhez
vállalkozókat keresnek. Kanizsát a
szervezők a dödölle fővárosává nyilvánítják, s
minden esetben törekedni kívánnak arra, hogy a
fesztivál szervezése során ezt mindenkiben tudatosítsák.
„NAGYKANIZSA TOVÁBB FEJLőDIK”
Dr. Horváth György önkormányzati képviselő
az idei év költségvetési koncepciójáról
tartott sajtótájékoztatót. A városatya szerint a
húszmilliárd forintot meghaladó főösszeget
tartalmazó tervezet biztosítja az intézmények
kiegyensúlyozott működését, Nagykanizsa
2005-ben elkezdődött fejlődése folytatódni
fog. Dr. Horváth György azt mondta, az önkormányzat
2006-ban is arra törekszik, hogy a
költségvetési egyensúly megvalósuljon. Közölte:
az önkormányzati gazdasági társaságok
működése az idei évre már biztosított, a 39
közintézmény vezetőivel pedig jelenleg is
folynak az egyeztetések a fenntartás költségeiről.
A tavalyi költségvetés kapcsán megjegyezte
még, hogy az önkormányzat szakemberei
december utolsó napjáig bezárólag hatszázmillió
forintnyi hitel felvételével kalkuláltak, ám
ez jóval háromszázmillió forint alatt maradt.
KAMARAI KÖZGYűLÉS
A Centrál éttermében tartotta közgyűlését a
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara. A
meghívottak először Kovács Antal beszámolóját
hallgathatták meg az elmúlt öt évről, a kamara
munkájáról, a szervezetben folyó tevékenységről.
A NAKKIK-nak 210 önkéntes
tagja van, tagjai sorában tudhatja a Nagykanizsán
működő, jelentős gazdasági erejű vállalkozások
döntő többségét, így a kamara egyre
meghatározóbb szerepet vív ki a város és a
formálódó Dráva-Mura térség gazdasági környezetének
alakításában. Számos szolgáltatással
áll tagjai rendelkezésére, például Széchenyi
Kártya ügyintézés, pályázat-figyelés, okmányhitelesítés,
pályázati, szakképzési, jogi és
pénzügyi tanácsadás. Viszonylag rövid tevékenysége
során nagy számú vállalkozót segített
sikeres pályázathoz, s maga a kamara is
eredményesen használja ki a számára kínálkozó
pályázati lehetőségeket. A kamara – elveihez
híven – teljesen nyitott. Irodáját és főleg
rendezvényeit nemcsak tagjai, hanem a kívül
álló vállalkozók és nem vállalkozók is látogatják.
A kamara több mint egy éve folytatja – a
maga nemében bizonyára egyedülálló – taglátogatási
programját. Ennek célja, hogy a kamara
vezetői és munkatársai személyes látogatás
keretében tájékozódjanak a tagok véleményéről,
tájékoztassák őket az időszerű kérdésekről,
különös tekintettel az Európai Unióhoz
történő csatlakozás kapcsán adódó feladatokról.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
taglétszáma folyamatosan növekszik,
gazdálkodása stabi, fejlődése biztosított. A beszámoló
közben került sor a Városi Minőségi
Díj átadására, amelyet a regionális megmérettetésen
is indult Kögáz Rt. képviselői vehettek
át. A beszámolót követően Draskovics György
elnökségi tag búcsúztatására került sor.
Draskovics György, aki a kezdetektől részt
vett a kanizsai kamara munkájában, egészségi
állapotára tekintettel kérte felmentését. A
megüresedett helyre Cserti József kapott bizalmat.
A közgyűlés ezt követően módosította az
Alapszabályt és SZMSZ-t.
KÉPES KRÓNIKA KIÁLLÍTÁS
„Számunkra az, hogy egy könyvtárban
könyvről van szó, természetesen magától értetődő.
A kultúra napjának előestéjén ez különösen
jó, és talán nehéz elképzelni szebbet, minthogy
a magyar kultúra szempontjából ilyen
fontos művet ábrázoló képsorozattal emlékezhetünk
meg erről. Szeretnénk a figyelmükbe
ajánlani, hogy a kiállítás megjelenésében is
van egy speciális forma, hiszen a könyvespolcok
oldalára függesztett képeken látható a Képes
Krónika egy-egy oldala, s ez a szépirodalmi
részt körbekeríti. Akik szeretnék megnézni,
egyben a könyvtár gyűjteményének egy jelentős
részét is körbejárják” – mondta bevezetőjében
Czupi Gyula, a könyvtár igazgatója a
Képes Krónika lapjaiból nyílt kiállításon a
Halis István Városi Könyvtárban. A köszöntőt
követően Németh Ferenc zenetanár rövid műsorát
hallgathattuk meg, majd a műről Szántai
Lajos művelődéskutató beszélt. A Képes Krójanuár
18.
január 19.
Krónika
4
nika annyi más becses művelődéstörténeti emlékünkkel
együtt kincs, amelyre méltán büszkék
lehetünk. A Képes Krónika egyedi a más
országok krónikáihoz képest művészi színvonalában.
Történelmünk fejezeteit mutatja be,
mi vagyunk a festett képeken a főszereplők. A
Képes Krónikát úgy lehet végiglapozni, hogy
közben nem kell latinul tudni ahhoz, hogy az
oldalakon lévő információkat megértsük,
ahogy a szülő megfogja a gyermek kezét, úgy
vezetnek bennünket végig a képek a magyar
történelmen – mondta ajánlójában többek
között Szántai Lajos.
AZ ELMÚLT ÉVRőL
A Rozgonyi Polgári Kör és a Polgári Egylet
elmúlt évi tevékenységéről sajtótájékoztatón
számolt be Udvardi Gézáné, a kör vezető-helyettese,
és Miha Tamásné, az egylet vezetője.
Udvardi Gézáné elmondta, a 2002-ben megalakult
kör munkáját töretlen lelkesedés jellemzi,
nem pénzért, jutalomért dolgoznak, nemes célokat
próbálnak megvalósítani kulturális, egészségügyi,
karitatív területeken, vagy éppen hazafias
kötelességüket teljesítik, mellyel egy kicsit
példát is szeretnének adni az ifjúságnak. Ismertette
mindazon programok hosszú sorát, amelyen
részt vett a mintegy száz tagú civil szervezet
januártól decemberig. A polgári kör tagjai
sokat utaztak, többek között jártak Franciaországban
és Erdélyben. A 2005. januárjában alakult
Rozgonyi Polgári Egylet, a körhöz hasonlóan
széles körű tevékenységet végez. Céljuk a
hagyományok tisztelete, a régi polgári értékek
megőrzése, a karitatív tevékenységek folytatása,
és kapcsolatfelvétel a határon túli magyarsággal.
Széchenyi sorait tűzték zászlójukra, mely szerint
minden ember annyit ér a hazájának, amennyit
használ. Legközelebbi terveik között egy
teadélután szervezése szerepel február 4-én a
Honvéd Kaszinó Tükörtermében, vendégük
Harkány László tanár lesz. Jogi tanácsadást
szeretnének megszervezni, és egy 1956-os kiadvány
megjelentetésén dolgoznak..
ÉVES KÖZGYűLÉS
A Honvéd Kaszinóban 157 tag részvételével
tartotta éves közgyűlését a Fegyveres Erők és
Testületek Nyugállományúak Klubja. A klub
1970. decemberében alakult, a már akkor nyugállományban
lévő honvéd, határőr rendőrtisztek
és tiszthelyettesek részvételével, tizenhat taggal.
A klub kezdetektől a Honvéd Kaszinóban működik,
évek óta kétszázötven taggal, bár voltak
olyan időszakok is, amikor ennél is többen voltak.
Mára 25 fővel énekkar működik a klubon
belül, amely színvonalas produkcióival még érdekesebbé
teszi a klub rendezvényeit, mindennapjait.
A közgyűlésen egyperces, néma felállással
emlékeztek meg az elmúlt évben elhunyt
klubtársaikra, majd az elnöki beszámoló következett.
„A nyugdíjas mozgalom célja időskorú
társaink életminőségének javításán munkálkodni.
Ezt nemcsak a több évtizedes munkánkkal
megalapozott időskori ellátások, nyugdíjak és
egyéb juttatások határozzák meg, hanem nyugdíjasklubunk
programjai is gazdagabbá teszik
hétköznapjainkat. Egyik legfontosabb feladatunk
a jó emberi kapcsolatok erősítése. A nyugdíjas
kor fontos életszakasz, amelyet felelősséggel
kell megélni. Ekkor látjuk igazán azokat az
értékeket, amelyekre egész életünk során készültünk.
Klubunk e szellemben tevékenykedik immár
35 éve. Képviseljük tagságunk érdekeit. Mi,
nyugdíjas katonaközösségek kizárólag egymásra,
e közösségre, alapítványunkra számíthatunk,
ezért különösen fontos, hogy a Fegyveres Erők
és Testületek Nyugállományúak Klubjában, a
Honvéd Kaszinóban találjuk meg legmegbízhatóbb
támaszunkat”– mondta el többek között
éves beszámolójában Kónya István elnök.
SIKERES VÁROSOK – SIKERES EMBEREK
A Sikeres városok – sikeres emberek programsorozat
keretében Nógrádi Zoltánt, Mórahalom
polgármesterét látta vendégül a Narancsliget
Közéleti Klub. A rendezvényen a
Szeged melletti, 5700 lakosú település történelmével
és fejlődésével ismerkedhettek meg
az érdeklődők. Megtudhatták, milyen elvek
mentén, milyen szempontok figyelembe vételével
alakították ki a kilencvenes évek közepén
a város vezetői a település gazdasági koncepcióját.
S hogy mi minden valósult meg az
alföldi városban? Többek között szövetkezetet
hoztak létre, mely ma 700 taggal, kétezer
beszállítóval, évi ötmilliárd forintos forgalmával
a kistérség motorja. Gyógyfürdőt építettek,
Ipari Parkot építettek, inkubátorház segíti
a vállalkozók mindennapjait.
KANIZSARU
A Corvin utcából 11 órakor tettek bejelentést.
Egy ott lakó hölgy beengedett a lakásába
egy idegen személyt, aki azt mondta, hogy a
hölgy a gyógyszertárba korábban hamis pénzzel
fizetett, ezért a többi pénzt is meg akarja
nézni. A hölgy elővett 200.000 Ft-ot és átadta
az ismeretlen személynek, aki közölte, hogy
azok hamisak, ezért elviszi bevizsgáltatni,
majd elszaladt. Az utóbbi időben elszaporodtak
a hasonló cselekmények, ezért a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság ezzel kapcsolatban
szóróanyagot juttat el az állampolgárokhoz
12 ezer példányban. A hasonló kellemetlenségek
elkerülése érdekében kérünk mindenkit,
hogy az abban foglalt tanácsokat tartsa
be, és ne engedjen idegeneket a lakásába.
Három autó koccant pénteken kora este a 7-
es számú főút Nagykanizsa és Nagyrécse közötti
szakaszán. Nem sokkal hat óra után Daewoo
gépkocsival közlekedett Nagykanizsa irányából
Nagyrécse felé egy nagykanizsai lakos.
A férfi feltehetően ittassága miatt áttért a menetirány
szerinti bal oldalra, ahol nekiütközött
egy szembe haladó Fiat Bravának, majd továbbhaladva
egy Suzukinak. A baleset során
személyi sérülés nem történt, azonban a három
gépkocsiban több mint 2 millió forintos kár keletkezett.
A baleset körülményeinek tisztázása
érdekében a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Közlekedési Osztálya vizsgálatot indított. A
balesetet okozó férfinél felmerült az ittasság
gyanúja, ezért őt vérvételre előállították.
00.30 órakor a keleti városrészben egy férfi
kiesett a ház 4. emeletéről. Kéz- és lábtörést
szenvedett. A férfi elmondása szerint
kiszédült az ablakból.
TARKA-BARKA MűHELY
A Hevesi Sándor Művelődési Központban
Krónika
Január 21-én, szombaton rendezte meg a Batthyány Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
a „Batthyány Középiskoláért” Alapítvány bálját az István Fogadó nagytermében.
Immár hagyománnyá vált a rendezvény, hiszen tizenharmadik alkalommal vehettek részt az
iskola támogatói a jótékonysági célzatú, zártkörű estélyen. A bál elején Dénes Sándor igazgató
és Litter Nándor polgármester köszöntötte a közönséget, a konferanszié feladatát Katona
Noémi látta el. Az est folyamán Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar műsora, a Gála
Táncegyüttes párosának nyitótánca, valamint a Start Tánczenekar szórakoztatta a szép számban
megjelent vendégsereget. A bál bevétele – amelynek összegéről Balogh László igazgatóhelyettes
nem kívánt tájékoztatást adni – az iskola tanulóinak külföldi és belföldi tanulmányútjait,
a tehetséggondozás támogatását és az eszközfejlesztést szolgálja.
Tanulmányút lesz a báli bevételből
január 20.
január 21.
5
került sor a Tarka-Barka Műhely farsangi
programjára. A gyerekek álarcokat készítettek,
a Nagyrác úti Pipitér Óvoda nagycsoportosainak
jóvoltából pedig néhány farsangi népszokással
is megismerkedhettek. A kicsiket Keppel
Julianna tanította be.
ÜLÉSEZETT AZ NKTT
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
ülésezett a Vasemberház Dísztermében. A
munkaszervezettel és ügyrenddel kapcsolatos
napirendek mellett helyett kapott az a kezdeményezés,
miszerint ellátási tevékenységüket
kibővítenék a közoktatási, szociális, gyermekjóléti
és belső ellenőrzési területeken is. Továbbiakban
a 2006. év feladatairól esett szó,
többek között Interreg-pályázat benyújtásáról,
gyermektáborozásról és a Kistérségi Művészeti
Fesztivál rendezvényeiről.
TELEPHELY ÁTADÁS
Hétfőn délután került sor a Zsigmondy Vilmos
és Széchenyi István Szakképző Iskola Vécsey úti
telephelyének ünnepélyes átadására. A volt általános
iskola épületében azok a szakképzések kaptak
helyet, melyek eddig az egykori piarista rend
épületeiben folytak. Megteremtették az informatikai,
környezetvédelmi, villamosipari és építőipari
szakmáknak a mai kor elvárásaihoz igazodó, magas
színvonalú képzési feltételeit. Az átadáson
Mérksz Andor igazgató és Litter Nándor polgármester
köszöntötte a vendégeket. Mint az intézmény
vezetője elmondta, e létesítmény átadása
egyben a 2000. óta tartó fejlesztési folyamat lezárását
is jelenti. Abban, hogy fél év alatt be is fejeződött
az új telephely kialakítása, a kivitelezést
végző cégen kívül az iskola tanárainak és diákjainak
is komoly szerepe van, hiszen munkájukkal
mintegy kiegészítették az önkormányzat és a pályázati
források nyújtotta lehetőségeket.
MASZKABÁL
Maszkabál címmel Gryllus Vilmos zenés
gyermekműsorának tapsolhattak a legkisebbek
a HSMK színháztermében.
ÚJRA PIÁR-SULI-MURI
A Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
hagyományos játszóháza, a Piár-Suli-
Muri január 28-án és február 11-én 9.30 órától
várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket az
intézmény alsó tagozatának épületébe. Míg a kicsik
az iskola színjátszóinak előadását láthatják, a
szülők megismerkedhetnek az iskola munkájával.
Krónika
január 23.
január 24.
Előzetes
Az önkormányzat 137/2004.(VI.30.) számú
határozatával fogadta el a Thúry városrész rehabilitációs
beruházással a „Városi területek
rehabilitációja, 1/2004/ROP2.2” pályázaton
történő részvételt. A Regionális Fejlesztési
Operatív Program 2.2 Városi területek rehabilitációja
pályázat keretében 799.757.000 forint
támogatást nyert a város, melyhez 88.807.000
forintot tett hozzá az önkormányzat saját forrásként.
A közbeszerzés lefolytatásának eredményeként
a kivitelezést a Szabadics Közműés
Mélyépítő Kft. végezheti el.
A szerződés ünnepélyes aláírására január 23-
án került sor. A projekt keretében elvégzendő
legfontosabb feladatok között szerepel: bontási
munkálatok 175 millió forint értékben; kár-és
lőszermentesítés 26 millió forint értékben; út és
infrastruktúra építés, parkosítás, 557 millió forint
értékben; tervezési munkák, és a Sportcsarnok
tervezése 34 millió forint értékben. Az aláírás
előtt Litter Nándor polgármester hangsúlyozta:
nagy pillanat ez a város életében, hiszen
ha hozzákapcsolják a másik 400 millió forint
ROP pályázati eredményt, az 1,2 milliárd forintos
pályázati sikert jelent, ami Nagykanizsán
még nem volt az elmúlt években. A volt katonai
létesítmény végre nem csúfítja tovább a városképet,
hanem ezzel a 817 millió forintos beavatkozással
egy új városrész alakulhat ki. A
beruházás új lendületet adhat az ottani területek
fejlesztéséhez, és újabb befektetők programjainak
elindítását teszi lehetővé. Ha megvalósul a
másik 5,1 hektáros terület értékesítése, az
egész városrész megújul, minden nagyképűség
nélkül el lehet mondani, remélhetőleg néhány
éven belül a város egy csodálatos területévé varázsolják
a környezetét.
Szabadics Zoltán elmondta, minden kivitelező
életében nagy kihívás, egyben nagy lehetőség
is egy olyan építőipari tevékenység végzése,
ahol az építőiparnak szinte valamennyi
ága szerepel. Sor kerül 26 ezer négyzetméter
térbetonburkolat bontására, 9 ezer négyzetméter
út, 1800 folyóméter szennyvízcsatorna,
2300 méter vízvezeték, 2000 méter csapadékcsatorna
kiépítésére. A parkosítás során padokat
helyeznek ki, fákat ültetnek, 60 ezer négyzetméteres
területet befüvesítenek, 1100
négyzetméter területű térkőburkolat készül, és
egy komoly villamoshálózatot alakítanak ki.
A kivitelezési munkálatokat már januárban elkezdik,
a befejezés határideje 2007. júniusa.
Kezdődhet a rehabilitáció
A tavalyi költségvetésben szerepelt a Miklósfai
tér rekonstrukciója, ám Sajni József, a városrész
önkormányzati képviselője maga kérte,
hogy a koncepció ne kerüljön a közgyűlés elé.
– Minden településen kell lennie egy olyan központi
helynek, amely egyedi és csak az adott településre
jellemző – mondta érdeklődésünkre Sajni
József. – Jelen pillanatban ez a tér rendezetlen,
funkciójában és minden jellemzőjében alkalmatlan
e feladatra, sőt, arra is, hogy biztonságos járműforgalmat
tegyen lehetővé, hiszen parkolóhelyek
sincsenek. A teret szeretnénk úgy „átrendezni”,
hogy az a városrészen áthaladókban kellemes
benyomást keltsen. Tavaly első lépcsőben
megtörtént a tervezés, azonban e terveket nem
tudtam elfogadni, mert az a vélemény alakult ki
bennem, hogy a tér nem tud majd megfelelni a
feladatának. Ezért azt kértem, hogy a közgyűlés
ebben a formájában ne is foglalkozzon a koncepcióval,
aminek megvalósítására egyébként harmincmillió
forint volt elkülönítve a költségvetésben
– mondta lapunknak Sajni József, aki hozzátette:
jelenleg folyik az újraterveztetés, azt azonban
nem tudja, hogy az előzőleg betervezett öszszeg
elegendő lesz-e a fejlesztés kivitelezésére.
Tér, funkciókkal
A műszerek nem pótolják
a nővérke mosolyát
6 A hét témája
A nemrégiben lezajlott internetes szavazáson a
kórházi infrastruktúra kategóriában Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Kórháza kapta a legtöbb voksot.
Dr. Szabó Csabát, az intézmény főigazgatóját arról
kérdeztük, vajon a szavazók milyen szempontokat
vettek figyelembe, minek is köszönhető e kategóriában
a legelőkelőbb helyezés?
– Nagykanizsán éppen tíz éve folyik a kórház rekonstrukciója,
egy olyan koncepció mentén, melynek
központjában a beteg áll. A tervezéskor az akkori magyar
kórházak átlagos jellemzőit messze felülmúló
burgenlandi kórházat, annak ellátási színvonalát tűztük
ki célul. Ez a siker tehát évtizedes munkánk gyümölcsének
a visszajelzése, ami azért külön öröm számunkra,
mert hiszen éppen azoktól kaptuk, akikért
dolgozunk. Általános ellátó intézmény vagyunk, ami
azt jelenti, nem a kutatás, a Nobel díj megszerzése a
célunk, hanem a betegek minél magasabb színvonalú
ellátása. Ez egy nagyon összetett dolog: értem alatta
a szinte minden igényt kielégítő környezet kialakítását
éppúgy, mint a korszerű orvosi műszerek, berendezések
alkalmazását a gyógyászatban, vagy az ellátottakkal
nap mint nap találkozó dolgozóink lelkiismeretes,
áldozatkész munkáját. S hogy a kórház infrastruktúrája
területén ma mi mindent tapasztalhatnak
betegeink? Többségében kis ágyszámú, otthonosan
berendezett szobákban kerülhetnek elhelyezésre,
ahol a kórtermek többségéhez már most van, de a
még rekonstrukció alatt álló részen is hamarosan elkészül
a vizesblokk, valamennyi kórteremhez különkülön.
Lassan tíz éve már annak is, hogy bevezettük
az egyedi tálcás étkeztetést: minden beteg a nevére
címzett hőtárolós edényzetben kapja az ebédet. Ami
pedig a műszereink, technikai berendezéseink színvonalát
illeti, itt is nagy lépésekben haladunk előre,
még akkor is, ha ezt a betegek esetleg kevésbé érzékelik.
De hogy csak egy példát említsek az elmúlt évek
változásai közül: ma már minden, a beteg ellátásával
kapcsolatos információ számítógépen van, az intézményünkbe
érkezése pillanatától egészen az eltávozásáig,
sőt azon túl is. Így bármikor, bármilyen betegség
kapcsán újra jelentkezik nálunk ellátásért valaki,
pillanatok alatt látjuk, milyen problémákkal kezeltük
az előzőekben őt. Tudjuk jól, hogy a világ fejlődésével
lépést kell tartanunk, és mindent megteszünk
azért, hogy az elvárásoknak megfeleljünk.
Szőlősi Márta
Az internetes szavazáson a
nagykanizsai kórház az ápolás és
szakszemélyzet kategóriában
ugyancsak kiemelkedő eredményt
ért el: a megmérettetésben
résztvevő 230 egészségügyi intézmény
közül az ötödik helyezést
érdemelte ki, maga mögé
utasítva ezzel olyan nagynevű intézményeket,
mint a Szent Rókus
Kórház, vagy a Fővárosi Önkormányzat
Schöpf-Mérei Ágost
Kórház.
– Bár szerintem az egyes kategóriák
nem különíthetők el egymástól
élesen, de abban biztos
vagyok, hogy az infrastruktúra
nem pótolhatja a nővérek mosolyát
– mondta lapunknak Marton
Ferencné ápolási igazgató. – A
beteg egészen biztosan nem fog
emlékezni arra, hogy milyen műszerrel
vizsgálták, azt azonban
nem feledi el, ha a nővérke kedves
volt. Rendkívül büszke vagyok
az elért eredményre és a nővéreimre,
s azt hiszem, ha a betegek
így értékelték a tevékenységünket,
akkor a munkatársaim is joggal
érezhetik azt, hogy érdemes volt
ezt a hivatást választani – mert az
ápolói szakma csodálatos… Ott,
a betegágy mellett az ember felmentést
kap a napi problémái,
gondjai alól, minden bajt feledtet,
ha a másikon segíthetünk. Jelenleg
599 szakdolgozónk van, közvetlenül
a betegágyak mellett körülbelül
háromszáz ápoló dolgozik.
Létszámhiányban hála Istennek
nem szenvedünk, de ettől függetlenül
szükségünk van szakképzett
ápolókra, ugyanis többen
anyai örömök elé néznek, és hamarosan
indul az ápolási osztályunk
is. Ápolóinktól elvárjuk az
állandó megújulást, az újabb
szakmai ismeretek elsajátítását,
munkatársaink folyamatosan továbbképzéseken
vesznek részt –
mondta az ápolási igazgató, aki a
beszélgetés zárásaként figyelmembe
ajánlotta ápolási filozófiájukat.
Íme hát az a néhány sor,
amely többet mond minden interjúnál:
„Ápolóink teljes odaadással
szolgálják azok javát, akiket a
sors beteg emberként gondoskodásukra
bízott. Éberen őrködnek
az egészség megóvása felett, s
hűségesen segítik az orvost munkájában.”
Horváth Attila
– Hogyan értékeli orvos-igazgatóként
a szavazás eredményét?
– A tizedik hely, bár az a többi
eredményhez mérten a leggyengébb,
mégis azt kell mondanom,
előkelő, hiszen ebben a megmérettetésben
Magyarország minden
klinikája külön került pontozásra,
s így a nagy egyetemi klinikák között
ez bizony szép eredmény –
mondja dr. Dúll Gábor a nagykanizsai
kórház orvosigazgatója.
– Milyen tanulsággal szolgált
Önnek ez a megmérettetés?
– Ez a pontozás azért volt számomra
érdekes és tanulságos,
mert ha az ember a városban járkel,
nem hall mást, minthogy a
kórházat szidják. Nem újdonság ez,
hiszen egészségügy-szervezési
szakirodalomban is olvasható,
hogy a lakosság mindenütt elégedetlen
a saját kórházával. Ebben
természetesen a médiának is megvan
a maga szerepe, hiszen a kanizsai
kórházból évente 25 ezer beteg
távozik, s ebből 24900 gyógyult,
illetve javult az állapota, s a
maradék száz elégedetlen, mégis
ők kapnak nagyobb nyilvánosságot.
A kórháztól egyre távolabb
haladva a vélemény is egyre javul.
Ez a szavazás azért is volt jó, mert
az emberek véleményt is írhattak, s
ezek a vélemények többségében
pozitívak voltak. Megszólaltak,
megszólalhattak azok az emberek
is, akik máskor, másként nem fogalmazzák
meg pozitív véleményüket.
Nemcsak nekünk, az egész magyar
egészségügynek jót tett ez a
kezdeményezés, hiszen végre lehetett
pozitív dolgokat is hallani.
– Mi a helyzet valójában a magyar
egészségügyben?
– Pénztelenség és lehetetlen körülmények
vannak az egészségügyben.
A kilencvenes évhez viszonyítva
az egészségügy reálértéken ötven
százalékban finanszírozott. A legproduktívabb
ágazat, hiszen ilyen finanszírozás-
csökkenés mellett is képes
volt talpon maradni. Nagyok a
gondjaink, és a jövőt még szomorúbbnak
látom, hiszen eszközök terén
komoly elmaradásaink vannak,
azzal együtt is, hogy a kanizsai kórház
e téren aránylag jól áll.
Dukát Éva
A vidék
legjobbjaként
25 ezer
betegért
7
Fenyvesi Attila:
Tökéletesen elégedett vagyok a
nagykanizsai kórház ellátásával. A
múlt hónapban kezeltek a belgyógyászaton
és tapasztalataim szerint
a megfelelő szakmai hozzáértés
mellett nagyon emberségesen
bánnak a betegekkel az ápolók és
az orvosok is. Nyilván ez nem azt
jelenti, hogy nem lehetne még
technikailag fejleszteni a kórházat,
de mint minden, ez is pénzkérdés…
Kanizsai József:
Meg kell, hogy mondjam, én
elégedett vagyok a nagykanizsai
kórházzal. Az édesapám sajnos
sokat betegeskedik, így aztán
gyakran van módom megtapasztalni
az ottani dolgokat, állapotokat,
és azt mondom, hogy mindenben
igyekeznek a lehető legtöbbet
tenni a betegért, legyen
szó akár a körülményekről, akár
az ellátásról.
Varga András:
A fiam a közelmúltban kisebb
műtéten esett át a sebészeten, semmi
panaszunk nem volt az ellátásra.
Szépek, tiszták a kórtermek, kiállítást
is láthatnak a betegek a folyosón,
sőt az 5. emeleten egy szép tűzzománckép
fogad bennünket. Ilyesmivel
sem dicsekedhet el sok kórház.
A kórház sikere Kanizsa sikere
is, a város jó hírét öregbítették!
Gratulálunk az eredményhez.
A hét témája
Ahogy az utcán látják ...
Bronz az ellátásért
Az intézményi ellátás komplexitásában kórházunk harmadik helyezést
ért el. A siker titkáról Papp Péter gazdasági igazgatót kérdeztük:
– A harmadik helyezést miskolci, gyulai, nyíregyházi megyei kórházak
előtt a Sportegészségügyi Intézet és a Pécsi Egyetem kézsebészeti klinikája
mögött szereztük meg, olyan intézetek mögött, amelyek a szakma
csúcsát jelentik, olyan magas szintű ellátást teljesítenek, amire mi nem
vagyunk hivatottak. A felmérés során igazán két dolgot értékeltek: amire
a nagykanizsai városi kórház jogosult, azt maradéktalanul megadjuk a
pácienseknek, azaz nem küldjük tovább csak azért, mert félünk tőlük,
vagy nem akarjuk ellátni, ergo az, aki nálunk jelentkezik, s a szakmai
kompetenciánkba tartozik, maradéktalanul ellátjuk. Kiemelten elmondható
ez a Bátorffy doktor úr vezette sebészetről, ahol olyan szintű szolgáltatást
tudunk biztosítani, amely az országban szinte egyedülálló. A másik
szempont, a betegek által kézzelfogható, nem szakmai ellátás milyensége,
ami jelenti a textíliák tisztaságát, a kórterem fürdőszobákkal való ellátottságát
vagy az ebéd minőségét. Célzott állami támogatású pályázatokból
valósult meg az elmúlt évben a belgyógyászati pavilon, illetve a B és E
épület most folyó rekonstrukciója. A 3-500 milliós nagyságrendű célzott
állami támogatás mellett megnyertünk számos kisebb céltámogatási pályázatot
is, amelyből a központi sterilizálót, a traumatológiát, az intenzív
terápiát, a röntgen- és labordiagnosztikát tudtuk fejleszteni. Világbanki
pályázatokat nyertünk az informatika fejlesztésére, illetve a NKÖM szoborpályázatának
eredményességét jelzi a kórház két első igazgatójának,
Szekeres és Takács uraknak mellszobra a bejáratnál...
Ezzel az előkelő helyezéssel a kórház magának is magasra rakta a lécet,
ami hátrányos is lehet a jövőbeli támogatások esetében, hiszen azt látják, itt
minden rendben van, és inkább a sor végén állót támogatják. Viszont olyan
formában előnyös, hogy nagyobb eséllyel tudják „eladni” szolgáltatásaikat
azon egészségbiztosító pénztáraknak, amelyekkel olyan állampolgárok kötnek
szerződést, akik magasabb szintű ellátásra vágynak (például saját hűtő, televízió,
egyágyas kórterem, stb.), s ez a kórház számára is plusz bevételt jelent.
Markó András
Az internetes szavazáson a Környezet és tisztaság kategóriában
4.093 ponttal második helyezést ért el a nagykanizsai kórház. Az eredményről
és a mögötte lévő feladatokról dr. Marada Györgyi higiénés
orvostól érdeklődtünk:
– A tisztaságért felelek a kórházban, hozzám tartozik a kórház higiénés
tevékenysége, ami magában foglalja a fertőtlenítést, a tisztaság, illetve a
kórokozók elterjedése megakadályozásának feladatát. Úgy gondolom, az
internetes szavazáson a kórház szolgáltatásait igénybe vevő betegek már
az első benyomásaikat figyelembe vették, azt, ahogy belépnek, milyen
környezet fogadja őket. A kórház összefügg a fehérség, a tisztaság érzetével,
amit mi megpróbálunk megőrizni, de tudni kell, azon kívül, hogy a
kórház tiszta, még rengeteg mindent kell tenni, hogy megakadályozzuk a
kórokozók terjedését, illetve betegeink számára biztonságos környezetet
tudjunk nyújtani. Ehhez nagyon sok fertőtlenítőszert használunk. Ebbe a
témakörbe tartoznak a hulladékkezelési protokolljaink, illetve az a hihetetlen
mennyiségű pénz, amit elköltünk. A veszélyes hulladékköltségünk
egy évben 24,5 millió forintot tesz ki, ami havonta 2 millió forintos számlát
jelent. Vannak bizonyos dolgok, amivel nem lehet spórolni. Nyilván az
épített környezetünk is befolyásolta ezt az eredményt. Kórházunk elnyerte
a Podmaniczky-díjat, amit az épített környezetért adtak a városvédők.
Szerepet játszott a kórházban megvalósult parkosítási program is, de nem
mehetünk el a nagy beruházások mellett sem, hiszen európai színvonalú
betegellátást tesz lehetővé a szép rehabilitációs osztályunk. Lassan majdnem
végére érünk a kórház teljes rekonstrukciójának. Nagyon sok pénzt
költött a kórház vezetése a parkolók kialakítására, és nem hanyagolták el
a parkok létesítését sem az intézmény területén. Úgy gondolom, amikor
az emberek szavaztak, sok momentumból állt össze az a kép, amit a betegek
egy második helyezésben szavaztak meg számunkra. Lelkemre kötötték
a kolléganőim, hogy mondjam el, a második helyezés nem azt jelenti
számukra, hogy itt megállhatunk, hanem azt, hogy jó úton haladunk, és
nincs olyan jó, amit jobbá nem tehetnénk!
Bakonyi Zsóka
A környezet és tisztaság
Kórházunk szép sikert könyvelhet
el magának a Házipatika.
com internetes egészségügyi
honlap szavazása nyomán: a vidék
legjobb kórházának minősítették
a szavazók. Az Év Kórháza
eredményhirdetése kapcsán
Litter Nándor polgármester így
fogalmazott: beérett az a munka,
amit a város és a kórház kollektívája
együttesen folytat.
Egyik oldalon ott áll a 10 év
alatt végrehajtott több, mint két
milliárd forint fejlesztés, míg a
másikon egy jó menedzsment,
egy kiváló orvosi, szakdolgozói
csapat, és a háttérben tevékenykedő
többi dolgozó áll. ők
azok, akik több, mint százezer
ember egészségét őrzik, gyógyító
munkájukkal a nap 24 órájában
szolgálnak. ők azok, akikkel
további terveink vannak: a
jövő egészségügyi informatikai
képzésének oktatói lehetnek,
akikkel folytathatjuk a beruházásokat.
Köszönet az országos
elismerésért a kollektívának.
8 Kitüntetettek
A MOL Rt. 1998-ban alapított Tudományos
Díjat azon szakemberek, kutatók jutalmazására,
akik a magyar olajbányászat és feldolgozás terén
végzett tevékenységükkel maradandót alkottak.
A díjat az MTA keretében működő Arany János
Közalapítvány kezeli és évente más-más szakterület
kapja. Tavaly a díj a bányászati szakterületet
illette meg. A felhívásra Olajkihozatal-növelés
és gázkúp-kizárás sókristályokkal témakörben
a nagykanizsai Koncz István vegyészmérnök,
a földtudomány kandidátusa, Megyery Mihály
olajmérnök, a műszaki tudomány kandidátusa,
Tiszai György badacsonylábdi bányamérnök
és a zalaegerszegi Szittár Antal olajmérnök
nyújtott be pályázatot, melyet a MOL Tudományos
Díj Kuratóriuma bírált el, Pápay József
akadémikus vezetésével. A pályázat sikeres volt,
a díjat a Magyar Tudomány Ünnepe megnyitó
ünnepségén adták át a Pécsi Tudományegyetem
ÁOK dr. Romhányi György aulájában. Az ünnepséget
Vizi E. Szilveszter akadémikus, a MTA
elnöke nyitotta meg. A nyerteseknek a díjakat az
egyes iparágak reprezentánsai adták át, a MOL
Rt-t. Pápay József akadémikus és Holoda Attila,
a Közép-európai kutatás-termelési igazgatója
képviselte.
Az olajkihozatal-növelés iparági jelentőségéről
Megyery Mihályt kérdeztük.
– Az 1980-as évek elejére bevezetésre került a
dél-zalai olajmezőkben a széndioxidos művelési
eljárás, ahol az olajtárolókba kutakon sajtolták
be a széndioxidos gázt. A gázbesajtolás hatása a
termelő kutakon jelentkezik. Általában több, különböző
folyadék-átbocsátóképességű réteget műveltek
együtt, így a legjobb áteresztőképességű rétegben
áttört a gáz, míg a kisebb áteresztőképességű
rétegekben hátrahagyta az olaj jelentős részét.
Akkor kezdtem el azzal a gondolattal foglalkozni,
mi lenne, ha a nem kívánatosan magas áteresztő
képességű rétegeket eltömnénk valamivel.
Arra a következtetésre jutottam, ha tömény sós vizet
sajtolunk be a rétegbe, és ott a vizet valamilyen
módon eltávolítjuk a tömény sóoldatból, abban az
esetben a sókristályok kiválnak és elzárják a réteget.
A víz eltávolításának, két módja van. Egyik
módja, hogy száraz gázt nyomunk utána, ami elpárologtatja
a vizet. A másik módszerrel alkoholt
nyomunk a sós víz után, ami kicsapja a vizet az oldatból,
intenzív kristálykiválás történik. A ‘80-as
évek elején elkészítettünk egy művelési tanulmányt.
Egy mező szintű beavatkozás mindenre kiterjedő
művelési terv elkészítését követeli meg,
mely a ‘90-es évek végéig sem készült el. 2003-
ban projekt javaslat készült a Bázakerettye-mező
Zala-Kerettye réteg sókristályos művelésére. Szittár
Antal kollégánk megközelítően 100 ezer köbméter
többletolajat prognosztizált ez alapján.
– Aktuális-e napjainkban a módszer bevezetése,
alkalmazása Zalában?
– Ismét téma a módszer bevezetése Dél-Zalában,
de döntés még nem született. Várhatóan
2006-2007-ben egy részletes művelési terv készül,
utána várható döntés a bevezetésére. Hasonló
eljárással dolgoztunk Algyőn és az Ásotthalom-
Észak mezőben, ahol kezelési módszerré
fejlesztettük ki ezt a kihozatalnövelő eljárásunkat.
Ott sok esetben gázbetörés történt a termelő
kutaknál és ez a gáz akadályozta az olajtermelést.
Ugyanezzel a módszerrel, tömény sós víz és
alkohol besajtolásával értük el, hogy ezek a gázok
kizáródjanak. Egy sor kezelést végrehajtottunk,
és december 31-én értékeltük az eddig elért
eredményt. Tevékenységünk kapcsán 40 ezer
köbméter többletolajat termeltek a kezelt kutak.
Publikációink jelentek meg a Kőolaj- és Földgáz
című szaklapban és Koncz István kollégánk
Amerikában tartott előadást a témában.
Az eljárásra a MOL Rt. szabadalmat kapott
mindenütt, ahová bejelentést tett, így az USAban,
a hajdani Szovjetunióban, Ausztriában és
Indiában. A hazai kezelési és várhatóan a művelési
eredmények alapján jó eséllyel kíséreljük
meg az eljárás külföldi értékesítését.
-bakonyi-
A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepség
keretében adta át Wilheim Gábor, a Kreatív Klub elnöke a tavalyi év
Kreatív címeit. A 2005. Év Kreatív Embere címet dr. Polgár József, a
Nagykanizsai Kórház és Rendelőintézet fogászatának vezető főorvosa,
az Év Kreatív Menedzsere címet Makrai Mártonné, a Park Kft.
ügyvezetője érdemelte ki, az Év Kreatív Közössége pedig a GE Consumer
& Industrial Nagykanizsai Fényforrásgyára kollektívája lett.
Polgár József tősgyökeres nagykanizsai, szakterületén belül elsősorban
a fogászat korszerű technikai kérdései érdekelték, több tudományos
publikáció szerzője. Több mint egy évtizede tagja a Magyar Orvosi
Kamara fogorvosi tagozatának, jó néhány vándorgyűlés megszervezője.
Ifjúkora óta érdekli az irodalom, diákszínjátszóként kapcsolatba
került azzal a legendás színjátszó-körrel, amely több színművészt is
adott a magyar teátrumoknak. Egészen fiatalon novellákat írt, amelyekben
legtöbbször az ember és állat kapcsolatát elemzi. 2005-ben jelent
meg „Nők, férfiak, kutyák” című novelláskötete. Polgár József
szinte a kezdetektől tagja a Kreatív Klubnak.
Makrai Mártonné, a 2005. Év Kreatív Menedzsere 1969-ben szerezte
diplomáját a Kertészeti Egyetemen. 1971-től a Városgazdálkodási
Vállalat dolgozójaként, majd 1994-től a Park Kft. ügyvezető igazgatójaként
elévülhetetlen érdemeket szerzett a város parkjainak kialakításában,
a városkép megformálásában. Az Erzsébet tér kialakításáért miniszteri
kitüntetést kapott. Elismerésben részesült környezetvédelmi tevékenységéért
is. Mindig önzetlenül segítette a városi programok szervezőit,
az egyes alkalmakkor dekoratív növényeket bocsátva rendelkezésükre.
Idén aktív pályafutásának befejezésére készül.
A GE Consumer & Industrial Nagykanizsai Fényforrásgyára a 2005.
Év Kreatív Közössége címet érdemelte ki azzal a munkával, amit a szűkebb
és nagyobb közösségért tettek. A szökőár áldozatainak megsegítéséhez
csaknem hatszázezer forintot gyűjtött a kollektíva, amit a vállalat
megduplázott. A GE segélyszervezete, az ELFUN 4,6 millió forintot
utalt át a Vöröskeresztnek, segítettek az új állatmenhely építésénél, babaházat
készítettek az Attila úti óvoda számára, padokat ajándékoztak a
városnak. Kiemelt figyelmet fordítottak a gyár közelében lévő lakóközösség
tájékoztatására, nyílt napokat szerveztek, a lakossági igényeket
figyelembe véve fásításokat végeztek, illetve zajvédő falat építettek.
Horváth Attila
Tudományos díj, kutatásért
2005. kreatívjai
9 Gazdaság
Javában tart az európai uniós
forrásokból, zalabéri gesztorsággal
megvalósuló új térségi
hulladékgazdálkodási rendszer
megvalósítása, s közben
már zajlik a bagolai régi hulladéklerakó
rekultivációjának
előkészítése is, a környezetvédelmi
vizsgálatok lezárása júniusra
várható. Az új depónia
mellett már látszanak a Kohéziós
Alapból finanszírozott fejlesztés
részeként megépülő hulladékválogató-
mű alapjai, a
Tripammer úton azonban nem
várt nehézségbe ütköztek a
szakemberek.
A fejlesztések sorában Nagykanizsán
egy modern hulladékválogató
központ és egy hulladékgyűjtő
udvar épül, Letenyén szintén
egy hulladékgyűjtő készül,
Zalakaroson pedig a meglévőt
korszerűsítik. Ezeken kívül a
nagykanizsai és a letenyei körzetben
115 darab új hulladékgyűjtő
szigetet helyeznek el, szilárd burkolaton,
s minden egyes szigetet
cserjékkel is körbeültetnek. A beruházások
elkészültével százkilencven
lerakót felülvizsgálnak,
melyekből várhatóan hatvanat
bezárnak.
A régió hulladékgazdálkodásának
átalakításának első elemeként
Zalaegerszegen és Nagykanizsán
is egy-egy korszerű hulladéklerakó
megépült már. A projekt
gesztori feladatait Zalabér
látja el, a teljes fejlesztés pedig
mintegy nyolcmilliárd forintba
kerül, ebből a Nagykanizsát,
Zalakarost és Letenyét érintő beruházás
nyolcszázmillió forintból
valósul meg. Az összeg hetven
százalékát az Európai Unió Kohéziós
Alapja, húsz százalékát a
magyar állam, tíz százalékát pedig
az érintett önkormányzatok
adják. A tendereztetés során kilenc
pályázó közül a Betonút Rt-t
választották ki, így ugyanaz a cég
a kivitelező, amelyik a
Nagykanizsa-Becsehely közti autópálya
szakaszt is építi.
A beruházás előrehaladtával a
feleslegessé váló lerakókat rekultiválják,
azaz a megromlott természeti
környezetet helyreállítják,
többnyire a növénytakaró ismételt
kialakításával vagy felújításával.
Marton Géza, a projektiroda
műszaki menedzsere lapunk kérdésére
elmondta: jelenleg az öszszes
– így a lezárt bagolai is –
hulladéklerakó felülvizsgálata
zajlik, amelynek során a környezetvédelmi
szakhatóságokkal közösen
megállapítják a lerakott
hulladék mennyiségét és a talajszennyezés
mértékét. Hozzátette:
mivel Kanizsán nagy hulladéklerakó
van, sokféle hulladékkal,
ezért a rekultivációt előkészítő
munkálatokkal lassan tudnak haladni.
A vizsgálatok befejezése
júniusra várható.
György Pál, a hulladékgazdálkodási
ügyek tanácsnoka érdeklődésünkre
a projekt szakmai felügyelőjeként
elmondta: az új
bagolai depónia mellett már láthatóak
a hulladékválogató alapjai,
most azonban a tél megakasztotta
a munkálatokat. A Tripammer
úti telephelyen pedig még
nem kezdődhetett el a hulladékudvar
kivitelezése, ugyanis jelenleg
az oda tervezett új létesítmények
helyén álló épületben tárolják
a város útjainak síkosságmentesítéséhez
használt sót.
Ez azonban a kisebb probléma,
a nagyobb az, hogy az előkészítés
során kiderült: a területen húzódnak
a MÁV vasútbiztonsági célokat
szolgáló kábelei, amelyek
azonban egyetlen térképen sem
szerepeltek. György Pál közölte:
megkeresték az ügyben a MÁVot,
amelynek szakemberei ígéretet
tettek a kábelek mihamarabbi
kiváltására, arról azonban tárgyalásokat
kell folytatni, hogy ki,
milyen arányban viseli majd ennek
költségeit.
György Pál leszögezte: ahogy
kitavaszodik, azonnal nekilátnak
a kábelkiváltás munkálatainak,
hogy minél hamarabb megépülhessen
a hulladékudvar, ahova a
város lakói a veszélyes, valamint
az újrahasznosítható hulladékaikat
szállíthatják majd. Itt lehetőség
lesz például arra is, hogy a
még használható ruhaneműket
különválogassák, s aztán eljuttassák
azokat a rászorulóknak.
Persze, a kivitelezők eddig sem
tétlenkedtek: Kanizsán és a környező
településeken folyik a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek kialakítása,
van, ahol már teljes
egészében elkészültek ezek az
objektumok, és olyan település is
akad, ahol a tereprendezés már
megtörtént, csak az aszfaltozás
van hátra.
György Pál kérdésünkre azt
mondta: a beruházásnak – így a
nagykanizsai hulladékudvarnak
és a válogatóműnek is – jövő őszre
kell elkészülnie, s most úgy
látják, a kitűzött határidő tartható
is, bár a MÁV kábelei okoztak
egy kis riadalmat.
A tanácsnok még azt is hozzátette:
a lezárt bagolai hulladéktelepen
a bomlásból keletkező gázok
hasznosításával kapcsolatban
is vannak terveik, jelenleg tárgyalásokat
folytatnak arról, hogy
áramtermelésre, vagy fűtésre
használják fel a bomlásterméket.
Horváth Attila
MÁV-kábelek a hulladékudvar helyén
A társasági adó jelentősen nem változott 2006. január 1-től. Öt
millió forintos nyereségig lehet 10 százalékkal számolni majd az
adót a 16 százalék helyett, de vannak olyan feltételei, amit mindenféleképpen
meg kell vizsgálni, mert adókedvezményt nem vehet
igénybe az, aki így számolja, mint kisvállalkozó az adóját. őneki
legalább egy dolgozót kell foglalkoztatnia, és önmaga után a társadalombiztosítást
a minimumbér másfélszerese után kell megfizetnie.
Kedvező lehetőség a kisebb vállalkozások számára, hogy az 50
ezer forintos értékhatár 100 ezer forintra emelkedett, ahol le lehet
írni a beszerzéseket egy összegben, illetve egyes termékek tekintetében
100 százalékos értékcsökkenési leírást engedélyeztek. Továbbá
2006-tól egyértelműen megszűnt a társasági adó melletti osztalékadó,
ezt nem kell fizetni.
A társasági adóról
A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjain nagykanizsai
nyertes projektjek és pályázóik:
– Miklósfai Mezőgazdasági Részvénytársaság szarvasmarha telepi
rekonstrukció és technológiai korszerűsítésre 30.278.023 Ft
– Gyümölcskert Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Részvénytársaság
gépberuházásra 11.633.241 Ft
– Merkly-Belus József Antal mezőgazdasági erő- és munkagép
beszerzésre 25.646.043 Ft
– Kálcsics László traktor vásárlásra 10.310.438 Ft
– Park Kft. korszerűsítésre, erőgép beruházásra 3.073.351 Ft
– Kanizsa Hús 2000 Húsipari és Kereskedelmi Kft. daraboló üzem
kialakítására a Nagykanizsai Ipari Park területén 73.034.347 Ft
– Zalai Erdészeti és Faipari Rt. útépítésre 80.000.000 Ft
Gratulálunk a nyerteseknek!
10 Kultúra
Az elmúlt hetekben lezárult a Sass-Brunner
Erzsébet és leánya, Brunner Erzsébet hagyatékával
kapcsolatos eljárás, így most már nincs
akadálya annak, hogy a Nagykanizsára örökül
hagyott hatszázötven festményt a városba
szállítsák. Így bővülhet a Kiskastélyban 1997.
óta látogatható, a mesés Kelet, legfőképpen
India világába kalauzoló tárlat. A város vezetése
még az idei év első felében szeretné a hagyatékot
hazaszállíttatni, amihez a kulturális
és a külügyi tárca segítségét is kérik.
A nagykanizsai születésű, plen-air stílusban
alkotó festőművész, Sass-Brunner Erzsébet és
lánya, a szobrászművésznek készülő, ám végül
világhírű portréfestővé váló Brunner Erzsébet
1929. május ötödikén indult útnak,
hogy a „hiú ábrándok után futó, elkorcsosult,
beteg társadalom” tagjainak élete helyett egy
magasabb nívójú életeszménynek megfelelő
közösséget találjanak maguknak a világ valamely
más részén. Már ekkor Jeruzsálem, vagy
India vetődött fel lehetőségként Sass-Brunner
Erzsébet gondolatai közt. Az ötlet akkor vált
bizonyossággá, amikor egy álomkép hatására
az a meggyőződése alakult ki, hogy a nagy
költő, Rabindranáth Tagore hívja őket. Rögvest
küldtek is egy levelezőlapot a nagy költőnek,
amelyen csak ennyi állt: Tagore, India.
A meglehetősen hiányos címzés ellenére a
költő megkapta a küldeményt, amelyben anya
és leánya az India iránt érzett vágyakozásáról
írt. Ez annyira megérintette
Tagorét, hogy mindkettőjüket
meghívta magához. 1930-ban érkeztek
meg Indiába, ahova az angol
hatóságok alig akarták beengedni
a két művésznőt, akik saruban
és a maguk által varrott szőttes
ruhában jöttek – az országban
épp akkoriban bojkottálták a külföldről
érkező árukat.
A későbbiekben azonban könynyen
beilleszkedtek az indiai életbe, olyanynyira,
hogy rövid idő alatt oly mértékben keresett
és kedvelt művészekké váltak, hogy jövedelmük
nem csak a tisztes megélhetést biztosította,
hanem az Indián belüli és azon túlra,
Japánba, illetve Amerikába történő „tanulmányutakat”
is lehetővé tett. Utazásaikat a
mindenünnen érkező elismerés kíséri: Sass-
Brunner Erzsébet például egyik legjelentősebb
alkotását Gandhiról készítette fél óra leforgása
alatt – minden idők talán legjobban
sikerült Gandhi-portréja ez. Lánya, Brunner
Erzsébet sem alkotott kevésbé nagyot a portréfestészet
terén: tehetségéről Tagore is elismeréssel
szólt, miután megtekintette a róla
készült képet. Sass-Brunner Erzsébet kasmíri
képe ma India első miniszterelnökének,
Dzsavaharlal Nehrunak az emlékszobáját díszíti,
múzeummá alakított lakóépületében pedig
megtekinthető két unokájának, Szandzsajnak
és Radzsivnak a portréja, az ifjabb Erzsébet
munkái.
Sass-Brunner Erzsébet 1950-ben halt meg,
lánya, „Erzsike” pedig 2001-ben, kilencvenegy
évesen hunyt el Újdelhiben, jelentős
mennyiségű festményt hagyva maga után.
Ezernyolcszáz darab képről van szó, amelyeket
ma az indiai magyar nagykövetségen tárolnak.
Bethlenfalvy Géza, a két alkotó életművét
jól ismerő orientalista részt vett Brunner
Erzsébet végrendeletének felbontásán,
ahol kiderült, hogy a művésznő 750 darab alkotást
az Indira Gandhi National Centre for
the Art művészeti központra, 650 darabot pedig
szülővárosára, Nagykanizsára hagyott,
emellett a budapesti Hopp Ferenc Kelet-ázsiai
Múzeumnak is jutott mintegy félszáz kép. Az
indiai jogi procedúra három évig tartott, az
idén nyáron mondták ki a végrendelet érvényességét,
ugyanis az ottani rendelkezések
szerint önmagában nem elegendő a végrendelet,
azt minden esetben ellenjegyezni kell a
bíróságnak is; csak így válik végrehajthatóvá.
A minap a hagyaték ügyében delegáció járt
Nagykanizsán. Röst János alpolgármestertől
megtudtuk: a hagyatéki tárgyalásokon Bethlenfalvy
Géza képviselte a nagykanizsai érdekeket.
A hatszázötven kép hazaszállításához
szükséges pénzügyi háttér megteremtéséhez
az önkormányzat az Országgyűlés Kulturális
Bizottságának segítségét kéri, s hasonló igénnyel
fordulnak a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumához, illetve a Külügyminisztériumhoz
is – ez utóbbitól elsősorban diplomáciai
támogatásra számítanak. Röst János hozzátette:
még a választások előtt szeretnék
Nagykanizsára szállíttatni a képeket, ugyanis
szerinte félő, hogy az új kormány megalakításával
járó többletfeladatok miatt nem kap
majd elég figyelmet a Nagykanizsát gazdagító
értékes ajándék.
Kérdésünkre Röst János elmondta, arról
még nem döntöttek, hogy hol helyezik majd
el az újabb festményeket, de elképzelhető,
hogy egy részéből az országot járó vándorkiállítást
állítanak össze, s elviekben az is felmerült,
hogy a többi alkotás a mostani,
Kiskastély-beli kiállítást váltja majd fel, vagy
esetleg a régi nyomdaépületet alakítják át a
gyűjtemény méltó körülmények között történő
elhelyezéséhez. A hazahozatal várhatóan
több millió forintba kerül.
Horváth Attila
Kiteljesedik a Sass-Brunner hagyaték
Huszonegy művész részvételével
január 22-én nyitotta meg kapuit a 11.
Ludvig Nemzetközi Téli Művésztelep
Kendlimajorban, Páli László birtokán.
A megjelenteket Papp Péter önkormányzati
képviselő köszöntötte,
megnyitóbeszédet Lehota M. János
esztéta mondott. Közreműködött
Tiborcz Iván jazz-zenész. Január 26-
án a nyílt napon az érdeklődők is betekintést
nyerhetnek a telep életébe.
Az alkotók munkáját bemutató
zárókiállítást Péntek Imre, a Pannon
Tükör főszerkesztője nyitja meg 28-
án 17 órakor a Trend Art Galériában.
Ludvig Művésztelep tizenegyedszer
A Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
alsó tagozata mesemondó találkozót
szervezett óvodások számára Az Óperenciástengeren
is túl címmel. A szervezők célja a program
megrendezésével a mesemondás, a mesehallgatás
megszerettetése a gyerekekkel, a mese
értékeinek felfedezése, szereplési lehetőség biztosítása
a kisgyermekek számára. Egyben lehetőség
nyílt az iskolával valamint az itt dolgozókkal
való megismerkedésre, miközben a felnőttek
bepillanthattak az óvodák szakmai munkájába is.
Az emléklapon és az okleveleken kívül egy érdekes
jutalom is kiosztásra került: a Kanizsa TV
lehetőséget ad arra, hogy az Esti mese műsor keretein
belül is elhangozhassanak az egyes mesék.
Mesemondó
találkozó
Városunkban is számos nívós programmal
ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. Január
20-án délután Halis István Városi Könyvtár
igazgatója, Czupi Gyula ajánlotta az érdeklődők
figyelmébe a bibliotéka szolgáltatásait.
Hangsúlyozta: véleménye szerint a magyar
kultúra leginkább a könyveken keresztül érhető
el. Ezért munkatársai azon dolgoznak, hogy
a hagyományos szolgáltatásokon túl a lehető
legtöbb formában elérhető legyen egy-egy dokumentum
a látogatók számára. Mint azt elmondta:
a minél szélesebb körű szolgáltatás
egyik kiváló eszköze lehet a www.nagykar.hu,
amely egy, a nagykanizsai kistérség egészét
felölelő közösségi honlaprendszer, melynek
révén az egyes települések megmutathatják
magukat és értékeiket a térség többi lakóinak.
A honlapról egyébként már csaknem száz
nagykanizsai digitalizált kötet érhető el.
A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó városi
ünnepi programok sorában a Hevesi Sándor
Művelődési Központ Népi Díszítőművészeti
Műhelye és Szövő Műhelye tagjainak tárlatát
is megtekinthették az érdeklődők. A
Pulainé Cserti Ilona csuhébaba-készítő népi
iparművész, valamint a Zsovár Anita népi iparművész
vezette műhelyek tagjainak alkotásaiból
összeállított kiállítást Papp Ferenc, az intézmény
igazgatója nyitotta meg. Köszöntőjében
leszögezte: a kultúra áthatja egész életünket,
jelentősége felmérhetetlen, hiszen „rohanó
világunkban, globalizált környezetünkben néha
kell, hogy ránk szóljon, felrázzon, megérintsen
valaki, vagy valami, és kell, hogy néha az alkotások
vegyenek birtokba bennünket”.
Az ünnepi programok sorában mutatták be
a nagyközönségnek a Nagykanizsa Városi
Monográfia második kötetét, amely tizenegy
szerző tizenöt tanulmányát tartalmazza.
– Meggyőződésem, hogy városunk ebben az
évben kiválóan tiszteleg a kultúra előtt, hiszen
megjelentettük a második Nagykanizsa Városi
Monográfiát, és májusra elkészül a Plakátmúzeum
is – sorolta Nagykanizsa kulturális életének
eredményeit Litter Nándor polgármester.
– Amikor 1994-ben az önkormányzat kiadta
az első kötetet, döntöttek arról is, hogy
rögtön útjára indítják a második kötet készítését,
s meggyőződésem, hogy jól döntöttek; hiszen
nekünk, mai kanizsaiaknak kötelességünk,
hogy megismerjük a múltunkat. E monográfia
hű képet ad a múltról, és erőt meríthetünk
belőle a jövő céljaihoz is – mondta.
A monográfia második kötete Nagykanizsa
kereskedelmének, kézművességének, iparának
történetével, az egyházakkal, a város művelődéstörténetével,
oktatásával és az 1848-49-es
forradalom időszakával foglalkozik – mondta
Rózsáné dr. Lendvai Anna, a kötet szerkesztője
lapunknak. A tervek közt szerepel a sorozat lezárása
egy harmadik kötettel. A könyvbemutatón
dr. Kaposi Zoltán egyetemi docens is méltatta
a kötet jelentőségét.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett
városi ünnepi műsorra a Honvéd Kaszinó
dísztermében január 22-én került sor. A megjelentek
zenés-verses műsort tekinthettek meg
Horváth István és Bali Judit versmondók, valamint
Bakaja Zoltán és Jakobovics Árpád hegedűművészek
előadásában. Az ünnepség keretében
Litter Nándor megköszönte a kultúra terén
tevékenykedők munkáját, s kijelentette: bár a
Magyar Kultúra Napja nem piros betűs ünnep,
ám meggyőződése, hogy érdemes lenne azzá
nyilvánítani. Véleménye szerint Nagykanizsa
már így is rendkívül gazdag kulturális életét erősíthetik
a városban zajló fejlesztések, a Plakátmúzeum
kialakítása, a mozi rekonstrukciója, valamint
a HSMK hamarosan kezdődő felújítása.
A kanizsai kultúra napi programok sorát hétfő
este a Farkas Ferenc Zeneiskola és Aranymetszés
Művészeti Iskola növendékeinek ünnepi
koncertje zárta az intézmény megújult
hangversenytermében. Baráth Zoltán igazgató
köszöntőjében beszámolt az elvégzett munkálatokról:
többek között új a parketta, lefestették
az ablakokat, a falakat, a színpadot kiegészítették
egy mobil résszel, amely már lehetővé teszi
a nagyobb koncertek megrendezését is.
Horváth Attila
11 Kultúra
Hétfőtől látható a
Péterfy Sándor Általános
Iskola aulájában Bakonyi
Zsóka újságíró és fotóriporter
kiállítása. A
Séta a Deák tér körül című
fotótárlaton a városról
készült színes és fekete-
fehér képek mellett az
alkotó másik szerelméről,
a tengerről és a természetről
láthatunk realisztikus
és festői hatású
képeket. A tárlat február
23-ig tekinthető meg.
A Magyar Kultúra Napja
12 Városháza
Képviselői fogadóóra
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garay, űrhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2006. február 1-jén,
szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám
alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós
Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános
Iskolában.
Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden páratlan hónap első hétfőjén 18.00-19.00 óra
között a Nagyrác úti Általános Iskolában és minden páros hónap első hétfőjén
18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Halász Gyula önkormányzati képviselő a 9. sz. választókerület lakóinak
( Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u.
páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14. ) január 28-án (szombat) 10
órától fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál található
Stílus Bútorházban.
Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője
2006. február 1-jén szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart
a Pálma étteremben (Magyar u. 80.).
Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere minden
hónap első szerdáján, Röst János alpolgármester minden hónap
második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyző minden hónap harmadik
szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Eötvös
téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.).A fogadóórán
tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket, javaslataikat.
Nagy József György önkormányzati képviselő fogadóórát tart mindennap
reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetők Szövetségének
irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.
Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap első péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.
Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője
minden hónap első hétfőjén 16.30 órától a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégiumban fogadóórát tart.
A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevételeit, javaslatait.
Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 17-18 óra között az
IKI földszinti helyiségében, minden hónap első csütörtökén 17-18 óra
között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail
cím:11vk@nagykanizsa.hu
Tóth László a 4. sz. választókerület képviselője 2006. február 1-jén,
szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu
A 6. sz. választókerület (Csokonai u., Hevesi u., Teleki u., Bartók u.,
Rózsa u. stb.) lakosai részére 2006. február 14-én, kedden 17 órakor
Budai István önkormányzati képviselő fogadóórát tart a Körősi Cs. S.
Általános Iskolában.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 28/1999 (VI.16.)
számú helyi rendelete értelmében a Pécsi Tudományegyetem kollégiumában
férőhelyekkel rendelkezik. Üresedés miatt egy fő fiú hallgató részére
2006. február 1-től a tavaszi félév időtartamára kollégiumi férőhelyet
tud biztosítani. A férőhelyre pályázhatnak nagykanizsai állandó lakos,
férfi, pécsi felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat
folytató hallgatók, akiknek kollégiumi férőhely iránti igényét
helyhiány miatt elutasították. A pályázat elbírálása érkezési sorrendben
történik. A férőhely iránti igény a Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sportosztályán igényelhető adatlapon nyújtható be.
Kollégiumi férőhely-pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a
Kertvárosi Óvoda – Nagykanizsa, Csokonai u. 5., Vackor Óvoda –
Nagykanizsa, Platán sor 8/b. Általános Iskola Kiskanizsa – Nagykanizsa,
Bajcsy Zs. u. 67., Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola – Nagykanizsa,
Csokonai u. 1. magasabb vezetői álláshelyére. A pályázatnak
tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, végzettségét igazoló
okiratok másolatát, erkölcsi bizonyítványt, valamint a megpályázott
intézményre vonatkozó vezetői programot.
A pályázatokat 2006. január 27-ig két példányban kell eljuttatni
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sportosztály Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címre.
Részletes pályázati kiírás az Oktatási Közlöny 2005. december 27-i
számában található. További információ a 93/500-780 telefonszámon
kérhető.
INTÉZMÉNYVEZETőI PÁLYÁZAT
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a
Díszoklevélben részesülő pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a
képző intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára
jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat
bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám,
a korábbi Díszoklevél másolata) az aranydiploma - várományosoktól
a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális
Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.) átvehető.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy
2006. március 10-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztálya Oktatási és Kulturális Irodájára
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.), hogy továbbíthassuk
a képző intézményekhez.
Pedagógus díszoklevelek
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehajtására
a város lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű
kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra.
Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény
vagy más szervezet működésével kapcsolatban
􀂊 a 06-80/200-848-as üzenetrögzítőre kapcsolt zöld számon
􀂊 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének/Alpolgármesterének/
Jegyzőjének címezve a Polgármesteri Hivatal
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén
􀂊 bokan_peter@nagykanizsa.hu, vargaeva@nagykanizsa.hu,
bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,
fehervolgyiszabolcs@nagykanizsa.hu,
termecz_marianna@nagykanizsa.hu e-mail címen.
További információt a www.nagykanizsa.hu honlapon.
Tájékoztató közérdekű panasz bejelentéséről
VÁLASZTÁSI ELőKÉSZÜLETEK
A 2006. áprilisi országgyűlési képviselő választások előtt a Via
Kanizsa Városüzemeltető Kht. egyeztető tárgyalásra hívja azon
szervezeteket és magánszemélyeket, akik a választási kampány idején
közterületi plakát, hirdetőtábla elhelyezését tervezik, illetve
közterületen a választással kapcsolatos programot szerveznek.
Az egyeztetés időpontja: 2006. február 1. (szerda) 15 óra
Helyszín: Via Kanizsa Városüzemeltető Kht. irodája
Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
13 Városháza
HEVESII SÁNDOR
M􀀀􀀀VEL􀀀􀀀DÉSII KÖZPONT
Széchenyi tér 5 – 9. Tel.: 311– 468, e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig
Városunk közgyűlése 2006-ban is kitüntető címeket és díjakat adományoz.
Ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt,
akik: a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos,
művészeti munkásságuk során maradandót alkottak; tevékenységükkel
a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek
javítását szolgálták; kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet
végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi
hírnevét öregbítették; kiemelkedően támogatták a kisebbségek kultúrájának
fejlődését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
a következő kitüntetéseket alapította:
􀂊 „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím
􀂊 „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető cím
􀂊 „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért” kitüntető cím
􀂊 „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető cím
􀂊 „Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntető cím
􀂊 „Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető cím
􀂊 „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntető cím
􀂊 „Paizs Ferenc Díj” közigazgatási kitüntető cím
􀂊 „Szekeres József Díj” az egészségügyi és szociális terület kitüntető címe
􀂊 „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntető cím
􀂊 „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza,
mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban
és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” és „Nagykanizsa Megyei
Jogú Városért” kitüntető cím adományozásával elhunyt személy emléke
is megtisztelhető. A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető
címre a közgyűlés tagjai, bizottságok, a városban működő társadalmi
szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek,
egyházak tehetnek javaslatot. Az összes többi kitüntető címre a közgyűlés
tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei,
gazdasági- és egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek,
valamint a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot.
Kérem, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal portáján
(Erzsébet téri vagy Eötvös téri) átvehető, valamint az önkormányzat honlapjáról
(az alábbi címen: www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthető űrlapokon
részletes indoklással legkésőbb 2006. február 15-ig 16 óráig nyújtsák
be Litter Nándor polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kitüntetések adományozása
L.. Kovács Károly
1926. január 2.-án született
Nagykanizsán.
Édesapja patkolómester
és gyógykovács
volt, édesanyját 4 éves
korában elvesztette.
Édesapja új felesége
édesanyaként nevelte
őt és két húgát. Elemi
iskolába a Vécsey utcai
iskolába járt, majd a
Piarista Gimnázium
következett, ahol hazát szerető
erkölcsös emberré nevelték a fiatalokat.
A soproni, majd a pécsi
hadapródiskolában – ahol
spártai fegyelem és rend uralkodott
– kezdte meg a felkészülést
a katonatiszti életre. Kiváló elméleti
oktatást kapott, és itt szerette
meg a sportot is. 1944-ben,
amikor már javában folyt a II.
Világháború, avatták zászlóssá.
Frankfurtba vezényelték, ahol
19 éves létére 60 ember szakaszparancsnoka
lett. Hamarosan
amerikai fogságba esett. Az
amerikaiak Franciaországba vitték,
ahol nehéz körülmények
között, sokat éhezve éltek. Hét
hónap fogság után
csontsoványan – hallássérülten
– 1945 októberében érkezett
vissza Nagykanizsára. Hazatérve
munkált benne a tanulási
vágy – tanár szeretett volna lenni
– ezért beiratkozott a Pázmány
Péter Tudományegyetemre,
de mivel szülei nem tudták
pesti megélhetését biztosítani,
kénytelen volt hazajönni Nagykanizsára.
A MAORT-nál helyezkedett
el, ahol végigjárta az igyekvő
emberek akkori karrierútját. Volt
segédmunkás, olajmérő, adminisztrátor,
anyagkönyvelő, pénzügyi
előadó. Később a MAORT
utódvállalatainál különböző beosztásokban
dolgozott, 1961-től
nyugdíjazásáig az OKGT-nél
fordítóként, szakmai tolmácsként.
Az olajipari szakkonferenciák
állandó többnyelvű szinkrontolmácsaként
tevékenykedett
éveken keresztül. Nyelvtehetségének
köszönhetően már 18 éves
korában négy nyelven képes volt
magas szinten kommunikálni,
majd még 8 nyelven tanult meg
beszélni, írni. Rendszerető, rendszerező
ember volt. Életének
minden fontosabb eseményéről
naplót vezetett – minden nap
más nyelven. Élete végéig megszállott
asztaliteniszező és biciklista
volt. Pár évvel ezelőtt is
gondolt egyet, és elkerekezett
Bécsbe, Budapestre, körbejárta a
Balatont, bejárta Baranya, Somogy
és Zala nevezetes tájait is.
Rendkívül puritán életet élt, kerülte
a luxust az étkezésben, beérte
egyszerű ételekkel. Minden
iránt érdeklődött. A Xantus Gyula
vezette képzőművészeti körben
tanulta meg a festészet titkait,
számos helyen volt kiállítása.
Egyedül élt, és mégsem magányosan.
Nem volt olyan városi
művészeti vagy ismeretterjesztő
előadás, ahova ne ment volna el.
Örült, ha valakinek segíthetett,
ha valakivel jót tehetett. 2005.
december 4-én pár héttel 80. születésnapja
előtt, egy ködös vasárnap
reggel, amikor Nagyrécsére
indult biciklijével, – ellátni kántori
feladatait –, egy kamionnal
ütközve fejezte be lelkiekben
gazdag életét.
Udvardi Géza
Emlékezzünk!
L. Kovács Károly (1926-2005)
2005. december 4-én 80. évében tragikus körülmények között
elhúnyt Kovács Károly tolmács, festőművész. Rá emlékezünk a
következő sorokkal.
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
14
INGATLAN
Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható
családi házzal eladó! Társasház építésére
is alkalmas, 40 %-a beépíthető!
Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
(5759K)
Nk-án a Berzsenyi úton 51 m2-
es, III. emeleti, egyedi fűtéses, felújított,
déli fekvésű lakás eladó.
Érd.: 18 óra után a 93/314-942 és a
30/441-3495 (5770K)
A Cserháti Szakközépiskolával
szemben kétszobás földszinti lakás
eladó. Irányár: 5 millió Ft. Érd.:
30/527-2002 (5771K)
Tótszentmártonban felújított
90 m2-es családi ház eladó. Érd.:
70-3819-104 (5776K)
Szabadhegyen közművesített telek
(1370 m2) nyugodt, szép környezetben
eladó. Érd.: 30-500-7352
(5777K)
Nk-Palinban családi ház + telek
befektetőnek eladó. Érd.: 30-380-
9778 (5778K)
Nk-án a Múzeum téren egyszobás,
1. emeleti lakás eladó. Irányár:
5,5 millió Ft. Érd.: 30/3651-654, 16
óra után és hétvégén 93-320-627
(5779K)
Belvárosban Kinizsi u. elején
háromszobás földszinti társasházi
lakás garázzsal eladó. Érd.: 70-335-
7102 (5780K)
Csurgón zártkerti ingatlan (4300
m2-es két helyiséges épület földpincével)
3000 db normand fenyővel,
gyümölcsfákkal eladó. Érd.: 30-
362-3992 (5783K)
Sormáson felújítandó családi
ház azonnali beköltözéssel eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 30-555-
8290 (5784K)
Teleki utca elején kétszobás lakás
albérletbe kiadó. Érd.: 20/313-
4565 (5772K)
Nk-án a Városkapu krt-on II.
emeleti, kétszobás lakás kiadó.
Irányár: 30.000 Ft +rezsi/hó. Egy
havi kaució szükséges! Érd.: 20-
4360-195 (5781K)
Csengery úton kétszobás, bútorozott
lakás hosszú távra kiadó. Ár:
35.000 Ft + rezsi. Egy havi kaució
szükséges! Érd.: 30-227-3294
(5782K)
Telstar 128 MB-os: MP3-lejátszó
+ USB drive + digitális diktafon
+ FM rádió funkció egyben eladó
7500 Ft-ért. Érd.: 30/9932-534
Eladó lakásfelújításból visszamaradt
gázbojler, gáztűzhely, konvektorok.
Ugyanitt 17” színes
(OSD) monitor, Lexmark színes,
tintasugaras nyomtató, Toshiba
72 cm képátlójú TXT-es színes
TV. Érd.: este a 93/311-283, napközben
a 06-20-931-1283
(5774K)
Fenyőgallyat vásárolok, tisztítást
is vállalok. Érd.: 30-542-8757
(5785K)
Könyveket, régi újságokat, fotót,
képeslapot, képet, egyéb régi
tárgyat vásárolok. Érd.: 20-555-
3014 (5786K)
Komód, tálaló, 6 személyes étkező
cseresznyefából eladó. Érd.:
20-555-3014 (5787K)
170 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 30-448-6072
(5788K)
Idős ember gondozását, eltartását
vállalnám lakásért, házért
cserébe. Érd.: 30/227-3294
(5790K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/592-
8463 (5485K)
Vállaljuk: új síremlékek készítését,
betűvésést, régi sírok tisztítását,
felújítását számlára is. Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa,
Ady Endre u. 65. Tel.: 06-
93-333-449, 06-70-511-7863
(5641K)
Számítástechnikai szaktanácsadás,
hardver-szoftver karbantartás
azonnali kiszálással. Érd.: 30/650-
0494 (5761K)
Meghibásodott, bizonytalanul
működő távirányítóját (TV, videó,
hifi, stb.) megjavítom. Érd.: 20-
510-2723 (5789K)
APRÓHIRDETÉS
Hirdetés
Február 1. szerda
Január 31. kedd
Február 2. csütörtök
Január 30. hétfő
Január 29. vasárnap
Január 28. szombat
Január 27. péntek
06:30 Krónika 06:53 K''arc - Kanizsa
Monográfia II., Képzelt riport...., Díszítőművész
szakkör kiállítása 07:19 Jelkép
- református 07:30 Krónika 07:42
Jövő 7 - Kormányban 07:55 Rendben -
pincefeltörések, jégrőlmentés, okmányhamisítás
08:08 Adjuk magunkat 08:19
Krónika 17:00 Irányjelző. Autós magazin
17:30 Nyugati régió 18:00 Krónika
18:14 Mese: 12 jó barát 18:18 Jelkép -
katolikus 19:00 Krónika 19:14 Dombország
19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 K''arc - Kanizsa Monográfia
II., Képzelt riport...., Díszítőművész
szakkör kiállítása 20:30 HÍRHÁ-
LÓ 21:00 Lóvá tett milliomos - ausztrál
vígjáték 23:00 Maksavízió 23:30 Különjárat
- rockshow
06:30 Krónika 06:53 Dombország
07:19 Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 K''arc 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 08:30 Gyermekműsor
09:00 Teleshop 09:30 Irányjelző Autós
magazin 10:00 Infómánia - multimédia
magazin 10:30 Épi-Tech. Építkezők
magazinja 11:00 Pénzhalász - telefonos
nyereményjáték 17:00 Stílus életmódmagazin
18:00 A díszfegyver kovács
18:25 Adjuk magunkat 18:35 Cimborák
(Hegyen völgyön) - magyar természetfilm
20:05 A tarsoly és őseink titkai
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze show
21:30 Botrányos szerelem - amerikai
vígjáték 23:30 Különjárat - rockshow
06:30 TV mozi 08:15 Adjuk magunkat
08:20 Jelkép - Krisztus Szeretete Egyház
08:30 Gyermekműsor 09:00
Teleshop 09:30 Egészségmagazin 10:00
Trendline 10:30 Stílus életmódmagazin
11:00 Pénzhalász - telefonos nyereményjáték
17:00 Épi-Tech. Építkezők
magazinja 18:00 A Jeli arborétum - természetfilm
18:20 Adjuk magunkat
18:30 Angyalok végállomás - francia
játékfilm 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió
21:30 Utolsó menedék - amerikai
akciófilm 23:30 Bencze show
06:30 TV mozi: Gábor diák - magyar
film 08:00 Adjuk magunkat 08.10 Sajt -
válogatás 17:00 Szemeszter - főiskolások
és egyetemisták műsora 18:00 Krónika
18:14 Mese 18:17 Jelkép - adventista
19:00 Krónika 19:14 Jövő 7 - Közgyűlés
előtt 19:40 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 Dombország
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Pancsolj, pancser!
- amerikai vígjáték 23:00 Egészségmagazin
23:30 Különjárat
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 - Közgyűlés
előtt 07:19 Jelkép - adventista 07:30
Krónika 07:42 Dombország 08:08 Adjuk
magunkat 08:19 Krónika 17:00
Közgyűlés közvetítése felvételről 19:00
Krónika 19:13 Közgyűlés közvetítése
felvételről vagy: 19:13 Házban ház körül
- Farsang, az amúr 19:41 Adjuk magunkat
19:50 Krónika 20:01 A delfinek
hétköznapjai - természetfilm 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Jasper, a dög - angol
vígjáték 23:00 Bence-show 23:30 Stílus
életmódmagazin
06:30 Krónika 06:42 Közgyűlés közvetítése
felvételről vagy: 06:52 Házban
ház körül - Farsang, az amúr 07:19 Jelkép
- katolikus 07:30 Krónika 07:42 A
delfinek hétköznapjai - természetfilm
08:10 Adjuk magunkat 08:20 Krónika
17:00 Gyógyulj velünk! Betegségről,
egészségről 18:00 Krónika 18:14 Mese:
Nyulacska meg a prérifarkas 18.17 Jelkép
- evangélikus 19:00 Krónika 19:14
Jövő 7 - Választási menetrend, Ellenzékben
19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:01 Házban ház körül - Farsang,
az amúr 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Dr. Wai, a láda szelleme - hongkongi
akciófilm 23:00 Grand Prix
06:30 Krónika 06:53 Jövő 7 - Választási
menetrend, Ellenzékben 07:19 Jelkép -
evangélikus 07:30 Krónika 07:42 Házban
ház körül, Farsang, az amúr 08:08
Adjuk magunkat 08:19 Krónika 17:00
Brill 20 magazin 18:00 Krónika 18:14
Mese: Róka meg a fürj 18:18 Jelkép -
református 19:00 Krónika 19:14 K''arc -
Dér Tibor kiállítása, Farsangi koncert,
beszélgetés Kustár Zsuzsával 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:01 Jövő
7 - Választási menetrend, Ellenzékben
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Futótűz -
amerikai film 23:00 Színházi magazin
23:30 Az utókor ítélete
MűSORA
Január 27 – Február 2-ig
Forintalapú személyi kölcsön 16 % kamattól
kezes és fedezet nélkül
(A törlesztés a futamidő végéig nem változik!)
Havi törlesztőrészlet Kölcsön összege Futamidő (hó)
13 527 500 000 Ft 60
18 352 700 000 Ft 60
25 666 1 000 000 Ft 60
6 ÉVE MűKÖDő VÁLLALKOZÁSBAN ÜZLETRÉSZ ELADÓ,
VAGY ÜZLETTÁRSAT KERESEK! TEL.: 30/8589/760
30/9949–003
THM: 17,23 %-tól
15 Sport
Január 16-án megalakult a
Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Sport munkacsoportja – jelentette
be a 18-án tartott sajtótájékoztatón
Budavölgyi Kálmán, a munkacsoport
vezetője, aki egyben a Zemplén
DSE lábtoll-labda szakosztályának
vezetője. A munkacsoport
megválasztotta tisztségviselőit és
elfogadta munkatervét. Fő célként
a civil sportstratégia kidolgozását
határozták meg. A feladatokat
három szekció látja el: a
diák- és tömegsport szekciót Wilmanné
Kovács Edit, a versenysport
szekciót Parti Tibor, a rekreáció
és hobbi szekciót Hóbor
István irányítja. Első feladatuk
egy helyzetfeltárás és helyzetértékelés
lesz, amit szociológiai felmérés
követ. A stratégiai tervezés
során megalakítanák a civil sport
koncepciót. A jövőre vonatkozóan
problématérképet vázolnak
fel, ahová az önkormányzattal
kapcsolatos ügyek rendezése, az
önkormányzati döntések és dokumentumok
véleményezése, civil
képviselők delegálása az önkormányzati
testületekbe, illetve a
kommunikációszervezés tartozik.
A munkacsoportba jelenleg több,
mint 140 sportszervezet tartozik.
Gyertyánági Endre, a Civil Fórum
Egyesület elnöke elmondta: a
civil szektor úgy tud partner lenni
az önkormányzat és a különböző
testületek számára, ha ágazati,
szakmai munkát végez. Kiss György,
az NTE 1866 vívó szakosztályának
vezetője kifejtette: a fiatalság
nem elég edzett, és azért harcol,
hogy ez ne így legyen.
bakonyi
Január közepén hazai pályán játszottak az NTE 1844 MÁV Rt. serdülő
női és férfi kardozói. Mindkét kategóriában 27 induló mérkőzött.
A hölgyek között Mátyás Szabina 3., Péntek Brigitta 8., Magyar Zsanett
10., Varga Viviána 13., Kocsis Eszter 19., Sánta Zsófia 20. és Szíj
Franciska a 22. helyen végzett. A férfiaknál rosszabbul alakult a helyzet,
Kancsár Bálint 6., Goór Zsolt 18., Bander András 20., Erdős Gergely
22. és Szabó Bálint 26. lett.
A 21-én rendezett újonc férfi tőr versenyen a 37 indulóból
Somoskeőy Péter 16., Kanyó Bence 24., Vercz Dávid 26., Erdődi Bence
31., Horváth Dániel a 34. helyen végzett.
Vívók háza-tája
Január 21-22-én két helyszínen, a Zsigmondy-tornacsarnokban és a
MÁV-csarnokban került sor az immár hagyományos AlfaTop Sport
Kanizsa Kupa Országos Teremlabdarúgó Tornára. Húsz csapat
érkezett a megmérettetésre. Jöttek játékosok az ország minden
részéből: Csurgóról, Andocsról, Székesfehérvárról, Budakalászról,
valamint Kaposvárról. A hazai színeket a Fix Pont, az FC Roni, a
Chanell 2000, az Euro Spectus, a Szokol Nagyker, az FC Andante, a
Capri Club Ópium FC, az RPM Földi, a Dunántúli Postás, a Mu-Vill
Tip-Top, továbbá a Konzultax csapata képviselte.
A torna döntőjében a nagykanizsai Tip-Top és a budapesti Rutin-
Mix nézett farkasszemet egymással, a küzdelemből végül Fekete
Szabolcs góljával az előbbiek kerültek ki győztesen.
A torna gólkirálya Kenesei Krisztián (S+S Budapest), a legjobb
kapus Horváth Gábor, a kanizsai Mu-Vill Tip-Top játékosa lett. A
legjobb mezőnyjátékos címet a Rutin-Mix futballistája, Tóth Tibor
érdemelte ki. A Vigasz Kupa dobogósai kivétel nélkül helyi csapatok:
a Dunántúli Postás, a Konzultax, valamint a Hidrofilt.
ATip-Top tényleg tip-top Civil sport munkacsoport
A
„Segíts, hogy segíthessünk” nagykanizsai Családsegítő Központ
Alapítványa tisztelettel kéri a lakosságot,
hogy adójának 1 %-át az alapítvány részére ajánlja fel.
ADÓSZÁMUK: 19275897-1-20
Támogatásukat előre is köszönik!
A NAGYKANIZSAI CUKORBETEGEK EGYESÜLETE
tisztelettel kéri a lakosságot, hogy személyi jövedelemadójuk
1%-ának felajánlásával szíveskedjenek támogatni
egyesületüket. ADÓSZÁMUK: 18955912-1-20
Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a Zemplén DSE lábtoll-labdásai
a december közepén, Kínában megrendezett világbajnokságról.
A szakosztály versenyzőit és vezetőit kedden Röst János alpolgármester
köszöntötte a Polgármesteri Hivatalban. A tizenhárom nemzetet
felvonultató világ viadalon Budavölgyi Veronika vegyes párosban harmadik,
női párosban és női csapatban negyedik, női egyéniben hetedik
helyen végzett. Gozdán Ágota női párosban és csapatban is negyedik
lett, a „majdnem dobogós” csapat harmadik tagja Végh Dóra volt. A
férfi párosban Baróczi Andoré és Hartai Attiláé a bronzérem, utóbbi
fiatalember férfi egyéniben negyedik helyezést ért el, vegyes párosban
pedig a dobogó alsó fokára állhatott.
Köszönet az eredményekért
OM reg. szám: 20–0129–04
Akkredit: 0584
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253
E–mail: info@dialognk.hu
Honlap: www.dialognk.hu
Tanuljon és vizsgázzon
30+10 % kedvezménnyel a
A DIALÓG NYELVSTÚDIÓBAN!
Ajánlatunk: januári kezdéssel
1. Normál és intenzív ütemű képzés (4-8 óra/hét)
2. Állami és EU-s nyelvvizsgák helyben!
3. Cégeknek kihelyezett oktatás, minőségi garanciával!
kezdő, újrakezdő, középhaladó, haladó,
társalgási és vizsgákra felkészítő szinten,
ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvből, vizsgáztató tanárok vezetésével!
Jelentős kedvezmények:
Diákoknak, törzstanulóknak és a január 16-ig beiratkozóknak!
􀂊 INGYENES próbavizsga, a legjobbaknak INGYENES vizsga!
􀂊 GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerződéssel!
􀂊 KEDVEZő ÓRADÍJ – RÉSZLETFIZETÉS!
Beiratkozás: január 27-ig személyesen, a jelentkezés sorrendjében.
BÚTORDISZKONT
Nagykanizsa, Erdész u. 6. (Csengery utcai AGIP kút mögött)
Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig
Kamatmentes hitel!
0%-kal kamattal, 10 hónap
futamidővel. A kezelési költséget
nálunk kell befizetnie!
Részletek üzletünkben!
PUFI 3-2-1
nyitható ülőgarnitúra 99.900 Ft
MDF fóliás
konyha
165-ös, 200-as,
220-as
54.900 Ft-tól
VERONA
ágytakarós franciaágy
49.900 Ft
Fenyő ágykeret
90 x 200-as
ágybordaköteggel, betét
nélkül 16.900 Ft
SZULTÁN 4 szekrénysor
107.900 Ft