Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.25 MB
2020-12-08 15:26:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
476
998
Rövid leírás | Teljes leírás (428.24 KB)

Kanizsa 2007. 001-004. szám január

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

Virágcsokorral, emléklappal és ötvenezer forint értékű ajándékutalvánnyal köszöntötte a város első újszülötteit,
valamint édesanyáikat Marton István polgármester és Cseresnyés Péter alpolgármester. A babákat és a boldog
mamákat Antal Istvánné, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezetének vezetője, valamint Nemesvári
Márta, az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének helyi koordinátora is megajándékozta. Gebri Georgina
3300 gramm súllyal és 53 centiméterrel január 1-jén 11 óra 24 perckor, Pintér Dóra pedig 3600 gramm
súllyal és 55 centiméterrel 14 óra 25 perckor látta meg a napvilágot. Mindkét babát fiútestvér is várja otthon.
Kanizsa
Az elsők
XIX. évfolyam 1. szám 􀂊 2007. január 4. 􀂊 Megjelenik: 21000 példányban DÉL-ZALAI HETILAP
Napról ROMA KULTÚRA, MűVÉSZET
A„Roma hagyományos mesterségek” című
kiállítással vette kezdetét a „Roma Kulturális
Napok” elnevezésű rendezvénysorozat
a Honvéd Kaszinóban. A Roma Nők
Országos Szervezete és a helyi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat által szervezett
programok legfőbb célja, hogy a többségi
társadalom betekintést nyerjen a roma kultúrába.
A megjelenteket elsőként Váradi
Istvánné, a CKÖ alelnöke köszöntötte,
majd a rendezvénysorozatot Suki Andrásné,
a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
munkatársa nyitotta meg. A kiállítást
Bicsák Miklós önkormányzati képviselő és
Kardos Ferenc, a városi könyvtár igazgatóhelyettese
ajánlotta az érdeklődök figyelmébe.
A résztvevők Ferkovics József és
Szentandrási István képeit, Kosztics László
és a négy éve elhunyt Orsós Jakab fafaragásait
csodálhatták meg, de láthattak életképeket
az 1963. és 1972. közötti időszakból
is, valamint figyelemmel kísérhették a
helyszínen alkotó Váradi István fafaragó és
Kakas József kosárfonó munkáját.
ZSÉDA ÁLMAI
Zséda és tíz fős zenekarának produkciója
ünnepi hangulatba hozta a kanizsai
közönséget is a Zsigmondy-sportcsarnokban
megrendezett karácsonyi koncertturnén.
Az énekesnő első számai az álmokról
és a vágyakról szóltak, amibe néha bele
kell halni, ahogy az a kis gyufaárus lánnyal
is történt a mesében.
LESBEN A TRAFFIPAX
December tizennyolcadikán és tizenkilencedikén
Nagykanizsán is átfogó közlekedési
akciót bonyolítottak le a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság munkatársai a
TISPOL, az Európai Unió közlekedési
szervezeteinek ellenőrzési tervei alapján.
Az akció célja az ittas, illetve kábítószer hatása
alatt álló járművezetők kiszűrése volt.
Feltehetően az előzetes hírverésnek tudható
be, hogy kevesebb volt a szabálytalanul
közlekedő autós ebben a két napban, a legtöbb
problémát – természetesen – ezúttal is
a gyorshajtók okozták. Harmincöten észlelték
későn a sebességmérő készüléket, ami
nem csoda, hiszen azt civil gépkocsiban helyezték
el a rend őrei. Jelentős számú helyszíni
bírságot kellett kiszabni a biztonsági
öv használatának elmulasztása miatt, két ittas
személygépkocsi-vezetővel szemben
kellett intézkedniük, drogos autóssal pedig
szerencsére nem találkoztak.
NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal
és a Közalkalmazottak Szakszervezete kora
estére karácsonyi ünnepségre hívta meg az
egykori járási és városi tanács, valamint a
városi polgármesteri hivatal nyugdíjas dolgozóit
a Honvéd Kaszinóba. A megjelent
mintegy félszáz egykori közalkalmazottat
Mátyás József szakszervezeti vezető köszöntötte,
majd a Corvin Óvoda kicsinyeinek
Betlehemi játékok című előadását láthatták.
Marton István polgármester rövid beszédében
méltatta az egykori tisztviselők helytállását,
majd a finom vacsora után a jelenlévők
örömmel vették át a meghívók ajándékát: a
2007. évi színes kanizsai falinaptárt.
TITKOLT SZEREPEK
Hegyi Béla író Nagykanizsán játszódó
Titkolt szerepek című regényét mutatták be
a Halis-könyvtárban. A mű cselekménye a
80-as évek derekának „komfort-Magyarországát”
veszi górcső alá. Aregényben a főhős
pappá válásának folyamatát ismerheti
meg az olvasó. A szerző az események
helyszínéül Palint, ezt a jobb időket megélt,
de kissé álmos jelenű városrészt választotta.
Az est házigazdája Tóth Éva pedagógus
volt. Akötet a Czupi Kiadó gondozásában
jelent meg.
ELBÚCSÚZTAK
DR. SZABÓ CSABÁTÓL
Barátai, kollégái és egykori munkatársai
köszönték meg dr. Szabó Csaba, a kórház
december 13.
december 17.
december 19.
december 18. december 20.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető-főszerkesztő: Maros Sándor. Munkatársak: Bakonyi Zsóka, Horváth Attila,
Markó András, Szőlősi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I.
emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa,
Király u. 47. I. emelet. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László Károly.
Terjesztő: TOTAL-LAPKft. Felelős vezető: Fehér Tamás. ISSN 0865-3879
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu
A 2006-os mozgalmas esztendő nyílsebesen
elszállt. Kinek-kinek hozott örömet vagy
szomorúságot, szerencsét, kudarcot, reményt
vagy lemondást, hangos bizakodást
vagy csendes belenyugvást a jó szelek, vagy
éppen a hangulatokat felkavaró viharok járása
szerint. A tavaszi és az októberi választások
között a szeptemberi bércsökkentés,
majd az ez évre bejelentett életszínvonalcsökkenés
mellett az egyes szakterületeken
várható elbocsátások komoly próba elé állítják
a magyar embereket, elsősorban a gyermeket
nevelő családokat. Városunkat ezen
felül a négy év alatt mintegy megtízszerezett
adóssága hozza – a hasonló méretű városok
között – különösen nehéz helyzetbe. A jelzett
megszorítások tervezett két éves negatív hatása
ellenére a város gazdálkodása jövőre
elindulhat felfelé, a drasztikus megszorítások
csak az idei évet jellemzik majd. Remélem
ezt annak ellenére, hogy nem lehet teljes
mértékben függetleníteni magunkat a nagypolitikától.
Mi itt szűkebb pátriákban minden
erőnkkel, tudásunkkal, a stabilitásra és
a majdani felvirágoztatásra törekszünk, hiszen
„Kanizsa többet érdemel”. Tesszük ezt
határozott szándékkal, s nemcsak a szokásos
újévi fogadalom üres ígéretével.
Bizakodásom abból is táplálkozik,
hogy az önkormányzatban helyet foglaló,
meghatározó politikai erők kinyilvánították
segítő szándékukat a várost érintő
minden olyan nehéz döntés meghozatalában,
ami nem egyéni érdekeket, hanem a
lakosság többségének a javát szolgálja.
Sok vihart megért már nemzetünk ezeréves
történelme során, és kijutott ebből városunknak
is. De minden sorscsapás, világégés
után van újjászületés, van felemelkedés.
Nincs reménytelen helyzet, nincs elveszett
ügy. Minden jóért érdemes kiállni,
harcolni és érdemes keresni a lehető legjobb
megoldást. Ez a feladata fiatalnak,
idősnek függetlenül attól, hogy milyen területen
tevékenykedik, és nemcsak ma, hanem
holnap is, és nemcsak az idén, hanem
jövőre és azután és mindig, folyamatosan.
Kinek-kinek a saját erejéhez, tudásához,
lehetőségéhez mérten. „Mert elég a hazának
annyi, ha mindenki elvégzi a maga feladatát.”
– mondta egy nagy gondolkodó.
A vezetőktől viszont elvárható, hogy megteremtsék
ehhez a feltételeket. Noha városunkban
szűkültek a lehetőségek, ígérem,
hogy az önkormányzat minden erejével
ezek jó kihasználásán fog munkálkodni.
Ha a jószerencse is mellénk szegődik, talán
még nagyobb lesz az esélyünk..
Kívánok közös munkánkhoz képviselőtársaim
és a magam nevében sikerekben
gazdag, békés, boldog új esztendőt!
Marton István polgármester
Tisztelt Kanizsai Polgárok!
3 Napra volt főigazgatója kórházépítő-szervező
munkáját, közéleti tevékenységét. Papp
Péter hangsúlyozta: azért kezdeményezték
az összejövetelt, hogy dr. Szabó Csabától,
mint aktív főigazgatótól méltó módon elköszönhessenek.
A szakember munkáját többek
között dr. Horváth Ágnes az Egészségügyi
Minisztérium államtitkára, dr. Varga
Ferenc, a Magyar Kórházszövetség leendő
elnöke, Göndör István országgyűlési képviselő,
valamint Litter Nándor volt polgármester
méltatta.
VÁLLALJÁK AZ ÍGÉRETEIKET
Sajtótájékoztatón számoltak be az önkormányzat
eddig tett intézkedéseiről
Karádi Ferenc és Papp Nándor, a Fidesz-
KDNP önkormányzati képviselői.
Karádi Ferenc hangsúlyozta: az új önkormányzat
nehéz örökséget vett át elődjétől,
ahogy fogalmazott, nagy volt a rendetlenség
a város háza táján. Azonnal nekiláttak a
munkának, s a választások óta eltelt három
hónapban számos, Nagykanizsa fejlődését
elősegítő döntést hoztak meg, amelyeket
Papp Nándor részletezett. A képviselő elmondta:
mivel a legnagyobb probléma a
munkanélküliség, ezért háromszázezer forintra
emelték a munkahelyteremtő beruházások
után igényelhető támogatás mértékét,
az iparűzési adó esetében pedig a mentesség
ötszázezer forintos adóalapját csaknem az
ötszörösére, azaz 2,5 millió forintra emelték.
Száz újabb munkahely létrehozása érdekében
csaknem ötvenezer négyzetméternyi
területet kedvezményes áron értékesítettek
a GE logisztikai bázisán épülő új csarnok
megépítéséhez, továbbá módosították a
város rendezési tervét, hogy a jövőben ne
fordulhassanak elő olyan építkezések, amelyek
joggal háborították fel a környéken
élőket. Papp Nándor még elmondta: mindent
megtettek a Nagykanizsai Határőr
Igazgatóság megmentéséért, döntöttek a korábbi
33-as autóbuszjárat visszaállításáról,
támogatták a Thúry György Múzeum gyűjtemény-
gyarapítását, s megtették az első lépéseket
a hatékonyabb és takarékosabb közigazgatás
elérése érdekében: összevontak
osztályokat, átalakították a polgármesteri
hivatal ügyfélfogadási rendjét. Eztán szerdánként
tizennyolc óráig várják a hivatal
munkatársai az ügyfeleket, így a négy óráig
dolgozók is el tudják intézni ügyeiket. A
sajtótájékoztatót Karádi Ferenc azzal zárta:
a súlyos örökség ellenére vállalják
ígéreteiket, s következetes munkával elérik,
hogy négy év múlva egy önmagára és teljesítményére
büszke, jó hangulatú és
dinamikusan fejlődő város legyen
Nagykanizsa.
ÜNNEPA SZEGÉNY SORSÚAKNAK
December huszadikán a Honvéd Kaszinóban
került sor a Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ szervezésében a gyermekek karácsonyára.
A város valamennyi iskolájából
meghívott száz szegény sorsú gyermeknek, illetve
a menekültotthon öt lakójának a Családok
Átmeneti Otthona színjátszó-csoportja,
valamint Farkas Tibor kedveskedett műsorával.
A gyerekeket Cseresnyés Péter alpolgármester
is köszöntötte. ACsaládsegítő és Gyermekjóléti
Központ sikeres pályázati munkájának
köszönhetően mindenki kapott ajándékot.
APRÓSÁGOK AZ APRÓSÁGOKNAK
Karácsonyi ünnepségre került sor december
huszonegyedikén a Magyar Vöröskereszt
Családok Átmeneti Otthonában. A
gyerekekből alakult kis színjátszó-csoport a
Karácsonyi meglepetés című műsorral kedveskedett
a lakótársaknak és a Hölgyklub,
valamint a Tungsram Nyugdíjas Klub megjelent
tagjainak, akik a maguk gyűjtötte apróságokkal
lepték meg a gyerekeket. Az
otthon lakói az ünnepség keretében vették
át azokat az ajándékokat is, amelyeket a bajor
Vöröskereszt aktivistái gyűjtöttek össze
és juttattak el Nagykanizsára.
FOGYATÉKKAL ÉLőK ÜNNEPE
December huszonegyedikén került sor a hagyományos
karácsonyi ünnepségre a Fogyatékkal
Élők Otthonában, az űrhajós úton. A
több, mint hatvan lakó társaik, illetve a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola
néptánccsoportja műsorát tekinthette meg.
MESSZEREPÜLő
A „Kanizsai Karácsonyváró” című programsorozat
keretében a Ghymes Zenekar
adott nagy sikerű koncertet a Zsigmondytornacsarnokban
december huszonegyedikén.
Aszlovákiai magyarokból álló, középés
kelet-európai népzenei gyökerekből táplálkozó
muzsikát játszó együttes „Messzerepülő”
című albumának dalaiból adott ízelítőt
a fergeteges élő koncerten.
NEM PUHULT FEL
Nem puhult fel a költségvetés, s ezt már a
nemzetközi hitelminősítő intézetek is pozitívan
fogadták – szögezte le december huszonkettedikei
sajtótájékoztatóján Göndör
István országgyűlési képviselő, a Magyar
Szocialista Párt frakcióvezető-helyettese.
Göndör István elmondta: 1600 milliárd
forintos hiányt tartalmazó költségvetést fogadott
el az Országgyűlés, s különösen pozitívumként
értékeli, hogy a szeptemberben
elfogadott irányelvekhez képest nem puhult
fel a koncepció. Hangsúlyozta: lényeges, az
önkormányzatokat érintő változások lépnek
életbe az új költségvetéssel, s habár leginkább
csak a negatívumokról lehet hallani,
azért vannak pozitív momentumok is. Külön
kitért a személyi jövedelemadó helyben maradó
részének csökkenésére is, ami a korábbi
tíz százalékról nyolcra mérséklődik. Göndör
István szerint azonban a csökkenés nem
relatíve két százalék, ugyanis az új rendelkezések
nyomán növekedni fog az önkormányzatokhoz
befolyó adóbevétel. A helyben
maradó szja mértékének csökkentése
következtében felszabaduló forrásokat pedig
a normatívák növelésére fordítja a kormány.
Az új rendszer ráadásul hatékonyabb is lesz,
mert a feladatokhoz rendelik a normatívákat,
nem pedig fordítva. A frakcióvezető-helyettes
kiemelte, hogy a költségvetés készítésekor
nagy hangsúlyt fektettek a szociális háló
erősítésére, nőnek a szociális normatívák, s a
korábbinál nagyobb mértékben támogatják a
házi betegápolást.
A SWANS KARÁCSONYA
A Honvéd Kaszinó Swans Balettcsoportja
mutatta be rendhagyó Karácsonyi Gálaműsorát
a volt Úttörőház színháztermében.
A gálán a klasszikus baletté volt a főszerep,
valamennyi növendék azokat a koreográfiákat
mutatta be, amelyeket szeptember, az is-
december 21.
december 22.
4 Napról-napra
kolakezdés óta sajátítottak el. A csoport ko- reográfusa, Pulainé Snuki és művészeti vezetője,
Pulai Viktória táncművész arra törekedtek,
hogy a meghitt estén igazi karácsonyi
hangulatot varázsoljanak a színpadra a
gyerekek révén.
AJÁNDÉK GULYÁS
Kétszáz adag gulyással várta az Erzsébet
téren a rászorulókat a Thúry György
Szakképző Iskolával közösen szervezett
ebédosztásán a Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület. Borda Attila
szakácsmester elmondta: mivel eredményes
évet zárt a gasztronómiai egyesület,
úgy gondolták, hogy a bevételből megajándékozzák
a rászoruló kanizsaiakat is.
SZÁMÍTÓGÉP KARÁCSONYRA
Két helyi vállalkozás, a Kanizsa Teleinformatika
és az NBCORP Informatika hagyományteremtő
szándékkal tavaly első alkalommal
egy komplett multimédiás számítógéppel,
nyomtatóval és pen drive-val ajándékozott
meg egy jó tanuló, ám kedvezőtlen
anyagi körülmények között élő gyermeket.
Ajó magaviselet és tanulmányi munka jutalmát
ezúttal a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző
Iskola tizenegyedik osztályos tanulója,
Csikós Anita vehette át a cégek képviselőitől,
Kovács Józseftől és Molnár Tamástól,
Ozorai Györgytől, az iskola ifjúságvédelmi
szakemberétől, továbbá Simánné Mile
Évától, a polgármesteri hivatal szociális és
egészségügyi osztályának vezetőjétől.
A SZERETET MINDENKIÉ
„A szeretet mindenkié” címmel immár
ötödik alkalommal szervezte meg a karácsonyi
ünnepek alatt a nagykanizsai Cigány
Kisebbségi Önkormányzat azt a jótékonysági
rendezvényt, amelyen meleg étellel
várták a rászorulókat a Bogdán János
Cigány Közösségi Házban. Teleki László, a
CKÖ elnöke elmondta: a támogatók köre
az évek folyamán egyre szélesedett, ma
már a Vöröskereszttel, a települési önkormányzattal,
a Családsegítő Központtal, a
Máltai Szeretetszolgálattal és a Nagykanizsai
Rendőrkapitánysággal közösen szervezik
az ételosztást.
LELKESEDÉSSEL ÉNEKELTEK
Látványos karácsonyi gospel-koncertet
adott a Kollonay Zoltán által irányított
Anima Kórus és Zenekar december 23-
án, szombaton az Ifjúsági és Civil Házban.
Az est két sztárvendége a két szólóénekes,
a nagykanizsai származású Szalai
Anita és Bonczok Norbert volt.
KARÁCSONYI SÜTIVÁRÓ
A„Kanizsai Karácsonyváró” című program
záró eseményeként filléres sütivásár
várta az érdeklődőket a Centrál előtt. Katona
Noémi, a rendezvénysorozat fő szervezője
elmondta: számos cukrászüzem és sütőipari
cég csatlakozott a jótékonysági kezdeményezéshez,
így több tálca süteményt
értékesíthettek kedvezményes, egységes
ötven forintos áron. Az akció teljes bevételét,
mintegy 30.680 forintot a kórház
gyermekosztályának ajánlották fel, amely
– mint ismeretes – kis súlyú gyermekek
lélegeztetésére alkalmas berendezésre hirdetett
gyűjtést.
JOGSZERűTLEN?
A kórház főigazgatójának menesztésével
kapcsolatban az SZDSZ észrevételt tett a
Zala Megyei Közigazgatási Hivatalnál,
melynek eredményéről sajtótájékoztatón
számolt be Röst János, az SZDSZ helyi alelnöke,
önkormányzati képviselő. Az önkormányzat
döntését követően több pontban
kértek állásfoglalást, amelyek egy részére
kaptak választ. Az összevont bizottsági
ülés jegyzőkönyve alapján a SZEB nem
véleményezte az igazgató menesztéséről
szóló előterjesztést, így arról nem dönthetett
volna az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság sem, amelynek összehívása szabálytalan
volt. Ettől súlyosabb a megbízott
vezető, dr. Cserháti István kinevezése, hiszen
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény szerint pályázat útján kell a magasabb
vezetői (intézményvezető) beosztást
betölteni. Egészségügyi intézményekben
tehát nincs lehetőség arra, hogy a közgyűlés
bármely személyt pályázat nélkül az intézményvezetői
feladatok ellátásával megbízzon.
A törvénysértő módon kinevezett
vezető összes személyi és egyéb döntését
bíróságon megtámadhatják, gyakorlatilag
bárki pert nyerhet a város kórházával szemben
– hangsúlyozta Röst János. Emellett,
dr. Szabó Csaba már közalkalmazott volt,
amikor vezetői beosztását elnyerte, és ilyen
esetben a munkáltató, a közgyűlés, csak a
vezetői megbízatást vonhatta volna vissza.
A közalkalmazotti jogviszonyt csak az arra
jogosult vezető szüntethette volna meg.
KANIZSAI IRODALMI ÉVADZÁRÓ
Az önkormányzat szervezésében Kanizsai
irodalmi évadzáróra hívták az írókat,
költőket, valamint az irodalom tanárokat
és a műfaj kedvelőit. AHalis-könyvtárban
rendezett ünnepségen elsőként Halmos
Csaba kulturális referens, majd Cseresnyés
Péter alpolgármester, országgyűlési
képviselő köszöntötte a megjelenteket. A
nyelv nagyon fontos mindannyiunk életében,
de a finomságok ízét azok érzik igazán,
akik irodalommal foglalkoznak –
hangsúlyozta Cseresnyés Péter. Balogh
László, az OKISB elnöke megerősítette:
az önkormányzat számára továbbra is
fontos a Kanizsai Antológia, a Pannon
Tükör folyóirat, és minden értékes helyi
kiadvány.
IDőSÜGYI MUNKACSOPORT
December 21-én alakult meg a Nagykanizsai
Civil Kerekasztal Idősügyi Munkacsoportja
– jelentette be a Halis-könyvtárban
tartott sajtótájékoztatón Gyertyánági
Endre, a Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület
elnöke. Balogh István, a nyolc idősügyi
szervezetből álló munkacsoport vezetője
elmondta: feladatuknak tekintik a szervezet
létszámának további bővítését, és be
kívánják vonni a munkába az idősügyi
szervezeteket, klubokat is.
ÚJÉVI ORGONA KONCERT
Régi mesterektől választott darabokat
adott elő saját improvizációjában Kollonay
Zoltán zongoraművész, zeneszerző az
év első napján a Felsővárosi Templomban.
TÜKÖRCSEREPEK-BEMUTATÓ
Január tizedikén este tizenkilenc órai
kezdettel kerül sor a Tükörcserepek című
cd nagykanizsai bemutatójára a
Halis István Városi Könyvtárban. Kardos
Endre és Lukács Sándor zeneszerzők
zalai és muravidéki szerzők, köztük
három kanizsai költő, Bakonyi Erzsébet,
Pék Pál és Kardos Ferenc verseit zenésítették
meg.
december 23.
december 27.
december 28.
január 1.
Előzetes
5 Gazdaság A közelmúltban – stílszerűen – a Cserháti Sándor Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium előtti gomba alakú épület előadójában
került sor annak a fél évig tartó gombatermesztő tanfolyamnak
a nyitó foglalkozására, amelynek keretében a gazdák
megismerkedhetnek a szarvasgomba termesztési technológiájával
is. Így Zalában is elindulhat a világpiacon és a gasztronómiában
egyaránt nagyra becsült gombafaj termesztése, amelynek
ára – túlzás nélkül – vetekszik az aranyéval.
Tóth László, a szervezés feladatait magára vállaló falugazdászhálózat
munkatársa lapunknak elmondta: úgy vélik, a szarvasgomba
termesztése dél-Zalában is komoly sikerekkel kecsegtet. A
képzés során a gazdák megismerkednek a gazdanövény felépítésével,
élettanával, a szarvasgomba környezeti igényeivel, az ültetvény
kezelésével, valamint a gomba értékesítésével, feldolgozásával,
a gasztronómiai felhasználással. Tóth László leszögezte: azt
gondolják, hogy a szarvasgomba-termesztés nagy jövő előtt áll
Zalában, mert a talaj- és éghajlati adottságok kiválóan megfelelnek,
s 2007-ben várhatóan uniós forrásokból nagy lendületet kap
az erdősítés, hiszen sok a parlagterület. A szarvasgomba pedig
köztudottan az erdők mélyén tenyészik – mondta a falugazdász
szakember. A termesztési technológiával kapcsolatban egyébként
rég kiterjedt kutatásokat folytatnak a Pannon Egyetem Keszthelyi
„Georgikon” Mezőgazdaságtudományi Karán.
– A Mura Menti Többcélú Társulással együttműködve adtunk be
egy pályázatot az Európai Unió Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív
Programjára, s sikerrel jártunk, huszonöt mezőgazdasági témájú
képzés indítására nyertünk támogatást, amelynek egyike a
nagykanizsai gombatermesztő tanfolyam – mondta el lapunknak
Kovácsné Stupek Ágnes, a Pannon Egyetem Keszthelyi
„Georgikon” Mezőgazdaságtudományi Karának felnőttképzési referense.
– Először a Szepetneki Vásáron egy szakmai beszélgetés
során merült fel, hogy itt, dél-Zalában nem is annyira gombatermesztő,
mint inkább
szarvasgomba-
termesztő tanfolyamra
lenne igény.
Ezért megnöveltük az alaptanfolyam óraszámait, beépítettük a
szarvasgombával kapcsolatos ismeretanyagokat, s felvettük a kapcsolatot
a budapesti Első Magyar Szarvasgombász Egyesület
szakembereivel is. Az oktatók az egyesület és a tanfolyam helyszínéül
szolgáló Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
szakemberei közül kerülnek ki. Negyven hallgatónk van, s
reméljük, hogy valamennyien sikeresen elvégzik a tanfolyamot.
Bratek Zoltán, az Első Magyar Szarvasgombász Egyesület elnöke
lapunk érdeklődésére elmondta: a termelők száma ma húszharminc
között van Magyarországon, az ültetvények többsége magánerőből
létesült, s mérete egy hektár alatti. Csupán egyetlen triflakert
(szarvasgombakert) mérete haladja meg a tíz hektárt. Valamennyi triflakert
tíz évnél fiatalabb, s még egyik sem terem, az idősebb, 6-8 éves
ültetvények termőre fordulását most várják. Bratek Zoltán azt is hozzátette:
az FVM szakembereivel folytatott tárgyalásokkal szeretnék elérni,
hogy a 2007-2013. közötti vidékfejlesztési tervekben a szarvasgomba-
ültetvények létrehozása, illetve fenntartása tételesen szerepeljen
a támogatható tevékenységek között.
Johanidesz István, a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatója, egyben a tanfolyam egyik oktatója és házigazdája
úgy vélekedik: jelzésértékű, hogy az általa irányított oktatási intézmény
komoly részt vállal egy ilyen korszakalkotó kezdeményezésből,
ezzel is demonstrálva, hogy mennyire fontosnak tartják a felnőttképzést.
– Az oktatói gárda egy részét iskolánk adja – mondta. – Az előadásokra
minden héten pénteken és szombaton kerül sor, s úgy
gondoljuk, hogy az itt szerzett új ismeretek segítik majd eligazodni
a hallgatóinkat a gombatermesztés, azon belül is a szarvasgomba-
termesztés rejtelmeiben. Horváth Attila
Ára, mint az aranyé
Az ásványvíz ma már Magyarországon
is a legkedveltebb itallá vált, ennek ellenére
eddig még nem született olyan kiadvány,
amely eligazítaná a fogyasztót a bőséges
kínálatban. A nem kis feladatra a
több hazai és európai ásványvíz-bázis kutatását,
tervezését és kivitelezését végrehajtó
Aquaprofit Zrt. két tulajdonosa,
Nádasi Tamás és Udud Péter vállalkozott.
A csaknem háromezer fajtát meghaladó, a
világ több mint száz országából származó ásvány-
és gyógyvíz-gyűjtemény birtokosai többek
között olyan érdekes kérdésekre adnak
választ könyvükben, hogy mi módon keletkezik
az ásványvíz, mi a különbség az ásványvizek,
forrásvizek, illetve ivóvíz és szikvíz között,
hogyan alakultak át a fogyasztói szokások
az elmúlt fél évszázadban, milyen változásokon
ment át a csomagolás, de tanácsot
kapnak azok is, akik a boltok polcain konkrét
tulajdonságokkal bíró terméket keresnek.
A könyv összegyűjti és kategorizálja a
Magyarországon kapható természetes ásványvizeket,
forrásvizeket és gyógyvizeket,
valamint elkalauzol minket a világ különböző
tájairól származó, legismertebb
import vizek között is.
– Több, mint tíz éve foglalkozik ásványvizekkel
a cégünk s egyfajta „szakmai ártalomként”
gyűjtjük is a vizeket, amelynek
révén már egy hatalmas gyűjtemény jött
létre – mondta Nádasi Tamás. – Már korábban
is elkezdtük rendszerezni a vizeket,
s az adott ösztönzést arra, hogy írjunk egy
könyvet a világ ásványvizeiről. Ez egy enciklopédia
lenne (amely várhatóan két éven
belül elkészül), ám úgy gondoltuk, hogy
előtte talán mégis könnyebb összegyűjteni
a hazai vízfajtákat. Így a mostani könyv
egyfajta „beugró” a nagy munkához. Reméljük,
hogy ez a „főpróba” jól sikerül, s a
hazai ásványvizeket bemutató könyvünk
kedvező fogadtatásra talál. Magyarország
egyébként a legkiválóbb minőségű ásványvíz-
kinccsel rendelkezik, ezt azonban
sajnos, nem sokan tudják. (-ha-)
Az ásványvizek krónikája
6 Vendégoldal
Zágon László Aranydiplomás fotóművész, a Nemzetközi Fotóművész
Szövetség és a Magyar Fotóművészek Világszövetségének
tagja a közelmúltban megrendezett Kaposvári Barátság Hídja
Nemzetközi Fotópályázaton két díjat is nyert. Az eseményre a
világ minden tájáról, 27 országból érkeztek képek. Aszínes, fekete-
fehér és digitális kategóriákban indított versengésen Aranyérmet
nyert az Éjjeliőr című színes, és Kék szalag-díjat a Férfi akt
című fekete-fehér fotójával. Adíjeső kapcsán elsőként a kezdetekről
kérdeztük Zágon Lászlót.
– Somogyszentmiklóson, a mai Miklósfán jártam általános iskolába
az ‘50-es években. Budapesten élt egy unokabátyám, aki nagyon
szeretett vadászni, s ha szabadságra jött, mindig vadászott. Amikor
először a kezembe nyomta a fényképezőgépet, úgy tizenkét éves lehettem.
Legközelebb már hozta a kész képeket, és megdicsért, hogy
egészen jól fényképeztem. Az iskolában Kocsis Tibor tanárom rengeteget
beszélt a fényképezésről. Az ő hatására otthon én is barkácsoltam
egy másolószerkentyűt, amivel nagy meglepetést okoztam az
unokabátyámnak, hiszen előhívtam a felvételeimet. Miután befejeztem
a középiskolát ‘61-ben, első dolgom volt, hogy fényképezőgépre
gyűjtsek. Miután megvettem a magyar gyártmányú Mometta nevű
kisfilmes gépet, nagyítógépre spóroltam. Abban az évben összetalálkoztam
Kocsis Tibor tanár úrral, aki meghívott az ‘56-ban alakult
Fotóklubba. ő, valamint Sörlei Tibor és Rezsek György sokat tanítottak,
gyakran visszaadták a képeket, hogy ismételjem meg újra a
nagyítást. Az első, kiállításon elfogadott képem ‘68-ban szerepelt
Komlón, a Bányászat című pályázaton. Akkoriban nem foglalkoztam
az olajbányászattal, nem úgy, mint Sörlei Tibor, aki a gépgyárban
dolgozott. ő javasolta, legegyszerűbb, ha kimegyek a határba,
Bázakerettye környékére és ott fényképezek himbákat, fúrótornyokat,
tartályokat. Úgy is tettem, de nem volt ez olyan egyszerű dolog, mert
még a rendőrség is elvitt a fotózás miatt. Abban az időben tilos volt
az olajipari objektumok fényképezése. Soha nem felejtem el, a bázakerettyei
hegyen éppen egy himbát és egy zsúpos pincét fényképeztem,
amikor valaki rátette a vállamra a kezét, és azt mondta: kövessem.
Egy civil ruhás rendőrnyomozó volt, és bevittek az őrsre. Kérdésükre
azt válaszoltam, hogy éppen művészi felvételeket készítettem.
Kételkedve néztek rám, mert elég fiatal voltam! Gyorsan felsoroltam
az előbb említett fotósok nevét, akik végül igazoltak. Így sikerült
megúsznom! Az első pályázaton falra került képem óriási öröm
volt. Valahogy a sikerért, hogy szerepeljenek a képeim a kiállításokon,
egyre többet fényképeztem Viszonylag termékeny alkotó voltam,
hiszen majdnem minden pályázatra új képekkel jelentkeztem. A ‘70-
es évek elejétől folyamatosan járok fotóművészeti nyári egyetemekre,
azóta is rendszeresen tartom a kapcsolatot az ország fotósaival.
Nemzetközi fotóművész barátaim többször mondták, hogy dolgozzak
nemzetközi pályázatokra, és előbb-utóbb elérem a nemzetközi címet.
Először ‘82-ben, a Zágrábi Szalonra küldtem anyagot, később elég
sok képemet elfogadták a nemzetközi mezőnyben, majd egyszer csak
felfigyeltek rám és kérték, küldjem be a portfóliómat, az összes hazai
és nemzetközi pályázatokon elfogadott képeimet, díjaimat. Időközben
az országban is történtek események, 1983-ban megalakult a
MAFOSZ, a Magyar Fotóművész Alkotócsoportok Szövetsége, melynek
szabályzatában az is szerepel, hogy a neves fotográfusok a munkájuk
alapján és bizonyos idő, 20, 30 év után milyen kitüntetéseket
kaphatnak. Amikor erre beadtam a pályázatot, egyből elnyertem az
Aranydiplomás fotóművész címet.
– Sosem jutott eszébe, hogy szakmát kellene váltania és fotósként
kellene tovább dolgozni?
– Műszaki ember vagyok, műszertechnikumot végeztem. Csináltam
a féldrágakő-csiszolástól az ónkép-öntésen, a bronz képektől a
bőrdíszművességig sok mindent, munkáim számtalan amatőr képzőművészeti
kiállításon szerepeltek, de valahogy mindezeket hobbinak
tartottam. Úgy éreztem, ha a fotózásból üzletet csinálnék, akkor a
művészet háttérbe szorulna. -bakonyi-
A fotózás nem üzlet
7 A hét témája Dr. Kelemen Marcell jegyző közel három
éve áll a város polgármesteri hivatalának
élén. Meggyőződése, hogy a hivatalnak
szolgáltató tevékenységet kell ellátnia,
s ennek a szolgálatnak a működés
minden szegmensében meg kell mutatkoznia.
A hivatal működése, az ügyfelek
kiszolgálása szakmai szempontok alapján
megtervezett, tudatos koncepció szerint
folyik, azonban szükség van még további
fejlesztésekre is.
– Amikor az ember átvesz egy hivatalt,
általában vannak előfeltételezései, de az
élet sokszor felülírja az elképzeléseit –
mondta lapunknak dr. Kelemen Marcell
jegyző. – Minden akkor derül ki, amikor
az ember hozzákezd a konkrét munkához,
hiszen a tapasztalat útján,
tevékenység közben jön rá, hogy az adott
szervezeti egységek képesek-e megfelelő
módon ellátni a feladatukat. Az embernek
általánosságban lehetnek ismeretei
sok ügyről, azonban az önkormányzati
feladatok folyamatosan változnak. Gondolok
itt például a beruházásokra, fejlesztésekre,
s az új információkhoz alkalmazkodnia
kell a hivatalnak. Tehát az
előfeltételezések csupán kiindulópontnak
jók, én azt gondolom, hogy egy kis
időnek el kell telnie ahhoz, hogy az ember
megalapozott véleményt tudjon alkotni
a polgármesteri hivatal munkájáról,
az egyes munkatársakról, legfőképpen
az osztályvezetőkről, akikkel a jegyző
együtt dolgozik. Mindig rendkívül
fontosnak tartottam, hogy olyan szervezeti
rendszer alakuljon ki a polgármesteri
hivatalban, ahol az egyes szervezetekben
egymással összefüggő feladatok ellátása
folyik. Gondolok itt például arra,
hogy a pénzügyi-gazdálkodási terület ellátása
ne törjön ketté, s ne legyen külön
kontrolling és gazdálkodási osztály. A 39
intézmény, valamint a gazdasági társaságok
pénzügyi feladatainak ellátása
egységes, egymással összefüggő folyamat,
ezért a jövőben egyetlen szervezeti
egység látja majd el a gazdálkodásipénzügyi
feladatokat. Így lehetővé válik,
hogy a kettős szervezetből eredő diszfunkciók
elkerülhetők legyenek. Teljesen
indokolatlan volt az is, hogy az adóügyi
iroda a gazdálkodási osztály szervezeti
rendszerébe került, már csak azért is,
mert az adóiroda működése garanciális
az önkormányzati bevételek teljesülése
szempontjából. Ha nem hatékony az
adóiroda működése, adóhatósági tevékenység,
akkor az önkormányzat olyan
bevételektől esik el, amelyekre jogosult,
s ez bizony, jelentősen befolyásolhatja
az önkormányzati gazdálkodás pénzügyi
stabilitását. Ezért indokolt, hogy az adóiroda
külön osztályként működjön tovább,
s az élén álló osztályvezetővel közvetlen
kapcsolata legyen a jegyzőnek.
Teljesen felesleges még egy vezetői szintet
a jegyző és az adóiroda vezetője közé
beékelni. Ennek már csak azért is így
kell lennie, mert az adóhatósági jogkört
a jegyző hatáskörébe utalja a törvény.
Azt is mindig „stratégiai” kérdésként
kezeltem, hogy a polgármesteri hivatalnak
nem csak a szavak szintjén kell szolgáltatónak
lennie, hanem a valóságban,
a gyakorlatban is. Ezért fontos, hogy
változások történjenek a polgármesteri
hivatal struktúrájában, de csakis egy
olyan hosszú távú, szakmai szempontból
alátámasztott koncepció alapján, amely
egyfajta organikus fejlődést céloz meg.
Azaz lehetőség szerint a polgármesteri
hivatal maga neveli ki azokat a munkatársakat,
akik a későbbiekben a távozó,
nyugdíjba vonuló osztályvezetők helyébe
léphetnek. A Hivatalon és a közigazgatáson
kívülről vezetővé kinevezett személyek
sok esetben nem rendelkeznek azokkal
a speciális közigazgatási ismeretekkel,
amelyek elengedhetetlenek az adott
szervezeti egység vezetéséhez.
– Milyen lépések történtek az elmúlt
időszakban a polgármesteri hivatal
„ügyfélbarátabbá” tétele érdekében, és
milyen irányban kellene tovább haladni?
– Alapvetően ott kezdődik az ügyfélbarátság,
hogy az ügyintéző köszön a betérő
ügyfélnek, bemutatkozik, s hellyel kínálja
– ez egyfajta minimum-elvárás
munkatársainkkal szemben. A köztisztviselő
nem lehet ingerült, nem utasíthatja
rendre az ügyfelet, s minden szükséges
információt meg kell adnia számára.
Olyan ügyfélfogadási rendszert kell kialakítani,
amely lehetőséget nyújt arra,
hogy az ügyfél akár munkaideje lejárta
után is intézhesse az ügyeit, vagy időpontot
kérhessen, azaz tervezni tudja az
idejét. Minimalizálni kell az ügyfél által
az egy adott ügyben tett hivatali látogatások
számát, ezt azonban csak úgy tudjuk
megtenni, ha az ügyeket intézni kívánó
ügyfeleket a lehető legtöbb módon tájékoztatjuk.
S hogy a kérdésre is válaszoljak:
az Eötvös téri épületünkben valamennyi
ott működő osztályunkra vonatkozóan
egy olyan ügyfél-előjegyző
rendszert alakítottunk ki, ahol az ügyfelek
telefonon keresztül az ügyintézésre
számukra kedvező időpontot előjegyezhetik.
Itt a kollégák tájékoztatást adnak
arról is, hogy az adott ügyben milyen
iratokra van szükség. Aki személyesen
jelenik meg a hivatalban, az kap nyomtatványokat
is. Ezzel lehetővé tudjuk
tenni azt, hogy az ügyfeleknek ne kelljen
órákat várakozniuk a hivatalban, hanem
az előjegyzett időpontban elintézzük az
ügyeiket, amelyre előzőleg fel tudtak készülni,
hiszen a bejelentkezéskor tájékoztatást
kaptak arról, hogy mit hozzanak
magukkal. Azt is lehetővé tettük
–ellentétben más városokkal-, hogy az
állampolgár előjegyzés nélkül is elintézhesse
az ügyét. Más városokban ugyanis
vannak olyan okmányirodák, ahova csak
előjegyzéssel fordulhat az ügyfél, s nem
egyszer hetekkel későbbi alkalomra kap
időpontot. Nálunk az előjegyzésre és az
azonnali ügyfélfogadásra is van lehetőség,
s információim szerint olyan még
nem fordult elő, hogy ügyintézőink azt
mondták volna az ügyfélnek a hivatali
idő lejárta után, hogy jöjjön vissza másnap.
(folytatás a 8. oldalon)
Dr. Kelemen Marcell
Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője
Az első a város,
az egyéni érdekek másodlagosak
8 Katedra
A közoktatási törvény változásairól és a társulások
jövőjéről tartott szakmai értekezletet még az
ünnepek előtt a Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása. Sokakat érzékenyen érintő témáról, a
kisiskolák jövőjéről volt szó a szakmai programon.
Marton István, Nagykanizsa polgármestere
hangsúlyozta: úgy látja, hogy a kistérségi társulások
a közigazgatás korábbi járási szintjeire
épülnek. A társulás elnöke felhívta a figyelmet
az egyes települések közötti összefogás fontosságára,
s ezt kérte a Szepetneken egy tűz miatt
súlyosan károsodott Királyi Pál Általános Művelődési
Központ helyreállítása kapcsán is.
A szakmai napon a környező települések polgármesterei
mellett intézményvezetők, pedagógusok
is jelen voltak. A program első előadójaként
Nagyrónai László, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium vezető főtanácsosa a közoktatási
törvény módosításairól szóló tájékoztatójában kiemelte:
a jó színvonalú magyar közoktatást továbbfejleszteni,
az intézmények hatékonyságát
növelni csakis összefogással lehet, véleménye
szerint a társulási forma alkalmas arra, hogy
hosszú távon biztosítsa a fenntarthatóságot. Az
oktatási szakember szólt arról a változásról is,
amely következtében a nyolcnál kevesebb évfolyammal
működő iskolák a 2008/2009-es tanévtől
csak egy másik iskola tagintézményeként működhetnek
tovább. Nagyrónai László egyébként
az iskolatársulások kapcsán a helyes mérés, a kistérségi
értékelési rendszer kidolgozását is hangsúlyozta.
Mint mondta: az önkormányzatoknak ki
kell dolgozniuk egy olyan mérési rendszert,
amellyel a fenntartó nem csak az intézményben
dolgozó pedagógusok, hanem az oktató-nevelő
munkát irányító igazgató tevékenységét is tudja
értékelni. A szakmai nap hátralévő részében „A
többcélú kistérségi társulások, mint igazgatási és
szolgáltatási központok” címmel hallhattak előadást
az érdeklődők. (-ha-)
Ady Endre Párizsban, címmel tartott előadást a Honvéd Kaszinó tükörtermében dr. Dobó
László nyugalmazott pedagógus. A műsorral
változatos, érdekes estet kívánt nyújtani a közönségnek.
Versmondók közreműködésével a
hallgatóság megismerkedhetert a költő párizsi
éveivel. Először Párizs, mint jelkép hangzott el
a versekben, majd a költő párizsi hétköznapi
életét mutatták be. A műveket dr. Dobó László
tanítványai, a Honvéd Kaszinó Színjátszó Körének
tagjai olvasták fel: Csákvári Tímea, Kurta
Lilla, Miksó Nóra, Miksó Péter, Császár
András, Oláh Barnabás és Dévényi Amanda.
(folytatás a 7. oldalról) Ady Endre Párizsban
Kiterjesztettük az előjegyző
rendszert az Eötvös téri épületben
működő valamennyi osztályra,
s az is nagyon fontos,
hogy nem ügyintézőre adjuk a
sorszámot, hanem ügyekre, így
olyan ügyekben, amelyet több
ügyintéző is tud intézni, az ügyfelet
az a munkatársunk fogadja,
akinél éppen nincsen ügyfél.
Azonban a rendszer optimális
működtetésének és továbbfejlesztésének
van egy komoly gátja,
ez pedig maga az épület. A
mozgáskorlátozottak közlekedése
nem megoldott, nincsen babakocsi-
tároló, pelenkázó, az
irodák szűkösek, az épület nyáron
meleg, télen pedig hideg. S
hogy milyen irányban lehet továbbfejlődni?
Jelenleg egy, az
APEH informatikai rendszeréhez
hasonló fejlesztésen dolgozunk,
ami lehetővé teszi majd,
hogy az adóirodához is elektronikus
úton elküldhetik bevallásaikat,
kérelmeiket az ügyfelek.
– Az előző éveket felölelő Állami
Számvevőszék-vizsgálat
számos hibát is feltárt az önkormányzat
gazdálkodásában. Miben
látja ezek okát, illetve milyen
intézkedésekkel próbálják meg
ezeket kiküszöbölni a jövőben?
– Alapvetően én két okot látok:
a Kincstár beszervezését követően
nehéz volt elindítani az új
rendszert, sok probléma volt az
integrált pénzügyi szoftverrel is,
a vezetők és a beosztottak feladata
ebből fakadóan jelentősen
megnőtt. Nagyon nehezen jutottunk
el a jelenlegi állapotig, s ennek
bizony személyi összetevői is
voltak, amelyekre nem kívánok
bővebben kitérni. Azt gondolom,
hogy január elsejétől olyan személyi
garanciái lesznek a személyes
munkavégzésnek, amelyekkel
ki lehet védeni az esetleges
hibákat. Hibákat természetesen
mindenhol követnek el, de fontos,
hogy ezek ne ismétlődőek és
ne tömegesek legyenek, s mindenki
tanuljon belőlük.
A jegyző végül hozzátette: a
jövőben is azon dolgozik majd,
hogy a hivatal munkája a legjobban
szolgálja a városlakók
és az önkormányzat érdekeit.
A közelmúltban a Péntek-család bemutatkozó
kiállításának vendégművészeként Ambrus
Márta pedagógus is részt vett kerámiáival a
Péterfy-iskola galériájában.
– 1999. óra kerámiázok, de korábban is érdekelt.
Rajztanárként sokféle technikát kell ismernem,
és tanítanom, ezért volt természetes, hogy elvállaltam
a városi kerámia szakkör vezetését az
azóta megszűnt Zemplén Győző iskolában. A gyerekeknek
szánt ötletekből nőtte ki magát az,
amiből a képeimet felépítem. A legősibb
művészetben is alkalmazott anyagokat használom
fel: agyagot, fát és spárgát natúr természetes színekkel,
de gyakran színezek is vázlatokat. A szövéshez
megfestem a madzagot, nagyon érdekes
színeket eredményez a spárga eredeti natúr színén
a textilfesték. Kizárólag az emberábrázolás foglalkoztat.
Nagyon érdekel a mesék és a mítoszok
világa, de soha nem egy konkrét szereplőt akarok
megformálni, hanem azt a hangulatot, melyet ezek
a történetek hordoznak. Szeretem mindezekbe belekeverni
a művészet történetének nagy korszakait,
ezzel kapcsolatban is elsősorban azokat az érzelmeket,
melyeket kiváltanak belőlem, tehát nem
azt tartom fontosnak, hogy például. az „embereim”
korhű öltözéket és frizurát hordjanak. Emellett
szeretem, ha a nyugalom és a belső derű sugárzik
róluk. Drámákat nem akarok ábrázolni.
– A tanítás hogyan függ össze az alkotó munkával?
– Úgy érzem, akkor tudok például technikákat
megtanítani, ha én magam is tudom alkalmazni.
Amit a tanári munkában a legjobban szeretek, a tehetséges
gyerekek tanítása. Jónéhány tanítványomra
boldogan emlékezem: Fenyves Márk iparművész
és táncművész, Lehota M. János esztéta,
Béres Tamás ötvös és még sorolhatnám. A Péterfy
galéria kiállításainak is ők jelentik az alapját. Esetenként
olyan tárlatokat rendezünk, melyeken az
egykori péterfysek mutatkoznak be. (-bakonyi-)
Tanítás és alkotás
Csak tagintézményként
9 Kultúra Időnként felvetődik különböző fórumokon a kérdés, hogy
miért nem látni-hallani tereinken utcazenészeket, hiszen ez is
egyfajta hangulatot adna városunknak. A felvetésről Baráth
Zoltán, a Farkas Ferenc Zene-és Aranymetszés Művészeti Iskola
igazgatójának véleményét kérdeztük.
– Az utcazenélésre mi zenészek, különösen akkor figyeltünk
oda, amikor akár Budapesten, vagy nagyobb külföldi városokban
jártunk. Sokféle utcazenélést lehet tapasztalni elsősorban
Magyarországon, ami az én gondolkodásom szerint azért alakult
ki, hogy a főiskolára, vagy egyetemre járó fiatalok egy kis zsebpénzt
nyerjenek maguknak. Aztán ebből egy olyan üzletág alakult
ki, hogy a magyar fiatalok a nyári szünidőben európai körútra
indultak, ahol az utcazenélésből szépen elnyaralgattak és
bejárták Európa városait.
– Milyen feltétele van az utcazenélésnek?
– Egyik feltétele az, hogy legyen egy hely, ahol lehet utcazenélni,
mert egy forgalmas út mentén nem lehet. Nem lenne szerencsés versenyezni
az utcai forgalom zajával, és erősítő bevetésével hangosabbá
tenni a zenét. Arról nem is beszélve, hogy személyiségi jogokat
is sérthet, mert nem biztos, hogy mindenki hallani akarja. A másik
feltétele az, hogy legyenek utcazenészek, mert ha megnézzük
Budapesten és külföldön, hogy kik azok, akik utcazenét játszanak,
azt kell mondjuk, hogy elsősorban a zeneművészeti főiskolások,
vagy egyetemi hallgatók. Ezek a feltételek Nagykanizsán nincsenek
meg. Az elképzelhető, hogy bizonyos rendezvényeken, amikor lezárják
az utcák egy részét, érdekes színfolt lehet. Néhány növendékünk
talán képes lenne játszani az utcán, de azt is kell tudni, hogy
egy tanulónak, már önmagában a koncert körülmények közötti fellépés
is komoly gondot jelent. Az is fontos, hogy a repertoár szempontjából
mennyit tud játszani! Nem olyan egyszerű az utcazenélés,
a legtöbbször tényleg profi muzsikusokra van szükség. Persze tudjuk,
hogy teljesen amatőrök és tudatlanok is játszottak már utcán,
de annak meg is volt az eredménye. A gondot ebben látom itt Nagykanizsán.
Nincsenek megfelelő terek, és viszonylag kevés az a muzsikus,
aki képes erre. Azt azonban ki kell jelentenem, hogy nem a
zenetanárok és a zeneművészek szoktak az utcán muzsikálni, hanem
a fiatalok, és tulajdonképpen ez így is jó. Ezt nem lehet szervezni,
kifejezetten a sétálóutca műfaja, ahol rengeteg az üzlet, sokan járnak
vásárolni, és közben a fiatalok muzsikálnak. Hogyha valakit
meghat a muzsika, bedob egy százast, vagy akár többet is. Ez így
tud működni. Szervezetten nehezen elképzelhető. Az első lépés mindenképpen
egy sétálóutca kialakítása a városban. Ilyent szeretnénk!
Tulajdonképpen a képzőművészetre is ez vonatkozik, mivel
nincs olyan hely, ahol meglennének hozzá a körülmények. Például
ha a tengerparton jár az ember, a nagy forgatagban az arra képzett
emberek festik a járókelőket. Az sem könnyű műfaj, egészen speciális
terület, mert hiába nagy művész valaki, lehet hogy egy portrét
nem tud fél óra alatt elkészíteni. A HSMK már próbálkozott toronyzenéléssel
valamelyik épület tetején, de ehhez csend kell. Nem jellemző
a korunkra, hogy nagyon csendesen élnénk. Külön történetet
érdemelne a zajszennyezés is...
-bakonyi-
Az utca muzsikája
„A Pannon Szobrász” – e szavakkal jellemezte
Rétfalvi Sándor Munkácsy-díjas
szobrászművészt, egyetemi tanárt a minap
Kovács Péternek a művész-tanárról íródott
könyve bemutatóján a Magyar Plakát Házban
Pincehelyi Sándor, a kötet szerkesztője.
A tanulmánykötetet Lehota János tanár
mutatta be, aki recenzióját azzal kezdte: Kovács
Péter könyve Rétfalvi Sándor négy évtizedes,
mennyiségileg is jelentős életművét
tárja az olvasó elé, végigtekintve a művész
eddigi életútján.
– Az életrajz segít bennünket abban,
hogy valamiképpen közelebb kerüljünk a
művész belső világához – mondta Lehota
János. – Az Erdélyből hozott gyökér, a
család vallásos nevelése, a polgári értelmiségi
érzések őrzése a nagykanizsai serdülő
gyermek meghatározó élményei lehettek
az ötvenes évek nehéz idején. Ezt
akár drámaként is megélhette, annál is inkább,
mert a korszak ellentétes irányt határozott
meg követendő példaként. Rétfalvi
Sándor a tisztesség, a munka, a család,
az otthon és a vallás értékét szívta magába,
miközben a kor pont ezekre hatott
rombolóan. Ezt a drámát Rétfalvi Sándor
rendkívül mélyen átélte, s művészetének
olyan alapjává tette, amit semmilyen politikai
változás nem old fel.
A kötet szerkesztője, Pincehelyi Sándor
fontosnak tartotta elmondani: már rég
szeretett volna egy könyvet írni a Nagykanizsán
élő, de Pécsett tanító művészről,
s első ilyen irányú elképzelései már
nyolc-tíz évvel ezelőtt megszülettek.
– Most már néhány éve „lyukakat”
igyekszek betömni a magyar művészetben,
s úgy érzem, ez a könyv is ilyen szereppel
bír – mondta végezetül Pincehelyi Sándor.
(-ha-)
Mestersége: szobrászművész
Pincehelyi Sándor és Rétfalvi Sándor
a könyv bemutatóján
Nemrégiben negyedik alkalommal került
sor az Orsós Jakab Emléknapra a Halis István
Városi Könyvtárban. Kardos Ferenc
igazgatóhelyettes, az író munkásságát bemutató
virtuális emlékhely gondozója elmondta:
idén első alkalommal osztották ki
az Orsós Jakab-díjat, Csávás Csaba alkotását.
A plakettet azok kaphatják, akik a zalai
romákért sokat tettek, avagy hozzájárultak
az Orsós Jakab-hagyaték gondozásához,
széles körű megismertetéséhez. A díjat a
négy évvel ezelőtt elhunyt író családja, Teleki
László országgyűlési képviselő, Vajda
László, a Zala Megyei Közgyűlés Kisebbségi
és Nemzetiségi Bizottságának elnöke,
Kiss Bódog Zoltán, a Zala Megyei Közgyűlés
volt elnöke, valamint Choli-
Daróczi József író vehette át.
Jövőre újabb, az egykori írót népszerűsítő
akció indul: valamennyi iskolát megajándékozzák
egy bekeretezett, Orsós Jakabot ábrázoló
fotóval, amelyet ünnepélyes körülmények
között adnak majd át.
Kardos Ferenc arról is beszámolt: sikerült
szinte valamennyi Orsós-művet digitalizálni,
amelyekből jövőre emlékkötet készül,
s nagy részük felkerül a már meglévő
honlapokra is.
Orsós Jakab
emléknap
A két ünnep közötti munkanapokon
szinte percenként álltak meg az
emberek az e.on nagykanizsai ügyfélszolgálati
irodája előtt, hogy elolvassák
a bejáratra kiragasztott, hófehér
papírra rótt sorokat, amely azt adta a
kedves ügyfél tudtára: karácsony és újév
napja között az ügyfélfogadás szünetel.
Sokan, köztük e sorok írója is szerette
volna időben közölni a szolgáltatóval
a gázmérő óra aktuális állását,
ám ezt a fent említett (elég nyomós) ok
miatt nem tehette meg. Természetesen
volt alternatíva: SMS- és zöldszám -
mindent az ügyfélért… Rögvest tárcsáztuk
is a zöld számot, persze mobilról, a
tájékozatlan ügyfél ugyanis nem tudta,
hogy ez nem járható út, míg egy bájos
női (gép)hang azt nem közölte vele a
vonal másik végén: "Ez a szám az Ön
körzetéből nem kapcsolható". Arról
meg egy betűt sem írtak ki az ajtóra,
hogy a rövid szöveges üzenetben milyen
formában kell elküldeni az óraállást.
Meg ha odaírják is, nehezen tudom
elképzelni, hogy az idős, remegő kezű
nyugdíjasok SMS-ben közölnék az aktuális
adatokat az e.on-nal. Így hát minimum
egy felesleges sétával lettek gazdagabbak
azok a túlbuzgó ügyfelek,
akik balga módon eleget akartak tenni
kötelezettségüknek. Mert nekik van. Lehet,
hogy csak nekik van? (-ha-)
10 Mozaik
Angol vándorok – Gyalog Galopp
(DVD)
A Gyalog-galopp az angol humor
fenegyerekeinek, a Monty Python
Repülő Cirkuszának leghíresebb, legendás
filmje, minden idők egyik
legeszetlenebb és mégis leglenyűgözőbb
alkotása. A film Arthur király
és a Kerekasztal Lovagjainak a
Szent Grál, azaz Krisztus Szent
Kelyhe utáni kutatásának legendáját
meséli el – meglehetősen sajátos
megfogalmazásban. Számtalan pillanata,
poénja, fordulata – részben a
kitűnő magyar szinkronnak is köszönhetően
– mára a köznyelv részévé
vált.
Filmajánló
HEVESI SÁNDOR
MűVELőDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468,
e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Január 10. 18 óra
GOÓR BÉLA GRAFIKUS
MUNKÁIBÓL KIÁLLÍTÁS
Megnyitja: Halmos Csaba,
kulturális referens
Megtekinthető: január 30-áig
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház
Január 12. 18 óra
MűVÉSZETEK A MAGYAR
POSTAALKALMI
BÉLYEGZÉSEIN - kiállítás
Balázs Gergely és Bakaja Zoltán
hegedű duó koncertje. Helyszín:
Magyar Plakát Ház
Január 13. 17 óra
LUDVIG ZOLTÁN
FESTőMűVÉSZ
RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSA
Helyszín: Magyar Plakát Ház
Január 15. 17 óra
Nádasi Tamás - Udud Péter:
ÁSVÁNYVIZEK KÖNYVE
könyvbemutató
Házigazda: Kőfalvi Csilla
Helyszín: Magyar Plakát Ház
Lóránt Attila: Indiánok
Végtelenül szürke téli napokra
kiváló lapozgatvány
Lóránt Attila fotográfus délamerikai
indiánok életéről készített képeiből
összeállított album, mely egyébiránt az első
olyan National Geographic-könyv, amit kizárólag
magyar szerző írt és fotózott.
Lóránt Attila öt éve kezdte el fotózni
messzi földrészek őslakosait, a távoli kultúrákat.
Előző munkája a Kelet-Afrikában
élő nilo-hamita népekről és a szuahéli partvidék
lakóiról mesélt. A szerző az
Eltűnőfélben Lévő Kultúrák Egyesület alapítója,
amely célul tűzte ki olyan népek és
törzsek életének színvonalas megörökítését,
melyek a globalizáció hatására mind
gyorsabban elhagyják természetes környezetüket,
föladják kulturális gyökereiket.
Az olvasó képzeletbeli utazást tehet az Andok
sziklás hegyei közé, az Amazonas őserdeibe
az útleírásokkal kísért képek révén, belepillanthat
egy olyan nép kunyhóiba és udvaraiba,
melynek most még szabadon élő-haló
generációját félő, hogy eléri a „civilizáció”.
Könyvajánló
Ütött
a gázóra
Nem mindennapi szakmai találkozóra jöttek össze a Csónakázó-tónál a Nagykanizsai
Főnix Történelmi Hagyományőrző Egyesület meghívására hét, középkori katonai- és
tánchagyományokat kutató és őrző civil szervezet vezetői és tagjai. Bodó Lászlótól, a
Főnix elnökétől megtudtuk, az Ukrajnából, Budapestről, Székesfehérvárról, Szombathelyről,
Győrből, Kaposvárról, és Iharosból érkezett szervezetek kimaradnak az idegenforgalmi
szezonok várjátékaiból, falunapjaiból, profitorientált formációiból és egyéb hasonló
rendezvényekről.
Ez a nyolc szervezet
nem bemutatózik,
hanem ingyen
meg lehet őket nézni,
miközben egymást
végiglátogatva saját
költségükön, a saját
örömükre küzdenek
vagy táncolnak. Egy
ilyen baráti, bajtársi
találkozó jó alkalom
arra, hogy a buhurt, a
párviadal, vagy a torna
mellett döntsenek.
A Csónakázó-tónál a
buhurtra tették le a voksukat. A középkori buhurtok az igazi háborúk „szelídített” változatai
voltak. Tompa fegyverekkel két egyenlő létszámú és erejű lovagsereg csapott öszsze,
s ugyanúgy, mint az igazi középkori európai háborúban, a győztes lefegyverezhette,
fogságba vethette azt a lovagot, aki leesett a lováról, elvesztette fegyvereit, vagy feladata
a küzdelmet. Persze ma már mindez jelképes fogságba vetéssel, vagy lefegyverzéssel
történik. A résztvevők többsége fiatal gimnazista, főiskolás és egyetemista volt.
Ott jártunkkor a Győri Lovagrend és Vívó Iskola tartott vívás-oktatást. (-bzs-)
Lovagi buhurt a Csótónál
11 Világjárók Karmazin József, városunk nyugalmazott főépítésze még tavaly
járt Kínában egy szakmai konferencián. Élményeiről a minap
számolt be a Hevesi Sándor Művelődési Központ által szervezett
Világjárók Klubjában. Előadása előtt tudtunk szót váltani
a szakemberrel.
– A Műemlékek és Műemléki Együttesek Nemzetközi Tanácsa
(ICOMOS) konferenciáján vettem részt, amit ez alkalommal
Kínában rendeztek meg – mondja Karmazin József. – Bár ez komoly
szakmai program volt, szerencsére olyan helyekre is elvittek
bennünket, amit a hétköznapi látogató ritkán láthat, előfordult,
hogy fényképezni is tilos volt. Sajnos, az a tapasztalatom,
hogy a kínaiakkal kapcsolatos előítéleteink elég mélyen belénk
ivódtak, ennek oka véleményem szerint az lehet, hogy olyan
sztereotípiák szerint gondolkozunk, amelyek a hazánkban letelepült,
itt árusító kínaiak alapján alakultak ki. Emiatt sokan úgy
gondolkodnak, hogy ők bizony, nem kíváncsiak Kínára. Pedig
csodálatos, titokzatos ország. Aközterületeken, az óriási parkokban
nem csak munka folyik, hanem szórakozás, vagy éppen testedzés
is, gondoljunk például a tai chire. Nagy divat különböző
lámpákkal, színes lampionokkal díszíteni az utcákat, tereket,
amelyek gyönyörűek, rendezettek. Szívesen eregetnek sárkányokat
is az ottaniak. Ott jártunkkor a konferencia helyszínén,
Xi-An-ban, ebben a hárommilliós városban óriási ünnepséget
rendeztek a tiszteletünkre, több kilométeren keresztül lehetett
látni a díszes, korabeli ruhákba öltözött harcosokat, ugyanis
vendéglátóink nagyon színvonalas kulturális műsorral kedveskedtek
nekünk. Kínában az építészet is meghatározó művészeti
ág, amelynek legszebb alkotásai a pagodák. A festészet ugyancsak
rendkívül jellegzetes, az európaitól erősen eltér, de már a
19. században meghonosodott a különlegességeket kereső Európában.
A kínai emberek nagyon szeretik a madarakat, a parkokban
gyakran látni madarukat sétáltató embereket, olyan tradíció
ez, mint nálunk a kutyasétáltatás. Természetesen nem szabad szó
nélkül elmennünk a tea mellett sem, amelyből legalább ezerfélét
lehet kapni az ázsiai országban. Kína gazdasága talán a legdinamikusabban
fejlődő a világon: rengeteg autót és mobiltelefont
értékesítenek, s valószínűleg a további fejlődéshez nagy mértékben
hozzájárul majd az is, hogy 2008-ban Pekingben rendezik
meg az olimpiát.(-ha-)
Kína, az ezerarcú
Böröcz Zsolt a közelmúltban Albániáról tartott úti beszámolót
a Kiskastélyban. A pedagógus a Magyar Földrajzi Társaság révén
jutott el a balkáni országba.
– A Magyar Földrajzi Társaság egy ötnapos tanulmányutat szervezett
Albániába – mondta elöljáróban Böröcz Zsolt. – Már tíz évvel korábban
eszünkbe jutott egy barátommal, hogy meg kellene látogatnunk
ezt az általunk kevéssé ismert országot. Szeptember közepén két hatalmas
busszal indultunk útnak. Albánia Európa titokzatos országa, területe
alig nagyobb, mint a Dunántúlé, lakossága körülbelül három és félmilliónyi.
Amikor meghúzták az ország határait, nagyon sok albán rekedt
a határokon kívül, Koszovóban, Macedóniában. Albánia Svájc
után Európa második legmagasabb országa, viszonylag nagy területet
foglal el a hegyvidék, amely dél felé haladva fokozatosan szelídül. Felszínének
mintegy kétharmadát dombvidék és hegységek alkotják, a tenger
mellett azonban húsz-harminc kilométer széles síkság húzódik. Az
ország nyugati része alapvetően mediterrán éghajlatú, a hegyvidéken
viszont a kontinentális éghajlat az uralkodó, itt mindig hűvös van, hoszszú,
kemény és zord a tél. Amikor az első hó leesik, szinte teljesen elzárja
a külvilágtól a völgyekben élőket. Albánia Európa legelmaradottabb
országa, a szegénység okai a történelmi múltban keresendők. A hegyek
elzártságában fekvő országot a második világháború után hatalomra
jutott kommunista vezetés 1960-től 1991-ig teljes gazdasági és politikai
elszigeteltségben tartotta. Nyomor, magas munkanélküliség, tömeges
kivándorlás jellemezte az országot. Az Albán-hegyvidék gazdag króm-,
réz- és vasérckészleteket rejt, folyói villamos energiatermelésre alkalmasak.
A lakosság több mint felét foglalkoztató mezőgazdaság fő ágazata
napjainkban már a növénytermesztés, főleg a búza-, kukorica-,
zöldség-, dohány- és gyapottermesztés. Az állattenyésztés kisebb jelentőségű,
elsősorban juhot, kecskét, és kevés szarvasmarhát tartanak az
albánok. Az iparban az élelmiszer- és a könnyűiparé a vezető szerep. Az
elektromos áram nagy részét vízi erőművek adják, és a kis belső igény
miatt exportra is jut. Az ipar fejlődését azonban a szakemberek, a tőke
és a fejlett technológia hiánya késlelteti. Vallási szempontból megosztott
Albánia: az országban élő, magukat vallásosnak tartó emberek hetven
százaléka muzulmán, húsz százaléka ortodox görögkeleti, s csupán tíz
százalék a katolikus. A népesség nagy része azonban ateista, hiszen az
1990-ben bekövetkező rendszerváltásig tiltott volt a vallásgyakorlás. Az
albánok az illírektől származtatják magukat, bár írásos emlék erről
nincs. Magukat szkipetároknak hívják, ami illír szó és sast jelent. Büszke
nép, udvariasan kell velük bánni, ellenkező esetben hamar megharagudnak.
Nemzeti szimbólumuk a kétfejű fekete sas, amely a címerük
központi alakja. A lakosság egyre fogy, főleg a férfiak kelnek útra, szétszóródnak
a világban munkát, megélhetést keresve, csaknem hatmillió
albán él távol hazájától.(Horváth Attila )
A titokzatos ország
12 Közérdek
Dr. Kovács Józsefet, a Heves Megyei Önkormányzat Markhot
Ferenc Kórház-Rendelőintézetének volt vezetőjét nevezte ki a
városi kórház főigazgatójává a közgyűlés december huszonnyolcadikai
soron kívüli ülésén.
Előbb Marton István polgármester megköszönte a karácsonyi
ünnepi programok szervezésében és lebonyolításában részt vevő
közintézmények, civil szerveződések és magánszemélyek munkáját,
majd a közgyűlés nyílt ülésének első napirendjeként a szabadhegyi
részönkormányzat képviselőinek eskütételére került sor. Elfogadta
a képviselő-testület a 2006. évi költségvetési rendelet módosításáról
szóló előterjesztést, majd megvitatták az ipari park területén
lévő ingatlanok alapárának meghatározásáról szóló napirendi
pontot is, amely alapján a korábbi 2750 forintos négyzetméterenkénti
ár 3600 forintra nőne. Marton István polgármester úgy
vélekedett: az elmúlt időszakban végrehajtott beruházások értéknövelő
hatásának tükröződni kell az ingatlanok árában is. Röst János
(SZDSZ) ellenben úgy látta, hogy a telekár emelése nem indokolt,
mert nem lesz pozitív hatása; ezért a régi tarifa változatlanul
hagyását javasolta. Tóth László (MSZP) a Pénzügyi Bizottság elnöke
ismertette a grémium javaslatát, amely szerint 4500 forintra
módosulna az ipari park még szabad területeinek ára. Végül a városatyák
az eredeti előterjesztésnek megfelelően a 3600 forint +
áfa négyzetméterenkénti árat tartalmazó javaslatot fogadták el.
Megszavazták a képviselők az önkormányzat Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása belső ellenőrzési feladataihoz történő
csatlakozását, valamint tárgyalták egy, a Vágóhídi úton lévő terület
tűzi víz-ellátására vonatkozó koncepciót, amely szerint a rendszer
kiépítése önkormányzati szerepvállalással, mintegy 17,7 millió
forintnyi ráfordítással valósulna meg, a felmerülő költségeket
azonban az érintett ingatlantulajdonosok fizetnék, a reájuk kivetett
közműfejlesztési hozzájárulás formájában. Dr. Fodor Csaba
(MSZP) arra figyelmeztetett, hogy mivel magánterületekről van
szó, azok esetében a tűzi víz-rendszer kiépítése nem önkormányzati
feladat, ezért ilyen beruházást az önkormányzat nem vállalhat
magára, hiszen véleménye szerint nem tudni, hogy mikor látják viszont
a befektetett pénzt. Papp Nándor (Fidesz-KDNP), a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnöke
reagálásában elmondta: álláspontja szerint az önkormányzat koordináló
munkájával mindenképpen segíteni kell a munkálatokat, azzal
azonban egyetért, hogy ez nem kerülhet pénzbe az önkormányzatnak.
Végül Marton István polgármester visszavonta az előterjesztést
és bizottsági szakaszba utalta azt. Szintén később, várhatóan
tavasszal kerül vissza a közgyűlés elé az önkormányzati cégek
egységes vállalatirányításának kialakításáról, egy angolszász típusú
holding létrehozásáról szóló koncepció, amelynek részleteit
március végéig kell kidolgozni.
A közgyűlés után Marton István polgármester ismertette a zárt
ülésen hozott személyi döntéseket. Bejelentette: a Nagykanizsai
Városi Kórház vezetésével öt éves időtartamra Dr. Kovács Józsefet,
a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet
volt főigazgatóját bízta meg a közgyűlés, aki utolsó beosztásában
a budapesti főpolgármesteri hivatal egészségügyi ügyosztályának
orvos-szakmai alosztályát vezette. Az új vezető szabad kezet
kapott közvetlen munkatársai kiválasztását illetően. A képviselő-
testület ülésén arról is született döntés, hogy Szányi Gábor közös
megegyezéssel távozik a Régió Ipari Park és Logisztikai Központ
Kft. éléről, feladatát fél éves időtartamra Gőcze Gyula veszi át.
Marton István a közgyűlésen azt is bejelentette: a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulása ötmillió forinttal támogatja a
minapi tűzesetben súlyosan károsodott szepetneki Királyi Pál
ÁMK helyreállítását.
Horváth Attila
Új főigazgató a kórház élén
Dr. Molnár József kapitány december tizennyolcadikai sajtótájékoztatóján
bejelentette, hogy két jelentős bűncselekmény-sorozat
végére került pont az utóbbi hónapokban.
2005. novembere és 2006. márciusa között a kanizsai kapitányság
illetékességi területén számos hegyi pince lett egy betörés-
sorozat áldozata, amely átnyúlt a Marcali és a Keszthelyi
rendőrkapitányság illetékességi területére is.
A kétfős banda rovására nem annyira a lopással, hanem a rongálással
okozott kár írható. Ugyanis míg az előbbi pár milliós
volt, addig az utóbbi több tízmilliósra rúgott, hiszen rengeteg a
járulékos veszteség.
A kapitány felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy a nappal
feltűnő, kérdezősködő idegen személyt azonnal jelentsék, mert a
bűnözők rendszerint így végzik a felderítést, nappal térképezik
fel a azokat az ingatlanokat, amelyeket aztán éjszaka, adandó
alkalommal kifosztanak.
2004-ben jelentek meg a város épületein egy rendkívül jól
szervezett banda falfirkái, melyek „alkotóit” csak 2006. tavaszán
sikerült lefülelni; ez idő alatt legalább ötmillió forintos kárt
okoztak közel száz épületben. Tavasszal bukott le a tizenhárom
fős banda, melynek nem csak szabadideje, hanem pénzügyi kerete
is tengernyi volt, hiszen csak az internetről rendelhető, több
tízezer forintos festékkel dolgoztak, amely beissza magát a falfestés
mélyrétegeibe is, így eltávolítani onnan csak lekaparással
vagy teljes újrafestéssel lehet.
A közlekedési morállal kapcsolatban a rendőrkapitány megjegyezte,
hogy a cserbenhagyásos balesetek kilencven százalékát
felderítik, és a segítségnyújtás elmulasztása büntetendő. A cserbenhagyásos
balesetek körébe tartozik a parkolós koccanás is,
melyek esetében még mindig sok a betétlap adását elmulasztó, a
helyszínt elhagyó autós. Azonban ők sem úszhatják meg a felelősségre
vonást, hiszen ma már szinte nincs olyan parkoló,
amely ne lenne térfigyelő kamerákkal biztosítva.
Markó András
Lebuktak a graffitisek
13 Városháza Képviselői fogadóóra
Dr. Károlyi Attila a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a
Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
A Via Kanizsa Városüzemeltető Kht., mint a temetők kezelője
értesíti az érintett hozzátartozókat, hogy a nagykanizsai
Tripammer utcai köztemető, - Kiskanizsai, - Palini, - Bajcsai,
- Bagolai, - Fakosi, - Miklósfai, - Korpavári, - Sánci temetőkben
a sírhelyek közül többnek lejárt az érvényességi ideje.
Ezek közé tartozik: Kriptáknál az 1907. előttiek, megváltás
100 évre. Síroknál az 1982. előttiek, megváltás 25 évre. Urnafalban
az 1997. előttiek, megváltás 10 évre. Urnakriptáknál az
1987. előttiek, megváltás 20 évre.
E hirdetmény alapjául szolgál a temetőkről és a temetkezésről
szóló XLIII. törvény valamint a 145/1999. (X.I.) Kormány rendelet.
A sírhelyeket újraváltani, illetve erről tájékoztatást kapni a
temetőgondnokságon lehet, melynek elérhetősége a következő:
Temetőgondnokság Nagykanizsa 8800, Tripammer utca 1.
Tel: 93/311-530. A lejárt sírhelyeket az újramegváltás elmaradása
esetén a 2007 év második felében értékesítésre meghirdetik.
Lejárt érvényességi idő
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló többször módosított 26/2003. (IV. 23.)
számú rendeletét (továbbiakban: R.) módosította, ennek megfelelően:
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 2007. január
1-jétől az alábbiak szerint változik:
Hétfőn 8.00 - 16.30, szerdán 8.00 - 18.00, pénteken 8.00 -
12.00 óráig tart.
Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfőn 8.00 - 16.30, kedd 8.00 - 12.00, szerdán 13.00 -
18.00, csütörtök 8.00 - 12.00, pénteken 8.00 - 12.00 óráig
tart.
Gyámhivatal ügyfélfogadási rendje:
Kedden 8.00 - 16.30, szerdán 8.00 - 18.00, pénteken 8.00-
12.00 óráig tart.
Az osztályvezetők minden szerdán teljes ügyfélfogadási időben
fogadnak.
Változik az ügyfélfogadás rendje
A Bajcsai Településrészi Önkormányzat megalakításának
kezdeményezésére a Bajcsai Művelődési Házban 2007. január
12-én 17.00 órakor településrészi gyűlést tartanak. A szervezők
minden bajcsai választópolgárt szeretettel várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a
Nagykanizsán szolgáltatott közüzemi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás
legmagasabb díjának megállapításáról,
a számlázás és díjfizetés feltételeiről, A települési
szilárd hulladék szállítási és lerakási díjáról,
valamint A helyi tömegközlekedés díjának és utazási
feltételeinek megállapításáról szóló rendeleteit
módosította, ennek megfelelően 2007. január 1-jétől
a közszolgáltatási díjak az alábbiak szerint változnak.
VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ
2007. JANUÁR 1-JÉTőL
I. Rendelkezésre állási alapdíjak
Ivóvíz szolgáltatás
Főmérő Rendelkezésre állási alapdíj
átmérő mérőnként (Ft/hó)
Lakosság Nem lakosság
13 260 + áfa 310 + áfa
20 270 + áfa 320 + áfa
25 520 + áfa 620 + áfa
30 580 + áfa 700 + áfa
40 3000 + áfa 3600 + áfa
50 3500 + áfa 4200 + áfa
80 10000 + áfa 12000 + áfa
100 14000 + áfa 17000 + áfa
150 20000 + áfa 24000 + áfa
Mellékmérő Rendelkezésre állási alapdíj
átmérő mérőnként (Ft/hó)
Lakosság Nem lakosság
13 360 + áfa 410 + áfa
20 370 + áfa 420 + áfa
25 620 + áfa 720 + áfa
30 680 + áfa 800 + áfa
Megjegyzés: Az alapdíj összegét zártkerti ingatlanoknál
0,5-es korrekciós szorzóval kell megállapítani.
Csatornaszolgáltatás
Főmérő Rendelkezésre állási alapdíj
átmérő mérőnként (Ft/hó)
Lakosság Nem lakosság
13 260 + áfa 310 + áfa
20 270 + áfa 320 + áfa
25 520 + áfa 620 + áfa
30 580 + áfa 700 + áfa
40 3000 + áfa 3600 + áfa
50 3500 + áfa 4200 + áfa
80 10000 + áfa 12000 + áfa
100 14000 + áfa 17000 + áfa
150 20000 + áfa 24000 + áfa
Mellékmérő Rendelkezésre állási alapdíj
átmérő mérőnként (Ft/hó)
Lakosság Nem lakosság
13 260 + áfa 310 + áfa
20 270 + áfa 320 + áfa
25 520 + áfa 620 + áfa
30 580 + áfa 700 + áfa
II. Fogyasztás arányos díj (Ft/m3)
Lakossági felhasználás: 228,00 + áfa vízdíj, 133
+ áfa csatornadíj + vízterhelési díj, 361+ áfa összesen
+ vízterhelési díj. Nem lakossági felhasználás:
274 + áfa vízdíj, 163 + áfa csatornadíj + vízterhelési
díj, összesen 437 + áfa + vízterhelési díj. Zártkerti
felhasználás: 228 + áfa vízdíj, összesen 228 + áfa.
Nem a vízszolgáltató által üzemeltetett hálózatszakaszon
lakossági felhasználás: 228 + áfa vízdíj,
összesen 228 + áfa.
A magasabb szintű jogszabály által előírt vízterhelési
díj mértéke 16 Ft/m3 +áfa. Az áfa mértéke a
rendelet kihirdetésekor 20%.
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK
SZÁLLÍTÁSI ÉS LERAKÁSI DÍJA
2007. JANUÁR 1-JÉTőL
Akötelezettek által fizetendő ürítési díj mértéke:
Ürítés gyakorisága
Gyűjtőedény (l) Heti 1x Heti 2x
(Ft/db)
50 201 144
60 241 174
110 390 309
120 426 336
240 960 698
770 3080 2236
1100 4401 3193
A díjak az áfa-t nem tartalmazzák.
(Az áfa mértéke a rendelet kihirdetése napján 20 %.)
A Nagykanizsa-Bagola 03. hrsz-ú hulladéklerakón,
a hulladéklerakási közszolgáltatásért fizetendő
lerakási díj mértéke:
Hulladék fajta Ár (Ft+áfa/tonna)
Lakossági kommunális hulladék 6100
Termelési hulladék 6100
Köztisztasági hulladék 2300
Biohulladék díjmentes
Inert hulladék (építési törmelék) 1940
Egyéb kommunális (szemétjegy) 6100
Speciális hulladék (takaróanyag) 1500
MENETJEGY ÉS BÉRLETJEGY DÍJAK
2007. JANUÁR 1-JÉTőL
Megnevezés Ár (Ft/db)
Vonaljegy ára elővételben 160
Vonaljegy ára autóbuszon 210
Általános havi bérletjegy 3900
Általános félhavi bérletjegy 2600
Általános kombinált bérletjegy 4200
Tanuló, nyugdíjas bérletjegy 1400
Arckép nélküli bérletjegy 10500
Az árak a 20 %-os áfa-t, valamint az utasbiztosítás
összegét is tartalmazzák.
Közszolgáltatási díjak változása 2007. január 1-jétől
Településrészi gyűlés
14 Hirdetés
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
ÁLLÁS
INGATLAN
Építési vállalkozók figyelem! Nkán
a Hunyadi úton 800 négyzetméteres
(20m x 40m) telek – társasház építésére
kiválóan alkalmas, eladó. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072 (5904K)
Nk-án nyugodt környezetben,
felújított, 87 m2-es lakás választható
burkolattal, fal színnel, valamint
kerttel és garázzsal eladó.
Kisebb lakást beszámítok! Érd.:
20/9616-404 (5958K)
Nk-án a Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár 7 millió Ft.
Tel.: 70/319-7334 (5982K)
Teleki úton kétszobás, egyedi fűtésű,
berendezett lakás hosszabb
távra kiadó! Érd.: 17 óra után a
93/318-635 számon. (5975K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Nk-i étterembe önmagára és
munkájára igényes, gyakorlott
pincért vagy pincérnőt éves állásra
felveszünk. Érd.: 20/482-4545
(5973K)
APRÓHIRDETÉS
Nemrégiben a Cserháti-csarnokban rendezték meg a 14.
Kanizsa Pékség Fitness Fesztivált. A Szan-Dia Fitness Center
hagyományos évadzáró műsorán a páratlan hang- és
fénytechnika közepette látványos műsort adtak a növendékek,
s a legkisebbek mellett az idősebbek is színpadra léptek.
A gyerekek kuriózumokkal is készültek, így például
igazi különlegesség volt, amikor három kislány alpinistakötelek
segítségével több méteres magasságban mutatott be
néhány gyakorlatot.
Fitness égen-földön
A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. nagykanizsai telephelyre
keres ÚTTISZTÍTÓ MUNKATÁRSAT.
Megbízható munkatársat keresünk, aki nagy munkabírással rendelkezik,
önálló munkavégzésre képes.
Kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeinek feltüntetésével),
valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok fénymásolatát
juttassa el címünkre: Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő
Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. nagykanizsai telephelyre
keres GÉPKOCSIVEZETőKET. Megbízható munkatársat
keresünk, aki nagy munkabírással, jó kommunikációs készséggel rendelkezik.
Műszaki jellegű végzettség, nehézgépkezelői tanfolyam, (darukezelői,
rakodógép-kezelői), „E” kategóriás jogosítvány, ADR valamint
Belföldi Árufuvarozói vizsga megléte a felvételnél előnyt jelent.
Kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeinek feltüntetésével),
valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok-, jogosítványok
fénymásolatát juttassa el címünkre: Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. nagykanizsai telephelyre
keres SZÁLLÍTÁSI DISZPÉCSER munkatársat. Közép- vagy
felsőfokú végzettséggel és lehetőleg műszaki tapasztalattal rendelkező,
hosszú távon gondolkodó, megbízható személyt keresünk, aki
számítástechnikai ismeretekkel, nagy munkabírással, jó kommunikációs-
és kapcsolatteremtő készséggel rendelkezik.
Vezetői gyakorlat, német nyelvismeret és hasonló területen szerzett
tapasztalat a felvételnél előnyt jelent.
Kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeinek feltüntetésével),
valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok fénymásolatát
juttassa el címünkre: Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő
Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
JAZZ KLUB
Január 12-én
(péntek)
19 óra
Szakcsi Vukán
zongoraest
a Farkas Ferenc Városi
Zeneiskolában
Információ: Móricz Zs. Művelődési Ház, Nagykanizsa,
Hajgató Sándor u. 1. Tel.: 93/319-202, 30/396-8678
A rendezvény támogatója: a Nemzeti Kulturális Alap
Sport 15
Név: Déri Csaba.
Születési idő, hely:
1961. 10.25. Körmend
Játékos-pályafutásának állomásai:
Körmendi Dózsa MTE
(1974-1981, 1985-86), Szombathelyi
Tanárképző (1981-85,
1986-87), Falco KC-Szombathely
(1987-89 – játékos-edző).
Edzői állomásai: Falco KC
(1989-1992, vezetőedző),
Marc-Körmend (1992-95, ifitréner,
a felnőtt csapatnál másodedző),
Veszprém (1995-97),
Salgótarjáni Fekete Sasok
(1997-98), Matáv-Pécs (1998-
99, másodedző), Tiszújvárosi
Phoenix (1998-2000), Marc-
Körmend (2000-2001, másodedző,
utánpótlás szakág-vezető),
Dombóvár KC (2001-
2002. ősz), BSE (2003-2005.
Nyár), Egri Fekete Sasok
(2005. ősz), MAFC (2006.
Április-május). Sikerei: A
Marc Körmendnél, mint másodedző
kétszeres kupagyőztes,
és kétszeres bajnoki III. helyezett
(1992-95).
Lassan már egy hónapja Déri Csaba, a MAFC
férficsapatának volt edzője a trénere a Kanizsai
Vadmacskák SE női NB I A-csoportos együttesének.
– A klub vezetői által felvázolt elképzelés egyértelmű,
vagyis ki kell harcolni a biztos bentmaradást
– mondta a 45 esztendős kosaras szakember.
– Úgy látom, ehhez jó alapokkal rendelkezünk,
a játékosok már A-csoportos szintűek –
fizikálisan biztosan. A technikájukon kell még
finomítani, amire talán még nem jutott kellő
idő, ugyanakkor a további fizikális felkészítést
sem szabad elhanyagolnunk. Ráadásul úgy
gondolom, a technikai elemeken viszonylag
könnyen lehet javítani.
– Meddig szól a szerződése?
– 2007. május 31.-ig, tehát a szezon végéig.
– Elegendő ez az idő a bizonyításhoz?
– Beszéltem már arról, hogy érzésem szerint
miben jók a kanizsaiak. Ehhez sorolhatnám
még a hozzáállást, s a fiataloknak jócskán van
játéktapasztalatuk. Ha pedig a csapaton belüli
munka felosztását tekintjük, a következők
fontosak: képezni, tanítani kell az együttes
nagy hányadát kitevő, sok esetben még utánpótláskorú
helyi kosarasokat, míg az idegenlégiósokat
(értve ez alatt elsősorban a két kubait)
olyan szintre kell felhozni, hogy önmagukhoz
mérten a nyerhető mérkőzéseken vezéregyéniségek
legyenek.
– Ehhez nyújthat segítséget a néhány esztendővel
ezelőtti, a BSE női kosarasainál végzett
szakmai munka?
– Akár, de szerintem jó referencia a Körmenden
– igaz, férfiágon – végzett utánpótlás-nevelő
tevékenységem is. Mindenesetre lelkesen,
tiszta szívvel érkeztem Kanizsára, s bízom abban,
hogy a közös munkának meg is lesz az
eredménye.
P.L.
Lelkesen és tiszta szívvel érkezett
A tavalyi év utolsó heteiben-napjaiban kicsit más volt az
Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram NB I-es sakkcsapatára irányuló
figyelem a minap debütáló új sztárigazolás, Polgár Judit
miatt, akit nem csupán a sportág ismerői, de a széles közvélemény
előtt sem kell senkinek bemutatni. Sajnos, a debütálás felemásra
sikerült, ugyanis a Postás Antenna Hungária MTK elleni rangadón,
az első táblás mérkőzésen Polgár Judit végül kikapott nevelő
együttesének kiválóságától, Pintér Józseftől. Ennek ellenére a
kanizsaiak hazai környezetben hozták az MTK elleni meccset, 8:4
arányban múlva felül ellenlábasukat, s továbbra is a második helyet
foglalják el a tabellán a zalaegerszegiek mögött. Sőt, az év végi
hajrában újabb parádés eredményeket zsebeltek be.
– Bár a kanizsaiak színeiben ugyan egy csapat tagja vagyok,
azért számomra a sakk továbbra is inkább egyéni sportág marad
– fogalmazott a mérkőzés után Polgár Judit, a ma már kétgyermekes
anyuka. – Akárhogy is nézzük ugyanis, győzelem és vereség
esetében is önmagammal kell „elszámolnom”, bár azt is
hozzáteszem, veszíteni sohasem kellemes érzés.
Papp Nándor csapatvezető szintén kissé kritikus volt, de helyesebb,
ha úgy fogalmazunk: több szemszögből elemzett.
– Nem mondhatom azt, hogy az eredménnyel elégedetlen lennék
– kezdte értékelését a klubelöljáró –, csak van némi hiányérzetem
Vajda Levente és Polgár Judit vesztett játszmája miatt.
Sajnos, ami a sakkban igaz, az esetükben be is jött, vagyis az elején
történt rontást már nem lehetett a későbbiekben korrigálni.
A Papp Nándor által említett hiányérzetet talán kissé tompíthatja,
hogy néhány nappal később Balogh Csaba rapidbajnok, az
Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram Sakk-Klub pedig ezüstérmes
lett a tizenegy fordulós Felnőtt Magyar Rapid Bajnokságon.
Sőt, Balogh duplázott az év utolsó napjaiban, hiszen a rapid után
a schnell Magyar Bajnoki címet is elnyerte, azaz a harminc perces
játékidejű versenyt követően az 5-5 perces villámpartikban is
Magyarország legjobbja lett. Az Aquaprofit Nagykanizsai
Tungsram Sakk-Klub pedig megint ezüstérmet szerzett, így
megismételte előző napi rapid sikerét.
December tizenhatodikán volt Szombathelyen a térség korosztályos
versenye, a II. Dunántúli Sakkbajnokság is, amelyen az
Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram Sakk Klub fiataljai remekül szerepeltek
csapatban és egyéniben egyaránt; ugyanis az Aquaprofit
Kobán Bálint, Zsirai Péter, Ragats Bertalan összeállítású csapata
ezüstérmes, Kobán Bálint egyéniben második, Zsirai Péter pedig
harmadik lett. (Polgár László)
Felemás debütálás, kiváló hajrá
Soha nem árt egy kis taktikai megbeszélés
Nagyszabású gálaesttel ünnepelték meg a Vasutasok Országos
Közművelődési és Szabadidő Egyesülete (VOKE) Kodály Zoltán
Művelődési Házának 60. születésnapját december 16-án. A
megemlékezés az intézmény külső falán elhelyezett emléktáblaavatással
vette kezdetét.
Az emléktáblát Papp Zoltán, a MÁV Szakszervezet elnökségi
tagja leplezte le. Ünnepi köszöntőt Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő, Rankasz Dezső, a MÁV Zrt.
humánpolitikai vezérigazgató-helyettese és Molnár Géza, a
VOKE elnöke mondott.
Aváros Csengery útján álló „Lányi”-féle házra az 1944. évi szőnyegbombázás
során légiakna esett, amelynek következtében az
emeletes épület udvari része súlyosan megsérült, az épület lakhatatlanná
vált. Remény sem volt rá, hogy a magántulajdonban lévő
házat az idős tulajdonosnő újból lakhatóvá tegye, ezért a várost irányító
Nemzeti Bizottság a helyreállítás fejében a vasúti munkásságnak
adta át használatra. Ezzel megkezdte a vasutasság a birtokba
vételt. Aszakszervezeti vezetőség megválasztását követően kezdődött
el a helyreállítás. 1945. telén már elfoglalta helyét az épületben
a „Magyar Vasutasok és Hajósok Országos Szabad Szakszervezetének
Nagykanizsai Helyi Csoportja”. A szervezett vasúti
munkásság mind nagyobb erőt képviselt, így már gondolhattak a
kulturális munka feltételeinek megteremtésére is. Gyűlések, összejövetelek
tartására alkalmas előadóterme a helyi vasutasságnak ezt
megelőzően nem volt. A további felújítási munkákban a vasúti
munkásság nagy tömege vett részt, közben petróleumlámpa mellett,
a bedeszkázott ablakok mögött, dideregve ugyan, de Altai József
rendező irányításával már alakult az építkezésben is résztvevők
tömegéből összeállt színjátszó gárda. Az indulásnál főképp
népszínműveket és a haladó orosz drámaírók műveit vitték színpadra.
A szereplők maguk vállalták az előadásokkal kapcsolatos
maszkok, jelmezek készítését, és a szereplések alkalmával természetesen
a fellépők élelmezését is. Aház 60 éves működését három
nagy korszakra lehet osztani. Az első, 1946-1976. között az a bizonyos
„SZAKI kezdetei és első fénykora”, a második, 1976. és
1993. között, valamint a harmadik (1993-2006), amikor már nem
SZAKI, hanem „Kodály Művelődés Ház”, szerényen és igényesen.
Az 1946-os május 1-jei ünnepséget a helyi vasutasság az intézmény
udvarán tartotta. Közben a birtokba vett épületet államosították,
a vasút megkezdte az épület kulturális intézménnyé való átépítését.
Ez az átalakítás 1952. és 1954. között folyt. Már 1948-ban
megszerveződött a vasutas férfi dalárda, az ‘50-es évek elején alakult
meg a fotószakkör, a mozi-előadásokra bérleti rendszert vezettek
be. 1954. szeptember 25-26-án avatták fel a Vasutas Kultúrotthont,
ekkor vette fel Kodály Zoltán zeneszerző nevét. Meg kell említeni
Nagy Antal nevét, aki 1952. és 1956. között volt az intézmény
igazgatója, egyben a színjátszó csoport leglelkesebb támogatója,
s a legtöbb darab szereplője is. Az első néptánc-csoport a ‘60-
as években működött Németh Jenő vezetésével. Zenekarai is voltak
a háznak, és a mai városi televíziózás csírái is a Kodályban gyökereznek.
Az ott megalakuló Kamera ‘67 Filmklub tagsága Szentgyörgyi
Leventével az élen éveken át készítette filmjeit. Az 1970-
80-as években hivatásos művészek, politikusok, élvonalbeli újságírók
szerepeltek az intézményben. Például Ruttkai Éva, Ráday Imre,
Keres Emil, Pitti Katalin, Bodrogi Gyula, az újságírók közül
Lipovecz Iván, Kondor Katalin és társaik. A téli báli szezonban a
szombat és vasárnap esték a vasúti szolgálati ágak, közösségek vigalmaival
teltek. A legjelentősebb ifjúsági közösség a munkahelyhez
kötődő Ifjúsági Műszaki Klub volt. Az intézmény programjainak
természetesen nemcsak a vasutasok voltak a nézői, hanem más
városi polgárok is. Aművelődési ház évtizedek óta híres a népművészetet
bemutató kiállításairól, ilyen volt például az Alföld élő
pásztorművészetét bemutató, vagy a Vankóné Dudás Juli képeit
felvonultató kiállítás. A népművészeti témákat követte a vasúttörténeti
témák sora, amelyből kikerekedett egy, az intézmény által
kezdeményezett és gondozott vasúttörténetet kutató, megörökítő
program. Az intézmény kezdeményezésére és közreműködésével a
MÁV finanszírozásában és a Thúry György Múzeum rendezésében
megszületett a vasútállomás várótermében a 140 éves a Vasúti
Közlekedés Nagykanizsán című állandó kiállítás, amely azóta is a
város nevezetességei közé tartozik. Anépművészeti jellegű programok
egy országos hatáskörű kiállítás sorozattal teljesedtek ki a háromévente
megrendezett Országos Vasutas Népművészeti Kiállítással,
amelyet idén 7. alkalommal bonyolítottak le. Aházban napjainkban
számtalan kulturális közösség, csoport, együttes, klub és
civil szervezet működik. 1993. óta a vasutas művelődési házakat
már nem a szakszervezetek tartják fenn és működtetik, hanem az
intézményekből létrejött Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő
Egyesület. Aház üzemeltetését ezen kívül az önkormányzat
támogatása, valamint az állami pályázatok teszik lehetővé. Az intézmény
vezetői voltak: a magánházból kultúrházzá való átépítéskor
rövid ideig Kertész Vince, majd Nagy Antal, Honfi Ferenc,
1976-tól Mónai Zsuzsanna, 2005. októberétől pedig Kámánné
Szép Terézia irányítja a házat. 2005. elején az Erkel Ferenc Olajipari
Művelődési Ház beolvadt a Kodály Zoltán Művelődési Házba,
azóta az „olajos” csoportok is itt tevékenykednek és működnek. A
múltra emlékezve kiderült, milyen gazdag kulturális élettel büszkélkedhet
a ház, s a jövő nemzedék feladata tovább öregbíteni az
intézmény hírnevét. A gálaest zárásaként Molnár Géza, a VOKE
elnöke megköszönte Mónai Zsuzsanna és Fehér Imre egykori igazgatók
munkáját, majd Kámánné Szép Terézia ajándékot adott át az
egykori vezetőknek és a mai csoportvezetőknek. Ez alkalomból
Kudela József a MOL Bányász Szakszervezet elnöke egy barokk
Borbála-szoborral köszönte meg Fehér Imre tevékenységét. A
megemlékezés a ház 60 éves évfordulójára rendezett emlékkiállítás
megtekintésével és állófogadással zárult, ahol Marton István
polgármester mondott pohárköszöntőt.
Bakonyi Zsóka
60 éves a Kodály Zoltán Művelődési Ház
Kanizsa
XIX. évfolyam 2. szám 􀂊 2007. január 11. 􀂊 Megjelenik: 21000 példányban Kanizsa
Ajánló
􀂊 Helyreteszik
Csokonait
􀂊 Fizetség nélkül,
lokálpatriotizmusból
􀂊 A nagycsaládosok
nem adják fel
􀂊 A hét témája:
áremelkedések
2007: megfizetünk
mindenért
􀂊 A legkisebb
vérveszteséggel
􀂊 Kalendárium
􀂊 Falra festett álmok
􀂊 A csodás hatású méz
􀂊 Új helyen
a háziorvosi ügyelet
􀂊 Az évszakok színei
􀂊 2007: Szent Erzsébet
éve
Átlépve a 2007-es év küszöbét, újabb jeles ünnepséget tartott az Attila óvoda. Január 7-e Attila
napja, s egyben az óvoda névnapja is. Ebből az alkalomból immár negyedik alkalommal rendezték
meg a Mesetarisznya Attila napra című programot. A szervezők a nagy hun királyra,
Attilára emlékezve azt szeretnék sugallni, fontos, hogy a globalizációban is megőrizzük a magyarságtudatunkat
és ápoljuk a hagyományainkat. A Novath Katalin dráma szakos óvodapedagógus
által felállított mesesátorban Kardos Ferenc, a Halis-könyvtár igazgatóhelyettese
kezdte a mesélést, akit a szülők meséi, valamint a nagycsoportosok játéka követett.
DÉL-ZALAI HETILAP
2 Napról
HÁROM KIRÁLY A BLG-BEN
Január ötödikén háromkirály-járásra került
sor a Batthyány Lajos Gimnáziumban
(BLG). A BLG-ben, azaz Batthyány (Dénes
Sándor igazgató), Laci (Balogh László
igazgató-helyettes) és Gábor (Erdős Gábor
igazgató-helyettes) nevezetű háromkirályokról
elkeresztelt oktatási intézményben
az új tanárok ünnepélyes-tréfás beavatása
is megtörtént. A friss BLG-s pedagógusok:
Dénes Tünde, Gaál László és Belákné
Szarka Brigitta nem egyhamar felejtik el
ezt az estét a kollégák mókás produkcióinak
köszönhetően.
KANIZSARU
17.20-kor a Sugár út és a Rákóczi utca
kereszteződésében történt közlekedési
baleset. A Rákóczi utcában közlekedett
motorkerékpárral egy 50 éves nagykanizsai
férfi. Amikor a Sugár út kereszteződéséhez
ért, behajtott a kereszteződésbe
úgy, hogy nem biztosított elsőbbséget a
Sugár úton közlekedő személygépkocsi
részére, ezért összeütköztek. Abaleset következtében
a motorkerékpáros férfi súlyos
sérüléseket szenvedett.
Egy nagykanizsai férfi tett feljelentést
egy Bt. vezetője ellen, mert az boncmesteri
tanfolyamot hirdetett, a tanfolyam
120 ezer forintos díját a feljelentő ki is fizette,
azonban az elméleti oktatás után a
gyakorlati órákat már nem tartották meg,
így a tanfolyam megszakadt, a tanfolyam
díját részére nem térítették vissza.
ÚJÉVI GÁLAA NEMZETISÉGEK
KÉZFOGÁSÁVAL
Január hatodikán az Ifjúsági és Civil
Házban került sor a Kanizsai Zeneiskoláért
Alapítvány által szervezett hagyományos
újévi gálára, amely ezúttal a multikulturalitás
jegyében zajlott, hiszen a hazaiakon
kívül horvát és szlovén fellépők
is emelték az est fényét. Cseresnyés Péter
alpolgármester köszöntője után a helyi
szereplők mellett színpadra lépett a horvát
rézfúvós kvintett, a Belicki Brass, a szlovén
A3 harmónikatrió, valamint a csáktornyai
Teuta moderntánc-csoport. A Farkas
Ferenc Városi Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskolát többek között a tavaly
komoly sikereket elérő tizenkét éves Horváth
Krisztina, a roma feldolgozásokat
játszó Zakae Save roma trió, valamint
Pulai Viktória képviselte.
KANIZSARU
00.15 órakor tett bejelentést egy nagykanizsai
lakos, hogy ismeretlen tettes garázsába
ajtókifeszítés módszerével behatolt.
A helyszíni szemle során megállapítást
nyert, hogy a behatoláskor erőszak
nem történt, ugyanis az ajtót nem lehetett
bezárni, az egy madzaggal volt csak kikötve.
A garázsban lévő személygépkocsiból
kalaptartót és két hangszórót tulajdonított
el az elkövető, kb. 20.000 Ft értékben.
A PETRÓLEUMLÁMPÁK FÉNYÉBEN
Új, a korábbiaktól merőben eltérő kötettel
jelentkezett Riersch Zoltán. A költőt
eddig inkább versei révén ismerhettük, a
napokban azonban Petróleumlámpák árnyékában
– Fogadj vissza szülőfalum
címmel megjelent első prózai gyűjteménye.
A könyv első nyilvános bemutatójára
január nyolcadikán került sor a „Napfény”
Rákbetegek és Hozzátartozóik
Egyesülete klubfoglalkozásán, ahol M.
Kovács Ildikó és Fa Ede méltatta Riersch
Zoltán életművének legújabb termését.
A SZERETET MűVÉSZE
Kósz Gyöngyi, a Farkas Ferenc Zeneés
Aranymetszés Művészeti Iskola
hatodik évfolyamos festészet tagozatos
növendékének nyílt kiállítása a művészeti
iskola hangversenytermében. A szeretet
témája kapcsolódik a zsigmondys diáklány
egyéniségéhez, hiszen nagy szeretettel,
kitartással rajzol, de a textil- és a divattervezés
is érdekli, e terülen szeretne
továbbtanulni. Tanára Babatiné Sörlei
Ibolya. A tárlatot Babati Csaba pedagógus
nyitotta meg. Közreműködött Baráth
Adrienn zongorán és Baki Andrea fuvolán.
A zenében Orpheus és Euridiké történetét
idézte fel a két zenetanár.
KÖZTES ÁTMENETEK
Köztes átmenetek címmel interaktív
kiállítás nyílt a Kanizsa Plázában, mely
február másodikáig tekinthető meg. A tárlat
a szenvedélybetegségeket és azok
hatásait mutatja be hat kiállítóteremben.
KANIZSARU
12.55 órakor tett bejelentést egy nagykanizsai
lakos, mert hölgy ismerőséhez a
bejelentést megelőzően két ismeretlen
személy, magát a gázszolgáltató munkatársainak
kiadva bement, s a sértett figyelmét
elterelve eltulajdonították
600.000 Ft készpénzét.
január 5.
január 6.
január 7.
január 8.
január 9.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető-főszerkesztő: Maros Sándor. Újságírók: Bakonyi Zsóka, Horváth Attila
(szerkesztő), Markó András, Szőlősi Márta. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné.
Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax: 93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari
Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAPKft. Felelős vezető: Fehér Tamás.
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu ISSN 0865-3879
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete 26-án, pénteken 15.30-kor
a kórház tanácstermében tartja klubfoglalkozását,
amelyen Dr. Sebestyén
Miklós főorvos tart előadást a Szenvedélybetegek
és a cukorbaj témában.
3 Napra Január tizedike és március kilencedike között a Nagykanizsai Református Gyülekezet
és Alapítványa ismét megrendezi a Kanizsai Esték című programsorozatot.
– Legutóbb az Európai Unió kérdésével, hazánk uniós jövőjével foglalkoztak előadóink,
most pedig a történelmi egyházak és a kistérségek jelene, jövője lesz a sorozat
alaptémája – mondta Balogh Tibor református lelkész, esperes. – E kérdéseket
egy szemszögből vizsgáljuk, mégpedig a nemzet megmaradása, identitása szempontjából.
Nem véletlen a mottónk: „Mint oldott kéve, széthull nemzetünk?”
Az egyes előadások minden alkalommal este fél hatkor kezdődnek a református gyülekezeti
teremben, az előadók sorában január tizenkilencedikén dr. Tőkéczki Lászlót, az
ELTE docensét, február másodikán dr. Boros Imre volt minisztert, kilencedikén dr.
Járosi Márton energetikai szakértőt, tizenhatodikán dr. Márkus Mihály református
püspököt, huszonharmadikán dr. Semjén Zsoltot, a Kereszténydemokrata Néppárt elnökét,
március másodikán pedig Lehota János tanárt hallgathatják meg az érdeklődők.
Egy héttel később zenés est zárja a reformátusok hagyományos előadás-sorozatát.
Kanizsai Esték
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő
(MSZP) a legutóbbi közgyűlésen kezdeményezte,
hogy a város építtesse újjá három
mártírhalált halt bakónaki gazda nagykanizsai
köztemetőben 1937-ben felépített
és 1952-ben lerombolt emlékművét.
A nagykanizsai direktórium 1919-ben
nyolcvanöt kilogramm sót utalt ki Nagybakónak
község lakóinak ellátásra, azonban
a bakónaki direktórium elnöke azt elsősorban
párt- és szakszervezeti tagok között
osztotta szét, amely természetesen kiváltotta
a településen élők felzúdulását.
Egy vöröskatona életét vesztette, s a
bakónakiak megbüntetésére kiküldött
fegyveres csapat egy lista alapján összeszedett
több embert az éjszaka kellős közepén,
köztük a csapi Horváth Józsefet és
Horváth Jánost, valamint Kollarics Józsefet,
akiket a forradalmi törvényszék
halálra ítélt. A kivégzett mártírok sírja fölé
az utókor 1937-ben egy mauzóleumot
emelt, amit azonban tizenöt évvel később
megsemmisítettek, hogy „eltöröljék a reakciós
világ gőgös alakjainak nevét”.
Most, ötvennégy évvel később dr. Károlyi
Attila kutatásai alapján elkészült az újjáépítendő
emlékmű kiviteli terve, ám az
emlékmű ismételt felállításához ötmillió
forintra lenne szükség. Ennek biztosítását
kérte a közgyűléstől a képviselő, amely az
ügyet tárgyalásra átadta az illetékes bizottságoknak.
(H.A.)
Mielőtt feledésbe merülnének
Több helyszínen ünnepeljük városunkban
a Magyar Kultúra Napját. Tizennyolcadikán
a Rajnai Miklós
Bánffy-díjas bölcsész által szervezett
„A magyar műveltség kincsestára”című
művelődéstörténeti előadás-sorozat
következő programjaként a Himnusz
születésének napját köszöntik a sorozat
szervezői a szabadegyetem állandó
helyszínén, a Halis István Városi
Könyvtárban. Elsőként dr. Márkus Ferenc
nyugalmazott középiskolai tanár
mond köszöntőt, majd Rajnai Miklós
és Kiss László rövid értékelését hallgathatják
meg a sorozat résztvevői. A szabadegyetem
szervezői az ünnep alkalmából
a Képes Krónika tanulmányokkal
kiegészített kötetét, valamint Kunkovács
László: Táltoserdő című könyvét
ajándékozzák a Halis István Városi
Könyvtárnak. Az esten közreműködik
Németh Ferenc zenetanár és Horváth
István Radnóti Miklós-díjas versmondó.
A kis ünnepség után Pap Gábor
Magyar Örökség-díjas művészettörténész
vetítettképes előadására kerül sor
„Angyali korona, szent csillag – Mitől
szent a magyar szent korona?” címmel.
Tizenkilencedikén este tizennyolc
órai kezdettel a kiskanizsai Móricz
Zsigmond Művelődési Házban Dinynyés
József daltulajdonos, Farkas Tibor
énekmondó, a Kanizsa Táncegyüttes,
Tullman Géza versmondó, a Kiskanizsai
Általános Iskola gyermekkórusa,
valamint a Fund Táncegyüttes ünnepi
műsorát tekinthetik meg az érdeklődők.
A hivatalos városi ünnepségre január
huszonkettedikén kerül sor. Délután fél
ötkor „Megalkuvás nélküli szolgálat”
címmel Jókai Anna Kossuth-díjas íróval
találkozhatnak az olvasók a Halis István
Városi Könyvtárban, tizennyolc órától
pedig városunk új főépítésze, Deák Varga
Dénes fotókiállítása tekinthető meg a
Magyar Plakát Házban. Tizenkilenc órától
a fővárosi Magyar Kultúra Alapítvány
és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
közös előadásában Jókai Anna: Én, szegény
Sudár Anna című monodrámáját
nézhetik meg az érdeklődők.E napon
adja át a Kreatív Klub az ez évi Kreatív
Díjakat is. Az ünnepi program a Halis István
Városi Könyvtárban zárul. -ha-
A Himnusz
születésnapján Január elseje óta negyvenöt
darab zárható trezorban helyezhetik
el értékeiket a
gyerekek a Miklósfai Általános
Iskolában. A biztonság
mellett a kényelemre is gondolva,
új, a ruhák, táskák tárolására
alkalmas szekrényeket
is kialakítottak az
emeleti folyosón. A beruházás
teljes értéke mintegy
hétszázezer forint.
őrzik az értékeket
4 Tény-Kép
Nagykanizsa faállományának túlnyomó
része rendkívüli módon elöregedett,
az évszázados platánfák gyökerei járdákat
tépnek fel, az elkorhadt, fentről aláhulló
ágak állandó balesetveszélyt jelentenek
a közlekedőkre. Ezért a szakemberek
szerint mihamarabb hozzá kellene
látni a felújításukhoz, vagy ha szükséges,
eltávolításukhoz és pótlásukhoz. Papp
Nándor, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottság elnöke
azt kezdeményezi, hogy a munkát egy új
szakember, a főkertész koordinálja. Afogalom
egyébként nem újdonság, számos
hasonló méretű város alkalmaz külön
szakembert zöldterületeinek kezelésére.
– A Nagykanizsa méretű városok többségében
főkertész irányítja a parkfenntartási-
és építési munkálatokat – mondta lapunknak
Papp Nándor. – Bár a két munkakör
nem azonos, de korábban ezt a feladatot
a városgondnok látta el városunkban,
azonban a posztot megszüntették. Én szeretném,
ha Kanizsa is alkalmazna egy főkertészt,
ugyanis meggyőződésem, hogy ennek
hiányában egy ekkora település eleve
hátránnyal indul az idegenforgalmi bevételekért
folytatott versenyben, pláne, ha
olyan adottságai vannak, mint nekünk,
gondoljunk csak a Sétakertre, az Olaj-lakótelepre,
nem beszélve a számos, meglehetősen
nagyméretű zöldterületre. Úgy látom,
hogy a zöldterületek, konkrétan a fák karbantartását
illetően már egy évtizedes késésben
vagyunk, hiszen a megfelelő finanszírozás
hiányában az öregedésüket nem
követte a szükséges gondoskodás. Abban is
biztos vagyok tehát, hogy nem elegendő
csak egy újabb munkakört létrehozni, hanem
hozzá kell rendelni a szükséges pénzeszközöket
is, ami bizony, nem kevés, hiszen
–mint mondtam- több éves elmaradást kellene
bepótolni. Nagy gondok vannak
ugyanis, ez a két évvel ezelőtti nagy viharok
után vált igazán szembetűnővé. Húsz-harminc
évvel ezelőtt hihetetlen jó érzés volt
végigsétálni az Olaj, vagy a Vécsey utcán,
de ha most valaki megnézi ezeket, akkor
szemmel látható, hogy a túltartott platánfák
óriási károkat okoznak. Betegek, korhadnak,
leszakadnak az ágaik, ráesnek házakra,
az alattuk álló autókra, ne adj’ Isten járókelőkre,
a gyökerek pedig beveszik magukat
a közművekbe, belenőnek a szennyvízcsatornába,
felszakítják az aszfaltburkolatot.
Ezért a város valamennyi kiöregedett
fáját szükséges megvizsgálni, s szakmai
szempontok alapján meg kell tervezni további
sorsukat. Ehhez az óriási feladathoz
szükség van egy főkertészre, akinek azonban
természetesen nem merülne ki a feladata
ennyiben: úgy vélem, hogy a jövő
megtervezése érdekében fontos, hogy az új
szakember a véleményét, elképzeléseit beépíthesse
a rendezési tervbe.
Ez utóbbit fontosnak tartja Gáspár András,
a városüzemeltetéssel foglalkozó Via
Kanizsa Kht. ügyvezetője is.
– A zöldterület-fejlesztésre vonatkozó
koncepciót a város egészére kellene elkészíteni,
de az elsődleges feladat – mivel ez a
sürgetőbb – az lenne, hogy kidolgozzunk
egy koncepciót a kiöregedett fák felújítására,
vagy eltávolítására és pótlására – ecsetelte
Gáspár András. – A huszonnegyedik
órában vagyunk, ugyanis a város faállománya
nagyon elöregedett. Emellett azonban
vannak olyan fák is, amelyek nem öregek
ugyan, de túl nagy méretük miatt mégis
kivágásra szorulnak. Ezek felújítása azonban
már kemény pénzkérdés, a munkálatokra
az elmúlt években folyamatosan kellett
volna pénzt fordítani, s akkor ma nem
tartanánk itt. Egy szó mint száz: mindenképpen
szüksége lenne a városnak egy főkertészre,
aki az egész folyamatot levezényli,
utána pedig folyamatosan alakítja, formálja
a város parkjait. (-ha-)
Jegenyefák, jegenyefák, nem nőnek az égig?
Gyönyörűek, de sajnos veszélyesek
is a Vécsey utcai fák
A december tizennegyedikei
közgyűlés
pontot tett a Vasemberházban
heverő Csokonaiszobor
ügyére, mivel úgy
határozott, hogy az alkotást
az épület belső homlokzatához
helyezik el.
Emlékezetes: a Vasemberház
falára készíttetett egy,
Csokonai Vitéz Mihályt ábrázoló
szobrot a Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány.
Az előzetesen kiválasztott helyre azonban nem tehették ki az alkotást,
ugyanis a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Keszthelyi Regionális Irodája
előbb bizonyos módosításokra kérte a szobor készíttetőjét, majd később
megtagadta az engedély kiadását; méghozzá azért, mert a Képzőés
Iparművészeti Lektorátus tetszését nem nyerte el az alkotás.
Dr. Fodor Csaba, az alapítvány kuratóriumának elnöke akkor azt
mondta: nem értette a hivatal elzárkózását, hiszen először a szakhatóság
is csak kisebb módosításokat javasolt az alkotáson, amelyeknek
eleget is tettek. Majd amikor benyújtották a már átalakított szoborra
az engedélyezési kérelmet, a regionális örökségvédelmi iroda
illetékese a képzőművészeti lektorátus véleményére hivatkozva
mégis megtagadta az engedély kiadását, annak ellenére, hogy korábban
a kért módosításokon kívül egyéb kifogása nem volt.
A lektorátus szerint a szobor koponyája elhibázott, arca úgyszintén,
felső karja rövid, az alsó pedig hosszú. Hozzáértők erre úgy reagáltak:
tudomásul kell venni, hogy Csokonai nem volt egy szép ember.
Még az előző ciklusban az is felvetődött, hogy a szobrot – ha
már egyszer Csokonait ábrázolja – nem a belvárosban, hanem inkább
a költőről elnevezett utcában kellene elhelyezni. Akadt, aki azt
firtatta: van-e egyáltalán kötődése Csokonainak Nagykanizsához?
Pedig van: tudniillik a mai Vasember-ház épületében volt az a bolt,
amelynek tulajdonosa a Karnyóné megírására ihlette az írót. (-ha-)
Helyreteszik Csokonait
Tény-Kép 5
A szabadhegyi városrész településrészi
önkormányzatának tagjai a minap tették
le ünnepélyes esküjüket, a kiskanizsai újjászervezése
pedig jelenleg is zajlik. Hogyan
segíti, segíti-e a választott képviselő
munkáját, ha egy többfős grémium folyamatosan
a választópolgárok igényeivel
bombázza, s ezek megvalósulásához
vajon hozzájárul-e, ha egy testület, a
részönkormányzat is az ügy mögé áll?
– Először 2000-ben alakult meg a
kiskanizsai településrészi önkormányzat
– idézi fel a kezdeteket Polai József önkormányzati
képviselő (Fidesz-KDNP), a
kiskanizsai részönkormányzat elnöke. –
Úgy látom, ahol az emberek ilyen szerveződések
megalakítását kezdeményezik,
azért teszik, mert általában elmaradnak a
fejlesztések a várttól, s ezek felgyorsítását
remélik a részönkormányzattól. Én
azt vallom, hogy a képviselő valóban nagyobb
súllyal tudja képviselni a körzete,
a városrész érdekeit, ha mögötte áll egy
ilyen testület is. Ez az egyik oldala a dolognak,
a másik pedig az, hogy olyan emberekből
lesznek részönkormányzati képviselők,
akik mindenféle térítés, juttatás
nélkül, pusztán lokálpatriotizmusból szívesen
vállalnak részt lakóhelyük formálásában.
Ilyen Kiskanizsa is, ahol az itt
élőknek nem elég, hogy a képviselői fogadóórákon
elmondják az ötleteiket, többet
akarnak tenni, s úgy érzem, tudnak is többet
tenni a körzetért. Azonban ennek a
munkának csak úgy van értelme, ha a
részönkormányzati képviselők és a körzet
egyéni képviselője jól együtt tudnak működni.
Az a jó, ha a tagok javaslataikkal,
ötleteikkel bombázzák a képviselőket,
inspirálva őket a még jobb, még hatékonyabb
munkavégzésre. Egyébként Bajcsán
is az előbb elmondottak alapján fogalmazódott
meg a részönkormányzat szükségessége,
bár szerénytelenség nélkül talán
mondhatom, hogy az itt élők elégedettek
a munkámmal. Az elmúlt négy évben kitermelődött
azon emberek köre, akik fogékonyak
a közélet problémái iránt, párbeszéd
alakult ki közöttünk, s ők maguk
vetették fel a településrészi önkormányzat
megalakításának gondolatát, amit én
örömmel fogadtam. Ez a folyamat tehát
elindult, s reményeink szerint hamarosan
megalakulhat a bajcsai testület is.
Polai József még hozzátette: a kiskanizsai
részönkormányzat működése folyamatos, a
választásokkal nem szűnt meg, ellenben a
tagokat újra kell választani. A szervezeti és
működési szabályzatnak megfelelően egyegy
képviselő-jelöltnek a választópolgárok
öt százalékának támogató aláírásával kell
rendelkeznie, azonban Polai József szerint
ez aránytalanul magas az önkormányzati
képviselőkkel szemben támasztott követelményekhez
képest, ezért Tóth Nándor képviselővel
közösen azt javasolták a képviselő-
testületnek: módosítsák azt egy százalékra.
Ajavaslatot hamarosan tárgyalják az illetékes
bizottságok, s egy-két hónapon belül
megtörténik a módosítás, a leendő részönkormányzati
képviselők pedig hozzáláthatnak
az aláírásgyűjtéshez.
A szabadhegyi városrész településrészi
önkormányzatának tagjai az év utolsó
közgyűlésén tették le esküjüket.
– Már az előző ciklusban is volt részönkormányzatunk,
most csak a tagok változtak
– mondja Jerausek István, a körzet önkormányzati
képviselője, részönkormányzati
elnök. – Az új képviselők,
Végh Zoltán, Gazdag
Péter, Trombitás Béla és
Varga László év végén tették
le esküjüket a város
képviselő-testülete előtt.
Úgy vélem, a részönkormányzat
létrehozása lényeges,
hiszen leginkább így
tudnak bekapcsolódni a
munkába az adott körzet
lakói. Azt tervezem, hogy
minden olyan közgyűlés
előtt, ahol a területet érintő
anyagok kerülnek terítékre,
összehívom a tagokat,
s bár tudom, hogy csak
véleményezési joga van a
részönkormányzatnak, én mégis élni kívánok
ezzel a lehetőséggel.
Hozzátette: valószínűleg számos olyan
üggyel is foglalkoznak majd, amelyekhez
még pénz sem kell, ilyenek például az
együttélés szabályainak betartása és betartatása.
Természetesen olyan „hétköznapi”
problémákra is igyekeznek megoldást
találni, mint az összefüggő szilárd útburkolat
kialakítása, az ominózus kerékpárút
építésének befejezése, a közvilágítás minőségének
javítása, a szinte már járhatatlanná
vált útszakaszok kátyúzása. Jerausek
István úgy véli: bár a város pénzügyi
helyzete takarékos gazdálkodást követel,
de üdvösnek tartaná, ha a településrészi
önkormányzatok valamekkora pénzösszeg,
azaz saját költségvetés felett rendelkezhetnének,
hogy abból maguk is
megoldhassák a felmerülő kisebb problémákat,
hiszen a részönkormányzat elé kerülő
ügyek többsége ilyen. (-ha-)
Fizetség nélkül, lokálpatriotizmusból
Polai József
Jerausek István
Vendégoldal Többszörösen is nehéz a nagycsaládosok helyzete manapság,
a kormányzat legújabb intézkedéseinek következményei nem
éppen nekik kedveznek, arról nem is beszélve, hogy a társadalom
– s ez alól nem vonhatják ki magukat – egyre nagyobb méreteket
öltő apátiába, fásultságba süllyed. Magyar József, a
Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesületének vezetője azonban
nem olyan ember, aki egykönnyen feladja, úgy véli, el kell érni,
hogy a társadalom minél szélesebb rétege, de főleg a politika
szereplői, irányítói felismerjék a családok és ezen belül a nagycsaládok
jelentőségét.
– Csaknem húsz évvel ezelőtt 1989-ben hoztuk létre nagycsaládosokkal,
köztük Török Iván barátommal a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete (NOE) nagykanizsai csoportját, amely
1990-ben alakult át helyi egyesületté – idézte fel a „hőskort”
Magyar József elnök. – Ez egy nagyon jó csapat volt, amely – a
NOE alapszabályához igazodva – az anyaság tiszteletét, a gyermekek
vállalását és a család szerepének hangsúlyozását tartotta
szem előtt tevékenysége során. A NOE nem olyan egyesület, mint
mondjuk egy karitatív szervezet, amely többnyire csak fizikailag
segíti a rászorulókat, persze, ezt is felvállaljuk, de sokkal fontosabbnak
tartjuk, hogy a nagybetűs ÉLETTEL kapcsolatos dolgokat
mutassuk meg az embereknek, azt, hogyan célszerű gyermekeket
nevelni, milyen iránymutatások szerint lehet egy családot
vezetni. Ezért számos olyan programot, kirándulást, rendezvényt
szerveztünk, amelyekkel a nagycsaládos lét szépségeit mutatjuk
be. Ma rosszabb a helyzetünk, miután az élet egyre nehezebb,
mindenki befelé fordulva küzd a saját családja boldogulásáért és
nehezen találjuk meg azokat a nagycsaládokat, amelyek képesek
és hajlandók volnának arra, hogy a közösség érdekében terheket
is vállaljanak, ami bizony, felelősséggel is jár.
– A jelenlegi körülmények között hogyan látja az országos és
helyi egyesület jövőjét?
– A NOE-nek, mint országos érdekképviseletet ellátó társadalmi
szervezetnek az egyik legfontosabb feladata az, hogy védje a
nagycsaládosok, a gyermeket nevelők érdekeit, a család intézményét.
A NOE mintegy háromszázharminc tagegyesületet és
helyi csoportot képvisel. Helyi szinten, mint mondtam, a nehezedő
életfeltételek között sokszor nehéz az embereket a közösség
felé mozdítani. A kedvezőtlen tapasztalatok ellenére úgy vélem,
nem tehetjük meg, hogy bedobjuk a törülközőt, a sok éves munkát
a jelenlegi, nem túl kedvező körülmények között is folytatjuk.
Az egyesület anyagi lehetőségei meglehetősen korlátozottak,
csak magunkra számíthatunk. Szerencsére az önkormányzat által
kiírt pályázatokból mindig sikerül annyi pénzt nyerni, hogy
egy-egy rendezvényünket meg tudjuk tartani. Sajnos, eleve hiányoznak
azok a nagyobb támogatás elnyerését is lehetővé tevő
pályázatok, amelyeket kifejezetten a nagycsaládosokat tömörítő
szervezetek vehetnének igénybe nagyobb projektek lebonyolításához.
A város anyagi lehetőségei is elszomorítóak és csak irigykedve
hallgatom, hogy Kaposváron a helyi diákok utazása ingyenes,
a nagycsaládosok ingyen mehetnek uszodába, hogy Esztergomban
olyan babakötvény-akció indult, amely -szemben a
kormány által biztosított minimális haszonnal- a gyermek 18
éves korára 3,5-4 millió forintot biztosít. Minden település vezetésének
rá kell döbbennie arra, hogy a helyi polgárokkal kapcsolatos
jóléti intézkedésekről elsősorban nekik kell gondoskodniuk,
mert az állam fokozatosan elkezdte a visszavonulást ezen a
téren. Nagykanizsa a rendszerváltás óta eltelt időszak hibás lépéseinek
következtében óriási adósságállományt görget maga
előtt és így a jelenlegi vezetésre kemény feladatok, hárulnak, de
valahogy követni kellene a felsorolt városok gyakorlatát.
– Milyen programokat terveznek erre az évre?
– Az elmúlt évben az egész Dunántúlon egyedül egyesületünk
csatlakozott a „Születés Hete” című országos programsorozathoz.
Idén is megszervezzük májusban a rendezvényt, s ezúttal is
a témához értő neves szakembereket hívunk előadóknak. Ezen
kívül tavasszal már csak úgynevezett családi, sport- és túra napokat
tervezünk. A régi nagy családi programjaink közül remélem,
hogy ismét sikerül megtartanunk a farsangi bált, amelyet
azért tartok fontosnak, mert ezek a vidám rendezvények hozzák
össze igazán a családokat, együttlétre, közös készülődésre, gondolkodásra,
cselekvésre késztetnek. Aztán jön majd a hagyományos
nyári balatonberényi táborozás, amellyel egy-két családnak
lehetővé tudjuk tenni az egyébként saját erőből nem megvalósítható
nyaralását. Az év végén pedig természetesen megtartjuk
az elmaradhatatlan karácsonyváró összejövetelünket is.
– A helyi önkormányzati választásokon az ország más településein
NOE-jelöltek is indultak. Ez politikai értékvállalást jelent?
– Összességében úgy gondolom, hogy a nagycsaládosok többségében
felelősen gondolkodó, a nemzet megmaradásáért tevőlegesen
is cselekvő emberek, amit a helyi önkormányzati választásokon
szerte az országban a NOE-színekben induló jelöltek sikerei
is bizonyítanak. A három- és többgyermekes, de mondhatjuk,
hogy az általában gyermekes, gyermeket tervező családok
országos érdekképviseletét ellátó húszéves NOE pártpolitizálástól
magát közismerten távol tartó, mindenféle világnézetű nagycsaládot
magába fogadó, kiemelten közhasznú társadalmi szervezet.
A Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesülete, mint a NOE
tagegyesülete szintén ezekhez az elvekhez tartja magát. Úgy
gondolom, az ország jövője érdekében a nagycsaládokat erkölcsileg
és anyagilag jobban meg kellene becsülni, politikai irányvonaltól
függetlenül. Horváth Attila
A nagycsaládosok
nem adják fel
Magyar József
7 A hét témája: áremelkedések 2007-ben a megszokottnál is drasztikusabb áremelések
sújtják az állampolgárokat. A helyzetet tovább rontja, hogy
immár olyasmiért is fizetnünk kell, amiért eddig nem kellett.
Vizitdíj, dobozdíj, kórházi napidíj- már betegnek lenni sem
érdemes. Cikkünkben előbb az országos változásokat, majd a
helyi szolgáltatások árainak emelkedését vesszük górcső alá.
Vizitdíj, kórházi napidíj, nyilvános várólista és gyógyszerdrágulások
– a legtöbb változás az egészségügyben lesz 2007-ben.
Január tizenötödikétől a gyógyszerár-támogatás csökkenésével
egyes készítmények ára csaknem a duplájára emelkedik, de
olyan is lesz (például a koleszterinszint-csökkentő szerek), amelyekért
a korábbi ár háromszorosát kell fizetni. Tb-támogatás eztán
már csak a legolcsóbb készítményekre jár. Az eddig ingyenes
gyógyszerekért háromszáz forintos dobozdíjat kell fizetni.
Február közepétől minden egyes orvoslátogatás háromszáz forintba
kerül és ugyanennyi lesz a kórházi kezelés napi díja is.
Aszociálisan rászorulóknak is kell fizetniük, azonban az ő esetükben
a díj összegét a különböző jogcímeken folyósított ellátásba
„építik bele”. A kompenzációs rendszer lényege, hogy a szociálisan
rászorulók évente legalább 12 vizitre jutó kedvezményt
kapnak. A kompenzáció körülbelül 1,7 millió embert érint.
A gáz ára egyelőre nem emelkedik, a támogatási rendszer változása
miatt azonban több ezer családnak a korábbi összeg másfélszeresét
kell fizetnie a fűtésért. Azoknak a családoknak
ugyanis nem jár támogatás, ahol az egy főre jutó havi jövedelem
eléri a 93 ezer forintot. A postán is többet kérnek: egy szimpla
levél feladása például éves szinten 18-19 százalékkal kerül többe,
de drágul a csomagküldés és a postautalványok felvétele is.
A helyi szolgáltatások is eltérő mértékben drágulnak. A települési
szilárd hulladék elszállításáért átlagosan 10,81 százalékkal
fizetünk majd többet. Az autóbuszokat húsz százalékkal magasabb
díjért vehetjük igénybe, igaz, cserébe ismét járat közlekedik
majd a Városkaputól a Vasútállomásig, továbbá megvalósul a
kiskanizsai körjárat is, amely a Pápai utca érintésével a városrész
két felét köti össze. Átlagosan tíz százalékkal fizetünk többet a
vízért, habár díjemelés nem lesz, de a szolgáltató bevezeti az
úgynevezett rendelkezésre állási díjat. Akéményseprő szerencsét
hoz és hét százalékkal többet visz, míg a folyékony hulladékot a
tavalyihoz képest tizenkét százalékkal drágábban viszik el.
– A hulladékszállítási díj megállapítását jogszabály, kormányrendelet
és szerződés szabályozza, a 242/2000-es kormányrendelet
szól a közszolgáltatások díjának megállapításának
részletes szempontjairól – mondta Horváth Balázs, a
Saubermacher-Pannonia Kft. ügyvezető igazgatója. – Az önkormányzattal
még 2002-ben megkötött megállapodásunk is kitér
erre, s nyilván a mindenkori díjat befolyásolja a közgyűlés döntése
is. A szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások díját úgy
határozza meg, hogy összegyűjti az adott évben felmerülő költségeket,
ezek alapján megbecsüli a következő évben várható
költségek mértékét, amiben figyelembe veszi az adott időszakra
kalkulálható, tervezhető gazdasági változásokat. Így készül el a
költségkalkuláció, s vele párhuzamosan -általában több variációban-
a díjkalkuláció is. 2006. esetében sajnos, a tavalyi évre
tervezett áremelés mértéke olyan várakozásokhoz társult, amelyek
a valóságban teljesen másként alakultak. Ezért nem szerencsés
összevetni a díjemelés mértékét az aktuális inflációval, hiszen
a mi költségeink összetevői teljesen mások, mint azoké az
áruké és szolgáltatásoké, amelyek abban a bizonyos fogyasztói
kosárban találhatók. Ráadásul, ha arra utalok, hogy a 2006-ra
előrevetített három százalékos inflációból hat-hét százalék lesz,
belátható, hogy nehezen lehet kalkulálni a következő év gazdasági
kimenetelét. 2007-re is megfogalmaztunk egyfajta elképzelést,
amelyben jelentős hányadot képvisel a depónia használatának,
a hulladéklerakásnak a költsége. Ez jelentős mértékben
változott. A többi költség ez alatt növekedett, 5,5-től 14 százalékig
terjedő mértékben. Ez azt jelenti, hogy a díjaink 2006-ról
2007-re átlagosan 10,8 százalékkal nőttek, azonban az emelés
eloszlása nem egyforma. Az egyes edényméretekhez kapcsolódó
díjakat úgy állapítottuk meg, hogy a kisebb edényméretek ürítése
nagyobb, a nagyobbaké kisebb mértékben drágult. Ezzel talán
megállítható egy kedvezőtlen tendencia, ugyanis a lakosság
egyre nagyobb mértékben cseréli le a nagyméretű edényeket kisebbekre.
A Délzalai Víz-és Csatornamű Rt. nem emelt árat, azonban
bevezette az úgynevezett rendelkezésre állási díjat, ami mégis
csak mintegy tízszázalékos átlagos díjemelkedést jelent.
– Január elsejével Nagykanizsán nem változott a víz- és a
csatornadíj, viszont bevezettük az úgynevezett rendelkezésre
állási díjat, amelynek a mértékét előzetes számítások alapján
határoztuk meg – mondta lapunknak Zajzon Imre, a szolgáltató
műszaki igazgatója. – A következő havi számlák már ennek
figyelembe vételével készülnek. A rendelkezésre állási díj nem
újdonság, hiszen azt a másik három szolgáltató már korábban
bevezette. Úgy véljük, hogy így igazságosabbá válik a fogyasztók
teherviselése, természetesen a fogyasztástól függően ez
minden ügyfelünk esetében más és más összegű díjemelkedést
takar.
– A rendelkezésre állási díj a cég fix, állandó költségeit fedezi,
gondolok itt például a készenlét, ügyelet költségére, az ügyfélszolgálat
működésének költségére, amibe beletartozik a számlaküldés
postai díja is – fűzte még hozzá a Zajzon Imre által elmondottakhoz
Korczné Kocsis Piroska gazdasági igazgató. – Az
új díjjal a februári számlákon találkozhatnak fogyasztóink. Fontos
tudni, hogy az alapdíjat fogyasztási hely után kell fizetni, tehát
a mértékét nem befolyásolja, ha valakinek több mérője van.
Társasházak esetében a főmérő után kell fizetni az alapdíjat, ha
csak a főmérőt kell olvasnunk. Ha azonban megállapodás alapján
az almérőket is olvassuk, akkor almérőnként számlázzuk ki
az alapdíjat. Ha egy lakásban több almérő van, akkor is egy fogyasztási
helynek minősül.
A szolgáltatók közül a Zala Volán emelte a legnagyobb mértékben,
csaknem húsz százalékkal a díjait. Igaz, cserébe megvalósulhat
az utazóközönség két rég óhajtott vágya is: a társaság
visszahozza a korábban megszüntetett, a Városkapu körúttól
a vasútállomásig közlekedtetett autóbuszjáratot, valamint
elindul a Kiskanizsa két fele közötti összeköttetést biztosító új
körjárat is.
A legszolidabb díjemelést (ha lehet ezt mondani ilyesmire) a
Füstfaragók Kft. hajtotta végre, a tavalyinál csupán hét százalékkal
kér többet a szolgáltatásért. Szalai Zoltán ügyvezető érdeklődésünkre
elmondta: ők is kénytelenek a minimálbér, az adók,
a járulékok növekedéséből, az üzemanyagok árainak változásából
fakadó többletköltségeiket áthárítani a fogyasztókra. Cserébe
viszont tartják az eddigi színvonalat.
Horváth Attila
2007: megfizetünk mindenért
Katedra Sajni József lapunknak elmondta: már korábban
is működtek intézményfenntartó társulások,
adott esetben Nemespátró és Liszó önkormányzata
hozzájárul a Nagykanizsa által fenntartott
miklósfai intézmény működtetéséhez. Most
csatlakozott a társuláshoz Belezna is, ahol az iskolában
tanuló gyerekek létszáma drasztikusan
lecsökkent. Az iskolaigazgató azonban úgy véli:
az idő mára meghaladta az intézményfenntartó
társulásokat, a finanszírozás változása más típusú
együttműködésekre ösztönzi a fenntartókat
és az intézményeket. Elképzelése szerint ha
a többcélú kistérségi társulás átvenné a várostól
az iskola fenntartását, még hatékonyabban lehetne
működtetni a miklósfai intézményt, hiszen
olyan normatívákhoz juthatna hozzá így a
fenntartó, amelyeket a jelenlegi formában nem
képes megszerezni. Ráadásul így akár közösségi
autóbusz vásárlásához, sőt, a működtetés során
felmerülő költségek fedezetéhez is lehet
normatív támogatást lehívni. A járművet nem
csak a gyerekek használhatnák, hanem üres idejében
akár bérbe is lehetne adni, illetve más célokra
is igénybe vehetnék. Sajni József azonban
hangsúlyozta azt is: fontos, hogy a kistérségek
és az intézmények egyaránt olyan garanciákat
kapjanak a további finanszírozást illetően, hogy
ne kelljen néhány év múlva esetleg megbánni
egy ilyen nagy horderejű döntést. Amennyiben
megbizonyosodnak a felől, hogy az intézmények
a kistérségi társulások által gazdaságosabban
működtethetőek, akkor talán az önkormányzatok
is könnyebb szívvel mondanak le az
egyre nehezebb körülmények között működtetett
oktatási intézményekről.
Horváth Attila
Fenntartót váltanának
a hatékonyság érdekében
Sajni József igazgató megfontolandónak
tartaná, hogy ne a város, hanem a többcélú
kistérségi társulás vállalja át a Miklósfai
Általános Iskola fenntartását.
A közelmúltban lezárult Pannonhát Tájpark
„Harmóniában a természettel” című
Osztrák-Magyar Phare CBC-program során
egy tanösvényt hoztak létre a Csónakázó-tónál,
amelyhez kapcsolódóan egy útmutató is
készült a város iskolásai számára.
Kobán Ildikó projektmenedzser elmondta: a
Pannonhát Tájpark első tanösvényét hozták létre
a Csónakázó-tónál tavaly ősszel. Ehhez kapcsolódóan
készült egy tankönyv is, amely a
mintegy 11,7 kilométer hosszúságú ösvény
mentén kialakított megállóhelyek, tanösvényállomások
környezetében élő növény- és állatfajokat
állomásonként csoportosítva mutatja
be. Az ösvény mentén információs táblák is
könnyítik az egyes élőlények beazonosítását,
így a könyvben és a transzparenseken elméletben
tanulmányozható növény- és állatfajok kis
szerencsével fizikai valójukban is megszemlélhetőek
a nyomvonalon kijelölt élőhelyeken. A
kiadók a kistérség más látványosságait is szeretnék
hasonló könyvekben bemutatni, amelyek
– a szükséges források megszerzése utánfolyamatosan
jelenhetnek meg a következő
időszakban.
– Bár ez a kis útmutató csak a Csónakázótó
mellett kialakított tanösvényt, az ott tanulmányozható
élőhelyeket mutatja be, azt szeretnénk,
ha a további kötetekben a kistérség
egyéb természeti látványosságai mellett a lakókörnyezet
teljes rendszerét, az ipar, a mezőgazdaság,
a kultúra fejlődésének mozzanatait,
a korábban az adott településen élt emberek
életvitelét, mindennapjait, hagyományait
is megismertethetnénk a diákokkal –
mondta el Polai György, a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása munkaszervezetének
vezetője. – Ugyanis meggyőződésünk,
hogy a gyerekek csak akkor tudják értékelni a
mai kor technikai vívmányait, ha megismerik
a múltjukat is. Vannak már kezdeményezések
arra, hogy ne csak a nagykanizsai Csónakázó-
tó környékét mutassuk be egy tankönyvben,
hanem hasonló módon jelenhessenek
meg a kistérség többi településének látványosságai
is. (-ha-)
Útmutató készült az ösvényhez
IN MEMORIAM
MIHA TAMÁS
Tanár Úr! Micsoda korban éltél,
mégis hittél, s mi vezetett, karolt, s
ölelt át? Tanító, s tanítvány voltál,
támolygó és bátorító, gyenge és bátor.
Harcod a mindenért folyt, család
és iskola, egyén és közösség benned
szerényen egy volt. Szívszorító magánnyal
a halállal szemben egyedül
nem bírtál, de harc volt a javából.
Nem adtad el lelked hiába. Benned
rákvulkán ömlött, s te csatáztál,
harcról-harcra, hogy volt erőd bírni
bízva, s remélve a lehetetlenben. Bíztunk
és bíztál, de hiába.
Most mi öltözünk gyászruhába, s
körülvesz a nagy család, az iskola és
a város. Ott dobolnak, zengnek mindannyiunkban
Pilinkszky sorai: „Mert
fogadásukra már készen, akár egy
megnyíló karám, kapuit vadul széttaszítva
sarkig kitárult a halál.” …és
bennünk is a hiány kitárt kapuin ott
zörög megmásíthatatlanul, hogy nem
éltél hiába. Nyomot hagytál. őrzi
emléked a tudat, s képed bennünk
örökre megmarad. S az idő, mely
végtelen, s könnyű teherként szakadt
ránk, nincsen már jelen, nincsen
múlt, minden emlék a semmibe hullt.
Te győztél, ha nem is bírtad tovább,
egy másik dimenzióban leltél új
hazát.
Dezső Ferenc
A kormány által végrehajtott
tíz százalékos óraszámemelés
miatt tömeges pedagógus-
elbocsátás indulhat el
országszerte. Szmodics
Józsefné, a Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sport
Osztályának vezetője érdeklődésünkre
elmondta: városunkban
mintegy nyolcvan
főt érinthet az intézkedés, ám
e szám még jelentősen mérsékelhető
– jelenleg is ezen dolgoznak
a szakosztály munkatársai.
Az osztályvezető azt
mondta: elképzelhető, hogy a
pedagógusok nagyobb hányada
a korengedményes
nyugdíjazás lehetőségét kéri,
s számos munkavállaló határozott
idejű szerződése is a
közeljövőben jár le. Az elbocsátandó
pedagógusok száma
a tervek szerint az intézményrendszeren
belüli áthelyezésekkel
tovább csökkenthető –
véli Szmodics Józsefné.
-horváth-
A legkisebb
vérveszteséggel
Kultúra 9
Megújult és kibővített szolgáltatásokkal várják az olvasókat
a Halis István Városi Könyvtárban az új évben. A bibliotéka
munkatársai sajtótájékoztatón ismertették a friss kínálatot,
amely egyúttal jó alkalmat kínált a zalai és muravidéki költők
megzenésített verseit tartalmazó Tükörcserepek című lemez
sajtóbemutatójára is.
Czupi Gyula igazgató először a Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő
Rendszer, azaz a nagyKAR újdonságairól szólt. Elmondta:
a www.nagykar.hu címen elérhető, a könyvtár által létrehozott és
működtetett információs portál ma már hatvan gigabájtnyi anyag
hordozója, a portálon könyvek, könyvrészletek, folyóiratok teljes
évfolyamai és zenei tartalmak várják az olvasókat. Naponta 250-
300 látogató használja a nagyKARt, az indulás óta eltelt időszakban
már csaknem kilenc gigabájtnyi anyagot töltöttek le az olvasók.
Csaknem négyszáz a regisztrált látogató, akik olyan tartalmakhoz
is hozzáférnek, amelyekhez a többi, regisztráció nélkül
böngésző felhasználó nem. Előbbiek aktívan részt vehetnek például
a portál alakításában, formálásában is, egy beszélgető-szoftver
segítségével közvetlenül a könyvtáros szakemberekhez fordulhatnak
problémáikkal, így személyre szabott segítséget kaphatnak –
egyébként az idei év könyvtáros-mottója is ebből fakad: 2007 – a
segítő nagyKAR éve. Újdonság, hogy elérhetővé válnak az egyes
közintézmények munkatársainak telefonszámai is, egy úgynevezett
„flotta-telefonkönyv” révén.
Azonban nem csak a virtuális világ gazdagodott, hanem a fizikai
is. Január másodika óta újabb dokumentumfajtákkal bővült a könyvtár
kínálata: immár DVD és hangos könyv is kölcsönözhető. Kocsis
Katalin, a zenei részleg vezetője elmondta, hogy a DVD-beszerzés a
videokazettákéval azonos értékrend mentén történik, azaz a továbbiakban
is a valódi értékeket részesítik előnyben, szemben a manapság
oly divatos akciófilmekkel. Az olvasók 150 darab DVD közül válogathatnak,
s minden bizonnyal nagy igény mutatkozik majd a szintén
újdonságnak számító hangos könyvek iránt is.
Az új szolgáltatásokat ismertető sajtótájékoztató egyúttal lemezbemutató
is volt: a két zeneszerző, Lukács Sándor és Kardos Endre
ízelítőt adott abból a lemezből, amely Tükörcserepek címmel jelent
meg a közelmúltban, s zalai és muravidéki költők megzenésített verseit
tartalmazza. Az alkotások között három nagykanizsai szerző,
Bakonyi Erzsébet, Kardos Ferenc és Pék Pál költeményei is megtalálhatóak.
A Zalaegerszegi Zenés Egyesület, a Zalai Írók Egyesülete
és a Pannon Tükör folyóirat együttműködésében megjelentetett
negyven perces albumon tizenkilenc költő húsz verse hallható, s olvasható
is párhuzamosan, a lemezhez mellékelt kis könyvecske
révén. Aszerzők azt remélik: lesz folytatása az albumnak, az viszont
már szinte biztos, hogy a közeljövőben megzenésítik Pék Pál több
költeményét is, amely azzal a kismonográfiával együtt lesz megvásárolható,
amely a költő munkásságát hivatott bemutatni.
Horváth Attila
DVD, hangos könyv, Tükörcserepek
Igazi karácsonyi hangulatot varázsolt december 20-án este
Nagykanizsa Város Vegyeskara a Felsővárosi Templomba. A
bemutatott művek többségét nagy sikerrel énekeltek el néhány
nappal korábban a bécsi Városházán, ahová a polgármesteri
hivatal adventi ünnepségeire hívták meg a kórust.
Bálint Győző programigazgatót arról kérdeztük, hogy milyen
évet tudhat maga mögött a vegyeskar.
– Nagyon szép évet tudhat maga mögött a kórusunk. Több fellépésünk
volt Nagykanizsán, Schubert gyönyörű G-dúr miséjét különböző
templomokban is elénekeltük. Felléptünk például a szilvágyi
pajtaszínház avatóján, ami azért is nevezetes, mert ebben a
községben 100 éve nem énekelt vegyeskar. Résztvettünk a Kendlimajorban
megrendezett Nemzetközi Művészeti Akadémia megnyitóján
is. Közben készültünk Mozart Requiemjének a bemutatójára.
Közel 200 lelkes amatőr és hivatásos énekes, muzsikus fogott
össze a nem mindennapi cél érdekében. Kórusunk nagyon szerencsés,
mert olyan zeneszerző-karnagyunk van, aki sok jó művet írt
már nekünk. Az In navitate dominum című karácsonyi kantátája
most először hangzott el a kanizsai közönség előtt.
– Műsorukban vendégkórusként a Bathyány Gimnázium Virág
Benedek Ifjúsági Vegyeskara is fellépett, Cseke József karnagy
vezényletével.
– A Mozart-hangversenysorozat fogadtatása és sikere megerősített
minket abban, hogy minden nehézség, buktató ellenére érdemes dolgozni,
van igény erre a műfajra. Kórusunknak emiatt állandóan bővülnie
kell, fiatal, friss hangokra van szükségünk. Ezért a nem titkolt
célért nagyon szívesen éneklünk együtt fiatal együttesekkel, reménykedve
abban, hogy a középiskolát kijárva nálunk énekelnek tovább.
És titkon abban is bízunk, hogy aki visszajön Kanizsára az iskolái elvégzése
után, az egy kicsit értünk is jön vissza. Városunkban egyébként
nagyon sok jó muzsikus dolgozik. Zeneiskoláinkban több ezer
gyermek tanul, és bizony nagyon sok tehetség van közöttük. Ez teszi
lehetővé azt a sok remek koncertet, amelyet a Nagykanizsai Ifjúsági
Vonós Zenekar ad Jakobovics Árpád vezetésével. ők és Bakaja Zoltán
hegedűművész is vendégeink voltak. A műsor zárórészében népszerű
karácsonyi dallamok hangzottak el Hajdú Sándor feldolgozásában,
szólót énekelt Nagyné Kardos Eszter, Horváth Szilárd, és nagy
tapsot kapott a két kislány, Bagarus Nórika és Molnár Bernadett.
– A legközelebbi terveikről is hallhatnánk?
– Nyári, vízparti, szabadtéri hangversenyen tervezzük előadni a
Carmina Burana-t a három helyszínen, Keszthelyen, Zalaegerszegen
a Gébárti-tónál és itthon, a Csónakázó-tó partján. Reméljük,
hogy az önkormányzatoknál azt a támogatást, amit a Mozart
Requiem bemutatójára felajánlottak, a nyári produkcióra is megpályázhatjuk.
(-bakonyi-)
Bécsi ősbemutató és tóparti hangverseny
Találékony ember a
magyar: most éppen a
gázártámogatás megszerzése érdekében
folyamodtak több ezren kisebbnagyobb
trükkökhöz országszerte. Az
önkormányzatoknál, az okmányirodáknál,
a szolgáltatók irodái előtt
mindenütt – így Nagykanizsán is –
több méteres sorok kígyóztak az elmúlt
napokban, hogy átjelentsék saját lakcímükre
a nagymamát, a nagypapát,
az unokatestvért, vagy éppen (gondolom,
legvégső esetben) az anyóst. A
kormány kompenzációs csomagja
ugyanis azt mondja ki, hogy az igénylő
akkor jogosult a támogatásra, ha az
egy háztartásban élők fejenkénti havi
nettó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum három és
félszeresét, azaz a 93.905 forintot.
Nem csoda, ha mindenki abban látta a
megoldást, hogy növelte a család,
pontosabban az egy háztartásban élők
létszámát, így hát, akit lehetett, egy
lakcímre jelentettek be. Amúgy valószínűleg
a magyar rátalált a hajléktalan-
probléma leghatékonyabb megoldására
is: ugyanis a jó ügy érdekében
sok helyütt fedél nélküliekkel költöztek
össze – igaz, csak papíron. Persze, jó,
ha a részletekre odafigyelt az ember,
ugyanis nem árt, ha az is a lakásban
él, akinek a nevére jön a számla, hiszen
ő kapja majd a támogatást…
Horváth Attila
10 Mozaik
Átjelentősdi
Hamarosan indul az első, felnőttek számára meghirdetett OKJ-s tanfolyam a Móricz
Zsigmond Művelődési Házban, amely még korábban nyert uniós pénzt egy új szolgáltatás,
a felnőttképzés meghonosítására.
Farkas Tibor igazgató lapunknak elmondta: az általa irányított intézmény a Pécsi Regionális
Képzési Központtal, a szepetneki Királyi Pál ÁMK-val és a Zalaszentgróti Városi Művelődési
Központtal közösen sikerrel nyújtott be pályázatot az Európai Unió Humán Erőforrásfejlesztési
Operatív Programjához (HEFOP) felnőttképzés bővítésére. A mintegy negyvennégymillió
forintos program keretében a konzorciumi partnerek mindegyikénél összesen hat
munkatársat felnőttképzési referenssé képeznek, aminek révén valamennyi intézményben lesz
olyan szakember, aki jártasságot szerez felnőttképzések lebonyolításában. Farkas Tibor szerint
ez különösen fontos, mert a felnőttképzések révén többletbevételhez juthatnak az intézmények.
A projekt másik elemeként valamennyi, a pályázatban részt vevő intézménynél
nyolc-nyolc számítógéppel, nyomtatókkal, projektorral felszerelt munkaállomásból álló képzőhelyet
alakítottak ki. Apályázat biztosított forrásokat egy úgynevezett minta-tanfolyam lebonyolítására
is. A kanizsai képzésen eladástechnikát, kommunikációt és marketing-ismereteket
tanulhatnak az érdeklődők, s elsajátíthatják a számítógép-használat alapjait is. (-ha-)
Művelődési házból képzőközpont
JANUÁR 15. (HÉTFő) Lóránt és Lóránd
A Loránd férfinév a Lóránt név legrégebbi magyar alakváltozata,
végső soron a Roland férfinévből származik. Az eredeti germán
név elemeinek jelentése: dicsőség, hírnév és merész.
JANUÁR 16. (KEDD) Gusztáv
A Gusztáv északi svéd eredetű férfinév. Elemeinek jelentése:
harc + támasz, illetve: gótok támasza.
JANUÁR 17. (SZERDA) Antal, Antónia
Az Antal latin eredetű férfinév. Arómai Antonius nemzetségnévből
származik, melynek eredeti jelentése ismeretlen. Női párja az Antónia,
mely szintén latin eredetű, jelentése: herceg, fejedelem, előljáró.
JANUÁR 18. (CSÜTÖRTÖK) Piroska
A Piroska, a latin Prisca névből származik, a magyarban Piriska,
majd ebből Piroska lett. A Prisca eredeti jelentése: régi, ősi, tiszteletreméltó.
Anév hangalakjának változásában a régi magyar Piros
név hatásának, illetve magának a piros szónak is szerepe lehetett.
Ez a nap a népi jóslásban „Negyvenes nap”, ami azt jelenti,
hogy e nap időjárása egyezni fog az egy vagy két holdváltozásra
bekövetkező időszak hőmérsékletével, csapadékmennyiségével.
JANUÁR 19. (PÉNTEK) Sára, Márió
A Sára héber eredetű bibliai női név, jelentése: hercegnő, uralkodónő,
fejedelemasszony. A Márió latin eredetű férfinév, a
Máriusz név olasz megfelelője.
JANUÁR 20. (SZOMBAT) Fábián, Sebestyén
A Fábián latin eredetű férfinév, jelentése: a Fabius nemzettséghez
tartozó. Női párja a Fabiána. ASebestyén latin-görög gyökerű
férfinév, jelentése: Sebestia városából való; magasztos; felséges.
A két vértanú ünnepe az első tavaszébresztő nap. Ekkortájt
kezdenek a fák mézgásodni, nedvet szívni. Fábián a pestisesek,
Sebestyén a nyilasok, puskások, védőszentje.
JANUÁR 21. (VASÁRNAP) Ágnes
Az Ágnes görög eredetű női név. Jelentése: szűzies, tiszta, szemérmes.
A latin agnus (bárány) szóból eredhet, de ez csak a
hasonló hangzás miatt lehetséges magyarázat.
Kalendárium
A január a népi hagyomány szerint Boldogasszony és Fergeteg hava
Mozaik 11
Hegedűs Zsuzsanna igazán
különleges hobbit űz:.
helyiségek, szobák, üzletek
falait díszíti mesefiguráival,
versenymotorokkal, vagy
saját kompozícióival, attól
függően, ki mit kér.
– A falfestés ötletét az
unokahúgom születése adta.
Másfél éve született Kitti, s
amikor a szobája falára képeket
festettem, sokak tetszését
elnyerte – válaszolta Hegedűs Zsuzsanna az iparművészeti szakközépiskolát,
majd főiskolát végzett rajztanár. – Édesanyámnak pedig
az a gondolata támadt, hogy folytassam tovább, mert szerinte
ebből megélhetnék. Később egyre többen ösztönöztek, először csak
a rokonok, barátok, majd távolabbi ismerősök kerestek meg. Folyamatosan
próbáltam elhelyezkedni, de sajnos a város nem tudott
olyan állást biztosítani, ami egy diplomás emberhez méltó. Ha nincs
megrendelésem, hobbiból magamnak, vagy a család részére rajzolok.
Érdekel az üvegfestészet, az akvarell, a vegyestechnika, a pasztellkréta.
Az olajjal most ismerkedem. Kikapcsolódásként képzőművészeti
könyveket olvasok, gyakran járok a Szombathelyi Képtárba,
a pécsi és a budapesti galériák különböző kiállításaira.
– Tervez önálló bemutatkozást, kiállítást?
– A falfestészetbe annyira belemélyültem, hogy most nincsenek
újabb képeim, kiállításra még nem gondoltam. Túl vagyok
egy ajándékozási hullámon, karácsonyi ajándékként a rokonságban
mindenkinek az egyéniségéhez illő képeket készítettem keretezett
falapra, vagy vászon lámpaernyőre.
– Ha valaki a kutyájáról, vagy saját magáról szeretne portrét
készíttetni, mi a teendője?
– Fotók, vagy modell alapján is festek. Van, aki pontos elképzeléssel
keres fel, megmondja, hogy mesefigurákat, tengert, vagy
még csak a vágyaiban szereplő versenymotort szeretne látni a szobája
falán, de az is előfordul, hogy először megnézem a falfelületet,
majd én viszek vázlatokat. Az a célom, hogy jó hangulatot, kellemes
környezetet teremtsek az emberek számára. Bár rengeteg
színt használok, azokat úgy válogatom össze, hogy ne legyen hivalkodó,
zavaró. Az egyik belvárosi fodrászüzlet falára festett képeimről
megjegyezték, hogy új lendületet, új környezetet teremtettek,
megváltoztatta a vendégek, és az ott dolgozók hangulatát. Első
munkáim közé tartozott a Zalaegerszegi Városi televízió felkérése,
melyben a város nevezetességét, kultúráját, hagyományait
kellett egy kompozícióban összefoglalnom. (-bakonyi-)
Falra festett álmok
A 17. században élt
holland festő, Rembrandt
bibliai rézkarcaiból
nyílt kiállítás január
elején, a Halis-könyvtárban.
A tárlatot, készülő
könyvének anyagából
állította össze Dr.
Reisinger János irodalomtörténész,
az irodalomtudományok
kandidátusa.
Kísérleti jelleggel
elsőként Nagykanizsán,
Rembrandt öltözékébe
bújva elemezte
a bibliai tárgyú képeket és azt próbálta megfejteni, miért pont azokat a témákat, és miért
pont így ábrázolta Rembrandt. Afestő legfőbb témája a Tékozló fiú ábrázolása volt,
amit az európai művészet nagyon sokféleképpen fogalmazott meg. A megnyitót követően
az irodalomtörténész vetített képes előadáson is ismertette a képek történetét, s
hangsúlyozta: nem csekély, amit Rembrandt meglátott. Ma azért nem észlelik mindezt
az emberek, mert sem a Bibliát, sem őt, s ami még ennél is szomorúbb, a saját életüket
sem ismerik. Reméli, a művek hozzásegítenek ahhoz, hogy ne tudatlanságban és
gonoszságban teljen el az élet, hanem abban, ami felsőbb megvilágítással is emberi
életnek nevezhető. A kiállítás január 18-ig tekinthető meg. (B.Zs.)
Rézkarcok Rembrandtól Marketing,
kicsit másképp
Egészség Bár az Országos Gyógyszerészeti Intézet
decemberre ígérte, mégis csak
most tette közzé a patikán kívül is árusítható
gyógyszerek listáját. A 289 készítmény
többsége vitamin, orrcsepp,
köptető szirup, illetve meghűlés elleni
forró ital. A szupermarketekben és a
benzinkutakon ezek mellett kapható
lesz még láz- és fájdalomcsillapító is.
A patikaliberalizáció miatt azonban az
Egészségügyi Minisztérium felülvizsgálta
a nem vényköteles gyógyszereket,
s döntött többek között arról, hogy csak
receptre lehet majd kapni a két leggyakrabban
használt fájdalomcsillapítót, az
Algopyrint és a Quarelint. Indokolták ezt
azzal, hogy ezeknek a gyógyszereknek
súlyos mellékhatásai is vannak, vesekárosodást
és vérképeltérést okozhatnak. E
készítmények tehát még ebben a hónapban
receptkötelesek lesznek.
Vényköteles lesz
az Algopyrin
Ilyenkor télen ajánlatos minél több mézet
fogyasztani, ugyanis az egyik legértékesebb
táplálékunk, s egyben az egyik
legjobb energiaforrásunk: közel 80 százalékban
szőlő- és gyümölcscukrot, 17 százalékban
vizet, s néhány százalékban szaharózt
tartalmaz. Ezért rendkívül gyorsan
felszívódik, a kevesek által ismert vértisztító
hatása miatt fiatalítja, frissíti a
szervezetet, kiváló segítség nemcsak a fáradtság,
de a különböző betegségek leküzdésében
is. Ennek ellenére Magyarországon
a méz méltatlanul háttérbe szorul
mindennapi táplálkozásunkban.
A méz a fagyos reggeleken fejti ki igazán
áldásos hatását: mivel gyorsan felszívódik,
kiválóan képes pótolni testünk hideg
miatti hőveszteségét.
– A méz a legösszetettebb élelmiszerek
közé tartozik, mert a nagy tömegű cukor
mellett rendkívül sokféle ásványi anyagot,
vitamint tartalmaz – magyarázza dr.
Kustán László méhész. – Segítségével
megelőzhetők a betegségek, illetve betegség
esetén segítik, gyorsítják a lábadozást,
a szellemi-fizikai energiák visszanyerését,
a felépülést, gyógyulást. A méz hatására a
sejtek hatékonyabban használják fel az
oxigént, ezáltal jelentősen növelhető a teljesítőképességünk.
Ez megmagyarázza,
hogy például a sportolók miért fogyasztják
rendszeresen a versenyek előtt. Hatása valóban
csodás: a cukorbetegség kivételével
gyakorlatilag szinte minden betegség
megelőzésére, kezelésére alkalmas. A vitaminok
közül A-, Bl-, B2-, B6-, C-, G-, Hvitamin,
az ásványi anyagok közül pedig
kálium, foszfor, réz, nátrium, vas, kén, s
több esszenciális aminosav található benne.
Ezért fontos minél nagyobb szerepet
szánni táplálkozásunkban a méznek és a
többi méhészeti terméknek. A teljesség
kedvéért azonban azt is meg kell említenem,
hogy cukorbetegek természetesen
csak az orvos tudtával és irányításával
fogyaszthatnak mézkészítményeket.
Hogy melyik méz a legjobb? A megfelelően
előállított mézek közül természetesen
mindegyik ajánlható, ám beltartalmi
szempontból mindenképpen a vegyes méz
rendelkezik a legoptimálisabb „paraméterekkel”.
A legkedveltebb mégsem ez, hanem
az akácméz, mert kevésbé kristályosodik,
s több benne a gyümölcscukor, ami
édesebb, mint a glükóz, ezért az akácmézből
kevesebb is elég. Horváth Attila
A csodás hatású méz
Kustán László:
A méz minden formában egészséges
Hozzávalók: 25 dkg méz, 15 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 4 tojás, 25 dkg
liszt, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 1 késhegynyi őrölt fahéj, 1 késhegynyi szegfűszeg,
fél citrom reszelt héja, 1 evőkanál fehér csemegebor, 1 dkg vaj.
A mézet meglangyosítjuk és a kristálycukorral, a vaníliás cukorral, valamint a
tojássárgákkal habosra keverjük. Beletesszük a szódabikarbónát, a lisztet, a fűszereket,
a reszelt citromhéjat, jól elkeverjük, és a borral ízesítjük. A végén hozzáadjuk
a felvert tojásfehérjéket is. Vajjal kikent, liszttel meghintett körülbelül 1 literes
sütőedénybe tesszük (őzgerincforma, tortaforma) és mérsékelten meleg sütőben
160°C-on megsütjük.
Mézes pite
A „Batthyány Lajos Középiskoláért” Alapítvány Kuratóriuma
Az alapítvány kuratóriuma és az iskola közössége
tisztelettel és szeretettel hívja és várja mindazokat,
akik az iskola célkitűzítéseit
támogatják és lehetőségük van a részvételre.
Belépőjegyek
a Batthyány Lajos Gimnázium titkárságán személyesen,
levélben, vagy telefonon igényelhetők.
A bál helyszíne:
István Fogadó
(Sormás, a 7-es főútvonal mellett)
Az oda- és visszautazáshoz igény esetén autóbuszokat biztosítunk!
2007. január 20-án, szombaton 19 órától
rendezi hagyományos ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
13 Városháza Képviselői fogadóóra
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök 2007. januárjától fogadóórát
tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos
Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
December közepétől új helyen, a kórház területén, a mentőállomás
mellett folytatja munkáját a háziorvosi ügyelet. Az október
elejére tervezett átköltözés, a működéshez szükséges engedélyek
szerzésének elhúzódása miatt csak most történhetett meg.
A régi, több helyen működő, kevésbé felszerelt rendelőket,
egy korszerű, központosított felnőtt- és gyermekorvosi ügyelet
váltotta fel. A 296 négyzetméteres új épületben 3 orvosi
rendelőt, betegmegfigyelőt, 8 pihenőszobát, várótermeket és
fertőző várót alakítottak ki, valamint 1,5 millió forint értékben
új berendezések is kerültek az ügyeletre. Fotocellás ajtókat
szereltek fel, amelyekkel mozgáskorlátozottak számára is könnyen
megközelíthetővé tették a rendelőintézetet.
Az épület felújításához szükséges 45 millió forintos beruházás
20 millió forint önkormányzati önrészből és 25 millió forint
pályázaton nyert támogatásból valósult meg. A megváltozott
helyszín ellenére, az ügyelet rendelési ideje és telefonszáma
a régi maradt. (H.É.)
Új helyen
a háziorvosi ügyelet
A Bajcsai Településrészi Önkormányzat megalakításának
kezdeményezésére a Bajcsai Művelődési Házban 2007. január
12-én 17.00 órakor településrészi gyűlést tartanak. A szervezők
minden bajcsai választópolgárt szeretettel várnak.
Nagykanizsa MJV Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága
pályázatot hirdet a 2007. évi Kulturális alap támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város művészeti,
közművelődési és közgyűjteményi életének támogatása.
Pályázat tárgya: 􀂊 Nagykanizsán megrendezésre kerülő képzőművészeti,
zenei, irodalmi, színházi, közgyűjteményi és
egyéb kulturális rendezvények támogatása. 􀂊 A nagykanizsai
művészeti csoportok, együttesek, magyarországi és külföldi
fesztiválon való részvételének, valamint működésének támogatása.
􀂊 Kulturális, irodalmi, helytörténeti, közhasznú információs
szolgáltatások és kiadványok támogatása.
A pályázók köre: helyi természetes személy, közösség, csoport,
non-profit szervezet, művelődési, oktatási és nevelési intézmény.
Megjegyzés: természetes személy, nem jogi személyiséggel
rendelkező közösség, csoport az érvényben lévő adótörvények
miatt célszerű, ha jogi személyen - intézményen keresztül
nyújtja be pályázatát.
A támogatás formája: a sikeresen pályázókkal az önkormányzat
támogatási szerződést köt és a benyújtott programhoz vissza
nem térítendő támogatást nyújt. A finanszírozás módja: előfinanszírozás
Pályázati feltételek:
􀂊 Egy pályázó meghatározott számú pályázatot adhat be : intézmény
„saját nevében” négyet, civil szervezet „saját nevében”
kettőt, természetes személy egyet.
􀂊 Pályázni 2008. március 31-ig megrendezésre kerülő, fent
meghatározott tárgyban lehet.
􀂊A kötelező önrész a pályázott összeg minimum 30 %-a.
A pályázat benyújtása: a pályázatokat a Polgármesteri Hivatal
(Erzsébet tér 7.) portáján, illetve a város honlapjáról
www.nagykanizsa.hu letölthető adatlapon egy példányban a
Művelődési és Sportosztályra kell benyújtani. A pályázat beadásának
határideje: 2007. február 15.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Kulturális alap
Nyitott tornaterem
A Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya koordinálásával
2007 évben tovább folytatódik a „Nyitott tornaterem”
akció. 2007. január 13-tól szombatonként kilenc tornaterem nyitja
ki kapuit, hogy díjtalan használat mellett fogadja a sportolni
vágyókat, szervezett csoportokat az óvodás korosztálytól a legidősebbekig.
Az akció 2007. január 13-án kezdődik és 2007.
március 10-ig minden szombaton – összesen kilenc alkalommal
9.00 órától 13.00 óráig, vagy 14.00 órától – 18.00 óráig tart.
Anyitvatartási időpontok: január 13., 20., 27., február 03., 10.,
17., 24., március 03., 10.
Nyitva tartást biztosító intézmények:
Bolyai János Általános Iskola, Erzsébet tér 9., (Tel.:
93/312-182). Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Csokonai
u. 1. (Tel.: 93/516-414), Kiskanizsai Általános Iskola,
Bajcsy Zs. u. 67. (Tel.: 93/319-217), Miklósfai Általános Iskola,
Iskola u. 10. (Tel.: 93/536-951), Palini Általános Iskola,
Alkotmány u. 81. (Tel.: 93/313-737), Zrínyi Miklós Általános
Iskola Nagykanizsa, Zrínyi u. 38. (Tel.: 93/312-078),
Hevesi Sándor Általános Iskola, Hevesi u. 2. (Tel.: 93/311-
265), Péterfy Sándor Általános Iskola, Attila u. 2. (Tel.:
93/311-099), Rozgonyi úti Általános Iskola, Rozgonyi u. 25.
(Tel.: 93/311-543).
Aprogramokra előzetesen bejelentkezni a Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztályán Kápolnás Zoltán sportszervezőnél
lehet. (Tel.: 93/500-755).
Február elsejétől új autóbuszjárat közlekedik a Városkapu
körút és a Vasútállomás között. Így könnyebben eljutnak a vonatokhoz
a keleti városrész lakói, akiket érzékenyen érintett a
régi 33-as járat megszüntetése. Horváth Ferencné, a Zala Volán
Zrt. helyi üzemének vezetője lapunknak elmondta: napi
hat-hét járatpár megy kifejezetten a kurrens vonatjáratokhoz
kapcsolódóan. Az új járatot C33-as néven közlekedtetik.
Jön a C33-as
Kreatív művészeti fesztivál
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola
megrendezi a Kreatív Fesztivált Nagykanizsán zene-, tánc- és
képzőművészeti ágakban. A rendezvény időpontja április 27-28.
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, március 20-ig lehet.
Korhatár 18 év. További információ az iskolában (Sugár út 18.,
tel.: 93/313-321, 536-609, e-mail: zeneiskola@chello.hu).
14 Hirdetés
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
ÁLLÁS
VEGYES
INGATLAN
Építési vállalkozók figyelem!
Nk-án a Hunyadi úton 800 négyzetméteres
(20m x 40m) telek –
társasház építésére kiválóan alkalmas,
eladó. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5904K)
Nk-án nyugodt környezetben,
felújított, 87 m2-es lakás
választható burkolattal, fal
színnel, valamint kerttel és garázzsal
eladó. Kisebb lakást beszámítok!
Érd.: 20/9616-404
(5958K)
Nk-án a Tárház utcában családi
ház eladó. Irányár 7 millió Ft.
Tel.: 70/319-7334 (5982K)
Bajcsán háromszobás családi
ház ipari tevékenységre alkalmas
melléképülettel eladó. Irányár:
13,2 millió Ft. Érd.: 20-824-3655,
20/770-3314 (5983K)
Kendlimajorban telek házzal
(két szobás, étkezős, zuhanyzós),
melléképületekkel,
dupla garázzsal eladó! Irányár:
7,2 millió Ft. Érd.: 20/519-5305
(5984K)
Teleki úton kétszobás, egyedi
fűtésű, berendezett lakás hosszabb
távra kiadó! Érd.: 17 óra után a
93/318-635 számon. (5975K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjárművét
készpénzért átveszem! Lakókocsik
is érdekelnek. Ugyanitt használt
autóalkatrészek eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)
Nk-i étterembe önmagára és munkájára
igényes, gyakorlott pincért
vagy pincérnőt éves állásra felveszünk.
Érd.: 20/482-4545 (5973K)
Nk-i pizzériába gépkocsival és
helyismerettel rendelkező pizzafutárt
felveszünk. Érd.: 30/2948-
313 (5985K)
170 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072
(5986K)
APRÓHIRDETÉS
2007. január 19. (hétfő) 19 óra
A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban,
illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Szakirányú végzettséget igénylő munkakörök: Olajbányász
100000-140000 Ft, gumiipari munkás 100000-150000 Ft, hegesztő
140000 Ft, targoncavezető megegyezés szerinti bér, festő+
gipszkarton szerelő megegyezés szerinti bér, felszolgáló
/német nyelv ismeret/ 70000-90000 Ft, pultos /német nyelv ismerettel/
70000-90000 Ft, szobaasszony 62500-70000 Ft, húsipari
munkás megegyezés szerinti bér, szakács 65500-90000 Ft.
Egyéb: 8 általánost igénylő betanított munkás 65500-70000 Ft,
technikumot igénylő anyagvizsgáló 80000-120000 Ft.
Főiskola: projekt koordinátor /középfokú német nyelv/
megegyezés szerinti bér. Egyetem: gyógyszerész 150000-
200000 Ft, gépészmérnök 200000-250000 Ft.
Állás – Állás – Állás
HEVESI SÁNDOR
MűVELőDÉSI
KÖZPONT
Tel.: 311– 468 􀂊 e-mail:
nk.hsmk@chello.hu
Január 12. 18 óra
MűVÉSZETEK
A MAGYAR
POSTAALKALMI
BÉLYEGZÉSEIN
kiállítás. Balázs Gergely
és Bakaja Zoltán
hegedű duó koncertje.
Magyar Plakát Ház
Január 13. 17 óra
LUDVIG ZOLTÁN
FESTőMűVÉSZ
RETROSPEKTÍV
KIÁLLÍTÁSA
Magyar Plakát Ház
Január 15. 17 óra
Nádasi Tamás -
Udud Péter:
ÁSVÁNYVIZEK
KÖNYVE
könyvbemutató
Házigazda: Kőfalvi Csilla
Magyar Plakát Ház
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 3448
Akkreditált Felnőttképzési
Intézmény, Akkreditált programokkal!
(Igénybe vehető a
törvényben előírt adókedvezmény)
INDULÓ
TANFOLYAMAINK:
Könnyű- és nehézgépkezelői
tanfolyam indul
Nagykanizsán (alap és
típusvizsga)
􀂊 01.15-én 16 óra
􀂊 01.16-án 16 óra hétközi
􀂊 01.19-én 16 óra hétvégi
előadásokkal személyautó,
motor és segédmotor kategóriákban
rendkívüli kedveménnyel.
Részletfizetés!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
15 Sport Tizenhat csapat részvételével került sor január
hatodikán és hetedikén az NTEcsarnokban
a Kis-Balaton Civil Egyesület által
szervezett Kis-Balaton Kupára. A Vigasz
Kupát az Olajbányász csapata érdemelte ki,
míg a kupát a nagyradai Kis-BaCe csapata vihette
haza. Ezüstérmes lett a Chanell 2000
csapata (Nagykanizsa), a dobogó képzeletbeli
harmadik fokára pedig a szintén kanizsai
FC Oportó tagjai állhattak fel. A legjobb kapus
Csányi Attila (Chanell 2000), a legjobb
játékos Hegedűs László (Kis-BaCe), a gólkirály
pedig Bene Gábor (FC Oportó) lett.
Kis-Balaton Kupa
Tőr: ezüst
Helytálltak
Női asztalitenisz. Extraliga, 10. Forduló: Bojtor Busz – Kanizsa
Sörgyár SE – BSE 1:6. Nagykanizsa. Eredmények, elöl a hazaiak:
Stoian, Vass T. - Braun, Vaida 1:3, Vass - Mátrai 1:3, Viski
T. - Braun 0:3, Stoian - Vaida 0:3, Vass - Braun 0:3, Stoian -
Mátrai 3:0, Viski - Vaida 0:3.
A nagy fővárosi női asztailtenisz „csapathármasból” ezúttal a
BSE látogatott a bajnokságban ötödik helyen álló kanizsai együtteshez.
Az előzményekről annyit, hogy a hazaiak a szezon első
fordulójában 7:0-ra kaptak ki a városmajoriaktól, tehát igazán
vérmes reményei „itthoni” asztal mellett sem lehettek Vass
Tímeáéknak. Ehhez képest nem indult rosszul az összecsapás,
mivel a Mariana Stoian, Vass Tímea kettős megszorongatta a hazai
mezőny örökifjú, sokszoros válogatott játékos Braun Évát,
aki a horvát válogatott Vaida Corneliával fogott ütőt párosban. A
szépszámú közönség remek labdameneteknek tapsolhatott, s többen
is reménykedve várták a folytatást, hátha valami igazán
figylemreméltó állás sülhet ki a vendéglátók játékából. Csalatkozniuk
nem kellett, hiszen Vass sokáig fej-fej mellett ütögetett,
pörgetett, nyesett Mátraival, végül azonban a vendégek játékosa
hozta a mérkőzést. Ami azt követően történt (leszámítva a besütő
napsugarak miatt panaszkodó fővárosiakat), az a papírformát
igazolta, bár igazságtalanok lennénk, ha nem szentelnénk néhány
szót a romániai idegenlégiós, Stoian szép győzelmének. Tényleg
nagyon akart, s a páros, illetve a Vaida elleni kudarca után is erőt
merített, melyet aztán Mátrai bánt, így sima 3:0-lal besöpörte a
kanizsaiak becsületpontját. A találkozó után pedig azon morfondírozott
a közönség, ugyan mi lett volna, ha Vass jobban kapja el
a fonalat, vagy éppen Viski Tímea is eredményesebben játszott
volna. Mint tudjuk azonban, a sportban (sincs) ha, maradt tehát a
szakvezető Jakabffi Imre mérkőzés utáni értékelése:
– Mondjuk úgy, majdnem elégedett vagyok az eredménnyel,
hiszen már azt nagy sikerként könyvelhetjük el, hogy szereztünk
pontot a nagynevű BSE ellen, s nem nullával zártuk a mérkőzést.
Kicsit nagyobb odafigyeléssel Vass véleményem szerint nyerhetett
volna, viszont az is igaz, hogy alapjában véve erre számítottunk,
tehát nem történt csoda az asztaloknál.
Vagyis, ha csoda nem is történt, szerzett pont akadt, s ezzel
kapcsolatban érdeklődtünk Mariana Stoiannal, aki természetesen
örült győzelmének:
– Szerintem nagyon fontos, hogy ezúttal nem úgy veszítettünk,
hogy pontot sem szereztünk – bocsátkozott rövid értékelésbe
az angolul kiválóan komunikáló bukaresti származású
légiós. – A bajnokság elején elszenvedett 0:7 nagyon lesújtó
volt, ezúttal szerencsére jobban ment a játék, bár a párosnál
is volt keresnivalónk. Sajnálom, hogy abban nem sikerült
nyernünk, de ez arra mindenképpen jó volt, hogy a hibáinkból
tanuljunk.
Polgár László
Elmaradt a csoda
A Stoian (hátul)-Vass kettős alaposan
megszorongatta ellenfelét
Kosárlaba. Férfiak: NB I/ B-csoport. Kanizsa
KK-DKG East – Fehérvár KC 79-99
(23-15, 22-29, 16-28, 18-27). Nagykanizsa,
50 néző. Jv.: Tóth K., dr. Magyari. Kanizsa
KK: Beck 12/3, Becze 6, Zsámár 1, Szabó B.
22, Millei 14. Csere: Sági 15/9, Krasznai 5/3,
Fodor, Murvai 4. Edző: Kovács Nándor.
Nem tűnt egyszerű feladatnak a Kanizsa
KK számára, hogy megszorongassa ellenfelét,
lévén az FKC listavezetőként érkezett
a dél-zalai városba. Ehhez képest a hazai
szurkolók az első tíz percben alig hittek a
szemüknek, mivel Millei Attila vezérletével
a vendéglátók leiskolázták ellenlábasaikat.
A folytatásban azonban már nem
mentek ilyen simán a dolgok. AKKK négy
perc alatt mindössze két pontot dobott (50-
63), a büntetőket szintén nagy hibaszázalékkal
dobták. A végső pillanatokban, főképp
Millei, Krasznai és Beck kipontozódása
után már csupán az volt a kérdés, hogy
a bűvös 100 pontos határt átlépik-e a fehérváriak?
Nos, nem tették, de a győzelmet
megszerezték a végig szimpatikusan küzdő
Kanizsa ellen.
Kovács Nándor: „Az első félidőben jól
játszott mindkét együttes, a másodikban
aztán elfáradtunk, e ezt remekül kihasználta
fiatal ellenlábasunk.”
Január 6-án Nagykanizsán rendeztek
újonc férfi tőr versenyt. A 22 indulóból az
NTE 1866 vívója Somoskeőy Péter a döntőbe
jutott, majd az első helyért vívott aszszóban
15-9-re kikapott az UTE-s Györgyi
Antaltól, így második helyen végzett.
A KK-DKG East játékosai helytálltak
Kanizsa
„Évszakok színei Z. Soós István festészetében” címmel nyílt
új kamara-kiállítás a Kiskastélyban, amelyet a látogatók március
végéig tekinthetnek meg. A kiállított tájképek túlnyomó
része még soha nem volt bemutatva Nagykanizsán, a tájképfestészet
mindeddig hiányzott az állandó kiállításból, csak elvétve
akadt egy-egy kép a művész munkásságának egy-egy
korszakából.
A kiállítás egy teljesen új rendszer kezdetét jelenti, amelynek célja,
hogy a teljes Z. Soós István-gyűjteményt megismertesse az itt
élőkkel, hogy a város lakói megtudják, milyen hatalmas gyűjtemény
örökösei. A kiállítás létrejöttéről, a jövőbeni tervekről Kőfalvi Csilla
történész-muzeológus, a Plakát Ház vezetője beszélt lapunknak:
– A Z. Soós-életmű hatalmas gyűjtemény, amelynek feldolgozása
jelenleg is folyamatban van, a teljes raktárbázist újra
kell rendezni. Ugyanis, az eddigi úgymond az „élet által rendezett”
raktározás már idejétmúlt és szabálytalan. Ez indított
arra, hogy a már tíz éve meglévő teljes kiállítást is átgondoljuk.
Véleményem szerint szükség van a teljes kiállító-tér megújítására,
és a képek állagának megőrzése érdekében a hagyományos
kiállítási mód helyett, korszerűbb kiállítási technikákat
kell alkalmazni. Ez lehetővé tenné, hogy ezután is folyamatosan
cserélődjön a kiállítás. Ehhez az újszerű rendezési
elvhez tartozik, hogy több kamara-kiállítást rakunk egymás
mellé, ami jó arra, hogy tematikailag nem megbontva az egészet,
újabb és újabb részletekkel járuljunk hozzá Z. Soós István
művészetének megismeréséhez. Remélem, terveink tavaszra
megvalósulhatnak, ami egy jubileumi ünnepségsorozat
része lehetne, s így mind az épületet, mind az állandó gyűjtemény
megújulását ünnepelhetnénk.
Ajövő tervei között szerepel még egy gyűjteményes katalógussorozat
megjelentetése és a kiállítás honlapjának elkészítése.
Hegedűs Éva
Az évszakok színei
A Katolikus Egyház idén ünnepli Árpád-
házi Szent Erzsébet születésének
800. évfordulóját. Az egyházi év jelentőségéről
és a Jézus Szíve Plébánia megemlékező
ünnepségeiről Német József káplánt
kérdeztük:
– Szent Erzsébet 1207-ben született
Sárospatakon. Viszonylag fiatalon elkerült
Thüringiába, leendő férje,
Thüringiai Lajos őrgróf családjához.
Nem is gondolnánk, de ő a legismertebb
magyar szent a világon. Már nagyon
fiatalon a szegények szolgálatának
szentelte életét, megvolt benne a
karitatív lelkület. Annak ellenére, hogy
királyné volt, gyermekként Thüringiában
kiszökött a várból és kenyeret
vitt a szegényeknek. Olyan barátai voltak,
akik valamilyen szempontból nyomorúságot,
ínséget szenvedtek. Egy alkalommal
a kosarában kenyeret vitt ki
a várból, amikor a sógora megkérdezte
tőle, hogy mit visz? Mire ő azt válaszolta:
nézd meg. Ám amikor a sógora belenézett
a kosárba, a kenyerek helyett
rózsákat látott! Ezért is ábrázolják Erzsébetet
úgy, hogy rózsákat tart a kötényében.
XVI. Benedek pápánk tavaly,
pápaságának első évében kiadott egy
körlevelet, amelynek a címe: Deus Caritas
est, vagyis az Isteni szeretet. Ebben
az egyház szociális tevékenységével
kapcsolatban arról ír, hogyan kell a
mai társadalomban az egyház szociális
tanítását megvalósítani. Idén Szent Erzsébet
év van, a karitász, a szeretet éve.
Minden bizonnyal a pápa nem gondolt
arra, hogy Erzsébet kereken nyolcszáz
évvel ezelőtt született, mégis, milyen
szépen összerendezte a dolgokat a
Gondviselés!
– Milyen megemlékezéseket tart az emlékév
kapcsán a Jézus Szíve Plébánia és
Egyházközség?
– Jobban oda kell figyelnünk a rászorulókra,
a szegényekre, a beteg emberekre.
Ezt a célt, a betegek lelki gondozását
szolgálja a nemrég megújult Kórház-
kápolna is, ahol miden héten vasárnap
reggel 8 órakor és minden hónap első
csütörtökén este 18 órakor szentmisét
tartunk. Sőt, minden hónap 13. napján a
boldogságos Szűzanya, a betegek gyógyítójának
emlékére külön szentmise
van. A kórházban lévő betegek – ha állapotuk
engedi –, minden héten részt vehetnek
szentmisén, így a testi gyógyulás
mellett a lelki segítségnyújtást is megkapják
tőlünk, hogy könnyebben tudják
viselni betegségüket. Az év folyamán
többször szóba kerül a prédikációkban
az irgalmas szeretet, és az is, hogyan
kell azt a mai körülmények között megélni;
milyen lelki kincseket nyer az ember,
ha embertársaival szemben irgalmasságot
gyakorol. Azt is tervbe vettük, hogy
Szent Erzsébetre emlékezve minden hónapban
lesz egy olyan nap, amikor elimádkozzuk
a Mindenszentek litániáját,
amihez hozzákapcsoljuk a Szent Erzsébethez
kötődő imádságokat, hiszen följegyezték,
hogy utolsó óráiban, perceiben
magyar énekeket énekelt, ő, akiről a német
egyház azt mondta, az egyik legnagyobb
német szent. Akik elhagyottnak
érzik magukat – öregen, özvegyen –,
bátran fordulhatnak hozzá, hogy segítsen.
Imádkozzunk hozzá erőért, hogy hűségesek
tudjunk maradni a jóban, az irgalmasságban.
Bakonyi Erzsébet
2007: Szent Erzsébet éve
XIX. évfolyam 3. szám 􀂊 2007. január 18. 􀂊 Megjelenik: 21000 példányban Kanizsa
Ajánló
􀂊 Közös érdek
􀂊 Változás:
Új autó, több adó
􀂊 Önök kérték –
Új buszjáratok
indulnak
􀂊 A megújulásra vár
a Károlyi-kert
􀂊 A hét témája:
gyógyszer-kérdés
Élet a vizitdíj után,
fájdalomcsillapítók
nélkül
􀂊 Plakátok retróban
􀂊 Kanizsai siker
a Miss Hungaryn
􀂊 Nő a volánnál
􀂊 Az ötödik évszak
􀂊 Démoni kezdet
􀂊 Répafőző verseny
hetedszer
DÉL-ZALAI HETILAP
Még négy napig lehet javaslatokat leadni a Polgármesteri Hivatal Művelődési- és Sportosztályán
az Ifjúsági és Civil Ház, vagyis a közelmúltban felújított régi mozi lehetséges
szerepére vonatkozóan. Már a hatszázötvenmillió forintos beruházással megvalósult
rekonstrukció kezdetén több civil szervezet is jelezte: szívesen beköltözne az egykor a
városi színháznak, majd az Apolló Filmcentrumnak helyet adó, Medgyaszay István tervei
szerint 1927-ben épített épület falai közé. Azóta más lehetőségek is felvetődtek, azonban az
illetékesek a lakossági igényekhez is igazodva szeretnék kialakítani a ház funkcióját.
2 Napról
NőK A PLAKÁTMűVÉSZETBEN
A Honvéd Kaszinóban működő Hölgyklub
az Idősügyi Tanács tavaly elindított
kezdeményezéséhez kapcsolódva január
10-ei összejövetelére meghívta a Köztisztviselők
Klubjának tagjait. Az ismerkedés
a plakátházban tett látogatással kezdődött,
ahol a Nők a plakátművészetben
címmel Kőfalvi Csilla intézményvezető
tartott vetített képes előadást. A szakember
azt mutatta be, hogy a nő milyen módon
bukkan fel a historizmus korszakától
1958-ig terjedő időszak plakátjain.
Kőfalvi Csilla arra a meggyőződésre jutott,
hogy a nők generálják a legtöbb
reklámgrafikát, hiszen általában nekik
szeretnének eladni, vagy üzenni valamit
az alkotóművészek, legyen az békekölcsön,
hadikölcsön jegyzés, vagy éppen a
Váncza sütőpor.
KONDOR AZ UNIÓRÓL
Areformátus gyülekezet Kanizsai Esték
című sorozatának keretében mintegy
„szezonnyitóként” Kondor Katalin, a Magyar
Rádió főszerkesztője tartott előadást
hazánk és az Európai Unió kapcsolatáról.
A sajtós személyiség három kérdéskör
alapján osztotta meg gondolatait hallgatóságával,
kezdve azzal, hogy mit vártunk
az uniótól, majd azt taglalta, milyen változást
hozott egyéni, illetve közösségi életünkben
a Brüsszelhez történt csatlakozásunk.
A Magyar Rádió egykori elnöke kitért
Magyarország elmúlt tizenhét esztendejének
politikai, gazdasági és médiafejlődésére
is, hangsúlyozva, hogy társadalmi
életünk számos területén akadnak
olyan visszás folyamatok, amelyek korlátozására
szükség (lett) volna. Mivel erre
nem került sor, az ország e folyamatokat
magával vitte az unióba is. Magyarországon
az átállás a piacgazdaságra, a parlamenti
demokráciára, illetve a többpártrendszerre
már a kezdetek kezdetén sem
volt zökkenőmentes, s ennek egyenes következményeként
értékelhető, hogy az
emberek elfordultak a politikától, illetve
annak „gyakorlóitól”. „Bizony sokszor
felmerül a kérdés, hogy hol vannak az
emberiességi normák” – mondta Kondor
Katalin az előadás során.
TÁLTOS JÁRT KANIZSÁN
A város határain túlról is számos érdeklődőt
vonzott Kovács Magyar András táltos
előadása a VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Házba. Amodern kori táltosmozgalom
megalapítója számos információt
mondott el egészségünk megőrzésével,
életünk jobbá, teljesebbé tételével kapcsolatban.
SZÚNYOGH SÁNDORRA
EMLÉKEZTEK
Szúnyogh Sándor író, költő, újságíróra,
a szlovéniai magyar irodalom első igazán
kiemelkedő alakjára emlékeztek, halálának
9. évfordulóján Lendván. A Bánffyközpontban
megrendezett ünnepségen
felléptek Schmidt István Radnóti-díjas
rendező tanítványai, a Muravidéki Versmondó
Stúdió tagjai is.
RAJZOK AZ ESZTERGAPADTÓL
Az Ifjúsági és Civil Házban nyílt meg a
Goór Béla grafikai munkáit bemutató kiállítás.
A DKG-East Zrt-ben esztergályosként
dolgozó szakember alkotásait a realista
ábrázolásmód jellemzi, elsősorban az állatokról,
a természetről és az emberi arcokról
készít karikatúrákat. A legutóbbi Kanizsai
Antológiában is jelent meg grafikája.
A tárlat január végéig tekinthető meg.
TÜKÖRCSEREPEK
A Halis István Városi Könyvtárban a
minap került sor a „Tükörcserepek” című
cd-lemez nagykanizsai bemutatójára,
amely zalai és muravidéki költők megzenésített
verseit tartalmazza. Az albumot a
két zeneszerző, Lukács Sándor és Kardos
Endre mutatta be. Az alkotások között
három nagykanizsai költő, Bakonyi Erzsébet,
Kardos Ferenc és Pék Pál versei
is megtalálhatóak. A Zalaegerszegi Zenés
Egyesület, a Zalai Írók Egyesülete és
a Pannon Tükör folyóirat együttműködésében
megjelentetett negyven perces albumon
tizenkilenc költő húsz verse hallható,
s olvasható is párhuzamosan, a lemezhez
mellékelt kis könyvecske segítségével.
KÖLCSÖNHATÁSOK
Kölcsönhatások címmel Kassainé Szarjas
Gertrúd tanár-festőművész és tanítványainak
nyílt kiállítása a Hevesi-iskola galériájában.
A tárlatot az egykori tanítvány,
Göbölösné Fenusz Erika tanítónő nyitotta
meg. Az idősebb tanítványok közül – akik
már nem járnak az intézménybe –, legtöbb
munkával Szabó Liliána jelentkezett, de
elhozta alkotását Kolarics Enikő és Kappel
Barbara is. A tanítás mellett Gerti saját
alkotói pályája is kiteljesedett. Elsősorjanuár
10.
január 11.
KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető-főszerkesztő: Maros Sándor. Újságírók: Bakonyi Zsóka,
Horváth Attila (szerkesztő), Markó András, Polgár László. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet.
Tel./fax:93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg
Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft. Felelős vezető: Fehér Tamás.
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu ISSN 0865-3879
3 Napra ban selyemképeket és akvarelleket fest.
Képeit számos gyűjtő őrzi Magyarországon,
Ausztriában, Németországban és
Svédországban. A kiállítás január 29-éig
látogatható.
A HőSÖKRE EMLÉKEZTEK
Vitéz Bodnár Attila, a Honvéd Hagyományőrző
Egyesület elnöke szervezésében
megemlékezést tartottak a Tripammer utcai
köztemetőben lévő Doni Emlékoszlopnál.
Tóth János, vitéz Bodnár Attila és Vitéz Bartal
György koszorúzással és mécsesgyújtással
a nehéz körülmények között helyt álló elesett
honvédekre emlékeztek, akik közül sokan
nyugszanak még az orosz mezőkön, jeltelen
sírokban.
MűVÉSZET A BÉLYEGEKEN
Január tizenkettedikén nyílt meg a Magyar
Plakát Házban a „Művészetek a Magyar
Posta alkalmi bélyegzésein” című
kiállítás. A megnyitón a Balázs Gergely és
Bakaja Zoltán duó hegedűkoncertjét hallgathatták
meg a vendégek. Képünkön
egy, a budai vár gótikus szobrait bemutató
sorozat látható.
VAGYONKEZELő TÁRSASÁG?
– Vagyonkezelő társaság megalakítását
tervezi városunk vezetése debreceni és
szegedi példa alapján, a baj csupán az,
hogy az így létrehozott társaságot az önkormányzat
nem tudja ellenőrizni – hangsúlyozta
sajtótájékoztatóján Bogár Ferenc
mszdp-s önkormányzati képviselő. –
Nem tudjuk például, hova jutnak majd
adóforintjaink és mennyi lesz a lakbér díja.
Az átláthatóság megszüntetése, az önkormányzati
cégek közgyűlési ellenőrzés
alóli kivonása mellett viszont a társaság
létrehozása jó lehetőséget kínál arra,
hogy folytatni lehessen a megkezdett tisztogatást
Nagykanizsán. Cseresnyés Péter
ellenzékből ingyen telkek adását követelte
vállalkozásoknak az ipari park területén,
most viszont Marton István túlzásnak
tartja, hogy az előző városvezetés átvállalta
a négyzetméterenkénti 300 forint
plusz közművesítés költségét. Felvetődik a
kérdés: van-e fejlesztési koncepciója a
polgármesternek és az őt támogató koalíciónak,
vagy továbbra is marad a látványos
pótcselekvés? A hangoztatott költségmegtakarításra
pedig jó példa az ipari
park vezető gárdája, ahol a leváltott ügyvezető
helyére két embert vettek fel, akiknek
politikai kötődése nem, csak szakmai
hozzáértése kérdőjelezhető meg –
szögezte le Bogár Ferenc.
AZ ÁSVÁNYVIZEK KÖNYVE
A Magyar Plakát Házban mutatták be
Nádasi Tamás és Udud Péter egyedülálló tanulmányát,
az Ásványvizek könyvét. Akötet
a magyarországi ásványvizeket veszi górcső
alá, olvasmányos formában mutatva be hazánk
Európában egyedülálló ásványvízkincsét,
az egyes termékeket, azok beltartalmi
értékeit, sőt, az olvasó bepillantást nyerhet
az ásványvíz-fogyasztási szokásokba, trendekbe
is. A kötetet Kőfalvi Csilla, a Magyar
Plakát Ház vezetője is méltatta.
SÜRGETAZ IDő
Nyolc napirendi pontban hozott döntést
hétfőn a Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása (NKTT). A Vasemberház dísztermében
a 48 település közül harmincnégy
képviselője jelent meg. Megtörtént a Társulás
alapító okiratának módosítása, illetve elfogadtak
egy, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
által meghirdetett pályázatra való
közös nevezést is: az NKTT munkaszervezete
és a Szociális, Foglalkoztatási és Közművelődési
Kht. közmunkapályázatának beadásával
kapcsolatos előterjesztésében a jelen lévők
túlnyomó része egyetértett. Aprojektet a
tervek szerint a letenyei és a kanizsai társulás
közös erővel fogja megvalósítani. Döntés
született a kistérségi művészeti fesztivál végleges
időpontjáról, melyet így Nagykanizsán
március 24-én, a zalakomári helyszínen február
24-én tartanak meg. Hiányos előterjesztés
miatt nem született döntés a családsegítést
támogató normatívák ügyében. Ugyanis
az uniós támogatást akkor veheti igénybe
egy-egy kistérségi társulás, ha mindhárom
területen, a családsegítés, a házi segítségnyújtás
és a gyermekmentés terén is együttműködik.
Marton István, a társulás elnöke is
ezt szorgalmazta. A tanács a határozatképes
anyag leadásának határidejeként a jövő hétfőt
jelölte meg.
MEGINT KEVESEBBEN VOLTAK
Ismét sikertelennek bizonyult a bajcsai
részönkormányzat létrehozását célzó településrészi
gyűlés Bajcsán. A megjelentek
létszáma ugyanis (igaz, jóval kisebb arányban,
mint a tavalyi, év végi alkalommal)
alatta maradt a megalakításhoz szükséges
minimálisan meghatározott létszámnak. A
településrészi önkormányzat ugyan nem
alakult meg, ellenben a megjelenteket az
aktualitásokról tájékoztatta Marton István
polgármester. A részönkormányzat szervezői
azonban a kudarc ellenére sem adják
fel: Polai József, a városrész önkormányzati
képviselője azt mondta, hogy aláírásgyűjtéssel
igyekeznek megszerezni a megalakításhoz
szükséges lakossági támogatást.
A Horvát Kisebbségi Önkormányzat
szervezésében január 21-én (vasárnap) délután
négy órakor kerül sor horvát nyelvű
szentmisére. A helyszín a korábbihoz képest
változott, a jelenlegi szertartást a Kórház
kápolnában tartják. A misét Blaz Horvat,
koprivnicai esperes celebrálja.
január 12.
január 15.
január 17.
Előzetes
A Jézus Szíve Plébánia új „szolgáltatása”:
ha haldoklóhoz a kórházba,
vagy otthonába lelkiatyát szeretne hívni
(hogy szentségben részesülhessen), a
következő számot tárcsázza: a 06-
30/954-5844
4 Tény-Kép
Somogyi Ottó, az adóügyi
osztály vezetője lapunk érdeklődésére
elmondta: a legjelentősebb
változást a helyi iparűzési
adó-rendelet módosítása
jelenti. Ennek értelmében január elsejétől azoknak a vállalkozásoknak,
amelyek éves (vállalkozás szintű) adóalapja nem éri el a 2,5
millió forintot, nem kell iparűzési adót fizetni. Ez azt jelenti, hogy az
adómentes értékhatár a korábbi ötszázezer forintról az ötszörösére
növekedett, ami a nagykanizsai vállalkozások hatvan százaléka
(2500-2700 vállalkozás) számára jelent adómentességet. A szakember
arra hívja fel a figyelmet: az adó megfizetése alóli mentesség
nem jelenti azt, hogy a bevallási kötelezettség alól is mentesülnek az
adózók. Aváltozás összességében mintegy harminc-harmincötmillió
forintnyi adóbevétel-kiesést jelent a városnak.
A másik fontos módosítás a munkahelyteremtő beruházások
után igényelhető támogatást érintette, amelyet eddig az irreális
feltételek miatt egyetlen vállalkozás sem tudott igénybe venni. A
korábbi rendelkezés szerint egy fő létszámnövekmény után maximálisan
ötszázezer forint támogatást kaphatott a befektető, de
(mivel ezt a támogatást az építményadó-növekményhez kötötték)
csak akkor, ha közel 1700 négyzetméteres építménybővítést hajtott
végre. Ez a gyakorlatban szinte megvalósíthatatlan volt.
Ezért a továbbiakban a támogatást építménybővítés nélkül is
igénybe lehet venni, amelynek a mértéke háromszázezer forintra
csökkent. Somogyi Ottó hangsúlyozta: úgy véli, a támogatás komoly
érv lehet a befektetők számára, hogy fejlesztéseik megvalósításához
Nagykanizsát válasszák. Az osztályvezető megjegyezte
azt is: az építményadó mértéke nem változik 2007-ben.
Ugyan nem helyi adó, de jelentősen módosult a gépjárműadó
megállapításának szabálya. A döntéshozók a módosítással az
igazságosság elvének megfelelő értékalapú adózást kívántak
megvalósítani, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az idősebb,
kisebb teljesítményű személygépkocsik és motorkerékpárok
után kevesebb, a fiatalabb, drágább járművek után viszont több
adót kell fizetni az eddigieknél. Például egy Lada személygépkocsi
esetében körülbelül a korábbi felére csökken a gépjárműadó,
míg egy új típusú Suzukinál jelentős, mintegy hatvan százalékos
növekedés következik be. Az előzetes kalkulációk szerint
az adófajta változása csaknem tíz százalékos bevételnövekedést
jelent az önkormányzat számára.
Szigorúbb feltételek alapján lehet igénybe venni a mozgáskorlátozottak
kedvezményét is, január elsejétől kizárólag az a súlyos
mozgáskorlátozott veheti igénybe a mentességet, aki egyben
üzembentartója és tulajdonosa is a járműnek. Mentesség jár
a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös
háztartásban élő szülő, nevelőszülő tulajdonában lévő személygépkocsi
után is. Horváth Attila
Nagykanizsa gazdaságának jelentős szereplőit hívta köszöntőre
január tizenegyedikén az önkormányzat, ahol Marton
István polgármester üdvözölte a megjelenteket, majd átadta
„Az Év Vállalkozása” kitüntető címeket is.
A polgármester hangsúlyozta: a város vezetőinek kötelessége
észrevenni a teljesítményt, az itt élők közös boldogulásának
ugyanis ez az alapja.
– Azért, hogy az óvodák, iskolák működjenek, egészségügyi
intézményeink gyógyítsanak és kulturált környezetben éljünk,
sok adóforintot kell befizetni – mondta. – Ezért közös érdekünk,
hogy a város gazdasága rendben legyen, mindenki tehesse
a dolgát: a vállalkozások nyereségesen működjenek, munkahelyeket
teremtsenek, adót fizessenek, az emberek dolgozzanak
és azt érezhessék, hogy egy nagy közösségnek a tagjai, akik
egymást erősítik. Ezért az önkormányzatnak is jól kell dolgoznia:
minden erejével igyekeznie kell, hogy optimális feltételeket
teremtsen ahhoz, hogy az egyének, családok és nem utolsósorban
a gazdasági társaságok kiszámítható módon, stabil feltételek
között, eredményesen működhessenek. Lehetőségeink
szerint szeretnénk ennek az elvárásnak minél jobban megfelelni.
Az önkormányzat megpróbál partnere lenni a vállalkozóknak,
hiszen közös érdekünk a gyarapodás. Olyan városban jó
élni, amely együtt fejlődik a gazdasággal – jelentette ki
Nagykanizsa első embere.
A köszöntő után Marton István átadta „Az Év Vállalkozása”-
díjakat, amelyeket minden évben azon kis- és közép-, illetve
nagyvállalkozások kaphatnak, amelyek a korábbi időszak adóbefizetéseihez
képest nagyobb mértékben járultak hozzá a közös
teherviseléshez. A kis- és középvállalkozások kategóriájában a
KI-BE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, Benczik
János, a nagyvállalkozások közül pedig a dán Nilfisk-Advence
Kft. első embere, Torben Jeppesen vehette át az elismerést az
idei évben.
Horváth Attila
Közös érdek
Balról-jobbra:
Benczik János, Marton István, Torben Jeppesen
Változás: új autó, több adó
Január elsejétől jelentősen módosultak a helyi iparűzési adó fizetését és a munkahelyteremtő-
beruházások támogatását szabályozó rendeletek. Változott a gépjárműadó mértéke is: az
öreg autók után kevesebbet, a fiatalabbak után pedig többet fizetünk az eddiginél.
„A 33-as járat visszaállítása azt bizonyítja,
hogy nincs eleve szerencsétlen
város, csak rosszul, és félrevezetett” –
hangzott el azon a sajtótájékoztatón,
amit a Fidesz-KDNP önkormányzati
képviselői, Bizzer András, Szőlősi Márta,
Gyalókai Zoltán és Horváth István
tartottak. Mint azt hangsúlyozták: véleményük
szerint az elmúlt évek önkormányzati
munkája nem az emberekről
szólt, ugyanis a közkedvelt, de időközben
megszüntetett járat ismételt elindítása
a lakosság egyre erőteljesebben jelentkező
igénye ellenére sem történt
meg. Szőlősi Márta leszögezte: az előző
városvezetés kedvezőtlen lépéseit a
mostaninak kell kijavítania, e célt szolgálja
ez az intézkedés is. A képviselő
kijelentette: a járat mindaddig közlekedik,
amíg az utasok igényt tartanak rá.
-horváth-
5 Tény-Kép Avolt Károlyi-kertben (vagy ahogy újabban hívjuk: ’56-os
Emlékkert) felépített emlékmű kapcsán kialakított rendezési
tervbe egy szokatlan, sokak szerint a hely szellemiségéhez
méltatlan ötlet is bekerült: egy elképzelés szerint az alkotás
mellé játszóteret építettek volna. Az ötletet azonban elvetették,
az ’56-os Emlékkert áttervezése pedig jelenleg is folyik.
Ha a tervek megvalósulnak, ismét a város egyik gyöngyszeme
lehet a terület.
– A volt Károlyi-kert Nagykanizsa központjának egyik különleges
értéke – mondta lapunknak Deák-Varga Dénes, városi főépítész.
– Amikor az itt elhelyezett ’56-os emlékmű terveztetése
történt, sor került a terület új rendezési tervének elkészítésére is,
hiszen ezt írta elő az örökségvédelmi hatóság. Ebben a dokumentumban
szerepelt egy játszótér ötlete is, ami, ha belegondolunk
nem nagy kunszt, hiszen a város több parkjában is van.
Azonban a Károlyi-kert viszonylag kicsi területe nem nagyon kínálja
erre a lehetőséget, arról nem is beszélve, hogy az emlékmű
is itt kapott helyet. A terv kertépítészeti részével szemben szintén
számos kifogás merült fel, többen úgy vélték, hogy ezt nem szabad
megvalósítani. Hozzátartozik a dologhoz, hogy a tervező
nem is kapott megfelelő instrukciókat, az volt csak a feladata,
hogy készítsen egy koncepciót. A kialakult helyzet miatt most átterveztetjük
az egész parkot, s több kérést is megfogalmaztunk a
tervező felé. Az egyik, nagyon fontos kérésünk az volt, hogy a
terv elkészítése során a szakember igazodjon a kialakult járdaés
támfalrendszerhez, mert ez már egyfajta hagyományt képvisel,
akkor is, ha nem olyan régen készült. A vízmedencét helyreállítanánk,
a jelenleginél sokkal esztétikusabb formát kapna. A
park Deák tér felőli oldalán most is van egy pódium, s úgy véljük,
hogy itt lehetne egy szabadtéri színpadhoz hasonló közösségi
teret kialakítani. Fontos feladat, hogy az ’56-os kopjafát is beillesszük
a térbe, esetleg a fiatalok számára itt alakíthatnánk ki
egy olyan találkahelyet, ahol beszélgethetnének, üldögélhetnének.
A növényzet szintén megújításra szorul, hiszen a parkban
nagyon sok az elöregedett fa; a Sugár út forgalmát pedig egy sövénysorral
választanánk le. Természetesen, ahol szükséges, a
burkolatot is felújítanánk – mondta a szakember.
Kérdésünkre hozzátette: az, hogy mindebből mikor lehet valóság,
kizárólag a pénzügyi források függvénye.
Horváth Attila
A megújulásra vár a Károlyi-kert
Az ’56-os Emlékkert. Nem játék.
Február elsejétől újra autóbuszjárat
közlekedik a keleti városrész és a vasútállomás
között, továbbá körjárat köti
össze Kiskanizsa két felét is. Ez utóbbi
ügyében tartottak bejárást a minap
az illetékes szakemberek, hogy megvizsgálják,
az útvonal aszfaltfelületei
elbírják-e a monstrumokat.
Horváth Ferencné, a Zala Volán Zrt. helyi
üzemének vezetője a bejáráson elmondta:
február elsejétől mindkét járat elindul.
A kiskanizsaiak által régóta áhított
körjárat a 4Y-os útvonalán jár majd, azzal
a különbséggel, hogy nem a Varasdi utcán
közlekedik, hanem érinti a temetőt, majd
az Alsótemető utcán, visszafelé pedig a
Felsőtemető utcán halad tovább. A hatóságok
rendkívül pozitív hozzáállást tanúsítottak
az engedélyezés során, hiszen hozzájárultak
az új járat közlekedtetéséhez,
annak ellenére, hogy a Felsőtemető utca
aszfaltfelületét még szélesíteni kell, s a mihamarabbi
burkolatjavítás, kátyúzás is elengedhetetlen.
A körjárat révén a Bornemissza
utca környékén élők is könnyebben
eljuthatnak az iskolához, gyógyszertárhoz,
vagy az orvoshoz. Horváth Ferencné megjegyezte
azt is, így közel napi harminc-harmincöt
járat érinti a kiskanizsai temetőt.
Polai József önkormányzati képviselő kifejezett
kérésére a 6-os járatok közül több
betér majd a Vásárcsarnokhoz is.
A körjárat indulását (amely naponta
hat-hét alkalommal közlekedik majd) a
városrész mindkét képviselője, Tóth Nándor
és Polai József is támogatta.
Február elsejétől ismét lesz közvetlen eljutás
a keleti városrésztől a vasútállomásig,
ami szintén sokak óhaja volt, miután a régi
33-as járat megszűnt. A 40E-s és a 42E-s
járatokkal ugyan eddig is el lehetett jutni a
Városkapu körúttól a vasútállomásra, ám
ezek minimális, csak napi egy-két alkalommal
közlekedtek. Mindkét járat megszűnik,
helyettük indul a C33-as, amely kifejezetten
a kurrens vonatokhoz igazodva közlekedik
majd. (H.A.)
Önök kérték – új Az emberekről buszjáratok indulnak
szól
6 A hét témája: gyógyszer-kérdés
Vizitdíj, kórházi napidíj,
nyilvános várólista és gyógyszerdrágulások
– így év elején
a legtöbb változást az
egészségüggyel kapcsolatban
tapasztalhatjuk. Február
közepétől minden egyes
orvoslátogatás háromszáz
forintba kerül és ugyanennyi
lesz a kórházi kezelés napi
díja is. Közben a magyar
egészségügyi hatóság több
fájdalomcsillapítót, tehát az
Algopyrin, Quarelin, Demalgon
és Germicid rendelhetőségét
a vény nélkül kapható
kategóriából vényköteles
státuszra módosította, így a
továbbiakban e készítményekhez
csak akkor lehet
hozzájutni, ha azokat az orvos
felírja. Segíti-e a megelőzést
a vizitdíj bevezetése, hatékonyabbá
válik-e általa az
egészségügyi ellátórendszer,
s valóban a betegek érdekét
szolgálja, ha nehezebben lehet
megvásárolni az előbb
említett fájdalomcsillapítókat?
Ezt kérdeztük a szakemberektől,
a város közéleti
személyiségeitől és az utca
emberétől.
(Politikusaink alfabetikus sorrendben
szólalnak meg - a szerk. )
– Az utóbbi hetek kapkodása
nem tett jót az egészségügynek,
s a közelmúlt intézkedései
nem átláthatóak az orvosok,
gyógyszerészek és a betegek
számára sem – mondta lapunknak
dr. Varga Imre, a Magángyógyszerészek
Országos
Szövetségének Zala megyei
elnöke. – Előfordulhat, hogy
visszafelé sül el az egészségbiztosító
és az állam bevételeinek
növelését célzó intézkedés-
sorozat, mert amit spórolnak
a gyógyszereken, azt esetleg
kamatostul fogják visszafizetni
a OEP-kasszába a kórházi
ápoláson. A fájdalomcsillapítókat
érintő változások
kapcsán pedig az a véleményem,
hogy az azokkal kapcsolatos
korlátozás bizonyos
szempontból szakmailag megalapozottnak
tekinthető. A
gyógyszerész és orvos szakma
már évtizedek óta tudja, hogy
az Algopryrin és a vele azonos
hatóanyagú gyógykészítmények
nagyon ritka (egymillióból
egy) esetben súlyos mellékhatásokat
okozhatnak.
Amíg ezeket a készítményeket
csak a gyógyszertárakban lehetett
megvásárolni, biztosított
volt a szakmai kontroll,
azonban a gyógyszerliberalizáció
következtében megnőtt
az öngyógyszerezés veszélye,
hiszen egyes készítményekhez
majd a patikákon kívül is hozzá
lehet jutni. A fájdalomcsillapítók
vásárlásának ilyen
korlátozása tehát egyértelműen
a lakosság érdekét, védelmét
szolgálja – véli dr. Varga
Imre, aki fontosnak tart egy
félreértést eloszlatni a szintén
nagy port felvert dobozdíjjal
kapcsolatban: a díjat csak a
száz százalékosan támogatott,
ingyenes gyógyszerek után
kell megfizetni.
– Szakmai szempontból érthető
a fájdalomcsillapítók vásárlásának
korlátozása, hiszen
az Algopyrin hatóanyaga
nagyon ritkán ugyan, de előidézhet
olyan immunológiai
megbetegedést, amely akár
halálos is lehet – mondta dr.
Hámori Zsolt, ügyvezető
háziorvos. – A nyakló nélkül
szedett fájdalomcsillapítók
döntő szerepet játszanak a
krónikus vesebetegségek kialakulásában.
Ideális fájdalomcsillapító
nem létezik,
mindegyiknek van valamilyen
mellékhatása. S minél nagyobb
mennyiségben szedjük,
annál nagyobb esély van a
mellékhatás kialakulására. A
vizitdíjjal kapcsolatban pedig
még semmiféle utasítást nem
kaptunk, mi sem tudjuk, pontosan
hogyan is kell lebonyolítani
a díjak beszedését, adminisztrációját.
A nyugtaadás a
számítógépek korszakában
már nem jelenthet nehézséget,
az ebből származó bevétel az
adott háziorvosnál marad, ennek
összege azonban szerintem
sokkal kisebb lesz ahhoz
képest, mint amennyit sokan
remélnek. Hogy a vizitdíj szolgálja-
e a megelőzést? Úgy vélem,
hogy az egyes betegek részéről
tapasztalt indokolatlan
megjelenéseket mindenképpen
mérsékelni fogja.
– Elfogadom, sőt, támogatom
a gyógyszer-liberalizációt
– mondta Böröcz Zoltán önkormányzati
képviselő, a Magyar
Szocialista Párt helyi
szervezetének elnöke. – A patikák
privatizációja már korábban
eredményesen megtörtént,
s annak is voltak ellenzői,
azonban az idő bebizonyította,
hogy aggályaik feleslegesek,
hiszen kiválóan működik ez a
rendszer. Én nem látom okát
annak, hogy a különböző, nem
vényköteles gyógykészítményeket
csak egy helyen, a
gyógyszertárban lehessen
megvásárolni. A vizitdíjjal
kapcsolatban úgy vélem, a kérdéskörben
nem a háromszáz
forintos bevétel a fontos, hanem
az a hatás, amit az ellátórendszerben
okoz. A vizitdíj
olyan káros folyamatokat fog
leleplezni az egészségügyben,
amelyek eddig látens módon
voltak jelen és tartották életben
a miattuk indokolatlanul
sokba kerülő ágazatot. Úgy érzem,
elkerülhetetlen, hogy
szembenézzünk az egészségügyi
ellátórendszer visszásságaival.
A fájdalomcsillapítók
problémaköréhez viszont nem
szeretnék hozzászólni, szerencsére
én megvagyok nélkülük.
Meggyőződésem egyébként,
hogy a három kérdéskör csak
apró – még csak nem is a legfontosabb
–, elemei annak a
folyamatnak, amit egészségügyi
reformnak nevezünk.
– Napjainkra világossá vált,
hogy radikális változtatásokat
kell végrehajtani az egészségügyben
– így Bogár Ferenc, a
Magyarországi Szociáldemokrata
Párt megyei szervezetének
elnöke. – Ennek egyik eleme,
hogy az egészségbiztosítási
kasszát egyensúlyba kell
hozni, amihez több út is vezet.
A kormány azt az utat választotta,
amelynek hatásait napjainkban
érzékelhetjük. Mi,
mint a cél érdekében elkerülhetetlen
rosszat kénytelenek
vagyunk tudomásul venni az
Kockázatok és mellékhatások
Élet a vizitdíj után, fájdalomcsillapítók nélkül
dr. Varga Imre
dr. Hámori Zsolt
Böröcz Zoltán
7 A hét témája: gyógyszer-kérdés elmúlt időszak intézkedéseit,
még ha nem is értünk egyet
azok mindegyikével. Ugyanakkor
valamilyen mértékű korrekcióra
biztosan szükség lesz,
hiszen a rendszer életképtelen
elemeit nem lehet érintetlenül
hagyni. Úgy gondolom, hogy
ma az egészségügy indokolatlanul
túlbürokratizált. Ezekhez
a korrekciókhoz mi is igyekszünk
latba vetni politikai kapcsolatainkat.
A fájdalomcsillapítók
ügyében pedig szerintem
a kormány felemás megoldást
választott, amivel nyújtott valamit
a gyógyszer-lobbinak, a
másik oldalon pedig visszakérte
azt. Én semmi ésszerűséget
nem látok az intézkedésben,
hiszen ha eddig vény nélkül
lehetett hozzájutni a szóban
forgó készítményekhez,
akkor ezután miért nem lehet?
– Felelőtlen, hozzá nem értő
kormányzás eredménye ez a
pénzbehajtás is ugyanúgy, mint
az elmúlt évek kapkodása és az
abból eredő károk – véli Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő,
a Fidesz-MPSZ helyi szervezetének
első embere. – Azt
láthatjuk, hogy a kormánypárti
politikusok ahhoz igazán értenek,
hogyan kell elvenni a pénzt
az emberektől, és miként lehet
ezt megmagyarázni – erről szól
a vizit- és a dobozdíj is. Prevencióról,
hatékonyságról, finanszírozási
reformról szó nincs,
ezeket a fogalmakat csak azért
találták ki, hogy az újabb pénzbeszedés
tényét takargassák.
Egyébként is, hogyan lehet hatékony
egy rendszer akkor, amikor
a működtetése többe kerül,
mit az általa remélt bevétel?!
Sok szakértő ugyanis azt állítja,
hogy a vizitdíj adminisztrációja
és egyéb járulékos költségei
többe kerülnek, mint amennyi
bevétel származik a bevezetéséből.
Kérdésként az is felmerülhet,
hogy mennyi fájdalmat és
anyagi többletköltséget okoz
majd, ha sokan azért nem mennek
időben orvoshoz, mert nehezen
tudnák kifizetni a vizitdíjat?
Azt pedig, hogy milyen
gyógyszert lehet receptre, vagy
vény nélkül vásárolni, szakmai
kérdésként kellene kezelni. Az is
felvetődik, hogy a jelenlegi
egészségügyi sarcminiszter milyen
megfontolások alapján, milyen
érdekből vezérelve teszi kötelezővé
olyan gyógyszerek receptre
való felírását, amelyeket
éveken keresztül vény nélkül lehetett
megvásárolni? Ezek után
már csak egy kérdésem lenne:
kinek, vagy kiknek az érdeke áll
a háttérben?
Kovács Kálmán, a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium államtitkára:
– A vizitdíj az első lépés egy
olyan világ megteremtésében,
ahol a beteg a megrendelő, a
szolgáltatást igénybe vevő és az
egészségügy pedig a szolgáltató.
A pénzéért kőkeményen meg
kell követelnie a minőségjavulást.
Ha nem kell várni az
SZTK-ban, ha az orvos megfelelő
képzést kap, s így felismeri
a betegséget, és helyesen kezeli,
akkor a vizitdíj – a beteg saját
egészségesebb jövőjébe érdekében
– megtérülő befektetés. A
gyógyszer hatóanyagokhoz sajnos
nem értek. Én a népgyógyászatban,
azokban a csodálatos
gyógyfüvekben, teákban hiszek
elsősorban, amelyek a gyönyörű
zalai dombságokon bőséggel
teremnek. Ezt az életet adó zöld
kincset óvjuk meg.
– Tudomásul kell vennünk,
hogy ingyen nem lehet gyógyszert
kapni – kezdte Dr. Wágnerné
Mohácsy Erzsébet nyugalmazott
egészségügyi dolgozó. – A
300 forintot, amit az emberek tévesen
dobozdíjnak hívnak, azoknak
kell fizetni, akik eddig ingyen
kaptak gyógyszert. Úgy senki
nem jön ki a patikából, hogy
semmit sem fizet. Ez megszűnt,
de a közgyógyellátásban részesülőknek
még sok problémát fog
okozni. Én csak receptírásra járok
az orvoshoz. Normál körülmények
között eddig is sokat kellett
várakozni a rendelőkben, de
ha már nyugtát is kell irogatni,
és az orvos emiatt kénytelen várakozni,
akkor az tényleg sokba
kerül, hiszen az idő pénz. Ha elmegyek
a háziorvoshoz, mert
például reumás vagyok, és beutal
szakrendelésre, ott is fizetnem
kell, sőt, ha beküldenek kórházba,
ott is. Segítségképpen –
bár most magam ellen beszélek
–, jó lenne tudatosítani az emberekben,
hogy a 300 forint kifizetésénél
igénybe vehető az üdülési
csekk, amivel többen rendelkeznek.
A gyógyszerek felírásával
egyetértek, hiszen tudjuk, bizonyos
fokig minden gyógyszer
méreg, mellékhatásai vannak.
Csodálkozom például azon,
hogy az Algopyrin esetében miért
nem beszélnek arról, a fájdalomcsillapítók
bizonyos fajtája
korlátlan szedéssel, alkoholfogyasztással
bódult állapotot
okoz. Igaz, elmúlik a fájdalom is.
Horváth Mária, tanuló:
- Ha jól tudom, azokban az országokban,
ahol dobozdíjas rendszer
működik, minden gyógyszer
esetében a térítési díjon felül kell
valamekkora összeget többletként
fizetni. Nálunk „szerencsére” az
egyes 100 százalékos támogatottságot
élvező gyógyszerekért kell
300 forintot (dobozdíj néven) fizetni.
Sokan attól félnek attól is,
hogy a gyógyszerész dönt arról,
mennyit fizetünk, de ez nem így
van, az árakat ugyanis a gyógyszertárak
számítógépei rögzítik.
Az igaz, hogy eddig, ha fájdalomcsillapítót
akartam, elmentem a
patikába és vettem a kiszabott
árért. Most először sorban állok
órákat az orvosnál, aki felírja 300
Ft vizitdíj terhe mellett, majd ezután
megyek a gyógyszertárba,
tehát ha a gyógyszer ára nem is
emelkedett, nekem már így is 300
Ft-tal többe került. Bízom azonban
abban, hogy a közgyógyellátásban
részesülő nagynénémnek
továbbra is ingyen lesz a
gyógyszere, és valóban nem kell
majd neki egy-két hónap elteltével
mégis dobozdíjat fizetnie.
Cseresnyés Péter
Kovács Kálmán
Bogár Ferenc
Wágner Jánosné
8 Katedra
A minap a Palini Általános
Iskola és Óvodát övező park
fáira helyeztek ki hat odút a
gyerekek a Kaán Károly
Környezetvédő Egyesület elnöke,
Benedek Miklós közreműködésével.
Benedek Miklós elmondta:
városszerte összesen ötven darab
odút helyeznek ki a fákra,
amelyek révén megfigyelhető
lesz az azokba beköltöző madarak
élete, költési szokásai.
Az odúkat az egyesület aktivistái
készítették el, amihez a
szükséges faanyagot egy vállalkozás
térítésmentesen ajánlotta
fel. Áprilisig valamennyit
kihelyezik a Csónakázó-tó és a
Sétakert fáira.
– Ezzel az akcióval is kihasználjuk
az iskolát körülvevő
öthektáros park kínált lehetőségeket
– magyarázza Sabján
Imre, a Palini Általános
Iskola és Óvoda igazgatója. –
Eddig is nagy hangsúlyt fektettünk
a gyermekek környezettudatos
nevelésére, s úgy
gondoltuk, hogy számukra
rendkívül érdekes lehet az
odúkban élő madarak megfigyelése.
Nem utolsósorban azt
is reméljük, hogy kedvezünk a
madarak szaporodásának is.
Miután az odúk lakói kiköltik
a fiókákat, kiszedjük az elhasznált
fészkeket, majd megpróbáljuk
újra indítani a folyamatot.
Horváth Attila
Odúkat helyeznek ki
Sabján Imre igazgató épp az egyik odút mutatja az érdeklődő diákoknak
Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett pályázat segítségével
két és fél hónapot töltött Nagy-Britanniában az
ősszel Kiss Ilona, a Thúry György Kereskedelmi és Vendéglátó
SZKI angol- és idegenforgalmi szaktanára. A programnak
az volt a célja, hogy tapasztalatokat szerezzen, milyen
nyelvi szintnek és követelménynek kell megfelelni az idegenforgalmi
képzésben részt vevő tanulóknak ahhoz, hogy külföldön,
főleg Nagy-Britanniában vállalhassanak munkát.
– Leeds-ben, a félmillió lakosú észak-angol iparvárosban voltam,
ami egyben diákváros is, hiszen több, mint kilencvenezer diák tanul
az iskoláiban. A munkaprojektem első részében Nagy-Britannia egyik
leghíresebb múzeumában, a Royal Armouries-ben dolgoztam pár hetet.
A marketing osztálytól a könyvtáron és az oktatási központon át,
egészen az értékesítési osztályig a feladatkörök nagy részét megfigyelhettem.
A program második részét a város legnagyobb szakképző
intézményében, a Park Lane College-ban töltöttem, ahol több, mint
harminc különféle képzéssel foglalkozik közel harmincezer hallgató.
Én a turizmus szakosztályt és a bevándorlók számára fönntartott
nyelvi részleget látogattam.
– Mit tanulmányozott a helyszínen és hogyan fogadták?
– A Park Lane College szakképzési rendszerét tanulmányoztam,
abból a szempontból, hogy milyen esélyei lennének a mi tanulóinknak
arra, hogy kint szakképesítéshez jussanak. Ezzel kapcsolatban az a
gond, hogy egyedül a skót intézményekben tanulhatnak ingyen a gyerekek,
máshol mindenütt fizetni kell, nem is keveset. Ha kifizetik a tandíjat,
a szállást, étkezést, nem elég rá a családjuk teljes jövedelme.
Ezért a gyerekek pályázati forrás révén tanulhatnak tovább, hacsak
szüleik nem nagyjövedelműek. A kérdése második felére válaszolva:
általában segítőkészek voltak velem mindenütt, volt egy, a Leonardoprogramban
résztvevő kapcsolattartóm is, aki segített, de amúgy
önállóan kellett megszerveznem az életem.
– Tapasztalatai szerint milyen esélyei lehetnek a magyar tanulóknak
Angliában?
– Ha eredményesen tanulnak itthon, és komolyan veszik a
nyelvtanulást, akkor elméletileg nincs akadálya a külföldi
munkavállalásuknak. Egy rövid nyelvi előkészítés után a mi
gyerekeink is képesek az ottani képzésbe beilleszkedni, az ott
tanuló cseh, arab, vagy bármely nemzetiségű diákokhoz hasonlóan.
Az viszont előfordulhat, amint meghallják, hogy akcentussal
beszélnek, és bevándorlók, hátrányba kerülnek munkavállalóként.
Megnyitották a munkaerő piacokat, de keményen
kell bizonyítanunk, hogy ugyanolyan értékesek vagyunk, mint
más országbeliek. Magyarország még mindig Kelet-Európaként
jelenik meg a fejükben. Ami meglepő volt számomra az
idegenforgalmi szakembereket képző részlegen, hogy a bemutatásom
alkalmával a 16-22 év közötti diákok nagy része azt
sem tudta, hogy melyik kontinensen található Magyarország.
Egyetlen magyarral találkoztam az utcán, akivel szóba elegyedtem,
s mindketten megállapítottuk, hogy arrafelé az élet
sokkal nyugodtabb mint nálunk, az emberek nem félnek a létbizonytalanságtól.
(B.Zs.)
Angliából jöttem...
Kiss Ilona (balról a második) és újdonsült ismerősei
9 Kultúra Ludvig Zoltán filmplakátgyűjteményéből
és retrospektív,
kézzel rajzolt filmplakátjaiból
nyílt kiállítás január 13-án a Magyar
Plakát Házban. A kanizsai
mozi nyolcvan éves jubileuma
alkalmából rendezett ünnepségen
a vendégeket Kőfalvi Csilla
intézményvezető köszöntötte.
Udvardy Éva, a mozi akkori
filmművészeti előadója stílusosan
úgy is kezdhette volna megnyitó
beszédét, hogy volt egyszer
egy mozi, volt egyszer egy
plakátművészet. – A hajdan volt
Béke, később Apolló Mozi, ifjúságunk legszebb éveinek helyszíne
volt, sokunknak fűződik hozzá kellemes emléke. Az emlékek felidézésében
nagy segítségünkre vannak a kiállításon látható plakátok,
amelyek – hála Ludvig Zoltánnak – nem lettek az enyészeté, így egy
letűnt kort dokumentálnak. A mai fiatalok el sem tudják képzelni,
hogy valamikor kígyózó sorok álltak a jegypénztárnál, s előfordult,
hogy bizonyos filmekre nem lehetett jegyet kapni, vagy protekcióval
lehetett pótszékhez jutni – mondta Udvardy Éva. – A filmek reklámozásában
komoly szerepet játszott a filmplakát. A MOKÉP által
központilag készített és nyomtatott plakátokat osztották szét az
ország mozijai között. Ezekből láthatunk most egy gyűjteményt. A
plakátművészet nem másodlagos, vagy alárendelt művészeti ág,
hanem színvonalas, igényes műfaj volt a 70-es, 80-as években.
(Szyksznyan Wanda, Árendás József, Kemény György, Balla Margit
stb.) Ezért is nagy dolog, hogy itt Kanizsán országos viszonylatban
is elismerten magas szintű művészi plakátkészítés folyt. Nem
véletlen, hogy 1988-ban Gábor Pál, a Menyasszony gyönyörű volt
című olasz kooprudikcióban készült filmjének országosan terjesztett
plakátját Zoli tervezte. Ez alapján készült a mostani meghívó
is. Néhány évvel ezelőtt, amikor Ráday Mihály, ismert városvédő
műsorában a mozi épületével foglalkozott, külön kitért arra, hogy
itt készültek a legszínvonalasabb plakátok az országban.
Akiállításon 160 darab nyomtatott plakát mellett 30 látható a Ludvig
Zoltán által rajzolt, illetve különböző technikákkal készültek közül.
Ezek annak idején vitrinplakátok voltak a mozi előterében, ennek köszönhető,
hogy még megvannak. Ahomlokzaton, illetve az utcán elhelyezett
gigantikus méretűek részben az időjárás, részben a vandalizmus
áldozatai lettek, de nagyon sokat elvittek közülük a gyűjtők. Aművek,
azon túl, hogy kifejezik, összegzik egy-egy film tartalmát, mondanivalóját,
technikailag is bravúrosak. Ez az időszak jó iskolát jelentett a
művész későbbi képzőművészeti munkájához, különleges technikájához.
A„Dekor”, ahol a plakátok készültek, nem csak műhely volt, hanem
egyfajta pezsgő nyitott klub, ahol sokan megfordultak. - bakonyi-
Plakátok retróban
Új, a korábbiaktól merőben eltérő kötettel
jelentkezett Riersch Zoltán. A költőt
eddig inkább versei révén ismerhettük, a
napokban azonban Petróleumlámpák árnyékában
– Fogadj vissza szülőfalum
címmel megjelent első prózai gyűjteménye.
A könyv első nyilvános bemutatójára
január hetedikén került sor a „Napfény”
Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesülete
klubfoglalkozásán, ahol M. Kovács Ildikó
és Fa Ede méltatta Riersch Zoltán életművének
legújabb gyümölcsét.
– Ez a negyedik könyvem, s bár nagyon
sok prózát írtam, eddig még csak versesköteteim
jelentek meg – mondta Riersch
Zoltán. – Ezért aztán nem csoda, ha a
közéletben inkább a verseim után ismernek,
a prózai írásaimmal eddig csak a barátaim
találkozhattak. Érdekes, s a könyv
vezérfonalát alapvetően ez határozza
meg: miután megszületünk, távolodunk a
bölcsőtől, de egy bizonyos kor után a gondolataink,
az érzéseink újra visszafordulnak
felé. Leltározunk, el kell döntenünk,
hogy mit csináltunk jól, mit rosszul, s
hogy mit hagyunk itt magunk után. Erről
szól ez a könyv, s azokról a dolgokról,
amelyek a legfontosabbak számomra, a
családról, a hitről, identitásról, vagy éppen
a szülőföldhöz való ragaszkodásról.
Hogy miért éppen most jelentkeztem a kötettel?
Talán legjobban úgy lehetne ezt
megfogalmazni, hogy ha az ember megkívánja
az édességet, akkor a kívánásból
előbb-utóbb tett lesz. A címről pedig csak
annyit: szimbolikus értelemmel bír,
ugyanis a petróleumlámpák fényénél ismerkedtem
meg a számomra legkedvesebb
foglalatossággal, az olvasással.
Riersch Zoltán kötete tehát egyfajta leltár,
amely a hitről, a szerző életéről, múltjának
darabjairól szól, kiadásával egyfajta
restanciát teljesített. S habár a könyv még
nagyon friss, a szerző fejében máris további
ötletek kavarognak, amelynek várhatóan
újabb prózai kötet lesz a gyümölcse. Mint
mondja: az életében oly fontos versek a
következő időszakban inkább csak pihentetőül
szolgálnak majd. Horváth Attila
A petróleumlámpák árnyékában
Riersch Zoltán ezúttal
prózai kötettel jelentkezett
Udvardy Éva és Ludvig Zoltán
10 Mozaik
JANUÁR 22. (HÉTFő)
Vince, Artúr
AVince latin eredetű férfinév, a Vincentius
rövidülése. Jelentése győztes. Női névpárja
a Vincencia. Vince a szőlősgazdák egyik
védőszentje is, erre a napra azt mondják:
„Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince”,
vagyis olvadás esetén jó bortermésre lehet
számítani. Az Artúr kelta-angol eredetű férfi
név, jelentése medve; erős mint a szikla.
JANUÁR 23. (KEDD)
Rajmund, Zelma
ARajmund német eredetű férfi név, jelentése:
okos védő. A Zelma női név végső
soron a héber Szalóme név magyar változata,
amely közvetlenül a német Selma
név átvétele. A név eredeti jelentése Sion
békéje; az Istenség védelme alatt álló.
JANUÁR 24. (SZERDA)
Timót
A Timót görög-latin eredetű férfinév,
amely a görög Timotheosz név latinos
Timotheus formájának rövidüléseként
keletkezett. Jelentése Istentisztelő, Isten
becsülője.
JANUÁR 25. (CSÜTÖRTÖK)
Pál
Latin eredetű férfinév, a Paulusból
származik, amelynek jelentése kicsi.
Női párja a Paula. Pál fordulása, a bibliai
Saulus Paulusszá változásának története
alapján a kemény tél időjárásának
átalakulását jósolja erre a napra:
„Pál fordulás - télfordulás”.
JANUÁR 26. (PÉNTEK)
Vanda, Paula
AVanda német/lengyel származású női
név. Jelentése biztonság, rejtettség, védelem,
illetve vend nyelven nő. A Paula
női név, és akárcsak párja a Pál férfinév,
a latin eredetű Paulusból származik,
amelynek jelentése kicsi.
JANUÁR 27. (SZOMBAT)
Angelika
Az Angelika női név az angelicus latin
melléknév női alakjából ered, amelynek
jelentése angyali.
JANUÁR 28. (VASÁRNAP)
Károly, Karola
A Károly régi magyar férfinév, a török
eredetű karul, karvaly madárnévből
ered. Már a középkorban azonosították
azonban a germán eredetű német Karl
névvel a hasonló hangzás miatt. A germán
név jelentése: szabad (férfi),
legény, paraszt. AKarola női név, a latin
Carolus (magyarul Károly) női párja.
Kalendárium
Hajnes Rita a minap különdíjat kapott
a Miss Hungary Szépségversenyen. Az
ifjú hölgy jelenleg pedagógusnak készül,
ám közelebb érzi magához a média világát.
Már műsort is vezetett a Budapest
Televízióban, ahol a legnehezebb műfajok
egyikében, a telefonos játékban
remekelt.
– Nagyon örültem a különdíjnak,
ugyanis a szervezők ígéretei szerint mindenki
valamilyen ajándékkal térhetett haza,
azonban ez nem így volt – mondta lapunknak
Hajnes Rita, aki mostanában egy
egészen különleges szépségversenyen is
megméreti magát: a Miss Internet címért
verseng. Averseny honlapján lehetett szavazni
a hölgyekre, így Ritára is, azonban
a voksolás már lezárult, az eredmény néhány
napon belül kiderülhet. – A modellkedéssel
nyolcadikos koromban kerültem
kapcsolatba, akkor indult egy modell-tanfolyam
a városban, s a szüleimmel úgy
gondoltuk, hogy érdemes kipróbálnom. A
képzést sikeresen elvégeztem, elkészítettük
a portfoliómat, amely különböző beállításokat
tartalmazó fotókból áll. Enélkülma
már egyetlen modell sem boldogulhat.
Ezzel kerestem fel különböző ügynökségeket,
többnél regisztrálva vagyok, s munkát
is kaptam. Az első versenyem a Zala Szépe
volt, amelyen negyedik helyezést értem
el, s innen már nem volt megállás. Jöttek
sorban a versenyek, most éppen a Miss
Internet-címért „szálltam ringbe”.
Rita jelenleg az ELTE másodéves tanító-
testnevelés irányultságú hallgatója, de
mint mondja, rájött, hogy az oktatás nem
igazán az ő világa, sokkal szívesebben
dolgozna a médiában.
– Úgy döntöttem, inkább elkezdek egy
médiaiskolát, amit a TV2 műsorvezető-riportere,
Kandász Andrea jegyez. A média
amúgy mindig érdekelt, műsort is vezettem
már a Budapest TV-nél. Igaz, ez egy
telefonos játék volt, de bármilyen hihetetlen,
szerintem ez az egyik legnehezebb
műfaj. Bizony, nem könnyű másfél órán
keresztül folyamatosan beszélni a kamerába…
Amikor előzőleg a kollégáim ezt
mondták nekem, én sem akartam elhinni,
de aztán be kellett látnom, hogy igazuk
volt. Azt is tervezem, hogy beiratkozom
egy fitness-edzői tanfolyamra, ugyanis ez
is vonz.
Rita legkedvesebb időtöltése az internetezés,
a barátok és természetesen a család.
No meg a család kutyája, a hét éves
Reno. Új hobbi a sütés-főzés, az ifjú hölgy
azon ritka modellek egyike, aki nem fogyókúrázik
egyhuzamban. Igaz, húsételeket
egyáltalán nem fogyaszt, de nem a diéta,
hanem állatok szeretete miatt.
Horváth Attila
Kanizsai siker a Miss Hungaryn
Mozgalmasan teltek az elmúlt napok
a Balatoni Halászati Zrt.
Mórichelyi Tógazdaságában: a múlt
hétvégén sas-számlálást végeztek a
területen, hétfőn pedig az idei év első
lehalászására került sor, csaknem
nyolc tonna amúr indult útnak Belgiumba.
Varga Károly, a tógazdaság vezetője
megjegyezte: szomorú, de a
magyarok sokkal kevesebb halat
esznek, mint az EU többi polgára.
Belgiumba utaztak az amúrok
11 Mozaik Sokan hódolnak valamilyen szenvedélynek:
van, aki bélyegeket gyűjt, más szalvétákat,
sőt, olyan is akad, aki régi rádiókat
halmoz fel. Deák-Varga Dénes városi főépítész
templomromokat fényképez.
– Mielőtt főépítész lettem, sokáig, csaknem
huszonnyolc évig településtervezéssel
foglalkoztam, s számos helyen találkoztam
eldugott, romos templomokkal – idézi fel a
különös hobbi indítékát a szakember. –
Ezek közös jellemzője, hogy nagyon keveset
lehet róluk tudni, kevés információ áll rendelkezésre
az építményekről, még a helyiek
se nagyon ismerik őket, az önkormányzat
sem foglalkozik velük. Sajnos, a legtöbb középkorban
épült templomrom abszolút
megközelíthetetlen, nemhogy turistajelzések
nincsenek, de még „dzsungeljáró” eszközökkel
is nehezen lehet közel férkőzni a
maradványokhoz. Természetesen nem kizárólagos
tendencia ez, vannak olyan, nagyon
szépen megőrzött és konzervált templomromok
is, amelyeknek az adott helyszínen
jelentős kisugárzásuk van. Vannak emberek,
akik nem érzékenyek az építészeti
hatásokra, kisugárzásokra, én – szakmámból
kifolyólag – ezekre fogékonyabb vagyok.
Ennek ellenére úgy vélem, ha valaki
egy erdőszélen, vagy szántóföldön meglát
egy középkori templomromot, nagy valószínűséggel
a hatása alá kerül. Van egyfajta
kisugárzása – hadd fogalmazzak így- beszédes
csöndje a romnak, főleg, ha az ember
abba is belegondol, hogy ezt a templommaradványt
valamikor emberek vették
körül, esküvők, temetések, keresztelők zajlottak
benne, ma pedig csak az omladozó
romokat láthatjuk. Országszerte százötven
romot kutattam fel eddig, útikönyvekből,
internetről, térképekről, innen-onnan öszszeszedett
információk alapján, de olyan is
előfordult már, hogy árnyékra vetődtem,
mert több, a térképek, vagy a szakirodalom
által jelölt rom létezett ugyan, csak épp a
föld alatt. Persze, ehhez az is hozzátartozik,
hogy vannak egészen pontatlan, úgy is
mondhatnám, „pongyola” térképek, amelyek
például a település délnyugati végén
jelölték a romot, miközben az észak-keletin
találtam meg, hosszas kérdezősködés után.
– Hogyan cserkészi be a kiszemelt romokat:
összegyűjti az információkat, autóba ül és
elmegy lefotózni, vagy csak akkor örökít meg
egyet-egyet, ha éppen arra jár? Mert ha az
előbbi, akkor elég drágának tűnik a hobbija…
– Sok esetben igyekszem nyitott szemmel
járni hivatalos, vagy éppen magánútjaimon,
előfordult, hogy egy, az ország másik
felébe megejtett rokonlátogatást kötöttem
össze a fotózással. Azonban az időmet sok
esetben nem tudom úgy beosztani, hogy az
eddiginél is több rokonlátogatást tegyek,
így hát természetesen gyakran célzottan indulok
útnak a fényképezőgépemmel. Bizony,
a hobbim esetenként valóban komoly
anyagi megterhelést jelent a családnak, de
már beletörődtek – mondja nevetve a főépítész,
akinek fotóiból a Magyar Kultúra
Napja alkalmából rendezett városi ünnepségsorozat
keretében nyílik kiállítás január
huszonkettedikén a Magyar Plakát Házban.
Horváth Attila
A beszédes csönd fotográfusa
Van, aki visszahőköl, akad, aki zavarában megköszöni a
biztonságos uticélhoz juttatást, de az emberek többsége csak
szimplán meglepődik, amikor a volán mögött megpillantja
Radák Zsuzsát, aki a gyengébbik(?) nem képviselőjeként
Nagykanizsán elsőként vezet helyi járatú autóbuszt.
Az amúgy több éve személygépkocsi-vezető oktatóként dolgozó
hölgy kapott már hideget és meleget is az utasoktól, mégis
javarészt pozitív tapasztalatokat szerzett.
– Az emberek számára még mindig furcsa, ha egy nő autóvezetést
oktat, vagy éppen buszt vezet. Pedig egyszerű: szerettem volna oktatni,
elmentem hát oktatónak, most kedvet kaptam az autóbusz-vezetéshez,
ezért vagyok itt – mondja nevetve Radák Zsuzsa. – Azóta
élt a vágy bennem, amióta egy továbbképzésen láttam egy hölgyet,
aki az autóbusz-gépkocsivezetőket oktatta. Megirigyeltem tőle!
Radák Zsuzsa harmadik hete gyakorol – mint meséli –, s akadt
olyan utasa is, aki miután felszállt a buszra és meglátta őt, csak
annyit mondott: „Azt kívánom magának, hogy nőnapon is ezt
csinálja!”. Szerencsére azonban a többségnek ilyesmi eszébe
sem jut.
– Az utasok és az autósok is nagyon meglepődnek, amikor
meglátnak.Volt, aki megköszönte, hogy nő létemre milyen szépen
elvittem az úti céljához, de olyan is akadt, aki amikor meglátott,
s csak annyit tudott mondani: „Uramisten!”…
– Hogy fogadták a férfi kollégák?
– Nekik ez már nem volt új, hiszen a férjem – aki szintén buszsofőr
– mindenhol elújságolta, hogy jövök…
Horváth Attila
Nő a volánnál
„Meglepődnek, amikor meglátnak”
A zsámbéki templom
Horváth Ferencné, a Zala Volán Zrt. helyi üzemének vezetője
azt mondta: Zalaegerszegen már jó tapasztalatokat szereztek
a hölgy vezetőkkel. Radák Zsuzsáról úgy vélekedik: nagyon
felkészült, hiszen oktatóként már jelentős tapasztalatra
tett szert. Ráadásul a családjában mindenki volános…
Az évszakhoz képest szokatlanul magas
hőmérséklet rendkívül igénybe veszi
szervezetünk alkalmazkodó képességét.
Hogyan reagál a természet szeszélyeire
szervezetünk?
– Szervezetünk biológiai órája meghatározza
napi ritmusunkat az evéstől az alvásig,
a hangulatváltozástól egészen az immunrendszer
megfelelő állapotáig – válaszolta
kérdésünkre dr. Buzás Judit városi
tiszti főorvos. – Ez a bioritmus, az élő szervezetek
életfolyamataiban megnyilvánuló
időbeli szakaszosság lehet napszakos, évszak
szerint változó stb. A mai kor embere
már nincs annyira kitéve a természet szeszélyeinek,
mint évszázadokkal korábban. Persze,
befolyásolják az idegrendszeri folyamatokat
és közérzetünket az időjárás-változások:
a frontátvonulások, a légnyomás változásai,
sőt a légköri elektromosság is. Egyeseknél
a hőmérséklet változása vagy a szél,
míg másoknál a csapadék jelenléte is okozhat
panaszokat. A jelenleg tapasztalható
szeszélyes, változékony időjárásra sem egyformán
reagálunk. Az időjárási frontokat
nem lehet megszüntetni és a frontérzékenységet
is nehéz befolyásolni. A hideg és meleg
fronti hatásokat ki-ki maga érzi, ez a
frontra jellemző tünetekben nyilvánul meg.
– A nőket, vagy a férfiakat viseli meg
jobban?
– Általában a nőket, krónikus betegeket
és az időseket viseli meg jobban. A különféle
légköri változásokat a kevéssé frontérzékenyek
szervezete kiegyenlíti, de sokan
nem tudnak ilyen könnyen megbirkózni az
időjárási jelenségek következményeivel.
Hazánkban az uralkodó mérsékelt égövi
klíma egyik jellegzetessége a szezonbetegségek
megjelenése, ami az évszakok öszszemosódásával
átalakulhat. A télben-tavaszias
meleg napokon a megfelelő réteges
öltözködéssel megelőzhetjük a meghűléses
és megfázásos betegségeket. Az őszi-téli
hónapokra jellemző a kisebb-nagyobb járványok
formájában jelentkező légúti megbetegedés,
a nátha és az influenza.
– Hogyan enyhíthetjük a változékony
időjárás okozta panaszokat?
– Általában fontos szerepet játszik a kiegyensúlyozott
életmód, tehát ha nem vagyunk
agyonhajszoltak, kialvatlanok, ha
vitamindúsan táplálkozunk, kerüljük a
túlzott megterheléseket, a felesleges
stresszt és rendszeresen mozgunk. Ezek
mind segíthetnek – mondta dr. Buzás Judit
végül. -bakonyi-
12 Időjárás
Ez nem is tél, nem is tavasz, ez már
ötödik évszak! – E szavakkal fogadott
Trojkó György fafaragó szabadhegyi
díszkertjében, ahol virágzik a rendesen
februárban szirmot bontó téli jázmin, a
mogyoró bokor, gyönyörűen bimbózik
az orgona, és négy hónappal korábban
bontogatja szirmát a japánbirs. Az orgonáknak
nem okoz gondot, de a japán
birs biztosan lefagy, ha februárban hideg
lesz. A rózsafákat nem szokta betakarni
a kertész, mert megvédik a körülötte
lévő cserjék és örökzöldek. Az
útmentén fehér, rózsaszín és lila virágaival
hívja fel a figyelmet az egészen
májusig virágzó alpesi talajtakaró növény,
az Erika. Felesége, Marika néni
nem szereti ha gazos a kert. A déli
órákban kijött kapálni, de megbánta,
mert a talaj nyirkos, vizes, így a fű és
a föld egyben marad. Bár nem volt sok
eső, a reggeli köd lassan szárad fel.
Véleménye szerint ilyenkor nem szép
a kert, majd áprilisban lesz romantikus!
Akkor nagyon jó érzés itt lenni. A
telek mindkét oldalán magasra nőtt tuják
védik a széltől a díszfákat, díszcserjéket.
– Hiányos az állomány, pótolni
kellene, de nem is tudom, minek
merjek nekiállni – mondja Trojkó
György, aki ha éppen kedve tartja,
nemcsak fa-, vagy kőszobrokat farag,
hanem élő tuja-szobrokat is alkot,
hogy ne legyenek egyformák! Télen is
kijár a városból, sétál egyet, beszélget
a növényeivel, hiszen szeretni kell
őket, mert akkor hálásak és örülnek.
(B.Zs.)
Virágzik a japánbirs
Az ötödik
évszak
13 Városháza Képviselői fogadóóra
Jerausek István a 10. sz. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart 2007. január 26-án 17.00-18.00 óráig a
Sánci Művelődési Házban. Aznap 18.30 órától Jerausek István
Bagolán a Dóra Presszóban tart fogadóórát.
Papp Nándor önkormányzati képviselő a 12. választókörzet
lakói számára 2007. január 16-án, kedden 17 órakor fogadóórát
tart a Vécsey Általános Iskolában, 18 órakor pedig a Zárda utca
2. szám alatti kollégium épületében.
Nagykanizsa MJV Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága
pályázatot hirdet a 2007. évi Kulturális alap támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város művészeti,
közművelődési és közgyűjteményi életének támogatása.
Pályázat tárgya: 􀂊 Nagykanizsán megrendezésre kerülő képzőművészeti,
zenei, irodalmi, színházi, közgyűjteményi és
egyéb kulturális rendezvények támogatása. 􀂊 A nagykanizsai
művészeti csoportok, együttesek, magyarországi és külföldi
fesztiválon való részvételének, valamint működésének támogatása.
􀂊 Kulturális, irodalmi, helytörténeti, közhasznú információs
szolgáltatások és kiadványok támogatása.
A pályázók köre: helyi természetes személy, közösség, csoport,
non-profit szervezet, művelődési, oktatási és nevelési intézmény.
Megjegyzés: természetes személy, nem jogi személyiséggel
rendelkező közösség, csoport az érvényben lévő adótörvények
miatt célszerű, ha jogi személyen - intézményen keresztül
nyújtja be pályázatát.
A támogatás formája: a sikeresen pályázókkal az önkormányzat
támogatási szerződést köt és a benyújtott programhoz vissza
nem térítendő támogatást nyújt. A finanszírozás módja: előfinanszírozás
Pályázati feltételek:
􀂊 Egy pályázó meghatározott számú pályázatot adhat be : intézmény
„saját nevében” négyet, civil szervezet „saját nevében”
kettőt, természetes személy egyet.
􀂊 Pályázni 2008. március 31-ig megrendezésre kerülő, fent
meghatározott tárgyban lehet.
􀂊A kötelező önrész a pályázott összeg minimum 30 %-a.
A pályázat benyújtása: a pályázatokat a Polgármesteri Hivatal
(Erzsébet tér 7.) portáján, illetve a város honlapjáról
www.nagykanizsa.hu letölthető adatlapon egy példányban a
Művelődési és Sportosztályra kell benyújtani. A pályázat beadásának
határideje: 2007. február 15.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Kulturális alap
2007. január 19. 18.00
MAGYAR KULTÚRA NAPJA Kiskanizsán
Köszöntőt mond: Balogh László az OKSB elnöke
Közreműködnek: Dinnyés József daltulajdonos, Farkas
Tibor énekmondó, Tulman Géza versmondó, Horváth István
Radnóti-díjas versmondó, a Kanizsa Táncegyüttes, a
FUND Alapfokú Művészeti Iskola táncosai, a Kiskanizsai
Általános Iskola énekkara. Helyszín és szervező: Móricz
Zsigmond Művelődési Ház
2007. január 22. 16.30
MEGALKUVÁS NÉLKÜLI SZOLGÁLAT
Találkozás Jókai Anna Kossuth-díjas íróval
Helyszín: Halis István Városi Könyvtár
Szervező: Hevesi Sándor Művelődési Központ
2007. január 22. 18.00
KÖZÉPKORI TEMPLOMROMOK
MAGYARORSZÁGON
Deák Varga Dénes városi főépítész fotókiállítása
Helyszín: Magyar Plakát Ház
Szervező: Hevesi Sándor Művelődési Központ
2007. január 22. 19.00
MEGEMLÉKEZÉS A MAGYAR KULTÚRA
NAPJÁRÓL
Közreműködnek: A Vackor Óvoda óvónői, Márkus Ferenc,
Tarnóczky Attila, Horváth István, Lengyák István,
Czupi Dániel, Dallos Erika, Czupi Gyula
Helyszín és szervező: Halis István Városi Könyvtár
Kísérő rendezvények a könyvtárban: Csávás Csaba fafaragó
kiállítása, valamint a könyvtár szolgáltatásait bemutató
kiállítás.
2007. január 22-én hétfőn, a Magyar Kultúra Napján a
Thúry György Múzeum nyitva tart és a kiállítás megtekintése
ingyenes.
2007. január 23. 16.30
A LEGYőZÖTT GYőZ, AZ ELESETT ÉL
Az 1956-os forradalom zalai fotókrónikája c. kötet
bemutatója. Vendégek: Béres Katalin (Göcseji Múzeum)
Csomor Erzsébet – Kapiller Imre (Zala Megyei Levéltár)
Helyszín és szervező: Thúry György Múzeum (Fő út 5.)
MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Nagykanizsa 2007.
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola rendezésében
ÜNNEPI KONCERT
a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Helyszín: az iskola hangversenyterme
Időpont: 2007. január 22. 18 óra
A belépés ingyenes! Az elhangzó zeneművek oktatási célt szolgálnak.
ÁLLÁS
SZOLGÁLTATÁS
14 Hirdetés
VEGYES
INGATLAN
Építési vállalkozók figyelem!
Nk-án a Hunyadi úton 800 négyzetméteres
(20m x 40m) telek –
társasház építésére kiválóan alkalmas,
eladó. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5904K)
Nk-án nyugodt környezetben,
felújított, 87 m2-es lakás választható
burkolattal, fal színnel, valamint
kerttel és garázzsal eladó.
Kisebb lakást beszámítok! Érd.:
20/9616-404 (5958K)
Bajcsán háromszobás családi
ház ipari tevékenységre alkalmas
melléképülettel eladó. Irányár:
13,2 millió Ft. Érd.: 20-824-3655,
20/770-3314 (5983K)
Kendlimajorban telek házzal
(két szobás, étkezős, zuhanyzós),
melléképületekkel, dupla garázszsal
eladó! Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 20/519-5305 (5984K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Nk-i étterembe önmagára és
munkájára igényes, gyakorlott
pincért vagy pincérnőt éves állásra
felveszünk. Érd.: 20/482-4545
(5973K)
Nk-i pizzériába gépkocsival és
helyismerettel rendelkező pizzafutárt
felveszünk. Érd.: 30/2948-
313 (5985K)
Vállalkozók, társaságok teljeskörű
könyvelését, elektronikus
bevallását nagy gyakorlattal vállaljuk.
Könyvelés biztos alapokon.
Balaskó Gyöngyi: 20/4500-
827 (5987K)
170 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072
(5986K)
APRÓHIRDETÉS HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468 􀂊 e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Január 21. 18 óra
VENDÉGSÉGBEN A
KANIZSA BIG BAND-NÉL
Vendég: Hajdú Sándor
Belépődíj: 300 Ft
Magyar Plakát Ház
Január 22.
AMAGYAR KULTÚRANAPJA
16.30 óra – MEGALKUVÁS
NÉLKÜLI SZOLGÁLAT
Találkozás Jókai Anna Kossuth -
díjas íróval.
Halis István Városi Könyvtár
18 óra – KÖZÉPKORI
TEMPLOMROMOK
MAGYARORSZÁGON - Deák
Varga Dénes városi főépítész fotókiállítása
a Magyar Plakát Házban
19 óra – Jókai Anna: ÉN, SZEGÉNY
SUDÁR ANNA - monodráma
(LATINOVITS ZOLTÁN
BÉRLET). Belépődíj: 1800 Ft
Helyszín: Ifjúsági és Civil Ház
Január 26. 18 óra
A HELIKON - DÍJAS
BELLÁK TIBOR
HARMONIKAESTJE
Belépődíj: 500 Ft.
Kiskastély
2007. január 29. (hétfő) 19 óra
Apróhirdetés
a tavalyi áron!
Lakossági apró egy alkalommal,
15 szóig 600 Ft, a második
alkalomtól minden további
300 Ft. Vállalkozási apró az első
alkalommal 1200 Ft, minden
további pedig 600 Ft.
15 Sport Itt az újabb esztendő, s lassan már
bevett szokásnak tekinthetjük, hogy
az amerikai futball kanizsai művelői
ismét előkeresik „démonos” mezeiket,
majd edzésbe állnak. Idei edzéspenzumaikat
az NTE-csarnokban
kezdték, s ennek keretében válthattunk
szót terveikről, reményeikről
Kiss Rudolffal, a Nagykanizsai Démonok
csapatkapitányával.
– Idén nem leszünk irigylésre méltó
helyzetben, hiszen a hat első osztályú
csapatból a csoportkörökre megkaptuk a
győri „Cápákat”, valamint a fővárosi
„Farkasokat”. E két gárda egyértelműen
a hazai amerikai futball zászlóshajói. A
trióból az első kettő jut tovább, van tehát
mire készülnünk az elkövetkezendő három
hónapban.
– Van-e pontos “órarendje” az elkövetkezendő
negyed évnek?
– Egyelőre a felkészülés teremben zajlik,
majd terveink szerint márciustól már a
Bányász-pálya hátsó területén nyúznánk a
csapatot, s remélhetőleg ennek az időjárás
sem szab majd gátat. Lesznek edzőmérkőzéseink
a veszprémiekkel, valamint a zágrábi
gárdával is összemérjük. erőnket közvetlenül
a bajnokság előtt
– Milyen változások történtek a csapatnál?
– Sikerült új tagokat is „csatasorba állítanunk”,
mi több, amerikai edzőnk,
Chad A. Henry édesapját is megnyertük
együttesünk számára, vagyis elmondhatjuk
már, hogy két tengerentúli trénerrel
rendelkezünk.
– Egyelőre hagyjuk is, hogy milyen tervekkel
számoltok a bajnokságban, viszont
mi lesz utána?
– Tervbe van véve egy nyári edzőtábor,
ősszel pedig következik az igazi erőpróba,
hiszen a kupamérkőzéseinket már középeurópai
regionális szinten játszhatjuk,
többek között osztrák és szlovák ellenfelekkel.
Az igazi csemegéje tehát ez lesz az
idei évünknek.
Polgár László
Démoni kezdet
Kosárlabda. Női NB I A-csoportos mérkőzés:
Kanizsai Vadmacskák SE –
DKSK-Miskolc 62-78 (13-21, 16-21, 13-
13, 20-23). Nagykanizsa, 200 néző. Jv.:
dr. Páli, Németh Cs. Kanizsa: Panic 1,
Völgyi 8/3, Horváth A. 6, Varga Zs. 7/3,
Parrado 24. Csere: Molinet 12, Fekete 2,
Tálosi 2, Horváth B., Mozsolics. Edző:
Déri Caba.
Nem kellett szégyenkeznie a hazai
csapatnak, ha már a kezdésnél nagyobb
hatékonysággal értékesítik lehetőségeiket
Horváth Adrienék, még szorosabban
is alakulhatott volna a mérkőzés. Végül
úgy álltak helyt a bajnokság ötödik helyezettje
ellen, hogy a második félidőben
a lelátó szimpátiáját is kivívták a kanizsai
kosarasok.
-polgár-
Alig lemaradva
Január hatodikán került sor
a Cserháti-tornacsarnokban az
U11-es Kanizsai Reménység
Kupára, amelyen a kanizsai
UFC, az NTE 1866 MÁV,
Lenti, Hévíz, Nagyatád és a
Vasi Labdarúgó Akadémia tizenegy
éves korosztályos
utánpótlás-csapatai vettek
részt. A megmérettetés első
helyezettje a hazai csapat, a
kiválóan játszó UFC lett, a dobogó
második fokára az NTE
1866 MÁV játékosai állhattak,
míg a nagyatádiak
ugyancsak a dobogóra léphettek, harmadik helyezést értek el. A legjobb mezőnyjátékos
címet Török Milán (UFC-játékos), a gólkirályit Grabant Bence (NTE, hat gól), a
legjobb kapus címet pedig a Nagyatád játékosa, Kimpl Zoltán érdemelte ki. A hazaiak
megválasztották a legjobb UFC-játékost is Senkó Bence személyében. (-ha-)
Kiváló kanizsai reménységek
Férfi Kosárlabda NB I B
Pápa Hungarotel KC – KKK DKG
EAST 125-100 (30-18, 36-24, 28-27,
31-31). Pápa, 200 néző. Vezette: Dr.
Magyari, Németh A.
KKK DKG EAST: Sági 23/15, Beck
24/3, Becze 18/6, Szabó 2, Zsámár 9.
Csere: Millei 11, Fodor 4, Murvai 9.
Edző: Kovács Nándor
Tabellaszomszédok találkoztak, hiszen a
pápaiak a hatodik, míg a kanizsaiak a hetedik
helyen álltak a mérkőzést megelőzőn.
Az összecsapás nagyon rosszul kezdődött a
Krasznai nélkül felálló kanizsaiak számára,
mivel az első percben a csapat legponterősebb
játékosa, Szabó Balázs súlyos sérülést
szenvedett. Az átmeneti sokk ellenére
a 8. percig tartották a lépést ellenfelükkel
Zsámárék (18-16). Ezután faultproblémák
miatt szétesett a játékuk, a sziporkázó hazaiak
pedig könnyedén szerezték pontjaikat,
és fokozatosan elhúztak. A2. negyedben továbbra
is gyengén védekeztek a látogatók.
Szinte minden pápai támadás kosárral fejeződött
be, így a félidőre jelentős különbség
alakult ki a két csapat között.
Fordulás után kicsit pontosabb lett a
vendégek játéka, s bár a centereik (Zsámár
és Millei) a negyed végére kipontozódtak,
a különbség nem nőtt tovább. A befejező
játékrészben az alacsony szerkezettel felálló
zalaiak annak ellenére, hogy védekezésben
továbbra is gyengélkedtek, támadásokkal
és pontos távoli kosarakkal tartani
tudták a lépést ellenfelükkel.
Lépést tartottak
Kanizsa
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház Jazz Klubjának
vendégeként A piano mesterei című lemezét mutatta be a
két nemzetközileg elismert jazzművész, Szakcsi Lakatos Béla
és Vukán György. Számos turné és koncert alkalmával
bejárták már nemcsak Európa országait, hanem több amerikai
meghívásnak is eleget tettek. Szakcsi Lakatos Béla
egyébként korábban már többször is megfordult a kanizsai
jazzfesztiválon. Kétzongorás koncertjükkel a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti iskola hangversenytermében
kápráztatták el a kanizsai közönséget.
MINDENKI ISKOLÁJA!
Téli – tavaszi tanfolyamok
ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvből államilag
ellenőrzött minőségben!
􀀳 gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek
􀀳 általános és szaknyelvi tanfolyamok
􀀳 emelt szintű érettségire felkészítés
􀀳 normál és intenzív ütemű képzések
􀀳 cégeknek kihelyezett oktatás (költségmentesen)
GARANTÁLTAN A TE ISKOLÁD!
􀀳 ingyenes próbavizsga (tanulóinknak)
􀀳 ingyenes vizsga (a legjobbaknak)
􀀳 garantált nyelvvizsga (szerződéssel)
􀀳 kedvező óradíj – részletfizetés
Oktatás és vizsgáztatás helyben!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93 / 326 413
E-mail: info@dialognk.hu; Web: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
A zongora mesterei
Szakcsi Lakatos Béla és Vukán György
KATEDRA
(Dialóg) NYELVISKOLA
®
Amiklósfai Mindenki Házában immár 7. alkalommal jöttek
össze szombaton az érdeklődők, sógorok, komák, jó barátok,
barátnők, hogy a szórakoztató kulturális programok mellett
ismét megkóstolhassák Miklósfa városrész jó hírét messzire
vivő répafőző verseny finomabbnál-finomabb étkeit.
– A Közművelődési és Városszépítő Egyesület azt a célt tűzte ki –
mondta Czupi Gyula, az egyesület elnöke – hogy a városrész néprajzi
hagyományait felelevenítsék és ápolják. E témakörbe úgy gondolták
beletartozik a gasztronómiai hagyományok tovább vitele,
megismertetése is. Ezért hirdették meg a savanyú répa főző versenyt.
Elsősorban a hagyományos étkeket várták ez alkalommal is, de
az újdonsággal jelentkezőket külön méltatta a zsűri. A20 féle ételt
öt tagú szakértő zsűri
minősítette úgy, hogy
tagjai nem ismerték a
„szakácsok” személyét.
A résztvevők emléklapot
kaptak, a díjazottak
pedig oklevelet
is. Az úttörő munkát
végző dr. Kotnyek
Istvánné után Helyes
Zsuzsa vette át a főszervező
szerepét, idén
pedig már Hajgató Rita
személyében újabb
szervezőt köszönthettek.
A verseny eredményeként
arany fokozatú
oklevelet kapott Imrei
Zsuzsanna babos csülkös répája, ezüst oklevelet Kovács János babos,
csülkös, tormás répája. Bronz fokozatot ért el Béli Gábor
csülkös, tejfölös répa rétese körettel, valamint Gyenese Gabriella
répás parféja, ami díszítésével sokak kíváncsiságát felkeltette. A
tavalyi versenygyőztes a tejszínes-krémsajtos remekművet egy
óra alatt készítette el. A közönségszavazatot, és a zsűri különdíját
Németh Károlyné répás rétese kapta, aki szintén rendszeres versenyzőnek
számít. Sokan sorba álltak asztalánál, hogy megkóstolják
finom ínycsiklandó pacalos répáját. (-bzs-)
Répafőző verseny hetedszer
Drávecz Józsefné húsos répával,
Gyenese Gabriella répa-parféval érkezett
Németh Károlyné
főztjét sokan megkívánták
XIX. évfolyam 4. szám 􀂊 2007. január 25. 􀂊 Megjelenik: 21000 példányban Kanizsa
Ajánló
􀂊 Pap Gáboré a
Rotary-díj
􀂊 Fél milliárd mínusz
􀂊 A kultúra a balsors
ellenfele
􀂊 Több ágyat kér a
kórház
􀂊 Költözik a szobor?
􀂊 Kanizsai Közlöny
2007/1.
Nagykanizsa Megyei
Jogú Város hivatalos
tájékoztatója
􀂊 A Kanizsa TV
műsora
􀂊 Kenesei vezérletével
􀂊 Fradi-játékos
Kiskanizsán
􀂊 Mihovics Szabina
újra bajnok
􀂊 A modern kor
vívmánya
DÉL-ZALAI HETILAP
Pazar műsorral ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Kiskanizsán, a Móricz Zsigmond Művelődési
Házban január tizenkilencedikén. Az ünnepi műsort Balogh László, az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság elnöke nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta: a nemzet
valamennyi tagjának gondolatban el kellene végre jutni oda, hogy magyarnak lenni, magyarságunkat
vállalni nem szégyen. (Folytatás a 3. oldalon)
A Magyar Kultúra Napján
2 Napról
„ZÖLD” KÖZBESZERZÉS
Mindannyian érzékeljük, hogy a hagyományos
energiagazdálkodás és energiapolitika
kifulladóban van – hangsúlyozta az
önkormányzati „zöld” közbeszerzésről tartott
sajtótájékoztatóján Kovács Kálmán, az
SZDSZ Zala megyei elnöke, a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium államtitkára.
– A fenntartható fejlődéshez kell eljutni,
melynek gondolatát a zöldmozgalom évtizedekkel
ezelőtt elindította, és amelyet a környezetvédelemben
már átültettek – hangsúlyozta.
Az EU nemrég adta ki a „zöld” közbeszerzésről
szóló kézikönyvét. Hazánkban
ugyanezt kívánja meghirdetni a szabaddemokrata
vezetésű környezetvédelmi tárca is.
Az állam, illetve az önkormányzatok járjanak
élen, a beruházásaikban és a szolgáltatások
vásárlásában részesítsék előnyben az
alternatív és megújuló energiaforrásokat, az
újrahasznosított anyagokból készülő árucikkeket
és a környezetbarát technológiát –
mondta Kovács Kálmán. Azt szeretnék, ha
ez beépülne a közbeszerzésbe. Röst János
önkormányzati képviselő kiegészítésként
elmondta, Halász Gyulával önálló képviselői
indítványt nyújtanak be, amelyben javasolják,
hogy a városi közbeszerzéseknél kötelezően
építsék be a zöld közbeszerzési
szabályzatot.
FIDESZ
Bizzer András önkormányzati képviselő
és Fertig István, a Fidesz helyi szervezetének
elnökségi tagja sajtótájékoztatón reagált
a Magyarországi Szociáldemokrata
Párt önkormányzati képviselőjének, Bogár
Ferencnek a majdani vagyonkezelő
társaság létrehozásával kapcsolatos aggályaira.
A fideszes politikusok úgy vélik, a
Nagykanizsai Vagyonkezelő Részvénytársaság
létrehozása segít többek között abban,
hogy az átláthatóság javuljon például
a lakbérek esetében, s így mind az önkormányzat,
mind a tulajdonos érdekei jobban
érvényesüljenek. Továbbá kiemelték a
munkahelyek teremtésére tett erőfeszítéseiket,
illetve cáfolták, hogy úgynevezett
pártkatonák kinevezésével próbáltak volna
befolyást kieszközölni. Kijelentették: a
pozícióosztogatásban nem lesz partner a
Fidesz, hiszen őket soha sem a pozíciók,
hanem a feladatok érdekelték.
A CIVIL HÁZRÓL
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal 30
szervezete képviseletében összevont munkacsoport
értekezletet tartott a Halis István
Városi Könyvtárban. A tanácskozás két fő
napirendi pontjában a Nagykanizsai Civil
Szolgáltató Iroda létrehozása és a Civil Ház
ügye szerepelt. A Civil Ház kialakításával
kapcsolatban két helyszínt jelöltek meg. Az
egyik javaslat a felújított régi mozi, az Ifjúsági
és Civil Ház első és második szintjének
egy részét kéri, ugyanis a régi mozi teljes
komplexumának kezelését nem tudják
felvállalni. Amásik javaslat a Vasemberház
első emeletén lévő, üresen álló volt városi
képtár, mely véleményük szerint minimális
ráfordítással használható lenne erre a célra.
Az önkormányzattól azt kérik, hogy az üzemeltetési
költségek biztosításával az egyik
ingatlant bocsássa a rendelkezésükre. A
működtetés személyi feltételeit a Civil
Szolgáltató Iroda biztosítaná – mondta
Gyertyánági Endre koordinátor.
PAP GÁBORÉ A ROTARY-DÍJ
A Rajnai Miklós Bánffy-díjas bölcsész
által szervezett, „A magyar műveltség kincsestára”
című művelődéstörténeti szabadegyetem
résztvevői is köszöntötték a Magyar
Kultúra Napját, a Himnusz születésnapját.
A nagy érdeklődésre számot tartó
ünnepségre január tizennyolcadikán került
sor a Halis István Városi Könyvtárban, ahol
dr. Márkus Ferenc nyugalmazott középiskolai
tanár mondott köszöntőt. A pedagógus
beszédében hangsúlyozta: a magyar
kultúra fája ma is erős és sokágú. Ezt követően
Rajnai Miklós a szabadegyetem szervezői
ajándékaként átadta Czupi Gyulának,
a Halis István Városi Könyvtár igazgatójának
a Képes Krónika tanulmányokkal kiegészített
kötetét, valamint Kunkovács
László: Táltoserő című könyvét. Az est folyamán
került sor a Rotary Zrt. által minden
évben odaítélt Rotary-díj átadására is. A
pénzjutalommal járó díjat, Bors István „A
magyar lélekforma” címet viselő alkotásának
kicsinyített másolatát ezúttal a szabadegyetem
állandó előadója, Pap Gábor Magyar
Örökség-díjas művészettörténész vehette
át Katona János vezérigazgatótól. Az
ünnepségen közreműködött Horváth István
Radnóti-díjas versmondó, valamint
Németh Ferenc zenetanár is.
A HARMADIK BABA
Január 18-án köszöntötték a város vezetői
a harmadik újévi születésű nagykanizsai babát,
Néber Benjámint. A baba és a szülők
köszöntésére a család otthonában került sor.
FÉLMILLIÁRD MÍNUSZ
A Gyurcsány-költségvetéssel ötszázmillió
forintot vesz ki a kormány a nagykanizsai
emberek zsebéből – mondta sajtótájékoztatóján
Szőlősi Márta, a Fidesz-KDNP
önkormányzati képviselője. Szőlősi Márta
elmondta: a személyi jövedelemadó önkormányzatoknál
maradó összegének
mértéke a szocialista-szabad demokrata
országgyűlési képviselők támogató szavazatainak
köszönhetően tíz százalékról
nyolcra csökkent, a normatívák szintén
csökkentek, a drasztikus áremelések következtében
pedig újabb több tízmillió forinttól
esik el a város önkormányzata.
Mindez összesen ötszázmillió forint mínuszt
jelent a kanizsai embereknek.
A képviselő szerint a kérdés csak az,
hogy a kormánypártok képviselői miből
akarják pótolni a veszteséget? Végül részletesen
ismertette, hogy miből áll össze a
város számára elvesző ötszázmillió forint:
az szja helyben maradó részének csökkentése
139 millió forintot tesz ki, a normatíva
csökkenése 104 millió forint, s
kettőszázmillió forint az áremelkedések
hatása. A megszorítások miatt vélhetően a
vállalkozóknak is rosszabbul megy majd,
ezért hetvenmillió forint helyi adóbevételkieséssel
is kalkuláltak a polgármesteri
hivatal szakemberei.
RENDKÍVÜLI MAGYAR ÓRA
„Mindannyiunkban ott van a jó ember”
címmel Dinnyés József énekművész-daltulajdonos
rendkívüli magyar órájára került
sor január tizenkilencedikén a Batthyányban
Lajos Gimnáziumban a Magyar
Kultúra Napja tiszteletére.
január 16.
január 18.
január 19.
január 20.
január 17. KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezető-főszerkesztő: Maros Sándor. Újságírók: Bakonyi Zsóka,
Horváth Attila (szerkesztő), Markó András, Polgár László. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet.
Tel./fax:93/312-305. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg
Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft. Felelős vezető: Fehér Tamás.
E-mail: kanizsahetilap@chello.hu ISSN 0865-3879
3 A Magyar Kultúra Napja (Folytatás az első oldalról)
– Kölcsey Ferenc a fennmaradt kézirat tanúsága szerint 1823. januárjának
22. napján fejezte be a Himnusz megírását – mondta. –
Méltóbb napot aligha választhattunk volna a magyar kultúra megünneplésére,
mint nemzeti fohászunknak ezt a mindenévi születésnapját,
január 22-ét. Ez a nap – a kitalálói szerint – koncentráltan
arra szeretné ráirányítani az egész társadalom figyelmét, hogy egy
rendkívül gazdag nemzeti kultúra örökösei vagyunk. Ha régebben
az volt a vész, hogy részekre szabták a hatalmasok a kultúrát, ma
attól félhetünk, hogy sokszínű, sokágú gazdagságát nem ismeri fel
pátriánk. Elfelejtettük, hogy a kultúra fogalmába egész életünk beletartozik:
az emberi érintkezések formája, beszédünk helyessége,
kifejezőereje, közéleti viselkedésünk, politikai igyekezetünk, szórakozásunk
és pihenésünk. A kultúra – Csoóri Sándor szerint – a balsors
ellenfele. A magyar kultúra ünneplése ma: önmagunk védelme,
magyar voltunk felfedezése és megőrzése a felejtések, hiányosságok
és vonzó idegen hatások korszakában – hangsúlyozta.
Balogh László úgy véli, elsősorban nyelvünkre, annak egyedülálló
nagyszerűségére; ősiségére, teremtő erejére lehetünk
büszkék, meg arra a számtalan találmányra, amiket hazánkfiai
adtak a világnak, nem beszélve világhírű művészeinkről.
Az est további részében a szép számú érdeklődő megtekintette az
ünnepi műsort, amelyben színpadra lépett többek közt Farkas Tibor
énekmondó, Dinnyés József daltulajdonos, a Kanizsa Táncegyüttes
felnőtt és utánpótlás-csoportja, Horváth István és Tullman Géza versmondó,
valamint a Kiskanizsai Általános Iskola gyermekkórusa. -ha-
A kultúra a balsors ellenfele
„Nem azért vagyunk a világon, hogy jól érezzük magunkat,
hanem azért, hogy megismerjük, miért vagyunk itt” – fogalmazta
meg a földi lét célját január huszonkettedikén a Halis
István Városi Könyvtárban „Megalkuvás nélküli szolgálat”
címmel megrendezett író-olvasó találkozón Jókai Anna Kossuth-
díjas író. Az írónő saját és az értelmiség feladatáról úgy
véli: ha valaki kap egyfajta talentumot, képességet az Istentől,
akkor azzal feladata van; valamilyen módon vissza kell adnia
belőle a közösségének. Jókai Anna hangsúlyozta a soha meg
nem alkuvás fontosságát is – ebben látja egyébként a mai értelmiség
legnagyobb hibáját is.
Anagy érdeklődésre számot tartó találkozó után az ünnepi rendezvények
következő programjaként Marton István polgármester és dr.
Gárdonyi Máté siófoki plébános a Magyar Plakát Házban megnyitotta
városunk főépítésze, Deák-Varga Dénes középkori templomromokat
bemutató fotókiállítását. A rendhagyó tárlat százötven hazai
templom-maradványról készült képet vonultat fel. A megnyitón
Marton István hangsúlyozta: a kiállítás azért is érdekes, mert egyházi,
történelmi, művészettörténeti, régészeti, műemlékvédelmi és idegenforgalmi
kérdéseket egyaránt érint, amelyek számos kérdés továbbgondolására
ösztönözhetnek.
Este tizenkilenc órától az Ifjúsági és Civil Házban Jókai Anna
Én, szegény Sudár Anna című monodrámáját tekinthette meg a
nagyérdemű Bálint Márta, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
művésze előadásában. Itt Cseresnyés Péter alpolgármester köszöntötte
Jókai Annát és a vendégeket, beszédében hangsúlyozta:
ma is büszkén kell vállalnunk magyarságunkat, hisz a „magyar”
szót őseink jó csengésűvé tették. Horváth Attila
Szolgálat, megalkuvás nélkül
A Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Művészeti Iskola kultúra
napi programjában Kodály, Bartók és Liszt művek mellett, ma élő zeneszerzők
művei is elhangzottak a tanulók tolmácsolásában, valamint
felléptek táncosok és népzenészek is. AHalis István Városi Könyvtárban
Czupi Gyula igazgató köszöntötte a megjelenteket. A könyvtár e
napon a maga sajátos módján mutatta be a magyar kultúrát, valahogy
úgy, ahogy a könyvtárban látják, és megélik a mindennapokban. A
rendezvényt Marton István polgármester nyitotta meg. Közreműködtek:
a Vackor óvoda óvónői, Márkus Ferenc, Tarnóczky Attila, Horváth
István, Lengyák István, Czupi Dániel, Dallos Erika. Itt adták át a
Kreatív Klub által alapított Kreatív Díjakat is. -bzs-
A Magyar Kultúra Napján
4 Tény-Kép
Az elmúlt év novemberében egy interpellációt
nyújtott be a közgyűlésnek Balogh
László önkormányzati képviselő, az
OKISB elnöke, melyben azt a kérdést tette
fel, hogy át lehet-e vitetni a Kossuth téri
Szentháromság-szobrot az Erzsébet térre,
mivel ott volt eredetileg felállítva
1758-tól 1896-ig. Sokak szerint a volt
szovjet emlékmű korábbi helyén igazi látványosság
lenne a város egyik legnívósabb
szoboregyüttese, ami egyben lelki
támaszt, véderőt sugárzó jelkép is.
– Visszahelyezése helytörténeti, eszmei
és műemlékvédelmi szempontokkal is indokolható
– hangsúlyozta Balog László –,
hiszen a keresztény Európában élünk, és
Európában a Szentháromság-szobrokat
szinte kivétel nélkül a városok főterein, kiemelkedő
városrészein találjuk. Például a
Budai Várban, Pécsen, Szentendrén, Sopronban
vagy Ozorán. Természetesen más
ötletek is előjöttek a felvetés hatására –
folytatta. – Van, aki szívesebben látna gőzmozdonyt
az Erzsébet tér közepén! Nem
mondom azt, hogy a gőzmozdony nem lehetne
egyik jelképe a városnak, és nem
szerepelhetne akár több gőzmozdony például
a vasútállomás mellett. Az Erzsébet
tér megbecsülése azonban fontos, erre
utal a köztéri szobrok elhelyezésével kapcsolatos,
december 31-én lezárult ötletpályázat
is. A tér még ma is képes XIX. századi
hangulatot árasztani. Ebből a történelmi
ihletésű térből akár turisztikai látványosság
is lehetne. Dél-nyugati sarkára
kerülhetne névadójának, Erzsébet királynénak
a szobra is. A királynőnek jelenleg
is nagy kultusza van Magyarországon,
illetve Közép-Európában. Olyan személyiség
ő, aki nem megoszt, hanem összefogásra
ösztönöz. Javaslatom része az is,
hogy Zala György alkotásának másolatát
állítsuk fel itt, amelynek eredetije a Nemzeti
Galériában található. Tény, hogy
Nagykanizsa a környék legpolgárosodottabb
városa volt, és a történelméhez kapcsolódó
alkotásokkal, a meglévők díszkivilágításával,
még hangulatosabbá lehetne
tenni. Elkészülte után a mélygarázs felszínén
a Kanizsa vár észak-keleti sarokbástyájának
makettjét is fel lehetne állítani.
Balogh László tudja, hogy ötletei megosztóak,
sokat lehet róluk vitatkozni, de
végül nyugvópontra hozhatók. -bzs-
Költözik a szobor?
Nagykanizsa számára elfogadhatatlanok azok az ágyszámok,
amelyeket a szaktárca javasolt, ugyanis a súlyponti
kórházak feladatnövekedése miatt minimum a korábbi ágyszámok
szinten tartása lenne indokolt – hangzott el a minap
Marton István polgármester és dr. Kovács József, a kórház főigazgatója
által a várható ágyszám-csökkentés kapcsán tartott
sajtótájékoztatón.
– Sok kórházban osztályok, sőt, akad település, ahol egész kórház
szűnik meg – mondta elöljáróban az ügy kapcsán Marton István
polgármester. – Egyes számítások szerint hasonló okok miatt
mintegy hetven-hetvenötezer fővel nő a nagykanizsai kórház
ellátási körébe tartozó lakosságszám is, de a legóvatosabb becslések
szerint is csaknem ötven százalékos bővüléssel kell számolni.
Ehhez képest a december végi állapot szerint 638 ágyat csökkenteni
akarják 502-re, ami nem csak elfogadhatatlan, de mindenféle
szakmai indok alapján elképzelhetetlen is. A szakemberek
szerint a nagykanizsai kórháznak legalább annyi ágyra lenne
szüksége, mint amennyi korábban volt.
Dr. Kovács József, a kórház főigazgatója hangsúlyozta: mivel
az egészségügyi ellátás átszervezése miatt a marcali, nagyatádi
és a keszthelyi kórházak feladatai csökkennek, az intézmények
térségében élő lakosság ellátása is a nagykanizsai kórházra hárul
majd. Új feladatként jelenik meg a sürgősségi ellátás is, hiszen
az M7-es autópálya Siófoktól (legközelebb itt van traumatológiai
osztály) a határig terjedő szakaszának sürgősségi ellátása
ugyancsak a kanizsai kórház feladata lesz. A feladatnövekedés
következtében a számítások szerint az eddig ellátott százötezer
ágyas terület száznegyven-százötvenezresre duzzad majd.
– Ennek fényében a szaktárca javaslatában meghatározott paraméterek
nem megfelelőek számunkra, mert a minisztérium által
megjelölt 360 aktív ágy még a meglévő feladat ellátására
sem elegendő, hiszen ez a korábbi 502 ágy csaknem harminc
százalékos csökkentését jelenti – mondta a főigazgató. – Ez
szakmailag nem fogadható el, hiszen a következő időszakban
megnövekedett betegforgalommal kell számolnunk, amihez minimálisan
490-500 ágyra lenne szükségünk. Különösen a sebészet,
a pszichiátria és a belgyógyászat szenved el nagy veszteséget
a minisztériumi koncepció szerint. Arra is számítanunk kell,
hogy a létrehozandó sürgősségi ellátás elsősorban a traumatológiai
és a kardiológiai részlegeken alapul majd, s ezt is figyelembe
kellett volna venni az ágyszámok megállapításában. Főleg,
hogy a nagyatádi kórházban megszűnik, a marcali és a keszthelyi
kórházakban pedig szűkül a traumatológiai ellátás.
A főigazgató által elmondottakhoz Marton István még hozzátette:
nyilvánvaló, hogy az egészségügyi miniszternek az lett
volna kényelmes, ha az egészségügyi tárca ágyszám-csökkentésre
vonatkozó javaslatát tárgyaló Nyugat-dunántúli Regionális
Tanács résztvevői maguk mondják ki egészségügyi intézményeik
öncsonkítását. Ezt azonban nem tették meg, azzal küldték vissza
a miniszternek a javaslatot, hogy azt gondolja át újra, és dolgozzon
ki olyan javaslatot, amelyben már a konkrét finanszírozás,
az aktív ágyra jutó támogatási összegek is szerepelnek.
Horváth Attila
Több ágyat kér a kórház
A beiskolázás egyfajta zárásaként, második
alkalommal tartottak nyílt napot a
Pannon Egyetem Nagykanizsai Telephelyén.
Mintegy 150-200 érdeklődő kereste
fel az intézményt, és kapott tájékoztatást a
továbbtanulási lehetőségekről és a Bologna-
folyamatról. Ezúttal elsősorban vidékről,
a környező megyékből érkeztek
nagyobb számban. Azok jöttek el, akik a
Pannon Egyetem Nagykanizsai telephelyét
választják, és február 15-ig ide adják be
jelentkezési lapjukat – mondta Birkner
Zoltán oktatási igazgató. Az intézményben
két alapszak és három felsőfokú szakképzés
közül választhatnak a hallgatók.
Mérnök-informatikus és turizmus-vendéglátás
alapszak, illetve a felsőfokú szakképzési
programok közül a logisztikaiműszaki
menedzserasszisztens, számviteli
szakügyintéző és a műszaki informatikai
mérnökasszisztens szakképzési programra
jelentkezhetnek a most 18 évesek, vagy a
nemrég érettségizettek.
B.Zs.
Nyílt nap
az egyetemen
Kanizsai Közlöny
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatalos Tájékoztatója
Nagykanizsa, január 25. 2007/1. szám
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSE 46/1997. (XII.9.)
SZÁMÚ RENDELETE A HELYI IPARűZÉSI ADÓRÓL
(Egységes szövegű rendelet: hatályos 2007. január 1-től)
Bevezető rendelkezések
A többször módosított Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§-ának (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése illetékességi
területén megalkotja a helyi iparűzési adóról szóló rendeletét.
Az adókötelezettség
1. §.
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
(2) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-
, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
Az adó alanya
2. §.
(1) Az adó alanya a vállalkozó.
(2) Adómentes az (1) bekezdésben felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet,
az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság,
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és
a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben,
amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme
(nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében
- eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély és
szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja.
Aviszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.
Állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
3. §.
(1) Avállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét
részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi
területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat,
feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama
adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység
folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének
helye telephelynek minősül,
c) bármely - az a) és b) pontba nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén
sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
4. §.
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik
és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az
adókötelezettség időbeni terjedelmére.
Az adó alapja
5. §.
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel,
csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások
értékével, az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része - legfeljebb azonban
az adóalap 90 %-a -, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből
származik, feltéve ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a
vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli.
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési
tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a vállalkozónak
kell az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint megosztania.
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy
napnak számít.
Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának egyszerűsített
meghatározása
5/A.§.
(1) Az 5.§. (1) bekezdéstől eltérően
a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, az adóévben átalányadózó magánszemély
(egyéni vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő) vállalkozó,
b.) a 10. §.(4) bekezdés a)-d) pontja szerinti más vállalkozó, feltéve, hogy nettó árbevétele
az adóévet megelőző adóévben - 12 hónapnál rövidebb adóévet megelőző adóév
esetén napi arányosítással számítva időarányosan - nem haladta meg a 4 millió forintot,
illetve a tevékenységét adóévben kezdő vállalkozó esetén az adóévben - időarányosan -
a 4 millió forintot várhatóan nem haladja meg, az adó alapját a (2), illetőleg a (3) bekezdésben
foglaltak szerint - figyelemmel a (4) és (5) bekezdésre - is megállapíthatja.
(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerinti átalányadó alapjának 20%-kal növelt összege, azzal,
hogy az adó alapja nem lehet több, mint a személyi jövedelemadóról szóló törvény
szerinti - e tevékenységből származó - bevételének 80 százaléka.
(3) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a nettó árbevételének
80 százaléka.
(4) Ha az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra
való jogosultság nem munkaviszony létesítése miatt szűnik meg, vagy az (1) bekezdés b)
pontjában említett vállalkozó az adóévben - időarányosan - 4 millió forintot meghaladó nettó
árbevételt ért el, akkor az adó alapját - az adóév egészére - az 5. § (1) bekezdése szerint
kell megállapítani. Ha az (1) bekezdés a) pontjában említett magánszemély vállalkozó a
személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra való jogosultságát munkaviszony
létesítése miatt úgy veszíti el, hogy az adóévben elért árbevétele a 4 millió forintot
nem haladja meg, az iparűzési adójának alapját ebben az adóévben a (3) bekezdés alkalmazásával
is megállapíthatja.
(5) Az adó alapjának (2) vagy (3) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható,
az erről szóló bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtására előírt
határidőig kell megtenni az adóhatóságnál."
5/B. §.
(1) Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját -
az 5.§.(1) bekezdésében, vagy az 5/A.§-ban foglalt előírásoktól eltérően - az egyszerűsített
vállalkozói adó alapjának 50 %-ában is megállapíthatja.
(2) Az adó alapjának az (1) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható, az
erről szóló bejelentést az 5/A.§.(5) bekezdése szerint kell megtenni.
(3) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól
kikerül, akkor az adó alapját az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti
adóévre az (1) bekezdés szerint, a naptári év hátralévő részére az 5.§.(1) bekezdése,
vagy az 5/A.§ előírásai szerint kell megállapítani, utóbbi esetben feltéve, hogy az
5/A.§-ban foglalt feltételek egyébként fennállnak.
(4) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozó adóról szóló törvény hatálya alól
kikerül, akkor
a.) köteles azt 15 napon belül bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak, s ezzel
egyidejűleg a naptári év hátralévő részére bejelentést tenni a várható adó összegéről. Abejelentett
várható adó összege alapján az adóhatóság megállapítja az adóelőleg összegét.
b.) az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévről szóló bevallást
az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott időpontig köteles
benyújtani, s ezzel egyidejűleg az adóévre már megfizetett előleg és a tényleges
fizetendő adó összegének különbözetét megfizeti, illetve igényelheti vissza.
5/C.§.
A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség
(1) Az 5.§.(1) bekezdés szerinti adóalap csökkenthető az adóévi működés hónapjai
alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi
működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai állományi
létszámhoz képest bekövetkezett - főben kifejezett - növekménye után 1 millió forint/
fő összeggel.
(2) Nem vehető igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbővítéshez, amely állami
támogatás igénybevételével jött létre. E bekezdés alkalmazásában állami támogatás
a Munkaerőpiaci Alapból folyósított olyan támogatás, amelynek feltétele új
munkahely létesítése.
(3) Az átlagos statisztikai állományi létszámot a Központi Statisztikai Hivatal Útmutató
az intézményi munkaügyi statisztika kérdőíve kitöltéséhez c. kiadvány 1999.
január 1.napján érvényes szabályai szerint kell - két tizedesjegy pontossággal - számítani.
Az adóévi átlagos statisztikai állományi létszám számítása során figyelmen kívül
kell hagyni azt, aki egyébként a statisztikai állományi létszámba tartozik, ám állományba
kerülését közvetlenül megelőzően a vállalkozóval a társasági adóról és az osztaléktott
Tartalomjegyzék:
􀂊 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 46/1997. (XII.9.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról, 􀂊 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
40/1996. (XI.26.) számú rendelete az építmény adóról, 􀂊 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármű adóról 􀂊 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 50/2004.
(XII.20.) számú rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási, eljárási és adatszolgáltatási szabályokról
Kanizsai Közlöny adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozásnál tartozott
az átlagos statisztikai állományi létszámba.
(4) Az adóévben jogelőd nélkül alakult vállalkozó - magánszemély vállalkozónál vállalkozónak
az adóévet megelőző két adóév egyikében sem minősülő vállalkozó - esetén az előző
adóévi statisztikai állományi létszámnak nulla főt kell tekinteni. Az adóévben átalakulással
létrejött vállalkozó esetén az adóévet megelőző adóév statisztikai állományi létszámának
a jogelőd vállalkozó statisztikai állományi létszámát kell tekinteni. Az adóévben szétválással
(különválás, kiválás) létrejött vállalkozók esetén az adóévet megelőző adóév számított statisztikai
állományi létszámának a jogelőd vállalkozó statisztikai állományi létszámának
olyan arányával számított összegét kell tekinteni, amilyen arányt a szétválással létrejött vállalkozók
végleges vagyonmérlegeiben külön-külön feltüntetett vagyonérték képvisel a szétválással
létrejött vállalkozók végleges vagyonmérlegeiben szereplő együttes vagyonértékben.
Az adóévben egyesüléssel (összeolvadás, beolvadás) létrejött vállalkozó esetén az adóévet
megelőző év statisztikai állományi létszámának az egyesülés előtt meglévő jogelőd vállalkozók
együttes statisztikai állományi létszámát kell tekinteni.
(5) Az adóalap-mentesség az adóévet követően az adóévről szóló bevallásban vehető
igénybe.
(6) Ha az adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az előző adóév
átlagos statisztikai állományi létszámához képest 5%-ot meghaladó mértékben csökken,
akkor az adóévet megelőző adóévre igénybe vett adóalap-mentesség összegével e
rendelet 5.§.(1) bekezdése szerinti adóalapot meg kell növelni.
Az adó mértéke
6. §.
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az
adóalap 2%-a.
(2)Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a.) a 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként
1000 forint,
b.) a 3. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári
naponként 5000 forint.
(3) Aszékhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból,
legfeljebb azonban annak összegéig terjedően - a (4) bekezdésben meghatározott módon - levonható
az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó.
(4) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek)
szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes
törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely(ek) szerinti) önkormányzatokhoz
kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le.
Adómentesség, adókedvezmény
7. §.
(1) Adókedvezményben részesül a vállalkozó, ha a Nagykanizsa város illetékességi területére
kimutatott 2002. évi adóalapja meghaladja a vállalkozás szintű adóalap 50 %-át,
a.) Az adókedvezmény mértéke:
2003. adóévben az adóalap 2 ezreléke,
2004. adóévben az adóalap 1 ezreléke.
b.) Nem illeti meg az adókedvezmény azt az adóalanyt akinek/amelynek az adott adóévi
vállalkozási szintű adóalapján belül a Nagykanizsa város illetékességi területére kimutatott
adóalapja nem haladja meg az 50 %-ot, valamint a további adóévek adókedvezményét sem
veheti igénybe.
c.) Az üzleti év szerint adózó adóalanyok az adókedvezményt az üzleti év kezdő időpontjában
érvényes adókedvezmény mértéke szerint vehetik igénybe a teljes adóévre vonatkozóan.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén:
állandó jellegű tevékenységet kezdő vállalkozó, ha tevékenységét nem az ipari
park területén kezdi,
- a kezdés adóévében a fizetendő iparűzési adóból 100%,
- a kezdést követő első adóévben a fizetendő iparűzési adóból 50%,
- a kezdést követő második adóévben a fizetendő iparűzési adóból 25%
adókedvezményben részesül.
Az adókedvezményt nem veheti igénybe az a vállalkozó, aki/amely átalakulással,
jogutódlással jött létre, illetve az a vállalkozás, aki/amely öt naptári éven belül létesít újra
székhelyet vagy telephelyet az önkormányzat illetékességi területén.
Nem illeti meg az adókedvezmény azt a vállalkozást: aki/amely tevékenységét ideiglenes
jelleggel kezdte, vagy akinek/amelynek az éves nettó árbevételében az eladott áruk beszerzési
értéke meghaladja az 50%-ot és az éves nettó árbevétele meghaladja a 25 millió Ft-ot.
(3) Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetésének kötelezettsége alól az a vállalkozó, akinek/
amelynek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.
(4) Nem kell a napi átalányt megfizetni annak, a nem nagykanizsai székhelyű illetve
telephelyű vállalkozónak, aki/amely Nagykanizsa város illetékességi területén alkalomszerű
iparűzési tevékenységet végez, de annak időtartama adóéven belül nem
haladja meg folyamatosan a 31 naptári napot. Ha a tevékenység a 31 naptári napot
meghaladja, az adókötelezettség a 32. napon következik be.
(5) Adókedvezményben részesül az ipari park területén tevékenységet folytató vállalkozás
a fizetendő helyi iparűzési adójából, amennyiben beruházást hajt végre:
a) Az az adóalany aki/amely az ipari park területére betelepül ha:
- a beruházás értéke 5 millió - 500 millió forint között van, akkor az adókedvezmény
időtartama 2 adóév, az adókedvezmény mértéke az éves fizetendő adó 30%-a,
- a beruházás értéke 500 millió - 1 milliárd forint között van, akkor az adókedvezmény
időtartama 3 adóév, az adókedvezmény mértéke az éves fizetendő adó 40%-a,
- a beruházás értéke 1milliárd forint felett van, akkor az adókedvezmény időtartama
4 adóév, az adókedvezmény mértéke az éves fizetendő adó 50%-a.
b) Az adókedvezmény igénybevételének szabályai:
- Betelepülő vállalkozás: aki/amely az ipari park területén létesít telephelyet,
- A beruházás üzembe helyezését, az üzembe helyezés napját követő 30 napon belül
írásban kell bejelenteni, amelyben a beruházási értéket igazolni kell.
- Az adókedvezmény a beruházás befejezésének adóévét követő naptól vehető igénybe.
- A kedvezményezett adóalany a beruházás befejezésének adóévében mentesül a
helyi iparűzési adófizetési kötelezettség alól.
c) Az adókedvezmény megilleti azt a már működő vállalkozást is, aki/amely a jelenlegi
székhelyén vagy telephelyén folytatott tevékenységét megszünteti és akár
ugyanazon tevékenység folytatása érdekében áttelepül az ipari parkba.
(6) Adóévben 100.000.-Ft/fő adókedvezményben részesül a vállalkozó, amennyiben
Nagykanizsa város illetékességi területére kimutatott adóévi korrigált átlagos statisztikai
állományi létszáma meghaladja az előző adóévi korrigált átlagos statisztikai
állományi létszámát. Az adókedvezmény az adóévet követő adóévben is érvényesíthető,
amennyiben az adóév korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma nem csökken
több mint 1 fővel.
Az adókedvezmény igénybevételének feltételei:
a.) A fizetendő helyi iparűzési adó összege nem lehet kevesebb az előző adóévi fizetési
kötelezettség összegénél.
b.) Az adóév utolsó napján - amelyre az adókedvezmény vonatkozik - helyi iparűzési
adóhátralékkal nem rendelkezik.
c.) A korrigált átlagos statisztikai állományi létszám növekményét két tizedes pontossággal
kell megállapítani, és a kedvezmény igénybevételének kiszámítási alapjául
a tizedesek nélküli növekményt kell alapul venni
(7) a.) 2004.január 1-től kezdődően a 2,5 millió forintot meghaladó vállalkozási szintű
adóalappal rendelkező adóalanyok a 7.§.-ban meghatározott kedvezményeket nem vehetik
igénybe.
b.) Azon vállalkozások akik/amelyek 2003.december 31-ig jogosultságot szereztek
az adókedvezmények bármelyikéhez, azt a kedvezmény lejártáig igénybe vehetik,
de legkésőbb 2007.december 31-ig. Az igényjogosultságról 2004. január 31-ig az önkormányzati
adóhatósághoz bejelentést kell tenni.
c.) A 2,5 millió forint vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások
esetében a kedvezmények 2004. január 1-től is igénybe vehetők az ott meghatározott
feltételekkel.
(8) Mentes a vállalkozó külföldön végzett termék-előállító tevékenységéből, valamint
a külföldön előállított termék külföldön történő forgalmazási, tárolási, elosztási
tevékenységéből származó, az önkormányzatra jutó adóalapja.
A mentesség feltétele:
- adózónak 2003. évben - 2003. május 31-i adóbevallásban bevallott - 2002. adóévi adókötelezettségének
20 %-kal növelt összegét kell megfizetni helyi iparűzési adó címén,
- a 2003. adóévet követően az előző évi adófizetési kötelezettség 12 százalékkal növelt
összegét köteles megfizetni helyi iparűzési adóként minden adóévben,
- az adókedvezmény a 2007. év december 31. napjáig vehető igénybe,
- adóalany köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely ellenőrizhetően alkalmas a külföldön
végzett tevékenységből származó árbevétel és adóalap elkülönítésére.
- az adókedvezmény akkor érvényesíthető, ha a rendelet 5.§.(1) bekezdés második
mondatában megjelölt adóalap mentességet adóalany nem vette igénybe.
(9) Az előtársaságként tevékenységét kezdő vállalkozó esetében a (2) bekezdés szerinti
első kedvezményezett adóévnek a társaság cégbírósági bejegyzésének időpontja szerint elkezdett
adóév minősül. Az előtársasági időszakra vonatkozóan az adóalanyt a (2) bekezdésben
foglaltak alapján a kezdés adóévében meghatározott mértékű adókedvezmény illeti meg,
különös figyelemmel a (7) bekezdésben foglaltakra.
Bejelentési, bevallási kötelezettség
8. §.
(1) A vállalkozó az adókötelezettséget, illetve adóköteles bevételszerző tevékenységet
annak keletkezésétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon
belül köteles bejelenteni (bejelentkezés). A bejelentést az erre a célra szolgáló
nyomtatványon írásban kell megtenni. A vállalkozót az adóhatóság az Adó- és
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által megállapított adószámon, illetve adóazonosító
jelen tartja nyilván.
(2) Az adózó az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységét annak megkezdésekor,
a piaci és vásározó tevékenységet végző vállalkozó az adóátalány megfizetésekor
köteles az (1) bekezdés szerinti bejelentést megtenni.
(3) Az adózónak az adókötelezettséget érintő változást annak bekövetkezésétől számított
15 napon belül az önkormányzati adóhatósághoz be kell jelenteni.
(4) A vállalkozónak az adóköteles tevékenységéről adóbevallást kell tenni az erre a
célra rendszeresített nyomtatványon:
a.) az éves adóbevallást az adóévet követő május 31-ig kell benyújtani,
b.) évközi megszűnés esetén a megszűnés napjától számított 30 napon belül kell
adóbevallást tenni.
c.) a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adómegállapítási, adóbevallási és
befizetési kötelezettségét az adózás rendjéről szóló törvény szabályozza.
Az ettől eltérő eseteket az adózás rendjéről szóló törvény határozza meg.
(5) Hatályát veszítette.
(6) Az adózó éves vagy záró adóbevallása benyújtásakor az adóhatóság felhívására nyilatkozatot
köteles tenni a nyilvántartásában szereplő és vele szerződéses kapcsolatban állt, vagy álló
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységet folytató adózó adóalapjának megállapításához.
Anyilatkozatot a rendszeresített formanyomtatványon kell megtenni.
Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése
9. §.
(1) A vállalkozó - a (4) bekezdésében foglaltak kivételével - a helyi iparűzési adóra
adóelőleget köteles fizetni.
Kanizsai Közlöny
(2) Az adóelőleg összege
a.) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet
megelőző adóév adójának megfelelő összeg;
b.) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző adóév adójának
az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján adóévre számított összege;
c.) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév
közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy
év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege.
(3) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul,
továbbá ha a vállalkozó az adóévet megelőző évben az önkormányzat rendelete alapján
adómentességet vagy adókedvezményt vett igénybe, de az adóévben az adómentesség
vagy az adókedvezmény nem vagy nem teljes mértékben illeti meg, akkor az előleg
összegét az adóalap, az adómérték, illetőleg a mentesség, kedvezmény megszűnése,
a kedvezmény mértékének változása figyelembevételével kell megállapítani.
(4) Nem köteles adóelőleget fizetni az előtársaság, továbbá az adóköteles tevékenységet
jogelőd nélkül kezdő vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Nem
alkalmazható ez a rendelkezés a már működő, de az önkormányzat illetékességi területén
első ízben adóköteles tevékenységet kezdő vállalkozó esetében.
(5) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig
a (2) bekezdés a.)-b.) pontjában említett vállalkozó az adóelőleget az előző fizetési
meghagyás alapján fizeti.
(6) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható
adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.
(7) Az iparűzési adóelőleget az adózó félévi részletekben az adóév március 15-ig,
illetve szeptember 15-ig fizetheti pótlékmentesen.
(8) Az (1) - (7) bekezdésben foglaltak alkalmazásával megállapított adóelőleg és az
éves adókötelezettség különbözetét a tárgyévet követően, az éves bevallásban kell elszámolni.
A különbözetet a bevallásra előírt időpontig - amely a tárgyévet követő május 31.
- kell megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni.
(9) A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére
kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő
adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.
(10) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után az adót a tevékenység
befejezésének napján kell megfizetni.
(11) Hatályát veszítette
(12) Hatályát veszítette
(13) Ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenység esetén a működés időtartama szerint
járó adó készpénzben is megfizethető a helyi adótörvényben meghatározott pénzkezelési
feltételek alapján.
(14) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi önkormányzatok és
szerveik feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.
Értelmező rendelkezések
10. §.
E rendelet alkalmazásában:
(1) önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa által
behatárolt bel- és külterületet magában foglaló térség, amelyre az önkormányzati
hatáskör kiterjed,
(2) adóév: az a naptári év, amelyre az adó kötelezettség vonatkozik, továbbá a helyi
iparűzési adó tekintetében a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adózóknál
az üzleti év.
(3) nettó árbevétel:
a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele (egyszeres
könyvvitelt vezető vállalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett nettó árbevétel és a
nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének együttes összege), csökkentve
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként
elszámolt ellenértékkel, a jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében
az adóhatósággal elszámolt - az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb
ráfordítások között kimutatott - jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások
között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével,
feltéve, ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés
nettó árbevételét növelte, valamint a külön jogszabály szerinti felszolgálási díj árbevételként
elszámolt összegével, a b) - j) alpontokban foglalt eltérésekkel,
b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és kamatjellegű
bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és kamatjellegű ráfordításokkal, növelve az
egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési szolgáltatások bevételeivel és a
nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételével. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet
(fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/
nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli
törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredményének
összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű,
c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó működési költségekkel,
a befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordításokkal (csak életbiztosítási
ágnál), az egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a kapott kamatokkal és kamatjellegű
bevételekkel, a biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételeivel, a befektetések
értékesítésének árfolyamnyereségével és az egyéb befektetési bevételekkel
(nem életbiztosítási ágnál), az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, valamint a
nem biztosítási tevékenység bevételeivel, valamint csökkentve a Kártalanítási Számlával
szemben ráfordításként elszámolt összeggel, a tűzvédelmi hozzájárulásként elszámolt
összeggel és a biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredménnyel. Fedezeti ügyletek
esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó
fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó
árbevételbe. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében
azok eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű,
d) a költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi
bevétel,
e) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei növelve
a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a kapott kamatokkal és
kamatjellegű bevételekkel. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/
veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének nyereségjellegű
különbözete tartozik a nettó árbevételbe. Aszámviteli törvény szerinti kereskedési
célú származékos ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete tartozik a
nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű,
f) az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapított intézménynél: a
könyvvezetési kötelezettségtől függően a vállalkozási tevékenységből származó, az a)
pont alatti nettó árbevétel, vagy pénzforgalmi bevétel,
g) külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél: a fióktelep számviteli
beszámolója alapján kimutatott, az a) pont szerinti - illetve, ha a külföldi székhelyű
vállalkozás a b), c) és e) alpontok valamelyikében említett szervezet, akkor az ott
meghatározottak szerinti - nettó árbevétel,
h) a b)-g) pontban nem említett szervezetnél (lakásszövetkezet, társasház, alapítvány,
társadalmi szervezet, ügyvédi iroda, intézmény stb.) - könyvvezetési kötelezettségtől
függően - a vállalkozási tevékenységből származó, az a) pont szerinti nettó árbevétel
vagy pénzforgalmi bevétel. Nem minősül vállalkozási tevékenységből származó
árbevételnek a társasház és a lakásszövetkezet belső szolgáltatásából származó
árbevétele,
i) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozók
esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben kapott általános
forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, természetben kapott juttatás, vagy bármilyen vagyoni
érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve a fogyasztási adóval, továbbá az adóhatósággal
elszámolt regisztrációs adó összegével, feltéve, ha a regisztrációs adó összege a termék
ellenértéke részeként bevételként került kimutatásra,
j) a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati
tőkealapokról szóló törvény hatálya alá tartozó kockázati tőketársaságoknál és a kockázati
tőkealapoknál: az a.) pont szerinti nettó árbevétel, valamint a befektetett pénzügyi eszköznek
minősülő részvények, részesedések - kockázati tőkebefektetések - eladási árának
és könyv szerinti értékének különbözetében keletkezett, a mérlegkészítés időpontjáig
pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen befektetések után kapott osztalék
és részesedés együttes összege,
(4) vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés
céljából, üzletszerűen végző
a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági
őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben
a 600.000 forintot meghaladja,
c.) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
d.)egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.
(5) székhely: belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában), a
cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói
igazolványban ekként feltüntetett hely. Ilyen hely hiányában vagy ha több ilyen
hely van, akkor a központi ügyvezetés helye, a magánszemélyek esetében az állandó
lakóhely. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában
a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni.
(6) telephely:
a.) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat jogcímétől
-, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat azzal, hogy a telephely
kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a
bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet,
a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant,
b.) a hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió programokat
is) vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses rendszer útján
történő továbbítását szolgáló berendezés, amennyiben annak üzemeltetése rendszeres
személyes jelenlétet kíván.
c.)vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatás (a továbbiakban ezen alpont
alkalmazásában együtt: szolgáltatás) közvetlenül a végső fogyasztónak történő
nyújtása esetén azon önkormányzat illetékességi területe, ahol a szolgáltatás nyújtása
a végső fogyasztó számára történik.
(7) közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar Rádió Részvénytársaság,
a Magyar Televízió Részvénytársaság, a Duna Televízió Részvénytársaság, a Magyar
Távirati Iroda Részvénytársaság, a Diákhitel Központ részvénytársaság, továbbá a helyi és helyközi
menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító szervezetek, a közüzemi ellátást alapellátásként
végző szervezetek közül a távfűtés-, melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást (a továbbiakban:
szolgáltatás) nyújtók, ideértve a víziközmű társulatot is. Alapellátásként az a szervezet végez
közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára
történő szolgáltatás nyújtásából származik,
(8) eladott áruk beszerzési értéke: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében
a vásárolt és változatlan formában eladott anyagoknak, áruknak - a számvitelről szóló
törvény szerint az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt - bekerülési (beszerzési)
értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény
hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a
Kanizsai Közlöny tárgyévi árubeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett árukészlet leltár szerinti
záró értékével, növelve a kifizetett árukészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti
az eladott áruk beszerzési értékét az az érték, amellyel az adóalany a (9) bekezdés szerint
anyagköltségként, a (12) bekezdés szerint közvetített szolgáltatások értékeként nettó
árbevételét csökkentette,
(9) anyagköltség: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a vásárolt anyagoknak
- a számvitelről szóló törvény szerint - anyagköltségként elszámolt bekerülési (beszerzési)
értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény
hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a tárgyévi
anyagbeszerzésre fordított kiadás, csökkentve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti záró értékével,
növelve a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az anyagköltséget
a saját vállalkozásban végzett beruházáshoz felhasznált anyagok bekerülési (beszerzési)
értéke, továbbá az az érték, amellyel az adóalany (8) bekezdés szerint az eladott
áruk beszerzési értékeként, a (12) bekezdés szerint a közvetített szolgáltatások értékeként
nettó árbevételét csökkentette,
(10) anyag, áru: a számvitelről szóló törvény szerinti vásárolt készletekből az anyagok,
az áruk,
(11) Hatályát veszítette.
(12) közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik
személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben
rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott)
szolgáltatás értéke. Közvetített szolgáltatásnál az adóalany vevője és
nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben
közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából
a közvetítés ténye, vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt
szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron,
egyértelműen megállapítható. Ide sorolandó továbbá a közvetített szolgáltatások közé
nem tartozó, az adóalany által továbbszámlázott olyan alvállalkozói teljesítés értéke,
amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a
Polgári Törvénykönyv szerinti - írásban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban
áll, feltéve, hogy azzal az adóalany a (8) bekezdés szerint eladott áruk beszerzési értékeként
vagy a (9) bekezdés szerint anyagköltségként nettó árbevételét nem csökkentette,
(13) idényjellegű tevékenység: az a vállalkozási tevékenység, amelyet a vállalkozó állandó
székhellyel, telephellyel az év meghatározott szakához kötötten rendszeresen végez.
(14 saját vállalkozásban végzett beruházás: a számviteli törvény szerinti tárgyi eszköznek
minősülő eszközök saját vállalkozásban végzett megvalósítása, létesítése, bővítése, rendeltetésének
megváltoztatása, átalakítása, élettartamának növelése, eredeti állagának helyreállítását
szolgáló felújítása - ide nem értve a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését
szolgáló javítási, karbantartási munkákat, továbbá az erdőnevelési, erdőfenntartási,
erdőfelújítási munkákat - akkor is, ha az adóalany kizárólag a beruházás megvalósításához
szükséges anyagot biztosítja.
(15) korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: A Központi Statisztikai Hivatala
Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdőíve kitöltéséhez c. kiadvány 1999.január
1-napján érvényes szabályai szerint éves szinten számított állományi létszám, ideértve
a saját nevében és saját kockázatára rendszeresen, haszonszerzés céljából vállalkozási
tevékenységet folytató magánszemélyt, továbbá azt a tulajdonost, aki vállalkozásában
személyes közreműködésre kötelezett, vagy azt mellékszolgáltatásként végzi, valamint
a segítő családtagot;
(16) külföldön végzett termék-előállító tevékenység: ha a külföldi termék-előállító tevékenység,
valamint a külföldön előállított termék külföldön történő forgalmazási, tárolási , elosztási tevékenység
végzésének helye és a teljesítés helye szerződésekkel is alátámasztottan ténylegesen
külföldi - a Magyar Köztársaság államhatárain kívüli -, továbbá amely tevékenység során az adóalannyal
szerződő fél nem minősül belföldi személynek, a külföldi szerződő fél gazdasági tevékenységének
székhelye, illetve állandó telephelye - vagy ezek hiányában állandó lakóhelye vagy
szokásos tartózkodási helye - külföld.
(17) piaci és vásározó kiskereskedelem: piacokon, vásárokon folytatott kicsinybeni,
közvetlenül a végső fogyasztónak történő értékesítés,
(18) építőipari tevékenység: a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási
Rendszere (TEÁOR) 2003. január 1-jén hatályos besorolása szerint az Építőipar nemzetgazdasági
ágba tartozó tevékenységek összessége,
(19) nevelési, oktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20-23.
§-ában, a felsőoktatásról szóló törvény 1993. évi LXXX. törvény 2.§-ában és a szakképzésről
szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában meghatározott intézmény;
(20) az egyszerűsített vállalkozói adónak a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó
alanya esetében nettó árbevétel: a (3) bekezdés i.) pontja szerinti nettó árbevétel, eladott áruk
beszerzési értéke és anyagköltség: a (8) és a (9) bekezdésben foglalt, pénzforgalmi nyilvántartást
vezető vállalkozókra meghatározott eladott áruk beszerzési értéke és anyagköltség,
1. számú melléklet
A helyi iparűzési adó alapjának megosztása
1. Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelőző teljes adóévben az iparűzési adóalapja
(a továbbiakban: adóalap) nem haladta meg a 100 millió Ft-ot, a következő 1.1.,
1.2.vagy 2.1.pont szerinti adóalap-megosztási módszer valamelyikét köteles alkalmazni.
1.1 Személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszere
A székhely, telephely(ek) szerinti településekhez (a továbbiakban együtt: települések)
tartozó foglalkoztatottak - ideértve a magánszemély vállalkozó (Htv. 52. §. 26. a)-d) pont)
esetében önmagát is - után a tárgyévben elszámolt személyi jellegű ráfordítások arányában
osztható meg az adóalap. Személyi jellegű ráfordításnak a melléklet alkalmazásában az tekintendő,
amit a számvitelről szóló törvény annak minősít, és a társasági adóról és osztalékadóról
szóló törvény, illetőleg a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján költségként
elszámolható. Amagánszemély vállalkozó esetében az önmaga után elszámolt személyi
jellegű ráfordítás címén - az említett törvényekben foglaltaktól függetlenül - 500.000 Ftot
kell figyelembe venni.
Ha a nem magánszemély vállalkozó ügyvezetője (a vállalkozónak a társasági szerződésben,
az alapító okiratban képviseletére feljogosított magánszemély) után az adóévben
személyi jellegű ráfordítás nem merül fel, akkor ezen ügyvezető után 500 000 forintot
kell figyelembe venni személyi jellegű ráfordítás címén.
A településen kívül változó munkahelyen foglalkoztatott személyek esetében a ráfordítást
annál a településnél kell figyelembe venni, ahol ezen személyek tényleges irányítása
történik.
A részletszámítás a következő:
a) Avállalkozó összes személyi jellegű ráfordításának összegét 100 %-nak véve, meg kell
állapítani az egyes településekre eső személyi jellegű ráfordítások százalékos arányát.
b)A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes településekhez,
amilyen arányt az a) pont szerint megállapított százalék képvisel.
1.2. Eszközérték arányos megosztás módszere:
Atelepülésekhez tartozó, az adóév folyamán a vállalkozási tevékenységhez használt tárgyi
eszközök eszközértékének együttes összege arányában kell az adóalapot megosztani.
Tárgyi eszköz mindaz a saját tulajdonú, bérelt, lízingelt eszköz, amely a számvitelről szóló
törvény szerint tárgyi eszköz lehet. A100 ezer forint beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket
- a használat idejétől függetlenül - csak az aktiválás évében és az azt követő adóévben
kell figyelembe venni. Atárgyi eszköz értéke (eszközérték) a tárgyi eszköznek az e melléklet
szerint figyelembe veendő értéke.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény, illetőleg a személyi jövedelemadóról
szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozó egyrészt az említett törvények rendelkezései
szerint az adóévben elszámolható értékcsökkenési leírás, a költségként elszámolható
bérleti díj, lízing díj összegét veheti eszközérték címén figyelembe, ezen túlmenően
azon egyébként a vállalkozás tevékenységéhez használt tárgyi eszközök után, amelyek a
költségek között nem szerepelhetnek
- termőföld esetében aranykoronánként 500 forintot,
- telek esetében a beszerzési érték 2 %-át kell eszközértéknek tekinteni.
Ha az eszközérték az előbbiek szerint nem állapítható meg, akkor a számviteli törvény
szerinti ingatlanok esetén a beszerzési érték 2%-a, egyéb eszközök esetén a beszerzési érték
10%-a tekinthető eszközértéknek. Ha a nyilvántartásokból a beszerzési érték nem állapítható
meg, akkor a beszerzési értéknek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
törvény szerint megállapított piaci érték tekintendő.
A 100 ezer forint beszerzési érték alatti tárgyi eszköz esetében az aktiválás évében
a beszerzési (bekerülési) érték, az aktiválás évét követő adóévben a beszerzési (bekerülési)
érték 50%-a az eszközérték.
A településen kívül változó munkahelyen hasznosított tárgyi eszközök esetében az
eszközértéket annál a településnél kell figyelembe venni, ahol ezek működtetésének
tényleges irányítása történik, illetőleg - járműveknél - ahol azt jellemzően tárolják.
A részletszámítás a következő:
a) A vállalkozó összes eszközértékének összegét 100%-nak véve, meg kell állapítani
az egyes településekre eső eszközértékek százalékos arányát.
b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes településekhez,
amilyen arányt az a) pont szerint megállapított százalék képvisel.
2.1. Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelőző teljes adóévben az adóalapja
meghaladta a 100 millió forintot, köteles a következő adóalap megosztási módszert alkalmazni.
Az adóalap olyan hányadát kell a személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás
módszerével (1.1. pont) megosztani, amilyen arányt a személyi jellegű ráfordítások
összege képvisel a személyi jellegű ráfordítás és eszközérték együttes összegén belül.
A fennmaradó adóalap-részre az eszközérték arányos megosztás módszerét (1.2. pont)
kell alkalmazni.
A részletszámítás a következő:
a) Az adóalapot két részre - személyi jellegű ráfordítás arányos megosztás módszerével
megosztandó és eszközérték arányos megosztás módszerével megosztandó részre -
kell osztani. Aszemélyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszerével megosztandó
adóalap-rész megállapítása az alábbi képlet szerint történik:
VAa
AH =
VAa + VAb
ahol: VAa = az 1.1. pont szerinti összes személyi jellegű ráfordítás összege
VAb = az 1.2. pont szerinti összes eszközérték összege
AH = a VAa és VAb együttes összegén belül a VAa hányada.
Az adóalapnak az AH százalékban kifejezett hányadát a személyi jellegű ráfordítás
arányában kell a települések között megosztani, az adóalapnak a fennmaradó részét pedig
eszközérték arányosan kell a települések között megosztani.
b) Az adott településre eső adóalap egyenlő az adott településre a személyi jellegű ráfordítással
arányos megosztási módszerrel kiszámított rész-adóalap, valamint az eszközérték arányos
megosztási módszerrel kiszámított rész-adóalap együttes összegével.
2.2. Vezetékes gázszolgáltatás, villamosenergia-szolgáltatás (a továbbiakban ezen
alpont alkalmazásában együtt: szolgáltatás) közvetlenül a végső fogyasztó részére
történő nyújtása esetén - az 1. számú melléklet 1. és 2.1. pontjában foglaltaktól eltérően
- a helyi iparűzési adó alapját 5.§.(1) bekezdés az önkormányzat illetékességi
területén folytatott szolgáltatásnyújtásból származó számviteli törvény szerinti
nettó árbevételnek a szolgáltatásnyújtásból származó összes számviteli törvény szerinti
nettó árbevételben képviselt arányában kell megosztani a székhely, telephely
szerinti önkormányzatok között.
3. Az egyes településekre eső adóalapok együttes összege egyenlő a vállalkozó
adóalapjának összegével.
Kanizsai Közlöny
4. Az adóelőleg számításánál ugyanazt a módszert kell alkalmazni, mint az adó számításánál.
5. Az adóalap-megosztásra vonatkozó számításokat - a kerekítés általános szabályai
alapulvételével - hat tizedesjegy pontossággal kell elvégezni.
6. A megosztás módszerét, az adóelőleg és adó számításának menetét a vállalkozónak
- az adóhatóságok (állami, önkormányzati) által ellenőrizhető módon - írásban
rögzítenie kell.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSE
40/1996. (XI.26.) SZÁMÚ RENDELETE
AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL
(Egységes szövegű rendelet: hatályos 2007.január 1-től)
Bevezető rendelkezések
Az 1990. évi többször módosított C. törvény 1. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotja
az építményadóról szóló rendeletét.
1. §.
Adókötelezettség
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és
nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény).
(2) Az adókötelezettség a (3) bekezdésben foglalt kivétellel az építmény valamennyi helyiségére
kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.
(3) Nem terjed ki az adókötelezettség:
a.) többlakásos lakóépületeknél a lépcsőház egy szinten számított vízszintes vetületére,
b.) a lakás azon szintjére, vagy szint részére, amelynek padlószintje több, mint 0,70
m-rel a csatlakozó terepszint alatt van. Egyéb célú hasznosítás esetén ez a kedvezmény
nem illeti meg az adóalanyt.
(4) Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (loggia, erkély) és a
fedett terasz, tornác alapterületének felét kell a hasznos alapterületbe beszámítani.
(5) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű
használatához szükséges - az épületnek minősülő építmény esetén annak
hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett
földrészlettel egyező nagyságú - földrészlet.
2. §.
Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
(1) Az adókötelezettség a használatbavételi engedély, illetőleg a fennmaradási engedély
kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül
használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt
követő év első napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján.
Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó
adókötelezettség megszűnik.
(3) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását,
az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe
venni.
(4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.
3. §.
Az adó alanya
(1) Az adó alanya: - a magánszemély, a jogi személy, a jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező
személyi egyesülése - az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény
tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában
adóalanyok.
Amennyiben az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű
jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni érték
jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.
(3) Társasház, garázs és üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös
használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.
(4) Adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is, feltéve, hogy adómentességét
nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében
a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.
4. §.
Adómentesség
Mentes az adó alól:
(1) A lakás céljára épült belterületi építmény(ek), vagy építmény olyan rész(ek),
amelyet tartósan lakás céljára használnak, és az illetékes hatóság lakóhelyként a nyilvántartásába
bejegyzett.
(2) A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények
céljára szolgáló helyiség.
(3) A költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény.
(4) A sportegyesület az építményei után.
(5) A 3.§.(1) bekezdésében felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az
egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú társaság,
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a költségvetési
szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő nevelési-oktatási intézmény abban
az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből
származó jövedelme (nyeresége) után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve
- költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési
kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban
köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
(6) A 4. §. (1) bekezdésében megjelölt építményekhez tartozó kiegészítő helyiségek,
valamint a lakáshoz tartozó 1. §. (4) bekezdésben felsorolt építményrészek.
(7) Az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre
szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növény-termesztéshez kapcsolódó tároló
épület (pl: istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az
épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez
kapcsolódóan használja.
(8) Az a külterületi építmény, amelyet lakás céljára hasznosítanak és az illetékes
hatóság lakóhelyként a nyilvántartásába bejegyzett, amennyiben:
a.) a tulajdonos lakja és Nagykanizsa város illetékességi területén lakás bérleti illetve
tulajdonjogával nem rendelkezik és erről nyilatkozik.
b.) a bérlő természetbeni és pénzbeni ellenszolgáltatás nélkül veszi bérbe. Amentesség
feltétele a bérleti szerződés, valamint nyilatkozat arról, hogy a bérlő Nagykanizsa
város illetékességi területén nem rendelkezik lakás bérleti illetve tulajdonjogával.
(9) Kérelemre a gépjárműtároló (garázs), ha az adó alanya, valamint adóalanynak
a PTK 685.§. b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, - ha vele legalább egy éve közös
háztartásban él, illetve állandó bejelentett lakcíme azonos - , súlyos mozgáskorlátozottnak
minősül. Évközben benyújtott kérelem esetén a kérelem benyújtásának
évében kivetett teljes évi adó alól mentesül adóalany. Amennyiben a fentiekben megjelölt
tulajdonosok egynél több gépjárműtárolóval rendelkeznek, csak egy gépjárműtároló
mentesíthető.
(10) A Magyar Nemzeti Bank, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság,
a Magyar Államkincstár Részvénytársaság, az Államadósság Kezelő Központi
Részvénytársaság, az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó büntetés-
végrehajtási vállalat és annak a fogvatartottak foglalkoztatását végző jogutódja és
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete.
5.§.
Az adó alapja és mértéke
Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az alapterületet
0.50 m2-ig lefelé, 0,51 m2-től felfelé kell kerekíteni.
6. §.
Az adó évi mértéke az adóköteles alapterület után:
a.) külterületi építmények esetében: 150 Ft/m2
b.) belterületi gépjárműtárolók esetében: 200 Ft/m2
c.) belterületi építmények esetében: 300 Ft/m2
7. §.
Adókedvezmények
Adóalanyt a fizetendő adóból:
(1) Ha az építmény állaga indokolja:
- 50 évnél régebbi, továbbá
= vályogból, faszerkezeti elemekből készült
= teherhordó és (vagy) tetőszerkezete jelentős mértékben sérült (falak megrepedezettek,
nincs szigetelése, felvizesedett, tetőszerkezete roskadt, beázik) az adóhatóság
kérelemre, helyszíni szemlével ellenőrizve legfeljebb a megállapított adó 25 %-ára
mérsékelheti.
(2) a.) adókedvezmény illeti meg az új építménye után, ha használatbavételi engedéllyel
rendelkezik:
Az adókedvezmény mértéke: az első adóévben az egyébként járó adó 100 %-a; a
második adóévben az egyébként járó adó 75 %-a; a harmadik adóévben az egyébként
járó adó 50 %-a; a negyedik adóévben az egyébként járó adó 25 %-a.
b.) Nem jár adókedvezmény az olyan új épület után, amelyre az illetékes hatóság
használatbavételi engedélyt nem adott, és azt használatba vették.
c.) A 2,5 millió forint vállalkozási szintű adóalappal rendelkező vállalkozók esetében,
ha az építkezést 2003. évben megkezdték, és azt 2004. január 31-ig az önkormányzati
adóhatósághoz bejelentették, a jogosultság kezdő időpontjának az építkezés kezdő időpontja
(építési engedély kiadásának időpontja) számít. Az adókedvezmény időtartama
ekkor sem haladhatja meg a 2007. december 31-ik napját.
(3) a.) 2004.január 1-től kezdődően a 2,5 millió forintot meghaladó vállalkozási
szintű adóalappal rendelkező vállalkozók (10.§.16.pont) az üzleti célt szolgáló épületük,
épületrészük után az e rendeletben meghatározott adómentességeket, adókedvezményeket
nem vehetik igénybe.
b.) Azon vállalkozások akik/amelyek 2003.december 31-ig jogosultságot szereztek
az adómentességek, adókedvezmények bármelyikéhez, azt a kedvezmény lejártáig
igénybe vehetik, de legkésőbb 2007.december 31-ig. Az igényjogosultságról 2004. január
31-ig az önkormányzati adóhatósághoz bejelentést kell tenni.
c.) A 2,5 millió forint vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások
esetében a kedvezmények 2004. január 1-től is igénybe vehetők az ott meghatározott
feltételekkel.
8. §.
Bevallási, bejelentési kötelezettség
(1) Bevallást köteles tenni minden, a 3. §-ban meghatározott adóalany, aki/amely
az önkormányzat illetékességi területén az 1. §-ban meghatározott építménnyel rendelkezik.
(2) Az adóbevallást az adóév január 15-ig kell benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz
a rendszeresített nyomtatványon.
(3) Az adóalany köteles a bevezetett építményadó megállapításához szükséges valamennyi
- az önkormányzat felhívásában megjelölt - adatot szolgáltatni az adott adóév
Kanizsai Közlöny január 1-i állapotának megfelelően. Bevallásával egyidejűleg közli az Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatal által megállapított adóazonosító jelét.
(4) Az építmény megszűnése esetén a bevallást a megszűnést követő 15 napon belül
kell megtenni.
(5)Ha az adóalany adóköteles építményét elidegeníti, az adás-vételi szerződés egyidejű
bemutatásával a változást követő 30 napon belül be kell jelenteni.
9. §.
Az adó megfizetése
(1) Az építményadót félévenként két egyenlő részletben, március 15-ig, illetve
szeptember 15-ig kell megfizetni.
(2) Hatályát veszítette.
(3) A fizetendő építményadó összegét 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani, és a kerekítés
általános szabályait kell alkalmazni. Amennyiben adóalany évi építményadó kötelezettségének
összege nem éri el az 1.000 forintot, azt nem kell megállapítani.
(4) Hatályát veszítette.
(5) A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező adózónak
belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem
rendelkező adózónak belföldi postautalvánnyal vagy belföldi bankszámlájáról történő
átutalással kell teljesítenie. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó (építményadó,
gépjárműadó) - a belföldi bankszámla vezetésével megbízott pénzintézettel
történt megállapodás alapján, amennyiben az adóhatóság a hozzájárulását megadta -
csoportos beszedéssel is teljesíthető.
(6)E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről
szóló 1991. évi XX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni
10. §.
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:
(1) Önkormányzat illetékességi területe: Az önkormányzat közigazgatási határa
által behatárolt bel- és külterületet magában foglaló térség, amelyre az önkormányzati
hatáskör kiterjed,
(2) Akülföldi: az a természetes személy, akinek állandó lakóhelye külföldön van, és nem tartózkodik
Magyarországon 183 napnál hosszabb időtartamban; továbbá az a jogi személy, gazdálkodó
szervezet, vagy más személyi egyesülés, amelynek székhelye (központja) külföldön van, ide
nem értve a Magyarországon működő telepeit, fiókjait, képviseleteit,
(3) vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a tartós földhasználat, a
haszonélvezet, a használat joga - ide értve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is -, a
földhasználat és a lakásbérlet,
(4) külterület: a település közigazgatási határának belterületén kívül eső földrészlete,
ide értve a zártkertet is,
(5) építmény: olyan ingatlan jellegű, végleges vagy ideiglenes műszaki alkotás
(épület, műtárgy), amely általában a talajjal való egybeépítés, vagy a talaj természetes
állapotának megváltoztatása révén jön létre. Nem minősül építménynek a három
évnél rövidebb időtartamra létesített építmény,
(6) épület: az olyan építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel
részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás,
illetőleg használat feltételeit biztosítja, ide értve az olyan önálló létesítményt is,
amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van.
Épületrész az épület műszakilag elkülönített, külön bejárattal ellátott része,
(7) hatályát veszítette
(8) lakás és szükséglakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. sz. törvény 2. sz. mellékletének
1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban,
lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan,
a rendeltetésszerű használatához szükséges - helyben szokásos vagy előírt teleknagyságot
meg nem haladó - földrészlettel együtt, azzal, hogy nem minősül szükséglakásnak
az a helyiségcsoport, amely csak azért nem sorolható be komfortfokozatba, mert
nem rendelkezik melegpadlós helyiséggel,
(9) hasznos alapterület: a végleges falsíkokkal határolt teljes alapterületnek olyan része,
ahol a belmagasság legalább 1,90 m; a teljes alapterületbe a helyiségek összegzett alapterülete
és az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodó (loggia, fedett és oldalt
zárt erkélyek) és a fedett terasz, tornác, tetőtér, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőinek
egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik,
(10) kiegészítő helyiség: az, amely a lakás és az üdülőtulajdon rendeltetésszerű használatához
szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgál (tüzelőtér,
tüzelő- és salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra, szín, pince),
(11) építmény megszűnése: ha az épületet lebontják, vagy megsemmisül,
(12) nevelési, oktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
20-23. §-ában, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 2. §-ában és a szakképzésről
szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában meghatározott intézmény,
(13) ingatlan: a földdel és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog,
(14) kommunális beruházás: a közmű (a településekre vagy azok jelentős részére
kiterjedő elosztó- és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos létesítmények, amelyek
a fogyasztói vízellátási, ide értve a belvíz-, a hő-, gázenergia és távbeszélési igényeit
elégíti ki), valamint az út- és a járdaépítés,
(15) állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhelylyel,
tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén,
(16) vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés
céljából, üzletszerűen végző
a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági
őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben
a 600.000 forintot meghaladja,
c.) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
d.) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll
(17) szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás,
(18) egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó- vagy
fekvőbeteg ellátást, megelőző illetőleg szűrővizsgálatot, diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító
célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt, illetve mentőszolgálatot
végez, továbbá, amely gyógyszert forgalmaz,
(19) közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Részvénytársaság, a Magyar Rádió
Részvénytársaság, a Magyar Televízió Részvénytársaság, a Duna Televízió Részvénytársaság,
a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság, a Diákhitel Központ Részvénytársaság,
továbbá a helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedést lebonyolító
szervezetek, a közüzemi ellátást alapellátásként végző szervezetek közül a villamos-,
és gázenergia-, távfűtés-, melegvíz-, ivóvíz-, csatornaszolgáltatást (a továbbiakban:
szolgáltatás) nyújtók, ide értve a viziközmű társulatot is. Alapellátásként az a
szervezet végez közüzemi ellátást, amelynek nettó árbevétele legalább 75%-ban közvetlenül
a fogyasztók számára történő szolgáltatás nyújtásából származik,
(20) tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet, aki/amely az ingatlan-
nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben az ingatlan tulajdonjogának
átruházására irányuló szerződést a földhivatalhoz benyújtották - melynek tényét a földhivatal
széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott épület/
épületrész tulajdonjogának átruházása esetén a szerződés földhivatalhoz benyújtását
követően a szerző felet a használatbavételi engedély kiadásának időpontjától kell tulajdonosnak
tekinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés esetére a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó szabályai az irányadók,
(21)helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedés: a díjfizetés ellenében
bárki által igénybe vehető menetrendszerinti személyszállító járatokkal lebonyolított
közlekedés.
(22) gépjárműtároló (garázs): minden olyan építmény, építményrész, amelyet
gépjárműtárolás céljára építettek, illetve gépjárműtárolás céljára akár ideiglenesen is
használnak.
(23)súlyos mozgáskorlátozott: az a személy aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési
kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt
súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott orvosi
szakvélemény igazolja.
1991. ÉVI LXXXII. TÖRVÉNY A GÉPJÁRMűADÓRÓL
( Hatályos: 2007. január 1-től)
Az Országgyűlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a
települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása,
valamint a közúthálózat karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges források
bővítése érdekében a gépjárművek adójáról a következő törvényt alkotja:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS
1. § (1) A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint
a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a
továbbiakban együtt: gépjármű) után gépjárműadót (a továbbiakban: adót) kell fizetni.
(2) E törvény hatálya nem terjed ki a belföldi rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági
vontatóra, a lassú járműre és a lassú jármű pótkocsijára, a külön jogszabály szerinti
"méhesházas" gépjárművekre, a munkagépre, a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű
rendszámtáblával ellátott gépjárműre, valamint a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek
közül azokra, amelyek az Európai Unió valamely tagállamában vannak nyilvántartva.
II.
A BELFÖLDI GÉPJÁRMűVEK ADÓJA
Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett
2. § (1) Az adó alanya - a (2)-(4), illetve a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - az a személy,
aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első
napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként (a továbbiakban együtt e
§ alkalmazásában: tulajdonos) szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy
gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya
az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.
(2) Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya
az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban
tulajdonosként szerepel.
(3) Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától - feltéve, hogy a
hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt
szervezet szerepel tulajdonosként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni,
akit/amelyet a halálesetet vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként
tulajdonosként bejegyeztek.
(4) Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos
(átruházó) a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a
bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év
első napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időponttól kezdve a korábbi tulajdonostól
tulajdonjogot szerző felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettől az
időponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként.
Kanizsai Közlöny
(5) Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek
egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének,
akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az (1) bekezdés
szerinti tulajdonos az adó alanya.
(6) Az adó alanya az "E" és "P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű
esetén az, akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta.
(7) Az adóévre járó adót az adóalany köteles megfizetni.
Az adókötelezettség keletkezése
3. § (1) Az adókötelezettség a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap 1. napján
kezdődik. Ha az állandó rendszámtáblával, valamint a "V" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával
ellátott gépjármű utáni adókötelezettség nem áll fenn a teljes adóévben, akkor az évi adótételnek
az adókötelezettség fennállásának hónapjaira eső időarányos részét kell megfizetni.
(2) Az adókötelezettség az "E" és "P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott
gépjármű esetén a rendszámtábla kiadásakor keletkezik.
Az adókötelezettség változása, megszűnése,
az adófizetési kötelezettség szünetelése
4. § (1) Az adóalany körülményeiben, illetve a gépjárműben beállott olyan változást,
amely az adókötelezettségre is kihatással van, e változásra okot adó körülmény bekövetkezésének
időpontját követő hónap első napjától kell figyelembe venni.
(2) Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben
a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta.
(3) Kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság
igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából. A szünetelés a jogellenes
cselekmény bekövetkezését követő hónap első napjától annak a hónapnak az
utolsó napjáig tart, amelyben a gépjármű az adóalany birtokába visszakerült. A szünetelés
időszakára időarányosan eső adót nem kell megfizetni. Ha a gépjármű nem kerül
vissza az adóalany birtokába, akkor a jogellenes állapot bekövetkezésének időpontját
követő év utolsó napján az adóalany ezen gépjárműve utáni adókötelezettsége
megszűnik.
Adómentesség
5. § Mentes az adó alól
a) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában lévő gépjármű,
b) a társadalmi szervezet, az alapítvány tulajdonában levő gépjármű abban az évben,
amelyet megelőző évben a gépjármű tulajdonosának jövedelem- (nyereség-) adófizetési
kötelezettsége nem keletkezett,
c) a helyi és a helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjármű,
d)-e)
f) a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt
szállító, vele közös háztartásban élő szülője, nevelőszülője, mostoha- vagy örökbefogadó
szülője tulajdonában lévő egy darab, 100 kilowatt teljesítményt el nem érő személygépkocsi,
ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit. Ha a mentességre
jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag a
legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,
g), h)-i)
j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja.
Aviszonosság tekintetében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó,
k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak
és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevő
államainak Magyarországon tarzózkodó fegyveres erői - ideértve a fegyveres erők alkalmazásában
álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári
állományú személyeket is - tulajdonában lévő gépjármű.
Az adó alapja
6. § (1) Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági
nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági
nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van
feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt
a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági
nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor
az adóhatóság a személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi a területileg
illetékes közlekedési felügyeletet a személyszállító gépjármű teljesítménye
közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a személyszállító gépjármű adóalapjának
tekinteni.
(2) Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban
feltüntetett saját tömege (önsúlya).
(3) Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege
(önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
Az adó mértéke
7. § (1) Az adó mértéke a 6. § (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármű
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 120 Ft/kilowatt.
(2) Az adó mértéke a 6. § (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén az adóalap
minden megkezdett 100 kilogrammja után 1200 Ft.
(3) Az "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után
8000 Ft, míg a tehergépjármű után 40 000 Ft adót kell fizetni. A "P" betűjelű ideiglenes
rendszámtábla kiadása esetén 20 000 Ft adót kell fizetni. Agépjármű állandó rendszámtáblával
való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok
az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott
gépjárműre "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés
szerinti adót megfizetni.
Adókedvezmény
8. § (1) 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a
nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek
forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e § alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú
melléklete II. alpontja szerinti "5", "6", "7" vagy "8" környezetvédelmi osztályjelzéssel
(kóddal) ellátott.
(2) 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a
nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM
rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább "9", "10", "11", "12" környezetvédelmi
osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
(3)
(4) Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével - fuvarokmánnyal igazoltan -
olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél a Magyar Köztársaság területén
vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, az (5) bekezdésben
meghatározott adókedvezményre jogosult.
(5) Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után
adóévre - az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított - fizetendő adó 10%-a, 60 járat felett
20%-a. 2004. január 1-jétől az adókedvezmény mértéke 40 járat feletti teljesítés
esetén a tehergépjármű után adóévre - az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított fizetendő
adó 10%-a.
(6) Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti - fuvarokmánnyal
igazolt - igényét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására
illetékes adóhatósághoz, amely az adókedvezményt az igénybejelentéstől számított
30 napon belül bírálja el.
(7) Az (5) bekezdés szerinti adókedvezmény csak azon tehergépjármű után jár,
amely a kombinált szállítási útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette.
Az adó megállapítása és kezelése
9. § (1) Az adóztatási feladatokat - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a magánszemély
adóalanynak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartásba, míg a nem magánszemély
adóalanynak (ideértve az egyéni vállalkozót is) a hatósági nyilvántartásba
bejegyzett lakcíme, székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes települési, a fővárosban
a kerületi önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság)
látja el. Ha a nyilvántartásban a lakcím, a székhely, illetőleg a telephely megváltozik,
az adóztatási feladatok ellátására a változást követő év első napjától az új
lakcím, székhely, illetőleg telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult. Gépjármű
tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem
tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének,
akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig a 2. § (1) bekezdés szerinti
tulajdonos nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, székhelye, illetőleg telephelye
szerinti önkormányzati adóhatóság az illetékes a tulajdonváltozással érintett gépjármű
adóztatására. Amennyiben a hatósági nyilvántartás a székhelyet és a telephelyet
egyaránt tartalmazza, akkor a telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult a
gépjármű adóztatására.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt változások esetén a változást követő év első napjától
esedékes adót kell az új cím szerint illetékes adóhatóságnál megfizetni.
(3) Az adóztatási feladatokat az "E" és "P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott
gépjármű esetében a gépjárműre kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyben,
illetve ideiglenes forgalmi engedélyben megjelölt lakóhely, székhely (ideértve
a fióktelepet is) szerint illetékes adóhatóság látja el.
(4) Amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, és a közúti
közlekedési nyilvántartásban újabb adóalanyt [2. § (1) bek.] a közlekedési igazgatási
hatóság nem tüntetett fel, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból
való kivonását.
IV.
ÉRTELMEZő, ÁTMENETI ÉS HATÁLYBA LÉPTETő RENDELKEZÉ-
SEK
Értelmező rendelkezések
18. § E törvény alkalmazásában
1. gépjármű: az olyan szállító vagy vontató eszköz, amelyet beépített erőgép hajt,
használata közben közutat vesz igénybe, és rendszámtáblával ellátott,
2. pótkocsi: a gépjármű által vontatható teher- és sátras utánfutó, félpótkocsi,
lakópótkocsi, műhelykocsi vagy hasonló jellegű, más, nem önjáró jármű, amely rendszámtáblával
ellátott,
3. személygépkocsi: személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a
vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van, ide nem értve az e
törvény szerinti autóbuszt, valamint motorkerékpárt,
4. személyszállító gépjármű: az autóbusz, a motorkerékpár, valamint a hatósági
nyilvántartás szerint személyszállításra szolgáló más gépjármű,
5. tehergépjármű: a 3-4. pontban fel nem sorolt gépjármű és pótkocsi,
6. autóbusz: személyszállítás céljára készült, elektromos felső vezetékhez nem kötött
gépjármű, amelyben a vezető ülésével együtt kilencnél több állandó ülőhely van,
7. motorkerékpár: olyan gépjármű, amelynek két vagy három kereke van és a tervezési
legnagyobb sebessége 45 km/óránál nagyobb, továbbá olyan négykerekű gépjármű,
amelynek saját tömege legfeljebb 550 kg és motorteljesítménye nem haladja
meg a 15 kilowattot;
8. külföldön nyilvántartott az a gépjármű, amelynek forgalmi engedélyét és hatósági
jelzését (rendszámát) nem magyar hatóság adta ki, kizárólag külföldön nyilvántar-
Kanizsai Közlöny gépjárművekből álló gépjárműszerelvény esetén az adó megállapítása a vontató
honossága szerint történik, feltéve, ha nemzetközi egyezmény e kérdésben másként
nem rendelkezik,
9. használt gépjármű az, amely a gyártóüzem által történt kibocsátást követően
közúti forgalomban részt vett,
10. költségvetési szerv az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti
szerv,
11. helyi és helyközi tömegközlekedés lebonyolítását szolgálja a gépjármű (autóbusz),
amellyel a vállalkozó a kizárólag menetrend szerinti személyszállítást díjfizetés
ellenében bárki által igénybe vehető módon végzi,
12. súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési
kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota
miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott orvosi
szakvélemény igazolja,
13. -
14. muzeális jellegű az a gépjármű, amelyet legalább 30 éve gyártottak, használata
kizárólag a jellegével összefüggő célból történik, továbbá az eredeti műszaki jellemzőit
nem változtatták meg, vagy annak megfelelően helyreállították. A jármű muzeális
jellegének megállapítására és igazolására az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben
foglaltak az irányadók,
15. személytaxi: a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatás vagy a személygépkocsis
személyszállító szolgáltatás végzésére jogosult vállalkozás személygépkocsija,
amely a hatóság által kiadott taxiengedéllyel és meghatározott színű rendszámtáblával
ellátott;
16. mezőgazdasági vontató: mezőgazdasági munka végzésére készült, de pótkocsi
vontatására is alkalmas, rakfelület nélküli olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt,
és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes,
17. külföldön nyilvántartott gépjármű és pótkocsi üzemben tartója azon személyek
egyike, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították; vagy akit a jogi
személy vagy más személyi egyesülés nevére kiállított forgalmi engedélyben
a jogi személy vagy a személyi egyesülés mellett feltüntettek; vagy aki a járművet
a Magyar Köztársaság területén használja; vagy aki azt az ország területéről
kilépteti,
18. gépjármű forgalomból való kivonásának minősül a közúti közlekedési igazgatási
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
35/2000. (XI. 30.) BM rendelet szerinti forgalomból való kivonás, ide nem értve a forgalomból
való fiktív kivonást,
19. -
20. terhelhetőség (raksúly): a tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban
feltüntetett megengedett legnagyobb össztömeg (összsúly) és a saját tömeg (önsúly)
különbözete,
21. kombinált árufuvarozás: a tehergépjármű, (nyerges) pótkocsi, (vontató egységes
vagy anélküli), csereszekrény vagy konténer (20 lábas vagy ennél nagyobb) az útvonal
kezdő vagy záró szakaszát közúton, a másik légvonalban 100 kilométert meghaladó
szakaszát pedig vasúton, belvízi járaton teszi meg,
22. katasztrófa: elemi csapás, ipari szerencsétlenség vagy háborús esemény, amelynek
során és következtében jelentős számú emberi élet kerül közvetlen veszélybe,
23. segélyszállítmány: az a szállítmány, amely a 13. § (5) bekezdésében meghatározott
célra szolgál, és ezt a körülményt az alábbi szervek valamelyike igazolja:
Magyar Vöröskereszt, Népjóléti Minisztérium, Magyar Máltai Szeretetszolgálat,
illetve ezek külföldi megfelelője, a szállítmányt küldő vagy fogadó államában
működő magyar külképviselet, a segélyszállítmányt küldő vagy azt szervező egyház
regionális elöljárója vagy annak hivatala, a segélyszállítmányt küldő természetes
vagy jogi személy lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes külföldi önkormányzat,
24. munkagép: minden szállító vagy vontató eszköznek - függetlenül a rendszámtábla jellegétől
- nem minősülő jármű; amely önerejéből 15 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes,
25. gyártási év: a hatósági nyilvántartásban ilyen elnevezéssel szereplő naptári év,
26. lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija: a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet értelmében
speciális rendszámtáblával - fehér alapon (3-3) piros betű- és számjellel, Y
kezdő betűjellel - és igazolólappal ellátott jármű, amely a sík úton önerejéből (vagy
vontatója által) 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes,
27. nyergesvontató: olyan vontató, amely a rajta levő nyeregszerkezet útján a vontatott
félpótkocsi tömegének jelentős részét átveszi,
28. hybrid meghajtású az a jármű, amely elektromos és hagyományos belső égésű
motorral van ellátva.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSE
50/2004. (XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DÍJJAL
KAPCSOLATOS BEVALLÁSI, ELJÁRÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYOKRÓL
(Hatályos: 2005. január 1-től)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. tv. 21/A.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja.
1.§.
A rendelet hatálya
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt
szennyvíztározót is, alkalmaz.
2.§.
Bejelentési, bevallási kötelezettség
(1) Ahelyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat a kibocsátónak önadózással kell megállapítania, bevallania
és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig.
(2) Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, a bevallását telephelyenként köteles
megtenni. Ennek érdekében olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a díjfizetés
alapja valamint összege telephelyenként megállapítható.
3.§.
A díjfizetési kötelezettség megszűnése
(1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg,
amely napon a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.
(2) Akibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről, annak
bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást kell tenni az önkormányzati
adóhatósághoz.
4.§.
A díj megfizetése
(1) A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező kibocsátónak
bankszámlájáról történő átutalással, a pénzforgalmi bankszámlával
nem rendelkezőnek belföldi postautalványon kell teljesíteni az Önkormányzat
11749015-15432694-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.
5.§.
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
(1) Atalajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes önkormányzati
adóhatóság látja el.
(2) Ahelyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre,
a megállapításhoz és beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére,
valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén
vízszolgáltatást végző szervezetet a kibocsátókra vonatkozóan:
- kibocsátóként a szolgáltatott víz mennyisége;
- a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz
mennyisége tekintetében.
(4) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli azt a folyékony hulladék szállítására feljogosított
szervezetet, aki/amely az önkormányzat illetékességi területén lévő kibocsátó
telephelyéről folyékony hulladékszállítást végez: -kibocsátóként és telephelyenként,
az elszállított szennyvíz mennyisége tekintetében.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás benyújtási határideje a naptári év
március 31. napja. Az adatszolgáltatás a naptári évet megelőző év adatait valamint a
kibocsátó azonosításához szükséges adatokat tartalmazza.
6.§.
Átalány alapján meghatározott talajterhelési díj
(1) Az a kibocsátó aki/amely nem méréssel igazolt és felhasznált szennyvízelhelyezést
alkalmaz, átalányként a (2) bekezdésben megállapított vízfelhasználást alkalmazza
az éves talajterhelési díj alapjának megállapításakor
(2) Az átalány mértéke: 120 liter/fő naponta.
(3) A talajterhelési díj éves összegének megállapításakor azon állandó lakcímmel
rendelkezőket kell figyelembe venni, akik a kibocsátóval közös háztartásban élnek,
valamint a tartózkodási időt naptári napokban kell meghatározni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatalos Tájékoztatója
Nagykanizsa, január 25. 2007/1. szám
Szerkeszti: a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap, Nagykanizsa, Király u. 47. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király út 47. Felelős
kiadó: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király út 47. Levélcím: 8800 Nagykanizsa, Pf.: 154.
Megjelenik: a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap mellékleteként.
Fénymásolatban nem terjeszthető!
13 Városháza Képviselői fogadóóra
Jerausek István a 10. sz. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart 2007. január 26-án 17.00-18.00 óráig a Sánci
Művelődési Házban. Aznap 18.30 órától Jerausek István Bagolán
a Dóra Presszóban tart fogadóórát.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig
a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap utolsó
péntekén ugyanebben az időpontban a bajcsai kirendeltség épületében.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője
és Tóth Nándor, a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselője
közös fogadóórát tartanak minden páratlan hónap utolsó hétfőjén
18 órától a kiskanizsai Móricz Művelődési Házban.
Tóth Nándor, a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 18 órától a Móricz
Zsigmond Művelődési Házban.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője, mint megbízó a
2005. évi XXXVIII törvény 3.§-a alapján pályázatot ír ki a 2007.
évben a jegyző hatáskörébe utalt parlagfű elleni közérdekű védekezés
elvégzésére.
A pályázaton nyertes pályázó köteles a közérdekű védekezési
munkákat 2007. július 1. napjától 2006. október 31. napjáig tartó
időszakban elvégezni a megbízó által kiadott közérdekű védekezést
elrendelő határozat alapján, a megadott időpontig. Megbízó
a hibás teljesítés esetén kötbért köt ki.
A pályázatokat a vállalkozók 2007. február 2-án 1200 óráig
nyújthatják be a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályának
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. emelet 31. számú irodájában
az ügyfélfogadási időben.
A pályázatnak tartalmaznia kell: pályázó megnevezése, pályázó
címe, székhelye, elérhetősége, pályázó bejegyzéséről szóló
okirat másolata (vállalkozói igazolvány, cégbírósági bejegyzés), a
2007. évre vonatkozó vállalkozói díj nagyságát (Ft/m2-ben +áfa).
A pályázat eredményéről minden pályázatot benyújtót írásban
tájékoztatunk, a nyertes pályázóval vállalkozói szerződést
kötünk.
A pályázattal kapcsolatban további információkért keresse
munkatársunkat: Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály,
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. emelet 31. sz. iroda, Pásztor Lajos
igazgatási ügyintéző. Tel: 93/500-859
Parlagfű elleni védekezés
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a
– Pipitér Óvoda Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67.
– Rozgonyi Óvoda Nagykanizsa, Rozgonyi u. 7.
– Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Hevesi u. 2.
magasabb vezetői álláshelyére.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát,
végzettségét igazoló okiratok másolatát, erkölcsi bizonyítványt, valamint
a megpályázott intézményre vonatkozó vezetői programot.
A pályázatokat 2007. február 12-ig két példányban kell eljuttatni
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési
és Sportosztály Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címre.
Részletes pályázati kiírás az Oktatási Közlöny 2007. január 12-i
számában található. További információ a 93/500-780 telefonszámon
kérhető.
Óvoda-vezetői posztok
Tájékoztatom Önöket, hogy az építésügyi hatósági eljárások illetékeinek
összegét az építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról
szóló 2006. évi CXX. törvény az alábbiak szerint változtatta meg:
Telekalakítási engedély (elvi, végleges): 5.000 Ft/telek. Bármely
egyéb elvi építésügyi hatósági engedély: 15.000 Ft. Építési engedély
(új lakóépület építésének, meglévő lakóépület bővítésének, átalakításának,
felújításának, helyreállításának, elmozdításának építésügyi hatósági
engedéyezése lakásonként, iletve vegyes rendeltetésű épület esetében
az épület rendeltetését meghatározó önálló rendeltetési egységenként):
10.000 Ft/önálló rendeltetési egységenként. Egyéb rendeltetésű
építmény építése (egyéb nem fő funkciójú gazdasági épület, állattartó
ép., műhely, raktár, telephely, áruház, bevásárló központ, társasházon
belüli iroda, üzlet, rendelő kialakítása stb.): < 250 m2 – 20.000
Ft/ö.r.e. > 250 m2 – 100.000 Ft/ö.r.e. Műtárgy építése, egyéb építmény:
100 m2-ként 10.000 Ft. Meglévő építmény átalakítása felújítása,
bővítése, lebontása (kiv. a 3. pont): 10.000 Ft/ö.r.e. Felvonó,
mozgólépcső, mozgójárda: 15.000 Ft. Építési engedély módosítás:
10.000 Ft. Az országos szakmai követelmények jogszabályban
meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyezése:
20.000 Ft. Egyéb építésügyi hatósági engedély: 10.000 Ft.Antennák,
antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak építési engedélye:
50.000 Ft /legnagyobb lineáris méretet figyelembe véve 50.000 Ft
megkezdett méterenként. Egyéb bejelentési eljárás: 10.000 Ft
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a fellebbezés illetéke
30.000 Ft-ra módosult.
A fenti jogszabályi előírás 2007. február 5-től hatályos, így a
módosított építésügyi hatósági eljárások illetéke ezen időpont
után indult ügyekben alkalmazandó. Erre figyelemmel kérjük
Tisztelt Ügyfeleinket, hogy kérelmüket a megfelelő mértékű illetékbélyeggel
is szíveskedjenek felszerelni!
Dr. Kelemen Marcell jegyző
Illetékváltozás
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki
Kar Zalaegerszegi Képzés felvételt hirdet a 2007/2008-as tanévre,
nappali tagozatra BSc szintű MECHATRONIKAI MÉRNÖKI
szakra zalaegerszegi helyszínen, hét féléves képzést. Szakirányok:
Gyártástechnológia; Mechatronikai eszközök. További információk:
www.felvi.hu, zalagepesz@mail.bme.hu, 92/596-490, Fax: 92/596-
489. Jelentkezési határidő: 2007. február 15. Nyílt nap: 2007. január
26. 10 óra. Felsőoktatási Centrum, Zalaegerszeg, Gasparich Márk u.
18/a. „F” oktatási épület, III. emeleti előadótermek.
Regionális ifjúsági irodát hozna létre Nagykanizsán a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete (NOE). Magyar József, a
Nagycsaládosok Nagykanizsai Egyesülete elnöke érdeklődésünkre
elmondta: országos szervezetük a Norvég Alaphoz nyújtott
be pályázatot, amely azt célozza, hogy a NOE három régiós
ifjúsági központot hozzon létre, melyek közül az egyiket (a nyugat-
dunántúli régió központjaként) Nagykanizsán alakítanák ki.
A központok feladata az lenne, hogy az itt dolgozó munkatársak
széles körben megismertessék a régió fiataljaival a nagycsalád
értékeit. Magyar József megjegyezte: törekvésüket a városvezetés
is támogatja. (H.A.)
Kanizsára kerülhet
a NOE-központ
VEGYES
ÁLLÁS
SZOLGÁLTATÁS
14 Hirdetés
INGATLAN
Építési vállalkozók figyelem!
Nk-án a Hunyadi úton 800 négyzetméteres
(20m x 40m) telek –
társasház építésére kiválóan alkalmas,
eladó. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072 (5904K)
Nk-án nyugodt környezetben,
felújított, 87 m2-es lakás nagy
kerttel, garázzsal és pincével eladó.
Kisebb lakást beszámítok!
Érd.: 20/9616-404 (5958K)
Bajcsán háromszobás családi
ház ipari tevékenységre alkalmas
melléképülettel eladó. Irányár:
13,2 millió Ft. Érd.: 20-824-3655,
20/770-3314 (5983K)
Kendlimajorban telek házzal
(két szobás, étkezős, zuhanyzós),
melléképületekkel, dupla garázszsal
eladó! Irányár: 7,2 millió Ft.
Érd.: 20/519-5305 (5984K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Vállalkozók, társaságok teljeskörű
könyvelését, elektronikus
bevallását nagy gyakorlattal vállaljuk.
Könyvelés biztos alapokon.
Balaskó Gyöngyi: 20/4500-
827 (5987K)
Nk-i étterembe gyakorlott pincért
vagy pincérnőt éves állásra
felveszünk. Érd.: 20/482-4545
(5973K)
Nk-i pizzériába gépkocsival és
helyismerettel rendelkező pizzafutárt
felveszünk. Érd.: 30/2948-
313 (5985K)
170 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072 (5986K)
APRÓHIRDETÉS
Nagykanizsa, Sugár u. 2. Tel.: 93-311-446. web: www.kanizsatv.hu
január 27. – február 1.
Január 27. szombat
01:00 Mindörökké Júlia! 06:30 Krónika 06:54 Dombország 07:20 Jelkép -
katolikus 07:30 Krónika 07:44 Szivárvány sztár magazin 08:10 Adjuk magunkat
08:16 Krónika 10:00 Grand Prix 10:30 Irányjelző 11.00 Játékháló
17:00 Apehanger 18:00 Edericsi csodabogyós barlang 18:30 Adjuk magunkat
18:40 TV mozi: A Kőszívű ember fiai I. rész 20:10 Savaria karnevál
2006. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Bencze-show 21:30 Déltengerek kalóza
23:30 Különjárat
Január 28. vasárnap
24:00 Palimadarak (12) 06:30 A Kőszívű ember fiai I. rész 08:00 Savaria
karnevál 2006. 08:20 Jelkép - Krisztus szeretete 10:00 A Krisztus Szeretete
Egyház műsora 10:30 Infománia 11:00 Játékháló 17:00 Golf magazin 18:00
Mozizóna 18:26 Adjuk magunkat 18:36 AKőszívű ember fiai - II. rész 20:08
Sajt 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Maksavízió 21:30 A hajnal első fénye (12)
23:30 Bence-show
Január 29. hétfő
06:30 A Kőszívű ember fiai II. rész 08:00 Adjuk magunkat 08:10 Sajt 17:00
Dokumentum Műhely 18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép - adventista
18:28 Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14 Jövő 7 - Sajtóban a múlt, Hevesi
DSE újabb sikerei 19:42 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:04 Dombország
20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Az én országom (16) 23:00 Indíték: előítélet (16)
Január 30. kedd
01:00 Mindörökké Júlia! 06:30 Krónika 06:54 Jövő 7 - Sajtóban a múlt, Hevesi
DSE újabb sikerei 07:20 Jelkép - adventista 07:30 Krónika 07:44 Dombország
08:08 Adjuk magunkat 08:18 Krónika 17:00 Múltban a jövő - a Dráva
mentén, az Ormánságban. 1. rész 18:00 Krónika 18:14 Mese 18.18 Jelkép
- református 18:28 Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14 Házban ház
körül - Balázs napi ünnepkör, Milyen fát szeret a..., Kézügyes 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:04 Jövő 7 ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Mentőosztag
(16) 23:00 Levél a halálsorról
Január 31. szerda
01:00 Mindörökké Júlia! 06:30 Krónika 06:54 Házban ház körül - Balázs
napi ünnepkör, Milyen fát szeret a..., Kézügyes 07:20 Jelkép - református
07:30 Krónika 07:44 Jövő 7 ism. 08:10 Adjuk magunkat 08:16 Krónika
17:00 Nyitott Világ 18:00 Krónika 18:14 Mese 18.18 Jelkép - evangélikus
18:28 Hírösszefoglaló 19:00 Krónika 19:14 Jövő 7 - költségvetés 2007.,
Sport orientált iskolák 19:40 Adjuk magunkat 19:50 Krónika 20:04 Házban
ház körül - Balázs napi ünnepkör, Milyen fát szeret a..., Kézügyes 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Háborgó mélység 2.: Az óceán titka 23:00 Az Öböl-háború
(1 rész)
Február 1 csütörtök
01:00 Mindörökké Júlia! 06:30 Krónika 06:54 Jövő 7 - költségvetés, Sport
orientált iskolák 07:20 Jelkép - evangélikus 07:30 Krónika 07:44 Házban
ház körül ism. 08:10 Adjuk magunkat 08:16 Krónika 17:00 Brill 20
magazin 18:00 Krónika 18:14 Mese 18:18 Jelkép - katolikus 18:28 Hírösszefoglaló
19:00 Krónika 19:14 K''arc - Nagy Gáspár emlékest, Molnár
Dixiland Band koncertje, Szomorú vasárnap 19:40 Adjuk magunkat 19:50
Krónika 20:04 Jövő 7 ism. 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Nyerő páros - amerikai-
NSZK vígjáték 23:00 Az Öböl-háború (1 rész, ism.) - amerikai filmdráma
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 3448
Akkreditált Felnőttképzési
Intézmény, Akkreditált programokkal!
(Igénybe vehető a
törvényben előírt adókedvezmény)
INDULÓ
TANFOLYAMAINK:
Gyorsított könnyű- és
nehézgépkezelői
tanfolyam indul
􀂊 01.26-én 16 óra
􀂊 02.02-án 16 óra hétvégi
􀂊 02.06-án 16 óra hétközi
előadásokkal személyautó,
motor és segédmotor
kategóriákban.
Diákkedvezmény!
Részletfizetés!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
A közelmúltban
a kiskanizsai „Bozsik-
programos”
labdarúgópalántákhoz
neves vendég
érkezett, hiszen
a Ferencváros futballistája,
Deme Imre
látogatta meg
őket egyik edzésük
alkalmával. A zöldfehérek
középpályása
annál is inkább
nagy örömmel
tett eleget a meghívásnak,
mivel családi
kötelékek fűzik a városrészhez, ráadásul annak idején Horváth Ferenc keze
alatt ott ismerkedett meg a sportág alapjaival. Mint azt Magyar Antal, a kicsi
focisták trénere megjegyezte, a példa adott a fiatal futballisták előtt, lévén kitartással,
no és persze, jó adag szerencsével akár ilyen szintre is eljuthatnak. S
ha már a kiskanizsai labdarúgás szóba került, a lelkiismeretes munka a tavaszi
idénykezdetig is tovább zajlik – serdülő szinttől egészen a felnőttekig. A Póka
Ferenc, Magyar Antal, Ifjovics Ferenc vezette szakmai stáb szép eredményeket
ért el az őszi szezonban, melyekből csak annyit emelnénk ki, hogy a megyei II.
osztályban jelenleg listavezetők a „Sáskák”, s jó esélyük van a megyei elsőbe
való visszakerülésre. -pl-
A rendkívül eredményes országos bajnokság
után nincs megállás a Zalaerdő-
Hevesi DSE sportakrobatáinál. Már csak
azért sem, mert egy nagyon rangos versenyre
kaptak meghívást, de a többit inkább
Sósné Kutasi Margit, az egyesület elnöke
ismertette:
– Bátran állíthatom, hogy az elmúlt esztendő
számunkra a sikerek éve volt, hiszen
sportolóink – eredményesség szempontjából
is – maximálisan kitettek magukért – értékelt
röviden a Hevesi Sándor Általános Iskola
igazgatója. – S milyen az élet, szinte erre
rímelve kapott a Zalaerdő-Hevesi DSE
egy nagyon rangos versenyre történő meghívást
Angliába február utolsó hetére. Vagyis,
amilyen szépen kezdődött számunkra a
téli időszak, olyan nívós eseménnyel is zárulhat
az a szigetországban. Igaz, ami egy
bizonyos szempontból a vég, az a versenyszezonunk
kezdete is egyben, hiszen 2007-
ben sem lesznek egyszerű erőpróbák sportakrobatáink
számára.
-polgár-
15 Sport A szokásoknak megfelelően ismét megrendezték
a Zsigmondy-, illetve NTE-csarnokban
az Alfa Top Sport Kanizsa Kupa országos teremlabdarúgó
tornát. Rangjának megfelelően
ismét az ország számos vidékéről, városából érkeztek
a viadalra csapatok, melyen végül a fővárosi
S+S együttese diadalmaskodott. Amint
azt értékelőjében Kápolnás Zoltán főszervező
megjegyezte, a lényeg az volt, hogy a játékvezetésre
ne legyen panasz, s ne történjen úgymond
„balhé”. Nos, mindkét kritérium teljesült,
valamint ehhez nyugodtan hozzátehetjük, hogy
rendkívül színvonalas mérkőzéseknek is tapsolhatott
a szép számú nézősereg. A csapatok
egyébként az elődöntőknél jártak, amikor sor
került a régen várt helyi „derbire”, vagyis a
Spectus - Mu-Vill Tip Top mérkőzésre, ami végül
a „spectusosok” sima 5:1-es győzelmével
zárult. Ezzel azonban mintha el is lőtték volna
puskaporukat, hiszen a fináléban a többek között
Kenesei Krisztiánnal felálló S+S keresztül
gázolt (4-2) a narancs-feketéken. A harmadik
helyen megosztva végzett a Tip Top és a budapesti
Rutinmix gárdája.
Mivel itt volt, néhány szót szívesen nyilatkozott
is a nemrég kínai légióskodásából hazatért
ifjabbik „Kenő”:„Számos ajánlattal rendelkezem,
s valamelyik nyugati-európai bajnokságban
még szívesen ki is próbálnám magam.
Ugyanakkor egy kicsit már előre is illik gondolkodnom,
hiszen lassan 30 esztendős leszek,
de további pályafutásommal kapcsolatban nem
aggódom. Ami továbbra is biztos, hogy imádok
– akár kispályán is – futballozni, s ezt remélem,
a kanizsai közönség is láthatta.”
Nos, láthattuk... Legyen elég annyi, volt,
hogy 15 méterről lőtt bombagólt, de akadt az
ellenfél egész csapatát becsapó átemelős találata
is – vagyis nem hiába érdemelte ki a legjobb
játékosnak járó díjat a vasárnapi díjátadón. Természetesen
Kanizsára is került elismerés, hiszen
a torna gólkirálya Papp Gábor lett 9 találattal
a Spectus csapatából.
Polgár László
Kenesei vezérletével
2006: a sikerek
éve
Fradi-játékos Kiskanizsán
Deme Imre a Ferencváros kiválósága (az alsó sorban jobbról másodikként)
ismét magára ölthette a Kiskanizsai Sáskák szerelését
Az NTE 1866. MÁV Judo
szakosztálya számára január
20-án kezdődött el az új versenyév
az ifjúsági korosztálynak
kiírt Magyar Köztársaság
Kupával. Közel 130 szakosztály
fiatalja nevezett, köztük az
NTE fiatal, bár tapasztalt versenyzője
Mihovics Szabina is,
aki ebben az évben váltott erre
a korcsoportra. 57 kg-ban 16
versenyző indult, így Szabinának
6x4 percet kellett küzdenie
ahhoz, hogy megszerezze a kupát!
Felkészültsége és küzdeni
akarása meghozta az eredményt,
mind a hat küzdelemben
fölényes, ipponos, teljes
értékű győzelmet aratott.
Idei célja, hogy az ifi-válogatott
keret tagjaként részt vehessen
a Brno-i és a Jicin-i Nemzetközi
válogató versenyen, melynek
dobogósai indulhatnak a júliusi
Ifjúsági EB-n.
Szabina
újra bajnok!
Kanizsa
MINDENKI ISKOLÁJA!
Téli – tavaszi tanfolyamok
ANGOL, NÉMET, OLASZ
nyelvből államilag
ellenőrzött minőségben!
􀀳 gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek
􀀳 általános és szaknyelvi tanfolyamok
􀀳 emelt szintű érettségire felkészítés
􀀳 normál és intenzív ütemű képzések
􀀳 cégeknek kihelyezett oktatás (költségmentesen)
GARANTÁLTAN A TE ISKOLÁD!
􀀳 ingyenes próbavizsga (tanulóinknak)
􀀳 ingyenes vizsga (a legjobbaknak)
􀀳 garantált nyelvvizsga (szerződéssel)
􀀳 kedvező óradíj – részletfizetés
Oktatás és vizsgáztatás helyben!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93 / 326 413
E-mail: info@dialognk.hu; Web: www.dialognk.hu
OM reg. szám: 20-0129-04 Akkredit: 0584
KATEDRA
(Dialóg) NYELVISKOLA
A régészeti feltárást követően hamarosan megkezdődhet
az Erzsébet téri, egyenként száznyolc autó tárolására alkalmas
két mélygarázs kivitelezése. Ezt azon a helyszíni bejáráson
közölték a beruházó Silo Parking Hungary Zrt. szakemberei,
amelyet a város önkormányzati képviselői és a sajtó
munkatársai számára tartottak. A „szemlén” részt vett
Marton István polgármester is.
Az eddig eltelt időszakban (mióta az ásatások lezárultak) két,
mintegy húsz méter átmérőjű kört alakítottak ki a kivitelező
szakemberei az Erzsébet tér palánkkal leválasztott részén, amelyekbe
vasbeton határoló falakat építenek – tudtuk meg
Hostyánszki József logisztikai vezetőtől.
– A földet kitermelő kanál csaknem harmincöt méter mélyre
ás majd le, a munkagödör mintegy kilencemeletnyi mélységű
lesz – magyarázta a szakember. – A konkrét munkálatok
előreláthatóan napokon belül elkezdődhetnek, s számításaink
szerint mintegy nyolc hónapon keresztül tartanak
majd. Az építkezés során közel húszezer köbméternyi földet
termel ki a kivitelező, amelyet a város vezetőinek kérésére a
Thúry-városrész -a volt laktanya- területén helyezünk el.
Ugyan a befejezés végső határidejét az időjárás erősen befolyásolhatja,
az azonban biztos: idén biztosan beüzemeljük
a rendszert.
– A projekt költségvetése összességében 1,6 milliárd forint -
ezt cégünk megelőlegezi-, ami a számításaink szerint tizenkét év
alatt térülhet meg – vette át a szót Nagy Gábor, a beruházó
képviselője. – Egy óra parkolásért körülbelül egy eurónak megfelelő
összeget kell majd fizetni az autósoknak, de természetesen
lehet napi, heti, vagy havi bérleteket is vásárolni, sőt, lehetőség
lesz csak éjszakai bérlet váltására is.
Várhatóan Zalaegerszegen is épülnek mélygarázsok (hazánkban
egyébként a nagykanizsai objektumok lesznek az elsők), a
két város mélyparkolóit felügyelő diszpécserközpontot pedig
Kanizsán alakítják ki. Hostyánszki József logisztikai vezető
még hozzátette: tervek készülnek arra vonatkozóan, hogy a régészeti
feltárás során előkerült bástyafalat a mélygarázs felszínén
stilizált formában megjelenítenék.
Horváth Attila
A modern kor vívmánya
A cég vezetői a kivitelezés állásáról tájékoztatták
a város megjelent képviselőit
BÚTORÁRUHÁZ
Nagykanizsa, Teleki út. 31. (BMW Autószalon mellett)
Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig