Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
21.03 MB
2020-12-08 15:29:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
283
627
Rövid leírás | Teljes leírás (590.87 KB)

Kanizsa 2007. 018-022. szám május

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XIX. évfolyam 18. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. május 3. Kanizsa
Krániczné Feifarek Hajnalka két kisfiának örülhetett április 27-én. Város napi babáinak Kránicz Jánosnak
2650 g 09.55 órakor és Kránicz Kristófnak 2550 g 10.00 órakor adott életet. A család örömében a kanizsai
polgárok mellett, Marton István polgármester és Cseresnyés Péter alpolgármester is osztozott.
Elismerések
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Díszpolgára kitüntető
címet, a vele járó díszoklevéllel,
kisplasztikával és arany pecsétgyűrűvel,
valamint nettó 200.000
Ft pénzjutalommal kapta Harkány
László nyugalmazott középiskolai
tanár és Takács János nyugalmazott
közgazdász.
2 Kanizsa – Közélet 2007. május 3.
A napokban ismét ülésezett a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása Tanácsa (NKTT). A társulás
elnöke, Marton István polgármester
cirka két órás tanácskozás
után kénytelen volt berekeszteni az
ülést, ugyanis az az előírt létszám
hiányában határozatképtelenné vált.
Nem ez az első eset egyébként,
amikor a polgármesterek, illetve
delegáltjaik szabotálták a kistérségi
tanácsülést. Úgy tűnik, akadnak,
akik nem tudják, vagy nem
akarják komolyan venni a választópolgárok
által rájuk testált feladatot,
s renegát magatartásukkal
gátat vetnek az érdemi munkának,
megnehezítve ezzel a lelkiismeretes
polgármesterek, s ezáltal
a kistérségi társulás munkáját.
Az ülés kezdetén dr. Nemes
Zoltán, Zala megye rendőrfőkapitánya
és dr. Molnár József, nagykanizsai
rendőrkapitány adott tájékoztatást
a térség közbiztonságáról,
közlekedésbiztonságáról és
bűnügyi helyzetéről. Dr. Molnár
József elmondta, továbbra is nagyon
veszélyes a hetes főútvonal.
A balesetek többsége a gyorshajtásból,
az előzés szabályainak
megsértéséből fakad. Tizenhat
százalékos az ittas vezetésből
származó balesetek aránya. Mint
mondta, a térségben zajló autópálya-
építés is növeli a közlekedésbiztonsági
kockázatokat, főleg a
teherautók sárfelhordása miatt.
A tanácsülésen a legnagyobb vitát
a Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
Kht. átalakításával
kapcsolatos koncepció váltotta ki.
A fél éve húzódó üggyel kapcsolatban
Marton István elnök megjegyezte,
már korábban is felvetődött,
hogy a Kht. finanszírozási
gondokkal küszködő Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálatát integrálják
a Családsegítő Központ és
Gyermekjóléti Szolgálatba, azonban
erre a város korábbi vezetése
valamiért nem volt hajlandó. Marton
István arról tájékoztatta a polgármestereket,
hogy a társulás elnöksége
támogatja az átszervezés
ezen módját, azaz a Központ átvenné
a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatot. Felvetődött az is,
hogy intézményként, részben önállóan
gazdálkodó költségvetési
szervként működne tovább.
Előzetesen egyébként a társulás
polgármesterei írásban úgy nyilatkoztak,
hogy támogatják a szolgálat
beolvasztását a nagykanizsai
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti
Szolgálatba, az ülésen
mégis elutasították ezt a javaslatot.
Végül hosszas vita után inkább
úgy határoztak, hogy a szolgálat
a társulás munkaszervezetének
egységeként működjön tovább.
Ezt követően vált határozatképtelenné
a tanácsülés, amikor többen
felálltak és elmentek. Marton
István elnök-polgármester ekkor
kénytelen volt berekeszteni az
ülést, így elmaradt számos fontos
napirendi pont tárgyalása.
H.A.
Márciusi megalakulása után
Nagykanizsán, a Bogdán János
Cigány Kisebbségi Közösségi
Házban tartotta első kihelyezett
testületi ülését a Zala Megyei Cigány
Kisebbségi Önkormányzat.
A kilencfős testület tagjai
Zalaszentgrót, Lenti, Nagykanizsa,
Újudvar, Csörnyefölde,
Garabonc, Bocska és Becsehely
településekről érkeztek. Az elnöki
beszámolót követően a tagok
elfogadták a Zala Megyei Cigány
Kisebbségi Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatát,
illetve a 2007. évi költségvetését,
mely 480 ezer forint működési
költséget tartalmaz az idei évre.
A Zala Megyei Önkormányzat
2007. évi költségvetésnek módosítására
előterjesztett rendelet-tervezetet
nem tudták elfogadni, tekintettel
arra, hogy a megyei középszint
nem jelenik meg a megyei
önkormányzat költségvetés
módosításának előirányzatában.
A testületi ülés során bírósági ülnök
választására is sor került. Az
idő rövidsége miatt az egyetlen
jelöltet, a zalaegerszegi Oláh Ernőt
delegálták bírósági ülnöknek.
A megyei önkormányzattal való
együttműködési megállapodás
megkötését megszavazták azzal a
feltétellel, hogy a következő megyei
közgyűlésen az önkormányzat
újratárgyalja az együttműködési
megállapodást.
B.E.
– Fél éves feltáró munka után
most már hozzá lehet kezdeni az
igazi munkához – mondta Bene
Csaba frakcióvezetővel közösen
tartott sajtótájékoztatóján Cseresnyés
Péter alpolgármester, a Fidesz-
KDNP helyi szervezetének
elnöke. A sajtótájékoztató apropója
az volt, hogy megjelent a Fidesz-
MPP pártszövetség nagykanizsai
városfejlesztési célkitűzéseit
bemutató, Nagykanizsa holnap
címet viselő kiadvány.
Bene Csaba azt mondta, az elmúlt
hónapokban számba vették
az előző ciklusban elért eredményeket,
s arra jutottak, hogy elődeik
súlyos adósságokat hagytak
a mostani közgyűlésre, az akkori
városvezetők egy lapra tettek fel
mindent.
– Választást akartak nyerni, s
ennek érdekében semmi sem számított,
így a jövő felélése sem,
csak a kirakatpolitizálás volt fontos
– mondta. – Emellett pontosan
úgy tettek, mint a kormány,
dicsérték magukat, de érdemi teljesítmények
nem voltak a szólamok
mögött.
Bene Csaba kijelentette, az elmúlt
fél év tehát a kármentésről
szólt, most pedig kezdődhet az
érdemi munka, ennek a programnak
az összefoglalója jelent meg
a napokban. A kiadvány egy
negyvennyolc pontos programot
tartalmaz, többek között a lakható
környezet, a munkahelyteremtés,
a város főterének megújítása, elkerülő
utak építése, valamint a
turizmusfejlesztés szerepel az elsődleges
célok között.
Cseresnyés Péter a frakcióvezető
által elmondottakhoz hozzátette:
az előbbre lépést viszont
mindenképpen nehezítik az önkormányzatokat
sújtó kormányzati
intézkedések. Ennek a következménye
többek közt, hogy
mintegy ötszázmillió forinttal kevesebb
forrás jut a fejlesztésekre.
H.A.
A közgyűlés megkezdése előtt
a Város napi kitüntetésekkel kapcsolatban
Böröcz Zoltán MSZP-s,
a Város Napja rendezéséről Röst
János SZDSZ-es önkormányzati
képviselő tartott sajtótájékoztatót.
Rövid híradás jelent meg arról –
kezdte Böröcz Zoltán – hogy az
MSZP és az SZDSZ nem vett részt
azon a zárt ülésen, amelyen a Város
Napján átadandó kitüntetések
odaítélése történt. A hír igaz,
csak a valóság kiegészítésre szorul
– hangsúlyozta. – A kitüntetések
odaítélése előtt egy hónappal
megkereste Cseresnyés Péter alpolgármestert,
hogy az MSZP nevében
javasolja, a kitüntetések
odaítélésénél törekedjenek a száz
százalékos támogatottságra, mert
ezzel biztosíthatnák a kitüntetettek
teljes körű emberi, erkölcsi
elismerését. Az alpolgármesternek
azt is elmondta, mindössze
két személy kitüntetésére tesznek
javaslatot a mintegy tizenöt lehetőségből,
és kérte a két jelölt támogatását
azzal, hogy természetesen
mindannyian igennel szavaznak
a többség által támogatott
jelöltekre. Cseresnyés Péter korrektnek
minősítette a javaslatukat
és megjegyezte, meg kell beszélnie
a Fidesz önkormányzati frakciójával
is. Az ülés előtt azonban
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 20/5195-325. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László Károly.
Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
NKTT:
Haza mentek
a képviselők
Fidesz:
Nagykanizsa holnap
ZMCKÖ:
Költségvetés,
együttműködés,
ülnökválaszás
MSZP-SZDSZ:
Kitüntetések,
Város napja
2007. május 3. Kanizsa – Közélet 3
kérdésére azt a tájékoztatást kapta,
hogy a Fidesz egyik MSZP-s
javaslatot sem fogadja el, kizárólag
az általa támogatottakra fog
igennel szavazni. Ekkor az MSZP
és az SZDSZ elhagyta az üléstermet,
hiszen semmilyen esély nem
volt a javaslataik méltányolására.
Így a 2007. évi Város napi kitüntetéseket
csak a Fidesz és még
két önkormányzati képviselő szavazta
meg. Ez a történet sajnálatos
és egyszersmind tanulságos
is, különösen azért, mert a kitüntetettek
egyébként kiváló emberek,
vagy közösségek, akikre szívesen
szavaztak volna, és akiknek
a szocialisták nevében ez úton is
gratulálnak.
Röst János SZDSZ-es önkormányzati
képviselő Marton István
polgármester újabb polgármesteri
önkényéről és a lopakodó
Fidesz Baráti Körről szólt. A Város
napi rendezvényeket korábban
a Régi Jó Egyesület szervezte
pályázat keretén belül, mindenki
megelégedésére – mondta. Nemrég
látott napvilágot Marton István
bejelentése, hogy nem kíván
szerződést kötni az egyesülettel,
hiszen ő nem szereti Ferencz Józsefet.
Felháborítónak tartja,
hogy személyes sértettség döntse
el azt, hogy Kanizsán kik dolgozhatnak.
Nem teheti meg, hogy
ilyen módon kirekeszt embereket,
és ő dönti el, kivel köt és kivel
nem szerződéseket. Marton István
feketelistájáról újabb személy
neve került a közvélemény
elé. Arra kéri a polgármestert,
hozza nyilvánosságra a fekete listáját,
és azok nevét, akik óvodás
kora óta megsértették, továbbá
kinél várható hasonló eljárás,
hogy mindenki fel tudjon rá készülni.
A pályázatkiírását alibiként
követték el az illetékesek, és
három vállalkozást hívtak be.
Egy budapestit, egy zalaegerszegit
és egy mosonmagyaróvárit. A
három közül egy nem adott ajánlatot,
egy értékelhetetlen volt és a
budapesti Event & More Produkciós
Iroda Kft. nyert, ahol az a
Körömi Anna tulajdonostárs, aki
a Fidesz listáján szerepelt az
Euróipai Parlement választáson
és a 2006. évi választáson a Fidesz
kampányközpontjában dolgozott.
Így már érthető a döntés
és ez nem más, mint alibi pályázat
és a Fidesz Baráti Kör lopakodó
gazdasági terjeszkedése.
Marton István azt ígérte, hogy a
kanizsai vállalkozásokat támogatja,
ez által is bebizonyosodott,
hogy nem mondott igazat, és továbbra
is a baráti körök számítanak
nála.
B.E.
A miniszteri rendelet értelmében
végrehajtott kórházi strukturális
átalakításhoz kapcsolódó kilencvenhárom
fős létszámleépítés
okán kiadott közgyűlési közleményt
ismertetett városnapi sajtótájékoztatóján
Marton István polgármester
és dr. Kovács József, a
kórház főigazgatója.
– A kormány létszámleépítésre
kényszerítette Nagykanizsa kórházát
– mondta Marton István
polgármester. – A közgyűlés nem
ért egyet a kórház aktív ágyainak
jelentős mértékű csökkentésével,
a megnövekedett ellátási terület
és az ellátás színvonalának emelése
a kórház fejlesztését, nem pedig
a leépítését igényelné.
Ugyanis kórházunknak súlyponti
kórházként emelt szintű ellátást
kell nyújtania. Az új finanszírozási
szerződések azonban rontják a
területünkön élők életesélyeit,
gyógyulási, egészség-megőrzési
lehetőségeit. A miniszteri döntés
értelmében a kórházban lévő aktív
ágyak számát csaknem harminc
százalékkal, százötvenhat
ággyal csökkentették. A krónikus
ágyak számának minimális növekedése
érdemben nem befolyásolja
a betegellátást. Molnár Lajos
döntése miatt a kórház ellátási területén
mintegy ötezer beteg ellátását
nem tudjuk biztosítani!
Ezeknek a betegeknek az ellátását
már nem finanszírozza az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár.
A kormány által lecsökkentett
struktúra nem teszi lehetővé a
körzetünkhöz tartozó valamennyi
beteg ellátását – ez a szomorú
helyzet! Ugyanakkor meghatározott
kapacitásokra március harmincegyedikéig
meg kellett kötni
a finanszírozási szerződéseket,
ebből következik, hogy a város
kórházában a jelenlegi munkavállalói
létszám sürgős felülvizsgálatára
volt szükség. Mivel a
minisztériumi határozat háromszázhatvan
aktív és száznegyvenkettő
krónikus ágyat hagyott meg,
ezért meg kellett határozni az új
struktúrához tartozó létszámot. A
miniszteri rendelet alapján több
mint kétszáz fős leépítésre lenne
szükség, azonban komoly tervezői-
szervezői munka eredményeképpen
sikerül megmenteni valamivel
több, mint száz ember munkahelyét
– mondta a város első
embere.
Marton István azt is kijelentette,
hogy a város közgyűlésének
döntő többsége szolidáris a kórház
dolgozóival és betegeivel, valamint
hogy az elbocsátásokért és
az ellátás színvonalának csökkentéséért
minden felelősség dr.
Molnár Lajost, dr. Horváth Ágnest
és Gyurcsány Ferencet, továbbá
a kórházbezárásokat, leépítéseket
„kierőszakoló” MSZPSZDSZ-
kormányt terheli.
Dr. Kovács József, a kórház főigazgatója
mindehhez hozzátette,
olyan mennyiségű forgalom-kiesést
okoz a miniszteri rendelet,
hogy a kilencvenhárom fő elbocsátását
nem tudják elkerülni. E
létszám kétharmada adminisztratív
területen dolgozik, míg egyharmaduk
valódi egészségügyi
dolgozó, többségük ápoló. A főigazgató
kérdésünkre elmondta:
az OEP által nem finanszírozott
ötezer beteget az újonnan bevezetendő
szolgáltatások, így például
az egy napos sebészet, vagy a kúra-
szerű ellátás keretében tudják
majd gyógyítani.
H.A.
A Thúry György Múzeum
„Múzeumi Esték” című rendezvénysorozata
keretében, a Műemléki
Világnap alkalmából Deák-
Varga Dénes városi főépítész tartott
előadást Beszélgetés Nagykanizsa
műemlékeiről címmel.
Deák-Varga Dénes elmondta, készített
egy felmérést a város műemlékeiről,
s ebből többek között
kiderült, hogy a megyei jogú városok
közül Nagykanizsa a maga
huszonhét jelentős műemlékével
átlagos településnek mondható.
H.A.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Címere elismerést, a vele járó
emlékplakettet és oklevelet kapta
DeCleva Pál és néhai Jókuthy Béla,
a József főherceg laktanya
egykori parancsnoka, valamint
Kalmár Béla nyugalmazott állatorvos.
Nagykanizsa Megyei Jogú Városért
kitüntető címet, díszoklevelet,
kisplasztikát és nettó
150.000 pénzjutalmat adományoztak
Erdős Géza főesperesnek.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Kisebbségeiért Deme Dávid
evangélikus lelkésznek adtak át
díszoklevelet, kisplasztikát, valamint
nettó 100 000 Ft pénzjutalmat.
Paizs Ferenc Díjat díszoklevéllel
és kisplasztikával, valamint
nettó 100.000 Ft pénzjutalommal
kapott Karádi János anyakönyvvezető
Nagykanizsa Biztonságáért jutalmazták
a Nagykanizsai Határőrséget
díszoklevéllel és plakettel,
valamint nettó 100.000 Ft támogatással.
Nagykanizsa Oktatásáért elismerő
címet, díszoklevelet és kisplasztikát,
valamint nettó 100 000
Ft pénzjutalmat kapott Boros Antal
nyugalmazott tanár és Serfőzőné
Horsetzky Márta nyugalmazott
tanárnő.
Nagykanizsa Kultúrájáért címet,
díszoklevéllel és kisplasztikával,
valamint nettó 100 000 Ft
pénzjutalommal kapta Fentős Ferenc
nyugalmazott zeneiskolai
igazgató és Schmidt István.
Nagykanizsa Sportjáért
elsimerő címet adományoztak
díszoklevéllel és kisplasztikával
néhai Hári Lászlónak, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Sport Irodája
vezetőjének, posztumusz. Ugyanezt,
plusz nettó 100.000 Ft pénzjutalmat
kapott Tihanyi István
nyugalmazott osztályvezető, újságíró.
Szekeres József-Díj-ban, díszoklevéllel
és kisplasztikával, valamint
nettó 100.000 Ft pénzjutalomban
részesült Prof. dr. Bátorfi
József és Simánné Mile Éva.
Nagykanizsa Környezetkultúrájáért
elismerő címet, díszoklevéllel
és kisplasztikával, valamint
nettó 100.000 Ft pénzjutalommal
kapott Csető Árpád.
Kitüntetések
Kórház:
Fájdalmas leépítés
Műemlékleltár:
Az országos
rangsor közepén
Meghívó
A HONSZ Nagykanizsai
szervezete 2007. május 11-én
11.00 órakor tartja a Vasemberház
nagytermében az éves
beszámoló taggyűlését. Az
összejövetelre midnen érdeklődőt
szeretettel várnak.
A képviselő-testület soros ülésén
esküt tettek a kiskanizsai
részönkormányzat képviselői,
Böjti Istvánné, Cser István Ottó,
Dolmányos Erzsébet, Horváth
Jánosné és Valusek László. Kálcsics
László betegsége miatt nem
tudott megjelenni, így ő a későbbiekben
teszi le a képviselői esküt.
A nyolctagú testületnek automatikusan
tagja lett a városrész
két képviselője, Polai József és
Tóth Nándor is, elnöknek az
utóbbit választották. A képviselők
döntöttek a július elsejétől esedékes
lakbéremelés mértékéről is. A
Pénzügyi Bizottság javaslatát
Tóth László (MSZP) elnök távollétében
Karádi Ferenc (Fidesz-
KDNP), a bizottság tagja ismertette,
e szerint a grémium az előterjesztésben
szereplő tíz százalékos
díjemelés helyett tizenöt százalékot
javasolt. Cserti Tibor
(Városvédők) úgy vélekedett, a
lakbér-emeléssel együtt dönteni
kell a lakbér-támogatási rendszerről
is. Azt is hangsúlyozta, hogy
ha az önkormányzat az évek folyamán
nem emeli fokozatosan a
lakbéreket, akkor egyre mélyebben
kell a város kasszájába nyúlni,
azaz a többletköltséget az önkormányzatnak
kell vállalnia.
Marton István polgármester a
lakbér-támogatással kapcsolatban
hangsúlyozta, fontos, hogy ne a
lakást, hanem a lakót támogassák.
Lenkeiné Sándor Mária, a Lakásbérlők
Egyesülete elnöke hozzászólásában
leszögezte, hogy az
önkormányzat a mai napig adós
egy komplex lakáskoncepció elkészítésével,
s maximum tíz százalékos
díjemelést tart elfogadhatónak.
Bicsák Miklós (MSZP) azt
mondta, egyetért Sándor Máriával,
s arra emlékeztetett, tavaly
még pont az ellenzékben lévő Fidesz
képviselői tiltakoztak a magasabb
arányú díjemelés ellen.
Dr. Csákai Iván (Fidesz-
KDNP) megjegyezte, hogy korábban
az ő javaslatára döntött
úgy a testület, hogy öt éven keresztül
évi húsz százalékkal emelik
a lakbérek mértékét, s ezáltal
finanszírozhatóvá vált volna az
önkormányzat felmerülő többletköltsége.
A közgyűlés azonban
2004-ben megváltoztatta a rendeletet.
A képviselő hangsúlyozta,
ugyan most tíz százalékos emelést
szavazott meg, de elfogadható
lenne számára a tizenöt százalékos
is, ugyanis jövőre várhatóan
nem emelkedik az alap bérleti
díj. Azt is fontosnak tartja, hogy
olyan támogatási rendszert dolgozzanak
ki, amely a valóban rászorulókat
támogatja, ugyanis ma
több, nagyon jó vagyoni helyzetben
élő ember él önkormányzati
bérlakásban.
Marton István polgármester
szintén a tizenöt százalékos díjemelést
támogatta, végül ezt is
fogadta el a testület. Így július elsejétől
tizenöt százalékkal nőnek
a lakbérek.
Döntött a közgyűlés a költségalapú
lakbérekhez kapcsolódó
lakbér-támogatási rendelet elfogadásáról
is.
Ezt követően a városatyák elfogadták
a Nagykanizsa MJV Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóságának
múlt évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót, valamint döntöttek
újabb eszközök beszerzését
célzó pályázat támogatásáról is,
amelyhez az önkormányzat biztosítja
az igényelt húsz százalékos
önrészt. Bogár Ferenc (MSZDP)
méltatta a lánglovagok magas
színvonalon végzett munkáját.
Tizedik napirendi pontként került
a testület elé a kórház operatív
programja és intézkedési terve,
amelynek kapcsán dr. Csákai Iván
elmondta, hogy a Molnár-féle
kórház-átalakítás során a nagykanizsai
kórház részlegei közül a sebészet
került a legnehezebb helyzetbe,
ugyanis a szeptikus, váladékozó
sebű betegek elkülönítése
nem megoldott a jelenlegi, új ágyszámok
szabta keretek közt.
A minél hatékonyabb működés
és a működési bevételek maximálása
érdekében új ellátási formákat
vezetnek be a kórházban, úgy,
mint az egynapos sebészet, a kúraszerű
ellátás, s új osztályként
jelenik meg majd a sürgősségi
betegellátás. Az anyagban az is
szerepel, hogy a kórházreform és
az ágyszám-leépítés miatt nyolcvanhat
fő munkája válik feleslegessé.
Végül a képviselők elfogadták
a kórház operatív programját.
A közgyűlés tagjai a továbbiakban
megtárgyalták a felújítás,
illetve bővítés alatt álló Rozgonyi
úti Általános Iskola 2007-2008-as
tanévben történő elhelyezéséről
szóló munkaanyagot, amely kapcsán
Marton István polgármester
elmondta, véleménye szerint jól
sikerült a tanulócsoportok együtt
tartása, elhelyezése, s megköszönte
az ebben segítséget nyújtó
intézmények segítségét. Arról is
határoztak, hogy a tanulók két
nappal korábban fejezhessék be a
tanévet.
Ezt követően arról határoztak a
képviselők, hogy mintegy hatszázezer
forinttal támogatják a
MÁV-óvoda gyermekeinek étkeztetését.
Bicsák Miklós kérdésére
Papp Nándor (Fidesz-
KDNP), a körzet képviselője el-
4 Kanizsa – Közgyűlés 2007. május 3.
Növekvő lakbér, milliók közvilágítási
tervre, megújuló szökőkutak
Tizenöt s zázalékkal
nő a lakbér
Kórház:
Nyolcvanhat ember
felesleges
Rozgonyi iskola
Máv-ovi
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 2007. évi Egészségvédelmi
Alap támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének
támogatása, melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb
és eredményesebb megvalósításához (lakosság egészségének megőrzését,
állapotának javítását,...stb.).
A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezet,
egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal
a fenti célok megvalósítását szolgálják.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 11.
Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban, „Egészségvédelmi
Alap támogatása” jeligével lehet benyújtani.
Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási
Intézménye, Nagykanizsa Eötvös tér 16. III. emelet 313-314. iroda.
Pályázati adatlap kérhető: Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa Eötvös tér
16. porta és Egészségügyi Alapellátási Intézmény.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, székhelyét,
a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igényelt támogatás
összegét, a kérelem tételes indoklását, a megvalósítás módját.
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. június 30.
A határidőre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság
bírálja el.
Az elnyert pályázatok kifizetésének határideje: 2007. augusztus 31.
Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2007. december 30.
Dr. Csákai Iván,
bizottsági elnök
Pályázat
Az 1997. évi CXL törvény értelmében a közművelődés helyi,
lakossági képviselete érdekében településenként legfeljebb hároméves
időtartamra egy-egy Közművelődési Tanács alakítható.
A Tanács elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális
érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának
rendszeres és folyamatos fóruma.
A Tanácsot azok a közművelődési célú társadalmi szervezetek hozhatják
létre, amelyek bejegyzett székhelye az adott település.
Az Értékközvetítő és Környezetvédő Kanizsa Alapítvány a Tüttő János
Nótaklub és a Kanizsa Csillagai Művészeti Együttes csatlakozásával kezdeményezi
a nagykanizsai Közművelődési Tanács megalakítását.
Felhívom a tanács megalakításához csatlakozni kívánó szervezetek figyelmét,
hogy csatlakozási szándékukat a kihirdetéstől számított 30 napon belül,
2007. június 2-ig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalhoz Dr. Kelemen
Marcell jegyzőnek címezve (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Dr. Kelemen Marcell, jegyző
Közművelődési Tanács
2007. május 3. Kanizsa – Közgyűlés 5
mondta, hogy az oviban jelenleg
tizenkilenc gyermek ad munkát
az óvónőknek, s a fenntartó alapítvány
részéről 2008. júliusig tekinthető
biztosnak a működés finanszírozása.
A várakozásokkal ellentétben
jelentős vitát váltott ki a közvilágítás
fejlesztésével kapcsolatos
koncepció.
Dr. Károlyi Attila a napirendi
pont kapcsán elmondta: éjszakánként
félhomályba borul a hetes
főút városba bevezető szakasza,
illetve a Hevesi utca, Polai József
(Fidesz-KDNP) pedig szintén hasonlóról
számolt be a hetes út
Camping úti és Kismező utcai elágazójával
kapcsolatban.
Dr. Kolonics Bálint arra hívta
fel a figyelmet, hogy a képviselők
elé kerülő anyag szerint mintegy
öt-tízmillió forintot költene az önkormányzat
egy, a közvilágítás
korszerűsítését célzó koncepció
elkészítésére, s csak aztán lehetne
arról gondolkodni, hogy miből
lesz pénz a nem kevés pénzből elkészített
terv végrehajtására. Leszögezte,
inkább ne költsenek a
fejlesztési terv elkészítésére, hanem
előbb vizsgálja meg az önkormányzat
a saját dokumentumait,
korábbi terveit, gyűjtsék össze
az információkat, s pótolják a saját
elmaradásokat, aztán döntsenek a
további feladatokról. Cserti Tibor
pedig azt indítványozta, hogy az
önkormányzat vizsgálja felül a korábbi
szolgáltatási szerződések
tartalmát, sőt, akár új pályázatot is
ki lehetne írni.
Dr. Károlyi Attila ugyancsak
azt javasolta, az önkormányzat
vizsgálja felül az E.ON-nal kötött
szerződést, az ugyanis szerinte
nem minden esetben teljesíti az
abban vállalt kötelezettségeit. Végül
a testület úgy döntött, hogy az
önkormányzat készítsen tervet,
amelynek becsült költsége maximum
ötmillió forint, s az összeget
a 2008-as költségvetésben
szerepeltessék.
A következő napirendi pontban
a város műemlékeivel foglalkozott
a testület. Dr. Károlyi Attila
ennek kapcsán a város volt polgármesterei
síremlékeinek felújítását
sürgette, javaslatát Marton
István polgármester támogatta.
Halász Gyula (SZDSZ) a Csengery
út 2. felújítását, valamint azt
javasolta, hogy a zsinagóga rekonstrukcióját,
ha másképp nem,
lépésről-lépésre hajtsa végre az
önkormányzat. A képviselő szerint
a legsürgetőbb feladat az aljzatszigetelés
lenne. Papp Nándor
az Alsótemplom nagyon rossz állapotára
mutatott rá.
Ezt követően a város szökőkútjai
kerültek terítékre, s dr. Károlyi
Attila a testület elé kerülő lista
kapcsán megjegyezte, abból egy,
még hozzá a Körösi-iskoláé hiányzik.
Ráadásul a szökőkút jelenleg
virágágyásként funkcionál.
A képviselők úgy határoztak,
hogy folyamatosan történik meg
a szökőkutak felújítása. A képviselők
bizottsági szakaszba utalták
Bizzer András (Fidesz-KDNP)
három indítványát is, amelyek a
galambok etetésének megtiltását,
valamint a Nagykanizsa Város
Tanácsának korábban a lakóházak
rendjéről, illetve a lakó- és
utcabizottságokról szóló, ma már
idejét múlt rendeleteinek hatályon
kívül helyezését célozza.
Hasonló útra terelődött Bárdosi
Gábor (MSZP) gyűjtőkéményekkel
kapcsolatos indítványa is.
Horváth Attila
„Sötét” Kanizsa
Szökőkútból
virágágyás
Pályázati felhívás
Nagykanizsa MJV Önkormányzatának megbízásából
Nagykanizsa MJV Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa, Deák tér 5. szám
nyilvános pályázatot hirdet
a Nagykanizsa – 3462/39. hrsz. szám alatt lévő – „Mindenki
Sportpálya” sportkomplexum térítése díj ellenében történő
üzemeltetése tárgyában.
A pályázati anyag 2006. május 10-ig vehető át az intézmény titkárságán
munkanapokon 8.00-12.00 óra között.
Dokumentáció díja: 5.000 Ft+áfa
Információ: Kámán László intézményvezető
(telefon: 93/311-241)
Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2006.
VIII. 29-i határozata alapján nyílt,
díjazás nélküli ötletpályázatot hirdetett
meg köztéri szobrok elhelyezésére.
A pályázatok beadási határideje
2006. december 31. volt.
A kiírás szerint „A köztéri szobrok
elhelyezésére kiírt ötletpályázatról,
valamint az emlékmű kivitelezésére
adandó megbízásról a
Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottság,
valamint az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság véleményének
ismeretében – szakvélemény
ismeretében – a Közgyűlés
dönt 2007. március 31-ig.”
A pályázatra több szerző nyújtott
be pályamunkát. A benyújtott
pályázatok új szobor-terveket, néhány
nem saját készítésű szobor
felállítási javaslatát, továbbá számos
egyéb, a város közterületeit
érintő javaslatot is tartalmaztak. A
pályázatok 2007. márciusában a
Plakátházban kiállításra kerültek,
bárki megtekinthette őket.
A pályaműveket az Önkormányzat
Művészeti Tanácsa kiértékelte,
továbbá a Városfejlesztési-,
Környezetvédelmi- és Idegenforgalmi,
valamint Oktatási-,
Kulturális-, Ifjúsági- és Sport-
Bizottsága is véleményezte. A bizottsági
vélemények egyrészt javasolták,
hogy a jövőben az Önkormányzat
költségvetésében
szerepeljen elkülönített keret a
köztéri alkotások felújítására és új
alkotások létesítésére, másrészt
szorgalmazták a körforgalmú terek
szobrokkal történő díszítését.
A beérkezett pályaművek változó
színvonalú, eltérő mértékben kidolgozott,
és a legkülönbözőbb
helyszíneken létesítendő szobrokra
irányultak, ezért igen nehéz összemérni
őket. Felmerül a kérdés,
hogy ilyen jellegű pályázatokat helyes-
e egyáltalán kiírni? A legtöbb
szobor-állítási javaslat Erzsébet téri
helyszínre, és a leggyakrabban előforduló
téma Erzsébet királyné emlékének
megörökítésére irányult.
Rövid összefoglaló a pályázókról
és benyújtott pályaműveikről,
javaslataikról:
Babati Csaba (Nagykanizsa):
István király szobra az Erzsébet
térre; Színház-kapu a Hevesi
Sándor Művelődési Központ
elé; Reformkori házaspár szobra
az Erzsébet térre. A pályázó
ezenkívül több belvárosi rekonstrukciós
javaslattal is élt.
Goór Béla (Nagykanizsa): Kiegyezés
emlékmű az Erzsébet
térre (Erzsébet királyné és Jókai
Mór egész alakos szobra).
Horváth Imre (Nagykanizsa):
Fényképekkel illusztrált és részletes
várostörténeti elemzéseken alapuló
javaslatot tett a körforgalmú terek
szobrászati díszítésére, az Eötvös
téren szoborsétány kialakítására, a
belváros hangulatos hétköznapi
ember-alakokkal (szaxofonista,
kordés, suszter, kofa, gólyalábas
ember, stb.) való díszítésére, és a
belváros térburkolatainak, utcabútorainak
hagyomány-követő módon
történő felújítására, és egyes
konkrét szobrok elhelyezésére.
Járási Ildikó Éva (Nagykanizsa):
Figurával díszített kerámia
virágtartók az Erzsébet térre.”
Kovács Attila (Bagod): Vízhordó
nő szobra, illetve Anya és gyermeke
szobor tetszőleges helyszínre.
Kovács Lilian Ildikó (Nagykanizsa):
Padon ülő olvasó férfiakt
az Erzsébet térre.
Miklós László (Nagykanizsa): Javasolta,
hogy a köztéri szobrok állítójaként
a feliratokon ne „Nagykanizsa
Város Önkormányzata”, hanem
„Nagykanizsa Város” szerepeljen.
Németh Ferenc (Nagykanizsa):
Olimpiai szoborpark az Erzsébet
térre; 1956-os emlékmű a Deák térre,
Vízi sportolók szobra a Fő utcára,
World Trade Center emlékmű a
Széchenyi térre, Görög mitológiai
domborművek az Eötvös térre.
Pataky Béla (Szolnok): Erzsébet
királyné egész alakos szobra
(5 változat) az Erzsébet térre.
Pócza Attila (Nagykanizsa): Javasolta
a Szentháromság szobor
visszahelyezését az Erzsébet térre,
és Zala György Erzsébet királyné
szobra másolatának felállítását.
Szabolcs Péter (Zalaegerszeg):
Több szobor létesítésére tett írásbeli
javaslatot a belvárosban: Árpádházi
Szent Erzsébet; suszter; hordár; nonfiguratív
alkotások a Fő utcai patakra;
szoborsétány az Eötvös térre.
Szórádi Zsigmond (Solymár):
Erzsébet királyné (3 változat) az
Erzsébet térre; Díszkút az Ady
Endre utca torkolatába; „Fogadó"
(nonfiguratív) szobor a Balatoni
úti körforgalomba; „őrtorony"
szobor a 7. út keleti végéhez; „Koronás
ivókút" az Erzsébet térre;
„Cipészek" szobra a Deák térre.
Szobor ötletek
6 Kanizsa – Városháza 2007. május 3.
2007. május 9-én Cseresnyés Péter alpolgármester helyett Dr.
Kelemen Marcell jegyző tart fogadóórát az Eötvös téri épületben a szokott
időben. Cseresnyés Péter alpolgármester május 16-án tartja fogadóóráját a
szokott helyen a szokott időben.
Balogh László a nagykanizsai 3-as számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2-es számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 17 órától 19 óráig a kenyárgyári
PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Bizzer András a 4-es számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóóráját 2007. május 11-én (pénteken) 17.00 órakor tartja a Dr. Mező
Ferenc Gimnáziumban.
Tóth Nándor, a 14. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 18,00 órától a Móricz Zsigmond Művelődési
Házban.
Karádi Ferenc a 13-as számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6-os számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs.
Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az
építészeti örökség helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati
rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
2007. évben 2 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételek Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az építészeti örökség helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) számú
rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási
napokon (hétfő, szerda, péntek).
Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.)
A pályázatokat 2007. augusztus 15-ig lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához.
Kizárólag zárt borítékban beküldött, vagy benyújtott pályázatok vesznek
részt az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása
2007.
A kiíró a pályázatokat szeptember 30-ig bírálja el.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
Pályázati felhívás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottsága pályázatot hirdetett a nagykanizsai civil
szervezetek, egyesületek, alapítványok Nagykanizsáért végzett önkéntes,
közhasznú munkájának támogatása. A pályázók saját forrásaik kiegészítése
céljából a 2007. évben megvalósuló, tételes költségvetéssel alátámasztott,
részletesen kidolgozott projektekre kérhettek támogatást. A pályázati felhívásra
összesen 35 pályázat érkezett be.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság döntött a benyújtott pályázatok
támogatásáról, a Közgyűlés a bizottság döntését megerősítette. Ez
évben 19 szervezet pályázati programja kap támogatást az önkormányzattól.
A következő pályázókkal, összesen 920 000 Ft támogatási összegről készít
támogatási szerződést a Polgármesteri Hivatal:
A pályázó szervezet neve A pályázat címe Támogatás
Anima Társadalmi és Kulturális „Gyermekjáték”
Innovációs Egyesület nagykanizsai fiatalok
demokratikus kompetenciájának
fejlesztése 30 000 Ft
Aranyfény Civil Egyesület „Mindenki hallassa hangját” 30 000 Ft
Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület II. Nagykanizsai Civil Hét 50 000 Ft
Gyermekek Falun Alapítvány Ferences Ifjúsági Tanya 50 000 Ft
KA-ROCK a Kanizsai
Rockzenéért Alapítvány SÁS-KA-ROCK Klub 50 000 Ft
Kiskanizsai Polgári Olvasókör „Ébredj, Kiskanizsa” 50 000 Ft
Nagycsaládosok Nagykanizsai
Egyesülete Nagycsaládos nyári tábor 50 000 Ft
Nagykanizsa Közterületeinek
Rendjéért és Tisztaságáért
Alapítvány „Tiszta Kanizsáért Nap” 40 000 Ft
Nagykanizsai Amatőrcsillagász A Canis Maior csillagvizsgáló
Egyesület felújítása 100 000 Ft
Nagykanizsai Mozgássérültek Kanizsai fogyatékkal élők
Hamburger SE 2007-es közösségteremtő programja 40 000 Ft
Nagykanizsai Rádióamatőr Világversenyeken és magyar
-sport Klub bajnokságon való részvétel 40 000 Ft
Napfény Rákbetegek és
Hozzátartozóik Nagykanizsai Életmódjavító tevékenység
Egyesülete önkéntes munkával 40 000 Ft
Olajipari Természetbarát Egyes. Működési támogatás 40 000 Ft
Polgári Kanizsáért Alapítvány Kodály utca környéke virágosítása 50 000 Ft
Polgári Kanizsáért Alapítvány Virágzó Kelet 50 000 Ft
Polgári Kanizsáért Alapítvány Platán sor környéke virágosítása 50 000 Ft
Polgári Kanizsáért Alapítvány Bábelőadás rászoruló diákoknak 80 000 Ft
Rozgonyi Polgári Egylet
Közhasznú Egyesület Civil Alap működési célú pályázat 40 000 Ft
Vakok és Gyengénlátók
Zala Megyei Egyesülete „Civil Alap 2007” 40 000 Ft
A Civil Alap Pályázat
2007. évi támogatása összesen: 920 000 Ft
Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelően a támogatási szerződés
megkötése, a pályázati célok megvalósítása és a beszámoló elfogadása után kerül sor.
Civil Alap 2007. támogatásai
Nagykanizsa Megyei Jogú Város SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
BIZOTTSÁGA PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10.
számú Nyugdíjasházban megüresedett lakás bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet a
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található Nyugdíjasházban
lévő bérlakás bérleti jogának elnyerésére. A pályázat benyújtásának határideje:
2007. május 18. 12.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó. A licitálás időpontja: 2007. május 24.
9.00 óra. A licitálás induló összege: 2.000.000 Ft. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. A pályázat célja: az alább
megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott időre. A bérlemény leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati bérlakást
leadó pályázó esetén 8.122 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség,
adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett, szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség. Megtekinthető: 2007. május 10. (csütörtök) 8-10 óráig. A
bérlemény nem örökölhető!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek: Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi
nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább
egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket
vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati
tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek: Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/,
aki/k/ pénzadományt ajánl fel, önkormányzati bérlakását ajánlja fel.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/
személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény
és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás
pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti
szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi
számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk.
A licitálás szabályai: A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben,
a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja
is képviselheti. A licitálás induló értéke: 2.000.000 Ft. A licitálás
során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó
bérleti szerződést az Ingatlankezelési Intézmény köti meg a kijelölés, az
adomány befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás
aláírását követő 15 napon belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési
Intézménnyel a bérleti szerződést nem ezen határidőn belül nem köti meg, a
bérleti szerződés megkötésének lehetőségét elveszíti.
Dr. Csákai Iván, bizottsági elnök
Pályázati hirdetmény
2007. május 3. Kanizsa – Városháza 7
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 + áfa 05.02 06.06 07.04 08:30
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 + áfa 05.02 06.06 07.04 09:30
131/2. Magyar u. 18. beépítetlen terület 19.692.000 + áfa 05.02 06.06 07.04 10:00
4372/1. Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 + áfa 05.02 06.06 07.04 10:30
4277/1. Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 05.02 06.06 07.04 11:00
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi
tömbben lévő alábbi ingatlanait:
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
984. Magyar út 7. – utcafronti épület nélkül
986/1. Erzsébet tér 12.
987. Erzsébet tér 13.
988/1. Erzsébet tér 14. – 219 m2-t
Az értékesítendő ingatlanok: műemléki környezetben találhatók, a vevő köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül
beépíteni, a vevő köteles az adásvélteli szerződés megkötésétől számított 60 napon belül a versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a
vevő köteles a 984.-988/1. hrsz-ú ingatlanok telekmegosztását elvégeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó)
Önkormányzati ingatlanértékesítési ajánlatok
173.000.000 + áfa 05.21 06.13 07.04 07.25 09.00
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a többször módosított 55/2000. (XII.13.)
számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére:
Három vagy több gyermekes család részére:
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1/C. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 70 m2, szobaszám: 2+2 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
Településen belüli fekvése: keleti városi terület. Épületen belüli fekvése:
III. emeleti lakás. Alakásbérleti díj összege: 22.712 Ft. Alakás állapota: felújított. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
Alakás megtekintésének időpontja: 2007. május 10. 10-12 óráig.
Apályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
Kettő vagy több gyermekes család részére:
Nagykanizsa, Csengery u. 117/14. fsz. 4.
Alakás alapterülete: 68 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.
Településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Épületen belüli fekvése: földszinti
lakás. Alakásbérleti díj összege: 9.425 Ft. Alakás állapota: felújított. Abérleti
jogviszony időtartama: 5 év.
Alakás megtekintésének időpontja: 2007. május 7. 14-15 óráig.
Apályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
Nagykanizsa, Csengery u. 117/20. fsz. 1.
Alakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Alakásbérleti díj összege: 8.732 Ft. Alakás állapota: felújított. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
Alakás megtekintésének időpontja: 2007. május 8. 14-15 óráig.
Apályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
Egy vagy kettő gyermekes családok részére:
Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/5.
Alakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
Településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Alakásbérleti díj összege: 10.478 Ft. Alakás állapota: helyreállított.
Abérleti jogviszony időtartama: 5 év.
Alakás megtekintésének időpontja: 2007. május 7. 14-15 óráig.
Apályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. 1/fsz/2.
Alakás alapterülete: 67 m2, szobaszám: 1+fél szobás, komfortfokozata: félkomfortos.
Településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 4.754 Ft. A lakás állapota: felújított. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
Alakás megtekintésének időpontja: 2007. május 7. 14-15.30 óráig.
Apályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
Egyedülállóknak:
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. 3/I/19.
A lakás alapterülete: 22 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfort
nélküli. Településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 1.155 Ft. A lakás állapota:
felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2007. május 7. 14- 15.30 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az
alábbi, Garzonházban lévő üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának
elnyerésére. Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/
élettársak jogosultak lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb
60 hónap időtartamig, elhelyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra
ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
Településen belüli fekvése: keleti városi terület. Épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 13.002 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
A lakás megtekintésének időpontja: 2007. május 7. 13-15.30 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
Településen belüli fekvése: keleti városi terület. Épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 11.143 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
A lakás megtekintésének időpontja: 2007. május 10. 13-15.30 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 11.762
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: maximum
60 hónap.
A lakás megtekintésének időpontja: 2007. május 10. 13-15.30 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
A pályázatok benyújtásának helye:
Polgármeseri Hivatal Szociális Osztály
Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottság
Dr. Csákai Iván, elnök
Szociális bérlakások
Kanizsa – Ott 8 voltunk a téren 2007. május 3.
Város napi színes forgatag
Április huszonhetedikén és huszonnyolcadikán
ismét színes forgatag
várta a nagykanizsaiakat és
a városba látogató vendégeket. E
napon került sor ugyanis a hagyományos
város napi rendezvényekre.
Az ünnepi közgyűlésen
Takács János nyugalmazott közgazdász,
a Hortobágyi Kényszermunkára
Elhurcoltak Egyesületének
alapítója és tiszteletbeli elnöke,
valamint Harkány László,
nyugalmazott gimnáziumi tanár
vehette át Marton Istvántól a
díszpolgári címet.
A Kiskanizsai Általános Iskola
diákjainak rigmusokkal, néptánccal
megtűzdelt városnapi nyitogatójával
vette kezdetét az idei kétnapos
rendezvénysorozat, amelyre
évről-évre a város első írásos
említésének (1245) évfordulóján
kerül sor. A kisbíró és a gyerekek
rigmusai, versikéi után Marton
István polgármester nyitotta meg
az idei év Város Napját.
Közben a legkisebbeket a Városháza
előtt már várta a Levendula
Játszóház és a Királyi Udvar,
ahol fátylakat, díszeket, pajzsokat,
palástokat, ékszereket,
koronákat, bábokat és lovacskákat
készíthettek.
A nagyszínpadon négy iskola, a
Zrínyi, a Hevesi és a Péterfy általános
iskolák, a Cserháti Sándor
SZKI tánccsoportjai, valamint a
Goór Andrea vezette Rebel Lions
Tánccsoport tagjai kápráztatták el
a szép számú közönséget.
Kicsit távolabb a régmúlt idők játékaival
ismerkedhettek a gyerekek,
kipróbálhatták az ugróiskolát, az
építést kukoricacsutkával, a karikahajtást,
valamint a gólyalábazást is.
A Rebel-lányok fergeteges műsora
után került sor az iskolák
számára meghirdetett Kanizsai
Kincsvadászat eredményhirdetésére,
a tizennégy oktatási intézmény
versengő tanulóinak egymásból
kellett felkészülni. Az első
helyezést a Cserháti SZKI csapata
érdemelte ki, megelőzve a Körösi
és a Batthyány Lajos Gimnázium
csapatát. A gyerekeknek Marton
István polgármester gratulált.
Ezután Lakner Bácsi Színháza,
a Hevesi Sándor Általános Iskola
akrobata csoportja, Bóka Gábor
mesélő, a Kanizsa Táncegyüttes
és a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar
szórakoztatta a nagyérdeműt.
Délután került sor az ünnepélyes
zászlófelvonásra, amihez a
Turulmadárhoz vonult a tömeg,
ahol a város első embere kívánt
jó szórakozást a város napi programokhoz.
A Vasember-ház udvarában, az
Aradi udvarban egy száz táblás
sakkjátszmára is sor került Zalaegerszeg
és Nagykanizsa válogatott
csapatai között, itt a legnagyobb
attrakciót a két szomszédvár
polgármesterének, dr. Gyimesi
Endrének és Marton Istvánnak
az összecsapása jelentette. Sajnos
azonban, a polgármesterek
csatája nem lehetett igazán kőkemény
összeugrás, ugyanis a felvonulást
vezető huszárok lovai
már türelmetlenkedtek, így a két
városvezető kiegyezett egy döntetlenben.
A csapatmérkőzés öszszesített
eredménye pedig a vendégek
58,5-48,5 arányú győzelmét
hozta.
Szintén e napon a Csengery
úton, a Sétakert bejáratánál Marton
István polgármester részvételével
a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű
Zrt. műszaki igazgatója,
Zajzon Imre egy emlékhelyet avatott
fel. Az apropót az adta, hogy
a cég tavaly ünnepelte a nagykanizsai
vízszolgáltatás kilencven
éves évfordulóját. A Vízmű ez alkalomból
állított emléket a város
régi vízvezeték-hálózatának: az
emlékhelyen egy 1915-ben készített
tűzcsapot helyeztek el.
Este a Medgyaszay Házban került
sor az ünnepi közgyűlésre is,
ahol Takács János nyugalmazott
közgazdász, a Hortobágyi Kényszermunkára
Elhurcoltak Egyesületének
alapítója és tiszteletbeli
elnöke, valamint Harkány László,
Léleknyitogató
Zászlófelvonás
a Turulnál
Jobb volt
a szomszéd vár
Vizes emlékezés
Ünnepi közgyűlés
nyugalmazott gimnáziumi tanár
vehette át Marton István polgármestertől
a díszpolgári címet.
– Annál összetartóbb egy közösség,
minél több tradíció él a
mindennapjaiban, hiszen a múltból
származó ismeretek nélkül
nem örülhetünk a jelen vívmányainak,
de nem formálhatjuk a
jövőt sem – mondta köszöntőjében
Marton István. A kitüntetettek
nevében Takács János mondott
köszönetet, aki beszédében
hangsúlyozta, nem akartak nagy
dolgokat tenni, csak próbálták azt
az utat követni, amit a szülői háztól,
az iskolától és a munkahelyi
közösségtől kaptak.
A városnapi kavalkád során,
azok a gyerekek, akik kedvet
éreztek, hogy összecsapjanak a
polgármesterrel, megtehették – a
sakktáblák mellett. Nagy sikert
aratott a város hivatásos tűzoltóinak
immár hagyományos, a
XIX. századot idéző humoros
bemutatója, amikor általában
több víz jut a nézőkre, mint az
úttest közepén lángoló szalmabálákra.
A lánglovagok korhű
öltözékben és eszközökkel siettek
a tűz oltására, amit elővigyázatlan
önkéntes kollégáik okoztak,
akik a mezőt, a hegyi birtokokat
járva azt figyelték, nem
ütötte-e fel valahol a fejét a vörös
kakas. Persze, a hegyi birtokokon
betévedtek egy-egy pincébe
is, ahol bizony, nem tudtak
ellenállni a kísértésnek, s alaposan
a pohár fenekére néztek. A
fröccsök után kissé pityókássá
lett tűzoltóink így aztán dohányzás
közben maguk okoztak tüzet,
amit csak komoly erőfeszítés
árán sikerült eloltani. A zuhatagból
rendesen jutott a közönségnek
is.
A városnapi programok második
napján került sor a Kanizsa
Futó- és Szabadidősport Klub által
szervezett Nagykanizsa-Zalakaros
futóversenyre, amit az önkormányzat
is támogatott. Az országos
kitekintésű megmérettetésre
csaknem százhúsz sportoló
érkezett az ország több pontjáról,
közülük nem egy a futósport élvonalát
képviselte. A húsz kilométeres
táv teljesítése a legjobbaknak
picivel több, mint egy
órába telt, a férfiaknál Tóth Tamás
(A-Tomsport), a nőknél pedig
Farkas Ágota diadalmaskodott.
A férfi váltóban a Kanizsai
Futóklub–Nagykanizsai Atlétikai
Klub Gadányi Bálint, Varga
Zsolt, Markó Gábor alkotta, a nőiben
pedig a Kanizsai Futóklub
Vránicsné Deák Ildikó, Vargáné
Kocsis Katalin, Godina Ibolya
összetételű csapata állhatott a dobogóra.
Marton István polgármester
és Cseresnyés Péter alpolgármester
köszöntötte a város napi
babákat, Krániczné Feifarek
Hajnalka ikreit is: Jánost és
Kristófot, az apróságok április
27-én pénteken délelőtt, ötperces
különbséggel látták meg a
napvilágot.
Eközben az Erzsébet téren jól
szórakozott a közönség, aki éhes
volt, erdélyi és zalai étkeket kóstolhatott,
amiket aztán a borházaknál
öblíthetett le jófajta nedűkkel.
Az idei Város Napját az United
Zenekar és Pély Barna élő koncertje,
valamint tűzijáték és utcabál
zárta.
– Úgy érzem, minden ellenkező
híreszteléssel szemben jól sikerült
a programsorozat – utalt
a szervezőváltásra Marton István
polgármester, ugyanis ezúttal
nem a Régi Jó Hagyományőrző
Egyesület szervezte a
programokat, hanem egy fővárosi
vállalkozást bíztak meg a
feladattal. – A programok színvonala,
a városlakók részéről
tanúsított érdeklődés felülmúlta
az én nem csekély várakozásaimat
is. Rendkívül színes, elképesztő
mennyiségű program
várta az érdeklődőket, s a két
nap során tapasztalt tömeges
érdeklődés magáért beszél…
Horváth Attila
Szimultán
a polgármesterrel
Fuss el Karosra!
Városnapi ikerbabák
Lámpaoltás,
tüzijátékkal
2007. május 3. Kanizsa – Ott voltunk a téren 9
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Horváth Attila
10 Kanizsa - Értékrend 2007, máius 3
Megkezdődött az Alsóvárosi
templom részleges felújítása. Segítőkész
hívek társadalmi
munkában már korábban leverték
a templom nedvesedő vakolatát.
A barokk épületegyüttes Nagykanizsa
legértékesebb műemléke, 1702
és 1714 között a ferences rend építette
a lebontott vár tégláiból. Mára
azonban siralmas állapotba került,
ezért vált sürgetővé a felújítása.
- A templomtatarozás munkálatai
a tervezés fázisából hamarosan
a megvalósulás szakaszába lépnek
- mondja Horváth Lóránt. - Folyamatosan
érkeznek az adományok.
Sajnos, önerőből nem leszünk képesek
rendbe tenni a templomot.
Társadalmi munkával próbálunk
meg enyhítem a pénztelenségen, s e
tekintetben példamutató összefogás
tapasztalható a hívek részéről. Előkészítjük
a terepet a felújítást majdan
végző vállalkozónak azzal,
hogy a cementlábazatot leverjük,
elősegítve a falak jobb szellőzését.
Azok ugyanis nagyon nedvesek.
Nem volt szerencsés a korábbi
technológia, amikor belülről zománcfestékkel
kenték le a lábazatot.
Ez ugyanis lefojtotta a falakat,
így nem tudtak szellőzni. Miután az
Templomfeíújítás összefogással
épület műemlék, reménykedünk abban,
hogy a műemlékvédelmi hatóság
sem gördít akadályt a munkánk
elé. Igaz, kissé értetlenül szemléljük
és tapasztaljuk, hogy évtizedeken
keresztül érintetlenül lehetett
hagyni a templomot, engedni, most
pedig, amikor hozzákezdtünk a
munkálatokhoz, a hatóság komplex,
teljes felújítást követel tőlünk.
A forrásokat azonban nem biztosítja
hozzá, csak a pályázati lehetőségek
kiaknázására biztat bennünket.
Nyilván, amúgy is figyeljük a pályázati
lehetőségeket, azonban
ezekhez önerő kell, annak pedig
egyelőre híján vagyunk.
Horváth Lóránt hozzátette, így
is többet vállalnak fel a korábbi
tervekhez képest, amelyek csak
belső festésről szóltak. Közben
ugyanis kiderült, hogy addig nem
érdemes festeni, amíg nem oldják
meg a vizesedés problémáját. így
hát kibővülnek a munkálatok a
külső-belső nedvesedő, málló vakolat
eltávolításával, új, úgynevezett
lélegző vakolat felhordásával,
a párkány felújításával, a bá-
A salétromos, vizes lábazatot morzsolgatja ujja között
Horváth Lóránt, plébános. A hatóság csak követel.
dogos munkák elvégzésével. A
külső festésről azonban egyelőre
úgy tűnik, le kell mondaniuk.
Ehhez egyelőre nem állnak rendelkezésre
az ehhez szükséges
pénzeszközök.
Jelenlég ötmillió forinttal rendelkezik
a plébánia, amit a püspökség
és a város önkormányzata
két-kétmillió forinttal told meg. Ez
A keltáktól az Arpád-házíg.
A Zalai Múzeum című_
könyvsorozat tizenötödik kötete
dr. Horváth László régész,
nyugalmazott múzeumigazgató
hatvanadik születésnapja
tiszteletére készült. A könyvet
a Thúry György Múzeumban
mutatták be. Száraz Csilla
múzeumigazgató köszöntő
szavai után dr. Vándor László
megyei múzeumigazgató szólt
a megjelentekhez és az ünnepelthez.
- Nagykanizsán dr. Horváth
László munkássága meghatározó
volt, és még hosszú távon
meghatározó lesz a térség régészetére
- hangsúlyozta. A nyugdíjasként
is aktív régész tiszteletére
kiadott könyvben egykori
kollégák tisztelegnek írásaikkal
Horváth László előtt. Végezetül
további jó egészséget kívánva
átadta a kötetet, és a CD változatát
a hatvankét éves Horváth
Lászlónak. A könyvet Szabó
Miklós régész, akadémikus mutatta
be. Gratulált mindazoknak,
akik bábáskodtak a kiadásán.
Külön kiemelte azt a megoldást,
hogy a címlapon, és a belső borítón
olyan emblematikus tárgyak
jelennek meg, amelyek
egyrészt szorosan összefonódnak
Horváth László munkásságával,
és a kutatási területét is
jelképezik. Látható az a ma már
Európa-szerte mindenütt ismert
kelta edény, amiről minden jelentős
kelta-összefoglalás megemlékezik.
A kötet hihetetlenül
gazdag, a neolitikumtól indul és
eljut az Árpád-korig. Az összeállítás
önmagában is jelképezi
azt, hogy a szakma számára milyen
sokat jelent Horváth László
életműve. Az ásatások sokasága,
a különböző programok,
az autópálya-munkák lehetőséget
nyújtottak a fiatalok számára,
hogy a régész mesterséget
megtanulják, a mestert közelről
lássák, és tanuljanak tőle. Horváth
László az az ember, aki önmagát
megvalósítja. Gyermekkorában
eldöntötte, hogy régész
akar lenni, és a nehézségek ellenére
elhatározását meg is valósította.
Bakonyi Erzsébet
azonban nem elegendő még a részleges
felújítás finanszírozásához
sem, ezért kérik minden jó szándékú
ember segítségét, anyagi támogatását
is. A befizetéseket az OTP
Bank 11749015-20004013 számú
számlára tehetik meg. Átutalási
megbízás a plébánián átvehető.
Horváth Attila
Legkedvesebb
verseim közt
tallózva
Zenés irodalmi összeállítással
lepte meg az irodalomkedvelő
közönséget Horváth István Radnóti-
díjas versmondó a Honvéd
Kaszinó tükörtermében. Ez alkalommal
nem új, hanem olyan
verseket választott, amelyeket a
közönség szívesen hallgat. így
egy kicsit ő is nosztalgiázott a
hallgatósággal együtt. A versek
hangulatához Jakobovics Árpád
hegedűművész válogatta a zenei
darabokat, és Bakaja Zoltán
közreműködésével adták elő.
2007. május 3. Kanizsa – Értékrend 11
A Halis István Városi Könyvtár
adott otthont az Összefogás az
igazságért című rendezvénynek.
Morvai Krisztinával, a Civil Jogász
Bizottság társelnökével a
teltházas találkozó előtt beszélgettünk.
– Gyurcsány Ferenc Putyin elnöknél
tett látogatása során fejlettnek,
példaértékűnek nevezte a
jelenlegi orosz demokráciát.
Többször is elhangzott a miniszterelnök
szájából, jogállamban
élünk. Ön, mint jogász, hogy definiálná
a demokrácia és a jogállam
fogalmát?
– Hadd kezdjem a második fogalommal.
Tehát a lehetséges magatartások
körét és határait mind
a polgár, mind az állam vonatkozásában
jogszabályok határozzák
meg. Ennek ellentéte az önkény,
amikor a hatalmon lévő személynek
saját elhatározása alapján
van cselekvési szabadsága,
amelynek nincsenek korlátai vagy
határai. A jogállamiság egy garanciarendszer,
ami kiszámíthatóságot,
előreláthatóságot, tervezhetőséget
ad az állampolgárnak.
A formális szempontokon kívül
vannak még tartalmi elemek is.
Ilyen például az emberi jogok biztosítása
és védelme. Ami pedig a
demokráciát illeti, annak egyik
lényeges eleme, hogy az emberek
beleszólhatnak sorsuk alakításába,
mind közvetett, mind közvetlen
úton. A közvetett a parlament
és a képviselők általi beleszólás.
A demokrácia félreértelmezésének
gondolom azt, amikor csak a
közvetett beleszólás eszközrendszerét
tartják elfogadhatónak. Így
kialakul a jól ismert szlogen,
hogy csak a parlament falain belül
van helye a politizálásnak. Ez
nem fedi a valóságot. Egy demokráciában
teljesen természetes,
hogy a közvetlen véleménynyilvánítás
eszközeivel is élhetnek a
polgárok. Akár a nemtetszésüket,
akár az egyetértésüket, gyülekezési
jogaik gyakorlásával, egymással
összeverődve, nyilvános
helyeken megjelenve, akár mások
számára sokkoló, nemtetszést kiváltó
módon is kinyilváníthatják.
Tehát a véleménynyilvánítás szabadsága,
a szólás szabadsága, a
gyülekezési jog gyakorlása elengedhetetlen
feltétele a demokráciának.
– A tömeges letartóztatások, az
előállítások után egyre több, a
fogvatartottak ellen elkövetett
jogsértések látnak napvilágot.
– A kényszerintézkedéseket láthattuk
a tévében. Voltak nagyon
brutális jelenetek is. Ez azonban
folytatódott azzal, hogy az áldozatok
elmondták, a rendőrségi
fogdában, a büntetés végrehajtási
intézetben tovább folyt az emberek
megalázása.
– Jónéhány rendőr ellen folyik
az eljárás, sor került az első vádemelésekre.
– Jelenleg harminckilenc rendőr
ellen folyik az eljárás, hat esetben
megtörtént a vádemelés. ők
valamennyien a rendészeti, biztonsági
szolgálat állományába
tartoznak. Egyelőre itt tartunk.
– A kialakult helyzet nyomán
gyakran hallani az ellenzék felelősségéről.
Miben és miért lehet
okolható az ellenzék?
– Egyetlen dologban érzem
felelősnek az ellenzéket. Abban,
hogy az első esemény után nem
álltak ki egységesen egy nagy volumenű,
nemzetközi sajtótájékoztatón.
Itt az egész világgal, súlyának
megfelelő módon ismertetni kellett
volna a megtörtént tömeges emberi
jogsértéseket. Ha ez megtörtént
volna, akkor október 23-án talán
nem lövik ki annyi ember szemét.
– Az Unióban van-e az ilyen és
hasonló események kezelésére általánosan
elfogadott szabály?
– Létezik egy nagyon komoly
jogi „felépítmény”. Ez kezdődik
az Európa Tanács esetjogával,
amelyet átvesz az Unió. Nagyon
erősen védik az ebben foglalt emberi,
köztük a gyülekezési, véleménynyilvánítási
jogokat. Bátorítanak
mindenkit, aki ezekért kiáll.
Az előírás az, hogy ezeket a
személyeket nem csak testi épségükben
kell megvédeni, hanem kifejezetten
támogatni kell őket.
Czene Csaba
A Civil Jogász Bizottság munkáját
támogató alapítvány utalványai
beszerezhetők a városi
könyvtárban.
Nemcsak védeni, támogatni is kell az emberi
jogokért szót emelőket
Morvai a demokráciáról
A Nagykanizsai Kutatók Tudományos
Egyesülete harminc
éve alakult a Pécsi Akadémiai
Bizottság Nagykanizsai Tagozata
néven. A Városvédő Egyesület,
a Hevesi Sándor Művelődési
Központ, és a Nagykanizsai
Kutatók Tudományos Egyesülete
által szervezett emlékülésen
az egyesület szülőatyjára,
Meixner Bélára emlékeztek. Az
önkormányzat és a HSMK nevében
Papp Ferenc igazgató köszöntötte
a tanácskozás résztvevőit,
közöttük Meixner Béla
családtagjait.
– Az Akadémiai Bizottság az
elmúlt harminc évben Nagykanizsa
város szellemi életének egyik
meghatározó alakítója, gazdagítója
volt – hangsúlyozta. – Az
élet legkülönbözőbb területein
publikált tanulmányaik nemcsak
szakmai szempontból voltak jelentősek,
de segítettek a kanizsai
identitás-tudat, a városhoz való
kötődés erősítésében is. Legyen
az akár iskolatörténet, vagy népművészet,
régészet, vagy földrajz-,
sajtó- vagy éppen színháztörténet.
Annak idején Meixner
Béla javasolta, hogy a főiskolai,
egyetemi szakdolgozatokra, diplomamunkákra
építve, városunkban
is jöjjön létre egyfajta kutatóbázis,
szellemi műhely. A kezdeményezés
sikeres volt, több kutató
Pécsett tarthatott előadást,
különböző szakmai pályázatokon
díjakat nyertek. A kanizsai összejöveteleken
pedig ismert, kiváló
kutatók, tanárok tarthattak előadásokat,
vettek részt az üléseken.
Minden hónapban volt egy
felolvasóülés, ahol a kutatási
eredményeket megtárgyalták. Sikeresek
voltak az Ifjúsági Akadémia,
Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban
tartott előadásai, ahol
több mint tizenöt éven keresztül,
havonta egy-egy kutatási eredményről
hangzott el előadás.
Meixner Béla után Jászberényi
László folytatta a munkát, majd
később dr. Dobó László, dr. Horváth
György és Zsidi Zoltán hármasban
szervezték a foglalkozásokat.
Zsidi Zoltán halála után
Dobó és Horvát tanár urakra
maradt a munka.
Jászberényi László levezető
elnök Az Akadémiai Bizottság és
Meixner Béla címmel tartott előadást.
A tanár úr a kapcsolatait
felhasználva, fontosnak tartotta,
hogy a kutatások eredményei a
városon kívül is ismertté váljanak.
Különösen nagy gondot fordított
arra, hogy az itt készült tanulmányok
a tudományos sajtóban
is megjelenjenek. Támogatókat
szerzett az ülések lebonyolítására,
a kiadványok megjelentetésére.
Már a kezdet kezdetén
megfogalmazódott egy városi
monográfia megírásának a lehetősége,
ami azóta valóra vált.
Az emlékülés további részében
Zsoldosné Major Ilona, dr. Dobó
László, Novics Erika, Rábavölgyi
Attila, dr. Horváth György, Göncz
Ferenc, Lehota János és Balogh
Imre előadását hallgatták meg a
réstzvevők.
B.Zs.
Meixner Béla emlékülés
Kollégái, tanítványai idézték fel mentoruk
tudományos munkásságát
– Fischer György kisplasztikákat,
érmeket, köztéri szobrokat,
emlékműveket alkot. Műveinek
domináns anyaga a bronz –
mondja az alkotótárs Frimmer
Gyula, grafikusművész. – Alkotásainak
központi motívuma a tragikus
színezettel, groteszk szemlélettel,
furcsa arányrendszerrel
megformált, torzított, elnyújtott
testrészekkel megjelenített emberalak,
amelyet sima felületekkel,
áttörés nélkül, érzékenyen
meghajló ívű palástokkal alakít
egységes tömeggé.
Fischer negyedszázada él és
dolgozik Egerszegen. Számtalan
kiállítása volt Magyarországon,
Finnországban, Ausztriában.
Köztéri szobrai Zalaegerszegen,
Zalakaroson és Keszthelyen
láthatók. Szobrai nem szabálytalan
testeket, hanem esendő emberi
lelkeket formáznak, de az alkotások
mást is elmondanak. A
Kanizsán látható kiállítási anyagának
figurái jellegzetes, messziről
felismerhető, csak Fischer
Györgyre jellemző formavilágot
mutatnak. Mások, mint a megszokott
kisplasztikai alkotások.
Az emberek általában nem mennek
el közömbösen szobrai mellett.
Természetes körülmények
között ilyen figurákkal nem találkozunk.
Mégis egy olyan hangulatot,
szituációt, karikaturisztikus
vonást mutatnak, ami első ránézésre
meghökkenti az embert. A
maguk módján egy nagyon erős
magányérzetet sugallnak, és a
valóságos helyzettől eltérő részletek
teszik igazán őket egyedi
alkotássá.
B.E.
12 Kanizsa – Értékrend 2007. május 3.
A Képzőművészetek Házában,
telt ház előtt fergeteges sikert
aratott a Liszt és Kossuth
díjjal is kitüntetett Muzsikás
együttes. A koncert előtt a „vonósnégyes”
prímásával, Sipos
Mihállyal beszélgettünk.
– A Muzsikás együttes dalai
népzenék, népdalok gyűjtéséből
ered. Mennyire bővizű még a
„tiszta forrás”, meríthető-e még
belőle valami?
– Hála Kallós Zoltánnak és
természetesen más gyűjtőknek is,
igen, nem apadt még ki a forrás.
Az ő gyűjtéseit használja az öszszes
zenekar, amely a népzene terén
dolgozik. A Magyar Tudományos
Akadémia anyagával összesítve
gyűjtéseit, több, mint kettőszázezer
dallamról beszélhetünk.
Azt hiszem, ebből még igen hoszszú
ideig lehet táplálkozni.
– Nagyon sokat tettetek a magyar
népzene külföldön való népszerűsítéséért.
Hogyan sikerült
zenéjükkel betörni a világ zenei
vérkeringésébe?
– Ez egy nagyon hosszú folyamat
volt. A mi elvünk a kis lépésekkel
történő haladás. Először
mérlegeljük, hogy képesek vagyunk
e megoldani a kínálkozó
feladatot. Ha legyőzhetőnek
ígérkezik, akkor viszont minden
energiánkat a megoldásba fektetjük.
A Táncházban játszottunk
annak idején játszottunk. Egyszer
csak megjelent egy holland
fiatalember, és azt mondta, szeretné,
ha kimennénk játszani
hozzájuk. Kérte, állítsunk össze
egy órányi programot és hozzá
angol nyelvű konferálást. Két
hónapon keresztül kőkeményen
készültünk. Teljesítettük a feladatot
és kimentünk egy Amszterdam
melletti fesztiválra, ahol
szép sikerrel játszottunk. Ennek
hozományaként a következő évben
már jelentősebb meghívást
tudhattunk magunkénak. A nagy
áttörést itt értük el. A siker egy
angol szervezővel hozott össze
minket. A következő évben már
Londonban a Qween Elizabeth
Hall nagytermében játszottunk.
Ettől kezdve megindult az érdeklődés
a hazai lemezeink iránt.
Ezt követően már klasszikus zenekarokkal
is felléptünk. Játszottunk
a BBC zenekarral, a Takács
vonósnégyessel, vagy Alexander
Balanescuval, akivel a Bartók
lemezünkön is együtt muzsikáltunk.
Vele később Amerikában is
együtt játszottunk. Az idén egy
olyan nemzetközi fesztiválsorozatban
veszünk részt, amely
Franciaországban, Spanyolországban
kezdődött, májusban pedig
Japánban lesz a folytatás. Itt
két hétvégén több, mint száznegyvenezer
jegyet adtak el, ami
borzasztóan sok. Ezen a fesztiválon
reggel kilenctől, akár éjfélig
is tarthatnak a koncertek. Igazi
világsztárokkal léphetünk fel. Ez
nagyon nagy megtiszteltetés a
Muzsikásnak és a magyar népzenének.
– Említette Bartók Béla nevét.
Lemezeik is Bartók és Kodály
műveiből készülnek. Lesz e folytatás?
– Nem tudni pontosan. Többféle
CD-tervünk van. Bizonyos
munkálatok már el is kezdődtek,
de mivel babonás vagyok, nem
szívesen beszélnék ezekről.
– Vidéki táncházakat működtetnek,
rendhagyó énekórákat tartanak
különböző iskolákban. Ez
valamiféle missziós feladat?
– Az, hogy ilyen nagy színpadokon
kapunk lehetőséget, annak
egyik oka, hogy a Kodály-féle zeneoktatásból
táplálkozunk. Mi
ennek a hihetetlenül erős magyarországi
ének-zenei oktatásnak,
heti hét órában részesei voltunk.
Ez indított el bennünket,
hogy minden évben ingyen adjunk
ötven iskolai koncertet, hogy
a népzene eljusson a tanulókhoz.
Legyen egy olyan erős élményt
adó koncert, amely segíti a tanárok
áldozatos munkáját. Ezeken
az órákon a koncertjeinknek sűrített,
iskolai változatát mutatjuk
be. Ezt a vállalkozásunkat példaértékűen
felkarolta a MOL, amiért
nagyon hálásak vagyunk. Támogatásukkal
már túl vagyunk a
százhuszadik iskolai előadáson.
– Manapság, aki felvállalja a
magyar értékek ápolását, mentését,
gyakorta címkézik „magyarkodónak”.
– Igazából sosem értettem ezt.
A váddal találkoztam, de nem értem.
Meggyőződésem, hogy a kultúra
egy nagyon széles és nagyon
bonyolult szövet. Ebben nagyon
fontos szerepe van az anyanyelvnek,
a hagyományoknak. Az öltözködéstől
a főzésig, a tárgyi
eszközeinktől a népzenéig. A legfontosabb
tehát az, hogy megismerjük
és átéljük saját kultúránkat.
Ezen keresztül juthatunk el
más népek megismeréséhez, megértéséhez.
Czene Csaba
Muzsikás: Bővízű még a forrás...
Fischer a Petróban
2007. május 3. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Úgy érzi, némi változást kell beiktatnia
életébe. Az elkövetkező napok kedvezőnek
bizonyulnak az első lépésekhez. Ha
lakáscseréről, vagy új munkahelyről
gondolkodik, cselekedjen.
A hosszú ünnepnapok után úgy érzi, beszélgetőtársakra
van szüksége. Hívja
meg egy kávéra, vagy sörre valamelyik
ismerősét, a szabadban eltöltött idő kedvez
új barátságok kialakulásának is.
A Vénusz jótékony hatását még a napokban
kihasználhatja. Céljai érdekében próbálja
meg még a lehetetlent is. Hiszen
nincs lehetetlen, csak tehetelen. A környezetével
azonban legyen türelmes.
Érdekes dolgokat tapasztalhat meg
ezekben a napokban. Uralkodó bolygója
a Hold, jó fényszögekben áll. Ragadjon
meg minden kínálkozó lehetőségeket, és
tegyen félre pénzt a nyaralásra.
A Hold két napot tölt a jegyében. Ezen a
héten legyen óvatosabb. Félnie nem
kell, mert a veszély lehetőségét felismeri.
Nyugalmas érzelmi élete érdekében
kérdezze meg partnere véleményét.
Újra rátalál önmagára, és tele lesz életkedvvel.
Vonzerejével bárkit le tud venni
a lábáról, legyenek családtagok, vagy
üzletfelek. Párkapcsolatában is használja
fel energiáit.
Gondolatai leginkább az anyagiak körül
járnak mostanában. A külvilág történései
is bizonytalanságra adhatnak okot.
Érzelmi téren legyen türelmes, végül
minden megoldódik.
A Hold a hét közepén az ön jegyében
időzik. Mindent megtehet, amihez kedvet
érez. Előzékenysége, szolgálatkészsége
egy új szerelembe sodorhatja.
A Hold a saját jegyében segíti a sikereit.
Járjon nyitott szemmel, vegye észre a
váratlanul adódó lehetőségeket. Akár
más mederbe is terelheti életét. Tervezze
a nyári szabadságot.
Környezetére pozitív hatást gyakorol,
közben rájön arra is, gonosz lelkű, titkos
ellenségek próbálják kellemetlen
helyzetbe hozni. Érzelmi téren komoly
döntéseket hozhat.
Nyugalmát idegesség, kapkodás
zavarhatja meg. Hozza előbbre a
szabadságát, s míg a terveket szövögeti,
megnyugszik. Érzelmi téren is kordában
kell tartani energiáját.
A külvilág hírei kihatnak hangulatára,
munkájára. Legszívesebben elbújna az
emberek elől. A hétvégén találkozzon
barátokkal, beszélje ki a gondjait,
közösen megtalálják a megoldást.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
IX.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Anyák napi játék a Kanizsa Rádióban!
Egy gyönyörű tizenkét személyes étkészlet a hozzávaló kávés és kapuccsinós szettel!
Akár az öné is lehet, mert ez az Anyák Napi Játék fődíja a Kanizsa Rádióban!
Április 29-től május 5-ig, naponta négyszer rejtjük el a „mindenkor kedvenceiben” a
következő csodás vallomást: szeretlek édesanyám!
Hallgassa a Kanizsa Rádiót, mondja meg, melyik dalban hallotta a vallomást, és már viheti is
az azonnali nyeremények: virágvásárlási, kozmetikai és manikűr-pedikűr utalványok egyikét!
Fődíj-játék a sorozat nyertesei között Anyák Napján, Május 6-án!
Nagykanizsa, Erzsébet tér 2. Tel.: (93) 516-700
14 Kanizsa – Apró 2007. május 3.
VEGYES
BÉRLET
ÁLLÁS
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Nk-án a Bősze K. közben (Olaj telep)
216 m2-es építési telek 12.000
Ft/m2 irányáron eladó. Érd.: 70/3655-
134 (6032K)
Nk-án nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető tetőtérrel,
kerttel, garázzsal, pincével eladó.
Kisebb lakást beszámítok. Érd.:
20/9616-404 (6008K)
41 m2-es (szoba, konyha, fürdőszoba)
komfortos, önkormányzati tulajdonú
lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 20/455-1236 (6009K)
Nk-án jelenleg is működő trafik betegség
miatt 200.000 Ft-ért eladó. Tel.:
30/413-1789 (6025K)
Nk-án a Kaposvári út mellett panorámás,
973 m2-es, közművesített zártkerti
telek eladó. Irányár: 1.900.000
Ft. Tel.: 30/391-2011 (6027K)
Kazanlak krt.-on 4. emeleti, kétszobás,
központi fűtéses lakás sürgősen,
reális áron eladó, esetleg kisebbre
cserélhető. Érd.: 20/490-6066
(6028K)
Deák tér 10-ben tetőtéri, azonnal
beköltözhető, új, 46 m2-es + galériás,
turbókazános lakás 9,99 millió Ft-ért
eladó. Érd.: 30/901-9013 (6029K)
A keleti városrészben kétszobás lakás
olcsón kiadó. Érd.: 20/256-4864
(6030K)
Teleki utca elején kétszobás lakás
albérletbe kiadó. Érd.: 93/324-789,
20/313-4565 (6033K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Lakókocsik is érdekelnek. Ugyanitt
használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)
Építési vállalkozó kőműves, ács,
tetőfedési és szigetelési munkákat,
régi házak felújítását, lépcsőházak
burkolását, festését vállalja. Érdeklődni:
70/503-9407, 30/639-8825
(5999K)
A nk-i Keleti Étterembe gyakorlott
felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót
éves állásra felveszünk. Érd.: 20/482-
4545 (6031K)
Kanizsa Plázában lévő ruhaüzletbe
szakképzett eladót felveszek. a Jelentkezni
a 20/9311-283-as telefonszámon
lehet. (6034K)
170 literes prés újszerű állapotban eladó.
Érd.: 30/448-6072
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, stb. Érd.:
20/555-3014 (6005K)
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468 􀂊 e-mail: nk.hsmk@chello.hu
HÁRMAN A PADON - színmű
A zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház bérletes színházi előadásai
Május 4-én 19 órakor:
ZALA MÁRK BÉRLET
Május 7-én 19 órakor:
LATINOVITS BÉRLET
Belépődíj: 1500 Ft
Helyszín: Medgyaszay Ház
Május 9. 15 óra
FÉNYTERÁPIÁS KEZELÉSEK
Előadó: Németh Péter gyógyászati
szakértő. Képzőművészetek Háza
Május 11. 11 óra
MAGYAR EU - tópiák
Előadó: dr. Koncz Gábor, a Magyar
Kultúra Alapítvány igazgatója
Medgyaszay Ház
Május 11. 18 óra
MÁJUSI ZSONGÁS - koncert a
Medgyaszay Ház melletti téren
BELLÁK TIBOR HARMONIKA
ESTJE. Belépődíj: nincs
Május 16. 10 és 14 óra
„Szél hozott, szél visz el …"
A NAGYATÁDI GALAGONYA
EGYÜTTES
GYERMEKMűSORA
Halász Judit népszerű dalaiból
Belépődíj: 350 Ft, Medgyaszay Ház
Masszírozást vállalok
(Frissítő, alakformáló, talp!)
Hívásra házhoz megyek!
Tel.: 30/481-2323 (6012K)
Árrrrllás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
mechanikai műszerész szakirányú 80.000 – 85.000 Ft
elektroműszerész szakirányú 95.000 – 100.000 Ft
autóvillamossági szerelő szakirányú 95.000 – 100.000 Ft
hegesztő szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
esztergályos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
pizzaszakács szakirányú 65.500 – 70.000 Ft
konyhai kisegítő 8. általános 65.500 Ft
éttermi dolgozó szakirányú 65.500 Ft
tehergépkocsi vezető szakirányú megegyezés szerint
tehergépkocsi vezető (nemzetközi) szakirányú megegyezés szerint
rakodó szairányú 100.000 – 110.000 Ft
faipari ügyintéző /német nyelv/ szakirányú 100.000 – 150.000 Ft
pénzügyi ügyintéző szakirányú 160.000 – 180.000 Ft
területi képviselő (angol nyelv) főiskola 250.000 – 300.000 Ft
gépészmérnök főiskola megegyezés szerint
villamosmérnök főiskola megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő megváltozott: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
900 m2-es belvárosi, közművesített
telek kiadó vagy
eladó. Érd.: 30/481-2323
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
INDULÓ
TANFOLYAMAINK:
􀂊 05.04-én 16 óra hétvégi
􀂊 05.08-án 16 óra hétközi
előadásokkal személyautó,
motor és segédmotor
kategóriákban.
􀂊 05.03-án 16 óra könnyű és
nehézgépkezelő
(alap és típusvizsga)
Diákkedvezmény!
Részletfizetés!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Adókedvezmény nem vehető igénybe (az előző
hirdetésben tévesen tüntettük fel)
Felhívás!
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-
Pannónia Hulladékgyűjtő Kft. munkatársai 2007. május 8-án, 9-
én és 10-én zárt rendszerű, gépi konténermosást végeznek az
egész városban. Tisztításra kerülnek a lakóközösségek által bérelt
1100 l-es konténerek.
Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent
említett napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő
edényekhez.
Via Kanizsa árosüzemeltető Kht.
2007. május 3. Kanizsa – Sport 15
Pontosan szúrtak, vidékbajnokok lettek
Fölényes győzelem, maradt a különbség
Schneff Petra egyéni és csapat aranya
Közönségsiker: Győzelem a szerbek ellen
A Cserháti-szakközépiskola tornacsarnokában
rendezték az
ELMIB Országos Kötélugró Diákolimpiát,
melyen a kanizsaiak házigazdákhoz
méltón szerepeltek. A
leányok I. korcsoportjának egyéni
versenyében első helyet szerzett
Sneff Petra (Hevesi) 755,33 ponttal,
míg második lett a II. korcsoportban
Horváth Barbara (Batthyány)
849,83 egységgel. Az ezúttal
már külön induló fiúk mezőnyében
(II. korcsoport) Horváth
Péter (Zrínyi; 639,33) a dobogó
második, míg Balogh Péter (Gelse,
592,83) a harmadik fokára állhatott
fel. Formáció kategóriában az I.
korcsoportos leány Nagykanizsa
“A” csapata (Sneff Petra, Varga
Nikolett (Kőrösi), Horváth Dóra
(Palin), Skanecz Sára (Zrínyi))
715,83 ponttal az első helyen zárt.
A II. korcsoportban Nagykanizsa
“A” jelű négyese (Herjavecz Lilla,
Horváth Barbara (mindkettő Batthyány),
Felső Brigitta (Zrínyi),
Lőrincz Henrietta (Péterfy)) második
lett 806,5 pontot gyűjtve.
Polgár László
Ahogy azt kivitelezni szerették
volna, úgy is jártak el az
Aquaprofit N. Tungsram SK sakkozói,
hiszen az Edelény elleni
idengenbeli csapatbajnoki mérkőzésükön
10:2-es győzelmet arattak.
Egyfajta kuriózuma is volt a
meccsnek, hiszen Polgár Judit
csapattagként erőször nyert kanizsai
színekben, no és a vendégek
részéről senki sem kelt fel vesztesen
asztalától... A bajnokság öszszesítésében
a kanizsaiak fél pontos
előnye azonban nem változott,
mivel a Zalaegerszegi Csuti
Hydrocomp is ugyanakkora
arányban győzte le fővárosi ellenfelét,
a BEAC gárdáját. A kanizsaiak
NB I B-s alakulata is idegenben
szerepelt, s győzött
5,5:6,5-re a Pannon Power-Pécs
otthonában.
P.L.
Előzetesen ugyan úgy kalkuláltak,
hogy felnőtt mérkőzések
is lesznek, végül azonban Magyarország
– Szerbia korosztályos
válogatott ökölvívó mérkőzést
vívtak az NTE-csarnokban.
A kadett és junior öklözőink déli
szomszédunk csapatát – nagy
közönségsikert aratva – végül
14:10-re győzték le. S a hangulaton
még az sem rontott, hogy a
kanizsai bokszolókat képviselő,
69 kb-ban meccselő Korpics István
kikapott ellenfelétől. Mint
Korpics Miklós, a Kanizsa Box
Klub vezetőedzőjének utólagos
meglátásaiból kiderült, a magyar
csapat nem érdemtelenül győzött,
s ezzel újabb sikeres ökölvívó
esemény megrendezését
tudhatta maga mögött az kanizsai
ökölvívás.
P.L.
Az NTE 1866 MÁV egyesületének
vívói kitettek magukért a Kecskeméten
rendezett vidékbajnokságon.
Férfi tőr egyéniben Szmodics
Zoltán végig meggyőző vívással
szerezte meg 2007. év vidékbajnoka
címet. Ezzel azonban még számára
nem volt vége a bács-kiskuni
kiruccanásnak, mivel a csapatverseny
során az NTE II. számú egysége
(Szmodics Zoltán, Pataki Zoltán,
Tizedes Balázs) szintén valamennyi
riválist maga mögé utasítva
zárt a dobogó legfelső fokán. A triók
versenyének külön érdekessége
volt, hogy az elődöntőben az NTE
II. az NTE I. gárdáját (Bartha Péter,
Bartha Tamás, Csalló Zoltán)
ütötte el a fináléba kerüléstől,
Bartháék azonban a kisdöntőt hozták,
s lettek bronérmesek a Kecskemét
ellenében. A Szmodics-Pataki-
Tizedes hármas az aranyért vívott
küzdelemben a szombathelyieket
múlta felül.
Emellett a leányoknál is született
kanizsai siker, hiszen a kardozók
IV. korcsoportú diákolimpiai
döntőjén Balatonkenesén Mátyás
Szabina (Batthyány) 40 indulóból
a harmadik helyet szerezte meg.
P.L.
Tizenhetedik alkalommal rendezték
meg a Szántó Zoltán Kosárlabda
Emléktornát. A lányoknál a Dr. Mező
Ferenc Gimnázium együttese
nyerte a versengést (a mezőny legjobb
játékosával, Varga Dorinával
soraiban), míg a fiúknál a Batthyány
Lajos Gimnázium gárdája végzett az
első helyen, többek között a legjobb
játékosnak választott Solymár Dániel
teljesítményével.
P.L.
A Mező
és a Batthyány
Két hazai meccsel folytatta bajnoki
szereplését az Ants baseballcsapata.
A korábbi extra-játékrész
után 10-9-re győzte le az előző év
második helyezettjét, az Óbuda
Brick Factory együttesét, a másodikon
viszont 10-8-ra alulmaradt a
bajnoki cím védőjével, a Szentendre
Sleepwalkers-szel szemben, így
a továbbiakban is nagy versenyfutás
várható a három gárda között.
P.L.
Itthon
a hangyák
Szanati
remekelt
Az endurokrossz bajnokság
harmadik fordulójában a Kanizsa
Motocross Sportegyesület színeiben
versenyző Szanati László a
harmadosztály futamát remek
motorozással megnyerte. Az
endurósok legutóbbi magyar bajnoki
állomásán ifj. Vaska Kálmán
pedig a horvátországi Bjelovaron
a II. osztály E-1 kategóriájában
szerzett negyedik helyezést.
P.L.
Rangos nemzetközi sportakrobatika
versenyen vett részt a
Zalaerdő-Hevesi DSE férfi párosa
Németországban. A Drezdában
rendezett Ottendorf-Okrillia Kupán
német, angol, cseh, holland,
lengyel, svájci egységekkel kellett
megküzdenie a Bódi Szabolcs
– Lukács Patrik duónak, s végül
az előkelő második helyezést
szerezték meg.
P.L.
Drezdai ezüst
Elkezdődött az amerikai futballisták
bajnoki idénye is, s a
Nagykanizsa Demons az első fordulóban
a Budapest Wolves II.
gárdáját fogadta. A mérkőzésen
igazolódott a papírforma, mivel a
fővárosiak végül 30-12-re győztek
a Mindenki sportpályáján
megrendezett összecsapáson.
P.L.
Farkaslakoma
A képen látható Németh László
Istvánné (sz.: Varga Zsuzsanna) országos
körözését rendelte el eltűnés
miatt a Nagykanizsai Rendőrkapitányság.
Az 53 éves nő 2007. március
23-án távozott el Nagykanizsa,
Kazanlak körúti lakásáról, azóta
életjelet nem adott magáról, tartózkodási
helye ismeretlen. Személyleírása:
kb. 165 cm magas, sovány
testalkatú, arca hosszúkás, haja rövid,
bronzvörösre festett, szeme barna,
orra, szája normál, fülei fejhez
simulóak. Fogazata hiányos, bal oldalon
felül az utolsó 3 foga hiányzik,
a pótlást ragasztással rögzíti. Eltűnésekor
viselt ruházata nem ismert.
Iratait magával vitte, de mobiltelefon
nincs nála. Nem dohányzik,
szemüveget nem visel, különös
ismertetője nincs. Az eltűnt nő több
személytől nagyobb összegű pénzt
kért kölcsön, de nem adta vissza.
Kérjük azokat, akik tartózkodási
helyével kapcsolatban információval
rendelkeznek, jelentkezzenek
személyesen a Nagykanizsai
Rendőrkapitányságon, vagy telefonon:
107, 93/312-190 (57-24
mellék).
16 Kanizsa – Kultúra 2007. május 3.
A sokoldalú, kísérletező, egyéni
hangvételű Szemenyey – Nagy Tibort
köszönthetjük most Csáktornyán.
Hosszú külföldi tartózkodás
után hazatért ő, aki a művészet ideájához
különböző művészeti ágakon
keresztül, meg-megújuló látásmóddal,
többféle műfaj segítségével,
de egyforma igényességgel
közelít. 1953-ban született, aztán
1974-ben politikai okok miatt
emigrációba kényszerült. Nyugat-
Európában, Dél-Amerikában és a
Karib-szigeteken élt 1990-ig. A
rendszerváltozás után hazatelepült,
azóta Nagykanizsán él a messzirement
művész, aki vagabund és
ugyanakkor három gyermekes apa.
Szemenyey – Nagy Tibor magánmítoszának
lehetünk most
szemlélő és észlelő tanúi, Bejárta
a félvilágot, mégis visszatért
Nagykanizsára, a gyökerekhez. A
nonkonformizmus jellemző rá, de
a Karib-szigeteket mégis visszacserélte
Nagykanizsára, a hazára.
Erre büszkék is vagyunk. Ezen kiállítás
kapcsán is talán elmondhatja
a művész: Nem vagyok itthon a
Földön. Talán odatalálok. Talán
vissza. Föl! Művei iránt – tudatos
kivonulása ellenére – főleg a nyugati
köz- és magángyűjteményekben
élénk az érdeklődés, számos
jelentős külföldi múzeumban, galériában
volt már kiállítása.
Csak első közelítésben, tárgyi
világa alapján tűnhet posztmodernnek.
Sokkal inkább a végletekig
lecsupaszított alapformákat
keresi: kozmikus pontokat, ősi
elemeket és mozgásformákat. Nála
mindez nem forma, hanem út,
a teremtés útja. Az égi kapu a teremtésre
nyílik, a csillagokra, a
nagy, nyugodt semmire. Azonban
nála ez a semmi a téren és időn
túli létnélküliség boldogságába
torkollik. Szellem és anyag, létezés
és nemlétezés póluspárjának
egymást kiegészítő harmóniája
érint meg bennünket ezen alkotások
által. Elliptikus, hiperbolikus
és egyéb geometriai formái nála
az ideák objektumai, sűrítményei,
jelei: a végső alapformák. A végleges
lecsupaszítással, lemeztelenítéssel,
a lényegtelen leszedésével
jut el hozzájuk. Így ezek az
alkotások egészen konkréttá válnak.
Az ideák manifesztumait
akarja felmutatni. Ez szinte lehetetlen
feladatnak tűnhet, de neki
sikerül.
Világmodelljei nem testként
érthetők meg, a továbblépés a lényeg
a modellezés, az elvonatkoztatás
folyamata. Az ábrázolásban
nem fontos, hogy miből
(gipszből vagy szintetikus anyagokból)
készültek ezek a testek,
legfeljebb a simaságuk, mely
szinte vonzza az érintést, a tapintást.
Éteri tisztaságú alapformái a
minimálisból fenségessé válnak.
Szemenyey – Nagy Tibort néhányan
geometrikus – absztrakt művésznek
tartják, de igazából természetelvű,
kozmikus művészet az
övé – talált és megteremtett „tárgyai”
által. Ezért nyithatja meg kiállítását
egy matematika – fizika
szakos tanár, egy laikus metafizikus.
Nála hiteles, hogy túl kell
lépni a hagyományos normákon,
hogy ábrázolhassa a mai élet bonyolultságát.
ő azonban az érzékeinkkel
észlelt formák elkülönítése
által a benyomások káoszából
egy rendezettebb világ kialakítására
tesz kísérletet egy új látásmód
küszöbéhez érkezvén. Nem tükör
által, hanem transzformáció által
láttat. A forma – szerkezet – tartalom
szentháromsága Szemenyey –
Nagy Tibornál a rendet, a szépséget
és a tökéletességet próbálja
megérteni és megalkotni.
Művészetének átszellemült, szinte
éteri tisztaságú alapformái, őselem
egyszerűségű szobrai a világrend
kozmikus harmóniáját, világ és űr
öntörvényű egységét, a természet
ember által nem bolygatott organikus
csendjét őrzik. Nála a mikrokozmosz
magában rejti a makrokozmoszt,
a látható a láthatatlant, a megfogható
a megfoghatatlant. Szobrai
így válnak vitathatatlanul érzéki
szépségűvé. Nem kortárs művész ő,
hanem az időtlen értékek művelője.
Nagykanizsa iskolaváros és
kulturális centrum. Éppen mostanában
rajzoljuk meg Nagykanizsa
Művészeti térképét, ez a kanizsai
művészeti élet szereplőinek jelenlegi
és pontos számbavételét jelenti.
Ezen a művészeti térképen
Szemenyey – Nagy Tibor erős
bástya, akit most elhívtak Csáktornyára
is.
Balogh László
Szemenyey-kiállítás Csáktornyán A csáktornyai kiállítás kapcsán
ars poeticájáról kérdeztük a világ
számos nagyvárosában korábban
már sikeres tárlatokon bemutatkozó
Szemenyey-Nagy Tibor szobrászművészt.
– A szobrászatban megpróbálom
azokat a tereket, vagy mozgásokat
megfoghatóvá tenni, amelyeket nem
ismerünk és nem látunk. Ami vagy
az anyagon belül van, vagy a mikrokozmoszban,
amit mondjuk csak
elektronmikroszkóppal, vagy még
kisebb méretekben tudunk kimutatni
vagy felfedezni. Az összefüggéseket
a tér és a mozgás között, vagy az
energia és a tér között, de ugyanúgy
a makrokozmikus méretekben is.
Mindig az érdekelt, hogy az ember
számára kézzel foghatóvá, anyagszerűvé
tenni azt, amit nem ismerünk,
nem látunk, nem tudunk, holott
a legfontosabb dolgok az életben,
a fizikában, a mozgásban, a
térben. Ez abszolút értelemben vett
szobrászat, lecsupaszítva minden
romantikus vagy racionális – úgymond
irodalmias – gondolkodástól.
– A közönség menyire fogadja
be az Ön meglehetősen magas
szintű absztrakt alkotásait?
– Még ha nem is tudatosan reagálnak
rá, de akinek egy pici finom
érzéke van, vagy kultúrája,
azt megértinti, még hogyha nem
is tudja, milyen konkrét dolgokról
van szó. Mindenesetre a szellemisége
megérinti, hiszen van egy
aurája a munkáimnak.
– Milyen érzés, hogy a legnagyobbak
között említik a lexikonok,
olyan neves alkotókkal egy
lapon, mint például Moholyi-
Nagy László?
– Jó érzés, de ez a szakmai elfogadottság
csak egy pici körben
van. Maga a művészet ilyen, mert
sokaknak - akiket művésznek neveznek
– nincs sok közük a művészethez.
Mindez nem számít, hiszen
az ember csendben csinálja
a dolgait. Mindig is kevesen voltak
azok, akiknek valóban igényük
volt a finomabb, értékesebb
dolgok felismerésére, használatára.
Mindig kevés volt az olyan
ember, akinek szüksége volt a valódi
értékekre, a többiek mentek
egy bizonyos divat után. De ez
mindig így volt egy adott korban.
Ez nem baj, ezzel nem kell foglalkozni,
az ember szép csendben
csinálja a dolgát, aztán megpróbál
valamit megőrizni, de ez sem
rajtunk múlik.
Gelencsér Gábor
XIX. évfolyam 18. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. május 10. Kanizsa
A képviselő-testület zárt ülésen
tárgyalta a dr. Kelemen Marcell
jegyző munkaviszonyának
megszüntetéséről szóló előterjesztést.
A jegyző zárt ülést kért,
amelyen a testület egyhangúlag
döntött dr. Kelemen Marcell
munkaviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről.
A jegyző ennek értelmében
tíz havi bérét, közel hárommillió
forintot kapott távozásáért.
Az új pályázat kiírásáig a
törvénynek megfelelően Dr.
Gyergyák Krisztina aljegyző látja
el a jegyzői feladatokat – tájékoztatta
a Kanizsa Dél-Zalai
Hetilapot Marton István polgármester.
(A lapunk által megkérdezett
szakértők viszont állítják,
semmilyen törvényi kötelem nem
írja elő, hogy az átmeneti időszakban
ki lássa el a jegyző feladatait.)
Nagy felzúdulást váltott ki az
ellenzékből az MSZP-SZDSZ,
illetve MSZDP frakcióból a
Vízmű vezetőtestületének megválasztásával
kapcsolatos munkaanyag,
amelyből nem derült
ki a képviselők számára, ki is
lenne az új vezérigazgató. Képviselői
kérdésre Marton István
polgármester elmondta, az igazgatósági
tag tisztjére Kassai
Zoltánt, a vezérigazgatói tisztség
betöltésére Molnár Szabolcsot
javasolja. A társaság értekezletén
Nagykanizsa Megyei
Jogú Város önkormányzatát
Cseresnyés Péter alpolgármester
képviseli.
Az MSZP-SZDSZ frakció tagjai
felháborodásukat fejezték ki a
vezérigazgatói posztra vonatkozó
rész miatt, az ülés után kivonultak
a teremből, és rögtönzött sajtótájékoztatót
tartottak a témában.
A képviselőtestület nyílt ülés
keretében döntött még arról, hogy
pályázatot ad be az utazó szakszolgálat
fejlesztésére. A pályázaton
igényelhető négymillió forintból
gépkocsit vásárolna az önkormányzat,
hogy a logopédusok,
gyógytestnevelők könnyebben el
tudják látni feladataikat a környező
településeken. Ezt követően az
OLLÉ-program keretében megvalósuló
műfüves pályák közbeszerzéséről
is határoztak, mely
alapján a város önkormányzata is
részt vesz az országos eljárás lefolytatásában.
Közel három millióért távozik a jegyző
Röst János, szabaddemokrata
önkormányzati képviselő azt
mondta, a jelöltről, Molnár Szabolcsról
semmiféle információt
nem kaptak, ráadásul az előterjesztést
egyik bizottság sem tárgyalta,
ezért azt kérte, vegyék le a
napirendi pontot, s csak miután az
a megfelelő testületeket végigjárta,
hozzák vissza a közgyűlés elé.
Dr. Fodor Csaba szocialista
képviselő arról beszélt, hogy véleménye
szerint nem volt indokolt
a zárt ülés, hiszen a javaslat
nem önkormányzati hatáskörbe
tartozó választásról, vagy kinevezésről
szólt. Ennek ellenére döntöttek
zárt ülésről a közgyűlési
többség tagjai.
Böröcz Zoltán pedig bejelentette,
az ügy miatt a közigazgatási
hivatalhoz fordulnak. Sérelmezte,
hogy Molnár Szabolcsról semmiféle
információt nem lehetett
megtudni, így azt sem, hogy mivel
foglalkozott korábban, milyen
szakmai kvalitásai vannak.
A jelölés egyébként még nem
jelenti azt, hogy Molnár Szabolcs
lesz a Vízmű Zrt. vezérigazgatója,
a kanizsai önkormányzat ugyanis
csak 47 százalékban tulajdonosa a
cégnek. A kinevezéshez pedig a
fenntartó önkormányzatok nyolcvan
százalékos többségi szavazata
szükséges, így a környező kistelepülések
szavazataira is szükség
van.
A soron kívüli közgyűlésen történt
vezetőváltások kapcsán tartott
sajtótájékoztatót hétfőn a Magyarországi
Szociáldemokrata
Párt városi szervezete választmányának
elnöke, Bogár Ferenc és a
párt önkormányzati képviselője,
Papp Ferenc.
Bogár Ferenc hangsúlyozta,
úgy tűnik, nem a rátermettség és a
szakértelem, hanem a párttagság
és a pártvezetés iránti feltétel nélküli
hűség a feltétele egy vezetői
álláshely elnyerésének.
– Pozícióosztogatásban nem
partner a Fidesz, volt a párt helyi
csoportjának januári sajtótájékoztatóján
a válasz azon felvetésünkre,
miszerint a tervezett vagyonkezelő
holding létrehozását a
pozícióosztogatás, a Fidesz-közeli
pártkatonák hatalomba juttatása
motiválja a leginkább – mondta
az MSZDP helyi vezető politikusa.
– Ez valóban így van, a gazdasági-
hatalmi pozíciók osztogatásában
senkivel nem partner a Fidesz,
valamennyit megtartja magának.
A múlt heti zárt ülésen kellett
a közgyűlésnek javaslatot tennie
a Dél-zalai Víz- és Csatornamű
Zrt. vezérigazgatójának személyére.
A képviselőknek küldött
írásos előterjesztés nem tartalmazta
a javasolt személy nevét,
pályázati anyagát, szakmai önéletrajzát.
(folytatás a 2. oldalon)
MSZP-SZDSZ:
Koalíciós támadás
MSZDP:
Klientúra építés folyik
2 Kanizsa – Közélet 2007. május 10. (folytatás a címoldalról)
Az előterjesztést egyik bizottság
sem tárgyalta, a javasolt személy
meg sem jelent a közgyűlésen, így
a képviselők kérdéseket sem tehettek
fel neki, s telefonon sem volt
elérhető. Az előterjesztést azonban
a fideszes képviselők, mint
egy biankó csekket, csont nélkül
megszavazták – mondta Bogár Ferenc
mindezt annak kapcsán, hogy
a közgyűlés az előterjesztésnek
megfelelően Molnár Szabolcsot
javasolta a vízszolgáltató cég vezérigazgatói
székébe.
Bogár hangsúlyozta: úgy vélik,
ez a gyakorlat köszönőviszonyban
sincs a demokráciával, sokkal
inkább emlékeztet a Rákosi-éra
gyakorlatára, amely tragédia, ha
megismétlődhet a XXI. században.
Hozzátette, a klientúra-építés
menetébe beleillik a jegyző többmilliós
végkielégítéssel történő
menesztése is, amely kapcsán kíváncsian
várják, kit találnak majd
a helyére.
H.A.
– Megdöbbenve hallottuk a szocialisták
pénteki és tegnapi nyilatkozatát,
és az elhangzottak miatt
felszólítjuk őket, hogy kérjenek
bocsánatot, és hagyják abba a
tisztességes és jóravaló emberek
pocskondiázását. Most épp Molnár
Szabolcs került a célkeresztjükbe,
akit Nagykanizsa Város
Önkormányzata a Dél-zalai Vízmű
vezérigazgatójának jelölt.
Szemlátomást az ellenzék most
egy kétdiplomás 30-as éveiben járó,
szerteágazó gazdasági tapasztalatokkal
rendelkező fiatal szakember
nevének meghurcolására
szövetkezett. Egy olyan emberről
kiabálnak kígyót-békát, akinek
közgazdász és MBA diplomája
van, nyelvet beszél, a Vízmű gazdálkodásából
készítette diplomamunkáját,
és ráadásul jelenleg is
a Vízmű igazgatótanácsának tagja.
A jelölt kvalitásaival kapcsolatban
mindenképp ide kívánkozik,
hogy tíz éve sikeresen vezeti saját
vállalkozásait, tehát jelentős vezetői
gyakorlata van. Ezt az őt kritizáló
urak pontosan tudják, hiszen
a mostanihoz hasonló, más alaptalan
vádakkal már hónapokkal
korábban is illették őt, aminek a
Vízmű nyolcvanöt tulajdonosának
kiküldött bocsánatkérő levél lett a
vége. Véleményünk szerint a Vízmű
élére felkészült, dinamikus, a
vállalat gazdálkodását és fogyasztók
érdekeit harmonikusan összehangolni
képes szakemberre van
szükség. Olyan emberre, aki képes
megőrizni a vállalat értékeit, és
képes felkészíteni a céget a jelen
és a jövő kihívásaira is. Aki képes
a vízdíjak állandó, drasztikus
emelése helyett a cég üzleti potenciáljának
növekedésében gondolkodni.
A kétdiplomás Molnár Szabolcs
ilyen ember – hangzott el a
Bene Csaba frakcióvezető, és
Fertig István, a Fidesz helyi csoportjának
alelnöke által tartott
sajtótájékoztatón.
Felkérik továbbá a szocialistákat,
hogy kérjenek bocsánatot alaptalan
vádaskodásaikért, és a város
tekintélyének érdekében tartózkodjanak
a további nevetségessé válástól.
„Merthogy mindig nevetséges,
amikor a farkas arról kezd panaszkodni,
hogy a bárány megharapta
őt”. Véleményük szerint az a szocialista
párt beszél pártkatonákról,
amelynek elnöke hosszú évek óta
több tízmilliós megbízással rendelkezik
a Vízműnél.
Végezetül elmondták, hogy
meggyőződésünk szerint Nagykanizsának
és a Vízműnek békés,
nyugodt politikai környezetre van
szüksége, ezért remélik, a szocialisták
is a lehető leghamarabb belátják
balfogásukat, és partnerek
lesznek a mielőbbi nyugodt szakmai
párbeszéd biztosításában.
Közéleti kávézó címmel beszélgetés-
sorozatot indított a Magyarországi
Szociáldemokrata
Párt nagykanizsai szervezete. A
program első vendége Göndör
István országgyűlési képviselő,
frakcióvezető-helyettes volt.
Göndör István egy órás késéssel
érkezett a fórumra, amelynek
helyszíne, a Petőfi utcai Tosca söröző
dugig megtelt érdeklődőkkel.
A frakcióvezető-helyettes a késés
okáról elmondta, éppen egy
egyeztetésen vett részt, ugyanis az
autópálya-építésekhez kapcsolódóan
hamarosan egy minden eddiginél
nagyobb volumenű közmunkaprogramot
hirdet a kormány.
Göndör István az előzetesen kiadott
programnak megfelelően az
egészségügyi reformról beszélt. A
frakcióvezető-helyettes azzal indokolta
az egészségügyben zajló
drasztikus átalakítást, hogy e területen
lehet a leghamarabb jól érzékelhető
változásokat elérni, ugyanis
az ellátórendszerben és a gyógyszerkasszában
óriási pénzpocsékolás
zajlik. Leszögezte azt is, a társadalom
elvárása, hogy magasabb
színvonalú ellátást kapjunk az
egészségügyben, de úgy, hogy közben
ne kelljen magasabb összegű
járulékot fizetni. Ezt célozza az
egészségügy átalakítása. Göndör
arra is rámutatott, nem véletlen,
hogy az ágyszám-csökkentés olyan
nagy felzúdulást váltott ki orvosszakmai
körökben, hiszen személyes
tapasztalata szerint is az orvosok
érdeke az, hogy minél több ágy
legyen, mert – ahogy fogalmazott –
„a tejföl az ágyról csöpög”.
Göndör István hangsúlyozta, a
kormány a továbbiakban is elkötelezett
az egészségügy átalakítása
iránt.
Bogár Ferenc, az MSZDP megyei
szervezetének elnöke azt
mondta, szeretnék folytatni a sort,
s a jövőben az oktatáspolitika, a
közbiztonság és a közigazgatás
témakörében is kívánnak előadókat
hívni.
H.A.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 20/5195-325. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László Károly.
Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fidesz:
A farkas és a bárány
esete
MSZDP:
Göndör
a kávézóban
Újra vásárolhatók a Kanizsai Múzeumért Alapítvány által kiadott
metszetmásolatok a Múzeum Fő út 5. alatti épületében 1500 Ft-ért.
Szabó Istvánné, Weinacht Vilma
1907. május 2-án született
Nagykanizsán. Édesanyja Berger
Anna háztartásbeli, édesapja
Weinacht József mozdonyvezető
volt. A család hét lányt és három
fiút nevelt. Vilma néni volt a kilencedik
gyermek. A hat elemi iskolát
Nagykanizsán végző Vilma
néni boldogan emlékezik vissza
amúgy nagy szegénységben telt
fiatalságára. 1942-ben, 35 éves
korában ment férjhez Szabó Istvánhoz,
aki vasutasként dolgozott.
Házasságukból egy leányuk született.
Nyolc évnyi boldogság után
férje meghalt, ezután egyedül nevelte
gyermekét. Noha több kérője
akadt, többet nem ment férjhez.
Vilma néni sohasem szégyellte
a kétkezi munkát, dolgozott kötőgyárban,
varrodában, de volt takarító
és kollégiumban fűtő. Avilágháború
előtt szobalányként dolgozott
Budapesten. Bár nagyon tetszett
neki a város, a háború kitörésekor
hazajött. Itthon a honvédségnél
a tiszti konyhán dolgozott,
később a vasútnál kapott állást.
1965-ben vonult nyugdíjba.
Ugyanebben az évben férjhez
ment leánya, aki révén két
unokája és két dédunokája szépíti
meg napjait.
100 évesen
A Város Napján díszpolgári
címet vehetett át Marton István
polgármestertől Takács János,
aki csaknem negyven hónapot
töltött a Tiszafüred-Kócspusztai
kényszermunkatáborban,
ahova családjával együtt hurcolták
1953-ban. Takács János
az alapítója a Piarista Diákszövetségnek
és a Hortobágyi
Kényszermunkára Elhurcoltak
Egyesületének, amelynek tiszteletbeli
elnöke is. A Kanizsa Bútorgyárban
1967-től dolgozott
főkönyvelő, kereskedelmi igazgató
és tanácsadó munkakörben,
tevékenyen részt vett az
európai színvonalú bútorgyártást
reprezentáló vállalat megteremtésében.
A privatizáció során
lett a cég alapító ügyvezetője,
1999-ben ment nyugdíjba.
– Az, hogy ötvenezer emberből
kiválasztanak egyet, vagy kettőt,
már önmagában felemelő –
mondta lapunknak Takács János a
díszpolgári címről. – Azt azonban
nem tudom, hogy ezt hogy érdemeltem
ki, hiszen semmi mást nem
tettem, csak azt, amiről úgy éreztem,
szívem-lelkem szerint tennem
kell. Egyik tanárom egyszer azt
mondta, hogy az ember két lábon
áll. Az egyik a család, a másik a
hivatás. Úgy érzem, mindkettőben
értem el eredményt, így boldog
embernek tekinthetem magam.
– A Kanizsa Bútorgyárban tevékeny
részt vállalt Közép-Európa
egyik legkorszerűbb gyárának
létrehozásából.
– Valóban ott voltam a Bútorgyár
megalapításánál, amikor két
céget összevonva létrejött a
messze földön híres bútoripari
nagyvállalat. A nagy volumenű
fejlesztésben már az első pillanattól
kezdve részt vettem. Úgy hiszem,
ez a cég nemzetközivé tudott
válni, s nagyon jól prosperált.
– Egy társadalom állapotát talán
legjobban a közigazgatás működésén
keresztül lehet lemérni. Ön pedig
több rendszert is megtapasztalt,
a Horthy-korszaktól napjainkig.
– Divat manapság a Horthyrendszert
szidni. Azt azonban
nem szabad elfelejteni, hogy egy
vesztett háború után, amikor elszakították
az ország kétharmadát,
sikerült egy ütőképes, Ausztriával
egyenrangú gazdaságú országot
teremteni. Aztán jött a Kádár-
korszak, amikor a legtöbb
pozíciót káderekkel, feltétel nélkül
lojális emberekkel töltették
be, s ez bizony, a rendszerváltásnak
nevezett valami után sem
változott. A régi vezetés nagy része
megőrizte a helyét, s be kell
vallanunk, ez az egyik legnagyobb
hibája a rendszerváltásnak.
Ugyanis emiatt nagyon sok
fiatal kallódik az országban, hiszen
ezek a bebetonozott emberek
foggal-körömmel ragaszkodnak a
pozícióikhoz. A mai fiatalok nagy
része – s ezzel nem politizálni
akarok – jobboldali, de nem
azért, mert így akarják kimutatni,
hogy utálják a kommunistákat.
Hanem azért, mert az elmúlt
években felnövekedett ifjúság
nem kap kellő teret. A fiatalok
ezért türelmetlenek, s igazi rendszerváltást
akarnak. Úgy érzem
egyébként, hogy az ország érdekében
jobban ki kellene használni
a kompromisszumkészséget.
Engem mindig is jobboldali
embernek tartottak, de én mindig,
aktív koromban is kompromisszumkész
voltam. A nyugdíjas
búcsúztatómon szívesen vendégül
láttam a bútorgyári évek
alatt kiszolgált régi párttitkárokat
is. Nagyon jó hangulatban
búcsúztunk el egymástól, függetlenül
attól, hogy azért ők állandóan
azt firtatták, vajon hogyan
kerülhettem vezető pozícióba
párton kívüliként?
– Ön az ünnepi közgyűlésen elhangzott
köszönőbeszédében a
piarista atyák hatását említette.
Mit kapott tőlük?
– Apám úgy érezte, képes leszek
elvégezni a gimnáziumot, s talán
még diplomát is tudok szerezni.
Ezért azt gondolta, hogy a piaristáknál
megfelelő helyen leszek.
Bölcs döntés volt, úgy érzem, az a
hat esztendő életem legkellemesebb
időszakai közé tartozik. Nem
azért, mert olyan gondtalan volt,
hanem azért, mert a piaristáknál
arra neveltek, hogy a kemény életet
meg kell szokni. Ez segített elviselni
mindazt, ami eztán következett.
1953-ban a családommal
együtt a Tiszafüred-Kócspusztai
kényszermunkatáborba kerültem.
Kegyetlen körülmények között éltünk,
a negyven hónap alatt húszezer
kilométert gyalogoltam a
munkahelyre és vissza. Csak az út
volt három órás, s ehhez jött még
a tíz-tizenkét órányi munkaidő.
Birkahodályban keltünk, feküdtünk,
amelyből kézzel raktuk ki a
félméteres trágyát. El lehet képzelni,
mi volt ebben az ablaktalan
épületben, ahol egy sorban száznegyven
ember feküdt. De meg lehetett,
meg kellett szokni a nehéz
életet, igaz, hosszú volt az a negyven
hónap, hiszen az ember életéből
vették el. Tizenkilenc éves voltam
akkor, az emberek ebben a
korban szoktak a legboldogabbak
lenni, legalábbis normális körülmények
között. Engem ott, a kényszermunkatáborban
ért az első
szerelem, mert az élet nem állt
meg, kikövetelte a maga rendjét.
A legrosszabb az volt az egészben,
hogy rögtön a boldog diákévek
után a pokolba kerültem. Erre a
negyven hónapra úgy emlékezem
vissza, hogy rossz volt, elmúlt, és
szerencsére túléltem, most pedig
itt vagyok, közel a nyolcvanhoz…
– Annyi mindent átélt, kicsit
sem fájnak az emlékek?
– Jó egy kicsit visszagondolni
az ifjúságra, az ifjú évekre, de
válaszul inkább Arany Jánost
idézném: „Minél inkább közeleg
életünk határa, annál inkább tekintünk
nem előre, hanem hátra.”
Horváth Attila
2007. május 10. Kanizsa – Díszpolgár 3
Fotó: Horváth Attila
Engem ott, a kényszermunka-táborban ért az első szerelem
Emberségből jeles
„Hazudni pedig
nem szabad!”
A város napi kitüntetettek közt
szerepel Tihanyi István, aki a
„Nagykanizsa Sportjáért” elismerésben
részesült. A javaslathoz
csatolt önéletrajzában azt írja a
„Kanizsa Dél-Zalai Hetilapnál
1990-93-ig – mint nyugdíjas –
főszerkesztő-helyettes és várospolitikai
rovatvezető” ténykedett.
Az olvasók és a majdan hetilapunkat
alapul vevő, diplomamunkát
író diákok tájékoztatása
érdekében sajnálattal ugyan,
de le kell írni, a lapnál soha
sem volt főszerkesztő-helyettesi
poszt, így azt Tihanyi István
nem is tölthette be. Mivel újságírónak
is vallja magát, a
fenti Deák Ferenctől származó
idézetet reméljük zsinórmértékül
használja a jövőben.
Városi kitüntetését vette át a 82 éves ember. A fogadásról jött ki a
bácsi két kísérőjével, akiket – hozzátartozója nem lévén – öröme részeseivé
avatott. Említette, hogy nem is érzi jól magát, az izgalomba
kicsit beleszédült. Érdeklődésünkre egyik társuk megnyugtatott bennünket,
hogy éppen a bácsi hazaszállítását szervezik. Ekkor még úgy
tettek, mint akik szívükön viselik a sorsát.
Mi a dolgunkra mentünk, aztán jó tíz perc múlva, már este 9 után
arra lettünk figyelmesek, hogy az idős ember egyedül baktat a Rozgonyi
utcában. Nem akartunk hinni a szemünknek, hogy magára
hagyták a sötét utcán. Aggódtunk érte, és távolabbról követni kezdtük.
A Huszti térnél beértük, s hazáig beszélgettünk. Kérdésünkre,
hogy hová lettek a hölgyvendégei, elmondta, hogy el kellett menniük;
ki a lányához sietett, kiért a férje jött.
Hát csak addig volt fontos a bácsi, amíg be lehetett gyűjteni a
gratulációkat? Vagy amíg el lehetett fogyasztani az ingyen vacsorát
a fogadáson? Akkor lett volna kerek az ünnep, ha nem így látjuk
végződni. Vajon mit takarhatnak a hétköznapok?
Keleten erre azt mondják: „a hulló levél mutatja meg a színét és a
fonákját.”
(név és cím a szerkesztőségben)
Kitüntetések színe és fonákja
A minap a városrész háziorvosaival
szervezett beszélgetést
a Kiskanizsai Polgári Olvasókör
Egészségügyi és Szociális
Klubja a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban.
Elsőként dr. Joós Lászlóné, a
városrész nyugalmazott gyermekorvosa
köszöntötte a szép számú
megjelent érdeklődőt, valamint dr.
Dénes András, dr. Zámodics Imre,
dr. Gazdag Rózsa felnőtt háziorvosokat,
dr. Spingár Andreát, a városrész
gyermekorvosát, valamint az
önkormányzat képviseletében
megjelent Tóth Nándor képviselőt.
Dr. Joós Lászlóné elöljáróban
elmondta, a kiskanizsaiak egészségügyi
helyzete nem éppen a
legoptimálisabb. Véleménye szerint
saját egészségünkért mi magunk
tehetjük a legtöbbet, ezért is
tartották fontosnak az egészségügyi
fórum megszervezését.
A háziorvosok közül elsőként
dr. Zámodics Imre tartotta meg
előadását, aki kemény szavakkal
illette az egészségügy javában zajló
átalakítását. Kijelentette, a reformnak
nevezett átalakítás lényege,
hogy a legjobb beteg a halott.
A szakember nem állítja, hogy
nincs szükség egy átfogó egészségügyi
reformra, azt azonban kétségesnek
tartja, hogy ilyen hirtelen
és ennyire gyorsan. Elmondta,
hogy az átalakítás szükségességét
jól jelzi, hogy ma hazánkban
mintegy kétmillió ember fizet társadalombiztosítási
járulékot, akik
ily módon kénytelenek eltartani a
többieket is. Zámodics doktor praxisában
például kétezerötszáz betegkártya
van, amelynek durván
tíz százaléka érvénytelen TAJszámú.
Ez rendkívül magas arány,
ami azt jelenti, hogy minden tizedik
páciens ellátását a többiek finanszírozzák.
A szakember tapasztalata
szerint akad olyan beteg,
aki annak ellenére sem fizeti a
társadalombiztosítási járulékot,
hogy jó színvonalon él, s drága, a
nagy tömegek számára megfizethetetlen
autóval közlekedik.
A reform elemei közül különösen
sérelmesnek nevezte a vizitdíj
bevezetését, amely időt
rabol orvostól, betegtől egyaránt,
ráadásul az elterjedt propagandával
ellentétben nem
gazdagítja a praxist. Ugyanis a
vizitdíj bevezetése előtt kedvezőtlenül
változtak a finanszírozási
feltételek, példának okáért
jelentősen csökkent az OEP által
a körzetbe tartozó betegek
után fizetett kártyapénz, a maradékból
pedig adót, járulékokat
kell fizetnie az orvosnak. A
helyzet tehát az, hogy a vizitdíj
nem hogy bevétel-többletet jelentene
a praxis költségvetése
számára, hanem valamennyi
változást figyelembe véve szinte
mínuszba kerültek a praxisok
úgy, hogy a vizitdíj bevezetésével
az adminisztrációs teher jelentősen
nőtt.
Dr. Dénes András inkább a szakmai
tapasztalatait osztotta meg az
érdeklődőkkel, s elmondta, hogy a
kiskanizsai népesség körében manapság
szerencsére ritkább számban
fordul elő olyan, katasztrofális
hatással járó, hirtelen jött, súlyos
károsodás, mint az agyvérzés, vagy
a szívinfarktus, ellenben megszaporodtak
az anyagcserezavarok, jelentős
mérteket öltött például a cukorbetegség,
amely a lakosság csaknem
tíz százalékát sújtja. Aszakember
a jólét, a mozgásszegény életmód,
a túltáplálkozás kockázatát
hangsúlyozta. Nagyobb számban,
4 Kanizsa – Kór körkép 2007. május 10. Kevesebb agyvérzés, több cukorbeteg
Átalakult a kiskanizsaiak
betegségtérképe
A halott beteg
a jó beteg
Kevesebb infarktus,
több cukorbetegség
Erős penészszag, pergő festék,
nedvességtől foltos falak.
Ez fogadja a sánci orvosi rendelőbe
betérőket. Nem sokkal
jobb a helyzet a paliniban sem.
Mindkét, tavaly felújított épület
állapota kívánnivalót hagy
maga után.
Pedig az előbbire huszonhat-,
az utóbbira huszonegymillió forintot
költött az előző önkormányzat.
A sánci rendelőben dr.
Busznyák László rendel, aki ott
jártunkkor azt mondta, már letett
róla, hogy a politika szereplői közül
bárki is figyelembe vegye a
felvetéseiket, pedig a problémákat
már az átadás előtt is számtalanszor
jelezték az illetékeseknek.
A penészszag szinte mellbe
vágja a belépőt, főleg, ha a durván
három négyzetméternyi
gyógyszeres helyiségbe nyit, ami
a tervezői, vagy a kivitelezői szeszélynek
köszönhetően ablak nélkül
készült, így a szellőzése
egyenlő a nullával. A helyiségek
a sarkokban jól láthatóan nedvesednek,
a falról több helyen pereg
a festék, itt-ott már a penész is
megjelent. A felújítás, illetve az
átalakítás során valahogy a tájolás
is félresikerült, ugyanis a várót
tették a napos oldalra, míg
maga a rendelő egész nap árnyékban
van. Nyári nagy melegekben
még az is elképzelhető, hogy ez
örömteli lehet a doktor és munkatársa
számára, télen viszont abszolút
előnytelen, ugyanis Busznyák
doktor elmondása szerint
majd’ megveszi őket az Isten hidege,
főleg, hogy a váróban találhatókhoz
képest jóval vékonyabb
radiátorokat szereltek be.
Valamivel jobb a helyzet a
palini rendelőben, ahol egy felújított
családi házban dr. Hajdu Katalin
fogadja a betegeket. Itt
ugyanis nem érezni a penészszagot.
Igaz, kis túlzással éjjel-nappal
szellőztetnek.
– Nézzen körül, jön le a falakról
a festés, amin mondjuk, nem
csodálkozom, ugyanis már a tavaly
őszi átadás idején is nedvesedtek,
de amikor szóltam, azt
mondták, majd elmúlik, ez csak
építési víz – mondja a doktornő. –
Nézze meg a betegfogadó ajtaját,
két centis rés van az alja és a járólap
között, így aztán az égadta
világon minden kihallatszik a váróba.
Ez komoly aggályokat vet
fel, miközben mindenütt az orvosbeteg
kapcsolat fontosságát
hangsúlyozzák.
– A falak vizesedését szinte
biztosan az okozza, hogy a környező
terepszint magasabb,
mint az épület lábazata – véli a
sánci rendelő kapcsán Papp
Nándor, a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság elnöke. – Az
pedig elképesztő, hogy a gyógyszertároló
helyiség szellőzését
nem alakították ki, legalább egy
ventillátort be kellett volna építeni.
A problémák kialakulásában
szerintem nagyon komoly
Építési víztől málló falak
A kormány döntése értelmében
július 1-től nem kell majd
kórházi napidíjat sem fizetni
azoknak, akik eddig mentességet
kaptak a vizitdíj fizetése alól.
1000 forintra nő ugyanakkor
az eddigi 600 forintos térítési díj
azokban az esetekben, ha valaki
beutaló nélkül megy szakrendelésre,
vagy nem ott veszi igénybe
az ellátást, ahová a beutalója
szól – jelentette be Horváth Ágnes
egészségügyi miniszter a
csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón.
Az 1000 forintos díj azokra is
vonatkozik majd, akik egyébként
mentesülnek a vizitdíj fizetése
alól, így a gyerekekre és a hajléktalanokra
is. A kormány azt szeretné
ugyanis elérni, hogy senki ne
kerülje meg a háziorvosát. Bővül a
vizitdíj-mentességi kör, a 300 forintos
díjat a jövőben a rendőröknek,
a katonáknak és a mentősöknek
sem kell megfizetniük, ha
szolgálat közben sérültek meg, és
mentesülnek a vizitdíj fizetése alól
azok a véradók is, akik legalább
30 alkalommal adtak vért. (FH)
http://www.hirszerzo.hu/cikk.
php?id=34711
Most akkor kinek is kell
vizitdíjat fizetni, és mennyit?
szerepet játszott az is, hogy télen
zajlott a kivitelezés, a fagy,
a hó, és az eső tető nélkül találta
az épületet.
A palini rendelővel kapcsolatban
Papp Nándor úgy gondolja,
nem lett volna szabad ráfesteni a
még vizes falakra, ezért jön le
most a festés. A sáncihoz hasonlóan
itt is a terepszint alatt van a lábazat
teteje, a szakember szerint
ez is okozhatja a problémát. A
doktornő viszont nincs meggyőződve
arról, hogy a szakemberek
a felújítás során megfelelő figyelmet
fordítottak a vízszigetelésre,
megjegyezte, hogy a ház előző tulajdonosa
úgy tájékoztatta, nem
készült vízzáró szigetelés.
Papp Nándor egyébként a
problémákról tájékoztatta a
közgyűlést is, s arra kérte az illetékeseket,
tegyenek meg mindent
annak érdekében, hogy a
problémák megszűnjenek, s hasonló
esetek ne fordulhassanak
többet elő.
Szerettük volna megkérdezni a
kivitelező Cameron 2000 Kft.
vezetőjét Nagy Imrét is, akit
azonban lapzártánkig nem sikerült
elérnünk.
Horváth Attila
Kanizsa 2007. május 10. – Kór körkép 5
közel negyven százalékos arányban
élnek a körzetben magasvérnyomás-
betegségben szenvedők, ami
azt jelenti, hogy minden harmadik
ember ilyen problémával küszködik.
Dr. Dénes András megjegyezte,
e kór a fiatalok közt ritkább, a felnőttek
körében viszont már a negyven
éves kor tájékán jelentkezhet.
Nyolc és fél százalékos a magas koleszterinszinttel
küzdők aránya,
amely azonban a háziorvos szerint
nem feltétlenül pontos adat, ugyanis
a szűrővizsgálatok rendszere nem
elég szervezett.
Dr. Gazdag Rózsa a szűrővizsgálatok
jelentőségét hangsúlyozta,
amelyek akár életmentőek is lehetnek,
amennyiben sikerül időben
diagnosztizálni egy rákos
megbetegedést. Kedvezőtlen a tapasztalata
e tekintetben, ugyanis
véleménye szerint a szűréseket
nem veszik igénybe az emberek
olyan arányban, mint ahogy elvárható
lenne. Nagyon sok elhanyagolt
esettel találkozik, ezért már
elképzelni sem tudja, mi módon
lehetne a vizsgálatok igénybevételére
buzdítani az embereket, úgy
véli, többségük addig nem veszi
komolyan a betegségeket, amíg
nem velük történik valami. A
szakember felhívta a figyelmet arra
is, hogy mivel a behívó-rendszer
megszűnt, ezért már senki ne
várjon a tüdőszűréssel kapcsolatos
felszólításra, hanem legalább
évente egyszer, de kétévente mindenképpen
menjen el szűrésre.
Dr. Spingár Andrea gyermekorvos
arra hívta fel a figyelmet,
hogy a kórházból a születés után
kikerülő gyerekek fele kapott
már valamilyen gyógyszert, amit
szakmai hitvallása miatt elkeserítőnek
tart. Legfőképp az antibiotikumos
kezelések káros hatását
emelte ki, s arra kérte a
szülőket, legyenek egy kicsit
több türelemmel, ha beteg a kicsi
és az orvos nem rögtön nagy hatékonyságú
antibiotikummal
próbálkozik, s ezért a gyógyulási
folyamat egy kicsit tovább tart.
Ugyanis az antibiotikumoktól
való tartózkodás nem véletlen.
Egyre több gyermeknél tapasztalnak
mozgásszervi eltéréseket
is, amelyekről azonban nem tudni,
miből adódnak, az azonban
biztos, hogy a születés után
rendszeresen gondozni kell ezeket
a problémákat.
Tóth Nándor (Fidesz-KDNP)
képviselő kérdésre válaszolva arról
tájékoztatta a kiskanizsai választókat
és a jelen lévő háziorvosokat,
hogy a Bajcsy-Zsilinszky
Endre úton lévő, a város talán
legrosszabb állapotban lévő rendelője
helyett új egészségügyi
centrum épül, előreláthatóan már
az idén elkezdődnek a munkálatok,
s várhatóan jövő nyárra birtokba
is vehetik a betegek és az
egészségügyi szakemberek az új
épületet.
Horváth Attila
Ne várjunk a behívóra
Nem kell mindig
antibiotikum
Új rendelő lesz jövőre
Málló festés Palinban
Fotó: Horváth Attila
A Nagykanizsai Nagycsaládosok
Egyesülete által szervezett
program keretében kedden
a gyermekvállalásról rendeztek
konferenciát a Magyar Plakát
Házban, s e napon, illetve csütörtökön
a Mikkamakka Játéktár
nyílt napján is részt vehettek az
érdeklődők. Szerdán a Kodály
Zoltán Művelődési Házban az
örökbefogadásról, a szoptatás
művészetéről, a babamasszázsról,
valamint a várandósságról
és a szülésről, mint az életproblémák
terápiájáról szerezhettek
értékes és érdekes ismereteket
az előadások hallgatói. Szombaton
a Hevesi Óvodában az
Aranyfény Civil Egyesület szervez
családi napot, de hasonló,
ám egész napos programra kerül
sor a Csónakázó-tónál lévő
zöldtáborban is, ahol Kiss Tibor
a gabonafélék táplálkozásban
betöltött szerepéről, valamint az
apává és anyává válásról tart
előadást. Május tizenharmadikán
az Alsóvárosi templomban
este tizenkilenc órai kezdettel a
családokért celebrálnak szentmisét,
amely után orgonahangversenyre
kerül sor.

az anyag
– Csak ötvenhárom fő munkája
kerül veszélybe a kórházban, a korábban
hangoztatott kilencvenhárom
helyett – mondta sajtótájékoztatóján
Röst János önkormányzati
képviselő, az SZDSZ helyi szervezetének
alelnöke, utalva arra a
sajtótájékoztatóra, amelyen Marton
István polgármester és dr. Kovács
József, a kórház főigazgatója
kilencvenhárom fő elbocsátását
jelentette be. Egyúttal méltatta a
kórház menedzsmentje által az intézmény
átalakítására vonatkozó
koncepciót is.
A közgyűlés által tárgyalt, a
kórház átalakítására vonatkozó
koncepcióban azonban más számokat
talált Röst János, aki
amúgy az anyagot jól előkészített,
alapos koncepcióként jellemezte,
amely jó kiindulási alapot jelenthet
a jövőre nézve. Ám arra figyelmeztetett,
az átalakítás kapcsán
felesleges tömeges elbocsátásokkal
riogatni a közvéleményt.
– Kilencszáznegyvenkettő fő dolgozott
a kórházban, ez a munkaanyag
szerint 857-re csökken –
részletezte az elbocsátásokkal kapcsolatos
adatokat. – Az aktív létszámmozgás
ebből összesen ötvenhárom
fő, ez a korábbi teljes létszámnak
az 5,6 százaléka. A korábban
közölt kilencvenhárom fős adat
nem csak az aktív helyeket jelentette,
hanem olyan üres álláshelyeket
is, amelyeken nem dolgozott senki,
vagy nyugdíj melletti foglalkoztatás
történt. Én azt hiszem, hogy a
hisztériakeltés helyett inkább a segítségnyújtást
kellene előtérbe helyezni
a városvezetésnek.
Az SZDSZ városi szervezetének
alelnöke azt is megjegyezte,
hogy dr. Kovács József, a kórház
főigazgatója arról biztosította a
képviselőket, hogy a tényleges leépítés
veszélyével küzdő dolgozókat
megpróbálja más részlegeken
elhelyezni.
Röst János végül hozzátette, a
szerkezetátalakítás következtében
arra is számítani lehet, hogy 2008-
ban jelentős, mintegy kétszázmillió
forintos többletbevételhez jut a
kórház, ami azt jelentheti, hogy
nem lesz szükség a működéshez a
város pénzeszközeire.
H.A.
Születés hete
6 Kanizsa – Városháza 2007. május 10. Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00
órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi
utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bizzer András a 4 sz. vk. önkormányzati képviselője fogadóóráját 2007.
május 11-én (pénteken) 17.00 órakor tartja a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Karádi Ferenc a 13. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Papp Ferenc önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2007. május 18-án
(pénteken) 16-17 óráig a dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Papp Nándor a 12. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2007. május 8-án (kedden) 17.00 órától a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18.00 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Képviselői fogadóóra
A II-IV számú Gyermek Háziorvosi Szolgálatok 2007.04.16-tól új telephelyen
a Dózsa György út 119. alatt működnek tovább. Telefonos elérhetőségek:
II. számú Gyermek Háziorvos – Dr. Teffer Éva 93/310-059, IV. számú
Gyermek Háziorvos – Dr. Kolonics Gyula 93/310-089.
Tanácsadások helye változatlanul a Hevesi u. 6. alatti tanácsadóban.
II. sz. GYERMEK HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
8800 Nagykanizsa Dózsa György út 119. Háziorvos: Dr. Teffer Éva – Telefon:
310-059 (rendelési időben) 06/30/3760929 (rendelkezésre állási idő
alatt). Rendelési idő: hétfőn8.00-11.00, kedden 13.30-16.30, szerdán 8.00-
11.00, csütörtökön 13.30-16.30, pénteken 8.00-11.00.
Tanácsadás: hétfőn 11.00-14.00, helye: Hevesi u. 6.
IV. sz. GYERMEK HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
8800 Nagykanizsa Dózsa György út 119. Háziorvos: Dr. Kolonics Gyula –
Telefon: 310-089 (rendelési időben) 06/20/8084-789 (rendelkezésre állási idő
alatt). Rendelési idő: hétfőn 13.30-16.30, kedden 8.00-11.00, szerdán 13.30-
16.30, csütörtökön 8.00-11.00, pénteken 8.00-11.00.
Tanácsadás: csütörtökön 11.00-14.00, helye: Hevesi u. 6.
Értesítés gyermek háziorvosi szolgálatról
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az
építészeti örökség helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati
rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
2007. évben 2 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak. A részletes pályázati feltételek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az építészeti örökség
helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet
a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda,
péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.)
A pályázatokat 2007. augusztus 15-ig lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt
borítékban beküldött, vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban.
A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2007.
A kiíró a pályázatokat szeptember 30-ig bírálja el.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
Pályázati felhívás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
BIZOTTSÁGA PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10.
számú Nyugdíjasházban megüresedett lakás bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet a
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található Nyugdíjasházban
lévő bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18. 12.00 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz.
ügyfélfogadó.
A licitálás időpontja: 2007. május 24. 9.00 óra.
A licitálás induló összege: 2.000.000 Ft.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott
időre. A bérlemény leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati bérlakást
leadó pályázó esetén 8.122 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség,
adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett, szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség. Megtekinthető: 2007. május 10. (csütörtök) 8-10 óráig. A
bérlemény nem örökölhető!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek: Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi
nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább
egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket
vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati
tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek: Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/,
aki/k/ pénzadományt ajánl fel, önkormányzati bérlakását ajánlja fel.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/
személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény
és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás
pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti
szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi
számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk.
A licitálás szabályai: A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben,
a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja
is képviselheti. A licitálás induló értéke: 2.000.000 Ft. A licitálás
során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó
bérleti szerződést az Ingatlankezelési Intézmény köti meg a kijelölés, az
adomány befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás
aláírását követő 15 napon belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési
Intézménnyel a bérleti szerződést nem ezen határidőn belül nem köti meg, a
bérleti szerződés megkötésének lehetőségét elveszíti.
Dr. Csákai Iván, bizottsági elnök
Pályázati hirdetmény
Az 1997. évi CXL törvény értelmében a közművelődés helyi, lakossági
képviselete érdekében településenként legfeljebb hároméves időtartamra
egy-egy Közművelődési Tanács alakítható.
A Tanács elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális
érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának
rendszeres és folyamatos fóruma. A Tanácsot azok a közművelődési
célú társadalmi szervezetek hozhatják létre, amelyek bejegyzett székhelye
az adott település. Az Értékközvetítő és Környezetvédő Kanizsa Alapítvány
a Tüttő János Nótaklub és a Kanizsa Csillagai Művészeti Együttes csatlakozásával
kezdeményezi a nagykanizsai Közművelődési Tanács megalakítását.
Felhívom a tanács megalakításához csatlakozni kívánó szervezetek figyelmét,
hogy csatlakozási szándékukat a kihirdetéstől számított 30 napon
belül, 2007. június 2-ig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalhoz Dr. Kelemen
Marcell jegyzőnek címezve (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Dr. Kelemen Marcell, jegyző
Közművelődési Tanács
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési
Intézménye versenytárgyalást hirdet az alábbi ingatlan bérbeadására:
􀂊 Nagykanizsa, Ady u. 12. alatt található 200 m2 alapterületű üzlethelyiség.
Az induló licit díj: 2.500 Ft/m2/hó + áfa. A versenytárgyaláson
a licitlépcső: 100 Ft/m2/hó + áfa.
A versenytárgyalás ideje: 2007. május 16. 9 óra.
A bérlemény megtekinthető: 2007. május 15. 10 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa, Deák tér 5. I. emeleti tárgyaló.
Érdeklődni lehet: Nagykanizsa MJV Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa Deák tér 5., vagy telefonon a 311-241 vagy 516-533 számon
2007. május 10. Kanizsa – Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a többször módosított 55/2000. (XII.13.) számú helyi
rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások
bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére:
Három vagy több gyermekes család részére:
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1/C. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 70 m2, szobaszám: 2+2 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
Településen belüli fekvése: keleti városi terület. Épületen belüli fekvése:
III. emeleti lakás. Alakásbérleti díj összege: 22.712 Ft. Alakás állapota: felújított. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
Alakás megtekintésének időpontja: 2007. május 10. 10-12 óráig.
Apályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
Kettő vagy több gyermekes család részére:
Nagykanizsa, Csengery u. 117/14. fsz. 4.
Alakás alapterülete: 68 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.
Településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Épületen belüli fekvése: földszinti
lakás. Alakásbérleti díj összege: 9.425 Ft. Alakás állapota: felújított. Abérleti
jogviszony időtartama: 5 év.
Alakás megtekintésének időpontja: 2007. május 7. 14-15 óráig.
Apályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
Nagykanizsa, Csengery u. 117/20. fsz. 1.
Alakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Alakásbérleti díj összege: 8.732 Ft. Alakás állapota: felújított. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
Alakás megtekintésének időpontja: 2007. május 8. 14-15 óráig.
Apályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
Egy vagy kettő gyermekes családok részére:
Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/5.
Alakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
Településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Alakásbérleti díj összege: 10.478 Ft. Alakás állapota: helyreállított.
Abérleti jogviszony időtartama: 5 év.
Alakás megtekintésének időpontja: 2007. május 7. 14-15 óráig.
Apályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. 1/fsz/2.
Alakás alapterülete: 67 m2, szobaszám: 1+fél szobás, komfortfokozata: félkomfortos.
Településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 4.754 Ft. A lakás állapota: felújított. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
Alakás megtekintésének időpontja: 2007. május 7. 14-15.30 óráig.
Apályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
Egyedülállóknak:
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. 3/I/19.
A lakás alapterülete: 22 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfort
nélküli. Településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 1.155 Ft. A lakás állapota:
felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének időpontja: 2007. május 7. 14- 15.30 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az
alábbi, Garzonházban lévő üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának
elnyerésére. Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/
élettársak jogosultak lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb
60 hónap időtartamig, elhelyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra
ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
Településen belüli fekvése: keleti városi terület. Épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 13.002 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
A lakás megtekintésének időpontja: 2007. május 7. 13-15.30 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
Településen belüli fekvése: keleti városi terület. Épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 11.143 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
A lakás megtekintésének időpontja: 2007. május 10. 13-15.30 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 11.762
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: maximum
60 hónap.
A lakás megtekintésének időpontja: 2007. május 10. 13-15.30 óráig.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 18.
A pályázatok benyújtásának helye:
Polgármeseri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szociális és Egészségügyi Bizottság
Dr. Csákai Iván, elnök
Szociális bérlakások
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 08:30
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 09:30
131/2. Magyar u. 18. beépítetlen terület 19.692.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 10:00
4372/1. Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 10:30
4277/1. Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 11:00
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi
tömbben lévő alábbi ingatlanait:
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
984. Magyar út 7. – utcafronti épület nélkül
986/1. Erzsébet tér 12.
987. Erzsébet tér 13.
988/1. Erzsébet tér 14. – 219 m2-t
Az értékesítendő ingatlanok: műemléki környezetben találhatók, a vevő köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül
beépíteni, a vevő köteles az adásvélteli szerződés megkötésétől számított 60 napon belül a versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a
vevő köteles a 984.-988/1. hrsz-ú ingatlanok telekmegosztását elvégeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó)
Önkormányzati ingatlanértékesítési ajánlatok
173.000.000 + áfa 05.21 06.13 07.04 07.25 09.00
8 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. május 10. Polai József lapunk érdeklődésére
elmondta, a probléma nem
új, hiszen tavaly tavasszal már
erőteljes lakossági tiltakozás bontakozott
ki Kiskanizsán, a Bajcsai
utcában, ugyanis az M7-es sztráda
Nagykanizsa-Becsehely közötti
szakaszához a Murakeresztúr-
Fi tyeház-Bajcsa-
Kiskanizsa útvonalon keresztül
hordták a teherautók a kavicsot a
murakeresztúri bányából. A képviselő
azt mondja, tavaly háromszor
kellett interpellálnia az ügyben,
mire valamit sikerült elérni.
Kiderült, hogy az említett útvonalra
nincs engedélyük a szállítóknak.
Közben a házfalakban,
utakban károk keletkeztek, azonban
mivel az említett útvonal
nem szerepelt az építési forgalomra
engedélyezett útszakaszok
között, ezért az említett sztrádaszakaszt
építő Betonút Zrt.-nek
nincs helyreállítási kötelezettsége
sem, így kártalanítás és helyreállítás
nélkül zárult le a panasz.
Úgy tűnik, idén önmagát ismétli
az ügy, ugyanis a Polai József
által kezdeményezett tavalyi
egyeztetést követő hosszabb szünet
után ismét monstrumok dübörögnek
a viszonylag szűk keresztmetszetű
Bajcsai utcában.
Polai József a közelmúltban ismét
több alkalommal felvetette a
közgyűlésen a kérdést, azonban
úgy érzi, kielégítő választ nem
kapott az ügyben. A legutóbbi
képviselő-testületi ülésen éppen
ezért el sem fogadta Marton István
polgármester válaszát, s beadta
írásban is a kérdést. Így várhatóan
a bizottságok elé kerül a
Bajcsai utca ügye.
Megkérdeztük a Betonút Zrt.
projektmenedzserét, Árkai Andrást
is, aki érdeklődésünkre azt
válaszolta, a szállítást végző vállalkozások
függetlenek a Betonút
Zrt.-től, ennek ellenére jelentősen
mérsékelték az erre elhaladó teherautók
számát, s mivel ők már
szinte végeztek az építkezéssel,
alig-alig jön egy-két teherautójuk
a bányából. Úgy véli, elképzelhető,
hogy más hordja a kavicsot.
A Bajcsai utca egyik lakója azt
mondta, több alkalommal is látta,
hogy a trélerek Zalakomár közelébe
mennek, tehát a
Nagykanizsa-Balatonkeresztúr
közötti szakaszra, ahol már a
PORR-VIADOM épít.
Halász Tibor, a Magyar Közút
Kht. főmérnöke érdeklődésünkre
elmondta, úgy tudja, a tavalyi
egyeztetés óta nyugalom van a
Bajcsai utcában. Eddig ugyanis sem
az önkormányzattól, sem a lakóktól
nem érkezett hozzájuk jelzés az ismét
megnövekedett teherforgalommal
kapcsolatban, amennyiben ez
megtörténik, kivizsgálják az ügyet.
Leszögezte, azt ők sem szeretnék,
ha megismétlődne a tavalyi eset.
Kérdésünkre elmondta, az biztos,
hogy sem a Betonútnak, sem a
PORR-VIADOM-nak nem engedélyezték,
hogy az építési forgalomra
használják a város utcáit, hanem a
már meglévő sztrádaszakaszon kellene
végezniük a szállítást.
A polgármesteri hivatal illetékesétől
megtudtuk, felveszik a
kapcsolatot a kivitelezővel, a Magyar
Közút Kht. munkatársaival,
valamint az ügyben illetékes hatóságokkal.
Horváth Attila
Ablak alatt dübörgő monstrumok
Ismét sóderszállító teherautók dübörögnek a Bajcsai utcán, kárt
okozva útban, házakban. Polai József, a körzet képviselője interpellált
az ügyben, azonban úgy érzi, nem kapott érdemi választ.
A Mindenki Sportpályája
bérbeadásáról
Balogh László, az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
elnöke a bizottság két, a
közgyűlés elé nem kerülő előterjesztésről
hozott döntésről számolt
be lapunknak.
A Mindenki Sportpályája pályázat
útján történő bérbeadására előterjesztett
javaslattal kapcsolatban
mindenekelőtt egy félreértést kívánt
tisztázni. Az önkormányzat
nem adta, nem adja el, nem privatizálja,
hanem keresi a sportpálya
leghatékonyabb működtetésének
módját úgy, hogy garanciákat építenek
be. Nem csak spórolni akarnak,
hanem azt, hogy továbbra is
mindenkié legyen és ugyanolyan
feltételekkel, mint eddig. Két bizottság
hatókörében történik a pályázat
kiírása. Szeretnének ott lenni
minden lépésnél, a pályázati
anyag bontásától kezdve a végleges
döntésig. Ez egyféle kísérletet
is jelent, van-e olyan pályázó, aki
hajlandó az önkormányzat által
megszabott elég kemény feltételekkel
működtetni a Mindenki
Sportpályáját oly módon, hogy az
önkormányzat havi ötszázezer forintot
fizet az üzemeltetésért. Nem
kell megijedni, nem szedhetnek
több pénzt mint idáig, illetve nem
szedhetnek többet bizonyos extra
szolgáltatásokért sem. Például a
futópályák használata továbbra is
ingyenes lesz, a kispályás focipálya
használata pedig minimális
összegért történik. A meglévő önkormányzati
és iskolai rendezvényeknek
továbbra is helyet kell
biztosítania az üzemeltetőnek.
Bíznak benne, hogy egy „városon”
kívüli üzemeltetői szemlélet
bekapcsolódása, a magánérdekeket
is pluszban hozzá téve és a közösségi
érdekeket nem sértve akár
minőségibb színvonalúvá tudja
tenni az országos szinten is egyedülálló
sportpályáját. A Civil Alap
új, ez évi kiírása megtörtént, befutottak
a pályázatok. Összesen
harmincöt pályázat született, közel
öt millió forintos igénnyel. A bizottság
figyelembe vette a Civil
Kerekasztal véleményét, de voltak
szubjektív szempontjaik is. Ez a
döntés bizottsági hatáskörű, az
alapítványokról a következő közgyűlés
dönt majd. A támogatások
mindegyike azt a civil életet és közéletet
szolgálja, amelynek megerősödésére
nagy szüksége lenne
Nagykanizsának.
Bakonyi Erzsébet
6. Drogmentes
Magyarországért
Maraton
Sportolók, úszók, atléták, birkózók,
gólyalábasok, és a Hollywood
Nyelviskola csapata fogadta
a városunkba érkező Drogmentes
Magyarországért Maraton csapatát
az Erzsébet téren, és együtt
futottak tovább a plázáig, ahol letették
a Drogmentes Kapitány esküjét.
A szervezők a maratoni futással
és a hozzá kapcsolódó rendezvénysorozattal
a civil társadalom
figyelmét akarják felhívni a
drogproblémára, hogy ki-ki a lehetősége
szerint, de tegyen ellen
valamit. A Drogmentes Magyarországért
Maraton csapata a kiáltványában
elmondja, hogy mára
már világossá vált mindenki számára,
hogy a drogfogyasztás riasztóan
növekvő statisztikáinak
megfordításához nem elegendő,
ha pusztán a kormányok és más
hivatalos szervek, továbbá néhány
tiszteletreméltó egyén megszállott
munkájára hagyatkozunk.
Nekik is hathatós segítségre van
szükségük, ami nem más, mint
az, hogy az ország állást foglal a
drogok kérdésében. A Drogmentes
Magyarországért Maraton civil
és hivatásos sportolói elviszik
a hírét annak, hogy az ország lakossága
nemre, etnikumra, felekezeti
hovatartozásra, világnézetre
való tekintet nélkül összefogott
ebben a kérdésben, és teremtő
szándékával meg kívánja azt állítani.
Tisztában vannak vele, hogy
a drogproblémát mindig megelőzi
az élet valamilyen más problémája,
viszont azt a tényt is tudomásul
kell venni, hogy ezek a problémák
csak drogmentes élettel
oldhatók meg. Észak-Amerika és
Nyugat-Európa társadalmainak
intő példája arra figyelmeztet
mindnyájunkat, hogy gyerekeink
jövője, utcáink biztonsága, kultúránk
szinte minden lényegi eleme,
de még a társadalombiztosításunk
stabilitása is komoly veszélybe
kerül, ha nálunk is
ugyanúgy elharapódzik a drogjelenség,
mint náluk.
B.E.
A drogprobléma mindannyiunk ügye
Legrosszabb – amúgy sajnos,
elég reális – esetben 2008. év
végéig be kell zárni a város
szinte valamennyi játszóterét,
azok ugyanis nem felelnek meg
a szigorú uniós előírásoknak.
Egy uniós rendelkezés szerint
ugyanis a balesetveszélyes, a közösségi
szabványoknak már nem
megfelelő, elavult játszótereket
2008. végéig kell korszerűsíteni,
amennyiben ez nem történik meg,
az érintett eszközöket le kell bontani.
Gáspár András, a városüzemeltetéssel
megbízott Via Kanizsa
Kht. ügyvezető igazgatója érdeklődésünkre
elmondta, hogy mindöszsze
öt olyan játszótér van a város
területén, amely mindenféle igényt,
EU-s előírást kielégít. A több, mint
nyolcvan régi játszótér korszerűsítésére
azonban egyelőre nincs
pénz, s remény sincs arra, hogy valamennyit
sikerül megmenteni pályázati
források révén. Azaz, nagy
részük bezárásra ítéltetett.
– Valóban meg kell tenni azokat
az intézkedéseket, amelyek az EUtagság
által Magyarországra is érvényesek
– mondja a szakember. –
Idén el kell végeztetnünk játszótereink
TÜV-minősítését, ami egymillió
forint körüli összegbe kerül
majd. Ha cinikus lennék, akkor azt
mondhatnám, hogy egy negyed
modern játszótér ára. A több, mint
nyolcvan játszótér közül csak néhány
felel meg maradéktalanul a
rendelkezéseknek, illetve talán a
közízlésnek is. Ezek az utóbbi években
épültek Kiskanizsán, Palinban,
a Thury téren, s a Székelykertben,
vagy az Európa-parkban is kettő
kisebb, ami szerintem többet érne,
ha egy nagy lenne. Úgy vélem, a
kiterjedés szempontjából is jelentős
méretűnek nevezhetők játszótérnek,
így érdemes ezt a fogalmat is újragondolni.
Két libikóka ugyanis véleményem
szerint még nem játszótér.
Az önkormányzat, illetve a Via
az elmúlt időszakban elég sokat
költött külön is a Thury téri játszótérre,
amely a legékesebb bizonyítéka
annak, hogy a szép, esztétikus
játékok sok gyermeket vonzanak, s
ami igazán pozitív, a vandálok sem
rongálják. Egy-egy ilyen játszótér
bekerülési költsége azonban milliós
nagyságrendű, azaz több millió
forintot kellene pályázati források
útján szereznünk ahhoz, hogy az
igények kielégítéséhez szükséges
újabb öt nagyméretű játszóteret
építhessünk a város több pontján.
Ennél csak többe kerülne a régi
játszóterek felújítása, átalakítása,
amire azonban úgy tudom, nincs
pénze a városnak. Ezért elképzelhető,
hogy jövőre lakat kerül a város
játszótereinek kilencven százalékára.
H.A.
2007. május 10. Kanizsa – A mi ügyeink 9
Lakat kerülhet a játszóterekre
Az uniós játékok kevésbé balesetveszélyesek, de drágábbak
A mélygarázs-építéssel foglalkozó
Silóparking Hungary Zrt.
felügyelő-bizottságának elnöke,
Nagy Gábor azt állítja, már
nem dolgozik a cégnél. Akiről
pedig azt mondta, tud információval
szolgálni, lapunktól tudta
meg, hogy ő a műszaki osztályvezető.
A minap arról próbáltunk meg
érdeklődni Nagy Gábortól, a
Silóparking Hungary Zrt. felügyelő-
bizottságának elnökétől,
hogy vajon belátható időn belül
kezdenek-e valamit az Erzsébet
téri gödrökkel?
Nagy Gábor legnagyobb meglepetésünkre
azt mondta, már nem
dolgozik a cégnél, ami azért is felettébb
furcsa, mert dr. Körösfalvi
Ilonával közösen ők maguk alkotják
a Silóparking Hungary nevű
vállalatot. A hölgy egyébként úgy
tűnik, elérhetetlen, az azonban
mindenképpen jó hír, hogy Nagy
Gábor két hét alatt felgyógyult az
infarktusából. Talán emlékeznek
olvasóink, a cég képviselőinek április
huszonnegyedikén kellett volna
egyeztetniük a mélygarázsokról
Marton István polgármesterrel,
azonban erre nem kerülhetett sor,
ugyanis a Silóparkingtól senki
nem jött el, súlyos betegségre,
többek között Nagy Gábor infarktusára
hivatkozva.
Azon kérdésünkre, hogy miért
vált meg a cégtől, Nagy Gábor
nem kívánt válaszolni, ellenben
azt javasolta, forduljunk Pék
Zoltán műszaki osztályvezetőhöz,
akinek a telefonszámát
megtaláljuk a gödrök mellett lévő
projekttáblán, ő ugyanis fejből
nem tudja.
Pék Zoltán azonban nem tudott
mondani semmit sem, csak anynyit,
hogy más vállalkozásokhoz
hasonlóan az övé is a pénzére
vár. Talán élete legnagyobb meglepetése
érte, amikor megemlítettük
neki, hogy hiszen ő a Silóparking
műszaki osztályvezetője.
Mint mondta, soha nem volt alkalmazottja
a cégnek, műszaki
osztályvezetője meg főleg nem,
csupán alvállalkozóként szállt be
a projektbe. Mélyépítéssel foglalkozik
a vállalkozása, s annyi
közük van a Silóparkinghoz,
hogy ők kerítették körbe az Erzsébet
téri gödröket, illetve a
vasbetonszerelést végezték volna,
ha a kacsaúsztatónál tovább
jutnak. Amúgy pedig az ezért fizetendő
járandóságára vár, ami
több millió forintot jelent. Azt
pedig nem tudja, hogyan kerülhetett
ki a neve és a telefonszáma
a projekttáblára, ugyanis erre
senki nem kért tőle engedélyt.
Pék Zoltán azt mondta, vélhetően
jogi útra terelik az ügyet. Megjegyezte
azt is, sokáig reménykedett
abban, hogy minden jóra
fordul, ugyanis a Silóparking az
egyeztetéseken nagy neveket vonultatott
fel, többek közt a Porr
képviselőjét. Most már azonban
ő is úgy látja: futhat a pénze
után.
Csakúgy, mint a Zala Megyei
Múzeumok Igazgatósága, ugyanis
információnk szerint a mélygarázs
területén elvégzett régészeti feltárás
1,85 millió forintos költségét
sem fizették ki még részükre.
Így áll hát az ügy. Megkeresésünkre
Marton István polgármester
elmondta: keresik a lehetőségét,
hogyan lehetne felbontani a
Silóparkinggal kötött megállapodást
úgy, hogy a várost a legkisebb
kár érje. Közben pedig már
tárgyalások folynak befektetőkkel,
akik befejezhetnék a budapesti
cég által elkezdett beruházást.
Horváth Attila
10 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. május 10. Tátongó üresség
A mélygarázs nem épül,
de az infarktus gyorsan gyógyul
Tavaly decemberben lejárt az
Idősügyi Tanács tagjainak a
mandátuma. Az újjáalakulásra
és a tisztségviselők megválasztására
a Vasemberház Dísztermében
került sor. Az eddig tizenhárom
fővel működő szervezet
az alakuló üléstől tizennégy
fővel folytatja munkáját. A tanácsba
az idősügyi klubok három
főt delegálhattak. A Családsegítő
Központ és az Egyesített
Szociális Intézmény egyetegyet,
a Polgármesteri Hivatal
négyet, továbbá a palini, a miklósfai,
és a kiskanizsai városrész
egyet-egyet. Felmerült az igény,
hogy Kiskanizsát két fő képviselje,
mivel a városrész két körzetből
áll, és lakosainak száma
is kétszerese mint Paliné és
Miklósfáé együttvéve. A tagok
az SZMSZ módosítását egyhangúlag
megszavazták. A tizennégy
tag Horváthné Polai Mária,
a kiskanizsai Polgári Olvasókör
vezetője. Az Idősügyi Tanács elnöke
Marton István polgármester,
társelnöke Büki Pálné és
Horváthné Polai Mária, titkára
pedig Boa Sándor.
B.E.
Idősügyi
tanács
Ne zárják le a Kaposvári utat!
Jerausek István képviselő a
polgármesterhez fordul a Kaposvári
út lezárása ügyében.
Mint arról már korábban beszámoltunk,
a 61-es út elkerülőjének
megépítésével zsákutcává
alakítanák a Kaposvári utat,
ugyanis a tervek szerint lezárják
a vasúti átjárót, amelyen azt követően
csak gyalogszerrel, vagy
biciklivel lehet áthaladni, autóval
nem. Ez sokak érdekét sérti,
így az útszakasz vállalkozóiét,
valamint a külső szőlőhegyeken
lévő birtokok gazdáiét, akik
nagy kerülővel tudnák csak elérni
lassú járműveikkel, lovas kocsijaikkal
a területeiket.
Cikkünk nyomán Jerausek
István, a körzet önkormányzati
képviselője a következő közgyűlésen
azt indítványozza
Marton István polgármesternek,
tegyen lépéseket az ügyben,
hogy ne zárják le a vasúti átjárót,
ugyanis szerinte az csupán a
tervező szeszélye, hiszen úgy
tudja, a lezárást sem a MÁV,
sem a Közlekedési Hatóság nem
kérte.
H.A.
Elismerték
munkájukat
Szent Flórián-nap alkalmából
hivatásos tűzoltókat köszöntött
és jutalmazott május másodikán
Marton István polgármester és
Egri Gyula tűzoltó alezredes, a
lánglovagok parancsnoka.
A város első embere köszöntő
beszédében emlékeztetett arra,
hogy a képviselő-testület a legutóbbi
ülésén értékelte és elismerte
a tűzoltók múlt évi tevékenységét.
Egri Gyula Szent Flóriánról ejtett
néhány szót, aki Diocletianus császársága
idején élt és mártírhalált
halt. Tisztelete a kiegyezés utáni időszakban
terjedt el az Osztrák-Magyar
Monarchiában, így hazánkban is.
– Szent Flórian kései leszármazottaiként
úgy gondolom, mi, a
nagykanizsai tűzoltók beágyazódtunk
mind Nagykanizsa, mind a
körzetünk társadalmába, hiszen
nagyfokú társadalmi elismertséget
és megbecsülést tudva magunk mögött
vállalhatjuk a kockázatokat,
azokat a veszélyeket, amelyek munkánk
során jelentkeznek – hangsúlyozta.
– Hiszen eskünkben is az
szerepel, hogy életünk és testi épségünk
kockáztatásával kell mások
életét és anyagi javait védenünk.
Úgy gondolom, Szent Flórián napja
méltó arra, hogy megemlékezzünk
önmagunkról, azokról, akik nagyon
sokat tettek a nagykanizsai tűzoltóság
magas színvonalú tevékenységéért
és kedvező megítéléséért. Ezúton
kívánok mindenkinek erőt,
egészséget, és jó szolgálatot. Szeretném
megköszönni a városnak, és
polgármester úrnak is a figyelmet
és azt a segítséget, amelyet technikai
feltételeink javítása érdekében
kaptunk, igyekszünk megszolgálni a
bizalmat – mondta köszöntőjében
Egri Gyula parancsnok.
Hozzátette azt is, hogy feszített
tempóban, sokat dolgozott az állomány,
annak ellenére, hogy sokan
hiányoztak. Az éppen nem betegállományban
lévő tűzoltók magas
szolgálati óraszámban teljesítették
a feladataikat, ezért is döntött úgy
a vezetőség, hogy a társadalombiztosítási
járulékból megmaradt
pénzt azoknak adják vissza, akik
kollégáik távollétében helytálltak.
H.A.
A Bolyai János Általános Iskola
tanulóinak a közelmúltban lezajlott
országos tanulmányi versenyek
megyei és területi fordulóján
elért kiemelkedő eredményeire
hívta fel figyelmünket Kalamár
Márta igazgató. Külön kiemelte
Patus Eszter és Hegedüs Veronika
7.g osztályos tanulókat, akik több
tantárgyból is indultak a tanulmányi
versenyeken és három illetve
kettő tantárgyból eljutottak az országos
döntőig. Az országos általános
iskolai történelem tanulmányi
versenyen elért első és
második helyezésük igazán kimagasló
teljesítményt jelent, hiszen
nem kis dicsőséget szereztek az iskolának
és városunknak. Az eredmények
eléréséhez természetesen
felkészítőik kiemelkedően lelkiismeretes
munkája is nagymértékben
hozzájárult.
Patus Eszter tanulmányi versenyeken
elért eredményei. Az Országos
Történelmi Tantárgyi Versenyen
országos 1. helyezést ért el. A
Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny
területi fordulóján 1. helyezett,
bejutott az országos döntőre.
A „Curie” Kémiaverseny területi
fordulóján 1. helyezést ért el, bejutott
az országos döntőre. A Hevesy
György Országos Kémiaverseny
megyei fordulóján 3. helyezést ért
el, és dolgozatát felterjesztették az
országos fordulóra. „Nyelvünkben
Élünk” Magyar Nyelvi Kommunikációs
Verseny megyei fordulóján
9. helyezés ért el. A Zrínyi Ilona
Matematikaverseny megyei fordulóján:
17., a Varga Tamás Matematikaverseny
megyei fordulóján: 18.,
és a Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny
megyei fordulóján
17. helyezést ért el.
Szintén szép sikert ért el
Trepess Beatrix 4. és Erdős
Márton 3. osztályos tanuló a
Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen.
Az 1. helyekért járó
díjakat április 28-án vették át
Budapesten az ELTE Bolyai termében.
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny
megyei fordulójának eredményei:
Szermek András 3.d osztályos
tanuló 1. helyezett. Erdős
Márton 3.d osztályos tanuló 2.
helyezett.
Csapatban 1. helyezést értek el:
Szermek András, Erdős Márton
3.d, Tóth Zsigmond 3.a osztályos
tanulók.
A Kalmár László Matematikaverseny
megyei fordulóján és az
Országos Logo Számítástechnikai
Verseny megyei döntőjén Erdős
Márton 3. d osztályos tanuló
1. helyezést ért el.
A „Curie” Kémiaverseny területi
fordulóján Patus Eszter 7. g
osztályos tanuló 1., Benedek
Ádám pedig 3 helyezést ért el.
Mindketten bejutottak az országos
döntőbe.
A Hevesi György Országos
Kémiaverseny megyei fordulóján
Benedek Ádám 7.g osztályos tanuló
2., Patus Eszter pedig 3. helyezést
ért el. Mindkettejük dolgozatát
felterjesztették az országos
fordulóra.
Az országos Német Nyelvi Tanulmányi
Verseny megyei fordulóján
Hegedűs Veronika 7.g osztályos
tanuló 2. helyezést, B. Kiss
Marcell 8.g osztályos tanuló 3.
helyezést ért el, és bejutottak az
országos döntőbe.
A Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny
területi fordulóján
Patus Eszter 7. g osztályos tanuló
1. helyezést, Benedek Ádám 2.
helyezést ért el, és bejutottak az
országos döntőbe.
B.E.
A két napos, aranyat érő májusi
eső után, ragyogó napsütésben
került megrendezésre május
hatodikán a Csónakázó-tónál a
Wass Albert Emlékverseny, Törzsek
Viadala Íjászfesztivál. A rendezvényt
a szervező, Vörös András,
a Nagykanizsai Fürkészek
vezetője nyitotta meg, majd Horvát
István Radnóti-díjas versmondó
Wass Albert műveiből idézett.
– Az egész napos monstre program
előtt először Vörös Andrást
kérdeztük, milyen hagyományai
vannak a mai íjászversenynek?
– Másodszor kerül megrendezésre
Nagykanizsán íjászverseny,
túl nagy hagyományokkal nem
rendelkezünk. Tavaly rendeztük
az elsőt, az ideit pedig Wass Albert
emléke előtt tisztelegve, az ő
nevét választottuk.
– Mit kell értenünk a törzsek
viadala alatt?
– A mi törzsünk Vérbulcsú törzse,
amely a honfoglalás körül élt
ezen a vidéken. Most a mai viadalon
azt játsszuk el, hogy Vérbulcsú
egy harcos toborzást végez,
ahol megméri a legjobb íjászokat,
és majd azokat küldi csatába.
Tehát ez egy olyan selejtező,
egy olyan lehetőség, amely az
országos versenyre történő bejutást
hivatott eldönteni.
– Több korosztályt, gyermekeket,
férfiakat, nőket látok itt talpig
íjban. ők külön kategóriában
indulnak?
– Külön kategóriák vannak korosztályok
és íjak szerint. Az íjakon
belül is többféle kategória van, csigás,
vadász, olimpiai és tradicionális.
A mai versenyen a tradicionális
íjasok vannak többségben, ami
nem is baj, hiszen jobban beleillenek
a mai nap koreográfiájába.
– Milyen a pálya, amin a „küzdelem”
folyik?
– Az íjászpálya nagyon látványos
és nem kifejezetten könnyű.
Részben a military pálya adottságait,
részben a parkos területet
használjuk ki. Ez a nézők számára
ígér több látványt, jobban áttekinthető
a viadal, mint az előző
évben, mert akkor az erdőben került
megrendezésre a verseny.
Ezen kívül célpontnak van még
három életnagyságú szivacs állatfiguránk,
amelyek még színesebbé
teszik a mulatságot.
– Hányan neveztek eddig be a
versenybe?
– Száz nevezés érkezett be. A
Dunántúlról, sőt még Budapestről
is érkeztek versenyzők.
– Ez kifejezetten nemzeti viadal?
– A törzsek viadala kifejezetten
az. Furcsa lenne, ha mi mint
szittya harcosok, német páncélos
lovagok ellen küzdenénk. Európai
szinten ilyen íjászverseny nincs.
Különösen azért, mert az íjászat
nem annyira népszerű hazánkban,
mint amekkora figyelmet
kellene érdemelnie, mint nemzeti
sport. Más országokban közel
sem ennyire ügyesek az íjászok,
és nem is ápolják így a hagyományokat
mint nálunk. Igaz, egy külföldinek
nem is áll a kezében
olyan jól egy íj, mint egy magyar
embernek. Azok a gének öröklődtek,
vagyis azok az emberek maradtak
fenn, akik jól tudtak lőni.
A gének nem felejtenek. A tapasztalatok
szerint tíz emberből nyolc,
jól tudja használni az íjat.
A résztvevők közül néhányan
korhű ruhákban vettek részt a versenyen,
így Mihalovics László a
Zengő Nyilak Íjászai, Hagyományőrző
Baráti Társaság tagja is.
– Milyen indíttatással csaptak
fel hagyományőrzőnek? – kérdeztük
a honfoglalás korabeli ruhába
öltözött íjászt.
– A magyar történelem alapos
és vitathatatlan hitelessége adta
az apropóját. Szégyen és gyalázat,
hogy a gyerekeknek a mai
napig is hazudnak történelem oktatás
során az iskolákban. Néprajzi
gyűjtemények közt, múzeumokban
végzünk kutatásokat. Ismernünk
kell honnan jöttünk, kik
vagyunk! Ismernünk kell a kultúránkat,
a történelmünket, a hagyományainkat.
Mit adtunk mi
Európának, és mit adott nekünk
Európa.
– Mekkora költséggel jár egy
ilyen korhű ruha beszerzése?
– Ezeknek többségét saját magunk
készítjük el. Így többnyire
csak az alapanyagok beszerzése
jelent komolyabb terhet. A ruhák
mintájához kutatások, ásatások
során jutottunk hozzá. Régi sírokból
előkerült több száz ruhadarabból
ki lehetett következtetni,
hogyan is néztek ki ezek a ruhák
egykoron. Ezt előttünk történészek,
magyarságkutatók is elvégezték,
hozzáteszem, elég magas
fokon. A két kutatást összevetve
készültek el a ruháink.
– Beszéljünk egy kicsit az íjakról.
Régen rettegték a magyarok
íjait. Milyen minőségűek a mai
korhű utánzatok?
– Ez nagymértékben a készítő
mestertől függ. Sok íjat próbáltam
már, változó a minőségük.
Mi, zalaiak azonban büszkék lehetünk
arra, hogy a legjobb íjkészítő
itt él Zalában, Tarcsai Veres
Imre személyében, Barlahidán. ő
tartja magát a régi mondáshoz,
miszerint „az íjnak lelke van.”
Az íjászverseny a késő délutáni
órákban az eredményhirdetéssel
zárult. Megtudtuk, hogy mind a
szervezők, mind a versenyzők
elégedettek voltak a verseny
eredményeivel és színvonalával.
Így aztán Vérbulcsú harcos toborzója
sikeresen zárult.
Czene Csaba
2007. május 10. Kanizsa – Mérlegen 11
Íjász verseny a Csónakázó tónál
Bólyais sikerek
Három macska- és két erdei
fülesbaglyot (képünkön) nevelnek
a szakemberek a fenékpusztai
madárgyűrűző állomáson.
Az állatok láthatóan jól érzik
magukat, s bő két hónap
múlva szabadon engedhetik
őket. Nagy Gyula, a Magyar
Madártani Egyesület Zala megyei
csoportjának fenékpusztai
madárgyűrűző és repatriáló állomásának
vezetője lapunknak
elmondta, március huszonhetedikén
került hozzájuk öt macskabagoly
fióka, akik alól Gelsén
kivágták a fát. Sajnos, az
ötből csak három maradt meg.
Az életben maradt állatokat
két, két és fél hónap múlva szabadon
lehet engedni. A másik
két kicsi bagoly pedig erdei füles,
ők Zalaegerszegről érkeztek.
A bíróságnál található platánfákon
költött az anyjuk, a fiókák
azonban kimásztak a fészekből
az ágra, és leestek.
H.A.
– A szabadhegyi részönkormányzat
egyik összejövetelén vetődött
fel az elhanyagolt Szabadhegyi
út, és a mellette haladó gazos
vízelvezető árok problémája
– mondta el Jerausek István, a
terület önkormányzati képviselője.
Első lépésként az ott élők társadalmi
munkában és a Via Kanizsa
Kht. segítségével kitisztították
a kikövezett vízelvezető árkot,
felszedték az évtizedek alatt
lerakódott, befüvesedett földet.
Megkeresték az Alkotmány Termelőszövetkezet
vezetőjét is, aki
megígérte, hogy a szerelőműhely
bejáratának környezetét rendbe
teszik. Felvetődött az út kivilágításának
hiányossága is. A részönkormányzat
tagjai megígérték, ha
a város nem tudja megoldani,
gyűjtéssel, vagy akár saját erőből
megvásárolják és felszereltetik a
világítótesteket. A Szabadhegyi
út is felújításra szorul. Ezzel kapcsolatban
Jerausek István a hivataltól
azt a választ kapta, hogy a
szennyvízcsatorna építése után a
Szabadhegyi út teljes felújítása
megtörténik.
B.E.
12 Kanizsa – Környezetünk 2007. május 10. MP3-as
letjátszó
lett a tejes
dobozból
A Saubermacher–Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft., az Öko-
Pannon Kht. és az Italoskarton
Környezetvédelmi Egyesülés
által még tavaly októberben
meghirdetett italos karton-gyűjtő
akciójának záró eseményére
került sor a Bolyai János Általános
Iskolában és a Piarista Általános
Iskola és Gimnáziumban.
A Doboz Napon minden, legalább
harminc italos kartont
összegyűjtő gyermek ajándékot
kapott, a legtöbbet gyűjtő pedig
egy MP3-lejátszóval térhetett
haza. Az italos dobozok újrahasznosításának
népszerűsítését
célzó akció során ez év március
harmincadikáig közel kéttonnányi
dobozt gyűjtöttek össze a
kanizsai iskolások és óvodások.
Az akció április harmincadikán
zárult.
– Nagykanizsán három iskola
és tíz óvoda vett részt az akcióban
– mondta el lapunknak Baka
Éva, az IKSZ Egyesülés
ügyvezető igazgatója. – Nagyon
ügyesek a gyerekek, akad olyan
óvoda, amelynek ovisai egy hónap
alatt csaknem százhatvanhét
kilogrammnyi italos kartont
gyűjtöttek össze. A mai akciónk
ünnep utáni takarításnak is felfogható,
amikor lényegében az
ünnepek alatt megüresedett italos
dobozokat gyűjtjük össze,
hogy azok már ne kerüljenek ki
a gyűjtőedényekbe. Érdekes,
hogy az akció kezdete óta eltelt
időszakban érezhetően több italos
karton került ki a gyűjtőszigetekbe,
mint korábban. Úgy
tűnik, a gyerekek sikeresen adják
át a szemléletet a szülőknek.
S hogy ki lett a Doboz Nap
legjobbja? Tóth Zsigmond, a Bolyai
János Általános Iskola 3/A
osztályos tanulója négyszázharminc
darab dobozt gyűjtött össze,
így ő egy MP3-lejátszóval térhetett
haza.
Horváth Attila
Ároktisztítás Szabadhegyen
Pótpapa neveli az árva baglyokat
Tejet hordtak a berni pásztorok
A Csónakázó-tónál került sor
a berni pásztorkutyák hatodik alkalommal
megrendezett találkozójára,
a Berner Sennenhund
Klub regionális szervezete szervezésében.
– Minden évben összejövünk
egy találkozón, hogy tapasztalatokat
cseréljünk, s megmutassuk
egymásnak a kutyusainkat –
mondta Szarka Sándor, a rendezvény
egyik szervezője. – A rendezvényünk
nem verseny, hanem
találkozó, ezért kifejezetten igyekszünk
is kerülni az éles versenyhelyzeteket.
Játékos feladatokat
kell megoldaniuk a kutyáknak,
kocsit kell húzniuk, futniuk kell,
no és persze tanúbizonyságot kell
tenniük az engedelmességükről is.
Szarka Sándor elmondta még:
gyakran összetévesztik a berni
pásztorkutyákat a filmekből ismert,
nyakában hordócskával meredek
sziklákon fel-feltűnő svájci
hegyi mentő kutyával, ami azonban
nem a berni, hanem a bernáthegyi.
Az igaz, hogy a pásztorkutya
is Svájcból származik, itt
azonban a paraszti udvarok lakója
volt, őrizte a területet, s a tejszállításra
használt kis kocsikat húzta.
Szarka Sándor és kollégája,
Varga Zsolt is hozott kutyust a seregszemlére,
az öt hónapos Xander’s
Hill Ivory a találkozón „A
találkozó legszebb kutyája” és a
„Közönségkedvenc” kategóriában
is az előkelő harmadik helyet
szerezte meg.
H.A.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Horváth Attila
2007. május 10. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Jókedvűen kezdje a napot. Ha ennek
ellenére sem úgy történnek a dolgai,
mint szeretné, ne csüggedjen el. Aludjon
rá egyet, és kezdje újra. Ha egyedül
él, a hétvégét szánja ismerkedésre.
A hétvégén a Merkúr kihátrál a Bika
jegyéből. Ez jó hatással lehet önre. Ha
megfontolja a lépéseit, akár nagy fába is
vághatja a fejszéjét. Terve hosszú távon
sikerülni fog.
Ahéten még kihasználhatja a Vénusz kedvező
hatásait. Számíthat emberi kapcsolataira
is. Nyitottá válik új ismeretek befogadására,
de ne feledkezzen meg a párjáról
sem, az ő jelenléte is biztonságot ad.
A Vénusz ezekben a napokban eléri a
Rák jegyet. Ez határozott, megfontolt
döntések meghozatalára készteti érzelmi
életében is. Ha szingli, változtatnia kellene
ezen is.
A csillagok állása segítheti, hogy megtalálja
a harmóniát környezetében. Bár ingadozó
a hangulata, igyekezzen észrevenni
a jót a külvilágban. Tervezzen
utazást, kirándulásokat a nyárra.
Érdemes lenne néhány régi szokását
újakra felcserélni. Az anyagiakat illetően
pozitív változásokra számíthat, de tartalékoljon
a váratlan helyzetekre. Hívja
hosszú sétára, beszélgetésre a párját.
A napfény jót tesz szellemi aktivitásának.
Kortyolgasson mértéktelenül a májusi
esték édes illatából. A kommunikációs
készsége nem hagyja nyugodni ezen
a héten, tobzódik a tennivalókban.
Pénzügyei jól alakulnak, ezzel együtt nőhet
aktivitása a költekezés terén is. Érzelmi
életében sincs gond, párjával stabil a
kapcsolata. Aki az egyedül élők szomorú
sorsát tengeti, járjon többet társaságba.
Pihenjen, lazítson, gyűjtsön erőt a természetben
és ismét kiegyensúlyozott lesz az
élete. Így könnyebben tud nemet mondani,
ha a helyzet úgy kívánja. Ha szingli,
hétvégére szervezzen házibulit.
A Hold a héten az ön jegyében jár.
Szüksége lehet energiagyűjtésre, ha sikeresen
akarja venni a feladatokat. Ha
magányos, szabadidejét ne töltse otthon
a négy fal között.
Kellemes hét ígérkezik, de nem árt, ha
több időt szán családjára. Céljai eléréséhez
határozottságra, magabiztosságra van
szüksége. Ha még nincs párja, szervezzen
romantikus estéket, és hívjon ismerősöket.
A hét végén a Hold a Halak jegyében jár.
Kibontakoztathatja előnyös képességeit.
Nagy lendülettel veti bele magát a munkába,
szerettei is alig tudják pihenésre
ösztönözni. Meg lesz az eredménye.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
IX.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
VEGYES
ÁLLÁS
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
14 Kanizsa – Apró 2007. május 10. INGATLAN
Nk-án a Bősze Kálmán közben
(Olaj telep) 216 m2-es építési telek
12.000 Ft/m2 irányáron eladó. Érd.:
70/3655-134 (6032K)
Nk-án nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető tetőtérrel,
kerttel, garázzsal, pincével eladó.
Kisebb lakást beszámítok. Érd.:
20/9616-404 (6008K)
41 m2-es (szoba, konyha, fürdőszoba)
komfortos, önkormányzati tulajdonú
lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 20/455-1236 (6009K)
Nk-án a Kaposvári út mellett panorámás,
973 m2-es, közművesített zártkerti
telek eladó. Irányár: 1.900.000
Ft. Tel.: 30/391-2011 (6027K)
Kazanlak krt.-on 4. emeleti, kétszobás,
központi fűtéses lakás sürgősen,
reális áron eladó, esetleg kisebbre
cserélhető. Érd.: 20/490-6066
(6028K)
Deák tér 10.-ben tetőtéri, azonnal
beköltözhető, új, 46 m2-es + galériás,
turbókazános lakás 9,99 millió
Ft-ért eladó. Érd.: 30/901-9013
(6029K)
Pogányszentpéteren 125 m2-es (38
éves) kertes ház (műhely, istálló, pajta,
ólak) 4212 m2 gyümölcsössel, olcsón
eladó. Víz, villany, gáz van
(szoc.pol. szóba jöhet) Érd.: este a
93/315-668 számon. (6035K)
Kendlimajorban kétszobás parasztház
500 négyszögöl telekkel eladó.
Érd.: 20/5195-305 (6039K)
A keleti városrészben kétszobás
lakás olcsón kiadó. Érd.: 20/256-4864
(6030K)
Teleki utca elején kétszobás lakás
albérletbe kiadó. Érd.: 93/324-789,
20/313-4565 (6036K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Lakókocsik is érdekelnek. Ugyanitt
használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)
Építési vállalkozó kőműves, ács,
tetőfedési és szigetelési munkákat,
régi házak felújítását, lépcsőházak
burkolását, festését vállalja. Érdeklődni:
70/503-9407, 30/639-8825
(5999K)
Vállalkozók, társaságok könyvelését,
magánszemélyek adóbevallását
nagy gyakorlattal vállaljuk. Balaskó
Gyöngyi adótanácsadó 20/4500-827,
93/310-154 (6037K)
A nk-i Keleti Étterembe gyakorlott
felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót
éves állásra felveszünk. Érd.: 20/482-
4545 (6031K)
Kanizsa Plázában lévő ruhaüzletbe
szakképzett eladót felveszek. Jelentkezni
a 20/9311-283-as telefonszámon
lehet. (6034K)
170 literes prés újszerű állapotban eladó.
Érd.: 30/448-6072
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, stb. Érd.:
20/555-3014 (6005K)
Négerbarna, három égős, alig
használt gáztűzhely, valamint gyűjtőnek:
1920-ban gyártott SINGER varrógép
szép mintázatú öntöttvas lábazattal
eladó. Érd.: este a 93/315-668
(6038K)
Fuji Finepix S3000 ezüstszínű
digitális fényképezőgép, 3,2
megapixel felbontású, 6x optikai
és 12x digitális zoommal, 4 db akkuval,
USB kábellel, szoftverrel,
memóriakártyával eladó. Ára:
30.000 Ft. Érd.: 30/9932-534
(6024K)
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468 􀂊 e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Május 16. 10 és 14 óra
"Szél hozott, szél visz el …"
A nagyatádi Galagonya Együttes
műsora – Halász Judit népszerű
dalaiból. Belépődíj: 350 Ft
Helyszín: Medgyaszay Ház
Május 18. 19 óra
MARGARETA MELZ ÉS
GRACZAATTILA
(Trekanten, Svédország)
KONCERTJE
Belépődíj: 500 Ft
Május 18. 11 óra
KIÁLLÍTÁS LENGYEL
ZSÜLIETT MUNKÁIBÓL
A HSMK és a HYÁNY Galéria
közös rendezvénye. Megnyitja:
Bántó Zsuzsanna
Megtekinthető: június 7-éig
Helyszín: Medgyaszay Ház
Május 18. 18 óra
MÁJUSI ZSONGÁS – szabadtéri
koncert a Medgyaszay Ház
melletti téren
NÉMETH RENÁTADALESTJE
Belépődíj: nincs
Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
mechanikai műszerész szakirányú 80.000 – 85.000 Ft
elektroműszerész szakirányú 95.000 – 100.000 Ft
autóvillamossági szerelő szakirányú 95.000 – 100.000 Ft
hegesztő szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
esztergályos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
festő-mázoló szakirányú megegyezés szerint
pizzaszakács szakirányú 65.500 – 70.000 Ft
konyhai kisegítő 8. általános 65.500 Ft
éttermi dolgozó szakirányú 65.500 Ft
tehergépkocsi vezető szakirányú megegyezés szerint
tehergépkocsi vezető (nemzetközi) szakirányú megegyezés szerint
rakodó szairányú 100.000 – 110.000 Ft
faipari ügyintéző /német nyelv/ szakirányú 100.000 – 150.000 Ft
gépészmérnök főiskola megegyezés szerint
villamosmérnök főiskola megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő megváltozott: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
900 m2-es belvárosi, közművesített
telek kiadó vagy eladó.
Érd.: 30/481-2323
HIRDESSEN
A KANIZSÁBAN!
Fontos lépést tett a megyei bajnokság
I. osztályának első helyéért
az NTE 1866 MÁV labdarúgócsapata.
A tavaszi szezon elején
még Zalalövő ellen nyert Burucz
Barna góljával idegenben, s őrizte
meg négy pontos előnyét Teskánd
előtt. Egyes információk szerint
még a januári horvátországi teremtornán
felkeltette a Dinamo
Zagreb érdeklődését Nagy Tamás,
az NTE egyik reménysége. Afiatal
labdarúgó elsősorban az U17-es
csapatban bizonyít rendszeresen.
P.L.
Az OBI/B férfi vizilabda bajnokság
9-16.helyéért vívott rájátszásában
kétszer egymás után
Egerben küzdött a bajnoki pontokért
a CWG-KANIZSA legénysége.
Az első mérkőzést a kezdeti
fellángolás után simán vesztették
el a vendégek, a másodikat viszont
– tanulva az előző hibáiból
– megnyerték a kanizsaiak.
EGRI VSC – CWG-KANIZSA
17 – 12 (1-4, 3-2, 7-3, 6-3) (A kanizsai
gólszerzők: Kéri 6, Fábry 2,
Szabó G. 2, Dankó 1, Borbély 1.)
CWG-KANIZSA – EGRI VSC 16
– 10 (6-0, 4-2, 3-4, 3-4) (Akanizsai gólszerzők:
Szabó G. 4, Borbély 4, Kéri 3,
Karácsony T. 2, Szili 2, Dankó 1.)
Az egri kettős meccset követően
hazai közönség előtt is bemutatkozott
a kanizsai együttes, ellenfele
a BWT-BÁNKI VSE csapata
volt. A CWG-KANIZSA a
vezetést mindvégig kézben tartva,
végül biztosan nyerte a meccset.
CWG-KANIZSA – BWTBÁNKI
VSE 19 – 12 (4-1, 6-3, 4-
3, 5-5) (A kanizsai gólszerzők:
Kéri 6, Fábry 5, Szabó G. 4, Borbély
2, Karácsony T. 2.)
P.L.
Ahogy az utóbbi években a magyar
női és férfi kézilabda-válogatott,
úgy lassan a labdarúgó U20-
as nemzeti csapat is a dél-zalai várost
tekintheti egyik bázisának.
Legalábbis hétfőtől szerda délig
Nagykanizsán rendezkedett be és
az Olajbányász-stadionban is
edzett a csapat a szerdai Horvátország
elleni Alpok-Adria Kupa
mérkőzésre hangolódván. A zágrábi
összecsapás a múlt év májusi,
nagykanizsai meccs visszavágója
is volt egyben, melyet akkor a magyarok
nyertek 3-0-ra. Abban az
időszakban Várhidi Péter jelenlegi
szövetségi kapitány érkezett a gárdával
edzőként, jelenleg pedig
Róth Antal tölti be a szövetségi
edző posztját a válogatott mellett.
Természetesen nem maradhatott
el a Nagykanizsai UFC növendékeinek
aláírás-vadászata
sem a tréningek után, s minő véletlen,
a legtöbben Laczkó Zsoltot,
a Ferencváros labdarúgóját
rohamozták meg a Bányász-pályán.
Így, ha a kicsik edzése késett
is valamennyit, remélhetőleg
a megszerzett autogramok kárpótolták
őket.
Zárásként annyit, az Alpok-Adria
sorozat ugyan valamelyest eltörpül
a korosztályos Eb-selejtezők
mellett, azt mégis kellemes érzés
konstatálni, hogy a versengésben
a magyar válogatott élen áll,
megelőzve a horvátokat, olaszokat,
szlovéneket és szlovákokat.
P.L.
Lehet-e fokozni az izgalmakat,
ez volt a kérdés az Aquaprofit N.
Tungsram SK sakkozói számára
az első osztályú csapatbajnokság
utolsó előtti fordulója előtt. Az ellenfél
sem volt akármilyen szintű,
hiszen az ASE Paks mindig és
minden gárda számára kellemetlen
ellenfél, magyarul (szerfölött)
jó mestereket tudnak asztalhoz
ültetni. A továbbiakban azonban
lássuk Papp Nándor kanizsai csapatvezető
véleményét, melyből
kiderülhet, milyen hangulat uralkodik
a Tungsram soraiban:
– Mit mondhatnék? Talán, hogy
elképesztő teljesítményt nyújtottunk
a tolnaiak ellen. 7,5:4,5
arányban nyerni ellenük valóban
szenzációs dolog, főleg olyan kiélezett
helyzetben, mint amilyenben
most mi vagyunk! Ehhez nagyon
jó játék, no és valamennyi
szerencse is kellett, de ez már kijárt
nekünk, úgy érzem. Ha ehhez
hozzáteszem, hogy fél pontos előnyünk
kettőre nőtt a nagy rivális
egerszegiek előtt, azt hiszem, nem
kell semmit magyaráznom.
– Másfél hét múlva valóban
szállodába költöznek?
– Igen, egy fővárosi hotel ad
otthont a csapatbajnokság utolsó
fordulójának, tehát valamennyi
együttes ott ül asztalhoz. Ellazulásról
persze, szó sem lehet, legalábbis
a Vasas elleni partik erejéig.
Hogy aztán utána mi következik?
Nos, azt még magam sem
merem megfogalmazni…
Segítünk, a bajnoki cím a tét,
de elkiabálni semmit nem szabad,
pontosabban nem érdemes. A lényeg:
május 20., Budapest,
Aquaprofit N. Tungsram – Vasas
párosítás. Egy nagyon nehéz
meccs, ami ha nem is egy Holdra
szállással ér fel, de ettől még igaz
rá: lehet, hogy kis lépés a sakk
globális világában, de nagy lépés
(mattokkal) a kanizsai sakk történetében…
Polgár László
2007. május 10. Kanizsa – Sport 15
Kispuskások:
Döntés egymás
között
Hazai verseny
bronzokkal
Ismét Kanizsán jártak
Fővárosba az aranyért
Két győzelem, egy vereség
A Nagykanizsán megrendezésre
került serdülő lány és fiú kardozók
versenyén az előbbiek mezőnyében
Mátyás Szabina (NTE 1866),
míg a fiúk versengésében Kancsár
Bálint (NTE 1866) végzett a harmadik
helyen. Egy helyszínnel arrébb,
Veszprémben a nyílt újonc
vívó országos és vidékbajnokságon
a kardozóknál Erdős Gergely
(Batthyány) lett 2007. év újonc vidékbajnoka,
míg Somoskőy Péter
bronzérmet szerzett.
P.L.
A Nagykanizsai Polgári Sportlövész
Egylet lövészei a Keszthelyen
megrendezett Dunántúli Regionális
Kupa 1. fordulóján remek
eredményt értek el. A nyitófordulóban
a sportpisztolyosok 20 lövéses
számában Kun László végzett
az első helyen 192 körrel, a serdülő
lányok légpuskás (20 lövéses)
mezőnyében pedig Racskó Tímea
állhatott a dobogó tetejére 163 körös
teljesítményével. A felnőtt kispuskások
(30 lövés) kategóriájában
a kanizsai Horváth Károly elsőként
287 kört teljesített, hasonlóan
a végül harmadik Szobolics
Jánoshoz, akik között az utolsó
sorozat eredménye döntött.
P.L.
Egy lépéssel
közelebb
A rendezvényeken fellépnek a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola növendékei
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola valamint az Aranymetszés
Alapítvány meghívja Önt az ARANYMETSZÉS MűVÉSZETI NAPOK rendezvény
sorozatára. A program 2007. május 10-11-12-én kerül megrendezésre.
A KÉPZőMűVÉSZET
NAPJA
2007. május 10. 14.30 óra
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola Hangversenyterme.
A képzőművészeti pályázat
díjkiosztója, kiállításmegnyitó.
17 óra
Quattro Mobili Bútoráruház
(Ady E. u. 45.) A képző- és iparművészet
tanszak kiállításának
megnyitója.
A ZENE NAPJA
2007. május 11. 17 óra
Általános Iskola, Kiskanizsa
Néprajzi találkozó.
18 óra
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola
Hangversenyterme (Sugár u. 18.)
Klasszikus- és népzenei koncert.
ATÁNC NAPJA
2007. május 12. 16 óra
Cserháti Sándor
Szakközépiskola tornacsarnoka
Néptánc
Társastánc
Moderntánc
Balett
PROGRAMOK
MEGHÍVÓ
16 Kanizsa – Világhír 2007. május 10.
Világszínvonalú jazzmuzsika
szólt május harmadikán a Móricz
Zsigmond Művelődési Házban.
Lemezbemutató koncert részese
lehetett a nagyérdemű közönség,
ugyanis a napokban jelent
meg a Sheppard & Ferrante &
Genus & Németh Qwartett lemeze.
A koncert szünetében az
együttes dobosával, Németh Ferenccel
beszélgettünk.
– Zalacsányból indult el a világot
jelentő deszkák felé. Milyen
volt az út Amerikáig?
– Nagyon nehéz, hosszú, és bizony
rögös is. Sok munka, gyakorlás
és tapasztalatszerzés van
mögötte. Győrben kezdtem zenei
tanulmányaimat a Zeneművészeti
Szakközépiskolában, azután Budapesten
folytattam a főiskolán.
A főiskola elvégzése után költöztem
Bostonba, ahol három évig
éltem. Ezt követően két évig Los
Angelesben laktam, és most négy
éve New Yorkban. Nem csak zeneileg,
hanem emberileg is nehéz
próbáknak voltam kitéve. Hátra
kellett hagyni a családot a céljaim
érdekében. Ez különösen nagy
tehertétel volt. Mára eljutottam
odáig, hogy négy, öt alkalommal
itthon vagyok a szüleimmel, a
családommal. Kárpótol az, hogy
olyan zenét játszok, amilyet szeretek,
olyan emberekkel zenélek,
akiket nagyra tartok.
– Hogyan indult az amerikai
pályafutása?
– Egy trióval kezdtem, Lionel
Loueke-l, és Massimo Biolcatival.
Velük itthon is koncerteztem.
Ezt követően a lemezünket már
két szaxofonossal, Mark Turnerrel
és Chris Cheek-el vettük fel.
Ezen a lemezen John Patitucci
bőgőzik, Aaron Parks zongorázik.
A lemezt követően most már többféle
formációkban játszom.
– A jelenlegi formáció mióta
létezik?
– Ebben a felállásban gyakorlatilag
néhány napja Győrben
mutatkoztunk be május elsején. A
jazzben ritkák a hosszú életű zenekarok,
itt szinte mindenki játszik
mindenkivel. Gyakran csak
egy turnéra, egyetlen lemezre áll
össze egy csapat. A jelenlegi zenekarból,
már mindenkivel játszottam
külön, némelyikükkel
több évet is, de így egyszerre még
csak most sikerült.
– Hétvégén Budapesten lesz
koncert, hogyan tovább?
– Olaszországban folytatjuk a
koncertezést egy nemzetközi fesztiválon.
Fellépünk Torinóban, Milánóban,
Veronában és még más városokban
is. Ez egy egyhetes turné lesz, aztán
utazunk vissza New Yorkba.
– Amerikában milyen gyakorisággal
lépnek fel?
– Korábban húsz-huszonöt koncertem
volt havonta, manapság
már nem vállalok ennyit. A jelenlegi
tíz-tizenöt buli éppen elég, főleg
úgy, hogy az általam is nagyra
tartott zenészekkel játszom. Remélem
nem tűnik szerénytelenségnek,
csak jó zenészekkel játszom, jó helyeken,
színvonalas zenét.
– Nagyon sok neves zenésszel
játszott együtt, kikkel szeretne
még fellépni, esetleg lemezfelvételt
készíteni?
– Bár Herbie Hancockkal már játszottam,
de még nagyon szeretnék vele
együtt zenélni. Az igazán nagyok
közül Wayne Shorterrel már lemezt is
készítettem, remélem még összehoz
vele a sorsom. Ki ne hagyjam Charles
Lloyd-ot, aki nagy kedvencem. Természetesen
a fiatalabb generációban is
rengeteg tehetség, világklasszis van.
– Számos fiatal, tehetséges hazai
jazz-zenész külföldön építi a
karrierjét, mi lehet ennek az oka?
– Magyarországon nincsenek
meg a kitöréshez szükséges anyagi
feltételek, de a lehetőségekkel is
hadilábon állunk. Kint egész mások
a lemezfelvételi, a koncertezési
lehetőségek. Lényegesen több a
zenész, így a zenekar is. Rövidre
zárva egészen mások a léptékek.
Aki itthon marad, többnyire a hazai
piacra van utalva. Aki ennél
többre vágyik, az előtt tőlünk nyugatabbra
nyílik ki a világ.
Czene Csaba
Zalacsánytól New Yorkig
A nagy sikerű koncert után a
nézőkben joggal fogalmazódott
meg a kérdés, miért nem kapott
nagyobb publicitást egy világhíres
zenész kanizsai fellépése?
Németh Ferenc ugyanis huszonhat
jegyzett CD birtokosa,
amelyeket talán szerénységből
általa meg sem említett világsztárok
közreműködésével vett
fel. A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával szinte ingyen
látogatható koncertre így csak
80-100 néző volt kíváncsi. Elgondolkodtató...
Csó-Fu-Tó
nap
2007. május 13.
Az Olajipari Természetbarát
Egyesület és a Nagykanizsai Természetbarát
Bizottság családi futónapot
rendez a nagykanizsai
Csónakázó-tónál. Táv: 10 km.
Rajt: 9 órától folyamatosan. Nevezés
a helyszínen 8.30-tól, nevezési
díj nincs! Indulhat bárki,
nemre és korra való tekintet nélkül.
Amatőr és profi futók jelentkezését
egyaránt várják. Lehet
futni, szaladni, rohanni, kocogni,
menni, sétálni, gyalogolni, bandukolni,
ballagni, botorkálni, sőt
még vánszorogni is! A lényeges
csak az, hogy mindenki teljesítse
a távot és jól érezze magát. Valamennyi
résztvevő emléklapot kap.
Nem nősülök
A Városi Színházban, a nagykanizsai
új Thália-templomban nyolcvan
évvel ezelőtt, 1927. májusában mutatta
be a Pécsi Nemzeti Színház,
Szenes Béla: Nem nősülök című vígjátékát,
Fodor Oszkár igazgató rendezésében.
AHonvéd Kaszinó Színjátszó
Körének vezetője ugyanezt a darabot
vette fel idei műsortervébe. –
Némi leporolás után az 1910-es évek
elején játszódó darab egy úri kaszinóba
viszi el a közönséget. Az ott éldegélő
embereket a meggazdagodás,
a nők, az éjszakai élet foglalkoztatja
elsősorban. Magda az egyedüli kivétel,
aki mikszáthi humorral leleplezi
az emberek dologtalan életét és
szembe áll velük. Becsületes emberekkel
szeretne találkozni. Két emberben
meg is találja, a sportemberben
Andrászkyban, és közeli rokonában,
a Báróné személyében, aki igaz, hogy
arisztokrata, de mai gondolkodású
hölgy. Sok gondolat átültethető a mai
korra is – összegezte a rendező Dr.
Dobó László.
A jubileumi előadás legfiatalabb
színésze a tíz éves Hevesi iskolás
és fiúszerepet játszó Tollár
Florentina. A legidősebb pedig a
tizennyolc éves mezős gimnazista,
Miksó Péter. A társulat vándorszínészi
küldetést is teljesít,
megpróbálják a falvak népét is
megmozgatni. Hat településről
várnak választ a levelükre. Egyelőre
Liszóból és Miklósfáról jelezték,
hogy szívesen látják őket.
A kétórás szalon vígjátékot
bemutatták az egykori Városi
Színházban, a közelmúltban felújított
Medgyaszay Házban, és
három előadáson a Honvéd Kaszinóban.
Bakonyi Erzsébet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
XIX. évfolyam 20. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. május 17. Kanizsa
Fotó: Horváth Attila
Nagy-Britannia magyarországi
nagykövete John Nichols, Marton
István polgármesterrel és Cseresnyés
Péter alpolgármesterrel tárgyalt.
– Látogatásom célja, hogy feltérképezzem
a térség adottságait,
a perspektívákat, a gazdasági
együttműködés lehetőségeit. A
polgármester úrral arról tárgyaltunk,
hogy miképpen lehetne növelni
a régióban a brit befektetések
arányát, de szó esett arról is,
hogy milyenek a perspektívák a
megújuló energia-hasznosítás terén,
hiszen Nagy-Britanniának
fontos a klímaváltozás problémaköre.
Vannak terveink arra, hogy
szorosabb együttműködést alakítsunk
ki a fiatalabb uniós tagállamokkal,
így Magyarországgal is.
A nagykövet elmondta, a brit befektetők
viszonylag későn, a kilencvenes
évek közepén jelentek
meg Magyarországon, azonban sajnos,
a realizálódott befektetések
sem az ipar, hanem a szolgáltatások
területén jöttek létre. A brit nagykövet
szerint befektetési szempontból
az is fontos kérdés, hogy az adott
régióban a termelő, a szolgáltató,
vagy a tudásalapú gazdaság fejlesztése
kap-e nagyobb hangsúlyt.
Érdeklődő
angolok
Súlyos gazdasági visszaélésre
derült fény a Dél-zalai Víz- és
Csatornamű ZRt-nél.
– Egészen mostanáig érthetetlen
volt számunkra, hogy a szocialisták
miért gördítenek mindenáron akadályt
a városvezetés Vízművel kapcsolatos
tervei elé. Mára kiderült,
felháborodásuk oka egy megbízási
szerződés. A kanizsai MSZP-elnök
vállalkozása révén évek óta, pályáztatás
nélkül, több tíz millió forintot
vesz fel évente a cégtől takarítás
címén. Hangsúlyozzuk,
Böröcz úr tulajdonostársaival pályáztatás
nélkül kap nagy összegű
szerződést a cégtől. Ezért felszólítjuk
– mondta Szőlősi Márta és Fertig
István a Fidesz lapzártánkkor
tartott sajtótájékoztatóján – Valljon
színt, igaz-e, hogy az első megbízásának
kelte óta nem pályáztatták
meg a cége által végzett munkát.
Ma már világos az MSZP, az
SZDSZ és az MSZDP lejárató hadjárata,
addig szeretnének ügyeskedni,
vádaskodni, amíg el nem
érik, hogy számukra kedvező módon
alakuljon a vezérigazgató személyéről
szóló döntés. Számukra
ugyanis az a kedvező, ha továbbra
is évi több tíz millióért takaríthat az
MSZP elnök cége a Vízműnél. Milyen
jó is lenne, ha a baloldali trió
máskor, például a város érdekében
tudnának felmutatni ilyen példás
összefogást! Látható, a szocialisták
minden eszközzel megpróbálják hátráltatni
– most épp egy mondvacsinált
pályáztatás ötletével – azt a folyamatot,
ami véget vethetne az ilyen
és ehhez hasonló visszaéléseknek a
Vízműnél. A fentiek miatt sajnos azt
kell mondanunk, hogy aki ebben a
helyzetben a megoldást késleltető,
időhúzó pályáztatást akar kierőszakolni,
az a szocialista mutyizás
malmára hajtja a vizet. Aki pedig
mielőbb változást szeretne a Vízmű
életében, az a tisztességes gazdálkodásra
és a vízdíjak kordában tartására
szavaz.
Véleményük szerint most az
elsődleges feladat, hogy minél
előbb megszűnjenek a visszaélések
a cégnél. Ennek véget
kell vetni, hiszen mint mondták,
aki ebben a helyzetben a pályáztatásra
szavaz, az a szocialisták
elnökének további, közel
két milliós havi apanázsát támogatja.
– Nincs vesztegetni való időnk
a jelenlegi helyzetben, minden
elodázott nap, hét, hónap újabb
milliók elvesztését jelenti. Mára
tehát egyértelműen világossá
vált, hogy azért akarnak a szocialisták
pályázatot a vezető személyét
illetően, mert félnek, hogy vége
a mutyizásnak. Félnek, hogy
egy tisztességes ember kerül a
cég élére, aki rajta tartja a szemét
a köz vagyonán.
Tiszta vizet a pohárba!
FIDESZ:
DÉLZALAI
VÍZ- ÉS CSATORNAMű ZRT.
1916
KÖSZÖNETAVÁROS NAPJA 2007. TÁMOGATÓINAK
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében köszönetünket
fejezzük ki a 2007. évi Város Napja támogatóinak. Felajánlásaikkal lehetővé
tették, hogy a város lakói méltó módon ünnepelhessék meg a Város Napját.
Kiemelt támogatók: ZÁÉV Zrt., Szabadics Zrt., Nilfisk-Advance Termelő
Kft, Saubermacher- Pannonia Kft., Kanizsa Centrum Invest Kft. Támogatók:
Drill-Trans Zrt., OBI Áruház, DKG-EAST Zrt., Volksbank Zrt., Drink System
Kft, Autó Kanizsa Kft., Mecsek Füszért Zrt, Ryno Kft., Zalaerdő Zrt.,
Baumeister Kft., Aquaprofit Rt., K&H Bank Rt. Médiatámogatók: Kanizsa
TV Kft., Kanizsa Rádió
Cseresnyés Péter, alpolgármester Marton István, polgármester
Dr. Kelemen Marcell jegyző
leváltásának körülményeivel
kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót
Molnár András, a Magyar
Szocialista Párt helyi szervezetének
alelnöke, valamint Tóth
László frakcióvezető. Molnár leszögezte,
a diktatúrát kedvelőknek
mindig útjában lesz a mindenkori
jegyző.
– A nyugdíjazást is beleértve, a
rendszerváltás utáni nyolcadik
jegyző következik a város életében.
Most már el kell gondolkodnunk
nekünk, kanizsaiaknak –
mondta Molnár András. – Három
éve sincs, hogy az MSZP kanizsai
szervezete a nyilvánosság előtt
védte meg az éppen aktuális jegyzőt
az akkor regnáló helyi hatalomtól.
Akkor azt mondtuk, a
mindenkori jegyzőt a jogbiztonság
és a jogfolytonosság letéteményesének
tekintjük, nem engedjük,
hogy a személye az adott
politikai többség által megkérdőjeleződhessen.
Akkor eredményes
volt a védelmünk, hiszen az önkormányzati
többség nem vállalhatta
a szembehelyezkedést az őt
2002-ben jelölő szervezettel.
Most ezt a Fidesz pár nap alatt
megtette, megakadályozni nem
állt módunkban, a jegyzőt pedig
megértjük, ugyanis véleményünk
szerint nem lehet úgy dolgozni,
hogy közben folyamatosan azt figyeli
a polgármester, az alpolgármester,
a képviselői többség,
hogy mikor, hol hibázik, mikor
következik be egy – az esetleg
rendkívüli felmondásra is okot
adó – tévedés. Az eset számunkra
ismét bebizonyította, a diktátoroknak,
a diktatúrát kedvelőknek,
a diktatórikus eszközökkel élő vezetőknek
mindig útban lesz a mindenkori
jegyző, mert úgy érzik,
hogy a kiteljesedésükben számukra
akadályt jelent a jog és annak
következetes képviselője – mondta
a szocialisták helyi szervezetének
alelnöke.
Molnár András azonban úgy
véli, a figyelemelterelés egyik
eszköze is lehet a jegyző személye
körül kialakult politikai vihar,
hiszen a Fidesz vezetői gondolhatják
úgy is, hogy a kórházi vezetők
brutális eltávolításáról, a
gazdasági társaságok és intézmények
vezetőcseréiről és az éppen
aktuális Vízművel kapcsolatos arroganciájáról
vonja el a polgárok
figyelmét.
H.A.
– A Fidesz a legutolsó közgyűlésen
törvénysértő módon azt a
Molnár Szabolcsot javasolta a
Dél-Zalai Víz- és Csatornamű
Vállalat Zrt. vezérigazgatói posztjára,
akiről a képviselő-testület
semmit nem tudhatott meg, mivel
a közgyűlésre meg sem hívták, s
az előterjesztés sem tartalmazott
semmilyen információt a jelölt
személyére vonatkozóan – hangsúlyozta
véleményét Röst János,
aki a fentiekkel némiképp ellentmondásba
kerülve, így folytatta: –
Úgy vélem, a jelöltnek sem kellő
szakmai, sem vezetői gyakorlata
nincs. A kinevezésre nem lehet
kellő indok, hogy a Fidesz-kampányban
dolgozott, s az sem, hogy
kiváló plakátragasztó volt. Ez
nem más, mint a pártközpont által
kinevezett politikai komiszár. Az
ügy egy gazdasági társaság politikai
megszállását jelenti – világított
rá az általa vélt fideszes
elképzelésre.
Röst János a történtek mögött a
Vízmű privatizációjának előkészítését
sejti, s véleménye szerint
ebbe az irányba mutat az idei
költségvetés is, amely száznegyvenmillió
forintot vont el a szolgáltatótól,
pontosabban a vízi
közmű-fejlesztéstől. Röst szerint
ezzel hosszabb távon ellehetetlenítik
a megfelelő szakmai munkát,
s erre hivatkozva könnyebben
privatizálható lesz a cég. Ez
azonban drasztikus díjemelést
vonhat maga után.
– Az SZDSZ aláírásgyűjtést indít,
ha a Fidesz nem vonja vissza
Molnár Szabolcs jelölését, s nem
írnak ki pályázatot a posztra –
mondta. – Hasonló lépést tervezünk
a privatizáció megakadályozása
érdekében is, amihez kérjük
a térség polgármestereinek, civil
szervezeteinek segítségét.
Röst János azon felvetésünkre,
hogy miért pont a magántőke híveként
ismert SZDSZ ellenzi a Vízmű
privatizációját, azt válaszolta,
úgy érzik, hogy jelenleg nem időszerű
a magántőke bevonása.
H.A.
Bogár Ferenc, a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt nagykanizsai
választmányi elnöke szerint
a választópolgárok nem tartják
Molnár Szabolcsot alkalmasnak
arra, hogy egy 260 fős munkahelyi
kollektívát irányítson. Összehangolja
nyolcvanöt település fogyasztóinak
igényét, s levezényelje
a közeljövőben induló több
milliárdos csatorna-projektet.
Bogár Ferenc megjegyezte azt
is, közismert, hogy a Fidesz 2,5-3
milliárd forintos hiánnyal küzd.
(Az említett összeg nem a Fidesz,
hanem a város költségvetésének
hiánya, amelyet az előző önkormányzatok
hagytak maguk után. –
a szerk.) Véleménye szerint felvetődik
a kérdés, elképzelhető, hogy
a párt a gazdasági intézmények
privatizálásával akarja feltölteni a
kasszát (városkasszát – a szerk.)?
Bíznak abban, hogy a tulajdonos
települések polgármesterei bojkottálják
a Fidesz Vízművel kapcsolatos
elképzeléseit.
H.A.
***
Noha szerkesztőségünk nem ismeri
az emberek véleményét,
annyi nyilvánvaló, hogy az ellenzék
bojkott-felhívása fölösleges
feszültséget szül a város és a kistelepülések
között. A jelenleg 454
Ft/m3-es vízdíj a környező polgármesterek
ellenállása esetén
városunkban jelentősen csökkene,
míg saját választóiknak, a
85 kistelepülésen drasztikus áremelést
okozna. – a szerk.
2 Kanizsa – Figyelemelterelés? 2007. május 17. Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 20/5195-325. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László Károly.
Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
MSZP: Politikai vihar
a jegyző körül
SZDSZ:
Aláírásgyűjtés
a Vízműért
MSZDP:
Bojkottáljanak
a polgármesterek
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS BESZÁMOLÓ
A 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGRőL
- kivonat-
A Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítványt 1992. decemberében
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította. A benyújtott
iratanyagok alapján a Bíróság Apk. 60.064/1992/19. számú végzésével az
alapítványt közhasznú szervezet jogállással nyilvántartásba vette 1998. október 16-
án. Az alapítvány bevételei és kiadásai a 2006. évben az alábbiak szerint alakultak:
Nyitó pénzkészlet összesen 2.686.928
Bevételek:
- kamat 32.841
Támogatások:
- önkormányzat 1.000.000
- szja 74.858
Bevételek összesen: 1.107.699
Kiadások:
- Csokonai szobor 37.500
- horváth-magyar szakmai együttm. 627.707
- köztéri padok 100.000
- közterületi infó táblák 998.400
- ünnepi díszvilágítás eszközei 1.098.960
- Interreg pályázat 21.625
- egyéb működési költség 86.649
Kiadások összesen: 2.994.216
Záró pénzkészlet összesen: 800.411
Az alapítvány 2006. évben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésétől
1.000.000 Ft költségvetési támogatást kapott a Csokonai mellszobor
elkészítéséhez, a tervezett köztéri fejlesztésekhez és a horvát-magyar szakmai
kapcsolat programjaihoz. Központi költségvetési szervektől, elkülönített
állami pénzalaptól, kisebbségi települési önkormányzattól, önkormányzatok
társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől
támogatást nem kapott. Az alapítvány vagyona pénzbeli vagyon. Mértéke a
számviteli beszámoló szerint 2006. évben a tervezett célok megvalósításával
csökkent. Az alapítvány kuratóriuma tevékenységéért juttatásokban, díjazásban
nem részesült.
Köszönjük a támogatóink 2006. évi segítségét, melyből befolyt összeget
Nagykanizsa Város környezetfejlesztése céljaira fordítottuk.
Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány Kuratóriuma
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Adószám: 19275172-1-20
A Rákóczi-szabadságharc 304.
évfordulója tiszteletére emléktáblát
avattatott a Rákóczi utca 1. szám
alatti ház falán a város önkormányzata,
a Nagykanizsai Városvédő
Egyesület és Móricz István nyugállományú
honvéd alezredes. Az ünnepség
dr. Horváth László tárogatójátékával
kezdődött. Ezt követően
Cserti Tibor, a Nagykanizsai Városvédő
Egyesület elnöke köszöntötte
a megjelenteket. Avatóbeszédében
Balogh László, az Oktatási
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
elnöke beszélt a Rákóczi-szabadságharc
jelentőségéről, amely a
bukás ellenére megakadályozta
Magyarország teljes beolvadását a
Habsburg-birodalomba, és rendi alkotmányunk
is életben maradt. Kiemelte,
a civil kezdeményezés jelezze
mindenki számára, hogy csak
a múlt megbecsülésével lehet megérdemelt
jövőnk.
Az emléktábla ötlete, az ötlet
elindítója, és jórészt kivitelezője
Móricz István nyugállományú
honvéd alezredestől származik, ő
készítette Rákóczi bronz portréját
is. Az emléktáblán az alábbi felirat
olvasható. II. Rákóczi Ferenc
(1676-1735). A Habsburgok híres
váraink nagy részét – köztük Kanizsa
várát is – leromboltatták.
Az erős, független állam kiépítéséért
harcoló fejedelemben az
utókor az önzetlen, a hazáért a
végsőkig kitartó embert tiszteli.
B.E.
2007. május 17. Kanizsa – Emlékeztünk 3
II. világháborús hőseinkre emlékeztünk
A második világháború áldozataira
emlékeztek a minap a Széchenyi
téri háborús emlékműnél.
– Nekünk, a még élőknek kötelességünk
fejet hajtani a háborúban
elesett hősi halottaink emléke
előtt – mondta az emlékműnél vitéz
Bodnár Attila, a nagykanizsai Honvéd
Hagyományőrző Egyesület elnöke.
– Összesen hetven millióan
harcoltak a háborúban, közülük tizenhét
millióan a harcmezőn lelték
halálukat. Nagykanizsa katonái is
ott voltak a második világháborúban,
Kárpátalján, Erdélyben és a
Délvidéken. A 9. Könnyű Hadosztály,
s azon belül a nagykanizsai
17. Gyalogezred 1942. április huszonkilencedikén
teljes létszámban
vonult a frontra. Tökéletesen helytálltak.
A tizenötezres egységből
alig háromezerhétszázan tértek haza.
Alig van Nagykanizsán olyan
család, amelynek közeli hozzátartozója
ne vett volna részt a második
világháborúban.
Ezt követően két piarista diák,
Alvégi György és Gőgös Adrienn
versét hallgatták meg az emlékezők,
majd Cseresnyés Péter alpolgármester
mondott beszédet.
– Május kilencedike, a Győzelem
Napja azt üzeni nekünk, hogy soha
többé háborút – hangsúlyozta. – E
napon meg kell emlékeznünk azokról
az áldozatokról, akiket méltatlanul
elfelejtettünk, akik a Hazáért
mentek harcba, s úgy haltak meg,
hogy nem tudták meg soha, a Hazát
nem ott kellett volna képviselni,
ahol ők voltak. Ez a manipuláció
tette lehetővé, hogy szinte nem lehetett
beszélni a második magyar
hadsereg világháborús szerepéről.
Ennek eredménye volt az, hogy a
magyar katonák nagy része hazatérte
után megbélyegzett lett, pusztán
mert egy hatalmi kör érdeke azt
kívánta. Ma már, hála a változásoknak,
sok mindent másként látunk.
Ezek az emberek hősök voltak.
Görcsi Frigyesné verse után a
megemlékezők elhelyezték koszorúikat,
virágaikat az emlékműnél.
Horváth Attila
Hevesi Sándor esztéta, író,
rendező, műfordító, színházigazgató
születésnapján évek óta
rendezvénysorozattal tiszteleg a
nevét viselő Hevesi Sándor Általános
Iskola és a Hevesi Sándor
Művelődési Központ. Hevesi
Sándor, 1873. május 3-án
született városunkban. A megemlékezés
koszorúzással kezdődött
a színigazgató Fő úton lévő
egykori szülőházának falán elhelyezett
emléktáblánál. A városnéző
sétán dr. Dobó László
vezetésével felkeresték a város
színházi emlékhelyeit. Az aznapi
program Szabó Liliana, volt
hevesis diák kiállításának megnyitójával
zárult a Medgyaszay
Házban. Az emléknap másnapi
folytatásaként az érdeklődők a
Hárman a padon című színművet
tekinthették meg a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház
előadásában. A rendezvény a
vers- és prózaíró pályázat eredményhirdetésével
fejeződött be.
Vers kategória: 5-6. osztály: II.
helyezett: Fuksz Kitti, III. helyezett:
Talabér Rebeka, Rozgonyi
Iskola. 7-8. osztály: 1. Vercz Dávid,
Bolyai Iskola. Próza kategória:
1-2. osztály: I. Kertész István,
II. Gergina Fruzsina, III.
Géczi Zsófia, Zrínyi Iskola. 3-4.
osztály: I. Lovkó Luca Bolyai Iskola.
II. Bíró Anikó, III. Horváth
Zsófia Rozgonyi Iskola. 5-6. osztály:
I. Bánfalvi Anna Rozgonyi
Iskola. II. Kuzma Kata Hevesi Iskola.
III. Scháb Bereniké Bolyai
Iskola.
B.E.
Hevesi
Emléknapok
Fotó: Horávth Attila
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Rákóczi
fejedelemre
emlékeztünk
Jogerőre emelkedett a zalaegerszegi
építéshatóság által az
országban egyedülálló módon
meghozott példaértékű határozat
az Erdész utca környéki lakók,
kontra Vodafone ügyben.
Ugyanis a hatóság a mobilcég
bázisállomás-építésre vonatkozó
engedélykérelmét elutasította, a
telefontársaság által benyújtott
fellebbezést pedig ugyancsak elutasította
a közigazgatási hivatal.
Így az építéshatóság döntése
jogerőre emelkedett, az évek óta
húzódó ügy pedig vélhetően
nyugvópontra jutott.
A Vodafone a Garay, illetve az
Erdész utcában is szeretett volna
elhelyezni mobiltelefon-bázisállomásokat,
azonban a szándék a
környéken élők tiltakozásával találkozott.
Az Erdész utcában egy
négy emeletes ház tetejére telepítették
volna a berendezést, s az
épületben élők különösebben
nem is tiltakoztak ez ellen, hiszen
hasonló esetekben a mobilcég
mindig megtalálta az ellentételezés
módját. A közelben lakók
azonban nem nyugodtak bele a
történtekbe, több száz aláírással
tiltakoztak a közelükbe építendő
bázisállomás ellen. Ám a Vodafone
hajthatatlan maradt, miközben
született egy helyi rendelet,
amely – szinte megelőlegezve az
építéshatóság mostani döntésétnem
járult hozzá a bázisállomás
elhelyezéséhez. Már csak azért
sem, mert az Erdész utcától pár
száz méterre kezdődik a műemléki
védettségű Maort-lakótelep,
amely tény ugyancsak korlátozza
a tájba ily módon beavatkozók
mozgásterét.
Közben az ügy átkerült a zalaegerszegi
polgármesteri hivatal
építéshatóságához, ugyanis –
mivel a szóban forgó épületben az
önkormányzat is ingatlantulajdonnal
bír – a kanizsai építéshatóság
elfogultságot jelentett be. A megyeszékhelyi
kollégák pedig a közelmúltban
elutasító határozatot
hoztak a Vodafone építési engedélykérelmével
kapcsolatban,
igaz, első fokon korábban hozzájárultak
a fejlesztéshez. A tiltakozó
lakók fellebbeztek, a másodfok
pedig visszautalta az első fokon
eljáró hatósághoz az ügyet, amely
most már– megfontolva a lakók
képviselőjének, Dr. Németh Péternek
a felvetéseit – nem járult
hozzá a kivitelezéshez. A határozat
az országban elsőként azt
mondta ki, hogy a mobilcég nem
helyezheti oda a berendezéseit,
ahova akarja, hanem figyelembe
kell vennie a szomszédjogi iránymutatásokat,
továbbá be kell tartania
a sorrendiséget. Tehát csakis
akkor helyezheti el a bázisállomást
az általa kiválasztott helyszínen,
ha az önkormányzat által kijelölt
helyszínek egyike sem felel
meg a feltételeknek. Természetesen
(?) a Vodafone fellebbezett a
határozat ellen, ezt azonban a Zala
Megyei Közigazgatási Hivatal
elutasította, így az első fokon született
határozat jogerőre emelkedett.
Dr. Németh Péter ettől azt
reméli, végre pont került egy
olyan ügy végére, amellyel kapcsolatban
azoktól sem kaptak meg
minden támogatást, akiknek ez hivatalból
kötelességük lett volna.
– Egyedülálló, hogy „saját lábon”
állva, magánemberként sikerült
érvényesítenünk az érdekeinket
– mondja. – Sok esetben
ugyanis azoktól sem kaptunk meg
minden segítséget, akiknek ez jogszabályban
előírt kötelezettségük
lett volna. Nagy segítséget kaptunk
azonban dr. Noll László ügyvédtől,
valamint olyan országos
jogi szervezetektől, amelyek hasonló
ügyekkel már korábban foglalkoztak.
Nehezen született meg a
győzelem, pedig a kérdés egyszerű:
ha nincs műszaki szükségszerűség,
mit keres a lakó övezetben
egy mobiltelefon bázisállomás?
Minden más információ csak a
félrevezetést szolgálja. Vagy mit
keres a lakóházban egy transzformátorállomás?
Hasonló jellegű
kérdés ez is. Felesleges egészségügyi
határértékekre hivatkozni,
hiszen ezek gumicsontok, ugyanis
ezeket az értékeket a szolgáltatók
igényeinek megfelelően alakították
ki, ráadásul az EU-ban elfogadott
számok a régi, szovjet mintájú
határértékek tízszeresét (!)
adják. Ez vajon orvos-biológiai
szempontok érvényesítését tükrözi,
vagy valamelyik beruházó lobbi
tevékenységét? Sőt, a határérték
a populáció átlagára vonatkoztatható,
az egyénre semmiképpen
sem, példa erre, hogy van, aki
allergiás a parlagfűre, más meg
szabadon jár-kel a parlagfűvel teli
táblában. Úgy érzem tehát,
gyakran a szolgáltatókkal közösen
vezetnek félre minket, s ha mi magunk
nem védjük meg az érdekeinket,
akkor azt helyettünk senki
nem fogja megtenni.
H.A.
A Ruget Magyarország Kft.-t
2002. végén alapította a kilencszáz
főt számláló, lyoni székhelyű
Ruget cégcsoport. A
Patrique Ruget tulajdonában lévő
vállalkozás lemez-, illetve
fémmegmunkálással foglalkozik.
A zalaegerszegi gyáregység
már régebb óta működik, a közép-
kelet európai gyáralapítás
célja egyértelműen a költséghatékonyság
növelése volt. Hazánkban
a Schneider Electricben
találtak partnerre, a megyeszékhelyen
is e cégtől vették
át az üzemet, a berendezéseket.
Az utóbbi időben annyira megnőtt
a kereslet a Ruget-termékek
iránt, hogy 2006. közepére
már kapacitása felső határait
feszegette a zalaegerszegi
gyár, ezért meg kellett kezdeni
az újabb üzem felépítésére alkalmas
helyszínek felkutatását.
A kutatás során más országok is
képbe kerültek, azonban a legkézenfekvőbb
megoldásként a
cég vezetői Nagykanizsa mellett
tették le a voksot.
– Az autópálya közelségéhez
nagy reményeket fűzünk, s viszonylag
jó a térség munkaerő
ellátottsága is – mondta lapunknak
Csapó Zoltán, a Ruget Magyarország
Kft. cégvezetője. –
Itt találtunk olyan ipari területet,
amely megfelelt a céljainknak,
bár voltak problémáink. Elsősorban
arra gondolok, hogy itt azt
is iparterületnek hívták, ahol
semmiféle közmű nincs. Nekünk
kellett kiépíteni a csatorna- és a
vízhálózatot, a teljes energiaellátást
mi oldottuk meg. Ezek
problémát jelentettek, ezért is
csúszott egy kicsit a beruházás.
Tavaly év végére azonban elkészült
az épület, s ez év első negyedében
a géptelepítések is
megtörténtek. Jelenleg harmincnyolc
fizikai és tizenöt szellemi
dolgozót foglalkoztatunk, immár
négy hónapja folyik a termelés.
A nagykanizsai üzemben mostanában
elosztószekrényekhez
kapcsolódó alkatrészeket gyártanak,
főleg Franciaországba szállítanak.
Csapó Zoltán azt mondja,
a piac bővülésével összesen
mintegy száz-százhúsz fő alkalmazására
nyílik lehetőség a közeljövőben.
Horváth Attila
4 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. május 17. Fotó: Horváth Attila
Százhúsz új munkahely
Termel a Ruget
A szakemberek képzésére sokat fordítanak, hiszen a munkavállalók
nem ismerik e területet
Négy hónapja termelnek a Ruget Magyarország Kft. új kanizsai
üzemében, ahol jelenleg ötvenhárom fő dolgozik. A piac bővülésével
körülbelül ugyanennyivel nőhet a foglalkoztatottak száma a
közeljövőben.
Lakossági győzelem a multicég ellen
Kanizsa 2007. május 17. – Levelek a garázsról 5
Sajnálatosan nem megszokott
módon vagyok kénytelen levelemet
kezdeni.
Tisztelt Polgármester Úr!
Fel kell hívnom a figyelmét,
hogy a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap
hasábjait ne a saját maga, és ne a
FIDESZ érdekeinek megfelelően
– szándékosan mind az újságot,
és azon keresztül mind a lakosságot
félretájékoztatva – „használni”.
Az említett újság – valószínűen
meglepődik Ön – nem az
Ön, és legkevésbé sem a FIDESZ
valóságot elferdítő véleményének
közlésére szolgáló sajtótermék.
Ön a valóságot nem közölte az
újságíróval a 2007.04.26-i szám
címlapján megjelenő mélygarázsépítésével
foglalkozó cikkben.
„Elfelejtette” közölni, hogy Ön
írt alá valamilyen jobboldali támogatással
egy szerződés módosítást
egy másik céggel a mélygarázs kivitelezésére.
„Elfelejtette” közölni,
hogy már nem azzal a céggel áll
jogviszonyban a város, akivel a korábbi
Önkormányzat kötött szerződést,
hanem az Ön és a FIDESZ által
választott és támogatott másik,
egy új gazdasági társasággal áll
fenn a jogviszony. Ez az Önök által
választott cég lenne köteles megépíteni
a mélygarázst. Ön és a FIDESZ
akkor járna el helyesen, ha
beismerné, hogy kellő körültekintés,
szakértelem hiányában, valamilyen
általam ismeretlen okból kötöttek
Önök szerződést az új céggel.
Természetesen ezen állítások, mint
Ön előtt is ismert teljes körűen bizonyíthatóak,
a még fellelhető iratok
alapján. Fontos lenne, ha a jövőben
a valót mondanák és cselekednék,
és a valóságnak megfelelő
tájékoztatásra használnák a város
lapját, és nem „FIDESZ-es rémhírterjesztésekre.”
Az a cég, mellyel
Önök szerződést kötöttek nem volt
ismert az előző önkormányzat előtt,
ezt a céget csak Önök ismerték.
Jobban örülnék, és talán több
hasznot is hozna a városunknak, ha
Ön és a FIDESZ az önök által –
többek között – okozott Erzsébet
téri káosz megoldására törekednének,
és az Önök által elmúlt önkormányzat
befeketítésére fordítják.
Elvárom, hogy a valóságnak
megfelelő tájékoztatással helyreigazítsa
a joggal kifogásolt cikket.
Kérem szíveskedjen részemre
megküldeni az alábbi iratokat:
– eredeti szerződés másolata,
– a módosított szerződés másolata,
– az Önök által lefolytatott
gazdasági, műszaki vizsgálat
eredményeiről készült iratok másolatai,
melyek az új gazdasági
társaság átvilágításáról, alkalmasságáról
tanúskodnak.
Másolat: Nagykanizsa MJ. Város
jegyzője
Nagykanizsa, 2007.04.28
Tisztelettel: Fodor Csaba,
önkormányzati képviselő
2007.04.28. napján kelt – és
2007.05.08. napján érkezett – levelében
foglaltakra vonatkozóan, tájékoztatom
a mélyparkolóval kapcsolatosan
megkötött szerződésekről,
annak ellenére, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzati
képviselőjeként az ide vonatkozó
iratok tartalmával, valamint a tényekkel
tisztában kellene lennie.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata (képviseletében
Litter Nándor) 2005. november 8.
napján területbérleti szerződést kötött
Segment Development Investment
& Consulting Company Limited
Magyarországi Képviseleti Irodával,
(képviseletében Dr. Körösfalvy
Ilona) az 1 hrsz.-ú Erzsébet
tér, az 1193. hrsz.-ú tér, mely természetben
a Kölcsey utca nyugati végén,
valamint a 1181/12. hrsz.-ú
Múzeum tér egyenként maximum
450 m2-es beépítetlen területeire.
Ezt követően újabb területbérleti
szerződés került megkötésre 2006.
06.13. napján Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata (képviseletében
Litter Nándor), valamint
Segment Development
Investment & Consulting Company
Limited Magyarországi Képviseleti
Iroda, (képviseletében Dr.
Körösfalvy Ilona) között. A fent hivatkozott
szerződés tárgya az 1
hrsz.-ú Erzsébet tér maximum 450
m2 – es beépítetlen terület.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlésének 2006. augusztus
29-i ülésén tárgyalta az automata
mélyparkoló építésével kapcsolatos
Területbérleti Szerződések
módosításával foglalkozó napirendet.
Az előterjesztés alapján „2006.
május 25. napján e-mailban a Segment
Ltd. tájékoztatta a hivatalunkat,
hogy a piacon betöltött szerepükre
tekintettel, valamennyi elérhetőségük
változatlanul hagyása
mellett – a TREVI Park kibővített
szakmai irányításával –, összes
munkatársukkal közösen 2006. június
1 – től TREVI SILO – Magyarország
néven Részvénytársaság
formában működnek tovább.
Körösfalvy Ilona vezérigazgató
immár a SILOPARKING HUNGARY
Zrt. AUTOMATIC CAR
PARKING SYSTEM 1023 Budapest,
Ürömi út. 30-32. megnevezésű
cég képviseletében értesítette
az önkormányzatot arról, hogy
mélygarázs építési programjuk
keretében tevékenységüket fenti
cég alatt – szerződéseik változatlanul
hagyása mellett – folytatják.
2006. augusztus 22. – én Körösfalvy
Ilona vezérigazgatóval immár
a SILOPARKING HUNGARY
Zrt. képviselőjével tartott személyes
megbeszélésen … kérték,
hogy a területbérleti szerződéseket
az Önkormányzat módosítsa.”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése a fentiekre tekintettel
2006. augusztus 29. napján soros
ülésén meghozta a 217/2006.
(VIII. 29.) számú határozatát.
Ezen határozat értelmében Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlése
tudomásul veszi, hogy a
SEGMENT DEVELOPMENT
INVESTMENT AND CONSULTING
COMPANY LIMITED Magyarországi
Kereskedelmi Képviseleti
Irodával megkötött területbérleti
szerződésekben a Területbérlő helyére
a SILOPARKING HUNGARY
Zrt. AUTOMATIC CAR
SYSTEM lépjen.
Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a fent nevezett területbérleti
szerződések módosító szerződéseit
aláírja, valamint a szerződésmódosítást
követően – szükség
esetén – az építési engedélyezéshez
szükséges tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozatot aláírja.
Ezen felhatalmazás alapján a területbérleti
szerződés módosítása
megtörtént 2006. december 05. napján.
Az időpont figyelembevételével
kétségtelen, hogy ekkor Nagykanizsa
Megyei Jogú Város képviseletében.
Én voltam jogosult aláírni a területbérleti
szerződés módosítását.
Nem köttetett „valamilyen jobboldali
támogatással egy szerződés
módosítást egy másik céggel a
mélygarázs kivitelezésére”. Véleményem
szerint a Fidesz és Én akkor
járunk el helyesen, ha ismét tájékoztatom
a Képviselő urat azon
tényekről, amelyekről képviselői
munkája során egyébként tudomást
szerzett. A fent kifejtettek alapján
látszik, hogy a területbérleti szerződés
módosítása az előző városvezetés
által meghozott Közgyűlési határozat
alapján történt, nem a Fidesz
vagy az általam választott
céggel, hanem az előző városvezetés
által a már többször hivatkozott
határozatban megjelölt céggel.
Sajnálattal értesültem róla, hogy
Ön ismeretlenként tünteti fel azon
okot, amely miatt a területbérleti
szerződések módosítása megkötésre
került, annál is inkább mert az
előző városvezetés munkájában
képviselőként Ön hatékonyan részt
vett. Tisztelettel megkérem Önt,
hogy a jövőben mielőtt tényként
állít valamit, szíveskedjen alaposan
tájékozódni az adott üggyel
kapcsolatosan, elkerülve egy
egyébként felesleges válaszadást.
Acég, amellyel Nagykanizsa Megyei
Jogú Város képviseletében eljárva
szerződés módosítást kötöttem
ismert volt a korábbi önkormányzat
előtt hiszen a felhatalmazást a szerződésmódosítás
megkötésére a
SILOPARKING HUNGARY Zrt.
AUTOMATIC CAR SYSTEM –
mel a már sokszor említett 217/2006
(VIII.29.) számú határozat adta meg,
melyet az Ön részvételével az előző
önkormányzat hozott.
Visszautasítom azon állítását miszerint
az Erzsébet téren lévő káoszt
– többek között – a Fidesz és
Én okoztam, arra tekintettel, hogy
a mai napig megkötött szerződéseket
az előző önkormányzat képviseletében
Litter Nándor írta alá. A
szerződésmódosítás aláírásakor Én
képviseltem az önkormányzatot, de
a határozatot mely megalapozta a
szerződésmódosítás megkötését, az
előző önkormányzat hozta.
Mellékelve megküldöm a két
területbérleti szerződés, a területbérleti
szerződés módosításának
1-1 másolati példányát, valamint
a 217/2006 (VIII.29.) számú közgyűlési
határozatot.
Nagykanizsa, 2007. május 14.
Marton István, polgármester
***
A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap
sem most, sem a jövőben nem kíván
semmilyen érdekek szócsöveként
működni. A mélygarázs
ügyében írott cikkeink abból az
egyszerű rácsodálkozásból adódtak,
hogy „Jé, itt van két gödör!”
A lassú munka, az alvállalkozók
felé ki nem fizetett számlák késztettek
arra, hogy a magunk eszközeivel
felhívjuk az illetékesek figyelmét,
valami nem stimmel az
építkezés körül. E megjegyzés ellenére
dr. Fodor Csabát továbbra
is az egyik legfelkészültebb képviselőnek
tartjuk. – a szerk.
Tisztelt
Polgármester Úr!
Tisztelt Cím!
Stúdiumok címmel, Szabó Gabriella kiállítása látható a kórház ötödik
emeleti galériájában. A Pécsi Művészeti Szakközépiskola harmadéves
tanulója Ambrus Márta tanárnő javaslatára jelentkezett a művészeti
iskolába. Kiállított képei: akvarellek, pasztellvázlatok, szénrajzok,
olajkísérletek. Festményeiben a meleg, lágy színeket, grafikáiban a
fehérek felvillanásait alkalmazza. Minden képéből árad a meghitt nőiesség,
emberi finomság. Szereti a természetet. Mint az a fiatalokra jellemző,
képein az egyensúly megteremtésére törekszik – mondta róla a
kiállítás kapcsán Lengyák István galériavezető pedagógus.
Strém Kálmán zeneszociológus,
hangversenyrendező, városunk
szülötte tiszteletére rendezendő
emléktábla-avatás és emlékkoncert
megrendezéséről tartott sajtótájékoztatót
a Magyar Haydn Társaság
és a Kanizsai Klasszikusok
Kulturális Közhasznú Egyesület a
Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalójában.
A sajtótájékoztató
második napirendi pontjában
Nagykanizsa és a Liszt Ferenc Zeneakadémia
Baráti Körének kapcsolata
szerepelt. A sajtótájékoztatón
megjelent dr. Gerő Katalin
ügyvéd, szobrász, a Haydn Társaság
és a Zeneakadémia Baráti Körének
titkára, Malina János zenetörténész,
a Haydn társaság elnöke
és Marton István polgármester.
Malina János elsőként a 2005-ben
elhunyt Strém Kálmánra emlékezett.
Május 28-án, Pünkösd hétfőn
kerül sor a tiszteletére készült emléktábla
leleplezésére az Erzsébet
téren található szülőházának falán.
Strém Kálmánt az egész magyar
zenei életben ismerték. Egy életet
szentelt a hangversenyrendezésnek,
amelyből meghatározó részt
a magyar vidéki hangversenyélet
oltárán végzett odaadó munkával.
A másik nagy szenvedélye az ifjúság
volt, ami a közös munkájukban
is megnyilvánult. A Magyar
Haydn Társaság 1996 végén alakult
Strém Kálmán kezdeményezésére,
aki 2005-ben bekövetkezett
haláláig szívügyének tekintette
Eszterháza (a mai Esterházy kastély)
világszínvonalú hangversenyéletének
megteremtését. A társaság
első és legfontosabb tette éppen
ezért a „Haydn Eszterházán” fesztivál
létrehozása volt, amelyet 1998
óta minden szeptemberben megrendeznek,
s amely mostanra már
komoly nemzetközi elismerést vívott
ki magának. A május 28-án
hétfő este 19.30 órakor a Jézus Szíve
Templomban megrendezésre
kerülő emlékkoncerten egy világhírű
művészházaspár, Kelemen Barnabás
és Kokas Katalin hegedűművészek
szerepelnek, fellép még
Horváth Anikó csembalón, és a
tizennégy éves Kokas Dóra csellón.
Az elnök végezetül megköszönte
Marton István polgármester
támogatását, és az alkalmat felhasználva
átnyújtotta az emlékkoncert
alkalmából, Strém Kálmán
tiszteletére készült emlékplakettet,
a jelen lévő dr. Gerő Katalin alkotását.
A továbbiakban dr. Gerő Katalin
kiemelte azt az egyedülálló
kezdeményezést, amit a Liszt Ferenc
Zeneakadémia Baráti Köre a
vidéki városok közül elsőként
Nagykanizsától kapott. Azt, hogy
Nagykanizsa város jogi személyként
be kíván lépni, és támogatni
kívánja a baráti kört. Az idén tíz
éves egyesület fő tevékenysége a
Zeneakadémia hallgatóinak támogatása
annak érdekében, hogy részt
vehessenek nemzetközi versenyeken
és mesterkurzusokon. Eddig
nyolcszázötven hallgatónak nyújtottak
anyagi segítséget mintegy
hatvanmillió forinttal. A kuratórium
elnöke Kodály Zoltánné
Péczely Sarolta. A belépési okirat
aláírásával május 14-től, Nagykanizsa
város polgármesteri hivatalát
képviselő Marton István polgármester,
mint jogi személy, a Liszt
Ferenc Zeneakadémia Baráti Körének
tagjává vált. Ezt követően dr.
Gerő Katalin átadta a polgármesternek
a Zeneakadémia folyosóját
díszítő Zsolnai kerámiadísz egy darabját,
valamint egy tanúsítványt
arról, hogy a kerámiát a Zsolnai
gyártól kapta a baráti kör. Továbbá
átadott egy lemezkiadványt a
Strém Kálmán által rendezett
2005-ös ünnepi hangversenyről.
Katz Rudolf, a Kanizsai Klasszikusok
Kulturális Közhasznú Egyesület
elnöke elmondta, úgynevezett
téglajegyek formájában, szimbolikus
száz forintokból szeretnék a
tagsági díjat minden évben összeszedni,
hogy a város polgárai
mindinkább magukénak érezzék
ezt az ügyet. Cserében a Liszt Ferenc
Zeneakadémia Baráti Kör azt
a felajánlást tette, akik fel tudják
mutatni a száz forintos téglajegyet,
a november 14-i hangversenyre
kedvezményes áron kapnak belépőjegyet.
Végezetül Marton István
polgármester hangsúlyozta, új szakasz
következik a város zenei életében.
Nagyhírű művészek meghívását
tervezik Kanizsára, hiszen az
elmúlt években ennek híján voltunk
a komolyzene területén.
Bakonyi Erzsébet
6 Kanizsa – Zene/Kép 2007. május 17. Májustól a Liszt Ferenc Zeneakadémia Baráti Körének tagja
Strém Kálmán-emlékkoncert
Segesdi Bori keramikus és
Csuta György festőművész közös
kiállítása látható a Petró Galériában.
A kiállítást dr. Tuza Béla nyitotta
meg. Segesdi Bori 1962-ben
született Budapesten, művészcsaládban.
Édesapja Segesdi György
szobrász, édesanyja Jakab Bori
keramikus. A kézművesség szeretetét
és becsületét a közös családi
műhelyben tanulta meg. Egyedi
formavilágú és sajátságos technikájú,
kézzel formázott és festett,
zsűrizett porcelán dísztárgyakat
készít. Nincs két egyforma tárgya,
úgy is lehet mondani, mindig
kiállításra készül. Kiállításainak
helyszíne volt például Budapest
Derkovits terem, Genius Európa,
BNV, Szeged, Debrecen, Ausztriában
Wiener Neustadt, Scherding.
Régóta ismeri Csuta Györgyöt,
volt már közös kiállításuk is. Az
arany és a meleg színű tárgyak
kellemes érzetet sugároznak a lakásban,
akár modern, vagy klaszszikus,
régies stílusú bútorok vannak
körülöttünk. Csuta György
1952-ben született Békésen.
1970-től állítja ki képeit. Választmányi
tagja a Magyar Alkotók
Országos Egyesületének, kurátora
a Magyar Művész Alapítványnak,
a Békéstáj Művészeti Társaság alelnöke.
Részt vesz több művésztelep
munkájában itthon és külföldön.
Munkásságának fontos
része a grafika (könyvillusztrációk),
az akvarell és az olajfestészet,
de szívesen kísérletezik a
technikák átstrukturálásával.
Munkái megtalálhatók magán- és
közgyűjteményekben, közintézményekben.
(Békési Múzeum,
Bulgária, Kína, Németország,
USA, Dánia, Spanyolország).
1986-ban Művelődési Miniszteri
kitüntetést kapott, és számos kiállítás
díjazottja. Csuta György festészete
szimbolikus jellegű. Valóságon
túli, szürreális világot fedezhetünk
fel alkotásain. Vörös
és narancssárga ködből, fátyolból
bontakoznak ki az arcok, alakok a
Kanizsán látható festményein.
Képeit jól kiegészítik az aranyozott
kerámiák. A művészek munkáival
egyébként rendszeresen találkozhatunk
a galériában. Aki a
kiállítás napján vásárolt, vagy bejelentette
vásárlási szándékát, tíz
százalék kedvezményt kapott. A
szokásos sorsoláson Segesdi Bori
kerámiatálját Radics Márta,
Csuta György csendéletét pedig
dr. Pölöskei Eszter nagykanizsai
lakosok nyerték meg.
B.E.
Segesdi és Csuta
a Petróban
Kanizsai Közlöny
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA
Nagykanizsa
2007. május 17.
2. szám
Tartalomjegyzék:
12/2007. (IV. 04.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2007. (IV.04.)
számú rendelete az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről
Szerkeszti: a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap, Nagykanizsa Király u. 47. A szerkesztésért felelős: Dóró János. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft.,
Nagykanizsa, Király u. 47. Felelős kiadó: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel/fax: 93/312-305.
KANIZSAI KÖZLÖNY
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
12/2007. (IV. 04.) rendelete
az elektronikus hírközlési építményekelhelyezéséről
(egységes szerkezet)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján – tekintettel az elektronikus hírközlésről szóló
2003. évi C. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXVIII. törvény, valamint az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel
kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet előírásaira – Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén
az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének szabályairól a következő
rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. §
Jelen rendelet hatálya kiterjed Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén minden
az elektronikus hírközléssel (rádió és televízió műsorszórással és műsor-vétellel, mobiltelefon-
üzemeltetéssel, valamint egyéb helyi elektronikus hírközlési rendszerekkel)
kapcsolatos, állandó jellegű, helyhez kötött, épületen kívül elhelyezendő hírközlési
építmény létesítésére.
Fogalom-meghatározások
2.§
(1) Jelen rendeletben alkalmazott egyes fogalmak értelmezése:
a) Elektronikus hírközlési építmény: Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény 188.§ 12. pontjában meghatározott létesítmény.
b) Antenna: Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188.§ 18.
pontjában említett, az elektronikus hírközlő eszközök körébe sorolt létesítmény.
c) Párkány- és attika-fal felső határoló vonala: lapostetős épületnél az épület homlokzatainak
felső határvonala; magastetős épületnél oromfalas részen az oromfal felső
határvonala, egyéb helyen a homlokzati falsík és a ferde tetősík metszésvonala.
d) Fogyasztói célú elektronikus hírközlési eszköz: Az elektronikus hírközlésről
szóló 2003. évi C. törvény 188.§-ában szereplő fogalom-meghatározások 28. pontban
meghatározott fogyasztó által használt, 18. pontban meghatározott elektronikus
hírközlési eszköz.1
Elektromos hírközlő létesítmények elhelyezésének feltételei
3. §
(1) Az elektronikus hírközlő építmények és antennák közül csak építési engedélylyel
helyezhetők el az alábbiak:
a) Minden épületre szerelt, 4 m magasságot meghaladó, illetve épülettől függetlenül
elhelyezett, 6 m magasságot meghaladó elektronikus hírközlési építmény és antenna;
a) Minden – nem fogyasztói célú – helyhez kötött antenna elhelyezése; valamint
ilyen antenna tartószerkezetének építése a hatályos jogszabályban2 meghatározott
építési engedélyhez kötött méretek alatt.
b) Minden közvetlen fogyasztói célú, helyhez kötött antenna elhelyezése, amelynek
legnagyobb mérete a 2 m-t meghaladja, illetve amelynek tartószerkezete épületen
történő elhelyezés esetében a 4 m, épülettől független elhelyezés esetében a 6 m
legnagyobb méretet meghaladja.
c) Minden műemléki védettségű, illetve műemléki környezetben álló épületen,
vagy ingatlanon elhelyezendő elektronikus hírközlési építmény és antenna.3
b) Minden műemléki védettségű, műemléki környezetben álló épület külső részén
vagy épülettől függetlenül elhelyezendő elektronikus hírközlési építmény és antenna,
mérettől függetlenül.
(2) Építési engedélyhez kötött elektronikus hírközlési építmények és antennák építési
engedélyezési tervdokumentációjának rendelkeznie kell a hatályos jogszabályokban4
előírt műszaki tartalommal.
(3) Egy épületen több antenna elhelyezésének szándéka esetén előzetesen vizsgálandó
az egyesített kialakítás (közös antennával több felhasználó kiszolgálása). Egy
épületen egynél több hírközlési építmény csak akkor helyezhető el, ha az egyesített
megoldás költségvetéssel igazoltan aránytalan többletköltséget jelentene.
(3) Egy épületen több azonos típusú fogyasztói célú elektronikus hírközlési
eszköz elhelyezési szándéka esetén előzetesen vizsgálandó az egyesített kialakítás
(közös antennával több felhasználó kiszolgálása) lehetősége. Ilyen esetben több
antenna csak akkor helyezhető el, ha az egyesített kialakítás költségvetéssel igazoltan
aránytalan többletköltséget jelentene.5
(4) Épületre szerelt elektronikus hírközlési építmény és antenna az épület utcai, illetve
közterületről látható homlokzatai esetében csak a párkány- illetve attikafal felső
határvonala fölötti részen helyezhetők el. Elektronikus hírközlési építmény és antenna
az épület homlokzatának városképi szempontból jelentős, illetve díszített részét
nem takarhatja.
(5) Hírközlési vezeték (kábel) épület utcai, illetve közterület felől látszó homlokzatain
csak takart, rejtett módon helyezhető el.
(6) 20 m-nél magasabb, épülettől független tartószerkezetű elektronikus hírközlési
építmény nem helyezhető el a hatályos településrendezési terv szerinti lakóterületen,
üdülőterületen, vegyes területen, különleges területek közül temető-, sport-, strand-,
oktatási- és egészségügyi intézmények területén, zöldterületen, vízgazdálkodási területen,
kertes mezőgazdasági területen, műemléki környezet területén, országos, vagy
helyi védelem alatt álló természetvédelmi területeken, illetve fenti területek 200 m
sugarú védőövezetén belül.
(6) Elektronikus hírközlési eszköz – a fogyasztói célú elektronikus hírközlési
eszközök kivételével – nem helyezhető el műemléken, helyi védelem alatt álló
épületen, helyi védelem alatt álló területen, illetve fenti ingatlanok 300 m sugarú
védőövezetén belül.6
Elektromos hírközlési építmények és antennák építési engedélyezési
eljárásának szabályai
4.§
(1) Műemléki védettségű ingatlanon elektronikus hírközlési építmény és antenna
csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével helyezhető el.
(2) Műemléki környezethez tartozó ingatlanon létesítendő elektronikus hírközlési
építmények és antennák létesítési szándéka esetén az építési engedélyezési tervhez
be kell szerezni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakvéleményét.
(3) A városkép és a tájképvédelem szempontjainak érvényesítéséhez minden épülettől
függetlenül elhelyezendő 20 m-nél magasabb elektronikus hírközlési építmény
építési engedélyezési tervének engedélyezésénél be kell szerezni a városi főépítész
szakvéleményét.
(4) Új, épülettől függetlenül elhelyezett elektronikus hírközlési építményt elsősorban
közterületen vagy meglévő elektronikus hírközlési építmények tartószerkezetének
közös használatával kell elhelyezni, kivéve, ha ez műszaki okból aránytalan
költségnövekedést okozna, illetőleg más jogszabály tiltó rendelkezése miatt ez nem
lehetséges.7
Hatálybalépés
5. §
(1) E rendelet 2007. április 15-én lép hatályba.
(2) Jelen rendelet előírásaival meg nem egyező módon elhelyezett építési engedély-
köteles elektronikus hírközlési építmény és antenna tulajdonosával szemben
építésrendészeti hatósági eljárást indít az I. fokú építési hatóság.
(3) Jelen rendelet előírásaival meg nem egyező módon elhelyezett nem építési engedély-
köteles elektronikus hírközlési építmény és antenna tulajdonosával szemben
szabálysértési hatósági eljárást indít az I. fokú építési hatóság.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről szóló
45/2004. (XII. 15.) sz. rendelete hatályát veszti.
Nagykanizsa, 2007. március 29.
Dr. Kelemen Marcell, jegyző
Marton István, polgármester
A kihirdetés napja: 2007. április 4.
Dr. Kelemen Marcell, jegyző
1 Kiegészítette a 19/2007. (IV. 13.) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2007. 04.15-től.
2 Jelenleg az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel
kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997.
(XII.29.) KTM rendelet 9.§ ja) és jb) pontja.
3 Módosította a 19/2007. (IV.13.) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2007. 04.15-től.
4 Jelenleg az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről
szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet
5 Módosította a 19/2007. (IV.13.) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2007. 04.15-től.
6 Módosította a 19/2007. (IV.13.) sz. önkorm. rendelet. Hatályos 2007. 04.15-től.
7 Hatályon kívül helyezte a 19/2007. (IV.13.) sz. önkorm. rendelet.
8 Kanizsa – Városháza 2007. május 17. Polai József a 15. sz. választókerület
önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden páratlan
hónap utolsó péntekén 18 órától 19
óráig a kiskanizsai kirendeltség
épületében.
Képviselői
fogadóóra
2007. május 20.
13.00-20.00 óráig
Töltse gyermekével ezt a napot
a Thúry téri játszótéren!
13.00 Megnyitó a Pipitér Óvoda
Játékfűzés című műsorával. A csillagszemű
juhász mesejáték – Rózsa
Óvoda. Pünkösdölés-népi hagyományok
megelevenítése – Hétszínvirág
Óvoda
14.00 Kis Hét Rét Együttes gyermekműsora
15.00 NTE Vívó Szakosztály játékos
bemutatója, az érdeklődő gyermekek
bevonásával. Vásári játékok Mátyás
király korából az Attila Óvoda udvarán
ovisoknak és kisiskolásoknak – helyszíni
nevezéssel. Határőrség kutyás és
járműbemutatója. Lufihajtógató bohóc.
KRESZ-pálya – kerékpáros ügyességi
vetélkedők – helyszíni nevezéssel a
Rendőrkapitányság szervezésében.
15.30 Hevesi S. Általános Iskola kötélugró
és aerobic bemutatója Majorettek
a Rozgonyi Úti Általános Iskolából
16.00 Kalandra fel! – Grimaszk
Bábszínház előadása
17.00 NTE judo szakosztályának
bemutatója
17.30 Rudi bohóc a gyerekek kedvence
18.00 Fittness, szalontánc, break
bemutatók
Napközben: Gyermekvarázs Alapítvány
Játszóháza: szabadtéri játékok,
aszfaltrajz-verseny, óriáscsúszda, elektromos
kisautók és motorok, kézműves
sor, horgászat, játékos tesztek-nyereményekkel
védőnők sátra, arcfestés.
A programokon való részvétel és
a játékok használata ingyenes!
A soron következő közgyűlésre
május harmincegyedikén
tizenhárom órától kerül sor
Kiskanizsán, a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban – tájékoztatta
lapunkat Tóth Nándor,
a városrész önkormányzati
képviselője. Mint mondta, a
közgyűlés nyilvános részére
képviselőtársával, Polai Józseffel
együtt szeretettel hívják és
várják Kiskanizsa lakosságát.
Közgyűlés
Kiskanizsán
Gyermeknap
Nagykanizsán
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága
a vállalkozások támogatásáról
szóló 20/2005.(V.9.) számú önkormányzati
rendelet alapján 2007 évre
vonatkozóan pályázatot hirdet
munkahelyteremtő beruházások
támogatására.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozását eredményező
beruházások támogatása,
ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése,
a munkanélküliek számának
csökkentése.
2. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
– azon nagykanizsai székhelyű
vagy telephelyű egyéni és társas
vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat
Nagykanizsa város közigazgatási
területén valósítják
meg.
– a támogatásra azok a vállalkozások
pályázhatnak, amelyek a
tervezett beruházással új munkahelyeket
hoznak létre a pályázati
feltételekben részletezettek szerint.
A pályázaton nem vehet részt:
– költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
– az a szervezet:
- amely csődeljárás, felszámolási
eljárás vagy végelszámolás alatt
áll;
- amelyet a pályázat benyújtásának
hónapját megelőző két évben
500 Eft-ot elérő munkaügyi bírság
megfizetésére köteleztek;
- amely a pályázat benyújtását
megelőző féléves időszakban csoportos
létszámcsökkentést hajtott
végre;
- akinek a pályázat benyújtásakor
lejárt esedékességű meg nem fizetett
köztartozása van;
- az az újonnan alakult, átalakult
gazdasági társaság, amelynek tulajdonosi
körében olyan magánszemély,
vagy gazdasági társaság
van, aki/amely az igényelni kívánt
támogatást megelőző 3 éven belül
megszűnt, átalakult gazdasági társaságban
is a tulajdonosi körbe
tartozott és így munkahelyet létesített.
3. Pályázati feltételek:
Pályázni csak olyan beruházással lehet
amely esetében a pályázó:
– vállalja, hogy a beruházással létrehozott
kapacitásokat, szolgáltatásokat
az üzembe helyezéstől számított
3 évig folyamatosan fenntartja, működteti;
– vállalja, hogy legalább három új
– napi 8 órás – munkahelyet teremt;
– vállalja, hogy a beruházás nettó értéke
meghaladja a 10 millió forintot;
– vállalja, hogy a beruházással
érintett nagykanizsai telephelyen a
támogatási igény benyújtása előtti
meglévő korrigált átlagos statisztikai
létszámához képest a tervezett
létszámfejlesztést a beruházás befejezésétől
számított két hónapon
belül megvalósítja, és azt legalább
három évig folyamatosan fenntartja;
– a teljes beruházás nettó bekerülési
költségének 25%-át saját forrásként
biztosítja;
– vállalja, hogy az igényelt támogatás
és járulékai mértékéig ingatlan
jelzálogjog bejegyzést (legalább második
ranghelyen), vagy bankgaranciát
biztosít;
– vállalja, hogy a telephelyén a pályázat
kiírója a pályázati anyagban
szereplő adatokat, illetve szerződéskötés
esetén a vállalások teljesítését
telephelyén helyszíni ellenőrzés keretében
ellenőrizze;
– vállalja, hogy a szerződésben
vállalt kötelezettségek nem teljesítése
esetén, a nem teljesítés arányának
megfelelően az igénybevett
támogatás arányos részét a
Ptk. 301. §. (1) bekezdése szerinti
kamattal egyösszegben visszafizeti
a kötelezettségvállalás lejárati határnapjától
számított 30 napon belül;
– vállalja, hogy külön nyilatkozatot
készít pályázati anyagában arról,
hogy három éven belül volt-e
egyéni vállalkozó (volt telephelyének
címe és tevékenysége), volt-e
gazdasági társaságnak tulajdonosa
és mely társaságnak (társaság neve,
címe, cégjegyzék- és adószáma);
– vállalja, hogy – szerződéskötés
esetén – a pályázat benyújtás időpontjától
a futamidőre vonatkozóan
olyan külön munkaügyi nyilvántartást
vezet, amelyből a támogatási
rendszerben vállalt többletlétszám
ellenőrizhető;
– vállalja, hogy a pályázati anyagában
külön nyilatkozik arról, hogy az
elmúlt három évben részesült-e csekély
összegű (de minimis) állami támogatásban;
A pályázat benyújtását megelőzően
megkezdett beruházáshoz támogatás
csak abban az esetben igényelhető,
ha pályázat benyújtásának
időpontjáig a telep- illetve működési
engedély még nem került kiadásra.
A helyi munkahely-teremtési támogatást
additív támogatásként
igénybe vehetik azok a vállalkozások
is, akik a központi támogatásra
pályázatot nyújtanak be a Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi
Minisztériumhoz, vagy a Zala Megyei
Munkaügyi Központhoz,
vagy annak nagykanizsai kirendeltségéhez.
4. Pénzügyi feltételek:
– A pályázható támogatás (vissza
nem térítendő) összege, a vállalkozás
által a beruházás során létrehozott
új munkahelyenként 300.000 Ftot.
– Bármely hároméves időszakban,
bármely vállalkozás részére folyósított
csekély összegű (de minimis)
támogatás nem haladhatja meg a
100.000. eurónak megfelelő forint
összeget. A támogatás egy naptári
éven belül a 8 millió forintot nem
érheti el, kivéve olyan munkahelytámogatási
igényt, ahol az egy évben
létrehozott munkahelyek száma
a 40 főt meghaladja. Ez esetben
egyedi döntés alapján egy évre vonatkozóan
magasabb támogatás is
megítélhető a 100.000 eurónak
megfelelő forint összeghatáron belül.
– Az önkormányzat által nyújtott
támogatás csekély összegű (de minimis)
állami támogatásnak minősül,
amelyre az uniós 69/2001/EK bizottsági
rendelet, valamint a
85/2004.(IV.19.) számú kormányrendelet
12.§. előírásai az irányadók.
– A támogatás kifizetésének feltételei:
- a létesítmény jogerős használatbavételi
engedélyének bemutatása
- a foglalkoztatott létszám növelésének
igazolása.
5. A pályázat benyújtása
és elbírálása:
A pályázatot 2 példányban – a pályázati
adatlap kitöltésével és az abban
meghatározott mellékletekkel – kell
benyújtani a Pénzügyi Bizottsághoz.
Formai vagy tartalmi hiányosság
esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással
pontosíthatja pályázatát. A
pályázat elbírálását – max. 45 nap
határidőn belül – a Pénzügyi Bizottság
végzi.
A pályázat benyújtása folyamatos
a közzététel napjától számítva. A pályázati
adatlap és a szükséges
mellékletek listája a Polgármesteri
Hivatal Adóügyi Osztáján, az osztályvezetőnél
vehetők át.
6. Szerződéskötés
A Pénzügyi Bizottság pozitív döntése
alapján, a pályázati feltételeket
és a pályázati adatlap adatait tartalmazó
támogatási szerződést a polgármester
köti a pályázóval, a döntést
követő 30 napon belül. A szerződés
a projekt adatain túlmenően tartalmazza
a pályázati feltételek szerinti
ellenőrzési és szankcionálási
részleteket is.
Nagykanizsa, 2007. május 8.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága
Pályázati
felhívás
2007. május 17. Kanizsa – Városháza 9
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 08:30
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 09:30
131/2. Magyar u. 18. beépítetlen terület 19.692.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 10:00
4372/1. Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 10:30
4277/1. Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 11:00
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi
tömbben lévő alábbi ingatlanait:
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
984. Magyar út 7. – utcafronti épület nélkül
986/1. Erzsébet tér 12.
987. Erzsébet tér 13.
988/1. Erzsébet tér 14. – 219 m2-t
Az értékesítendő ingatlanok: műemléki környezetben találhatók, a vevő köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül
beépíteni, a vevő köteles az adásvélteli szerződés megkötésétől számított 60 napon belül a versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a
vevő köteles a 984.-988/1. hrsz-ú ingatlanok telekmegosztását elvégeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó)
Önkormányzati ingatlanértékesítési ajánlatok
173.000.000 + áfa 05.21 06.13 07.04 07.25 09.00
Zalakaros Város Jegyzője értesíti a hatásterületeken lévő ingatlanok tulajdonosait,
hogy a Nagykanizsa, Erzsébet tér alatti 1. hrsz-ú ingatlanon a Via
Kanizsa Városüzemeltetési Kht., mint kérelmező hivatalom 2007. árilis 26-
án kelt határozatában a 3-342-4/2007. számon forgalomszabályozó közterületi
sorompóra építési engedélyt kapott.
Az ügy tárgya: a Via Kanizsa Városüzemeltetési Kht. (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi u. 35.) a Nagykanizsa, Erzsébet tér alatti 1. hrsz-ú ingatlanon forgalomszabályozó
közterületi sorompó építési engedélyéről értesítés.
Az eljárás lefolytatására Zalakaros Város Jegyzőjét jelölte ki a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége a
603/2007/H. számú végzésével.
A tervezett létesítmény, tevékenység: A tervezett sorompó az Erzsébet tér
nyugati oldalának déli részének lehatárolása, a volt parkoló és a Külkereskedelmi
Bank bejárata déli határára kerül elhelyezésre, ezáltal csak a Polgármesteri
Hivatal, Ügyészség és Bíróság intézményeit tartalmazó épület megközelítését
biztosító út-parkolószakasz használatát korlátozza, azok működési
ideje alatt. Az elhelyezésre kerülő sorompó Nice Wil4 tipusú, 4 m-es karral.
A hatásterület vélelmezhető határai: Magyar u., Király u., Báthory u. a
mellékelt térkép szerint:
Tájékoztatás az érintettek részére: Az ügy iratai és a tervdokumentációk
megtekinthetők Zalakaros Város Polgármesteri hivatalának műszaki osztályán a
003. számú irodában ügyfélfogadási időben csütörtök kivételével minden munkanapon
délelőtt 8.00-12.00 óráig, hétfőn és szerdán délután 12.30- 14.00 óra között.
Felvilágosítás kérhető telefonon Józsa Attila ügyintézőtől hétfőtől csütörtökig 8.00-
16.30 óra között, pénteken 8.00-tól 14.00 óráig a 93/540-091 telefonszámon.
Az építési engedély határozat ellen a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosok
a kifüggesztés napját követő 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal Zala megyei Kirendeltségéhez címzett, de hatóságomnál benyújtandó
30.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhetnek.
Zalakaros, 2007. április 26.
A jegyző megbízásából: Czeglédy András, műszaki osztályvezető
Zalakaros Város jegyzője
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Tel.: 93/340-100, fax: 93/340-531
Műszaki osztály, tel.: 93/540-091
E-mail: zkarosmuszak@mail.datanet.hu
1. május 25. 13.30 – 13.40 Kisfakos, buszmegálló
2. május 25. 13.50 – 14.00 Bagola, buszforduló
3. május 25. 14.15 – 14.40 Sánc, posta előtti buszmegálló
4. május 25. 14.55 – 15.20 Katonarét, Táncsics tér
5. május 25. 15.30 – 16.10 Hevesi u. ABC
6. május 25. 16.20 – 16.50 Zemplén u. ABC
7. május 25. 17.00 – 17.30 Rózsa u. kispiac
8. május 25. 17.40 – 18.10 Kazinczy u.
9. május 25. 18.25 – 18.40 Alsótemplom előtti parkoló
10. május 26. 9.00 – 9.40 Palin, Szálfa u.
11. május 26. 9.50 – 10.20 Napraforgó tér
12. május 26. 10.35 – 11.10 Petőfi u. - Honvéd u. sarok
13. május 26. 11.40 – 12.10 Kiskanizsa, Templom tér
14. május 26. 12.20 – 12.30 Március 15-e tér
15. május 26. 12.45 – 12.55 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
16. május 26. 13.10 – 13.20 Nagyrác utcai (volt) Iskola
17. május 26. 13.40 – 14.10 HSMK parkoló
18. május 26. 14.20 – 14.50 Miklósfa, ABC
19. május 26. 15.00 – 15.30 Olaj ABC
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
Hirdetmény 2007.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyes
hulladék-gyűjtési akciót szervez az alábbi időpontokban és helyszíneken:
Pénzre van szüksége?
100.000 – 500.000 Ft-os hitelkeret
Szeretne OLCSÓBBAN tankolni, vásárolni? Szeretné akár
51 NAPIG KAMATMENTESEN KÖLTENI A BANK PÉNZÉT?
Hívjon, vagy sms-ben küldje el telefonszámát és visszahívom.
Tel.: 30/858-9760
Személyi hitel kezes, fedezet nélkül
3 hónapos munkaviszonytól,
akár munkáltatói igazolás nélkül!
Bírálati idő 1-2 nap
Szabad felhasználású jelzálog kölcsön
előzetes költségek nélkül! 3 hetes átfutási idő!
Példa: 700.000 Ft 72 hónap 16.557 Ft
1.200.000 Ft 72 hónap 30.114 Ft
30/9949-003
Alapfeltételek: 21-65 éves életkor, magyarországi lakó- és munkahely, minimum
60.000 Ft-os nettó jövedelem. Munkáltatói igazolás, bankszámla kivonat nem kell!!!
Idén – megszakítva egy több
mint másfél évtizedes tradíciót-
Identitás Szabadegyetem nélkül
marad Kanizsa.
A rendszerváltáskor útjára indított
szabadegyetemet egészen
nyugdíjba vonulásáig szervezte a
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó
és Idegenforgalmi Szakképző
Iskola volt igazgatója,
Cseke Zoltán, aki annak idején alapítója
volt a kezdeményezésnek.
Miután a közelmúltban nyugdíjba
vonult, a szervezés feladatait Csordásné
Láng Éva, az intézmény új
vezetője vette át, a tavalyi szabadegyetem
már az ő irányításával
zajlott. Az igazgatónő minapi megkeresésünkre
azonban azt mondta,
idén minden energiájukkal az iskola
jubileumi ünnepségére készülnek,
ezért nem merték felvállalni
az Identitás Szabadegyetem szervezését.
Kérdésünkre megjegyezte,
ha idén nem is, jövőre szeretnék
ismét megrendezni ezt a sokak által
kedvelt programot.
Cseke Zoltán viszont azt mondja,
igazán nem is sajnálja, hogy
idén nem lesz Identitás, ugyanis
az utóbbi rendezvény kissé eltávolodott
az alapeszmétől.
– Miután nyugdíjba mentem, az
új igazgató, Csordásné Láng Éva
egy nagyon tisztességes törekvéssel
próbálta biztosítani a szabadegyetem
folytonosságát, átmenteni
a nagy hagyományokkal bíró
programsorozat gondolatiságát –
mondta. – Tiszteletben tartom az
ügyben kifejtett tevékenységét,
azonban meg kell jegyeznem,
hogy a tavalyihoz hasonló formában
nem érdemes csinálni, mert
egyrészt érdektelenségbe fulladt,
másrészt a szellemisége eltávolodott
az alapeszmétől. Úgy vélem,
nem lett volna szabad olyan programokat,
például író-olvasó találkozókat
beszervezni, amelyek korábban
már szerepeltek a város
közönsége előtt. Ebből fakadt
ugyanis az érdektelenség. Az
Identitás Szabadegyetem az indulásakor
egészen más ars poeticával
rendelkezett, s ha ezen a módon
folytatódik, akkor ez a szellemiség
lejáratódott volna.
Cseke Zoltán elmondta azt is,
immár tíz éve dédelget egy álmot,
egy európai identitás szabadegyetem
és konferencia megrendezését.
Ez a kulturális szabadegyetem
a szervező szándékai szerint
hasonlítana a közgazdászok
Davos-i konferenciájához, ugyanis
a kanizsai eseményre meghívnák
az Európai Unió kulturális
minisztereit. Mindez azonban kemény
pénzkérdés, s bár két vállalkozó,
Szakacsits Károly és
Nádasi Tamás felajánlotta a támogatását,
de a várhatóan jövőre
megrendezendő szabadegyetem
megszervezéséhez nélkülözhetetlen
az önkormányzat támogatása.
Cseke Zoltán úgy véli: a program
Európa-szerte még ismertebbé
tenné Nagykanizsát, ugyanis
világszerte elismert professzorokat
is meghívnának Kanizsára.
A siker érdekében hamarosan
egy alapítványt hoznak létre,
Cseke Zoltán ehhez kéri a támogatók
segítségét, jelentkezését.
Horváth Attila
10 Kanizsa – Értékrend 2007. május 17.
Előadásában az alkotmányjogász
elmondta, meghívásoknak
eleget téve öt-hat éve járja a vidéket
és tart előadásokat. Nagyon
nehéz meghatottság nélkül
beszélni a korona jelenlétében,
bár tárgyról van szó. A magyar
közjog ugyanis élő személyként
tiszteli ezt a csodálatos kegytárgyat,
hiszen a magyar korona
mellett ott van még a szent és a
misztikus jelző is. Különleges
valamivel van dolgunk – hangsúlyozta.
Rengeteg koronát ismerünk
a világban, ez a korona
azonban nem az uralkodóé, nem
egy dinasztiáé, hanem minden
népé, aki a koronához tartozott,
vagy tartozni kívánt és az értékrendjét
követni akarta. A szent
jelző azt mutatja, egyfajta átmenet,
kötőkapocs a teremtő fenti
világ és a teremtett lenti világ
között. Sok koronát ismerünk, de
egy sem szent ebben az eurázsiai
kultúrkörben. A korát tekintve bizonytalanok
vagyunk. Talán a
német-római császári koronával
szokták párosítani, melynek a
születését meg tudjuk határozni.
A magyar Szent Korona képi
programja újszövetségi, kivéve a
teremtő atyaisten csúcson található
képét. Értékrendet közvetít,
a teremtő világ értékrendjét a teremtett
világ számára. Számtalan
hipotézis keletkezett az elmúlt
kétszáz évben az eredetéről. A
hazakerülte után végzett empirikus
tudományos vizsgálat kimutatta,
a korona nemcsak fizikálisan,
aranyművészetileg egységes
szerkezetű, hanem szimbólumrendszerében
is. A vizsgálatok
igazolják azt a magyar hagyományt,
hogy már István király
korában is ilyen volt és maga is
viselte. Talán nem is baj, hogy
nem tudjuk mikori az eredet,
mert ez hozzá tartozik a korona
titkához, hiszen az eredet sokkal
régebbi világba visz bennünket.
A szakrális gondolkodásban a
képeknek, az egyes drágaköveknek,
a motívumrendszereknek
üzenete van, valóságot közvetítenek.
A mai világban ismét használják
profanizált módon a képi
szimbólumrendszert, hiszen ha
bekapcsoljuk a számítógépet,
ikonokat látunk, melyek mögött
egy program van, és ezek az ikonok
egységes szerkezetben adják
az egész szoftver programot. A
koronával dr. Tóth Zoltán József
húsz évvel ezelőtt azért kezdett
el foglalkozni, mert már akkor is
érezte az aktualitását, és egyre
inkább az élete részévé vált. Két
könyvet is írt róla. Érdekelte,
hogy egy ilyen tárgy, amely a
nemzeti öntudatunk alapja volt
ezer éven keresztül, miért vált a
nemzeti öntudatunk részévé, és
úgymond, miért nem haladta
meg a kor. Kutatásai során leginkább
az lepte meg, hogy vannak,
akik ezt a gondolatot, illetve a
koronát nem szeretik, és a magyar
öntudatból, múltból és a jelenből
ki akarják zárni, negatív
értelmezési móddal próbálják ellátni.
Most arra keresi a választ,
vajon miért teszik ezt?
Bakonyi Erzsébet
A Szent Koronáról
Szent Korona címmel, a szombathelyi Rege Művészeti Egyesület
fotódokumentációs vándorkiállítása volt látható a Halis István Városi
Könyvtárban. A nagy formátumú színes képekből álló tárlatot
dr. Tóth Zoltán József alkotmányjogász, a szentkorona-tan szakértője,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója méltatta.
Identitás nélkül
Eszmeisége hiányt hagy maga után
Fotó: archív
A Polgári Kanizsáért
Alapítvány meghirdeti
a keleti városrész
virágosítási programját
A városi pályázat összegéből
vásárolt egynyári virágpalántákat
azok között osztják majd ki
Pünkösd előtt (május 25-26-
án), akik vállalják, hogy ezeket
a virágokat a házuk előtti közterületen
elültetik és gondozzák.
Feliratkozni
a következőképpen lehet:
SZEMÉLYESEN
május 18-án pénteken reggel
7-től este 6-ig,
19-én szombaton és 20-án vasárnap
reggel 7-től 12 óráig
a Hevesi ABC előtt
TELEFONON
pedig szintén ezen
a három napon
reggel 7-től este 6-ig
a 06/30/372-5075-ös számon
A program fővédnöke Csető
Árpád, a Nagykanizsa környezetkultúrájáért
díj idei
kitüntetettje, a Kodály utcaiak
közkedvelt Árpi bácsija.
Minden virágszerető
kanizsait szeretettel vár a Polgári
Kanizsáért Alapítvány
Zakó László az 1998-2002-es
kormányzati ciklusban FKGP,
majd a MIÉP színeiben országgyűlési
képviselőként politizált
városunkért. Nevéhez fűződik
az a törvényjavaslat, amely
alapján, a privatizáció nyomán
az önkormányzatnak kifizetésre
került a helyi gázközművagyon
ellenértéke. Kanizsa
esetében több, mint egymilliárd
forint. 2002-2006. között a helyi
önkormányzat miépes képviselője
volt.
– Régen hallottunk Önről és a
MIÉP-ről is.
– Ezen nincs mit csodálkozni,
mert akinek a hangját nem szívesen
akarják hallani, azt nem is kérdezik.
Bélyegek sokaságát sütötték
ránk az évek alatt, módszeresen
hamis fényben tüntettek fel bennünket,
aminek meg is lett az eredménye.
Sovány vigasz – ha a bajokat
szabadna annak nevezni –,
hogy az idő sajnos minket igazolt.
Kilátástalan helyzetbe került az ország,
benne az önkormányzatok, a
vállalkozások, az intézmények, a
családok és maguk az itt élő emberek.
Az agymosás sikerült, kezdődhet
a végső visszaszámlálás.
– Ezt lefordítaná?
– Akkor kezdjük. Az iskolabezárások,
a tudás, illetve az önálló
gondolkodás száműzése a fejekből,
a kórházbezárások és ágyszám-
csökkentések, a vizitdíj bevezetése,
az önkéntes meddővé
operálhatóság lehetősége, a
gyógyszerek táplálékká emelése, a
vasúti szárnyvonalak felszámolása,
a NATO és EU tagságunk csak
hátrányt okozó következményei, a
bankok és a média uralma mindenekfelett,
a termőföld külföldiek
kezére játszása, a folyamatos adóemelés
és egyéb jövedelem-elvonások
az utolsó leheletig kivéreztetik
az országot. A közel sem teljes
felsorolás minden eleme a magyar
emberek, a családok fennmaradása,
léte ellen hat. A média
elsöprő többsége segédkezet nyújt
ezen folyamatok elfogadhatóvá tételéhez,
önmaga a tudatformálást
mesterfokon űzi, az események
irányítójává és nem közvetítőjévé
vált. Huszonéves politológusok
serege a nap huszonnégy órájában
mondja meg egy egész nemzetnek,
hogy miről mi legyen a véleménye.
Ma Magyarországon az
igazodási pontok Washington és
Brüsszel lettek, ezzel nemzeti
önállóságunk odalett.
– Lát valami esélyt a helyzet
megfordítására?
– Amíg a két nagy párt voksokért
vívott egymás elleni harca
elvonja a figyelmet a valós gondokról,
addig semmi esetre sem.
Vegyük észre, hogy itt 386 képviselő
és holdudvarának egzisztenciájáról
szól minden nyilvánosság
előtt folyó szócsata, a cél,
hogy ki tud több skalpot begyűjteni
a másiktól. Intézett már bármelyik
újságíró is körkérdést a
képviselőkhöz, hogy politikai hátszél
nélkül mihez tudnának kezdeni
az életben a Parlament falain
kívül? Nehezen tudna erre válaszolni
az, aki már 15-20 éve navigálja
az országot – éppen a kátyú
fenekére. A MIÉP amíg tudta, éppen
a leselkedő veszélyekre hívta
fel a figyelmet, erre érkezett össztűz
formájában a válasz, hogy mi
nacionalisták, antiszemiták, raszszisták
vagyunk. Ezekkel a szitokszavakkal
irányították át szavazóinkat
– már akit lehetett – oda,
ahol még mindig hisznek az önálló
abszolút győzelemben. A most
már mégiscsak valószínűsíthető
FIDESZ győzelem útja a
Gyurcsány-Kóka ámokfutó páros
visszaállíthatatlan rémtetteivel
lesz kikövezve. Megérte? Már annak
sem tudok felhőtlenül örülni,
hogy a szintén agyonhallgatott,
április közepén tartott hódmezővásárhelyi
időközi választáson a
MIÉP jelöltje 17%-ot elérve harmadik
lett a 21%-os MSZP-jelölt
mögött. Az eredmény értékét növeli,
hogy jelöltünket a nemzeti
radikalizmus egyetlen hiteles
pártján kívül más nem támogatta.
– A kanizsai eseményeket figyelemmel
kíséri?
– Attól, hogy napi száz kilométert
utazom a munkahelyemre
oda-vissza, még követem a helyi
fejleményeket. Az iskolai és kórházi
elbocsátások sajnos borítékolhatók
voltak, kétségeim beigazolódni
látszanak a mélygarázs
ügyében is. A város hű leképezése
az országénak: adóssághegyek
tornyosulnak minden szinten, a
másoktól való függőség szűk
mozgásteret jelent, egy-két ügyeskedő
vállalkozó, asztalukba kapaszkodó
hivatalnokok borzolják
a kedélyeket. Az előző ciklus zűrös
ügyei még kísértenek, lásd
Prometheus, de mit lehet kezdeni
azzal a ténnyel, hogy lám, igazunk
lett.
– Kereste Önt valaki a városvezetés
részéről, hogy számítana a
munkájára?
– Miért keresett volna? Híreim
szerint még mindig blokkolja az
esetleges szándékokat, hogy
miépes vagyok, pedig ebből a cipőből
kiléphetnének azok, akik ha
kellett, elfogadták a párt támogatását.
A munkám térben és időben
nagyon leköt, de így is szívesen
segíteném a jó célok megvalósulását
becsületes emberekkel
együttdolgozva. Csak egyszer kellene
jó irányba állítani az országot,
a várost, és rájönnénk, hogy
azzal a roppant munkával, amit
emberek itt végeznek, tisztességesen
is meg lehetne élni. Ehhez viszont
a fejekben rendet kell tenni.
Szeretném, ha mindenki megértené,
hogy mi magunk vagyunk a
megoldás kulcsa.
Czene Csaba
2007. május 17. Kanizsa – Értékrend 11
Az előző ciklus ügyei kísértenek
Túlságosan és sokáig ráhagyatkoztunk
az ősi múltra épült, a
családi és nemzeti folytonosságba
beágyazott keresztény hitre. E beágyazottság
azonban csak támasz
lehetett, de nem volt sem maga a
hit, sem annak záloga. Minden
egyénnek, minden nép mindenegyes
nemzedékének újra meg újra
meg kell küzdenie a hitéért
úgy, mint Jákobnak az Isten angyalával.
Nem szabad eleresztenie
az alkalmat, a lehetőségeket
még halálos fáradtság miatt se,
mindaddig, míg Isten meg nem
áld bennünket. Isten fiatal. Övé a
jövő. ő nemcsak a múlt, a hagyományok
tudója vagy féltékeny vigyázója,
hanem az újnak, a fiatalnak,
a holnapnak az előhívója is
egyénekben és népekben, akik
nem adják föl magukat. Ezért
nincs helye a csüggedésnek.
A harminckét éve elhunyt
prímás megdöbbentően időszerű
szavait ajánlotta figyelmünkbe
beszélgetésünk során a végzős
joghallgató, Orbán Zsolt, az
idei gyalogos Mindszentyzarándoklat
szervezője. A Békásmegyertől
Esztergomig a Pilisen
át vezető negyven kilométeres
út felét ugyan aranyat érő
esőben tettük meg, de
Csobánkán éjféli szentmisét és
vacsoraszünetet is tudtunk tartani.
Kilencen – a többségében
huszonévesek mellett harmincasok,
negyvenesek is – mégis
időben megérkeztünk a bazilikai
mise kezdetére. Élményeink
közül kiemelném Márfi Gyula
veszprémi érsek erőteljes beszédét.
A főpásztor többek közt
elítélte nemzeti jelképeink megtaposását,
s sürgette a tavaly
ősszel kezdődött koncepciós
perek felfüggesztését.
És hogy miért politizált? Az
egykor triatlonos, ma vízilabdázó
fiatalember egy másik Minszenty-
idézettel válaszolt.
– Az egyház mindig és mindenütt
igénybe veheti a jogot, hogy
a politikai jelenségek felett is ítéletet
mondjon, amikor a személyes
szabadságjogok és a lelkek
üdve ezt megköveteli. Bármit
mondok is, a jelenlegi rezsim azt
fogja mondani: ez politika... Ha
csak a tízparancsolatot említem,
a rezsim máris találva érzi magát.
Neki már az is politika, ha
azt mondom: „Uradat, Istenedet
imádd, és csak neki szolgálj!”;
ha azt mondom: „Ne ölj!”, a rezsim
mindjárt magára veszi.
Ugyanez a helyzet, ha kimondom,
hogy „Ne lopj!”. Ez is
érinti őket, bár ők nem lopnak,
csak „elkonfiskálnak”...
P.J.
Esőben, jókedvűen
Fotó: archív
Nemzeti Galéria, Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola. E két intézmény
neve május negyedikén
összeforrt a Csontváry nyomában
című pályázat díjkiosztó ünnepségén.
A kiállítás ötletét egy beszélgetés
adta – tudtuk meg Jármai
Gábornétól, a Kőrösi Iskola rajztanárától.
Az intézmény egykori
igazgatója, Dezső Ferenc egy társaságban
bemutatta Csontváry festményeiről
írt képverseit. Atanárnőnek
rögvest eszébe ötlött a gondolat:
egy közös rendezvény az igazgató
bácsi segítségével! És nem
hagyta nyugodni a kíváncsiság, vajon
mit tudnak kihozni a gyerekek
a látványból és a versből. Aztán a
gondolat megvalósította önmagát.
Jármai Gáborné felhívta tanítványai
figyelmét a Csontváry album
tanulmányozására, a képekhez fűződő
történetek elolvasására. Arra
biztatta őket, adják át magukat a
képnek, és legyenek büszkék a
munkájukra. Közben elindult a
szervezőmunka, a pályázat kiírásában
közreműködött Jármai
Gáborné, és Kókainé Hámorszki
Éva magyar és drámapedagógus
szakos tanár, igazgatóhelyettes a
Kőrösi Iskolából, a Városmajori
Gimnáziumból pedig Vértesaljai
Mária rajz- és vizuális kultúra, művészettörténet
szakos tanár, valamint
Budai Éva magyar szakos tanár.
A Magyar Nemzeti Galériából
dr. Bellák Gábor művészettörténész
és Büki Barbara művészettörténész,
múzeumpedagógus. A pályázat
célja az volt, hogy a tanulók
közelebb kerüljenek Csontváry
Kosztka Tivadar festői munkásságához,
ismerjék meg részletesebben
a huszadik századi magyar
képzőművészet egyik legjelentősebb
életművét és alkotóját.
Csontváry beutazta Európát, megfordult
Egyiptomban és a Szentföldön,
hogy művészi céljait megvalósítsa,
s hogy új művészi igazságokat
fogalmazzon meg. 1907-ben
Párizsban mutatta be legnagyszerűbb
alkotásait, s váltotta ki a nemzetközi
kritika csodálatát. Aszervezők
a párizsi kiállítás századik évfordulója
alkalmából azt kívánták
elérni, hogy a pályázók is fogalmazzák
meg Csontváry alkotásaival
való találkozásuk élményét. A
pályázat egyúttal a 2007-ben ötven
éves Magyar Nemzeti Galéria ünnepi
programjainak is része. Az
ünnepélyes kiállítás megnyitó eredetileg
tervezett helyszíne,
Csontváry: A taorminai görög színház
romjai című festménye előtti
hely kicsinek bizonyult. A vendégeket
a Magyar Nemzeti Galéria, C
épületének kupolaterében Szabó
László kommunikációs igazgató
köszöntötte, majd a Városmajori
Gimnázium Angelika Kamarakórusának
előadása következett Gráf
Zsuzsa Liszt-díjas karnagy vezetésével.
Köszöntő beszédében Cseresnyés
Péter alpolgármester kiemelte,
nagy örömére szolgál, hogy itt
lehet, és nagy megtiszteltetés, hogy
a pályázatot a Nemzeti Galéria felvette
a kiállításai közé. Megszületett
egy ötlet, mellé állt egy közösség,
és felkarolt egy ügyet, ami arról
szólt, hogyan lehetne lehetőséget
adni a tehetséges diákoknak arra,
megmutassák, mit tudnak. Alkalmat
adott a pályázatra az is,
hogy az unió ötven éves, és képzőművészeti
kiállítás keretében Magyarországot
Csontváry, Magányos
Cédrusa képviselte. Végül megköszönte
a szervezőknek, a pedagógusoknak,
a diákoknak, hogy lehetővé
tették a kiállítást. Az alpolgármester
szavait követően, Kép, zene,
tánc címmel a Kőrösi iskola 7/a
osztályos tanulói bűvölték el a közönséget.
Eltűnt az utazás során érzett
vizsgadrukk Buchleitner-Szabó
Éva igazgatónő tekintetéből és sokak
szemébe könnyeket csaltak
Csontváry, Zarándoklás a Cédrushoz
című festményének megjelenítésével.
Dr. Márkus Ferenc nyugalmazott
gimnáziumi magyar-latin
szakos tanár az irodalmi pályázatok
értékelésénél dr. Lendvai Anna
és Dezső Ferenc zsűritagok egybehangzó
véleményét osztotta meg a
jelenlévőkkel, amikor úgy fogalmazott,
hogy a verset író diákok
egyéniségükön átszűrve már nemcsak
a képek értő olvasását mutatták
meg, hanem azt, hogy a
Csontváry élményt egy másik jelrendszerbe,
az írott nyelv jelrendszerébe
alkotó módon ültették át. A
bírálók nemcsak gyönyörködtek
ezekben a munkákban, nemcsak
dicsérték, hanem mérlegeltek. A
pályázók a bírálókat meggyőzték
arról, valamennyien Csontváryhoz
hasonlóan és általa is ösztönözve,
nagyobb dolgokra születtünk. Katona
Júlia művészettörténész, a
Magyar Nemzeti Galéria munkatársa
először felsorolta a képzőművészeti
zsűri tagjainak nevét, Pázmány
Ágnes főiskolai adjunktus, a
Magyar Rajztanárok Országos
Egyesületének titkára, Imrehné Sebestyén
Margit rajz- és vizuáliskultúra
tanár, tankönyvíró, Szalai József
művésztanár, a Magyar Rajztanárok
Országos Egyesületének főtitkára,
dr. Bellák Gábor művészettörténész
a Nemzeti Galéria munkatársa.
A pályázatra összesen hatszázhuszonkilenc
pályamű érkezett,
az előválogatást és a zsűrizést
követően kétszáz művet állítottak
ki a kupolatér melletti U alakú kiállítóte-
remben. A zsűri helyezés
nélkül tizenkét művészeti, és nyolc
irodalmi díjat adott át. A Pannon
GSM egy alkotást külön-díjjal jutalmazott.
Nagykanizsa városa
tizenhárom képzőművészeti és hét
irodalmi díjat adott át. A pályázaton
a tíz-tizennyolc éves korosztály
vehetett részt. A normál, a művészeti
és a speciális tantervű iskolák
pályaműveit különböző szempontok
szerint próbálták értékelni –
hangsúlyozta Katona Júlia művészettörténész.
Kiderült, hogy nem
volt igazán nagy különbség a művészeti
és általános típusú iskolákban
készült hallgatói munkák között.
Az azonban látszott, mennyire
tükröződik a diákok munkájában
a felkészítő tanárok szemlélete,
és mennyire hagyta kibontakozni
a kreativitásukat. A zsűri elsősorban
azokat a műveket részesítette
előnyben, amelyek
Csontváry műveit megmutatva,
azokat kreatív módon felhasználva,
egyedi megoldásokat mutattak
fel akár technikai, koncepcionális
és tartalmi szempontból. A zsűri
által adományozott díjakat Katona
Júlia és Szabó László adta át.
Nagykanizsa város különdíjait pedig
Cseresnyés Péter alpolgármester,
Balogh László, az OKISB elnöke,
Dezső Ferenc, nyugalmazott
iskolaigazgató, költő, Buchleitner-
Szabó Éva, a Kőrösi Iskola igazgatója,
valamint dr. Borosán Gyula, a
Zala Megyei Művelődési és Pedagógiai
Intézet, Szakképző Iskola
(Zalaegerszeg) igazgatója. Plusz
jutalomként a művészpalántákat,
Passáné Bolf Mária, Kókainé
Hámorszki Éva, és Jármai
Gáborné tanítványait Büki Barbara
művészettörténész sétára invitálta
a XIX. század művészetét bemutató
kiállításra. A Csontváry nyomában
című kiállítás anyagát szeptemberben
városunkban is bemutatják.
Bakonyi Erzsébet
12 Kanizsa – Hírünk az országban 2007. május 17. Csontváry nyomában
Kőrösisek rajzai a Nemzeti Galériában
Fotó: Bakonyi Erzsébet Fotó: Bakonyi Erzsébet
2007. május 17. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Számíthat a Jupiter segítségére. Megvalósíthatja
elképzeléseit, aktivitásának
köszönhetően ismét szenvedélyessé
válik. Ha magányos, nézzen jól körül,
és meglátja, rátalál a szerelem.
A bolygók állása különös reakciókat
válthat ki önből. Akitől kissé eltávolodott
a múltban, most ismét felerősítheti
a régi kapcsolatot. Ha szingli, szánjon
több időt a boldogságkeresésre.
Könnyedén veszi a héten az akadályokat.
Ha új munkahelyet keres, vagy költözést
tervez, sikerrel jár. Környezetével jó a
kapcsolata, ha magányos, épp itt az ideje,
hogy ezen is változtasson.
A héten tegyen megnyugtató sétákat a
természetben, mert kemény vélemény
nyilvánításával könnyen konfliktusba
kerülhet partnereivel. Ugyanez érvényes
érzelmi életére is.
A csillagok kedvező hatását élvezheti a
héten. A jó hangulatban érdemes új elképzeléseket
szövögetni. Szenvedélyes
a párjával, bár megtörténhet az is, hogy
szabadidejében elkalandozik.
Szórakoztató, kellemes napokra számíthat.
Erős ambíciójának köszönhetően
érdekes munkalehetőségre is számíthat.
Vágjon bele, mert túlfűtött érzelmei lefoglalják
minden szabad percét.
A Mars megfékezi jó hangulatát. Érdemes
meggondolnia, kinek mit mond, mert utólag
nehéz rajta változtatni. A párkapcsolatában
is legyen mértéktartó, ha szingli,
várjon néhány napot az ismerkedéssel.
Számtalan lehetősége adódik a héten céljai
megvalósításához. Ne utasítsa el a felkínált
munkalehetőségeket, és ne utasítsa
el társa közeledését. Amagányos Skorpió
is találkozhat még a szerelemmel.
Szerencsés helyzetben van, jól össze
tudja hangolni a saját, és a családja terveit.
Fogadja el, hogy társa is segít a
céljai elérésében. Ha magányos, a hétvégére
tervezzen baráti találkozót.
A csillagok állása pozitív hatással lesz
önre. Megelégedésére most kamatoztathatja
a jó tulajdonságait. Az érzelmek
terén döntésre kényszerülhet, de jól veszi
az akadályt.
Szép napokra számíthat, de ennek nem
csak a legszebb hónap, a május az oka.
Amire vágyakozik, könnyedén elérheti,
nem kell másokat becsapnia. Ha még
nincs társa, találkozhat a nagy ő-vel.
Kissé önfejűvé válhat ezen a héten. A
viharfelhők elkerülése érdekében érdemes
megtalálni a kompromisszumot a
környezetével. Ugyanez vonatkozik érzelmi
életére is.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
IX.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
JÁRMű
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
ÁLLÁS
BÉRLET
14 Kanizsa – Apró 2007. május 17. INGATLAN
Belvárosban 700 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Nk-án a Bősze Kálmán közben (Olaj
telep) 216 m2-es építési telek 12.000
Ft/m2 irányáron eladó. Érd.: 70/3655-
134 (6032K)
41 m2-es (szoba, konyha, fürdőszoba)
komfortos, önkormányzati tulajdonú lakásomat
kisebbre cserélném. Tel.:
20/455-1236 (6009K)
Kazanlak krt.-on 4. emeleti, kétszobás,
központi fűtéses lakás sürgősen, reális
áron eladó, esetleg kisebbre cserélhető.
Érd.: 20/490-6066 (6028K)
Deák tér 10-ben tetőtéri, azonnal
beköltözhető, új, 46 m2-es + galériás,
turbókazános lakás 9,99 millió Ft-ért
eladó. Érd.: 30/901-9013 (6029K)
Nk-án udvari lakás kis kerttel olcsón
eladó. Érd.: 20/457-5983 (6041K)
Nk-án a Kaposvári út mellett panorámás,
973 m2-es, közművesített zártkerti
telek eladó. Irányár: 1.900.000 Ft.
Tel.: 30/391-2011 (6027K)
Kendlimajorban kétszobás parasztház
500 négyszögöl telekkel eladó. Érd.:
20/5195-305 (6039K)
Nk-án Kossuth téren – haláleset miatt
– trafik azonnal eladó. Érd.: 93/312-623
(6042K)
Keleti városrészben 63 m2-es, két és
fél szobás, negyedik emeleti, központi
fűtéses lakás eladó. Tel.: 30/301-8185
(6043K)
Látóhegyen olcsón eladó téglaépület,
panorámás telek vízzel, villannyal. Érd.:
20/2412-8185 (6044K)
Kiskanizsa legjobb helyén eladó
négyszobás családi ház, vállalkozásra alkalmas
helyiségekkel. Érd.: 30/439-1699
(6045K)
Tárház utcában családi ház eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 20/2130-499
(6046K)
A keleti városrészben kétszobás lakás
olcsón kiadó. Érd.: 20/256-4864
(6030K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjárművét
készpénzért átveszem! Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/592-
8463 (5485K)
Építési vállalkozó kőműves, ács, tetőfedési
és szigetelési munkákat, régi
házak felújítását, lépcsőházak burkolását,
festését vállalja. Érdeklődni:
70/503-9407, 30/639-8825 (5999K)
Vállalkozók, társaságok könyvelését,
magánszemélyek adóbevallását
nagy gyakorlattal vállaljuk. Balaskó
Gyöngyi adótanácsadó 20/4500-827,
93/310-154 (6037K)
A nk-i Keleti Étterembe gyakorlott felszolgáló
hölgyet vagy felszolgálót éves
állásra felveszünk. Érd.: 20/482-4545
(6031K)
Kanizsa Plázában lévő ruhaüzletbe
szakképzett eladót felveszek. Jelentkezni
a 20/9311-283-as telefonszámon lehet.
(6034K)
Telefonos marketing ügyintézőt 4-6
órában felveszek. Érd.: 30/858-9760
(6047K)
Lada 2107 típusú személyautó, 14
éves, friss műszakival eladó. Érd.:
20/9926-4016049K)
170 literes prés újszerű állapotban eladó.
Érd.: 30/448-6072
Tajga szekrénysor, fekete színű, 3,6 x
2 méteres, 25.000 Ft-ért eladó. Érd.:
20/522-3641 (6048K)
900 m2-es belvárosi, közművesített
telek kiadó vagy eladó. Érd.:
30/481-2323
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468 􀂊 e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Május 18. 19 óra
MARGARETA MELZ ÉS
GRACZA ATTILA
(Trekanten, Svédország)
KONCERTJE
Belépődíj: 500 Ft
Margarete Melz (szoprán),
valamint Gracza Attila (zongora)
előadásában többek között Schubert,
Strauss, Stenhammar, Handel,
Mozart, Bernstein szerzeményeket
hallhat a közönség.
Helyszín: Képzőművészetek Háza
Május 18. 18 óra
MÁJUSI ZSONGÁS
szabadtéri koncert a Medgyaszay
Ház melletti téren
NÉMETH RENÁTA ÉS
TANÍTVÁNYAI DALESTJE
Belépődíj: nincs
Május 23. 16.30 óra
HAZÁNK
TERMÉSZETVÉDELMI
ÉRTÉKEI - vetítettképes előadás
Előadó: Benedek Miklós, a Kaán
Károly Természetvédelmi
Egyesület elnöke
Helyszín: Képzőművészetek Háza
Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
parkettabolti eladó szakirányú 80.000 Ft
cipőbolti eladó szakirányú 65.500 Ft
műszaki cikk eladó szakirányú 65.500 Ft
villanyszerelő szakirányú megegyezés szerint
hegesztő szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
esztergályos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
festő-mázoló szakirányú megegyezés szerint
kőműves szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
építőipari segédmunkás 8. általános 80.000 – 90.000 Ft
asztalos 8. általános 80.000 – 100.000 Ft
kárpitos 8. általános 65.500 Ft
tehergépkocsi vezető (KCR vizsga) szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
tehergépkocsi vezető (nemzetközi) szakirányú megegyezés szerint
területi képviselő szakirányú 190.000 – 200.000 Ft
telekommunikátor érettségi 70.000 – 90.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő megváltozott: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete 25-én,
pénteken, a kórház tanácstermében
tartja klubfoglalkozását,
amelyen „A háziorvos
szerepe a cukorbetegség
kezelésében” témában Dr.
Horváth Ágnes háziorvos
tart előadást.
A Rozgonyi Polgári Egylet május 17-én 17.30 órától Pikniket
szervez a Honvéd Kaszinóban. A műsorban közreműködnek: Nagykanizsa
Város Vegyeskara, Tüttő János Nótakör, Horváth István és
Jerausek István versmondók, Kovács Richárd és Kócza Levente.
A kulturális műsor után svédasztal mellett beszélgethetnek a vendégek.
Elérhetőség: 06/30/93-97-877
Elrajtolt a hazai softball bajnokság
sorozata, s a kanizsai
Röntgen-Ants két hazai mérkőzéssel
indított, melyeken a Szentendre
Sleepwalkers volt az ellenfél.
Az első találkozón a vendégek
nyertek 12-5-re, míg a másodikon
18-8-as hazai siker született.
P.L.
Amely csapat az útjukba került,
valamennyit meggyőző fölénnyel
verve értek el a kosárlabda diákolimpia
VI. korcsoportjának döntőjében
első helyezést a Dr. Mező
Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola kosaras lányai
Debrecenben. A Gábor Erzsébet
– Farkas József edzőpáros
által felkészített együttes a csoportmeccsek
során a soproni (67-
26), szekszárdi (91-51), és debreceni
(65-25) ellenfeleit legyőzve
került az elődöntőbe. A negyven
pontos különbségnél ott sem adták
alább, s ezt a bajaiak (70-22) bánták,
következhetett a döntő a ceglédiek
ellen. A finálé egy kicsi NB
I A-csoportos meccsnek is beillett
volna, hiszen mindkét oldalon számos,
a legmagasabb osztályban is
pattogtató játékos nézett egymással
farkasszemet, de a mezősök a
Kossuth Lajos Gimnázium csapatát
is felülmúlták (78-66), megnyerve
ezzel korosztályuk kiírását.
A győztes együttest a Burucz
Dalma, Csáki Barbara, Fekete
Csilla, Horváth Bianka, Kulcsár
Patrícia, Mozsolics Judit, Rodek
Henriett, Szépligeti Szimonetta,
Varga Zsófia, Völgyi Erika – tízes
alkotta. Utóbbi kettőt a torna
álomcsapatába is beválasztották.
P.L.
A kötélugrók IV.-V.-VI. korcsoportjának
dél-zalai képviselői
nem maradtak el fiatalabb társaiktól,
s Szombathelyről tértek haza
országos diákolimpián szerzett
érmekkel. A IV. korcsoportban –
A-kategóriában – a fiúknál Szakáll
Péter (Bolyai) lett első, a Bjelzésű
lányokéban Magyar Dóra
(Becsehely) második, míg
Rábavölgyi Eszter (Rozgonyi)
harmadik helyen zárt. Lány formációban
a Várszegi Zsófia
(Kőrösi) – Felső Nikolett (Zrínyi)
– Rábavölgyi Eszter – Poszovecz
Eliza (Batthyány) négyes bronzérmet
szerzett. Egy korcsoporttal
„feljebb” (szintén B-kategóriában)
Hetési Violetta (Batthyány)
bajnoki címnek örülhetett,
míg itt formációban a Tikos
Kitty (Batthyány) – Hetési Violetta
– Szakáll Péter – Magyar Dóra
(Becsehely) kvartett nyakába
bronzot akasztottak. A végére
maradt Hárs Gergő teljesítménye,
ő a VI. korcsoportban A-kategóriában
aranyérmet hozott haza.
Pécsett rendezték a fashion
dance-stílus Magyar Kupa fordulóját,
ahol a lányok C-3 kategóriájában
(a Retro Dance Táncstúdió felkészítésében)
a kanizsai nyolcas
(Kodella Renáta, Kodella Kitti, Varga
Dorina, Pusztai Réka, Pinterics
Veronika, Bagladi Bettina, Gelencsér
Adél, Várkonyi Dana) hat csapat
közül a második helyen végzett.
P.L.
KKK DKG East – Phoenix KK
Tiszújváros 100 – 65 (23-23, 22-
18, 25-8, 30-16). Nagykanizsa, 100
néző, vezette: Pestality, Söjtöry. NB
I B-s férfi kosárlabda-mérkőzés.
KKK DKG East: Sági (11/3),
Becze (9/3), Beck (19/9), Zsámár
(17/3), Szabó (13). Csere: Murvai
(5), Millei (14), Kiss (3/3), Lovas
(7/3), Billege (2). Edző: Kovács
Nándor.
Nehezen lendültek játékba a
vendéglátók, de az idő előrehaladtával
már jobban védekeztek a
kanizsaiak, igaz, a fordulásig jelentős
előnyre nem tudtak szert
tenni. A második félidőben agresszív
védekezéssel és gyors támadójátékkal
fokozatosan növelte
előnyét a házigazda. Az utolsó
negyedben a hazai fiatalok is sok
játéklehetőséghez jutottak, amellyel
éltek is, így teljesítették azt,
ami az elvárás volt, vagyis a hazaiak
nem maradtak adósak a
tiszújvárosi vereségért…
Jók: Millei, Beck, Zsámár, Lovas.
P.L.
Az NTE 1866 MÁV Rt. Judoszakosztályának
ifjúsági versenyzője,
Mihovics Szabina a csehországi
Jicinben vett részt az Európa-
bajnokságot megelőző válogató
versenyen, mely a kontinensviadalra
jogosító helyet adhatott a
válogatott keretébe. A kanizsai
cselgáncsozó 57 kg-ban egy harmincfős
mezőny résztvevője volt,
s rajta kívül még két magyar lány
indult e katgóriában. Végül csak
Szabina szerzett érmet: három
győztes (ukrán, szlovén, portugál
ellenlábasával szembeni), valamint
egy vesztes meccsével a harmadik
helyen végzett – jogot szerezve
ezzel a júliusi ifjúsági EB-n
való részvételre Máltán. Pünkösdkor
a lengyelországi Czyrkben
rendeznek még egy utolsó fordulót,
de ott már nem teljesítménykényszerrel
kell dzsúdóznia, tehát
felszabadultan léphet tatamira
újabb szép siker reményében.
Polgár László
Kotnyek: közel a gólkirályi
cím. A női kézilabdázók NB II
délnyugati csoportjában megyei
rangadót vívtak, az NTE 1866
MÁV a Hévíz csapatát fogadta.
AZ NTE-csarnokban játszott
mérkőzést a vendégek nyerték
27-22-re, a kanizsaiak így tíz
pontjukkal maradtak a tabella hetedik
helyén, ami egy körrel a
szezon vége előtt gyakorlatilag
már nem is változhat. László Renáta,
bal átlövő sérülés miatti hiányát
a tavasz folyamán igencsak
megérezte az együttes, ugyanakkor
mind több fiatal kaphatott lehetőséget,
akiket igyekeztek is a
jövőre gondolva egyre többször
bevetni. Ha az első csapat nem is,
de az ifik nyertek, 28-22-re verve
a hévízi lányokat, akiknek Kotnyek
Réka egymaga lőtt tizenkét
gólt. A fiatal reménység ezzel
újabb lépést tett az utánpótlás
bajnokság gólkirályi címéért.
U13, U15: NUFC siker a városi
derbin. Az NB II labdarúgó utánpótlás-
bajnokságban folytatódtak a
küzdelmek. U19: Hévíz – Nagykanizsai
TE 1866 1-3, Góllövő: Szalai
(3). NTE – Sümeg 1-1, G.: Szalai.
Keszthely – NTE 1-6, G.: Burucz,
Takács, Szalai. Hévíz – Nagykanizsai
UFC 3-1, G.: Matyók. U 17:
Hévíz – NTE 1-2, G.: Nagy T. (2).
NTE 1866 – Sümeg 19-0 (7-0),
G.: Nagy T. (11), Földesi (3), Szőke
(2), Baranyai R., Kékesi, Németh T.
Keszthely – NTE 1-9, G.: Nagy T.
(3), Horváth R. (2), Németh T. (2),
Szőke, Gergelics. Hévíz – NUFC 0-
3, G.: Péntek (2), Antalics. U15:
Szabadbattyán – NTE 1-3, G.: Simon,
Jakab, Farkas. NTE – Siófok
1-2, G.: Kiss J., Paks – NTE 6-0.
NUFC – NTE 2-1, G.: Csányi, Szakmeiszter;
Jakab. U13: Szabadbattyán
– NTE 0-3, G.: Kotnyek M.,
Vlasics, Grabant B. NTE – Siófok
1-1, G.: Győrfi. Paks – NTE 1866
4-0. NUFC – NTE 1-0, G.: Pesti.
Hangyaszorgalommal. A kanizsai
baseballozók a magyar-szlovák
Interliga keretében is megkezdték
szereplésüket. Az első forduló
az időjárás miatt a jóval acélosabb
játékerőt képviselő pozsonyi
klubok ellen elmaradt, így a
debütálás (hazai pályán) elsöprőre
sikeredett: kettős meccsen a Nagykanizsa
Ants a lévai BK Desperados
gárdáját intézte el 11-1-re és
23-0-ra. Az NB II-es Red Ants legénysége
a fővárosban verte az
Emigrants SE-t, így négy meccsből
négyet nyerve a sorozat felső
ágán folytathatja.
2007. május 17. Kanizsa – Sport 15
Az országot végigverve
Hozták, ahogy illett
Mihovics Szabina EB-kerettag
Kötélugrók és táncosok
Elkezdték
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
INDULÓ
TANFOLYAMAINK:
􀂊 05.25-én 16 óra hétvégi
􀂊 06.04-én 16 óra hétközi
előadásokkal személyautó,
motor és segédmotor kategóriákban
nyári kedvezménnyel
B kategória:
elmélet + 30 óra vezetés
69.000 Ft
A1, AK kategória:
elmélet + 17 óra vezetés
34.000 Ft
Segédmotor:
elmélet + 11 óra vezetés
15.400 Ft
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
16 Kanizsa – Rockerek 2007. május 17.
„Amíg a föld kerek, addig
lesznek Rockerek!” Mintegy
százötven-kétszáz fős lelkes és
kitartó fiatal bizonyította ezt az
állítást péntek este a Honvédkaszinóban,
ahol három helyi
zenekar koncertezett a rock és
a blues jegyében.
A koncert szervezője Gilincsek
Péter, a Radioaktív együttes gitárosa
volt. A rendezvényhez a helyiséget
Halmos Ildikó, az intézmény
vezetője ingyen biztosította.
A késés a zenészek udvariassága
szinte minden rockbulin.
Most sem történt ez másként, mivel
a meghirdetett kezdési idő
után, még egy bő órát kellett várakozniuk
az érdeklődőknek.
Az Innocents együttes lendületes
Hobó-, illetve Bill-örökzöldekkel
kezdte a koncertet, majd a
hetvenes éveket idézve két Led
Zeppelin slágerrel fokozta a hangulatot.
A rock hőskorába való
visszatekintés Jimi Hendrix, The
wind cries Mary című dalának
magyar nyelvű változatával folytatódott.
Ezt követően néhány
hangulatos, ironikus és társadalomkritikáktól
sem mentes saját
szerzeményt játszottak, majd az
Illés együttes Good bye London
című slágerét elevenítették fel.
A hatvanas-hetvenes évek muzsikája
után a kilencvenes évek zenei
világából kapott ízelítőt a nagyérdemű
közönség az Alarm együttes
jóvoltából. A közel hét évig tartó
hallgatás után ujjá alakult zenekart
a technika ördöge alaposan
megtréfálta, ugyanis az addig többé-
kevésbé jól működő hangosítás,
az egyébként zenészi virtuozitásban
bővelkedő produkciót nagymértékben
halványította.
A meghívott zenekarok után, a
vendéglátó Radioaktív együttes
adta a zárókoncertet. Műsoruk
alapjául a közelmúltban megjelent
CD-jük és Gilincsek Péter korábbi
két szólóalbumának zenei anyaga
szolgált. A közönség a zenészekkel
együtt énekelte a már jól ismert
refréneket. A csendháborítást
bejelentő környékbeli lakók éjfél
után még a közönséggel együtt élvezhették
a ráadásként előadott
Még néhány lépés című számot.
A vitathatatlanul nagy sikerű
koncert után a rendezvény szervezőjével
Gilincsek Péterrel beszélgettünk.
– Régen játszottunk már Nagykanizsán,
egész pontosan december
22-én a P. Mobillal volt itt az
utolsó koncertünk. Kérdem, milyen
zenekar az olyan, amelyik
egy évben csak egyszer lép fel?
Eredetileg a HSMK -ban terveztük
a koncertet, de az ismert felújítási
okok miatt nem jöhetett
létre. Halmos Ildikó a segítségünkre
volt, így vált lehetségessé
a mai koncert.
– Közel féléves szünet után
egy önálló koncert is vonzotta
volna az érdeklődőket. Mi indokolta
a három zenekaros buli létre
hozását, és miért éppen rájuk
esett a választás?
– Saját műsorunkkal csak egy
egyórás koncertet terveztünk. Szerettünk
volna egy egész estét betöltő
műsort összeállítani, színesíteni
a programot. Mindkét együttes
tagjaival személyes, baráti kapcsolatban
vagyunk, szeretjük egymás
zenéjét, ez adta az indíttatást.
– Legközelebb, mikor láthatjuk,
hallhatjuk a zenekart?
– Egy koncert megrendezése
hatalmas anyagi teher, még akkor
is, ha nincs utazási költség. Nagyon
nehéz anyagilag rentábilis
koncertet létrehozni. A bevétel olykor
csak a hangosítás költségeit
fedezi. Az meg nem működik, hogy
ingyen játszunk, hiszen hatalmas
munka, ezzel együtt sok pénzünk
van egy ilyen produkcióban.
– A közeljövőben terveznek a
városban egy monstre koncertet,
a Woodstock mintájára, „Csóstock”
címmel, ahol a zenekaroknak
még fizetniük is kell a fellépésért,
így is több zenekar nevezett
már. A Radioaktív részt vesz
e a koncerten?
– Ebből is látszik, milyenek a
lehetőségek. Egyébként mi nem
adtunk be nevezést. A kérdéses
feltételektől függetlenül őszintén
remélem, hogy jó zenekarokat ismerhetünk
meg a fesztiválon.
– A decemberben megjelent
CD mennyire keresett?
– Fogy a lemez, de értelemszerűen
nem olyan mértékben, mintha
országos terjesztésű lenne.
Igazából a kitörési pontok az ismeretségen
múlnak. Kapcsolatok
nélkül nincs kiadó, így valamire
való karrier sem.
– Legközelebb mikor láthatják
a zenekart a helyi rajongók?
– Sajnos, itt a térségben nincs
túl sok lehetőség. A Szigetfesztiválra
beadtuk a pályázatunkat,
remélem sikerrel. Ha addig akár
itt a városban kínálkozik valamilyen
lehetőség, minden bizonnyal
élünk vele.
Czene Csaba
Rock-buli a Honvéd Kaszinóban
Fotó: archív
Kan izsa DEL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 21. szám
2007. május 24.
Thúry téri gyereknap
A gyermekeké volt az egész
Thúry tér vasárnap délután, a városi
gyermeknapot ötödik alkalommal
rendezte meg az önkormányzat.
Az ideit azonban a Pünkösd
miatt egy héttel korábbi idő- •
pontra tették a szervezők. A fő cél
az volt, hogy ne kerüljön pénzébe í
a szülőknek a sokféle játékos
program, de a gyerekeknek meg ''
kellett dolgozniuk a lufiért, arc- -
festésért, üdítőért és lángosért. Sikeres
célba-dobással vagy horgászással
bonokat kaptak, melyeket
különböző helyeken válthattak
be. A szervező Művelődési és
Pünkösdi
falunap
Miklósfán
Pünkösdi falunapra várják az
érdeklődőket Miklósfára a hétvégén,
május huszonhetedikén.
A programokról a szervezők,
Kiss László elnök és Baráth József
számoltak be. Elmondták, a közelmúltban
vezetőségváltás történt a
Miklósfai Közművelődési és Városszépítő
Egyesületnél, s az új vezetésnek
ez az első nagyrendezvénye,
amellyel szeretnék kicsit
megmozgatni a városrész lakóit.
Reggel fél kilenckor kezdődnek a
pünkösdi programok szentmisével,
majd helytörténeti táblát avatnak a
templomkertben. Ezt követi a Pünkösdi
Próbatétel, egyjátékos, vidám
sportvetélkedő, amelyre a faluház
mögötti füves területre váiják a jelentkezőket,
fiatalokat és időseket,
kicsiket és nagyokat egyaránt. Tizenhárom
órakor fozőversenyre kerül
sor, amelyre a szervezők váiják
további csapatok jelentkezését. A
gasztronómiai seregszemlén a húst
a szervezők adják az ételhez, minden
más a csapattagok feladata.
Szabadkezet kapnak: azt készítenek,
amit akarnak, semmiféle megkötés
nincs, a zsűri az étel minőségét, ízét,
tálalását és a felszolgálás mókásságát
értékeli majd. A nap folyamán a
helyi iskola és óvoda csoportjai adják
a kulturális program gerincét, de
fellép a liszói asszonykórus és a
Táltos Tájszínház is. Este Pünkösdi
Bál záija a miklósfai falunapot.
Aranyat érő lépések a Corinthiában
Sportosztály, valamint a Városi
Diákönkormányzat munkatársai
végig ügyeltek arra, hogy a gyerekek,
szülők, nagyszülők egyaránt
jól szórakozzanak. A sokszínű
programban többek között láthattak
élő szabadvívást az NTE
vívó szakosztályától, s közben azt
is megnézhették, mi a különbség
egy tizenhárom-tizennegyedik
századi lovag vívókardja és egy
mai versenyző vívókardja között.
Volt óvodások által bemutatott
mesejáték, vásári játékok Mátyás
király korából az Attila Óvoda
udvarán, a határőrség kutyás és
járműbemutatója, a Grimaszk
bábszínház előadása, az NTE judo
szakosztályának bemutatója és
fellépett a gyerekek kedvence,
Rudi bohóc is.
2 Kanizsa - Vízmű 2007. máius 24
Tiszta vizet
a pohárba?
Igen! Tiszta vizet a pohárba -
ezt szeretném én is - és ezért először
és utoljára reagálok a Kanizsa
újságban megjelent, a Fidesz
nevében tartott sajtótájékoztatón
elhangzottakra, mint a Szemafor-
Clean Kft. 18 tulajdonosának
egyike, és 1995 óta megválasztott
vezetője.
- Minderre nem került volna
sor, ha Önök a sajtótájékoztató
előtt veszik a fáradtságot és utánanéznek:
1996-ban még nem volt
közbeszerzési eljárás, hanem több
hasonló szolgáltatást végző ajánlata
közül választottak, nyilván a
legkedvezőbbet - írja levelében
Papp Győzőné, a Szemafor-Clean
Kft. ügyvezetője. - Ajánlatunkban
vállaltuk, hogy az ott dolgozókat
tovább foglalkoztatjuk
mindazon jogokkal együtt, amelyekkel
a korábbi cégüknél rendelkeztek.
A vízmű mind a hét telephelyén
(benne két akkreditált
laboratóriummal, amely külön oktatott
személyzetet és technológiát
követel) takarítunk, a szükséges
tisztító anyagokat és eszközöket
mi biztosítjuk. Szerződésünk értelmében
az évenkénti díjemelés
mértéke csak a mindenkori infláció
70-100 %-a közötti mértékben
lehetséges. Tessék visszaszámolni,
hogy mennyi volt az eredeti szerződési
összeg, ha az 2006-ban
sem haladta meg a havi 1,5 millió
forintot. Ha Önök korrekt módon
kívántak volna eljárni és az igazságot
megtudni, csak kérdezni
kellett volna. Kérdezni az Önök
által delegált igazgatósági és felügyelő
bizottsági tagoktól, akik
szavahihetőségében „ remélem "
nem kételkednek. Vállalkozásunk
jelenleg mintegy 150-160 főt foglalkoztat,
ebből mintegy 100 fő a
kanizsai és Kanizsa környéki
munkavállalók száma. Évente milliós
nagyságban fizetünk be a kanizsai
költségvetésbe különféle
helyi adókat, (iparűzési, gépjármű
stb.) Cégünk az országban elsőként
szerezte meg a takarítóvállalkozások
közül az ISO minőségügyi
tanúsítványt, jelenleg pedig a
környezetirányítási rendszer kiépítése
van folyamatban és megkezdtük
dolgozóink beiskolázását,
hogy OKJ-s képzést követően, takarító
szakmunkások lehessenek.
A Kft. felelős vezetőjeként a következő
taggyűlésen két kérdésben
fogom kikérni a tulajdonos társaim
véleményét, döntését. Egyik tulajdonostársam
Böröcz Zoltán is,
aki jelenleg valóban az MSZP kanizsai
szervezetének elnöke
(1996-ban sem pártelnök, sem önkormányzati
képviselő nem volt)
és az őt, ezzel vállalkozásunkat is
ért otromba rágalmazó állításokkal
szemben milyen lépéseket tegyünk,
mivel azok rontják cégünk
külső megítélését, üzleti pozícióját,
gazdasági érdekeit hátrányosan
befolyásolhatják. Megfontolásra
ajánlom a taggyűlésnek azt
is, hogy vállalkozásunk valamelyik
környező községbe helyezze
át székhelyét a közeljövőben.
Utoljára, de nem utolsó sorban
szeretném megjegyezni, valóban
öntsünk tiszta, és olcsó vizet a pohárba.
Akik ezt a tiszta vizet a politika
szent nevében zavarossá
kívánják tenni, gondolkodjanak
el: szabad-e támadást indítani
egy olyan kérdésben, amit nem
egészen öt perc alatt cáfolni lehet,
és magukra sütni a valótlan állítások,
rágalmazások bélyegét.
* * *
Emlékeztetőül. Lapunk május 17-
i számában a Fidesz által tartott sajtótájékoztatóan
nem minősítették a
Szemafor-Clean Kft. munkáját.
Amit kifogásoltak, Böröcz Zoltán
cége 1996 óta takarít annál a Vízműnél,
amelynek egyben vezető tisztségviselője
is volt. Továbbá feltették
a kérdést, vajh tíz év alatt miért nem
került sor a takarítás pályáztatására,
ha most Böröcz Zoltán vezérletével
pályázat pártiak lettek a szocialisták?
A levélben egyébként tévesen állítja
az ügyvezető asszony, hogy Böröcz
Zoltán 1996-ban nem volt önkormányzati
képviselő. Böröcz Zoltán
az ügy kapcsán a Szuperhír internetes
lapnak nyilatkozva felhívta
Szőlősi Márta és Fertig István
figyelmét: „...az erkölcsi, morális,
intellektuális képességek
gyengeségének a legfőbb veszélye,
hogy a személyiséget torzítják,
sőt rombolják, aminek következtében
az egyes ember könnyen
mások eszközévé válik."
Ebből arra következtethetünk,
hogy a képviselő úr sem erkölcsileg,
sem morálisan nem lát kivetni valót
az évtizedes vízműves szerződés
kapcsán. - (a szerk.)
Vihar a vízműnél
A Dél-zalai Víz- és Csatornamű Vállalat Zrt. május huszonegyedikei,
csaknem másfél órás csúszással kezdődött tulajdonosi
közgyűlésén parázs hangulat alakult ki, vélt, vagy valós indulatok
feszültek egymásnak, Molnár Szabolcs nem lett vezérigazgató, sőt,
majdnem igazgató tanács nélkül maradt a cég is. A elmúlt évi
tevékenységével foglalkozó beszámolót azonban száz százalékos
aránnyal fogadta el a közgyűlés. Kovács Antal vezérigazgató pedig
szokásához híven ismét a sajtót, de legfőképp lapunkat kárhoztatta,
mert nyilvánosságot adtunk Szőlőst Márta és Fertig István, a
Fidesz-KDNP helyi csoportjának önkormányzati képviselője és
alelnöke a Vízmű működésével kapcsolatos sajtótájékoztatóján.
Itt még csak a napirendekről szavaztak
A tulajdonosi kört alkotó
nyolcvanöt önkormányzat közgyűlésén
a negyvenhét százalékos
szavazati aránnyal rendelkező
Nagykanizsa önkormányzatát
Cseresnyés Péter alpolgármester
képviselte. Az alpolgármester kérésére
az előzetesen meghatározott
napirendi pontok helyet cseréltek,
az utolsóról az első helyre
került az elmúlt hetekben nagy
port kavart vezérigazgató-választás.
Cseresnyés Péter elmondta,
hogy a tulajdonosokból álló három
régióértekezlet nem támogatta
Nagykanizsa jelöltjét, Molnár
Szabolcsot, s az eddig folytatott
gyakorlattal ellentétben pályáztatást
kért a posztra. Az alpolgármester
arra figyelmeztetett, ez
azért nem járható út, mert a jelenlegi
vezérigazgató mandátuma a
nyár elején jár le, s egy sikertelen
pályáztatás esetén hosszabb időre
maradhat kinevezett vezérigazgató
nélkül a cég, ami a településeket
hátrányosan érintené egy
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
olyan időszakban, amikor számos
uniós forrás nyílik meg, amelyekkel
élni kell. Feltette a kérdést:
vajon miért nem jelezte számukra
időben a Vízmű igazgatósága,
hogy a vezérigazgatói posztra pályáztatással
is ki lehet választani
az alkalmas személyt? Mint
mondta, az év elején tájékoztatást
kért ezzel kapcsolatban a cég vezetőitől,
amit meg is kapott
ugyan, ám abban szó sem volt a
most számon kért pályáztatásról.
Kovács Antal az elhangzottakra
úgy reagált, még decemberben
megkereste az üggyel Marton István
polgármestert, aki azonban
akkor azzal hárította el, hogy éppen
a város költségvetését készítik,
ezért nincs ideje a kérdéssel
foglalkozni. Egy hónappal később
konzultált Cseresnyés Péterrel
is, s jelezte számára, hogy van
öt alkalmas ember a cégnél, aki
képes lenne a feladat ellátására.
Ekkor tudták meg vele, hogy
Nagykanizsa jelöltje Molnár Sza-
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 20/5195-325. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcim: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László Károly.
Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. - ISSN 0865-3879
2007. máus 24 Kanizsa - z 3
bölcs. Arra is rámutatott, hogy az
igazgatóság tagjainak megbízatása
jár le június közepén, hasonlóan
az ő igazgatósági elnöki mandátumához,
míg a munkaviszonya
októberig tart, így csak akkor marad
vezér nélkül a cég, ha a tulajdonosi
közgyűlés azonnali hatállyal
visszahívja őt.
Átláthatóbb
működést
Viszontválaszában Cseresnyés
Péter leszögezte, fontosnak tartják,
hogy a Vízműnél tapasztalt
visszás folyamatok ne folytatódjanak,
ugyanis információi szerint
számos munkát pályáztatás
nélkül adtak oda vállalkozóknak.
Öntsünk tiszta vizet a pohárba,
hogy átláthatóbbon működjön a
Vízmű! - mondta.
Kijelentette azt is, hogy teljesen
mindegy az, hogy kinek, mikor
jár le a megbízatása, a patthelyzet
attól még patthelyzet marad, s arra
figyelmeztette a települések vezetőit,
hogy a közgyűlés Nagykanizsa
voksai nélkül nem tud dönteni
a vezérigazgató személyét illetően.
Legyen pályáztatás!
Igaz, eddig nem volt
Rácz József gelsei polgármester
a többség álláspontját ismertetve
Szerepzavar
Kovács Antal a közgyűlésen
úgy adta elő, mintha az egész
„takarítási ügyet" mi, az oly
sokat kárhoztatott sajtó találta
volna ki. Pedig minden bizonnyal
ő is tudta, hogy az általa
kifogásolt tudósítás nem
az újságíró agyának szüleménye,
hanem a sajtótájékoztatón
elhangzott állítások interpretálása,
közvetítése a közvélemény
felé. Végre meg kellene
értenie mindenkinek, közszereplőnek
és nem közszereplőnek,
politikusnak és vezérigazgatónak,
hogy az olvasóknak
joguk van az információhoz,
ami amúgy alkotmányos jog
is. Következésképp nem szelektálható
ki egy-egy sajtótájékoztatóból
a leglényegesebb
információ, még ha egyesek
érdeke így kívánja, akkor sem.
Az elhallgatás nem a mi dolgunk.
- (H.A.)
azt követelte, hogy pályáztatással
válasszák ki az új vezérigazgatót.
Megállapította azt is, nem igaz,
hogy kaotikus állapotok uralkodnának
a Vízműnél, ha nem választják
meg Molnár Szabolcsot vezérigazgatónak.
Az uniós források
megszerzésével kapcsolatos érvre
pedig úgy reagált: az nem is a céget,
hanem a tulajdonos önkormányzatokat
érinti, s ezért a vezérigazgató-
választásnak és a Vízműnek
nincs is hozzá semmi köze.
Hegedűs György, nagyrécsei
polgármester a kompromisszumkeresés
fontosságát hangsúlyozta, mire
Cseresnyés Péter megjegyezte,
ők is a megegyezés mellett vannak.
Mint mondta, Nagykanizsa nagy
kompromisszumokra képes, ám bizonyos
elképzeléseihez ragaszkodik.
Állításának alátámasztására kijelentette,
hogy a továbbiakban is
meg kívánják őrizni a valamennyi
településen az egységes vízdíjat.
Hosszas vita után a vezérigazgató
személyéről szóló végszavazáson
Molnár Szabolcs 67,85
százalékos arányt ért el, ami kevésnek
bizonyult, hiszen nyolcvan
százalékra plusz egy szavazatra
lett volna szükség ahhoz,
hogy az egyetlen jelölt vezérigazgató
lehessen. így tehát Nagykanizsa
jelöltje nem veheti át a cég
vezetését Kovács Antaltól.
Előbb visszahívnak,
majd visszavonják
Kis időre igazgatótanács nélkül
is maradt a cég, ugyanis a
közgyűlés a korábbi tagokat
visszahívta, az újakat azonban
nem választotta meg, ugyanis a
leadott szavazatok majdnem fele
érvénytelen volt. A jogellenes
állapot megszüntetése érdekében
visszavonták a régi igazgatótanács
visszahívásáról szóló
döntést, s június harmincadikáig
meghosszabbították a mandátumot.
Addig megfelelően elő lehet
készíteni az igazgatósági tagok
megválasztását, illetve a vezérigazgatói
poszt betöltésével
kapcsolatos pályázati kiírás előkészítését
is.
Ezt követően már kevesebb indulat
közepette Kovács Antal vezérigazgató
a 2006-os év munkájával
kapcsolatos beszámolójával
folytatódott a közgyűlés.
Már megint a sajtó
Kovács Antal a Kanizsa Dél-
Zalai Hetilapban megjelent múltkori,
Szőlősi Márta és Fertig István
Vízmüvei, illetve az ott takarítással
megbízott céggel kapcsolatos
sajtótájékoztatójáról készült
tudósításunkat sérelmezte. Mint
mondta: az abban foglaltak kétségbe
vonják a cégnél végzett
munkájukat, hiteltelenné teszik a
2006-os beszámolót.
Kitért az ominózus takarításügyre
is, s elmondta, hogy tíz évvel
ezelőtt több tevékenységet is
kiszerveztek a cégtől, ezek közül
csak az egyik volt a takarítás. Mivel
akkor még nem voltak közbeszerzésre
kötelezettek, meghívásos
ajánlatokat kértek, melyek
közül a Szemafor-Cleané tűnt a
legkedvezőbbnek. A legfontosabb
szempont azonban Kovács Antal
szerint az volt, hogy a cég vállalta
valamennyi, a területen dolgozó
munkatárs foglalkoztatását.
Végül a közgyűlés száz százalékos
arányban elfogadta a Vízmű
beszámolóját.
Horváth Attila
Kovács kitiltotta lapunkat
A Dél-Zalai Víz- és Csatornamű
ZRt. két éve nyugdíj mellett
dolgozó vezérigazgatója, Kovács
Antal nem kívánatosnak tartotta
lapunkat a cég közgyűlésén.
Előbb Korczné Kocsis Piroska
gazdasági igazgató asszony távolította
el munkatársainkat, akik lapunkat,
s benne szerkesztőségünk
bemutatkozó levelét kínálták a
megjelent polgármestereknek.
Reklamálásunkra felhívta Kovács
Antalt, aki szintén megerősítette,
a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap nem
kívánatos a közgyűlésen, és kitessékelt
bennünket a Medgyaszay
Házból. Tette mindezt a Vízműben
meghatározó többséggel rendelkező
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város hetilapjával.
Kistérségi összhang
Teljes létszámban, nagy
egyetértésben ülésezett a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása.
Az ülésen a tanács tagjai elfogadták
a társulás 2007. évi
költségvetésének módosítását,
valamint a Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális
és Közművelődési Kht. beszámolóját
és mérlegét, módosított
alapító okiratát, jóváhagyták
a 2007. évi pénzeszközigényt,
s hozzájárultak ahhoz is,
hogy a Társulás a Kht. részére
három millió forint kamatmentes
működési célú támogatási
kölcsönt nyújtson. Marton István
elnök az alapító okirat módosítása
kapcsán elmondta,
hogy a Kht. ügyvezetőjének,
Gregor Tibornénak a mandátuma
hamarosan lejár, s az év végéig
Varga Miklóst, zalakomári
polgármestert bízzák meg a feladat
ellátásával.
Ahhoz is hozzájárultak a tanács
tagjai, hogy a Kht. a Dél-
Zalai Mentorhálózat által megnyert
pályázat utófinanszírozása
miatt keletkezett likviditási
problémák kezelésére maximum
tízmillió forintos, tizennyolc
hónapos futamidejű hitelt
vegyen fel. Marton István, a
társulás elnöke hangsúlyozta,
tulajdonképpen egy hitel-keretszerződésről
van szó, ami nem
jelenti azt, hogy maximálisan
ki is használják a rendelkezésre
álló összeget. Kisebb vita alakult
ki azonban arról, hogy a
bank ajánlatában szereplő 4,6
százalékos kamatláb egy évre,
vagy egy hónapra vonatkozike?
(Végül kiderült, egy évre.) A
tanács tagjai egyhangúlag megszavazták
a hitelfelvételt.
H.A.''
H Kanizsa - Egészség 2007. máius 24.
Majdnem, mint a filmeken
Jön a sürgősségi betegellátási osztály
Június elején megkezdi működését
a kórház új egysége, a
sürgősségi betegellátási osztály.
Az SBO beindulásával a szakemberek
reményei szerint mérséklődhet
az egyes járóbetegszakrendeléseken
tapasztalható
tumultus is.
- Kórházunk a kiemelt súlyponti
kórházak közé tartozik, ami
azt is jelenti, hogy adott sugarú
körben az intézmény kiemelt feladatai
közé tartozik a sürgősségi
betegellátás - mondta dr. Kovács
József, a kórház főigazgatója. -
Ez részben traumatológiai betegellátást
jelent, részben pedig a
nem sérüléssel járó, de mindenképpen
gyors ellátást igénylő,
adott esetben életveszélyt jelentő
betegségek kezelését is. Mivel korábban
nem működött a kórházban
sürgősségi betegellátási osztály
(SBO), ezért most nagyon
gyorsan, ha stílszerű akarnék lenni,
sürgősséggel kell kialakítanunk
ezt a szervezeti egységet.
- Hogyan működik majd az
SBO?
- Maga a sürgősségi betegellátás
az oxiológiából, a mentőorvoslásból
alakult ki, ami azt jelenti,
hogy a sürgősségi orvosnak
ismernie kell az összes akut kórképet.
Tudnia kell az egyszerűbb
betegségeket gyógyítani, a komolyabbakat
pedig a megfelelő
szakellátáshoz továbbítani. Mondok
egy példát: ha valaki hasfájással
jön be az osztályra, akkor
itt elvégzik a betegnél a szükséges
diagnosztikai vizsgálatokat, röntgent,
ultrahangot, vagy CT-t, s
esetleg megállapítják, hogy sürgős
műtéti beavatkozást igényel.
Átadják a sebészeti osztálynak, s
máris a megfelelő ellátást kapja a
beteg. Azaz nem maguk végzik el
a beavatkozást, hanem továbbítják
a beteget az illetékes osztályra,
amivel megelőzhető az, hogy
a kivizsgálás esetleg túl sokáig
húzódjon. Itt, ha megjelenik a páciens,
akkor a sürgősségi orvosnak
el kell döntenie, hogy mi baja
van. Nagyon nagy biztonságot ad
a lakosságnak egyébként, hogy a
nap huszonnégy órájában rendelkezésre
állnak a sürgősségi osztály
orvosai. Hogy ez a sürgősségi
osztály mennyiben hasonlít az
amerikai filmekben látottakra?
Lényegében ugyanaz, bár szerintem
a valóságban nem kapkodnak
úgy, mint a filmekben. Egy félreértést
azonban még az osztály
működésének június elsejei beindulása
előtt szeretnék eloszlatni:
sokan azt hiszik, hogy a sürgősségi
betegellátási osztály az a hely,
ahol őket sürgősséggel látják el.
Ez azonban nincs így, itt a sürgősségi
eseteket látják el, pont
úgy, mint ahogy a szemészeti osztály
a szemészeti eseteket. Adott
helyzetben tehát előbbre vesszük
a még sürgősebb ellátást igénylő,
például polytraumás, sokkos betegeket.
- Megtörtént-e már az osztályon
dolgozó szakemberek kivá-
- A Szivárvány Fejlesztő Központ
Altalános Iskola és Speciális
Szakiskola minden évben rendez
műsoros estet a tanulásban akadályozott
és az értelmileg akadályozott
gyermekek számára, lehetőséget
adva a másság szépségének bemutatására,
elfogadására - hangsúlyozta
köszöntőjében Kóczáné
Horváth Piroska intézményegység
vezető a Honvéd Kaszinó Tükörtermében
megrendezett esten.
A különböző művészeti ágakban
fellépő csoportok, kezdve az
óvodásoktól, a ZOE zenekarig,
lasztása, s milyen betegforgalomra
számítanak?
- Átlagban napi nyolcvan-százfőnyi
betegre számítunk, ez azonban
nem egy fix szám, nagy szórásokat
is mutathat. A sürgősségi betegellátási
osztály öt fekvőbetegággyal
rendelkezik majd, ami lehetővé
teszi a fertőző betegek elkülönítését
is, de azokat is itt helyezzük
majd el, akik megfigyelésre,
kivizsgálásra szorulnak. Az
osztályt a szakrendelő és a mentőbejárat
közötti területen alakítjuk
ki, az ott elhelyezett gyermekgyógyászati
és sebészeti szakrendeléseket
már át is költöztettük. Az
SBO-n egy recepciós pultban egy
hozzáértő, felsőfokú végzettséggel
rendelkező ápoló fogadja majd a
betegeket. Szerencsére nagyon sok
orvosunk jelentkezett az új osztályra,
olyan helyzetben vagyunk,
hogy több munkatársunk is rendelkezik
a szükséges kapacitással és
gyakorlattal. Olyan szakembereket
vártunk, akik elhivatottságot éreztek
a sürgősségi betegellátás iránt,
belgyógyászok, traumatológusok
és sebészek áthelyezése történik
majd meg. Ide helyezünk még rezidenseket,
fiatal szakorvos-jelölteket
is, mert a sürgősségi osztály
jól összekovácsolja a kórházi
orvoscsapatot. Külső kollégákat is
be kívánunk vonni a munkába, háziorvosokat,
akik egy-egy műszakot
vállalhatnak, ha jobban meg
akarják ismerni az osztály munkáját.
Egyébként abban bízunk, hogy
a sürgősségi osztály beindulásával
javulni fog a szakrendelések helyzete
is, mert reményeink szerint tehermentesíti
a járóbeteg-ellátást.
- Mi a helyzet a sürgősségi betegellátáshoz
kapcsolódó helikopter-
leszállóval?
- A leszállópálya kialakítására
a kórház-rekonstrukció egy további
ütemében kerülhet sor,
amelyet a majdan korszerűsíteni
kívánt szakrendelő tetején tervezünk
elhelyezni. Addig is ideiglenes
megoldásokkal biztosítjuk a
gyors betegszállítást, általában a
Mindenki Sportpályája, vagy a
Határőr Igazgatóság területe fogadja
a mentőhelikoptereket,
azonban természetesen ebben az
esetben közbe kell iktatni a mentőautós
szállítást.
Nem ide vágó adat ugyan, de
dr. Kovács József kérdésünkre
elmondta, a vizitdíj bevezetés óta
mintegy nyolc-tíz százalékkal
csökkent a kórház betegforgalma.
Horváth Attila
Fuss, hogy jól érezd magad
Tanulásban akadályozott
gyermekek estje
melynek tagjai értelmileg akadályozott
vak fiatalokból állnak,
nagy sikert arattak fellépésükkel
a Kaszinó színpadán. Az iskola
tanulóinak megsegítésére, az intézmény
egykori tanára, Földi
Gyula hozta létre az Alapítvány a
Fogyatékosokért elnevezésű alapítványt,
melynek számlaszámára
érkező támogatásokból segíti
az intézmény a szociálisan hátrányos
helyzetű tanulóit, és oldja
meg az iskolai kirándulásokat.
B.E.
Családi futónapot rendezett a
Csónakázó-tónál az Olajipari Természetbarát
Egyesület és a Nagykanizsai
Természetbarát Bizottság.
A tíz kilométeres távot mintegy
háromtucatnyian tették meg,
a legtöbben futva, de akadt, aki
sétálva, vagy éppen vánszorogva.
A versenykiírásban ugyanis nem
szerepelt, hogy a távot csak és kizárólag
futva lehet megtenni, sőt,
éppen ellenkezőleg. A legfontosabb
az volt, hogy a résztvevők
jól érezzék magukat és teljesítsék
az előírt etapot.
Éppen ezért a futóverseny végén
nem is rangsorolták a versenyzőket,
akik valamennyien
egy-egy emléklapot kaptak a
szervezőktől.
H.A.
2007. május 24 Kanizsa - Ez történt 5
Sportolj, Ismét a kárpótlási törvényről
ne bűnözz!
Immár harmadik alkalommal
rendezte meg a
rendőrség a D.A.D.A. focikupát
a Mindenki Sportpályáján.
A Nagykanizsai
Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési
Csoportja idén
is az önkormányzat támogatásával
rendezte meg a
kupát, amelyen a Hevesi, a
Bolyai, a Körösi és a Zrínyi
Iskolából érkező több, mint
kétszázötven diák vett
részt.
A gyerekeket Marton István
polgármester és Cseresnyés
Péter alpolgármester
köszöntötte, majd ezt követően
Dr. Molnár József
rendőrkapitány megnyitotta
a versengést. Elmondta, a
D.A.D.A.-program, vagyis a
rendőrség biztonságra nevelő
programja immár másfél
évtizede működik. A
D.A.D.A. egy mozaikszó,
amely a dohányzás, alkohol,
drog, AIDS szavak kezdőbetűiből
áll össze. Előadások
és beszélgetések, játékos
nevelés mellett a sport népszerűsítésével
is igyekszik a
kapitányság elérni, hogy a
gyermekek ne keveredjenek
rossz társaságba, ne kerüljenek
a bűnözés közelébe. A
kupáért rövid, mindössze
tízperces mérkőzéseken hét
fiú és nyolc leány csapat
versengett. A lányoknál a
Hevesi Sándor Altalános Iskola
8/B osztálya léphetett
fel a dobogó legfelső fokára,
második helyen a Bolyai
Iskola 8/G osztályosai, a
harmadikon pedig a Körösi
5/A-sai végeztek. A fiúknál
is nagy volt a küzdelem, s
végül a Bolyais 8/G-sek érdemelték
ki a kupát, második
a Hevesi Iskola 8/B, harmadik
pedig a 7/A osztálya
lett. A mérkőzések szünetében
a diákoknak Bajzáth
László polgári védelmi parancsnok
a polgári védelem
munkáját, eszközeit, a lehetséges
veszélyforrásokat mutatta
be.
Horváth Attila
A kárpótlási törvényről és a legutóbbi
időszak bírósági történéseiről
kaptak tájékoztatást a tagok a
Hadirokkantak Hadiözvegyek és
Hadiárvák Nemzeti Szövetsége Zala
Megyei Szervezetének éves beszámoló
taggyűlésén. A taggyűlésen
megjelent Marton István polgármester,
Cseresnyés Péter alpolgármester,
dr. Padányi Máriusz, a
HONSZ elnöke és Ipacs József
nyugállományú honvédezredes, az
országos szövetség elnökségi tagja.
Görcsi Frigyes, a szervezet helyi
elnöke a kárpótlási törvényről többek
között elmondta, a magyar állam
nem áll a hadirokkantak, hadiözvegyek
és hadiárvák mellé. A
kárpótlás nem róluk szól, hanem
azokról, akiknek államtitkár, vagy
miniszter pártfogója van. Kárpótlási
igényüket bíróságra is beadták,
de a bírók azt mondták, hogy az
apáikat bevonultatták, és ez nem
lehet politikai ok. Görcsi Frigyes
megismételte a közgyűlés előtt is a
kérdést, amikor vagonokban elhurcoltak
az embereket Oroszországba,
az nem volt politika? Igazából
ez politikai ok! Az apáik nem önszántukból,
zsoldoskatonaként, dalolva
mentek ki harcolni. Sajnos
nincs senki, aki mellettük állna!
Apa nélkül, kenyérkereső nélkül
nőttek fel, és nem becsülik meg
A Múzeumi Világnapot 1977.
május 18-án ünnepelték először. E
nap megrendezése lehetőséget kínál
az egész világ szakemberi számára,
hogy népszerűsítsék intézményeiket,
és reflektáljanak egy
adott témára. A Múzeumi Világnap
alkalmából számos programot
rendezett a Thúry György Múzeum.
A világnap előestéjén Megyeri
Anna, a Göcseji Múzeum munkatársa
kutatási eredményei alapján
az olasz származású Morandini
építész család Zala megyei és
nagykanizsai tevékenységéről tartott
vetített képes előadást. Másnap
játékos programokra és tárlatlátogatásra
várták az óvodásokat,
iskolásokat. Ez alkalomból lapunk
a mélygarázs-ásatások eredményeiről
kérdezte dr. Vándor
László régész-történészt, a Zala
Megyei Múzeumok Igazgatóságának
igazgatóját:
- Az országos sajtóban is nagy
port felvert nagykanizsai mélygarázsépítési
ügynek a város és a
történelem kutatói számára volt
őket. De kivételt tesznek hadiárva
és hadiárva között, mert a kárpótlási
törvény kimondja, annak a hadiárvának
jár kárpótlás, akinek
1945. augusztus 20-a után halt
meg az apja. Jó lenne rendet tenni
ebben a kérdésben. Beadtak egy
javaslatot a törvény módosítására,
ami valahol megakadt. Beszámolójában
Görcsi Frigyes azt is elmondta,
az év elején pályázatot adtak
be az önkormányzathoz a hetven
fos szervezetük működtetéséhez,
de sajnos nem kaptak támogatást.
Szeretnék, ha kanizsai viszonylatban
egy kicsit jobban odafigyelnének
rájuk. Dr. Padányi
Máriusz, az országos szövetség elnöke
szólt a törvénymódosító javaslat
körülményeiről. Körülbelül
hétszáz-hétszázötven ezerre lehet
becsülni a szovjet hadifogságba elhurcolt
honfitársaik számát. Ezek
negyven-negyvenöt százaléka polgári,
civil személy volt. Az 1992.
évi 32-es törvény ismétlődik az
1997. évi 29-esben, mely szerint a
Szovjetunióba elhurcolt embereket
csak 1945. augusztus 1-je után lehet
elhurcoltnak tekinteni. A törvény
csak katonára vonatkozik,
polgári személyre nem. Az országos
szövetség júniusi közgyűlésén
be fog számolni arról, hogy ez az
alkotmányellenes helyzet nem
pozitív hozadéka is. A Nagykanizsa
Erzsébet téri ásatás egy közel
húsz éve először Méri István által
felvetett, leirt várostörténeti kérdés
igazolásához vitt közelebb
bennünket. Méri 1988-ban megjelent
könyvében egy Günther Cerwinka
osztrák történész által
publikált, a kanizsai várat és a
hozzá tartozó erődített várost
együtt ábrázoló 16. század végéről
származó lépték nélküli alaprajz
alapján az erődített várost
elhelyezte a mai Kanizsa térképén.
(Méri a keleti falat a Múzeum
tér nyugati szélére tette)
1994-ben Vándor László ezt némi
korrekcióval elfogadta.(A város
keleti határát az Ady utca vonalában
határozta meg) A két elméleti
elhelyezés után az 1990-es évekbep
újabb alaprajzok kerültek
elő, amelyek a városfalak vonalát
megfelelő, és súlyosan sérti a társadalom
egy bizonyos közösségét!
Azokét, akik nem tudták igazolni,
hogy szovjet hadifogságban halt
meg a hozzátartozójuk. Nem idegenlégiósok
voltunk, hangsúlyozta
az elnök, és elmondta azt is, számtalanszor
megkapták a hadiözvegyek
azt a megjegyzést, hogy miért
engedték el a féijüket! Teljesen
egyértelmű, az alkotmánybíróságnak
kell dönteni minden egyes
olyan hadiárva és hadiözvegy esetében,
akik a kárpótlási összeget
nem kapták meg. Ez az álláspontja,
emellett kitart, és kérni fogják
az alkotmánybíróság döntését.
Ipacs József nyugállományú honvédezredes,
országos elnökségi tag
a szervezeti életről szólt. Az országos
vezetőség mandátuma lejárt,
június végén tartják Budapesten a
vezetőségválasztó küldöttgyűlést.
Az elmúlt hónapban a HONSZ új
irodát kapott a Kerepesi út 29/B
szám alatt. Bíznak benne, hogy az
új vezetés a Honvédelmi Minisztérium
támogatásával meg tudja kezdeni
a munkáját. A tájékoztatók
után Marton István polgármester
bíztatásként elmondta, már intézkedett,
és a polgármesteri kerete
terhére a kért összeget megkapják.
B.E.
nem, de a városnak a vártól való
távolságát korrigálták. Ennek
alapján Vándor László a 16. században
falakkal körülvett terület
északkeleti sarkát az Erzsébet tér
északkeleti térségébe helyezte. A
mélygarázs építését megelőző
földmunkák során a feltevés beigazolódott,
előkerült a város sarkán
őrző palánképítésű bástya
egy részlete, és meghatározhatóvá
vált a 16. században a palánkfalakkal
övezett terület elhelyezkedése.
Ezzel a vita végére pont
került, a várostörténet nagyon jelentős
adatokkal gazdagodott. Az
építési maradványok mellett számos
jelentős a korszakot dokumentáló
régészeti emlék is napvilágra
került, gyarapítva a Thúry
György Múzeum gyűjteményét.
Bakonyi Erzsébet
A mélygarázs hozadéka
Múzeumi világnap
6 Kanizsa - Városnéző 2007. május 24.
Fakos: városrész a világ végén
Gondozást igényelnének a fakosiak. Feladat akad bőven.
Új vezetése van a Fakosért
Városrész-szépítő Egyesületnek,
miután az előző megbízatása
lejárt. Nagy József György
vette át a civil szervezet vezetését,
aki szerint még nagyon sok
tennivaló van Nagykanizsa legmostohább
sorsú városrészében.
- Tavaly decemberben költöztem
ki a fakosi városrészbe, s
láttam, valóban komoly problémák
vannak itt - mondta lapunknak
Nagy József György. -
Sajnos, igazi fejlesztést a kanizsai
önkormányzat az elmúlt évtizedekben
nem hajtott végre,
komoly hiányosságok vannak az
infrastruktúra területén. Nincs
kiépítve a gázvezeték, ami azért
is nagy baj, mert a településrész
lakóinak hatvan-hetven százaléka
idős ember, akiknek már sem
erejük, sem pénzük nincs a téli
tüzelő megvásárlására, miközben
egyre jobban csökken a kitermelhető
erdők mennyisége is.
A tavalyi évben elkezdődött a
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése,
aminek viszont nagyon
örülünk, még akkor is, ha ez
nagy terhet ró az itt élőkre. Kábeltévé,
illetve nyilvános telefon
nincs a városrészben, az internet-
hozzáférés szinte megoldatlan,
mert bár a víztorony tetején
van egy mikrohullámú átjátszó,
de a domborzati viszonyok miatt
nincs rálátása valamennyi ingatlanra.
A hatvanas-hetvenes
években épített járdahálózat katasztrofális
állapotú, gyakorlatilag
nem is lehet rajtuk közlekedni,
az emberek többsége az úttesten
gyalogol, ami ugye, nem
veszélytelen. Orvos csak heti
egy alkalommal jár ki, ha valakinek
hamarabb van szüksége az
ellátásra, akkor be kell utaznia
Sáncba, vagy át kell mennie
Bagolára. A fiatalok számára
nincs semmiféle szórakozási lehetőség,
s egyik célunk éppen
az, hogy számukra biztosítsunk
ilyent.
Meghívó
A Bajcsai és a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat együttes
ülését 2007. május 25-én (péntek) 18.00 órára összehívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltsége
(Nagykanizsa, Szent Flórián tér 30.)
Az ülésre tisztelettel meghívom.
Polai József,
a Bajcsai Településrészi Önkormányzat vezetője
Tóth Nándor,
a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat vezetője
Nagy József György a tervekről
szólva elmondta, a városrész
közepén található, az egyesület
számára bérletbe adott épületet
szeretnék megfelelő módon felújítani,
s teleházat alakítani belőle.
Arra törekednek, hogy a továbbiakban
megszűnjön Fakos
méltatlan elhanyagoltsága, s ebben
élvezik Jerausek István önkormányzati
képviselő támogatását
is.
Hangsúlyozta, a legfontosabb
azonban a gázvezeték mihamarabbi
kiépítése lenne, aminek érdekében,
ha kell, aláírásokat is
gyűjtenek.
Horváth Attila
Kiskanizsa
táblák
később
Polai József és Tóth Nándor
kiskanizsai önkormányzati
képviselők a közelmúltban azt
indítványozták a képviselőtestületnek,
hogy Kiskanizsa
városrész külső és belső határain
a lakott terület kezdetét
és végét jelző táblákat cseréltessék
le, és a rajtuk szereplő
szöveget bővítsék ki olyképpen,
hogy abban a városrész
neve is szerepeljen
„Nagykanizsa-Kiskanizsa", illetve
„Nagykanizsa-Kiskanizsa
(lakott terület vége)"
formában. A képviselők úgy
vélik, ez is hozzájárulhat a
kiskanizsaik ön-azonosságtudatának
erősítéséhez. A közgyűlés
az indítványt támogatta,
s a határozat végrehajtásának
határidejét április harmincadikában
jelölte meg, azonban
a táblák kihelyezésére eddig
nem került sor.
Tárnok Ferenctől, a polgármesteri
hivatal városfejlesztési
osztályának megbízott vezetőjétől
megtudtuk, a táblacsere
ügyében egyeztetniük
kell a Magyar Közút Kht.
szakembereivel, ezért húzódik
a csere.
H.A.
Kijavított
hibák
Korábbi lapszámunkban beszámoltunk
arról, hogy a tavaly
felújított palini és a sánci orvosi
rendelőkben dolgozó orvosok
elégedetlenek a rendelők állapotával,
ugyanis penészedés jelentkezett
a falakon, illetve néhol
a festék is pereg. Akkor a
kivitelező Cameron 2000 Kft.
ügyvezetőjét, Nagy Imrét nem
tudtuk elérni telefonon, a minap
azonban azzal kereste meg
lapunkat, hogy reagálni szeretne
dr. Hajdú Katalin és dr.
Busznyák László panaszaira.
Nagy Imre elmondta, cikkünk
megjelenését követően megtörtént
a sánci orvosi rendelő egy év
múlva esedékes bejárása, s a garanciális
javításokat elvégezték.
Véleménye szerint a falak penészedését
az okozta, hogy a fűtést
nem szabályszerűen használták,
ami jegyzőkönyvileg is alátámasztható.
Mint mondta, fontos
lenne egy viszonylag állandó hőmérsékleti
értéket tartani ahhoz,
hogy a falak kellőképpen kiszáradjanak,
s az eddig nem megfelelően
végzett szellőztetésre is
oda kellene figyelni. Megjegyezte
azt is, bár a gyógyszerraktár szellőzőablakkal
való ellátása nem
szerepelt a tervekben, most, a garanciális
javítás során mégis beépítettek
egyet.
A palini rendelővel kapcsolatban
pedig azt mondta, dokumentumokkal
tudják bizonyítani,
hogy a régi családi ház alászigetelése
megtörtént. A dr. Hajdú Katalin
által említett ajtó pedig a mozgáskorlátozottak
érdekében készült
küszöb nélkül. Véleménye
szerint itt sem szellőztettek kellőképpen,
a festék pedig azért pereg
a falakról, mert a felújítást követően
ismét történt egy belső festés,
amit Nagy Imre tudomása
szerint már a doktornő végeztetett
el, nem tudni, mennyire légzáró
anyaggal. így azonban a garancia
elveszett a palini rendelő festésére.
Nagy Imre azt is megjegyezte:
a huszonnégymillió forintos beruházás
új rendelő építéséhez is
elégséges lett volna.
H.A.
Nagykanizsa
-Kisfakos
2007. május 24. Kanizsa - Városháza g
Képviselői fogadóóra
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKJSB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszloó 1 @chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 17 órától 19 óráig a kenyárgyári
PERGŐ lottózóban (Kinizsi u. 95.).
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 18,00 órától a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2007. június 6-án, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága
számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Jegyzői pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet jegyzői
munkakör betöltésére.
A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) alapján kerül sor. A kinevezés határozatlan időre szól, a
munkakört teljes munkaidőben kell ellátni. A kinevezés és az illetmény
megállapítása a Ktv. szerint történik. A munkakör a Közgyűlés döntését
követően azonnal betölthető.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, igazgatásszervezői
vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, jogi vagy közigazgatási
szakvizsga, legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai
végzettséget igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a
személyes kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni), három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a szakmai gyakorlat igazolását, a pályázó
munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit.
A pályázatokat Marton István polgármesternek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügyi
Közlönyben való közzétételtől számított 31. nap 16.00 óra. A beérkezett
érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a pályázók
meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.
A pályázat elbírálásának határideje a beérkezési határidő lejártát követő első
közgyűlés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-701
vagy 500-705-es telefonszámon.
Zalakaros Város jegyzője
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Tel.: 93/340-100, fax: 93/340-531
Műszaki osztály, tel.: 93/540-091
E-mail: zkarosmuszak@maiI.datanet.hu
Zalakaros Város Jegyzője értesíti a hatásterületeken lévő ingatlanok tulajdonosait,
hogy a Nagykanizsa, Erzsébet tér alatti 1. hrsz-ú ingatlanon a Via
Kanizsa Városüzemeltetési Kht., mint kérelmező hivatalom 2007. árilis 26-
án kelt határozatában a 3-342-4/2007. számon forgalomszabályozó közterületi
sorompóra építési engedélyt kapott.
Az ügy tárgya: a Via Kanizsa Városüzemeltetési Kht. (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi u. 35.) a Nagykanizsa, Erzsébet tér alatti 1. hrsz-ú ingatlanon forgalomszabályozó
közterületi sorompó építési engedélyéről értesítés.
Az eljárás lefolytatására Zalakaros Város Jegyzőjét jelölte ki a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége a
603/2007/H. számú végzésével.
A tervezett létesítmény, tevékenység: A tervezett sorompó az Erzsébet tér
nyugati oldalának déli részének lehatárolása, a volt parkoló és a Külkereskedelmi
Bank bejárata déli határára kerül elhelyezésre, ezáltal csak a Polgármesteri
Hivatal, Ügyészség és Bíróság intézményeit tartalmazó épület megközelítését
biztosító út-parkolószakasz használatát korlátozza, azok működési
ideje alatt. Az elhelyezésre kerülő sorompó Nice WÍ14 tipusú, 4 m-es karral.
A hatásterület vélelmezhető határai: Magyar u., Király u., Báthory u. a
mellékelt térkép szerint:
Tájékoztatás az érintettek részére: Az ügy iratai és a tervdokumentációk
megtekinthetők Zalakaros Város Polgármesteri hivatalának műszaki osztályán a
003. számú irodában ügyfélfogadási időben csütörtök kivételével minden munkanapon
délelőtt 8.00-12.00 óráig, hétfőn és szerdán délután 12.30- 14.00 óra között.
Felvilágosítás kérhető telefonon Józsa Attila ügyintézőtől hétfőtől csütörtökig 8.00-
16.30 óra között, pénteken 8.00-tól 14.00 óráig a 93/540-091 telefonszámon.
Az építési engedély határozat ellen a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosok
a kifüggesztés napját követő 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal Zala megyei Kirendeltségéhez címzett, de hatóságomnál benyújtandó
30.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhetnek.
Zalakaros, 2007. április 26.
A jegyző megbízásából: Czeglédy András, műszaki osztályvezető
Önkormányzati ingatlanértékesítési ajánlatok
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 +áfa 06.06 07.04 08.01 08:30
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 +áfa 06.06 07.04 .08.01 09:30
131/2. Magyar u. 18. beépítetlen terület 19.692.000 +áfa 06.06 07.04 08.01 10:00
4372/1. Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 +áfa 06.06 07.04 08.01 10:30
4277/1. Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 11:00
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi
tömbben lévő alábbi ingatlanait:
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
984. Magyar út 7. - utcafronti épület nélkül
986/1. Erzsébet tér 12. 173.000.000 + áfa 06.13 07.04 07.25 09.00
987. Erzsébet tér 13.
988/1. Erzsébet tér 1 4 . - 2 1 9 m2-t
Az értékesítendő ingatlanok: műemléki környezetben találhatók, a vevő köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül
beépíteni, a vevő köteles az adásvélteli szerződés megkötésétől számított 60 napon belül a versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a
vevő köteles a 984.-988/1. hrsz-ú ingatlanok telekmegosztását elvégeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó)
8 Kanizsa - Születés Hete 2007, máius 24.
Hogy minél többen szülessenek
Az önfeledt szórakozás és játék közben azért sikerűit pihenésre bírni
egy csoportkép erejéig a résztvevőket
A Társaság a Várandósság és
Anyaság Megszenteléséért (TAVAM)
öt évvel ezelőtt indította
útjára a Születés Hete címet viselő
országos tájékoztató programsorozatot.
A kezdeményezéshez
Nagykanizsa idén már második
alkalommal csatlakozott,
Zala megyéből egyedüliként.
Méltó módon szülni és születni
e mottó köré építhető fel a Születés
Hete programsorozat, amelynek
kanizsai eseményei a Magyar
Plakát Házban látható plakátkiállítás
megnyitásával kezdődtek. A
tárlat azt mutatja be, hogy miként
változott a nők szerepe a különböző
történelmi időszakokban. Mint
ahogy azt megnyitó beszédében
Lehota János esztéta megfogalmazta:
manapság a nő kívülről,
régebben pedig belülről megformált
volt. Akkor sokkal fontosabbak
voltak a belső értékek, a nő kisugárzása,
mint mai világunkban.
A megnyitót követően a Születés
Hete kanizsai szervezői, a
Nagycsaládosok Nagykanizsai
Egyesülete, az Aranyfény Civil
Egyesület, valamint az Összefogás
a Nevelőcsaládokért Egyesület
szakmai konferenciára hívta az
érdeklődőket a Képzőművészetek
Házába, ahol nem másról folyt az
eszmecsere, mint arról, hogy vajon
napjainkban kit érdekel a
gyermekvállalás? A vitaindító előadást
Magyar József, a NANE helyi
elnöke tartotta, aki statisztikai
adatokon keresztül mutatta be az
ország tragikus demográfiai helyzetét.
Hazánk népessége ugyanis
1980 óta folyamatosan csökken,
csakúgy, mint a házasságok, és a
társadalom alapját képező családok
száma. Nő viszont a hajadonok,
nőtlenek, és a válások száma.
Az elmúlt huszonöt év alatt
hétszázezer fővel csökkent a népesség.
2001-től kezdődően minden
évben egy Nagykanizsányi
populáció tűnik el. S ami a legmegdöbbentőbb,
2001 óta évente
negyvenötezer magzatot ítéltek
halálra szüleik, ennyi abortusz
történt ugyanis. Magyar József
hangsúlyozta, szomorú, de az emberek
többségét még szavak szintjén
sem foglalkoztatja a magyar
nép jelene, jövője.
Cseresnyés Péter alpolgármester
beszédében a tudatformálás
jelentőségét emelte ki, s azt is
hangsúlyozta, a politikának olyan
körülményeket kell teremteni
Nagykanizsán, hogy a fiatalok
egyre nagyobb méreteket öltő elvándorlása
megszűnjön, vagy
legalábbis mérséklődjön.
A Születés Hete bemutatókkal
és előadásokkal folytatódott a
VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Házban. Délelőtt az örökbefogadás,
illetve az örökbe adás lehetőségeivel
ismerkedhettek meg
az érdeklődők, de szó esett a családtámogatásról,
a szoptatásról és
a babamasszázsról is.
Az Aranyfény Civil Egyesület
a Hevesi Óvodában családi napot
szervezett, de hasonló programra
került sor a Csónakázó-tónál lévő
zöldtáborban is, ahol a résztvevők
előadást hallhattak a gabonafélék
táplálkozásban betöltött
szerepéről, valamint az apává és
anyává válásról. A hét elején ta-
A lendvai galériában a Hétszínvirág
Pécsi Petra: Nekem az volt a
legjobb, hogy festettünk egy nagy
vászonra, meg hogy a művész úr
megdicsért. Meg még az volt a jó,
hogy mikrofonba kellett beszélni,
és szerepeltünk a TV-ben.
Mészáros Ákos: Nekem az volt a
legjobb élményem, hogy agyagoztam,
meg hogy mikrofonba beszéltem.
Ott minden szép és jó volt, festettünk
tenyérrel, de alig tudtuk lemosni.
Tóth Máté: Az volt a jó, hogy
agyagoztunk, festettünk a lendvai
várban. Minden jó volt, az utazás
is, meg a finom eper.
Horváth Ninell: Jó volt, beszélnem
kellett mikrofonba, festettünk, kezet
fogott velünk a festőművész bácsi.
Meg hogy hazaféle fagyiztunk.
Finta Gergő: Nekem az volt a legjobb,
amikor a lendvai óvodában
voltunk. Meg még az, hogy agyagembereket
csináltunk, meg a
kézlenyomatos festés, meg az utazás.
pasztalt kezdeti csekélyebb érdeklődés
megfordult, ugyanis
több, mint harminc gyermek játszott
és sportolt a felnőttekkel közösen,
míg a szülők egy része az
ebéd készítésénél szorgoskodott.
- Vegyes érzelmeim vannak a Születés
Hete programjai iránt tamisított
érdeklődéssel kapcsolatban -
mondta lapunknak Magyar József, a
fő szervező Nagycsaládosok Nagykanizsai
Egyesülete elnöke. - Nagyon
sokat dolgoztunk a hét megszervezésén
kollégáimmal, akik közül
kiemelném Győrfjy Anikót. Ennek
ellenére úgy érzem még az idén
sem volt akkora az érdeklődés, mint
ahogy azt szerettük volna, bár kétségtelen,
hogy jobb a helyzet, mint
tavaly, és ez biztató. Érthetetlen
azonban, hogy azok a szakemberek
sem jöttek el mind az előadásokra,
akiknek pedig a munkájuk szól erről.
Azért nem maradtunk magunkra,
több cég, vállalkozás, és a híradások
révén a sajtó, a helyi rádió és televízió
is támogatta a rendezvényeinket,
köszönet érte mindenkinek. Azt azonban
fontos még megjegyeznem, hogy
sajnáljuk, ha vannak, akik azért maradtak
távol, mert úgy gondolják,
hogy mi az otthonszülést preferáljuk
a kórházi szüléssel szemben, pedig
ez nem igaz. Mi a méltó, s minél nagyobb
számú szülést preferáljuk,
számunkra teljesen mindegy, hogy a
kismama az otthon, vagy a kórházban
szülést választja.
A kanizsai programsorozat az
Alsóvárosi templomban zárult,
ahol a családokért celebráltak
szentmisét, amely után orgonahangversenyre
került sor.
Horváth Attila
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
mT el/fax: 93/516-634 OKÉV nyt szám: 20-0003-04 AL: 0448
INDULÓ TANFOLYAMAINK:
• 05.25-én 16 óra hétvégi
• 06.04-én 16 óra hétközi
előadásokkal személyautó,
motor és segédmotor kategóriákban
nyári kedvezménnyel
B kategória:
elmélet + 30 óra vezetés 69.000 Ft
A[, AK kategória:
elmélet + 17 óra vezetés 34.000 Ft
Segédmotor:
elmélet + 11 óra vezetés 15.400 Ft
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
2007. máius 24 Kanizsa - Közösség 9
Nevükben összeforró
városok
Kanizsa - Kenese - Kinizs
Nagykanizsa és a vajdasági
Magyarkanizsa testvérvárosi kapcsolat-
felvételének apropójaként
felmerülhet a kérdés: vajon létezik-
e több Kanizsa nevű település
is? Kanizsa szó hallatán szinte
mindenkinek Nagykanizsa város
jut az eszébe - nem véletlenül, hiszen
Nagykanizsa a legnagyobb a
„Kanizsa" nevű települések között,
hírnevét már a középkorban megalapozta
a Kanizsai család, majd a
török időkben Kanizsa végvárának
nevét egész Európa megtanulhatta.
A XIX. század végén irányult
először a nyelvészek figyelme a
települések nevének eredetére.
Kanizsáról először azt gondolták,
hogy neve a latin canis (kutya)
szóból ered, és még a rómaiak
pannóniai jelenlétének korából
származik. Az újabb és hihetőbb
álláspont szerint viszont Kanizsa
a szláv „knézsa" (fejedelem, herceg)
értelmű szóból eredeztethető,
és feltehetően a honfoglalás
előtt a Kárpát-medencében élt
szláv népcsoportoktól származik.
Nagykanizsa település középkori
elődjét egyszerűen csak Kanizsának
nevezték, mely a mai belváros
környékén, a Kanizsa-patak keleti
oldalán fekhetett, míg Kanizsa vára
a Kanizsa-patak ingoványos völgyének
egy szigetszerű szárazulatán
épült fel. Nagykanizsáról csak a
török kiűzése utáni időszaktól
kezdve beszélhetünk megkülönböztetésül,
miután a Kanizsa-patak
nyugati oldalán kialakult egy új település,
Kiskanizsa is.
Kiskanizsa sohasem volt önálló
közigazgatási egység, mindig
Nagykanizsa városrészének minősült,
földrajzi-településszerkezeti
különállását azonban a Kanizsa-
patak, illetve a későbbi Principális-
csatorna völgyének elválasztó
szerepe miatt mindmáig
megőrizte. Kiskanizsa területén
egyébként a középkorban egy Tői
nevű falu feküdt, de ez a török
időkben nyomtalanul elpusztult.
Magyarkanizsa (Kanjiza)
Szegedtől huszonkét kilométerre
délre a Tisza nyugati - jobb -
partján fekvő, ma is túlnyomó
részben magyar ajkú település.
Első említése 1093-ból maradt
ránk, így régebbinek tűnik, mint
Nagykanizsa. Egykor Bács-
Bodrog vármegyéhez, ma a szerbiai
Vajdasághoz tartozik. Jelentős
élelmiszer- és könnyűipari
központ, ezenkívül tiszai híddal
rendelkező városias település.
Törökkanizsa (Novi Knezevac)
Magyarkanizsával átellenben, a Tisza
balpartján fekvő, nagyközség
méretű település ugyancsak a Vajdaságban,
azonban Törökkanizsa
egykor Torontál vármegyéhez tartozott.
Korábban magyar többségű
község volt, mára vegyes szerbmagyar
településnek számít.
Kanizsamonostor (Banatski
Monostar) szintén egykor Torontál
vármegyében fekvő, ma vajdasági
magyar kisközség Törökkanizsától
tizennyolc kilométerre keletre. Nevét
a Csanád nemzetség által még
a tatáijárás előtt alapított, de azóta
elpusztult monostorról kapta.
Ráckanizsa (Razkrizje) muraközi
község, ma Szlovéniában található,
pedig egykor Zala vármegye
része volt. A Muraköz ugyan
Horvátországhoz került, a Mura
déli oldalán a legnyugatabbra fekvő
Ráckanizsát mégis Szlovénia
kapta meg. Érdekessége, hogy
1848. augusztusában a Jellasics seregeinek
támadása ellen felvonuló
nagykanizsai magyar nemzetőrök
egyik védelmi állása itt volt.
Szörénykanizsa (Canicea) románok
lakta kis falu Karánsebes
és Herkulesfürdő között az egykori
Krassó-Szörény vármegyében,
ma Románia területén.
A földrajzi nevek etimológiai szótára
szerint azonban a szláv knezsa
(fejedelem) szóra még további helységnevek
is visszavezethetők:
Balatonkenese község közismert
üdülőhely a Balaton északkeleti
partján, Veszprém megyében.
Nagykinizs és Kiskinizs: Szerencstől
észak-nyugatra fekvő kis
községek a Hernád partján, Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében.
E településeket a névrokonság
és a közös kárpát-medencei történelmi
múlt is összekapcsolja. Talán
érdemes lenne a baráti szálakat
is erősíteni e távoli, mégis
sorsszerűen összefonódó települések
között.
Deák-Varga Dénes
Rozgonyi Polgári Egylet
Májusi Piknik
Az elődök hagyományát folytatva
ősszel besizélgetős teadélutánt,
májusban kulturális programokkal
színesített pikniket szervezett vendégei
és tagjai számára a Rozgonyi
Polgári Egylet. Az összejövetelnek
helyt adó Honvéd Kaszinó Tükörtermében
a megjelenteket, közöttük
Marton István polgármestert,
Cseresnyés Péter alpolgármestert,
Rózsás János írót, a képviselőtestület
tagjait, Miha Tamásné, az
egylet elnöke köszöntötte. A romantikus
lírai blokk Horváth István
Radnóti-díjas versmondó és
Jerausek István versmondó szavalatával
fejeződött be, majd kedvesen
szórakoztató, recepteket tartalmazó
könyvből olvasott fel részleteket
Jerausekné Buti Éva. A fellépők
sorában széki táncokat adott
elő a Farkas Ferenc Zene- Aranymetszés
Művészeti Iskola két növendéke,
Kovács Richárd és Kócza
Levente. Nagy sikert aratott Nagykanizsa
Város Vegyeskara Hajdú
Sándor karnagy vezetésével, és
legfiatalabb kórustagjuk, az öt éves
Molnár Bernadett. Vastapssal köszönte
meg a közönség a hét évvel
ezelőtt alakult Tiittö János Nótaklub
műsorát. - A hazáról, a hazaszeretetről
szóló dalaik előadásába
Major Lajos zenei vezető kérésére
a közönség is bekapcsolódott. Bárcsak
a fiatal generáció is hallhatta
volna az egyfajta küldetést teljesítő
nótaklub számait, a dalok üzenetét!
- szólalt meg valaki a sorokból.
A mintegy kétórás műsor után
Miha Tamásné piknikre invitálta a
közönséget. Sütemény, szendvics
került az asztalokra, s közben folyt a
beszélgetés. Hogy miről? Hosszú
évek után például itt találkozott
össze két egykori debreceni középiskolás,
és volt mit mesélniük egymásnak.
Pár lépéssel arrébb két barátnő a
családjukban történteket mesélte el
egymásnak, aztán szóba kerültek az
unokák, a menyek. Egy palini hölgy
épp a szomszédait hívta meg, hogy
gyönyörködjenek ők is a virágzó rózsáiban.
Az együvé tartozást jelentik
ezek a találkozások - fogalmazott
egy úr, s koccintott ismerősével.
Bakonyi Erzsébet
10 Kanizsa - PR 2007. máius 24.
tekkel élni, amit a bank nyújt. Végezetül
a vállalkozások pályázati
lehetőségeiről adott tájékoztatást a
2007-2013 közötti időszakra vonatkozóan
Musits Róbert, az
Aquaprofit Zrt. üzletágvezetője. Az
idei év januáijától új alapokra helyeződött
pályázati rendszerről
többek között elmondta, szerepelnek
benne EU-s, valamint unión
kivüli források, társfinanszírozású
és hazai forrású pályázatok. Az
uniós támogatásoknak köszönhetően
nyolcezer milliárd forintot fordíthatunk
fejlesztésekre. Ezek a
közlekedés, a környezet és energia
operatív programot, valamint a társadalmi
megújulás operatív programot
érintik.
A CIB Közép-Európai Nemzetközi
Bank Zrt. Nagykanizsai Fiókja
immár kilencedik alkalommal
szervezte meg éves ügyféltalálkozóját.
A rendezvényén a vendégeket,
a bank ügyfeleit, a cégvezetőket
Berke József fiókigazgató köszöntötte.
A találkozó első előadójaként
Dr. Lukács Péter, a Dél-
Nyugat Magyarországi Régió igazgatója
arról beszélt, hogy a CIB
Bank és az Inter-Európa Bank
anyabankja tavaly év végén egyesült,
ami idén a régióra nézve is
következményekkel fog járni. A
két bank is összeolvad, fuzionálni
fog, és ezek meghatározzák az
ugyanis volt idő, amikor a Mura
közelébe sem lehetett menni, a
folyó településeket és családokat
választott el egymástól -
mondta. -Mostantól azonban a
tájvédelmi körzetté nyilvánítás
egyfajta nyitottabb szemléletet
is hozhat majd, hiszen úgy vélem,
hogy a Mura-mente vonzza
majd az érdeklődőket, annál is
inkább, mert a folyó e szakasza
megnyílik a vízi túrázók előtt is.
A minősítés révén pedig a pályázati
lehetőségek is megnyílnak.
Halmi Béla, Letenye polgármestere
méltatta az új tájvédelmi
körzet létrejöttét, hangsúlyozva,
maga is természetbarát.
Balogh László, a Balatoni
Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója
pedig a megnyitón leszögezte:
nem kizárni szeretnék a
tájvédelmi körzetből az embereket,
épp ellenkezőleg, azt
akarják elérni, hogy az itt élők
a magukénak érezzék a Muramentét.
előttük álló egy-két év feladatait és
teendőit. Számításaik szerint a fúzió
legfontosabb piaci következménye,
hogy létrejön Magyarország
második legnagyobb kereskedelmi
bankja. Mint sok más bank
esetében is, felvetődik a kérdés,
hogy lehet nagybankként hatékonyan
működni, és az ügyfélkiszolgálás
rugalmasságát megtartani.
Hogy ki milyen választ tud adni
ezekre a kérdésekre, dilemmákra,
az fogja meghatározni, hogy mely
pénzintézetek lesznek a következő
években sikeresek. Trippon Mariann,
a Kutatási és Piaci Elemzési
Osztály vezető elemzője az előtdérrózsa,
a súlyom és a rucaöröm.
Az állatvilág jellegzetes
képviselői a szitakötők, a Mura
és vízrendszere pedig ötven halfajnak
szolgál otthonául, amelyből
tizenhárom védett. Kedvelik
a területet a költöző madarak is,
a szürke gémek és a nagykócsagok
elvonulásuk előtt csapatokban
gyülekeznek a bányatavaknál
és a holtágaknál. Az ártéri erdők
legháborítatlanabb részeiben
fészkel a fekete gólya, gyakori a
vidra, s egyre több hódcsaláddal
is találkozhatunk a Mura-mentén.
A tájvédelmi körzetet Kovács
Kálmán, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium államtitkára
nyitotta meg, aki többek között
kiemelte: örömteli számára,
hogy szélesedik azon területek
köre, amelyek védettséget élveznek
értékes növény- és állatviláguk
miatt.
- A rendszerváltás óta minden
szempontból komoly változáson
ment át ez a térség,
Védett lett a Muramente
A festői szépségű Mura-mente minden bizonnyal
sok érdeklődőt vonz majd
Letenyén a minap adták át hazánk
újabb, a Mura-mentén elhelyezkedő,
mintegy ezerkilencszáz
hektáros tájvédelmi körzetet.
A minősítéssel védetté vált a
Mura folyó teljes hazai szakasza.
A Muraszemenyét, Murarátkát,
Letenyét, Tótszerdahelyt,
Molnárit és Murakeresztúrt magába
foglaló új tájvédelmi körzet,
azaz a Mura-mente holtágainak
jellegzetes növénye a tüntünk
álló időszak árfolyam illetve
kamatkilátásairól, az inflációs várakozások
alakulásáról tartott előadást.
A fo kérdésre, hogy mikor
kerül sor az első kamatcsökkentésre,
véleménye szerint május-június
elméletileg lehetőséget teremt rá.
Márványi Katalin devizapiaci üzletkötő
gyakorlati oldalról közelített
az árfolyamkockázathoz és felvázolta,
hogyan lehet ellene védekezni.
Az árfolyamkockázat kivédésére
kétféle lehetőség is van,
mondta többek között. Lehet bízni
a szerencsében, de lehet gondolkodni
és azokkal a fedezeti ügyleÜgyféltalálkozó
a CIB Banknál
Feladatokról, vállalkozások pályázati lehetőségeiről
2007. máius 24 Kanizsa - 11
Ellenszélben a hőszivattyús fűtés
Nálunk tizenkét szakhatóságtól kell engedélyt kérni
Svédországban százezer,
Németországban húsz-huszonöt-,
Csehországban négyezer,
míg Magyarországon
csak 350 hőszivattyút helyeznek
el évente - habár az utóbbi
adat vélhetően csak közelítőleg
pontos, azért jól jelzi
fényévnyi lemaradásunkat a
megújuló energiák hasznosítása
területén. Ez is elhangzott
többek között a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara,
valamint a Hegyháti
Jóléti Szolgálat Alapítvány
közös, minap sorra kerülő tanácsadási
napján, amelyen a
hőszivattyús fűtési rendszerekről
volt szó.
Az előadások sorában előbb a
Pannon Megújuló Energia
Klaszter mutatkozott be, majd a
nagykanizsai származású Adóm
Béla, a budapesti Hidrogeodrilling
Kft. ügyvezetője, megújuló energiahasznosítási
szakértő beszélt a
hőszivattyús rendszerekről.
A szakember elmondta, hogy
a földi hőáram globális teljesítménye
negyvenmillió megawatt,
ám még csak e mennyiség
töredékét használjuk fel
fűtésre. Miközben a fosszilis
energiahordozókkal ellentétben
attól sem kell félnünk,
hogy az alternatív energiaforrás
elfogy, hiszen a készletbázis
egésze száz százalékosan
megújuló. Egy, a talaj hőt hasznosító
rendszer működése hetvenöt
százalékban környezetkímélő,
csupán a hasznosításhoz
szükséges huszonöt százaléknyi
villamos segédenergiafelhasználás
okoz némi, üvegházhatást
keltő gázkibocsátást.
Ádám Béla azonban hangsúlyozta,
egy jó rendszer kibocsátása
minimálisnak tekinthető.
Azért minden nehézség ellenére
világszerte terjednek e
rendszerek, ezt bizonyítja az
is, hogy az elmúlt tíz évben
csaknem hatszáz százalékkal
nőtt a számuk.
Magyarországon ugyan még
nem érzékelhető ez a robbanásszerű
növekedés, de a gázár
drasztikus emelkedése talán lökést
adhat a folyamatnak,
ugyanis három-öt év alatt megtérülhetnek
a hőszivattyús rendszerek,
s e időintervallum is
csökkenhet a gázár további növekedésével.
Igaz, kemény fába vágja a fejszéjét,
aki hőszivattyús rendszerrel
akaija megoldani otthona fűtését,
hiszen ha legálisan, engedélyekkel,
garanciákkal akaija kiépíteni
a rendszert, akkor előtte
tizenhét (!) szakhatóságtól kell
beszereznie ilyen-olyan engedélyeket,
nem beszélve arról, hogy
egy családi ház hőszivattyús
rendszerének átlagos kivitelezési
költsége meghaladja a hárommillió
forintot, az igénybe vehető állami
támogatás pedig ennek csupán
a tíz százaléka lehet. Ezért
sokan igénybe sem veszik azt.
Horváth Attila
Megújuló
energia-ösvény
Tizenegy diák és három csáktornyai
pedagógus a Zsigmondy
Vilmos és Széchenyi István
Szakképző Iskola Erdész utcai
telepén, a kanizsai diákokkal
közösen szerelt össze egy napenergiával
hajtott, forgó táblát.
A csáktornyai Graditeljska
Skola Cakovec közösen nyújtott
be pályázatot a Szlovénia-Magyarország-
Horvátország Kisprojekt
Alaphoz az Együttműködés
és innováció a szakképzésben című
programra. A program a két
középiskola együttműködésének
bővítését célozza, amelynek leglátványosabb
része a megújuló
enetgetikai demonstrációs eszközök
tervezése, szerelése és működtetése.
Ennek első állomása
volt a látogatás, amelynek lesz
még folytatása, ugyanis a horvátországi
fiatalok minden hónapban
eljönnek majd, hogy a kanizsai
diákokkal közösen elkészítsenek
egy-egy demonstrációs eszközt,
amelyeket végül az iskola telephelyén
kialakítandó megújuló
energia-ösvényen helyeznek el.
Helyszín:
a volt Thury laktanya helyén, a Hevesi Sándor és Teleki utca kereszteződésében
E l é r h e t ő s é g e k :
Gohér István 0 6 - 2 0 - 3 6 9 - 8 5 9 5 • Balázs Ildikó 0 6 - 3 0 - 9 5 2 - 6 0 1 3 • S a r r a n g Anita 0 6 - 3 0 - 2 6 9 - 4 2 69
c
E-mail: info@kci.hu • Website: www.kci.hu
Ü z l e t e k , irodák
bérbeadók!
Várható nyitás:,2007. november
• a n a s ^ a a a ®
12 Kanizsa - Gyermekeink 2007. máius 24
Idegen- Jól szerepelnek a Batthyánysok
nyelvi
verseny
A Péterfy Sándor Altalános
Iskola negyedik alkalommal
rendezte meg a megyei idegen
nyelvi kommunikációs versenyét
angol és német nyelvből,
a 7. és 8. osztályos tanulók
számára. Idén is nagy volt az
érdeklődés, tizenöt iskolából,
kereken száz tanuló jelentkezését
fogadták. A versenyt az iskola
idegen nyelvi munkaközösségének
tagjai szervezték.
Az írásbeli és szóbeli megmérettetésen
a tanulók kipróbálhatták,
hogyan tudják alkalmazni
az iskolában elsajátított
nyelvi ismereteiket életszerű
helyzetekben. Az első három
helyezett jutalomban részesült.
A verseny eredményei: Angol
7. osztály: 1. Várkonyi Mendi
Zrínyi Iskola, 2. Göncz Csaba
Zrínyi Iskola, 3. Szmodics Bálint
Batthány Gimnázium, Hubay
Máté Illyés Gyula Altalános Iskola
Hévíz. Angol 8. osztály: 1.
Bujtás László Batthyány, 2. Patai
Noémi Egry József Alt. Isk.
Keszthely, 3. Henn Flóra Csány-
Szendrey Keszthely. Német 7.
osztály. Nem tagozatos: 1. Mészáros
Lilla Zrínyi, 2. Csapó Roland
Zrínyi, 3. Horváth Pálma
Alsópáhok. Tagozatos: 1. Benkö
Sára Csány-Szendrey Keszthely,
2. Tányéros Eszter, Csány-Szendrey,
3. Balazsin Edit Bolyai.
Német 8. osztály. Nem tagozatos:
1. Apró Nóra Illyés Gy. Hévíz,
2. Horváth Katalin Illyés, 3.
Végvári Ferenc Bolyai. Tagozatos:
1. B.Kiss Marcell Bolyai, 2.
Galambosi Éva Csány-Szendrey,
3. Kunics Eszter Bolyai.
A Magyar Vöröskereszt Sugár
úti székházában rendezték meg az
általános és középiskolák elsősegélynyújtó
versenyének kistérségi
döntőjét. A verseny célja az elsősegélynyújtás
népszerűsítése volt.
Összesen hat csapat, középiskolákból
a Batthyány Gimnázium és a
Thúry SZKI, a városi általános iskolákból
a Rozgonyi és a Kiskaniz-
A nagy hagyományokra visszatekintő
„Szép magyar beszéd" Verseny
országos döntőjében kiválóan
szerepelt Horváth Balázs, a Batthyány
Lajos Gimnázium 10.B
osztályos diákja. A győri országos
megmérettetésen a legkiválóbbak
Kazinczy-érmet kaptak. Az idén
közöttük volt a batthyánys diák,
akinek tanára Knausz Ágnes.
A Bonyhádi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnáziumban
megrendezett Ordass Lajos Országos
Retorikaversenyen Kupó
Péter 10.A osztályos tanuló primer
fokozat I. díjban részesült.
A Nemes Tihamér Országos
Középiskolai Alkalmazói Tanulmányi
Verseny döntőjében Balogh
Péter 10.D osztályos tanuló
az értékes 11. helyezést érte el.
A Less Nándor Országos Földrajzverseny
II. kategóriájában
Horváth Szabolcs 2. helyezést,
Strommer Benjámin 4., Csorba
Az ötödik alkalommal megrendezett
megyei szintű olvasás-szövegértési
verseny eredményhirdetését,
díjkiosztó ünnepségét tartották
meg a Körösi Csorna Sándor
Altalános Iskolában. A Pizasai,
a kistérségből Nagyrécse és
Hahót iskolásai adtak számot ismeretekből.
A csapatoknak először három
elméleti feladatot kellett megoldani.
Elsősegélynyújtási, egészségnevelési
és vöröskeresztes ismereteket
tartalmazó tizennégy-tizennégy
tesztkérdésre kellett megadni
a helyes választ. A gyakorlati
feladatok során négy kárhelyen
Zsuzsanna 13-14. helyezést ért el.
A III. kategóriában Hohl Zsófia
3., Hermán Péter 6., Söveges Bianka
8-10. helyezést ért el.
A Logo Országos Számítástechnikai
Tanulmányi Verseny 2.
korcsoportjában Orbán Balázs 6.
osztályos tanuló 6. helyezést ért
el. A verseny 3. korcsoportjában
Erdős Gergely 7. osztályos tanuló
1., Bujtás László 8. osztályos tanuló
8. helyezést ért el.
A Nemes Tihamér Országos
Középiskolai Számítástechnikai
Tanulmányi Verseny 3. fordulójában
Erdős Gergely 7. osztályos
tanuló 9. helyezést ért el. A verseny
ünnepélyes eredményhirdetése
az ELTE Informatikai Karán
volt.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi
Verseny német nyelvi
döntőjében B. Kiss Anna ll.D
osztályos tanuló a kiváló 5. helyezést
érte el. (Az OKTV számít
felmérések alapján az utóbbi években
gyakran felvetődött, hogy a
magyar gyermekek számára nehéz
az értelmező olvasás. Az alapkészség
fejlesztése érdekében öt évvel
ezelőtt indította el a Zala Megyei
kellett a képzeletbeli sérülteket
szakszerűen ellátni, elsősegélyben
részesíteni. Az egyik képzeletbeli
baleseti helyszínen játszótéri mászóka
dőlt a gyerekre, a másikon
gyerekeket megharapott a kutya,
továbbá el kellett látni motoros által
elgázolt kerékpárosokat és
áramütöttet. A verseny kiváló
helyszínen, a Vöröskereszt udvarán
a középiskolások számára a legrangosabb
versenynek). A Savaria
Országos Történelem Tantárgyi
Versenyen Kepe Nóra 10.D osztályos
tanuló 7. helyezést ért el.
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Országos döntőjében a 8.
osztályosoknál 8. helyezett lett
Bujtás László, és 25. helyezést ért
el Bilicz Dávid szintén 8.A osztályos
tanuló. A 7. osztályosoknál
17. lett Erdős Gergely 7.A osztályos
tanuló. Zala megyéből idén a
Batthyány nyolcosztályos gimnazistái
szerepeltek a legjobban.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi
Verseny döntőjében 23.
helyezést ért el biológiából Mánfai
Gergő 12.D osztályos tanuló.
A Curie környezetvédelmi emlékverseny
országos döntőjében II.
helyezést ért el Fábián Dóra, Kovács
Krisztina és Söveges Bianka.
B.E.
Pedagógiai Intézet szakmai támogatásával
a Körösi Csorna Sándor
Altalános Iskola az olvasás-szövegértési
versenyt. A nevezési lapokat
ötvenöt iskolának küldték
el, és harminchét iskola jelentkezett
a megmérettetésre, mintegy
harmincegy településről. A versenyen
négyszázhat gyermek vett
részt. Iskolánként két-két tanuló
jelentkezhetett a második osztálytól
a nyolcadik osztályig. A huszonhárom
díjazottnak Szmodics
Józsefné a hivatal művelődési osztályának
vezetője és Buchleitner-
Szabó Éva igazgató adta át a jutalmat.
A kőrösis tanulók irodalmi
összeállítással és néptánccal kedveskedtek
a versenyzőknek és a
felkészítő tanároknak
B.E.
zajlott le. A gyakorlati értékelést a
hélyi és a zalakarosi mentőállomás
mentőtisztjei végezték. Az összesített
eredmények alapján, első helyen
végzett a Batthyány Gimnázium,
a Rozgonyi Iskola és
Nagyrécse csapata. Ők jutottak tovább
másnap, a Zalaszentgróton
megrendezett megyei döntőbe, öszszegezte
Tóth Gyuláné a helyi szervezet
munkatársa.
B.E.
Olvasás-szövegértési verseny
Az elsősegélynyújtás népszerűsítéséért
2007. máius 24. Kanizsa - Ez+Az I
Kalendárium
Május 27., 28. Pünkösd. Ünnepét
a keresztény egyház annak emlékére
tartja, hogy Jézus mennybemenetele
után a Szentlélek leszállt az apostolokra.
Az 50 nap a zsidó vallásból
ered. Ők ünnepelték a Pészach utáni
ötvenedik nap az aratás, az első gyümölcsök,
majd később a Tízparancsolat
adományozásának ünnepét.
Pünkösd az egyház születésnapja is.
A magyar pünkösdi szokásokban
a keresztény szokások keveredtek az
ősi, pogány szokásokkal és olvadtak
össze egy ünneppé. Pünkösd szombatja
is félig ünnep volt. A múlt században
ezen a napon még általános
volt hajnalban, a Tiszában való fürdés,
hogy elkerülje a fiirdőzőt minden
betegség. A lányok is megfurödtek
ilyenkor a Tiszában. Se menet, se
jövet, se fürdés közben egy szót sem
szóltak, abban a hitben, hogy így
nem fog rajtuk semmiféle rontás.
Néhol már ősszel koszorúba font
gesztenyét tesznek a verembe, hogy
pünkösdkor a ház előtt vagy az utcán
fogyasszák el. A Pünkösd hagyományos
étele a rántott csirke és az idei liba
uborkasalátával. Juhtartó gazdáknál
szokásos a pünkösdi bárányból való
ételek készítése: báránysült, báránypaprikás.
Egyes helyeken édes tésztákat
ettek, hogy sárga legyen a kender,
a tésztákat friss gyümölccsel - eperrel,
cseresznyével - töltötték meg.
Az ünnep egyik jelképe a pünkösdi
rózsa: pünkösdi rózsát szoktak
a mosdóvízbe szórni, hogy
egészségesek legyenek. A legények
pünkösdi rózsát tettek annak a
lánynak az ablakába, akinek udvarolni
akartak. A fehér galambot a
templomban sok helyen a Szentlélek
jelképeként engedték szabadon.
Zöld ágat, nyírfaágat, gyümölcságat,
bodzát tettek pünkösdkor a
házakra, az istállókra, hogy távol
tartsák tőlük az ártó, gonosz szellemeket.
Gyermeknapi
játéksorozat a Kanizsa
Rádióban!
Fődíj egy
elektromos roller!
Május 26-ig naponta három
alkalommal várunk,
hogy elvidd az azonnali
nyeremények (játékcsomagok)
egyikét, és megszerezd az esélyt
az elektrollerre!
Fődíj-játék
május 27-én 14 órakor!
Tudjuk, hogy nappal oviban vagy suliban
vagy, így a játékkal reggel, délután és
kora este (a fogmosás előtt) várunk!
Kérjük kedves felnőtt hallgatóinkat,
hagyják meg az esélyt a gyerekeknek!
Horoszkóp
f f III.21.-IV.19. Kos
Zárkózott és sértődékenyebb lesz ezekben
a napokban. Ha nem akarja magára haragítani
környezetét, változtasson kissé magatartásán.
A félreértések elkerülése
végett legyen türelmes a partnerével is.
IV.20.-V.20. Bika
Optimistán veszi a hét kihívásait. Vállalkozó
kedve határtalan, de meggondolatlanul
ne vágjon bele semmibe. Érzelmi téren
sem lehet oka panaszra. Ha magányos,
a hétvégén járjon többet társaságba.
V.21.-VI.21. Ikrek
Számíthat a Jupiter, a szerencse bolygójának
támogatására. A pénzügyek és a
munka terén kedvező változásra számíthat.
Egy kellemes flört lehetőségét is
mutatják a csillagok.
•0T VI.22.-VII.22. Rák
Ezen a héten jobbnál-jobb ötletek jutnak
az eszébe. Érdemes hasznosítani valamennyit
a munkájában, vagy a lakás felújításban.
Érzelmi téren is szinte megállíthatatlan,
bárkit meghódíthat.
VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Akaratereje, elszántsága a csúcson lesz
ezekben a napokban a bolygók állásának
köszönhetően. Sikerrel járhat minden
elképzelése. Érzelmileg megnyugvásra,
harmóniára számíthat.
VIII.23.-IX.22. Szűz
Bármibe kezdhet ezekben a napokban, jól
végződik. A pénzügyeit is megfelelő mederbe
terelheti, sőt még a barátai gondján
is tud segíteni. Ha jobban odafigyel a párjára,
romantikus estékre számíthat.
IX.23.-X.22. Mérleg
Unalmas, ugyanakkor nyugodt napokra
számithat Felerősödik a gondoskodó hajlama,
amit most érdemes kiélnie a környezetében
vagy a családjában. A hétvége kedvező
az új ismeretségek kialakítására.
V
$ X.23.-XI.22. Skorpió
Bár a sok munkájának meglesz az eredménye,
ha az emberek társasága nem
megfelelő, képes elvonulni, magányosan
bezárkózni. Tervezzen hosszú nyaralást
partnerével, hogy feloldódjon.
IX.23.-X1I.21. Nyilas
Erzelgőssé válhat ezekben a napokban.
Ebben nemcsak jó közérzete, visszafogott
munkatempója, hanem a Vénusz is közrejátszik.
Páljának nyugodtan kibeszélheti
érzéseit, számíthat megértésre.
4 XII.22.-I.20. Bak
Elégedetlennek tűnik ezekben a napokban.
Úgy érzi, nagyobb teljesítményre
képes, csak nem tudja, hogyan fogjon
hozzá. Párkapcsolatában is érződik ez a
bizonytalanság.
^1.21.-11.19. Vízöntő
Nehezen tud szót érteni ezekben a napokban
a környezetében élő emberekkel.
A Mars hatása miatt félreértésekbe
keveredhet, ami kihat érzelmeire is. Aggodalomra
azonban nincs semmi oka.
43pII.2O.-III.2O. Halak
A bolygók jótékony hatásának köszönhetően
könnyedén megoldja a problémáit.
Segítőkészségére továbbra is számíthat a
családja. Kisugárzásának köszönhetően
romantikus napokra számíthat.
14 Kanizsa - Apró 2007. május 24
INGATLAN
Belvárosban 700 m!-es építési terület
eladó. Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Nk-án a Bősze Kálmán közben (Olaj
telep) 216 nr-es építési telek 12.000 Ft/m1
irányáron eladó. Érd.: 70/3655-134 (6032K)
41 m!-es (szoba, konyha, fürdőszoba)
komfortos, önkormányzati tulajdonú lakásomat
kisebbre cserélném. Tel.: 20/455-
1236 (6009K)
Deák tér 10-ben tetőtéri, azonnal beköltözhető,
új, 46 m2-es + galériás, turbókazános
lakás 9,99 millió Ft-ért eladó.
Érd.: 30/901-9013 (6029K)
Pogányszentpéteren 125m2-es(38
éves) kertes ház (műhely, istálló, pajta,
ólak) 4212 m2 gyümölcsössel, olcsón
eladó. Víz, villany, gáz van
(szoc.pol. szóba jöhet) Érd.: este a
93/315-668 számon. (6035K)
Nk-án udvari lakás kis kerttel olcsón
eladó. Érd.: 20/457-5983 (6041K)
Kendlimajorban kétszobás parasztház
500 négyszögöl telekkel eladó. Érd.:
20/5195-305 (6039K)
Nk-án Kossuth téren - haláleset miatt -
Jelentés
közhasznú
tevékenységről
A látásfogyatékosok Nagykanizsai
Kistérségi Egyesületének
2006. évi közhasznú tevékenysége
bevételeinek összege:
615 ezer Ft.
Kiadásainak összege:
359 ezer Ft.
Pénzmaradványa:
256 ezer Ft.
A közhasznú tevékenység
Nagykanizsa és vonzáskörzetében
élő, mintegy 300 fo látásfogyatékos
embertársunk érdekvédelmére
irányul.
trafik azonnal eladó. Erd.: 93/312-623
(6042K)
Keleti városrészben 63 m!-es, két és fél
szobás, negyedik emeleti, központi fűtéses
lakás eladó. Tel.: 30/301-8185 (6043K)
Látóhegyen olcsón eladó téglaépület,
panorámás telek vízzel, villannyal. Érd.:
20/2412-8185 (6044K)
Kiskanizsa legjobb helyén eladó négyszobás
családi ház, vállalkozásra alkalmas
helyiségekkel. Kisebb lakást beszámítok.
Érd.: 30/439-1699 (6045K)
Tárház utcában családi ház eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Tel.r 20/2130-499
(6046K)
Nk-tól 20 km-re Somogybükkösdön,
90 m2-es családi ház melléképülettel,
gazdálkodásra alkalmas kerttel eladó.
Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.: 70/500-5407
(6050K)
Szentgyörgyvári hegy I. hegyháton két
birtok eladó, egyben vagy külön. Víz, villany
a telken, buszmegálló 8 percre. Érd.:
30/410-3660 (6051K)
SZOLGALTATAS VEGYES
Hermann Ottó utcában albérlet kiadó.
Érd.: 93/324-735 (6052K)
m AKK8M9UT0BQK
M t V
DAMMfiláliy
6 és 12V-os 2-210Ah teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas
indítóáramú, minden gépjárműhöz.
200 hazai és nyugati típus:
hagyományos savas, zárt savas,
zárt folyadékmentes (zselés).
AKKUMULÁTOR
Szakbolt és Szerviz
Po2$gai János
8800 Nagykanizsa. Teleki út 4.
Telefon: 93/312-346
Nyitva: H-P: 8-18: Szo.: 8-12 óráig
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjármüvét készpénzért
átveszem! Lakókocsik is érdekelnek. Ugyanitt
használt autóalkatrészek eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó kőműves, ács, tetőfedési
és szigetelési munkákat, régi házak
felújítását, lépcsőházak burkolását, festését
vállalja. Érdeklődni: 70/503-9407,
30/639-8825 (5999K)
Vállalkozók, társaságok könyvelését,
magánszemélyek adóbevallását nagy gyakorlattal
vállaljuk. Balaskó Gyöngyi adótanácsadó
20/4500-827, 93/310-154
(603 7K)
Tajga szekrénysor, fekete színű, 3,6 x 2
méteres, 25.000 Ft-ért eladó. Érd.: 20/522-
3641(6048K)
.3 db Jelke birka eladó! Érd.: 93/324-735
ALLAS
Tájékoztatjuk a város lakosságát,
hogy a Saubermacher-Pannónia
Hulladékgyűjtő Kft. 2007. május 28-
án (Pünkösd) a hulladékszállítási
program szerint végzi tevékenységét,
azaz lesz szemétszállítás. Kéljük
a lakosságot, hogy az ünnepre való
tekintettel reggel 7 óráig helyezzék
ki hulladékgyűjtő edényeiket.
A nk-i Keleti Étterembe gyakorlott felszolgáló
hölgyet vagy felszolgálót éves állásra
felveszünk. Érd.: 20/482-4545 (6031K)
Kanizsa Plázában lévő ruhaüzletb^ szakképzett
eladót felveszek. Jelentkezni a
20/9311-283-as telefonszámon lehet.
(6034K)
Zalakarosi Aranyszarvas Vendéglőbe
felszolgálót és szakácsot felveszünk. Érd.:
30/226-3526 (6053K)
Telefonos marketing ügyintézőt 4-6
órában felveszek. Érd.: 30/858-9760
(6047K)
Lada 2107 típusú személyautó, 14 éves,
friss műszakival eladó. Érd.: 20/9926-
4016049K)
Mentők napja
2007. június 2-án rendezik
meg a nagykanizsai Mentők
napját a Csónakázó tónál. Várják
az érdeklődő civileket a
helyszínre, ahol részükre 9 órától
egész nap ingyenes vérnyomás-
és vércukormérést, 10.30
órakor mentéstechnikai bemutatót
tartanak a Tűzoltóság, a
Katasztrófavédelem és a Mentőszolgálat
munkatársai.
H E V E S I S Á N D O R M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O NT
Tel.: 311- 468 • e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Május 25.18 óra Vezényel: Ámon István
MÁJUSI ZSONGÁS Belépődíj: nincs
szabadtéri koncert a
Medgyaszay Ház melletti téren Május 26.15 óra
TARKA - BARKA MŰHELY
AZ OLAJBÁNYÁSZ Sárkány és papírvirág készítés
FÚVÓSZENEKAR Helyszín: Képzőművészetek
KONCERTJE Háza udvara
Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
pultos szakirányú
műszaki cikk eladó szakirányú
erősáramú villamosipari technikus szakirányú
mechanikai műszerész szakirányú
festő-mázoló szakirányú
kőműves szakirányú
asztalos 8. általános
kárpitos 8. általános
tehergépkocsi vezető <KCR VIZSGA) szakirányú
tehergépkocsi vezető (nemzetkaá) szakirányú
gyógymasszőr szakirányú
pénzügyi előadó szakirányú
pénzügyi ügyintéző szakirányú
területi képviselő szakirányú
telekommunikációs operátor érettségi
65.500 Ft
65.500 Ft
95.000- 120.000 Ft
95.000- 120.000 Ft
megegyezés szerint
100.000- 120.000 Ft
80.000- 100.000 Ft
65.500 Ft
100.000-120.000 Ft
megegyezés szerint
megegyezés szerint
KTV. szerint
megegyezés szerint
190.000-200.000 Ft
70.000 - 90.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő megváltozott: hétfő-kedd-csütörtök: 8.00-12.00
és 13.00-15.00 óra között, péntek: 8.00-12.00 óra
Mi a lakosság és a környezet védelmét szolgáljuk!
HOLDOSI FEM KKT
Mi az önök szolgálatában tevékenykedünk.
Vásárolunk vas- és fémhulladékot
(réz, alumínium, ólom, saválló horgany).
Vasszerkezetek szakszerű bontása a helyszínen.
4-5 tonnáig 2 0 km-es körzetből ingyenes beszállítás!
Helybeni hídmérlegelés. Azonnali készpénzfizetés!
Személyautót kárpitmentesen tisztítva átveszünk.
hL mmé&> - '' i í m í m I Í m MfMú''lí
g-imlh
2007. máius 24. Kanizsa - Sport 15
Csapattársak Ahogy Marcus Aurelius tette
dicsérete
Polgár Judit, a magyar sakksport
egyik legnagyobb alakja
sem maradhatott le a bajnokság
utolsó fordulójának küzdelmeiről,
igaz ezúttal nem ült asztalhoz
a kanizsaiak Vasas elleni találkozóján,
a budai impozáns szállodában.
Amikor már szállingóztak a
mind reménytelibb és örömtelibb
eredmények, érkezett meg édesapjával,
Polgár Lászlóval, kedvesen
tudomásul véve, hogy ezúttalnem
ő az elsődleges főszereplő.
- Bár most nem játszottam, azzal
nagy újdonságot nem árulok
el, hogy nyerni mindig jó. Mondom
ezt annak tudatában, hogy a
magyar csapatbajnokságba több
mint tizenöt esztendő után tértem
vissza, s szerezhettem bajnoki címet.
Annak idején az MTK-val
voltam már első, s tavaly az angliai
versengésben is aranyérmes
lettem. Mostani együttesem megérdemelte
a bajnoki címet, mivel
összetartó, jó hangulatú, s nem
utolsósorban rendkívül ügyes társaságról
van szó. Egyszóval csak
gratulálni tudok nekik!
P.L.
Egy sorozat
kezdete
Nádasi Tamás, a kanizsai sakkszövetség
elnöke, a bajnokcsapat
szervezője, egyben az Aquaprofit
névszponzor tulajdonosának
örömszavai már távlatokat is vázoltak:
- Először is hatalmas a boldogságunk,
hogy a kanizsai sakk
történetében először, első osztályú
bajnokcsapatot ünnepelhetünk.
Köszönet illet ugyanakkor
mindenkit, aki ezért az együttesért
valamit is tett, s büszkeséggel
tölt el bennünket, hogy
Nagykanizsa hírét öregbíthettük.
Az élet azonban nem áll meg, az
étvágyunk nagy, s szeretnénk
egy szép és nagy sorozatot nyitni
ezzel a bajnoki címmel, remélve,
hogy mindenki maximális
partner lesz ebben az elkövetkezendőkben
is. Még egyszer, köszönet
az egész csapatnak és
azoknak, akik ebben közreműködtek.
P.L.
Szegény, Luka Lenic! Az
Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram
SK sakkozója a csapatbajnokság
utolsó fordulója előtt vasárnap
hajnali négykor kissé álmosan
összeszedelőzködött Ljubljanában,
kocsiba pattant (vagy inkább tették),
majd irány a magyar főváros.
Egészen pontosan a Corinthia
Aquincum Hotel elegáns Hadrianus-
konferenciaterme, ahol együttesével
a Vasas ellen kellett megtennie
az utolsó lépést a kanizsaiak
(sakk)történelmi sikere felé. A
nagy számolgatás ideje volt a délelőtt,
vajon az egerszegiek előtti
két pontos előny elég lesz-e, vagy
azért van-e még ok az izgalomra.
Mindenesetre egy rendkívül erős
alakulatot sikerült a táblákhoz ültetnie
az Aquaprofitnak. A terem
sarkában pihenő díszes serlegre az
óra indítása előtt még vetettek egy
utolsó pillantást a dél-zalai és az
észak-zalai klubok játékosai, aztán
néhány órán át gondolataikba mélyedtek.
Már jócskán a délutánban
jártunk, amikor alakult a listavezető
kanizsaiak számára örömteli
helyzet, vagyis a két csapat közötti
Az aranyos vasárnapon a sakkozók
utolsó fordulójának helyt
adó szállodába megérkezett a díjátadó
ceremónia előtt Marton István,
Nagykanizsa polgármestere
is. A történések végső fejleményeit
már csak azért is szívesen
követte a tábláknál, hiszen egykor
ő is hódolt a sportágnak, ezért
sem véletlen, hogy a városvezető
mellett az elemző is szólt belőle.
- Mint általánosságban a sportot,
s azon belül is a sakkot kedvelő
ember mondhatom, hogy hatalmas
siker ez városunk életében.
Ha jobban belegondolunk, az
utóbbi évek három bronza és
Aranyszavak
Balogh Csaba, a kanizsaiak
legutóbb harmadik táblán játszó
játékosa, a válogatott egyre markánsabb
- amúgy budaörsi illetőségű
- erőssége:
- Az egyéni versenyeken túl a
csapatbajnokságban is helyt kellett
állnom, s mondanom se kell,
hatalmas öröm ez számomra,
úgyhogy levezetésképp jöhet egy
kis tenisz.
Bokros Albert, aki civilben mű-
-különbség nem csökkent, s ezt az
egyre izgatottabb csapatvezető,
Papp Nándor is érzékelte: Itt már
nem lehet rontani, ez már annyira
egyértelmű, főleg, hogy Vajda Levente
másfél óra alatt lerendezte
ellenfelét. Ez remek alaphang volt,
úgy érzem.
Aztán délután négyre felbolydult
méhkassá változott a terem, s
egyértelművé vált, eldőlt a bajnoki
cím sorsa, vagyis a zalaegerszegi
Csuti öt éves regnálását
megszakította az Aquaprofit
Tungsram együttese. Ugyan még
Szabó Gergely elbajlódott egy
ideig ellenfelével, s gyakorlatilag
az utolsó két-két bábuig játszották
partijukat, de az ő remijük jelentette
a 9,5:2,5-es végeredményt,
mellyel amúgy a fővárosiak a másodosztályba
zuhantak. Kanizsai
oldalon viszont egészen máson lehetett
merengeni, no jó, sokkal inkább
mást kellett ünnepelni, hiszen
ez az eredmény egy fantasztikus
94 pontos (rekordkönyvbe
illő) összteljesítményt hozott, ráadásul
az előny is megmaradt -
úgyhogy bajnok lett a kanizsai
ugyanannyi ezüstje után már kijárt
sakkozóinknak ez a fényes
győzelem. A forduló előtti két pont
előny nem sok, viszont itt, ahol fél
pontok dönthetnek, tekintélyes
előnynek számított, amit sikerült
is megtartani. Bízzunk benne,
hogy a csapatot a klub vezetése
együtt tudja tartani, ehhez a város
lehetőségeihez mérten minden támogatást
meg fog adni. S akkor
remélhetőleg jövőre ugyanígy ünnepelhetünk,
a továbbiakról már
nem is beszélve, hiszen még egy
nagy széria is kikerekedhet ebből.
P.L.
egyetemista és az. egyik legbüszkébb
tatai lokálpatrióta:
- Kissé kezdett elegem lenni a második
helyekből, melyet szereztem az
Elektromos, a Postás és a kanizsai
csapat tagjaként is, vagyis végre egy
aranyérem is került a vitrinembe.
Krutti Valér egyszerűen csak a
díszes serlegre nyomott csók
után: Ezért megérte!
P.L.
csapat! S egy kicsit térjünk még
vissza Papp Nándorhoz, aki a siker
receptjét így fogalmazta meg:
Öt és fél pontos hátrányban voltunk,
amikor a Csuti elleni hat
pontos sikert arattuk. Az volt a
bajnokság fordulópontja, szerintem
ott nyertük meg ezt a versenyfutást
- lélekben.
Természetesen a méltó befejezés
sem hiányzott, hiszen győztes csapathoz
illőn (talán) az utolsó igazi
nagy római győztes katonacsászárról,
Marcus Aureliusról elnevezett
díszteremben tartotta bankettjét a
csapat, ahol már inkább a sztorizgatáson
volt a hangsúly, nagy-nagy
örömmel persze...
Majd elfelejtettük, de mi lett
szegény Luka Leniccel? Nos, a tizenkilenc
esztendős szlovén srác
ekkor már útban volt hazafelé,
mert érettségije kellős közepén
zavarta le sakk-penzumát, kivételes
tantestületi engedéllyel. Viszont
ha az ókori tételt húzta történelemből,
nagy baj nem érhette,
lehetett miről mesélnie...
Polgár László
A győztesek
sora
A Nemzeti Bajnokság -
Szabó László-csoport első helyezettjének,
vagyis a bajnok
Aquaprofit Nagykanizsai
Tungsram Sakk Klub erősorrend
szerinti csapattagjai:
Polgár Judit, Vasilios Kotronias
(görög), Andrei Istratescu
(román), Balogh Csaba, Constantin
Lupulescu (román),
Flumbort András, Faragó
Iván, Vajda Levente, Luka
Lenic (szlovén), Bánusz Tamás,
Alin Berescu (román),
Bokros Albert, Bérezés Dávid,
Szabó Gergely, Horváth Péter,
Krizsány László, Vajda
Szidónia, Bagonyai Attila,
Krutti Valér és Göcző Melinda.
A bajnokság legjobb eredményességi
mutatójával rendelkező
játékosává a szlovén
Luka Lenicet választották, aki
tizenegy mérkőzéséből egy
kivételével valamennyit megnyerte.
P.L.
A város odafigyel a sakkra
16 Kanizsa - Hirdetés 2007. május 24
FIGURÁK SCtUFFHAUSEN ROUX OYSTtR
népviseleti óltft/etben
SrnAnutmMMIlm
AUOEMMS PKUET
PITIK
• a c « ; 30.000 Ft acél: 300.000 Ft acél: 600.000 Ft
100 200 000 Ft lg arany: 100 000 D arany 600 000 Ft arany 900 000 Ft
I n H u ^ l H a
acél: 250.000 Ft
arany: 500 000 Ft
I "• fT I fi m nn í f íTifH [f^n ri^fii''^1-"^ - r rf IE • I-n-T 7 t UHUI
A Trianoni Békediktátum 87. évfordulójához közeledve
a Halis István Városi Könyvtárban
(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)
a két világháború közötti időszakban
e témában megjelent dokumentumokból
(könyvekből, térképekből, képeslapokból, emléktárgyakból)
megemlékező kiállítás nyílik
2007*május 29-én 10.00 órakor.
A ben
nagykar
Közremű
(A kiállítás a ti
ra kerülő emlékanyag Pócza Attila
puics Pál csurgói magángyűjteményéből
került összeállításra.
lást megnyitja Rózsás János, író
[orváth IstváSL Radnóti-díjas versmondó
|lítás a megnyitástól június 8-ig,
ftári napokon megtdónthető.
ín, június 3-án
vasárnap 9.00-ti
FIGYELEM!
A KATEDRA Nyelviskola
NÉMET (Goethe)
EU-s és ÁLLAMI
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
alap-, közép- és felsőfokon
A VIZSGA IDŐPONTJA:
JÚNIUS 23.
JELENTKEZÉS: június 4-ig
SIKERESSÉGI ARÁNY: 91%
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
Az Ünnepi Könyvhét programjairól
tartott sajtótájékoztatót
Magyarné Hohl Etelka, a Deák-
Zrínyi Könyvesház ügyvezetője
és Czupi Gyula, a Halis István
Városi Könyvtár igazgatója. Bár
a programokat ismertető meghívóban
nem szerepel, az Ünnepi
Könyvhét előestéjén .mutatják be
a Kanizsai Antológia legújabb
számát. Az ünnepélyes megnyitóra
május 31-én csütörtökön 15
órakor kerül sor a Deák téren,
ahol Szmodics Józsefné, a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és
Sportosztályának vezetője mond
köszöntőt. A könyvhétre Pék Pálról
jelenik meg könyv, és CD a
megzenésített verseiről. A programokban
szerepel a keszthelyi
Kara Kocsis Gabriella, Pipitérország
című regényének, Mészáros
József, a nagykanizsai
Nagy-Magyarország-emlékmű
című dokumentum-kötetének,
Polgár ./óz.ve/Életinduló című regényének,
és Szoliva János Szétkarcolt
szavak című könyvének
bemutatója. Találkozhatunk továbbá
Szabadi Tibor eszperantó
fordításaival két kötetben, valamint
Büki Erzsébet-Dezső Ferenc,
A XX. század tanúi című
kötetével.
Május 31-től június 6-ig,
szombat és vasárnap kivételével
minden nap találnak különböző
programokat az érdeklődők a
könyvsátraknál, a könyvtárban,
valamint a Honvéd Kaszinóban.
B.E.
Szórólapok terjesztése Zala megye egész területén!
Reklámklaclvány és lapterjesztő Kft.
20/466-2286 tit^arsag@totaf[ap. hu www.totaiiap.PATEK HtlUm
acél: 400.000 Ft
arany: 800.000 Ft
SCHAFFHAUSEH
acél: 120.000 FI
arany: 200.000 Ft
3 ®
acél: 200.000 Ft
arany: 300.000 Ft
acél: 70000 Ft
arany: 160.000 Ft
CAJmER
acél. 30.000 Ft
arany: 100 000 FI
acél: 100.000 Ft
arany: 200 000 Ft
r a r » y é k s z e r e k e t d r á g a - és
f é l d r á g a k ő v e l i s v á s á r o l u n k!
készpénzért:
Csók István, Glatz Oszkár. Gulácsy Lajos, Iványi Grünwald Béla.
Mártó Károly, Kmetty János. Mátfly Ödön, Molnár C. Pál, Rippl Rónai József.
Rud''wy Gyula, Szőnyi István, Tihanyi Lajos, Vaszary János.
Keresünk még: antik szelvényt, komódot. szekretert, íróasztalt, vitrint,
széket, fotelt, kanapét, aranyozott tükröt, ezüst tálcát,
ezüst evőeszkóz-készletet, gyertyatartót és hagyatékot.
XIX. évfolyam 22. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. május 31. Kanizsa
Fotó: Horváth Attila
Aki
a virágot
szereti
Múlt hét pénteken több ezer virágpalántát
osztott szét a keleti
városrész lakói között a Polgári
Kanizsáért Alapítvány.
A Polgári Kanizsáért Alapítvány
a város civil alapjának támogatásával
a keleti városrész panelházainak
lakói számára hirdetett környezetszépítő
pályázatot még korábban,
amelynek zárásaként több ezer virágpalántát
osztottak szét a múlt héten
azok között, akik vállalták,
hogy a házuk előtt lévő közterületet
díszítik a növényekkel, s elültetésük
után is ápolják, gondozzák
őket. A program fővédnöke Csető
Árpád, a Nagykanizsa Környezetkultúrájáért
díj idei kitüntetettje.
Március Zita, az alapítvány
szóvivője az ünnepélyes virágosztást
megelőzően elmondta, mintegy
százötvenezer forintot nyertek
a kezdeményezésre a város civil
alapjától. Ebből Péter Ernő
kiskanizsai kertésztől háromezer
palántát vásároltak, s ezeket osztották
szét a pályázó lakók között.
A lakók a palánták átvételekor azt
vállalták, hogy a továbbiakban is
ápolják és gondozzák a virágokat,
ők tehát ezt teszik hozzá a város
ajándékához. Papp János, az alapítvány
kuratóriumának elnöke pedig
arra hívta fel lapunk figyelmét, hogy
a virágosítást vállaló lakók ágyásait
lefotózzák az ültetés előtt és után is,
s a felvételekből kiállítást rendeznek
a Hevesi ABC kijáratánál.
A kuratórium elnöke azt is megjegyezte,
a következő évi akcióhoz
már mostantól várnak támogatásokat
a 14100134-40076349-
01000004 számú számlára.
H.A.
Soha meg nem ismerhető elődök
A hatvanhárom évvel ezelőtt
Nagykanizsáról és a környező településekről
elhurcolt csaknem
háromezer zsidó áldozatra emlékeztek
a múlt hét végén a Zsinagógában
és az izraelita temetőben.
Dr. Székely István, a nagykanizsai
zsidó hitközség elnöke köszöntötte
az emlékezőket, s arra
utalt, Nagykanizsán a vidéki deportálásokhoz
képest hat héttel
korábban kezdődött a zsidó emberek
bevagonírozása, ebből is
látszik, hogy a hatalom biztosra
akart menni a Tito Jugoszláviájához
közeli térségben. – Kisgyermekekre,
középkorúakra, idősekre,
a számunkra már soha meg
nem ismerhető nagyszülőkre,
dédnagyszülőkre, a meg nem született
unokatestvérekre, testvérekre
emlékezünk e napon – mondta
a holocaust-megemlékezés jelentőségéről.
Ezt követően bemutatták
Groó Diana rendező és forgatókönyvíró
ősfény-Ulricht című
kisjátékfilmjét, amely Gustav
Mahler egyik szimfóniájának
adaptációja. A filmről, amelynek
főhősnője álmain keresztül kerül
kapcsolatba deportált zsidó felmenőivel,
maga az alkotó így
vallott: – Ma hatvanhárom éve,
hogy a családom tagjait deportálták
innen, Kanizsáról. A filmmel
azoknak szeretnék emléket
állítani, akiket innen, vagy a
környékről hurcoltak el. Nem
rólam szól, hanem róluk, illetve
arról, hogy az én generációm
hogyan viszonyul a történtekhez.
Vallom, hogy tudnunk kell, honnan
jöttünk, mert ma már csak
mi képviselhetjük elhurcolt őseinket.
A film után Radnóti Zoltán
rabbi és Petrovics Péter kántor
gyász istentiszteletet tartott.
– A túlélők napról-napra gyengébbek,
ezért vagyunk ma itt,
ezért emlékezünk a hatvanhárom
évvel ezelőtt történtekre – mondta
Radnóti Zoltán. – Évről-évre emlékezünk,
gyermeki őszinteséggel
és ragaszkodással próbáljuk
megidézni a dédnagypapa, dédnagymama
emlékét. A világ minden
talpalatnyi földje egy emlék,
mementó. Akár a világ legnagyobb
zsinagógája is lehet e pillanatban
a nagykanizsai, hiszen
velünk van az a több ezer elhunyt
is, akiket itt tettek fel a gettókba
tartó vonatokra.
Az istentisztelet után a zsinagóga
udvarában felavatták dr. Winkler
Ernő, mártírhalált halt nagykanizsai
főrabbi emléktábláját.
A holocaust-megemlékezés az
izraelita temetőben zárult.
Horváth Attila
Fotó: Horváth Attila
Fotó: Czene Csaba
A Batthyány gimnáziumban adott
rendhagyó hangversenyt Cseke József
vezényletével a Virág Benedek
Vegyeskar és kamarakórus. Aműsoron
többek között Cosetti, Marzi,
Kodály, Bartók, McCartney művei
hangzottak el. Két nap múlva Handel,
Vivaldi, Haydn és Mozart műveiből
adott ízelítőt a Medgyaszay
Házban a Nagykanizsai Ifjúsági
Szimfónikus zenekar.
Cz.Cs.
Pünkösdi
hangversenyek
2 Kanizsa – „Csőtörés” 2007. május 31. Az MSZP helyi politikusai által
összehívott sajtóbeszélgetésen
Lelkó Tamás, a párt által a Pénzügyi
Bizottságba delegált külső tag
kijelentette, az alpolgármester morálisan
és erkölcsileg is megbukott,
amikor a Vízmű-közgyűlésen nem
a városi képviselő-testület korábbi
határozatának megfelelően cselekedett,
ugyanis az igazgatótanács
tagjainak megválasztása során érvénytelen
szavazatot adott le. A
város közgyűlése arra hatalmazta
fel az alpolgármestert, hogy csak
Molnár Szabolcs vezérigazgatói
kinevezését, és Kassai Zoltán igazgató
tanácsi tagságát támogathatja.
Lelkó leszögezte, ezzel merőben
ellenkezik az általa leadott érvénytelen
voks, ezért egy vizsgálóbizottság
felállítását kezdeményezik,
amelynek az lesz a feladata, hogy
megvizsgálja a történteket, s ha
szükséges, döntsön a felelősségre
vonás módjáról. Lelkó szerint ezzel
azonban nem csak a városi
közgyűléssel szemben követett el
szabályszegést az alpolgármester,
hanem a szindikátusi szerződést
megsértve a többi tulajdonostársat
is, amely alapján a régiók kölcsönösen
támogatják egymás jelöltjeit
az igazgató tanács tagjainak választása
során.
Tóth László azt tette szóvá, hogy
a tervek szerint sorompóval zárják
le a Városháza előtti parkolót,
amelyet így nem használhatnak a
polgármesteri hivatalba igyekvő,
ügyes-bajos gondjaikat intézni
akaró ügyfelek, csak a hivatal dolgozói.
Bicsák Miklós pedig úgy vélekedett,
hogy ez a testület az elmúlt
fél évben semmit nem tett, a
kampány során elhangzott ígéreteket
nem váltották valóra. Abból
élünk, amit az előző testület elkezdett
– fogalmazott.
***
Cseresnyés Péter a szocialista
felvetésekre úgy reagált: komolytalannak
és mondvacsináltnak tartja
azokat, s természetesen nem
mond le, hiszen a képviselő-testület
határozatának megfelelően szavazott.
A furcsa, s a szocialisták által
felfújt helyzet abból adódott,
hogy egyetlen szavazólapon szerepelt
valamennyi jelölt neve, s így a
szavazásra jogosult kénytelen volt
mindannyiukat támogatni, ha nem
így tett, s esetleg csak egy személyre
voksolt igennel, érvénytelennek
minősült a szavazat. Az alpolgármester
szerint a Vízmű vezetését
kellene megkérdezni arról, hogy
miért lehetetlenítette el a voksolást
azzal, hogy egy szavazólapon szerepeltette
az összes jelöltet.
Egyébként Cseresnyés Péter
úgy véli, Gyurcsány Ferenc után
a szocialistáknak még azt sem
szabad elhinni, amit kérdeznek.
H.A.
Az MSZDP lépéseket tesz annak
érdekében, hogy a Vízmű tulajdonosi
közgyűlésén történtekről
soron kívüli képviselő-testületi
ülésen tárgyaljanak a városatyák.
Vizsgálják meg, hogy Cseresnyés
Péter alpolgármester felelőssége
megállapítható-e az általa
leadott érvénytelen szavazat miatt.
Bogár Ferenc, a párt városi
választmányának elnöke szerint a
város második embere megszegte
a képviselők korábbi határozatát.
Bogár Ferenc szerint a Vízmű
közgyűlésén mindenki megtapasztalhatta,
hogyan lehet manipulálni
a választások kimenetelét, visszaélni
a szavazati erőfölénnyel. Mint
mondta, az alpolgármester egy órát
várakoztatta tulajdonostársait, majd
amikor a napirendi pontok „fölforgatása”
után sem sikerült jelöltjét
elfogadtatnia a többséggel, érvénytelen
szavazatával megvétózta az új
igazgatótanácsi tagok, köztük a
nagykanizsai jelölt, Kassai Zoltán
megválasztását.
– Ismereteim szerint akkor
szoktak egy választáson érvénytelen
szavazatot leadni, ha a szavazó
nem ismeri a választási előírásokat
(esetünkben a szindikátusi
szerződést), vagy ha bosszút akar
állni az ellene szavazókon –
mondta Bogár Ferenc. – Bármelyik
esetről van is szó, ezzel a
szavazó az alkalmatlanságát bizonyítja,
magyarul nem alkalmas
vállalt feladata ellátására.
Bogár Ferenc szerint felvetődik a
kérdés, milyen érdeke fűződik az
alpolgármesternek Molnár Szabolcs
megválasztásához, ha azért hajlandó
semmibe venni a városi közgyűlés
határozatát is? Mint mondta, a
történtek maguk után vonhatják fegyelmi
eljárás megindítását is.
Végül leszögezte, azt várják,
hogy Cseresnyés Péter valamenynyi
tisztségéről mondjon le.
H.A.
***
Sajtótájékoztatni „csak pontosan,
szépen”. Bogár Ferenc
ugyanannak a közgyűlésnek a tagja,
amely a 164/2007.(V.4.) számú
határozatot elfogadta. (Lásd Feketén-
fehéren) Ennek második pontja
egyértelműen bizonyítja, hogy
az alpolgármester a közgyűlés felhatalmazása
szerint járt el. Molnár
Szabolcs ennek értelmében Nagykanizsa
Megyei Jogú Város jelöltje
volt. A mások által is emlegetett
szindikátusi szerződés fölrúgását
emlegetni mégiscsak furcsa akkor,
amikor az alig néhány hónapja újjá
alakult felügyelő bizottság
Nagykanizsát illető elnöki tisztét
átjátszották Tótszerdahelynek.
Tették ezt úgy, hogy a cég fenntartási
költségeinek legnagyobb hányadát
városunk állja. Az sem vallott
a szindikátusi szerződés szentírásnak
tartására, amikor 2003.
nyarán Marton Istvánt kiebrudalták
igazgatótagsági székéből és
helyére Böröcz Zoltánt ültették. –
a szerk.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 20/5195-325. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László Károly.
Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
MSZP: Vízmű, lezárt parkoló
MSZDP:
Soron kívüli közgyűlést
kérnek
Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.
8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/a
Tisztelt Főszerkesztő Úr!
Tájékoztatom, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról szóló 2006.
évi V. törvény általános, és a részvénytársaságunk szabályai (Alapszabály,
Szindikátusi szerződés) nem teszik lehetővé az Ön által kért
(citált) jegyzőkönyv és szavazólapmásolat kiadását. A jegyzőkönyv a
cégbíróságon majd megtekinthető.
A közgyűlés résztvevői, köztük Ön vagy munkatársa, az új igazgatóságról
döntő szavazás eredményének kihirdetésekor a Levezető elnöktől
a következőket hallották:
„az igazgatóság tagjaira leadott voksokból igen szavazat 50,758 %,
érvénytelen szavazat 49,242 %”
Mivel az Igazgatóság tagjainak megválasztásához a jelenlévő tulajdonosok
80 %+1 igen szavazata lett volna szükséges, így a szavazás
eredménytelen volt. Nagykanizsa tulajdoni hányada az Alapító
Okirat szerint 47,558 %.
Köszönöm megtisztelő figyelmét!
Kovács Antal, Elnök-vezérigazgató
A szuperhír.hu, Nagykanizsa
város független hírportálja Monnyon
le! 2007.05.25 12.16 órakor
felkerült tudosítása szerint: „A
kérdésekre adott válaszokból kiderült,
a MSZP képviselői az ülés
jegyzőkönyvéből győződtek meg
arról, hogy Cseresnyés Péter az
érvénytelen szavazattal mind az
önkormányzat határozatát, mind
a társaság szindikátusi szerződését
megszegte.” A napvilágott látott
információ azért meglepő,
mert ismereteink szerint a jegyzőkönyv
ezideig el sem készült.
Hovatovább annak betekintésébe
a kötelező harminc napos közzétételi
idő előtt csak az igazgatótanács
hozzájárulásával nyílhatna
lehetőség. Mindezen feltételezésünket
megerősítette a részvénytársaság
jogi ügyeit intéző
Gordius Rt. vezérigazgatója, Dr.
Kocsis Péter. Az említett információra
hivatkozva ezért megkerestük
Kovács Antal elnök-vezérigazgatót,
aki elektronikus levélben
válaszolt.
Elvtársi súgás?
2007. május 31. Kanizsa – „Csőtörés” 3
Miközben a Dél-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt. vezetői némán
kapaszkodnak a székükbe, a régi állapotokat
fenntartani igyekvő szocialisták
és a változást követelő
fideszesek nyilatkozatháborúja folyik.
A lakosság csak azt érzi,
megint át van verve. Mint arról korábban
már beszámoltunk a múlt év
december 14-én a közgyűlés által elfogadott
víz- és csatornadíjak megállapításáról,
a számlázás és díjfizetés
feltételeiről szóló rendelet fönnakadt
a Nyugat-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Megyei
Kirendeltségének rostáján. Az ok, az
új elemként bekerülő rendelkezésre
állási díj ellenkezik több jogszabálylyal
is. A rendeletmódosításra felszólított
önkormányzat azonban
szembe ment a hivatal akaratával, s
juszt sem másított azon. (Marad a
díj – Kanizsa DZH 2007. 04. 05.)
Cikkünk megjelenése után szinte
egymásnak adták szerkesztőségünk
ajtajának kilincsét azok az eddig is
víztakarékosságra kényszerülő fölháborodott
emberek, akik a Vízmű
alapdíjhoz való hozzáállását bírálták.
Nyilvánvalóan legfájóbb azoknak a
néhány köbmétert fogyasztó kisnyugdíjasoknak
a helyzete, akiknek
az eddigi számlájához hozzácsapott
rendelkezésre állási díj, a spórolás
okán, egy újabb jó meleg kádfürdőtől
veszi el a lehetőséget. A panellakásokban
élők gondja sem kisebb. Náluk
leginkább az verte ki a biztosítékot,
hogy a Vízmű többszörösen
számlázza ki az alapdíjat. Egyszer
megfizetteti a főmérő után, majd a lakásokban
található órák után járó
összegért is tartja a markát. Alapunknak
nyilatkozó panaszosok elmondásuk
szerint hiába keresték fel aggályaikkal
a szolgáltatót, a cégnél nem
mutattak túl nagy megértést problémájuk
iránt. Szakmainak is nevezhető
érveikre azt közölték velük, az önkormányzat
megszavazta, fizetniük
kell, vagy behajtják tőlük.
A vállalkozók is megdöbbenésüknek
adtak hangot a mindenáron életben
tartott rendelet miatt. (Az intézményvezetőket
is szorítja ez a cipő,
de érthető okból nem kívánnak kinevezőikkel
szembe menni.) Megrökönyödve
tapasztalták ugyanis, hogy a
tűzcsapok, szakmai nevükön a tűzi
vízvezetékek esetében is alapdíjat
számláz a Vízmű. Teszik ezt annak
ellenére, hogy szakemberek lévén
tisztában kellene lenniük azzal, hogy
csak a fogyasztással arányos, attól
függő díj megállapítására van lehetősége
a szolgáltatónak. Atűzi vízvezetéket,
pedig nevéből eredően is
tűzoltásra használják. Tűz pedig
ugye nincs minden héten. Szerencsés
helyeken évtizedekig sem. Sérelmesnek
tartják azt is, hogy ezen
vezetéket, amely független a használati
vizet biztosító hálózattól, a tűzoltóság
engedélye nélkül meg sem
szüntethetik. Az meg laikusként is
leszögezhető, tűzoltáskor nemcsak
az ingatlantulajdonos, de a köz érdekeit
is szolgálják ezek a rendszerek.
A Vízmű ennek ellenére nem törődik
a tucatnyi kéréssel, reklamációval,
jó szolgáltatóhoz illő módon
csak számláz és számláz. Mert teheti.
Teheti, mert a mostanra az önkormányzatok
ellen fordult, felháborodást
kiváltó rendelet-tervezetet a laikusokból
álló részvénytársasági közgyűlés
javaslata alapján fogadtatták
el a települések vezetőtestületeivel.
Tette ezt úgy, hogy a cég vezetése
előtt már tavaly nyáron ismert volt
az ügy bizonytalan jogi megítélése.
(Lapunk úgy tudja, sem a rendelet
előkészítésében, sem annak szakmai
felülvizsgálatában nem segédkeztek.)
A mára kialakult helyzetet
mi sem jellemzi jobban, hogy információink
szerint a fennen hangoztatott
85 települést tömörítő Vízmű
működési területén több önkormányzat
is fontolóra vette, módosítja
rendeletét. Így előáll az a helyzet,
hogy egyazon szolgáltatónál lesz
olyan fogyasztó, aki alapdíjat fizet,
és lesz, aki nem.
Dóró János
Vízdíj-balhé a láthatáron
164/2007.(V.4.) számú határozat
– Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése
1. a Délzalai Víz- és Csatornamű
ZRt. igazgatóságának tagja tisztségre
Kassai Zoltánt javasolja.
2. a Délzalai Víz- és Csatornamű
ZRt. vezérigazgatói tisztségre Molnár
Szabolcsot javasolja.
3. úgy dönt, hogy a Délzalai
Víz- és Csatornamű ZRt. vezetőtestületei
összetételéről javaslatot
előterjesztő Nagykanizsa és térsége
régió értekezletén, valamint a társaság
e tárgyban döntést hozó közgyűlésén
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzatát Cseresnyés
Péter képviseli azzal, hogy
szavazatával kizárólag e határozat
1. és 2. pontjában nevezett jelölteket
támogatjhatja.
Feketén-fehéren
– Úgy látszik, Böröcz Zoltán,
a helyi szocialista párt elnöke
megszívlelte Gyurcsány Ferenc
tanácsát. Nevezetesen, ha nem
tetszik ami Magyarországon
van, akkor el lehet költözni máshová.
Szívből reméljük, hogy
Szlovákiáig azért nem megy el –
hangzott el Szőlősi Márta és
Fertig István közösen tartott
sajtótájékoztatóján. – Böröcz úr
lokálpatriotizmusáról és városunk,
Nagykanizsa iránti elkötelezettségéről
sokat elárul a minap
bejelentett döntése. Eszerint
előre megfontolt szándékkal kárt
kíván okozni üzlettársaival a város
gazdálkodásának. Egyébként
pedig örülünk annak, hogy elismerte,
ő is tulajdonosa az ominózus
takarítást végző kft-nek.
Amiről persze mindenki tudhatott,
hiszen a Céghírek adatbázisában
olvasható, hogy a társaság
irányítását biztosító befolyásolásának
mértéke 38%.
Ugyanannyi, mint a Kanizsa Újságban
nyilatkozó ügyvezető
igazgató asszonyé.
Örömükbe azonban némi bánat
is vegyül, mivel kérésük ellenére
sem számolt be Böröcz
Zoltán arról, hogy cége az elmúlt
tíz évben pontosan mennyi
pénzt is vett fel a Vízműtől takarítás
címén? A nyilatkozók
szerint titkolózása érthető. Számításaik
szerint ugyanis a kanizsai
szocialisták jelenlegi elnökének
cége ‘96 óta közel
százötven millió forintot számlázott
annak a Vízműnek, amely
egyre drágábban kénytelen adni
a vizet Nagykanizsa polgárainak.
– Azt is szomorúan tapasztaltuk,
hogy Böröcz úr szándékosan kikerülte
a választ arra a kérdésünkre,
hogy helyénvalónak tartja-e azt,
hogy pártelnökként a köz pénzéből
működő részvénytársaságtól kap
cége zsíros megbízásokat?
Véleményük szerint ugyanis
az, hogy ha valami tíz évvel ezelőtt
nem volt összeférhetetlen,
az nem jelenti azt, hogy most se
lenne az.
– Álláspontunk szerint ugyanis
elfogadhatatlan, ha a jövőben
minden nagykanizsai pártelnök
hasonló nagyságrendű megbízást
zsebelne be a Vízműtől politikai
kapcsolatit felhasználva.
Úgy véljük, ennek a gondolkodásmódnak
mielőbb véget kell
vetni. Felszólítjuk tehát Böröcz
Zoltán urat, hogy tisztázza magát
a városszerte terjedő vádak
alól, miszerint politikai kapcsolatait
felhasználva kapott közös
adóforintjainkból kiválóan jövedelmező
takarítási megbízást.
Tárja a nyilvánosság elé a tíz
évvel ezelőtti pályázati anyagokat,
annak eredményét. Számoljon
be róla, hogy az azóta
eltelt években hányszor versenyeztették
a takarítási munkát
annak érdekében, hogy a legkedvezőbb
áron legyen elvégezve.
Ellenkező esetben joggal vetődik
fel a tisztességes és jóravaló
kanizsai polgárokban a
kérés, hogy vizsgálat keretében
derítsünk fényt a személye és
cége körüli szövevényes ügy
hátterére.
􀁓
Fidesz:
Böröcz Gyurcsány
jó tanítványa
kanizsahetilap@chello.hu
A Szabadhegyi utcában kánikulában
és szélmentes időben penetráns
szag és ló méretű legyek fogadják
az errefelé látogatóba érkezőket
– az élmény forrása a közeli
csirketelep, amely a kiskanizsai
Alkotmány MGTSZ tulajdonában
van, amit azonban már évtizede
bérlő működtet. Több ezer csirke
vár itt szomorú sorsára, a közelben
lakók pedig arra várnak, hogy az
önkormányzat végre tíz év elteltével
tegyen valamit, ugyanis 1997.
óta csak ígéreteket kapnak. Nos, a
helyzet elkeserítő, ugyanis jelen
állás szerint úgy tűnik, az önkormányzatnak
nincs semmiféle eszköz
a kezében, hacsak az nem,
hogy a csirketelep területét is belterületbe
vonja, mert akkor vonatkozik
rá az állattartási rendeletben
szereplő korlátozás. Ez azonban –
valljuk be – eléggé méltatlan eljárás
lenne mind a bérlővel, mind a
tulajdonos Alkotmány MGTSZszel
szemben. Így hát a lakóknak
tovább kell tűrniük, ugyanis a
szakemberek szerint az lett volna a
szerencsés, ha nem is költöznek a
telep közelébe, hisz az előbb ott
volt. Az is felvetődhet, hogy az Alkotmány
MGTSZ nem adja ki többé
bérbe a telepet, ez azonban nem
várható el egy gazdasági tevékenységet
folytató társaságtól. A lakók
most Jerausek István önkormányzati
képviselőtől várják a segítséget.
– A lakók szerint elviselhetetlen
bűz terjeng az utcában, ha éppen
olyan a széljárás – mondja a képviselő.
– Az is előfordult, hogy
csirketollakat sodort a szél. Én azt
kértem a polgármester úrtól, hogy
mivel annyira megváltozott az ott
lakók aránya, vizsgálják meg,
hogy egyáltalán jogszerű-e ennyi
állatot tartani egy ilyen övezetben.
ő erre a közgyűlésen rögvest azt
válaszolta, jogszerűnek jogszerű,
azt azonban lehet vizsgálni, hogy
betartják-e a vonatkozó higiéniai
előírásokat. Azt ugyanis nem tudom
elképzelni, hogy ne lehetne
valamit tenni a bűzzel.
Marton István polgármester tíz
évvel ezelőtt a városrész képviselője
volt, így jól ismeri a helyzetet.
Mint mondta, az ügyet már
valamennyi önkormányzat megvizsgálta,
körüljárta, azonban tenni
semmit nem tudtak, ugyanis a
telep működése szabályos. A minap
az ügyben megkeresték a Zala
Megyei Közigazgatási Hivatalt
is, amely szintén azt állapította
meg, a hatályos rendeleteknek
megfelelően működik a szabadhegyi
csirketelep.
A lakók pedig egyre türelmetlenebbek,
érthető okok miatt, mi magunk
is meggyőződhettünk arról,
hogy egyszerűen nem lehet nyitva
hagyni az ablakokat, mert rögtön
tucatnyi extra méretű légy repül be
a lakásba, az ételekre – feltételezhetően
közvetlenül a csirketrágyáról.
– Itt mindenki panaszkodik,
hogy büdös van, de a nevét senki
nem meri adni hozzá, így kénytelen
vagyok én felvállalni ezt az
ügyet – mondja Végh Zoltán, aki
a telep közvetlen szomszédságában
lakik, s amúgy részönkormányzati
képviselő is. – A szag
még innét ötszáz méterre is érezhető
szélmentes időben.
Véghék 1997. óta laknak Szabadhegyen,
s a kellemetlen körülmények
ellen tiltakozva, az első lépéseket
1998-ban tették meg az
önkormányzat, s az akkori képviselő-
testület, illetve az illetékes hatóságok
felé. Nem történt semmi.
A szintén itt lakó Várszegi Ágnes
még korábban kezdett hadakozni
a hivatalokkal. Azon kérdésünkre,
hogy ha látták, hogy itt
egy ilyen telep működik, miért
építkeztek mégis mellé, egybehangzóan
azt válaszolták, akkoriban
éppen szünetelt a csirketartás
az épületekben, amelyek azonban
rövid idő múlva ismét benépesültek
tollasokkal.
Várszegi Ágnes hét évvel ezelőtt
levelet írt a Zala Megyei Közigazgatási
Hivatal akkori vezetőjének,
dr. Hóbor Erzsébetnek, az
írást azonban soha nem postázta
el, mert reménytelennek látta az
ügyet. Ebben az áll, hogy a tsz akkori
elnöke a Zalai Hírlapnak azt
nyilatkozta, 2002-ig, a bérlővel kötött
szerződés lejártáig nem kívánják
megszüntetni az ominózus istállókat.
Azóta újabb öt év eltelt, s
megkeresésünkre Siti Ferenc, az
Alkotmány MGTSZ elnöke azt
mondja, valóban régi probléma a
csirketelep, amit jelenleg is bérlő
üzemeltet. Hangsúlyozta, jó lenne
mindenkinek megfelelő megoldást
találni, azt azonban véleménye
szerint senki nem várhatja el tőlük,
hogy egy nem könnyű helyzetben
tevékenykedő szövetkezet felszámolja
az egyik bevételi forrását.
Partiné Dr. Szmodics Györgyi
megkeresésünkre azt mondta, bár
a környező házakat belterületbe
vonták, maga a telep külterület,
így itt az állattartási rendelet nem
korlátozza a tartott állatok menynyiségét.
Azaz, a rendelet nem
sérül a házak közé ékelődött csirketelep
működésével.
Deák-Varga Dénes városi főépítész
érdeklődésünkre azt mondta,
más településeken is találkozott
hasonló helyzettel, amely tipikus
városi betegség, a terjeszkedő település
lassan magába öleli a gazdasági
területeket is. Ennek következménye,
hogy a hétvégi házas
Szabadhegy ma már városrésszé
nőtte ki magát. Az önkormányzat
azonban nem tud mit kezdeni egyegy
ilyen helyzettel, hasonló szituációkban
általában az jelenti a
megoldást, hogy a gazdasági épületeket
előbb-utóbb maga a tulajdonos
felszámolja, s elköltözik a
területről az állandó lakossági tiltakozás
hatására. Nos, a szabadhegyiek
nem adják fel.
– Mi itt élünk, s bizony, ez a dolog
megkeseríti az életünket – mondja
Végh Zoltán. – A lakásaink elértéktelenednek,
elmenni sem tudunk innen,
hiszen ha vevő jön, már az utca
végén visszafordul, ahogy megcsapja
az orrát a bűz. Kényszerhelyzet
ez, s ha már maradnunk kell, a szabadidejét
mindenki szeretné nyugodtan
eltölteni, hogy másnap kipihenten
tudjon menni dolgozni. Csukott
ablakoknál, rajzó legyek között,
bűzben azonban ez csak álom. Nem
beszélve arról, hogy elszaporodtak
a patkányok is…
Úgy tűnik tehát, a lakóknak
csupán egyetlen reménye maradt:
az Alkotmány MGTSZ éppen kérőre
vár, s a szabadhegyiek arra
számítanak, hogy a majdani új tulajdonos
felszámolja a telepet.
Horváth Attila
4 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. május 31. Csirketeleppel megvert szabadhegyiek Egy tíz évvel ezelőtti újságcikk tanúsága szerint már 1997-ben
nagyon reménykedtek abban a Szabadhegyi utca lakói, hogy megoldódik
a problémájuk, s megszüntetik a lakóházak között lévő
csirketelepet. Nos, a jelenlegi állás szerint legalább még tíz évet
várniuk kell, egészen addig, amíg a tulajdonos, vagy a bérlő meg
nem unja az itt élők állandó tiltakozását, s ki nem vonul a városrészből
magától. Jogszabály, vagy rendelet alapján ugyanis ezt
nem kell megtennie, hiszen a telep teljesen szabályosan működik.
Bármennyire is furcsa, de a probléma legegyszerűbb megoldását
az jelentette volna, ha a lakók nem költöznek a csirketelep mellé.
Egyetlen nagykanizsai nyertesként
több, mint két millió forinttal
támogatta az Értékközvetítő
Alapítvány távmunkapályázatát
a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium. Az alapítvány
négy távmunkás hat havi
foglalkoztatására kapta a
2.464.400 Ft támogatást. Ezen a
szervezeten kívül Zala megyében
a Zalaegerszeg és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás koordinációs
irodája jutott hozzá
két, a Zalai Falvakért Egyesület
és a Schnell Kft. egy-egy távmunkahely
kialakításának támogatásához.
A távmunka-pályázaton
országosan százötvennégy
nyertes pályázó között osztottak
el 440 millió forint támogatást.
Ennek révén hétszázhetvenkilenc
új távmunkahely létesül júniustól.
A pályázók munkahelyenként
hetvenezer forint és járulékai
hat havi bértámogatásához,
illetve ötvenezer forint egyszeri
képzési támogatáshoz juthattak
hozzá, ám vállalniuk kellett a támogatási
időszakon túli további
hat havi foglalkoztatást.
Távmunkára pályáztak és nyertek
Elviselhetetlen a bűz
Extra legyek
Valamiből a tsz-nek
is élnie kell
2007. május 31. Kanizsa – A mi ügyeink 5
Az önkormányzat nemrég beszámolót
hallgatott meg a köztéri
létesítmények állapotáról, amelyből
kiderült, hogy a városban öt
szökőkút és nyolc ivókút található.
Az öt szökőkút közül azonban
csak egyetlenegy, az Erzsébet téri
üzemel. Az ivókutak közül szintén
kevés a működőképes.
Mint az a beszámolóban olvasható,
az egyetlen működő, Erzsébet
téri szökőkút gyakran mutatja
a csúnyábbik arcát, hiszen a látogatók
teleszórják szeméttel, ráadásul
nem rendelkezik vízforgató
berendezéssel sem. A Mezőgimnázium
előtti szökőkút már
évtizedek óta nem működik, csak
teljes felújítás után indítható újra.
A Múzeum téri kút pedig már
nem is nevezhető kútnak, inkább
virágágyás. Hat évvel ezelőtt egy
napra próbaszerűen beindították,
s huszonnégy óra alatt elfogyasztott
tizenötezer forint értékű vizet.
A díszkútra a vandálok is rákaptak,
s az állandó rongálások
megakadályozása érdekében a
szakemberek beültették virágokkal
a rendkívül gazdaságtalanul
működtethető kutat. Az 56-os
emlékkert kútja ugyancsak korszerűtlen,
éppen ezért ennek üzemeltetése
is gazdaságtalan, hasonlóan
a sétakerti szökőkúthoz,
amelynek felújítását megkérdőjelezi
a park gyér látogatottsága is.
– Az ivó- és szökőkutak legnagyobb
problémája az, hogy legtöbbjük
régi konstrukció, így modernizációjuk
túl sokba kerül –
mondta lapunknak Gáspár András,
a városüzemeltetéssel megbízott
VIA Kanizsa Kht. vezetője. –
Szerintem a rekonstrukciókat
azokkal a szökőkutakkal kellene
kezdeni, amelyek forgalmas közterületeken
találhatók. Például a
Múzeum téri és a régi mozikertben
található kutak mihamarabbi
felújítása azért lenne célszerű,
mert fiatalok, idősek egyaránt
kedvelik a két helyszínt.
– Járva a várost, szomorúan
konstatáltam, hogy a város szökőkútjainak
nagyobbik hányada nem
működőképes, ami meg működik,
azzal is sok a baj – mondta Tóth
Nándor, aki közgyűlésen is felvetette
a szökőkutak problémáját. – A
turisták előtt minden bizonnyal
kedvezőtlen színben tűnik fel, hogy
ezek a kutak nem működnek. A
Kőrösi-iskola udvarán például homokkal
töltötték fel a szökőkutat, és
beültették virágokkal, amit én elfogadhatatlannak
tartok. Úgy vélem,
indítványommal sikerült felkeltenem
képviselőtársaim érdeklődését,
hiszen a testület döntött a szökőkutak
folyamatos, évről-évre történő
felújításáról. Még azt is elképzelhetőnek
tartom, hogy a város cégei,
vállalkozásai „örökbe fogadnak”
egy-egy kutat, s karbantartásukat,
a felújításukat finanszírozzák – vázolta
a kutak felújításának egy lehetséges
változatát a képviselő.
A közgyűlés egyébként úgy
döntött, hogy a jövő évtől kezdve
évente legalább három kutat kell
helyreállítani, s az ehhez szükséges
pénzt már a jövő évi költségvetésben
biztosítják.
Horváth Attila
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata hasznosítani kívánja az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Nagyság (m2) Megnevezés Megnevezés
4188/2. 38.920 beépítetlen terület A palini városrészben lévő Magvető utca vége
4062. 5.000 lakóház, udvar Apalini városrészben lévő templom mögötti területek
4058 782 agyagbánya
4059 358 beépítetlen terület
4064 2.179 lakóház, udvar
4291/37 1.016 beépítetlen terület A palini városrészben lévő Diófa utcai területek
4291/41 1.016 beépítetlen terület
4291/44 1.016 beépítetlen terület
4291/45 1.016 beépítetlen terület
4291/46 1.011 beépítetlen terület
4291/47 1.116 beépítetlen terület
4307/2 12.132 szántó A palini városrészben lévő Iparos utcai területek
4307/3 898 beépítetlen terület
4307/4 900 beépítetlen terület
4307/5 900 beépítetlen terület
4307/6 900 beépítetlen terület
4307/7 900 beépítetlen terület
4307/8 899 beépítetlen terület
4307/9 899 beépítetlen terület
4307/10 899 beépítetlen terület
4307/11 899 beépítetlen terület
4307/12 899 beépítetlen terület
4307/13 899 beépítetlen terület
4764 14.946 beépítetlen terület A Herkules és a Vadrózsa utcák végén lévő területek
4762 14.960 beépítetlen terület
4767 15.598 beépítetlen terület
A bérleti szerződések megkötésénél 2007. június 30.-ig elő-bérleti jogot biztosítunk a nevezett ingatlanok jelenlegi
használóinak. Érdeklődni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724.
Bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe adja az Ipari Parkban található két darab irodahelyiségét. Az
irodák 14,5 és 31,5 m( alapterületűek, telefonnal, internetes hozzáféréssel, klímával felszereltek.
Az irodák bérleti díja 1.300,-Ft/m( + ÁFA/hó + rezsi.
Érdeklődni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ipari Park és Logisztikai Központ (Nagykanizsa,
Garay u. 21.) és a következő telefonszámon lehet: 93/310-256.
Bérbeadó önkormányzati ingatlanok az ipari parkban
Mint azt már korábban
megírtuk, zajvédő falat szeretnének
az M7-es autópálya
mellé a Palinban, az épülő
sztráda közelében lakók.
A törekvés mögé felsorakoztak
az önkormányzati képviselők is, a
testület januári ülésén felhatalmazták
Marton István polgármestert,
hogy Bicsák Miklós (MSZP)
és Bene Csaba (Fidesz-KDNP)
önálló indítványának megfelelően
vegye fel a kapcsolatot a szakemberekkel,
országgyűlési képviselőkkel,
és kérje támogatásukat az
autópálya melletti zajvédő fal
megépítése érdekében.
Bicsák Miklós érdeklődésünkre
elmondta, a Nemzeti
Autópálya Zrt. leveléből a minap
arról értesült, hogy ha a folyamatos
zajszint-mérések alátámasztják
a zajvédő fal szükségességét,
akkor az NA Zrt.
megépítteti azt. Béni Gyöngyi,
a Nemzeti Autópálya Zrt. kommunikációs
vezetője érdeklődésünkre
megerősítette, hogy
az autópálya kivitelezési munkálatai
befejeztével megkezdik
a folyamatos zajszint-mérést,
addig azonban nincs értelme,
hiszen a munkagépek hangja
károsan befolyásolhatja az
eredményeket. Mint mondta,
ha a mért értékek túllépik az
engedélyezett határértéket, akkor
sor kerülhet a fal megépítésére,
addig azonban faültetéssel
csillapítják a zajhatást. Béni
Gyöngyi rámutatott: már ez
sem szerepelt a tervekben.
H.A.
Ha kell,
épülhet fal
Kiszáradt szökőkutak
Az ivó- és szökőkutak folyamatos felújításáról határozott legutóbbi
ülésén a képviselő-testület. A problémát Tóth Nándor önkormányzati
képviselő vetette fel.
Emlékkoncerttel és emléktábla
avatással emlékezett városunk szülöttére,
Strém Kálmán (1934-2005)
zeneszociológus, hangversenyrendezőre
a Magyar Haydn Társaság.
Az Erzsébet tér 11. szám alatti egykori
szülőházánál Malina János zenetörténész,
a Magyar Haydn Társaság
elnöke mondott beszédet.
Amikor ma, egy nappal születésének
73. évfordulója előtt emléktáblát
avatunk Strém Kálmán szülőházán,
az esemény több szempontból
is rendkívüli – hangsúlyozta.
Nagykanizsai zsidó családból származott,
és hogy gyermekként túlélte
a vészkorszakot, a véletlenek
összejátszásának köszönhette. Bármilyen
ünneprontónak hangzik,
megmenekülését nem szülővárosának
köszönhette, hanem annak,
hogy kisgyermekként Budapestre
került. Senki sem csodálkozhat,
Strém Kálmán életében nem ápolta
és csak nagyritkán emlegette nagykanizsaiságát,
szülővárosába már
csak rokoni kapcsolatok híján sem
járt vissza, és talán kerülte is az alkalmat.
Túlságosan mély sebeket
szakított volna fel benne a visszatérés.
De nem ismerte Strém Kálmánt
az, aki úgy gondolja, hogy
ezzel a dolog el is volt intézve.
Mélységesen személyes, és halálosan
komoly volt számára a magyar
vidék zenei felzárkóztatása, a lehető
legmagasabb rendű zenei élmények
megismertetése azzal a közönséggel,
amely gyakorlatilag sohasem
jutott el budapesti vagy külföldi
hangversenyekre. Akik jól ismerték,
pontosan tudják, hogy e
mögött ott bujkált a jellegzetes
Strém Kálmán-i gesztus, megtenni
mindent azért a magyar vidékért,
amely nem tett eleget őérte. Ez volt
egyik elsőszámú életaxiómája.
Adósa nem kívánt lenni senkinek,
inkább tízszer adott, mint egyszer
kért! Nagykanizsától sem kérte soha,
tekintse magáénak és fogadja
vissza. Nagyszerű szellemi és erkölcsi
gesztus, hogy Nagykanizsa
most felfedezte, és büszkén vállalja
magáénak Strém Kálmánt, mint a
város szülöttjét. Növeli a gesztus
értékét, hogy a mai nagykanizsai
nemzedéknek, a város zenészeinek,
zenetanárainak, az önkormányzatnak,
a Kanizsai Klasszikusok Kulturális
Közhasznú Egyesületnek
semmiféle kompenzálásra nincs
oka. őket semmi más nem vezeti,
mint a kultúra odaadó szeretete, az
a Strém Kálmánéval azonos nemes
szándék, hogy ebben az országban
bárhol nőjön fel, vagy bárhol éljen
valaki, legyen meg a teljes esélye
arra, hogy találkozzon a legmagasabb
rendű kultúrával. Egészen
biztos benne, ennek a fajta felvállalásnak,
a céljaival való azonosulásnak,
az őszinte tisztelettől vezérelt
gesztusnak ő is örült volna, és a
maga nehezen feloldódó szemérmes
módján szeretettel viszonozta
volna. Végül Malina János a maga
és számos kollégája nevében kifejezte
köszönetét a kanizsai kollégáinak
és barátainak az emléktábla
felállításáért, az emlékhangversenyért,
és Strém Kálmán szellemének
itteni felidézéséért. Rendkívül
szerény ember volt, végakarata
szerint temetése is oly módon történt,
hogy sírhelye sem létezik,
nincs olyan hely, amely előtt tisztelői
leróhatják kegyeletüket. Strém
Kálmán 2005. novemberében elment,
és mindazt, amit nem tartott
méltónak, hogy maga mondjon el
magáról, nekik, az általa alapított
társaságnak kötelessége. A megemlékezés
végén összefoglalta, a XX.
század második felében Strém Kálmán
volt a magyar hangversenyrendezés
legnagyobb alakja. Már
tizennyolc éves korától az Országos
Filharmóniában dolgozott. A
későbbi magyar-történelem szakos
diploma birtokosa azonnal rátalált
élete egyik nagy szenvedélyére, a
vidéki hangversenyrendezésre. Ezt
idővel másik kettővel, a fiatal tehetségek
útjának egyengetésével,
illetve a magyar zenei élet beható
szociológiai vizsgálatával, könyvek
írásával egészítette ki. Munkájáért
nagyon sok szeretetet és elsöprő
szakmai megbecsülést, néhány
elkésett hivatalos elismerést,
és pimasz percemberkéktől jó néhány
mély ütést kapott. Nem hajolt
el előlük, általában sohasem hajlott,
csak eldőlt egyszer. Az emléktáblát
és az azon található domborművet
az alkotó, Gerő Katalin
szobrász és Malina János leplezte
le. A Jézus Szíve Templomban rendezett
emlékkoncerten közreműködött
Horváth Anikó csembalón, Kelemen
Barnabás hegedűn, Kokas
Katalin hegedűn, brácsán és Kokas
Dóra csellón. A koncert előtt Földes
Imre, a budapesti Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem tanára tartott
megemlékező beszédet. A koncertet
a Kanizsai Klasszikusok
Kulturális Közhasznú Egyesület és
a Magyar Haydn Társaság rendezte.
Bakonyi Erzsébet
Az első és a második világháború
áldozataira, a Hazáért elesettekre
emlékeztek május huszonhetedikén,
a Hősök Emléknapján
Kiskanizsán, a csatamezőn elhunyt
kiskanizsaiak emlékére állított
emlékműnél. Az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület és a Polgári
Olvasókör által szervezett
ünnepségen vitéz lovag Erdős
László, honvéd ezredes, a Nemzeti
Társaskör elnöke mondott ünnepi
beszédet, előtte pedig Horváth
Jánosné, az egyesület elnöke
köszöntötte a megjelenteket.
– A Hősök Emléknapja eredete
az 1917. évi VIII. törvényre vezethető
vissza. Ebben mondták ki
először, hogy „nemzetünk hősi
halottainak kegyeletteljes tiszteletét
megfelelő módon kifejezésre
kell juttatni.” – mondta Horváth
Jánosné. – Az ünnep azonban a
második világháború után eltűnt
a naptárból, s majd csak a rendszerváltozást
követően került ismét
vissza. Azóta újra, hivatalosan
is megemlékező emléknappá
nyilvánították. E napon azokra
emlékezünk, akik rendületlenül
hittek a Hazában, szerették, és
életüket áldozták érte, azt, ami a
legdrágább. De emlékezünk az
áldozatokra is, az ártatlanul elhurcolt,
a Gulagon, a Hortobágyon,
Recsken, a munkatáborokban
és a különféle börtönökben
szenvedő honfitársainkra is.
Horváth Jánosné köszöntője és
Tulman Géza verse után vitéz lovag
Erdős László, honvéd ezredes,
a Nemzeti Társaskör elnöke
lépett a mikrofonhoz, s mondott
ünnepi beszédet. Erdős László a
nemzeti ébredés szükségességét,
az összefogás erejét hangsúlyozta.
– Rádöbbenünk arra, hogy mit
csinálnak velünk, hogy nagyhatalmak
játékszere lettünk újra? –
vont párhuzamot hazánk akkori és
mai sorsa között. – Minket büntetett
Európa, sárba taposták a
nemzeti jelképeinket, megtagadták
a Szent Koronát és a vörös rongyokba,
vörös csillaggal, sarlóval
és kalapáccsal Szamuely keretlegényei
pusztították 1919-ben a
magyarokat. Az országzászló a
magyar katonának a mindene volt,
a Haza, a szentség, a becsület, a
tisztesség, s emlékezzünk rá, nemzeti
ünnepünkön Budapesten ezt a
nemzeti lobogót taposták meg! És
senki nem kelt ki magából, senki
nem háborodott fel! Erkölcsileg
lecsúszott az ország, gazdasági
mélyponton vagyunk, a megélhetési
gondok itt vannak a nyakunkon,
miközben azt mondják, hogy az
Árpád-sávos zászló náci jelkép!
Ez a nép soha nem volt sem náci,
sem szélsőséges. A címerünkben is
látható a hétszer vágott mező, ami
az Árpád-sávos lobogóban is megjelenik,
e zászló alatt harcoltak
Rákóczi kurucai a magyar szabadságért
és a függetlenségért. És mi
hagyjuk, hogy a tőlünk idegen eszmeiséget
valló, magyarul beszélő
nem-magyarok pocskondiázzák
történelmi múltunkat és zászlóinkat?!
Ezzel meggyalázzák azokat a
hőseinket is, akik ezért az országért
harcoltak, s haltak meg a csatamezőn.
Mikor sikerül végre önmagunkra
találni, és szembenézni
a tragédiáinkkal? Magyarok, felébredünk?!
Ezért harcoltak a mi
hőseink, akiket eddig csak lehúzott
redőnyök mögött, sötét szobákban
suttogva lehetett elsiratni? Ébredjünk
fel, legyünk végre magyarok,
fogjunk össze, vállaljuk több, mint
ötezer éves történelmünket, nemzeti
értékeinket, ereklyéinket, s
hajtsuk meg azok előtt a fejünket,
akiknek életünket, hazánkat, otthonainkat
köszönhetjük.
Erdős Lászlót követően Erdős
Géza kanonok, esperes-plébános,
valamint Szakáll Árpád, nyugalmazott
evangélikus lelkész mondott
imát a hősökért és az áldozatokért,
végül a koszorúk, virágok elhelyezésére
került sor az emlékműnél.
Horváth Attila
6 Kanizsa – Emlékezés 2007. május 31. Szembenézni a tragédiáinkkal
Felavatták Strém Kálmán
zeneszociológus emléktábláját
2007. május 31. Kanizsa – Városháza 7
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 08:30
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 09:30
131/2. Magyar u. 18. beépítetlen terület 19.692.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 10:00
4372/1. Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 10:30
4277/1. Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 11:00
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi
tömbben lévő alábbi ingatlanait:
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
984. Magyar út 7. – utcafronti épület nélkül
986/1. Erzsébet tér 12.
987. Erzsébet tér 13.
988/1. Erzsébet tér 14. – 219 m2-t
Az értékesítendő ingatlanok: műemléki környezetben találhatók, a vevő köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül
beépíteni, a vevő köteles az adásvélteli szerződés megkötésétől számított 60 napon belül a versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a
vevő köteles a 984.-988/1. hrsz-ú ingatlanok telekmegosztását elvégeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó)
Önkormányzati ingatlanértékesítési ajánlatok
173.000.000 + áfa 06.13 07.04 07.25 09.00
Zalakaros Város Jegyzője értesíti a hatásterületeken lévő ingatlanok tulajdonosait,
hogy a Nagykanizsa, Erzsébet tér alatti 1. hrsz-ú ingatlanon a Via
Kanizsa Városüzemeltetési Kht., mint kérelmező hivatalom 2007. árilis 26-
án kelt határozatában a 3-342-4/2007. számon forgalomszabályozó közterületi
sorompóra építési engedélyt kapott.
Az ügy tárgya: a Via Kanizsa Városüzemeltetési Kht. (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi u. 35.) a Nagykanizsa, Erzsébet tér alatti 1. hrsz-ú ingatlanon forgalomszabályozó
közterületi sorompó építési engedélyéről értesítés.
Az eljárás lefolytatására Zalakaros Város Jegyzőjét jelölte ki a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége a
603/2007/H. számú végzésével.
A tervezett létesítmény, tevékenység: A tervezett sorompó az Erzsébet tér
nyugati oldalának déli részének lehatárolása, a volt parkoló és a Külkereskedelmi
Bank bejárata déli határára kerül elhelyezésre, ezáltal csak a Polgármesteri
Hivatal, Ügyészség és Bíróság intézményeit tartalmazó épület megközelítését
biztosító út-parkolószakasz használatát korlátozza, azok működési
ideje alatt. Az elhelyezésre kerülő sorompó Nice Wil4 tipusú, 4 m-es karral.
A hatásterület vélelmezhető határai: Magyar u., Király u., Báthory u. a
mellékelt térkép szerint:
Tájékoztatás az érintettek részére: Az ügy iratai és a tervdokumentációk
megtekinthetők Zalakaros Város Polgármesteri hivatalának műszaki osztályán a
003. számú irodában ügyfélfogadási időben csütörtök kivételével minden munkanapon
délelőtt 8.00-12.00 óráig, hétfőn és szerdán délután 12.30- 14.00 óra között.
Felvilágosítás kérhető telefonon Józsa Attila ügyintézőtől hétfőtől csütörtökig 8.00-
16.30 óra között, pénteken 8.00-tól 14.00 óráig a 93/540-091 telefonszámon.
Az építési engedély határozat ellen a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosok
a kifüggesztés napját követő 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal Zala megyei Kirendeltségéhez címzett, de hatóságomnál benyújtandó
30.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhetnek.
Zalakaros, 2007. április 26.
A jegyző megbízásából: Czeglédy András, műszaki osztályvezető
Zalakaros Város jegyzője
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Tel.: 93/340-100, fax: 93/340-531
Műszaki osztály, tel.: 93/540-091
E-mail: zkarosmuszak@mail.datanet.hu Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 17 órától 19 óráig a kenyárgyári
PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselőjének
fogadóórája június 4-én elmarad.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2007. június 6-án, szerdán
16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és
Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet jegyzői
munkakör betöltésére.
A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) alapján kerül sor. A kinevezés határozatlan időre szól, a
munkakört teljes munkaidőben kell ellátni. A kinevezés és az illetmény
megállapítása a Ktv. szerint történik. A munkakör a Közgyűlés döntését
követően azonnal betölthető.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, igazgatásszervezői
vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, jogi vagy közigazgatási
szakvizsga, legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai
végzettséget igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a
személyes kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni), három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a szakmai gyakorlat igazolását, a pályázó
munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit.
A pályázatokat Marton István polgármesternek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügyi
Közlönyben való közzétételtől számított 31. nap 16.00 óra. A beérkezett
érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a pályázók
meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.
A pályázat elbírálásának határideje a beérkezési határidő lejártát követő első
közgyűlés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-701
vagy 500-705-es telefonszámon.
Jegyzői pályázat
A Czupi Kiadó gondozásában
az ünnepi könyvhétre jelent
meg Mészáros József Nagy-Magyarország-
Emlékműről szóló
dokumentumkötete. A szoborbizottság
egykori elnökével a
szobor mai üzenetéről beszélgettünk.
– 1998. óta gyűjtöttem az
anyagokat, így kilenc éves kutatómunka
eredménye, ami ebben a
könyvben megjelent. Sajnos, a
megyei levéltárban semmilyen
dokumentumot nem találtam, ami
előbbre vitte volna a munkámat.
A Thúry György Múzeumban pedig
szintén csak néhány iratot leltem
fel a szoborral kapcsolatban.
Nem mondhatom tehát, hogy bőséges
információanyag állt a rendelkezésemre.
Így hát inkább a
korabeli sajtóra támaszkodtam, a
Zalában és a Zalai Közlönyben
találtam olyan írásokat, amelyek
a Nagy-Magyarország-Emlékművel
kapcsolatosak. Legalább hetven
mikrofilmet átnéztem, s bizony
előfordult, hogy a hatodik,
illetve a hetedik oldalon volt csak
egy-egy eldugott cikk. Nagy munka
volt ez, de nagyon sokat köszönhetek
a Halis István Városi
Könyvtár munkatársainak, különösen
Varga Máriának, aki mindig
szívesen segített.
– A helyi kútfők mellett, más
forrásokat is használt.
– A Pesti Hírlaptól is kaptam
kép-, illetve hanganyagot, s úgy
gondolom, ami fellelhető a témában,
azt felkutattam. Bízvást állíthatom
tehát, hogy egy hiteles
kortörténet bontakozik ki a kötet
oldalain. Meg kell jegyeznem
azonban, hogy én már korábban
ki akartam adni ezt a könyvet, de
a nyomdai költségek miatt ezt
nem tudtam megtenni. Vártam a
lehetőséget, hogy támogatást kapok
az önkormányzattól, pályáztam
is, de a korábbi ciklusokban
nyilvánvaló okok miatt nem nyújtottak
segítséget, bár más jellegű
tanulmányom megjelenhetett a
harmadik Kanizsa Antológiában.
Most, a váltás után ítéltek oda
százhúszezer forintot a célra,
amit ezúton is köszönök. Természetesen,
ehhez még jócskán kellett
hozzátennem forrásokat, de
az említett összeg így is nagy segítség
volt. Barátommal, Czupi
Gyulával, a Czupi Kiadó tulajdonosával
elhatároztuk, hogy egy
nagyon tiszta munkát teszünk le
az asztalra, ami egészen más lesz,
mint az első, és az azt követő kiadások
voltak, hiszen az első kiadásra
azért volt szükség, hogy
bizonyítsam a szobor létezését,
egyáltalán igazoljam a létjogosultságát.
Gyermekként láttam az
emlékművet, az emlékmű ledöntését,
tehát azt is tudtam, hol kell
keresni, a Milleniumi Kormánybiztosi
Hivatal pedig szerette volna
az emlékmű tárgyi meglétének
igazolását. Amúgy mély hallgatás
övezte a szobor ledöntésének idejét
és körülményeit. Természetesen,
mindenki másképp emlékezett
arra, hogy az Eötvös tér melyik
részén lehetett az emlékmű,
de mint ahogy már említettem, én
pontosan emlékeztem rá, s akkori,
szoborbizottsági elnöki megbízatásomnak
köszönhetően keresztülvihettem
a saját verziómat, ami
– mint utóbb kiderült – helyesnek
bizonyult. Rögtön az első, pár
négyzetméternyi terület felásása
után rábukkantunk a szoborra. A
feltárási és visszaállítási munkálatok
során az önkormányzat részéről
egyébként Gáspár Andrással,
a Via Kanizsa ügyvezetőjével
tartottam a kapcsolatot. Meg kell,
hogy mondjam, ez nagyon korrekt
kapcsolat volt. Külön említést érdemel
Tőke Lajos barátom, akinek
munkáját, segítségét most feltétlen
szeretném megköszönni.
– A könyvet Schless István emlékének
ajánlotta. Elegendő az átlag
kanizsai polgár tudása Schless
Istvánról?
– Schless István a város nagy
formátumú szülötte volt. Számos
találmánnyal rendelkezett, gyakran
publikált a helyi lapokban is.
Óriási emberi nagyságra vall,
hogy huszonötezer pengőt ajánlott
fel a Nagy-Magyarország-
Emlékmű elkészítéséhez. Hogy
érzékeltessük Schless István emberi
nagyságát, érdemes a kanizsai
szoborral párhuzamba állítani
az Aradon, a vértanúk emlékére
állított emlékművet, amelyre
adományokból huszonhárom év
alatt (!) gyűlt össze a pénz. Én
úgy gondolom, hogy a legkevesebb,
amivel tartozunk Schless
Istvánnak, az, hogy az ő emlékének
ajánljuk e helytörténeti könyvet;
amelyben szeretném felvillantani
annak az időszaknak az
örömét, bánatát, s igyekszem bemutatni,
hogy a kanizsaiak hogyan
élték meg Trianon következményeit.
Tulajdonképpen ez egy
kortörténeti alkotás is. Azt, ahogy
határszéli várossá váltunk, s elveszett
majdnem mindenünk, ami
megélhetést biztosított a város lakóinak.
Például az építőipar teljesen
leépült, nem ment tovább az
expressz Trieszt felé, a tehervonatok
Zágráb és Belgrád felé. A
szegénység eluralta a várost. A
polgároknak még arra sem volt
pénzük, hogy beüljenek valahova
egy kávéra. A vendéglátóipar is
tönkrement. A férfiak a családokat
nem tudták eltartani, s úgy érzem,
ahhoz, hogy az akkori közgondolkodást
megértsük, meg
kell ismerni a széles társadalom
körülményeit, azt a morális-gazdasági
válságot, amit akkor elődeink
itt, Nagykanizsán átéltek. A
munkanélküliség teljesen tönkretette
a családokat, egyszerűen
már nem tudtak mit a zálogházba
adni. Volt rá példa, hogy a házassági
aranygyűrűt adták be, amit
aztán már nem tudtak kiváltani.
Nem szabad tehát azon csodálkozni,
hogy felvállalták azt az
eszmerendszert, ami miatt ma negatív
megítélés alá helyezik az
egész történelmi korszakot. Az
emberek élni akartak.
– Amit mond, enged némi
áthallást napjaink állapotára
vonatkozóan.
– Sajnos, a könyvben leírtak
most is időszerűek, nehéz helyzetben
van a város, az ország,
nagyon sok vért vesztettünk, s ez
politikától független. Nagyon
nagy terhet cipel a lakosság, s én
úgy gondolom, nehezen fogja ezt
kibírni. Azonban mégis azt írom
az utószóban, hogy „Talán a legfontosabb
üzenete az emlékműnek
az utókor számára mégis az,
hogy bármikor, bármilyen nagy
vérveszteség érte az országot, a
nemzetet, mindig talpra tudott
állni.” Én remélem, hogy most is
így történik majd, s a józan ész
rábírja a kormányt is, hogy enyhítsen
a népre nehezedő nyomáson.
– Akadnak, akik csak irredenta
emlékműként emlegetik a szobrot.
– A fogalmakat kellene tisztázni
a fejekben. Az irredentizmus azt
jelenti, hogy a hajdani magyar
lakta területeket, amelyeket Trianon
után elszakítottak, természetes
módon szeretnénk újra egyben
látni. A revizionizmus azonban
ezért tenni is hajlandó, akár fegyveres
úton is. Szerintem az irredentizmus
nem bűn, óriási hibát
követ el, aki összemossa a kettőt.
Szerintem teljesen normális dolog,
ha valakinek szétszakítják a
családját, s nem hajlandó felejteni.
Azonban napjainkra az irredentizmus
elveszítette a jelentőségét,
hiszen ma már józan gondolkodású
ember nem reménykedik a
régi területeink visszacsatolásában.
Más a kor, amelyben élünk, s
ilyen értelemben az együvé tartozás
lehetőségét ma az Európai
Unió hordozza. Úgy vélem egyébként,
az első világháborút követő
időszakról, az ország megcsonkításáról
meglehetősen gyér infor-
8 Kanizsa – Szoborünnep 2007. május 31. A Trianoni Békediktátum 87. évfordulójára emlékezve
a Halis István Városi Könyvtárban
(Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)
a két világháború közötti időszakban
e témában megjelent dokumentumokból
(könyvekből, térképekből, képeslapokból, emléktárgyakból)
kiállítás nyílt
A bemutatásra kerülő emlékanyag Pócza Attila
nagykanizsai és Duics Pál csurgói magángyűjteményéből
került összeállításra.
A kiállítás a megnyitástól június 8-ig,
könyvtári napokon megtekinthető.
A kiállítás a trianoni megemlékezés napján, június 3-án
vasárnap 9.00-től 13.00 óráig megtekinthető
Nem visszakövetelünk, csak
emlékezni akarunk
2007. május 31. Kanizsa – Szoborünnep 9
mációhoz jutnak a mai fiatalok a
tankönyvekből. A könyvem megírásával
egyébként az is volt a célom,
hogy egy olyan munkát tegyek
le az asztalra, amely politikától
mentes, politikai oldalaktól
független, csupán a tényekre hagyatkozik,
tehát, mint ahogy már
mondtam, egy dokumentumkötet,
egy helytörténet, egy kortörténet.
Úgy érzem, a szándék sikerült, így
e tanulmányt nyugodtan bevihetik
a pedagógusok az órákra akár általános,
akár középiskolában.
– Beszéljünk egy kicsit másról.
Ön annak idején viharos körülmények
között hagyta el a Nagy-
Magyarország Emlékmű újraállítását
irányító Szoborbizottságot.
– Kényszerű lépés volt az,
ugyanis amikor elkezdtük gyűjteni
az adományokat a munkálatokra,
valaki még egy számlát nyitott
Budapesten. Így két számlára érkezett
a pénz, de ez szabálytalan
volt, s hiába kértem, hogy aki a
fővárosit megnyitotta, szüntesse
azt meg, nem tette. Ilyen körülmények
között nem akartam tovább
vállalni azt a folyamatot, ami bizonyos
pontjaiban kételyeket ébresztett
a jóérzésű emberekben a
kezdeményezés tisztaságát illetően.
Terveim szerint egy későbbi
kötetben kívánom feltárni az akkori
történéseket.
– Hogy látja, ma már a sajátjukénak
érzik az emlékművet a kanizsaiak?
– Ezt nem lehet így megítélni,
azt hiszem, politikai szimpátiától
függ, hogy valaki elfogadja-e ezt
az emlékművet s az általa közvetített
eszmeiséget, vagy sem. Lebontani
azonban már gondolatban
sem lehet, ökumenikus módon
fel lett szentelve, s annak
örülnék, ha az emlékmű elkezdené
élni a maga önálló életét.
Most, hogy hamarosan díszkivilágítás
kerül a szobor köré, talán
megnő az esély erre, de én
annak a lehetőségét is felvetem,
hogy a magyarság nagy történelmi
tragédiái, Muhi, Mohács, Trianon
időpontjához kapcsolódóan
akár még szabadtéri szentmisékre
is sor kerülhetne az emlékműnél.
Annak viszont nagyon örülök,
hogy a turisták is felfedezték
maguknak a szobrot, s a Nagykanizsáról
szóló turisztikai kiadványokba
is bekerült. Én úgy
gondolom, hogy ma már senki
érzelmeit nem bántja, amit az is
bizonyít, hogy csehek, szlovákok
is fotóztatják magukat itt. ők is
tudják, hogy mi már nem követelünk
vissza területeket, csak emlékezni
akarunk.
Horváth Attila
Mészáros József: Szerettünk volna egy nagyon tisztességes
munkát letenni az asztalra
Fotó: Horváth Attila
„Egy nemzetnek a zseniálisan gondolkodó fiai
biztosítják népük örök életét.”
Schless István
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és ismerőseit
a trianoni diktátum 87. évfordulója alkalmából
szervezett megemlékező ünepségünkre
2007. június 3-án, vasárnap 14 órára
a Nagy-Magyarország-emlékműhöz
Nagykanizsára, az Eötvös térre
A rendezvény házigazdái:
Nagy-Magyarország-emlékmű Szoborbizottsága: Fliszár Károly,
Pócza Attila, Rajnai Miklós, Rózsás János, Szemenyey-Nagy
Tibor, Törőcsik Pál, Mészáros József (1999-2001)
Program
A nagykanizsai huszárok bevonulása
Vezető: Dobri Lajos
Himnusz
Jézus Szíve-templom Szent Imre Kórusa,
karnagy: Csizmadia Ferenc
Köszöntő
Marton István, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének
köszöntőjét távollétében felolvassa Jerausek István
önkormányzati képviselő
Döbrentei Kornél: Rebellis türelem
A verset elmondja: Horváth István, Radnóti-díjas versmondó
Ünnepi beszédet mond
Dr. Papp Lajos szívsebész professzor
Zene
Németh Ferenc zenetanár és tanítványai Bakonyi Veronika,
Kovács Krisztina és Kozári Alíz
„Minden magyar minden magyarért felelős”
Kiss Dénes babérkoszorús költő, a Trianoni Társaság országos
elnökének levele. Felolvassa: Jerausek István
Zene
Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas és Bartók-emlékdíjas
előadóművész rövid műsora
A Nagy-Magyarország-emlékmű helyreállítása
Egy szép, önzetlen emberi szövetség története. Szakértő: Pap
Gábor művészettörténész. Tervezők: Zalaváry Lajos és ifj. Hübner
Tibor építész. Szakmai vezető: Szemenyey-Nagy Tibor szobrász
Rövid beszámoló
Rajnai Miklós, a szoborbizottság tagja
A Szent Korona Díj alapítása, Védnöki Testület életre hívása
Szózat
Szent Imre kórus
Kegyeleti koszorúk elhelyezése
A Móricz Zsigmond Művelődési
Ház adott otthont a hatodik
Nemzetközi Akusztikus Gitárfesztivál
nagykanizsai koncertjének.
Szabó Sándor gitárművész,
aki kezdeményezője és szervezője
volt a nagy sikerű koncertnek,
különös érzékkel választotta
ki a nemzetközi palettáról az
előadókat. Többféle hangzásvilág
színesítette az estét, Dylan
Fowler zenéjében a kelta muzsika
ősi dallamvilágát keltette
életre, Dean Magraw amerikai
gitáros szuggesztív előadásban
ötvözte a hazájában honos népzenei
kultúrát a jazz és a rockzenével
Peter Finger német muzsikus
pedig már második alkalommal
volt vendégművésze a fesztiválnak.
Előadásában a klasszikus
zene és a modern akusztikus
gitározás stíluselemei alkottak
színes egységet. A hazai muzsikusról
a koncert folyamán hamar
kiderült, hogy otthonosan mozog
vendégei zenevilágában, sőt a
keleti zene stílusjegyeivel képes
színesíteni azt. A kitűnő hangulatú
koncert szünetében a sokhúros
és a bariton gitárok mesterével,
a gitárfesztivál szellemi kezdeményezőjével,
Szabó Sándorral
beszélgettünk.
– Hatodik alkalommal kerül
megrendezésre a fesztivál. Honnan
származott a fesztivál megszervezésének
ötlete?
– A kilencvenes évek közepén
Peter Finger hívott meg Németországba
egy hasonló rendezvénysorozatra.
Nagy hatással
volt rám ez a turné, láttam az
emberek hihetetlen érdeklődését.
Akkor felismertem, hogy a közönség,
ha egygitáros előadói
est van, ha ismeri és szereti az
előadót, elmegy ugyan a koncertre,
de nagyobb az érdeklődés,
ha két, három, esetleg több
előadót láthat egy előadás keretein
belül. Ezt követően várnom
kellett még három-négy évet,
míg itthon megérett a helyzet arra,
hogy egy hasonló fesztivált
meg tudjunk rendezni. Akkor
alakítottunk néhány gitárzenét
kedvelő barátommal egy civilszervezetet,
melynek keretein belül
képesek lehetünk fesztiválok
lebonyolítására. Így kezdődött,
így indultunk immár hat évvel
ezelőtt.
– Milyen szempontok szerint
hívja meg az előadó művészeket?
– Ha azt vesszük, milyen volt
a gitár és a gitárzene ismertsége
Magyarországon 2002-ben, amikor
mi elkezdtük a fesztivál szervezését,
akkor lesújtó a helyzet.
Ha arra kértük az embereket,
hogy nevezzenek meg egy magyar
gitárost, akkor azt felelték,
hogy Zorán, jobb esetben mondtak
még néhány nevet. Nos, ezen
mindenképpen változtatni kellett.
Kezdetben nehéz volt, mert
még a média sem támogatott
minket, mivel akkoriban szinte
kizárólagosan a flamenco kellett,
azt is játszották mindenhol.
Az emberekkel elhitették, hogy
ez az egyedüli igazi gitárzene,
más nem is létezik. Pedig az
akusztikus gitárzene ma egy
rendkívül gazdag és színes világ,
ami 2002-ig szinte ismeretlen
volt Magyarországon. Mi elhatároztuk,
hogy a maga teljességében
mutatjuk be, ismertetjük
meg ezt a zenei világot. Nem
hívtunk flamenco gitárost, olyanokat,
akiket a média fókuszba
helyezett. Olyanokat hívunk,
akik a színességét és a testi valóját
jelenítik meg az akusztikus
műfajnak. Tehát a flamenco gitározás
csak az egyik perifériája
a műfajnak. Mi rendezvénysorozatunkkal
az egyensúlyt szeretnénk
a helyére billenteni. Ez
volna az egyik szempont. A másik
praktikus szempont pedig az,
ha valakit meghívunk vendégművésznek,
azon mindenképpen
érezhető legyen, hogy honnan
jött. Nagyon fontos, hogy eredeti,
egyéni legyen és persze a művészi
színvonal. Még akkor is,
ha valaki szórakoztatóan, látványosan
játszik. Ez azért is fontos,
mert úgy érezzük elég magasra
tettük a mércét. Talán
ezért is a legmagasabb művészi
szintű fesztiválok közt tartanak
számon minket.
– Egy akusztikus gitáros az
ilyen és ehhez hasonló fesztiváloktól
eltekintve mennyire foglalkoztatott
az év többi napján?
– A fesztivál szervezése hihetetlenül
nagy munka. Már minden
évben, szeptemberben elkezdem
a szervezést, ugyanis le
kell kötnöm a művészeket. ők
már ilyenkor tudják, hogy jövő
májusban, júniusban hol fognak
játszani. A zenészek lekötése
után a helyszínekkel kell egyeztetnem.
Többnyire azokkal, ahol
korábban, az előző években volt
fesztivál, mert ott már hagyománya,
törzsközönsége van
ezeknek a koncerteknek. A szervezés
nagyon leköt, annyira,
hogy egy hónappal a fesztivál
előtt még gyakorolni sincs elég
időm.
– Egy ilyen fesztiválon, ahol
ennyi neves, világhírű zenész
szerepel együtt, nem készül hangfelvétel?
– Nincs ilyen tervünk. Lemezek
egyébként is jó esetben csak a
koncerteken fogynak, a lemezboltokban
alig. Igaz, volt már kezdeményezés,
felvetés lemezkészítésre,
de nem valósítottuk meg. Esetleg
arról lehet szó a jövőben,
amikor a koncerteken finálét játszunk,
tehát valamennyien a színpadon
vagyunk, s azt évről, évre
rögzítjük. Ebből lehetne egy lemez,
ezt elképzelhetőnek tartom.
Czene Csaba
10 Kanizsa – Hang-kép 2007. május 31. Szabó Sándor:
Magasra tettük a mércét
Fotó: Czene Csaba
Látszó terek címmel Lengyel
Zsüliett képzőművész kiállítása
látható május 18-tól június 7-ig
városunkban. A Batthyány Gimnázium
és a Hevesi Sándor
Művelődési Központ közös rendezvényén
a megjelent vendégeket
és az intézmény tanulóit elsőként
Dénes Sándor igazgató köszöntötte
a Hyány Galériában. A
fonyódi Mátyás Király Gimnázium
művésztanárának, a Batthyány
Gimnázium egykori tanulójának
kiállítását Bántó Zsuzsanna, a
fonyódi gimnázium igazgatónője
nyitotta meg. Mint azt elmondta,
izgalmas és különleges képi világot
hozott el Nagykanizsára Lengyel
Zsüliett. Az itt kiállított
nagyméretű képeiben közös vonás,
hogy hiányzik a megérkezés.
A többalakos képein is a magányérzést
erősíti fel, az egymáshoz
utat nem találó alakok megfestésével.
Stamler Lajos tanár a megnyitóhoz
kapcsolódva a szimbólumteremtésen
kívül a képek játékosságát
emelte ki. A kettős kiállítás
a Medgyaszay Házban folytatódott
Lengyel Zsüliett grafikai
munkáinak bemutatásával.
Bakonyi Erzsébet
Látszó terek
Lengyel Zsüliett kiállítása a Hyány
Galériában és a Medgyaszay Házban
2007. május 31. Kanizsa – Hirdetés 11
Pénzre van szüksége?
100.000 – 500.000 Ft-os hitelkeret
Szeretne OLCSÓBBAN tankolni, vásárolni? Szeretné akár
51 NAPIG KAMATMENTESEN KÖLTENI A BANK PÉNZÉT?
Hívjon, vagy sms-ben küldje el telefonszámát és visszahívom.
Tel.: 30/858-9760
Alapfeltételek: 21-65 éves életkor, magyarországi lakó- és munkahely,
minimum 60.000 Ft-os nettó jövedelem.
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális
és Közművelődési Közhasznú Társaság
8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Tel./fax: 516-796
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2006. ÉVRőL
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
(normatív támogatás kivételével) 2006. év
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési
KHT 2006. évben nem kapott költségvetési támogatást.
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2006. év
Cél szerinti juttatás nem volt.
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 69.158 56.345
B. Vállalkozási célú tevékenység bevétele 2.159 2.832
C. Összes bevétel (A+B) 71.317 59.177
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 67.520 58.122
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1.967 2.832
F. Összes ráfordítás (D+E) 69.487 60.954
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény 192 -
H. Adófizetési kötelezettség - -
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 192 -1.777
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 1.638 -1.777
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális
és Közművelődési Közhasznú Társaság
8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Tel./fax: 516-796
A MÁV-ovi június másodikán
ünnepli működésének ötvenötödik
évfordulóját. Az intézmény
fenntartója 1952-től a
MÁV volt, majd 1994-től a
MÁV Rt. által létrehozott A
Vasút a gyermekekért Alapítvány
működteti. Az óvoda jelenleg
két, vegyes életkorú csoporttal
működik harminchat
fős létszámmal, megfelelő tárgyi
környezetben.
A születésnapi évforduló kapcsán
Kuczoginé Tálosi Amália
óvodavezető elmondta, a gondokat
feledve szűk családi körben
ünnepelnek együtt szülőkkel,
gyerekekkel és óvodai dolgozókkal.
A feldíszített udvarban
paprikáskrumpli, palacsinta,
születésnapi torta, és sok-sok játék
várja a szabadidőruhában érkező
vendégeket. A szervezés
teendőit és a költségeket is a
szülők vállalták fel. Céljuk az,
és azért dolgoznak, hogy a hatvanadik
évfordulót is megünnepeljék.
Az óvoda vezetése tudja,
ehhez összefogásra is szükség
lesz, mert egyre nehezebb az
élet. Kuczoginé Tálosi Amália
beszámolt róla, a közelmúltban
egy nemzetközi konferenciára
hívták az óvoda dolgozóit.
Szakmai munkájuk során 1999-
től – Pikler Emmi gyermekorvos
világszerte elismert munkájára
alapozva – kiemelt figyelmet
szentelnek a szabad mozgás személyiségfejlesztő
és prevenciós
szerepének. Egyik fontos gondolata
nyomán évek óta kutatómunkát
folytatnak a szabad
mozgásról, melynek eredményét
A Pikler-Lóczy Társaság Budapesten
megrendezett nemzetközi
konferenciáján mutatták be. A
nemzetközi Pikler-társaság tíz
európai országban működik,
köztük Magyarországon is. A tanácskozásra
Európa kilenc országából
mintegy kétszázhatvan
pedagógiai szakembert, pszichológust
hívtak meg, de volt érdeklődő
dél-amerikai országból,
például Peruból is. Magyarországról
csak A Vasút a gyermekekért
Alapítvány Óvodáját hívták
meg, mert tudtak a munkájukról.
Kiállított képanyagukat
alkalmasnak tartották a továbbgondolásra,
és elvitték Franciaországba.
A konferencia igazából
arról szólt, milyen úton lehet
a Pikler-szemléletmódot elterjeszteni,
hiszen nemcsak a kisgyermekek
nevelésében hasznosítható,
hanem az élet számos
területén. Figyeljünk már egymás
jelzéseire, vegyük észre,
hogy mit jelez a másik felénk!
Nem biztos, hogy szavakkal, hanem
más módon, és próbáljunk
a jelzéseire normálisan reagálni.
Nem régen hallottuk, hogy
Amerikában egy egyetemi hallgató
sok fiatalt lelőtt a környezetében,
és jött a hír, hogy voltak
furcsa dolgai! Ha ezeket a
jelzéseket valaki figyelembe
vette volna, talán meg lehetett
volna előzni a tragédiát. Mi tulajdonképpen
úgy dolgozunk,
nem mindig mi mondjuk meg,
hogy most mindenkinek mit kell
gondolni, hanem megkérdezzük,
mit szeretnél, mi az igényed! Ez
az, ami nagyon hiányzik a mai
életünkből. És ez a Pikler-szemléletmód
lényege.
Bakonyi Erzsébet
12 Kanizsa – Gyermekeink 2007. május 31. Zalatáj Egyesület
8778 Újudvar, Petőfi u. 2. Tel./fax: 06-20-399-4046
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2006. ÉVRőL
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
(normatív támogatás kivételével) 2006. év
A Zalatáj Egyesület 2006. évben nem kapott költségvetési támogatást.
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2006. év
Cél szerinti juttatás nem volt.
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 30 7.412
B. Vállalkozási célú tevékenység bevétele - -
C. Összes bevétel (A+B) 30 7.412
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 27 6.824
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai - -
F. Összes ráfordítás (D+E) 27 -
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény - -
H. Adófizetési kötelezettség - -
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) - -
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 3 588
Zalatáj Egyesület
8778 Újudvar, Petőfi u. 2. Tel./fax: 06-20-399-4046
Színes programokon vehettek
részt a kiskanizsai Pipitér-óvoda
apróságai a hagyományos Pipitér-
héten.
A gyermekek az óvoda ünnepi
hetén, a hétköznapok szigorú
rendjéből kizökkenve, játékos
formában ismerkedhettek meg
új dolgokkal, így például lovas
kocsival kilátogattak a kiskanizsai
repülőtérre, ahol a Nagykanizsai
Sportrepülő Egyesület
tagjainak jóvoltából beülhettek
az egyik sárkányrepülőbe és a
vitorlázó gépbe. A hét további
napjain ellátogattak a miklósfai
arborétumba, valamint szüleikkel
közösen családi napon is
részt vettek az ovisok, ahol játékos
sorversenyeken mérték öszsze
képességeiket. Az ünnepi
hetet kisállat-bemutató zárta.
H.A.
Pipitér-hét az oviban
Fotó: Horváth Attila
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Ötvenöt éves a MÁV óvoda
2007. május 31. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Munkája, magánélete jól alakul, nincs
semmi oka az elégedetlenségre. Fontos
döntései meghatározzák sorsa alakulását.
Ne halogasson, lépjen! Érzelmi téren
is kedvező napok jönnek.
A csillagok arra intik, törődjön többet a
családjával. Törekedjen a biztonságra,
ne keresse mindenben a bajt. Töltsön
több időt a párjával, tervezzenek hosszú
nyári szabadságot.
Figyeljen oda pénzügyeire. Ne adjon
kölcsön senkinek, mert előfordulhat,
hogy sohasem kapja vissza. Pihenjen
többet a szabadidejében. Romantikus
napokra számíthat a párjával.
Kápráztassa el családját, munkatársait új
ötleteivel. Pozitív energiák segítik az indulásnál.
Párkapcsolatában szép napok
ígérkeznek, a vasárnap szerencsét hoz a
szingliknek.
Izgalmas események ragadják meg a figyelmét.
Ha kihasználja a kínálkozó lehetőségeket,
pozitív fordulatot vehet
élete. Ha szingli, most könnyedén rátalálhat
a szerelemre.
Szombatig a jegyében jár a Hold, ami
hozzásegíti a sikerhez. Szerencsés napok
jönnek akár a munka, akár a karrier
területén. Bármire megkérheti társát,
teljesíteni fogja minden kívánságát.
Terveit, ötleteit most meg tudja valósítani.
Ne kedvetlenedjen el, ha mások viszsza
akarják tartani. Tartson ki elképzelése
mellett. Ha szingli, kalandra fel, és a
kételkedést felejtse el.
A csillagok állásának köszönhetően jókedve,
lelkesedése határtalan. Tartson ki
elképzelései mellett, csak a pénzügyek
terén legyen visszafogott. A párjával még
szorosabbra fűzheti a kapcsolatát.
Érzékennyé válik ezekben a napokban.
A szokatlan türelmetlenségét a
Mars kedvezőtlen hatása idézi elő.
Érzelmi téren is kerülje a konfliktusokat.
Élvezze az életet, a családját, a barátait.
Ne pazarolja el energiáit felesleges dolgokra.
Az érzelmek terén is számíthat
változásra, ne utasítson el meghívást, és
ne bonyolódjon vitába senkivel.
A hét második felére ismét visszatérhet a
jókedve és az ereje. Ha megoldja a problémáit,
nyomban pihenje ki, erre jó alkalom
akár egy buli is. Ha szingli, szervezzen
barátaival hétvégi kirándulást.
Úgy érzi, legszívesebben visszavonulna az
emberek elől, és csak a saját gondjaival
foglalkozna. Érzelmi téren is a magányra
vágyik. Pihenjen egy keveset, és minden a
régi kerékvágásban halad tovább.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Müzlikenyér
Hozzávalók: 40 dkg búzaliszt, 20
dkg teljes kiőrlésű liszt, 1 csomag szárított
élesztő, 2 teáskanál só, 4 evőkanál
olívaolaj, 10 dkg zabpehely, 1 maréknyi
mazsola, fél maréknyi aszalt sárgabarack,
fél maréknyi napraforgómag.
Készítése: A liszthez adjuk hozzá a
sót, a szárított élesztőt, a zabpelyhet, a
mazsolát, az összevágott aszalt barackot
és a napraforgómagot. Csorgassuk hozzá
az olívaolajat, majd keverjük össze annyi
langyos vízzel, hogy közepesen kemény
kenyértésztát kapjunk. Addig dagasszuk,
míg elválik az edény falától. Kelesszük
kétszeresére. A megkelt tésztát liszttel
meghintett deszkán gyúrjuk át alaposan,
majd osszuk kétfelé. Nyújtsuk egy centi
vastagságúra, hajtsuk rá a sodrófára és
terítsük egy sütőpapírral borított sütőlemezre.
Tetejét kenjük meg vízzel, majd
szórjuk meg zabpehellyel. A másik adag
tésztát is hasonlóan készítsük el. Keleszszük
még további 15 percig, majd előmelegített
sütőbe téve, 170 fokon süssük
körülbelül 30-35 percig.
Recept
ÁLLÁS
SZOLGÁLTATÁS
14 Kanizsa – Apró 2007. május 31. VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
pultos szakirányú 65.500 Ft
műszaki cikk eladó szakirányú 65.500 Ft
erősáramú villamosipari technikus szakirányú 95.000 – 120.000 Ft
mechanikai műszerész szakirányú 95.000 – 120.000 Ft
festő-mázoló szakirányú megegyezés szerint
kőműves szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
asztalos 8. általános 80.000 – 100.000 Ft
kárpitos 8. általános 65.500 Ft
tehergépkocsi vezető (KCR vizsga) szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
tehergépkocsi vezető (nemzetközi) szakirányú megegyezés szerint
gyógymasszőr szakirányú megegyezés szerint
pénzügyi előadó szakirányú KTV. szerint
pénzügyi ügyintéző szakirányú megegyezés szerint
területi képviselő szakirányú 190.000 – 200.000 Ft
telekommunikációs operátor érettségi 70.000 – 90.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő megváltozott: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
A Közterület-felügyelet ismételten felhívja az ingatlantulajdonosok
figyelmét, hogy jelenleg érvényben van az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó tilalom, mely szeptember 30-ig tart, és a város teljes területére
vonatkozik. A rendelet megszegőivel szemben a felügyelet
helyszíni bírságolással, illetve szabálysértési feljelentéssel élhet.
Szintén fontos tudnivaló, hogy a földterületek tulajdonosai kötelesek
a lágyszárú allergiakeltő növények irtását elvégezni, azok virágzását
megelőzően. Ezek irtásáról valamennyi területen, művelési ágtól
függetlenül szükséges gyakorisággal kell gondoskodni.
Tilos az égetés
Belvárosban 700 m2-es építési
terület eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Nk-án a Bősze Kálmán közben
(Olaj telep) 216 m2-es építési telek
12.000 Ft/m2 irányáron eladó.
Érd.: 70/3655-134 (6032K)
41 m2-es (szoba, konyha, fürdőszoba)
komfortos, önkormányzati
tulajdonú lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 20/455-1236
(6009K)
Deák tér 10-ben tetőtéri,
azonnal beköltözhető, új, 46 m2-
es + galériás lakás 9,99 millió
Ft-ért – akár önrész nélkül is –
eladó. Érd.: 30/901-9013
(6029K)
Kendlimajorban kétszobás
parasztház 500 négyszögöl telekkel
eladó. Érd.: 20/5195-305
(6039K)
Keleti városrészben 63 m2-es,
két és fél szobás, negyedik emeleti,
központi fűtéses lakás eladó.
Tel.: 30/301-8185 (6043K)
Látóhegyen olcsón eladó téglaépület,
panorámás telek vízzel,
villannyal. Érd.: 20/2412-977
(6044K)
Kiskanizsa legjobb helyén eladó
négyszobás családi ház, vállalkozásra
alkalmas helyiségekkel.
Kisebb lakást beszámítok.
Érd.: 30/439-1699 (6045K)
Tárház utcában családi ház
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
20/2130-499 (6046K)
Nk-tól 20 km-re Somogybükkösdön,
90 m2-es családi
ház melléképülettel, gazdálkodásra
alkalmas kerttel eladó.
Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
70/500-5407 (6050K)
Szentgyörgyvári hegy I. hegyháton
két birtok eladó, egyben
vagy külön. Víz, villany a telken,
buszmegálló 8 percre. Érd.:
30/410-3660 (6051K)
Nk-án a Kossuth téren trafik
haláleset miatt azonnal eladó.
Érd.: 93-312-623 (6055K)
Szepetneken 3,5 szobás családi
ház, valamint az üzletsoron üzlet
eladó. Érd.: 93/310-374, 20/558-
5135 (6056K)
Hermann Ottó utcában albérlet
kiadó. Érd.: 93/324-735 (6052K)
Városközpontban udvari,
különálló albérlet kiadó. Érd.:
30/3780-705 (6057K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért átveszem!
Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375, 30/592-
8463 (5485K)
Építési vállalkozó kőműves,
ács, tetőfedési és szigetelési
munkákat, régi házak felújítását,
lépcsőházak burkolását, festését
vállalja. Érdeklődni: 70/503-
9407, 30/639-8825 (5999K)
Zalakarosi Aranyszarvas Vendéglőbe
felszolgálót és szakácsot
felveszünk. Érd.: 30/226-3526
(6053K)
Telefonos marketing ügyintézőt
4-6 órában felveszek. Érd.:
30/858-9760 (6047K)
170 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072
(6058K)
Június 12. 21 óra
UNALMAS őSZI ESTE – az
unalom fergeteges vígjátéka A
Beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház előadása.
Belépődíj: 1900 Ft, nyugdíjasoknak,
diákoknak,
színházbérleteseknek: 1700 Ft
Július 29. 20.30 óra
A DZSUNGEL KÖNYVE
musical. A veszprémi Pannon
Várszínház előadása. Belépődíj:
2100 Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak,
színházbérleteseknek: 1900 Ft
Augusztus 19. 20.30 óra
MÁGNÁS MISKA – operett
A veszprémi Pannon Várszínház
előadása. Belépődíj: 2100 Ft,
nyugdíjasoknak, diákoknak,
színházbérleteseknek: 1900 Ft
Információ, jegyárusítás:
Halis István Városi Könyvtárban a
HSMK információs szolgálatánál,
Tel.: 92/311–468
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468 􀂊 e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Szabadtéri színházi előadások a Péterfy Iskola
udvarán (Nagykanizsa, Petőfi u. 5.)
900 m2-es belvárosi, közművesített
telek kiadó vagy eladó.
Érd.: 30/481-2323
Masszírozást vállalok
(Frissítő, alakformáló, talp!)
Hívásra házhoz megyek!
Tel.: 30/481-2323 (6012K)
Az utánpótláskorúaknál nyújtott
kiemelkedő teljesítmény, illetve
a női kosárlabda NB I Acsoportjában
szerzett tapasztalat
együttes hatása, hogy a Kanizsai
Vadmacskák csapatából öt játékos
is meghívást kapott korosztályos
válogatottak edzőtáborába.
Fekete Csilla, Völgyi Erika,
Zsemberi Eszter az U20-asoknál,
míg Mozsolics Judit és Varga
Zsófia az U18-asoknál készül egy
hónapon keresztül az európai válogatottak
seregszemléire. A felkészülés
mindkét csapat esetében
több helyszínen zajlik, s az előttük
álló hetekben dől el, kik utazhatnak
majd a bulgáriai (U20) és
a szerbiai (U18) tornákra a nemzeti
csapatok tagjaiként.
P.L.
Kiválóan szerpeltek Újszászon
az ez év tavaszától Zemplén
Sportegyesület néven szereplő
klub játékosai, akik Budavölgyi
Veronika, Gozdán Ágota, Végh
Dóra, Balikó Attila, Csizmadia
Tamás, Hartai Attila, Takács
Endre kivívták a jogot a válogatottban
való szereplésre, és decemberben
utazhatnak Vietnámba
az V. világbajnokságra. A következő
ranglista verseny Nagykanizsán
a Zsigmondy csarnokban
lesz június 2-án, ahol páros és
egyéni kategóriában küzdenek
szintén a válogatottságért.
Férfi csapat (11 egység): 1. ZSE
I. Balikó Attila, Csizmadia Tamás,
Hartai Attila, Takács Endre. Férfi
egyéni (30 induló): 1. Hartai Attila
(ZSE). Női csapat (7): 1. ZSE I.
Budavölgyi Veronika, Gozdán
Ágota, Végh Dóra. Női egyéni
(22):1. Budavölgyi Veronika
(ZSE), 2. Gozdán Ágota (ZSE)
P.L.
Bp. Honvéd – Kanizsa KK
DKG EAST 80-65 (12-20, 19-
14, 27-12, 22-19). Budapest, V.:
Kiss, Szőcs. NB I B-s kosárlabda
mérkőzés a 9-14. helyért.
Kanizsa: Sági 7/3, Beck 16/12,
Becze 3/3, Zsámár 11, Szabó B. 9.
Cs: Murvai 13/3, Millei 8, Kiss, Billege,
Kordély. Edző: Kovács Nándor.
Jól kezdtek a vendégek, ám később
szétesett a játékuk, ezt kihasználva
a hazaiak fordítottak,
majd végül biztosan nyerték a
mérkőzést. Jó: Beck.
Kanizsa KK DKG EAST – Bp.
Honvéd 99-71 (27-10, 25-11,
15-18, 32-32) Nagykanizsa, 100
néző. V.: Horváth A. Németh S.
Kanizsa: Sági 7/3, Beck 8/3,
Becze 12/3, Zsámár 11, Millei 18.
Cs: Szabó B. 29/3, Murvai 4,
Kiss, Billege 2, Kordély 4, Lovas
4. Edző: Kovács Nándor.
Az idegenbeli vereségért viszszavágás,
és a szezon szép befejezése
volt a cél hazai oldalon, s a
kanizsaiak agresszív védekezéssel,
valamint fegyelmezett támadójátékkal
lepték meg a fővárosiakat.
Már az első negyedben jelentős
vezetésre tettek szert, aztán
tovább parádézott a gépgyári legénység
– látványos játékkal növelve
előnyét. Fordulás után a fiatalok
is sok játéklehetőséget
kaptak, így kiegyenlítettebb lett a
játék. Végül a hazaiak a játék
minden elemében ellenfelük fölé
nőve nagyarányú megérdemelt
győzelemmel hálálták meg szurkolóik
lelkes buzdítását. A Kanizsa
KK DKG East számára ezzel
a mérkőzéssel véget ért az idény,
s a másodosztályú bajnokság tavalyi
tizenhetedik pozíciója után
idén a tizenkettedik helyén végeztek.
Jók: Millei, Szabó B.,
Becze, Beck.
Kovács Nándor: A szurkolóink
segítségével motiváltan, jól játszottunk,
ezt hűen tükrözi az
eredmény is.
P.L.
2007. május 31. Kanizsa – Sport 15
Nem csökkent a különbség
Házon belül (is) küzdöttek a helyezésekért
Öt helyet javítottak férfi kosarasaink
Megváltották a vietnámi beszállókártyát
Az NTE 1866. MÁV Rt. Judo
Szakosztálya által megrendezett
Kanizsa Bajnokság második fordulójában
ha kisebb létszámban is, de
népes csapatok képviselték az
egyes iskolákat a különböző kategóriákban.
Az első helyezettek: Diák
D-B összevont: 1. Horváth
Ádám (Palin). Diák C-B-A összevont:
1. Huszár Martin (Hevesi).
Diák A – Serdülő összevont: 1.
Csonka Richárd (Bolyai). Diák E
korcsoport: 1. Nagy Gergely (Bolyai).
Diák B-A összevont: 1.
Lukovits Balázs (Zalakaros).
Serdülő-Ifi-Junior összevont: 1.
Kisjós Dávid (Szegedi OTE).
A pontozások alapján az első helyezettek
a különböző korcsoportokban:
Diák E: Nagy Gergely. Diák
D: Horváth Ádám. Diák C: Huszár
Martin. Diák A: Csonka Richárd.
Az iskolák közötti versenyben
az összesített pontszámok alapján:
1. Palin 46 pont.
Az NTE 1866 MÁV Rt. Judo
Szakosztálya a Budapest Kupa
Nemzetközi Judo Versenyen is
képviseltette magát öt versenyzővel.
A megmérettetésen hat ország
(Szlovénia, Szlovákia, Németország,
Románia, Ukrajna és
Magyarország képviselte magát
több mint 350 versenyzővel. Az
1995-96-os születésűeknél Csonka
Richárd 38 kg-ban (17 indulóból)
a harmadik helyen végzett.
P.L.
A korábbi évek hagyományainak
megfelelően idén is pünkösdkor
került megrendezésre a baseballosok
Duna Kupája. Arra szintén
volt már példa, hogy Nagykanizsa
láthatta vendégül Ausztria,
Szlovákia és Magyarország (utánpótlás)
válogatottját, mint ahogy
arra is, hogy előbbi két csapat
megelőzze a házigazdákat. Ezúttal
a szlovákok 21-3-ra, míg az osztrákok
24-1-re győztek a mieink ellen.
A tornát végül az osztrákok
nyerték. A softballozók nemzeti
csapatai ezúttal nem mérkőztek
egymással, mivel az osztrák és
szlovák együttes az A-csoportos
kontinensviadalra készül.
A baseball hazai bajnokságában a
Nagykanizsa Ants számára több sikerélmény
adatott, hiszen a jászberényi
„Büdös Zoknikat” 8-3-mal múlták
felül, de az Óbuda elleni rangadón
is kitettek magukért: 15-11 lett a javukra.
Ha ehhez hozzátesszük, hogy
az Óbuda Brick Factory II. a másodosztályban
a kanizsai Red Ants ellen
(15-2) vérzett el, nem csodálkoznánk,
ha a harmadik kerületieknél lassan
kialakulna a „hangya-fóbia”.
P.L.
Nem
kímélték
őket
A Bojtor Busz Kanizsa Sörgyár
SE női extraligás asztalitenisz
csapata számára egy ideig Szekszárd
biztosan nem a legszebb
emlékeket idézi majd, hiszen a
helyiek nem sok esélyt adva nekik
6:1-re győzték le Vass
Tímeáékat.
P.L.
Szép búcsú
A CWG Kanizsa VSE OB I B-s
vízilabda csapata idegenben fejezte
be a bajnoki szezont, mivel
a fővárosi Bánki DSE ellen szállt
vízbe a 9-16. helyekről döntő rájátszásban.
A kanizsaiak számára
nem volt túlzottan megerőltető az
összecsapás, hiszen biztosan
győztek 6-19-re, így a 11. hely
sem vált számukra elérhetetlenné.
A győzelmi mutatójuk jól alakult
a rájátszás során, hiszen a nyolc
találkozójukból hetet megnyertek
Szabó Gábor edző játékos(társ)ai.
P.L.
Nincs leállás
A Zalaegerszegen megrendezett
rangos XII. Nemzetközi
Versenyen a kanizsai Dél-zalai
Vízmű SE úszó növendékei is
szép sikereket értek el. A lányoknál
Karancz Alíz két első,
egy második, s két harmadik
helyet gyűjtött, de Szabadics
Adriennek is jutott egy legjobb
helyezés egyetlen ezüstje mellett.
Mellettük még Miatta Mercédesz
szerzett egy ezüstöt, míg
Kiss Dóra egy bronzot. A fiúknál
a dobogós helyeket Tollár
Gábor halmozta egy ezüsttel és
két bronzzal, Trajer Márk viszont
aranyat is nyert egy harmadik
helye mellé, míg Ács
Gergely egy harmadik pozícióval
lett gazdagabb.
P.L.
Vizes érmek
16 Kanizsa – Kultúra 2007. május 31.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
NYÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK
10%* kedvezménnyel a
KATEDRA® nyelviskolában!
Államilag minősített képzések
június 25 – július 20-ig,
és július 23 – augusztus 17-ig
MINDEN TUDÁSSZINTEN,
ANGOL, NÉMET és OLASZ nyelvből,
vizsgáztató tanárok vezetésével!
JELENTőS KEDVEZMÉNYEK:
- INGYENES PRÓBAVIZSGA – minden tanulónk számára!
- INGYENES VIZSGA – a legjobb eredményt elérőknek!
- GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerződéssel!
- KEDVEZő ÓRADÍJ – részletfizetési lehetőség!
BEIRATKOZÁS: személyesen, a jelentkezés sorrendjében
8 HÓNAP TANANYAGÁT MOST
4 HÉT ALATT SAJÁTÍTHATJA EL!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
A Kanizsai Nyári Színház programjairól
tartott sajtótájékoztatót
Papp Ferenc, a Hevesi Sándor
Művelődési Központ igazgatója.
Már több mint tíz éve, hogy a kanizsai
közönség nyaranta könnyed
színházi előadásokat tekinthet
meg szabadtéri színpadon. (Korábban
a HSMK, jelenleg a
Péterfy iskola parkjában). Az idei
nyári előadásokra Kanizsán már
nem először vendégszereplő, ismert
színházi társulatok érkeznek
Veszprémből és a határon túlról,
így Beregszászról is. A három előadásnak
kilencven szereplője van.
Június 12-én kedden, 21 órától
Nyekraszov, Unalmas őszi este című
fergeteges vígjátékát láthatja a
közönség a Beregszászi Illyés
Gyula Magyar Nemzeti Színház
előadásában. Július 29-én vasárnap
20.30 órától Dés-Geszti-
Békés, A dzsungel könyve című
musical kerül színpadra a veszprémi
Pannon Várszínház előadásában,
ahol két kanizsai fiatallal,
Czupi Dániellel és Béli Ádámmal
is találkozhatunk Augusztus 19-én
vasárnap 20.30 órától Szirmai-
Gábor-Bakonyi, Mágnás Miska
című operettje szórakoztatja a kanizsaiakat
szintén a veszprémi
Pannon Várszínház előadásában.
A programokra nem állított össze
bérletet az intézmény. A jegyek
árusítása a napokban megkezdődik
a Halis István Városi Könyvtárban.
Az önfeledt szórakozást
ígérő zenés darabok bemutatását
anyagilag az önkormányzat, a Kanizsa
Nyomda, a VIA Kanizsa
Kht. és a Saubermacher Pannónia
Hulladékgyűjtő Kft. támogatja.
B.E.
Kanizsai
Nyári
Színház
Bujtás László, a Batthyány
Lajos Gimnázium 8.A osztályos
tanulója az országos Varga Tamás
Matematikaversenyen második
helyezést ért el, tanára
Zsovár Anita volt. Bujtás László
az Öveges József Országos Fizikaversenyen
is harmadik lett.
Ugyanitt Virth Veronika (8.A)
31. helyezést ért el. Felkészítő
tanáruk Dénes Sándorné volt.
Reál-sikerek
a Batthyányban
Prózaírók felolvasó estje
Próza napra hívta az irodalomkedvelőket
májusi összejövetelén
a Takács László Irodalmi Kör.
Már az év elején elhatározták,
hogy alkalmat teremtenek a prózaírással
foglalkozó tagok számára
is a bemutatkozásra, hiszen az
írások hosszú terjedelme miatt
ritkán van erre lehetőség akár kiállítás
megnyitókon, vagy egyéb
rendezvényeken – hangsúlyozta
köszöntőjében Kardos Ferenc a
kör vezetőségi tagja. A Halis István
Városi Könyvtárban megrendezett
felolvasóesten Delyné Csere
Andrea, Fa Ede, Hársfalvai
Mihályné, M. Kovács Ildikó, dr.
Polgár József, Riersch Zoltán,
valamint két elhunyt prózaíró,
Orsós Jakab és Kaszli Miklós írásait
olvasták fel a Tungsram-Hevesi
Versmondó Kör tagjai. Az
est házigazdája Dezső Ferenc és
M. Kovács Ildikó volt. A műsorban
közreműködött: Németh Ferenc
hegedűművész és Lovásziból
érkezett tanítványa, Jánosi
Áron citerán.
B.E.
OM reg.sz.: 20-0129-04
* 10% kedvezmény csak június 8-ig történő beiratkozás esetén! Akkred. sz.: 0584