Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.14 MB
2020-12-08 15:29:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
509
1028
Kanizsa 2007. 023-026. szám június

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XIX. évfolyam 23. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. június 7. Kanizsa
A hétvégén a Csónakázótónál
került sor a harmadik
nyugat-dunántúli regionális
Mentők Napjára. A látogatók
részesei lehettek egy igazi vízi
mentésnek is – persze ez
csak a gyerekeknek jelentett
nagy attrakciót, hiszen a jelen
lévő felnőttek nagy része
– lévén mentősökről van szónap,
mint nap, számtalan
ilyen és hasonló esettel találkozik.
A regionális mentőnapot dr.
Göndör Zsigmond, az Országos
Mentőszolgálat főigazgatója nyitotta
meg, majd dr. Puskás Tivadar,
regionális orvos-igazgató köszöntötte
a jelenlévőket.
– Úgy gondolom, a mentés egyidős
az emberiséggel, hiszen a
másokon való segítés alapjaiban
véve a génjeinkben van – mondta
dr. Puskás Tivadar. – Valamikor a
tizenkilencedik század második felében
jöttek létre szervezetek,
amelyeknek az volt a feladatuk,
hogy az emberek életét mentsék. A
budapesti önkéntes mentőegyesület
1887-ben alakult meg, több
megyében és városban követték
újabb szervezetek a fővárosit, itt,
Nagykanizsán is együtt kezdték a
munkát a tűzoltók és a mentősök,
azaz az előbbiekből nőttek ki az
utóbbiak. 1948-ban létrejött az
Országos Mentőszolgálat, amelynek
egyik első mentőállomása a
nagykanizsai volt. A város mindig
jelentős szerepet töltött be a nyugat-
dunántúli mentés történetében.
Igaz ez napjainkra is, hiszen
itt rohamkocsi is teljesít szolgálatot.
Azt hiszem, akkor lehet sikeres
a munkánk, ha az esetenként az
életüket kockáztató munkatársak
jól megértik egymást – ezért is
fontosak a maihoz hasonló, munkán
kívüli találkozások.
A regionális orvos-igazgató
után Cseresnyés Péter alpolgármester
is köszöntötte a megjelenteket,
méltatva a mentők munkáját,
s azt kívánta a szakembereknek,
hogy a Mentők Napján tegyék
félre azokat a gondokat, feszültségeket,
amelyeket mindennapi
munkájuk során át kell élniük,
s csak a köszönő szavakra emlékezzenek.
Tanai János, a Nagykanizsai
Mentőállomás vezetője üdvözlő
szavai után a jelenlévők mentési
bemutatót láthattak, a tűzoltókkal
közösen egy, a Csónakázó-tó vizébe
esett fuldoklót mentettek ki a
mentősök, s ambubabán mutatták
be az ebben az esetben elképzelt,
ám sajnos gyakran nagyon is valóságos
újraélesztés menetét.
Közben megérkezett a hazánkban
ma használt legmodernebb
mentőhelikopter is, amit érdeklődéssel
szemléltek kicsik és nagyok
egyaránt. Aztán egy imitált autóbaleset
következett, ahol mentősök
és tűzoltók ismét közösen
mentették a sérülteket.
A nap folyamán a vendégek házi
főzőversenyen vehettek részt, a
gyermekeket pedig egész napos
programok várták, elektromos kisautó,
quad, ugróbúvár, légi bemutató,
bohóc, a bátrabbak pedig kipróbálhatták
a motorcsónakot is.
A felnőttek pedig az egész nap
folyamán ingyenes vérnyomás- és
vércukor mérésen vehettek részt.
A délután kulturális produkciókkal
telt el, színpadra lépett az
Igricek együtttes, a Zalagyöngye
Néptánccsoport, a Zhafira Hastánc
Stúdió, a The Innocents, az este
Mózes János báli zenéjével zárult.
Horváth Attila
Mentők napja a Csónakázó-tónál
A közgyűlés szünetében tartott
sajtótájékoztatót Röst János,
szabad demokrata önkormányzati
képviselő. A városatya azt
sérelmezte, hogy az előző hétvégén
tartott holokauszt-megemlékezésen
nem képviseltette magát
a város vezetése. Röst szerint
ez példátlan, ugyanis nem
fordult még elő, hogy sem a polgármester,
sem az alpolgármester,
de még az akadályoztatás
esetén megszokott rend szerint
kijelölt bizottsági elnök, vagy
képviselő sem jelent meg a megemlékezésen
a várost vezető
többség részéről. Mint mondta,
választ várnak arra, hogy miért
nem tisztelte meg jelenlétével a
városvezetés az emlékezőket?
Marton István polgármester
kérdésünkre elmondta: ő akkor
éppen Toscana-ban tartózkodott,
s hangot adott azon véleményének
is, hogy képviselőként
Röst János is a városvezetés
része, tehát azt ő képviselte.
H.A.
– A múlt ismerete, a tapasztalat
által tisztázott igazságok rögzítése
kiemelkedően hasznos eszköz
a tevékenységre, s olyan
energia, amely a jövő készítésének
hajtóereje. Lord Acton, XIX.
századi brit történész ez a gondolata
járt az eszemben, a napokban.
Újra és újra megkérdem
magamtól, ismeri-e városunk közössége
eléggé a múltunkat? –
kezdte sajtótájékoztatóját Kóré
Péter a Polgári Egyesület elnöke.
– Ismeri-e annyira, hogy az
valóban energiát adhat a jövő
készítéséhez? Ezért tart megemlékezést
egyesületünk a mártír
miniszterelnök, Nagy Imre kivégzésének
előestéjén, június
15-én, pénteken 17.30-tól itt, az
''56-os emlékkertben. Csoóri
Sándor fogalmazta meg nemrégen
kiadott nyilatkozatában, a
Márciusi Chartában: „Ha a terror
áldozatainak számát összevetjük
a mai cinikus, üzleties intézkedések
áldozatainak előre
látható számával, akkor a proletárdiktatúra
szelídebb korszaknak
tűnik a mai dúlásokhoz
képest.” Ugye, érezzük ezt a saját
bőrünkön? Még köztünk élnek
azok az emberek, akik túlélték
a gulágot, és emberek maradtak
a hortobágyi kényszermunkatáborokban
is. Akik – mikor
„egy nép azt mondta: Elég
volt!” – 1956-ban visszaadták
népünk önbecsülését. Tőlük kell
megtanulnunk a tartást. Tőlük
kell megkérdeznünk, mi adott
ehhez erőt? Szükségünk van önzetlenségük
példájára. S követni
akarjuk őket abban is, ahogyan
1956-ban nemzeti egységet teremtettek.
Várom erre az 56-os
ünnepségre a fiatalokat! És tisztelettel
hívom a középnemzedéket
is, akiknek az iskolában
annyi hazugságot tanítottak népünk
legtisztább áldozásáról –
ahogy Váci Mihály verses naplója
nevezi a forradalmat. És
szeretettel kérem azt a nemzedéket,
akik már egyszer átélték a
terror éveit. Jöjjenek el tanúságot
tenni, hitet átadni és vádolni!
A nemrég eltávozott Nagy
Gáspár így írta 1983-ban, a
sorvégi két betűt mindig nagygyal
szedve: „egyszer majd el
kell temetNI / és nekünk nem
szabad feledNI / a gyilkosokat
néven nevezNI” – fejezte be
mondandóját Kóré Péter.
􀁓
Cseresnyés Péter alpolgármester
és Bene Csaba, a Fidesz-
KDNP frakcióvezetője a közgyűlésen
nagy ellenzéki tiltakozást
kiváltó, az önkormányzati
intézmények jogi, pénzügyi és
gazdasági átvilágításáról szóló
rendelettel kapcsolatban tartott
sajtótájékoztatót.
Cseresnyés Péter elmondta,
az ellenzék által kifogásolt intézkedés
szerepelt a Fidesz választási
programjában. Ezzel
összhangban hozták meg azt a
döntést, amely révén jobb, hatékonyabb,
takarékosabb és polgár-
barát közigazgatás jöhet létre
Kanizsán. Nem utolsó sorban
pedig fontos szempont, hogy az
intézkedés segíthet az előző városvezetéstől
átvett súlyos örökség
normalizálásában is.
– A közgyűlési határozat alapján
az előttünk álló hetekben
meghívásos pályázat keretében,
az önkormányzati szférában már
bizonyított cégeknek kínáljuk fel
a lehetőséget, hogy legyenek a
partnereink a hivatal magasabb
színvonalú pénzügyi gazdálkodásának,
a pazarlások megszüntetésének,
és a leendő, városfejlesztéssel
foglalkozó holding
előkészületeinek elvégzésében –
mondta Bene Csaba, frakcióvezető.
– Javaslatokat várunk arra
vonatkozóan is, hogy a hivatalban
erősödjön a számon kérhetőség,
s csökkenjen a költségvetés
hiánya.
Bene Csaba még hozzátette,
mindez annak érdekében is szükséges,
hogy az elmúlt ciklusokban
felhalmozódott közel hatmilliárd
forintos adósságállomány
drasztikusan csökkenhessen,
s a lehető legtöbb fejlesztési
forráshoz jusson a város az önkormányzat
gazdálkodásában
fellelhető tartalékok feltárásával.
H.A.
Bogár Ferenc önkormányzati
képviselő sajtótájékoztatóján
emlékeztetett arra, a legutóbbi
közgyűlésen összesen huszonötmillió
forintot szavazott meg a
fideszes többség az önkormányzat
és intézményei átvilágítására.
Bogár számára érthetetlen az átvilágítás,
miközben nem jut pénz
semmire. Véleménye szerint ezt
a pénzt például a civil szerveződésekre
lehetne fordítani.
H.A.
A Hazavárunk Ösztöndíjnak
fél évtizedes múltja van Nagykanizsán,
mondta sajtótájékoztatóján
Balogh László önkormányzati
képviselő. Az MSZPSZDSZ
koalíció ígérete ellenére,
hatalomra jutásakor „semmi
haszna nincs, csupán pénzkidobás”
jelszóval hatályon kívül helyezte
a gesztusértékű ösztöndíjrendeletet.
A Fidesz-KDNP koalíció
szerint viszont jelképes értéke
van az életre keltett ösztöndíjnak.
Célja, hogy a kanizsai diákok
identitását erősítse, és a
képzett fiatalok visszatelepülését
elősegítse. Ezáltal növelje a város
presztízsét, és gátolja a település
elöregedését.
– A rendelet nyolcmillió forint
elosztását teszi lehetővé, ami a
város költségvetésének csak töredéke,
nem egészen 0,05 százaléka.
Ez várhatóan hatszáz diák támogatására
lesz elegendő –
hangsúlyozta Balogh László.
Az ösztöndíj pályázati kiírását
minden év szeptember 15-ig teszik
közzé, a kérelmeket pedig
szeptember 30-ig nyújthatják be a
hallgatók.
B.E.
2 Kanizsa – Közélet 2007. június 7. Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 20/5195-325. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László Károly.
Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
SZDSZ: Ki képviselte a várost?
PE:
Nagy Imre emlékezete
Fidesz:
Megállj a pazarlásnak
MSZDP:
Minek az átvilágítás?
Fidesz:
Hazavárunk
Felavatták az ipari parkban
lévő „A” jelű gyűjtő utat. A
több, mint másfél kilométer
hosszúságú útszakasz a régi 7-
es, valamint a 74-es főutat köti
össze.
Az eseményen elsőként Marton
István polgármester köszöntötte
a résztvevőket és a kivitelezésben
részt vevő cégek képviselőit.
A gyűjtő út megépítését
célzó pályázatot 2004-ben nyújtotta
be a város az Európai Unió
Regionális Operatív Programjához,
így az EU és a magyar állam
összesen 401 millió forinttal
támogatta a beruházást. Marton
István polgármester elmondta,
hogy az önkormányzat mintegy
tizenhat millió forintnyi önrésszel
vette ki a részét a fejlesztésből.
– A gyűjtőút elsődleges célja,
hogy javítsa az ipari park megközelíthetőségét,
a még beépítetlen
területek fejleszthetőségét, s nem
utolsó sorban szolgálja a város
forgalomcsillapítását is – hangsúlyozta
a város első embere.
Szabadics Zoltán, a kivitelező
Szabadics Közmű- és Mélyépítő
Zrt. elnök-vezérigazgatója a
készre jelentés során elmondta,
az összesen mintegy 1632 folyóméternyi
út mellett 2430 méter
hosszúságú villanyhálózatot, 68
villanyoszlopot, 2900 méter burkolt
árkot és 1803 folyóméter
zárt csapadékhálózatot építettek
ki. A cég vezetője hangsúlyozta,
nagy öröm számukra, hogy otthonukban,
Nagykanizsán építhettek
utat.
Az ünnepélyes szalagátvágást
követően Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő, Nagykanizsa
alpolgármestere is kifejezte
köszönetét a kivitelezésben részt
vevő partnereknek.
Horváth Attila
2007. június 7. Kanizsa – Épülünk 3
Fotó: Horváth Attila
Csillapít és összeköt
Cseresnyés Péter alpolgármester, Marton István polgármester
és Szabadics Attila, elnök-vezérigazgató vágta át a szalagot
A polgármester partneri
A pünkösdi hétvégét követő
napok mozgalmasan teltek Marton
István, városunk polgármestere
számára. Nagykanizsa első
embere Csáktornyán, Ljubljanában
járt, és részt vett a fővárosban,
a spanyol uralkodópár
tiszteletére tartott fogadáson.
Marton István elmondta,
előbb Nagykanizsa testvértelepülésére,
Csáktornyára, a város
napi ünnepségekre látogatott
egy delegációval, majd látogatást
tett a ljubljanai magyar
nagykövetnél is, aki nagy hangsúlyt
fektet a szlovén-magyar
együttműködések gazdasági oldalának
fejlesztésére is. A polgármester
elmondta, a nagykövettel
folytatott, egyébként Lenti,
Lendva és Ptuj polgármesterének
részvételével lezajlott beszélgetés
során felvetődött, hogy
a szlovéniai Ptuj és Nagykanizsa
a gazdasági élet területén erősíthetné
kapcsolatait. Vannak ennek
előzményei, hiszen egy
nagykanizsai vállalkozó már kialakította
a maga, csaknem
százmilliós gazdasági kapcsolatát
egy ottani kollégával.
Marton István további tárgyalások
céljából meghívta városunkba
Ptuj polgármesterét, s
egy, a gazdasági élet szereplőiből
álló delegációt.
Nagykanizsa első embere a hét
folyamán részt vett még Budapesten,
a Magyar Tudományos
Akadémia dísztermében, a hazánkban
tartózkodó spanyol uralkodó,
János Károly és párja tiszteletére
rendezett fogadáson.
Mint elmondta, itt számos új politikai-
gazdasági kapcsolatra tett
szert.
Horváth Attila
Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy a falugazdászok, az Erdőfelügyelőség
munkatársai és a növényvédelmi
felügyelők május 23-tól
egy épületben, az Erdész u. 1/A. sz.
alatt várják az ügyfeleik jelentkezését.
A falugazdászok telefonos elérhetősége
93/519-020, fax: 519-021.
Ügyfélfogadás: kedd, szerda és
csütörtöki napokon 8-tól 15 óráig.
A tanárok őszinte megbecsülése
A Batthyány Lajos gimnáziumban,
az 1962-ben érettségizett
4. C osztályának negyvenöt
éves érettségi találkozójára került
sor. Az osztály egykori tanulója
Gadányi Károly, aki jelenleg
a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Főiskola rektora, ebben a
minőségében kitüntetésben részesítette
egykori tanárait és
kolleganőjét. Az ünnepi alkalommal
az egykori Landleres tanári
karból az aranygyűrűt és a
kísérő oklevelet Zsoldos Ferenc,
Kerecsényi Erzsébet, Schlarb
Béláné, Szalai Istvánné,
Biskopics Márton, Márkus Ferenc
és Krugné Fehér Magdolna
vehették át.
Cz.Cs.
körúton Szeretettel várnak minden
érdeklődőt a drogellenes és
nemdohányzó világnapi rendezvényre
a Városi Strandon,
2007. június 20-án, 10 és 16
óra között. Program: játékos
feladatok a vízben, mozi, drog
prevenciós felvilágosítás, tanácsadás.
Inkább
a vízben lebegj!
Abasári
siker
Abasáron rendezték meg százöt
kórus részvételével a nemzetközivé
előlépett 11. Bordal és Katonadal
Fesztivált. A seregszemlén régiónkat
immár második alkalommal
képviselte a nagykanizsai
Tüttő János Nótaklub. A rendezők
kiemelt figyelemmel kísérték a
kanizsai csapat szereplését.
A fesztivál jellegű rendezvények
sajátossága, hogy a kiemelt
produkciókat a program végén,
csattanóként láthatja a közönség.
Az elvárásnak a kanizsai csapat
maximálisan megfelelt, a hozzáértő
közönség állva, hosszú percekig
tapsolta a közel harminc
perces produkciót. Műsoruk első
részében bordalokból, boros nótákból
állítottak össze egy csokornyit,
majd Németh Tibor énekelt
egy csodálatos, második világháborús
katonanótát, ezzel
mintegy felvezetve a második
részt, amiben többek között zalai
katonadalok is elhangzottak. A
nótaklub tagjai a Honvéd banda
szól a…. című operett-betétet
énekelve masíroztak le a színpadról.
A közönség a tagok kezeit
szorongatva, vállukat veregetve
ismerte el a produkciót.
Ezek után már csak a feszültséget
kellet levezetni a csapatnak.
Irány a nyitott pincék! Nóta és
finom abasári bor, igazi jó hangulatú
este következett.
A házigazdáktól való elköszönés
után egy kicsit buszoztak a
Mátrában, és irány a Kékes. A
csapat tagjai, akiket párjaik is elkísértek,
természetesen itt sem
tudtak kibújni a bőrükből, és következett
a nóta a csúcson! Körülállták
az ország legmagasabb
pontját jelző követ, és énekeltek.
Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország!
B.E.
4 Kanizsa – Közgyűlés 2007. június 7. A legutóbbi képviselő-testületi
ülésre Kiskanizsán, a Móricz
Zsigmond Művelődési Házban került
sor, s a napirendi pontok közé
ékelődött egy lakossági fórum is.
Zárt üléssel kezdte munkáját
május harmincegyedikén a képviselő-
testület, előbb lapunk kiadója,
a Kanizsa Újság Kft. elmúlt
évi tevékenységéről szóló beszámolót,
valamint a mérleget tárgyalta
a közgyűlés, majd ingatlanértékesítésekről
esett szó.
Ez a közgyűlés egyébként a két
oldal közötti kőkemény csörték
közgyűlése volt, az első összecsapás
rögtön a testületi ülés elején,
a 2007. évi költségvetési rendelet
módosítását taglaló előterjesztés
kapcsán alakult ki, amikor szóba
jött az ominózus, a volt húsüzem
területén létesítendő tűzcsapok
ügye, amely már másodszor kerül
a testület elé.
A volt húsüzem mostani tulajdonosai
a létesítmény új hasznosítását
tervezik, s kezdeményezték
a területek tűzi víz-ellátását.
A környező ingatlanok további
vízbekötési igényeinek kielégítéséhez
az önkormányzat vállalná
egy új, 300-as csonk kiépítését, a
tervek szerint a három méteres
szakasz kialakítása mintegy
négymillió forintba kerülne. Az
ellenzék szerint nem a város feladata
a tűzi víz-ellátás biztosítása,
azonban Marton István polgármester
szerint ez igenis, az
önkormányzat kötelessége. Bizzer
András (Fidesz-KDNP) véleménye
szerint a beruházással a munkahely-
teremtéshez járulnak hozzá,
míg az ellenzék vállalkozások
burkolt támogatását látja a beruházásban.
Végül hosszas vita
után a képviselők elfogadták a
költségvetési rendelet módosítását,
benne a tűzi víz-ellátással,
amit így a város épít meg. A beruházáshoz
szükséges forrást a
Zrínyi-Teleki út kikötésére elkülönített
előirányzatból biztosítják.
Ezt követően a városban működő
karitatív szervezetek tevékenységéről
szóló beszámolók
következtek. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat képviseletében
Csonkáné Utasi Katalin, elnökségi
tag, a szociális szakszolgálat
vezetője az elnök, Kozma Imre
atya üzenetét tolmácsolta, miszerint
a karitatív szervezet intézményi
szinten is szívesen részt venne
a városi szociális háló működtetésében.
Antal Istvánné, a Magyar
Vöröskereszt városi titkára
pedig egy jelentős problémára
hívta fel a figyelmet, jelesül,
hogy egyre kevesebb a véradó, s
ez nagyon komoly nehézségeket
okoz a vérellátásban. Ugyanakkor
arra is rámutatott, hogy a város
területén bővíteni szeretnék a
jelzőrendszeres házi betegellátó
szolgálatot, jelenleg ugyanis
százhatvanan várnak arra, hogy
gondozottként bekerülhessenek a
rendszerbe.
Az ellenzék politikát csinált az
előterjesztésből, Böröcz Zoltán
(MSZP) arra emlékeztetett, a Város
napi kitüntetésekre általuk
felterjesztettek között volt a karitatív
szervezet egyik vezetője,
akinek az elismerését nem támogatta
a közgyűlési többséget alkotó
Fidesz-KDNP. Bene Csaba
frakcióvezető (Fidesz-KDNP)
visszautasította az elhangzottakat,
s kijelentette, egyik jelölt esetében
sem valaki ellen, hanem valaki
mellett szavaztak, s nem követték
el azt a hibát, mint az
MSZP-frakció, amely inkább kivonult
az ominózus ülésről.
E közjáték után a testület tagjai
elfogadták a beszámolókat.
A „Hazavárunk” ösztöndíj szabályairól
szóló rendelet-tervezet
kapcsán Balogh László (Fidesz-
KDNP) az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság elnöke
azt mondta, örömét fejezi ki,
hogy négy év kihagyás után ismét
van a felsőoktatási intézményekben
tanuló kanizsai fiatalok
támogatására szolgáló Hazavárunk
ösztöndíj. A napirendi pont
tárgyalása során elhangzott, hogy
az ösztöndíjat ne kaphassa meg
mindenki, csak a rászorulók.
Horváth István (Fidesz-KDNP)
azt javasolta, az igénylőktől kérjenek
kereseti igazolást és határozzanak
meg egy tanulmányi átlagot
is az igénybe vétel feltételei
közt.
Polai József (Fidesz-KDNP)
arra figyelmeztetett, képviselőtársai
megfeledkeznek arról, van
egy másik ösztöndíj is, a Bursa
Hungarica, amely szociális szempontok
alapján nyújt támogatást.
Éppen ezért azt kérte, hogy a Hazavárunk
legyen mindenki számára
igénybe vehető, a financiális
körülményektől függetlenül.
Cserti Tibor (Városvédők) azt
javasolta, fogadják el így a rendelet-
tervezetet, s egy év múlva
hozzák vissza, amikor a tapasztalatok
alapján korrigálhatják azt. E
javaslatát Marton István polgármester
is támogatta, így a kiegészítéssel
fogadták el a rendeleti
javaslatot.
Ismét nagy vihart kavart a vízés
csatornadíjak megállapításáról
szóló rendelet módosítására vonatkozó
javaslat. Mint az emlékezetes,
a képviselő-testület még tavaly
decemberében döntött a rendelkezésre
állási díj bevezetése
mellett, ám utóbb kiderült, van
néhány kétes eleme a rendeletnek.
Így például a Dél-Zalai Vízés
Csatornamű Zrt. olyan ingatlanok
esetében is kiszámlázta a díjat,
amelyeken a hatályos jogszabályok
alapján kötelező volt kiépíteni
a tűzi vízrendszert, s a
tűzcsapot mérőórával látták el. A
mostani módosítás azt célozza,
hogy az esetleg éveken keresztül
nulla állású, így rendszeresen
nem használt mérőhelyek után ne
kelljen fizetni alapdíjat. A társasházak
esetében pedig a többszörös
díjszámlázás lehetősége merül
fel, amikor nem csak a főmérő,
hanem a mellékmérők után is
megfizetteti a lakókkal az alapdíjat
a szolgáltató.
Tóth László (MSZP) bizottsági
elnök ismertette a Pénzügyi Bizottság
álláspontját az ügyben,
amely alapján vizsgálat indítását
kezdeményezi a grémium a felelősség
megállapítása érdekében.
Dr. Kolonics Bálint (Fidesz-
KDNP), az Ügyrendi, Jogi és
Közrendi Bizottság elnöke pedig
azt a kérdést vetette fel, hogy vajon
mi lesz azzal a díjjal, amit január,
azaz a rendelet hatályba lépése
óta jogalap nélkül szedett be
a szolgáltató? Megjegyezte, hogy
a malőrt vélhetően az okozta,
hogy a képviselő-testület tagjai
nem szakértők a témában, így a
Vízmű szakemberei megvezethették
a közgyűlést. Mint mondta,
elő kellene venni az akkori
jegyzőkönyveket, amelyek alap-
A hiteles és pontos tájékoztatás ellen vétettünk – amelyre egyébiránt egy rendszeres olvasónk hívta fel a
figyelmünket –, amikor múlt heti számunkban helyt adtunk annak az információnak, hogy Böröcz Zoltán
38 százalékban tulajdonosa takarító cégének. Ezzel szemben saját bevallását idézve a valós helyzet a következő:
„Böröcz Zoltán (MSZP) egy 49 négyzetméteres lakás felét, illetve egy 1300 négyzetméteres vörsi
birtokot tudhat magáénak. Gépkocsija nincs, ám egyéb megtakarításokban 1,6 millió forintja van. Képviselői
munkája mellett a MÁV ZRt. műszaki előadójaként 100 ezer forintot , míg a Szemafor-Clean Kft. minőségbiztosítási
vezetőjeként havi 250 ezer forintot keres. Utóbbi cégnek 44 százalékos tulajdonosa, s egy másik
társaságban is 50 százalékos tulajdonnal rendelkezik.”
Forrás: www.seta.hu/cgi-bin/digiarch/archivum.cgi?cikkID=139242&show=0@szint=1... 2007.05.31.
Elnézést kérünk!
Érdemi javaslatok,
konkrét feladatok a testület előtt
Munkahelyteremtés
kontra burkolt
támogatás
Gesztus a fiataloknak
Vizsgálat a Vízműnél
A testület elutasította
a Vízmű számlázási
gyakorlatát
Az MSZP politikát
csinált a karitatív
szervezetek
beszámolójából
ján kiderülne, ki, mit mondott
azon a bizonyos ülésen.
Bárdosi Gábor (MSZP) pedig
arra emlékeztetett, hogy ő már jóval
korábban jelezte a rendelettel
kapcsolatos aggályait.
Dr. Károlyi Attila (MSZP) leszögezte,
a történtek után le kellene
vonni a tanulságokat, s ha
valóban túlszámlázás történt,
akkor azt a Vízmű fizesse vissza
az ügyfeleknek. Emlékeztetett
arra is, hogy az Alkotmánybíróság
semmisített már meg hasonló
tartalmú rendeletet, ezért szerinte
felvetődik annak visszavonásának
is a lehetősége. Dr.
Kolonics Bálint ezt követően arra
figyelmeztetett, hogy egy társasházban
a szolgáltató javítási,
karbantartási kötelezettsége csak
a főmérőig terjed, akkor viszont
milyen alapon szednek készenléti
díjat az ingatlanhatáron belül?
Dr. Fodor Csaba és Böröcz
Zoltán (MSZP) többnyire a képviselő-
testület felelősségét emlegette
és védelmébe vette a Vízmű
vezetését.
Karádi Ferenc (Fidesz-KDNP)
elismerte ugyan a képviselők felelősségét,
azonban hangsúlyozta,
a Vízmű szakemberei rossz munkát
végeztek.
Ezt követően kapott szót Kovács
Antal, a Dél-Zalai Víz- és
Csatornamű Zrt. elnök-vezérigazgatója.
ő azzal érvelt, hogy
hiába van egy valóban megsemmisítő
alkotmánybírósági határozat
az ügyben, mégis csaknem
három millió ember fizet rendelkezésre
állási díjat. Utalt arra is,
hogy korábban született több
olyan AB-határozat is, amely éppen,
hogy nem mondta ki a rendelkezésre
állási díj alkotmányellenességét.
Azt is kijelentette,
nem igaz, hogy a képviselőkhöz
nem jutott el időben az előzetes
munkaanyag, amelyet tavaly november
elején juttattak el a tulajdonosokhoz,
így Nagykanizsa
önkormányzatához is. Hangsúlyozta,
azért van szükség az
alapdíjra, mert a költségeik hetven
százaléka akkor is jelentkezik,
ha nincs fogyasztás. Ki fizeti
meg azokat a költségeket, amelyek
azoknál a fogyasztóknál keletkeznek,
akik esetleg egy évben
kétszer nyitják meg csak a csapot?
– tette fel a kérdést. Márpedig
a város tizenegyezer fogyasztási
helyéből 3500 olyan,
amelyen csak évi egy-két köbméteres
fogyasztást tapasztalnak.
Azt pedig visszautasította,
hogy megvezették volna a közgyűlést.
Ha hibát követtünk el,
vállaljuk, de hogy a javaslatunkat
a legjobb szándékkal terjesztettük
Önök elé, az biztos –
mondta. Kovács Antal szerint
nincs szó dupla számlázásról
sem.
Dr. Károlyi Attila úgy reagált
az elhangzottakra, hogy az alkotmánybírósági
határozat mindenütt
ugyanazt jelenti, így Nagykanizsán
is.
Végül a módosításokkal elfogadták
az előterjesztést, hasonlóan
a Pénzügyi Bizottság javaslatához,
így vizsgálat indulhat a felelősség
megállapítása érdekében.
Elvetette a testület Bizzer
András a közterületeken lévő
galambok etetésének megtiltására
és szankcionálására vonatkozó
javaslatát. Elfogadták viszont
a képviselő a lakóházak rendjéről
szóló, még 1972-ben a
Nagykanizsai Városi Tanács által
alkotott rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló javaslatát,
ugyanis a rendeletben például
bagatell módon olyan, ma
már elfogadott dolgokat tiltottak
meg, mint a kerékpár házfalhoz
támasztását, ruhaneműk, ágyneműk,
szőnyegek erkélyen történő
szárítását, szellőztetését. Hasonlóképpen
határozott a testület
a lakó- és utcabizottságokról
szóló 1985-ös rendelettel kapcsolatban
is, amely olyan idejétmúlt
kifejezéseket tartalmaz,
mint a népfront és a szocialista
együttélés.
Döntöttek a városatyák az önkormányzat
és intézményei
pénzügyi, gazdasági és szervezeti
átvilágításáról is, e napirendi
pont körül alakult ki a legnagyobb
vita. Maga az átvilágítás,
amelynek célja a működés átszervezése,
ezzel hatékonyabbá
és költségtakarékosabbá tétele,
ugyanis bruttó huszonöt millió
forintba kerül.
Tóth László PB-elnök szerint (s
ez egyben a baloldal véleménye
is) a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági
helyzetben nem szabadna e
feladatra huszonöt millió forintot
költeni, s azt követelte, hogy nyílt
közbeszerzési eljárás során válasszák
ki több pályázó közül a
legjobb ajánlatot tevő céget,
amely végül elvégezheti majd az
átvilágítást.
Röst János (SZDSZ) szerint
nonszensz, hogy erre az egy feladatra
ennyi pénzt fordítanak,
miközben ekkora összegből
akár évekig is lehetne több jogászt
foglalkoztatni a hivatalban.
Azt sem érti, hogy miért
kell jogi szempontból átvilágítani
az egyes intézményeket –
mondta.
Bizzer András arra figyelmeztette
a másik oldalon helyet foglaló
képviselőket, hogy az előző
ciklus munkálkodásának következtében
sok bírósági ügye van a
jelenlegi önkormányzatnak, s
azokat sorra bukja el.
Marton István polgármester
kérdésre azt válaszolta, egy jogi
irodát kértek fel a feladat elvégzésére.
Végül a jobboldali többség
megszavazta az intézmények átvilágításáról
szóló javaslatot,
amely alapján pályáztatás útján
választják ki az azt elvégző céget.
A testület arról is határozott,
hogy Cseresnyés Péter alpolgármestert
delegálja a Nyugatdunántúli
Egészségügyi Tanácsba.
Tárgyalta a közgyűlés a fűtésrekonstrukció
kapcsán elhíresült
Prometheus Rt., jelenleg Dalkia
Zrt.-vel kötött hőszolgáltatási
megállapodásban foglaltak teljesüléséről
szóló beszámolót is,
amit nem fogadott el, s független
szakértőt kértek fel a megvizsgálására.
Eredményt hirdettek a városi
kórház elnevezésére meghirdetett
pályázat ügyében is, amely
szerint az egészségügyi intézmény
ezután Kanizsai Dorottya
nevét viseli. Érdekesség, hogy a
névjavaslatot a Magyar Vöröskereszt
helyi szervezete tette.
A közgyűlésen Polai József
kiskanizsai képviselő azt a problémát
vetette fel, hogy az általános
iskola udvarára délutánonként,
amikor már felnőtt nem tartózkodik
ott, visszajárnak a gyerekek.
No, nem sportolni, ugyanis
a helyszínen már találtak kábítószer-
fogyasztásra utaló eszközöket
is. Azt kérte, hogy a főbejáratot
zárják le egy kapuval, hogy
elejét vegyék a hasonló látogatásoknak.
Elfogadták a képviselők Jerausek
István a 61-es út elkerülőjével
kapcsolatos indítványát is,
amely felhatalmazza a polgármestert,
hogy járjon el annak érdekében,
hogy az ominózus,
megszüntetésre ítélt vasúti átjáró
tovább működhessen.
Papp Ferenc (MSZDP) a napirend
utáni hozzászólások keretében
arra hívta fel a figyelmet,
hogy a Teleki út 36. előtt hetek
óta útjavítás zajlik, óriási a por,
ami mindent ellep, s az ablakok
résein át beszüremlik a környező
házak szobáiba is. A képviselő
kérte a felelős, vagy a felelősök
megnevezését.
Marton István polgármester
válaszában elmondta, a 2005. telén,
hóesésben végzett útjavítás
eredménye az ismétlődő aszfaltozás,
az említett szakaszt például
már kétszer is javították.
Tóth László arra hívta fel a
képviselőtársak figyelmét, hogy
az oktatási tárca vezetője a minap
adta át Mihovics Szabinának,
az NTE 1866 MÁV dzsúdósának
a jó tanuló, jó sportoló
címet, ezzel ismerve el eddigi
sikereit. Szabina a magyar válogatott
tagja lett, s jövő hónapban
képviselheti hazánkat a
máltai Európa Bajnokságon
amennyiben biztosítva lesznek a
kiutazáshoz szükséges források.
Tóth László ehhez kérte a város
segítségét. Marton István arról
biztosította a képviselőt (aki
egyébként a patinás sportegyesület
elnöke is), hogy keresnek
forrásokat, s segítenek Szabinának.
Horváth Attila
2007. június 7. Kanizsa – Közgyűlés 5
Kovács Antal
a vízdíj-sarc mellett
Átvilágítás a pazarlás
megszüntetésére
Elbukott
Prometheus-jelentés
A város büszkesége
Kanizsai Dorottya
Város Kórház
Képviselők kérései
Rendeletmatuzsálemek
rostálása
6 Kanizsa – Városháza 2007. június 7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata hasznosítani kívánja az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Nagyság (m2) Megnevezés Megnevezés
4188/2. 38.920 beépítetlen terület A palini városrészben lévő Magvető utca vége
4062. 5.000 lakóház, udvar Apalini városrészben lévő templom mögötti területek
4058 782 agyagbánya
4059 358 beépítetlen terület
4064 2.179 lakóház, udvar
4291/37 1.016 beépítetlen terület A palini városrészben lévő Diófa utcai területek
4291/41 1.016 beépítetlen terület
4291/44 1.016 beépítetlen terület
4291/45 1.016 beépítetlen terület
4291/46 1.011 beépítetlen terület
4291/47 1.116 beépítetlen terület
4307/2 12.132 szántó A palini városrészben lévő Iparos utcai területek
4307/3 898 beépítetlen terület
4307/4 900 beépítetlen terület
4307/5 900 beépítetlen terület
4307/6 900 beépítetlen terület
4307/7 900 beépítetlen terület
4307/8 899 beépítetlen terület
4307/9 899 beépítetlen terület
4307/10 899 beépítetlen terület
4307/11 899 beépítetlen terület
4307/12 899 beépítetlen terület
4307/13 899 beépítetlen terület
4764 14.946 beépítetlen terület A Herkules és a Vadrózsa utcák végén lévő területek
4762 14.960 beépítetlen terület
4767 15.598 beépítetlen terület
A bérleti szerződések megkötésénél 2007. június 30.-ig elő-bérleti jogot biztosítunk a nevezett ingatlanok jelenlegi
használóinak. Érdeklődni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724.
Bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága pályázatot írt ki a
testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú
működésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése céljából. A pályázók saját forrásaik
legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából 2007. július 1. és 2008. június 30. között megvalósuló, tételes költségvetéssel
alátámasztott, részletesen kidolgozott projektekre kérhettek támogatást. A pályázati felhívásra 11 pályázat érkezett be.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2007. április 29-én döntött a benyújtott pályázatok támogatásáról,
a Közgyűlés a bizottság döntését megerősítette. Ez évben 9 szervezet pályázati programja kap támogatást az önkormányzattól.
A következő pályázókkal, összesen 1 750 000 Ft támogatási összegről készít támogatási szerződést a Polgármesteri
Hivatal:
A pályázó szervezet neve A pályázat címe Támogatás
Attila Óvoda VIII. Integrációs konferencia Nagykanizsán 50 000 Ft
Kanizsai Klasszikusok Kulturális Közhasznú Nyári tábor Erdélyben 250 000 Ft
Egyesület
Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány Nemzetközi újévi gála a testvérvárosokkal 194 500 Ft
Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete Testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése 193 000 Ft
Nagykanizsai Evangélikus Közhasznú Alapítvány Salo-uskelai evangelikus testvérgyülekezet 25 fős
csoportjának látogatása a Nagykanizsai
Evangélikus Egyházközség meghívására 250 000 Ft
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és
Idegenforgalmi Szakképző Iskola Együtt határtalanul 193 000 Ft
Thúry Diáksport Egyesület Sportbarátság 148 000 Ft
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István
Szakképző Iskola III. Testvérvárosi Diáktalálkozó „Vitalitás” 246 500 Ft
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István
Szakképző Iskola Építészeti és kulturális értékek megismertetése
szakiskolások részére Erdélyben 225 000 Ft
Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelően a támogatási szerződés megkötése, a pályázati
célok megvalósítása és a beszámoló elfogadása után kerül sor.
Tájékoztató a Testvérvárosi Alap 2007. évi támogatásairól
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe adja az Ipari Parkban található két darab irodahelyiségét. Az
irodák 14,5 és 31,5 m( alapterületűek, telefonnal, internetes hozzáféréssel, klímával felszereltek.
Az irodák bérleti díja 1.300,-Ft/m( + ÁFA/hó + rezsi.
Érdeklődni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ipari Park és Logisztikai Központ (Nagykanizsa,
Garay u. 21.) és a következő telefonszámon lehet: 93/310-256.
Bérbeadó önkormányzati ingatlanok az ipari parkban
Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot
és ingatlantulajdonosokat, használókat,
hogy az idei évben a gyorsabban
beindult vegetációnak köszönhetően
a parlagfű, valamint több allergiát
keltő növény virágzásnak indult,
vagy ahhoz közeli fejlődési szakaszba
került. A növényvédelmi védekezést
indokolt ellenük megkezdeni.
Felhívjuk minden ingatlantulajdonos,
földhasználó figyelmét arra,
hogy 2007. április 14-ei hatállyal
jogszabályi változás következtében
megváltozott a parlagfű irtással kapcsolatos
kötelezettségük. A 2007.
évi XVI. törvény 20.§ (1) bekezdésében
a törvényhozó módosította a
növényállomány fejlettségi állapotát.
E szerint a földhasználó köteles
az adott év június 30. napjáig az ingatlanon
a parlagfű virágbimbó kialakulását
megakadályozni, és ezt
az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.
A parlagfű irtásának elmulasztása
esetén az ingatlantulajdonosok,
földhasználók ellen eljárást folytat
le az eljáró hatóság, melynek keretén
belül a növényvédelemről szóló
2000. évi XXXV. törvény 60.és
61.§-a alapján növényvédelmi bírságot
szab ki. A törvény kötelező
jelleggel írja elő minden esetben a
növényvédelmi bírság kiszabását,
terület nagyságtól, növényi borítottságtól
függetlenül. A növényvédelmi
bírság tételes mértékéről a
187/2006. (IX. 5.) számú Kormányrendelet
rendelkezik. E szerint a
mulasztók belterületen 20.000
forinttól 750.000 forintig terjedő
pénzbírságot kötelesek fizetni.
Felhívjuk továbbá figyelmüket arra,
hogy a parlagfű irtásán kívül további
általános allergiakeltő növények
ellen is kötelesek védekezni,
amit mechanikai, vagy kémiai úton
is teljesíthetnek. Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyűlésének
többször módosított 31/2002. (VI.6.)
számú rendeletének 1. számú melléklete
sorolja fel azokat a növényfajokat,
vagy családokat, melyek ellen
a védekezést a vegetációs időszakban
meg kell kezdeni és azt az időszak
végéig fenn kell tartani. E növények:
– Üröm-félék, Libatop-félék,
Útifű-félék, Pázsitfű-félék, valamint
a Lorum- (vagy sóska) félék.
A fenti növények elleni védekezésről
az önkormányzati rendelet
6.§-a rendelkezik.
Tájékoztatjuk a T. Ingatlantulajdonosokat,
Földhasználókat, hogy
a rendeletben előírt kötelezettségek
betartását az eljáró hatóság
munkatársai ellenőrzik, a kötelezettségüket
elmulasztó földhasználók
ellen szabálysértési eljárást
folytat le a jegyző, mely során
30.000,-forintig terjedő pénzbírságot
szabhat ki.
Felhívás
2007. június 7. Kanizsa – Városháza 7
Zalakaros Város Jegyzője értesíti a hatásterületeken lévő ingatlanok tulajdonosait,
hogy a Nagykanizsa, Erzsébet tér alatti 1. hrsz-ú ingatlanon a Via
Kanizsa Városüzemeltetési Kht., mint kérelmező hivatalom 2007. árilis 26-
án kelt határozatában a 3-342-4/2007. számon forgalomszabályozó közterületi
sorompóra építési engedélyt kapott.
Az ügy tárgya: a Via Kanizsa Városüzemeltetési Kht. (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi u. 35.) a Nagykanizsa, Erzsébet tér alatti 1. hrsz-ú ingatlanon forgalomszabályozó
közterületi sorompó építési engedélyéről értesítés.
Az eljárás lefolytatására Zalakaros Város Jegyzőjét jelölte ki a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége a
603/2007/H. számú végzésével.
A tervezett létesítmény, tevékenység: A tervezett sorompó az Erzsébet tér
nyugati oldalának déli részének lehatárolása, a volt parkoló és a Külkereskedelmi
Bank bejárata déli határára kerül elhelyezésre, ezáltal csak a Polgármesteri
Hivatal, Ügyészség és Bíróság intézményeit tartalmazó épület megközelítését
biztosító út-parkolószakasz használatát korlátozza, azok működési
ideje alatt. Az elhelyezésre kerülő sorompó Nice Wil4 tipusú, 4 m-es karral.
A hatásterület vélelmezhető határai: Magyar u., Király u., Báthory u. a
mellékelt térkép szerint:
Tájékoztatás az érintettek részére: Az ügy iratai és a tervdokumentációk
megtekinthetők Zalakaros Város Polgármesteri hivatalának műszaki osztályán a
003. számú irodában ügyfélfogadási időben csütörtök kivételével minden munkanapon
délelőtt 8.00-12.00 óráig, hétfőn és szerdán délután 12.30- 14.00 óra között.
Felvilágosítás kérhető telefonon Józsa Attila ügyintézőtől hétfőtől csütörtökig 8.00-
16.30 óra között, pénteken 8.00-tól 14.00 óráig a 93/540-091 telefonszámon.
Az építési engedély határozat ellen a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosok
a kifüggesztés napját követő 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal Zala megyei Kirendeltségéhez címzett, de hatóságomnál benyújtandó
30.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel élhetnek.
Zalakaros, 2007. április 26.
A jegyző megbízásából: Czeglédy András, műszaki osztályvezető
Zalakaros Város jegyzője
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Tel.: 93/340-100, fax: 93/340-531
Műszaki osztály, tel.: 93/540-091
E-mail: zkarosmuszak@mail.datanet.hu
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 08:30
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 09:30
131/2. Magyar u. 18. beépítetlen terület 19.692.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 10:00
4372/1. Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 10:30
4277/1. Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 11:00
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi
tömbben lévő alábbi ingatlanait:
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
984. Magyar út 7. – utcafronti épület nélkül
986/1. Erzsébet tér 12.
987. Erzsébet tér 13.
988/1. Erzsébet tér 14. – 219 m2-t
Az értékesítendő ingatlanok: műemléki környezetben találhatók, a vevő köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül
beépíteni, a vevő köteles az adásvélteli szerződés megkötésétől számított 60 napon belül a versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a
vevő köteles a 984.-988/1. hrsz-ú ingatlanok telekmegosztását elvégeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó)
Önkormányzati ingatlanértékesítési ajánlatok
173.000.000 + áfa 06.13 07.04 07.25 09.00
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet jegyzői
munkakör betöltésére.
A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) alapján kerül sor. A kinevezés határozatlan időre szól, a
munkakört teljes munkaidőben kell ellátni. A kinevezés és az illetmény
megállapítása a Ktv. szerint történik. A munkakör a Közgyűlés döntését
követően azonnal betölthető.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, igazgatásszervezői
vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, jogi vagy közigazgatási
szakvizsga, legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai
végzettséget igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a
személyes kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni), három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a szakmai gyakorlat igazolását, a pályázó
munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit.
A pályázatokat Marton István polgármesternek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügyi
Közlönyben való közzétételtől számított 31. nap 16.00 óra. A beérkezett
érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a pályázók
meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.
A pályázat elbírálásának határideje a beérkezési határidő lejártát követő első
közgyűlés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-701
vagy 500-705-es telefonszámon.
Jegyzői pályázat
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Jerausek István a 10. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart a 2007. június 11-én 17.00-18.00 között a Dr. Mező Ferenc
Gimnáziumban, 18.30-19.30-ig a Kisfakosi Kultúrházban.
Karádi Ferenc a 13. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
A 78. Ünnepi Könyvhét nagykanizsai
rendezvénysorozata a
hagyományoknak megfelelően a
Deák Ferenc téren felállított
könyvsátraknál nyitotta meg kapuit.
Köszöntő beszédében
Szmodics Józsefné, a Művelődési
és Sportosztály vezetője felidézte
a kezdeteket is. Miskolcon, 1927-
ben, a Magyar Könyvkiadók és
Könyvkereskedők Országos
Egyesülete közgyűlésén fogalmazta
meg dr. Supka Géza a
könyvhét gondolatát. Eredeti javaslata
szellemében a jogutód
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők
Egyesülése 1929. óta
szervez hazánkban egyedülálló
módon könyvnapot, majd 1952-
ben először könyvhetet. A kiadók
ekkora időzítik kiadványaik egy
részének megjelentetését, melyekről
úgynevezett könyvheti
lista segítségével lehet tájékozódni.
Nagykanizsán 1979. óta rendeznek
folyamatosan könyvhetet.
A Halis István Városi Könyvtár
és a Deák-Zrínyi Könyvesház által
szervezett idei program annyiban
különbözik a korábbiaktól,
hogy helyi írókat, költőket mutatnak
be. A könyvhétre megjelent
országos kiadványok szinte hiánytalanul
megtalálhatóak a könyvsátorban
és a könyvesboltokban. –
Azt látjuk – mondta Szmodics
Józsefné –, a modern technika
egyre inkább háttérbe szorítja a
könyvet, de tudnunk kell, hogy
semmi nem pótolja azt a tudást,
azt a lehetőséget és személyes találkozást,
amit egy könyv jelent
az olvasó számára.
Bízik benne, hogy Stefan
Zweig osztrák író sorai igazak.
Egyetlen energiaforrás sem bocsát
ki annyi fényt, amennyit néha egy
kis kötet sugározni tud magából,
és az elektromos áramnak soha
nem lesz annyi energiája, amenynyi
elektromosság az írott szóba
belefér. Különböző olvasási kutatások
kerültek napvilágra, amiről
el kell mondani, a magyarok még
mindig többet olvasnak, mint az
európai átlag. Ez biztató, hiszen
gyakran halljuk, a gyermekeink
nem tudnak olvasni! Hibáztatjuk a
szülőt, a pedagógust, az írókat, a
kiadókat, de nem kell felelőst keresni,
mert mindannyian felelősek
vagyunk ezért. Az ilyen alkalmak
is lehetőséget adnak arra, hogy a
fiatalok megszeressék a könyveket.
A megnyitót követően a
könyvsátorban Bakonyi István,
Büki Pálné, Dezső Ferenc, Mészáros
József, Pék Pál, Polgár József,
Szabadi Tibor és Szoliva János
dedikált. A Halis István Városi
Könyvtárban bemutatták Bakonyi
István kritikus, irodalomtörténész,
A dolgok arca – Arcképvázlat Pék
Pálról című kismonográfiáját.
Laudációt Balogh László, az
OKISB elnöke mondott. Ezzel
egy időben ismerkedhetett meg a
közönség Stáció címmel Pék Pál
megzenésített verseket tartalmazó
CD-albumával. Közreműködött
Hochrein Judit, Kardos Endre(
Bozi) és Lukács Sándor. Másnap
a keszthelyi író, Kara Kocsis
Gabriella: Pipitérország című regényét
mutatták be szintén a
könyvtárban. Hétfőn Mészáros
József: a nagykanizsai Nagy-
Magyarország-emlékmű című dokumentum-
kötetével, majd Polgár
József: Életinduló című regényének
bemutatójával folytatódott a
könyvhét. A fiatal tehetségek írásai
pedig a Kanizsai Antológia 5.
kötetében olvashatók.
Bakonyi Erzsébet
8 Kanizsa – Könyvünnep 2007. június 7. Trianonról Babicsné Bertha
Évát, a Polgári Kanizsáért Alapítvány
szóvivőjét faggattuk:
– A leghűségesebb városból
származok. Igen, soproni lány
vagyok, ott tanult erdészmérnök
férjemmel kerültem ide. Amivel
szülővárosom ezt a címet kiérdemelte,
hogy nagyszüleim nemzedéke
az Ausztriához tartozás helyett
– mint kedves íróm, Somogyváry
Gyula fogalmazott „És mégis
élünk” című regényében – a kálváriás
magyar sorsot választotta.
1921. augusztus 28-án a történelmi
határt több helyen osztrák
csendőralakulatok lépték át.
Ágfalvánál azonban 120 ember
meglepetésszerű puskatűzzel
visszavetette őket. Ez volt az első
ágfalvi összecsapás. Kezdetét
vette a másfél hónapig tartó nyugat-
magyarországi fegyveres felkelés.
Ez kényszerítette ki decemberre
a népszavazást, egyedüliként
rést ütve Trianonon.
„És mégis
élünk”
Ünnepi könyvhét,
hetvennyolcadszor
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
az Európai Unió Roma Ifjúságáért
Egyesület, valamint a Roma
Nők Országos Szervezete gyermeknapra
várta a családokat. Mint a
korábbi években, idén is a Csónakázó-
tónál lévő Hét Bükkfa forráshoz
szólt a meghívás, az eső azonban
közbeszólt, így a gyermeknap a
Bogdán János Cigány Kisebbségi
Közösségi Házban folytatódott.
Számtalan játék, sport- és ügyességi
vetélkedő, arcfestés, kulturális program,
a határőrség fegyverbemutatója
és a rendőrség akciócsoportja szórakoztatta
a gyermeknap közönségét,
addig voltak, akik roma ételkülönlegességeket
főztek bográcsban.
B.Zs.
Fergeteges gyermeknap
Megjelent a Kanizsai Antológia
5. kötete. A város önkormányzata
támogatásával napvilágot látott
kiadványt az Ünnepi Könyvhét
előestéjén mutatták be a Halis
István Városi Könyvtárban. Az antológiát
idén az önkormányzat felkérésére
új szerkesztőbizottság állította
össze Lehota M. János esztéta,
felelős szerkesztő irányításával.
A megjelenteket Balogh László,
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság elnöke köszöntötte,
majd Lehota M. János bemutatta
a kulturális kiadványt. Folytatni
kívánja a dr. Horváth György
által elkezdett hagyományt, de némi
újítást is beleplántált. A Burkus
József festőművész három illusztrációját
tartalmazó kötet az Arskép
alcímet kapta, fotók nem szerepelnek
benne, mert véleménye szerint
a kép elviszi, behatárolja gondolkodásunkat
és megtöri az egységet.
A jövőben ő kíván felkeresni
szerzőket, fontosnak tartja a fiatal
generáció megjelentetését, szeretné,
ha a Nagykanizsáról elszármazott
egyetemisták írásai, tanulmányai
is nyilvánosságot kapnának,
hiszen a város eme gesztusa meghatározó
élményt jelenthet számukra.
Erre már találunk is az antológiában
példát a Budapesten élő
Farkas Attila Erik személyében.
Az esten a Tungsram-Hevesi
Versmondókör tagjai működtek
közre.
Ökoiskola a Kőrösi. A Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola a
2006-2009. közötti időszakra elnyerte
az Oktatási és Kulturális Minisztérium
és a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium által kiírt
Ökoiskola-címet. Az ezt tanúsító
oklevelet az intézmény képviselőjének
ünnepélyes keretek között adták
át az Oktatási és Kulturális Minisztérium,
valamint a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium
képviselői június 1-jén Budapesten,
a Városmajori Gimnáziumban.
Simon M. Veronika festménysorozatai.
Simon M. Veronika
Munkácsy- és Krúdy emlékérmes
festőművész festménysorozataiból
láthatnak kiállítást az
érdeklődők a Halis István Városi
Könyvtárban. A tárlatot Lovag
Kanizsa József nyitotta meg. A
portrékat, csendéleteket, életképeket
tartalmazó kiállítás anyaga
a hónap közepéig tekinthető meg.
A Krúdy Kör nevében a megnyitó
ünnepségen adták át a könyvtár
számára a Simon M Veronika
által festett Halis István portrét.
A trianoni diktátum alkalmából
rendezett ünnepségen Dévai Nagy
Kamilla gitáros-énekes, három tanítványával
könnyekig megható
előadást tartott az ország megcsonkolására
emlékező nézősereg
előtt. A Liszt és Kazinczy díjas,
valamint Bartók Béla-emlékdíjas
művésznőt a megemlékező koszorúzás
után kérdeztük.
– Először vesz részt a városunkban
megrendezett trianoni
megemlékezésen. Hogyan fogadta
a meghívást?
– Kitörő örömmel, mert Magyarországon
alig van olyan hely,
ahol valamilyen nemzeti ünnep
kapcsán ne lettem volna. Korábban
már jártam Nagykanizsán,
igaz az utóbbi években ritkábban.
Ennek oka abban rejlik, hogy
szinte minden időmet a Krónikás
Zenede ügyei foglalják le. Sok
növendékem van, akik zömében a
határon túlról érkeztek, és én vagyok
a zenei édesanyjuk, az
egyetlen ember, aki igazán törődik
velük. A kenyértől a tanulásig
minden az én gondom.
– Mit jelent Önnek Trianon?
– Nekem személy szerint nagyon
sokat. Még úgy is, ha életkoromból
adódóan, akkor még nem éltem.
2004. december 5-én olyan döntést
kaptunk a diákjaimmal, mely szinte
a trianoni sebnél is jobban fájt.
Mindaddig úgy gondoltuk, a trianoni
sebet nem múlhatja felül semmi.
Olyan keserves fordulópontnak
és olyan hihetetlen történelmi igazságtalanságnak
tartom a történteket,
hogyha rágondolok elszorul a
torkom. Azt érzem, engem személy
szerint is szétdaraboltak. Levágták
a kezemet, lábamat és, hogy kínlódjak,
meghagyták a fejemet.
Azért, hogy tudjak mindenről. Erdélyből
származom, ott is, a Felvidéken,
sőt Kárpátalján is otthon
vagyok. Mindenhol ízes magyarsággal
köszönnek rám. Én éppen
ezért egynek érzem az egész magyar
testet és népek Krisztusának
érzem Magyarországot.
– Az Ön által alapított Krónikás
Zenedéről, már esett szó. Úgy
tudom a világon egyedül álló intézményről
beszélünk. Honnan
származik az alapítás ötlete?
– 1996. január 22-én a Magyar
Kultúra Napján én az Úr
vendége voltam két napra. Majdnem
halálos autóbalesetet szenvedtem.
Két napig lehettem a
fényben. Utána nyaktól lefelé
megbénultam, és nagyon sok erőre
volt szükségem, hogy ebből kilábaljak.
Először csak meghalni
akartam, mert tehernek éreztem
magam. Aztán egy hónap múlva
kiderült, a gitárom a balesetet
teljes épségben átvészelte. Ez
adott erőt, mondván köszönöm
Uram, nekem kötelességem a gitáromhoz
hozzá gyógyulnom. A
hangszerem végezné a dolgát, én
meg eltűnök mellőle? Ezt nem lehet!
Az Úr megengedte, hogy
majdnem teljesen helyre jöjjek.
Ott a fehér szobában elkezdtem
gondolkodni, ha az ember egy
pillanat alatt át tud menni a máslétbe,
akkor gondolkodni kell arról,
hogyan is lesz tovább. Akkor
nem arról van szó, hogy azért
tértem magamhoz, hogy menjek
tovább, és énekeljek megint. Az
én szót felejtsem el! Legyen ez
egy szolgálat, amit mindig is szerettem
volna. Átadni mindent,
amit sok évtized alatt megtanultam.
Akkor fogalmazódott meg a
fejemben, hogy nem nekem kell
tovább menni, hanem át kell adni
ezt a tudást a fiataloknak. Így
megkerestem a tanárokat és megalakítottuk
a Krónikás Zenedét.
Tizenegy éve működünk mindenféle
állami támogatás nélkül.
Sokszor éhezve, sokszor kivert
kutyaként, lerománozva, leszlovákozva,
leszerbezve, de végezzük
a dolgunkat, így, ahogy most
itt is hallhatták. A legnagyobb
problémánk, helytelen magyarsággal
mondva, hogy június 30-
ával ki vagyunk lakoltatva. Még
nem tudom hova megyünk. Az iskola
természetesen megmarad,
ha máshol nem a szabadban. Van
egy icipici lakásom, egyik órát a
konyhában, a másikat a fürdőszobában.
– Meg szabad kérdezni mi a kilakoltatás
oka?
– Nem tudtuk fizetni a fűtés és
a villanyszámlát. Miből, amikor
nulla forintról indulunk minden
hónapban. Más iskolákban gyermekenként
ötszázezer forint a
normatíva. Ennek ellenére ilyen
körülmények között is tucatnyi
lemezt készítettünk úgy, hogy a
stúdiómunka árát úgy éheztük
össze. Korgott a gyomrunk, amikor
a felvételeket készítettük, belehallatszott
a mikrofonba.
– A lemezek mellett megjelent
egy verses kötete, ha jól tudom ez
is abban az úgynevezett nehéz,
mélyrepüléses, vagy inkább újjászületéses
időszakban íródott.
– Sokan mondták rám, hogy az
Énekes Főnixmadár, mivel olyan
sokszor tértem már vissza a halálból.
Betegségeim és balesetem miatt
sokszor álltam már a fényben,
többször voltam vendég az Úrnál,
és minden alkalommal megerősödve
kerültem ki. Ez nem mélyrepülés,
hanem minden alkalom egy
feltámadás, egy újabb magasabb
szintű élet. Amikor az ember még
jobban külön tudja választani az
ocsút és a búzát, az igazi értékeket.
– A versbe fogalmazott gondolatok
e felismerés tükrében születtek?
– Nagy részben igen. Először
még egy tiltakozás volt, hogy nem
akarok élni, aztán egy verses vallomás,
miszerint megértettem
Uram, Te engem itt akarsz tartani
a földön. Aztán hittevése annak,
hogy egy népnek a leánya vagyok,
és én ezt a népet nagyon
szeretem, ide, a Kárpát-medencébe
tartozom. Nem a mostani Magyarország
területéhez, hanem a
tizenötmilliós nemzethez. Az én
lelkem nincs szétszabdalva.
Czene Csaba
2007. június 7. Kanizsa – Trianon 9
Dévai Nagy Kamilla:
Az én lelkem nincs szétszabdalva
– Mint annyi más, ez is tabutéma
a XX. századi magyar történelemben,
a nyugat-magyarországi
felkelés is az agyonhallgatás
áldozata lett.
– De nem a mi családunkban.
Mindkét nagyapám beszélt róla
nekünk. Én is továbbadtam három
gyerekemnek, mi az, amire
büszkék lehetünk. A soproni
egyetemisták – akiknek elődei
szintén részt vettek a harcokban
– mindig is megemlékeztek
ezekről az eseményekről.
– Tudhatunk-e róla, hogy kik
is voltak a felkelők?
– Az úgynevezett Rongyos gárdában
– így hívták magukat, de
szó szerint azok voltak – ott küzdöttek
a soproni főiskolások és diákok,
a magyaróvári gazdászok,
a pesti műegyetemisták, az Alföld,
a Felvidék és Erdély magyarjai,
frontot megjárt tisztek és katonák.
– Első ágfalvi összecsapást
mondott. Volt második is?
– Igen, 1921. szeptember 8-án
az osztrákok el akarták foglalni
a városi vízmű kútjait, hogy Sopront
megadásra kényszerítsék. A
magyar felkelők azonban megelőzték
őket. Csak a beavatottak
tudták, hogy a magyar csendőrzászlóaljtól
fognak fegyvert kapni
a hajnali vállalkozáshoz. S a
túlerőben lévő osztrákokat a kicsiny
sereg végleg megállította.
A másfél hónap alatt huszonöten
a legdrágábbat, életüket áldozták
azért, hogy Sopron és környéke
– 257 km2 – magyar maradhasson.
– Mi az, ami legjobban megfogott
ebben a történetben?
– Az, hogy mintha nem is 86
éves lenne. Ma is ugyanezek a
kérdések foglalkoztatnak minket:
szerethetjük-e a hazánkat általánosságban?
Kivonhatjuk-e magunkat:
úgysem rajtam múlik!
Netán 120 ember is csodát tehet?
– Nagykanizsán, a trianoni
megemlékezéseken minden évben
részt vesznek soproni hagyományőrzők,
csendőr egyenruhában.
– Ha már a Rongyos gárda
hőseit nem jeleníthetjük így meg,
méltó, hogy az őket segítő Ostenburg-
Moravek Gyula őrnagy
csendőreire hálával gondoljunk.
Sopronban szeretik őket…
P-Sz
Fotó: Horváth Attila
10 Kanizsa – Trianon 2007. június 7. Nagykanizsa,
június 22 – 23.
Thúry tér
Június 22.14 óra
ATHÚRY GYÖRGY HISTÓRIÁS NAPOK MEGNYITÓJA
Köszöntőt mond: Cseresnyés Péter alpolgármester
Koszorúzás Thúry György szobránál
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola
14.45 óra A KOR MAGYAR ÉS TÖRÖK HADI VISELETEI
Somogyi Győző festőművész kiállításának megnyitója
15 óra THÚRY GYÖRGY ÉS KORA – előadások
életmódról, szokásokról a korabeli Magyarországon
17 óra VIRÁG- ÉS KRÓNIKÁS ÉNEKMONDÓK VETÉLKEDőJE
Képzőművészetek Háza
19.45 óra VERETES MÚLT – a város történetét bemutató
emlékérmek, jelvények kiállítása
20 óra HISTÓRIÁS ÉNEKMONDÓK HANGVERSENYE
Kónya István lantművész, Joós Tamás gitárművész, Balázs Júlia ének
Erzsébet tér (Török kút)
Június 23. 10 óra TÖRTÉNELMI JELMEZES FELVONULÁS
Útvonal: Erzsébet tér – Fő út – Teleki út – Rózsa utca – Thúry tér
Thúry tér
10 – 19 óra KÉZMűVES KIRAKODÓVÁSÁR, SOKADALOM
11 óra ATÖRTÉNELMI JELMEZES FELVONULÁS
SZEREPLőINEK ÜNNEPÉLYES FOGADÁSA
a korhű sátornál
11 – 13 óra PÁROS VIADALOK, CSATAJELENETEK,
RENESZÁNSZ TÁNCOKTATÁS ÉS GYALOGOS HARCI
BEMUTATÓ
14 – 17 óra TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ GYEREKEKNEK
14 – 18 óra ÉLETKÉPEK ATÖRÖK KORI MAGYARORSZÁGON
– korabeli életmód, zenei és hastánc-bemutató a korhű török sátorban
14 óra KÖZÉPKORI DIVATBEMUTATÓ
a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola diákjainak
közreműködésével
14.30 óra VIRÁG – ÉS KRÓNIKÁS ÉNEKESEK MűSORA
14.45 óra HASTÁNC-BEMUTATÓ
Zhafíra és Tanítványai
15 óra KÖZÉPKORI DIVATBEMUTATÓ
a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja közreműködésével
15.30 óra AZ IGRICZEK EGYÜTTES
(Pilisborosjenő) műsora
16.30 – 18 óra FEGYVERMUSTRA
vívótechnikai és páncéltörténeti bemutató
18 óra ATÖRÖK ZENÉT JÁTSZÓ MYZRAB ZENEKAR
MűSORA
19 óra A HISTÓRIÁS NAPOK
zárásaként a résztvevők a
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
programjához csatlakoznak
Tisztelettel hívom és várom az érdeklődőket rendezvényeinkre:
Papp Ferenc, a HSMK igazgatója
Trianonra emlékeztünk
A trianoni diktátum 87. évfordulója
alkalmából vasárnap 14.00
órától megemlékező ünnepséget
szervezett Nagykanizsán az Eötvös
térre a Nagy-Magyarország
Emlékmű Szoborbizottsága.
A program a nagykanizsai huszárok
bevonulásával kezdődött,
majd a Jézus Szíve-templom
Szent Imre Kórusa a több száz
ünneplővel együtt elénekelte a
Himnuszt. Marton István polgármester
köszöntőjét Jerausek István
önkormányzati képviselő olvasta
fel, ezt követően Horváth
István, Radnóti-díjas versmondó
Döbrentei Kornél költő Rebellis
türelem című versét adta elő. Az
ünnepi beszédet Dr. Papp Lajos
szívsebész professzor mondta el.
Németh Ferenc zenetanár növendékei
társaságában a magyar népzene
dallamvilágával színesítette
az ünnepség színvonalát. Kiss
Dénesnek a Trianon Társaság országos
elnökének levelét Jerausek
István olvasta fel, majd a
Béke Nagykövete, Liszt és Kazinczy-
díjas Dévai Nagy Kamilla
tanítványaival a trianoni ország
csonkolásra emlékezett színvonalas
műsorával. A szoborbizottság
elért eredményeiről és további
feladatairól Rajnai Miklós számolt
be. Sabján Ferenc Minden
nap című versét szintén Horváth
István adta elő. A szívet és lelket
egyaránt megérintő műsor a Szózat
és a Székely Himnusz eléneklésével
ért véget. A műsor után a
kegyeleti koszorúk elhelyezésére
került sor.
Cz.Cs.
Fogadóórát tart az Idősügyi Tanács.
Értesítjük a város idős lakóit, hogy június 12-én, kedden
10 órától 12 óráig a Családsegítő Központ irodájában
(Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget
várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
Meghívó
Fotó: Horváth Attila
2007. június 7. Kanizsa – PR 11
A Kanizsa Centrum a város
keleti részén, a forgalmas Hevesi
Sándor és a Teleki utca kereszteződésében,
a volt Thury
laktanya helyén épül, mintegy
52.000 négyzetméteres területen.
A beruházásról Paár Attilát,
a Kanizsa Centrum Invest Kft.
ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
– A húszezer négyzetméter
alapterületű bevásárlóközpontban
egy hatezernégyszáz négyzetméteres
INTERSPAR hipermarket
igényes minőségű termékekkel
és megfizethető, kedvező
árakkal fogadja a vásárlókat. Az
INTERSPAR mellett különböző
profilú üzlethelyiségek és vendéglátó
egységek kerülnek kialakításra.
A bérbe adható terület
nagysága kilencezerkilencszáz
négyzetméter. Az épület előtt
több, mint nyolcszáz férőhelyes
parkoló áll ingyenesen a vásárlók
rendelkezésére. A kivitelezési
munka 2007. áprilisában kezdődött
meg, a tervezett nyitás 2007.
novemberében várható. A városrészben
néhány hónapon belül
egy új kereskedelmi centrum fejlődik
ki, ami nemcsak a közeli lakótelepet
és a város lakosságát
látja el széles körben, hanem a
terület elhelyezkedéséből adódóan
a városon átutazók is könnyen
rátalálnak, hiszen a horvát-magyar
határátkelőhelytől, Letenyétől
huszonkét kilométerre,
Keszthelytől pedig negyvenkilenc
kilométerre található. A Balaton
és a gyógyvizek közelségének,
valamint a kitűnő vadászati lehetőségeknek
köszönhetően Nagykanizsa
turisztikailag is jelentős
település a térségben. Könnyen
megközelíthető a 7-es főút, illetve
az épülő M7-es autópályáról. A
beruházás további újabb munkalehetőséget
jelent a városban és
a régióban élőknek.
– Ki a Kanizsa Centrum beruházója?
– Kanizsán első ízben fejleszt
bevásárlóközpontot magyar beruházó,
a Kanizsa Centrum Invest
Kft., amelynek tulajdonosa két,
komoly tapasztalatokkal rendelkező
beruházó cég. Az egyik az
Eurobuild Magyarország Beruházó
és Ingatlanfejlesztő Kft.,
amely az Eurobuild Investment S.
A. magyarországi leányvállalataként
végzi tevékenységét a keletközép-
európai régióban. Tulajdonosai
körében a hazai építőipari
kivitelezés mértékadó képviselői
találhatók. Jelen beruházásban
befektetőként vesz részt. A másik
az Aquincum Invest Vagyonkezelő
Kft. Az Óbuda-Újlak Csoport tagjaként
vesz részt a beruházásban.
A Csoport legrégebbi és legjelentősebb
vállalkozása az ÓbudaÚjlak
ZRt., mely az elmúlt évtizedben
a magasépítéshez kapcsolódó
beruházás-szervezői piacon
a legjelentősebb szolgáltatóvá
vált. Több, magasépítési létesítményfajta
(kereskedelmi-, iroda-,
logisztikai, lakóprojekt, továbbá
sport, egészségügyi és oktatási létesítmény)
komplex mérnöki feladatainak
lebonyolításában működött
közre. Az Óbuda-Újlak
ZRt. a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont
beruházásban befektetőként,
tervezőként és lebonyolítóként
vesz részt.
– Mi teszi vonzóvá az új üzletláncot?
– A Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont
termék- és szolgáltatás-
választékát a változatos profilú
üzletek határozzák meg. Az országban
már több helyen népszerű
INTERSPAR elsőként jelenik
meg a városban, s mint hipermarket
jó minőségű árucikkeket kínál
széles választékban, mérsékelt
áron. Jelenleg folynak a bérleti
tárgyalások több hazai és nemzetközi
áruházlánccal, s szívesen fogadják
a helyi kereskedőket is a
bevásárlóközpontban, hiszen színes
termék és szolgáltatásválasztékot
szeretne a beruházó nyújtani.
A bevásárlóközpont közelében
lévő lakótelep, valamint a városon
belüli jó elhelyezkedés alapozza
meg azt a feltevést, hogy a
Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont
minden bizonnyal számos
vásárlót fog vonzani – összegezte
befejezésül Paár Attila ügyvezető
igazgató.
Novemberben nyitja meg kapuit a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont
Új bevásárlóközpont Nagykanizsán
12 Kanizsa – Hirdetés 2007. június 7. TECHNIKA AUTÓSISKOLA
Nagykanizsa, Király út 47. Tel.: 93/312-394
A helyes megfejtőink között Iskolánk az alábbi nyereményt ajánlja fel:
􀂊 minden hibátlanul kitöltött teszt beküldője
INGYENES ELMÉLETI OKTATÁSBAN RÉSZESÜL
Igénybe vehető: 2007. 12. 31-ig.
(moped, motorkerékpár vagy személygépkocsi tanfolyamon)
A kitöltött tesztlapokat 2007. június 30-ig a következő címre kérjük beküldeni (akár postai, akár személyes úton):
TECHNIKA Kft. 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. sz.
2007. június 7. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Úgy érzi, egyedüllétre van szüksége
ahhoz, hogy átlássa jelenlegi helyzetét.
Csökkenőben van megszokott lendülete,
ezért érdemes több időt fordítania
egészségére. „Romantika” várható a héten.
A Jupiter segíti titokban.Jelentős események
történhetnek ezen a héten a munkája,
vagy emberi kapcsolatai terén. Váratlan
kihívásokra számíthat, de valamennyit
meg tudja oldani.
Ne hagyja az ötleteit feledésbe merülni,
áldozzon rá időt, sikert hozhat a végeredmény.
Ne kedvetlenítse a kritika, a bolygók
segítségére lesznek. Ha párjával tartós
kapcsolatban él, gondoljon az esküvőre.
Ha nincs megelégedve jelenlegi életével,
változtasson. Mielőtt megosztaná
terveit másokkal, legyen a végleges
döntés birtokában. A szerelem terén is
itt az ideje a végleges elhatározásnak.
Elég erős ahhoz, hogy fontos döntéseket
hozzon. Időnként visszavonul, hogy alaposan
átgondolja a lehetőségeit. Aválasztásnál
a Jupiter is segít. Érzelmi életében kiegyensúlyozott,
nyugodt napokra számíthat.
A bolygók pozitív hatását kihasználhatja a
munka és pénzügyek terén. Mellékállás vállalására,
vagy költözésre is alkalmas az idő. Ha
párkapcsolatban él, egy szerelmi háromszög
alakulhat ki, ön körül, ha nem lesz visszafogott.
Pozitív változásra nyílik lehetőség. A
Marstól is segítséget kap a napokban.
Új kapcsolatokat, váratlan információkat
hozhat ez az időszak, aminek később
hasznát veheti a munkájában.
Szinte kivirul az életkedvtől és az örömtől.
Szerencsés napokra, pozitív anyagi lehetőségekre,
érzelmi téren félreértésekre, konfliktusokra
számíthat. Ne csak magát hibáztassa,
a bolygók negatív hatása is benne van.
Nyűgös, nehézkes lesz a hét. A fáradtságot
egészségügyi problémák okozzák.
Ha nem is beteg, érdemes odafigyelni
egészségére. Ha úgy érzi, párkapcsolatának
nincs jövője, változtasson!
Ideje változtatni megszokott életén, környezetén,
ha úgy érzi nem megfelelő.
Legyen körültekintő, ne egyszerre akarjon
mindent megoldani. Érzelmi téren
erőteljes változásokat hozhat ez a hét.
Ötletességét, kreativitását hasznosítsa
otthonában. Bármibe kezd, sikerre számíthat,
akár vállalkozás, akár más
munka. Kellemes napokat ígér a szerelem
terén a vízöntőknek ez a hét.
Céljai elérésében a családtagokon és a
jó barátokon kívül a Jupiter is támogatja.
Érdemes új terveket szövögetni munkájával
kapcsolatban. Ha magányos, ez
annak köszönhető, hogy így is akarja.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
IX.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
INDULÓ
TANFOLYAMAINK:
GYORSÍTOTT könnyű és nehézgépkezelői
tanfolyam
indul június 11-én 16 órakor
(alap és típusvizsga)
Nyári akció!
􀂊 06.18-án 8.30 órakor
délelőtti
􀂊 06.18-én 16 órakor délutáni
előadásokkal személyautó,
motor és segédmotor
kategóriákban
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
DÉL-ZALAI MOZAIK
(a Kanizsa Rádió
közéleti magazinja)
Vasárnaponként 18:05-kor
JAMBOREE
Kedvencek igazi hangszereken
Rockműsor vasárnap esténként
21:30-tól 23:30-ig
KOKTÉL
“Elektronikus” kedvencek
mixelve
Hétfőnként 21:35-től 23.30-ig
OLDIES
Régi idők kedvencei
Szerdánként 21:35-től 23:30-ig
EZ VALAMI ELKÉPESZTő!
Kibeszélgetős műsor
Néha a téma, néha a feldolgozás
elképesztő...
Csütörtökönként 21:35-től 23:30-ig.
PÁROSODÓ
Társkereső műsor
Péntekenként 21:35-től 23:30-ig
FAKANÁL
Ragadja meg
a fakanalat
és főzzön a Kanizsa Rádióval!
Szombatonként 10:15-kor
KULTÚRPRESSZÓ
Filmekről,
könyvekről,
koncertekről...
Szombatonként 15:15-kor
KANIZSA RÁDIÓ TOP 40
Slágerlista
Szombatonként 19:00 órától
SPIGIMIX
Szombatonként 23:00 órától
HETENTE JELENTKEZő MűSORAINK
VEGYES
JÁRMű
SZOLGÁLTATÁS
ÁLLÁS
BÉRLET
14 Kanizsa – Apró 2007. június 7. INGATLAN
Belvárosban 700 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Nk-án a Bősze Kálmán közben
(Olaj telep) 216 m2-es építési telek
12.000 Ft/m2 irányáron eladó. Érd.:
70/3655-134 (6032K)
41 m2-es (szoba, konyha, fürdőszoba)
komfortos, önkormányzati tulajdonú
lakásomat kisebbre cserélném. Tel.:
20/455-1236 (6009K)
Deák tér 10-ben tetőtéri, azonnal
beköltözhető, új, 46 m2-es + galériás
lakás 9,99 millió Ft-ért – akár önrész
nélkül is – eladó. Érd.: 30/901-9013
(6029K)
Pogányszentpéteren 125 m2-es (38
éves) kertes ház (műhely, istálló, pajta,
ólak) 4212 m2 gyümölcsössel, olcsón
eladó. Víz, villany, gáz van
(szoc.pol. szóba jöhet) Érd.: este a
93/315-668 számon. (6035K)
Keleti városrészben 63 m2-es, két
és fél szobás, negyedik emeleti, központi
fűtéses lakás eladó. Tel.: 30/301-
8185 (6043K)
Tárház utcában családi ház eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 20/2130-499
(6046K)
Nk-tól 20 km-re Somogybükkösdön,
90 m2-es családi ház melléképülettel,
gazdálkodásra alkalmas
kerttel eladó. Irányár: 4,5 millió Ft.
Érd.: 70/500-5407 (6050K)
Nk-án trafik 150.000 Ft-ért
sürgősen eladó. Érd.: 93-312-623
(6055K)
Szepetneken 3,5 szobás családi
ház, valamint az üzletsoron üzlet
eladó. Érd.: 93/310-374, 20/558-5135
(6056K)
Látóhegyen sürgősen eladó megosztható,
panorámás, 2500 m2-es telek
1,2 millió Ft irányáron, valamint téglaépület
gyümölcsössel 2,2 millió Ft
irányáron. Víz, villany van. Érd.:
30/438-7716 (6059K)
Kétszobás, III. emeleti, erkélyes, jó
állapotú lakás (egyedi fűtéses) a Rózsa
utca 1-ben eladó. Irányár: 7 millió Ft.
Ugyanitt aknás garázs eladó. Érd.:
93/321-795, 30/339-6373 (6060K)
Nk-án nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető tetőtérrel,
kerttel, garázzsal, pincével eladó.
Kisebb lakást beszámítok. Érd.:
20/9616-404 (6061K)
Bérlemény területen, a Csengery út
33. alatt garázs eladó vagy bérbeadó.
Érd.: 30/574-8600 (6062K)
Csengery úton 58 m2-es, kétszobás
(plusz konyha, fürdő, spájz, előszoba),
egyedi fűtéses udvari lakás
kiadó. Több személy fogadására
(hat férőhely) alkalmas. Érd.:
30/227-3294 (6063K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjárművét
készpénzért átveszem! Lakókocsik is
érdekelnek. Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó kőműves, ács,
tetőfedési és szigetelési munkákat,
régi házak felújítását, lépcsőházak
burkolását, festését vállalja. Érdeklődni:
70/503-9407, 30/639-8825
(5999K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, hifi, videó, stb.) megjavítom.
Érd.: 20/510-2723 (6064K)
Hétvégére takarítást, gyermekfelügyeletet
vállalok. Érd.: 30/347-3415
(6065K)
Takarítást, mosást, vasalást vállalok!
A nap bármely szakában ráérek.
Tel.: 30/315-1209 (6067K)
Zalakarosi Aranyszarvas Vendéglőbe
felszolgálót és szakácsot
felveszünk. Érd.: 30/226-3526
(6053K)
A nk-i Keleti Étterembe gyakorlott
felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót
éves állásra felveszünk. Érd.: 20/482-
4545 (6031K)
Kanizsa Plázában lévő ruhaüzletbe
szakképzett eladót felveszek. Jelentkezni
a 20/9311-283-as telefonszámon
lehet. (6034K)
1986-os évjáratú Zastawa GTL55-
ös személygépkocsi, 2008-ig érvényes
műszakival eladó. Érd.: 20/324-7644
(6066K)
170 literes prés újszerű állapotban eladó.
Érd.: 30/448-6072 (6058K)
Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
pultos szakirányú 65.500 Ft
műszaki cikk eladó szakirányú 65.500 Ft
papír-irodaszer eladó szakirányú 65.000 Ft
erősáramú villamosipari technikus szakirányú 95.000 – 120.000 Ft
mechanikai műszerész szakirányú 95.000 – 120.000 Ft
nehézföldmunka gépkezelő szakirányú 65.500 Ft
tehergépkocsi-vezető szakirányú 65.500 Ft
festő-mázoló szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
operátor 8. általános 75.000 – 80.000 Ft
pékáru kisütő 8. általános megegyezés szerint
kárpitos 8. általános 65.500 Ft
pénzügyi előadó szakirányú KTV. szerint
dekoratőr (számítógépes grafikai ism.) szakirányú megegyezés szerint
telekommunikációs operátor érettségi 70.000 – 90.000 Ft
hitelügyintéző érettségi megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő megváltozott: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Június 12. 21 óra
UNALMAS őSZI ESTE – az
unalom fergeteges vígjátéka A
Beregszászi Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház előadása.
Belépődíj: 1900 Ft,
nyugdíjasoknak, diákoknak,
színházbérleteseknek: 1700 Ft
NYÁRI SZERENÁD
Mediterrán hangulat a
Medgyaszay Ház déli oldalánál
Június 14. 19 óra
BELLÁK TIBOR - harmonika
Június 15. 19 óra
FARKAS MIKLÓS - harmonika
Június 18. 19 óra
KUMMER LÁSZLÓ
harmonika
Információ, jegyárusítás:
Halis István Városi Könyvtárban
a HSMK információs
szolgálatánál, Tel.: 92/311–468
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468 􀂊 e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Szabadtéri színházi előadások a Péterfy Iskola
udvarán (Nagykanizsa, Petőfi u. 5.)
Az olaszországi Rimini szép és
kellemes hely, amit Hetési Violetta
sem tagadna, igaz, ő már nem
a tenger partjára, sokkal inkább
az ott szerzett világbajnoki győzelmére
gondolna. A Batthyánygimnázium
növendéke ugyanis a
moderntáncosok szabad stílusú
egyéni felnőtt kategóriájában lett
az első, ezzel egyben magának is
nagy meglepetést okozva.
– Nagy várakozással, és a megszokott
izgalommal vágtam neki a
versenynek, bár számomra már az
is váratlan volt, hogy egy tavalyi
gyakorlatommal is indulhattam –
elevenítette fel a fellépés előtti állapotokat
a SZAN-DIA Fitness Center
sportolója. – A kilencfős mezőny
az első kör után hatra olvadt, s azt
követően ismét elő kellett adni a
számomat, vagyis kétszeri bemutatás
után értékeltek a pontozók. A
végeredmény kihirdetése természetesen
hatalmas örömet okozott s
nem csupán nekem, de a telefonon
azonnal értesített családomnak is.
– Ha már a pontozókról szó
esett, ilyen esetekben rögtön ott
van az agyunkban, biztosan számit,
ki hányadiknak adhatja elő
tánc-produkcióját.
– Én ezen nem sokat rágódhattam,
hiszen mind az első, mind a
második fordulóban elsőként kellett,
hogy a színpadra lépjek.
– Mi az, amit külön értékelnek
a döntéshozók egy ilyen versenyen?
– Az előadás módját, a bemutatott
akrobatikus elemeket, a különböző
forgásokat, s mindezt kilencven
másodpercbe kellett belesűrítenünk.
– A diákolimpiai eredményeket
böngészve nem kell sokat kutakodni,
hogy a kötélugróknál is
felfedezzük a nevedet, vagyis azt
is csinálod gőzerővel?
– Annál is inkább, mert július
végén Hollandiában rendezik a
kötélugrók Európa-bajnokságát, s
a formációban már arra is javában
készülünk. Szeretnénk ott is
szép sikert elérni, de míg a táncosoknál
a spanyolok és az olaszok
voltak a nagy ellenfelek, a hollandoknál
leginkább a belgákra és
németekre kell majd nagyon figyelnünk.
P.L.
Június 9-10-én kerül megrendezésre
a Csónakázó-tónál a
XXXIII. MOL Horgász Kupa -
nemzetközi egyéni és csapat (öttusa)
horgászverseny. A hivatalos
megnyitóra szombaton 11.30-kor
kerül sor Marton István polgármester
köszöntőjével, majd veszi
kezdetét a verseny 38 induló egységgel,
melyek között horvát, román,
szerb, szlovák, szlovén is
lesz a házigazda magyarok mellett.
Különböző ügyességi számok
vezetik be az olajosok tömegsport-
hétvégéjét, majd 18 órától
veszi kezdetét az éjszakai halfogó
csapatverseny másnap reggel
nyolcig. Az ünnepélyes eredményhirdetést
vasárnap 10 órától
tartják a szervezők, s a győztesek
díjai mellett számtalan különdíj is
gazdára vár a Csó-tó környékén.
P.L.
Tetszik, nem tetszik, Kanizsán
ki vannak éhezve az emberek a
futballra! Különben mivel magyarázható,
hogy egy megyei másodosztályú
labdarúgó-mérkőzésen
bőven négyszámjegyű nézősereget
számolhattunk össze. Az ominózus
mérkőzés a maga szintjén persze
nem volt tucat-meccs, hiszen a
Déli-csoport listavezetője, a 64
pontos Kiskanizsai Sáskák játszott
az azonos pontszámmal második
helyen álló Semjénháza SE-vel az
Olajbányász-stadionban. A tét természetesen
az első hely volt (no
meg a vendégek számára a zuhanyhíradó
szerint kiemelt jutalmazás…),
s ennek megfelelően élvezetes
90 percet hozott az összecsapás.
A gólokon végül testvériesen
osztoztak meg a csapatok, vagyis
a 2-2 lett a végeredmény,
mellyel a kanizsai együttes maradt
a táblázat élén. (Gólszerzők: Lukács
István (2), illetve Kanizsai Zsolt,
Hegedűs Miklós). A vezetést a hazaiak,
vagy inkább fogalmazzunk
úgy, a Bányász-pályán albérletben
lévő Kiskanizsa szerezte meg, aztán
fordított a Semjénháza, majd a
Sáskák gárdája egyenlített úgy,
hogy még büntetőt is hibázott a
második játékrész közepén. A vendégeknél
ezúttal is pályára lépett
az egykori magyar válogatott Miriuta
„Laci”, aki amellett, hogy jól
osztogatott a pálya tengelyében, a
végén még egy szabadrúgást is a
kapufára vágott.
P.L.
Bár néhány forduló még hátravan
a megyei I. osztályú labdarúgó-
bajnokság küzdelmeiből, immár
biztossá vált, hogy az NTE
1866 MÁV együttese nyerte a
pontvadászatot – meggyőző fölénnyel.
Ha játékban még nem is
az Atlético Madridod idézik (a
gárda mezének színösszeállítása
szinte teljesen megegyezik a madridi
munkáscsapat korábbi viseletével),
tavasszal már semmit sem
bíztak a véletlenre az NTE labdarúgói.
Ezúttal a közvetlen rivális
Teskánd volt soron, mely csapatot
3-0-ra győzték le idegenben, s ezzel
a kanizsaiak 67-re növelték
pontjaik számát, míg a forduló
előtt harmadik helyen tanyázó ellenfél
maradt 54 pontos. Mivel a
második Zalalövő együttese is kikapott
a Tótszentmártontól, az üldözők
matematikai esélye is elszállt
a kanizsai csapat befogására.
Teskándon a gólok sorát nyitó
Cs. Horváth Gábor a meccs után
így nyilatkozott: – Tavasszal nagyon
jó sorozatot nyitottunk, s ha
játékban nem is mindig voltunk a
legjobbak, végül csak összejött a
diadal. Ehhez Korpics Krisztián,
az NTE középpályása csak annyit
fűzött: – Örülünk, hogy végül
összejött a bajnoki aranyérem,
mivel az elvégzett sok munka
meghozta gyümölcsét.
Azért a bajnokavató még hazai
pályán hátravan, s ezúttal már
tényleg a felszabadult játékon lehet
a hangsúly.
P.L.
2007. június 7. Kanizsa – Sport 15
Nemzetközi horgászverseny
Hetési
világelső
Igazi foci az Olajbányász-pályán
Bajnokcsapat, bajnokcsapat!
A Kiskanizsa – Semjénháza megyei másodosztályú
rangadó kapcsán került elő a labdarúgószakma
és a szurkolók számának viszonya egy
kérdés kapcsán. Nos, egyes kanizsai (foci)berkekben
tartja magát a nézet, a szakmát külön kell választani
(hermetikusan szinte) a nézőszám alakulásától,
hiszen a lényeg csak az, ami a pályán, illetve
a „körön belül” történik, a többi meg le
van… Helyben vagyunk! Amennyiben a futballban
ténykedők így gondolják (persze, most országos
és a legmagasabb szintig is továbbgondolva a
„történetet”), üzenjük nekik, jó úton járnak. Hiszen
olyan jól végzik munkájukat a futballt jóformán
már doktori szinten értő és elemző szakembereink,
hogy a nézőtereket lassan már le is bonthatják
kis hazánkban, s elérik, hogy tényleg nem
lesz drukker (a szükséges rossz (?)) mérkőzéseikhez.
Igaz, ha vannak nézők, közülük némelyek
kapnak az alkalmon és azon nyomban például bőszen
„románozni” kezdenek, de ne higgyük, hogy
ez megtorlatlan marad, hiszen megtorlásul azonnal
érkezik a verbális támadás – az egykor díszpáholyként
(!) funkcionáló helyről. Természetesen
nem Kazinczy-díjas magaslatokat ostromolván, s
ebből talán nem véletlenül szűri le az ember, futballunk
közege és környezete teljes mértékben
olyan, mint országunk és társadalmunk állapota.
Nos, jelentjük, a megállapítás igaz – s ami a legszomorúbb,
szó szerint…
Polgár László
Tényleg magyaros futballhangulat
Free Show.ARiminiben megrendezett
V. Moderntánc Világbajnokságon
a junior Free Show
formáció kategóriában a SZANDIA
Dance School csapata (Dömötör
Diána, Horváth Barbara,
Horváth Zsanett, Felső Nikolett,
Kamondi Zsófia, Knausz Melitta,
Medvenics Petra, Németh Gabriella,
Polgár Borsika, Szabó Tímea,
Szalai Kata, Takács Réka,
Várszegi Zsófia) a második helyet
szerezte meg.
16 Kanizsa – Hirdetés 2007. június 7.
NOTI DISCOUNT
és nagykereskedés
Konyha- és lakásfelszerelés
(porcelán, kerámia, edény, műanyag áru, ajándék, textil)
Először Nagykanizsán!
8800 Nagykanizsa, Csengery út 111. (a volt Sörgyár épületében)
Nyitva tartás: H-P: 9-17 óra, Szo: 9-12 óra
Meglepetés: nyitási akció, ajándék
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet városi főkertész
munkakör betöltésére
A kinevezés a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) alapján közszolgálati
jogviszonyban heti 30 órában,
határozatlan időre, hat hónap próbaidő
kikötésével történik.
A munkakör a pályázat elbírálását
követő hónap 1. munkanapjától
betölthető.
Pályázati feltételek:
* magyar állampolgárság,
* büntetlen előélet,
* egyetemi vagy főiskolai szintű
agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség
(ezen belül: erdőmérnök,
kertészmérnök, környezetgazdálkodási
agrármérnök, környezetvédelmi
mérnök vagy táj- és kertépítész, környezetmérnök,
növénytermesztési
mérnök, tájgazdálkodási mérnök),
* legalább két éves szakmai
gyakorlat,
* „B” kategóriás gépjárművezetői
engedély
Előnyt jelent
* idegen nyelv tudása,
* közigazgatási gyakorlat
Apályázatnak tartalmaznia kell:
* a pályázó szakmai életrajzát,
* a pályázónak a munkakör ellátásával
kapcsolatos elképzeléseit,
* három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt,
* a pályázatban előírt iskolai
végzettséget és az egyéb feltételeknek
való megfelelést tanúsító okiratok
másolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások
megállapítására a köztisztviselők
jogállásáról szóló többször módosított
1992. évi XXXIII. törvény és
a hivatali Közszolgálati Szabályzat
alapján kerül sor.
A pályázatokat dr. Gyergyák
Krisztina aljegyzőnek címezve
(Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell
benyújtani.
A pályázatok beérkezésének
határideje: a Belügyi Közlönyben
való közzétételtől számított 31. nap
13.00 óra.
A pályázat elbírálására a beérkezési
határidőt követő 30 napon belül
kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítás kérhető a
93/500-708 vagy 500-710 telefonszámon.
Városi
főkertész
NYÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK 10%* kedvezménnyel a
KATEDRA® nyelviskolában!
Államilag minősített képzések
június 25 – július 20-ig, és július 23 – augusztus 17-ig
MINDEN TUDÁSSZINTEN,
ANGOL, NÉMET és OLASZ nyelvből, vizsgáztató tanárok vezetésével!
JELENTőS KEDVEZMÉNYEK: 􀂊 INGYENES PRÓBAVIZSGA – minden tanulónk
számára!, 􀂊 INGYENES VIZSGA – a legjobb eredményt elérőknek!, 􀂊 GARANTÁLT NYELVVIZSGA –
szerződéssel! 􀂊 KEDVEZő ÓRADÍJ – részletfizetési lehetőség!
BEIRATKOZÁS: személyesen, a jelentkezés sorrendjében
8 HÓNAP TANANYAGÁT MOST 4 HÉT ALATT SAJÁTÍTHATJA EL!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a., Tel.: 93/326-413, 30/400-5253,
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
OM reg.sz.: 20-0129-04
Akkred. sz.: 0584 *
10% kedvezmény csak június 8-ig történő beiratkozás esetén!
Nyitás: június 8-án
XIX. évfolyam 24. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. június 14. Kanizsa Luxusautó és luxusvilla a vízdíjakból
Amikor a képviselőtestület legutóbbi
ülésén a láthatóan szétszaladt
gondolataival viaskodó Kovács Antal
elnök-vezérigazgató a jogszerűtlen
vízdíjszámlázás mellett kardoskodott,
érezhettük ez már a vég kezdete.
A harmincegyedik éve hűbéradományként
kezelt Vízműnél kibújt
a szög a zsákból. A kihulló
csontvázakat szorgosan visszagyömöszölni
igyekvő Böröcz Zoltán és
Dr. Fodor Csaba szocialista képviselők
sem voltak képesek segítségére
lenni egykori párttársuknak. Pedig
mindent megtettek, még a szocialisták
lelkiismeretének számító Dr.
Károlyi Attilával is szembekerültek.
Zsugorodó befolyásukat, illetve
Böröcz cégének a Vízművel kötött
évi, mintegy húszmillió forintra rúgó
takarítási szerződését is védték.
Az elnök-vezérigazgató azonban a
MSZMP városi végrehajtóbizottság
tagjaként szerzett gyakorlatával
csak ment előre. A mások számonkéréséhez
szokott vezető nehezen
tűrte, hogy fordult a világ, most rajta
kérnek számon. A demagógiával
próbálkozó Kovács, elsőként a napi
harminc liter vizet fogyasztó mélyszegénységben
élőkről beszélt –
ennyit meginni sok, fürdéshez kevés
–, majd egyszerűen letolvajozott ötvenezer
embert, amikor kijelentette,
a társasházi mellékvízórák felszerelésére
azért volt szükség, mert a lakók
meglopták egymást, a mérő
nélküli tűzcsapokról pedig a vállalkozók
engedték köbméterszám a vizet.
Mikor végképp sarokba szorult,
előállt a farbával. A vízdíj hetvenkét
százaléka olyan költségeket tartalmaz,
melyek akkor is jelentkeznek,
ha egyetlen csepp vízfogyasztás
sem történik a városban.
Vessünk akkor egy pillantást
ezekre az állandóan jelentkező és
semmiképp nem csökkenthető
költségekre.
Az apróságok között talán
említésre érdemes a Vízmű vezetésének
legutóbbi gesztusa, amikor
az alig néhány órás részvénytársasági
közgyűlésen a harapnivaló
mellé a legnevesebb borászatok
nedűit kínálták a pincérek, az
egyébként munkaidőben lévő tulajdonosi
képviselőknek...
Miután múlt év nyarán Kovács
Antal összetörte a Vízműtől személyi
használatra kapott, chipkártyával
nyíló Reanult Lagunáját,
egy nyolcmilliós Volkswagen
Passattal vígasztalta magát. A
2000 cm3-s, turbodiesel luxusautóba
természetesen – a költségtakarékosság
jegyében – szuper automata
DSG váltót rakatott. S
hogy igazgatótársai se nélkülözzenek,
Zajzon Imre műszaki igazgató
1,8-as Opel Vectrát, míg
Korczné Kocsis Piroska gazdasági
igazgató 1,6-os Opel Astrát kapott.
Mondani sem kell, a vízdíjat
fizetők pénzéből. (Kovács szerint
mostanság nem jó vízművesnek
lenni. Talán ezért nem találni az
autókon még egy tenyérnyi matricát
sem, ami a valós tulajdonost, a
Vízművet reklámozná.)
Az érthetőség kedvéért: a személyi
használatra kapott autók
teljes költségét – benzin, szerviz,
adók, biztosítási díjak, stb. – a
cég állja, plusz fizeti utánuk a
cégautó-adót is. A személyenként
kapott havi négyezer kilométeres
keret pedig lehetővé teszi, hogy a
használatba kapó a cég ügyein kívül,
ezzel az autóval oldja meg
családja ügyes-bajos dolgait.
Esetleg kilátogasson az elnök-vezérigazgató
zajki halastavaihoz,
netán hosszas kirándulásokra,
nyaralásra induljon vele, hogy a
vízszolgáltatásokba belefáradván
kipihenhesse magát.
A legutóbbi pénzügyi bizottság
ülésén megtudható volt, a város
legnagyobb adósa a maga hatvankét
millió forintjával a Dél-zalai
Víz- és Csatornamű Zrt.
(folytatás a 3. oldalon)
2 Kanizsa – Közélet 2007. június 14. – A Rozgonyi Polgári Egylet
tagjai meghívást kaptak az Ernst
Múzeumban június 1-jén megnyílt
rangos kiállításra – tájékoztatta
lapunkat Miha Tamásné, az egylet
elnöke. – Schrammel Imre Kossuth-
díjas, nemzetközileg is elismert
keramikus, volt kanizsai piarista
diák, az Iparművészeti Egyetem
volt rektorának, a Professzorok
Batthyány Köre tagjának Múlandóság
című kiállítását Fekete
György professzor emeritus nyitotta
meg – folytatta a tájékoztatást az
elnökasszony. – A szépszámú érdeklődő
megcsodálhatta a művész
különleges technikával készült alkotásait.
A kiállítás címét jól
aposztrofálta a történelem egy-egy
tragikus eseménye, így a Pompeji
szoborcsoport, a megrázó Trianon
című alkotás és 56-ban a feldúlt
Üllői út kövein fekvő halottakat
ábrázoló figurák. A Rozgonyi Polgári
Kör és Egylet meghívására
már többször járt Nagykanizsán
Schrammel Imre. A HSMK-ban
2002-ben a Tavaszi Fesztivál nyitányaként
tekinthettük meg kiállítását,
2003-ban pályájáról, életútjáról
vallott egy polgári körös öszszejövetelen,
és 2004-ben a Civil
Szabadegyetem egyik művész vendége
volt. Nagykanizsa és a Piarista
Iskola büszke lehet, hogy egy
híres keramikus gyermekkorában
szűkebb pátriánk lakója és a szerzetes
iskola diákja volt – mondta
végezetül Miha Tamásné.
B.E.
Úgy az önkormányzat, mint a
szervező egyaránt pozitívan értékeli
az idei Város Napját – hangzott
el Marton István polgármester
múlt heti sajtótájékoztatóján.
Zeke Tamás, a város napi programokat
szervező Event & More
Produkciós Iroda képviselője elmondta,
úgy vélik, a résztvevők
létszáma is azt igazolja, sikeres
rendezvényt tudhatnak maguk
mögött, hiszen egész nap sikerült
megtölteniük a teret emberekkel.
A korábbi évek programjai közül
azokat, amelyek már bizonyítottak,
megtartották a repertoárban,
az öt, országosan is ismert zenekari
produkció pedig egyfajta
plusz töltetet adott a város napi
kavalkádnak. Hiánypótló programot
is kínáltak a szervezők, a
mozi nélkül maradt filmrajongók
nagy örömmel fogadták a
Medgyaszay Házban lebonyolított
filmvetítést. Zeke Tamás
hangsúlyozta, összességében úgy
értékelik, hogy jó hangulatú, barátságos
Város Napja volt az idei.
A szakember azt is kiemelte, jó
együttműködést alakítottak ki
úgy az önkormányzattal, mint a
támogató vállalkozókkal és a fellépőkkel.
Marton István polgármester
ugyancsak azt hangsúlyozta,
az önkormányzat elégedett
volt a programok minőségével
és mennyiségével. Szólt a Város
Napja anyagi vonzatáról is, s
elmondta, a város, az elmúlt
évekhez hasonlóan négymillió forinttal
támogatta a rendezvényt,
ami azonban csak a technikai jellegű
költségeket fedezi, a többit,
azaz a fellépők díjait a szervezőknek
kellett előteremteni szponzorok
segítségével. Ez utóbbi mintegy
5,5 millió forintot tett ki.
H.A.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 20/5195-325. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László Károly.
Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Rozgonyi Polgári Kör:
Schrammel
kiállításán jártak
E&M:
Siker volt
a Város Napja
Fidesz:
Böröcz az IKI-nél
is takarít
másik intézményénél is. Nevezetesen
az Ingatlankezelési Intézménynél,
ahol szintén közpénzből takarítgat
a helyi szocialisták elnökének
cége. A Vízműnél kapott, közel
húsz milliót, az IKI-től felvett, évi
tíz millióra is rúgó szerződéssel fejelte
meg tulajdonostársaival a kanizsai
szocialisták vezére – adta át
a szót Fertig István Bizzer András,
önkormányzati képviselőnek, aki
így folytatta: – Ezek után joggal
kérdezik egyre többen tőlünk, hogy
miért pont Böröcz Zoltán cége
nyerte meg az IKI-nél a takarítási
munkát? Felhasználta-e politikai
kapcsolatait, befolyását a megbízás
elnyeréséhez? Csak nem azért
tiltakoztak az átlátható viszonyokat
megteremteni igyekvő átvilágítás
ellen, mert el szerették volna érni
azt, hogy titokban maradjon ez a
most napvilágra került, újabb szerződés.
Tisztelettel megkérjük tehát
Böröcz urat, hogy korrekt módon
válaszoljon a kanizsai emberekben
jogosan felmerülő kérdésekre. Közös
érdekünk, hogy tisztázni tudja
magát, és ne kelljen vizsgálatot
kezdeményeznie a közgyűlésnek. A
Fidesz kérve-kéri a szocialisták elnökét,
fogadja el segítő kezünket,
járjunk az ügy végére együtt, és közös
erővel hárítsuk el a visszaéléseknek
még csak a gyanúját is a
szocialisták elnökéről.
Bizzer András leszögezte, szükség
van arra, hogy alaposan áttekintsék
az önkormányzat és intézményeinek
gazdálkodását. Egyúttal
felszólította az ellenzéket, hogy a
továbbiakban ne akadályozzák, hanem
segítsék az átvilágítást, hiszen
nekik áll leginkább érdekükben,
hogy mindenki tisztán lásson az
ilyen és ehhez hasonló, korrupció
gyanújára is okot adó ügyekben.
􀁓
– Eddig nem értettük, hogy miért
váltott ki felháborodást a szocialisták
és a szociáldemokraták részéréről
a közgyűlés azon döntése,
mely szerint átvilágítják a hivatalt
és intézményeit. Nem értettük, hogy
miért nem partner az ellenzék abban,
hogy megszűntessük a pazarló
gazdálkodást városunk minden területén
– kezdte a Fidesz minapi
sajtótájékoztatóján Fertig István a
helyi szervezet alelnöke, és így
folytatta: – Mára minden világossá
vált. Kiderült, mit is szerettek volna
eltitkolni a kanizsai baloldal képviselői.
Böröcz Zoltán, a nagykanizsai
MSZP szervezet elnöke,
ugyanis nemcsak a Vízműnél kapott
rendkívül baráti megbízást (a
fogyasztók által befizetett vízdíjakból),
hanem az önkormányzat egy
Múzeumok Éjszakája 2007. június 23.
Ez az éjszaka más, mint a többi…
Pálmafák, tengerparti hangulat, Tengerek ékszerei a MÚZEUMBAN
(Thúry György Múzeum, Nagykanizsa Fő út 5.)
18.00 Kézműves foglalkozások a múzeum
udvarán (ajándéktárgy készítés,
kagyló, csiga festés, kalózmaszk készítés,
homokvár építés). Akvarisztikai tanácsadás
19.00 Kincskereső (Játékos kalandtúra
a kiállításban.)
19.30-20.15 Fergeteges mazsorett bemutató
(Letenye Város Mazsorett Csoportjának
fellépése)
20.15-22.00 Kézműves foglalkozások,
folytatódik a Kincskereső Kalandtúra,
igény szerint jelmezes vezetés a kiállításban,
tengerparti hangulat, homok,
büfé és a többi. Kémleljük az eget! A
Nagykanizsai Amatőr Csillagász Egyesület
bemutatója 21.00-tól).
22.00 Tengerek ékszerei (Válogatás a
Móra Ferenc Múzeum természettudományi
gyűjteményéből.) című időszaki kiállítás
megnyitója. A világjelenkori csigaházaiból
és kagylóhéjaiból 284 faj közel
400 példánya kerül bemutatásra többek
között Zanzibár, Dél-Afrika, India-óceán,
Japán, Florida, Kuba területéről. A falakon
Dombóvári Tibor búvárfotós fényképsorozata
tárja a látogatók elé a trópusi
tengerek szín- és formagazdag élővilágát.
22.30 Orff ütőegyüttes bemutatója
A belépés ingyenes!
Meghívó
Korra, nemre való tekintet nélkül, nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
2007. június 18-án hétfőn este 19 órakor a Halis István Városi Könyvtár III. emeleti
előadó termében Bartha Levente székelyföldi előadóművész
Megmaradásunkért című műsoros estjére
Témakörök: Két világháború közötti magyar irodalmi válogatás versben és
prózában, Visszatekintés a Kárpát-medence történelmébe, Hogyan tovább...?
A részvétel díjtalan
Felajánlásaikat szívesen fogadjuk, melyet a Szentléleki (székely) elmúlt évi árvíz
során károsodott iskola felszerelésének pótlására fordítunk
A Nagykanizsai Polgári
Egyesület tisztelettel meghív
minden érdeklődőt
a Nagy Imre és mártírtársai
kivégzésének évfordulója alkalmából
tartott
megemlékezésre.
Az ‘56-os emlékkertben 2007.
június 15-én 17.30 órakor
kezdődő ünnepségen beszédet
mond Cseresnyés Péter,
országgyűlési képviselő.
Nemzetközi lovastusa és díjugrató
verseny helyszíne lesz a
Csónakázó-tó környéke június
tizenötödike és tizenhetedike,
illetve huszonkettedike és huszonnegyedike
között. Az ingyenesen
látogatható, akár családi
programnak is kiváló lovas
megmérettetés ezúttal számos
kísérőprogramot kínál az érdeklődőknek.
A szervezők által tartott sajtótájékoztatón
Végh Csaba, a Kanizsa Lovas
Klub elnöke azt mondta, nagy
öröm számukra, hogy egy év kihagyással
ismét lovastusát rendezhetnek
a tó közelében kialakított military-
pályán, folytatva ezzel a közel
tíz éves hagyományt. Sajnos azonban,
ezt az egy évet is megsínylette a
pálya, meglehetősen rossz minőségű
volt egészen az elmúlt hetekig, amit
az előkészületeket szemléző Nemzetközi
Lovas Szövetség (FEI) delegáltja
szóvá is tett.
Végh Csaba azt is jelezte, nem
számítottak akkora külföldi érdeklődésre,
mint amit tapasztaltak, még
az utolsó napokban is szerettek volna
többen nevezni, azonban további
boxokat már nem tudtak biztosítani
az országos lovastusában indulni
szándékozók lovai számára.
Dobri Lajos, a klub alelnöke
számokba is öntötte a jelentős érdeklődést,
egy napon kétszázhúsz
start lesz, huszonöt külföldi versenyző
indul, osztrákok, németek,
románok, kilencvenöt magyar
versenyző, s ötvenegy klub
indul a lovastusa-versenyeken.
Az elnökhelyettes megjegyezte
azt is, szeretnék elérni, hogy a military-
pálya a klub kezelésébe kerüljön,
hogy megfelelő módon kezelve
és óvva folyamatosan tudják tartani
annak színvonalát és minőségét. Jelenleg
ugyanis van egy olyan része
a pályának, amit senki sem kezel,
másutt pedig személyautók kerekei
vágják össze a talajfelszínt – így pedig
minden egyes versenyalkalommal
óriási erőkifejtés és nagyon sok
munka kell ahhoz, hogy lovagolható
állapotba hozzák a területet.
Cseresnyés Péter alpolgármester
jelezte, szeretnék, ha a verseny
nagy tömegeket vonzana a
városba. Ezért is támogatták
örömmel a két hétvégét kitöltő
lovas versenyek megrendezését,
no meg azért is, hogy a versenyekre
ide látogató turisták emlékei
között pozitív élményként
maradjon meg Nagykanizsa,
hogy később is visszatérjenek.
Dobri Noémi azokról a kísérő
programokról számolt be, melyek
révén a kisgyermekes családok
számára is élmény lehet kilátogatni
a tóhoz a lovas versenyek ideje
alatt. Lesznek kulturális produkciók,
mazsorettek, játszóház, pónilovaglás,
ugrálóvár, kirakodó vásár, s
aki akar, még az íjászattal is megismerkedhet.
Dobri Noémi kiemelte,
hogy valamennyi fellépő ingyen
vállalta a szereplést, akik ezzel is
támogatták Nagykanizsát. Újdonság,
hogy a díjugratóra, amely
egyébként egybeesik a Thury
György Históriás Napokkal, óránként
kisvasút viszi ki a Thury térről
az érdeklődőket a Csónakázó-tóra.
Horváth Attila
Komoly múltra visszatekintő
ügy miatt került sor a minap
egy egyeztetésre a polgármesteri
hivatalban, azonban úgy tűnik,
távolabb vagyunk a megoldástól,
mint valaha.
Tavaly tavasszal már erőteljes lakossági
tiltakozás bontakozott ki
Kiskanizsán, a Bajcsai utcában,
ugyanis a lakók szerint az M7-es
sztráda Nagykanizsa-Becsehely közötti
szakaszához a Murakeresztúr-
Fityeház-Bajcsa-Kiskanizsa útvonalon
keresztül hordták a teherautók
a kavicsot a murakeresztúri bányából.
A képviselő korábban azt
mondta, tavaly háromszor kellett
interpellálnia az ügyben, mire valamit
sikerült elérnie, idén azonban
úgy tűnik, kezdődik minden elölről.
A minapi egyeztetésen a városrész
képviselői, Polai József és
Tóth Nándor önkormányzati képviselők
munkahelyi elfoglaltsága
miatt Vukics József igyekezett
képviselni a Bajcsai utca és Bajcsa
érintett lakóit. Vukics József
jelezte, az utcában a házak fala és
az úttest aszfaltburkolata is megrepedt,
ezért véleménye szerint az
itt élők jogosan követelik a megnövekedett
teherforgalom miatt
keletkezett káraik megtérítését.
A Betonút Zrt. képviselője reagálásában
elmondta, nem tagadja, hogy
néhány alkalommal valóban hordták
ezen az útvonalon az időközben már
befejezett munkálatokhoz a kavicsot,
azonban a teherautók többsége a már
megépült sztrádaszakaszon szállított,
ráadásul a letenyei bányából. Jelezte,
ezt egy korábbi, rendszám-ellenőrzéssel
egybekötött felmérés is alátámasztja,
melynek során bebizonyosodott,
hogy a teherautók elenyésző
százaléka szállított a cég nevében, az
összes többi, azaz a nagy többség
más, a város területén és a környéken
zajló építkezésekhez hordta a
kavicsot. Mint mondta, ezért sem érti,
miért éppen a Betonút Zrt.-től várják
a lakók valamennyi káruk megtérítését?
Ennek ellenére nem zárkózott
el a megalapozott, igazságügyi
szakértő által jóváhagyott és felmért
károk megtérítésétől. Fizetni azonban
csakis így tudnak, bemondásra
nem.
Vukics József arra figyelmeztetett,
hogy a szegény kiskanizsai embereknek
nincs pénzük a vélhetően
borsos díjért dolgozó szakértőkre.
Végül pert helyezett kilátásba a
nagyvállalattal szemben, amelynek
képviselője jelezte, állnak elébe.
H.A.
2007. június 14. Kanizsa – A mi ügyeink 3
(folytatás az 1. oldalról)
Ezt lehet magyarázni, de jelzésértékű,
hogy az utána következő cég
ennek csak ötödével sáros. Hogy a
Vízmű gazdálkodási szokásaiba bepillantást
nyerjünk, tekintsünk rá a
kétezer-ötös évre. A szabályok szerint
a szolgáltatásokhoz szükséges
gépek beszerzésére úgynevezett
amortizációs keret szolgál, erről valahogy
megfeledkeztek. Annyira, hogy
az éppen esedékes szippantós autó és
egyéb eszközök megvásárlására hitelt
kellett felvennie a cégnek. Cirka
százötven millió forintot. A Kovács
Antal szerint nagy szakmai felkészültséggel
vezetett Vízmű ilyetén
malőrje még érdekesebb megvilágításba
kerül, ha tovább kutakodunk a
kétezer-hatos évben. Megtettük. Galamboknak
véve az irányt, a
horgásztónál a Vízmű üdülője után
érdeklődünk. Először nemigen kapunk
segítséget. Az egyik helybélinek
aztán valami fölrémlett. Ja, az a
csodaszép, újra épített házat keresik,
ahol nagy partikat szoktak tartani…?
– kérdez, s már útba is igazít. A sorompóval
lezárt úton fölbaktatva
meg is találjuk a domboldalba simuló,
tetőtér beépítéses, minden igényt
kielégítő pazar (hétvégi) házat. Az ittenieknek
igazat kell adnunk. Atulajdoni
lapon csak gazdasági épületként
jegyzett, egykor puritán faházacska
helyén álló gerendaházban magunk
is ellaknánk. Pláne, hogy megtudjuk
a felújítás során a külcsín mellett a
belbecsre is odafigyeltek. Olyannyira,
hogy a legapróbb berendezési
tárgy helyére kerülését is lakberendező,
belső építész szakember irányította.
Mindez mennyibe került a vízdíjfizetőknek?
Sajnos csak találgatásokba
bocsátkozhatunk, a cég lapunkhoz
eljutatott mérlegeiben
ugyanis nem szerepel külön soron az
üdülő felújítási költsége. Az általunk
megkérdezett szakértők becslése
többtíz millióról szólt, de nem zárták
ki a negyven millió forintot elérő bekerülési
költséget sem. Megbízható
információt arról sem tudtunk
szerezni, hogy a Vízmű kétkezi dolgozói
közül – panellakásukból kiszabadulva
– hányan élvezhették cégük
luxus pihenőházának kényelmét.
Kérdezősködéseink eredményeként
azt azonban megtudtuk, hogy az
egyik ilyen „nagy partit” VIP vendégként
a kanizsai önkormányzat
egyik médiumának vezető munkatársa
tartotta. Cikkünk végére így marad
a régi formula.
No comment.
Dóró János
Lovak és lovasok
minden mennyiségben
Ki fizessen a kiskanizsai károkért?
Személyi hitel kezes, fedezet nélkül
3 hónapos munkaviszonytól,
akár munkáltatói igazolás nélkül!
Bírálati idő 1-2 nap
Szabad felhasználású jelzálog kölcsön
előzetes költségek nélkül! 3 hetes átfutási idő!
Példa: 700.000 Ft 72 hónap 16.557 Ft
1.200.000 Ft 72 hónap 30.114 Ft
30/9949-003
Aszülők által finanszírozott és
jelentős részben épített pavilont
adtak át a múlt pénteken a Vackor
Óvoda Kossuth téri tagóvodájának
udvarán. A beruházás
mintegy kétmillió forintra rúg.
Az avatást megelőző sajtótájékoztatón
Nagy Jenőné tagóvodavezető
elmondta, az óvoda 1980-
ban épült, szép udvarral, medencével.
A későbbiekben éppen ez
utóbbi okozta a legnagyobb problémát,
ugyanis az időjárási viszonyok
miatt egyre kevesebbet használták,
s az üres medence körül
szaladgáló gyerekekre, bizony, komoly
balesetveszély leselkedett. A
felújítása pedig gazdaságtalan volt,
ezért elkezdtek gondolkodni a más
irányú hasznosításán. Mivel az
óvoda pedagógiai programjában
fontos az egészségre nevelés, felvetődött
az ötlet, hogy építsenek
egy pavilont a betonnal feltöltött
medence fölé, amely védelmet
nyújt a gyerekeknek az eső elől,
akik így akár az egész napot a szabad
levegőn tölthetik, akár játékkal,
akár csoportfoglalkozással. A
fejlesztésre átcsoportosítható pénzük
azonban nem volt, ekkor keresték
meg Bánkutiné Dobri Noémit,
a Szülői Munkaközösség
(SZM) elnökét, aki felajánlotta a
segítségét, s Csamangóné Végh
Beátával, a nagycsoportosok
SZM-vezetőjével közösen hozzáláttak
a szükséges források előteremtéséhez,
a kivitelezés megszervezéséhez.
Munkájuk során rengeteg
segítőre akadtak, a Dél-Zalai
Víz- és Csatornamű Zrt. például a
medencét töltötte fel betonnal,
volt, aki ingyen elkészítette a terveket,
más építőanyagot adott,
vagy éppen kétkezi munkát vállalt
a pavilon építése során.
Bánkutiné Dobri Noémi hangsúlyozta,
nem ez volt a szülők első
példaértékű összefogása, azonban
minden bizonnyal ez volt a
legmagasabb értékű.
Az új pavilon építése során tapasztalható
összefogást Cseresnyés
Péter alpolgármester is méltatta
beszédében, majd a szalag átvágása
után Fliszár Károly esperes-plébános
megszentelte az építményt.
Ezt követően az óvoda apróságai
színes műsorokkal vették birtokba
legújabb szerzeményüket.
H.A.
A múlt heti közgyűléssel egy
időben lakossági fórumra is
várták a kiskanizsai választópolgárokat
a Móricz Zsigmond
Művelődési Házba.
A fórumon Polai József és Tóth
Nándor, a városrész önkormányzati
képviselői köszöntötték, s
biztatták szólásra a megjelent lakókat.
Nos, erre nemigen volt
szükség, először Bagonyai József
emelt szót a Bajcsai úton az autópálya-
építkezésre dübörgő óriási
teherforgalom ellen. Emlékeztetett,
hogy ugyan Polai József már
számos alkalommal tolmácsolta a
lakók panaszát, az azonban eddig
süket fülekre talált. Pontosabban
olyan választ kaptak, amely számukra
enyhén szólva is nem elfogadható,
azaz fogadjanak fel egy
független szakértőt, állapítsa meg
a lakók kárát, amit aztán benyújthatnak
a kivitelező felé. Egy szakértő
munkája azonban két-háromszázezer
forintba kerül, ami tovább
növelné az itt élők kiadásait.
Ráadásul az sem biztos, hogy
eredményes lenne egy ilyen lépés.
Marton István polgármester válaszában
elmondta, hogy az ügyben
egyeztetést hívtak össze, amelyen
a lakók elmondhatják panaszaikat
az illetékes hatóságok és a
kivitelező képviselői számára is.
(3. oldal: Ki fizessen a kiskanizsai
károkért? – a szerk.) Ezt követően
talán mindenki közelebb jut a
probléma megoldásához.
Horváthné Polai Mária az önkormányzat
és a helyi képviselők
munkáját méltatta, s hangsúlyozta,
hogy ez a városvezetés érzékelhetően
nagyobb figyelmet fordít a
városrészre, mint az eddigiek,
Polai József és Tóth Nándor pedig
nagyon határozottan képviselik a
kiskanizsaiak érdekeit. Később
kérdéseket is megfogalmazott. Mikor
épül meg az új orvosi rendelő
és mi lesz a ravatalozóval?
Marton István polgármester
válaszában elmondta, komplex
egészségcentrum épül Kiskanizsán,
s pontosan a két képviselő
kérésére került ki az idei költségvetésből
a ravatalozó felújítása,
hiszen óriási tételt jelent a száztízmillió
forintos egészségcentrum-
beruházás. Így a ravatalozó
átépítése várhatóan csak 2009-
ben valósulhat meg.
Kálcsics László részönkormányzati
képviselő egy régi, de
újra, meg újra visszatérő témával
hozakodott elő, tudniillik, hogy
szüksége van-e Nagykanizsának
Kiskanizsára? Mert ha igen, akkor
ez tükröződjön a városrészbe
jutó fejlesztésekben is. Azt is firtatta,
vajon arányban van-e egymással
a kiskanizsaiak adóbefizetéseinek
a városrészre jutó fejlesztési
pénzek összege?
Válaszában a polgármester elmondta,
Kiskanizsára szüksége
van a városnak, azonban igaz ez
fordítva is. Leszögezte, tavaly és
idén összesen százmilliós fejlesztés
történt a városrészben.
Kiskanizsa adóerő-képességével
kapcsolatban pedig rámutatott, a
város teljes adóbevételének csupán
10,7 százalékát teszi ki a
kiskanizsaiak gépjárműadója, míg
az innen érkező építményadó 2,9
százalék, az iparűzési adó pedig
még ennél is kevesebb, szinte elenyésző,
0,9 százalék. Marton István
rámutatott, ez az ötvenhatod
része annak, amit Kiskanizsától
az itt élők létszámának megfelelően
el lehetne várni.
A város első embere elismerte,
Kiskanizsának más városrészekhez
képest mostohább sors jutott
az elmúlt években, azonban a településrész
még így sem járt rosszul
Nagykanizsa közelségével.
H.A.
4 Kanizsa – Önkormányzat 2007. június 14. Fotó: Horváth Attila
– Akik most a háttérből próbálják
befolyásolni az emberek
véleményét, s ujjal mutogatnak a
változásra, azok tulajdonképpen
a régi rendszert, a régi elveket és
gyakorlatot akarják fenntartani
– mondta lapunknak Cseresnyés
Péter alpolgármester, akit
az úgynevezett Vízmű-ügyről
kérdezett a Kanizsa Hetilap
munkatársa.
– A Dél-Zalai Víz- és Csatornamű
Zrt. az elmúlt harminc évben
olyan vállalattá nőtte ki magát,
amely félig-meddig egy szűk kör
hitbizományává vált. Működni
ugyan működött, de mára megérett
az idő, hogy a Vízműnek (hívjuk
csak röviden így) új vezetése
legyen, hiszen az elnök-vezérigazgatónak
– aki már két éve nyugdíjba
vonult – a megbízatása
hamarosan lejár. Ebben a folyamatban
Nagykanizsa önkormányzata,
mint a legnagyobb tulajdonos,
érvényesíteni akarja az érdekeit.
Nincs ebben semmi furcsa. A
világon sehol nem működik az,
hogy egy részvénytársaságon belül
a legkisebb tulajdonosok, azaz a
kisrészvényesek mondják meg a nagyobb
tulajdonosoknak, hogy ki
legyen a cég vezérigazgtója, vagy
kik alkossák az új vezetőséget.
Az MSZP-SZDSZ-MSZDP alkotta
ellenzék sajtótájékoztatók
során minden elképzelhető módon
támadja az önök elképzeléseit.
Mindenféle tiltakozásra, akár
aláírásgyűjtésre is szólítják fel a
kistelepülések polgármestereit.
– Az elmúlt hetek történései miatt
néhány félrevezetett ember azt
hiszi, Nagykanizsa önkormányzata
rosszat akar a Vízműnek. Erről
szó sincs, épp ellenkezőleg, azt
szeretnénk, ha a Vízmű egy erős,
jól prosperáló vállalat lenne,
amely az illetékességi területéhez
tartozó több, mint száz településen
élő emberek érdekeit megfelelően
szolgálja. A cég vezetését pedig
olyan emberre szeretnénk bízni,
akit a nagykanizsai önkormányzat
elfogad. Ebből lehet ugyan pártpolitikát
csinálni, de nem biztos,
hogy érdemes. Sokan megfeledkeznek
arról, hogy a tavaly őszi
önkormányzati választásokon a
kanizsaiak többsége azt mondta,
változásra van szükség. Azok, akik
az elmúlt négy éves ciklust meghatározták,
nem jól végezték a dolgukat,
de elmondhatnám ezt akár
az elmúlt tizenhat évről is. A választópolgárok
az előző időszak
Meghallgatták a Kiskanizsaiakat
Példa összefogásból
politikai garnitúráját leváltotta, s
egy új gondolkodásmódra, egy újfajta
szemléletre voksolt. Akik
most a háttérből próbálják befolyásolni
az emberek véleményét, s
ujjal mutogatnak a változásra,
azok tulajdonképpen a régi rendszert,
a régi elveket és gyakorlatot
akarják fenntartani. Csak azt nem
veszik észre, hogy pontosan ezt a
régi gyakorlatot nem akarják az
emberek, hiszen ha áttételesen is,
ez ellen szavaztak tavaly októberben.
ők, a magukat baloldalinak
mondók, a mutyizás rendszerét
akarják fenntartani. Aki a változás
ellen van, az tulajdonképpen az
október elsejei választási eredményeket
próbálja negligálni.
– Nem gondolja úgy, hogy az
ellenzék hadjárata nem lett volna
ilyen mértékű, ha az önkormányzat
vezérigazgató-jelöltjét megismerhette
volna a képviselő-testület
ellenzéki oldala?
– Molnár Szabolcsot mindenki
ismerte. Az igazgatótanácsba már
korábban delegálta őt a város önkormányzata,
így tudniuk kellett, ki
ő. Már akkor egy mondvacsinált
ürüggyel – amit egyébként a Vízműből
indított el valaki – támadták,
ami azonban hazugság volt, s
ezért a mostani elnök-vezérigazgatónak
levelet kellett írnia a települések
vezetőinek, amelyben megkövette
Molnárt, és elmondta, mindaz,
amit korábban állítottak a fiatalemberről,
nem igaz. De nem
Molnár Szabolcsról szól a történet.
Arról szól, hogy azok, akik
Nagykanizsát oda juttatták, ahol
most van, azok, akik a Vízműből
nem egy jól prosperáló céget csináltak,
nos, azok az emberek nem
akarják, hogy a legnagyobb tulajdonos
érdekei mentén történjen
meg a változás. Ahogy mondani
szokták, az kiabál, akinek a háza
ég. Ez most tökéletesen illik erre a
helyzetre. Ellenállnak, minden pozíciót
meg akarnak tartani maguknak,
még annak ellenére is, hogy
ez az emberek kárára válik. Az ellenzék
minden lehetőséget kihasznál
annak érdekében, hogy a mostani
városvezetést lejárassa például
azzal, hogy jelöltünk fiatal korát
hozza fel érvként. Ami butaság, hiszen
a világ csúcsmenedzsereinek
átlag életkora harminc és negyven
év között van. Nem az életkor dönti
el, hogy valaki alkalmas-e egy cég
vezetésére, vagy sem. Az a véleményem,
hogy az ellenzéktől most a
megbántottság, a sértettség szól.
– Van-e stratégia arra vonatkozóan,
hogy miképpen lehetne egy
jól működő vállalattá alakítani a
Dél-Zalai Víz- és Csatornamű
Zrt.-t?
– Ez nem tisztán stratégiai kérdés.
Jól kell gazdálkodni. Nincs
szükség olyan költekezésekre, amelyek
közvetlenül nem függnek össze
a Vízmű szolgáltató tevékenységével.
A szakembereknek meg kell állapítani,
hogy mi az oka annak,
hogy a Vízmű évről-évre nullára
kalkulálja üzleti tervét? Mi történik
a bevétellel, miért nincs nyereség,
hogyan akar fejleszteni a cég úgy,
ha éveken át éppen hogy csak nem
veszteséges? Ugyanakkor olyan
szakmai hibákat követ el a cég vezetése,
hogy egy adott intézkedés
hatásait nem méri fel előre. Milyen
vezetői stratégia az, amelynek
eredményeként bevezetik az alapdíjat,
miközben már sejthető, hogy az
a pénz nem fog befolyni, mert lehet,
hogy az Alkotmánybíróság a kanizsai
rendeletről is kimondja, hogy
törvénytelen. Akkor ki áll majd
helyt az elveszett pénzért, amit
egyébként a költségvetésbe már beterveztek?
Az önkormányzat?
– Nem gondolja, hogy alapjában
véve elhibázott a rendelkezésre
állási díjról szóló rendelet?
– Ellentmondásos ennek a megítélése,
ugyanis logikusnak mondható
az a tétel, hogy ott is szükség
van karbantartásra, ahol csak
egész évben egyetlen köbméter vizet
fogyasztanak. Ugyanakkor van
olyan alkotmánybírósági határozat,
amely kimondja, a rendelkezésre állási
díj alkotmánysértő. Ám ismerünk
olyan bírósági ítéletet is,
amely úgy rendelkezik, ez a díjforma
teljesen elfogadott és törvényes,
ha szolgáltatás is van mögötte. Azt
mondom, döntsenek a kérdésben a
jogászok. Az a véleményem, erről
nem is az önkormányzatnak kellett
volna határoznia, hanem annak a
szakember-gárdának, amely azért
harcolt, hogy legyen alapdíj. ők
azonban mindenféle komoly felelősség
nélkül elfogadtattak az önkormányzatokkal
egy olyan döntést,
ami nem volt megfelelő módon előkészítve.
Ennek a kárát valószínűleg
az önkormányzatok isszák majd
meg, ha a Vízmű bevételkiesését
vissza kell pótolni. Hangsúlyoznám
azonban, nem az önkormányzat tervezett
rosszul, a képviselő-testület
ebben a kérdésben csak egy rossz
döntést hozott. Az előkészítés viszont
a szakemberek feladata lett
volna. Azt gondolom, ha az önkormányzat
hibázott ebben az ügyben,
akkor viselnie kell döntése következményeit.
A kérdés csupán az,
hogy az a szakembergárda, amely
nem megfelelően készítette elő ezt
az intézkedést, viseli-e a következményeket?
Ez a csoport levonja-e a
tanulságokat a történtekből?
– Az ellenzék gyakran emlegeti
a cég szindikátusi szerződését a
Vízmű-üggyel kapcsolatban.
– Ez a részvénytársaság úgy alakult
meg, hogy nincs megfelelő jogi
szabályozása a működésének. Az
nem megfelelő jogi szabályozás,
hogy adott szóra hivatkozva születhetnek
fontos döntések. Éppen ennek
alapján néhány ember azt csinálhatott,
amit akart. Visszaélve a hatalmával,
úgy keverte a lapokat, ahogy
a kedve tartotta. Szerintünk jó lenne
egzakt módon megfogalmazott jogi
keretek közé szorítani a Vízmű működését,
s ebben az esetben még csak
véletlenül sem merülhetnének fel
olyan problémák, mint amilyenek az
elmúlt időszakban jelentkeztek. Most
azok kiabálnak a legjobban, akik elsőként
sértették meg ezt a bizonyos
szindikátusi szerződést. Ugyanis a tulajdonosok
közötti gentleman agreement
alapján Nagykanizsát illetné a
felügyelő-bizottság elnöki pozíciója,
ám ez most nem így történt. Micsoda
véletlen, hogy az új elnök egy kistelepülés
szabaddemokrata támogatottságú
polgármestere lett.
– Nagy port kavart az ominózus
takarítási szerződés. Vannak-e információik
arra vonatkozóan,
hogy más tevékenységek is kikerültek
külső vállalkozásokhoz?
Tervezik-e ezen megállapodások
felülvizsgálatát?
– Nem vagyok nyomozó, ezért
nem nyomoztam a Vízmű után. De
bizonyos információk eljutottak hozzám
is, ám addig, amíg konkrét bizonyítékok
nincsenek a kezemben,
nem szeretnék ezekről nyilatkozni.
Én sokáig nem tudtam, hogy ki végzi
például a takarítást, s azt kell
mondanom, hogy nem is igazán érdekel,
ha az egész tisztességes módon
történik. A probléma az, hogy
ez a cég már tíz éve végzi ezt a tevékenységet,
és azóta nem volt megpályáztatva
ez a feladat. Azt gondolom,
a mai világban senki nem vehet
hitbizományba egy tevékenységet.
Finoman szólva is illett volna megpályáztatni
ezt a munkát. S természetesen,
amennyiben módunk lesz
rá, megvizsgáljuk ezeket a szerződéseket.
Ha bebizonyosodik róluk,
hogy korrekt módon köttettek, akkor
változatlanul működhetnek tovább.
Horváth Attila
2007. június 14. Kanizsa – A mi ügyeink 5
Cseresnyés Péter alpolgármester. Nem felforgatjuk, rendbe tesszük a várost.
„Megszüntetjük a hitbizományt!”
Fotó: Horváth Attila
6 Kanizsa – Városháza 2007. június 14. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata hasznosítani kívánja az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Nagyság (m2) Megnevezés Megnevezés
4188/2. 38.920 beépítetlen terület A palini városrészben lévő Magvető utca vége
4062. 5.000 lakóház, udvar Apalini városrészben lévő templom mögötti területek
4058 782 agyagbánya
4059 358 beépítetlen terület
4064 2.179 lakóház, udvar
4291/37 1.016 beépítetlen terület A palini városrészben lévő Diófa utcai területek
4291/41 1.016 beépítetlen terület
4291/44 1.016 beépítetlen terület
4291/45 1.016 beépítetlen terület
4291/46 1.011 beépítetlen terület
4291/47 1.116 beépítetlen terület
4307/2 12.132 szántó A palini városrészben lévő Iparos utcai területek
4307/3 898 beépítetlen terület
4307/4 900 beépítetlen terület
4307/5 900 beépítetlen terület
4307/6 900 beépítetlen terület
4307/7 900 beépítetlen terület
4307/8 899 beépítetlen terület
4307/9 899 beépítetlen terület
4307/10 899 beépítetlen terület
4307/11 899 beépítetlen terület
4307/12 899 beépítetlen terület
4307/13 899 beépítetlen terület
4764 14.946 beépítetlen terület A Herkules és a Vadrózsa utcák végén lévő területek
4762 14.960 beépítetlen terület
4767 15.598 beépítetlen terület
A bérleti szerződések megkötésénél 2007. június 30.-ig elő-bérleti jogot biztosítunk a nevezett ingatlanok jelenlegi
használóinak. Érdeklődni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724.
Bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot
és ingatlantulajdonosokat, használókat,
hogy az idei évben a gyorsabban
beindult vegetációnak köszönhetően a
parlagfű, valamint több allergiát keltő
növény virágzásnak indult, vagy ahhoz
közeli fejlődési szakaszba került.
Anövényvédelmi védekezést indokolt
ellenük megkezdeni.
Felhívjuk minden ingatlantulajdonos,
földhasználó figyelmét arra,
hogy 2007. április 14-ei hatállyal
jogszabályi változás következtében
megváltozott a parlagfű irtással kapcsolatos
kötelezettségük. A2007. évi
XVI. törvény 20.§ (1) bekezdésében
a törvényhozó módosította a növényállomány
fejlettségi állapotát. E
szerint a földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon
a parlagfű virágbimbó kialakulását
megakadályozni, és ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.
A parlagfű irtásának elmulasztása
esetén az ingatlantulajdonosok,
földhasználók ellen eljárást folytat
le az eljáró hatóság, melynek keretén
belül a növényvédelemről szóló
2000. évi XXXV. törvény 60.és
61.§-a alapján növényvédelmi bírságot
szab ki. A törvény kötelező jelleggel
írja elő minden esetben a növényvédelmi
bírság kiszabását, terület
nagyságtól, növényi borítottságtól
függetlenül. A növényvédelmi
bírság tételes mértékéről a
187/2006. (IX. 5.) számú Kormányrendelet
rendelkezik. E szerint a
mulasztók belterületen 20.000
forinttól 750.000 forintig terjedő
pénzbírságot kötelesek fizetni.
Felhívjuk továbbá figyelmüket arra,
hogy a parlagfű irtásán kívül további
általános allergiakeltő növények
ellen is kötelesek védekezni,
amit mechanikai, vagy kémiai úton
is teljesíthetnek. Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyűlésének
többször módosított 31/2002. (VI.6.)
számú rendeletének 1. számú melléklete
sorolja fel azokat a növényfajokat,
vagy családokat, melyek ellen
a védekezést a vegetációs időszakban
meg kell kezdeni és azt az időszak
végéig fenn kell tartani. E növények:
– Üröm-félék, Libatop-félék,
Útifű-félék, Pázsitfű-félék, valamint
a Lorum- (vagy sóska) félék.
A fenti növények elleni védekezésről
az önkormányzati rendelet
6.§-a rendelkezik.
Tájékoztatjuk a tisztelt ingatlantulajdonosokat,
földhasználókat,
hogy a rendeletben előírt kötelezettségek
betartását az eljáró hatóság
munkatársai ellenőrzik, a kötelezettségüket
elmulasztó földhasználók
ellen szabálysértési eljárást
folytat le a jegyző, mely során
30.000,-forintig terjedő pénzbírságot
szabhat ki.
Felhívás
Értesítjük a tisztelt ügyfeleket,
hogy a falugazdászok, az Erdőfelügyelőség
munkatársai és a növényvédelmi
felügyelők május 23-tól
egy épületben, az Erdész u. 1/A. sz.
alatt várják az ügyfeleik jelentkezését.
A falugazdászok telefonos elérhetősége
93/519-020, fax: 519-021.
Ügyfélfogadás: kedd, szerda és
csütörtöki napokon 8-tól 15 óráig.
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-Pannónia
Hulladékgyűjtő Kft. munkatársai 2007. június 18-án, 19-én és 20-án
zárt rendszerű, gépi konténermosást végeznek az egész városban.
Tisztításra kerülnek a lakóközösségek által bérelt 1100 l-es konténerek.
Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent említett
napokon biztosítsák a hozzáférhetőséget a hulladékgyűjtő edényekhez.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
Felhívás!
A keresztek és korpuszok városa
A legutóbbi közgyűlésre készített
el egy összefoglaló anyagot
Deák-Varga Dénes városi
főépítész, amelyben a város területén
lévő köztéri alkotások
helyzetét mutatta be. Az anyag
egyik szegmense a közterületeken
található keresztek, korpuszok
lajstroma, amely alapján
az is felvetődhet, hogy hazánkban
városunk rendelkezik a
legtöbb feszülettel, a hit eme
tárgyiasult formájával.
– A közgyűlés éves munkatervében
szerepelt, hogy március végére
készüljön el ez a felmérés a város
szabadtéri alkotásairól –
mondta lapunknak elöljáróban
Deák-Varga Dénes. – Balogh
László önkormányzati képviselő,
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság elnöke vetette fel,
hogy mi lenne, ha a kultikus jellegű
köztéri alkotások közé tartozó
kereszteket, azok állapotát is felmérnénk.
A szót tett követte, s öszszesen
kilencven darab keresztet
találtunk városszerte, sőt, még a
napokban is érkezett két újabb bejelentés
általunk ismeretlen keresztekről.
Ez irdatlan mennyiség,
szerintem elképzelhető, hogy ezzel
a számmal talán országos rekorderek
vagyunk, ugyanis Kaposváron
is csak harminc ilyen áll.
Deák-Varga Dénes még elmondta,
hogy a keresztek sajátos
jellegzetességeket mutatnak az ország
más területein található feszületekhez
képest. Például jellegzetesen
színesre festették a dél-zalai
kereszteket, s gyakorta kis kerítéssel
is körülvették. Érdekesség,
hogy a kiskanizsai és a bajcsai temetőben
néhány síremléket is a
köztéri feszületekhez hasonló módon
alakítottak ki. Kevésbé örömteli
fejlemény, hogy az utóbbi időben
felállított köztéri és szőlőhegyi
keresztek egy része elhibázott
arányú és meglehetősen alacsony
színvonalú munka. Deák-Varga
Dénes elsősorban a fémből készült
korpuszokat és a műkőből készült
feszületeket említi.
Örvendetes, hogy a költségvetésben
a tervek szerint minden
évben jut forrás három köztéri
szobor felújítására és újabbak tervezésére,
ez azonban nem azt jelenti,
hogy a feszületek is megújulnak,
amelyeknek jelentős hányada
magántulajdonban van.
H.A.
2007. június 14. Kanizsa – Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe adja az Ipari Parkban
található két darab irodahelyiségét. Az irodák 14,5 és 31,5 m2 (alapterületűek,
telefonnal, internetes hozzáféréssel, klímával felszereltek.
Az irodák bérleti díja 1.300 Ft/m (+ áfa/hó + rezsi.)
Érdeklődni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ipari Park és
Logisztikai Központ (Nagykanizsa, Garay u. 21.) és a következő telefonszámon
lehet: 93/310-256.
Bérbeadó önkormányzati ingatlanok
az ipari parkban
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 08:30
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 09:30
131/2. Magyar u. 18. beépítetlen terület 19.692.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 10:00
4372/1. Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 10:30
4277/1. Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 06.06 07.04 08.01 11:00
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi
tömbben lévő alábbi ingatlanait:
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
984. Magyar út 7. – utcafronti épület nélkül
986/1. Erzsébet tér 12.
987. Erzsébet tér 13.
988/1. Erzsébet tér 14. – 219 m2-t
Az értékesítendő ingatlanok: műemléki környezetben találhatók, a vevő köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül
beépíteni, a vevő köteles az adásvélteli szerződés megkötésétől számított 60 napon belül a versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a
vevő köteles a 984.-988/1. hrsz-ú ingatlanok telekmegosztását elvégeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó)
Önkormányzati ingatlanértékesítési ajánlatok
173.000.000 + áfa 06.13 07.04 07.25 09.00
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet jegyzői
munkakör betöltésére.A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján kerül sor. A kinevezés határozatlan
időre szól, a munkakört teljes munkaidőben kell ellátni. A kinevezés és az illetmény
megállapítása a Ktv. szerint történik. A munkakör a Közgyűlés döntését
követően azonnal betölthető. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, igazgatás-szervezői vagy állam- és jogtudományi doktori
képesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, legalább kétéves közigazgatási
gyakorlat. A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai
végzettséget igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a
személyes kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni), három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a szakmai gyakorlat igazolását, a pályázó
munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit.
A pályázatokat Marton István polgármesternek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügyi
Közlönyben való közzétételtől számított 31. nap 16.00 óra. A beérkezett
érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a pályázók
meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.
A pályázat elbírálásának határideje a beérkezési határidő lejártát követő első
közgyűlés.A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a
93/500-701 vagy 500-705-es telefonszámon.
Jegyzői pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az építészeti
örökség helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet
szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
2007. évben 2 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak. A részletes pályázati feltételek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az építészeti örökség
helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet
a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda,
péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.) A pályázatokat
2007. augusztus 15-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött,
vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékra
kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2007.
A kiíró a pályázatokat szeptember 30-ig bírálja el.
Építészeti örökség helyi védelme
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bizzer András a 4.vk. önkormányzati képviselője fogadóórát tart 2007.
június 15-én (pénteken) 17 órakor a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet városi főkertész munkakör betöltésére
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban heti 30 órában, határozatlan időre,
hat hónap próbaidő kikötésével történik. A munkakör a pályázat elbírálását
követő hónap 1. munkanapjától betölthető. Pályázati feltételek: magyar
állampolgárság, büntetlen előélet, egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban
szerzett szakképzettség (ezen belül: erdőmérnök, kertészmérnök,
környezetgazdálkodási agrármérnök, környezetvédelmi mérnök vagy táj- és
kertépítész, környezetmérnök, növénytermesztési mérnök, tájgazdálkodási mérnök),
legalább két éves szakmai gyakorlat, „B” kategóriás gépjárművezetői
engedély. Előnyt jelent: idegen nyelv tudása, közigazgatási gyakorlat
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör ellátásával kapcsolatos elképzeléseit, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban előírt iskolai végzettséget és az
egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a köztisztviselők jogállásáról
szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a hivatali Közszolgálati
Szabályzat alapján kerül sor. A pályázatokat dr. Gyergyák Krisztina
aljegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben való
közzétételtől számított 31. nap 13.00 óra. A pályázat elbírálására a beérkezési
határidőt követő 30 napon belül kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-708
vagy 500-710 telefonszámon.
Városi főkertész
Egyes források szerint a fa
idősebb a keszthelyi Festeticskastély
parkjában, a főbejárat
mellett található két, a kanizsaival
azonos növénynél is. Azt
mondják, a fát úgy 1600 körül
ültethették, így láthatta a várost
igába hajtó törököket is.
– Ez a faritkaság egy törpe
japán csüngő akác, ami véleményem
szerint kuriózumszámba
megy a városban –
magyarázza dr. Martinecz
Antal ügyvéd, aki korábban
környezetvédelmi szaktanulmányokat
is folytatott, s a fa
védelmére szerveződő civil
csoportosulás élére állt. –
Több szakember állítja, hogy
legalább három-négyszáz
éves fáról van szó, de az önkormányzat
szakértője is kétszáz
évesnek mondja. Ez is
egy jó szám, szép kor, így azt
gondolom, hogy van értelme
ezt a fát megvédeni. Megkerestem
a polgármestert, illetve
az aljegyzőt, s kértem,
hogy tegyék meg a szükséges
lépéseket a fa védetté nyilvánításához.
Az önkormányzat
ugyanis szabályozhatja azt,
hogy fák, növények, épületek
helyi védettség alá kerüljenek,
amennyiben az indokolt.
Szerintem ebben az esetben
ez indokolt lenne. Azt gondolom,
hogy a Dunántúlon
nincs még egy ilyen fa.
Dr. Martinecz Antal az ügyben
kérte Balogh László önkormányzati
képviselő segítségét
is, aki elkötelezett zöld politikus
hírében áll. Balogh László érdeklődésünkre
elmondta, több
szakembert is megkérdezett,
akiknek ugyancsak megoszlik a
véleménye a növény koráról.
Volt, aki azt mondta, hogy körülbelül
száz éves, más félszázra
taksálja a fa éveit. Abban
azonban a képviselő is biztos,
hogy a korától függetlenül, csupán
szépsége miatt is érdemes a
megmentésre a japán akác,
amely leginkább egy nagyra
nőtt bonsaira hasonlít. Balogh
László úgy véli, az ide tervezett
társasház építése során hagyni
kellene tovább élni a fát. A képviselő
szerint ez lehetne az első
olyan építkezés Kanizsán,
amely során a beruházó és a kivitelező
akár példát is mutathatna
a kollégáknak természetvédelemből.
Horváth Attila
8 Kanizsa – Szívügy 2007. június 14. Kortalan matuzsálemet mentenének
Fotó: Horváth Attila
Egyes becslések szerint csaknem négyszáz éves az a törpe japán
csüngő akác, amely a Kiskastély mellett, egy önkormányzati tulajdonú
ház udvarán áll. Az ingatlant most értékesíteni akarják, így
veszélybe kerülhet az akác, amelynek valós koráról megoszlanak a
vélemények. Abban azonban nagyobb részt mindenki biztos, hogy
a különleges ritkaságot meg kellene menteni. A területre ugyanis a
tervek szerint egy társasház épül.
A kiskanizsai Móricz Zsigmond
Művelődési Házban került
sor a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola
kiskanizsai csoportjainak ünnepére,
seregszemléjére, a Pitypang-
estre.
A repertoár gerincét ezúttal is
a tánc, főleg a néptánc adta, de
mint ahogy Keppel Julianna fő
szervező köszöntőjében hangsúlyozta:
– Az idén második alkalommal
megrendezett kulturális gálán ismét
arra fektettük a hangsúlyt,
hogy megmutassuk, a népies motívumok
ott vannak a táncban, a
versben, zenében, dalban egyaránt.
Míg a színpadon a palotást, a
rábaközit és a kanásztáncot ropták
a fiatalok, vagy éppen verseikből
nyújtottak át egy csokorral,
addig az előtérben a szövés és a
bőrdíszművesség remekeiből
kaphattak ízelítőt az érdeklődők.
H.A.
A közelgő Thúry György Históriás
Napok programjairól
tartott sajtótájékoztatóján
Papp Ferenc a HSMK igazgatója
elmondta, második alkalommal
rendezi meg június 22-
23-án az általa irányított intézmény,
kilenctagú rendezőbizottsággal
közösen a históriás
napokat, tisztelegve a legendás
kanizsai várkapitány emléke
előtt, egyben bemutatva az
adott kort, harci eszközeit, művészetét,
szokásait és ételeit,
mindazt a miliőt városunk lakosságának,
amelyben elődeink
éltek.
A rendezvény másik fontos
céljaként erősíteni kívánják a város
lakosságában a Kanizsához
való kötődést, a lakosság identitását.
Az idei históriás napok három
helyszínen, a Thúry téren, a
Thúry György Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Szakképző Iskolában
és a Képzőművészetek Házában
zajlanak. A kétnapos rendezvénysorozat
összköltsége 2,6
millió forint. Összesen huszonkét
különböző program szórakoztatja
a közönséget, s a históriás napok
zárása után egy másik nagy rendezvénybe,
a Múzeumok Éjszakájába
kapcsolódhatnak be. A
rendezvény június 22-én 14 órakor
Cseresnyés Péter alpolgármester
köszöntőjével, majd koszorúzással
kezdődik a Thúry téri
szobornál. Ezt követően a Thúry
György SZKI-ban, Thúry György
korának magyar és török hadi viseletei
címmel Somogyi Győző
festőművész kiállítása nyílik
meg, majd Thúry György és kora
címmel három előadás hangzik
el. Rövid szünet után kezdődik a
virág- és krónikás énekmondók
vetélkedője. A Képzőművészetek
Házában 19.45 órakor Veretes
múlt címmel a város történetét
bemutató emlékérmek, jelvények
kiállítása látható a nagykanizsai
éremgyűjtők és a Thúry György
Múzeum gyűjteményéből.
Ugyanitt 20 órától a históriás
énekmondók hangversenye hallható
Kónya István, Joós Tamás
és Balázs Júlia részvételével. Június
23-án az Erzsébet téri török
kúttól indul a történelmi jelmezes
felvonulás többek között lovasok,
iskolák, hagyományőrző
egyesületek és önkormányzati
képviselők részvételével. A felvonulókat
korabeli ételekkel fogadják
a Thúry téren, majd megkezdődnek
a páros viadalok, csatajelenetek,
a reneszánsz táncoktatás
és gyalogos harci bemutatók
a bátor nézők bevonásával.
Szerepel a hagyományos és feldolgozott
török zenét játszó
Myzrab zenekar, a Főnix Történelmi
Hagyományőrző Egyesület,
a Mathias Rex Történelmi
Hagyományőrző Egyesület, a Fekete
Hollók Rendje és a Szent
László Szabadlovagjai Lovagkör.
Az izgalmas, egyben látványos
programok között lesz középkori
divatbemutató, életképek a török
kori Magyarországról, virág- és
krónikás énekmondók vetélkedője
és hastánc bemutató. Közreműködnek
többek között a
Zhafíra és Tanítványai, a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI diákjai,
az Aranymetszés Alapítvány tagjai,
a Honvéd Kaszinó Hölgyklubja
és színjátszói, valamint
lovasok. Fellép a pilisborosjenői
Igriczek Együttes és lesz vívótechnikai
és páncéltörténeti bemutatóval
egybekötött fegyvermustra.
A históriás napok zárásaként
19 órakor a résztvevők a
Múzeumok Éjszakája programjához
csatlakoznak. A rendezvényen
önkéntes véradásra várja régi
és új véradóit a Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Szervezete.
Bakonyi Erzsébet
2007. június 14. Kanizsa – Szívügy 9
SIMON TAMÁS
Okleveles gyógy- és frissítő masszőr
Nagykanizsa
Attila u. 8/D. 1. emelet 􀂊 Tel.: 20/327-7205
Thúry György Históriás Napok Nyílik
a pitypang
A Hevesi ABC előtt nyílt kiállítás
abból a több, mint kilencven
képből, amelyek a Polgári
Kanizsáért Alapítvány által szervezett
virágosítási akció során
megszépített közterületekről készültek.
Előbb Papp János, az alapítvány
kuratóriumának elnöke köszöntötte
a megjelenteket, majd
Szőlősi Márta méltatta a lakók
önszerveződő képességét, szorgalmát.
Mint azt hangsúlyozta, a
város által nyújtott százötvenezer
forintos támogatással az
önkormányzat célja az volt,
hogy fillérekből, viszonylag kevés
pénzből tegyék szebbé lakói
a várost, közvetlen környezetüket.
Mint mondta, úgy véli a
kezdeményezés sikeres volt,
amit mi sem bizonyít jobban,
mint hogy a pénzből vásárolt
rengeteg virágpalánta pillanatok
alatt elkelt.
A képviselőasszony szavait egy
kertészeti vetélkedő követte,
melynek során a Mecsek Füszért
Zrt. által felajánlott édességeket
lehetett megnyerni.
H.A.
Harmincharmadik alkalommal
rendezték meg a Csónakázótónál
az ország legnagyobb horgászversenyét,
a Mol Nemzetközi
Horgász Kupát. Bár a kifogott
mennyiség meg sem közelíti a hét
évvel ezelőttit, azért most is született
rekord, az egyik pecás egy
majdnem négy és fél kilós ponty
büszke megakasztásáért fogadhatta
a sporttársak elismerő gratulációit.
Petovári József, a Kőolajipari
Dolgozók Sporthorgász Egyesületének,
illetve a házigazda versenybizottság
elnöke elmondta, utoljára
hét évvel ezelőtt, kétezerben rendezték
meg ezt a versenyt Nagykanizsán,
amelyre minden évben más
városban kerül sor. Harminchárom
évvel ezelőtt a szolnoki sporttársak
kezdeményezték a ma már az ország
legnagyobb ilyen jellegű
megmérettetésének elindítását,
amelyre ezúttal már harmincnyolc,
négyfős csapat érkezett, hogy öszszemérjék
tudásukat az öttusa jellegű
versenyen. Jöttek pecások
Horvátországból, Szlovéniából,
Szlovákiából, Szerbiából és Romániából
is. Marton István polgármester
és Lukácsi István, a MOL
Bányász Szakszervezet alelnöke
szombati megnyitója után a feladatok
között számot kellett adni az
elméleti és a technikai tudásról, a
kézügyességről, a halászléfőzés, a
barkácsolás tudományáról, majd
következett az egész éjszakán át,
vasárnap reggelig tartó horgászat.
Ez utóbbi változó eredményességgel
zajlott, akadt, aki egész éjszaka
alig fogott valamit. Ezek
közé tartozott Czigány István is,
aki Lovásziból érkezett.
– Az este fogtam egy-két dévért,
aztán azóta semmit sem – konstatálja
szomorúan. – Erősen vártuk
a reggelt, azt reméltük, hogy akkor
talán jobb lesz, de nem. Pedig
nem messze tőlem, a horvátok fogtak
pontyot és amúrt is, igaz, ők is
este. Hát, ez nem az én évem…
Kicsit odébb, a címvédő oroszlányiak
csapatának tagjai verték fel
sátrukat, ők azonban nem panaszkodtak,
igaz, találgatni sem nagyon
mertek. Azt ők is megerősítették,
hogy az idei verseny nem
bővelkedik a mennyiséget illetően,
de ennek ellenére úgy vélekedtek,
azért olyan nagyon rossz eredményt
talán nem érnek el. Később
bebizonyosodott, nem tévedtek.
– Nem volt olyan rossz az éjszaka,
de azért jónak sem mondanám
– mondja a Magyari Károly,
Karácsony László, Szűcs Attila,
Nagy Aladár összetételű csapat
vezetője, Baranya István. – Fogtunk
pontyot, dévéreket, keszeget.
A korábbi évekhez képest nagyon
gyenge a mennyiség, de abban
reménykedünk, hogy a többieknek
sem sikerült jobban, s akkor talán
ez is elég lesz a dobogóra.
Nos, elég lett, a csapatverseny első
és második helyét is oroszlányi
gárda szerezte meg, a dobogó legfelső
fokára ismét Baranya Istvánék
állhattak. A Kőolajipari Dolgozók
Sporthorgász Egyesülete csapata
harmadik helyezést ért el, de helyt
állt a többi kanizsai, a DKG-EAST
Rt., a Drill-Trans Zrt., a Geoinform
Kft., Kögáz Rt., a MOL, valamint a
Rotary Fúrósok csapata is.
A legnagyobb halat, egy 4440
grammos pontyot Tóth László,
oroszlányi horgász fogta ki, a
verseny ideje alatt kifogott összmennyiség
pedig elérte a százötvenkilenc
kilogrammot.
Szép gesztust gyakorolt egyébként
a győztes oroszlányiak csapatvezetője,
Baranya István, aki a
jól megérdemelt első díjat Litter
Jánosnak ajánlotta fel, hálából,
negyvenhárom évnyi, az oroszlányi
horgászegyesület érdekében
végzett munkájáért.
Horváth Attila
10 Kanizsa – Természetes 2007. június 14. Olvasónk hívta fel a figyelmünket,
hogy a Medgyaszay
Ház szomszédságában a virágok
helyett parlagfű zöldell. Séta
közben ugyan önszántából
gyomlálásba fogott, de nem jutott
a végére. Úgy gondolja, folytatni
kellene valakinek. Mi is.
Pecások, ha találkoznak
A Ki mit tud? versenyszám helyezettjeinek Marton István polgármester
adta át a díjat, itt éppen a második helyezett nagykanizsai Mezőfi Jánosnak
Fotó: Horváth Attila
Képeken is kivirágzó Nagykanizsa
Parlagfű a
belvárosban
A tökéletesen hangszigetelt
Zalakarosi Mexicana Clubban
újult erővel támadott Nagy Feró
és a Beatrice. A közel kétórás
nonstop koncertre a Radioaktív
együttes hangolta rá a közönséget.
Dinamikus, saját szerzeményeikből
álló műsorukkal méltán
arattak sikert. Figyelemreméltó
az a nézői vélemény, miszerint az
együttes feljövőben van, mint
borban a gyöngy. A rövid technikai
szünet után a hazai rock fenegyereke
és együttese adott színes
összefoglalót az elmúlt három évtized,
gyakran betiltott slágereiből.
A Beatricében ezennel több
generáció képviselte magát, ismét
a zenekarban penget a régi harcostárs
Vedres „Joe” József, míg
a doboknál Nagy Feró saját terméke
Nagy Hunor Attila bizonyíthatta
a gének tehetséghordozó
tulajdonságát. A Nemzet Csótánya-
ként is elhíresült énekessel
a koncert előtt beszélgettünk.
– A zenekar koncertjein általában
a régi slágereit tűzi műsorára. E dalok
a maguk módján ironikus módon
kritizálják az úgynevezett „hatalmat”,
néha kissé cinikusak is. Elfogyott
a mondanivaló, mivel mostanában
nem hallunk új dalokat?
– Á, dehogy! Nem erről van
szó, csak ki a fene gondolta volna,
hogy egy ősrégi slágerünk refrénje,
még ma is aktualitással bír.
„Aki hazudik, az csal, aki hazudik,
az lop!” Ugye az elhíresedett
őszödi beszéd… Nem tehetek arról,
hogy a miniszterelnök szavai
belehallatszanak a dalba. Visszatérve
az új dalokra, ha minden
igaz ősszel jelenik meg az új lemezünk.
Bár nekem az a véleményem,
hogy ebben a mai világban
nem szabad kiadni semmit. Bizonytalan
korban élünk, hogy milyenben,
azt nem is szeretjük megfogalmazni.
Ha megfogalmaznánk,
akkor pedig olyan erőteljes
kritikát kellene gyakorolni, amely
már életveszélyes. Tehát meg kell
várni, hogy ez a világ valójában
merre is akar menni. Én személy
szerint, öt-hat éve nem foglalkozom
semmiféle pártpolitikával.
Nem akarunk egy pártnak sem a
szócsöve lenni. Nem hirdetünk
semmiféle ideológiát. Amit változatlanul
hirdetünk az, hogy a magyarság
érdekeit mindenek elé,
fölé kell helyezni és csak ezután
jöhet mindenféle más nép érdeke.
Nem akarom én őket megbántani,
de ha mi magyarok vagyunk, akkor
nekünk a magyar érdekeket
kell figyelemben tartani. Ez nem
politikai kérdés. Magyarnak lenni
nem politikai kérdés, tehát pártsemleges.
Az, hogy ezzel nem mindenki
ért egyet, már más kérdés.
– Ha már a pártpolitikánál tartunk,
a Beatricénél a politikai hitvallás
tagcseréket is eredményezett,
néhányan éppen politikai
meggyőződésből távoztak a zenekarból.
– Lehet, igazuk is volt, mert a
politika nem érdemli meg, hogy
az ember kiálljon mellette. A politikus
meg végképpen nem érdemli
meg! Nekem semmiképpen
nincs szükségem arra, hogy politikusok
mellett díszelegjek. Úgy
gondolom az elmúlt harmincnegyven
év bőven igazolta az én
elgondolásaimat. Egy kicsit csalódott
vagyok ugyan, de nem kesergek.
Előre kell nézni és azt keresni,
hogy ebből a vesztett helyzetből
miként lehet kijönni. „Ebben
a tizenhét évben én nem kúrtam
el, aki elkúrta az nézzen magába
és javítsa meg!” A világot
nem nekünk kell megváltoztatni,
elvégre azért választunk politikusokat.
Ha nem akarják, akkor nekünk
ehhez kell igazodni, ehhez
mérten kell dolgoznunk, írni a
dalokat, készíteni a lemezeket, elmondani
a mondanivalónkat.
Szóljunk bele a hatalmi vitákba,
amit úgy is a tőke dönt el? Nevetséges!
– Ez az ideológia helyet kap az
új dalok mondanivalójában?
– A Beatrice követi azt a bevált
módszert, hogy először is megfogalmazza
a helyét ebben a világban.
Mi ebben nem akarjuk magunkat
rosszul érezni, depressziót,
szomorúságot nem szeretnénk sugallni.
Abból van most bőven,
csak be kell kapcsolni a tévét és
megnézni a híradókat. Engem lehet
majd támadni, hogy megalkuvó
vagyok, de most egy vidám lemezt
készítünk. Amolyan hangulat
karbantartót, ami egy kis vidámságot
sugároz az embereknek.
Még akkor is, ha azt mondják,
hogy sírva vigad a magyar.
– A médiából mostanság egy
szolíd, lehiggadt, példás családapa,
hűséges férj köszön vissza
Nagy Ferót nézve, akit még ráadásul
jégre is vittek. Miféle genezis
ez?
– Felfedezték a Ferót! Úgy
gondolom, az olyan „csirkedarálós”
kép volt rossz. Tagadom,
hogy valaha balhéztam volna,
bár ez volt a látszat. Felmentem a
színpadra és bejelentettem, hogy
Támadás!, erre a rendőrség kiürítette
a termet. Másnap a sajtóban
megjelent, hogy botrány volt
a Beatricén. Persze, hogy botrány
volt, mert a rendőrség kiürítette
a termet. Na nem a rendőr,
hanem a rendszer volt hibás. Botrány?
Ha csak az nem, hogy néha
állítólag trágár szavakat használok?
Előfordul, de ez még nem
botrány. A jégre vitel gondolom a
jégrevüt fedi. A cilinder, a frakk
nem ciki nekem, bár sokan azt hiszik.
Nem a ruha tesz engem.
Amikor ezt a műsort elvállaltam,
magam sem tudtam, miben veszek
majd részt. Abban azért biztos
voltam, ha ebben a műsorban
magamat adom, akkor nem veszíthetek.
Tisztában vagyok a saját
képességemmel, tudok küzdeni.
A fizikai képességemmel már
akadnak gondok, mert csak-csak
öregszem. Összességében úgy
gondolom, hogy a jégtáncba sikerült
valami újat vinni, ami eddig
nem volt. Lehet ezt bohóckodásnak,
művészetnek nevezni, teljesen
mindegy. Lehet utánam csinálni…
Minden esetre ez egy erőpróba
volt nekem. Bebizonyítottam,
hogy a jó rock-zenész a jég
hátán is megél.
Czene Csaba
2007. június 14. Kanizsa – Hang/Kép 11
Nagy Feró a jég hátán is megél!
Megnyitotta kapuit a 13. Nemzetközi Ludvig Művésztelep Kendlimajorban. A megjelent
művészeket, érdeklődőket Tóth Lucia, Kisrécse polgármestere köszöntötte, majd Sebestyén János festőművész
tartott vidám megnyitó beszédet. Közreműködött Carmen Vasile operaénekes és Tiborcz
Iván jazz zenész. A június 16-án záruló két hetes művésztelepen tizenkét országból negyvennégy
művész vesz részt. Új arcokkal, például a Libanonból érkezett Jihad Ayoub keramikussal is
találkozhatnak a művészeteket kedvelők a telep nyílt napjain. Az alkotók műveiből készülő zárókiállítást
Vitéz Ferenc művészeti író nyitja meg szombat este 19 órakor Kendlimajorban.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Előző év Tárgyév
AZ ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
BEVÉTELE 536.886 899.417
Közhasznú működésre kapott tám.
- alapítótól - -
- központi költségvetésből 50.965 41.199
- helyi önkormányzattól - 1.309
- egyéb szervezettől 2.230 1.494
Pályázati úton elnyert támogatás 20.798 198.400
Közhasznú tevékenységből származó
bevétel 460.708 651.069
Tagdíjból származó bevétel - -
Egyéb bevétel 2.185 5.946
Aktivált saját teljesítmények értéke 0 -
- saját termelésű készletek állom.vált. - -
- saját előállítású eszközök akt. értéke - -
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 84.486 66.119
ÖSSZES BEVÉTEL 621.372 965.536
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
RÁFORDÍTÁSAI 561.175 934.397
- anyagjellegű ráfordítások 423.034 550.062
- személyi jellegű ráfordítások 120.157 368.850
- értékcsökkenési leírás 7.096 12.227
- egyéb ráfordítások 4.159 2.240
- pénzügyi műveletek ráfordításai 834 1.018
- rendkívüli ráfordítások 5.895 -
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
RÁFORDÍTÁSAI 88.309 68.690
- anyagjellegű ráfordítások 66.570 40.437
- személyi jellegű ráfordítások 18.908 27.115
- értékcsökkenési leírás 1.117 899
- egyéb ráfordítások 655 164
- pénzügyi műveletek ráfordításai 131 75
- rendkívüli ráfodítások 928 -
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 649.484 1.003.087
ADÓZÁS ELőTTI EREDMÉNY - 28.112 - 37.551
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0
TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY - 3.823 - 2.571
TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY - 24.289 - 34.980
Tájékoztató adatok
Személyi jellegű ráfordítások 0
- bérköltség -
ebből:
- megbízási díjak -
- tiszteletdíjak -
- személyi jellegű egyéb kifizetések -
- bérjárulékok -
A szervezet által nyújtott támogatások
ebből: - a kormányrendelet 16.§(5)
bekezdése szerinti kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt,
illetve átadott támogatás -
(Előző évek módosításai: nem voltak)
12 Kanizsa – Hirdetés 2007. június 14. A számviteli törvény szerinti, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2006.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht. 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 35.
2007. június 14. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Hangulatingadozások teszik nehezebbé
napjait. Ha van ideje, vonuljon félre egy kis
meditációra. Élvezze az élet szépségeit. Ne
a problémákat keresse párkapcsolatában, az
igazi úgyis türelmes és kitart ön mellett.
Nehezen ért szót környezetével, ezért ne
kezdeményezzen vitát senkivel. Mindez a
Mars kellemetlen hatásának is betudható.
Régóta vár a boldogságra, pedig ha jól
körülnéz, meglátja, ott van a közelében.
Munkájában, üzleti ügyeiben eredményeket
érhet el a héten. Ha új munkalehetőséget
kínálnak fel, és van hozzá érzéke,
fogadja el. Új tervekkel, ötletekkel
vigyen új színt a kapcsolatába.
Ha azon töri a fejét, változtatnia kellene
munkáján, vagy életén, ez az időszak alkalmas
rá. Hallgasson saját belső hangjára,
ne térítsék el a féltékenységből
adódó rossz tanácsok.
Kisugárzásának, egyéniségének köszönhetően
új lehetőségek nyílnak. Bár több
feladatot vállal, mint amennyit elbír, ne
lépje túl az etikusság határát. Partnerét is
képes lesz lenyűgözni minden téren.
A meleg nemcsak szervezetét, hanem lelkét
is megterheli. Úgy érzi, környezete
sem érti meg. Jó lenne megbeszélni velük
gondjait. A féltékenykedő gondolatok helyett
fordítson több időt zenehallgatásra.
Nagy dolgokra képes karrierje, egzisztenciája
érdekében. Mondjon igent párja
minden kérésére, hiszen minden napra
tartogat valamilyen kellemes meglepetést
az élet.
Könnyen lehangolttá teszik a mindennapos
apró-cseprő gondjai. Olyasmiért
is aggódik, amiért nem kellene. Ne kedvetlenedjen
el, hiszen apró örömök sokasága
követi a rosszat.
Megérzéseivel, jó ítélőképességével sokat
segíthet másoknak. A köszönet sem
marad el, kivívja ismerősei megbecsülését.
A Vénusz hatásának köszönhetően
szerelmes, romantikus napok elé néz.
Ne a távoli jövő feladataival foglalkozzon,
hanem élvezze a jelen minden szép
pillanatát. Több meghívásra számíthat,
fogadja el, és viszonozza őket. Érzelmi
téren is kellemes napok következnek.
Ellentétes erők kavarognak a gondolataiban,
ami feszültséget okoz. Úgy érzi,
korlátokba ütközik, és semmi sem sikerül.
Ne aggódjon, néhány nap múlva
minden a régi kerékvágásban megy.
Kerül mindenfajta összeütközést, de érdemes
fejleszteni kezdeményezőkészségét.
Anyagiak terén pozitív előrelépés
történhet. A halak szerelmes hangulatra,
szerelmes napokra számíthatnak.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
IX.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Nyári akció!
INDULÓ
TANFOLYAMAINK:
􀂊 06.18-án 8.30 órakor
délelőtti
􀂊 06.18-én 16 órakor
délutáni
előadásokkal személyautó,
motor és segédmotor
kategóriákban
Részletfizetés!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
MűZLI
A KANIZSA RÁDIÓ reggeli műsora
hétfőtől – szombatig 6:00-tól 9:00 óráig hallható
A MűZLI VASÁRNAPI KIADÁSAA MűZLI LIGHT.
VASÁRNAP REGGEL NINCS KRÓNIKA ÉS SPORT.
06:00 HÍREK
06:15 SPORT
06:30 HÍREK
06.38 KÖZLEKEDÉS
06.45 GÓLYAHÍR
06.48 KALENDÁRIUM 1
07.00 DÉL-ZALAI
KRÓNIKA
07.20 KÖZLEKEDÉS
07.30 HÍREK
07.40 KÖZLEKEDÉS
07.45 NÉVNAP
KÖSZÖNTő
07.48 KALENDÁRIUM 2
08.00 DÉL-ZALAI
KRÓNIKA
08.25 LAPSZEMLE
08.40 KALENDÁRIUM 3
08.48 HOROSZKÓP
09.00 HÍREK
JÁRMű
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
14 Kanizsa – Apró 2007. június 14. ÁLLÁS
INGATLAN
Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
mélyfúró szakirányú 170.000 Ft
sport cikk eladó szakirányú 65.500 – 75.400 Ft
árufeltöltő szakirányú 68.800 Ft
zöldségbolti eladó szakirányú 65.500 Ft
kotrógép-kezelő szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
tehergépkocsi karbantartó szakirányú megegyezés szerint
betanított munkás 8. általános 90.000 Ft
operátor 8. általános 75.000 – 80.000 Ft
kárpitos 8. általános 65.500 Ft
dekoratőr (számítógépes grafikai ism.) szakirányú megegyezés szerint
telekommunikációs operátor érettségi 70.000 – 90.000 Ft
hitelügyintéző érettségi megegyezés szerint
bérszámfejtő érettségi 100.000 – 120.000 Ft
anyaggazdálkodó raktáros érettségi megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Belvárosban 700 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Nk-án a Bősze Kálmán közben
(Olaj telep) 216 m2-es építési telek
12.000 Ft/m2 irányáron eladó. Érd.:
70/3655-134 (6032K)
41 m2-es (szoba, konyha, fürdőszoba)
komfortos, önkormányzati tulajdonú
lakásomat kisebbre cserélném. Tel.:
20/455-1236 (6009K)
Deák tér 10-ben tetőtéri, azonnal
beköltözhető, új, 46 m2-es + galériás
lakás 9,99 millió Ft-ért – akár önrész
nélkül is – eladó. Érd.: 30/901-9013
(6029K)
Keleti városrészben 63 m2-es, két
és fél szobás, negyedik emeleti, központi
fűtéses lakás eladó. Tel.: 30/301-
8185 (6043K)
Tárház utcában családi ház eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 20/2130-499
(6046K)
Nk-tól 20 km-re Somogybükkösdön,
90 m2-es családi ház melléképülettel,
gazdálkodásra alkalmas
kerttel eladó. Irányár: 4,5 millió Ft.
Érd.: 70/500-5407 (6050K)
Nk-án trafik 150.000 Ft-ért
sürgősen eladó. Érd.: 93-312-623
(6055K)
Szepetneken 3,5 szobás családi
ház, valamint az üzletsoron üzlet
eladó. Érd.: 93/310-374, 20/558-5135
(6056K)
Látóhegyen sürgősen eladó megosztható,
panorámás, 2500 m2-es telek
1,2 millió Ft irányáron, valamint téglaépület
gyümölcsössel 2,2 millió Ft
irányáron. Víz, villany van. Érd.:
30/438-7716 (6059K)
Kétszobás, III. emeleti, erkélyes, jó
állapotú lakás (egyedi fűtéses) a Rózsa
utca 1-ben eladó. Irányár: 7 millió Ft.
Ugyanitt aknás garázs eladó. Érd.:
93/321-795, 30/339-6373 (6060K)
Nk-án nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető tetőtérrel,
kerttel, garázzsal, pincével eladó.
Kisebb lakást beszámítok. Érd.:
20/9616-404 (6061K)
Bérlemény területen, a Csengery út
33. alatt garázs eladó vagy bérbeadó.
Érd.: 30/574-8600 (6062K)
Csengery úton 58 m2-es, kétszobás
(plusz konyha, fürdő, spájz, előszoba),
egyedi fűtéses udvari lakás
kiadó. Több személy fogadására
(hat férőhely) alkalmas. Érd.:
30/227-3294 (6063K)
Teleki út elején kétszobás, bútorozott
lakás kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 20/313-4565, 93/324-789
(6068K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjárművét
készpénzért átveszem! Lakókocsik is
érdekelnek. Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-7375,
30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó kőműves, ács,
tetőfedési és szigetelési munkákat,
régi házak felújítását, lépcsőházak
burkolását, festését vállalja. Érdeklődni:
70/503-9407, 30/639-8825
(5999K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, hifi, videó, stb.) megjavítom.
Érd.: 20/510-2723 (6064K)
Hétvégére takarítást, gyermekfelügyeletet
vállalok. Érd.: 30/347-3415
(6065K)
Takarítást, mosást, vasalást vállalok!
A nap bármely szakában ráérek.
Tel.: 30/315-1209 (6067K)
A nk-i Keleti Étterembe gyakorlott
felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót
éves állásra felveszünk. Érd.: 20/482-
4545 (6031K)
Kanizsa Plázában lévő ruhaüzletbe
szakképzett eladót felveszek. Jelentkezni
a 20/9311-283-as telefonszámon
lehet. (6034K)
1986-os évjáratú Zastawa GTL55-
ös személygépkocsi, 2008-ig érvényes
műszakival eladó. Érd.: 20/324-7644
(6066K)
170 literes prés újszerű állapotban eladó.
Érd.: 30/448-6072 (6058K)
Delton, fehér színű, 1,5 éves, négy
lángos gáztűzhely, eladó. Érd.: 30/227-
3294 (6069K)
Június 22.
15 óra
A THÚRY GYÖRGY
HISTÓRIÁS NAPOK
TÖRTÉNELMI ELőADÁSAI
Korabeli életmód: Vendégfogadás
a nemesi udvarokban
Előadó: Büki Pálné
Középkori párbaj-levelezés
Előadó: dr. Várkonyi Gábor történész
A végvári vitézek életkörülményei
a XVI - XVII. században
Előadó: Göncz Ferenc
Az előadások helyszíne: Thúry
György Szakképző Iskola
Az előadások nyilvánosak
és ingyenesek.
NYÁRI SZERENÁD
a Medgyaszay Ház déli oldalánál
Június 18. 19 óra
KUMMER LÁSZLÓ - harmonika
Június 19. 19 óra
BÉLI ÁDÁM, CZUPI DÁNIEL,
SÜTő ANDRÁS - énekmondók
Június 20. 19 óra
TÜTTő JÁNOS NÓTAKLUB
Június 21. 19 óra
FARKAS MIKLÓS - harmonika
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468 􀂊 e-mail: nk.hsmk@chello.hu
Belvárosban 900 m2-es, közművesített
telek kiadó vagy eladó.
Érd.: 30/481-2323
A Dél-Zalai Áruház Zrt. felvételt
hirdet műszaki vezető munkakörbe.
Alkalmazási feltétel:
műszaki felsőfokú képesítés (épületgépészek
előnyben).
Jelentkezés: írásban, szakmai önéletrajzzal
e-mail (info@abdcz.hu),
vagy postai úton (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós u. 15.)
A BVSC sportközpontjában
rendezték a serdülő magyar női és
férfi kard-bajnokság küzdelmeit,
melyen az NTE 1866 MÁV vívói
is képviseltették magukat. Elsőként
egyéniben álltak pástra a versenyzők.
Előbbieknél Mátyás Szabina
tett ki magáért, hiszen végül
bronzérmet akaszthattak a nyakába.
A csapatküzdelmek során szintén
a lányoknak jutott több sikerélmény,
hiszen az NTE együttese
(Kocsis Eszter, Magyar Zsanett,
Mátyás Szabina, Varga Viviána) a
harmadik helyet szerezte meg végül
a hét csapatos mezőnyben.
P.L.
Kanizsán is készült néhány
napig a június 16-án rajtoló Bkategóriás
softball Európa-bajnokságra
a női válogatott. Ez a
maga nemében nem meglepetés,
hiszen a bő keretben nyolc
dél-zalai játékos (Balassa Nóra,
Balog Zsuzsa, Bántó Zsófia,
Gyimes Magdolna, Ölvedi Anita,
Poprádi Eszter, Radics Sára,
Tóthmárton Vera) is helyet
kapott, de az utazók listáját
csak közvetlenül az Eb előtt
hirdette ki Gál Sándor szövetségi
kapitány. Az előzetes létszámból
eredően nem titok,
hogy a válogatott a Röntgen
Kanizsa Ants csapatára épül,
többek között nekik is feladatuk
lesz, hogy Zágrábban legalább
két rivális nemzeti együttest
legyőzzenek. A sorsolás
nem ígérkezik könnyűnek, hiszen
az A-kategóriából leesett
spanyolokon kívül ellenük játszik
majd csoportjukban a házigazda
horvát együttes, rajtuk
kívül pedig a bolgárokkal, a dánokkal
és a svájciakkal mérkőznek.
Ígéretekben mindenesetre
nincs hiány, mármint a
szurkolók részéről. Az érthetőség
kedvéért a kanizsai baseball
csapat tagjai megfogadták,
néhány meccsükre kilátogatnak
majd a közeli horvát fővárosba,
hogy kiszurkolják nekik a győzelmeket.
P.L.
Bár volt olyan időszak ebben
az esztendőben, amikor halványulni
látszott a kontinensviadalon
való részvétel lehetősége,
a cselgáncsozó Mihovics Szabina
jó sportolóhoz méltón túllépett
a nehézségeken. Az iménti
mondatban nem volt véletlen a
dzsúdós jellemzésére szolgáló
szóhasználat, hiszen időközben
a Batthyány gimnázium kilencedikese
a Károlyi Rezidencián
vehette át a Magyar Köztársaság
jó tanulója – jó sportolója
2006 elismerést is.
No, de vissza a tatami világához,
már csupán azért is, mert
közeleg a júliusi, máltai ifjúsági
Európa-bajnokság, amelyen
Mihovics Szabina is képviselheti
hazánkat, de innentől adjuk át
inkább a történet főhősének a
szót.
– Július 4-8. között rendezik a
versenyt, amelyre egy felkészítő-tábor
keretében lesz alkalmunk majd
igazán ráhangolódni – kezdte bevezetőül
Szabina, aki 2001 óta foglalkozik
kiemelten a cselgánccsal
az NTE 1866 MÁV egyesületénél.
– Helyszíne a főváros lesz, s azt követően
utazunk majd Máltára.
– Nem lehetett egyszerű dolog
a válogatókat megvívnod, hiszen
ha fellapozzuk a fél év történéseit,
számos helyszínen kellett jó
eredményt produkálnod.
– Bonyolult számítási rendszere
volt az egésznek, mivel a válogatottsági
tagságba a nemzetközi és
hazai versenyeken megszerzett érmek
mennyisége és minősége is beleszámított.
Volt egy olyan kitétel,
amely két érmet követelt előbbi,
míg egyet az utóbbi összevetésben.
– Legutóbbi versenyeid Csehországban
és Lengyelországban
voltak, ez azt jelenti, hogy részben
már a külhoni mezőnnyel is
tisztában vagy Málta előtt.
– Inkább azt mondanám, hogy
nagyjából ismerem kor- és súlycsoportom
(57 kg-os) mezőnyét.
Így azt is ki merem jelenteni, hogy
ha minden jól alakul, megvan az
esélye egy remek eredménynek.
Lengyelországban például elsőként
rögtön a későbbi győztessel
kerültem össze, aki akkor ugyan
jobb volt, de nincs okom tartani
senkitől. Aztán ellenlábasom további
teljesítményét figyelve azt
láttam, hogy a későbbiekben már
igencsak elfáradt, ezért mondom,
hogy ha odafigyelek, Máltán nekem
is sok minden összejöhet…
– Dicséretes optimizmus.
– Előre semmit sem szeretnék
elkiabálni, viszont legyen elég
annyi, szerintem az esélyesek között
vagyok. Másrészt jövőre
még nagyobb reményeim lehetnek,
hiszen még akkor is indulhatok
ebben a korcsoportban,
így egy esztendővel még több tapasztalatom
lesz a mezőnyben.
– Ha így vélekedsz egy közelgő
nagy megmérettetésről, lehet
hogy a jövőbeli terveid is ilyen
határozottak a cselgánccsal kapcsolatban?
– Hát, azért annyira előre még
nem tartok, de nagyon szeretem ezt
a sportágat, vagyis nincs kizárva,
hogy a felnőtt mezőnyben is
ugyanilyen komolysággal folytatom.
Sajnos, Kanizsán nincs előtérben
a cselgáncs, tehát ez is befolyásolhatja
a döntésemet a későbbiekre
nézve.
– Beszéljünk egy kicsit másról,
vagyis amellett, hogy szép sikereid
vannak a sportban, a tanulást
sem hanyagolod…
– Az országos elismerésre pályázni
lehetett, s mivel minden
feltételnek megfeleltem, el is
küldtük pályázatomat. Utólag azt
mondom, meglepődtem volna, ha
nem kapom meg, s nagyon örültem
annak a címnek is…
Polgár László
Befejeződött a női asztalitenisz
Extra Liga küzdelemsorozata, s
az utolsó fordulóban a Bojtor
Busz Kanizsa Sörgyár SE az
Orosháza együttesénél vendégszerepelt.
S bár az idény második
fele néha nyögvenyelősre sikeredett,
sereghajtó ellenfelüket nem
kímélve, 7:0-val múlták felül a
viharsarkiakat. A kanizsai csapat
első extraligás szezonjában a hatodik
helyet szerezte meg a tabellán,
ami egy következő lépést (is)
jelenthet. Nevezetesen a Kanizsa
Sörgyár SE élne is az ezzel adódó
lehetőséggel, vagyis indulna a következő
évad európai kupaporondján
az ETTU-Kupában (a
pingpongosok UEFA-Kupájában).
A csapat, mint hatodik helyezett
jogosult lenne erre, s ahogy azt
Jakabfi Imrétől, a klub mindenesétől
megtudtuk, ezzel is kalkulálnak
a következő szezonra.
– De mi is az az ETTU-Kupa?
– Június 27-ig kell nevezésünket
leadni a nemzetközi szövetségnél,
méghozzá úgy, hogy
már igazolt játékosaink aláírása
is ott szerepeljen a hivatalos papírokon
– fogalmazott a szakember.
– A kupában kezdéskor egy
helyszínre négy klubot sorsolnak
össze, s onnan az első kettő lép
tovább, majd kezdődhet egy hasonló
kör, ahonnan viszont már
csak az elsők jutnak tovább, kialakítva
a sorozat tizenhatos elit
mezőnyét.
Az újabb kérdés persze az,
kikkel szállna harcba a kanizsai
egység? Jakabfi szerint Mariana
Stoian marad, Vass Tímeát viszont
nem tudta a klub megtartani,
ő a jövőben Budaörsön játszik
majd. A helyettese nagyon
úgy tűnik, hogy már megvan, de
a neve még nem publikus. Viski
Tímea helye is kétséges, erre az
edző úgy reagált, ha tudnak helyette
jobbat igazolni, megteszik.
Mindenesetre Európa kapui
kinyíltak a Bojtor Busz Kanizsa
Sörgyár SE női csapata előtt, s
ezt a lehetőséget kár lenne elszalasztani.
Főképp, ha azt is hozzátesszük,
hogy az egyik ETTUKupás
kör megrendezésével még
a kanizsaiak is kacérkodnak.
P.L.
2007. június 14. Kanizsa – Sport 15
Európai
útra lépnek
Kellő önbizalommal felvértezve
Kontinensviadal előtt Bronzos
lányok
16 Kanizsa – Könyvhét 2007. június 14.
Az ünnepi könyvhét záróeseményeként
a Honvéd Kaszinó
Tükörtermében mutatták be A
XX. század tanúi Nagykanizsán
című interjúkötetet. A kötet a
Czupi Kiadó gondozásában jelent
meg.
A vendégeket, a riportalanyokat
Halmos Ildikó, az intézmény
vezetője köszöntötte, majd Cserti
Tibor, a Városvédő Egyesület
elnöke megköszönte a két szerző,
Büki Erzsébet és Dezső Ferenc
munkáját, kiemelve a Kanizsa
Dél-Zalai Hetilap jelentőségét
is, hiszen a lapban megjelent
írások közül negyvenöt interjút
tartalmaz a kötet. A szerzőket
Halmos Ildikó, az est háziasszonya
kérdezte a riportsorozat történetéről.
Dezső Ferencben fogalmazódott
meg a gondolat,
hogy vissza kellene tekinteni, mi
minden történt a múlt században,
hiszen volt két világháború, fasizmus,
kommunizmus, volt 56,
Gulág, Recs, Kistarcsa, Hortobágy...
Olyan embereket próbáltak
megkeresni, akik bizonyos
megpróbáltatáson mentek át.
Akik ugyan egyszerű, de igazából
nagyszerű emberek voltak,
mert sok megpróbáltatást, kínzást,
megaláztatást viseltek el, és
mégis megmaradtak embernek
az embertelenségben. Megemlékezett
arról a hat elhunyt idős
személyről is, akik már nem lehettek
az ünneplők között. Büki
Erzsébet elmondta, a riportalanyokat
könnyű, de egyben nehéz
is volt megtalálni. Megegyeztek
abban is, hogy lehetőleg kevésbé
ismert embereket keresnek fel,
és minél több foglalkozás, szakma
és háttér-életet mutatnak be,
majd Pucsák Katalin és Ferencz
Mihály közreműködésével felolvastak
egy-egy írást. Kötetbemutató
beszédében Balogh László,
az OKISB elnöke kiemelte, hogy
mi a könyv, azt tudjuk, hogy mi
a lokálpatriotizmus, azt néha elfelejtjük!
Helyi érdekű hazafiság,
szűkebb lakóhelyünk szeretete.
Ez az egészséges lokálpatriotizmus
nyilvánul meg ezen
könyv minden lapján. Példaértékű
közös kiállás Kanizsáért. Arról
szól, hogy együvétartozunk.
Tanulsága az, hogy azért még
összedolgozhatunk, hogy nem
vagyunk egyformák, mint ahogy
gátolhatjuk egymást minden
egyformaságunk ellenére is. Az
interjúkötet témagazdagsága,
sokszínűsége napjaink világának
ellentmondásosságát, az egyéni
lét örömeinek és fájdalmainak
széles skáláját szólaltatja meg.
Megtapasztaljuk, hogy a szóbeli
emlékezet száz évet, három generációt
képes átívelni. A két interjúvolónak,
alkotó újságírónak,
nyugalmazott iskolaigazgató tanárnak
sikerült megtalálni azokat
a hiteles bölcseket, akikkel
sikerült visszahozni a régi, hol
szép, hol fájdalmas időket. Köszönet
érte minden segítőnek, támogatónak,
minden benne szereplőnek
– majd az eltávozott interjúalanyokért
meggyújtott egy
gyertyát.
Az esten közreműködött dr.
Horváth László tárogatón, zongoraszólót
játszott Gyana Zsófia. A
dedikálás előtt több civil szervezet
is köszöntötte a két közéleti
személyiséget.
Bakonyi Erzsébet
Múlt századunk kanizsai tanúi
Zenehíd a Mura felett
A Halis István Városi Könyvtárban
mutatták be azt a kötetet,
amellyel dr. Vinko Zsganec
muraközi zeneszerző és népdalgyűjtőre
emlékeznek halálának
30. évfordulóján.
A Nagykanizsai Horvát Kisebbségi
Önkormányzat és a Mura
Menti Horvátok Egyesülete
rendezvényén Pénzes László megyei
elnök méltatta dr. Vinko
Zsganec tudományos munkásságát
és köszönetet mondott mindazoknak,
akik a zalai horvátajkú
településeken mind a mai napig
ápolják az anyanyelvű népdaléneklés
hagyományait.
A kulturális eseményen részt
vett többek között dr. Zvonimir
Bartolics professzor, a Csáktornyán
működő Matica Hrvatska
(Határon Túli Horvátok Hivatala)
elnöke, aki megszervezte azt,
hogy újra kiadják dr. Vinko
Zsganec népdalgyűjteményét.
Mindezt azért tartotta fontosnak,
mert rendkívül értékes dalkincsről
van szó. A Zala megyéhez
közeli Vratisinec községben
született Vinko Zsganec még a
hatvanas években jegyezte le és
gyűjtötte össze a Mura folyó magyarországi
és horvátországi térségében
lévő falvak közösségeinek
régi dalait, amelyeket aztán
kötetbe rendezett. Mindmáig ez
az egyetlen olyan kiadvány, ami
átfogóan tartalmazza a Mura
menti horvátok gazdag népdalkincsét.
Proszenyák István zenetanár,
a kanizsai horvát kisebbségi önkormányzat
elnökhelyettese szerint
a kötet értékét növeli, hogy
a könyvben olyan dalok is szerepelnek,
amelyeknek például tizenkét
(!) változata is van. A kanizsai
horvát kórus tagjai a próbákon
szívesen elevenítik fel a
dalok tanulása közben, hogy miként
énekelték annak idején az
egyes variánsokat a Mura menti
falvakban. Ez azt is mutatja,
hogy a zalai horvátajkú községekben
kialakult mikroközösségek
régen a sajátjuknak éreztek
minden egyes népdalt, és mindez
a szövegben mutatkozott
meg, ugyanis valószínűleg a
dallamok nagy része azonos
volt, de a szövegben mindig
megjelentek azok a sajátosságok,
amelyek egy-egy Mura
menti horvát közösségre jellemzőek
voltak.
Az eredeti Mura menti és muraközi
káj-horvát nyelvű daloknál
dr. Vinko Zsganec azt is megjelölte,
hogy sok esetben magyar
népi dallam cseng vissza, amelyeket
a horvát emberek szép kájhorvát
szöveggel énekeltek.
A most napvilágot látott daloskönyvben
meghagyták eredeti
változatban azt a dalkincset és a
zenei részt, amit a hatvanas évek
második felében adtak ki először,
de a mostani kötet kibővült dr.
Vinko Zsganec életrajzával - dr.
Zvonimir Bartolics tollából.
A horvát könyvbemutatón közreműködött
a Tótszentmártoni
Kulturális Egyesület tamburazenekara,
a Kanizsai Horvát Kórus
pedig ízelítőként néhány szép
dallamot szólaltatott meg a
Zsganec-gyűjtemény anyagából.
Gelencsér Gábor
NYÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK
10%* kedvezménnyel a
KATEDRA® nyelviskolában!
Államilag minősített képzések
június 25 – július 20-ig,
és július 23 – augusztus 17-ig
MINDEN TUDÁSSZINTEN,
ANGOL, NÉMET és OLASZ nyelvből,
vizsgáztató tanárok vezetésével!
JELENTőS KEDVEZMÉNYEK:
- INGYENES PRÓBAVIZSGA – minden tanulónk számára!
- INGYENES VIZSGA – a legjobb eredményt elérőknek!
- GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerződéssel!
- KEDVEZő ÓRADÍJ – részletfizetési lehetőség!
BEIRATKOZÁS: személyesen, a jelentkezés sorrendjében
8 HÓNAP TANANYAGÁT MOST
4 HÉT ALATT SAJÁTÍTHATJA EL!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
OM reg.sz.: 20-0129-04
* 10% kedvezmény csak június 8-ig történő beiratkozás esetén! Akkred. sz.: 0584
XIX. évfolyam 25. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. június 21. Kanizsa – Azok, akik 1956 után a hóhérok
kezét irányították, ma is át
akarják írni a történelmet, s ha
nem figyelünk, meg is teszik –
mondta Cseresnyés Péter, a Fidesz-
KDNP országgyűlési képviselője
múlt pénteki, a Nagy Imre
volt miniszterelnök és mártírtársai
emlékére az ’56-os Emlékkertben
rendezett ünnepségen.
Kóré Péter, a szervező Nagykanizsai
Polgári Egyesület elnöke,
valamint az ünnepség másik szervezője,
a Magyarok Világszövetsége
helyi szervezetének elnöke, Rajnai
Miklós köszöntője után Cseresnyés
Péter lépett a mikrofonhoz.
Hangsúlyozta, nem szabad elfelejtenünk
a magyar történelem eme
rövid, de annál sötétebb korszakát,
s nem szabad hagyni, hogy feledésbe
merüljön Nagy Imre és mártírtársai,
illetve a többi, sok-sok áldozat
neve, akik egy tisztább világért,
a szabadságért haltak meg.
– Nagy Imre és társai néhány
éves kommunista tobzódás, hazugságözön
után vissza akartak
térni egy normális élethez –
hangsúlyozta. – Élni akartak,
nem nyomorogni, ki akarták mondani,
amit gondoltak, nem akarták
magukba fojtani, nem akartak
félni a kimondott igazság következményeitől.
Mert a kommunista
tobzódás éveiben a félelem igazgatta
az emberek életét. A szovjet
rendszer bérencei hazudtak, s aki
nem hitte a hazugságot, azt ellenségnek
kiáltották ki. Ezért szen-
Ha nem figyelünk,
ma is becsapnak minket
A város vezetése nevében Marton István polgármester
és Cseresnyés Péter alpolgármester helyezte el az emlékezés virágait
vedtek sokan börtönökben, ezért
haltak sokan értelmetlen halált.
Ettől a hazug, Orwell-i világtól
akartak megszabadulni az emberek,
ezért mentek az utcára, ezért
ragadtak fegyvert a hazudozók és
a hazug rendszer ellen.
Cseresnyés Péter párhuzamot
vont az akkori események és napjaink
történései között, s azt mondta,
azok, akik a hóhérok kezét irányították,
s a forradalom leverése után
elhitették az emberekkel, hogy
minden rossz az ő érdekükben történik,
ma is át akarják írni a történelmet,
s ha nem figyelünk, meg is
teszik – példaként Gyurcsány Ferenc
átírt őszödi beszédét említette.
Végül az ünnepség zárásaként a
megemlékezők elhelyezték virágaikat
az ’56-os emlékműnél.
Horváth Attila
– Példátlan és igazságtalan támadást
szenvedtünk el a Nyugatdunántúli
Regionális Fejlesztési
Tanács kormánypárti delegáltjaitól
– jelentette ki hétfői sajtótájékoztatóján
Marton István polgármester,
Baracskai József, Góra
Balázs és Rácz József három nappal
korábbi, pénteki sajtótájékoztatóján
elhangzottakra reagálva.
Emlékezetes, a három kormánypárti
delegált kritikával illette
Nagykanizsa pályázati aktivitását,
s a város vezetését kárhoztatta.
Marton István leginkább Baracskai
József állításait sérelmezte,
s mint mondta, az MSZP megyei
elnöke ezzel a méltánytalan
támadással nála elveszítette a
szüzességét, amikor azt mondta,
számára teljesen érthetetlen és
dühítő, hogy a város vezetése
nem nyújtott be pályázatot a
nagyvárosok főtér-rehabilitációs
programjára. Mint mondta, tíz
százalékos önrésszel milliárdos
projekteket lehet véghez vinni, s
az Erzsébet tér is újjászülethetne
ez által. Baracskai azt is állította,
a Tanácsnál csak olyan pályázatok
vannak, amelyeket még az
előző városvezetés készített el.
Marton István szerint ez hatalmas
hazugság, hiszen a ma futó, vagy
tervezett projekteket a kilencvenes
évek közepén gondolták ki, s
napjainkban újabbakat már nemigen
lehet felvetni. A város első
embere szerint a különbség csak
abban ragadható meg, hogy az
éppen aktuális önkormányzatok
hová helyezték a hangsúlyokat.
Marton István azt is megállapította,
hogy Baracskai József másik
kijelentése sem állja meg a
helyét, amikor azt mondta, hogy
a nagykanizsai önkormányzat pályázati
passzivitása a többi város
vezetését is felülmúlja. Annál is
inkább, mert két tanácsüléssel korábban
még kiemelkedő aktivitásunkat
dicsérték a kormányoldali
politikusok.
A város első embere rámutatott,
hogy a közgyűlés által elfogadott
stratégia huszonhét projektet
nevesít, amelyeknek megvalósulására
sajnos, kicsi az esély,
ugyanis az elkövetkezendő hét
évben csupán tizenegy milliárd
forint jut az öt dunántúli megyei
jogú város fejlesztéseire. Ez azt
jelenti, hogy Nagykanizsa maximum
egymilliárd forint körüli támogatást
kaphat, miközben a benyújtott
projektek összértéke
meghaladja a hatvan-hetvenmillió
forintot. Marton István kijelentette,
éppen ezért senki ne várjon
csodát, főleg nem egy olyan
elhibázott pályázati rendszerben,
amely nagyon sok munkát követel
a pályázóktól, de nagyon kevés
támogatást ad.
A város első embere azt sem érti,
hogy Baracskai József miről
beszél, amikor azt mondja, hogy
Nagykanizsa kapott még egy lehetőséget,
amikor csak a június
tizenharmadikai tanácsülésen
döntöttek arról, hogy 2007. szeptemberig
kell benyújtani a városközponti
területek, leromlott városrészek
felújításának támogatási
igényeit. Véleménye szerint nem
maradtunk le semmiről, ugyanis
még nem áll rendelkezésre a részletes,
a pályázat eljárásrendjére
vonatkozó szabályozás sem.
(folytatás a 2. oldalon)
Példátlan és igazságtalan
A Magyarországi Szociáldemokrata
Párt Nagykanizsai Szervezete
hétfőn rövid megemlékezést tartott,
majd az ''56-os emlékműnél néhány
szál vörös rózsával hajtottak fejet
az egykori miniszterelnök, és mártírtársai
előtt. Papp Ferenc, a szervezet
alelnöke köszöntötte az ünnepség
résztvevőit, és beszélt Nagy
Imre elvei melletti bátor kiállásáról.
Az ünnepség végén Bogár
Ferenc megyei elnök, Móritz
István városi elnök, Papp Ferenccel
közösen, helyezték el virágaikat
az ''56-os emlékműnél.
Az MSZDP
virágai
Fotó: Horváth Attila
2 Kanizsa – Mély-garázs? 2007. június 21. Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 20/5195-325. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László Károly.
Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
(folytatás a címoldalról)
A polgármester azt is elmondta,
hogy 2006. októbere és 2007.
júniusa között kilenc nagyobb pályázatot
készített elő a város,
aminek több, mint egyharmadát
forráshiány miatt utasította el a
pályázat kiírója. Ezek közé tartozik
a kerékpárút-építésre beadott
pályázat, a negyvenmilliót meghaladó,
az Erzsébet tér 14-15, azaz
a volt nyomdaépület felújítására
benyújtott anyag és a védőnői
központ akadálymentesítésére
vonatkozó közel nyolcmilliós
program, valamint a HSMK rekonstrukciójához
kapcsolódóan
benyújtott, forrás-kiegészítést
célzó pályázat.
H.A.
Köddé vált a Silóparking
Szőrén-szálán eltűnt az Erzsébet
téri mélygarázsok építését
megkezdő Silóparking Hungary
Zrt., miközben a városvezetés
már újabb befektetőkkel
tárgyal.
Sajnos úgy tűnik, bőven „megéri”
a dödöllefesztivált az Erzsébet
tér egyik oldalát elcsúfító palánk,
amit még a Silóparking
Hungary Zrt. állított fel, hogy a
kiásott két gödröt eltakarja az illetéktelen,
kíváncsi tekintetek
elől. Hogy nem a munkát rejtegették,
az azonban biztos, mert
ilyen nem sok folyt a területen.
Nos, úgy tűnik, a Silóparking
itt hagyott csapot-papot, ahogy
mondani szokták, eltűnt, mint
szürke szamár a ködben. Egyelőre
a céggel kötött kivitelezési
szerződést még nem bontotta fel
az önkormányzat, s úgy látszik,
egyre kevesebb a remény arra is,
hogy a közterület használatáért fizetendő
díjat behajtsák a vállalkozáson,
annak ugyanis egyetlen
képviselőjét sem érték el a polgármesteri
hivatal munkatársai.
Azonban nem csak ők keresik a
vállalkozás képviselőit, illetve
vezetőjét, dr. Kőrösfalvi Ilonát,
hanem többek között a Silóparking
volt kommunikációs vezetője,
Burik István is, aki munkaügyi
perben kíván hozzájutni munkabéréhez.
A minap megtartott tárgyaláson
azonban senki nem jelent
meg a cég részéről, így a bíró
kénytelen volt a tárgyalást elnapolni.
Az egykori kommunikációs
vezetőtől úgy tudjuk, bizonyos
hatóságok is keresik dr. Kőrösfalvi
Ilonát – azonban ők sem találják,
Burik István szerint elképzelhető,
hogy már nem is tartózkodik
az országban, ugyanis a vállalkozás
budapesti központjában
sincs már senki.
Száz szónak is egy a vége,
most már szinte bizonyos, hogy
ez a beruházás sem íródik be
aranyszínű betűkkel a város történelemkönyvébe.
Eközben a város vezetése
újabb befektetőkkel tárgyal, de
Marton István polgármester lapunk
érdeklődésére azt mondta,
még nem kíván elkiabálni semmit,
ugyanis egyelőre csak írásos
árajánlatot kértek a svájci-koreai
cég magyarországi leányvállalatától.
Azt azonban leszögezte,
nem híve a két Erzsébet téri gödör
betemetésének, mindenképpen
azt szeretné, ha a beruházás
megvalósulna. Reményei szerint
a nyár végére már konkrétumok
is születhetnek az ügyben.
Horváth Attila
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata hasznosítani kívánja az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Nagyság (m2) Megnevezés Megnevezés
4188/2. 38.920 beépítetlen terület A palini városrészben lévő Magvető utca vége
4062. 5.000 lakóház, udvar Apalini városrészben lévő templom mögötti területek
4058 782 agyagbánya
4059 358 beépítetlen terület
4064 2.179 lakóház, udvar
4291/37 1.016 beépítetlen terület A palini városrészben lévő Diófa utcai területek
4291/41 1.016 beépítetlen terület
4291/44 1.016 beépítetlen terület
4291/45 1.016 beépítetlen terület
4291/46 1.011 beépítetlen terület
4291/47 1.116 beépítetlen terület
4307/2 12.132 szántó A palini városrészben lévő Iparos utcai területek
4307/3 898 beépítetlen terület
4307/4 900 beépítetlen terület
4307/5 900 beépítetlen terület
4307/6 900 beépítetlen terület
4307/7 900 beépítetlen terület
4307/8 899 beépítetlen terület
4307/9 899 beépítetlen terület
4307/10 899 beépítetlen terület
4307/11 899 beépítetlen terület
4307/12 899 beépítetlen terület
4307/13 899 beépítetlen terület
4764 14.946 beépítetlen terület A Herkules és a Vadrózsa utcák végén lévő területek
4762 14.960 beépítetlen terület
4767 15.598 beépítetlen terület
A bérleti szerződések megkötésénél 2007. június 30.-ig elő-bérleti jogot biztosítunk a nevezett ingatlanok jelenlegi
használóinak. Érdeklődni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724.
Bérbeadó önkormányzati ingatlanok
„Uram, nem csodákért és
látomásokért fohászkodom,
csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Ne azt add nekem,
amit kívánok, hanem azt amire
szükségem van” Saint-Exupery
gondolatainak tolmácsolásával
nyitotta meg Hidvégi
Györgyné tanárnő a Batthyány
Lajos gimnázium szokásos év
végi hálaadását, a meghitt
együttlét, az elcsöndesedés
nyári pihenő előtti pillanatait.
Te Deum (hálaadás) jellegű,
zenés irodalmi műsorral búcsúztatta
kiváló tanárok és diákok
szereplésével a tanévet
immár tizennegyedik éve az
intézmény. A Felsővárosi
templomban rendezett ünnepség
meghittséget, nyugalmat
adott a tanévzáráshoz és a
majdani reményteljes továbblépéshez,
a tanévkezdéshez.
Bár nem volt kötelező a megjelenés,
az ezeregyszáz fős tanulólétszámú
intézmény hallgatósága
megtöltötte a templomot.
A műsor végén az
időnként cserfes gyereksereg
elcsendesedve, ünnepélyes
hangulatban vonult át a gimnázium
udvarába, az amúgy
vidámságról szóló tanévzáró
ünnepségre.
B.E.
Te Deum
Hangversennyel
búcsúztak
a tanévtől
2007. június 21. Kanizsa – Vízmű 3
Van olyan, amikor az emberfia
csak értetlenül áll, s már kérdezni
sem tud. Pedig lenne mit. Mert,
hogy is van az, hogy Nagykanizsán
fizetünk alapdíjat a vízműnek, míg
más települések lakói nem? S ha
már így alakult, ki a felelős érte.
Aztán azt sem magyarázta el senki,
néhány év alatt miért duplázódott
meg a vízdíj városunkban.
Az sem érthető, hogy a mindenütt
és mindenkor emlegetett
költségtakarékosság miért nem
kérhető számon a vízműnél.
Merthogy az igazgatók költséges
kiváltságainak megnyirbálása
mellett máshol is lehetett volna
fájdalomtól mentesen húzni a cég
derékszíján. Mondjuk a letenyei
üzemigazgatóság bővítésén.
Ez a történet 2001-ben kezdődött.
Az országban utolsóként részvénytársasággá
alakuló Délzalai
Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalat
a komlói, hárommilliós törzstőkével
rendelkező Expertus Mérnöki
Iroda Kft-t bízta meg a cég teljes
vagyonának felértékelésével. Ezek
után a vállalat 2002. szeptember
30-tól, mint nyolcvanöt település
tulajdonában lévő részvénytársaság
működhetett tovább.
A cégalapítási előzmények után
térjünk vissza Letenyére. Noha a
határmenti városkában van és működik
telephelye a vízműnek, mégis
az a döntés születik, hogy venni kell
egy másik telephelyet is. Információnk
szerint a cég vezetőtestületét is
megosztotta, ez a 2002-es árakon
több, mint negyven milliót meghaladó
beruházás. Valószínű okkal tartották
fölöslegesnek, de erről majd
később. A kiszemelt 5738 m2-es
1455/4. helyrajzi számú telek,
Letenyén, a Kárpáti utca 22. szám
alatt található. Rajta az évek óta
nem használt Dédász iroda a kiszolgáló
helyiségekkel, és az itteniek által
csak kúriaként emlegetett lakásokkal.
Ez tetszett meg valakinek.
Azt gondolhatnánk, magának a vízműnek,
illetve a születése okán
nagy helyismerettel rendelkező vízmű
vezérigazgatójának, de nem. Az
amúgy nem túl nagy pénzforgalmat
bonyolító Expertus Kft-nek. A lapunk
birtokába került dokumentumok
alapján azonban valószínűsíthető,
hogy az Expertus csak stróman
volt az adásvétel során. Vajon
mi indokolta, hogyha a vízmű meg
akarja venni a Dédásztól az ingatlant,
miért nem teszi azt, miért enged
beékelődni egy harmadik felet
az üzletbe.
A kételyek számát csak gyarapítja,
hogy az általunk kikért tulajdoni
lapok tanúsága szerint, az Expertus
tulajdonjog bejegyzési kérelmének
dátuma 2002. február 25. Egy régebbi
időpontban kikért tulajdoni
lapból az is kiderül, hogy március
5-én az Expertus Kft. még nem volt
tulajdonosa az említett ingatlannak.
Akkor, hogyan születhetett
olyan dokumentum, amely azt
valószínűsíti, hogy a vízmű már
akkor (elő)adásvételi szerződést
kötött (2002. február 12.), illetve
azt még módosította is az Expertus-
szal, amikor az Expertus még
tulajdonos sem volt.
Azavart csak fokozza, hogy a lapunk
rendelkezésre álló dokumentumok
szerint a vízmű által felkért
ingatlanszakértő észrevételének dátuma
február 15. Azaz olyan ingatlanról
készített értékbecslést, amely
akkor még a Dédászé lehetett.
Ezen a ponton volna jó a vízmű
korrekt fölvilágosítása, merthogy
az ingatlanügyekben nehezen
kiigazodó újságíró és olvasó
gyanakodni kezd. Netán az
Expertusnak nem is volt annyi
pénze, hogy kifizesse a vételárat,
ezért a vízmű megelőlegezte azt?
A nehezen kibogozható szálak
helyet azonban vessünk még néhány
pillantást a tulajdoni lapokra,
amelyekből kiderül, hogy a vízmű
és az Expertus közötti kapcsolat
rendkívül gyümölcsözőnek bizonyult.
A 2002. április 18-án benyújtott
társasházzá nyilvánítási kérelem
nyomán, az ingatlanon kilenc
alhelyrajzi számot hoztak létre. A
vízmű tulajdonába került egy 394
m2-es irodaházrész és egy 85 m2-
es tároló. Az Expertus megtartott
magának négy lakást, két garázst
és egy 214 m2-es irodaházrészt.
Ám még meg sem száradt a tinta
a társasházi alapító okiraton,
maga Kovács Antal elnök-vezérigazgató
is vevőnek jelentkezett az
Expertusnál. Megvásárolt egy 115
m2-es lakást, valamint egy garázst.
Itt le is zárhatnánk a tulajdoni lapok
böngészését, ha nem keltené fel
figyelmünket a kétezer ötös év.
Amint azt múlt heti számunkban írtuk,
a vízmű kénytelen volt hitelt
fölvenni a szolgáltatásokhoz szükséges
gépek, eszközök beszerzésére.
Ám nem felejtkezik meg a régi
üzlettársról, az Expertus Kft-ről
sem. Szeptemberben a megmaradt
három lakásból kettőt, egy 46 illetve
73 m2-est megvásárol az Expertustól.
A szövevényes ingatlan-ügyletek
nem elhanyagolható hozománya,
hogy Kovács Antal így autóval
is meg tudja közelíteni lakását.
Mert ahogy az a képen is jól látható
ez az utca felől megoldhatatlan.
A történetnek azonban nem csak
ez az elgondolkodtató része. Az öt
éve fejlesztésre ítéltetett letenyei
üzemvezetőséget, tavaly összevonták
az ivóvízbázist kezelő Molnárival.
A letenyei grandiózus fejlesztés
ezzel lefejeztetett. Ez pedig egyfajta
beismerése annak, kinek is volt érdeke
a vízdíjfizetők pénzének felhasználásával
járó telekügylet?
Dóró János
Letenyei sikertörténet vízmű módra
Tisztelt Kanizsa Hetilap
Szerkesztőség!
A 24. lapszámban megjelent
"Vízműves" cikkhez szeretnék
hozzászólni – bízva abban,
hogy a korrekt tájékoztatás érdekében
ezt is megírják.
– Tudomásom szerint minden
Szolgáltató cég céges autóval
végzi a munkáját, ezért
nem különleges dolog, hogy a
Vízmű három vezetője rendelkezik
ilyen autóval.
– Volt dolgozóként szeretnék
az igazság mellett kiállni: a
mai napig megoldott a Vízmű
"kétkezi" dolgozóinak az üdültetése,
amit nem sok cég mondhat
el magáról. Még nyugdíjas
dolgozóikról sem feledkeznek
el, mert ha van hely, ők is mehetnek
a csereüdülőkbe.
– Miért kell rosszindulatúan
feltüntetni a zajki halastavat,
mikor az igazgató ennyi idős
korára, és a szülei utáni örökség
segítségével, egy élet munkájával
létrehozta.
Tisztelettel: egy volt dolgozó
lakatos.peterne2@chello.hu
2007.07.17. vasárnap, 6:57
Mivel az utóbbi időben a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. felé
fordult a közfigyelem, lapunk bővebb terjedelemben kívánt foglalkozni
a letenyei üzemegység bővítésének történetével. Noha több
dokumentum is a rendelkezésünkre állt, a hiteles és pontos tájékoztatás
érdekében szerettük volna ezek adatait egyeztetni. Ezért levélben
kértük a társaság segítségét. Tisztánlátésunk érdekében a következő
kérdésekre szerettünk volna választ kapni:
􀁸 Mikor kötötte a vízmű a Kárpát utcai ingatlanra az előszerződést
az Expertus-szal?
􀁸 Mikor került sor az említett szerződés módosítására?
􀁸 Mikor és milyen részletekben fizettek az Expertusnak?
􀁸 Igazolta-e tulajdoni lappal az Expertus, hogy valóban ő az ingatlan
tulajdonosa, és mikortól?
Többszöri telefonos érdeklődésünkre sem sikerült lapzártánkig
választ kapni, mint megtudtuk az elnök-vezérigazgató úr szabadságon
van – a szerk.
Nem kaptunk választ
Kúria, vezérigazgatói lakrésszel
Mint azt Horváth Ferencnétől,
a Zala Volán Zrt. helyi forgalmú
üzemének vezetőjétől megtudtuk,
a menetrendi változásokkal igazodni
kívánnak a nyári tanszünetben
jelentős mértékben csökkenő
utasforgalomhoz. Az első negyedévben
még ezen kívül mintegy
kettő és fél százalékos utasszám-
csökkenést könyvelhet el a
cég.
A 8-as jelzéssel a Napraforgó
tér és Miklósfa között közlekedő,
16 óra 10 perckor a Szentendrey
utcától induló járat betér a köztemetőhöz,
tekintettel arra, hogy a
C1-es jelzéssel a Gázgépig 16
órakor és 16.11 órakor közlekedtetett
járatokat a kihasználatlanság
miatt megszünteti a vállalat.
Ugyanezt a járatot érinti, hogy az
5.35 és 6.35-kor visszafelé pedig
5.46 és 6.46 órakor induló járatpárokat
csak iskolai előadási napokon
közlekedtetik, ugyanis a
tanszünetben ezen autóbuszok
iránt is csökken a kereslet.
A 10-es, a Kalmár utca és
Bagola között járó, Nagyfakos
érintésével munkaszüneti napokon
9.35 és 10.00 órakor induló
buszjáratok, illetve a munkaszüneti
napokon 10Y jelzéssel Nagyfakosról
10.10 órakor induló buszok
fél órával később közlekednek
majd. Újdonság és az utasok
számára minden bizonnyal kedvező
változás, hogy a 20-as jelzésű,
eddig csak az iskolai előadási
napokon 19.45-kor indított körjárat
a tanszünetben is közlekedik
majd.
A 21-es járatot is érintik a változások,
ugyanis a minden nap
19.30 és a 20.30 órakor, illetve az
iskolai előadási napokon 20.00
órakor közlekedő körjáratok leállnak,
szerepüket a 20-as jelzésű
buszok veszik át.
Jelentősen módosul a C33-as
járat menetrendje is, az öt járatból
egy teljesen megszűnik. Mint
arra bizonyára Olvasóink is emlékeznek,
szinte vérre menő csatákat
vívtak utasok azért, hogy a leállított,
régi 33-as járat helyett legyen
egy olyan járat, ami elviszi
az utazni kívánókat a keleti városrészből
a vasútállomásra. A
választások után az újonnan felálló
városvezetés a lakossági nyomásra
kérte a járat elindítását a
szolgáltatótól, amely kérésnek az
eleget is tett. Most pedig kihasználatlanok
a C33-asok, sok esetben
ketten-hárman utaznak a buszon,
de a legnagyobb utasszám
sem éri el a húsz főt, amivel még
korántsem rentábilis a járat működtetése.
Nyugodtan megállapíthatjuk,
nagy luxus naponta többször
közlekedtetni az üresen kongó
csuklós autóbuszokat a Városkaputól
a Vasútállomásig.
– 2007. február elsejétől állítottuk
be a C33-as járat vonalát
– mondja Horváth Ferencné. – A
polgármester úr kérésének megfelelően
tettük ezt, a járat feladata,
hogy közvetlen eljutást
biztosítson a keleti városrészből
a vasútállomásra. Sajnos, az új
járat a mi legcsekélyebb várakozásunkat
is alulmúlta, az utasszámlálás
nagyon gyenge kihasználtságot
mutatott. A késő
délutáni buszokon tizenhárom-tizennégy
utas utazik, a többi járaton
pedig egy-kettő. Például a
19.10-kor a Városkaputól induló
járat mindössze 0,88 átlagos
utasszámot produkált. Visszafelé
irányban ugyanez a helyzet.
Ezért úgy döntöttünk, hogy módosítjuk
ennek a járatnak a menetrendjét
is. Reggel 7.25-kor indul
egy gyorsvonat a fővárosba,
amelynek van megállója a Balaton-
parton, ehhez kínálunk egy
új utazási lehetőséget a Városkaputól,
6.50-kor. 20.34-kor érkezik
Székesfehérvár irányából egy
személyvonat, s ehhez igazodva
az iskolaidőben a vasútállomástól
20.05 perckor induló járatunkat
tanszünetben harmincöt
perccel később indítjuk. A legkihasználatlanabb
járatokat, így a
Városkapu körúttól 12.20, 14.25
és a vasútállomástól 12.40,
14.40 és 18.10 órakor induló buszokat
leállítjuk. A 16.20-kor a
Városkaputól indított autóbuszunk
az eddigiektől eltérően naponta
közlekedik majd.
Horváth Attila
4 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. június 21. Fél év elteltével ismét régi
szépségében pompázik a
szepetneki Királyi Pál Általános
Művelődési Központ.
Csupán ennyi idő kellett ahhoz,
hogy a tavaly december tizenhetedikei
tragikus tűzeset után
példás összefogással újjáépítsék
az intézményt.
A megszépült ÁMK színháztermében
megjelentek a környező
települések polgármesterei is, akiket
Grabant János polgármester
köszöntött. A település első embere
felidézte a december tizenhetedikei
aranyvasárnap történéseit,
amelyek minden bizonnyal fekete
betűvel kerültek be a históriás
könyvekbe. Ekkor keletkezett
ugyanis az a tűz, amely elpusztította
a teljes tetőszerkezetet és
számos helyiséget, azok berendezéseivel
együtt.
Mint azt kiemelte, a károsodott
épületrészeket példás összefogással,
mintegy százmillió forintos
beruházással sikerült helyreállítani,
köszönhetően a regionális fejlesztési
tanács, a nagykanizsai
többcélú társulás, az önkormányzatok
és a magánszemélyek, vállalkozók,
cégek támogatásának,
valamint a biztosító által kifizetett
kártérítésnek – no meg a viszonylag
enyhe télnek, ami lehetővé
tette, hogy a kivitelezéssel
megbízott zalakarosi Szabau
Invest Kft. szakemberei szinte
megszakítás nélkül dolgozhassanak.
A támogatók nevét tiszteletük
és köszönetük jeléül emléktáblán
is megörökítették a szepetnekiek,
amelyet az épület falán
helyeztek el.
Dr. Molnár Csaba, a nyugatdunántúli
regionális fejlesztési tanács
elnöke méltatta a kibontakozott
összefogást, kiemelve a
szepetnekiek pályázatíró képességét,
amely révén további hárommillió
forintot nyertek a tűz martalékává
lett eszközök, berendezések
pótlására. Miután
Szabadics Zoltán, a kivitelező
ügyvezetője készre jelentette az
épületet, megáldotta azt Ódor Imre
kanonok és Deme Dávid evangélikus
lelkész is.
H.A.
Újjászületés
napja
Negyedik alkalommal került
megrendezésre az országos patikanap,
amelyhez ezúttal nagykanizsai
gyógyszertár is csatlakozott.
Mint azt dr. Némethné dr.
Ignácz Andreától, a Király Patika
vezetőjétől megtudtuk, a
kezdeményezés azzal a szándékkal
indult, hogy – már évekkel
a gyógyszerészet liberalizációs
átalakítási tervei előtt,
azoktól függetlenül – felhívja a
figyelmet a gyógyszertárak, illetve
a gyógyszerészi gondozás
fontosságára. A szakember úgy
véli, a patikanap arra is jó volt,
hogy ráirányítsa a figyelmet arra,
hogy a gyógyszerészek nem
csak pirulákat árulnak, hanem
megfelelő szakértelemmel, tanácsokkal
is ellátják a betegeket.
A kanizsai patikanapon számos
információval is gazdagabbak
lehettek az érdeklődők, Dr.
Fliszár Mária reumatológus és
rehabilitációs szakorvos, főorvosnő
előadást és konzultációt
tartott a csontritkulásról, a néma
járványról, illetve ingyenes vércukorszint-,
koleszterinszint- és
csontsűrűség mérést végeztek a
rendkívül nagyszámú páciensnek.
A kvízjátékon részt vevők
ajándéksorsoláson vettek részt
olyan értékes nyereményekért,
mint vérnyomásmérő, vércukorszintmérő,
CERAGEM masszázs-
bérlet, számos kozmetikai
cikk és vitamin. Más gyógyszertárban,
így a Fagyöngy Patikában
is voltak szűrővizsgálatok, amelyek
délután a Rózsa utcai Salvia
gyógyszertárban folytatódtak.
H.A.
Nemcsak pirulákat osztanak
Ürességtől kongnak a C33-asok
Június tizennyolcadikától több ponton változott a helyi autóbusz-
menetrend. Jelentős átcsoportosítások történtek a néhány
utas által korábban oly vehemensen követelt C33-as járat esetében
is, amely az esetek nagy részében szinte üres autóbuszokkal közlekedik
a keleti városrész és a vasútállomás között. A szülők többsége
ugyanis autóval viszi ki utazó gyermekét a vonathoz.
Soron kívüli ülést tartott június
tizenegyedikén a Kiskanizsai
Településrészi Önkormányzat
(KTÖ). Az ülésen Tóth Nándor
elnök tájékoztatta a részönkormányzati
képviselőket az
építendő új egészségcentrum
ügyének állásáról is. A képviselő-
elnök elmondta, elkészültek
az új rendelő tervei, amelyeket
még korábban közszemlére tettek
a Móricz Zsigmond Művelődési
Házban, s számos egyeztetés
is zajlott az ügyben.
A beruházás a tervek szerint három
ütemben zajlik majd, először
zöldmezős beruházás keretében a
mostani épület mögötti területen
megépül a három orvosi rendelő,
majd elbontják a jelenlegi gyermekorvosi
rendelő épületét, így
megnyílik az út a hátsó terület felé.
A harmadik ütemben a régi rendelők
egyikében kialakítják a védőnői
központot, s felújítják a gyógyszertár
felett lévő két lakást. Tóth
Nándor kijelentette, az első ütem
várhatóan 2008. közepére elkészül,
azonban a másik két ütemmel kapcsolatban
még nem tudott fix időpontot
mondani, de úgy tudja, azokat
megelőzi a kiskanizsai ravatalozó
bővítéses rekonstrukciója.
Az egészségcentrum építése
mintegy bruttó százhúszmillió forintba
kerül, ebből hetvenmillió forint
plusz áfa a rendelők bekerülési
költsége. Az önkormányzat költségvetésében
azonban az idei évben
csak harmincmillió forint áll rendelkezésre
a célra, ami arra elegendő,
hogy az építkezés elkezdődjön. A
képviselő reményei szerint ebben az
évben megtörténik az alapozás, felhúzzák
a falakat, s talán még a tél
előtt tető is kerül az új épületekre.
A részönkormányzat ülésén szó
esett a Nagyrác utcai elhagyott iskolaépület
hasznosításáról is. A
KTÖ vendége volt Gerlinger Sándor,
a Kis-Balatoni Waldorf Alapítvány
képviseletében, aki jelezte, a
szülők összefogásával létrejött alapítvány
első lépésként Waldorfóvodát
hozna létre a városban, a későbbiekben
pedig felmenő rendszerben
iskolát is alapítana. Mint
azt elmondta, az óvoda céljaira nagyon
alkalmas lenne a Nagyrác utcai
Klebelsberg-iskola üresen álló
épülete. Arról tájékoztatta a testületet,
hogy az alapítvány munkatársai
a szülőkkel közösen a használható
állapot eléréséhez szükséges felújítást
is vállalnák, annak minden
költségével együtt. Ha kérésük pozitív
elbírálásban részesül, elképzelhető,
hogy már szeptemberben elindítanák
az első óvodai csoportjukat.
A KTÖ végül úgy döntött,
folytatni kell az ügyben a tárgyalásokat
az alapítvány vezetőivel.
H.A.
Kanizsa 2007. június 21. – A mi ügyeink 5
A szokásos jó hangulat, barátság,
tenni akarás jellemezte
idén is a Látóhegyi Polgárőr
Egyesület éves közgyűlését, melyen
részt vett Tusják Pál, a Zala
Megyei Polgárőr Szövetség
elnökségének tagja, Dezső János,
az etikai, fegyelmi bizottság
elnöke, Jerausek István, a
terület önkormányzati képviselője,
Baján Tibor kisbagolai
egyesületi elnök, és Szommer
András Kisfakosról.
Beszámolójában Varga Gyula
elnök örömmel említette a fiatalok
érdeklődését tevékenységük
iránt. Négy, harmincöt év alatti
fiatal lépett be a látóhegyi csapatba,
erősítve azt a munkát, melynek
köszönhetően 2000. novemberétől
fogva említésre méltó betörés
nem történt a területen. Kifigyelni
sem tudják őket, mert január
1-jétől december 31-ig minden
nap, még szilveszterkor is
teljesítenek szolgálatot. A létszámuk
ötvenegy fő, így két éjszakai
járőrözés jut mindenkire. Ha
megnézzük a vezénylési naplót,
naponta három, havonta összesen
kilencvenhárom hegylakó ad
szolgálatot, vigyázva valamenynyiük
értékére, nyugalmára.
Sokan követhetnék a példájukat,
és joggal kérdezhetné meg tőlük
bárki, hogyan jutottak el idáig!
Működésükhöz harmadik éve
kapnak kétszázötven ezer forintot
az önkormányzattól, és ehhez jön
az ötvenezer forint körüli tagdíjuk.
A többi a kamatból és némi
támogatásból tevődik össze, így
évi háromszázötven ezer forintból
gazdálkodhatnak. Hozzászólásában
Jerausek István önkormányzati
képviselő kiemelte,
büszkék lehetnek a munkájukra,
hiszen a mai elidegenedő világunkban
a város öt polgárőr
egyesületének egyik legnagyobb
létszámú csoportját alkotják, és
önkéntes alapon védik környezetüket,
a saját és mások értékeit.
Vigyázzanak – hangsúlyozta,
hogy ez a közösség ne bomoljon
fel, és továbbra is így végezzék
munkájukat. Tudja, működésükben
nagyon fontos a pénz, ezért
elmondta, a legutóbbi közgyűlésen
a képviselők az önkormányzati
önrész biztosításával egy
olyan pályázat benyújtását fogadták
el, melynek összegét a polgárőrség,
a rendőrség és a
közterületfelügyelet járőrözésre
és eszközvásárlásra fordíthat. A
felvetődött kérdésekre Tusják Pál
adott választ.
B.E.
Látóhegyi polgárőrök közgyűlése
Elkészültek a kiskanizsai rendelő tervei
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Regionális Operatív Program
pályázati lehetőségével élve
a kamara Nagykanizsán először
szervezte meg tíz szakmában a
mesterkurzusokat. Az autószerelő,
autófényező, karosszéria
lakatos, autóvillamossági szerelő,
fodrász, kozmetikus, szakács,
kárpitos, bádogos, gázvezeték-
és készülékszerelő szakmákban
vizsgázott hetvenhárom
mester a bizonyítéka annak,
hogy sikeresen le is bonyolította
azt, bevonva a város
szakképző iskoláit, jeles szakembereit,
régi mestereit.
– A kamarák egyre fontosabb
szerepet töltenek be a szakképzés
területén – mondta beszédében
Cseresnyés Péter, alpolgármester. –
A hétköznapokban mi, a megrendelők,
fogyasztók is egyre inkább
érezzük, hogy hiány van a jól képzett,
szakmájukat szerető tisztes
szakemberekből, igazi mesterekből.
Önök bizonyára jól tudják, hogy a
mester szó nemcsak rang, hanem
kötelez is. Kötelez a becsülettel,
nagy szaktudással végzett munkára,
a kuncsaft iránti tiszteletre, a
tudás folyamatos karbantartására.
A bizonyítvány, a mesterlevél csak
befektetés, a naprakész tudás alapja,
amely rendszeres revízióra szorul.
Amikor esküjük után immáron
befogadják Önöket a mesterek családjába,
legyen első gondolatuk a
köszöneté. Mindazoknak, akik lehetővé
tették, hogy mesterré válhassanak.
A jó példát kövessék, neveljenek
maguk is jó szakembereket,
és ne feledjék Henry Ford, az autókirály
szavait: „Bárki, aki felhagy
a tanulással, az öreg: legyen húszvagy
nyolcvanéves. Aki viszont
mindig tanul, az, fiatal marad. Az
életben a legnagyobb dolog frissen
tartani az elmét.” A magyar mesterlevélnek
egyre nagyobb rangja
van hazánkban és külföldön egyaránt.
Belépőt jelent minden európai
országba. A mesterek azonban
termékeiket, szolgáltatásaikat jellemzően
helyben kínálják a fogyasztóknak.
őszintén remélem,
hogy Önök is itthon, városunkban
fognak – a szó nemes értelmében –
mesterkedni.
􀁓
Mestereket
avattak
6 Kanizsa – Városháza 2007. június 21. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a többször módosított 55/2000. (XII.13.) számú helyi
rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások
bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére:
CSERÉRE - JELENLEG IS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁST
BÉRLőK RÉSZÉRE
1. Nagykanizsa, Csengery u. 56. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 76 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 13.958 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: meglévő bérleti
szerződéssel azonos időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2007.
június 21. 13-14 óráig
CSERÉRE - VALAMINT EGY VAGY KETTő GYERMEKES
CSALÁD RÉSZÉRE:
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/C/3.
a.) A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata:
összkomfortos, A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege:
10.474 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év,
vagy a meglévő bérleti szerződéssel azonos időtartamú. A lakás megtekintésének
időpontja: 2007. június 21. 14-15 óráig
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az
alábbi, Garzonházban lévő üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának
elnyerésére. Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/
élettársak jogosultak lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb
60 hónap időtartamig, elhelyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra
ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:
13.002 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2007. június 21.
13-15.30 óráig
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:
13.002 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2007. június 21.
13-15.30 óráig.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
13.002 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2007. június 21.
13-15.30 óráig.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2007. július 4. Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály. Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati
nyomtatvány ugyanitt kapható.
Önkormányzati bérlakások
Pályázat a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban
megüresedett 2 db lakás bérleti jogának elnyerésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet a: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. és 2. Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 10/A. I. em. 20. szám alatt található Nyugdíjasházban lévő bérlakások
bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. július 4. 18.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó.
A licitálás időpontja: 2007. július 16. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. A pályázat célja:
az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott időre.
A bérlemény leírása: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2,
szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 8.122 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén az
igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség. Megtekinthető:
2007. június 21. (csütörtök) 10-11 óráig. A bérlemény nem örökölhető!
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 20.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 41 m2,
szobaszáma: 1 + fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja:
önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 13.302 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén
az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség. Megtekinthető:
2007. június 21. (csütörtök) 10-11 óráig. A bérlemény nem örökölhető!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek: Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/,
öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga,
vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos
fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó
a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek: Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett
személy/ek/, aki/k/ pénzadományt ajánl fel, önkormányzati bérlakását ajánlja
fel. Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér
16.) átvehető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a
pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az
utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő
önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi
bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás
esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát,
helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön
értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a
pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta
be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló
értéke: Nk, Kodály Z. u. 10/A. I/14. 2.000.000 Ft . Nk, Kodály Z. u. 10/A.
I/14. 2.300.000 Ft. Alicitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést az Ingatlankezelési
Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az
önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követő 15
napon belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a
bérleti szerződést nem ezen határidőn belül nem köti meg, a bérleti szerződés
megkötésének lehetőségét elveszíti.
Nyugdíjasházi helyek
Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot és ingatlantulajdonosokat, használókat,
hogy az idei évben a gyorsabban beindult vegetációnak köszönhetően a parlagfű, valamint
több allergiát keltő növény virágzásnak indult, vagy ahhoz közeli fejlődési szakaszba
került. A növényvédelmi védekezést indokolt ellenük megkezdeni. Felhívjuk
minden ingatlantulajdonos, földhasználó figyelmét arra, hogy 2007. április 14-ei hatállyal
jogszabályi változás következtében megváltozott a parlagfű irtással kapcsolatos kötelezettségük.
A2007. évi XVI. törvény 20.§ (1) bekezdésében a törvényhozó módosította a növényállomány
fejlettségi állapotát. E szerint a földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot
a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A parlagfű irtásának elmulasztása
esetén az ingatlantulajdonosok, földhasználók ellen eljárást folytat le az
eljáró hatóság, melynek keretén belül a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV.
törvény 60.és 61.§-a alapján növényvédelmi bírságot szab ki. A törvény kötelező
jelleggel írja elő minden esetben a növényvédelmi bírság kiszabását, terület nagyságtól,
növényi borítottságtól függetlenül. A növényvédelmi bírság tételes mértékéről
a 187/2006. (IX. 5.) számú Kormányrendelet rendelkezik. E szerint a mulasztók
belterületen 20.000 forinttól 750.000 forintig terjedő pénzbírságot kötelesek
fizetni. Felhívjuk továbbá figyelmüket arra, hogy a parlagfű irtásán kívül további
általános allergiakeltő növények ellen is kötelesek védekezni, amit mechanikai,
vagy kémiai úton is teljesíthetnek. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
többször módosított 31/2002. (VI.6.) számú rendeletének 1. számú melléklete sorolja
fel azokat a növényfajokat, vagy családokat, melyek ellen a védekezést a vegetációs
időszakban meg kell kezdeni és azt az időszak végéig fenn kell tartani. E növények:
– Üröm-félék, Libatop-félék, Útifű-félék, Pázsitfű-félék, valamint a Lorum-
(vagy sóska) félék. A fenti növények elleni védekezésről az önkormányzati rendelet
6.§-a rendelkezik. Tájékoztatjuk a tisztelt ingatlantulajdonosokat, földhasználókat,
hogy a rendeletben előírt kötelezettségek betartását az eljáró hatóság
munkatársai ellenőrzik, a kötelezettségüket elmulasztó földhasználók ellen szabálysértési
eljárást folytat le a jegyző, mely során 30.000,-forintig terjedő pénzbírságot
szabhat ki.
Felhívás
2007. június 21. Kanizsa – Városháza 7 Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe adja az Ipari Parkban
található két darab irodahelyiségét. Az irodák 14,5 és 31,5 m2 (alapterületűek,
telefonnal, internetes hozzáféréssel, klímával felszereltek.
Az irodák bérleti díja 1.300 Ft/m (+ áfa/hó + rezsi.)
Érdeklődni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ipari Park és
Logisztikai Központ (Nagykanizsa, Garay u. 21.) és a következő telefonszámon
lehet: 93/310-256.
Bérbeadó önkormányzati ingatlanok
az ipari parkban
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 + áfa 07.04 08.01 08:30
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 + áfa 07.04 08.01 09:30
131/2. Magyar u. 18. beépítetlen terület 19.692.000 + áfa 07.04 08.01 10:00
4372/1. Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 + áfa 07.04 08.01 10:30
4277/1. Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 07.04 08.01 11:00
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi
tömbben lévő alábbi ingatlanait:
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
984. Magyar út 7. – utcafronti épület nélkül
986/1. Erzsébet tér 12.
987. Erzsébet tér 13.
988/1. Erzsébet tér 14. – 219 m2-t
Az értékesítendő ingatlanok: műemléki környezetben találhatók, a vevő köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül
beépíteni, a vevő köteles az adásvélteli szerződés megkötésétől számított 60 napon belül a versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a
vevő köteles a 984.-988/1. hrsz-ú ingatlanok telekmegosztását elvégeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó)
Önkormányzati ingatlanértékesítési ajánlatok
173.000.000 + áfa 07.04 07.25 09.00
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet jegyzői
munkakör betöltésére.A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) alapján kerül sor. A kinevezés határozatlan időre szól, a
munkakört teljes munkaidőben kell ellátni. A kinevezés és az illetmény megállapítása
a Ktv. szerint történik. A munkakör a Közgyűlés döntését követően
azonnal betölthető. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, igazgatás-szervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,
jogi vagy közigazgatási szakvizsga, legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget
igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvételkor
köteles bemutatni), három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt, a szakmai gyakorlat igazolását, a pályázó munkakör betöltésével
kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit.
A pályázatokat Marton István polgármesternek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügyi
Közlönyben való közzétételtől számított 31. nap 16.00 óra. A beérkezett
érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a pályázók
meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.
A pályázat elbírálásának határideje a beérkezési határidő lejártát követő első
közgyűlés.A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a
93/500-701 vagy 500-705-es telefonszámon.
Jegyzői pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az építészeti
örökség helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet
szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
2007. évben 2 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak. A részletes pályázati feltételek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az építészeti örökség
helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet
a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda,
péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.) A pályázatokat
2007. augusztus 15-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött,
vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékra
kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2007.
A kiíró a pályázatokat szeptember 30-ig bírálja el.
Építészeti örökség helyi védelme
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóóráját 2007. június 29-i helyett 2007. július 6-án 18 órától 19 óráig
tartja a bajcsai kirendeltség épületében.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet városi főkertész munkakör betöltésére
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban heti 30 órában, határozatlan időre,
hat hónap próbaidő kikötésével történik. A munkakör a pályázat elbírálását
követő hónap 1. munkanapjától betölthető. Pályázati feltételek: magyar
állampolgárság, büntetlen előélet, egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban
szerzett szakképzettség (ezen belül: erdőmérnök, kertészmérnök,
környezetgazdálkodási agrármérnök, környezetvédelmi mérnök vagy táj- és
kertépítész, környezetmérnök, növénytermesztési mérnök, tájgazdálkodási mérnök),
legalább két éves szakmai gyakorlat, „B” kategóriás gépjárművezetői
engedély. Előnyt jelent: idegen nyelv tudása, közigazgatási gyakorlat
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör ellátásával kapcsolatos elképzeléseit, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban előírt iskolai végzettséget és az
egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a köztisztviselők jogállásáról
szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a hivatali Közszolgálati
Szabályzat alapján kerül sor. A pályázatokat dr. Gyergyák Krisztina
aljegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben való
közzétételtől számított 31. nap 13.00 óra. A pályázat elbírálására a beérkezési
határidőt követő 30 napon belül kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-708
vagy 500-710 telefonszámon.
Városi főkertész
A GE Nagykanizsai Fényforrásgyár
ELFUN önkéntesei ismét
felgyűrték az ingujjukat, és
két nagykanizsai óvoda is örülhetett
a munkájuknak.
A Rózsa úti Óvodában több,
mint ötven autólámpagyári önkéntes
segített felújítani az udvari
mászókákat, hintákat, játékokat,
padokat, valamint szép színt kapott
a kerítés is. Az akcióhoz
csatlakozott az Élet Iskolája GE-s
programban résztvevő Mező Ferenc
Gimnázium kis csapata is.
A lámpagyáriak menedzsmentje
a Corvin utcai Hétszínvirág
Óvodában dolgozott. Felépítettek
egy 4x4 méteres szép babajátszóházat,
lefestették a kerti fajátékokat,
libikókát, mászókát, a
fémjátékokat, a homokozó-korlátot
és a teraszkorlátot, valamint
padokat festettek. Az önkéntesekhez
csatlakoztak az Élet Iskolája
GE-s programban résztvevő
Cserháti Sándor Szakképző Iskola
maroknyi csapata, valamint az
óvonénik is.
Az önkéntesek szabadidejükben
tovább folytatták társadalmi
munkájukat, a Szent Imre utcai
Micimackó Óvodában is végeztek
felújításokat. A lelkes csapat
lefestette az összes udvari játékot,
virágtatókat, bejárati kapukat,
korlátokat, valamint felújították
és lemeszelték az udvart körülvevő
falakat is. Új hálót szereltek
fel a sportkapukra. Minden
alapanyagot a gyár finanszírozott,
s ezen kívül a Micimackó
ovisai ajándékba kaptak új padokat
és asztalokat, s azt a gumiszőnyeget
is, melyet a Kompakt gyár
önkéntesei helyeztek el a hinta
alá.
N.B.Gy.
A városi tanévzáró ünnepségnek
helyet adó Medgyaszay Házban
a megjelenteket Marton István
polgármester köszöntötte.
Beszédében kiemelte, az Oktatási
és Kulturális Minisztérium, valamint
a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium által támogatott
versenyeken indulók közül hatvannégyen
vehetik át önkormányzatunk
elismerését emléklap, emlékplakett
és könyvutalvány formájában.
Az elért eredményekhez
természetesen nagymértékben
hozzájárultak az őket felkészítő
pedagógusok is. Köszönetük jeleként
idén ötvenöt pedagógusnak
adott át emléklapot és könyvutalványt.
Marton István ebből az alkalomból
köszönte meg városunk
minden pedagógusának és az oktatásban
dolgozóknak az emberséget,
a nevelést, a jogszabályváltozásokban
teli világunkban az
együttműködést, azt, hogy tudásuk
és egyéniségük jellemformáló
legjavát adták diákjainknak, iskoláinknak
és városunknak is. Az
ünnepséget a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola tanulóinak műsora
színesítette.
B.E.
8 Kanizsa – Gyermekeink 2007. június 21. Kiemelkedő eredményt elért tanulók
Immár hatodik alkalommal rendezett jutalmazási ünnepséget az
országos tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elért diákok
és felkészítő tanáraik számára a polgármesteri hivatal Művelődési
és Sportosztálya.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
ünnepélyes köszöntése
Rózsa Napok a harmincadik
Fennállásának harmincadik
évfordulóját egy hetes rendezvénysorozattal
ünnepelte a Rózsa
Óvoda. Az intézmény nevelőtestülete,
alapítványa és szülői
munkaközössége által szervezetett
Rózsa Napok felújított játszóudvar
avatásával kezdődtek.
A nagycsoportos gyermekek és
a Szivárvány Fejlesztő Központ
óvodásainak műsora után Ricsi
bohóc szórakoztatta a gyerkőcöket.
Óvónők kórusával és bábelőadással
folytatódott a program,
majd baráti beszélgetésre és emlékezésre
került sor a kollégákkal.
A záróünnepség az óvodások műsorával
kezdődött, majd az óvoda
történetét Bogyay Lászlóné óvodavezető
ismertette. Köszöntőt
mondott és az önkormányzat nevében
oklevelet, valamint könyvajándékot
nyújtott át Szmodics
Józsefné, a Művelődési Osztály
vezetője. Nagy sikert arattak fellépésükkel
az egykori óvodások is.
A fellépők sorában Vámos Janka
énekelt, Cseke Dániel trombitán,
Bence hegedűn, Németh Áron klarinéton
játszott. Balázs Enikő és
Nagy Krisztina verset mondott,
Czupi Veronika, Dániel és Áron
musical részleteket adott elő. A
színes kulturális programot Kócza
Attila gyermek néptánc együttese
zárta, majd a köszöntések sora következett.
Bogyay Lászlóné emléklapot
és virágot adott át az
óvoda fennállása óta dolgozó Dávid
Ernőnének és Fülöpné Buti
Ágnesnek. A pedagógus nap alkalmából
a Szülői Munkaközösség
elnöke Takácsné Németh Anikó
és két kislánya, Takács Petra
és Natasa köszöntötte az óvodapedagógusokat.
Végül a vendégek
végigsétáltak a megszépült és
új játékokkal kibővített, 2008-tól
a kötelező balesetmentes játszótér
elvárásainak is megfelelő játszóudvaron,
melyet az óvoda hat
csoportjának, mintegy százhatvan
kisgyermeke használ nap mint
nap.
B.E.
Leképzett valóság. Mihalicz
Máté, a Batthyány gimnázium
2005-ben érettségizett, jelenleg
a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karának esztétika-
történelem szakos hallgatója
fotóit láthatja a közönség július
2-ig a Medgyaszay Házban.
A Leképzett valóság című, fekete-
fehér és színes nagyításokat
tartalmazó fotókiállítást Stamler
Lajos művésztanár nyitotta meg.
Mihalicz Máté számára a fotózás
az a dolog, ami segíti felülkerekedni
a mindennapok egyhangúságán.
Azt vallja, mindenki életében
lennie kell egy helynek,
ahová menekülni tud. Az ő életében
a fotográfia ez a hely.
Gyermekrajzok. Gyermekrajzok
címmel zárult a Hevesi Sándor
Általános Iskola galériájának
ez évi programsorozata. Az
iskolagaléria nyári szünidő előtti
utolsó kiállításán a tanulók vidám
rajzaiból válogattak össze
egy csokorra valót. Az ifjú művészek
a rajzórák, rajzszakkörök
és a szabadidős tevékenységeik
során kóstolgatják a grafika, az
akvarell- és pasztell-, selyem és
üveg festészet ízeit. Gyermekrajzokat
nézegetni mindig lélekmelengető
tevékenység. A kisiskolások
munkái olyanok a felnőtt
nézőnek, mint a virág, a
madárdal, a hűs vizű forrás, az
árnyékot adó hársfa! – vallja
Lengyák István galériavezető pedagógus.
évfordulón
GE az
ovisokért
Idén lesz harminc éve, hogy a
tanítói pályán van N. Nagy
Henriette. Húsz évig magyar
nyelv és irodalmat, valamint
rajzot, tíz éve csak rajzot tanít
az első-negyedik osztályosoknak
a Hevesi Sándor Általános
Iskolában. Ezt a sors kegyelmének
tekinti. Rajz szakon szeretett
volna tovább tanulni, de a
kevés jelentkező miatt nem indították
el, így népművelőként
végzett Kaposváron.
– Hiszek a sorsszerűségben.
Én sem kerültem el a kijelölt utamat.
Életem derekán hazatértem,
a hazatérés visszakanyarodó
görbe gyalogutat jelent számomra
– kezdte a rajzolás szépségének
kifejtését, amit Müller Péter,
vagy Gluck operája nyomán a
Boldog lelkek táncához hasonlít.
– Tíz éve a Hevesi Iskola vezetése
felfigyelt rá, hogy tanítványaim
sorra nyernek országos és
nemzetközi pályázatokon, és felkértek
egy olyan variációra, ami
egyébként nem jellemző általános
iskolára, hogy mint a felsős
rendszerben, elsőtől-negyedik
osztályig tanítsam a rajzot. Úgy
érzem, a helyemre kerültem. Az a
hitvallásom, akkor működik jól a
világ, ha mindenki a kijelölt útján
halad.
– Hogyan kell érteni a hasonlóságot
a boldog lelkek táncához?
– A munkásságomra is jellemző
a boldog lelkek tánca, hiszen
amikor bemegyek egy osztályba,
úgy érzem, mindenki örül. Hogyha
még sikert is érünk el, ugyanúgy
örülnek neki a szülők, a gyerekek
és a kollégáim is. Egy nagy
örömként élem meg a munkámat,
és ez csodálatos dolog. Például a
napokban beléptem az osztályba,
és az elsős Emmám megjegyezte,
rajzóra lesz, jaj de jó. Ennél nagyobb
elismerés nem lehet. Nagyon
lelkesek a gyerekek, és úgy
érzem, jól is dolgoznak. Mindenki
kifejezi valahogy magát, de
nem szabad elvenni a kedvüket,
ha nem a legtökéletesebben sikerül
valami. Sokan megkérdezték
tőlem, hogyan működik ez. Ha
bemegyek az osztályba, valami
csoda történik a gyerekek és köztem.
Átveszik azt a rezgést, harmóniát,
és alkotunk. Nincs görcs,
nincs megfelelési kényszer, és negyedik
osztályra eljutnak odáig,
hogy nem félnek lerajzolni például
egy vázát, mert nem veszem el
a kedvüket a rajztól. Örülök,
hogy nem osztályozzák a készségtárgyakat
negyedikig, hiszen nem
születtünk egyforma készségekkel,
kézügyességgel. Nem szabad
a gyereket megtörni. Az elismerés,
a siker, a szeretet a legfontosabb
egy gyermeknél. Ki kell
bontani a bizalmukat feléd. A
rajzzal való kifejezés a lelkét mutatja.
Ha sötét színnel, vagy egy
oldalra fest, vagy piciket rajzol,
akkor szorong. Tudom hogyan
kell ekkor a gyerekhez közelíteni.
Nagyon fontos a tanítónő, de az
óvónő szerepe is, mert ilyenkor
már látni a csíráját annak, hogy
ki miben lesz jobb. Van aki grafikus,
festő alkat, vagy a pasztell
megy neki jobban. Hogy valakiből
kihozzák a sikert, ahhoz úgymond
egy mester kell. Meg kell
mutatni neki az utat, utána már
el meri hinni, és el mer indulni.
Iskolánkban olyan közegben élnek
a tanulóink, ha átadom őket,
az indíttatás folytatódik. A sikerért
azonban velem együtt meg
kell dolgozniuk. A folyamatos
munkánk eredményét a sok-sok
oklevél, plakett mutatja. A diákok
az évek során szerzett okleveleket
elrakhatják, s amikor gimnáziumba
mennek, a fénymásolatát
csatoljuk a továbbtanulási lapjuk
mellé.
Bakonyi Erzsébet
2007. június 21. Kanizsa – Lélektánc 9
Boldog lelkek tánca
SIMON TAMÁS
Okleveles gyógy- és frissítő masszőr
Nagykanizsa
Attila u. 8/D. 1. emelet 􀂊 Tel.: 20/327-7205
Munkánk eredményét sok-sok oklevél,
plakett mutatja
A Tempus Közalapítvány által,
az Oktatási Minisztérium
támogatásával kiírt pályázaton
hatszázezer forintot nyert a Dr.
Mező Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola
Világ-Nyelv Forrásközpont kialakítására.
A pályázatot úgy állította
össze az intézmény – mondta
Szermek Zoltán igazgató –,
hogy partnerként igyekeztek bevonni
a város valamennyi általános
iskoláját is. Így nemcsak
saját diákjaik számára nyitott a
könyvtár melletti könyvraktárból
kialakított Világ-Nyelv Forrásközpont,
hanem az általános
iskolás tanulók is bővíthetik angol
és német nyelvismereteiket.
A pályázatnak az volt az egyetlen
kikötése, hogy tankönyvet
és szótárat nem vásárolhatnak.
Olyan jellegű kiadványokat lehetett
beszerezni, amelyek nem
kimondottan az iskolai tanórára
való felkészítést segítik, hanem
azon túlmutatnak. A forrásközpontban
mintegy háromszáz
könyv, újság, folyóirat, elektronikus
adathordozó, hang- és videokazetta
található és kölcsönözhető.
A nyelvi központot a
pályázat előírásainak megfelelően
öt évig kell fenntartani, ez
idő alatt további pályázatokat is
be lehet nyújtani a működtetésére.
B.E.
Világnyelvközpont
a Mezőben
A Miskolci Bölcsész Egyesület
Nagy Lajos Király Magánegyetemének
díszdoktorává fogadták
Rózsás János írót, Nagykanizsa
díszpolgárát, a Gulag
rémségeinek hiteles krónikását.
Rózsás Jánost a Várdy profeszszor-
házaspárral, dr. Várdy Bélával
és dr. Várdyné Huszár Ágnessel,
a Pittsburgh-i Egyetem professzoraival
együtt jelölték a díszdoktori
címre. Az avatást egy irodalmi
est is megelőzte Felsőzsolcán,
Miskolc külvárosában, maga
a díszdoktorrá avatás pedig a miskolci
evangélikus templomban
történt. A két professzor laudációját
dr. Jeszenszky Géza, volt
külügyminiszter, míg az idős íróét
dr. Stark Tamás történész mondta
el. Rózsás János székfoglalóját a
leventék sorsával kapcsolatosan
tartotta meg. Ebben elmondta,
küldetéstudatból vállalta a krónikás
szerepét, hogy a szerencsétlen
sorsú nemzedék szószólója lesz.
– Elég sok elismerést kaptam
már, de úgy érzem, ez, a legutóbbi
a legmegdöbbentőbb – mondja. –
Ez egy olyan cím, amellyel nyilvánosan
is elismerik a munkámat,
kutató tevékenységemet. Ezért természetesen
sokat jelent számomra.
Az író manapság a Gulaglexikon
újabb kiadásán dolgozik,
széleskörű levelezést folytat, s egy
film-forgatókönyvet is ír, de erről
egyelőre nem kívánt többet mondani.
Annyit azonban elárult, az
egyik legnevesebb hazai rendező
kívánja a szibériai rabság kilenc
évéből kiragadott epizódokon keresztül
bemutatni történelmünk
azon időszakát, amelyről még ma
is keveset tudunk.
Horváth Attila
10 Kanizsa – Értékrend 2007. június 21.
Rózsás János
egyetemi díszdoktor lett
Nagykanizsa díszpolgára, kezében a díszdoktori oklevél másolatával
Fotó: Bakonyi Erzsébet
FELHÍVÁS
2007. június 28-án 9 órakor
kerül sor a Vasember Ház
Dísztermében a hagyományos
nagykanizsai
BORVERSENYRE
A verseny kiírója és rendezője:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város,
Nagykanizsai Hegyközség. A verseny
védnöke: Magyar Szőlő- és
Borkultúra Kht.
Nevezési feltételek: a versenyre
azok a bortermelők nevezhetnek,
akik a Nagykanizsai Hegyközség
területén termett, származási bizonyítvánnyal
igazolt szőlőből készített
(fajtánként legalább 100-100
liter) borral rendelkeznek és a Város
Bora cím elnyerése esetén (a
zsűri által meghatározott áron),
hajlandóak a városnak eladni azt.
Nevezni 3 darab 0,75 literes palack
bormintával lehet, 2007. június 27-
én 12 óráig a hegyközségi irodán.
Nevezési díj: fajtánként 500 Ft.
A zsűri elnöke: Zilai Zoltán, borász,
az O.I.V. (Nemzetközi Szőlészeti
Borászati Szervezet) Borbíráló
Bizottságának tagja.
A BÍRÁLAT AZ O.I.V. 100 PONTOS BÍRÁ-
LATI MÓDSZERÉVEL TÖRTÉNIK!
A borverseny fődíjai:
„AVÁROS FEHÉRBORA” és a
„VÁROS VÖRÖSBORA” cím
Adíjazottak oklevelet kapnak.
Minden további információ:
Förhénci Horváth Gyula elnök
(06-20/9193-308)!
A rendezvény fő támogatója a Magyarországi
Volksbank Zrt.
A június 23-án este tizennyolc
órakor kezdődő Múzeumok Éjszakája
programról tartott sajtótájékoztatóján
Száraz Csilla, a
Thúry György Múzeum igazgatója
elöljáróban azt hangsúlyozta,
hogy az országos rendezvényhez
kapcsolódva szeretettel
várnak mindenkit a múzeumba.
A belépés ingyenes.
Az intézmény udvarán kézműves
foglalkozásra invitálják a gyerekeket,
ahol a kagyló- és csigafestés,
kalózmaszk készítés, homokvár
építés titkait ismerhetik meg.
Közben, 19.30 órától a letenyei
mazsorett csoport fergeteges bemutatót
tart. Amíg ők vidáman táncolnak,
jelmezes vezetővel
Kincskerső Kalandtúra veszi kezdetét.
Akvarisztikai tanácsadás,
karibi tengerparti hangulat, büfé és
sokféle meglepetés várja a Múzeumok
éjszakáján a kanizsaiakat. S
akik kellően megmártóztak a tengerparti
hangulatban, a csillagos
eget kémlelhetik huszonegy órától
a Nagykanizsai Amatőr Csillagász
Egyesület bemutatóján. Huszonkét
órától megnyílik a Tengerek ékszerei
című időszaki kiállítás, mely a
Móra Ferenc Múzeum természettudományi
gyűjteményéből ad válogatást.
A tárlókban elhelyezett
anyag Földünk állatföldrajzi beosztásának
megfelelően zónánként
és életközösségenként csoportosítva
látható. A világ jelenkori csigaházaiból
és kagylóhéjaiból kettőszáznyolcvannégy
faj közel négyszáz
példánya kerül bemutatásra.
Földünkön egyébként az ismert
csigafajok száma meghaladja a
százezret, a kagylóké pedig a húszezret.
A falakon Dombóvári Tibor
búvárfotós Best feature-díjas
fényképsorozata varázsolja elénk a
trópusi tengerek szín- és formagazdag
élővilágának változatosságát.
A program az Orff ütőegyüttes fellépésével
zárul.
B.E.
Meglepetések a Múzeumok Éjszakáján
Kinyílt a tavasz, mint egy imádság
Wass Albert erdélyi költő
műveiből tartott előadást két
erdélyi színész házaspár, Kiss
Törék Ildikó és Varga Vilmos a
Református templomban.
A tizennegyedik éve működő
nagyváradi Kiss Stúdió Színház
művészei Európa olyan országaiba
viszik el a műsorukat, ahol magyarok
élnek, és nem feledkeztek
meg magyarságukról, még nem
felejtették el anyanyelvüket. Az eltelt
esztendőknek mindig az adott
megújuló hitet, reménységet, hogy
vannak közösségek, akik áhítják a
szép magyar szót, a míves gondolatot,
akiknek fontos az értékek
megőrzése, s akik számára valóban
templom Thália temploma.
őnekik játszanak estéről estére, és
nyújtják át az üzenetet előadásról
előadásra, s ha kinyílik a tavasz,
mint egy imádság, akkor mindannyian
látóemberekké válunk,
akik a magunk módján, a magunk
kicsiny eszközeivel életet, értéket
sugallhatunk a minket nézőknek, s
talán ily módon a jövendőnek is.
A hitvallásuk után álljon itt egy
gondolat Wass Albert, Ember az
országút szélén című művéből.
Két virágot viszek magammal.
Egyik otthonom sírjáról való, a
másik hazám határáról. Ez a két
virág lesz az én örökségem az
unokám számára. Mert ez a két virág
hazaviszi egyszer még az unokámat,
s az ország, amit ezzel a
két virággal fölépít magának, új
lesz és tiszta és arra való, hogy
emberhez méltón éljenek benne az
emberek. Száz meg száz, és ezer
meg ezer embert kapcsolt össze a
Wass Albert-i üzenet, mely szerint
Isten, aki a kivágott csonkból termőfát
tud növeszteni újra, nem
hagyja elveszni a népeket sem,
akik benne hisznek.
B.E.
2007. június 21. Kanizsa – Értékrend 11
Június 14-én volt húsz éves
évfordulója annak, hogy a
nagykanizsai születésű, Letenyén
nevelkedő Födő-Vargek
Lajos egymotoros, Vadliba névre
keresztelt Cesna-210 típusú
gépével egy leszállással (Iqaluit,
Baffin-szigetek) a nyugat-kanadai
Victoriából Budapestre repült.
A mind máig egyedülálló
bravúrról, és életérzéseiről a
Murarátkától két kilométerre,
festői környezetben lévő birtokán
beszélgettem.
– Milyen indíttatást érzett arra,
hogy a fellegekben járjon, egyáltalán
mikor határozta el, hogy pilóta
lesz?
– A repülés maga a szabadság!
A szabadság pedig az, ahol én vagyok
az úr! A parancsot magamtól
kapom, én hajtom végre, tehát
nincs hozzá nem értő elvtársi utasítás.
Az elhatározást egyébként a
technikai fejlődés is motiválta, hiszen
nem járhat az ember csak lóháton,
mint apáink korában.
– Ha már apáink kora került
szóba, mondjon valamit a szüleiről,
úgy tudni, családjában katonás
rend volt.
– Apám jutasi őrmester volt,
sajnos nem jött haza a Don-kanyarból.
Nagyapám pedig Ferencz
József őrnagya volt, aki specialista
bakaként szerelt le. Az őszirózsás
forradalom idején az elvtársak
fel akarták akasztani, mivel túl
jó magyar katona volt. Én magam
meg vagyok győződve arról, és érzem
is, hogy előző életemben én is
katona voltam. Ez egy furcsa reinkarnációs
folyamat.
– Az ötvenhatos forradalom
idején távozott sebesülten az országból.
Kitérőkkel érkezett Kanadába,
ott folytatta tanulmányait.
Kint sikeres embernek számított,
mi motiválta, hogy hazarepüljön?
– A kereskedelmi diploma megszerzése
után üzletember lettem,
és természetesen pilóta. A repülést
mindig nehéz, embert próbáló
feladatnak tartottam, nagy kihívásnak.
Azért, mert a repülésben
gyakran egy másodperc alatt
kell dönteni, ugyanis egy perc
alatt kilométereket tehetek meg.
Hazajönni egy egymotoros géppel
teljesen egyedül, minden személyzet
nélkül nagyobb feladat,
mint egy hadirepülőnek száz éles
bevetés. Nem leértékelni akarom
én a hadirepülőket, nem az számít,
mit hordanak a vállapjukon,
hanem az, hogy a fejükben mi
van. Fontosnak tartom a gyakori
erőpróbát, a megméretést. A harcost
csak a harc teszi edzetté!
– Ön az életében többször kockáztatott
már, berepült a Bermuda-
háromszögbe, sőt át is repülte
azt. Ez afféle magyar virtus?
– Az nem volt veszélyes! Ha
csak nem akkor, ha véletlen az
agyamra olyan hatással van a
mágneses energia, mint amilyennel
lehetett volna. A virtus
az életem! Én a szabadság katonája
vagyok, és ehhez nem kell
egyenruha, nem kellenek csillagok
a vállapon. Azonban ne felejtsük
el, van egy régi mondás:
Aki hős, az meghal, vagy elveszik.
Aki ott sem volt, az majd
meséli a diadalokat, és kapja a
kitüntetéseket. Nem baj, csak a
Hazát szolgálja.
– Ezzel a repüléssel bekerülhetett
volna a rekordok könyvébe.
Végül is miért maradt ki?
– Nagyon nehéz volt olyan utat
találni, amelyet nem jártak addig
meg. Az általam választott útról
még nem ért célt senki, sőt az elmúlt
húsz évben meg sem próbálták.
Illetve, aki megpróbálta, az
több helyen is leszállt. Én igyekeztem
megmutatni, mire képes
egy magyar amerikai felszereléssel.
Nem az a lényeg, hogy hova
kerül be az ember, hanem a bravúr,
a teljesítmény.
– Beszéljünk egy kicsit a repülőjéről,
a Vadlibáról. Miért éppen
a Cesna jött szóba? Milyen átalakításokat
végeztek a gépen?
– Mindenképpen egymotoros
gépet kellett választani, a többmotoros
gépnek nem lett volna
esélye, már csak az üzemanyagfogyasztás
miatt sem. Másrészt
az egymotoros gép központilag
húz. Az alapgépnek esélye sincs
arra, hogy folyamatosan repüljön
huszonegy órát. A tartós repülésnél
az üzemanyag-fogyasztás
súlyponti probléma, tehát jelentősen
meg kellett növelni a
benzintartályt. Így is tizenkilenc
és fél órányi üzemanyaggal repültem
huszonegy óra tíz percet.
Mikor leszálltam Ferihegyen,
már egyik tankban sem volt benzin.
A motort mégis én állítottam
le.
– Életének egy jelentős korszakát
a szülőföldjétől távol töltötte,
míg végül hazatért. A hazától távol
is megőrizte magyarságát.
Hol könnyebb megőrizni ezt az
ön számára is fontos érzést, itthon
vagy külföldön?
– Külföldön, távol a hontól lehet
jobban magyarrá válni. A távolság
kemény és nagy tanító. Jó
tanítvány csak akkor lehet az ember,
ha nem szenilisen, hanem
normálisan él. Tehát külföldön
azzá válik, amivé szabad akaratából
lenni akar. Legalábbis az esélyt
megkapja rá. Itthon többnyire
olyan emberek közé kerül, akik
mindent elkövetnek azért, hogy
véletlenül se tudjon kitörni, bebizonyítani
a képességeit, adottságait.
– 1956-ban krízishelyzetben
hagyta el az országot, hogy értékeli
a mostani helyzetet?
– Igen, krízishelyzet volt több
okból is, az ország számára és az
emberek számára is. Nekem még
ráadásul azért is, mert majdnem a
lábamba került. Lövést kaptam, a
golyót később vették ki Ausztriában.
Nem jöttem volna haza, ha
tudom, hogy ilyen változás lesz. Itt
egy kirakat-rendezés történt. Itthon
nem mostak fel senkivel semmit.
Mint kultúrember azt mondom,
jó is, mint katona, azt mondom,
vér nélkül nincs forradalom!
– Végül hazatért, mint sokan
mások. Visszahúzta a szíve. Miért
választotta ezt a környezetet?
– Itt van őzem, szarvasom, vaddisznóm,
lovam, kutyám, macskám.
– És van egy sajátos turulmadaras
emlékműve is…
– Először az emlékművet a faluban,
Murarátkán szerettem
volna felállítani. Ahhoz, hogy
oda kerüljön, az emlékmű tervét
el kellett volna küldeni Budapestre,
ahol minden bizonnyal
áttervezték volna. Ez az emlékmű
én vagyok. Az én lelkem mindig
itt marad a Kárpát-medencében.
Czene Csaba
Felhívás
A Nemzetközi Szent György
Lovagrend Zala Megyei
Szervezete
könyvgyűjtési akciót
szervez Erdély és Kárpátalja
magyarjai részére.
Feleslegessé vált könyveit,
melyet e célra fel tudna
ajánlani, leadhatja a Városi
Könyvtárban, a Vöröskereszt
helyi irodájában és a Kodály
Zoltán Művelődési Házban.
Az adományokat
köszönettel fogadjuk.
A gyűjtés folyamatos.
Födő-Vargek Lajos:
A virtus az életem
Újra itthon
http://ivao.hu/wild_goose/a_vadliba_repulese.pdf
A Dogo Canario és Egyéb Kutyák
Klubja nyolcadik alkalommal
rendezett országos CAC kutyakiállítást
Nagykanizsán a Csónakázó-
tónál. Idén háromszázharminchét
kutyát neveztek, akik
az ország minden részéről, illetve
a szomszédos országokból, sőt
Dániából és Hollandiából is érkeztek.
Az ünnepélyes megnyitó
után a bírók megkezdték a munkát,
és hat különböző körben
egyenként vizsgálták az ebeket.
Fajtánként, ezen belül korcsoportonként
bíráltak, elsősorban a
küllem számított, de fontos volt a
mozgás, az ép fogazat és a megfelelő
anatómiai felépítés is. A
délelőtt legszebbnek ítélt kutyák
vehettek részt a délután kezdődő
Best in Showban. Közben dog
dancing és látványos rendőrkutyás
bemutató is szórakoztatta a
közönséget. A Best in Show
Marton István polgármester köszöntő
szavaival vette kezdetét,
majd a közel három órás show
programban választották ki a kiállítás
legszebb kutyáit. Több kategóriában,
így például a legszebb
bébi korú mellett a legszebb
veteránokat, sőt a keverék
kutyákat is díjazták. Marton István
polgármester a kiállítás vezetőbírója,
Tátrai Péter segítségével
választotta ki a legszebb
három nagykanizsai tulajdonban
lévő kutyát. Első helyen a
Zadravecz Antalné tulajdonát képező
amerikai spániel végzett, a
dobogó második fokára Varga
Zsolt berni pásztorkutyája állhatott
fel, akit Rocky-nak hívnak,
harmadik legszebbnek pedig
Kálovics Norbert szálkásszőrű
tacskóját találta a polgármester.
A kiállítás abszolút győztese, tehát
a Best in Show cím tulajdonosa
az Egri Hunor at Luxatori
névre keresztelt rövidszőrű magyar
vizsla lett, akinek tulajdonosa,
Hámori Tibor, Balatonboglárról
érkezett a kiállításra. Néhány
kanizsai kutyás nagyon szép
eredményt ért el a Best in Show
programban. Többek között
Szarka Sándor berni pásztor kutyáival
a Kutyapár kategória első
helyét szerezte meg, emellett fajtagyőztes
szuka kutyájával a fajtacsoportjában
is első lett. Keverék
kategóriában Dr. Horváth
György második lett a puli keverékével,
szintén második helyen
végzett Kálovics Norbert rövidszőrű
német vizslája Hobby kategóriában,
azaz a törzskönyv nélküli
fajtatiszta kutyák versenyében.
A Kanizsa legszebb kutyája
címet nyert amerikai cocker spániel
a fajtacsoportjában is a legjobbnak
bizonyult, hiszen a vízi
vadászok közül ő került a dobogó
legfelső fokára. Kölyök kategóriában
szintén egy berni pásztor
volt dobogós, a második lett
Varga Zsolt és Szarka Sándor közös
tulajdonát képező hét hónapos
szuka – foglalta össze Porkoláb
Renáta DCEKK titkár.
B.E.
12 Kanizsa – Ez + Az 2007. június 21. Országos kutyakiállítás a Csónakázó-tónál
2007. június 21. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Anyagi döntéseinél könnyen befolyásolhatják
barátai. Mérlegelje a lehetőségeit,
mert elhamarkodott lépéseivel veszteséget
okoz magának. Érzelmi téren nyugodt, kiegyensúlyozott
napokra számíthat.
Ne kedvetlenedjen el, ha nem sikerül valami.
Acéljait csak úgy éri el, ha nem torpan
meg. Szerelmi téren semmi oka a szomorkodásra,
a magányos Bikák számtalan hétvégi
programra találnak a városban.
Érdemes néhány napra visszavonulnia,
hogy eldöntse, mi az erőssége és mi a
gyengéje. Látogasson ki hétvégén a Thúry
téri históriás napokra, s egy-kettőre a látványos
középkorban érezheti magát.
Szerencsés fordulatot hozhat a sors a napokban.
Szánjon több időt új ismeretségek
kialakítására. Kiváló alkalmat nyújthat
már szombat délelőtt a török kúttól
induló történelmi jelmezes felvonulás.
Acsillagok állása kissé figyelmetlenné teszi,
de sebaj. Kösse le idejét szokatlan
foglaltságokkal. Reneszánsz táncoktatás,
férfias csatajelenetek, gyalogos harci bemutatók
bizonyára felkeltik érdeklődését.
Ha netán valami kirobbanó ötletét szeretné
megvalósítani, itt az ideje, a Jupiter
biztosan támogatni fogja. Ha társat
keres, szombaton, a romantikus hangulatú
Múzeumok Éjszakáján is rátalálhat.
Az eddigieknél kedvezőbb irányt vehet élete,
bár rövid időre számolnia kell a Mars
negatív hatásával. Örüljön a pozitív változásoknak,
ne aggódjon feleslegesen szerelme
miatt, ne lásson veszélyt ott is, ahol nincs.
Munkájában komoly siker elé néz. Örömét
ossza meg mindazokkal, akik segítették.
Romantikus napokra számíthat, amit csak
fokozhat, ha párját meghívja szombaton a
virág- és krónikás énekesek műsorára.
Sehol sem találja a helyét, kilátástalannak
érez mindent. Figyelemelterelésül jól jönne
egy kis hétvégi kalandtúra, színesítve hastánc-
bemutatóval, vagy lovas versenyekkel,
a hétvégi programok valamelyikével.
Itt az ideje befejezetlen dolgai lezárásának.
Érdeklődésének középpontját ne a mindennapos
anyagi gondok töltsék ki. Napozzon,
barnuljon le a Csó-tó partján, és
akár új hajszínnel is meglepheti a párját.
Könnyen mennek dolgai a napokban. Ha a
sors tálcán kínálja a szerencsét, fogadja el.
Pozitív fejleményekre számíthat a munkája
terén is. Az érzelmi téren kimondott igen,
nemcsak az anyakönyvezető előtt boldogít.
A nyári szabadságát töltse aktív pihenéssel.
Ne engedje, hogy anyagi problémák
visszafogják egy tengerparti vakációtól.
Legyen nagyvonalú magával szemben, s
folytassa a spórolást ősszel.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
IX.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
CSÚZLI,
délelőtti műsor
hétfőtől – péntekig 9:05-11:00 óráig hallható
09:20 Programajánló
09:30 Egészségpercek
09:45 Humánmeterológia
10:00 Hírek
10:15 Közérdekű
10:40 Tőzsde 1.
(nyitás)
11:00 Hírek
A pörgősebb Műzli után ebben a kissé lazább hangvételű
idősávban a megszólalások helyett, inkább a jó zenékre helyezzük
a hangsúlyt. A műsorblokk hétvégi kiadása a Csúzli Light,
szombaton és vasárnap jelentkezik, ugyanebben az idősávban,
hasonló tartalommal.
A hőség hatására szervezetünk
folyadékot és ásványi anyagokat is
veszít, amit pótolni kell.
Naponta legalább három liter
folyadékot kell innunk.
A hideg italok nem szerencsések,
mert hatásukra a szervezet automatikusan
hőt termel, ami szintén
erőteljes izzadást okoz, így
utána még melegebbnek érezzük a
levegőt.
A magas koffeintartalmú kólafélék,
energiaitalok, a túlzott kávéfogyasztás,
a cukrozott üdítők és a
tömény alkoholos italok sem jók.
A napi szükségletet legjobban
kefir, joghurt, gyümölcslevek, ivóvíz,
különböző ásványvizek, natúr
gyümölcslevek, gyümölcstea vagy
paradicsom ivólé fogyasztásával
fedezhetjük. Jelentős a víztartalma
a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
is.
Kánikulában
14 Kanizsa – Apró 2007. június 21. ÁLLÁS
VEGYES
BÉRLET
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
Belvárosban 700 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Nk-án a Bősze Kálmán közben
(Olaj telep) 216 m2-es építési telek
12.000 Ft/m2 irányáron eladó. Érd.:
70/3655-134 (6032K)
41 m2-es (szoba, konyha, fürdőszoba)
komfortos, önkormányzati tulajdonú
lakásomat kisebbre cserélném. Tel.:
20/455-1236 (6009K)
Deák tér 10-ben tetőtéri, azonnal
beköltözhető, új, 46 m2-es, kétszobás
+ galériás lakás 9,99 millió Ft-ért –
akár önrész nélkül is – eladó. Érd.:
30/901-9013 (6029K)
Keleti városrészben 63 m2-es, két
és fél szobás, negyedik emeleti, központi
fűtéses lakás eladó. Tel.: 30/301-
8185 (6043K)
Tárház utcában családi ház eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 20/2130-499
(6046K)
Nk-án trafik 150.000 Ft-ért
sürgősen eladó. Érd.: 93-312-623
(6055K)
Látóhegyen sürgősen eladó megosztható,
panorámás, 2500 m2-es telek
1,2 millió Ft irányáron, valamint téglaépület
gyümölcsössel 2,2 millió Ft
irányáron. Víz, villany van. Érd.:
30/438-7716 (6059K)
Kétszobás, III. emeleti, erkélyes, jó
állapotú lakás (egyedi fűtéses) a Rózsa
utca 1-ben eladó. Irányár: 7 millió Ft.
Ugyanitt aknás garázs eladó. Érd.:
93/321-795, 30/339-6373 (6060K)
Nk-án nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető tetőtérrel,
kerttel, garázzsal, pincével eladó.
Kisebb lakást beszámítok. Érd.:
20/9616-404 (6061K)
Nk-i másfél szobás, egyedi fűtéses,
44 m2-es, földszinti, felújított, önkormányzati
lakásomat egyszobás önkormányzatira
(I.-II. emeleti) cserélném.
Érd.: 30/958-7390, 20/425-6957
(6070K)
Elcserélném Nk-i 40 m2-es félkomfortos,
önkormányzati lakásomat másfélszobás
belvárosi, önkormányzatira
ráfizetéssel. Érd.: 93/322-5376071K)
Nk-án a Városkapu krt.-on
második emeleti, egyszobás lakás
eladó. Érd.: 30/937-1133 (6072K)
Csengery úton 58 m2-es, kétszobás
(plusz konyha, fürdő, spájz, előszoba),
egyedi fűtéses udvari lakás
kiadó. Több személy fogadására
(hat férőhely) alkalmas. Érd.:
30/227-3294 (6063K)
Teleki út elején kétszobás, bútorozott
lakás kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 20/313-4565, 93/324-789
(6068K)
Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjárművét
készpénzért átveszem! Lakókocsik
is érdekelnek. Ugyanitt használt
autóalkatrészek eladók. Tel.:
30/641-7375, 30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó kőműves, ács,
tetőfedési és szigetelési munkákat, régi
házak felújítását, lépcsőházak burkolását,
festését vállalja. Érdeklődni:
70/503-9407, 30/639-8825 (5999K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, hifi, videó, stb.) megjavítom.
Érd.: 20/510-2723 (6064K)
Takarítást, mosást, vasalást vállalok!
A nap bármely szakában ráérek.
Tel.: 30/315-1209 (6067K)
A nk-i Keleti Étterembe gyakorlott
felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót
éves állásra felveszünk. Érd.: 20/482-
4545 (6031K)
Kanizsa Plázában lévő ruhaüzletbe
szakképzett eladót felveszek. Jelentkezni
a 20/9311-283-as telefonszámon
lehet. (6034K)
Delton, fehér színű, 1,5 éves, négy
lángos gáztűzhely, eladó. Érd.: 30/227-
3294 (6069K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, régi újságokat,
stb. Érd.: 20/555-3014 (6073K)
Június 25. 19 óra
CZUPI VERONIKA - ének
Június 26. 19 óra
BACSKAY ZOLTÁN – gitár
Június 27. 19 óra
KOVÁCS SZILVIA – ének
Június 28. 19 óra
TULMAN GÉZA – gitár
Június 29. 19 óra
TURZÓ GYÖRGY – gitár
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468 􀂊 e-mail: nk.hsmk@chello.hu
NYÁRI SZERENÁD
mediterrán hangulat a Medgyaszay Ház déli oldalánál
Nagykanizsa MJV Önkormányzata Ingatlankezelési
Intézménye versenytárgyalást hirdet
az alábbi ingatlanok bérbeadására
1. Nagykanizsa Ady u. 12. alatt található 200 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit díj: 2.000 Ft/m2/hó + áfa
A versenytárgyaláson a licitlépcső: 100 Ft/m2/hó + áfa
A versenytárgyalás ideje: 2007. június 28. 10 óra
A bérlemény megtekinthető: 2007. június 25. 10 óra
2. Nagykanizsa, Csengery u. 4. alatt található 152 m2
alapterületű üzlethelyiség
Induló licit díj: 1.500 Ft/m2/hó + áfa
A versenytárgyaláson a licitlépcső: 100 Ft/m2/hó + áfa
A versenytárgyalás ideje: 2007. június 28. 10.30 óra
A bérlemény megtekintése: 2007. június 25. 10.30 óra
A versenytárgyalások helye:
Nagykanizsa MJV Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa, Deák tér 5. Ebédlő
Érdeklődni lehet: Nagykanizsa MJV Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa, Deák tér 5.
Telefon: 311-241 vagy 516-533
Parlagfű gyűjtési akció
Az ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei Kistérségi Intézete, a Nagykanizsai
MJV Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága,
valamint az Egészségügyi Alapellátási Intézmény közös szervezésében
PARLAGFű GYűJTÉSI AKCIÓT szervez 2007. június 18-
tól július 8-ig.
Leadási hely: PARK Szolgáltató Kft. Nagykanizsa, Tripammer u. 1.
A parlagfüvet 50 szálas csomagokban várjuk. Minden gyűjtő csomagonként
1 db sorsjegyet kap.
Ajándéksorsolás július 11-én 17 órakor lesz a polgármesteri hivatal
épülete előtt (Eötvös tér 16.)
A leadás időpontját egyeztetni lehet a 314-269-es telefonon, illetve
a Virágboltban tartózkodó eladó mindig rendelkezésre áll.
Leadáskor kérjük nevét, címét megadni szíveskedjen a sorsolás
utáni elérhetőség esetére.
Belvárosban 900 m2-es, közművesített
telek kiadó vagy eladó.
Érd.: 30/481-2323
A Dél-Zalai Áruház Zrt. felvételt
hirdet műszaki vezető munkakörbe.
Alkalmazási feltétel:
műszaki felsőfokú képesítés (épületgépészek
előnyben).
Jelentkezés: írásban, szakmai önéletrajzzal
e-mail (info@abdcz.hu),
vagy postai úton (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós u. 15.)
2007. június 21. Kanizsa – Sport 15
Diákolimpián
jártak
Szegedi
sikerek
A sakkozóknál nincs megállás, s
a felnőtt csapat bajnoki címe után is
szállítják a jobbnál-jobb eredményeket.
Szegedről például két első
helyet is sikerült haza hozniuk, az
egyiket a Mitropa Kupáról, a másikat
a Korcsoportos Rapid Sakkbajnokságról.
Az elsőként említett versengés
lényege, hogy női csapatok
mérkőznek, s ebben az összevetésben
Magyarország győzött, melynek
tagja volt Vajda Szidónia, az
Aquaprofit N. Tungsram SK sakkozója.
Az ifjúságiak mezőnyében pedig
a Tisza partján az Aquaprofit
Nagykanizsa alsó tagozatos együttese
végzett az első helyen, melynek
tagjai Gál Gábor, Haszon Kamilla,
Horváth Gábor és Zsirai Péter voltak.
Anégyszáz fős mezőnyben korcsoportjában
Zsirai Péter a 2-4.,
Haszon Kamilla 3-5., Nyizsnyik
Bence pedig a 3-6. helyen végzett.
P.L.
Az NTE 1866 MÁV Judo Szakosztályának
hat reménysége A-B-C
korcsoportban Miskolcon vett részt
a több mint kétszázötven fős diákolimpia
küzdelmein. A C-csoportban
(10 évesek) Huszár Martin 33
kg-ban a második helyen végzett,
hasonlóan a B-sek (11 évesek) mezőnyében
a +60 kg-ban induló
Lukovits Balázshoz. Orsós György
29 kg-ban a 11 éveseknél harmadikként
zárt. Az A-csoportban (12 évesek)
sem maradtak érem nélkül a
kanizsaiak, hiszen Csonka Richárd
38 kg-ban ezüstérmet szerzett.
P.L.
Szép környezet, gyönyörű állatok,
szikrázó napsütés, változatos
akadályok… Az elmúlt évi kihagyás
után idén ismét megrendezték
a hagyományosnak azért már
mindenképp tekinthető nemzetközi
és országos lovastusa, vagyis
military versenyt a Csónakázó-
tónál. Hagyományost írtunk,
hiszen tizenkét éve rendezték
meg először, s hatodik esztendeje
a nemzetközi titulust is magán viselheti
a nagyszabású lovas seregszemle.
Az idei versenyre, mint a szervezők
nevezési listái alapján kiderült,
száztízen adták le indulási
szándékukat, s hozták el paripáikat
nem csupán belföldről, de
Ausztriából és Németországból is.
Az első szám a díjlovaglás volt,
ahol már sok minden eldőlt az
egyes kategóriákban, hiszen egy
jó kezdet a lovastusában is fél sikerrel
ér fel. Az más kérdés, hogy
a két következőben, vagyis a tereplovaglásban
és a díjugratásban
is jó eredményt kell elérni a végső
sikerhez, s erről a győztesek tudnának
csak igazán mesélni.
S ha már a tereplovaglást említettük,
Giulio Pocci, a nemzetközi
szövetség, vagyis a FEI technikai
delegátusának vezetője nem hiába
emelte ki, nagyon fontos tapasztalat
volt, hogy a második „tusában”
egyetlen ló és lovasa sem
bukott és sérült meg, s ez legfőképp
a pályákat megfelelő állapotba
hozók érdeme (is). (Mai
kissé anyagias világunkban azt
sem árt tudatosítani, hogy az állatok
bizony a középkategóriás autók
árfekvését is simán verik…)
Egyébiránt volt mit átfésülni, hiszen
a terepen meglátszott annak
nyoma, hogy kimaradt a tavalyi
esztendőben a pálya lovas „kiképzése”.
Ez az előkészítéskor érthetően
kis aggodalommal töltötte el
az amúgy római illetőségű és grófi
család leszármazottjaként is
számon tartott olasz elöljárót, de
végül galibát semmi nem okozott.
Külön kellett végül számolni a
hőség erejével, mert bizony az
egy és két csillagos versenyen az
sem jelentett kis akadályt az indulók
számára. A nézők számára
az égi áldás sugárzó hatása az
utolsó napon tartott addig, míg a
lovasok fel nem sorakoztak az
utolsó szám indulásánál, vagyis a
díjugratás rajtjánál. Nem hiába ez
a leglátványosabb szám, hiszen
kis területen látványos „szökellésekkel”
esztétikailag sem elhanyagolható
élményt nyújt a sportág
ezen ága.
Összességében a (helyi) lósport
ismét egy remek sportesemény
tapasztalataival gazdagodott, ami
azért sem mellékes, hiszen az elkövetkezendő
években következhetne
egy még nagyobb ugrás.
– Bátran ki merjük jelenteni,
hogy 2009-re szeretnénk egy szakágbeli
Európa-bajnokságot a városba
hozni – fogalmazott idősebb
Dobri Lajos, a Zala Megyei Lovas-
szövetség elnöke. – Egyelőre
amivel kecsegtetnek minket, az a
junior vagy ifjúsági kontinensviadal,
de én e két korosztályt együtt
tudnám itt elképzelni, vagy pedig
magát a felnőtt Eb-t is ide lehetne
hozni. Természetesen ehhez még
az itteni környezet nagymértékű
átalakítására lenne szükség, át
kell építeni a pályákat, s a szó igazi
értelmében újabb akadályokat
kellene kialakítani. No, és azt sem
árt tudni, hogy az Európa-bajnokság
már három csillagos, vagyis
nem csupán a versenyzőknek, de a
szervezőknek is még hatványozottabb
munkával jár.
No, és azt se felejtsük, hogy
ezzel a szervezők, vagyis a Kanizsa
Lovasklub tagjai számára
még korántsem értek véget a lovas
napok, hiszen június 22-24.
Között ismét irány a Csónakázótó,
ahol ezúttal rangos díjugrató
versenyt rendeznek. Még a végére
annyit, hogy a militaryversenyen
a nyitott kategóriában
a kanizsai színekben Wiandt Henrietta
Bíbor nevű lovával ment remekül.
Polgár László
Lovak és lovasaik tusakodtak
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Díjátadó után
A Kanizsa Sörgyár SE asztalitenisz
klubjánál megtartották az
évadzáró díjátadót, melyen
Jakabfi Imre egyesületi elnök
mellett dr. Ormai László ős-statisztikás
elöljáró gratulált az
eredményekhez. Amit mindenképpen
érdemes megemlíteni,
hogy az extraligásokon kívül a
női NB II-es csapat másodikként
feljutott az NB I-be, míg az
NB III-as elsőként az NB II-be.
A jövő szezonban lesz férfi NB
II-es és NB III-as gárdája is a
klubnak, mivel itt is felfelé lépegető
legénységekről van szó.
Emellett a serdülők is kitettek
magukért, tehát az egy hónapos
leállás után valamennyi asztaliteniszezőnek
újult és kiemelt
feladatai lesznek az idén ötven
esztendős egyletnél.
P.L.
Visszavették az első helyet
A Szlovén – Magyar Nemzetközi
Lövészverseny első fordulójában
remek eredménnyel nyitott
a kanizsai PSLE együttese,
mivel rögtön az élre állt, köszönhetően
Horváth Szilárd első
helyezésének. A második fordulóban
házigazdák voltak a kanizsaiak,
de nem tudtak élni a lehetőséggel,
s a zalaegerszegi
PLE összetettben is átvette tőlük
a vezetést. A harmadik fordulót
már Szlovéniában rendezték,
melyen a kanizsai gárda
összesítésben ismét visszavette
az első helyet. A negyedik körben
ismét remekeltek a dél-zalai
sportlövők, mind egyéniben,
mind csapatban nyertek, így
összesítésben megerősítve első
helyüket, továbbra is vezetik a
tabellát.
P.L.
16 Kanizsa – Kistérség 2007. június 21.
Azt a központi akaratot, hogy
a kistérségek együttműködjenek
bizonyos ellátásokban,
többféleképpen ítéli meg a magyar
társadalom, de a kistérségi
könyvtári ellátásra szánt összeg
a lehető leghatékonyabban kihasználható,
és a kor színvonalának
megfelelő szolgáltatás alakítható
ki belőle.
A Halis István Városi Könyvtár
vezetése egynapos kirándulás keretében
kívánta bemutatni mindezt azoknak,
akik közvetlenül vagy közvetetten
naponta részt vesznek a munkában.
Akönyvtárosok azokat a településeket
keresték fel a hivatal, a sajtó,
a kistérség képviselőivel, amelyek
idén márciusban csatlakoztak a mozgókönyvtári
ellátáshoz. Miközben a
társaság a Kanizsa környéki falvak
szépségében gyönyörködött, Bognár
Csilla és Perényi Ildikó könyvtárosok
a települések történetéről, jelenéről,
nevezetességéről, a könyvtárhasználat
tapasztalatairól adtak tájékoztatást.
Buszozás közben a mozgókönyvtári
ellátás lényegéről kérdeztük
a Halis István Városi Könyvtár
igazgatóját, Czupi Gyulát.
– A könyvtár nemcsak a
www.nagykar.hu üzemeltetésével lát
el mozgókönyvtári feladatokat, hanem
ellátórendszert is működtet
(mozgókönyvtári ellátási forma), és
bevezetett egy új szolgáltatást is, a
“teljes könyvtárellátási szolgáltatás”-
t. Ezt azok a könyvtárak igényelhetik,
amelyek nem tartanak
fenn nyilvános könyvtárat, hanem
könyvtári szolgáltatás megrendelésével
látják el településük könyvtári
feladatait, és erre a kistérség a mozgókönyvtári
normatívát igényli utánuk.
A nagykanizsai kistérségben
2006-ban nyolc, többnyire nagyon
kis létszámú település élt ezzel a lehetőséggel.
E településekkel a megrendelt
könyvtári szolgáltatás tartalmát
együttműködési megállapodás
rögzíti. A könyvtárak heti nyitvatartási
idejének egy részében (legkevesebb
heti két órában) van jelen a
“teljes könyvtárellátási szolgáltatás”
a településen. A nyitvatartási
időben minden településen a helyi
segítő gondoskodik a szükséges
technikai körülményekről, nyitásról,
fűtésről, világításról stb. A nyitvatartási
idők kölcsönös megállapodás
alapján, a település igényeinek
messzemenő figyelembevételével
alakultak ki. Az ellátás hatékonyságát
mutatja, hogy a nyolc településen
2006-ban 11 920 könyv, videokazetta,
CD-ROM, DVD és 3680 folyóiratpéldány,
azaz 15 600 friss dokumentum
fordult meg kínálatként.
A folyóiratok nem voltak kölcsönözhetők,
a többinek viszont a felét kölcsönözték
is. A rendszeres nyitva tartás,
az olvasók gyakori könyvtárhasználata
valóságos közösségszervező
hellyé vált. A kistérségi könyvtári
ellátásnak ez az új, intenzív szolgáltatási
formája új feladatokat is
ad a könyvtárosoknak a hagyományos
teendők (szerzeményezés, nyilvántartás,
szállítás) mellé.
– Mit tartanak a kistérségi
könyvtári ellátás nagykanizsai kísérlete
legfőbb eredményének?
– Azt, hogy a kistelepülés könyvtárhasználója
a lakóhelyén veheti
igénybe a kor színvonalának megfelelő
összes könyvtári szolgáltatást.
Reméljük és törekvéseinkből
is látható, hogy Nagykanizsa kistérségének
vezetői és a szolgáltató
könyvtár vezetése elsősorban a
kistérség igényeihez igazodva határozzák
meg a könyvtári ellátás
módját, feladatait. Nem csupán
egy jelenkori könyvtári ellátást
szeretnénk megvalósítani, hanem a
kistérség informálódási, kommunikációs,
közösségszervezési, identitásépítési
tevékenységének olyan
sokrétű formáját akarjuk létrehozni,
amelynek helye és kerete, így
legfontosabb intézménye a könyvtár.
2005-2006-ban nyolc települést
láttunk el kétezer fővel. Idén öt
település, 1700 fővel csatlakozott a
mozgókönyvtári ellátáshoz. A 180
lakosú Kisrécsén, a 270 lakosú
Kerecsenyben, a 259 fő lakosú
Kilimánban, a 320 fő lakosú
Pötrétén és a 480-as lélekszámú
Pölöskefőn márciustól folyik a kölcsönzés.
A mozgókönyvtári ellátásban
Kanizsáról nyolc könyvtáros
vesz részt hetente. Ezen kívül még
harminc településre negyedévenként
szállítunk ki könyvet.
A könyvtárosok népes csoportját
Kisrécsén Tóth Lucia polgármester,
Kerecsenyben Réti Alfréd, Kilimánban
Bársony Károly, Pötrétén
Cseke László Zoltán, Pölöskefőn
Dominkó Ottó László polgármesterek
barátsággal fogadták. A program
avatással zárult Pölöskefőn,
ahol a település lakóinak jelenlétében
szimbolikusan használatba adták
a polgármesteri hivatal épületében
kialakított új könyvtártermet.
A kistérségi mozgókönyvtári normatívából
itt alakítottak ki először
új könyvtártermet. A könyvtár jelentőségéről
Polai György, a Nagykanizsai
Kistérségi Többcélú Társulás
munkaszervezetének vezetője
megjegyezte, a könyvtár húzóerőt
jelent a települések összefogását illetően.
A mai világban az információhoz
jutás és az internet lehetőségének
maximális kihasználása mindenkinek
egyaránt fontos. Ezt a célt
sikeresen csak a könyvtárral közösen
tudják megvalósítani.
Bakonyi Erzsébet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
(Mozgó)könyvtárosok falujáráson
NYÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK
10%* kedvezménnyel a
KATEDRA® nyelviskolában!
Államilag minősített képzések
június 25 – július 20-ig,
és július 23 – augusztus 17-ig
MINDEN TUDÁSSZINTEN,
ANGOL, NÉMET és OLASZ nyelvből,
vizsgáztató tanárok vezetésével!
JELENTőS KEDVEZMÉNYEK:
- INGYENES PRÓBAVIZSGA – minden tanulónk számára!
- INGYENES VIZSGA – a legjobb eredményt elérőknek!
- GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerződéssel!
- KEDVEZő ÓRADÍJ – részletfizetési lehetőség!
BEIRATKOZÁS: személyesen, a jelentkezés sorrendjében
8 HÓNAP TANANYAGÁT MOST
4 HÉT ALATT SAJÁTÍTHATJA EL!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
OM reg.sz.: 20-0129-04
* 10% kedvezmény csak június 8-ig történő beiratkozás esetén! Akkred. sz.: 0584
XIX. évfolyam 26. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. június 28. Kanizsa
Balaton:
nyári
menetrend
Az elmúlt hétvégétől augusztus
26-ig a nyári menetrend szerint
közlekednek a vonatok a
balatoni vasútvonalakon.
Ez idő alatt több vonattal lehet
eljutni a Balaton déli, illetve
északi partjához. A Desiromotorvonatok
komfortos utazást
biztosítanak a Székesfehérvár –
Balatonfüred – Tapolca útvonalon,
a dél-balatoni vasútvonalon
pedig a felújított német személykocsik
nyújtanak kényelmesebb
utazást. A Balaton déli partján a
megnövekedő utazási igények kielégítése
érdekében a téli menetrendhez
képest több kocsi és vonat
áll az utazóközönség rendelkezésére.
A Budapest – Nagykanizsa
– Murakeresztúr – Zágráb
útvonalon a Maestral nemzetközi
gyorsvonat, Budapest – Nagykanizsa
– Gyékényes – Velence között
a Venezia EuroNight és a
Goldoni InterCity vonat közlekedik.
A nyári forgalomban a déli
parton száztizennyolc, az északin
tizenkettő, összesen százharminc
felújított német kocsi közlekedik.
Az elmúlt év sikere nyomán a
Budapest – Velence között közlekedő
Goldoni EuroCity vonattal
együtt közlekedő Balaton IC vonatban
kerékpárszállító kocsi
közlekedik Keszthelyre és vissza.
A balatoni vasútvonalakon
mozgáskorlátozottak utazása esetén
lehetőség van mind egyéni,
mind csoportos utazások megszervezésére.
A Balaton partján
közlekedő szerelvényekben – köszönhetően
a német kocsik forgalomba
állásának – számos vonatszerelvényben
rendelkezésre
állnak e célra alkalmas kocsik.
Az Esélyegyenlőség a vasúton
program keretében több nagyobb
forgalmú állomáson a mozgáskorlátozottak
által is használható
mosdó található. Szintén a nagyobb
utasforgalommal rendelkező
(például Siófok, Fonyód,
Balatonfüred) állomásokon mobil
emelőszerkezet áll az utasok
rendelkezésére, amely segítségével
a kerekesszék a vasúti kocsi
peronszintjéig emelhető, így az
utas biztonságosan éri el a kocsi
szintjét.
B.E.
Középkori belváros
Idén immár második alkalommal került sor városunkban a Thúry György Históriás Napokra június huszonkettedikén
és huszonharmadikán, pénteken és szombaton. Nagykanizsa e napokon tisztelgett a legendás
kanizsai várkapitány emléke előtt, bemutatva az adott kort, annak életmódját, harci eszközeit, művészetét és
ételeit. Szombat délelőtt történelmi jelmezes felvonulásra került sor hagyományőrző csoportok, így többek
között a helyi Főnix Történelmi Hagyományőrző Egyesület, a budapesti Mathias Rex Történelmi Hagyományőrző
Egyesület, és amint az képünkön látható, önkormányzati képviselők részvételével.
A Zsigmondy-Széchenyi SZKIban
az elmúlt hét csütörtökén a
technikusok és a szakmunkások,
pénteken az érettségizettek vehették
át bizonyítványukat. Az intézményben
idén négy szakmából – faipari
technikus, környezetvédelmi vegyipari
technikus, informatikus-térinformatikus,
energiatermelő és hasznosító
technikus –, összesen harminchatan
vettek át technikusi oklevelet.
Közülük tízen szereztek az
országban először megújuló energiagazdálkodási
technikusi végzettséget.
Ezen kívül nyolc szakmában
hatvanhat diák tett sikeres szakmunkásvizsgát,
és hetvennégy nappali
tagozatos tett sikeres érettségi
vizsgát. Az esti tagozatos, érettségit
adó képzésben résztvevő százötven
hallgató ezekben a napokban áll a
vizsgabizottságok elé. A frissen
érettségizetteket először Mérksz Andor
intézményigazgató köszöntötte,
biztatva őket a tanulás folytatására.
Cseresnyés Péter alpolgármester
köszöntőjében Henry Ford, az egykori
amerikai autókirály szavait
idézte jó példaként. Bárki, aki felhagy
a tanulással, az öreg: legyen
húsz-, vagy nyolcvan éves. Aki viszont
mindig tanul, az fiatal marad.
Az életben a legnagyobb dolog frissen
tartani az elmét.
B.E.
– Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság és a Városüzemeltetési
Bizottság a Mindenki
Sportpályája üzemeltetésének
vállalkozásba adásával egyetért.
A jelen pályázati kiírást érvénytelenítjük
– összegezte Balogh
László, az OKISB elnöke –, ezáltal
a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítjuk. Javasoljuk zártkörű,
meghívásos pályázat kiírását
egyetlen résztvevővel, Fekete
László egyéni vállalkozóval. Az új
pályázati kiírásnak megfelelő
szerződéstervezetet a bizottsági
ülésen elhangzottaknak megfelelően
kérjük elkészíteni. Az Ingatlankezelési
Intézmény és Fekete
László közösen dolgozza ki a Művelődési
és Sportosztály ügyintézőinek
közreműködésével az új
előterjesztést, melynek határideje
e hónap vége és felelőse Kámán
László, az Ingatlankezelési
Intézmény vezetője.
B.E.
Harminchétmilliós hiányt termelt
magának a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulása
azzal, hogy 2004-ben a pedagógiai
szakszolgálati feladatellátás
kapcsán olyan tevékenységeket
is a nyakába vett, amiket nem
kellett volna – hangzott el a társulási
tanács minapi, Marton
István elnök távolléte miatt Varga
Miklós alelnök által vezényelt
ülésén. Ebből csupán tizenötmilliót
tudna rendezni a
kistérség, a többit a településeknek
kellene összedobni.
A tanácsülésen résztvevő polgármesterek
között hosszú és komoly
vita alakult ki a pedagógiai
szakszolgálat belső ellenőrzéséről
szóló napirendi pontnál,
ugyanis, mint ahogy az elhangzott,
2004-ben, a feladatok meghatározásánál
a többcélú társulás
túlvállalta magát, azaz túl sok
pedagógiai szakfeladat ellátását
vállalta, miközben nem minden
esetben történt meg az igénybe
vehető finanszírozási források
lehívása. 2005-ben például kevesebb
normatívát igényeltek, mint
amit lehetett volna. A koncepciótlanság
következtében mára
harminchét millió forintosra dagadt
a szakszolgálat hiánya, ami
egyre nehezebben finanszírozható.
A kistérségi feladatellátást a
megkötött megállapodás értelmében
a Szivárvány Fejlesztő Központ
végzi, amellyel kapcsolatban
elhangzott az is, hogy pontosan
fel kell mérni, hány gyermeket
képes ellátni egy pedagógus, s a
költséghatékonyság érdekében
szükséges egyfajta arányosítást
végrehajtani.
Arról is szó esett, hogy végül
irreálisnak bizonyult azon korábbi
elképzelés, miszerint a térségben
kialakított két, zalaszentbalázsi
és zalakomári decentrumba
szállították volna a gyerekeket,
ezért a célra vásárolt két mikrobusz
is kihasználatlan, s mint
ilyen, költségnövelő tényező.
Póczai Zoltán, Sormás polgármestere
azt mondta, elhibázott lépés
volt annak idején felbontani a Zala
Megyei Önkormányzattal kötött ellátási
szerződést, ugyanis amíg az
élt, jól működött a rendszer.
Pávlicz Lajos murakeresztúri
polgármester azt javasolta, hogy a
jövőben csakis a három kötelező
feladatot (gyógytestnevelés, logopédia,
nevelési tanácsadás) vállalja
fel a társulás, a jelenleg a tevékenységi
körben szereplő, önként vállalható
másik három pedig kerüljön ki
a kistérségi feladatok köréből.
Tóth László, csapi polgármester
pedig kijelentette, hogy a három
évvel ezelőtti koncepció nem
volt megfelelő szakmaisággal
előkészítve, adatokkal alátámasztva,
véleménye szerint alapvetően
ez az oka a mostani kedvezőtlen
helyzetnek.
H.A.
2 Kanizsa – Krónika 2007. június 28. Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 20/5195-325. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László Károly.
Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Szent
László
útján
Határőr Napot tartottak a
Nagykanizsai Határőr Igazgatóság
Erdész úti székhelyén. A
határőrök a minap megérkezett
új eszközökkel, Skoda Octaviakkal,
Nissan Pathfinderekkel,
Volkswagen-, illetve Renaultmikrobuszokkal
és BMW-terepmotorokkal
ünnepelhették
magukat, amelyek megvásárlását
a Schengen Alapból finanszírozták,
így azok a magyar államnak
semmibe sem kerültek.
Az ünnepségen Marton István
polgármester is köszöntötte a határőröket
Szent László király neve
napján, aki, ha úgy tetszik, a
szervezet szülőatyja, ugyanis ő
rendelkezett először a határon folyó
kereskedelemről, a határszakasz
őrzéséről, s ő szervezte meg
a határ vármegyéket is.
A város első embere méltatta a
Határőrség tevékenységét, amihez
további sikereket kívánt az állomány
egészének. Utalt a schengeni
csatlakozás kapcsán várható
változásokra is, különös tekintettel
a rendőrség és a határőrség integrációjára,
a belső határszakaszokon
a határátlépés könnyebbé,
egyszerűbbé válására, az úgynevezett
mélységi ellenőrzések egyre
növekvő szerepére. Marton István
végezetül azt kívánta a határőröknek,
hogy a várható átszervezés
után is találják meg helyüket a
rendszerben, vagy éppen a civil
társadalomban.
Lukács Sándor, a nagykanizsai
igazgatóság vezetője, ezredes is
köszöntötte a megjelenteket, akit
a Határőrség Napja alkalmából
dandártábornokká léptetett elő a
Magyar Köztársaság elnöke. A
Szlovén Rendőrség napja alkalmából
Szlovéniában is rangos elismerést
vehetett át a minap
Dragutin Mate-től, a Szlovén
Köztársaság belügyminiszterétől,
aki a Rendőrség Arany Érdemérmét
adományozta a kanizsai
szakembernek a hosszú évek óta
kiemelkedő együttműködés elismeréseként.
H.A.
Azt csinálják, ami nem kötelező
Kiadó a Mindenki Sportpályája
Aki felhagy a tanulással az öreg
Az elmúlt héten történt egy
csőtörés az ipari parkban. Ez
önmagában nem bírna különösebb
hírértékkel, ha az érintett,
közelmúltban lefektetett nyomóvezeték
nem közvetlenül egy fa
gyökerei mellett húzódott volna,
csupán negyven centiméternyi
mélységben. Egy vállalkozó parkolót
szeretne építeni a vezeték
fölé, s éppen a tuskót akarta kihúzatni,
amikor eltépték a csővezetéket.
A vízi közművek pontos
helyét jelölő térképet ugyanis
még senki nem látta, s azt
többszöri kérésre sem kapták
meg a Dél-zalai Víz-és Csatornamű
Zrt. illetékeseitől.
A vállalat kiérkező dolgozói
gyorsan és szakszerűen elhárították
a problémát, amiért a vállalkozók
szerint köszönet illeti őket,
azonban a már az útra ömlő víz elzárása
nekik is problémát okozott,
ugyanis ők sem tudták, hol is lehet
a szakasz elzárócsapja. Mígnem az
egyik ipari parki vállalkozó megmutatta
nekik a gazdasági területen
kívül, a GE logisztikai bázisához
vezető út túloldalán lévő csapot.
Apropó, szakaszolás, a felháborodott,
már korábban is víz nélkül
maradt vállalkozók szerint
nonszensz, hogy a volt laktanyaépületeket
érintő hálózat nincs szakaszolva,
azaz ha egy hasonló eset
miatt el kell zárni a főcsapot, akkor
mindenki, vendéglátó és cukrász
is víz nélkül marad.
Szerintük mindenesetre figyelemre
méltó az a koncepció,
amely a napokban szétszakított
százas nyomóvezetéket egy, már
meglévő, illetve a közeljövőben
megépülő parkoló alá helyezi, ráadásul
szinte a fák gyökerei közé,
szakaszolás nélkül, csupán negyven
centiméteres mélységbe (hol
van még a fagyhatár!), egyetlen,
az ipari park területén kívül elhelyezett
elzáró csappal…
– Nem csak ez a probléma, nagyon
kevés a tűzcsap is, a vállalkozóknak
maguknak kell kiépíttetni,
saját költségen – mondja
Radics József, aki a vállalkozók
szószólójaként végig küzdötte az
elmúlt éveket, hogy legyen valami
az ipari parkból. (S ezt nem ő,
hanem vállalkozótársai állítják
róla.) – A múltkor is lezárták úgy a
hálózatot, hogy több órán keresztül
víz nélkül maradtunk, s még csak
egy lajtos kocsit sem küldtek ide.
Azt sem tudjuk, hogy pontosan hol
húzódik a csővezeték, így hát azt
hiszem, a tegnapi esethez hasonló
szituációk kapcsán semmiképpen
sem lehet felelősségre vonni a vállalkozókat.
Az elszakadt cső is csak
negyven centiméterrel fut a talajfelszín
alatt, lemértük, ráadásul nem
is az egyes területekhez, tevékenységi
körökhöz igazították a vezetékhálózat
kiépítését, így kerülhetett a
százas nyomócső egy része fölé
parkoló, amit fel kell majd bontani,
s újjáépíteni, ha valami gond lesz.
S ez lesz a helyzet azzal a parkolóval
is, amit most akarnak a vezeték
felett kialakítani. Érdemes lenne feszegetni
azt a kérdést, hogy menynyire
szakszerűen, az előírásokat
betartva épült ki ez a hálózat, s az
is érdekes felvetés lehet, hogy ki és
hogyan vette át…
Hasonlóan vélekednek más
vállalkozók is az ipari parkból.
Noll Ákos cukrászüzemében
például a múltkori vízelzárás során
órákra leállt a termelés, a dolgozókat
pedig haza kellett küldenie.
Azt mondja, ha tudja, hogy
aznap nem lesz víz, s valaki esetleg
szól erről a vállalkozóknak is,
akkor a munkatársait be sem hívja
dolgozni. Azon kérdésünkre,
hogy gondolkozott-e már azon, ki
fogja megtéríteni a termelés-kiesésből
származó kárát, úgy fogalmazott,
már megszoktam,
hogy belém rúgnak, nekem meg
könyörögnöm kell mindenért.
Érdekes problémával küszködik
Varga Jenő is, aki autókereskedéssel
foglalkozik. Az ő területén helyezték
el ugyanis három másik
vállalkozó vízóráját is, így ha a
vízóra-leolvasást végző szakember
meg akarja tekinteni a négy mérőt,
így, vagy úgy, de be kell jutnia
Vargáék telephelyére, ahol a tevékenységből
eredően több millió forintos
értékű autókat tárolnak. Ráadásul
a négy vízmérő, amelyből
az egyik természetesen az övé,
több négyzetmétert vesz el a területből.
Már többször is kérte a Vízmű
illetékeseit, hogy vigyék el tőle
azokat a vízmérő órákat, amelyek
máshoz tartoznak, azonban erre
eddig még nem került sor. A másik
három vállalkozó pedig – érthető
okokból – nem akarja áthelyeztetni
saját költségén az órákat.
Esetével Varga Jenő egyébként
az elmúlt évek ipari park-fejlesztésének
koncepcióját (vagy koncepciótlanságát)
is alátámasztja, hiszen,
mint mondja, a különböző közművek
miatt eddig négy alkalommal
bontották fel a területét, s négyszer
kellett azt helyreállítani – a saját
költségén.
Fenyves Jenő, az ipari park
műszaki referense jól ismeri a
problémákat. Utóbb felfedezett
egy illegális vízbekötést is, amit a
Vízmű szakemberei az ő engedélyük
nélkül végeztek el.
– Mivel a hálózat pontos leírását
a mai napig nem kaptuk meg, megpróbáljuk
mi feltérképezni a csőhálózatot,
valamint felmérjük a vízórákat
is, mert arról sem rendelkezünk
nyilvántartással, hogy melyik
vállalkozáshoz melyik vízmérő tartozik
– magyarázza Fenyves Jenő.
– A közelmúltban pedig azt vettem
észre, hogy az egyik vállalkozónál
engedély nélküli vízbekötés történik
a Vízmű részéről, ugyanis nekik
egyeztetni kellett volna velünk, mint
az ipari park vezetőségével, azaz
engedélyt kellett volna kérniük, de
erről a bekötésről sem kaptunk
semmiféle rajzot. Mindez azért
gond, mert történetesen erre a szakaszra
mi utat tervezünk, s az építkezés
előtt nekünk ezt a csővezetéket
ki kell majd váltani – természetesen
a város pénzén. Ha véletlenül
mégis maradhat, akkor is fennáll
annak a veszélye, hogy ezt is megsértik
a munkagépek. Amúgy a többi
vízbekötésről is kértünk tájékoztatást
a szolgáltatótól. Hiába…
A korrekt tájékoztatás érdekében
szerettük volna megkérdezni a
Dél-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
illetékesét, Zajzon Imre műszaki
igazgatót is, aki azonban nem kívánt
reagálni a vállalkozók és az
ipari park vezetőinek felvetéseire.
Sőt, azt is megtiltotta, hogy leírjuk
akár az ő, akár a cég nevét.
Pedig a panaszos vállalkozók
vállalták a magukét.
Horváth Attila
Kanizsa 2007. június 28. – Ússzunk az árral? 3
Fotó: Horváth Attila
Vízbe fojtott indulatok az Ipari Parkban
Szinte a fa gyökerei közt fut a nyomvezeték. A fa előbb volt ott...
Múltkori, a Fakosért Városrész-
szépítő Egyesület újdonsült
elnökével készített interjúnk
után e-mailben kereste
meg lapunkat a szomszédos
Nagyfakoson élő Havasi Péter,
aki arra hívta fel figyelmünket,
hogy a városrész még Kisfakosnál
is mostohább sorsú. Kilátogatva
a területre, magunk is
meggyőződhettünk arról, hogy
a többi városrész Nagyfakoshoz
képest metropolisz – s bizony,
nem csak méretében.
– A kisfakosi infrastruktúra közel
nem olyan kaotikus, mint a tőle
nyolcszáz méterre lévő Nagyfakosé
– mondja Havasi Péter, a
városrészben élő kisszámú fiatalok
egyike. – Kisfakoson épül a
szennyvízhálózat, míg Nagyfakoson
még csak tervbe sincs véve.
Kisfakoson létezik elérhető internet,
és aki be akarja, az be is tudja
köttetni, ezzel szemben Nagyfakoson
az internet csak álom az
itt élő emberek számára. Több
szolgáltatót is megkerestünk az
ügyben, de mindenhol elutasítást
és ígérgetést kaptunk. Az egyik
legjobb ajánlat, amit eddig kaptunk,
úgy szól, hogy alakítsunk ki
műholdas internetet, aminek a
havidíja „csak” 56000 forint személyenként,
és a bekötési díj is
nagyon olcsó, szinte ingyen van,
csupán 230000 forint/fő. Kisfakoson
létezik közterületi szemétgyűjtő
konténer, Nagyfakoson
nem. A szemetet ezért az emberek
az erdőbe kénytelenek kihordani,
mert a többször beígért szemetes
edény, amit állítólag a buszmegállóba
telepítenek, a mai napig
nem érkezett meg – magyarázza.
A fiatalember más problémákat
is említ, így például a megfelelő
minőségű járda hiányát (ami van,
az göcsörtös, és szinte belefordul
a vízelvezető árokba), nem beszélve
a közterületek kaszálásának
hiányáról. A legnagyobb „kuriózum”
azonban az, hogy egy,
Havasi Péter és a környéken lakók
szerint önkormányzati tulajdonban
lévő területen minden évben
szépen díszlik a parlagfű, kaszálógéppel
még a közelben sem
jártak, így az árokpartot is maguk
kénytelenek kaszálni az idős emberek.
Panaszaival azonban nincs
egyedül Havasi Péter. Ahogy híre
megy a városrészben, hogy látogató
érkezett, egyre többen kijönnek
az utcára, elmondani panaszaikat.
A városrész lakói többségében
idősek, akiknek jól esik
néha másnak is elmondani, mi
bántja őket.
– Nézze, ez itt önkormányzati
terület, s nekem kell minden évben
könyörögnöm, hogy valaki
kijöjjön és lekaszálja – mutatja
Fitos Ferencné. – Hát azért itt is
csak emberek laknak! Utánunk is
ugyanúgy felveszik a pénzt, s mi
semmit nem kapunk érte. Nem
csak Bagola, Kisfakos, Kiskanizsa,
meg Palin létezik, itt vagyunk
mi is, itt évek, sőt, évtizedek
óta semmi nem történt!
– Mi olyan elhagyatott helyen
vagyunk, hogy talán még az élők
sorából is kifelejtettek bennünket
– vette át a szót Hajdú Józsefné.
– Pedig talán itt is emberek
élnek, legalább vegyenek is minket
emberszámba. A buszmegállónk
is olyan, hogy a félméteres
gazba kell leszállnunk a buszról,
ami leginkább esős időben kellemetlen.
Ki kellene egyszer jönni a
képviselőknek, aztán kipróbálni,
milyen itt, a világ végén…
Horváth Attila
4 Kanizsa – Városnéző 2007. június 28. Fotó: Horváth Attila
Fotó: Horváth Attila
Ismét
borverseny
Az eddigiektől eltérő időpontban,
június huszonnyolcadikán
ismét megrendezik a hagyományos
nagykanizsai borversenyt,
amely során szakértő zsűri választja
ki a város fehér- és vörösborát.
Nevezni három darab,
0,75 literes mintával, június huszonhetedikén
tizenkét óráig lehet
a hegyközség irodájában.
Förhénci Horváth Gyula, a
borversenyt az önkormányzattal
közösen szervező Nagykanizsai
Hegyközség elnöke elmondta,
nem volt könnyű dolguk a szervezés
során, hiszen a hagyományoktól
eltérő időpontban megrendezendő
verseny idején van a munka
dandárja a szőlőkben.
A hegyközség elnöke sajtótájékoztatóján
rámutatott arra is,
hogy nemzetközileg elismert zsűrit
sikerült Nagykanizsára csábítani,
élén Zilai Zoltán borásszal, a
Nemzetközi Szőlészeti-Borászati
Szervezet Borbíráló Bizottságának
tagjával. Hazánk legnevesebb
borászai is itt lesznek e napon,
így például Dula Bence és Figula
Mihály.
A szervezők mintegy harminc
mintára számítanak a versenyen,
amely a nemzetközi szabályok
szerint, a nagy bor-világversenyeken
használt informatikai rendszerrel
zajlik majd.
H.A.
Mint az emlékezetes, Polai József
és Tóth Nándor kiskanizsai
önkormányzati képviselők indítványozták
a képviselő-testületnek,
hogy Kiskanizsa városrész
külső és belső határain a lakott terület
kezdetét és végét jelző táblákat
bővítsék ki olyképpen, hogy
abban a városrész neve is szerepeljen
„Nagykanizsa-Kiskanizsa”,
illetve „Nagykanizsa-Kiskanizsa
(lakott terület vége)” formában.
A képviselők úgy vélekednek,
hogy ez is hozzájárulhat
a kiskanizsaiak ön-azonosságtudatának
erősítéséhez. A közgyűlés
az indítványt támogatta, ennek
eredményeként a minap kikerültek
a táblák, mint ahogy az képünkön
is látható.
H.A.
Kint vannak a táblák
A járda szinte belefordul a vízelvezető árokba
Nagyfakos a világ végén
„Mi olyan elhagyatott helyen vagyunk, hogy talán
még az élők sorából is kifelejtettek bennünket.”
Nagykanizsa-Kiskanizsa
A szakmai zsűri
kiválasztja
a Város Borát is
Akkor a Nagykanizsára látogató
vezérkar azt ígérte, hogy
felépítenek egy könnyűszerkezetes
személykocsi-javítótelepet is
Kanizsán, ugyanis jelenleg egy
nyitott falú szín alatt folyik a járművek
javítása, karbantartása,
ami nem a legideálisabb. A fedett
javítóműhelyt egyébként a
szakszervezet már több mint tíz
éve szorgalmazza. A kanizsaiak
még mintegy hatezer órányi társadalmi
munkát is felajánlottak,
hogy hosszú távú foglalkoztatásuk
még inkább biztosított legyen
– azaz gyakorlatilag vállalták,
hogy kétkezi munkájukkal
tevőlegesen is részt vállalnak az
építkezésből.
Jelen pillanatban azonban úgy
tűnik, hiába a kanizsaiak vállalása,
idén már biztosan nem kezdődik
el a javítóbázis építése,
innentől kezdve azonban, ismerve
az önálló személyszállítási
üzletág létrehozására irányuló
szándékokat, egyáltalán nem lehetünk
biztosak abban, hogy jövőre
jobban jut majd pénz a beígért
fejlesztésre.
A MÁV Zrt. Kommunikációs
Igazgatósága ugyanis arról tájékoztatta
lapunkat, hogy a fedett
személykocsi javítóműhely építése
2007-ben forráshiány miatt
nem indulhat, a Gépészeti Üzletág
által 2008-2010 évekre
összeállított középtávú beruházási
terv javaslatában szerepel a
létesítmény megvalósítása. A
pénzszűke miatt idén csak egy,
a munkavégzést könnyítő vizsgálóakna
és egy vákuum-WC
karbantartó műhely kialakítását
tervezik.
Horváth Attila
2007. június 28. Kanizsa – Városnéző 5
Palin,
ár ellen
Június elején ismét áradat
öntötte el Palin egy részét,
Bicsák Miklós, a városrész
képviselője interpellációban
kérte a polgármester és a képviselő-
testület segítségét, hogy
az évek óta újra, meg újra
visszatérő probléma megoldódjon.
Bicsák Miklós érdeklődésünkre
elmondta, hogy a hónap
eleji felhőszakadás ismét elárasztotta
Palin új részét, s komoly
károkat okozott a magántulajdonokban,
garázsokban, lakóházakban
is. A képviselő szerint
a gondot az okozza, hogy
az esővíz-elvezetés a területen
nem megoldott, ezért a Förhénci-
hegyről, illetve a környező
szőlőbirtokokról lefolyó csapadékvíz
nem a gyűjtőbe, hanem a
városrészre zúdul.
Az esőzést követően sor került
egy bejárásra, amelyen részt vettek
az illetékes hatóságok, a Tűzoltóság,
a Polgári Védelem, a Via
Kanizsa Kht. képviselői, valamint
Cseresnyés Péter alpolgármester
is, akik Bicsák Miklós elmondása
szerint egyetértettek abban,
hogy a hasonló helyzeteket
meg kell előzni.
***
Az Alkotmány utca mentén
élők gyakran szóvá teszik, hogy a
közmunkások a korábbiaktól eltérően
mostanában már nem nyírják
le a füvet a házak előtt lévő
közterületeken.
Bicsák Miklós érdeklődésünkre
elmondta, hogy a nyírás
elmaradásának oka a közmunkások
számának csökkenése.
Azonban arra is figyelmeztetett,
hogy tudomása szerint Palin
volt az egyetlen városrész, ahol
a közmunkások lenyírták azokon
a területeken is a füvet,
amelyekhez hasonlókat a többi
városrészben, például Kiskanizsán,
a lakók saját maguk tartanak
rendben.
Ezért Bicsák Miklós azt kéri az
érintett lakóktól, hogy a továbbiakban
maguk takarítsák és nyírják
az ingatlanuk előtti közterületeket.
H.A.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata hasznosítani kívánja az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Nagyság (m2) Megnevezés Megnevezés
4188/2. 38.920 beépítetlen terület A palini városrészben lévő Magvető utca vége
4062. 5.000 lakóház, udvar Apalini városrészben lévő templom mögötti területek
4058 782 agyagbánya
4059 358 beépítetlen terület
4064 2.179 lakóház, udvar
4291/37 1.016 beépítetlen terület A palini városrészben lévő Diófa utcai területek
4291/41 1.016 beépítetlen terület
4291/44 1.016 beépítetlen terület
4291/45 1.016 beépítetlen terület
4291/46 1.011 beépítetlen terület
4291/47 1.116 beépítetlen terület
4307/2 12.132 szántó A palini városrészben lévő Iparos utcai területek
4307/3 898 beépítetlen terület
4307/4 900 beépítetlen terület
4307/5 900 beépítetlen terület
4307/6 900 beépítetlen terület
4307/7 900 beépítetlen terület
4307/8 899 beépítetlen terület
4307/9 899 beépítetlen terület
4307/10 899 beépítetlen terület
4307/11 899 beépítetlen terület
4307/12 899 beépítetlen terület
4307/13 899 beépítetlen terület
4764 14.946 beépítetlen terület A Herkules és a Vadrózsa utcák végén lévő területek
4762 14.960 beépítetlen terület
4767 15.598 beépítetlen terület
A bérleti szerződések megkötésénél 2007. június 30.-ig elő-bérleti jogot biztosítunk a nevezett ingatlanok jelenlegi
használóinak. Érdeklődni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724.
Bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Javítóbázis – pénz híján elnapolva
A MÁV tavaly vásárolt háromszáz darab németországi személykocsit,
amelyek közül mintegy százötven darab honállomása Nagykanizsa
lett. A tavalyi átadás során a cég vezetői új javítóbázist
ígértek az itt dolgozóknak, ebből azonban idén már biztosan nem
lesz semmi, ugyanis a szükséges források nem állnak rendelkezésre.
Az illetékesek azt mondják, majd jövőre. Vagy azután.
Fotó: Horváth Attila
6 Kanizsa – Vároháza 2007. június 28. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a többször módosított 55/2000. (XII.13.) számú helyi
rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások
bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére:
CSERÉRE - JELENLEG IS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁST
BÉRLőK RÉSZÉRE
1. Nagykanizsa, Csengery u. 56. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 76 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 13.958 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: meglévő bérleti
szerződéssel azonos időtartamú. A lakás megtekintésének időpontja: 2007.
június 21. 13-14 óráig
CSERÉRE - VALAMINT EGY VAGY KETTő GYERMEKES
CSALÁD RÉSZÉRE:
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/C/3.
a.) A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata:
összkomfortos, A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege:
10.474 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év,
vagy a meglévő bérleti szerződéssel azonos időtartamú. A lakás megtekintésének
időpontja: 2007. június 21. 14-15 óráig
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az
alábbi, Garzonházban lévő üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának
elnyerésére. Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/
élettársak jogosultak lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb
60 hónap időtartamig, elhelyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra
ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:
13.002 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2007. június 21.
13-15.30 óráig
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:
13.002 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2007. június 21.
13-15.30 óráig.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
13.002 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2007. június 21.
13-15.30 óráig.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2007. július 4. Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály. Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati
nyomtatvány ugyanitt kapható.
Önkormányzati bérlakások
Pályázat a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban
megüresedett 2 db lakás bérleti jogának elnyerésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet a: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. és 2. Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 10/A. I. em. 20. szám alatt található Nyugdíjasházban lévő bérlakások
bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. július 4. 18.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó.
A licitálás időpontja: 2007. július 16. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. A pályázat célja:
az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott időre.
A bérlemény leírása: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2,
szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 8.122 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén az
igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség. Megtekinthető:
2007. június 21. (csütörtök) 10-11 óráig. A bérlemény nem örökölhető!
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 20.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 41 m2,
szobaszáma: 1 + fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja:
önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 13.302 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén
az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség. Megtekinthető:
2007. június 21. (csütörtök) 10-11 óráig. A bérlemény nem örökölhető!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek: Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/,
öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga,
vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos
fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó
a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek: Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett
személy/ek/, aki/k/ pénzadományt ajánl fel, önkormányzati bérlakását ajánlja
fel. Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér
16.) átvehető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a
pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az
utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő
önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi
bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás
esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát,
helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön
értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a
pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta
be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló
értéke: Nk, Kodály Z. u. 10/A. I/14. 2.000.000 Ft . Nk, Kodály Z. u. 10/A.
I/14. 2.300.000 Ft. Alicitálás során a licitösszeg 50.000.-Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést az Ingatlankezelési
Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az
önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követő 15
napon belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a
bérleti szerződést nem ezen határidőn belül nem köti meg, a bérleti szerződés
megkötésének lehetőségét elveszíti.
Nyugdíjasházi helyek
Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot és ingatlantulajdonosokat, használókat,
hogy az idei évben a gyorsabban beindult vegetációnak köszönhetően a parlagfű, valamint
több allergiát keltő növény virágzásnak indult, vagy ahhoz közeli fejlődési szakaszba
került. A növényvédelmi védekezést indokolt ellenük megkezdeni. Felhívjuk
minden ingatlantulajdonos, földhasználó figyelmét arra, hogy 2007. április 14-ei hatállyal
jogszabályi változás következtében megváltozott a parlagfű irtással kapcsolatos kötelezettségük.
A2007. évi XVI. törvény 20.§ (1) bekezdésében a törvényhozó módosította a növényállomány
fejlettségi állapotát. E szerint a földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot
a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A parlagfű irtásának elmulasztása
esetén az ingatlantulajdonosok, földhasználók ellen eljárást folytat le az
eljáró hatóság, melynek keretén belül a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV.
törvény 60.és 61.§-a alapján növényvédelmi bírságot szab ki. A törvény kötelező
jelleggel írja elő minden esetben a növényvédelmi bírság kiszabását, terület nagyságtól,
növényi borítottságtól függetlenül. A növényvédelmi bírság tételes mértékéről
a 187/2006. (IX. 5.) számú Kormányrendelet rendelkezik. E szerint a mulasztók
belterületen 20.000 forinttól 750.000 forintig terjedő pénzbírságot kötelesek
fizetni. Felhívjuk továbbá figyelmüket arra, hogy a parlagfű irtásán kívül további
általános allergiakeltő növények ellen is kötelesek védekezni, amit mechanikai,
vagy kémiai úton is teljesíthetnek. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
többször módosított 31/2002. (VI.6.) számú rendeletének 1. számú melléklete sorolja
fel azokat a növényfajokat, vagy családokat, melyek ellen a védekezést a vegetációs
időszakban meg kell kezdeni és azt az időszak végéig fenn kell tartani. E növények:
– Üröm-félék, Libatop-félék, Útifű-félék, Pázsitfű-félék, valamint a Lorum-
(vagy sóska) félék. A fenti növények elleni védekezésről az önkormányzati rendelet
6.§-a rendelkezik. Tájékoztatjuk a tisztelt ingatlantulajdonosokat, földhasználókat,
hogy a rendeletben előírt kötelezettségek betartását az eljáró hatóság
munkatársai ellenőrzik, a kötelezettségüket elmulasztó földhasználók ellen szabálysértési
eljárást folytat le a jegyző, mely során 30.000,-forintig terjedő pénzbírságot
szabhat ki.
Felhívás
2007. június 28. Kanizsa – Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet jegyzői
munkakör betöltésére.A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (Ktv.) alapján kerül sor. A kinevezés határozatlan időre szól, a
munkakört teljes munkaidőben kell ellátni. A kinevezés és az illetmény megállapítása
a Ktv. szerint történik. A munkakör a Közgyűlés döntését követően
azonnal betölthető. Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, igazgatás-szervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés,
jogi vagy közigazgatási szakvizsga, legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget
igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvételkor
köteles bemutatni), három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt, a szakmai gyakorlat igazolását, a pályázó munkakör betöltésével
kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit.
A pályázatokat Marton István polgármesternek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügyi
Közlönyben való közzétételtől számított 31. nap 16.00 óra. A beérkezett
érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a pályázók
meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a közgyűlés elé.
A pályázat elbírálásának határideje a beérkezési határidő lejártát követő első
közgyűlés.A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a
93/500-701 vagy 500-705-es telefonszámon.
Jegyzői pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet városi főkertész munkakör betöltésére
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban heti 30 órában, határozatlan időre,
hat hónap próbaidő kikötésével történik. A munkakör a pályázat elbírálását
követő hónap 1. munkanapjától betölthető.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egyetemi
vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség (ezen belül:
erdőmérnök, kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, környezetvédelmi
mérnök vagy táj- és kertépítész, környezetmérnök, növénytermesztési
mérnök, tájgazdálkodási mérnök), legalább két éves szakmai gyakorlat, „B”
kategóriás gépjárművezetői engedély.
Előnyt jelent: idegen nyelv tudása, közigazgatási gyakorlat
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör ellátásával kapcsolatos elképzeléseit, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban előírt iskolai végzettséget és az
egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a köztisztviselők jogállásáról
szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a hivatali Közszolgálati
Szabályzat alapján kerül sor. A pályázatokat dr. Gyergyák Krisztina
aljegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben való
közzétételtől számított 31. nap 13.00 óra. A pályázat elbírálására a beérkezési
határidőt követő 30 napon belül kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-708
vagy 500-710 telefonszámon.
Városi főkertész
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe adja az Ipari Parkban
található két darab irodahelyiségét. Az irodák 14,5 és 31,5 m2 (alapterületűek,
telefonnal, internetes hozzáféréssel, klímával felszereltek. Az irodák
bérleti díja 1.300 Ft/m (+ áfa/hó + rezsi.) Érdeklődni Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata Ipari Park és Logisztikai Központ (Nagykanizsa,
Garay u. 21.) és a következő telefonszámon lehet: 93/310-256.
Bérbeadó önkormányzati ingatlanok
az ipari parkban
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. §-aiban foglaltak végrehajtására a város
lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű kérelmei, panaszai
és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés) szervezett módon kerülnek
elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más
szervezet működésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as üzenetrögzítőre
kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének /
Alpolgármesterének/Jegyzőjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén. A bokan_peter@nagykanizsa.hu , termecz_
marianna@nagykanizsa.hu e-mail címen. A törvény vonatkozó részei
megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu honlapon.
Közérdekű panasz bejelentése
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 + áfa 07.04 08.01 08:30
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 + áfa 07.04 08.01 09:30
131/2. Magyar u. 18. beépítetlen terület 19.692.000 + áfa 07.04 08.01 10:00
4372/1. Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 + áfa 07.04 08.01 10:30
4277/1. Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 07.04 08.01 11:00
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi
tömbben lévő alábbi ingatlanait:
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
984. Magyar út 7. – utcafronti épület nélkül
986/1. Erzsébet tér 12.
987. Erzsébet tér 13.
988/1. Erzsébet tér 14. – 219 m2-t
Az értékesítendő ingatlanok: műemléki környezetben találhatók, a vevő köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül
beépíteni, a vevő köteles az adásvélteli szerződés megkötésétől számított 60 napon belül a versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a
vevő köteles a 984.-988/1. hrsz-ú ingatlanok telekmegosztását elvégeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó)
Önkormányzati ingatlanértékesítési ajánlatok
173.000.000 + áfa 07.04 07.25 09.00
Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Dr. Károlyi Attila,
Tóth Nándor önkormányzati képviselők fogadóórája július-augusztus
hónapban elmarad.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóóráját
2007. június 29-e helyett 2007. július 6-án 18 órától 19 óráig tartja a
bajcsai kirendeltség épületében.
Balogh László, a nagykanizsai 3. számú választókerület képviselője, OKISB
- elnök fogadóórái szerdánként július 4-től augusztus 14-ig elmaradnak. Aképviselő
elérhetősége nyáron is él: 30/20 40 865, balogh.laszlo61@chello.hu
Képviselői fogadóóra
Radnóti-díjas versmondó, a
Hevesi Tungsram Versmondókör
tagja, a Csengey Dénes
versmondó verseny szervezője,
zsűritagja, három műszakban
dolgozó műszerész, bortermelő,
férj és családapa, októbertől
fideszes önkormányzati képviselő.
Képviselővé választásáig
évekig tanította a versmondás
rejtelmeire az iskolás korosztályt.
ő Horváth István. Beszélgetésünkben
hobbijáról, terveiről
kérdeztük.
– Hallottam önt tábortűz mellett
pajkos verseket mondani, házasságkötés
meghitt pillanataiban
szerelmes verseket előadni,
nemzeti ünnepeinken, és számtalan
egyéb rendezvényen közreműködni.
Gyakran eszembe jut
egy régi, Hegedűs Erzsébettel
közös előadói estje, melyben a
férfi és női lélek egymásért vívott
küzdelmét olyan átéléssel,
szuggesztíven alakították, hogy
sokáig emlegették a versírással
foglalkozók
– Emlékszem a műsorra.
Csak társai közt élhet és teremthet
az ember – ez volt a címe.
A zalaegerszegi születésű
Keresztury Dezső költő versének
címét vettem kölcsön. Szabó
Lőrinc, Semmiért egészen
című költeményét is elmondtam
benne. Az önálló est nagy kihívás.
A versmondás csúcsa, ha
valaki önálló estet tart. Ötven
perc, egy óra közötti műsort
fejben színpadképessé tenné
nagy kihívás. Én szeretem a kihívásokat,
ezért nagyon szívesen
készülök önálló estekre. Balassagyarmaton
volt az első
1992-ben, ma már ötven fölött
van a számuk.
– Hogyan került a versek közelébe?
– Hetedik osztályos koromban
egy tanárom megszólított
Babócsán, ahol akkor laktunk,
hogy szeretné ha elmondanám
egy nyugdíjas találkozón Petőfi
Sándor, Egy estém otthon című
versét. Nem tudom mit látott
bennem, de lesz, ami lesz gondoltam,
aztán megtanultam, és
közel négyszáz ember előtt elmondtam.
A vastaps után valami
megérintett. Az az érzés motoszkált
bennem, milyen nagyszerű
a rivaldában lenni, ha az
embernek van valami mondanivalója
a közönség felé, aki ezt
veszi, és lereagálja. Kedvet
kaptam a versmondáshoz. Megfogott
a vers és egy életre elköteleztem
magam a versmondással.
Az embernek mindig van
aktuális mondanivalója a költőkön
keresztül az emberek felé.
A költők minden idegszálúkkal
figyelnek a mindennapokra,
és figyelmeztetnek úgymond
tükröt tartanak a mindenkori
hatalom elé.
– Nem ment ez mindig simán,
hiszen volt rá példa, hogy nem
szívesen fogadták az ön által öszszeállított
műveket.
– Senkit meg nem sértve azt
gondolom, mindenki saját magát
minősíti, amikor úgymond egy irredenta
verset hall, és emiatt a
versmondóra tesz megjegyzést.
Ezeknek a verseknek a zöme,
amelyeken keresztül engem támadás
ért, a Trianonért érzett fájdalom.
Aki ezt a fájdalmat nem érzi
át, nem tartja fontosnak, az önmagát
minősíti. El kellene mennie
egy-két alkalommal a határon
túlra a magyarok lakta területekre,
Erdélybe, Kárpátaljára, Vajdaságra,
Felvidékre, hogy megtapasztalja
azt a kisebbségi sorsot,
amit ezek az emberek megélnek.
Én a rendszerváltás óta rendszeresen
járok ki és tapasztaltam,
mivel kell ezeknek az embereknek
szembesülniük. Trianont nem szabad
elfelejtenünk. Egy olyan sebet
ütöttek a magyar nép testén
Trianonnal, amit a világon még
egyetlen országgal nem tettek
meg. Énnekem ez fáj, én felvállalom,
csinálom. Különösebben
nem izgat, hogyan minősítenek
ezzel kapcsolatban. Ez az én magánügyem,
a vívódásom, hagyják
meg nekem.
– A hazaszeretetről szólnak
ezek a versek, amit jó példával
tanítani kell a fiataljainknak. A
céltalan lézengés, a sehova sem
tartozás csak kárt okoz mindenkinek.
– Ebben a személytelen, elidegenedő
világunkban, ahol ontják
ránk a szemetet, hogy agyunkat
átmossák, az erőszakot, a kábítószerekkel
kapcsolatos filmeket lehet
látni lépten nyomon a tévében.
Emellett a különböző show
műsorok is rombolást végeznek
az emberek tudatában. Rá kell
őket ébreszteni arra, hogy egy kicsit
gondolkodni kellene, mert ez
az út sehova sem vezet, ez vakvágány.
Szilágyi Domokosnak van
ezzel kapcsolatban egy nagyon jó
verse, amit évek óta mondok. A
Magyarok című versének utolsó
két sorában ott van a végkonklúzió,
mely így hangzik: Nyomunk a
szél porral befújja. Hát ezek vagyunk
magyarok. Eljuthatunk arra
a pontra, amikor lesöpörnek
bennünket a történelem színpadáról,
mert nem tartjuk fontosnak a
magyarságunkat, nem figyelünk
egymásra. Nem is tudom, milyen
világban élünk. Nem tudunk egymásra
figyelni, elmegyünk egymás
mellett. Ha valaki netán a
magyarságról, a magyar kultúráról
beszél, abban a pillanatban
megtámadják, mondván, ez nem
fontos. Pedig amelyik népnek
nincs kultúrája az egy halott nép.
– Jó memória és sok szabadidő
kell a versmondáshoz. Van elég
ideje verset tanulni a sokféle elfoglaltsága
mellett?
– Az utóbbi időben nagyon kevés
rá az időm. Mintegy háromszázötven-
négyszáz verset tudok
kívülről, amit jó lenne bővíteni,
frissíteni. Teljesen mindegy,
hogy milyen alkalomra hívnak,
mindig van aktuális versem, amit
el tudok mondani. Természetesen
folyamatosan kell bővíteni a
repertoáromat, bár, amióta beszálltam
a politikába, egyre kevesebb
a szabadidőm, de meg fogom
találni rá az alkalmat. Jelenleg
legalább huszonöt-harminc
újat tudok szövegbiztosan,
csak ki kell még dolgoznom.
Ezek között van vidám, komoly
és szerelmes, hazafias, tájleíró
vers és ballada. Legutóbb a kevésbé
ismert Domonkos István
vajdasági költő két versét tanultam
meg. A Kormányeltörésben
címűt a formabontó versezete
miatt választottam.
– Egy-egy műsora után szívesen
kínálja meg saját termésű borával
a vendégeit.
– Apám 1981-ben hazajött
Irakból és úgy döntött, nyugdíjas
éveire vesz magának szőlőbirtokot,
hiszen valamikor is
volt a szülőfalumban. Elég
nagyra sikerült a terület a Csapi-
Győrhegyen, ezért két év múlva
azt mondta, a felét átadná.
Úgy gondoltam harminc évesen,
meg kellene próbálnom. Én boros
ember vagyok, mindig a bort
szerettem, és ’83-ban telepítettem
magamnak vörös és fehér
szőlőt. Jó érzés, ha az ember kimegy
a telekre és kicsit elpücskörészik.
Megelégedettség, boldogság
tölt el, ha látom, szépen
fejlődik, és az én kezem által
olyan, amilyen. Sok munkával
jár, mindig van vele tennivaló,
de szívesen végzem.
– Önkormányzati képviselőként
milyen tervek, milyen teendők
foglalkoztatják?
– Amikor úgy döntöttem, hogy
beszállok a politikai életbe, az
motivált, hogy egy munkahelyteremtő,
élhető, szépülő várost kell
nekünk megvalósítani, pályára
állítani az elkövetkezendő ciklusban.
Közel húsz éve téma a termálprogram,
a ciklus alatt meg
fogjuk valósítani. A megújuló
energiák mintavárosa szeretnénk
8 Kanizsa – Értékrend 2007. június 28.
Csak társai közt élhet, s teremthet az ember
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fiatal szlovén költők, Tomislav
Vrecar és Matjaz Pikalo voltak
a vendégei a Halis István
Városi Könyvtárnak.
A találkozó aktualitását az Ünnepi
Könyvhéten megjelent Küszöbön
aludni című, fiatal szlovén
költők antológiája adta. A
könyv a nagykanizsai műfordító,
Lukács Zsolt munkája, és a két
szerző verseiből is válogatást tartalmaz.
A találkozó vendége volt
még Igor Brlek, a Beletrina Kiadó
igazgatója. Saját verseit
Matjaz Pikalo harmonikakísérettel
adta elő. A költőket Lukács
Zsolt mutatta be, az est házigazdája
Czupi Gyula könyvtárigazgató
volt.
B.E.
2007. június 28. Kanizsa – Értékrend 9 lenni. Hangsúlyt szeretnénk fektetni
a környezetvédelemre, az
infrastruktúra fejlesztésre. Közlekedésfejlesztésekben
szeretnénk
elérni a délkeleti és délnyugati elkerülő
út megépítését, a belvárosból
a forgalmat a Zrínyi utca Teleki
utcára való kikötésével elvezetni.
A kulturális életet szeretnénk
igazándiból föllendíteni.
Mindig is volt itt kulturális élet,
de azt hiszem intenzívebbé lehetne
tenni, és ráirányítani a figyelmet
Nagykanizsára. Vannak hozzá
tehetségeink Azzal, hogy megépül
a 7-es autópálya, fókuszba
fog kerülni Nagykanizsa. Készülőben
van Nagykanizsa Művészeti
Térképe Baráth Zoltán összefogásával.
A tervekben szerepel egy
százezer eurós uniós pályázat indítása
a környező határon túli régiókkal.
Egy szűk mag található
Kanizsán, aki igazából fogékony
a kultúrára. Ezt a magot kellene
valahogy kibővíteni. Az embereket
fel kellene rázni, elvonni őket
az igénytelen sorozatok elől. Nem
tudom igazándiból, hogy lehetne
megoldani. Talán nyitottá kellene
tenni hétvégén is a művelődési intézményeket,
hogy betérhessenek
az emberek, a fiatalok egy-egy
programra. Így lassan vissza lehetne
csalogatni őket a kultúrához.
Vélhetően Nagykanizsán a
munkahelyteremtés jó részét az
oldja meg, ha a vállalkozók, akik
területet vettek az Ipari Parkban
és kedvezményt kaptak az önkormányzattól,
rövid időn belül beépítik,
és munkaerőt foglalkoztatnak.
Nekünk az ipari park sokat
jelenthet, hozhat munkahelyet, azzal,
hogy egy-két éven belül a beépítési
kötelezettséget kiírtuk számukra.
Az előző városvezetés
négymilliárd hétszáz milliós sarat
hagyott itt a nyakunkban. Én ezt
abszolút felelőtlen magatartásnak
tartom, mert ha látnánk, hogy jó
célra vették fel, a város virágzik,
és munkahelyek teremtődtek! De
sajnos nem. Így 2024-26-ig keményen
le vagyunk kötve, ami éves
szinten háromszázhúsz-háromszáznegyven
millió forintos összeget
jelent. Ezen kívül a kormány
elvette a személyi jövedelemadó
itt maradó részének két százalékát,
a normatív támogatásokat
megfaragták, az energiaárakat a
csillagos égbe fölverték. Ezekkel
a tételekkel közel egymilliárdot
vettek ki a város büdzséjéből.
Bakonyi Erzsébet
Értékeket összekötő Volksbank galéria
Lichtenvaller Zoltán garabonci
festőművész kiállítása látható
június 20-31-ig a Volksbank
Zrt. nagykanizsai galériájában.
A rendezvényt és a kiállítást
Skonda Mária a Magyarországi
Volsbank Zrt. vezérigazgatóhelyettese
és Lengyák István
rajztanár nyitotta meg.
Megnyitó beszédében Skonda
Mária vezérigazgató-helyettes a
Volskbank galéria összekötő szerepét
emelte ki. – Galéria – a latin
eredetű szót kiállítótermekre,
képtárakra használják, de jelent
díszes átjárót, összekötő folyosót
is. Tehát különböző tereket összekapcsoló
építészeti elem. A szó
eme két különböző értelme a
Volksbank galériát egyszerre jellemzi.
Kiállító tér és összekötő
elem – hangsúlyozta.
A Magyarországi Volskbank Zrt.
galériái a bank fiókjaiban találhatók,
s az ötvenegy tagú hálózatban
évről-évre rendeznek képzőművészeti
kiállításokat. Elsősorban a magyar
kortárs képzőművészet alkotásait
támogató sorozat a bank mecénási
szerepét reprezentálja. Alapvető
feladatuknak tartják ugyanis az
európai kultúrában meghatározónak
számító mecénási szerep felvállalását.
Abank olyan alkotások és alkotóművészek
bemutatkozását segíti,
akik művészi hitvallásukkal, életútjukkal
kapcsolatot jelentenek Magyarország
és Európa között. A galériák
tehát összekötik az európai és
a magyar értékeket, s összekapcsolják
a művészeket a közönséggel, jelen
esetben a fiókjaiba látogatókkal,
az ügyfelekkel és a művészet iránt
érdeklődőkkel egyaránt. A magyarországi
Volksbank Zrt. tizennégy
éve van jelen a magyar bankpiacon
– folytatta Skonda Mária vezérigazgató-
helyettes. Mint mondta, különösen
az elmúlt évek növekedése
révén erős középbanki státusszal
rendelkeznek. Céljuk az ügyfeleik,
a kis- és középvállalkozások és a
középrétegek ügyfélközpontú, magas
színvonalú kiszolgálása. Fiókjaik
nem csak pénzügyi tanácsadói
központok, hanem rangos kiállítások
helyszínei is. Megnyitóik a helyi
kulturális élet kiemelkedő eseményének
számítanak. A 2007-es
év – mely egyben Árpádházi Szent
Erzsébet születésének 800. évfordulója
is – kiemelkedő rendezvénye
Lichtenvaller Zoltán festőművész
kiállítása a Magyarországi Volksbank
Zrt. nagykanizsai galériájában.
B.E.
Irodalmi est
fiatal szlovén költőkkel
Pampalini a gyermekosztályon
A K&H Csoport 2004. óta
minden évben meghirdeti
Gyógyvarázs pályázati programját,
amelyet idén május 16-
án írtak ki. A pályázati időszak
alatt immár hagyományosan
egy tizenöt állomásos gyerekeknek
szóló előadássorozat látogat
el a kórházakban fekvő kis
betegekhez, hogy a gyógyulásukhoz
hozzájáruljon.
Idén a Szeleburdi Meseszínház
társulata a Pampalini Afrikában
című interaktív mesejátékával
kedveskedik a gyerekeknek.
A híres vadász egy kalandját
a napokban mutatták be a
kanizsai kórház gyermekosztályán,
ahol a rendezvényt Dr.
Papp Judit, a bank helyi fiókvezetője
nyitotta meg és ajándékcsomagot
adott át az osztálynak.
A bankcsoport a program keretében
eszközpályázati lehetőséggel
igyekszik segíteni a gyermekegészségügyi
intézmények orvosait,
ápoló személyzetét, hogy
azok gyógyító munkájuk során a
lehető legjobb döntéseket hozhassák
meg.
A Gyógyvarázs-program nem
ismeretlen a nagykanizsai kórház
számára, hiszen évről-évre indulnak
a program pályázatán. A pályázat
elsősorban az intézetek általános
műszerbeszerzését segíti,
idén a gyermeksebészet kap kiemelt
figyelmet. A támogatásra
jelentkezők egyenként ötmillió
forint értékű műszerre pályázhatnak.
B.E.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Sajnos, már megszokott, hogy a
nyár beköszöntével visszaesik a
véradások száma. A helyzetet nehezíti,
hogy a véradást lebonyolító
szakemberek Zalaegerszegről jönnek
városunkba.
Mint azt Antal Istvánné, a Magyar
Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezete városi titkára lapunknak
elmondta, a nyári időszakban
már szinte hagyományosan kevesebb
véradó jelentkezik, hogy segítsen,
mint az év más időszakában.
A helyzetet tovább rontja,
hogy a megszokott vérvételi napok
sem mindig tarthatók, ugyanis
a lebonyolítást végző szakembergárda
minden alkalommal Zalaegerszegről
jön Nagykanizsára.
Legközelebb, július hatodikán a
Tesco hipermarketben várják a
véradókat, akik az áruház felajánlásának
köszönhetően apró ajándékokat
is kapnak a hagyományos
juttatásokon felül. Július huszonnegyedikén
gulyáspartival
egybekötött véradást szerveznek,
augusztusban pedig ismét lesz
véradóhét.
Antal Istvánné megjegyezte,
leginkább azért kedvezőtlen a
nyári időszak a véradások szempontjából,
mert az üzemek nagy
részében ilyenkor szabadságolás,
leállás van, azonban a betegek érdekében
a havonta összegyűjtött
vérmennyiség nem lehet kevesebb
az előírtnál, ezért arra kérik
a szakemberek a városi szervezeteket,
cégeket, hogy segítsenek a
szükséges mennyiségű vér biztosításában.
H.A.
.
A parlagfű-mentesítési program
keretében Parlagfűnapot tartott
az ÁNTSZ az OBI áruház
előterében, ahol szórólapokkal,
tanácsadással és tesztlapokkal
várták az érdeklődőket, akiket a
helyes válaszokért meg is jutalmaztak.
A háromhetes parlagfű
gyűjtési akció keretében a növény
veszélyeire és még a virágzás
előtti irtására kívánják felhívni
a lakosság figyelmét. Ez idő
alatt folyamatosan várják a gyűjtőket
a Park Kft. Tripammer úti
virágboltjában. Aki ötven szálas
csomagolásban adja le a gyökerestől
kitépett növényt, sorsjegyet
kap. A sorsolást és az eredményhirdetést
július 11-én tartják. Még
időben vagyunk – mondta
Virovecz Ildikó egészségnevelő,
hiszen a parlagfű virágzása július
közepén kezdődik meg. Rendszeres
kaszálással, gyomirtással, a
magán és közterületek is parlagfű-
mentessé tehetők. A parlagfű
Magyarországon nem őshonos,
az 1920-as években hazánk déli
területén jelent meg, majd a fő
gabonaszállító kereskedelmi útvonalak
mentén terjedve mára az
egész ország területén megtalálható.
Igénytelensége, valamint
természetes vetélytársak és ellenfelek
hiányában gyakorlatilag
mindenhol megtalálható, parlagon
hagyott földeken, építési területeken,
lakótelepeken és művelésből
kivont területeken. Számos
felmérés igazolja, hogy hazánkban
– más országokhoz hasonlóan
– évről évre emelkedik
az allergiás betegségben szenvedők
száma, ami jelentős teher
mind az egyén, mind a társadalom
számára. Jelenleg Magyarországon
a középiskolások harminc-
negyven százaléka szenved
valamilyen allergiás betegségben.
Ez az arány a felnőtt lakosság körében
valamivel kedvezőbb, mégis
hazánkban legalább kétmillió
ember érintett. Az allergiára való
hajlam öröklődhet, azonban a
környezeti tényezők hatása és
szerepe is jelentős.
B.E.
Július elsejétől augusztus végéig
csak előjegyzéssel fogadják az
ügyfeleket az okmányirodában –
tájékoztatta a sajtó munkatársait
Deák Tamás, az iroda vezetője.
Mint azt az irodavezető elmondta,
május óta csaknem megháromszorozódott
az ügyfélforgalmuk,
amit már csak nagy erőfeszítések
árán képesek kezelni.
Ezért, mivel a nyaralások előtt a
forgalom további növekedése
várható, a július elsejétől augusztus
végéig terjedő időszakban
csak telefonos, vagy személyes
előjegyzés esetén fogadják az
ügyfeleket, akik időpontot a
93/500-854-es számon kérhetnek.
Deák Tamás megjegyezte azt
is, elképzelhető, hogy szeptember
elseje után, miután visszaállnak a
félfogadás régi rendjére, bővülni
fog a délutáni ügyfélfogadások
időtartama is, mert tapasztalataik
szerint a magánszemélyek szívesebben
választják a délutáni időpontokat
ügyeik intézéséhez.
H.A
Göndör István és Teleki László
szocialista országgyűlési képviselők
lakossági fórumára került sor.
Bogár Ferenc, a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt megyei
elnöke köszöntője után Nyakó
István vette át a szót, aki a
Gyurcsány-kormány elmúlt egy
évét értékelte. A politikus a hét
legnagyobb vihart kavart kijelentését
vette górcső alá, amelyben
Orbán Viktor, a Fidesz-
KDNP elnökének kabinetfőnöke,
Deutsch-Für Tamás ideggyengének
nevezte Gyurcsány Ferenc
miniszterelnököt. Nyakó István
szerint ez kimeríti a „politikai
tahóság” fogalmát. Emlékeztetett
a Fidesz történetének egyes
elemeire, így például a 2002-es
választások utáni „hídfoglalásra”,
a párt kilencvenes évek elején
tapasztalt szélsőségesen liberális
radikalizmusára és egyházellenességére,
s leszögezte, ezért
nincs a nagyobbik ellenzéki
pártnak semmiféle jogalapja
nemzetrontónak bélyegezni a
mai magyar baloldalt.
Nyakó szerint amúgy az elhíresült
őszödi beszéd minden egyes
szava vállalható – abban a környezetben,
amelyben elhangzott.
Az elmúlt napok slágertémájára
pedig úgy reagált, hogy aki ma az
MSZP-SZDSZ koalíció felbontásában
gondolkodik, az a reformellenes
politika malmára hajtja a
vizet. Egyúttal arra is rámutatott,
hogy most egy lapra tettek fel
mindent, de a kormány továbbra
sem szórja az emberek lába elé a
pénzt.
Nyakó István azt is állította,
hogy a fideszes önkormányzatok
szabotálják a reformokat, pusztán
azért, hogy aztán a kormányra
mutogathassanak, ha a települések
fejlődése megtorpan.
Közben aztán mintegy
háromnegyed órás késés után
megérkezett Göndör István és
Teleki László is, akik válaszoltak
az érdeklődők kérdéseire.
H.A.
Vizsgálatot kezdeményez a
Dél-Zalai Víz- és Csatornamű
Zrt.-nél Gyalókai Zoltán, a cég
felügyelő-bizottságának fideszes,
a városvezetés által delegált tagja
a lapunkban múlt héten és azelőtt
megjelent cikksorozat nyomán.
– Sejtettük, hogy vannak gondok
a cégnél, sejthettük, hogy a
vezetés tevékenysége hagy kívánnivalót
maga után, de arra
nem számítottunk, amit a lap
hasábjain olvashattunk –
mondta Gyalókai Zoltán. – Levélben
fordultam Tislér Istvánhoz,
a felügyelő-bizottság elnökéhez,
s azt kértem, hogy folytassanak
le vizsgálatot, amelynek
eredményéről kapjon tájékoztatást
a bizottság. A levélre
azonban még nem kaptam választ,
s azért fordulok a nyilvánossághoz,
hogy nehogy megint
eltussolás legyen az ügyből, hanem
a cég tegyen határozott lépéseket
az anomáliák megszüntetése
érdekében. Azt szeretném,
hogy derüljön ki végre az
igazság, derüljön ki, hogy mi
folyik a Vízműnél, a vizsgálat
eredménye pedig kerüljön nyilvánosságra,
a lehető legrövidebb
időn belül. Derüljön ki,
hogy miért kellett például bevezetni
az alapdíjat? Azért,
mert valóban annyira magasak
a vállalat költségei, ahogy a
vezetői állítják, vagy azért,
hogy legyen pénz az újság által
leírt, véleményem szerint elfogadhatatlan
dőzsölésre, luxusautóra,
panorámás luxusvillára,
vagy VIP-es partikra? Ez
utóbbi esetében az is felmerül
kérdésként, hogy kik vettek
részt ezeken a partikon, menynyibe
kerültek a fogyasztók-
10 Kanizsa – Köz/élet 2007. június 28. MSZP:
Az őszödi
beszéd minden
szava vállalható
Fidesz:
Mi folyik a
Vízműnél?
Okmányiroda:
Nyáron csak
ÁNTSZ: előjegyzéssel
Parlagfűnap
Vöröskereszt:
Vértelen
valóság
Színes programokkal, no meg
telt házzal várta az érdeklődőket
a Thúry György Múzeum
június huszonharmadikán, a
Múzeumok Éjszakáján.
A 2003-ban indult programhoz
idén is csatlakozott a Thúry
György Múzeum, amelynek munkatársai
színes programokkal,
kézműves foglalkozásokkal, játékos
kalandtúrával, az Orff Ütőegyüttes
bemutatójával, csillagvizittel,
valamint egy új, a tengerek
ékszereit bemutató időszaki kiállítással
várta az érdeklődőket,
akik ezen az estén jöttek is szép
számmal. Jó volt látni, ahogy a
múzeumépület belső udvarán hullámzott
a tömeg, az állandó kiállítás
üvegfalai között pedig szinte
lépni sem lehetett a kíváncsi érdeklődőktől.
(Hasonló sikert
könyvelhetett el egyébként a néhány
száz méterrel odébb található
Magyar Plakát Ház vezetője,
Kőfalvi Csilla is.)
Az est nagy durranását minden
bizonnyal a Tengerek ékszerei címet
viselő, a Móra Ferenc Múzeum
természettudományi gyűjteményéből
összeállított időszaki
kiállítás megnyitója jelentette. A
tárlókban a világ jelenkori csigaházaiból
és kagylóhéjaiból 284
faj közel 400 példánya látható.
A kiállításhoz kapcsolódó tájékoztatóból
kiderül, hogy Földünkön
az ismert csigafajok száma
meghaladja a százezret, a kagylóké
pedig a húszezret. S hogy a
csiga mennyi mindenre jó, azt az
is bizonyítja, hogy a porceláncsigákat
Ázsiában, Polinéziában és
Afrikában sokáig fizetőeszközként
használták, a tritonkürt vázát
pedig a rómaiak idején harci kürtként
alkalmazták. Ilyen és ehhez
hasonló érdekességeket is megtudhat,
aki betér a múzeumba, s
eltölt ott egy-egy órát – nemcsak
a Múzeumok Éjszakáján…
Horváth Attila
2007. június 28. Kanizsa – Köz/Élet 11
NOTI DISCOUNT
és nagykereskedés
Konyha- és lakásfelszerelés
(porcelán, kerámia, edény, műanyag áru, ajándék, textil)
Először Nagykanizsán!
8800 Nagykanizsa, Csengery út 111.
(a volt Sörgyár épületében)
Nyitva tartás: H-P: 9-17, Szo: 9-12
Meglepetés: AKCIÓ,AJÁNDÉK
A Hsmk Premier Táncklub Egyesület 2001-ben alakult a Zala
Megyei Bíróság Pk.60.008/2001/19. Bejegyzés alapján
Közhasznú szervezet 2005. Október 18-tól
Premier Táncklub Egyesület
2006. ÉVI KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA (kivonat)
2006. évi összes közhasznú tevékenység bevétele: 703 000 Ft
Támogatások: 331 000 Ft
Központi ktgvetési 61 000Ft
Helyi önkormányzati 70 000Ft
Közhasznú tevékenységből származó bevétel 180 000Ft
Egyéb bevétel 200 000Ft
Tagdíj 192 000Ft
2006. évi közhasznú tevékenység ráfordításai: 699 000Ft
Befektetett eszközök 0 Tárgyévi eredmény: 4 000Ft
Forgóeszközök 4 000Ft Saját tőke -
Pénzeszközök 4 000Ft Tárgyévi eredmény 4 000Ft
Eszközök összesen 4 000Ft Források összesen 4 000Ft
Éjszaka a múzeumban
A Móra Ferenc Múzeum
csigaházai és kagylóhéjai Kanizsán
nak, egyáltalán, kellett-e fizetni
azért, hogy valaki megkaphassa
a fogyasztók pénzéből épült villát?
Bérelhető volt-e a helyiség,
vagy csak egy kiválasztott kör
használhatta azt?
Gyalókai Zoltán rámutatott,
hogy az elmúlt években csaknem
száz százalékkal nőtt a
vízdíj, ezért felháborítónak
tartja, hogy a Vízmű vezetése,
ahogy ő fogalmazott, minél
több pénzt szeretne kicsikarni
a fogyasztók zsebéből. A bizottsági
tag úgy véli, a jövőben
olyan vezetésre van szükség
a Vízműnél, amely a fogyasztók
érdekeit tartja szem
előtt.
A képviselő kijelentette azt is,
hogy vizsgálat indítását kezdeményezi
a cég letenyei ingatlanakciójával
kapcsolatban is. A sajtótájékoztatón
azt is megjegyezte,
azért teszi fel így, a sajtó nyilvánosságán
keresztül a kérdéseit,
mert azokra egyébként eddig sem
kapott választ a cég vezetőitől,
akik mindig azzal hárították el az
érdeklődését, hogy kérdezzen a
bizottság elnökén keresztül –
egyszerű tagként ugyanis nem tehet
fel kérdéseket.
H.A.
A vizsgálat
el (sem) kezdődött,
de (ne) felejtsük el
E hónap harmincadikáig kapott
határidőt a Délzalai Vízés
Csatornamű Zrt. igazgatósága
és felügyelő bizottságsága
arra, hogy a víz- és csatornadíjak,
rendelkezésre állási
alapdíjak megállapítása és
gyakorlati alkalmazása kapcsán
kialakult helyzet felelősét
megnevezze.
A vízműnél már szokásosnak
mondható írásbeli és szóbeli
érdeklődésünkre lapzártánkig
nem kaptunk választ. Telefonon
megkerestük Tislér Istvánt,
a felügyelő bizottság elnökét,
ám ő kérdésünket végig sem
hallgatva megszakította hívásunkat.
Szerencsével jártunk
viszont Keszericze Jenő igazgatósági
tagnál, aki elmondta,
az igazgatóság erről a kérésről
nem tárgyalt.
Valószínűsíthető tehát, hogy
a cég legnagyobb tulajdonosa,
Nagykanizsa most sem kap választ.
Mint ahogy a lapunk által
föltárt visszás helyzetekre
sem kapnak magyarázatot a
vízdíjfizetők. Azt sem fogjuk
megtudni, kinek az érdekében
állt az Alkotmánybíróság, illetve
a Nyugatdunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Megyei
Kirendeltségének döntésével
szembe menni.
Pedig időszerű lenne, hogy
megtudjuk, kinek vagy kiknek a
javát szolgálta, hogy a fideszes
többségű önkormányzat által
megállapított 262 Ft/m3 víz- és
csatornadíj miként duplázódott
meg a szocialisták regnálása
alatt az alapdíjjal együtt 523
Ft/m3-re?
D.J.
12 Kanizsa – Vívók ünnepe 2007. június 28. A MEGACITY szórakoztató
központ rendhagyó biliárdversenynek
adott otthont. A házigazdák
a Kanizsa Darts Egyesület
biliárd szakosztályával közösen
rendezett tehetségkutató
versenyen megkíséreltek tehetséges
játékosokat felkutatni,
akik a nemzeti csapatbajnokságban
induló kanizsai versenyzők
utánpótlását erősíthetik.
Mint azt Somogyi Jenőtől, a
szakosztály elnökétől megtudtuk,
kis létszámú, de annál lelkesebb
társaság gyűlt össze szombaton,
hogy eldöntse, ki a legjobb ifjúsági
korosztályú biliárd-játékos. Az indulók
egy csoportban, körmérkőzéses
rendszerben mérkőztek két
nyert partiig, majd a helyosztók
zárták a küzdelmet: Schulcz-Dudás
5-4, Bernáth-Varga 7-2 eredményekkel.
A szervezők az általános,
valamint középiskolás korosztályban
külön díjazták a játékosokat.
Az általános iskolás korosztály
győztese: Bernáth Emil (Péterfy
iskola, 8. osztályos ), II. helyezett:
Kovács Dávid ( Péterfy 8. )
A középiskolás korosztály győztese:
Varga András ( Thúry Gy. Iskola,
11. osztályos ), II. helyezett:
Schulcz András ( Cserháti 9. ), III.
Dudás Péter ( Zsigmondy 10. )
Somogyi Jenő szerint külön
dicséret jár a 14 éves Bernáth
Emilnek, aki fiatal kora ellenére
magabiztos játékkal, minden
mérkőzését fölényesen nyerve az
abszolút győztesnek járó torta
különdíjat kiérdemelte. A torna
utolsó mérkőzésén 7-2 arányban
győzött az ifi bajnok Varga Andrással
szemben.
H.A.
Pool extra
Dudás Péter akcióban
Kevéssé ismert, de Nagykanizsáról
indul hódító útjára a magyarországi
női kardvívás. Sőt,
vidéki városként elsőként rendezhettünk
világkupát is.
– Nem sokan tudják, hogy az
idén tíz éves hazai női kardvívás
innét, Nagykanizsáról indult –
mondja Kiss György, az NTE
1866 Máv vívó szakosztályának
vezetője. – Az első nagy női kardversenyt
ugyanis mi rendeztük
1997. október huszonötödikén. Az
amerikaiak, a kanadaiak, a németek
és az olaszok már régebben is
csináltak nemzeti bajnokságot,
hazánkban mégis nehezen tudott
gyökeret verni ez a sportág. Büszke
vagyok arra, hogy a női kardvívást
Magyarországon mi vezettük
be elsőként. 1997-ben Dél-Afrikában
zajlott a világbajnokság,
s a világ sportvezetői akkoriban
kezdték forszírozni, hogy az olimpiákon
miért csak harminc százalék
a nők aránya. A nyugati nemzeteknél
ekkor már egyre jobban
odafigyeltek a női kardvívásra,
nemzeti bajnokságokat szerveztek.
A Nemzetközi Vívószövetség
pedig úgy határozott, hogy a
sportágat is felveszik az olimpiai
sportágak listájára, ami megjelent
az újságokban is. Én például
a Népsportban olvastam, s ezután
a tőröző lányainkkal rögtön közöltem,
hogy lányok, holnaptól mi
kardozni fogunk! Így is történt,
mindenki átállt a kardra, kivétel
nélkül. Jó időben indultunk, őszszel
versenyt csináltunk, következő
évben pedig már elindult a
nemzeti bajnokság, nem beszélve
arról, hogy világkupát is rendeztünk,
méghozzá elsőként a vidéki
városok közül.
– Miért indult ekkora hátránynyal
a női kardvívás hazánkban?
– Erre egy anekdotával válaszolnék.
Volt egy öreg katonai vívómester,
akit Puskás Bertalannak
hívtak. Ez az ember azt
mondta, hogy a világon két vívónő
van, az egyik Elek Ilona, a
másik meg még nem született
meg. Ezzel ő azt akarta érzékeltetni,
hogy a nőket hagyjuk békén,
nem nekik való sport a vívás.
Azóta Elek Ilona meghalt,
sajnos, de szerintem megszületett
a méltó utód, hiszen Nagy Tímea
már kétszeres olimpiai bajnok…
A lényeg az, hogy a női vívással
szemben mindig volt egyfajta
tartózkodás, ami talán abban
gyökerezik, hogy a kard mindig
is a férfiasság jelképe volt. A férfiak
oldalán mindig ott volt a
kard, ha kellett, ha nem. Persze,
a önérzetnek jót tett, ha azt gondolhatták,
itt az oldalamon a
kard, majd én megvédem a szerencsétlen,
elesett hölgyeket.
Nem csoda hát, ha az uraknak
nem tetszett, hogy a hölgyek
megvédik önmagukat, vagy ne
adj’ Isten le is győzik a teremtés
koronáit.
– Van még egy évforduló...
– Így van, a vívás szervezett
sportágként 1959. októberében
jelent meg Nagykanizsán. A
szakosztályi vívást a legendás,
általunk csak „Az Öreg”-nek hívott
Szabó János indította el. Ennek
két év múlva lesz ötven éve,
de az a megközelítés is lehetséges,
hogy két év múlva lesz ötven
éve, hogy beléptem a vívóterembe
– ez a két jubileum tehát számomra
összefonódik. A sportág
kanizsai születését szeretnénk
majd méltóképpen megünnepelni,
s a jubileumra meg kívánjuk
jelentetni dr. Horváth György
könyvét, ami a város és az NTE
sporttörténete mellett ennek a fél
évszázadnak a ragyogó sikereit
és – természetesen – kudarcait is
bemutatja. Mostanában ezen
dolgozunk, de sajnos, a munkánkat
nehezíti, hogy nem túl sok
dokumentum áll rendelkezésre.
Ezért kérünk mindenkit, akik
bármilyen, az NTE-vel kapcsolatos
dokumentummal rendelkeznek,
segítsenek az adatgyűjtésben,
s hozzák be nekünk, hogy
rögzíthessük ezeket.
– Utánpótlásban nem szenvednek
hiányt, most is csaknem hetven
gyermek jár rendszeresen a
csarnokba.
– Szerencsére, ez valóban így
van. Érdekesség, hogy amikor a
televízióban látnak egy ilyen
kardozós filmet, akkor azt követően
mindig sokan jönnek,
hogy márpedig ők kardozni szeretnének.
Aztán amikor látják,
hogy azért ez nem teljesen
ugyanaz, akkor elmennek. Egy
részük azonban megszereti ezt
a sportágat, és marad. Az igazság
az, hogy sok gyermeket
meg kell tanítanunk a normális
mozgásra is. Sokuknak nagyon
rossz a mozgáskoordinációja.
Mesélek egy példát, a minap
egy anyuka behozta a kisfiát,
kedves kis lányos arcú fiúcska
volt. Az anyuka azt mondta,
azért hozta ide, hogy férfit neveljünk
belőle. De van más példám
is, sok gyermek oxigénhiány
miatt károsodást szenved
születés közben, s például nem
tudnak megtanulni mondjuk,
biciklizni. Nos, itt annyira képesek
vagyunk fejleszteni a
gyermekek mozgását, hogy nem
egy példa volt arra, hogy a
gyermek, amelyik addig még
járni is nehezen tudott, végül
megtanult kerékpározni is.
– Tervek?
– Nézze, amíg a lányaink ilyen
kiválóan szerepelnek, addig nincs
okunk panaszra, hiszen még sok
szép sikert elérhetünk.
Horváth Attila
Kanizsa szülötte a női kardvívás
Kiss György az egyik ifjú tehetséggel, Varga Fridával
Fotó: Horváth Attila
Fotó: Horváth Attila
2007. június 28. Kanizsa – Ez+Az 13
Horoszkóp
Ha gondjai vannak, ezek a napok alkalmasak
a megoldásra. Teremthet új kapcsolatokat,
melyek hosszú távon is megmaradnak.
Ha nézeteltérések adódnak
párjával, ideje lenne közösen megoldani.
A csillagok kedvező állása szerint minden
tervét megvalósíthatja. Ha vállalkozás
beindításán, vagy állásváltoztatáson
gondolkodik, vágjon bele. Ha magányos,
hétvégén induljon párkereső útra.
Olyan akadályok merülhenek fel, amelyeket
hirtelen nem tud megoldani. Higgadtan
vázolja fel a tervét, s cselekedjen
annak megfelelően. A szingli ikrek számára
a hétvége új szerelmet ígér.
A csillagok állása szerint pozitív történésekre
számíthat. Ajánlatot kaphat utazásra,
vagy egy előnyökkel kecsegtető új baráti
kör kialakítására. Érzelmi téren legyen a
megszokottnál türelmesebb a társához.
Régi vágyát teljesítheti új dolog tanulásával.
Ezt hasznosíthatja a későbbiekben is. A
pénzügyek terén legyen megfontoltabb, de
a pihenésről ne mondjon le. Ha magányos,
a hétvégén lehet esélye ismerkedésre.
Tettvágyát csillapítsa le valami újdonsággal.
Kezdjen valami újba, az sem baj, ha meghökkenti
ezzel a családját. Társáról ne feledkezzen
meg, vonja be őt is. Ha magányos,
induljon útra a nagy ő felfedezésére.
Mindenkivel szót tud érteni mostanában,
akár hivatásról, akár a családról van szó.
Olyasmibe is belevághatja fejszéjét, amibe
eddig nem merte. Partnerét folyamatosan
hódítsa, vigyen romantikát a kapcsolatba.
Tele van tettvággyal, melynek csak a lakásajtó
szab határt. Talán még szomszédnak is
felajánlja a kreativitását. Tegye nyugodtan,
szívességét viszonozni fogják. Látogasson
ki a Csó-tó fergeteges hétvégi programjaira.
Barangoljon a hűvösebbre forduló estéken
az utcán. Míg sétál és gyönyörködik,
rádöbbenhet, sok érdekes lehetőséget
rejteget a nyár. Ha úgy érzi mégsem
boldogul, számíthat a társa segítségére.
Új barátokat szerezhet, akik nem hagyják
cserben. Ötleteit most megvalósíthatja, a siker
után azonban pihenjen. A csillagok egy
vadonatúj szerelem feltűnését jelzik mind a
párban mind a magányosan élő bakoknak.
Szép napok várnak a vízöntőkre. Az élet
élvezése közben ne feledkezzen meg a
hétköznapi teendőiről. Ha társas kapcsolatban
él, most sorsdöntő lépést tehet.
Éljen jól a lehetőségeivel.
Olyan lendülettel végzi a munkáját, mint
aki nem akar pihenőt tartani. Nem lehet túlságosan
elégedett a magánéletével, mert kevés
ideje jut a szeretteire. Ha társra vágyik,
már hétközben induljon felfedezőútra.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
IX.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
ÁLLÁS
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
VEGYES
14 Kanizsa – Apró 2007. június 28. INGATLAN
Belvárosban 800 m2-es építési
terület eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Nk-án a Bősze Kálmán közben
(Olaj telep) 216 m2-es építési telek
12.000 Ft/m2 irányáron eladó.
Érd.: 70/3655-134 (6032K)
41 m2-es (szoba, konyha, fürdőszoba)
komfortos, önkormányzati
tulajdonú lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 20/455-1236
(6009K)
Deák tér 10-ben tetőtéri, azonnal
beköltözhető, új, 46 m2-es,
kétszobás + galériás lakás 9,99
millió Ft-ért – akár önrész nélkül
is – eladó. Érd.: 30/901-9013
(6029K)
Keleti városrészben 63 m2-es,
két és fél szobás, negyedik emeleti,
központi fűtéses lakás eladó.
Tel.: 30/301-8185 (6043K)
Tárház utcában családi ház eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Tel.:
20/2130-499 (6046K)
Nk-án trafik 150.000 Ft-ért
sürgősen eladó. Érd.: 93-312-623
(6055K)
Látóhegyen sürgősen eladó
megosztható, panorámás, 2500
m2-es telek 1,2 millió Ft irányáron,
valamint téglaépület gyümölcsössel
2,2 millió Ft irányáron.
Víz, villany van. Érd.:
30/438-7716 (6059K)
Kétszobás, III. emeleti, erkélyes,
jó állapotú lakás (egyedi fűtéses)
a Rózsa utca 1-ben eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Ugyanitt aknás
garázs eladó. Érd.: 93/321-
795, 30/339-6373 (6060K)
Nk-i másfél szobás, egyedi fűtéses,
44 m2-es, földszinti, felújított,
önkormányzati lakásomat
egyszobás önkormányzatira (I.-II.
emeleti) cserélném. Érd.: 30/958-
7390, 20/425-6957 (6070K)
Elcserélném Nk-i 40 m2-es félkomfortos,
önkormányzati lakásomat
másfélszobás belvárosi, önkormányzatira
ráfizetéssel. Érd.:
93/322-5376071K)
Nk-án a Városkapu krt.-on második
emeleti, egyszobás lakás eladó.
Érd.: 30/937-1133 (6072K)
Nk-án csendes, szép környezetben
(Madách utca) három szobás
családi ház garázzsal, 590 m2-es telekkel
eladó. Irányár: 18 millió Ft.
Érd.: 30/284-9481 (6071K)
Munkás utcai garázssor keleti
végénél aknás, pincés garázs eladó.
Érd.: 20/357-7027 (6072K)
Csengery úton utcafronti, 58
m2-es, kétszobás (plusz konyha,
fürdő, spájz, előszoba), egyedi
fűtéses udvari lakás maximum 8
fős brigádoknak, vidéki munkásoknak
kiadó. Érd.: 30/227-
3294 (6063K)
Nk-án városközpontban bútorozott,
két szobás albérlet hosszú
távra kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 30/378-0705 (6073K)
Az Ön számára értéktelen
vashulladékot, forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért
átveszem! Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-
7375, 30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó kőműves,
ács, tetőfedési és szigetelési munkákat,
régi házak felújítását, lépcsőházak
burkolását, festését vállalja.
Érdeklődni: 70/503-9407,
30/639-8825 (5999K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, hifi, videó, stb.) megjavítom.
Érd.: 20/510-2723 (6064K)
Takarítást, mosást, vasalást
vállalok! A nap bármely szakában
ráérek. Tel.: 30/315-1209 (6067K)
A nk-i Keleti Étterembe gyakorlott
felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót
éves állásra felveszünk.
Érd.: 20/482-4545 (6031K)
Delton, fehér színű, 1,5 éves,
négy lángos gáztűzhely, eladó. Érd.:
30/227-3294 (6069K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, régi
újságokat, stb. Érd.: 20/555-3014
(6073K)
Június 29. 20.30 óra
A dzsungel könyve - musical
A veszprémi Pannon Várszínház
előadása. Belépődíj: 2100 Ft.
Nyugdíjasoknak, diákoknak,
színházbérleteseknek: 1900 Ft.
Augusztus 19. 20.30 óra
Mágnás Miska - operett
A veszprémi Pannon Várszínház
előadása. Belépődíj: 2100 Ft.
Nyugdíjasoknak, diákoknak,
színházbérleteseknek: 1900 Ft.
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468 􀂊 e-mail: nk.hsmk@chello.hu
A HSMK szabadtéri színházi előadásai a
Péterfy iskola parkjában
Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
mechanikai műszerész szakirányú 100.000 – 110.000 Ft
mélyfúró szakirányú 170.000 Ft
targoncavezető szakirányú 65.500 Ft
árufeltöltő szakirányú 68.800 Ft
betanított munkás 8. általános 90.000 Ft
operátor 8. általános 75.000 – 80.000 Ft
varrómunkás szakirányú 65.500 Ft
sütőipari munkás szakirányú 65.500 – 70.000 Ft
raktárkezelő szakirányú 65.500 Ft
könyvelő szakirányú 180.000 – 210.000 Ft
telekommunikációs operátor érettségi 70.000 – 90.000 Ft
hitelügyintéző érettségi megegyezés szerint
bérszámfejtő érettségi 100.000 – 120.000 Ft
hitelközvetítő érettségi megegyezés szerint
pályázatíró referens főiskola 100.000 – 150.000 Ft
pénzügyi referens főiskola 100.000 – 140.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
NYÁRI
LEÁLLÁS
Ezúton értesítjük kedves
olvasóinkat, hogy a korábbi
évek gyakorlatának megfelelően
a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap
a nyár idejére leáll.
Utolsó lapszámunk július 5-
én jelenik meg, a leállás utáni
első számunkat pedig augusztus
23-án olvashatják. Ettől az
időponttól lapunk ismét folyamatosan,
hetente jelenik meg.
A leállás ideje alatt e-mail
címünkre várjuk leveleiket,
észrevételeiket.
Ez így nem fog menni! Mármint az, hogy egy
adott klub és egy adott önkormányzat állandó hadakozást
folytasson avégett, amennyit az egyik
sportra kap vagy amennyit a másik ad, s hogy enynyit
vagy csupán annyit költhet egy település (a)
pénzéből. Persze ez egy olyan kérdés, melyre sohasem
lesz mindenkit kielégítő válasz és tett, az pedig
a kanizsai sport jelenlegi „visszamaradottsági” állapotában
lehetetlen, hogy minden szakosztály egyben
külön klubot is jelentsen. Példa persze akad rá
az országban, nagy vonalakban jellemezve, az
eredményeket produkáló Fradi női kézilabdázóinál
szinte már csak a név a közös nevező a nagy „zöldfehér”
családdal. Igen, az is igaz, hogy nem azonnal
a legnagyobbat kell előcitálni irányadóként, hiszen
ez Kanizsa, és a dél-zalai város sportja, amiről
most szó van. Természetesen a városnak is fel
kell vállalnia egy bizonyos részt, de hosszú időn
keresztül csak rá támaszkodni öngyilkosság valamennyi
fél számára és amúgy is eleve lehetetlen. A
megoldás a helyes arány megtalálása a város és a
szponzorok között a sport finanszírozásának terén.
Egyben le a kalappal azok előtt, akik a sportra áldoznak,
mert lássuk be, minden adott forint aranyat
ér – különösen a jelenlegi (városi) helyzetben.
A tisztelt klubvezetőknek (de akár a szakosztályvezetőknek)
pedig nem kell szégyenkezniük, ha esetleg
ne adj’ Isten több reménybeli támogatóhoz is be
kell kopogtatni, mert úgy tűnik, az a felfogás mindinkább
a végét járja, hogy csak adjon és adjon
(legtöbb esetben csak a város), mi meg majd elköltjük.
S ne keltsen az se felháborodást, ha tízezreket
„ajánlanak fel” csupán a szponzorok, s nem milliókat
- azonnal. Másról sem szól a mai világ, csak
az eredmények esztelen hajhászásáról, s ebbe bizony
az is beletartozik, hogy a századik helyre is
bebocsátást kell kérni – tetszik, nem tetszik, ez így
megy manapság.
Ismerve a jelen helyzetet, biztos, hogy ez valamilyen
szinten működik is, s ha az utánpótlásról
beszélünk, a maximális áldozatokat hozó szülőkről
sem feledkezhetünk meg. Tudjuk, részekből áll öszsze
a nagy egész, az már egy más kérdés, hogy a
sok szakosztállyal működő klubok esetében elő
szokott fordulni, a pénz útja kacskaringósabb szokott
lenni, mint a még szabályozatlan Tisza, s mire
eljut a célig, már ott tartanak, hogy a derék apukákat
kell megkérni, ugyan fuvarozza már el a fél
csapatot a Dunántúl másik végébe szeretetből, mivel
csemetéje csapatának éppen ott lesz a soros
mérkőzése…
Polgár László
2007. június 28. Kanizsa – Sport 15
Lezárult a bajnoki idény, nyertek, majd...
Amikor 2002. májusában
Nagykanizsa lekerült az ország
NB-s futball térképéről, tartotta
magát a hír, csak semmi pánik,
hiszen heteken belül játék-,
vagy indulási jogot vásárolnak,
esetleg egyszerűen valamely
másik város csapatát működtető
gazdasági társaság telephelyet
vált, és a dél-zalai város
felé veszi az irányt. Aztán
mégis maradt a rögösebb út, hiszen
akkor a MÁV NTE-nél
úgy gondolták, megpróbálják a
klasszikus megoldást, vagyis
fokról-fokra feljebb lépni, s
úgy eljutni az NB-s bajnokságok
kapujáig.
Nos, az időközben NTE 1866
MÁV-ra keresztelt egylet legénysége
elérkezett addig a bizonyos
bejáratig, vagyis imponáló fölénnyel
nyerte a megyei bajnokság
I. osztályú küzdelmeit. Érdemes
felidézni, miként is valósulhatott
ez meg: 2002-ben a városkörnyéki
II. ligában kezdtek,
majd azt nyerve maradtak a mezőnyben,
s egy évvel később, vagyis
2004-ben eggyel feljebb léptek.
Ott sem akadt náluk jobb, jöhetett
már a megyei porond,
ahonnan 2006. nyarán egyenes út
vezetett a megye egybe. Mindenki
dörzsölte tenyerét, jöhet majd
egy igazán izgalmas szezon, s ez
– leginkább az őszi szezonban –
megvalósulni is látszott. A tavasz
folyamán aztán robbantottak, s
adalékul annyit, a gárda mind a
négy utána következő (vagyis
közvetlen riválisának tekintett)
együttest idegenben fektette két
vállra. No, és végül az utolsó fordulóban
a Zalaszentgrót ellen
rendezett gólfesztivállal (11-0),
összesen 76 pontot gyűjtve a bűvös
100 rúgott gólos határt is átlépték
Iványi Lajos edző vezérletével
Fekete Szabolcsék.
Persze ezután legalább olyan
fontos feladatok következnek, hiszen
az NB III-hoz meg kell lenni
a megfelelő játékos-keretnek,
anyagi muníciónak, s még a leendő
helyszín, ahol játszanának, sem
száz százalékig tisztázott. Mindenesetre,
ha a vezetés tartja magát
a korábban hangoztatott téziseihez,
Kanizsán a futball utánpótlásnak
ismét lehet perspektívája
egy felnőtt NB-s csapat keretében.
P.L.
A hőség miatt távol maradt
külföldi résztvevők nélkül, magyar
versenyzőkkel zajlott a múlt
hétvégén a Csónakázó-tónál
megrendezett Nemzetközi Díjugrató-
verseny CSI*. A nemzetközi
helyett így hazaira zsugorodott
lovas megmérettetés azonban így
is bővelkedett izgalmakban,
ugyanis az éjszakai csapadék ha
másra nem is, arra elég volt,
hogy a felső talajréteget feláztassa,
amin sok ló csak csetlett-botlott.
Persze, a profik itt is azok
voltak, a legjobb zalai eredmény
a kiskörben született, ahol a
bagodi Bujtor Roland második
helyezést ért el.
H.A.
Díjugrató
a Csó-tónál
A helyes arányt
kell eltalálni
Virt a gólkirály
A Dunántúli Serdülő Vízilabda
Bajnokság rájátszásában a CWG
Kanizsa Vízilabda SE az alsóház
küzdelmei során a Pápa és a Balatonfűzfő
csapataival mérkőzött. A
rájátszásban mind a négy mérkőzésüket
győzelemmel zárták. A
gárdából Gyana Dániel, Bedő
Krisztián és Virt Mátyás egész
éves munkája érdemel dicséretet,
utóbbi gólkirályi címet is szerzett
összesen 86 találattal. Virt a továbbiakban
a BVSC serdülőinél
folytathatja a pályafutását.
Gyermek Vízilabda Bajnokság
CWG Kanizsa VSE – Szombathely
SE 9:13 és Szombathely
SE – CWG Kanizsa VSE 11:9
A Dunántúli Gyermek I. Vízilabda
Bajnokság utolsó két mérkőzésén
a kanizsai pólósok ellenfele
mindkét mérkőzésen a Szombathely
csapata volt. Ha mindkét
meccsüket nyerték volna, a dobogóra
is felállhatott volna a gárda,
mivel azonban ez nem sikerült, így
végül a bajnokságban a negyedik
helyen végeztek. Jó teljesítményt
nyújtott a kapuban Szabó Máté, a
mezőnyben és a kapu előtt Bedő
Krisztián, valamint a második mérkőzésen
Vitári Márk négy találata
mindenképpen elismerést érdemelt.
A csapat tagjai: Szabó Máté,
Lukács Dalma, Vitári Márk, Bedő
Krisztián, Schmidt Péter, Gyana
Dániel, Herczeg Dániel, Sashalmi
András, Hajas Balázs, Skriba
Szabolcs, Borosán András, Bácsi
Róbert, Molnár Markó
Edző: Kaszper Dániel és Karácsony
József.
Fotó: Horváth Attila
16 Kanizsa – Hitélet 2007. június 28.
NYÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK
10%* kedvezménnyel a
KATEDRA® nyelviskolában!
Államilag minősített képzések
július 23 – augusztus 17-ig
ANGOL, NÉMET és OLASZ nyelvből,
MINDEN TUDÁSSZINTEN,
vizsgáztató tanárok vezetésével!
JELENTőS KEDVEZMÉNYEK:
- INGYENES PRÓBAVIZSGA – minden tanulónk számára!
- INGYENES VIZSGA – a legjobb eredményt elérőknek!
- GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerződéssel!
- KEDVEZő ÓRADÍJ – részletfizetési lehetőség!
BEIRATKOZÁS: személyesen, a jelentkezés sorrendjében
8 HÓNAP TANANYAGÁT MOST
4 HÉT ALATT SAJÁTÍTHATJA EL!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
OM reg.sz.: 20-0129-04
* 10% kedvezmény csak június 8-ig történő beiratkozás esetén! Akkred. sz.: 0584
A város igazi kis ékszerdobozává
vált az elmúlt időszakban
a kórház-kápolna. Most a kápolna
szobrainak restaurálásához,
festéséhez kéri a hívek segítségét
Fliszár Károly esperesplébános.
Az elmúlt időszakban az épület
állaga jelentősen megromlott, a
felújítást már nem lehetett tovább
halogatni, így tavaly júniusban
elkezdték a renoválást. Leverték
a vakolatot, kijavították a tetőt,
korszerűsítették a világítást, a
festés és a nyílászáró-csere mellett
még egy akadálymentesített
mosdó is készült. Ma már
gyönyörűszép templombelső fogadja
a betérőt, s mindez a hívek
segítőkészségét és a felújítást
szervezők agilitását dicséri. Most
a kápolna patinás szobrainak restaurálása
zajlik, amihez örömmel
fogadják a hívek támogatását is –
tudtuk meg Fliszár Károly esperes-
plébánostól.
– Tavaly elvégeztük a belsőkülső
tatarozást, a kápolna bővítését,
azonban mint tudjuk, soha
nincs semmi teljesen készen, az
ember mindig talál valamit, amit
még lehet szépíteni – mondja
Fliszár Károly. – Itt a kápolnában
van kilenc szobrunk, s most ezeknek
a restaurálása zajlik, különös
tekintettel az oltáron lévő szobrokra.
A legfelső kompozíció
Szent Mártont ábrázolja, amint
elvágja a köpenyét, s odaadja a
didergő koldusnak. Aztán itt látjuk
Páli Szent Vincét, a betegápoló
rend megalapítóját, s Szűz Máriát
is. A főoltárról most még
Szent József szobra hiányzik,
amelynek éppen most folyik a restaurációja,
hasonlóan a többihez.
Ez azonban nem olcsó dolog, hiszen
speciális anyagokat igényel,
éppen ezért örömmel és köszönettel
fogadunk bármekkora összegű
támogatást.
A szobrok története egyébként
messze vezet. Mint azt Pete Zsolt
sekrestyéstől megtudtuk, 1769-
ben a Honvéd Kaszinó helyén
működő római katolikus kórház
mellett a polgárok adományaiból
láttak hozzá a Szent Mártontemplom
építésének, amelyet
1771-ben fel is szenteltek. A főoltár
Szent Márton-szobra, valamint
a mellékoltárok Keresztes
Szent János és Szent Ambrusszobra
e templomban állott, majd
miután ezt a régi kórházzal
együtt lerombolták, a szobrokat
átvitték az új kórháznál 1884-ben
felszentelt kápolnába – ahol az
épület tavalyi felújítása után
most a kilenc kompozíció is új
ruhába öltözhet.
Horváth Attila
Hogy új ruhába öltözhessenek a kápolna szobrai
Fotó: Horváth Attila
Fliszár Károly: Szívesen veszünk minden segítséget
Az Alsóvárosi Harangszó
híradása szerint augusztus huszadikán
a város miséjének ad
otthont az Alsóvárosi Szent
József Templom.
Az ünnepi szentmisét, amely
tizennyolc órakor kezdődik,
Kajtár Edvárd, a pécsi Püspöki
Hittudományi Főiskola liturgiateológia
tanára mondja.
Az ünnepi megemlékező mise
után megtartják a szokásos kenyérszentelést,
illetve orgonahangversenyre
kerül sor a templomban.
Tizenkilenc órai kezdettel
Kováts Péter orgonaművész, a
magyar állam Franciaországban
tanuló ösztöndíjasa ad hangversenyt
az érdeklődőknek, melyre
szertetettel várnak mindenkit.
A belépés díjtalan lesz.
Sz.I.
Szent István napi mise