Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.46 MB
2020-12-08 15:30:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
484
981
Kanizsa 2007. 027. szám július

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XIX. évfolyam 27. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. július 5. Kanizsa
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Régiók, kommunikáció, vidékfejlesztés
címmel három napos
konferencia-nyári egyetemet
szervezett a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság-és Társadalomtudományi
Kar Szociológia és Kommunikáció
Tanszéke, az MTA
Veszprémi Területi Bizottságának
Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi
Szakbizottsága,
valamint a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Telephelye.
A konferencia a címében is
hordozta célkitűzését. Megismerni
a regionális és vidékfejlesztés
témakörében a terület elismert kutatóinak
és gyakorló szakembereinek
legújabb tapasztalatait és véleményét
a jövőre vonatkozóan.
Hazánk 2007-től a II. Nemzeti
Fejlesztési Terv (Új Magyarország
Fejlesztési Terv) keretében
olyan nagyságrendű Európai Uniós
fejlesztési forrásokhoz juthat,
melyek több évtizedre meghatározzák
az egyes régiók és kistérségek
gazdasági-társadalmi helyzetét.
A konferencia plenáris ülésén
egyrészt vezető hazai szakpolitikusok,
területfejlesztési szakemberek
mutatták be, milyen szerepe
van a régióknak, a területi
szempontoknak Magyarország
fejlesztéspolitikájában, másrészt a
konferencia résztvevői megismerkedhettek
a szomszédos országok,
elsősorban az újonnan csatlakozott
Románia területfejlesztési
politikájával is. A konferenciát S.
Nagy Katalin, a BME Szociológia
és Kommunikáció Tanszék tanszékvezető
egyetemi tanára nyitotta
meg, köszöntőt mondott
Marton István polgármester.
B.E.
Régiók,
vidékfejlesztés
A Hóman család vendégszeretetét
élvezve Balatonfenyvesen
ünnepelte megalakulásának
ötödik évfordulóját a Rozgonyi
Polgári Kör.
A születésnapon megjelent a tiszteletbeli
polgári körös tag, Marton István
polgármester és Cseresnyés Péter
alpolgármester, országgyűlési képviselő.
A közösséget Miha Tamásné
egyesületi elnök köszöntötte. Elmondta,
a szeptember új feladatokat
körvonalaz számukra is. Legközelebbi,
július 10-ei találkozójukon a Csónakázó-
tónál, az állami gondozott
gyermekek gyermeknapi jutalmazásán
pénzadományt adnak át a jó tanulmányi
eredményt elért diákoknak.
B.E.
Öt éves
a Rozgonyi Polgári Kör
A négy hónapos képzésen elsajátított
ismereteikről adtak
számot a helyi, keszthelyi és lenti
lánglovagok, akik július elsejével
szolgálatba is álltak.
– A fiatalok nagyon motiváltak és
felkészültek, viszont az élettapasztalat
azt mondatja velem, hogy ez
„csak” egy vizsga, az igazi felkészültség
és szakmai alkalmasság az
„éles”mentési szituációkban mutatkozik
majd meg – mondta Egri Gyula
alezredes, nagykanizsai tűzoltóparancsnok,
a Zala Megyei Tűzoltó
Szövetség elnöke, még a vizsga előtt.
(folytatás a 2. oldalon)
Az éles helyzetek előtti főpróbán jól szerepeltek az újoncok
Tűzoltók, vizsgán
Fotó: Horváth Attila
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltósága történetében meghatározó
esemény zajlott. Tűzoltóságunk
állományából tizennyolcan
vettek részt Budapesten, a Hősök
terén megrendezett ünnepélyes
tűzoltóavatáson. A frissen végzett
kanizsai kollégák több, mint hétszáz
társukkal együtt mondhatták
el az ünnepélyes eskü szövegét. A
tűzoltókat többek között Dr. Lamperth
Mónika miniszter asszony,
valamint dr. Tatár Attila tűzoltó altábornagy,
országos katasztrófavédelmi
főigazgató köszöntötte.
(folytatás a címoldalról)
A kétnapos vizsga első elemeként
írásbeli tesztet töltöttek ki a
vizsgázók, majd a gyakorlati feladatok
megoldására került sor a
parancsnokság udvarán. Másnap a
szóbeli feleletekkel zárult a kétnapos
tűzoltóvizsga.
A gyakorlati feladatok megoldása
során ötfős raj-, kétfős fél
raj kötelékben, illetve egyénileg
adtak számot gyakorlati tudásukról
a fiatalok. A vizsga során természetesen
jórészt szerelni kellett,
s a forgatókönyv szerint a
parancsnokság sarkán álló gyakorlótornyot
„támadták” meg a
tűzoltók, azaz az elképzelt oltási
szituációnak megfelelően el kellett
végezniük a csővezeték betáplálását,
miközben egyik társuk
sugárcsővel a kezében egy ingatag
létrán szaladt fel a torony második
szintjéig.
A kanizsai álláshelyekre
egyébként több mint tízszeres
túljelentkezés volt, a jelentkezők
közül huszonhat-huszonnyolc fő
bizonyult orvosi szempontból alkalmasnak.
Az újonc tűzoltók július
elsejével szolgálatba is álltak.
Mint azt Egri Gyula elmondta,
jelen pillanatban úgy
látszik, Nagykanizsán további
létszámbővítésre nyílik lehetőség,
ugyanis a parancsnokságot
felsőbb kategóriába sorolták,
amely révén a győri után a kanizsai
lehet a térség második legnagyobb
tűzoltó-parancsnoksága.
Az átsorolás következtében a
kanizsai parancsnokság egy gépjárműfecskendő
vásárlásához és
a hozzá tartozó állomány, azaz
tizenhat fő felvételéhez kap
pénzügyi forrásokat.
A parancsnok azt is megjegyezte,
Nagykanizsa azért kapott
lehetőséget ekkora mértékű
bővítésre, mert a nyugat-dunántúli
megyei jogú városok tűzoltóságai
közül a győri után a kanizsai
vonul a legtöbbször, s itt
a legmagasabb a leterheltség,
viszont a legkisebb a létszám.
Ez a helyzet számos szolgálati
feszültséget generál, hiszen
nem tudják elengedni szabadságra
az embereket akkor, amikor
éppen szükségük lenne rá, s
a minimum létszámot is nehezen
tudják biztosítani a gépeken.
Egri Gyula szerint a létszámbővítés
megoldást jelent a
problémára.
Horváth Attila
2 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. július 5. Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 20/5195-325. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László Károly.
Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A Zrínyi utcai oktatási épületben
került sor a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Telephelye
diplomaátadó ünnepségére,
amelyen majdnem hatvan hallgató
vehette át oklevelét idegenforgalmi
és szálloda, műszaki
informatika, számviteli szakügyintéző,
műszaki informatikai
mérnökasszisztens és logisztikai
műszaki menedzseraszszisztens
szakokon.
A Himnusz hangjai után Birkner
Zoltán, a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Telephelyének Oktatási
igazgatója köszöntötte a
végzős hallgatókat és a megjelent
vendégeket, majd Marton István
polgármester lépett a mikrofonhoz.
A város első embere beszédében
hangsúlyozta, a végzős hallgatók
a Kanizsán megszerzett diplomával
nemcsak tudást, hanem
emberséget, tartást is. A város első
embere szerint ezek elengedhetetlenek
ahhoz, hogy a fiatalok megállják
a helyüket az életben.
A polgármester után Göndör István,
a város országgyűlési képviselője
is köszöntötte a hallgatókat. A
politikus az élethosszig tartó tanulás
szükségességét hangsúlyozta, valamint
azt, hogy véleménye szerint a
fiatalok és szüleik is jól döntöttek,
amikor Nagykanizsát és a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Telephelyét
választották.
A Mondschein Vonósnégyes
zeneszáma után dr. Gaál Zoltán
rektor köszöntötte a hallgatókat.
A rektor emlékeztetett az egykori
római provincia, Pannónia szellemi
örökségére, s arra a tradícióra,
amit a veszprémi egyetem a felsőoktatásban
betöltött szerepe, múltja
okán képvisel. Hangsúlyozta az
önkormányzat, az üzleti szféra és a
politikai lobbitevékenység összefogását,
amelynek köszönhetően
egyre sikeresebb a Pannon Egye-
Tudás és emberség Kanizsáról
A hagyománynak megfelelően
az önkormányzati vendégháznál
rendezték meg a Semmelweis
Napot.
Dr. Kovács József főigazgató a
mindennapi nehézségeket sem elhallgatva
méltatta a dolgozók munkáját.
Köszönetet mondott mindazoknak,
akik segítettek az új
kórházi szerkezet kialakításában.
Ezt követően kinevezéseket, elismeréseket
adott át. Kiváló kórházi
dolgozó kitüntetésben részesült dr.
Muzsek István osztályvezető főorvos
és Varga Pálné vezető asszisztens.
Főorvossá dr. Orosházi Attilát, adjunktussá
pedig dr. Horváth Juditot
és dr. Zsiray Zsoltot nevezte ki. Főigazgató
dicséretben tizennégyen részesültek.
A Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara elismerő oklevelét
Gonda Karmen, a gyermekosztály
diplomás ápolónője kapta.
A programot futball kupa és főzőverseny
színesítette. A győzteseknek
Marton István polgármester
és Cseresnyés Péter alpolgármester
adta át a jutalmakat.
B.E.
tem Nagykanizsai Telephelye. S
mint azt megjegyezte, nem szabad
megfeledkezni az itt tanító oktatók
áldozatos munkájáról sem. Emellett
méltatta a Kanizsát választó
hallgatók felismerését is, akik véleménye
szerint világosan látták,
hogy nyelvek ismerete nélkül nem
boldogulhatnak. Dr. Gaál Zoltán
nem engedte el útravaló nélkül
sem az informatikusokat, sem a
közgazdászokat.
– A közgazdászokat arra kérem,
hogy valóban legyenek ászok, kiváló
kanizsai közgazdászok – mondta.
– Informatikusainktól azt kérem,
hogy a tudás + információ = hatalom
egyenlet megoldásán dolgozzanak!
Mert egyáltalán nem mindegy,
hogy mit kezdünk ezzel a hatalommal.
A hatalommal ugyanis lehet
élni, lehet nem élni, és sajnos,
visszaélni. A szakemberek feladata
az, hogy a körülményekhez képest
tisztességesen meg- és feloldják
ezeket az egyenleteket. Abban is
elől kell majd járnotok, hogy ne legyen
pesszimista a magyar. Többször
elmondtam már itt, Nagykanizsán
is, hogy nem szabad a sajtból
mindig csak a lyukat látni. Van egy
másik értelmezés is, mégpedig az,
hogy két lyuk közt van harapnivaló
– és még mindig ugyanarról a sajtról
van szó. Ne legyünk pesszimisták,
semmivel sem vagyunk gyengébbek
a riválisainknál.
A ceremónián díjak átadására is
sor került. Elsőként dr. Pintérné
Grundmann Frida, a Kanizsa Felsőoktatásáért
Alapítvány elnökhelyettese
adta át a kiváló tanulmányi
eredményért járó „Legjobb kanizsai”-
díjat Fülöp Zoltán végzős
hallgatónak, Vince Bernadett pedig
az egyetem közelmúltban elhunyt
oktatója, Garzó Gábor emlékére
alapított díjat vehette át.
Horváth Attila
2007. július 5. Kanizsa – A mi ügyeink 3
Fotó: Horváth Attila
Semmelweis Nap a Csónakázó-tónál Szombaton hét városban, köztük
Nagykanizsán várja a MÁV
dolgozóit vasutasnapi juliálisra. A
helyi rendezvényt az NTE 1866
MÁVAdy úti Sporttelepén tartják.
Az ünnepséget délelőtt tíz órakor
dr. Tahi József területi képviselő
nyitja meg, köszöntőt Heinczinger
István vezérigazgató mond. Az
eseményen több, mint húsz együttes
lép fel, a napot utcabál és tűzijáték
zárja huszonegy órakor.
A zárt ülésre ítéltetett napirendi
pontokkal kezdte munkáját
a közgyűlés kedden. A nyilvánosság
kizárásával döntöttek
a városatyák például az ügyvezetők
és az intézményvezetők
2006. évi célfeladata teljesítésének
értékeléséről, a céljutalom
mértékéről.
Marton István polgármester a
zárt ülés után tájékoztatta a sajtó
munkatársait a fontosabb határozatokról.
Elmondta, hogy huszonkét
igen szavazattal, két tartózkodás
mellett a Hevesi Sándor Általános
Iskola élére augusztus elsejétől
egy éves időtartamra kinevezték
az intézmény pedagógusát,
Horváth Krisztinát, mivel a közelmúltban
kinevezett Takács András
az ellene a szabálytalan nyelvvizsga-
bizonyítvány miatt indított
rendőrségi eljárás okán lemondott
posztjáról. Szintén nagy arányban
fogadta el a testület a tavalyi év
kapcsán még az előző testület által
az intézményvezetők számára
megállapított céljutalmakkal kapcsolatos
előterjesztést, amely
alapján százezer forinttól kilencszázezer
forintig terjedő jutalmakkal
díjazták az önkormányzati
cég- és intézményvezetők tavalyi
munkáját. Marton István azt is elmondta:
ez volt a rendszer hattyúdala,
ugyanis a testület januárban
már hatályon kívül helyezte ezt a
fajta értékelési rendszert.
Határoztak a korábban csak a
Zrínyi utca kikötéseként, manapság
azonban a belső körgyűrű bezárásaként
emlegetett forgalomcsillapítási
projektről is, ez alapján
zöld utat kapott a több mint négyszázmillió
forintos beruházás.
Marton István utalt a témával
kapcsolatban egy nappal korábban
Halász Gyula által tartott sajtótájékoztatóra
is, amely során az
SZDSZ helyi szervezetének ügyvivője
azt mondta, az erre költött
pénzt inkább újabb területek vásárlására
kellene fordítani az ipari
parkban. A polgármester leszögezte,
amíg ő áll a város élén, ilyen
előterjesztéssel Halász Gyula nem
fog találkozni, mert nem szeretnének
alkalmakat teremteni az esetleges
ingatlan-spekulánsoknak.
Ezt követően a nyílt napirendi
pontok tárgyalásával folytatta
munkáját a képviselő-testület. Elfogadták
a városatyák a kórház
sürgősségi betegellátási osztályának
beindításához szükséges átcsoportosításról
szóló előterjesztést,
illetve döntöttek arról is,
hogy elfogadva a kórház vezetése
által beterjesztett szakmai fejlesztési
tervet, amely alapján sor kerül
a rendelőintézet rekonstrukciójára,
egy izotóp-diagnosztikai
laborral történő bővítésére, valamint
a patológia és a mikrobiológia
áthelyezésére.
A fejlesztésekhez a tervek szerint
uniós és hazai forrásokat vennének
igénybe majd következett az
egyik legnagyobb érdeklődésre
számot tartó napirend, amely a
Mindenki Sportpályája üzemeltetésének
vállalkozásba adásáról szólt.
A pártok egymásnak feszültek,
érvek és ellenérvek hangzottak el
mindkét oldalról. Balogh László
(Fidesz-KDNP), az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság
elnöke arra hívta fel a figyelmet,
hogy az előzetes híresztelésekkel
ellentétben a városvezetés nem eladja,
nem privatizálja a sportkomplexumot,
hanem egyszerűen
csak keresi a hatékony működtetés
lehetőségét azzal is, hogy az
üzemeltetést átadja egy vállalkozónak,
Fekete Lászlónak. A bizottsági
elnök arra is felhívta a figyelmet,
hogy a sportszerető lakosság
által a pálya használatáért
fizetendő díjakban a tekintetben
semmiképpen nem lesz változás,
hogy ami eddig ingyenes volt, az
eztán is az marad. Mindazonáltal
a sportszálló szobahasználati díja
változhat, amennyiben az üzemeltető
vállalja annak felújítását.
Tóth László (MSZP), a Pénzügyi
Bizottság elnöke közölte,
hogy az általa irányított grémium
nem ért egyet az előterjesztéssel.
Dr. Fodor Csaba (MSZP) az
egyszemélyes pályáztatást kifogásolta,
s azt a kérdést tette fel,
hogy vajon miért nem tudja a továbbiakban
is az önkormányzat
üzemeltetni a sportkomplexumot?
Mi lesz a sorsa az eszközöknek, a
fűnyírónak, a traktornak? Végül
kijelentette, véleménye szerint felelőtlenség
kiadni vállalkozói üzemeltetésbe
a sportpályát. Polai
József (Fidesz-KDNP) annak érdekében
emelt szót, hogy a tervek
szerint az alkalmazottak közül elbocsátandó
két dolgozó közül legalább
az egyik foglalkoztatását
vállalja fel a vállalkozó, míg a
másikat vegye át az Ingatlankezelési
Intézmény.
Végül tizennégy igen, kilenc
nem szavazattal két tartózkodás
mellett úgy döntöttek a képviselők,
hogy Fekete László megkapja
üzemeltetésbe a Mindenki Sportpályáját,
s támogatták Polai József
javaslatának előkészítését is.
Egy másik napirendi pontban a
többség elfogadta Röst János
(SZDSZ) javaslatát, miszerint a
város hitelkerete a jelenlegi
nyolcszázmillió forintról nőjön
1,1 milliárdra.
A testület az év végéig újból
megbízta Gőcze Gyulát a Nagy-
4 Kanizsa – Közgyűlés 2007. július 5. Az ország legrégebben alapított
egyesülete körül kialakult
inkább politikai, mintsem
szakmai vita kapcsán az egykor
szebb napokat élt sportkör
egykori labdarúgóját, ma a Fidesz
színeiben önkormányzati
képviselő Karádi Ferencet kérdeztük
milyen megoldást látna
helyesnek.
– Megfogalmaztuk azt a közös
szándékot, hogy segítséget
nyújtunk egy, a Nemzeti Bajnokság
valamelyik osztályában
szereplő labdarúgó csapat lehetőségeinek
kialakításához. A
gondolat szép és jó, de milyen
feltételek megléte szükséges ennek
teljesítéséhez? A válasz,
rangsorolás nélkül: tárgyi, személyi
és pénzügyi. A cél elérése
érdekében ezért a jelenlegi és a
várt helyzet értékelése szükséges.
A változtatásokra a szakosztálynak
kell javaslatot tennie
– mondta lapunknak Miklósfa
képviselője, majd így folytatta:
– Ha a tárgyi feltételeket (pályákat,
öltözőket, kiszolgáló
eszközöket és helyiségeket, az
utaztatás körülményeit, és minden
az MLSZ NB-III osztályban
előírt követelményt) biztosítani
akarunk, először is felmérést
kell készíteni a jelenlegi állapotokról,
ezt követően meg kell
határozni a szükséges változtatásokat.
Mindezt pénzügyi kalkulációval
alátámasztva. A személyi
feltételek meghatározása
során ugyanígy kell eljárni. Ám
itt a célt is meg kell jelölni, és
azt is, hogy ennek érdekében,
kell-e változtatni a jelenlegi
edzők, játékosok létszámán és
minőségén, hogy reális lehessen
a feléjük támasztott követelmény.
A pénzügyi feltételeket a
biztosan felmerülő működési
költségeken túl még olyan igények
is befolyásolhatják, amelyeket
előre tervezetten meg lehet
határozni, így ezeket csak
akkor szabad vállalni, ha erre
biztosítható a forrás – indokolt
a városatya. – Felelősen dönteni
akkor tudunk, ha egy részletes
intézkedési tervet kapunk,
amely, a bevonható támogatók
által nyújtott lehetőségekkel
együtt mindezeket a tételeket
tartalmazza, amelynek mértéke
legalább az önkormányzatéval
azonos mértékű legyen. Ezt a
kalkulációt a szakosztály és a
sportkör vezetése készítse el, és
tárgyaljuk meg, hogy mi vállalható
és teljesíthető a számok
alapján. Miután a város költségvetéséből
juttatott pénzről
döntünk a NTE 1866 MÁV elnökségének
tudomására kell
hozni, hogy utólagos elszámolási
kötelezettséggel, csak és kizárólag
a meghozott határozat
szerinti felhasználás fogadható
el. Fontos leszögezni, hogy az
önkormányzat az egyesületnek
még akkor sem kíván több támogatást
nyújtani a megállapított
mértéknél, ha a pótigényt
köztartozások kifizetésével indokolják,
így a tervezés stádiumában
már pontos információjuk
lesz a bevételi oldalon erről
a tételről. Természetesen, a
most meghozott döntés a 2008-
as évre is kihatással lesz, mert
a bajnokság őszi-tavaszi rendszerben
működik. Sőt mivel a
sportban minőség folyamatosság
nélkül nem képzelhet el
döntésünknél hosszú évekre előre
kell gondolkodnunk. Ezt a
kérelmet már hetekkel ezelőtt
átadtam Tóth Lászlónak, amire
a reakció mindössze annyi volt,
hogy adjon az önkormányzat öt
millió forintot, mert megszűnik
az egyesület – fejezte be nyilatkozatát
Karádi Ferenc.
NTE-1866
A céljutalmak hattyúdala
Vihar a sportpályáról
Búcsú Liszótól
2007. július 5. Kanizsa – Közgyűlés 5
A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
a 6/1701/2007. számú tárgybani
építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet
elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással
érintett ingatlannal közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak száma jelentős, ezért
ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról
hirdetményi úton tájékoztatjuk
a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően
az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2007. június 15-től
kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
hivatalos hirdetőtábláján. Az
eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Ügyszáma: 6/1701/2007. Tárgya:
építési engedély iránti kérelem. A kérelmező
ügyfél neve: Kanizsa Centrál
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nagykanizsa, Erzsébet tér 23. Ügyvezető:
Koszorú Ferenc. A kérelemmel
érintett ingatlan valamint az érintett
ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú)
ingatlanok (hatásterület):
Nagykanizsa 1175. hrsz-ú ingatlan valamint
az 1174/1., 1174/4., 1176/2.,
1176/3. és 1176/7. hrsz-ú ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét,
hogy az elsőfokú építéshatóság fenti
ügyben meghozott döntése és az ügy
iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen
és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304.
Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12,
13-18, péntek: 8-12. A Ket. 98. § (1)
bekezdése kimondja: „Az ügyfél az első
fokú határozat ellen fellebbezhet. A
fellebbezési jog nincsen meghatározott
jogcímhez kötve, fellebbezni bármilyen
okból lehet, amelyre tekintettel az érintett
a döntést sérelmesnek tartja.”
Erre figyelemmel a határozatban
a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől
számított 15 napon belül a Nyugatdunántúli
Regionális Közigazgatási
Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez
címzett, de Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályhoz két példányban
benyújtandó és 30.000 Ft
értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
lehet élni.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor,
építéshatósági osztályvezető
Hirdetmény
Kisebb médiavihart kavart a Város
Napját értékelő sajtótájékoztató
egyik kérdése, amely a Szuperhír.
hu elektronikus hírportálon jelenleg
is olvasható. E szerint: Arra
a kérdésre, összeszámolta-e valaki,
hogy a Város Napjának programjaiba
milyen összegeket áldoznak, áldoztak
az oktatási intézmények, s
rajtuk keresztül a szülők, nem született
válasz, mondván eddig még
senki nem kérdezte ezt, de ha a sajtó
kívánja, amúgy utánanéznek. A
kérdést azért feszegettük, mert mi
összeszámoltuk, hogy a harminc
órát meg nem haladó programfüzérből
– összidő, nem a programok
külön-külön időtartama – 18 órányi
időt, tehát több mint fele műsorprogramot
a város iskolái, óvodái
biztosították a Város Napján. Ennek
költségei ennek ellenére sem
túlórában, sem becsült fellépti díjban,
sem a fellépők szükségleteire –
innivaló, ennivaló, közlekedés, felügyelet,
fellépőruhák, eszközök stb.
– fordított költségekben nem jelennek
meg a Város Napi költségvetésben
még a tájékoztató adat szintjén
sem, jóllehet, akkor a számok egészen
másként alakulnának, s kiderülne
a legnagyobb szponzor maga
a lakosság volt.
Akérdés fölvetése azért fagyasztotta
meg a légkört, mert érthetetlen, hogy
az egyébként síppal, dobbal, nyakkendővel,
más alkalomra föl nem vehető
kisdobos és úttörő egyenruhában felcseperedő,
magát függetlennek valló
médiamunkás, ezt az éveken át bevett
gyakorlatot eleddig miért nem firtatta.
Marton István polgármester a napokban
eleget tett az idézett kérésnek.
Mint megtudtuk, a Hevesi Óvoda
gyermekei saját farmer nadrágjukban
és az óvoda pólójában léptek fel. A
szülőktől nem kértek semmiféle hozzájárulást.
Hasonlóan nyilatkozott a
Rózsa Óvoda vezetője is. A Szivárvány
Fejlesztő Központ legkisebbjei
is örömmel vettek részt a Város Napján.
Nekik sem került pénzbe a műsorukhoz
szükséges jelmez és más
költségeik sem jelentkeztek. A Vackor
Óvoda két mesejátékot adott elő.
A jelmezeket pályázaton nyert pénzből,
illetve a Szülői Szervezet támogatásával
kölcsönözték.
Összességében elmondható,
hogy a Város Napja Ficánkoló műsora
nemhogy többletköltséget jelentett
volna a szülőknek, inkább
örömet és büszkeséget, hogy gyermeküket
szerepelni látták.
D.J.
Hogy is van ez?
kanizsai Ipari Park és Logisztikai
Központ Kft., valamint a
Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetői
teendőivel. Az önkormányzat
felbontotta a Liszó
községgel még korábban megkötött,
körjegyzőséggel kapcsolatos
megállapodást, valamint
arról is határoztak, hogy pályázatot
nyújtanak be a Sánci temető,
Teleki út, Hevesi körforgalom
és a Balatoni út közötti
kerékpárút megépítéséhez szükséges
források előteremtésére.
Hasonló döntés született a Rozgonyi
úti gyermekorvosi rendelő
és védőnői szolgálat akadálymentesítésével
kapcsolatos pályázat
ügyében, az önkormányzat
mindkét projekthez elkülöníti
a szükséges önrészt is.
Szintén pályázat benyújtásáról
döntöttek a Balatonmáriafürdőn
található ifjúsági tábor részleges
felújításával, illetve a zöldtábor
főépületének rekonstrukciójával
kapcsolatban. Egy másik testületi
döntésnek megfelelően a
Zsinagóga-tömbbelső és az Erzsébet
tér északi tömbjének rehabilitációjára,
valamint egy
műszaki innovációs centrum kialakítására
a Norvég Alaptól remélünk
forrásokat.
Óvodai feladatokat vállalunk át
Sormás önkormányzatától, a következő
tanévben körülbelül tizenegy
gyermeket fogadunk a
szomszédos településről.
Foglalkozott a testület a közművelődési
intézmények további
működtetésének felülvizsgálatával
kapcsolatos napirendi
ponttal is. Az elképzelések
szerint a hatékonyabb gazdálkodás
érdekében valamenynyi
városi közművelődési intézményt
beszerveznék egyetlen
non-profit gazdasági társaságba.
Papp Ferenc (MSZDP)
szerint ezzel nem biztos, hogy
javulna a hatékonyság, s az
sem, hogy a rendezvények
szervezettségében pozitív javulás
következne be. Annak okát,
hogy nem egyszer előfordul,
hogy a városban egyszerre két
program is zajlik, abban látja,
hogy a külsős rendezvényszervezők,
iskolák, civil szerveződések
nem jelzik előre tervezett
programjaikat. Böröcz Zoltán
(MSZP) szerint az átszervezéssel
részben kikerülnének a közgyűlés
fennhatósága alól a kulturális
intézmények. Végül tizenöt
igen, kilenc nem szavazat
és egy tartózkodás mellett a
testület úgy határozott, hogy
hozzákezdenek a koncepció
részletes kidolgozásához.
Ahogy az várható volt, jelentős
vihart kavart az NTE 1866
MÁV Sportegyesület támogatási
kérelmével kapcsolatos napirendi
pont. Balogh László, az
OKISB elnöke Tóth László
NTE-elnök korábbi, a városi
sportfinanszírozás rendszerét
kárhoztató sajtótájékoztatójára
úgy reagált, hogy az önkormányzat
erre az évre 15,8 millió forintot
ígért az egyesületnek, ami a
teljes felosztható alap mintegy
húsz százaléka, ezen felül garantált
a közüzemi számlák kifizetése
is, ami majdnem ugyanennyi.
Az elnök abban látja a finanszírozási
problémák okát, hogy véleménye
szerint az egyesületek
vezetői nem elég hatékonyak a
szponzorok felkutatásában.
Mindazonáltal a bizottság támogatta
az ötmillió forintos támogatásról
benyújtott igényt, azonban
személy szerint ő maga azt
javasolta, hogy ez legyen megosztva,
azaz 2,5 milliót az egyesület
kapjon, míg a másik,
ugyanekkora rész a focira fordítódjon.
Személyeskedések és politikai
természetű pengeváltások
után végül a testület többsége
úgy döntött, hogy Balogh László
javaslatának megfelelően nyújtják
a támogatást, egy ad hoc bizottság
pedig segít átnézni az
egyesület költségvetését, s
megvizsgálják annak lehetőségeit,
hogy fenntartható maradjon a
továbbiakban is.
Döntött a közgyűlés a bölcsődei
férőhelyek bővítéséről is,
aminek egyik helyszíne Tóth
Nándor (Fidesz-KDNP) javaslatának
köszönhetően akár
Kiskanizsa, pontosabban a Munkácsy
út 7. szám alatt megüresedett
egykori idősek nappali otthona
is lehet.
Horváth Attila
Hogyan tovább
közművelődés?
Támogatás
az NTE-nek
Újabb
bölcsődei férőhelyek
Az oktatás rekvizitumai a város
mai és korábbi intézményeiből
címmel kiállítás nyílt a Halis
István Városi Könyvtárban.
– Az elmúlt időszakban többen
foglalkoztak a gondolattal, hogy létre
kellene hozni egy iskolatörténeti
kiállítást, és most Tarnóczky Attila
gyűjtőmunkájának köszönhetően itt
van – mondta megnyitó beszédében
Szmodics Józsefné a hivatal Művelődési
Osztályának vezetője. –
Többről van itt szó, mint összegyűjtött
tárgyak, dokumentumok sokaságáról
– folytatta az osztályvezető
asszony – hiszen találkozhatunk a
múlt egy kis darabjával, és a jelennel
is. Az oktatás, az iskola erősen
meghatározza sorsunk alakulását,
városunk, országunk jövőjét.
Ajelvényeket, emlékérmeket, okleveleket,
kitűzőket, bizonyítványokat,
szórólapokat és iskolai zászlókat
tartalmazó kiállítás anyagát jelképesen
átadta Száraz Csillának, a
Thúry György Múzeum igazgatónőjének,
egyben kérte a város lakóit,
pedagógusait, hogy minél több
otthon őrzött ereklyét adjanak át a
múzeumnak megőrzésre. Végezetül
köszönetet mondott a régi dokumentumokért
Benedek Miklósnak,
Gábor Erzsébetnek és Horváth
Jánosnénak. A gyűjtőmunkát és a
kiállítás létrehozását megköszönve,
emléklapot nyújtott át Tarnóczky Attila
nyugalmazott gimnáziumi tanárnak.
Akiállítás szeptember közepéig
tekinthető meg a könyvtárban.
B.E.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a
28/1999 (VI.16.) számú helyi rendelet értelmében az alábbi pályázati
felhívást teszi közzé:
Kollégiumi férőhely-pályázat a Pécsi Tudományegyetem kollégiumába.
Pályázhatnak nagykanizsai állandó lakos, pécsi felsőoktatási intézményben
nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók, akiknek kollégiumi
férőhely iránti igényét helyhiány miatt elutasították.
A pályázat elbírálásának szempontjai: a hallgató szociális körülményei, az
elbírálást megelőző félévben, illetve a felvételi vizsgán elért eredmény, kiemelkedő
tevékenység.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. augusztus 10.
A pályázat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán igényelhető
adatlapon és az azon megjelölt mellékletekkel nyújtható be.
A pályázat benyújtásának feltétele a kollégiumi férőhely iránti igény elutasítása,
azonban azt pótlólag is, a pályázat benyújtását követően, de legkésőbb
augusztus 30-ig, a fellebbezés tényét igazoló levélmásolattal együtt be
lehet csatolni (amennyiben magát a pályázatot a pályázó határidőben benyújtotta).
Az önkormányzati férőhelyek odaítélésének elbírálása a pécsi kollégiumi
felvételi eljárás fellebbezési szakaszával párhuzamosan zajlik, a felállított
rangsorból azon kilenc pályázó részesül önkormányzati férőhelyben, akinek
fellebbezését a pécsi kollégium elutasította.
6 Kanizsa – Városháza 2007. július 5. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbe adja az Ipari Parkban
található két darab irodahelyiségét. Az irodák 14,5 és 31,5 m2 (alapterületűek,
telefonnal, internetes hozzáféréssel, klímával felszereltek. Az irodák
bérleti díja 1.300 Ft/m (+ áfa/hó + rezsi.) Érdeklődni Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata Ipari Park és Logisztikai Központ (Nagykanizsa,
Garay u. 21.) és a következő telefonszámon lehet: 93/310-256.
Bérbeadó önkormányzati ingatlanok
az ipari parkban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet városi főkertész munkakör betöltésére
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban heti 30 órában, határozatlan időre,
hat hónap próbaidő kikötésével történik. A munkakör a pályázat elbírálását
követő hónap 1. munkanapjától betölthető.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egyetemi
vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség (ezen belül:
erdőmérnök, kertészmérnök, környezetgazdálkodási agrármérnök, környezetvédelmi
mérnök vagy táj- és kertépítész, környezetmérnök, növénytermesztési
mérnök, tájgazdálkodási mérnök), legalább két éves szakmai gyakorlat, „B”
kategóriás gépjárművezetői engedély.
Előnyt jelent: idegen nyelv tudása, közigazgatási gyakorlat
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör ellátásával kapcsolatos elképzeléseit, három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban előírt iskolai végzettséget és az
egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a köztisztviselők jogállásáról
szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a hivatali Közszolgálati
Szabályzat alapján kerül sor. A pályázatokat dr. Gyergyák Krisztina
aljegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben való
közzétételtől számított 31. nap 13.00 óra. A pályázat elbírálására a beérkezési
határidőt követő 30 napon belül kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-708
vagy 500-710 telefonszámon.
Városi főkertész
Kollégiumi férőhely pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az építészeti
örökség helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet
szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
2007. évben 2 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak. A részletes pályázati feltételek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az építészeti örökség
helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet
a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda,
péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.) A pályázatokat
2007. augusztus 15-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a
Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött,
vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékra
kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2007.
A kiíró a pályázatokat szeptember 30-ig bírálja el.
Építészeti örökség helyi védelme
Az oktatás rekvizitumai
Juniális a Fogyatékkal Élők
Integrált Intézményében. Májusban
felállították, június közepén
kitáncolták a májusfát a Fogyatékkal
Élők Integrált Intézményének
lakói. A több éves
hagyománynak megfelelően az
ellátottak délelőtt játékos vetélkedőn
vettek részt, délután pedig
ünnepeltek. Ignáczné Király
Rózsa igazgatónő köszöntő szavai
után az intézet ellátottjai a
húszfős napközi részleggel közösen
adtak vidám zenés-táncos
műsort. Az ünnepségen megjelent
Cseresnyés Péter alpolgármester
gratulált a szervezőmunkához
és a szép műsorhoz.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
2007. július 5. Kanizsa – Városháza 7
A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. §-aiban foglaltak végrehajtására a város
lakosságának a közérdeket érintő, nem személyes jellegű kérelmei, panaszai
és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés) szervezett módon kerülnek
elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a város üzemeltetésével, a polgármesteri
hivatallal, a szűkebb lakókörnyezettel, önkormányzati intézmény vagy más
szervezet működésével kapcsolatban a 06-80/200-848-as üzenetrögzítőre
kapcsolt zöld számon, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének /
Alpolgármesterének/Jegyzőjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén. A bokan_peter@nagykanizsa.hu , termecz_
marianna@nagykanizsa.hu e-mail címen. A törvény vonatkozó részei
megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu honlapon.
Közérdekű panasz bejelentése
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 + áfa 08.01 08:30
964. Arany János u. 7. volt óvoda 21.300.000 + áfa 08.01 09:30
131/2. Magyar u. 18. beépítetlen terület 19.692.000 + áfa 08.01 10:00
4372/1. Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 + áfa 08.01 10:30
4277/1. Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 08.01 11:00
A nyilvános versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi
tömbben lévő alábbi ingatlanait:
Hrsz. / Megnevezés Kikiáltási ár Hónap/nap Időpont
984. Magyar út 7. – utcafronti épület nélkül
986/1. Erzsébet tér 12.
987. Erzsébet tér 13.
988/1. Erzsébet tér 14. – 219 m2-t
Az értékesítendő ingatlanok: műemléki környezetben találhatók, a vevő köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül
beépíteni, a vevő köteles az adásvélteli szerződés megkötésétől számított 60 napon belül a versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a
vevő köteles a 984.-988/1. hrsz-ú ingatlanok telekmegosztását elvégeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó)
Önkormányzati ingatlanértékesítési ajánlatok
173.000.000 + áfa 07.25 09.00
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóóráját
2007. június 29-e helyett 2007. július 6-án 18 órától 19 óráig tartja a bajcsai
kirendeltség épületében.
Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Dr. Károlyi Attila, Tóth
Nándor önkormányzati képviselők fogadóórája július-augusztus hónapban
elmarad.
Balogh László, a nagykanizsai 3. számú választókerület képviselője,
OKISB – elnök fogadóórái szerdánként július 4-től augusztus 14-ig elmaradnak.
A képviselő elérhetősége nyáron is él: 30/20 40 865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata hasznosítani kívánja az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Nagyság (m2) Megnevezés Megnevezés
4188/2. 38.920 beépítetlen terület A palini városrészben lévő Magvető utca vége
4062. 5.000 lakóház, udvar Apalini városrészben lévő templom mögötti területek
4058 782 agyagbánya
4059 358 beépítetlen terület
4064 2.179 lakóház, udvar
4291/37 1.016 beépítetlen terület A palini városrészben lévő Diófa utcai területek
4291/41 1.016 beépítetlen terület
4291/44 1.016 beépítetlen terület
4291/45 1.016 beépítetlen terület
4291/46 1.011 beépítetlen terület
4291/47 1.116 beépítetlen terület
4307/2 12.132 szántó A palini városrészben lévő Iparos utcai területek
4307/3 898 beépítetlen terület
4307/4 900 beépítetlen terület
4307/5 900 beépítetlen terület
4307/6 900 beépítetlen terület
4307/7 900 beépítetlen terület
4307/8 899 beépítetlen terület
4307/9 899 beépítetlen terület
4307/10 899 beépítetlen terület
4307/11 899 beépítetlen terület
4307/12 899 beépítetlen terület
4307/13 899 beépítetlen terület
4764 14.946 beépítetlen terület A Herkules és a Vadrózsa utcák végén lévő területek
4762 14.960 beépítetlen terület
4767 15.598 beépítetlen terület
A bérleti szerződések megkötésénél 2007. június 30.-ig elő-bérleti jogot biztosítunk a nevezett ingatlanok jelenlegi
használóinak. Érdeklődni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó) és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724.
Bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Az egészséges környezet kialakítása
érdekében a parlagfűmentes
környezet megvalósulásához
kérjük a lakosság közreműködését.
A parlagfű virágzást meg
kell akadályozni, mert minden
ötödik ember allergiás. A védekezés
leghatékonyabb módja a
gyepfelületek kaszálása.
A parlagfűmentes környezet
elérése érdekében a civil szervezetekkel
közösen "Parlagfűmentes
Ház" akciót indítunk.
A civil szervezetek javaslatára
azok a háztulajdonosok kaphatják
meg a "Parlagfűmentes Ház" matricát,
akik környezetük teljes mentesítéséről
a nyár folyamán folyamatosan
gondoskodnak.
A matricák odaítélése 2007. év
augusztus 25. – szeptember 30. között
történik.
Nagykanizsa, 2007. június 29.
Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztály
Felhívás
8 Kanizsa – Vízmű 2007. július 5. Felháborító és megdöbbentő
– e szavakkal minősítették a
Dél-zalai Víz- és Csatornamű
Zrt. elmúlt években lebonyolított
ingatlanügyleteit a többségi
tulajdonosok képviselői. Emlékezetes:
lapunk június huszonegyedikei
számában megírtuk,
hogyan bízta meg 2002-ben a
Vízmű vezetése a komlói
Expertus Kft.-t egy majdnem
hatezer négyzetméteres telek és
a rajta lévő többszáz négyzetméteres
épületegyüttes megvásárlásával,
amelyben később
megjelent tulajdonosként Kovács
Antal, a cég minap távozott
vezérigazgatója is.
Miközben zajlott az ingatlanfejlesztés,
a Vízmű éppen hogy
csak elkerülte a veszteségességet,
gépvásárlásra pedig hitelt vett fel.
Az ügy pikantériája, hogy a történtekről
a tulajdonosok csak
most, lapunkból értesültek, állításuk
szerint őket senki nem tájékoztatta
arról, hogy milyen beruházásra
készül a Vízmű, s legfőképpen
kinek a pénzéből.
Hogy a cégnél, illetve annak
felügyelő-bizottságánál mennyire
komolyan veszik a tulajdonosok
korrekt tájékoztatását, azt az is
bizonyítja, hogy amikor a minapi
bizottsági ülésen a nagykanizsai
delegált Gyalókai Zoltán kérte,
hadd tekintsen be a letenyei ingatlanvásárlás
dokumentumaiba,
ezt az ülésen jelenlévő tagok
többsége nem támogatta. Mondták
ezt a többségi tulajdonos (!)
Nagykanizsa delegáltjának.
Gyalókai szerint most már csak
az a kérdés, hogy akkor mit is
felügyel ez a bizottság?
– Kértem az iratokat, ám semmit
nem kaptam – mondja
Gyalókai Zoltán. – Tislér István, a
felügyelő-bizottság elnöke a kérdéseimre
valamilyen szintű választ
adott, azt is szóban, ám ezektől
nem lettem okosabb. Közben kiderült
számomra, hogy a felügyelőbizottság
nem rendelkezik sem
ügyrenddel, sem ellenőrzési tervvel.
Ha nem kötelezőek e dokumentumok,
és ha nincs rögzítve
egy tervben, hogy mit is vizsgál az
adott év folyamán a felügyelő-bizottság,
akkor felmerül a kérdés,
hogy mit felügyel és minek alapján?
Úgy vélem, nem így kellene
működnie egy olyan testületnek,
amelynek pontosan az lenne a feladata,
hogy a Vízmű működését, a
gazdálkodás szabályosságát ellenőrizze.
Úgy tűnik tehát, a gépezet olajozottan
működik, s akik ebben érdekeltek,
nem segítik hozzá a tulajdonosokat,
de legfőképpen a fogyasztókat
a tisztán látáshoz. Ez egyébként
jól látszott a minapi tulajdonosi
közgyűlésen is, amikor egy-egy
szavazás során tanácstalanság ült ki
a településeket képviselő polgármesterek
többségének arcára.
Pávlicz Lajos, Murakeresztúr
polgármestere ugyancsak megdöbbenéssel
értesült a letenyei ingatlanvásárlással
kapcsolatos tényekről.
Mint mondta, a tulajdonosokat
erről soha, senki nem tájékoztatta.
Mindazonáltal nem
helyesli azt, hogy ha a többségi
tulajdonos ilyen információkkal
rendelkezik, akkor azt a sajtón
keresztül tárja a nyilvánosság elé,
véleménye szerint nem ártott volna
ezeket elmondani a tulajdonosi
közgyűlésen is, ugyanis a polgármesterek
nagy része nem tud a
történtekről, ezért aztán sok esetben
valóban tanácstalanul szemléli
a láthatóan politikai szakadék
mentén zajló iszapbirkózást.
– Különösebb információm
nincs a történtekről, ugyanis bennünket
senki nem tájékoztatott –
mondja Pávlicz Lajos. – A véleményem
az, hogy ha az ügyben
bárki részéről visszaélés történhetett,
akkor a törvényi keretek
között azt ki kell vizsgálni, s meg
kell tenni a szükséges szankciókat,
a felelősöknek pedig vállalni
kell a következményeket. Azt
azonban nem tudom elfogadni,
hogy ezeket az információkat a
sajtóban szellőztessék meg,
ugyanis a tulajdonosok talán
csak tíz százalékának van rálátása
az ügyre, az önkormányzat
lapja meg nem jut el mindenkihez,
s csak a személyes érzelmei
alapján tud állást foglalni. Úgy
érzem tehát, a tájékoztatásunk
nem kielégítő, nem tudjuk, hogy
kinek is higyjünk...
Pávlicz Lajos azon véleményét
sem rejtette véka alá, hogy szerinte
cirkusz, ami mostanában
történik a vezérigazgató és a vezető
testületek megválasztása
kapcsán. Úgy véli, a többségi tulajdonos
Nagykanizsa visszaél az
erőfölényével és ellehetetleníti a
Vízmű működését.
Halmi Béla, letenyei polgármester
megfelelő információk hiányában
nem kívánt véleményt
mondani a települését érintő ingatlanügyletről,
ellenben úgy véli,
a történtekben felvetődik a felügyelő-
bizottság felelőssége.
– Én tavaly október óta, amióta
polgármesternek választottak
látok bele kicsit a Vízmű működésébe.
Ezért aztán úgy gondolom,
vagy legalábbis remélem, hogy a
felügyelő-bizottság és annak tagjai,
illetve elnöke megvizsgálták
ezt az ügyet és kialakítottak egy
álláspontot – mondja a Muramenti
kisváros polgármestere. –
ők azért vannak ott és azért kapják
a fizetésüket, hogy őrködjenek
a szabályos működés felett, hiszen
nyilván a polgármesterek
nem tudnak mindenre időt szakítani,
legfeljebb az éves beszámolóból
tájékozódhatnak, persze, ha
ki bírnak rajta igazodni. Ugyanis
nem éppen közérthető ez a dokumentum,
komolyan neki kell gyürkőzni
az értékeléséhez.
Halmi Béla a vezérigazgatóválasztás
kapcsán úgy vélekedik,
hogy a többi tulajdonosnak
el kellene fogadnia a többségi
tulajdonos jelöltjét, Molnár
Szabolcsot – ahogy azt eddig is
tette Kovács Antal esetében.
Azt mondja, nem kell rögtön
személyében támadni Nagykanizsa
jelöltjét, hiszen a vezérigazgató
bármikor visszahívható.
Halmi Béla szerint gyenge
érv, amikor a kanizsai jelölt
szakmai tapasztalatait firtatja a
másik oldal, hiszen az leginkább
a munka közben szerezhető
meg. Amikor azt mondják,
hogy a szakmaiságot kell figyelni,
mert ez nem politikai
ügy, akkor pont az az oldal feledkezik
meg erről, amelyik
minduntalan ezt hajtogatja. Aki
tud a sorok között olvasni, az
láthatja, hogy az egész színtiszta
politika.
Varga Miklós zalakomári polgármester
megdöbbentőnek és
felháborítónak nevezte a letenyei
ingatlan-ügyletet. ő is azt sérelmezi,
hogy őket sem tájékoztatta
senki, pedig Zalakomár a Zrt.
egyik alapítója.
– Halvány fogalmam sincs arról,
hogy mi is történt Letenyén,
ugyanis erről semmiféle információ
nem hangzott el a közgyűlésen,
pedig évente három-négy
ilyen összejövetelre is sor került.
A felügyelő-bizottságnak tavaly
március óta vagyok tagja, ott
sem került elő a téma, hogy azelőtt
mi történt, ahhoz viszont
nem tudok hozzászólni. Azt azonban
nem hiszem, hogy az igazgatóság
döntése nélkül lebonyolítható
lett volna az ingatlanvásárlás.
Mindenesetre megdöbbentő,
Hallgatag házasság
A többségi tulajdonosok nem tudtak a letenyei ingatlanvásárlásról
Mit felügyel a
bizottság?
Törvényi keretek közt
Azért fizetik őket
Politikai színjáték
Melyiket válasszuk?
2007. július 5. Kanizsa – Vízmű 9
hogy ilyen előfordulhat. Hogy
miképpen lehet ezt az egész Vízmű-
hercehurcát lezárni, azt most
nem tudom megmondani. Az
azonban biztos, hogy a következő
közgyűlésen én is szólni fogok,
ugyanis eddig még nem
nyilvánítottam véleményt, de
legközelebb elmondom, amiről
úgy érzem, hogy most már el kell
mondanom. Az ugyanis a véleményem,
hogy itt már egyértelműen
bal- és jobboldal áll szemben
egymással. Hogy úgy fogalmazzak,
vannak balosnak tűnő
településvezetők, akik számára
teljesen mindegy lenne, hogy
Nagykanizsa kit jelöl vezérigazgatónak,
mert bárki lenne a jelölt,
akkor sem támogatnák. Többet
most nem szeretnék mondani,
majd az augusztusi taggyűlésen,
amikor úgy érzem, le kell rántani
a leplet egy politikai színjátékról.
Rácz József, Gelse polgármestere
a letenyei ügyben felveti
azok felelősségét is, akik az elmúlt
években a többségi tulajdonos
Nagykanizsát képviselték. ő
is azt mondja, a tulajdonosokat
sem akkor, sem most nem tájékoztatta
senki arról, hogy mi folyik
a Vízműnél.
– Csak a sajtón keresztül értesültünk
ezekről az ügyekről –
mondja. – Alapvetően egyébként
én úgy látom, hogy tisztán politikai
okok miatt kerültek most
napvilágra ezek az információk.
Az a véleményem, hogy akkor
kellett volna ezt az ügyet a nyilvánosság
elé tárni, amikor megtörtént,
azaz 2002-ben. A Vízmű
vezetésének, illetve a többségi
tulajdonos képviselőinek akkor
kellett volna egyértelmű és korrekt
tájékoztatást adni a tulajdonosi
körnek. A kérdés az,
hogy hol volt akkor a többségi
tulajdonos Nagykanizsa, és hol
volt a cég felügyelő-bizottsága?
Én azt mondom, hogy komoly
felelősség terheli azokat, akik a
politikai, vagy a gazdasági érdekek
mentén csak most hozták
felszínre, s azokat is, akik eddig
eltussolták, mert úgy gondolom,
mindenképpen önmagáért beszél,
hogy több mint öt év után
derült fény a történtekre. Meggyőződésem,
ha simán átmegy
Nagykanizsa jelöltje, akkor ezek
a dolgok nem kerülnek napvilágra.
Rácz József azon kérdésünkre,
hogy előfordult-e volna, hogy
csont nélkül átmegy Nagykanizsa
jelöltje, legyen szó bárkiről, azt
válaszolta, minden bizonnyal, ha
a város nem az általuk tapasztalt
erővel akarja átverni a kisebb tulajdonosokon.
Azon felvetésünkre pedig,
hogy vajon ez nem a többségi tulajdonrésszel
bíró önkormányzat
privilégiuma-e, Rácz József azt
mondta: de, természetesen, ám
nem mindenáron, kihagyva a
döntésből a kistulajdonosokat.
Rácz József végül leszögezte,
a Letenyén történtekkel, és a cég
működésének elmúlt öt évével
kapcsolatban egyértelműen állást
kellene foglalnia a felügyelő-bizottságnak
és az igazgatótanácsnak,
s minden információt meg
kellene osztani a tulajdonosi
körrel.
Szerettük volna megkérdezni
még Szepetnek polgármesterét,
Grabant Jánost és Becsehely első
emberét, Németh Gézát is, azonban
őket lapzártánkig nem sikerült
elérnünk.
Tislér István, Tótszerdahely
polgármestere, a felügyelő bizottság
elnöke pedig érdeklődésünkre
azt mondta, nem nyilatkozik
a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapnak.
Horváth Attila
Folytatódik a birkózás Vízmű-
ügyben, Kovács Antal volt
elnök-vezérigazgató mandátuma
június tizenharmadikával
lejárt, munkaviszonyát pedig
július másodikával felbontják.
ő maga jelezte, hogy „kiszáll a
játékból”, s lemondott igazgatótanácsi
tagságáról is.
Zajzon Imre műszaki igazgató
névtelen rágalmazó levelet kapott,
amelyben a levélíró arra
szólítja fel az igazgatót, hogy
mondjon le posztjáról, ellenkező
esetben a nyilvánosság elé
tárja a birtokában lévő dokumentumokat,
amelyek állítása
szerint más megvilágításba helyezik
az elmúlt évek tevékenységét.
Zajzon Imre a történtekről
tájékoztatta a minapi, a Délzalai
Víz. és Csatornamű Zrt.
tulajdonosai részére összehívott
közgyűlés résztvevőit, s azt is
bejelentette, már megtette a
szükséges lépéseket az ismeretlen
rágalmazó ellen.
(A sors iróniája, hogy az ominózus
e-mail alján a következő
reklám szerepel: „Nyaraljon
gondtalanul! Egyéni utasbiztosítási
ajánlatok már napi háromszáz
forinttól!”)
Mivel vezérigazgatói megbízása
június tizenharmadikán lejárt,
Kovács Antal ezen a közgyűlésen
elköszönt a tulajdonosoktól,
s hangsúlyozta, reméli,
hogy az elmúlt évtizedek munkája
után többségükben nem
azok a rágalmak maradnak meg,
amelyek a napokban láttak napvilágot.
Tislér István, a felügyelő-
bizottság elnöke kicsivel később
bejelentette, hogy Kovács
Antal eredetileg októberben lejáró
munkaszerződését július másodikával
felbontják, s egyúttal
eltekintenek attól, a dokumentumban
szereplő moratóriumtól
is, amely megtiltaná, hogy a volt
vezérigazgató az üzleti titkok
védelme miatt két évig nem helyezkedhet
el. Így ha akar, január
elsejétől akár dolgozhat is a volt
vezérigazgató, igaz, így elesik
attól, az eddigi bérével megegyező
bánatpénztől is, amit
munkaszerződésének megfelelően
ez idő alatt a nyugdíj mellett
kapott volna.
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa
alpolgármestere a város képviseletében
kijelentette, hogy a
Vízmű életében új helyzet állt
elő, a cégnek mielőbb vezérigazgatóra
van szüksége. Ezért
ne írjanak ki pályázatot a vezérigazgatói
posztra, inkább augusztus
ötödikéig hívjanak öszsze
újabb közgyűlést, s a megszokott
eljárásrendnek megfelelően
válasszanak vezérigazgatót.
Addig a régi vezetőség mandátumát
hosszabbítsák meg. Cseresnyés
Péter azt is kérte, hogy
ne döntsenek az igazgatótanács
összetételéről sem.
Dr. Kocsis Péter, a cég jogásza
azonban rámutatott, az igazgatótanácsot
most kell megválasztani,
hiszen június harmincadikával
az előző mandátuma lejárt, s
amennyiben a helyére nem választanak
újat, a tulajdonosi közgyűlés
törvénysértést követ el.
Cseresnyés Péter erre visszavonta
az igazgatótanáccsal kapcsolatos
javaslatát.
Több település polgármestere
is ellenkezését fejezte ki Cseresnyés
Péternek a pályáztatással
kapcsolatos javaslata kapcsán,
azt hangoztatták, hogy ilyen
nagy volumenű cég, mint a Vízmű
esetében szükség van pályáztatásra.
Végül a szavazás során
a tulajdonosok majdnem hatvan
százaléka azt támogatta, hogy
kerüljön le a napirendről a vezérigazgatói
poszt pályázatának
előkészítése.
Nem volt ilyen hatékony az új
igazgatótanácsi tagok megválasztása,
ugyanis a szavazatok 47, 5
százaléka érvénytelen lett. Cseresnyés
Péter azt javasolta, hogy
ez esetben hosszabbítsák meg a
régi igazgatóság tagjainak mandátumát
augusztus ötödikéig, s
akkor válasszanak ismét igazgatóságot.
A településvezetők tetszését
ez a javaslat sem nyerte el,
Tóth Lucia kisrécsei polgármester-
asszony egyenesen felháborítónak
nevezte a fejleményeket.
Cseresnyés Péter a polgármester-
asszony szavaira úgy reagált,
nem kell abból politikát csinálni,
ahogy Nagykanizsa képviseletében
fellép, hiszen a közgyűlésen
mindenki a települése érdekeit
képviseli, így ő is.
Végül hosszas vita után a régi
igazgatótanácsi tagok kerültek fel
a jelölőlistára, így Török Henrik,
Gál István, Keszericze Jenő és
Molnár Szabolcs vállalta a megmérettetést,
s a korábbi grémium
mandátuma augusztus végéig
meghosszabbodott, igaz, mint
ahogy arra a cég jogásza többször
is rámutatott, jogszabály-ellenesen.
Egyedül Kovács Antal jelezte,
hogy kiszáll a játékból, azaz
lemond igazgatótanácsi tagságáról
is.
Horváth Attila
Kovács Antal úgy döntött, hogy „kiszáll a játékból”
Felelősség terheli
azokat is, akik eddig
elhallgatták
Örök harag?
Közel ötven évvel ezelőtt,
1959. októberében tették le
szervezett sportágként a vívósport
alapjait Nagykanizsán.
Minderről és az idevezető út
eseményeiről Bálits Károlyt, a
Zala Megyei Vívó Szakszövetség
egykori elnökét és főtitkárát,
számtalan elismerés, kitüntetés
birtokosát kérdeztük.
– Érdemi vívás évtizedekkel korábban
csak a gimnáziumban és a
polgári egyletben volt, ahol Deák
János tanár úr okította a vívást.
Ezen kívül természetesen volt még
vívás bent a laktanyákban, de kifejezetten
zárt rendszerben. Azok a
tisztek tudtak vívni, akik kötelezően
katonaiskolában tanultak és egymás
között a tüzérlaktanyában gyakoroltak.
Néha tiszti versenyekre is
eljártak, ennek azonban nem volt
versenyszerű jelentősége. Vas Imre
bácsi ugyan egy híres-neves párbajtőrcsapatot
hozott létre – közöttük
szerepelt Kulcsár, Nemere,
Fenyvesi Csaba, Schmidt Pál –, katonailag
a Károly-laktanya állományában
volt, de egy percet nem
szolgált Kanizsán. Évente egy alkalommal
leutazott az itteni karpaszományos
iskolába. Egy tisztnek
elégtételre képesnek kellett lennie.
Annak ellenére, hogy a párbaj tiltva
volt, a tisztnek meg kellett a tiszti
becsületét védeni, vagyis valamit
tudnia kellett a vívásból. Tiszti párbajozás
1943-ban történt legutoljára
Magyarországon, pontosabban
Nyíregyházán. A jelenlegi helyzetű
vívás 1959 őszén kezdődött, de intenzíven
és eredményesen az akkori
MÁV NTE által alapított és ma is
meglévő vívószakosztály működött.
(Előzőleg Száva bácsi oktatott a
Postánál). Volt a MAORT –nak is
vívószakosztálya másfél - két évig,
én is ott kezdtem. Oktatással nem
foglalkoztak a MAORT keretein belül,
csak baráti protekcióval vívtunk.
Ugyan szándékoztak edzőt
hozni, de nem lehetett állást, fizetést
biztosítani számára. A vívás itt
Kanizsán inkább az úri kötelezettségnek
tett eleget. Egy érettségizett
ember már elégtételre képes volt.
Magyarországon a párbaj tiltott,
büntetendő cselekménynek számított,
fogházbüntetést lehetett érte
kapni, ennek ellenére ellentmondás
keletkezett a megítélésében. A tisztek,
a rajtuk ért sérelem miatt, a
tiszti becsületnek megfelelően elégtételt
kellett, hogy kapjanak. A Dunántúlon
nem nagyon lehetett hallani
ilyen jelenetekről, inkább az
Alföldön, ahol sok huszár élt. Kisbirtokosok
voltak, gőgösek és kissé
sznobok.
– Tudna egy példát említeni a
párbajozásra?
– Az a Szabó János bácsi, aki
Nagykanizsán megalapította a vívást,
vívótiszt helyettes volt. A
sportágban kétfajta képzés létezett,
a világi sport és a hadsereg
által szervezett sport a tiszti helyettes-
képző iskolában, ahol
egyébként minden sportágban képeztek
ki embereket. Amikor Szabó
János 1943-ban Nyíregyházán
szolgált, történt egy affér egy huszártiszt
és a szolgabíró között. A
fiatal huszártiszt, mint ahogy az
lenni szokott állítólag a feleségnek
udvarolt. Mind a két fél felkereste
a mestert, az egyik délelőtt, a másik
délután, hogy gyakoroljon vele
a párbaj előtt. A párbajkódex szerint
azonban egy mester csak az
egyik felet képezheti, az ellenfelet
nem. Érdekessége a történetnek,
hogy a szolgabíró felesége megkérte
Szabó Jánost, mivel csak egy
vívómester volt a városban, hogy
ad neki kétszáz pengőt, ami nagyon
nagy pénz volt akkor, sőt
négyszázat, ha a tiszt úr kardját
úgy élezze ki, hogy a férje fejét
rögtön le tudja vágni. Ezek megtörtént
dolgok. Voltak a párbajnak
érdekességei. Súlyosabb ügy esetén
a pisztolypárbaj következett.
Persze nem mindig végződött komolyan,
gyakran kötöttek ki valamelyik
étteremben, kocsmában,
ahol jól berúgtak a békülés és a
barátság örömére. Csak a becsület
kívánta meg a párbajozást.
– Hallhatnánk egy kanizsai történetet
is?
– Egy nagyon nevezetes párbaj
zajlott le 1924 novemberében, ami
a magyar vívás történetének is fontos
eseménye. A párizsi olimpia alkalmával
az olaszok megsértették a
zsűrit, ám nem gondoltak arra,
hogy a magyarok között sokan tudnak
olaszul. A magyar vívóválogatott
képviselője provokálta az olaszokat,
mire a legjobb olasz vívó,
Puliti karddal támadt a magyar bírónak.
Az affér egy színházi mulatóhelyen
folytatódott, és párbaj lett
belőle. Hosszas, egy éves tárgyalás
után a párbajra az olaszok a Pulitit,
a magyarok dr. Kovácsot jelölték
ki, helyszínül Kanizsát választották.
Első vérig szólt a megállapodás,
a küzdelem még időben
megállt, mert dr. Kovács enyhén
megsértette Puliti karját. Az urak
megegyeztek és kölcsönösen bocsánatot
kértek egymástól. Akkoriban
ez óriási dolog volt a vívóvilágban.
– Ön mikor kapcsolódott be a
vívósportba?
– Egy baráti felkérésre 1961. végén
kerültem a csapathoz azzal,
hogy kísérjem el a gyerekeket Budapestre.
Szabó János bácsi három
szakosztályt irányított, és nem tudott
egyszerre foglalkozni a gyerekekkel.
Eleinte az adminisztrációban
és a csoportbeosztásban segítettem.
Fél év múlva a három fiú,
Kiss Gyurka, Vaska és Felde arra
kért, hogy legyek velük továbbra,
segítsek nekik, mert tulajdonképpen
nem is tudják, mivel kellene foglalkozni.
Aztán annyira belejöttem,
hogy nem tudtam otthagyni őket.
Érdemben négy évvel ezelőtt fejeztem
be a tevékenységemet. Még
1970. után közreműködtem a világkupa
rendezésében, hiszen nemcsak
a hazai, hanem a külföldi vívásban
is nagy ismeretségem volt. Régen a
tisztek, akik később edzőkké váltak,
tartották a maguk a hierarchiáját,
idegen nem kerülhetett be közéjük,
de nekem nem dicsekvésként mondom,
sikerült. A vívásban is voltak
nagyszerű emberek, nem szabad elfelejteni
őket. Volt bennük egyfajta
hazafias érzület is. Nem az a hazafias
érzület, ha kiállok valahova és
hivatkozom István király, Imre herceghez
intézett intelmeire, hanem a
tevőlegesség, hogy mit tettek a
gyermekeinkért és embertársainkért.
Tessék megnézni, 1990. óta
semmi mást nem csinálunk, csak
lopunk. Nem vagyok jobboldali, én
baloldali nevelést kaptam. Munkásgyerek
lettem, noha a szüleim értelmiségiek
voltak. A háború úgy alakult,
hogy nem tanultam tovább,
hanem inas lettem, a környezetemre
erős szociáldemokrácia volt a jellemző.
Ott tanultam meg tizennégytizenhat
éves fejjel olyan történelmi
munkásmozgalmi igazságokat,
amelyeket nem lehet letagadni. Akkor
tanultam meg, a munkás azért
szervezkedett, hogy legyen munkáspénztára
és a meghalt bányásztársát
el tudja temettetni. A családom,
indíttatása szerint fontosnak tartotta
ezeket a dolgokat. Sajnos nagyon
korán meghalt az apám. Amikor
nagy szükségünk lett volna rá, már
nem élt, de amíg élt, nagyon sokat
kaptunk tőle. Harmadikas elemistaként
arról beszéltünk, mi különbség
van Széchenyi és Kossuth között.
Nem foglalt állást, egyszerűen azt
mondta, egyik szabaddá, a másik
gazdaggá akarta tenni az országot,
és azt is elmagyarázta, mi az, hogy
gazdagnak és szabadnak lenni. A
kettő között mikor milyen különbségek
vannak, és én megértettem. Aztán
erre rásegített a szociáldemokrata
ideológia. Akinek nincsen
múltja, aki nem lelkes és nem emlékezik,
az nem érdemli meg, hogy éljen.
Nagyapám táblabíró, dédapám
pedig Keszthely térségében földbirtokos
volt. Apám közös hadseregi
hadapródiskolába járt Nagyszebenbe,
ott tanult meg vívni, ennek köszönhetően
katona magatartású
ember volt. (Anyám több nyelven
beszélő pedagógus volt.) Azt a gondolatot
vitte tovább tevékenységében,
hogy a parasztifjúság elsősorban
ne a kocsmába járjon, és mindent
elkövetett a jó helyzetű leventeotthon
létrehozásáért, ahol nem
csak a katonai dolgokat, hanem a
sportot is megismerhetik a leventék.
– Városunk azzal is büszkélkedhet,
hogy az országban egyedüliként
vívócsarnoka van a
sportágnak. A megépüléséért ön
is sokat tett.
– Ebben Mózes Pál akkori tanácselnöknek
van a legnagyobb
érdeme. Amennyi pénzt maga szerez,
annyi pénzt adok én is hozzá,
válaszolta nekem, amikor felkerestem
a kéréssel. Induláskor
10 Kanizsa – Értékrend 2007. július 5. A vívás volt a színházam, én oda fizettem
Fotó: Bakonyi Erzsébet
2007. július 5. Kanizsa – Hirdetés 11
százezer forintunk volt, a vívótermet
hétmillió-kétszázezer forint
értéken vették nyilvántartásba.
Nem árultam soha zsákbamacskát,
ha valakinek meg akartam
valamit mondani, nem megüzentem,
hanem megmondtam. Soha
senkit nem csaptam be, igaz,
trükközni trükköztem, ilyen volt.
Nagyon sajnálom, és ez szemrehányás
a sajtónak is, mert nem
törekszenek arra, hogy olyan embereket
találjanak maguk köré,
akik segítői a városnak. Szomorú,
amit néha a tévében hallok. Mi
ketten egymásnak csak azt tudjuk
mondani, hogy kuka a fejed, mert
két fül van rajta, vagy kuka a fejed,
mert haj van rajta. Hát ebből
állunk? Ezt kell ötvenezer embernek
végigélvezni?
– Volt ideje a sokféle szervezőmunka
mellett a sportolásra, a vívásra
is?
– Nekem nem volt családom és
azt, amit más ember a családjára
költött időt, pénzt nem sajnálva, azt
én erre költöttem. Van aki kártyázik,
vagy színházba jár, nekem a vívás
volt a színházam, én oda fizettem.
Ez mánia, nem hőstett, nem
vert meg, nem parancsolta meg
senki, hogy nekem ezt kell tennem.
Persze a Kiss Gyurka is sokat segített
anyagilag ebben az ügyben, és
Kanyó Tamás, aki a tervezési munkában
tevékenykedett. Ehhez kellett
egy megszállottság is.
– Gondolom, ma is figyeli a
sportág történéseit?
– Ezt az új világot én már nem
ismerem. Tudja vajon egy ma harminc
éves ember, ki az a Bálits…
De van egy utódom, a Kiss Gyurka
– aki tizenöt éves korában került
oda, s ha egy kicsit mondhatom,
az én felügyeletem alatt nőtte
ki magát erre a szintre – ő még
ismeri ezt a világot. Öt év múlva
már ő sem mondhatja el. Miért
rontsam meg a barátságot?
– Milyen versenyek lebonyolítására
képes a csarnok?
– Nem sok kellett volna hozzá,
hogy Nagykanizsa rendezze meg
az első Vívó Európa Bajnokságot.
A pénzhiány miatt nem tudtunk
a versenyelőírásoknak megfelelni.
Sikerült azonban elintézni,
hogy öt alkalommal itt rendezzék
meg a női kard világkupa
versenyek egyikét, és összeköttetéseinknek
köszönhetően tekintélyes
nemzetközi bírókat városunkba
hívni.
Bakonyi Erzsébet
A HSMK valamint a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület
2007. augusztus 31-én és szeptember 1-jén megrendezi az 4. KANIZSAI BOR- ÉS DÖDÖLLE FESZTIVÁLT,
amelynek keretében meghirdeti a dödölle és tájjellegű ételek főzőversenyét, amatőr és profi csapatok részvételével.
Részletes információ és nevezési lap igényelhető a 30/2616198-as telefonszámon és a Nagykanizsai Tourinform
Irodában vagy letölthető a www.kanizsa-gasztro.hu vagy a www.hsmk.hu honlapokról. Nevezési határidő: augusztus 22.
A 4. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválon, augusztus 31-én, pénteken
a KANIZSA BORDALNOKA cím elnyeréséért dalvetélkedőt rendez a HSMK. A vetélkedő helyszíne: Erzsébet tér
Nevezési lap igényelhető a Halis István Városi Könyvtárban (Kálvin tér 5), a HSMK információs szolgálatánál, vagy
letölthető honlapunkról: www.hsmk.hu – Nevezési határidő: augusztus 22. Érdeklődni lehet a 93/311 – 468-as telefonszámon
és a 30/858-33-24-es mobilszámon.
A 4. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál keretében augusztus 31-én 18.30 órától az Erzsébet téren
„DÖDÖLLEKIRÁLYOK”címért a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület vetélkedőt hirdet.
A nevezési feltétel olvasható, a nevezési lap letölthető a www.kanizsa-gasztro.hu és a http://tourinform.nagykanizsa.hu
honlapokról. Nevezési határidő: augusztus 15. Érdeklődni lehet a Tourinform Irodában (Csengery u. 1-3),
telefonon a 93/313-285 és a 30/630-3829-es számokon.
12 Kanizsa – Közélet 2007. július 5. A belváros forgalomcsillapítását
szolgáló egyik beruházással
kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót
hétfőn Halász Gyula, az
SZDSZ helyi szervezetének ügyvivője,
önkormányzati képviselő,
aki szerint fontosabb feladatai is
vannak az önkormányzatnak. Például
újabb területek vásárlása és
közművesítése az ipari parkban.
A képviselő elmondta, az önkormányzat
a belváros forgalomcsillapításának
egyik elemét, a
Zrínyi-Teleki utcai kikötést, illetve
a Huszti téri körforgalom
megépítését a legújabb tervek
szerint csaknem ötszázmillió forintból
valósítaná meg. Halász
Gyula a beruházás kapcsán kijelentette,
az önkormányzatnak ennél
fontosabb feladatai is vannak,
például a beruházás helyett inkább
újabb területeket kellene vásárolni
az ipari parkban, s szükséges
lenne elvégezni azok közművesítését
is. Halász Gyula megjegyezte,
hogy az előző ciklusban
elfogadott tervek szerint a
kikötést a jelenleg tervezett öszszeg
ötödéből oldották volna
meg. A különbség abból adódik,
hogy mivel az újabb elképzelés
megváltoztatta a kikötés nyomvonalát,
további területek kisajátítása
válik szükségessé.
Azon kérdésünkre, hogy az új
nyomvonalat a korábbi terv által
kiváltott lakossági tiltakozás indokolja-
e, illetve hogy a tervezett
beruházáshoz saját, vagy uniós
forrásokat venne-e igénybe az
önkormányzat, Halász Gyula azt
válaszolta, ez szerinte teljesen
mindegy, ugyanis nem rendelkezik
akkora önrésszel a város,
hogy valamennyi szükséges beruházásra
jutna belőle, ezért rangsorolni
kell – s véleményük szerint
ebben a sorban elől áll az ipari
park fejlesztése.
H.A.
Emlékeztetőül: Szőllősi Márta
képviselőnő, Bizzer András képviselő
és Fertig István a FIDESZ helyi
sajtótájékoztatóin a személyemet
érintően súlyos vádakat fogalmaztak
meg a közelmúltban, a
Vízműnél és az IKI-nél folyó takarításszolgáltatás
kapcsán. (Azt kérdezték,
takarít-e B.Z. cége a Vízműnél?
A válasz: igen. Azt kérdezték,
takarít-e B.Z. cége az IKI-nél.
A válasz: igen. Azt kérdezték, öszszeegyeztethető-
e mindez B.Z. vízműnél
betöltött felelős pozicíójával,
önkormányzati képviselőségével,
szocialista párti elnökségével.
A válasz várat magára. Egyébként
meg ha B.Z. a kérdezést támadásnak
tartja, az azt sugallja, hogy
nem zörög haraszt, ha nem fújja a
szél – a szerk.)
Az elmúlt héten Cseresznyés Péter
alpolgármestertől, a FIDESZ helyi
elnökétől kérdeztem meg, hogy
meddig folytatják ezt a személyeskedő,
mocskos lejárató kampányt,
amelyet ellenem indítottak. Cseresznyés
Péter azt válaszolta a kérdésemre,
hogy több támadás már nem
lesz. (Lapunk kérdésére Cseresnyés
Péter elmondta: Böröcz Zoltán úgy
emlékszik mindenre, ahogy ő emlékezni
szeretne. Ilyen mondatok
közözzük nem hangoztak el. Az emlékezet
kiesést pedig annak tudja be,
hogy az elmúlt időszakban komoly
problémákkal küszködött a szocialista
vezető, ezért talán nem akart
lemaradni Gyurcsány Ferenc őszödi
beszédétől.)
Úgy gondolom, hogy a vádaskodások
lezárásaként most már én
is elmondhatom az álláspontomat
az ügyről. Féligazságok, csúsztatások
és hazugságok halmaza volt
az egész lejárató kampány.
1. Fidesz sajtótájékoztató keretében
megfogalmazni vádakat
olyan módon, hogy az érintett
nincs jelen, nem érvelhet, legfeljebb
utólag magyarázkodhat, ez
gyávaság. (A szocialisták sajtótájékoztatóján
sem szokott jelen
lenni a kritizált személy – a
szerk.)
2. A féligazságokat, csúsztatásokat
és valótlanságokat a sajtón
és a médián keresztül terjeszteni,
azt sugallni, mintha valamilyen
tisztességtelen dolgok történtek
volna a háttérben, meggyőződésem
szerint, rágalmazás. (Lapunkban
visszakereshető: a Fidesz sajtótájékoztatóin
nem élnek az említett
eszközökkel. Kérdezni szoktak,
amelyre nem kapnak választ. Mint
ahogy most sem. Legfeljebb
féligazságokat, csúsztatásokat…
lásd mint 2. pont – a szerk.)
3. Valótlanságokat állítani, a
magyar nyelv egyszavas megfogalmazása
szerint, hazugság. Azokat
az embereket pedig, akik
mindezeket elkövetik, a magyar
nyelv egyszerűen minősíti, amikor
őket gyáva, rágalmazó, hazug
embernek nevezi. Az a tény, hogy
engem személyemben megtámadtak,
sértegettek, nem érdekel. Azt
viszont, hogy vádjaikat minden
esetben az MSZP elnökének is címezték,
azt a kanizsai szocialisták
nevében, határozottan visszautasítom.
Visszautasítom azt is, hogy a
megrendelőinket elbizonytalanító
felelőtlen nyilatkozataikkal, a 18
személy által tulajdonolt vállalkozásunkban
dolgozó mintegy 160
ember és családja munkáját veszik
semmibe, és ezzel a megélhetését
veszélyeztetik. (A magyar
nyelv egyszerű, ezért leírjuk még
egyszer. Az említett vállalkozás – a
céghírek ez év június 25-én lekért
– adatai a következők. Tagok (tulajdonosok)
adatai: Becze Ibolya
által képviselt üzletrész, Böröcz
Zoltán, a társaság irányítását biztosító
befolyásolás mértéke 38%,
Papp Győzőné, a társaság irányítását
biztosító befolyásolás mértéke
38%, Dr. Szlávecz Géza – a
szerk. )
És a legfontosabb konklúzió,
amiért elengedhetetlenül fontosnak
éreztem megszólalni: A – talán
még csak 20-as éveikben járó
– két fiatalember esetében tartom
szörnyűnek azt a tényt, hogy
közszereplésüket ilyen módon
kezdik meg.
Vajon milyen közállapotok alakulnak
ki Nagykanizsán akkor,
ha a közélet jelenlegi szereplői a
város polgáraival együtt, nem
utasítják el kellő határozottsággal
a hasonló jelenségeket. Az írott
sajtón és a médián keresztül kérek
fel minden kanizsai embert,
hogy hasonló megnyilvánulások
esetében soha se fogadják el kritika
nélkül a mások beszennyezésére
törekvő vádaskodásokat, de
közösen törekedjünk arra, hogy
ilyen tulajdonságokkal bíró emberek,
a mi városunkban soha
többet ne válhassanak a közélet
szereplőivé. (Csak megismételni
lehet: Vajon milyen közállapotok
alakulnak ki Nagykanizsán akkor,
ha egy talán ötvenes évei közepén
járó férfi… – a szerk.)
Nagykanizsa 2007. június 28.
Böröcz Zoltán
***
Szerkesztőségünk úgy látta helyesnek,
hogy a hiteles tájékoztatás
érdekében szószerint, javítás
nélkül közli Böröcz Zoltán önkormányzati
képviselő sajtótájékoztatójának
maga által közreadott
írásos változatát. Mivel az
ebben állítottak ellenőrizhetően
cáfolhatók, megjegyzésekkel jeleztük
azokat. Továbbá azt is jelezni
kívánjuk, hogy Böröcz Zoltán
mást mond, mint ami a
valóság, ezért cáfolni vagyunk
kénytelenek azon kérdésre adott
válaszát is, miszerint azt mondta,
az őt ért, általa mocskolódó sajtótájékoztatók
miatt pert indított és
a tárgyalást őszre tűzték ki. Ezzel
szemben az igazság az, hogy sem
a városi, sem a megyei bíróságon
ilyen tárgyú polgári vagy büntető
ügynek nyoma sincs. – a szerk.
A Zalai Hírlap 2007. április 3-
ai számában „Kórházi vita, rendkívüli
lemondás” cím alatt tájékoztatás
jelent meg arról, hogy a
nagykanizsai kórház gazdasági
igazgatója, Papp Péter, arra hivatkozással,
hogy munkavégzését
ellehetetlenítették, közalkalmazotti
jogviszonyáról lemondott.
Az esettel kapcsolatosan történt
fejleményekről az alábbi tájékoztatást
adjuk:
A Kanizsai Dorottya Kórház a
közalkalmazotti jogviszony rendkívüli
lemondással történő megszüntetését
jogszerűtlennek tartotta.
A gazdasági igazgató közalkalmazotti
jogviszonyának megszűnésekor
a vonatkozó jogszabályokban
előírt kötelezettségeinek a
kórház eleget tett, a jogszerűen járó
összeget részére kifizette. A volt
gazdasági igazgató ezzel nem értett
egyet, ezért a zalaegerszegi
Munkaügyi Bíróság előtt a kórház
ellen pert indított, melyben kérte,
hogy a bíróság állapítsa meg, hogy
rendkívüli lemondása jogszerű
volt, ennek következtében kötelezze
a kórházat arra, hogy fizessen
meg részére 15.897.600 Ft végkielégítést
és 4.636.800 Ft-ot szabadság
megváltása címén. Ez az
összeg a kórház számára járulékokkal
együtt 26,7 millió Ft kifizetéssel
járna. A bíróság a rendkívüli
lemondást jogszerűtlennek minősítette,
ezért a felperesi követelést,
mint alaptalant a 2007. június 27-
én kelt ítéletében elutasította.
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Kórháza,
Kanizsai Dorottya Kórház
SZDSZ:
Luxusberuházás
helyett
munkahelyteremtést
MSZP:
„Van olyan helyzet,
amikor köteles
vagy megszólalni”
Kórház:
Papp Péter perel
2007. július 5. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Szorgalmának köszönhetően új megbízásokra
számíthat, sőt, kisebb nyereményekre
is. Fogadja el a nem épp legkedvezőbb
feladatokat, felkéréseket is. Szerelmi téren
felejthetetlen kalandozásban lehet része.
A meleg miatt nehezebb, de ne veszítse
el türelmét, lassú tempóban is célba érhet.
A határozott fellépés és a kommunikáció
fontos mindenhol, társánál is kedves
szavakkal érhet el eredményt.
A családja nagyra értékeli munkáját a héten.
Ismerőseitől új munkalehetőséget kap,
de szánjon időt a pihenésre és az egészségére
is. Ne felejtse, az a legfontosabb,
hogy társát mindig maga mellett érezheti.
Ne bízza magát a szerencsére, a sikerért
tervszerűen meg kell dolgozni. Az elmúlt
hetek lazább tempóját el kell felejteni,
lásson munkához. Ha nézeteltérés adódik
a párkapcsolatában, beszéljék meg.
A bolygók állásának köszönhetően szerencsés
napokra számíthat. Amit otthona
szépítésében kitalál, sikeresen megvalósíthatja.
Érzelmi téren elvárásait ne
vegye szigorúan, mert csalódás érheti.
Szakítson több időt őszinte beszélgetésre
környezetével. Tapintatosan közölje, mit
érez. Így akár a háborgó tengert is képes más
mederbe terelni. Kezdeményezőkészségének
fontos szerep jut érzelmi életében is.
A baráti kapcsolatok ápolása és pénzügyi
lehetőségek kerülnek a középpontba. Ha sikert
akar elérni, tegyen érte. Szerelmi téren
előfordulhat, más is szövögeti a hálóját ön
körül, annak ellenére, hogy van partnere.
Ez a hét kedvező a pénzügyei elintézésére.
Érdemes új vállalkozásban is gondolkodnia,
megfelelő partnerrel. Érzelmi téren is
a szerencse kerülgeti, a magányos skorpióknak
a hétvége lázas kalandot ígér.
Elsősorban szellemi kihívásokra számíthat,
melyek új tettvággyal vértezik fel. Elismerések
érik lépten-nyomon. Érzelmi
téren fellángolásra számíthat, akár változtatni
is képes lesz a meglévő kapcsolatán.
Pénzügyi gondjai megnehezítik napjait,
de a szabadság a spórolásra is jó alkalom.
Utazással kapcsolatban a csillagok viszszafogottságra
intik. A szabadságvágy érzelmi
életének megújulását is elősegíti.
A nagy meleg miatt nem tud határt szabni
vásárlási kedvének. Többet akar költeni,
mint amennyit a pénztárcája megenged.
Párja mondandóját a megszokottnál
türelmesebben hallgassa végig.
Jó hangulatban telnek napjai, ha megfogadja
környezete véleményét. Eredményesebbek
lesznek a nyári napok, ha
több időt tölt társaságban. Ha magányos,
a hétvégén induljon kalandtúrára.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
IX.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
VEGYES
14 Kanizsa – Apró 2007. július 5. BÉRLET
INGATLAN SZOLGÁLTATÁS
Belvárosban 800 m2-es építési
terület eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Nk-án a Bősze Kálmán közben
(Olaj telep) 216 m2-es építési telek
12.000 Ft/m2 irányáron eladó.
Érd.: 70/3655-134 (6032K)
41 m2-es (szoba, konyha, fürdőszoba)
komfortos, önkormányzati
tulajdonú lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 20/455-1236
(6009K)
Keleti városrészben 63 m2-es,
két és fél szobás, negyedik emeleti,
központi fűtéses lakás eladó.
Tel.: 30/301-8185 (6043K)
Elcserélném Nk-i 40 m2-es félkomfortos,
önkormányzati lakásomat
másfélszobás belvárosi, önkormányzatira
ráfizetéssel. Érd.:
93/322-5376071K)
Nk-án a Városkapu krt.-on második
emeleti, egyszobás lakás eladó.
Érd.: 30/937-1133 (6072K)
Nk-án csendes, szép környezetben
(Madách utca) három szobás
családi ház garázzsal, 590 m2-es telekkel
eladó. Irányár: 18 millió Ft.
Érd.: 30/284-9481 (6071K)
Munkás utcai garázssor keleti
végénél aknás, pincés garázs eladó.
Érd.: 20/357-7027 (6072K)
Szentgyörgyvári hegy első
hegyháton két birtok eladó
pincékkel. Egyben és külön is.
Víz, villany a telken, buszmegálló
8 percre. Garázs is érdekel. Tel.:
30/410-3660 (6074K)
Csengery úton utcafronti, 58
m2-es, kétszobás (plusz konyha,
fürdő, spájz, előszoba), egyedi
fűtéses udvari lakás maximum 8
fős brigádoknak, vidéki munkásoknak
kiadó. Érd.: 30/227-
3294 (6063K)
Nk-án városközpontban bútorozott,
két szobás albérlet hosszú
távra kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 30/378-0705 (6073K)
Az Ön számára értéktelen
vashulladékot, forgalomból kivont
gépjárművét készpénzért
átveszem! Lakókocsik is érdekelnek.
Ugyanitt használt autóalkatrészek
eladók. Tel.: 30/641-
7375, 30/592-8463 (5485K)
Építési vállalkozó kőműves,
ács, tetőfedési és szigetelési
munkákat, régi házak felújítását,
lépcsőházak burkolását,
festését vállalja. Érdeklődni:
70/503-9407, 30/639-8825
(5999K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, hifi, videó, stb.) megjavítom.
Érd.: 20/510-2723
(6064K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, régi
újságokat, stb. Érd.: 20/555-3014
(6073K)
Delton, fehér színű, 1,5 éves,
négy lángos gáztűzhely, eladó. Érd.:
30/227-3294 (6069K)
Morzsolt kukoricát házhoz szállítok.
Tel.: 93/315-559 (este)
Augusztus 19. 20.30 óra – Mágnás Miska - operett
A veszprémi Pannon Várszínház előadása.
Belépődíj: 2100 Ft.
Nyugdíjasoknak, diákoknak, színházbérleteseknek: 1900 Ft.
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI KÖZPONT
Tel.: 311– 468 􀂊 e-mail: nk.hsmk@chello.hu
A HSMK szabadtéri színházi előadásai a
Péterfy iskola parkjában
Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
mechanikai műszerész szakirányú 100.000 – 130.000 Ft
kőműves oktató szakirányú 150.000 Ft
mélyfúró szakirányú 170.000 Ft
betanított munkás 8. általános 90.000 Ft
operátor 8. általános 75.000 – 80.000 Ft
varrómunkás szakirányú 65.500 Ft
sütőipari munkás szakirányú 65.500 – 70.000 Ft
raktárkezelő szakirányú 65.500 Ft
könyvelő szakirányú 180.000 – 210.000 Ft
vegyész szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
telekommunikációs operátor érettségi 70.000 – 90.000 Ft
hitelügyintéző érettségi megegyezés szerint
bérszámfejtő érettségi 100.000 – 120.000 Ft
hitelközvetítő érettségi megegyezés szerint
villamosmérnök főiskola 120.000 – 170.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Pénzre van szüksége?
100.000 – 500.000 Ft-os hitelkeret
Szeretne OLCSÓBBAN tankolni, vásárolni? Szeretné akár
51 NAPIG KAMATMENTESEN KÖLTENI A BANK PÉNZÉT?
Hívjon, vagy sms-ben küldje el telefonszámát és visszahívom.
Tel.: 30/858-9760
Alapfeltételek: 21-65 éves életkor, magyarországi lakó- és munkahely,
minimum 60.000 Ft-os nettó jövedelem.
Akár munkáltatói igazolás és bankszámla kivonat nélkül!
ELADÓ!
Belvárosban 900 m2-es,
közművesített telek kiadó
vagy eladó. Érd.:
30/481-2323
Éremhalmozók. A Magyar Látványtánc-
szövetség országos bajnokságát
Gödöllőn rendezték, melyen
a Szan-Dia Fitness Center
száztíz versenyzővel, tizenegy formációs
és csoportos gyakorlattal
vett részt. Az egységek végül
összesen négy első, hat második és
egy harmadik helyezést hoztak haza
az országos megmérettetésről.
Debrecenbe kellett menni. A
hajdúsági főváros adott otthont az
országos egyéni sakk diákolimpia
küzdelmeinek. A nyolc fordulós
svájci rendszerű verseny IV. korcsoportjában
a döntőt a nagykanizsai
Batthyány-gimnázium tanulója,
Kobán Bálint nyerte meg. A fiatal
reménység fejlődése évek óta töretlen,
ezért sem véletlen, hogy ezúttal
a kiugró eredmény sem maradt el,
ráadásul az ilyen szép sikerek további
erőt is adhatnak neki a folytatásra.
Felkészítője Bagonyai Attila,
az Aquaprofit N. Tungsram SK
szakedzője volt, aki az ifjú sakkozóban
ismét egy nagy tehetségre lelt.
Hárman a legjobbak voltak. Az
NTE 1866. MÁV Rt. dzsúdósainak
négy fős csapata indult a 7. Nemzetközi
Tarnamenti-kupán, a szlovéniai
Duplek városában. A házigazdák
mellett hat országból érkezett
(Ausztria, Csehország, Horvátország,
Magyarország, Olaszország,
Szlovákia) közel kétszáz fős mezőnyben
a kanizsai klubot képviselők
közül mindenki dobogón végezve,
ezen belül hárman aranyéremmel
– és az ehhez járó kupával
együtt – tértek haza. Az U11-esek
mezőnyében Huszár Martin 34 kgban
a második helyen végzett, az
U13-ban Csonka Richárd a 35 kgosok
mezőnyében elsőséget ünnepelhetett.
Ugyanebben a korcsoportban
Lukovits Balázs +55 kg-ban
szintén a legjobb volt, és Mihovics
Szabinát sem tudták legyőzni 57
kg-ban, korosztályában.
Házigazdaként második. Az
„Évszakok” versenysorozat keretében
ezúttal a Nyári Kupa poolbiliárd
versenyt rendezte meg a
Kanizsa Darts Egyesület biliárd
szakosztálya. A hazai klub képviselőin
kívül érkeztek játékosok
Budapestről, Letenyéről, Pécsről
és Zalaegerszegről is, ezzel is növelve
a verseny presztízsét. Az
alapszakasz után még a kanizsai
Berkecz András állt az élen, de az
egyenes kieséses szakaszban végül
az egerszegi Borbás Bertold
megelőzte, aki egyébként a Téli
Kupát is megnyerte már itt Kanizsán.
Egy köztes értékelés már csupán
azért sem árt a Kanizsa
Boksz Klub esetében, hiszen csapata
vezeti a régió-bajnokság
küzdelmeit, s a különböző rangos
versenyek lebonyolítása mellett
azért ez sem kis eredmény. Korpics
Miklós edző azonban nem
csupán visszatekintett néhány
gondolat erejéig az időben, hiszen
a jelenben is szép sikert ért
el tanítványa, s civilben egyben
fia, Korpics István.
– Amúgy sem szoktam panaszkodni,
s ezt jelenleg főleg nem tehetem,
hiszen idényünk eleje óta
egyebek mellett megszépült teremben
készülhetünk – fogalmazott
az egykori remek öklöző. –
Természetesen a helyet be kellett
laknunk, de aztán jöttek az eredmények,
mint például Orsola
Norbert diákolimpiai bajnoki címe.
– No, és a régió-versenyben
kalkuláltak a félidei remek szerepléssel?
– Mindez egy folyamat eredménye,
s valóban nem hangzik roszszul,
hogy vezetjük a tabellát, s
most már nem is szeretnénk kiengedni
kezünkből az elsőséget.
Mindehhez hadd tegyem hozzá,
hogy tizennégy klub indítja ebben
a mezőnyben sportolóit, tehát az
egykori csapatbajnokság helyett
egy nívós sorozatot sikerült összehozni.
Augusztus 25-én egyébként
mi leszünk a házigazdái a következő
fordulónak, vagyis az itthoni
közönség előtt még inkább bizonyítanunk
kell.
– A kanizsai egylet ötlete tehát
bevált, de mi a helyzet más fronton?
– Ötlet van a tarsolyban, hiszen
már egyeztettünk a szövetséggel
arról, mi lenne, ha a hat
magyarországi régió válogatottját
összeeresztenénk egy
bajnoki rendszerben. Nemrég
pedig Istvánnal Csehországból
érkeztünk haza egy nemzetközi
viadalról, ahol 69 kg-ban első
helyet szerzett. De nincs megállás,
hiszen máris megvan a következő
helyszín, Olaszország,
ahová kell-e mondanom, ismét
nagy reményekkel engedem útnak
a srácot.
Polgár László
A lábtoll-labdázók V-VI. korcsoportjának
diákolimpiai döntőjét
Jászapátiban rendezték. A kanizsaiak
szokásukhoz híven kitettek
magukért, bár az V. korcsoportban
aranyat nem szereztek,
de fiú hármasban Farkas Balázs,
Huszár Emil és Schulcz András
(Cserháti-szakközépiskola) második,
míg egyéniben Arany Bálint
(Dr. Mező-gimnázium) harmadik
helyezést ért el. Egy korcsoporttal
feljebb viszont születtek legjobb
teljesítmények, mivel a Hartai
Attila – Czizmadia Tamás –
Lukács Benedek (Cserháti) trió
hármasban első lett, csakúgy,
mint Hartai Attila és Budavölgyi
Veronika (Dr. Mező) egyéniben.
P.L.
Ha részsiker is, de a Nagykanizsa
Ants baseball-csapata az első
osztály küzdelmeiben legutóbb
10:3-ra múlta felül a Szentendre
Sleepwalkers gárdáját, s ezzel az
alapszakasz nyertese lett. Az
idény pedig úgy indult, hogy az
óbudai és a szentendrei gárda
még inkább elhúz többi riválisától,
ehhez képest szép eredmény,
hogy a fiataljait mind hatékonyabban
csapatába építő kanizsaiak
tartják a lépést ellenfeleikkel.
Hajdu László, a csapat edzője
is jóleső érzéssel vette tudomásul,
úgy tűnik, jó irányba halad az
együttes kicserélése, s az utánpótlás
képviselői lassan beépülnek
az első számú gárdába: Nem számítottunk
arra, hogy ilyen jól szereplünk
a bajnokság első felvonásában.
Igaz ugyan, hogy az első
találkozóink döcögősebbre sikerültek,
de a nyolc győzelem a kilenc
meccsünkön nem rossz
arány, s ennek megfelelően szeretnénk
folyatatni sorozatunkat a
nyári szünet után.
A kilátások a továbbiakra nézve
sem rosszak, mivel a bajnoki
elődöntőben a Jánossomorja Rascals
vár rájuk, s az utóbbi évek
hagyományaiból kiindulva az ellenfél
nem szokott éles meccseken
gondot okozni nekik. Ha ehhez
hozzátesszük, hogy a magyar-
szlovák Interligában is négy
győzelem, négy vereséggel állnak
a kanizsaiak, fejlődésük jól érzékelhető.
Néha erre mondják, előfordul,
hogy a szünet is jöhet
rosszkor.
Polgár László
2007. július 5. Kanizsa – Sport 15
Az alapszakasz nyertesei
Az idősebbeknek jobban ment a diákolimpián
Kevésbé előtérben, de lelkesen dolgoznak
Negyedik szezonját fejezte be a
Nagykanizsa Utánpótlás Futball
Club, melynek edzői az Olajbányász-
pályán okítgatják a fiatal reménységeket
– egy lehetséges
majdani labdarúgó-karriert (is) a
szem előtt tartva. Az NB II korosztályos
bajnokságokban indult
U19-es, U17-es, U15-ös és U13-
as gárdáik közül a legidősebbek
bár a szükség-toborzás miatt némileg
kakukktojásnak számítottak,
de Koller Zoltán trenírozásával a
tizenkettedik helyet szerezte meg
a társaság a tizenhatos mezőnyben.
A kirakatcsapatnak tekintett
U17-esek Faller Zoltán vezetésével
a beérési időszakot egy harmadik
hellyel élték túl, de a következő
idény lehet számukra a kiugrás
lehetősége, hiszen mostanra öregedtek
bele korosztályukba. Bár
azt se felejtsük el, ebben a korosztályban
az NTE 1866 MÁV tarolt,
s a ZTE előtt szerezte meg a bajnoki
címet! No, de ezúttal vissza
az NUFC-hez, az U15-ös csapatot
félidőig Buda Péter edzette, majd
tavaszra idősebb Vlaszák Géza
vette kezébe a kormánykereket, s
zárta a leendő reményteljes fiatalokkal
ötödik helyen az idényt.
Szintén a középmezőny, azon belül
is a 6. hely jutott Németh Ferenc
vezérletével az U13-asoknak,
de a még fiatalabbaknál sem ált
meg az élet. Náluk Kiss István,
Gyulai Csaba, Németh István,
Váradi Gábor és Király Endre vezette
a szakmai munkát, valamint
az utolsó tréningekre a jelenleg
Cipruson légióskodó ifjabb
Vlaszák Géza is lelátogatott…
P.L.
Élen a félidőben
16 Kanizsa – Hirdetés 2007. július 5.
NYÁRI INTENZÍV NYELVTANFOLYAMOK
10%* kedvezménnyel a
KATEDRA® nyelviskolában!
Államilag minősített képzések
július 23 – augusztus 17-ig
ANGOL, NÉMET és OLASZ nyelvből,
MINDEN TUDÁSSZINTEN,
vizsgáztató tanárok vezetésével!
JELENTőS KEDVEZMÉNYEK:
- INGYENES PRÓBAVIZSGA – minden tanulónk számára!
- INGYENES VIZSGA – a legjobb eredményt elérőknek!
- GARANTÁLT NYELVVIZSGA – szerződéssel!
- KEDVEZő ÓRADÍJ – részletfizetési lehetőség!
BEIRATKOZÁS: személyesen, a jelentkezés sorrendjében
8 HÓNAP TANANYAGÁT MOST
4 HÉT ALATT SAJÁTÍTHATJA EL!
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93/326-413, 30/400-5253
E-mail: info@dialognk.hu, Web: www.dialognk.hu
OM reg.sz.: 20-0129-04
* 10% kedvezmény csak június 8-ig történő beiratkozás esetén! Akkred. sz.: 0584
NYÁRI LEÁLLÁS
Ezúton tájékoztatjuk kedves olvasóinkat,
hogy a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően a Kanizsa Dél-Zalai
Hetilap a nyár idejére leáll.
Utolsó lapszámunk július 5-én jelenik meg, a
leállás utáni első számunkat pedig augusztus
23-án olvashatják. Ettől az időponttól lapunk
ismét folyamatosan, hetente jelenik meg.
A leállás ideje alatt e-mail címünkre
várjuk leveleiket, észrevételeiket.