Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.14 MB
2020-12-08 15:30:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
242
671
Rövid leírás | Teljes leírás (215.05 KB)

Kanizsa 2007. 028-029. szám augusztus

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XIX. évfolyam 28. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. augusztus 23. Kanizsa
Fotó: Horváth Attila
Az új kenyér és Szent István
tiszteletére rendezett városi ünnepség
keretében adták át a
nagyközönségnek a címzett támogatás
révén megújult Hevesi
Sándor Művelődési Központot.
A városi ünnepség alaphangját
az Olajbányász Fúvószenekar Deák
téri zenéje adta meg, majd háromnegyed
tízkor került sor a hagyományos
zászlófelvonásra. Ezt
követően a felújított Hevesi Sándor
Művelődési Központhoz vonultak
az ünneplők, ahol meghallgatták
Marton István polgármester
köszöntőjét. A város első embere
méltatta első királyunk, Szent István
államépítő tevékenységét, s
kárhoztatta napjaink kormányzati
politikáját, amely szerinte inkább
romboló, semmint építő.
– Szent István igazi politikai
nagysága abban nyilvánult meg,
hogy éles szemmel meglátta a váltás
szükségességét, és volt ereje
változtatni – hangsúlyozta Marton
István. – Vajkból, a pogánynak
született ifjú fejedelemből nem kis
vívódás után lett István, a keresztény
király, aki mintául szolgált
valamennyi, soron következő magyar
államférfi számára. Az ő reformjai
jelölték ki számunkra azt
az irányt, amelyet –leszámítva az
idegen hódítások idejét- már több
mint ezer esztendeje követünk. A
magyar nemzet a kereszténység
felvételének, s az ő életművének
köszönhetően vált azzá, ami ma
is, európai magyar nemzetté.
A polgármester – áttérve a napi
politikai vonatkozásokra – hozzátette:
a mai reformokról lesújtó a
véleménye, ugyanis azok ellentétesek
a társadalom érdekeivel,
mert miközben az emberek igyekeznek
helytállni a létfenntartásért
vívott mindennapi küzdelemben,
a politika gyenge teljesítményt
nyújt.
Marton István ünnepi beszéde
után Kovács Szilvia népdal-énekes
nyújtott át az ünneplőknek
egy csokorra valót repertoárjából,
majd Fliszár Károly esperes-plébános
megáldotta az új kenyeret,
amelyet Marton István polgármester
szegett meg.
Az ünnep azonban ezúttal nem
ért véget itt, ugyanis e napon adták
át a felújított Hevesi Sándor
Művelődési Központot is.
Ismét a polgármester lépett a
mikrofonhoz, először megköszönte
a tervező, a beruházó, valamint a kivitelező
ZÁÉV Zrt. szakemberei és
mindazok munkáját, segítségét, akik
hozzájárultak a kulturális centrum
több mint hétszázmillió forintos felújításához,
amely címzett támogatásból
valósulhatott meg. Emlékeztetett
arra, hogy az átalakítást
ugyanaz a vezető tervező, a pécsi
Erdélyi Zoltán tervei alapján végezték
el, aki annak idején, az építést
megelőzően megálmodta a jellegzetes
épületet. Szomorú aktualitásként
említette a polgármester, hogy a
szakember sajnos, már nem érhette
meg az avatást, ugyanis a közelmúltban
elhunyt.
Aváros első embere kitért a beruházás
számszaki, műszaki és tartalmi
jellemzőire is. Elmondta, hogy
mintegy 591 millió forintos címzett
támogatás érkezett a város kasszájába
a felújításhoz, amihez mintegy
hatvannyolc millió forintos önrészt
tett hozzá a város. Új, akadálymentes
feljáró, beépített lift készült a
mozgáskorlátozottak számára, megújult
a teljes gépészet, a villamoshálózat,
a színpad és a színháztechnika.
Mivel azonban mindez az épületbelső
látványában nem j...