Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.34 MB
2020-12-08 15:32:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
294
637
Rövid leírás | Teljes leírás (576.39 KB)

Kanizsa 2007. 034-038. szám október

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XIX. évfolyam 34. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. október 4. Kanizsa
Az október 12-13.-án megrendezésre
kerülő Kanizsa Nemzetközi
Jazzfesztiválról tartottak
sajtótájékoztatót Hevesi Sándor
Művelődési Központ Árkus József
termében az esemény szervezői.
Papp Ferenc, az intézmény igazgatója
bevezetőjében elmondta,
harmincnégy éve rendeznek jazzfesztiválokat.
Az idei fesztivál két
napján hét koncert lesz, mintegy
harmincöt zenész közreműködésével.
Az eseményt nyolc főszponzor
és negyvenhét támogató összefogása
tette lehetővé.
Papp Ferenc beszámolt arról,
hogy sikeresen szerepeltek a
Nemzeti Kulturális Alap zenei
szakmai kollégiumának pályázatán,
ahonnan egymillió forintot
kaptak. Érdemleges támogatás
várható még a Nyugat-Dunántúli
Regionális Idegenforgalmi és Turisztikai
Tanácstól is. Jelentősnek
mondható a különböző pénzintézetek
és médiumok támogatása.
Az igazgató a továbbiakban elmondta,
hogy a Magyar Rádióban
a közelmúltban bekövetkezett
lényeges struktúraváltások
miatt, a Petőfi Rádió nem sugározza,
illetve rögzíti az esemény
koncertjeit. Így a Petőfi Rádió az
idén nem szerepel a támogatók
között. Rendezvényeinek reklámozását
azonban a Bartók Rádió
és a Duna Televízió széles körben
folytatja.
A háttér információk után
Blum József szerkesztő ismertette
a fellépő zenekarok összeállítását.
Kitűnt, hogy rangos külföldi
és hazai muzsikusokkal találkozhatnak
az érdeklődők. Tíz év után
ismét városunkban üdvözölhetjük
Archie Shepp-et, aki többek között
Cecyl Taylor és John Coltrain
zenésztársa is volt. A fesztiválra
hazalátogat Tony Lakatos is,
aki 1993 óta a Frankfurti Rádió
Big Band-jének szólistája.
(folytatás a 13. oldalon)
Dzsessz
2 Kanizsa – Rend-őr 2007. október 4. Az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium által, a közterületen
elkövetett jogsértések viszszaszorítására
kiírt, és az önkormányzattal
közösen benyújtott
sikeres pályázat eddig megvalósított
három eleméről, a Fáma
III. típusú lézeres sebességmérő
készülék beszerzéséről, a Balatonmárián
tartott bűnmegelőzési
tábor programjairól, valamint
a zalakarosi Bűnmegelőzési Iroda
nyári tevékenységéről tartottak
sajtótájékoztatót a Nagykanizsai
Rendőrkapitányságon.
A sajtótájékoztatón megjelent
Dr. Nemes Zoltán dandártábornok,
Zala egye rendőrfőkapitánya,
Szirtes Lajos, Zalakaros polgármestere,
és dr. Kolonics Bálint,
az önkormányzat Ügyrendi
és Jogi Bizottságának elnöke.
Dr. Molnár József kapitányságvezető
elöljáróban elmondta, a
partnerségi pályázaton részt vettek
mindazon szervezetek, akik
kapcsolatban vannak a bűn- és
baleset megelőzéssel, valamint a
család- és ifjúságvédelemmel foglalkoznak
a kapitányság területén.
Pályázati cél volt több program
megvalósítása is. Egyik fő célkitűzése
a pályázatnak a rendőri felügyelet
fokozása a 7-es főúton,
ezáltal a balesetek számának a
csökkentése. Elmondható, valóban
beállt egy csökkenés, a rendőri jelenlétnek
köszönhetően a balesetek
száma a tavalyihoz viszonyítva
45 százalékkal csökkent a nyári
idegenforgalmi szezon alatt.
A pályázat egyéb fő elemei közé
tartozik a járőrútvonalak kiterjesztése,
súlypontozása Nagykanizsa
keleti városrészére, továbbá
lakóközösségi programok, valamint
az “Egy hét gyermekeink
biztonságáért – Útvesztők, útkeresők”
akadályverseny lebonyolítása
novemberben. Zalakaros városa
idegenforgalmilag a Kapitányság
legfrekventáltabb területe
– hangsúlyozta dr. Molnár József.
Gyógyfürdője, strandja sok-sok
embert fogad környékünkről, az
országból és külföldről egyaránt.
Az elmúlt években a lakosság
nyomasztó élményként élhette
meg a fejlődő turizmussal, növekvő
idegenforgalommal együtt járó
bűnelkövetői körök megjelenését,
ezzel javaiknak fokozott mértékű
veszélyeztetését. A betörések, a
besurranásos lopások, a strandlopások,
illetve a gépjárművekkel
kapcsolatos bűncselekmények
visszaszorításának és megelőzésének
érdekében 2005. nyarán
Zalakaros belvárosában, a gyógyfürdő
közelében sikerült létrehozni
egy Bűnmegelőzési Irodát.
Az előző évek sikerein felbuzdulva
az idei évben július 2-án
ismét megnyitották az irodát,
melynek működésében a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság
Bűnmegelőzési csoportja,
Zalakaros város rendőrőrse, s kiképzett,
nagykanizsai középiskolákban
tanuló kortárs-segítő diákok
vettek részt. A 25 kortárs-segítő
képzésére, kiképzésére az
iroda megnyitását megelőzően
Balatonmáriafürdőn rendezett
bűnmegelőzési táborban került
sor, ám olyan diákok is részt vettek
a munkában, akik már több
éve tevékenykednek kortárs segítőként,
így összesen 36 fő segítette
a rendőrség munkáját. A táborhoz
szükséges pénzügyi alapot
pályázati pénzből, az önkormányzattal
közösen sikerült előteremteni.
A képzésben részt vett
fiatalok hatékonyan közreműködtek
az iroda munkájában is,
melynek vezetői tevékenységet a
Bűnmegelőzési Csoport tagjai
látták el. Jelenlétüknek köszönhetően
a város területén a vagyon
elleni bűncselekmények száma
jelentősen csökkent, különösen
igaz ez a pihenni, üdülni vágyók
sérelmére elkövetett strandlopásokra
(mindösszesen 3 történt
adott időszakban). A nyár folyamán
a fürdő biztonsági szolgálata
jelezte, hogy több nap egymás
után pénztárcalopást jeleztek feléjük,
melyek elkövetésére minden
esetben a 3-as számú medence
melletti fogasokon elhelyezett
táskáknál történt. A figyelőszolgálat
munkájának eredményeként
sikerült tetten érni egy 64 éves
nyugdíjas nőt, aki abban az időpontban
több, mint harmincezer
forint készpénzt tartalmazó pénztárcát
tulajdonított el. Korábbi
sértetteket felkutatni nem sikerült,
azonban a pénztárcalopások
megszűntek. A Bűnmegelőzési
Iroda működtetésével folyamatossá
vált a közterületi jelenlét.
Az állampolgári visszajelzések
alapján kijelenthető, hogy a lakossággal
való kapcsolattartás
ezen közvetlenebb formája fokozta
a rendőrség iránt érzett bizalmat,
a tulajdon elleni bűncselekmények
visszaszorítása növelte
a rendőrség munkája fölött érzett
elégedettséget, ezzel is pozitívan
befolyásolva a szubjektív
biztonságérzetet. Az iroda működéséhez
szükséges financiális
feltételeket Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzatával
írt közös pályázatunk, illetve
Zalakaros Város Önkormányzata
biztosította. A Bűnmegelőzési
Irodát a rendőrség szeretné a
2008-as év nyarán is működtetni,
sőt tevékenységi körét az egész
üdülőövezetre kiterjeszteni kerékpáros
figyelőszolgálat ellátásával.
A működtetéséhez szükséges
pénzügyi alapot, Zalakaros
város önkormányzatával karöltve,
pályázati úton szeretnék elnyerni.
Nagykanizsa strandfürdőjén ez
év nyarán vezették be első alkalommal
a kortárs segítők járőrszolgálatát
– folytatta a kapitányságvezető.
A strandfürdő területén
történő járőrözésben már kellő tapasztalattal
rendelkeztek a középiskolások,
ugyanis Zalakaros városában
immár három éve végeznek
hasonló jellegű munkát. Az
ott végrehajtott munka eredményessége,
népszerűsége adta az
ötletet, hogy városunk fürdőjében
is célszerű lenne fiatalok bevonása
a bűnmegelőzési tevékenységbe.
A strand ügyvezetőjével
egyeztetve a nyári időszakban naponta
két-négy fiatal látott el járőrszolgálatot
a strandfürdő területén
„POLICE” feliratú pólókban.
A fiatalok mellett hivatásos rendőr
folyamatos szolgálatot nem látott
el, de egyrészt a Közrendvédelmi
Osztály járőrei naponta kétszer
járőröztek a fürdő területén,
másrészt állandó telefonkapcsolatban
állt velük a Bűnmegelőzési
Csoport vezetője, illetve munkatársai.
Míg tavaly huszonegy, a
2007-es évben egyetlen egy alkalmi
lopás történt a szabadtéri fürdő
területén. Egy gyanúsan viselkedő
személyre is felhívták a figyelmet
a gyerekek, akinél a helyszínre érkező
járőr engedély nélkül tartott
gázfegyvert talált. A szolgálatot
teljesítő fiatalok munkájával a
fürdő vezetője, illetve munkatársai
meg voltak elégedve, ezért jövőre
is folytatják.
Végezetül megköszönte az
együttműködők és a megjelent
kortárs segítők munkáját. A legjobban
dolgozó kortárs segítő,
Takács Melinda, Horváth Viktória,
Balogh Mihály, Billege Balázs
és Nagy Gabriella ajándékot
vehetett át Szirtes Lajos polgármestertől.
Bakonyi Erzsébet
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu
Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa
Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg
Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Pályázatokról számolt be a rendőrség
Új tárlatra készül a Magyar
Plakát Ház. A XIX.-XX. század
fordulója rekláméletének bemutatására
vállalkoztak – tudtuk
meg Kőfalvi Csillától, a közgyűjtemény
vezetőjétől.
– Az anyag nagy része a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeumé, s úgy
próbáltam összeválogatni a közönség
elé kerülő plakátokat,
hogy azok jól reprezentálják ezt
az időszakot, a boldog békeidőket
– mondta a szakember. – A kiállítás
kapcsán megújítjuk az installációkat,
enteriőröket alakítunk
ki, megpróbáljuk a nagyvárosi
környezetet megidéző fotómontázsokkal
is visszaadni a kor hangulatát.
Mintegy száz plakát áll a
rendelkezésünkre, de ezek közül
számos olyan nagy méretű, hogy
valószínűleg csak a reprodukciójukat
tudom kiállítani. S hogy teljes
legyen az összhang, lesznek a
korban divatos plakáthengerek
is.
Kőfalvi Csilla kérdésünkre elmondta,
januárban pedig egy, az
ötvenes évek hiperszocializmusa,
a szélsőségekkel teli Rákosi-éra
plakátjaiból összeállított kiállítás
nyílik.
H.A.
A Közművelődési és Városszépítő
Egyesület szüreti mulatságot
szervezett Miklósfán, a
felvonulás késő délután indult a
Mindenki Házától.
Mindenki azzal jött, amivel tudott,
ki fogattal, traktorral, kapálógéppel,
de olyan is akadt, aki
kerékpárra pattant, s úgy próbált
lépést tartani a menettel. Ez nem
volt túl nehéz, hiszen a helyi iskolások
néptáncosai a szüreti menet
több pontján adtak ízelítőt tudásukból,
aminek idejére megállt
a társaság.
A fő szervező és támogató,
Aranyos László elmondta: első
alkalommal tavaly rendeztek hasonló
mulatságot Miklósfán, s a
hagyományt jövőre is folytatni
kívánják.
H.A.
Fából készítette el a Nagy-
Magyarország Emlékmű valósághű
mását a Kiskanizsai Általános
Iskolában működő fafaragó
klub.
Horváth Ferenc, a klub tagja
lapunknak elmondta, hogy még
idősebb Popellár Jenő tanár úr
szerettette meg a klub tagjaival a
fafaragást, amelytől azóta sem
tudnak elszakadni. Ezért tíz év
óta hétről-hétre összejön a csapat,
s a régi szép időkhöz hasonlóan a
ma már nyugdíjas, ámde változatlanul
aktív pedagógus irányításával
folyamatosan faragnak. A
Horváth Ferenc, Török János,
Kálovics László, Dávidovics
László és Marton János összetételű
fafaragó csoport ezúttal a
Nagy-Magyarország Emlékmű
kicsinyített mását készítette el
hársfából, Horváth Ferenc édesapja
hetvenkilencedik születésnapi
ajándékaként. A munka nagy
részét Török János vállalta magára,
de a többiek is besegítettek.
Jövőre egy új hirdetőtáblát szeretnének
készíteni a Sarlós Boldogasszony
Templomhoz.
Horváth Attila
2007. október 4. Kanizsa – Mozaik 3
Fotó: Bakonyi Erzsébet Fotó: Horváth Attila Fotó: Horváth Attila
Fából faragott Nagy-Magyarország
Jókedvű szüreti mulatság Miklósfán
Boldog
békeidők
Lovaskocsis szüreti felvonuláson járták végig a Pipitér óvoda Nagyrác
úti egységének ovisai azokat az utcákat ahol élnek. Kiskanizsán
régi tradíciója van a szüretnek, és az óvoda programjába is illeszkedik
a hagyományápolás – mondta Tálasi Ferencné tagóvoda vezető. Nemes
Imre és Horváth László, a valamikori óvodások nagyszülei szemmel
láthatóan szívesen vállalták a fuvart, a gyerkőcök kocsikáztatását.
Ovis szüreti felvonulás
Megtartotta első foglalkozását
a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara által létrehozott
Gyakorlati Képzők Klubja.
A Kamara Szolgáltató Irodájában
megjelent munkahelyi vezetőket
Varga Zsófia titkár köszöntötte.
Elmondta, nyitott a rendszer, örömmel
veszik a nem kamarai tagok
részvételét is a klubfoglalkozásokon.
Szeretnének a közeljövőben
több tematikus klubot is létrehozni.
A fodrász szakmai klub találkozójára
a napokban kerül sor, és minőségügyi,
minőségbiztosítási szakmai
klub megalakítását is kezdeményezte
néhány kamarai tag.
Dr. Balogh Imre szakképzési
tanácsadó elöljáróban elmondta,
azért tartották fontosnak a Gyakorlati
Képzők Klubjának létrehozását,
mert több mint százhúsz
cég, egyéni vállalkozó foglalkoztat
tanulókat és az utóbbi időben
bekövetkezett törvényi változások
nem jutottak el hozzájuk,
nem tudatosult, hogy milyen új
szabályokat kell nekik betartani,
milyen elvárások vannak velük
szemben, illetve milyen kedvezményeket
vehetnek figyelembe.
Majd előadásában röviden ismertette
a törvényi változásokat a
szakképzési törvény, illetve a
szakképzési hozzájárulás elszámolása
területén.
Az elmúlt évben változások
történtek az Országos Képzési
Jegyzékben, a moduláris rendszerben,
a vizsgakövetelményekben.
Többek között ennek eredményeként
a szakmák mintegy fele
megszűnt, illetve beépült más
szakképesítésekbe, tehát a korábban
közismert szakmákat nem találjuk
az OKJ-ben. Az előadó felvázolta
a modul rendszer lényegét,
illetve azt, hogy mit jelent ebben
az esetben a képzés a tanulónak,
a képzőhelynek. Felhívta a
jelenlévők figyelmét, ha a módosítások
nem a kívánt eredményt
érik el a gazdaságban, akkor azt
jelezzék a kamarának, hogy továbbítani
tudják érdekérvényesítő
szerveik felé a problémát.
B.E.
Az új vagyontörvény a regionális
vízközműveket kivonja a
tartósan állami tulajdonban maradó
cégek köréből. A Védegylet
nyílt levélben fordult Fodor Gábor,
környezetvédelmi és vízügyi
miniszterhez, hogy a szektorban
lehetőleg ne szülessenek átgondolatlan
privatizációs lépések.
A vízközművek privatizálása a
nemzetközi tapasztalatok alapján
rendkívüli társadalmi problémák
forrása lehet, de itthon is okozhat
gondokat, ahogy ezt a részben privatizált
Budapesti Vízművek körüli
sorozatos botrányok is jelzik.
Az átgondolatlan magánosítás
környezeti problémákkal is járhat,
mert a magáncégek a fogyasztás
növelésében érdekeltek, az önkormányzatok
pedig nehezebben tudják
megvédeni vízbázisukat. A demokratikus
kontroll lehetőségét
ellehetetleníti, hogy homály fedi a
magán-szektor bevonásának feltételeit,
a szerződésekhez ugyanis
nem lehet hozzáférni.
A Védegylet szerint a vízközművek
eladása pusztán közgazdaságtani
szempontból sem feltétlenül
kívánatos: a vízközmű
természetes monopólium, ahol a
verseny nem valósítható meg, a
vízfogyasztás pedig megkerülhetetlen.
A Nemzetközi Valutaalap
(IMF) azt állapította meg, hogy
az önkormányzatok a magánszereplőknél
gyakran olcsóbban tudnak
fejlesztési forrásokhoz jutni.
A Védegylet úgy látja, hogy
addig felelőtlenség privatizálni,
amig nem készülnek elemzések
az alternatívákról, nem születik a
szektorban folyó átalakítások társadalmi
hatásairól érdemi felmérés,
és egyáltalán nem megoldott
a független és erős szabályozás.
A szervezet nyílt levelében ezért
többek között arra kérte az ágazat
legfőbb irányítóját, hogy a vízközművek
további átgondolatlan értékesítése
előtt készüljön átfogó értékelés
az eddigi privatizáció hatásairól
és mielőbb szülessen meg a
magánszektor bevonását szabályozó,
a hozzáférést, az elérhetőséget
és a minőséget garantáló vízközmű
törvény és vízközmű-hatóság.
greenfo.hu
A Kanizsa Vásár keretében
október tizenkettedikén, neves
szakértők részvételével kerül
sor egy, a megújuló energiával
kapcsolatos konferenciára,
amelynek nem titkolt célja,
hogy a városba csábítsák a
szakterület jelentős szereplőit, s
elősegítsék esetleges gyártókapacitások
megtelepedését –
mondta Cseresnyés Péter alpolgármester
a szakmai programot
beharangozó sajtótájékoztatón.
Cseresnyés Péter leszögezte,
bár korábban már sok szó esett a
Nagykanizsa földrajzi fekvéséből,
gazdaságpolitikai adottságaiból
fakadó lehetséges előnyökről,
azokat mégsem sikerült megfelelően
kiaknázni a korábbi években.
Leszögezte, ma már nem az a cél,
hogy a város a megújuló energiák
hasznosításában érjen el jelentős
eredményeket, hanem az, hogy a
szakmához kapcsolódó berendezések,
eszközök gyártása jelenjen
meg Kanizsán. Megjegyezte, számos
olyan cég tevékenykedik már
ma is a városban, amelyek bekapcsolódhatnának
az ágazatba, ilyen
például a DKG-East Zrt.
Az alpolgármester hangsúlyozta,
megnyerte az ügynek dr.
Matolcsy Györgyöt, a polgári
kormány korábbi gazdasági miniszterét
is, aki szintén részt vesz
a Medgyaszay Házban megrendezendő
konferencián.
A rendezvény másik szervezője
a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképző Iskola,
amely e napot egy másik projekt
zárásával köti össze – mondta el
az intézmény vezetője, Mérksz
Andor.
Az igazgató elmondta, még
korábban indult egy, a csáktornyai
szakképző iskolával közös
program, amely keretében kölcsönös
tapasztalatcserére kerül
sor a magyar és a horvát diákok
között. Előbbiek a hazánkban
még egyedülálló, a megújuló
energia-hasznosításhoz
kapcsolódó speciális kanizsai
képzés, utóbbiak pedig a kerámiakészítés
terén megszerzett
információkat tudják átadni a
partnernek.
E projekt zárására kerül sor a
konferenciával egy időben,
amikoris átadják az Erdész utcai
gyakorlótelepen a demonstrációs
energiaparkot, amit a horvát és
magyar diákok közösen építettek.
H.A.
4 Kanizsa – Gazdaság 2007. október 4. Óvnák a
vízműveket
Konferencia a megújuló energiáról
Gyakorlati képzők klubja alakult
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közbiztonságáért és
Közlekedésbiztonságáért Alapítvány
Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Közhasznúsági jelentés 2006. évről
(adatok: eFt-ban)
Megnevezés Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tev. bev.:
Közhasznú célú működésre kapott
támogatás az alapítótól: - -
Egyéb bevétel: 92 66
Összesen: 92 66
B. Vállalkozási tev. bevétele: - -
C. Összes bevétel (A+B) 92 66
D. Közhasznú tev. ráfordításai:
Kiadások támogatásokra 2700 1208
Egyéb kiadások 87 51
Ráfordítást jelentő eszközváltozások 86 84
Összesen: 2873 1443
E. Vállalkozási tev. ráfordításai: - -
F. Összes ráfordítás (D+E): 2873 1443
G. Közhasznú adózás előtti eredmény -2781 -1377
H. Adófizetési kötelezettség - -
I. Vállalkozási eredmény (B-E) - -
J. Közhasznú tev. eredménye (G-H) -2781 -1377
Előző évek módosításai: 0
Bár a legutóbbi közgyűlésre
nem került be a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat által Kiskanizsán
indítandó családi napközivel
kapcsolatos előterjesztés,
dr. Báthy Andrásné, a karitatív
szervezet nyugat-dunántúli régiójának
titkára mégsem peszszimista.
Még ha a következő
közgyűlés tárgyalja is az anyagot,
csupán óráik maradnak arra,
hogy határidőre benyújtsák
a minisztériumi jóváhagyásra
az új szolgáltatás anyagait.
– Szeretnénk a Munkácsy utcai
üres épületben kialakítani új
szolgáltatásaink központját, s itt
hoznánk létre a családi napközit
is, amire az előzetes igényfelmérés
alapján jelentős igény mutatkozik.
Itt gyerekfelügyelet,
játszóház lenne a kisgyermekek
számára, így az anyuka is el
tudna menni dolgozni, hiszen mi
vigyáznánk a kicsire. Öt-hét kisgyermeket
tudunk majd fogadni,
de tizenöt-tizenhét gyermek szülei
jelezték igényüket. A szolgáltatástól
azt reméljük, hogy ezek
a gyerekek itt, Kiskanizsán járnak
majd óvodába, később pedig
tán iskolába is, s nem viszik be
őket a városba. – mondta érdeklődésünkre
dr. Báthy Andrásné,
aki hozzátette – A családi napközihez
kapcsolódóan lesz még
egy új szolgáltatás: az idősek
házi segítségnyújtó rendszere. A
házi segítségnyújtásra szintén
nagy igény mutatkozik, a felmérések
szerint első körben tizenöt-
tizenhat idős embert lehetne
ellátni. Az új szolgáltatások és a
már meglévő szervezeti egységek
megfelelő elhelyezéséhez
kértük az önkormányzat segítségét,
s most csak arra várunk,
hogy a testület határozzon arról,
hogy megkaphassuk használatba
a Munkácsy utcai épületet, amit
aztán természetesen, egy kis öszszefogással
rendbe hoznánk.
A régiós titkár azt is hozzátette,
a terveknek megfelelően január
elsejétől indulnának a
szolgáltatások. Kis nehézséget
okoz azonban, hogy programjukat
az előírásoknak megfelelően
október huszonhatodikáig be
kell fogadtatni a szaktárcával is.
Erre azonban minimális idő marad,
hiszen legközelebb most
már csak az október végi közgyűlésen
tárgyalhatja a testület
az ügyet. Ha nem születik döntés,
vagy nem kerül a közgyűlés
elé az anyag, januártól nem indulhat
a családi napközi sem.
Ám dr. Báthy Andrásné azt
mondja, bízik a képviselők jóindulatában.
H.A.
2007. október 4. Kanizsa – A mi ügyeink 5
Fotó: Horváth Attila
Az október 12-14. között
megrendezésre kerülő Kanizsa
Vásár – Általános Kiállítás,
Környezetvédelmi és Informatikai
Szakkiállítás, Konferencia
programjairól és készültségi fokáról
tartott sajtótájékoztatót
Schwáger Konrád ügyvezető
igazgató és Cseresnyés Péter alpolgármester.
– A város vezetése fontosnak
tartja az immár negyedik Kanizsa
Vásár megrendezését – hangsúlyozta
Cseresnyés Péter. – Voltak
ugyanis kétkedő hangok azzal kapcsolatban,
hogy folytatják-e a rendezvénysorozatot.
Egy város életében
nagyon fontos egy vásár, egy
megjelenés lehetősége – emelte ki
az alpolgármester. – A megjelenés,
a megjelenítés, és minden egyes
rendezvény, amely a külvilág felé
is szól, nemcsak az adott település
lakói számára ad képet a településről.
Nagykanizsa is így van ezzel.
A külvilág felé mutatjuk meg
magunkat, azt, hogy milyenek vagyunk,
és milyenné szeretnénk válni
a jövőben. Erre jó alkalom a
Kanizsa Vásár. Bár ipari jellegéből
kicsit veszített az elmúlt másfél
évtized során a város, de ennek jellegét
még mindig megtartva, ebbe
az irányban szeretne fejlődni. Erről
szól a vásár is a környezetvédelem
témában, hiszen egyre nagyobb
teret kap mindennapjainkban
e téma, és egyre több iparág
épül rá. A konferencia is a megújuló
energiák hasznosítása témakörre
szerveződik.
Schwáger Konrád elmondta, a
kiállítás szervezettsége jelenleg
nyolcvan százalékos, és mintegy
hatvan kiállító megjelenésére
számítanak. El szeretnék érni,
hogy a témához kapcsolódó
társaságokat, cégeket, valamilyen
módon behívják, megjelenítsék.
Még lehet a kiállításra
jelentkezni, több vállalkozóval
jelenleg is tárgyalásban vannak.
A megnyitóig még komoly
munka hárul a szervezőkre. Igazából
a kis szolgáltatók lehetnének
a vásár haszonélvezői,
azonban nehezen lehet elérni
őket.
Mitől különbözik a kiállítás az
előzőtől? Hagyományosan megrendezésre
kerül a Környezetvédelmi
Konferencia a rendezvény
első napján. Élő környezetünk
címmel, környezetvédelmi kávéházat
üzemeltetnek, ahol minden
korosztály megjelenésére számítanak.
Plenáris előadások, vitafórumok,
valamint informális beszélgetések
színhelye lesz a lehető
legnagyobb nyitottsággal, multimédiás-
és internetes támogatással,
ahová meghívják a civil szervezeteket
is. A látogatók mindhárom
napon ingyenesen tekinthetik
meg a Kanizsa Vásárt, mely október
12-én 13 órakor nyitja meg
kapuit a nagyközönség előtt. A
kiállítást 15 órakor Kovács Kálmán,
a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium államtitkára
nyitja meg.
B.E.
Ingyenesen lesz látogatható a Kanizsa Vásár
Töretlen Máltai-tervek
Családi napközi Kiskanizsán
Siralmas képet mutat mostanság a kiskanizsai focipálya melletti játszótér.
A környék lakói hívták fel figyelmünket arra, hogy a futballpálya
átalakítása miatt ki kellett szedni a játszótér több elemét, padot,
hintát, védőkorlátokat, utóbbi most a járda közepén árválkodik. Az itt
élők azt mondják, remélik, a focipálya építői mihamarabb helyreállítják
a játszóteret, ami közösségi összefogással készült el.
Ha egyszer rend lesz...
6 Kanizsa – Városháza 2007. október 4. Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a nagykanizsai
Okmányirodában 2007. október 3-án a közlekedésigazgatási szakterületen
az ügyfélfogadás szünetel.
Tisztelettel meghívom Nagykanizsa város idős állampolgárait a 2007.
október 8-13-a között megrendezésre kerülő "Idősekért Nagykanizsán"
Ünnepi Hét rendezvényeire.
Marton István, polgármester
Október 8. Hétfő
Hevesi Sándor Művelődési Központ – Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
14. 30 óra, Idős amatőr művészek kiállítása. Megnyitja: Kustár Zsuzsanna
iparművész. Házigazda: Gerencsér Edit népművelő.
15.00 óra, Az "Idősekért Nagykanizsán" Ünnepi Hét rendezvénysorozat
megnyitója. Megnyitja: Cseresnyés Péter Nagykanizsa MJV alpolgármestere.
Házigazda: Koller Jutka Egyesített Szociális Intézmény igazgatója.
15.00 óra, Ünnepi műsor: Nyugdíjas művészeti csoportok találkozója.
Rendezi: Mónai Zsuzsanna népművelő.
16 00 óra, Állófogadás. Pohárköszöntőt mond: Takács János Nagykanizsa
MJV díszpolgára.
Október 9. Kedd
Honvéd Kaszinó – Nagykanizsa, Ady út 7.
9.00 óra, Egészségnap. A rendezvényt megnyitja: Szőlősi Márta Piroska
képviselő. Házigazda: Halmos Ildikó igazgató.
9.00 óra NTE MÁV Zrt. Sportcsarnok – Nagykanizsa, Ady út 68/a
Sportnap. A rendezvényt megnyitja: Balogh László OKSB elnöke. Házigazda:
Tarr Ernő klubvezető.
15.00 óra, Halis István Városi Könyvtár – Nagykanizsa, Kálvin tér 4.
Filmvetélkedő. A rendezvényt megnyitja: Czupi Gyula igazgató. Házigazda:
Büki Pálné IT társelnök.
Október 10. Szerda
Hevesi Sándor Művelődési Központ – Nagykanizsa, Széchényi tér 5-9.
15.00 óra, Ünnepi hét zárása, díjak átadása. Zárszót mond, és a díjakat átadja:
Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyűlési képviselő. Házigazda:
Szőlősi Márta Piroska képviselő.
15.45 óra Ajándékműsor. "Dallamok szárnyán" musical és operett hangverseny
Simon Veronika és Csontos Csaba előadásában.
17.00 óra Idősek bálja a Party duó közreműködésével. Házigazda:
Horváthné Polai Mária és Büki Pálné IT társelnökök.
Értesítjük a város idős lakóit, hogy október 9-én, kedden 10 órától 12 óráig a
Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk. Hívjuk
mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
Idősekért Nagykanizsán Ünnepi Hét
Idősügyi Tanács fogadóórája
A 20/2001. (III. 9.) FVM. Rendelet 1.§ által módosított 41/1997. (V.28.) FM
rendelet Az Állategészségügyi Szabályzat 213.§-a, valamint a 81/2002. (IX. 4.)
FVM r. 8.§-a alapján, értesítem a tisztelt lakosokat, hogy 2007. október 5. és október
14. napja közötti időszakban a 3 hónaposnál idősebb ebek kötelező, veszettség
elleni immunizálására kerül sor. A fenti időszakban az oltást az alábbi időpontokban
és helyszíneken végzik el a kijelölt állatorvosok.
2007. október 05 (péntek): Nagykanizsa-Bajcsa városrész 6.30-9.00,
Nagykanizsa-Szt. Flórián tér 14.00 - 17.00.
2007. október 06. (szombat): Szt. Flórián tér 8.00 - 12.00, Petőfi S. utcai víztorony
7.00 - 9.00, Thury Gy. tér Kispiac 9.10 - 10.40, Sánc József A. utca eleje
10.50 - 12.10, Ady út Bujóhíd 12.20 - 13.20.
2007. október 07. (vasárnap): Nagyrác utca 7.00 - 9.00, Bagola 7.00 - 8.50,
Kisfakos 9.00 - 10.30, Nagyfakos 10.40 - 11.10, Szentgyörgyvári hegy bejárata
11.20 - 12.00.
PÓTOLTÁSOK IDőPONTJAI:
2007. október 13. (szombat): Miklósfa Kápolna tér 7.00 - 9.00
2007. október 14. (vasárnap): Petőfi S. utca víztorony 7.30 - 8.50, Thury Gy.
tér Kispiac 9.00 - 9.50, Sánc József A. utca eleje 10.00 - 11.00, Ady út Bujóhíd
11.10 - 12.00, Miklósfa Kápolna tér 8.00 - 8.30.
Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy Nagykanizsa, Palin városrészben későbbi
időpontban kerül sor az oltásra, melyről a mostani módhoz hasonlóan szintén tájékoztatni
fogjuk az érintett kutyatulajdonosokat. Az oltás díja: bruttó 2.400 Ft. A háznál oltás díja:
bruttó 3.000 Ft. Kérjük az oltási könyveklet az oltásra elhozni. Az oltás idején, a veszettség
elleni oltásra jogosult állatorvosok rendelőjében is elvégeztethető a védőoltás beadása.
Tájékoztató
A PÁLYÁZATI ALAP KIEGÉSZÍTő TÁMOGATÁS ZALA MEGYEI
TURISZTIKAI VONZERő- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉSÉHEZ 2007-2008.
ÉVBEN
A Zala Megyei Közgyűlés a 107/2007. (IX.14.) KH sz. határozatával pályázatot
hirdet Zala megyében megvalósuló turisztikai beruházásokra benyújtott Európai
Uniós, illetve hazai pályázatok önerejének kiegészítéséhez vissza nem térítendő
támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: A Zala Megyei Közgyűlés azt a célkitűzést fogalmazta meg,
hogy középtávon megvalósítható egy olyan Zala megyei desztináció-menedzsment
rendszer, amely európai értelemben véve képes lesz megteremteni, illetve a
hazai és a nemzetközi piacon értékesíteni Zala megyét, mint megyei turisztikai
desztinációt, illetve a hazai és a nemzetközi köztudatban megteremteni és fenntartani
a "ZALA" márkanevet.Ezen belül kiemelt cél a turisztikai vonzerő- és termékfejlesztés,
ami a megyében fellelhető, a vállalkozói szektor által nem finanszírozott
turisztikai vonzerők és termékek fejlesztését jelenti.
A támogatás célja: A megyében megvalósuló turisztikai beruházásokra benyújtott
Európai Uniós, illetve hazai pályázatok önerejének támogatása az alábbi területeken:
komplex turisztikai kínálat kialakítása; a turisztikai termékek fejlesztése
(pl. látogató-központok, kerékpárutak, fogadó-állomások, turistautak és tanösvények
kiépítése); a szolgáltatások színvonalának emelése; a kulturális örökség értékeinek
megóvását szolgáló turisztikai célú fejlesztések.
A pályázók köre: A támogatásra a többcélú kistérségi társulások, illetve települési
önkormányzatok jogosultak.
A támogatás mértéke: A támogatási keret összege az egész megyét tekintve 120
millió Ft. A támogatás aránya nem haladhatja meg az Európai Uniós, illetve hazai
pályázati kiírásban szereplő önerő mértékének az 50 %-át. Támogatás azokhoz a
települési, (kis)térségi projektekhez nyújtható, amelyeknél a fejlesztési költség
összege legalább 30 millió Ft.
A pályázatok benyújtása: A pályázatokat – a pályázati felhíváshoz mellékelt
"Pályázati adatlap"-on – Zala Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetéhez
kell 2008. december 31-ig benyújtani.
A pályázati felhívás elérhető, illetve a pályázati egységcsomag letölthető a Zala
Megyei Területfejlesztési Tanács www.zmtt.zala.hu honlapján.
A pályázó a pályázattal kapcsolatos kérdéseire a Zala Megyei Területfejlesztési
Tanács munkaszervezeténél kaphat információt (8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 92/597-580).
PÁLYÁZAT ZALA TURISZTIKAI EGYÜTTMűKÖDÉSI RENDSZERE
KIÉPÜLÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA 2007-2010. évben
A Zala Megyei Közgyűlés a 108/2007. (IX.14.) KH sz. határozatával pályázatot
hirdet Zala turisztikai együttműködési rendszere kiépülésének támogatására a
2007-2010 évben.
A pályázat célja: A Zala Megyei Közgyűlés azt a célkitűzést fogalmazta meg,
hogy középtávon megvalósítható egy olyan Zala megyei turisztikai desztinációmenedzsment
(TDM) rendszer, amely európai értelemben véve képes lesz megteremteni,
illetve a hazai és a nemzetközi piacon értékesíteni Zala megyét, mint megyei
turisztikai desztinációt, illetve a hazai és a nemzetközi köztudatban megteremteni
és fenntartani a "ZALA" márkanevet. A támogatás célja a Zala megyében
létrejövő TDM szervezetek (turisztikai egyesületek, szövetségek, Kht-k) támogatása:
az általuk működtetett kompetencia központok – menedzsment központok
(Tourinform irodák) – üzemeltetési nehézségeinek segítése és infrastrukturális feltételeinek
javítása a kezdeti időszakban; települési és térségi marketing-feladatok
ellátása, kivéve a vásári megjelenések költségeit; valamint tevékenységük megismertetése
az adott település/térség turizmusban érdekelt vállalkozóival, önkormányzataival,
civil szervezeteivel és lakosságával; bevonásuk az egyesület / szövetség
munkájába, tagságába.
A pályázók köre: A támogatásra a pályázati felhívás feltételeinek megfelelő települési
és térségi TDM szervezetek (turisztikai egyesületek, szövetségek, Kht-k)
jogosultak.
Támogatási forrás nagysága: A támogatási keret összege a 2007-2010. közötti
időszakban: 2007-2008. évben 12.000.000 Ft, 2009. évben 13.000.000 Ft, 2010.
évben 13.000.000 Ft
A pályázatok benyújtásának módja: Érvényesen pályázni a pályázati adatlap és
a mellékletek kitöltésével lehet, melyek átvehetők illetve igényelhetők megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Közgyűlés Hivatalában (8900
Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), vagy letölthetők a Zala Megyei Önkormányzat
honlapjáról: www.zalamegye.hu.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Detrich Balázs idegenforgalmi
ügyintéző Zala Megyei Közgyűlés Hivatala, Telefon: 92/500-758
A pályázatok beküldési határideje: A pályázatokat a rendszer működésének segítése
céljaira minden évben egy alkalommal, legkésőbb november 20-ig – a
2007-2008. évek tekintetében ugyancsak egy alkalommal, legkésőbb 2008. szeptember
1-ig – lehet benyújtani.
A Zala Megyei Közgyűlés pályázatai
2007. október 4. Kanizsa – Városháza 7
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a jegyzői
munkakör betöltésére
A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján kerül sor. A kinevezés teljes munkaidőben, határozatlan időre
szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A kinevezés és az illetmény megállapítása
a Ktv. szerint történik. Amunkakör 2008. január 1. naptól tölthető be.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, igazgatásszervezői
vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget
igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a személyes
kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni), három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt, a szakmai gyakorlat hivatalos igazolását, a pályázónak
a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit.
A pályázatokat Marton István polgármesternek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje: 2007. október 31.
12.00 óra. A pályáztató a döntést megelőzően – külsős szakértő közreműködésével
– vezetői képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvétele
önkéntes. A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság a pályázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti
a közgyűlés elé. A pályázatok elbírálásának határideje a beérkezési határidő
lejártát követő első közgyűlés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-701
vagy 500-705 telefonszámon.
A Nagykanizsa Régió Ipari Park és Logisztikai Központban 15 darab iroda
kerül bérleti szerződés keretein belül hasznosításra. A 2005. évben teljesen
felújított, részben klimatizált irodahelyiségek a volt Gábor Áron laktanya
parancsnoki épületében – 649/55. hrsz. – találhatók. A helyiségekben telefon,
internetes hozzáférés biztosított. Bérleti díj 1.300 Ft/m2+ áfa/hó + rezsi.
Érdeklődni Nagykanizsa Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft (Nk.
Garay u. 21.) és a 93/310-256 telefonszámon lehet.
Értesítjük Tisztelt Betegeinket, hogy a XVII. számú Felnőtt Háziorvosi
Szolgálat DR. BACHER ILONA háziorvos 2007. október 1-jétől új helyen,
az Erzsébet tér 8/2. szám alatti orvosi rendelőben folytatja a betegellátást.
A rendelési idő és a telefonszám változatlan.
Értesítjük Tisztelt Lakosságot, hogy a XIV. számú Felnőtt Háziorvosi
Szolgálat DR. BEZNICZA ERNESZTINA háziorvos 2007. október 1-jétől a
Rózsa u. 6. szám alatti orvosi rendelőben folytatja a betegellátást.
A rendelési idő változatlan. Új telefonszám: 93/333-614
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttműködve a 2008. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.
Pályázhatnak:
"A" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan, nappali tagozaton
tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsőoktatási
intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti
megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos,
államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első
szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú
szakképzésben vesznek részt.
"B" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan (az adott tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok
részesülhetnek, akik az adott tanévtől kezdődően állami felsőoktatási intézményben,
illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás
alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag
finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú
továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú
szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2008-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe
és tanulmányaikat 2008/2009. tanévben ténylegesen megkezdik.
A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő
tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. A 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet
1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban
a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. PhD képzésben
résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézménynyel
hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj időtartama:
"A" típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév
(2007/2008. tanév második, illetve a 2008/2009. tanév első féléve). Folyósításának
kezdete: 2008. február.
"B" típusú pályázat esetén: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félév. Folyósításának kezdete a 2008/2009. tanév első féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából
szociálisan rászorult az a pályázó, akinek családjában az együtt lakó családtagok
egy főre jutó nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át (azaz 40700 forintot).
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán írásban, a
hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon és kötelező mellékletein, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2008. október 31.
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul
a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra
hozatalához. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
felsőoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyáról a Felsőoktatási Pályázatok Irodájának,
illetve az önkormányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson.A települési önkormányzat
saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit
2007. december 10-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos
egyéb módon hozza nyilvánosságra.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás
kapható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési
és Sportosztályán (Erzsébet tér 7. II. emelet 9. ajtó)
Pályázat jegyzői munkakörre
Bérletek az Ipari Parkban
Bursa Hungarica
Tisztelettel meghívom Önt és kedves családját
2007. október 5-én az 1848/49. évi Forradalom és Szabadságharc
hősi halottainak tiszteletére rendezendő megemlékezésekre.
Marton István
PROGRAM:
Aradi udvar
􀂊 9.45 Térzene 􀂊 10.00 Himnusz. Ünnepi beszédet mond: Cseresnyés Péter alpolgármester.
Ünnepi műsor – szerepelnek: a Hevesi Sándor Általános Iskola
diákjai. Koszorúzás. Szózat. (Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat a Hevesi
Sándor Művelődési Központban szíveskedjenek előzetesen jelezni (310-465))
Székely kert
􀂊 14.00 A székely negyvenkilencesek emlékére fenyőfák ültetése. Közreműködnek:
a Hevesi Sándor Általános Iskola diákjai. Beszédet mond: Cseresnyés
Péter alpolgármester. A menet a Hevesi Sándor Általános Iskola
elől indul 14.00 órakor a Polgári Kanizsáért Alapítvány szervezésében.
Thúry György Múzeum kiállítóterme
􀂊 17.00 Batthyány emlékkiállítás megnyitása. A kiállítást megnyitja: Molnár
András a Zala Megyei Levéltár igazgatója.
A Kanizsai Dorottya Kórház
törvényi kötelezettségének tett
eleget, amikor súlyponti kórházként
kialakította a Sürgősségi Betegellátó
Osztályt. Minderre saját
forrásaiból tizenhárommillió forintot
csoportosított át, továbbá
segített az önkormányzat, s természetesen
pályázati forrásokat
is bevontak a fejlesztésbe.
– A Kanizsai Dorottya Kórház
új részlege nemcsak az intézmény
ellátási területén élő százháromezer
ember számára jelent biztonságot,
hanem azoknak is, akik
csak átutazóban járnak térségünkben.
A sürgősségi osztály
ugyanis a nap huszonnégy órájában
folyamatos ellátást biztosít –
mondta köszöntőjében Dr. Kovács
József, a kórház főigazgatója. – A
betegek számára könnyebbséget
is jelent az SBO, hiszen egy egypontos
rendszeren keresztül kerülhetnek
be, gyors, azonnali ellátást
kaphatnak, a szükséges beavatkozásokat
rövid időn belül elvégezhetők.
S hogy mit jelent a kórház
számára? Egy újabb minőségi
előrelépést, rangot, kiemeli a
nagykanizsai kórházat az átlagos
városi intézmények közül – mondta
a kórház főigazgatója, aki azt is
megjegyezte: az új részleg kicsit
talán tehermentesíti a szakrendeléseket.
Az új osztály négyszázötven
négyzetméteren, három hónap
alatt, több mint tizennégymillió
forintos beruházással készült
el, az önkormányzati támogatás
révén helikopter-leszálló pályát
is kialakítottak a Határőrség
közeli ingatlanán. Aki tudott,
segített, bár üröm az örömben,
hogy az SBO szerinti finanszírozás
még nem megoldott,
ugyanis a szükséges bürokrácián
még nem jutott át a kanizsai
osztály ügye.
Marton István polgármester
ugyancsak azt hangsúlyozta, hogy
a beruházás révén még magasabb
szintre fejlődhet a város és a városkörnyék
ellátásának nívója.
Dr. Rapi Katalin szintén úgy
vélekedett, hogy a kórház munkája
az SBO által még hatékonyabb,
szervezettebb lesz, miáltal
a betegellátás minősége is javul.
Horváth Attila
8 Kanizsa – Krónika 2007. október 4. Fotó: Horváth Attila
Szervezettebben, magasabb színvonalon
Átadták a Kanizsai Dorottya Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályát,
ahol öt ágyon huszonhat dolgozó látja el a sürgős, akut eseteket.
Az ünnepélyes avatáson részt vett dr. Rapi Katalin, az Egészségügyi
Minisztérium szakállamtitkára is.
Mint Nagykanizsa kultúrapártoló
lakosságát szimbolizáló zeneszerető
polgár tisztelettel és
szeretettel köszöntöm a Zene Világnapja
alkalmából rendezett
ünnepi koncertünk minden résztvevőjét;
és különösen díszvendégünket,
Szőnyi Erzsébet Kossuth-
díjas zeneszerzőt, énektanárt,
karnagyot!
Tegnap maratont futottam, s
közben hallgattam a belső hangot,
ha úgy tetszik, a szférák zenéjét:
s zakatolt bennem egy
dalszöveg: „A zene az kell, mert
nem adjuk fel, egy ritmus vagy
jel, csak ne vesszünk most el, a
zene az kell, mert körülölel, ha
van elég szív, a dal az csak így
lesz szép!” Számomra most ez
volt az egyik legfőbb zene-világnapi
üzenet.
Igen, tudom: Jehudi Menuhin
világhírű hegedűművész kezdeményezésére
és javaslatára az
UNESCO október elsejét a Zene
Világnapjának nyilvánította.
Mindez 1975-ben történt, azóta
a világ minden pontján ezen a
napon különös figyelmet szentelnek
ennek a csodának, amit
zenének hívnak. A Föld Napján
és a Madarak és fák napján kívül
számomra ez a legértékesebb
világnap, mert az embernek
üdvözítő zenéje van. Tudjuk
ezt már az ótestamentumból
is, Jób könyvéből, ahol maga az
Úr szól hozzánk, aki az eget és
a földi embert az énekben egyesíti.
Életünket bizony keresztülkasul
szövi a zene, a bölcsőtől
a sírig (vagy még azon túl is).
A zene, az ember legősibb kifejezési
formája, amely még a
nyelvnél is ősibb. A tizenötödik
században azt mondták: „Zene:
a menny rezonanciája, angyalhang,
madárének, az Éden gyönyörűsége,
az Egyház orgánuma,
szomorú szívek épülése,
néha ördögi csodaszer.” Bizonyos,
hogy semmi mással nem
pótolható lelki táplálék! Kodály
Zoltán azt mondja: „A zene
nem magánosok kedvtelése, hanem
lelki erőforrás, amelyet
minden művelt nemzet igyekszik
közkinccsé tenni.” Thomas
Mann a „legmorálisabb művészetet”
látta a zenében, és ez az
igazság igazán nagy feladatokat
ró ránk!
Tehát a zene, a muzsika több,
mint művészeti ág, mint zenei
hangok alkotó megformálása. A
görög mitológia szerint is, a zene
isteni ajándék, amelyet az
ember Apollóntól és a múzsáktól
kapott. Euterpé: az örömöt
nyújtó zene istennője; és testvérek
a múzsák, ha szól az énekek
éneke vagy a zene szava, de
még a beszéd, a szó, a nyelv is
zene… Sőt még a siketeknek is
van zenei élménye. Mindezekről
szól a zene története, de még
jobb, ha a zene szava helyett azt
mondjuk: hallgasd a zenét…!
Mert mire jó a zene?!: személyiségfejlesztő,
közösségfejlesztő,
értékteremtő, de leginkább
az igényesség eszköze az igénytelenség
ellen sokszor igénytelen
korunkban – legalábbis a jó
zene…
Különösen büszkék lehetünk
a magyarság népzenéjére! Gyakran
idézzük, de tudjuk-e, hogy a
Magyar Zenetudományi Intézet
regisztrálta a kétszázezer magyar
népdalt, amelyből százezer
már megjelent nyomtatásban is.
(Például a nyolcvan milliós Németországban
összesen hatezer
népdalt tudtak összegyűjteni.) A
Kodály-évben (születésének
százhuszonötödik, halálának 40.
évfordulóján) ez különösen felemlegetendő!
Az, hogy a zene
az emberi lélek legmélyéről fakad.
Bár a Kodály Zoltán által
oly magas színvonalúra emelt
hazai ének-zene oktatás minden
eddiginél mélyebbre került, a
heti egy ének órával már meg
sem közelítjük a nagy zeneszerző
egykori álmát, hogy „a zene
mindenkié”. A zene fizika és
matematika is, matematika-fizika
szakos tanárként szívesen
idézném például a püthagoreusok
harmóniatanát. De én
most inkább csak egy számmisztikát
hadd emlegessek: nekünk
magyaroknak azért is kedves
lehet október elseje, mint a
Zene Világnapja, mert ezen a
napon született Bárdos Lajos is
1899-ben! (Kedvenc nyári lakhelye,
Balatonmáriafürdő nem is
esik olyan messze tőlünk…)
Büszkék lehetünk arra is Kodály
és Bárdos kapcsán, hogy a
Zene Világnapján Nagykanizsán
üdvözölhetjük Kodály
Zoltán és Bárdos Lajos (és
Weiner Leó…) egyik neves tanítványát:
Szőnyi Erzsébetet,
aki zeneszerző és zenepedagógus.
A Zeneművészeti Főiskolán
végzett, volt gimnáziumi
énektanár is, majd egyetemi tanár.
Világszerte tartott előadásokat
a magyar zenei nevelésről,
a Kodály-módszer lényegéről.
Komponált operákat, oratóriumokat,
A Zene Világnapja
2007. október 4. Kanizsa – Krónika 9
A legutóbbi közmeghallgatáson
tárta a képviselők elé egy
társasház problémáját Hegedűs
Csaba. A Dózsa György utca
115-höz ugyanis nem készült
parkoló.
– 2004-ben, amikor ideköltöztünk,
nem tudtam, hogy a házunkhoz nem
készült parkoló – mondja Hegedűs
Csaba. – Annál is inkább, mert az első
ütemben megépült lépcsőházak
előtt – amelyek a Dózsa utcával párhuzamosak
– van parkoló, de később
kiderült: azt bizony mi nem
használhatjuk. Itt hátul aztán nekünk
is készült egy kicsi, ideiglenes kocsibeálló,
de csak kaviccsal van leterítve,
azt is mi hozattuk ide, s a területet
is a lakók tartják rendben. A
szomszédban még építkeznek, s ha
befejezik, akkor itt mellettünk hamarosan
megépül egy összekötő út,
aminek pont a nyomvonalába esik a
parkolónk. Ha ez valóban így történik,
akkor itt maradunk parkolóhely
nélkül – mondja Hegedűs Csaba.
A Németországban dolgozó
férfi azt mondja, a társasház közösségének
kérését tolmácsolja,
amikor azt kéri, hogy hadd kapjanak
a ház melletti önkormányzati
területen egy parkolót, hogy
véglegesen megoldódjon a problémájuk.
Úgy tudjuk, a hivatal illetékesei
megvizsgálják a kérés teljesítésének
lehetőségeit, és várhatóan
hamarosan választ adnak a Dózsa
György utca 115. lakóinak kérésére.
H.A.
A ház, amely parkoló nélkül maradt
kantátákat, zenekari
műveket, kamaraműveket, kórusműveket.
A Magyar Művészeti
Akadémia tagja, Kossuthdíjas.
Büszkék lehetünk rá,
hogy a Medgyaszay Ház avatójára
írt Béke című, kórusra és
kamarazenekarra írt darabja itt
is elhangzik a Kiskastélyban a
Szivárvány Énekegyüttes és a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola hivatástudatos
zenetanárai közreműködésével.
Nagykanizsa Művészeti Térképén
a zene különösen erős,
büszkék lehetünk Kanizsa kultúrtörténetéből
sok zenedére és
zenész közösségre…! A mostaniakra
is büszkék vagyunk! Remélem,
az igényes zene magaskultúrás
jelenléte még jellemzőbb
lesz Nagykanizsa jövőbeni
közösségi tereiben. De egyéni
életünkben is, Bárdos Lajossal
vallva: „A zene gazdagítja a kedélyt,
nemesíti az ízlést, fogékonyabbá
tesz más szépségek
iránt.”„Az élet rövid, a zene
örök!”
(Elhangzott 2007. október 1-
jén a Zene Világnapja ünnepi köszöntőjeként
Nagykanizsán, a
Kiskastélyban.)
Balogh László
A látszal csal, a parkoló kicsi és ideiglenes
Fotó: Horváth Attila
A múzeumalapító etnográfus
– e címmel rendezett emlékülést
Dr. Kerecsényi Edit néprajzos,
múzeumigazgató születésének
nyolcvanadik évfordulója alkalmából
a Thúry György Múzeum.
Az emlékülésen volt kollégái,
munkatársai emlékeztek a tavaly
elhunyt tudós szakemberre.
– Dr. Kerecsényi Edit, mindenki
Edit nénije élete, munkássága
előtt szeretnénk tisztelegni –
mondta köszöntőjében Száraz
Csilla, a múzeum jelenlegi igazgatója.
– Edit nénit én ugyan személyesen
nem ismertem, de a kollégák
elbeszélései alapján megtanultam
én is tisztelni. Hiszen dr.
Kerecsényi Edit volt a Thúry
György Múzeum igazi alapítója,
aki óriási lelkesedéssel és munkabírással
kezdte meg a szisztematikus
gyűjtéseket, létrehozva a
mostani gyűjtemény törzsanyagát.
Száraz Csilla után dr. Németh
József irodalomtörténész, a konferencia
levezető elnöke vette át a
szót, aki azt idézte fel, hogy ötven
évvel ezelőtt találkozott először
a kanizsai múzeumalapítóval,
akiben egy csodálatra méltó
elhivatottsággal bíró embert ismert
meg.
Dr. Horváth László, a múzeum
ma már nyugalmazott igazgatója
váltotta dr. Kerecsényi Editet az
igazgatói székben. ő tölthette vele
a legtöbb szolgálati időt.
– Bár a múzeumot 1919-ben
alapították, Edit volt az, aki az
ötvenes évektől kezdődően a szó
szoros értelemben vett múzeumi
gyűjtőmunkát folytatott. Óriási
lelkesedéssel dolgozott, ami halálig
kitartott – mondta. – Muzeológus
és néprajzos volt egyben, régi
tárgyakat, történeteket gyűjtött,
múzeumba menekítette az elűzött
ferencesek ebédlőjének intarziás
ajtaját, a megcsonkult szenteket,
az Inkey-kápolna fa korpuszát,
osztályidegennek minősített famíliák
megmaradt tárgyait. Egy fiatal,
filigrán lány, kis fényképezőgépével,
jegyzetfüzetével, általában
gyalogszerrel járta a falvakat,
még bemerészkedett a határsávba
is, ami akkor bizony, nem
volt veszélytelen. Szerencsésnek
mondhatta magát, mert akkoriban
még volt mit gyűjteni. Úgy is
fogalmazhatnék, jókor volt jó helyen,
rossz körülmények között.
Dr. Vándor László, a Zala Megyei
Múzeumok Igazgatósága vezetője
azt mondta, Nagykanizsa
középkori topográfiájához információival
nagyban hozzájárult
Edit néni.
Kardos Ferenc, a Halis István
Városi Könyvtár igazgató-helyettese
úgy vélekedett, a kor etnográfusa
volt dr. Kerecsényi Edit,
aki országosan is jelentős néprajzi
gyűjteményt hozott létre.
– Figyelt arra, hogy az élet
minden területéről gyűjtsön tárgyakat,
így kerültek a gyűjteménybe
játékok, hímes tojások.
Hosszú ideig Zalakomárban kutatott,
de érdekelték az ősfoglalkozások
is, például az ember és az
erdő viszonya. Újra felfedezte
Hetés világát, értékeit – mondta
az etnográfus szakember.
A nap folyamán további előadók
is méltatták dr. Kerecsényi
Edit életművét, munkásságát.
Horváth Attila
A múzeumalapító emlékére
Dr. Kerecsényi Edit, mindenki Edit nénije előtt tisztelegtek
2007. október 6-án 10 óra
Mindenki Sportpályája
9.30 Nevezés a versenyekre
10.00 Parktájfutó egyéni verseny –
1. forduló, 1-4. futam
10.00 Óvodás tájfutás, GPS-es tájékozódási
verseny
12.00 Parktájfutó váltó verseny, tömegrajt
14.00 Parktájfutó egyéni verseny –
2. forduló, 5-8. futam
15.30 Eredményhirdetés, sorsolás
Kategóriák – Férfi-női: alsós, felsős,
középiskolás, felnőtt
Díjazás: futamonként, kategóriánként
az első helyezett oklevél díjazásban
részesül. Távok: 400-1400
méter, 5-10 ellenőrző pont
Egyéb programok: Szabadidő sportok
bemutatkozása, GPS-es tájfutás,
pentanque, tollaslabda, íjászat, lábtoll-
labda, gyeplabda, nordic walking,
thai chi, sárkányreptetés, sárkányrepülő
bemutató, extrém bike, gördeszka
stb. Egészségügyi tájékoztató
programok az ÁNTSZ szervezésében
A rendezvényen való részvétel
ingyenes!
Tájékozódási
és szabadidő sportok
fesztiválja
Bevállalja? A kérdést Nagykanizsán,
a HSMK színháztermében
is feltette a közismert
pszichiáter, dr. Csernus Imre,
aki többek között az önbizalomról,
a gyávaságról, a félelmeinkről
és a boldogságról beszélt.
Az önbizalom ma Magyarországon
hiánycikknek számít –
mondta. Külföldi ismerősei
egyetértenek abban, ha eljönnek
Magyarországra, rengeteg búval
bélelt embert látnak. Nem értik,
miért van ez így, miközben intelligencia
terén nem kell a szomszédba
mennünk. Képezzük magunkat,
mégis valami hiányzik.
Mitől lesz önbizalmunk? – tette
fel a kérdést. Véleménye szerint
az apróbb sikerek kis megmérettetésből
adódnak. Kis megmérettetés,
kis befektetendő energia,
kis sikerélmény, kis önbizalom –
fogalmazott egy válasz kapcsán,
majd megmagyarázta, hogyan befolyásolja
a gyávaság az önbizalmat.
Kétféleképpen tudja az ember
kihúzni magát. Ebből lehet
látni, hogy van-e önbizalma,
vagy nincs. Az egyik, amikor valaki
csak az izmait fejleszti, de figyeljék
meg, fejlett izomzattal
rendelkező ember is sokszor jár
görnyedten. Ez azt jelenti, igazából
nem bízik magában. A másik
csak akkor lehetséges, ha valakiben
a démonok és az angyalok
békében vannak. Addig nem. A
gyávaság és az önbizalom összeférhetetlen
dolog. Megszűnik az
erő, és csak vegetálunk. A gyáva
embernek van pár ismerős szavajárása.
Az egyik ilyen a kicsit,
ami valójában azt jelenti, hogy
nagyon.
Ki győz? – tette fel tovább a
kérdést. Ön, vagy a félelmei?
A pasik, amikor az érzéseik kimondására
kerülne sor, megijednek.
Ugyanakkor mind a férfi,
mind a nő, boldog szeretne lenni.
Mindannyian szeretnénk boldogok
lenni.
B.E.
10 Kanizsa – Mozaik 2007. október 4. Több mint egy évtizede októberben
tartják az Országos
Könyvtári Napokat.
Az október 2-12-ig zajló rendezvényeken
a könyvtári tevékenységre
hívják fel országszerte
a figyelmet – hangsúlyozta Czupi
Gyula igazgató a kanizsai programokat
ismertető sajtótájékoztatóján.
Az elmúlt esztendőtől a rendezvény
a Könyvtárak összefogása
a társadalomért nevet viseli.
A Halis István Városi Könyvtár
Összefogás a társadalomért, öszszefogás
a kistérség lakóiért címmel
két programot hirdetett meg.
A programmal az a céljuk, hogy
váljon Nagykanizsán és kistérségében
az iskolai számítástechnikai
oktatás részévé a helyi tartalmak
lelőhelyének, a www.nagykar.
hu-nak a használata.
A felújítás alatt lévő Rozgonyi
iskola számítástechnikai óráit a
könyvtárban tartják. Ezek az órák a
könyvtárhasználatról és a nagykaron
való keresésről szólnak.
A másik program a Kistérségi
könyvtári Kaláka a magánfényképek
közösségi használatára azzal a
céllal, hogy a csatlakozó könyvtárak
segítségével a településről, a
településen készült magán fotókat
digitálisan közzétegyék a település
www.nagykar.hu-n található
honlapvariációján.
Az október 7-ei program egy
újabb kísérlete az intézménynek.
Könyves Vasárnapra hívják
aznap 14-17 óra között a városlakókat
a Halis István Városi
Könyvtárba, ahol Oktatóshow,
Markó Krisztina Kanizsa várát
ábrázoló makettjének avatása, a
könyvtár hangoskönyveinek bemutatója,
Akadálymentesen guruló
séta kerekesszékkel és babakocsival,
Babashow, Könyves
kóstoló és Nagykarshow várja az
olvasókat. A könyves kóstolón
nemcsak a könyvtár szakácskönyveit,
hanem a könyvtárosok
kedvenc ételeit is bemutatják. A
program egész ideje alatt a
könyvtár minden szolgáltatása
működik. Aki eddig még nem
iratkozott be, ezen a napon ingyenesen
megteheti.
B.E.
Könyves
Vasárnap Immár huszadik alkalommal
rendezték meg a sakkozók
Batthyány-Tungsram Kanizsa
Kupát, melyen a sportág országos
utánpótlása képviselte
magát közel kétszáz indulóval,
köztük az Aquaprofit NTSK
ifjú versenyzőivel.
A legszebb kanizsai sikereket a
nemzetközi, ifjúságiak mezőnyében
Kobán Bálint (Batthyány) érte
el, aki harmadik lett. A Zala
megyei bajnokság keretein belül
az ifjúsági lány kategóriában első
lett Csonka Anna (Kőrösi), második
Gelencsér Fanni (Kőrösi),
míg harmadik Hetési Bianka (Hevesi),
de a fiúknál is szép sikernek
örülhetett a második Kobán Bálint
és a harmadik Nyizsnyik Bence
(Batthyány). Serdülőknél Molnár
Flóra (Kőrösi) szerzett harmadik
helyet a lányok mezőnyében,
a fiúknál pedig első Zsirai
Péter (Batthyány), harmadik pedig
Ragats Bertalan (Hevesi) lett.
A kölyök korcsoportban a lányoknál
taroltak a kőrösisek: 1. Perger
Kitti, 2. Fazekas Flóra, 3. Salamon
Sára, míg a fiúknál három
különböző iskolából söpörték be
az első három helyet: 1. Huszár
Máté (Hevesi), 2. Sajni Mátyás
(Piarista), 3. Targuba Dávid (Zrínyi).
A junioroknál Ladányi Zsolt
(Batthyány) harmadik lett.
P.L.
Batthyány Kupa huszadszor
Önbizalom, gyávaság, boldogság...
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyes
hulladék-gyűjtési akciót szervez az alábbi időpontokban és
helyszíneken:
Október 12.
13.30-13.40 Kisfakos buszmegálló, 13.50-14.00 Bagola buszforduló,
14.15-14.40 Sánc posta előtti buszmegálló, 14.55-15.30
Katonarét Táncsics tér, 15.40-16.20 Hevesi u. ABC, 16.30-17.00
Zemplén u. ABC mögött, 17.10-17.40 Rózsa u. kispiac, 17.50-18.00
Kazinczy u., 18.15-18.30 Alsótemplom előtti parkoló.
Október 13.
8.00-9.00 Palin Szálfa u., 9.10-10.00 Napraforgó tér, 10.15-10.45
Petőfi u. - Honvéd u. sarok, 11.15-12.05 Kiskanizsa Templom tér,
12.15-12.25 Március 15-e tér, 12.40-12.50 Bajcsa Polgármesteri
Hivatal, 13.05-13.25 Nagyrác utcai (volt) Iskola, 13.45-14.35
HSMK parkoló, 14.45-15.15 Miklósfa ABC, 15.25-15.55 Olaj ABC
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
Veszélyes hulladékgyűjtés
Idősek Napja Kiskanizsán. A
Móricz Zsigmond Művelődési
Ház október 13-án 18 órakor rendezi
meg az Idősek Hete kiskanizsai
rendezvényét. A vacsorával
egybekötött, zenés kulturális esten
előzetes bejelentkezéssel lehet
csak részt venni, ezért a szervezők
kérik a kiskanizsai időseket,
hogy legkésőbb október 10-én
szerdán 16 óráig a 319-202-es telefonszámon
jelezzék részvételi
szándékukat!
Filmvetítés és kirándulás. A
nyári élményeket, a tengerparti
nyaralás emlékeit idézték fel kivetített
képeken a Honvéd Kaszinó
Hölgyklubjának tagjai az
intézményben.
A hétvégén őszi kirándulást
szerveznek a hölgyek. Október 5-
én pénteken, szalonnasütéssel
egybekötött, egész napos baráti
találkozóra hívják a pártoló tagokat
is a Miklósfai Parkerdőbe.
A Magyar Olvasástársaság
(Hunra) 2005-ben Benedek Elek
születésnapjához (1859. szeptember
30.) kötődően meghirdette
a Népmese Napja rendezvénysorozatot,
melyet évente megszervez.
Ehhez csatlakozva a
Halis István Városi Könyvtárban
is ünnepelnek, programjaikon iskolás
gyermekek olvasnak fel
meséket az óvodásoknak, ezzel
is bemutatva a leendő iskolásoknak,
milyen jó lesz majd ha ők is
kiismerik magukat a betűk
rengetében. A III. Benedek Elek
Mesefelolvasó Nap három helyszínen,
a Halis István Városi
Könyvtárban, a Hevesi úti és a
Kiskanizsai fiókkönyvtárában
zajlott.
B.E.
Úgy tűnik, a nagykanizsai
Pintér István Surd-Kanizsa
dombháttal kapcsolatos tervei
egyik önkormányzatot sem lelkesítik
annyira, hogy meg is valósítsák
azt. Az idős ember
most egy könyvben mutatja be
a terület jeles, kuriózumnak
számító fáit. A könyvet elektronikus
formában a Halis István
Városi Könyvtár által működtetett
kistérségi honlapra, a
www.nagykar.hu-ra töltik fel.
Mint arról korábban lapunk is
beszámolt, Pintér István azon fáradozik,
hogy tizenhat zalai és somogyi
település közösen jelölje ki
és gondozza azokat a túraútvonalakat,
amelyeket összefoglaló néven
Surd-Kanizsa Dombhátnak hívnának.
Az idős bácsi három erdésznek,
Metzl Kamillnak, Pagony
Károlynak, valamint Véghely Ferencnek
szeretne emléket állítani a
túraútvonalakkal, amelyek a térség
természeti értékeit mutatnák be.
Három turistautat szeretne kialakíttatni:
az egyik Surdtól Beleznán
és őrtiloson át Zákányig, a másik
Liszótól Ágneslakon és Gágyon át
Csurgónagymartonig húzódna a
harmadik Nagykanizsától indulna,
s Magasdpuszta, Pogányszentpéter,
Szentpáli, a Sukorodi erdő,
Iharosberény és Iharos természeti
értékeit mutatná be. Az útvonalak
kijelölése révén olyan látványosságokat
lehetne a széles nyilvánossággal
megismertetni, mint az
iharosberényi park több mint ötméteres
kerületű himalájai cédrusa,
vagy a majdnem hétszáz centiméteres
törzsű mammutfenyő és
az Amur-menti parásfa, amelynek
magjait a legenda szerint Pagony
Károly főerdész oroszországi hadifogságából
hozott haza a kabátjába
varrva.
Az ötlet megvalósítására azonban
eddig még egyik önkormányzat
sem mutatott túl sok hajlandóságot.
Pintér István most a térség
jeles fáit összegyűjtötte egy
tanulmányba, köztük az előbb
említett példányokat.
– Már tavaly megkezdtem a kanizsai
dombhát jeles fáinak
összegyűjtését – mondta a betegsége
miatt tolókocsiba kényszerülő
idős ember. – A túraútvonal
természeti értékeit több kötetben
foglaltam össze, a térség értékes
fáit bemutató tanulmányom e sorozat
újabb eleme. Csak néhány
példát említek, a surdi szelídgesztenyés
egyik példányának 730
centiméter a körmérete, ám hasonló
„óriás” fák vannak
Somogybükkösdön. Találhatók
monumentális szilfák is, nem beszélve
a zákányi egzótaerdőről.
Miklósfán pedig egy hatalmas kocsányos
tölgy áll.
Pintér István könyve rengeteg
színes fotóval illusztrált, épp
ezért irdatlan pénzbe kerülne a
kiadása. Ám fontos, hogy a vidék
természeti értékeit megismerni
kívánók hozzáférjenek ehhez a
monumentális ismeretanyaghoz,
ezért Czupi Gyula, a Halis István
Városi Könyvtár igazgatója, a
Czupi Kiadó tulajdonosa sietett a
szerző segítségére: a tanulmányt
feltöltik az internetre, amely így
mindenki számára elérhetővé lesz
a www.nagykar.hu honlapon.
Horváth Attila
2007. október 4. Kanizsa – Mozaik 11
Fotó: Bakonyi Erzsébet
AVI. Országos Sporttörténeti Vetélkedőt
az MTK székházában rendezték
a fővárosban, ahol a kanizsai,
illetve megyei színeket is eredményesen
képviselték az olimpiák
mindentudói. A hagyományoknak
megfelelően a rendezők között volt
a kanizsai székhelyű Európai Sport
Hagyományőrző Egyesület és a Dr.
Mező Ferenc Olimpiai Baráti Kör
is. Idén a témakörök a Nyári Olimpiai
Játékok 1896-2004 közötti történetét,
valamint az atlétika és a
labdarúgás hazai, valamint nemzetközi
eredményeit ölelték fel. A vetélkedőn
részt vett Növényi Norbert
birkózó olimpiai bajnok és Wichmann
Tamás kilencszeres világbajnok
kenus is. Egyéniben országos
harmadik helyet szerzett a kanizsai
Kis János holtverseny után, míg
csapatban Zala megye (Kis János,
Gyuk György, Vásárhelyi Tamás,
Farkas Valter, Etler Márton) a második
helyen zárt.
P.L.
Az Idősek Filmklubja II. félévi
programja október 1-jén indult Móricz
Zsigmond, Rokonok című regényéből
készült film vetítésével.
Az „Idősekért Nagykanizsán Ünnepi
Hét” szervezőbizottsága ez évben
is megrendezi hagyományos
Filmvetélkedőjét, melyre bárki jelentkezhet,
aki megtekintette a filmet.
Avetélkedő időpontja: október
9., 15 óra. Helyszíne: Halis István
Városi Könyvtár. A jutalmakat az
ünnepi hét záróünnepségén, október
10-én 15 órakor adják át a
HSMK-ban. Minden csapat elismerő
oklevelet kap, az első három helyezett
csapat pedig tárgyjutalomban
részesül. Afilmklub következő
programjai: Október 15. Asterix és
Obelix: a Kleopátra-küldetés. Francia
vígjáték. Október 29. Szabadság,
szerelem. Magyar film. November
12. Szállnak a darvak.
Orosz film. November 26. A Paradicsom…
Francia film. December
10. …és a Pokol. Az előző film
folytatása. Január 14. A királynő.
Angol életrajzi film II. Erzsébet királynőről.
A filmvetítések ideje és
helye: hétfői napokon 14.30 órakor
a Halis István Városi Könyvtárban.
B.E.
Rendezőként
második
és harmadik hely
Idősek filmklubja
és filmvetélkedője
Netre kerülnek a ritkaságok
III. Benedek Elek
Mesefelolvasó Nap
A pákozdi csata 159. évfordulója
alkalmából műsoros ünnepi
megemlékezést tartott a
Fegyveres Erők, Nyugállományúak
Klubja a Honvéd Kaszinó
Tükörtermében.
A 1848-49-es forradalom és
szabadságharc jelentős ütközetében
a Velencei-tótól északra, a
Pákozd-Sukoró-Pátka háromszögben
Móga altábornagy seregei vereséget
mértek a Jellasics horvát
bán által vezetett hadra. Szeptember
29. a honvéd, a honvédség, a
honvédséggel kapcsolatos ismereteinknek
alappillére. Az akkori
csata emlékét példaértékűnek tekintjük,
és ünnepélyessé tesszük
állománygyűléseinken – mondta
Poprádi Zoltán, elnök. Az a hősiesség,
amellyel a maroknyi sereg
szembeszállt a túlerővel, és ahogyan
harcoltak a hazáért, a szabadságért
ma is főhajtást érdemel.
B.E.
Pákozdra
emlékeztek
Keppel Julianna óvópedagógusnak
tanult, ám tanulmányait
valahogy mindig keresztezte
a tánc. Vagy tán éppen fordítva.
Meggyőződése, a táncházak, az
emberi, közösségi kapcsolatok,
erkölcsi értékek, jogszokások
továbbélésének hiánya, az egyházak
szerepének gyengülése
vezette jelenlegi állapotába a
társadalmat, amikor a valós értékek
semmivé foszlanak, s
mindent a pénz és a csillogás
határoz meg.
– Nekem valahogy mindig szerencsém
volt, a tanulmányaimat
végigkísérte a tánc – mondta
Keppel Julianna, aki a Kanizsa
Táncegyüttes egykori tagjaként
nemcsak a néptáncban van otthon,
hanem a társastáncban is,
ugyanis egyik alapítója az Eraklin
Táncegyüttesnek. – Mindig
akadtak olyan tanárok, akik fontosnak
tartották a táncot és a
néprajzot. A társastánccal Sarlós
Dezső tanár úrnál ismerkedtem
meg. ő nagyon ügyesen be tudta
csomagolni a kőkemény, életre
szóló intelmeit gyerekek számára
is érthető formába. Később Sopronba
kerültem a tanulmányaim
révén, de itt sem szakadtam el a
tánctól. Amikor visszajöttem Kanizsára,
a Kanizsa Táncegyüttesben
táncoltam, ám három év elteltével
felvetődött a gondolat,
hogy alapítani kellene egy társastánc
klubot is, ami akkor még
nem volt a városban. Ekkor azonban
már választanom kellett a
néptánc és a társastánc között –
én az utóbbi mellett döntöttem, s
társaimmal együtt megalapítottuk
az Eraklin Táncklubot. Nem volt
könnyű dolgunk, hiszen nem rendelkeztünk
ruhákkal, és tánctanárt
is kellett keresnünk. Magánemberként
azonban nem szakítottam
a néptánccal és népművességgel,
néptánc-pedagógusi és
kézműves-oktatói végzettséget is
szereztem.
Keppel Julianna ma óvónőként
dolgozik a kiskanizsai Pipitér
Óvoda Nagyrác utcai telephelyén.
Az Aranymetszés Művészeti
Iskolában pedig hosszú évek
munkájával felépítette a Pitypang
Csoportot, akiket minden bizonynyal
az egész város ismer, ők voltak
azok, akik minden jelentősebb
megmozduláson palotással
kedveskedtek a nézőknek. A csoport
épp a napokban oszlott fel,
tagjai közül többen más osztályokban,
csoportokban folytatják
a táncolást. Idén újabb csoport
nem indult, majd talán jövőre,
ezért várják is azokat a gyerekeket,
akik szeretnek énekelni, táncolni,
szerepelni, szeretnek táborozni,
s szívesen vesznek részt régi
népszokások felelevenítésében.
– Még a legrosszcsontabb gyerekek
is folytatják a táncolást,
akik pedig, amikor elváltunk, azt
mondták: „Mi aztán soha többet
nem táncolunk, ilyesmire nem
vesznek rá minket”. Úgy tűnik,
mégis csak sikerült őket egy kicsit
megfertőzni…
– Pedig komoly vetélytársak
vannak, internet, playstation, s
még sorolhatnánk…
– A gyerekekkel már kicsiny
óvodás koruktól foglalkozni kell,
ugyanis már ekkor látszik, ki az,
akinek van tehetsége a tánchoz.
Más az érdeklődési köre, jobb a
mozgáskoordinációja, mint a többieknek.
Óvodában mi erre figyelünk
is, ám a folyamatnak az iskolában
is folytatódni kell ahhoz,
hogy a gyermek igényévé váljon a
tánc, s értékként tekintsen rá. Ma
még, sajnos, csak álom, hogy a
gyerekek általános iskolában tantárgyként
ismerkedjenek a néprajzunkkal,
táncainkkal, szokásainkkal
és hagyományainkkal, s tevékeny
részvevőként nevelődjenek
ezen gondolatvilág és szellemiség
részeseivé. Ám fontos, hogy a társastánc
se maradjon ki a sorból.
Meggyőződésem, hogy sokat segíthetnének
ezek a tevékenységek a
nemzettudat erősítésében. A gyerekek
ma sokkal öntörvényűbbek,
mint korábban. Egy kifejezés jól
jellemzi a szemléletüket, ez pedig
az „Akarom!”. Ezt sugározza az
utca, a tévé, a társadalom. A gyerekeknek
szóló rajzfilmek többsége
minősíthetetlen számomra. Nem
azt közvetítik a gyerekek felé, hogyan
kellene alkalmazkodni a szülőkhöz,
a társakhoz, a körülöttük
lévő világhoz, hanem az ökölharc,
durvaság, trágár beszéd a meghatározó
tartalmukban, ellentétben a
szeretettel, megértéssel, meséink,
dalaink egyedülálló világával, s
gyönyörű anyanyelvünkkel. Kellene
egy kis terelgetés az értékek és
egészséges szokás – szabályrendszer
felé. Ezek megkönnyítenék a
beilleszkedést, alkalmazkodást a
korosztályi csoportokba s végső
soron a társadalmi életbe. Nagyon
sok múlik azon is, hogy a
szülő hogyan neveli a gyermekét.
Nem mindegy, hogy valaki egészséges
módon szabályokat állít fel
a gyereknek, vagy a szerint nevel,
hogy mit szeretne a gyerek. A mai
gyerekek türelmetlenebbek, nyugtalanabbak,
de szülői segítséggel,
buzdítással szárnyalni is tudnak.
Ezt láttam a pitypangosokon is.
De talán ez a türelmetlenség és
nyugtalanság a városi lét következménye
is, hiszen aki élt falun,
az tudja, hogy a vidéki életnek
pontos szabályrendje van. Ugyanis
megvan a maga ideje a munkának,
a játéknak, és a kettő nem
cserélhető fel. Ez is hozzájárulhat
ahhoz, hogy valaki jobban tudjon
alkalmazkodni a többiekhez. Azt
hiszem, neveléssel sok mindenen
tudnánk változtatni. A tánc pedig
jelentős részben az alkalmazkodóképességről
szól a móka és vidámság,
a közös munka mellett. Arról,
hogyan találom meg az összhangot
a párommal és társaimmal,
amihez esetenként évek kellenek.
– Vajon vissza lehet még fordítani
ezt az állapotot?
– Ahhoz a média, a szemléletmód,
a hozzáállás és a politika
gyökeres átalakítására lenne
szükség – summázza röviden
Keppel Julianna a teendőket,
amelyek sajnos, csak álomnak
tűnnek manapság.
Mindemellett a szakember
úgy látja, az egyes településeken
sokat lehet tenni azért, hogy
az együvé tartozás érzése erősödjön,
s a hagyományaink iránt
érdeklődők tevékenyen átélhessék
azokat. Ezért kollégáival
többek között azt is tervezik,
hogy az adventi, karácsonyi,
farsangi és húsvéti ünnepkörhöz
tartozó szokásokat városi szinten
is felelevenítik, lehetőségeikhez
mérten a régmúlt mókáival
együtt.
Horváth Attila
12 Kanizsa – Értékrend 2007. október 4. A mai gyerekek türelmetlenebbek,
nyugtalanabbak, ám szülői segítséggel, buzdítással szárnyalni is tudnak
A tánc megtanított alkalmazkodni
Fotó: Horváth Attila
Kulturális Örökség Napjai Kanizsán
A tavalyinál jóval nagyobb
érdeklődés kísérte a Kulturális
Örökség Napjaihoz kapcsolódó
rendezvényeket városunkban.
A programok középpontjában
idén a reformkor és a klasszicizmus
építészete szerepelt. Az európai
identitástudatot és a kulturális
örökségeink megóvását erősítő
akció kanizsai állomásán a
Thúry György Múzeum, a Víztorony,
a felújított Hevesi Sándor
Művelődési Központ, a Magyar
Plakát Ház, a Kiskastély, az Alsóvárosi
templom és a Zsinagóga
nyitotta meg kapuit meghosszabbított
nyitvatartási idővel a több
száz látogató előtt – mondta el
lapunknak Bali Vera, a Tourinform
Iroda vezetője.
B.E.
2007. október 4. Kanizsa – Ez+Az 13
Horoszkóp
Szabaduljon meg komor hangulatától,
hiszen eljött annak is az ideje, hogy azt
tehet, amit akar. Pontot tehet régóta befejezetlen
ügyei végére is. Érzelmi életébe
vigyen új színt, új meglepetéseket.
Változásokra számíthat a magánéletében,
a munkahelyén. Új kihívásoknak kell
megfelelnie. Ha nem szalasztja el a kínálkozó
lehetőséget, sikerrel járhat. A partnerével
is jó döntéseket hozhat a napokban.
Ingerülten reagálhat környezete megjegyzéseire.
Nem akar veszekedni önnel senki
sem, ha türelmes rá fog jönni. A bolygók
állása szerelmi téren is konfliktust okozhat,
de hamar jóra fordul minden.
A munka és a szerelem terén is napsütéses
napokra számíthat. Több lehetőség közül
választhat, gondolkodjon, mielőtt döntést
hoz. Párkapcsolatát, ha eddig még nem tette
meg, erősítse meg jegygyűrűvel is.
Lazítson egy kicsit, hiszen megfeszített
tempóval tett eddig eleget a kötelezettségeinek.
Túlburjánzó energiája partnerére
is hatással van. Vegye észre, ő egy kicsit
lassítani akar.
Pozitív történések villanyozzák fel a lelkivilágát.
Egy szép utazás reménye kerülhet
előtérbe, ami azonban elvonja figyelmét
egyéb kötelezettségeiről. Szép
időszakra számíthat a kedvesével.
Több jó elképzelése is van jövőjét illetően,
de megvalósításukban bizonytalan. Ha
ügyesen fog hozzá, hosszú távon megalapozhatja
a jövőjét. A partnerével közös célok
megvalósítására is alkalmas az idő.
Érzelmi stabilitás nem jellemző önre a napokban.
Ennek ellenére, ha kedvére való
feladattal bízzák meg, egy-kettőre megjön
a kedve. Ha fizikailag kifárad, a kedvese
akkor is meg lesz önnel elégedve.
Ideje lenne jobban beosztani szabadidejét,
energiáját. Fontos, hogy jusson ideje a munka
mellett a továbbképzésére is, mert anyagi
gyarapodásra csak úgy számíthat. Partneri
kapcsolatának sem ártana több figyelem.
Negatív hatással lehet önre valaki a környezetében,
de ne csüggedjen, ne legyenek
álmatlan éjszakái. Foglalja le magát zenehallgatással,
olvasással. Érzelmi életével
nincs gond, csendes napok várnak önre.
Némi idegeskedés jellemzi hétköznapjait,
de mindez azért van, mert halasztja
teendőit. Ha összeszedi magát, minden a
régi kerékvágásban halad. Kapcsolatára a
kiegyensúlyozottság lesz a jellemző.
Ha úgy érzi, nem tud dönteni egy fontos
kérdésben, kérjen véleményt barátjától és
családtagjaitól. Egy kívülálló másképp
látja a helyzetet. A magányos halak szép
szeptemberi hétvégékre számíthatnak.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
IX.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
(folytatás a címoldalról)
Most az Egri János, Oláh Kálmán
és Balázs Elemér nevével
fémjelzett Trio Midnight formációval
lép színpadra. Az
eMeRTon-díjas Csepregi Gyula a
Dörnyei Quartet kíséretével lép
színpadra. A kitűnő szaxofonosok
palettáját színesíti Elek István,
ki Szendőfi Péterrel, és a
Fusio Grouppal kínál improvizációkkal
tarkított színvonalas zenét.
Az igényes hazai jazz kedvelők
nem kis örömére, László Attila
Quintett „álnéven” fellép az
idei Cserfői Jazzland kiemelkedő
társulata a Borbély Műhely is. A
fenti sztárokon kívül láthatjuk és
hallhatjuk még a fiatal, ígéretes
zenészekből álló Soul What
együttest és a Sárik triót.
Cz.Cs.
VEGYES
JÁRMű
14 Kanizsa – Apró 2007. október 4. SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN ÁLLÁS
Belvárosban 800 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.: 30/448-
6072 (6086K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt tetőtéri,
azonnal beköltözhető, új, 46 m2-
es + galériás, turbókazános, kétszobás
lakás 9,99 millióért eladó, akár önrész
nélkül is. Érd.: 30/901-9013 (6078K)
Elcserélném nagykanizsai, 44 m2-es,
földszinti, 1,5 szobás, felújított, egyedi
fűtéses, önkormányzati lakásomat egyszobás,
önkormányzatira. Érd.: 30/958-
7390, 93/322-537 (6092K)
Látóhegyen a szeszfőzde feljárónál
525 négyszögöl szőlő-gyümölcsös kétszobás
lakóházzal (extra bútorokkal berendezett
konyha, fürdőszoba ) nagy terasszal,
pincével, présházzal eladó.
Érd.: 20/335-6095, 30/3788-757
(6098K)
Opel Agila 3 éves, 22.000 km-rel,
haláleset miatt eladó. Érd.: 93/315-526
(6091K)
Hivatásos gépkocsivezető, nagy
gyakorlattal állást keres! Tel.: 30/529-
5647 (6094K)
Festőművész régi olajfestmények
tisztítását, hibák javítását vállalja. Érd.:
30/3233-820 (6097K)
Szakdolgozatok, egyéb anyagok
gépelését, számítógépes szerkesztést
vállalok rövid határidővel. Érd.:
30/9932-534 (6090K)
Új állapotú, 170 literes prés eladó.
Érd.: 30/448-6072 (6082K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz és használati tárgyat, porcelánt,
képet, könyvet, régi újságokat,
stb.! Érd.: 20/555-3014 (6083K)
Almaértékesítés: Idared, Golden
és más téli fajtákból Nagykanizsa,
Kisfaludy u. 2/c. szám alatt házhoz
szállítással is. Tel.: 93/312-479,
20/570-7717 (6084K)
GYÉKÉNYESEN az „A”
szektorban, közvetlenül a
vízparton kétszintes (40 m2
szintenként) nyaraló eladó.
Érd.: 30/227-3294
Állás
Újra megnyílt!
a Tandem Autókereskedés
Nagykanizsa, Király u. 3.
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
esztergályos szakirányú 90.000 – 110.000 Ft
hegesztő szakirányú 80.000 – 120.000 Ft
CNC gépkezelő szakirányú 100.000 – 150.000 Ft
hajlító kiszolgáló-gépkezelő szakirányú megegyezés szerint
lyukasztó gépkezelő szakirányú megegyezés szerint
festő-mázoló szakirányú 70.000 – 100.000 Ft
bőrszabász szakirányú 80.000 – 120.000 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
varró szakirányú v. betanított 70.000 – 90.000 Ft
pék szakirányú v. betanított 65.500 – 120.000 Ft
árukiadó 8. általános 65.500 – 80.000 Ft
árubeszállító 8. általános 65.500 – 80.000 Ft
informatikus főiskola megegyezés szerint
villamosmérnök főiskola v. egyetem megegyezés szerint
gépészmérnök főiskola v. egyetem megegyezés szerint
olajmérnök főiskola v. egyetem megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
OKTÓBER 12. 18.30
A tájban élő Attila király
Csillagösvényen
Born Gergely
művelődéstörténész
vetítettképes előadása
Túra
Október 6. Zalagyöngye -
IVV túra 10, 20 km
Indulás:
7.00 KÖGÁZ-parkoló
Érkezés:
19.00 KÖGÁZ-parkoló
Gyalogtúra útvonala:
kiírás szerint
Részvételi díj: 500 Ft
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság a Btk.
318.§. (1) bekezdésbe ütköző, és a (2) bekezdés
c pont szerint minősülő üzletszerűen elkövetett
csalás vétség miatt nyomozást folytat a
fenti képen látható Páli László ismertebb nevén
„PURCI” becenevű személy ellen.
A rendelkezésre álló adatok alapján nevezett személy Nagykanizsán
illetve az országban több helyen is külföldi munkalehetőséget
ígért különböző személyeknek, és ezért általában 12.000 Ft-ot vett át
egy elismervény ellenében majd ezek után többet nem jelentkezett.
A rendőrség kéri azon személyek jelentkezését, akiknek Páli László
külföldi munkát ígért, illetve azokét, akik ezért pénzt is adtak át
nevezett személynek.
Jelentkezni munkaidőben a Nagykanizsai Rendőrkapitányság,
Nagykanizsa Király út 49., illetve a 06-93-312-190/57-70 melléken
Kakucs Péter rendőrszázados úrnál, valamint a 107-es segélykérő
számon lehetséges.
Rendőrségi felhívás
2007. október 4. Kanizsa – Sport 15
Nagy általánosságban nézve
a helyzetet, ma már tucatjával
kapjuk a híreket arról, ha egy
magyar labdarúgó tehetség tinédzser-
éveiben külföldre (általában
tőlünk nyugatabbra) kerülhet,
hogy az ottani klubok
valamelyikében csiszolják tovább
tudását. Valami hasonlóban
lehet része jelenleg Nagy
Gergőnek is, hiszen a kanizsai
15 esztendős futballista az SK
Sturm Graz akadémiáján tanul,
edz, játszik – és persze gólokat
lő...
– Miként kerültél ki az ausztriai
gárda futball-központjába?
– A graziaknál még februárban
hirdettek meg játékos-börzét,
melyre az én korosztályomban
is várták a tehetséges fiatalokat
– avatott be minket a kezdetekbe
itthon az NUFC-nél,
majd a ZTE-nél is megfordult játékos.
– Miután az első válogatáson
megfeleltem, következett a
további rosta újabb ügyességi,
technikai és taktikai feladatokkal,
s így lettünk egyre kevesebben,
végül aztán én is a elnyertem
a Sturm tehetséggondozóinak
tetszését.
– Hogyan sikerült a beilleszkedés,
illetve melyik korosztályban
bizonyíthatsz?
– Nincsen sok külföldi, ennek
ellenére nem volt semmi gond
azzal sem, hogy a nyelvtudásom
még egy kicsit akadozik.
Idővel gondolom, ezzel sem
lesz probléma, hiszen az akadémia
négy éve erre nagyon
sok lehetőséget ad a továbbiakban.
Most az első évben egyébként
kimondottan a labdarúgáson
van a hangsúly, s ebben
bátran kijelenthetem, nincs
hátrányom, sőt... Ami a csapatomat
illeti, az U17-es korosztályúakhoz
kerültem, s komoly
bajnoki rendszerben, a Totojugendliga
küzdelmeiben mérkőzünk
hétről-hétre az egykori
osztrák válogatott Arnold Wetl
irányításával.
– Hogyan képzeljünk el egy
osztrák klub utánpótlásgárdáját?
– Először is hétköznap mindig
van tréning természetesen, ebből
kétszer délelőtt is foglalkoznak
velünk intenzíven. A mecscseinket
vasárnap rendezik, s mi
nem a nagy grazi arénában, hanem
a Sturm-központ centerpályáján
játszunk. Az igazi élmény
azonban az idegenbeli találkozók
alkalmával van. Ilyenkor
már több esetben is előző nap
utaztatnak minket az adott helyszínre
emeletes buszon, mely a
három korosztályos csapatot fuvarozza.
Magán az akadémián
egyébként mindenre odafigyelnek
velünk kapcsolatban, s
ahogy mindenki, én is úgy kaptam
az elhelyezést, hogy egy
szobatársam van.
– Mennyiben más világ az
osztrák futballt övező körítés?
– Már az hihetetlen, ami a
Sturm csapatát körülveszi Grazban.
Nem is oly rég éppen szerdai
fordulót bonyolítottak náluk,
s az innsbruckiak ellen 18 ezren
buzdították a csapatokat a grazi
fekete-fehérek stadionjában, vagyis
a UPC-Arénában. Elképesztő
volt a hangulat, a meccs
felvezetése, s ennél ott talán
csak akkor nagyobb a felhajtás,
ha a városi rivális GAK az ellenfél.
Ami viszont meglepő,
hogy a jövő évi Eb-nek nincs
nagy visszhangja, lehet amiatt,
mert Grazban nem rendeznek
mérkőzéseket...
– Gondoltad volna, hogy egyszer
majd ilyen korán külföldön
kaphatsz nagy lehetőséget?
– Imádom a focit, s már akkor
jó gárdában szerepelhettem,
amikor a Zrínyi-iskolába jártam.
Aztán jött az UFC és a
ZTE, s ezeknél a kluboknál is
fejlődtem, köszönhetően olyan
edzőknek többek között, mint
Faller Zoltán, Catalin Azoitei,
Holdosi János vagy éppen
Kámán Attila.
– Az eddigi legnagyobb kinti
élményed?
– A Totojugendligában nemrég
a linzi gárdával mérkőztünk,
mely akkor vezette a tabellát, s a
meccs végén engem választottak
a legjobb játékosnak. Talán ez
jelentette igazán először azt,
hogy végképp befogadtak a
klubnál.
Némi szervezőmunka, s a
kiskanizsai Horváth György segítségével
sikerült megszólaltatni
Gergő edzőjét, a 37 éves, 21-szeres
osztrák válogatott Arnold
Wetlt is a grazi Sturm-központban:
– Magyar játékosomnak nagyon
jó adottságai vannak, vagyis
tehetsége megkérdőjelezhetetlen,
ami jó technikai tudással
és megfelelő játékintelligenciával
párosul. A továbbiakban
persze nagyon sok függ tőle is, s
úgy gondolom, mi ehhez itt a
szükséges hátteret megteremtettük.
Akadémiánkon minden csapathoz
külön szakmai stáb tartozik,
s a futballistáink egészségére
is maximálisan odafigyelünk,
illetve abban is segíteni
tudunk, hogy a későbbiekben a
hétköznapi életben is boldogulni
tudjanak.
Polgár László
Mégsem olyan sima. Kitettek Nem is oly messze, mégis oly távol...
magukért a Nagykanizsa Ants
csapatának baseballosai, hiszen a
bajnoki döntő harmadik, egyben
szentendrei mérkőzésén felülmúlták
a Sleepwalkers gárdáját. Ezen
a bizonyos találkozón a vendégek
igazi taktikus játékkal 10:6-ra
nyertek ellenlábasukkal szemben,
s ezzel összesítésben 1-2-re változtatták
az állást. A vasárnapi
meccs már nem sikerült ennyire
jól, mivel a házigazdák 9:3-ra
győztek, így mindent egybevetve
3-1-re vezetnek. Ami még kellemetlenebb
kanizsai szemszögből,
hogy a bajnoki döntő ötödik párharcát
is Szentendrén rendezik, s
a négy győzelemig tartó fináléban
ott nyerniük kell, máskülönben...
No, de múlt szombaton bebizonyosodott,
a küldetés egyáltalán
nem lehetetlen.
Balatonfűzfőn jártak. A Dunántúli
Vízilabda-bajnokság előtt
a Kanizsa VSE serdülői Fűzfőről
hozták haza a Delfin-kupát, három
csapatot maguk mögé utasítva.
A fiataloknál Szabó Szilárd
mellett Kéri Péter is bemutatkozott,
mint új edző, Bedő Krisztián
pedig gólkirály lett a tornán 13
találattal. A kanizsaiak keretét
Szabó M, Bedő, Sashalmi,
Gyana, Bácsai, Lukács, Molnár,
Vitári, Skriba, Vadkerti, Herczeg
és Schmidt alkotta, s a bajnokságnak
is ezzel a játékosállománnyal
vágnak neki.
őszi verseny a Sétakertben. A
TRI-CO Triatlon Klub hagyományos
őszi Duatlon versenyén a
Sétakertben és környékén majd
nyolcvanan gondolták úgy, hogy
teljesítik a kerékpározás-futás versenytávját.
A korcsoportok szerinti
lebontásban meghirdetett versengés
legnépesebb mezőnyeiben a
következő győztesek értek be elsőként.
Óvodások, fiúk: Kiss Mihály.
I. korcsoport, lányok: Kunics
Réka (Kőrösi). II. korcsoport, lányok:
Fáró Panni (Keszthely). Fiúk:
Péter Brúnó (Keszthely). III.
korcsoport, lányok: Fáró Krisztina
(Keszthely). Fiúk: Bakonyi
Patrik (Gelse). V. korcsoport, fiúk:
Berke Dávid (Keszthely)
Legea női nagypályás labdarúgó
bajnokság. Páterdomb Lsc
– Avantgard Kanizsa Nfe (2:2)
3:3. Zalaegerszeg, 50 néző.
Nagy küzdelem, gyenge játékvezetés!
Góllövők: Vitykó Andrea
(2), Szilágyi Cintia. Jók: Hans
Veronika, Kanizsai Dorottya,
Baloghné M. Andrea.
Szakmai szemmel:
Gergőnek remek
a játékintelligenciája
A kanizsai Nagy Gergő és az osztrák fociakadémia
Kanizsa 16 – Múltba néző 2007. október 4.
A kommunista hatalom rossz
szemmel nézte, ha egy pap a fiatalokkal
foglalkozott. János atyának
is ez volt az egyik bűne. Hittanosai,
ministránsai elmondták,
hogy milyen aktív munkát végzett
körükben, nemcsak hittanórát
tartott számukra, hanem játszott
és sportolt is velük. Ezért az állami
egyházügyi megbízott Kovács
Sándor megyéspüspökkel el akarta
helyeztetni az ifjú papot –
tudhatjuk meg a www.szombathely.
egyhazmegye.hu honlapról.
Miután ezt Kovács Sándor
Brenner János tudomására hozta,
megkérdezte tőle, mi a szándéka.
ő röviden ennyit válaszolt: Nem
félek, szívesen maradok. A püspök
kiállt a káplán mellett és úgy döntött,
továbbra is Rábakethelyen
marad. Az állami egyházügyi
megbízott erre ezt felelte: Jó, akkor
lássák a következményeit!
Máig sem tisztázott körülmények
között 1957. december 15-én éjjel
sürgős betegellátás ürügyén kicsalták
plébániai lakásából. A templomban
nyakába akasztotta betegellátó
tarsolyát, amelyben az Oltáriszentséget
vitte, és kísérőjével, aki kihívta
a plébániáról, a dombtetőn keresztül
vezető gyalogúton elindult
Zsida község felé. A két falu között
megtámadták és kegyetlen brutalitással,
32 késszúrással megölték.
A tisztalelkű lelkipásztor vértanúhaláláról
hosszú évtizedekig nem
volt szabad beszélni. Az ‘56-os forradalom
után országszerte hét papot
öltek meg. Az emberek véleménye
szerint a titkosrendőrség és az ÁEH
a püspököket és a buzgón dolgozó
papokat akarta megfélemlíteni.
A szombathelyi egyházmegye
1999. október 3-án hivatalosan is
elindította Brenner János boldoggá
avatási ügyét.
P.J.
Novákfalva a szubalpin klímájú
festői hegyvidéken fekvő Velem
község elején helyezkedik el,
ahol a Trianon előtti Magyarország
jelent meg szemünk előtt,
történelmi emlékhelyeivel, a jurta
sárkányos kapuival, a trianoni haranggal,
a 74 vármegyét bemutató
címeres oszlopsoraival – foglalta
össze a látottakat Földes
Kálmánné, Jerausek Gyula, Horváth
Lászlóné és Miha Tamásné.
Minden magyar embernek és
különösen a felnövekvő ifjúságnak
fel kellene keresni ezt az emlékhelyet,
hisz történelmünk egy
része látható ott. A kőszegi
Jurisics vár és múzeum szintén
megható történelmi múltidéző
volt számunkra. Árpád-kori művészetünk
Európa-szerte ismert
értéke a XIII. században épült háromhajós,
két homlokzati tornyos
bazilikája. Kapuja a leggazdagabb
díszű késő román kapuzatunk.
A közelében álló négykaréjos
kápolna a templommal egykorú
alkotás. A nagy értékű
műemlékegyüttes a bencések működésének
köszönhető. A monostorban
a Szent Cecília Kórus előadásában
meghallgattuk Albinoni,
Vivaldi, Bach és Kodály
műveit.
B.E.
A jó pásztor
Novákfalva, Kőszeg, Ják
A Rozgonyi Polgári Kör és Egylet tagjai közös kiránduláson vettek
részt. Úticéljuk Novákfalva, Kőszeg és Ják volt.
Október 6-án 18 órai kezdettel a Honvéd Kaszinóban mutatják be
a fenti címmel a nagykanizsai születésű Iváncsits Tamás zenés drámáját
az 1957-ben meggyilkolt Brenner János atyáról.
XIX. évfolyam 35. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. október 11. Kanizsa
Fotó: Horváth Attila
Nem a gyász, hanem a helytállás napja
Vörösfenyőt ültettek a székely szabadságharcosok emlékére
Városunkban október ötödikén
emlékeztünk az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
során Aradon kivégzett és vértanúhalált
halt tizenhárom tábornokra,
valamint a szintén
kivégzett Batthyány Lajosra,
Magyarország első független
miniszterelnökére. A százötvennyolc
évvel ezelőtti eseményeket
a Hevesi Sándor Általános Iskola
diákjai idézték meg műsorukkal
az Aradi udvarban lévő
szoborparkban, ahol Cseresnyés
Péter alpolgármester mondott
ünnepi beszédet. Hangsúlyozta,
1848 hősei emberi nagyságból
adtak bizonyságot, becsületből,
hazaszeretetből mutattak
példát közösségüknek.
– Október hatodikát, a tizenhárom
aradi vértanú halálának napját
olyan napként kell emlékezetünkbe
vésni, amelyik erőt ad nekünk, példát,
hogy bízni kell a jövőben, s hitet
ahhoz, hogy minden áldozatnak van
értelme akkor, ha az a nemzet felemelkedését
szolgálja – mondta
Cseresnyés Péter. – Tudnunk kell
azonban azt is, hogy helyettünk senki
nem fogja meghozni az áldozatot,
s habár a magas erkölcsöt hordozó
egyes emberek elbukhatnak, érdemeik,
eredményeik megmaradnak
egy közösség számára. Erről adtak
tanúbizonyságot az aradi mártírok,
Batthyány Lajos miniszterelnök és
mindazok, akik Haynau ámokfutásának
lettek az áldozatai. De mit is
mondott magáról ez a hóhéroknak
munkát adó osztrák? Azt mondta:
„Én leszek az az ember, aki rendet
fog teremteni. Nyugodt lelkiismerettel
lövetek agyon százakat is, mert
szilárd meggyőződésem, hogy ez az
egyetlen mód, ami intő példát szolgáltathat
minden jövendő forradalomnak.”
Ezek a szavak egy, a tömegeket
megfélemlíteni akaró ember
gondolatait tükrözik. Azonban ő
is csak egy eszköz volt azok kezében,
akik a magyarságot meg akarták
büntetni, mert azok fegyverrel is
nyomatékot adtak szabadságvágyuknak.
(Folytatás a 2. oldalon)
A kanizsai Székelykertben az
emlékállítás hasonlatosnak tetszik
ahhoz, ahogy a nyergestetői
emlékmű létrejött. Az emlékműhöz
a pénzt az elesettek tiszteletére
a XIX. század végén Bukarestben
szolgáló székely cselédleányok
adták össze. Nemcsak
a gyökerekben lüktet a szabadságharcosok
vére, hanem
még a Bukarestben szolgáló cselédlányokban
is, tehát a közemberekben.
Ez hasonlatos a
Döbrentei utcában lévő Benedek
Elek apó kútja történetéhez. Ezt
az ő emlékére állítottuk, az van
ráírva, hogy „Azok emlékére,
akik nem lehettek Elek apó olvasói...”
Ez a pénz úgy gyűlt össze,
hogy nem került az adófizetőknek
egy fillérjébe sem. A gyűjtésben
az lebegett a szemünk
előtt, hogy a nyergestetői emlékművet
is így adogatták össze.
Nemcsak tetszetős verssorokban,
hanem cselekedetekben,
tettekben kell a nép emlékézetébe
vésni az eseményeket,
hiszen így mindenkinek köze
van hozzá. Én azért mondom,
hogy Nyergestetőre emlékezzenek
a kanizsaiak, mert ezt az
emlékezést össze lehet kapcsolni
az ötvenhatos forradalommal.
Nekem tetszik!
Az ünnepség után még néhányan
ott maradtunk a csemeték
köré műanyagfonatot rögzíteni.
Így hallhattuk az arra járók véleményét.
Az alsós gyerkőcök
büszkén keresték ki és mutatták
meg anyukájuknak, melyik fácskát
ültette az osztályuk. Néhány
fölsős is arra kanyarodott biciklivel,
egyikük a katonás rendben
sorakozó fenyőkre megjegyezte:
„Nekem tetszik!”
Mégis templom lett!
Ez a csemetéket felajánló erdész
száján csúszott ki, amikor
gyönyörködött az elültetett erdőcskében.
Benne volt ebben a
keserű visszaemlékezés arra, amikor
2003-ban néhányan szégyenletesen
megakadályozták, hogy itt
ajándékból templom épüljön.
Másrészt tudjuk: az erdő Székesegyház!
Hallhattunk néhány aggódó
jóslatot is az erdő jövőjéről. Itt
nem a kutyákra gondolok, mert
egy gazdiban van annyi természetszeretet,
hogy négylábú kedvencét
nem engedi a csemeték
közé. A vandáloktól pedig azért
nem féltem a Székely Negyvenkilencesek
Fenyvesét, mert hatszáz
hevesis gyerekkel kerül szembe
az ilyen…
Jó hírünk a világban
A Székely kerti fenyőültetésről
a gondola.hu közvetítésével
a Kanizsa újságból értesült egy
sepsiszentgyörgyi publicista,
Sylvester Lajos. Írt is róla az
október hatodikai Háromszékbe
– és a www.3szek.ro portálra
– Külhoni emlékezés október
hatodikára címmel. Így
zárja: „…amint azt a nagykanizsai
és annyi más példa bizonyítja,
az együvé tartozás tudata
és érzése tovább él –
amennyiben ezt az ügyet,
Babicsné Bertha Éva szavait
idézve, a történelmi emlékezet
ébren tartói ápolják – s így az
elszakított nemzetrészek a ,,kicsi
magyarországiakkal” együtt
alkothatnak magyar nemzetet,
és őrizhetik ennek egységét.”
P.J.
Történelmünkben azonban a későbbiekben
is volt példa arra, hogy
megfélemlítéssel akarták a szájakat
befogni, s az emlékezet erejét korlátozni.
Azonban míg Haynau hóhérként
maradt meg emlékezetünkben,
addig mások sajnálatosan, az időnként
furcsán működő emberi emlékezet
következtében elfogadott emberek
lettek. Ezen a gondolkodáson
kell változtatni úgy, hogy végre rend
legyen emlékezetünkben, hogy meg
tudjuk különböztetni a jót a rossztól.
Mert egy közösség, egy nemzet érdekeinek
szemszögéből vannak jó
intézkedések és rosszak, jó vezetők,
akik a közösség érdekében dolgoznak,
és rosszak, akik a saját érdekeiket
képviselik elsősorban. A rendrakásban
segíthet a mártírok emléke.
Cseresnyés Péter azt is kijelentette,
hogy október hatodikára, hazánk
első miniszterelnökének és a
szabadságharc tizenhárom tábornokának
kivégzésének napjára
nem gyásznapként, hanem a nemzetért
való helytállás, az erkölcsi
tartás napjaként kell emlékeznünk.
Az ünnepi program a Székelykertben
folytatódott délután, ahol a
Polgári Kanizsáért Alapítvány szervezésében
a tömbépületek által határolt
park közepén ültetett el negyvenkilenc
vörösfenyőt a Hevesi
Sándor Általános Iskola negyvennyolc
diákja és Cseresnyés Péter alpolgármester.
Afenyőfákat az 1849.
augusztus elején a nyergestetői csatát
megvívó székelyek emlékére telepítették,
fővédnöknek pedig
Kányádi Sándor költőt nyerték meg,
aki hangüzenetet is küldött az ünneplőknek.
A Székelykertben ismét
Cseresnyés Péter mondott beszédet,
aki az Erdélyben élő költőhöz hasonlóan
hangsúlyozta, hogy egy közösség
csakis akkor lehet életképes,
ha a múltjából táplálkozik.
Záró momentumként a Thúry
György Múzeumban nyílt egy, a
Zala Megyei Levéltárral közösen
szervezett, Magyarország első felelős
miniszterelnökének életútját,
fontosabb törekvéseit bemutató kiállítás,
amely – a feleségétől búcsúzó
Batthyány Lajostól idézve egy
mondatot – A magam útját jártam
címet viseli. A jobbára dokumentumokat
felvonultató tárlatot Molnár
András, a Zala Megyei Levéltár
igazgatója nyitotta meg.
Horváth Attila
2 Kanizsa – Arad örök 2007. október 11. Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu
Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa
Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg
Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet Fotó: Horváth Attila
Székely kerti szilánkok
Hatszáz gyerekkel
kerül szembe…
Kányádi Sándor üzenete
2007. október 11. Kanizsa – A mi ügyeink 3
A zalaegerszegi Kamarák Házában
került sor a Zalai Falvakért
Egyesület által szervezett
29. Területfejlesztési Műhelyre,
ahol Horváth Jácint, a Nyugatdunántúli
Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kht. nagykanizsai
irodájának vezetője a Nyugatdunántúli
Regionális Operatív
Program pályázati lehetőségeiről
tartott előadást.
A szakember elmondta, a program
keretében a 2007. és 2013.
közötti időszakban mintegy 140
milliárd, azaz évente húszmilliárd
forint hívható le maximálisan. A
legtöbb forrás a közlekedésfejlesztésre,
a környezet- és energiapolitikai
fejlesztésekre, a gazdasági
operatív programra, valamint
a társadalom megújítása operatív
programra jut.
Az operatív program prioritásai
közé tartozik a regionális gazdaságfejlesztés,
turizmusfejlesztés,
városfejlesztés, környezetvédelmi
és közlekedési infrastruktúra, valamint
a helyi és térségi közszolgáltatások
fejlesztése.
Már több programot meg is hirdettek,
így az Önkormányzati felelősségi
körbe tartozó intézmények utólagos
akadálymentesítése, Kerékpárút-hálózat
fejlesztése, Közoktatási infrastruktúra
és szolgáltatások fejlesztése, Befektetési
környezet fejlesztése – iparterületek
és inkubátorházak címűt.
A kiírás egészen friss a Turisztikai
attrakciófejlesztés és A balatoni
térség turisztikai vonzerejének
fejlesztése címet viselő pályázatok
esetében.
Várhatóan november elején írják
ki a kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak
bővítésére, a helyi környezetvédelmi
infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztésére, a nem
megyei jogú városok városközponti
területeinek és leromlott városrészeinek
fejlesztésére, a helyi és helyközi
közösségi közlekedés infrastrukturális
feltételeinek javítására, valamint
a szociális infrastruktúra és
szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó
pályázatokat – tudták meg az érdeklődők
a kanizsai szakembertől.
H.A.
Esélyadásról van szó, amikor
egy ilyen összejövetelt szerveznek
– hangsúlyozta. Esélyt adnak
azoknak az embereknek, akik nehéz
helyzetben vannak, akik
nemcsak azért kérnek esélyt,
hogy a munkaerőpiacon megtalálják
a helyüket, hanem az élethez
kérnek esélyt, hiszen ha valakinek
nincs rendszeres munkája,
nem tudja eltartani a családját,
nagyon nehezen éli meg a
mindennapokat. Nemcsak a romáknak
van ilyen problémája, a
társadalom jelentős részének ezzel
a gonddal kell megküzdenie.
Igaz a már közhelynek számító
mondás, tanulni, tanulni, mert a
tanulással lehet nagyobb eséllyel
belépni a munkaerőpiacra. Minél
szélesebb ismeretekkel rendelkezik
valaki, annál nagyobb esélylyel
indul el a munkához jutás
versenyében.
Nagy József György, a DRVSZ elnöke
köszöntőjében kiemelte, érdemes
megvizsgálni a konferencia címéül
szolgáló mondatot, van-e esélye
a romáknak a munkaerőpiacon.
Nagyon komoly erőfeszítéseket
tesznek a munkaügyi központ vezetői
és a roma civil szervezetek a képzési
foglalkoztatási programok indításáért
annak érdekében, hogy minél
több romát el tudjanak helyezni.
Rengeteg képzést indítottak az elmúlt
években, azonban nem tudták
őket a munkaerőpiacra visszajuttatni.
Ezen változtatni kell, olyan szakirányú
képzéseket kell elindítani,
amire szükség van. A hagyományokkal
foglalkozó képzéseket meg
kell őrizni, de ezekkel, sajnos, nem
tudnak napi megélhetési forrást biztosítani.
Folytatják a tanulási hajlandóságot
vizsgáló felmérést megyénkben,
és kiterjesztik Dél-Dunántúlra
is. Megkérdezik a romákat
és a munkaadókat, milyen irányba
szeretnének elindulni. Milyen foglalkozásokat
szeretnének a romák, és
mire van szüksége a munkaadóknak.
A konferencián számos előadás
hangzott el a romák képzési, elhelyezkedési
lehetőségéről, kiemelten
a fiatalok, a tartósan munkanélküliek
és a nők esélyeiről. Akonferencia elérte
célját – összegezte Nagy József
György, DRVSZ elnök.
Hangsúlyos téma volt a média
szerepe az előítéletek csökkentésében
és a reális cigánykép kialakításában,
hiszen a médiák többségében
a romákról közölt hírek nagy
része negatív hír. Ebben nagyon
nagy változást szeretnének elérni,
ha kell, a kormányzat segítségével
is. A médiumok egyik oldalról azt
mutatják be, a romák bűnözők és
nem dolgoznak, a másik oldalról
viszont azt, hogy nagyon sok pénzt
költenek roma ügyre, aminek gyakorlatilag
nincs hozadéka. Nagy
József György szerint azonban a romákra
fordítható pénzek nem érnek
le a romákhoz, elvesznek valahol.
B.E.
A háziorvosok megkezdték
az influenzagyanús megbetegedések
figyelését – tudtuk meg
az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
Nagykanizsai, Letenyei Kistérségi
Intézetének tiszti főorvosától,
dr. Buzás Judittól.
A szakember elmondta, a figyelőszolgálat
keretében a háziorvosok
az ÁNTSZ-nek október elseje óta
jelentik a betegforgalmi adatokat, a
kórházba utaltak, s a vizsgálatra jelentkező
betegek számát. Ez az
alapja az influenza elleni védekezésre
való felkészülésnek.
A korábbi éveknek megfelelően
a krónikus betegek és a hatvan
év fölötti nyugdíjasok ezúttal is
igényelhetnek háziorvosuktól ingyenes
oltóanyagot. Az aktív korosztályba
tartozók ötven százalékos
kedvezménnyel juthatnak
hozzá a vakcinához. Fontos tudni,
hogy évente újra kell oltatni
magunkat, hiszen évről-évre
újabb influenzavírus-mutációk
jelennek meg, s az oltóanyag öszszetétele
mindig ehhez igazodik.
Dr. Buzás Judit kérdésünkre elmondta,
a tavalyi év szükségletei
alapján idén tizennégyezer oltóanyag
áll a háziorvosok és a páciensek
rendelkezésére a térségben.
A legfrissebb adatok szerint
eddig két megbetegedést regisztráltak
az orvosok.
H.A.
Figyelik az
influenzát
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL:
􀂊 10.12-én 16 órakor
C+E (nehézpót)
􀂊 10.16-án 16 órakor hétközi
􀂊 11.09-én 16 órakor hétvégi
előadásokkal személyautó,
motor és segédmotor
kategóriákban
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Eséllyel a munkaerő-piacon
Eséllyel a munkaerőpiacon címmel kétnapos konferenciát szervezett
a Dunántúli Roma Vezetők Szövetsége az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány támogatásával. A Halis István Városi
Könyvtárban megrendezett konferenciát Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő nyitotta meg.
Pályázati lehetőségek
Szakemberekkel járta be a
minap körzetét Bene Csaba önkormányzati
képviselő. A „túra”
a 2-es számú választókörzet
legneuralgikusabb pontján, a
Citromszigetként ismert Dózsa
György út 73.-75. alól indult.
Számos lakossági felvetést
gyűjtött be e napon a képviselő.
Így például a Virág Benedek utcában
arra panaszkodtak a lakók,
hogy az úttesten nagy tócsákban
áll a víz, ha esik az eső.
A problémát csak növeli, hogy
üzletek is találhatók itt, s az elhaladó
autók gyakran befröcskölik
vízzel az ingatlanokat. Elengedhetetlen
tehát a Virág Benedek
utca mihamarabbi felújítása.
A Belus József utcában járhatatlan
járdával találkoztak a
bejárás résztvevői, a gyalogosok
és az anyukák babakocsival
az autók között kényszerülnek
rodeózni – ez szintén megoldásra
vár.
A nemrég felújított Árpád utcában
úgy látszik, a jó minőségű úttest
láttán vérszemet kaptak az
autósok, s gyakran nagy sebességgel
közlekednek, ezért felmerült
fekvőrendőrök telepítésének
a lehetősége. A Magyar utca 150.
és 170. között nem megoldott a
csapadékvíz-elvezetés, az itt lévő
árokban egy átereszt kell kialakítani.
A Garay utcában szűkösek a
parkolási lehetőségek, itt szükséges
a meglévő parkoló hosszabbítása
– mondta el érdeklődésünkre
Bene Csaba.
A Citromsziget udvara eléggé
elhanyagolt állapotú, szükséges a
rendbetétele, s egyfajta parkolási
rend kialakítása. Még láthatók
annak a sportpályának a maradványai,
amely felújításának igényével
az itt élő gyerekek keresték
meg a városatyát.
Bene Csaba kérdésünkre azt
mondta: járható útnak tartja a
Monarchia egykor szebb napokat
látott hajdani laktanyájának
szakaszos felújítását, erre talán
még lehetne forrásokat szerezni.
A Thury-pályán is lenne munka.
A terület a város tulajdona, de
kezeléséről senki nem gondoskodik.
Ugyan több sportegyesület is
működik ott, akik az általuk
használt részt rendben tartják, ám
a többit benőtte a gaz. A kaszáláson
kívül a kerítést is javítani
kellene.
Bene Csaba megjegyezte, a
Dózsa György út 115.-től kicsit
távolabb húzódó Kanizsai Dorottya
utca közvilágítása hosszú
ideje nem megoldott, csak a vezetékek
állnak ki a földből. A
képviselő szerint a lakók érdekében
mihamarabb megoldást kell
találni a problémára.
Horváth Attila
4 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. október 11. N
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Megnevezés Kikiáltási ár Versenytárgyalás - Hónap.Nap Időpont
961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 + áfa 11.07, 12.05 08:30
131/2 Magyar u. 18. lakóház, udvar 19.692.000 + áfa 11.07, 12.05 09:00
4372/1 Alkotmány u. 160. szociális otthon 51.800.000 + áfa 11.07, 12.05 09:30
4277/1 Palini beépítetlen terület 25.809.000 + áfa 11.07, 12.05 08:00
2190/A/3 Csányi u. 8. - iroda 10.700.000 + áfa 11.07, 12.05 10:30
2243/1 Ady Endre u. 25. 13.334.000 + áfa 11.07, 12.05 11:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 5.220.000 + áfa 11.07, 12.05 11:30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Versenytárgyalás
A Citromsziget és más problémák
Fotó: Horváth Attila
Befejeződött a kiskanizsai
rendőrségi szolgálati hely létrehozása
érdekében indított aláírásgyűjtés.
Összesen 1111 aláírást
sikerült összegyűjteni a
városrészben – tudtuk meg
Polai Józseftől, a városrész
egyik önkormányzati képviselőjétől.
A képviselő elmondta, több
aláírást már nem gyűjtenek, segítőivel
együtt összesen 1111
kiskanizsait sikerült megnyerniük
a célnak, hogy létesüljön a városrészben
egy rendőrségi szolgálati
hely, ami a kiskanizsai közbiztonságot
jelentősen növelné. Mint
kifejtette, információi szerint a
városrészben hétről-hétre szaporodnak
a betörések, tolvajlások.
Ugyanakkor jelezte, még nem
döntötte el, hogy Marton István
polgármester közbenjárását kérjee
az ügyben, avagy önálló képviselői
indítványt készítsen a következő
közgyűlésre.
– Elképzelhető az is, hogy
önálló képviselői indítványt készítek,
mert azt remélem, hogy így
nagyobb támogatottságot kaphatok
a szolgálati hely létrehozásához,
hiszen korábban dr. Molnár
József rendőrkapitány nem támogatta
a felvetésemet – mondja
Polai József. – A képviselőtársaimtól
kérek hát támogatást, de
természetesen, korábbi ajánlatunk
még mindig érvényes, nem
akarjuk kisajátítani magunknak
ezt a majdani szolgálati helyet,
inkább azt szeretnénk, ha a szolgálati
hely autója és rendőrei
rendszeresen megjelennének a
többi településrészen is.
H.A.
1111 aláírás: Lesz-e belőle rendőrőrs?
Értesítjük Nagykanizsa város
lakosságát, hogy a Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási
rendje a 2007. október-novemberi
munkaszüneti napok miatt
az alábbiak szerint alakul:
Október 19. (pénteken) hétfői
munkarend szerint 8.00-
16.30 óráig, október 20.
(szombaton) pénteki munkarend
szerint 8.00-12.00 óráig,
október 22. (hétfő) pihenőnap,
október 27. (szombaton) pénteki
munkarend szerint 8.00-
12.00 óráig, november 2.
(péntek) pihenőnap.
Megértésüket köszönjük!
Munkarend
változás
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Bűnmegelőzési Csoportja
vagyonvédelmi, áldozatvédelmi
előadásokat tart az október
12-13-14-én megrendezésre
kerülő Kanizsa Vásáron.
A legközelebbi közgyűlésen
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése létrehozhatja a Kanizsai
Kulturális Centrum kiemelten
közhasznú nonprofit
zártkörű részvénytársaságot.
Miért van erre szükség?! Az önkormányzati
többség azt gondolja,
hogy a meglévő művelődési
intézményeink sokszínű programkínálata
a felújított, kibővülő
infrastruktúrában egy új típusú
működtetési formában tudja
ellátni a közművelődés mindenki
számára való biztosításának kötelező
önkormányzati feladatát.
Az új forma előnyei lehetnek:
az áttekinthetőbb gazdálkodás, a
hatékonyabb működés, a koordináció
bővebb lehetősége, a kibővülő
pályázati és szponzori lehetőségek,
a rendezvények feladatfinanszírozása,
esetleges adómentességek
és -kedvezmények.
Ez az átalakulás egy hosszú történet.
Kezdődött a Kulturális Negyed-
ötlettel, folytatódott a Magyar
Plakát Házzal, majd a
Medgyaszay Ház megújulásával.
A tartalommal való kitöltést még
ötletbörze is segítette. Közben a
Művészeti Térkép is elkészült, s
mára a HSMK-t is felújítottuk.
Természetesen a közalkalmazottak,
a civilek, a minisztérium és
szakértők is véleményezik az elképzelést,
s párhuzamosan a kulturális
koncepciónkat is megújítjuk.
Közművelődési életünk felfrissülését
akarjuk! Képletesen szólva
azt szeretnénk, mindenki a kultúra
részvényese legyen Nagykanizsán.
Az élet minden területén
húsz-harminc évenként (egy generációváltás
ideje) meg kell újulni.
Ezért van ez a mostani stratégiai
döntés. A bővebb közművelődési
infrastruktúránk – hiszen a Magyar
Plakát Ház és a Medgyaszay
Ház pluszként lépett be a rendszerbe
– bővebb tartalmat is kíván
újabb, példaértékű struktúrában.
Olyan modellt kívánunk megvalósítani,
amely az országban csak
néhány helyen működik: Szentendre,
Terézváros, Műcsarnok. Ha
úgy tetszik, egy nagy kísérlet részesei
vagyunk. A kultúra áru is,
de nem szeretnénk piacosítani.
Bár látszólag fiskális szempontú a
készülő előterjesztés, de a következmény
remélhetőleg pozitív
lesz. Jelenleg mintegy 185 millió
Ft-ból és 31 fővel működik a közművelődési
intézményrendszerünk.
Ez bőven 200 millió Ft fölé,
és akár 36 főre nőhet. Hiszen ez
idáig együttesen még nem működött
az összes közösségi terünk, a
Magyar Plakát Ház és a
Medgyaszay Ház tulajdonképpen
újonnan lép(ett) be a rendszerbe!
Természetesen az átalakítás jogi
hátterében ott kell lennie a megszüntető
okiratoknak, a leltár szerinti
vagyon átadására-átvételére
vonatkozó üzemeltetési kezelési
szerződésnek, a közhasznúsági
szerződésnek, a leendő alapító okiratnak
és SZMSZ-nek, a feladatfinanszírozási
mintának és álláshelyszámításnak.
Fontos kérdés, hogy
ki lesz a vezérigazgató, ki lesz az öt
fős igazgatóság és a felügyelő bizottság
tagja, ki látja el a könyvvizsgálói
feladatokat. A közgyűlési
előterjesztés sok mellékletében
benne kell lennie a vezérigazgató
munkaszerződésének és munkaköri
leírásának. A meglévő dolgozókkal
kívánjuk ellátni az új feladatokat is,
sőt még jönnek hozzájuk.
Ha Nagykanizsa valóban régiók
kapujaként, több régióra és az országra
rányíló kulturális centrumként
kíván létezni, akkor a meglévő
szinte ajándékként kibővülő
kulturális infrastrukturális növekedést
követnie kell egy ilyen fajta átalakulásnak.
Reméljük, hogy ez az
ágazat Nagykanizsán nem lesz a
maradványelv áldozata! Hisszük,
hogy Nagykanizsa éppenséggel
nem kulturális mélyrepülésben
szenved, hanem éppen emelkedőben
van. Hogyan lehet költségvetési
megszorítások közepette is fenntartani
a pezsgő kulturális életet?
Szegények lehetünk, de ez nem ok
arra, hogy ostobák és igénytelenek
is legyünk. Hosszabb távon a kultúrába
érdemes befektetni. Ilyen
szempontból a kultúra és a gazdaság
gyökerei ugyanazt jelentik.
Nem hiszem, hogy lennének ellenérdekeltek,
ha azt mondom, pénzt
kell fektetni az emberi erőforrásokba,
a kultúrába és az oktatásba. A
jövő útja az lehet, ha nem elsősorban
az intézményeket, hanem a tevékenységeket
támogatjuk. Vannak
jó példák: Szentendre, Balatonfüred,
Zalaegerszeg, Debrecen…
Eddigi kulturális palettánk sokszínűségére
is büszkék lehetünk, de
természetesen voltak problémák. A
magas művészetek hátrébb szorulása
a populárisabb műfajok előnyére,
a minőségpolitika hiánya, a
programegyeztetések elmaradása…
Mindezeket egy klasszikus népművelői
szemlélettel már valószínűleg
nem lehet megoldani. A városok
versenyében, például a rendezvényekért
való viaskodásban csak úgy
lehetünk eredményesek, ha mások
számára is fogyaszthatóvá tesszük
specialitásainkat, s nívós szállással,
folklorisztikus kuriózummal és
gasztronómiai kalandozással is
szolgálni tudunk. Színvonalas város
sok van a világban, hogy melyiket
választja a vándor, azt az egyedi kínálat
dönti el. Ennek az egyszeri és
megismételhetetlen, másutt reprodukálhatatlan
attrakciónak egyszerre
kell befogadhatónak és különlegesnek
lennie! Ezt jelenti a kulturális
gazda(g)ság.
Persze segíthet ebben egységes és
hálózatos intézményirányítási modell
is, pénzügyi, gazdasági és szervezeti
átvilágítások, a közművelődés
szakigazgatási problémáinak
kezelése, valamint a régebbi költségvetési
működés tanulságai. Lehetett
volna más irányokba is menni.
Egy mamutintézmény létrehozása,
vagy sok kicsi szép, esetleg nonprofit
kft., netán maradhatott volna
minden a régi formájában. 2007. július
1-jétől KHT, azaz közhasznú
társaság létrehozása már nem lehetséges,
helyettük van ez a nonprofit
gazdálkodási forma. De az új kihívásokra
adott válasz hosszabb távú,
stratégiai, fejlesztési és modernizációs
kell, hogy legyen. Erről győzött
meg az év eleji ötletbörzére adott
sok értékes visszajelzés is. Ezekből
is kikristályosodtak erősségeink: kiváló
műszaki állapot és felszereltség,
ideális befogadóképesség, oktatási
intézmények közelsége, centrális
elhelyezkedés, könnyű megközelíthetőség.
Gyengeségek: nincs kialakult
működési struktúra, önkormányzati
forráshiány. Lehetőségeink:
együttműködés a közoktatási
intézményekkel és a civil szférával,
a kulturális turizmus fejlesztése, pályázati
források elérése, kistérségi
együttműködés, határmenti kapcsolatok.
Veszélyek: EU-források el
nem érése, vesztes pályázatok, nem
megfelelő kommunikáció.
A megújuló kanizsai kulturális
struktúra nem jelentené a hagyományos
formák megszűnését, de
egy erőteljes impulzus lenne a
munkatársak ösztönzése révén a
tartalmi megújulásra és megerősödésre.
A Kanizsai Kulturális Centrum
civil centrum is kell, hogy legyen!
A jelenlegi előterjesztés nem
tartalmazza a Honvéd Kaszinó, a
Kodály Zoltán Művelődési Ház, a
Zsinagóga, a Miklósfai Mindenki
Háza, a Halis István Városi
Könyvtár és a Thúry György Múzeum
bekapcsolását ebbe a struktúrába.
A Kanizsai Kulturális Centrum
kiemelten közhasznú, nonprofit,
zártkörű részvénytársaság
egyelőre csak a Hevesi Sándor
Művelődési Központot, a
Medgyaszay Házat (benne a Képzőművészetek
Háza, Magyar Plakát
Ház), a Móricz Zsigmond Művelődési
Házat és közösségi tereit
tartalmazná, de vizsgálni kell a jövőben
minél bővebb körű együttműködések
lehetőségét.
Ezen elképzelésünkben az igényesség
és a lokálpatriotizmus is
vezetett bennünket, s a kulturális
sokszínűség megőrzése. A műveltség
többféle lehet, de a kultúra
egy. Azért még összedolgozhatunk,
hogy nem vagyunk egyformák.
A versengés mellett összefogás
is lehetséges. Azonban ahhoz,
hogy valami szellemi béke legyen,
a kultúra területén is változtatás
szükséges. Hiszem, hogy Nagykanizsán
gazdagok vagyunk a kultúrában.
Elég legyen itt csak egy
konkrét friss példára utalni. Október
6-ára pályázati támogatással
két Batthyány Lajos-kiállítás is
nyílt volna Nagykanizsán, az
egyik a Thúry György Múzeumban,
a másik a Magyar Plakát
Házban. Végül sikerült megegyezni,
hogy a második majd március
15-én nyíljon. Viszont a mostani
kiállítás az országban a 4., így
büszkék lehetünk rá, hogy ilyen
aktuálisak és gazdagok vagyunk.
De ne felejtsük el a Kanizsai
Kulturális Centrum költségvetése
nem mérhető majd profitban, hiszen
nonprofit gazdálkodási formájú
lesz majd. A költségvetés elsősorban
csak adalék a célok eléréséhez.
Az érték a valódi mérőszám.
Balogh László,
a Kulturális Bizottság elnöke
Kanizsa – 2007. október 11. A kultúra gazda(g)sága 5
Mi az a „Kanizsai Kulturális Centrum”?!
– avagy a kultúra gazda(g)sága
6 Kanizsa – Városháza 2007. október 11. Értesítjük tisztelt betegeinket, hogy a XVII. számú Felnőtt Háziorvosi
Szolgálat DR. BACHER ILONA háziorvos 2007. október 1-jétől új helyen,
az Erzsébet tér 8/2. szám alatti orvosi rendelőben folytatja a betegellátást.
A rendelési idő és a telefonszám változatlan.
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a XIV. számú Felnőtt Háziorvosi
Szolgálat DR. BEZNICZA ERNESZTINA háziorvos 2007. október 1-jétől a
Rózsa u. 6. szám alatti orvosi rendelőben folytatja a betegellátást.
A rendelési idő változatlan. Új telefonszám: 93/333-614
Nagykanizsa MJV Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán és
kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból elszármazottak
részére a Kanizsai Antológia 6. számában való megjelenésére.
Pályázat tárgya: Irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő
versek, prózák, grafikák. Pályázati feltételek: Egy pályázó több pályázatot is
beadhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell
benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály
Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Abeérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem őrzünk
meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk. A sikeres pályamunkák
a Kanizsai Antológia 6-os számában a karácsonyi könyvvásár alkalmával
jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek. Apályázat beadásának határideje: 2007. november 05.
Kanizsa Antológia 6.
A Környezetvédelmi és Informatikai Szakkiállítás és Konferencia részletes
programja.
Október 12. péntek: 􀂊 15.00 Ünnepélyes megnyitó (A kiállítást megnyitja:
Kovács Kálmán a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkára, Marton
István Nagykanizsa MJV Polgármestere, Vásárdíjak átadása. Fellép: Szan-Dia
Fitness Center) 􀂊 16.30 Black Jack 􀂊 17.00 Sztárvendég: VARGA MIKLÓS
Október 13. szombat: 􀂊 11.00 Szárazelemgyűjtő akció sorsolása 􀂊 15.00
Orff Ütősegyüttes 􀂊 17.00 Black Jack 􀂊 16.00 Szan-Dia Fitness Center
Október 14. vasárnap: 􀂊 14.15 Bálna Bál - zenés gyerekműsor 􀂊 15.00
Szan-Dia Fitness Center 􀂊 16.15 Zserbo Duó
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
A KIÁLLÍTÁS MINDEN NAP DÍJMENTESEN LÁTOGATHATÓ
Nyitva tartás
Péntek:13.00-18.00, Szombat:10.00-18.00, Vasárnap: 10.00-17.00
Kanizsa Vásár 2007. (Október 12-13-14.)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet a: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található
Nyugdíjasházban lévő bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. október 10. 18.00 óra. Helye:
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó.
A licitálás időpontja: 2007. október 18. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. A pályázat
célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott időre.
A bérlemény leírása: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 8.122 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az
igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség. A bérlemény nem
örökölhető!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek: Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi
nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy
legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket
vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati
feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek: Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/
ek/, aki/k/ pénzadományt ajánl fel, önkormányzati bérlakását ajánlja
fel. Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér
16.) átvehető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a
pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az
utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő
önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi
bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás
esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát,
helyiségeit, minden tulajdonos adatát. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani.
A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai: A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát
határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással
meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló összege: Nk, Kodály
Z. u. 10/A. I/14. 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ftonként
emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést
az Ingatlankezelési Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését,
vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását
követő 15 napon belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési
Intézménnyel a bérleti szerződést nem ezen határidőn belül nem köti meg, a
bérleti szerződés megkötésének lehetőségét elveszíti.
Nyugdíjasházi lakáspályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a többször módosított
55/2000. (XII.13.) számú
helyi rendelet alapján pályázatot hirdet
az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának szociális
alapon történő elnyerésére:
CSERÉRE VAGY GYERMEKES
CSALÁD RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Fő u. 8. 2/2/5.
A lakás alapterülete: 80 m2, 2 szobás,
komfortos, belvárosi terület. A
lakás épületen belüli fekvése: II.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj öszszege:
26.128 Ft. A lakás állapota:
felújított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év.
2. Nagykanizsa, Csengery u.
117/13. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 56 m2, 2 szobás,
komfortos, egyéb városi terület.
A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj
összege: 8.917 Ft. A lakás állapota:
felújított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év.
3. Nagykanizsa, Csengery u.
117/15. fsz. 5.
A lakás alapterülete: 51 m2, 2 szobás,
komfortos, egyéb városi terület.
A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj
összege: 8.120 Ft. A lakás állapota:
felújított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év.
HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES
CSALÁD RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Berzsenyi u.
14/B. 5/31.
A lakás alapterülete: 66 m2, 3 szobás,
összkomfortos, egyéb városi terület.
A lakás épületen belüli fekvése:
5. emeleti lakás. A lakásbérleti
díj összege: 26.130 Ft. A lakás állapota:
felújított. A bérleti jogviszony
időtartama: 5 év.
2. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u.
1/B. 9/58.
A lakás alapterülete: 64 m2, 3 szobás,
összkomfortos, keleti városi terület.
A lakás épületen belüli fekvése:
9. emeleti lakás. A lakásbérleti
díj összege: 19.900 Ft. A lakás állapota:
felújított. A bérleti jogviszony
időtartama: 5 év.
GYERMEKTELEN PÁR
RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa-Palin, Alkotmány
u. 89/A.
A lakás alapterülete: 28 m2, 1
szobás, komfort nélküli, egyéb városi
terület. A lakás épületen belüli
fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti
díj összege: 1.964 Ft. A lakás állapota:
nem felújított. A bérleti jogviszony
időtartama: 5 év .
GARZONHÁZBAN
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
pályázatot hirdet továbbá az
alábbi, Garzonházban lévő üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának
elnyerésére. Elhelyezésre a 35.
életévet be nem töltött fiatal házasok/
élettársak jogosultak lakásigényük
végleges rendezéséig, de legfeljebb
60 hónap időtartamig, elhelyezésük
átmeneti megoldásával és
takarékosságra ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u.
142/A. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, 1 szobás,
összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: keleti városi terület.
A lakás épületen belüli fekvése:
II. emeleti lakás. Szálláshasználati
díj összege: 14.952 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony időtartama: maximum
60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u.
142/B. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, 1 szobás,
összkomfortos, keleti városi terület.
A lakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. Szálláshasználati
díj összege: 14.952 Ft. A lakás állapota:
helyreállított . A bérleti jogviszony
időtartama: maximum 60
hónap.
A pályázatok benyújtásának helye
és határideje: 2007. október 10. Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Pályázati
nyomtatvány ugyanitt kapható.
Csákai Iván, bizottsági elnök
Önkormányzati bérlakás-pályázat
2007. október 11. Kanizsa – Városháza 7
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Cseresnyés Péter alpolgármester október 17-én, szerdán 8.30-12.00 óráig
tartja fogadóóráját a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. I. em.)
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart október 15-én 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában,
18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a jegyzői
munkakör betöltésére
A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján kerül sor. A kinevezés teljes munkaidőben, határozatlan időre
szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A kinevezés és az illetmény megállapítása
a Ktv. szerint történik. Amunkakör 2008. január 1. naptól tölthető be.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, igazgatásszervezői
vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
legalább kétéves közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget
igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a személyes
kapcsolatfelvételkor köteles bemutatni), három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt, a szakmai gyakorlat hivatalos igazolását, a pályázónak
a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit.
A pályázatokat Marton István polgármesternek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje: 2007. október 31.
12.00 óra. A pályáztató a döntést megelőzően – külsős szakértő közreműködésével
– vezetői képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvétele
önkéntes. A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság a pályázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti
a közgyűlés elé. A pályázatok elbírálásának határideje a beérkezési határidő
lejártát követő első közgyűlés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-701
vagy 500-705 telefonszámon.
A Nagykanizsa Régió Ipari Park és Logisztikai Központban 15 darab iroda
kerül bérleti szerződés keretein belül hasznosításra. A 2005. évben teljesen
felújított, részben klimatizált irodahelyiségek a volt Gábor Áron laktanya
parancsnoki épületében – 649/55. hrsz. – találhatók. A helyiségekben telefon,
internetes hozzáférés biztosított. Bérleti díj 1.300 Ft/m2+ áfa/hó + rezsi.
Érdeklődni Nagykanizsa Régió Ipari Park és Logisztikai Központ Kft (Nk.
Garay u. 21.) és a 93/310-256 telefonszámon lehet.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttműködve a 2008. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.
Pályázhatnak:
"A" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan, nappali tagozaton
tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsőoktatási
intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti
megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos,
államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első
szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú
szakképzésben vesznek részt.
"B" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan (az adott tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok
részesülhetnek, akik az adott tanévtől kezdődően állami felsőoktatási intézményben,
illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás
alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag
finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú
továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú
szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2008-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe
és tanulmányaikat 2008/2009. tanévben ténylegesen megkezdik.
A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő
tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. A 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet
1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban
a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. PhD képzésben
résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézménynyel
hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj időtartama:
"A" típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév
(2007/2008. tanév második, illetve a 2008/2009. tanév első féléve). Folyósításának
kezdete: 2008. február.
"B" típusú pályázat esetén: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félév. Folyósításának kezdete a 2008/2009. tanév első féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából
szociálisan rászorult az a pályázó, akinek családjában az együtt lakó családtagok
egy főre jutó nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át (azaz 40700 forintot).
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán írásban, a
hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon és kötelező mellékletein, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2008. október 31.
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul
a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra
hozatalához. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
felsőoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyáról a Felsőoktatási Pályázatok Irodájának,
illetve az önkormányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson.A települési önkormányzat
saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit
2007. december 10-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos
egyéb módon hozza nyilvánosságra.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás
kapható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési
és Sportosztályán (Erzsébet tér 7. II. emelet 9. ajtó)
Pályázat jegyzői munkakörre
Bérletek az Ipari Parkban
Bursa Hungarica
A 20/2001. (III. 9.) FVM. Rendelet 1.§ által módosított 41/1997. (V.28.)
FM rendelet Az Állategészségügyi Szabályzat 213.§-a, valamint a 81/2002.
(IX. 4.) FVM r. 8.§-a alapján, értesítem a tisztelt lakosokat, hogy a 3 hónaposnál
idősebb ebek kötelező, veszettség elleni immunizálására kerül sor. A
fenti időszakban az oltást az alábbi időpontokban és helyszíneken végzik el a
kijelölt állatorvosok.
PÓTOLTÁSOK IDőPONTJAI:
2007. október 13. (szombat): Miklósfa Kápolna tér 7.00 - 9.00.
2007. október 14. (vasárnap): Petőfi S. utca víztorony 7.30 - 8.50, Thury
Gy. tér Kispiac 9.00 - 9.50, Sánc József A. utca eleje 10.00 - 11.00, Ady út
Bujóhíd 11.10 - 12.00, Miklósfa Kápolna tér 8.00 - 8.30.
Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy Nagykanizsa, Palin városrészben
későbbi időpontban kerül sor az oltásra, melyről a mostani módhoz hasonlóan
szintén tájékoztatni fogjuk az érintett kutyatulajdonosokat. Az oltás
díja: bruttó 2.400 Ft. A háznál oltás díja: bruttó 3.000 Ft. Kérjük az oltási
könyveket az oltásra elhozni. Az oltás idején, a veszettség elleni oltásra jogosult
állatorvosok rendelőjében is elvégeztethető a védőoltás beadása.
Tájékoztató
Tájékoztatjuk a vasárnapi vásárok helyhasználóit és a vásárlóközönséget,
hogy az idei Kanizsa Vásár rendezvény miatt a 2007. október 14-i
vasárnapi vásár és bolhapiac ELMARAD.
A Csarnok Üzletház élelmiszerpiaci területén kizárólag gyümölcs, zöldség
és virág árusítására lesz lehetőség.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
Tájékoztató
A Rozgonyi Polgári Egylet
vendégeként Bencsik András, a
Magyar Demokrata című hetilap
főszerkesztője, a Magyar
Gárda Egyesület alapító tagja
tartott előadást a Medgyaszay
Házban. Magyar valóság 2007
őszén című előadásának középpontjában
a Magyar Gárda
megalakulása állt.
– Azt vettem észre az elmúlt
hetekben – hangsúlyozta elöljáróban
–, hogy nagy bátorság kell
ahhoz, hogy nagy nyilvánosság
előtt szóba álljanak velem az
emberek. Nem hittem volna,
hogy a rendszerváltás után tizenhét
évvel Magyarországon eljöhet
egy olyan pillanat, amikor az
emberek elkezdenek félni. Nem a
hivatásos rettegőkre gondolok,
hanem az általam nagyra becsült
emberekre, akik óvakodnak nem
szóba elegyedni velem. Köszönöm
Rózsás Jánosnak, hogy
elmondta a Demokratában, mit
kell tudni a levente mozgalomról,
amelyet próbálnak befeketíteni
a nem túl tisztességes gondolkodású
emberek, s amihez képest
a Magyar Gárda óvónőképző.
A gárda messze nem olyan
kemény és bátor, de valami elindult
– folytatta, és közben megmutatta
a közönségnek a gárda
sok kritikát ért sapkáját. – Amikor
a Jobbik Magyarországért
Mozgalomnál egy jelentős fordulat
történt, és Vona Gábort választották
meg elnöknek, egy
több éve tartó csendes háború
ért véget azzal, hogy eljött hozzám
a szerkesztőségbe. A Fideszszövetség
tagjaként azt mondtam,
szurkolunk nekik, mert a
következő generáció tagjai, de
eggyel tisztában kell lenni. A közös
ellenséget kell legyőzni, aki
Magyarországot tönkre akarja
tenni, és nem egymás hibáival
kell foglalkozni. Máig is hiszek
az összefogás erejében, azt gondolom,
Orbán Viktor az a személyiség,
aki képes kilendíteni a
holtpontról ezt az országot. Felvetődött
kettőnk között, mi az,
amit hiányolunk a magyar közéletből!
Arra jutottunk, kellene
egy olyan szellemi-lelki mozgalom,
amely magabiztossá, bátorrá,
erőssé tehetne bennünket a
szó jó értelmében. Ha például
egy fiatalember elkezd sportolni,
nem azért teszi, mert valakit meg
akar ölni, hanem azért, mert úgy
érzi, egészséges testben, egészségesebbek
lesznek a gondolatai,
magabiztossá válik. A hosszú beszélgetések
végén megformálódott
előttünk – és egy kicsit benne
is volt a levegőben, hiszen a
Nemzetőrséget már jóval korábban
Simicskó István fölvetette, és
számos ilyen típusú mozgalom
alakult – mi lenne, ha valamifajta,
a Polgárőrségnél markánsabb
mozgalmat indítanánk? Így
lassan kicsiszolódott a Magyar
Gárda mozgalom gondolata, és
találtam tíz embert, akivel megalapítottuk
az egyesületet. Fölvetettük,
milyen viseletünk legyen,
és legyen-e valami közös
ismertetőjelünk. Személy szerint
én javasoltam Imre király címe-
8 Kanizsa – Gárda 2007. október 11. A Florida Testépítő Klubban
mintegy százfős hallgatóság
előtt Vona Gábor, a Jobbik
Magyarországért elnöke, a
Magyar Gárda egyik alapító
tagja ismertette a gárda jelenlegi
helyzetét, programját, rövid
és hosszú távú célkitűzéseit.
Beszámolt az országjáró
program tapasztalatairól, arról
az aktív és passzív ellenállásról,
amit a különböző városi
önkormányzatok fejtenek ki
„rokonszenvük” jeléül.
Vona Gábor elmondta, hogy
mindezek ellenére az eddigi közönségtalálkozóikon
várakozás
feletti volt az érdeklődés. Kifejtette
még, hogy a gárdát szapulók
elfelejtik a választóikat tájékoztatni
arról, hogy milyen mértékben
silányították le a Magyar
Honvédség létszámát. A meglévő
létszám pedig többnyire külföldön
teljesít szolgálatot, vagy éppen
a „missziós szolgálatát” piheni ki.
Ismert, hogy a NATO-tagság óta
a mindenkori hatalom a szövetségre
hárítja a honvédelmi feladatot.
Arról azonban megfeledkeznek,
hogy a NATO csak a szövetségen
kívüli támadás esetén
nyújt védelmet. A jelenlegi feszült
magyar-szlovák helyzetben
ez elgondolkodtató lehet. Tehát
indokoltnak tartja, a honvédelmi
kötelezettség eltörlése után a fiatalok
megfelelő kiképzését, fizikai
állóképességük javítását. Szó
esett még az oktatás, nevelés, felvilágosítás
szerepéről. Elmondta,
hogy az egészségügy és az oktatás
„megreformálói” többnyire
magánkézben, illetve alapítványok
tulajdonát képező intézményekben
gyógyíttatják magukat,
taníttatják gyermekeiket. Nekik
semmi sem drága. Vona Gábor
szerint a kialakult hisztériakeltésért
elsősorban az SZDSZ a felelős,
akik nem is annyira a gárdától
tartanak, hanem a magyarság
felemelkedésétől.
A közönségtalálkozó után Vona
Gábor készséggel válaszolt kérdéseinkre.
– Úgy tűnik, az utóbbi időben a
Magyar Gárdát és a Jobbikot is
az ellenzék, vagyis a jobboldal
támadja a leghevesebben. Mi lehet
ennek az oka?
– Kétségtelenül van ilyen tendencia.
A jobboldali támadásokra
érzékenyebbek vagyunk, ezekre
nem voltunk felkészülve. E támadásokkal
a baloldal elérte a célját,
mely szerint a radikálisabb nemzeti
oldalt leválassza a Fideszről, és
kölcsönös elhatárolódásokat kényszerítsen
ki. Jobboldalon indokolt,
mi több, szükséges lenne egyfajta
stratégiai egyeztetés. Rá kell döbbennünk
arra, hogy itt az „egy a
zászló, egy a tábor” stratégia nem
működőképes. Ha itt igazából végre
kormányt akarunk váltani, kevés
az egy zászló, több zászlóra van
szükség. Le kellene ülni, érvek
mellett egyezetni, mert az nem
megy, hogy a Fidesz a jobboldalon
mindenkit egy pártba akar tömöríteni.
Ez a tendencia már megbukott,
ennek megint vereség lesz a
vége. Függetlenül a jelen pillanati
közvéleménykutatások eredményétől.
Láthatjuk, hogy ezt a választójogi
logikát az MSZP és az SZDSZ
kitűnően alkalmazza. Ennek ellenére
a Fidesz az együttműködést
senkivel sem akarja, legfeljebb
mindenkit szeretne bedarálni. Ez a
kisgömböc-stratégia, mely nemcsak
a jobboldalt nem segíti győzelemre,
hanem a Fideszt is szét fogja
rombolni. Ez pedig nem volna
jó, mert mi is abban lennénk érdekeltek,
hogy legyen egy erős
Fidesz. Nekik is érdekük lenne,
hogy legyen tőlük jobbra egy erős
Jobbik. Tudomásul kell venni,
hogy nagyon sokan vannak, akik
markánsabban, radikálisabban
gondolkoznak a nemzeti sorskérdésekről.
Gondoljunk csak a volt
Kisgazdákra, MIÉP tagokra, egykori
MDF-esekre. ők nem tudnak
jó szívvel a Fideszre szavazni, nekik
szükségük van egy markáns
nemzeti pártra. Én úgy gondolom,
így, összefogva elérhetünk hétnyolc,
de akár tíz százalékot is.
– Egyszer már létezett egy
MIÉP-Jobbik választási együttműködés.
Miért jutott ez zsákutcába?
– Ez egy választási szövetség
volt, melynek a létrejöttekor
Vona Gábor
Megvívjuk harcunkat az igazságtalanság ellen
A magyar valóság 2007. őszén
Fotó: Bakonyi Erzsébet Fotó: Horváth Attila
2007. október 11. Kanizsa – Gárda 9
mindkét fél érezte, hogy ez egy
kényszerházasság. Nem is a
programok egyezőségével volt a
baj, hanem a stílusbeli, dinamikai
különbözőségekkel, politikához
való hozzáállással. Ezen kívül
volt még generációs különbség
is, ebből adódóan a MIÉP
egy kicsit ráérős, lassabb stílust
képviselt. A szövetség létrejöttére
mégis szükség volt, mert a
MIÉP már nem volt, a Jobbik
meg még nem volt olyan erős,
hogy önállóan megméresse magát.
Sajnos manapság, a MIÉPben
már nem lehet felfedezni azt
az akaratot, erőt, hogy újra
szervezze magát a választásokig.
Csurka István egyébként a
Magyar Fórumban megírta,
hogy nincs már politikai célja a
MIÉP-pel. Leépíti a pártot, szerinte
a „lámpás program” köré
kell gyülekezni. Ez azonban
egyesületi szint, ez nem politikai
program. Mi fiatalok vagyunk, a
jövő rólunk is szól. Van energiánk,
a céljaink mellé. Megvívjuk
harcunkat az igazságtalanság
ellen, melyeket nekünk, szüleinknek,
nagyszüleinknek el kellett
szenvedni. Az embernek elszorul
a szíve ha látja, hogy az
a rendszer mely a szüleit, nagyszüleit
megnyomorította, annak
a rendszernek a leszármazottjai,
kreatúrái röhögnek az arcunkba
és készséggel tennék tönkre, rabolnák
ki még az utánunk jövő
generációkat is.
– Szó esett a párt stílusáról.
Végighallgatva a rendezvényt,
nem hallani az állítólagos „zsidózás”-
t. Mégis antiszemita, neonáci,
és még sorolhatnánk a Magyar
Gárda és a Jobbik címkéit, bélyegeit.
Miért?
– Nem szoktunk a zsidókérdéssel
foglalkozni. Ha megkérdezik,
elmondjuk a véleményünket.
Igaz a magyar-zsidó együttélés,
kérdés ma Magyarországon.
Kétségtelen, a magyarság
köreiben manapság nagyon sok
emberben kérdőjelek vannak a
zsidóság magyarországi céljait
illetően. A legmegnyugtatóbb az
volna, ha végre a magyarországi
zsidóság elmondaná az álláspontját,
milyen a nemzethez való
viszonya. Eddig sajnos elég pejoratív
kifejezések hangoztak el,
„tetemcafat”, „micisapka”.
Mindenki számára megnyugtató
lenne tudni, hogy hányadán állunk.
Bár vannak e téren bíztató
jelek. Igaz, én a MAZSIHISZ-t
egy lejáratott, leszerepelt csoportnak
tartom, posztkommunista
vezetőséggel. De példaként ott
van Köves Shlomo rabbi, aki a
zsidóság köztiszteletben álló vezető
személye. ő kijelentette,
hogy Magyarországon nincs
semmiféle fasisztaveszély és nem
kíván semmilyen hisztériakeltéshez
asszisztálni. Én azt gondolom,
hogy az ilyen kijelentéseket
kellene minél nagyobb teret adva,
mind gyakrabban elismételni.
Azonban a meglévő ellentétek
eloszlatásához mindkét fél részéről
őszinte, egyenes beszédre van
szükség. Ugyanez a helyzet a cigánysággal
kapcsolatban, ott is
konkrét megbeszélésekre van
szükség. Mert rossz diagnózis
esetén nehéz jó gyógymódot találni.
– Közeleg a Fidesz által kezdeményezett
népszavazás időpontja.
Milyen jelentőséggel bírhat ez a
sokak által várt népszavazás?
– Nekünk is van egy népszavazási
kérdésünk az Alkotmány
Bíróságnál, ami arra vonatkozik,
hogy egykori MSZMP és
KISZ KB vezetők ne lehessenek
államtitkárok, vagy még magasabb
kormányzati tisztviselők.
Ezt az OVB már természetesen
elutasította, de az Alkotmánybíróság
még nem foglalt állást.
Kezdeményezésünk megvalósulása
esetén ez olyan lenne, mint
a cseheknél lezajlott 1993-as
megtisztulási folyamat, vagy
ami jelenleg Lengyelországban
zajlik. Ha ezt elfogadnák,
Gyurcsány Ferenc nem lehetne
miniszterelnök. Tehát várjuk a
döntést. A Fidesz népszavazási
kérdéseit támogatjuk, hiszen
magyar emberként a feltett kérdésekre
csak igennel lehet válaszolni.
Ugyanakkor mindenkit
óvnék attól, hogy a népszavazás
hatásait túlértékelje. Komoly tapasztalataink
vannak arról,
hogy ez a kormány hatalma
megtartásáért mindenre képes.
A sikeres népszavazás egy fontos
ütés lehet a Gyurcsány kormányon,
de nem fog annak automatikus
bukásához, leváltásához
vezetni.
– A jelek szerint messze még a
következő választás. Milyen gazdasági
programmal készül a Jobbik,
lehet egy ilyen romokban heverő
gazdasággal valamit kezdeni?
– A honlapunkon már megtalálható
a Bethlen Gábor nevét viselő
program vitaindító első verziója.
Bethlen Gábor nevét azért
választottuk, mert ő bebizonyította,
hogy egy hasonló kaotikus
helyzetből is egy okos, átgondolt,
higgadt politikával ki lehet lábalni.
Itt a történelemből ismert Erdély
aranykorára gondolok. Tehát
mindenféle pesszimizmus,
csalódás ellenére a huszonegyedik
század elején, ilyen szétesett
országból is lehet előrelépni. Lehet
egy jobb, élhetőbb, büszkébb
országot, nemzetet teremteni, ha
van rá kellő politikai akarat és
erő.
Czene Csaba
rét, mert nem sokan tudják, hogy
a magyarságnak nemcsak a turul
a címerállata, hanem az oroszlán
is. Úgy éreztük, többre van
szükség, mint a turulra, ami az
Istenség szimbóluma, amíg az
oroszlán a földi erő, a királyi
méltóság, a magabiztosság szimbóluma,
és Imre királynál jelenik
meg az Árpádsávos pajzsot védő
kilenc oroszlán. Imre király
egyébként ritka vitéz ember volt,
méltatlanul felejtettük el. A Magyar
Gárda egyik érdeme, hogy
előtérbe került a személye. Sokan
össze is keverik Imre herceggel.
Miért döntöttünk közfelkiáltással,
hogy ez legyen a gárda
címere? Magyarországon a balliberálisok
előszeretettel taposnak
bele a nemzet érzékenységébe.
Náciznak, fasisztáznak, sovinisztának
nevezik azt, aki szeretettel
gondol a nemzetre. Összekevernek
össze nem illő dolgokat,
melyre válaszul egyre több
ember piros-fehér, úgynevezett
Árpádsávos zászlóval járt ki az
utcára, de nem azért, mert ő náci
lenne, hanem azért, mert elege
van a lelki zsarolásból. Tehát
visszanyúltunk a történelem
egyik legérdekesebb uralkodójához,
akit nagyon kevesen ismernek.
Aki ettől fél, az beteg ember.
Szemünkre vetették továbbá, miért
fekete a gárdisták egyenruhája?
– Kizárásos alapon indultunk
el a szín kiválasztásánál. A
rágalmak ellenére nem katonai
alakulat vagyunk. Divatos a fekete
szín, és mivel a fiatalokat
akartuk megnyerni, a fiatalok által
szívesen viselt ruhadarabokat
teszteltük le, és próbáltuk magyarítani.
A jelenlévő Takács
Zsuzsi divattervező érdeme az
egyenruha.
Bencsik András bemutatta a
gárdisták piros-fehér sávos kendőjét
is, melynek mintadarabját
átadta a Rozgonyi Polgári Egylet
vezetőjének, Miha Tamásnénak.
– A fekete, fehér és a piros szín
együtt tisztaságot, erőt, dinamikát
kölcsönöz – folytatta. – A
kendő jelképezi a magyarságukat,
a tisztaságukat. Mi volt a célunk
a gárdával? Olyan körök
létrehozása, ahol a fiatalokat
megtanítjuk azokra a nemes érzésekre
– testben, lélekben, szellemben
képezzük őket – amelyek
az embert emberré teszik a szó
legnemesebb, legmagasztosabb
értelmében. Testi, lelki, szellemi
próbáknak szeretnénk alávetni
őket. Szeretnénk divatba hozni a
kirándulást, a tömegsportot, a
hétköznapi vetélkedést. A fiúkat
férfias, a lányokat nőies viselkedésre
szeretnénk tanítani. Ettől
még nem történik semmi rossz.
Készül a gárda becsületkódexe,
melyben a kilenc oroszlán kilenc
nemes emberi értéket tartalmaz.
A gárda igazából iskola lesz,
nem harci alakulat, annál sokkal
veszélyesebb. Iskola, ahol egy új
korosztályt meg akarunk tanítani
a nemzet, önmaga, a társai szeretetére.
Arra szeretnénk megtanítani
ezeket a fiatalokat, amire
sajnos, a tapasztalatok alapján
az iskola, nem szólva a médiáról,
nem alkalmas. Azt tervezzük,
hogy a gárdistáknak bölcs emberek,
tanárok beszéljenek a magyar
jelenről és múltról, a magyarság
szellemi örökségéről.
Úgy tűnik, az igazság pillanata
közel van. Elképzelhető, hogy
Gyurcsányt novemberben megpuccsolják,
ami önmagában nem
megoldás, mert a többiek semmivel
nem jobbak nála. Teljes rendet
kell csinálni, ez pedig egy új
választás kiírása. Kell hozzá egy
bátor, befolyásolhatalan köztársasági
elnök, aki azt mondja,
amikor eljön az ideje: és most
állj. Feloszlatom a parlamentet,
és kiírom az új választásokat.
Egy tönkretett, kifosztott, megalázott,
megnyomorított országot
kell, mint a tatárjárás után, felépíteni.
Mi, a Magyar Gárda ebben
a rendrakásban szeretnénk
cselekvően részt venni, ehhez keresünk
vitézeket, bajnokokat.
Bakonyi Erzsébet
A Kreatív Klub programján
Lehota János tanár előadását
hallgatták meg az érdeklődők és
a klubtagok Nemzeti identitásunkról
a Bánk Bán elemzése
kapcsán. Az est moderátora
Cseke Zoltán volt. A vitától sem
mentes, nagy érdeklődéssel kísért
előadást követően szervezeti kérdésekről
és a vezetőség megújításáról
tárgyalt a klub közgyűlése.
Elfoglaltsága miatt Wilheim
Gábor lemondott a klub vezetéséről,
egyben a klub elnökségének
javaslatára felkérte Cseke Zoltánt,
a klub alapítóját, vállalja el
az elnöki teendőket. A közgyűlés
egyöntetű szavazata alapján a
klub új elnöke Cseke Zoltán, aki
megköszönte a bizalmat, és megígérte,
a klub alapító okiratának
szellemében végzi tovább a munkáját.
Az elnökség új tagja októbertől
Ekler István és Vass István.
B.E.
Idős, amatőr művészek kiállításának
megnyitójával
vette kezdetét az Idősekért
Nagykanizsán Ünnepi Hét. A
Hevesi Sándor Művelődési
Ház galériájában Kustár Zsuzsanna
iparművész méltatta
az alkotók harmóniát, örömöt,
szépséget megragadó és
sugárzó munkáját. Majd az
intézmény színháztermében a
házigazda Koller Jutka, az
Egyesített Szociális Intézmény
igazgatójának köszöntő
szavai után Cseresnyés Péter
alpolgármester, országgyűlési
képviselő nyitotta meg az ünnepi
hét rendezvénysorozatát.
– Az önök élettapasztalata, a
sok megélt élethelyzet figyelmet,
és köszönetet követel. Tudjuk, ez
a város, település elképzelhetetlen
önök nélkül – hangsúlyozta.
– Nekünk pontosan arra van
szükségünk, hogy az önök hosszú
éveken át érlelődött bölcsessége
minket is bölcsebbé tegyen. Ez a
hét fokozott jelzése annak, hogy
nemcsak a hétköznapokban figyelünk
önökre, hanem ilyen kiemelt
ünnepen is. Az idősek hete
és Világnapja jelzi, hogy belátjuk
és vállaljuk, az idősödés, az
időskor beláthatatlanul sokféle.
Jelenthet sokféle előnyt, ugyanakkor
felelősséget és kihívást a
fiatalabbak számára is. Kívánom,
hogy minden ilyen alkalommal
találkozhassunk azért,
hogy erősíthessük egymást törődéssel,
szeretettel a következő,
előttünk levő időszakban. Isten
áldja önöket.
Végezetül további jó szórakozást
kívánva a 90 éves Gréger
Sándornén keresztül köszöntötte
a jelenlévő és a városban élő
nyugdíjas hölgyeket, és a 84 éves
Kiss Lászlón keresztül a férfiakat.
A program ünnepi műsorral,
nyugdíjas művészeti csoportok
bemutatkozásával folytatódott, és
állófogadással zárult. Pohárköszöntőt
Takács János, Nagykanizsa
díszpolgára mondott.
B.E.
A város számlavezető bankjának
kiválasztásával kapcsolatos
közgyűlési döntést kritizálta minapi
sajtótájékoztatóján Röst
János, az SZDSZ önkormányzati
képviselője és Kereskai Péter,
banki szakember. Véleményük
szerint pénzpazarlás három millió
forintért megbízni egy fővárosi
ügyvédi irodát a bank kiválasztásához
szükséges közbeszerzési
eljárás előkészítésével.
Röst János azt mondta, a polgármesteri
hivatalban számos kolléga
dolgozik, aki el tudná végezni
a feladatot. A képviselő azt gyanítja,
hogy esetleg baráti kapcsolatok
állhatnak a megbízás mögött.
Kereskai Péter úgy véli, a pályázati
kiírásban megfogalmazott
szempontrendszer legnagyobb hányada
másodlagos, szinte lényegtelen
követelmény, olyanok például,
mint hogy a banknak legyen legalább
két fiókja a városban, s tíz településen
legyen jelen a kistérségben.
Mint mondta, ezek a kérdések
teljesen lényegtelenek Nagykanizsa
önkormányzata számára, ellentétben
olyanokkal, mint például
mennyibe kerül egy-egy tranzakció.
Röst János az SZDSZ aggályai
miatt Marton István polgármestert
felszólította az eljárás visszavonására.
H.A.
A fideszes városvezetés elmúlt
egy évéről és –az ellenzéki
oldalról immár harmadikkénta
város számlavezető bankjának
kiválasztásával kapcsolatos
eljárásról tartott sajtótájékoztatót
az MSZP-frakció.
A sajtótájékoztatón Tóth László
frakcióvezető kijelentette, hogy
az elmúlt időszakban városunkban
növekedett az egyébként a
Fidesz ellenzéki korszakában oly
sokszor számon kért munkanélküliség,
a párt energiái nagy részét
a gazdasági és a kulturális
pozíciók megszerzésére fordította.
Véleménye szerint átformálták
a helyi írott sajtót is, úgy látja, lapunk
– ahogy fogalmazott –
„igencsak jobbra lejt”.
A frakcióvezető azt is hangsúlyozta,
azt tapasztalja, hogy a Fidesz
a pozíciók elosztása során
olyan káderpolitikát folytat,
amelynek egyetlen szempontja a
feltétlen lojalitás.
Lelkó Tamás, a Pénzügyi Bizottság
tagja ismét a város számlavezető
bankja kiválasztásával
kapcsolatos eljárást vette górcső
alá, s azt firtatta, kinek az érdeke
hárommillió forintért megbízni
egy fővárosi ügyvédi irodát a
közbeszerzési eljárás előkészítésével?
H.A.
10 Kanizsa – Krónika 2007. október 11. Kamatozó kapcsolatok Jobbra lejt a Kanizsa
Idősekért Ünnepi Hét Nagykanizsán
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Bánk Bán
2007. október 11. Kanizsa – Hirdetés 11
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa, Deák tér 5.
nyílt versenytárgyalást hirdet
a következő ingatlan bérbeadására
Nagykanizsa, Deák tér 13. sz. alatt található
(volt Muskátli cukrászda) 114 m2 alapterületű üzlethelyiség
és a hozzá tartozó 31 m2 alapterületű pincehelyiséggel
Az induló licit bérleti díj:
- üzlethelyiség 3600 Ft/m2/hó + áfa
- pincehelyiség 600 Ft/m2/hó + áfa
Aversenytárgyaláson a licitlépcső 100Ft/m2/hó + áfa (üzlethelyiségre)
A pályázónak vállalnia kell, hogy nyertes pályázat esetén a helyiséget
kávézó és cukrászda tevékenységi körrel fogják működtetni.
A bérlemény megtekinthető: 2007. október 17-én 10-11 óráig (Külön
kérésre más időpontban is.)
A versenytárgyalás ideje:
2007. október 19-én 10 óra
A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye
(Nagykanizsa, Deák tér 5.) Ebédlő
Érdeklődni lehet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Ingatlankezelési Intézménye Nagykanizsa, Deák tér 5.sz.,
telefon: 311-241, vagy 516-532
Az oktatásban egyre nagyobb
teret hódító interaktív táblákhoz
kapcsolódó, „Az én interaktív
táblám” című pályázat
során az ország hét legjobb demonstrációs
anyagának egyikét
sikerült elkészítenie Szántó Gábornak,
a Cserháti Sándor
Szakképző Iskola magyar-informatika
szakos pedagógusának.
A programot sajtótájékoztatón
mutatták be.
– A város önkormányzata és a
kanizsai pedagógustársadalom is
büszke lehet Szántó Gábor teljesítményére,
amit az Oktatási Minisztérium
és a Műszaki Könyvkiadó
pályázatán nyújtott – mondta
köszöntőjében Szmodics Józsefné,
a polgármesteri hivatal művelődési
osztályának vezetője. – A
tanár úr igazán nívós, az interaktív
táblához használható oktatóprogramot
készített, amit egy budapesti
konferencián hat kollégájával
együtt be is mutatott az ország
más pontján élő pedagógustársaknak.
Egy-egy ilyen tábla
egyébként mintegy 1,5-2 millió
forintba kerül, s több mint harminc
már van belőle a város oktatási
intézményeiben.
Szántó Gábor Balassi Bálint:
Egy katonaének című versének
befogadásához készítette el programját,
amely hangzó anyagot,
képet, szöveget egyaránt tartalmaz.
A szoftver segítségével a
gyerekek lépésről-lépésre bonthatják
ki a verset, amelyen keresztül
megismerhetik Balassi
életszemléletét, emberi-költői hitvallását
is.
Szántó Gábor tapasztalatai
egyébiránt azt mutatják, a tábla
segítségével háttérbe szorul a hagyományos,
frontális tanítási
módszer, amelynek helyét átveszi
az interaktivitás. A gyerekek valóban
úgy érzik, hogy nem csak
hallgatói, hanem aktív résztvevői
az egyes foglalkozásoknak. Ráadásul
a dinamikus, számítógéppel
összekapcsolt, érintő képernyőként
viselkedő tábla sokkal
közelebb is áll a mai kor ifjaihoz,
mint a papír alapú, statikus tankönyv.
Ráadásul a lehetőségek
tárháza kimeríthetetlen, a kvízszerű
feladatok éppúgy helyet
kaphatnak a repertoárban, mint a
megértést segítő, grafikákra, ábrákra
támaszkodó műelemzés.
S hogy mi a véleményük az új
eszközről a gyerekeknek?
– Szerintem sokkal jobb, mintha
leírnánk egy szöveget, én nem
is szoktam otthon tanulni, mert
már az órán megjegyzem a tananyagot
– mondja a 12. osztályos
Varga Péter. – Tavalyelőtt ismerkedtünk
meg az interaktív táblával,
ám sajnos csak magyarórán
használjuk, de jó lenne informatika-,
vagy történelemórán is.
A fiatalember osztálytársa,
Korpics Miklós pedig férfiasan
bevallja: nem szerette soha a magyar
nyelv és irodalmat, de mióta
az iskolába megérkezett a tábla,
hozzá is közelebb került a tantárgy.
H.A.
12 Kanizsa – Oktatás 2007. október 11. E napokban zárul a Zsigmondy
Vilmos és Széchenyi István
Szakképző Iskola eddigi talán
legsikeresebb uniós projektje,
amelyet a város önkormányzatával
és a csáktornyai Graditeljska
Škola Èakovec művészeti
középiskolával közösen
bonyolítottak le a kanizsai
szakemberek. A program keretében
energiapark és keramikus
műhely készült Kanizsán.
A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképző Iskola az
INTERREG IIIA Közösségi Kezdeményezés
Szlovénia/Magyarország/
Horvátország Szomszédsági
Program 2004-2006 uniós pályázat
révén majdnem harminchétmillió
forintos támogatást nyert a horvátországi
intézménnyel történő szakképzési
együttműködés kialakítására.
Aprogram ideje alatt a két iskola
kölcsönös tapasztalatcserével segítette
egymást a két szakma, a kerámiakészítés,
fazekasság és a megújuló
energiák hasznosításával kapcsolatos
kanizsai képzés területén.
Az együttműködés a kerámiakészítés
és a fazekasság tekintetében
a horvát partner szakértelmére
épít. A csáktornyai Graditeljska
Škola Èakovec középiskolában
ugyanis magas fokú művészeti
munka folyik. A projekt keretében
a ZSVSZI SZKI Petőfi úti könynyűipari
tanműhelyében kialakítottak
egy keramikus-fazekas műhelyt
is, amelyet felszereltsége alkalmassá
tesz nemcsak szakkörök
tartására, de a gyakorlati képzés
minden feltétele is biztosított.
– Iskolánk szerette volna egy
olyan lehetőséggel bővíteni képzési
palettáját, amely visszanyúl a zalai
kézműves hagyományokhoz, ezáltal
alkalmazkodik a kor elvárásaihoz,
másrészt egy olyan kis központot
alkot, amely lehetőséget
biztosít a fiatalok művészi alapképzésének
megvalósításához, létrehozva
egyfajta alapfokú művészeti
műhely feltételeit – mondta el lapunknak
Horváth Henrietta Szilvia,
a projekt vezetője. – Az együttműködés
másik nagy témaköre a
megújuló energiaforrások hasznosítása
volt. Öt különböző oktatási
jegyzet készült el magyar és horvát
nyelven a geotermia, napenergia,
szél és vízi energia, biomassza, valamint
a megújuló energiaforrások
témakörében. Megjegyzem egyébként,
hogy munkatársaim dolgozták
ki a képzés szakmai programját
is, eddig még egyedüliként az országban.
A projekt keretében ismeretterjesztő
előadásokat is rendeztünk
diákok számára Magyarországon
és Horvátországban. Legnagyobb
feladatunk azonban a
megújuló energiákat hasznosító
berendezések elkészítése volt, amelyek
szintén a horvát és magyar
gyerekek, illetve pedagógusok közös
munkájának eredményei. A demonstrációs
modellek az Energiaparkban
kaptak helyet a ZSVSZI
SZKI Erdész úti Tantelepén –
mondta el a projekt vezetője.
Együttműködés, határok nélkül
Az interaktivitás szépségei
Szántó Gábor: A gyerekek valóban résztvevői a foglalkozásoknak
A projektet az EU támogatta
2007. október 11. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Használja ki a kellemes napsütéses napokat,
és ne foglalkozzon a gondokkal.
Minden önnek sem sikerülhet, és a hibákból
is lehet tanulni. Érzelmi téren is
számíthat küzdelemre, de megéri.
Kitartása meghozhatja a régóta vágyott
eredményt. Megvalósíthatja álmait, és
komoly eredményeket könyvelhet el magának.
Fontos döntéseket hozhat párkapcsolatában
is.
Hangulata a megszokottnál kedélyesebb,
jól érzi magát a bőrében, akár otthon van,
akár társaságban. A költekezést azonban
gondolja meg. Ha unalmasan telt a magánélete,
most ez is megváltozhat.
Nem mindig kap az ember a jócselekedeteiért
köszönetet. Előfordulhat, hogy
nem kap segítséget attól, akinek viszonoznia
illene az ön nagylelkűségét. Ha
magányos, járjon többet társaságba.
Ha kinéz az ablakon, melegen süt a Nap,
ön azonban már a téli ünnepekre gondol.
Ne szaladjon ennyire előre a gondolataival,
vannak még más tennivalók is. A hétvégét
töltse kellemes kikapcsolódással.
Sokféle változásra, jóra és rosszra is számíthat
ezekben a napokban. A kínálkozó
munkalehetőséget azonban ne utasítsa el.
Ha magányos, a hétvégi városi programokon
kellemes kalandra számíthat.
Élvezi az ön körül történő sürgés-forgást,
a zsivajt, és elégedetten fogadja az
élet által kínált apró örömöket. Ha idejét
jobban beosztja, megtalálja azt a személyt,
akire régóta vágyakozik.
Néha úgy cselekszik, mint egy független
ember, és elfelejti, hogy már régóta nem az.
Tudja mi a jó, és mi nem, ezért nem hagyja
befolyásolni magát. Ha magányos, ha nem,
érdemes kimozdulni egy kicsit otthonról.
Nagyobb türelemre lesz szüksége, mint
az elmúlt hetekben. Ha figyelmes, nem
sért meg senkit a családjában. A rossz
hangulatát ne vigye haza, hiszen ők is jó
szóra vágynak.
Kapkodás közben megeshet, hogy elfelejt
egy fontos dolgot elintézni. Érdemes sorrendet
fállítani az elvégzendőkről. Ha magányos,
tartsa szem előtt, hogy hét közben
is lehet ismerkedni, barátkozni.
Többet kell ösztönöznie a családjának
mostanában. Mindez azért van, mert
nem pihente ki magát az utóbbi időben.
Ne vállaljon plusz munkát, töltsön több
időt a társával, partnerével.
Ha nem sikerül valami, nem kell bezárkózni,
újítsa fel emberi kapcsolatait, és elszállnak
a komor fellegek. Érzelmi életébe
is vigyen új színt, vidámságot, hiszen mindenkinek
szüksége van a változatosságra.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
INGATLAN
BÉRLET
JÁRMű
SZOLGÁLTATÁS
ÁLLÁS
VEGYES
Belvárosban 800 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.: 30/448-
6072 (6086K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt tetőtéri,
azonnal beköltözhető, új, 46 m2-es +
galériás, turbókazános, kétszobás lakás
9,99 millióért eladó, akár önrész nélkül
is. Érd.: 30/901-9013 (6078K)
Elcserélném nagykanizsai, 44 m2-es,
földszinti, 1,5 szobás, felújított, egyedi
fűtéses, önkormányzati lakásomat egyszobás,
önkormányzatira. Érd.: 30/958-
7390, 93/322-537 (6092K)
Látóhegyen a szeszfőzde feljárónál
525 négyszögöl szőlő-gyümölcsös kétszobás
lakóházzal (extra bútorokkal berendezett
konyha, fürdőszoba ) nagy terasszal,
pincével, présházzal eladó. Érd.:
20/335-6095, 30/3788-757 (6098K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6099K)
Elcserélném nagykanizsai, belvárosi
40 m2-es, egyszobás, félkomfortos,
önkormányzati lakásomat egy és fél
szobás, belvárosi, önkormányzatira
értékegyeztetéssel. Érd.: 93-322-537
(6093K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es,
2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás
9,5 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/348-
9669 (6100K)
Szép természeti környezetben, kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra után
a 93/315-559-es telefonszámon. (6101K)
Belvárosban egyszobás lakás bútorozottan
kiadó. Irodának is alkalmas.
Irányár: 23.000 Ft + rezsi, kaució szükséges.
Érd.: 20/805-2950 (6102K)
Opel Agila 3 éves, 22.000 km-rel, haláleset
miatt eladó. Érd.: 93/315-526
(6091K)
Festőművész régi olajfestmények
tisztítását, hibák javítását vállalja. Érd.:
30/3233-820 (6097K)
Történelem és földrajz korrepetálást
vállalok. Érd.: 20/805-2950 (6103K)
Nk-i Keleti Étterembe gyakorlattal
rendelkező felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót
éves állásra felveszünk. Érd.:
20/482-4545 (6079K)
Kéthektáros terület gondozására
udvari munkást felveszek. Szőlőskert
Fogadó, Nagykanizsa.
Új állapotú, 170 literes prés eladó.
Érd.: 30/448-6072 (6082K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz és használati tárgyat, porcelánt,
képet, könyvet, régi újságokat, stb.!
Érd.: 20/555-3014 (6083K)
Almaértékesítés: Idared, Golden és más
téli fajtákból Nagykanizsa, Kisfaludy u.
2/c. szám alatt házhoz szállítással is.
Tel.: 93/312-479, 20/570-7717 (6084K)
14 Kanizsa – Apró 2007. október 11. Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
autóvillamossági szerelő szakirányú 150.000 Ft
lakatos szakirányú 140.000 – 150.000 Ft
CNC gépkezelő szakirányú 100.000 – 150.000 Ft
hajlító kiszolgáló-gépkezelő szakirányú megegyezés szerint
lyukasztó gépkezelő szakirányú megegyezés szerint
vagyonőr szakirányú 65.500 Ft
targoncavezető szakirányú 80.000 – 110.000 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
ápoló szakirányú 150.000 Ft
varró szakirányú v. betanított 70.000 – 90.000 Ft
pék szakirányú v. betanított 65.500 – 120.000 Ft
árukiadó 8. általános 65.500 – 80.000 Ft
árubeszállító 8. általános 65.500 – 80.000 Ft
informatikus főiskola megegyezés szerint
villamosmérnök főiskola v. egyetem megegyezés szerint
olajmérnök főiskola v. egyetem megegyezés szerint
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Internetezési lehetőséget is biztosítanak a másfél éve megnyílt
közétkeztetéssel foglalkozó Király Vendéglőben. A déltől éjfélig tartó
nyitvatartási időben a 15-35 éves korosztály böngészhet a neten,
számtalan játékprogram közül választhat, s akár New York-i ismerősével
is beszélhet, játszhat a világhálón.
Somogyi Kaputechnika
Nagykanizsa, Király út 9-11.
􀂊 Garázskapuk, ipari kapuk
􀂊 Távvezérelt kapu
mozgató automatikák
􀂊 Lakatosipari munkák
􀂊 Kovácsoltvas kapuk,
kerítések, korlátok
A Kanizsa Vásár ideje alatt folyamatos akciók
Az NB III Dráva csoportjában
ismét sikeres mérkőzésen van túl
az NTE 1866 labdarúgó csapata.
a mintegy négyszáz néző előtt
lejátszott találkozójukon ugyanis
1-0 arányban győzték le a bonyhádiakat.
a Tolna megyeiek a
forduló előtt a harmadik helyen
álltak, ezért is különösen értékes
a Tóth Attila edzette kanizsai
futballisták sikere. A három pontot
jelentő találatot Kisharmadás
jegyezte, a kapus, Benkő pedig
büntetőt hárított a mérkőzés hajrájában.
Ezzel az NTE megszerezte
második győzelmét, s csakúgy
mint Tamási ellen, ezt is hazai
pályán.
P.L.
Az Aquaprofit-NTSK magyar
bajnok sakkcsapata megkezdte
szereplését Törökországban a
Bajnokcsapatok Európa Kupája
küzdelmeiben. Az első fordulóban
ír ellenféllel szemben bizonyíthattak,
s a papírformának megfelelően
biztos győzelmet arattak.
Az I. Forduló eredményei:
Aquaprofit-NTSK – Kilkenny
Chess Club (ír) 5,5:0,5
(Lupulescu – Baburin 0,5:0,5,
Lenic – Quinn 1:0, Szabó Gergely
– Heidenfeld 1:0, Bokros – Griffiths
1:0, Faragó – Keogh 1:0,
Bérczes –Bradly 1:0)
A második fordulóban a kanizsai
csapat az olimpiai első Örményország
bajnokcsapatával
mérkőzött. A szuper erős ellenféllel
szemben majdnem jól indult a
meccs, hiszen Bokros Albert a
18. lépésben nyerést hagyott ki.
Sajnos a mérkőzés innen már
nem a dél-zalai csapatról szólt,
hiszen Szabó Gergely is remis állásban
hibázott. Faragónak nem
volt esélye, Lenic az extraklasszis
Vaganjannak remire adott egy
jobb állást. Bokros Albert, nemzetközi
mesterünk a beszámolójában
elmondta, hogy ez a meccs a
két csapat közti nagy tudáskülönbség
ellenére is, akár 3:3 is lehetett
volna. Az örmény csapat
nagymenő sakkozóból állt, a kanizsaiak
az éltáblákon óriásit
küzdöttek.
A II. forduló eredményei:
Aquaprofit-NTSK – Bank King
Jerevan 1,5:4,5
(Kotroniasz – Asrian 0,5:0,5,
Lupulescu – Lputian 0,5:0,5, Lenic
– Vaganian 0,5:0,5, Szabó G. –
Petrosian 0:1, Bokros – Minasian
0:1, Faragó – Anastasian 0:1)
A kanizsai csapat 4,5:1,5 arányban
győzelemmel zárta a törökországi
BEK harmadik fordulóját a
házigazdák együttese ellen. A törökök
elleni mérkőzés remekül
kezdődött, hiszen a 16 éves tartalék
játékos, Bérczes Dávid szépen
nyert, ezzel már második győzelmét
szerezte, s Szabó Gergely
sem adta alább, az ő jutalma is a
győzelemért járó egy pont lett.
Közben Lupulescu egy fölényes
állásban óriásit hibázott és öt órán
át küzdött, hogy mentse az állását.
A kanizsaiak bizonytalankodása
nem várt izgalmakat okozott, de a
végére javítottak.
Turk Hava Yollari (török) –
Aquaprofit-NTSK 1,5:4,5
(Haznedaroglu – Kotroniasz
0:1, Erdogdu – Lupulescu 0:1,
Can Emre – Lenic 0,5 :0,5, Ari
Zeki – Szabó G. 0:1, Erbis – Faragó
0:1, Gokhan – Bérczes 0:1)
A következő, vagyis negyedik
körben a norvég Asker gárdája
volt soron az Aquaprofit sakkozói
számára, s az északiak csapatát
4,5:1,5-re győzték le Luka
Lenicék. A BEK küzdelmei hét
fordulót ölelnek fel, s a dél-zalai
csapat előzetesen a 16 közé várta
helyezését.
P.L.
2007. október 11. Kanizsa – Sport 15
Lukovits bajnok. A korosztályos
bajnokságok sorával folytatódott
az NTE 1866 dzsúdósai számára
a versenyévad, melyek közül
elsőként a Diák B (11 évesek)
megmérettetését rendezték Solton.
Lukovits Balázs +60 kg-ban a teljes
mezőnyt maga mögé utasítva
négy győzelmével szerzett bajnoki
címet. Cegléden a Diák C (10 évesek)
korosztály Köztársaság kupáján
a 36 kg-ban mérlegelő Huszár
Martin a legnépesebb súlycsoportú
mezőnyben a második helyen
végzett. Szekszárdon pedig Csonka
Richárd 41 kg-ban négy nyert
és egy vesztett párharccal a harmadik
helyet szerezte meg.
Bécsi bronz Szabinának.
Bécsben nemzetközi kadett kardversenyt
rendeztek, melyen az
NTE 1866 vívóit Mátyás Szabina,
Péntek Brigitta, Magyar Zsanett,
Kocsis Eszter és Varga
Viviána képviselte. Péntek Brigitta
a végül második helyezett versenyzőtől
kapott ki a nyolc között,
Mátyás Szabina viszont a
négy közé jutott, s a későbbi
győztes ellen alulmaradva végül a
harmadik helyen végzett.
Számukra nem volt határ. A
2007. Évi Határőr Bajnokság öszszesített
eredménysora alapján 11
csapatból a Nagykanizsai Határőr
Igazgatóság sportos csapata végzett
az első helyen, megelőzve a
szombathelyi és kiskunhalasi
egységeket. A versengés az év folyamán
mezei futó, atlétikai, kispályás
foci, illetve lő- és járőrbajnokságot
foglalt magában, s az
utóbbiak közül a kanizsai egység
a második helyre „lőtte magát”
Varga Tibor-Horváth Szilárd, Rózsa
György, Tóth Andrea Dalma,
Homály Annamária összeállításban.
A járőrbajnokságban a női
egység (Szőke Anita, Vajda Anita,
Szummer Gréta) harmadik lett, s
a férfiak (Németh István, Matola
Zénó, Kósa Róbert) negyedik helyével
együtt ez összesítésben a
második helyet jelentette.
Az országos döntőbe jutottak.
A Toto-játék 60. Születésnapja
alkalmából életre hívott országos
kispályás labdarúgó-torna
zalaegerszegi selejtezőjén remekül
szerepelt két kanizsai csapat
is, melyek így az október 12-13-
ára kiírt fővárosi fináléban is szerepelhetnek.
A König SE az
egerszegi pontvadászatot megnyerte,
míg a Dél-Dunántúl Postás
SE harmadikként szerzett jogot
a budapesti indulásra.
Eddig egy győzelem, egy vereség
Kanizsa KK-DKG-East –
SMAFC 74-61 (12-10, 18-19,
23-14, 21-18.). Kanizsa: Kasza
26/6, Beck 13, Fodor 4/3, Zsámár,
Szabó B. 22. Csere: Becze 2,
Millei 7. Edző: Kovács Nándor.
A férfi kosárlabda NB I B-csoportjában
elkezdődött a bajnokság,
s a kanizsaiak rögtön egy addigi
mumussal mérkőzhettek elsőként.
A kezdő negyedben mindkét
csapat jól védekezett, majd a
folytatásban továbbra is nagy
akarattal játszottak a hazaiak, de
nem tudtak elhúzni ellenfelüktől.
A fordulás után feljavult Kaszáék
támadójátéka, továbbra is jól védekeztek,
ennek köszönhetően 10
pontos előnyre tettek szert. A befejező
játékrészben nagy küzdelem
alakult ki, ám a lelkes vendéglátók
nem engedték közelebb
magukhoz ellenfelüket, és a soproniak
elleni rossz szériájukat
megszakítva megérdemelt győzelmet
arattak. Jók: Kasza, Szabó
B., Millei.
– Végig nagy akarattal játszottunk,
jól védekeztünk, ennek köszönhetjük
ezt az értékes győzelmet
– mondta Kovács Nándor edző.
Fehérvár KC – Kanizsa KKDKG
East 83-76 (13-19, 22-16,
20-14, 28-27). Kanizsa: Kasza
18/6, Beck 11/6, Fodor 2, Zsámár
17, Szabó B. 18/3. Csere: Becze
4, Millei 4, Nagy, Murvai 2, Horváth.
Edző: Kovács Nándor.
A kanizsaiak a másodosztályú
bajnokság második körében a tavalyi
év legjobb dunántúli csapatához
látogatott. az első tíz percben
ott folytatták Kovács Nándor
kosarasai, ahol a soproniak ellen
abbahagyták - remek védekezéssel
léptek meg vendéglátóiktól. A második
negyedtől aztán a lendület
alábbhagyott, a hazaiak is belőtték
a gyűrűt, ráadásul a magassági fölényük
is kiütközött. Valami
ugyan az utolsó játékrészben felcsillant,
de ahogy a meccs után az
edző is fogalmazott: Küzdöttünk,
hajtottunk, de ez most ennyire volt
elég. Jók: Szabó B., Zsámár.
P.L.
Törökországban vezetik a bábukat
Ismét Hevesi Kupa
Szombaton tizenegy órától
rendezik a Hevesi Sándor Általános
Iskolában a már hagyományosnak
tekinthető sportakrobata
Hevesi Kupát.
A kupára az ország valamennyi
sportakrobata szakosztálya,
klubja elküldte nevezését,
ezért népes mezőny várható
az iskola tornatermében.
Ha egy üzlet beindul
16 Kanizsa – Oktatás 2007. október 11.
Tizenkét norvég pedagógus –
kilenc iskolaigazgató és három
oktatási vezető – látogatott a
Zrínyi iskolába. A vendégeket
Faller Zoltán igazgató, Cseresnyés
Péter alpolgármester és
Balogh László, az OKISB elnöke
köszöntötte.
Szmodics Józsefné, a Művelődési
és Sportosztály vezetője bemutatta
a város oktatási rendszerét,
amit a diákok műsora követett.
A Holmestrand városban lévő
partneriskolával 2000. óta van
kapcsolata az intézménynek –
mondta Faller Zoltán igazgató,
három évig pedig együtt dolgoztak
egy Comenius iskola-együttműködési
projektben. A vendégek
elsősorban a nem kötelező órák
gyakorlati megvalósítására voltak
kíváncsiak, így az ének-zene, a
rajz, a kézművesség, a modern
tánc oktatására, különböző hagyományos
jubileumi műsorok és
nemzeti ünnepek megszervezése.
A Zrínyi iskola pedagógusai
már két alkalommal jártak Norvégiában,
ahol főleg az esélyegyenlőséggel
és a kompetencia alapú
oktatás bevezetésével ismerkedtek
– összegezte az igazgató.
B.E.
Norvégok
a Zrínyiben
Díszdiplomás, nyugdíjba vonuló
és pályakezdő pedagógusokat
köszöntöttek a Medgyaszay
Házban.
– Különleges ünnep a mai, hiszen
olyan embereket köszönthetünk,
akiket vas, gyémánt és
arany oklevéllel jutalmaznak –
hangsúlyozta beszédében Marton
István polgármester. – A jutalmazottak
mindegyike napi kapcsolatot
ápol korábbi tanítványaival,
így nap, mint nap sikerül lemérnünk
emberi, pedagógiai nagyságukat.
ők azok, akik nemzedékek
sorát oktatták, nevelték, segítették
eligazodni az élet göröngyös
útján. Végezetül megköszönte a
nyugdíjba vonuló harminc pedagógus
tevékenységét, és a húsz fiatal
pályakezdőt arra kérte, merjenek
a pályán a szeretet, a tiszta
erkölcs felvállalásával olyan embert
formáló oktató-nevelő munkát
végezni, amire büszkék lehetnek
ötven, hatvan, sőt hetven év
múltán is. Váljanak a hivatás
szolgálóivá, olyanokká, akik
nemcsak a tudományok világába
vezetik a tanítványokat, hanem az
emberi kapcsolatok titkaiba is.
Tóth Lajos, a Pedagógus Szakszervezet
városi titkárának köszöntő
szavai után a pályakezdők
eskütételére került sor. Az okleveleiket
Marton István polgármester
nyújtotta át. A pedagógus
szolgálati emlékérmeket és a
nyugdíjba vonulók elismerését
Cseresnyés Péter alpolgármester
adta át. A tizennégy arany, hat
gyémánt és öt vas diplomás pedagógus
az egykori főiskolájuk jelenlegi
vezetőjétől vette át a díszdiplomát.
A szombathelyen végzetteknek
Dr. Gadányi Károly, a
Berzsenyi Dániel Tanárképző főiskola
rektora, a Kaposváron végzetteknek
pedig a Kaposvári
Egyetem Csokonai Vitéz Mihály
Pedagógia Főiskolai Karának
képviseletében Dr. Rosta István
professzor adta át az elismerést.
Az ünnepelteket a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium tanulói valamint
Pulai Viktória és Dorottya köszöntötték
műsorukkal.
Bakonyi Erzsébet
Pályakezdők és vasdiplomások
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Az Izlandi Eszperantisták Országos
Kongresszusának meghívott
díszvendégeként Szabadi Tibor
J. eszperantó műfordító tartott
előadást a Rejkyaviktól 350 kilométerre
lévő Hale városban, délkelet
Izlandon. A kanizsai eszperantista
tevékenységét ismerve és
elismerve kérte fel Kristján Eriksson,
az Izlandi Eszperantó Szövetség
elnöke, tartson előadást a
fordítástudományról az eszperantó
közvetítésével az irodalmi fordítás
viszonylatában. Az ott töltött
egy hét alatt vendéglátói kíséretében
megismerkedett az izlandi táj
szépségével, nevezetességeivel,
az izlandiak életmódjával. Vilborg
Dagbjartsdóttir neves izlandi költőnő
büszkén köszönte meg, hogy
Titok című versét lefordította magyar
nyelvre.
B.E.
Kanizsáról
Izlandra
XIX. évfolyam 36. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. október 18. Kanizsa A hétvégén ismét megrendezésre
került a Kanizsa Vásár.
A program a demonstrációs
energiapark megnyitásával kezdődött
a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI Erdész utcai tantelepén. A
város önkormányzata az iskolával
együttműködve a Jövő Iparágai
Informatikai és Környezetvédelmi
Szakkiállítás keretében konferenciát
szervezett a Medgyaszay
Házban. Marton István, városunk
polgármestere nyitotta meg a
szakmai rendezvényt.
Az előrejelzések szerint az
energiaigény 2060-ra a háromszorosa
lesz a mainak. Ezért a
tiszta, környezetbarát energia fokozottabb
felhasználása egyre inkább
elengedhetetlen. A rendezvény
célja az volt, hogy a tudományos
és gazdasági élet szereplőivel
megismertesse a megújuló
energiaforrások hasznosításában,
a kutatási-fejlesztési technológiában
elért eredményeket, valamint
a konferenciát követő további
együttműködést, illetve gazdasági
kapcsolatok kiépítését elősegítse.
Dr. Matolcsy György, a Magyar
Gazdaságfejlesztési Intézet elnöke
A megújuló gazdaságpolitika –
megújuló energiaforrások témakörű
előadásában kifejtette:
– Amikor a kanizsai vezetőkkel,
képviselőkkel arról beszélgettem,
hogy mi lehet Nagykanizsa számára
a kitörési pont, akkor az
energiaszektor, ezen belül is az új
korszak, a megújuló energiaforrások
hasznosítása került
előtérbe. Ehhez kapcsolódóan
gyártó kapacitások, üzemek, és az
ezzel összefüggő innovációs kutatás-
fejlesztés jöhet szóba. Nagykanizsa
már többször végrehajtotta
a nagy ugrást történelme során.
El lehet rajt gondolkodni,
hogy a szénhidrogén utáni korszakban
mi lesz a város szerepe.
Ha már volt itt egyszer szénhidrogén
központ, miért ne lehetne
egy megújuló energia központ is?
A délelőtt folyamán előadások
hangzottak el a megújuló energia
hasznosításának lehetőségeiről. Így
többek között szó esett a szél- és
geotermikus energia felhasználásának
lehetőségéről a lakásépítésben,
az egészségturizmus és a geotermikus
energia kapcsolatáról, valamint
a napenergia hasznosításáról a távfűtéses
épületeknél.
A kiállítást Marton István polgármester
és Kovács Kálmán, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
államtitkára nyitotta
meg, majd ezt követően a vásárdíjak
átadására került sor. A Környezetvédelmi
Minisztérium Környezettudatos
Gondolkodásért díját
a Bolyai János Általános Iskola,
Nagykanizsa önkormányzata
elismerését pedig a Dél-Zalai Vízmű
Zrt. kapta. A Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara díját
a Tűz-őr Kft., míg a megyei kamara
díját a Zalai Hírlapkiadó
Kft. vehette át. A vásár szervezői
a Saubermacher Pannónia Kft. és
a Szan-Dia Fitness Center munkáját
részesítették elismerésben. A
három napos vásáron közel ötven
kiállító mutatkozott be.
B.E.
Konferencia és IV. Kanizsa Vásár
Fotók: Bakonyi Erzsébet
2 Kanizsa – Vásár 2007. október 18. Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu
Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa
Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg
Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A hétvégén több száz vagy
ezer nagykanizsaihoz hasonlóan
jómagam is kint jártam a
Kanizsa Vásárban. Jelzem, az
álomból végre valóság lett. A
színes vásári forgatagban
ugyanis ráleltem a jövő iparágára,
s városunk gazdaságának
lehetséges kitörési pontjára. Ez
pedig nem más, mint a vásárba
látogató kíváncsi érdeklődők
táplálékigényének maximális
kielégítése, minden áron. S ezt
tessék szó szerint venni!
Ugyanis, megint csak azt kellett
megállapítanom, hogy legyen
szó bármilyen városi nagyrendezvényről,
az ezeken sátrat verő
sütödések, lacikonyhások,
kézművesek minduntalan arra
törekednek, hogy a rendelkezésükre
álló két-három nap (vagyis
a rendezvény időtartama)
alatt lehetőleg az egész hónap,
vagy kevésbé kurrens árucikk
esetén talán az egész év bevételére
szert tegyenek.
Azért az mégiscsak nonszensz,
hogy egy kürtős kalácsért
nyolcszáz forintot is elkérnek(
tek). S ez csak egyetlen a
számtalan példa közül. A mit
sem sejtő anyuka, apuka, nagymami
a gyermekkel besétál a
vásárba, vagy inkább a csapdába,
kinek, mi tetszik.
A kicsi rögtön kiszúrja az
édességet, s addig nem nyugszik,
amíg ki nem harcolja magának
a „cukros, kerek micsodát”
– nyolcszáz forintért. Miközben
az előbb említett micsoda
hétköznapi ára három-négyszáz
forintnál megáll az utca
porától mentes üzletekben. Hát
ez bizony, vérlázító. Persze,
rögvest lehetne ellenvetést tenni,
hogy drága a helybérlet, sokat
kér a szervező, meg nincs
vásárló, ésatöbbi.
Azonban higgyék el: a közmondás
javasolta önmérséklet
megtérül. Mert aki sokat akar
markolni, az bizony, keveset
fog.
Horváth Attila
Kürtős
kalács
800-ért
Immáron negyedik éve vesz
részt a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
megelőzési szolgálata
a Kanizsa Vásáron.
Az érdeklődés felkeltése érdekében
minden évben újítanak valamit.
A bemutatkozás évében
különféle KRESZ- és drogtesztekkel
mérhették fel tudásszintjüket
a látogatók, otthonuk biztonságának
fokát pedig vagyonvédelmi
teszttel ellenőrizhették.
Ezen témákban a jelenlévő rendőrségi
szakembereken kívül plakátok,
prospektusok és szórólapok
álltak az érdeklődök rendelkezésére.
Második évben a stand
kiegészült egy látványos legális
és illegális drogokat bemutató
tablóval, valamint az érdeklődők
kipróbálhatták a biztonsági öves
szimulátort.
Tavaly a kiállítás mellett baleset-
megelőzési témákban kisfilmeket
vetítettek, valamint közlekedési
balesetek helyszínén készült
elrettentő célzatú fotókat
mutattak be.
Idén korszerű mechanikai és
elektronikai vagyonvédelmi rendszereket
mutattak be a megelőzési
szakemberek. A bemutató részét
képezte egy családi ház makettje,
melyen kipróbálhatták a
különféle riasztó berendezések,
kamerák működési mechanizmusát.
A kiállítás fő célja az állampolgárok
figyelmének felhívása
a bűn- és baleset-megelőzés lehetőségeire,
valamint arra a
tényre, hogy az áldozattá válás
elkerülése érdekében maguk az
állampolgárok tehetnek a legtöbbet.
􀁓
Rendőrség a Kanizsa Vásáron
Balesetmegelőzés, vagyonvédelem – hogy ne váljunk áldozattá
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Immár harmadik alkalommal
került sor a Pannon Egyetem
nagykanizsai képzési helyén a
Pannon Tudományos Napra.
Mint azt sokan hangsúlyozták,
a tudományos seregszemle legnagyobb
erénye, hogy két akadémiai
területi bizottság és a
Pannon-régió több felsőoktatási
intézményének együttműködésével
valósult meg.
Több mint harminc, színes, mindenki
számára nyilvános tudományos
előadást hallgathattak meg az
érdeklődők a tudomány legkülönfélébb
területeiről a Pannon Egyetem
kanizsai képzési helye, valamint
a Magyar Tudományos Akadémia
pécsi és veszprémi területi
bizottsága által megrendezett Pannon
Tudományos Napon, amelyet
Hámori József akadémikus, a Magyar
Tudományos Akadémia alelnöke
nyitott meg.
Az MTA második embere
hangsúlyozta, nagy öröm számukra,
hogy a két területi bizottság
közösen számol be a régió tudományos
eredményeiről. Utalt
az MTA működését jelentősen
befolyásoló jövőbeni törvényi
változásra is, mely szerint az eddig
voltaképpen egyesületi keretek
között működő nemzeti tudományos
műhely a továbbiakban
közfeladatokat ellátó intézményként
szerepel az állami nyilvántartásban,
amely kiszámíthatóvá
teszi az Akadémia és az albizottságok
finanszírozását is. Arra is
kitért, hogy a minap a Sólyom
László köztárasági elnök által jóváhagyott
vagyontörvény értelmében
az MTA vagyona magánvagyonnak
minősül, miáltal elhárult
a privatizáció veszélye, hiszen
így maga az Akadémia dönti
el, hogyan gazdálkodik a birtokában
lévő ingatlanvagyonnal. Rámutatott
arra is, a jövőben a korábbinál
szorosabb együttműködésre
van szükség az egyetemek
és az Akadémia között.
Husvéth Ferenc, a Pannon
Egyetem rektor-helyettese beszédében
rámutatott, a nagykanizsai
képzési hely oktatói is bekapcsolódtak
az Akadémia két területi
bizottságának munkájába, s ez
pozitívan befolyásolja az itt folyó
oktatómunkát.
Szolcsányi János, a Pécsi Akadémiai
Bizottság elnöke megjegyezte,
bár a bizottsághoz a pécsi
és a kaposvári egyetem kötődik
jobban, úgy véli, hogy a Pannon
Tudományos Nap révén szélesedhet
az együttműködés a PEN irányába
is.
Ezt követően került sor az
egyes előadásokra, melyek során
elhangzottak a pécsi és a veszprémi
központú tudományos régió
legjobb doktori előadásai is.
A pécsi egyetemről érkezett
Hornyák Árpád a jugoszláv-magyar
határon a két világháború
között létező kettősbirtokosságról
beszélt.
Elmondta, ennek alapja az volt,
hogy a Trianonban meghúzott új
határ számtalan esetben a földeket
elválasztotta gazdáitól, sőt, az is
előfordult, hogy szántót vágott ketté.
A diktátum e tekintetben mintegy
százhetvenezer holdat, huszonkét
és félezer birtokost érintett.
A gazdák természetesen többféle
módon is eljuthattak földjeikre,
speciális igazolványok készültek
e célra. 1932-ben azonban a jugoszlávok
minden eszközzel igyekeztek
megakadályozni a hömpölygő
tömegek áradatát, volt,
aki a határt tömegével átlépő gazdákat
látva megállapította, olyan,
mintha nem is létezne a határ. A
legkritikusabb terület a Muraköz
volt, amelynek határát tizenötezer
ember lépte át naponta.
A jugoszláv fél arra hivatkozott,
azért kell megszüntetni az
átjárást, mert a kettősbirtokosok
csempészárut, agitprop anyagot,
fegyvereket visznek át a határon.
A helyzetet súlyosbította, hogy
ekkor már működött a határhoz
közeli, Belezna-jankapusztai usztasaképző.
A jugoszláv vezetés drasztikusan
csökkentette a határátlépő helyek
számát, vámot, illetéket vezetett
be, egy szóval jelentősen
megnehezítette az átlépést. Az intézkedés
hatására a magyar kormány
a Népszövetséghez fordult
segítségért, ám ezt megelőzően –
nagyon bölcsen – felszámolta a
jankapusztai usztasaképzőt.
Végül a nagyhatalmak nyomására
tovább működhetett a kettősbirtokosság
intézménye.
A Pannon Tudományos Nap a
díjak átadásával zárult. A régió
legjobb PhD-munkáját elkészítők,
illetve a legjobb előadásokat
tartó oktatók a dicsőségen kívül
száz-százezer forinttal lettek gazdagabbak.
A régiók két legjobb tanulmányának
egyikét Metzger Szilvia, a
Kaposvári Egyetem doktorandusza
készítette a házinyúl vágóértékének
vizsgálatáról, a pécsi
egyetemen hallgató Stenger Kovács
Csilla pedig a kovaalgák indikátorként
történő alkalmazásáról
értekezett.
Díjazták a legjobb előadókat, a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
önkormányzata által felajánlott
díjat az erdélyi Sapientián oktató
Vofkori László kapta. Elismerést
vehetett még át a pécsi egyetemen
oktató Botz Lajos, valamint
a Pannon Egyetem kanizsai képzési
helyének oktatója, Keller
Krisztina is, aki a német identitást
választotta előadása témájául.
Horváth Attila
2007. október 18. Kanizsa – Konferencia 3
Pannon tudás
Együtt a régiók tudományos műhelyei
Kövér László
Murakeresztúron
Október 21-én, vasárnap délután 3
órakor az ''56-os emlékműnél kezdődő
ünnepség szónoka a Fidesz
Országos Választmányának elnöke
lesz. A közadakozásból 2004-ben
megépült obeliszkhez, az Arany János
és Kossuth Lajos utcák találkozásához
hívja a megemlékezőket a
rendező murakeresztúri ''56-os Emlékműért
Polgári Egyesület.
Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök felesége látogatást
tett a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatnál.
A vendéget a Bogdán János Cigány
Kisebbségi Közösségi Házban
Teleki László, a CKÖ elnöke
fogadta, ahol megismerkedett a
kisebbségi önkormányzat, és a
vele együttműködő roma civil
szervezetekkel.
A Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központtal és a szombathelyi
Regionális Képző Központtal
közösen elindított OKJ-s képzéseket
(szociális gondozó-ápoló, irodavezetői
képzés) Kiss Ambrus és Takács
György igazgatók mutatták be.
Ezt követően Dobrev Klára
nyitó előadást tartott a roma nők
egészségügyi helyzetével foglalkozó,
Hogyan éljünk mi is egészségesen
című konferencián.
– Nemcsak Magyarországon,
hanem mindenhol a világon, a
szegénység és a betegség kéz a
kézben jár – hangsúlyozta. – Abban
a pillanatban, amikor a gyermeknek
szakmát, érettségit adunk,
hogy munkája legyen, nagyon sokat
teszünk az egészsége érdekében.
Mi általában nagyon büszkék
vagyunk arra, hogy a hazai kisebbségekkel
hogyan bánik Magyarország,
különösen, amikor a
határon túli magyarokkal hasonlítjuk
össze a hazai kisebbség
helyzetét. Vajon akik ennyire
büszkék, azok gondoltak-e arra,
hogy ma Magyarországon a legnagyobb
kisebbség a cigány kisebbség,
sőt az egész EU-ban a
legnagyobb EU-s kisebbség. Az a
kérdésem, hogy mi is büszkék lehetünk
magunkra? Nem. – mondta.
– Magyarországon 10-15 évvel
él rövidebb ideig egy roma
férfi illetve nő. A daganatos megbetegedések
száma háromszorosa
a nem roma lakossághoz képest.
Akkor elégedettek lehetünk? Nem.
A délután folyamán Dobrev
Klára meglátogatta a kisebbségi
önkormányzat és a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI által indított
érettségit adó felnőtt képzésben
résztvevő osztályokat, végezetül
ellátogatott Kendlimajorba, ahol
megtekintette a Nemzetközi Cigány
Képzőművészeti Alkotótábor
kiállítását.
Bakonyi Erzsébet
Az Európai Unió Roma Ifjúságáért
Egyesület (EURIFE) az
Európai Regionális Fejlesztési
Alap (ERFA) forrásból nyert
közel tíz millió forintos pályázati
támogatással valósította meg az
INTERREG IIIA-projektjét.
Ez fiataloknak nyújt naprakész
uniós, pályázatírási, forrásfejlesztési,
munkaerőpiaci ismereteket.
A projekt elsődleges célcsoportja
a hátrányos helyzetű, elsősorban
roma származású középiskolás fiatalok
voltak.
A projekt zárókonferenciáján
részt vett Gombás József, az
egyik partner, a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ
nemzetközi stratégiai igazgatóhelyettese.
Köszöntőjében Orsós
Vendel, az EURIFE elnöke kiemelte,
büszkék rá, hogy a végzett
huszonnégy fiatal közül négyen
a többségi társadalomhoz
tartoznak. Az aláírt közel százötven
támogató nyilatkozat alapján
elmondható, a településeken elismerték
a munkájukat. Az
EURIFE számít további lehetőségekre
is, a jövő év elején újabb
három projekt jelenik meg, melyekben
szeretnének részt venni
különböző témákban.
Bárczi Miklós, az EURIFE
programmenedzsere összefoglalta,
a képzésben két partner, a Nyugatdunántúli
Regionális Munkaügyi
Központ és az eisenstadt-i Caritas
osztrák segélyszervezet vett részt.
A fiatalokat egy éven keresztül képezték
EU-s pályázatírásra, forrásfejlesztési-
és munkaerőpiaci ismeretekre,
valamint jogorientációra,
hogy tudjanak megfelelni a kihívásoknak,
tudjanak egyedül pályázatot
írni, szervezetet alapítani.
A fiatalok bevonásával rendszeres
szakmai tanácsadást tartottak a kisebbségi
önkormányzatoknak, civil
szervezeteknek. A pályázat
mentora, a képzések szervezésében
részt vevő Mihálylovics Béla
a képzés fontosságáról beszélt a
fiataloknak, hiszen már egy roma
civil szervezet úgy tud levezényelni
egy programot, hogy ő képezi
ki a résztvevőket.
B.E.
4 Kanizsa – Roma világ 2007. október 18. Fotók: Bakonyi Erzsébet
Elismerték az EURIFE munkáját
A Dunántúli Regionális Roma
Fesztivált öt évvel ezelőtt
hozta létre a Dunántúli Roma
Vezetők Szövetsége.
Nagy József György, a Dunántúli
Roma Vezetők Szövetségének
elnöke köszöntötte a megjelenteket.
A Kodály Zoltán Vasutas
Művelődési Házban megrendezett
regionális fesztivált Kolompár
Orbán, az Országos Cigány Önkormányzat
elnöke nyitotta meg:
– Zene, tánc, kultúra, hagyomány
– mi is maradt nekünk más
azon kívül, hogy össze tudunk jönni,
bemutatjuk a kultúránkat, de
mindnyájan tudjuk, óriási baj van a
roma társadalom berkein belül. Ma
a rendszerváltás után 16 évvel sajnos
kijelenthető, sokkal rosszabbul
élnek a romák, mint a rendszerváltás
előtt. Nincs más kiút, összefogásra,
egységre van szükség.
A fesztiválon bemutatkozott
többek között a Vári Hagyományőrző
Cigány Tánccsoport a Somogy
megyei Nagyberkiből, az
Iharosberényi Hagyományőrző
Cigány Együttes, a Pécsi Fiúk,
Csonka Anna cigány nótaénekes,
a Babai Roma Koktél Show, a Kanizsa
Csillagai, és a Fehér Kígyó
Hagyományőrző Együttes.
B.E.
Dobrev Klára Kanizsán
Kultúrájukat ápolták
2007. október 18. Kanizsa – Oktatás 5
Konferenciával és egy, a megújuló
energiaforrások felhasználására
alkalmas berendezéseket
bemutató energiapark átadásával
zárult a Zsigmondy
Vilmos – Széchenyi István
Szakképző Iskola (ZSVSZI),
Nagykanizsa önkormányzata,
valamint a csáktornyai Graditeljska
Škola Èakovec közös,
az intézmények diákjainak és
szakembereinek együttműködését
bővítő projektje.
A Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképző Iskola
az INTERREG IIIA Közösségi
Kezdeményezés Szlovénia/Magyarország/
Horvátország Szomszédsági
Program 2004-2006
uniós pályázat révén majdnem
harminchétmillió forintos támogatást
nyert a horvátországi intézménnyel
történő szakképzési
együttműködés kialakítására.
A program ideje alatt a két iskola
kölcsönös tapasztalatcserével
segítette egymást a két szakma,
a kerámiakészítés, fazekasság
és a megújuló energiák hasznosításával
kapcsolatos kanizsai
képzés területén.
A projekt záró konferenciájára
a Medgyaszay Házban kerüt sor,
ahol az érdeklődők megismerkedhettek
a határokon átnyúló projekt
elemeivel, eredményeivel.
Horváth Henrietta Szilvia, a
ZSVSZI pedagógusa, a projekt vezetője
előadásában hangsúlyozta, a
megvalósításban oroszlánrészt vállaltak
a nagykanizsai oktatási intézmény
pedagógusai, akik az országban
egyedüliként elkészítették a
megújuló energiagazdálkodási technikus-
képzés oktatási programját és
az ehhez szükséges öt szakmai
jegyzetet. Ajegyzetek mellett öt demonstrációs
eszköz is készült, amelyekkel
különböző mérések végezhetők.
Ezeket a berendezéseket horvát
és a kanizsai oktatási intézmény
diákjai és pedagógusai közösen állították
össze, s helyezték el egy úgynevezett
energiaparkban, amelyet
másnap Marton István polgármester
jelenlétében avattak fel az Erdész
utcai gyakorlótelepen. Aközös
munka során készült egy napkollektoros
töltőállomás, amely a napenergiát
alakítja át villamos árammá,
s bármi feltölthető a segítségével,
amit tölteni lehet. Egy park, pedig
nem park tó nélkül, ám erről
sem feledkeztek meg a projekt tervezői.
A tó közepén lévő szökőkutak
működéséhez ugyancsak napkollektorok
szolgáltatják az energiát.
S még nem ejtettünk szót a napkollektorokkal
működtetett forgótábláról,
a hőszivattyús napelemről,
valamint a szélgenerátorról.
A projekt másik csapásiránya a
fazekasság nagykanizsai meghonosítása
volt, ehhez a csáktornyai intézmény
tudáspotenciálját használták
fel. Mint a projekt nagy része,
ez is nagykanizsai fejlesztésben öltött
testet, ugyanis a ZSVSZI Petőfi
utcai épületében kialakítottak egy
száznegyven négyzetméteres, tizenöt
fő gyakorlati oktatására alkalmas
kerámiaműhelyt is. Az elkészült kerámiákat
egyébként a nagyközönség
is megtekinthette a Magyar Plakát
Házban nyílt kiállításon.
A konferencián Mérksz Andor
nagykanizsai és Zoran Pazman
csáktornyai iskolaigazgató is hangsúlyozta,
a projektzárás csak jogipénzügyi
értelemben vett befejezés,
mindenképpen szeretnék folytatni, s
ha lehet, bővíteni az együttműködést.
Tervek már vannak, ugyanis a
megújuló energetikai képzést adaptálni
szeretnék a csáktornyai intézményben,
míg nálunk a belsőépítészet
juthatna hasonló szerephez.
Nem vég, hanem kezdet
A projektet az EU támogatta
Mindkét intézmény vezetője folytatná a közös munkát
Egy, a társadalom egészét,
így az oktatást is jelentősen
érintő zűrzavaros időszakban
sikeres tanévkezdésen van túl a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Telephelye. A jövő tanévtől új,
klasszikus mérnöki képzések
indulhatnak, ugyanakkor lekerült
a napirendről a Thuryvárosrészbe
álmodott önálló
egyetemi campus megépítése –
tudtuk meg Birkner Zoltán oktatási
igazgatótól.
– Jó évet kezdett a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Telephelye
a 2007-2008-as tanévben, hiszen
a legfontosabb feladatunkban sikeresek
voltunk. A diákok továbbra
is jelentős érdeklődést mutatnak
szakjaink iránt, és sikerült a
kapacitásnak megfelelően hallgatókkal
feltölteni az intézményt –
mondta Birkner Zoltán. – Pedig
igencsak tartottunk ettől az évtől,
mert az új felvételi rendszer elég
nagy szórást hozott a felsőoktatási
intézmények számára. Szerencsére,
mi ezekből a folyamatokból nagyon
jól jöttünk ki, hiszen a tavalyi
évhez képest több hallgatót
tudtunk felvenni és a meglévő kapacitásainkat
közel száz százalékosan
sikerült feltölteni. Igaz volt
ez a két fő szakunk, a mérnök-informatikusi
és a turizmus-vendéglátás
alapszak esetében, és működőképes
létszámmal indulhattak el
a felsőfokú szakképzéseink is. Öszszesen
száznegyvenkilenc hallgató
iratkozott be, 572 a graduális képzésben
részt vevők száma, s ha a
posztgraduális, azaz a másoddiplomás
képzés hallgatóit is ide számítjuk,
akkor azt lehet mondani,
hogy ma a PEN-en, a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Telephelyén
közel hatszáz hallgató tanul,
ami szerintem csodálatos eredmény.
Valamennyi kollégiumi elhelyezést
igénylő diákunknak tudtunk
férőhelyet biztosítani. A tantárgyfelvételi
procedúra és a beiratkozás
rendben lezajlott, a szó
szoros értelmében is elkezdődött a
tanév, az órák a maguk rendjében
folynak, s minden, az egyetemi léthez
kapcsolódó szolgáltatás beindult
– gondolok itt például a testnevelésre,
a filmklubra. Úgy hogy
nyugodtan mondhatom: rendben
van minden körülöttünk, köszönjük
szépen, jól vagyunk. Sikerült
az épületeinket is felújítanunk, az
elmúlt egy évben a Petőfi utcai
kollégiumban az önkormányzat támogatásának
köszönhetően modernizálni
tudtuk a vizesblokk egy
részét, tehát velünk együtt fejlődött
a környezetünk is. Azok a tervek,
amelyek pedig úgy szóltak,
hogy kiköltözünk egy összevont
campusra a volt Thury-laktanya
területére, ma már nem reálisak.
(folytatás a 6. oldalon)
Mérnöki szakképzésekre készülnek
(folytatás az 5. oldalról)
Ugyanis egy komplex egyetemi
épületegyüttes felhúzása olyan
nagy beruházást igényelt volna,
ami csak állami támogatással képzelhető
el, de úgy érzem, a magyar
felsőoktatás nem ebbe az irányba
tart. Egyébként meg a mostani oktatási
és szolgáltatási kapacitásunk
hét-nyolcszáz főre elegendő,
tehát van még hova bővülni. Szerintem
egyébként a kérdés most
már le is kerülhet a napirendről,
hiszen a belvárosi épületeink öt-tíz
perces sétával megközelíthetőek.
– Úgy tudjuk, hamarosan új
szakok is indulhatnak Nagykanizsán.
– Fontos, hogy a hallgatók
egyre nagyobb számban válaszszák
az intézményünket, ehhez
természetesen szükség van a képzési
kínálatunk bővítésére. Az új
csapásirány a klasszikus mérnöki
képzések meghonosítása, ez
irányban már folynak a tárgyalások.
Első körben felsőfokú szakképzéssel
jelentkeznénk, lényegében
kihasználnánk a város kiváló
középiskoláinak adottságait és
meglévő kapcsolatainkat. Az informatika
és a közgazdasági
programjaink mellett a következő
tanévtől megjelenhetnek a mérnöki
szakképzések is. Aztán ki tudja,
hogy ezután mi következik… Többet
most erről nem mondanék. Viszont
a jövő szempontjából fontosnak
tartjuk a doktori képzést,
örülnénk, ha a nálunk tanító kollégák
minél hamarabb elérnék a
minősítettséget. Ez az akkreditáció,
a tudományos munka szempontjából
elengedhetetlen. Szeretnénk
a város életében is minél
intenzívebben részt venni, ezzel
kapcsolatban most tesszük meg
az első lépéseket. Bekapcsolódnánk
a városi, megyei, céges és
kamarai infrastruktúra-, gazdasági
és innovációs fejlesztésekbe,
mert úgy vélem, kezd kialakulni
az a fajta tudományos potenciál,
amivel szakértőként segíthetjük a
város fejlődését. Meggyőződésem,
hogy egy intézmény nem lehet
sikeres, ha nem a környezetéhez
igazítja céljait.
Horváth Attila
Életünk fotókiállítás
6 Kanizsa – Városháza 2007. október 18. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a jegyzői munkakör
betöltésére
A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
alapján kerül sor. A kinevezés teljes munkaidőben, határozatlan időre szól, hat hónap
próbaidő kikötésével. A kinevezés és az illetmény megállapítása a Ktv. szerint
történik. Amunkakör 2008. január 1. naptól tölthető be.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, igazgatás-szervezői
vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, legalább kétéves
közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget
igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvételkor
köteles bemutatni), három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
a szakmai gyakorlat hivatalos igazolását, a pályázónak a munkakör betöltésével
kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit.
A pályázatokat Marton István polgármesternek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje: 2007. október 31.
12.00 óra. A pályáztató a döntést megelőzően – külsős szakértő közreműködésével
– vezetői képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvétele önkéntes.
A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
a pályázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti
a közgyűlés elé. A pályázatok elbírálásának határideje a beérkezési határidő lejártát
követő első közgyűlés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-701 vagy
500-705 telefonszámon.
Pályázat jegyzői munkakörre
ősz közepén járunk. Beköszöntött a hűvösebb idő, rövidebbek a nappalok,
s reggel fagyra ébredünk. Nemcsak az emberek, a növények is megérzik
az idő, az időjárás változását. A lombos fák lehullatják levelüket, nyugalmi
állapotba kerülnek. Az örökzöldek befejezik növekedésüket, csökkentik
életműködésüket, azonban mivel télen is zöldek, a hidegben is párologtatnak,
nekik kevés vízre télen is szükségük van. Egynyári növényeink
elvirágozva magot érlelnek, majd elszáradnak. Az évelők csak föld feletti
részüket dobják el, a talajban lévő élő szerveikkel telelnek át.
Eljött az ideje a parkokban, kertekben a fák, cserjék ültetésének. Itt az
ideje az elöregedettek, elszáradtak kivágásának, cseréjének, pótlásának.
ősztől tavaszig fagymentes napokon bármikor ültethetünk fát, cserjét.
Lombját lehullatott növényeket szabad gyökérrel is ültethetünk.
Örökzöldet szabad gyökérrel legfeljebb csemete korban lehet telepíteni.
Nagyobb növényt biztonsággal csak földlabdával, vagy más módon
burkolt gyökérrel (konténeresen) ültessünk.
Az elültetett fa általában hosszú ideig, évekig ugyanazon a helyen
marad, miközben nő, terebélyesedik, kölcsönhatásba kerül környezetével.
Ezért nem mindegy, mit, hova helyezünk! Figyelembe kell venni a
növény talaj-, víz-, tápanyag-, és fény igényét, „felnőtt”-kori méretét,
tér szükségletét. Ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, később sok gondot,
bosszúságot okozhatnak. A villanyvezetékbe növő, a keskeny zöldsávból
a háztetőre, az úttestre, útkereszteződésbe nyúló, forgalmat, kilátást
zavaró fák csúcsát, ágait levágni, csonkolni kell. A túl sűrűn ültetett
növények később egymást zavarják, árnyékolják, egyesek megnyúlnak,
mások alászorulnak, lombjuk megritkul, szárad. A csonkolt, visszavágott,
illetve megnyúlt, vagy árnyékban sínylődő növények nemcsak díszítő
értéküket vesztik el, hanem kellemetlen látványt is nyújtanak. Mielőtt
tehát növényültetésbe kezdenénk, vizsgáljuk meg az adottságokat,
feltételeket mind a növény, mind a környezete szempontjából.
Az említett esetek városunkban is gyakran előfordulnak. Közös odafigyeléssel
előzzük meg a jószándékú, de hibás ültetéseket magán és
közterületeinken egyaránt!
Kérjük a környezetükért tenni akarókat, hogy közterületi ültetési
szándékukat minden esetben rövid úton (telefonon, személyesen, stb..)
egyeztessék a városi főkertésszel, a VIA Kanizsa vagy a Park Kft munkatársaival.
Szívesen, és ingyenesen adunk tanácsot mindenkinek, mert
ezzel környezetünk rendezését, a köz érdekét szolgáljuk.
Lancsák Lajos, városi főkertész
Ültessünk fát - célszerűen!
Temető nyitva tartás:
november 1-től (csütörtök) november 4-ig (vasárnap) 7.00 – 22.00
Ügyelet a Temetőgondokságon: november 1-én (csütörtök)
és november 2-án (péntek) 8.00 – 18.00, november 3-án (szombat)
és 4-én (vasárnap) zárva
Gépkocsi behajtás: november 1-én (csütörtök) és 2-án (péntek)
7.00 – 12.00, november 3-án (szombat)
és november 4-én (vasárnap) nincs
Mindenszenteki temető nyitva tartás
A 30. Életünk Országos Fotópályázatra
száztizenkét szerző ötszáztizennégy
alkotást küldött be. A zsűri
által kiválasztott harminchat alkotó
ötvennégy képe november 9-ig látható
a HSMK ősze András Galériájában.
A fotókiállítást Lengyák István
nyitotta meg. Afotópályázat nyertese
Molnár Ferenc budapesti fotós,
Kommunikáció című alkotása. A II.
díjat Mátyus Károly veszprémi fotográfus
Vén cigány című képéért érdemelte
ki. Nagykanizsa város díját
Csigó Gergely, fertőrákosi alkotó
nyerte Utószezon című művéért. Zala
Megye Közgyűlésének díját dr.
Nerhaft Antalné, budapesti fotós
kapta Szigetelők című alkotásáért. A
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
díját dr. Alexay Zoltán,
győri fotográfus nyerte el Alkalmazkodás
című munkájáért. A magyar
Fotográfusok Országos Szövetsége
díját Erdélyi Gábor veszprémi fotós
Találkozás című alkotásáért kapta. A
legjobb jazz témájú felvételért a
Göbölös Fotó díját Adelmann István,
kaposvári fotós vette át. Zala Megyéből
két fotós képe került a falra. A
zalaegerszegi Gondy Béla két, míg a
nagykanizsai Pichler József egy fotója
látható a kiállításon.
B.E.
2007. október 19-én
16 órakor az Általános Iskola
Kiskanizsa népzenei délutánt
tart élő zenével, közös dalolással,
táncházzal, pogácsával, teával.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várnak!
Népzenei délután!
2007. október 18. Kanizsa – Városháza 7
Nagykanizsa MJV Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán és
kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból elszármazottak
részére a Kanizsai Antológia 6. számában való megjelenésére.
Pályázat tárgya: Irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő
versek, prózák, grafikák. Pályázati feltételek: Egy pályázó több pályázatot is
beadhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell
benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály
Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Abeérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem őrzünk
meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk. A sikeres pályamunkák
a Kanizsai Antológia 6-os számában a karácsonyi könyvvásár alkalmával
jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek. Apályázat beadásának határideje: 2007. november 05.
Kanizsa Antológia 6.
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a
bajcsai kirendeltség épületében.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttműködve a 2008. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.
Pályázhatnak:
"A" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan, nappali tagozaton
tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsőoktatási
intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti
megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos,
államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első
szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú
szakképzésben vesznek részt.
"B" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan (az adott tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok
részesülhetnek, akik az adott tanévtől kezdődően állami felsőoktatási intézményben,
illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás
alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag
finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú
továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú
szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2008-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe
és tanulmányaikat 2008/2009. tanévben ténylegesen megkezdik.
A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő
tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. A 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet
1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban
a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. PhD képzésben
résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézménynyel
hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj időtartama:
"A" típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév
(2007/2008. tanév második, illetve a 2008/2009. tanév első féléve). Folyósításának
kezdete: 2008. február.
"B" típusú pályázat esetén: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félév. Folyósításának kezdete a 2008/2009. tanév első féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából
szociálisan rászorult az a pályázó, akinek családjában az együtt lakó családtagok
egy főre jutó nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át (azaz 40700 forintot).
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán írásban, a
hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon és kötelező mellékletein, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2007. október 31.
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a
pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra
hozatalához. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási
intézmény tanulmányi jogviszonyáról a Felsőoktatási Pályázatok Irodájának,
illetve az önkormányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson.A települési önkormányzat
saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. A települési önkormányzat
az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2007. december 10-ig az önkormányzat
hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon hozza nyilvánosságra.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás
kapható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési
és Sportosztályán (Erzsébet tér 7. II. emelet 9. ajtó)
Bursa Hungarica
Tájékoztatjuk a Korpavári-Palini lakosokat, hogy Dr. Benkő József állatorvos
az alábbi időpontokban és helyszíneken végzi el a veszettség elleni védőoltást:
2007.október 20. (szombat):
Korpavár 7.00 - 8.00, Palin ÉPGÉP parkoló 8.00 - 10.00
2007. október 21. (vasárnap):
Palin Herkules utca - Gesztenyés utca sarka 7.00 - 9.00
A Pótoltás időpontja
2007. október 26 (péntek): Palin ÉPGÉP parkoló 15.00 - 17.00
2007. október 27. (szombat): Szent Flórián tér 15.00 - 17.00, Bajcsa 8.00 - 8.30
Az oltás díja: bruttó 2.400 Ft. A háznál oltás díja: bruttó 3.000 Ft.
Kérjük az oltási könyveket az oltásra elhozni. Az oltás idején, a veszettség
elleni oltásra jogosult állatorvosok rendelőjében is elvégeztethető a védőoltás
beadása.
Tájékoztató eboltásról
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2007. október 15-20. között végzik
Zala megyében a rókák veszettség ellen történő orális immunizálását. Jogkörömnél
fogva a rókák veszettség elleni immunizálásáról szóló 13/2002. (I.
30.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján kör/jegyzőség területén 2007.
október 15-től november 04-ig ebzárlatot, legeltetési tilalmat, valamint az
egyéb intézkedéseket rendelem el, melyet a mellékelt "Felhívás" tartalmaz.
Egyben az 2005. évi CLXXVI. törvény az Állategészségügyről 43. §. (1) bekezdés
alapján a fenti időszakban kötelesek gondoskodni a kóbor ebek befogásáról.
További tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási
Osztályán, Pásztor Lajos ügyintézőnél a 93/500-859-es telefonszámon.
Dr. Tóth Géza, kerületi hatósági főállatorvos
Melléklet a 13/2002. (I. 30.) FVM rendelethez
Felhívás a lakossághoz a veszettség elleni védekezésről
􀂊 1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű
betegség. 􀂊 2. Abetegség legfőbb terjesztője a róka. 􀂊 3. A védekezés leghatékonyabb,
legkorszerűbb módszerét - a rókák veszettség elleni vakcinázását - Európában évek
óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdődött a rókák vakcinázása.
Első alkalommal a nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb.
25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina. 􀂊 4. A vakcinát tartalmazó
fólia kapszulát az ember számára bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe
rejtik, amely gyufásdoboz alakú és nagyságú, szürkésbarna színű. A róka, miközben
megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe. 􀂊
5. Acsalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik. 􀂊 6. A csalétekbe helyezett
vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett
csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem
szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba,
sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik az alábbi biztonsági előírásokat
kell alkalmazni: a.) ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a jódtartalmú: fertőtlenítőszerrel
vagy ennek hiányában 70%-os alkohollal történő lemosás. Mindkettő
beszerezhető a gyógyszertárban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során keletkezett
barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén
védőoltásra nincs szükség; b.) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül,
haladéktalanul: ORVOSHOZ KELL FORDULNI! 􀂊 7. A helyi vakcinázási kampány
megkezdésétől számított 14 napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat),
és csak pórázon szabad közterületre vinni. Ajelzett időszak alatt a kezelt területen
TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát
segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a
rókák számára kihelyezett csalétket. 􀂊 8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon
élő vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE
A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT.
􀂊 9. Kérjük a fentiekről gyermekét is tájékoztassa. 􀂊 10. További
felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvosok és orvosok szolgálnak. 􀂊
11. A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDőPONTJA: 2007. október 15-től
november 04-ig tart.
Ebzárlat, legeltetési tilalom
Munkahelyeket kell teremteni.
Ezzel a mondattal indította Marton
István, a FIDESZ polgármesterjelöltjeként
2006. szeptember
9-én tartott sajtótájékoztatóját,
kihangsúlyozva, hogy
megválasztása esetén elsőszámú
feladatának tartja a munkahelyteremtést,
a munkanélküliek számának
csökkentését Nagykanizsán
– emlékeztetett rá Bogár
Ferenc önkormányzati képviselő,
az MDSZD Zala megyei elnöke.
– Az elmúlt évben azonban
semmit sem tett annak érdekében,
hogy ígéretét valóra váltsa. A
2006-os évhez képest 2007-ben
közel tíz százalékkal, mintegy kétszáz
fővel növekedett a munkanélküliek
száma városunkban. Az
előző négy év felfutó dinamikája
megállt, negatív fordulatot vett a
város fejlődése – hangsúlyozta a
politikus. – A fejlesztési terveket
leállították, csak azok a fejlesztések,
beruházások valósultak, valósulnak
meg, melyeket az előző
városvezetés kezdett el. Ha ezek
átadásra kerülnek, akkor a szalagátvágások
helyett csak a munkanélküliek
számának növekedése,
a fiatalok elvándorlásának fokozódása
marad perspektívaként
a város polgárai számára! A
fideszes polgármester a választási
kampánya során, és az alakuló
közgyűlésen büszkén hangsúlyozta,
nincs szüksége saját programra,
hiszen abból már van egy tucat.
Beigazolódott, sajátja valóban
nincs, de úgy látszik, a többit
sem találja. Program hiányában
az elmúlt egy évben a vállalkozások
fejlesztése, a munkahelyek teremtése
érdekében nem születtek
érdemi intézkedések. Annak ellenére,
hogy befejezéséhez közeledik
az autópálya építése, eladható
lett a Thúry laktanya területe,
tiszta viszonyok teremtődtek az
ipari parkokban, jelentős beruházó
még a láthatáron sincs. E nélkül
pedig Kanizsán nem lesz igazi
magújulás. Munkahelyteremtés
helyett a FIDESZ országos vezetése
által meghatározott feladatok
végrehajtása történik városunkban
is. Politikai bosszútól
vezérelt személycseréktől volt
hangos az elmúlt egy év, amit
megbízási szerződések sorozata,
majd a Kanizsai Kulturális Centrum
Zrt. létrehozása követett.
Ezek látszatintézkedések, munkahelyteremtés
helyett mind a költségvetési
pénzek újraelosztását,
követhetetlenné tételét, a
FIDESZ-közeli cégek, személyek
anyagi gyarapodását, a jobboldali
klientúra kiépítését szolgálták
csupán. A polgármesteri tájékoztatókból
kiderül, hogy a városvezetésnek
az elmúlt egy évben
nem voltak érdemi, Nagykanizsa
gazdasági fejlesztését előrevivő
tárgyalásai. Érdekérvényesítő képességük
megyei, regionális, kormányzati
szinten jelentéktelen. A
város érdekében nem tudnak, nem
képesek, de úgy tűnik nem is nagyon
akarnak hatékonyan lobbizni.
A csekély létszámú FIDESZközeli
vállalkozóktól eltekintve
nincs kapcsolatuk a kanizsai vállalkozókkal
sem. Így nem is lehet
eredményes munkát végezni –
mondta Bogár Ferenc.
B.E.
Az SZDSZ rovancsot és razziát
akar a fideszes többségű
önkormányzatoknál, amelyek
véleményük szerint a párthoz
közel álló ügyvédi irodáknak,
sajtóorgánumoknak adnak
szükségtelen megrendeléseket –
mondta Halász Gyula ügyvivővel
közös sajtótájékoztatóján
Röst János, szabad demokrata
önkormányzati képviselő, városi
alelnök.
Röst János szerint hasonló jelenségeket
tapasztalnak városunk
esetében is.
– A lakosság részéről is több
esetben kaptunk kérdéseket arra
vonatozóan, hogy miért kell városon
kívüli cégeket olyan feladatokkal
megbízni, amelynek elvégzésére
az itteni apparátus is felkészült?
Miközben a városvezetés
azt hangoztatja, kevés a pénz, nehéz
gazdasági helyzetben van a
város, úgy tűnik, bizonyos dolgokra
mégis jut – mondta. Röst szerint
országos vonatkozása is van a
jelenségnek, hiszen egyre több
olyan önkormányzati visszaélésre,
gyanús esetre derül fény, ami arra
utal, hogy az önkormányzatoktól
pénzek áramlanak ki eddig nem
tisztázott helyekre. A szabad demokraták
meglátása szerint egy
modellről van szó. Javasolja,
hogy a nagykanizsai önkormányzat
esetében a Pénzügyi Bizottság
tekintse át az önkormányzat gazdálkodását,
minden, százezer forint
feletti kifizetést vizsgáljanak
meg, és az eredmények kerüljenek
fel a város honlapjára, továbbá
közölje azokat lapunk is.
Röst János a szerinte gyanúra
okot adó pénzmozgások közt említette
például azt, hogy a jegyzői
pályázat közzététele kapcsán hatvanezer
forintot fizetett a város a
Hír Tv-nek, illetve a Magyar
Nemzetnek. Majdnem kétmillió
forintba került a pszichológiai
vizsgálat. Budapesti ügyvédi irodák
folyamatosan kapnak kanizsai
megbízásokat, ezek közé tartozik
a polgármesteri hivatal 15
milliós átvilágítása, valamint a
bankszámlavezetéshez kapcsolódó,
3,1 millió forintos közbeszerzési
pályázati anyag előkészítése.
Röst János azt mondta, túl sok
pénzügyi vektor mutat Budapest
felé.
– Azt javasoljuk, a fideszes vezetésű
önkormányzatoknál az ellenzék
gyűjtse ki a gyanús megrendeléseket,
vessük ezeket össze, s kiderülhet,
hogyan kívánja a Fidesz az
önkormányzatok pénzéből feltölteni
a pártkasszát. Ez vonatkozzon
az önállóan működő intézményekre
is – javasolta Röst János.
***
Bizzer András frakcióvezetőhelyettes
reagálásában elmondta,
a Röst által emlegetett 15 milliós
átvilágításra azért van szükség,
mert általa elérhető, hogy hatékonyabban
működjenek, s optimális
pénzügyi keretek között a legmagasabb
szolgáltatást nyújthassák
a város intézményei, köztük a
Polgármesteri Hivatal is. A befektetés
a hatékonyabb működés
esetén megtérül. A volt alpolgármesternek
az átvilágítással kapcsolatos
felvetését pedig nem érti,
hiszen a hivatal mégsem világíthatja
át saját magát. Rámutatott:
a jegyzői pályázat költségei azt a
célt szolgálják, hogy a város végre
egy olyan jegyzőt bízzon meg,
aki érti is a dolgát, képes ellátni a
feladatát, és néhány év múlva
nem kell szakmai alkalmatlansága
ellenére magas végkielégítéssel
megválni tőle, mint ahogy erre
korábban számos példa akadt.
– Egyébként a Pénzügyi Bizottság
korábbi ülésén Karádi Ferenc
képviselőtársam már javasolta,
hogy minden szerződést vitassanak
meg, valamennyi kifizetés kerüljön
a bizottság elé, így ez a baloldali
javaslat csak a miénket követi.
Amúgy meg állunk minden
vizsgálat elébe, nekünk nincs mit
rejtegetni – mondta Bizzer András,
aki ezzel együtt azt is javasolja,
hogy az önkormányzat előző tizenhat,
de legfőképpen utóbbi
négy évét is vizsgálják meg. Emlékeztetett
a Thúry-laktanya területén
értékesített ingatlanok ügyére,
amelyen nyolcvanmillió forintot
veszített a város.
Röst János egyébként lapunk
kérdésére azt válaszolta: az előző
ciklusban is jelentek meg önkormányzati
hirdetések a Népszabadságban.
H.A.
8 Kanizsa – Ellenzékben 2007. október 18. Rovancs és razzia – állnak elébe
A Jobbik Magyarországért
Mozgalom kezdeményezésére
országszerte megemlékeztek az
egy éve Olaszliszkán, a helyi romák
egy csoportja által agyonvert
Szegi Lajosról.
Mint ismert a tanárt a gyermekei
szemeláttára lincselték
meg. Városunkban az országos
kezdeményezéshez csatlakozott
a Nagykanizsaiak a Nemzetért
Hagyományőrző Egyesület és
az alakulóban lévő Magyar Gárda
tagsága. A megemlékezésre
hétfőn este nyolc órakor került
sor a Nagy-Magyarország Emlékműnél.
A jelenlévők imát
mondtak, majd gyertyát gyújtottak
a brutális gyilkosság áldozatává
vált tiszavasvári tanár emlékére.
Cz.Cs.
MSZDP: Nem látják a tenni akarást
Az agyonvert tanárra
emlékeztek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom
Önt az 1956-os forradalom 51. és a Magyar Köztársaság
kikiáltásának 18. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi rendezvényekre
Marton István, polgámester
OKTÓBER 23-I ÜNNEPI PROGRAM
Deák tér
􀂊 8.45 Az Olajbányász Fúvószenekar ünnepi térzenéje, 􀂊 9.00 Ünnepélyes zászlófelvonás
‘56-os Emlékkert (volt Károlyi-kert)
􀂊 9.15 Koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékművénél és a kopjafánál,
valamint Orbán Nándor emléktáblájánál
Hevesi Sándor Művelődési Központ
􀂊 10.00 Emlékműsor az 1956-os foradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére. Emlékbeszédet mond:
Marton István, polgármester. Szerepelnek a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István SZKI diákjai. A műsort
rendezte: Dr. Gerencsérné Farkas Mária. 􀂊 15 óra Városi versmondó verseny középiskolásoknak, Nagy
Gáspár Kossuth-díjas költő emlékére. 􀂊 19 óra Pitti Katalin operaénekes önálló estje (A belépés díjtalan)
Kossuth tér
􀂊 18.00 Fáktyás emlékező séta (Kórház-kápolna, ‘56-os Emlékkert, Erzsébet tér, Deák tér)
A General Electric Lighting a
kelet-franciaországi Enneryben
található európai logisztikai
bázisát december 31.-vel bezárja,
és annak tevékenységét
Nagykanizsára helyezi át – adta
hírül a Magyar Távirati Iroda.
A GE 52 embert foglalkoztató
franciaországi bázisa volt eddig
az amerikai cég villanykörte- és
fénycsőelosztó európai logisztikai
központja. A 2004-ben 55 millió
eurós forgalmat lebonyolító központban
az elmúlt hónapokban
már fokozatosan csökkentették a
feladatokat azzal, hogy a gépkocsikba
való izzók elosztása átkerült
Magyarországra.
A GE franciaországi vezetése
azonban csak a napokban jelentette
be a szakszervezeteknek, hogy
költségcsökkentési szempontok
miatt a teljes európai logisztikai
bázist áthelyezik Nagykanizsára.
A GE városunkban működő
nyolcvanezer négyzetméteres üzeme,
a korábbi Tungsram-lámpagyár,
Európa legjelentősebb fényforrásgyára:
az évi 500 millió villanykörte
és fénycső gyártása a világtermelés
öt százalékát jelenti.
A GE sajtóreferensétől,
Windisch Erikától megtudtuk:
csupán annyi történik, hogy az
eddig a franciaországi logisztikai
központból kielégített megrendelői
igényeknek ezután Nagykanizsáról
tesznek eleget. Mindez a
már jelenleg is meglévő kapacitással
történik majd.
Horváth Attila
– Örülünk annak, ha bármely
szervezet és személy nemes
indítékból, tervszerűen és
szakszerűen parkosítja a környezetét,
növeli városunk zöldterületi
értékeit, ám nem fogadjuk
örömmel, ha az elfogadott
tervektől eltérően városunk
egyik legértékesebb közterületén
amatőr módon, a tervezett
fejlesztéseket részben ellehetetlenítve
történik beavatkozás –
mondta sajtótájékoztatóján
Bárdosi Gábor, szocialista képviselő.
A városatya szavaival az október
hatodiki emléknap városi ünnepségéhez
kapcsolódó székelykerti
faültetésre utalt, amely során
negyvenkilenc vörösfenyőt telepítettek
a ’49-es nyergestetői csatát
megvívó székelyek emlékére.
Bárdosi Gábor emlékeztetett
arra: ugyanide 2003-ban nagyszabású
egyházi épületegyüttes megépítésére
készültek tervek és történtek
lépések. Ezt az elképzelést
akkor a lakosság jelentős tiltakozása
miatt, a zöldterület megóvása
érdekében elvetették. Ugyancsak
a lakosság kezdeményezésére
kezdődött meg az elhanyagolt
terület tervszerű fejlesztése, parkosítása,
amelybe a szocialista
városatya szerint durván beavatkozott
az október 5-i faültetés.
Bárdosi szerint a telepítés szakmaiatlanul
zajlott, s a templomépítést
ellenző, a parkosítást támogató
lakosság megfegyelmezésére
irányult.
A képviselő arra hívta fel a figyelmet,
hogy a templomépítést
és a jelenlegi akciót is Papp János,
a Polgári Kanizsáért Alapítvány
kuratóriumi elnöke szervezte.
***
– Bárdosi úr rövid sajtótájékoztatójában
tárgyi tévedések sokasága
található, bizonyára tévesen
informálták – reagált a képviselő
felvetéseire Babicsné Berta
Éva, a Polgári Kanizsáért Alapítvány
szóvivője. – A Székelykertbe
szánt, végül Zalakaroson megépült
templom kezdeményezése
ugyanis Fliszár Károly esperesplébános
érdeme, kuratóriumi elnökünknek
– ha mégoly hízelgő is
a feltételezés – nem volt része
benne. Ami pedig a terveket, fejlesztéseket
illeti, meglepő, hogy a
képviselő úr nincs képben.
Ugyanis a város az iskolák területén
és a Thúry pályán kíván
összesen tíz műfüves pályát létesíteni,
nem a Székelykertben. A
szakmaiság kérdésében egy politikus
nyilván nem nyilatkozhat
kompetensen. Azonban tény, hogy
mi szakemberrel konzultálva,
szakember közreműködésével ültettünk
– hangsúlyozta Babicsné.
A lakossági parkosításról a
szóvivő asszony azt is elmondta,
a terep előkészítése során találkoztak
a jövendő fácskákért aggódó
lakókkal is, s bizony, akadt,
aki maga is ásót ragadott.
– Hiábavaló próbálkozás lenne
tehát a különböző faültetőket egymással
szembeállítani, hiszen a
Székelykertben a nyírfák is békében
élnek a vörösfenyőkkel. Sajnálom,
hogy a politika idáig sülylyedt,
hogy a kákán is csomót keresve
a hevesis gyerekek és egy civil
szervezet kezdeményezésébe
köt bele. Ma már bizonyára képviselő
úr is bánja ezt, hiszen, ha
részt vett volna az ünnepségen,
tudná: 600 gyerek és családja
ügye ez, többen úgy gondoljuk, iskola
és család együtt neveli a jövőnket.
– mondta még Babicsné
Berta Éva.
H.A.
2007. október 18. Kanizsa – A mi ügyeink 9
Kanizsára jön
az európai
központ
Bárdosi: Faültetés kérdésekkel
A szervezők szerint a nyírfák békében élnek a vörösfenyőkkel
„Utódai a mártíroknak,
Mi döntsük el a holnapunk!”
(Kiss Dénes)
Oláh Gedeon, pécsi baptista
misszionárius és felesége a közeljövőben
költözik városunkba,
hogy a baranyai megyeszékhely
után Nagykanizsán is létrehozza
az első baptista gyülekezetet.
Azt mondja, segíteni
szeretnének az embereknek,
hogy a Bibliának megfelelően
kiegyensúlyozottan, harmóniában
élhessék életüket.
A baptizmus az újkor szülöttje.
Európában 1609-ben indult el,
amikor Amszterdamban John
Smyth, az angol államegyház üldözöttje
több puritán társával
együtt Jézus Krisztus példájára
bemerítkezett. Ebből ered egyébként
az egyház görög eredetű neve
is: baptidzo. Hamarosan mintegy
negyven tagot számláló lelki
közösség létesült, amelynek nagyobb
része Smyth vezetésével a
mennonitákhoz csatlakozott. A
többiek Helwys ügyvéd vezetésével
visszatértek Angliába. 1612-
ben ők alapították meg Londonban
az első baptista gyülekezetet.
A mai baptizmus tanítását és
gyakorlatát a reformáció korában
keletkezett anabaptista mozgalmak
közelítették meg a legjobban.
Az anabaptista igehirdetők
sorsközösséget vállaltak az elnyomott
szegény néppel, s ezért
a reformátorokéval vetekedő hallatlan
népszerűségre tettek szert.
Ezért aztán nemcsak a régi egyház,
de a reformátori főirányok
híveinél sem számíthattak kíméletre.
Az anabaptisták legszebb
evangéliumi vonása pedig pont
az a csöndes, alázatos béketűrés
volt, amellyel üldöztetésüket elviselték.
A baptisták most már jelen
vannak Nagykanizsán is – s meglehetősen
határozott célokkal érkeztek.
Oláh Gedeon és munkatársa,
Jim Knies 1995-ben kezdték el
építeni a Pécs-Rózsadombi
Baptista gyülekezetet, amely
ma már hatvan-nyolcvan rendszeres
látogatót számlál. A gyülekezet
önállóan funkcionál. A
misszionárius és párja valami
hasonlót szeretne létrehozni városunkban
is.
– Feleségemmel – ő is baptista
misszionárius – egy világítótornyot
szeretnénk építeni itt, Nagykanizsán
– mondja Oláh Gedeon.
– Persze, csak jelképesen, fényt,
menekülési lehetőséget akarunk
mutatni a Biblia fényével a soksok
napi konfliktushelyzetből a
családok, a fiatalok számára. Azt
kívánjuk tudatosítani az emberekben,
hogy nem lehetnek igazán
boldogok úgy, ha nem ismerik fel
Isten akaratát a maguk életében.
E fő szabály szerint élő és működő
gyülekezetet szeretnénk mi is
létrehozni itt, Nagykanizsán. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy mi
valóban a Bibliát tekintjük a hitünk
és tevékenységünk alapjának.
– A történelmi egyházak nem?
Mi különbözteti meg Önöket a
„klasszikus” egyházaktól?
– Talán egy kicsit jobban
hangsúlyozzuk a Biblia gyakorlati
gondolatait. De rögtön szeretném
is leszögezni, mindenki
vallását, hitét tiszteletben tartjuk,
s ezt várjuk viszont is. Mi a
történelmi egyházak képviselői
mellett, nem velük szemben szeretnénk
megmutatni az embereknek,
hogyan kell boldogan, kiegyensúlyozottan,
a Biblia tanítása
szerint élni. Hogy van kiút a
drogból, az alkoholból, a magánéleti
válságból. Sok minden
elmondható a ma emberéről, az
viszont nem, hogy kiegyensúlyozottan,
harmóniában, idilli családi
fészekben élne. Mióta feleségemmel
együtt felismertük Isten
igazságát, azóta megtapasztaltuk,
hogy mennyire másabb az
élet, ha valaki figyelembe veszi
mindazt, amit Isten elénk tár a
Biblián keresztül. Ha vásárolunk
mondjuk, egy autót, akkor kapunk
hozzá egy használati utasítást
is. Ilyen használati utasítás
az életünkben a Biblia. El lehet
térni tőle, de akkor nem fog jól
működni a dolog.
– De miért pont Nagykanizsa?
– Számos városban jártunk,
de érdekes, hogy itt, Nagykanizsán
különösen kedvesek az emberek
és érdeklődők a lelki dolgok
iránt. Ez az egyik ok. A másik,
hogy itt nincs egyáltalán
baptista gyülekezet, ami egyébként
jellemző az egész nyugatdunántúli
régióra is. A harmadik
érv, amit szavakban ugyan
nem tudok megfogalmazni, de
azt hiszem, az Isten akarata,
hogy feleségemmel és négy
gyermekünkkel ide költözzünk,
Nagykanizsára.
– E napokban indul el a Bibliaklub.
– Így van, minden pénteken este
tizenhét órától várjuk az érdeklődőket,
leendő híveket a Petőfi
utca 82. alatti helyiségünkben.
Úgy sejtem, hogy az ország többi
településéhez hasonlóan sajnos,
ebben a városban is sok ember él
depresszióban, kilátástalan helyzetben
– elsősorban nekik, de
minden embernek segítségére
szeretnénk lenni, szeretnénk utat
mutatni a Biblia fényében.
Horváth Attila
10 Kanizsa – Szellem és kultúra 2007. október 18. Fotó: Bakonyi Erzsébet
Október 29-ig látható a kaposvári
Tarcsai János grafikus
tanár Sámánálom című kiállítása
a Hevesi Sándor Általános
Iskola galériájában.
A kiállítást Lehota M. János
esztéta ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
A megnyitó ünnepségen
közreműködött Tiborcz Iván
(szaxofon), Farkas Norbert (bőgő),
valamint Csákvári Tímea, Illés
Evelin, Horváth Bálint és
Miksó Nóra versmondók.
Tarcsai János 1979-ben született
Nagykanizsán. Diákéveit is
itt kezdte meg a Hevesi iskolában.
Ezért is öröm számára, hogy
a kiállítással visszatérhetett Kanizsára.
Érettségi után alkalmazott
grafika és képgrafika szakon
szerzett oklevelet a Zichy Mihály
Iparművészeti Szakközépiskolában.
Ezt követően a Csokonai Vitéz
Mihály Tanárképző Főiskola
vizuális kommunikáció szakán
diplomázott. Új perspektívát jelentett
grafikai munkájában a
képalkotás digitális technikájának
felhasználása. Annak ellenére,
hogy szereti és használja is a
számítógépet, azt mindig valamilyen
hagyományos technikával
ötvözi. A kiindulási pontot valamely
klasszikus rajz és festéstechnika
jelenti, a számítástechnika
csak ezután következik. Témáiban
szeret visszanyúlni a régi
idők mondavilágához, vagy
egyéb, a misztika tárgykörébe
tartozó dolgokhoz. Foglalkoztatja
az ősi magyarok élete, hitvilága
és jelképei.
B.E.
Sámánálom
II. Rákóczi Ferenc korát idéző
érme és bélyegkiállítás nyílt
a Mező Gimnáziumban.
A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete
Nagykanizsai Csoportja által
összeállított kiállítást Kovács
Sándor, az egyesület titkára nyitotta
meg. A kiállítás apropóját az
adta, hogy háromszáz évvel ezelőtt,
1707-ben fejeződött be a Rákóczi-
szabadságharc pénzverése.
A kiállítás tárlói többek között bemutatják
a szabadságharc kezdeti
pénzverését, a nagybányai, munkácsi
és körmöcbányai vereteket,
melyek jelzik, több országgyűlést
is tartott Rákóczi. Láthatók továbbá
a szabadságharc utolsó éveinek
pénzverései, történései, a szabadságharc
bukását és a törökországi
száműzetést bemutató két könyv.
B.E.
II. Rákóczi Ferenc pénzei
A Biblia fényével akarnak világítani
Kanizsa 2007. október 18. – Jazzfesztivál 11
A jazzfesztivál hazai sztárvendége
Tony Lakatos szaxofonos
volt. Pályafutása kezdetén a
sokak által ismert Kis-Rákfogó
együttesben zenélt. Majd a Zeneművészeti
Főiskolán végzett
tanulmányai és néhány sikeres
hazai és külföldi jazzfesztivál
után külföldre, pontosabban
Németországba, a Frankfurti
Rádió Big Bandjéhez szerződött.
Tony Lakatos az amerikai
jazzrádiók által felállított Gavin
Report Top 10-ében előkelő helyen
szerepel. Mintegy kétszáz
lemezen hallható játéka. Több
mint húsz lemezen szerzőként, a
továbbiakban közreműködőként
szerepel. A neves zenésszel
a koncertje előtt beszélgetünk.
– Általában a zenészek a koncert
után válaszolnak a sajtó kérdéseire.
Te miért választottad a
preventív megoldást?
– Koncert után gyorsan pakolunk
össze, megyünk tovább. Nagyon
sok a meghívás, persze ezt
nem panaszként mondom.
– A jazz világpolgáraként neveznek
különböző médiumok. Eljutott
hozzád ez a titulus? Mit jelentenek
a gyökerek? Mit jelent
Magyarországon zenélni?
– A titulusokról nincs mit mondanom,
ezeket nem én aggatom magamra.
Nagyon szeretek hazajönni és
itthon zenélni. Itt születtem, ide mindig
szívesen jövök. A gyökerek jelentősek,
úgy vélem ez a játékomban is
érződik. Külföldön zenélve, zenésztársaim
gyakran megjegyzik, hogy
stílusomon érzik, honnan származom.
Én ugyan ezt nem hallom ki, de
ettől függetlenül büszke vagyok rá.
– A tavalyi évben koncertet is
adtál itthon. Két egymástól eltérő
stílusban. Az egyik egy dél-amerikai,
pontosabban brazil projekt,
míg a másik, minthogy a Gipsy
Colours címet viseli, vélhetően a
gyökerekről szól. Ez utóbbi produkcióban
többek között Szakcsi
Lakatos Béla jelentős szerepet játszik.
Létezik mindkét formáció?
– Igen. Holnapután a Brazil
Projeckt-tel itthon játszunk Magyarországon.
Párhuzamosan
működik mindkét formáció. Szakcsi
pedig hamarosan Németországba
jön, onnan megyünk egy
indiai turnéra. A közös zenénk
elemei mélyen visszanyúlnak a
gyökerekig, így jócskán tartalmaznak
népzenei elemeket is.
– Ha a titulus nem is tetszik,
mégis világsztár vagy. Ezt mutatja
a Top 10-es lista. Gyakran játszol
világhírességek társaságában. Kikre
emlékszel a legszívesebben?
– Nagyon hosszú lenne a névsor.
Így hirtelen, Randy Brecker,
Al Foster, Trilok Gurtu neve jut
eszembe, de nem szeretnék megfeledkezni
Toto Blankéről, akinek
talán az egész külföldi pályafutásomat
köszönhetem.
– Németországban, ahol az
utóbbi időben élsz, milyen a
nemzetközi jazzélet?
– Változatos és nagyon színvonalas.
Meglepő módon sokan jönnek
át Amerikából zenélni. Igaz,
ez a zenészinvázió kölcsönös.
– Emlékezzünk meg a kezdetekről,
milyen volt a beilleszkedés?
– A ’70-es években még nagyon
fiatalok voltunk és valószínűleg
tehetségesek. Az idősebb
generáció nagyon örült nekünk,
kedvező volt a fogadtatás. Elsősorban
Pege Aladár és Kőszegi
Imre nevét említeném. Emlékszem,
végtelenül örültünk minden
meghívásnak.
– Ma este egy utánad, utánatok
jövő generációnak biztosítasz lehetőséget.
ők is megvívták már a maguk
harcát, ismertek, sikeresek lettek.
Milyen érzés velük muzsikálni?
– Nagyon jó. Egyébként, ha a
lakosság arányát nézzük, százalékosan
itt van a legtöbb tehetséges
muzsikus. A beilleszkedésüket illetően
nem bocsátkoznék jóslásokba,
de egyre több tehetséges
fiatal van. A közönség száma meg
sajnos érezhetően csökken.
– Harc és küzdelem az élet.
Aki topon van, mennyire elfoglalt,
milyen gyakoriak a fellépések,
próbák?
– Ha az ember különböző stílusokra
nyitott és próbálja azokat játszani,
ráadásul párhuzamosan, akkor
nagyon felkészültnek kell lennie.
Nem csak a próbák a lényegesek,
hanem az fontos, hogy az ember különböző
stílusú zenéket ismerjen
meg. A zenei benyomások megszerzése
is sok időbe telik. A fellépések
napirenden vannak, hiszen a Frankfurti
Rádió szinte mindennapi elfoglaltságot
jelent. Igaz, ezek az alkalmak
többnyire a próba szintjén mennek,
de szinte minden második napra
esik egy-egy koncert.
– Többször léptél fel városunkban,
hogy érzed itt magad?
– Az ország egyik legjelentősebb
jazzfesztiváljáról van szó.
Kicsit félek a tervezett akusztikus
jazz fogadtatásától. Remélem a
közönség vevő lesz rá. Ide mindig
szívesen jövök!
Czene Csaba
Kanizsára mindig szívesen jövök
Tony Lakatos és az akusztikus jazz
A jazz-rocktól, az akusztikus
zenén át a bluesig. Talán ez
lehetett volna a mottója a hétvégén
megrendezett Kanizsa
Nemzetközi Jazzfesztiválnak.
A kétnapos koncertsorozatot
Dörnyei György quartettje nyitotta.
A kimagasló teljesítményt nyújtó
dobos, egyben zenekarvezető formációjával
a ’70-es évek Return to
Forever zenei világát idézte fel. Ezt
követően Elek István Fusio Groupja
többféle zenei irányzatot ötvözött
dinamikus kompozíciókba. Az
együttesben a zenekarvezető szaxofonos
mellett dobszólóival Szendőfi
Péter aratott nagy sikert. A két
elektronikus hangzásvilágot képviselő
zenekar után az akusztikus zene
következett. Tony Lakatos és az
őt kísérő Trio Midnight sokak örömére
a legminimálisabb erősítés
nélkül játszott jazz-standardokat. A
fesztivál első napját a Soul What
együttes örömzenélése zárta.
A második nap nyitókoncertjét
László Attila Quintettje adta. Gondosan
hangszerelt, igényes saját
szerzeményeket hallhattunk, láthattunk.
A produkció kiforrott csapatmunkát
sejtet, hiszen László Attila
mellett Borbély Mihály, Lattman
Béla valamint Borlai Gergő a Borbélyműhelyben
jól egymásra találtak.
Az est második fellépője a Sárik
Trió volt, kik nagyrészt saját
szerzeményeikből állították össze
programjukat. A záró koncertet a
fesztivál világsztár vendége Archie
Sheep és együttese adta. A kitűnő
szaxofonos-énekes játéka és énekhangja
nem kopott meg az évek
során. A koncert során Papp Ferenc,
a HSMK igazgatója köszöntötte
a közelmúltban hetvenedik
születésnapját ünnepelő világsztárt.
Archie Shepp koncertjére megtelt
az addig néha foghíjasnak tűnő nézőtér.
Kísérő együttesének dobosa
Steve McCrave a humort sem nélkülöző
produkciójával méltán keltette
derűre a közönséget.
Összességében egy jól megszervezett,
sokféle zenei ízlésnek megfelelő
fesztivál részesei lehettünk.
Cz.Cs.
Ha jazz,
akkor
HSMK
A szeles, hűvös idő sem vette
el a Négyévszak Kupa résztvevőinek
kedvét a focizástól szombat
délelőtt, hiszen volt már arra
is példa, hogy esőben játszottak.
Iván, Iván – szólították
gyakran társai a Citrom Wild
csapatának zöldmezes csatárját
a Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ által immár hatodik
alkalommal megrendezett labdarúgó
tornán, a Mindenki
Sportpályáján.
Orsós Iván szemmel láthatóan
jó formában volt, s a két meccs
közötti szünetben, amíg tartott a
lilahagymás zsíros kenyér és az
üdítő, meg is erősítette észrevételünket.
ő születésétől kezdve,
1993 óta, mindig is tudott focizni.
Sőt már előtte is, az anyukája hasában.
Egyébként folyamatosan
edzésben vannak, Petrivente ifjúsági
csapatát erősítik Horváth Deli
és Bódis István barátjával
együtt. István a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI. 10. osztályos tanulója,
víz- és gázszerelő szeretne
lenni. A két másik legény még
nem döntött a továbbtanulásról. –
Mindent megteszünk a győzelemért
– mondták szinte egyszerre,
s máris szaladtak bemelegíteni a
következő viadalhoz.
2006. nyarán indult útjára a
Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ által rendezett, évszakokhoz
kötődő Négyévszak
labdarugó torna. Az első kis létszámú
torna mára már ismerté
vált, és számos csapat adja le
rendszeresen nevezését.
Elekes Attila, a Csellengő Közösségi
Ház koordinátora, utcai
szociális munkás elmondta, mintegy
száz, öt- és tizennyolc év közötti
fiatal jelent meg a mostani
találkozón. A gyerekek időközben
megismerték egymást. Mind
földrajzilag, mind társadalmilag a
város perifériájára szorult családokat
kívánták megszólítani. A
kupa fő célja nem csak a testmozgás,
a focizás. Természetesen a
mozgás szerepét, valamint az
egészségre való nevelést sem szabad
elfelejteni, hiszen a gyermekek
megfelelő fejlődésében kiemelkedő
szerepet játszik a rendszeres
testmozgás.
– Elsődleges feladatunk a gyermekek
problémáinak feltérképezése.
Megpróbálunk közvetlen, bizalmi
kapcsolatot kialakítani a
gyerekekkel annak érdekében,
hogy életük kezdő szakaszában, illetve
életük első részében ne kallódjanak,
csavarogjanak, hanem
próbálják megalapozni jövőjüket.
A kollégák véletlenszerűen megkérdezik
tőlük, mi újság van otthon,
hogy van az anyukád, ha
megbukott a gyerek, megkérdezik
tőle az okát is. A megelőzésre fektetünk
nagy hangsúlyt. Meglátásunk
szerint a rendszeres kontaktus,
és természetesen a megfelelő
szakemberek jelenléte, ismerete, a
megelőzés alapvető tartópillére,
hiszen csak attól kér a gyermek
segítséget, akit személyesen ismer
és tisztel. Párhuzamot szeretnénk
vonni nemcsak a futball, hanem
az élet szabályai között is. Tehát
nem tehet meg mindent a gyermek,
hiába látja otthon a rossz
mintát, akkor sem. Itt is vannak
szabályok, és ezt próbáljuk meg
kivetíteni nekik az életre is. Az utcai
szociális munkások őrjárata
és a Csellengő Közösségi Ház
munkája mellett komoly felderítő
szociális munka helyszíne a rendezvényünk
– folytatta Elekes Attila.
– Egy oldottabb, közvetlenebb
környezetben könnyebb ismerkedni,
barátkozni mind a
gyermekeknek, mind a szakembereknek.
Megpróbálunk a gyermekek
életében egy rendszert kialakítani,
amely esetünkben az évszakokhoz
rendelt sporteseményt
jelenti. Fontos momentum a csapathoz,
illetve egy adott csoporthoz
való tartozás, illetve az egymásért
való küzdés élménye. Terveinkben
szerepel egy kispályás
futballcsapat összeállítása a legtehetségesebb
és legaktívabb gyerekekből,
akiket a városi bajnokságban
indítanánk. Szeretnénk –
a téli forduló kivételével – mindig
más helyszínen, így a Dózsa
György út 73-75-ben és a Csengery
út 117- 118-ban megrendezni
a Kupát, ehhez azonban szükséges
a labdarúgó pályák felújítása,
bekerítése, karbantartása.
Egy egész napos összejövetelen a
felnőttek és a gyermekek kapcsolata
is szorosabbá válna, a szülő
is tapasztalná, milyen ügyesen focizik
a fia, közben mi is tudnánk
beszélni az anyukával, hiszen
minden probléma a családból indul
ki. A család az elsődleges
színtér, a gyerek alapvetően azt
csinálja, amit a családban lát –
összegezte Elekes Attila.
Az induló kilenc csapat közül
I. helyezést ért el a Papagáj (Csapi
csapata). II. Szecska Fc. III.
Kisfakos Fc.
A Négyévszak Kupát a Segíts,
hogy segíthessünk Alapítvány támogatta,
és továbbra is várják a
szponzorok támogatását.
Bakonyi Erzsébet
12 Kanizsa – Mozgással az egészségért 2007. október 18. Négyévszak Kupa – nem csak foci
Immár második alkalommal
került sor a Mindenki Sportpályáján
a Tájékozódási és Szabadidősportok
Fesztiváljára.
Afőszervezők, a Batthyány Lajos
Gimnázium pedagógusa, Gaál Mercédesz
és a Bolyai Általános Iskolában
tanító Willmanné Kovács Edit
által összeállított sportpiknikre több
mint százan látogattak el. Az érdeklődők
részt vehettek GPS-sel segített
tájfutó versenyen, de megismerkedhettek
többek között a sárkányeregetéssel,
a pétanque-kal, a tollas
labdával és lábtoll-labdával is.
– Az Európai Testnevelő Piknik
sikerére alapozottan szervezzük
most már hagyományosan a Kanizsai
Sportpikniket, amelynek keretében
olyan sportok megismerésére
nyílik lehetőség felszabadult,
kötetlen formában, amelyek a
gyerekek, illetve a családok mindennapi
életvitelébe is beépíthetők,
s az alapjai lehetnek egy aktív,
egészséges életmód kialakításának
– mondta lapunknak a két
főszervező egyike, Gaál Mercédesz,
aki megjegyezte, egy kicsit
népnevelési célzattal is indították
útjára a rendezvényt még tavaly.
S hogy miképpen illeszkedik a
sportok közé például a sárkányeregetés?
Nos, bizony, azután is
jócskán kell szaladni. A sárkány
segítségével a legkisebbek is
szinte észrevétlenül megkedvelik
a futást.
H.A.
Tájékozódási és szabadidősportok Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Horváth Attila
2007. október 18. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Kellemes változások jönnek. Részt vehet
egy kellemes kiránduláson, s a lelkesedése
akár egy új munkahely keresésétől
sem tántorítja el. Érzelmek terén sem lesz
oka panaszra, viszonozzák közeledését.
Apró problémák tehetik próbára tűrőképességét.
Racionális gondolkodása egy időre
meginoghat. Pihenje ki magát, s minden a
régi kerékvágásban megy tovább. Ha magányos,
hétvégén menjen társaságba.
Szebbnek látja maga körül a világot, s
ennek nem lehet más oka, mint az, hogy
valaki viszonozza szenvedélyes közeledését.
Tervezzen több közös programot a
párjával.
Rosszkedvének oka a Mars. Emiatt ne
vádolja semmivel sem a környezetét. Pihenjen,
hallgasson zenét, s visszatér újra
a jókedve. Érzelmi téren sem árt, ha kissé
felvillanyozza magát.
Mostanában anyagi ügyei körül járnak
gondolatai. Nem tudja megvalósítani a
terveit, s emiatt lehangolt. Figyeljen oda
a többi tennivalóira is, s majdcsak megoldódik
a többi gond.
A Vénusz és a Szaturnusz közösen halad
a saját jegyében, s ez felbolygatja érzelmi
életét. Ne figyeljen fel a bosszantó eseményekre,
így elkerülheti a konfliktust.
Szívügyekben is megoldás vár önre.
A Nap még a Mérleg jegyében jár, érdemes
elidőznie jövője alakításán. Tűzze
ki a pozitív irányú változást, előrelépést.
Ha nem kritizálja a párját, elkerülheti a
fölösleges vitatkozást.
A Merkúr lassan kihátrál a jegyéből. A
tettvágy azonban továbbra is állandó tevékenységre
ösztönzi, de fontos a mértéktartás.
Érzelmi életében színt hoz, ha
meglepi párját némi aprósággal.
Kellemetlenséget okozhat, hogy a környezetével
nehezebben tud szót érteni.
Időnként egyesek irigykednek eredményeire,
tehetségére. Ha még szingli, társaságban
érdekes találkozásra számíthat.
Nincs semmi oka a szomorúságra. Uralkodó
bolygója a Szaturnusz kellemes
fényszögben áll. Ne akarjon az élet dolgaira
mindenáron magyarázatot kapni. Elégedjen
meg időnként azzal, hogy ez van!
A nyugalmas napok után szüksége lehet
a türelmére, jóindulatára. Ha nem szól
vissza senkinek, elkerülheti a fejfájást.
Gyönyörködjön az őszi tájban, lombhullásban,
s elfelejt minden rosszat.
A csillagok felvértezik energiával, minden
akadályt elhárít maga előtt a céljai
elérése érdekében. A szívügyekben adódó
kellemetlenséget is gyorsan megoldják
a párjával.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete ezúton köszöni
meg a személyi jövedelemadóból
2006. évben egyesületünkhöz
beérkezett 80.830 Ft-ot,
amit teljes egészében az alapszabályban
meghatározott célra
fordított. Az egyesület a támogatást
a jövőre nézve is
tisztelettel kéri és megköszöni
a vezetőség.
Poszavecz József, elnök
Klubfoglalkozás
A Nagykanizsai
Cukorbetegek Egyesülete
október 26-án (pénteken)
15.30 órakor
a kórház tanácstermében
tartja klubfoglalkozását,
amelyen Dr. Sebestyén Miklós
főorvos tart előadást „Aktualitások
a diabetológiában” címmel.
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
ÁLLÁS
BÉRLET
TÁRS
INGATLAN
Belvárosban 800 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.:
30/448-6072 (6086K)
Nagykanizsán, nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető
tetőtérrel, kerttel, garázzsal, pincével,
teljesen felújítottan eladó
azonnali beköltözéssel. Kisebb lakást
beszámítok. Érd.: 20/9616-404
(6077K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt tetőtéri,
azonnal beköltözhető, új, 46
m2-es + galériás, turbókazános, kétszobás
lakás 9,99 millióért eladó, akár
önrész nélkül is. Érd.: 30/901-9013
(6078K)
Elcserélném nagykanizsai, 44 m2-
es, földszinti, másfél szobás, felújított,
egyedi fűtéses, önkormányzati lakásomat
egyszobás, önkormányzatira.
Érd.: 30/958-7390, 93/322-537
(6092K)
Látóhegyen a szeszfőzde feljárónál
525 négyszögöl szőlő-gyümölcsös
kétszobás lakóházzal (extra bútorokkal
berendezett konyha, fürdőszoba )
nagy terasszal, pincével, présházzal
eladó. Érd.: 20/335-6095, 30/3788-
757 (6098K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559
(6099K)
Elcserélném nagykanizsai, belvárosi
40 m2-es, egyszobás, félkomfortos,
önkormányzati lakásomat egy és
fél szobás, belvárosi, önkormányzatira
értékegyeztetéssel. Érd.: 93-322-
537 (6093K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es,
2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás
9,5 millió Ft-ért eladó. Érd.:
30/348-9669 (6100K)
Szép természeti környezetben, kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20
óra után a 93/315-559-es telefonszámon.
(6101K)
Városkapu krt-on garázs bérleti joga
átadó. Tel.: 30/385-1088 (6104K)
Belvárosban egyszobás lakás bútorozottan
kiadó. Irodának is alkalmas.
Irányár: 23.000 Ft + rezsi, kaució
szükséges. Érd.: 20/805-2950
(6102K)
Történelem és földrajz korrepetálást
vállalok. Érd.: 20/805-2950
(6103K)
Nk-i Keleti Étterembe gyakorlattal
rendelkező felszolgáló hölgyet vagy
felszolgálót éves állásra felveszünk.
Érd.: 20/482-4545 (6079K)
Új állapotú, 170 literes prés eladó.
Érd.: 30/448-6072 (6082K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz és használati tárgyat, porcelánt,
képet, könyvet, régi újságokat,
stb.! Érd.: 20/555-3014 (6083K)
Almaértékesítés: Idared, Golden
és más téli fajtákból Nagykanizsa,
Kisfaludy u. 2/c. szám alatt házhoz
szállítással is. Tel.: 93/312-479,
20/570-7717 (6084K)
Könyvek, festmények, porcelánok,
egyéb berendezési tárgyak készpénzes
felvásárlása! Nagykanizsa, tel.:
30/332-8422 (6105K)
Nagykanizsai 45 éves, diszkrét,
ápolt férfi diszkrét kapcsolatra keres
ápolt, karcsú, akár nem független hölgyet
20-50 éves korig. SMS:
06/30/907-1474 (6106K)
Nagykanizsai középkorú férfi
komoly kapcsolatra keres csinos,
jó alakú, ápolt, házias, nem dohányzó
hölgyet 37-47 éves korig.
SMS-telefon: 06/20/461-6498
(6107K)
14 Kanizsa – Apró 2007. október 18. Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
karosszéria lakatos szakirányú 160.000 Ft
autóvillamossági szerelő szakirányú 150.000 Ft
lakatos szakirányú 140.000 – 150.000 Ft
CNC gépkezelő szakirányú 100.000 – 150.000 Ft
hegesztő technológus szakirányú 180.000 – 250.000 Ft
minősített hegesztő szakirányú 94.000 – 100.000 Ft
gázszerelő szakirányú 94.000 – 100.000 Ft
hajlító kiszolgáló gépkezelő szakirányú megegyezés szerint
vagyonőr szakirányú 65.500 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
ápoló szakirányú 150.000 Ft
varró szakirányú v. betanított 70.000 – 90.000 Ft
pék szakirányú v. betanított 65.500 – 120.000 Ft
árukiadó 8. általános 65.500 – 80.000 Ft
árubeszállító 8. általános 65.500 – 80.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–szerda: 8.00–12.00
és 13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–13.00 óra
Október 18. 18.30 óra
Magyar királyok
és szenten VI.
A Turul-nemzetség uralkodói
Szántai Lajos, művelődéskutató
vetítettképes előadása
A HSMK Premier Táncklub
(adószáma: 18963548-1-20)
a 2006-os bér után SZJA 1%-
ból felajánlott összeget az
egyesület versenyeztetésére
fordította.
Köszönet a támogatóknak!
Befejeződött a törökországi
Kemer településén az európai topsakkcsapatok
seregszemléje. A kanizsai
gárda az előkelő tizedik helyet
szerezte meg. Az ötödik körben
ugyan becsúszott a francia
Clichy Echecs ’92 ellenében egy
2,5:3,5-ös vereség, viszont ugyanilyen
arányban nyertek a német
Hamburger SK ellen, majd a macedón
Alkaloiddal szemben diadalmaskodtak
az utolsó fordulóban
4:2-re. A gárda szereplése nagyon
szép eredmény, főképp úgy, hogy
mindezt a kupa újoncként érték el.
Ugyan az örmény Bank King Jerevannal
valamint a francia Clichyvel
szemben alulmaradtak, az öszszesített
táblázaton mindkét gárdát
megelőzték. Az orosz klubok hagyományos
remek szereplése mellett
azt sem árt megjegyezni, hogy
két szarajevói alakulat végzett az
első tízben, s a zágrábi sakk kör is
az ötödik helyre futott be környékünkről...
A kanizsaiak csapatát a
görög Vasziliosz Kotroniasz, a román
Constantin Lupulescu, a szlovén
Luka Lenic, Szabó Gergely,
Bokros Albert, Faragó Iván és Bérczes
Dávid alkotta. A hétfordulós
svájci rendszerű tornán Luka Lenic
és Bérczes Dávid nem szenvedett
vereséget.
A kanizsaiak nem sokat pihenhettek,
máris elkezdődtek az NB I
küzdelmei. Az első forduló Szombathelyre
szólította az Aquaprofit
sakkozóit. Flumbort Andrásék
ugyan tartalékosan álltak ki a Haladás
ellen, de végül 7,5:4,5 arányú
győzelemmel kezdték a szezont.
P.L.
Újoncként az első tízben
Tizenhárom ország részvételével
Szolnokon rendezték meg
az V. Lábtoll-labda világbajnokságot,
melyen gyakorlatilag
Magyarország válogatottját
nagykanizsai sportolók alkották.
Bár a teljességhez hozzátartozik,
hogy leírjuk, az A-jelű
csapat esetében igaz e megfogalmazás,
hiszen volt egy Bjelű
szekció is, illetve az előbbieknél
Budavölgyi Kálmán, a
Zemplén SE szakmai munkájának
irányítója egyben a szövetségi
kapitányi posztot is betöltötte.
A távol-keletiek ugyan 2007-
ben is megtartották vezető szerepüket,
rögtön utánuk azonban az
eredményességi mutatók alapján
a magyarok következtek. Ez a
számok nyelvére lefordítva anynyit
tesz, hogy Magyarország A
csapata öt bronzérmet szerzett, de
a B-nek is jutott egy harmadik
hely. Maradjunk azonban az
„ásoknál”, vagyis férfi csapatban
a Barócsi Andor, Csizmadia Tamás,
Hartai Attila, Takács Endre
négyes lett harmadik, de a nőknél
sem adta alább Budavölgyi Veronika,
Gozdán Ágota és Végh Dóra
triója, vagyis ők is bronzot
nyertek. Férfi párosban Hartai –
Takács egysége verte a magyar
B-gárdát, a nőknél pedig
Budavölgyi és Gozdán ütötte el
az éremtől Hongkong reménységeit.
Hongkong együttese azért
sem fog szívesen emlékezni a kanizsaiakra,
hiszen a válogatott
tagjaként Budavölgyi és Hartai a
vegyes párosban szintén felülmúlta
a távol-keletieket a bronzmecscsen.
A világbajnokságot értékelő
sajtótájékoztató keretében egyben
sor került egy kis nosztalgiázásra
is, vagyis annak felelevenítésére,
hogyan jutottak el a sportág kanizsai
művelői a vb-bronzokig, s a
lényeget Gozdán Ágota fogalmazta
meg rendkívül frappánsan:
– Az, hogy a női mezőnyben
ilyen kiemelt szerepet tölthetünk
be, annak is köszönhető, hogy a
helyi srácok nem sajátította ki
maguknak a sportágat, vagyis
velük készülve mi is a sportág
valamennyi csínját-bínját elsajátíthattuk.
A másik ok pedig az,
hogy komolyan gondoltuk, s nem
maradtunk meg a minél nagyobbat
a toll-labdába rúgni szintjénél,
így jóval több ragadt ránk a
„mezei” foknál, ami azt takarta,
hogy lőjjük csak a labdát a pálya
üres területe felé, aztán
majd csak beesik oda valahogy
– kezdő röplabdás hasonlattal
élve...
A kanizsai lábtoll-labdások
előtt még további jelentős megmérettetések
állnak, hiszen következik
az ifjúsági, valamint felnőtt
országos bajnokság, sőt, idén
is utaznak a németországi German
Open-re. Kell-e említeni,
szereplésüket ott majd néhány
arany kíséri vélhetően...
Polgár László
2007. október 18. Kanizsa – Sport 15
Kanizsai szekció: öt bronzéremmel
Ami nem sikerült a fiúknak, a
kanizsai baseballozóknak, az
összejött a lányok sofballcsapatának,
vagyis a Röntgen
Kanizsa Ants női együttese idén
bajnoki címet szerzett.
Persze, a bajnoki mezőny közel
sem akkora, mint a baseball esetében,
de a rivalizálás itt is nagy
az egyes csapatok, ezen belül is a
kanizsai és a fővárosi softballos
hölgyek között. A kanizsaiak
ugyan nyertek már korábban is,
de volt olyan pontvadászat, amikor
az egykori magyar kosárlabda
pontvadászatot idézte a történet,
vagyis mindössze szinte az
arany és ezüstérmes két csapat
versengett egymással...
No, de vissza a softballhoz,
melynek döntőjét Szentendrén
vívták, s az elődöntőben a Kanizsa
Ants a Sopron csapatát
verte 21:5-re. Következhetett a
finálé, ahol a nagy ellenfél, a
fővárosi Hungarian Astros várt
Gyimes Magdolnáékra, s nagy
küzdelemben végül a Hangyák
nyertek 9:8-ra.
A kilencedik szezonját játszó
Röntgen Kanizsa Ants bajnokcsapatának
kerete: Balassa Nóra,
Balázs Ivett, Balog Zsuzsa, Bántó
Zsófia, Bonczók Eszter, Czizmadia
Anna, Csizmadia Réka,
Gyimes Magdolna, Horváth
Tamara, Horoghné Kovács Rita,
Kunné Poprádi Eszter, Léránt Lívia,
Németh Nóra, Ölvedi Anita,
Tóth Szandra, Tótmárton Vera. A
döntő legjobb játékosa Bántó
Zsófia lett.
P.L.
ők végül nyertek
Két gól az éllovas otthonában.
Ugyan vereséget szenvedett
a labdarúgó NB III Dráva-csoportjában
az NTE 1866 együttese,
de a listavezető Szentlőrinc otthonába
látogattak Boros Zoltánék. A
piros-kékek végül 4-2-re maradtak
alul a Baranya megyei csapattal
szemben, a felállásuk viszont –
közlésével egy eddigi hiányt pótolva
– így festett: Benkő - Boros
(Kotnyek), Cserfő, Pozsgai, Balázs
- Kisharmadás, Visnovics
(Mercigány), Fekete (Budai),
Bagarus - Ujvári, Cs. Horváth.
Tóth Attila edző csapatának
góljait Ujvári és Cs. Horváth szerezte,
viszont a bajnoki éllovas
ellen végig egyenrangú ellenfelek
voltak Bagarusék.
Szépszámú nézősereg – jó
mérkőzés. A Kanizsa KK-DKG
East a kosárlabda NB I B harmadik
fordulójában ismét hazai pályán
játszott, ezúttal a Bonyhád
gárdáját fogadták Szabó Balázsék.
A nézők is ráérezhettek,
hogy nem lesz rossz mérkőzésben
részük, hiszen szép számban
foglaltak helyet a lelátón, s érdeklődésüknek
meg is lett a jutalma,
hiszen a hazaiak végül 91-81
arányban, győztesen jöhettek le a
pályáról, köszönhetően Beck,
Szabó B., Zsámár, Horváth, Kasza
jó játékának.
– Számunkra fontos mérkőzést
nyertünk. A második félidőben
feljavult a védekezésünk, ez hozta
meg a sikert. – mondta Kovács
Nándor, edző.
Kanizsa 16 – Szépkorúak ünnepe 2007. október 18.
– A programok összeállításánál
minden alkalommal fontos szempont
volt és idén sem történt ez
másként, hogy lehetőség szerint
mindenki találjon érdeklődésének,
igényeinek megfelelő tartalmas
időtöltést – mondta köszöntő
szavaiban a zárórendezvény házigazdája,
Szőlősi Márta önkormányzati
képviselő, majd átadta a
szót Bene Csaba önkormányzati
képviselőnek. – A szervezők és a
támogatók jóvoltából sok színes
program várta önöket – hangsúlyozta
Bene Csaba. – Megtekinthették
az amatőr alkotók kiállítását,
részt vehettek az egészségnap
rendezvényein, a sportnapon aktívan
sportoltak is egészségük
megőrzéséért, és filmvetélkedőn
feleleveníthették régi emlékeiket.
Kívánom a megjelent időseknek,
az év minden napján érezzék maguk
körül a kiemelt figyelmet városunkban
és családjuk közelében
egyaránt.
A rendezvény zárszavát követően
az eddigi hagyományokhoz
híven díjak átadására került sor.
A hétfői nyitó ünnepség szereplői
okleveleket vehettek át a színpadon.
A MÁV Sportcsarnokban
megrendezett sportnapon tíz csapat,
összesen kétszázkilencvenöt
fő vett részt hét versenyszámban.
Az ügyességi verseny dobogós
helyezettjeinek Kupó Csaba, a
GE Nagykanizsa Fényforrásgyár
Demokratikus Szakszervezetének
elnökhelyettese adta át a díjakat.
I. helyezett: Tungsram Nyugállományú
Klub II. csapata. II. helyezett:
Napfény Egyesület. III. helyezett:
Honvéd Szakszervezet
Nyugállományú Csoportja. A
sportnap legidősebb résztvevői, a
83 éves Sárdi Lászlóné és a 86
éves Horváth János oklevelet és
jutalmat kapott. A sportnap összesített
eredményei alapján a 2007.
évi Sportkupát a MOL Bányász
Nyugdíjas Klub nyerte el, akik tavalyi
kupagyőztesként megőrizték
a Vándorkupát. A filmvetélkedő
nyertese a Vasút Barátok
csapata lett. A II. helyezést a
Kórház Klub, a III. helyezést pedig
a Fegyveres Erők Klubja érte
el. Az ünnepi hét eseményei csak
a HSMK-ban fejeződtek be aznap,
a város központjától távolabbi
városrészeken, Bagolán, Bajcsán,
Miklósfán, Palinban és
Kiskanizsán a következő napokban
kapcsolódtak a programhoz.
B.E.
Hadiárva vagyok, édesapám 1943-ban szovjet hadifogságban
meghalt. 2006-ban lehetőség volt kárpótlási igényt benyújtani, hozzátartozó
élet elvesztéséért. A kiadott nyomtatványon beadtam a
kérelmet. 2007. januárban megkaptam az Igazságügyi Hivataltól az
„Elutasító határozat”-ot, valamint a Zala Megyei Bíróságtól az
„Elutasító végzést”. Indoklás mind a két helyről, hogy édesapám
sorkatona volt, illetve 1945. augusztus 1-jén már nem élt. Az Állampolgári
Jogok Országgyűlési Biztosához írtam levelet, tőlük kértem
segítséget. Dr. Kántor Ferenc válaszlevelében és telefonon történt
beszélgetéskor elmondta, hogy tulajdonképpen az 1945. augusztus 1-
je mit is jelent. Ugyanis csak az kaphatja meg a kárpótlást, akinek a
hozzátartozója 1945. augusztus 1-jén még hadifogságban volt és
ezután az idő után halt meg. A hadigondozásról, illetve a kárpótlásról
szóló törvények (1992. évi XXXII, az 1997. évi XXIX.) a sérelmet
szenvedett „Kétség kívül a magyar hatóság vagy hatósági személy
politikai indíttatású önkénye” miatt vesztette életét. Apáink nem
jószántukból mentek a háborúba, ugyanis nem a Szovjetunió támadta
meg hazánkat, hanem Magyarország a németek mellett a Szovjetuniót.
A katonai esküben az van, hogy „hazámat minden külső és
belső ellenség ellen az életem feláldozásával is megvédem”.
Parancsra mentek a háborúba, megtagadás esetén főbelövés volt az
intézkedés. Tehát a „politikai indíttatás” megvolt. A 2006-ban
kiadott 67/2006/II.27/Kormányrendelet, a 2006. évi XLVII. Törvény,
valamint az Igazságügyi Hivatal által kiadott két intézkedés nem
foglalkozik az 1945. augusztus 1-jei dátummal. Így több ezer hadiárva
be lett csapva. A meghirdetéskor mindenkinek azt mondták, hogy
adja be a kérelmet. A rendszerváltás óta egyetlen kormány, Országgyűlés
nem vállalta fel az akkori államhatalom politikai önkényét.
Tudomásom van arról, hogy van olyan személy, aki 2006. májusában
beadta a kérelmét és még ez ideig nem kapott választ.
A Hadirokkantak Hadiözvegyek Hadiárvák Nagykanizsai
Szervezetének tagja vagyok. Az országos elnökünk Dr. Vitéz Lovag
Padányi Márius úr, hadirokkant 83 éves korában elhunyt. Helyette
Ipacs József nyugállományú ezredes lett megválasztva elnöknek.
Országosan kb. 120 alapszervezet van. A nagykanizsai szervezet
elnökét Görcsi Frigyes urat érte az a megtiszteltetés, hogy országos
elnökségi tagnak megválasztották. Erőt, egészséget kívánok az
elkövetkező időre munkájához.
Gerencsér József, hadiárva
Hadiárva kesergő
Az időseket ünnepeltük városszerte
Díjátadás, koncert, vendéglátás és jó hangulatú bál zárta az
immár negyedik alkalommal megrendezett Idősekért Nagykanizsán
Ünnepi Hét rendezvényeit a Hevesi Sándor Művelődési
Központban.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Múlt év decemberében a
Honvéd Kaszinó ötödik születésnapját
ünneplő Hölgyklubjának
tagjai elhatározták, a táblaavatás
mellett egy másik ötlettel
is emlékezetessé teszik a
jubileumot.
Létrehozzák az őket segítő, rendezvényeiken
rendszeresen megjelenő
ismerőseikből álló pártolótag-
hálózatot, vagyis összefogják
azokat az embereket, akik eddig
is körülöttük voltak. Az ötlet egy
vállalkozó hölgytől származik,
aki elfoglaltsága miatt nem vehetett
részt a foglalkozásaikon.
Hogy ki lehet pároló tag? Büki
Pálné, a klub vezetője szerint
mindenki, aki a klub eszmeiségével,
célkitűzéseivel egyetért. Például
a férjek, a volt munkahelyi
barátok, közéleti személyiségek.
Jelenleg a harmincfős társaság ötvenkét
pártoló tagot tudhat maga
mellett a báljaikon, kirándulásaikon,
vagy éppen színházi látogatásaikon.
Az új belépőket ünnepélyes
alkalommal grafikusművész
által készített emléklappal ajándékozzák
meg. A hétvégén közös kirándulást
szerveztek a Miklósfai
Parkerdőbe, ahol szalonnasütés,
borozgatás közben beszélgettek,
és egy kellemes fél napot töltöttek
együtt. A Hölgyklub életét bemutató
fotókiállítást már közösen
szervezik novemberben.
B.E.
Hölgyklub és barátaik
Gondoskodás
Kilencvenhét éves az anyukám. / Mint egykor neki voltam én, /
most nekem ő a kisbabám. / Babusgatom, dédelgetem, / puha ágyát
megvetem, / lépteit kísérgetem, / virágok közt vezetem. / Szeretettel
megölel, / és boldog vagyok, / hogy még én is ölelhetem.
Németh Jánosné, Aranydiplomás középiskolai tanár
XIX. évfolyam 37. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. október 25. Kanizsa A jelenleg élő ifjabb nemzedék
több mint ötven év múltán, a
hosszú elhallgatás, a történelemhamisítás
évtizedeit követően, nehezen
érti meg az 1956. október
23. és november 3. közötti sorsdöntő
napok eseményeinek izzóan
lelkes, bensőséges légkörét. Valójában
mit is jelentett a Rákosi-féle
állambiztonsági terroruralom
tizenegy fojtogató esztendeje
után, a szabadságharc első napjaiban
ráeszmélni a félelemmentes
felszabadultság érzésére?
Szinte egy csapásra minden embert
jó barátnak tekinteni, a nemzeti
összetartozás erejében bízva
összefogni egy szebb jövendő reményében,
és szocialista keretek
között ugyan, de egy igazságosabb
társadalom felépítését tervezgetni,
mindjárt a harcok elcsitulása,
a megszálló szovjet hadsereg
kivonulása utáni napokra.
Nagykanizsán, október 25-én
délután, még sötétedés előtt fiatal
gyári munkások végigjárták a
várost, és mindenütt leszedték, leverték
a vörös csillagokat, és a
sarló-kalapácsos címereket a
közintézményekről. Kézenfekvő
volt, hogy a város központjában,
akkor a szabadságról elnevezett
térnek a közepén fölénk magasodó
szovjet emlékművet, a megszállás
szimbólumát vagy legalább
is a tetején álló szovjet katona
betonszobrát feltétlenül le
kell dönteni. Estefelé nagy tömeg
verődött össze a téren, és lelkes
kiáltásokkal, fel-felcsattanó tapssal
buzdították a munkásokat,
akik a szovjet háborús győzelmi
emlékmű tetejéről próbálták lehúzatni
a géppisztolyos katonaszobrot
acél sodronykötelekkel,
munkagépekkel. Az obeliszkbe
ágyazott betonvas keményen ellenállt
a kötélhúzásnak. Hidegvágóval
próbálták a merevítő vasrudakat
átvágni, hosszas, megfeszített
munka után végre engedett
a szoboralak, és lezuhant az emlékmű
talapzatához. Megkönynyebbült,
ujjongó kiáltás, tapsvihar
követte a sikeres műveletet.
Többen odarohantak, hogy kalapácsokkal
darabokat törjenek le
a nagy esemény emlékéül. Ezután
békésen, minden zavargás, háborgás
nélkül eloszlott a tömeg a
város minden irányába, a sötét,
ködös éjszakában.
Rózsás János
‘56
Az 1956-os forradalom Nagykanizsán
is népmozgalmat váltott
ki. Az események kronológiájával
és személyeivel jórészt
tisztában vagyunk, de még ma
is, ötven év után is vannak fehér
foltok, mert az elhallgatások
és elhallgattatások reflexei
még ma is működnek.
1956. október 26-án az esti
órákban a tüntetők egy csoportja
a Magyar Dolgozók Pártja székháza
(ÁVH-épület, volt Kreinervilla)
elé vonult és fegyvereket
követelt. A karhatalom ekkor a
tömeg közé lőtt. A sortűzben
Skerlák Józsefné életét vesztette.
A lövöldözésnek tizennégy sérültje
volt. Az Új Zala (1956. október
28.) című újság híradása
alapján: Kocsis József, Ungor
Károly haslövést kapott, Balázs
László tüdőlövést. Ugyancsak súlyosan
sérült Tóth Mária, Marcs
Ferenc, Horváth Ferenc, Korotki
István. Könnyebb sérülést szenvedett
Ács István, Samu György,
Mocsári Ferenc, Horváth János,
Godina László és Tóth Iván. A
híradás szerint Ungor Károly
„gimnazista” tanuló haslövést kapott
és november 1-jén belehalt
sérüléseibe.
Vajon kik voltak ők: az áldozatok?!
A volt Károlyi-kert, mai nevén
56-os emlékkert szélén álló 1956-
os kopjafa minden áldozatra emlékezik.
Tudjuk, „cáfolhatatlanul
csak a hősöknek és a mártíroknak
van igazuk” (Nagy Gáspár), de a
mai napig hiányosak az információink.
Például Ungor Károly esetében
a Batthyány gimnázium nevében
kötelességünknek éreztük,
hogy utánajárjunk: ki volt Ungor
Károly „gimnazista tanuló”?! Kötelességünk,
hogy méltó módon
megemlékezzünk a tevőleges és
az ártatlan áldozatokról is!
Hamar kiderült, bár anyakönyveinkben
nincs nyoma: Ungor
Károly nem a gimnáziumba járt.
’56 Zala megyei kronológiája és
személyi adattára (Zala Megyei
Levéltár, Zalaegerszeg,
2004) című értékes kötetben
még így szerepelt.
A 2006-os kanizsai
szónoki beszédekben is így titulálták
még a visszaemlékező kortársak
is. Szentpéterúri fiatalember
volt, ott temették el, egy fakereszt
és sírja emlékeztet az ártatlan
hősök tiszteletére a szentpéterúri
temetőben. Ennek a
halottvizsgálati bizonyítványnak
volt nyoma a Történelmi, emberi
sorsok, sírhantok című kötetben.
(Nemzeti Pantheon Alapítvány,
2001, I-II.) Schandl Piroska helytörténeti
kutató jóvoltából.
Az október 23-i ünnepre készülve
a napokban aztán sikerült
előrelépni. Megtaláltuk Ungor
Károly nyomát a Zsigmondy
Széchenyi Szakképző Iskolában
az anyakönyvben és a naplóban.
Ungor Károly második osztályos
szobafestő ipari tanuló volt az
M. T. H. 406. számú Helyi Ipari
Iskolában (Nagykanizsa, Rozgonyi
u. 25/a). 1940. április 14-
én született, édesapja Ungor Mihály,
molnár volt. Lakása a tanulóidő
alatt: Rozgonyi u. 25/a.
Gyakorlati oktatási helye: Építőipari
Szövetkezet, Kinizsi utca
17. Osztályfőnöke Nagy
Józsefné történelem szakos tanárnő
volt. Megsebesülése napján,
1956. október 26-án, pénteken
az utolsó órája osztályfőnöki
óra volt, az utolsó előtti pedig
történelem. Erre a naplóban a
bejegyzés címként ez volt: A forradalom
győzelme. Elvileg
1848-at tanultak, de valószínűleg
a valóság behatolt a történelemkönyv
lapjaira… Műhelymestere
Tölgyesi János. Padtársa
Opicz Sándor, későbbi szakoktató
volt. Barátja, akivel este moziba
ment – s állítólag így keveredett
a lövöldözésbe – Kovács
József volt, aki már meghalt.
Szerény, csendes, halkszavú fiatalemberként
emlékeznek rá.
Példás magatartás, jeles gyakorlati
ismeretek és közepes általános
tanulmányi előmenetel van a
bizonyítványában.
A halottvizsgálati bizonyítványában
ez áll: Utcai lövöldözésben
sérült meg. A halál ideje:
1956. november 1. 23 óra.
Az iskolai anyakönyvi lapján
ez van: Az ellenforradalmi események
alkalmával sebesülésébe
belehalt. 1956. XI. 2.
A sírján ez olvasható a szentpéterúri
köztemetőben: Itt nyugszik
Ungor Károly. Élt 16. évet.
Megsebesült 1956. október 26-
án. Megnyugodva Isten akaratában
meghalt november 1-én.
Örökké gyászolják szerető szülei
és testvérei.
Furcsa, hogy az elmúlt ötven
év hogy eltakarta ezeket a történéseket.
Az az érzése az embernek,
hogy az 1956-os eseményeket
néha nehezebb felderíteni,
mint a még régebbi történéseket.
A dolgok helyretétele és a méltó
emlékezés pedig azt kívánja,
hogy tisztelettel és tisztességgel
emlékezzünk meg a régmúlt hőseiről
és ártatlan áldozatairól. Ez
kötelességünk, ez örök emberi
törvény.
Nagykanizsán büszkék lehetünk
arra, hogy 1956 kapcsán van
mibe fogódzkodnunk, van mire
emlékeznünk: a helyi történések,
a DKG dolgozói, a gimnazisták,
Orbán Nándor, dr. Lékay Gyula,
dr. Paizs Ferenc, a Csittvári Krónika...
Érdekes, felemlegethető és újra
felfedezhető momentum volt,
hogy az akkori Irányi Dániel
Gimnáziumban (mai Batthyánygimnázium)
egy nagyszabású
gyűjtés és segélyakció történt a
Diákszövetség összefogásával az
újpesti Könyves Kálmán Gimnázium
diákjai számára, akik „a budapesti
forradalmi események következtében
elárvultak, illetőleg
ellátatlanok lettek”. Így egy osztályra
való budapesti diákot hoztak
el Nagykanizsára az 1956-57-
es téli szünetben, hogy fájdalmukat
enyhítsék. Közel tízezer forint
gyűlt össze a gimnáziumból és a
városból öt-tíz forintjával erre a
nemes célra. Ez akkoriban bátor
és szép tett volt.
Tavaly ilyenkor avattuk iskolánk
bejáratánál a forradalomban
részt vállaló elődeinkre emlékeztető
bronztáblát. A Polgári Kanizsáért
Alapítványnak köszönhetjük
ezt a táblát. A hagyomány,
tudjuk, folytatódik: október 30-án
a Vasemberházon avatnak táblát.
Ez az akkori Szabadság tér közepén
állt szovjet katona szobor ledöntőire
emlékezik. Erre rímelnek
Kiss Dénes költő, egykori
kanizsai gimnazista szavai: Utódai
a mártíroknak, mi döntsük el
a holnapunk!
1956 örök tanulsága, hogy nem
szabad félni. S vannak örökifjú
hősök, akik példaképekké is válhatnak,
mert fiatalos lendülettel
széttörték az agyunkat és a szívünket
nyomasztó félelmet.
Ungor Károly nem volt hős, de
ártatlan áldozatként ötven év elmúltával,
talán már példa lehet
arra, hogy a dolgok mindig kiderülnek,
hogy a fájdalmak is kitisztulhatnak.
Ungor Károly sebe
talán mára már tisztulóban van.
Talán vannak még kortársak, akik
emlékeznek a részletekre, mert az
emlékezet csak a dolgok kimondásával
és leírásával lehet precíz.
Ezért kérjük a sajtó nyilvánosságán
keresztül is, aki több információval
bír Ungor Károlyról,
vagy az 56-os kanizsai események
tizennégy sérültjéről, az jelezze
a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapnak,
ahol további oknyomozás
történik.
Talán nem véletlen, hogy az
idén a kanizsai városi ünnepséget
az a Zsigmondy-Széchenyi Szakképző
Iskola adja, mely elődjének
tanulója volt Ungor Károly is...
Emlékezzünk tisztelettel a
hősökre és az áldozatokra!
Nem szabad feledni a fénylő
arcokat!
Balogh László
2 Kanizsa – ‘56 2007. október 25. Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu
Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa
Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg
Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A kanizsai 56-os események második áldozata
Ki volt Ungor Károly?
2007. október 25. Kanizsa – ‘56 3
Tavaly ilyenkor avattuk a Batthyány
Gimnázium bejáratánál a
forradalomban részt vállaló diákokra
emlékeztető bronztáblát
A Polgári Kanizsáért Alapítvány
a következő ötvenhatos
táblát október 30-án, kedden
17.30-kor a Vasemberház homlokzatán
avatja. Ünnepi beszédet
Cseresnyés Péter alpolgármester
mond. A Polgári Magyarországért
Alapítvány segítségének
köszönhető tábla az
akkori Szabadság tér – micsoda
kigúnyolása ez a szónak! – közepén
állt szovjet katonaszobor
ledöntőire emlékezik.
Felszabadúlás – gazdag nyelvünk
keserű humorral így foglalta
össze, ami 1945-ben Magyarországgal
történt. Költőibben:
„Két éjszaka hajnal nélkül”
– Európa boldogtalanabbik felének
Jalta után ez a sors jutott.
Tisztelettel nézünk föl elődeinkre
– különösen a gépgyáriakra
–, akik a független Magyarországért,
a szovjet csapatok kivonásáért
tüntettek 1956. október
25-én. Bár eltiport követelésük
csak 35 év múlva teljesült, kiállásuk
mégis erőt és fényt adott a
reményvesztett időkben.
„Eleget tűrtünk !” – volt jelszavuk.
Az akkori kanizsaiak
eltökéltsége, bele nem törődése
ragyogó példa a maiaknak is.
Tudósítónktól
Ismeretes, hogy Nagykanizsa
dolgozóinak békés, nemzeti érzelmű
tüntetése elszabadult indulatok
következtében véres eseménybe
torkollt pénteken este.
A nap délelőttjén még senki
sem sejtette volna ezt. A város
minden üzemének dolgozói impozáns
tömegben és megnyerő
fegyelemmel vonultak nemzetiszínű
zászlók alatt az utcán.
Kiálltak követeléseik mellett,
felszabadult érzelmekkel énekelték
a magyar nemzet dalait. Igaz,
ebben a tömegben is fellelhetők
voltak a gőzösfejűek, de ez a tömeg
a Dózsa György laktanyától
még fegyelmezetten vonult el miután
keblére emelte katona fiait.
A baj akkor kezdődött, amikor a
délutáni órákban a dolgozók nagy
részének hazaszállingózása után a
megmaradottakon eluralkodott a
meggondolatlan, hübelebalázs
magatartás.
Budapestre akart menni az ifjúság
egy része, hogy élelmiszert
vigyen Budapest lakosságának és
a harcolóknak. Ám valaki, vagy
valakik feldobtak egy új jelszót: –
Vigyünk fegyvert Budapestnek!
Ekkor elszabadultak a vad ösztönök.
A városi tanács, hogy levezesse
az indulatokat, húst és élelmiszert
utalt ki a követelődzőén fellépő
tömegnek. A tömeg egy része a
laktanyához vonult, ahol fegyvereket
követelt. Benyomultak a
laktanyába. A karhatalom, Öveges
József őrnaggyal végtelen
nyugalommal bánt a követelődzőkkel,
de természetesen fegyvert
nem adtak. Kemény fellépéssel
sikerült eltávolítani a laktanyából
a csoportokat.
Körülbelül ebben az időpontban
bent a városban egy lövéstől
Skerlágh Józsefné 52 éves nagykanizsai
asszony a mozi bejáratánál
összeesett és pár percen belül
meghalt. A tömeg a pártbizottságon
székelő katonai csoportot
okolta az asszony haláláért. Fellángoltak
az indulatok. Fegyvert
követeltek minden áron, hogy támadást
indítsanak a pártbizottság
épülete ellen. Pár percen belül
páncélosok jelentek meg a pártbizottság
előtt, illetve a város utcáin.
Ekkor már egyre másra lehetett
hallani a lövések zaját. Csoport
rohanta meg a honvédségi lőszerraktárt,
lőtték a harckocsikat.
A karhatalom természetesen mindenütt
ellenállt. Az eredmény 14
sebesülés, ebből egy halálos,
Skerlágh Józsefné, három súlyos
és életveszélyes: Kocsis József,
Unger Károly 16 éves nagykanizsai
lakos haslövést kapott, Balázs
László 15 éves szombathelyi
lakos tüdőlövést kapott. Súlyosan,
de nem életveszélyesen sérült
meg Tóth Mária 19 éves és Marcs
Ferenc 34 éves nagykanizsai lakos,
akiket a tömeg valószínűleg
békéltető magatartásuk miatt súlyosan
bántalmazott. Ugyancsak
súlyosan, de nem életveszélyesen
sérült Horváth Ferenc 57 éves
nagykanizsai és Korotki István 28
éves sormási lakos.
Könnyebb sérülést szenvedett:
Ács István 21 éves galamboki lakos,
akit a tömeg késelt meg.
Ugyancsak könnyebben sérült
Samu György 16 éves, Mocsári
Ferenc 15 éves, Horváth János 24
éves, Godina László 29 éves
nagykanizsai és Tóth Iván Ferenc
26 éves kútfeji lakos.
Az események zűrzavarából
ma még a rendőri vizsgálat befejezése
és a halott kórbonctani
vizsgálat előtt nehéz megállapítani
az objektív tényezőt. A haláleset
után közvetlenül ott voltam
a Sugár úti vérfoltnál, ahol Éles
Renée, és több általam ismeretlen
szemtanú azt állította, hogy a
lövés váratlanul jött, a kézigránát
robbanásokkal egyidőben.
Ebben a pillanatban még lehetetlen
minden szempontból hiteles
és eseményszerű tájékoztatást
nyújtani a nagykanizsai véres
péntekről. Egy biztos, sajnálatos,
hogy féktelen indulatok, felelőtlenek,
zavartkeltők hatalmasodtak
el és ennek egy ártatlan békés
járókelő lett az áldozata. A rendőri
vizsgálat lesz hivatott megállapítani
a teljes tényeket. A
felelősségrevonás nem maradhat
el.
A városban egyébként helyre
állt a rend. Ez a rend azonban
egyelőre a szuronyokon nyugszik.
Tankok, harckocsik, fegyveres
alakulatok cirkálnak a városban.
Szombat délután 5-től vasárnap
reggel 6-ig tilos az utcán járni.
Nyugalommal és barátsággal
közeledtünk és közeledünk most
a város lakóihoz és rajta leszünk,
hogy a lakosság élete és vagyona
teljes biztonságban legyen. Fontos
az, hogy mielőbb helyreálljon
az igazi öntudatos, békés rend -
mondotta Öveges József őrnagy,
a helyőrség parancsnoka.
Forrás: Új Zala,
1956. október 28.
Nagykanizsai jelentés tegnap este 20 órakor:
Tegnap Nagykanizsán az esti órákban mintegy 30-36 asszony tartózkodott a Pannónia Szálló előtt. Lövés
dördült és egy összeesett közülük. Meghalt. Kanizsa utcáját is vér öntözte be.
Forrás: Zala, 1956. október 27.
Nagykanizsa, 1956. október 26.
Véres esti órák pénteken Nagykanizsán
Fotó: Archív – Kerecsényi Edit
Fotó: Archív – MTI – K.F.
Az 1956. október 23. eseményeire
való emlékezés évről-évre
szimpla kronológiává, egyfajta
helyi leltárrá silányul, melynek
során újra, meg újra felidézzük e
nap kanizsai vonatkozású történéseit.
Azt, hogy 26-án az esti órákban
tüntetők egy csoportja a Magyar
Dolgozók Pártja székháza
(ÁVH-székház) elé vonult és
fegyvereket követelt. A pánikba
esett karhatalom ekkor a tömeg
közé lőtt. Minden évben felidézzük,
hogy a rémülettől ropogó
sortűzben egy asszony, Skerlák
Józsefné életét vesztette. Ha a történetíró
alapos, néha arról is szó
esik, hogy a lövöldözésnek
tovább tizennégy sérültje volt. Az
1956. október 28-án megjelenő
Új Zala című újság híradása azonban
nem csak egy halálos áldozatról
tudósít. A cikk szerint Ungor
Károly „gimnazista” tanuló haslövést
kapott és néhány nappal később,
november 1-jén szintén belehalt
sérüléseibe.
Ahogy Marton István polgármester
is utalt rá ünnepi beszédében:
a „csendes, szerény” fiatalember
valahogy a feledés homályába
merült, pedig ő is a kommunista
rezsim áldozata volt. Utóbb
az is kiderült, hogy Ungor Károly
„gimnazista” nem az Irányi Gimnáziumban
tanult, hanem az M. T.
H. 406. számú Helyiipari Iskolában,
a mai Zsigmondy-Széchenyi
Szakképző Iskola elődjében.
Ez a halk szavú fiatalember
szerencsétlenségére éppen a moziba
igyekezett egyik barátjával,
amikor kitört a lövöldözés. A fiú,
aki rossz időben volt rossz helyen,
halálos haslövést kapott.
Nem volt tehát forradalmár, nem
akarta megdönteni a rendszert, talán
csak egy jó filmet szeretett
volna megnézni ezen a délutánon.
A Károlyi-kertben, a mai ’56-
os Emlékkertben egy kósza lövés
vetett véget Ungor Károly filmjének
– amelyben azonban ő volt a
főszereplő. Ungor Károly ma a
szentpéterúri temetőben nyugszik.
Rokona már nem él a faluban.
Rejtély, hogy mi, kanizsaiak
eddig miért feledkeztünk meg a
szabadságharc és forradalom második
nagykanizsai áldozatáról.
Ötven évig csend fedte Ungor
Károly halálát. Éppen itt az ideje,
hogy az ő neve is elhangozzék
akkor, amikor megemlékezünk a
kommunizmus áldozatairól.
Róla is szóljunk néhány jó
szót, akinek a halála éppen olyan
csendes volt, mint az élete.
Horváth Attila
4 Kanizsa – ‘56 2007. október 25. Egy szerény, csendes,
elfeledett fiatalember
A kiskanizsai Millenniumi
Emlékműnél és a helyi általános
iskolában is megemlékeztek
1956. mártírjairól. Utóbbiban
az intézmény tanulói adtak
műsort, míg az előbbinél az
emlékezés virágait, koszorúit
helyezték el a pártok, civil
szervezetek képviselői, Silló
Zsolt iskolaigazgató és az intézmény
tanulói. Az önkormányzat
nevében Cseresnyés
Péter alpolgármester koszorúzott.
Kiskanizsán
is emlékeztek
– Az igazság, igazság marad
akkor is, ha a föld mélyére rejtik
– mondta 1956 eseményeire
emlékező ünnepi beszédében
Marton István polgármester. –
Habár a kommunizmus áldozatai
miatt nem történt a nürnbergi
perhez hasonló felelősségre vonás,
nekünk mégis tudnunk kell,
az áldozatok valóban áldozatok
voltak, a megtorlás pedig valódi
megtorlás.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
51. és a köztársaság
kikiáltásának 18. évfordulójának
városi ünnepsége október huszonharmadikán
reggel kilenc
órakor ünnepélyes zászlófelvonással
vette kezdetét a Deák téren,
ahol az Olajbányász Fúvószenekar
adott térzenét. A zászlófelvonásra
megérkeztek a Magyar
Gárda nagykanizsai tagjai is. Innen
az ’56-os Emlékkertbe vonultak
az ünneplők, akik elhelyezték
az emlékezés koszorúit és
virágait a Taubert László által készített
emlékműnél, valamint a
nagykanizsai áldozatok emlékére
állított kopjafánál és Orbán Nándor,
városi nemzetőr-parancsnok
emléktáblájánál.
Az ünnepi program a Hevesi
Sándor Művelődési Központban
folytatódott, ahol Marton István
polgármester mondott beszédet. A
város első embere felidézte az ötvenegy
évvel ezelőtti nagykanizsai
történéseket, s megállapította, a
kordokumentumok, a könyvek, a
cikkek és a szemtanúk emlékezete
szerint városunkban is voltak
olyan események, amelyekre büszkék
lehetünk, s fogódzót jelenthetnek
a ma emberének is. Utalt arra,
hogy a kanizsai történéseknek nem
csak Skerlák Józsefné esett áldozatul,
hanem egy fiatal ipari iskolai
tanuló, Ungor Károly is, akiről
azonban valahogy megfeledkezett
az elmúlt ötven év történetírása.
Arra szólította fel a jelenlévőket,
hogy (habár ez nem pótolhatja az
elmúlt ötven év hallgatását) ha
Mindenszentekkor kimennek a temetőbe,
gyújtsanak egy szál gyertyát
valamennyi áldozat, köztük
Ungor Károly emlékére is.
– A kommunizmus áldozatainak
számbavételére sajnos, sehol a világon
nem rendeztek nürnbergi
pereket, de mi, józan magyarok, az
áldozatokat ma is áldozatoknak, a
megtorlást ma is megtorlásnak nevezzük
– hangsúlyozta Marton István
polgármester. – Az igazság,
igazság marad, ha a föld mélyére
temetjük is. Az igazság, igazság
marad akkor is, ha valaki nem
akar tudomást venni róla – utalt a
polgármester arra, hogy a vérbefojtott
forradalom után az állampárt
viszonylagos jóléttel vette
meg a nemzet nyugalmát, Faludy
György szavaival élve: kolbászra
cserélte a kötelet. Ám a nemzet
nem felejtett, s 1956 céljai a rendszerváltáskor
szökkentek szárba.
Az ünnepségen a Politikai Foglyok
Országos Szövetsége nagykanizsai
elnöke, Nagy Ottó elismeréseket
adott át a forradalom eszmeiségének
megőrzéséért. A Hazáért
Érdemkereszt Arany fokozatát vehette
át Rózsás János író, volt
Gulag-rab, 1956-os emlékplakettet
vehetett át vitéz Bartal György
András, a POFOSZ elnökhelyettese,
Miha Tamásné, a Rozgonyi
Polgári Kör elnöke, valamint Horváth
Jánosné, az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület elnöke.
Ezt követően a Zsigmondy Vilmos
és Széchenyi István Szakképző
Iskola diákjai adtak emlékműsort
az 1956-os forradalom és
szabadságharc áldozatai tiszteletére,
az összeállítást Dr. Gerencsérné
Farkas Mária rendezte.
Délután szintén a HSMK-ban
Nagy Gáspár Kossuth-díjas költő
emlékére városi középiskolai
versmondó versenyt rendeztek,
a kanizsai megemlékezések pedig
este ugyanitt Pitti Katalin
operaénekes önálló estjével zárultak.
Ezt megelőzően azonban sor
került a hagyományos fáklyás
felvonulásra, bár a szakadó eső
gyakran eloltotta a fáklyákat. A
kórház-kápolnánál Fliszár Károly
esperes-plébános indította útjára
az emlékezőket, aki azt hangsúlyozta,
jövőnk érdekében rendkívül
fontos, hogy félelem nélkül
éljünk, s a forradalommal kapcsolatban
szerzett ismereteinket
átadjuk az utókornak.
H.A.
Az igazságot
nem lehet elrejteni
Tisztelt Hölgyeim, Uraim, kedves
Kanizsaiak!
Albert Comus A magyarok vére
című írásában ezt írta a magyar
forradalom jelentőségéről: „A legázolt
és bilincsbe vert Magyarország
többet tett a szabadságért
és igazságért mint bármelyik másik
nép az elmúlt 20 esztendőben.
Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét
megértse a fülét betömő, szemét
eltakaró nyugati társadalom,
sok magyar vérnek kellett elhullania
– s ez a vérfolyam már alvad
az emlékezetben…
Nyomorúságuk, láncaik és
száműzöttségük ellenére királyi
örökséget hagytak ránk, melyet ki
kell érdemelnünk a szabadságot,
amelyet ők nem nyertek el, de
egyetlen nap alatt visszaadtak nekünk.”
Mélyen Tisztelt Emlékezők!
51 évvel ezelőtt a magyar nép
fellázadt a zsarnokság ellen, s
hazánk legszebb forradalmi hagyományaihoz
méltó forradalmával
kinyilvánította az emberi jogok,
a nemzeti függetlenség és a
demokrácia iránti elkötelezettségét.
A magyar 1956 példát adott a
világnak arról, mit tehet egy kis
nép, ha a szabadság és az igazság
ügyét szívügyének tekinti. A
történelmi eseményeket ismerjük
és nem felejtjük! Emlékezzünk
most az áldozatokra, a hősökre, a
pesti és kanizsai srácokra a harcoló
Budapestre, az egész lángban
álló Magyarországra! Emlékezzünk
azokra is, akiknek menekülniük
kellett és azokra, akik itthon
maradtak, akiket letartóztattak,
megkínoztak, kivégeztek s
azokra is, akiknek életét évtizedekre
tönkretette az újraéledő
diktatúra!
Hölgyeim és Uraim!
Azért jöttünk össze, hogy hálánkat
és köszönetünket kifejezve
közösen hajtsunk fejet a szabadságharc
mártírjai és hősei előtt.
Ma is itt vannak közöttünk a hiteles
tanúk, a forradalom és a szabadságharc
résztvevői. Közülük
sokan velünk együtt ünnepelnek
itt a művelődési központban. ők
emlékeztetnek minket arra, hogy
nem letűnt időkről beszélünk,
hogy mindez még élő, eleven valóság.
Kedves Barátaim!
A bevezetőt követően visszaemlékezések,
újságcikkek és korhű
dokumentumok alapján idézzük
meg a kanizsai történéseket.
Rózsás János író így emlékezett:
”Október 25-én csütörtökön
kora délután a Dunántúli Kőolajipari
Gépgyár szervezésében
nemzetiszínű zászlók alatt vonultak
a város utcáin a különböző
munkahelyekről az emberek a
Szabadság térre. Az első világháborús
emlékmű környékén gyülekezett
az egyre sokasodó tömeg.
A magasra emelt zászlókat tartó
munkások után, rendezett sorokban
elindult a tüntető menet és
bekanyarodott az Ady Endre utcába.
A városháza előtt megtorpant
az eleje, és kiabálták: Kitűzni
a nemzeti zászlót!
A hivatalsegéd sebtében megjelent
az erkélyen, de a lobogó közepén
ott volt a vörös csillagos
címer. Fújolni kezdtek az emberek
és a hivatalsegéd zavartan tétovázott.
Kilépett utána a felesége,
ollóval a kezében. Egyszerre felzúgott
a tapsvihar. Egy perc alatt
az erkély rácsához erősítették a
lyukas zászlót, és a menet megindult
tovább, de rögtön újra megállt.
A tisztiklubon sem volt zászló!
A tömeg elözönlötte a posta és
a klub közötti kiszélesedett utcát
és kórusban kiabált zászlóért.
Csak amikor a zászló végre megjelent
az épület homlokzatán, akkor
hömpölygött tovább az emberáradat.
(folytatás a 6. oldalon)
A Batthyány Lajos Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola
diákjai az intézmény udvarán
emlékeztek meg az 1956-
os forradalomról és szabadságharcról.
A megemlékezés első részében
az október 23-ai eseményeket
idézték fel. Ezután összefoglalták
az október 24-e és november 4-e
közötti eseményeket, és bemutatták,
hogy az októberi napok tettei,
eseményei milyen hatással
voltak a helyi közösségre, az iskola
akkori diákjaira.
– „1957. decemberében újabb
döbbenet következett. Tizenharmadikán
váratlanul letartóztatták
a fiúkollégium kilenc tanulóját,
akik valamennyien a IV. A
osztály diákjai voltak. Három
másik társukra néhány nappal
később hasonló sors várt. A kollégista
fiúk letartóztatásának
okát, a Jókai regényből jól ismert
csittvári krónika mintájára
készült titkos naplóval jelölték
meg. A házkutatás alkalmával
megtalálták a közönséges, négyzetrácsos
negyvenlapos füzetet,
mely a fiúk titkait őrizte. Kis történetek,
diákcsínyek, tanárcsúfolók
számára indították, de 1956.
októbere más témát kínált. A letartóztatott
diákok második csoportját
a forradalom idején alakult
diákszövetség tisztségviselői
és a tanárvezetők alkották. Sem
a rendőrségi kihallgatás, sem a
tárgyalás nem szolgált olyan tényekkel,
melyek alapján bűnösségük
megállapítható lenne.
Mégis hónapokig börtönben tartották
őket.” – hangzott az ötvenegy
évvel ezelőtti történet a
mai diákok előadásában.
A Simon József és Alexa Péter
pedagógusok által rendezett közel
egyórás műsort követően az
intézmény diákjai és vezetői
megkoszorúzták az iskola bejáratánál
lévő emléktáblát, mely az
egykori diákok és tanárok bátor
és tettre kész cselekedeteinek állít
emléket.
Bakonyi Erzsébet
2007. október 25. Kanizsa – ‘56 5
Batthyánysok ‘56-os megemlékezése
Fotó: Horváth Attila
Fotó: Horváth Attila
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Az igazság mindig igazság marad
6 Kanizsa – ‘56 2007. október 25. (folytatás az 5. oldalról) A Kossuth-nótát, a Klapka-indulót
énekelték végig az Ady utcán.
Itt-ott jelszavak is elhangzottak,
főként ruszkik haza!
A vasutas házaknál, az aluljáró
mellett felnyitották a sorompókat,
és a tömeg a dombtetőn lévő határőr
laktanyához vonult.
A laktanya parancsnoka és a
tisztek a kapuőrség épületének lapos
tetejéről biztosították a tüntetőket
együttérzésükről és a tömeg
a katonákat éltetve vonult le a
Csengery utcára, és a Fő utcán
lekanyarodva visszatért a Szabadság
térre. A Himnusz eléneklése
után a tömeg békésen feloszlott.
Ezután fiatal gyári munkások
végigjárták a várost, és mindenütt
leszedték, leverték a vörös
csillagokat, a kommunista címeres
táblákat.
Este, a korai sötétedés után
újabb tömeg verődött össze a
Szabadság téren, és lelkes közbekiabálásokkal,
fel-felcsattanó
tapssal buzdították a munkásokat,
akik a szovjet háborús győzelmi
emlékmű tetejéről próbálták acél
sodronykötelekkel, munkagépekkel
lehúzatni a szovjet katona betonszobrát.
A beton, a vas ellenállt
a kötélhúzásnak. Valaki közbekiáltotta:
Mutasd meg neki az
órádat, majd akkor lejön!
Egy idősebb ember a betonkút
káváján egyensúlyozva szónokolt.
Azt mondták, hogy majd az unokáinknak
jobb lesz, én azt akarom,
hogy már nekem is jobb legyen!
Megtapsolták.
Végre sikerült a magasból lerántani
a betonszobrot. Ujjongó
kiabálás, tapsvihar követte a sikeres
akciót.”
Hölgyeim és Uraim!
Az elmúlt évben az 50. évforduló
tiszteletére megjelent egy öszszefoglaló
mű a Zala Megyei Levéltár
jóvoltából „A legyőzött
győz az elesett él” címmel, amely
a forradalom zalai krónikáját
dolgozza fel. Városunkról a 25-i
történéseket dr. Kerecsényi Edit
fotóiból kísérhetjük végig. Edit
néninek, fényképein az akkori felszabadulást,
annak elemi és tiszta
örömét sikerült lencsevégre kapnia.
Ez sugárzik minden képről,
amelyen a tüntetők arca látható.
Közülük többen itt ülnek, közöttünk.
Idézzük Gelencsér Gábor: A
Vasember titka című cikkének
részletét:
„A Petőfi Kör és a Landler
Gimnázium tanári karának lelkesedése
magával ragadta a muzeológusnőt,
aki hivatását teljesítette
azzal, hogy fényképezőgépével
rögzíteni kívánta a kanizsai eseményeket.
A felvételek tanúsága
szerint a gimnázium diákjai és tanárai
lelkesen és rendben vonultak
fel az akkori Somogyi Béla úton. A
dél-zalai városban nem volt harc,
a hőn óhajtott változásokat határozatban
foglalta össze a helyi
nemzeti bizottság. Dr. Kerecsényi
Edit egy filmtekercsen azt a pillanatot
is megörökítette, amikor a
gépgyár dolgozói az egykori szabadság
téren álló szovjet katonaszobrot
levágták a talapzatáról és
egy járművel elhúzták. Nagy volt a
tülekedés a szobor körül, de a filmet
dr. Kerecsényi Edit megsemmisítette,
mert tudta, hogy a megtorlás
idején a munkásoknak bajuk
lehetne….
A forradalom idején megjelent
újságokat, röplapokat is összegyűjtötte,
és a lazsnaki szociális
otthon padlásán rejtette el
Majczen Mária akkori színinövendék
segítségével. Ezeknek a
kordokumentumoknak nyomuk
veszett, de a fényképek a női furfangnak
köszönhetően fennmaradtak.
Amikor a forradalom elbukott,
s már a megtorlástól is
tartani lehetett, a leleményes muzeológusnő
a beszédes felvételeket
a jól ismert kanizsai Vasember,
múzeumban őrzött elődjének
a „combjába” rejtette.
Az október 26-i eseményeknél
meg kell állnunk egy pillanatra,
hiszen ahogy Balogh László: A
kanizsai 56-os események 2. áldozata
c. cikkében írja:
Az események kronológiájával
és személyeivel jórészt tisztában
vagyunk, de még ma, 50 év után
is vannak fehér foltok, mert az elhallgatások
és elhallgattatások
reflexei még működnek.
1956. október 26-án az esti
órákban a tüntetők egy csoportja
a Magyar Dolgozók Pártja székháza,
(az ismertebb nevén „ÁVHépület”,
Kreiner-villa) elé vonult
és fegyvereket követelt. A karhatalom
ekkor a tömeg közé lőtt. A
sortűzben Skerlák Józsefné életét
vesztette. A lövöldözésnek 14 sérültje
volt. Az Új Zala október
28-i híradása alapján: Kocsis József,
Ungor Károly haslövést kapott,
Balázs László tüdőlövést.
Ugyancsak súlyosan sérült
Tóth Mária, Maros Ferenc,
Horváth Ferenc, Horváth János,
Godina László és Tóth Iván. A
híradás szerint Ungor Károly
„gimnazista” tanuló haslövést
kapott és november elsején belehalt
sérüléseibe.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szükségét éreztük, hogy méltó
módon megemlékezzünk és név
szerint felsoroljuk az ártatlan áldozatokat
azért is, hogy a tények
végre a helyükre kerüljenek.
A cikk szerzője kötelességének
érezte, hogy utánajárjon, ki is
volt valójában Ungor Károly
„gimnazista tanuló”.
Hamar kiderült, hogy Ungor
Károly szentpéterúri fiatalember
nem gimnáziumba, hanem a helyi
406. számú ipari iskolában 2.
osztályos szobafestő ipari tanuló
volt.
Barátja, akivel este moziba
ment, s állítólag így keveredett a
lövöldözésbe: Kovács József volt,
aki már meghalt. Szerény, csendes,
halk szavú fiatalemberként
emlékeznek rá.
(folytatás a 7. oldalon)
Fotó: Horváth Attila Fotó: Horváth Attila Fotó: Horváth Attila
A koszorúzáson részt vettek a Magyar Gárda kanizsai tagjai is
A zsigmondysok ünnepi műsora a HSMK-ban
A POFOSZ kanizsai kitüntetettjei
2007. október 25. Kanizsa – ‘56 7
(folytatás a 6. oldalról)
Bizonyítványában példás magatartás,
jeles gyakorlati ismeretek
és közepes általános tanulmányi
előmenetel található.
A sírján, a szentpéterúri köztemetőben
az alábbi olvasható:
„Itt nyugszik Ungor Károly
Élt 16 évet
Megsebesült 1956. október 26-án
Megnyugodva Isten akaratából
meghalt november 1-én.
Örökké gyászolják szerető szülei
és testvérei”
Kedves Barátaim!
Furcsa, hogy az elmúlt 51 év,
mennyire eltakarta ezeket az eseményeket.
Városunkban büszkék lehetünk
arra, hogy 1956 kapcsán
van mibe fogódzkodnunk, van
mire emlékeznünk. A helyi történések,
a DKG dolgozói, a gimnazisták,
Orbán Nándor, dr.
Lékay Gyula, dr. Paizs Ferenc, a
Csitvári Krónika és sorolhatnánk
tovább…
Érdekes és újra felfedezhető
momentum volt, hogy az akkori
Irányi Dániel Gimnáziumban
(ma Batthyány gimnázium) egy
nagyszabású gyűjtés és segélyakció
történt a Diákszövetség
összefogásával az újpesti Könyves
Kálmán Gimnázium diákjai
számára, akik „a budapesti forradalmi
események következtében
elárvultak, illetőleg ellátatlanok
lettek.” Így egy osztályra
való budapesti diákot hoztak el
Nagykanizsára az 1956-57-es téli
szünetben, hogy fájdalmukat
enyhítsék. Közel 10 ezer forint
gyűlt össze 5-10 Ft-jával a gimnáziumból
és a városból erre a
nemes célra. Ez akkoriban bátor
és szép tett volt.
Egy öreg diák: Kamaszok a
történelem sodrában című írásából
a következőt olvashatjuk:
„November 4-én a sokkolóan
ránk szakadt csapást nem akartuk
elhinni. Nagy Imre hajnali beszéde,
majd az írószövetség segítségkérése
kétségbe ejtett bennünket.
Nem igaz, hogy így ért véget!
Nem lehet, hogy csak ennyi jutott
nekünk a szabadságból! Kénytelenek
voltunk megtapasztalni,
hogy a legcsodálatosabb forradalomnak
ilyen keserű vége lett.
(folytatás a 8. oldalon)
Bal- és jobboldaliaknak össze
kell fognunk, s a kormány tudtára
kell adnunk, álljanak félre,
mert ha már segíteni nem akarnak,
legalább ne ártsanak tovább
ennek az országnak. Mert
Gyurcsány Ferenc cselekedeteivel
elárulta a baloldali embereket
is, s ez egyre többük előtt
válik világossá – mondta az 56-
os eseményekre emlékező
murakeresztúri ünnepségen Kövér
László, a Fidesz-MPSZ országos
választmányának elnöke.
A politikus a murakeresztúri
’56-os Emlékműért Polgári Egyesület
vendégeként látogatott a horvátságban
található településre.
Az ünnepségen először Pogár
Róbert, a helyi plébános szólt a
megjelentekhez. A fiatal pap az
összefogás jelentőségét hangsúlyozta.
Kijelentette azt is, az ’56-
os forradalmárok nem valaki ellen
harcoltak, hanem valamiért.
Ezt követően Kövér László, a
Fidesz-MPSZ országos választmányának
elnöke lépett a mikrofonhoz,
aki megállapította, hogy
a nemzet ma megint azokkal áll
szemben, akik ellen fél évszázaddal
ezelőtt is harcolt.
– Az 1989-es ’90-es rendszerváltoztatás
sajnos, nem lett az
’56-os forradalom folytatása –
mondta Kövér László. – Ahogy
1945-ben is nagyhatalmi alkuk
lökték Magyarországot a rab
nemzetek közé, úgy szabadságunk
és függetlenségünk korlátokkal jól
körülhatárolható részét is nagyhatalmi
alkuk adták vissza a rendszerváltoztatás
hajnalán. Ezek tették
lehetővé a kommunista rezsim
útmutatói és haszonélvezői számára,
hogy felelősségre vonás és
elszámoltatás nélkül mentsék át
hatalmukat egy demokratikusnak
mondott rendszerbe. Ezek tették
lehetővé, hogy rátegyék a kezüket
az ország gazdasági, igazgatási,
kulturális és médiapozícióinak
döntő részére. Ezek az emberek
pozícióikat kihasználva szándékosan
konzerválni akarják a középosztály-
nélküli társadalmat, a lent
lévők nyomorát, hogy a valóságos
hatalmat mindenkor biztosítani
tudják a köreikből verbuválódott,
zavaros körülmények között meggazdagodott
milliárdosoknak és
klienseik szűk körének.
Kövér László arra emlékeztette
hallgatóságát, hogy a Magyar
Szocialista Párt a rendszerváltás
óta eltelt időszakban három miniszterelnököt
adott az országnak:
a karhatalmi különítmény
egy volt tagját, Horn Gyulát, az
szt-tiszt Medgyessy Pétert és a
KISZ-KB egykori magas beosztású
funkcionáriusát, Gyurcsány
Ferencet. A politikus úgy véli:
miközben a szocialisták folyamatosan
szélsőségekkel riogatnak,
aközben következetesen elutasítják,
hogy saját soraikat megtisztítsák
a diktatúrát fegyverrel,
vagy adminisztratív hatalommal
fenntartó, saját népét idegen elnyomás
alá kényszerítő, s mindebből
még hasznot is húzó kollaboránsoktól,
akik ismét romlásba
döntötték az országot.
– Az utódpárt miatt az ország
ismét mély erkölcsi, gazdasági és
politikai válságba jutott. S a magyar
nemzet ma is azokkal áll
szemben, akikkel fél évszázada –
szögezte le Kövér László. – A hazugságot,
a gátlástalan haszonszerzést,
az emberek vágyainak,
akaratának és véleményének semmibevételét,
a hatalomhoz mindenáron
való ragaszkodást megtestesítő,
a demokrácia lényegét
elutasító, köztörvényes bűnök elkövetésétől
sem visszariadó, maffia-
szerűen működő szűk klikkel.
A napjainkban vállunkra nehezedő
csődtömeg egyenes következménye
annak, hogy 1956-ban
vérbe fojtották forradalmunkat.
Valójában akkor vette el tőlünk,
mai fiataloktól a jövőnket a Magyar
Szocialista Munkáspárt.
Szüleink, nagyszüleink megnyomorítói
ma pedig már gyermekeink
jövőjét árusítják ki, herdálják
el. Ennek megállításához, 1956
forradalmának befejezéséhez, az
ország mai válságának megoldásához
egy új, de az ötven évvel
ezelőttihez hasonlóan széles nemzeti
összefogás szükséges – hangsúlyozta
Kövér László.
A Fidesz-MPSZ országos választmányának
elnöke beszéde
végén megállapította: a
Gyurcsány-kormány tagjai tetteikkel
a baloldali gondolkodású
embereket is elárulták. Ezért
mindannyiunknak, jobb- és baloldaliaknak
egyaránt össze kell
fogni, s világosan a kormány tudtára
kell adni: álljanak félre, s ha
már segíteni nem akarnak, legalább
ne ártsanak tovább.
Kövér László beszéde után a
megemlékezők elhelyezték koszorúikat,
virágaikat a közadakozásból
épült emlékműnél, a Fidesz-
MPSZ nevében Kövér László és
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő koszorúzott.
Horváth Attila
Ma is ’56 árnyaival állunk szemben
Fotó: Horváth Attila
Fotó: Horváth Attila
A kórházkápolnától indult a hagyományos fáklyás felvonulás
8 Kanizsa – ‘56 2007. október 25. (folytatás a 7. oldalról)
Hosszú időre megállt az élet,
sztrájkhullám, halottak, letartóztatások
híre jött naponta. Az igazi
forradalmárok még nem adták
föl. Nem hittek semmilyen ígérgetésnek.
Mi már elcsendesedtünk.”
November 7-én délelőtt Nagykanizsán
futótűzként terjedt el a
hír, hogy dr. Lékai Gyula ügyvédet,
a városi Nemzeti Bizottság
elnökét, valamint dr. Paizs Ferencet
a katonai hatóságok őrizetbe
vették.
A városi szervek megdöbbenéssel
fogadták a hírt és azonnal
működésbe léptek szabadon bocsátásuk
érdekében, így 12 órai
fogva tartás után szabadlábra kerültek
és az alábbi nyilatkozatot
tették:
„Alig egy héttel ezelőtt városunk
lakossága a forradalom lázában
égett. Ezt a megmozdulást
azonban olyan jelenségek kísérték,
melyek a rendet, a város biztonságát
veszélyeztették. Városunk
sorsáért és a forradalom
vívmányainak megtartásáért aggódva,
néhány nagykanizsai mérsékelt,
megfontolt barátunkkal és
a dolgozó nép széles rétegei bevonásával
elhatároztuk, hogy
közbelépünk. Életre hívtuk Nagykanizsán
a Nemzeti Bizottságot,
melynek elsődleges feladatául a
rend, a fegyelem helyreállítását,
nemkülönben a város élelmezésének
biztosítását és a forradalom
vívmányainak megtartását tűztük
ki… Munkánk nyomán a felzaklatott
kedélyek némileg megnyugodtak,
a rend és fegyelem helyreállt,
a túlzó elemek káros munkáját
kikapcsoltuk.
Ilyen körülmények között vált
lehetővé azután, hogy városunk
lakossága és honvédségünk a
szovjet csapatok megérkezésekor
rendben és nyugodtan viselkedett,
és ezzel városunk egész lakossága
megmenekült attól, hogy a város
harci cselekmények színhelyévé
váljék…”
Tisztelt Ünneplő Közönség!
A kommunizmus áldozatainak
számbavételére sajnos sehol a világon
nem rendeztek nürnbergi
pert – de mi, józan magyarok az
áldozatokat ma is áldozatoknak
és a megtorlást ma is megtorlásnak
nevezzük. Idézzünk Harkány
László: Orbán Nándor emlékére
című írásából:
„1957. Hideg, zord februári
hajnal. A rendőrségi fogda folyosóján
egy magányos égő pislog.
A zárkákban sötétség, de a foglyok
virrasztanak. Mozgalmas éjszaka
van, a gimnázium tantestületének
jelentős hányadát az éjszaka
„begyűjtötték”.
Csikordul az egyik cella ajtaja,
az őr mutatja új „szállásomat”.
Bezárul mögöttem az ajtó, s ott
állok a zsúfolt helyiségben porig
alázva, a derekamon a kezem,
tartom a nadrágomat, remeg a
lábam. A házkutatás, az első kihallgatás
izgalmai kimerítettek.
A négyszemélyes cellában
nyolcan szorongunk. Az első pillanatok
ismerkedéssel telnek. A
társak rezignáltan veszik tudomásul,
az új fiú érkezését, csak egy
középkorú férfi csendes, bársonyos
hangja vigasztal.
Segíthetek? Nincs nagyobb bajod?
Összehúzódunk, itt lesz a helyed!
– mondja.
Megismertem a hangját, néhány
napja személyesen találkoztunk.
Akkor is ilyen bölcs, megfontolt
volt. Somogyországból jött
kanizsára, barátai unszolására
vállalta a városi nemzetőr-parancsnokságot.
Rendet, törvényességet,
nyugalmat ígért, amit
be is tartott.
S most itt vagyunk. Csend van.
Új „lakó” már nem érkezik…”
Kedves Ünneplő Kanizsaiak!
Sorolhatnánk tovább a visszaemlékezéseket,
téphetnénk fel a
sebeket. Hosszú és fájdalmas
harc volt ez, pedig a hatalom
mindent megtett azért, hogy október
23-át és a szabadságot az
emberek elfeledjék.
Az elvett szabadságért cserébe
jóléti intézkedések sorozata indult,
s míg a szocialista tábor
többi államában olykor fűtésre és
világításra sem tellett, nálunk
volt trapper farmer, hétvégi telek
és maszekolás. A hatalom –
Faludy György szavaival - „kolbászra
cserélte fel a kötelet”. Ám
az igazság igazság marad, ha a
föld mélyére temetik is. Az igazság
igazság marad akkor is, ha
valaki nem akar tudomást venni
róla. Ezért győzött végül 1956!”
A rendszerváltáskor, Magyarország
újjászületésekor beteljesedett
Márai Sándor versének jóslata:
„Angyal, vidd meg a hírt az
égből, Mindig új élet lesz a vérből.”
Álljunk ki, hiszen ismerjük a
régiek igazságát: „ha nem állsz
ki semmiért, elesel mindentől”.
Kedves Barátaim!
’56 örökösei azok, akik lélekben
fiatalok maradnak, ezért nem kényelmesedhetünk
el, nem dőlhetünk
hátra, nem mondhatjuk, hogy
elfáradtunk. Nem félemlíthet meg
bennünket semmilyen hatalom.
Ma sem dőlhetünk be álreformoknak,
hamis ígéreteknek. Nem
nyugodhatunk bele abba, hogy
majd az unokáinknak jobb
lesz…Én is azt szeretném, amit az
egykori ’56-os kanizsai munkás
mondott a betonkút kávájáról:
„Már nekem is, nekünk is jobb legyen
! Fiatalnak kell maradnunk
szívben – lélekben egyaránt és
akkor nyugodtan mondhatjuk:
Nem félünk a holnaptól, mert látjuk
a tegnapot.”
Kedves Emlékezők!
Ha a temetőben Mindenszentek
alkalmából halottainkra emlékezünk,
és hazafelé menet útba ejtjük
a „mindenki keresztjét,” kérem,
hogy egy szál gyertyával
emlékezzünk Ungor Karcsira és a
többi ártatlan áldozatra.
Marton István, polgármester
ünnepi beszéde elhangzott a Hevesi
Sándor Művelődési Központ
színháztermében, október
23-án.
Kiskanizsán a gyerekek is virággal emlékeztek
Fotó: Horváth Attila
Fotó: Horváth Attila
Koszorúzás a kiskanizsai Millenniumi Emlékműnél
Sok olyan útszakasz van a
városban, amely nem éppen arról
híres, hogy álomba ringatja
az autósokat, sőt. A Csengery
úti sörgyári iparvágányhoz
kapcsolódó vasúti átjáró azonban
valamennyit übereli.
Az átjáró környezetéhez tartozó
aszfaltfelület állapota siralmas,
ezernyi felületi egyenetlenség, kis
buckák, a sínek melletti tekintélyes
méretű hézagok és szintkülönbségek
teszik élvezetessé az áthaladást
az óvatlan autósnak. Úgy tűnik, az
érintett szakasznak nincs gazdája,
bár elvileg a MÁV-hoz tartozik.
– Fogadóóráimon rendszeresen
előkerül a vasúti kereszteződés
problémája – mondta lapunknak
Karádi Ferenc, a terület
önkormányzati képviselője. – A
város annyit tehet, hogy felszólítja
az illetékeseket, esetünkben a
MÁV-ot, hogy tegye meg a szükséges
lépéseket a helyreállítás
ügyében. A hivatal dolgozik az
ügyön, már el is küldte a felszólító
levelet. Választ még nem kaptunk,
de én csak egyetlen választ
tudok elképzelni: a felújítást.
***
A MÁV Kommunikációs Igazgatósága
munkatársa arról tájékoztatta
lapunkat, hogy tudnak az
iparvágány rossz állapotáról, ám
mivel egyelőre alkalmas a közlekedésre,
nem tervezik a felújítását.
Ennek ellenére, amennyiben
a következő időszakban jelentősen
romlana az állapota, megkeresik
az egy-két éven belüli rekonstrukció
forrásait.
H.A.
2007. október 25. Kanizsa – A mi ügyeink 9
Fotó: Horváth Attila
A fagyokig biztosan lehet találni
gombát, s van olyan faj,
amely még azt követően is tenyészik.
Jól teszi azonban a gyűjtő,
ha a fogyaszthatósággal kapcsolatban
nem a szomszédra hallgat,
hanem szerzeményét megmutatja
szakembernek.
A Vásárcsarnokban három sort
csak a gombaárusok töltenek meg.
Portékájuk mellett jó esetben ott a
csarnok szakértője által kiállított
tanúsítvány, amely a laikus vásárlónak
is biztonságot nyújt.
– Naponta átlagosan ötven-hatvan
ügyfelünk van, aki gombát hoz
bevizsgálásra – mondta lapunknak
Gyöngyösi Csabáné, a Vásárcsarnok
gombaszakértője. – Sajnos,
hoznak rossz gombákat is, mondjuk,
a gyilkos galóca nem jellemző,
de volt példa arra is az elmúlt
években. A bevizsgált, fogyasztásra
alkalmas gombák fajáról,
mennyiségéről adunk egy igazolást,
amit az árusoknak jól látható
helyen, az asztalon kell tartani az
árusítás teljes ideje alatt. A mérgező
gombákat pedig elkobozzuk.
A szakember a mérgező gombák
között említette a nagyon veszélyes
világító tölcsérgombát, a párducgalócát,
a piruló galócát. Most már
egyébként a fogyasztható őszi
gombák ideje jött el, nagyon ízletes
például a gyűrűs tuskógomba.
Gyöngyösi Csabáné tapasztalatai
azt mutatják, a gyűjtők utánanéznek,
hogy a begyűjtött gomba
használható-e, s nagy részük már
megismeri a gyilkos galócát is.
H.A.
Ne
higgyünk a
szomszédnak
Nem adják fel a paliniak, a
sztráda mentén élők továbbra
is ragaszkodnak a zajvédő fal
megépítéséhez. Állampolgári
bejelentésre a Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
is vizsgálódik az ügyben.
Bicsák Miklós képviselő és segítői
több mint százhúsz aláírást
gyűjtöttek össze azért, hogy Kóka
János gazdasági miniszter segítségét
kérjék az M7-es sztrádaszakasz
és a palini lakott területek közé korábban
tervezett, aztán a tervek
módosítása után valahogy mégis
kimaradt, mintegy hatszáz méteres
zajvédő fal megépítése ügyében. A
közelben élők szerint ugyanis már
most is elviselhetetlen az autópályán
dübörgő kamionok okozta zaj,
ami csak nőni fog, ha megépül az
M7-es még hiányzó, Nagykanizsa-
Balatonkeresztúr közti szakasza, s
a kamionforgalom teljes egészében
ráterelődik a sztrádára.
A tiltakozás eddig túl nagy
eredménnyel nem járt, Béni
Gyöngyi, a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő
Zrt. szóvivője korábban
lapunknak azt mondta, zajszint-
méréseket végeznek, s ha a
kapott értékek valóban magasabbak
az előírtnál, akkor megépülhet
a zajvédő fal, egyébként nem.
Most érdeklődésünkre elmondta,
a mérések már be is fejeződtek,
az adatok értékelése jelenleg is
tart.
Közben Antalics Dezső mérnök-
tanár is felajánlotta a segítségét,
ő szintén végez méréseket,
díjmentesen, ily módon is szolidaritást
vállalva az itt élőkkel.
Sőt, hamarosan a Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
is megkezdi a maga
méréseit, ugyanis állampolgári
bejelentésre eljárást indított a
palini zajvédő fal ügyében. A
panaszos, Szmodics Miklós éjszakai
nyugalmát jelentősen
zavarják a kamionok – nem beszélve
arról az értékcsökkenésről,
ami az eddig csendes helyen,
zöldövezetben lévő ingatlanok
értékében következik
be.
– Körülbelül éjjel tizenegy és
hajnali három óra között tudok
csak aludni, mert három óra
után már megindul a forgalom, s
hiába zárom be az ablakokat, hiába
engedem le a rolót, lehetetlen
pihenni – mondja a Felsőerdő
utcában lakó férfi. – Jön a
por, a zaj, ami jelentős értékcsökkenést
is okoz az ingatlanjainkban,
miközben mi kifejezetten
a csend és a nyugalom miatt jöttünk
ide lakni. Remélem, hogy a
környezetvédelmi hatóság mérései
bebizonyítják felvetéseink jogosságát.
Bicsák Miklós mindehhez hozzátette,
nem riadnak vissza a demonstrációtól
sem.
Horváth Attila
Kiharcolják a zajvédő falat a paliniak
Az elfeledett iparvágány
Fotó: Horváth Attila
A szeptemberi közgyűlésen
tárgyalták a Berzsenyi utca egy
ingatlanának forgalomképessé
történő átminősítéséről szóló
előterjesztést. Egy garázshely
kialakítására érkezett kérelem
a Polgármesteri Hivatalba a lakótelepről
– mondta Balogh
László, a terület önkormányzati
képviselője. A konkrét előterjesztést,
amely egyetlen eset
megoldását szolgálhatta volna,
a képviselő nem támogatta. Az
ügyet szimbolikusnak tartja,
ezért járta körbe a témát.
– A lakótelep egy közel ezerfős
falu a városban, ahol kevés a garázs,
a parkolóhely, és kicsi a
játszótér. Sőt, régi, korszerűtlen
és balesetveszélyes. Harminc évvel
ezelőtti állapotot tükröz.
Ezért minden előrelépés fontos
lenne, de nem a kivételezettek
számára – összegezte Balogh
László –, hanem sokak számára
lehetőséget adó garázskialakításokkal.
Ilyen hely legfeljebb a
Berzsenyi lakótelep északi oldalán
lehet, mert a belső területeken
elfogyott a szabad terület. Az
előterjesztés ugyan nem erről
szólt, de folyamatban lévő, és a
jövő évi költségvetésbe bekerülő
ügyről mindenképp érdemes
beszélni.
A képviselő kérésére elindult
egy folyamat, a VIA Kanizsa
Kht. és a Városfejlesztési Osztály
munkatársai bejárták a helyszínt.
Megállapításuk szerint olyan fejlesztés
történhetne, amely a lakótelep
északkeleti sarkán a parkolóhelyek
számát akár hússzal
megnövelné. Ehhez a fejlesztéshez
a tervek elkészültek. Balogh
László bízik abban, hogy a jövő
évi költségvetés a megvalósítást
is tartalmazza, hiszen erre a képviselői
kérdésére ígéretet kapott.
Tárnok Ferenc osztályvezető
és Szabó István főmérnök személyes
részvételével zajló tárgyalásokon
az ügy elindult.
– A parkolóhelyek száma sajnos
azonban azonban csak úgy nőhet,
ha mellette a játszótér mérete és
minősége nem csökken, sőt EU-s
szabványnak megfelelő lesz – egészítette
ki a képviselő. – Ezzel
kapcsolatban azt se feledjük, hogy
a Rozgonyi iskola és a Halis István
könyvtár mellett néhány éve
volt egy belvárosi játszótér, amely
megszűnt. Illő lenne, hogy sok év
után végre helyrehozza a város ezt
a lépését. Ezért minden tőlem telhetőt
megteszek. A komplex probléma
megoldásában szeretnék
mihamarabb előrelépést.
B.E.
Összevont ülést tartott a
Pénzügyi és a Városüzemeltetési
Bizottság.
Az együttes ülés célja az volt,
hogy a bizottságok tagjai meghallgassák
a hulladéklerakón keletkező
gázok hasznosítására pályázatokat
benyújtó cégek bemutatkozóját.
Azonban csak a Kipszer
Energiatechnológiai Zrt., illetve
partnere, az ENER-G Natural
Power szakemberének tájékoztatóját
ismerhették meg,
ugyanis a másik cég, a Green
Energy képviselője nem jelent
meg. Egy levelet küldött maga
helyett, amelyben arra hivatkozott,
hogy a polgármesteri hivatal
meghívóját későn kapta meg.
Az egyetlen magánszemély tulajdonában
lévő ENER-G Natural
Power Manchesterből érkezett
kereskedelmi vezetője a cégcsoportról
elmondta, hogy az számos
leányvállalattal rendelkezik világszerte.
Az ENER-G összesen
háromszázhetven embert foglalkoztat,
éves árbevétele meghaladja
a húszmilliárd forintot. A hazai
partner, a Kipszer tavaly csatlakozott
hozzájuk
A beruházás szakmai kérdéseiről
is szólt a szakember. Elmondta,
egy háromszáz kilowattos
kiserőmű rentábilis működtetéséhez
óránként kétszáz köbméternyi,
legalább ötven százalékos
metántartalommal bíró gáz szükséges.
A cég olyan konstrukciót
kínál a városnak, amely alapján
nyolcszáz kilowattos termelés
felett a nettó profit negyven százalékát,
a számítások szerint harminc-
negyvenmillió forintot,
míg az alatt huszonöt százalékát,
körülbelül húsz-huszonötmillió
forintot kaphatna az önkormányzat.
A cég pozitív döntés esetén
2008 második felében üzembe is
helyezné a villamos energiát termelő
kanizsai kiserőművet –
hangzott el. A kereskedelmi vezető
megjegyezte: a régi lerakóban
már csökkenőben van a keletkező
gáz mennyisége, az újban pedig
éppen felfutóban, ezért fontos a
mihamarabbi döntés, hogy mindkét
lerakó gáztermelése hasznosulhasson.
A két bizottság közös ülésén
számos kérdést is megfogalmaztak
a grémiumok tagjai, amelyekre
a szakemberek készséggel válaszoltak.
H.A.
10 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. október 25. A KANIZSAI HORVÁTOK EGYESÜLETÉNEK
2006. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE
Bevételek:
Támogatás: 1.346.000 Ft
Tagdíj: 4.000 Ft
Egyéb bevétel: 127.000 Ft
Összes bevétel: 1.477.000 Ft
Kiadások:
Cél szerinti felhasználás: 781.000 Ft
Egyéb felhasználás: 657.000 Ft
Költségek összesen: 1.438.000 Ft
Tárgyévi eredmény: 39.000 Ft
Az egyesület az 1%-os adóból nem részesült. Az egyesület
tisztségviselői feladatukat társadalmi munkában látják el.
Közlemény
Az Olajipari Természetbarát Egyesület
(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 14/c., adószám: 19267096-1-20)
2006. évi SZJA 1% felajánlásából származó bevétele 203.156 Ft
volt. Fenti összeget működési költségeink fedezésére használtuk fel.
Egyesületünk ezúton is köszönetét fejezi ki működését felajánlásaikkal
segítő sporttársaknak és támogató barátoknak. Kérjük továbbra
is segítsék munkánkat.
Olajipari természetbarát Egyesület
Nagykanizsa
Felszolgálót felveszünk!
Szőlőskert Fogadó
Nagykanizsa
Légből kapott milliók Több parkolóhely lehet
Régi ügyünk az Olajbányász
Sportelep sorsa, vetette fel Balogh
László önkormányzati képviselő,
az OKISB elnöke még a
júliusi közgyűlésen.
A nyár végén meg is kapta a
választ Marton István polgármestertől.
Az Olajbányász Sporttelep
tulajdonosa az E.ON Zrt., amelynek
felső szintű vezetőivel jelenleg
is folynak tárgyalások az ingatlan
hasznosításával kapcsolatban.
Több alkalommal közös
helyszíni bejárást is végeztek az
ingatlanon. A tulajdonos képviseletében
eljáró vezérigazgató ígéretet
tett arra, hogy egy ingatlanforgalmazási
szakcég bevonásával
ez év végéig elkészítik árajánlatukat.
B.E.
Bányászpálya: tárgyalnak
A „Zöld jeles napok” kiemelkedő
szerepet játszanak a Zöld
Óvoda címet elnyert Attila Óvoda
életében. Az őszi évszak különösen
bővelkedik a környezettudatos
nevelést előtérbe helyező
programokban – mondta Kovács
Jánosné óvodavezető. Az Autómentes
Világnap programjához
nagycsoportosaink csatlakoztak.
Túl vannk egy papír- és veszélyes
hulladék gyűjtésen, amelyet a Takarítás
Világnapja alkalmából
szerveztek.
Az elmúlt héten hagyományosan
megrendezett Környezetvédelmi
Játszódélelőttön egy közös
játékra várták a szülőket és a
nagyszülőket az óvodások nagy
örömére.
Ovis környezetvédők
2007. október 25. Kanizsa – Városháza 11
A Honvéd Kaszinóban került
sor a Fehér Bot Nemzetközi
Napja alkalmából a Vakok és
Gyengénlátók Zala Megyei Szervezetének
ünnepségére.
– A Nemzetközi Fehér Bot Napja
alkalmából jöttünk össze, hogy
valamit mutassunk magunkból,
megmutassuk, hogy vagyunk,
élünk, és szeretnénk minél teljesebb
jogú tagjai lenni a társadalomnak
– mondta köszöntőjében
Kovács Béla, a Vakok és Gyengénlátók
Zala Megyei Szervezete elnöke.
– Reméljük, hogy az érdekvédelmünk
szempontjából is hasznos
a mai nap, ugyanis ez egyre
fontosabb lesz számunkra. Mostanában
sok szó esik az akadálymentesítésről,
ám itt nem csak az épületek
fizikai akadálymentesítéséről
van szó, szükséges a társadalom, a
mindennapi élet könnyebbé tétele
is, gondolok itt például az eszközvásárláshoz
nyújtott támogatásra,
illetve a látássérültek munkához
jutásának elősegítésére.
A Társadalmi Egyesülések Zala
Megyei Szövetsége elnöke,
Horváth Miklós is köszöntötte a
mintegy félszáz megjelent látássérültet,
s utalt arra, a látás jelentős
mértékű károsodása, vagy teljes
elvesztése általában további
problémákat hoz magával. Sajnos,
a házasságok nagy hányada
nem éli túl a traumát, ezért a látássérültek
között gyakori az elmagányosodás.
Marton István polgármester
beszédében rámutatott: bár szűkösek
a rendelkezésre álló állami
források, az önkormányzat a maga
részéről minden tőle telhetőt
megtesz az akadálymentesített intézmények
körének szélesítéséért.
A város első embere megjegyezte,
egyik legfontosabb céljuk,
hogy a ciklus végére megvalósuljon
a polgármesteri hivatal akadálymentesítése
is. Egyúttal biztosította
a megyei érdekvédelmi
szervezet elnökét arról, hogy a
polgármesteri keretből kisebb-nagyobb
összegekkel továbbra is támogatja
törekvéseiket.
A Generációk Nyugdíjas Szervezet
megyei elnöke, Bíró László
arról tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy Kovács Bélának és párjának
a minap az „Idősekért” kitüntető
címet adományozták. Az elnök
méltatta Kovács Béláné munkáját,
hiszen az adminisztratív munka
komoly terhét ő veszi le férje válláról.
Mint mondta, Kovács Béláék
esete is jól példázza, mennyire
fontos, hogy a látását elvesztő ember
társa a bajban is társ maradjon.
H.A.
Fotó: Horváth Attila
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött arról, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Szabályozási Tervét és Helyi Építési Szabályzatát
módosítja. A tervezési területet a város azon területei képezik, ahol önkormányzati
vagy lakkosági igény merült fel a jelenleg hatályos szabályozó módosítására.
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira
figyelemmel 2007. november 15-ig közzé tesszük a Polgármesteri Hivatal
főépítészi Irodájában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba
a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.
Szabályozási terv, Helyi Építési Szabályzat
Ügyintéző: Junger M., szám: 6 /792-16/2007., tárgy: Értesítés építéshatósági
eljárás megindításáról és helyszíni szemle időpontjáról
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az érintetteket,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályára
építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett, melynek tárgya a Nagykanizsa,
Platán sor 1. szám alatti, 2968. hrsz-ú ingatlanon II. ütemben épített épületszárnyra
vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelem. A Ket. 29. § (7) bekezdése
értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:
A fenti ingatlanon II. ütemben épített és ideiglenes használatbavételi engedélylyel
rendelkező épületszárny végleges használatbavételi engedélye megadását valamint
az utólagosan épült kémény használatbavételi engedélye megadását kérelmezte
az építtető.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 2968/8. hrsz-ú ingatlan valamint
a 2968/5. hrsz-ú társasházi ingatlan és a 2968/2. hrsz-ú ingatlan.
Az érintettek az ügy irataiba a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán,
az alábbi helyen és időpontban tekinthetnek be: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III.
emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-18, péntek: 8-12.
Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Platán sor 1.
szám alatti 2968/8. hrsz-ú ingatlanon 2007. október 30-án (kedden) 10.30-kor helyszíni
szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan előtti közterületen.
Kérem a kérelmezőt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle feltételeit a
fenti időpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy az eljárás
lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elősegíteni. Továbbá tájékoztatom
az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt ügyfelek - személyazonosságuk
megfelelő igazolása mellett - részt vehetnek, véleményüket ott
előadhatják, de megjelenésük nem kötelező. Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal
közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős,
az eljárás megindításáról az érintetteket a Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi
úton értesítjük. A hirdetmény 2007. október 15-től kerül kifüggesztésre
Nagykanizsa Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján.
Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek:
Kérelmező:
1. ATRYUM Tervező és Kivitelező Kft. (Nagykanizsa, Király u. 15.) felszámolója
VECTIGALIS ZRt. Zalaegerszegi Iroda, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13., 8900
Az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa, Platán sor 1.
szám alatti 2968/8. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére (kézbesítés hirdetményi
úton)
2. Ingatlankezelési Intézmény, 8800Nagykanizsa, Deák tér 5.
Felelős műszaki vezető: 3. Réz Gyula István, Nagykanizsa, Honvéd u. 43., 8800
Érintett szakhatóságok, közművek: Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos
- a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) - ingatlanokkal
rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa, Platán sor 1/A. sz. 2968/5. hrsz-ú
társasházi ingatlan közös képviselője:
4. Társas-infó Kft., Markotán Tibor, Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 14/a.,
8800 (Az egyes tulajdonosok részére a kézbesítés hirdetményi úton történik)
Nagykanizsa, 2968/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa (kézbesítés hirdetményi úton)
Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek:
Kérelmező:
5.ATRYUM Tervező és Kivitelező Kft. (Nagykanizsa, Király u. 15.) felszámolója
VECTIGALIS ZRt. 8900 Zalaegerszegi Iroda, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13.,
Az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa, Platán sor 1.
szám alatti 2968/6. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai részére (kézbesítés hirdetményi
úton)
6. Ingatlankezelési Intézmény, 8800 Nagykanizsa, Deák tér 5.,
Felelős műszaki vezető: 7. Réz Gyula István, 8800 Nagykanizsa, Honvéd u. 43.,
Érintett szakhatóságok, közművek: Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos
- a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) - ingatlanokkal
rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa, Platán sor 1/A. sz. 2968/5. hrsz-ú
társasházi ingatlan közös képviselője:
8.Társas-infó Kft., Markotán Tibor, Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 14/a.,
8800 (Az egyes tulajdonosok részére a kézbesítés hirdetményi úton történik)
Nagykanizsa, 2968/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa (kézbesítés hirdetményi úton)
Hirdetmény
A bajban is társ
12 Kanizsa – Városháza 2007. október 25. Nagykanizsa MJV Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán és
kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból elszármazottak
részére a Kanizsai Antológia 6. számában való megjelenésére.
Pályázat tárgya: Irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő
versek, prózák, grafikák. Pályázati feltételek: Egy pályázó több pályázatot is
beadhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell
benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály
Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Abeérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem őrzünk
meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk. A sikeres pályamunkák
a Kanizsai Antológia 6-os számában a karácsonyi könyvvásár alkalmával
jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek. Apályázat beadásának határideje: 2007. november 5.
Kanizsa Antológia 6.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttműködve a 2008. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.
Pályázhatnak:
"A" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan, nappali tagozaton
tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatók részesülhetnek, akik állami felsőoktatási
intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti
megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos,
államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első
szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú
szakképzésben vesznek részt.
"B" típusú pályázat esetén: Az ösztöndíjban kizárólag olyan (az adott tanévben
utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok
részesülhetnek, akik az adott tanévtől kezdődően állami felsőoktatási intézményben,
illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás
alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag
finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú
továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú
szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2008-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe
és tanulmányaikat 2008/2009. tanévben ténylegesen megkezdik.
A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő
tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. A 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet
1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban
a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. PhD képzésben
résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézménynyel
hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj időtartama:
"A" típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév
(2007/2008. tanév második, illetve a 2008/2009. tanév első féléve). Folyósításának
kezdete: 2008. február. "B" típusú pályázat esetén: 3 x 10 hónap, azaz hat egymást
követő tanulmányi félév. Folyósításának kezdete a 2008/2009. tanév első féléve.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából
szociálisan rászorult az a pályázó, akinek családjában az együtt lakó családtagok
egy főre jutó nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150 %-át (azaz 40700 forintot).
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán írásban, a
hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon és kötelező mellékletein, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2007. október 31.
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a
pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes
adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra
hozatalához. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási
intézmény tanulmányi jogviszonyáról a Felsőoktatási Pályázatok Irodájának,
illetve az önkormányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson.A települési önkormányzat
saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. A települési önkormányzat
az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit 2007. december 10-ig az önkormányzat
hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon hozza nyilvánosságra.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás
kapható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési
és Sportosztályán (Erzsébet tér 7. II. emelet 9. ajtó)
Bursa Hungarica
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2007. október 15-20. között végzik
Zala megyében a rókák veszettség ellen történő orális immunizálását. Jogkörömnél
fogva a rókák veszettség elleni immunizálásáról szóló 13/2002. (I.
30.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján kör/jegyzőség területén 2007.
október 15-től november 04-ig ebzárlatot, legeltetési tilalmat, valamint az
egyéb intézkedéseket rendelem el, melyet a mellékelt "Felhívás" tartalmaz.
Egyben az 2005. évi CLXXVI. törvény az Állategészségügyről 43. §. (1) bekezdés
alapján a fenti időszakban kötelesek gondoskodni a kóbor ebek befogásáról.
További tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási
Osztályán, Pásztor Lajos ügyintézőnél a 93/500-859-es telefonszámon.
Dr. Tóth Géza, kerületi hatósági főállatorvos
Melléklet a 13/2002. (I. 30.) FVM rendelethez
Felhívás a lakossághoz a veszettség elleni védekezésről
􀂊 1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű
betegség. 􀂊 2. Abetegség legfőbb terjesztője a róka. 􀂊 3. A védekezés leghatékonyabb,
legkorszerűbb módszerét - a rókák veszettség elleni vakcinázását - Európában évek
óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdődött a rókák vakcinázása.
Első alkalommal a nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb.
25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina. 􀂊 4. A vakcinát tartalmazó
fólia kapszulát az ember számára bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe
rejtik, amely gyufásdoboz alakú és nagyságú, szürkésbarna színű. A róka, miközben
megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe. 􀂊
5. Acsalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik. 􀂊 6. A csalétekbe helyezett
vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett
csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem
szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba,
sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik az alábbi biztonsági előírásokat
kell alkalmazni: a.) ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a jódtartalmú: fertőtlenítőszerrel
vagy ennek hiányában 70%-os alkohollal történő lemosás. Mindkettő beszerezhető
a gyógyszertárban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során keletkezett
barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra
nincs szükség; b.) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul:
ORVOSHOZ KELL FORDULNI! 􀂊 7. A helyi vakcinázási kampány
megkezdésétől számított 14 napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat),
és csak pórázon szabad közterületre vinni. Ajelzett időszak alatt a kezelt területen
TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát
segítik azzal, hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a
rókák számára kihelyezett csalétket. 􀂊 8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon
élő vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE
A LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT.
􀂊 9. Kérjük a fentiekről gyermekét is tájékoztassa. 􀂊 10. További
felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvosok és orvosok szolgálnak. 􀂊
11. A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDőPONTJA: 2007. október 15-től
november 04-ig tart.
Ebzárlat, legeltetési tilalom
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a jegyzői munkakör
betöltésére
A munkakör betöltésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)
alapján kerül sor. A kinevezés teljes munkaidőben, határozatlan időre szól, hat hónap
próbaidő kikötésével. A kinevezés és az illetmény megállapítása a Ktv. szerint
történik. Amunkakör 2008. január 1. naptól tölthető be.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, igazgatás-szervezői
vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, legalább kétéves
közigazgatási gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget
igazoló okiratok másolatát (eredeti példányokat a pályázó a személyes kapcsolatfelvételkor
köteles bemutatni), három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
a szakmai gyakorlat hivatalos igazolását, a pályázónak a munkakör betöltésével
kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit.
A pályázatokat Marton István polgármesternek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje: 2007. október 31.
12.00 óra. A pályáztató a döntést megelőzően – külsős szakértő közreműködésével
– vezetői képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvétele önkéntes.
A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
a pályázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti
a közgyűlés elé. A pályázatok elbírálásának határideje a beérkezési határidő lejártát
követő első közgyűlés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-701 vagy
500-705 telefonszámon.
Pályázat jegyzői munkakörre
2007. október 25. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Legyen kitartása a karrierje és a pénzügyei
terén. Ha jól taktikázik, meg tudja
oldani régóta húzódó problémáját is. Érzelmi
életében nyugodt napokra számíthat.
Ha még magányos, ismerkedjen!
Megújuló gondolkodásmódja elősegítheti
boldogulását, és anyagi ügyei is rendeződhetnek.
Magánéletében fontossá válnak
az érzelmek, egy kis odafigyeléssel
harmonikus időszakra számíthat.
Bármibe belekezd, könnyen sikereket érhet
el, éppen ezért itt az ideje régi álmai
megvalósításának. Érzelmi életében még
számos kellemes változást hozhat az október.
Kedvező fordulatokra számíthat a munkája
terén. Ne kapkodja el a feladatát, ne
szórja szét feleslegesen energiáját, és
mozogjon, sportoljon többet. Párkapcsolatában
is előrelépés történhet.
Az anyagi biztonság kérdése előtérbe
kerülhet ezekben a napokban. Ennek ellenére
ne hajszolja túl magát, pihenjen
többet. Érzelmi életében változatos, izgalmas
napokra számíthat.
Szerencsésnek érezheti magát, hiszen
több kellemetlen helyzetből győztesen
kerülhet ki. Érzelmi életét a kiegyensúlyozottság
jellemzi, viharokra nem kell
számítania.
Megsokasodnak elvégzendő feladatai.
Mindezek ellenére figyeljen a váratlan lehetőségekre,
mert pozitív irányban befolyásolhatják
anyagi helyzetét. Ha még keresi az
igazit, ne a külsőségek alapján ítéljen.
Tele van tenni akarással, csak sokszor
nem tudja, merre vegye az irányt. Magánéletében
szinte folyamatosan alakulhatnak
ki konfliktusok. Ha a realitások
talaján áll, mindezeket elkerülheti.
A bolygók kellemetlen hatásának köszönhetően
ingerülten, kapkodva végzi
feladatait. A fontos dolgokkal érdemes
várnia néhány napot. Az érzelmek terén
kedvező napokra számíthat.
Céltudatosság jellemzi ezekben a napokban.
Ne blokkoljon le, tartsa ezt a formáját.
A szerelem terén használja ki a Vénusz
támogatását, meglesz az esélye a
viszonzásra.
Együttműködési készséggel és mások
segítségével sikereket érhet el anyagi téren.
Érzelmi életében romantikus napokra
számíthat, könnyedén megvalósíthatják
közös terveiket.
A munka és pénzügyek terén kedvező
napok előtt áll. A cél érdekében érdemes
lenne jól kihasználnia kreativitását. A
párjával beszélgessen, sétáljon többet, és
elkerülheti a hangulatingadozásokat.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
JÁRMű
VEGYES
ÁLLÁS
14 Kanizsa – Apró 2007. október 25. INGATLAN
Állás
Belvárosban 800 m2-es építési
terület eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Platánsoron kétszobás, II.
emeleti, szép állapotú lakás eladó.
Érd.: 30/448-6072 (6086K)
Nagykanizsán, nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás
beépíthető tetőtérrel, kerttel,
garázzsal, pincével, teljesen
felújítottan eladó azonnali beköltözéssel.
Kisebb lakást beszámítok.
Érd.: 20/9616-404
(6077K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt
tetőtéri, azonnal beköltözhető, új,
46 m2-es + galériás, turbókazános,
kétszobás lakás 9,99 millióért eladó,
akár önrész nélkül is. Érd.:
30/901-9013 (6078K)
Nagybakónakon kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559
(6099K)
Nk-án Csengery u. elején 57
m2-es, 2,5 szobás, jó állapotú, III.
emeleti lakás 9,5 millió Ft-ért eladó.
Érd.: 30/348-9669 (6100K)
Szép természeti környezetben,
kicsi szőlőbirtok olcsón eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559-es
telefonszámon. (6101K)
Városkapu krt-on garázs bérleti
joga átadó. Tel.: 30/385-1088
(6104K)
Borsfán (a bázakerettyei,
letenyei strandfürdőhöz közel)
100 m2-es családi ház akácossal,
kis kerttel eladó. Nagykanizsai lakáscsere
érdekel. Irányár: 3,9
MFt. Érd.: 06-30-650-8534, este:
93-329-544 (6108K)
Három éves Opel Agila 22
ezer km-rel, haláleset miatt eladó.
Érd.: 93-315-526 (6109K)
Nk-i Keleti Étterembe gyakorlattal
rendelkező felszolgáló hölgyet
vagy felszolgálót éves állásra
felveszünk. Érd.: 20/482-4545
(6079K)
Új állapotú, 170 literes prés eladó.
Érd.: 30/448-6072 (6082K)
Könyvek, festmények, porcelánok,
egyéb berendezési tárgyak
készpénzes felvásárlása! Nagykanizsa,
tel.: 30/332-8422 (6105K)
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
karosszéria lakatos szakirányú 160.000 Ft
autóvillamossági szerelő szakirányú 150.000 Ft
lakatos szakirányú 140.000 – 150.000 Ft
CNC gépkezelő szakirányú 100.000 – 150.000 Ft
hegesztő technológus szakirányú 180.000 – 250.000 Ft
minősített hegesztő szakirányú 94.000 – 100.000 Ft
gázszerelő szakirányú 94.000 – 100.000 Ft
ács-állványozó szakirányú 140.000 – 150.000 Ft
vagyonőr szakirányú 65.500 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
jövedéki ügyintéző szakirányú 65.500 Ft
cipőbolti eladó szakirányú 65.500 Ft
ápoló szakirányú 150.000 Ft
varró szakirányú v. betanított 70.000 – 90.000 Ft
pék szakirányú v. betanított 65.500 – 120.000 Ft
földmérő technikus szakirányú 90.000 – 150.000 FT
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–szerda: 8.00–12.00
és 13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–13.00 óra
Georges Feydeau: Tökfilkó, avagy a Hülyéje - vígjáték
Főbb szerepekben: Znamenák István, Kocsis Pál, Nyári Szilvia,
Csapó Virág, Nyári Oszkár
Október 29. 19 óra Hevesi-bérlet, Október 30. 19 óra Bródybérlet,
Október 31. 19 óra Rátkai-bérlet
Szabadfelhasználású, személyi, jelzálog és lakáshitelek
BAR listás, végrehajtásos ingatlanokra is.
Kedvező hitelkiváltás!
PLÁNDER HITEL IRODA 􀂊 Tel.: 06-30-324-3611
November 2.
18.30 óra
Magyar királyok
és szentek VII.
Szent Erzsébet
A nemes lelkű II. András
királyunk leánya
Szántai Lajos,
művelődéskutató
vetítettképes előadása
a Medgyaszay Házban
2007. november 3-án 19 órakor
a HSMK-ban (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)
Jegyek ára
elővételben: 2500 Ft, a koncert napján: 3000 Ft
Jegyek elővételben vásárolhatók a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban (Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1.)
Tel.: 93/319-202, 06/30/55-74-774, e-mail: ibiaba@chello.hu,
valamint a koncert napján a HSMK-ban (tel.: 311-468)
Világsztárok Nagykanizsán
Fellépnek:
BOB MINTZER - szaxofon, DEAN BROWN - gitár
RUSSEL FERRANTE - zongora, PACO SERY - dob
VASVÁRI PÁL - basszusgitár
Az NTE 1866 labdarúgó-szekciójában
a felnőtt NB III-as küzdelmek
mellett az utánpótlásra is
érdemes figyelni, hiszen idén
már (akár a korcsoportváltásból
is adódóan) fajsúlyosabb pontvadászatokban,
keményebb mecscseken
is helyt kell állniuk a fiataloknak.
Az NB III Utánpótlás
bajnokság keretein belül az U19
és az U16 korosztályban játszanak
(elöl az idősebbek eredményei):
Andráshida – NTE 1866
3-1 (1-1). Kanizsai góllövő: Takács.
Andráshida – NTE 1866 0-
0. NTE 1866 – Vép 9-1 (5-0).
G.: Csordás (4), Szőke (2), Kékesi,
Kalamász, Takács. NTE 1866
- Vép 4-0 (1-0). G.: Kovács I.,
Kovács B., Pázmándi, Buni.
NB II Utánpótlás bajnokság
Dél-nyugati csoport – U15 és
U13-as eredmények: Kaposvári
Rákóczi – NTE 1866 0-1 (0-1).
G.: Kiss J. Kaposvári Rákóczi –
NTE 1866 0-2 (0-1). G.: Baranyai,
Kaczeus. NTE 1866 – Lenti
3-3 (1-1). G.: Grabant J., Kotnyek,
Kiss J. NTE 1866 – Lenti
1-4 (1-3). G.: Vlasics. Baja –
NTE 1866 8-0 (6-0). Baja – NTE
1866 2-0 (1-0). NTE 1866 –
Mézga Kaposvár 1-2 (1-1). G.:
Kiss J. NTE 1866 – Mézga Kaposvár
7-2 (3-2). G.: Vlasics (3),
Grabant B. (2), Michalovics,
Grabant P.
P.L.
Természetesen vérmes reményei
nem lehettek a Kanizsai Vadmacskák
női NB I A-csoportos
kosárlabda-csapatának, hiszen a
MiZo Pécs együttesének otthonába
látogattak, s végül 96-55-re ki
is kaptak. A 2007/2008-as bajnoki
idény nyitómérkőzésén a kanizsaiak
színeiben bemutatkoztak az eddigi
új igazolások is, no és a frissen
szerződtetett edző, a szerb Stevan
Csupics. A kosarasok közül
Ana Purics csipkedte magát leginkább,
hiszen 16 pontig jutott,
csakúgy, mint Varga Zsófia – mindenesetre
azt nem árt megjegyezni,
volt már rá példa, hogy a pécsiektől
ennél jóval méretesebb vereséget
szenvedtek… Igaz, azt is
hozzá kell tenni, a kezdő fordulók
mérkőzéseinek forgatókönyve vélhetően
hasonlóan alakul majd, s
azután következhetnek a hasonló
súlycsoportos ellenfelekkel szembeni
mérkőzések – például a
szombathelyiek és a BEAC ellen.
Egyelőre tehát ami már tény, hogy
a legutóbbi szezon ezüstérmesétől
idegenben 41 pontos különbséggel
kaptak ki Fekete Csilláék.
MiZo Pécs 2010 – Kanizsai
Vadmacskák SE 96-55 (22-13, 22-
18, 36-13, 16-11). Kanizsa: Purics
16, Fekete 1, Horváth B., Fitos 6,
Varga Zs. 16. Csere: Zsemberi
14/6, Tálosi 2, Csáki, Bencze,
Fuisz. Edző: Stevan Csupics.
P.L.
2007. október 25. Kanizsa – Sport 15
Az egyik „óriás” ellen kezdtek
Idén már hajtósabb mérkőzésekkel
Második alkalommal rendezték
meg Nagykanizsán a sportakrobaták
utánpótlásmezőnyének versenyét,
a Hevesi Kupát a névadó iskola
tornatermében. Az előző évihez
képest ugyan a mezőny valamivel
szerényebb létszámú volt,
de a Zalaerdő-Hevesi DSE sportolói
így is szép sikereket könyvelhettek
el. Így például gyermek leány
hármasban hét egység közül
lett első a Neubauer Nóra – Gulyás
Dorottya – Szabó Kíra hármas,
a serdülőknél pedig a Bránát
Klaudia – Baksa Nikol – Iker Lilla
trió nyert, illetve a fiúknál a László
Attila – Vízlendvai Máté kettős
zárt elsőként. A serdülő vegyes
párosoknál Szokol Martin és Gulyás
Dorottya nyert. A Bódi Szabolcs
– Lukács Patrik kettősnél az
volt az érdekesség, hogy egy rontás
után Patrik ugyanúgy elvállata
a szaltót több méter magasságban,
mintha semmi nem történt volna
előzőleg… Csapatban a Ferencváros
egysége nyert, míg a Zalaerdő-
Hevesi DSE harmadik helyen
végzett. A vendéglátók sportakrobatáit
Farkasné Bolin Ildikó és
Vízlendvai László készítette fel.
P.L.
Rontás után is magabiztosan
Zalaegerszegen rendezték meg
az idei Nemzeti Versenyszámok
Országos Bajnokságát standardpuska,
illetve nyílt irányzékú puska
kategóriában. Az egész ország
területéről érkeztek sportlövők,
köztük természetesen a Nagykanizsai
PSLE klubját képviselők is.
Mivel az időjárás kissé megtréfálta
a részvevőket, ezért országos
csúcsok ugyan nem születtek, ez
azonban a kanizsai klub sportolóit
nem akadályozta abban, hogy
egy-egy bajnoki címet és harmadik
helyet, valamint egy negyedik
helyezést elcsípjenek. A kispuskás
nyílt irányzékúak 30 lövéses kategóriájában
2004 után ismét Papp
Józsefné (képünkön) lett első 280
körrel, harmadikként zárt
Pölöskeiné Hertelendi Erika 272
körrel, míg negyedik helyen végzett
Papp Bernadett 255 egységgel.
A férfiak mezőnyében a kanizsai
csapat (Horváth Károly, Obrmaier
Nándor, Szobolics János)
mind a nyílt irányzékúaknál (744
kör), mind a standard kategóriában
(725 kör) a 3x10es összetettben
harmadik helyen végzett.
Bajnoki cím Egerszegről
Fiatal kardozók Kanizsán.
Gyermek korcsoportban rendezett
leány, illetve fiú kardversenyt az
NTE 1866 klubja a Rózsa utcai
vívóteremben, ahová a házigazdák
vívói mellett a fővárosból,
Szigetszentmiklósról és Sárvárról
is érkeztek sportolók. Az első helyezéseket
is elvitték aztán a vendégek,
hiszen a lányoknál BSE-,
míg a fiúknál sárvári siker született.
Előbbieknél a legjobb kanizsai
Osvald Anna lett, aki az ötödik
helyen végzett, míg a fiúknál
Kovács Dániel nyolcadik helye
volt a legjobb helyezés a vendéglátók
részéről.
Ismét szorosan tapadnak. A
labdarúgó megyei bajnokság II.
osztályában a Kiskanizsai Sáskák
csapata a listavezető Gelse csapatát
az Olajbányász-stadionban az
ősz rangadóján. A második helyezett
kiskanizsaiak jó mérkőzést
vívtak a hírek szerint szintén feljutási
terveket szövögető vendégekkel,
s ha nagy küzdelemben is,
de nyertek is 3-2-re közvetlen riválisukkal
szemben. A győzelemmel
a Sáskák csapata beérte pontszámban
az éllovast, ezzel további
nagy csatát borítékolva a feljutást
jelentő első bajnoki címért.
Hazai győzelmek. A nagykanizsai
uszodában rajtolt el a Dunántúli
Gyerek I. Vízilabda-bajnokság,
melyben az 1993-ban és később
született játékosok alkotta csapatok
mérkőznek az idei szezonban. A
helyi vízilabdások elsőként a Tatabányai
VSE-vel játszottak, s arattak
13-7-es győzelmet. A legeredményesebb
játékosok Vitári és
Skriba voltak 4-4 találattal. Második
találkozójukon még főlényesebb
sikert jegyeztek (16-4) a Dunaújvárosi
FVE ellen, s ezen a
meccsen Bedő volt a mezőny legjobbja
hat góllal. Szabó Szilárd
edző tanítványai tehát kettős győzelemmel
kezdték a bajnokságot.
Az ellenfelek jobbak voltak.
Az ülőröplabda bajnokság őszi első
fordulóira került sor a közelmúltban,
s a kanizsai Hamburger
SE Szombathelyre látogatott, hogy
a helyi Sprint Lux-Tex SC és a váci
Mozdulj SE csapataival megmérkőzzön.
Elsőként a vendéglátók
ellen léptek pályára, s ugyan
3:0-ra kikaptak, de a szetteken belül
nagy csatára kényszerítették a
vasiakat. A második helyezett Vác
ellen már jóval simább találkozóra
került sor, s a Duna-partiak 3:0
arányban nyertek Földi József
edző együttese ellen.
16 Kanizsa – Magazin 2007. október 25.
Teltházas, nagysikerű koncertet
adott Zorán és neves jazz
-, illetve popzenészekből álló kísérőzenekara
a Hevesi Sándor
Művelődési Központban. A
Kossuth-díjas előadóművész
koncertje előtt adott interjút a
helyi médiumok részére.
– Utolsó lemeze, a „Közös szavakból”
tavaly jelent meg, és máris
aranylemez. Ez egyben a lemezen
található egyik dal címe is...
– A daloknak vissza kell adniuk
a kor tükörképét, amelyben
élünk. Ezzel együtt leképezi érzelmi
világunkat, közéletünket is.
Összetett, nem egymástól független
világ. Ha az ember mércét állít
maga elé, akkor elengedhetetlen
szempont ez. A Közös szavakból
című dal közös dolgainkról
szól.
– Szép számú csapattal dolgozott
együtt az utolsó harminc
évben. Gondolok itt Presser Gáborra,
Gerendás Péterre és még
sorolhatnám. Mindig zökkenőmentes
volt az együttműködés?
– Lényegében igen. Az, hogy a
stúdiókban egy lemezfelvétel közben
kialakulnak apró feszültségek,
ez teljesen természetes dolog. Ezek
sohasem érték el azt a szintet,
amely komolyabb változást, változtatást
indokolt volna. Dusánnal és
Presserrel is elbeszélgetünk arról,
hogy az ember a saját normáin teszi,
amit tesz. Abban reménykedve,
hogy ez másoknak is tetszik. Persze
ha nem erőltetünk magunkra
különböző divathullámokat, akkor
talán hosszabb távon is megmaradhat
az együttműködés.
– A Metro együttes lemezeit is
számolva, közel húsz lemeze jelent
meg. Szólókarriere óta a lemezkiadások
közt eltelik néhány év...
– Ahhoz, hogy új dalok szülessenek,
feltétlenül kell invenció,
ihletettség, idő. Bármennyire is
hihetetlen, el kell távolodni a korábbi
albumtól, hogy ne köszönjön
vissza az érzelmi- és
dallamvilág, csúnya szóval élve
ne legyenek visszanyúlások. Az
elmúlt öt évben annyi minden
történt velünk, lehetett volna
akár a nulláról is indulni. Persze
nem lustálkodtunk ez idő alatt
sem, hiszen DVD-ket, különböző
CD-kiadványokat adtunk ki.
Ezeken az általam nagyra tartott
világsztárok zenéjére Dusán írt
szövegeket.
– Dusán szövegeit hallgatva
egy érzelmileg gazdag világba
csöppenünk. Mennyire tükrözik
önt e dalok?
– Nagyon megkönnyíti a dolgunkat
az, hogy testvérek vagyunk.
Emellett komoly empátiával
rendelkezik, és sok párhuzamosság
van köztünk. Ha magáról
ír, minden sora nagy valószínűséggel
igaz rám. Az események
közül jópár velem is megtörtént.
Ha mégsem, akkor ő nagyon jól
tudja, velem is megtörténhetett
volna. Ez egy olyan különleges
szimbiózis, amely testvérek által
is nagyon ritkán jön létre.
– Negyvenhét éve van a pályán.
Többször kifejtette, jókor
volt jó helyen. A Metró együttes
kétségtelenül sikeres volt. Megszűnése
után évekig kereste a helyét.
Különböző stílusokkal próbálkozott,
volt egy fúvós szekcióval
kiegészített formáció is, sőt
Radics Bélával is játszott a Taurus-
ban. Miként emlékszik erre
az időszakra?
– Így utólag, volt azokban a
formációkban valami erőltetettség.
Bár Póka Egonnal, Mogyorósi
Lászlóval, Brunner Győzővel
nagyon jó volt játszani, sajnos
nem volt billentyűsünk. Így nem
volt életképes a csapat. Aztán
Elekes Zoltán belépésével egyfajta
Blood Sweet and Tears világot
próbáltunk megteremteni. Ez akkor
Magyarországon nagyon
újszerű volt.
– A Taurus együttesben milyen
érzés volt basszusgitározni?
– Ez igazából mellékvágány
volt a számomra. Brunner Győző
meghívására kerültem oda, hiszen
ő volt az alapító tag. ők számomra
ismeretlen okból összevesztek
Som Lajossal. Akkor kerültem
én képbe. Kezdetben tiltakoztam,
szerettem volna Győzőt
erről lebeszélni, aztán beadtam a
derekamat. Igen, azt mondhatnám,
sötét folt az életemben.
Meglepő módon, nem csak alkalmazkodni
tudtam, hanem még
megbarátkozni is Radics Bélával,
aki köztudottan egy más világ
volt. Egyébként ő is meglepődött,
hogy bizonyos kérdésekben közös
nevezőre jutottunk. Minden híresztelést
tisztázandó, a Taurus
együttesnek nem miattam lett vége.
Már a Béla sem akarta
csinálni.
– Tizennyolc lemezfelvétel, bemutató
koncertek sorozata után,
létezik-e lámpaláz?
– Nem kinőhető dolog ez, nem
függ a színpadon eltöltött évektől.
Minden egyes koncert egy csata,
amit meg kell nyerni. Ezt minden
színpadra lépő ember tudja. Az
adrenalin-szint emelkedés szükséges
ahhoz, hogy a zenész a benne
lévő pluszt kihozza magából.
Czene Csaba
Zorán : „Megpróbáltam hiteles maradni”
Családtagjai körében köszöntötte
a 102 éves kiskanizsai
Fekete Istvánt Marton István
polgármester.
A nagy napra eljöttek az iskolások
is, s műsorral kedveskedtek
Nagykanizsa talán legidősebb polgárának,
hasonlóan Horváth István
Radnóti-díjas versmondóhoz. A
városrész két képviselője, Polai
József és Tóth Nándor szintén köszöntötte
Fekete Istvánt, aki október
huszadikán töltötte be a 102.
életévét. Levélben gratulált a volt
miniszterelnök, a Fidesz-MPSZ elnöke,
Orbán Viktor is. Ugyancsak
jókívánságait fejezte ki az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület vezetője,
Horváth Jánosné és az általános
iskola igazgatója, Silló Zsolt.
Fekete Istvánnak egyébként két
gyermeke született, akik közül lánya
él. ő jelenleg vele lakik Körmös
utcai lakásukban. István bácsi
a MÁV-nál dolgozott vezető váltókezelőként.
Ma is jó egészségi állapotnak
örvend, szellemileg friss, rádiót
hallgat, tévét néz és szívesen
olvas. Százkét évesen is önellátó,
ad magára, minden nap borotválkozik.
Az életben a legfontosabbnak
tartja az étkezést a tisztálkodást és a
pihenést – tán ez a hosszú élet titka.
H.A.
Jövőre, ugyanitt
Marton István polgármester, képviselők és rokonok köszöntötték a 102 éves Fekete Istvánt
Fotó: Horváth Attila
XIX. évfolyam 38. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. október 31. Kanizsa Az életnek csak úgy van értelme,
ha az emberi életnek van egy másik
világa. Aki az örökkévalóságban
hisz, az azt hiszi, hogy az emberi
élet olyan valami, mint a vetés, mint
a mag, amelyre van itt a földön az
érlelődésnek szaka és ideje, tavasza
és nyara. És azután van egy másik
valami, egy másik regiszter.
Nagy a mulandóság. Ne féljenek
a mulandóságtól. Az ember
ne legyen melankólikus. Az én érlelődésem,
ha én érettebb leszek,
ha én öreg vagyok, az nem melankólia,
az nagy kegyelem. Az
egész emberi élet errefelé hajt
minket, hogy érettek legyünk.
Mindenki magamagánál nagyobb.
Minden ember hord magában
egy világot, mely nagyobb,
mint ez az észleleti, tapasztalati,
reális környező világ. Hiszek a hit
nagy világában, egy másik világban.
A másik világ annak, ami
bennem kezdet, érlelődése, folytatása
és kifejlődése és érvényesülése.
Hiszek, hiszek! Ez az én kultúrámnak
és minden kultúrának
izzó, napos mennyországa.
*
Melyik a legboldogabb napja
az életnek? A jó halál. ,,Dicsérni
fogják az örök kapukban az ô cselekedetei.’’
A legnagyobb ékesszólás
a cselekedet. A legnagyobb, a
legbiztosabb, a legigazibb ítélet
az Isten ítélete az ember felett. Az
örökkévalóság kapuiban a silentium
a legnagyobb udvari nyelv.
Liturgikus nyelv. Ne beszéljen
más. A mi cselekedeteink.
Ha tagadtok poklot, mennyországot,
nem bízom életetekben.
Krisztus mondta, hogy ez van. Én
Krisztus embere vagyok. Az én
váltóállítóm az Úr Jézus. ő mondta,
hogy az én utam, az én igazságom,
az én életem. Az az igazság,
ha az ember a maga gondolatait
az Úr gondolatain méri.
A jó élet legjobban elintéz a
halálra és az örökkévalóságra.
Szeretném, ha ily boldog napom
volna, Krisztus, szeretném,
ha ilyen dicsőítő himnusszal vonulhatnék
Eléd!
Prohászka Ottokár
– Marton István polgármester
nemcsak szakmai szempontból,
hanem demokráciából is megbukott,
ezért mennie kell – mondták
minapi sajtótájékoztatójukon
az SZDSZ nagykanizsai
csoportjának képviselői, Röst
János és Halász Gyula.
Halász Gyula, a helyi szervezet
ügyvivője úgy véli, a választások
óta eltelt egy évnyi türelmi idő
mára lejárt, s a városlakók eddig
még nem tapasztalták az általuk
várt áttörést sem a gazdaság, sem
a munkahelyteremtés szempontjából.
Röst János leszögezte: ez a városvezetés
volt az egyetlen az elmúlt
tizenhat év alatt, amelynek
az alakuló ülésre nem volt gazdasági
programja. A 2007-es költségvetés
gazdasági program nélkül
lett elfogadva, ötletbörzeként,
800 millió forint működési hiánynyal,
amely több mint két és félszerese
az előző évinek – mondta.
Szerinte a jelenlegi helyzet
alapján borítékolható, hogy 2008-
ban teljes vagyonfelélés következik,
a működési hiány kezelésére
megpróbálják kiárusítani a várost.
2009-re pedig a működési
adósságspirál miatt már pénzügyi
csőd is fenyegethet.
Röst János úgy látja, a gazdasági
program helyett a városvezetés
első intézkedései a személyes
bosszú, politikai leszámolások
voltak az intézményeknél, a gazdasági
társaságoknál, a polgármesteri
hivatalnál.
Hozzátette: a személyi és gazdasági
döntéseknél létrejött a lopakodó
„Fidesz Baráti Kör”, és
egyre több pénzügyi vektor mutat
Budapest felé, egyre több a gyanús
szerződés, a gyanús kifizetés.
Halász Gyula szerint gátlástalan
klientúra-építés folyik, csak a
párthűség számít, a hozzáértés
nem. „Úgy gondoljuk, Kanizsa
jövője érdekében Marton Istvánnak
mennie kell!” – mondta.
Halász Gyula lapunk kérdésére
cáfolta, hogy az előző ciklusban
a párthűség alapján választották
volna ki az egyes intézmények
vezetőit. Ezen kívül gyanús szerződések
sem voltak. Az SZDSZ
képviselői arra a feltvetésre sem
tértek ki, hogy milyen mértékben
járultak hozzá a város működési
költségeinek növekedéséhez a
Gyurcsány-kormány időszakában
jelentősen megemelkedett önkormányzati
terhek. A sajtótájékoztatón
egyébként ismét terítékre
került lapunk is, amely a szabad
demokrata politikusok szerint –
idézem – a „Fidesz szócsöve lett,
s újabban a szélsőjobboldalé is”.
***
Marton István polgármester
megkeresésünkre az elhangzottakra
úgy reagált: kikéri magának
az SZDSZ felszólítását,
amelyet nevetségesnek tart. Leszögezte,
hogy a szabad demokraták
nagykanizsai képviselőinek
munkáját abszolút nem a
konstruktivitás, hanem a folyamatos
szőrszálhasogatás jellemzi,
amivel nem kíván foglalkozni.
„Az SZDSZ tevékenységét
jól jellemzi, hogy a legutóbbi
önkormányzati választásokon
mindössze ketten jutottak be
képviselőként a testületbe, Röst
János és Halász Gyula” – mondta.
Majd hozzátette: azt reméli,
legközelebb még kevesebben
lesznek.
H.A.
A közgyűlésen szinte vérre
menő vitát váltott ki a kórház
parkfenntartása és őrző-védői
szolgálata működtetésének vállalkozásba
adásáról szóló koncepció.
A baloldal azzal vádolja a közgyűlési
többséget adó Fideszt,
hogy ezzel elindítja azt a kórházprivatizációt,
ami ellen az előző
ciklusban jelentős tiltakozás szerveződött
a párt és a hozzá közel
álló civil szervezetek részvételével.
Tóthné Csillag Gyöngyit, a
kórház gazdasági igazgatóját kérdeztük
a tervezetről, annak okairól,
s arról, hogy valóban ez lenne
a kórház-privatizáció?
– Általánosan elfogadott gyakorlat
az egészségügyi intézmények
körében, hogy a nem szakmai
tevékenységeket külső vállalkozók
bevonásával oldják meg – mondta
elöljáróban Tóthné Csillag Gyöngyi.
– Nem újdonság ez a kanizsai
kórház esetében sem, már évek óta
így működik a varroda, a mosoda,
a takarítás, a legutolsó kiszervezés
pedig a távfűtési rendszer működtetése
volt. A jelenlegi kiszervezés
indoka a gazdaságosabb, hatékonyabb
működtetés. A kórház őrzésében
újabb szempontok jelentkeztek,
az őrzés-védelem rendszerét
kibővítve, magasabb színvonalon
szeretnénk működtetni. Példának
okáért van olyan pontja a kórháznak,
ahol nem működik portaszolgálat,
egyre többször tűnnek el a
betegek értékei a kórtermekből, a
rendszeres éjszakai őrzést is lehetne
még magasabb színvonalon végezni,
s bizony, előfordul, hogy atrocitások
érik orvosainkat, ápolóinkat
is. A parkfenntartás szintén
fontos feladat a betegellátás színvonalának
és a kórház arculatának
kialakítása érdekében, hiszen
az egészségbiztosítási pénztárak
versenyében egyáltalán nem
mindegy, hogy az új piacon hogyan,
milyen imázzsal jelenik meg
a Kanizsai Dorottya Kórház.
Mintegy 1,8 hektáros park tartozik
intézményünkhöz, s ennek gondozását,
fejlesztését is szeretnénk
még magasabb színvonalon megvalósítani.
– Az új rendszer kevesebbe kerül
a kórháznak?
– Szeretnénk úgy megoldani,
hogy ne kerüljön többe. A feladatkör
azonban szélesedni fog.
A közbeszerzési eljárás szempontjai
közt azt is megjelenítjük, hogy
a szolgáltatást nyújtó vegye át a
terület valamennyi jelenlegi dolgozóját.
Nem szeretnénk az utcára
küldeni az embereket, de ettől
függetlenül számítunk némi természetes
fogyásra.
– Most akkor ez szolgáltatásprivatizáció,
vagy nem?
– Véleményem szerint nem,
csupán egy feladat átadása.
Hangsúlyozom, hogy nem szakmai
területet érint, így a gyógyítással,
betegellátással nincs közvetlen
kapcsolatban. Az őrzés-védelem
és a parkfenntartás esetében
nem a kórház szolgáltat a betegnek,
hanem egy vállalkozó a
kórháznak. Következésképpen ettől
a gyógyítás nem kerül többe.
Horváth Attila
2 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. október 31. Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu
Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa
Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg
Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Utoljára a fűtést szervezték ki
A baloldal szerint a parkfenntartás kiszervezésével indul a kórház-privatizáció
Az SZDSZ a polgármestert támadja
– A napokban részletes adatok
váltak ismertté a nagykanizsai sortűz
második áldozatáról, Ungor
Károlyról. Megtudtuk, ki volt a
padszomszédja, szakoktatója, mi
volt utolsó iskolai órájának témája.
Emberi közelségbe került a történelem
– hangzott el a nagykanizsai
Polgári Egyesület sajtótájékoztatóján.
– Sőt, a tavalyi ötvenedik évfordulón
történtek nagy hasonlóságot
mutatnak az 51 évvel ezelőttiekhez.
Ezért egyesületünk erkölcsi kötelességének
tartotta, hogy városunk
közvéleményének lelkiismeretét
felrázza. Ezért emlékeztünk meg
a gumilövedékek, könnygáz és vipera
áldozatairól. Ezért rendeztünk
fotókiállítást a könyvtárban. Ezért
láttuk vendégül a Civil Jogász Bizottság
tagjait. Ezért valljuk Morvai
Krisztinával, nem maradhat
Magyarország miniszterelnöke az,
akinek vér tapad a kezéhez.
􀁓
Áldozatok
és bűnösök
A Polgári Kanizsáért Alapítvány
és a Polgári Magyarországért
Alapítvány lapzártánkkor
avatta fel az ‘56-os kanizsai hősei
előtt tisztelgő emléktáblát a
Vasemberház Hild-kapuja mellett.
Az emlékezők Cseresnyés
Péter alpolgármester ünnepi beszéde
után helyezték el koszorúikat.
Nem a „transzformátorház”
néven elhíresült Platán sor utca
8. alatti társasház pincéjében
lévő trafóállomás okozta a lakók
daganatos megbetegedéseit
– jelentette be minapi, a
Medgyaszay Házban tartott
sajtótájékoztatóján dr. Oroszi
Beatrix, az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli
Regionális Intézetének
tisztiorvosa.
A Platánsor 8. szám alatt lévő
társasház lakói még az év elején
keresték meg önkormányzati
képviselőjüket, Bizzer Andrást
azzal, hogy az elmúlt években
szerintük az országos átlagot
meghaladó mértékű daganatos
megbetegedést és halálozást tapasztaltak
a házban. A pánikba
esett lakók úgy sejtették, hogy a
szaporodó megbetegedések mögött
a társasház pincéjében található
transzformátorállomás esetleges
káros sugárzása áll. 1986
és 2005 között négy, orvos által
is dokumentált daganatos haláleset
történt, a lakók azonban további
hatra emlékeztek, ketten
pedig jelenleg is betegek. Az önkormányzat
és a lakók kérésére
az Országos Sugárbiológiai és
Sugáregészségügyi Kutató Intézet
munkatársai vizsgálatokat végeztek
a trafó környékén, amelyek
egyértelműen bebizonyították:
a mágneses tér erőssége valamennyi
lakásban, még a transzformátorhoz
legközelebb esőkben
is az Európai Unió által elfogadott
határérték alatti – ráadásul
pont az utóbbiakban nem történt
megbetegedés. Dr. Oroszi Beatrix,
az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli
Regionális Intézetének tisztiorvosa
elmondta: a mérési eredmények
alapján kialakított álláspontjuk
szerint a transzformátor
mágneses sugárzása nem okozhatta
a rákos megbetegedéseket,
amelyek száma egyébként megfelel
az országos átlagnak, azaz a
lakók által vélelmezett magasabb
halálozási arány nem felel meg a
valóságnak. Azt is hozzátette:
ahol villamos berendezéseket
működtetnek, mindenütt mérhető
elektromágneses sugárzás. Dr.
Buzás Judit, az ÁNTSZ
Nagykanizsai-Letenyei Kistérségi
Intézete főorvosa mindehhez
hozzáfűzte, kiterjedt vizsgálatot
folytattak, amely során megvizsgálták
valamennyi rákkeltő
anyag, így az azbeszt jelenlétét is
az épületben. Ennek során azonban
szintén nem találtak a daganatos
megbetegedésekre okot
adó anyagot.
Bizzer András képviselő a sajtótájékoztatón
leszögezte, a város
önkormányzata mindent megtett
azért, hogy kiderüljön, jogosak-e
a lakók aggályai, vagy sem.
– Miután a lakók megkerestek
aggályaikkal, a problémát Marton
István polgármester elé tártam,
aki rövid időn belül az
ÁNTSZ segítségét kérte az ügyben.
Habár bizonyosodott, hogy
nincs összefüggés a trafó esetleges
sugárzása és a megbetegedések
között, úgy vélem, helyesen
jártunk el, amikor úgy döntöttünk,
hogy felvállaljuk a lakók
kérését, s elvégeztetjük a szükséges
vizsgálatokat. A negatív
eredmény után most mindenki
megnyugodhat – mondta Bizzer
András. Marton István polgármester
a képviselő által elmondottakhoz
hozzátette, bár az önkormányzat
a maga költségén is
végeztetett vizsgálatokat, az a
véleménye, indokolatlan hisztériakeltés
történt.
Egri Gyula, alezredes, tűzoltóparancsnok
megjegyezte, jelenleg
egyébként semmilyen tűzvédelmi
jogszabály nem tiltja ilyen jellegű
villamos berendezések társasházban
történő elhelyezését.
Horváth Attila
2007. október 31. Kanizsa – A mi ügyeink 3
Nincs összefüggés a trafó és a rákos megbetegedések közt
Indokolatlan hisztéria
A legutóbbi ülésén tizenhárom
napirendi pontot tárgyalt
meg a Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi
Bizottság.
A város területén történő reklámok
és hirdetőberendezések elhelyezésének
szabályairól szóló
rendelet megalkotásában ellentmondásokat
találtak a bizottság
tagjai. Mivel további finomítást,
kidolgozást igényel az előterjesztés,
azt javasolják a polgármesternek,
a közgyűlés vegye le a napirendjéről
az előterjesztést.
Az építészeti örökség helyi védelméről,
a gépjármű várakozóhelyek
létesítéséről, valamint a közterületek
és közterület jellegű területek
használatáról szóló rendeletek
módosítására előterjesztett javaslat
szerint a közelmúltban beruházói
igény merült fel a Kölcsey
út 2. számú, helyi védelem alatt
álló ingatlan (volt Muskátli cukrászda)
felújítása, tetőtérbeépítése
ügyében. A társasház értékesíteni
kívánja az épület tetőterét, melyben
a vállalkozó két újabb lakást,
illetve irodákat kíván kialakítani,
egyúttal viszont a társasház homlokzatát,
tetőszerkezetét felújítaná.
A vállalkozó azzal a kéréssel fordult
az önkormányzathoz, hogy az
épület külső homlokzati felújítását,
a helyi védelem alatt álló érték
megmentését a rendelettel szabályozott
kötelező közterület használati,
parkolóhely megváltási, illetve
közműfejlesztési hozzájárulási
díjakat ezen épület vonatkozásában
engedje el, ezzel támogatva a
helyi védelem ügyét. – A vállalkozó
csak akkor vállalja az építkezést,
ha kedvezményt kap – mondta
Papp Nándor bizottsági elnök.
Ebben az esetben ötven százalékos
tulajdonos az önkormányzat, és a
homlokzat felének felújítása az ő
dolga. Bár a bizottság nem így
döntött, Papp Nándor véleménye
szerint a homlokzat korrekt felújításának
ötven százalékos összegét
el kell engedni ebben az esetben.
A Muskátli épületére pedig amúgy
is ráférne a felújítás.
B.E.
Reklámok
és helyi
védelem
A Szociális és Egészségügyi
Bizottság az első lakáshoz jutók
önkormányzati támogatásáról
megállapította, kevés a tizenhat
millió forint, erre legalább harminc
millió forint kellene.
Az újszülött gyermekek és házasságot
kötő párok támogatásával
kapcsolatos vitában dr.
Csákai Iván javaslata alapján
húszezer forintot kaphatnának az
érintettek.
A bizottság számos, a dolgozókat
érintő kérdést megvitatva
elfogadta a kórház őrző-védő
szolgálatának és parkfenntartási
feladatainak kiszervezésére tett
javaslatot.
A Nők Háza Egyesülettel való
ellátási és ingatlanhasználati szerződés
megkötésére, amely a Muraközi
út 5. szám alatti ingatlant
érintené, igent mondott a grémium.
Nyakó Melinda, az egyesület
elnöke elmondta, a benyújtott pályázatukkal
három millió forintot
nyertek a tevékenységük folytatásához,
és az épület felújításához.
B.E.
Újszülöttek támogatása
Szobordöntők
4 Kanizsa – Közgyűlés 2007. október 31. Első napirendi pontban tárgyalta
a közgyűlés a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal kötendő ellátási
és ingatlanhasználati szerződés
megkötésével kapcsolatos
előterjesztést. A karitatív szervezet
családi napközit alakítana ki
Kiskanizsán, a Munkácsy utca 7.
szám alatti megüresedett ingatlanban,
amely korábban idősek
napközijeként működött. Tóth
Nándor (Fidesz-KDNP), a városrész
egyik önkormányzati képviselője,
a részönkormányzat elnöke
ismertette a testület támogató
álláspontját, s kijelentette, a településrészen
élők többségének
akaratával találkozik az új szolgáltatás,
a családi napközi indítása,
amely a húsz hónapostól öt
évesig terjedő korú gyermekek
napközbeni felügyeletét látja el,
tulajdonképpen a bölcsődei rendszerhez
hasonlóan.
Dr. Károlyi Attila (MSZP) hozzászólásában
reményét fejezte ki,
hogy nem amatőrök kezébe kerülnek
a gyermekek, ugyanis az
előterjesztésben számos ellentmondással
találkozott, ám ezzel
együtt a támogatásáról biztosította
az előterjesztőt.
Az ingatlan használatba adásának
jogi és formai követelményeivel
kapcsolatban dr. Kolonics
Bálint (Fidesz-KDNP) arra figyelmeztette
képviselőtársait,
hogy bérleti díj realizálódása nélkül
az épület nem adható bérbe,
ugyanis az effajta bújtatott támogatásokat
már az előző ciklusban
is kifogásolta az Állami Számvevőszék.
Dr. Kolonics úgy véli, a
megszokott bérleti díjat kell érvényesíteni,
majd a költségvetésben
meg kell találni a támogatás megfelelő
módját. Marton István polgármester
a felvetéssel egyetértett.
Hiányt pótol
Polai József (Fidesz-KDNP),
Kiskanizsa másik önkormányzati
képviselője jelezte, az új ellátási
forma hiányt pótol, s hozzátette, a
közeljövőben szeretnék elérni,
hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
újabb szolgáltatással is
jelentkezzen, méghozzá az idősgondozás
területén. Egyúttal javasolta,
hogy a bérleti szerződés
öt éves időtartamát növeljék tízre,
ezzel is jelezve, hogy az önkormányzat
elkötelezett a karitatív
szervezettel való hosszú távú
együttműködés iránt.
Dr. Fodor Csaba (MSZP)
ugyancsak kifejezte aggályait a
testület elé kerülő bérleti szerződés-
tervezet kapcsán.
Ezt követően, mivel a városatyák
úgy vélték, hogy a nyilvánosság
sértheti az önkormányzat
érdekeit, a részletek tisztázása
idejére zárt ülést rendelt el a polgármester.
Miután a sajtó visszatérhetett,
Báthy Andrásné, a karitatív szervezet
nyugat-dunántúli régiós titkár
reagált a felvetésekre. Elsőként
kijelentette, intézményeik
mindenütt a törvényi előírásoknak
megfelelően működnek.
Hangsúlyozta, nem versenyezni
akarnak a hasonló tevékenységet
végző helyiekkel, s partnerek további
együttműködésben is.
A képviselők végül egyhangúlag
áldásukat adták az új intézmény
januári indulására.
Következő napirendként a képviselő-
testület meghallgatta dr.
Orosz Beatrix, az ÁNTSZ régiós
tisztiorvosa, valamint dr. Buzás
Judit, az ÁNTSZ Nagykanizsai-
Letenyei Kistérségi Intézete tiszti
főorvosa tájékoztatóját, a transzformátorház
néven elhíresült Platán
sor 8. alatti társasházzal kapcsolatos
vizsgálatok eredményeiről.
Mára bebizonyosodott: nincs
összefüggés a trafó elektromágneses
sugárzása és a ház lakói körében
jelentkező daganatos megbetegedések
közt.
A sajtó fújta fel
A lakók megkeresésére az ügy
tisztázását felvállaló önkormányzati
képviselőt, Bizzer Andrást
(Fidesz-KDNP) többen is támadták
a másik oldalról. Mivel az önkormányzat
is végeztetett méréseket,
Tóth László (MSZP) azt firtatta,
mennyibe kerültek ezek az
adófizető állampolgároknak?
Volt, aki azt mondta: a feleslegesen
nagyra fújt lufi most kipukkadt,
Böröcz Zoltán (MSZP) pedig
azt kérte Bizzer Andrástól,
hogy a jövőben felelősségteljesebben,
körültekintőbben járjon el
hasonló ügyekben. Véleménye
szerint nem biztos, hogy az ügy
miatti országos médiafigyelem jót
tett a városnak. Bizzer András válaszában
elmondta: az önkormányzat
által végeztetett mérés
harmincezer forintba került, ami
nem jelenthet nagy megterhelést a
város számára. Egyúttal kijelentette,
az ügyet feltétlenül ki kellett
vizsgálni, mert a lakók félelemben
éltek a tisztázatlan eredetű
megbetegedések miatt. Bizzer
szerint az ügyet csupán mi, újságírók
fújtuk fel, személy szerint ő
nem számított arra, hogy mindez
ekkora figyelmet kap.
Cseresnyés Péter (Fidesz-
KDNP) alpolgármester védelmébe
vette a képviselőt, s azt mondta,
megdöbbentő, hogy kipukkadt
lufiról, egyesek pedig lukra futásról
beszélnek egy olyan ügyben,
amely jelentős és fontos volt egy
közösség életében. Egyúttal kijelentette,
mivel az emberek érdeke
így kívánta, a vizsgálatok akkor
is megérték volna az önkormányzatnak,
ha tízmillió forintba kerülnek
is. Az eredmény ráadásul
országos hatású, hiszen hazánkban
több társasházban élnek
hasonló trafó szomszédságában.
Dr. Fodor Csaba hozzászólásá-
Nem tárgyalta a testület a
közgyűlésen a Nők Háza Egyesülettel
megkötendő ellátási és
ingatlanhasználati szerződéssel
kapcsolatos előterjesztést, érdemi
vita nélkül levették azt a napirendről.
Az egyesület szenvedélybetegek
részére szeretne
úgynevezett alacsony küszöbű
szolgáltatást indítani egy önkormányzati
tulajdonú ingatlanban,
amihez szükség lett volna
az ellátási és ingatlanhasználati
megállapodás megkötésére.
Halász Gyula, szabad demokrata
önkormányzati képviselő értetlenségét
fejezte ki az ügy kapcsán
a közgyűlés szünetében tartott
sajtótájékoztatóján.
A képviselő a demokrácia elleni
támadásnak minősítette a napirendi
pont levételét, hiszen –
mint azt hangsúlyozta – az okmányt
a polgármester és az alpolgármester
is ellátta aláírásával, az
aljegyző ellenjegyezte, az illetékes
bizottság pedig tárgyalta és
támogatja.
– Miközben Marton István is
aláírta és a közgyűlés elé hozta
az anyagot, most mégis levételre
javasolta. Ez most információim
szerint azt jelenti, hogy ha ebben
az ügyben október végéig
nem hozunk pozitív határozatot,
akkor mintegy hárommillió forint
lehívható pályázati pénztől
esik el a város. Ellenben a törvény
előírja, hogy december
31.-ig biztosítani kell a szolgáltatást,
ezért előfordulhat, hogy
itt leszünk fejkvóta nélkül, miközben
az ellátást el kell indítanunk.
Annak a veszélye is felmerül,
hogy az egyesület másik településen
valósítja meg az ellátást.
Soron kívüli közgyűlést
akarunk összehívni a történtek
miatt.
Marton István polgármester a
felvetések kapcsán azt mondta,
véleménye szerint előkészítetlen
volt az anyag, illetve időközben
újabb szempontok merültek fel.
Horváth Attila
Nők
Háza
Egyesület
Zárt ülések, vita, vita hátán
Tóth László távollétében ezúttal
Bizzer András vezette le a Pénzügyi
bizottság ülését. A testület támogatta
a házasságot kötők és az
újszülött gyermekek támogatására
vonatkozó előterjesztést, továbbá a
„Hazavárunk” ösztöndíj keretemelésével
kapcsolatos anyagot, melynek
kapcsán Lelkó Tamás, szocialista
külső bizottsági tag megjegyezte,
örömmel támogatja az előterjesztést,
miután az ösztöndíjpályázatot
az előző városvezetés
megszüntette. A bizottság elé került
a kórház parkfenntartó és őrző-
védő tevékenységeinek vállalkozásba
adását célzó koncepció is.
Ennek kapcsán Vukics József
fideszes külső bizottsági tag azt
kérdezte, vajon nyer-e a fenntartó
ezzel a lépéssel? Véleménye szerint
csak akkor szabad átadni a tevékenységet
vállalkozásba, ha az
önkormányzat ezáltal tud spórolni
a költségeken. Lelkó Tamás szerint
fennáll annak veszélye, hogy
romlik a két területen dolgozó
munkavállalók helyzete.
Támogatásokról...
2007. október 31. Kanizsa – Közgyűlés 5
ban megvédte a sajtót, úgy vélte,
nem az újságírók a hibásak, körültekintőbben
kellett volna eljárni
az ügyben.
Végül a vitát lezárták, s elfogadták
a tájékoztatót.
A képviselők egy másik tájékoztatót
is meghallgattak Dr.
Buzás Judittól, az ÁNTSZ
Nagykanizsai-Letenyei Kistérségi
Intézete tiszti főorvosától. Az
ÁNTSZ ugyanis higiéniai szempontból
felmérést készített a város
játszótereiről, amely alapján
ismét bebizonyosodott, hogy csekély
számú felel meg az uniós
feltételeknek és a higiénia követelményeinek.
Papp Nándor (Fidesz-KDNP)
javasolta, hogy készüljön a pénzügyi
vonatkozásokat is tartalmazó
akcióterv a nem megfelelő játszóterek
felújítására, esetleg átalakítására.
Böröcz Zoltán (MSZP) csatlakozva
a javaslathoz, indítványozta,
hogy nevezzenek ki felelőst a
folyamat koordinálásához.
A vita során felvetődött a jó
minőségű játszóterek őrzésének
kérdése is, ugyanis az elmúlt időszakban
a város több pontján
bukkantak fel vandálok. Dr.
Csákai Iván (Fidesz-KDNP) arra
hívta fel a játszóterek környékén
élők figyelmét, hogy amint rongálást
észlelnek, azt azonnal jelezzék
a hatóságoknak.
Végül a képviselők elfogadták
ezt a tájékoztatót is.
Tárgyalta a testület a hulladékdepóniában
keletkező gázok
hasznosításáról szóló előterjesztést,
ami közben szintén zárt ülést
rendelt el a polgármester. A zárt
ülés feloldása után Marton István
polgármester ismertette a közgyűlés
döntését, amely szerint
mindkét versenyben maradt pályázónak
november tizenkettedikéig
a konkrét pénzügyi paramétereket
is tartalmazó szerződéstervezetet
kell a közgyűlés elé
hoznia.
Új napirendként vitatta meg a
testület a Kanizsai Vadmacskák
SE kosárlabdacsapat támogatási
kérelmét. A csapat elnöksége
négymillió forintot kért, míg az
előterjesztés hárommilliót javasolt.
Végül a testület tizenöt szavazattal
úgy határozott, másfélmilliót
biztosít a csapaterősítésre.
Előzőleg hasonló kéréssel fordult
a testülethez Tóth László (MSZP)
képviselő, az NTE 1866 MÁV elnöke
is, aki a közgyűlés kezdetén
javasolta a vasutasok támogatási
kérelmének új napirendi pontként
történő felvételét. A kérést azonban
a testületi többség elutasította.
Elfogadták viszont Eszteregnye
és Rigyác önkormányzata kérését,
amelynek következtében a
két településsel közoktatási feladat-
ellátási megállapodást köt
Nagykanizsa, biztosítva ezzel
hetven tanuló további, helyben
történő oktatását. A képviselők
elé került az újszülött gyermekek
és a házasságot kötő párok egyszeri
támogatásával kapcsolatos
előterjesztés. Dr. Csákai Iván
(Fidesz-KDNP) javasolta, a tízezer
forintos juttatást emeljék
húszezerre, ám Marton István
polgármester ezt nem támogatta.
Dr. Kolonics Bálint (Fidesz-
KDNP) ugyancsak azt javasolta,
maradjon most tízezer, s a következő
évi költségvetés függvényében
döntsenek a lehetséges növelésről.
Végül a következő évre
szükséges összeg elkülönítését
jóváhagyta a testület.
Mint ahogy a „Hazavárunk”
ösztöndíj-pályázathoz szükséges
forrás biztosítását is. Balogh
László (Fidesz-KDNP), az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
elnöke megjegyezte, a
korábbi nyolcmilliós keretösszeg
az utazási költségek jelentős
emelkedése miatt nem elég, további
nyolcmilliót kell biztosítani
a célra. Az előterjesztést ennek
megfelelően tizenkilenc egyhangú
szavazattal elfogadták.
Arról is döntöttek a képviselők,
hogy a 74-es út Gesztenyés utcai
csomópontjánál, és a Magyar utca
– Lámpagyári utca kereszteződésében
kialakítandó gyalogátkelőhely
létesítéséhez szükséges
források előteremtését célzó pályázatot
nyújt be az önkormányzat.
A Pénzügyi Bizottság és a
Városüzemeltetési Bizottság javaslatára
harmadik helyszínként
bekerül a projektbe a sánci, a 61-
es főút és az Úttörő utca kereszteződése
is. Az önrészt a város
költségvetéséből biztosítják.
Polai József (Fidesz-KDNP) a
napirendi pont kapcsán elkeseredettségét
fejezte ki, mert – mint
mondta – az elmúlt négy év sem
volt elegendő ahhoz, hogy elérje,
Kiskanizsa egyik forgalmas, a
templomhoz közeli pontján is készüljön
gyalogátkelőhely. Egyúttal
a feladathoz forrásokat kért a
következő évi költségvetésben,
amelyet Marton István polgármester
meg is ígért.
Bicsák Miklós (MSZP) arra
emlékeztette képviselőtársát,
hogy a most remélhetően megépülő
palini átkelőért három ciklus
óta küzd, s a szóban forgó útszakasz
annyira forgalmas, hogy
gyakran mondják neki a választók:
Bicsák Miklós, miért vagy te
képviselő, miért nem állsz ki, és
irányítod a forgalmat, mint a
rendőrök? Az őszinte és szívhez
szóló közlést derültség fogadta a
közgyűlésben.
Viszont kevésbé jókedvű és
őszinte vitát váltott ki a kórház
parkfenntartási és őrző-védői feladatainak
kiszervezésével kapcsolatos
javaslat. A koncepció
szerint a kórház vezetősége közbeszerzési
eljárást követően
mindkét feladatot vállalkozó kezébe
adná, ami olcsóbbá ugyan
nem tenné a rendszert, ám a szakemberek
reményei szerint a színvonalt
növelné. Bogár Ferenc
(MSZDP) a területen foglalkoztatott
tizennyolc fő további foglalkoztatására
nem lát garanciákat, s
erre vonatkozó passzus beépítését
kérte a határozati javaslatba Röst
János (SZDSZ) is. Dr. Károlyi
Attila (MSZP) pedig egyenesen
úgy fogalmazott: úgy látja, a kórház
a tizennyolc embertől szeretne
megválni. Bizzer András
(Fidesz-KDNP) a racionalizálás
okaként az MSZP-SZDSZ kormány
egészségügyet hátrányosan
érintő intézkedéseit említette, mire
Böröcz Zoltán (MSZP) kórházprivatizációként
határozta meg a
tervezett lépést. Halász Gyula
(SZDSZ) azt mondta, amennyiben
a fideszes többség megszavazza
a tevékenységi területek kiszervezését,
azaz a szolgáltatásprivatizációt,
akkor az azt jelenti,
hogy a Fidesz becsapta a választókat.
Cseresnyés Péter (Fidesz-
KDNP) alpolgármester kijelentetÖsszevont
ülést tartott a
Pénzügyi és a Városüzemeltetési
Bizottság, ahol meghallgatták
a hulladékdepóniában keletkező
gázok hasznosítására vonatkozó
pályázat második résztvevőjét,
a Greenergy képviselőjét.
Miután ez megtörtént, Takács
Zoltán azt javasolta a bizottságnak,
hogy határozatban
szólítsák fel a közüzemi díjak
kapcsán érdekelt cégeket, hogy
a jövő évi díjemelési javaslataikat
november közepéig juttassák
el a bizottsághoz, s az eddigi
gyakorlattal ellentétben ne
fordulhasson elő az a helyzet,
hogy utolsó pillanatban, ad hoc
módon kelljen határozni a díjtételekről.
Ezt a testület többi
tagja el is fogadta.
Szóba került az Erzsébet tér
16. ügye is, ahol felvetődött
egy üzleti célra alkalmas ingatlan
értékesítésének lehetősége.
Gyalókai Zoltán elnök és Bicsák
Miklós képviselő egyaránt
ellenezte az értékesítést.
Hamarabb a díjakkal!
A közgyűlést megelőzően ülésezett
az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság is. A bizottság
egyhangúlag támogatta a Munkácsy
út 7. szám alatti megüresedett
ingatlan használatba adását a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
részére, mely családi napközit
szeretne indítani az egykori idősek
napközijében. Dr. Kolonics
Bálint már a közgyűlésen ellenben
azt is megjegyezte, hogy a
használati díjat mindenképpen el
kell kérni a karitatív szervezettől,
ugyanis az Állami Számvevőszék,
épp az ilyen bújtatott támogatási
formákat kifogásolta az
önkormányzati gazdálkodás vizsgálata
során. Mint mondta, ha támogatni
szeretnénk a működést,
akkor annak meg kell keresni a
forrását a jövő évi költségvetésben,
így tiszta jogi helyzet alakulhat
ki. A reklámok és hirdetőberendezések
elhelyezését szabályozni
kívánó koncepciót
azonban tárgyalásra alkalmatlannak
minősítette a bizottság, s annak
további finomítását kérték az
előterjesztőtől.
Legyen tiszta helyzet
Nem játék
a játszóterek ügye
Nagy siker
a „Hazavárunk”
„Bicsák Miklós, miért
vagy Te képviselő?”
te, az említett tizennyolc ember
munkája nem kerül veszélybe,
ugyanis a közbeszerzési eljárásban
feltétel lesz a továbbfoglalkoztatásuk.
Egyúttal felszólította
a baloldalt: ne vezessék félre a
kanizsaiakat, egyáltalán nincs szó
privatizációról, hiszen önkormányzati
tulajdon nem kerül magántulajdonba.
Arról van szó csupán,
hogy két, nem szakmai tevékenységet
ezután külső vállalkozó
végez majd.
Dr. Csákai Iván (FIDESZKDNP)
hozzászólásában rámutatott:
nem újdonság, hogy a kórházi
ellátáshoz szorosan nem kapcsolódó
tevékenységeket vállalkozók
veszik át, ez már több éve
így van például a takarítás esetében,
de ebbe a körbe tartozik a
fűtési rendszer működtetése az
egykori Prometheus, ma Dalkia
Zrt. által.
Végül a közgyűlési többség elfogadta
a kiszervezés koncepcióját.
Tolvaj-pandúr játék
Marton István polgármester az
SZDSZ-es hozzászólásra reagálva
metaforával élt, miszerint furcsa,
hogy pont a tolvaj kiált pandúrért.
Halász Gyula (SZDSZ)
felháborodottan bocsánatkérésre
szólította fel a polgármestert.
Tárgyalta a képviselő-testület
Polai József és Tóth Nándor
(FIDESZ-KDNP) kiskanizsai
rendőrségi szolgálati hely létrehozására
vonatkozó közös képviselői
indítványát is. A két képviselő
a polgármester segítségét
kérte az ügyben, Polai József át is
adta Marton István polgármesternek
az 1122, a kezdeményezést
támogató aláírást tartalmazó
gyűjtőívet.
A képviselői indítványt a testület
támogatta, s egyetértett azzal,
hogy a bizottságokban folytatódjon
a kezdeményezéssel kapcsolatos
vita.
A napirend utáni kérdések közt
tárgyalta a közgyűlés a képviselői
munka lényegét adó problémákat.
Bogár Ferenc (Fidesz-KDNP)
egy, a Zalai Hírlapban megjelent,
a zéró parkolási toleranciáról
szóló cikk kapcsán szerette
volna megtudni, kik az érintett
képviselők. Próbálkozása nem
járt sikerrel, mint kiderült, csak
akkor lehet felfedni a szabálytalankodó
városatyák kilétét, ha
ezt ők maguk teszik. Halász
Gyula (SZDSZ) Cseresnyés Pétertől
Marton István munkájának
értékelését kérte. Az alpolgármester
azonban nem minősítette
a polgármester munkáját,
ellenben Halász Gyula figyelmét
arra hívta fel, hogy komolytalan
kérdésével komolytalanná
teszi a közgyűlési munkát.
Balogh László (Fidesz-KDNP)
Sugár utcára, a Piarista Iskola és
a Zeneiskola közé egy évvel ezelőtt
kért zebrát. A felvetés jogosságát
a szakemberek is elismerték,
ám előrelépés nem történt.
Balogh László felvetette, vajon
lefestheti-e a zebracsíkokat ő, ha
a szükséges engedélyt beszerzi?
Jerausek István (FIDESZKDNP)
a Táncsics téri szelektív
edények pótlását kérte, valamint
azt, hogy a város sűrítse a Szentgyörgyvári-
hegy és a valamikori
Szeszfőzde bejáratához elhelyezett
nyitott konténerek ürítését,
mert az ottani viszonyok már tarthatatlanok.
Egyúttal a Teleki utcán
rendszeresen tapasztalható
bűz megszüntetését is kérte.
Horváth Attila
6 Kanizsa – Közgyűlés 2007. október 31. Festhetek
egy zebrát?
Négy napirendi pontot tárgyalt
meg a Jerausek István által
vezetett Szabadhegyi Településrészi
Önkormányzat Varga
László, Gazdag Péter, Trombitás
Béla és Végh Zoltán részvételével.
A szabadhegyiekhez
csatlakozott később Karádi Ferenc,
a miklósfai körzet önkormányzati
képviselője is.
Az első lakáshoz jutók helyi
önkormányzati támogatásáról
szóló rendelet megalkotásával
kapcsolatban azt javasolták, hogy
a minimum összeg is kerüljön
meghatározásra. Az előterjesztés
szerint a 2008-as évi költségvetésben
tizenhat millió forintot
kell biztosítani arra, hogy negyedévenként
öt család megkaphassa
a nyolcszázezer forint támogatást.
A részönkormányzati
tagok támogatták, ugyanakkor
nem tartották igazságosnak az
előterjesztésben foglaltakat, mert
több jelentkező esetén nem kaphatja
meg mindenki a maximum
nyolcszázezer forintot, ugyanakkor
az is előfordulhat, hogy kevesebb
igénylő jelentkezik.
Elfogadták az ifjú házasok és
újszülöttek egyszeri, tízezer forintos
támogatásáról szóló rendeleti
javaslat módosítását, mely nem
tartalmaz évszámot, így nem kell
évente közgyűlési határozatot hozni
az utalványok megvásárlására.
A napirendi pont tárgyalásánál felvetődött
az is, hogy vajon milyen
életkorig igényelheti valaki az ifjú
házasoknak járó támogatást.
Elfogadták a „Hazavárunk” ösztöndíj
pályázathoz szükséges forrás
biztosítására előterjesztett javaslatot.
Abetervezett nyolcmillió forinttal
a felsőoktatási intézményekben
tanulók havi egyszeri oda-vissza
utazását téríti meg az önkormányzat.
Ötszáznegyvenhat érvényes
pályázat érkezett be, a céltartalékban
képzett nyolcmillió forint azonban
csak félévre elegendő. 2008-
ban meg kell duplázni az összeget,
hogy mindenki megkaphassa.
A városban lévő játszóterek higiénés
állapotáról szóló beszámolót
megvitatták a jelenlévők. Egybehangzó
véleményük szerint inkább
kevesebb, de színvonalasabb
játszótere legyen a városnak. Felvetődött
az is, kinek a feladata a
játszóterek karbantartása. Kiegészítésként
elhangzott, különítsék
el a játszóterekre fordított költséget,
és a város lakosságát tájékoztassák
a rongálás költségeiről,
mintegy elrettentő példaként.
Az egyebek napirendi pont között
több észrevétel elhangzott.
Több odafigyelést szeretnének a
szabadhegyiek, hiszen a szűk, göröngyös
utakon életveszélyessé
vált a közlekedés. A lakosság érdeklődik
tőlük, hogy mit tesznek,
mert véleményük szerint nem történik
semmi. Sok gyerek jár iskolába,
hamar sötétedik, és hiányos
a világítás. Szeretnék, ha rendezettebb,
lakhatóbb környezetben
élnének. Sokkal több fiatal költözne
Szabadhegyre, többen építkeznének,
ha nem ilyen igénytelenséget
tükrözne a környék. Jó
lenne, ha a gépállomás és az öszszeomló
tehénistálló környékét
rendbe tartaná valaki, mert lassan
a rókák is odaköltöznek.
Végezetül a részönkormányzati
tagok kérték Jerausek Istvánt, javasolja
a közgyűlésen – pályázati
lehetőséghez kapcsolódva – egy
gyalogátjáró kialakítását az óvoda
melletti 61-es úton.
Bakonyi Erzsébet
Szabadhegyi gondokról
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Horváth Attila
2007. október 31. Kanizsa – Városháza 7
Nagykanizsa MJV Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán és
kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból elszármazottak
részére a Kanizsai Antológia 6. számában való megjelenésére.
Pályázat tárgya: Irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő
versek, prózák, grafikák. Pályázati feltételek: Egy pályázó több pályázatot is
beadhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell
benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály
Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Abeérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem őrzünk
meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk. A sikeres pályamunkák
a Kanizsai Antológia 6-os számában a karácsonyi könyvvásár alkalmával
jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek. Apályázat beadásának határideje: 2007. november 5.
Kanizsa Antológia 6.
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári
PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Bicsák Miklós az 3. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2007. november 7-én, szerdán 16
órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár
lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Bizzer András a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2007. november 9-én, pénteken 17 órakor a Dr. Mező Ferenc
Gimnáziumban.
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 18,00 órától a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban.
Képviselői fogadóóra
N
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Megnevezés Kikiáltási ár Versenytárgyalás - Hónap.Nap Időpont
961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 13.560.000 11.07, 12.05 08:30
131/2 Magyar u. 18. lakóház, udvar 23.630.400 11.07, 12.05 09:00
4372/1 Alkotmány u. 160. szociális otthon 78.000.000 11.07, 12.05 09:30
4277/1 Palini beépítetlen terület 30.970.800 11.07, 12.05 08:00
2190/A/3 Csányi u. 8. - iroda 12.840.000 11.07, 12.05 10:30
2243/1 Ady Endre u. 25. 16.000.800 11.07, 12.05 11:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 6.264.000 11.07, 12.05 11:30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Versenytárgyalás
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2007. október 15-20. között végzik
Zala megyében a rókák veszettség ellen történő orális immunizálását. Jogkörömnél
fogva a rókák veszettség elleni immunizálásáról szóló 13/2002. (I.
30.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján kör/jegyzőség területén 2007.
október 15-től november 04-ig ebzárlatot, legeltetési tilalmat, valamint az
egyéb intézkedéseket rendelem el, melyet a mellékelt "Felhívás" tartalmaz.
Egyben az 2005. évi CLXXVI. törvény az Állategészségügyről 43. §. (1) bekezdés
alapján a fenti időszakban kötelesek gondoskodni a kóbor ebek befogásáról.
További tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási
Osztályán, Pásztor Lajos ügyintézőnél a 93/500-859-es telefonszámon.
Dr. Tóth Géza, kerületi hatósági főállatorvos
Melléklet a 13/2002. (I. 30.) FVM rendelethez
Felhívás a lakossághoz a veszettség elleni védekezésről
􀂊 1. Aveszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség.
􀂊 2. A betegség legfőbb terjesztője a róka. 􀂊 3. A védekezés leghatékonyabb,
legkorszerűbb módszerét - a rókák veszettség elleni vakcinázását - Európában évek óta
sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdődött a rókák vakcinázása.
Első alkalommal a nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb. 25-30
km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina. 􀂊 4. A vakcinát tartalmazó fólia
kapszulát az ember számára bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik,
amely gyufásdoboz alakú és nagyságú, szürkésbarna színű. Aróka, miközben megeszi
a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe. 􀂊 5. A csalétek
kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik. 􀂊 6. A csalétekbe helyezett
vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csalétekhez
ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem szabad
felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet.
Amennyiben ez mégis megtörténik az alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni:
a.) ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a jódtartalmú: fertőtlenítőszerrel
vagy ennek hiányában 70%-os alkohollal történő lemosás. Mindkettő beszerezhető a
gyógyszertárban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során keletkezett barnás folt
szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs
szükség; b.) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul: ORVOSHOZ
KELL FORDULNI! 􀂊 7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított
14 napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon
szabad közterületre vinni. Ajelzett időszak alatt a kezelt területen TILOS ALEGELTETÉS!
Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal,
hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a rókák számára kihelyezett
csalétket. 􀂊 8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő vagy háziállatot talál,
a tetemet hagyja érintetlenül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE ALEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST,
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT. 􀂊
9. Kérjük a fentiekről gyermekét is tájékoztassa. 􀂊 10. További felvilágosítással az
Önök körzetében élő állatorvosok és orvosok szolgálnak. 􀂊 11. AHELYI VAKCINÁ-
ZÁSI KAMPÁNY IDőPONTJA: 2007. október 15-től november 04-ig tart.
Ebzárlat, legeltetési tilalom
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött arról, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Szabályozási Tervét és Helyi Építési Szabályzatát
módosítja. A tervezési területet a város azon területei képezik, ahol önkormányzati
vagy lakkosági igény merült fel a jelenleg hatályos szabályozó módosítására.
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira
figyelemmel 2007. november 15-ig közzé tesszük a Polgármesteri Hivatal
főépítészi Irodájában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba
a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.
Szabályozási terv, Helyi Építési Szabályzat
2007. november 10-én 19 órai kezdéssel
az iskola tornatermében nótaesttel egybekötött
jótékonysági bált rendez
a templom felújítása javára.
A nótaesten fellép: Tarnai Kiss László és Demeter Ágnes
nótaénekes, valamint a Tüttő János Nótakör szólóénekesei.Kísér: Haga
György és népi zenekara.
A nótaest műsorát bál követi, ahol Imre Tibor zenél
Belépőjegy ára vacsorával: 3000 Ft
A tombolán értékes nyereményeket sorsolunk ki.
Jegyek rendelhetők a miklósfai Gazda Boltban. Tel.: 93-315-924
A MIKLÓSFAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
ÉS A HELYI KERTBARÁT KÖR
8 Kanizsa – Értékrend 2007. október 31.
Horváth Jánosné pedagógus,
az Együtt Kiskanizsáért Egyesület
elnöke, a kiskanizsai részönkormányzat
képviselője, a
budapesti Klebelsberg Kunó
Emléktársaság tagja. 1954-ben
lépte át elsősként az akkori iskolája
kapuját, s huszonhárom
év múlva pedagógusként tért
vissza ugyanoda. Ma 59 évesen,
negyven év munkaviszony után
vonult nyugdíjba. Jelképesnek,
egyben megnyugtatónak érzi a
befejezést. Beszélgetésünk elején
azok a gondok kerültek előtérbe,
amelyek megoldása valószínű
a mai tanulóifjúságra,
vagy éppen Horváth Jánosné
tanítványaira várnak.
– Azoknak a kollégáknak a nevében
is szólok, akik most mennek
tömegével nyugdíjba, és hivatásból
tanítottak. Úgy érzem,
sokan képviseltek hozzám hasonló
értékrendet, és tették, amit tettek.
Hivatástudatból tanítottak,
és időt, energiát nem sajnálva a
legjobbat igyekeztek nyújtani. A
derékhad nagy része lett eltávolítva
most a pályáról – mondta
gondterhelten. – Lesznek olyanok,
akik nyugdíjba mennek, s
lesznek olyanok, akik munkanélkülivé
válnak. Nagyon fájnak az
iskolabezárások – jegyezte meg.
– Mintha éppen a klebelsbergi
időszak ellentétét érezném megvalósulni!
Tudván, hogy milyen
nehéz helyzetben van az ország,
mégis azt mondom, amit akkor is
vallottak, hogy az oktatás, az iskolaügy
az, ami a legfontosabb
kellene, hogy legyen, mert a fiatalság
a nemzet jövőjét jelenti.
Valamikor a szülőföldhöz való
kötődés is jobban érvényesült! Az
a falu él és virágzik, ahol van
óvoda, iskola, templom és mindaz,
ami egy falu életéhez hozzátartozik.
Ahol ez megszűnik, az a
falu előbb-utóbb elsorvad. Ezért
fájnak nagyon az iskolabezárások,
és siratom a megszűnő iskolákat.
Ugye, ez megengedhető?
– kérdezte, s mivel én némán bólintottam,
máris folytatta gondolatait.
– Ugyanakkor féltem a fiatalságot,
aggódom az egészségükért.
A káros szenvedélyek közül
például a cigarettát emelném ki.
Amikor a volt, már felnőtt tanítványaimmal
találkozom – akik
okos, értelmes, szép fiatalok –,
és elbeszélgetek velük ezekről a
dolgokról, mindegyik úgy nyilatkozik,
szeretnének leszokni a dohányzásról,
de már nem megy.
Amikor elkezdték, tudomásuk
volt a káros hatásairól, mégis
megtették. Mindig felvetődik bennem,
hogyan lehetne elejét venni
ennek a káros szenvedélynek?
Különösen fáj, amikor lányokat
látok cigarettázni. Nem számolnak
a leendő kismamák mindazokkal
a veszélyekkel, amelyek
majd a születendő kisbabájukra
hatnak. Sok egyéb más mellett,
ettől is féltem őket. Féltem azt az
értékrendet is, amely szerint a fiataljainkat
neveltük. Az esztétikai
és a művészetre nevelés is nagyobb
hangsúlyt kapott az elmúlt
harminc évben, mint ahogy ez
napjainkban alakul. Ezekre most
sem pénz, sem idő nincs. A művészeti
iskolák léte is egyre inkább
veszélyben forog. Az ének-zene, a
rajz és az irodalomórák száma is
radikálisan csökken. Nehéz megtalálni
a középutat! Egyetértek
azzal, hogy fontos az informatika
és a reáltárgyak ismerete, de érzelmek
nélkül kiüresedik az élet,
elfásult, kiégett és életunt emberekké
válnak előbb-utóbb azok,
akiknél ez hiányzik, ahol erre
nem fordítanak gondot. A Kodály-
módszer szerinti énektanítás
is megszűnőben. Más a mai tendencia.
– Mi indította a tanári pályára?
– tértem rá első kérdésemre, hiszen
Horváth Jánosné, Jucikát
régóta ismerem, s ha rendezvények
szünetében, vagy éppen a
buszmegállóban találkozunk, sohasem
magáról mesél, hanem tanítványairól,
az iskoláról, vagy
éppen a Kiskanizsán történt eseményekről.
– Mindig tanár akartam lenni.
Az eredendője az lehetett, hogy
nagyon szerettem a tanító néniket,
később a tanáraimat. Tiszteltem
és becsültem őket, már kiskoromban
fölnéztem rájuk. Köszönöm
a sorsnak meg a gondviselésnek,
hogy így alakult. Vonzott
a tanítás. Nemcsak a jó tanuló,
szorgalmas gyerekek oktatása,
nevelése, hanem a többieké
is. Jó volt hinni abban, hogy
minden gyermekben van valami
elrejtett kincs, amit fel kell fedezni
a szülőkkel együttműködve.
Valamikor a családlátogatások
jól elősegítették az együttműködést.
Ma ez a kapcsolat csak akkor
jöhet létre, ha a szülő igényli,
és fontosnak tartja. Az utóbbi
időben a családlátogatások megszűntek,
maradtak a fogadóórák
és a véletlenszerű találkozások,
amikor a szülő és tanár éppen
ráér.
– Milyen elveket fogalmazott
meg pályája kezdetén?
– Mindig hosszú távon gondolkodtam.
Lelki szemeim előtt
azt a személyt láttam a tanítványomban,
akivé majd felnőtt korában
fog válni. Elgondolkodtatott,
vajon mi marad majd meg
benne mindabból, amit át szerettem
volna nekik adni. A gyerek
is megérzi, hogyha szeretik,
ugyanakkor követelni is kell tőle
– sorolja a titkokat Jucika. –
Meg kellett találni a helyes középutat.
Az olcsó népszerűségre
sohasem törekedtem, a rendszeres
tanulásra szerettem volna
szoktatni őket. Fontos volt számomra,
hogy kialakuljon bennük
az igényesség. Sok minden
elvonja az utóbbi időben a diákok
figyelmét az élet fontos dolgairól.
Nemcsak a tévé, a számítógép
is vetélytárs a tanulásban.
Egyre nehezebb őket rávenni
az olvasásra, ráébreszteni
őket az olvasás gyönyörűségére,
hogy legalább egy könyvet olvassanak
el évente, hiszen az
ének, a zene, a rajzolás, az olvasás
észrevétlenül is finomabbá
teszi a lelket, és árnyaltabbá
az emberi kapcsolatok minőségét.
Segíti elviselni az élet által
produkált nehéz helyzeteket, és
segít a jó döntések meghozatalában.
Ez az igaz művészet célja
– summázta. – Az az igazi művészet,
ami jóra nevel bennünket,
ami jóvá tesz! Egy irodalmi
mű, vagy egy film, ami nem tesz
jobbá, hanem ellenkezőleg,
rossz hatásokat kelt, vagy indít
el, nem nevezhető művészetnek.
Csak a szépnek, a jónak, az
egyenes tartásnak van értelme!
Amikor az ember úgy igyekszik
élni, hogy a szó és a tett egységben
legyen! – magyarázta a tanárnő.
– Volt-e pedagógusi ars poeticája?
– Minden szaktanár eldönthette,
milyen mondatokat helyez el a
tanterem falán. Én elsőként egy
Antoine de Saint-Exupéry idézetet
választottam: „Jól csak a szívével
lát az ember. Ami igazán lényeges,
az a szemnek láthatatlan.” A
másik gondolatot Móricz Zsigmond,
Légy jó mindhalálig című
regényéből vettem. A kis Nyilas
Misi szájából hangzik el e mondat
a történet végén, amikor a
nagybátyja megkérdezi tőle, hogy
mire akarja tanítani az embereket,
ő azt feleli: "…arra, hogy
légy jó… légy jó…légy jó mindhalálig!.."
Amikor tanítványaimtól
a nyolcadik osztály végén búcsúztam,
ezeket a gondolatokat
igyekeztem útravalóul adni számukra,
és a lelkükre kötni, hogy
legyenek jók, legyenek becsületesek,
legyenek hazájukat szerető
állampolgárai ennek a kis országnak.
Remélem, megjegyezték!
– Sokat beszélünk a család válságáról
napjainkban. Mi lehetne a
megoldás? Mi lehetne gyermekeink
számára a követendő példa?
– Úgy gondolom, hogy egyre
inkább elidegenedő világunkban
csak a család nyújthat igazi menedéket.
A szülők által megélt értékrend
az, ami a gyermekeik számára
követendő példa lehet. Az a
jó, ha az édesanya meg az édesapa
példakép, de a tanár is lehet
példakép a tanítványa számára.
Helytállásban nekem a szüleim a
példaképeim.
– Sikerült megvalósítania elképzeléseit?
– Számomra nagyon fontos volt
a tanítás során a szülőkkel kialakított
kapcsolat. Igyekeztem társa
lenni a szülőknek a nevelésben.
Minden gyermekben van valami elrejtett kincs... Fotó: Bakonyi Erzsébet
Mi, ötvenesek átéltük a nagy
történelemhamisítás időszakát.
Át kell értékelnünk sok forradalmat,
„ellenforradalmat” és
megannyi hazugságot. Hovatovább
át kell értékelnünk a történelmi
ismereteinket. Egy-egy
ismeretterjesztő előadás segíthet
hiteles, új megvilágítást
adni történelmünknek.
– Miért is e nagyfokú történelem
hamisítás? – kérdem Szántai
Lajos művelődéskutatótól?
– A magyar történelmet kétségtelen
nem olyan módon tanítják,
ahogy az megtörtént. Ennek oka,
hogy a Kárpát-medence túl jó helyen
van. Hihetetlenek az adottságai.
Ami az élethez szükséges,
minden megvan. Így érthető, hogy
a Kárpát-medence mindig kell valakiknek.
Ez bizonyítást nyert a
római korban, a török időkben, és
még sorolhatnám. Azt, hogy egy
ilyen hatalmas területet sikerüljön
megszerezni, az itt élő népeket le
kell igázni. Ennek megvannak a
praktikus módszerei. Vedd el a
múltját, s már nem is lesz probléma.
A török harcok idején a történelem
szolgáltatatta azt a tanulságot,
hogy a magyarságot nem
lehet fegyverrel legyőzni. A származástörténetét
kell meghamisítani,
s a nyelvét. Az identitászavar
keltése a legveszélyesebb fegyver.
Modernebb, mint az újabb haditechnika..
– Lehet itt még magyar feltámadás?
– A nemzeti megújulás mindenkor
megtörténhet. Egy népmesei
példa a megoldást testvérpárban
fogalmazza meg. Amikor az első
végzetes bajba jut, de van neki
egy testvére, aki valahol máshol
jár és megérzi a testvére baját, végül
ő támasztja fel, ő segíti. Tehát
nekünk testvérpárokat kell keresnünk.
Jövőképül álljon itt jelképesen
Hunor és Magyar példája.
Cz.Cs.
A magam útját jártam címmel
a kétszáz éve született Batthyány
Lajos gróf, első felelős
magyar miniszterelnökre emlékezik
a Thúry György Múzeum
és a Zala Megyei Levéltár időszaki
kiállítása.
A Thúry György Múzeum ezzel
tiszteleg a kétszáz éve születetett
Batthyány Lajos gróf emléke
előtt. A tárlatnak helyet
adó barokk épület, az úgynevezett
hercegi vár – az 1743-
tól a várost és környékét birtokló
– Batthyány család uradalmi
épülete, tiszttartói háza volt, s
1945-ig a hercegi erdőhivatal
központja.
A kiállítás, bevezető részében
bemutatja a Batthyányak családfáját,
neves alakjait, kiemelve a
Kanizsát is birtokló Batthyány
Lajos Ernő nádor személyét, akit
Batthyány Lajos gróf példaképének
tekintett.
A tárlat végigkíséri Batthyány
Lajos gróf, a reformkor és az
1848-as forradalom jelentős államférfijának,
az első magyar felelős
kormány elnökének teljes
életútját. Bemutatja magánéletét,
közéleti tevékenységét, pályafutásának
legfontosabb állomásait,
eseményeit, miniszterelnökként
tett erőfeszítéseit (hangsúlyozva
Zala vármegyéhez, illetve a haza
bölcseként tisztelt Deák Ferenchez
fűződő kapcsolatát), fogságának
hónapjait, mártírhalálát s röviden
kitér kultuszára, utóéletére
is. Fontos szerepet kap az 1848.
márciustól szeptemberig terjedő
időszak bemutatása, ezen belül
Batthyány Lajosnak a nemzetőrség
felállítása, felfegyverzése és a
honvédtoborzás, a honvédség
szervezése érdekében tett intézkedései.
A tárlaton látható a zalai közgyűjtemények,
így a kiállítás társrendező
intézményének, a Zala
Megyei Levéltárnak a korszakhoz
kapcsolódó iratanyaga és a Zala
megyei múzeumok (Göcseji, Balatoni,
Thúry György Múzeum,
Helikon Kastélymúzeum) irat- és
tárgyi anyaga (a nemzetőrök és
honvédek által használatos fegyverek,
honvédzászló), illetve a
gyűjteményekben őrzött, Batthyányt
és kortársait, eszmetársait
ábrázoló portrék, akvarellek, litográfiák
és metszetek. Ezek mellett
az országos intézményekben
őrzött relikviák, dokumentumok
másolatai is bemutatásra kerülnek.
A zalai és nagykanizsai nemzetőröket,
a honvédeket ruharekonstrukciókkal
idézik meg a
rendezők.
A kiállítást Kunics Zsuzsa történész-
muzeológus rendezte Molnár
András, a Zala Megyei Levéltár
igazgatójának szakértő segítségével
és ez év december 16-ig
látogatható.
􀁓
2007. október 31. Kanizsa – Értékrend 9 Örömmel töltött el, amikor szülői
értekezleteimen szinte teljes létszámban
részt vettek a szülők, és
eljöttek az osztálykirándulásokra
is. Ma is jóleső érzés ezekkel az
anyukákkal találkozni. Amikor
felidézzük az elmúlt éveket, hálásan
megjegyzik, hogy nem csak
osztályfőnöke voltam a gyermekeiknek.
Ez bármilyen kitüntetésnél
többet jelent az ember számára!
Hasonlóképpen, amikor egy-egy
tanítványom a búcsúzás során kis
emléklapot készített a számomra
egy-egy idézettel, szintén örömmel
töltötte el a szívemet akkor is, és
most is. Azóta is őrzöm ezeket a
kis apró meglepetéseket. Úgy érzem,
hogy az elképzelt céljaimat
sikerült megvalósítanom, és sikerült
valami többletet adnom a tanítványaimnak
annak érdekében.,
hogyha kikerülnek az életbe, legyen
tartásuk, legyenek igazodási
pontjaik.
– Irodalmat és nyelvtant tanított,
emellett könyvtáros volt a
Kiskanizsai Általános Iskolában.
Közéleti tevékenysége is sok
időt, energiát igényel. Miért teszi
mindezt?
– Belülről fakad a késztetés. Az
élettől sok mindent kaptam ajándékba,
egy bizonyos tudásmenynyiséget,
amiért ugyan keményen
meg kellett dolgozni, de ajándéknak
tekintem azt is, hogy tanulhattam,
a szüleim nagy áldozatvállalása
mellett. Mivel sok mindent
kaptam az élettől ajándékba,
ezért úgy érzem, nekem is kell valamit
adnom annak a közösségnek,
amelynek tagjai között felnőttem
s ahol most is élek.
– Hogyan telnek a mindennapjai?
– Nagyon fontos számomra a
nagymamaszerep, az unokák, a
család. A férjem sajnos már tizenegy
éve csak lélekben lehet velünk.
Mindig jó társam volt a nehézségek
elviselésében is. Gyermekeink
nevelésében, taníttatásában
mindketten hasonló értékrendben
gondolkodtunk. Közösek
voltak a céljaink. Amikor unokáimmal
vagyok, szeretném látni az
ő örömét is. Mindannyiunknak
nagyon hiányzik. A család mellett
fontos annak a közösségnek a sorsa,
ahol élek. Szeretem szülőföldemet,
szeretem az itt élő embereket.
Remélem, hogy nemcsak
múltja és jelene, hanem virágzó
jövője is lesz Kiskanizsának.
Bakonyi Erzsébet
Az indentitászavar a legveszélyesebb
fegyver
Batthyány-kiállítás a Thúry múzeumban
Változott a nyitvatartás
A Thúry György Múzeumban a kiállítás nyitva tartása november
1-től megváltozik, a múzeum az alábbi időpontokban látogatható:
kedd-szerda 13-17 óráig, csütörtök-szombat 10-17 óráig, vasárnaphétfő
zárva.
A Hevesi Sándor Általános
Iskola gazdasági ügyintézőt
keres.
A pályázatokat a következő
címre kérjük: Hevesi Sándor
Általános Iskola igazgatója
Nagykanizsa, Hevesi u. 2.
Érdeklődni a 311-265 telefonszámon
lehet.
A pályázat leadási határideje:
2007. november 23.
10 Kanizsa – Értékrend 2007. október 31. A magyar íj a legkifinomultabb
volt a kor hasonló fegyverei
közt. Nem volt véletlen tehát
a kalandozások korában a nyugati
kolostorokban felhangzó litánia:
A magyarok nyilaitól
ments meg, Uram, minket!
Gréger Győző csak négy-öt
éve foglalkozik íjászattal, ezt
megelőzően tizenkét évig versenyszerűen
vívott, amit azonban
egy sérülés miatt abba kellett
hagynia.
– Azt hiszem, gyermekkorában
minden fiú fog a kezében íjat,
vagy valami ahhoz hasonlót, amit
ő maga készít el – utalt az előzményekre
a vívóból lett íjász. –
Később aztán én is hozzájutottam
egy jobb minőségű íjhoz, amivel
akár már versenyszerűen is lehetett
volna íjászkodni. Ám az alkatrészellátás
hagyott kívánnivalót
maga után, eléggé nehézkesen
működött, ezért aztán magam
kezdtem el kereskedelemmel foglalkozni,
nyitottam egy boltot is,
összekötöttem a kellemest a hasznossal.
– Úgy tűnik,egyre népszerűbb
ez a sport.
– Így van, nagyon sokan érdeklődnek.
Sokat járok vidéken, különböző
rendezvényeken, így például
Nagyszakácsiban is voltam,
s mindenütt azt tapasztalom, hogy
sokakban már rég felmerült az
íjászkodás gondolata, csak esetleg
nem volt módjuk hol kipróbálni,
vagy azt hitték, hogy ez egy
drága sportág. Az mondjuk igaz,
hogy nem olcsó, de húsz-huszonötezer
forintból el lehet indulni
egy alap felszereléssel.
– Mit gondol, mitől ez a népszerűség?
– Mint már említettem, nem túl
drága sport, s gyakorlatilag
egész éven át űzhető. S bárhogy
is nézzük, mindenképpen hagyományról
van szó a magyarság
esetében. Mindenkinek ismerős a
tanulmányaiból, hogy őseink
mennyire mesteri módon használták
ezt a fegyvert.
– Milyen anyagból készülnek
az íjak?
– Van néhány gyártó, aki juharfát
használ, amit aztán három
oldalról szaruval megerősítenek.
A legtöbb íj azonban ma már
üvegszál-erősítéssel készül, amit
valódi bőrrel vonnak be. Emellett
előfordul kőrisfa és cserfa alapanyagú
is. A vesszők általában
nyírfából, borovi-fenyőből, kőrisből
és bükkből készülnek, de érdekes,
hogy nem a keményfák a
legmegfelelőbbek a célra. Ha lassított
felvételen tanulmányozzuk a
vessző mozgását, akkor azt látjuk,
hogy kígyózó mozgással halad a
cél felé. Egy kemény fából készült
vessző pedig nehezebb, ezért rövidebb
utat is ír le.
– Látok itt többféle íjat, de laikusként
túl sok különbséget nem
tudok felfedezni közöttük.
– Hát itt van mindjárt a magyar
íj – mutat az egyik díszes
darabra a szakember. – A mongoloktól
vettük át ezeket az öszszetett
íjakat, ők pedig feltételezhetően
a kínaiaktól. Az úgynevezett
botíjakat – mutat egy másikat
– már a barlangfestményeken
is ábrázolták, amit az angolok
újból felfedeztek a tizenkettedik
században, s az úgynevezett
zárótűzhöz használták. A rekonstrukciók
alapján egy-egy
ilyen íj mintegy harmincöt kilogrammos
lehetett, azaz rendesen
kellett vele birkózni. A súlya miatt
azonban megvolt az a lehetőség,
hogy adott esetben közelharc
során, ütlegként is lehetett
használni. Ezek az úgynevezett
longbow-íjak általában tiszafából
készültek, ám ebből a fafajból
nem volt sok Angliában.
Ezért rendelet is született arra
vonatkozóan, hogy négy íjból
legalább egynek ilyen fából kell
készülnie. Angliában egyébként
egész manufaktúrák foglalkoztak
a gyártásával. Ebben az íjtípusban
nincs semmi újszerű, szerintem
az íjkészítés csúcsa mindenképpen
a magyar íj, amely sokkal
kifinomultabb fegyver. Egyegy
elkészítése bizony, háromnégy
hónapot is igénybe vett.
Gréger Győző azt mondja, a
magyar íj viszonylag rövid, mert
másképp nem lehetett volna vele
a lóról hátrafelé nyilazni.
S hogy mekkora távolságot lehetett
egy-egy fegyverrel befogni?
A legenda szerint egy angol
íjász egyszer nyolcszáz méterre is
ellőtt az íjával.
Horváth Attila
A magyarok nyilaitól ments meg...
Gréger Győző: A legjobbak a magyar íjak
Farag csontot, szarut, fát és
meggymagot. A legkedvesebb
számára mégis egy skorpió – a
sormási Marton Lajos a
Kiskanizsai Általános Iskolában
idősebb Popellár Jenő
szakkörében ismerkedett meg a
faragással.
– Az iskolában egyszer láttam,
hogy Popellár Jenő tanár bácsi
hogyan farag, s rögtön megtetszett
– meséli Marton Lajos. – Beiratkoztam
a szakkörébe, végül
asztalos lettem, s megismerkedtem
Csávás Csabával, aki a mentorom
lett – tőle is sokat tanultam.
Marton Lajos azonban nemcsak
fát farag, otthonában a fából
készült figurák mellett csontból
faragott alkotások és szaru lőportartók
is sorakoznak a polcon.
– A szaru puhább, lágyabb, mint
a csont, ezért aztán sokkal könynyebben
alakítható. A csont tényleg
olyan, mint a kő, nehezen faragható,
szilánkosan törik. A fafajok
közül legszívesebben a feketedióval
dolgozok, de persze emellett
mogyoróból, meggyből, hársból,
bukszusból, szilvából, barackból és
cseresznyéből is faragok. Bármit
hajlandó vagyok fából elkészíteni,
a kis szobroktól a plasztikákig.
– Mi volt a legérdekesebb kérés,
amit teljesített?
– Egyszer egy skorpiót kellett
készítenem egy valódi, üvegbe
zárt, kiszárított skorpió alapján.
– Azért meggymagot se mindenki
farag…
– Nincs ebben semmi különlegesség.
A gyümölcsmagok ugyanúgy
alakíthatóak, mint a csont,
semmivel sem keményebbek annál.
Meggymagot, cseresznyét és barackot
is faragok, elsősorban népművészeti
mintákkal szeretek dolgozni.
A magfaragást egyébként érdekes
módon tanultam meg. Egyszer
édesanyám mondta, hogy valakinek
a nyakában látott egy nyakláncot,
amelyen egy cseresznyemagból
faragott kis kosárka fityegett.
Szöget ütött a fejembe a dolog,
nekiálltam, s két óra alatt elkészült
a kosárka. Nem olyan nehéz
egyébként, mint azt gondolja, még
azt sem mondanám, hogy pontos,
abszolút „remegésmentes” kéz kell
hozzá, hiszen az enyém sem ilyen.
Inkább tengernyi türelem.
Marton Lajosnak egyébként számos
szép alkotása van, azonban
önálló kiállításon még nem mutatkozhatott
be a nagykanizsai közönségnek.
Pedig lenne miből meríteni…
H.A.
A meggymagfaragó
Fotó: Horváth Attila Fotó: Horváth Attila
Balogh Gyulának több ezer
darabot tartalmazó képeslapgyűjteménye
van, amelyek között
szép számmal akad különlegesség
is.
– Gyermekkorom óta gyűjtöm a
képeslapokat, az egyik tanárunk
fertőzött meg ezzel a hobbival –
idézi fel a kezdeteket Balogh Gyula.
– Úgy tanította a földrajzot,
hogy mindenkitől azt kérte, hozzanak
magyarországi településeket
bemutató lapokat. A hatvanas évek
elején jártam iskolába, s annak az
időszaknak megfelelően Komló,
Diósgyőr, Sztálinváros volt a sláger.
Akkoriban kezdett jobban érdekelni
a dolog. Igazán azonban a
nyolcvanas években lendült be a
gyűjtés. 1989. tájékán Szombathelyen
is alakult egy országos egyesület,
s ott már szervezetten, a tagok
között ment a levelezés, meg a
cserebere. Addig inkább csak városképeket
gyűjtöttem, s ott ismerkedtem
meg e hobbi teljes szépségével.
A profi gyűjtők valamennyien
szakosodnak egy-egy témára,
van, aki a századelőről gyűjt képeslapokat,
Ferencz Józsefről, Sissiről,
más a bibliai témájú lapokat
szereti. Mindent nem lehet gyűjteni,
mert az óriási feladat lenne.
Közben érdekesebbnél érdekesebb
(no, és egyre értékesebb) képeslapok
kerülnek elő az egész
szobát betöltő cipős dobozok
egyikének rejtekéből. Üdvözlőlap
az 1890-es évek végéről, amikor
az első képeslap készült, az akkor
még Osztrák-Magyar Monarchiában.
Az egyik képen egy, a valamikor
szovjet megrendelésre
gyártott herendi váza látható,
amelyen Kádár János néz valahova
a távolba. Egy sorozaton a Vörös
Hadsereg teljes tisztikara, egy
másik lapon pedig egy először
rútnak tűnő emberi arc látható,
amit azonban ha jobban megnézünk,
akkor észrevehetjük, hogy
az arcvonásokat három női test
adja ki, akár a rejtvényekben. Aztán
Balogh Gyula mutat egy, a trianoni
tragédiára emlékező képeslapot
is, amely érdekes módon
Hollandiában készült. A gyűjtő
úgy véli, valószínűleg egy külhonba
szakadt hazánkfia készíttethette
a képeslapot abban az időszakban,
amikor divat volt a békediktátummal
kapcsolatos relikviák
gyártása. De előkerültek
olaszországi hímzett üdvözlőlapok
is.
– Főleg a régi kanizsai lapokat
szeretem, az első világháború
előtti időszakból, amelyek a
legértékesebbek – mondja Balogh
Gyula. – Előfordul közöttük
olyan, ami Drezdában készült,
de hamarosan megkezdte
a lapgyártást egy kanizsai
nyomda is.
S hogy hol érdemes nekiindulni
a gyűjtésnek?
Balogh Gyula előszeretettel
jár a bolhapiacra, ahol mindig
sikerül egy-egy újabb darabbal
bővítenie az amúgy is szép számú
gyűjteményét. Ha szerencséje
van, akkor már pár száz forintért
is értékes lapokat gyűjt be,
de persze vannak olyan árusok
is, akik tisztában vannak a portéka
értékével. Ilyenkor bizony,
nincs alku…
Horváth Attila
Bartha Levente, székelyföldi
előadóművész estjei mindig
mély, gazdag és maradandó élményt
nyújtanak a közönségnek.
Témaköreit a két világháború
közötti magyar irodalomból
válogatja. Rendszerint úgy,
hogy az visszatekintést nyújtson
a Kárpát-medence történetére
versben és prózában. Lapunk a
szélkelyföld üzenetéről faggatta.
– Mint említette, nem volt könynyű
az útja Nagykanizsáig. Régóta
bűvölgette ezt a várost és belső
késztetést is érzett az idejövetelre.
Miként kell ezt értelmeznünk?
– A csíksomlyói búcsún olyan
szerencsés helyzetbe kerültem,
hogy hét nagykanizsaiaival is találkozhattam.
Egy héten át együtt
csodálhattuk a Székelyföld rejtelmeit,
annak tisztaságát, igazságát.
A városra azért gondoltam sokat,
mert nagy híre ment annak, hogy
létezik itt egy csodálatos obeliszk,
amit ledöntöttek. Mély nyomot hagyott
– innen nyolcszáz kilométerre
– a székely emberek szívében, hogy
jogtalanul, igazságtalanul ezt cselekedték,
holott ez egyébről szólt. A
Kárpát-medence tisztaságáról és
ősi hitéről. Tudom, hogy Nagykanizsa
a maga világában, egyszerűségében,
nyelvezetében, a nyelvi értékekben,
a nyelvi sajátosságát illetően
egy színfolt a magyar történelemben,
valamint a magyar irodalomban.
Ez nekem olyan jól esik, és
erre nagyon büszke vagyok.
– Egy másik kötődést is említett
városunkhoz.
– Amikor a magyar honvédeket
1945. tavaszán elvitték Oroszországba,
Szibériába, köztük volt
édesapám, Bartha Dániel is. Itt
gyűjtötték össze őket a Károly
laktanyában. A hazáját védte, a
magyar hazát.
– Milyen vezérfonal mentén állítja
össze estjeit?
– Készülök egyfajta műsorral.
Ám Nagykanizsán ez másként történt.
Ahogy megérkeztem a városba,
és kezet fogtam régi ismerőseimmel,
érzékeltem a történelmi
üzenetet. Körbejártam a város főterét,
láttam a csodálatos szobrokat,
az embereket, és barátom jóvoltából
pár környékbeli falut is.
Itt azonban azt mondtam magamban,
változtatok! Úgy döntöttem,
a szemekből, a tekintetekből fogom
kiolvasni mit szeretne hallani
a közönség. Így a műsor hetven
százalékát improvizáltam. A tekintetek
azt sugallták, hogy beszéljek
Csoma Sándorról, mert
valahol lennie kell egy őshazának.
Nagykanizsa az őshazának
egy csodálatos pontja…
– Ön is úgy látja, hogy az írástudóknak
nagy a felelőssége a
nemzeti megmaradásban.
– Mindenképpen az ő szerepük
a legfontosabb, mert ők a lélek
napszámosai. ők azok, akik az
üzeneteket eljuttatják hozzánk.
Említhetem drága jó barátomat,
Latinovics Zoltánt, aki olyan
színfoltja a magyar színjátszásnak,
akire nagyon büszkének kell
lennünk. ő az, aki nemcsak bátorított
sok évvel ezelőtt, hanem közös
terveink is voltak. Ugyanígy
említhetem Visky Árpád sepsiszentgyörgyi
magyar színművészt,
akiről azt hiszem, mindenki tudja,
hogyan halt meg. Ezek az emberek
az igazi írók és költők, mert
értik, érzik a kort, és mernek
üzenni. Figyeljünk tehát rájuk,
mert ők azért vannak, hogy figyelmeztessenek
minket, és ők
azok, akik megvédik és világgá
kiáltják gondjainkat. Nekik köszönhetjük
a magyar nyelv tisztaságát.
Ez az az erő, amely összefogja
öt földrész magyarjait. Az
epicentrum, az őshaza, a Kárpátmedence.
Nekünk kötelességünk
megvédeni. Mint ahogy vigyáznunk
kell e csodálos nyelvre,
amely a rövid- és hosszú magánhangzóival
egyedülálló a világon.
Bakonyi Erzsébet
Megmaradásunkért
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A múlt képeslapokon
Balogh Gyula azt a sorozatot mutatja, amelyen a szovjet tisztikar
tagjai láthatók. Korabeli PR-fogás…
Fotó: Horváth Attila
2007. október 31. Kanizsa – Értékrend 11
A Budapesti Kongresszusi
Központban rendezték meg a
Rubik-kocka Világbajnokságot,
amelyen a Batthyány Lajos
Gimnázium három diákja is remekelt.
Ketten világbajnokok
lettek, egyikőjük pedig új országos
rekordot állított fel.
Örkényi Róbert és Horváth Máté
világbajnoki címmel térhetett haza
a megmérettetésről, Baticz Milán
pedig három kategóriában – köztük
az egykezesben – új magyar csúcscsal
ért el második helyezést. Robi
a négylapos, „hajtogatós” Rubik’s
Magic világbajnoka lett, míg Máté
ennek a nyolclapos változatával diadalmaskodott
2,24 másodperces
idővel, s szintén világbajnok lett. A
nagykanizsai színeket képviselte
egy negyedik fiatal, Máté öccse, a
Kiskanizsai Általános Iskola tanulója,
Horváth Bálint is, aki egy harmadik
helyezéssel büszkélkedhet.
– Már szerdán felmentünk a fővárosba,
hogy legyen időnk gyakorolni
– meséli Örkényi Róbert, aki azt is
hozzátette, valamennyien egyéni
versenyzőként vettek részt a világbajnokságon,
ugyanis magyar válogatott
egyelőre még nincs. – Többféle
kategória volt, a 3x3-as Rubikkockától
az 5x5-ösig, egykezes, bekötött
szemmel, és lábbal is tudni
kellett kirakni a kockát. Valamennyi
kategóriában indultunk – veszi át a
szót Horváth Máté, aki a nyolclapos,
hajtogatós Rubik’s Magic bajnoka
lett. Ez az a játék, ami valamikor
a nyolcvanas évek vége felé jelent
meg a játékpiacon.
Örkényi Róbert a lábbal rakás
tekintetében az előkelő harmadik
helyet foglalja el a világranglistán,
igaz, eddig második volt, de azt
mondja, ezúttal azért nem jutott be
a döntőbe, mert nagyon izgult, túl
sok volt a lámpa és a kamera.
A háromszáz fős nemzetközi
mezőny egyébként nagyon erősnek
bizonyult, több világbajnokkal, ötven
magyar versenyzővel. Zala
megyét ők négyen képviselték.
– A 3x3-as kocka döntőjébe
egyébként egyedüli magyarként az
osztálytársam, Baticz Milán jutott be
– újságolja a szóvivői szerepet immár
teljesen magához vevő Örkényi
Robi. – Milán itt 10,71 másodperces
új magyar rekordot állított fel.
Robi kérdésünkre elmondta, jó
barátja és osztálytársa, Milán szerettette
meg vele a Rubik-kockát,
de nem csak vele, hanem az
egész osztállyal, s a „térítés”
eredményeként ma már a társaság
kilencven százaléka ki tudja rakni
a bűvös kockát – ha nem is tíz
másodperc alatt. (Megjegyzem, e
sorok írójának harminchárom év
sem volt elegendő erre…)
S hogy mi a titok? A fiúk szerint
semmi.
– Magasabb körökben már csak
a kocka minősége és a kézügyesség
számít – mondja Örkényi Róbert. –
Folyamatosan „tuningoljuk” a
kockáinkat, szétszedjük, szilikonozzuk
őket, reszeljük, alátéteket teszünk
beléjük. Annyit gyakorolunk,
hogy havonta újra kell matricázni
őket. A kockákat magunk állítjuk
össze, ugyanis külön is meg lehet
hozatni az alkatrészeket.
– Azt azért kimondhatjuk, hogy
alapvetően reál-beállítottság kell
a sikeres kockázáshoz?
– Szerintem igen, ha megfigyeljük
a kockásokat, kevés a hölgy
és valóban sok a reál beállítottságú
férfi…
Amúgy – micsoda véletlen – Robi
vegyészmérnöknek, Milán mérnök-
informatikusnak, Máté pedig
orvosnak szeretne továbbtanulni.
Üröm az örömben, hogy a begyűjtött
érmek szépen csillognak
ugyan, ám egy budapesti
támogató segítségétől eltekintve
a szülők finanszírozzák egyegy
ilyen megmérettetés költségeit.
A kanizsai kockás srácoknak
tehát elkelne a segítség, mondjuk
néhány szponzor személyében,
hogy Nagykanizsa ne csak a dödölle,
hanem a bűvös kocka fővárosa
is lehessen.
Horváth Attila
12 Kanizsa – Magazin 2007. október 31. Fotó: Horváth Attila
Működött a kanizsai kocka-tuning
Baticz Milán, Örkényi Róbert és Horváth Máté
Óriási, egyenként húsz-huszonöt
kilós sütőtökök termettek
a kiskanizsai Rodek István
kertjében. A gazda elmondta, a
tököket azért ültették, hogy
nagy leveleik megakadályozzák
a gyomosodást, nagy meglepetésre
azonban tizenkét óriási
sütnivaló tököt takaríthattak be
a napokban. Egyik-egyik akkora,
hogy talicskával kellett betolni
a kert végében lévő sufniba,
ahol most sorsukra várnak.
Óriás tökök
a sufniban
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL:
􀂊 11.05-én 16 órakor
hétközi
􀂊 10.09-én 16 órakor
hétvégi előadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
􀂊 10.09-én 16 órakor
könnyű- és nehézgépkezelő
(alap- és típus vizsga)
􀂊 10.12-én 16 órakor
autóbuszvezető “D”
(alap- és típus vizsga)
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
2007. október 31. Kanizsa – Magazin 13
Horoszkóp
Az érzelmek kerülnek előtérbe életében.
Ha esik, ha fúj, ön mindig dolgozik, és
mégsem érzi szükségét a szabadságnak.
Párkapcsolatában is minden rendben
van, elégedettek önnel.
Ha egyedül nem megy, partner, társ segítségével
megvalósíthatja dédelgetett
kívánságait. Nézzen körül, környezetében
biztosan társra lel. Érzelmi életében
is kiegyensúlyozottságra számíthat.
A szürke őszi időjárás lecsökkenti serénységét,
aktivitását, nehezebben megy
az otthoni munka is. Ennek ellensúlyozásaként
öltözzön élénk, vidámabb színű
holmikba.
Energikus időszakot hagyhat maga mögött.
Sokat segített másokon, és ennek
hamarosan meglesz a gyümölcse is. A
szerelem terén sem panaszkodhat, lazítson
tovább.
Többen kérnek tanácsot öntől mostanában,
ez annak tudható be, hogy mindig
készségesen fordul barátai felé. Ha úgy
adódik, ön is viszonzásra számíthat. Párjával
legyen türelmesebb, megértőbb.
A Vénusz hatásának köszönhetően előfordulhat,
hogy nem a legmegfelelőbben
kezeli emberi kapcsolatait. Ellenben, a
társas kapcsolatban élő szüzek elmélyíthetik
kapcsolatukat a párjukkal.
A Merkúr hatásának köszönhetően erősítheti
a lehetőségeit, pozícióját. Ha belekezd
valamibe, kitartással sikerre viheti
az ügyet. Érzelmi életét azonban nem
ártana kicsit felélénkíteni.
Mozgalmas hétre számíthat. A tennivalóit
azonban egy váratlan ötlettől vezérelve
nem fejezi be. Egy váratlan találkozás
leveheti a lábáról, s elfelejt
minden feladatot maga körül.
Erős késztetést érez mostanában, hogy másnak
mutassa magát, mint ami a valóság.
Sok energiát von el, ha mindenkinek meg
akar felelni. Partnerkapcsolatában is érdemes
a valódi egyéniségét megmutatni.
A bolygók állása jó hatással lesz alkotókedvére.
Azt is tudja, a sikerért mindenkinek
meg kell dolgozni. Ha magányos,
vegye végre észre a környezetében az
érdeklődőket.
Változó napokra számíthat mostanában.
A dolgok kiegyenlítődnek, a kudarcot
győzelem váltja fel. Ha magányos, ha
nem, néha nem árt kimozdulni otthonról.
Fékezhetetlen tettvágyat érez. Bármibe
képes belevágni, csak segítse valaki a
kezdő lépésekben. Időnként azonban
nem árt némi kedvességgel kimutatnia
ragaszkodását a partneréhez.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Hozzávalók:
1 sütőtök (90-100 dkg, hosszúkás, magyar típus), 1 csapott teáskanál
só, 1 teáskanál pirospaprika, 3 evőkanál metélőhagyma, 3
evőkanál tejszín (tejföllel is helyettesíthető), 1 vastag szelet kenyér,
5 dkg vaj, 3 dkg reszelt sajt (parmezán vagy más kemény sajt, legjobb,
ha füstölt).
Elkészítés:
Megmossuk a tököt, majd félbe vágjuk, és eltávolítjuk a magos
részét. A belsejét egy kissé megsózzuk, majd tepsibe helyezzük. A
tepsibe annyi vizet teszünk, hogy félig ellepje a sütőtököt, majd lefóliázva
közepes lángon mintegy 40 percig (teljesen puhára) sütjük.
Ezután kivesszük a tepsiből, s annyira kikaparjuk a belsejét, hogy a
héjon maradjon még a sütőtökből.
A kivájt sütőtököt összekeverjük a pirospaprikával, hagymával és
tejszínnel. Hozzáadunk egy kevés sót, majd az így kapott tölteléket
visszarakjuk a felezett sütőtökbe. A durvára reszelt kenyeret összedolgozzuk
a vajjal és sajttal, majd a megtöltött sütőtökre szórjuk.
Negyed órára visszatesszük a sütőbe, míg szép sárgára nem sül.
Tálalásnál metélőhagymával, paradicsom karikával díszíthetjük.
Töltött sütőtök
VEGYES
ÁLLÁS
14 Kanizsa – Apró 2007. október 31. JÁRMű
INGATLAN
Állás
Belvárosban 800 m2-es építési
terület eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.:
30/448-6072 (6086K)
Nagykanizsán, nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető
tetőtérrel, kerttel, garázzsal,
pincével, teljesen felújítottan
eladó azonnali beköltözéssel.
Kisebb lakást beszámítok.
Érd.: 20/9616-404 (6077K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt
tetőtéri, azonnal beköltözhető, új,
46 m2-es + galériás, turbókazános,
kétszobás lakás 9,99 millióért eladó,
akár önrész nélkül is. Érd.:
30/901-9013 (6078K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559
(6099K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-
es, 2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti
lakás 9,5 millió Ft-ért eladó.
Érd.: 30/348-9669 (6100K)
Szép természeti környezetben,
kicsi szőlőbirtok olcsón eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559-es
telefonszámon. (6101K)
Városkapu krt-on garázs bérleti joga
átadó. Tel.: 30/385-1088 (6104K)
Borsfán (a bázakerettyei,
letenyei strandfürdőhöz közel)
100 m2-es családi ház akácossal,
kis kerttel eladó. Nagykanizsai
lakáscsere érdekel. Irányár:
3,9 millió Ft. Érd.: 06-30-
650-8534, este: 93-329-544
(6108K)
Nk-án bejáratott üzlethelyiség
kiadó vagy eladó! Két terem
(72+12 m2), raktárhelyiség, mellékhelyiségek.
Érd.: 30/227-3294
(6111K)
Három éves Opel Agila 22 ezer
km-rel, haláleset miatt eladó. Érd.:
93-315-526 (6109K)
Nk-i Keleti Étterembe gyakorlattal
rendelkező felszolgáló hölgyet
vagy felszolgálót éves állásra
felveszünk. Érd.: 20/482-4545
(6079K)
Új állapotú, 170 literes prés eladó.
Érd.: 30/448-6072 (6082K)
Születésnapi, karácsonyi,
szilveszteri dekorációk, kellékek
rendelhetők nagy választékban.
Dekor Kuckó Nagykanizsa,
Magyar u. 9. 30/459-4461
(6110K)
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetőséget:
karosszéria lakatos szakirányú 160.000 Ft
autóvillamossági szerelő szakirányú 150.000 Ft
lakatos szakirányú 140.000 – 150.000 Ft
CNC gépkezelő szakirányú 100.000 – 150.000 Ft
hegesztő technológus szakirányú 180.000 – 250.000 Ft
minősített hegesztő szakirányú 94.000 – 100.000 Ft
gázszerelő szakirányú 94.000 – 100.000 Ft
ács-állványozó szakirányú 140.000 – 150.000 Ft
vagyonőr szakirányú 65.500 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
jövedéki ügyintéző szakirányú 65.500 Ft
cipőbolti eladó szakirányú 65.500 Ft
ápoló szakirányú 150.000 Ft
varró szakirányú v. betanított 70.000 – 90.000 Ft
pék szakirányú v. betanított 65.500 – 120.000 Ft
földmérő technikus szakirányú 90.000 – 150.000 FT
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–szerda: 8.00–12.00
és 13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–13.00 óra
2007. november 3-án 19 órakor
a HSMK-ban (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)
Jegyek ára
elővételben: 2500 Ft, a koncert napján: 3000 Ft
Jegyek elővételben vásárolhatók a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban (Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1.)
Tel.: 93/319-202, 06/30/55-74-774, e-mail: ibiaba@chello.hu,
valamint a koncert napján a HSMK-ban (tel.: 311-468)
Világsztárok Nagykanizsán
Fellépnek:
BOB MINTZER - szaxofon, DEAN BROWN - gitár
RUSSEL FERRANTE - zongora, PACO SERY - dob
VASVÁRI PÁL - basszusgitár
November 8. 19 óra
“Ezerarcú harmonika”
A Budapesti Harmonika Trió
koncertje. Fellépők: Orosz
Zoltán, Horváth István, Wéber Gábor
Belépődíj: 1500 Ft
􀂊 November 6. 17 óra “Tibet újságíró szemmel” fotókiállítás
􀂊 November 7. 14.30 óra Kodály Zoltán képeslapokon kiállítás
􀂊 November 10. 15 óra Tarka-barka műhely – Bábozzunk!
2007.10.29-12.15-ig vagy a készlet erejéig!
Két hazai mérkőzéssel folytatta
szereplését a Kanizsai Vadmacskák
női NB I A csoportos kosárlabda
együttese, előbb a BSE, majd a
szombathelyi Savaria BC ellenében.
A fővárosiak nem hazudtolták
meg hírüket, vagyis biztosan nyertek
90-62-re, de a vasiak ellen győzelmi
reményekkel léptek pályára
Fekete Csilláék. A hazaiak szimpatizánsainak
nem is kellett csalatkozniuk,
hiszen Varga Zsófia vezérletével
már az első tíz percben eldöntötték
a találkozót Gábor Erzsébet
tanítványai, illetve Stevan Csupics
edző játékosai, akik végül 77-59
arányban diadalmaskodtak. A kifordított
fogalmazás oka az, hogy a
szerb tréner diplomájának hivatalos
fordítása lapzártánkig még nem volt
meg, így az elmondottak szerint
megbízott edző az, akinek szerepelnie
kell a hivatalos meccsbeszámolókon.
Mindenesetre az első siker
megvan, s ha a mezőny tagjain végigpillantunk,
lehet még hasonló élményben
része a csapatnak, amenynyiben
a mentális, fizikális és taktikai
felkészítés továbbra is hatékony
lesz, illetve marad.
P.L.
2007. október 31. Kanizsa – Sport 15
Lehet hosszasan regélni
ugyan a sport szakmai oldaláról,
de a csapatsportok,
azon belül is a labdajátékok
mit sem érnek remek meccshangulat
nélkül. Ebből az
alapállításból kiindulva, alighanem
a szurkolók is megérezték,
hogy a Kanizsai Vadmacskák
kosarasai első győzelmük
előtt állnak a szezonban,
hiszen a szombathelyiek
ellen ugyan nem voltak háromszáznál
többen a csarnokban,
mégis éktelen zajt csaptak
a tak-taknak nevezett, leginkább
valamifajta „kiegyenesített”
úszógumihoz hasonlatos
eszközeikkel. A hivatalból
kint tartózkodó tudósítók
egymás szavát sem értették a
drukkerek között, így a pontok
számolása esetében észnél
kellett lenniük, de ez legyen a
saját problémájuk. A lényeg,
hogy a hangos szimpatizánsok
végre ismét fergeteges közeget
varázsoltak az NTEcsarnokba.
De nyugodtan
hozzájuk sorolhatjuk azt a sálakkal,
zászlókkal érkezett néhány
fiatalt is, akikről a helyi
ultrák történetét ismerőknek
talán még az egykori Arancia
Meccanica is eszébe jutott.
Akkoriban, az a szurkolói
csoport jó esetben akár
százötven főt is drapériája
mögé tudott sorakoztatni, s
máris adott volt az a lelátói
támogatás, amely minden
együttes számára még külön
is motiváló erő. A jelenbe
visszatérve, a női kosarasoknak
a legutóbbi hazai mérkőzésükön
a körítésen túl még
siker is jutott, ami talán segíthet
a csapat és a szimpatizánsok
egymásra találásában.
Persze, Montecuccoli
óta tudjuk, a háborúhoz pénz,
pénz, és megint csak pénz
szükségeltetik, s nincs ez
másképp a mai sportban sem.
Ugyanakkor az apró sikerek,
győzelmek nem csupán a rajongók
érdeklődését kelthetik
fel, ami további szép győzelmeket
jelenthet. A siker pedig
még több drukkert vonz, így a
továbbiakban a remek meccshangulat
máris adott…
Polgár László
Meccshangulat
A Zsigmondy-Széchenyi Szakképzőiskola
tornaterme adott otthont
hagyományosan a kanizsai
középiskolások focitornájának, a
XV. Széchenyi Kupának. Idén hét
csapat nevezett a viadalra, s a kisebbfajta
jubileum alkalmából
egy kis visszatekintőre is volt idő
a mérkőzések szünetében.
– Annak idején kollégánknak,
Horváth Péter testnevelő tanárnak
jutott eszébe, mi lenne, ha
minden tanév őszi felében rendeznének
egy olyan focitornát, melyre
a város összes középiskolája
meghívást kapna és csapatával
indulhatna – szólt a kezdetekről
Váradi Gábor, aki ma is a szakközépiskola
testnevelője. – Aztán
láthatjuk mi lett belőle, hiszen ezúttal
már tizenötödik alkalommal
sikerült összehozni a mezőnyt.
Ami külön érdekessége a kupának,
hogy néhány éve már a Csapi
Általános Iskola és Kollégium
is részt vesz gárdájával a kupán.
Mint minden esztendőben, ezúttal
is hatalmas küzdelmet vívtak
a fiúk a pályán, ezért előre
borítékolni nem lehetett, vajon
melyik suli focistái győzedelmeskednek.
Illetve talán csak annyi
törvényszerűség mutatkozott,
hogy a Zsigmondy legénysége
hazai pályán végül megszerezte
az első helyet, elhódítva ezzel a
Széchenyi Kupát. Legalább
messze nem kell cipelni, gondolhatnánk,
de lássuk, mely gárdák
próbálhatják meg jövőre az iskola
falain kívülre csempészni a serleget,
illetve lehetnek a trónkövetelők:
a 2. Piarista, 3. Thury, 4.
Cserháti, 5. Mező, 6. Batthyány,
7. Csapi együttese lett. S íme az
egyéni dicsőségtabló: a gólkirály
Kotnyek István (Mező) lett hét
góllal, a legjobb játékosnak Nagy
Tamást (Zsigmondy) választották,
míg az ellenfelek lövései elől
legjobban Pécsek Ádám (Piarista)
védte kapuját.
P.L.
Itthon tartották a Széchenyi Kupát
Úgy tűnik, mind markánsabban
képviseli a kanizsai vízilabdát a
CWG Kanizsa csapata az OB I
B-s bajnokságban, hiszen legutóbb
egy-egy győzelmet és döntetlent
jegyeztek a pontvadászatban.
Először a Vasi Aligátorok ellen
szálltak vízbe Szabó Gábor
edző játékosai Szombathelyen, s
gyakorlatilag végig vezetve győzték
is le őket 14-11-re. A mérkőzésen
még arra is futotta, hogy a
végén a fiatalok is beszállhattak,
hiszen a vendégek addigra már
végképp a kezükben tartották az
irányítást. Jó teljesítményt nyújtott
Kiss Cs. (kapus), Kéri, és
Ujházi, Szabó Gábor tréner pedig
a mérkőzés után csapata taktikai
érettségét és fegyelmezett játékát
dicsérte. Ami viszont idegenben
sikerült, az nem jött össze hazai
pályán, hiszen a kanizsaiak a Tatabánya
ellen 11-11-s döntetlent
értek el. Pedig a kezdeti henger
már nagy különbségű dél-zalai sikert
sejtetett, aztán egyszer csak
elfogyott a szufla, amit a tatabányaiak
jól ki is használtak. A
meccs továbbra sem a legjobban
alakult Kériék számára, így viszont
már a döntetlen is szép
eredmény az utolsó pillanatig
küzdő hazaiak részéről. Ahogy
Szabó Gábor fogalmazott, nem is
számítottak másra nagyon, s ezt
tetézték még hibáik is.
P.L.
A Tatabánya ellen izzadtak
Papírforma szerint
A Budafoki KK elleni idegenbeli
mérkőzéssel folytatta szereplését
az NB I B-ben a Kanizsa
KK-DKG East férfi kosárlabdacsapata.
A fővárosi találkozón a
vendégek végül 87-81-re győztek.
Az eddigi tapasztatokból leszűrhető,
hogy Kasza Dániel Kanizsára
csábítása remek húzás volt, hiszen
az irányító a Budafok ellen is 23
ponttal terhelte meg a hazaiak kosarát.
A kaposvári kontingens többi,
eddigi húzóemberei (Beck,
Szabó B.) legutóbb nem villogtak,
viszont helyettük Millei és Becze
nyújtott dicséretes teljesítményt.
Kovács Nándor: „Már-már vert
helyzetből sikerült talpra állnunk,
ami mindenképp biztató a jövőre
nézve. Azért, amit tettek, kalapemelés
illeti együttesemet.”
P.L.
Újabb
győzelem
Többségében az élmezőnyben. A II. osztályú labdarúgó ifjúsági
bajnokság (U19, U17) délnyugati csoportjában a Nagykanizsai
Utánpótlás Futball Club fiatalabb korosztályú együttese tíz forduló
után a harmadik helyen állt 18 ponttal. Az U15, U13 délnyugati csoportjában
az NUFC és az NTE 1866 is indítja csapatait, itt az NUFC
a negyedik. Az U13-asoknál a két kanizsai egylet tabellaszomszéd,
hiszen az NUFC második (25; 67-8), míg az NTE 1866 harmadik
(21; 42-10).
16 Kanizsa – Együttlét 2007. október 31.
Előbb a begyünk - aztán az eszünk
Kanizsaiak Kányádinál
A székely negyvenkilencesek
fenyvese kezdeményezőjének, a
Polgári Kanizsáért Alapítványnak
a képviselői a múlt héten látogatták
meg budai otthonában a Kossuth-
díjas erdélyi költőt. Többek
közt a város fotóalbumával köszönték
meg, hogy elvállalta a fővédnökséget
a székelykerti csemeteültetés
fölött – ám a gyors
eszű vendéglátó kedvesen így válaszolt:
„Épp ellenkezőleg, nekem
kellene tagdíjat fizetnem.”
Szépasszonyokról, közelebbi és
távolabbi történelemről egyaránt
szó esett a finom villányi bor
mellett. A nap – forradalmunk
ünnepe – kínálta, hogy megemlegessük
Elek apó kútját és az ’56-
os gyermekmártírokat. Az ő tiszteletükre
– mint az október 5-i
eseményre küldött üzenetében is
szerepel – óvodások, kisiskolások
ajánlották fel fagylaltpénzüket. A
költő ablakából rálátni a Hargita
lábától érkezett nyolctonnás kőre.
De felidéződik egy mese is, hisz
Sándor bácsi évtizedekig az úttörőszövetség
lapjába teljesített.
Hogy aztán nem csak gyerekeknek
írt? „Tudományokra akarta
adni egyszer a fejét a tyúk s a lúd.
Beiratkoztak az iskolába. Szégyellték,
hogy mindenki rajtuk
fenje a nyelvét.” Ám a két jószág
nem messze jutott, a lúd meglátott
egy kukacot, s aznapra:
„Előbb a begyünk, ráér a fejünk.”
Délben hiába fogadkoztak, másnap
is akadt csimasz s miegyéb.
„Így aztán mai napig buta liba a
lúd, és tyúkeszű a tyúk. S az is
marad most már egész a serpenyőig
vagy a levesestálig.” Félelmetes,
ha mindezt népekre vonatkoztatjuk,
ilyesformán: amelyik
társadalom előbbre valónak tartja
a hasát az oktatásnál, a serpenyőben
végzi. Egy ellentétes példa: a
legnagyobb török fenyegetettség
idején alapították kollégiumukat
a debreceni polgárok.
􀁓
Nagykanizsa Ifjúság
Sakkoktatásáért
Alapítvány
Köszönjük minden magánszemélynek,
aki adója 1 %-val
a Nagykanizsai Ifjúság
Sakkoktatásáért Alapítványt
támogatta.
336.666 Ft folyt be, melyet
eszközbeszerzésre, versenyeztetésre
fordítottunk.
Adószám: 18962853-1-20
A kuratórium
A Hevesi Sándor Művelődési
Központ kezdeményezésére a
Nagy Gáspár Kossuth-díjas
költő tiszteletére szervezett városi
versmondó versenyre huszonhárom
középiskolás diák
jelentkezett.
A Hevesi Sándor Művelődési
Központ Zala Márk termét megtöltötte
a szép számú érdeklődő
közönség. A rendezvény nyitányaként
a Duna Televíziótól kapott
filmrészletek bejátszásával
megidézték a korán elhunyt költő
személyét, aki beszélt költői
hitvallásáról, az emberi tartás
fontosságáról. A meghitt pillanatok
után Balogh László, az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság elnöke meleg szavakkal
méltatta Nagy Gáspár
munkásságát. A versenyen 18 diák
tolmácsolta a költő szép gondolatait
a Kardos Ferenc, Marton
Istvánné és Nagy Réka Anna
(a költő lánya) alkotta zsűri
előtt.
Első helyezett Horváth Réka,
második Kanász Viktor, harmadik
Meggyes Melinda. Különdíjjal
jutalmazta a zsűri Horváth
Bálint és Kupó Péter teljesítményét.
Valamennyien a Batthyány
Gimnázium tanulói. A verseny
győztesei, szervezői délelőtt felkeresték
Nagytilajban a költő sírját,
ahol tiszteletteljes főhajtással
elhelyezték az emlékezés koszorúját.
􀁓
Nagy Gáspár versmondó verseny
Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára. Kanizsai, kanizsai állomásra …
Ki ne ismerné nálunk ezt a nótát, de elgondolkoztunk-e már azon, hogy melyik
Kanizsára is visz az a vonat? Mert úgy-e van Nagykanizsa és Kiskanizsa,
Magyarkanizsa és Törökkanizsa, valamint Kanizsamonostor is. De állítólag
még több is van. Marton István, Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere
nemrégen nálunk járt, hogy fölvegye a kapcsolatot a két névrokon önkormányzat.
Október 20-án pedig szintén eljön Magyarkanizsa község napjára, hogy aláírja
a két város közötti együttműködési megállapodást. Ennek a jövendőbeli
együttműködésnek a szellemében kaptunk meghívást Nagykanizsára, a már
hagyományos Kanizsa Vásárra, amelyet környezetvédelmi és informatikai témában
szerveztek meg az idén. Mi a díjkiosztó ünnepségre voltunk hivatalosak,
ahol Marton István polgármester és Kovács Kálmán, a Környezetvédelmi
és vízügyi minisztérium államtitkára mondott beszédet.
A vásár nagydíját kapta a helyi Bolyai Általános Iskola, az Aquaprofit Kft.,
a Tűz-őr vagyonvédelmi Kft. és a Szan-Dia Fittnessklub. Ez utóbbi adta az
ünnepség műsorát is: csoportos és szóló táncoslányokkal, valamint egy világbajnok
úgróköteles fiatalember bemutatójával. Az ünnepség után egy helyi
mulatós együttes, a Black Jack szórakoztatta a vásár vendégeit, végül pedig
Varga Miklós énekelte el legismertebb dalait, melyekkel megemlékezett a határon
túli magyarságról is. Meg is köszöntük ezt neki. Este a vendégeket elvitték
a Kanizsa Nemzetközi Jazzfesztiválra is, amelyet szintén ezen a hétvégén
tartottak meg, immár évtizedes hagyományokkal, nemzetközi elismertséggel.
Pénteken este a hazai Fusio Group, és Tony Lakatos a Midnight Trióval
lépett fel, míg szombat este az Archie Sheep Quartet muzsikált.
Rajtunk kívül a város vendégei voltak még a testvérvárosok küldöttségei
is: az erdélyi Kovászna, a finn Salo, az osztrák Gleisdorf és a német Puchheim
képviselői. Természetesen voltak tolmácsok, de németül is nagyjából
mindenki értett. Másnap a házigazdák városnézésre vittek minket, és az étteremben
véletlenül találkoztunk a horvát testvérváros, Csáktornya
(Èakovec) építészeti középiskolájának küldöttségével, ők a helybeli Zsigmondy-
Széchenyi Szakközépiskola vendégei voltak, akik viszont szívesen
fölvennék a mi (kanizsai) középiskolánkkal is a kapcsolatot.
Megcsodálhattuk a frissen fölújított művelődési házat (ott volt a jazzfesztivál
is), a négyszintes új könyvtárat (2002-ben épült), a Kiskastélyban
és a hozzá tartozó magtárban berendezett képzőművészeti, illetve
plakátkiállítást, valamint néhány köztéri szobrot: a Turul-madarat, a
Trianon emlékművet a csonka címerekkel, a 48-as honvéd gyalogezred
emlékművét (benne Petőfi szobrával), egy stilizált földgömböt a 17.
hosszúsági kör megjelölésére, és végül Deák Ferenc bronz mellszobrát.
Mindezekről városkalauzt és régi képeslapokat is kaptunk.
Személyes élményem, hogy a híres zentai Mojo klub Szeged és
Zalakaros után immár Nagykanizsán is nyitott egy lokált. Ebéd után a
viszontlátás reményében elbúcsúztunk a vendéglátóinktól, majd kb. háromszázötven
kilométer, bő hat órai autózás után haza is érkeztünk.
Magyarkanizsa, 2007. október
Hegedűs László
Nagykanizsai anzix