Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.16 MB
2020-12-08 15:32:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
255
624
Rövid leírás | Teljes leírás (436.32 KB)

Kanizsa 2007. 039-042. szám november

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XIX. évfolyam 39. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. november 8. Kanizsa
A kanizsai gazdasági élet szereplőiből
álló kilenc fős delegáció
járt október végén Kínában,
élén Marton István polgármesterrel.
A látogatás során Marton István
polgármester Nagykanizsa
gazdasági-idegenforgalmi adottságait,
Gőcze Gyula, az ipari
park vezetője pedig a város ipari
övezetét mutatta be az alkalomra
meghívott félszáz gazdasági potentát
előtt. A kanizsai vállalkozók
is megmutathatták magukat
és vállalkozásukat.
Egy újabb testvérvárosi kapcsolat
első lépcsőfoka lehet a látogatás,
amelyet a polgármester a kanizsai
gazdasági élet szereplőivel
és a sármelléki Fly Balaton repülőtér
vezetőivel tett a csaknem kilencmilliós,
különösen a textil- és
gyógyszeriparban erős Shijiazhuang
városban, Ji Chuanting
polgármesternél, akivel együttműködési
megállapodást is aláírt.
Marton István a kínai útról
tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta,
merőben új irányból
közelítik meg a testvérvárosi
kapcsolatokat a kínai várossal,
ugyanis míg korábban szerinte a
kulturális kapcsolatok, együttműködések
kiépítése dominált a
hasonló folyamatokban, addig
most a gazdasági kapcsolatok
kerültek előtérbe.
A város első embere kitért az
együttműködés további lehetőségeire
is, e szerint évente egy-egy
alkalommal Nagykanizsa és Shijiazhuang
vezetése látogatást
tesz egymásnál, s erősíteni kívánják
az ipari, gazdasági, kereskedelmi,
oktatási, tudományos
és kulturális kapcsolatokat
is. A tervek szerint a két város
felsőoktatási intézményeiben
hallgatók és oktatók között is
cserekapcsolat jönne létre, hasonlóan
a kulturális csoportokhoz,
amelyek kölcsönös látogatása
jelentősen segíthetné a két
eltérő kultúra megértését.
Marton István kérdésünkre elmondta:
reményeik szerint a tavasz
folyamán nagyobb delegáció
érkezhet városunkba a távoli
Shijiazhuang-ból.
Horváth Attila
Leendő testvérünk a messzi Kínából
A néhány héttel ezelőtti szimbolikus,
képviselői gödörtemetés
után megtörtént az, amire a város
autósai már csaknem egy éve
várnak: eltűntek a Siloparking
ámokfutása után itt maradt Erzsébet
téri gödrök, illetve az azt
körülvevő irdatlan palánkok.
No nem maguktól, hanem a
közbeszerzési eljárás során kiválasztott
kivitelező, és az önkormányzat
beinvesztált nyolcmillió
forintja révén. A mélygarázs-
kezdemények mellett maradt
földkupac nem volt elég ahhoz,
hogy a gödröket teljesen
betemessék, ezért az ipari parkból
is kellett hozni földet. Amint
az képünkön is látható, a terület
már majdnem a régi arcát mutatja,
s az élmény akkor válik teljessé,
ha a felszín napokon belül
egy aszfaltréteget is kap. A kivitelező
helyreállítja a szétvert
járdákat is, s novemberben talán
teljesen elkészül a hetvenhat autó
befogadására alkalmas parkoló,
ami talán enyhítheti a mélygarázs-
beruházás miatt kialakult
parkolási gondokat.
A kivágott, fél évszázados fákat
azonban sajnos, már senki
nem tudja visszahozni, az egy
tucat növény eltávolításából keletkezett
kár több mint egymillió
forint. A kérdés csak az,
hogy ezt és a helyreállítás költségét
kin hajtsa be az önkormányzat?
Horváth Attila
2 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. november 8. Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu
Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa
Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg
Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara, valamint a
Közgazdasági Társaság a nagykanizsai
bankok, pénzintézetek
bevonásával ismeretterjesztő
vetélkedőt indít középiskolások
számára Pénz beszél címmel.
Horváth Balázs, a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
a vetélkedőt beharangozó sajtótájékoztatón
elmondta, hogy az
alapötletet az a szomorú tapasztalat
adta, miszerint a középiskolából kikerülő
gyerekek pénzügyi, gazdasági
ismeretei messze elmaradnak
a kívánatostól. Afelmérések szerint
a fiatalok nem tudják, hogy mi a
különbség például a svájci frank és
az euro alapú hitelek között, s nincsenek
tisztában a kamatláb fogalmával
sem. Ezért játékos formában
kívánják átadni a szükséges információkat
a nagykanizsai középiskolásoknak,
akik egy májusig tartó,
többfordulós vetélkedőn vehetnek
részt, ahol a legjobbak értékes jutalmakkal,
százezer forinttal, de ennél
talán sokkal értékesebb információkkal
lesznek gazdagabbak.
Emellett a döntőbe jutott csapat valamennyi
tagja részt vehet a Magyar
Nemzeti Bank látogatóközpontjába
tett kiránduláson is. Horváth
Balázs megköszönte a programban
részt vevő tizenhárom,
Nagykanizsán képviselettel jelen
lévő pénzintézet, bank támogatását
és segítségét, s jelezte: a vetélkedő
jelentkezési lapja már letölthető a
www.nakkik.hu honlapról. Az ötfős
csapatok november huszonötödikéig
jelentkezhetnek.
Dr. Polay József, a Közgazdasági
Társaság helyi szervezetének
elnöke hangsúlyozta, korábban
is volt példa ehhez hasonló
közös akcióra a kamarával, tehát
az együttműködés egyáltalán
nem újkeletű. Megjegyezte,
hogy a zsűribe megnyerte a Magyar
Nemzeti Bank alelnökét, dr.
Karvalits Ferencet, de a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete
is képviselteti magát
egy taggal.
Jelezte, siker esetén elképzelhető,
hogy a vetélkedőt városi
szintről kiterjesztik a régióra is.
H.A.
A pénz
beszél
Betemették a főtéri mélygarázs-torzót
Eltűnt a palánk, az Erzsébet tér nemsoká újra a régi arcát mutatja
Fotó: Horváth Attila
Egyedülálló szakmai, közösségi
mozgalmat rendeztek a
Magyar Vöröskereszt Családok
Átmeneti Otthonában az ott élő
családok, valamint az intézmény
összes dolgozója és segítő
önkéntesei közös részvételével.
A Családok Átmeneti Otthona
a segítő munkának egy sajátságos
színtere, mert a segítő munkát
végzők munkahelye a családok
otthonában van – mondta Körmendi
Viktória intézményvezető.
Az Egyesült Államokból, az
1970-es években indult Home
Builders mozgalom a krízishelyzetbe
került családok számára ad
komoly krízisintervenciós modellt.
A tevékenységet ott egyetemi
szociális munkások végezték.
A modell lényege – folytatta az intézményvezető
–, hogy a segítő, a
nap huszonnégy órájában elérhető,
és a klienssel együtt főz, takarít,
végzi a háztartási munkát, gondozza,
neveli a gyermeket. A rutintevékenységek
végzése egy sor
gátlási mechanizmust felszabadít
az ott élőkben, ezáltal könnyebben
beszélnek a problémáikról.
Az életvezetési tanácsadás
ezen interaktív fórumán gyakorlati
technikákat alkalmaztak a Teleki
úton lévő intézményben
élőkkel együtt. Közösen ragadtak
főzőkanalat, törlőrongyot, vagy
éppen seprűt. Korábban természetesen
kérdőíves felméréssel tájékozódtak
a szülők együttműködési
hajlandóságáról. Az otthon
vezetői szeretnék kiemelni az intézményt
a köztudat szintjén a
hajléktalan szállás fogalomköréből,
mert a gyermekjóléti alapellátást
biztosító Családok Átmeneti
Otthona sokak számára nem ismert
intézményforma. A családok
önkéntesen vehetik igénybe az
intézményt, a bennmaradás feltétele
viszont az együttműködés.
B.E.
Közösen a családokkal
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Több, mint hetven résztvevővel
Nagykanizsán tartotta alakuló
ülését a Magyar Köztársaság
Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériuma, valamint
a Horvát Köztársaság
Központi Állami Közigazgatási
Hivatala között idén májusban,
az együttes kormányülés idején
aláírt, a helyi önkormányzatok
együttműködését szolgáló megállapodás
alapján összehívott
munkacsoport.
A magyar tagozat társelnöki
tisztét dr. Szaló Péter területfejlesztési
és építésügyi szakállamtitkár,
horvát részről pedig Antun
Palaric államtitkár, a hivatal vezetője
látta el. A munkacsoporti
ülés tematikájában szerepelt a
térség turisztikai fejlesztéseinek
kölcsönös bemutatása, az aktuális
gazdasági, vállalkozásfejlesztési
kérdések számbavétele és EU-s
tapasztalataink megosztása. Szaló
Péter szakállamtitkár kiemelte a
Magyarország-Horvátország Határon
Átnyúló Együttműködési
Program, az úgynevezett IPA
program jelentőségét.
A munkacsoporti ülést idén augusztusban
előkészítette egy Zalaegerszeg,
Kaposvár, Pécs és
Nagykanizsa közreműködésével
megrendezett road-show, melynek
során az érintett szakemberek
körében igényfeltáró munkát végzett
az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium.
A nap eseményeiről Szaló Péter
szakállamtitkár így nyilatkozott:
– Az ülésre meghívták a horvát
pártkormányzati szerveket, a regionális,
megyei és helyi önkormányzati
és állami szervek vezetőit, a gazdasági
kamarák képviselőit, továbbá
azokat a civil szervezeteket, amelyek
jelentős eredményeket mutattak
fel a horvát-magyar együttműködésben.
Ezen kívül számos olyan szervezet
jelent még meg, amelyek a
gazdasági, kulturális és társadalmi
élet egy-egy területén jó eredményeket
értek el. Egy nagyon szigorú tematikát
határoztunk meg, és emiatt
nem tudtunk elmélyedni az egyes területekben,
hiszen tízperces prezentációra
volt lehetőség. A délelőtt folyamán
a turizmus kérdésének szenteltünk
figyelmet, illetve az ehhez
kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének.
Ezt követően pedig a gazdaságfejlesztés
témáját tekintettük át.
Mindezek keretében szerepet kaptak
a térség önkormányzatai is, hiszen
kiemelt figyelmet kapott a Drávamente
hasznosítása, főleg turisztikai
és természetvédelmi célú megközelítése.
A vendégéjszakákat tekintve a
horvát turizmus kilencven százalékban
az Adria térségére koncentrálódik.
A horvát állami szervek stratégiai
célja az, hogy a belföldi turizmust,
tehát a szárazföldi belső turizmust
élénkítsék, és ebben közös érdekeink
vannak. Dél-Dunántúl Magyarország
egyik elmaradott régiója,
és ezen belül is elmaradott a
Dráva-mente térsége. Tehát szükséges
a gazdasági növekedés beindítása,
a foglalkoztatás bővítése –
hangsúlyozta Szaló Péter. – Közös
érdekünk, hogy megpróbáljuk a
Dráva-mentét a lehető legnagyobb
mértékben fejleszteni. Megállapítottuk,
hogy az ország egyik legtisztább
folyója mentén terül el és
okológiai értéke az egyik legmagasabb
az ország védett területei között.
Ezt már a horvát hatóságok is
felismerték, a nemzeti turisztikai
stratégiájukban egyre fontosabb
szerepet kap A magyar turisták is
egyre nagyobb számban veszik
igénybe az itteni lehetőségeket. A
délelőtt folyamán Varasdtól kezdve
az ottani kistérségek bemutatták,
hogy milyen műemlékekkel, természeti
védett értékekkel rendelkeznek.
Ezek összekapcsolása lehetőséget
ad arra, hogy nagyobb vonzást tudjunk
kifejteni a nemzetközi turizmusra,
mert hiszen jövedelemre,
munkalehetőségre van szükség ebben
a térségben. Ha már a turizmust
választottuk, mint stratégiai
fejlesztési irányt – egészítette ki az
előbb mondottakat a szakállamtitkár
–, akkor azt is el kell fogadnunk,
hogy nem telepíthetünk ide olyan
iparokat, szolgáltató és egyéb tevékenységet,
ami hosszú távon feléli a
turizmus lehetőségét. Önkorlátozással
fogunk élni a határ mindkét oldalán.
Azt hiszem, ez egy fontos
üzenet a jövő számára is.
Az együttműködés további lehetőségeiről
Szaló Péter így
vélekedett:
– Egészen kiválóak. Meghallgattuk
a magyar-horvát kereskedelmi
kamarák beszámolóját, vagy éppen
az Országos Magyar-Horvát
Együttműködő Civil szervezet prezentációját.
Óriási a hajlandóság
az együttműködésre. Nincsenek viták
a két ország között. Mi kiemelten
támogatjuk Horvátország uniós
tagságát, támogatjuk a határmenti
együttműködésüket. A horvát
kormány is kifejezte támogatását,
azért vettek részt a közös kamarák
rendezvényén. Azt hiszem, ezt elérni
sem kis eredmény, de igazából a
hétköznapok számítanak. Tudjuk, a
MOL NyRt-nek és az OTP-nek milyen
fontos érdekeltségei vannak
Horvátországban. Ezek a nagyvállalatok
részt vesznek a kamarában,
ami nemcsak az ő érdekképviseletüket,
megjelenésüket segíti, hanem
az újak belépését is. Nagyon pozitív
módon, a kétoldalú kapcsolatrendszerrel
rendelkező vállalkozók
már segítik azoknak az együttműködését,
akik ma még partnert keresnek.
Bakonyi Erzsébet
2007. november 8. Kanizsa – A mi ügyeink 3
A fogyatékkal élőkért
A turizmus a stratégiai fejlesztési irány
A minap tartotta alakuló ülését
a „Miénk” Fogyatékkal Élőkért
Közhasznú Alapítvány kuratóriuma.
Az alapítvány elnöki tisztét dr.
Károlyi Attila ügyvéd, önkormányzati
képviselő látja el, az alapításhoz
szükséges kezdőtőkét pedig
az alapító magánszemély, Szekeres
Sándor ajánlotta fel. A kuratórium
tagjai közt ott van Bicsák
Miklós vállalkozó, önkormányzati
képviselő és Horváth Balázs, a
Saubermacher-Pannonia ügyvezetője
is.
A civil szerveződés létrejöttére
már évekkel korábban is volt
kezdeményezés az űrhajós úti
integrált intézményben lakók
szülei, hozzátartozói részéről,
akkor azonban finanszírozási
gondok miatt nem alakulhatott
meg az alapítvány.
A kuratórium alakuló ülésén
elhangzott: az alapítvány céljának
tekinti az intézményben és
azon kívül fogyatékkal élők segítését,
életszínvonaluk emelését,
a velük foglalkozók képzését,
illetve valamilyen szintű jogi-
és érdekképviseletet is.
A közeli jövő legfontosabb feladata
a támogatások, illetve a támogatók
gyűjtése (Bicsák Miklós
vállalkozóként rögtön fel is ajánlott
ötvenezer forintot).
Az alakuló ülésen arról is döntés
született, hogy a kuratórium két
önkormányzati képviselő tagja közös
indítványban kéri az önkormányzat
segítségét és támogatását.
H.A.
4 Kanizsa – Értékeink 2007. november 8. A Brunner képek hamarosan
megérkeznek Indiából. Hol tároljuk
őket, hol állítjuk ki, valamint
ki és mennyiért gondoskodik
a képek minőségéről,
védelméről? – tette fel a kérdést
egy korábbi közgyűlésen Balogh
László önkormányzati
képviselő, az OKISB elnöke. A
Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet hagyatékának
jelenlegi helyzete szerepelt
a legutóbbi bizottsági ülés napirendjén
is.
A Brunner-sztoriról Balogh
László elmondta:
– Egy újabb nagy ajándékot
kap Nagykanizsa kultúrája a
Brunner kollekció révén. Brunner
Erzsébet 1987-ben képeinek egy
válogatott gyűjteményét ajándékozta
Nagykanizsának. Először
harminc, majd újabb négyszázharminc
képet, melyekből 1989-
ben nyílt kiállítás a Képzőművészetek
Házában. Ehhez érkezik
még 654 darab festmény, grafika
Indiából. A 6,75 köbméter térfogatú
és hétszáz kilogramm súlyú
ajándék konténeres szállítással
érkezik meg hamarosan. Jelenleg
Új-Delhiben az indiai magyar
nagykövetségen szállításra készen
állnak. A költségvetésben rendelkezésre
álló két millió forint biztosítja
a szállítás költségeit.
– A folytatásban mi történik?
– Ez ajándék, amelyet visszaadni
már nem lehet. Ebben is,
mint a kulturális életben Nagykanizsán,
csak előre szabad menekülni
– hangsúlyozta Balogh
László. – Ezt az ajándékot meg
kell becsülni, és minél magasabbra
kell felmutatni. Különleges képekről
és alkotókról van szó. Kanizsának
akár egy unikális jellemzője
lehet, hogy itt vannak a
Brunner képek. A Brunner-sztori
megéri, hogy bővebben foglalkozzunk
vele, hiszen mások is foglalkoznak
vele.
– A két festőnő életművének
jelentős hányada immár a magyar
kulturális örökség részévé vált.
Nemcsak nekünk, kanizsaiaknak
fontosak.
– Deák Krisztina filmrendező
és forgatókönyvíró a jövő évben
fejezi be a Brunner-sztoriról szóló
dokumentumfilmjét A két Böske
címmel. Dr. Szabó Lilla, a Magyar
Nemzeti Galéria művészettörténésze
megküldte a Brunnerekkel
kapcsolatos NKA közművelődési
pályázat tervezetét,
melyben olyan programtémákat
jelölt meg, melyeket Nagykanizsa
a jövőben is meg tud valósítani és
a Brunnerek és a város kölcsönös
helyzetét előnyként tudja kamatoztatni
további nemzetközi bemutatkozásokkor,
pályázatokon.
Központi pénzekből jövőre megjelenik
a Brunnerekről szóló monográfiája,
melyet most fordítanak
angolra. A tervek szerint
Nagykanizsa fogja finanszírozni
azt a könyvet, mely a Brunnerek
levelezését tartalmazza. De sokkal
nagyobb probléma lesz a
mintegy háromnegyed-ezer kép
tárolása, és bemutatása.
– Milyen helyszínek jöhetnek
szóba?
– Jelen pillanatban, úgy tűnik a
Kiskastélyban forgószínpadszerűen
be kellene mutatni minél több
képet. A Vasemberház kiállítóterem
része más funkciót kapott. Egyesek
azt gondolják, hogy a Magyar Plakát
Ház padlásterében lehetne elhelyezni.
A szakemberek véleményét
meghallgatva ezt én nem támogatom.
Vannak még további ötletek,
a volt nyomdaépület és környéke
még rendelkezhet olyan kulturális
zugokkal a jövőben, ahol
esztétikusan kiállíthatók lennének
a művek. A problémán még tovább
kell gondolkodni. Azt gondolom, a
jelenlegi városvezetés ezt a folyamatot
nem szakította meg, hanem
örül annak, hogy ilyen lehetőség
került a kezünkbe. Egy ilyen ajándék
azt a feladatot is jelenti, hogy
törődni kell, és figyelmet kell fordítani
a műtárgyállomány megőrzése,
méltó állapotban tartása érdekében
a megelőző jellegű műtárgyvédelemre,
a minőségi állománygyarapításra,
az informatikai alapú
nyilvántartásra és a virtuális
hozzáférés elősegítésére. Összefoglalva:
büszkék lehetünk a Brunnerekre,
életük elején Kanizsához
kötődtek, és nem azért menekültek
el a városból, hogy ne vállalták
volna kanizsaiságukat. Levelezésükből
és indiai létükből is látszik,
megmaradtak kicsit kanizsainak,
magyarnak, kereszténynek és
buddhistának is. Egy olyan izgalmas
szellemi közegben léteztek, és
éltek Olaszországban, Japánban,
Indiában és utaztak sokfelé a világban
a huszadik században,
amely méltán tarthat érdeklődésre
számot.
B.E.
A Polgári Kanizsáért Alapítvány
és a Polgári Magyarországért
Alapítvány emléktáblát avatott
a Vasemberház homlokzatán,
amellyel az egykoron Erzsébet
tér közepén állt szovjet katonaszobor
ledöntőire emlékeznek.
Az avatáson Cseresnyés Péter alpolgármester
mondott beszédet.
– Azok az emberek, akik ötvenegy
évvel ezelőtt szinte gyermeki
örömmel verték le a vörös csillagot,
gyűlölték a hazugságot, s az
önhitt hazudozókat – mondta az
alpolgármester. – El akarták őket
zavarni, el akarták tüntetni a jelképeiket
– sokaknak ez volt a legnagyobb
bűne, ami miatt a megtorlást
követően szenvedniük kellett.
Súlyos büntetést kaptak azokkal
együtt, akik a rend fenntartásáért
azon dolgoztak azokban a
napokban, hogy ne a nihil, hanem
a működés jellemezze az átalakulás
napjait.
Cseresnyés Péter hangsúlyozta,
a nép akkor is azokért az alapvető,
elidegeníthetetlen jogokért
küzdött, amelyek lehetőséget biztosítanak
az embereknek arra,
hogy a nem megfelelően tevékenykedő,
az említett jogokat
nem biztosító kormányokat eltávolítsák.
Az alpolgármester leszögezte,
a nép joga, hogy az
ilyen kormányt eltávolítsa, s új
kormányt alapítson olyan elvek
talaján, amely révén jobban védi
biztonságát. – A józan ész azt kívánja,
hogy a jól bevált kormányzatot
ne változtassuk meg jelentéktelen
nehézségek miatt. Ha viszont
a kormány működése azt bizonyítja,
hogy a népet teljes zsarnokságba
akarja hajtani, akkor a
nép joga és kötelessége, hogy az
ilyen kormányzat igáját levesse,
és a jövő biztonsága érdekében
új, védelmezőbbről gondoskodjék
– utalt napjaink vonatkozásaira
az USA népeinek 1776-ban elfogadott,
ám úgy tűnik, ma is nagyon
aktuális függetlenségi nyilatkozatának
szavaival Cseresnyés
Péter. Hozzátette: ez az a
dokumentum, amely a demokratikus
berendezkedés alapja, s emiatt
tekintettek fájdalommal 1956
forradalmárai az Amerikai Egyesült
Államokra, amely nagyhatalomként
ölbe tett kézzel nézte végig,
hogy a nagy Szovjetunió mit
művel a kis, szabadságszerető
Magyarországgal.
A beszédet követően Cseresnyés
Péter vitéz Bodnár Attilával,
a Honvéd Hagyományőrző Egyesület
elnökével leplezte le az emléktáblát,
amelynél a Polgári
Egyesület nevében Papp János
koszorút helyezett el.
H.A.
Emléktábla a szobordöntőknek
Fotó: Horváth Attila
A két Böske – Deák Krisztina filmje a Brunnerekről
Kanizsa hazavárja Indiából a hagyatékot
A tavaly decemberi tulajdonosváltás
után növekedési pálya
jellemzi a DKG–East Zrt.
idei évét. Az előzetes számítások
szerint a tavalyi évhez képest
megháromszorozódik a
nyereségük, s további létszámfejlesztés
várható.
– Míg 2006-ban 7,2 milliárd
forint volt az árbevételünk, a
nyereségünk pedig 125 millió
forint, addig az idei év várható
árbevétele nyolcmilliárd forint
lesz, s 370 milliós nyereségre
számítunk – mondta lapunknak
Mádé Károly vezérigazgató. –
Ez egyrészt termékeink kiváló
minőségének, másrészt a piacon
tapasztalható megnövekedett
beruházási kedvnek köszönhető.
Mostanában szerencsére már
nem a létszám-leépítésen kell
gondolkodnunk, harminc-harmincöt
embert vettünk fel. A létszámfejlesztés
zajlik jelenleg is,
ami jövőre folytatódhat. Gondot
csak az okoz, hogy több gépipari
szakmában hiány alakult ki a
munkaerő-piacon -ilyen az esztergályos,
a lakatos és a minősített
hegesztő szakma-, de az e
téren jelentkező nehézségeket
saját műhelyünkben zajló képzésünkkel
megpróbáljuk áthidalni
– jelenleg is százötven fiatallal
van képzési szerződésünk. Év
közben – főleg a fizikai dolgozóknál
– végrehajtottunk egy
bérkorrekciót, megpróbáltunk a
térség bérszínvonala fölé menni.
Mádé Károly még elmondta,
az idei év meghatározó terméke
a gömbcsap volt, amelynek kilencven
százaléka exportra ment
Kazahsztánba, Üzbegisztánba,
Brazíliába, Oroszországba, illetve
a volt FÁK-államokba, azonban
egyre több európai cégnek is
értékesítenek. Az idei év szakmai
kihívása egy négyezer köbméteres
PB-gáztartály elkészítése
volt. A vezérigazgató kérdésünkre
elmondta, már a jövő évre
is 3,6 milliárd forintnyi szerződött
rendelésállományuk van,
ami az előzetesen tervezett
mennyiség felét jelenti, s örvendetes
tény, hogy egyre több hazai
megrendelést is kapnak. A
folyamatos munka tehát biztosított,
s a korábbi időszakhoz hasonlóan
jövőre szeretnék ismét
bevonni a város vállalkozásait is
a termelésbe.
Horváth Attila
Kanizsa 2007. november 8. – Gazdaság és kultúra 5
Fotó: Horváth Attila
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Felfutóban a DKG-East
Tulajdonosváltás miatt, az
egykori Erkel Ferenc Olajipari
Művelődési Ház falát díszítő
mozaik új helyen, a DKG-East
Zrt. volt Egészségügyi Centrumának
falán látható. A Munkát
végzők című mozaikot a gépgyár
egykori dolgozója, Bálits
Kálmán készítette. Az alkotás
újraavatásán a megjelenteket
Mádé Károly elnök-vezérigazgató
köszöntötte.
– Utoljára hét évvel ezelőtt,
kétezer őszén, Bálits Kálmán születésének
hatvanötödik évfordulója
alkalmából, egy általunk szervezett
emlékkiállítás keretében találkoztunk
így együtt, azok, akik
szerették és tisztelték az egykori
DKG munkatársát, szakemberét
és művészét – hangsúlyozta Mádé
Károly. – Most, tragikusan korai
halála tizenötödik évfordulóján
jöttünk újra össze, hogy a megemlékezés
mellett ismét avassunk,
pontosabban újraavassunk egy
hozzánk oly közel álló művészeti
alkotást. A mű pontosan negyven
évvel ezelőtt, 1967-ben készült. Az
Erkel Ferenc Művelődési Ház
kényszerű elidegenítésekor sem
feledkeztünk meg Kálmán méltán
ismert és elismert, közkedvelt alkotásáról
– folytatta a vezérigazgató.
– Az adás-vételi szerződés
záradékában rögzítettük, hogy a
ház homlokzatának átépítésekor
igényt tartunk a mi mozaikunkra.
Saját leletmentő próbálkozásaink
ugyan nem voltak sikeresek, de
egy tehetséges fiatal keramikus,
Baranyai Balázs szakszerű, fáradtságot
nem ismerő több tízórás
munkájának köszönhetően, és cégünk
anyagi hozzájárulásának
eredményeként büszkén jelenthetem
ki, értéket, nekünk kedves emléket
mentettünk meg valamennyiünk
örömére.
A mozaik, az alkotóén kívül
négy társalkotó, Hersits József,
Varga István, Hegyi István kőműves
és Horváth István asztalos
nevét őrzi az utókornak.
Az ünnepséget követő beszélgetésen
Hersits József emlékezett
vissza egykori mesterére:
– Nagyszerű ember volt Bálits
Kálmán – mondta. – A hetvenes
években Nagykanizsán nem volt a
szárnyaikat bontogató amatőr
művészeknek olyan helyisége,
ahol találkozhattak volna. Az Erkel
pincéje azonban különös vonzerőt
jelentett a számukra. Ha valami
gondjuk volt a lányoknak,
csak jöttek a Kálmánhoz beszélgetni,
miközben ő festett, vagy éppen
szobrászkodott. Mindegyikük
általános iskolai rajztanár volt.
Sorolhatnám Járási Ildikó, Szarjas
Gertrúd, Ambrus Márti és a
zalaszentbalázsi Farkas Marika
nevét. Az ember büszke rájuk.
Végezetül Bálits Károly megköszönte
a gyár vezetőjének és
munkatársainak, hogy visszahelyezték
öccse munkáját a gyárba,
ahonnan elindult.
B.E.
Újjáavatták Bálits Kálmán
Munkát végzők mozaikját
Nem hagyták veszni
A város kilencvenegy játszóteréből
nyolcvanhat higiénés
szempontú vizsgálatát végezte
el a közelmúltban az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Nagykanizsa-
Letenye Kistérségi Intézete.
Az eredmény egyszerűen lesújtó.
A képviselő-testület tagjai is
olvashatták azt a tanulmányt,
amelyet az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat
Nagykanizsa-Letenye Kistérségi
Intézete munkatársai készítettek a
nagykanizsai játszóterek higiénés
követelményeknek való megfelelése
kapcsán. Mint az az anyagból
kiderül, a higiénés feltételek
teljesülésének fontos egészségvédelmi
megelőző hatása lehet.
Azon túl, hogy a játszóteret légszennyező
objektumoktól távol
kellene kialakítani, biztosítani
kellene az ivóvíz-hozzáférést, toalettet,
parlagfű-mentességet, az
is fontos, hogy az ott tartózkodó
gyermekeket ne érhesse napszúrás,
kutyák és más állatok ne férkőzhessenek
a közelükbe, s a homokozó
lehetőleg ne lehessen
fertőzések forrása. A környező
fák, bokrok, növények ne legyenek
allergizáló hatásúak, vagy
esetleg mérgezőek. Fontos, hogy
fedhető szemetesek kerüljenek ki
a területekre, ezekkel ugyanis elkerülhetőek
a méh-, illetve darázscsípések.
Arról már nem is
beszélve, hogy a megfelelő állagú
és minőségű játékok alatt az esések
tompítására alkalmas felületeket
kell(ene) kialakítani – ez
már szinte alapkövetelmény.
Az ÁNTSZ megállapításai szerint
ezen követelményeknek minden
tekintetben kevés kanizsai
játszótér felel meg. Sok az elavult,
balesetveszélyes játszótér,
többségük nem elégítik ki az
alapvető higiénés követelményeket
sem. A feltárt hiányosságok
pedig újra, meg újra előbukkannak
az objektumok nyolcvan százalékában.
H.A.
6 Kanizsa – Mozaik 2007. november 8. Visszatérő bajok
Fontos lenne a játékok alatti puha esőfelület – ma még azonban csekély
számú kanizsai játszótér felel meg e követelménynek
Fotó: Horváth Attila
Meghívó
a Kanizsa Box Klub
és a Magyar Ökölvívó
Szakszövetség
közös rendezésében
sorra kerülő
Országos Junior Ökölvívó
Magyar Bajnokságra
Mérkőzések:
􀂍 8-án csütörtökön 15.45 óra
􀂍 9-én pénteken 16.00 óra
􀂍 10-én szombaton 15.00 óra
􀂍 11-én vasárnap 9.00 óra
November 8-11.
Nagykanizsa
MÁV NTE Csarnok
(17-19 éves korostály)
2007. november 8. Kanizsa – Városháza 7
N
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Megnevezés Kikiáltási ár Versenytárgyalás - Hónap.Nap Időpont
961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 13.560.000 12.05 08:30
131/2 Magyar u. 18. lakóház, udvar 23.630.400 12.05 09:00
4372/1 Alkotmány u. 160. szociális otthon 78.000.000 12.05 09:30
4277/1 Palini beépítetlen terület 30.970.800 12.05 08:00
2190/A/3 Csányi u. 8. - iroda 12.840.000 12.05 10:30
2243/1 Ady Endre u. 25. 16.000.800 12.05 11:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 6.264.000 12.05 11:30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött arról, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Szabályozási Tervét és Helyi Építési Szabályzatát
módosítja. A tervezési területet a város azon területei képezik, ahol önkormányzati
vagy lakkosági igény merült fel a jelenleg hatályos szabályozó módosítására.
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira
figyelemmel 2007. november 15-ig közzé tesszük a Polgármesteri Hivatal
főépítészi Irodájában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba
a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.
Szabályozási terv, Helyi Építési Szabályzat
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú. választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Értesítjük a város idős lakóit, hogy 2007. november 13-án, kedden 10
órától 12 óráig a Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.)
fogadóórát tartunk. Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot,
segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács
Idősügyi tanács fogadóórája
Tisztelettel várjuk az érdeklődő diákokat, tanárokat és szülőket 8.
osztályos általános iskolásoknak rendezett nyílt napunkra 2007.
november 19., hétfő 14.00 órára a Batthyány Lajos Gimnázium
nagyaulájába.
Állomások: kémia (kémiai előadó), biológia (biológiai előadó),
fizika (fizika-labor), matematika fizika előadó), magyar-történelemkönyvtár
(könyvtár), művészetek (rajzterem, énekterem), informatika
(új épület, 40-es informatikaterem), idegen nyelvek (új épület
150-es terem), földrajz (C épület 9-es földrajzterem), testnevelés
(tornaterem).
A végigjárás a növekvő sorszámok rendjében történik a 10.
állomás után kezdődik elölről a kezdeti állomásig. Az állomáshelyeken
a munkaközösségek részéről egy-egy felelős tanár szól a
gimnáziumi évekről 5-5 perc időtartamban.
Batthyány Lajos Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola
Tisztelettel hívjuk és várjuk az érdeklődő diákokat, szülőket és
pedagógusokat 4. osztályos általános iskolásoknak, a nyolcévfolyamos
gimnáziumi képzésünkről rendezett nyílt napunkra 2007.
november 24., szombat 9.00 órára a Batthyány Lajos Gimnázium
nagyaulájába.
A találkozás alkalmával bemutatjuk a gimnáziumunk hagyományos,
immár 1991. óta tartó nyolcévfolyamos képzését.
Szeretnénk, ha elnyerné tetszését iskolánk Pedagógiai Programja,
annak nevelési és oktatási tartalma. Hisszük és valljuk: ránk bízhatja
gyermekét, mi megpróbáljuk mottónk alapján is nevelni:
„Nem elég a gyermeket gépileg tanítani a kiszabott tanulmányokra,
lelkét, szívét is kell művelni, mert csak így lehet derék,
értelmes, nemesen érző, jellemteljes honpolgár. A nevelést, sőt még
a tanítást is a gyermekeknek testi, lelki erejéhez, tehetségéhez s
hajlamaihoz, egyszóval egész egyéniségéhez kell alkalmazni.”
(Deák Ferenc)
Batthyány Lajos Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola
2007. november 13-án (kedden) 17.00 órától
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa MJV alpolgármestere
és Tárnok Ferenc, Nagykanizsa MJV Önkormányzat
városfejlesztési osztály-vezetője
bemutatja Nagykanizsa belvárosának felújítási
és fejlesztési terveit, és beszámolnak a fejlesztésekhez
kapcsolódó befektetési-lehetőségekről.
Helyszín: Vasember-ház Díszterem,
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.
Tisztelt Vállalkozó!
Nagykanizsa a következő hét évben (2007-2013) jelentős fejlődési
lehetőség előtt áll. A város tudatosan készül az Európai Uniós források
fogadására. Az elmúlt hetekben több olyan nagyprojekt előkészítése
kezdődött el, amelyeket az Önkormányzat önállóan vagy a
helyi vállalkozásokkal együttműködve kíván megvalósítani. A tervek
szerint – a következő években – jelentősen csökken a belváros
gépjármű- forgalma, megújulhat az Erzsébet-, az Eötvös- és a Deáktér
valamint a környező területek. Az Önkormányzat célja, hogy a
tervezett fejlesztésekhez a magántőke is minél nagyobb mértékben
kapcsolódjon.
Megjelenésére számítunk!
Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze a sajto@rfh-rt.hu e-mail
címen!
Nagykanizsa MJV Önkormányzata
Meghívó Vállalkozói Fórumra
A Nagykanizsaiak a Nemzetért
Hagyományőrző Egyesület
november 1-jén az elesett katonahősökre
emlékezve közös
gyertyagyújtásra várta az embereket
a Doni Hősök Felső
Templom mögötti emlékhelyénél.
A megemlékezésen díszőrséget
állt az esküt tett tízfős helyi
Magyar Gárda nyolc tagja.
– A Nagykanizsaiak a Nemzetért
Hagyományőrző Egyesület a tavaly
őszi megmozdulásokon részt
vett nemzeti érzelmű emberekből
alakult azzal a céllal, hogy fölvállalja
a nemzeti hagyományok ápolását,
mert azt vették észre, kezd
gerinctelenné válni a nemzet,
szisztematikusan butítják az embereket,
s a történelemtanítás sem az
igazságra épül. Megdöbbentő például,
hogy a magyar őstörténet
egy érettségire készülő diák könyvében
csupán hat oldal, amiből
négy oldalt tesznek ki a képek.
Még mindig a finnugor elméletet
tanítják, holott ez a tudományos
vizsgálatokon megdőlt, ugyanis
genetikailag kimutatták, hogy semmi
közünk a finnugorokhoz. A genetikai
állományunk tőlük tér el a
legnagyobb mértékben. Még az
amerikai indiánokkal is több a genetikai
hasonlóságunk, mint a
finnugor népekkel. Tiszteljük és
szeretjük őket a hagyományaik miatt,
de már ki kell mondani, hogy
nem vagyunk rokonok. Innen kezdődik
a fals történelemtanítás, és
még a közelmúltban történt eseményekről
sincs tudomásunk. Még
mindig nem tudjuk, kik vezényelték
le az 56-os sortüzeket a Parlament
előtt – mondta Ladányi Istvánné,
az egyesület megbízott szóvivője.
B.E.
8 Kanizsa – Krónika 2007. november 8. Immár tizennegyedik alkalommal
került megrendezésre
az Idősek Hete rendezvénysorozat,
melynek nyitóeseményén
Zalakomár és Surd községek
Idősek Klubjaiból érkezett tagok
és munkatársak is megjelentek.
A szeptemberben létrehozott
Nagykanizsa-Zalakomár-
Surd Intézményfenntartó
Társulás révén ők is a kanizsai
közösséghez tartoznak.
A Honvéd Kaszinó Tükörtermében
megjelent időseket és
meghívott vendégeket Koller Jutka,
az ESZI igazgatója köszöntötte.
A rendezvényt Marton István
polgármester nyitotta meg. Bevezetőként
Sütő András író gondolatát
idézte, mely szavak önmagukért
beszélnek:
– Önmagát becsüli meg minden
nemzedék azáltal, hogy tudomásul
veszi, a világ nem vele kezdődik.
A mi világunk – folytatta a
polgármester – apáink, nagyapáink
életével, munkásságával kezdődött.
ők építették számunkra
azt a jelent, amelyben a mi generációnk
az újabb nemzedék jövőjét
alapozza meg. Mindennapi
munkánkhoz az elődök példáiból
meríthetünk erőt, hitet, bátorságot.
Sokan mondják az idősek közül,
hogy megették már kenyerük
javát. Én is úgy gondolom, ezt
megtették, megtették, amit várt
tőlük a család, a nemzet, és most
már a pihenés éveit töltik aktívan,
vagy passzívan. Anyagi gondokkal,
gyengülő egészséggel, a gyerekek,
unokák nyújtotta örömökkel.
Végül jó egészséget kívánt az
időseknek, hiszen – mint mondta
– nélkülük nem lenne városunknak
múltja, jelene és jövője.
A polgármester megnyitóját
követően az időseket Varga Miklós,
Zalakomár község polgármestere,
Kanász János, Surd község
polgármestere, Maronicsné
Borka Beáta a Szociális Osztály
vezetője, és dr. Csákai Iván a
SZEB, valamint a „Segíts az Élet
Alkonyán” Alapítvány elnöke köszöntötte.
Az ünnepelteket a Zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház
művészei szórakoztatták,
majd vacsora, beszélgetés, zene
és tánc zárta az Idősek Hetének
első napját.
Bakonyi Erzsébet
Az időseket ünnepelték
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Eljött a tettek ideje. Ennek biztos tudatától voltak derűsek a vizitdíj,
a kórházi napidíj és a felsőoktatási tandíj eltörlését támogatók
százai – számoltak be tapasztalataikról a szociális népszavazás
aktivistái, a Vásárcsarnok előtti keddi aláírásgyűjtésről. A várhatóan
tavaszi referendumon való részvételt ugyanis olyan valóságos cselekvésnek
tekintik, amellyel végre saját kezükbe vehetik holnapjukat.
Haragot inkább azoktól tapasztaltak, akik becsapottnak
érzik magukat, s az egészségügy refomjára utalva hangoztatták,
tavaly nem erre szavaztunk!
Emlékeztek
Egy év elmúltával Nagykanizsa
választópolgárai joggal várnak
választ arra a kérdésükre,
mit teljesített Marton István, illetve
mit teljesített Cseresnyés
Péter és a Fidesz a választási ígéreteiből.
Milyen konkrét fejlesztési
elképzelések valósultak meg,
mennyi munkahelyet teremtettek,
milyen beruházásokat indítottak
el? – e kérdéseket fogalmazta
meg sajtótájékoztatóján Bogár
Ferenc, a Magyarországi Szociáldemokrata
Párt megyei szervezetének
elnöke.
A kérdésre maga adta meg a
választ. Szerinte Marton Istvánnak
be kell látnia, hogy a polgármesterség
nem neki való feladat.
Cseresnyés Péter esetében
úgy látja, hogy parlamenti képviselőként
sokat van távol, ezért
el kellene döntenie, hogy Kanizsát
vagy a Parlamentet választja.
Mondjon le
– sokadszor
2007. november 8. Kanizsa – Hirdetés 9
10 Kanizsa – Ízlelő 2007. november 8. Különleges gasztronómiai élményben
lehetett része annak,
aki az október huszonhetedikei
estét a Szőlőskert Fogadóban
töltötte. Itt került sor ugyanis a
fogadó első borvacsorájára,
amelye során gasztronómiai
különlegességeket, finom ételeket
és a Vylyan Pincészet ízletes
borait ismerhették meg a gasztronómia
barátai.
– Fennállásunk óta ez az első
borvacsoránk – mondta Gelencsér
László, a Szőlőskert Fogadó
tulajdonosa. – Hogy miért csak
most került sor nálunk az első
borvacsorára, miközben a gasztronómia
területén igyekszünk
mindenben az élen járni, s szívesen
újítunk? Mert úgy érezzük,
most méltó módon megkoronázhatjuk
a villányi Vylyan Pincészettel
közel tíz éves múltra viszszatekintő
kapcsolatunkat.
A borvacsora ételeit Gelencsér
László, a Vylyan borait pedig
Ipacs Szabó István, a cég főborásza
ajánlotta a résztvevők figyelmébe.
A főborász elhozta az idei
év újborát, a Villányi Bogyólét,
amelynek neve találóan a francia
újbor, a Beaujolais Noveau (bozsolé
nuvó) nevére hajaz, így lett
– tréfásan – a bozsoléból
bogyólé, azaz primőr oportó. Érdekesség,
hogy a bogyólé még
találó is, ugyanis a készítés során
nem törik össze a szőlőbogyókat,
a fürtöket egészben teszik a kádba.
A könnyű újborhoz könnyű
étel is dukál, Gelencsér László
parmesanforgácsokkal meghintett
rukkolás kacsamellsalátát szervírozott,
amely tíz éves érlelésű,
eredeti olasz balzsamecettel készült.
A kacsamellben, mint a vajban,
siklott a kés, a balzsamecet csodásan
selymes aromája, a parmezán
sajt zamata, a rukkola kesernyés
íze pedig az ízek harmóniájának
egészen különleges kavalkádját
eredményezte.
Második fogásként süllőtekercs
érkezett zöldséges blinivel,
amihez a Vylyan kétezer-hatos
Chardonnay-ját kortyolhattuk. A
süllőtekerecs baconszalonna és
spenót hozzáadásával készült, a
blinit, ezt az olasz palacsintatésztából
élesztővel készült finomságot
pedig ízletes mártással
öntötték nyakon a konyhában. A
Chardonnay pedig zöldalmára,
körtére, fehér szirmú virágokra
emlékeztető aromavilágával tökéletesen
illeszkedett az ételhez.
A fűszeres kéregben sütött bárányborda
paradicsom eszenciával
és polentával ugyancsak lenyűgöző
volt, annál is inkább, mert a bárányhús
ritkaságszámba menően
puhának bizonyult, a szájban lágyan
olvadt. Gelencsér László ennek
kapcsán megjegyezte, egyáltalán
nem mindegy, hogy a bárány
mivel táplálkozott korábban, ezért
a Szőlőskert Fogadóban különösen
odafigyelnek az alapanyag kiválasztására.
A Vylyan kétezerötös
Pinot Noir-ja pedig tökéletesen
kiegészítette a fűszeres bárány
nyújtotta ízélményt. Világos rubin
színű vörösbor, amely nem nagy
testével, sokkal inkább kifinomultságával,
eleganciájával, sokrétűségével
hódít.
A Szőlőskert Fogadó-Vylyan
Borvacsora képzeletbeli étlapjáról
ezt követően a szarvasbélszín
következett, amelyet grillezett
vargányával, vörösboros
aszalt áfonyával és szarvasgombás
burgonyaropogóssal tálaltak,
s hozzá a kétezer-ötös évjáratú
Montenuovo Cuvée érkezett.
Gelencsér László különleges
Zacher-tortával kedveskedett a
borvacsora résztvevőinek, s nem
is titkolta, nehéz dolga volt,
amikor olyan édességet kellett
kitalálnia, amely a bort és a
desszertet egyesíti magában.
Nos, a végeredmény megérte a
fáradtságot.
A Vylyan Cabernet Sauvignon
selection kétezer-hármas bora
méltó megkoronázása volt az
édességnek, ugyanis ízvilágában
a feketeribizli, szilva, étcsokoládé
versenyeztek egymással.
A vacsora zárásaként mézzel
leöntött kecskesajt és camembert
következett, amelyet mézédes
szőlővel bolondítottak meg. Az
erőteljes ízvilágú kecskesajt és a
lágy méz tökéletesen kiegészítették
egymást.
A fergeteges ízvilágot parfümös
illatával a Vylyan kétezerötös
Merlot-ja kitűnően zárta le.
Horváth Attila
A Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület diákszekciójának
őszi első előadásán
a Fúziós konyhával ismerkedtek
meg a tanulók. A Thúry
György SZKI éttermében és
tankonyháján az európai és az
ázsiai konyha találkozásáról
tartott előadást és gyakorlati
bemutatót Kocsonya Kálmán
mesterszakács, a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség
szakács alelnöke, a balatonőszödi
Kormányüdülő konyhafőnöke
és Kostyál Gábor mesterszakács,
a Hertelendi Kastélyszálló
konyhafőnöke. Mindketten a világ
számos konyháját megismerték,
világbajnokságokon
versenyeztek és több hónapot
töltöttek el Bangkokban.
– A fúziós konyha, a kínai, a
japán, az indiai és a thai konyha
ötvözete Nyugat-Európában már
húsz-huszonöt évvel ezelőtt is divatos
irányzat volt. Nálunk a
rendszerváltás után kezdett divatba
jönni – mondta Kocsonya Kálmán.
– Nyilván, ehhez kell egy
megfelelő vendégkör is, hiszen
friss, hazánkban nem termő alapanyagokat
használunk fel, s ezeknek
magas a beszerzési ára. Tehát
olyan vendégek is kellenek,
akik képesek megfizetni. Jobbára
a fővárosban, de már vidéken is
van több olyan étterem, ahol ötvözik
ezeknek a konyháknak nemzeti
specialitásait. Az egyesület
foglalkozásán olyan ismeretanyagot
adunk a tanulók számára,
amelyeket nem találnak meg a
tankönyvekben, de szeretnénk
előttük is kinyitni a világot.
Az előadást követően a mesterszakácsok
a japán, a thai, a kínai
és az olasz konyha ötvözetéből
mutattak be remekműveket, melyek
íz- és színvilágban is harmonizáltak
egymással.
– Hogy milyenek a thai ételek?
A tízmilliós lakosú Bangkokban
tapasztaltak alapján nagyon erősek
és csípősek, de ezt pár hónap
után meg lehet szokni. A chilit
mindenhez használják. Nem esznek
hosszú fogásokat, viszont a
tányéron nem hagynak maradékot,
hanem hazaviszik. Nem dobják
ki az ételt. A mennyiség nagyon
fontos náluk. Nem képesek
például egy négyfogásos ételt elfogyasztani,
azonban kétóránként
táplálkoznak. Egyébként mindenhol
tudnak enni – magyarázta az
előadó. – Utcán, útszélén, éttermekben,
egész nap és egész éjszaka.
Sok levest fogyasztanak, amit
ugyan nem sűrítenek be, de sok
zöldség és fűszernövény úszkál
benne. Az utcán rengeteg ételt
árusító mozgókonyhát látni. Van,
aki levest, van, aki húst, vagy
csak gyümölcsöt árul a nagy forgalomban,
fillérekért. Nem pálcikát,
hanem kanalat és villát használnak.
Mintha nálunk a gulyáslevest
és a túrós csuszát egy tálba
öntenénk, és kanállal, valamint
villával ennénk – mondta Kocsonya
Kálmán.
Bakonyi Erzsébet
Az ázsiai konyha ízei a Thúryban
Szőlőskerti borvacsora a Vylyan-nal
Szarvasbélszín grillezett vargányával, vörösboros aszalt áfonyával
és szarvasgombás burgonyaropogóssal
Fotó: Horváth Attila
A hegyközségi törvény készülő
módosítása egy már jól bejáratódott
rendszert zilál szét, s
bizonyos érdekeket szolgálva a
nagybirtokot részesíti előnyben
a magyar szőlő- és borkultúra
csaknem egyharmadát kitevő
kisbirtokokkal szemben. Förhénci
Horváth Gyula, a Nagykanizsai
Hegyközség elnöke úgy
látja, több tízezer kisbirtokos
kerülhet ki így a rendszerből, s
Zalában csak három hegyközség
maradhat.
– Úgy vélem, hogy a jövőre
életbe lépő új hegyközségi törvény
átgondolatlan változtatásokat
hoz a rendszerben, készítői
nem a magyar valóságból indultak
ki – mondta lapunknak
Förhénci Horváth Gyula. – Egészen
más egy alapvetően monokultúrás
borvidéken megváltoztatni
a meglévő szabályokat, s
más egy kisbirtokos szerkezetű területre
ráerőltetni azt. Egyébként,
amikor 1994-ben megalkották a
jelenleg még érvényben lévő törvényt,
már akkor is óriási hibákat
követtek el.
– Mire gondol?
– Arra, hogy az évszázados hagyományokat
nem vették figyelembe,
s megpróbálták egységesíteni
a birtokszerkezetet, miközben
nem lehet. Magyarországon nemesi-,
városi-, és paraszti-kispolgári
birtoklású szőlőterületek voltak.
Az első kettőn jobbára szocialista
nagyüzemek alakultak, míg
a parasztok, kispolgárok kezében
meghagyták apró birtokaikat. A
korszerűnek vélt szőlő-, borgazdaságunk
ezzel négy évtizedre a
tömegtermelés zsákutcájába került,
- ám ez messzire visz, s nem
erről akarok most beszélni. Az eltérő
birtokméretből fakadó problémákat
az ágazat máig nem oldotta
meg. Ellenben a birtokszerkezet
nem változott, a zalai, a
somlói, vagy a tolnai borvidéken
ma is többségben vannak a párszáz
négyzetméterestől a néhány
hektárosig terjedő kisbirtokok, de
a többi minőségi termőhelyen is
jelentős az arányuk. A most érvényben
lévő törvény ötszáz
négyzetméterben jelölte meg az
árutermelő szőlészetek alsó határát,
hogy az Európai Unióval
folytatott kvótatárgyalásokon
Magyarország kedvezőbb helyzetben
legyen. Ugyanakkor elfelejtették
a kisbirtokosokat integrálni,
csak szükséges rossznak tekintették
őket. Az elképzelés épp
ezért 1994-ben is irreális volt.
Ennek ellenére azt mondom, ha a
hibás elemeket is tartalmazó
hegyközségi infrastruktúra akkor
nem alakul meg, a minőségi szőlő-
és bortermelésre ma nem lenne
esély. Most pedig, a rendszer
drasztikus átalakításával a magyar
állam, az ágazatirányítás és
a szakmai szervezetek ismét az
Európai Unió mögé bújva próbálkoznak
bizonyos változtatásokat
véghezvinni.
– A birtoknagyság tekintetében
hogyan rendelkezik a készülő
hegyközségi törvény tervezete?
– Az árutermelő szőlészet alsó
határát az európai uniós normákhoz
igazítják, így az ötszázról ezer
négyzetméterre nő. Ez azt eredményezi,
hogy jelentősen csökken az
árutermelő szőlészetek száma, ezáltal
szűkül az ellenőrzött bortermelés
aránya is. A törvényjavaslat
sajnos, jelenlegi formájában előrevetíti
a kultúrtáj megőrzésének
és a termelői kultúra eltűnésének
lehetőségét is. A legszomorúbb,
hogy újabb szőlőkivágásokhoz vezet,
miközben évek óta a saját ellátásunkat
sem fedezi bortermelésünk.
A nagykanizsai hegyközségben
és szerte az országban mára
végre kezdték megérteni a termelők,
hogy mire való a rájuk rótt jelentős
adminisztrációs teher, beálltak
a sorba, s most már tudják,
mit kell csinálni. Erre egyetlen
tollvonással romba döntik az elmúlt
évtized fáradtságos munkáját.
Ráadásul az sem mindegy,
hogy a hegyközség terheit ezerötszáz
szőlőbirtokos viseli, vagy
csak hétszáz – márpedig az árutermelő
birtokok számának csökkenésével
ez prognosztizálható.
Akkor ez azt jelenti, hogy az előnyöket
ezerötszáz gazda élvezi, de
csak hétszáz fizeti? Ismét csak azt
tudom mondani, úgy vélem, nem
vizsgálták meg a hazai birtokszerkezetet,
amikor ezt a szabályozást
megalkották. Hogyan lehet azt
százötven embertől elvárni, mondjuk
itt, Förhéncen, hogy mindent
finanszírozzon, ha például egy
közmű-fejlesztés történik? Akkor
tulajdonképpen azokat büntetjük,
akik fenntartják a hegyközséget, s
valóban bort termelnek? Miféle
esélyegyenlőség ez? S hogyan lehet
elvárni, hogy a rendszerből az
új szabályozás miatt kikerülő kistermelők
minden szabályt betartsanak?
Milyen kényszerítő erőt lehet
alkalmazni velük szemben így?
Semmilyent. Magyarul ismét nem
a szőlő- bortermelőket védik! Nem
a birtoknagysággal kapcsolatos
változás azonban az egyetlen
probléma. Az is komoly bajokat
szülhet, hogy azok az emberek,
akik kikerülnek a rendszerből, elesnek
az összes szakmai segítségtől.
A kérdés csak az, ha ők semmiféle
járulékkal nem járulnak
hozzá a működéshez, a fejlesztésekhez,
semmiféle adatot nem
szolgáltatnak, és semmilyen hatással
nem lehetünk rájuk, akkor milyen
alapon visszük őket magunkkal?
Másrészt tartok tőle, hogy
megint nem lesz elég pénz, infrastruktúra
és szakembergárda arra,
hogy a létrejövő kisebb rendszert
is jobban működtethessük. Meg
kell, hogy mondjam, abszolút nem
értek egyet a tervezett változtatásokkal.
Lényegi változás lesz az is,
hogy az eddigi ötven hektár helyett
ötszáz hektár fölötti területnagysággal
lehet hegyközségeket
alapítani, s bizony, a borvidékünkre
jellemző apróbirtokos termelésszerkezet
mellett még a háromszázat
sem lesz könnyű összeszedni.
Ezért várhatóan csak három hegyközség
marad Zalában. A megmaradó
hegyközségeknek főállású
hegybírót kell alkalmazni, ami a
szűkülő források közepette jelentős
többletkiadást is jelent majd.
Förhénci Horváth Gyula megjegyezte,
a most szétverésre ítélt
hegyközségek tizenhárom éves
történetét jelentős szakmai fejlődés
jellemzi, amit az is bizonyít,
hogy a nagykanizsai hegyközség
legutóbbi borversenyére kifogástalan,
rendkívül jó minőségű borokat
neveztek a gazdák. A szakember
úgy véli, az új hegyközségek
megalakulásával komoly veszélybe
kerül a hazai, azon belül
is a zalai és a Nagykanizsa térségi
borászat szakmai fejlődése.
Horváth Attila
Kanizsa 2007. november 8. – Borban az igazság? 11
Pofon a kisbirtokos bortermelőknek
Az elmúlt évtizedben jelentősen javult a kanizsa környéki borok
minősége, köszönhetően a hegyközségben végzett munkának is
A készülő hegyközségi törvény a nagybirtoknak kedvez
Fotó: Horváth Attila
Ebben az esztendőben ünnepli
fennállásának ötvenötödik évfordulóját
a Bolyai János Általános
Iskola. A jubileumi ünnepségsorozat
zárórendezvényére a
Hevesi Sándor Művelődési
Központban került sor.
Megemlékeztek a névadóról, a
kétszázöt évvel ezelőtt született
Bolyai Jánosról, a nagy magyar
matematikusról, akinek fő műve ,
az Appendix 175 évvel ezelőtt
került kiadásra. A város és városkörnyék
általános iskolásai részére
Bolyai matematikaversenyt
hirdetett az intézmény. Jubileumi
úszó váltóversenyt rendeztek a
Városi Fedett uszodában, és az
iskola tanulóinak alkotásaiból
rajzkiállítás nyílt a HSMK ifjúsági
Galériájában. Lénárt István
matematika tanár, oktatáskutató
A földrajztól a bolyai geometriáig
címmel előadást tartott a Batthyány-
gimnáziumban. Azt követően
a volt bolyais diák, Baticz Milán,
a Rubik-kocka forgatás nagymestere
tartott bemutatót. A HSMK
színháztermében tartott ünnepi
zárórendezvényen részt vettek az
intézmény volt igazgatói, tanárai
és tanulói. A színpadon közel kétszáz
diák köszöntötte színes műsorával
a jubileumi ünnepség
résztvevőit.
Hogy mi mindenről mesélnek a
255 éves iskolafalak?
Eredetileg kvártélyháznak
épült a XVIII. század közepén,
majd a XIX. században a Zöldfa
vendéglőnek és szállodának
adott otthont. Abban az időben
sok bál és mulatság színhelye
volt a régi szárny. 1880-tól a
bíróság és az ügyészség költözött
az épületbe, melynek homlokzatára
ekkor került az Igazságügyi
Palota felirat. 1943 és
45 között internálótábor, majd
rendőrakadémia kezdte meg
benne a működését. 1952-től a
mai napig iskolaként működik,
immár ötvenöt éve. Ezt az
időszakot kívánták felidézni a
szervezők.
Beszédében Kalamár Márta
igazgató elmondta, az iskolával
kapcsolatban hogy kinek, milyen
érzésből maradt meg több
vagy kevesebb, abban elsősorban
a pedagógusnak van meghatározó
szerepe. A pedagógusnak,
aki sokszor nincs is tisztában
önmaga jelentőségével, azzal,
hogy mekkora hatással lehet a
rábízott tanítványok személyiségének,
sorsának alakulására. A
tapasztaltabb kollegák jól tudják,
a gyakorta átdolgozott pedagógiai
programok, szépen
megfogalmazott nevelési-oktatási
célok mit sem érnek a személyes
ráhatások, a jó időben jól
elhangzó mondatok nélkül, amelyek
lehetnek feddő, dicsérő
szavak, vagy éppen arról árulkodók,
hogy érdemes odafigyelni
arra, aki mondja. Egyszerűen
elég ha meggyőzőek, hitelesek,
és mindig szeretettől vezéreltek,
mert ha így van, a tanítvány szemében
még a hibázó, olykor
helytelenül cselekvő vagy beszélő
pedagógus is lehet a mai
szóhasználattal élve jó fej, akár
példakép is.
– Az iskola az eltelt ötvenöt év
alatt azért juthatott el erre az állapotra
– folytatta –, mert mindig
többségben voltak a tantestületben
a kreatív pedagógusok. –
Mondandóját Bolyai János szavaival
zárta: – Derék tehetségekkel,
sok eredetiséggel bíró magyar
nemzet keze közt az ép, jó
mag nem vész el, hanem gyökeret
ver. S egy, minden évben egyegy
karikával vastagodó élő fa
válik belőle. Hiszem – mondta –,
hogy az iskola az elmúlt öt és fél
évtized alatt segíteni tudta ennek
a fának a vastagodását, amiben
jelentős szerepe van az iskola
korábbi igazgatóinak, pedagógusainak,
a sok száz diáknak és
mindazoknak a munkatársaknak,
akik segítették biztosítani az intézményben
zajló munka hátterét.
Cserenyés Péter alpolgármester
köszöntő szavaiban elmondta,
szorosabb érzelmi kötődés
fűzi az iskolához, hiszen tíz évvel
ezelőtt, szülőként ebbe az
intézménybe íratta be gyermekét.
– Egy iskoláról nem az épület,
és taneszközök modernsége
mondja a legtöbbet – hangsúlyozta
–, hanem a falai közt zajló
munka. A Bolyai János Általános
Iskola nagyon jó bizonyítvánnyal
rendelkező iskola. Az
elmúlt ötvenöt éves története
alatt eljutott a város legrangosabb
intézményei közé. Az itt folyó
komoly és lelkiismeretes
munka eredménye mérhető, nyomon
kísérhető a tanulmányi és
sportversenyeken elért helyezések
után kapott elismerő oklevelek
segítségével. Mi lehet a titka
ezeknek a sikereknek? Mindenképpen
meg kell említeni az elődök,
a nagy tanáregyéniségek
lelkiismeretes munkáját, mert
erre alapozva tud továbbépítkezni
a ma tantestülete.
A műsort követő fogadáson pohárköszöntőjében
Balogh László,
az OKISB elnöke megjegyezte, az
iskola városunk egyik legrégebbi
épülete – melynek falaiba az egykori
kanizsai vár köveit is beépítették
–, rászorul a felújításra! Reméli,
hamarosan a belváros rekonstrukciójában
erre is sor kerül.
Bakonyi Erzsébet
12 Kanizsa – Jubileum 2007. november 8. 55. születésnap a Bolyai-iskolában
„A nemzet keze közt az ép, jó mag nem vész el, hanem gyökeret ver”
Fotó: Bakonyi Erzsébet
2007. november 8. Kanizsa – Ez+Az 13
Horoszkóp
Különösebben nem szokott más problémáira
odafigyelni, most mégis úgy érzi,
segítenie kell másoknak. Tegyen így, de
ne feledkezzen meg magáról sem. Párjával
legyen figyelmesebb.
A csillagok állása erőt adhat megoldatlan
ügyei lerendezéséhez. Ha úgy érzi,
új munkahelyre lenne szüksége, ne várakozzon,
hanem lépjen. Ha független, új
szerelem is beköszönthet az életébe.
A csillagoktól segítséget kaphat ezekben
a napokban, legyen szó pénzügyi, vagy
egyéb gondokról. Érzelmi életében is
kedvező napokra számíthat, ha mindent
megbeszél a párjával.
A Mars hatásának köszönhetően előtérbe
kerülnek régóta halogatott tennivalói.
Bár kellemetlenek lehetnek, a megoldásuk
önre vár. Egy régi szerelem emléke
felbolygathatja életét.
A csillagok állása segítik ügyei elintézésében.
Ha ennek ellenére mégsem boldogul,
nyugodtan kérjen tanácsot barátaitól.
Szürke hétköznapjait színesítse meg
egy új szerelemmel.
Kösse le felesleges energiáit egy új elfoglaltsággal.
Tanácsért akár a családjához
is fordulhat. Beszélgessen többet a
párjával. Ha magányos, ne keseregjen,
nézzen körül, még jöhet a szerelem.
Ideje már az érzelmi válságán túljutnia,
mert nem vezet sehova sem ez a helyzet.
A félreértéseket beszélje meg a partnerével,
és folytassák tiszta lappal az életüket.
A Nap a Holddal együtt teszi harmonikussá,
széppé az életét. Hajlamos lesz
azonban a múlt eseményein, régi dolgain
töprengeni. Inkább nézzen előre, és
élvezze az életet.
A csillagok hatásának köszönhetően,
nem találja sehol sem a helyét. Pihennie
kellene, hogy rendezni tudja a gondolatait.
Ha még keresi a nagy őt, van rá
esélye, hogy megtalálja.
Régi ötleteinek megvalósítása változtathatja
meg hétköznapjait, de lelkesedése
közben bánjon óvatosan a pénzzel. Ha
magányos, tegyen úgy, mint a filmekben,
alkalmazzon csábítási trükköket.
Amibe belefog, minden sikerülhet ezekben
a napokban. Éppen ezért határozottan
döntse el, mihez akar kezdeni. Ha
magányos, több időt fordítson hétvégi
programokra.
A csillagok állása sok jót ígér a Halaknak.
Sok lehetőséget kínál az élet, csupán
ki kell választania a legkedvezőbbet.
Érzelmi életében kiegyensúlyozott napokra
számíthat.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL:
􀂊 11.12-én 16 órakor
hétközi
􀂊 11.09-én 16 órakor
hétvégi előadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
􀂊 11.09-én 16 órakor
könnyű- és nehézgépkezelő
(alap- és típus vizsga)
􀂊 11.13-én 16 órakor
autóbuszvezető “D”
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
14 Kanizsa – Apró 2007. november 8. VEGYES
TÁRS
JÁRMű
ÁLLÁS
INGATLAN
Állás
Belvárosban 800 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.:
30/448-6072 (6086K)
Nagykanizsán, nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető
tetőtérrel, kerttel, garázzsal, pincével,
teljesen felújítottan eladó azonnali
beköltözéssel. Kisebb lakást beszámítok.
Érd.: 20/9616-404
(6077K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt tetőtéri,
azonnal beköltözhető, új, 46
m2-es + galériás, turbókazános, kétszobás
lakás 9,99 millióért eladó, akár
önrész nélkül is. Érd.: 30/901-9013
(6078K)
Nagybakónakon kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559
(6099K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es,
2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás
9,5 millió Ft-ért eladó. Érd.:
30/348-9669 (6100K)
Szép természeti környezetben, kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20
óra után a 93/315-559-es telefonszámon.
(6101K)
Borsfán (a bázakerettyei, letenyei
strandfürdőhöz közel) 100 m2-es családi
ház akácossal, kis kerttel eladó.
Nagykanizsai lakáscsere érdekel.
Irányár: 3,9 millió Ft. Érd.: 06-30-
650-8534, este: 93-329-544 (6108K)
Nk-án bejáratott üzlethelyiség kiadó
vagy eladó! Két terem (72+12
m2), raktárhelyiség, mellékhelyiségek.
Érd.: 30/227-3294 (6111K)
Belvárosban (Csengery út elején)
garázs eladó. Érd.: 20/446-2968
(6112K)
Három éves Opel Agila 22 ezer
km-rel, haláleset miatt eladó. Érd.:
93-315-526 (6109K)
Nk-i Keleti Étterembe gyakorlattal
rendelkező felszolgáló hölgyet vagy
felszolgálót éves állásra felveszünk.
Érd.: 20/482-4545 (6079K)
Születésnapi, karácsonyi, szilveszteri
dekorációk, kellékek rendelhetők
nagy választékban. Dekor Kuckó
Nagykanizsa, Magyar u. 9. 30/459-
4461 (6110K)
Fiatal lány keres olyan kedves
nénit, aki megtanítaná kötni, horgolni,
cserébe bármilyen a segítségére
lennék. Érd.: 30/270-8592 (6113K)
Középkorú, független, ápolt,
művelt hölgy keresi társát hasonló
adottságokkal rendelkező, humoros,
életvidám, anyagilag is független férfiban.
Leveleket a Kanizsa Dél-Zalai
Hetilap szerkesztőségébe vagy a Pf.:
154 címre, „Párban” jeligére kérem
(6114K)
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetőséget:
forgácsoló szakirányú 95.000 – 105.000 Ft
AWI hegesztő szakirányú 95.000 – 105.000 Ft
műszaki ellenőr szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
hegesztő technológus szakirányú 180.000 – 250.000 Ft
minősített hegesztő szakirányú 94.000 – 100.000 Ft
gázszerelő szakirányú 94.000 – 100.000 Ft
ács-állványozó szakirányú 140.000 – 150.000 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
jövedéki ügyintéző szakirányú 65.500 Ft
cipőbolti eladó szakirányú 65.500 Ft
húsbolti eladó szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
hentes szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
autófényező szakirányú v. betanított 80.000 – 90.000 Ft
varró szakirányú v. betanított 70.000 – 90.000 Ft
pék szakirányú v. betanított 65.500 – 120.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–szerda: 8.00–12.00
és 13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–13.00 óra
2007.10.29-12.15-ig vagy a készlet erejéig!
November 11. 8-17 óráig
Országos Éremés
Bélyeggyűjtő Találkozó
November 14. 18 óra
Gyógyító természet
Bach virágterápia
Előadó: Gáspár Zsuzsanna
lélekgyógyász,
Bach-virágterapeuta.
A belépés díjtalan.
November 15. 19 óra
Tengerek zenéje
Kollonay Zoltán koncertje
Belépődíj: 1000 Ft
November 20. 19 óra
Sztárparádé Kossuth-díjasokkal II.
„Nyitva láttam mennyeknek
kapuját” Sebestyén Márta estje
Belépődíj: 1700 Ft,
diákoknak 900 Ft Tisztelt Rendezvény/Programszervezők!
A Nagykanizsai Tourinform Iroda idén is elkészíti a város és környékének
eseményeit tartalmazó 2008-as eseménynaptárt. Megkérünk
minden szervezőt (intézmények, iskolák, civil szervezetek,
egyesületek, stb.), hogy a tervezett eseményekről irodánkat legkésőbb
2007. november 23-ig (péntek) tájékoztassa. Szükséges adatok:
rendezvény neve, időpontja, helyszíne, kontakt személy (név,
telefon, e-mail).
Köszönjük együttműködésüket!
Tourinform Iroda
A Hevesi Sándor Általános
Iskola gazdasági ügyintézőt
keres.
A pályázatokat a következő
címre kérjük: Hevesi Sándor
Általános Iskola igazgatója
Nagykanizsa, Hevesi u. 2.
Érdeklődni a 311-265 telefonszámon
lehet.
A pályázat leadási határideje:
2007. november 23.
November 10.
Szent Márton
IVV teljesítménytúra
10 és 20 km-es távon
Indulás: 6.30 óra KÖGÁZ
parkoló
Érkezés: 18 óra KÖGÁZ
parkoló
Gyalogtúra útvonala:
kiírás szerint
Részvételi díj: 700 Ft
Hitelek, ingatlanvásárlás, szabadfelhasználás,
hitelkiváltás
PLÁNDER INGATLANKÖZVETÍTő
Tel.: 06-30-324-3611 􀂊 06-30-402-3618
TV SHOP
Ha ajándékot akar, de ne kerüljön sokba,
térjen be hozzánk a TOP SHOP-ba!
Nagykanizsa, Király u. 31/B.,
a nagy buszmegállóval szemben
Tel.: 70/518-5533, 93/325-758
2007. november 8. Kanizsa – Sport 15
Jelentjük, megtörtént a labdarúgó
NB III Dráva csoportjában
az NTE 1866 MÁV gárdájának
aklimatizációja, vagyis a csapat
felvette a felsőbb osztály sebességi
fokozatát. Ezt mi sem jelzi jobban,
minthogy az együttes csatlakozott
a középmezőnyt alkotó
csapatokhoz úgy, hogy a következő
mutatókkal bír: 4 győzelem, 4
döntetlen, 5 vereség, 16 pont,
gólkülönbsége pedig 21-22.
Az elmúlt hetekben először a
Pécsváradot fektették kétvállra
hazai pályán 2-0-lal (gólszerző:
Burucz (2)), majd ezt követte egy
vereséggel végetért (2-3) kaposvári
kirándulás (Cs. Horváth,
Ujvári), illetve egy kanizsai 1-1-
es meccs (Bagarus) a dombóváriakkal.
Utóbbi két meccsnél
maradva: az NTE kétszer is
vezetett Somogyország fővárosában,
míg a Dombóvár ellen már a
második percben előnyhöz jutottak,
s úgy sem sikerült előnyüket
győzelemre váltani, hogy a találkozó
bizonyos szakaszaiban
majd felbillent a pálya Tóth Attila
edző játékosainak rohamai végett.
Mindezek után érkeztek el
legutóbbi összecsapásukhoz, melyen
a Nagyatád fogadta Visnovicsékat
mintegy 350 néző
előtt. Nem mindennapi mérkőzés
kerekedett a szomszédvárak csatájából,
hiszen Ujvári és Bagarus
találataival már 2-0-ra is ment az
első félidő után az NTE. Aztán
rákapcsoltak a hazaiak, s nem is
maradt el az egyenlítés a 87.
percben. Már-már a felek gondolatban
kiegyeztek a döntetlennel,
amikor az utolsó percben büntetőhöz
jutott a kanizsai gárda, s
Visnovics biztos ítéletvégrehajtó
volt, amivel nyertek a kanizsaiak,
s ezzel kellemes 40 kilométeres
hazautat varázsolt az egész
csapat számára. Remélhetőleg az
eredményes folytatás sem marad
el, illetve ötvenszázalékosra sikerül
alakítani a mérleget vasárnap
13.30-tól a Marcali csapta
ellen az NTE-pályán.
Polgár László
Felvették a felsőbb osztály ritmusát
Flextronics KSZC Sárvár –
Kanizsa KK DKG-EAST 71-67
(18-18, 13-19, 25-11, 15-19.)
Kanizsa: Kasza 12/9, Beck 13/3,
Fodor 11/6, Zsámár 10, Szabó B.
15. Csere: Becze, Horváth, Millei
4, Murvai 2. Edző: Kovács Nándor.
Jók: Fodor, Szabó B.
A férfi kosárlabda NB I B-ben
ahogy azt várni lehetett – az előző
évek nagy küzdelmeinek jegyében
–, nagy vehemenciával estek egymásnak
a csapatok a sárvári találkozón.
Az első negyedben is inkább a
küzdelem dominált, miközben a támadások
befejezésébe mindkét oldalon
számos hiba csúszott. A folytatásban
fokozatosan átvette az irányítást
a kanizsai gárda, mely a védekezésben
is ellenfele fölé nőtt.
Fordulás után nem sokkal tíz
pontos előnyt könyvelhetett el a
vendégcsapat (22. perc: 31-41),
ám ezután a zónavédekezésre átálló,
s emellett sportszerűtlen eszközöket
is bevető hazaiak gyorsan ledolgozták
a hátrányukat (27. perc.:
48-48). A pankrációba illő jeleneteket
– amelyeket a játékvetők érthetetlen
módon engedtek – nem
tudta jól kezelni a dél-zalai gárda.
Ezt kihasználva a sárváriak jelentős
előnyre tettek szert (35. perc:
70-56). Az időkérést követően újra
a kosárlabdáé lett a főszerep, s az
egészpályás letámadásra váltó, és
ezzel több labdát szerző Kanizsa
KK újra nyílttá tette a találkozót.
Ám a fordításra már nem maradt
idő, így a vendéglátók örülhettek a
parázs hangulatú mérkőzésen
megszerzett győzelmüknek.
Kovács Nándor: „Sokáig a kezünkben
tartottuk a mérkőzést,
ám az idegek harcában végül
alulmaradtunk.”
P.L.
Ezúttal alulmaradtak a kanizsai fiúk
A tavalyi kadett korcsoportos
országos bajnokság, illetve az
idei szerbek elleni válogatott találkozó
után ismét rangos ökölvívó
viadalnak ad otthont november
8-11 között az NTE-csarnok.
Ezúttal a bokszolók junior magyar
bajnokságát rendezik meg
kanizsai kötelek között a Magyar
Ökölvívó Szakszövetség és a Kanizsa
Box Klub rendezésében –
számolt be a rendezvényről sajtótájékoztató
keretében a kanizsai
egyesület vezetősége.
Draskovics Szilárd, az egylet
elnöke és Korpics Miklós vezetőedző
szerint, mivel a sportág szövetségi
vezetősége rendkívül elégedett
volt az előző alkalmakkor
tapasztaltakkal, bátran vágtak bele
az újabb feladatba, s ennek
eredményeképp négy napon át
tart majd a nagyüzem, vagyis a
junior korosztály legjobbjainak
mérkőzéseit követhetik figyelemmel
a remélhetőleg szépszámú
nézősereg tagjai.
Érdekessége a bajnokságnak,
hogy a 69 kg-ban a kanizsai Korpics
István mellett a már szintén
kanizsai színekben induló 57 kg-os
Füzesi Adrián is válogatott kerettagként
léphet a szorítóba. Utóbbi
sportolóval kapcsolatos az is, hogy
nem csupán ő csatlakozhat
egerszegiként a Kanizsa Box Klubhoz,
hiszen nem elképzelhetetlen,
hogy a megyeszékhelyiek a dél-zalaiak
színeiben folytatják tovább
pályafutásukat, vagy legalábbis
versenyzésüket. A két jó képességű
öklözőn kívül a dél-zalai egyesület
színeiben indul a juniorok seregszemléjén
60 kg-ban Kollár Gábor,
64 kg-ban Angyal Adrián, 75
kg-ban Vass Richárd, s +91 kg-ban
az újonc Kovács Károly.
Amint azt Korpics Miklós elmondta,
a mezőnyt ötven egyesület,
százharminc versenyzője alkotja
majd, persze a korosztály
válogatott tagjaival, tehát nem
akármilyen esemény előtt állnak
versenyzői. A kanizsaiak szakvezetője
azt is megemlítette, hogy a
léc magasra van emelve, mivel az
elvárások néhány érem megszerzéséről
is szólnak. Vagyis egy dolog
a rendezés, de rendezőhöz
méltón kell szerepelnie a kanizsai
bokszklubnak.
P.L.
Itthoni junior ob-n bizonyíthatnak
Válogatók és évforduló. Rangos
sporteseménynek ad otthont az
NTE Rózsa utcai vívóterme, november
17-18-án felnőtt, illetve
kadett válogató versenyeket bonyolítanak
az NTE 1866 vívó
szakosztályának rendezésében.
Férfi kadett korcsoportban szombaton
kard fegyvernemben lépnek
pástra a sportolók, míg a vasárnap
– szintén a férfiaknál – a felnőtt tőrözőké.
Szintén válogató lesz
szombaton a nőknél, náluk a
kadett kard korosztály vív majd a
minél előkelőbb helyezésekért.
Egyben arra is emlékeznek, hogy
1997. október 25-én Nagykanizsán
a MÁV NTE rendezte az első magyarországi
női kardversenyt.
Az első külföldi megmérettetés.
A Nagykanizsa Demons amerikai
futball csapata továbbra is eltökélt,
s nem tett le arról, hogy a
sportág hazai művelői között komoly
szerepet vívjon ki magának.
Nemrég a CroBowl 2007 keretében
első külföldi tornájukon vettek
részt Zágrábban, ahol, a
Zagreb Thunder, a szlovén Ljubljana
Silverhawks és a szerb Vrbas
Hunters volt az ellenfelek között.
A kanizsaiak két mérkőzést vívtak,
s előbb a szlovénoktól kaptak
ki 21-6-ra, míg a másodikon a
szerbek voltak jobbak 30-0-lal. A
dél-zalaiak pontjait a Ljubljana ellen
Németh Milán szerezte.
A kanizsaiak is bekapcsolódtak.
Az országos amatőr pontgyűjtő
poolbiliárd versenysorozatba
bekapcsolódva a Kanizsai Darts
Egyesület is megrendezte első fordulóját
a versengésnek. Az első
körben a győzelmet végül Molnár
Imre szerezte meg, megelőzve
Bicskei Bertoldot, s a megosztott
harmadik helyen végzett Borbás
Bertoldot és Csordás Krisztiánt.
Most nem voltak korlátlan
urak. Nagykanizsán rendezték
meg a lábtoll-labda ifjúsági országos
bajnokságot, az Addinol
Kupát, melynek a város már tizenegyedszer
adott otthont. A
csapatversenyek során a
Budavölgyi Veronika, Bátor Hajnalka,
Dominkó Dóra, Göncz Annamária
alkotta lány egység
megvédte tavalyi bajnoki címét,
míg a fiúknál a Hartai Attila,
Csizmadia Tamás, Szatmári Tamás
hármasnak nagy csatában ezúttal
csak a második hely jutott.
Budavölgyi Veronika egyéniben
szintén kitett magáért, s ott is bezsebelte
a bajnoki címet, míg
Hartai Attila második lett.
16 Kanizsa – Tudomány 2007. november 8.
A Nagykanizsai Amatőrcsillagász
Egyesület felújította a
volt úttörőház udvarán lévő
Canis Maior csillagvizsgálót,
amelyet új szerepéhez igazodva,
immár átkeresztelve, szombaton
adtak át az égiek iránt érdeklődő
közönségnek.
Az ünnepélyes szalagátvágást
kis történeti visszatekintés előzte
meg az egyesület elődjének, a csillagászati
szakkör születésének
helyszínéül szolgáló hajdani úttörőház,
ma a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Telephelyének otthont
adó épületben. A kanizsaiak
munkáját méltatta Mizser Attila, a
Magyar Csillagászati Egyesület elnöke
is. Az ünnepséget megelőzően
beszélgettünk a Nagykanizsai
Amatőrcsillagász Egyesület elnökével,
Gazdag Attilával.
– A történetünk harmincegy éve
kezdődött, amikor is Vilmos Mihály
és az akkori Városi Úttörőház beindította
Nagykanizsa első csillagász
szakkörét – idézte fel lapunknak az
egyesület születésének körülményeit
Gazdag Attila. – Ez sok munkával
és nehezen volt kivitelezhető,
mivel a csillagászat ebben az időben
még nem volt jelen a városban.
Ennek ellenére sikerrel járt a kezdeményezés,
az évek múlásával
egyre nagyobb lett a szakkör létszáma,
s nem csak diákok, hanem
felnőttek is csatlakoztak hozzá. A
szakkör annyira felfutott, hogy igényelte
egy csillagvizsgáló építését.
A terveket az akkori Városi Tanácshoz
eljuttatta Vilmos Mihály és
Molnár József (az Úttörőház akkori
igazgatója), s nem sokkal ezután,
1981-ben átadták Nagykanizsán a
Canis Maior Csillagvizsgálónak elkeresztelt
épületet. Ezentúl itt tartottuk
a szakköröket, s tartjuk máig
is. Az elmúlt években azonban
rendkívüli módon leromlott az állaga,
több helyen beázott, s a fal is
átnedvesedett, mivel eresz nélkül
csak azon tudott távozni a csapadék.
Ezért ledobta a vakolatot,
amikor meg napos, meleg idő volt,
porban úszott itt minden.
Nos, az áldatlan időszaknak vége,
ugyanis az egyesület tagjai az
önkormányzat támogatásának és
saját forrásaiknak köszönhetően
kívül-belül lefestették a csillagvizsgálót,
a kupola hézagjait szilikonnal
töltötték ki, a fal belső felületéről
hulló, málló vakolatot leverték,
s a csupaszon maradt téglafelületet
farost lapokkal burkolták.
A csillagvizsgáló távcsövét is felújították,
most ránézésre emberfia
nem mondja meg, hogy a műszer
már majd’ harminc éves. A csillagda
újjászületése új névvel is jár,
amely eztán a Canis Maior Csillagvizsgáló
és Napobszervatórium
nevet viseli. A szerepváltozásnak
praktikus okai vannak: a városi
környezet óriási mértékű éjjeli fényei
már zavarják az égbolt megfigyelését,
ezért itt a jövőben legfőképpen
a Nap vizsgálatára szorítkoznak
az amatőr csillagászok.
Aki pedig az égbolt többi szépségében
gyönyörködne, annak ott
lesz a hamarosan teljesen elkészülő
becsehelyi csillagvizsgáló.
– Az egyesületnek van egy speciális
Nap-megfigyelő távcsöve is,
amellyel a napkitöréseket tudjuk
vizsgálni. Mivel a város már körbenőtte
a csillagdánkat, az éjszakai
fények egyre kevésbé teszik lehetővé
a csillagvizsgálatot. Ezért
arra gondoltunk, hogy a továbbiakban
a Nap megfigyelését végezzük
itt, a korábbiaktól eltérően
gyakrabban, hetente pénteken öt
órától, s szeretettel várunk minden
érdeklődőt megszépült csillagdánkban
– mondta Gazdag Attila.
Horváth Attila
Csillagvadászok
Fotó: Horváth Attila
XIX. évfolyam 40. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. november 15. Kanizsa
A Polgári Kanizsáért Alapítvány
nagy fába vágta a fejszéjét.
Közadakozásból kívánják felújítani
Petőfi Deák téri szobrát.
Érdeklődésünkre Március Zita,
az alapítvány szóvivője elmondta:
– Kányádi Sándornak a minap
Kanizsára küldött üzenetét idézem:
„Nemcsak tetszetős verssorokban,
hanem cselekedetekben,
tettekben kell a nép emlékezetébe
vésni az eseményeket, hiszen így
mindenkinek köze van hozzá.”
Ilyen tett volt, mikor a költő szavaira
óvodások, kisiskolások ezrei
mondtak le egy gombóc fagylaltról,
hogy Elek apó kútja elkészülhessen.
Hasonló gondolat vezette
a Polgári Kanizsáért Alapítványt,
amikor elhatározta: gyűjtést
indít a Deák téri Petőfi szobor
megtisztíttatásáért. A szobrászi
munka költségvetése egymillió
hatszázötvenezer forint.
Deák Varga Dénes, főépítész
kérdésünkre elmondta:
– Amikor Kaposvárról idekerültem,
rácsodálkoztam Nagykanizsa
szépségeire. Különösen a
Deák térre, amely érdekes alakjával
és fekvésével, a Petőfi szobor
és a Felsőtemplom kedves együttesével
valóságos gyöngyszeme a
városnak. Ám ugyanakkor szomorúan
kellett látnom, a zalai –
alsórajki – születésű, kiváló mester,
Kisfaludy Stróbl Zsigmond
1934-ben készült szobra méltatlan
állapotban van. A szobron
képződött bázikus rézkarbonát,
azaz patina eltávolítására van
szükség. Ezt homokszórással, magasnyomású
vízzel történő átmosással
végzik, majd a teljes felületet
átcsiszolják, cizellálják. A
felületi hibákat is ki kell javítani,
végül antikolás, a vízlepergető
réteg felvitele következik. A talapzat
is tisztításra szorul. A júliusi
közgyűlésen el is hangzott a szobor
érdekében egy képviselői kérdés,
s íme, most lakossági összefogásnak
lehetünk tanúi. Kaposváriként
nagy tiszteletet érzek a
városukat szerető, azért áldozni is
hajlandó kanizsaiak iránt.
– Nem az a célunk, hogy sokat
áldozzanak kevesek. – mondja
Március Zita – Hiszen nem a néhány
nagy összeg, hanem a minél
szélesebb összefogás mutatja
meg: ez a város valóban közösség,
nem csak lakosok halmaza.
Biztosak vagyunk benne, ha minden
Petőfit szerető kanizsai hozzájárul,
december közepére tervünk
megvalósulhat.
A Polgári Kanizsáért Alapítvány
számlájára a Volksbanknak
a Dél-Zalai Áruházban lévő, a
rendőrséggel szemközti és Csengery
utcai fiókjaiban fizethetnek
be, ahol elég csak annyit mondani,
a Petőfi szoborra lesz. De
befizetésre lehetőség van a Csengery
utcai Tourinform irodában
is.
– Örömmel álltunk a kezdeményezés
mellé, hiszen a Deák tér –
mint főépítész úr is említette – valóban
a város gyöngyszeme. –
mondta Bali Vera, az említett iroda
vezetője. – Szeretettel várjuk
a Tourinform irodában munkanapokon,
fél kilenctől fél ötig a
szoborra adakozókat.
Az alapítvány szervezői várják
közösségek jelentkezését is, valamint
további befizetési
lehetőséget biztosító helyeket,
hogy minél könnyebben élhessenek
ezzel a lehetőséggel a kanizsaiak.
Petőfi Sándor szobrát közadakozásból újítják fel
A Polgári Kanizsáért Alapítvány
14100134-40076349-
01000004 számú számlájára banki,
postai úton is lehet utalni.
Sárga csekk a Tourinform irodában
kérhető.
Egyre nagyobb nagyobb hullámokat
vet az NTE 1866 Sportegyesület
labdarúgó-szakosztályának
támogatási ügye. Adolog már
odáig fajult, hogy a főszponzort
képviselő Marton István polgármestert
és Karádi Ferenc képviselőt
nem engedték be a múlt hétvégi
meccsen a játékosok öltözőjébe.
A polgármester ezt követően sajtótájékoztatón
kijelentette, hogy
amíg az egyesület élén ez az elnökség
marad, addig azon lesz,
hogy a közgyűléstől egy fillért se
kapjanak. Az elnökség pedig egyelőre
– úgy tűnik – marad.
Tóth László, az egyesület korábban
lemondott elnöke sajtótájékoztatón
jelentette be, hogy a továbbiakban
is változatlan összetételben
tevékenykedő elnökség nem fogadta
el a lemondását, s visszahívta
a labdarúgó szakosztály élére a
szintén lemondott Kozma Lajost is.
Az elnökség arról is határozott,
hogy amennyiben a város közgyűlése
a következő közgyűlésen nem
ítéli meg a kért támogatási összeget
és a jövő évre vonatkozóan
nem kötelezi el magát, hogy éves
szinten legalább húszmillió forintos
támogatást biztosít a labdarúgó
szakosztály részére, akkor az elnökség
a csapat NB. III-as nevezését
a bajnoki szezon második felére
vonatkozóan visszavonja. Tóth
László kijelentette: az egyesület elnöksége
visszautasít mindenféle
külső nyomásgyakorlást.
Nem kellett sokat várni Marton
István polgármester reagálására,
aki késő délutáni, Bene Csabával
közösen tartott sajtótájékoztatóján
kijelentette: amíg a jelenlegi elnökség
áll az NTE élén, addig egy
fillért sem ad az önkormányzat.
A város első embere szerint az
NTE-nél jelen pillanatban vezetési
válság van, ugyanis az elnökség
tagjai korábban azt vállalták, hogy
minden önkormányzati forint mellé
egy szponzorforintot tesznek.
Hogy ez megtörtént-e, s ha igen,
akkor mekkora mértékben, azzal
kapcsolatban az elnökség semmilyen
fórumon, így a közgyűlésen
sem tudott érdemi adatot szolgáltatni.
Marton István információi
szerint az elnökség által felhajtott
támogatói pénz 7,2 millió forint,
ami a polgármester számára azt jelenti,
hogy az eddig az önkormányzat
által nyújtott 12,5 millió forintos
támogatásból ötöt vissza kellene
fizetnie az egyesületnek, hiszen
nem teljesült az elnökség szponzori
támogatásokra vonatkozó vállalása.
– Ezek az emberek úgy gondolták,
hogy az önkormányzat egy
feneketlen kút, amiből lehet merni
a pénzt? – kérdezte. – Pont azok
az urak gondolták így, akik felháborodottan
vették tudomásul,
hogy az önkormányzat folyószámla-
hitele nyolcszázmillió forint! S
akkor most a korábbi tíz, majd
kettő és fél millió után adjunk nekik
újabb ötmilliót? Ez szerintem
egészen elképesztő és felháborító.
Marton István utalt arra is, hogy a
múlt hétvégi meccsen Karádi Ferenc
képviselővel kiment a pályára,
mert a közgyűlés után bátorítani
szerették volna a játékosokat. Erre
azonban nem kerülhetett sor, mert
nem engedték be őket az öltözőbe.
A polgármester ezt felháborítónak
tartja, legfőképpen azért, mert így
tulajdonképpen a főszponzor önkormányzat
képviselőit tiltották ki.
Mindemellett minden szurkoló kezébe
egy tájékoztatót nyomtak,
amelyben egyebek közt felsorolták
azon fideszes képviselőket, akik a
minapi közgyűlésen nemmel voksoltak
a kért támogatás ügyében.
Marton István végül kijelentette:
amíg az NTE elnöksége változatlan
összetételben működik az egyesület
élén, ő azon lesz, hogy egy fillér támogatást
ne adjon az önkormányzat.
Bene Csaba a polgármester által
elmondottakhoz hozzátette, hogy az
önkormányzat fizeti az egyesület
közműszámláit, ami a nyújtott támogatáson
kívül nincs is forintosítva,
tehát az önkormányzat felelősségvállalása
sokkal nagyobb, mint
ami indokolt lenne. Az NTE 1866
kiemelt támogatást kapott az elmúlt
időszakban, ugyanis a korábbi, tízmillió
forintos támogatás a megyei
bajnokságban való szereplésért cserébe
„enyhe túlzás” volt – mondta.
Mint mondta, akkor megelőlegezték
a bizalmat, hiszen azonos paraméterekkel
bíró csapatok nem kaptak
ilyen mértékű önkormányzati
segítséget. Ráadásul felhívták az elnökség
figyelmét arra is, hogy ebből
az összegből meg kell oldaniuk
az NB. III-as szezon első felének finanszírozását
is, ami -a jelek szerint-
nem sikerült. Ehhez képest az
önkormányzat a későbbiekben
adott további 2,5 millió forintot.
Bene Csaba leszögezte: ezek
fényében újra kellene gondolniuk
az érintetteknek, hogy miért és
milyen módszerekkel támadják a
főszponzort.
Horváth Attila
2 Kanizsa – A hét témája 2007. november 15. Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu
Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa
Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg
Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
“NAPFÉNY” Rákbetegek és Hozzátartozók
Nagykanizsai Egyesülete
köszöni minden kedves embertársának,
hogy adója 1%-ával támogatta Egyesületünket.
A befolyt összeget az alapszabálynak
megfelelően, beteg embertársaink
gyógyítására használjuk fel. Adószámunk:
18967621-1-20
Egyesület Vezetősége
A Thúry György Múzeum tisztelettel
vár minden érdeklődőt
2007. november 20-án 16.30 órától
Molnár András: „Viam meam
persequor. Batthyány Lajos gróf
útja a miniszterelnökségig” című
kötet és a „Saját utamat jártam.
Batthyány Lajos miniszterelnök
1807-1849” című emlékalbum bemutatójára.
A köteteket bemutatja
a szerző, Molnár András, a Zala
Megyei Levéltár igazgatója és Kiss
Gábor, a Deák Ferenc Megyei
Könyvtár igazgatója.
GYORSÍTOTT
MOPED, MOTORKERÉKPÁR
ÉS SZEMÉLYGÉPKOCSI
KEDVEZMÉNYES
ELMÉLETI
VEZETőI TANFOLYAMUNK INDUL:
NOVEMBER 22-ÉN
CSÜTÖRTÖKÖN
16.00 ÓRAKOR
Jelentkezés:
Nagykanizsa, Király út 47.
Tel.: (93) 312-394
Az Önök biztonsága a mi sikerünk!
A Közlekedők biztonsága
közös érdekünk!
A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola és
a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány
rendezésében alapítványi napokra
kerül sor.
November 19. 18 óra – Tehetségeink
nyomában. Az iskola hangversenytermében.
Zongorán közreműködnek:
Fu Rui és Dr. Erdős
Lászlóné növendékei. November
26. 18 óra – Koncert a HSMK
kamartermében. Közreműködnek
az iskola növendékei és tanárai.
A belépőjegyek ára 500 Ft
Ultimátum itt is, ott is
Dávid Zoltán ott volt az Erzsébet
téri szovjet emlékmű ledöntésénél,
amiért majd’ egy
évig tartó börtönbüntetést is
kapott. A „Szabadság Hőse”
Emlékéremmel kitüntetett
idős úr egy ideig közös albérletben
élt Ungor Károllyal, a
forradalom és szabadságharc
kanizsai eseményeinek tizenhat
évesen elhunyt, évtizedeken
keresztül agyonhallgatott
áldozatával.
A ma már Nagyrécsén élő Dávid
Zoltán fiatal és bohó legényként,
tizennyolc évesen csöppent
bele a forradalmi eseményekbe,
ám az azt követő megtorlás végleg
felnőtté érlelte. Ott volt az
Erzsébet téri szovjet emlékmű
ledöntésénél, a laktanyánál pedig
többi társával együtt fegyvereket
követelt. Azt mondja, a hozzá
hasonló fiatalok nem akartak
csodát művelni, nem akarták
megdönteni a rendszert, egyszerűen
csak a kíváncsiság hajtotta
őket, no meg a vágy, hogy fegyvert
foghassanak. Ismerte Ungor
Károlyt is, aki Skerlág
Józsefnével együtt halálos lövést
kapott a mozikertben. A tizenhat
éves, ártatlanul meggyilkolt fiúról
azonban mélyen hallgatott az
elmúlt negyven év agyonhamisított
históriája.
– Iskolatársak voltunk Ungor
Károllyal, ugyanis vegyes osztályba
jártunk, amelyben voltak
festők, fényképészek, kőművesek
és mint jómagam, szabók – meséli
Dávid Zoltán. – Majdnem egy
évig albérletben laktam Karcsi
barátommal, az ipari iskola pedellusánál,
akit Anna néninek
hívtak. Néha segítettünk az akkor
már idős, meglehetősen rosszul
látó néninek. Ungor Karcsi festőnek
tanult a város egyik legismertebb
festőjénél, a Czirákinál. Emlékszem,
azon a hétvégi napon a
Karcsi hívott, induljak el velük én
is a buszhoz, de az enyém később
ment, így inkább maradtam – lehet,
hogy ez életem legjobb döntése
volt, mert ha megyek, akkor
talán engem is lelőnek az ÁVÓsok.
Karcsi a barátjával a korabeli
tudósításokkal ellentétben
ugyanis nem moziba ment, hanem
a buszhoz, amivel hazautazhatott
volna a szüleihez, Szentpéterúrra,
pontosabban Vörrüre, ez egy közeli,
kisebb település. Többször is
készültem az elmúlt években,
hogy elmegyek a sírjához, de valahogy
soha nem érek oda. Barátok
voltunk, Karcsi jópofa gyerek
volt, a tanárok is szerették, általában
szót fogadott. Néha énekelgetett,
de nagyon fa hangja volt.
Azon az ominózus estén egyébként
hamar eljutott hozzám a hír,
hogy lövést kapott. Ugye, ahol
laktunk, nem volt távol a mozikerttől,
s a hírek gyorsan terjedtek
szájról-szájra. A kórházba
már nem tudtam bemenni hozzá,
mert engem is elragadtak az események.
– Aminek következtében majdnem
egy évet töltött börtönben.
– Igen, 1957 júniusában letartóztattak
– akkor, amikor már
nem is számítottam rá. Ugyanis
ott voltam az Erzsébet téri szobor
ledöntésénél, de tevőlegesen nem
vettem részt benne, csak néztem.
Kíváncsi voltam, mint minden fiatal.
Aztán a tömeggel mi, fiatalok
is a laktanyához vonultunk,
ahol fegyvereket követeltünk –
engem csak az hajtott, hogy végre
valódi fegyvert foghassak a
kezemben. A megtorlás hamar
utolért minket, hiszen mint mindenhol,
itt is akadt szemtanú, aki
feljelentett minket. Menekülnünk
kellett, társaimmal együtt elindultunk
a határ felé, de én Felsőszölnöknél
visszafordultam. Azt
mondtam nekik: fiúk, én nem megyek
sehova. Ha akkor valaki
megsúgta volna, hogy micsoda
szenvedés következik hamarosan!
Biztos nem maradok, ha tudom,
hogy börtön vár rám. Tizenegy
hónapig voltam bent, az volt a
szerencsém, hogy a fegyvert az
erdőn eldobtam, így nem találtak
nálam semmit sem. Ez a majdnem
egy év rettenetes volt, az állandó
éjszakai kihallgatások, a
verések, kínzások, a többiek jajveszékelése
mély nyomot hagyott
bennem. Ha kimegyek, soha nem
érnek utol. Az akkori társaim,
akik bátrabbak voltak nálam, ma
már mind vagyonos üzletemberek.
Így visszatekintve azonban
összességében mégsem bántam
meg, hogy itt maradtam, mindig
arra gondolok, hogy akkor most
nem lennének ilyen szép unokáim…
Később egyébként sokan
nem tudták, hogy én részt vettem
a forradalomban, az ember igyekezett
a múltját eltitkolni, nehogy
hátránya származzon belőle. Ez
az oka annak is, hogy Ungor
Károly halálát ennyi ideig hallgatás
övezte. Mert hát ki is mert
volna róla beszélni?
Horváth Attila
Kanizsa 2007. november 15. – Feltáruló múlt 3
Fotó: Horváth Attila
In memoriam Puskás Ferenc
– e címmel rendezett kiállítást
magyar labdarúgó érmekből
és bélyegekből, illetve
gyufacímkékből a Magyar
Éremgyűjtők Egyesületének
Nagykanizsai Csoportja a Hevesi
Sándor Művelődési Központban.
A Simon László, Reményi
György és dr. Zsoldi Zoltán gyűjtők
anyagát, emlékérmeket, bélyegeket,
gyufacímkéket és korabeli
relikviákat is felvonultató kiállítást
Kovácsné Mikola Mária,
a kiállítással egy időben országos
börzének is otthont adó intézmény
igazgatóhelyettese nyitotta
meg.
– A Magyar Éremgyűjtők
Egyesületének Nagykanizsai
Csoportja Puskás Ferenc halálának
első évfordulója alkalmából
rendezte meg ezt a kiállítást
– mondta az igazgatóhelyettes. –
A kiállításon nyolcvanhárom darab,
1900 és 1954 között kibocsátott
emlékérem látható. A legfrissebb
a Puskás Ferenc Emlékérem,
nem véletlen, hogy ez került
a rendezvény meghívójára
is. A bélyegek közül azt említeném
meg, amelyet harminc évvel
ezelőtt bocsátottak ki a Közép-
Afrikai Császárságban Puskás
Ferenc tiszteletére. Szomorú,
hogy hazánkban még mind a mai
napig nem jelent meg olyan bélyeg,
ami a legendás futballistának,
az egyik legkedveltebb magyar
sportolónak állítana emléket.
H.A.
􀁇 Henna
􀁇 Pedikűr, manikűr,
műköröm
􀁇 Parafinos kézés
lábápolás
Pedikűr esetén kérésre
házhoz megyek!
Nagykanizsa, Árpád u.
Bejelentkezés: 30/532-7655
Puskás
Öcsi
érmeken
Tizenegy fájdalmas hónap
Dávid Zoltán jól ismerte Ungor Károlyt is
AHevesi Sándor
Általános Iskola
gazdasági ügyintézőt keres
A pályázatokat a következő
címre kérjük: Hevesi Sándor Általános
Iskola igazgatója Nagykanizsa,
Hevesi u. 2.
Érdeklődni a 311-265 telefonszámon
lehet.
A pályázat leadási határideje:
2007. november 23.
4 Kanizsa – Közgyűlés 2007. november 15. Öt napirendi pontot tárgyalt
a város képviselő-testülete soron
kívüli ülésén. A legnagyobb
vihart az NTE 1866 MÁV labdarúgó
szakosztályának támogatási
kérelme kavarta.
A közgyűlés elsőként a város
településrendezési tervének módosításával
kapcsolatos javaslatot
tárgyalta. A Városüzemeltetési,
valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi
Bizottság javaslatára a képviselőtestület
kivette az előterjesztés
huszonnegyedik pontját, amely
alapján lakóövezetté nyilvánítottak
volna egy Kiskanizsán, a Kismező
utcában lévő területet, amelyen
ipari tevékenységet folytat
egy vállalkozás.
Második napirendi pontban tárgyalták
a képviselők a korábbi
közgyűlésen az anyag előkészítetlenségére
vonatkozó indokkal
levett, a Nyakó Melinda vezette
Nők Háza Egyesületnek a szenvedélybetegek
ellátásra vonatkozó
szolgáltatási szerződés megkötésével
kapcsolatos előterjesztést.
Az önkormányzatnak 2009. január
elsejéig ellátási kötelezettsége
van a szenvedélybetegek –
elsősorban drogfogyasztók – alacsonyküszöbű
ellátásával kapcsolatban,
de ilyen szolgáltatás jelenleg
még nem működik a városban.
Egy nyertes pályázat révén az
ellátás beindítását tervezi a Nők
Háza Egyesület, amely azt kérte
az önkormányzattól: kössön vele
ellátási szerződést és biztosítson
az ellátáshoz megfelelő ingatlant
is.
Nyakó Melinda arra figyelmeztette
a képviselőket, hogy amenynyiben
az önkormányzat nem
foglalkozik a kérdéssel, úgy nagy
valószínűséggel előbb-utóbb a
város több intézményében is
megjelenik a drogfogyasztás
problematikája, amellyel szemben
abban a stádiumban már sokkal
nagyobb költségek árán lehet
csak felvenni a harcot.
Végül a testület többsége jóváhagyta
a határozati javaslatot,
mely szerint egyetért az ellátás
szükségességével, az új szolgáltatást
azonban saját intézménye, a
Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ szakmai bázisán valósítja
meg.
Harmadikként a Zemplén
Sportegyesület támogatási kérelmével
kapcsolatos előterjesztésről
vitáztak a képviselők, az
egyesület vezetői ahhoz kértek
pénzügyi segítséget, hogy két országos
bajnoki fordulón, és egy
Németországban megrendezendő
nyílt bajnokságon részt tudjanak
venni. A határozati javaslat egymillió
forintjával ellentétben végül
háromszázezer forintnyi támogatást
ítéltek meg az egyesületnek.
Időközben egy újabb egyesület,
a Kanizsa Vízilabda Sportegyesület
is támogatásért kereste
meg az önkormányzatot. Az
egyesület vezetősége hatszázezer
forintot igényelt a további, a pekingi
olimpia miatt előrehozott
három mérkőzés költségeinek finanszírozásához.
Balogh László, az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
(OKISB) fideszes elnöke
ismertette a grémium álláspontját,
amely négyszázezer forinttal
támogatta volna az egyesületet.
Bicsák Miklós (MSZP) a vitában
megjegyezte, most nem kellene
spórolni, hiszen volt már példa
ablakon kidobott pénzre. ő hatszázezer
forintot javasolt. Végül
a testület a bizottsági javaslatnak
megfelelően négyszázezer forintos
támogatás mellett voksolt.
Utolsó napirendi pontként került
a testület elé a leglényegesebb,
hetek óta az érdeklődés középpontjában
lévő támogatási kérelem,
amit az NTE 1866 MÁV
egyesülete címzett a közgyűlésnek.
Az egyesület vezetője, Tóth
László elnök, egyben az MSZP
frakcióvezetője majd’ ötmillió forintot
kért, amely – mint mondta
– elengedhetetlen, hogy a labdarúgók
tovább szerepelhessenek az
NB III-ban.
Balogh László (Fidesz-
KDNP) OKISB elnöke rámutatott:
az elmúlt egy évben a város
teljes költségvetésének tíz százalékát,
csaknem 150 millió forintot
fordítottak a sportegyesületek
támogatására. A jövőben olyan
finanszírozási rendszert kívánunk
kialakítani, amelyben az
egyesületek által szponzori támogatások
minden egyes forintjához
ugyanennyit tesz az önkormányzat
– mondta. Hozzátette,
jó lenne, ha az NTE-nél megjelennének
más támogatók is, nem
csak a város. Megjegyezte
egyúttal, hogy a kért támogatás
egyik fele a játékosok prémiuma
lenne, s ha ez elmarad, az még
talán nem jelenti a csapat megszűnését.
Az egyiknek sikerül, a másiknak nem
1. Nagykanizsa, Erzsébet tér
16. szám alatti 64 m2
alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3.360 Ft
Licitlépcső: 120 Ft
A bérlemény megtekinthető
2007. november 22. 10-11 óra
között. (Külön kérésre más időpontban
is.)
A versenytárgyalás ideje:
2007. november 26. 10 óra
A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatlankezelési
Intézménye Ebédlő
Nagykanizsa, Deák tér 5.
2. Nagykanizsai, Eötvös tér 27.
szám alatti 237 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 1.440 Ft
Licitlépcső: 120 Ft
A bérlemény megtekinthető
2007. november 22. 11-12 óra
között. (Külön kérésre más időpontban
is.)
A versenytárgyalás ideje:
2007. november 26. 11 óra
A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatlankezelési
Intézménye Ebédlő
Nagykanizsa, Deák tér 5.
3. Nagykanizsa, Erzsébet tér
10. szám alatti 76 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3.000 Ft
Licitlépcső: 120 Ft
A bérlemény megtekinthető
2007. november 22. 9-10 óra között.
(Külön kérésre más időpontban
is.)
A versenytárgyalás ideje:
2007. november 26. 11.30 óra
A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatlankezelési
Intézménye Ebédlő
Nagykanizsa, Deák tér 5.
November nyolcadikán ülésezett
volna a Pénzügyi Bizottság,
ha a tagok megjelentek
volna. Ugyanis Tóth László elnökön
és Lelkó Tamás külső
bizottsági tagon kívül a testület
tagjai közül senki nem jelent
meg. Pedig csak két napirendi
pontról esett volna szó: a
Zemplén Sportegyesület és az
NTE 1866 MÁV Sportegyesület
labdarúgó szakosztályának
támogatásáról.
Elmaradt a PB-ülés
A Városüzemeltetési Bizottság többek közt tárgyalta a város településrendezési
tervének módosításával kapcsolatos előterjesztést, s
úgy határozott, azt javasolja, hogy abból a 24-es számú tételt az előterjesztő
vegye ki, s részletes vizsgálódás után külön hozza vissza a
bizottság, illetve a következő közgyűlés elé. Az előterjesztés a
Kiskanizsán, a Kismező utcában lévő vashulladék-telep területét lakóterületté
nyilvánította volna. A területen azonban évek óta ipari tevékenység
folyik. A további lépések megtételéhez a bizottság bekérte
az itt működő vastelep működésével kapcsolatos valamennyi dokumentumot.
Hozzák vissza decemberben
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa, Deák tér 5.
nyílt versenytárgyalást hirdet a következő önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
Mindhárom bérleményről a 93/311-241 és a 30/2273-192 telefonszámokon lehet érdeklődni.
2007. november 15. Kanizsa – Közgyűlés 5
Bárdosi Gábor (MSZP) utalt
arra, hogy az elmúlt évben sokan
megígérték a csapat támogatását,
s hangsúlyozta, amennyiben nem
adja meg a testület a kért segítséget,
akkor az évekkel ezelőtti állapotokat
hozzák vissza.
Hogy kiket értett a képviselő a
sokan kifejezés alatt, azt Tóth
László (MSZP) tette egyértelművé,
amikor az egyesület tavalyi, jubileumi,
majd évzáró ünnepségén készült
videofelvételeket játszott be a
közgyűlés közben. Ezeken Cseresnyés
Péter alpolgármester és Marton
István polgármester ígéretet
tett a csapat támogatására.
Dr. Kolonics Bálint (Fidesz-
KDNP) az NTE szintén vezető
tisztségviselőjeként szintén azt
javasolta, adja meg a testület a
kért támogatást. Egyúttal kijelentette,
valaki végre megmondhatná,
miért nem kap támogatást az
NTE, ugyanis nem légből kapott
kérelemről van szó, a helyzet drámai.
Rámutatott, amikor a játékosok
prémiumáról beszélnek, akkor
elképesztően alacsony összegekre
kell gondolni, amelyeknek
megvan a maguk jelentősége, hiszen
a versenysport nem működik
érdekeltség nélkül. Dr.
Kolonics azt is leszögezte, az
egyesületnél az új elnökséggel takarékos
gazdálkodás kezdődött,
amit az is bizonyít, hogy a korábbi
jelentős adótartozás mára eltűnt,
s a támogatás révén jövőre
tiszta lappal indulhatnának.
Bene Csaba (Fidesz-KDNP)
frakcióvezető visszautasította
az ellenzéki megszólalásokat,
mert szerinte a másik oldal képviselői
érzelmi húrokat próbáltak
pengetni NTE-ügyben.
Egyúttal leszögezte, úgy véli,
amit az önkormányzat a támogatások
terén megtehetett, azt
meg is tette. Cseresnyés Péter
alpolgármester ugyancsak viszszautasította
a baloldalon ülők
által használt eszközöket, s arra
szólította fel a protestálókat,
mondják meg, honnan vegyék
el a kért támogatás összegét.
Hangsúlyozta: ők a város egészének
költségvetéséért felelnek,
s ezt kell mérlegelniük
minden döntés meghozatalakor.
Bárdosi Gábor a Zrínyi utca
tervezett kikötésének meg nem
valósult beruházására félretett
összeget javasolta a támogatás fedezetéül,
míg dr. Kolonics Bálint
a körzetében zajló csatorna-felújításból
megmaradt pénzt ajánlotta
fel.
Böröcz Zoltán (MSZP) arra figyelmeztetett,
hogy ha nem jutnak
hozzá a támogatáshoz, akkor
visszavonják a csapatot az NB
III-ból, s a városkörnyéki bajnokság
második osztályában indítják.
Marton István polgármester
minderre úgy reagált: a város
és az egyesület közt köttetett
megállapodás úgy szólt, hogy
előbbi a költségvetés felét adja, a
másik felét az egyesületnek kellett
volna támogatások révén
összegyűjteni, ami – szerinte –
nem történt meg, a labdarúgó
szakosztály érdemi bevételeket
nem volt képes felmutatni. Utalt
arra is, hogy a korábbi főszponzor
eltűnt a csapat mögül. Vajon
miért? – kérdezte. Véleménye
szerint az NTE vezetőinek önkritikát
kellene gyakorolni. Egyúttal
felszólította az elnökséget arra,
számoljanak be arról, mennyi
pénzt sikerült összeszedniük a
szponzoroktól.
Dr. Kolonics Bálint visszautasította
a polgármester stílusát, s
azt válaszolta, ezt kérdezze meg
az önkormányzat által felállított
háromtagú ad hoc bizottságtól,
amely az elmúlt hetekben az NTE
gazdálkodását vizsgálta.
Böröcz Zoltán szintén visszautasította
Marton István megnyilvánulását,
s azt mondta, nagyon
sok vállalkozó, támogató és szülő
segített pénzzel, munkával, akik
azonban nem kívánják megnevezni
magukat, ugyanis félnek. A
természetben nyújtott támogatás
pedig nehezen forintosítható. Ha
mégis sikerülne, akkor elképzelhető,
hogy a kapott összeg nagyobb
lenne, mint az önkormányzat
támogatása.
Tóth László közben bejelentette,
hogy Kozma Lajos lemondott a
labdarúgó szakosztály vezetéséről.
Végül sem a támogatás elutasításáról,
sem a támogatás megítéléséről
szóló határozati javaslat
nem kapta meg a szükséges többséget,
ezért még egy alkalommal
biztosan a testület elé kerül az
NTE ügye.
Horváth Attila
Sporttámogatási kérelmekkel
foglalkozott az OKISB.
Beindult a dominóelv –
hangsúlyozta Balogh László bizottsági
elnök. Év vége felé sokak
a forráshiányukat, a főszponzorhoz,
a városhoz való
fordulással próbálják enyhíteni.
Stratégiai elvként mondjuk azt,
hogy minden önkormányzati egy
forintot a támogatandó szervezet
egy forintjához tudjunk rendelni.
Az is fontos stratégiai elv, hogy
készpénzhez szeretnénk még inkább
készpénzt rendelni, és jó
lenne jobban bízni a kanizsai
mecénásokban. Sajnos tudomásul
kellett venni, bármennyire is
szeretnénk, a jelen költségvetési
évben nem tudunk tovább lépni.
NB III-as stabil focira szükség
van. Büszkék vagyunk rá, hogy
van egy komoly hagyományokkal
rendelkező NTE 1866 MÁV
Sportegyesületünk, de most nem
erről szavaztunk, hanem arról,
hogy a tizenkét és félmillió után
tudunk-e adni újabb milliókat.
Hosszú szakmai vita után olyan
álláspont kristályosodott ki,
melynek eredményeként a kérelemre
4 igen, 2 nem, és 0 tartózkodás
mellett nem támogattuk az
egyesületet. De ez nem jelenti
azt, hogy a jövő évben nem lesz
ugyanolyan fontos. A négytagú
közgyűlési bizottság, Karádi Ferenc,
Bene Csaba, dr. Károlyi
Attila és én tájékozódtunk az
egyesületnél a fociszakosztálylyal
kapcsolatban, s ezáltal világosabb
képhez jutottunk, ami segítette
a mostani nehéz döntésünket
is. Összességében százötven
millió forintot fordítottunk
sporttámogatásra, ezen belül a
verseny és élsportra kilencvenöt
milliót, és rendkívüli támogatásként
plusz tízmilliót szétosztottunk
a közel ötven szakosztály
számára. A lábtoll-labdások egy
millió forintos igényére háromszáz-
ezer forinto juthat. A Kanizsa
Vízilabda Sportegyesület
hatszáz ezer forintos plusz kérelmére
négyszáz ezer forintos
támogatást javasoltuk. Azt kell
mondanunk a befutó összes
sportkérelemre, hogy a dominók
nem dőlhetnek tovább,
2007. december 31-éig nincs
módunk újabb sporttámogatási
igények teljesítésére. A bizottság
egyöntetűen kimondta, a
sporttámogatás a jövő évben
fog folytatódni.
Egy forinthoz
egy forintot
Ismét tárgyalta a Nők Háza
Egyesületnek a szenvedélybetegek
alacsonyküszöbű szolgáltatásával
kapcsolatos ellátási
szerződés megkötése iránti
kérelmét a dr. Csákai Iván
által vezetett Szociális és
Egészségügyi Bizottság. A kérelem
már szerepelt az október
25-ei közgyűlés tervezett
napirendjén, azonban a javaslatot
az előterjesztő visszavonta
azzal az indokkal, hogy
új körülmények merültek fel
az előterjesztéssel kapcsolatban.
Az Országgyűlés október
15-én módosította a szociális
törvényt, és jelentősen átalakította
az önkormányzatok kötelező
feladatainak rendszerét.
A változások érintik a szenvedélybetegek
alacsonyküszöbű
szolgáltatását is. Jelenleg az
önkormányzatok a kötelező
feladataiknak eltérő mennyiségi
és minőségi mutatók
alapján tesznek eleget. Az új
feladat-ellátási rendszerben a
közösségi ellátások (és így az
alacsonyküszöbű szolgáltatás)
nyújtásának kötelezettsége
2009. január 1-jétől megszűnik,
de mint törvényben meghatározott
tartalmú szociális
szolgáltatások továbbra is
megmaradnak, finanszírozásuk
valamennyi fenntartó számára
egységes módon, a tényleges
szükségletek figyelembe
vételével, pályázat útján valósul
meg. A pályázati finanszírozás
részletes szabályai nem
ismertek, azonban a feladat
kötelező jellegének változása
miatt az önkormányzat 2009-
től nem lesz köteles az alacsonyküszöbű
szolgáltatás
biztosítására, sem saját fenntartásában,
sem más fenntartóval
való ellátási szerződéskötés
útján. A téma megvitatása
során a bizottság tagjai egyetértettek
a szenvedélybetegek
részére nyújtott alacsonyküszöbű
szolgáltatás nyújtásának
fontosságával, és a határozati
javaslatban foglaltaknak megfelelően
közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak tartották az
előterjesztést.
Nők háza
Egyesület
kérelméről
6 Kanizsa – Városháza 2007. november 15. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú
Nyugdíjasházban megüresedett 1 db lakás bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található
Nyugdíjasházban lévő bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje 2007. november 30., 12.00 óra. Helye:
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz.
ügyfélfogadó. A licitálás időpontja 2007. december 7., 9.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott
időre
A bérlemény leírása: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 8.122 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett
szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség. Megtekinthető: 2007. november
20. (kedd) 10-11 óráig
A bérlemény nem örökölhető!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek. Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/,
öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga,
vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési
kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a
pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja
2./ Egyéb feltételek. Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/
ek/, aki/k/ pénzadományt ajánl fel, vagy önkormányzati bérlakását
ajánlja fel.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/
k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó
havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati
bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti
díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás
esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát,
helyiségeit, minden tulajdonos adatát. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani.
A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás
szabályai: A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a
kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja
is képviselheti. A licitálás induló összege: 2.000.000 Ft. A licitálás
során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra
vonatkozó bérleti szerződést az Ingatlankezelési Intézmény köti meg a
kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása
esetén a megállapodás aláírását követő 15 napon belül. Amennyiben a bérlő
a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti szerződést nem ezen határidőn
belül nem köti meg, a bérleti szerződés megkötésének lehetőségét elveszíti.
Nyugdíjasházi lakáspályázat
Meghívó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt az "50 év integráció 50 helyszínen"
országos eseménysorozat kapcsán megrendezésre kerülő
nagykanizsai programokra.
Marton István, polgármester
Programok
2007. november 23., péntek
Helyszín: Vasemberház (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.)
9.00 Iskolások vetélkedője az EU-PONT szervezésében - helyi forduló
11.00 Ember és érték – Környezet- és természetvédelem Dél-Zalában.
Kerekasztal-beszélgetés a város környezetvédelmi programjáról.
Meghívott vendégek: Glattfelder Béla, EU parlamenti képviselő,
Dr. Illés Zoltán egyetemi docens, CEU
Pályázati partnereink: Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület,
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, Pályaválasztási Tanácsadó
Szolgálat, Városi Diákönkormányzat, Zsigmondy Vilmos és
Széchenyi István SZKI (Jelentkezni előzetesen a 93/500-709-es telefonszámon
lehet.)
12.00 Európa asztala – gasztronómiai bemutató az Európai Unió országainak
nemzeti ételeiből.
17.00 "Európa következő 50 éve rajtunk is múlik" – lakossági fórum
Téma: Javaslatok a város 2008-2013. évi középtávú környezetvédelmi
programjához
2007. november 24., szombat
Helyszín: Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár u. 5.)
18.00 Sok nemzetiségű kultúrával az Európai Unióban. A kulturális
gálaműsor szereplői: Dél-Zala Táncegyüttes, Kanizsai Horvát Kórus
és Néptánccsoport, Kanizsa Csillagai, Királyi Pál ÁMK német nemzetiségű
gyermek- és ifjúsági csoportja
KÍSÉRő RENDEZVÉNYEK:
Európa-sarok: A keszthelyi Europe Direct Balaton Régió Európai
Információs Pont munkatársai várják az érdeklődőket európai uniós
tanácsadással, tájékoztatással (ingyenes kiadványok, interaktív honlapok,
kvízjátékok, pályázati információk).
Természetfotó-kiállítás Maros Sándor képeiből
A rendezvény az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, az
Európai Parlament Tájékoztatási Irodája és a magyar kormány közötti
Igazgatási partnerség keretében jött létre.
Tisztelettel hívjuk és várjuk az érdeklődő diákokat, szülőket és
pedagógusokat 4. osztályos általános iskolásoknak, a nyolcévfolyamos
gimnáziumi képzésünkről rendezett nyílt napunkra 2007.
november 24., szombat 9.00 órára a Batthyány Lajos Gimnázium
nagyaulájába. A találkozás alkalmával bemutatjuk a gimnáziumunk
hagyományos, immár 1991. óta tartó nyolcévfolyamos képzését.
Szeretnénk, ha elnyerné tetszését iskolánk Pedagógiai Programja,
annak nevelési és oktatási tartalma. Hisszük és valljuk: ránk bízhatja
gyermekét, mi megpróbáljuk mottónk alapján is nevelni:
„Nem elég a gyermeket gépileg tanítani a kiszabott tanulmányokra,
lelkét, szívét is kell művelni, mert csak így lehet derék,
értelmes, nemesen érző, jellemteljes honpolgár. A nevelést, sőt még
a tanítást is a gyermekeknek testi, lelki erejéhez, tehetségéhez s
hajlamaihoz, egyszóval egész egyéniségéhez kell alkalmazni.”
(Deák Ferenc)
Batthyány Lajos Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola
2007. december 13-án 19 órakor
a HSMK-ban
Jegyek ára: 2000 Ft
JEGYEK VÁSÁROLHATÓK:
􀁚 a TOURINFORM irodában (Csengery út 1-3.) ,
􀁚 a HONVÉD KASZINÓ-ban (Ady út 7.),
􀁚 valamint az előadás napján a HSMK-ban.
Információ: Hegedűs Erzsébet 93/311-468, 70/200-5949
JANZAKATAÉS DOLHAI ATTILA
a MUSICALSZTÁRJAI Nagykanizsán
Európa következő ötven
éve rajtad is múlik
2007. november 15. Kanizsa – Városháza 7
Balogh László, a 3. számú választókerület
önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát
tart minden szerdán 16.00 órától
17.00 óráig a Batthyány Lajos
Gimnáziumban (Nagykanizsa,
Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Papp Nándor a 12. számú
választókerület önkormányzati
képviselője a hivatalos elfoglaltság
miatt november 13-án elmaradt
fogadóóráját november 20-án
(kedden), 17 órakor a Vécsey Zsigmond
Általános Iskolában, 18
órától a Zárda utcai kollégiumban
tartja.
Megértésüket köszönjük.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet 3 fő Építéshatósági ügyintéző helyettesítésére.
Ellátandó feladat: Kiemelt építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése (helyszíni szemle, hiánypótlás,
tárgyalás, határozattervezetek) és végrehajtása Nagykanizsa körzetközponti közigazgatási területén.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló
9/1995.(II.3.) Korm. sz. rendelet 1. sz. mellékletének I./4. Építésügyi igazgatási feladatok I. besorolási osztályban felsorolt
iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki
(szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség; főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség. Legalább egyéves szakmai (tervezői, kivitelezői), továbbá kétéves közigazgatási gyakorlat, vagy legalább
hároméves közigazgatási gyakorlat. (Ezek hiányában felmentés kérhető.) „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély.
Közigazgatási alapvizsgát és szakvizsgát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint kell
megszerezni, illetőleg a Belügyminisztérium Építésügyi Hivatala szakmai felügyeletével szervezett szakmai továbbképzésen
kell részt venni. A kinevezés határozott időre, legfeljebb hat hónap próbaidő kikötésével történik. Illetmény
és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint.
A pályázatokat dr. Gyergyák Krisztina aljegyző részére kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., telefon:
93/500-700 vagy 500-708), melyhez csatolni kell: az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, szakmai és közigazgatási gyakorlat hivatalos igazolását.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2007. november 30. 12.00 óra. A benyújtott pályázatok elbírálására a pályázati
határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor.
A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Képviselői
fogadóóra
Pályázat Építéshatósági ügyintézők helyettesítésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a többször módosított 55/2000. (XII.13.) számú helyi rendelet
alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások
bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére:
CSERÉRE:
1. Nagykanizsa, Fő u. 8. 5/2/11.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 + fél szobás, komfortfokozata:
komfortos, településen belüli fekvése: belvárosi terület, épületen belüli fekvése:
II. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 22.999 Ft. A lakás állapota:
felújított, A bérleti jogviszony időtartama: 5 év, vagy az eredeti szerződéssel
megegyező. A lakás megtekintésének időpontja: 2007. november 21. 9-10.30
óráig.
KETTő GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Péterfai u. 37/D. IV. em. 1.
A lakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1 + fél szobás, komfortfokozata:
összkomfortos, településen belüli fekvése: egyéb városi terület. épületen belüli
fekvése: IV. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 15.975 Ft. A lakás állapota:
felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2007. november 21. 10-11.30 óráig.
GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Rózsa u. 15. I. em. 4.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos,
településen belüli fekvése: keleti városi terület, épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 19.088 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2007. november 20. 9-10.30 óráig.
Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, 1 + fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 12.050 Ft. A lakás állapota:
felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2007. november 20. 13.30-15 óráig.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/6.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + fél szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 12.050 Ft. d.) A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2007. november 20. 13.30-15 óráig.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 56. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 76 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 16.083 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2007. november 21. 9-10.30 óráig.
EGYEDÜLÁLLÓKNAK:
1. Nagykanizsa, Magyar u. 71. fsz. 6.
A lakás alapterülete: 18 m2, szobaszám: fél szobás, komfortfokozata: komfort
nélküli. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 802 Ft. A lakás állapota:
felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2007. november 20. 9-10.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Fő u. 4. I. em. 4.
A lakás alapterülete: 51 m2, szobaszám: 1 + fél szobás, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület, épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 16.260 Ft. A lakás állapota:
felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2007. november 21. 9-10.30 óráig.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az
alábbi, Garzonházban lévő üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának
elnyerésére.
Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosultak
lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap időtartamig,
elhelyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület, épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.814 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
A lakás megtekintésének időpontja: 2007. november 20. 14-15.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+fél szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület, épületen
belüli fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.952 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
A lakás megtekintésének időpontja: 2007. november 20. 14-15.30 óráig.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület, épületen
belüli fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.952 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
A lakás megtekintésének időpontja: 2007. november 20. 14-15.30 óráig.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület, épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 13.526 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
A lakás megtekintésének időpontja: 2007. november 20. 14-15.30 óráig.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, 1+fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület, épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.952 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap. A lakás
megtekintésének időpontja: 2007. november 20. 14-15.30 óráig.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 2007. november 30.
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály, Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Szociális bérlakás-pályázat, Garzonházi bérlakás-pályázat
8 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. november 15. Marton István polgármester a
nagykanizsaiak segítségét kéri a
kórház intenzív osztályának eszközbeszerzéséhez.
Nem kell rögtön
nagy dologra gondolni, elég,
ha a forgalomból 2008. március
elsejétől kivonásra váró egy- és
kétforintosokat bedobjuk a város
közintézményeiben, iskolákban,
kulturális intézményekben, valamint
a polgármesteri hivatalban
elhelyezett gyűjtőurnákba.
A város első embere lapunknak
elmondta: az így összegyűjtött,
másoknak esetleg csak gondot
okozó érmék hasznos közcélt
szolgálhatnak. A pénzből ugyanis
egy hordozható defibrillátort,
gyógyszerporlasztó lélegeztető
gépet, valamint gyógyszeradagoló
pumpát vásárolnának a kórház
intenzív osztálya részére, összesen
több, mint hárommillió forint
értékben.
– Arról van szó, hogy azokat a
forintokat, amiket nemsokára
már nem tudunk használni, gyűjtsük
össze, és ha lehet, akkor
használjuk fel jó célra, és ne
hagyjuk, hogy itt-ott elkallódjanak
– mondta Marton István. –
Hiszem, hogy a kanizsai emberek
segítőkészsége nem tűnt el, nem
őrölte fel a minket körülvevő, rohanó
világ, s segíteni fognak e
nemes cél elérésében.
H.A
(Marton István, polgámester
felhívása lapunk 9. oldalán olvasható!)
Sok
kicsi sokra
mehet
Nagykanizsa a következő hét
évben (2007-2013) jelentős fejlődési
lehetőség előtt áll. A város
tudatosan készül az Európai
Uniós források fogadására. Az
elmúlt időszakban több olyan
nagyprojekt előkészítése kezdődött
el, amelyeket az önkormányzat
önállóan, vagy a helyi
vállalkozásokkal együttműködve
kíván megvalósítani. Nagykanizsa
városa az Új Magyarország
Fejlesztési Terv operatív programjaiban
megfogalmazott célokra
vehet igénybe pályázati
forrásokat. A pályázatok kizárólag
jól előkészített, átgondolt
projektek megvalósítására nyújthatók
be.
Első körben a belvárosi területek
rekonstrukciójának előkészítése
zajlik. A belváros megújításához
elengedhetetlen a forgalom
csillapítása. Ezért a készülő szakmai
tervek – közlekedési szakemberek
segítségével – egy olyan
„minimumterv" végrehajtását javasolják,
amely a lehető legkisebb
érdeksérelemmel jár, mégis
a leghatékonyabb megoldást
nyújtja a megnövekedett forgalom
más irányú levezetésére.
A szükséges forgalomcsillapítási
beruházások után, a Fő utca
városi sétánnyá alakul, ahol maximálisan
2x1 sávon zajlik a
közlekedés. Az átmenő forgalomtól
visszanyert területeken, a
gépjárművektől zöldfelülettel
elválasztva kerékpárút, valamint
egységes építészeti elemeket
hordozó sétaút kerül kialakításra.
Ennek megvalósításába az itt
üzlethelységgel rendelkezőket is
bevonja az önkormányzat, mivel
ennek a fejlesztésnek a megvalósítása
legalább annyira az ő érdeke
is, mint a városlakóké.
Ha a belvárosban sikerül
csökkenteni az átmenő forgalmat,
elkezdődhet a terület rekonstrukciója.
A cél az, hogy
Nagykanizsának olyan új, a történelmi
városhangulatot tükröző
centruma vagy centrumai szülessenek,
amelyek valódi közösségi
terek, valódi városközpontok
lesznek. A fejlesztési tervek készítése
során több tucat olyan elképzelést
gyűjtöttek össze a
szakemberek, amelyek beépülhetnek
a beruházásokba.
A fejlesztések több területre
koncentrálnak. Hangsúlyos
szempont a közösségi funkció
erősítése mellett a város történelmiségéből
adódó hangulat
megtartása, visszaállítása.
Az Erzsébet teret központi
funkciójában kell megerősíteni. A
tér északi részén lakások, irodaházak,
üzletek épülhetnek, ehhez
magántőke bevonását tervezi az
önkormányzat. Az Erzsébet tér
központi része új térburkolatot
kap, szobrok, díszkút, valamint
több egyedi, Nagykanizsa turisztikai
arculatát is színesítő attrakció
kerül ki. A városi rendezvények
megtartásához szükséges terület
és egyéb építmény kialakítása is a
tervek között szerepel. Az így létrejövő
rendezvénytér dísz-tér szerepet
fog betölteni. Az előzetes
vállalkozói igényfelmérés alapján
helyet kell biztosítani magas színvonalú
kávéházaknak, éttermeknek.
Ezek szintén a helyi magántőke
bevonásával valósulnak meg.
Az Eötvös tér a tervek szerint
a családok terévé válik. Megújul
és bővül a jelenlegi játszótér,
új szabadidő-eltöltési lehetőségek
kapnak helyet. Fontos
hangsúlyozni, az Eötvös tér átalakítása
a már meglévő parkos
állapot megtartásával képzelhető
csak el. Az Eötvös tér déli
része lezárásra kerül, itt a megnövekedő
piaci kereslet nyomán
új vendéglátó ipari és kereskedelmi
egységek kerülnek
kialakításra, felújításra. A belváros
egyes terei közötti kapcsolat
az út lezárásával, a kialakuló
gyalogos tengellyel és a
beépülő vizes elemekkel teremtődik
meg.
Az akcióterületen található utcafronti
ingatlanok, valamint a
jelenleg nagyon leromlott állapotú
tömbbelsők a fejlesztések
nyomán ideális területet biztosítanak
a kötelezően létrehozandó
városfejlesztési gazdasági társaság,
valamint magánberuházók
számára lakáscélú fejlesztésekhez,
ezzel is bevételhez juttatva
a várost, amelyet további rekonstrukciókhoz
használhat fel.
Az új szemléletű városrehabilitáció
egyik alapja, hogy a fejlesztő
önkormányzat a rendelkezésre
álló támogatásokat részben
a megtérülés reményében használja
fel, valamint a fejlesztések
nyomán nála bekövetkező értéknövekedést
további fejlesztésekbe
forgatja. Ehhez a piaci szemlélethez
nélkülözhetetlen az eddigi
szervezetrendszer megreformálása,
egy városfejlesztési gazdasági
társaság létrehozása.
Az Akcióterületi terv elkészülte
után azonnal elkezdődik az
építészeti tervek átalakítása, melyek
várhatóan még idén elkészülnek.
A nagykanizsai belváros
fejlesztésének megvalósításához
a Nyugat-dunántúli Regionális
Operatív Program „Városfejlesztés"
intézkedésére nyújt
be pályázatot az önkormányzat
2008. februárjában. A Program
2007-13 között az 5 Nyugat-dunántúli
megyei jogú város számára
11 milliárd forintot biztosít
városközpontjainak és lakótelepeinek,
vagy leromlott állapotú
hagyományos városrészeinek rekonstrukciójára.
Ebből Nagykanizsa
közel 2,5 milliárd forintot
kíván megpályázni több ütemben
az elkövetkezendő években.
A város ezen kívül más pályázati
forrásokat is igénybe kíván
venni mind az ágazati,
mind a regionális forrásokból.
Ezen kívül az önkormányzat
szakmai segítséget nyújt mindazon
fejlesztési elképzelések
megvalósításához, amelyek a
belváros-rekonstrukcióhoz kapcsolódnak,
és magántőkéből
jönnek létre.
Megújulhat Nagykanizsa belvárosa
Várják a lakosság hozzászólásait!
Lakossági fórumot rendeznek A megújuló belváros címmel 2007. november 22-én 16.30-kor a Halis
István Városi Könyvtárban. Aki szóban szeretné észrevételeit megtenni, az itt mondhatja el. Az illetékesek
írásban is várják az érdeklődők véleményét Deák Varga Dénes főépítész nevére címezve a Polgármesteri
Hivatal portáján (Erzsébet tér 7.). Aki e-mail-ben kívánja kifejteni álláspontját, az a
deakvarga.denes@nagykanizsa.hu címre írhat.
A 14. Idősek Hete rendezvénysorozat
az Idősek Otthona
és Gondozóházában zárult.
Az ünnepelteket a Farkas Ferenc
Zene és Aranymetszés Művészeti
Iskola tanárai és növendékei
köszöntötték szívhez szóló, kedves
műsorukkal. Tárogatón
Baráth Béla zenetanár működött
közre. Koller Jutka igazgatónő ez
alkalommal egy kötelességének is
eleget tett. Megköszönte Szmodics
József gépkocsivezető évtizedek
óta végzett becsületes, lelkiismeretes
munkáját, akitől váratlan betegsége
miatt kellett elköszönni.
A lakók nevében Balla Margit
néni, sok boldog, egészséges évet
kívánva egy virágcsokrot adott át
Koller Jutka igazgatónőnek.
Köszöntőjében Cseresnyés Péter
alpolgármester a gyermekkorát
idézte fel. Boldog volt, amikor
nagyszüleivel leült beszélgetni,
akik olyan élményeket osztottak
meg vele, amiket ő nem élhetett
meg. Nagyon sok, nálánál jóval
idősebb ismerőse, atyai barátja van
ma is, akikkel ugyanolyan szívesen
tölti a szabadidejét, mert élettapasztalataikat
érdemes megfogadni. Befejezésül
azt kívánta a megjelenteknek,
minél többen legyenek, akik
rájuk gondolnak az ilyen beszélgetések
alkalmával, és az intézményben
együtt eltöltött idő ugyanilyen
hasznossá váljon számukra, és az itt
dolgozókra egyaránt.
B.E.
A jeles erdészre, erdőmérnökre,
vadászra és ornitológusra Feiszt Ottó,
a ZALAERDő Zrt. vezérigazgatója
emlékezett beszédében, majd
leleplezte a szobrot, Szabolcs Péter
zalaegerszegi szobrászművész alkotását.
Majd Dr. Oroszi Sándor erdőmérnök,
az MTAdoktora, a Magyar
Mezőgazdasági Múzeum tudományos
főmunkatársa foglalta össze
Barthos Gyula erdészettörténeti jelentőségét.
Az ünnepségen megjelent
dr. Csapó Zsoltné, a néhai erdőmérnök
unokája. A Hevesi Sándor
Általános Iskola versmondói működtek
közre, s városunk nevében
Marton István polgármester helyezett
el koszút a szobor talapzatánál.
B.E.
2007. november 15. Kanizsa – Mozaik 9
Azért fordulok most Önökhöz,
mert a segítségüket szeretném kérni.
Gondolom, most nagyon sokan
felsóhajtanak, hogy már megint mi
lehet az, amiben segíteni lehet, és
az vajon kinek a javát szolgálja
majd.
Nagyon egyszerűen és lényegretörően
tudok válaszolni az Önökben
felvetődő kérdésekre.
Biztos vagyok benne, nagyon sokan
hallották már a különböző híradásokból,
hogy 2008. március 1-től
a jelenleg forgalomba lévő 1 és 2
Ft-os érméket bevonják, és ezt követőn
már nem lehet velük fizetni.
Ezzel kapcsolatban jött az a felvetés,
hogy mi lenne ha az embereket
megkérnénk, hogy az 1 és 2 Ftosaikat
ajánlják fel a város számára,
és az így összegyűlt összeget,
közcélra használnánk fel.
A kórház Intenzív Osztályának
eszköz beszerzéséhez járulnánk hozzá
( célok: Hordozható defibrillátor:
2.600.000 Ft, Gyógyszerporlasztó
lélegeztetőgép: 390.000 Ft, Gyógyszeradagoló
pumpa: 240.000 Ft).
Az összegyűlt forintok sorsáról,
természetesen a későbbiekben tájékoztatást
adnánk.
Gondoljanak csak bele, most valóban
nem arról van szó, hogy több
tízezreket kellene a közösbe betenni,
aminek az útját sokszor nem is
látjuk, nem tudjuk, hogy elérte – e
segítőkészségünk a célját.
Arról van szó, hogy azokat a forintokat,
amiket nemsokára, már
nem tudunk használni gyűjtsünk
össze, és igenis ha lehet, jó célra
használjunk fel, és ne engedjük,
hogy itt-ott elkallódjon.
Általában az a közfelfogás, hogy
az EMBEREK igazából nem tudnak
sokat tenni a városukért, mert
arra ott vannak a politikusok, azért
választottuk meg őket, és persze,
ha esetlegesen nem vagyunk munkájukkal
megelégedve, könnyedén
rámondjuk, hogy nem tesz semmit,
sem értünk, sem a városért.
Most viszont „fordult a kocka”
ha élhetek ilyen kifejezéssel, most
eljött az az idő, hogy a visszalévő
négy hónap alatt (márciusig) megmutathatjuk,
hogy kanizsa lakosai
is képesek tenni városukért, összefognak
egy nemes cél érdekében.
Hiszem és tudom, hogy a kanizsai
emberek segítőkészsége nem
tűnt el, nem őrölte fel napjaink rohanó
világa, és túllépve önmaguk
gondjain segítenek, mellyel maguknak
is legalább akkora örömet
szerezhetnek, mint akiken segítenek.
Tisztelettel kérek mindenkit, tegyen
ha tenni tud, mégha kis mértékben
is a VÁROSÁÉRT.
Köszönöm:
Marton István, polgármester
Tisztelt nagykanizsai
lakosok!
A Független Újságírók Szövetsége
által kiadott Hozzád tartozom…
című antológia első kötetében
nyolc vers- és prózafordítással
szerepel Szabadi Tibor J. eszperantó
műordító. A brazil, olasz,
lengyel, oxitán, koreai, feröeri és
egy magyar szerző műveinek eszperantó
nyelvből történt fordításait
az olvasók szavazatai alapján
válogatták be a kiadványba.
November 23-ig tekinthető
meg a Honvéd Kaszinóban működő
Hölgyklub életét bemutató
fotókiállítás. A kiállítást Millei
Lászlóné pártoló tag ajánlotta a
megjelentek figyelmébe. Közreműködött
Buvári Réka tanuló. A
hölgyek a hét folyamán ismét találkoztak.
Családi estre várták barátaikat,
és a pártoló tagokat a kaszinó
tükörtermébe.
Harmadik alkalommal kerül
megrendezésre a Civil Szabadegyetem
Nagykanizsán. Ebben az
évben rendhagyó módon a Civil
Klub és a Rozgonyi Polgári Egylet
közös szervezésében november
24-én (szombaton), 14 órai
kezdettel a Medgyaszay Házban.
A szabadegyetem szervezése folyamatban
van, a meghívottak közt
szerepel történész, író és újságíró.
Civil Szabadegyetem
Kiváló szónok
Hölgyvilág képekben Hozzád tartozom...
Szobor Barthos Gyula erdőmérnöknek
A ZALAERDő Zrt. szobrot állíttatott Barthos Gyula néhai
gyémánt diplomás erdőmérnök, főerdőmester, az egykori Herceg
Batthyány-Strattmann Hitbizomány Nagykanizsai Erdőhivatala
vezetőjének, városunk szülöttének tiszteletére a zrt. irodaházának
udvarán.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Bezárult az Idősek Hete
Kupó Péter a Batthyány gimnázium
11.A osztályos tanulója
a IX. országos egyetemi-főiskolai
Kossuth-szónokversenyen a
kiemelkedő II. helyezést érte el.
Ez azért is különleges, mert
gimnazistaként vett részt a
batthyánys diák a felsőoktatási
hallgatók versenyén. Felkészítő
tanára: dr. Hámori Zsoltné.
APannon Egyetem Nagykanizsai
Telephely Hallgatói Önkormányzata
a hét elején szervezte meg a hagyományos
PEN Gólyabált. A gólyaműsorok
az egyetem B épületében
kerültek bemutatásra, míg a bál az
elsős hallgatók, majd a kanizsai
kampusz oktatóinak nyitótáncával
vette kezdetét a Medgyaszay Házban.
A nyitótáncot Németh Dávid
harmadéves hallgató koreografálta.
A zenét a Helios Együttes szolgáltatta,
az est sztárvendége a
SugarLoaf Együttes volt.
A Batthyányis Gólyaavatást pénteken
tartják a gimnázium nagyaulájában.
Ekkor mutatkozik be a Batthyániy
Filmszínház. ANagy filmek versenyére
17.30-kor kerül sor. Lesz akció,
vígjáték, dráma, western és horror.
Egyetemi és batthyányis gólyabál és -avatás
10 Kanizsa – Köz-ügyeink 2007. november 15. Azt gondolom, és remélem ezzel
nem vagyok egyedül, hogy
nem csak képviselők, de minden
magyar állampolgár elmondhatja
a véleményét az ország, illetve
ahol él, annak a településnek az
önkormányzati tevékenységéről.
Szeretném leszögezni, nem voltam
az állampárt tagja, sem
szimpatizánsa, mint ahogy ma
sem vagyok egyik politikai tömörülésnek
sem. Bár koromból eredően
beléphettem volna a kommunista
pártba, vagy az
MSZMP-be, de erkölcsi és politikai
hovatartozásom nem engedte
meg, hogy olyan pártnak legyek
a tagja, amely minden gazdasági
realitást nélkülöző hazug és hamis
politikai ideológiára épülve
megfertőzött embert, fát, legelőt,
állatot egyaránt. Olyan légkört
teremtve, amelyben apa feljelentette
a fiát, vagy éppen fordítva,
hogy nem spontán gazdaságitársadalmi
törvényeknek megfelelő
ideológia alapján próbált
érvényesülni, hanem utópisztikus
elveihez akarta idomítani az emberiséget.
Megakadályozta a
szabad véleménynyilvánítást, s
az alkotó szellemet palackba zárta.
A tömegtájékoztatás felügyeletével
még az önkontrolltól is
megfosztotta magát, hibát, hibára
halmozott, pedig sajtószabadság
nélkül semmilyen szabadság
se létezhet, mert belebetegszik az
egész társadalom. E gazdasági
és erkölcsi fertő többet ártott az
országnak, a nemzetnek, mint
egy harmadik világháború.
A küszöbön álló hetven évem
alatt, nyitott szemmel és füllel
láttam illetve hallottam, tehát
számomra a demagógia: „a tömegek
tudatos félrevezetése hazug
ígérgetésekkel és az érzelmek
felelőtlen szításával” nem
eladható.
Szeretném elmondani személyes
véleményemet, mert a Kanizsa
Újság hasábjain szinte hetente
lehet találkozni a jelen önkormányzatának
ellenzéki „prominens”
politikusainak kritikáival.
Sajnos, azok közelebb állnak,
sőt meg is haladják a fent
említett demagógiát, mint a
tényszerű és helyén való kritikát.
Megfeledkezve a valós tényről, a
tizenhat éves városvezetésükről,
mely valóban hasonlít az általuk
említett szóhoz, az ötletbörzéhez,
közel húsz évre eladósítva Nagykanizsa
városát. Olyan hatalmas
adósságot hagyva az utánuk jövőknek,
amely már szinte kezelhetetlen.
Rájuk jellemző módon
a „legjobb védekezés a támadás”
elvét használva megkísérlik
a tömeget befolyásolni a jelen
önkormányzat és személy
szerint a polgármester alkalmatlanságáról,
elterelve a figyelmet
a maguk tevékenységéről.
A tizenhat év alatti impotens
tevékenységük, melyben városunk
teljesen leépült, a korábban
rentábilisnak mondott vállalatok,
Sörgyár, Cola, Bútorgyár, DKG
(melyek jelentős munkaerővel
rendelkeztek, megoldva a város
ilyen irányú gondjait), az elmúlt
tizenhat év folyamán az MSZPSZDSZ
városvezetés alatt „szakmai
hozzáértésükkel, gazdasági
programjaikkal” megszűntek,
vagy csak kis mértékben üzemelnek.
Ez volt az a „perspektíva”
távlati kilátás a jövőre nézve,
melyre oly büszke lehet a jelenlegi
ellenzék, és benne a „legnagyobb
létszámú” SZDSZ-nek nevezett
frakció, amely folyamatosan
renitenskedik: ellenszegülő,
engedetlen, makacskodó magatartást
tanúsít.
Miután az adatvédelmi biztos
szerint közérdekű adatokról lévén
szó, ami annyit jelent, hogy
minden magyar állampolgárnak
joga van tudni, hova, mire
is költötték a közpénzt, ezért
kérdezem a jelenlegi önkormányzat
vezetését: volt-e az átadásnál,
átvételnél vagyonleltár?
Miből tevődik össze városunk
adóssága? Hol van az az
összeg, amely befolyt az eladott
értékek után? Van-e, ha nincs,
lesz-e az elmúlt időszaknak átvilágítása?
Ezek kapjanak nyilvánosságot,
nem csak azért
mert érdekel, de jogom is van a
tájékozódáshoz. Legyen világos
a lakosság előtt az elmúlt időszak!
Így kiderülhet van-e erkölcsi
és politikai alapja azoknak,
akik megmaradásunkat veszélyeztetik,
melyet nem bízhatunk
a véletlenre. Azokra, akiknek
alapelvük: minél gyorsabban,
minél rosszabb az országnak,
annál jobb nekik! Céljuk:
Magyarország teljes legyengítése,
privatizálása! Nyelvük: a
gyalázkodás, sértegetés! Jelszavuk:
szeresd a mást, mindent,
ami nem magyar!
Remélve a tisztánlátás meggyőzi
azokat a kétkedőket, akik
az agymosás következtében tudatzavarban
szenvednek, se
megfelelő történelmi, se elfogadható
nemzettudatuk nincs,
de még önsorsával összefüggő
jövőtudatuk és veszélytudatok
sem. Pedig keresztény értékek és
erkölcsi normák nélkül, önfegyelem
hiányában a liberalizmus
anarchiába, majd újabb
zsarnokságba torkollik. A demokrácia
lényege a rend és szabadság,
valamint a jogok és kötelességek
egyensúlya. Nélküle
nem lehet új gazdaságot és társadalmat
építeni. Enélkül mindent
elönt a szenny és káosz,
győz a dekadencia, a hanyatlás,
a középszer és a politikai szélhámosság.
Mert hit és erkölcs nélkül
olyan a nemzet, mint maga az
ember, lélek nélkül.
S végezetül kérdezem, hol a lóvé,
magyar testvér?
Tisztelettel:
Szalai Ferenc
Hol a lóvé, magyartestvér?
Ülésezett a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása tanácsa.
A polgármesterek a napirendi
pontok tárgyalása előtt
tájékoztatót hallgattak meg a
Zalaispa hulladékgazdálkodási
rendszerrel kapcsolatban Bali
József koordinátortól.
Bali József úgy látja, számos értelmezési
és kommunikációs hiba
nehezíti a rendszerben részt vevő
települések együttműködését, ráadásul
a jogszabályi háttér változása
is jelentős módosításokat tesz
szükségessé a rendszer eredeti
működtetési terveihez képest.
Megjegyezte, a korábbi tervekkel
ellentétben mégsem írnak
ki közbeszerzési pályázatot a
rendszert működtető szolgáltató(
k) kiválasztására, hiszen akkor
vélhetően az ország és az Európai
Unió valamennyi, hasonló területen
tevékenykedő vállalkozását rászabadítanák
hulladékgazdálkodási
rendszer alkotta nagytérségre.
Az újabb verzió szerint három pólusú,
a megyében már megépült
hulladéklerakók köré csoportosuló
rendszer lesz, a szolgáltatókat pedig
az önkormányzatok jelölik ki.
A polgármesterek aggályaikat
vetették fel az önkormányzatok által
a rendszer működtetésére létrehozandó
közszolgáltató céggel kapcsolatban,
sokak szerint ezzel egy
újabb veszteségtermelő forrást vennének
a nyakukba a települések.
A tanács tárgyalta a kistérségi
lehatárolás megváltoztatását kimondó
törvényekkel kapcsolatos
tájékoztatót is. Polai György, a
munkaszervezet vezetője elmondta,
hogy a minap megalakult
az új zalakarosi és pacsai
kistérségi társulás, ezt megelőzően
a nagykanizsaiból többen távoztak,
Rigyác önkormányzata
pedig a felvételét kérte.
Elhangzott, a nagykanizsai kistérség
vagyona jelen pillanatban
170 millió forint. Ennek kapcsán
Marton István polgármester, a
társulás elnöke megjegyezte, a
társulás sátra és rendezvényszínpada
még a társulásból távozott
Gelsén van, amit sürgősen vissza
kell szerezni.
A polgármesterek döntöttek új
tisztviselők kinevezéséről is. Az
elnökség tagjainak száma kilenc
főről hétre csökken, s a távozó polgármesterek
helyére az eszteregnyei
Kele Lajos és a nagybakónaki
Molnár Józsefné került, míg a társulás
alelnöke a beleznai Jancsecz
Lajos, általános elnökhelyettes pedig
fityeházi dr. Surdi Krisztina
lett. A pénzügyi bizottságba a
rigyáci Tóth Imrét és a murakeresztúri
Pávlicz Lajost, a közbeszerzési
bizottságba pedig a
homokkomáromi Bodó Tamást és
a liszói Novák Csabát választották.
A negyedik napirendi pontban
tárgyalt, a társulás első-harmadik
negyedévéről szóló beszámoló
kapcsán Marton István polgármester,
elnök arra hívta fel a figyelmet,
hogy a települések által
fizetendő tagdíjnak eddig csak a
fele érkezett be a társulás számlájára.
Horváth Attila
Vissza a sátrat Gelsétől!
2007. november 15. Kanizsa – Értékrend 11
A Nagykanizsa történelmében
jelentős szerepet betöltő
Guttmann-család históriáját és
munkásságát bemutató tanulmányt
ír dr. Károlyi Attila ügyvéd,
önkormányzati képviselő
és lelkes helytörténész, akinek
előző, a város polgármestereit
bemutató könyve nagy vihart
kavart. Egy másik munkájában
– valószínűleg még a Guttmann-
család életét bemutató
kötet előtt – Kanizsa történetét
olvashatóbb, kicsit bulvárosabb
formában szeretné elsősorban a
tanuló ifjúság elé tárni. Mindkét
kiadvány megjelenése egy
éven belül várható.
– Több évnyi kutatómunka után
óhatatlanul felhalmozódnak olyan
ismeretek, amelyek szinte kényszerítő
erővel hatnak azok birtokosára,
hogy a köz elé lépjen velük –
mondta dr. Károlyi Attila. – Így
van ez jelen esetben is, a
Guttmann-család, illetve Kanizsa
történetének kutatása során most
jutottam el arra a pontra, ahol úgy
érzem, érdemes visszatekinteni, s a
megszerzett ismeretanyagot tovább
adni a história iránt érdeklődőknek.
Heraldikai és genealógiai kutatásaim
során véletlenül botlottam
a Guttmann-család történetébe.
A Guttmannok a XIX.-XX. század
fordulóján a család alapítójának
tekinthető Guttmann Henrik
révén kanizsai kereskedő családként
szereztek nemesi címet, méghozzá
Gelsei és Beliscsei előnévvel
– ez utóbbi ma Horvátországban
található település. Ekkor ugyanis
már nem Kanizsán élt a család, itteni
gazdasági-üzleti kapcsolataikat
felszámolták, s Beliscse térségére
koncentráltak, hiszen elsősorban
fakitermeléssel és fűrészárukereskedelemmel
foglalkoztak, s
arrafelé bőségesen volt alapanyag.
A pragerhofi vasútvonalhoz ők
szállították a talpfákat, továbbá fából
vonta ki a bőr megmunkálásához
szükséges cserzőanyagot. A
Gelsei-Guttmannok messze földön
nevezetesek voltak az általuk gyártott
cserzőanyagról. Érdekesség,
hogy a párizsi világkiállításon is
megjelentek egy nagy, a tevékenységüket
szimbolizáló hordóval. A
család bárói címet kapott, s csupán
azért nem lehettek grófok,
mert Ferenc József idejében zsidó
származású emberek nem kaphattak
grófi címet, csak báróit. Kutatásaim
során a kezembe került a
Guttmann-család egyik tagjának
börtönnaplója is, amelyben értékes
adatokat találtam a család genealógiájáról,
azaz eredetéről, valamint
kanizsai munkásságáról.
– Utóbbiról mit lehet tudni?
– Nevükhöz fűződik például a
Takarékpénztár, a Király Serfőzde
és a Tiszti Kaszinó megépítése.
Azonban nem csak gazdagságukról
voltak híresek, hanem emberbaráti
cselekedeteikről is,
ingyenkonyhákat működtettek és
támogatták a szegény, elesett embereket.
A Guttmann-család tagjai
példaként szolgálhatnak a ma
milliárdosainak, akik csak megsarcolják
a szegényeket, ám az így
megszerzett vagyonból semmit
nem adnak vissza nekik. A kapitalizmus
akkoriban még úgy működött,
hogy valamekkora összeget
vissza is jutattak a szegény sorsúaknak.
Az akkori erkölcs még ezt
diktálta – sajnos, mára az erkölcs
teljesen kiveszett a társadalom
egészéből. Ez is motivált, amikor
arra gondoltam, hogy közkinccsé
teszem a Guttmann-család történetét.
A legfontosabbnak azt tartom,
hogy ezek a gazdag emberek
jelentős részt vállaltak a közfeladatokból,
a város kötelezően ellátandó
feladataiból. Ez ma, sajnos,
nem így működik, Nagykanizsa
jelentős gazdasági-pénzügyi
potentátjai úgy gondolják, hogy
mindent letudnak az adójuk befizetésével.
Ez szomorú!
– Mikorra várható a könyv
megjelenése?
– Szeretném, ha jövő karácsonyra
elkészülne a tanulmányom,
amellyel párhuzamosan
dolgozok Kanizsa történetén is,
melyben neves lokálpatrióták,
például Halis István, Barbalics
Lajos, Bátorfi Lajos, Balogh János
és Horváth Gyula helytörténeti
írásait gyűjtöm egybe, s közérthető
formában, kicsit bulvárosan
tárom az olvasók elé. Elsősorban
a ma fiataljaira, általános
és középiskolásokra számítok,
akik felnőttként ennek a városnak
a polgárságát, illetve politikusi
gárdáját adhatják a későbbiekben.
Kanizsa történelmének ismerete
véleményem szerint elengedhetetlen
a megfelelő önazonosságtudat
kialakulásához.
Horváth Attila
Az utókor okulására
Fotó: Horváth Attila
A harmonikazenét kedvelők
igazán nem panaszkodhattak, gyönyörű
dallamok csendültek fel a
Budapest Harmonika Trió és a kanizsai
Bellák Tibor előadásában a
HSMK színháztermében. Az est
Bellák Tibor háromnegyed órás
előadásával kezdődött, majd
Orosz Zoltán világhírű harmonikaművész
lépett triójával, Wéber
Gáborral és a basszusharmonikán
játszó Horváth Istvánnal a színpadra.
Az 1993-ban alakított
együttes Európa-szerte egyedülálló
formáció. A Herrer-Tabányi
harmonikagálán készült felvételt a
Duna Televízió többször is
vetítette. Néhány évvel ezelőtt a
Párizsban megrendezett Francia
Nemzeti Harmonikafesztiválon ők
voltak az egyetlen külföldi meghívott
résztvevők.
Kiemelkedő sikereket ért el a
Zemplén Sportegyesület a Szolnokon
megrendezett V. Lábtolllabda
Világbajnokságon. A versenyzők
minden kategóriában az
élen zártak, így a teljes magyar
„A” válogatott nagykanizsai játékosokból
állt a világbajnokságon,
ahonnan – legjobb európaiakként
– öt bronzéremmel tértek haza. A
VB bronzérmes válogatott versenyzői,
Barócsi Andor, Csizmadia
Tamás, Hartai Attila, Takács
Endre, Budavölgyi Veronika,
Gozdán Ágota és Végh Dóra
nemcsak városunk, hanem hazánk
jó hírét öregbítették. Ebből
az alkalomból gratulált és átadta
a város ajándékát a játékosoknak
és Budavölgyi Kálmán szövetségi
kapitánynak Cseresnyés Péter alpolgármester.
– Büszkén mondhatjuk,
hogy a sportág egyik fellegvára
Nagykanizsa – hangsúlyozta.
Bár háromezer éves múltra
tekint vissza, de Európában és
Magyarországon alig van történelme.
Lábtollasok köszöntése
A Román Sándor által irányított Experidance Tánctársulat és a
Nemzeti Táncszínház november kilencedikén a Hevesi Sándor Művelődési
Központban teltház előtt mutatta be Arany János vígeposzából
készült két részes táncjátékát, a Nagyidai cigányokat. A táncjáték
nagy sikert aratott a hallgatóság körében, ami nem csoda, hiszen
költészetet, humort és a cigányfolklór elemeit gyúrta egybe egy
bravúros koreográfiába Román Sándor.
Kanizsán a Nagyidai cigányok
12 Kanizsa – Értékrend 2007. november 15. Amikor a Brit- és Külföldi
Biblia-társulat 1898-ban, Budapesten
kiadta az Új Testamentomot
Károli Gáspár fordításában,
már nem élt az a Jókuthy János,
akiről október 23-án teret neveztek
el a Fejér megyei Mezőszilason.
A zsoltár megsárgult két
utolsó lapja családi adatokat tartalmaz.
Baloldalon a férfiak,
jobboldalon a nők születési évét.
Jókuthy János 1809-ben született
Kömlődön. Nagyapja a könyv
szerint 1724-ben. A lap első sorában
évszám nélkül, Jókuthy Mátyás
neve szerepel. A család ismeretei
szerint az 1200-as évekig
visszamenőleg a férfiak mindig
katonák voltak.
Az előzmények után térjünk
vissza Kanizsára, pontosabban a
Város Napjára. A díszközgyűlésen
Jókuthy Judit vette át az önkormányzat
által dédapjának adományozott
Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Címere poszthumusz
elismerést. Jókuthy Béla, az egykori
József főherceg laktanya parancsnoka
volt.
– Velem véget ér a család története,
úgy gondoltam, emléket kell állítani
nekik, mert nem marad semmi
nyoma annak, hogy itt éltek – fogott
a történet mesélésébe a dédunoka,
Jókuthy Judit. – Úgy döntöttem, nekem
kell lépnem valamit, mert ha én
nem cselekszem, akkor senki sem.
Telefonáltam a mezőszilasi polgármesteri
hivatalba, és megkérdeztem,
mi módon lehetne megörökíteni az
emléküket, hiszen valamikor régen a
község hosszú utcáját Jókuthy utcának
nevezték. A birtok családi örökség
volt, amit folyamatosan gyarapítottak.
Dédapám kauciónak szánta
arra az esetre, ha netán a fia szegény
lányt vesz feleségül. De nem így történt.
Mezőcsáthy Juhász Mária lett a
felsége, aki József főherceg rokona
volt. Amikor dédapámat Kanizsára
helyezték, télen itt éltek, a nyarat második
otthonukban, Mezőszilason töltötték,
és oda szándékoztak nyugdíjasként
visszaköltözni a katonaság
után.
– Ismerte a régi otthonukat?
– Mindössze kétszer jártam
Szilason. Először 1989-ben, amikor
anyu vett egy Trabantot, és a
nagymamával elvitt bennünket,
aki nagyon boldog volt. Ez volt az
utolsó hosszú útja, mert sajnos a
betegsége miatt még az utcára
sem tudott kimenni. A nagy házból
csak egy melléképület maradt
meg. Édesanyám elmondása szerint
a kapunál két kőoroszlán fogadta
a betérőket, azokon lovagolt
gyermekkorában. A kertet
szobrok, szökőkutak díszítették. A
család fekete hintója ma is látható
a parádi Kocsi Múzeumban.
Az ősök közül sokan ott vannak
eltemetve, így dédapám nővére,
Leona is, aki magas növésű lévén,
nem tudott magának férjet találni,
és István, aki szintén katonai iskolába
járt, nagy jövőt vártak tőle,
de életét fiatalon eldobta magától.
Szerelmes lett Blaha Lujzába, írt
hozzá egy levelet, ami azonban a
tanára kezébe került, aki felolvasta
az osztálynak. ő ettől megszégyenülve
a Dunába ugrott.
– Miként zajlott a szilasi ünnepség?
– A hivatalban meghirdették,
aki tud valamit a Jókuthy családról,
jelentkezzen. A hideg,
esős időben sokan hozták magukkal
a tárgyaikat, emlékeiket,
annak ellenére, hogy hatvan évvel
ezelőtt elköltözött onnan a
család. Sok régi képet vittem
magammal én is. Megható volt a
szeretet, ahogyan fogadtak. Az
avatóünnepségen megemlékeztek
Jókuthy János orvosról, aki
a tífuszjárvány idején a saját
házában gyógyította egy kollégájával
az 1848-as ozorai csatában
harcoló beteg katonákat.
Az idősebb emberek még
Jókuthynak hívják azt az utcát,
ahol a házuk állt. Vendégeskedett
náluk Bem tábornok, Mindszenthy
bíboros, Serédy Juszticián
főpap, és Németh László
író, aki az Iszony című művében
a családot örökítette meg, a
Bodnárné című regényének pedig
a nagymama volt a főszereplője.
Dédapám könyvtárát
államosították, szerencsére számos
könyve fellelhető itt a kanizsai
könyvtárban is. Biztosan elfogult
vagyok velük szemben, főleg
a nagymamával, aki fölnevelt,
és éjszakánként varrt, hogy taníttatni
tudjon. Nem futamodtak
meg a nehézségek elől, nem választották
a könnyebb utat, nem
menekültek külföldre a kitelepítés
elől, hanem végigcsinálták mindazt,
amit a sors rájuk mért. Aratni
mentek, végigdolgozták a munkatáborokat,
és nem omlottak
össze, ha nem volt pénzük. Nemcsak
a férfiak, hanem a nők sem.
Amikor gazdagabbak voltak az
átlagnál, akkor is emberségesek
maradtak. A tőlük megmaradt leveleket,
címeres névjegyeket elégettem,
úgy tartom, ha meghalok,
ne olvassa senki, ne kerüljenek
idegenek kezébe.
Bakonyi Zsóka
Jókuthy-teret avattak Mezőszilason
A Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ Egyszülős Klubot
indított útjára azzal a céllal, hogy
a gyermeküket egyedül nevelő
szülők számára biztosítsanak egy
olyan helyet és találkozási lehetőséget,
ahol a hasonló helyzetben
lévő, azonos problémákkal küszködők
megbeszélhetik az őket
érintő és érdeklő dolgokat.
A klubtagokkal közösen öszszeállított
éves programtervben a
résztvevők saját tapasztalataik
alapján tanácsokat tudnak adni
többek között a gyermeknevelés,
háztartásvezetés, egészséges
életmód kialakítása, álláskeresés
és a jogi útvesztőkben való eligazodás
témakörében.
A programokban szerepel továbbá
pszichológus, pedagógusok
és egészségügyi szakemberek
előadása, játék és ruhacsere,
a szociális támogatások rendszerének
bemutatása, és a gyermekneveléssel
kapcsolatos egyéb aktuális
kérdések.
A beszélgetéseken túl kreatív
foglalkozásokra is sor kerül. Apró
ajándéktárgyakat, lakásdíszeket
készítenek az ünnepekre. A
klubfoglalkozásokat Meszes Renáta
és Kollerné Mészáros Adrienn
vezetik kétheti rendszerességgel,
keddi napokon 17 órától.
Érdeklődni a Zrínyi utca 51.
szám alatt lévő Családsegítő és
Gyermekjóléti Központban személyesen,
illetve a 93/311-207-
es telefonszámon lehet.
B.E.
Egyszülős Klub a Zrínyi utcában
2007. november 15. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Tegyen meg mindent azért, hogy elismerjék
a munkáját, mert hosszú távon
meg lesz az anyagi haszna. Érzelmi életében
nyugodt, kiegyensúlyozott időszak
következik.
Nyugodt időszakra számíthat az elkövetkező
napokban. Ha befejezte a téli készülődést,
itt az ideje, hogy jól érezze magát
a családjában. A Vénusz segítségével párkapcsolatát
is a harmónia jellemzi.
Ne keseredjen el, hogy itt a hideg tél.
Kezdjen hasznos elfoglaltságba a szabadidejében.
Barkácsoljon, vagy varrjon,
ezzel is szebbé teheti otthonát. Szívügyekben
nyugalomra számíthat.
A csillagok állásának köszönhetően indulatossá
válhat akár otthon, vagy barátai
környezetében. A kellemetlenségek
miatt ne sértődjön meg rögtön. Párkapcsolatában
is türelemre lesz szüksége.
Ha meg tudja fékezni az indulatait, ráébred,
környezete szinte erőn felül teljesíti a kívánságait.
Ha körültekintőbb, a párkapcsolatában is
megszűnnek a konfliktusok. A szingli Oroszlánok
számíthatnak a Vénusz segítségére.
Dolgos hétköznapokra számíthat. Egészsége
is megengedi, és kedve is lesz a
nagytakarításhoz, bár még messze vannak
az ünnepek. A hétvégén pedig, szinte
lesi a párja kívánságát.
A csillagok kedvező állásának köszönhetőn
változásokra számíthat a közeljövőben.
Ha jól használja ki a lehetőségeket,
anyagi előnyökhöz juthat, és érzelmi
életét is a stabilitás jellemzi.
A Nap és a Hold, változtatásokra ösztönzi.
Nem találja otthon a helyét, úgy
érzi, a szabadidejében kezdeni kellene
valamihez. Keresse fel a barátait, hátha
közösen ki tudnak találni valamit.
Egy kis ábrándozás nem veszi el a munkakedvét,
sőt, azt fogja tapasztalni, hogy
mindent könnyebben meg tud oldani. A
párjukat kereső Nyilasok járjanak hétvégén
többet szórakozni.
Fáradtnak érezheti magát, s ennek nem
más az oka, mint az, hogy keveset pihent
az elmúlt napokban. A hétvégére iktasson
be pihenőnapot, és szánjon több
időt beszélgetésre, barátkozásra.
Sokat aggódik mostanában a megélhetés
miatt. A gyötrődés helyett inkább találkozzon
régi ismerőseivel, beszélgessen, s
újult erővel folytassa a napot. A szerelem
terén sem ártana a változtatás.
A családja elismeri a fáradozását, s már
ez is valami. Nem változik meg jelentősen
az élete, de magabiztosabban tevékenykedhet
tovább. Érzelmi életében
kellemes időszakra számíthat.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
"…hogy a gyerek ne kerüljön
intézetbe"
Az egyedülálló szülők gyakrabban,
de a családok is kerülhetnek
olyan helyzetbe, amikor (kórházi
kezelés vagy rehabilitáció, bentlakásos
munkahelyi továbbképzés,
tanfolyam, átmeneti problémák miatt)
a gyermekek elhelyezése bizonytalanná
válik. Ha nincs egy
hozzátartozó, aki az átmeneti időszakban
befogadná a gyermekeket,
akkor intézetbe kerülnek. Ahálózat
a gyermekek gondozásában, nevelésében
átmenetileg akadályozott,
krízishelyzetbe jutott családokon
segít, tehát nem hatóságként jár el.
A nagykanizsai Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ a már
működő Helyettes szülői hálózatát
szeretné bővíteni.
􀂊 Helyettes szülő az lehet, aki
cselekvőképes és büntetlen előéletű
személy.
􀂊Ahelyettes szülői szolgáltatás
célja, hogy segítse a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzését
vagy a veszélyeztetettség megszüntetését
azzal, hogy ideiglenesen
pótolja a gyermeke gondozásában
akadályozott szülő gondoskodását,
amely gondoskodás a
szülő akaratával megegyezik.
􀂊 Ezt az ellátást a szülő önkéntesen
veszi igénybe, amely során
a helyettes szülő a vérszerinti szülő
kérésére vagy beleegyezésével
– átmeneti időre – a gyermeket
otthonába fogadja, és teljes körű
ellátásról gondoskodik.
􀂊 A helyettes szülő azért dolgozik,
hogy a gyermek minél
előbb visszatérhessen vérszerinti
családjához.
􀂊 A helyettes szülők kiválasztását
komoly orvosi vizsgálat és
környezettanulmány előzi meg.
A szolgáltatásért térítési díjat
kapnak.
A Helyettes szülői hálózat jó
működése érdekében a Gyermekjóléti
Központ a helyettes
szülőnek szakmai tanácsot és segítséget
nyújt.
Ha a fentiek felkeltették érdeklődését,
további információkért
kérjük, forduljon: a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központhoz,
Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51.
Tel.: 93/311-207
Várjuk Nagykanizsa és környéki
érdeklődők jelentkezését!
Felhívás
Helyettes szülők
kerestetnek
14 Kanizsa – Apró 2007. november 15. JÁRMű
SZOLGÁLTATÁS VEGYES
ÁLLÁS
INGATLAN
Állás
Belvárosban 800 m2-es építési terület
eladó. Társasház építésésre kiválóan
alkalmas. Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.: 30/448-
6072 (6086K)
Nagykanizsán, nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető tetőtérrel,
kerttel, garázzsal, pincével, teljesen
felújítottan eladó azonnali beköltözéssel.
Kisebb lakást beszámítok. Érd.: 20/9616-
404 (6077K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt tetőtéri,
azonnal beköltözhető, új, 46 m2-
es + galériás, turbókazános, kétszobás
lakás 9,99 millióért eladó, akár önrész
nélkül is. Érd.: 30/901-9013 (6078K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6099K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es, 2,5
szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás 9,5
millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/348-9669
(6100K)
Szép természeti környezetben, kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra után
a 93/315-559-es telefonszámon. (6101K)
Borsfán (a bázakerettyei, letenyei
strandfürdőhöz közel) 100 m2-es családi
ház akácossal, kis kerttel eladó. Nagykanizsai
lakáscsere érdekel. Irányár: 3,9 millió
Ft. Érd.: 06-30-650-8534, este: 93-329-
544 (6108K)
Nk-án bejáratott üzlethelyiség kiadó
vagy eladó! Két terem (72+12 m2), raktárhelyiség,
mellékhelyiségek. Érd.:
30/227-3294 (6111K)
Belvárosban (Csengery út elején)
garázs eladó. Érd.: 20/446-2968 (6112K)
LADA Samara 75000 km-rel, 2009-ig
műszakival, garázsban tartott, jó állapotú, új
téli gumikkal eladó. Irányár: 200.000 Ft.
Tel.: 30/327-4316 (6115K)
Nk-i Keleti Étterembe gyakorlattal
rendelkező felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót
éves állásra felveszünk. Érd.:
20/482-4545 (6079K)
Érettségizőknek azonnali munkalehetőséget
kínálok! Tel.: 30/551-9841
(6116K)
Asztalos végzettséggel, érettségivel,
vagyonőr vizsgával, “B” kategóriás jogosítvánnyal
(PÁV I-es is) munkát keresek.
Tel.: 30/600-2415 (6117K)
12 kg-ot fogytam nyolc hét alatt,
egészségesen, maradandóan, éhezés és
koplalás nélkül. Hívjon, hogy
segíthessek! 70/779-3325 (6118K)
Meghibásodott távirányítóját (TV, hifi,
videó, stb.) megjavítom. Érd.: 20/510-
2723 (6119K)
Gépelést vállalok! 30/9932-534 (6120K)
Születésnapi, karácsonyi, szilveszteri
dekorációk, kellékek rendelhetők nagy választékban.
Dekor Kuckó Nagykanizsa,
Magyar u. 9. 30/459-4461 (6110K)
Fiatal lány keres olyan kedves nénit,
aki megtanítaná kötni, horgolni, cserébe
bármiben a segítségére lennék. Érd.:
30/270-8592 (6113K)
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetőséget:
forgácsoló szakirányú 95.000 – 105.000 Ft
AWI hegesztő szakirányú 95.000 – 105.000 Ft
műszaki ellenőr szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
hegesztő technológus szakirányú 180.000 – 250.000 Ft
minősített hegesztő szakirányú 94.000 – 100.000 Ft
gázszerelő szakirányú 94.000 – 100.000 Ft
kőműves szakirányú 120.000 Ft
festő-mázoló szakirányú 120.000 Ft
ács-állványozó szakirányú 140.000 – 150.000 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
szakápoló szakirányú 150.000 Ft
húsbolti eladó szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
hentes szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
autófényező szakirányú v. betanított 80.000 – 90.000 Ft
varró szakirányú v. betanított 70.000 – 90.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
2007.10.29-12.15-ig vagy a készlet erejéig!
Túra – November 18.
Magyarpolány - K túra
Indulás: 6.30 óra Kögáz-parkoló
Érkezés: 19.00 óra Kögáz-parkoló
Gyalogtúra útvonala: Magyarpolány
– jelöletlen úton Nagyároki dűlő –
Z+ – Csörgőkút – Z vadászház – Z+
Malom út – S􀁕– Z􀁕 – Polányi
hegy (394 m) – Magyarpolány
Táv: 16 km
Részvételi díj: 800 Ft
November 17. 18 óra
KANIZSAI HELIKON II.
Fiatal kanizsai előadók a
pódiumon. Vizeli Máté előadói
és szerzői estje. Belépődíj: 500 Ft
November 20. 19 óra
SZTÁRPARÁDÉ
KOSSUTH-DÍJASOKKAL
II. SEBESTYÉN
MÁRTA ESTJE
Belépődíj: 1700 Ft,
diákoknak 900 Ft
November 21. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI
SZABADEGYETEM I.
A klímaváltozás hatása a növényvilágra.
Előadó: Dr. Szabó István tanszékvezető
egyetemi tanár. A belépés díjtalan
November 24. 20 óra
NOSZTALGIA KÁVÉHÁZ
KATALIN BÁL
a Nosztalgia Zenekarral - Hajdú
Sándor, Ámon István, Murka László,
Kőfalvi Csaba. Belépődíj: 1200 Ft.
Dr. Nagy Éva
radiológus adjunktus
Szűrő- és diagnosztikai
jellegű ultrahang
vizsgálatok!
(hasi, nyaki, egyéb lágyrész)
Nagykanizsa Kórház
Rendelőintézete földszint
ultrahanglabor
Rendelési idő:
kedd 16.00-18.30
Telefon: 30/526-5944
GYÉKÉNYESEN az „A”
szektorban, közvetlenül a vízparton
kétszintes (40 m2 szintenként)
nyaraló eladó. Érd.: 30/298-4001
Az NTE-csarnokban rendezték
az ökölvívók négy napos junior
magyar bajnokságát, melyen végül
a nevezési lapok alapján harmincöt
egyesület indította százhárom
bokszolóját. Köztük volt
természetesen a rendező Kanizsa
Box Klub több reménysége is, s
abból a szempontból a papírforma
érvényesült, hogy akitől leginkább
várták, az a sportolójuk
bajnoki címet is szerzett. A szóban
forgó öklöző Korpics István
volt, aki a 69 kg-osok között állhatott
a dobogó legfelső fokára.
A +91 kg-osok között a házigazdák
színeiben Kovács Károly végül
a második helyen zárt, míg
Vass Richárd bronzérmet szerzett.
Annak ellenére, hogy az előzetesen
vártakhoz képest kissé szűkebb
mezőny jött össze, a kanizsai
bokszolók három érme így is
szépen csillog, s készülhetnek a
további erőpróbákra.
P.L.
A Bojtor Busz Kanizsa Sörgyár
SE női extraligás asztalitenisz
csapata serényen gyűjtögeti ellenfelei
skalpjait – idegenben. Sorozatban
negyedik győzelmét gyűjtötte
be a hazai asztaloktól távol
(a Soltvadkert, Kecskemét, Tolna
hármasa után) a budapesti Erdért
ellenében. A fővárosi mérkőzés
előtt a kanizsaiak a Szekszárddal
álltak holtversenyben a negyedik
helyen, s az újonc ellen a papírforma
is mellettük szólt. A
Stoian-Kacsándi kettős ugyan nehezen
hozta az első, vagyis a páros
meccset, aztán Stoian egyesben
belelendült, s hozta mérkőzéseit.
Kacsándi Ritának ezúttal
kissé döcögősebben ment, Németh
Ági viszont kitett magáért,
így végül 6:1-re nyert a Kanizsa
Sörgyár csapata, s ezzel a Szekszárdot
is maguk mögé utasították
két ponttal, mivel közvetlen
riválisuk kikapott a Statisztikától.
P.L.
A második fordulóval folytatódtak
a hazai sakk csapatbajnokság
küzdelmei, melynek keretében
a címvédő Aquaprofit NTSK
együttese a Decs 1990 sakkozóit
fogadta. A hazaiak 8:4 arányban
győztek, s ez bizony az elvártaknál
kicsit szűkebbre sikeredett,
legalábbis a szakmai stáb értékeléséből
ez tűnt ki. A legnagyobb
meglepetés Vasziliosz Kotroniasz
veresége volt az első táblán, s ez
is oka volt annak, hogy a győzelem
nem lett magabiztosabb. A
felnőtt mezőny mellett azonban
zajlanak a korosztályos megmérettetések
is, hiszen az Aquaprofit
versenyzői indultak a Nemzeti
Korcsoportos Sakk Csapatbajnokságon
is. A 18 év alattiak versenyén
egy lány és egy ’95 január
1-e után született sakkozó indítása
is kötelező volt. A mezőnyben
végül a Tolna megyeiek fölénye
érvényesült, de a Paks és Decs
csapata mögött a kanizsaiak a
harmadik helyen végeztek. A délzalai
együttest Ignácz Mária,
Bánusz Tamás, Bérczes Dávid,
Kobán Bálint, Mihók Olivér, és
Nyizsnyik Bence alkotta.
Polgár László
2007. november 15. Kanizsa – Sport 15
Szűkebb győzelem a nagyoknál
Kanizsa KK DKG-EAST –
Veszprémi ESC 83-107 (22-31,
24-31, 19-20, 18-25.) Nagykanizsa,
150 néző. A kanizsai csapatban
jó teljesítményt nyújtott:
Beck, Murvai, Fodor.
Az eddig veretlen, és az A csoportba
igyekvő veszprémi csapat
már a mérkőzés elején magához
ragadta az irányítást. Szinte hibátlan
támadójátékukhoz csak
asszisztálni tudtak a hazaiak, ennek
köszönhetően már az első félidőben
jelentős előnyre tettek szert
a vendégek. A szünet után hiába
próbálta a védekezését váltogatni a
kanizsai gárda, nem tudta szorossá
tenni a mérkőzést. A minden tekintetben
jobb látogatók magabiztos
győzelmet arattak az indiszponáltan
játszó házigazdák ellen.
Kovács Nándor, a Kanizsa KK
DKG-East edzője: – Köszönjük
szurkolóink buzdítását. A gyenge
védekezésünknek ez lett az eredménye.
Viszont, hogy némileg ellensúlyozzuk
a vereség tényét, ezt
megelőzően a Kanizsa KK együttese
a Magyar Kupa II. selejtező
fordulójában Siófokon az NB IIes
Sió-Kosár UK ellen 87-59-es
győzelmet aratva a következő
körbe jutott.
P.L.
Rosszabb szériába kerültek
Idegenben jól állnak
Három érem a termés
Folytatta remek szereplését az
OB I B-s vízilabda bajnokságban
a CWG Kanizsa együttese, mely
az akkori listavezető után a sereghajtóval
is mérkőzhetett. Elsőként
az igazi rangadóról, vagyis
az ASI Vasas elleni találkozóról
essék szó, melyen végül
14-4-es kanizsai siker született.
Ami eddig hiányzott Kanizsán,
az ezúttal megvolt, hiszen a
széksorokat nézők is megtöltötték,
s a dél-zalaiak ezt jó játékkal
meghálálva biztosan múlták felül
az addigi éllovast. Az addigit,
mivel a győzelmével átvette a
vezetést a CWG legénysége, s
már igy mérkőzhetett az utolsó
csapattal, a szintén fővárosi
MAFC-cal. Az eredményből nem
lehetne arra következtetni, melyik
csapat milyen pozíciót foglalt
el a tabellán, végül azonban a
kanizsaiak hozták a kötelezőt 11-
9-cel. A következő ellenfél november
17-én szombaton 11 órától
a Kecskemét gárdája lesz a
kanizsai uszodában.
P.L.
Már listavezetők
Már ötvenszázalékosak. A labdarúgó
NB III Dráva csoportjában
az NTE 1866 gárdája a Marcali
csapatát fogadta, s mint kiderült,
az előzetes várakozások nem voltak
hiábavalóak, hiszen a kanizsaiak
végül 4-3-as sikert arattak. Ezzel
a dél-zalaiak ötven százalékosra
alakították eddigi szereplésük
mérlegét, s bár az eredmény szoros
meccset sejtet, Tóth Attila
edző játékosai már 4-1-re is vezettek.
A vendéglátók góljait Cs.
Horváth, Ujvári és Bagarus szerezték,
s az NTE a 30. perctől emberelőnyben
játszott.
Két versenyző, kilenc győzelem.
Az NTE 1866 dzsúdósai
Horvátországban a zágrábi nemzetközi
tornán remekül szerepeltek
az U13-as korosztály képviselői.
Ami a mezőny nagyságát illeti,
majd kétszázan indultak az erőfelmérőn,
köztük Csonka Richárd
és Lukovits Balázs. Előbbi 42 kgban
állt a tatamira, s öt győztes
mérkőzéssel szerezte meg az első
helyet, míg ugyanez a helyezés a
+60 kg-ban bizonyító Lukovitsnak
négy diadallal jött össze.
Bedő kilenc találata. A Dunántúli
Gyerek I. (1993-ban és
utána születettek) Vízilabda-bajnokságban
is folytatódtak a küzdelmek,
s a második forduló mérkőzéseinek
Dunaújváros adott
otthont. A CWG Kanizsa csapata
elsőként a házigazdákkal mérkőzhetett,
s nyertek végül 16-4-re
úgy, hogy egy remek 8-0-s sorozattal
gyakorlatilag eldöntötték a
meccs kimenetelét. A legeredményesebb
Kanizsa-játékosok Bedő
Krisztián (5 gól) és Vitári Márk
(4) voltak. A másik összecsapáson
az éllovas Kaposvárral küzdöttek,
s az országos bajnokságban
is szereplő somogyiak már
rágósabb falat volt számukra,
nyertek is a kaposvári fiatalok
15-7-re. Bedő ekkor is hozta formáját
négy góllal terhelve meg az
ellenfél hálóját. Szabó Szilárd tréner
tanítványai ezzel két forduló
(vagyis négy mérkőzés) után a
harmadik helyen állnak a pontvadászatban.
November 22.
18.30 óra
Medgyaszay Ház
A mindenség képe egy
aranykoporsón – A nagyszentmiklósi
kincs 2. sz. kancsójának
képrendje.
Pap Gábor, művészettörténész
vetítettképes előadása.
16 Kanizsa – Jubileum 2007. november 15.
Fennállásának huszadik, illetve
ötödik jubileumát ünnepelte
november tizedikén a Dél-
Zala Táncegyüttes és a Pántlika
Tánccsoport.
A gálára és az azt megelőző, a
két táncegyüttes életéből pillanatképeket,
valamint a Lendvai Népművészeti
Csoport hímzéseit felvonultató
kiállítás megnyitójára a
VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Házban került sor, amely az
Erkel Ferenc Olajipari Művelődési
Ház megszűnése után otthont
adott az utóbbi intézményt elhagyni
kényszerülő művészeti
csoportoknak.
Az esten a gálát szervező vasutas
művelődési ház vezetője,
Kámánné Szép Terézia üdvözölte
a szép számú megjelentet, majd
Balogh László, az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke mondott köszöntőt.
– Köszönet az elődöknek, különösen
Papp Lászlónak, és idős
Vizeli Dezsőnek, köszönet a folytatóknak,
s a jelenlegi tovább vivőknek
– mondta Balogh László.
– Jó lenne név szerint is sokakat
sorolni, de elsősorban most hadd
fejezzem ki elismerésemet a művészeti
vezetőknek, Török Endrének
és Papp Csillának, s a háznak,
mely befogad, s valódi közösséget
épít. Bizonyos, hogy
nemzeti értékeink egyik legnagyobb
kincse a magyar néptánc,
amely a magyar lélekből fakad.
őrizzük és fedezzük fel újra ezt a
kincset, mert hiszem, hogy a néptánc
nem múló divat, hanem nemzeti
létünk szerves része, megmaradásunk
egyik záloga.
Balogh László hozzátette, különösen
elismerésre méltó, hogy
a két táncegyüttes tagjai és vezetői
igazi értékeket fogalmaznak
meg és adnak tovább egy folyamatosan
igénytelenedő világban.
Marx Mária etnográfus szakmai
szemszögből szólt a kiállításról,
s hangsúlyozta a népi kultúra
megmentésének fontosságát.
Mint megjegyezte, ebben a munkában
fontos szerepük van a kézimunka
szakköröknek.
Az ünnepi gálaműsorra ezt követően
került sor, ahol Cseresnyés
Péter alpolgármester köszöntötte
a jubileumukat ünneplő
táncegyüttesek tagjait és vezetőit.
– Az a nemzet, amely emlékeit
veszni hagyja, a saját síremlékét
építi, ami végső soron veszteséget
jelent az egész emberiség számára
– mondta az alpolgármester. –
Egy XIX. századi püspök mondta
ezeket a gondolatokat, amelyek,
úgy érzem, napjainkra is igazak.
De nemcsak egy nemzet történelmére
kell emlékeznünk, hanem
ápolnunk kell a kultúránkat is,
amelynek része a népmese, a népdal
és a néptánc is. Ebben van elévülhetetlen
szerepe a két együttes
tagjainak, akiket azért kell köszöntenünk,
mert e hagyományt
életben tartják.
A város második embere után
olajipari szakszervezeti vezetők,
Szalai Géza és Fehér Imre köszöntötték
az ünnepelteket, akik
ezt követően fergeteges néptáncparádéval
ajándékozták meg az
ünneplőket.
A gálán részt vett és fellépett a
Goricani Néptánccsoport és
Énekkar, a ropogós talpalávalót
pedig – mint már annyiszor – a
Bojtár Népzenei Együttes húzta.
H.A.
Jubilált a Pántlika és a Dél-Zala
Fotó: Horváth Attila
XIX. évfolyam 41. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. november 22. Kanizsa
A médiában megjelent, néha
félreérthető információk miatt
kereste fel lapunkat dr. Vizsy
László adjunktus.
Mint elmondta, a kórház Érsebészeti
Szakrendelésein és az Általános
Sebészeti Osztályon az
érbetegek ellátása (diagnosztika,
műtéti beavatkozások, gondozás)
zavartalanul folyik. Ez vonatkozik
az érszűkületes és a visszérbetegekre
egyaránt. A rekonstukciós
ütőérműtétekhez akár a legdrágább
műér, a visszérbetegség
műtétjéhez a legkorszerűbb technika
is rendelkezésre áll. A csökkentett
ágyszám miatt osztályos
felvétel, műtét nem maradt el.
Ezeket az OEP továbbra is finanszírozza.
A járóbeteg szakrendelés,
mely beutalóköteles (a sürgős
eseteket leszámítva), kedden és
csütörtökön folyik. Az utóbbi
időben többször találkozunk „elkésett”
esetekkel, melyek a betegek
tájékozatlanságával függhetnek
össze. Az időben felismert
betegség egyébként jól karbantartható
és sikerrel operálható –
mondta végezetül dr. Vizsy László,
adjunktus.
􀁓
Zavartalan az érsebészeti ellátás a kórházban
Ötven év integráció, ötven helyszín
Az Európai Bizottság Magyarországi
Képviselete, az Európai
Parlament Tájékoztatási Irodája
és a magyar kormány közötti
igazgatási partnerség keretében
országszerte az integrációt népszerűsítő
rendezvénysorozatra
kerül sor. Nagykanizsán november
23-án és 24-én rendezik meg
az 50 év integráció, 50 helyszínen
című programot, amely során a
szakemberek és a laikus érdeklődők
a régió fejlődési lehetőségeit
az európai összefüggésekbe
ágyazva vitathatják meg.
A Nagykapornak gesztorságával
zajló programok kanizsai vonatkozásairól
Cseresnyés Péter
alpolgármester számolt be.
– A rendezvény célja voltaképpen,
hogy a Római Szerződés ötvenedik
évfordulóján minél szélesebb
tájékoztatást kapjanak az Európai
Unióban élők az EU céljairól, hogyan
fejlődött az elmúlt években, s
melyek a jövő lehetséges problémái
– mondta Cseresnyés Péter. – Több
témában lehetett konferenciát szervezni,
mi tudatosan a környezetvédelmet
választottuk. Azt szeretnénk
ugyanis, ha Nagykanizsa az energiagazdálkodás
területén a térség
vezető városa lenne. A pénteken tizenegy
órakor a Vasemberházban
kezdődő kerekasztal-beszélgetésen
a város környezetvédelmi programjáról
vitáznak a szakemberek, köztük
Glattfelder Béla, Európa Parlamenti
képviselő és dr. Illés Zoltán
egyetemi docens. A konferencia helyi
partnere a Kaán Károly Környezetvédelmi
Egyesület, a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara, a
Pályaválasztási Tanácsadó Szolgálat,
a Városi Diákönkormányzat,
valamint a Zsigmondy Vilmos és
Széchenyi István Szakképző Iskola.
Cseresnyés Péter hozzátette, a
tizenhét órakor rendezendő lakossági
fórumon a környezetvédelem
kérdései iránt érdeklődők javaslatokat
tehetnek a város 2008 és
2013 közötti időszakának környezetvédelmi
programjára.
Délben egy, az Európai Unió
nemzeti ételeiből összeállított
gasztronómiai bemutatóra kerül
sor, szombaton este 18 órától pedig
kulturális gálaműsor várja az
érdeklődőket a Medgyaszay Házban.
Horváth Attila
A II. világháború katonáiról
emlékeztek meg a Honvéd Hagyományőrző
Egyesület tagjai a
Doni Emlékoszlopnál és Keresztnél.
A műsorban közreműködtek
a Piarista Általános Iskola
tanulói és Görcsi Frigyesné
versmondó. A megjelenteket az
egyesület elnöke, vitéz Bodnár
Attila köszöntötte. Emlékbeszédet
a doni harcokban részt vett
vitéz Bátki József mondott.
– Évről évre hagyomány,
hogy Mindenszentek táján megemlékezünk
a Don melletti harcokban
és a II. világháborúban
elesett hősökről, sebesültekről,
foglyokról. A kétszázezer főnyi
hadseregből negyvenkilencezren
áldozták életüket, ugyanennyien
megsebesültek, és huszonnyolc-
ezren fogságba estek.
Annak idején elhitették velünk,
hogy a Don mellett a hazánkat
védjük – mondta többek között
Bátki József.
A város koszorúját Marton
István polgármester és Cseresnyés
Péter alpolgármester helyezte
el az emlékoszlopnál.
őket követték a civil szervezetek,
iskolák és intézmények
képviselői. A megemlékezés
gyertyagyújtással zárult.
Doni hősök
Jogos aggodalom tölti el manapság
a rendőri állományt. Januártól
ugyanis változik a
nyugdíjszámítás rendszere,
amely alapján a közeljövőben
nyugalomba vonuló rendőrök
rosszabbul járhatnak, aminek
elkerülése érdekében arra
kényszerülnek, hogy még az
idén, kedvezőbb feltételek mellett
kilépjenek a szolgálatból.
Ám még arról sincs döntés,
hogy a rendőrök a tűzoltókhoz,
vagy a határőrökhöz hasonlóan
1996-tól érvényesíthetik-e a
munkakör veszélyessége miatt
járó korkedvezményt. Többüknek
pedig pont az ominózus
másfél év hiányzik. Nagy a bizonytalanság,
a rendőrök szolgálnak
– és félnek.
– Január elsejétől komoly hátrányok
érik az állományt a nyugdíjszámítás
várható változása miatt,
hiszen a tervek szerint az eddigi
kedvezmények megszűnnének,
s sokan lényegesen rosszabb
feltételekkel mehetnének nyugdíjba
– mondta lapunknak Kürthy-
Kovács Zsolt, a Független Rendőr
Szakszervezet városi szervezetének
titkára. – A sok negatív mellett
azonban van egy pozitív változás
is: eddig huszonöt évnyi
szolgálati idővel lehetett nyugdíjba
menni, most a törvényjavaslat
ezt húszra csökkentené. Ezt megragadva
sokan egyfajta előremenekülésként
még az idén nyugdíjba
akarnak menni. Ezért sok kolléga
számára létfontosságú kérdés,
hogy beszámítják-e a szakképző
iskolákban eltöltött éveket,
hiszen adott esetben éppen ettől
függ, hogy meglesz-e a húsz év
szolgálati idő? Tudni kell azt,
hogy az eddigi gyakorlat alapján
csak olyan iskolák beszámítása
jöhet szóba, ahol gyakorlati oktatás
is folyt, a hallgató után fizették
a TB-járulékot. A kollégák e
kitétel miatt az ország több pontján
is pert indítottak, vegyes sikerrel,
már a Legfelsőbb Bíróságon
van az ügy, amely várhatóan
hamarosan jogegységi határozatot
hoz. Most erre az ítéletre várunk.
Kérdéses még, hogy ez számunkra
pozitív lesz-e, s ha igen,
mikor jön ki, vajon el tudnak-e
menni a kollégák nyugdíjba még
idén, a jogszabályok változása
előtt?
A testületet még egy ügy foglalkoztatja
manapság, ez pedig a
veszélyes munkakörben dolgozók
esetében alkalmazható 1,2-es,
korkedvezményre jogosító szorzó
alkalmazása, amely a rendőrök
esetében 2006. január elsejétől lépett
hatályba. A szakmát sérti,
hogy míg más testületek dolgozói,
így a határőrök, pénzügyőrök
és a tűzoltók esetében visszamenőleg,
már 1996-tól alkalmazzák
e szorzót, addig a rendőrök esetében
csak tavalytól. A nyugdíj felé
kacsingató rendőröknek pedig
számítana a szorzó alkalmazási
idejének kiszélesítése, hiszen ez
tíz év szolgálati idő után 1,2 évet
jelent.
– A szakszervezetünk jogászai
jelenleg is vizsgálják, hogy lehete,
érdemes-e pert indítanunk az
ügyben, mert a szituáció nem
annyira egyértelmű, mint amilyennek
első látásra tűnik. A kollégák
kezében az egyik legnagyobb
adu az lehet, hogy a rendőrség
bizonyos területein dolgozók
munkája esetenként legalább
olyan veszélyes, vagy veszélyesebb,
mint a határőröké, tűzoltóké,
pénzügyőröké, akik esetében
1996-tól, azaz visszamenőleg is
alkalmazzák a jogszabályt.
Szerettük volna megismerni a
szaktárca álláspontját is, ám bő
egy hét sem volt elég arra, hogy
választ kapjunk kérdéseinkre.
Ezért a Független Rendőr Szakszervezet
lapját, a Frászt hívtuk
segítségül, amelyben Takács Albert
rendészeti miniszter válaszolt
a szakszervezet petíciójára.
Igaz, esetükben is több hetes késéssel.
A miniszter levelében az áll,
hogy a szakképző iskolák éveinek
beszámításával kapcsolatban
mindenképpen a Legfelsőbb Bíróság
ítéletére hagyatkoznak
majd, a megfelelő szolgálati idővel
rendelkező, nyugdíjba vonuló
kollégák pedig választhatnak,
hogy az év végén rögzített állapotnak,
avagy a tényleges nyugdíjba
vonulásnak megfelelő ellátást
kapják. A miniszter szerint ez
egyfajta gesztus a rendvédelmi
dolgozók felé. A levélben az 1,2-
es szorzó visszamenőleges alkalmazásáról
nem esik szó.
Horváth Attila
2 Kanizsa – Mundérban 2007. november 22. Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu
Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa
Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg
Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Szolgálnak és félnek
Lakóközösségek számára
szervez vagyonvédelmi előadásokat
a Nagykanizsai Rendőrkapitányság.
Dr. Molnár József ezredes,
rendőrkapitány szerint soha
nem árt újra meg újra felhívni
az állampolgárok figyelmét arra,
mit ne tegyenek, vagy éppen mit
kell tenniük, hogy ne váljanak
vagyon elleni bűncselekmény áldozatává.
Sokan ugyanis minden
figyelmeztetés ellenére túlságosan
óvatlanok.
Dr. Molnár József elmondta, az
önkormányzat által beadott pályázaton
nyertek forrást ötven lakóközösség
számára vagyonvédelmi
előadások megtartására. A
rendőrkapitány szerint az információközlésnek
ez a leghatékonyabb
formája, ugyanis munkatársaik
így közvetlenül, direkt
módon tájékoztathatják az érdeklődőket,
ráadásul ezt – mivel az
egymástól eltérő összetételű lakóközösségekben
más és más információ
közlése szükséges – testre
szabott módon tehetik meg.
– Más jellegű problémákról kell
beszélni egy Kodály úti társasház
javarészt nyugdíjasok alkotta lakóközösségében,
s megint másról
egy családi házas övezet lakóinak,
ugyanis ma már a bűnözők is korosztályokra
szakosodtak – magyarázza
a rendőrkapitány. – Csak
egy példát említenék: a társasházakban
gyakran úgy engednek fel
becsöngető idegeneket a lépcsőházba,
hogy nem győződnek meg
arról, hogy az illető valóban az-e,
akinek mondja magát. Sajnos, a
nyugdíjasok már egy kicsit kiszakadnak
napjaink pörgő, ám alapvetően
óvatosságra intő életmódjából,
ezért aztán a kelleténél sokszor
jobban megbíznak az emberekben.
Ezt a fajta, az idősekre
egyébként jellemző túlzott bizalmat
használják ki a bűnözők. Félreértés
ne essék, nem azt akarjuk,
hogy eztán ne segítsenek senkinek,
csak arra hívjuk fel a figyelmet,
hogy előzőleg fontos megtenni
azokat a lépéseket, amelyek révén
a minimálisra csökkenthető a bűncselekmények
áldozataivá válás
lehetősége. Aztán azokon a területeken,
ahol nagy parkolók találhatók,
ismételten el fogjuk mondani,
hogy az autó nem tárolórekesz. A
gépkocsi-feltörések kilencven százaléka
azért történik, mert a kocsiban
hagyott, jól látható tárgyat
akarják megszerezni az elkövetők.
S most már nemcsak az éj leple
alatt történik mindez, hanem fényes
nappal is, hiszen az embereknek
gyakran fel sem tűnik, ha valaki
egy autó mellett áll, a lábainál
meg üvegcserepek vannak…
Korosztályi ismereteket is szeretnénk
átadni, például a fiatal anyukáknak
közlekedési, ifjúságvédelmi
ismereteket, a nagymamáknak
pedig olyan információkat, amelyek
révén időben felismerhetik,
ha unokájuk rossz útra tért. Előadásaink
során szót ejtünk majd a
családon belüli erőszakról, arról,
hogy kitől, milyen segítséget várhat
a bejelentő. Fontos ez azért,
hogy olyan szakaszban tudjunk
beavatkozni, amikor még be lehet,
ugyanis egy ponton túl már semmit
nem tehetünk, s ilyenkor általában
már súlyosabb bűncselekményekkel
kell számolnunk.
A megelőzést célzó előadássorozat
e hetekben veszi kezdetét,
s áprilisig tart. A Nagykanizsai
Rendőrkapitányság szakemberei
rugalmasan alkalmazkodnak
a közösségek igényeihez,
akiknek csak a helyet és az időpontot
kell megjelölniük, a többi
már a rendőrök dolga.
A felvilágosításra igényt tartó
társasházi, városrészi közösségek,
nyugdíjas klubok Bükiné
Papp Zsuzsannánál, a bűnmegelőzési
szolgálat századosánál
jelezhetik igényüket.
H.A.
Hogy ne váljunk áldozattá
Újjáéled a Muskátli Cukrászda,
amelyet a Zalaco Sütőipari
Rt. éleszt fel ismét. Egy barter
kapcsán megújulhat a homlokzat
is, Papp Nándor képviselő
pedig kidolgozott egy hatékonynak
tűnő szisztémát a város hasonlóan
patinás épületeinek felújítására.
A Kölcsey utca és a Deák tér
sarkán álló szecessziós stílusú
épületet Bajer Vince építette az
1900-as évek elején. A sarokház
az államosításig Bajer Vince és
leánya, Bajer Mária tulajdona
volt, itt működött az elegáns
Bajer Cukrászda. Bajer Vince üzletét
előbb a Makoviczky, majd a
Muskátli Cukrászda követte. Bár
az épületet már többször felújították,
a szecessziós jegyeket, a stílusra
jellemző, hullámzóan áradó
vonalakat, formákat és plasztikus
növényi ábrázolásokat máig őrzi.
1992 óta helyi védelmet élvez az
épület.
Az elmúlt néhány évben az
egyik mobiltelefon-társaság bérelte
az ingatlant, amely a közelmúltban
kiköltözött, így – mint
ahogy arra elsőként Bárdosi Gábor
képviselő felhívta a figyelmet
– történelmi lehetőség adódott a
város előtt, hogy egy viszonylag
rövid ideig tartó átmeneti állapot
után helyreállítsa az évszázados
tradíciót, s ismét cukrászda működjön
a Deák tér sarkán.
A kezdeményezés sikeresnek
bizonyult, hiszen az önkormányzat
valóban feltételként szabta
meg a pályázat során, hogy a régi
tradíciót visszaállítva, az ingatlanban
ismét cukrászda várja a
kanizsai polgárokat.
A Zalaco Sütőipari Rt. hamarosan,
várhatóan januárban, de lehet,
hogy már decemberben megnyitja
az újjászületett Muskátli
Cukrászdát.
– Kávézót, cukrászdát és látványpékséget
nyitunk az épületben,
s magától értetődő módon
tovább visszük a Muskátli nevet –
mondta lapunknak Ibránszky
György, a cég kereskedelmi vezetője.
– Nem korhű, de mindenképpen
stílusos, kellemes környezetben
várjuk a felújítás után vendégeinket,
s természetesen a tőlünk
megszokott minőségű és árfekvésű
édesipari termékeinkkel. Elsősorban
a hagyományos zalai
ízekre fókuszálunk majd, kiemelném
tizenötféle házi rétesünket,
de természetesen lesznek különlegességek
is. Reményeink szerint
már decemberben megnyithatjuk
a cukrászdát, de januárban mindenképpen.
Ibránszky György kérdésünkre
azt mondta, a városban és a Muskátli
névben is láttak fantáziát.
Több városban is működtetnek
már cukrászdát, s úgy vélik, a
nagykanizsai is azokhoz hasonló
sikerű lesz majd.
A Muskátli épülete azonban
nem csak belülről, hanem kívülről
is megszépülhet, ugyanis egy
vállalkozás a tetőtérben irodát, illetve
lakást alakít ki, s némi kedvezményért
cserében vállalta az
épület homlokzatának felújítását
is. Az egyedi barter azonban vélhetően
nem alkalmazható minden
egyes esetben, pedig Nagykanizsa
sok patinás épületének felújítása
lenne szükséges.
Papp Nándor, a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság elnöke a feladatra
kidolgozott egy várhatóan
hatékonyan alkalmazható szisztémát,
amelyből önálló képviselői
indítvány készül.
– Számos olyan épület van a
városban, amelynek a homlokzatát
feltétlenül fontos lenne megóvni
– mondta lapunknak Papp
Nándor. – Véleményem szerint
ezen feladatokra létre kellene
hozni egy legalább húszmillió
forintos alapot, amellyel egy
speciális konstrukción keresztül
részt vállalhatna az önkormányzat
is a munkálatokból. Mégpedig
oly módon, hogy az adott
beruházás egyharmadát az önkormányzat
finanszírozná, a
fennmaradó részt pedig részletekben
fizethetné vissza a lakó,
vagy a lakóközösség. Azt hiszem,
ez egy korrekt megoldás
lenne a lakókkal szemben. Van
persze, még egy lehetőség: ha az
összes régi épületet a tömbrehabilitáció
keretében újítanánk fel,
ám egyelőre még nem látni,
hogy mi fér majd bele a pályázati
kiírásba.
Horváth Attila
2007. november 22. Kanizsa – A mi ügyeink 3
Fotó: Horváth Attila
2007.10.29-12.15-ig vagy a készlet erejéig!
Muskátli: méltó lesz régi hírnevéhez
Kiváló versmondó
Baracskai Anikó, a Batthyány
Lajos Gimnázium 10.F osztályos
tanulója a Nyugat Szavalóverseny
Dél-dunántúli Területi
Döntőjében a nagyon értékes
második helyezést érte el.
A négy megyét érintő megmérettetésről
így bejutott az országos
döntőbe. Tanára: Hidvégi
Györgyné.
A lakosság véleményét kérjük a Megújuló belváros elnevezésű
projekthez. A szakértői elképzeléseket a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap
ez év november 15-i számában olvashatók, illetve megtalálhatók a
www.kanizsaujsag.hu honlap közélet című rovatában.
Az érdeklődők véleményét Deák Varga Dénes főépítész nevére címezve
a Polgármesteri Hivatal portáján (Erzsébet tér 7.) adhatják le,
illetve aki e-mailben kívánja kifejteni álláspontját, az a
deakvarga.denes@nagykanizsa.hu címre írhat.
Megújuló belváros
4 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. november 22. A belváros majdani megújulásának
terveiről tartottak a minap
vállalkozói fórumot a Vasemberház
dísztermében, ahol
Cseresnyés Péter alpolgármester
és Tárnok Ferenc, a városfejlesztési
iroda vezetője számolt be a
tervezett intézkedésekről. A fórumra
meghívott vállalkozók elmondhatták
ötleteiket, reagálhattak
az elképzelésekre, ami
azért is fontos, mert háromszázötven
millió forintnyi tőkét várnak
tőlük a több éven át húzódó
beruházáshoz.
Cseresnyés Péter alpolgármester
a megjelent vállalkozóknak
elmondta, már az előző ciklusok
városvezetői is gondolkodtak
azon, hogyan lehetne élhetőbbé
tenni a belvárost. Azt a belvárost,
amelyben fontos, hogy ne csak
bankok és üzletek legyenek, hanem
alakuljon ki minél több közösségi
tér, ahova érdemes lehet
hétvégenként bejönni a családoknak
is. A tervek szerint három
ütemben újulhat meg a városközpont,
első körben az Erzsébet tér
és az Eötvös tér közötti terület,
azaz a Fő út alakulna át. Itt a vendéglátás
jutna jelentős szerephez.
Az Erzsébet tér rendezvényközponttá
válna, a tervek szerint itt
egy úgynevezett zenepavilont is
elhelyeznének, amelyben vasárnap
délelőttönként helyi zenekarok
léphetnének fel, szórakozást
nyújtva a városközpontban sétáló
családoknak, vagy az éppen arra
járóknak. Az Eötvös tér elsősorban
a gyermekes családok pihenési,
szórakozási igényeinek kielégítésére
szolgálna. Az alpolgármester
megjegyezte: a nagy
ívű tervek megvalósulása tíz-tizenöt
éves időintervallumban
képzelhető el, amelyhez saját
költségvetési forrást, s jelentős
részben uniós pénzeket remélnek,
de emellett arra is számítanak,
hogy a helyi vállalkozói tőke is
mozgósítja magát.
Tárnok Ferenc előadásában kijelentette,
a legfontosabb teendő
a forgalomcsillapítás. Ennek keretében
jövőre először a Huszti
téri körforgalom, a Zrínyi utca és
a Teleki utca, illetve az Arany János
és a Petőfi Sándor út összekötése
valósul meg, továbbá az
Erzsébet tér rekonstrukciója.
2009. és 2010 között a Fő út rekonstrukciójának
első szakasza
következhet, amelynek első lépéseként
a négy forgalmi sáv szűkítésére
kerül sor. Az Ady Endre utcából
sétáló utca lesz, térburkolattal
és szökőkutakkal – ezeknek
a látványelemeknek egyébként a
belváros egészében komoly szerep
jut majd. 2011 és 13 között
kerülhet sor a Fő út további részeinek
átalakítására.
Tóth Viktor, a Nyugat-Pannon
Fejlesztési Zrt. elnök-vezérigazgatója
megjegyezte, nem egyetlen
projektről, hanem projektsorozatról
van szó tehát, amelybe
már a jövő évtől a helyi vállalkozók
is bekapcsolódhatnak. Elhangzott
az is, 2009-től 350 millió
forintnyi vállalkozói tőke bevonását
tervezik.
A fórumon a vállalkozók is elmondhatták
gondolataikat.
Bicsák Miklós azt kifogásolta,
hogy a projektből miért hagyták
ki a Múzeum teret, ahol évek óta
áldatlan állapotok uralkodnak?
Kérdésére azt a választ kapta,
hogy a projekt menet közben is
bővíthető, így a Múzeum tér a későbbiekben
is bekerülhet. Azonban
szinte valamennyi vállalkozó
azon a véleményen volt, hogy
nem szakaszokban, hanem teljes
egészében, gyorsan és rapid módon
ki kellene tiltani az autós forgalmat
a Fő utcáról.
Hóman Zoltán azt firtatta, akare
tenni valamit az önkormányzat
az egyre növekvő számban betelepülő
multik ellen, illetve arra is
választ várt, ez az önkormányzat
nem akarja-e értékesíteni a belvárosi
önkormányzati tulajdonú üzleteket?
(Ez utóbbi régi óhaja a
Fő út vállalkozóinak.)
Az időközben megérkező Marton
István polgármester az első
kérdésre válaszolva elmondta,
törvényes eszközök nem állnak
az önkormányzatnak rendelkezésére
a multik korlátozására, ráadásul
egy ilyen lépéssel uniós
alapelvet sértenének. Az értékesítésről
pedig úgy vélekedett, habár
az önkormányzatok folyamatosan
vagyonfelélésre kényszerülnek, a
belvárosi üzletek értékesítését továbbra
sem tervezik.
Kóbor Tamás azt javasolta –
egyébiránt meglehetősen ésszerű
az elképzelése –, hogy az önkormányzat
próbáljon valamiféle „csereüzletet”
kiépíteni a multikkal, a
külvárosban létrehozandó kereskedelmi
centrumok engedélyeztetéséért
cserébe kérje, hogy azok anyagiakkal
is működjenek közre a történelmi
belváros megújításában.
Horváth Attila
Jövőre indulhat a belváros megújítása
Az egészség érték címmel
konferenciát szervezett a Polgármesteri
Hivatal Művelődési
és Sportosztálya, a Hétszínvirág
Óvoda és a Rózsa Óvoda
a Magyar Plakát Házban.
A szakmai nap fő témája a pedagógusok
és a közszférában dolgozók
életminőségének javítási lehetőségei,
valamint a kisgyermekek
egészséges táplálkozásának fontossága
volt. A megjelenteket Szmodics
Józsefné, a Művelődési és
Sportosztály vezetője köszöntötte.
Cseresnyés Péter alpolgármester
örömét fejezte ki, hogy Nagykanizsa
adhat helyet a konferenciának,
mely 2003. szeptemberétől a Hétszínvirág
és a lendvai óvoda együttműködéséből
eredően nemzetközivé
vált, sőt ma azt is megtapasztalhatjuk,
egy harmadik ország, Ausztria
is bekapcsolódik a munkába.
Szabó Győzőné pszichológus, főiskolai
tanár, a Jász Nagykun Szolnok
Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója,
egy mndannyiunk által ismert
slágerszöveget idézett fel: –
Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés,
nyolc óra szórakozás! Milyen
jó is lenne, ha ezt meg tudnánk
tartani – mondta. – Az életkorunk
előrehaladtával egyre inkább az
lesz, hogy nyolc órát dolgozunk
ugyan, de a munkánk mellett egyre
inkább megjelenik az aggódás a
munkánkért, aggódás azokért,
akikkel végezzük a munkánkat. Ezáltal
életünk jelentős része kevésbé
hatékonyan, téblábolással telik
el otthon és a munkahelyünkön.
Az egészséges táplálkozás tíz
éves tapasztalatai gyermekkorban
címmel Blanka Geric, a Lendvai
Kéttannyelvű Központi Óvoda
igazgatója, A gyermek életében
az egészséges életmód, az egészséges
étkezés döntő fontosságáról
Bogyay Lászlóné, a Rózsa Óvoda
vezetője tartott előadást.
A kísérőrendezvények sorában
kóstolóval egybekötött ételbemutatót
tartott a szomszédos Kiskastélyban
a Szlovéniai Központi
Óvoda és a Rózsa Óvoda.
A magyar, szlovén és osztrák
óvodások festményeit, kisplasztikáit
bemutató kiállítást Marton
István polgármester nyitotta meg.
Az Ausztria, Szlovénia és Magyarország
köszönti az Uniót
című program, óvodások műsorával,
és babakiállítással zárult.
B.E.
Az egészség érték
A Dél-Zalai Cigányokért
Egyesület pályázatot nyújtott
be, a hátrányos helyzetű emberek
foglalkoztatásának kérdéseiről
és az esélyegyenlőségről
szóló road show szervezésére az
Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz.
Sikerrel. Az első
konferenciára a Bogdán János
Cigány Közösségi Házban.
Teleki László, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke kérdésünkre
elmondta, a projekt keretében
még szorosabbra fűzik kapcsolatukat
a cégekkel, vállalatokkal annak
érdekében, hogy az esélyegyenlőség
még magasabb szinten
valósulhasson meg a munkahelyeken.
A programba bevonták
Zalakomár, Galambok és Garabonc
településeket is, hiszen e településeken
jelentős roma lakosság él.
Dr. Szilágyi Judit főtanácsos
előadásában elmondta, a kisebbségi
ombudsman jogosult és köteles
vizsgálni a faji hovatartozás
szempontjából, a közszolgáltatók
és a hatóságok által elkövetett
diszkriminációt. Ez történhet bejelentés
okán és a nélkül is, elég
csupán egy cikk a sajtóban. Az
ombudsman nem szankcionálhat,
csak javasolhat, s elsősorban
megegyezést elősegítő szerepe
van. A faji diszkrimináció azonban
nagyon nehezen bizonyítható.
Az ügyben sok még a tennivaló,
integrációs, esélyegyenlőséget,
toleranciát erősítő kampányokra,
s a média segítségére van
szükség.
Sok még
a tennivaló
2007. november 22. Kanizsa – Hirdetés 5
GE Infrastructure
Energy
Munkatársakat
keresünk
Nagykanizsára!
A GE Energy Environmental Services levegőminőség-biztosítási
megoldásokat kínál az energiaipar részére. Innovatív termékeink,
szolgáltatásaink és a világon egyedülálló technológiáink nagymértékben
segítik a károsanyag-kibocsátás csökkentését, ugyanakkor
nagyobb és gazdaságosabb teljesítmény elérését teszik lehetővé.
Jelenlegi tevékenységünk 11 országban, 12 gyártólétesítményben,
több mint 1400 dolgozóval folyik. Az Environmental Services
csoportot és annak elhivatott dolgozóit mind a GE, mind a
GE Energy üzletág vezetése nagyra értékeli, tekintve, hogy kiemelten
fontos szerepet töltenek be a vállalat növekedési stratégiájában.
A növekedés következő állomásának keretében új gyártási
tevékenység beindítására készülünk Nagykanizsán. Itteni
gyárunk – amely a szövetből készült szűrők európai piacra
történő gyártásának központja lesz – a több mint 4000 dolgozót
foglalkoztató GE Consumer and Industrial üzletággal
működik majd együtt. Terveink megvalósításához kollégákat
keresünk az alábbi pozíciókba.
Gyárigazgató
Felelősségi köre új tevékenységünk beindítása és az itt folyó
munka vezetése lesz. Felsőfokú, ideálisan gépészmérnöki
végzettséggel, minimum 3 éves termelésirányítási tapasztalattal
és kiváló angolnyelvtudással rendelkezik.
Minőségbiztosítási vezető
A gyárban folyó valamennyi minőségbiztosítási tevékenységért
felel majd. A pozíció betöltéséhez legalább 2 éves minőségbiztosítási
és 1 éves irányítási gyakorlat, MS Office programok
ismerete és kiváló angolnyelv-tudás szükséges.
Anyaggazdálkodási vezető
Munkatársunktól gazdasági vagy pénzügyi felsőfokú végzettséget,
legalább 3 éves, anyagismeretben és logisztikai irányításban
szerzett tapasztalatot, az Excel ismeretét, valamint
kiváló angolnyelv-tudást várunk el.
Anyagbeszerzési vezető
A pozíció betöltéséhez gazdasági vagy pénzügyi területen
szerzett felsőfokú végzettség, legalább 3 éves beszerzési
vagy logisztikai tapasztalat, MS Word, Excel, PowerPoint,
Visio és Project számítógépes programok felhasználói szintű
ismerete és kiváló angolnyelv-tudás szükséges.
Pénzügyi vezető
Munkájával a pénzügyi és termelő csoportokat támogatja, továbbá
a gyár általános könyvelési tevékenységéért felel majd.
Szakirányú felsőfokú végzettség, legalább 5 éves könyvelési tapasztalat
és kiváló angolnyelv-tudás birtokában van.
Pénzügyi elemző
Leendő munkatársunktól felsőfokú pénzügyi végzettséget,
legalább 4 éves elemzési tapasztalatot, alapos számítógépes
tudást és alapfokú angolnyelv-ismeretet várunk el.
Logisztikai koordinátor
A pozíció betöltéséhez felsőfokú logisztikai vagy pénzügyi
végzettség, legalább 2 éves, logisztikai területen szerzett tapasztalat,
kiváló számítógépes ismeretek és alapfokú angolnyelv-
tudás szükségeltetik.
Gyártástervező és -ütemező
Az ideális jelentkező felsőfokú műszaki, pénzügyi vagy gazdasági
végzettséggel, termelésirányítási vagy gyártástervezési
tapasztalattal, továbbá kiváló adatelemzési és számítógépes
ismeretekkel rendelkezik.
Folyamatmérnök
A munkakör betöltésére felsőfokú műszaki vagy gyártástechnológiai
mérnöki végzettséggel, szakmai tapasztalattal, alapfokú
angolnyelv-tudással és átlagon felüli kommunikációs
készséggel rendelkező kollégát keresünk.
Művezető
Az ideális jelölt felsőfokú végzettséggel, legalább 5 éves
gyártási, ezen belül legalább 2 éves üzem- vagy csoportvezetői
tapasztalattal és tárgyalóképes angolnyelv-tudással
rendelkezik.
Ha a pozíciók valamelyike felkeltette érdeklődését, magyar
és angol nyelvű önéletrajzát küldje Nagyné Bujtor Gyöngyinek
a gyongyi.nagy@ge.com e-mail címre. Amennyiben kérdése
van, érdeklődjön a 93 504-132-es telefonszámon. A pályázatok
leadási határideje november 27.
Szakmunkás és betanított munkás munkakörök
Középfokú szakirányú végzettséggel rendelkező jelentkezőket
várunk a következő fizikai munkakörök betöltésére: varrósorfelelős,
finommechanikai műszerész, minőségellenőr, betanító-
oktató, varró szakmunkás, szabász, anyagmozgató,
rakodó, szállítási felelős, szabászgépkezelő, raktáros. Továbbá
keresünk betanított munkásokat varró munkakörbe.
A jelentkezőket várjuk november 22-23-án és 26-27-én délelőtt
10 órakor Nagykanizsán, a Kinizsi út 97. alatt a III-as
portánál.
GE imagination at work
Meghívó
A nagykanizsai
Horvát Kisebbségi
Önkormányzat szervezésében
horvát virágkötők
bemutatkozására kerül sor,
ahol adventi koszorúk,
érdekes virágkompozíciók
kerülnek bemutatásra
illetve eladásra.
Rendezvényünk
helyszíne:
Vasember Ház tükörterem
időpontja:
2007. november 30.
péntek 15.00 óra
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
– Felgyorsultak az események
a Petőfi-szobor megtisztíttatását
célzó gyűjtésünk meghirdetése
óta – kezdte mondandóját
Babicsné Bertha Éva, a Polgári
Kanizsáért Alapítvány szóvivője.
– A Tourinform iroda és a Volksbank-
fiókok után két új helyszínen:
a HSMK információs pultjánál
és itt, a Halis István Városi
Könyvtár folyóirat olvasójában is
élhetnek a lehetőséggel a kanizsaiak.
Örvendetes az is, hogy
köztiszteletben álló kanizsaiakon
kívül országosan is felfigyeltek
kezdeményezésünkre. Jó híre kelt
ezzel városunknak. Varga Miklós,
a kiváló énekes például ezt üzente
rádión keresztül: „Többször alakíthattam
Petőfi alakját, a 80-as
években A költő visszatér és a
Zúgjatok harangok című zenés
játékokban. Petőfi mindig közel
állt hozzám, és talán ennek tudható
be, hogy Nagykanizsáról
megkértek, szóljak néhány jó szót
a szobor érdekében. Ha mindenki
hozzátenne csak 100 forintot,
senkit sem terhelne meg anyagilag.
A lánglelkű költő emléke
megér annyit mindenkinek, hogy
ez a szobor megújulhasson.”
Örömmel említem meg, hogy
megszólítottuk városunk ifjúságát,
óvodástól az egyetemistáig.
Az eredeti, Kányádi Sándortól kiinduló
ötletben egy gombóc fagylaltról
való lemondás szerepel,
ebben a nagyságrendben gondolkodunk
mi is. Az áldozatvállalás
megörökítésére minden résztvevő
közösség Szoborjegy elnevezésű
emléklapot kap, melynek elkészítéséhez
várjuk a nyomdaipari
vállalkozások felajánlását. A Szoborjegy
feljogosítja birtokosát arra,
hogy a megszépült Petőfi szoborra
büszkén tekintsen: „Ebben
a munkában a mi forintunk is
benne van!” Erősítve ezzel is az
együvé tartozás tudatát.
􀁓
6 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. november 22. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú
Nyugdíjasházban megüresedett 1 db lakás bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található
Nyugdíjasházban lévő bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje 2007. november 30., 12.00 óra. Helye:
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz.
ügyfélfogadó. A licitálás időpontja 2007. december 7., 9.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott
időre
A bérlemény leírása: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 8.122 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett
szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség. Megtekinthető: 2007. november
20. (kedd) 10-11 óráig
A bérlemény nem örökölhető!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek. Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/,
öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga,
vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési
kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a
pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja
2./ Egyéb feltételek. Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/
ek/, aki/k/ pénzadományt ajánl fel, vagy önkormányzati bérlakását
ajánlja fel.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/
k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó
havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati
bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját,
csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak
pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit,
minden tulajdonos adatát. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra
a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai: A
licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban
foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is
képviselheti. A licitálás induló összege: 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg
50.000 Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó
bérleti szerződést az Ingatlankezelési Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány
befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás
aláírását követő 15 napon belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési
Intézménnyel a bérleti szerződést nem ezen határidőn belül nem
köti meg, a bérleti szerződés megkötésének lehetőségét elveszíti.
Nyugdíjasházi lakáspályázat
Varga Miklós a Petőfi szoborért
Bene Csaba, a Fidesz-KDNP
frakcióvezetője és Karádi Ferenc
önkormányzati képviselő is
sajtótájékoztatót tartott az NTE
1866 Sportegyesület labdarúgószakosztályának
támogatása körül
kialakult helyzetről.
Bene Csaba elmondta, ismert
előttük az a dokumentum, amelyet
az egyesület előző vezetése csatolt
az idei év költségvetési támogatási
kérelméhez. Ebben még az szerepel,
hogy a labdarúgó-szakosztály éves
költségvetése 15 millió forint. Akkor
ehhez kértek még 5 milliót az
NB III-ban való szerepléshez, ami
azt jelenti, hogy összességében 20
milliós költségvetéssel terveztek.
– Az önkormányzat ehhez igazította
a támogatást, sőt, megelőlegeztük
a bizalmat, s a többi, szintén
nem a legkedvezőbb anyagi helyzetben
lévő egyesület jogos kritikáját
figyelmen kívül hagyva újabb
összegeket is adtunk – hangsúlyozta
Bene Csaba. – Megszavaztuk a
tízmillió forintot, majd adtunk további
2,5 milliót is. Ezért nem értjük
az újabb támogatási kérelmet.
Afrakcióvezető megjegyezte, mivel
a korábbi megállapodás alapján
az önkormányzat egy forintjához a
szponzorok egy forintját teszi az elnökség,
az önkormányzat megtette a
maga kötelességét, amikor megszavazta
a tízmillió forintot, sőt, voltaképpen
túl is teljesített, amikor további
2,5 millió forintot adott.
Karádi Ferenc elöljáróban – utalva
az NTE-elnök ultimátumára –
megjegyezte, hogy Tóth László korábbi
tájékoztatóiban nem szerepelt
az a kitétel, amennyiben elnökként
nem tud eleget tenni a finanszírozásra
vonatkozó elvárásoknak, lemond,
ám előtte visszavonatja a
csapat NB III-as nevezését.
– Mint az egyesület régi labdarúgója,
felháborodottan tapasztalom,
hogy amióta Tóth László az
NTE 1866 elnöke, az egyesületet és
pozícióját a polgármester és a Fidesz-
frakció lejáratására használja.
Azt üzenem Böröcz Zoltánnak
és Tóth Lászlónak, hogy soha többé
ki ne ejtsék a szájukon azt, hogy
visszaléptetik a csapatot az NB IIIból,
mert ilyen felhatalmazásuk soha
nem lesz, megvalósítani pedig
végképp nem lesz módjuk. Beszéltem
a csapat edzőjével, Tóth Attilával,
s arra kértem, hogy a csapatot
támogatásunkról biztosítsa, s hogy
a szakmai munkát továbbra is ilyen
szinten folytassák, ne törődjenek az
egyesületi vezetés válságával. Azt
is kértem az edzőtől, biztosítsa a
megbecsülésünkről a csapat tagjait
abban az esetben is, ha valamelyik
mérkőzés után netán vesztesen
hagynák el a pályát. Az edző megígérte,
hogy mindezt közli a játékosokkal,
s arról is biztosított bennünket,
hogy a bajnokságot végigjátsszák,
s minden tőlük telhetőt
megtesznek a győzelem érdekében
– mondta Karádi Ferenc.
– A sportvezetők feladata –
mondta végül Bene Csaba – hogy
a feltételeket megteremtsék. Ha
erre nem képesek, akkor el kell
gondolkodni, alkalmasak-e az
egyesület vezetésére?
H.A.
Elfogyott a bizalom
2007. november 22. Kanizsa – Városháza 7
Balogh László, a 3. számú választókerület
önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden
szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa,
Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Szőlősi Márta a 7. számú, Horváth
István a 8. számú, és Gyalókai Zoltán
a 9. számú választókerület önkormányzati
képviselői közös fogadóórát tartanak
2007. november 27-én (kedden)
18.00 órakor a Hevesi Sándor Általános
Iskolában.
Polai József a 15. számú választókerület
önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden páratlan
hónap utolsó péntekén 18 órától 19
óráig a kiskanizsai kirendeltség
épületében.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet 3 fő építéshatósági ügyintéző helyettesítésére.
Ellátandó feladat: kiemelt építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése (helyszíni szemle, hiánypótlás,
tárgyalás, határozattervezetek) és végrehajtása Nagykanizsa körzetközponti közigazgatási területén.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló
9/1995.(II.3.) Korm. sz. rendelet 1. sz. mellékletének I./4. Építésügyi igazgatási feladatok I. besorolási osztályban felsorolt
iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki
(szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség; főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség. Legalább egyéves szakmai (tervezői, kivitelezői), továbbá kétéves közigazgatási gyakorlat, vagy legalább
hároméves közigazgatási gyakorlat. (Ezek hiányában felmentés kérhető.) „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély.
Közigazgatási alapvizsgát és szakvizsgát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint kell
megszerezni, illetőleg a Belügyminisztérium Építésügyi Hivatala szakmai felügyeletével szervezett szakmai továbbképzésen
kell részt venni. A kinevezés határozott időre, legfeljebb hat hónap próbaidő kikötésével történik. Illetmény
és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint.
A pályázatokat dr. Gyergyák Krisztina aljegyző részére kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., telefon:
93/500-700 vagy 500-708), melyhez csatolni kell: az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, szakmai és közigazgatási gyakorlat hivatalos igazolását.
Apályázatok beérkezésének határideje: 2007. november 30. 12.00 óra. Abenyújtott pályázatok elbírálására a pályázati határidő
lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Amunkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Képviselői
fogadóóra
Pályázat építéshatósági ügyintézők helyettesítésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a többször módosított 55/2000. (XII.13.) számú helyi
rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére:
CSERÉRE:
1. Nagykanizsa, Fő u. 8. 5/2/11.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 + fél szobás, komfortfokozata:
komfortos, településen belüli fekvése: belvárosi terület, épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 22.999 Ft. A lakás
állapota: felújított, A bérleti jogviszony időtartama: 5 év, vagy az eredeti
szerződéssel megegyező.
KETTő GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Péterfai u. 37/D. IV. em. 1.
A lakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1 + fél szobás, komfortfokozata:
összkomfortos, településen belüli fekvése: egyéb városi terület. épületen
belüli fekvése: IV. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 15.975 Ft.
A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Rózsa u. 15. I. em. 4.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata:
összkomfortos, településen belüli fekvése: keleti városi terület, épületen
belüli fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 19.088 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, 1 + fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 12.050 Ft. A lakás
állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/6.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + fél szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület,
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege:
12.050 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 56. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 76 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 16.083 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
EGYEDÜLÁLLÓKNAK:
1. Nagykanizsa, Magyar u. 71. fsz. 6.
A lakás alapterülete: 18 m2, szobaszám: fél szobás, komfortfokozata:
komfort nélküli. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület,
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege:
802 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5
év.
2. Nagykanizsa, Fő u. 4. I. em. 4.
A lakás alapterülete: 51 m2, szobaszám: 1 + fél szobás, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület, épületen
belüli fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 16.260 Ft.
A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az
alábbi, Garzonházban lévő üres önkormányzati bérlakások bérleti
jogának elnyerésére.
Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosultak
lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap időtartamig,
elhelyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület,
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
12.814 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+fél szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület,
épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:
14.952 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
maximum 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület,
épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:
14.952 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
maximum 60 hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület,
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
13.526 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
maximum 60 hónap.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, 1+fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület, épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.952 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: maximum
60 hónap.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 2007. november 30.
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály, Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Szociális bérlakás-pályázat, Garzonházi bérlakás-pályázat
Eltelt egy esztendő, és újból
közös gondolkodásra, útkeresésre
hívta az óvónőket a Piarista
Általános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon. Míg tavaly
az óvodából iskolába való átmenet
volt vizsgálódásuk tárgya,
idén a szülőkkel való
együttműködés lehetőségeit vették
górcső alá.
– Olyan társadalomban élünk,
ahol nagyon nehéz az eligazodás
– kezdte megnyitó szavait Vereb
Zsolt atya, az intézmény igazgatója.
– Az eligazodást, a továbblépést
mégiscsak azoknak az intézményeknek
kell képviselni, amelyek
most a legsanyargatottabb,
legnehezebb helyzetben vannak –
folytatta. – A kapaszkodókat is
egyre magasabban találjuk. Ebben
a helyzetben nagyon sokan
arra kényszerülnek – akár oktatási,
akár egészségügyi vagy más
szociális intézmények bezárása révén
–, hogy elhagyják azt a szakterületet,
amelyre fiatal korukban
elhivatottságot éreztek, és úgy
gondolták, ráteszik egész életüket.
Azok, akik megmaradnak ebben a
gyönyörű hivatásban, érzik, egyre
nagyobb a felelősség a vállukon.
Részben azért, mert a család intézménye
is átstrukturálódott. A
szerepekben elbizonytalanodtak a
férjek és a feleségek, az édesapák
és az édesanyák. Egyre kevésbé
vannak tisztában azzal, hogy amire
vállalkoztak, milyen követelményeket
támaszt velük szemben. Ily
módon nekünk, az oktatásban
résztvevőknek kell sok mindent átvállalni,
és a szülőket segíteni abban,
hogy e nehezen megélhető világban
mégiscsak magukra találjanak,
és valóban magunk is higygyünk
abban, hogy jövőt építünk,
és elsősorban rajtunk múlik, milyen
lesz az a jövő. Bármilyen szegény
és sivár körülmények között
a továbblépést alapvetően az fogja
jelenteni, hogy hogyan készítjük
föl a jövő generációit. Szeretnénk
felelősségteljes állampolgárokat,
ha úgy tetszik világpolgárokat nevelni,
akik nem csak New-Yorkban,
Párizsban és egyebekben, hanem
Nagykanizsa és környékében
is gondolkodnak.
Az igazgató megnyitó szavait
dr. Pergovácz Erzsébet, az iskola
pszichológusa bevezető előadása,
majd az óvónők kiscsoportos
beszélgetése követte a
megadott témákból. A záró fórumon
egymás munkáját segítve
kész javaslatok is elhangzottak.
– Tudjuk, hogy milyen fontos a
gyermekek otthoni háttere a nevelés
és oktatás szempontjából –
összegezte Szentgyörgyi Ildikó tanító,
programfelelős. – Arról
folytattunk eszmecserét, hogyan
látják a fenti problémakört az
óvónők, mivel ők találkoznak elsőként
a jelenséggel. Miként szólítják
meg a mai szülőket, és milyen
eszközökkel, módszerekkel
vonják be őket a nevelőmunkába.
Hogyan késztetik őket hatékonyabb
együttműködésre, hiszen
tudjuk, a kettős nevelés elkerülése
csak egy közös akarat érvényesítésével
lehetséges. És nem utolsó
sorban, miként fogadtatják el az
általuk képviselt normarendszert.
A konferencia célja volt, hogy rávilágítsunk
napjaink legégetőbb
nevelési problémáira. Közös
nyelvet kerestünk a mai szülőkkel,
számba vettük azokat a lehetőségeket,
mellyel a szülők bevonhatóak
a gyermekek helyes nevelésébe.
Olyan példákat, helyes utakat
kerestünk, melyek követhetőek
a mai szülők számára.
B.E.
8 Kanizsa – Krónika 2007. november 22. Óvónők és tanítók konferenciája a Piaristáknál
Fotók: Bakonyi Erzsébet
A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola
és a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány
rendezésében Dr. Erdős
Lászlóné B-tagozatos, az átlagnál
tehetségesebb növendékei
adtak koncertet az intézmény
hangversenytermében.
A II. osztályos Horváth Lacika,
a III. osztályos Reizner Mónika,
a IV. osztályos Vida Ágnes,
és a továbbképzős Horváth
Krisztina – aki felvételire készül
a Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskolába –, azokat a
darabokat mutatták be, amelyekkel
ismét országos zongoraversenyre
készülnek.
Fellépett a zongoratanárnő volt
növendéke Fu Rui is, aki a Liszt
Ferenc Zeneakadémia első éves
hallgatója. A műsort ezúttal
Cseszkó Delinke zongoristanövendék
versmondással színesítette. ő
a hétvégén megrendezett XI. Dudás
Kálmán Vajdasági Nemzetközi
Vers- és Prózamondó Fesztiválon
szerepelt eredményesen.
Versparnassus címmel verses,
zenés estet szervezett a
Tungsram Hevesi Sándor
Versmondókör, Horváth István
Radnóti-díjas versmondó és
Farkas Tibor énekmondó. A
Honvéd Kaszinó tükörtermében
megrendezett est bevételét
a Szatmárnémeti Gellért Sándor
Versmondó Verseny megrendezésére
fordítják.
Halmos Ildikó háziasszony köszöntője
után Farkas Tibor énekmondó,
valamint Schmidt István
Radnóti-díjas rendező és Deliné
Csere Andrea tanítványai –
Lengyák István, Horváth István,
Kocsis Edit, valamint Bajgár Ramóna,
Baracskai Anikó, Horváth
Réka, Miksó Nóra és Megyes Melinda
– szavalták el legkedvesebb
verseiket.
Az est ötletéről Schmindt István
Radnóti-díjas rendező elmondta,
idén tizennyolcadik alkalommal
rendezik meg Szatmárnémetiben
a szavalóversenyt.
Az elmúlt években már
komoly nehézségekkel küszködtek,
és Csirák Csaba a kanizsai
versmondók régi ismerőse már
ott tartott, hogy nem mer nekivágni
a megrendezésének. Ott
jártuk alkalmával tavaly ígéretet
tettek rá, hogy rendeznek Kanizsán
egy műsort, melynek bevételét
az erdélyi versmondás megsegítésére
adnák át.
A Gellért Sándor Versmondó
Verseny Erdély legnevesebb szavalóversenye,
ahová a Vajdaságtól
kezdve a Felvidékig, és az
anyaországiak is szép számmal
részt vettek az elmúlt években,
nem is kis eredménnyel.
Ezzel egy időben, és a hétvégén
a Vajdaságban megrendezett
szavalóversenyen megkezdődik
a Csengey Dénes Vers- és Prózamondó
Verseny előzsűrizése
is.
B.E.
Versparnassus
A Halis István Városi Könyvtár
adott otthont Vértes Judit, A
tanító öröksége című könyve bemutatójának.
Az írónő édesapjának, Vértes
Imrének, a tanyai tanítónak állít
emléket a könyvvel, amely az apa
naplója alapján jött létre.
Czupi Gyula igazgató nyitotta
meg a programot, amelyen részt
vettek – és hozzászóltak – Vértes
Imre egykori zrínyis tanítványai
és kollégái, lányának volt osztálytársai
és barátai.
A könyvbemutatónak meghirdetett,
emlékestté vált eseményre
a jelenlevők régi fényképeket
hoztak magukkal. Akik nem tudtak
jönni, e-mailekben idézték fel
tanárukat, kollégájukat, s köszönettel
adóztak Judit asszonynak a
könyv létrejöttéért. A beszélgetés
nem volt érzelmektől mentes, s
ezt fokozta Orbán Béla két, gitárral
előadott dala, az Apám hitte
című szerzemény Zorántól, s
Vértes Judit megzenésített verse.
S.E.
November 29-ig tekinthető
meg Herpai Zoltán festőművész,
Shakespeare mesék című kiállítása
a Petró Galériában. A tárlatot
Koplik Judit művészettörténész
ajánlotta a galérialátogatók
figyelmébe. Az ünnepség
rangját emelte két zalaegerszegi
művész, akik a Rómeó és Júlia
című musicelből adtak elő
részleteket.
A nem mindennapi varázslatot
nyújtó könyv az angol Lambtestvérek
nevéhez fűződik, akik
Shakespeare színműveit elbeszélésekké,
mesékké dolgozták át
gyerekek számára. A Petró Galériában
a tavaly decemberben
megjelent a Shakespera-mesék
első kötete, és az idén kiadott
második kötet is megvásárolható
a falakon látható képekkel
együtt. Herpai Zoltán 1975-ben
kapta meg oklevelét az Iparművészeti
Főiskolán a grafikai tanszék
elvégzése után. Azóta a festészet,
a grafika és az animációs
film területén dolgozik. Tagja a
Magyar Képző és Iparművészek
Szövetségének. Vonzódik a
meseszerűhöz, az abszurdhoz, a
képtelenségekhez, a szürrealizmushoz,
az álom, a monda, a mitológia
világához.
– A Shakespeare mesék gondolatát
ön találta ki, vagy a megrendelőtől
jött az ötlet? – kérdeztük a
művésztől a megnyitót követően.
– Valamikor régen reklámgrafikusként
végeztem s utána szinte
rögtön átnyergeltem a festészetre,
és az eltelt több mint harminc év
alatt hetven kiállítást rendeztem.
Festettem, festettem. Néha illusztrációkat
is készítettem, de ritkán. Tavaly
év elején megkeresett az Alföld
című folyóirat főszerkesztője, hogy
szeretné az én rajzaimmal illusztrálni
az egyik számukat. Én örültem,
de megjegyeztem, hogy nincsenek
kész rajzaim, csak nagyon régiek,
de szívesen rajzolok, hiszen januárban
nem nagyon megy a festészeti
piac. Elkészítettem harminc
rajzot, tetszettek a főszerkesztőnek,
és meg is jelentek. Magamban úgy
gondoltam, nem szabad abbahagyni,
folytatni kell tovább. De mit is
csináljak? – töprengtem, fölnéztem
a könyvespolcra és eszembe jutott,
mennyire szerettem gyermekkoromban
a Shakespeare meséket. Elkezdtem
a saját szakállamra illusztrálni
őket. Három mesét lerajzoltam,
s amikor elkészültem, kiadót
kerestem. Szerencsére egy hónap
alatt találtam is. Így történt.
– A rajzokon mai fiatalok szerepelnek
korabeli ruhákban. Ismerősök
arcait, vagy kitalált arcokat
látunk a képeken?
– Nem ismerősök, kitaláltak.
Egyrészt én rendszeresen dolgozom
a képeimnél modellel, másrészt
a XX. században a legnapibb
művészet a film és a videó.
Ha megnézünk egy Shakespeare
feldolgozást, ott is korabeli ruhákban,
korabeli díszletben, mai
emberek játszanak. Ha igazán el
akarok jutni a mai fiatalokhoz,
nem szabad archaizált arcokkal
dolgoznom, mert a mai fiatalok
szívéhez is a mai ember karaktere,
mimikája van a legközelebb.
Tulajdonképpen úgy dolgoztam,
mintha egy filmet készítenék, mai
szereplőket öltöztettem föl korabeli
jelmezekbe.
– Egy-egy történetet idéznek
fel ezek a képek. Önálló műalkotásként
is fogadja a közönség?
– A korabeli könyvnyomtatás
idején is készítettek a nagy művészek
illusztrációkat, metszetekként.
Például Salvador Dali és
Picasso is illusztrált könyvet. Egy
jó illusztráció ugyanúgy egyedi
műalkotás is. Ugyanúgy fölrakható
a falra, és ha esetleg megvan
hozzá a könyv is, akkor beillesztheti
a történetbe.
– Mi lesz a következő munkája?
– Csak nagyon halkan jegyzem
meg, egy képregényt akarok készíteni
nagyon sok kicsi festménnyel.
Egy kora-középkori nagyon
kalandos történetről, magyar
szerzővel, de ennél többet
nem árulhatok el róla.
A szokásos ajándéksoroláson
Hári Ferencné, Magyar utcai és
Fazekas Heléna Kinizsi utcai lakosoknak
kedvezett a szerencse,
akik egy-egy kötettel gazdagodva
térhettek haza.
Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 2007. november 22. – Tollal és ecsettel 9
Shakespeare-mesék a Petróban
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A tanító öröksége
Nádler László festőművész Színek,
formák zenéje című kiállítása
látható a Hevesi Sándor Általános
Iskola galériájában.
A tárlatot Dezső Ferenc nyugalmazott
igazgató nyitotta meg.
Hangfestő improvizációkat játszott
tanítványaival Baráth Zoltán, a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola igazgatója. Közreműködtek
a Tungsram Hevesi Sándor
Versmondó Körének tagjai (vezetőjük
Schmidt István Radnóti-díjas
rendező), Bánhidi Veronika,
Miksó Nóra, Illés Evelin, Csákvári
Tímea és Horváth István Radnótidíjas
versmondó. A műsort Wilheim
Erzsébet művelődésszervező pedagógus
vezette. A kiállítást Árváné
Szabó Judit és Lengyák István pedagógusok
rendezték.
Nádler László 1945-ben született
Keszthelyen. 1968-tól teljesen
a képzőművészetnek szenteli életét.
Kling György festőművész és
Kirschmayer Károly szobrászművész
volt a mestere. 1972-től Szigligeten
és Becehegy környékén találja
meg festői témáinak javarészét.
A közvetlen élmény, az impresszió
megragadása foglalkoztatja.
1973-tól vonzódik erősebben a
figuratív témákhoz is. Az állatábrázolást
a művészet kezdettől fogva
felhasználta a korszellem és az
emberi viszonyok jelképes kifejezésére.
A ló intelligenciája, nemes
formája, méltósága, az emberrel
való kapcsolata – mint téma –
Nádlert is magával ragadta. Mai
festményeivel a természet, a környezet
szépségére utalva a szemlélő
szívét szeretné megörvendeztetni
Utazásai során nagyszerű élményt
nyújtottak alkotásaihoz Görögország,
Spanyolország, Olaszország
és Dalmácia régi városai,
halászfalui, az utóbbi időben pedig
Ausztria (főleg Burgenland) falvaiban,
kisvárosaiban talált sok témát.
A közvetlen élményeket, vázlatokat
a műteremben enyhén geometrikus
jellegű stilizálással alakítja
át, a kép ezáltal tágabb, szimbolikusabb
tartalmat kap. Törekszik a
színek tisztaságára, mert nála a színek
– miként a zene is – felfokozzák
az érzelmeket.
B.E.
Színek
és formák
Beszélgetőtársam Baráth
Yvette, városunk zeneiskolájának
meghatározó egyénisége, a
Szivárvány Énekegyüttes karnagya.
Az idén második alkalommal
megrendezett Zalai
Príma Díj átadásán ő vehette át
együttese nevében a kiosztásra
került három díj közül az egyiket,
valamint a csapat elnyerte
a közönségdíjat is.
Hangulatos, otthonos irodájában
a díjról és az együttes korábbi
sikereiről, illetve terveikről
faggattam.
– Honnan jött az ötlet az együttes
megalapítására?
– Az együttes magja tizenhat évvel
ezelőtt egy alkalmi szereplés
kapcsán alakult. A zeneiskolai növendékeimből,
akik akkor még középiskolások
voltak, karácsonyi
koncertre összehoztam egy kvartettet,
valójában öten énekeltünk
négy szólamban – ez alkalommal
két dalt.
– Hogyan alakult a történet a
továbbiakban? Miképpen váltak
állandó együttessé?
– Jött a következő karácsony, és
előző alkalommal is már akkora
volt a sikerünk, hogy az előadás
után odajöttek hozzám a diákok azzal,
hogy ha lehetséges, ők ezt szeretnék
rendszeresen csinálni. Úgy
gondoltam, ehhez öt fő kevés lenne,
és akkor még a hangjuk is képzetlen
volt. Akkor jött az ötlet, hogy
minden szólamhoz legalább két
ember kellene. Így lettünk nyolcan,
majd kilencen. Ahogy a szakmai
feladatok nőttek, s közben fejlődött
az együttes, egyre nehezebb darabokat
kezdtünk el tanulni.
– Mi következett ezután?
– Eljött az első minősítés. Úgy
gondoltuk, hogy megmérettetjük
magunkat országos szinten, hogy
a Magyar Kórusok és Zenekarok
Országos Szövetsége szerint milyen
szinthez tartozhatunk. Első
nekifutásra ez a kilenc fő az
arany minősítés feletti fesztiválkórus
minősítést nyerte el.
– Mit hozott ki Önből és a csapatából
ez a szakmai elismerés?
Milyen irányba léptek tovább ennek
hatására?
– A szakmai megerősítés miatt
is felötlött bennem a gondolat,
hogy bővülni kellene. Azért, hogy
a szólamok arányosan szóljanak,
a hangok összecsengjenek – még a
zongora egyes hangjaihoz is három
húr tartozik. Az volt a cél,
hogy három ember legyen egy szólamban.
Így bővültünk tizenkét főre.
Majd 2000-ben jött a következő
minősítő, ahol két fokozattal magasabbat
kapott az együttes, ez a
hangversenykórus cum laude,
amely már nagyon magas minősítésnek
számít az amatőr kórusok
számára, hiszen efölött már csak
egy van: a summa cum laude.
– Mennyire kötődnek egymáshoz
a kórus tagjai? Szoros barátság
fűzi Önöket össze, vagy csupán
a próbákon és a versenyeken
találkoznak?
– Ez egy baráti társaságként is
működő együttes. Azon túl, hogy
zeneileg megpróbálunk valami
tartalmasat és szépet csinálni,
mindannyiunknak emberileg is
feltöltődés, amikor együtt vagyunk.
Gondolok itt együtt töltött
nyaralásokra, kempingezésekre –
a családokkal, a gyerekekkel.
– Mit gondol, a mai társadalomnak
mennyire van igénye a
komolyzenére?
– Szerintem az, amikor azt
mondják, hogy komolyzenére nem
lehet behívni a közönséget, nem
igaz. Nem igaz, mert be lehet hívni,
csak nem mindegy, hogy az
milyen minőségű. Nekünk feladatunk
nevelni a közönséget, nagyon
fontos, hogy jó együtteseket
és jó produkciókat tudjunk nyújtani.
Viszont sajnálatos Kodály
országában, amit az ének-, és
egyáltalán a művészetoktatás terén
manapság tapasztalunk.
Ezért is nagy elismerés egy ilyen
díj, mert ez is mutatja, hogy van
igény a komolyzenére.
– Beszéljünk akkor kicsit a díjról.
Milyen érzés volt átvenni?
– Ezt nagyon nehéz szavakba
önteni. Maga a jelölés is nagy
megtiszteltetésként ért, de a mi
örömünk egészen más volt, mint
az egyéni díjazottaké. Mi tizenheten
éltük át az örömöt. Úgy éreztem,
hogy valamiféle fény ragyogott
körülöttünk. Nagyon jól esett
a közönség rengeteg szavazata is.
Nem csak Nagykanizsáról, hanem
szinte mindenhonnan, ahol koncerteztünk,
kaptunk szavazatokat.
Például a zalaszentbalázsiak is
szavaztak ránk, akiknek a templomában
vettük fel a második CDlemezünk
anyagának egy részét.
Tavaly Miskolcon voltunk egy
nemzetközi fesztiválon, onnét is
érkeztek a szavazatok. Ez egyfajta
elismerés számunkra. Ha a közönség
szeret bennünket, ennél
nagyobb öröm nem kell nekünk. A
díjjal kapcsolatban még azt szeretném
hozzáfűzni, hogy nagyonnagyon
szép dolog a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetségétől
– és konkrétan ugye
Demján Sándortól, aki öt évvel
ezelőtt elindította az országos
Prima Primissima Díjat –, hogy
odafigyelnek arra, hogy abban a
szférában, ahol nincsen elegendő
pénz, támogatják azokat, akik erre
érdemesek.
– Milyen tervei vannak a kórusnak
a jövőre nézve?
– Három éve részt vettünk a
Riva del Garda Nemzetközi Kórusversenyen
– ami egyébként
fantasztikus élmény volt, és arany
diplomával tértünk haza –, s ez lehetőséget
adott számunkra, hogy
a jövő júliusában, Grazban tartandó
nemzetközi kórusolimpiára
is elmehessünk. Valamint nagyon
szeretnénk elkészíteni a harmadik
CD-lemezünket. Hét éve adtuk ki
a második lemezt, s úgy érzem,
hogy megérett a csapatban egy
újabb. Ez olyan érzés számunkra,
mint amikor egy gyermek saját
maga kreál ajándékot karácsonyra.
Ezért nagyon fontos számunkra,
hogy elkészüljön a CD, és egyfajta
ajándék legyen azoknak,
akik eziránt érdeklődnek.
Steyer Edina
Kodály Zoltán zeneszerző
születésének 125. évfordulója alkalmából
Kodály Zoltán képeslapokon
címmel rendeztek kiállítást
a HSMK-ban. A képeslapokat
Sasvári Tiborné nagyatádi
gyűjtő bocsátotta az intézmény
rendelkezésére. Közreműködött
Németh Renáta zenetanár.
– Ebben az évben a magyar zenetörténet
és egyben az európai
kultúrtörténet egyik kiemelkedő
zeneszerzője, zenetudósa és zenepedagógusa,
Kodály Zoltán emléke
és hagyatéka előtt kell fejet
hajtanunk – mondta a kiállítás
megnyitóján Papp Ferenc, az
intézmény igazgatója.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
ezt az esztendőt Kodály
emlékévnek nyilvánította,
ugyanis 125 évvel ezelőtt született
és 40 évvel ezelőtt hunyt el a
XX. század Közép-Európájának
legnagyobb és nyugodtan mondhatjuk,
egyik legtermékenyebb
zeneszerzője. Városunkban is
több hangversennyel, előadással
emlékeztek meg róla az elmúlt
hónapokban. Galántai és nagyszombati
diákévei után egy időben
volt a Zeneakadémia és a budapesti
egyetem bölcsészkarának
hallgatója. Barátjával, Bartók Bélával
1905-ben indult az addig ismeretlen
magyar népzene felkutatására.
Ennek az életre szóló jelentőségű
utazásnak az eredménye
sok ezer dallam lett, amelyeknek
művészi feldolgozásából
remekművek születtek.
B.E.
10 Kanizsa – Prima Primissima 2007. november 22. Kodály Zoltán képeslapokon
„Nekünk feladatunk nevelni a közönséget…”
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Tibetben a lélek, Boszporusz
felett a híd, és az El Camino, Az
Út. Egy olyan ember könyvei,
aki vándorlásai révén próbál
meg dacolni a mulandósággal
és a kiürült világgal. Egy modernkori
zarándok, aki a média
világát hagyta maga mögött a
krisztusi életélményért, hogy
aztán tapasztalatait könyveken
és filmeken keresztül ossza meg
a hasonlóan gondolkodókkal,
akik számára fontos a lélek.
Tolvaly Ferenc a minap a Piarista
Általános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon meghívására
járt Nagykanizsán, s tartott
érdekfeszítő előadást az Októberi
esték című sorozatban.
Tolvaly Ferenc Marosvásárhelyen
született, 1957. április 12-
én. Tehetsége korán megmutatkozott,
már a hatvanas évek végén
megjelentek versei a Kolozsváron
kiadott Napsugárban.
1974-ben szüleivel elhagyta Erdélyt,
Németországba disszidált,
ahol a Kastl-i Magyar Gimnáziumban
fejezte be tanulmányait.
Gimnáziumi évei és családi környezete
meghatározóak voltak
mindabban, amit Európáról, a
magyarságról és szülőföldjéről,
Erdélyről vall ma is. 1975-től
rendszeresen jelennek meg versei
az Új Látóhatárban. Szerepet
vállal a Magyar Cserkészmozgalomban.
Létrehozza és vezeti a
„Bethlen Gábor” Erdélyi Ifjúsági
szervezetet. Előadásaival felhívja
a hallgatók figyelmét a
Ceausescu-diktatúra erdélyi kisebbségek
elleni intézkedéseire.
1981-ben felveszik a Müncheni
Filmfőiskolára, játékfilmrendezői
és médiamenedzseri szakra.
Diplomavizsgái után a londoni
Royal College of Art-on vendéghallgató,
majd a Müncheni
Filmfőiskolán tanít. Közben
producerként tevékenykedik.
1992-ben létrehozza Budapesten
az MTM Kommunikációt, filmforgalmazó
és -gyártó cégét. A
cég által létrehozott konzorcium,
az MTM-SBS Rt. 1997-ben
elnyeri az országos műsorszolgáltatói
jogosultságot. A tv2 vezérigazgatójaként
az értékközpontú
társadalom gondolatának
népszerűsítését tűzi ki céljául.
2000-ben írókkal, film- és képzőművészekkel,
zeneszerzőkkel,
történészekkel, műfordítókkal és
újságírókkal létrehozza az Ortega
y Gasset Társaságot. Céljuk a
szellem csiszolásának, a magyarság
felemelkedésének és az európai
gondolatnak a szolgálata.
2002 tavaszán eladja tv2-
üzletrészét és megalapítja az Első
Európai Befektetési és Fejlesztési
Zrt-t, amely elsősorban hátrányos
helyzetű kistérségekben közcélú
beruházásokba kíván magántőkét
befektetni.
2005-ben megjárja a Szent
Jakab zarándokutat. Útjáról filmet
forgat és regényt ír, El
Camino – Az Út címmel. 2006-
ban a keleti vallások szent hegyéhez,
a Kailászához utazik.
Tibetben a lélek címmel készít
erről az útról filmet, illetve ír
regényt. 2007 februárjában a
Magyar Pen Club alelnökévé
választják. Idén zarándok- és lélekútjának
harmadik állomásáról,
az iszlám szent helyeiről
készít filmet és jelentet meg regényt
Boszporusz felett a híd
címmel.
– Újabb útra készülök most is,
a hinduizmus körvonalazódik
előttem, bár sokat kell még olvasnom,
sokat kell még tanulnom
– mondta lapunknak
Tolvaly Ferenc. – Számos teológussal
és mesterrel kell beszélnem
ahhoz, hogy véglegesen kimondhassam,
ez lesz a következő
utam, amely a Kis-Gangesz
és a Nagy-Gangesz deltájához, a
nagy zarándokhelyhez vezet
majd.
– Mi hajtja ezekre az utakra?
– A legfontosabb, hogy a szívem
és a tudatom tágul általuk.
Meggyőződésem, hogy a megismerésből
lehet csak elfogadás, és
az elfogadásból szeretet. Végső
célom a szeretet.
– Mégis, miért tartja fontosnak,
hogy az Ön teljességgel személyes
és magánjellegű élményeit
mások is megismerjék? Úgy véli,
hogy ennek révén az olvasó is
formálódik?
– Amikor úton vagyok, az élményeimet
egy rögzítőre mondom.
Minden, amit gondolok, a
keletkezés pillanatában rögzül.
Amikor visszahallgatom őket,
akkor újra átélem az élményeket.
Ez az átélés, az újratapasztalás
nem olyan mély, de talán
egy dimenzióval több, mert akkor,
amikor a gondolataimat papírra
vetem, már reflektálok is
rájuk, ami a helyszínen nehezen
kivitelezhető. Amikor író-olvasó
találkozón vagyok, ismét átélem
korábbi élményeimet, amelyek
így újabb dimenzióval bővülnek,
hiszen már a közönség is reagál
rájuk. Ezek az élmények számomra
a későbbiekben hatalmasak,
minden élethelyzetben
alkalmazni tudom őket. Én azt
szeretném, ha a könyveim és a
filmjeim egyfajta kapaszkodót
nyújtanának. Sok esetben fordultak
hozzám olyanok, akik
tényleg kétségbeejtő helyzetben
voltak, s azt mondták, az írásaim
segítettek kilábalni a válságból.
Ezért meg vagyok győződve
arról, hogy a feladatom nem
csak az, hogy megéljem, átéljem
és tároljam az élményeimet, hanem
tovább is kell adnom azokat.
– Mióta fontosak Önnek a hit
kérdései, a szeretet, hiszen a média
világa nem igazán ezen értékek
körül forog?
– 1974-ben hagytam el hazámat,
Erdélyt. A Kastl-i Magyar
Gimnáziumban fejeztem be tanulmányaimat,
ott érettségiztem.
A Nürnberg és München közötti
kolostor ódon falai közt atyák és
kedves nővérek oktattak. Számomra
akkor nyílt meg a hit világa,
s azóta vagyok gyakorló
hívő és keresztény. Ezen az sem
változtatott, hogy végül is nem
író lettem – legalábbis a szó
szoros értelmében nem –, hanem
a filmrendezői pályát választottam.
Ön valószínűleg a filmrendezői
pálya körülményeiről rendelkezik
információval, legalábbis
a kérdéséből ez derül ki
számomra, de meg kell, hogy
mondjam, ez csupán egy kisebb
kitérő életzarándokutamon.
– Teljesen kirekesztette az életéből
a médiát?
– Biztosan nem. De úgy látom,
jelenleg nincs mit keresnem
a magyar médiában, amely nem
alkalmas arra, hogy az üzeneteimet
továbbítsa. Csak akkor lehet
majd értékközpontú médiumokat
működtetni, ha a világ egésze, a
társadalmi gondolkodás is ebbe
az irányba változik, azaz, ha
lesz igény ilyesmire. Ez fordítva
nem működik. Egyszer megpróbáltam
szembeúszni az árral, s
nagyon hamar kudarcot vallottam.
– Hogy látja a hit helyzetét mai
magyar társadalmunkban? Mintha
teljesen veszni látszanának a
klasszikus értékek…
– XVI. Benedek mondta, amikor
meglátogatta szülővárosát,
hogy aki hisz, az nincs egyedül.
A Szentatya ezzel azt üzente,
hogy a hívők nagy közössége a
világban olyan erőt ad mindenkinek,
amibe bármikor kapaszkodhatunk.
Meggyőződésem,
hogy a hitnek döntő szerepe van
a ráció és a fogyasztás világában
is. Most különösen érezhető
megtartó ereje. Én ebben az erőben
hiszek, még akkor is, ha jelenlegi
társadalmunk nem a szeretetről
és nem a hitről szól. Azt
hiszem egyébként, hogy a hit végül
is mindenkiben ott lakozik.
– Misszió, amit csinál, ahogy
járja a településeket, s megosztja
az élményeit?
– A misszió kifejezés talán egy
kicsit sokat ígér. Meggyőződésem,
hogy mindenhova el kell mennem,
ahova hívnak, s az elmúlt években
felhalmozódott tapasztalataimat
át kell adnom. Különösen
most, amikor az országban nagy
szerepe van a szeretetnek, a megismerésnek
és az elfogadásnak.
– Mikor találkozhatnak az
újabb kötettel tisztelői?
– Ezt pontosan nem tudom
megmondani. Ha elindul a lelkem,
követni fogom.
Horváth Attila
2007. november 22. Kanizsa – Értékrend 11
Tolvaly Ferenc: A hit végül is mindenkiben ott lakozik
– A kispolgári lét biztonságos fokán
élő városrészből jöttem, a
Babóchay – korábban Gyár – utcában
születtem, amely vasutasokkal,
postásokkal volt tele, de lakott itt
rendőr, csendőr és köztisztviselő is
– meséli Boros Antal. – Nemzetiség
szerint ugyancsak összetett származékok,
horvát, német, cseh, osztrák
és tót eredetűek voltak a szomszédaink.
Néha, éjjelente, amikor nem
tudok elaludni, sorra veszem, hogy
az egyes házakban kik laktak – egykét
kivételtől eltekintve ez sikerül is.
Tisztességes, jóravaló, családjához
ragaszkodó közösség volt ez, s úgy
érzem, mindez jelentősen befolyásolta
későbbi érdeklődésem. Apám
az első világháborúból, az olasz
frontról hazatérő hegyi vadászként,
hosszabb állástalanságot követően
a városi számvevőségnél kapott állást,
s egészen a tanácsosi címig
vitte. 1943-ban a kegyesrendi gimnáziumba
kerültem, mert rövid beszélgetés
után Barta igazgató úr
úgy látta, felvehető vagyok. Amit
pedig itt a kemény, de megértő piarista
tanároktól kaptam, az életem
egészét meghatározta.
– Akkor itt kapta a lökést a tanári
pálya felé, vagy netán kezdetektől
pedagógusnak készült?
– Egyáltalán nem. Fazekas, Botár
és Dallos tanár urak hatására is a
természet világa ejtett rabul. Erdőmérnöknek
készültem, amihez az is
hozzájárult, hogy felsőbb éveimben
majd’ minden nyaramat az erdészetnél
töltöttem. Azonban osztályhelyzetem
kényes volta miatt nem
nyertem felvételt az egyetemre, és
átirányítottak geodétának. A geodétának
meg ugye, ott kell dolgoznia,
ahol munka van, magyarán nem
helyben lakó, hanem fészekhagyó
típus. Fészeklakó típus lévén azonban
a külszolgálatot nem vállaltam.
Így mentem inkább tanárnak, ahová
Pintér és Bucsy tanár urak áldásos
tevékenységének köszönhetően
a matematika vonzott. Szerencsétlenségemre
a már beindult tanév
elején kiderült, hogy a fizikával társított
szak „túlnépesedett”. Átirányítottak
kémiával társított változatra,
ami viszont nem nyerte el a
tetszésemet. Adódott egy lehetőség,
ez a földrajz-rajz szak volt, amit
1955-ben el is végeztem. Meg kell,
hogy mondjam, kezdetben a földrajz
érdekelt inkább, de fokozatosan
rájöttem, hogy a technika és a
művészet keveréke, a rajz egyre
jobban vonz. Hat évig tanítottam
általános iskolákban, majd 1961-
től 1993-ig a Landler-, később Batthyány-
gimnázium tanára voltam.
– Jött 1957, amikor néhány
kollégájával és diákokkal együtt
perbe fogták.
– Akkor egy kedves kollégám,
testnevelő tanár kérésére kísérőként
elmentem a gimnazisták kétnapos
kötelező lőgyakorlatára. Néhány
kollégám „kegyéből” – hogy
kikről van szó, azt most ne firtassuk,
mert már nincsenek az élők sorában
– több társammal, például
Harkány Lászlóval együtt 1957
februárjában letartóztattak, s a
Magyar Népköztársaság törvényes
rendje elleni fegyveres felkelés címén
indítottak eljárást ellenünk.
Hat hét után kiderült, hogy nem vagyok
elmarasztalható, de addig
vizsgálati fogságban tartottak,
részben a kanizsai rendőrségi fogdában,
részben az akkor még működő
járási börtönben. A büntetés,
természetesen, nem maradt el. Egy
frissen alakult, külvárosi iskolába
helyeztek, ahol – ahogy a rendőrkapitány
politikai helyettese fogalmazott
– oroszt kellett tanítanom,
hogy helyrehozzam a „bűnömet”.
Pedig nem voltam orosz szakos, ennek
ellenére második évemben megyei
második helyezést ért el egyik
tanítványom. Úgy látszik, abban
sem voltam annyira ügyetlen. Tehát
ötödiktől nyolcadikig oroszt és rajzot
tanítottam óraadóként, aztán
1963-ban végleg bekerültem a
Landler Gimnáziumba. Érdekes
módon éppen az az igazgató hívott
ide tanítani, aki középiskolás koromban
osztályidegen besorolásom
okán – enyhén szólva – nem jó
szemmel nézte a tanulmányaimat.
1966-tól nyolc éven át megyei rajzszakfelügyelőként
is dolgoztam.
Több kiváló szakembert, jó kollégát
is megismerhettem így, akiktől magam
is sokat tanultam. 1977-től a
Batthyány Lajos Gimnázium
könyvtárának a vezetése lett a fő
feladatom. Az akkor már több mint
harmincháromezer kötetet kitevő
állományt őriztem, gyarapítottam.
Az ötvenes években engem is elért
a szerelem, amely hamarosan házasságba
is fordult. Magyar szakos
kolléganőmmel, Nemes Piroskával
kötöttük össze életünket. Hamarosan
megszülettek leányaink. Egyikük
ma orvos, a másik külkereskedő.
Sajnos, már jó ideje külföldön
élnek. Hiányérzetünket unokáink
távolléte is fokozza. Kicsit sajnálom,
hogy az ember nem zárhatja
valamiféle megnyugtató képpel
küzdelmes földi életpályáját. Szerencse,
neveltetés eredménye az,
hogy a jelenlegi, szánalmas-nevetséges
– nem is tudom, hogyan nevezzem-
társadalmi, politikai helyzetet
belső meggyőződéssel fel lehet
oldani. Az általam nagyra becsült,
gondolkodásom alapjait lerakó
tanáraim, akik között szerzetesek
is voltak, megtanították, s neveltetésem
során belém ivódott,
hogy – bár a sorsunkat nem mi határozzuk
meg – a rossz helyzetek
hittel, erkölcsi tartással kezelhetők
és megoldhatók.
– A jó pap is holtig tanul –
szokták mondani. Ön is majdnem
hatvan éves volt, amikor újabb
felsőfokú tanulmányokba kezdett.
– Ötvenhét éves voltam, amikor
elkezdtem a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem hittudományi karát, s
hatvanegy, amikor befejeztem.
Nagy örömmel csináltam, sok kiváló
emberrel találkoztam mind a tanári
gárdában, mint a velem hallgatók
között. A képzés a világ egy
újabb aspektusát mutatta meg számomra.
Hogy miért csináltam? Két
okból. Egyrészt kora ifjúságom óta
nagyon foglalkoztatott az egyház és
a vallás kérdése, a liturgia és a
szakrális művészetek. Persze, volt
bennem némi bizonyítási vágy is,
hogy megmutassam a külvilágnak:
nem kopott meg még a tudásom
annyira, mint ahogy azt sokan gondolnák.
Miután végeztem, hittant és
a szaktárgyaimat tanítottam a Batthyányban,
s a Piarista Iskolában.
– Rajztanárként lehet nagy
eredményeket elérni?
– Valamelyest. Érdekes, de
több rajztanár, építészmérnök és
belsőépítész nőtt fel mellettem,
mint festő, vagy szobrász. Az ország
legfiatalabban Ybl-díjat
nyert építészét, Noll Tamást is én
indítottam el az úton, de még számos
jelessé váltat említhetnék.
– Festeget még szabadidejében?
– Nagy szomorúságom, hogy
már jó húsz éve letettem az ecsetet.
Az időmet ugyanis kitölti a házimunka
és az önképző olvasás, újraolvasás.
De nemcsak ez az oka,
hogy nem ragadok ecsetet, a kilencvenes
évekbeli genti, San Bavoban
tett látogatásom döbbentett rá arra,
hogy a van Eyck-testvérek már születésem
előtt ötszáz évvel ezelőtt
mindent tudtak a mesterségről, amit
tudni lehet. Újat legfeljebb a stílusváltozások
hoztak, lényegest azonban
alig mozdítottak elő. Egy éve
fogtam hozzá az alsóvárosi templombelső
művészeti értékeinek feldolgozásához,
a szakrális művészet
jelentéstartalmainak tisztázásához.
Külön öröm számomra, hogy új,
konstruktív gondolkodású plébánosa
értő módon renováltatja azt. Így
Délnyugat-Dunántúl legértékesebb
műemléke méltó módon tárhatja
elénk ékességét, értékeit. A feldolgozás
cikkei a plébániaújság lapjain
látnak napvilágot.
– Említette az erkölcsi tartás
fontosságát. Mit tanított Önnek a
Szentírás?
– Jézus tanításából csak egyet
ragadnék ki: „A Te igen szavad legyen
igen és igen, nem és nem. A
többi a gonosztól való.” Ennek
megfelelően igyekeztem élni, dolgozni.
A Jóisten mindig segített.
Legszorongatottabb helyzetemben
sem kellett meggyőződésemmel, világlátásommal
szembehelyezkedni.
Sikerült kikerülnöm a felállított
csapdákat, a tisztesség útján maradva
– eddig...
Horváth Attila
12 Kanizsa – Értékrend 2007. november 22. Hittel, erkölcsi tartással
Boros Antal nyugalmazott pedagógus úgy véli, életünk során
nem kerülhetünk olyan rossz helyzetbe, hogy ne tudnánk azt hittel,
erkölcsi tartással megoldani. Azt vallja, ez az egyetlen módja annak,
hogy napjaink nehézségein úrrá tudjunk lenni. Ha valaki, akkor
pedig ő tudja, hiszen az ’56-os események kapcsán társaival
együtt bűnhődött néhány egykori kolléga súgó jóindulata miatt
olyasmiért, amiről később bebizonyosodott: inkább hazafias kötelesség,
mint gyalázatos tett volt.
Fotó: Horváth Attila
2007. november 22. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Néha úgy érzi, nem sikerül semmi mostanában.
Ne aggódjon, érzékenysége,
pörgő életritmusa a hétvégi pihenéssel
megváltozik, minden a régi kerékvágásban
megy tovább.
Apróbb nehézségekre, kellemetlenségre
számíthat ezekben a napokban. Ne hallgasson,
ne sértődjön meg, inkább tisztázza
a helyzetet. A párjával is konfliktusba
keveredhet, de hamarosan kibékülnek..
Keressen magának új hobbit, plusz időtöltést,
hogy lekösse felesleges energiáit.
Nem csak önnek, hanem a környezetének
is jól jön egy kis nyugalom. A magányos
Ikrek sikerrel indulhatnak hódító útra.
Tudatosan készüljön fel a nehezebb napokra,
takarékoskodjon pénzzel, energiával.
A spórolás közben azonban ne feledkezzen
meg a kikapcsolódásról. Így a szeretteinek
is könnyebb lesz önnel.
Ha kiegyensúlyozottabban éli mindennapjait,
egyszerűbben köthet új barátságokat,
ismeretségeket. A társát a morgás
helyett gyakrabban lepje meg izgalmas
ötletekkel.
A Jupiter közvetítésével teljesülhet régi
óhaja. Akár plusz jövedelemre is számíthat
és elismerik tevékenységét a munkahelyén
is. Ha többet jár társaságban, ráköszönhet
az igazi szerelem is.
A Vénusz hullámzó érzelmeket válthat
ki önben, de szerencsére pozitív történések
kárpótolják mindezért. A megjegyzések
helyett szánjon több időt a kedvesére.
A kevés napsütés miatt fáradtnak és túlterheltnek
érzi magát. Mindezeken könnyen
segíthet például takarítással, mozgással,
sportolással, és az sem árt, ha
jobban odafigyel kedvese igényére is.
Jól érzi magát a bőrében, könnyedén veszi
az új feladatokat, és ennek a környezete
is hasznát veszi. Ha még magányos,
ezek a napok alkalmasak a párkeresésre.
Ideje, hogy a magánügyeiben végre rendet
tegyen. Ha egyedül nem megy, szívesen
segítenek a barátai. Ha még nincs
társa, ez a helyzet is hamarosan megváltozhat.
Apróbb félreértések okozhatnak gondot
ezekben a napokban, de ne hagyja, hogy
hosszú időre kizökkentsék a nyugalmából.
Kapcsolatára is jobban figyeljen, legyen
megértő és türelmes.
AHold hatásának köszönhetően megjön az
életkedve. Azon töri a fejét, hogy milyen
munkába kellene belevágnia. Tervezzen
hétvégi programokat, és nemcsak új szerelemre,
hanem új barátokra is számíthat.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
1. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16.
szám alatti 64 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3.360 Ft/m2/hó
Licitlépcső: 120 Ft
A bérlemény megtekinthető 2007.
november 22. 10-11 óra között.
(Külön kérésre más időpontban
is.)
A versenytárgyalás ideje:
2007. november 26. 10 óra
A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatlankezelési
Intézménye Ebédlő
Nagykanizsa, Deák tér 5.
2. Nagykanizsai, Eötvös tér 27.
szám alatti 237 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 1.440 Ft/m2/hó
Licitlépcső: 120 Ft
A bérlemény megtekinthető 2007.
november 22. 11-12 óra között.
(Külön kérésre más időpontban
is.)
A versenytárgyalás ideje:
2007. november 26. 11 óra
A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatlankezelési
Intézménye Ebédlő
Nagykanizsa, Deák tér 5.
3. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
szám alatti 76 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3.000 Ft/m2/hó
Licitlépcső: 120 Ft
A bérlemény megtekinthető 2007.
november 22. 9-10 óra között.
(Külön kérésre más időpontban
is.)
A versenytárgyalás ideje:
2007. november 26. 11.30 óra
A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatlankezelési
Intézménye Ebédlő
Nagykanizsa, Deák tér 5.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa, Deák tér 5.
nyílt versenytárgyalást hirdet a következő önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
Mindhárom bérleményről a 93/311-241 és a 30/2273-192 telefonszámokon lehet érdeklődni.
ÁLLÁS
SZOLGÁLTATÁS
14 Kanizsa – Apró 2007. november 22. BÉRLET
JÁRMű
VEGYES
INGATLAN
Állás
Belvárosban 800 m2-es építési terület
eladó. Társasház építésésre
kiválóan alkalmas. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.: 30/448-
6072 (6086K)
Nagykanizsán, nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető tetőtérrel,
kerttel, garázzsal, pincével, teljesen
felújítottan eladó azonnali beköltözéssel.
Kisebb lakást beszámítok.
Érd.: 20/9616-404 (6077K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt
tetőtéri, azonnal beköltözhető, új, 46
m2-es + galériás, turbókazános, kétszobás
lakás 9,99 millióért eladó,
akár önrész nélkül is. Érd.: 30/901-
9013 (6078K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20
óra után a 93/315-559 (6099K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es,
2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás
9,5 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/348-
9669 (6100K)
Szép természeti környezetben, kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559-es telefonszámon.
(6101K)
Borsfán (a bázakerettyei, letenyei
strandfürdőhöz közel) 100 m2-es családi
ház akácossal, kis kerttel eladó. Nagykanizsai
lakáscsere érdekel. Irányár: 3,9
millió Ft. Érd.: 06-30-650-8534, este:
93-329-544 (6108K)
Nk-án bejáratott üzlethelyiség kiadó
vagy eladó! Két terem (72+12 m2),
raktárhelyiség, mellékhelyiségek.
Érd.: 30/227-3294 (6111K)
Belvárosban (Csengery út elején)
garázs eladó. Érd.: 20/446-2968 (6112K)
Belvárosban egyszobás lakás albérletbe
kiadó. Kaució szükséges. Érd.:
20/805-2950 (6121K)
LADA Samara 75000 km-rel, 2009-ig
műszakival, garázsban tartott, jó állapotú,
új téli gumikkal eladó. Irányár: 200.000 Ft.
Tel.: 30/327-4316 (6115K)
Ford Escort bordómetál 33.000 kmrel,
10 éves, első tulajdonostól, megkímélt
állapotban eladó. Érd.: 93/315-861,
30/851-7255 (6122K)
Daewo Matíz 5 éves, ezüstmetál,
megkímélt állapotban eladó. Érd.:
93/315-861, 30/851-7255 (6123K)
Nk-i Keleti Étterembe gyakorlattal
rendelkező felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót
éves állásra felveszünk. Érd.:
20/482-4545 (6079K)
Érettségizőknek azonnali munkalehetőséget
kínálok! Tel.: 30/551-9841
(6116K)
Asztalos végzettséggel, érettségivel,
vagyonőr vizsgával, “B” kategóriás jogosítvánnyal
(PÁV I-es is) munkát keresek.
Tel.: 30/600-2415 (6117K)
12 kg-ot fogytam nyolc hét alatt,
egészségesen, maradandóan, éhezés és
koplalás nélkül. Hívjon, hogy
segíthessek! 70/779-3325 (6118K)
Meghibásodott távirányítóját (TV,
hifi, videó, stb.) megjavítom. Érd.:
20/510-2723 (6119K)
Pályázatírás garanciával cégeknek,
nonprofit szervezeteknek számlával. Érd.:
20/469-6066 (6124K)
Születésnapi, karácsonyi, szilveszteri
dekorációk, kellékek rendelhetők nagy választékban.
Dekor Kuckó Nagykanizsa,
Magyar u. 9. 30/459-4461 (6110K)
Fiatal lány keres olyan kedves nénit,
aki megtanítaná kötni, horgolni, cserébe
bármiben a segítségére lennék. Érd.:
30/270-8592 (6113K)
Fa esztergagép eladó. Érd.: 93/315-
861, 30/851-7255 (6125K)
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetőséget:
mechnaikai műszerész szakirányú 85.000 – 130.000 Ft
minőségi ellenőr érettségi 80.000 Ft
operátor 8. általános 70.000 – 80.000 Ft
műszaki ellenőr szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
hegesztő technológus szakirányú 180.000 – 250.000 Ft
kőműves szakirányú 120.000 Ft
festő-mázoló szakirányú 120.000 Ft
ács-állványozó szakirányú 140.000 – 150.000 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
szakápoló szakirányú 150.000 Ft
húsbolti eladó szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
hentes szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
hűtőraktár-kezelő szakirányú 65.500 – 70.000 Ft
nemzetközi tehergépkocsi-vezető szakirányú megegyezés szerint
nehézgép-kezelő szakirányú 200.000 – 220.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Túra – December 2.
Söjtöri barangolás
Indulás: 7.50 óra autóbusz
állomás
Érkezés: 17.25 óra autóbusz
állomás
Gyalogtúra útvonala:
Söjtör K+ - Fúróhegy - Vasvölgy -
Hahót
Táv: 15 km
Részvételi díj: Volán díjszabás
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete 30-án, pénteken, a
Kórház a tanácstermében,
15.30-kor tartja klubfoglalkozását,
amelyen Dr. Sebestyén
Miklós főorvos tart előadást
“Életmód, terápia a diabetesben”
címmel.
GYÉKÉNYESEN az „A”
szektorban, közvetlenül a vízparton
kétszintes (40 m2 szintenként)
nyaraló eladó. Érd.: 30/298-4001
November 24. 20 óra
Nosztalgia Kávéház
KATALIN BÁL
Zene: Hajdú Sándor-zongora, Ámon István-
szaxofon, Murka László-basszusgitár,
Kőfalvi Csaba-dob. Belépődíj: 1200 Ft.
Jegyek elővételben - asztalfoglalással - az
információs szolgálatnál kaphatók.
November 28. 15 óra
Életmód és vendéglátás a XVI.
századi Magyarországon
Büki Pálné vetítettképes előadása
November 30. 18 óra
A Kanizsa Fúvós Egyesület
zenekarának évadzáró koncertje.
Karnagy: Ámon István. Belépődíj: 500 Ft
November 30. 19.30 óra
KANIZSAI HELIKON III.
Baráth István trombitaestje. Belépődíj: 500 Ft
December 1. 18 óra
A KANIZSA TÁNCEGYÜTTES
GÁLAMűSORA
Belépődíj: 1000 Ft
A Kiskanizsai Sáskák Sportegyesület tisztelettel meghívja Önt a
Sportbálra, melyet 2007. december 1-én 19.00 órakor a Kiskanizsai
Általános Iskola aulájában tartunk.
Báli program: Honvéd Kaszinó Modern Tánccsoportjának műsora, vacsora,
tombola, zene, tánc. A zenét a Gold együttes szolgáltatja. Belépőjegy ára:
3500 Ft, mely az alábbi telefonszámokon igényelhető: Ifjovics Ferencné
30/2387-484, Szokol Pál 30/4076-926, Dervalics György: 70/2519-404. Asztalfoglalás
a fenti telefonszámokon.
Számítógépes rögzítést
vállalok! Tel.: 30/9932-534
A férfi vízilabda OB I B-s bajnokság
Zöld csoportjában folytatta
remek szereplését a CWG
Kanizsa SE legénysége. A hétvégén
a mezőny hatodik helyezettjét,
a Kecskemét csapatát fogadták
Szabó Gábor edző játékosai a
kanizsai uszodában. A meccsre
kilátogatók nem csalatkoztak, hiszen
a dél-zalai csapat ismét kitett
magáért, s végül 14-12-
nyerte meg a kilencedik fordulóbeli
összecsapását. A találkozó
úgy indult, hogy nem lesz különösebb
gond, hiszen már 7-3 is
állt az eredményjelzőn „másfél”
negyed után, aztán viszont érdekes
fordulatot vettek az események.
Talán a hazaiak is beblokkoltak
egy kicsit, amikor 9-4-re
elhúztak, majd a vendégek kezdtek
el kapaszkodni, s lett 10-9 az
állás. Ha ehhez hozzátesszük,
hogy a játékvezetői síp is nem
egyszer harsant támadási és védekezési
hibák miatt, akkor igaz
az állítás, hogy igencsak hektikus
képet öltött ekkor a mérkőzés
menete. Idegeskedtek a játékosok,
ami csak tovább fokozta az
izgalmakat, s eközben jó volt látni,
hogy nem egyszer a kanizsai
kapus, Kiss Csaba kezei között
landolt egy-egy veszélyes labda.
Miután a kecskeméti felzárkózási
kísérlet kifulladt, jöhettek ismét a
kanizsai találatok, s ugyan még a
mérkőzés vége felé is feljegyezhettünk
mindössze egygólos
CWG-s vezetést (12-11), akkor
már nem forgott veszélyben a
vendéglátók előnye. A végén aztán
örömmel konstatálhatták,
hogy ismét zsebbe került egy
győzelem, így a bajnokságban
kilenc kör után hét nyert meccsnél
tartanak, s mint élen álló csapat,
eddig tizenöt pontot gyűjtöttek.
Polgár László
Befejeződtek a női nagypályás labdarúgó megyei bajnokság őszi
küzdelmei. Az Avantgard Kanizsa NFE együttese a félszezon után a
harmadik helyen áll 19 ponttal, néggyel elmaradva a listavezető Kertváros,
illetve hárommal a második Landorhegy LSC mögött. Az utolsó
előtti, vagyis a tizenhetedik fordulóban Benedek József edző csapata
a zalaszentgrótiakhoz látogatott, s a 3-0-ás félidő után nyertek 4-0-
ra. A kanizsai gólokat Buczkó (2), Szabó Zs. és Hans jegyezte. Az
utolsó őszi meccsét a KNFE aztán már hazai környezetben vívta, s a
Zalaapáti csapatát fektette két vállra 6-2-vel úgy, hogy a félidei 3-2-es
állás még szoros küzdelmet sejtetett, hiszen 0-2 után fordítottak a
vendéglátók. Ezen a meccseken a házigazdák találatait Vitykó (2), Somogyi,
Buczkó, Szabó Zs., és Szijártó szerezte. A tavaszi szezonra februárban
kezdik a felkészülést, s néhány teremtornát is programba iktatnak
majd a kanizsai női labdarúgók.
2007. november 22. Kanizsa – Sport 15
Folytatták a menetelést
Rangos vívóversenyeknek, egyben
válogatónak adott otthont a
Rózsa utcai vívóterem, ahol az
NTE 1866 vívószakosztálya volt a
házigazdája a megmérettetéseknek.
A női kardozók kadett
korosztályában hét egyesület
képviseletében 26 sportoló lépett a
pástra, hogy döntsön a végső
helyezésekről. A házigazdákat hat
vívó képviselte, akik közül a
legjobb eredményt Mátyás Szabina
érte el: ő végül a hatodik
helyen zárt a javarészt fővárosi
indulókat felvonultató mezőnyben.
A férfi kard kadett korcsoportban
jóval népesebb volt a
próbálkozók tábora, hiszen
negyvenöten neveztek 12 klubból.
Itt a hazai színeket hárman
képviselték, közülük a legjobban
Kancsár Bálint vívott, aki huszonhatodikként
zárt. A felnőtt férfi tőr
válogatóban harmincan küzdöttek
(nyolc egyletből), s végül itt is
budapesti siker született. Ebben a
fegyvernemben Szmodics Zoltánnak,
a legelőkelőbb helyen végzett
itthoni vívónak a 17. hely jutott.
A női kardozók versenye egyben
tíz esztendős évfordulója is
volt annak, hogy Magyarországon
először Nagykanizsán rendeztek
„kardban” női versengést.
Ebből az alkalomból Kalamár
Zsófia, Piecs Adrienn, Sajni
Mariann, Sznopek Gabriella és
Vukman Kornélia emlékérmet
vehetett át Kiss Györgytől, a
vívószakosztály vezetőjétől.
P.L.
Taroltak a fővárosiak
Kanizsa KK DKG-EAST – Siókosár
NTE-Budaörs 83-78 (25-
19, 19-24, 27-17, 12-18.). Nagykanizsa,
200 néző. Kanizsa: Kasza
24/6, Beck 20/15, Fodor 2, Zsámár
4, Szabó B. 23/3. Csere: Millei 10,
Murvai, Nagy. Edző: Kovács Nándor.
Jók: Beck, Kasza, Szabó.
A férfi kosárlabda NB I B-s
bajnokság újabb fordulójában
rögtön a mérkőzés elején magához
ragadta a kezdeményezést a
hazai csapat, melyben különösen
Kasza és Szabó B. volt elemében:
ketten együtt 20 (!) pontot vállaltak
az első negyed 25 kanizsai
pontjából. A második etap feléig
remekül működött a kanizsai
henger (14.p.: 34-23), ám a vendégek
is egyre jobban belelendültek,
s pontos dobásaikkal csaknem
kiegyenlítettek a félidőre.
Fordulás után is az irányító Kasza
tartotta a lelket a gépgyáriakban,
s mivel a távolról remekül dobó
Beck sem akart lemaradni társától,
az utolsó negyed előtt mármár
megnyugtató, 71-60-as vezetést
mutatott az eredményjelző. A
záró etapban hazai részről néhány
figyelmetlenség elég volt ahhoz,
hogy újra szoros legyen az állás
(38.p.: 79-77), ráadásul a jól játszó
Szabó Balázs is a kipontozódás
sorsára jutott, miáltal rendkívül izgalmas
lett a hajrá. A hazaiak szerencsére
fizikálisan és idegileg is
jobbak voltak, így óriási küzdelemben
– s a szurkolók példás bíztatása
közepette – megszerezték a
roppant értékes győzelmet.
P.L.
Hazai győzelemnek tapsolhattak
Csúcsok Szombathelyről. Remekül
szerepeltek a Délzalai Vízmű
úszói a Szombathelyen bonyolított
Claudius Kupán. A kanizsai
úszó növendékek többsége egyéni
csúcsokat úszott, ezen felül Abay
Nemes Anna két, Trajer Márk pedig
egy megyei rekordot úszott. A
helyezéseket tekintve Karancz
Aliz (1995) 200 m mellen lett első,
ugyanígy teljesített Kiss Dóra
(1991), Kovács Dorottya és Zsupán
Patrícia is (1994) hasonló
versenyszámban. Ezüstérmet szerzett
200 m mellen Tihanyi László
(1994), harmadik pedig Abay Nemes
Anna (1996) lett 100 m pillangón.
Szintén harmadikként csapott
célba Szabadics Adrienn és
Törő Virág (1995) 100 m pillangón,
s a ’98-asoknál pedig (ugyancsak
100 m pillangón)
Karancz Panna és Molnár Flóra
állhatott fel a dobogó harmadik
fokára.
Széles korosztállyal. Javában
folynak a sakkozók városi bajnokságának
mérkőzései, ahol jelenleg
a negyedik körnél tartanak.
Egyelőre Sipos János vezet
3,5 ponttal, őt Papp Nándor,
Sziva Antal, Kercsmarics József,
(a fiatalabbakat képviselve)
Kobán Bálint, Nyizsnyik Bence és
Zsirai Péter követi eddig három
gyűjtött egységgel.
16 Kanizsa – Kitekintő 2007. november 22.
Ingatlan adás-vétel, albérlet-közvetítés, lakásés
szabadfelhasználású hitelek díjtalan ügyintézése
PLÁNDER INGATLANKÖZVETÍTő
Tel.: 06-30-324-3611 􀂊 06-30-402-3618
A Kínai Államtanács Információs
és Sajtóirodája meghívására
magyar újságíró delegáció
járt a közelmúltban Tibetben.
Az Antal Dóra, Csikor
Ottó, D. Horváth Gábor, Kartali
Zsuzsanna és Udvardi Gábor
újságírók felvételeiből összeállított
kiállítás november 26-áig
látható a HSMK előcsarnokában.
A Balatonfüred után városunkban
bemutatkozó vándorkiállítást
Krémer József építész-
tervező nyitotta meg, aki
hat évvel ezelőtt szintén járt
Tibetben.
– Egy rendkívüli világ képeit
láthatjuk – mondta elöljáróban
Krémer József. – Tibet fővárosa
Lhasza, területe 1,24 millió
négyzetkilométer, népessége viszont
csak 2,7 millió, így a népsűrűsége
alig haladja meg
négyzetkilométerenként a kettőt.
Vallása a buddhizmus. Az ember
egy kicsit elgondolkodik a képek
láttán – folytatta a kiállítás képeinek
elemzésével –, és néhány
villanás jut az eszébe. Az
első a lámák, a kolostor, az éghajlat,
a süvítő szél, a hideg, a
szamár és a ló, ezzel összefüggésben
a mezőgazdaság, valamint
az európai ember számára
különleges életmódjuk. A magány,
az összetartozás, az egymásrautaltság,
és ebből kifolyólag
egy igen erős vallásos érzület.
Ezeket látom a képekben.
Ahogy végignézzük a fotókat,
valóban az emberi alázat, a természettel
való nagyon szoros
kapcsolat és a kiszolgáltatottság
sugárzik belőlük. Amit a mi
képzeletünknek hozzá kell tennie,
az a hangok, az emberek
háttérzaja, a beszélgetések, a
szagok, az ízek, amit a fotók
nem tudnak visszaadni. Ha ez
sikerül, egy kicsit mi is Tibetbe
lehetünk, és beleélhetjük magunkat
a mindennapjaikba, hiszen
több ezer éve élnek ezen a
kietlen, nagyon magas területen,
ahol csapadék alig esik.
Látható, ötezer méter magasság
felett sincs hó, ami Európában
szinte elképzelhetetlen.
Krémer József végül azt kívánta
mindenkinek, hogy a fotókat
nézve képzeletben szippantsanak
egy kis levegőt ebből a különleges
világból, melyet remélhetőleg
a civilizáció nagyon sokára fog
tönkretenni.
B.E.
Tibet újságíró és fotós szemmel Fotó: Bakonyi Erzsébet
XIX. évfolyam 42. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. november 29. Kanizsa
Fotó: Horváth Attila
Poklok
tanúi
Az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület és a Vitézi Rend Berentés
Tamás nyugállományú őrnagy
és Rózsás János, Nagykanizsa
díszpolgára számára vacsorával
egybekötött író-olvasó találkozót
szervezett Kiskanizsán.
Először Horváth Jánosné, az
Együtt Kiskanizsáért Egyesület
elnöke köszöntötte a megjelenteket,
akik megjárták a háború, illetve
a szovjet és a hortobágyi
munkatáborok poklát.
– Egyesületünk három éve adta
ki Berentés Tamás: Nyolc év a szögesdrótok
ölelésében című könyvét,
amelyből megtudhatja az utókor,
hogy a szerzőnek mit kellett átélnie
a szovjet fogság nyolc éve alatt –
mondta Horváth Jánosné. – 1953.
november huszonharmadikán állították
ki részére a szabadulásról
szóló dokumentumot. Másnap este
szállt fel a Budapest felé menő vonatra.
Ezért jövünk össze sorstársaival
és barátaival e napon, hogy
megemlékezzünk szabadulásáról.
Ezt követően Rózsás János író,
Marton István polgármester és
Cseresnyés Péter alpolgármester
mondott köszöntőt, majd Berentés
Tamás nyitotta a rabságban
töltött éveket felidéző beszélgetést.
Harmadik alkalommal rendezte
meg a Civil Klub és a
Rozgonyi Polgári Egyesület a
Civil Szabadegyetemet, amelynek
előadói ezúttal a rendszerváltás
problémakörét boncolgatták.
A Civil Értékekért díjat
ezúttal Csizmadia Ferenc nyugalmazott
pedagógus kapta.
Marton István polgármester
megnyitó beszédében hangsúlyozta,
a tavalyi önkormányzati
választásokkal eljött az az idő,
amikor városunkban alapjaiban is
megtörtént a rendszerváltás.
– Az előző testület négy év
alatt megtízszerezte a város
adósságát – mondta a város első
embere. – Ilyen startpozícióból
meglehetősen nehéz jelentős
eredményt elérni, pedig az embereket
az érdekli, hogy mi fejlődik,
mi megy előbbre, hol látnak
számukra kedvező előrelépést.
Úgy gondolom, néhány ilyen
előrelépést sikerült végrehajtanunk,
s itt csak a régi piac ügyét,
illetve az ominózus mélygarázsberuházást
említeném. Én azt
mondom, hogy tavaly október
másodikától az év végéig szinte
álomszerűen alakultak a dolgok,
a képviselő-testület meghozott
minden olyan döntést, ami szükséges
volt ahhoz, hogy a polgármesteri
hivatalnál megszüntethessük
a felesleges, de jól fizetett
státuszokat, bizonyos szervezeti
egységeket összevonjunk, s megtörténjen
a vezetőváltás a jelentős
intézmények élén. Ezt követően
azonban azt kell, hogy mondjam,
leültünk. Leültünk annak ellenére,
hogy nem győzőm hangsúlyozni,
amit meg akarunk csinálni
érdemi változtatás címszó
alatt, annak legkésőbbi befejezési
határideje 2008. első félévének
utolsó napja. Számos döntést
azonban már februárig meg
kellene hoznunk. Más értelemben
is leültünk, de előre bocsátom,
hogy emberek vagyunk, lehetnek
köztünk feszültségek.
Mint ahogy van is, köztem és a
frakció között, nem kell ezt titkolni.
Nem érzem ezt antagonisztikusnak,
sokat vitatkozunk, amíg
kiérlelődik egyfajta álláspont.
Azonban én nem szeretem, ha a
frakció mellettem áll – azt szeretem,
ha mögöttem. Bízom abban,
hogy a nézetkülönbségek
rövidesen megszűnnek, s ha az
előbb említett stratégiai döntéseket
sikerül meghoznunk, akkor
az ügy okafogyottá is válik.
Miha Tamásné, a Rozgonyi
Polgári Egylet vezetője utalt az
egylet alapításakor kitűzött célokra,
amelyeket jogutódként szeretnének
tovább vinni. – Nem széthúzás,
hanem összetartás, nem
közömbösség, hanem értékvállalás
– ismertette elvrendszerük lényegét.
Kozma Péter, a Civil Klub elnöke
arról beszélt, hogy időszerűsége
miatt választották a szabadegyetem
témájául a rendszerváltás
problémakörét, mert az emberek
közt járva-kelve egyre gyakrabban
kerül elő, hogy a társadalom
nagy része csalódott a rendszerváltásban.
A polgármester után Csermely
Péter újságíró, a Magyar Nemzet
főszerkesztő-helyettese lépett a
színpadra.
– Miért van az, hogy úgy érezzük,
a magyar demokrácia nem
olyan, amilyennek lennie kellene,
amilyent elvárunk, amilyent szeretnénk
– tette fel a kérdést Csermely
Péter. – Úgy hiszem a
2002-es választások előtt tört el
valami, ekkor jött rá a baloldal,
hogy elveszítheti a választásokat.
Akkoriban ugyanis az ország
szárnyalt. Voltak előremutató
programok, az emberek fejlődést
tapasztaltak az élet minden területén.
A baloldal akkor azt harsogta,
jól működik a gazdaság,
amiből többet kellene adni az
embereknek. Adtak. Hogy aztán
kamatostól visszavegyék. Gyurcsány
Ferenc a milliárdosok, a
nagytőke képviselője, hiszen maga
is milliárdos. Felvetődhet a
kérdés, hogy a baloldal vajon miért
ront el mindent, amihez csak
hozzányúl? Mintha Midász-királyok
lennének, akik ha kezükbe
veszik az aranyrögöket, azok kővé
változnak… Pedig ma már
uniós pénzek is vannak, de ezekből
nem sokat éreznek az emberek.
Kiváló munkájának köszönhetően
ma az MSZP a megsemmisülés
szélén áll – állapította
meg Csermely Péter, aki megjegyezte
azt is: a rendszerváltás
megtörtént ugyan, de a demokrácia
még nem teljes.
Ezt követően adták át a Civil
Értékekért Díjat, immár másodízben.
Az elismerést ezúttal Csizmadia
Ferenc nyugalmazott pedagógus
érdemelte ki életművével.
Az államosításig a Piarista Iskola,
majd a Rozgonyi Iskola tanára,
kórusvezetője és karnagya évtizedeken
át nevelte az ifjúságot tisztességre,
becsületre, a Haza és a
zene szeretetére – áll az indoklásban.
1956-ban tevékeny részt vállalt
a kanizsai forradalmi eseményekből,
amiért annak leverése után
leváltották igazgatói posztjáról,
kiváló munkája jutalma pedig ezt
követően a tartós megfigyelés
lett.
Csizmadia Ferenc meghatottan
köszönte meg az elismerést, s beszédében
a népdal, a zene, s hagyományaink
szeretetére, tiszteletére,
ápolására biztatott.
A szabadegyetem további részében
Kiss Gy. Csaba történész
és Hunyadkürti György színművész
is előadást tartott.
Horváth Attila
Civilek egyeteme harmadszor
Szocialista Midász-királyok
2 Kanizsa – Krónika 2007. november 29. Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu
Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa
Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg
Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A Szociális Munka Napjára
is emlékeztek a Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ működésének
huszadik évfordulója
alkalmából a közelmúltban
megrendezett ünnepségen.
Megnyitó beszédében Marton
István polgármester kiemelte:
– Olyan önkormányzati intézmény
évfordulóját ünnepeljük,
mely 1987. október 1-jén alakult
hat fővel és az ország első családsegítő
intézményei közé tartozott.
Mind felszereltségében,
mind létszámában nagyon alulról
indult, és bejárta a fejlődésnek
azt az útját, amelyen regionális és
országos szinten is elismert és
meghatározó intézménnyé vált.
A Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat működéséről Takács
Imre, a Magyar Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
Országos Egyesületének elnöke
adott szakmai áttekintést. Gratulált
az intézményvezetés munkájához,
hiszen az országban nem
sok helyen vannak ilyen jó kapcsolatban
a társintézményekkel
és az önkormányzattal, mint
Nagykanizsán.
– A szociális munka napjáról
nem lehetett sokat hallani a médiában
– említette meg az országos
egyesület elnöke. – Ez azt is
jelzi, kialakulóban lévő szakma,
a presztízse is kétséges, még mindig
sokan azt gondolják, hogy
akik rossz helyzetbe kerültek,
maguk tehetnek a sorsuk alakulásáért.
A magyar köztudatban
még mindig nincs benne, hogy mi
is tulajdonképpen ez a szakma és
kinek nyújt igazából segítséget.
Milliós nagyságrend fölött van
azoknak a száma, akik adósságcsapdába
kerültek, akik munkanélküliek,
vagy veszélyeztetettek
a gyermekeik, akik jövőkép nélkül
nőnek fel. Az ő segítésükre
jött létre ez az intézményrendszer.
A szociális munkát sem íróasztal
mögül, sem szeretet nélkül, nem
lehet végezni. Az a jó segítő, aki
észrevétlenül segít.
A húsz évről, a fejlődés útjáról
dr. Kaszás Gizella igazgató adott
áttekintést, aki 1989. decemberétől
vezeti az intézményt. Elmondta, a
6 fős induló munkatársi létszám
mára 29 főre bővült. Egy illetve
több diplomás, magasan kvalifikált
szakemberekkel látják el a feladatukat
Nagykanizsa és vonzáskörzetében.
Időközben a feladatok is
bővültek. Idén nyáron a Csellengő
Közösségi Ház, valamint a
zalakomári Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat is az intézményhez
került. Országos viszonylatban
is nagyon sokat dolgoznak,
az országos elnökség
munkájában az 1990-es megalakulása
óta aktívan részt vesznek. Különböző
önsegítő csoportokat indítottak
el, előadásokat, továbbképzéseket
tartanak, több mint negyvenkét
újszerű kezdeményezés
élére álltak az elmúlt 20 évben.
Az ünnepségen közreműködött
Horváth István Radnóti-díjas
versmondó, a Farkas Ferenc Zene-
és Aranymetszés Művészeti
Iskola és a Nagykanizsai Strém
Kálmán Ifjúsági Vonós Zenekar
Jakobovics Árpád vezényletével.
B.E.
A jó segítő észrevétlenül dolgozik
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Negyedik alkalommal került
sor a kiskanizsai Móricz Zsigmond
Művelődési Házban a
Nagykanizsai Néptáncos és
Népzenei Találkozóra.
A találkozónak volt már előzménye:
október huszonegyedikén
és huszonkettedikén haladó népzenészek
számára szervezett mesterkurzust
a Bojtár Népzenei
Együttes és a fővárosi Méta Zenekar.
A Nemzeti Kulturális Alapprogram
által támogatott jó hangulatú
továbbképzésen akkor
mintegy tizenöt-húsz zenész és
néptáncos vett részt. A mesterkurzus
második részére november huszonnegyedikén
került sor, amelyre
meghívták mindazokat, akik
valaha néptánc-együttesben táncoltak.
Előbb a Méta Zenekar koncertje,
majd táncház várta az érdeklődőket,
ahol Horváth János,
Kócza Attila, Tóth István, Török
Endre, Vizeli Dezső, valamint
Márton Sándor tanította a dunántúli,
széki, szatmári, mezőségi,
kalotaszegi és vajdaszentiványi
táncokat.
H.A.
Néptáncos és népzenei találkozó
December 4-én 19 órakor
mutatják be a magyarkanizsai
színtársulat tagjai Wass Albert
két kisregényéből összeállított
estjüket a Hevesi Sándor
Művelődési Központban.
„A világ és a vége” előadást az
írófejedelem az Adjátok vissza
a hegyeimet! és a Jönnek alapján
Andrási Attila rendező és
Péter Ferenc színművész állította
színpadra. Mindazt, amit tudunk
Trianonról, az erdélyi magyarság
megaláztatásáról és elnyomatásáról,
a dráma két felvonásban
sokkoló erővel mutatja
be jelen időben. A műben
összeütközik az egyenes tartású
ember és a kenőpénzre váró balkáni
hivatalnok, a magyarságához
tűzön-vízen át ragaszkodó
hazafiság és a nemzetiségét a
széljárásnak megfelelően váltogató
megalkuvás. A mű segítségével
átélhetővé válik nemzedékek
fájdalma, szinte kézzelfogható
az idegen uralom alá vetettség
keserve, s mert ezáltal
saját sorsunkra ismerünk, meg
is tisztulunk – olvassuk a
www.honalapitvany.hu oldalon.
A délvidéki társulat, amely a
magyar történelem huszadik
századi sorsfordulóit dolgozza
fel, olyan soha nem látott kettős
áthallásokat produkál a
színpadon, amik pártállásra,
vallásra való tekintet nélkül
minden magyar ember számára
szívbe markolók – a szó legrealistább,
minden pátosztól
mentes értelmében. A történet
a megnyomorított, eltaposott
Erdély küzdelme. Mert küzdeni
kellett akkor, miként most
is. Egyetlen dolog változott, a
fegyvernem.
A világ
és a vége
Kanizsa 2007. november 29. – 50 év integráció 3
Az Európai Bizottság Magyarországi
Képviselete, az Európai
Parlament Tájékoztatási
Irodája és a magyar kormány
közötti igazgatási partnerség
keretében az integrációt népszerűsítő
rendezvényre került
sor városunkban. Az 50 év integráció,
50 helyszínen című
program során a szakemberek
és a laikus érdeklődők a régió
fejlődési lehetőségeit az európai
összefüggésekbe ágyazva vitathatták
meg.
Az országszerte zajló rendezvénysorozat
célja az volt, hogy a
Római Szerződés ötvenedik évfordulóján
minél szélesebb tájékoztatást
kapjanak az Európai
Unióban élők az EU céljairól, fejlődéséről,
a jövő lehetséges problémáiról.
Városunkban a kétnapos
program a környezetvédelem
időszerű kérdéseire kereste a választ.
A november 24-én a
Vasemberházban lezajlott, az iskolások
uniós vetélkedőjét követő,
Etler Ottó vezette kerekasztalbeszélgetésen
a város környezetvédelmi
programjáról vitáztak a
szakemberek, köztük Glattfelder
Béla, Európa Parlamenti képviselő
és dr. Illés Zoltán egyetemi docens.
– A környezetvédelem bizony,
áldozathozatalt is követel tőlünk,
bizonyos dolgokról ugyanis le
kell mondanunk – mondta Glattfelder
Béla. – Csökkenteni kell a
fogyasztást, a környezetvédelmet
az otthonunkban kell kezdenünk.
Ha nem változtatunk magatartásunkon,
akkor az energia még
drágább lesz, ezért értelmes, racionális
felhasználásra van szükség.
Másképp nem lehet fenntartani
a rendszert – hangsúlyozta.
Illés Zoltán egyetemi docens
előadásában megállapította,
hogy a környezetvédelem ügye
összeköti az embereket, s nem
elválasztja, ugyanis előrelépés
csakis együttműködéssel és öszszefogással
lehet. Egyúttal rámutatott:
az Európai Unió egyik
legnagyobb problémája a környezetvédelmi
előírások betartása
és betartatása. A hazai politikai
erőviszonyok kapcsán pedig
megállapította, hogy a jelenlegi
parlamenti pártok sok voksot
szerezhetnének, ha felvállalnák a
környezetvédelem ügyét is – ez
azonban vélhetően az erős lobbiérdekek
miatt eddig még nem
történt meg.
Cseresnyés Péter alpolgármester
köszöntőjében a döntéshozók
felelősségét hangsúlyozta a környezet
megóvása érdekében.
Papp Nándor, a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság elnöke a városban
zajló, vagy tervezett, a
környezetvédelem ügyét hatékonyan
szolgáló projektekről számolt
be, így a belváros tervezett
forgalomcsillapításáról, a Csónakázó-
tó jövőbeni fejlesztéséről, a
hulladékgazdálkodás modernizálásáról
és a vízminőséget javító
beruházásokról. Hangsúlyozta azt
is, a környezetvédelem ügye nem
sűríthető bele egy négy éves stratégiába
– utalt a most készülő kanizsai
környezetvédelmi programra.
Délben egy, az Európai Unió
nemzeti ételeiből összeállított
gasztronómiai bemutatóra került
sor, szombaton este 18 órától pedig
kulturális gálaműsor várta az
érdeklődőket a Medgyaszay Házban.
Itt Balogh László, az oktatási bizottság
elnöke mondott beszédet.
A politikus leszögezte, hiányos
és torz önképpel, sérült nemzettudattal
csak az EU kiszolgáltatott,
másodrendű polgárai lehetünk.
Azzal adhatunk a legtöbbet Európának,
ha magyarok maradunk –
mutatott rá a nemzet értékei védelmének
fontosságára, s hangsúlyozta
azt is, hogy napjainkban
hajlamosak vagyunk megfeledkezni
arról, hogy az Európai
Unió létrejöttében fontos szerepet
játszott a kereszténység. Pedig a
hitben gyökerező szeretet stratégiai
kérdés a másik nemzet elfogadásában,
s elengedhetetlen a
békés egymás mellett éléshez.
Horváth Attila
Ötven év integráció, ötven helyszín
Fotó: Horváth Attila
A helyi járatú autóbusz-közlekedéssel
nem érintett Csokonai
utcai megállóból a saját
költségére helyeztette át a fedett
buszvárót a régi víztoronynál,
a Teleki úton lévő megállóba
dr. Károlyi Attila (MSZP), a
körzet képviselője.
Dr. Károlyi Attila érdeklődésünkre
elmondta, fogadóóráin
többen is jelezték, hogy a Teleki
út és a Hevesi út kereszteződésében
lévő fedetlen buszmegálló nagyon
szeles, így hidegebb téli napokon
bizony, kellemetlen a buszra
várakozni. Ezért gondolta úgy,
hogy – eleget téve a lakosság kérésének
– át kellene helyezni a fedett
buszvárót a Csokonai utcából,
ahol egyébként már több,
mint egy éve nem közlekedik helyi
járat. A képviselő elmondta,
hogy az akcióra az önkormányzattól
szeretett volna pénzt kérni,
ám mivel nem járt sikerrel, saját
költségén hajtotta végre azt.
– A fogadóóráimon ez visszatérő
téma volt – mondta lapunknak
dr. Károlyi Attila. – Az előző városvezetés
ugyan kialakította az
autóbuszöblöt, ám a buszra váró
emberekre nem gondolt, s várót
nem készíttetett. Ez egyébként jellemző
volt a régi városvezetésre,
a legtöbb megmozdulása során
fütyült az emberek problémáira. A
buszra váró utasok áztak-fáztak,
ezért felvetődött bennem a gondolat,
hogy a Thúry ABC mellett
lévő, egyébként használaton kívüli
várót át kellene helyezni a Teleki
utcára. A közgyűlés segítségét
kértem, ám azzal hárították el kérésemet,
hogy jelenleg erre nem
áll rendelkezésre forrás. Ekkor
úgy döntöttem, felvállalom magam
a költségeket. Végül sikerült
megoldást találnom a baráti kapcsolataim
révén, sokat köszönhetek
Kámán Lászlónak, az IKI
igazgatójának, Gáspár Andrásnak,
a Via Kanizsa ügyvezetőjének,
Szabó Istvánnak, a Via főmérnökének,
valamint Szekeres
Sándor vállalkozónak.
H.A.
A Petőfi szobor felújítására,
a Polgári Kanizsáért Alapítvány
kezdeményezésére elindult
gyűjtés részleteiről érdeklődött
lapunk.
Balogh László képviselő
elmondta: – A törvény szerint –
az 1991. évi XX. törvény a helyi
önkormányzatok és szerveik…
feladat és hatásköréről. 109. §.
(1) – a szobrok felújítása az önkormányzat
kötelessége. Ezért,
amikor az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság arról
az 500 ezer forintról döntött, melyet
a város fizet a Petőfi szobor
felújítására, tisztáznunk kell, nem
a város segíti a Polgári Kanizsáért
Alapítványt, hanem fordítva,
hiszen ez az alapítvány – mint
idén többször is – önkormányzati
feladatot vállalt át. Városvezetőként
látom, mekkora a közösségépítő
hatása a Petőfi szobor felújításáért
indított gyűjtésnek. A
város tudja kötelességét azok
iránt a polgárai iránt, akiknek
betegségük, szegénységük miatt
nincs módjuk a szobor megszépüléséhez
hozzájárulni. Miközben –
jóllehet – ők állhatnak legközelebb
Petőfihez, aki megtapasztalta
mind a betegséget, mind a szegénységet.
A 48-as gyalogezredtől
szinte félholtan szerelték le, s
ő írta, hogy: „Csak a szegény
szereti hazáját” Ezért kérem, engedjék
meg, hogy egyelőre ígérvény
formájában ugyan, de átadjam
a legrászorultabb 5000 kanizsai
hozzájárulását a Petőfi szoborhoz.
Amikor tehát nem sokára
megújul a szobor, ők is sajátjukként
tekinthetnek a Deák téri emlékműre:
„Ebben a munkában a
mi részünk is benne van.”
– Bocsánat, de kicsit ellent kell
mondanom Petőfinek. – mondta
Babicsné Bertha Éva, az
alapítvány szóvivője. – Bár az eddigi
befizetések az idézett verssort
látszanak igazolni, tudom, a tehetősebb
kanizsaiak közt is számos
negyvennyolcas érzelmű akad.
Meglehet, nem értesültek még
gyűjtésünkről, netán nagyon komolyan
vették a gombóc-fagylalt
nagyságrendű összeget. Várjuk az
ő – közhasznú alapítvány lévén
adócsökkentő – hozzájárulásukat
is a már ismert befizető helyeken:
a Volksbank fiókjaiban, a Tourinform
irodában, a Halis István
Városi Könyvtár folyóiratos
könyvtárosainál és a HSMK információs
szolgálatánál. Segíthetik a
Petőfi szobor felújítását átutalással
is a 14100134 – 40076349 –
01000004 számú számlára.
􀁓
4 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. november 29. Fotó: Horváth Attila
Szegények adománya
Buszvárót hozott a képviselő
Tisztelt Képviselő Urak!
Lassan itt az év vége, a számvetések és beszámolók ideje, ezért
kérjük, hogy lakossági fórum keretei között szíveskedjenek számot
adni arról, hogy a megválasztásuk óta eltelt időben konkrétan mit
tettek Nagykanizsa városért. Nem a pártpolitikai csatározásokra,
hanem a város lakosai érdekében kifejtett egyéni munkájukra lennénk
kíváncsiak.
Akiktől a választ várjuk (betűrendben):
Cseresznyés Péter
Göndör István
Kovács Kálmán
Teleki László
Az időpontok és helyszínek megjelölését kérjük e lap hasábjain
keresztül közzétenni.
Nagykanizsaiak a Nemzetért Hagyományőrző Egyesület
Nyílt levél a Nagykanizsa városhoz köthető
országgyűlési képviselőkhöz!
Ülésezett a kiskanizsai településrészi
önkormányzat. A
grémium tárgyalta a város jövő
évi költségvetési koncepcióját,
amely kapcsán Horváth
Jánosné javasolta, hogy az új
kiskanizsai orvosi rendelő
megépítésének és a ravatalozó-
rekonstrukció előkészítésének
költségei szerepeljenek
abban.
A felvetésre Tóth Nándor, a
KTÖ elnöke jelezte, hogy az orvosi
rendelő kivitelezése tavaszszal
megkezdődik, s a tervek szerint
szeptemberre be is fejeződik.
A ravatalozó rekonstrukciójának
pedig az előkészítése zajlik jövő
évben, az érdemi munkára majd
csak 2009-ben kerülhet sor.
Egyúttal jelezte, mindenképpen
szerepeltetni kellene a költségvetésben
a Principális-csatorna tisztításának
költségeit, ugyanis ezáltal
jelentősen mérséklődhetne a
belvizes területek nagysága. Böjti
Istvánné a koncepció kapcsán
megállapította, látszik, hogy a
következő év sokkal feszesebb
gazdálkodást követel még az ideinél
is, ám véleménye szerint érzékelhető,
hogy a városvezetés
mindent elkövet azért, hogy az
intézményrendszer zökkenőmentesen
működjön.
H.A.
Jövőre
megépül
a rendelő
Jótékonysági vásárt szervezett
a Kiskanizsai Polgári Olvasókör
Egészségügyi és Szociális
Klubja, valamint a Máltai Szeretetszolgálat
a kiskanizsai Sarlós
Boldogasszony Templom
melletti közösségi házban.
Dr. Joós Lászlóné nyugalmazott
gyermekorvos, az akció fő
szervezője, a klub vezetője elmondta,
hogy hagyományos jótékonysági
vásárukon lábbelik,
felnőtt és gyermekruhák találtak
gazdára jelképes összegért. A
jótékonysági akcióból befolyt
összeget a rászoruló kiskanizsaiaknak
adományozzák, szeretetcsomag
formájában. Dr. Joós
Lászlóné szerint Kiskanizsán
mintegy harminc rászoruló család
él.
– Legfőképpen egyedülálló
idősekről van szó, akik szégyenérzetük
miatt nem kérnek segítséget,
de akadnak olyan nagycsaládosok
is, akik szintén támogatásra
szorulnak – mondta.
Hozzátette azt is: szerencsére
a második napon már többen
jönnek válogatni a ruhák közül,
köszönhetően a városi televízió
és a megyei napilap előző napi
tudósításának. Az akciónak december
hetedikén és nyolcadikán
lesz folytatása.
Horváth Attila
2007. november 29. Kanizsa – A mi ügyeink 5
Értesítjük a város idős lakóit, hogy december 11-én, kedden 10 órától 12
óráig a Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget
várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
N
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Megnevezés Kikiáltási ár Versenytárgyalás - Hónap.Nap Időpont
961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 13.560.000 12.05 08:30
131/2 Magyar u. 18. lakóház, udvar 23.630.400 12.05 09:00
4372/1 Alkotmány u. 160. szociális otthon 78.000.000 12.05 09:30
4277/1 Palini beépítetlen terület 30.970.800 12.05 08:00
2190/A/3 Csányi u. 8. - iroda 12.840.000 12.05 10:30
2243/1 Ady Endre u. 25. 16.000.800 12.05 11:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 6.264.000 12.05 11:30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Versenytárgyalás
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári
PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2007. december 5-én, szerdán 16
órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó
irodában.
Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára
tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 18.00 órától a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban.
Képviselői fogadóóra
Idősügyi tanács fogadóórája
Javaslattal állt elő a Szabad
Demokraták Szövetsége helyi
szervezete a Medgyaszay Ház
további működtetése kapcsán.
Röst János alelnök és Halász
Gyula ügyvivő a Pannon Egyetemnek,
vagy a kamarának adná
a címzett állami támogatással
megújult egykori mozit.
Sajtótájékoztatóján Röst János
elmondta, az előző testület egyfajta
civil-ifjúsági központot alakított
volna ki az épületben, ebben
az esetben az önkormányzat
nem vett volna részt a direkt működtetésben.
Elképzelésük szerint
a ház a kulturális negyed részeként
kamaraszínháznak, konferencia-
és bálteremnek, információs
és teleház szolgáltatásoknak
adott volna otthont.
Halász Gyula rámutatott, ebben
a ciklusban azonban többek
közt az vetődött fel, hogy az épületben
helyeznék el lapunk és a
Kanizsa TV szerkesztőségét, amit
az SZDSZ sem munkaegészségügyi,
sem műszaki szempontból
nem tart elfogadhatónak. Ráadásul
azt sem tudni, hogy az ehhez
szükséges átalakításokat jóváhagyta-
e a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal? Ezen kívül közművelődési
funkciókat is el kellene
látnia a háznak.
Az SZDSZ e helyett azt javasolja,
hogy a Medgyaszay Házat
a Pannon Egyetem, vagy a kamara,
illetve civil szervezetek használatába
adja az önkormányzat.
H.A.
Egyetem,
vagy
kamara
Kiskanizsaiak a kiskanizsaiakért
Fotó: Horváth Attila
A Bajcsai Településrészi Önkormányzat
elnöke, Polai József
érdeklődésünkre elmondta, a közgyűlési
előterjesztéseket elfogadták,
ám a helyi tömegközlekedés
2008. évi díjának megállapításához
javaslatot fogalmaztak meg. Kezdeményezik,
hogy a bajcsaiak utazhassanak
összvonalas bérlettel is a
murakeresztúri és fityeházi helyközi
járatokon, mert jelenleg csak a
drágább kombinált bérlettel vehetik
igénybe a szolgáltatást.
A szilárd hulladék jövő évi díjának
megállapításánál csak az inflációnak
megfelelő mértékű, 4,5
százalékos díjemelést javasolták.
H.A.
Bajcsai
döntések
December hetedikén, pénteken
fél hattól a Halis István Városi
Könyvtárban az Orbánkormány
egészségügyi minisztere
lesz a Nagykanizsai Polgári
Egyesület vendége. A rendezvény
szervezőjével, Kóré
Péter egyesületi elnökkel az
emelkedő terhekről, szűkülő
egészségbiztosítási szolgáltatásokról
beszélgettünk.
– Mi indította Önöket, hogy
ebben a szakpolitikai témában –
miszerint a társadalombiztosítást
a kormány eladná nyereségérdekelt
biztosító társaságok számára
– tájékoztatót kérnek az Országgyűlés
Egészségügyi Bizottságának
alelnökétől?
– A társadalombiztosítás egy
száztizenhat év óta fennálló társadalmi
szerződés a magyar állampolgárok
és a mindenkori államhatalom
között. Dédszüleink is fizették,
valamicske közünk van tehát
hozzá. A felmérések szerint a
lakosság háromnegyede ragaszkodik
megtartásához. Nem gondolom
hát, hogy valamiféle szűk szakkérdés,
melynek felrúgásáról a kormányzat
megkérdezésünk, felhatalmazásunk
nélkül dönthetne. A november
huszonegyediki országos
megmozdulásokat figyelve azonban
úgy érzékeltem, sokan tájékozatlanok,
mások fásultak ezekkel a
nagyon is közeli tervekkel kapcsolatban.
Azért Mikola Istvánt hívtuk,
mert lelkiismeretesen, markánsan
képviseli a betegek érdekeit.
– Februárban, a kanizsai kórház
ágyszámának csökkentése ellen
is felemelte szavát. Makkegészséges
fiatalként ugyan már
mit keresett ezen a tüntetésen?
– Azért, mert nekem pillanatnyilag
nincs szükségem kórházi
ellátásra, még ott volt a helyem!
Mert attól család egy család, attól
város egy város, attól társadalom
egy társadalom, hogy fáj nekünk
a mások baja is. Ifjú házas
vagyok, feleségemmel beszélgetni
szoktunk majdani gyermekeink
jövőjéről. Egészen más, ha már
nem csak önmagamra, hanem a
rám bízott életekre is kell gondolnom.
Mi ebben az érthetetlen...
– Nem látja biztosnak talán a
családja egészségnek jövőjét?
– Kanadában a kormány teljesítményét
azzal mérik, hogy a ciklusidőben
hogyan alakul a születéskor
várható átlagos élettartam,
a megbetegedési és a halálozási
trendek, a csecsemőhalandóság.
Mit mondjak erre? Szörnyülködöm
attól, hogy a csecsemőhalandóság
egy év alatt nyolc
és fél százalékkal emelkedett!
– De hát azt mondják, a világot
követni kell…
– Clinton előző amerikai elnök
pár hete járt Budapesten. ő
mondta: nem kellene ezt csinálni,
fiúk, mert nálunk sem jött be…
A világ egyetlen részén sem működhet
csak üzleti alapon az
egészségügyi rendszer. Amerika
már araszol a nemzeti kockázatközösség
felé: például Massachusetts
államban társadalombiztosítási
rendszert vezettek be. És mi
nem tanulunk más kárán? Hiszen
már most az emberek tíz százaléka
nem tudja kiváltani a gyógyszerét,
illetve az orvos által felírt
recepttel nem is megy el a patikába.
A szegények és a gazdagok
egészségének végzetes különszakadását
akarjuk?
– De hát költségvetési egyensúlyzavar
van.
– És akkor mindig az oktatáson
és az egészségügyön kell kezdeni
ennek a korrekcióját, mármint a
forráskivonást? Amikor Magyarországon
az egy főre eső egészségügyi
ráfordítás nemzetközi viszonylatban
botrányosan alacsony.
– A legkisebb koalíciós párt
szerint a verseny leszorítja az árakat.
Több egészségbiztosítóval is
ez lehet a helyzet?
– Ismét csak Amerikára utalnék,
ahol az elmúlt hat évben a
biztosítási díjak megkétszereződtek.
Értsük meg, a nyereségérdekelt
biztosító érdekei mások, és
emiatt újabb kórházbezárási hullámra
lehet számítani. A számítások
szerint ötven-hatvan, közöttük
több jól teljesítő kórház zárhatja
be kapuit.
– Az egyesület mit tehet ez
ügyben? Óriási túlerő látszik, hiszen
ez a „deform” a hatalom körüli
új tőketulajdonosok érdekeit
szolgálja, számukra biztosítana
gyors és olcsó piacszerzési lehetőséget.
– Mikola István mondta egy
interjúban a kormányzati ámokfutásról:
„A társadalom a már
elhunytak, az élők és a még meg
sem születettek közössége, ezt
mindenkinek tudnia kell. Az ember
felelős a jövő generációért,
viseli az előző generáció munkájának
értékét, és a léte messze
túlmutat önmagán. Váltásra van
szükség, és ne mondja nekem
senki, hogy nem lehet. Én meg
azt mondom, csak most lehet.
Ha szalad a szekér, ki akarna
változtatni? Most viszont nagy
baj van, tehát nemcsak lehet, de
kell is változtatni, mert elveszünk.”
P.J.
6 Kanizsa – A mi ügyeink 2007. november 29. Polgári Egyesület: Váltásra van szükség
„Uram, felkészületlenek vagyunk
a jóra, tedd újra képessé
a szívünket az örömnek elviselésére”
– hagyományosan ez, a
Sütő Andrástól vett idézet a
mottója a Hevesi Sándor Művelődési
Központ alapítványi hónapjának,
amelyről Papp Ferenc
igazgató tartott sajtótájékoztatót.
A Tüttő János Nótaklub
szóvivője, Varga Zoltán pedig
a decemberben sorra kerülő
dupla gálájukat ajánlotta a
sajtó figyelmébe.
Papp Ferenc az alapítványi hónap
céljáról elmondta, immár hagyományosnak
tekinthető, tizenharmadik
alkalommal sorra kerülő
programsorozatuk arra irányul,
hogy a város civil szerveződései
bemutatkozhassanak a nagyközönségnek,
s programjaik révén
hasznosabb és változatosabb legyen
a várakozás, az advent időszaka.
Az alapítványi hónap november
harmincadikán veszi kezdetét
Nagy Csaba Nagykanizsai
mozitörténetét taglaló könyvének
bemutatásával, s december huszonharmadikán
zárul a Fúvós
karácsonnyal, a Nagykanizsai Ifjúsági
Fúvószenekar és a Balaton
M&K Fúvósegyüttes koncertjével.
A két program között többek
közt Wass Albert-előadás, a fennállásának
harmincötödik jubileumát
ünneplő Kanizsa Táncegyüttes
produkciója, a megszokott
mézes napok, retrospektív Brunner-
kiállítás, gospel, valamint a
városi vegyeskar karácsonyi koncertje
várja az érdeklődőket.
Az alapítványi hónap keretében
a Tüttő János Nótaklub a
nagy érdeklődésre való tekintettel
két gálaesttel is a közönség elé
lép. December 15-én 18 órai,
másnap pedig 15 órai kezdettel
„Vándorol a hold az égen” címmel
a Hevesi Sándor Művelődési
Központ színháztermében tartja
megalakulásának hetedik évfordulója
alkalmából rendezendő
egész estés nótaműsorát. Mint azt
Varga Zoltán, a nótaklub szóvivője
elmondta, a műsorban fellép
Bokor János és Kerekes Katalin
nótaénekes is, a zenei kíséretről
pedig a Honvéd Művészegyüttes
világhírű cigányzenekara gondoskodik,
Szalai Antal vezetésével.
A klubtagok a teljesen új összeállítású
műsor keretében visszatekintenek
az eltelt csaknem két év
történéseire, megemlékeznek a
névadó Tüttő János születésének
90. évfordulójáról, s a közelmúltban
elhunyt két társukról.
A sajtótájékoztatót Papp Ferenc
egy személyi bejelentéssel
zárta, s arról tájékoztatta a sajtó
képviselőit, hogy december elsejével
a Medgyszay Ház művelődésszervezőjévé
Dolmányos Erzsébetet
nevezte ki.
H.A.
Uram, felkészületlenek vagyunk a jóra...
Alapítványi hónap a Hevesi Sándor Művelődési Központban
Illegális hulladéklerakó jött
létre az ipari park négyhektáros
területén – írta a megyei
napilap. Az óriási szemétkupac
ügyében az önkormányzat most
akar feljelentést tenni, ám Marton
István polgármester már tavaly
szeptemberben szóvá tette
az ügyet.
Az ügy nem számít újdonságnak,
hiszen két éve kezdődött,
amikor az akkori önkormányzat
tudtával az útfelújításból származó
feltört aszfaltdarabokat az
ipari parkba szállították, hogy
ott ideiglenesen tárolják addig,
amíg le nem darálják, ugyanis
az előzetes tervek szerint a hegyi
utak felújításához használták
volna. A kupac láttán azonban
mások is vérszemet kaptak,
s elkezdték behordani előbb a
maguk törmelékét, majd más,
esetenként veszélyes hulladékokat
is. A területnek több bejárata
van, így az őrzés, lezárás nehezen
megoldható, s aki illegálisan
akar megszabadulni a szemetétől,
az meg is teszi – tudtuk
meg Fenyves Jenőtől, az ipari
park műszaki referensétől. A
szakember hozzáteszi: mostanában
már egyre kevesebb ilyen
esettel találkoznak, ugyanis szigorították
az ellenőrzés rendjét.
Információink szerint egyébként
az önkormányzat sem kért
engedélyt az ideiglenes tárolásra,
az egyetlen meglévő dokumentum
az ipari park korábbi vezetője,
Szányi Gábor tavaly tavasszal
írt levele, amelyben a városfejlesztési
osztály figyelmét hívja
fel arra, hogy jó lenne, ha eltakaríttatnák
a törmeléket, mert így
nem lehet értékesíteni a területet.
Voltaképpen tehát utólag kiderült,
nem a legjobb ötlet volt az
ipari park területére hordani az
útfelbontásból származó törmeléket,
de ha már így történt, gondoskodni
kellett volna az őrzésről
– megelőzendő az illegális lerakásokat
–, a saját törmeléket pedig
szelektálni kellett volna, hiszen
a szállítók nem csak törmelékeket
hoztak, hanem minden
más anyagot is, amelyek már veszélyes
hulladéknak számítanak.
Hasonlóra pedig volt már példa,
s nem volt gond, igaz, ott
odafigyeltek a folyamatra.
Ugyanis a volt Thúry-laktanya
bontásánál is hasonló megoldást
alkalmaztak. Az itt ledarált törmelékből
csaknem húsz hegyi
utat tetetett rendbe az akkori önkormányzat.
Az ipari parkban azonban nem
így történt, az építési törmelék
megmaradt, senki nem daráltatta
le, a kupac pedig szaporodott, sőt
veszélyes anyagokat, aszfaltot,
palát, kátrányt is idehordtak. Ezzel
a város legnagyobb illegális
szeméttelepét éppen maga az önkormányzat
hozta létre.
Tárnok Ferenc, a városfejlesztési
iroda vezetője nem kívánt
nyilatkozni lapunknak és dr.
Gyergyák Krisztina aljegyzőhöz
irányított minket.
Az aljegyző asszony érdeklődésünkre
elmondta, az önkormányzat
rendőrségi feljelentést
tesz az ügyben, miután a belső
vizsgálatot lefolytatta.
Jó lenne tudni ugyanis, hogy
ki engedélyezte a törmelék illegális
lerakását, s az útépítést
végző cégek vettek-e fel pénzt a
lerakásért, netán a megsemmisítésért
– ami ugye, mint annak
ékes példája látható, nem történt
meg.
Ezekre a kérdésekre nem lesz
könnyű választ adni, a folyamatokkal
kapcsolatos írott anyag
ugyanis nincs a hivatalban,
Szányi Gábor és az előző polgármester,
Litter Nándor pedig nem
nyilatkozik az ügyben.
Ha a hivatalban nem is, de a
világhálón találni olyan dokumentumot,
ami fogódzóként
szolgálhat. Egyik internetes
portálon ugyanis még fellelhető
az a nyílt levél, amit Szányi Gábor
2006. szeptember 22-én írt
Marton Istvánnak, akkor még
polgármester-jelöltnek, aki előtte
sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet
az illegális szemétlerakóra.
Íme az a bizonyos levél, pontosabban
annak egy részlete:
„Az illegális hulladékot lerakó
személyek ellen folyamatosan
küzdünk, sajnos, az állandó őrzésre
nincs pénzünk. Az illegális törmeléklerakástól
a nyáron sikerült
több mint kéthektárnyi területet
megtisztítani, itt már beruházások
folynak. 2005-ben a városi útfelújítások
törmelékét az önkormányzati
hivatal az ipari park területén
helyeztette el. Akkor szakemberek
bevonásával döntöttek
így. Ugyanis az elhelyezett törmelék
nem szemét, hanem újrahasznosítható
alapanyag, amelyet az
útalapba fel lehet használni.”
No comment.
Horváth Attila
2007. november 29. Kanizsa – A mi ügyeink 7
Fotó: Horváth Attila
A Kreatív Klub tagjai a Nagykanizsától
35 kilométerre lévő
FlyBalaton, Sármellék nemzetközi
repülőtérre látogattak el a
legutóbbi találkozójukon. Tájékoztatást
kaptak Dunántúl legfontosabb
és egyben legnagyobb
forgalmú repülőterének történetéről,
az új fejlesztésekről és a
beruházások eredményeiről.
A repülőtér jelenlegi helyén
már az 1940-es években is volt
ideiglenes katonai repülőtér,
azonban szilárd burkolattal csak
1950-ben látták el. 1960-ban az
addig ott állomásozó magyar repülőszázad
áttelepült Pápára, Sármellékre
pedig egy szovjet katonai
alakulat érkezett. A kifutópálya
az 1982-es áttelepítés során
érte el jelenlegi méretét, ekkor
lett 2500 x 60 méteres. A repülőtér
négyszáz hektárnyi területén
felépített lakótelepen egy teljes
orosz repülőszázad – és a katonák
családtagjai – éltek, a környező
településektől lényegében elzártan.
1990-ig mintegy hetvennyolcvan
repülőgép állomásozott
folyamatosan Sármelléken.
Idén nyáron hét légitársaság repült
négy országból Sármellékre,
tizenhárom várossal kötve össze
a Balaton légikikötőjét. A repülőtéri
séta végén együttműködési
lehetőség is szóba került.
B.E.
Látogatás a FlyBalaton repülőterén
Az önkormányzat privát lerakója
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
dolgozóinak hobbiját bemutató kiállítás december 21-éig tekinthető
meg az intézmény galériájában. Az irodalmi és képzőművészeti alkotásokat,
grafikákat, képeslapokat és fotókat bemutató tárlatot
Szermek Zoltán igazgató ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
Harmadik alkalommal rendezték
meg az önkormányzat, a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság,
az Egészségügyi Alapellátási
Intézmény valamint a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ
közös szervezésében az
„Egy hét gyermekeink biztonságáért
– Útvesztők és útkeresők”
bűnmegelőzési akadályversenyt.
Az egyhetes, a Hevesi Sándor
Művelődési Központban lebonyolított
rendezvényen a középiskolák
9. és 10. osztályosai vettek
részt. A programban a Szociális
Osztály, a Gyámhivatal, az Egészségügyi
Alapellátási Intézmény, a
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, a gépjárművezető-
oktatással foglalkozó Technika
Kft., valamint a rendőrkapitányság
működött közre.
A programsorozat célja a 15-16
éves középiskolás korosztály
komplex felvilágosítása volt játékos
akadályverseny formájában.
Továbbá a közösségi kohézió
erősítése, a gyors és hatékony információátadás,
a bűnmegelőzésben
és a segítő szférában dolgozó
hatóságok és szervezetek megismertetése
és elfogadtatása volt.
A rendezvényen hatvanhét osztály
közel két és félezer tanulója
mérte össze tudását. Az osztályok
összetartozásuk jelzése érdekében
egyforma ruhába öltöztek.
Voltak, akik jelmezt is készítettek
maguknak, kifestették az arcukat.
Az összetartozás kifejezésének
módját és a csapatindulót külön is
értékelték.
Az állomásokon a legújabb
technikát is alkalmazó, a korosztályi
sajátosságokat figyelembe
vevő párbeszédeken és szituációs
játékokon keresztül történt az információ
átadása.
Az ünnepélyes eredményhirdetésnek
gálaműsor keretében, a
Hevesi Sándor Művelődési Központ
adott otthont.
Köszöntőjében Marton István
polgármester gratulált a tartalmas
szakmai héthez, és továbbra is sikeres,
alkotó együttműködést kívánt.
Dr. Molnár József kapitányságvezető
értékelését azzal kezdte,
hogy nagyon fontos ismereteket
tudtak átadni a fiataloknak, és a
szervezőknek is ugyanolyan élményt
jelentett az együtt töltött
egy hét, mint a diákoknak. A rendezvény
sikeréért közel ötven
szervező tevékenykedett. Nem arra
törekedtek, hogy visszakérdezzék
a fiataloktól a kapott ismereteket,
hanem az volt a céljuk,
hogy segítséget nyújtsanak nekik.
Amikor az életben olyan helyzetbe
kerülnek, hogy dönteniük kell,
az itt elhangzottak jussanak
eszükbe. Tehát a döntéshez adják
meg a segítséget. Ahhoz a döntéshez
például, hogy beülnek-e olyan
személygépkocsiba, amelynek ittas
a sofőrje, vagy ha kábítószerrel
kínálják őket, mit fognak tenni.
Összegzésként elmondta, mindenki
jól szerepelt, minden osztállyal
meg voltak elégedve, és
reméli, hogy amennyiben ilyen
helyzet adódik, ezeket az ismereteket
tudják, akarják, és legyen lehetőségük
felhasználni.
Mindkét évfolyamban az első
három helyezést elérő osztály kapott
jutalmat, mely hatvan-,
negyven- és húszezer forintos
hozzájárulást jelent az osztálykirándulásuk
költségeihez.
A 9. évfolyam helyezettjei:
Batthyány Gimnázium 9/A „Béke
Harcosok Csapata”, Thúry György
SZKI 9/A „Ügynökök” csapata.
Dr. Mező Ferenc Gimnázium
9/D „SzVA” csapata.
A 10. évfolyam helyezettjei:
Dr. Mező Ferenc Gimnázium
10/A „Repülő bálnák” csapata,
Thúry György SzKI 10/F „Ördögök”
csapata, Batthyány Lajos
Gimnázium 10/B „Béla király”
csapata.
Ezen kívül az első helyezettek
elvitték a vándorkupát, és ők fogják
képviselni a várost a megyei
döntőben.
Különdíjban részesült a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI. Az iskola
az intézmények közül a legtöbb,
összesen huszonkét osztálylyal
képviseltette magát a versenyen.
Szintén külön díjat kaptak
a Cserháti Sándor Műszaki Középiskola
9/B osztályos gépészei.
A versenykiírásban szereplő
Csapategység, a Közösség Legmarkánsabb
Képviselete-díjat a
Mező Ferenc Gimnázium 10/B
osztályos „Mezei rohamkukacok”
csapata vihette haza. Jutalmuk a
harmincezer forintos különdíj.
A vidám hangulatú ünnepségen
a fiatal versenyzőket Pulai Viktória
táncművész és a Tatár Csaba
által vezetett kanizsai Fúvós
Kvintett köszöntötte műsorával. A
gálaműsort Simánné Mile Éva, a
rendezvény koordinátora vezette
az ifjúság nagy megelégedésére.
B.E.
8 Kanizsa – Krónika 2007. november 29. Fotó: Bakonyi Erzsébet
Egy hét gyermekeink biztonságáért
Útvesztők és útkeresők
2007. november 22.-i lapszámukban
a „Szolgálnak és félnek”
című cikkben több nem helytálló
tényt közöltek, mely a jelen, a
rendvédelemben tapasztalható
zűrzavarban a határőrség-rendőrség
integrációja időszakában még
további félreértésekre adhat okot
– kereste meg lapunkat Bebes Tibor,
a Rendészeti Védegylet főtitkára.
Észrevételei között elmondta:
– A hivatásos állomány tagja
húsz év szolgálati idő után továbbra
sem mehet nyugdíjba,
ilyen jellegű törvénymódosítás
nincs és nem is várható. A szakképző
iskolák (szakmunkás képző)
munkaviszonyba történő beszámítása
eddig is törvényi előírás
alapján történt – mondta. – A
probléma bizonyos törvényrendeletben
meghatározott szakközépiskolai
évek beszámíthatóságával
és beszámításával van. Az 1,2-es
szorzó esetében téves, hogy a határőröknek
1996-tól számolják. A
HSZT hatályba lépésétől (1996) a
határon szolgálatot teljesítő vámés
pénzügyőrök esetében volt törvényi
előírás, illetve más rendvédelmi
szervnél dolgozók esetében
is bizonyos speciális szakterületen.
Pontosítás nyugdíjügyben
2007. november 29. Kanizsa – Gazdaság 9
Bár a hazai téglagyártás
helyzete folyamatosan romlik,
az egyetlen még létező kanizsai
téglagyár így is talpon tudott
maradni. Januárban egy olasz
szakmai befektető megvásárolta
a cég száz százalékát. A cserépgyártással
foglalkozó Industrie
Cotto Possagno a téglagyár
mellett a közeljövőben cserépgyárat
is szeretne építeni, a
négymilliárdos beruházás negyven
főnek adhat munkát.
A nagykanizsai téglagyártás,
azon belül is a Csengery utcai
gyár múltja az 1880-as évekig tekint
vissza. 1975 előtt három téglagyár
működött Nagykanizsán,
1975-től kettő maradt – ma már
csak egy – s ebben a gyárban
utoljára akkor került sor nagyobb
mértékű rekonstrukcióra, azóta
változatlan technológiával működik.
Habár az állandóság erény is
lehet, ebben az esetben ez ma
már a hatékony termelés egyik
gátja, ugyanis a régi technológiával
egyre nehezebb kigazdálkodni
az égbe szökő energiaárakat. A
téglagyártás pozícióit tovább
rontja, hogy válságát éli a hazai
lakásépítés.
– A téglagyártás roppant energiaigényes
iparág, s a technológiát
akkoriban állították össze,
amikor még olcsón lehetett gáz és
villamos áramhoz jutni – ecseteli
a helyzetet Gyurica Ferenc ügyvezető
igazgató, a Magyar Téglás
Szövetség elnökségi tagja. – A
technológiánk nagyon energia- és
munkaerő-igényes, ami megnehezíti
a versenyképes működést, s
bizony, ez alapvetően meghatározza
a gazdaságosságot. Ilyen
helyzetben csakis kiváló minőségű
termékekkel lehet a piacon maradni,
ehhez viszont megvan minden
adottságunk. Huszonnyolc-féle
terméket gyártunk, száznyolcvan
szerződéses értékesítési partnerünk
van szerte az országban,
ezen kívül szállítunk Horvátországba,
Szlovéniába, Szlovákiába,
Lengyelországba és Romániába
is. Termékeink tizenkét százalékát
exportáljuk, a keleti piacra azonban
a nagy szállítási távolság miatt
nehéz bekerülni. Ebben az évben,
január végén tulajdonosváltás
történt a gyár életében, egy
olasz szakmai befektető, az Industrie
Cotto Possagno nevű cég vásárolta
meg a tulajdonosi hányad
száz százalékát. Cserépgyártással
foglalkoznak, Olaszországban
nyolc gyárat működtetnek.
– Esetleg hasonló céllal jöttek
Nagykanizsára is?
– Igen, mivel a gyárunk mellett
lévő tízhektáros, ám szükség esetén
több mint negyvenhektárosra
bővíthető bányából kikerülő
agyag minőségi szempontból alkalmas
a cserépgyártásra is. Úgy
tudom, rövid időn, három éven
belül megépülhet a cég cserépgyára
itt, a téglagyár területén,
de legalábbis addigra már folyamatban
lesz a beruházás. A befektető
a téglagyárat az új üzem
megépülése után is működtetni
kívánja. Az új, mintegy négymilliárd
forint körüli beruházást jelentő
gyár körülbelül negyven főnek
jelent majd munkát.
– Visszatérve a téglagyártásra,
a más típusú építőanyagok térnyerésével
hogyan változott a piac
az elmúlt években?
– Sajnos, a piac szűkül, alapvetően
divatirányzatok érvényesülnek
a falburkolás területén.
Óriási a túlkínálat, belépett a
klinker tégla, s számtalan alternatív
megoldás is létezik. Egyre
nehezebb piacot szerezni, de legalább
annyira nehéz a megszerzett
piacot megtartani. Nagyon
oda kell figyelni a minőségre, az
árakra, amit jelentősen meghatároz
az energiafaló technológia.
Évről-évre áremelkedés tapasztalható
a gáz és villamos energia
tekintetében is, a kérdés csak az,
hogy ennek mértéke tíz, avagy
húsz százalék. S ezt nem lehet teljes
egészében áthárítani a vevőre.
Szűkül a lakáspiac is, 2004-
ben negyvennégyezer lakást adtak
át, míg tavaly harmincháromezret,
s további csökkenés várható.
Tehát három év óta egyre
kevesebb új ingatlan készül, s
ami megépül, az is egyre kisebb.
Ismét előtérbe kerülnek a negyven-
negyvenöt négyzetméteres
lakások, az emberek a kedvezőtlen
gazdasági körülmények és a
romló állami lakásfinanszírozás
miatt megint „odúkba” kényszerülnek.
Következésképpen kevesebb
tégla és cserép kell, ami
ugyancsak rontja a magyar téglagyártás
pozícióját és tovább
nehezítik korszerűtlen technológiával
rendelkező gyárak talpon
maradását.
Horváth Attila
Cserépgyár létesül Nagykanizsán
Kiégetésre előkészített tégla a kemencében – mutatja Korpics László, technológus
Fotó: Horváth Attila
Az utca képeskönyve – e találó
címet választották annak a
Magyar Plakát Házban nyílt
tárlatnak, amely az 1885 és
1995 közötti időszak plakátjait
vonultatja fel.
A tárlatot Kiss Imre, a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum igazgatója nyitotta
meg. A kiállított anyag egy része
egyébként az ő gyűjteményükből
származik.
Kiss Imre megjegyezte: a korabeli
sajtó reflektálása szinte
egyidős a plakát megjelenésével.
Az „utca képeskönyve”, „az utca
galériája” – mondták a plakátról
a kritikusok a 19-20. század fordulóján.
Az utca
galériája
tablókon
10 Kanizsa – Gazdaság 2007. november 29. December 6-án nyílik a régió legnagyobb bevásárlóközpontja,
"ahol a vevőre figyelnek, ahol a vevőt számon tartják"
A Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont 2007. december 6-án nyílik meg a
a nagykanizsai régió lakosságának számára. A hatalmas, 16.000 m2 méretű
komplexum első fázisa lép most a nyilvánosság elé. A teljes kapacitás
2008. márciusától fog beindulni. Addig is már több mint 20 üzlet várja a
látogatókat a Hevesi úton.
A bevásárlóközpont azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a vásárlókat a szokásosnál
egy picivel magasabb szinten szolgálja ki, mint a megszokott. Ezért a megnyitástól
kezdődően folyamatosan találkoznak majd a látogatók kérdőívezőkkel.
A vevők véleményét havonta fogja a vezetés kiértékelni és az abból szerzett
javaslatokat a mindennapokba beépíteni.
Azok a vásárlók, akik segítik a bevásárlóközpontot véleményeikkel, ajándékokat
kapnak és részt vehetnek a nagy nyereményjátékban.
A megnyíló üzletek közül az Interspar hipermarketje a legnagyobb, amely nem
csak gyönyörű környezettel, hanem minőségi termékekkel várja vásárlóit,
mindezt kedvező árakon.
Az Interspar mellet ismert nagy márkák jelennek meg a bevásárlóközpontban,
mint a DM drogéria, a Quattro Mobili bútoráruház, amely az Andante bőrbútorok
legnagyobb forgalmazója, a Starfleur virágbolt, az abOriginal sportos- elegáns
divat, a Leonardo cipőbolt, a Libri könyvesbolt, a Triumph fehérnemű
bolt.
Ezen kívül itt lesz az 576 Kbyte videojáték szaküzlet, az Egzotikus ajándék,
az Exklusive Change, a Mister Minit, a Mustang farmerüzlet, a Zenith lakástextil,
a Cortesi látványpékség, az EnterNet internet és telefon, az Inmedio hírlap,
magazin, a Bercotel mobiltelefon szaküzlet, Style Mode bizsu, Gyógyszertár,
Kínai Étterem, Koktél Divat.
A december 6-án, reggel megnyitó Kanizsa Centrum és az Interspar délután 16
órától 20 óráig különlegességekkel is várja a látogatófelnőtteket és gyerekeket:
lesz itt "Játékváros" rengeteg játékkal (ugráló várral, 35 fajta logikai játékkal,
készségfejlesztő, kirakós, családi társas játékokkal, rugósfocikkal, rajzeszközökkel,
stb).
Lesz itt jós, grafológus, arcfestő, lesznek kézműves foglalkozások, mint origami
(papírhajtogatás), csuhéhuzás, agyagozás, bőrözés. Ezek a programok csütörtökön
és pénteken délután, szombaton és vasárnap pedig délelőtt lesznek a
bevásárlóközpont széles folyosóin megtartva.
December 8-án az Interspar 10-18 óráig gyermek programokkal, színpadi
programokkal és termékkóstolóval fog ráadásként kedveskedni az odalátogatóknak.
Folyamatosan lesznek nyereményjátékok, amelyeken bárki részt vehet, aki valamelyik
boltban vásárolt valamit, értéktől függetlenül.
A játékban résztvevő, a Mikuláslányokkal beszélgető, vagy a boltokban regisztráló
látogatók között karácsony és szilveszter között a Kanizsa Centrumban
nagy értékű nyereményeket sorsolnak ki, ott "ahol a vevőre figyelnek,
ahol a vevőt számon tartják".
Együtt érkezik a Mikulással a
Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont
A Gázgép Kft. 230 főt foglalkoztat,
az elmúlt évben csaknem
tizenöt százalékkal bővült
a munkavállalói létszám. A cég
árbevétele jelentősen nőtt, ami
annak is köszönhető, hogy a
többségi tulajdonos Heat-csoport
tíz év óta folyamatosan fejleszt,
mintegy tízmillió eurót
forgatott a cégbe az elmúlt időszakban.
– 1997-ben alakult meg a Gázgép,
s még ebben az évben meg is
vásárolta a többségi üzletrészt a
HEAT wärmetechnische Anlagen
GmbH–Ausztria – mondta lapunknak
Wilhelm Huber, a cég vezérigazgatója.
– Ekkor még csak szerelvénygyártással
foglalkozott a
cég, azóta azonban nagyon sokat
fejlődtünk, s most már képesek vagyunk
akár negyven tonna egyedi
súlyú berendezések gyártására is.
Árbevételünket megdupláztuk, termékkörünk
jelentősen bővült. Az
elmúlt tíz évben jelentős beruházásokat
hajtottunk végre a cégnél. Elsősorban
a gázipar számára gyártunk
termékeket, háztartási gáznyomásszabályzókat,
de szállítunk
az ipar területeire is. Olyan készülékek
gyártására is alkalmas technológiával
rendelkezünk, amelyek
extrém magas nyomáson, 260 baron
működnek. Főleg a nagyobb berendezések
területén tapasztalunk
jelentős piacnövekedést.
A cég jelentős uniós forrásokat
nyert a termelés további korszerűsítésére
és a szakember-utánpótlás
biztosítására is. Kialakítanak egy
tanműhelyt, s megkezdték hat lakatos
és hat hegesztő ipari tanuló
képzését. Wilhelm Huber vezérigazgató
azt mondja, ez különösen
fontos a számukra, mert a régióban
jelentős a szakemberhiány.
– Megpróbáltunk a képzéshez
modern eszközöket beszerezni,
ugyanis célunk, hogy tanulóink
azonosuljanak cégünkkel és termékeinkkel.
Ez nagyon fontos a
jövőnk szempontjából. A termelésbe
is beruházunk: egy nagyobb
fejlesztés folyik a forgácsoló területén,
ahova olyan gépeket és automatákat
vásároltunk, amelyek
nagymértékben csökkentik a
gyártási időt, ezáltal nő a versenyképességünk
– magyarázza.
– Külföldi befektetőként hogy
látja, miképpen lehet feloldani a
szakemberhiányt?
– Fontos, hogy megálljon a fiatalok
Budapest és Győr felé áramlása,
hiszen ha ezt sikerülne megakadályozni,
biztos vagyok benne, hogy
több befektető telepedne meg a városban.
Mindenképpen buzdítanám
a fiatalokat arra, hogy tanuljanak
nyelveket, sajnos, errefelé elég kevesen
beszélnek más nyelvet a magyaron
kívül. Ha mindez megvalósulhatna,
akkor nem csak a gyengébb,
rosszul képzett munkaerő maradna
a térségben, s Nagykanizsa
még vonzóbb lehetne a befektetők
számára. Kérem, ne értse félre, nem
kritizálni akarok, én szeretem ezt a
várost. Másképp nem lennék itt.
Horváth Attila
Képzések a Gázgépnél
Fotó: Horváth Attila
2007. november 29. Kanizsa – Hirdetés 11
December 1. 19.00 MUSZTÁNG KONCERT
Közreműködik: a FYX és a SZIKLA zenekar
Belépőjegy: 800 Ft
December 3. 17.00 HOBBYVIRÁGKÖTő KLUB
December 6. 10.00 A KISHÉTRÉT ZENEKAR
Mikulás koncertje. Belépődíj: 500 Ft
Önéletrajzokat
az adel.borsos@fabo.hu e-mail címre várjuk
􀂊 Műszaki felsőfokú végzettség (villamos-, gépészmérnök)
􀂊 Alapszintű német nyelvtudás
􀂊 Kreativitás, mobilitás
􀂊 Jó szervező-, kommunikációs- és tárgyalókészség
􀂊 Jogosítvány
􀂊 Felhasználói szintű PC-ismeretek
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Műszaki értékesítő munkatársat
keresünk
Szükséges:
Új INTERSPAR Nagykanizsán, a minőség garanciája
A dinamikusan fejlődő SPAR áruházlánc immár 16 éve a magyar élelmiszerkereskedelmi piac meghatározó szereplője. A cégcsoport
jelenleg országosan 153 SPAR, 20 KAISER''S szupermarketet és 28 INTERSPAR hipermarketet üzemeltet.
A cég, vásárlók iránt érzett fogyasztóvédelmi, élelmiszerbiztonsági felelősségérzetét piacra lépése óta minden évben különleges,
a társaság fejlődését, piaci pozícióját is lényegesen befolyásoló lépésekkel hangsúlyozta.
A SPAR márkanév a kiváló minőségű áruknak, a széles választéknak és a vevőközpontú kiszolgálási kultúrának köszönhetően
rendkívül népszerű. Magyarországon évente 100 millió vevő fordul meg a SPAR üzletekben. A társaság egyik büszkesége az
újonnan nyíló nagykanizsai INTERSPAR.
Ez az áruház 2007. december 6-án nyitja meg kapuit a Hevesi Sándor utca 24. szám alatt. A 4184 négyzetméteres hipermarketet
a város lakossága bizonyára hamar szívébe zárja. Az INTERSPAR új színfoltként a városban bő áruválasztékot, több
mint 30 ezer árucikket, kiváló minőségű termékeket és folyamatosan kedvező akciókat kínál attraktív üzletterében.
Az INTERSPAR árucikkeinek közel kétharmada élelmiszer, a többi pedig iparcikk jellegű termék: elektromos és egyéb háztartási
cikk, textil-, ruházati és sportruházati termék, játék, papír- és írószeráru, sok hobbi- és idénycikk, stb.
Az élelmiszerválasztékon belül különösen gazdag az INTERSPAR áruházlánc egyik erősségét jelentő frissáru kínálat – zöldség-
gyümölcs, tejtermékek, húsáruk, hidegkonyhai és cukrászati készítmények, helyben, frissen sütött pékáruk és mások.
Az új áruházban is megtalálhatók a vásárlók által egyre jobban kedvelt SPAR névvel jelölt sajátmárkás termékek. Ezek az áruféleségek
magas színvonalon, igényes csomagolásban, ám a gyártói termékeknél jelentősen kedvezőbb áron vásárolhatóak
meg.
A SPAR hálózatában kiemelkedő a friss tőkehús és a húskészítmények minősége, melyek a SPAR saját Húsüzeméből kerülnek
ki. A SPAR Húsüzeme Közép-Európa legmodernebb ilyen létesítménye, ahonnan a szigorúan ellenőrzött friss tőkehúst és
a húskészítményeket naponta szállítja a cég az áruházakba.
A közel 12 000 dolgozót foglalkoztató SPAR Csoport büszke munkatársaira, magas szakmai képzettségükre, az üzletben dolgozók
szakértelmére. Az áruház Nagykanizsán is a fogyasztói igényeket tartja szem előtt – csakúgy, mint a már meglévő 28
INTERSPAR hipermarketben országszerte. Az áruház 134 dolgozója, Sümeg Andrea áruházvezetővel az élen nem csak kiszolgálja
a vásárlókat, hanem tanácsaikra és segítőkészségükre is lehet számítani.
A SPAR név hazánkban, a világ 33 országában, ahol az áruházlánc jelen van, és ezen túl Nagykanizsa városában is egyet jelent
a felelősségteljes, minőségi kereskedelmi szolgáltatással és a sikerrel.
Az INTERSPAR hipermarket címe: Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 24.
SOK SZERETETTEL VÁRJUK A HÉT MINDEN NAPJÁN AZ ÚJ INTERSPAR HIPERMARKETBEN!
12 Kanizsa – PR 2007. november 29.
2007. november 29. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Váratlan bosszúságok érhetik ezekben a
napokban. Nem érdemes a mások ügyeibe
beleavatkoznia, sokkal hasznosabb, ha
a saját teendőivel foglalkozik. A párjára
se erőltesse rá erőszakosan az akaratát.
Fogékony lesz a munkára és a tanulásra
egyaránt. Az eredmények még anyagi
sikereket is hozhatnak. Érzelmi életében
is szép, kellemes napok követik
egymást.
Legyen határozott, talpraesett, mert úgy
juthat előbbre. Ha váratlan próbatételek
elé állítja a sors, ne adja fel, a csillagok
segítséget hoznak. Ha magányos, most
rátalálhat a nagy szerelem.
Nehezen tud feloldódni a napokban.
Még mosolyogni sincs kedve. Ha azonban
néhány problémáját meg tudja oldani,
a világot ismét rózsaszínben, élete
párját a legtökéletesebb embernek látja.
Fáradthatatlanságát elismeri és jutalmazza
környezete. Előfordulhat azonban,
hogy meggondolatlanul jár a szája, ezért
megsérthet másokat. Ha még szingli,
flörtöljön többet, és szórakozzon.
A munkára és számtalan teendőjére
összpontosít ezekben a napokban. Gondoljon
a közelgő ünnepekre és az ajándékvásárlásra
is. Ha magányos, bármikor
ráköszönhet a szerelem.
A megfázás, a fázós, hideg napok után
ismét új erőre kaphat. Új vállalkozásba,
munkába kezdhet, segítő barátokat tudhat
maga mögött. Járjon társaságba, s rátalálhat
az igaz szerelemre.
Ismét eltelik egy év. Érdemes elgondolkodnia
a sikerek és a kudarcok okain.
Egyet azonban ne hagyjon figyelmen
kívül. Ön sem hibátlan. Párkapcsolatában
nyugodt napokra számíthat.
A csillagok kedvező állása hozzásegíti,
hogy feltöltődjön fiatalos erővel, és új
feladatba vágjon bele. Párjával tervezzen
romantikus napokat. Ha magányos, jó
eséllyel indulhat kalandtúrára.
Pozitív változásokra számíthat magánéletében.
Terveit a Vénusz hatásának köszönhetően
sikeresen megvalósíthatja.
Ha találkozóra hívják, senkinek se
mondjon nemet.
Változtatásokat kellene beiktatni életébe.
Célszerű lenne csökkenteni luxuskiadásait
annak érdekében, hogy maradjon pénz szerettei
megajándékozására. Érzelmi életében
is változásokra számíthat.
Az ünnepek előtti napok kedveznek emberi
kapcsolatai ápolásának. Járjon el
gyakrabban otthonról, keresse fel távoli
rokonait, barátait. Az emlékek felelevenítése
gazdagítja mindennapjait.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Adománygyűjtés
A nagykanizsai Honvéd
Kaszinó Hölgyklubja
2007. karácsonyára ismét
adománygyűjtést szervez.
Az adományokat a szervezők
az alábbiak szerint kérik és fogadják:
gyermekruha- és cipő,
játék, tisztálkodó szerek, filmek,
cd-k, magyar nyelvű tankönyvek,
bizsuk, édességek,
felnőtt ruházat és cipő.
A gyűjtés helye és ideje:
2007. december 3.
hétfőtől december 15.
szombatig naponta 8-15 óráig
a Vásárcsarnok emeletén a
Pláza felőli oldalon,
a lifttel szemben.
SZOLGÁLTATÁS
GYÉKÉNYESEN az „A”
szektorban, közvetlenül a vízparton
kétszintes (40 m2 szintenként)
nyaraló eladó. Érd.:
30/298-4001
14 Kanizsa – Apró 2007. november 29. BÉRLET
JÁRMű
VEGYES
TÁRS
INGATLAN
Állás
Belvárosban 800 m2-es építési
terület eladó. Társasház
építésésre kiválóan alkalmas.
Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Platánsoron kétszobás, II.
emeleti, szép állapotú lakás eladó.
Érd.: 30/448-6072 (6086K)
Nk-án a Deák tér 10. szám
alatt tetőtéri, azonnal beköltözhető,
új, 46 m2-es + galériás,
turbókazános, kétszobás lakás
9,99 millióért eladó, akár
önrész nélkül is. Érd.: 30/901-
9013 (6078K)
Nagybakónakon kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó.
Érd.: 20 óra után a
93/315-559 (6099K)
Nk-án Csengery u. elején 57
m2-es, 2,5 szobás, jó állapotú,
III. emeleti lakás 9,5 millió Ftért
eladó. Érd.: 30/348-9669
(6100K)
Szép természeti környezetben,
kicsi szőlőbirtok olcsón eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559-es
telefonszámon. (6101K)
Borsfán (a bázakerettyei,
letenyei strandfürdőhöz közel)
100 m2-es családi ház akácossal,
kis kerttel eladó. Nagykanizsai lakáscsere
érdekel. Irányár: 3,9 millió
Ft. Érd.: 06-30-650-8534, este:
93-329-544 (6108K)
Nk-án bejáratott üzlethelyiség
kiadó vagy eladó! Két terem
(72+12 m2), raktárhelyiség, mellékhelyiségek.
Érd.: 30/227-
3294 (6111K)
Szentgyörgyvári hegyen 600
négyszögöl területen, 42 m2-es
lakható épület (fürdőszobás) eladó.
Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.:
20/260-8057 (6126K)
Nk-án a Berzsenyi utcában
háromszobás, I. emelet, egyedi
fűtésű lakás eladó. Érd.: 30/527-
2002 (6127K)
Belvárosban (Csengery út elején)
garázs eladó. Érd.: 20/446-
2968 (6112K)
Belvárosban egyszobás lakás
albérletbe kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 20/805-2950 (6121K)
LADA Samara 75000 km-rel,
2009-ig műszakival, garázsban
tartott, jó állapotú, új téli
gumikkal eladó. Irányár: 200.000
Ft. Tel.: 30/327-4316 (6115K)
Daewo Matíz 5 éves, ezüstmetál,
megkímélt állapotban eladó.
Érd.: 93/315-861, 30/851-7255
(6123K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, hifi, videó, stb.) megjavítom.
Érd.: 20/510-2723 (6119K)
Pályázatírás garanciával
cégeknek, nonprofit szervezeteknek
számlával. Érd.: 20/469-6066
(6124K)
Fa esztergagép eladó. Érd.:
93/315-861, 30/851-7255 (6125K)
Harmincas nő keresi azt a
hasonló korú (maximum 40 éves)
férfit társnak, aki intelligens, jó
humorú, rendezett körülmények
között él, és szereti a gyerekeket.
Jelige: „Talán” (Pf.: 154)
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetőséget:
mechnaikai műszerész szakirányú 85.000 – 130.000 Ft
minőségi ellenőr érettségi 80.000 Ft
operátor 8. általános 70.000 – 80.000 Ft
műszaki ellenőr szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
hegesztő technológus szakirányú 180.000 – 250.000 Ft
kőműves szakirányú 120.000 Ft
festő-mázoló szakirányú 120.000 Ft
ács-állványozó szakirányú 140.000 – 150.000 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
szakápoló szakirányú 150.000 Ft
húsbolti eladó szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
hentes szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
hűtőraktár-kezelő szakirányú 65.500 – 70.000 Ft
nemzetközi tehergépkocsi-vezető szakirányú megegyezés szerint
nehézgép-kezelő szakirányú 200.000 – 220.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
November 30. 18 óra
A Kanizsa Fúvós Egyesület
zenekarának évadzáró koncertje.
Karnagy: Ámon István. Belépődíj: 500 Ft
November 30. 19.30 óra
KANIZSAI HELIKON III.
Baráth István trombitaestje. ELMARAD!!!
December 1. 18 óra
AKANIZSATÁNCEGYÜTTES
GÁLAMűSORA. Kísér: a Bojtár
Népzenei Együttes. Belépődíj: 1000 Ft
December 4. 19 óra
Wass Albert: AVILÁG ÉS AVÉGE
Belépődíj: felnőtt 1000 Ft, diák 700 Ft.
December 5. 15 óra
PORTUGÁLIA Előadó: Böröcz zsolt
December 8. 15 óra
JÁRÁSI ILDIKÓ iparművész
és KOVÁCS LILIÁNA szobrász kiállítása.
Közreműködik: Nagykanizsa Város
Vegyeskara. Megtekinthető:december
22-éig és január 2 - 10-éig
2007.10.29-12.15-ig vagy a készlet erejéig!
December 6. 18.30
Kodály Zoltán élete és álmai,
és ami megmaradt a XXI.
századra
Németh Ferenc zenetanár és
növendékeinek előadása
Medgyaszay Ház
A Szombathely elleni győztes
hazai mérkőzés után ugyan sok babér
nem termett a Kanizsai Vadmacskák
női NB I A-csoportos kosarasainak,
de apró részsikereknek
örülhetnek a klub háza táján. A
legutóbbi, Szeged elleni meccsen
16 pontig jutó Varga Zsófia ugyanis
a pontjai átlagát tekintve harmadik
helyen áll a legeredményesebb
játékosok rangsorában. Mindössze
két idegenlégiós előzi meg a 19
ponton felüli mutatóval bíró kosarast,
vagyis az előző évekhez viszonyítva
jól érzékelhető a fejlődés.
Játékstílusa sokat finomodott,
de néhány társ elengedhetetlen
lenne mellőle (pontosabban felnőhetnének
mellé akár pontokban
számolva is...), hogy a csapat győzelmeket
tekintve is előrelépjen.
Utolsó meccsükön ugyanis az alföldiek
alaposan megszelídítették a
Vadmacskák csapatát, hiszen a
vendégek meg sem álltak száz
pontig, miközben csak 57 pontot
kaptak. Így jelenleg nyolc forduló
után a tizenegyedik helyen állnak
Fekete Csilláék, s a BEAC, illetve
a szombathelyiek együttesét előzik
meg a 13 csapatos mezőnyben. A
létszámnak ezúttal a kanizsaiak
esetében azért van jelentősége, hiszen
a december elsejei fordulóban
ellenfél híján szabadnaposak lesznek.
Stevan Csupics edzőnek tehát
december hetedikéig van ideje a
csapat összekovácsolására, amikor
is majd a Szolnok csapatát fogadják
az NTE-csarnokban. S ha már
az edző személyénél tartunk, a
szakember lassan hivatalos minőségben
is vezetőedzőként kaphat
szerepet, mivel papírjai közül már
a munkavállalási is megvan… Ha
az elkövetkezendő ellenfelek listáján
pedig végigfutunk, a szolnokiak
elleni meccsel kezdődhet el az
igazán téttel bíró széria, hiszen
jönnek a KVSE-vel hasonló súlycsoportban
lévő együttesek a sorban,
melyek ellen nem csupán
szükséges, de kötelező is a kellő
koncentráció.
P.L.
Az őszi szezon utolsó hazai
mérkőzését vívta az NTE 1866
labdarúgó-csapata a Szekszárd
együttese ellen az NB III Dráva
csoportjában. A találkozón a hazai
együttesnek nem sikerült
eredményességi mutatóját pozitív
irányba billentenie, hiszen a
vendégek végül 3-2-re nyertek a
piros-kékek ellen. A mérkőzésen
három fiatal kanizsai labdarúgó
teljesítményét vettük górcső alá,
s az adatok ugyan nem teljes
mértékben bizonyító erejűek, de
néhány kérdésre választ adhatnak.
A tehetségek közül elsőként
talán Mercigány Márk teljesítményéről
szóljunk, aki jobb oldali
középpályásként ténykedett, s az
első játékrészben jóval aktívabb
volt. Ez részben annak volt köszönhető,
hogy akkor többször
próbálták csapattársai bevonni a
játékba. A második félidőre el is
fáradt az esetenként légüres térbe
került futballista, de mentségére
szóljon, hogy egyelőre ő még
nem tekinthető stabil kezdőjátékosnak.
A középpálya tengelyében
a kilencven percet végigdolgozta
Burucz Barna, akiről elmondható,
a nyáron nem hiába
szemelte ki – s vitte el próbajátékra
is – a Kaposvári Rákóczi.
Látni, hogy van fantázia a labdarúgóban,
az más kérdés, hogy a
szekszárdiak ellen nem a legjobb
mutatókkal bírt. Gólt szerzett,
igyekezett a labdákat megjátszani,
de nem volt kellő önbizalma,
ami fizikális és edzettségi állapotára
is visszavezethető, ezen túl
pedig több esetben is mintha idegenül
mozgott volna a pályán…
De! Mint azt Tóth Attila vezetőedzőtől
megtudtuk, Barna felsőoktatási
intézményben tanul, s
ugyan az egyéni edzéstervét végre
is hajtja, de csapattársaival
csak a pénteki edzésen tud együtt
dolgozni – ez érződik is teljesítményén.
Bagarus Gábor bal oldali
középpályásként a második
félidőben bátrabb volt, illetve
jobban felvállalta a játékot.
Többször szöktették jól a fordulás
után, amit igyekezett is kihasználni,
viszont hibaszázaléka
sem volt kicsi. Az adódó helyzetek
nehezebb részét megoldotta,
aztán érdekes módon többször
rontott. Két gólpassza önmagáért
beszél, s ha szeleburdiságából
visszavesz, még sok örömet
okozhat a kanizsai futballbarátoknak.
Végezetül annyit, Tóth Attila
edző szerint a Szekszárd elleni
mérkőzés az idény negatív lenyomata
volt, hiszen eddig sokkal inkább
pörögtek játékosai az elején,
aztán vettek vissza, míg ez legutóbb
éppen fordítva történt, s
ennek is köszönhető, hogy nem
jött össze a pontszerzés.
Polgár László
2007. november 29. Kanizsa – Sport 15
NTE: Nem ez volt a csúcsmeccsük
Mercigány Márk Bagarus Gábor Burucz Barna
Jó passz: 15 (12) 24 (11) 23 (7)
Rossz passz: 7 (5) 13 (7) 9 (5)
Szerzett labda: 7 (5) 10 (6) 13 (11)
Eladott labda: 6 (4) 11 (4) 10 (5)
Kapura lövés: 1 (1) 2 (1) 2 (1)
Gól: - - 1 (0)
Gólpassz: - 2 (1) -
Szabálytalanság: - 2 (2) 3 (1)
Elszenv. szab.t.: 1 (1) - 3 (3)
Játszott perc: 63 90 90
Csak most kezdődik
A sakk csapatbajnokság harmadik
fordulójában az Aquaprofit
Nagykanizsai Tungsram együttese
a Makó csapatához látogatott
nem titkoltan azzal a szándékkal,
hogy a lehető legtöbb pontot
gyűjtse be az alföldi városban.
Nos, a győzelem tényéhez nem
férhetett kétség, ugyanakkor az
5:7-es vendéggyőzelmet nehéz
lenne fölényesnek titulálni. Beigazolódni
látszik az, amitől az
idény elején a kanizsaiak tartottak,
vagyis lesznek olyan mérkőzések,
melyeken csak tartalékosan
tudnak kiállni. Érdekes módon
a döntetlen volt sok a makói
mérkőzésen, melyek közül többet
is győzelemmel illett volna abszolválni
egy szebb eredmény érdekében.
A tartalékosság mellett
a koncentráció hiány is gondot
okozhat, amire most Bánusz teljesítménye
volt a példa, hiszen a
sokra hivatott sakkozó ezúttal kikapott.
P.L.
Tartalékosan
Vass Timeát kikapcsolták. A
női asztaliteniszezők Extra Ligájának
a hetedik fordulója a Bojtor
Busz Kanizsa Sörgyár SE együttese
számára a Budaörs elleni találkozót
tartogatta. A vendégek
színeiben játszott Vass Tímea is,
aki az előző szezonban még a kanizsaiakat
erősítette. Ezúttal a látogatókat
nem kimondottan tette
acélosabbá Vass, hiszen kétszer
kikapott, viszont a minden eldöntő
meccsen legyőzte Németh Ágnest,
így végül a budaörsiek 6:4
arányban nyertek.
Nem volt áramszünetük. Az
áramszolgáltatók tömegsport rendezvényére
került sor a közelmúltban
Tolnán, melynek keretében
a kanizsai (egyben dél-zalai)
asztaliteniszezők is rajthoz álltak.
Női csapatban első (Szántó, Dózsa)
és második (Albrecht, Kalmár)
helyezést szereztek, egyéniben
pedig Albrecht lett első. Női
párosban az Albrecht-Szántó duó
végzett az első, a Kalmár-Dózsa
kettős pedig a harmadik helyen.
A férfiaknál a Román-Dobó páros
harmadik lett, míg a vegyespáros
Albrecht-Dobó második helyet
hozott haza, így a nem hivatalos
pontversenyben a kanizsai csapat
az első helyen zárt.
Vereség a sereghajtó otthonában.
Kanizsai szempontból jól
kezdődött a Kanizsa KK DKGEAST
Pápa KC elleni mérkőzése,
hiszen a centerek palánk alatti
pontjainak köszönhetően a 8. percben
már tízpontos volt a vendégek
előnye (16-26). Ezután érthetetlen
módon szétesett Kaszáék játéka:
gyenge védekezést és enervált támadásokat
produkáltak, s mélyrepülésüket
kihasználva a hazaiak
előbb kiegyenlítettek, majd a 13.
percben már 33-28-ra vezettek. Az
első félidő utolsó három percében
14 büntetőhöz jutó pápaiak aztán
éltek a lehetőséggel, s tetemes
előnnyel vonulhattak pihenőre (51-
41). Fordulás után sem változott a
játék, ezért a hazaiak tovább növelték
előnyüket (28.p.: 63-49). Ekkor
zónavédekezésre váltottak a gépgyáriak,
s pontosabb játékkal megkezdték
a felzárkózást. A 32. percben
két pontra megközelítették a
Pápát (65-63), a fordítás helyett
azonban súlyos hibákat vétettek,
melyeket újabb 7 büntetővel toroltak
meg a hazaiak (29.p.: 78-66).
Az utolsó percben a ZTE-től igazolt
Vertetics Ádám még jegyzett
három találatot, de ez már csak az
eredmény kozmetikázására volt jó.
16 Kanizsa – Krónika 2007. november 29.
A jazz kedvelői hangulatos és
látványos koncert részesei lehettek
a Plakát Házban.
A zenekar vezetőjétől, Vámos
Bélától megtudtuk, hogy a Vendégségben
a Kanizsa Big Band-nél rendezvénysorozatukat
ez évben már
nem támogatja a Nemzeti Kulturális
Alap, csupán az Önkormányzat
Kulturális és Sportbizottsága. E tényező
nagymértékben megnehezíti
rendezvényeik szervezését, hiszen a
szólisták meghívása anyagi terhet
jelent. Vendégeiket eddig többnyire
a Budapest Jazz Orchestra tagjai
közül hívták, de vendégük volt annak
vezetője Elek István is. A
mostani vendég is az említett formáció
szaxofonosa, Zana Zoltán
volt. Vele beszélgettem.
– Németországban születtél,
meddig éltetek ott?
– Szüleim elmondása szerint,
csekély másfél hónapig tartott a
németországi pályafutásom.
– Már a középfokú tanulmányaidat
is zenei pályán folytattad.
Azzal a szándékkal kezdted el,
hogy jazz zenész leszel?
– Nem a jazz indított a zenei
pályára. Már középiskolás,
konzis voltam, mikor elkezdtem
jazz-t hallgatni és játszani.
– Milyen hatás ért akkor?
– Az egyik barátom megmutatott
nekem egy Chick Corea Electric
Band lemezt. Nagyon nagy
hatással volt rám. Ez váltotta ki
belőlem a jazz iránti rajongást.
Tehát ez volt az a bizonyos mérföldkő.
– A főiskolás éveidet még be
sem fejezted, amikor részt vettél
az Ablakos Lakatos Dezső szaxofon
versenyen, amit sikerült megnyerned.
Milyen volt a mezőny,
az első díj mivel járt?
– Elég erős volt a mezőny, hiszen
sok fiatal tehetség van. Az
első díj elérése számomra stúdiófelvételeket
hozott. Azt, hogy egyáltalán
stúdió közelébe kerülhettem.
Természetesen több fellépési
lehetőséghez jutottam. A verseny
megnyerése mindenképpen pozitív
változást hozott az életembe.
Azt azért hozzá kell tennem, hogy
Bazsó Kristóffal megosztva lettünk
első helyezettek.
– A főiskola elvégzése után
megalakítottad az Electric Jazz
Force-t. Lemezt is adtatok ki. Létezik
még a csapat?
– Az a zenekar már a múlté.
Rég befejeztük, ma már egészen
más utakon járok.
– A Budapest Jazz Orchestrára
koncentrálsz? Láttam néhány műsorprogramot,
mely szerint Lattman
Bélával, László Attilával is
zenélsz.
– Amikor nincs a Budapest
Jazz Orchestrával programunk,
ahova hívnak, mindenhova elmegyek.
Hiszen minden egyes fellépés
megmérettetés.
– Honnan az ismeretség a Kanizsa
Big Band-del?
– Az együttes dobosát, Kőfalvi
Csabát régen, még főiskolás koromból
ismerem. ő hívott fel és
kért meg, hogy zenéljünk együtt.
– Hogy érezted magad ma este?
– Nagyon jól! Nagyon lelkes és
hálás közönségünk volt. Minden
jel arra mutat tetszett, amit játszottunk.
Cz.Cs.
Apróból Vendég a Kanizsa Big Band-nél
nagy
segítség
A város önkormányzata kezdeményezésére
november 22-én
gyűjtőperselyt helyeztek ki a
kivonásra kerülő aprópénzek
összegyűjtésére a Kanizsai Dorottya
Kórházban.
Az „Apróból nagy segítség” akció
célja az Intenzív osztály eszközbeszerzésének
támogatása. A terv
szerint a befolyó összegből gyógyszeradagoló
pumpa, hordozható
defibrillátor és gyógyszerporlasztó
lélegeztető gép kerülne beszerzésre.
Az első perselyt a Sürgősségi
osztály betegfelvételi pultja előtti
térben helyezte el kórházi dolgozók
jelenlétében dr. Kovács József
főigazgató. A lakosság ezen
kívül még több olyan helyen találkozhat
perselyekkel a kórházban,
ahol pénzkezeléssel, például
vizitdíj befizetéssel foglalkoznak.
B.E.
Zselés
Kókuszos
Gesztenyés
Vajkaramellás
Tejkaramellás
Marcipános
Gumicukros
Trüffel krémes
Eper joghurtos
Rum-puncs ízű
Almás-fahéjas
Rumos-diós
Konyakmeggy ízű
Diabetikus
Mogyorós
Mogyorókrémes
Cappuccino likőr ízű
Dianás cukor ízű
Irishkrém ízű (whisky)
Desszert szaloncukor
Diós
Tiramisu
Banán ízű
Meggylikőr ízű
Vadász ét
Vadász tej
Feketeerdő ízű
Tojáslikőr ízű
Tejkrémes
Vilmoskörte ízű
Erdei gyümölcs
Sherry-meggy ízű
Alkoholos-meggyes-
-marcipános
Alkoholos mogyorós
Alkoholos császárkörte
Alkoholos gesztenye
Alkoholos puncs-mazsolás
Alkoholos kókuszlikőr
Alkoholos vilmoskörte
Alkoholos almás-fahéjas
Alkoholos őszibarack
Paloma kávé 299 Ft
Tchibo kávé 299 Ft
Karaván kávé 349 Ft
Completta 299 Ft
Csokiparány 399 Ft
Tortabevonó 500 g 399 Ft
Jégcsoki 299 Ft
Nescafé 3in1 (10 db/cs) 299 Ft
Mikulás csomag 199 Ft-tól
Mikulás zacskó 9 Ft-tól