Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.78 MB
2020-12-08 15:33:27
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
465
921
Kanizsa 2007. 043-045. szám december

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XIX. évfolyam 43. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. december 6. Kanizsa
Nagyszabású, egy hetes programmal,
százötven körös váltófutással,
iskolatörténeti kiállítással,
szakmai nappal, szakmai
versenyekkel, a II. világháborúban
elesett tanárok tiszteletére
állított emléktábla avatással,
keris diáktalálkozóval ünnepelték
a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola diákjai és
dolgozói az intézmény fennállásának
150. évfordulóját. Ajubileumi
ünnepségsorozatot a hagyományos
Alapítványi bál zárta.
A templomépítőnek nem pusztán
az a célja, hogy olyan épületet
emeljen, amelyről nyomban tudni
lehet, hogy templom, inkább
olyan épületet próbál építeni,
amelyben az embernek kedve támad
ahhoz, hogy imádkozni
kezdjen. Ilyen szent és nemes
céllal hívták életre egykor az alapítók
a ma 150. évfordulóját ünneplő
intézményt is, hogy benne
nemzedékek sokasága kedvvel és
örömmel képezze, művelje magát.
A megjelenteket elsőként Csordásné
Láng Éva, az intézmény
igazgatója köszöntötte.
Marton István polgármester
ünnepi beszédében kiemelte, az
iskola annak köszönhette születését,
hogy az 1848-49-es szabadságharc
után keletkezett tanügyi
reform eltörölte a népiskolai
tantervből a merkantil tárgyak
oktatását, s ugyanakkor lehetővé
vált az első két évfolyamos
kereskedelmi szakiskola elindítása.
– Az intézmény aztán folyamatosan
bővült, változott napjainkig,
s mára már közel kilencszáz
diáknak biztosítja a tanulás, a
szakmaszerzés lehetőségét, s bekapcsolódott
a felnőttképzésbe is.
Az iskola tehát minden időben
tette a dolgát: tudást közvetített,
értéket, hagyományt teremtett, továbbvitte
az elődök örökét. Ennek
az értékteremtő fáradozásnak az
eredménye ez a mai jubileumi
megemlékezés.
Csillag Márta, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium közoktatási
főosztályvezetője beszédét
követően miniszteri dicséretet
adott át az intézménynek, Marton
István polgármester pedig szolgálati
emlékérmet nyújtott át Bartal
Györgyné és Vígh Istvánné tanárnőknek.
Tanácsosi címet vett át
Majorné Jakabfi Éva, Kovács
Zoltánné és Tóthné Birics Gyöngyi.
Ezt követően a város oktatási
intézményei és a megyei valamint
a városi kamarák képviselői
feltűzték az iskola zászlajára a
tisztelgés szalagjait.
A gálaműsorban az iskola egykori
diákja, Király Lajos elszavalta
az évfordulóra írt ódáját, dr.
Tóth János pedig régi emlékei
között néhány kedves tanárjáról
is megemlékezett. A legidősebb
kerisek képviseletében Bali Ferenc
lépett a színpadra. Műsorral
köszöntötték a thúrysokat az opatijai,
a csáktornyai és a kézdivásárhelyi
vendégiskolák diákjai
is. A gála a szakképző iskola tanulóinak
mazsorett és countrytáncával,
a diák és a tanári énekkar
műsorával zárult. A műsort
Tóthné Birics Gyöngyi tanárnő
állította össze. Az állófogadáson
Göndör István országgyűlési képviselő
mondott pohárköszöntőt.
Bakonyi Erzsébet
Százötven éves a Keri
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Követték az elődök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek
Pályaválasztási Nyílt Napra
várták az általános iskolásokat
a Zsigmondy-Széchenyi SZKIban,
ahol a diákok megnézhették,
hogyan zajlik egy óra.
Ez alkalommal tartottak Projekt
Napot az intézmény 10.M
osztályában a hulladék csökkentése,
feldolgozása, hasznosítása
témakörben. A Péterfy és az inkei
általános iskolából érkezett csoporttal
közösen a magyar, a történelem,
a kémia, a német és a matematika
órán a hulladékkal foglalkoztak
más-más megközelítésből,
éppen azért, mert egyre nagyobb
gondot jelent. A nap végén
kitöltöttek egy önértékelést az elhangzottakkal
kapcsolatos kérdésekről.
– Nagyon sok a hulladék,
túl sok a szemét. Elég ebből. De
mit tudunk tenni? – kezdte a vetített
képes előadását kémiából
Miksó Ágnes tanárnő.
Az új módszerrel talán jobban
meg tudják jegyezni a diákok az
elhangzottakat.
B.E.
Nyílt Napra várták a továbbtanulni
szándékozó fiatalokat a
PEN Nagykanizsai Telephelyén.
A program során képzési kínálatával
bemutatkozott az egyetem
öt kara, valamint a nagykanizsai
kampusz. Tájékoztató hangzott el
többek között a Bologna-folyamatról
és az új pontszámítási
rendszerről a hagyományos egy
tál bolognai spagetti kíséretében.
A következő Nyílt Napot 2008.
január 16-án 10 órakor tartja az
intézmény. Az idei évben a FER
lehetséges bevezetése és a pontszámítási
rendszer újabb változása
miatt Szülői Nyílt Napokat is
hirdetnek, melyekre szülőket és
továbbtanulókat egyaránt várnak
december 5-én 17 órakor, valamint
2008. január 9-én 17 órakor.
A 2008. szeptemberében kezdődő
képzéseket tartalmazó felsőoktatási
felvételi tájékoztató december
15-én jelenik meg, a tavaszi felvételire
vonatkozó jelentkezési
határidő pedig 2008. február 15-e.
B.E.
A Városi Diákönkormányzat
10. évfordulója alkalmából jubileumi
gálaműsort szerveztek
a Medgyaszay Házban.
A hajdan volt Zemplén Győző
Általános iskola három pedagógusa,
Szmodics Józsefné, Belányi
Marianna, Baliné Zalavári Ágota
és a hivatal művelődési osztálya
1997. áprilisában pályázatot
nyújtott be a helyi önkormányzatok
gyermek- és ifjúsági feladatainak
támogatására. Az így nyert
923 ezer forintból kezdhette meg
működését a Városi Diákönkormányzat.
A program a nagykanizsai általános
és középiskolás tanulók
rajz- és kézműves munkáiból rendezett
kiállítás megnyitójával vette
kezdetét az intézmény előcsarnokában.
Köszöntőjében Marton
István polgármester szólt a kezdetekről
is.
– Az első diákönkormányzatot
Magyarországon először a reformkorban,
a soproni evangélikus
líceumban alakították meg.
Azóta eltelt kétszáz év, de az akkori
diákság fő célja – a közösséghez
tartozás, a sorsukon való változtatás,
az önzetlen tevékenység
–, a maiak sajátja is. Ezt bizonyítja,
hogy a nagykanizsai diákönkormányzat
immár tíz éve folyamatosan
működik. Első diákpolgármestere
Tóth Norbert, alpolgármestere
Németh Ádám volt. A
gálán a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
tanulói felidézték a diákönkormányzat
életének egy-egy mozzanatát.
A vers és próza, tánc, fitness-
mozgáskultúra, ének, zene és
kézműves alkotások kategóriájában
meghirdetett Városi ki mit tud
nyerteseinek Marton István polgármester
adta át a díjakat.
B.E.
Kanizsa 2 – Nyílt napok 2007. december 6.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu
Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa
Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg
Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Negyedik-ötödik osztályos
gyerekeket vár soraiba a Négylevelű
Fa Cserkészcsapat,
amelynek vezetői ennek érdekében
a város iskoláiban toboroznak.
Aki szívesen megismerkedne
a cserkészet lényegével, s
szeretné hasznosan eltölteni
szabadidejét egy kiváló közösségben,
azt e héten és a jövő
péntek délután várja a Halis
István Városi Könyvtárban a
két főszervező, Bekő Zoltán és
párja, Bekő Judit.
– Szeretnénk bővíteni a cserkészcsapatot
negyedikes, ötödikes
gyerekekkel, ezért megkerestük
a város iskoláinak vezetőit,
akiknek a többsége nyitott volt
velünk szemben – mondta lapunknak
Bekő Judit. – Persze,
voltak negatív tapasztalataink is,
de hála Istennek abból kevesebb
jutott. Általában osztályfőnöki
órák keretében, vagy délutáni
foglalkozásokon tudtunk bemutató
órákat tartani a gyerekeknek.
Most már majdnem van egy
őrshöz elegendő gyermekünk,
csupán néhány fő hiányzik még.
Reméljük, hogy ezekben a napokban
újabb jelentkezők keresnek
meg minket, amit még ezen
és az elkövetkező pénteken a városi
könyvtárban tehetnek meg
az érdeklődők, vagy a
tnevda@gmail.com e-mail címen,
illetve a 30/688-0963-as
és a 30/668-6307-es telefonszámon.
Párja, Bekő Zoltán megjegyezte,
sajnos, olyan iskolaigazgató is
akadt, aki nem járult hozzá a toborzáshoz,
mondván, nem kellene
ezzel terhelni az amúgy is elfoglalt
pedagógusokat, ráadásul
terembérleti díjat is akart kérni.
Volt persze, nagyon pozitív tapasztalatuk
is, amikor az igazgatónő
tíz perc alatt hat osztályt
rántott össze a bemutató órára.
A foglalkozásokon egyébként
játékos formában, vetítéssel egybekötve
mutatták be a cserkészet
szépségeit a csapatvezetők. Nagy
segítségükre voltak idősebb cserkészeik:
Kiss Melinda, Tóth Eszter
és Csontos Gergő.
Horváth Attila
Cserkész
toborzó
Tíz éves a Városi Diákönkormányzat
Nyílt nap az Egyetemen
A hulladék csökkentése volt a téma
A Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola és a Kanizsa
és Környéke Gasztronómiai
Egyesület az iskola 150 éves Jubileumi
Ünnepségsorozatának
részeként tartotta meg a III.
Szakmai Nyílt Napját.
Neves szakemberek előadásaival
kívántak a rendezők szakmai érdekességeket
és információkat nyújtani.
Lehetőséget teremtettek közvetlen
szakmai beszélgetésre is. Az
előadásokat szállodák, panziók, éttermek
tulajdonosai, vezetői, üzletvezetők,
konyhafőnökök, szakácsok
és cukrászok figyelmébe ajánlották.
A programban elhangzottak
melegkonyhai és hidegkonyhai
zsűrizési szempontok, Problémák
és megoldások – Fenntartható fejlődés
a turizmusban témájú előadás,
valamint megismerkedhettek
a résztvevők a legújabb terítési
trendekkel.
B.E.
Szakmáról a Thúryban
Évről-évre romlik az önkormányzatok
pénzügyi helyzete, a
kormány intézkedései kivéreztetik
a településeket. Csökken a
rendelkezésre álló pályázati
források száma is. Ilyen körülmények
között nem könnyű fejleszteni,
ám a város önkormányzata
2008-nak mégis jelentős
tervekkel vág neki. A kialakult
helyzetről, Nagykanizsa
elmúlt és következő egy évéről
kérdeztük Cseresnyés Pétert, a
Fidesz-KDNP helyi szervezetének
vezetőjét, országgyűlési
képviselőt és alpolgármestert.
– Nehéz éven vagyunk túl,
ugyanis a jelenlegi kormányzat
nemcsak hogy nem vidékbarát, de
nem barátja az önkormányzatoknak
sem, sőt, egyenesen úgy látszik,
inkább ellensége azoknak –
mondta Cseresnyés Péter. – Az elmúlt
időszakban folyamatosan
romlott az önkormányzatok helyzete,
sőt, 2007-2008-ra már az is
jellemző, hogy egyre kevesebb
pluszforráshoz, pályázati pénzhez
jutnak a települések. Ez azt jelenti,
hogy habár a szokásos kommunikációban
uniós pénzekről,
nyolcezer milliárd forint lehívható
forrásról beszélnek, ennek az
összegnek csak a töredéke jelenik
meg a pályázati lehetőségek sorában.
S ugyan pályázhatnak az
önkormányzatok, de egyre kevesebb
esélyük van a nyerésre. Nehéz
egy év van mögöttünk, de
még nehezebb előtt állunk. Több
százmillió forinttal kevesebb
pénzből kell gazdálkodnunk a
most látható feltételek alapján,
mert az állam nem csak az emberek,
hanem az önkormányzatok
életét is megkeseríti, így kevesebből
tud gazdálkodni a város, magyarul:
kevesebb fejlesztést tudunk
végrehajtani. Azért is nehezebb
lesz jövőre, mert a drasztikus
energiaár-emelést ki kell gazdálkodnunk,
miközben az előző
önkormányzatok nem fordítottak
elegendő pénzt saját intézményeik
karbantartására. Ez súlyos problémaként
jelentkezik a következő
években. Látnunk kell, nagyon
komoly pénzeket szükséges fordítanunk
épületeink állagmegóvására.
Szerencsére, az elmúlt egy
év a gondok, bajok és a nehézségek
ellenére eredményeket is hozott:
az év végével létrejön a hatékonyabb
gazdálkodást, átláthatóbb
pénzügyi rendszert biztosító
kulturális centrum, betemettük a
múlt örökségét, az Erzsébet téri
mélygarázs-gödröket, s elkezdődött
a Rozgonyi iskola rekonstrukciója.
Ám ezek apró sikerek
ahhoz képest, hogy mennyi csontváz
hullott ki a szekrényből a tavaly
október óta eltelt időszakban.
Az előző önkormányzat
ugyanis olyan, a költségvetést
rendkívül érzékenyen érintő kötelezettségvállalásokat
tett, amelyekről
nem is tudtunk. Nekünk, a
mostani önkormányzatnak kell
helytállni az akkori rossz döntésekért
is. Ami pedig az ipari park
területén történt, az példátlan a
maga nemében. Míg ellenzékben
voltunk, több alkalommal szóvá
tettük, hogy nem jól mennek a
dolgok az ipari parkban. Mára
kiderült, nem csak a vállalkozókkal
való kapcsolattartásban, a területek
értékesítésében volt probléma,
hanem a felelős működtetésben
is, hiszen a város legnagyobb
illegális szemétlerakóját
éppen maga az önkormányzat
hozta létre két évvel ezelőtt, amikor
oda hordatta az útfelújításokból
származó sittet. A történtek
nagyon megnehezítik a mostani
hasznosítást. Ha az olvasók viszszaemlékeznek
arra, hogy a korábbi,
baloldali városvezetés micsoda
dicshimnuszokat zengett
magáról, a munkájáról, akkor
most már láthatják, hogy annak
az időszaknak az árát busásan
meg kell fizetnünk.
– A kedvezőtlen gazdasági folyamatok
közepette milyen tervekkel
vágnak neki a következő
évnek?
– Pezsgő kulturális életet szeretnénk
Nagykanizsán, miközben
meglévő értékeinket is meg kívánjuk
tartani,x tovább is szeretnénk
fejleszteni azokat. Az elmúlt időszakban
kettővel bővült kulturális
intézményeink száma, amelyeket
a jövőben egységes irányítás
alatt működtetnénk, éppen a költséghatékonyság
miatt. Azt is reméljük,
hogy az új rendszerben a
kanizsaiak szélesebb rétege talál
magának kedvére való programokat.
A koncepciót legutóbbi közgyűlésünkön
elfogadtuk, s megindult
a rendszer kialakítása. Látványos
változást ígér a városrehabilitációs
program, amely kapcsán
egy nagyon komoly pályázatot
nyújtunk be. Amennyiben sikeres
lesz e pályázat –s miért ne
lenne az-, egy hat évig tartó folyamat
során átalakulhatnak a
város főbb közösségi terei, az Erzsébet
tértől egészen az Eötvös
térig. Jövőre első lépésben a
Huszti téri körforgalmat szeretnénk
megépíteni, ezzel vélhetően
egy potenciális veszélyforrás szűnik
meg. Ezt követően alakulhat
át az Erzsébet tér, amely a mostani
osztottságával ellentétben –
hiszen egy út vágja ketté a Bolyai
iskola és a Városháza előtti területeket
– egységes tér lehet,
amely ezáltal alkalmassá válik jelentős
közösségi programok, nagy
városi rendezvények lebonyolítására.
A fejlesztésekkel egy időben
megtörténik a belváros forgalomcsillapítása
is, konkrétan a Zrínyi,
a Rozgonyi, a Kisfaludy és az
Arany János utcák forgalmának
átalakításáról van szó. E lépés lehetővé
teszi, hogy a jövőben a Fő
út kétszer egy sávosra szűküljön,
s a két szélső sáv átadja helyét a
gyalogosoknak, kerékpárosoknak,
a vendéglátóhelyek előtti teraszoknak.
Komoly előkészületek
folynak annak érdekében is, hogy
Nagykanizsa valamikor a nem is
oly távoli jövőben fürdővárossá
váljék, szeretnénk folytatni az
évekkel korábban elindult termálprogramot.
– Van egyébként erre igény?
Hiszen környezetünkben már
több településen megvalósult
ilyen projekt.
– Szakemberek véleménye szerint
igen.
– Mi a helyzet a Csónakázó-tóval?
– A Csónakázó-tó a város egyik
ékköve lehet, vizsgáljuk azokat a
pályázati lehetőségeket, amelyeket
igénybe lehetne venni a tó és
környezete fejlesztéséhez, ám
mindenki ismeri a korlátokat: nehezíti
a helyzetet, hogy a Csónakázó-
tavat határoló területnek
csak egy szűk, keskeny része városi
tulajdon.
H.A.
2007. december 6. Kanizsa – Városháza 3
Fotó: Horváth Attila
2007.10.29-12.15-ig vagy a készlet erejéig!
Jótékonysági vásár
A Rozgonyi Polgári Kör december 12-én (szerdán) 8-18 óráig és 13-
án (csütörtökön) 8-13 óráig rendezi a hagyományos jótékonysági
vásárát a Honvéd Kaszinóban. A darabonkénti 100 forintos adományt
ajándékozásra szánják.
Béklyóba szorítva is fejlődni
4 Kanizsa – Közgyűlés 2007. december 6.
Jelentős vízdíjemelés, az új
jegyző megválasztása, a kanizsai
kulturális központ megalakítása
– címszavakban ez a
múlt hétvégi soros közgyűlés
eredménylistája.
A közgyűlés rögtön zárt üléssel
indult, melynek során a testület
huszonöt egyhangú szavazattal
2008. január elsejétől határozatlan
időtartamra megbízta a jegyzői
feladatkör ellátásával dr.
Tuboly Mariannát. A szakember
egyébként mintegy nyolc évvel
ezelőtt egy ideig már betöltötte e
funkciót. A testület az érvényes
rendelkezéseknek megfelelően
ötszázezer forintban határozta
meg a jegyző illetményét.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság-tagságáról
lemondott Dobri Lajos helyére
Schüller Róbertné kerül, aki az
ülésen le is tette az esküt.
A testület ezt követően a jövő
évre vonatkozó költségvetési
koncepciót tárgyalta, melynek
kapcsán Marton István polgármester
megjegyezte, hogy az idei
évhez képest több százmillió forinttal
csökken a normatíva.
Cél a hitelképesség
megőrzése
A koncepció többek közt megfogalmazza
azt is, hogy a szűkülő
pénzügyi források közepette a
korábbinál szigorúbban kell
vizsgálni a civil szerveződések,
kulturális egyesületek, csoportok
támogatását. Az anyagban olyan
alapelveket is meghatároztak,
mint például a hitelképesség
megőrzése, a kintlévőségek
csökkentése. Kisebb vita után tizenöt
igen szavazattal jóváhagyta
a testület a koncepciót.
Még drágább
az életünk
Ezen az ülésen kerültek a
képviselők elé a közszolgáltatók
díjjavaslatai is. A testület mérlegelt
és szavazott, ennek megfelelően
január elsejétől hat százalékkal
növekszik a kéményseprő-
szolgáltatás díja, három
százalékkal a települési folyékony
hulladék elszállításának
díja, s 7,9 százalékkal fizetünk
többet a szemétszállításért. Ez
az érték azonban csak egy átlag,
ami azt jelenti, hogy a kisebb
edények tulajdonosai sem tudnak
spórolni, nekik ugyanis nagyobb,
a nagy edényekkel rendelkezőknek
pedig kisebb mértékben
emelkedik a díjtarifa.
Így nem éri meg kis edényt vásárolni.
Többet kell fizetnünk akkor is,
ha buszra szállunk: a képviselők
kilenc százalékos emelést szavaztak
meg. Ennek megfelelően
egy buszjegy jövőre 175 forintba,
egy havi általános bérlet
4250 forintba, a tanuló és nyugdíjas
bérlet pedig 1530 forintba
kerül, a kombinált bérlet pedig
majdnem 4600 forintot taksál
majd. Az önkormányzat bevállalta
a Zala Volán Zrt. fejlesztési
javaslatát is, amely alapján a következő
öt évben évente tíz millió
forintos részlettel, lízingkonstrukcióban
járul hozzá két
új autóbusz beszerzéséhez, amelyek
az önkormányzat tulajdonába
kerülnek.
A csapból is
pénz folyik
A legdrasztikusabb díjemelés a
víz- és csatornadíjak kapcsán várható.
A képviselők lényegében vita
nélkül fogadták el a szolgáltató
javaslatát. Ennek megfelelően a
rendelkezési állási alapdíj harminc
forinttal nő fogyasztási helyenként
a lakossági fogyasztók
esetében. Az ivóvíz köbméteréért
negyvenhét forinttal fizetünk többet,
a csatornaszolgáltatásért pedig
ötvenhat forinttal. Nő az alapdíj
mértéke is. A képviselők lépésüket
azzal indokolták: a tervezett
csatornafejlesztéshez szükséges
önrész előteremtéséhez szükséges
a jelentős mértékű díjemelés.
Döntött a testület a város területén
történő reklám- és hirdetőtáblák
elhelyezését szabályozó
rendelet módosításáról, e szerint
időtálló, legalább tíz éves időtartamra
tervezett berendezéseket
lehet csak elhelyezni a közterületeken,
az egyedi címfestett tábláknak
pedig megfelelően illeszkedniük
kell a városképbe.
Egyúttal elfogadta Halász Gyula
(SZDSZ) képviselő indítványát,
amely szerint a jövőben az óriásplakátokon
szerepeltetni kell a tulajdonos
nevét és elérhetőségeit,
ugyanis egyre több a név nélküli
óriásplakát városunkban. A képviselők
határoztak a Kiskanizsa
közeli Gördövény árok mellett lévő
szurkosfenyves, illetve az Ady
utcai Bécsi korzó védelembe vételéről
is.
Nyolcvanegy év
késés
E napon került a közgyűlés elé
a városrehabilitációs pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok
elfogadását célzó előterjesztés.
Ennek kapcsán Tóth
László (MSZP) elnök ismertette a
Pénzügyi Bizottság álláspontját,
amelyben azt javasolta a grémium,
hogy az Arany János Petőfi
utcára, illetve a Zrínyi Teleki útra
való kikötését vegyék ki a projektből.
Szálka Miklós, a forgalomcsillapítási
terveket készítő szakember
a képviselők elé kerülő dokumentációhoz
hozzáfűzte: a beruházások
azért szükségesek, mert
azok nélkül elképzelhetetlen a
belváros forgalmának csillapítása.
A város úthálózata ugyanis tulajdonképpen
torzó, merthogy
nem érvényesül benne a párhuzamosság
elve. A szakember elmondta,
hogy már a hetvenes
években is szerepelt a tervekben
a Zrínyi utca meghosszabbítása.
Ekkor még nem állt az az Eötvös
téri társasház, melynek lakói tiltakoznak
az ablakuk alatt húzódó
beruházás ellen. Az ingatlan ráadásul
úgy épült meg, hogy a
szakemberek már tudtak arról,
hogy a közelben valamikor út
épül. Mint azt hangsúlyozta, stratégiai
fontosságú a beruházás,
amely révén a városközpont kikerülésével
el lehet jutni a déli városrészbe,
ugyanis ez most nem
lehetséges. Dr. Fodor Csaba
(MSZP) úgy vélekedett, nem szabad
a Fő út nagy forgalmát átterelni
a Zrínyi utcára, ahol számos
oktatási és kulturális intézmény
működik. Dr. Károlyi Attila
(MSZP) arra mutatott rá, hogy a
terv már 1926-ban szerepelt a város
térképén. Furcsa lenne, ha
nyolcvanegy év elteltével sem
vennénk részt a 2,5 milliárdos
projektben ezzel a beruházással –
vélekedett.
Balogh László (FIDESZKDNP)
ugyancsak azon a véleményen
volt, hogy most végre el kell
indítani a fejlesztést, amelyről fó-
Megint lehet mozi a plázában
Plakát-regula
Az ÜJKB tárgyalta a közterületek
és közterület jellegű területek
használatáról szóló rendelet
módosításával kapcsolatos
előterjesztést. Tóth Nándor
azt javasolta, hogy közterületeken,
például a parkolókban történő
plakát-elhelyezéshez a tulajdonos
engedélyét kelljen kikérni.
Böröcz Zoltán szerint viszont
ez a kitétel fura és kezelhetetlen
lenne. Végül a bizottság
nem támogatta a javaslatot,
ellenben az előterjesztést tárgyalásra
alkalmasnak találta.
A 2007. év költségvetési rendeletének
módosításával kapcsolatos
előterjesztés kapcsán a Városüzemeltetési
Bizottság ülésén
is előkerült a Kanizsa Dél-Zalai
Hetilap, pontosabban a lap pénzügyi
helyzete. Bicsák Miklós
működésünkkel kapcsolatban
szigorúbb gazdálkodást kért, s a
közös adóforintokból fenntartott
jobboldali újságként definiálta a
város lapját. Kritikájára a bizottság
másik tagja, Magyar József
reagált, aki azt mondta, a hatékonyabb,
pontosabb pénzügyi
gazdálkodás megkövetelését ő is
jogosnak tartja, ám felhívta arra
is Bicsák Miklós figyelmét,
hogy véleménye szerint furcsa
lenne, ha a jobboldali többség a
baloldalnak készítene újságot.
Főleg annak fényében, hogy a
lap irányvonalát nyolc éven át a
baloldal túlsúlya jellemezte.
A helyi autóbusz-közlekedés
díjemeléséről szóló anyag kapcsán
azt is megjegyezte, célszerűnek
tartaná, ha a szolgáltató
és az önkormányzat kidolgozna
valamilyen konstrukciót,
amely révén a nagycsaládosok
jelentős kedvezménnyel
vehetnék igénybe a buszközlekedést.
Kedvezmények a nagycsaládoknak
2007. december 6. Kanizsa – Közgyűlés 5
rumokon szükséges kikérni a lakosság
véleményét, javaslatait.
Halász Gyula javasolta, hogy
kerüljön be a tervezetbe a Kalmár
utca meghosszabbítása, amely révén
akár egy új ipari övezet is létrejöhet.
Marton István polgármester kijelentette:
tántoríthatatlan a beruházás
megvalósításával kapcsolatban.
A Pénzügyi Bizottság módosító
javaslatát nem, az előterjesztést
viszont elfogadta a testület.
Nem diszkó, zenés
vendéglátóhely
Döntött a közgyűlés az első lakáshoz
jutók támogatásáról, valamint
a vendéglátóipari tevékenységek
korlátozásáról szóló rendelet
hatályon kívül helyezéséről. A
módosítást felsőbb jogszabály
változása indokolta, az ugyanis
még diszkóként definiálta a zenés
vendéglátóhelyeket. Ez kijátszható
volt, mert sokan nem diszkóra,
hanem egyéb vendéglátóhelyre
kértek engedélyt, miközben diszkót
üzemeltetettek. Most a felsőbb
jogszabály a diszkó tevékenységi
kört megszüntette, helyette
zenés vendéglátóhelyre lehet
engedélyt kérni. Ezért a diszkókkal
kapcsolatos rendeletet –
mivel idejétmúlttá vált – hatályon
kívül helyezték, s vele együtt a
rendelet azon részét is, amely
pontosan meghatározta, a város
mely részén lehet zenés szórakozóhelyeket
működtetni. Polai József
(FIDESZ-KDNP) épp emiatt
emelt szót, s felhívta a figyelmet
arra, hogy Kiskanizsán több
presszóban rendszeresen zenés
programokat, tulajdonképpen
diszkókat rendeznek, s gyakori a
kocsmák előtti területen a randalírozás.
A képviselő javaslatában
azt kérte, hogy az illetékes szakosztály
vizsgálja meg, a városban
hol lehet úgy ilyen tevékenységet
végezni anélkül, hogy az zavarná
a környéken élőket, s csak ott adjanak
ki engedélyt.
Marton István polgármester azt
mondta, külön kell választani a
magasabb szintű jogszabályt és a
hatósági feladatot.
Kanizsai Kulturális
Központ
Ezt követően kerül terítékre a
közművelődési intézmények átszervezésére,
azaz a Kanizsai
Kulturális Központ létrehozására
vonatkozó előterjesztést.
Balogh László, az oktatási, kulturális,
ifjúsági és sportbizottság
elnöke azt mondta, reményeik
szerint az új szervezeti formával
– amely a város saját közművelődési
intézményeit egy egységként
kezelné – jelentős uniós forrásokat
is igénybe tudnak venni. Mint
elmondta, az átalakítás szándékát
erősítették a közelmúltban lebonyolított
dolgozói fórumok.
Egyúttal bejelentette azt is, hogy
szervezet élére Dolmányos Erzsébetet
nevezik ki.
Halász Gyula értetlenségét fejezte
ki a kinevezés kapcsán,
ugyanis véleménye szerint a jelölt
nem rendelkezik a szükséges szakmai
tapasztalatokkal. Véleménye
szerint legalább öt éves, közművelődési
területen szerzett tapasztalatot
kellene előírni a pályázatban.
Cseresnyés Péter alpolgármester
a felvetésekre reagálva elmondta,
az átszervezés a kulturális
tér kibővítéséről szól, s nagyobb
mozgásteret nyújt az abban
tevékenykedőknek. Dolmányos
Erzsébet kinevezésével kapcsolatban
jelezte, átmeneti, a központ
tényleges megalakulásáig
tartó időszakról van szó, amikor
majd megpályáztatják az állást.
Előtte egyébként Kovácsné
Mikola Máriát, a HSMK igazgató-
helyettesét kérték fel, ám ő
nem vállalta.
Halász Gyula az SZDSZ javaslatát
ismertette, miszerint a
Medgyaszay Házat az önkormányzat
adja át használatba a
Pannon Egyetemnek, vagy a kamarának,
esetleg civil szervezeteknek.
Emelt fővel távozik
Papp Ferenc
Papp Ferenc (MSZDP), a Hevesi
Sándor Művelődési Központ
nyugdíjba vonuló igazgatója hozzászólásában
azt mondta, sértettség
nélkül, emelt fővel távozik,
de szakmaiságával a továbbiakban
is segíti a munkát.
Halász Gyula és a szabad demokraták
javaslatát leszavazta a
közgyűlési többség, s elfogadta a
HSMK-t, a Medgyaszay Házat, a
Móricz Zsigmond Művelődési
Házat, és a két közgyűjteményt, a
Kiskastélyt, illetve a Magyar Plakát
Házat egy szervezeti egységbe
tömörítő új kulturális központ
létrehozásával kapcsolatos előterjesztést.
Elfogadták azt a közgyűlés elvi
támogatását kérő előterjesztést is,
amely azt célozza, hogy ismét
működjön mozi a plázában.
Ismét kosarat kapott
az NTE 1866
Ismét a testület elé került az
NTE 1866 labdarúgó szakosztályának
támogatási kérelme, amit ismét
elutasított a közgyűlési többség.
Arról is döntött a képviselőtestület,
hogy az ipari parkban utcát
neveznek el Buda Ernőről, a
magyar olajipar közelmúltban elhunyt
nagy öregjéről.
Pozitív, támogató határozatot
hoztak a képviselők a dr.
Kolonics Bálint (FIDESZKDNP)
indítványára a közgyűlés
elé kerülő, a Király út 31. belső
udvarának rendezésével kapcsolatos
előterjesztésről. Bizottsági
szakaszba utalták viszont Horváth
Istvánnak (FIDESZ-KDNP)
a Hevesi és Rózsa utcák kereszteződése
körforgalommá való átépítéséről
szóló indítványát.
Horváth Attila
Nem a kikötésekre
A Pénzügyi Bizottság a többi
szakmai testülethez hasonlóan
tárgyalta a belváros forgalomcsillapításával
kapcsolatos előterjesztést.
A bizottsági tagok
többsége nem értett egyet a
Zrínyi és az Arany János utcák
kikötésével, ezért állásfoglalásukban
ezen elemek koncepcióból
történő kivételét javasolták
a közgyűlésnek. Lelkó Tamás
arra hívta fel a figyelmet,
hogy Arany János utca kikötése
ellen már most tiltakoznak lakók.
Tárgyalták a város jövő évi
költségvetési koncepcióját is,
amely kapcsán a Bizzer András
által elfogadott állásfoglalást
szavazta meg a testület. Ebből
kiderült, 2008-ban csökkenek a
szabadon felhasználható állami
normatívák, ezért még nagyobb
szigorral kell vizsgálni a kulturális,
illetve civil szféra részére
kifizetendő támogatások felhasználását.
Ismeretlen tettes ellen tett
feljelentést az önkormányzat az
ipari parkban kialakult illegális
hulladéklerakó kapcsán – jelentette
be minapi sajtótájékoztatóján
Marton István polgármester.
A város első embere azt is bejelentette,
hogy a december 13. és
23. között zajló Kanizsai Karácsonyváró
programjai idejére a
város ingyenes parkolási lehetőséget
biztosít az Erzsébet téren, a
mélygarázs-gödrök helyén helyreállított
parkolóban. A polgármester
hozzátette: habár a város a
parkolás díjának elengedésével
jelentős összegtől esik el, mégis
úgy döntöttek, az ingyenes parkolást
egyfajta jelképes ajándékként
nyújtják át az autósoknak.
Szó esett a Kanizsai Karácsonyváró
programjairól is. A rendezvénysorozat
keretében december
tizenharmadikától ismét lesz élő
betlehem az Erzsébet téren,
Ugyanitt kézműves vásárt is tartanak,
s délután tizennégy órától díszítik
fel a város karácsonyfáját.
December 19-én és 20-án karácsonyi
kézműves ajándékokat készíthetnek
a kisebbek a betlehemnél,
huszonegyedikén pedig játszóház
lesz, az érdeklődők pedig a betlehemi
csillagot is megkereshetik az
égen a Nagykanizsai Amatőrcsillagász
Egyesület segítségével.
Másnap, szombaton a Felsővárosi
templomban a város vegyeskara
karácsonyi koncertjét
hallgathatjuk meg, vasárnap pedig
a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar
fúvóskarácsonyára
kerül sor.
H.A.
Parkolás
ajándékba
Fotó: Bakonyi Erzsébet
6 Kanizsa – Városháza 2007. december 6.
Húsz napirendi pontot tárgyalt
meg legutóbbi ülésén az
OKISB. A legfontosabbakat Balogh
László, a bizottság elnöke
foglalta össze néhány mondatban.
A közterületek elnevezése
kapcsán támogatták a lakossági
felvetéseket, támogatták a
Durgó Katalin és a Bodzavirág
utca elnevezéseket. Megfogalmazták
azt is, hogy a jövőben
szeretnének Orbán Nándor, dr.
Lékai László, dr. Paizs Ferenc
utcát. Neves 56-os hőseink megérdemelnének
ilyen megbecsülést
a várostól. A sportolni vágyók
számára fontosnak ítélték
meg az OLLÉ Program keretében
létesítendő műfüves labdarúgó-
pályákhoz kapcsolódó keret-
megállapodások aláírására
előterjesztett javaslatot. Decemberben
fontos előterjesztés előtt
áll az önkormányzat – hangsúlyozta.
A Térségi Integrált Szakképző
Központ rendszer felállítását
meg kell lépni Nagykanizsán,
mert csak így lehet a jövőben
pénzekhez jutni. A szakképzési
támogatások, a fejlesztési
pénzösszeg csak a TISZK-eken
keresztül, és csak ezerötszáz fő
feletti iskolákhoz jön. Könnyű
belátni, ilyen iskolánk egy sincs,
valamifajta összevonásra emiatt
szükség van. Tudomásul kell
vennünk, hogy központi okok
miatt a városi szakképzési rendszer
alapjaiban kell, hogy átalakuljon,
akár egy több lábon álló
Kanizsai Szakképző Centrum
kell, hogy létrejöjjön. Az egyes
intézményeknek meg kell őrizniük
az identitásukat, az intézményi
összevonásoknál csak
ilyen megoldásokat támogatnak.
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bizzer András a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2007. december 14-én, pénteken 17 órakor a Dr. Mező Ferenc
Gimnáziumban.
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi tömbben
lévő alábbi ingatlanait:
984. Magyar u. 7. – utcafronti épület, 986/1. Erzsébet tér 12., 987. Erzsébet
tér 13. Kikiáltási ár: 144.000.000 Ft. Versenytárgyalás ideje: 2007.12.19,
2008. 01.02., 2008.01.09. 10 óra.
Az értékesítendő ingatlanok: műemléki környezetben találhatók, a vevő
köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül beépíteni, a
vevő köteles az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül a
versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a vevő köteles a 984.
hrsz-ú ingatlan telekmegosztását elvégeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet
6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet:
93/500-724.
Versenytárgyalás
2007. december 14-én, pénteken az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
iskolai és ifjúsági védőnői AIDS és dohányzás ellenes rendezvényt tartanak a
Kanizsa Plaza-ban 9-16 óráig.
- Cigi csere gyümölcsre: 1 szál cigaretta eldobásáért 1 db gyümölcsöt adunk
- AIDS-teszt: minden helyesen kitöltött tesztlapért 1 db óvszert adunk
- Felvilágosítás, tanácsadás
- AIDS és dohányzással kapcsolatos ismereteket felmérő játékos vetélkedőt
tartunk, 9 óra 30-kor az általános, 12 óra 30-kor a középiskolás csapatok
részére. Bármely nagykanizsai iskola nevezhet a versenyre 4 fős csapatával
december 10-ig az iskolát ellátó védőnőnél. A csapatoknak a felkészülésben
a védőnők segítenek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
AIDS és dohányzás elleni rendezvény
Tájékoztatjuk a piaci-vásári helyhasználókat, hogy a nagykanizsai Csarnok
Üzletház környezetében (kizárólag Kalmár u. 6. számú vásárcsarnok
nyugati oldalán a kerítéssel körbevett mészköves területen) 2007. december
14-től 23-ig lesz lehetőség fenyőfa árusítására.
Az árusító helyek kijelölésére és helyhasználók közötti kiosztására december
14-én 8.00 órától kerül sor, a helyszínen. Az árusító helyek korábbi időpontban
való elfoglalására nincs lehetőség.
A helykijelölési eljárás alkalmával egyösszegben kell megfizetni a 14 napi
árusítás helyfoglalási díját és az igénybevett terület utólagos takarításának
költségét.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
Karácsonyi fenyőfa árusítás
Közterületek elnevezéséről, OLLÉ Programról
A Szociális és Egészségügyi
Bizottság legutóbbi ülésének
napirendjén szerepelt a Nagykanizsai
Kistérség lakosságának
egészségi állapotáról szóló
beszámoló.
Dr. Csákai Iván elnök a beszámoló
kapcsán többek között
megjegyezte, nemcsak az
egészségügyi szűrésekre jár kevesebbet
a lakosság, hanem sajnos
egyre kevesebbet járnak orvoshoz
is. Az utóbbi hónapok
adataiból látni, csak akkor jönnek,
amikor már súlyos állapotban
vannak. A kifizetendő háromszáz
forintok miatt is meggondolják
magukat az emberek.
Az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat
Nagykanizsai, Letenyei Kistérségi
Intézete a közgyűlési
munkatervben foglaltaknak
megfelelően elkészítette a
Nagykanizsai Kistérség lakosságának
egészségi állapotáról
szóló beszámolóját. Dr.
Buzás Judit kistérségi
tisztifőorvos elmondta, az eddigi
gyakorlattól eltérően a
beszámolóhoz határozati javaslatot
is tettek a közgyűlés
számára, amelyben a megelőzés
lehetőségeire kívánták
felhívni a figyelmet.
Egészségi
állapotunk
December 15. 19 óra
Az ünnep angyala az első karácsony óta
Idézetek a Bibliából és Pilinszky János írásaiból.
Dóczy Péter színművész és Lovász Irén népdalénekes adventi műsora.
Belépődíj: 1000 Ft
Még több hír
2007. december 6. Kanizsa – Hirdetés 7
Ügyintéző: Bognár É. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás
megindításáról és helyszíni szemle időpontjáról. Szám: 6/1524-3/2007.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett,
melynek tárgya a Nagykanizsa, Nyírfa u. 11/4. és 11/5. szám alatti 452.
hrsz-ú ingatlanon meglévő lakóépület átalakításának, bővítésének használatbavételi
engedély iránti kérelme.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom.
A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:
A meglévő lakóépület átalakításának, bővítésének használatbavételi engedély
iránti kérelme. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal
közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület):
Nagykanizsa 447/4., 447/3., 447/5., 449., 450., 451., 475., 455., 456.,
459., 460., 471., 470., 469., 462., 461., 458., 457. 454., 453., 448., 447/2.,
hrsz-ú ingatlan, valamint a 452. hrsz-ú társasházi ingatlan.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban tekinthetnek be: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-
18, péntek: 8-12.
Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa,
Nyírfa u. 11/4. és 11/5. szám alatti ingatlanon 2007. december 11-én (kedden)
10.00-kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan előtti
közterületen.
Kérem a kérelmezőt ill. ingatlantulajdonosokat, hogy a helyszíni szemle
feltételeit a fenti időpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek,
hogy az eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek
elősegíteni. Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén
az érdekelt ügyfelek – személyazonosságuk megfelelő igazolása mellett
– részt vehetnek, véleményüket ott előadhatják, de megjelenésük nem kötelező.
Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlannal rendelkezni
jogosultak száma jelentős, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.
A hirdetmény 2007. november 29-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján.
Nagykanizsa, 2007. december 3.
Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek:
Építtető: 1. Vígh István, Nagykanizsa, Nyírfa u. 11/4., 8800; 2. Vígh
Istvánné, Nagykanizsa, Nyírfa u. 11/4., 8800; 3. Borsos Anita, Nagykanizsa,
Nyírfa u. 11/5., 8800
Ingatlannal rendelkezni jogosult: 4. Borsos Jenő Sándorné, Nagykanizsa,
Nyírfa u. 11., 8800
Felelős műszaki vezető: 5. Gelencsér József, Nagykanizsa, Nyírfa u. 11/7.,
8800
Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos – a határozattal érintett ingatlannal
közös határvonalú (telekhatárú) – ingatlanokkal rendelkezni jogosultak:
Nagykanizsa, 447/4., 447/3., 447/5., 449., 450., 451., 475., 455., 456.,
459., 460., 471., 470., 469., 462., 461., 458., 457. 454., 453., 448., 447/2.,.
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Nagykanizsa, 452., hrsz-ú társasházi ingatlan
tulajdonosai
A fenti ingatlanok tulajdonosai részére ezen értesítés kézbesítése hirdetményi
úton történik.
Értesítés építéshatósági eljárásról Kodály - hét programtervezete
2007 DECEMBER 10-15.
December 10.
17.00. Kodály - Hét megnyitója. Ünnepi beszédet mond, majd felavatja
Kodály Zoltán mellszobrát: Marton István Nagykanizsa M.J.V. Polgármestere.
Kodály Zoltán emlékkiállítást megnyitja: Kocsis Katalin a Halis
István Városi Könyvtár zenei részleg vezetője. A kiállításon közreműködnek:
Kollár Judit előadóművész Kodály Zoltán Vasutas Énekkar
December 11.
16.15. Kodály Zoltán: Háry János c. daljátékának megtekintése (A program
nyitott minden érdeklődő számára)
December 13.
15.00. Zenei vetélkedő Kodály Zoltán életéről és munkásságáról (Zala Megyei
Nyugdíjas Klubok számára ). Vetélkedő moderátora: Kocsis Katalin a Halis
István Városi Könyvtár Zenei részleg vezetője
December 15.
18.00. Ünnepi Gálaműsor. Köszöntőt mondanak: Dr. Lauter Éva a Balassi
Bálint Kulturális Intézet főigazgatója, Cseresnyés Péter Nagykanizsa MJV
alpolgármestere, oszággyűlési képviselő, Kovács Kálmán, a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium Államtitkára, országgyűlési képviselő. Az állófogadáson
pohárköszöntőt mond: Göndör István országgyülési képviselő.
Közreműködnek: Szená-Torok Parlament kórusa, Nagykanizsa Város
Vegyeskara, Mondschein Vonósnégyes, Kodály Zoltán Vasutas Énekkar, Kollár
Judit előadóművész. Az est háziasszonya: Kámánné Szép Terézia
Intézményvezető.
A C&A nagykanizsai üzlete kétezer euróval támogatja a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportját. Az erről szóló jelképes utalványt
Kálovics Beatrix, a C&A osztályvezetője és Marton István polgármester
adta át Kovács Lászlónak, a karitatív szervezet kanizsai csoportja
vezetőjének. Kálovics Beatrix elmondta, az üzletlánc csak Magyarországon
52.000 eurót adományoz jótékonysági célokra. Hazánkon
kívül további 15 európai országban történik hasonló jótékony célú
megmozdulás az üzletekben, összesen mintegy 2,4 millió eurót juttatnak
a segélyszervezetek számára. Marton István polgármester a máltaiak
nevében megköszönte a támogatást, amelyet – Kovács László tájékoztatása
szerint – a kiskanizsai, Munkácsy utcai családi napközi játszóházának
kialakítására fordítanak. Kovács László azt is megjegyezte,
hamarosan indulnak az ilyen tájt megszokott áruházi gyűjtőakcióik.
8 Kanizsa – Hirdetés 2007. december 6.
Kanizsa 2007. december 6. – Munkahelyteremtés 9
Bő egy éve telepítette Nagykanizsára
a lámpatest-gyártást
a General Electric. Azóta az új
kanizsai üzletág beváltotta a
hozzá fűzött reményeket, felfutó
mennyiség és kiváló minőség
jellemzi a termelést. A technológiai
színvonal magasan tartása
mellett a dolgozók munkakörülményeinek
javítására is jelentős
figyelmet fordít a cég.
– 2006. második negyedévében
kezdtük el a termelés áttelepítését
– idézte fel a tavalyi történéseket
Vizi Balázs, a kompakt és armatúragyár
igazgatója. – A költözést az
indokolta, hogy egy helyre koncentráljuk
a lámpatest-gyártásunkat,
a fejlesztést, a labor-, illetve
mérési tevékenységet, s Nagykanizsán
hozzuk létre az úgynevezett
lámpatest kiválósági központunkat.
Egyetlen munkamozzanat van, ami
a zalaegerszegi gyárunkban zajlik,
ez pedig a fém-megmunkálás, amit
az indokolt, hogy ott a fém alkatrészgyártás
több évtizedes múltra
tekint vissza. Az összes többi előkészítő
munka, azaz a festés, a vízálló
tömítés behelyezése, az összeállítás,
a kész lámpatestek tesztelése
és csomagolása itt, Nagykanizsán
történik. Így sikerült megtartanunk
az olasz piacot, s nyitottunk Közép-
és Kelet-Európa felé is.
Vizi Balázs lapunknak elmondta,
hogy az elmúlt egy évben jelentősen
nőtt a termékeik iránti
kereslet, ami bővülő termelést
eredményezett, ugyanis az újonnan
csatlakozott uniós tagállamokban
jelentős úthálózat-fejlesztés
kezdődött. Emellett ipari kivitelű,
vízálló lámpatesteket, illetve beltéri
dekorációs jellegű energiatakarékos
lámpatesteket is gyártanak.
A kanizsai gyáregység energiatakarékos
termékeivel beszállítóként
részt vesz a közintézmények,
oktatási intézmények világításkorszerűsítését
célzó Szemünk
fénye – projektben is.
Vizi Balázs megjegyezte, a magas
technológiai színvonal folyamatos
biztosítása mellett igyekeznek
odafigyelni a dolgozók munkahelyi
körülményeire is. A munkavállalók
megfelelő minőségű,
csúszásmentes padlóburkolattal
ellátott, légkondícionált csarnokban
dolgoznak, s egy fejlesztőcsapat
csak azon dolgozik, hogy
a hatékony munkát lehetővé tevő
eszközöket, szerszámokat konstruáljon
a lámpatest-gyártás munkatársai
számára.
Horváth Attila
Sikeres a lámpatest-gyártás Kanizsán
Fotó: Horváth Attila
Mintegy száz új munkahely
teremtődik a GE újabb nagykanizsai
beruházása révén.
A GE Energy üzletág Environmental
Services divíziója szűrőbetét-
gyártó üzemet hoz létre városunkban
– tudtuk meg a cég
képviselőjétől. A GE Energy által
gyártott szűrőbetéteket számos
ipari berendezésben alkalmazzák
a szemcsésanyag-kibocsátás
csökkentésére és a vevők
üzemi tevékenységének hatékonyabbá
tételére. A GE Energy a
szűrők készítésénél többféle szövettípust
használ, így a vevők kiválaszthatják
a tevékenységüknek
leginkább megfelelő terméket,
olyan tényezőket figyelembe
véve, mint a hőmérséklet, a páratartalom,
a kiszűrni kívánt
szemcsésanyag mérete, a kémiai
környezet – melyben a szűrő
üzemel –, illetve, hogy a szemcsésanyag
mennyire koptatja
magát a szűrőt.
A GE azért ruház be városunkban,
hogy szűrőbetét-gyártását
egyetlen európai helyszínre
központosítsa. Így ugyanis a vállalat
jobban meg tud felelni a piac
által támasztott költséghatékonysági
követelményeknek, és
támogatni tudja Európára vonatkozó
növekedési terveit.
Nyolcvanöt új munkahely teremtődik
a fejlesztéssel a gyártás
területén, szellemi munkakörbe
pedig tizenöt dolgozót vesznek
fel.
Mint azt megtudtuk, a nagykanizsai
gyáregység kialakítása a
meglévő gyártóbázison már megkezdődött,
még az idén megközelítőleg
hatvanöt dolgozó kezdheti
meg a munkát a gyártásban.
2008 elején pedig további húsz
dolgozót vesznek fel, ugyancsak
a gyártás területére.
H.A.
Új gyártóegység települ Kanizsára
Borítékolható, hogy jövőre is
nő a munkanélküliség Kanizsán
– mondta minapi sajtótájékoztatóján
Bogár Ferenc, az
MSZDP megyei elnöke.
A politikus, önkormányzati képviselő
szerint a város jövő évi költségvetési
koncepciójából hiányzik
a vállalkozásfejlesztés, mint ahogy
a munkahelyteremtés kérdésére
sem kínál megbízható receptet.
Emlékeztetett, a Fidesz választási
kampányában azt ígérte,
hogy kiemelt figyelmet fordít a
foglalkoztatás növelésére. Ezzel
szemben a botrányos átszervezéseken
és személycseréken kívül
semmi jelét nem látni annak,
hogy a jobboldali városvezetés
bármit tenne a vállalkozások letelepítésének
elősegítésére. Azt is
kijelentette, a gondokat fölvető
ellenzéki sajtótájékoztatók lényegét
lapunk, a közös adóforintokból
fenntartott Kanizsa Dél-Zalai
Hetilap elhallgatja.
***
Úgy gondoljuk, az igazi gondokkal
nagyon is tisztában van a
társadalom. Ezt jól jelzi a kormánypártok
népszerűsége, vagy
inkább népszerűtlensége. Igaz, erről
valóban nem írtunk… (H.A.)
Bogár másképp látja
Távmunka-konferencia. A
távmunka alkalmazásának lehetséges
előnyei illetve hátrányai
volt a témája a Halis István
Városi Könyvtárban megrendezett
Nagykanizsai Távmunka
Konferenciának. A nap folyamán
szaktanácsadók, szakértők,
intézmény- és cégvezetők tartottak
előadásokat többek között
a távmunka területén bevált
gyakorlatokról, a távmunkavégzés
alapvető feltételeiről: jogi,
ergonómiai, kommunikációs,
és kompetencia készségekről.
Továbbá a dél-zalai intelligens
közösségi terek szerepéről és
lehetőségeiről, a távmunka
munkavállalói célcsoportjáról
és a munkaadói körről a térségben.
A fogyatékkal élők foglalkoztatási
esélyeiről, a távmunkát
támogató pályázati forráslehetőségekről,
valamint a munkavállalók
és munkaadók oktatási
lehetőségeiről. A konferenciát
interaktív kiállítás és állásbörze
egészítette ki a szünetekben.
Nincs megállás. Az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium
támogatásával a határigazgatás
területén kialakítható
nemzetközi együttműködésekről
rendeztek konferenciát november
huszonkilencedikén a Halis
István Városi Könyvtárban. A
tanácskozáson elsőként Marton
István, Nagykanizsa polgármestere
köszöntötte a megjelenteket,
majd számos neves szakember
tartott előadást a határrendészet
aktuális kérdéseiről. Elhangzott,
hazánk a schengeni
térség tagállamai közé lép, azaz
Szlovénia és Ausztria felé teljesen
nyitott lesz a határ, melynek
következtében az eddigiekkel
ellentétben nem kell ellenőrzésre
megállni a határon. Ellenben
a mélységi ellenőrzések száma
jelentősen emelkedik majd,
ezért továbbra is személyi okmányok
birtokában kell útnak
indulni, a tizennégy év alatti
gyerekeknek pedig nagyon ajánlott
útlevelet váltani.

2007. december 6. Kanizsa – Értékrend 11
Másodszor került megrendezésre
a Hevesi Sándor Művelődési
Központban a Sztárparádé
Kossuth-díjasokkal rendezvénysorozat.
Az est vendége Sebestyén
Márta népdalénekes
volt, akit a koncerten Szokolay
Dongó Balázs fúvós, és Bolya
Mátyás pengetős hangszereken
kísért.
A mintegy hetven perces
nagysikerű koncert és a dedikálások
után a művésznőt kérdeztük.
– Az előadás során szóba került
az édesanyja, aki ének-zene pedagógus.
ő ösztönözte az éneklésre?
– Engem nem kellett ösztönözni,
ugyanis mióta az eszemet tudom,
azóta énekelek. A szüleim
elmondása szerint már egy éves
koromban tisztán énekeltem, igaz
beszélni még nem tudtam.
– Nyilván vannak az embernek
veleszületett adottságai és természetesen
van a minta, amit lát
maga körül. Nagyon boldog vagyok,
hogy egy dalos ajkú tanárnő
mellett nőhettem fel, aki Kodály
utolsó növendékeinek egyike.
Számomra ez természetes közeg
volt. Én akkor nem értettem,
hogy léteznek olyan családok,
ahol nem énekelnek. Ez katasztrófa.
Ma már látom, hogy egyre
több ilyen család létezik. Ezen
segíteni kell, mert az emberekben
sok olyan érzés bent marad,
amelyeket dallal ki lehetne mondani.
Akkor nem lenne ennyi lelki
beteg ember. A tudósok kimutatták,
hogy az ének, a zene sok
mindent gyógyít és serkenti az
agyféltekéket. Tanulni is jobban
lehet, a léleknek pedig gyógyír.
– Szeptemberben megnyílt Pekingben
a Magyar Kulturális Év.
Ön, mint a Magyar Kultúra Követe
két koncertet is adott. Hogyan
fogadták a Magyar népzenét?
– Előre tudtuk, hogy Kína egy
különös világ, de azt is tudtuk,
hogy minket, magyarokat ott nagyon
szeretnek. Ez meglepő,
mert a közvetlen közelünkben
lévő népekről ugyanez nem
mondható el. Fontos, hogy a
Távol-Keleten van egy nép, akik
számára fontosak vagyunk. Távlatokban
fontosak lehetnek a
kulturális kapcsolatok, ugyanis
erre alapozva egészen más egy
ilyen érzelmekben gazdag országgal
minden egyéb kapcsolat.
Akár a gazdasági kapcsolatok
is jobbak lehetnek, ha van
mögötte érzelmi motiváció. Így
van ez a japánokkal is, mivel ott
is létezik egy hatalmas Bartók,
Kodály kultusz. ők nagyságrendekkel
másként tudnak kezelni
akár gazdasági ügyeket is ha
megvan az érzelmi alaphang.
Visszatérve a kérdésre, két koncertet
adtunk. Az első egy színházban
volt, amely nagyon sötét,
furcsa, talán egy ravatalozóra
emlékeztető színpaddal
rendelkezett. Nagyon messze ültek
az emberek, amihez nem vagyok
hozzászokva, ugyanis az
én műfajomnak az a titka, hogy
közel vagyok a nézőkhöz, így
minden előadáson nagyon személyes
kapcsolat alakul ki.
Másnap, az utcán, felhőkarcolók
tövében játszottunk, ahova
magamtól soha nem mentem
volna el. A szervezők azonban
azt mondták, ezt a zenét ki kell
vinni az utcára. Meglepő módon
az első öt percben a zene nyelvén
meg volt kontaktus, körénk
gyűltek az emberek. Percek alatt
megtelt a tér, boldogan hallgattak
minket. Jóérzés volt az utca
emberéhez szólni. Alig akartak
elengedni. Ami elég furcsa,
hogy a nézők a koncertek alatt
eléggé sajátosan viselkednek.
Észrevettük, hogy az olimpia
közelsége miatt hatalmas átnevelés
folyik e viselkedési forma
leküzdése végett.
– A Kárpát-medencében melyik
dallamkincs van veszélyben?
– Alapvetően mindenféle dallamkincs
veszélyben van. Maga
az ének is veszélyben van. Divatos
dolog a globalizmusra hivatkozni.
Pedig ez ténylegesen így
van, mert az emberi kapcsolatokat
rongálja. Az emberek nem beszélgetnek
egymással. Én hiszek
az emberi kapcsolatokban, a barátságokban,
a családi ünnepekben.
Ha ezek nem léteznek, akkor
ez egy virtuális világ.
– Készített felvételeket a Gryllus
testvérekkel, a Sebő, a
Vujisics, a Muzsikás együttesekkel.
Mi határozza meg, hogy mikor,
kivel készít felvételeket, kivel
lép színpadra?
– Az emberi viszony nagyon
fontos, hiszen nem lehet azzal
zenélni, akivel nincs meg az emberi
nexus, a teljes egyetértés az
értékek mentén. Soha nem motivált
a pénz. Már volt olyan felkérésem,
ha azt elfogadom, akkor
végre vehettem volna egy normális
lakást. Én a zenében az érdekmentes
gyönyörű kapcsolatot
szeretem ember és ember között.
Az említett urakhoz, közel harmincéves
barátság köt. Mindegyikőjükkel
szívesen zenélek.
– Gyakran szerepelnek a dalai
között, úgynevezett Istenes énekek.
Mit jelent az Ön számára a
hit?
– Vallásos családban nőttem
fel. A koncerten említett csempeszkopácsi
nagymamám, az
apai őseim, a katolikus ágam.
Édesanyám családja alföldi református
lelkészek, kántorok,
tanítók voltak több száz évre
visszamenőleg. Ebből a két ágból
vagyok összegyúrva. Úgy
érzem abban a kultúrában, amit
képviselek és próbálok terjeszteni.
ők is benne vannak. Minden
ősöm, a hitével együtt. Ez
nagyon fontos számomra. Nem
hiszek a hitetlen embereknek. Ez
alatt nem csak az istenhitet értem.
Hiteltelen az olyan ember,
akit a pillanatnyi érdek motivál.
Czene Csaba
Nem hiszek a hitetlen embereknek
Sebestyén Márta:
Immár tizennegyedik alkalommal
került sor a hagyományos
országos népdaléneklési
versenyre a Kiskanizsai Általános
Iskolában. A megmérettetésre
az egész Dunántúlról érkeztek
dalos ajkú pacsirták, közel
félszázan.
Dávidovics Lászlóné, az iskola
ének szakos pedagógusa, a verseny
fő szervezője elmondta: tizennégy
év óta mindig egy-egy
jeles zeneszerző munkásságához
kapcsolódva rendezik meg a népdalos
seregszemlét, amellyel idén
pont Kodály Zoltánra emlékeztek
születésének 125. évfordulója alkalmából.
A zsűrinek (Németh Ferenc,
Hajgató Rita, Kocsis Anikó) nem
volt könnyű dolga, hiszen számos,
kifejezetten kiváló hangú diák
próbálta megnyerni a kegyeit.
A megmérettetésben egyébként
a gyenesdiásiak (Gál Emese, Kató
Dorottya, Gál Flóra, Csordás
Anna) taroltak, mind a négy kategóriában
ők szerezték meg az első
helyet.
H.A.
Hangok
szárnyán
Ifj. Szakcsi Lakatos Béla és
a fiatal tehetséges zenészekből
álló Naketina Diferent Bop-
Session adott péntek este koncertet
a Móricz Zsigmond Művelődési
Házban. A koncert zenei
anyagát a megjelenésre váró
első lemezük anyagából állították
össze.
Fotó: Czene Csaba
12 Kanizsa – Hirdetés 2007. december 6.
Ismét itt az évvége, közelednek
az ünnepek, s az ezzel együtt járó
bevásárlási láz. Az utóbbi idők
egyik slágerterméke a számítástechnika,
ezért megkerestünk a
Magyar u. 4. alatti PAR-KOM''94
Informatikai szaküzletét.
– Valóban, érezhetően megnőtt
az érdeklődés – mondja Szabó
László a cég ügyvezetője – érdekesség,
hogy az utóbbi időben jelentősen
átalakult a kereslet, elsősorban
slágertermék a notebook
lett. Jelenleg már meghaladja a
klasszikus, asztali gépek eladási
arányát. Nagyon sok egyetemista
keres márkás, megbízható termékeket
az alacsonyabb árkategóriából,
de akár a cégvezetők extra igényeit
is ki tudjuk szolgálni. Megjelentek
kínálatunkban a kifejezetten hölgyek
számára készített, kisméretű,
akár színes, esetleg bőrborítású gépek
is, melyek jól sikerült darabjai
ékszernek is elmennének. Az ár
mellett fontos szempont a felszereltség,
a garanciaidő hossza, az
esetleges szerviz is. Természetesen
a klasszikus gépek kedvelői számára
is sok modellel, alkatrészekkel,
monitorokkal állunk a bővíteni, felújítani,
szándékozók részére. Egyre
többen felkészülten, már az interneten
kiválasztva néhány lehetséges
típust érkeznek hozzánk. Ezért is
jelentős mérföldkő, hogy üzletünk
ez év februárjától csatlakozott, egy
több száz üzletet tömörítő magyar
üzletlánc hálózathoz, a BESTBYTE
-hoz. Ez vevőink szempontjából
óriási választékot, valamint
"budapesti" árakat, országos szervizhálózatot
jelent. Számos kedvező
szolgáltatás elérése, pl: foto
nyomtatás, internet előfizetés is színesíti
a palettát. Ha valaki a szórakoztató
elektronikát keresi, abból is
bőséges a választék. S hogy a nyitvatartási
időn túl, akár otthonukban
is segítsük a választást, Weboldalunkon
''www.par-kom94.hu'' található
áruházban minden termék
részletes leírással megtekinthető.
Havi rendszerességgel – jellegzetes
zöld – reklámújságunkkal tudatjuk
legjobb akcióinkat, amit városunkban
is terjesztünk.. Sok családnak
gondot okoz egy drága gép egyöszszegű
kifizetése, nekik mit ajánl?
Erre szolgálnak, két bank által is kínált
részletfizetési konstrukcióink,
valamint a vállalkozók részére
nyújtott nagyon kedvező lízing variációk,
amiket helyben intézünk.
Ezek közül mindenki számára megkeressük
a lehető legelőnyösebb
megoldást. Így év végén nem csak
a magánszemélyek, hanem a vállalkozások
is kicsit többet költenek.
Számukra mit kínálnak? Cégek részére,
a Canon márka képviseletében
számos másolástechnikai és
nyomtatástechnikai megoldást javaslunk.
A nagyformátumú
CAD/CAM, valamint grafikai
nyomtatók terén év végi csereakciókkal
várjuk vevőinket. Szervizünkben
más gyártók termékeit is
javítjuk, s akár teljes informatikai
rendszerek kiépítését, üzemeltetését
is vállaljuk. Mit tart fontosnak ma
egy kisebb cég vezetője? Fő mottónk:
Szaküzletként, a megfelelő tanácsokkal
segíteni vevőinket a legjobb
döntéshez.
Értesítjük a város idős lakóit, hogy december 11-én, kedden 10 órától 12
óráig a Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget
várnak. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
Idősügyi tanács fogadóórája
2007. december 6. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Merészsége révén egy pozitív döntéssel
hosszú időre bebiztosíthatja a mindennapjait.
Otthon beszélje meg a párjával
az ünnepi bevásárlás részleteit, mert ő is
nehezebben tűri a konfliktusokat.
Alkalmazkodókészségével némi problémák
adódnak. Számoljon előbb hármat, mielőtt
nemet mondana családtagjai igényére. Ha
még magányos, számtalan téli rendezvényen
alkalma nyílhat az ismerkedésre.
Rátermettségével a saját javára fordíthatja
a még megoldásra váró gondjait.
Erőt meríthet egy hétvégi hegyi kirándulásból
is, és közben javíthatja párkapcsolatát.
Új tervei megvalósításában is segíti
ezekben a napokban a Vénusz. Környezetének
szemet szúr a túlzott ambíciója,
de ne törődjön senkivel, ők is követik a
példáját.
Meggyőző erejével, beszédkészségével
új munkalehetőséget is el tud érni,
ha nagyon akarja. Sőt, érzelmi
életébe is új szint vihet aktivitásával.
A csillagok állása segíti abban, hogy az
önbizalomhiány miatt eddig palástolt képességét
megmutassa. Használja ki a váratlanul
jelentkező lehetőségeket. Ha
még keresi a párját, tegyen ugyanígy.
Önbizalma ismét erősödni látszik, vakmerő
lépések megtételére is képes lesz.
Elképzeléseit azonban most is zökkenőkkel
tudja véghezvinni. Ápolja továbbra
is kialakulóban lévő kapcsolatát.
A Mars hatásának köszönhetően indulatossá
válhat. Ezzel elronthatja környezete
jó hangulatát. Párkapcsolatában némi
zűrzavar alakulhat ki, de őszinteséggel
megoldhat mindent.
Rövid időre nézeteltérések keletkezhetnek
családja körében. Mindez abból adódik,
hogy időnként görcsösen ragaszkodik az elképzeléseihez.
Engedjen. Ha nem vitatkozik,
hamar visszaáll a harmónia.
A csillagok kedvező állása segíti elképzeléseinek
megvalósítását. Pozitív energiával
felvértezve képes lesz anyagi
helyzetén változtatni. Érzelmi életében
is tervezzen változtatást, megújulást.
Pozitív változásra számíthat anyagi téren.
Az ünnepekre megvalósíthatja álmait, új
színekbe öltöztetheti magát, s lakását. Párkapcsolatának
is használ még az ünnepek
előtt egy laza, gondtalan kiruccanás.
Tennivalóit ütemezze be, és folyamatosan
csináljon valamit, így nem fut ki az időből,
és veszekedés helyett barátságban telnek
a napjai. Érzelmi életében is válassza
a könnyedebb, békésebb megoldást.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Kórháza, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, Szakosított
Szociális Otthon, Egyesített Szociális
Intézmény, Ingatlankezelési Intézmény,
Földhivatal, Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltsége, Zala Megyei
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat,
Határőr Igazgatóság (2007. december
31-ig), Rendőrkapitányság Nagykanizsa,
Vámhivatal Nagykanizsa,
Tourinform Nagykanizsa, Rózsa úti
Bölcsőde (Központosított Bölcsőde),
Attila úti Óvoda, Rózsa Óvoda, Hevesi
Óvoda, Pipitér Óvoda, Rozgonyi Óvoda,
Hétszínvirág Óvoda, Miklósfai
Óvoda, Thúry György Múzeum, Halis
István Városi Könyvtár, Hevesi Sándor
Művelődési Központ, VOKE Kodály
Zoltán Vasutas Művelődési Ház, Móricz
Zsigmond Művelődési Ház, Pannon
Egyetem Nagykanizsai Telephelye,
Cserháti Sándor Műszaki és Mezőgazdasági
SZKI, Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola,
Zsigmondy-Széchenyi Szakképző Iskola,
Batthyány Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola, Thúry
György Kereskedelmi, Vendéglátó
Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola,
Bolyai János Általános Iskola, Zrínyi
Miklós Általános Iskola, Rozgonyi
Úti Általános Iskola, Péterfy Sándor
Általános Iskola, Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola, Hevesi Sándor Általános
Iskola, Miklósfai Általános Iskola
és Óvoda, Palini Általános Iskola és
Óvoda, Kiskanizsai Általános Iskola,
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola, Szivárvány Fejlesztő
Központ, Kanizsa Uszoda Kft, Nagykanizsa
Régió Ipari Park és Logisztikai
Központ Kft., Szociális Foglalkoztató
Kht., Auqaprofit Zrt., BMW Automobil
Center Kft., TESCO Nagykanizsa
(2007. december 31-ig), EYBL Hungária
Textilipari Kft., DKG-EAST ZRt.,
Kanizsa Pékség Sütőipari Zrt., Kiss-
Gerencsér Autóház Kft., Mol NyRt.
Nyugat-Magyarországi Termelési Egysége,
Hotel Karos SPA, Zalakaros, Keleti
Gyógyszertár, Nagykanizsa, Zala
Volán ZRt. Nagykanizsai Üzeme.
Gyűjtőládák az egy és kétforintosoknak
VEGYES
JÁRMű
14 Kanizsa – Apró 2007. december 6.
SZOLGÁLTATÁS
ÁLLÁS
INGATLAN
Állás
Belvárosban 800 m2-es építési terület
eladó. Társasház építésésre kiválóan
alkalmas. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.:
30/448-6072 (6086K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt tetőtéri,
azonnal beköltözhető, új, 46
m2-es + galériás, turbókazános, kétszobás
lakás 9,99 millióért eladó,
akár önrész nélkül is. Érd.: 30/901-
9013 (6078K)
Nagybakónakon kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559
(6099K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-
es, 2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti
lakás 9,5 millió Ft-ért eladó.
Érd.: 30/348-9669 (6100K)
Szép természeti környezetben, kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20
óra után a 93/315-559-es telefonszámon.
(6101K)
Borsfán (a bázakerettyei, letenyei
strandfürdőhöz közel) 100 m2-es
családi ház akácossal, kis kerttel eladó.
Nagykanizsai lakáscsere érdekel.
Irányár: 3,9 millió Ft. Érd.: 06-
30-650-8534, este: 93-329-544
(6108K)
Belvárosban (Csengery út elején)
garázs eladó. Érd.: 20/446-2968
(6112K)
Szentgyörgyvári hegyen 600
négyszögöl területen, 42 m2-es lakható
épület (fürdőszobás) eladó. Irányár:
2,5 millió Ft. Érd.: 20/260-8057
(6126K)
Nk-án a Berzsenyi utcában háromszobás,
I. emelet, egyedi fűtésű
lakás eladó. Érd.: 30/527-2002
(6127K)
Nk-án bejáratott üzlethelyiség
kiadó vagy eladó! Két terem
(72+12 m2), raktárhelyiség, mellékhelyiségek.
Érd.: 30/227-3294
(6111K)
Daewo Matíz 5 éves, ezüstmetál,
megkímélt állapotban eladó. Érd.:
93/315-861, 30/851-7255 (6123K)
Pályázatírás garanciával cégeknek,
nonprofit szervezeteknek számlával.
Érd.: 20/469-6066 (6124K)
12 kg-ot fogytam nyolc hét alatt
egészségesen, maradandóan, éhezés és
koplalás nélkül. Hívjon, hogy segíthessek!
Tel.: 70/779-3325 (6129K)
Érettségizőknek azonnali munkalehetőséget
kínálok! Tel.: 30/551-9841
(6128K)
Fa esztergagép eladó. Érd.: 93/315-
861, 30/851-7255 (6125K)
SLÉSINGER régi kecskelábú
fémeszterga, faesztergává is átalakítható
villanymotor nélkül, esztergakésekkel,
fúrókkal és egyéb tartozékokkal
eladó. Súly 300-400 kg. Irányár:
45.000 Ft. Tel.: 30/321-1610
(6130K)
7-es faesztergagép másolóval, tartozékokkal,
késekkel, mérő eszközökkel
eladó. Irányár: 125.000 Ft. Tel.:
30/321-1610 (6131K)
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetőséget:
mechnaikai műszerész szakirányú 85.000 – 130.000 Ft
minőségi ellenőr érettségi 80.000 Ft
CNC esztergályos szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
forgácsoló szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
gyártósori összeszerelő 8. általános 70.000 – 80.000 Ft
varrómunkás szakirányú 80.000 Ft
nemzetközi tehergépkocsi-vezető szakirányú megegyezés szerint
nehézgép-kezelő szakirányú 200.000 – 220.000 Ft
pincér (német nyelvismeret) szakirányú 90.000 Ft
cukrász szakirányú 65.500 Ft
gépésztechnikus technikum 80.000 – 100.000 Ft
recepció-vezető főiskola 100.000 Ft
pénzügyi tanácsadó főiskola 100.000 – 200.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk, vagy a http://www.nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
December 8. 15 óra
JÁRÁSI ILDIKÓ iparművész
és KOVÁCS LILIÁNA szobrász
kiállítása. Közreműködik:
Nagykanizsa Város Vegyeskara.
Megtekinthető:december 22-éig
és január 2 - 10-éig
December 10. 18 óra
KANIZSAI HELIKON
Buvári Réka, Laki Gabriella,
Pávlicz Erika estje. Közreműködik:
a Bojtár Népzenei Együttes.
Belépődíj: 500 Ft
December 10-14. 9-18 óra
NAGYKANIZSAI
MÉZESNAPOK
December 11. 17 óra
Gazda József kovásznai tanár-író
ATűZ OKTÓBERE - 1956
December 12. 10 és 14 óra
"Nagyapám Betleheme"
A LOS ANDINOS együttes
karácsonyi műsora
Belépődíj: 450 Ft
December 12. 17.30 óra
CSODÁLATOS
TERMÉSZET
A Föld növényvilága bélyegeken -
kiállítás
December 12. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI
SZABADEGYETEM II.
Vulkanizmus és éghajlatváltozás.
Előadó: Dr. Papp Zoltán
December 14. 19.30 óra
RADIOAKTÍVUNPLUGGED"
A Radioaktív zenekar koncertje
Nagykanizsa, Fő út 4. Tel.: 93-312-390 Belépődíj: 400 Ft.
Megjött a Mikulás a Záhony Optikába
Csak négy napig (december 6-9-ig)
􀀷 ingyenes szemvizsgálat
􀀷 minden szemüvegkeret 50 % engedménnyel
􀀷 Hoya prgresszív (multifokális)
szemüveglencsék 25 % engedménnyel
􀀷 kontaktlencse akció
Nyitvatartás:
december 6-7-én (csütörtök, péntek) 8-18 óra
december 8-9-én (szombat, vasárnap) 8-12 óra
Számítógép karbantartást, vírusirtást
vállalok. A karácsonyi
számítógépvásárlás előtt kérje ki
tanácsomat! Tel.: 30/556-7311
Először rendezték meg a Russay
Olivér-csarnokban a kilenc
esztendős labdarúgó-palánták részére
a Horvát Kert UFC-Kupát,
melyen a rendező Nagykanizsai
UFC-n kívül a megye és Nagyatád
egyesületeinek gárdái vettek részt,
összesen nyolc csapattal. A somogyiak
köszönték szépen a meghívást,
s haza is vitték a kupát, megelőzve
a ZTE és Hévíz legénységét.
Kanizsai szemszögből nézve a
torna végén a legjobb védekező
játékosnak Pál Milánt (NUFC), a
legharcosabbnak pedig Takács
Dávidot (NUFC) választották.
P.L.
A Kanizsa Sörgyár SE női asztalitenisz
Szuper Liga-mérkőzésén
szóba került, hogy a kanizsaiak
emlékezetes ETTU Kupabeli
második körös visszalépése után
milyen büntetésre számíthat a
klub. A hírek ugyanis először ötezer
eurós megrovásról is szóltak,
de a helyzet azóta valamelyest
konszolidálódott… Az edző és
csapatvezető Jakabfi Imre az ügy
jelenlegi állásáról így nyilatkozott:
– Még mielőtt tényleg visszatetszőnek
tűnne mondanám el,
hogy az a bizonyos oroszországi
helyszín – ahová utaznunk kellett
volna – a következő körben nem
szerepelt előzetesen a kiírásban.
Egy lengyel város volt elsőként kiadva,
s ez változott meg később.
Vagyis Oroszországgal nem is nagyon
kalkulálhattunk. Jelenleg ott
tart az ügy, hogy kétezer euróra
büntettek minket, de mi ezt nem
hagytuk annyiban. Folyik tehát a
levelezés, s nagyon bízom benne,
hogy indokainkat elfogadják az
európai szövetségnél.
P.L.
A budaörsiek elleni kudarc
után a női asztaliteniszezők
Extra Ligájában a szekszárdiakkal
szemben is alulmaradt a
Bojtor Busz – Kanizsa Sörgyár
SE együttese. A Tolna megyeiekkel
idegenben mérkőztek, s
szenvedtek 6:4 arányú vereséget.
Ennél azonban némileg
kellemetlenebb, hogy ezzel a
kudarccal egy helyet csúsztak
lefelé a tabellán, s jelen pillanatban
ötödik a mezőnyben a
Jakabfi Imre edzette csapat.
Bár, lehet, hogy nagyobb lett az
étvágy, s ezért csalódás két
egymás utáni zakó, mindenesetre
a fővárosi csapatok mögött a
kanizsai továbbra is meghatározó
együttese a legmagasabb
magyar női osztálynak. A hangsúly
a magyaron van, hiszen
Mariana Stoian vezérletével
idén már a Szuper Ligában is
rajthoz állt a dél-zalai egység…
A majdhogynem közép-európainak
is nevezhető bajnokságban
egyelőre sok babér nem termett
számukra, de az már tényleg
egy másik kategória. Hogy
mást ne mondjunk, legutóbb a
Forschberg Linz vizitált a Bolyai-
iskola tornatermében, soraiban
2005. női Európa-bajnokával,
Liu Jiával. A név ne tévesszen
meg senkit, természetesen
kínai hölgyről van szó, aki
már osztrák színekben szerezte
a kontinensbajnoki címet. Miután
csapattársaival letudták az
amúgy 6:2-re megnyert mecscsüket,
néhány szó erejéig
készségesen válaszolt is érdeklődésünkre
a 26 esztendős kiválóság.
– Tizenegy évesen kerültem
Ausztriában, egészen pontosan
Linzben, ahová Pekingből kerültem
– kezdte a világranglistán
már tizenharmadikként is jegyzett
pingpongos. – Imádom az asztaliteniszt,
de azt hiszem, ezzel nagy
újdonságot nem árultam el, s végigjártam
a korosztályos válogatottakat
is az osztrákoknál, míg
felnőtt bajnoki címet szereztem.
– Mi az elsődleges cél linzi
csapatánál?
– Az európai bajnokcsapatok
közti versengésben a döntőbe jutni.
Persze, ott már nem lesz egyszerű
dolgunk, hiszen például a
németek is nagyon jók egyesületi
szinten. A Szuper Liga értelemszerűen
ennél könnyebb versengés
számunkra, itt nincs is mese,
ezt a sorozatot meg kell nyernünk.
– Hogyan telik egy szimpla hete
az asztalitenisz jegyében?
– Semmi különös nincs benne,
mivel hétfőtől-péntekig a kötelező
penzum napi két tréning. Az
elsőt reggel kilenctől fél tizenkettőig,
a délutánit négytől fél hétig
tartjuk, s a hétvége általában a
meccseké. Természetesen sűrű a
versenyévad, tehát ez tényleg
csak az általános program, mivel
rengeteget utazunk. De mint említettem,
imádom az asztaliteniszt.
Polgár László
2007. december 6. Kanizsa – Sport 15
Liu Jia: Európa-bajnok Kanizsán
A tavaszi kezdés előtt már megőrizte
első helyét a vízilabda OB I
B-s bajnokságban a CWG Kanizsa
együttese. Tartalékosan szálltak
vízbe a Kaposvár otthonában,
s a hazaiak egyszerűen felőrölték
ellenállásukat – végül aztán a kanizsaiak
ellen 9-6-ra nyerték meg
a meccset. A vendégek nem csupán
a vízben, de a kispadon is
másképp festettek, hiszen az egyik
fővárosi klubnál is ténykedő Szabó
Gábor edző nem volt ott a találkozón.
Mindenesetre az első
hely megvan, s remélhetőleg a
folytatásban sem adják alább a
Kanizsa vízilabdázói. Néhány korcsoporttal
lejjebb a Dunántúli
gyermek I. vízilabda bajnokság
harmadik fordulójában voltak érdekeltek
a CWG Kanizsa növendékei.
Elsőként a tatabányaiakkal
találkoztak szintén kaposvári helyszínen,
s biztosan győztek ellenük
20-11-re. Vitári volt igazán elemében,
hiszen végül 10 találatig jutott.
A második meccsen a szlovákiai
Révkomárom csapatától 20-7-
re kikaptak Bedőék, így a bajnokságban
a harmadik helyen állnak
Szabó Szilárd edző tanítványai.
P.L.
CWG Kanizsa: az első hely már biztos
Nem hagyják
annyiban
Idegenben négy gólt rúgni még
akkor is dicséretes dolog, ha ezt
egy csapat a sereghajtó otthonában
teszi. Nos, a labdarúgó NB III Dráva
csoportjában szereplő NTE
1866 gárdája így cselekedett, hiszen
4-1-re nyert a patinás PVSK
otthonában. A mérkőzés főszereplője
az az Ujvári Máté volt, aki
egymaga három gólt helyezett el a
pécsi vasutasok hálójába a második
félidőben, nagyban hozzájárulva
ezzel a fölényes győzelemhez.
A kanizsaiak végig fölényben játszottak,
s találataik sorát még az első
játékrészben Cs. Horváth Gábor
nyitotta. Az NTE ezzel huszonkettőre
növelte pontjai számát, s mind
jobban felkapaszkodik a középmezőny
derékhadához, gólkülönbsége
pedig 31-29-re módosult. Hivatalosan
ez lett volna a piros-kékek utolsó
mérkőzése a szezonban, de egy
elmaradt meccset még pótolni kell
december 9-én Csurgón. Tegyük
hozzá, szintén egy alsóházba
bebetonozott csapat következik.
P.L.
Ujvári Máté
vezérletével
Nagy…, csak éppen Atád nyert
A fővárosban először rendezték
meg az amatőr nyolcas pool
biliárd országos bajnokságot,
melyen a Kanizsa Darts Egyesületet
öten képviselték. Az NB Ies
játékosok, valamint a ranglista
első nyolcvan helyezettje nem
nevezhetett a versengésre, így
nevében valóban amatőr jellegű,
teljesítményében viszont színvonalas
mezőny mérkőzhetett a
minél jobb helyezésekért. A kanizsai
biliárdosok többször is
összekerültek ellenfélként az
asztaloknál, végül aztán nagyon
szép sikert elérve Lengyák
György másodikként zárt az
ötvenhárom játékost felvonultató
versenyen.
P.L.
Második az amatőr pool billiárdosoknál
16 Kanizsa – Hirdetés 2007. december 6.
XIX. évfolyam 44. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. december 13. Kanizsa
Marton István polgármester
köszöntőjében jelezte, elég sok
időt töltött el a város egy banknál,
amelynek szolgáltatásaival
ugyan nem voltak elégedetlenek,
de betartják azt az általánosan elfogadott
elvet, miszerint háromévenként
meg kell versenyeztetni
a szolgáltatókat, hiszen a város
érdeke azt kívánja, hogy minél
jobb kondíciókat érjen el. A mostani
pályázat eredményeként pedig
az első két helyezett lényegesen
jobb lehetőségeket kínált. A
polgármester jelezte, a verseny
szoros volt, az eredmény igazságos,
igaz, a második helyezett ennek
ellenére megtámadta a döntést
a közbeszerzési tanácsnál.
Skonda Mária, a Volksbank
vezérigazgató-helyettese bemutatta
a bank tevékenységét, országos
és régiós jelenlétét. A
pénzügyi szakember jelezte,
bankjuk sikerként értékeli a
nagykanizsai eredményt, hiszen
a város régiós szerepköre vitathatatlan.
Egyúttal úgy véli, a határon
átnyúló kapcsolatrendszerük
nem csak fejlődhet ennek révén,
de általa segítséget is nyújthatnak
a városnak a saját kapcsolatai
bővítéséhez.
Megjegyezte azt is, a régióban
már tizennégy önkormányzat tartozik
az elsősorban a kisközösségekre
fókuszáló Volksbank ügyfelei
közé.
H.A.
A Volksbank vezeti a város számláját
A múlt héten írta alá Marton István polgármester a Volksbank
képviselőivel a város bankszámlájának vezetéséről szóló megállapodást.
A ceremónián Skonda Mária vezérigazgató-helyettes képviselte
a Volksbank Zrt.-t, amely január elsejétől veszi át a számlavezetést.
Fotó: Horváth Attila
A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium a Horvát kormánnyal
szoros együttműködésben
lakhatási műhelykonferenciát
(workshop-ot) szervezett
a Roma Integráció Évtizede
Program keretében december
elején Magyarországon és
Horvátországban.
Magyarországon 2005-ben indult
el a Telepeken és telepszerű lakókörnyezetben
élők lakhatási és
szociális integrációs programja. A
lakhatás a magyar elnökségi program
egyik fő prioritása, ennek értelmében
fontosnak tartják, hogy
az Évtized programban közreműködő
országoknak bemutassák a
hazánkban működő telepeken a telepszerű
környezetben élők lakhatási
és szociális integrációját elősegítő
programot. Ennek értelmében
az elnökség egy tanulmányutat
szervezett és a hazai programban
résztvevő települések közül a
galamboki és a garabonci roma telepekre
látogattak el a két ország
képviselői, majd elutaztak Horvátországba,
hogy megismerjék a
Horvát kormány hasonló tematikájú
és célú programját.
B.E.
A roma
integráció
évtizede
A Magyar Földrajzi Társaság
Kiváló Ifjú Geográfusa címmel
jutalmazták Söveges Biankát, a
Batthyány gimnázium 12.C-s tanulóját.
Acímet az Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyen
érdemelte ki, ahol első helyen
végzett. Tanára Alexa Péter.
Ifi geográfus
A SPAR Magyarország Kft.
december 6-án megnyitotta új
INTERSPAR áruházát Nagykanizsán.
A hipermarket az ország
sorrendben huszonkilencedik
ilyen bevásárló helye, egyben a
SPAR Konszern 202. üzlete.
– Rendkívül büszkék vagyunk
rá, hogy ilyen történelmi városban
megjelenhettünk immár szupermarketjeink
mellett hipermarket
üzlettípusunkkal is – mondta
köszöntőjében Laber Zsuzsa
kommunikációs vezető. – Bízunk
abban, hogy a nagyon szép Kanizsa
Centrumban megrohamoznak
minket a vásárlók.
Az áruház összesen 6647 négyzetméteres
alapterületével a hálózat
legkorszerűbb tagja. A 4184
négyzetméteres eladóterében több
mint harmincezer féle árucikket kínál,
melyek közel kétharmada élelmiszer,
a többi pedig iparcikk jellegű
termék, elektromos és egyéb
háztartási cikk, textil, ruházati és
sportruházati termék, játék, papírés
írószeráru, sok hobbi és idénycikk.
Az élelmiszerválasztékon belül
különösen gazdag az áruházlánc
egyik erősségét jelentő frissáru
kínálat. Az áruházban 134 alkalmazott
várja a vevőket, gyorsan
intézhető mind a napi, mind a heti
bevásárlás. A zökkenőmentes vásárlást
16 korszerű pénztár könnyíti.
Az új hipermarket – kiváló fekvése
miatt jól megközelíthető gyalogosan
csakúgy, mint gépkocsival
– foglalta össze a nyitás előestéjén
a Saltzer Kornél, a SPAR Magyarország
Kft. ügyvezető igazgatója.
Marton István polgármester
megnyitó beszédében kiemelte a
nagymultú SPAR-t, melynek magyarországi
üzleteiben százmillió
vevő fordul meg évente, és a Föld
34 országában naponta nyolcmillió
embert szolgálnak ki. Jó gondolatnak
tartotta, hogy a Kanizsa Centrum
zászlajára tűzte azt a célt, hogy
a vevővel törődni fognak, a vevőt
számon tartják. Ha a vásárlók ezt a
törődést megtapasztalják, egészen
biztos, hogy visszatérnek, és hűséges,
rendszeres vásárlóivá válnak az
áruháznak. Ezt a sikert kívánta minden
tulajdonosnak, és hivatalosan is
megnyitotta a Kanizsa Centrumot.
A beszédeket követően Kalmár
János, a SPAR Magyarország Kft.
elnök-vezérigazgatója, Marton István
polgármester, Saltzer Kornél,
a SPAR Magyarország Kft. ügyvezető
igazgatója és Sümeg Andrea
üzletvezető a szalagátvágással
átadta a lakosságnak az áruházat.
B.E.
Kanizsa 2 – A mi ügyeink 2007. december 13.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu
Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa
Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg
Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Megnyílt az INTERSPAR Áruház
Az előkészítő bizottság júniusi
összejövetelét követően tartotta
alakuló közgyűlését a
Pannonhát – Dél-zalai Turisztikai
Egyesület.
A Tourinform Iroda kezdeményezésére
a város és térségének
turisztikai fejlesztésére létrejött
egyesület a térség turisztikai vonzerejének
növelését tartja legfőbb
tevékenységének. Bali Vera irodavezető
elmondta, az önkormányzati
intézményként működő iroda
az egyesület szolgálatában áll, a
megállapodás szerint az iroda infrastruktúráját
használhatja az
egyesület, külön költséget nem
számol fel ezért az önkormányzat.
A titkári feladatokat a mindenkori
irodavezető látja el.
Feladataik többek között a meglévő
vonzerő felderítése, bemutatása
a településvezetők, a lakosság, a
civil szervezetek és vállalkozások
segítségével. A térség egyedülálló
sajátos arculatának, a hagyományoknak
és kulturális értékeknek a
fenntartása, továbbfejlesztése, a tájsebek
megszűntetése, a közbiztonság
támogatása, a hiányosságok,
problémák megszüntetése. A tájjellegű
termékek kidolgozása, ezek
előállításának serkentése, értékesítésének
szervezése, komplex turisztikai
vonzerőközpontok kialakítása.
Látványosságok, kirándulási
célpontok, pihenőhelyek felderítése,
kialakításuk elősegítése. Az
egyesület sürgős feladata lesz az
Utazás 2008. Budapesti Turisztikai
Kiállítás térségi részvételének előkészítése
a Nagykanizsai Kistérségi
többcélú társulás megbízásából
és együttműködésével.
Megalakult a Pannonhát – Dél-zalai
Turisztikai Egyesület
Toleranciával, türelemmel, a
közlekedési szabályok betartásával
sokat javíthatnak az autósok
a városban kialakult
rossz közlekedési morálon –
mondta a Nagykanizsa MJV
Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért
Alapítvány
minapi ülésén Szakony Szilárd,
az alapítvány tagja.
Szakony Szilárd harmincnégy
éve vezet. Évente negyven-hetvenezer
kilométert autózik az ország
minden részébe, így van
összehasonlítási alapja, s látja,
hogy a káosz kezd úrrá lenni
Nagykanizsa közlekedésén. Ennek
több oka is van, egyrészt a szegényedő
középréteg egyre kevesebbet
ül autóba, így nem érvényesülhet
a gyakorlat teszi a mestert elve.
Aki meg beleül, azok nagy része
fittyet hány a közlekedési szabályoknak,
türelmetlenek, rohannak,
nem veszik figyelembe, hogy
a közlekedés veszélyes üzem.
Szakony Szilárd tapasztalatai
alapján a balesetek egy része a
gépkocsivezetők makacsságának
is köszönhető, amikor ahelyett,
hogy egy-egy szabálytalankodó
autós elől menekülnének, nem húzódnak
félre, s inkább belemennek
egy balesetveszélyes szituációba,
amelynek gyakran ütközés a vége.
Másik gyakori hiba a kanyarodási
szabályok megsértése, amikor
balra kis ívben, jobbra pedig
nagy ívben kanyarodnak az autósok,
éppen ellenkezőleg, mint
ahogy kellene. Mint arra Szakony
Szilárd rámutatott, az emberek
nem tudják megfelelően kezelni a
kormányt sem, s megfeledkeznek
az irányjelző használatáról is.
Nem beszélve a biztonsági övről
és a sebességhatárok betartásáról.
A szakember a rendőrök, az
oktatók és a többi illetékes összefogását
kérte, az autósokat pedig
a szabályok betartására, az egymás
iránti türelemre intette.
Javasolta azt is, hogy az alapítvány
vizsgálja meg egy közlekedési
fair play díj létrehozásának
lehetőségét, hogy a sok negatív
helyett inkább a pozitív példa kerüljön
előtérbe.
H.A.
Türelemmel,
toleranciával
A Magyarhoni Földtani Társulat
Dél-Dunántúli Területi
Szervezete és a Magyar Geofizikusok
Egyesülete Zalai Csoportja
hatodik alkalommal
szervezett Geotudományi Ankétot
Nagykanizsán. A szakmai
napot Horváth Zsolt, a Földtani
Társulat Dél-Dunántúli elnöke
nyitotta meg, majd a résztvevőket
Haas János, a Magyarhoni
Földtani Társulat országos elnöke,
valamint Gombár László,
a Magyar Geofizikusok Egyesülete
országos elnöke köszöntötte.
Haas János beszédében kiemelte,
különleges évcsoport, az
úgynevezett Föld bolygó éve sorozat
kezdetén vagyunk. Az első
nagy világrendezvény gondolata
a legutóbbi, Firenzében megrendezett
Földtani Világkongresszuson
merült fel. 2007-2008-2009
a Föld Bolygó Nemzetközi Éve,
amelynek előkészületei 2007-
ben történtek, és a fő programsorozatra
világszerte 2008-2009-
ben kerül sor. Az ENSZ által
meghirdetett Föld évén magára a
Földre, mint bolygóra kívánják
felhívni a figyelmet, elsősorban
a földtudományokon keresztül.
Ide tartoznak többek között a
föld alatti vizek, a földtani veszélyek,
a Föld és az egészség,
az éghajlatváltozás, a nyersanyag
és energiaforrások témaköre,
a nagyvárosok földtudományi
problémái, a Föld mélyének
a felépítése, az óceánok, a talajjal
kapcsolatos tudományos kérdések,
a Föld és az élet kölcsönhatása,
valamint az evolúció. Világszerte
megkezdődött a program
szervezése. A hivatalos
megnyitót februárban tartják Párizsban.
Magyarországon is számos
rendezvényre kerül sor országszerte,
amelyekből Haas János
kiemelte azt az egyhetes eseményt,
amelyet a Magyar Természettudományi
Múzeum területén
és környékén rendeznek
2008 áprilisában. A Föld éve
programsorozathoz a Magyarhoni
Földtani Társulat Dél-Dunántúli
Szervezete is csatlakozik, elsősorban
olyan programok szervezésével,
amelyek lehetőséget
kínálnak a Föld bolygó minél
behatóbb megismeréséhez, mint
a felnőttek, mint pedig a gyerekek
körében. Ezt a célt a földtudományokban
dolgozó szakemberek
bevonásával kívánják
megvalósítani.
A szakmai napon összesen tíz
geotudományi témájú előadás
hangzott el, további hat tudományos
munkát pedig poszterbemutató
által ismerhetett meg a közönség.
Elismerést aratott Földtani
örökségünk a Kárpát-medencében:
a palini anyagkinyerő, mint
természeti érték című vetített képes
előadásával a nagykanizsai
Győrfy Éva, az ELTE TTK első
éves hallgatója. Előadásának témája
a Nagykanizsa palini városrész
határában, a Nagykanizsát
Zalaegerszeggel összekötő 74-es
főút mentén található felhagyott
homokbánya. A feltárásról
batthyányis diákként még 2005-
ben készített dolgozatot az ELTE
által meghirdetett Földtani Örökségünk
a Kárpát-medencében című
pályázatra, mellyel országos
első helyezést ért el. Dolgozata
elemzi a domb kialakulásának
földtani körülményeit és történetét,
az e célból végzett laboratóriumi
anyagvizsgálatok eredményeit.
Az írásmunka harmadik része
a feltárás gazdag madárvilágát
ismerteti. Itt a hangsúly a védelem
alatt álló, költöző madarakra
terelődik. Végezetül bemutatja
a domb jelenlegi környezeti
állapotát, a természeti és emberi
tényezők hatását, és javaslatot
tesz a domb megóvására, megőrzésére.
– A homokfalban 150-200 fészek
volt – hangsúlyozta Győrfy
Éva. – Partifecske illetve gyurgyalag
fészkei. A partifecske védett
állat, számuk drasztikusan
csökken. Költöző madár, viszonylag
sokáig – júniustól szeptemberig
– van Magyarországon.
A gyurgyalag fokozottan védett
madár, és fokozottan veszélyeztetett
faj. Két méter hosszú üreget
alakít ki magának a homokfalban,
fészkének mélysége sokkal
nagyobb, mint a partifecskéé.
Szintén költöző madár, csak kevés
ideig, májustól augusztus végéig
tartózkodik hazánkban. Jellegzetes
hangjukról kapták a nevüket,
és Európa legszínpompásabb
madarai. Az autópálya építés
során a domb kilencven százalékát
elhordták, a homokbányából
csak kis partszakasz látszik,
de a madarak visszajöttek –
nemrég felfedezte az előadó a
fészkeket. – Fokozottan kellene
figyelni a terület környezetvédelmére.
Illegális hulladéklerakóhely
található közvetlenül a földút
mellett, és aszfaltüzem működik
az úttest átellenes oldalán.
Fontos az élővilág védelme, a
homokfalat minden évben meg
kellene tisztítani a benövő növényektől,
másrészt a szándékos
megsemmisítés ellen is tenni kellene,
hiszen gyakran dugnak fél
literes palackokat a lyukakba,
hogy a madarak ott pusztuljanak,
sőt, az is előfordult, hogy
kénszalagot gyújtottak meg. A
sebességkorlátozás bevezetésével
elkerülhető lenne a madarak
elgázolása. A területet védetté
kellene nyilvánítani! – mondta
végezetül.
Bakonyi Erzsébet
2007. december 13. Kanizsa – A mi ügyeink 3
Fotó: Bakonyi Erzsébet
2007.10.29-12.15-ig vagy a készlet erejéig!
Védetté kellene nyilvánítani a palini homokbányát
Kanadai Marinált Lazac, Orosz Kaviár, Szarvasgomba,
Rókagomba, Vadmalac, Balaton Fogas, Magyar Libamáj és Borok
December ötödikén a Nagy-
Magyarország Emlékműnél
megemlékezést tartott a Nagykanizsaiak
a Nemzetért Mozgalom,
a Nagykanizsai Hagyományőrző
Egyesület és a Magyar
Gárda helyi szervezete. A
megemlékezés során a jelenlévők
három szál fehér virágot
helyeztek el az emlékmű lábánál.
Ladányi Istvánné a kis
csokrot a tisztaság szimbólumának
nevezte. Beszédében arra
emlékezett, hogy most van a
harmadik évfordulója annak,
hogy az MSZP-SZDSZ kormánykoalíció
elszabotálta a trianoni
határon túl élő honfitársaink
kettős államporságának
megszerzésére irányuló népszavazás
eredményét.
Hangsúlyozta, bár a szavazáson
az „igen” szavazatok voltak
többségben, az alacsony részvételi
szám miatt a voksolás
érvénytelen volt. Utalt a sajátos
választójogi törvényünkre, és arra,
hogy az USA-ban Georg
Bush hasonlóan csekély részvétel
mellett az Egyesült Államok
elnöke.
Cz.Cs.
A minap sajtótájékoztatón
mutatkozott be a város vezetőinek
és a sajtó munkatársainak
Lakatos Ferenc, Nagykanizsa cigányvajdája,
akit Kállai Csaba
fővajda bízott meg a feladattal.
– A fővajda adománylevéllel
nevezett ki roma vajdává – mondta
a vállalkozó, háromgyermekes
családapa, Lakatos Ferenc. – A
célom és feladatom, hogy összefogjam
a város és a környék romáit,
a Romani Chris, a roma
törvény alapján segítsek nekik a
problémáik megoldásában, hogy
azok közül minél kevesebb jusson
a bíróság elé. Úgy látom ugyanis,
hogy a kisebbségi önkormányzat
elküldi inkább a romákat, s nem
foglalkozik a problémákkal. Utolsó
mentsvárként jönnek hozzám.
Javaslom az öregek tanácsának
megválasztását is, amelynek tagjai
segítik a munkámat, s a roma
törvények alkalmazását.
Lakatos Ferenc megfogalmazta
kéréseit is, munkájához a polgármesteri
hivataltól egy ügyfélfogadásra
alkalmas helyiséget és
kommunikációs eszközöket kért.
Marton István polgármester köszöntőjében
jelezte, úgy véli,
hogy egy adott kisebbség életében
a legnagyobb hibát a külső beavatkozás
jelentheti. Ezért támogatja
és örömmel fogadja a több
évszázados hagyománnyal rendelkező
vajdarendszer újjáélesztését,
amely hozzájárulhat a roma társadalom
felzárkóztatásához.
Kállai Csaba fővajda kijelentette,
Lakatos Ferenc olyan ember, aki
akar és tud is segíteni népének.
Egyúttal azt is hangsúlyozta,
amennyiben a mindenkori vajda
nem tesz eleget vállalásainak, vagy
valamelyik politikai oldal felé
akarja orientálni a romákat, úgy
azonnal visszavonják a megbízását.
H.A.
Kanizsa 4 – A mi ügyeink 2007. december 13.
Fotó: Horváth Attila
Kiváló szezont zárt a Zala
Megyei Lovas Szövetség –
mondta Dobri Lajos elnök a minapi
sajtótájékoztatóján.
– A megyei szövetség közelmúltbeli
közgyűlésén a 2007-es
év zalai eseményeit, versenyeit
értékelték a klubok, de döntöttek
a következő évek fontos teendőiről
is. Ezek közül kiemelkedik a
2009-es a Csónakázó-tónál rendezendő
junior Európa bajnokság
– mondta Dobri Lajos.
Már most elkezdik a szervezést,
a pálya rendbetételét. Mint
azt az elnök közölte, kezükben
van már a FEI, a Nemzetközi Lovas
Szövetség szakmai támogató
levele, amelynek képviselője a
nyári millitaryn mérte le a helyi
szervezők felkészültségét. A versenyhez
szükséges pénzügyi források
előteremtése még hátravan,
s ez nem kis feladat. Apropó, források:
a lovas klubok azt is megállapították,
hogy a finanszírozás
feltételei egyre romlanak, az állam
elzárta a csapokat. Dobri Lajos
elnök arra biztatta a klubok
vezetőit, hogy próbáljanak meg
minél több uniós forrást bevonni.
Ebben segítségükre lehet, hogy a
Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron
megyei elnökök tagjai lettek a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanácsnak. A pénzhiány
miatt elsősorban nemzetközi szintű
versenyekben kell gondolkodni,
amelyek vonzzák a külhoni látogatókat.
Idén a legjobb felnőtt
versenyző a nagyrécsei Grózner
Szilárd lett, továbbá a Kerkamenti
Egyesületből Tüske Nikolett, Filó
Roland és Hollé Lilla, a Hévízi
LK versenyzője és a nagykanizsai
Tamás Bianka érdemel dicséretet.
H.A.
Az állam
elzárta
a csapokat
A magyar mezőgazdasági és
vidékfejlesztési politika, a felemelkedő
vidék – ezzel a címmel
tartott előadást a Magyar Közgazdasági
Társaság Nagykanizsai
Szervezete és a Helyi Vidékfejlesztési
Iroda közös szervezésében,
Ficsor Ádám szakállamtitkár
a HSMK-ban.
A vajda bemutatkozott
Emlékeztek
A hagyományoknak megfelelően
idén is a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI adott otthont a
középiskolások megyei kémiaversenyének.
A fő szervező, Papp Mónika
vegyészmérnöknek a háromfordulós
verseny lebonyolításában
segédkeztek az iskola környezetvédelmi
szakos tanárai és diákjai.
Az idén főként helyi és zalaegerszegi
középiskolások érkezett
a megmérettetésre, amelyen az első
fordulóban egy órás elméleti s
ugyancsak egy órás számolási feladatokkal
kellett megbirkózniuk.
S hogy ez nem volt könnyű, azt
az is alátámasztja, hogy a legjobb
hat diáknak délután gyakorlati
feladatul egy átlagos mosópor fehérítőanyag-
tartalmát kellett vizsgálni,
hogy lássák, a kémia mindennapunk,
életünk része.
Az izgalmakban és érdekességben
gazdag versenyen a 11. évfolyamosok
közül a kanizsai
Batthyány gimnázium tanulója
Örkényi Róbert, míg a 12.-esek
közül a megyeszékhelyi Zrínyi
gimnázium növendéke, Oszlányi
Ádám végzett az első helyen.
H.A.
Mosószert vizsgáltak
2007. december 13. Kanizsa – Kórház 5
Hagyományteremtő évzáró
vacsorát rendeztek a kórház
dolgozói részére december hetedikén.
A Hevesi Sándor Művelődési
Központban sorra kerülő
évbúcsúztatót ezúttal névadó
ünnepség is volt, ugyanis az
egészségügyi intézmény január
elsejétől Kanizsai Dorottya nevét
viseli.
Elsőként dr. Kovács József főigazgató
köszöntötte a megjelent
dolgozókat, valamint a rendezvény
fővédnökeit, dr. Mikola István volt
egészségügyi minisztert, az Országgyűlés
Egészségügyi Bizottsága
alelnökét és Marton István polgármestert.
A főigazgató hangsúlyozta,
habár az egészségügy reformjának
nevezett átalakítások
alapjaiban forgatták fel a rendszert,
mégis úgy értékeli, hogy a kórház
dolgozói maradéktalanul ellátták a
reájuk szabott feladatot, s nyitottabbá
váltak a betegek felé.
– Kórházunk január elsejétől felveszi
Kanizsai Dorottya nevét. Ám
a mai est arra is alkalom, hogy
összegezzük és lezárjuk a kórház
éves munkáját, s egy hagyományteremtő
vacsoraest keretében megköszönjem
Önöknek a 2007-ben elért
eredményeket. Azonban ne várjanak
ünneprontó számokat, százalékokat,
grafikonokat értékelés gyanánt
– mondta dr. Kovács József. –
Az est célja, hogy köszönetet mondjak
dolgozóinknak, munkatársaimnak,
a vezetőknek, támogatóinknak
és partnereinknek. Fontos a köszönet,
akkor is, ha szokványos évet
zárunk, de különösen fontos, ha
ilyen nehéz évet tudhatunk magunk
mögött, amilyenben régóta nem
volt része a kórháznak. A gazdálkodásunkat
alapjaiban forgatta fel ez
a rendszer. Annak ellenére, hogy a
betegforgalmunkat adminisztratív
intézkedésekkel lecsökkentették, betegeinket
kivonták az ellátásból,
úgy értékelem, hogy maradéktalanul
elláttuk feladatainkat, nyitottunk
betegeink felé és egyre nyitottabbá
válunk irántuk. A kórház működését,
gazdálkodási egyensúlyát
megőriztük; igaz számos nehéz,
kényszerű döntést és intézkedést is
jelentett számunkra. Ezek senkinek
sem okoztak örömöt, de meg kellett
tennünk. Meg tudtunk felelni a nagyon
szigorú törvényi előírásoknak,
sőt, újabb szakmai fejlesztéseket
is megvalósítottunk, mint például
a sürgősségi betegellátás, a betegszállítás,
újabb műtéti eljárások
bevezetése, és a járóbeteg-terület
fejlesztése. Ezt nem lehetett volna
megtenni az Önök támogató segítsége
nélkül, amit ha néha nehezen
is, de egész évben biztosítottak.
Úgy érzem, nem volt hiábavaló az
áldozatvállalásuk, a támogatásuk,
munkájuk, mert ennek köszönhető,
hogy a 2007-es év munkáját eredményesnek
mondhatom – zárta beszédét
a főigazgató.
Dr. Kovács József után a kórház
névadó keresztanyja, dr.
Nemesvári Márta lépett a mikrofonhoz,
aki voltaképpen javaslatával
a Kanizsai Dorottya név felvételének
ötletet adta a kórház
vezetői által meghirdetett névadó
pályázaton. Dr. Nemesvári Márta
Kanizsai Dorottya életútját ismertette
a nagyközönség előtt.
Emlékeztetett Kanizsai Dorottya
legnagyobb tettére, amikor
hogy 1526. augusztus 29-én, a
mohácsi csatavesztés után – látva
a főurak érdektelenségét – segítőivel
egy őszi éjjelen hozzálátott a
hetek óta a mohácsi síkon temetetlenül
heverő több ezer magyar
vitéz elhantolásához.
– Egy óriási sírt ástak, összeszedték
a hazáért halt hősök földi
maradványait, s a közös sírba helyezték.
Napokig tartott a nagy temetés.
Mikor készen állt nemzeti
nagylétünk nagy temetője, akkor a
temetés fáradhatatlan vezetője, a
gyászruhás honleány, Kanizsai
Dorottya felment a nagy sírdombra,
mely egy nagy nemzet dicsőségét,
nagyságát, hatalmát, szabadságát
temette el, s kegyeletes érzéssel
imádkozott a hazáért hősi
halált halt hősökért. Kanizsai Dorottya
nevét kegyeletes cselekedete
halhatatlanná tette magyar nemzetünk
történelmében – mondta dr.
Nemesvári Márta, aki hozzátette,
Kanizsai Dorottya egész életét áthatotta
a hit, a szegényeken, elesetteken
való segíteni akarás.
Ezt követően Marton István
polgármester díszoklevelet adott
át a kórház főigazgatójának, majd
dr. Mikola István is köszöntötte
az immár Kanizsai Dorottya Kórház
kollektíváját.
Az ORFF Ütőegyüttes nagy sikerű
produkciója után Dr. Kovács
József a Kanizsai Dorottya Emlékplakettet
adta át Dr.
Nemesvári Mártának, Marton Istvánnak
és dr. Mikola Istvánnak.
Évzáró, évértékelő rendezvényről
lévén szó, jutalmazásra is
sor került. Dr. Flórián Zoltánt, az
urológiai osztály orvosát főorvossá
nevezték ki, Kiváló Kórházi
Dolgozó címet kapott dr. Csermely
Ferenc nyugdíjas főorvos,
dr. Ruszwurm Andrea osztályvezető
főorvos, dr. Sebestyén Miklós
főorvos, dr. Abboud Ali főorvos,
Bálint István biológus, Mátyás
Nándorné, munkaügyi előadó,
Boros Károlyné, osztályvezető
főnővér, valamint Bolla Orsolya,
osztályvezető főnővér. Főigazgatói
dicséretben részesült dr.
Gottschál Marianna főorvos, Dr.
Kovács Andrea orvos, Horváth
Zsolt főgyógyszerész, Béresné
Lencse Beáta vegyészmérnök,
Szijártóné Gódor Teréz osztályvezető
főnővér, Janka Gyuláné,
osztályvezető főnővér-helyettes,
Némethné Scheiber Anna osztályvezető
főnővér, Marosfalvy Viktória,
osztályvezető főnővér-helyettes,
Némethné Császár Zuzsanna
higiénikus, Rajnai Miklósné csoportvezető,
Mazsdényi Antalné,
gazdasági nővér, Bagladyné Lehel
Ildikó szakasszisztens, Maricsné
Kondricz Eszter szakasszisztens,
Holló Mária szakasszisztens,
Kanzsalicsné Horváth Mária
asszisztens és Babati Jánosné
asszisztens. Ugyancsak elismerésben
részesült Somogyiné Horváth
Gyöngyi ápoló, Balogh
Tiborné ápoló, valamint Kurucz
Csaba, ápoló.
Az elismerésekért dr. Csermely
Ferenc mondott köszönetet.
Horváth Attila
Évzáró és névadó
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM
INDUL:
􀂊 2007. 12.20-án 16 órakor
􀂊 2008. 01.09-én 16 órakor
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
􀂊 2008. 01.11-én 16 órakor
könnyű- és nehézgépkezelő
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Fotó: Horváth Attila Fotó: Horváth Attila
Az SZDSZ fegyelmi eljárást
akar indítani Marton István
polgármester ellen, mert szerintük
a város első embere
szakmailag és emberileg is
megbukott az elmúlt időszakban,
ezért alkalmatlan a város
vezetésére.
Halász Gyula ügyvivő kijelentette,
a város költségvetését a fejetlenség,
koncepciótlanság jellemzi,
abban ugyanis nem látnak
stratégiát a működési hiány kezelésére.
Hozzátette, ad hoc módon
pedig nem lehet irányítani egy
várost, ezért az SZDSZ Mikulás
napján jelképesen virgácsot ad
Marton István polgármesternek.
Röst János, a helyi szervezet
alelnöke ennél jóval tovább ment:
ő a polgármesterrel szemben fegyelmi
eljárás indítását szorgalmazza.
– A Fideszben egyre többen
kérdőjelezik meg Marton István
polgármesterségét, s egyre kevesebben
tolerálják botrányos viselkedését
– mondta. – Fideszkörökből
származó értesülések
szerint a párt országos központjában
is hajlanak már Marton
István menesztésére, hiszen a
közgyűléseken immár kultúremberként
is leszerepelt. Ha szükséges,
akkor a szabad demokrata
képviselők fegyelmi eljárást kezdeményeznek
a polgármester ellen.
Az SZDSZ felajánlja szakmai
segítségét és a hatékony kormányzati
lobbi segítségét a Fidesznek
a Marton István utáni
átmeneti időszakra. Javasoljuk,
hogy erre az időre erősítsék meg
a várost egy tiszteletdíjas alpolgármesterrel.
Jelenleg a legnagyobb
problémákat a gazdaság,
a beruházások területén látom,
ezért az SZDSZ örömmel venné,
ha a Fidesz az egyetlen műszakigazdasági
szakemberét, Papp
Nándort kérné fel az alpolgármesteri
posztra. Véleményünk
szerint ő az a személy, aki tárgyalóképes,
személyét valamenynyi
párt elfogadja. A Fidesz keze
a pánikgombon van, s megértjük,
hogy a karácsonyt nem akarják
ezzel az üggyel elrontani, de utána
már meg kell nyomni a gombot
– mondta Röst János.
Horváth Attila
Az előző városvezetések koncepciótlansága
miatt volt szükség
a vízdíj drasztikus emelésére
– jelentette ki sajtótájékoztatóján
Bene Csaba, a Fidesz-
KDNP frakcióvezetője.
– Nem volt más választásunk, ha
felelős döntést akartunk hozni –
hangsúlyozta. – Hozhattunk volna
felelőtlen döntést is, de azt hiszem,
ez nem a mi frakciónk jellemzője.
Persze, teljesen jogosan merül fel
a kérdés, hogy milyen indokok vezettek
ehhez a díjemeléshez. Először
is, információink szerint a
kormány jövőre jelentős mértékben,
csaknem negyven százalékkal
akarja növelni a villamos energia
árát. A vízmű számos berendezése
pedig villamos energiával működik.
Évek óta folyik a szennyvízprojekt
előkészítése, ami uniós források
révén valósulhat meg. Ehhez
szükség van némi önerőre is, hogy
mennyire, azt még nem tudjuk, ráadásul
a kormányzat felelősségvállalásának
mértéke sem tisztázott.
Az elmúlt években azonban
nem tettek félre pénzt az önerő biztosításához.
Ebben a helyzetben
két dolgot tehettünk: vagy leállítjuk
a csatorna-beruházást (ezzel
óriási károkat okozva az embereknek),
vagy a projekt finanszírozhatósága
érdekében jelentősen emeljük
a díjakat. Mi – úgy érzem felelősen
– az utóbbi mellett döntöttünk,
hiszen a szennyvízprojekt lezárását
követően előttünk áll az
ivóvíz-hálózat korszerűsítése is,
ami hasonló kérdéseket vet fel.
Bene Csaba megjegyezte: így
is a legkisebb városi önrésszel
kalkulálva emelték a vízdíjat,
ugyanis abban reménykednek,
hogy a kormány a város önrészének
növelésével nem rak újabb
terhet a fogyasztók vállára. Mert
ha igen, akkor további díjemelés
várható.
A frakcióvezető szerint a mostani
díjemelés révén éves szinten
mintegy háromszáz millió forintos
keret jön létre, amelyből a
szükséges fejlesztések felemésztenek
mintegy százmillió forintot.
Így évente kétszázmillió forint
marad a kasszában. A város önrésze
pedig körülbelül négyszázötven
millió forintra rúg.
Horváth Attila
Kanizsa 6 – A mi ügyeink 2007. december 13.
Nem volt más választás
A pánikgombon a Fidesz keze?
– A 2007-re számított 7,9 százalékos
inflációs mérték négyszeresével
emelte meg a víz díját
az az önkormányzat, amely még
ellenzékben minden eszközt
megragadott annak érdekében,
hogy az emelés ellen tiltakozzon
– mondta minapi sajtótájékoztatóján
Tóth László, a szocialista
frakció vezetője.
– Az emelés eredményeként
éves szinten 12 köbméteres átlagos
fogyasztással számolva családonként
21.888 forintos többletkiadással
kell számolnia a
nagykanizsai polgároknak. Ez
azonban csak átlagos emelés,
amely azonban még nagyobb
mértékben sújtja a Fidesz által
oly gyakran emlegetett nagycsaládokat,
ahol ez a mérték akár
negyvenezer forint is lehet
évente. Ugyanis egy nagyobb
család esetében 2008-ban havi
tízezer forintnál is magasabb
vízszámlával kell majd kalkulálni.
Tóth László arra is felhívta
még a figyelmet, hogy a vízdíjemelés
mértékét – az eredeti, a
Vízmű által elkészített, szakma
érveken alapuló javaslathoz képest
– Bizzer András előterjesztése
nyomán köbméterenként újabb
24 forinttal növelte meg a
fideszes városvezetés.
A szocialista politikus végül
egy korábbi nyilatkozatot idézett,
amely Gyalókai Zoltántól származik:
„Véleményem szerint a
Vízmű élére olyan cégvezetés
szükséges, mely közszolgáltatóként
nem saját, hanem azok érdekeit
képviseli, akik a vízdíjat fizetik.”
H.A.
A Civil Kerekasztal december
20-án délután konferenciát szervez,
amelyen a helyi cégek társadalmi
felelősségvállalásáról esik
szó – mondta el lapunknak
Budavölgyi Kálmán, a Civil
Kerekasztal Egyesület ügyvezetője.
A konferencián – amelyre a
cégek képviselőit és a szponzorszerzésben
már sikeres rendezvények
szervezőit is meghívják –
arról lesz szó, hogy a cégek, vállalkozások
milyen módon veszik
ki részüket a helyi civil kezdeményezések
támogatásából, legyen
szó kultúráról, vagy éppen
sportról. E napon lesz a Köszönet
Napja című rendezvény is,
amelyen a kerekasztal által alapított
civil kitüntetések adományozására
kerül sor. Öt kategóriában
lehet jelölni, a jelölőlap a könyvtár
honlapjáról érhető el. A javaslatokat
2007. december 15-ig lehet
eljuttatni a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület, 8800.
Nagykanizsa, Kálvin tér 5. postacímre,
vagy e-mailben a
dzcf@levele.hu-ra.
A Köszönet
Napja lesz
A Hadirokkantak Hadiözvegyek
és Hadiárvák Nemzeti Szövetségének
nagykanizsai szervezete
a karácsonyvárás jegyében
tartotta összejövetelét a Vasemberház
dísztermében.
A megjelenteket Gerencsér József
elnökhelyettes köszöntötte,
majd Görcsi Frigyesné szavalata
emelte az ünnepség hangulatát.
Ezt követően egy perces néma
felállással emlékeztek négy elhunyt
tagtársukra. Görcsi Frigyes
elnök beszámolójában kitért a
régóta húzódó kárpótlás kérdésére
is, amelyben még mindig nem
történt előrelépés.
Marton István polgármester
köszöntő szavaiban ígéretet tett
rá, hogy a polgármesteri keretéből
ugyanúgy, mint idén, jövőre
is támogatni fogja a szervezetet.
Végül karácsonyi üdvözlőlapot és
ajándékot adott át az elnök a
megjelent 35 tagnak.
Karácsonyi
gyűlés
Tiltakoztak, most emelnek?
2007. december 13. Kanizsa – Városháza 7
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bizzer András a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2007. december 14-én, pénteken 17 órakor a Dr. Mező Ferenc
Gimnáziumban.
Képviselői fogadóóra
Értesítjük Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje decemberben az ünnepek miatt az alábbiak szerint alakul:
December 21. (péntek) hétfői munkarend 8.00-16.30 óráig
December 22. (szombat) pénteki munkarend 8.00-12.00 óráig
December 24. (hétfő) pihenőnap
December 28. (péntek) hétfői munkarend 8.00-16.30 óráig
December 29. (szombat) pénteki munkarend 8.00-12.00 óráig
December 31. (hétfő) pihenőnap
Megértésüket köszönjük!
Ünnepi ügyfélfogadási rend
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi tömbben
lévő alábbi ingatlanait:
984. Magyar u. 7. – utcafronti épület, 986/1. Erzsébet tér 12., 987. Erzsébet
tér 13. Kikiáltási ár: 144.000.000 Ft. Versenytárgyalás ideje: 2007.12.19,
2008. 01.02., 2008.01.09. 10 óra.
Az értékesítendő ingatlanok: műemléki környezetben találhatók, a vevő
köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül beépíteni, a
vevő köteles az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül a
versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a vevő köteles a 984.
hrsz-ú ingatlan telekmegosztását elvégeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet
6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet:
93/500-724.
Versenytárgyalás
Tájékoztatjuk a piaci-vásári helyhasználókat, hogy a nagykanizsai Csarnok
Üzletház környezetében (kizárólag Kalmár u. 6. számú vásárcsarnok
nyugati oldalán a kerítéssel körbevett mészköves területen) 2007. december
14-től 23-ig lesz lehetőség fenyőfa árusítására.
Az árusító helyek kijelölésére és helyhasználók közötti kiosztására december
14-én 8.00 órától kerül sor, a helyszínen. Az árusító helyek korábbi időpontban
való elfoglalására nincs lehetőség.
A helykijelölési eljárás alkalmával egyösszegben kell megfizetni a 14 napi
árusítás helyfoglalási díját és az igénybevett terület utólagos takarításának
költségét.
Via Kanizsa Városüzemeltető Kht.
Karácsonyi fenyőfa-árusítás
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Ebben az évben – 2007. december 21-én – Magyarország teljes jogú tagja lesz a
schengeni övezetnek. Ennek eredményeként a schengeni térségen belül megszűnik a
szárazföldi határellenőrzés, a magyar állampolgárok bármikor és bárhol átléphetik majd
a belső határokat az övezeten belül. A schengeni övezet külső határain azonban a
határellenőrzés erősödik.
Fenti változás láthatóan csak az állampolgárok mozgásának ellenőrzését érinti, az
utazás feltételeit, valamint az ahhoz szükséges okmányok körét nem.
Főszabály szerint a külföldre utazás joga Magyarország teljes jogú schengeni taggá
válását követően is csak érvényes úti okmánnyal gyakorolható. Az Európai Unióhoz való
csatlakozásunkból következően magyar állampolgár érvényes személyazonosító igazolvánnyal
is gyakorolhatja a külföldre utazás jogát az Európai Gazdasági Térségről szóló
Egyezményben részes tagállam területére történő beutazáskor és a tagállamok közötti
utazás során. Ezzel a lehetőséggel jelenleg a következő országokba történő utazáskor lehet
élni: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország,
Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország,
Litvánia, Lichtenstein, Luxemburg, Málta, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia,
Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.
Ezen túl ugyancsak lehetőség van személyazonosító igazolvánnyal történő utazásra,
ha azt nemzetközi szerződés lehetővé teszi. Nemzetközi szerződés alapján jelenleg
három országba, Horvátországba, Svájcba és Andorrába lehet személyazonosító igazolvánnyal
utazni, feltéve, hogy az utazás időtartama a 90 napot nem haladja meg,
illetve az utazás nem irányul kereső tevékenység folytatására.
Az érvényes személyazonosító igazolvány valamennyi formátuma használható
külföldre történő utazásra az említett országokba, kivéve Svájcot, ahová csak az új,
kártyaformátumú okmánnyal lehet beutazni.
Azok a 14 éven aluli kiskorú állampolgárok, akik koruknál fogva személyazonosító igazolvánnyal
nem rendelkeznek, az ország területét kizárólag érvényes úti okmánnyal hagyhatják el.
A 14. és 18. életév közötti kiskorúakat is megilleti azonban a jog, hogy érvényes
személyazonosító igazolvánnyal utazzanak azokba az országokba, ahová ezt jogszabály
vagy nemzetközi szerződés lehetővé teszi.
A nem magyar állampolgár részére, magyar hatóság által kiállított személyazonosító
igazolvánnyal azonban nem lehet külföldre utazni. E szerint tehát nem jogosult a magyar
hatóság által kiállított személyazonosító igazolvánnyal külföldre utazni a bevándorolt,
a letelepedett, a menekült jogállású személy.
Vezetői engedéllyel – annak formátumától függetlenül – nem lehet külföldre utazni.
A vezetői engedély kizárólag járművezetésre, kártyaformátumú változata, pedig ezen
túlmenően Magyarországon szolgál személyazonosításra.
Az országot a schengeni csatlakozást követően – a határellenőrzés megszűnte után – is
csak érvényes utazásra jogosító okmánnyal (úti okmány, személyazonosító igazolvány) hagyhatjuk
el. Hiszen a schengeni tagországok közötti mozgás során csak az ellenőrzés módja változik.
A belső határokon való ellenőrzés megszüntetésének kompenzálására a schengeni
tagállamok ún. mélységi ellenőrzési rendszert működtethetnek. Ennek lényege, hogy az adott
ország területén belül az idegenrendészetért felelős hatóságok munkatársai igazoltathatják a
külföldieket. Ezen túl a schengeni szabályok lehetővé teszik, hogy valamely tagállam
indokolt esetben, korlátozott időtartamban ideiglenesen visszaállítsa a határellenőrzést.
A mélységi ellenőrzés egyik hatékony eszköze a Schengeni Információs Rendszer
(betűszóval: SIS). Ez a schengeni térség államainak a hatékony kommunikációt biztosító,
személyi- és tárgynyilvántartási, körözési rendszere, amelyre a belső határok lebontása és
a megerősített külsőhatár-ellenőrzés miatt van szükség. Ennek az információs rendszernek
a segítségével juttathatják el az egyes tagállamok más államok területére azokat
a körözési vagy beutazási és tartózkodási tilalmi figyelmeztető jelzéseket, amelyek
alapján a határellenőrzési, rendőri, idegenrendészeti és egyéb szervek az ellenőrzés során
eljárnak. Ha a rendszer ugyanis találatot jelez, akkor a hatóság végrehajtja a
figyelmeztető jelzést elhelyező tagállam által kért intézkedést, tehát a személyt elfogja, a
beléptetést a schengeni területre megtagadja, a körözött tárgyat lefoglalja.
További információkat találhat a schengeni csatlakozással kapcsolatban a
következő internetes oldalakon:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium honlapja: http://irm.gov.hu/
Külügyminisztérium honlapja: www.kulugyminiszterium.hu
Országos Rendőr-főkapitányság: http://www.police.hu/
EU vonal: http://www.euvonal.hu/
Adatvédelmi Biztos Hivatala: http://www.abiweb.obh.hu/abi/index.php?menu=fooldal
Tájékoztató utazási okmányokról és a
határátlépés feltételeiről a schengeni
csatlakozást követően
Tisztelt Lakosság !
Nagykanizsa város Egészségügyi Alapellátása az Egészség Porta Egyesület
támogatásával a város háziorvosai részvételével a betegségek megelőzését
és korai felismerését szolgáló szűrővizsgálati napot szervez a háziorvosi
rendelőkben.
A szűrőnapra az 51/1997.(XII.18) NM rendeletben foglaltaknak megfelelően
életkorhoz kötötten: 21. éves korban a felnőttkori alapstátusz meghatározása,
40-60 éves kor között (különösen veszélyeztetett korosztály), névre
szóló meghívót kapnak az érintettek.
A szűrőprogramban való részvétel térítési díj mentes!
A programban elvégzendő szűrővizsgálatok: vérnyomásmérés, testsúly
mérés, testzsír mérés, magasságmérés, has körfogat mérés, vércukor mérés,
vérzsír mérés, PSA mérés (férfiak részére prosztata rákszűrés), egészségi állapotának
felmérésére irányuló kérdések.
A fenti mérési eredmények, valamint a helyszínen feltett kérdésekre adott
válaszai alapul szolgálnak az egészségi állapotának meghatározásához.
Nagykanizsa lakói között is a vezető halálok a szív-érrendszeri halálozás.
Időben való felismeréssel sok korai haláleset megelőzhető lenne. Ennek leghatékonyabb
módja a szűrés.
Tudni kell, hogy a hatályos előírások szerint (lásd fenti jogszabály) a háziorvosnál
való időszakonkénti megjelenés mindenki számára előírás, melynek
elmulasztása a további ellátást akadályozhatja.
Amennyiben a megadott időpont nem megfelelő, érdeklődjön háziorvosánál
a szűrés esetleges pótlása miatt.
Aszűrések december hónapban és 2008. január, február hónapban zajlanak.
Komoly összefogás eredménye ez az ingyenes, szervezett szűrés, kérem,
éljen az alkalommal!
Együttműködését előre is köszönjük.
Kercsmaricsné Kövendi Ibolya, Intézményvezető
Ha az egészségbiztosítás magánkézbe
kerül, az bizonyosan
nem jelent jót a betegek számára,
hiszen a terhek emelkedése
és a várólisták növekedése mellett
kevesebb gyógyító szolgáltatást
vehetnek majd igénybe –
mondta a minap dr. Mikola István,
az Országgyűlés Egészségügyi
Bizottsága alelnöke, volt
egészségügyi miniszter, a Fidesz
szakpolitikusa városunkban
tartott előadásán.
Mikola István a kórház névadó
ünnepségére érkezett ugyan,
de nem volt nehéz rávenni, hogy
ezt megelőzően egy fórum keretében
ossza meg az érdeklődőkkel
az egészségügyi reformmal
kapcsolatos véleményét. A Halis
István Városi Könyvtár harmadik
emeleti konferenciaterme az
előadásra dugig megtelt, annak
ellenére, hogy – mint ahogy azt
Kóré Péter, a Nagykanizsai Polgári
Egyesület elnöke köszöntőjében
elmondta – a Fő úton kihelyezett,
a rendezvényt hirdető
plakátokat ismeretlenek letépkedték.
Kóré Péter itt jelentette be,
hogy nyílt levelet küldenek a város
kormánypárti országgyűlési
képviselőinek, amelyben arra
hívják fel figyelmüket, hogy a
társadalom többsége pártszimpátiától
függetlenül elutasítja az
egészségbiztosítás privatizációját.
A december tizenhetedikei zárószavazás
kapcsán pedig arra figyelmeztetnek:
a társadalom tagjai
figyelemmel kísérik majd ezt
a nagy horderejű döntést, amely
során elválik, hogy a választott
képviselők a választópolgárok
többségi akaratát, vagy a miniszterelnök
akaratát képviselik-e
majd?
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő, alpolgármester beszédében
leszögezte, hogy az egészségbiztosítás
privatizációja nagy
veszélyeket hordoz magában.
Hangsúlyozta, fontos, hogy az
ezzel kapcsolatos népszavazáson
minél többen vegyenek részt
pártállástól függetlenül, s voksoljanak
lelkiismeretük szerint. Az
egészségügy, az egészségbiztosítás
privatizációja ugyanis nem
politikai kérdés, s ezúttal nem is
szabad pártszimpátia alapján szavazni.
„Gondolja át mindenki,
hogy számára mi a jó” – mondta.
Ezt követően dr. Mikola István
vette át a szót.
– A harmadik évezred legnagyobb
paradigmája zajlik mostanság
az egészségbiztosítás privatizációja
kapcsán – mondta az
Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága
alelnöke. – 1600 milliárd
forintos kasszáról van szó,
amiben a mi pénzünk van. Ezt
akarják kiárusítani, licitálni lehet
rá majd magántársaságoknak,
biztosítóknak, pénzügyi befektetőknek
az 1600 milliárd forint
negyvenkilenc százalékos tulajdoni
hányadára. A dolog önmagában
furcsa, elfogadhatatlan, viszszataszító,
hiszen mindez érdemi
megkérdezésünk nélkül történik.
Épp a héten tette közzé az egyik,
jobboldali elhajlással nem vádolható
közvélemény-kutató cég az
egyik kutatásának eredményét,
mely szerint az emberek hetvenhárom
százaléka elutasítja ezt a
típusú privatizációt, az egészségbiztosítás
részleges magánkézbe
adását.
Dr. Mikola István emlékeztetett
arra, hogy 1883-ban nyújtott
be a német parlamenthez egy törvényjavaslatot
a vaskancellár néven
elhíresült Bismarck, amely
tulajdonképpen megalapozta a
társadalombiztosítást. A javaslat
alapgondolata abból indult ki,
hogy az ember önmagáért és embertársaiért
is felelős. Éppen ez a
közös felelősségvállalás jelenik
meg a társadalombiztosításban,
amely során az egy országban
élők nemzeti kockázatközösséget
vállalnak, ki-ki anyagi lehetőségeihez
mérten. A befizetett pénz
8 Kanizsa – Álláspont 2007. december 13.
A minap a Magyar Közgazdasági
Társaság nagykanizsai
csoportja és a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Képzési Helye
szervezésében Kornai János
közgazdász professzor tartott
előadást telt ház előtt a campus
Zrínyi utcai épületének nagyelőadójában.
Kornai János az egészségügyi
reform pénzügyi hátteréről, indokairól
beszélt.
Aprofesszor rámutatott, hogy az
egészségügybe áramló pénzek nagyon
összetettek, összesen tizenegy
csatornán juthat forrás az ellátásba.
Ezért dőreség azt hinni,
hogy amikor többletforrásról beszélünk
az ágazat esetében, akkor
elegendő a központi költségvetésre
nyomást gyakorolni, s akkor majd
több pénzt kap az egészségügy.
Kornai szerint tudomásul kell venni,
hogy nem ez az egyedüli forrása
az ágazatnak. S valamennyi forrás
akkor nő, ha a GDP, a termelés
is gyarapodik. Minden összefügg
mindennel, ezért ha a gyógyításban
dolgozók több pénzt akarnak
kikényszeríteni az államtól, akkor
azt is tudniuk kell, hogy ezt a
pénzt mástól fogják elvenni. Ezért
az egészségügy fejlődése alapvetően
attól függ, hogy képesek leszünk-
e más forrásokat is bevonni?
Szóba jöhetnek az önkormányzatok
is, amelyek névlegesen több
egészségügyi intézmény tulajdonosai.
Kornai professzor megállapította,
meg kell nézni, hogy az
önkormányzatok milyen szerepet
vállalhatnak a finanszírozásban.
Ehhez azonban több önálló bevételre
van szükségük a helyhatóságoknak,
amiből tudnak fordítani az
egészségügyi ellátásra is.
A végső forrás azonban tulajdonképpen
a lakosság, itt is igaz a
szólás, hogy végső soron mindent
az emberek fizetnek meg. A kérdés
csupán az, hogy a terhek hogyan
oszlanak meg a társadalom egyes
szegmensei között, s ez az igazi
kérdés, nem pedig az, hogy miért
az emberekkel fizettetik meg az
egészségügyi reformokat – szögezte
le a professzor. Komoly gondot
jelent, hogy már most is nagy a
járulékot nem fizetők száma.
Meg kell találni azokat a megoldásokat,
amelyek révén azok is
hozzá tudnak járulni a költségekhez,
akik bár tudnának fizetni,
most mégsem teszik. Az is célravezető
lenne, ha a munkaadók
nem csak a kötelező járulékot fizetnék
a dolgozók után, hanem
azon felül is hozzájárulnának a
gyógyítás költségeihez. Megoldás
lehet az üzleti befektetők bevonása
is, ebben az esetben azonban
azt is kalkulálni kell, hogy a biztosítók
profitra törekednek. Ennek
ellenére a professzor nem lát kockázatot
az egészségügy biztosítás
alapú átalakításában, amennyiben
szigorú szakmai és pénzügyi felügyelet
kíséri figyelemmel a
munkát. Ugyanis magánpénzből
már most is jelentős összegek
vándorolnak az egészségügybe,
amit legalizálni kell előbb-utóbb.
Kornai János professzor szerint
a jelenlegi egészségügyi rendszer
legnagyobb baja az, hogy senkinek
nem érdeke csökkenteni a kiadásokat.
A háromtagú, betegből, OEPből
és orvosból álló rendszerben
két fél jó ellátást akar, a harmadik
pedig fizet. Egy ilyen rendszerben
nincs jó megoldás, csak félmegoldás
– mondta a professzor.
H.A.
Még több pénzt az egészségügybe!
Eszetlen, érthetetlen, átgondolatlan
Fotó: Horváth Attila
Fotó: Horváth Attila
Az emberek 73%-a elutasítja az egészségbiztosítás magánkézbe adását
egy nagy kalapba kerül, s ha a
nagy közösség egy-egy tagja bajba
kerül, akkor ebből a kalapból
kifizetik az ellátását. Magyarország
másodikként követte Bismarck
gondolatát.
– Immár több, mint egy évszázados
a társadalombiztosítás,
amelyhez ragaszkodtak az emberek,
s ma is ragaszkodnak hozzá.
Ugyanis mindannyian tudják,
érzik, hogy ez a rendszer a szociális
biztonságuk garanciája. A
mostani hatalom pedig hozzá
akar nyúlni a társadalombiztosításhoz.
Annak ellenére, hogy ma
már a Világbank és a nagy pénzügyi
szervezetek sem javasolják
a társadalombiztosítás ilyen módon
történő privatizációját. A
több, mint egy éve tartó folyamat
azzal indult, hogy eltörölték
a szakmai kamarák kötelező tagságát.
Az orvosokat lejáratták,
mindenféle paraszolvencia-hajhász
gazembernek titulálva, neves
orvosokat mozdítottak el állásukból,
megfélemlítve ezzel a
többieket is. Ez volt az egészségügyi
reformnak nevezett valami
első lépcsőfoka. A szakma sorra
kapta a pofonokat, amelyek értelmetlenek
és felháborítóak voltak.
Aztán jött a reform többi
eleme, a vizitdíj, a kórházi napidíj,
s nem értettük, hogy ezt miért
kell csinálni. Merthogy az
országban él két-két és félmillió
szegény ember – a számot nem
én mondom, hanem Ferge Zsuzsa,
aki ugye, jobboldali elhajlással
nem nagyon vádolható. A
minap el is akarták hallgattatni,
kitüntetést kapott. Ám miután a
miniszterelnök átadta az elismerést,
Ferge Zsuzsa a mikrofonhoz
lépett, s azt mondta: azért
azt a reformot mégis vissza kellene
vonni. Mert nézzük csak, mi
történt a szegény emberekkel? A
vizitdíj miatt inkább nem mennek
el orvoshoz, ha mégis, akkor
meg már gyakran késő, ezt hallom
országszerte. Eszetlen, érthetetlen,
szakmailag átgondolatlan
intézkedések tömegét értük
meg. Aztán jött a kórházak átalakítása,
amit úgy hívtak, hogy
kórházfejlesztés, bár találóbb
lett volna a kórház-visszafejlesztés,
mert ennek során rengeteg
ágyat szüntettek meg, s több
kórházat lemészároltak. Most
pedig a kórházak után elérkeztünk
a társadalombiztosítás
meggyilkolásához is. Hatalmas
társadalmi feszültségekhez vezethet
a kormánykoalíció által
tervezett üzleti biztosítós rendszer.
Mert mit tesz majd a biztosító?
Betegutakat fog tervezni,
betegellátást szervez, volumenkorlátot,
gyógyító eljárásrendeket
határoz meg. Ennek során
pedig egyértelműen arra törekszik
majd, hogy minél kisebb legyen
a kiadásuk, s minél nagyobb
a bevételük. Emellett a mi
pénzünkből építik fel majd az
irodáikat, az informatikai rendszereiket,
s mivel az ellátásszervezéshez
nem értenek, így az azt
végző szakértő csoportokat is
velünk fizettetik meg. De ezért
nem a befektetők a hibásak, ők
nem tehetnek arról, hogy haszonra
akarnak szert tenni, ilyen
a természetük. Mivel az MSZP
és az SZDSZ összesen hatvan
módosító indítványt nyújtott be
a törvényjavaslat kapcsán, még
nem tudjuk pontosan, mi lesz,
egyelőre csak annyi biztos, hogy
ha az egészségbiztosítás magánkézbe
kerül, az nem jelent jót a
betegek számára, akik a terhek
emelkedése és a várólisták növekedése
mellett kevesebb gyógyító
szolgáltatást vehetnek majd
igénybe.
Horváth Attila
2007. december 13. Kanizsa – Álláspont 9
Nyílt levél városunk kormánypárti országgyűlési képviselőihez:
Tisztelt Képviselő Urak!
A felmérések szerint a magyar társadalom többsége - pártszimpátiától
függetlenül - ragaszkodik a szolidaritási alapelvű társadalombiztosításhoz
és elutasítja privatizációját.
Mi négy évente választunk, Önöknek, képviselőknek a december
17-i parlamenti végszavazáson kell választaniuk.
Ezúton hívjuk fel Önöket: figyelemmel kísérjük döntésüket, hogy
a választópolgárok akaratát vagy a miniszterelnök akaratát képviselik-
e?
Nagykanizsa 2007. december 7.
Nagykanizsai Polgári Egyesület
Kodály Zoltán zeneszerző,
zenepedagógus mellszobrának
avatójával és emlékkiállítás
megnyitójával vette kezdetét a
Kodály-hét a VOKE Kodály
Zoltán Művelődési Házban.
Szmodics Józsefné, a hivatal
Művelődési és Sportosztályának
vezetője ünnepi köszöntőjében
kiemelte:
– Az idén kettős Kodály-évfordulót
ünneplünk. Az emlékév hivatalosan
március 3-án, a zeneszerző
halálának 40. évfordulóján
kezdődött, és születésének 125.
évfordulóján december 16-án zárul.
Országosan és nemzetközi
szinten is méltó módon emlékeztek
meg a XX. század kiemelkedő zeneszerzőjéről,
népzenekutatójáról,
zenepedagógusáról. Mit is jelent
számunkra Kodály Zoltán munkássága?
– A legfontosabb, hogy
műveivel és főként zenepedagógiai
munkáival hozzájárult ahhoz,
hogy Magyarországot komolyzenei
nagyhatalomnak tekintse a világ.
A Kodály Emlékhéttel a művelődési
ház méltó módon tiszteleg
a kiváló zeneszerző emlékének
– folytatta Szmodics Józsefné.
őrizzük ezt a Kodály által feltárt
ősi kincset, hiszen semmi nem hat
ránk olyan mélyen, mint az emberi
hang. A közös éneklés összetartó
ereje, személyiséget formáló és
lelket gyönyörködtető mivolta
nem vitatható. „Európa nem arra
kíváncsi, hogyan utánozzuk, hanem
arra, amit mi – Magyarország
adhatunk hozzá az európai
kultúrához” – mondta Kodály
Zoltán. ő megtette, most már rajtunk
múlik, hogy mit és hogyan
örökítünk tovább – mondta befejezésül,
majd Kámánné Szép Terézia
intézményigazgatóval leleplezték
Kodály Zoltán mellszobrát,
Csávás Csaba szobrászművész
alkotását.
A Kodály Zoltán emlékkiállítást
Kocsis Katalin, a Halis István
Városi Könyvtár zenei részlegének
vezetője nyitotta meg.
Élménydús előadásában Kodály
által gyűjtött népdalok is elhangzottak.
Az ünnepségen közreműködött
a Kodály Zoltán Vasutas
Énekkar és Kollár Judit előadóművész.
A keddi programban Kodály
Zoltán Háry János című daljátékát
tekinthették meg az érdeklődők.
Csütörtökön zenei vetélkedőt
szervezett az intézmény Kocsis
Katalin vezetésével. A Kodály-
hét Ünnepi Gálaműsorral
zárul szombaton este 18 órakor.
Ünnepi köszöntőt mond: Dr.
Lauter Éva, a Balassi Bálint Kulturális
Intézet főigazgatója, Cseresnyés
Péter alpolgármester, országgyűlési
képviselő, Kovács
Kálmán, a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium államtitkára,
országgyűlési képviselő. Az
állófogadáson Göndör István országgyűlési
képviselő mond pohárköszöntőt.
Közreműködik: A
Parlament kórusa, a Szená-Torok,
Nagykanizsa Város Vegyeskara, a
Mondschein Vonósnégyes, a Kodály
Zoltán Vasutas Énekkar és
Kollár Judit előadóművész. A
Kodály-hét rendezvényeinek háziasszonyi
teendőit Kámánné
Szép Terézia intézményvezető
látja el.
Bakonyi Erzsébet
December 20-ig látható Ekler
László építész, természetfotós
Túl a város zaján című fotókiállítása
a Hevesi Sándor Általános
Iskola galériájában. A kiállítást
Lehota M. János esztéta,
egyetemi tanársegéd nyitotta
meg. Lelkileg felüdítő estét
szerzett Lengyák István tanár a
zenés, vetített képes összeállításával,
melyben fotókhoz illő
költeményeket olvasott fel. A
műsorban közreműködött
Pávlicz Erika, Smideliusz Csaba,
valamint a Tungsram Hevesi
Sándor Versmondó Körének
tagjai, Bánhidi Veronika, Miksó
Nóra, Illés Evelin és Csákvári
Tímea.
B.E.
10 Kanizsa – Kultúra 2007. december 13.
December 17-én 16 órakor a
Hotel Centrál Étteremben ünnepélyes
keretek között mutatják
be Bakonyi Erzsébet – Deregi
László: Köztéri alkotások Nagykanizsán
című könyvét.
A rendezvényt Marton István
polgármester nyitja meg, a
könyvismeretőt Balogh László,
az OKISB elnöke.
A 60. születésnapját ünneplő
Olajbányász Fúvószenekar a
hét végén tartotta évadzáró jubileumi
hangversenyét a HSMK
Farkas Ferenc termében.
A zenekar megszervezése
1946-ban kezdődött. 1947. május
1-ig, az igazi születésnapig – a
hangszerek beszerzésétől kezdve
– sok volt a teendőjük, de a zenekar
hamar belopta magát a zenekedvelő
közönség szívébe. 2002-
től a Kanizsa Fúvós Egyesület
keretei között működnek. Kiss-
Plánder Krisztina elnök múltidézése
után a koncert fúvós- és hagyományos
indulókkal kezdődött,
majd a tánc világába is elkalauzolták
a közönséget, felajánlva a
terem szabadon maradt parkettjét
a táncra.
B.E.
Évadzáró
Túl a város
zaján
Kodály-hét
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Szilveszter 2007.
A Miklósfai Általános Iskola
Szülői Munkaközössége
és Alapítványa
2007. december 31-én
(hétfőn)
ÓÉV BÚCSÚZTATÓ BÁLT
rendez az
iskola tornatermében.
Zene: Simon és Simon
Belépőjegy: 5000 Ft
(aperitif, vacsora, pezsgő, műsor)
A tombolán EXTRA nyeremények!
BELÉPőK
IGÉNYELHETőK:
􀂊 az iskolában: 536-950
􀂊 Koncz Tivadarné: 315-893
􀂊 Király Tiborné: 316-322
telefonszámokon
A bál bevételét az iskola
fejlesztésére fordítjuk
KARÁCSONYI KONCERT
A Batthyány Lajos Gimnázium hagyományos Karácsonyi
koncertjét 2007. december 20-án 18 órakor
a Medgyaszay Házban tartja.
Fellépnek:
Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar - vezényel: Cseke József, Kicsinyek kórusa
- vezényel: Bagarusné Szabó Katalin, Nagykanizsai Ifjúsági
Szimfónikus Zenekar, Jakobovics Árpád zenekarvezető - vezényel: Cseke
József, Zongorakísérő: Martonné Németh Mária
Vendégfellépők: Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola (Budapest)
növendékei és a Farkas Ferenc Zeneiskola tanárai
Az est szólistái: Bagarusné Szabó Katalin (zongora), Gróf Katalin (zongora),
Baki Andrea (fuvola), Fekete Melinda (szaxofon), Baráth Adrienn (zongora),
Jakobovics Árpád (hegedű), Jeszenői Emese (hegedű), Katz Rudolfné
(zongora)
Versmondók: Horváth Bálint, Kovács Zsolt
Műsoron: Kodály Zoltán, Erkel Ferenc, Bárdos Lajos, G. Fauré, W. A. Mozart,
F. Gruber, Farkas Ferenc, G. F. Händel kórusművei, illetve J. Haydn, W.
A. Mozart, L. van Beethoven, Kodály Zoltán zenekari művei
A belépés mindenki számára ingyenes!
A koncert szünetében karácsonyi finomságokkal és teával várjuk
kedves Vendégeinket a Medgyaszay Ház előterében!
A Vásárcsarnok, hivatalos nevén
a Csarnok Üzletház fennállásának
tíz éves évfordulóján
ünnepi találkozót szervezett az
üzletház Intéző Bizottsága.
Az épület Pelényi Gyula terve
alapján a helyi önkormányzat és a
vállalkozó kereskedők anyagi
összefogásával épült 1997-ben.
Azóta a város leglátogatottabb
kereskedelmi egységévé vált –
hangsúlyozta visszatekintésében
Rózsás Károly, az IB elnöke.
– Az üzletház fő profilját az 1700
négyzetméteres kosaras piac képezi,
amely mellett 105 különböző üzlet
működik. Sok ellenlábasa volt
tervezésének, felépítésének, de az
elmúlt tíz év igazolta a várakozásokat.
A kosaras piac jól üzemel, a
nagyvásárok látogatottak, és népszerű
a vasárnaponkénti bolhapiac
is. A kezdetben nagynak tűnt elárusító
részek és a piacrész lassan kinövik
az üzletházat. Eddig a karbantartásra
keveset kellett költeni,
a berendezések egy részét azonban
a még jobb működés érdekében
cserélni kell. A nyílászáróknál, a
homlokzatnál beázás tapasztalható,
ezeket ki kell javítani, és szükséges
a Csarnok házirendjének újbóli
szabályozása is. A kihívás egyre
nagyobb – mondta Rózsás Károly,
majd így folytatta: – Az elmúlt tíz
évben a város kereskedelme jelentős
változásokon ment át, a nagy
áruházak megjelenése aggodalommal
töltötte el a kereskedőiket. A
ház tulajdonosai, kereskedői büszkék
lehetnek rá, hogy kínálatukkal,
áraikkal és még több munkával
konkurenciái lettek ezeknek a tehetős
kereskedelmi egységeknek.
Cseresnyés Péter beszédében a
jelennel és a jövővel foglalkozott,
de előtte felvázolta, mi fáj neki
akkor, amikor a belváros átstrukturálódását
látja. Nagykanizsán
megjelentek azok a cégek, akik
elsősorban a város szélére települtek
ki, és óriási vásárlótömeget
vonzottak magukhoz. A belváros
ezáltal kezd kiürülni. Marton István
polgármesterrel együtt közös
céljuk, hogy ezen változtassanak.
– Az elmúlt egy évben némi változás
történt az önkormányzat és a
Vásárcsarnok együttműködése terén
– folytatta az alpolgármester. –
Azt szeretnénk, hogy párbeszéd
alakuljon ki az önkormányzat valamint
az itteni tulajdonosok és
bérlők között mindkét fél hasznára.
Végezetül a csarnok felépítésében
érdemeket szerzett Palotás Tibor
a karácsony közeledtével egy
szimbolikus ajándékot adott át
Marton István polgármesternek.
B.E.
2007. december 13. Kanizsa – Gazdaság 11
A Magyarországi Volksbank
Zrt. elnyerte Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzatának
számlavezetését. A közbeszerzési
eljárásnak megfelelően
a Bank vállalta 1,1 Mrd forint
összegben folyószámlahitel, valamint
likvid hitel nyújtását is.
– Nagy örömünkre szolgál,
hogy Nagykanizsa városa a Volksbank
mellett döntött, így mi lehetünk
ennek a dinamikusan fejlődő
dél-nyugat magyarországi városnak
a számlavezető bankja –
mondta Skonda Mária a Magyarországi
Volksbank Zrt. vezérigazgató
helyettese, a két fél megállapodását
hivatalossá tevő dokumentum
aláírásakor.
A ceremónián részt vett Marton
István Nagykanizsa polgármestere,
aki a több mint 20 milliárd forintos
költségvetésű önkormányzat
vezetőjeként látta el aláírásával
a szerződést.
Nagykanizsa, mint a Nagykanizsai
Kistérség központja számos
gazdasági és történelmi értékkel
rendelkezik, amely az Adriai-tenger
hazai „kapujaként” jelentős
logisztikai szerepet tölt be a megyében,
valamint az érintetlen természeti
környezete és termálvíz
forrásai vonzó turisztikai célponttá
teszik. Nagykanizsának a régióban
betöltött szerepét erősíti, hogy
egyaránt közel fekszik Ausztriához,
Szlovéniához és Horvátországhoz.
A Volksbank a fent említett
országok mindegyikében jelen
van, így a város és a Bank közti
szerződés mindkét félnek kiváló
alapot nyújthat a regionális jelenlét,
valamint a gazdasági növekedés
erősítéséhez is.
Tervszerű fejlesztési és terjeszkedési
politikával a térséghez tartozó
Zala megyében a Magyarországi
Volksbank Zrt. hat fiókkal –
Nagykanizsán két fiókkal – képviselteti
magát a térségben. Így a
város és a Bank közötti szerződés
mindkét félnek kiváló alapot
nyújthat a regionális jelenlét erősítéséhez
is.
A Volksbank partner kíván lenni
a szűkebb környezet, a kistérség
és a város környékének felemelkedésében
is. Jelenleg Nagykanizsa
vonzáskörzetében tizennégy
önkormányzat részére vezet
számlát és nyújt pénzügyi szolgáltatást
valamint tanácsadást. Az
önkormányzati beruházások finanszírozásán
túl számlavezetéssel
és speciális befektetési konstrukciókkal
áll ügyfelei rendelkezésére.
A Magyarországi Volksbank
Zrt. mindent megtesz azért, hogy
magas szintű szolgáltatásaival
hozzájáruljon Nagykanizsa fejlődéséhez
és sikeres működéséhez.
A Volksbank vezeti
a város számláit
Tíz éves a Vásárcsarnok
Fotó: Bakonyi Erzsébet
December 8-án 16 és 19 órától
tekinthették meg az érdeklődők
a Hevesi Sándor Művelődési
Központ színháztermében a
Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar
Mikulás Show-ját a Kanizsai
Zeneiskoláért Alapítvány
szervezésében.
A swing-től a rock’n roll-ig
ívelő zenés időutazásban közreműködtek
a NIF, a Farkas Ferenc
Zene és Aranymetszés Művészeti
Iskola Utánpótlás Fúvószenekara,
valamint a Premier Táncklub. A
rendezvény sztárvendégei a Mikulás
és barátai voltak. Az időgépet
Tatár Csaba és Takács Dániel
működtette.
December 23-án 18 órakor
ismét fellép a HSMK-ban a NIF
és a Balaton Mk.
B.E.
Az NTE 1866. MÁV Rt. Judo
Szakosztály – a Polgármesteri
Hivatal és a Jigoro Kano Judo
Alapítvány támogatásával – immár
kilencedik alkalommal rendezte
meg idén a Nemzteközi
Mikulás Kupa Judo Versenyt.
Három ország (Szlovénia, Románia,
Magyarország) tizennégy
klubjából kétszázharmincöt versenyző
mérlegelt be az egész
napos versenyre. Mohács, Siklós,
Egerág, Barcs, Nagyatád,
Kaposvár, Budapest, Veszprém,
Pápa és természetesen Nagykanizsa
is képviseltette magát.
A rendezvényt a Honvéd Kaszinó
modern tánccsoportja
nyitotta. A Himnusz hangjait
követően Marton István polgármester,
majd az NTE 1866. nevében
Mester József köszöntő
szavaival vette kezdettét a versenyzés.
Színvonalas, kemény mérkőzéseket
láthattak az érdeklődők.
Az NTE 1866-ot harminc fiatal
képviselte, harminckilenc korilletve
súlycsoportban. Harmincöt
érmet szereztek, közülük tizenegy
arany, tíz ezüst és tizennégy
bronz. Összesen negyvenegy,
pontot érő helyezést értek el.
Többen indultak magasabb súly-,
illetve korcsoportban is.
Eredmények. U-10: 20 kg
Vugrinecz Alex I., 22 kg Sólyomvári
Dávid I., Nagy Veronika III., 26
kg Nagy Gergely III., 32 kg Szűcs
László II., 35 kg Vígh Máté III., 38
kg Horváth Ádám I., 41 kg Borjús
Gergő III. U-11: 34 kg Horváth
Ádám II., Huszár Martin III., 42 kg
Szűcs Márton IV. U-13: 30 kg Huszár
Martin I., 38 kg Csöndör Olivér
II., Baj Balázs III., Tóth Dávid
V., 42 kg Csonka Richárd I., 44 kg
Tarnai Kata III., 46 kg Kardics
Konrád III., 50 kg Kulik Károly II.,
+60 kg Lukovits Balázs II. U-15:
42 kg Csonka Richárd II., Kardics
Konrád III., 44 kg Dabi Zsófia III.,
46 kg Pintér Péter II., Kulik Károly
IV., 48 kg Horváth Tamara III., 55
kg Herczeg Péter V., 63 kg Aczél
Éva III., 73 kg Lukovits Balázs I.
U-17: 50 kg Pintér Péter II., 55 kg
Korcsmáros Ádám IV., 57 kg
Mihovics Szabina I. U-20: 52 kg
Mihovics Szabina I., 57 kg
Mihovics Szabina I., Zakál Mónika
II., 60 kg Kisjós Dávid III., 63 kg
Zakál Mónika IV., 73 kg Gaál András
III., 86 kg Wilheim Dávid II.,
100 kg Ferenczi Miklós I.
E helyezések pontértékeinek
köszönhetően a csapatversenyben
254 pontot összegyűjtve az NTE
1866. csapata végzett az első helyen,
így őket illette a győztesnek
járó csapatkupa. Második a romániai
Focsan 187 ponttal, harmadik
Kaposvár 154 ponttal, negyedik
az UTE Budapest 112 ponttal,
és végül ötödik Barcs csapata lett
100 ponttal. Minden csapat legjobbja
különdíjat vehetett át, az
NTE tagjai közül öten voltak érdemesek
erre a címre: Csonka Richárd,
Lukovits Balázs, Pintér
Péter, Huszár Martin, Mihovics
Szabina és Horváth Ádám.
􀂉
12 Kanizsa – Mikulás 2007. december 13.
Nemzetközi Mikulás Kupa kilencedszer
December 16-áig működik a
Mikulásgyár a Plazában.
– Tavaly rengeteg játékot, ajándékot
és ruhát kaptak – mondta el
Antal Istvánné a Magyar Vöröskereszt
nagykanizsai szervezetének
titkára. – Ruhagyűjtés egész éven
át folyamatosan történik, tehát ruhanemű
van bőven. Élelmiszerre
és tisztálkodási szerekre azonban
nagy igény mutatkozik. Kérik a lakosságot,
akinek módjában áll, és
a szeretet ünnepén a rászorulóknak
is tudna segíteni, keresse fel a
vöröskereszt aktivistáit a
Plazában. A szökőkút mellett felállított
Mikulásgyárban 10 órától 20
óráig leadhatják adományaikat.
Az ajándékcsomagokat december
22-én szombaton délelőtt osztják
ki a Vöröskereszt Sugár út 28.
szám alatt lévő irodájában.
Mikulásgyár a Plazában
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Mindörökké
Mikulás
Nemcsak a hagyományos, fehér
szakállú öreg Mikulás bácsi,
hanem Rendőr Mikulás is járt december
6-án a város több iskolájában,
így a Palini és a Péterfy
Sándor Általános Iskolában is.
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Balesetmegelőzési szolgálata
a gyermekek biztonságos
közlekedésre nevelését célzó, játékos
osztályfőnöki órákat szervezett
az intézmények 1. és 2. évfolyamos
diákjai részére. Ezúttal
a rendőrség ajándékosztó Mikulása
kíséretében.
B.E.
Ajándék
a Rendőr
Mikulástól
Királyi Karácsonyi Koncert. December
16-án 17 órakor a szepetneki
Királyi Pál ÁMK-ban kerül sor a
község karácsonyi koncertjére, ahol
fellépnek az óvodások és diákok, a
Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület, a
Kórus Veseli Horvát, Kollár Judit
előadóművész, Kollonay Zoltán zongoraművész,
és a Királyi Kórus.
Vezényel: Kollonay Krisztina.
2007. december 13. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Sok tennivaló nyomja a vállát, de a karácsonyi
ünnepek beköszöntével eljön a
megnyugvás ideje is. Ha döntenie kell
bizonyos dolgokban, ne hallgasson másokra,
legyen önmaga.
Úgy érzi sok energiát gyűjtött össze az elmúlt
hetekben. Most itt az ideje, hogy
mindezt kamatoztassa, hiszen elkel a segítség
a családja körében. Érzelmi életében
is csillantsa meg a vonzóbb oldalát.
Ha nyitott szemmel jár barátai körében, új
munkalehetőségre is lelhet. Törekedjen a
biztonságra. Ha magányos, bátran elfogadhat
meghívásokat, nem kell mindjárt a kudarcra
gondolnia.
Nyugalomra és harmóniára számíthat
ezekben a napokban. Úgy látszik, a szeretet
ünnepének közeledtével megjavul a
világ. Használja ki mindezt, gyűjtsön
sok erőt, energiát a későbbiekre.
Jó emberi kapcsolataira szüksége lehet a
napokban, de ne feledje, jót csak akkor
várhat, ha ön is jót tesz. Az elmúlt hetek
kudarcai még mindig visszatérnek, de legyen
ön az erősebb, győzze le őket.
Anyagi gyarapodást jelentő lehetőségeket
nyújthat a hét. Találkozásai új munkalehetőség
reményét is felcsillantják. Akiegyensúlyozott,
ám magányos Szűzek könnyedén felhívhatják
magukra a párkeresők figyelmét.
Sokféle történés leköti a figyelmét, ezért
nem tudja jól kifejezni az érzelmeit. Ha figyelmes,
megértésre találhat környezetében.
Szívügyek terén ideje lenne kikötni
végre egy biztonságot nyújtó szigeten.
Szerencsés embernek mondhatja magát,
hiszen a sors tálcán kínálja ön számára a
lehetőségeket. Ha akarja, partnerét is viszszahódíthatja,
egyet azonban ne feledjen.
Lélek nélkül hosszú távon nem megy.
Nyugtalan. Úgy érzi, valaki nem akarja a
környezetében, hogy jól érezze magát, de
vajon mi az oka? Aválaszt ugyan nem tudja
magának megfogalmazni, de ha kitartóan
gondolkodik, a Plútó bolygó majd segít.
Egy hétvégi váratlan találkozás jelentős
változást hozhat életében. Jól tudja, önnek
a boldogság mindig erőt ad. Használja
ki a sorsnak ezt a pénzben nem
mérhető ajándékát, amíg lehet.
Csendre és nyugalomra vágyik, de nem
sikerül elérnie. Halaszthatatlan dolgait
intézze el, és máris fellélegezhet, jobb
lesz a közérzete. Párkapcsolata is kiegyensúlyozottabbá
válhat ez által.
Tettvágya és szellemessége meggyőzheti
a családját arról, hogy amit elképzelt közös
jövőjük gazdagítása érdekében, azt
meg is tudja valósítani. Ha még szingli,
gyakrabban mozduljon ki.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
14 Kanizsa – Apró 2007. december 13.
BÉRLET
JÁRMű
ÁLLÁS
INGATLAN
Állás
Belvárosban 800 m2-es építési terület
eladó. Társasház építésésre kiválóan
alkalmas. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.:
30/448-6072 (6086K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt tetőtéri,
azonnal beköltözhető, új, 46 m2-
es + galériás, turbókazános, kétszobás
lakás 9,99 millióért eladó, akár önrész
nélkül is. Érd.: 30/901-9013 (6078K)
Nagybakónakon kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559
(6099K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-
es, 2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti
lakás 9,5 millió Ft-ért eladó.
Érd.: 30/348-9669 (6100K)
Szép természeti környezetben, kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20
óra után a 93/315-559-es telefonszámon.
(6101K)
Borsfán (a bázakerettyei, letenyei
strandfürdőhöz közel) 100 m2-es családi
ház akácossal, kis kerttel eladó.
Nagykanizsai lakáscsere érdekel.
Irányár: 3,9 millió Ft. Érd.: 06-30-
650-8534, este: 93-329-544 (6108K)
Belvárosban (Csengery út elején)
garázs eladó. Érd.: 20/446-2968
(6112K)
Szentgyörgyvári hegyen 600
négyszögöl területen, 42 m2-es lakható
épület (fürdőszobás) eladó. Irányár:
2,5 millió Ft. Érd.: 20/260-8057
(6126K)
Nk-án a Berzsenyi utcában háromszobás,
I. emelet, egyedi fűtésű lakás
eladó. Érd.: 30/527-2002 (6127K)
Nk-án bejáratott üzlethelyiség kiadó
vagy eladó! Két terem (72+12
m2), raktárhelyiség, mellékhelyiségek.
Érd.: 30/227-3294 (6111K)
Egy szobás lakás 20.000 Ft/hó-ért
a belvárosban kiadó. Irodának is alkalmas.
Kaució szükséges! Érd.:
20/805-2950 (6132K)
Nk-án az Izzóhoz közel III.
emeleti, egyedi gázas, részben
bútorozott, kétszobás lakás hosszú
távra kiadó. Kaució szükséges! Tel.:
20/2215-571 (6133K)
Daewoo Matíz 5 éves, ezüstmetál,
megkímélt állapotban eladó. Érd.:
93/315-861, 30/851-7255 (6123K)
12 kg-ot fogytam nyolc hét alatt
egészségesen, maradandóan, éhezés és
koplalás nélkül. Hívjon, hogy segíthessek!
Tel.: 70/779-3325 (6129K)
Ingyen pendrive! Vásárláskor, karácsonyig
minden vásárlónk ajándékot
kap. Érdemes bejönni! PC-k garanciával
15.000 Ft-tól. Márkás használt számítógépek
boltja Nagykanizsa, Erzsébet tér
19-20. (6134K)
Érettségizőknek azonnali munkalehetőséget
kínálok! Tel.: 30/551-9841
(6128K)
Fa esztergagép eladó. Érd.:
93/315-861, 30/851-7255 (6125K)
SLÉSINGER régi kecskelábú
fémeszterga, faesztergává is átalakítható
villanymotor nélkül, esztergakésekkel,
fúrókkal és egyéb tartozékokkal
eladó. Súly 300-400 kg. Irányár:
45.000 Ft. Tel.: 30/321-1610 (6130K)
EMCO 7-es faesztergagép másolóval,
tartozékokkal, késekkel,
mérő eszközökkel eladó. Irányár:
125.000 Ft. Tel.: 30/321-1610
(6131K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyakat,
régi parasztbútorokat, festményeket,
porcelánokat, régi könyveket
valamint újságokat, stb. Érd.:
20/555-3014 (6135K)
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetőséget:
CNC esztergályos szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
forgácsoló szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
erősáramú villanyszerelő szakirányú 170.000 Ft
kertész-karbantartó szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
varrómunkás szakirányú 80.000 Ft
pincér (német nyelvismeret) szakirányú 90.000 Ft
cukrász szakirányú 65.500 Ft
mérlegképes könyvelő szakirányú megegyezés szerint
varrodai betanított munkás 8. általános 80.000 – 100.000 Ft
gépésztechnikus technikum 80.000 – 100.000 Ft
villamosipari-technikus technikum 200.000 Ft
recepció-vezető főiskola 100.000 Ft
pénzügyi tanácsadó főiskola 100.000 – 200.000 Ft
munkaügyi ügyintéző főiskola megegyezés szerint
gyengeáramú villamosmérnök egyetem 300.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk, vagy a http://www.nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Számítógép karbantartást, vírusirtást
vállalok. A karácsonyi számítógépvásárlás
előtt kérje ki tanácsomat!
Tel.: 30/556-7311
December 14. 17 óra
"TÉRKÉPEK VILÁGA
AVILÁG TÉRKÉPEI"
a Magyar Földrajzi Társaság
zalai osztályának szervezésében
Megtekinthető: december 22-éig
December 14 19.30 óra
A RADIOAKTÍV ZENEKAR
AKUSZTIKUS KONCERTJE
Belépődíj: 400 Ft.
December 15. 16 óra
TÁNCHÁZ
Vezeti: Vizeli Dezső, a Kanizsa
Táncegyüttes művészeti
vezetője. A belépés díjtalan
December 15. 18 óra,
December 16. 15 óra
"Vándorol a Hold az égen"
ATÜTTő JÁNOS
NÓTAKLUB GÁLAMűSORA
December 20. 19 óra
ANIMA KARÁCSONYI
GOSPEL KONCERT
Belépődíj: elővételben 1500 Ft,
a helyszínen 2000 Ft
December 21. 18 óra
KANIZSAI HELIKON
KOVÁCS SZILVIA ESTJE.
Belépődíj: 500 Ft
December 22. 14 óra
KARÁCSONYI ÁTSZÓHÁZ
December 31.
SZILVESZTER A HSMK-ban
Még mielőtt nagy okosságokat
papírra vetnénk, érdemes megjegyezni,
továbbra sem tudni, a kosárlabda
kanizsai szimpatizánsainak
mikor lenne érdemes mérkőzést
rendezni.
A Kanizsai Vadmacskák SE
legutóbbi női NB I A-csoportos
meccsét ugyanis ismét pénteki
időpontban rendezték, de fájó
volt (már nem először) látni,
hogy a közeli hozzátartozókon és
az utánpótlás együttesek tagjain
kívül úgymond ismeretlen arcot
nem igazán lehetett felfedezni a
lelátón. Minden bizonnyal már a
kanizsai női kosárlabdára is akkor
hivatkoznának sajnálkozóan,
amikor ne adj’ Isten már a múltba
veszne, s csupán nosztalgiázni
lehetne az NB I A-csoportos szereplés
fölött. Természetesen, nem
állítjuk, hogy a Szolnoki NKK
csapata igazán nézőcsalogató lett
volna, de nagy a gyanúnk, hogy
már egy Pécs, vagy Sopron sem
mozgatna meg nagyobb tömegeket.
Persze, örülnénk neki, ha
jóslatunk nem igazolódna be…
Az általános vélemény az, hogy
a szurkolók nem kíváncsiak arra,
miként verik el 40-50 pont különbséggel
a kanizsai együttest,
de talán akkor sem járunk meszsze
az igazságtól, ha azt írjuk: ez
a nihil már amúgy is mélyen
gyökerezik, s nem csupán az
utóbbi hónapok hozadéka. Főképp,
ha azt is hozzátesszük,
hogy a szolnokiak ellen a második
húsz percben nagyon nem
ment a játék, a hazaiak dobószázaléka
egyszerűen katasztrofális
volt. Pedig az első két negyed
után még felcsillanni látszott a
remény, hogy egy komolyabb
csapat ellen is lehet sansza Varga
Zsófiáéknak (27-34). Aztán viszont
alaposan elveszítették a fonalat,
hiába volt a félidei dicséret
az öltözőben, egyszerűen semmi
sem sikerült, ami lehetőség kimaradhatott,
az annak rendje és
módja szerint ki is maradt, s lett
a végén 35-71. Ez bizony, tetszik,
nem tetszik – a csapattal
dolgozó edző, Sztevan Csupics
szerint is –, a lányok lelkében
komoly nyomot hagy. Egyszerűen
a sorozatos vereségek, bármily
fájó is, de komolyan rombolják
az önbizalmat. Persze, a
Szolnok ellen elszalasztott lehetőséget
nem kérhetjük számon a
csapaton, hiszen mégiscsak más
kategória a Tisza-parti különítmény,
de abban nem csupán a
képességek (vagy épp azok hiánya)
játszik szerepet, hogy egy
csapat húsz perc alatt első osztályú
mérkőzésen mindössze nyolc
pontot szerez. Görcsösek, amit
nagyon nehéz feloldani, igaz, azt
sem lehet elhallgatni, van olyan
ellenfél, amely ellen lesz esély,
de most már ezt a terhet sem szabad
a lányok vállára tenni, nehogy
ott is…, de ezt inkább
hagyjuk is.
P.L.
A Kanizsa KK DKG - East férfi
NB I B-s kosárlabda csapatát
az utóbbi hetekben elkerülik a sikerek,
mivel hazai pályán és vendégként
is meghajolni volt kénytelen
az ellenfelek nagyobb tudása
előtt.
A kanizsai csarnokban a kaposvári
Meló Diák KK ellen
mérkőztek, s az első két negyedben
jól is tartották magukat a hazaiak,
mi több, a KKK még a vezetést
is magáénak tudhatta (43-
39). Aztán szép lassan beindulni
látszott a somogyi henger, s a
vendégek fokozatosan felőrölték
Kasza Dánielék ellenállását. Ezúttal
szétesően kosárlabdázott a
Kanizsa, aminek egyik jele volt
a rengeteg eladott labda. Ennek
egyenes következménye lett aztán,
hogy végül 85-73-ra alulmaradtak
a tavalyi szezonban itthon
biztosan felülmúlt ellenlábassal
szemben Kovács Nándor kosarasai,
amit a tréner vesszőfutásuk
további folytatásaként kommentált.
Következő mérkőzésük a
dél-zalaiakat Sopronba szólította,
ahol a nagy múltú, igaz jó
ideje már csupán másodosztályú
SMAFC-cal mérkőztek. A soproni
második számú férfi kosárcsapat
találkozójára mintegy kétszáz
néző látogatott ki, s láthatta,
hogy soká nem hagy kétséget
afelől, melyik gárda nyerheti a
találkozót. Már az első negyed
hazai hármasai megadták az
alaphangot (28-21), bár Murvaiék
nem adták fel, hiszen még
37-36-ot is mutatott az eredményjelző
a második negyedben.
Ez azonban annyira felemésztette
erejüket, hogy képtelenek
voltak átlendülni a holtponton,
s ezek után szép lassan
elúszott a hajó. A találkozó krónikájához
tartozik, hogy először
lépett pályára kanizsai színekben
a Zalaegerszegről igazolt Weisz
András, aki remélhetőleg erősítést
jelent majd a jövőben a
KKK számára. Az edző, Kovács
Nándor gyorsnyilatkozata a 101-
73-ra elveszített mérkőzés után
így hangzott: Első félidei játékunk
okán látszik a fény az alagút
végén.
P.L.
2007. december 13. Kanizsa – Sport 15
Elkerülik a
sikerek
Egy kosárlabda-mérkőzés kapcsán
Az NTE labdarúgói elmaradt
mérkőzésüket pótolták az NB III
Dráva-csoportjában Csurgón, s a
2-2-vel véget ért találkozóval befejeződött
számukra is az őszi idény.
Tóth Attila edző gárdája nagy
fölényben volt a mérkőzésen, de
helyzeteiket a kanizsaiak sorra elpuskázták,
így a hazaiaknak sikerült
otthon tartaniuk az egyik
pontot. Az NTE együttesének
góljait Cserfő és Visnovics szerezte.
A piros-kékek összesített
eredménysora szerint az őszi
idényben 23 pontot szereztek és
33-31-es gólkülönbséggel zártak.
P.L.
A végére döntetlen jutott
Lassan hajazik a tavalyi szezonra
a sakkozók mostani csapatbajnoksága,
hiszen az
Aquaprofit NTSK együttese
négy forduló után már 5,5 pontos
hátrányban van a listavezető
egerszegi Csutival szemben. A
legutóbbi fordulóban ráadásul a
kanizsaiak azt a Paksot fogadták,
mely mögöttük a harmadik helyen
tanyázott, vagyis igazi
rangadóra volt kilátás. Nos, a
rangadó az is volt, csupán a vendéglátók
keserű szájízzel kelhettek
fel az asztalok mellől, mivel
a vendégek végül 7:5-re nyertek.
Pedig nem szokványosan kezdődött
a vasárnapi mérkőzés, hiszen
előző nap Marton István
polgármester és a csapat vezetői,
szponzorai méltatták egy fogadás
keretében a bajnokcsapat
Törökországban elért európai sikerét,
remélve, hogy a győztes
hangulat átragad majd a szezon
további részére is. Másnap aztán
befutott Polgár Judit is, hogy elsőtáblásként
a presztízsmeccsen
az Aquaprofit vezére legyen, de
úgy tűnik, az ellenfelek vele
szemben minden lépést alaposan
megfontolnak. Nem is jutott tovább
döntetlennél Berkessel
szemben, de volt ennél nagyobb
gond is a kanizsaiak soraiban.
Nevezetesen Lupulescu
verseéget szenvedett, de sajnos
ezt másolta Bánusz és Krizsány
is, ami el is döntötte a meccs
sorsát. Ugyanakkor az Atomerőmű
nem rossz egység, s ezt már
az előző években is bizonyította.
Külön érdekessége volt a mérkőzésnek
Vajda Szidónia paksi színekben
történő játéka, hiszen
legutóbb még a kanizsaiak kötelékébe
tartozott, most pedig ellenfélként
Szabóval remizett. S
hogy a statisztikusoknak is szolgáljunk
érdekességgel, az
Aquaprofit másfél esztendő után
kapott ki riválistól, s mit mondjunk,
nem épp a legjobbkor… A
bajnokságban a Csuti vezet 33
ponttal, második az Aquaprofit
27,5-tel, harmadik a Paks gárdája
26,5 egységgel. Látható tehát,
hogy az egyik ellenlábas két
pontot hozott a dél-zalaiakon,
míg a Csuti további fél ponttal
növelte előnyét úgy, hogy kikapott
Szombathelyen. A következő
kör a veszett fejsze nyelének
keresése jegyében zajlik az
Aquaprofitnál, hiszen december
16-án a fővárosban a Vasas ellen
mérkőznek. Bár, azt is tudjuk, a
sakk csapatbajnokságban nincs
lehetetlen, s erre az elmúlt szezon
volt a legjobb példa…
Polgár László
Európai tizedik, most bajnoki második
16 Kanizsa – Hirdetés 2007. december 13.
FIGYELEM!
A KATEDRA® Nyelviskola
NÉMET (Goethe)
- EU-s és ÁLLAMI
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ
alap-, közép-és felsőfokon
A VIZSGA ELőTT 20 ÓRÁS
speciális felkészítő tanfolyam
vizsgáztató tanárok vezetésével,
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL
A VIZSGA IDőPONTJA:
2008. FEBRUÁR.
JELENTKEZÉS: december 21-ig
Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93 / 326 413 ; 30 / 400 52 53
E-mail: nagykanizsa@katedra.hu ; Web: www.katedra.hu
Ajándékozzon Karácsonyra
nyelvtudást és/vagy nyelvvizsgát a
KATEDRA® Nyelviskolától!
Új tanfolyamok
januártól minden tudásszinten!
􀀹 gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek
􀀹 általános és szaknyelvi tanfolyamok
􀀹 emelt szintű érettségire felkészítés
􀀹 normál és intenzív ütemű képzések
􀀹 egyénileg vagy csoportosan
ÁLLAMILAG ELLENőRZÖTT
MINőSÉG!
􀀹 ingyenes próbavizsga (tanulóinknak)
􀀹 ingyenes vizsga (a legjobbaknak)
􀀹 garantált nyelvvizsga (szerződéssel)
􀀹 kedvező óradíj - részletfizetés
8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a.
Tel.: 93 / 326 413
E-mail: nagykanizsa@katedra.hu ; Web: www.katedra.hu
OM reg.sz.: 20-0129-04 Akkred. sz.: 0584 OM reg.sz.: 20-0129-04 Akkred. sz.: 0584
Zselés
Kókuszos
Gesztenyés
Vajkaramellás
Tejkaramellás
Marcipános
Gumicukros
Trüffel krémes
Eper joghurtos
Rum-puncs ízű
Almás-fahéjas
Rumos-diós
Konyakmeggy ízű
Diabetikus
Mogyorókrémes
Cappuccino likőr ízű
Diós
Tiramisu
Banán ízű
Vadász ét
Vadász tej
Feketeerdő ízű
Tojáslikőr ízű
Tejkrémes
Vilmoskörte ízű
Erdei gyümölcs
Alkoholos kókuszlikőr
Alkoholos őszibarack
500 gr nápolyi 259 Ft
Paloma kávé 299 Ft
Tchibo kávé 299 Ft
Completta 299 Ft
Jégcsoki 299 Ft
Nescafé 3in1 (10 db/cs) 299 Ft
Csokiparány 399 Ft
Tortabevonó 500 g 399 Ft
Karaván kávé 349 Ft
500 gr tejkaramell 499 Ft
300 gr Milka csoki 499 Ft
1000 gr ételízesítő 599 Ft
XIX. évfolyam 45. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2007. december 21. Kanizsa
Áldott, békés Karácsonyt,
és boldog Új Évet kívánunk!
Kanizsa Dél-Zalai Hetilap
„Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál
Ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután,
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,
Békés karácsonyt mindenkinek!”
Mint azt Bojtor Róbert plébánostól
megtudtuk, a templomot
még 1765-ben építtette Festetics
Kristóf gróf. Az első írásos emlék
a tizenharmadik századból származik,
amely arról tanúskodik,
hogy ezen a helyen már a magyar
államiság korai időszakában is
templom állt. Az a tizenötödik
században leégett, helyére újabbat
emeltek, s a jelenlegi a harmadik
a sorban. Utoljára 1994-ben került
sor a templom részleges felújítására,
akkor a tetőt tették rendbe,
továbbá a külső és belső felületek
burkolását végezték el.
Most az épület szigetelését,
vízelvezetését kellene megoldani,
amelynek érdekében a közelmúltban
egy nagyon sikeres jótékonysági
bálra került sor.
– Dréncsöveket építünk be a
templom fundamentuma alá, s
remélem, hogy megfelelő technológiával
évekre, vagy évtizedekre
megoldódik az épület vizesedésének
problémája – mondta
Bojtor Róbert plébános. – Azonban
nem ez az egyetlen feladat,
amely előttünk áll. Fel szeretnénk
újítani a torony sisakjának
faszerkezetét, hogy ez teljes cserét,
vagy csak részleges felújítást
jelent-e, elválik. Felszedjük
a padlóburkolatot is, alászigeteljük,
s új lapokat rakunk le.
Pár évtizeddel ezelőtt valamilyen
megfontolásból a kórust
megkisebbítették, a gyülekezet
azonban szerencsére oly mértékben
gyarapodik, hogy bővítenünk
kell a templomot. Ezért a
kórus eredeti állapotát állítjuk
vissza, s két új, könnyűszerkezetes
kórust is építünk, ami további
hatvan ülőhelyet jelent majd.
Bojtor Róbert plébános jelezte, a
templomrekonstrukció első fázisa
mintegy harmincmillió forintba kerül,
ám szerencsére jelentős összefogás
bontakozott ki a városrészben
az Isten Háza felújítása érdekében.
A munkálatokhoz a helyi vállalkozók
ajánlották fel anyagi és tevőleges
segítségüket, s a plébános
bírja az önkormányzat ígéretét is.
Horváth Attila
Megszépülhet a miklósfai templom
Fotó: Horváth Attila Széleskörű összefogás révén bővülhet és újulhat meg a
miklósfai
templom, amelyet mára kinőtt a gyülekezet.
A közelmúltban négy országos
pályázat elnyeréséről kapott
értesítést a Hevesi Sándor
Művelődési Központ.
A Kanizsa Nemzetközi Jazzfesztivált
egymillió forinttal támogatta
a NKA Zenei Kollégiuma, a
Kodály évforduló jegyében műsorok
tájolására százezer forintot
kaptak ugyanannak a szervezetnek
Közművelődési Kollégiumától.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Pankkk programja keretében
ötszázötvenezer forintot nyertek
könnyűzenei rendezvények támogatására,
melyből tizennégy
együttes kanizsai fellépését biztosítják.
A Nyugat-Dunántúli régióban
megvalósuló turisztikai vonzerővel
bíró regionális rendezvények
támogatására pedig két millió
nyolcszáznyolcvanezer forintot
kaptak az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumtól.
Pénzeső
Intézzen mindent egy helyen!
􀂊 Műszaki vizsgáztatás
􀂊 Eredetiségvizsgálat
􀂊 Zöldkártya
􀂊 Kárfelvétel,
kárrendezés
Várkapu Autóház
Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550 v
Huszonhat új tűzoltó képzése
indul meg a Nagykanizsai
Tűzoltóparancsnokságon. Az
újabb létszámbővítésre nyugdíjazás,
illetve a parancsnokság
kategóriaemelése miatt van
szükség. Ez utóbbi egyfajta
ranglista is, amelyben előkelő
helyet foglal el a kanizsai tűzoltóság.
– Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter a minap kiadott
rendeletében új szervezési
kategóriákat állított fel – mondta
lapunknak Egri Gyula alezredes,
nagykanizsai tűzoltóparancsnok.
– Most hét kategóriába sorolták
a parancsnokságokat, s ebben a
rendszerben a miénk a hatodik
helyet foglalja el. Nem sok hozzánk
hasonló parancsnokság
működik az országban, több megyei
jogú város tűzoltóságát utasítottuk
magunk mögé. A kategóriaemelés
bizonyos szakmai,
technikai és létszámbeli szintet
feltételez, amelynek mi megfelelünk.
A kategóriaemelés komoly
vizsgálatok alapján zajlott, megvizsgálták
az illetékességi terület
KSH-adatait, amelyekből meghatározták
a tűzvédelmi veszélyeztetettségét.
A vizsgálat során
nyilván figyelembe vették a gyárak,
üzemek számát, tevékenységi
körüket, a térség idegenforgalmát.
Szerencsére, az elmúlt
évben ipari területre elenyésző
számban kellett vonulnunk, az
idegenforgalom szempontjából
pedig a legjelentősebb településünk
Zalakaros, ahol – a turisták
révén – nyaranta huszonnyolcharmincezer
fő tartózkodik.
Nagykanizsa az értékelés során
kapott pontjai alapján a tizennegyedik
leginkább veszélyeztetett
település.
A kategóriaemelésnek köszönhetően
tizenhat újabb tűzoltó
kiképzésére nyílik lehetőség
a parancsnokságon, további
tíz jelentkező felvételére pedig
a nyugdíjba vonulók miatt van
szükség. Az új jelentkezők fizikai
szintfelmérése már megkezdődött,
ennek révén képesek
kiszűrni a fizikálisan alkalmatlanokat.
Komoly erőnlétet kíván
ugyanis, ha például a nyári
kánikulában egy tízemeletes
épület hetedik szintjén kell tüzet
oltani teljes, mintegy harmincöt
kilogrammnyi védőfelszerelésben,
s az áramtalanítás
miatt nem lehet a liftet használni.
Tíz jelentkező közül egy, ha
fizikálisan és pszichésen egyaránt
alkalmas, ezért legalább
kétszázötven-háromszáz fiatalt
kell az elkövetkezendő hetekben
„megrostálniuk”. Egri
Gyula szerint megdöbbentő,
hogy alig-alig találnak alkalmas
jelentkezőket, ezért még
mindig várnak olyan fiatalokat,
akik szívesen dolgoznának a
lánglovagok közt. Ám többek
közt a szemüveg eleve kizáró
ok, s gyakran az iskolai végzettség
sem illeszkedik az e pályán
leginkább szükséges műszaki
érzékhez. Példának okáért,
egy sima gimnáziumi érettségivel
kár is próbálkozni. Annál
inkább esélye van egy gépipari
képzettséggel bíró jelentkezőnek.
No meg, nem árt némi
elhivatottság sem…
A tűzoltók minőségi képzésének
komoly anyagi feltételei is
vannak. A humán feltételek
adottak, hiszen Egri Gyula szerint
jó szürkeállománnyal rendelkeznek
munkatársai, akik a
képzés oktatási feladatait magas
színvonalon képesek ellátni.
Ám a kibővülő létszámhoz új
fekvőhelyek, zuhanyzó, szekrények
is szükségesek, aminek
szintén jelentős anyagi vonzata
van, mintegy négy és fél-, ötmillió
forint kellene, ami szinte
előteremthetetlennek tűnik, ha
figyelembe vesszük, hogy a parancsnokság
éves működésre,
dologi kiadásokra fordítható
költségvetése huszonnyolcmillió.
Pedig sokat segít az önkormányzat
is, amely épp a minap
vállalta egy, a kategóriaemelés
miatt szükséges új, csaknem kilencvenmillió
forintos gépjárműfecskendő
pályázatához kapcsolódó
önrész kifizetését.
De mivel ügyes emberek a
tűzoltók (hiszen a legkülönfélébb
műszaki szakmákból érkeztek),
valamennyi, az előbb
említett humán fejlesztés kivitelezését
elvégzik maguk, azaz
elkészítik a szekrényeket, kicsempézik
a zuhanyzót. Csupán
az alapanyaghoz szükséges másik
"anyagot", annak is a rútabb
fajtáját, azaz a pénzt kell előteremteniük.
Horváth Attila
Kanizsa 2 – Mundérban 2007. december 21.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és
kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu
Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa
Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg
Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotó: Horváth Attila
Rózsa Óvoda
8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7. Tel.: (93) 317-448, fax: (93) 516-872
E-mail: rozsaovi5@freemail.hu
Pályázati felhívás
A Rózsa Óvoda megüresedett óvodapedagógusi álláshelyre pályázatot hirdet az alábbiak szerint:
Meghirdetett munkahely: Rózsa Óvoda, Nagykanizsa, Rózsa út 7.
óvodapedagógus
Képesítési és egyéb feltételek: felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,
előny: fejlesztő pedagógusi végzettség
A pályázat benyújtási határideje: 2008. január 10.
Az állás határozott időre szól: 2008. január 17 – 2008. július 31.
Pályázat címzése: Rózsa Óvoda, 8800 Nagykanizsa, Rózsa út 7.
Bogyai Lászlóné óvodavezető
A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajz, oklevél másolat, erkölcsi bizonyítvány
Illetmény: a KJT szerint
Az ország egyik legprofibb tűzoltósága a kanizsai
Csak kiváló fizikummal és pszichével lehet bekerülni a hivatásosok közé
2007. december 21. Kanizsa – Mundérban 3
A közelmúltban került sor a
december harmincegyedikével
megszűnő Nagykanizsai Határőr
Igazgatóság utolsó állománygyűlésére,
ugyanis a kanizsai
határőrök az uniós tagságból,
illetve a schengeni övezethez
való csatlakozásból fakadó
szervezet-átalakítás következtében
a somogyi, illetve a zalai
rendőr-főkapitányság állományát
erősítik majd. Rendőrök
lesznek – határőr szívvel.
Lukács Sándor, a Nagykanizsai
Határőr Igazgatóság igazgatója
beszédében kiemelte: a nagykanizsai
határőrség ötvenöt évnyi
szolgálat és a reá szabott történelmi
küldetés teljesítése után betagozódik
a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság
állományába. Mint
rámutatott, ez akár egyfajta újjászületésként
is értelmezhető, hiszen
a rendőrség berkeiben születik
újjá a határőrség. Az elmúlt
évek az integrációra és hazánk
schengeni övezethez történő csatlakozására
való felkészülés jegyében
teltek, feladataikat csökkenő
létszámmal ugyan, de a követelményeknek
megfelelően ellátták.
– A romló humán feltételek
okozta nehézségeken sikerült felülkerekedni
a megmaradó állomány
tenni akarása, a szervezettel
szembeni elkötelezettsége révén –
mondta a jövő nyáron nyugállományba
vonuló határőr igazgató.
– Mindezt egy bizonytalansággal
teli közegben kellett megvalósítani,
s az állomány a rengeteg kétség,
s a kérdésekre általam egyre
többször adott „nem tudom”-
válasz ellenére minden szinten fegyelmezetten
végezte a munkáját,
amit az is bizonyít, hogy a jogsértések
száma csökkent.
Lukács Sándor kijelentette, a
köznyelv tévesen fogalmaz, amikor
azt állítja, hogy a schengeni
övezetbe tartozó országok között
megszűnnek a határok. Ez ugyanis
nem igaz, a határok természetesen
a helyükön maradnak, viszont
a határátkelőkön megszokott
hagyományos ellenőrzések
december huszonegyedikétől a
szlovén, az osztrák és a szlovák
határszakaszon megszűnnek. Ellenben
szaporodnak az úgynevezett
mélységi ellenőrzések, ami
azt jelenti, hogy a határőrök a jövőben
az ország belső területein
végeznek a korábbinál sokkal nagyobb
számú ellenőrzést. Hozzátette,
a schengeni csatlakozásra
való felkészülés már évekkel korábban
megkezdődött az állomány
felkészítésével, a szükséges
technikai fejlesztések végrehajtásával.
Lukács Sándor elmondta azt
is, a szlovéniai Dolga Vas határátkelőn
közös, szlovén, magyar
és osztrák rendészeti központot
hoznak létre. A kanizsai határőrök
kisebb hányada itt teljesít
majd szolgálatot, nagyobb részük
pedig a Zala Megyei és a Somogy
Megyei Rendőr-főkapitányság
állományában dolgozik
tovább.
– Sikerült érvényesítenünk azt
az alapelvet, miszerint valamenynyi
munkatársnak beosztást ajánlunk
– hangsúlyozta Lukács Sándor.
– Összesen 756 fővel beszélgettek
el a bizottságok, s a tárgyalások
eredményeként a Zala
Megyei Rendőr-főkapitányság állományába
kerül 343 fő, a Somogy
megyeibe 324 fő, a Központi
Gazdasági Ellátó Igazgatóság
állományába tizenkilenc fő, a
Nyugat-dunántúli Gazdasági Ellátó
Igazgatósághoz huszonnyolcan
kerülnek, s tizenkilencen döntöttek
a nyugdíjazás mellett.
Ugyanennyien távoznak felmentéssel
és végkielégítéssel a határőrségtől,
a Prémium Évek Programban
pedig négyen vesznek
részt. Úgy vélem, hogy az állomány
nagyobb hányadának megelégedésére
szolgál új munkaköre.
Ez azonban sok-sok egyeztetés
és kompromisszum eredménye,
melyben elévülhetetlen érdemei
vannak a zalai és somogyi rendőri
vezetőknek.
Ezt követően Béndek József
dandártábornok köszönt el az állománytól,
aki hangsúlyozta, a
határőrök mindig is büszkék voltak
hivatásukra, szakmai öntudatuk
és humánus gondolkodásuk
minden bizonnyal értéket jelent a
rendőrség számára is.
– Nagykanizsán nagyon felkészült
állomány dolgozott, amely
gyorsan tudott reagálni a változásokra
– mondta. – Az elmúlt évek
azonban nem voltak könnyűek az
itt dolgozók számára, a létbizonytalanság
rányomta bélyegét a határőrök
hangulatára. A politika
kétszer is nekifutott az igazgatóság
felszámolásának, ami harmadikra
sikerült, nem tudtuk tovább
megvédeni a nagykanizsai igazgatóságot.
Az elmúlt két év bizonytalanságban
telt a kanizsai
határőrök számára, ilyen körülmények
közt bizony, igazán nehéz
volt dolgozni. Mégis sikerült. Ez
talán annak tudható be, hogy a
határőrök mindig büszkék voltak
a munkájukra, büszkék voltunk
zöld vállapunkra, sapkánkra, határőr
mivoltunkra, s amíg élünk,
azok is maradunk. Határőrnek
lenni életforma volt, egyfajta gondolkodásmódot,
életstílust is jelentett.
A határőrségre mindig lehetett
számítani, ott voltunk a gátakon,
a hóviharban, a horvát
konfliktus idején is őriztük a határt,
amikor kellett, vért adtunk.
Ezek azok a cselekedetek, melyekkel
kivívtuk a lakosság elismerését
– mondta Béndek József.
S hogy hogyan tovább? Mint
arra a félreállított, rendelkezési
állományba helyezett dandártábornok
rámutatott, a határőröknek
még egy ideig tanulni kell a
rendészeti tevékenységet. Nincs
ez másként a rendőrök esetében
sem, nekik a határrendészet elsajátítása
ad évekre szóló házi feladatot.
– Több évnek kell eltelnie ahhoz,
hogy egységes szervezetté
váljunk – mondta Béndek József.
– Nem könnyű ugyanis megélni,
hogy határőrnek jöttünk és rendőrök
leszünk. Tudom, mert ezt a
szituációt én is így élem meg. Aki
szívéből volt határőr, az örökké
az is marad. Azt kérem tőletek,
hogy a határőrség értékeit vigyétek
át a rendőrséghez is – zárta
búcsúbeszédét a dandártábornok,
aki az állománygyűlést követően
keserűen mondta: furcsa mód nehezen
tudta kiharcolni azt is,
hogy egyáltalán rendelkezési állományba
kerülhessen, ugyanis a
továbbiakban nem számoltak a
munkájával. Mint mondta, most
egy évig lesz ideje angol nyelvtudását
tökéletesíteni, aztán majd
meglátja, hogyan tovább.
Ezt követően Dr. Kondorosi
Ferenc megyei főügyész köszönte
meg a közös munkát, s ugyancsak
azt kérte a rendőrré avanzsáló
határőröktől, hogy értékeikkel
erősítsék a rendőri állományt,
ami – mint fogalmazott – elnézve
annak jelenlegi állapotát, rá is fér.
Dr. Dégi Endre, Somogy megyei
rendőrfőkapitány arról számolt
be, hogy már folyamatban
van a körletek kialakítása, s kijelölték
a vezetésre legalkalmasabb
személyeket is. Hangsúlyozta,
meggyőződése, hogy a határőrök
munkája révén egész Somogy
megye, de különösen a határ
menti települések közbiztonsága
javul.
Béndek József az állománygyűlést
követő sajtótájékoztatón elmondta,
a jövőben elkezdődik a
megüresedő határőr ingatlanok
felmérése, s terv készül a hasznosításukra.
Jelezte, ha egy városban
rendőrkapitányság és határőr-laktanya
is van, az ésszerűsítés jegyében
elképzelhető, hogy a határőrségi
ingatlanban helyezik el az immár
egységes fegyveres testület
tagjait. Ezt az is indokolja, hogy
az esetek többségében a határőr
laktanyák jobb állapotban vannak,
mint a rendőrkapitányságok.
Horváth Attila
A határőrszív a rendőrségnél dobog tovább
Fotó: Horváth Attila
Nagy érdeklődésről kísérve
került sor december tizenötödikén
a Halis István Városi
Könyvtárban a Nagycsaládosok
Nagykanizsai Egyesülete évi
rendes közgyűlésére és a hagyományos
karácsonyváró ünnepségre.
A sok szülő és apróság, a
szeretetteljes, családias hangulat
a kanizsai csoport fénykorát
idézte. A korábbi évek csekély
érdeklődése úgy tűnik, a múlté,
az elszenvedett kudarcok ellenére
végzett kitartó munka
meghozta a gyümölcsét.
A közgyűlés kezdetén Magyar
József, a Nagycsaládosok Nagykanizsai
Egyesülete elnöke bejelentette,
hogy a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete Magyar
Örökség Díjat kapott, amit szakmai
berkekben az egyik legértékesebb
elismerésként, egyfajta
„Magyar Szellemi Becsületrendként”
tartanak számon. Az elismerést
eddig a 100 tagú Cigányzenekar,
az 1956-os bajnok vízilabdázók
csapata, az Aranycsapat,
a Kormorán Együttes, valamint
a Muzsikás Együttes és Sebestyén
Márta érdemelte ki.
A bejelentés után a közgyűlésen
szép számban megjelent szülők
rátértek a legfontosabb napirendi
pontra, amely az alapszabály
módosításáról szólt. Magyar
József tájékoztatást adott az év
fontosabb történéseiről, s jelezte:
2007. a szűkülő források éve volt.
Elestek ugyanis az egyik jelentős
forrástól, a Nemzeti Civil Alap kizárta
az egyesületet a pályázati lehetőségből
arra hivatkozva, hogy
csak olyan szervezetek pályázhatnak
és vehetnek igénybe támogatást,
amelyek működési költséggel
el tudnak számolni. Azonban
nem estek egyforma elbírálás alá
az egyes szervezetek, mert míg a
győri és a soproni nagycsaládosok
kaptak támogatást, addig a nagykanizsaiak,
a keszthelyiek és a zalaegerszegiek
nem.
Mint azt Magyar József elmondta,
a hasonló helyzetek
megelőzése érdekében már korábban
is javasolta a város vezetőinek,
hogy szakítsanak a régi
rendszerrel, miszerint a város
négy-öt civil szervezetének pályáznia
kell ilyen-olyan, az önkormányzat
által létrehozott
pénzügyi alapokhoz, míg negyven
körüli szervezet automatikusan
jut működési támogatáshoz.
A nagycsaládosok kanizsai elnöke
szerint igazságosabb lenne, ha
az így kiosztott pénz egy nagy
közös kalapba kerülne, s abból
kivétel nélkül mindenki pályázat
útján részesülne.
Az elnök tájékoztatójából kiderült,
idén harminchét családot
számlált az egyesület, ami százharminc-
száznegyven főt jelent.
A szervezet ekkora tagsággal a
középmezőnyben helyezkedik el
a nagycsaládosok között. Idén három
nagyobb pályázatot nyújtottak
be, valamennyi sikeres volt.
Elhangzott, a város vállalkozásai
is támogatják a munkájukat.
Magyar József azt is közölte,
hogy a minél több pályázati forrás
megszerzése érdekében közhasznúvá
alakul az egyesület,
amely az alapszabály módosítása
után – ez a közgyűlésen megtörtént
– a Nagycsaládosok Nagykanizsai
Közhasznú Egyesülete nevet
viseli.
A célok közt elmondta, már
felvetette a Zala Volán képviselőinek,
hogy a nagycsaládosok más
városokhoz hasonlóan Nagykanizsán
is kaphatnának utazási kedvezményt
a járatokon. A cég képviselőitől
azonban azt a választ
kapta, hogy ez csak akkor lehetséges,
ha az így kieső bevételt az
önkormányzat visszapótolja. Magyar
József jelezte, nem adja fel,
más területeken is megpróbál valamiféle
kedvezményt kiharcolni
a nagycsaládosok számára.
A közgyűlést követően került
sor a hagyományos karácsonyváróra,
amelyen kicsi és nagy, gyermek
és szülő közösen énekelt és
zenélt – a többiek legnagyobb
örömére.
Horváth Attila
Kanizsa – Idősek 4 és nagycsaládosok 2007. december 21.
Fotó: Horváth Attila
Nagycsaládosok, régi fényben
Az Idősügyi Tanács decemberi
ülésén a tagok többek között meghallgatták
a Szociális Bizottság beszámolóját.
Boa Sándor titkár kiemelte,
Európa – s benne Magyarország,
és ebből Nagykanizsa sem
húzhatja ki magát –, öregszik. Közel
tizenkétezer idős ember él városunkban.
Egyik csoportjuk családban
él, megfelelő feladattal. ővelük
van a legkevesebb teendő annak
ellenére, hogy különböző
anyagi helyzetűek. A másik nagy
csoport klubok, civil szervezetek
közösségében vesz részt, és a klubokon
keresztül próbálják eljuttatni
az illetékesekhez a problémáikat. A
harmadik nagy csoportot azok az
emberek alkotják, akik nem tartoznak
az előbb említettek egyikéhez
sem. Itt a legnagyobb a tennivalójuk,
a Szociális Bizottság ezeknek
az embereknek a felkutatásához
nagy intenzitással látott hozzá.
Boa Sándor 159 idős embert szólított
meg közterületeken, buszmegállóban,
utcán, piacon. Négy kivételével
szóba álltak vele. Közülük
64 embernek negyven ezer forint
körül volt a nyugdíja. A feladatukat
kellő alázattal, megfelelő empátiával
és szeretettel kell végezni. Azt is
tudják, tevékenységük csak egy
csepp a tengerben. Hivatali ügyek
elintézésében is kellett segíteni. Az
idősek anyagi, jogi, rendezetlen
nyugdíj ügy, szociális otthoni elhelyezés,
egészségügyi ellátás és magányossági
problémával fordulnak
elsősorban a bizottsághoz.
Marton István polgármester, az
Idősügyi Tanács elnöke a beszámolót
követően megerősítette,
nagy szükség van a szervezetre.
Büki Pálné társelnök beszámolt
az Idősügyi Tanács 2007. évi tevékenységéről,
melyek között talán
a legfontosabb feladat az önkormányzat
Idősügyi Koncepciójának
elkészítése volt.
Mérleg: Idősügyi Tanács
December tizenhatodikán,
vasárnap délután rendezte meg
a Kiskanizsai Polgári Olvasókör
Egészségügyi és Szociális
Klubja a hagyományosnak
számító jótékonysági teadélutánját
a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban.
A meghívottak nagycsaládosok,
egyedülálló, nehéz anyagi
helyzetben lévők és a klubtagok
voltak. A köszöntő beszéd után a
szereplők kedves műsorral tették
még ünnepélyesebbé a rendezvényt.
A Jézus szíve bízom benned
című dalt Németh Mária
negyedik osztályos tanuló énekelte.
Jeszenői Emese Handel Fdúr
szonátájának II. tételét adta
elő hegedűn. Juhász Gyula Betlehem
című versét Tulman Géza
tolmácsolásában hallhatták az
jelenlévők. Zárásként az Árvácska
dalkör műsora hangzott el,
amelyben zalai dalcsokrot adtak
elő. Citerán kísért Hajgató Rita,
Dolmányos Erzsébet karvezető,
pedig hegedült. Ezután dr. Joós
Lászlóné klubvezető szólt a meghívottakhoz
és ajándékcsomagot
nyújtott át nekik. A rendezvény
és az ajándékcsomagok anyagi
fedezetét pályázati forrásokból és
a jótékonysági vásárok bevételeiből
biztosították.
Jó érzés volt a gyerekek vidámságát,
a felnőttek beszélgetését
hallgatni. Úgy érzem, sok embernek
szereztek örömet ezzel a
rendezvénnyel.
Horváthné Polai Mária
Jótékony
teadélután
Kiskanizsán
Az iskolánként hét, összesen
száz kiválasztott gyermeket dr. Kaszás
Gizella igazgató, Dr. Dömötör
László, a polgármesteri hivatal szociális
osztály vezető-helyettese, valamint
Dr. Csákai Iván, a „Segíts,
hogy segíthessünk” Alapítvány kuratóriumának
elnöke köszöntötte.
A Zrínyi Miklós Általános Iskola
tanulói és Farkas Tibor énekkel,
verssel és zenével, a Családok
Átmeneti Otthonának kis lakói pedig
maguk készítette ajándékkal
kedveskedtek a gyerekeknek.
A bensőséges hangulatú ünnepségen
idén először süteménnyel
és forró teával látták vendégül a
Családok Átmeneti Otthonának
néhány kis lakóját, valamint a
Csellengők Háza gyermekeit is.
H.A.
– Január 1-jén tizenhét órára
immár hatodik alkalommal hív Petőfi
Sándor születésnapját ünnepelni
a Nagykanizsai Polgári Egyesület
– tudtuk meg Kóré Péter elnöktől.
– Alapító elődöm, Dezső Ferenc
elnöksége idején kezdődött ez
a szép hagyomány, melyre évről évre
sor kerül a Deák téren. Miért
érezzük ilyen fontosnak ennyien?
Reményik Sándor soraival válaszolok:
„Ha őseink csak földet hagytak
ránk:/Te reánk hagytál egy darab
eget/Egy örökrészt a porló rög
felett./Kisajátíthatatlan birtokot./Az
álmaiddal benépesítettél/Egy új hazát,/
Szabadság és szerelem gyarmatát:/
Egy magyar csillagot.”
Ünnepi beszédet Muzslai István,
gazdálkodó, agrármérnök mond
annál a szobornál, melynek restauráltatására
a Polgári Kanizsáért Alapítvány
gyűjtést hirdetett.
– Egyesületünk csatlakozott a
kezdeményezéshez, és mindenkit
erre bíztat. Itt köszönöm meg a
felkért köztiszteletben álló szónokoknak,
a hagyományőrző huszároknak,
a műsorokat adó lelkes
fiataloknak és nem utolsó sorban
a hűséges ünneplőknek a Petőfihez
méltó részvételüket – zárta
gondolatait Kóré Péter.
P.J.
Kanizsa 2007. december 21. – Karácsony jegyében 5
Petőfire
emlékezünk
Szeretetet szeretettel
A HSMK-ban a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ hagyományos
karácsonyi ünnepségén csaknem száz, a város iskoláiban tanuló
rászorult gyermek kapott csomagot.
Novemberben alakult meg
százezer forintos alaptőkével a
Miénk Fogyatékkal Élők Közhasznú
Alapítvány.
Az alapítvány céljáról dr. Károlyi
Attila ügyvéd, önkormányzati
képviselő, az alapítvány elnöke, és
Ignáczné Király Rózsa, a Fogyatékkal
Élők Integrált Intézményének
igazgatója, az alapítvány titkára
tartott sajtótájékoztatót. A sajtó
munkatársain kívül meghívták az
érdekvédelmi szervezetek képviselőit,
hiszen ők is folyamodhatnak
segítségért az alapítványhoz.
Az alapítvány – melyet egy kanizsai
vállalkozó alapított –, a fogyatékkal
élő emberek életminőségének
javítását tűzte ki célul.
Nemcsak az intézményben élő
embereket szolgálja, hanem a város
fogyatékkal élő összes lakosát.
Többek között különösen az
értelmi és halmozottan fogyatékos
gyermekek és felnőttek életkörülményeinek
javítását, a fejlesztésük
elősegítését, a velük
foglalkozó szakemberek képzési
lehetőségeinek szervezését és támogatását.
E célok eléréséhez
nyújt anyagi és egyéb támogatást
az alapítvány.
A fogyatékkal élő emberek
életminőségének javítása, életmódjának,
szokásrendszerének
fejlesztése érdekében rekreációs
programok, sport- kulturális vetélkedők,
kirándulások, egyéb közösségi
rendezvények szervezéséhez,
azokon való részvételhez kívánnak
segítséget nyújtani eszközbeszerzéssel,
segédeszköz kölcsönadással
és utaztatással. A forrásokat
pályázati úton és adományokból
szeretnék megszerezni.
Kérik, aki teheti, segítse az alapítványt,
támogassa az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetűeket,
hogy nekik is jusson az élet szépségeiből
egy kis szelet.
Az alapítvány számlaszáma:
120088007-00156633-
00100001.
Miénk Fogyatékkal Élők Alapítvány
Ünnepélyesen átadták a Kanizsai
Dorottya Kórház gyermekosztályán
azt a csaknem hétmillió
forint értékű lélegeztető gépet és
betegfigyelő berendezést, melyeket
a város önkormányzata, a kórház,
a Kanizsa Rádió jótékonysági műsora
és számos magánszemély támogatásából
vásárolt a Nagykanizsa
és Vonzáskörzete Sérült Gyermekeiért
Alapítvány.
– Két évvel ezelőtt kezdtük meg
a gyűjtést a lélegeztető gépre, amit
a húsz kilogrammnál kisebb súlyú
gyermekek, újszülöttek esetében is
lehet használni, ugyanis korábban
nem rendelkezett ilyen berendezéssel
a nagykanizsai kórház gyermekosztálya
– mondta el lapunknak
Peti József, a Nagykanizsa és
Vonzáskörzete Sérült Gyermekeiért
Alapítvány elnöke. – Szerencsére
sokan mellénk álltak, így a
város önkormányzata, a Kanizsa
Képújság, a Honeywell, az Elektro-
M 96 Kft., a Ford-Autó Kanizsa,
a Kovács és Tsa Bt. és a Kanizsa
Rádió is, s az összefogás eredményeként
végre átadhattuk a műszereket
a gyermekosztálynak.
Dr. Baranyi Enikő, tüdő- és gyermekgyógyász
szakorvos, a gyermekgyógyászati
osztály főorvosa
mindehhez hozzátette: az osztályon
rendszerbe állított lélegeztető gép a
legelterjedtebb a gyermekgyógyászatban,
mert kora- és újszülött
korban, illetve húsz kilogrammos
súlyig, azaz optimális esetben iskoláskorig
is használható. Megtudtuk:
a kanizsai kórház gyermekosztálya
vonatkozásában évente mintegy tizenöt-
húsz alkalommal van szükség
lélegeztetésre, amit eddig manuálisan,
kézzel oldottak meg.
Az átadás előtt egyébként a kórház
kápolnájában sor került a hagyományos
karácsonyi ajándékosztásra
is, amely során az alapítvány jótékonysági
bálokból származó bevételeiből
ajándékcsomagokkal lepték
meg a kórház kis betegeit. Dr.
Baranyi Enikő rámutatott, olyan rászorult
gyerekekről van szó, akiknek
nagy valószínűséggel ez az egyetlen
alkalom jelenti a karácsonyt.
Lélegeztető gép, összefogással
Idősek karácsonyi ünnepsége.
A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Városi Szervezete
és a Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ kedden délután a
HSMK kamaratermébe várta az
időseket karácsonyi ünnepségre.
Ünnepi műsort a Batthyány
Gimnázium és Egészségügyi
Szakképző Iskola tanulói adtak.
Köszöntőt Marton István polgármester
és Fliszár Károly esperes
mondott.
Bolyaisok karácsonyi műsora.
A Bolyai János Általános Iskola
szerdán és csütörtökön tartotta
hagyományos karácsonyi
műsorát az Alsótemplomban. Külön
ünnepeltek az alsó és a felső
tagozatosok, valamint a felnőttek.
AKőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola szerda délután adott
verses-zenés karácsonyi műsort a
Felsővárosi templomban.
6 Kanizsa – Közgyűlés 2007. december 21.
Ezúttal sem a szeretet jegyében
zajlott a képviselő-testület
ez évi utolsó ülése csütörtökön.
A karácsonyt közvetlenül megelőző
közgyűlés első momentumaként
a város január elsejétől
hivatalba lépő új jegyzője, dr.
Tuboly Marianna letette az esküt.
Az első napirendi pontok közt
tárgyalta a testület a helyi adókról
szóló rendelet módosításával kapcsolatos
előterjesztést, amely új
adónemként az idegenforgalmi adó
bevezetéséről és a belterületi építmények
adójának kétszáz forintos
megemeléséről rendelkezik. Bizzer
András (Fidesz-KDNP), a Pénzügyi
Bizottság tagja korábban a bizottsági
ülésen azt mondta: habár
az elmúlt évek kormányzati gazdaságpolitikája
következtében jelentősen
inflálódott az építményadó
mértéke, ami indokolná az emelést,
mégsem támogatják azt, mivel úgy
vélik, az építményadó szinten tartásával
kedveznek a vállalkozásoknak.
Aközgyűlésen hozzátette, ha a
szívére hallgat, valóban így tenne.
De mivel az eszére kell hallgatnia,
ő is kénytelen az adóemelés mellett
letenni a voksát. Emlékeztetett arra
is, a bizottság többi fideszes tagjával
együtt a grémium ülésén nem
támogatta az adóemelést, míg a
szocialisták igen.
Halász Gyula (SZDSZ) javasolta,
hogy az építményadó bizonyos
hányadát forgassák vissza
utak, járdák felújítására.
Dr. Fodor Csaba (MSZP) nem
támogatta sem az építményadó
emelését, sem az idegenforgalmi
adó bevezetését, ugyanis véleménye
szerint a városban nem anynyira
jelentős az idegenforgalom,
hogy az új adófajta jelentős bevételt
jelentene. Egyúttal azt is jelezte,
úgy véli, egy év eltelt a választások
óta, ezért most már nem
visszafelé kell mutogatni, hanem
gazdálkodni kellene.
Marton István polgármester reagált
Fodor szavaira, s kijelentette:
annak minden mondata populáris
volt. Mint mondta, ez az önkormányzat
csak azt teszi, amit megtehet,
mert az előző – melynek
gazdálkodása szerinte inkább garázdálkodás
– meglehetősen szűk
mozgásteret hagyott a számukra.
Végül jóváhagyta a testület az építményadó
négyzetméterenkénti háromszáz
forintról ötszázra emelését.
Döntött a testület a polgármesteri
hivatal egyes egységeinek
ügyfélfogadási idejének módosításáról
is. Egyhangú döntése
alapján január elsejétől a szerdai
napon a tizennyolc óráig tartó
nyitva tartás megszűnik, helyette
tizenhét óráig lesz ügyfélfogadás.
A képviselők meghallgatták az
idősügyi tanács munkájáról szóló
beszámolót is, amelynek társelnöke,
Büki Pálné azt kérte a testülettől,
hogy minél hamarabb, lehetőleg
a januári közgyűlésen tárgyalja
és fogadja el az általuk elkészített
idősügyi koncepciót, amely nélkülözhetetlen
ahhoz, hogy pályázati
forrásokat vehessenek igénybe.
Horváthné Polai Mária, a tanács
másik tisztségviselője arra mutatott
rá, hogy a támogatási rendszer nem
megfelelő, kevés jut a civil szervezeteknek.
A képviselő-testület határozott
arról is, hogy pályázatot nyújt be
a város a Nyugat-dunántúli Operatív
Programhoz az ipari park
infrastruktúrájának fejlesztéséhez,
s arról is döntöttek, hogy ugyanezen
programhoz pályáznak a
Bólyai Általános Iskola felújításához
szükséges finanszírozási hátterének
megteremtése érdekében.
E napirendi pontnál kisebb vita
alakult ki az iskola jövőbeni funkciójával
kapcsolatosan, dr. Fodor
Csaba ugyanis arra hívta fel a figyelmet,
hogy a gyerekeknek nem
annyira a felújítás lenne hasznos,
hanem az, ha olyan iskolába járhatnának,
ahol tiszta a levegő és sok a
zöldfelület. Utalt rá, nem biztos,
hogy az épületben a távoli jövőben
iskolának kellene működnie.
Marton István polgármester reagálásában
jelezte, januárban behatóbban
tárgyalják a város oktatási
struktúráját.
Szmodics Józsefné, a polgármesteri
hivatal szakosztályának
vezetője megjegyezte, hogy az elmúlt
tíz évben folyamatosan a
szükségletekhez igazították az
oktatási rendszert. Mint mondta,
azzal egyetért, hogy az iskola
környezete nem feltétlenül a legoptimálisabb
az oktatás számára,
ám a megoldást nem a bezárás jelentheti,
hiszen az elmúlt évtizedben
öt általános iskolát és két tagintézményt
zártak már be.
Balogh László (Fidesz-KDNP) az
OKISB elnöke azt mondta, véleménye
szerint a téren nem csak az iskola,
hanem – képletesen szólva – a
templom is elfér, jelezve, az iskolára
szükség van a városközpontban.
Bene Csaba frakcióvezető (Fidesz-
KDNP) azt mondta, ha az
iskolák beállnak a kétsoros oktatási
rendre, akkor végre normális
létszámviszonyok között lehet tanulni
és tanítani, s a bölcsőde
iránti igény növekedése kapcsán
azt reméli: ismét növekedni fog
majd az iskoláskorú gyermekek
száma, és akkor még nagyobb kapacitásra
lesz szükség.
Végül a testület úgy döntött,
hogy a város benyújtja a felújítást
célzó pályázatot.
A képviselők jóváhagyták azt a
szomorú tényt is, miszerint a
Csengery út-Miklósfa közti kerékpárút
építéséhez igénybe vett
pályázati forrás egy részét, több
mint másfélmillió forintot vissza
kell fizetni a támogatást nyújtónak,
ugyanis az előírt határidőre
nem sikerült befejezni a beruházást
az előző ciklusban indult
munkálatok előkészítetlensége, a
szükséges földterületek kisajátítása
körüli hiányosságok miatt.
Marton István megjegyezte,
gyalázatos, hogy elődeik mit hagytak
rájuk a beruházás kapcsán,
ugyanis most az adófizetők pénzéből
kell visszafizetni a pénzt.
A képviselők többségének döntése
értelmében költözik az Ingatlankezelési
Intézmény is, méghozzá
az ipari parkba, igaz egy
ügyfélszolgálati iroda marad a
városközpontban, pontosabban a
vásárcsarnokban. Az ellenzéki
képviselők több okból is ellenezték
az IKI költöztetését.
Folytatódik a nyitott tornaterem-
akció, amely kapcsán Balogh
László jelezte, az akció folytatása
pozitív üzenet lehet a sportolást
szeretők számára.
A közgyűlés napirendi pontjai
közé felvettek újabbakat is a képviselők:
Tóth László frakcióvezető
(MSZP) hét ellenzéki képviselőtársával
ugyanis rendkívüli közgyűlés
összehívását kezdeményezte
a vízdíj drasztikus megemelése
és a Magyar Gárdával szembeni
testületi elhatárolódás ügyében.
A vízdíjemelés kapcsán Bizzer
András reagált az ellenzéki képviselők
felvetéseire. Elmondta, a
szennyvízhálózat korszerűsítéséhez
uniós forrásokat vesznek igénybe,
amihez szükség van mintegy másfélmilliárd
forintnyi önrészre, ami
jelenleg még nem biztosított. Az
emelés ezt fedezné, amit elkülönített
számlán halmoznak fel. Cseresnyés
Péter alpolgármester jelezte, a
további fejlesztésekhez – mivel
azok is uniós forrásokból valósulhatnak
csak meg – újabb díjemelésekre
lehet szükség a következő
években.
Bogár Ferenc (MSZDP) javasolta,
hogy a magasabb díjakhoz
nem ártana valamilyen kompenzációs
rendszert kidolgozni,
amellyel a kisfogyasztók költségeit
csökkentenék.
A polgármester üdvözölte a
kezdeményezést, s jelezte: a
kompenzációs rendszer kidolgozása
már zajlik.
A nyolc ellenzéki képviselő azt
is kérte, hogy a testület nyilvánítsa
persona non grata-nak, azaz
nemkívánatosnak a Magyar Gárda
városi rendezvényeit.
A többség azonban elfogadta dr.
Kolonics Bálint (Fidesz-KDNP)
javaslatát, miszerint a Magyar
Gárda ügye nem önkormányzati
hatáskör – azaz végül a testület
nem határolódott el a Gárdától.
Az ellenzéki képviselők ekkor
tiltakozásként kivonultak az ülésteremből,
csak Bicsák Miklós maradt,
így határozatképes maradt a
közgyűlés.
Ezévben utoljára
Az országgyűlés a kormányoldal igen szavazataival elfogadta az
egészségbiztosítási törvény módosítását, amit a Fidesz-KDNP nem támogatott,
mert a legnagyobb ellenzéki párt politikusai úgy vélik, hogy a
törvénymódosítással a rendszerbe lépő egészségpénztárak profitérdekeltsége
miatt csorbul a betegellátás minősége, az egyenlő ellátáshoz való
jog. A történtekkel, illetve helyi aktualitásokkal kapcsolatban szerettük
volna megkérdezni Cseresnyés Pétert, a Fidesz-KDNP országgyűlési
képviselőjét, aki az ünnepekre való tekintettel azt kérte: e beszélgetést
halasszuk jövőre. „Éppen elég az emberek baja, a kormány „szép” ajándékot
tett a családok fája alá azzal, hogy rájuk szabadította a profitérdekelt
egészségpénztárakat. Ennek ellenére mindenkinek azt kívánom, hogy
az ünnepet szeretetben és békességben töltse családja körében.”
Ajándék a kormánytól
2007. december 21. Kanizsa – Városháza 7
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a bajcsai
kirendeltség épületében.
Képviselői fogadóóra
Értesítjük Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje decemberben az ünnepek miatt az alábbiak szerint alakul:
December 21. (péntek) hétfői munkarend 8.00-16.30 óráig
December 22. (szombat) pénteki munkarend 8.00-12.00 óráig
December 24. (hétfő) pihenőnap
December 28. (péntek) hétfői munkarend 8.00-16.30 óráig
December 29. (szombat) pénteki munkarend 8.00-12.00 óráig
December 31. (hétfő) pihenőnap
Megértésüket köszönjük!
Ünnepi ügyfélfogadási rend
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
együttesen értékesíti a Nagykanizsa Erzsébet tér északi tömbben
lévő alábbi ingatlanait:
984. Magyar u. 7. – utcafronti épület, 986/1. Erzsébet tér 12., 987. Erzsébet
tér 13. Kikiáltási ár: 144.000.000 Ft. Versenytárgyalás ideje: 2007.12.19,
2008. 01.02., 2008.01.09. 10 óra.
Az értékesítendő ingatlanok: műemléki környezetben találhatók, a vevő
köteles az érvényes rendezési terv szerint a területet 3 éven belül beépíteni, a
vevő köteles az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül a
versenytárgyaláson elnyert vételárat kiegyenlíteni, a vevő köteles a 984.
hrsz-ú ingatlan telekmegosztását elvégeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet
6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet:
93/500-724.
Versenytárgyalás
MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI OSZTÁLY
8800 NAGYKANIZSA, Eötvös tér 16., tel.: 93/500-800, fax: 500-871
Ügyintéző: Junger M., szám:6/792-19/2007., tárgy: Értesítés döntéshozatalról
a Nagykanizsa, Platán sor 1. sz. alatti építéshatósági ügyben
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/792/2007. számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta
és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett valamint az érintett ingatlannal
közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős,
ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk
a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2007. december 11-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. ügyszáma: 6/792/2007., tárgya: használatbavételi
engedély iránti kérelem. Akérelmező ügyfél neve: VECTIGALIS ZRt.
Zalaegerszegi Iroda Zalaegerszeg, Rákóczi u. 13., ügyvezető: Péter Márta.
Akérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 2968/8. hrsz-ú ingatlan
valamint a 2968/5. hrsz-ú társasházi ingatlan, és a 2968/2. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-
18, péntek: 8-12.
AKet. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
Afellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2007. december 10.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Hirdetmény - Platán sor 1. ügyben
MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÉPÍTÉSHATÓSÁGI OSZTÁLY
8800 NAGYKANIZSA, Eötvös tér 16. tel.: 93/500-800, fax: 500-871
Ügyintéző: Junger M., szám: 6/63-32/2007., tárgy: Értesítés döntéshozatalról
a Nagykanizsa, Vásár u. 23. sz. alatti építéshatósági ügyben
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/63/2007. számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta
és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett valamint az érintett ingatlannal
közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma
jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton
tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2007. december 7-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/63/2007., tárgya: használatbavételi
engedély iránti kérelem. A kérelmező ügyfél neve: FIRT Kft.,
Nagykanizsa, Tárház u. 10/B., ügyvezető: Kóbor Tamás.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 48/3. hrsz-ú
ingatlan valamint az 54. hrsz-ú társasházi ingatlan, 51/2., 51/1., 50., 49., 46.
és 47/1. hrsz-ú ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-18, péntek: 8-12
AKet. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2007. december 7.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Hirdetmény - Vásár út 23. ügyben
Mindaz ami az újságban van,
és még TÖBB!
A múlt hét végén nyolcvan
nyugdíjast látott vendégül a
nagykanizsai Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, s e napon
került sor a CKÖ, a Roma Nők
Országos Szervezete és az Európai
Unió Roma Ifjúságáért
Egyesület által tizenharmadik
alkalommal megszervezett
Nemzetiségi Napra is. Az ünnepi
szónoklatok főszereplője ezúttal
a Magyar Gárda volt.
Csaknem nyolcvan nyugdíjast
láttak vendégül a Bogdán János
Cigány Közösségi Házban, ahol a
Csapi Körzeti Általános Iskola,
Szakiskola és Kollégium tanáraiból
verbuválódott énekkar és a diákok
ünnepi műsorral kedveskedtek
az időseknek. Itt Teleki László,
a CKÖ elnöke, dr. Csákai Iván, a
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke és Lendvai Ildikó, a
Magyar Szocialista Párt frakcióvezetője
köszöntötte az egybegyűlteket.
Dr. Csákai Iván a kanizsai cigány
kisebbségi önkormányzat indulásának
körülményeit idézte fel,
s emlékeztetett arra, rendkívüli
pozitívumként értékeli, hogy a hagyományoknak
megfelelően az elmúlt
évek jelentős fejlődését eredményező
munkába is bevonták az
időseket, akiknek minden évben
vacsoraesttel köszönik meg egy
élet munkáját.
Bíró László, a TESZ – Generációk,
Nyugdíjasok Zala Megyei
Képviselete elnöke (aki nem mellesleg
az elsők között karolta fel
a romák ügyét Nagykanizsán)
ugyancsak köszöntötte az időseket,
s rámutatott, a mai és korábbi
nemzedékeknek össze kell kapaszkodni,
mert ez lehet a fejlődés
kulcsa.
Teleki László elnök ugyancsak
szólt az idősekhez, s kijelentette,
örül, hogy városunkban jobb- és
baloldal együtt tud működni a romák
ügyében, ami véleménye szerint
nem lehet politikai kérdés. „Ha
felnőttek vagyunk és gondolkodó
emberek, akkor az ügyet nézzük, s
nem azt, hogy melyik politikai
párthoz tartozunk” – mondta. Hozzátette:
úgy hiszi, hogy a közelmúltban
indított főiskolai képzéssel
ismét beírta magát a nemzetközi
színtérre a kanizsai CKÖ. Teleki
László azt is kiemelte, az, hogy
ideáig eljutottak, köszönhető a
mindenkori települési önkormányzat
támogatásának is. A politikus a
sikerek mellett szólt a roma társadalom
félelméről is, amelynek
okozója a Magyar Gárda. Jelentős
előrelépésként értékelte, hogy valamennyi
parlamenti párt és közjogi
méltóság elítélte a szervezetet.
Lendvai Ildikó, az MSZP frakcióvezetője
szintén a Magyar
Gárdával kapcsolatban szólalt
meg, s kijelentette: úgy véli, a
gárda tagjainak nem is lenne szabad
magukkal kapcsolatban a
magyar kifejezést használni, mert
véleménye szerint ők csak részmagyarok,
hiszen a nemzet egy
részét akarják kirekeszteni.
E napon került sor a Honvéd
Kaszinóban a tizenharmadik
Nemzetiségi Napra, melynek
díszvendége ezúttal dr. Szili Katalin,
az Országgyűlés elnöke volt.
Itt is Teleki László köszöntötte
a vendégeket, majd Lendvai Ildikó
frakcióvezető lépett a mikrofonhoz.
A frakcióvezető itt is a
Magyar Gárdáról beszélt, a rend,
a nyugalom, a béke fontosságáról,
s arról, nem szabad hagyni,
hogy bakancsos, egyenruhás emberek
a saját szájuk íze szerint fogalmazzák
meg a rendet ebben az
országban. Rámutatott, ehhez
kellenek nagy, drámai lépések is.
A Magyar Gárda kísérte ellen
szülessenek olyan jogszabályok,
amelyek megakadályozzák ilyen
szervezetek létrehozását, de a
jogszabály betűje sosem elég -
mondta. Egyúttal követendő példaként
mutatta fel a városi és a
kisebbségi önkormányzat, valamint
a helyi oktatási, rendvédelmi
szakemberek, továbbá civil
szervezetek együttműködését.
Göndör István frakcióvezetőhelyettes
beszédében rámutatott:
egy közösségben élünk, egy nemzet
tagjai vagyunk, ezért együtt
kell működnünk. Mint mondta,
így, együtt, összekapaszkodva
célba érhetünk.
Dr. Szili Katalin házelnök szintén
leszögezte, a parlamenti pártoknak
közösen kell elítélniük az
elmúlt napokban történteket, a
bakancsban, zászlók alatt felvonulók
ellen együtt kell felemelnie
hangját a magyar politikának.
– Közösen kell megvédenünk
azt a nemzeti kisebbséget, amellyel
szemben bármilyen rasszista
eszmék zászlaja alatt masíroznak
bárkik – mondta. – Ezt nem
hagyhatja szó nélkül a többségi
társadalom. Ebben a kérdésben
mindannyiunknak egyet kell értenünk,
tudnunk kell együtt gondolkodni,
s ha kell, tudnunk kell
ezt közösen deklarálni is. Mert
mindannyiunk számára fontos a
sokszínűség, fontosak azok az
országszerte zajló programok,
amelyek a lemaradt közösségek
térségek, társadalmi rétegek felzárkóztatása
érdekében készülnek.
A Nemzetiségi Napon a CKÖnek
nyújtott segítsége okán elismerést
vehetett át mások mellett
dr. Nemes Zoltán, távozó megyei
rendőrfőkapitány, dr. Molnár József,
városi rendőrkapitány, Lukács
Sándor, a Nagykanizsai Határőr
Igazgatóság parancsnoka és
Bajzáth László, a megyei katasztrófavédelmi
parancsnokság vezetője.
Végül köszöntötte a megjelenteket
az időközben megérkező
Marton István polgármester is.
Horváth Attila
8 Kanizsa – Krónika 2007. december 21.
Kitüntetések és Magyar Gárda
December tizenötödikén ünnepelte
megalakulásának tizennyolcadik
évfordulóját a Szabad
Demokraták Szövetsége
helyi szervezete. Halász Gyula
ügyvivő az ez alkalomból összehívott
sajtótájékoztatón elmondta,
1989-ben a Fortuna
Étteremben alakult meg a párt
helyi csoportja, amelynek eddig
szerencsét hozott a szerencse istennőjéről
elnevezett hely.
– Akkoriban még csak az MDF
létezett új pártként a városban, s
egyetlen művelődési ház, intézmény
sem merte bevállalni, hogy
náluk tartsuk az alakuló ülésünket
– mondta Röst János, városi
alelnök. – Ezért vacsorát rendeztünk
az akkori Fortuna Étteremben,
ahol száz vendég jelenlétében
megszületetett a helyi
SZDSZ. Igaz, a tulajdonosnak
utólag mondtam meg, hogy a rendezvény
igazából nem is vacsora,
hanem egy új párt alakuló ülése.
Röst János elmondta, az elmúlt
tizennyolc évben egy polgármestert,
két alpolgármestert adtak a
helyi közéletnek, húsz képviselőjük
dolgozott a közgyűlésben, és
Kovács Kálmán immár tíz éve
képviseli az SZDSZ színeiben a
kanizsaiakat az Országgyűlésben.
Ennek alkalmából a sajtótájékoztatón
szintén jelen lévő Kovács
Kálmán, a helyi szervezet elnöke
egy óriási, a megalakulás helyszínéről
származó képviselőfánkot
kapott Röst Jánostól és Halász
Gyulától.
Röst azt is kijelentette, hogy az
elmúlt tizennyolc év munkájának
köszönhetően Nagykanizsa ma a
hazai liberalizmus egyik bástyája.
Kovács Kálmán a sajtótájékoztatón
jelentette be, arra kérik
a városvezetést, hogy más településekhez
hasonlóan határozatban
fejezzék ki tiltakozásukat
a Magyar Gárdával és annak
rendezvényeivel szemben, s
nyilvánítsák ki, ezek a programok
nemkívánatosak városunkban.
H.A.
Nagykorú
lett az
SZDSZ
Fotó: Horváth Attila
Szombaton délelőtt metsző
decemberi szélben, az Aradi
Udvarban keresztállítással egybekötve
jelentette be Dr. Heim
Tamás a Jobbik Magyarországért
Mozgalom helyi szervezetének
megalakulását.
Ünnepi beszédében kifejtette,
hogy a szervezet megalakulása
nem véletlenszerű az adventi ünnep
egybeesésével, hiszen mint
tudjuk az advent a csendes várakozásról
szól. Egyben a remény,
a születés, a megtestesülés, a
csendes készülődés időszaka. Várakozásunk
jelen esetben összetett,
hiszen nem csak Krisztus
megszületésére, megtestesülésére
várakozunk, hanem egyben vágyakozunk
egy szebb, boldogabb,
élhetőbb, jobb Magyarország
után. Dr. Heim Tamás a továbbiakban
ismertette a mozgalom
főbb célkitűzéseit, mely szerint:
igent mondanak a magyar nemzetre,
Magyarországra, az értékek
tiszteletére, benne a magyar értékek
fokozott tiszteletére. Az igazságra,
az igazság szolgálta- tásra,
a nemzeti nevelésre, az esélyegyenlőségre
és az alkotó, értelmes
munkára. Nemet mondanak
mindezek ellenkezőjére. Valamint
a megélhetési politizálásra, a
megélhetési bűnözésre. A mozgalom
minden szervezetet, személyt
támogat, ami és aki jobb Magyarországot
akar, de szemben áll
azokkal, kik ellentétes érdekeket
szolgálnak. Dr. Heim Tamás beszéde
után átadta a felállított keresztet
Nagykanizsa polgárainak,
mely vízkeresztig fog állni. A terveik
szerint a kereszt minden évben
felállításra kerül, hogy mindenkit
emlékez- tessen arra, miszerint
a karácsony elsősorban
nem a vásárlás, az ajándékozás,
hanem a születés, a megtestesülés
ünnepe. A kereszt felállításának
ünnepe koszorúzással ért véget.
Czene Csaba
2007. december 21. Kanizsa – Krónika 9
Adókedvezményre is jogosító
támogatói jegyeket bocsát ki az
NTE 1866 MÁV elnöksége a
labdarúgó szakosztály működőképességének
megtartása és az
utánpótlás-nevelés biztosítása
érdekében.
Erről Tóth László, az egyesület
elnöke és dr. Kolonics Bálint elnökségi
tag sajtótájékoztatón számolt
be.
Tóth László egyúttal ismertette
az elnökség december negyediki
ülésén meghozott határozatokat
is. E szerint a sportegyesület elnöksége
visszautasítja Marton
István polgármester ultimátumát
és nem mond le. Nem adja át sem
felnőtt csapatát, sem labdarúgó
szakosztályát egy később megalakítandó
önkormányzati klubnak,
sem más sportegyesületnek. Azt
is kijelentette: nem léptetik vissza
felnőtt csapatukat sem a bajnokságból.
Az elnökség arról is határozott,
hogy a kialakult válságos
időszak átvészelése érdekében
különböző címletű, adókedvezményre
is jogosító támogatói jegyeket
bocsátanak ki, melyek révén
a korábbinál szélesebb körű
összefogás alakulhat ki az NTE
1866 MÁV labdarúgó szakosztálya
megmentése érdekében.
A részleteket dr. Kolonics Bálint,
az elnökség tagja ismertette,
aki elmondta, a kék, zöld és piros
színű támogató jegyeket tíz-, ötven-,
és százezer forintos címletekben
lehet majd megvásárolni.
Mint mondta, ezek kibocsátására
azért van szükség, mert a felnőtt
csapat NB-s szereplése jelentős
anyagi terheket ró az egyesületre,
ami miatt veszélybe kerülhet az
utánpótlás-nevelés is. Dr. Kolonics
Bálint jelezte, a jegyek szigorú
számozásúak, s a támogató vállalkozók,
magánszemélyek, baráti
társaságok negyedévenként megtartandó
támogatói üléseken kapnak
tájékoztatást arról, hogy támogatásaik
mire fordítódtak. Amenynyiben
igényt tartanak rá, nevük
megjelenik reklámfelületeken is, s
természetesen díjmentesen látogathatják
az egyesület valamennyi
sportrendezvényét. A jegyek az elnökség
tagjainál, az egyesület képviselőinél,
illetve a különböző
internetes felületeken – így lapunk
13. oldalán, valamint honlapunkon,
a www.kanizsaujsag.hu-n is –
fellelhető listán szereplő személyeknél
vásárolhatók meg.
Végül Tóth László megjegyezte:
az egyesület U 17-es, NB II-t megnyert
labdarúgó csapatában játszó
fiatalokat minden bizonnyal fájdalmasan
érintette, hogy az önkormányzat
ilyentájt szokásos, a város
sikeres sportolóit köszöntő rendezvényére
nem kaptak meghívást.
Mint azt az NTE elnöke jelezte, felettébb
furcsa ez annak fényében,
hogy az egyesület a minap a megyei
önkormányzattól Zala Megye
Labdarúgásáért Díjat kapott.
H.A.
Támogatói jegyek az utánpótlásért
Keresztállítás az Aradi Udvarban
Csaknem ötmilliárd forintot
oszt vissza a kormány az ország
kórházainak az egészségügyi
reform kapcsán – mondta múlt
heti sajtótájékoztatóján Röst
János, az SZDSZ helyi szervezetének
alelnöke.
Az ország és a megye kórházai
újabb pénzügyi forrást kaptak a
karácsonyfa alá – mondta Röst
János, aki hozzátette azt is, az ismételt
támogatásra az egészségügyi
reform nyújt lehetőséget.
Halász Gyula ügyvivő a részletekről
elmondta, a közös kalapból
immár harmadik alkalommal jutnak
többletforráshoz a kórházak.
Zala megyébe száznegyven millió
forint érkezik, ebből a keszthelyi
kórház 10,4 millió, a zalaegerszegi
75,7 millió, a nagykanizsai kórház
40,6 millió, a hévízi kórház pedig
közel nyolcmillió forintot kap.
– Úgy vélem, hogy ez az intézkedés
is hozzájárul az ellátás minőségének
javításához, s azt hiszem,
azt bizonyítja, hogy a kormány
nem csak elvenni akar az
egészségügytől, hanem vissza is
pótol – mondta Halász Gyula.
H.A.
Negyvenmillió a városi kórháznak
A Magyarországi Szociáldemokrata
Párt nagykanizsai
szervezete is keresi az együttműködés
lehetőségeit a szocialistákkal,
miután a kér pártelnök,
Gyurcsány Ferenc és
Kapolyi László erről szóló megállapodást
írt alá december negyedikén
országos szinten is.
Ez ügyben tartott sajtótájékoztatót
Bogár Ferenc, a pártszervezet
megyei, és Móritz István helyi
elnök. Móritz István Kapolyi
László nyilatkozatára hivatkozva
leszögezte, nem beolvadásról van
szó, hanem valódi együttműködésről,
hisz a szociáldemokrata
párt megőrzi önállóságát.
Bogár Ferenc hozzátette, az
együttműködés valamennyi, így
országos és helyi szinten is kiépül,
ennek jegyében Nagykanizsán
ők maguk is tárgyalásokat
kezdeményeznek a Magyar Szocialista
Párt helyi vezetésével,
amelyet az MSZDP első számú
stratégiai partnerének nevezett.
Kérdésünkre elmondta, úgy véli,
mivel létezik pártfegyelem, a
két pártelnök által aláírt együttműködési
megállapodás helyi
szinten is kötelező érvényű.
Szerettük volna megtudni
Böröcz Zoltán, az MSZP nagykanizsai
szervezete elnökének véleményét
is, ám ő azzal hárította el
érdeklődésünket, hogy amint
konkrétum lesz az ügyben, tudatni
fogják a közvéleménnyel.
H.A.
Édes
kibékülés?
A Honvéd Kaszinó Swans
Balett csoportja december
huszadikán tartotta karácsonyi
gálaműsorát a Cserháti Sportcsarnokban.
A rendezvényt Balogh
László OKISB elnök nyitotta
meg. A, műsorban közreműködnek
a Honvéd Kaszinó
Swans Balett óvodás, iskolás és
felnőtt növendékei, az Aranymetszés
Alapfokú Művészeti
Iskola balettos tanulói és a Dr.
Mező Ferenc Gimnázium végzős
osztálya.
Swans Balett
10 Kanizsa – Örökség 2007. december 21.
Szabó Lilla, a Magyar Nemzeti
Galéria művészettörténésze
monográfiát írt a „két Böskéről”,
Sass Brunner Erzsébetről
és leányáról, Brunner Erzsébetről.
Feltárta és ismeri a két festő
teljes életművét, s már dolgozik
a levelezésüket egybe gyűjtő
köteten, amelyet a jövő évi
könyvhétre tervez megjelentetni
a város önkormányzata.
– 1995 év elején a Kulturális
Minisztérium Külföldi Magyar Intézetek
Osztályán Lázár Imrével
történt beszélgetés során dőlt el,
hogy Indiába utazok a két festőnő
életművéről szakleltárt készíteni –
idézte fel a két Brunner életművével
kapcsolatos kutatómunkája
kezdeteit a szakember. – Meg kell,
hogy mondjam, a feladat nagyon
érdekelt. A Tisztelet a Szülőföldnek
című, a Műcsarnokban 1983-ban
rendezett kiállításon láttam először
egy-két munkájukat. Nyilván
akkor csak az ragadt meg, hogy
milyen messzire mentek, s elkezdett
érdekelni a kérdés, vajon miért
és hogyan éltek ott? A leltárra
(s arra, hogy ezt egy magyar művészettörténész
végezze el), egyértelműen
szükség volt, hiszen ahogy
az Indira Gandhi National Center
for the Arts (IGNCA) részéről, úgy
magyar részről is addig még csak
részleteiben mérték fel a két életművet.
Az indiai szakemberek, az
IGNCA, valamint a Nemzeti Múzeum
Modern Galériájának munkatársai
azonban nagyon jól látták,
hogy a két festőnő képzőművészeti
stílusa, felfogása megőrizte
az európai, a magyar képzőművészet
fő vonásait. Sőt, a festmények
és a vázlatok hátoldalára, gyakran
magára a festményre magyarul írták
rá a képek címét. Azon kívül
fél éves olaszországi tartózkodásuk,
majd santiniketáni korszakuk
alatt Sass Brunner Erzsébet számos
festménye kipostázását kérte
nővérétől, vagy barátaitól. Tehát,
ezek a Magyarországon készült
művek (a nyilvántartás szerint fél
száz alkotásról van szó, ám nem
tudjuk, hogy adott esetben mennyit
adhattak el a belőlük) ugyanúgy a
gyűjteményben voltak, az Indiában,
vagy Japánban készült képeket
őrző speciális fém ládákban.
– Mikor vette kezdetét az Ön
munkája, amelyről utóbb bebizonyosodott:
nélkülözhetetlen a
Brunnerek munkásságának méltó
megőrzése szempontjából.
– 1995. szeptemberében érkeztem
meg Új-Delhibe. A művek
Brunner Erzsébet lakásán voltak.
Ott végzetem nap, mint nap a leltározást
is, közben pedig feljegyzéseket
készítettem a fontosabb
festményekről, hiszen tudtam,
hogy monográfiát írok majd róluk.
Erzsébet ekkor 85 éves volt,
tökéletesen beszélt magyarul,
rengeteg barát járt hozzá, szellemileg
teljesen friss volt. Érdekes,
de művészettörténészként utólag
már úgy értékelem, hogy ha az
egész anyag Magyarországra érkezett
volna, s itthon végezhetem
el ugyanezt a munkát, valószínűleg
másként értékelném kettejük
életművét. Mások a fények, mások
a színek, az atmoszférikus hatások,
nem szólva a mindennapi
keleti életről, amit mi itthon nem
ismerünk, s emiatt esetleg nem
érthetünk dolgokat. Az 1995-ben
elkészített műtárgylistát egy-két
hónapja elküldtem Nagykanizsára
is, a Thúry György Múzeumba.
Épp a múzeummal és az önkormányzat
kulturális szakembereivel
történt személyes tárgyalás
alkalmával értesültem arról,
hogy Új-Delhiből Nagykanizsára
érkezik a hagyaték egy jelentős
hányada, körülbelül 650 mű. Ekkor
ajánlottam fel, hogy elküldöm
a listát, hiszen így nem kell újabb
leltárt készíteni. Ugyanis valamennyi
festmény és vázlat hátoldalán
jól felismerhetők az általam
felvezetett leltári számok.
– Mi az, ami megragadta Önt
az életműben?
– A képekből sugárzó szabadságvágy,
a bátorság, India és a
világ szeretete. A művészetért, a
festészetért való élés. Az a természetes
vágy, ami az alkotókban él:
látni és megmutatni. Fantasztikusak
voltak. Nagyon erősek, bátrak
és nagyon esendők is. De mindent
legyőztek. Megmaradtak, ami
gondoljunk bele, nagyon nagy dolog.
El sem tudjuk képzelni, milyen
sokan próbálták meg ugyanazt
az utat járni, mint ők, még magyar
művészek közül is. Nem véletlen,
hogy a rengeteg Santiniketánba
írt levélben jelentkező
képzőművész, író, tanár, stb. közül
éppen őket hívta meg
Rabindranáth Tagore az egyetemére,
telepére. Mint ahogy az
sem, hogy valóban közeli barátságban
álltak Gandhival. De életük
során számos neves emberrel
és tudóssal találkoztak. Ezekről
pontosan a levelekből értesülünk.
Később, amikor már a monográfiát
írtam róluk, az volt a tervem,
hogy mindazt, ami engem velük
kapcsolatban megragadott, viszszaadjam.
Azaz megvalósítsam
azt, ami az ő álmuk is volt, hogy
egyfajta naplóbejegyzésként is felfogható
képeiken, keresztül megismertessék
a világgal, Magyarországgal
Indiát, mindazt, amit láttak
és tapasztaltak. Azaz: írjak
úgy a festményeiken és az életútjukon
keresztül, hogy mi is közelebb
kerüljünk Indiához. Hiszen
az ő életük és életművük nagy lehetőség
arra, hogy bepillantást
nyerjünk egy teljesen más világba,
egy óriási kultúrájú és múltú
ország, India két világháború közötti
és utáni történetébe és életébe.
Hajnóczy Rózsa Bengáli tűz
című regényének a megírásával
megajándékozott bennünket, hogy
mi magyarok generációról generációra
ismerjük Santiniketant és
Tagoret. Sehol a világon nincs
még egy ilyen népszerű és nagyszerű
mű erről. Hát ilyenek ők is,
a Brunnerek santiniketani kisméretű
képei, és a többi korszaké:
Bangalore, Madrasz, Japán, Amerika,
Baroda, Delhi, Naini Tal, de
még sorolhatnám.
– Mintha mégsem fordítanánk
rájuk kellő figyelmet itthon, sajnos,
még szűkebb pátriájukban
sem – bár biztató jelek már látszanak.
– A magyar művészettörténetben
valóban nem szerepelnek.
Csak néhányan tudunk róluk.
Többségében csak a kalandos
életpálya, mint legenda ismert róluk.
A hazaérkezett művek közül
Nagykanizsán is előfordulnak saját
kezű replikáik, azaz másolataik.
Nincs ebben semmi különös,
több művész is készít ilyesmit,
esetleg a közönség kevésbé tudja.
Viszont minden egyben maradt, a
hatalmas életmű – és itt kettőről
is szó van- természetesen együtt
tartalmazza a kiváló és a kevésbé
jelentős műveket, esetleg vázlatokat,
saját részre készült „feljegyzéseket”.
Remélem, Nagykanizsa
egy jó válogatással – amiben szívesen
a segítségükre leszek mindenkor-,
egy nagyszerű kiállításon
keresztül mutatja majd be őket.
Így mód lesz arra, hogy a művészettörténetünkben
is ismertté váljanak.
Ez ugyanígy biztosan meg
fog történni Indiában is. Ott nagy
becsben tartják műveiket és nagyon
pontosan tudják, hogy nagy
korszakuk szempontjából is fontos
történelmi értéket képviselnek.
Ugyanakkor az indiai 20. századi
művészettörténeti szakirodalmat
ismerve, látom, hogy ott sem jelölték
még ki pontosan a helyüket.
Remélem, hogy az a monográfia,
amit a művészetükről írtam, és
amelyben külön fejezet szól a bengáli
és általában az indiai modern
művészettel való kapcsolatukról,
segíti a tisztánlátást.
– Nagykanizsa a jövő évi
könyvhétre tervezi a művészpáros,
anya és lánya levelezésének
megjelentetését, a kötetnek Ön a
szerkesztője. Mit is kell tudni erről
a jelentős anyagról?
– Hetente írtak haza, azaz
Nagykanizsára Farkas Jolánnak,
Sass Brunner Erzsébet nővérének,
ezenkívül Sass Brunner Ferenc
festőnek, a férjnek, és az ő
öccsének, Mihálynak. Továbbá
gyakori levelezésben álltak
Sebesta Ottónéval, akinek a férje
és nyilván ő maga is a teozófusokhoz
és a mazdaznan tagokhoz
tartoztak. Ezen kívül Santiniketanba
írt leveleik, nemcsak az ismert,
híres levél, amelyben fogadásukat
kérték Tagoretól, de más,
a költőhöz írt leveleiket is ismerem
és természetesen azok is hozzátartoznának
a leveleket megjelentető
dokumentumkötethez.
Egyébként privát levelek, amelyek
a mindennapokról számolnak
be. De ezek, mint naplóbejegyzések
tartalmazzák az összes
fontos találkozást, ünnepet, stb.
Kordokumentumok. Akárcsak
azok, amiket a világháború alatt
haza írtak. A levelek a Brunnerek
leveleit jelenti, több száz darab,
gépelt oldalon csaknem félezer
oldalnyi. Készítettem azonban
egy Brunner-monográfiát is,
amely életpályájukat és a művészetüket
mutatja be, külön választva
életútjuk hazai és indiai
periódusát. Részletes elemzést
nyújtok a magyarországi és az indiai,
valamint a többi, a japán és
az amerikai korszakukról. A kötet
megjelenése reményeim szerint
jövő tavaszra, nyár elejére várható.
A címe: Álom és valóság -
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet élete és művészete.
Horváth Attila
Látni és megmutatni
2007. december 21. Kanizsa- Karácsony
Börtönt szenvedtek Istenért, egyházért, hazáért. A huszadik század ajándékai ők:
Emberek egy embertelen korban. Három püspök Karácsonya.
DICSŐSÉG A MAGASSÁGBAN ISTENNEK...
Jézus Krisztus Urunk születésének
szent ünnepén az ősi karácsonyi
történetet olvastam föl
előttetek. A régi, színes mondatokat.
Emlékük gyermekségünk
napjaiba nyúlnak vissza. Ezt az
evangéliumot akartam elétek
hozni. Éppen ma. Mert bizonyos
vagyok abban, hogy a ti lelketekben
ugyanaz játszódik le, ami
az enyémben. Dédelgetett, régi
szép emlékek beleütköznek
mostani életfeltételeink kemény
sziklafalába, és az a veszély fenyegeti
őket, hogy összetörnek.
Szándékosan állítom egymás
mellé ezt a páratlanul szép karácsonyi
történetünket és a
megpróbáltatásokban olyan nagyon
bővelkedő jelenünket.
Nem értjük, ami most velünk
és körülöttünk történik? Persze,
hogy nem értjük. Önmagunkat
csalnók meg és másokat vezetnénk
félre, ha azt'' állítanók,
hogy mi mindent világosan látunk
és értünk. Mert mi bizony
semmivel sem vagyunk különbek
szegény Máriánál és a
gondterhelt Józsefnél. Megoldatlan
rejtélyek egész tömege
van előttünk. Azonban ezek
nem akadályozhatnak meg
minket abban, hogy karácsonyunk
legyen. Hitünk milliónyi
tapasztalatára támaszkodva,
szabad vallanunk azt az első
igazságot: Nem Augustus akarata
megy rajtunk teljesedőbe,
hanem az Isten akarata. Nem
állhat senki annak útjába, hogy
lelkünkben fészket rakjon a karácsony
békessége, amelynek
birtokában most és mindenkor
félreérthetetlenül vallást teszünk
arról, hogy az életünk
nem emberi szeszély játékszere,
hanem Isten áldott akarata
történik velünk. Most is!
Betlehem lakosainak szívtelen
elzárkózása is olyan vonása a
karácsonyi történetnek, amelynek
mindaddig lesz mondanivalója,
amíg ember él a földön. Ha
mi nemcsak azt akaijuk, hogy a
világban legyen karácsony, hanem
itt bent a szívünkben is, akkor
jó lesz, ha erre a mondanivalóra
fölfigyelünk. Mert bizony,
ha Isten a mi életünkben keres
helyet Jézus számára, mi sem
tudunk neki fölékesített kastélyt
kínálni. Félek, még egyetlen
"tiszta szobát" sem tudunk szívünkben
rendelkezésre bocsátani.
Az a szállás, melyet Isten Fia
mibennünk talál - aggódom -
fájdalmasan hasonlít ahhoz a
betlehemi helyhez, mellyel akkor,
földre születésekor meg
kellett elégednie. Áldott legyen
a szeretet Ura, hogy O ezzel is
megelégszik. Nem veti meg azt
a zugot, amelyben helyet szorítunk
neki. Innen akaija megtisztítani
és hatalmába venni egész
életünket.
Karácsony ünnepe most nagyon
sötét éjszakában találja az
egész világot. Minket is. Ha a
világot ma röviden jellemezni
akarjuk, akkor azt kell mondanunk
róla, hogy ma a világ sűrű
sötétségben élő emberekből
áll. Akik világosságra vágynak.
Nemcsak itt, hazánkban. Az
emberek mindenütt várják a világosságot.
És régóta már. Szegény
emberek! Mind a többiek
és velük mi is! Olyan különös
berendezkedése támadt a szívünknek!
Szinte kizárólag már
csak a vízszintes irányban tudjuk
használni a szemünket.
Balga ember!
Karácsonykor a fény föntről
jött! A mennyből. Olyan emberekhez,
akik még tudtak fölfelé
nézni. Nem azokhoz, akik aludtak,
hanem azokhoz, akik virrasztottak.
Ha mi ezen a karácsonyon
valóban Isten szeretetének
világosságára vágyódunk,
akkor virrasztó lelkünknek fölfelé
kell néznie. Csak onnan jöhet
a lélek világossága!
(Ordass Lajos evangélikus
püspök 1956. karácsonyán elhangzott
beszédéből.)
Karácsony jön, s miközben várjuk,
hogy mikor jönnek értem,
tartjuk az előírt napirendet, épp
úgy, mint máskor. Bemutatom
szentmiséimet Az éjféli szentmisém
talán még szomorúbb, mint
volt az 1944. évi a sopronkőhidai
fegyházban. Édesanyám is jelen
van, s fáj bennem a gondolat: milyen
gyötrelmekkel a szívében hagyom
itt szegényt? Mi lesz vele?
Honnan tudja elviselni a fia meghurcolását,
esetleg kivégzését?
December 26-án délután 5
órakor irodaigazgatóm kísért le
a kertbe, utolsó sétámra. A ház
őrzője, egy jó fejlődésben lévő
fiatal farkaskutya, előbb az udvaron,
azután a kertben állandóan
szorosan követett bennünket.
Amikor visszatértünk a
házba, oda is utánunk jön, s tovább
követett fel az első emeletre,
s amikor szobám ajtajához
érkeztem, hátsó lábaira áll,
hogy vállaimra tehesse két első
lábát. Azután fejét is odahajtotta.
Ilyet eddig nem tett, hiszen
én alig foglalkoztam vele. Ezért
meg is jegyeztem: a hűségével
érzi talán, hogy ez volt itt, Esztergomban
az én utolsó sétám.
Szent István első vértanú ünnepén
este vesznek őrizetbe.
Most is Décsi rendőr alezredes
vezetésével érkezik meg házamba
a szokatlanul nagyszámú
rendőrosztag. Bejönnek az
érseki palota udvarába. Visszaindulásra
fordítják a gépkocsikaravánt,
utána nagy zajjal betörnek
a házba, s erős léptekkel
jönnek fel első emeleti lakásomhoz.
Este fél kilenc van. Én
vacsora óta az imazsámolyon
térdelek, imádkozom és elmélkedem.
Hirtelen kitárul az ajtó,
s azon Décsi lép be elsőnek.
Megáll előttem:, Azért jöttünk,
hogy letartóztassuk önt."
Édesanyám kilépett a vendégszobából,
mert hallotta,
hogy nagy zajjal visznek át a
folyosón. Felsikolt. Visszaindulok,
hogy elbúcsúzzam tőle.
Nem akarnak engedni. Most
azonban kitépem magam a
rendőrgyűrűből, visszamegyek
édesanyámhoz. Utánam jönnek.
Édesanyám a nyakamba
borul: „ H o v á visznek, édes fiam?
Én is veled megyek!" Csitítom,
nem lehet. Megcsókolom
kezét, arcát. Felzokog.
(Mindszenty József esztergomi
érsek emlékirataibóL)
Jilava. A rettegett földalatti
börtön. Az eddigiekhez nekem
„lakályosnak" tűnik.
Évek, évek és karácsonyok
szállnak.
Életem a rácsok és fények
világa volt. A rácsoké, amelyek
a földből nőttek, s amelyeket
gyűlöletből, haszonlesésből, lélekárulásból,
hiszékeny emberek
félrevezetéséből, megfélemlítéséből
ácsolt egy magát
egyedül megmentének nevező
ideológia. A rácsoké, amelyek
a Keleten előre elkészített sablon
szerint nemcsak börtönajtókat
zártak le, hanem országokat
tettek börtönné.
De életem a fények világa is
volt. A fényé, ami egy szép
gyermekkor emlékéből most is
visszasüt. A fényé, ami ajándékképpen
hullt egy családra,
ahol hittek Istenben, az örök
életet szerző Jézusban. A fényé,
amely sötét napokban a lelkembe
költözött elvehetetlenül
és kizárhatatlanul, amely széppé
tett egy szegény küzdelmes
ifjúkort, amely a legsötétebb
börtönrácsokon is áttündökölt.
A rácsok a földből nőttek, a
fény az égből jött. A magasság,
a hatalom, a tiszta jóság s az
örök új erő: Isten volt benne. A
rácsok világában ez a fény
mentett meg, nem engedte átnőni
a rácsokat a lelkemen.
Ezért, bár a fogságom történetét
írom, be kell vallanom,
hogy valójában soha nem éreztem
magam fogolynak. Mert
fogollyá nem az lesz, akit rácsok
mögé zárnak, hanem akinek
átnőnek a lelkén a rácsok.
De aki tudja, hogy van valaki,
aki minden rácsnál hatalmasabb
és hozzá kötődik, és Tőle
kap erőt, azt fogollyá tenni
nem lehet soha.
(Csiba Kálmán erdélyi református
püspök Fény a rácsokon
című könyvébőL)
Az ÁNTSZ Nagykanizsai,
Letenyei Kistérségi Intézete és
a Nagykanizsai Városvédő
Egyesület emléktáblát állított a
volt Zöldkeresztes Ház helyén,
az Erzsébet tér 4. szám alatti
társasház Aradi udvar felöli bejáratánál.
A város legöregebb lakóházában
működött 1920-1972. között
az Országos Stefánia Szövetség
fiókintézménye, majd később
Zöldkeresztes Ház néven állt az
anya és csecsemővédelem szolgálatában.
A névtelen védőnők
áldozatos munkájukkal hozzájárultak
az anyai halálozás folyamatos
csökkenéséhez, a csecsemőhalandósági
mutatók javulásához
és a védőoltások szerzésével
a járványügyi biztonság
megteremtéséhez. Az emléktábla
felállításával a több mint kilencven
éve működő védőnői szolgálat
áldozatos munkát vállaló
névtelen védőnőinek kívántak
emléket állítani.
A Vasemberház Dísztermében
tartott ünnepségen a védőnői
munkáról az Országos Tisztiorvosi
Hivatal képviseletében
Ódor Andrea országos vezető
védőnő tartott ünnepi megemlékezést.
Marton István polgármester
köszöntő szavai után a
Zalakomári Férfi Hagyományápoló
Kör zenés, karácsonyi
hangulatú műsorral a köszöntötte
a résztvevőket, majd
Sztancsik Lajosné nyugdíjas védőnő
Csak a szépre emlékezem
címmel mondta el gondolatait.
Az ünnepség ideje alatt korabeli
tárgyakból, újságokból és
plakátokból nyílt kiállítás a
Thúry György Múzeum jóvoltából.
Az emléktáblát Marton István
polgármester és a Városvédő
Egyesület képviseletében Dr.
Varga Endre leplezte le, majd
Ódor Andrea országos vezető védőnővel
és dr. Buzás Judit kistérségi
tisztifőorvossal közösen
megkoszorúzták.
B.E.
A Radioktív együttes akusztikus
koncertjén minden együtt volt ahhoz,
hogy érezzük egy professzionális
koncert légkörét. A több, mint kétszáz
néző, szűnni nem akaró tapsviharából
következtetve, remekül szórakozott.
Igaz, a vetített háttér, mely
kiválóan illeszkedett a dalok hangulatvilágába,
a fénytechnika és a hangosítás
mind a profizmust sugározta.
Az egyébként kemény rockzenét játszó
zenekar több, mint egy órás produkcióján
nélkülözte az elektromos
hangszereket és effektusokat, saját
magukat adva a koncert éltetőinek, a
közönségüknek.
Cz.Cs.
A 2006-2007-es tanévben kiemelkedő
sportsikereket elért
utánpótlás korú sportolókat és
felkészítőiket jutalmazták a
Medgyaszay Házban.
Marton István polgármester köszöntőjében
kiemelte, az ifjú sportolók
nemcsak a hazai bajnoki dobogó
valamelyik fokára léphettek,
hanem esetenként nemzetközi
megmérettetésben is helyt álltak.
Széles a városi sportpaletta az
egyéni és csapatsportokban, a
sakktól a táncon át a birkózásig. A
kiugró teljesítmények elismerésével
további kitartó munkára biztatják
és bátorítják őket, akár azért,
hogy 2012-ben Londonban szurkolhassunk
valamelyiküknek, vagy
akár azért, hogy személyes példájukkal
is segítsék a nemzet testileglelkileg
egészségesebbé válását.
Az elismerés az edzőkre és a testnevelő
tanárokra is vonatkozott.
A tizenkilenc sportág legjobbjainak
– 110 diáknak és 40 testnevelőnek,
edzőnek – Marton István
polgármester, Balogh László, az
OKISB elnöke és Szmodics
Józsefné, a Művelődési és Sportosztály
osztályvezetője adta át a jutalmat.
Balogh László, az OKISB
elnöke zárszóként kiemelte, a sport
elsősorban játék, és nem annyira a
távolság, az ellenfél legyőzése, hanem
sokkal inkább önmagatok legyőzése.
A sport a boldogság forrása,
és a jelenlévők már nem lesznek
boldogtalan emberek.
B.E.
12 Kanizsa – Krónika 2007. december 21.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Emléktábla
a névtelen
védőnőknek
Utánpótlás korú sportolók jutalmazása
A III. Országos Ferenczy György Zeneiskolai Zongora Versenyen a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola növendékei kiválóan
szerepeltek. Horváth Krisztina II. díjat nyert, Horváth László dicséretben
részesült. Nagykanizsát, illetve Zala megyét képviselte még Reizner
Mónika és Vida Ágnes is, akik szintén sikeresen szerepeltek. Felkészítő
tanáruk Dr. Erdős Lászlóné. A rangos zongoraversenyen háromszázhuszonnégy
versenyző vett részt az ország nyolcvan zeneiskolájából.
A Térinformatika Világnapján
szerte a világban évek óta
rendeznek térinformatikát bemutató
és népszerűsítő rendezvénysorozatokat.
Az eseménysorozathoz
Nagykanizsa is csatlakozott.
A Zsigmondy-Széchenyi Szakképző
Iskola általános iskolás diákok
részére térinformatikai bemutatót
és versenyt rendezett az
intézmény Vécsey úti épületében.
Avendégek egy rövid előadás során
megismerkedtek a térinformatika
jellemzőivel, történetével,
valamint azokkal az eszközökkel,
melyeket a térinformatikus diákok
tanulmányaik során használnak.
Ajátékos versenyben az első
helyezést Szlávecz Tamás, a
Péterffy Sándor Általános Iskola
tanulója érte el.
2007. december 21. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Közelednek az ünnepek. Fogja vissza
indulatait, és mutasson példát családjában.
Legyen kedves, türelmes. Hogyha
sikerül, meglehet, a későbbiekben jó
szokásává válik.
Lepje meg szeretteit szép karácsonyi
ajándékkal. Ne azt nézze, mi mennyibe
kerül, spóroljon máskor. Elég fizetség az
is, ha mosolyognak, örülnek a környezetében.
Ha úgy érzi, kihasználja a családja, ne
törődjön vele. Hallgasson szép karácsonyi
dalokat otthoni tevékenysége közben,
és hamar elmúlik a feszültsége. Bókoljon
gyakrabban kedvesének.
Lengje be már most ünnepváró hangulat
a lakását. A készülődés, sütés-főzés így
talán könnyebben megy, és segítő kezekre
találhat a családban. Szívügyek terén
sem ártana elrendezni a problémákat.
A csillagok állása szerint kedvező lehetőségekre
számíthat magánéletében. Legyen
szó akár karrierről, vagy új emberi kapcsolatokról.
Érzelmi életébe érdemes
megújulást vinni akkor is, ha van párja.
Lelkes, ünnepváró hangulata átragad a
környezetére is. Titokban sokan várják,
hogy ismét meghívást kapnak önhöz bőségben
pompázó családi ebédre, vagy
vacsorára. Teljesítse a kívánságukat.
Ha még nem küldte el levélben a karácsonyi
kívánságát, még pótolhatja. A
bolygók segítik abban, hogy kérése időben
célba érjen. Ne feledje, bármit megkaphat,
csak akarni kell.
Néha úgy tűnik, szinte olvas az emberek
gondolataiban. Pontosan tudja, ki, milyen
ajándékot szeretne. A karácsonyfa
díszítés közben legyen visszafogott, ne
ez okozzon családi háborút.
Az ünnepnapok alkalmat adnak arra is,
hogy kifejezze ragaszkodását szeretteinek.
A csillagok nyugalomra intik, éles
viták nélkül rendezheti megoldásra váró
ügyeit.
Ezekben a napokban legszívesebben teljesítené
családja minden óhaját. Ez azonban sajnos,
csak a mesében lehetséges. Tehát, ha
vannak gyerekek a családban, itt az ideje,
hogy könyvet vegyen a kezébe, és meséljen.
Itt az ideje, hogy új alapokra helyezze az
életét. Az ünnepnapok egy-egy csendes
időszakát kihasználhatja az első lépések
megfogalmazására. Mindez nem okoz
zavart a párkapcsolatában.
Az ünnepek előtti sürgés-forgásban nem
igazán érzi jól magát, de gondoljon a
végeredményre. Családja, társa elégedettségére,
még akkor is, ha a köszönetük
elmarad.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Az NTE 1866. által kibocsátott
TÁMOGATÓI JEGY
értékesítését felvállaló személyek
Balogh István 30/670-9820 istvan.balogh@chello.hu
Betlehem Attila 30/635-1235 beatee@freemail.hu
Böröcz Zoltán 30/9692-600 szemafor@chello.hu
Dömötörfy István 30/237-8618 domotorfy.istvan@chello.hu
Dr.Kolonics Bálint 20/955-5335 kolonicsugyvediiroda@chello.hu
Hohl László 30/939-9064 info@kanizsabutor.hu
Kapusi Győző 30/565-6449 kapusi_gy@freemail.hu
Karosi László 30/410-1833 laszlo.karosi@allianz.hu
Kozma Lajos 70/375-7314 ntekl@freemail.hu
Máthé István 30/959-4482 mathei@mavrt.hu
Németh Attila 30/500-5564 nemeth.attila@elmib.hu
Szabó sándor 20/962-7504 mediumkft@chello.hu
Szakáll Miklós 30/214-0824 gelka@chello.hu
Tóth László 70/375-7316 toth@nagykanizsa.hu
Az értékesítők bármely felmerült kérdésre válaszolnak,
náluk a "TÁMOGATÁSI JEGY"-ek megvásárolhatóak
Számítógép karbantartást, ví- VEGYES
rusirtást vállalok. A karácsonyi
számítógépvásárlás előtt
kérje ki tanácsomat! Tel.:
30/556-7311
14 Kanizsa – Apró 2007. december 21.
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
INGATLAN
Állás
Belvárosban 800 m2-es építési
terület eladó. Társasház
építésésre kiválóan alkalmas.
Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Platánsoron kétszobás, II.
emeleti, szép állapotú lakás eladó.
Érd.: 30/448-6072 (6086K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt
tetőtéri, azonnal beköltözhető, új,
46 m2-es + galériás, turbókazános,
kétszobás lakás 9,99 millióért eladó,
akár önrész nélkül is. Érd.:
30/901-9013 (6078K)
Nagybakónakon kétszobás
családi ház nagy telekkel eladó.
Érd.: 20 óra után a
93/315-559 (6099K)
Nk-án Csengery u. elején 57
m2-es, 2,5 szobás, jó állapotú,
III. emeleti lakás 9,5 millió Ftért
eladó. Érd.: 30/348-9669
(6100K)
Szép természeti környezetben,
kicsi szőlőbirtok olcsón eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559-es
telefonszámon. (6101K)
Borsfán (a bázakerettyei,
letenyei strandfürdőhöz közel)
100 m2-es családi ház akácossal,
kis kerttel eladó. Nagykanizsai
lakáscsere érdekel. Irányár: 3,9
millió Ft. Érd.: 06-30-650-8534,
este: 93-329-544 (6108K)
Belvárosban (Csengery út elején)
garázs eladó. Érd.: 20/446-
2968 (6112K)
Nk-án bejáratott üzlethelyiség
kiadó vagy eladó! Két terem
(72+12 m2), raktárhelyiség, mellékhelyiségek.
Érd.: 30/227-
3294 (6111K)
Egy szobás lakás 20.000 Ft/hóért
a belvárosban kiadó. Irodának
is alkalmas. Kaució szükséges!
Érd.: 20/805-2950 (6132K)
Nk-án az Izzóhoz közel III.
emeleti, egyedi gázas, részben
bútorozott, kétszobás lakás
hosszú távra kiadó. Kaució
szükséges! Tel.: 20/2215-571
(6133K)
Ingyen pendrive! Vásárláskor,
karácsonyig minden vásárlónk ajándékot
kap. Érdemes bejönni! PC-k
garanciával 15.000 Ft-tól. Márkás
használt számítógépek boltja Nagykanizsa,
Erzsébet tér 19-20.
(6134K)
Televízió és távirányító javítás!
06 (30) 597-1530 (6136K)
EMCO 7-es faesztergagép másolóval,
tartozékokkal, késekkel, mérő
eszközökkel eladó. Irányár: 125.000
Ft. Tel.: 30/321-1610 (6131K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati
tárgyakat, régi parasztbútorokat,
festményeket, porcelánokat,
régi könyveket valamint újságokat,
stb. Érd.: 20/555-3014
(6135K)
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetőséget:
esztergályos szakirányú 100.000 – 150.000 Ft
forgácsoló szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
erősáramú villanyszerelő szakirányú 170.000 Ft
varrómunkás szakirányú 80.000 Ft
pincér (német nyelvismeret) szakirányú 90.000 Ft
bolti pénztáros szakirányú 65.500 Ft
sportcikk eladó szakirányú 72.000 – 75.000 Ft
varrodai betanított munkás 8. általános 80.000 – 100.000 Ft
gépésztechnikus technikum 80.000 – 100.000 Ft
villamosipari-technikus technikum 200.000 Ft
recepció-vezető főiskola 100.000 Ft
pénzügyi tanácsadó főiskola 100.000 – 200.000 Ft
munkaügyi ügyintéző főiskola megegyezés szerint
tolmács-fordító (német nyelvism.) főiskola 100.000 – 150.000 Ft
gyengeáramú villamosmérnök egyetem 300.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk, vagy a http://www.nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Dr. Nagy Éva
radiológus adjunktus
Szűrő- és diagnosztikai
jellegű ultrahang
vizsgálatok!
(hasi, nyaki, egyéb lágyrész)
Nagykanizsa Kórház
Rendelőintézete földszint
ultrahanglabor
Rendelési idő:
kedd 16.00-18.30
Telefon: 30/526-5944
Olajipari Természetbarát
Egyesület - Túra
December 30. Örömhegy
Indulás 11 órakor az
autóbuszállomásról, érkezés
16.55 autóbuszállomásra.
Gyalogtúra útvonala Bagola
- Bunyai erdő - P sáv - parkerdő
- Miklósfa - Nagykanizsa.
Táv: 15 km. Részvételi díj: Volán
díjszabás.
December 22. 14 óra
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ
Mézeskalács, karácsonyfa díszek és ajándékok készítése
December 31. SZILVESZTERI BÁL
Élőzene: Szolid face
Vendéglátás: Kaszinó étterem
Jegyek elővételben 8500 Ft-ért válthatók.
DR. POLGÁR JÓZSEF
fog- és szájbetegségek szakorvosa,
konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvos, főorvos
RENDELÉSI IDő – hétfő-kedd-szerda: 16-18 óráig.
Bejelentkezés: személyesen, vagy a (93) 311-925 telefonszámon.
Rendelésem 2008. január 7-től folytatom
a Nagykanizsa, Sugár út 51. szám alatt.
Sajtótájékoztató keretében ismertette
Vágó László, a Szan-Dia
Fitness Center vezetője, hogy a
klub ismét megrendezi nagyszabású
gáláját, a 15. Kanizsa Pékség
Fitness Fesztivált. Az ismertetőből
kiderült, hogy nem csupán
azért lesz egyedi a december 22-
én 15 és 18.30 órától futtatott
program, mert kisebbfajta jubileuma
lesz a rendezvénynek, de azért
is, mivel működésük ideje alatt ez
volt – eredményeiket tekintve – a
legsikeresebb esztendő. A fellépők
közül természetesen nem hiányozhat
Hetési Violetta, aki látványtáncban
már világbajnoki
címmel büszkélkedhet, és Hárs
Gergő sem, aki kötélugró magyar
bajnoknak vallhatja magát idén. A
műsor megleptetése lesz a Rippelfivérek
különszáma is, akik külön
akrobatikai számaikkal igyekeznek
majd felejthetetlenné tenni a
Cserháti-csarnokban megrendezendő
show-műsort. S ha már a
klub sikeres évéről tettünk említést,
ehhez az is hozzátartozik,
hogy hatvanhétversenyzőjük részesült
jutalmazásban a város legsikeresebb
sportolóinak elismerése
alakalmából.
P.L.
A sakk csapatbajnokság legutóbbi,
ötödik fordulójában az
Aquaprofit NTSK sakkozói a
Vasas ellen vívták meccsüket a
Magyar Sakkszövetség V. kerületi
székházában. Bár a Vasas
szakosztályának székhelye Pasaréten
van, de a konszolidáltabb
körülmények miatt mégis a
pesti belvárosban ültek asztalhoz
a hazaiak a magyar bajnokcsapat
tagjaival. A vendégek
közül sokaknak nem kellett Kanizsáról
útra kelni, hiszen az
együttes tagjai vagy a fővárosban
székelnek, vagy más városból
valók, s játszanak az
Aquaprofit kötelékében. A délelőtti
tíz órás kezdés előtt harminc
perccel már mindenki ott
volt a csapatértekezleten, melyet
ezúttal Takács Zoltán vezényelt
le. A cél nem is lehetett
más, mint a nem túl acélos ellenfél
elleni akár egy nagyarányú
győzelem, ami segíthetett
közelebb kerülni a listavezető
Csutihoz.
10:02. A versenybíró hivatalosan
jelezte a mérkőzéskezdést azzal,
hogy a 12 táblánál külön-külön
elindította az 1 óra 40 percről
visszaszámláló órákat. Takács
Zoltán, a kanizsai klub alelnöke
egy papírlapon ennyit jósolt: 10:2
lesz a Kanizsának, ami nagyszerű
eredmény lenne a továbbiakra
nézve...
10:19: Krizsány László a tízes
táblán szinte azonnal nyílt és előnyös
helyzetet teremtett ellenfelével
szemben.
10:40: A tizenkettes asztalnál a
kanizsaiak fiatal igazolása Ignácz
Mária sem akart lemaradni, s úgy
tűnt, gyorsan döntésre viheti
majd partiját...
11:50. Krizsány előtt nagy lehetőség
nyílt, ellenfelét fokozatosan
őrölte fel, s nagyon úgy tűnt,
elsőként kelhet fel győztesként a
mérkőzésen.
12:05: Ehhez képest egy merész
kombinációval Bánusz Tamás
mattolta a hatos táblán Balog
Mártont, s nem kellett aggódnia
pécsi vonata indulása
miatt, 0: 1. Bánusz partija után
megkönnyebbülten értékelt: –
Kellett már nagyon ez a győzelem,
hiszen az előző két körben
betliztem. Az elsőnél túljátszottam,
hiszen remit ajánlottak, de
azt nem fogadtam el, tovább
mentem a győzelem reményében.
A másodiknál pedig egyszerűen
rossz taktikát választottam,
viszont most minden bejött.
12:15: Úgy tűnt, ez a fiatalok
napja, hiszen Luka Lenic is sikerrel
fejezte be az ötösön, 0:2.
Meccse után még arra is maradt
ereje, hogy kicsit szemtelenül oktassa
ellenfelét, hogyan is kellett
volna játszani.
12:25: Bagonyai Attila a tizenegyesnél
végül kissé csalódottan
remivel állt fel, mint mondta, mehetett
volna jobban is a játéka,
0,5:2,5.
12:30: Krizsány is befejezte,
végül sikeresen behúzta a győzelmet,
0,5:3,5.
13:05: Beindult a nagyüzem a
meccsek kezdtek kiteljesedni,
Bokros Albert a nyolcason döntetlenig
jutott, 1:4.
13:40: Márkus Róbert, a kanizsaiak
egyese sem kegyelmezett,
1:5.
13:45: Adrian Mihalcisin a négyesen
győzelemben reménykedett,
de döntetlenre végzett,
1,5:5,5.
13:50: Sztoilosz Halkiasz a kettes
táblán is remizett, 2:6.
13:53: Bérczes Dávid a kilences
asztalon ismét nyert meccset
hozott, 2:7
14:03: A nap legnagyobb sikere
Piotr Bobras nevéhez fűződött,
hiszen az Aquaprofit sakkozója
a hármason abszolút vert
helyzetből fordított, 2:8.
14:10: Faragó Iván hetes táblás
némi csalódást keltve csupán
remizett, 2,5: 8,5.
15:40: S akiről azt hitték, gyorsan
döntésre viheti, szenvedett
meg a legjobban, de zárszóként
Ignácz is behúzhatta a győztes
strigulát, így a végeredmény
2,5:9,5 lett.
Ezzel az Aquaprofit csapata
megerősítette második helyét (37
pontosan) a második helyen, s
hátránya a szünet előtt négy pont
a Csutival szemben. Folytatás
már a következő esztendőben bizonyára
még nagyobb csatákkal...
Polgár László
2007. december 21. Kanizsa – Sport 15
Egy sakkos nap meccskrónikája Fitness
Fesztivál
Évbúcsúztató az úszóknál.
A Délzalai Vízmű SE 2007. december
21-én 14 órától nagyszabású
és látványos show-elemekkel
tarkított úszóversenyt szervez.
Egyben évadzáró is lesz az
esemény, melynek keretében az
1994-2001 közötti utánpótlás
korosztály is rajthoz áll, s a kellemes
hangulatú gálával szeretnék
búcsúztatni a klub szempontjából
igen eredményesnek
tekintett 2007-es esztendőt.
16 Kanizsa – Kultúra 2007. december 21.
Járási Ildikó iparművész és
Kovács Lilian szobrász közös
tárlata január 2-ig tekinthető
meg a HSMK ősze András galériájában.
A kiállítást Balogh
László, az OKISB elnöke ajánlotta
a tárlatlátogatók figyelmébe.
Közreműködött Baki Andrea
és Tulman Géza. Köszöntőt mondott
Marton István polgármester.
– Szép ajándékot kapott a megújult
HSMK jóvoltából így adventben
Kanizsa művészetkedvelő
közönsége Járási Ildikó iparművész
és Kovács Lilián szobrász;
anya és lánya közös kiállítása által
– hangsúlyozta megnyitó szavaiban
Balogh László. – Most
döbbenek rá – folytatt –, hogy Ildikó
„madonnás” képei szinte
mindig ugyanarról is szólnak, hiszen
általában nőalakot, királynőt,
anyát, Madonnát ábrázolnak,
s legtöbbször ott van anya és
lánya. Tehát rácsodálkoztató Madonnái
igazán jellemzők rá.
Járási Ildikónál mindig a nőalak
van a középpontban, mely
néha múzsa, néha angyal, néha
madonna, s ezt egészíti ki a növényi,
állati ornamentika mitológiásan.
Mindezt olyan egyénien teszi,
hogy aki egyszer látott már
Járási-képet, az nem feledheti, az
mindig megismeri – s ez az igazi
művész ismérve. Járási Ildikó is
bizonyítja, hogy a zománcművészet
nem csak a múlt, nem csak
korai nagy kultúrák technikája,
hanem a kortárs és a jövő művészet
kiérlelt lehetősége.
Az anya alkotói pályája nemrégiben
vett új lendületet a madonnás
tűzzománcképíró művészetében.
1975 óta foglalkozik tűzzománccal,
mely számára ősi, maradandó
művészet és szakmai
mesterség. Környezete jól ismeri
kiállításai, magán- és köztulajdonban
lévő munkái számossága
révén. Kiemelkedő jelentőséggel
bírnak nagyméretű kanizsai köztéri
alkotása. Ezért a helyi és megyei
kitüntetései sem maradtak
el. Pályáján nagyon fontosnak érzi
azt a tizenegy évet, amikor
rajztanárként tanított. Kerámia,
rajz- és szövőszakköröket is vezetett.
1995 óta vezeti Kanizsán
az Egry József Galériát.
S az Anya lánya: Kovács Lilián
Ildikó szobrász aranyművesnek
tanult, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem
Művészeti Karának
V. éves, végzős szobrászművész
hallgatója, de volt becsüs, újságíró,
s most a kerámia szakot vette
fel fakultatívan. Jelenleg kísérlet
mindegyik munkája, de felsejlik
bennük már a későbbi érett és tartalmas
alkotó. Erről árulkodik a
kiállításon látható ősleletszerű kerámiaszobor,
mint egy bebalzsamozott
ember, mely átsüt a mi korunkra.
A tanulmányfejek, színtanulmányok,
tanulmányrajzok és
kerámiatanulmányok mind arról
szólnak, hogy Lilián szárnyakat
kapott örökül, s már az iskolában
és magától is megtanult repülni.
Azt vallja, az anyagok közül az
agyaggal inkább beszélget,
kompromisszumot köt a művész,
semmint ráerőszakolja önmagát.
Az agyag a legősibb technika, a
természetessége földízű, hiszen
nem más, mint föld. De ott van
benne a tűz is.
– Kovács Lilian már elindult
a kiállító művészi pályán. Nemrég
közös kiállításon vett részt
az ausztriai Kapfenbergben egy
Nemzetközi Kerámia Biennálén.
S most itt van a szülővárosában,
s mi büszkék vagyunk rá, hogy
van kanizsai szobrászhallgatónk,
kiből sejthetően jó szobrászművész
válhat és válik –
mondta befejezésül Balogh
László.
B.E.
A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola
pedagógusai és diákjai hagyományosan
idén is megemlékezzek
az intézmény névadójáról, a
Kossuth-díjas zeneszerzőről.
A zeneiskola tanárai az emléknap
első programja során a Piarista
Iskola Királyi Pál utcai szárnyán,
az egykori zenede falán elhelyezett
emléktáblát avatták fel.
Baráth Zoltán, a zeneiskola igazgatója
a betegsége miatt távolmaradt
volt igazgató, Fentős Ferenc
levelét olvasta fel. Mint mondta,
a városi zeneiskola Vannay János
vezetésével, 99 növendékkel, 6
tanárral és 4 fő tanszakkal kezdte
meg működését, és bár az intézmény
vezetője gyakran találta
magát szembe nehézségekkel, az
1926-ban alakult zenede fennmaradt.
Igaz, az intézményt 1940-
ben átköltöztették a Sugár utcába,
s nem sokkal ezután államosították.
Baráth Zoltán itt megjegyezte,
az egyre nagyobb problémát
jelentő finanszírozási nehézségek
ellenére remélik, hogy az intézmény
tovább működhet a Sugár
utcai épületben.
A táblaavatót követően a megemlékezés
Farkas Ferenc Vörösmarty
utcai szülőházánál folytatódott,
ahol a megjelentek a zeneiskola
és a Kanizsai Zeneiskoláért
Alapítvány nevében helyezték el
a megemlékezés koszorúit a ház
falán.
Az ünnepi program délután Kocsis
Katalin könyvtáros előadásával
zárult a zeneiskolában.
H.A.
A zeneiskola névadójára emlékezett
Járási Ildikó és Kovács Lilian tárlata a HSMK-ban
Kedves
Olvasóink!
Lapunk következő számát
2008. január 10-én
olvashatják.
Fotó: Bakonyi Erzsébet