Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
8.89 MB
2020-12-09 11:03:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
520
1015
Kanizsa 2008. 001-004. szám január

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XX. évfolyam 1. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2008. január 10. Kanizsa
Kollonay Zoltán zongoraművész,
zeneszerző újévi orgonakoncertje
csendült fel a Felsővárosi
Templom orgonáján.
A koncerten régi zeneszerzők
mesterműveit adta elő, improvizációival
díszítve, a régi zenei előadói
hagyományokat követve a
művész. Annak idején a dalokat a
zeneszerzők nem a mai kottaírók
gyakorlata szerint írták le, hanem
vázlatosan, és az előadó dolga volt
ezeket életre kelteni, meghangszerelni,
kidíszíteni, improvizációval
ellátni. Ezt a fajta régi zenei előadásmódot
– melyet kevesen ismernek
és művelnek napjainkban
–, hallgathatta meg a kanizsai
hangverseny-látogató közönség.
B.E.
Újév
orgonakoncerttel
Cseke Zoltán, a Kreatív Klub
elnöke mutatta be a Szeretem
Kanizsát Akciócsoport által kiadott
Egy fejlődő, élhetőbb város?
Igen! Együtt sikerülhet! című
kiadványt a Halis István Városi
Könyvtárban.
A Szeretem Kanizsát mozgalmat
kezdeményező Kreatív Klubhoz
tavaly támogatóként csatlakozott
a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal és a Dél-zalai Civil
Fórum Egyesület. A Kreatív
Klubbal együttműködő szervezetek
egy zászlóshajó programként
tekintenek a Szeretem Kanizsára,
amely alkalmas arra, hogy erősítse
a helyi identitást és megfelelő
mobilizáló erőt jelentsen mindazok
számára, akik tálentumokkal
rendelkeznek és a képességeikkel
kezdeni is akarnak
valamit a város fejlesztése érdekében.
A partnerek elhatározták a
kiadvány közös megjelentetését,
amely egy csokorba foglalja azokat
a legfontosabb helyi innovációkat,
amelyeket a Szeretem Kanizsát
égisze alatt kívánnak megvalósítani.
A Kreatív Klub 2006. májusában
karolta fel a Szeretem Kanizsát!
kezdeményezést. Legfőbb
célként jövőbemutató városfejlesztési
stratégia kialakítását, majd
a stratégia egyes elemeinek megvalósítását
tűzték ki célul. Az első
összejöveteleket a kezdeményezőként
fellépő, a városból elszármazott
fiatal kreatív szakember, Tóth
Tihamér vezette.
A tájékoztató keretében a fenti
szervezetek képviselői, Wilheim
Gábor, Gyertyánági Endre,
Budavölgyi Kálmán és Lengyák
István ismertették a kiadványban
szereplő kezdeményezéseket és a
mozgalom kiteljesítése érdekében
tervezett közös rendezvényeket és
programokat.
B.E.
Szeretem Kanizsát!
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Balás Béla megyéspüspök
szentelte fel még az ünnep előtt a
részlegesen felújított alsóvárosi
Szent József Templomot. Az Isten
Háza belső tere csodálatos
változáson ment keresztül, s
majdnem régi szépségében pompázik.
A barokk épületegyüttes Nagykanizsa
legértékesebb műemléke,
1702. és 1714. között a ferences
rend építette a lebontott vár tégláiból.
Mára azonban siralmas állapotba
került a több évszázados
építmény, ezért sürgetővé vált a
felújítása.
A közelmúltban Nagykanizsára,
éppen a Szent József Plébániára
érkező új plébános, Horváth Lóránt
rögvest neki is látott a munkálatok
megszervezésének, s roppant
rövid idő alatt széleskörű összefogás
bontakozott ki a nemes cél
megvalósítása érdekében.
Összesen mintegy tizenhatmillió
forint gyűlt össze a plébános hívására,
segített az önkormányzat, a
püspökség és a hívek sokasága,
akik nemcsak pénzben mérhető,
hanem erkölcsi támogatással és bizony,
kétkezi munkájukkal is szilárd
támaszt nyújtottak Horváth
Lóránt számára. Több hétvége is
azzal telt, hogy kívül-belül embermagasságig
leverték a nedves, átvizesedett
vakolatot, majd néhány
hétnyi szellőzés és száradás után
új, lélegző vakolatot hordtak fel a
csupasz falakra. Mivel egy-egy
ilyen felújítás irdatlan mennyiségű
pénzt emészt fel, ezért egyelőre
„csak” a templombelső újult meg,
amely – elűzve a régi szürkeséget
és kiemelve a freskók szépségétgyönyörű
sárga színben pompázik.
Modernizálták a villamos hálózatot
és a fűtésrendszert, újabb padsorok
készültek, s fehér márványlapokkal
cserélték fel a mára jócskán
fényét vesztett padlóburkolatot.
A plébános álmainak csak az
anyagiak szabnak határt, a templombelső
szobrainak és freskóinak
rekonstrukciójára a következő
ütemben kerülhet sor, csakúgy,
mint a templom külső felújítására.
Ám ha az ambíció intenzitása és a
segítő kezek száma nem csökken,
minden bizonnyal rövid idő szükséges
csak ahhoz, hogy ez is megtörténhessen.
– Tegyük ezt a templomot olyan
ponttá, ahova haza lehet jönni,
ahol béke, csend és nyugalom van,
ahol el lehet intézni konfliktusokat
bíróság nélkül, egymás feljelentgetése
nélkül úgy, hogy a másik elgondolkodjon,
hogy bizony, hátha
egy kicsit igazuk van. Azt szeretném,
ha innen koncentrikus körökben
gyűrűzne szét a béke a városba.
Ez a templom legyen példa arra,
hogy a templomok korszerűek,
szépek és gondozottak, olyanok,
amelyekbe érdemes eljönni, s érdemes
kicsit megállni, elidőzni –
mondta szentbeszédében a szentmisét
celebráló Balás Béla megyés
püspök. – Működjenek itt is kisközösségek,
tucatszámra, százszámra,
s legyen a legelfoglaltabb, legelfelejtettebb
embereknek is legalább
egy olyan napjuk a vasárnapokon
kívül, amikor összejönnek a
templomokban, hogy közösen
imádkozzanak. Mert imádkozni
kell, hiszen nem a tömegmozgalmak
jelentik a történelem csúcspontjait,
hanem az Istennek elkötelezett,
szép életek.
Horváth Attila
2 Kanizsa – Ünnep 2008. január 10.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím:
8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft.
Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető:
László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotó: Horváth Attila
– Petőfi Sándor azon kevesek
közé tartozik, akiket bálványként
istenített a magyar nép, sokak szemében
ma is ő a legnagyobb költő
– mondta az ünnepi szónoknak
felkért Muzsai István agrármérnök,
a Petőfi Sándor születésének
évfordulóján immár hatodik
alkalommal megrendezett január
elsejei megemlékezésen.
A szervező Nagykanizsai Polgári
Egyesület elnöke, Kóré Péter rövid
köszöntője után a megjelentek
versekkel és dalokkal emlékeztek
a lánglelkű költőre. Kóré Péter
emlékeztetett arra, hogy elődje, az
alapító elnök Dezső Ferenc indította
útjára a hagyománnyá nemesedett
megemlékezést. Megjegyezte,
egy egykori kanizsai gimnazista,
a messze elszármazott
Nagy Gabriella hívta fel figyelmüket
arra, hogy több ezer kilométerrel
arrébb, egy olaszországi kisvárosban
szobra van Petőfinek, ami
annak köszönhető, hogy itt élt a
szabadságharc költőjének első
olasz fordítója, Giuseppe Cassone.
A külhoni megbecsülés ellenpontja
az itthoni barbarizmus, ugyanis
a megemlékezésre hívó, a Fő úton
kihelyezett plakátokat ismeretlenek
letépkedték, egyiken pedig Petőfi
arcképén egy csizma lenyomata
látszik – mondta az egyesület elnöke,
aki szerint egyre inkább úgy
látszik: már nem is értékeket, hanem
magát a normalitást kell védelmezni.
Kóré Pétert a Deák téri
48-as „Gollner”-féle Gyalogezred
– ebben szolgált egy ideig Petőfi is
– talapzatán az ünnepi szónoknak
felkért agrármérnök, Muzsai István
követte, aki egyfajta történeti
áttekintést adott Petőfi Sándor rövidre
szabott, ám annál monumentálisabb
életművéről.
Muzsai István megállapította,
Petőfi sorai ma is életképesek, sőt,
sajnos időszerűbbek, mint valaha.
Napjainkban ugyanis soha nem látott
méreteket öltött az idegenmajmolás
és a nemzettagadás, s a szónok
szerint bizony, ma sem ártana
egy Petőfihez hasonló, gyújtó hatású
költő, aki felrázná a nemzetet fásultságából.
„Kellenek a fiatal szívek,
több és több magyar kebelben
tüzet gyújtani, mert az idő ellenünk
dolgozik. A nemzet áltatása szép
jövő ígéretével, annak elmúlásához
vezet” – idézte a szónok Petőfi
Sándort, akinek Muzsai István szerint
a politikai szereplők és képviselők
számára ma is érvényes intelmei
az elvhűségre, a tisztességre, a
becsületességre szólítanak fel.
Az ünnepi beszéd után a megemlékezők
az emlékezés mécseseit
helyezték el a szobor talapzatán,
melynek felújítása érdekében
gyűjtést indított a Polgári Kanizsáért
Alapítvány és a hozzá csatlakozó
Nagykanizsai Polgári Egyesület.
Horváth Attila
Kellenek a fiatal szívek
Istennek elkötelezett, szép életek
Fotó: Horváth Attila
Nehéz időszak volt a város lakói
és vezetői számára egyaránt
az elmúlt év: csökkenő normatívák,
s a megszorító intézkedések
mellett más feszültség is nehezítette
a munkát. Cseresnyés Péter
alpolgármester, a Fidesz-KDNP
helyi szervezetének elnöke e tekintetben
nem derűlátó: úgy látja,
2008. sem lesz könnyebb év
az ezelőttinél.
– Pártelnökként és alpolgármesterként
hogyan értékeli a magunk
mögött hagyott évet? Nem volt
könnyű…
– Valóban nehéz volt a 2007-es
év mind az önkormányzatok, mind
az emberek számára. Azonban sajnos,
nem lehet azt mondani, hogy
az idei könnyebb lesz. Látjuk, milyen
megszorítások érik az önkormányzatokat,
s azt is látjuk, hogy
egyéni életünk sem lesz könnyebb,
mint az elmúlt évben volt.
– Gondolom, ez az alpolgármester
értékelése. És a pártelnök mit
mondana 2007-ről? A Fidesz-frakciónak
számos nehéz döntést kellett
meghoznia, ám több alkalommal
kapott kritikát a saját oldaláról is.
– Nem akarok foglalkozni – ha
erre gondol – a polgármester úr
meggondolatlan, sokakat sértő,
bántó nyilatkozataival, mert városunk
mindennapjainak szempontjából
ezeket nem tartom nagyon lényeges
kérdésnek. Nekem és a Fidesz-
frakció tagjainak nem az a dolgunk,
hogy az ő nyilatkozataival
foglalkozzunk, hanem az a felelősségteljes
feladatunk, hogy Nagykanizsa
végre kilábaljon a válságból,
nehéz helyzete ellenére fejlődjön
úgy, hogy működésének mindennapjaiban
az itt élők ne érezzék, hogy
bizony, baj van – hála a kormányzat
„áldásos” tevékenységének. Komoly
fejlesztéseket határoztunk el:
ilyen a belváros rekonstrukciója,
amely megvalósulása esetén egy
megújult, élettel teli városközpont
alakul ki szép terekkel, megszépült
főutcával. Addig azonban még
2008-ban is jelentős döntéseket kell
meghoznunk a program kapcsán. A
frakcióval azon dolgozunk, hogy a
város már ebben a ciklusban is látványosan
fejlődjön. Természetesen,
elképzeléseinknek csak egyik eleme
a megújult belváros.
– Tán a legnehezebb és sokakat
fájdalmasan érintő döntésük a vízés
csatornadíj emelése volt.
– Valóban, de fontos tudni, hogy
jelentős fejlesztést kell végrehajtanunk
a vízi közmű területén, új beruházásokat
szükséges megvalósítanunk,
valamint néhány éven belül
a meglevő hálózat jelentős részét
is fel kell újítanunk. Ez tízmilliárdos
nagyságrendű beruházási
összeget jelent, amely uniós támogatás
nélkül nem valósulhat meg.
Ahhoz azonban, hogy uniós pénzekhez
jussunk, jelentős önrészt
kell letennie a városnak az asztalra.
Erre körültekintő és takarékos
gazdálkodással fel kell készülnünk
annak érdekében, hogy a víz- és
csatornaszolgáltatás minősége ne
romoljon városunkban. Ennek
okán kényszerültünk a sajnálatos,
jelentős díjemelésre. Nem olyan
régen szakértői csoportok is felhívták
a figyelmünket arra, hogy a támogatások
elnyeréséhez, pontosabban
a pályázatokhoz szükséges
önerő biztosításához jelentős díjemelés
szükséges, egyébként nem
tudjuk a forrásokat előteremteni.
– Visszatérve a fejlesztésekre,
készül egyfajta városfejlesztési
stratégia?
– Elképzeléseink szerint egy olyan
városfejlesztési stratégiát fogunk kidolgoztatni,
amely ciklusokon túlmutatva
ad fejlesztési megoldásokat,
tár fel tartalékokat a város adottságaiból
fakadó lehetőségekből. Ilyen
jellegű tanulmány az alapja Ferencváros
példátlan fejlődésének is.
– Nemrég döntöttek a kulturális
intézmények összevonásáról, s
újabb, hasonlóan nagy horderejű
döntések várhatóak, például az oktatás
terén.
– Valóban, az elmúlt időszakban
végzett komoly előkészítő munka
után döntést kell hoznunk az oktatási
intézményhálózat működtetése
kapcsán is. Olyan döntést, amely
nem csak fiskális szemléletet tükröz,
hanem szakmai megalapozottsága
is van. Itt elsősorban a szakképzés
teljesen új alapokra helyezéséről
beszélek. Jelentős munka
lesz a rendszer átalakítása, amit a
kormányzati szándéknak megfelelően
kell végrehajtanunk. Ez önkormányzatok,
önkormányzati intézmények,
gazdasági társaságok
együttműködését jelenti, amely révén
létrejöhet egy térségi integrált
szakképzési központ. Ezt az eddig
még példa nélküli struktúrát, rendszert
kell a szakembereknek kialakítani,
és a későbbiekben működtetni.
Érdemes lenne egyébként a
már említett, és a most szóba nem
került kérdésekről részletesebben,
több alkalommal is beszélni, mert
elképzeléseinket -amelyek végül a
mi, azaz a nagykanizsaiak életét,
életünket teszik jobbá- csak közösen,
az előrelépést segítő vitákkal,
véleménycserével tudjuk megvalósítani.
Horváth Attila
2008. január 10. Kanizsa – Mérleg 3
Fotó: Horváth Attila
Az alpolgármester mérlege
Kanizsa 4 – Önkormányzat 2008. január 10.
A város képviselő testülete jóváhagyta
a közterületek és közterület
jellegű területek használatáról
szóló rendelet módosítását,
amely szabálysértéssé nyilvánítja
a koldulást és a kéregetést.
A rendelet szabálysértésként
kezeli a koldulást, kéregetést
a Zrínyi Miklós, a Rozgonyi,
a Vásár, a Sabján Gyula és a Király
utcákban, a Széchenyi, az
Eötvös, a Huszti téren, illetve az
általuk körbefogott utcákban –
azaz a városközpontban.
– A közterület-felügyelet hasonlóan
fog eljárni ezekben az esetekben,
mint általában a közterületeken
létrejött, a városképet csúfító,
szeméttel, hulladékkal szennyezett
hajléktalan-zugok felszámolása
során – mondta kérdésünkre Bakonyi
Tamás, a felügyelet vezetője.
– Természetesen, habár a rendelet
lehetővé teszi, nincs sok értelme
helyszíni bírságot kiszabni,
így marad a többszöri figyelmeztetés,
ami a tapasztalataink szerint
egy idő után hatásosnak bizonyul.
Bakonyi Tamás egyébként azt is
megjegyezte, a rendelet alól az állítólagos
alapítványok részére
gyűjtő hivatásos kéregetők sem kivételek,
akik a koldusoknál sokkal
erőszakosabbak. Nem beszélve
azokról az utcai árusokról, akik a
járókelőket és a parkolókba éppen
beálló autósokat támadják le zoknijaikkal
és alsóneműikkel, szinte
levakarhatatlanul. Ha mégis sikerül
„megmenekülni”, akkor általában
válogatott szitkokat vágnak az
ember fejéhez. Nos, velük szemben
már van értelme a helyszíni
bírság kiszabásának, melynek
mértéke ötszáztól tízezer forintig
terjedhet.
Bakonyi Tamás megjegyezte,
egyébként a rendeletmódosítás
éppen miattuk történt, hiszen
különösen ünnepek előtt megszaporodik
a számuk a belvárosban.
Horváth Attila
Koldusok,
kéregetők,
zokniárusok
kíméljenek!
A közgyűlés nemrégiben döntött
arról, hogy az önkormányzat
pályázatot nyújt be Térségi
Integrált Szakképző Központ
létrehozására. A szakképzési törvény
2008. szeptemberig ad haladékot
az önkormányzatoknak
a strukturális átalakítás végrehajtására,
ellenkező esetben a
fenntartók eleshetnek a decentralizált
alapokból elnyerhető fejlesztési
forrásoktól.
– 2004-ben nyújtotta be az önkormányzat
az első TISZKpályázatot,
ez, illetve egy, a tavalyi
évben elkészített tanulmányterv
is alapul szolgálhat a pályázat
útján kiválasztott budapesti
szakértő számára, hogy a helyi
viszonyokra kialakított, legmegfelelőbb
alternatívákat tárhassa
majd a testület elé – mondta lapunknak
Szmodics Józsefné, a
Polgármesteri Hivatal Művelődési
Osztályának vezetője. – A
Térségi Integrált Szakképző Központ
(TISZK) voltaképpen a korábbinál
sokkal hatékonyabb oktatási
rendszert jelent, olyan
szakképzési intézményi környezetet,
amely támogatja az NFT
(Nemzeti Fejlesztési Terv), a
HEFOP (Humán Erőforrás Operatív
Program) és a magyar
Szakképzési Fejlesztési Program
célkitűzéseit. A fejlesztés hatására
létrejövő korszerűbb intézményhálózat
megalapozza a
szakképzés hatékony működését
és működtetését, lehetővé válik a
szakképzés összehangolása megyei
és regionális szinten egyaránt.
Ma még ugyanis a szakképzés
szerkezete nem felel meg
a gazdasági igényeknek, a TISZK
révén azonban a gazdaság felvevő
képességéhez jobban igazodó
képzéseket tudunk indítani. A közös
fellépés a szakképzési piacon
és a pályázati források tekintetében
a jelenleginél sokkal versenyképesebb
és eredményesebb
szakképzést vizionál.
Szmodics Józsefné jelezte, nemcsak
a hatékonyabb működés miatt
szükséges a rendszer átalakítása,
hanem törvényi kötelezettség is.
Megtudtuk: a szakképzési törvényben
meghatározott, a város
számára legkedvezőbb modellek
kidolgozása szakértők bevonásával
már folyik.
– A cél a város és a régió meghatározott
képzéseinek és egyes
szakmacsoportok összehangolása,
a szakképzés gazdasági fenntarthatóságának
növelése, a források
koncentrált felhasználása, a
munkaerőpiaci igényekre való rugalmas
reagálás, gyakorlati képzés
erősítése, továbbá a szakképző
iskolák szakképzési tevékenységének
kiegészítése a felnőttképzéssel
– határozza meg a TISZK céljait
az osztály vezetője. – A törvény
2008. szeptemberig ad haladékot
az önkormányzatoknak a struktúraváltás
végrehajtására, amelyek
ellenkező esetben eleshetnek a decentralizált
fejlesztési forrásoktól.
A TISZK-ek számára felmérések, a
gazdaság szereplőivel folytatott
konzultációk alapján regionális
fejlesztési és képzési bizottságok
határozzák majd meg, hogy egyegy
iskolában mely szakmákban,
hány fő erejéig indulhat képzés.
Sajnos, a gazdasági környezet támasztotta
követelmények elől a
fenntartók sem tudnak elhajolni.
Horváth Attila
TISZK-re pályázunk
Január nyolcadikán soron kívüli
ülést tartott a képviselő-testület.
A közgyűlés összehívására
egy, a város szakképzési rendszerének
átalakítását célzó pályázat
benyújtása miatt volt
szükség.
A testület két napirendi pontot
tárgyalt: az egyik az önkormányzat
gazdálkodásának javításával, az
eladósodás mértékének csökkentésével
kapcsolatos előterjesztés
volt, a másik anyag pedig a térségi
integrált szakképző központ
(TISZK) létrehozásával kapcsolatos
teendőket taglalta.
Halász Gyula (SZDSZ) az első
napirendi pont levételét javasolta,
mivel a képviselők nem kapták
kézhez az önkormányzat hatékonyabb
működtetése érdekében
kilencmillió forintért elvégzett
vizsgálat részletes anyagát,
így szerinte a konkrét megállapítások
ismeretlenek maradtak a
városatyák előtt. Csak egy kivonatos
anyagot vehettek kézhez, s
hiányolta a jegyző és a könyvvizsgáló
véleményezését is.
Egyúttal vérlázítónak nevezte,
hogy az átvilágítást végző cég a
korábbi kilencmillió forint után
újabb húszmilliót kér a további
szakértői vizsgálatok elvégzésére.
A képviselő név szerinti szavazást
kért az előterjesztés ezen
pontjáról.
Szükséges lépés
Tóth László frakcióvezető
(MSZP) egyetértett az előtte szólóval,
s hozzáfűzte azt is: a vizsgálatokat
az azt végző fővárosi cég
már tavaly november harmincadikán
lezárta, lett volna idő a képviselőknek
eljuttatni a vizsgálati
anyagot.
Marton István polgármester azt
mondta, az önkormányzat még hatékonyabb
működése érdekében
mindenképpen szükséges megszavazni
a kért összeget.
Cseresnyés Péter alpolgármester
a felvetésekre azt válaszolta: a
képviselők valóban csak egy kivonatos
anyagot kaptak, ám aki akarta,
megnézhette a több, mint száz
oldalas részletes dokumentációt a
polgármesteri hivatalban. Acég által
kért húszmillió forint pedig
csak keretösszeg, reményei szerint
ennél jóval kevesebb is elegendő a
további vizsgálatokra, amelynek
nagyobb részét a hivatal informatikai
rendszere korszerűsítésének
előkészítése alkotja, amely által
végre valódi e-ügyintézés valósulhat
meg.
Kicsivel később némi polémia
alakult ki dr. Fodor Csaba és Marton
István polgármester között,
előbbi a szakértői anyagra hivatkozva
azt állította, hogy a hivatal
létszáma a meghirdetett takarékosság
ellenére az elmúlt időszakban
nőtt, míg a polgármester
korábbi, a megyei napilapban
megjelent sajtónyilatkozatát megerősítve
továbbra is kitartott
amellett, hogy csökkent.
Röst János (SZDSZ) az átvilágítás
kivonatában szereplő megállapításokról
azt mondta, azok bármely
magyarországi településre
igazak, konkrét javaslatokat nem
tesz az összeállító, ráadásul a jelzett
problémákkal maguk a képviselők
is tisztában voltak. A tanulmányért
kifizetett kilencmillió forintot
ezért eltúlzottnak tartja a
képviselő.
(Folytatás az 5. oldalon)
Átvilágították a hivatalt
2008. január 10. Kanizsa – Városháza 5
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztály
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Telefon: 93/500-800, fax: 500-871.Ügyintéző:
Csatlós Rita, Szám: 6/423-31/2007.
Tájékoztatom az alábbi helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosait, hogy Kovács
Tímea (Zalaegerszeg, Balatoni út 18.) (mint kérelmező) telekalakítási engedély
iránti kérelmet nyújtott be a Zalaegerszeg 0998/1., 0998/3., 0999. helyrajzi számú
ingatlanokra vonatkozóan. Az eljáró hatóságnak kijelölt Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Jegyzője a 6/423-30/2007 számú határozatával a telekalakítást
engedélyezte. Mivel a fenti eljárással érintett ingatlanokkal, valamint a fenti
ingatlanokkal közvetlenül határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma
jelentős, az eljárás megindításáról az érintetteket a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. (továbbiakban:
Ket) 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítettük.
A Ket 80. § (3) bekezdése kimondja, hogy a döntésről az érintetteket hirdetményi
úton is lehet értesíteni, amennyiben az ügyfeleket az eljárás
megindításáról hirdetményi úton értesítették. A hirdetmény 2008. január 8-tól
kerül kifüggesztésre Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú Városok Polgármesteri
Hivatalainak hivatalos hirdetőtábláján.
A fent jelölt döntés (határozat) az eljáró közigazgatási szervnél, a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 307-es iroda) Csatlós Rita ügyintézőnél
megtekinthető.
Jelen telekalakítási eljárás során ügyfélnek minősülnek:
A telekalakítással érintett ingatlanok tulajdonosai: Zalaegerszeg 0998/1. hrsz-ú
ingatlan tulajdonosa, Zalaegerszeg 0998/3. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa,
Zalaegerszeg 0999. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa.
A telekalakítással érintett ingatlannal közvetlenül határos ingatlanok
(hatásterület) tulajdonosai: Zalaegerszeg 0994, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 0997/89, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 01000, hrszú
ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 0997/75, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 0997/73, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 0997/19,
hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20585, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 20602/2, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20607, hrszú
ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 0998/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 20614, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20615, hrsz-ú
ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20616, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 20602/1, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20593, hrszú
ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20592, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 20621, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20622/2, hrszú
ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20623, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 20624/3, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20624/4
hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Zalaegerszeg 20625/2, hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Zalaegerszeg 20626; hrsz-ú ingatlan tulajdonosai.
A Ket 98. § (1) bekezdése kimondja: „Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja.” Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét
biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályon
benyújtandó, 20.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
lehet élni.
A jegyző megbízásából:
Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatósági hirdetmény
(Folytatás a 4. oldalról)
Végül a testületi többség az intézkedési
tervet elfogadta, és az
előterjesztés határozati javaslatában
szereplő, a további szakértői
vizsgálatokra szánt húszmillió forintos
keretösszeget a városüzemeltetési
bizottság javaslatára 25
millió forintra emelte.
Alakul a TISZK
A közgyűlés határozott a TISZK
létrehozását célzó pályázat január
tizedikei határidővel történő benyújtásáról
is, amely révén 350
millió forintnyi fejlesztési forráshoz
juthat a kanizsai szakképzés.
Az elképzelések szerint non-profit
szakképzés-szervezési gazdasági
társaságot, vagy szakképzés-szervezési
társulást hoznak létre az
együttműködő partnerek, Nagykanizsa,
Csapi, Zalaújlak önkormányzata,
a Zsigmondy SZKI, a
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó
és Idegenforgalmi Szakképző
Iskola, a Cserháti Sándor
Műszaki Szakképző Iskola, valamint
a dr. Mező Ferenc Gimnázium
és a Batthyány Lajos Gimnázium.
Balogh László, a szakbizottság
elnöke elmondta, a TISZK létrehozása
jó értelemben vett kényszerpálya,
amely szükséges a versenyképesebb,
hatékonyabb, pályázati
források igénybevételére alkalmasabb
szakképzés kialakításához. A
képviselő-elnök bejelentette azt is,
hogy Csapi és Zalaújlak önkormányzata
után a minap a Pannon
Egyetem vezetése ugyancsak jelezte,
csatlakozna a szakképzési
együttműködéshez, Balogh László
szerint ez rendkívül örömteli fejlemény.
Megjegyezte, a szakértői
anyagot készítő team a non-profit
gazdasági társasági formát javasolja
a működtetésre.
Papp Ferenc (MSZDP) kijelentette,
mindkét politikai oldal számára
elfogadható a koncepció, ezt
diktálja a politika és a szakma
képviselőinek érdeke is. Figyelmeztetett
azonban arra is, nem
csak a szakképzés struktúráját kell
modernizálni, hanem annak tartalmát
is. Meggyőződése szerint
döntésük hosszú távon meghatározza
mindkettőt. Jelezte, javaslata
alapján a TIT is csatlakozott a
programhoz, a felnőttképzés oldaláról.
Dr. Fodor Csaba (MSZP) több
alternatívát szeretett volna látni
az anyagban. Egyúttal azt a kérdést
vetette fel, hogy amennyiben
gazdasági társaság működteti
majd a szakképzési rendszert, akkor
hogyan érinti ez az oktatók
státuszát, azaz közalkalmazottak
maradnak-e a továbbiakban is,
vagy nem?
Szmodics Józsefné, a művelődési
osztály vezetője válaszában jelezte,
az oktatók közalkalmazotti
státusza most nem sérül, azt azonban
nem tudja megmondani, hogy
mi lesz később, ugyanis lehetetlen
előre kalkulálni, hogy a jogszabályi
környezet esetleges változása
mire kényszeríti majd az önkormányzatokat,
illetve a TISZK-ben
együttműködő partnereket.
Röst János azt mondta, a TISZK
létrehozása nem lehet vita tárgya,
ám figyelmeztetett a koncepció kidolgozatlanságára
is, s úgy vélte,
jogos lehet a munkavállalók félelme.
Végül a testület tizennyolc igen
szavazattal döntött a TISZK létrehozását
célzó pályázat benyújtásáról
és a non-profit szakképzésszervezési
gazdasági társaság létrehozásáról.
A bal a segítő jobb?
A közgyűlést követően Tóth
László, a szocialisták frakcióvezetője
rövid sajtótájékoztatón jelentette
be, hogy a baloldali képviselők
soron kívüli közgyűlést hívnak
össze két ügyben. Egyik javaslatuk
szerint kezdeményezik, hogy a
Kanizsai Dorottya Kórház vezetése
tájékoztassa a közgyűlést többek
közt az elmúlt időszak munkájáról,
az átszervezést követően ellátott
betegek számáról, a pályázati
sikerekről és az egészségügyi intézmény
költségvetési helyzetéről.
Másik javaslatukban arra kérik
Marton István polgármestert: a soron
kívüli közgyűlésre gondolja át,
hogy polgármesteri munkáját hogyan
tudnák segíteni. „Osztjuk
Polgármester Úr aggodalmát a tekintetben,
hogy felelős alpolgármester,
valamint felelős többség
nélkül hogyan tudja biztosítani a
város működését?” – áll a közgyűlés
összehívását kezdeményező
irat indoklásában.
Horváth Attila
2006 nyarán indult útjára a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ által rendezett,
évszakokhoz kötődő Négyévszak Labdarúgó Torna. A téli évszak labdarúgó
tornája 2008. január 12-én, szombaton 8 órakor kerül megrendezésre, a
NTE 1866 Máv Sportcsarnokban. A csapatok január 10-ig nevezhetnek, a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központban, amely a Zrínyi utca 51. szám alatt található.
Az eseményen több szociális szférában dolgozó szakember is részt vesz,
így szociális munkás és szociálpedagógus is, akiket a gyermekek bármilyen otthoni
vagy iskolai konfliktussal megkereshetnek. Agyerekek testi épségére védőnők
vigyáznak, míg a jövendőbeli „sztárokat” sportszakember figyeli.
Az első három helyezett csapat minden tagja érmet nyer, és természetesen
minden résztvevő csapat oklevelet kap. A mérkőzés után minden résztvevő
gyermeket szendviccsel és üdítővel várnak.
(A Négyévszak Kupát a “Segíts, hogy segíthessünk” Alapítvány támogatja.)
Újra Négyévszak Kupa
Minden politikai oldal
számára elfogadható
Jogos lehet a
munkavállalók félelme
6 Kanizsa – Városháza 2008. január 10.
Változik az ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatalban.
Tájékoztatjuk Nagykanizsa illetékességi körzetébe tartozó
ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás
2008. január 2-től szerdánként 17 óráig tart.
A Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya koordinálásával 2008.
évben tovább folytatódik a "Nyitott tornaterem" akció. 2008. január 19-től
szombatonként nyolc tornaterem nyitja ki kapuit, hogy díjtalan használat mellett
fogadja a sportolni vágyókat, szervezett csoportokat az óvodás korosztálytól
a legidősebbekig.
Az akció 2008. január 19-én kezdődik és 2008. március 8-ig minden szombaton
– összesen 8 alkalommal – 14.00 órától 18.00 óráig (a Kőrösiben és a
palini iskolában 9.00-13.00 óráig) tart.
A nyitva tartási időpontok: január 19., 26., február 2., 9., 16., 23., március
1., 8.
NYITVA TARTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYEK:
- Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. (Tel.: 93/311-298)
- Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Csokonai u. 1. (Tel.:
93/516-414)
- Kiskanizsai Általános Iskola Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 67. (Tel.: 93/319-217)
- Miklósfai Általános Iskola Nagykanizsa, Iskola u. 10. (Tel.: 93/536-951)
- Palini Általános Iskola Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. (Tel.: 93/313-737)
- Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, Zrínyi u. 38. (Tel.: 93/312-078)
- Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Hevesi u. 2. (Tel.: 93/311-412)
- Péterfy Sándor Általános IskolaNagykanizsa, Attila u. 2. (Tel.: 93/311-099)
A tornatermek használatára előzetesen bejelentkezni a feltüntetett telefonszámokon
lehet.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési folyékony
hulladék közszolgáltatási díjáról szóló 61/2007. (XII.10.) számú rendeletével
az alábbi 2008. január 1-től érvényes díjat fogadta el:
Akötelező közszolgáltatásért a kötelezettek által fizetendő legmagasabb díj
mértéke 1933 Ft/m3 + áfa az elszállított folyékony hulladék mennyiségének
megfelelően. (Az áfa mértéke a rendelet hatályba lépése napján 20 %.)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásokról szóló többször módosított 13/1996. (III.26.) számú
rendelet módosításáról szóló 60/2007. (XII.10.) számú rendeletével
elfogadta a 2008. január 1-től érvényes díjakat. A különböző kémény típusokra
és tüzelőfajtákra, valamint a kéményseprő-ipari tevékenységekre
vonatkozó részletes díjak megtalálhatók a város
http://portal.nagykanizsa.hu/portal.nsf honlapján.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési szilárd hulladék
szállítási és lerakási díjáról szóló 62/2007. (XII.10.) számú
rendeletével az alábbi 2008. január 1-től érvényes díjakat fogadta el:
Akötelező közszolgáltatásért a kötelezettek által fizetendő legmagasabb
díj mértéke heti egyszeri ürítési gyakoriság esetén 50 literes edény után
231 Ft/db + áfa, 110-120 literes edény után 415 Ft/db +áfa, 1100 literes
edény után 4980 Ft/db + áfa. Heti kétszeri ürítés esetén 50 literes edény
után 165 Ft/db + áfa, 110-120 literes edény esetén 325 Ft/db + áfa, 1100
literes edény esetén 3524 Ft/db + áfa. (Az áfa mértéke a rendelet hatályba
lépése napján 20 %.) Fentiek, és a többi edényméretre vonatkozó díj
megtekinthető a város http://portal.nagykanizsa.hu/portal.nsf honlapján.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a víz- és csatornadíjak
megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről szóló 62/2006.
(XII.22.) számú rendeletének módosításáról szóló 64/2007. (XII.10.) számú
rendeletével az alábbi 2008. január 1-től érvényes díjakat fogadta el:
Alakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás rendelkezésre állási alapdíja
O 13-as főmérő esetén, együttesen 580 Ft/hó + áfa, O 20-as főmérő
esetén, együttesen 600 Ft/hó + áfa. A lakossági vízdíj 275 Ft/m3 + áfa,
míg a csatornadíj (vízterhelési díjjal együtt) 229 Ft/m3 + áfa. (Az áfa
mértéke a rendelet hatályba lépése napján 20 %) Fentiek részletesebben,
illetve az ettől eltérő vezeték átmérőre vonatkozó díjak megtekinthetők
a város http://portal.nagykanizsa.hu/portal.nsf honlapján.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi tömegközlekedés
díjának és utazási feltételeinek megállapításáról szóló többször
módosított 32/1998. (XII.15.) számú rendelet módosításáról szóló
63/2007. (XII.10.) számú rendeletével az alábbi 2008. január 1-től érvényes
díjakat fogadta el:
Vonaljegy ára elővételben 175 Ft/db
Vonaljegy ára autóbuszon 230 Ft/db
Általános havi bérletjegy 4250 Ft/db
Általános félhavi bérletjegy 2830 Ft/db
Általános kombinált bérletjegy 4580 Ft/db
Tanuló, nyugdíjas bérletjegy 1530 Ft/db
Arckép nélküli bérletjegy 10500 Ft/db
Az árak a 20 %-os áfa-t, valamint az utasbiztosítás összegét is tartalmazzák
Közüzemi díjak változása
Folytatódik a Nyitott Tornaterem akció
Tájékoztató a helyi adók fizetésével kapcsolatos bankszámlaszámok változásáról
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Bizottságának
38/2007.(XI.27.) számú határozata alapján, 2008. január 1-től az önkormányzat
számlavezető pénzintézete a Magyarországi Volksbank ZRt.
Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy 2008-ban már csak a Volksbank ZRt.
számlaszámaival ellátott befizetési lapokat (csekk) használják, illetve átutalás
esetén az alábbi számlaszámokra utalják adókötelezettségüket.
Adószámla neve Bankszámlaszám
Építményadó besz. szla. 14100330-92660049-07000001
Helyi iparűzési adó besz. szla. 14100330-92660049-08000004
Gépjárműadó besz. szla. 14100330-92660049-03000009
Termőföld bérbead. szárm. jöv. adó szla. 14100330-92660049-12000007
Talajterhelési díj besz. szla. 14100330-92660049-14000003
Idegenforgalmi adó besz. szla. 14100330-92660049-41000007
Luxusadó besz. szla. 14100330-92660049-20000002
Bírság besz. szla. 14100330-92660049-09000007
Késedelmi pótlék besz. szla. 14100330-92660049-10000001
Egyéb bevételek besz. szla. 14100330-92660049-13000000
Idegen bevételek besz. szla. 14100330-92660049-11000004
Eljárási illeték besz. szla. 14100330-92660049-15000006
Amennyiben mégis az előző számlavezető pénzintézetnél vezetett adószámlákra
teljesítenek befizetést, utalást, úgy számítaniuk kell arra, hogy a banki átfutási
idő meghosszabbodása miatt esetleg kellemetlenségük adódhat. Az esetlegesen
felmerülő problémákat igyekszünk zökkenőmentesen megoldani.
Nagykanizsa M.J.V. Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály
Bankszámlaváltozások Változik az ügyfélfogadás
Mindaz, ami az újságban van, és még TÖBB!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága pályázatot hirdet
a 2008. évi Kulturális Alap támogatás
elnyerésére
A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
művészeti, közművelődési és közgyűjteményi
életének támogatása.
Pályázat tárgya:
- Nagykanizsán megrendezésre kerülő
képzőművészeti, zenei, irodalmi,
színházi, közgyűjteményi és
egyéb kulturális rendezvények támogatása.
- A nagykanizsai művészeti csoportok,
együttesek, magyarországi és
külföldi fesztiválon való részvételének,
valamint működésének támogatása.
- Kulturális, irodalmi, helytörténeti,
közhasznú információs szolgáltatások
és kiadványok támogatása.
A pályázók köre:
Helyi természetes személy, közösség,
csoport, non-profit szervezet,
művelődési, oktatási és nevelési intézmény.
Megjegyzés: természetes személy,
nem jogi személyiséggel rendelkező
közösség, csoport az érvényben
lévő adótörvények miatt célszerű,
ha jogi személyen vagy intézményen
keresztül nyújtja be pályázatát.
A támogatás formája:
A sikeres pályázókkal az önkormányzat
támogatási szerződést köt
és a benyújtott programhoz vissza
nem térítendő támogatást nyújt.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás
Pályázati feltételek:
- Egy pályázó meghatározott számú
pályázatot adhat be : intézmény "saját
nevében" négyet, civil
szervezet"saját nevében" kettőt, természetes
személy egyet .
- Pályázni 2009. március 31-ig
megrendezésre kerülő, fent meghatározott
tárgyban lehet.
- A kötelező önrész a pályázott öszszeg
minimum 30 %-a.
A pályázat benyújtása:
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal
(Erzsébet tér 7.) portáján, illetve
a város honlapjáról /
www.nagykanizsa.hu / letölthető
adatlapon egy példányban a Művelődési
és Sportosztályra kell benyújtani.
A pályázat beadásának határideje:
2008. február 15.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság
2008. január 10. Kanizsa – Városháza 7
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Papp Ferenc önkormányzati képviselő 2008. január 18-án 17,00 órától fogadóórát
tart a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Értesítjük a város idős lakóit, hogy január 15-én (kedden) 10 órától 12 óráig a
Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk. Hívjuk
mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Tájékoztatjuk Nagykanizsa-Miklósfa,
Nagykanizsa-Palin városrészek,
továbbá Liszó, Újudvar, Fűzvölgy,
Hosszúvölgy, Homokkomárom
Tisztelt Lakosságát, hogy
2008. január 1-jétől az ügyeleti ellátást
Nagykanizsa Felnőtt és Gyermek
Háziorvosi Szolgálata látja el.
Helye: Központi Ügyelet
Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
Telefonszámok:
Felnőtt ügyelet: 313-274
Gyermek ügyelet: 313-380
Hétköznap:
Felnőtt 16.00-07.00
Gyermek 17.00-07.00
Hétvége, ünnepnap: 07.00-07.00
Tisztelt Ügyfeleink!
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.)
Korm.rendelet 2008. január 1. napjával jelentősen módosult,
alapjaiban változtatva meg az állami támogatással vásárolt
ingatlanok elidegenítésének szabályait. Az alábbiakban a legfontosabb
változtatások kerülnek ismertetésre.
A jelzálog felfüggesztése másik ingatlanra történő
bejegyzése céljából
Az ingatlan elidegeníthetősége érdekében a támogatást
igénybevevő a lakóhely szerint illetékes önkormányzati
jegyzőnél kérvényezheti - a támogatott lakás elidegenítésére
vonatkozó szerződés megkötésétől számított 15 napon belül -
a jelzálogjog felfüggesztését. Erre az eljárásra akkor kerül sor,
ha a támogatást igénybevevő a lakásigényét a lakáscélú támogatás
igénybevételével megvásárolt lakás cseréjével, vagy
annak értékesítését követően másik lakás építése vagy vásárlása
útján elégíti ki.
Fontos változás, hogy 2008. január 1. napjától felfüggesztés
esetén a támogatás összege ügyvédi letétbe nem helyezhető,
kizárólag a Kincstárnál vezetett letéti számlára utalható.
Amennyiben a támogatást igénybevevő a jegyzőnél hitelt
érdemlően igazolja, hogy teljesítette a jegyzői határozatban
foglaltakat (másik ingatlant szerzett vagy épített és annak értéke
nem kisebb az eredeti ingatlanénál), úgy a jegyző határozatot
hoz a letéti számlán elhelyezett összegnek a támogatást igénybevevő
bankszámlájára történő visszautalásról és egyúttal
kezdeményezi az illetékes földhivatalnál az állam javára szolgáló
jelzálognak a másik ingatlanra való bejegyzését.
Ha a támogatást igénybevevő másik lakás megszerzését a
felfüggesztés időtartama alatt a jegyzőnél nem igazolja, a letéti
számlán elhelyezett összeg visszafizetett támogatásnak
minősül.
Amennyiben a másik lakás megszerzését igazolja, de az
kisebb értékű, a letéti számlán elhelyezett összeg, illetve a
támogatásnak az eladási ár és a vételár különbözetével arányos
része visszafizetett támogatásnak minősül.
A jelzálog felfüggesztésének meghosszabbítása
A felfüggesztés időtartama méltányosságból egy alkalommal
egy évvel meghosszabbítható. Fontos változás, hogy a
hosszabbítást kizárólag a felfüggesztés lejárta előtt lehet kérni.
A határidő letelte után a meghosszabbítás tárgyában előterjesztett
kérelmet el kell utasítani, mivel méltányosság gyakorlása
a határidő mulasztására nem vonatkozhat.
A jelzálog átjegyzése
Ha a támogatott lakás elidegenítése és a másik ingatlan
megszerzése egyazon időben történik és a szerzett ingatlan
értéke azonos, vagy meghaladja a jelzáloggal terhelt régi
ingatlanét, akkor pénzmozgás nem történik.
A lakás megszerzésének hitelt érdemlő igazolása esetén a
régi ingatlan tehermentesítéséről és a jelzálogjog másik ingatlanra
történő bejegyeztetéséről a földhivatalnál a jegyző
határozatban intézkedik.
Ha a támogatást igénybe vevő kisebb értékű ingatlan
megszerzését igazolja a jegyzőnél, úgy a támogatásnak az
eladási ár és a vételár különbözetével arányos - a vétellel le
nem fedett része után - az állam javára visszafizetési
kötelezettség keletkezik. Ebben az esetben a jegyző az iratokat
átteszi az ingatlan fekvése szerinti területi állampénztári
irodához, mely rendelkezik a visszafizetésről. A visszafizetési
kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a behajtásról
az APEH gondoskodik.
A jelzálog töröltetése a támogatást igénybevevő
kérelmére
Ha a támogatott a támogatást önkéntesen vissza kívánja
fizetni az ingatlan tehermentesítése céljából, akkor ezt az
illetékes jegyzőnél kell kezdeményezni. A területi állampénztári
iroda a támogatás kincstári számlára történő érkezését
követően igazolást ad ki és intézkedik a jelzálog földhivatali
törléséről.
Egyéb fontos változások:
- Ha a támogatott az ingatlant az elidegenítési tilalom ideje
alatt (10 év) a támogatási szerződésben meghatározott
feltételektől eltérően hasznosítja, lebontja, elidegeníti, vagy az
nem a támogatott személy és a vele együttköltözők lakhelyéül
szolgál, illetve a lakás használatát harmadik személynek
átengedi és ezt 15 napon belül nem jelenti be a jegyzőnek,
vagy nem kérte a támogatás felfüggesztését, a jegyző értesíti
az állampénztári irodát, amely határozatban kötelezi a támogatottat
a visszafizetésre. A visszafizetési kötelezettség teljesítésének
elmulasztása esetén a behajtásról az APEH
gondoskodik.
Ha a támogatást igénybevevő a bejelentési
kötelezettségének késve tesz eleget vagy nem tesz eleget, akkor
a visszafizetési kötelezettség a bontás, az eltérő hasznosítás
megkezdésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó
szerződés megkötésének napjától a befizetés napjáig számított
(Ptk. 232§-a szerinti) kamattal növelten terheli.
- Házasság felbontása esetén, ha a volt házasfelek közös
lakásukat idegenítik el, úgy őket az igénybevett közvetlen
támogatások visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésből
származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük
létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített
arányban terheli.
- Új ingatlan szerzésekor csak egy jogcím igazolása fogadható
el: adásvétel, csere, vagy építés.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közigazgatási Osztály
Képviselői fogadóóra
Idősügyi tanács fogadóóra
Ügyeleti ellátás
változás
Tájékoztató a lakáscélú állami támogatásokról szóló
jogszabály változásairól
Kulturális Alap
Január 18. 18.30 „Az ég mennyezeti” - „Az egek beszélik...”
Festetett kazettás templomi mennyezeteink. Pap Gábor, művészettörténész
vetítettképes előadása a Medgyaszay Házban.
Elkészült a Kanizsai Dorottya
Kórház rekonstrukciója újabb
ütemének terve, s be is nyújtanák,
ha a szaktárca végre kiírná
a pályázatot. Az idei év újabb
változásokat hoz a járóbetegszakrendelésen,
az egészségügyi
intézmény vezetésének szándékai
szerint több növény, olvasnivaló,
halk zene és precízebb előjegyzési
rendszer teszi elviselhetőbbé
a betegek számára a rendeléseken
való várakozást.
– A tavalyi nagyon nehéz éve volt
a kórháznak, biztos, hogy az elmúlt
évek közül valószínűleg a legnehezebbet
zártuk – mondta elöljáróban
dr. Kovács József főigazgató. – Elsősorban
azért, mert olyan horderejű
változások történtek, amilyenekre
korábban nem volt példa. Arra a
nagy mértékű szerkezetváltásra
gondolok, amely a kórház ágyszámát
és struktúráját alapjaiban változtatta
meg. Az ágyak számának
drasztikus, harminc százalékos
csökkentése azért érintette fájdalmasan
intézményünket, mert a korábbi,
huszonnégy-huszonötezres
betegforgalomból tizennyolc-tizenkilencezer
fős éves betegforgalom
maradt, így körülbelül ötezer beteggel
kevesebbet tudunk meggyógyítani
egy évben. Az ellátó kapacitásunk
csökkent, ami egyszerűen fogalmazva
azt jelenti, hogy vannak napok,
amikor csak akut betegeket tudunk
felvenni a kórházba. A másik nagy
akadály, amit az egészségügyi tárca
a kórház elé állított, hogy a felvehető
betegek számát direkt módon, a
korábbinál is szigorúbban korlátozta,
a szakma ezt hívja teljesítményvolumen-
korlátnak. Azaz, csak anynyi
beteget vehetünk fel, amennyit el
tudunk számolni az egészségbiztosítási
pénztár felé. Ez jelentős változásokat
okozott a sebészet, a pszichiátria,
az intenzív osztály és a belgyógyászat
esetében. A többi egységünk
kapcsán azt mondom, akár
szakmailag indokoltnak is nevezhetnénk
a csökkentést, hiszen valamilyen
mértékű racionalizálás kívánatos
volt a kórház egészét tekintve, de
nem ilyen drasztikus megoldás kellett
volna, ami a reálisnál sokkal nagyobb
vérveszteséget okozott. Mi
másként jártunk volna el.
– Pénzügyi szempontból hogyan
alakul a mérleg?
– A betegforgalom jelentős csökkenése
likviditási gondokat okozott,
százmilliós nagyságrendű volt a
veszteségünk. A stabilitás helyreállítását
célzó intézkedéseink következtében
azonban lényegében nullszaldóval
zárhattuk az elmúlt évet, s
elmondhatom, hogy a nehéz körülmények
ellenére is tudásuk legjavát
nyújtva végezték a gyógyító munkát
orvosaink, ápolóink. Valamennyi
sürgős beteget elláttuk, a tervezhető
beavatkozások esetében azonban mi
is várólisták kialakítására kényszerültünk.
A szerkezetváltás miatt nagy
költözködés indult meg a kórházban,
osztályok és részlegek lettek kisebbek,
s esetenként még helyet is cseréltek
egymással. Sikerként értékelem
azt is, hogy ezek miatt nem sérült
a betegellátás folyamatossága.
– A minap kaptak vissza az
egészségügyi tárcától negyvenmillió
forintot…
– Én másként fogalmaznék: nem
visszakaptuk, hanem végre megkaptuk
azt a pénzt, ami amúgy is
járt volna a betegszám alapján,
csak éppen az OEP visszatartotta a
kifizetést. Ugyanis a Parlament jóváhagyta
az Egészségügyi Alap
költségvetését, amelynek az egy tizenkettedét
kellett volna havonta kiutalni
a kórházaknak, köztük a kanizsai
kórháznak is. Ám havi ötmilliárd
forinttal kevesebbet fizettek ki,
ez éves szinten 60 milliárd forintot
jelent. Ezt a pénzt visszatartották, s
ebből finanszírozták a társadalombiztosítás
hiányát és konszolidálták
belőle a mentőszolgálatot is. Végül
maradt 30 milliárd és ezt osztották
ki a második félévben, negyedéves
bontásban, az utolsó negyedévben
havonta csepegtetve. Az utolsó
részlet volt ez a 40 millió forint, ami
decemberben érkezett. De még így
is jól jött, ezzel tulajdonképpen
adósság nélkül zárhattuk az évet.
Eközben azok, az eszközbeszerzést
célzó pályázati kiírások nem jelentek
meg, amiket a tárca már korábban
megígért, következésképp be
sem tudtuk nyújtani ilyen irányú
pályázatainkat – ezek mind áttolódtak
a 2008-as évre. Elkészült a kórház-
rekonstrukció újabb ütemének
terve is, amit szintén csak akkor tudunk
benyújtani, ha megjelennek a
pályázati kiírások. Fenntartónk, az
önkormányzat vállalja az önrész finanszírozását.
– Pontosan milyen fejlesztések
várhatóak ennek keretében?
– Jelentős felújításra szorulnak
a diagnosztikai egységeink, a laboratórium,
a röntgen, a patológia,
amelyek zsúfoltak, nehéz körülmények
között működnek. Kiemelt
figyelmet szeretnénk fordítani
a járóbeteg-szakellátásra, ahol
éves szinten csaknem félmillió beteg
fordul meg, ám mára eléggé leamortizálódott.
Súlyponti kórházként
ugyancsak vannak kötelezettségeink,
amelyeket be kell illeszteni
a fejlesztések sorába, gondolok
itt a sürgősségi betegellátás kiteljesítésére,
a helikopter leszálló kialakítására.
Mindez mintegy hárommilliárd
forintos beruházást
jelent. Ám addig is, míg ezek megvalósulhatnak,
szeretnénk még inkább
a betegek igényeinek megfelelő
változtatásokat végrehajtani a
járóbeteg-szakrendelésen. Pontosabbá
kívánjuk tenni az előjegyzési
rendszert, ahol lehetséges, ott
délutáni rendelési időt vezetnénk
be. Otthonosabb körülményeket
akarunk biztosítani a várakozó betegeink
számára, újsággal, olvasnivalóval,
halk zenével, még több
növénnyel, s mint ahogy már utaltam
rá, kevesebb várakozási idővel,
hiszen a beteg kórházról alkotott
véleményét nagyban meghatározza,
hogy mennyit kell várakoznia
egy-egy szakrendelésen.
– Hogyan érinti a kórházat a
szakmentés és a betegszállítás
szétválasztása?
– Van betegszállító szolgálatunk,
így természetesen minket is
érint az intézkedés. Ha úgy veszszük,
a magán betegszállítók már
korábban beléptek a rendszerbe, a
tárca fokozatosan leépítette a mentőszolgálat
ez irányú feladatait, s
adta át a vállalkozásoknak, azt a
célt tűzve ki, hogy a mentő csak
mentsen. Tavaly a több lábon állás
jegyében mi is felszereltünk három
szállító mentőautót, amivel bekapcsolódhattunk
a rendszerbe. A betegszállítást
kilométeres bontásban
számoljuk el az OEP felé. Persze,
itt is van korlátozás, s azt sem
mondanám, hogy ebből profitálunk.
Inkább nullszaldós a tevékenység.
De általa még több komfortot
biztosíthatunk betegeink
számára, hiszen adott esetben nem
kell öt-hat órát várniuk a kórházi
ágyon a mentőre, hogy hazajussanak.
Horváth Attila
8 Kanizsa – Kórház 2008. január 10.
Barátságosabb rendelések 2008-tól
Ekler László zalaegerszegi természetfotós alkotásaiból nyílt kiállítás
a Kanizsai Dorottya Kórház Erdős László Galériájában. Az évszakok
flóráját és faunáját bemutató gyönyörű képeket január 31-ig tekinthetik
meg az érdeklődők. A tárlatot Árváné Szabó Judit és Lengyák István
rendezte. A nagykanizsai kórház prof. Dr. Bátorfi József és Dr.
Knausz József által megálmodott galériája immár tizenegy éve nyújt
kikapcsolódást, lelki támogatást a betegek gyógyulásához. (B.E.)
Fotók: Horváth Attila
Az utolsó simításokat végzik
az Ingatlankezelési Intézmény
szakemberei a kiskanizsai, Munkácsy
utcai épületen, amelyben
február elsejétől elindítja családi
napközijét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.
Az újfajta szolgáltatás
célja egyfajta bölcsődei ellátás
biztosítása a városrészben.
A város közgyűlése még a múlt
év végén döntött arról, hogy használatba
adja a Munkácsy úti épületet
a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak,
amelyben a karitatív
szervezet úgynevezett családi napközit
működtet majd, ami tulajdonképpen
egyfajta bölcsődei ellátást
nyújt a kiskanizsaiaknak. A
máltaiakat végig támogatta a körzet
két képviselője, Polai József és
Tóth Nándor, hiszen a bölcsődei
ellátást hiányoló szülői igények elsősorban
hozzájuk futottak be. Az
IKI szakemberei decemberben láttak
hozzá az épület belső renoválásához,
s éppen e cikk megjelenésekor
fejezték be a munkálatokat. Az
IKI munkadíjat nem számított fel,
ellenben az anyagköltséget a szeretetszolgálat
állta.
– A Bóbita Családi Napközit
azért indítjuk el itt, mert
Kiskanizsán eddig nem volt biztosított
a bölcsődei ellátás – mondta
lapunknak Madarászné Kele Márta,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
munkatársa. – A családi napközi
voltaképp szülő-helyettesítési
funkciót lát el, ilyen módon próbáljuk
segíteni a munkavállalásra
kényszerülő szülőket. Húsz hónapostól
öt éves korig biztosítjuk a
gyerekek napközbeni ellátását, hét
gyermek számára rendszeresen, s
lehetőség van ugyanennyi kicsi
időszakos elhelyezésére is. Arra
gondolunk, hogy bizonyára lesznek
olyan anyukák, akik nem egész
napra, hanem például ügyes-bajos
dolgaik intézésére csak háromnégy
órára szeretnék megoldani a
gyermek elhelyezését. Erre is lesz
lehetőség, persze ésszerű időkeretek
közt, azaz a napközi nyitva tartási
ideje alatt. Mivel óvoda működik
Kiskanizsán, s a délutáni ellátás
és foglalkoztatás biztosított,
úgy vélem, elsősorban a még nem
óvodáskorú gyerekeket hozzák
majd el az anyukák, apukák. Itt
harmonikus, családias körülményekkel,
a korosztály igényeihez illeszkedő
fejlesztési programmal,
játékokkal várja őket két szakképzett
munkatársunk. A napi négyszeri
étkezés és a meleg ebéd biztosított,
ezért napi ötszáz forint körüli
térítési díjat kérünk majd. A szolgáltatás
február elsejétől indul, de
már most várjuk a szülők jelentkezését
a 06-30-485-6591-es telefonszámon,
illetve január második felétől
a helyszínen, a Munkácsy út
7. szám alatt.
Horváth Attila
2008. január 10. Kanizsa – A mi ügyeink 9
Indul a családi napközi
Fotó: Horváth Attila
A sportolás mindannyiunk
életében szerepet játszik – legalábbis
kellene. Korosztálytól
függően vagy függetlenül mindenkinek
van lehetősége, hogy
kiválassza, melyik sport áll közelebb
hozzá, melyiket szeretné
rendszeresen – vagy alkalomszerűen
– űzni.
Mindeddig a legkisebbek (1-3
évesek) ebből a körből kimaradtak,
de 2004-ben Orszácky Ildikó
fejlesztőpedagógus létrehozott
egy programot a számukra, a
Csiri-birit. Ez nem egészen
sport, hanem egy dalokkal, mondókákkal
összekötött mozgásfejlesztő
foglalkozás, amely lehetőséget
teremt a gyerekeknek a közösségbe
való beilleszkedésre és
a mozgás örömének megismerésére.
Nagykanizsán ezt Stampf Krisztina
indította el idén ősszel. Egy
alkalom negyven perces, ennél
több időre nem is lehet lekötni a
gyerkőcöt; ennyi viszont éppen
elég arra, hogy jól megmozgassa
őket, és az anyukák is kellőképpen
elfáradjanak. Minden gyakorlatban
részt vesznek ők is a picikkel;
együtt énekelnek, mondják a mondókákat
és csinálják a tornagyakorlatokat
is. Speciális mozgásfejlesztő
eszközök – tölcsér, trambulin,
nagy labda, libikóka, billenőrács
– használatával segítik a
szülők és a gyakorlatvezető a térben
való mozgást – kúszást, mászást,
forgást, ugrálást, egyensúlyozást.
Nagyon fontos, hogy a gyerekeknél
a mozgásfejlődés fázisai
helyes sorrendben menjenek végbe.
Ha nem így történik, akkor figyelem-,
mozgás- és tanulási zavarok
léphetnek fel a későbbiekben.
Ezért nem szabad erőltetni,
hogy a gyerkőcök minél előbb felüljenek,
álljanak, menjenek.
Mindent saját maguktól kell megtanulniuk.
Krisztina azt mondja, a szülők
többféle megfontolásból járnak
hozzá csemetéikkel. Van, aki azt
szeretné, hogy túlbuzgó gyermekét
lekösse valami, előtérbe kerüljön
a figyelem. Más azért látogatja
a Csiri-birit, mert a kicsi fél
az idegenektől, és fontos lenne ,
ha feloldódna a többiek társaságában.
A foglalkozások jó hangulatához
hozzájárulnak még a stúdió
meleg színei, az eszközök sokfélesége
és Halász Judit Hegyi tolvaj
című dala.. A legfontosabb pedig
az, hogy a csöppségek igazán jól
érzik magukat, az idejüket hasznosan
töltik.
Steyer Edina
Csiribiri, csiribiri, zabszalma...
Domaföldi Tibor azon volt tűzoltók
közé tartozik, akiknek önfeláldozó
munkájáért évről-évre
köszönetet mond az éppen aktuális
miniszter. A ma már nyugdíjas
lánglovag alatt oltás közben
szakadt be a tető.
Domaföldi Tibornak idén már
negyedik alkalommal mondott
volna köszönetet Bajnai Gordon,
önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, ám a nyugalmazott
tűzoltó most – éppen korábbi balesetéből
fakadó betegsége miattnem
tudott elmenni a bensőséges
ünnepre.
– A festő és mázoló szakmából
kerültem a tűzoltósághoz, abban
az időben vezették be Nagykanizsán
is a huszonnégy órás szolgálatot
– idézi fel a kezdeteket
Domaföldi Tibor, aki főtörzsőrmesterként
vonult nyugállományba.
– Akkor alakult meg a harmadik
szolgálati csoport, s éppen volt
felvétel. Vonzott a pálya, mert mindig
is szerettem embereken segíteni,
s végül 1975-től egészen 1991-
ig ott ragadtam a tűzoltóságnál.
Domaföldi Tibor 1988-ban
balesetet szenvedett, de csak három
év múlva derült ki, hogy
olyan mértékű egészségkárosodás
érte, amivel nem dolgozhat
tovább.
– A Csengery út 117. alatti barakkházak
egyikében keletkezett
tűz, s felderítés közben szakadt be
alattam a tető – meséli a volt tűzoltó.
– Ráestem egy üvegasztal
sarkára, ami nagyon megütötte a
gerincemet. Akkor azonban fel
sem tűnt, csak napokkal később
vettem észre, hogy nehezen tudok
felkelni. Jártam kezelésekre, de
csak három évvel később sikerült
kideríteni, hogy mi történt. Leszakadt
az egyik porckorong és nyomta
a gerincvelőt.
Domaföldi Tibor manapság
kedvtelésének hódol leginkább,
farag és fest. No meg, élvezi az
együttlétet családjával. Azt vallja,
a tűzoltónak a legfontosabb a biztos
és nyugodt hátország a szerető
család, a türelmes feleség. Úgy véli,
neki e tekintetben is szerencséje
volt, hálából meg is festette élete
párját és gyermekeit…
Horváth Attila
A család
az első
Az utolsó simítások
– pontosabban az utolsó söprések
Fotó: Steyer Edina
Csizmadia Ferenc nyugalmazott
pedagógus a közelmúltban vehette
át a Civil Klub és a Rozgonyi
Polgári Egylet Civil Értékekért díját
tiszteletre méltó életművéért.
Az egész életét a zene és a dal
bűvöletében töltő pedagógus Ketting
Ferenc kórusában, kisiskolásként
ismerkedett meg a közös
éneklés örömével, s voltaképpen
ez az élmény határozta meg életpályáját.
A háború alatt, Désen szervezte
meg első, karpaszományos
tisztekből verbuvált kórusát.
– Mire az ember eljut ebbe a
korba, a nyolcvanötödik évébe,
már annyi mindenen átmegy, hogy
ha elkezdi gyomlálgatni, hogy mi
is történt vele élete folyamán, akkor
két érdekes dolgot figyelhet
meg magán – mondja Csizmadia
Ferenc. – Az egyik, hogy néha azt
gondolja, nem is olyan sok ez a
nyolcvanöt esztendő, s nem is történtek
abban olyan igazi, csoda
dolgok. Csak annyi, amennyi más
emberrel is megesett. De van olyan
is, amikor úgy érzi az ember, annyi
minden történt vele, hogy azt el
sem lehet mondani, s amikor vége
az interjúnak, akkor eszembe jut
még ezer dolog, amit bizony, mégis
jó lett volna elmondani. Nehéz
dolog a számvetés.
– Kezdjük az elején. Hogyan került
a pedagógusi pályára?
– Elöljáróban fontosnak tartom
elmondani, hogy mire tizenöt évesen
befejeztem a polgári iskolát, addigra
édesanyám meghalt, s már édesapám
sem élt. Hatan voltunk testvérek,
s testvéreim csak úgy tudtak taníttatni,
hogy eladták a kis családi
házunkat, s az abból származó, hatfelé
elosztott pénz rám eső részéből
fizették a tanítóképzőt. Szerencsére,
nem kellett sokat fizetni, mert elég jó
tanuló voltam. Egyébként a szegedi
tanítóképzőt megelőzően valamenynyi
alsóbb iskolámat itt végeztem,
Nagykanizsán. Elemi iskolába a Teleki
utcára jártam, ahol Koronczi
Gizella tanított, a polgári iskolában
pedig Ketting Ferenc kórusában
énekeltem. Ez döntötte el végleg a
pályafutásomat, itt dőlt el, hogy tanító
leszek. Tanítóképzős tanulmányaim
időszakában csatolták vissza
az országhoz Erdély, Felvidék egy
részét és a Muraközt, s ezért nagy
szükség volt akkoriban a magyar tanítókra.
Az utolsó évben már arra
biztattak minket, hogy menjünk ki
tanítani még a záróvizsgák megkezdése
előtt, akkora hiány volt pedagógusokból.
A mi évfolyamunkból
azonban senki nem ment ki, hiszen
az igazgatónk azt tanácsolta, hogy
várjuk meg még a vizsgák befejezését,
mert az utolsó év nagyon fontos.
Így – ekkor még – nem jutottam el
Erdélybe. A sors fintora, hogy nem
sokkal ezután, Szegeden besoroztak
katonának és a 26-os Gyalogezredhez
kerültem – Kolozsvárra. Mégiscsak
eljutottam hát a gyönyörű,
szépséges Erdélybe. Emlékszem,
amikor Désre utaztam, a sötét éjszakában
nyargalt velem a vonat, kinéztem
az ablakon, s itt-ott láttam
egy-egy, házból kiszűrődő világosságot.
Rögtön arra gondoltam,
hogy íme, hát ilyen kevés a magyar…
Van egy kis mécs, ami felgyullad
a hegyek között, s a többi talán
mind román. Ez hátborzongató
érzés volt, mert a vonaton is sokkal
több román szót lehetett hallani,
mint magyart. Désen a tartalékos
tiszti iskola hallgatói gyűltek össze,
csupa karpaszományos, akik nagyon
okos, értelmes fiatalemberek
voltak.
– Itt alakította meg első kórusát.
– Így van, rögtön egy pompás
énekkart sikerült belőlük összehoznom.
Rendszeresen énekeltünk a
templomban, s rövid idő alatt anynyira
hírünk ment, hogy megtelt hívekkel
az Isten Háza. Emlékszem, az
elején tele volt katonákkal, mert hiszen
katonamiséről volt szó, de a végén
már a civilek kiszorították a katonákat,
mert befurakodtak hallgatni.
Közben a románok kiugrottak a
háborúból, minket meg kirendeltek
Dél-Erdély visszafoglalására, és
hogy elfoglaljuk a déli Kárpátokat.
Hát persze, fél útig nem jutottunk el,
mert közben a Vaskapunál bejöttek
az oroszok, megállítottak bennünket,
s kénytelenek voltunk visszavonulni.
Nagyjából a bécsi döntés által
meghúzott határvonalra húzódtunk
vissza, ahonnan visszarendeltek
minket Veszprémbe. Veszprémből
pedig Németországba küldték a
csapatot, s mint később nyilvánvalóvá
vált: ez az út vezetett az oroszok
elleni harcba. Minden mozgatható
katonát, így minket is kikergettek
a Berlin és Varsó között nagyjából
félúton található Posenhez, az
oroszok megállítására. Sok karpaszományos
meghalt ott. Szovjet hadifogságba
estünk, s elvittek minket
majdnem Leningrádig, Puskin kisvárosba.
Itt mezőgazdasági munkát
végeztünk, szerencsére csak tíz hónapig
voltam hadifogoly. De meg
kell, hogy mondjam, nem volt ez
szenvedésekkel teli időszak. Ugyanis
az oroszok megkülönböztették a
valódi hadifoglyokat, a katonákat, s
a civileket. Más volt a bánásmód, a
fogságba esett katonákkal emberségesebben
bántak. Enni nem nagyon
kaptunk, de durva megaláztatásban
nem volt részünk. Egyszer-kétszer
persze, megsuhintottak bennünket,
de katonaként nem volt részünk
olyan embertelen bánásmódban,
mint mondjuk azoknak, akik a
Gulag-ra kerültek, ahol összekeveredtek
a köztörvényes bűnözőkkel. A
környező pusztán, ameddig a szem
ellátott, minden romokban hevert,
csak a leégett házak kéményei meredtek
az égnek, mint megannyi felkiáltójel.
Éhínség volt mindenfelé,
így mi sem voltunk eleresztve, ha az
amerikaiak nem küldtek volna konzerveket,
talán éhen is pusztultunk
volna, mert az orosz étel nagyon
rossz minőségű volt. Például, ha a
kenyeret összenyomtuk a kezünkben,
akkor úgy maradt, mint egy
gyurma. Tele volt pelyvával, ezért
óvatosan kellett ennünk, mint a halat,
mert előfordult, hogy belefúródott
a szájpadlásunkba. A levesről
pedig jobb nem beszélni…
– Hogyan szabadult meg? Egyáltalán
gyarapodott-e a fogság által,
hiszen Rózsás János bácsi például
életre szóló barátságokat szerzett
a Gulag-on, s nem utolsósorban
tökéletesen megtanult oroszul.
– Nézze, nekem a fogság semmit
nem adott, sőt. Én nem tanulhattam
meg oroszul, hiszen német
hadifoglyokkal voltunk összezárva,
ezért inkább velük kerestük
a kapcsolatot. A hazakerülésem
egy véletlennek köszönhető.
Rendszeres időközönként jártunk
orvosi felülvizsgálatra. Egyszer
egy félkezű orosz orvosnőnek kiszedtük
a krumpliját, s mit ad Isten,
az egyik ilyen felülvizsgálaton
pont ő volt a soros orvos. Nem
tudom, hogy megismert-e, de
igyekeztem úgy viselkedni, hogy
ismerősnek tűnjek neki. Ez talán
sikerült is, mert jól elbeszélgettem
a hölggyel, aki azt is megkérdezte
tőlem, mit gondolok, van-e Isten?
Mire én azt mondtam, hogy igen,
szerintem van, s majd egyszer
igazságot tesz. A vizsgálat után az
orvosok mindig felírták egy kis
cetlire a minősítésünket. Most is
így történt, s nézze, még ma is őrzőm
ezt a kis cédulát, mert ennek
köszönhetem a szabadulásomat,
10 Kanizsa – Értékrend 2008. január 10.
Fotó: Horváth Attila
Mécses a hegyek között
Közlemény
A Via Kanizsa Városüzemeltető Kht., mint a temetők kezelője értesíti az érintett
hozzátartozókat, hogy a nagykanizsai Tripammer utcai köztemető, -
Kiskanizsai, - Palini, - Bajcsai, - Bagolai, - Fakosi, - Miklósfai, - Korpavári, -
Sánci temetőkben a sírhelyek közül többnek lejárt az érvényességi ideje. Ezek
közé tartozik: Kriptáknál az 1908 előttiek, megváltás 100 évre. Síroknál az 1983
előttiek, megváltás 25 évre. Urnafalban az 1998 előttiek, megváltás 10 évre. Urnakriptáknál
az 1988 előttiek, megváltás 20 évre.
E hirdetmény alapjául szolgál a temetőkről és a temetkezésről szóló XLIII. törvény
valamint a 145/1999. ( X.I.) Kormány rendelet. A sírhelyeket újraváltani,
illetve erről tájékoztatást kapni a temetőgondnokságon lehet, melynek elérhetősége
a következő: Temetőgondnokság, 8800 Nagykanizsa, Tripammer utca
1. Tel: 93/311-530
A lejárt sírhelyeket az újramegváltás elmaradása esetén a 2008 év második felében
értékesítésre meghirdetjük.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek
– jutott eszembe a mondás,
amikor Hersits Józseffel találkoztam
és szóba került Bálits Kálmán
neve, akit mesterének tart.
Családi barátsággá szövődött
kapcsolatuk a gépgyárban kezdődött,
ahol felfigyelt kézügyességére
a szomszédos görgősfúró műhelyben
meócsoport vezetőként
dolgozó Bálits Kálmán, és megkérdezte
tőle, lenne-e kedve besegíteni
az Erkel Ferenc Olajipari
Művelődési Ház falára tervezett
mozaikfal elkészítésében. Bár addig
ismeretlen volt számára az új
feladat, elvállalta és egyik napról a
másikra megkedvelte.
S amikor többek közreműködésével
és sok munkával elkészült az
alkotás, önálló mozaik készítésébe
fogott. Megyei kiállításon is szerepelt
az a középkori templombejáratot
ábrázoló 50x70 centiméteres
mozaikképe, melyet kedves mestere,
barátja elképzelése alapján
1976-77-ben alkotott. A 70-es
években nyílt meg a második otthonuknak
számító Erkel Kultúrház
művész pincéje, ahol a kanizsai
amatőr képzőművészek találkoztak.
Omladozó falú két helyisége
különleges hangulatot árasztott.
Hétvégeken gyakran elutazott a
mesterrel és feleségével kirándulni,
s figyelte, hogyan jelenik meg
ecsetje nyomán a rajzlapon a táj. A
Három grácia című 100x150 centiméteres
mozaikképe 1980-tól díszíti
a DKG alsóbélatelepi üdülőjének
étkezdéjét. (Az alkotó, az
üdülő esetleges eladása esetén felajánlotta
a művet a DKG-EAST
Zrt-nek, vagy ha ott nem tudják elhelyezni,
akkor a városnak). Amikor
betegeskedni kezdett Kálmán,
hiányzott az összefogó erő, a mozaikkészítést
abbahagyta Hersits
József. Idegenáru-ellenőrként járta
az országot, különböző helyszíneken
vette át a gyár által kooperációban
kiadott alkatrészeket, de szabadidejében
rezet kalapált, kovácsoltvas
asztalkákat, újságtartókat,
dísztárgyakat készített fémből, fából
az ismerősöknek, barátoknak.
Nem volt hiábavaló az önképzésére
fordított idő és Bálits Kálmán
munkája, hiszen iparművésznek
szánt Tamás fia gyönyörű figurális
bőrképeket, bizsukat és dísztárgyakat
készít. Sokat tanult is Kálmántól.
Bár sikeresen felvételizett
a pécsi képzőművészeti gimnáziumba,
édesapja elképzelései ellenére
nem a tanulást választotta, inkább
dolgozni ment.
Bálits Kálmán több mint tizenöt
éve hunyt el. Emlékét nemcsak
művei őrzik, hanem mindazok,
akiknek átadta tudását, és észrevétlenül
tanultak tőle emberséget.
Hersits József mellett említhetnénk
többek között Járási Ildikó,
Szarjas Gertrúd, Ambrus Márta és
a zalaszentbalázsi Farkas Marika
nevét.
Bakonyi Erzsébet
2008. január 10. Kanizsa – Értékrend 11
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
annak a két betűnek, ami ezen áll.
Látja? – mutatja a kicsi, megsárgult,
négyzet alakú papírdarabot.
– Két betű van rajta, O és K. Ez
németül annyit tesz, ohne Kraft.
Azaz erő nélkül. Magyarán, a
doktornő erőtlennek minősített,
tehát munkára alkalmatlannak.
Szinte remegtem, amikor a kezembe
nyomta ezt a kis papirost,
mert nem tudtam, mit írt rá, s
majdnem elájultam a boldogságtól,
amikor láttam rajta azt a két
betűt, ami a szabadulásomat jelentette.
Ezután azonban még egy
hónapon át éjjel és nappal dolgoztattak,
mert azt mondták, hogy
úgy is hazamegyünk, addig igazán
dolgozhatunk többet, mint
más.
– A minap vehette át a Civil Értékekért-
díjat. Honnan ez a fajta
polgári értékrendszer, amely a
szenvedésben is erőt adott?
– Talán ez a szellemiség mindig
is jellemző volt a családunkra. Szerettünk
énekelni, szavalni, s ennek
csak polgári körökben volt divatja.
Voltaképpen a művészetnek, illetve
a nagykanizsai környezetnek, az
iparosoknak, kereskedőknek köszönhetem
ezt a fajta értékrendet.
Soha nem politizáltunk direkt értelemben,
a szélsőségeket pedig elutasítottuk.
Soha nem voltam
egyetlen párt tagja se, nem tartottam
helyesnek, hogy valaki elkötelezze
magát egy olyan irányban,
amely valakinek jó, s van, akinek
károkat okoz. A nemzeti elkötelezettségem
viszont mindig vállaltam.
Petőfi versei közül többet is
tudok, egyszer a Nemzeti Dalt szavalhattam
el Szegeden, a Hősök terén,
a város összes iskolása előtt. S
elmondhattam a fogságban is, az
oroszok megengedték. Különösen
fájt akkoriban a „rabok tovább
nem leszünk” mondat, mert hát ott
voltunk, rabságban, toprongyosan.
S én voltam az a kisfiú is, aki a
Nagy-Magyarország Emlékmű
eredeti avatásán a zuhogó esőben
szavalt, a Zalai Közlönyben is
megjelent, hogy „a szobornál rendezett
ünnepségen egy kisfiú feltűnő
erélyességgel szavalta a verset.”
Sajnos, később azt is láttam,
amikor ennek a csodálatos szobornak
a darabjai benn feküdtek a gödörben,
s el sem tudtam képzelni,
kik tudtak vésővel neki esni egy
ilyen gyönyörű alkotásnak. S az
életpálya visszatér önmagába, hiszen
évtizedekkel később ott lehettem
az újraavatásán is...
Horváth Attila
Tanítása máig hat...
Látványos, lélekemelő, szórakoztató,
világhírű gospel slágereket
tartalmazó koncerttel lepte
meg a közönséget karácsony
előtt az Anima Gospel Kórus, és
az Anima Gospel Singers és
Band. Az est sztárvendégei Szalai
Anesz és Bonczók Norbert
voltak. Az előadást felállva, vastapssal
jutalmazta a blues, jazz,
swing, pop és gospel zenét kedvelő
hallgatóság.
A produkció művészeti vezetője
Kollonay Zoltán, karnagya Kollonay
Krisztína volt.
Anima
Karácsonyi
Gospel
Koncert
12 Kanizsa – Magazin 2008. január 10.
Dömötör Miklósné negyven
évet töltött a pedagóguspályán.
1975 és 84 között az Úttörőházat
vezette, ebben az időszakban
épült meg a közelmúltban felújított
csillagda is. Mint meséli,
nem volt könnyű az ötletét elfogadtatni
a párt akkori nagyságaival,
ám mégis sikerült. Igaz, rafinált
módon: meggyőzte őket,
hogy a materialista neveléshez
szükséges az obszervatórium.
– Újudvaron kezdtem pedagógusi
pályámat, Galambokra, majd
a Zrínyi Miklós Általános Iskolába,
ezt követően pedig 1975-ben
az Úttörőházba kerültem – idézi
fel az életpálya kezdeteit Dömötör
Miklósné. – Akkoriban minden
fiatal pedagógus vidéken kezdte a
pályafutását, s én azt hiszem, ezt
a gyönyörű hivatást legjobban a
kis falvak iskolájában lehet elsajátítani,
ahol a tanárember a papot
követte a társadalmi hierarchiában.
Nem csak szem előtt
volt, de példát is kellett mutatnia.
De igazából nem akartam én tanár
lenni, a jogi egyetemre jelentkeztem.
Ahogy az lenni szokott,
nem nyertem felvételt elsőre, s
hogy a következő felvételiig csináljak
is valamit, elmentem képesítés
nélkül tanítani. Több évet
töltöttem Újudvaron, s az annyira
meghatározó volt az életemben,
hogy amikor felvettek a jogi egyetemre
és a tanárképzőre is, én
gondolkodás nélkül az utóbbit választottam.
– Utólag nem bánta meg?
– Nem. Amikor visszamentem
elköszönni a gyerekektől, hogy
megyek a jogi egyetemre, összeborultunk,
volt sírás-rívás, s ez
annyira meghatott, hogy inkább
„visszafordultam”. Galambokon
amúgy sokat tanultam, de még
többet a Zrínyiben, ahol tulajdonképpen
az idősebb kollégáktól lestem
el a tanítás módszertanát. A
mai pedagógusképzésben egyébként
pont erre a nagyon lényeges
ismeretanyagra nem fordítanak
kellő figyelmet, úgy látom. Előfordult,
hogy az igazgató teljesen váratlanul
beült hozzánk, s nekem
előtte kellett letanítanom az órát,
amit aztán együtt kielemeztünk.
Ezekből szintén sokat merítettem.
Amikor bekerültem a városba, a
sok gyerek láttán először az jutott
eszembe, hogy vajon mit csinálnak
ezek a gyerekek a szabadidejükben?
Már akkor is voltak csellengők,
s úgy gondoltam, nem jó ez
így. Volt egy telkünk a Csónakázótónál,
mindig oda jártam a gyerekekkel,
biológia-túrákat szerveztünk,
s ha lehetett, nyáron is
együtt voltunk. A szülők egyébként
tudták, hogy jó helyen vannak a
gyerekek. Egyfajta megszállottként
úgy éreztem, nekem ezt kell
csinálnom. Ezért nagyon örültem,
amikor 1975-ben elnyertem az Úttörőház
vezetői posztját. Ez akkor
nem politika volt, soha nem a politika
miatt csináltam valamit, boldog
voltam, ha a gyerekeknek
hasznos időtöltést tudtam szervezni.
Amit lehetett, mindent megragadtunk,
óriási dolog volt abban
az időben, hogy egy vidéki úttörőház
gyerekei bejutottak a televízióba,
a Tízen Túliak Társasága című
műsorba, mert mi bejutottunk.
1978-ban történt mindez. Csináltunk
egy vívó szakkört is, amiből
kinőtte magát egy nemzetközi vívóverseny.
Képzelheti, mi volt itt,
amikor a nyugatnémet csapat
megérkezett – a rendőrök árgus
szemekkel figyelték minden lépésüket.
A fővédnökök egytől egyig
világbajnokok voltak. Olaszok,
bulgárok, nyugatnémetek jöttek
akkor a Fabik Károly Úttörőházba.
Ezt nagyon nagy dolognak tartottam
akkor, de meg kell, hogy
mondjam, később hallgattam is
miatta éppen eleget… A vívás
nagykanizsai története szempontjából
kiemelném Büki Pálnét, Dr.
Horváth Györgyöt, a tanár úr vezette
a gyermek vívószakkört, de a
legfőbb szervező a nagyszerű Bálits
Károly volt. Ennek kapcsán
készült el a vívóterem, majd jött a
világverseny.
– Kevesen tudják, de Ön a csillagda
„szülőanyja” is.
– Soha nem reklámoztam magamat,
pedig az egykori Úttörőház
udvarán lévő, a Nagykanizsai
Amatőrcsillagász Egyesület tagjai
által épp a közelmúltban felújított
obszervatóriumért komoly harcot
kellett vívnom a helyi pártnagyságokkal.
Aztán végül sikerült őket
meggyőznöm arról, hogy a materialista
világképre neveléshez bizony,
jól jönne egy ilyen csillagvizsgáló.
Ez úgy tetszett nekik…
Egy csillagászati gyakorlókertet is
megálmodtam, s elmentem érte
még Dunabogdányba is, mert ott
volt már ilyen. Azt is megépítettük,
s miután eljöttem, felszámolták, de
ne beszéljünk most arról, hogy miért.
A csillagda viszont – legnagyobb
örömömre – ma is áll. Óriási
szervezőmunka kellett a megépítéséhez,
ezt én végeztem, a szakmai
hátteret pedig Vilmos Mihály, az
interkozmosz-szakkör vezetője adta.
A város szinte valamennyi nagy
vállalkozása segített. Képzelheti, a
DKG dolgozói mennyire örültek,
amikor a kupolát – amihez foghatót
addig még nem csináltak –
többször vissza kellett hozni, hogy
a méreteket és a működést pontosan
beállítsuk.
– Mi a legszebb emléke negyvenévnyi
pályafutásából?
– A nemzetközi vívóverseny, ami
nagy dolog volt abban az időben.
A fővédnök Elek Ilonával akkor
kötöttem barátságot, a kapcsolatot
a későbbiekben is ápoltuk. Életem
legszebb emléke mégis az, amikor
a Nagyrác úti iskolába járó gyerekek
szülei elismerésre javasoltak
az akkori polgármesternek. De
nem csak öröm, bánat is jutott, éppen
a Nagyrác úti Általános Iskola
miatt. Szomorú vagyok és elkeserít,
ami történt, történik a korához
képest rendkívül kulturált, modern
épülettel, amit még Klebelsberg
Kunó építtetett 1928-ban. Az egykori
csodából mára romhalmaz
lett. Így múlik el az életünk is…
Horváth Attila
A csillagda szülőanyja
Dömötör Miklósné ma is emlékszik,
mennyit harcolt érte
Dömötör Miklósné emlékei több
dossziét töltenek meg.
Eligazodni köztük csak pontos,
precíz rendszerezéssel lehet
Fotó: Horváth Attila
Január 18-ig tekinthető
meg Némethné Pecsics Katalin
Színes világom című tárlata a
Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
galériájában.
A kiállítást Dávidovics Mária
szabadidő-szervező nyitotta
meg. Zenés műsorral az iskola
diákjai színesítették az ünnepséget.
– Amikor 2000-ben létrehozták
a galériát, azt a célt tűzték
maguk elé – mondta Dávidovics
Mária –, hogy olyan kiállítókat
mutatnak be, akiknek
valamilyen közük van Nagykanizsához
és intézményükhöz,
valamint változatos technikákkal
találkozzanak a diákok és a
kollégák. Most már túl vannak
a hetvenedik kiállításon. Ezzel
a technikával egy alkotót láttak
vendégül eddig. Ez a második
enkausztika, wax technikával
készült tárlat. A technika ismét
kedvelt lett, divatossá vált.
Tudni kell róla, hogy Egyiptomban
már Krisztus előtt
3000 évvel ismert és kedvelt
festészeti eljárásnak számított
az úgynevezett enkausztic festészet.
(A görögül enkausztic –
beégetést jelent).
Az antik festészeti módszer
lényege, hogy a viasszal kevert
festéket forró folyadékként
hordták fel a kőre, fára vagy
elefántcsont felületre. Az eljárás
egy másik változata a hideg
felhordás volt, melynél egy simítólapáthoz
hasonló eszközzel
– melyet faszéntűz mellett felhevítettek
– égették rá az alapra
a viaszos festéket. Az olajfestészet
feltalálása előtt hosszú
időn keresztül az enkausztic
festészet volt a leghitelesebb,
legtartósabb festészeti módszer.
Ma a viaszt egy vasalóhoz hasonló
készülékkel olvasztják
fel, és ezt követően viszik fel a
felületre.
Némethné Pecsics Katalin
képeivel Pécsett, Nagykanizsán,
Zalaegerszegen és
Belgiumban is találkozhatunk.
B.E.
Színes
világom
2008. január 10. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Az ünnepek után élete lassan visszatér a
régi kerékvágásba. Fáradékonysága a hét
végére elmúlik. Ha magányos, lazítson
egy kicsit, töltődjön fel energiával, és
úgy induljon hódító útra.
Az év első hónapját használja fel arra,
hogy jövőjét tervezgesse. Gondolkodjon
új munkán, vagy hasznos hobbin.
Magánéletében a társának engedjen több
szabadságot.
Nem vágyik ezekben a napokban társasági
életre. Az ünnepi készülődés miatti
fáradtságot még nem heverte ki teljesen,
de amint kisüt a Nap, megváltozik a
hangulata is.
Próbára teheti türelmét környezete. Ha
nem akar konfliktust, és rossz hangulatot,
akkor legyen megértő, hallgasson.
Ha odakint borús az idő, egy pihentető
séta akkor is jót tesz mindenkinek.
Gondolatai mostanában állandóan a pénz
körül forognak. Terveit anyagiak híján nem
tudja megvalósítani, s ez elveszi a kedvét.
Ha van társa, számíthat a megértésére, ha
még nincs, igyekezzen rátalálni.
Megoldatlan problémái továbbra is megnehezítik
az életét. Ne hagyja el magát,
és azt se felejtse el, vannak irigyek, akik
bajt okozhatnak. A környezete és a családja
szerencsére megóvják a bajtól.
Az újévből fakadóan tele van energiával,
életkedvvel, plusz munkát is vállalhatna.
Ha figyel környezete kívánságára, egy
hétvégi kirándulás megszervezésével sok
jó pontot szerezhetne magának.
Céljait bármi áron meg akarja valósítani.
Ebből baj csak akkor származik, ha letér a
tisztességes útról. Érzelmi téren is számolhat
némi kellemetlenséggel de őszinteséggel
szerencsére tisztázhat mindent.
Az érvényesülés terén nagy segítségére lehet
a jegyében járó Vénusz. Jó üzleti ajánlatokra
számíthat, melyek stabilizálják
anyagi helyzetét. A szerelemben harmonikus,
szép napok várják a Nyilasokat.
Nagy tettvággyal fog neki a feladatainak,
csak arra figyeljen oda, hogy ne vállaljon
túl sokat, mert idő hiányában nem tudja
elvégezni. Párjának szenteljen több időt
és kedvességet.
Érzelmi életét egy váratlan esemény felbolygatja,
s emiatt rossz hangulata akár a
hétvégéjét is elronthatja. Próbáljon meg
egy legyintéssel túl lenni az egészen.
Érzelmi téren is van mit megoldania.
Az újév jelentős változásokat hozhat. Bár
szenvedélyes embernek tűnik, érzelmeit
mégsem mutatja ki a családjának, barátainak.
Aszerelem terén is kedvező fordulatra,
meglepetésre számíthat.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Az NTE 1866. által kibocsátott
TÁMOGATÓI JEGY
értékesítését felvállaló személyek
Balogh István 30/670-9820 istvan.balogh@chello.hu
Betlehem Attila 30/635-1235 beatee@freemail.hu
Böröcz Zoltán 30/9692-600 szemafor@chello.hu
Dömötörfy István 30/237-8618 domotorfy.istvan@chello.hu
Dr.Kolonics Bálint 20/955-5335 kolonicsugyvediiroda@chello.hu
Hohl László 30/939-9064 info@kanizsabutor.hu
Kapusi Győző 30/565-6449 kapusi_gy@freemail.hu
Karosi László 30/410-1833 laszlo.karosi@allianz.hu
Kozma Lajos 70/375-7314 ntekl@freemail.hu
Máthé István 30/959-4482 mathei@mavrt.hu
Németh Attila 30/500-5564 nemeth.attila@elmib.hu
Szabó Sándor 20/962-7504 mediumkft@chello.hu
Szakáll Miklós 30/214-0824 gelka@chello.hu
Tóth László 70/375-7316 toth@nagykanizsa.hu
Az értékesítők bármely felmerült kérdésre válaszolnak,
náluk a "TÁMOGATÓI JEGY"-ek megvásárolhatóak
14 Kanizsa – Apró 2008. január 10.
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
INGATLAN
Belvárosban 800 m2-es építési terület
eladó. Társasház építésésre kiválóan alkalmas.
Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.: 30/448-
6072 (6086K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt tetőtéri,
azonnal beköltözhető, új, 46 m2-
es + galériás, turbókazános, kétszobás
lakás 9,99 millióért eladó, akár önrész
nélkül is. Érd.: 30/901-9013 (6078K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6099K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es,
2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás
9,5 millió Ft-ért eladó. Érd.:
30/348-9669 (6100K)
Szép természeti környezetben, kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559-es telefonszámon.
(6101K)
Borsfán (a bázakerettyei, letenyei
strandfürdőhöz közel) 100 m2-es családi
ház akácossal, kis kerttel eladó.
Nagykanizsai lakáscsere érdekel.
Irányár: 3,9 millió Ft. Érd.: 06-30-650-
8534, este: 93-329-544 (6108K)
Belvárosban (Csengery út elején) garázs
eladó. Érd.: 20/446-2968 (6112K)
Nk-án a keleti városrészben kétszobás,
központi fűtéses, IV. emeleti, jó állapotú
lakás eladó. Érd.: 93/381-069
(este 18 óra után) (6137K)
Nagykanizsán, nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető
tetőtérrel, kerttel, garázzsal, pincével,
teljesen felújítottan eladó azonnali
beköltözéssel. Kisebb lakást beszámítok.
Érd.: 20/9616-404 (6077K)
Nk-án a Szentgyörgyvári hegy I.
hegyháton 3673 m2-es telek eladó.
Víz, villany megoldható. Irányár:
360 ezer Ft. Érd.: 30/969-8170
(6138K)
Nk-án bejáratott üzlethelyiség kiadó
vagy eladó! Két terem (72+12
m2), raktárhelyiség, mellékhelyiségek.
Érd.: 30/227-3294 (6111K)
Egy szobás lakás 20.000 Ft/hó-ért a
belvárosban kiadó. Irodának is alkalmas.
Kaució szükséges! Érd.: 20/805-
2950 (6132K)
Meghibásodott távirányítóját (TV,
hifi, videó, stb.) megjavítom. Érd.:
20/510-2723 (6139K)
Számítógépes adatrögzítést: szakdolgozatok,
árajánlatok, stb. gépelését
valamint egyéb pc-n végezhető feladatokat
rövid határidővel vállalok. Tel.:
30/9932-534
Január 10. 18 óra
A SZEMÉLYISÉG AZ ALÁÍRÁS TÜKRÉBEN - grafológiáról mindenkinek.
Előadó: Szabó Szilvia okleveles grafológus
Január 16. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI SZABADEGYETEM III.
Melegszik-e Magyarország hőmérséklete?
Előadó: Prof. dr. Anda Angéla tanszékvezető egyetemi tanár
Január 18. 19 óra ROCK KLUB
Az Old Mix együttes koncertje. Belépődíj: 400 Ft
Január 11. 19 óra ROCK KLUB
A NO PROBLEM EGYÜTTES koncertje. Belépődíj: 400 Ft
Január 17. 14.30 óra MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÉRTÉKEI
A Duna-Dráva Nemzeti Park – vetítettképes előadás
Előadó: Benedek Miklós tanár
Városközpontban irodák – nettó
1.200 Ft/m2-től – és üzlethelyiségek
kiadók, ingyenes parkolási lehetőséggel.
Érdeklődni:
20/9390-745, 20/9683-517
Még az óév utolsó előtti napján a
Kanizsai Vadmacskák NB I A-csoportos
csapata Magyar Kupa nyolcaddöntő-
mérkőzésen fogadta a megyei
rivális Zala Volán-ZTE együttesét.
Apárharc volt hivatott dönteni arról,
melyikük kerül a legjobb nyolc
közé. Nos, a papírforma igazolódott,
hiszen a jóval nagyobb játékerőt képviselő
egerszegiek 77-64-re nyerték a
mérkőzést. A kanizsaiak lelkesen
küzdöttek, s nem is született „földbedöngölős”
végeredmény. Jóval fájóbb
volt azonban az a vereség, melyet
a KVSE a BEAC-Újbuda együttesétől
szenvedett el, bajnoki mérkőzésen.
Hiába volt a nagy fogadkozás,
a kanizsaiak ellen szinte mindig az
életükért küzdő fővárosiak hosszabbítás
után nyertek 96-88-ra. A fordulatos
találkozó remek hangulatban
zajlott, s a vendéglátók csak maguknak
köszönhetik, hogy elbukták a találkozót.
Több alkalommal is a játékvezetők
váltak a közönség célpontjává,
de sajnos be kell látni, hogy a győzelem
elszalasztásában sokkal inkább
a hazai játékosok gyatra teljesítménye
volt a ludas. Varga Zsófia pontjai ismét
adottak voltak, s ehhez remekül
társultak a csapathoz visszatért amerikai
Rachill Robinson kosarai. Fekete
Csilla bevágott ugyan öt hármast, de
a védekezés már nem ment hatékonyan
csapatszinten, s az ellenfélhez
viszonyítva rengeteg volt az eladott
labdák aránya is. A vereséggel a csapat
az utolsó előtti helyre csúszott vissza
a tabellán, s onnan várhatja a BSE
elleni idegenbeli csatát.
P.L.
Mivel a labdarúgó-bajnokságok
ilyentájt szünetelnek, ezért
lehet mód a különböző mutatók
között csemegézni, s ezek alapján
a félidei bizonyítványokat kiállítani.
Nos, az NTE 1866 gárdája a
nyári feljutás után az NB III Dráva-
csoportjában kezdte az új szezont
Tóth Attila edzővel, s a kezdeti
nehézkesebb lépések után
végül a tizenhetedik forduló után
a középmezőny alsó traktusában
végezve, a 12. helyről várja a tavaszi
folytatást. A száraz tény
mögött azonban érdemes megvizsgálni,
milyen teljesítmények
álnak, hiszen részekből áll ebben
az esetben is össze az teljes
egész, ami már a tavaszi idényre
is előrevetítheti az elvárásokat.
Az őszi 17 mérkőzés során valamennyin
pályára lépett a középpályás
Bagarus Gábor és a támadó
Ujvári Máté. Előbbit csupán
háromszor cserélték le, szemben
az utóbbi labdarúgóval, aki nyolcszor
hagyta el idő előtt a játékteret.
A házi gólkirály Cs. Horváth
Gábor 16 alkalommal játszott, két
alkalommal adva át helyét másnak
a találkozók során. A védelemből
Cserfő Lajos volt kihagyhatatlan,
aki a harmadik fordulóban térhetett
vissza a csapatba, utána viszont
egy mérkőzést sem mulasztott,
vagyis összesen 1350 percet
töltött a pályán. Szintén egyenletes
és megbízható teljesítménnyel
rukkolt elő a hátsó alakzatban
Farkas József, aki 15 meccset játszott
végig csere nélkül, míg Visnovics
László ugyanennyi fellépéssel
büszkélkedhet, de őt három
alkalommal a vége előtt lehozta a
szakmai stáb. A gárda játékának
fazonját szabó Burucz Barna is a
tizenötösök táborát gyarapította
úgy, hogy mindössze egyszer váltották.
A védelem jobb oldalán az
NTE-be remekül beépült nyári
igazolás, Boros Zoltán futballozott
14 alkalommal – háromszor
lecserélve. A kapuban Benkő Péter
a harmadik fordulóban foglalta
el helyét csereként a megsérült
Magyar Krisztián helyén, s az elkövetkezendő
időszakban mindössze
csak egy összecsapást hagyott
ki. A tizenhárom meccses
futballisták Mercigány Márk és
Pozsgai Albert voltak, közülük a
rutinosabb Pozsgait egyszer hozták
le, míg a fiatal középpályás
hétszer volt kezdő, hatszor pedig a
folytatásban lépett pályára. Legtöbb
alkalommal, nyolcszor
Iványi Attilát küldték be, míg legtöbbször
a már említett Ujvári
Mátét váltották csapattársak.
Az NTE az őszi szezon során
harmincháromszor talált be ellenfelei
hálójába, s végül harmincegy
gólt kapott. A szerzett találatokkal
a mezőny negyedik legeredményesebb
csapata, mindössze az őszi
bajnok Szentlőrinc, a harmadik
Pécsvárad és a negyedik Bonyhád
előzte meg a kanizsaiakat ebben az
összevetésben. A kapott gólok számával
ugyanakkor nem nagyon
büszkélkedhet, mivel ez a 18 csapatos
mezőny hatodik legtöbbje
lett. A házi góllövőlistát Cs. Horváth
Gábor vezeti, aki 11-szer volt
eredményes. őt követi Ujvári Máté
kilenc találattal, négyet jegyzett
Bagarus Gábor és Burucz Barna,
előbbi négy, utóbbi pedig három
meccsen szerezte ezeket. A hatékonysági
mutatója szintén Cs.
Horváthnak volt a legjobb, hiszen
tíz meccsen köszönt be, Ujvári pedig
hét találkozón iratkozott fel a
góllövők közé. Ujvári az a játékos
az NTE-nél, aki mesterhármast
lőtt, ezt a PVSK ellen idegenben
tette már az őszi szezon hajrájában.
Kétszer egy-egy alkalommal
volt eredményes Cs. Horváth és
Burucz, míg a legértékesebb találat
Kisharmadás Gáboré, akinek a
gólja döntött az 1-0-s Bonyhád elleni
mérkőzésen.
A szakvezetés a legtöbb alkalommal,
szám szerint kilencszer
Cs. Horváth Gábort jelölte a jók
közé. Hat meccsen nyújtott külön
kiemeltet Cserfő Lajos, míg ötször
ez Bagarus Gábornak és Visnovics
Lászlónak sikerült. Háromszor
Benkő Pétert, Burucz Barnát, Farkas
Józsefet, s gólja számát nézve
kissé meglepő módon Ujvári Mátét
emelték ki. Végül, pedig lássuk,
hogy a helyezések hogyan
tükrözték a csapat szereplését. Az
egyes fordulók után a 11. helyen
négyszer állt a gárda, a tizenkettediken
háromszor. Két-két esetben
volt 13., 14., 15. és 16. a csapat, s
egyszer csúszott vissza az együttes
az utolsó előtti helyre – még az
ötödik fordulóban. A félszezon
után aztán a 12. helyen találjuk az
NTE-t hat nyert és ugyanennyi elvesztett
meccsel, valamint öt döntetlennel.
Az egyes elemzések után öszszesítve
az adatokat az ősz játékosa
címet Cs. Horváth Gábor
érdemelte ki, aki egykor, az
1999/2000-es idényben még a
legfelső osztályban is bemutatkozhatott,
rutinja tehát az ősz
folyamán az NTE 1866 legénységénél
is sokat számított.
Polgár László
2008. január 10. Kanizsa – Sport 15
Az ősz játékosa Cs. Horváth Gábor volt
Játékosok
Gólok
Csapat- és játékosteljesítmények
NTE 1866 labdarúgó-mérleg
Évbúcsúztató
Vereséggel
búcsúztak
és nyitottak
A magyar ifjúsági cselgáncsválogatott
tagjaként Mihovics Szabina, az
NTE 1866 kiválósága is részt vett a
Duna Kupa Ifjúsági Csapatbajnokságon.
Az 57 kg-osok súlycsoportjában
szlovák és osztrák ellenfelét is ipponnal
verte, ezzel is nagyban hozzájárulva
a magyar válogatott sikeréhez.
A kanizsai kiválóságnak remek felmérő
volt ez a napokban kezdődő
Eb-kvalifikációs versenyek előtt, hiszen
a célkitűzés ebben az évben sem
változott számára, vagyis a kontinensbajnokság
lebeg szemei előtt.
Januártól
élesben
Atavaly megrendezett XV. Kanizsa
Pékség-Fitnesz Fesztivál méltó lezárása
volt a Szan-Dia Fitness Center eddigi
legeredményesebb szezonjának. A
látványos show-elemekkel fűszerezett
műsort a Russay-csarnokban rendezték,
s a több neves fellépő mellett a kanizsai
Európa-bajnok kötéltáncosok,
valamint a látványtánc-világbajnok
Hetési Violetta is nagy sikert aratott.
A Dunántúli Gyerek I. (1993-tól
születettek) Vízilabda Bajnokság
félszezonjának záró fordulóját
Tatabányán rendezték meg, ahol a
CWG Kanizsa csapata mindkétszer
a Bókay-KSI gárdájával mérkőzött.
Szabó Szilárd edző tanítványai
a fővárosi fiókcsapat ellen
rendkívül hatékonyan vízilabdáztak,
hiszen az első meccsen 26-7-
re, míg a másodikon 30-2-re nyertek.
A góllövésben Skriba Szabolcs
járt az élen, aki tizenkétszer
volt eredményes, Bedő Krisztián
pedig tizenegyszer zörgette meg a
hálót. A bajnokság felénél a CWG
a harmadik helyen áll, a csapatot a
Kaposvári VK és a szlovákiai
KVP Komárno együttese előzi
meg.
Félidőben harmadikok
16 Kanizsa – Szülinap 2008. január 10.
A „Batthyány Lajos
Középiskoláért” Alapítvány
Kuratóriuma
Az alapítvány és az iskola közössége
tisztelettel és szeretettel hívja és várja mindazokat,
akik az iskola célkitűzítéseit
támogatják és lehetőségük van a részvételre.
Belépőjegyek
a Batthyány Lajos Gimnázium titkárságán
személyesen, levélben, vagy telefonon igényelhetők.
A bál helyszíne:
István Fogadó
(Sormás, a 7-es főútvonal mellett)
Az oda- és visszautazáshoz igény esetén
autóbuszokat biztosítunk!
2007. január 19-én, szombaton 19 órától
rendezi hagyományos
ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
Karácsonykor ünnepelte második
születésnapját a Kanizsa
Rádió. Sikerekről, kudarcokról,
tervekről és a rádió kiugróan
magas hallgatottságáról beszélgettünk
Ladola Józseffel, a rádió
vezetőjével.
– December huszonkettedikén
és huszonharmadikán múltunk
két évesek – mondja
Ladola József, aki rögtön meg
is magyarázza a szokatlan,
dupla születésnapot: pontosan
két évvel ezelőtt, 2005. december
huszonkettedikén szólalt
meg először a Kanizsa Rádió
szignálja, ezen a napon csak
zenével, másnap azonban már
élő adással jelentkeztek. – Akkor
röviden, tömören úgy fogalmaztam
meg céljainkat,
hogy szeretnénk egy igazi, kifejezetten
kanizsai rádiót csinálni.
Hogy ez sikerült-e, azt
ítéljék meg a hallgatóink. Talán
valamit jelent a hallgatottságunk,
amelyből az derült ki,
hogy a kanizsaiak csaknem
hatvan százaléka naponta hallgatja
a Kanizsa Rádiót. Úgy
érzem, ez nagyon szép eredmény,
amiben minden bizonynyal
az is benne van, hogy a
város sokat, csaknem tizenöt
évet várt arra, hogy legyen a
nyugati URH-n fogható rádiója.
Természetesen az is sokat
számít, hogy Nagykanizsa lokálpatrióta
város – tehát nem
csak a mi érdemünk a példaértékű
hallgatottság.
– Mi a rádió erőssége?
– A honlapunkon, a
www.kanizsaradio.hu-n végeztünk
egyfajta közvélemény-kutatást
ez ügyben, s meglepő eredmény
jött ki, én magam ugyanis
az okok között -amiért hozzánk
kapcsol a hallgató- első helyre
tettem volna a rádió helyi jellegét.
Ez mondjuk, be is jött, ám
több mint figyelemre méltó, hogy
ezzel azonos arányban vonzza a
kanizsaiakat zenei kínálatunk.
Pedig ez az a területe a rádiózásnak,
ahol nagyon nehéz okosnak
lenni, mindenki kedvére tenni.
Ezért örülök annak, hogy a zene
miatt legalább ugyanannyian választják
a rádiónkat, mint ahányan
azért hallgatnak minket,
mert a Kanizsa Rádió a kanizsaiaknak
szól, a kanizsaiakról.
– Ha már a zenei kínálatról beszélünk:
a Kanizsa Rádió repertoárja
nem nagyon hasonlítható
egyik országos rádióéhoz sem.
– Nem tehetjük meg azt, hogy egy
szűk réteg zenei ízlését szolgáljuk
csak ki. Ami a zenét illeti, látszólag
nagy összevisszaság van nálunk, de
ez szerkesztett és tudatos. Új és régi,
gyors és lassú, rockos és dizsis,
örökzöld és egynyári sláger –
mindennek kell lennie. Viszont napjaink
rádiózási trendjeivel kicsit
szembe is megyünk, hiszen a zene
és a szöveg aránya eltér a ma divatostól,
hiszen nálunk kicsivel több a
szöveg, mint máshol. Hírműsorunk,
helyi sportműsorunk, magazin- és
vallási műsorunk van, minden városi
történésről igyekszünk gyorsan,
pontosan és kellően alaposan
tájékoztatni hallgatóinkat. A visszajelzések
azt mutatják, hogy megfelelünk
az elvárásoknak, de lehet
még jobban csinálni, a továbbiakban
igyekszünk is efelé, tehát a második
születésnap után sem ülünk a
babérjainkon. A folyamatos fejlődéshez
számítok a hallgatók észrevételeire,
javaslataira is, akiktől azt
kérem, ötleteiket bátran írják meg
nekem a ladola@kanizsaradio.hu
e-mail címre. A későbbiekben szerencsés
volna, ha a kistérségben is
szólhatnánk, ez azonban nem rajtunk
múlik. Sokan panaszkodnak a
vétel minőségére, több hallgatónk
tapasztalja, így nem titok, hogy komoly
zavarjel van a frekvenciánkon.
Jó hír lehet, hogy tettünk lépéseket
a probléma megoldása érdekében.
– A Kanizsa Rádió komoly
szerepet vállal a város közéletében
is, egyre gyakrabban támogat
társadalmi kezdeményezéseket.
– 2007-ben két alkalommal is
odaálltunk a kórház gyermekosztálya
mellé, egyszer reklámmal,
másszor pedig saját jótékonysági
esttel. Több mint ötszázhúszezer
forinttal tudtuk támogatni az osztály
eszközbeszerzését, köszönhetően
annak, hogy a fellépők nem kérték
el fellépési díjukat, illetve, hogy
hallgatóink szép számmal jöttek el
a rendezvényre. Köszönet mindazoknak,
akik segítettek, és köszönet
a hallgatóinknak is, hűségükért.
Azon leszünk, hogy ezt a továbbiakban
is kiérdemeljük.
Horváth Attila
Két éves a Kanizsa Rádió
XX. évfolyam 2. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2008. január 17. Kanizsa
Szigorítaná és ésszerűsítené az
önkormányzati szolgálati autók
használatát dr. Kolonics Bálint,
az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság elnöke, a Fidesz-
KDNP önkormányzati képviselője.
A városatya szerint gyakoriak
az átfedések, s esetenként
irreálisan magasak a szervizszámlák.
Aképviselő indítványát egyelőre
még csak a bizottságok tárgyalják,
de várhatóan hamarosan a közgyűlés
is foglalkozik a kérdéssel.
Az önkormányzat intézményei
és gazdasági társaságai tulajdonában
és üzemeltetésében az összesített
nyilvántartás szerint jelenleg
csaknem hatvankilenc személygépkocsi
található. Van olyan intézmény,
amelynél kilenc, s akad
olyan önkormányzati gazdasági
társaság, amelynél hat személygépkocsi
üzemel.
Agépkocsipark szervizköltségére
2006-ban mintegy 5 781 259 forintot
költött az önkormányzat, a
javítási költség pedig majdnem ennek
a duplájára rúgott. A város
26,3 millió forintot költött üzemanyagra
és kenőanyagra, a biztosítási
díj pedig ezekhez képest szinte
csekélység, majdnem hárommillió
forint. Ez azt jelenti, hogy
2006-ban éves szinten negyvennégymillió
forintjába került az önkormányzatnak,
pontosabban az
adófizető polgároknak a hatvankilenc
személygépkocsiból álló flotta.
Dr. Kolonics Bálint szerint ezen
mindenképpen változtatni kell.
– A gépkocsipark nagysága és
éves költségvetése indokolttá teszi
annak felülvizsgálatát. Célszerűnek
tartom megvizsgálni a menetlevelek
alapján a gépkocsik kihasználtságát,
szükségességét a
feladat ellátásához, az esetleges
magáncélú használatot. A célállomásokról
egy intézményi és gazdasági
társasági heti összesítés készítésével
összehangolható lenne
az utazás. Ennek ismeretében
ugyanazon a napon nem kellene
több gépkocsinak is ugyanazon
célállomásra közlekednie kihasználatlanul
– mondta kérdésünkre
dr. Kolonics Bálint. – A gépkocsipark
összetételének átalakításával,
például a több kisebb gépkocsi helyett
nagyobb személyszállító járművek
beszerzésével hosszú távon
hatékonyabbá tehető az üzemeltetés,
így évente több millió forint
maradna a költségvetésben.
Kolonics Bálint szerint a nagyobb
személyszállító járműveket az önkormányzat
a hétvégéken is hatékonyabban
üzemeltethetné, akár azzal
szállíthatná saját intézményeinek diákjait
is. Ezzel elkerülhető lenne a
költségesebb bérelt jármű igénybevétele.
Az önkormányzat azzal is segíthetné
a városi sportélet működését,
hogy részben átvállalná a sportolók
hétvégi utaztatását.
A képviselő úgy véli, a gépkocsi-
használatra vonatkozó szabályrendszert
a pénzügyi bizottságnak
kellene kidolgoznia.
Horváth Attila
Intézzen mindent egy helyen!
􀂊 Műszaki vizsgáztatás
􀂊 Eredetiségvizsgálat
􀂊 Zöldkártya
􀂊 Kárfelvétel,
kárrendezés
Várkapu Autóház
Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550 v
Megálljt parancsolnak az autóknak?
Notebook ajándékba
Második alkalommal adott át számítástechnikai
eszközt Molnár Tamás,
az NBCorp Informatika Bt.
cégvezetője egy olyan szociálisan
hátrányos helyzetű diáknak, aki saját
erőből nem juthatott volna hozzá a
géphez. Atavalyi tanévben egy zsigmondys
diák örülhetett az ajándéknak,
míg idén az osztályfőnökök, a
szaktanárok javaslata és a Diákönkormányzat
döntése alapján Mester
Bence, a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola 9. osztályos diákja
vehette át az intézmény vezetése jelenlétében
az ajándékot, egy Albacomp
típusú notebook-ot.
Megtörtént a polgármesteri
hivatal átvilágítása, a munkáért
kilencmillió forintot fizetett a város
Budapest XII. kerületét korábban
vezető Mitnyan György
MG Fortis nevű cégének. A legutóbbi
közgyűlésen a javasolt intézkedések
végrehajtásához további
huszonnégy millió forintnyi
keretösszeget szavazott meg
a testületi többség. A lépés felhördülést
keltett az ellenzéki oldalon,
sokak szerint a már elvégzett
vizsgálat nem szolgált új információkkal.
Halász Gyula, a szabad demokraták
képviselője egyenesen vérlázítónak
nevezte, hogy az átvilágítást
végző cég a korábbi kilencmillió
forint után még több pénzt kér
a további szakértői vizsgálatok elvégzésére.
Bene Csaba, a Fidesz
frakcióvezetője azonban úgy véli,
amennyiben a már elvégzett tanulmány
iránymutatásait megfelelő
következetességgel hajtják végre,
középtávon akár a működési hitel
terhétől is megszabadulhat az önkormányzat.
Biztos alap lehet
– A választások után szerettünk
volna tiszta képet kapni a város
pénzügyi helyzetéről – mondta lapunknak
Bene Csaba. – Tanácsokat
kértünk pénzügyi-gazdasági
szakemberektől, s mindannyian
megerősítették, hogy az üzleti világban
teljesen bevett dolog, hogy
a cégek időnként átvilágíttatják
magukat, azért, hogy újraszabályozzák
a folyamatot, hatékonyabbá
tegyék működésüket. Az pedig
teljesen reális, sőt, már-már normának
is tekinthető, hogy a cégek
nem helyi, a mikrogazdasághoz
ezer szállal kötődő csapattal végeztetik
el az átvilágítást, hanem
külső, pénzügyi-gazdasági szempontból
független vállalkozást kérnek
fel erre. Csak így lehet biztosítani
a vizsgálat objektivitását.
Ezért gondoltuk mi is azt, hogy
nem helyi cégeket bízunk meg e
feladattal. A tanulmány mostanra
elkészült, én azt mondom, hogy
szükség lett volna erre már sokkal
korábban, mondjuk, az előző ciklusban
is. Az elvégzett vizsgálat jó
alapot szolgáltathat a további teendők
meghatározásához. Én nagy
reményeket fűzök az átvilágítás
kapcsán megfogalmazott javaslatokhoz,
s biztos vagyok abban, ha
szisztematikusan meg is valósítjuk
ezeket, akkor meglesz a munka
gyümölcse. A célunk az, hogy középtávon
lehetőség szerint működési
hitel nélkül tudjuk működtetni
a várost, de ha csak két-háromszázmillió
forinttal is csökken, már
azt mondom, az átvilágítás megérte
az árát.
Bene Csaba a legutóbbi közgyűlésen
elhangzott ellenzéki felvetések
közül Böröcz Zoltánét emelte
ki, aki lényegében azt mondta: a tanulmány
megállapításaival mindegyik
képviselő tisztában volt, s
ennyi pénzért bármelyikük elő tudott
volna rukkolni hasonló anyaggal.
A Fidesz frakcióvezetője megjegyezte:
ha ez igaz, akkor Böröcz
Zoltánnak átvilágító cége lenne.
– Az SZDSZ álláspontja az,
hogy az átvilágítással kapcsolatban
megkötött megállapodás teljesen
felesleges és megalapozatlan
volt – mondja Halász Gyula, szabad
demokrata képviselő. – Hiszen
az Állami Számvevőszék az elmúlt
években feltárta az önkormányzatnál
tapasztalható pénzügyi hiányosságokat,
s megfogalmazta az
ezekkel kapcsolatos javaslatait is.
Az intézményrendszer átalakítása,
benne a központosítás és a kiszervezés
lehetősége pedig alapvetően
politikai döntést igényel. A huszonkilenc
pontban összegzett intézkedési
terv által javasolt lépések
nagy része az amúgy is kötelezően
elvégzendő feladatok közé tartozik,
s ezt felesleges volt ilyen tanulmánnyal
alátámasztani. Az önkormányzati
törvény értelmében a
polgármesteri hivatal felelős vezetője
a jegyző, ezért elhibázott lépésnek
tartjuk, hogy az ésszerűsítésre
tett javaslatok végrehajtásának
operatív felelőse az alpolgármester
legyen, hiszen a végrehajtást
úgyis a jegyző vezényli le, az ő
véleményét azonban még nem ismerjük.
Hiányzik a könyvvizsgáló
véleménye, amely azért fontos,
mert a tanulmány több helyen utal
jogszabálysértésre a pénzügyi gazdálkodás
terén. A képviselőknek
elektronikus úton is eljuttathatták
volna a tavaly november harmincadikán
elkészült és lezárt anyagot,
tehát nem helytálló az a vélemény,
hogy a magas költségek miatt
nem akarták lemásolni a csaknem
száz oldalas anyagot. A tanulmánynak
vannak politikai vonatkozásai
is, ország-világ előtt gyanússá
teszi ugyanis az ügyet a további,
huszonnégy millió forintra
rúgó keretösszeg azonnali elkülönítése
is a további vizsgálatokra.
Nem tudható, hogy mi alapján állapították
meg ezt az összeget, hiszen
az alpolgármester szavaival
élve az e-közigazgatás megteremtésére
vonatkozó tanulmányt szakértők
szerint kettő-négymillió forintért
el lehetett volna készíteni.
Halász Gyula megjegyezte azt
is, információi szerint a gazdasági
minisztérium hamarosan pályázatot
ír ki az e-közigazgatás fejlesztésére,
ezért is felesleges pénzkidobás
a közgyűlési többség legutóbbi
döntése, főleg annak fényében,
hogy Marton István polgármester
gyakran hivatkozik az önkormányzat
rossz pénzügyi helyzetére.
Karádi Ferenc meglehetősen
markáns álláspontot képvisel az átvilágítás
kapcsán.
– A január 8-án tartott rendkívüli
közgyűlésen bosszantó volt
hallgatni, hogy előterjesztett javaslatokkal
kapcsolatban a teljes
tudatlanság látszatát akarta kelteni
a szocialista Fodor Csaba képviselő
úr, holott módja lett volna
nyomon követni a vizsgálatot az elmúlt
fél évben – véli a Fidesz-
KDNP képviselője és a pénzügyi
bizottság tagja. – Ha ezt nem tette
meg, akkor legalább a minden
képviselő számára nyilvános, teljes
dokumentációt olvasta volna el
a végén, mielőtt nemmel szavaz. A
pénzügyi bizottság tagjaként is a
vizsgálat kezdete óta minden lényeges
tételnél információt kértünk
és kaptunk frakciótársaimmal
a megbízott cégtől az elvégzett
munkáról, így számomra a megállapítások
és a javasolt intézkedések
folyamatában és egészében is
logikusan felépített, egymásra
épülő, könnyen érthető változata
került megtárgyalásra. Az már
csak hab a tortán, hogy Böröcz
Zoltán és Röst János képviselő
urak, akik ezer meg egy éve képviselők
a városban, a megállapításokra
azt mondták, hogy régóta tudott
és általuk is ismert megoldási
javaslatok szerepelnek az anyagban,
pillanatok alatt gyártanak hasonlót.
Hát akkor tisztelettel megkérdezném
tőlük, miért csak most,
2008-ban, tizenhét éves dicső
múltjuk után kell ezeket a kapitális
hibákat helyettük megoldanunk, és
miért szavaztak most is nemmel?
Nem kívántam a közgyűlésen abban
a „mindenki butább nálam, ez
semmiség” stílusban hozzászóló
szocialista képviselőkkel azonos
modorban vitázni, mert érezhető
volt, hogy a jobbító szándék szikrája
is hiányzott mondanivalójukból.
Egy, a város számára ilyen
léptékű megtakarítást előirányzó,
elsősorban a gazdálkodás és a
pénzforgalom területén megfogalmazott
rendkívül előnyös intézkedési
tervet csak azért utasítanak el,
mert azt a Fidesz-frakció kezdeményezte
és Cseresnyés Péter alpolgármester
úr a felelős végrehajtó?
Ebben az esetben a sokszor emlegetett
„a város érdeke”, úgy látszik
mellékes számukra. A folyamatos
kormányzati intézkedési káoszban,
amelyben a város szabadon
felhasználható fejlesztési forrásai
évről-évre sok százmillió forinttal
csökkennek, csak ezt a módszert
tartom elfogadhatónak,
amely a városban tiszta és világos
gazdasági helyzet teremt, lehetőséget
ad az állandó elemzésére, majd
a szükséges azonnali intézkedések
átgondolására. Reményeim szerint
ezzel a módszerrel – amelyben én
töretlenül hiszek – a kormány által
szorgalmazott ingatlanadót nem
kell bevezetnünk 2009-ben a kieső
Kanizsa 2 – Átvilágítás 2008. január 17.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím:
8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft.
Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető:
László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A hivatal lámpása
SZDSZ: csak
lenyúlás, semmi más
Holt volt a mostani
ellenzék az elmúlt
tizenhét évben?
forrásaink pótlására. Ha csak ezt
érjük el az intézkedések meghozatalával,
már akkor is sok millió forintot
takaríthatunk meg 2009-től
Nagykanizsa lakosainak.
Karádi Ferenc hozzátette, van
azonban egy lényeges feltétele a
megvalósításnak: alkalmassá kell
tenni az informatikai rendszert arra,
hogy kiszolgálja a programot.
– Azt remélem, hogy egy gondolkodásmód,
egy jó gyakorlat ésszerű
és logikus rendszerbe foglalása
lesz a végeredmény, amely takarékos,
mégis hatékony gazdálkodással
fog párosulni. A gazdasági élet
minden területén ez a törekvés érvényesül,
ideje lesz a hivatali légkört
-amely nem minden esetben
működik így- is hasonló elvek szerint
átformálni. Én abban reménykedem,
hogy a folyamat végrehajtása
során a polgármester úr is segítségünkre
lesz – mondta végül
Karádi Ferenc.
Miért vártak eddig?
Tóth László, a szocialista frakció
vezetője, a pénzügyi bizottság
elnöke szerint mindennek a „közpénzek
lenyúlása” a cél.
– Megértem, hogy ha az új városvezetés
ráeszmél arra, hogy
nem érti a költségvetés összefüggéseit,
valamint a törvények, rendeletek
értelmezése során rendszeresen
koponyavakaró helyzetbe kerülnek,
akkor segítséget kérnek
külső szakértőktől. Ezt már legkésőbb
2006 novemberében kötelességük
lett volna megtenni – véli
Tóth László. – A 2007. május 31.-i
közgyűlési előterjesztésben 25 millió
forint szerepelt pénzügyi, gazdasági,
valamint jogi átvilágítás
céljára. A határidő 2008. március
31. volt. Ha valóban olyan nagy a
baj, mint amekkorát a fideszes városvezetés
folyamatosan sugall,
akkor miért kellett ezekkel a vizsgálatokkal
2008. januárjáig, márciusig
várni? A meghívásos közbeszerzési
eljárás előre vetítette,
hogy a Fideszhez erősen kötődő
„szakértői” céggel fogják átvilágítani
az önkormányzat működési
rendjét. S lám, milyen érdekes,
hogy Marton István polgármester
egy 2006 őszén alakult tanácsadó
kft.-vel kötött szerződést, amelyet
egy leszerepelt, XII. kerületi volt
fideszes polgármester jegyez. Az
egész átvilágítási procedúra nem
szólt másról, mint közpénzek lenyúlásáról.
Abban az esetben, ha a
gazdasági és pénzügyi „átvilágítás”
megállapításai közül bármelyik
nem volt ismert és köztudott a
„városvezetők” által, akkor azt
kell, hogy mondjam, a város érdekében
azonnali hatállyal le kellene
mondaniuk. Az már csak hab a tortán,
hogy arcpirító módon a 2008.
januári soron kívüli közgyűlésen
újbóli 24 millió forintnyi közpénzek
lenyúlásáról döntöttek a
fideszes képviselők. Most – úgymond
– az önkormányzat informatikai
átvilágítása címén! Csak azt
nem értem, hogy a véletlenül közéjük
keveredett, európai normákhoz
szokott néhány képviselő meddig
adja a nevét mindehhez? – teszi fel
a kérdést a szocialista politikus.
Nincs más esély
Balogh László, a Fidesz-KDNP
képviselője, az oktatási bizottság
elnöke azonban úgy véli, az önkormányzatok
csak határozott és bátor
lépésekkel kerülhetnek ki a kormányzati
intézkedések által gerjesztett
adósságspirálból.
– Tartósan forráshiányos az önkormányzati
szektor, így a települések
többsége adósságcsapdába
került. Továbbra is megszorítások,
normatív támogatáscsökkenések
és bérstop várhatók –
mondta Balogh László. – Egy hiteltelen
költségvetési politika
újabb és újabb hitelfelvételre sarkallná
Nagykanizsát. Ebből az
adósságspirálból csak egy határozott
és bátor intézkedési tervvel
lehet kilépni, ezt jelenti az átvilágítás
és az annak nyomán összeállított
intézkedéscsomag. Az
OKISB ugyan nem tárgyalta, de
mivel az oktatáshoz és a kultúrához
tartozik a város legnagyobb
intézményhálózata, muszáj, hogy
szóljak, természetesen szféráim
érdekeit is szem előtt tartva. Meglepődve
láttam azt, hogy az átvilágítás
alapján a legnagyobb tartalékok
nem az intézményeinkben
vannak, hanem sokkal inkább a
polgármesteri hivatalnál és az önkormányzati
tulajdonú gazdasági
társaságoknál. Így nem a mindenáron
való, csak fiskális szemléletű
intézmény-összevonások lesznek
az elsődlegesen adandó válaszok,
hiszen, -s ezt a komplex intézkedéscsomag
29 pontja mutatja- nagyon
sok helyen, és nem elsősorban
a kötelező működtetésű intézményeknél
van lehetőség gazdaszemléletű
gazdálkodásra. Tudom,
és emlékszem arra, hogy
1998-2002. között csináltunk már
nagykincstárat. Én akkor, ahhoz
nem adtam voksomat. Ez pedig
most egy úgynevezett kiskincstári
rendszer, amely szigorú, de éppen
az intézmények érdekében keresi a
tartalékokat. Azt remélem, hogy a
végső megtakarítások nem csak a
pénzmaradványban keresendők,
és nem csak a kiszervezés lesz a
varázsszó, s nem akarunk mindent
mindennel összevonni. Én hiszek
a humánökológiai szemléletű, tehát
fenntartható fejlődésben. Persze
erre szokták egyesek, különösen
az ellenzék politikusai azt
mondani, hogy „egy sörért megmondom,
hol kell beleszállni a
rendszerbe”, de manapság egy
valódi szakértői vizsgálat, különösen,
ha erős informatikai háttérrel
bír (ami nagyon-nagyon
ránk fér, hiszen az önkormányzat
informatikai háttere bizony, nagyon
rossz állapotú), bizony, enynyibe
kerül, hogy aztán több legyen
belőle. Én hiszek benne,
mert más esélyünk nincs a stabilabb
állapotok elérésére fiskális
és mentális szempontból. Ezért támogatom
az intézkedési tervet a
magam nevében – mondta végül
Balogh László.
Horváth Attila
2008. január 17. Kanizsa – Átvilágítás 3
Szarka Miklós családterapeuta
előadásával ismét útjára indult a
Nagykanizsai Református Gyülekezet
és Alapítványa által gondozott
Kanizsai Esték címet viselő
előadás-sorozat.
– Kilenc éve minden év elején
sorra kerül a Kanizsai Esték programsorozatunk,
s mindig más és
más központi téma köré csoportosíthatjuk
az előadásokat – mondta
lapunknak a sorozatot útjára indító
és szervező Balogh Tibor, a református
gyülekezet lelkésze, esperes.
– Így került szóba korábban
többek közt az Európai Unió, a
globalizáció kérdésköre. A mostani
központi témánk pedig a család.
Neves előadókat hívtunk meg,
hogy beszéljenek sorozatunk résztvevőinek
a társadalom eme nélkülözhetetlen
alapsejtjéről. Ez manapság
sajnos, izgalmas kérdésnek
ígérkezik, hiszen napjainkban egyre
nagyobb válságba kerül, egyre
több a válás, amit mindig a gyermekek
szenvednek meg. Ezért is
tartottam nagyon fontosnak, hogy
ez legyen az idei témánk.
Az első előadásra január tizenegyedikén
került sor, amikoris Szarka
Miklós családterapeuta tartott előadást
a reformátusok gyülekezeti termében,
őt követi lapunk megjelenésével
egy időben, pénteken dr.
Tőkéczki László, az ELTE docense.
Utána az ökumenikus imahét okán
egy hét kimarad, majd február elsején
Forgó Györgyné, a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium államtitkára,
egy héttel később pedig dr. Kaszás
Gizella, a családsegítő központ
igazgatója tart előadást. Innentől
egészen március tizennegyedikéig
minden héten sor kerül egy-egy előadásra.
Városunkba várják dr.
Semjén Zsoltot, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnökét és dr. Márkus
Mihály református püspököt is. Bükiné
Papp Zsuzsanna rendőr százados
a család és a szenvedélybetegségek
összefüggéseiről beszél majd, s
hangversenyt ad a Prima Primissima
Díjas Szivárvány Énekegyüttes, az
idei Kanizsai Esték zárásaként pedig
Petrozsényi Eszter és Pribolyszki
Mátyás irodalmi estjére kerül sor.
H.A.
Ismét Kanizsai Esték
4 Kanizsa – Városháza 2008. január 17.
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart január 22-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában,
18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselője
2008. január 25-én (pénteken) 18 órakor lakossági fórumot tart a volt Nagyrác
utcai Iskola ebédlőjében. Meghívott vendégek: Cseresnyés Péter alpolgármester,
Kassai Zoltán a Délzalai Vízmű Zrt. vezérigazgatója, Horváth
Ferencné, a Zala Volán Zrt. helyi üzemvezetője.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Telefon: 93/500-800, fax: 500-871. Ügyintéző:
Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Király u. 53. sz. alatti
építéshatósági ügyben. Szám: 6/835-20/2007.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a 6/835/2007. számú
tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett valamint az érintett ingatlannal közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, ezért ezen
ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi
előírásnak megfelelően az alábbiak szerint. A hirdetmény 2008. január 3-tól kerül
kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos
hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője,
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/835/2007., tárgya: használatbavételi
engedély iránti kérelem. A kérelmező ügyfél neve: Péter Istvánné (sz.: Józsa Teréz),
Nagykanizsa, Tárház u. 10/B. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett
ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa
19/1. hrsz-ú társasházi ingatlan, valamint a 18., 21/2. és 20/2. hrsz-ú ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben meghozott
döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán,
az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet
304., hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-18, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk. A határozat
ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó
és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2008. január 2.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Értesítés döntéshozatalról
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Telefon: 93/500-800, fax: 500-871. Ügyintéző:
Bognár É. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Kinizsi u. 2. sz. alatti
építéshatósági ügyben. Szám: 6/1524-5/2007.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a 6/1524/2007. számú
tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak
száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton
tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint. A hirdetmény
2008. január 9-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője,
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/1524/2007., tárgya: használatbavételi
engedély iránti kérelem. A kérelmező ügyfél neve: Vígh István, Vígh Istvánné
és Borsos Anita Nagykanizsa, Nyírfa u. 11/4-5. A kérelemmel érintett ingatlan
valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület):
Nagykanizsa, 447/4., 447/3., 447/5., 449., 450., 451., 475., 455., 456.,
459., 460., 471., 470., 469., 462., 461., 458., 457. 454., 453., 448., 447/2.,. hrsz-ú
ingatlan tulajdonosa, valamint a Nagykanizsa, 452. hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-18, péntek:
8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két
példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
lehet élni.
Nagykanizsa, 2007. január 9.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Értesítés döntéshozatalról
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztálya 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Telefon: 93/500-800, fax: 500-
871. Ügyintéző: Bognár É. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa.
Szám: 6/2708-10/2007. Platán sor 9/C. sz. alatti építéshatósági ügyben.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/2708/2007. számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta
és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal
rendelkezni jogosultak száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat
meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak
megfelelően az alábbiak szerint. A hirdetmény 2008. január 11-től kerül kifüggesztésre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos
hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője,
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2708/2007, tárgya: építési engedély
iránti kérelem. A kérelmező ügyfél neve: Czakó Lászlóné Nagykanizsa, Platán sor
9/C. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 3001., 3007., hrsz-ú ingatlan
tulajdonosai, valamint a Nagykanizsa, 3006., hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12,
13-18, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2007. január 11.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Értesítés döntéshozatalról
Tisztelt nagykanizsai lakosok!
A sportegyesületek 2008-as önkormányzati sporttámogatásának igényléséhez
a pályázati adatlapok a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán
átvehetők. Benyújtási határidő 2008. február 8.
Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály
Sporttámogatás igénylése
Tisztelt nagykanizsai lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Az Év Zalai Embere díjra vonatkozó javaslataikat
elhelyezhetik a nagykanizsai Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri
épületének portáján található gyűjtőládában is. A jelöltek névsora, illetve a
szavazólapok megtalálhatóak a Zalai Hírlapban.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Az Év Zalai Embere
Kanizsai Közlöny
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA
Nagykanizsa
2008. január 17.
1. szám
Tartalomjegyzék:
Tájékoztató a helyi adók fizetésével kapcsolatos bankszámlaszámok változásáról
74/2007. (XII.21.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 74/2007. (XII.21.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról
40/1996. (XI.26.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 40/1996. (XI.26.) számú rendelete az építményadóról
46/1997. (XII.09) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 46/1997. (XII.09) számú rendelete a helyi iparűzési adóról
50/2004. (XII.20.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 50/2004. (XII.20.) számú rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos
bevallási, eljárási és adatszolgáltatási szabályokról
TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ADÓK FIZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS
BANKSZÁMLASZÁMOK VÁLTOZÁSÁRÓL
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Bizottságának
38/2007.(XI.27.) számú határozata alapján, 2008. január 1-től az önkormányzat
számlavezető pénzintézete a Magyarországi Volksbank ZRt.
Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy 2008-ban már csak a Volksbank ZRt.
számlaszámaival ellátott befizetési lapokat (csekk) használják, illetve átutalás
esetén az alábbi számlaszámokra utalják adókötelezettségüket.
Adószámla neve Bankszámlaszám
Építményadó besz. szla. 14100330-92660049-07000001
Helyi iparűzési adó besz. szla. 14100330-92660049-08000004
Gépjárműadó besz. szla. 14100330-92660049-03000009
Termőföld bérbeadásból szárm. jöv. adó szla. 14100330-92660049-12000007
Talajterhelési díj besz. szla. 14100330-92660049-14000003
Idegenforgalmi adó besz. szla. 14100330-92660049-41000007
Luxusadó besz. szla. 14100330-92660049-20000002
Bírság besz. szla. 14100330-92660049-09000007
Késedelmi pótlék besz. szla. 14100330-92660049-10000001
Egyéb bevételek besz. szla. 14100330-92660049-13000000
Idegen bevételek besz. szla. 14100330-92660049-11000004
Eljárási illeték besz. szla. 14100330-92660049-15000006
Amennyiben mégis az előző számlavezető pénzintézetnél vezetett adószámlákra
teljesítenek befizetést, utalást, úgy számítaniuk kell arra, hogy a banki átfutási
idő meghosszabbodása miatt esetleg kellemetlenségük adódhat. Az esetlegesen
felmerülő problémákat igyekszünk zökkenőmentesen megoldani.
Nagykanizsa, 2008-01-07.
Nagykanizsa M.J.V. Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály
NAGYKANIZSAMEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSE
74/2007. (XII.21.) SZÁMÚ RENDELETE AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében,
a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.1. §. (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján megalkotja az idegenforgalmi adóról szóló rendeletét.
1.§.
Az adókötelezettség, az adó alanya
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az
önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt
2.§.
Adómentesség
Az 1.§. szerinti adókötelezettség alól mentes: a helyi adókról szóló többször
módosított 1990. évi C. törvényben foglalt és az adómentességre vonatkozó mindenkor
hatályos rendelkezése szerint megnevesített magánszemély.
3.§.
Az adó alapja
Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.
4.§.
Az adó mértéke
(1) Az adó mértéke a rendelet 3.§-a alapján személyenként és vendégéjszakánként
300.-Ft.
5.§.
Az adó beszedésére kötelezett
(1) A fizetendő adót:
a.) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülőtelepeken a
szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető,
b.) a szervezett üdülésre beutaltaktól a beutaló jegy átadása alkalmával az
üdülőt fenntartó szerv,
c.) a fizetővendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi
díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv,
d.) az a.) - c.) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés
céljára történő bérbeadása, ingyenes használatra átadás esetén az ingatlan bérbevevőjétől
(használójától) az egész bérleti, használati időre egy összegben az ingatlan
tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be.
(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre
kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.
6.§.
Az adó nyilvántartása, bevallás, befizetése
(1) Az adó beszedésére kötelezett az adó alapjának és összegének megállapítására
alkalmas nyilvántartást köteles vezetni.
(2) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adót a tárgyhót követő hónap
15. napjáig köteles az adóhatósághoz befizetni és bevallani.
(3) A rendelet 2.§-a alapján nyújtott adómentesség fennállásának feltételeit az
adóbeszedésre kötelezettnek utólag ellenőrizhető módon igazolnia kell.
A munkavégzés miatt nyújtott adómentesség esetén, a vendégnyilvántartás
mellé csatolni kell azt az igazolást, amely hitelt érdemlő módon igazolja (munkáltatói
aláírással, bélyegző lenyomattal) a munkavégzés ténye miatti tartózkodást.
(4) A beszedett adót az adó beszedésére kötelezett az önkormányzat által meghatározott
"idegenforgalmi adó beszedési" elnevezésű számlára fizeti be.
7.§.
Értelmező rendelkezések
(1) az idegenforgalmi adó alkalmazásában üdülésre-pihenésre használt épület:
az üdülő, továbbá minden olyan lakásnak nem minősülő épület, amelyben ideiglenesen
üdülés, pihenés céljára tartózkodnak, ideértve az üdülőtől elkülönítve
épített (önálló) építményt is (csónakház, kabin, horgásztanya, garázs stb.);
(2) állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel,
tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén;
(3) szálláshely: egész éven át vagy csak időszakosan, üzletszerűen működtetett
olyan létesítmény, amely éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál;
(4) vendégéjszaka: vendégként eltöltött - éjszakát is magában foglaló vagy így
elszámolt - legfeljebb 24 óra;
8.§.
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2008. január 1 napján lép hatályba.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször
módosított 1990. évi C. törvény és a többször módosított adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSE
40/1996. (XI.26.) SZÁMÚ RENDELETE
AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL
(Egységes szövegű rendelet: hatályos 2008.január 1-től)
Bevezető rendelkezések
Az 1990. évi többször módosított C. törvény 1. §. (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
megalkotja az építményadóról szóló rendeletét.
1. §.
Adókötelezettség
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül
a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt:
építmény).
(2) Az adókötelezettség a (3) bekezdésben foglalt kivétellel az építmény valamennyi
helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.
(3) Nem terjed ki az adókötelezettség:
a.) többlakásos lakóépületeknél a lépcsőház egy szinten számított vízszintes
vetületére,
b.) a lakás azon szintjére, vagy szint részére, amelynek padlószintje több,
mint 0,70 m-rel a csatlakozó terepszint alatt van. Egyéb célú hasznosítás esetén
ez a kedvezmény nem illeti meg az adóalanyt.
(4) Az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (loggia,
erkély) és a fedett terasz, tornác alapterületének felét kell a hasznos alapterületbe
beszámítani.
(5) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű
használatához szükséges - az épületnek minősülő építmény esetén
annak hasznos alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa
lefedett földrészlettel egyező nagyságú - földrészlet.
2. §.
Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
(1) Az adókötelezettség a használatbavételi engedély, illetőleg a fennmaradási
engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült,
vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges
használatbavételt követő év első napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó
napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második
félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.
(3) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület
módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe
venni.
(4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.
3. §.
Az adó alanya
(1) Az adó alanya: - a magánszemély, a jogi személy, a jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági társaság, a magánszemélyek jogi személyiséggel nem
rendelkező személyi egyesülése - az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első
napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni
hányadaik arányában adóalanyok.
Amennyiben az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni
értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos,
a vagyoni érték jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és
kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
(3) Társasház, garázs és üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös
használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.
(4) Adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is, feltéve, hogy adómentességét
nemzetközi szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság
kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.
4. §.
Adómentesség
Mentes az adó alól:
(1) A lakás céljára épült belterületi építmény(ek), vagy építmény olyan
rész(ek), amelyet tartósan lakás céljára használnak, és az illetékes hatóság lakóhelyként
a nyilvántartásába bejegyzett.
(2) A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási
intézmények céljára szolgáló helyiség.
(3) A költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény.
(4) Hatályát veszítette.
(5) A 3.§.(1) bekezdésében felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet,
az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a közhasznú
társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár,
a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő
nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben
folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége)
után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében
- eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége
nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni
az adóhatóságnak.
(6) A 4. §. (1) bekezdésében megjelölt építményekhez tartozó kiegészítő helyiségek,
valamint a lakáshoz tartozó 1. §. (4) bekezdésben felsorolt építményrészek.
(7) Az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra, vagy növénytermesztésre
szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növény-termesztéshez kapcsolódó tároló
épület (pl: istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve,
hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési
tevékenységhez kapcsolódóan használja.
(8) Az a külterületi építmény, amelyet lakás céljára hasznosítanak és az illetékes
hatóság lakóhelyként a nyilvántartásába bejegyzett, amennyiben:
a.) a tulajdonos lakja és Nagykanizsa város illetékességi területén lakás bérleti
illetve tulajdonjogával nem rendelkezik és erről nyilatkozik.
b.) a bérlő természetbeni és pénzbeni ellenszolgáltatás nélkül veszi bérbe. A
mentesség feltétele a bérleti szerződés, valamint nyilatkozat arról, hogy a bérlő
Nagykanizsa város illetékességi területén nem rendelkezik lakás bérleti illetve tulajdonjogával.
(9) Kérelemre a gépjárműtároló (garázs), ha az adó alanya, valamint
adóalanynak a PTK 685.§. b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, - ha vele
legalább egy éve közös háztartásban él, illetve állandó bejelentett lakcíme
azonos - , súlyos mozgáskorlátozottnak minősül. Évközben benyújtott kérelem
esetén a kérelem benyújtásának évében kivetett teljes évi adó alól
mentesül adóalany. Amennyiben a fentiekben megjelölt tulajdonosok egynél
több gépjárműtárolóval rendelkeznek, csak egy gépjárműtároló mentesíthető.
(10) A Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., az Államadósság
Kezelő Központ Részvénytársaság, a büntetés-végrehajtásért felelős
miniszter felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási vállalat és annak a fogvatartottak
foglalkoztatását végző jogutódja és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete.
4/A. § .
Műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség
(1) Ha a műemléki értékként külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati
rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületet (a továbbiakban:
műemléképületet) felújítják, akkor az épület, illetve az épületben lévő önálló
adótárgy (lakás, nem lakás céljára szolgáló épületrész) a (2)-(6) bekezdésekben
meghatározottak szerint a felújításra 2008. január 1-jét követően kiadott építési engedély
jogerőre emelkedését követő három egymást követő adóévben mentes az
adó alól.
(2) E § alkalmazásában felújítás alatt a műemléképület egészén, illetve homlokzatán
és több főszerkezetén végzett olyan általános javítást kell érteni, amely
teljesen visszaállítja az épület esztétikai állapotát, valamint legalább eredeti műszaki
állapotát. Az adó alanya az (1) bekezdés szerinti mentességre vonatkozó
igényét az adóhatóságnak bejelenti.
(3) Az adóhatóság az adómentességre jogosult kérelmét nyilvántartásba veszi
és az adót évente megállapítja. A megállapított, de meg nem fizetett adót és az
eredeti esedékességtől számított - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
14/A. §. (1) bekezdése szerinti - kamatot az adóhatóság az ingatlanra bejegyzett
jelzáloggal biztosítja.
(4) Az adóhatóság az adómentesség időtartamának lejártát követő év január
30-ig megkeresi a műemlékvédelmi hatóságot, hogy igazolja az épület (2) bekezdés
szerinti felújításának tényét és a felújítás befejezésének időpontját. A megkeresett
hatóság 15 napon belül válaszol a megkeresésre.
(5) Amennyiben a megkeresés alapján az adóhatóság megállapítja, hogy a (2)
bekezdés szerinti felújítás az adómentesség harmadik évének utolsó napjáig megtörtént,
akkor a (3) bekezdés szerint nyilvántartott adót és kamatokat törli, valamint
haladéktalanul intézkedik az ingatlanügyi hatóságnál a jelzálogjog törlése
iránt.
(6) Amennyiben a megkeresés alapján az adóhatóság azt állapítja meg, hogy a
(2) bekezdés szerinti felújítás az adómentesség harmadik évének utolsó napjáig
nem történt meg, úgy a (3) bekezdésben nyilvántartott adót s annak a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 14/A. §. (1) bekezdése szerint számított kamatait
az adózónak - az adóhatóság határozata alapján, a határozat jogerőre emelkedését
követő 15 napon belül - meg kell fizetnie.
5. §.
Az adó alapja és mértéke
Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az alapterületet
0.50 m2-ig lefelé, 0,51 m2-től felfelé kell kerekíteni.
6. §.
Az adó évi mértéke az adóköteles alapterület után:
a.) külterületi építmények esetében: 150 Ft/m2
Kanizsai Közlöny
Kanizsai Közlöny
b.) belterületi gépjárműtárolók esetében: 200 Ft/m2
c.) belterületi építmények esetében: 500 Ft/m2
7. §.
Adókedvezmények
Adóalanyt a fizetendő adóból:
(1) Ha az építmény állaga indokolja:
- 50 évnél régebbi, továbbá
= vályogból, faszerkezeti elemekből készült
= teherhordó és (vagy) tetőszerkezete jelentős mértékben sérült
(falak megrepedezettek, nincs szigetelése, felvizesedett, tetőszerkezete roskadt,
beázik)
az adóhatóság kérelemre, helyszíni szemlével ellenőrizve legfeljebb a megállapított
adó 25 %-ára mérsékelheti.
(2) a.) adókedvezmény illeti meg az új építménye után, ha használatbavételi
engedéllyel
rendelkezik:
Az adókedvezmény mértéke:
- az első adóévben az egyébként járó adó 100 %-a;
- a második adóévben az egyébként járó adó 75 %-a;
- a harmadik adóévben az egyébként járó adó 50 %-a;
- a negyedik adóévben az egyébként járó adó 25 %-a.
b.) Nem jár adókedvezmény az olyan új épület után, amelyre az illetékes hatóság
használatbavételi engedélyt nem adott, és azt használatba vették.
c.) Hatályát veszítette.
(3) A vállalkozó (10.§.(16) bekezdés) üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze
után a rendelet 4.§. (8) és (9) bekezdése szerinti adómentesség illetve a 7.§. (1) és
(2) bekezdése szerinti adókedvezmény nem vehető igénybe.
8. §.
Bevallási, bejelentési kötelezettség
(1) Bevallást köteles tenni minden, a 3. §-ban meghatározott adóalany,
aki/amely az önkormányzat illetékességi területén az 1. §-ban meghatározott építménnyel
rendelkezik.
(2) Az adóbevallást az adóév január 15-ig kell benyújtani az önkormányzati
adóhatósághoz a rendszeresített nyomtatványon.
(3) Az adóalany köteles a bevezetett építményadó megállapításához szükséges
valamennyi - az önkormányzat felhívásában megjelölt - adatot szolgáltatni az
adott adóév január 1-i állapotának megfelelően. Bevallásával egyidejűleg közli az
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által megállapított adóazonosító jelét.
(4) Az építmény megszűnése esetén a bevallást a megszűnést követő 15 napon
belül kell megtenni.
(5) Ha az adóalany adóköteles építményét elidegeníti, az adás-vételi szerződés
egyidejű bemutatásával a változást követő 30 napon belül be kell jelenteni.
9. §.
Az adó megfizetése
(1) Az építményadót félévenként két egyenlő részletben, március 15-ig, illetve
szeptember 15-ig kell megfizetni.
(2) Hatályát veszítette.
(3) A fizetendő építményadó összegét 100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani,
és a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni. Amennyiben adóalany évi
építményadó kötelezettségének összege nem éri el az 1.000 forintot, azt nem kell
megállapítani.
(4) Hatályát veszítette.
(5) A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező adózónak
belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával
nem rendelkező adózónak belföldi postautalvánnyal vagy belföldi
bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie. Az önkormányzati adóhatóság
hatáskörébe tartozó adó (építményadó, gépjárműadó) - a belföldi bankszámla
vezetésével megbízott pénzintézettel történt megállapodás alapján,
amennyiben az adóhatóság a hozzájárulását megadta - csoportos beszedéssel is
teljesíthető.
(6) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi önkormányzatok
és szerveik feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
10. §.
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:
(1) Önkormányzat illetékességi területe: Az önkormányzat közigazgatási határa
által behatárolt bel- és külterületet magában foglaló térség, amelyre az önkormányzati
hatáskör kiterjed,
(2) A külföldi: az a természetes személy, akinek állandó lakóhelye külföldön
van, és nem tartózkodik Magyarországon 183 napnál hosszabb időtartamban; továbbá
az a jogi személy, gazdálkodó szervezet, vagy más személyi egyesülés,
amelynek székhelye (központja) külföldön van, ide nem értve a Magyarországon
működő telepeit, fiókjait, képviseleteit,
(3) vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a tartós földhasználat,
a haszonélvezet, a használat joga - ide értve a külföldiek ingatlanhasználati
jogát is -, a földhasználat és a lakásbérlet,
(4) külterület: a település közigazgatási határának belterületén kívül eső földrészlete,
ide értve a zártkertet is,
(5) építmény: olyan ingatlan jellegű, végleges vagy ideiglenes műszaki alkotás
(épület, műtárgy), amely általában a talajjal való egybeépítés, vagy a talaj természetes
állapotának megváltoztatása révén jön létre. Nem minősül építménynek a
három évnél rövidebb időtartamra létesített építmény,
(6) épület: az olyan építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel
részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó vagy
időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja, ide értve az olyan
önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező
csatlakozó terepszint alatt van.
Épületrész az épület műszakilag elkülönített, külön bejárattal ellátott része,
(7) hatályát veszítette
(8) lakás és szükséglakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
sz. törvény 2. sz. mellékletének 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek
minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban, lakóház vagy lakás megnevezéssel
nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, a rendeltetésszerű
használatához szükséges - helyben szokásos vagy előírt teleknagyságot
meg nem haladó - földrészlettel együtt, azzal, hogy nem
minősül szükséglakásnak az a helyiségcsoport, amely csak azért nem sorolható
be komfortfokozatba, mert nem rendelkezik melegpadlós helyiséggel,
(9) hasznos alapterület: a végleges falsíkokkal határolt teljes alapterületnek
olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,90 m; a teljes alapterületbe a helyiségek
összegzett alapterülete és az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt
külső tartózkodó (loggia, fedett és oldalt zárt erkélyek) és a fedett terasz, tornác,
tetőtér, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőinek egy szinten számított
vízszintes vetülete is beletartozik,
(10) kiegészítő helyiség: az, amely a lakás és az üdülőtulajdon rendeltetésszerű
használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen
sem szolgál (tüzelőtér, tüzelő- és salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra,
szín, pince),
(11) építmény megszűnése: ha az épületet lebontják, vagy megsemmisül,
(12) nevelési, oktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
20-23. §-ában, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 2. §-ában
és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában meghatározott intézmény,
(13) ingatlan: a földdel és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog,
(14) kommunális beruházás: a közmű (a településekre vagy azok jelentős részére
kiterjedő elosztó- és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos létesítmények,
amelyek a fogyasztói vízellátási, ide értve a belvíz-, a hő-, gázenergia és
távbeszélési igényeit elégíti ki), valamint az út- és a járdaépítés,
(15) állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba
vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi
területén,
(16) vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés
céljából, üzletszerűen végző
a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági
őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az
adóévben a 600.000 forintot meghaladja,
c.) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt
áll,
d.) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás
alatt áll
(17) szociális intézmény: a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott
személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás,
(18) egészségügyi intézmény: minden olyan szervezet, vállalkozás, amely járó-
vagy fekvőbeteg ellátást, megelőző illetőleg szűrővizsgálatot, diagnosztikai
vizsgálatot, gyógyító célú vagy más egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt,
illetve mentőszolgálatot végez, továbbá, amely gyógyszert forgalmaz,
(19) közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a
Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., Diákhitel
Központ Zrt., továbbá a távfűtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a csatornaszol-
gáltatást (a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók - ideértve a víziközmű-társulatot
is - feltéve, ha nettó árbevételük legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók
számára történő szolgáltatás nyújtásából származik. Közszolgáltató szervezet továbbá
a vasúti pályahálózatot üzemeltető feltéve, ha nettó árbevétele legalább
75%-ban a vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a helyi- és
helyközi menetrendszerinti tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó, feltéve, ha
nettó árbevétele legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából
származik.
(20) tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy szervezet,
aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben
az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi
hatósághoz benyújtották - melynek tényét az ingatlanügyi hatóság
széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Újonnan létrehozott
épület/épületrész tulajdonjogának - a használatbavételi engedély kiadását
megelőző - átruházása esetén a szerződés ingatlanügyi hatósághoz történő
benyújtását követően a szerző felet a használatbavételi engedély kiadásának
időpontjától kell tulajdonosnak tekinteni. Egyéb módon történő tulajdonszerzés
esetére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.
(21) helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedés: a díjfizetés ellenében
bárki által igénybe vehető menetrendszerinti személyszállító járatokkal lebonyolított
közlekedés.
(22) gépjárműtároló (garázs): minden olyan építmény, építményrész, amelyet
gépjárműtárolás céljára építettek, illetve gépjárműtárolás céljára akár ideiglenesen
is használnak.
(23) súlyos mozgáskorlátozott: az a személy aki a súlyos mozgáskorlátozottak
közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott
állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott
orvosi szakvélemény igazolja.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSE
46/1997. (XII.9.) SZÁMÚ RENDELETE
A HELYI IPARűZÉSI ADÓRÓL
(Egységes szövegű rendelet: hatályos 2008. január 1-től)
Bevezető rendelkezések
A többször módosított Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§-ának (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése illetékességi területén megalkotja a helyi iparűzési adóról szóló rendeletét.
Az adókötelezettség
1. §.
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes
jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
(2) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-,
illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
Az adó alanya
2. §.
(1) Az adó alanya a vállalkozó.
(2) Adómentes az (1) bekezdésben felsorolt adóalanyok közül a társadalmi
szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, a
közhasznú társaság, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár,
a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem minősülő
nevelési-oktatási intézmény abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben
folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után
társasági adófizetési kötelezettsége, illetve - költségvetési szerv esetében - eredménye
után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint adóalany a külföldi magánszemély
és szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés
vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter
állásfoglalása az irányadó.
Állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
3. §.
(1) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat
illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül
attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül
folytatja.
(2) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi
területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó
a) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy
kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység
időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a
tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység
végzésének helye telephelynek minősül,
c) bármely - az a) és b) pontba nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából
közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzat illetékességi
területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
4. §.
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik
és a tevékenység megszűnésének napjával szűnik meg.
(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó
az adókötelezettség időbeni terjedelmére.
Az adó alapja
5. §.
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó
árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások
értékével, az anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része - legfeljebb
azonban az adóalap 90 %-a -, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységből
származik, feltéve ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának
fizetendő, a vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli.
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó
jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira
leginkább jellemzően - a vállalkozónak kell az 1. számú mellékletben meghatározottak
szerint megosztania.
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett
nap egy napnak számít.
Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának
egyszerűsített meghatározása
5/A.§.
(1) Az 5.§. (1) bekezdéstől eltérően
a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint, az adóévben átalányadózó
magánszemély (egyéni vállalkozó, mezőgazdasági kistermelő) vállalkozó,
b.) a 10. §.(4) bekezdés a)-d) pontja szerinti más vállalkozó, feltéve,
hogy nettó árbevétele az adóévet megelőző adóévben - 12 hónapnál rövidebb
adóévet megelőző adóév esetén napi arányosítással számítva időarányosan
- nem haladta meg a 4 millió forintot, illetve a tevékenységét adóévben
kezdő vállalkozó esetén az adóévben - időarányosan - a 4 millió forintot
várhatóan nem haladja meg, az adó alapját a (2), illetőleg a (3) bekezdésben
foglaltak szerint - figyelemmel a (4) és (5) bekezdésre - is megállapíthatja.
(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadó alapjának 20%-kal növelt
összege, azzal, hogy az adó alapja nem lehet több, mint a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerinti - e tevékenységből származó - bevételének 80
százaléka.
(3) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti vállalkozó esetében az adó alapja a nettó
árbevételének 80 százaléka.
(4) Ha az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózásra
való jogosultság nem munkaviszony létesítése miatt szűnik meg, vagy
az (1) bekezdés b.) pontjában említett vállalkozó az adóévben - időarányosan - 4
millió forintot meghaladó nettó árbevételt ért el, akkor az adó alapját - az adóév
egészére - az 5. § (1) bekezdése szerint kell megállapítani. Ha az (1) bekezdés a.)
pontjában említett magánszemély vállalkozó a személyi jövedelemadóról szóló
törvény szerinti átalányadózásra való jogosultságát munkaviszony létesítése miatt
úgy veszíti el, hogy az adóévben elért árbevétele a 4 millió forintot nem haladja
meg, az iparűzési adójának alapját ebben az adóévben a (3) bekezdés alkalmazásával
is megállapíthatja.
(5) Az adó alapjának (2) vagy (3) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható,
az erről szóló bejelentést legkésőbb az adóévről szóló bevallás benyújtására
előírt határidőig kell megtenni az adóhatóságnál."
5/B. §.
(1) Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó
Kanizsai Közlöny
alapját - az 5.§.(1) bekezdésében, vagy az 5/A.§-ban foglalt előírásoktól eltérően
- az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 50 %-ában is megállapíthatja.
(2) Az adó alapjának az (1) bekezdés szerinti megállapítása adóévre választható,
az erről szóló bejelentést az 5/A.§.(5) bekezdése szerint kell megtenni.
(3) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya
alól kikerül, akkor az adó alapját az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló
törvény szerinti adóévre az (1) bekezdés szerint, a naptári év hátralévő részére
az 5.§.(1) bekezdése, vagy az 5/A.§ előírásai szerint kell megállapítani,
utóbbi esetben feltéve, hogy az 5/A.§-ban foglalt feltételek egyébként fennállnak.
(4) Ha a vállalkozó az egyszerűsített vállalkozó adóról szóló törvény hatálya
alól kikerül, akkor
a.)köteles azt 15 napon belül bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak, s
ezzel egyidejűleg a naptári év hátralévő részére bejelentést tenni a várható adó
összegéről. A bejelentett várható adó összege alapján az adóhatóság megállapítja
az adóelőleg összegét.
b.)az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény szerinti adóévről szóló
bevallást az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben meghatározott
időpontig köteles benyújtani, s ezzel egyidejűleg az adóévre már megfizetett előleg
és a tényleges fizetendő adó összegének különbözetét megfizeti, illetve igényelheti
vissza.
5/C.§.
A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség
(1) Az 5.§.(1) bekezdés szerinti adóalap csökkenthető az adóévi működés hónapjai
alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző
adóévi működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai
állományi létszámhoz képest bekövetkezett - főben kifejezett - növekménye után
1 millió forint/fő összeggel.
(2) Nem vehető igénybe az adóalap-mentesség azon létszámbővítéshez, amely
állami támogatás igénybevételével jött létre. E bekezdés alkalmazásában állami támogatás
a Munkaerőpiaci Alapból folyósított olyan támogatás, amelynek feltétele
új munkahely létesítése.
(3) Az átlagos statisztikai állományi létszámot a Központi Statisztikai Hivatal
Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdőíve kitöltéséhez c. kiadvány
1999. január 1.napján érvényes szabályai szerint kell - két tizedesjegy
pontossággal - számítani. Az adóévi átlagos statisztikai állományi létszám számítása
során figyelmen kívül kell hagyni azt, aki egyébként a statisztikai állományi
létszámba tartozik, ám állományba kerülését közvetlenül megelőzően a
vállalkozóval a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt
vállalkozásnak minősülő vállalkozásnál tartozott az átlagos statisztikai állományi
létszámba.
(4) Az adóévben jogelőd nélkül alakult vállalkozó - magánszemély vállalkozónál
vállalkozónak az adóévet megelőző két adóév egyikében sem minősülő
vállalkozó - esetén az előző adóévi statisztikai állományi létszámnak
nulla főt kell tekinteni. Az adóévben átalakulással létrejött vállalkozó esetén
az adóévet megelőző adóév statisztikai állományi létszámának a jogelőd vállalkozó
statisztikai állományi létszámát kell tekinteni. Az adóévben szétválással
(különválás, kiválás) létrejött vállalkozók esetén az adóévet megelőző
adóév számított statisztikai állományi létszámának a jogelőd vállalkozó statisztikai
állományi létszámának olyan arányával számított összegét kell tekinteni,
amilyen arányt a szétválással létrejött vállalkozók végleges vagyonmérlegeiben
külön-külön feltüntetett vagyonérték képvisel a szétválással létrejött
vállalkozók végleges vagyonmérlegeiben szereplő együttes vagyonértékben.
Az adóévben egyesüléssel (összeolvadás, beolvadás) létrejött vállalkozó esetén
az adóévet megelőző év statisztikai állományi létszámának az egyesülés
előtt meglévő jogelőd vállalkozók együttes statisztikai állományi létszámát
kell tekinteni.
(5) Az adóalap-mentesség az adóévet követően az adóévről szóló bevallásban
vehető igénybe.
(6) Ha az adóévben a vállalkozó átlagos statisztikai állományi létszáma az
előző adóév átlagos statisztikai állományi létszámához képest 5%-ot meghaladó
mértékben csökken, akkor az adóévet megelőző adóévre igénybe vett adóalapmentesség
összegével e rendelet 5.§.(1) bekezdése szerinti adóalapot meg kell
növelni.
Az adó mértéke
6. §.
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke
az adóalap 2%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a.) a 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári
naponként 1000 forint,
b.) a 3. § (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés után
naptári naponként 5000 forint.
(3) A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő
adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően - a (4) bekezdésben
meghatározott módon - levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben
megfizetett adó.
(4) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(
ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén
képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephely(ek) szerinti)
önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le.
Adómentesség, adókedvezmény
7. §.
(1) Hatályát veszítette.
(2) Hatályát veszítette.
(3) Mentesül a helyi iparűzési adó megfizetésének kötelezettsége alól az a vállalkozó,
akinek/amelynek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja nem haladja meg
a 2,5 millió forintot.
(4) Hatályát veszítette.
(5) Hatályát veszítette.
(6) Hatályát veszítette.
(7) Hatályát veszítette.
(8) Hatályát veszítette.
(9) Hatályát veszítette.
Bejelentési, bevallási kötelezettség
8. §.
(1) A vállalkozó az adókötelezettséget, illetve adóköteles bevételszerző tevékenységet
annak keletkezésétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon
belül köteles bejelenteni (bejelentkezés). A bejelentést az erre a célra szolgáló
nyomtatványon írásban kell megtenni.
A vállalkozót az adóhatóság az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által
megállapított adószámon, illetve adóazonosító jelen tartja nyilván.
(2) Az adózó az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységét annak
megkezdésekor, a piaci és vásározó tevékenységet végző vállalkozó az adóátalány
megfizetésekor köteles az (1) bekezdés szerinti bejelentést megtenni.
(3) Az adózónak az adókötelezettséget érintő változást annak bekövetkezésétől
számított 15 napon belül az önkormányzati adóhatósághoz be kell jelenteni.
(4) A vállalkozónak az adóköteles tevékenységéről adóbevallást kell tenni az
erre a célra rendszeresített nyomtatványon:
a.) az éves adóbevallást az adóévet követő május 31-ig kell benyújtani,
b.) évközi megszűnés esetén a megszűnés napjától számított 30 napon belül
kell adóbevallást tenni.
c.) a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adó-megállapítási, adóbevallási
és befizetési kötelezettségét az adózás rendjéről szóló törvény szabályozza.
Az ettől eltérő eseteket az adózás rendjéről szóló törvény határozza meg.
(5) Hatályát veszítette.
(6) Az adózó éves vagy záró adóbevallása benyújtásakor az adóhatóság felhívására
nyilatkozatot köteles tenni a nyilvántartásában szereplő és vele szerződéses
kapcsolatban állt, vagy álló ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységet
folytató adózó adóalapjának megállapításához. A nyilatkozatot a rendszeresített
formanyomtatványon kell megtenni.
Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése
9. §.
(1) A vállalkozó - a (4) bekezdésében foglaltak kivételével - a helyi iparűzési
adóra adóelőleget köteles fizetni.
(2) Az adóelőleg összege
a.) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az
adóévet megelőző adóév adójának megfelelő összeg;
b.) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző
adóév adójának az adóévet megelőző adóév naptári napjai alapján adóévre számított
összege;
c.) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az
adóév közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót első alkalommal
vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege.
(3) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre
módosul, továbbá ha a vállalkozó az adóévet megelőző évben az önkormányzat
rendelete alapján adómentességet vagy adókedvezményt vett
igénybe, de az adóévben az adómentesség vagy az adókedvezmény nem
vagy nem teljes mértékben illeti meg, akkor az előleg összegét az adóalap,
az adómérték, illetőleg a mentesség, kedvezmény megszűnése, a
kedvezmény mértékének változása figyelembevételével kell megállapítani.
(4) Nem köteles adóelőleget fizetni az előtársaság, továbbá az adóköteles tevékenységet
jogelőd nélkül kezdő vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének
adóévében. Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már működő, de az önkormányzat
illetékességi területén első ízben adóköteles tevékenységet kezdő vállalkozó
esetében.
Kanizsai Közlöny
(5) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig
a (2) bekezdés a.)-b.) pontjában említett vállalkozó az adóelőleget az előző
fizetési meghagyás alapján fizeti.
(6) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a
várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli.
(7) Az iparűzési adóelőleget az adózó félévi részletekben az adóév március 15-
ig, illetve szeptember 15-ig fizetheti pótlékmentesen.
(8) Az (1) - (7) bekezdésben foglaltak alkalmazásával megállapított adóelőleg
és az éves adókötelezettség különbözetét a tárgyévet követően, az éves bevallásban
kell elszámolni. A különbözetet a bevallásra előírt időpontig - amely a tárgyévet
követő május 31. - kell megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni.
(9) A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő
kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget a várható
éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.
(10) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után az adót a tevékenység
befejezésének napján kell megfizetni.
(11) Hatályát veszítette
(12) Hatályát veszítette
(13) Ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenység esetén a működés időtartama
szerint járó adó készpénzben is megfizethető a helyi adótörvényben meghatározott
pénzkezelési feltételek alapján.
(14) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi önkormányzatok
és szerveik feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Értelmező rendelkezések
10. §.
E rendelet alkalmazásában:
(1) önkormányzat illetékességi területe: az önkormányzat közigazgatási határa
által behatárolt - bel- és külterületet magában foglaló - térség, amelyre az önkormányzati
hatáskör kiterjed,
(2) adóév: az a naptári év, amelyre az adó kötelezettség vonatkozik, továbbá a
helyi iparűzési adó tekintetében a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó
adózóknál az üzleti év.
(3) nettó árbevétel:
a) a számviteli törvényben meghatározott értékesítés nettó árbevétele
(egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozó esetében: a pénzügyileg rendezett
nettó árbevétel és a nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételének
együttes összege), csökkentve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenértékkel, a
jövedéki adó fizetésére kötelezett vállalkozó esetében az adóhatósággal elszámolt
- az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve az egyéb ráfordítások között
kimutatott - jövedéki adó összegével, továbbá az egyéb ráfordítások között kimutatott,
az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összegével,
feltéve, ha az így elszámolt regisztrációs adó, energiaadó összege az értékesítés
nettó árbevételét növelte, valamint a külön jogszabály szerinti felszolgálási
díj árbevételként elszámolt összegével, a b) - j) alpontokban foglalt eltérésekkel,
b) a hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál: a kapott kamatok és
kamatjellegű bevételek csökkentve a fizetett kamatokkal és kamatjellegű ráfordításokkal,
növelve az egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeivel, a befektetési
szolgáltatások bevételeivel és a nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás
bevételével. Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/
veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének
nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli
törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredményének
összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű,
c) biztosítóknál: a biztosítástechnikai eredmény növelve a nettó működési
költségekkel, a befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordításokkal
(csak életbiztosítási ágnál), az egyéb biztosítástechnikai ráfordításokkal, a kapott
kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel, a biztosítási állományhoz kapcsolódó
tárgyi eszközök bevételeivel, a befektetések értékesítésének árfolyamnyereségével
és az egyéb befektetési bevételekkel (nem életbiztosítási ágnál),
az életbiztosításból allokált befektetési bevétellel, valamint a nem biztosítási
tevékenység bevételeivel, valamint csökkentve a Kártalanítási Számlával
szemben ráfordításként elszámolt összeggel, a tűzvédelmi hozzájárulásként elszámolt
összeggel és a biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredménynyel.
Fedezeti ügyletek esetén az alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/
veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti ügylet veszteségének/nyereségének
nyereségjellegű különbözete tartozik a nettó árbevételbe. A számviteli
törvény szerinti kereskedési célú származékos ügyletek esetében azok eredményének
összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe, ha az nyereségjellegű,
d) költségvetési szerveknél: a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi
bevétel,
e) befektetési vállalkozásoknál: a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
növelve a nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeivel, valamint a
kapott kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel. Fedezeti ügyletek esetén az
alapügylet (fedezett tétel) nyereségének/veszteségének és az ahhoz tartozó fedezeti
ügylet veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete tartozik a
nettó árbevételbe. A számviteli törvény szerinti kereskedési célú származékos
ügyletek esetében azok eredményének összevont különbözete tartozik a nettó árbevételbe,
ha az nyereségjellegű,
f) az egyházi jogi személynél, valamint az egyház által alapított intézménynél:
a könyvvezetési kötelezettségtől függően a vállalkozási tevékenységből származó,
az a) pont alatti nettó árbevétel, vagy pénzforgalmi bevétel,
g) külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél: a fióktelep
számviteli beszámolója alapján kimutatott, az a) pont szerinti - illetve, ha a külföldi
székhelyű vállalkozás a b), c) és e) alpontok valamelyikében említett szervezet,
akkor az ott meghatározottak szerinti - nettó árbevétel,
h) a b)-g) pontban nem említett szervezetnél (lakásszövetkezet, társasház,
alapítvány, társadalmi szervezet, ügyvédi iroda, intézmény stb.) - könyvvezetési
kötelezettségtől függően - a vállalkozási tevékenységből származó, az a) pont
szerinti nettó árbevétel vagy pénzforgalmi bevétel. Nem minősül vállalkozási tevékenységből
származó árbevételnek a társasház és a lakásszövetkezet belső
szolgáltatásából származó árbevétele,
i) a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény hatálya alá tartozó
vállalkozók esetében a tevékenységükkel (termékeladás, szolgáltatás) összefüggésben
kapott általános forgalmi adó nélküli készpénz, jóváírás, természetben kapott
juttatás, vagy bármilyen vagyoni érték, növelve az árkiegészítéssel és csökkentve
a fogyasztási adóval, továbbá az adóhatósággal elszámolt regisztrációs
adó összegével, feltéve, ha a regisztrációs adó összege a termék ellenértéke részeként
bevételként került kimutatásra,
j) a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a
kockázati tőkealapokról szóló törvény hatálya alá tartozó kockázati tőketársaságoknál
és a kockázati tőkealapoknál: az a.) pont szerinti nettó árbevétel, valamint
a befektetett pénzügyi eszköznek minősülő részvények, részesedések - kockázati
tőkebefektetések - eladási árának és könyv szerinti értékének különbözetében
keletkezett, a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg realizált árfolyamnyereség,
továbbá az ilyen befektetések után kapott osztalék és részesedés
együttes összege,
(4) vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés
céljából, üzletszerűen végző
a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági
őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele
az adóévben a 600.000 forintot meghaladja,
c.) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
d.) egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás
alatt áll.
(5) székhely: belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratában),
a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében
a vállalkozói igazolványban ekként feltüntetett hely, a magánszemélyek esetében
az állandó lakóhely. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe
vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként
megjelölt helyet kell érteni;
(6) telephely:
a.) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat
jogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal,
hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt,
a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet
(szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe
vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat,
vasúti pályát;
b.) hang, kép, adat vagy egyéb információ (ideértve a rádió- és televízió
programokat is) vezetéken, kábelen, rádión, optikai úton vagy elektromágneses
rendszer útján történő továbbítását szolgáló berendezés, amennyiben annak üzemeltetése
rendszeres személyes jelenlétet kíván,
c.) a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamos
energia-kereskedő és villamos energia elosztó hálózati engedélyes, továbbá a
földgázellátásról szóló törvény szerinti közüzemi szolgáltató, földgázkereskedő
és földgázelosztói engedélyes esetén azon önkormányzat illetékességi területe,
ahol villamos energia vagy földgáz értékesítése, illetve a villamos energia vagy
földgáz elosztása a végső fogyasztó, a végső felhasználó (a továbbiakban együttesen:
a végső fogyasztó) részére történik;
(7) közszolgáltató szervezet: a Magyar Posta Zrt., a Magyar Rádió Zrt., a Magyar
Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt., a Magyar Távirati Iroda Zrt., Diákhitel
Központ Zrt., továbbá a távfűtés-, a melegvíz-, az ivóvíz-, a csatornaszolgáltatást
(a továbbiakban: szolgáltatás) nyújtók - ideértve a víziközmű-társulatot is - feltéve,
ha nettó árbevételük legalább 75%-ban közvetlenül a fogyasztók számára tör-
Kanizsai Közlöny
ténő szolgáltatás nyújtásából származik. Közszolgáltató szervezet továbbá a vasúti
pályahálózatot üzemeltető feltéve, ha nettó árbevétele legalább 75%-ban a
vasúti pályahálózat működtetéséből származik, valamint a helyi- és helyközi menetrendszerinti
tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó feltéve, ha nettó árbevétele
legalább 55%-ban a tömegközlekedési szolgáltatás nyújtásából származik.
(8) eladott áruk beszerzési értéke: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások
esetében a vásárolt és változatlan formában eladott anyagoknak, áruknak - a
számvitelről szóló törvény szerint az eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt
- bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást
vezető vállalkozók esetében a tárgyévi árubeszerzésre fordított kiadás, csökkentve
a kifizetett árukészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett árukészlet
leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az eladott áruk beszerzési értékét
az az érték, amellyel az adóalany a (9) bekezdés szerint anyagköltségként, a (12)
bekezdés szerint közvetített szolgáltatások értékeként nettó árbevételét csökkentette,
(9) anyagköltség: a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a vásárolt
anyagoknak - a számvitelről szóló törvény szerint - anyagköltségként elszámolt
bekerülési (beszerzési) értéke. Az egyszeres könyvvitelt, valamint - a személyi
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó - pénzforgalmi nyilvántartást
vezető vállalkozók esetében a tárgyévi anyagbeszerzésre fordított kiadás, csökkentve
a kifizetett anyagkészlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett
anyagkészlet leltár szerinti nyitó értékével. Csökkenti az anyagköltséget a saját
vállalkozásban végzett beruházáshoz felhasznált anyagok bekerülési (beszerzési)
értéke, továbbá az az érték, amellyel az adóalany (8) bekezdés szerint az eladott
áruk beszerzési értékeként, a (12) bekezdés szerint a közvetített szolgáltatások értékeként
nettó árbevételét csökkentette,
(10) anyag, áru: a számvitelről szóló törvény szerinti vásárolt készletekből az
anyagok, az áruk,
(11) Hatályát veszítette.
(12) közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt
és a harmadik személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján,
a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában
továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke. Közvetített
szolgáltatásnál az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, az adóalany
a vásárolt szolgáltatást részben vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel
kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye,
vagyis az, hogy az adóalany nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt
szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan
áron, egyértelműen megállapítható. Ide sorolandó továbbá a közvetített szolgáltatások
közé nem tartozó, az adóalany által továbbszámlázott olyan alvállalkozói
teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével,
mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv szerinti - írásban kötött -
vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll, feltéve, hogy azzal az adóalany a (8)
bekezdés szerint eladott áruk beszerzési értékeként vagy a (9) bekezdés szerint
anyagköltségként vagy a (3) bekezdés a) pontja szerint jogdíjként nettó árbevételét
nem csökkentette;
(13) idényjellegű tevékenység: az a vállalkozási tevékenység, amelyet a vállalkozó
állandó székhellyel, telephellyel az év meghatározott szakához kötötten
rendszeresen végez.
(14) saját vállalkozásban végzett beruházás: a számviteli törvény szerinti tárgyi
eszköznek minősülő eszközök saját vállalkozásban végzett megvalósítása, létesítése,
bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, élettartamának
növelése, eredeti állagának helyreállítását szolgáló felújítása - ide nem értve a tárgyi
eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási,
karbantartási munkákat, továbbá az erdőnevelési, erdőfenntartási, erdőfelújítási
munkákat - akkor is, ha az adóalany kizárólag a beruházás megvalósításához
szükséges anyagot biztosítja.
(15) korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: A Központi Statisztikai
Hivatala Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdőíve kitöltéséhez
c. kiadvány 1999.január 1-napján érvényes szabályai szerint éves szinten
számított állományi létszám, ideértve a saját nevében és saját kockázatára
rendszeresen, haszonszerzés céljából vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyt,
továbbá azt a tulajdonost, aki vállalkozásában személyes közreműködésre
kötelezett, vagy azt mellékszolgáltatásként végzi, valamint a segítő
családtagot;
(16) külföldön végzett termék-előállító tevékenység: ha a külföldi termékelőállító
tevékenység, valamint a külföldön előállított termék külföldön történő
forgalmazási, tárolási , elosztási tevékenység végzésének helye és a teljesítés
helye szerződésekkel is alátámasztottan ténylegesen külföldi - a Magyar
Köztársaság államhatárain kívüli -, továbbá amely tevékenység során az
adóalannyal szerződő fél nem minősül belföldi személynek, a külföldi szerződő
fél gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó telephelye -
vagy ezek hiányában állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye -
külföld.
(17) piaci és vásározó kiskereskedelem: piacokon, vásárokon folytatott kicsinybeni,
közvetlenül a végső fogyasztónak történő értékesítés,
(18) építőipari tevékenység: a Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási
Rendszere 2008. január 1-jétől hatályos (TEÁOR''08) besorolása szerint a
41-43 ágazatokba sorolt tevékenységek összessége,
(19) nevelési, oktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
20-23. §-ában, a felsőoktatásról szóló törvény 1993. évi LXXX. törvény
2.§-ában és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában meghatározott
intézmény;
(20) az egyszerűsített vállalkozói adónak a számviteli törvény hatálya alá nem
tartozó alanya esetében nettó árbevétel: a (3) bekezdés i.) pontja szerinti nettó árbevétel,
eladott áruk beszerzési értéke és anyagköltség: a (8) és a (9) bekezdésben
foglalt, pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozókra meghatározott eladott
áruk beszerzési értéke és anyagköltség,
1. számú melléklet
A helyi iparűzési adó alapjának megosztása
1. Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelőző teljes adóévben az iparűzési
adóalapja (a továbbiakban: adóalap) nem haladta meg a 100 millió Ft-ot, a következő
1.1., 1.2.vagy 2.1.pont szerinti adóalap-megosztási módszer valamelyikét
köteles alkalmazni.
1.1 Személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás módszere
A székhely, telephely(ek) szerinti településekhez (a továbbiakban együtt:
települések) tartozó foglalkoztatottak - ideértve a magánszemély vállalkozó
(Htv. 52. §. 26. a)-d) pont) esetében önmagát is - után a tárgyévben elszámolt
személyi jellegű ráfordítások arányában osztható meg az adóalap.
Személyi jellegű ráfordításnak a melléklet alkalmazásában az tekintendő,
amit a számvitelről szóló törvény annak minősít, és a társasági adóról és
osztalékadóról szóló törvény, illetőleg a személyi jövedelemadóról szóló
törvény alapján költségként elszámolható. A magánszemély vállalkozó esetében
az önmaga után elszámolt személyi jellegű ráfordítás címén - az említett
törvényekben foglaltaktól függetlenül - 500.000 Ft-ot kell figyelembe
venni.
Ha a nem magánszemély vállalkozó ügyvezetője (a vállalkozónak a társasági
szerződésben, az alapító okiratban képviseletére feljogosított magánszemély)
után az adóévben személyi jellegű ráfordítás nem merül fel, akkor ezen ügyvezető
után 500 000 forintot kell figyelembe venni személyi jellegű ráfordítás címén.
A településen kívül változó munkahelyen foglalkoztatott személyek esetében a
ráfordítást annál a településnél kell figyelembe venni, ahol ezen személyek tényleges
irányítása történik.
A részletszámítás a következő:
a) A vállalkozó összes személyi jellegű ráfordításának összegét 100 %-nak
véve, meg kell állapítani az egyes településekre eső személyi jellegű ráfordítások
százalékos arányát.
b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes településekhez,
amilyen arányt az a) pont szerint megállapított százalék képvisel.
1.2 Eszközérték arányos megosztás módszere:
A településekhez tartozó, az adóév folyamán a vállalkozási tevékenységhez
használt tárgyi eszközök eszközértékének együttes összege arányában kell az
adóalapot megosztani. Tárgyi eszköz mindaz a saját tulajdonú, bérelt, lízingelt
eszköz, amely a számvitelről szóló törvény szerint tárgyi eszköz lehet. A 100
ezer forint beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket - a használat idejétől függetlenül
- csak az aktiválás évében kell figyelembe venni. A tárgyi eszköz értéke
(eszközérték) a tárgyi eszköznek az e melléklet szerint figyelembe veendő
értéke.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény, illetőleg a személyi
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó vállalkozó egyrészt az említett
törvények rendelkezései szerint az adóévben elszámolható értékcsökkenési
leírás, a költségként elszámolható bérleti díj, lízing díj összegét veheti eszközérték
címén figyelembe, ezen túlmenően azon egyébként a vállalkozás tevékenységéhez
használt tárgyi eszközök után, amelyek a költségek között nem
szerepelhetnek
- termőföld esetében aranykoronánként 500 forintot,
- telek esetében a beszerzési érték 2 %-át
kell eszközértéknek tekinteni.
Ha az eszközérték az előbbiek szerint nem állapítható meg, akkor a számviteli
törvény szerinti ingatlanok esetén a beszerzési érték 2%-a, egyéb eszközök esetén
a beszerzési érték 10%-a tekinthető eszközértéknek. Ha a nyilvántartásokból a
beszerzési érték nem állapítható meg, akkor a beszerzési értéknek a társasági adóról
és az osztalékadóról szóló törvény szerint megállapított piaci érték tekintendő.
A településen kívül változó munkahelyen hasznosított tárgyi eszközök esetében
az eszközértéket annál a településnél kell figyelembe venni, ahol ezek működtetésének
tényleges irányítása történik, illetőleg - járműveknél - ahol azt jellemzően
tárolják.
A részletszámítás a következő:
a) A vállalkozó összes eszközértékének összegét 100%-nak véve, meg kell
állapítani az egyes településekre eső eszközértékek százalékos arányát.
b) A vállalkozó adóalapjának olyan százaléka tartozik az egyes településekhez,
amilyen arányt az a) pont szerint megállapított százalék képvisel.
Kanizsai Közlöny
Szerkeszti: a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap, Nagykanizsa Király u. 47. A szerkesztésért felelős: Dóró János. Tördelés: Hársfalvi Tímea. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft., Nagykanizsa, Király
u. 47. Felelős kiadó: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Szerkesztőség: Nagykanizsa, Király u. 47. Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Tel/fax: 93/312-305.
KANIZSAI KÖZLÖNY
2.1. Az a vállalkozó, akinek a tárgyévet megelőző teljes adóévben az adóalapja
meghaladta a 100 millió forintot, köteles a következő adóalap megosztási módszert
alkalmazni.
Az adóalap olyan hányadát kell a személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás
módszerével (1.1. pont) megosztani, amilyen arányt a személyi jellegű ráfordítások
összege képvisel a személyi jellegű ráfordítás és eszközérték együttes
összegén belül. A fennmaradó adóalap-részre az eszközérték arányos megosztás
módszerét (1.2. pont) kell alkalmazni.
A részletszámítás a következő:
a) Az adóalapot két részre - személyi jellegű ráfordítás arányos megosztás
módszerével megosztandó és eszközérték arányos megosztás módszerével megosztandó
részre - kell osztani. A személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás
módszerével megosztandó adóalap-rész megállapítása az alábbi képlet szerint történik:
VAa
AH =
VAa + VAb
ahol
VAa = az 1.1. pont szerinti összes személyi jellegű ráfordítás összege
VAb = az 1.2. pont szerinti összes eszközérték összege
AH = a VAa és VAb együttes összegén belül a VAa hányada.
Az adóalapnak az AH százalékban kifejezett hányadát a személyi jellegű ráfordítás
arányában kell a települések között megosztani, az adóalapnak a fennmaradó
részét pedig eszközérték arányosan kell a települések között megosztani.
b) Az adott településre eső adóalap egyenlő az adott településre a személyi
jellegű ráfordítással arányos megosztási módszerrel kiszámított rész-adóalap, valamint
az eszközérték arányos megosztási módszerrel kiszámított rész-adóalap
együttes összegével.
2.2. A villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, villamosenergia-
kereskedő és villamos energia elosztó hálózati engedélyese, továbbá
a földgázellátásról szóló törvény szerinti közüzemi szolgáltató, földgázkereskedő
és földgázelosztói engedélyes végső fogyasztó részére történő villamos energia,
földgáz értékesítése, illetve villamos energia vagy földgáz elosztása esetén - a
melléklet 1. és 2.1. pontjában foglaltaktól eltérően - a helyi iparűzési adó alapját
[5. § (1) bek.]:
a.) egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkereskedő
esetén az önkormányzat illetékességi területén végső fogyasztó részére
eladott villamos energia vagy földgáz értékesítéséből származó számviteli törvény
szerinti nettó árbevételnek a villamos energia vagy földgáz végső fogyasztó
részére történő értékesítéséből származó összes számviteli törvény szerinti nettó
árbevételben képviselt arányában,
b.) villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes
esetén az önkormányzat illetékességi területén lévő végső fogyasztó
számára továbbított villamos energia vagy földgáz mennyisége és az összes,
végső fogyasztónak továbbított villamos energia vagy földgáz mennyisége
arányában kell megosztani a székhely, telephely szerinti önkormányzatok között.
3. Az egyes településekre eső adóalapok együttes összege egyenlő a vállalkozó
adóalapjának összegével.
4. Az adóelőleg számításánál ugyanazt a módszert kell alkalmazni, mint az adó
számításánál.
5. Az adóalap-megosztásra vonatkozó számításokat - a kerekítés általános szabályai
alapulvételével - hat tizedesjegy pontossággal kell elvégezni.
6. A megosztás módszerét, az adóelőleg és adó számításának menetét a vállalkozónak-
az adóhatóságok (állami, önkormányzati) által ellenőrizhető módon -
írásban rögzítenie kell.
7. Az 1.1, 1.2, 2.1 pontok szerinti megosztási módszerek közül nem lehet azt
alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén
nulla forint települési adóalapot eredményezne.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYűLÉSE
50/2004. (XII.20.) SZÁMÚ RENDELETE
ATALAJTERHELÉSI DÍJJAL KAPCSOLATOS
BEVALLÁSI, ELJÁRÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI
SZABÁLYOKRÓL
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. tv. 21/A.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja.
1.§.
A rendelet hatálya
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az
egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
2.§.
Bejelentési, bevallási kötelezettség
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak önadózással kell megállapítania,
bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig.
(2) Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, a bevallását telephelyenként köteles
megtenni. Ennek érdekében olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a
díjfizetés alapja valamint összege telephelyenként megállapítható.
3.§.
A díjfizetési kötelezettség megszűnése
(1) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik
meg, amely napon a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.
(2) A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről,
annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül bevallást kell tenni az önkormányzati
adóhatósághoz.
4.§.
A díj megfizetése
(1) A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező kibocsátónak
bankszámlájáról történő átutalással, a pénzforgalmi bankszámlával
nem rendelkezőnek belföldi postautalványon kell teljesíteni az Önkormányzat
14100330-92660049-14000003 számú talajterhelési díj beszedési
számlájára.
5.§.
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
(1) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes önkormányzati
adóhatóság látja el.
(2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó
jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és beszedéshez való jog elévülésére,
pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott
kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén
vízszolgáltatást végző szervezetet a kibocsátókra vonatkozóan:
- kibocsátóként a szolgáltatott víz mennyisége;
- a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz
mennyisége tekintetében.
(4) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli azt a folyékony hulladék szállítására
feljogosított szervezetet, aki/amely az önkormányzat illetékességi területén lévő
kibocsátó telephelyéről folyékony hulladékszállítást végez:
- kibocsátóként és telephelyenként, az elszállított szennyvíz mennyisége tekintetében.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatás benyújtási határideje a naptári
év március 31. napja. Az adatszolgáltatás a naptári évet megelőző év adatait valamint
a kibocsátó azonosításához szükséges adatokat tartalmazza.
6.§.
Átalány alapján meghatározott talajterhelési díj
(1) Az a kibocsátó aki/amely nem méréssel igazolt és felhasznált szennyvízelhelyezést
alkalmaz, átalányként a (2) bekezdésben megállapított vízfelhasználást
alkalmazza az éves talajterhelési díj alapjának megállapításakor.
(2) Az átalány mértéke: 120 liter/fő naponta.
(3) A talajterhelési díj éves összegének megállapításakor azon állandó lakcímmel
rendelkezőket kell figyelembe venni, akik a kibocsátóval közös háztartásban
élnek, valamint a tartózkodási időt naptári napokban kell meghatározni.
Kanizsai Közlöny
2008. január 17. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Összegyűltek a feladatai, s a kapkodásban
könnyen félreértésekbe keveredhet másokkal.
Feszültsége a magánéletére is kihat. Oldásképpen
tegyen asztalára színes tavaszi virágokat,
s ismét visszatér a jó hangulata.
Gondoljon a kikapcsolódásra, a szórakozásra
is. Nemcsak munkából áll az élet.
Itt a farsang, a párjukat kereső Bikák igazi
viadalra számíthatnak egy pezsgő hangulatú
farsangi bálban.
Ha megosztja problémáit a barátaival,
könnyebben kilábalhat a gondjaiból, hiszen
már az is segítséget jelent, ha valaki
meghallgatja és jó tanácsot ad. A párkapcsolatának
is jót tesz az őszintesége.
Új év, új tervek, új remények. Ha nem vettette
még papírra év eleji fogadalmait,
most itt az ideje. Anyagi előrejutásra csak
így számíthat. Hétvégéit fordítsa pihenésre,
ismerkedésre.
Lelkesedéssel, energiával felvértezve
most bármibe belefoghat, minden sikerül.
Régi rossz szokását levetkőzve, amibe
belekezd, azt fejezze is be. Így kivívhatja
társa őszinte csodálatát.
A környezetéből érkező negatív hatások
nem múlnak el önben sem nyomtalanul.
A nyomasztó, kusza gondolatoktól szabaduljon
meg mihamarabb sétával, zenehallgatással,
tánccal.
Üres perceiben gondoljon a jövőjére is.
Bár titkolja, vonzódik a jóléthez, a szórakozáshoz,
mégis könnyedén feladja a terveit.
Legyen e tekintetben erős és akaratos.
A családja mellett mindig fontosak voltak
önnek kiterjedt baráti kapcsolatai. Most úgy
tűnik, otthon is bizonyítania kell, hogy
anyagiak terén számíthatnak a nagylelkűségére.
Ha igen, a jutalom nem marad el.
Nehezen indulnak a dolgos hétköznapok,
inkább beszélget, vitatkozik ismerőseivel,
munkatársaival. Túlzott szókimondásával
nemcsak a környezetét, hanem társát is
visszariasztja, elkedvetleníti.
Mostanában sokat töpreng új ötletei
megvalósításán. A nagy nekibuzdulás
közben ne feledkezzen meg kötelezettségeiről,
hiszen a családja nagyon számít
önre mindenben.
A napsütéses szürke utcákon sétálva már
érezni lehet a közeledő tavasz levegőjét.
Jó alkalom ez kicsit eltöprengeni a mindennapokon
és javítani rajtuk, amíg még
lehet.
Pozitív gondolkodása sikereket hozhat
anyagi téren is. Mindennapos feladatait rutinszerűen
megoldotta, jöhet az izgalmakat
rejtegető kalandozás. Fogadja el ismerősei
báli invitálását.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM
INDUL:
􀂊 2008. 01.18-án 16 órakor
könnyű- és nehézgépkezelő
(alap- és típusvizsga)
􀂊 2008. 01.18-án 16 órakor
autóbuszvezető “D”,
tehergépkocsivezető “C”,
nehézpót C+E
􀂊 2008. 01.21-én 16 órakor
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Az NTE 1866. által kibocsátott
TÁMOGATÓI JEGY
értékesítését felvállaló személyek
Balogh István 30/670-9820 istvan.balogh@chello.hu
Betlehem Attila 30/635-1235 beatee@freemail.hu
Böröcz Zoltán 30/9692-600 szemafor@chello.hu
Dömötörfy István 30/237-8618 domotorfy.istvan@chello.hu
Dr.Kolonics Bálint 20/955-5335 kolonicsugyvediiroda@chello.hu
Hohl László 30/939-9064 info@kanizsabutor.hu
Kapusi Győző 30/565-6449 kapusi_gy@freemail.hu
Karosi László 30/410-1833 laszlo.karosi@allianz.hu
Kozma Lajos 70/375-7314 ntekl@freemail.hu
Máthé István 30/959-4482 mathei@mavrt.hu
Németh Attila 30/500-5564 nemeth.attila@elmib.hu
Szabó Sándor 20/962-7504 mediumkft@chello.hu
Szakáll Miklós 30/214-0824 gelka@chello.hu
Tóth László 70/375-7316 toth@nagykanizsa.hu
Az értékesítők bármely felmerült kérdésre válaszolnak,
náluk a "TÁMOGATÓI JEGY"-ek megvásárolhatóak
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
14 Kanizsa – Apró 2008. január 17.
INGATLAN
Belvárosban 800 m2-es építési terület
eladó. Társasház építésésre kiválóan alkalmas.
Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti, szép
állapotú lakás eladó. Érd.: 30/448-6072
(6086K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt tetőtéri,
azonnal beköltözhető, új, 46 m2-es + galériás,
turbókazános, kétszobás lakás 9,99 millióért
eladó, akár önrész nélkül is. Érd.:
30/901-9013 (6078K)
Nagybakónakon kétszobás családi ház
nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra után a
93/315-559 (6099K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es, 2,5
szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás 9,5 millió
Ft-ért eladó. Érd.: 30/348-9669 (6100K)
Szép természeti környezetben, kicsi szőlőbirtok
olcsón eladó. Érd.: 20 óra után a
93/315-559-es telefonszámon. (6101K)
Borsfán (a bázakerettyei, letenyei
strandfürdőhöz közel) 100 m2-es családi
ház akácossal, kis kerttel eladó. Nagykanizsai
lakáscsere érdekel. Irányár: 3,9 millió
Ft. Érd.: 06-30-650-8534, este: 93-329-544
(6108K)
Belvárosban (Csengery út elején) garázs
eladó. Érd.: 20/446-2968 (6112K)
Nk-án a keleti városrészben kétszobás,
központi fűtéses, IV. emeleti, jó állapotú lakás
eladó. Érd.: 93/381-069 (este 18 óra
után) (6137K)
Nagykanizsán, nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető tetőtérrel,
kerttel, garázzsal, pincével, teljesen
felújítottan eladó azonnali beköltözéssel.
Kisebb lakást beszámítok. Érd.:
20/9616-404 (6077K)
Nk-án a Szentgyörgyvári hegy I. hegyháton
3673 m2-es telek eladó. Víz, villany
megoldható. Irányár: 360 ezer Ft. Érd.:
30/969-8170 (6138K)
Csokonai-Teleki úton hosszú távra garázst
bérelnék. Érd.: 20/226-4144 (6140K)
Nk-án zárt udvarban, 40 m2-es, új, amerikai
konyha + nappali + hálós, berendezett
lakás hosszú távra igényesnek kiadó. Érd.:
70/619-2561 (6143K)
Meghibásodott távirányítóját (TV, hifi,
videó, stb.) megjavítom. Érd.: 20/510-2723
(6139K)
Főiskolai hallgató magyar nyelvtanból és
irodalomból korrepetálást, érettségire való
felkészítést vállal. Tel.: 30/968-8184 (6141K)
Fürdőkád, zuhanytálca felújító zománcozás
helyben, beépített állapotban, fehérben,
színesben. Érd.: 20/475-1793, 82/423-
691 (6142K)
Számítógépes adatrögzítést: szakdolgozatok,
árajánlatok, stb. gépelését valamint
egyéb pc-n végezhető feladatot rövid
határidővel vállalok. Tel.: 30/9932-534
Költözés miatt eladó: Electrolux (2 éves),
Whirpool kombinált (8 éves) hűtőszekrény, 72
cm-es LG 100 Hz TV, Whirpool mosógép (4
éves), új fürdőszobaberendezés (fa + bambusz
kombináció). Érd.: 20/226-4144 (6144K)
Eltartási szerződést kötne saját vagyonnal
rendelkező hölgy, olyan idős emberrel,
aki saját háza és önmaga eltartásához segítségre
szorul. Jelige: “Képzett hölgy”.
Leveleket a Szerkesztőségbe (Pf.: 154)
kérem. (6145K)
Etüd típusú Pianino eladó. Érd.: 30/901-
2482 (6146K)
VÁROSKÖZPONTBAN
IRODÁK – nettó 1.200 Ft/m2-
től – és üzlethelyiségek KIADÓK,
ingyenes parkolási lehetőséggel.
Érdeklődni:
20/9390-745, 20/9683-517
Dr. Nagy Éva
radiológus adjunktus
Szűrő- és diagnosztikai
jellegű ultrahang
vizsgálatok!
(hasi, nyaki, egyéb lágyrész)
Nagykanizsa Kórház
Rendelőintézete földszint
ultrahanglabor
Rendelési idő:
kedd 16.00-18.30
Telefon: 30/526-5944
Január 18. 19 óra
Az OldMix Kartell együttes
koncertje (Belépődíj: 400 Ft)
Január 22.
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
17 óra Kanizsai Képző- és
Iparművészek Tárlata
Megtekinthető: február 15-éig
18 óra Ünnepi műsor a Magyar
Kultúra Napja tiszteletére
Január 24.
17 óra Hevesi Bérlet
20 óra Bródy Bérlet
Alfieri: HATHÉT, HATTÁNC - vígjáték
Február 9. 20 óra
FARSANGI JELMEZBÁL
a Nosztalgia Zenekarral
Belépődíj: 1200 Ft. Jegyek elővételben
-asztalfoglalással- az információs
szolgálatnál válthatók.
Január 17. 14.30 óra
MAGYARORSZÁG
TERMÉSZETI ÉRTÉKEI
A Duna-Dráva Nemzeti Park
vetítettképes előadása
Előadó: Benedek Miklós tanár
Január 25. 19 óra
A PÉCSI NO MORE BLUES
EGYÜTTES
latin jazz
koncertje
Belépődíj: 400 Ft
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete 25-én, pénteken
15.30-kor a kórház tanácstermében
tartja idei első klubfoglalkozását,
amelyen „Orális
diabetikumok alkalmazása a II.
típusú cukorbetegségeknél”
címmel tart előadást Dr. Sebestyén
Miklós főorvos.
A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház 2008. február 1-én 16 órától
rendezi meg a III. Fánkfesztivált. Három fős csapatok jelentkezhetnek, hagyományos
és különleges kategóriákban, hozott anyagból. A nevezési lapot
2008. január 24-ig kell eljuttatni a Nagykanizsa, Csengery u. 67. címre, a
93/311-195 faxszámra, vagy a kodalymk@nagykanizsa.hu e-mail címre.
Bővebb tájékoztatás a művelődési ház valamely elérhetőségén!
Javában folynak a városi teremlabdarúgó
bajnokság küzdelmei,
de sajnos, nem csupán a
szép cselekről, és az elismerést
érdemlő gólokról lehet szót ejteni,
hiszen számos sérülés is előfordult
már a nagy népszerűségnek
örvendő tornán. A legijesztőbb
azonban kétségkívül Hosszú
Istváné volt, aki egy ártalmatlan
szituációban összeesett. Csapattársának,
Dene Krisztiánnak és
az ellenfél egyik játékosának,
Boros Zoltánnak a lélekjelenlétén
múlott, hogy végül nem történt
még komolyabb baj a parketten.
A csarnokban pillanatok
alatt döbbenet lett úrrá, de végül
a fiatalembert a mentők már úgy
szállították kórházba, hogy eszméleténél
volt, igaz, az alapos
kivizsgálást a hét folyamán nem
kerülhette el a lelkes futballrajongó.
Ez a történés is rávilágított
arra, hogy sajnos, ahhoz lassan
hozzá lehet szokni (pontosabban
ezt mindig képtelenség
tudomásul venni), hogy akár
életerős fiatalemberek is bajba
kerülhetnek. A szerencsétlen esetek
után nagyon kell vigyázni arra,
hogy ha már meg is történt a
sérülés, a nyelvüket ne nyeljék le
a magatehetetlen labdarúgók.
P.L.
2008. január 17. Kanizsa – Sport 15
Sipos zárt az élen. A közelmúltban
fejeződtek be a kilenc fordulós
svájci rendszerű városi sakkbajnokság
küzdelmei, s a huszonhárom
induló az előző évekhez hasonlóan
nagy küzdelmet vívott a
minél előkelőbb helyezésekért. Végül
Sipos János győzött nyolc
ponttal, második lett Kobán Bálint
ugyanannyi egységgel, míg a harmadik
helyre Nyizsnyik Bence került
hét megszerzett ponttal. Szintén
a kanizsai sakkélettel kapcsolatos
hír, hogy az Aquaprofit NTSK
első csapatának 18 esztendős, az
idei szezon előtt szerződtetett reménysége,
Ignácz Mária szép sikert
ért el az országos porondon. A
Budapesten megrendezésre került
KO Magyar Női Felnőtt Sakkbajnokságon
ugyanis végül a harmadik
helyet szerezte meg, vagyis a
kanizsai egyletnél jó gondolkodtak,
amikor elhatározták megszerzését.
Jön a MiZo Pécs 2010.Abajnokság
második körének kezdett neki a
Kanizsai Vadmacskák SE női NB I
A-csoportos együttese a fővárosban
a BSE vendégeként. Az előző fordulóban
a szintén budapesti BEAC elleni
hazai vereség jócskán megviselte
a lelkileg a csapatot, a magyar bajnokság
tágabb értelmében vett elitjéhez
sorolt városmajoriak ellen viszont
nem játszott letargikusan a
KVSE, s a 82-55-ös vereség még a
tűrhető kategóriába is sorolható.
Sztevan Csupics edző szerint Varga
Zsófiáék magukhoz tértek a sokkból,
lehet ismét kezdeni szisztematikusan
az építkezést. A budai mérkőzésen a
legeredményesebb kanizsaiak közül
Varga Zsófia (jelenleg a liga legjobb
pontátlagának gazdája) 17, míg az
amerikai Rachill Robinson 14 pontig
jutott. A Vadmacskák következő ellenfele
az Euroliga egyik meghatározó
magyar csapata, a MiZo Pécs
2010 lesz január 20-án, vasárnap 17
órai kezdettel.
Helycsere az összetett élén. A
helyi Megacity szórakoztató központban
már a negyedik fordulón is
túlvannak a biliárdosok, amit az országos
amatőr versenysorozat keretében
rendeztek. A győzelmet ezúttal
Molnár Imre szerezte meg, aki
a fináléban Horváth Tamásnál bizonyult
jobbnak, míg a megosztott
harmadik helyen Baráth András és
Borbás Bertold végzett. A győztes
ezzel az összetettben is átvette a vezetést
négy kör után Bicskei Bertoldtól,
bár ahogy fogalmaznak,
messze még a vége, a következő
forduló viszont már nincs, hiszen
azt január 20-án bonyolítják a már
megszokott helyszínen.
Döbbenet után fellélegzés Hálás az édesanya
Szerkesztőségünket az eset
után István édesanyja, Hosszú
Istvánné azzal a kéréssel kereste
meg, hogy mérhetetlen háláját
szeretné kifejezni fia segítőkész
társai felé, s ennek természetesen
mindenképp helyt is adunk:
„Mind a magam, mind gyermekem
nevében nagy köszönettel
tartozom azoknak, akik abban a
helyzetben segítettek fiamon. Egy
édesanya számára nincs szörnyűbb
érzés annál, ha gyermeke
bajba kerül, s a legkevesebb,
hogy az egész család nevében hálámat
fejezem ki azért, amit tettek.”
B-BETON Bonyhádi KSE - Kanizsa
KK DKG-EAST 100 - 85
(25-23,29-29,16-13,30-20.).
Bonyhád, 100 néző. Kanizsa KK
DKG-EAST: Kasza 16, Beck 9/9,
Kiss Z. 13, Zsámár 13, Szabó B.
31.Cs.: Millei, Fodor 3/3, Murvai,
Becze, Vertetics. Edző: Kovács
Nándor. Jók: Szabó B., Zsámár.
Az új évben folytatódott a kanizsai
NB I B-s férfi kosárlabdacsapat rossz
szériája, hiszen ezúttal a bonyhádiak
gondolták úgy, hogy az ősszel elszenvedett
vereségért törleszteni kell. A
Nyugati csoport utolsó előtti helyén
tanyázó tolnaiak ellen pedig nem kezdett
rosszul a KKK, az új szerzemény
Kiss Zoltán vezérletével jól is tartotta
magát a csapat az első negyedben.
Szabó Balázs, mondhatni jó szokásához
híven termelte a pontokat, s még
a nagyszünetig sem akadt gond, utána
viszont már fordultak elő bosszantó
hibák. Ezeknek aztán az utolsó percekben
nőtt meg nagyon a jelentősége,
mivel a hazaiak egész egyszerűen
felőrölték ellenlábasukat, akik Kiss
Z., Szabó B. és Beck kipontozódását
már nem tudták ellensúlyozni.
AKKK ezzel maradt a hetedik helyen
úgy, hogy egy hazai mérkőzése
a fehérvári együttes ellen néhány hete
elmaradt. Annak pótlására a hírek
szerint majd február elején kerül sor.
P.L.
Bonyhád is visszavágott
A labdarúgás imádatával
megfertőzött ember valóban
hajlamos arra, hogy ne vitassa
annak igazságtartalmát, hogy a
futball nem élet-halál kérdése,
hanem sokkal több annál. Egészen
addig a pillanatig, amíg
testközelből részese nem lesz
egy olyan ijesztő pillanatnak,
amikor a pályán hirtelen összeesik
egy játékos. Azonnal átértékelődik
minden, s a mindenáron
való győzni-akarás helyett
a segíteni-akarás kerül az első
helyre. Nem titok, többek között
egy olyan focista volt első a
sorban, aki egykor a megyei
bajnokság küzdelmeiben Kiskanizsán
és Galambokon a szó
szoros értelmében nem ismert
kegyelmet, hajtotta ellenfelét
addig, amíg lehetett. Nyártól
már az NB III-ban bizonyíthatott
hétről-hétre, múlt szombaton
pedig azt is elmondhatja
magáról, az élet nagy megpróbáltatásában
is maximálisan
helytállt. Ezt pedig fölösleges is
tovább ragozni, legyen elég
annyi, hogy Istvánnak jobbulást,
Krisztián, Zoltán, valamint
a többi segítő társ előtt pedig le
a kalappal, hiszen elmondhatjátok,
ezúttal tényleg egy nagy
mérkőzést nyertetek...
Polgár László
Van, ami a focinál is fontosabb...
Ha tél, akkor a labdarúgó teremtornáké
a főszerep, melyeken sok érdekes
információt lehet elcsípni.
Ilyen többek között Cserfő Lajos
esete is, mivel az NB III-as NTE
1866 hátvédje a héten a Dunaújváros
FC-nél van próbajátékon. A játékost
még a nyáron hívta az akkor még a
másodosztályú klubnál edzősködő
ifj. Albert Flórián, de júliusban Cserfőt
sérülése akadályozta, hogy a Duna-
partiaknál jelentkezzen.
– Az újvárosiak úgy tűnik, nem
feledkeztek el rólam, ezért szóltam
is a kanizsai elnöknek, Tóth Lászlónak,
hogy lenne ez a lehetőség – fogalmazott
a pályafutása során „idegenben”,
vagyis Marcaliban már
bizonyított játékos. – ő azt mondta,
ha szerződtetni kívánna a Fejér megyei
csapat, a kanizsai egylet nem
gördítene akadályt távozásom elé,
hiszen a másodosztály azért az
mégiscsak a másodosztály.
Egyelőre itt tartanak a fejlemények,
s a zuhanyhíradó szerint nem
csupán a 25 esztendős védőnek van
esélye arra, hogy másik klubhoz
kerüljön. Cserfő dunaújvárosi próbája
azért is érdekes, hiszen ez azt
jelenti, hogy a Duna-parti városban
mégiscsak életképes maradhat a
labdarúgás. Főképp, ha valóban
megérkezne Stadler József, aki komolyan
gondolkodik azon, hogy
beszáll az egykori bajnokcsapathoz
tulajdonosnak...
P.L.
Cserfő Dunaújvárosban
16 Kanizsa – Krónika 2008. január 17.
Fotó: Horváth Attila
Ludvig-művésztelep
A németországi „European-
Artists” művészeti egyesülettel
közös szervezésben vasárnap este
megnyílt a 14. Ludvig Nemzetközi
Művésztelep.
A nemzetközi szinten jelentős ismertséget
elért, és Kendlimajorban
megjelent művészek az itt létrejött
kapcsolataikon keresztül bekerültek
más – főleg európai – művészeti
csoportokba is. A Ludvig művésztelep
fő törekvése, hogy ezekkel
a csoportokkal minél szorosabb
és főleg tartalmasabb kapcsolatot
építsen ki, ennek érdekében együttműködési
megállapodásokat kötnek
csereprogramok szervezésére.
Ilyen együttműködési megállapodás
már van szlovéniai, szlovákiai
és németországi egyesülettel, de
van érdeklődés Ausztráliából is.
A mostani, egy hetes közös szimpóziumot
Cseke Zoltán pedagógus, a
Kreatív Klub elnöke nyitotta meg a
Tiborcz Quartet közreműködésével.
Beszédében Cseke Zoltán párhuzamot
vont a Nagybányai Művésztelep
és a Ludvig Művésztelep munkássága
között és szólt a teremtés jelentőségéről,
hiszen Ludvig Zoltán, Páli
László és Wilheim Gábor a semmiből
teremtett ’99-től egy új világot
Kendlimajorban. Hétfőtől hat ország
huszonkét művésze kezdi meg az alkotómunkát.
A hét közepén, szerdán
este 20 órától a „Kamera 67” Filmklub
három tagjának – Kotnyek István
– Kalász József – Gerócs László
– filmjeiből lesz vetítés.
A 19-én, szombaton este 19 órakor
kezdődő ünnepélyes záró kiállításon
Kardos Ferenc néprajzkutató,
költő mondja el gondolatait.
Közreműködik Kígyóssy Zoltán
csellista.
B.E.
A népszavazásról!
2008. január 25-én, pénteken 17 órakor a Hevesi Sándor Művelődési
Központ Farkas Ferenc termében tart fórumot Tarlós István, a
FIDESZ-KDNP népszavazási kezdeményezésének kampányvezetője.
Hatvanöt éve, 1943. január 12-
én kezdődött a második világháborúban
a szovjet Vörös Hadsereg
támadása a Don-kanyarban,
amelynek során szinte teljesen
megsemmisült a 200 ezer fős 2.
magyar hadsereg. E tragédiára
emlékeztek városunkban is, a korábbi
évekhez képest sokkal szolidabban
és csendesebben, érdeklődők
és ünnepi műsor nélkül:
csak a Honvéd Hagyományőrző
Egyesület elnöke, vitéz Bodnár Attila
és vitéz Bartal György helyezett
el koszorút a Széchenyi téren
lévő világháborús emlékműnél és
a temetőben, az emlékoszlopnál.
A 2. magyar hadsereget német
követelésre, kormányközi egyezmény
alapján küldték ki az orosz
frontra. Acsapatok 1942. június 28-
án kapcsolódtak be a harcokba, és
július 7-én érték el a Dont. Itt a kifáradt
egységek védelembe mentek
át a Voronyezs és Pavlovszk közötti
208 kilométer hosszú szakaszon.
A nyár folyamán sikertelenül kísérelték
meg a folyó nyugati partján
megmaradt hídfők felszámolását, a
harcokban 30 ezer embert vesztettek.
A szovjet 40. hadsereg támadása
1943. január 12-én, 30-35 fokos
hidegben kezdődött meg az urivi
hídfőből kiindulva, az első napon
8-12 kilométer mélyen ékelődtek
be a magyar védelembe. Január 14-
én a voronyezsi front középső és
déli részén is támadás indult, a 3.
harckocsi-hadsereg a scsucsjei hídfőben
50 kilométer szélességben
törte át a magyar védelmet. Az első
napokban a magyar csapatok szívósan
ellenálltak, ám január 16-ára a
szovjet támadás három részre szakította
a hadsereget, az arcvonal
felbomlott, eluralkodott a pánik. A
veszteségekről pontos adat még ma
sincs. 1943. március elején a hadsereg
létszáma 54 029 főt tett ki, de
ezek jelentős része hadtápos volt. A
2. magyar hadsereg 93 500 (más
adatok szerint 120 ezer, illetve 147
971) főt vesztett, ebben benne foglaltatnak
a hősi halottak, az eltűntek
és a sebesültek is. A doni katasztrófa
a magyar hadtörténet legnagyobb
veresége volt, idegen földön,
idegen érdekekért négyszer annyi
ember pusztult el, mint a mohácsi
csatában.
A 2. magyar hadseregnek Nagykanizsa
három ezredet adott, a 9-es
tüzér-, a 17-es és a 47-es gyalogezred
tizenötezer katonájából csupán
háromezer tért haza.
Horváth Attila
Emlékezés, csendesen
Szeretné-e, hogy ismét legyen
Nagykanizsán MOZI?
IGEN NEM
A válaszadó neme: FÉRFI Nő
A válaszadó kora: 0-15 16-25
26-35 36-50
51-
A kitöltött kérdőíveket a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap postacímére, vagy személyesen a
Szerkesztőségbe várjuk! Interneten is szavazhatnak a www.kanizsaujsag.hu címünkön.
XX. évfolyam 3. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2008. január 24. Kanizsa
Zala megye városainak polgármesterei
Nagykanizsán tartották
évadnyitó értekezletüket.
Korábban rendszeresek voltak a
találkozók, tavaly Császár József
zalaszentgróti polgármester kezdeményezésére
újították fel e hagyományt.
Négy fő témakörről beszéltek a
polgármesterek és Nagy Kálmán, a
Zala megyei közgyűlés alelnöke.
Így a Volán-vállalatok várható privatizációjáról,
a költségvetések
helyzetéről és az EU-s pályázatokról,
végül a januártól megváltozott
energiapolitika miatt a településekre
háruló kérdésekről.
Marton István polgármester
elmondta, elhatározták, a problémák
jellegétől és súlyosságától függően
negyedévente találkoznak. A következő
helyszín Keszthelyen lesz.
Dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg
polgármestere a Zala megyét is
érintő Volán-társaságok privatizációs
elképzeléseiről szólva
kiemelte, abban a pillanatban, ha
az állam kivonul a tömegközlekedésből,
és üzleti alapra kerül a szolgáltatás,
megkérdőjeleződik a kistelepülések
sorsa, hiszen anyagilag
nyilván kevésbé éri meg egy vállalkozónak
rendszeresen bemenni
egy zsákfaluba. Az a közös álláspontjuk,
hogy minden adófizető
polgárt megilleti az egyforma szolgáltatás,
így az államnak továbbra
is szerepet kell vállalnia a Volánvállalatok
jövőjét illetően. Ez – véleményük
szerint – nem képzelhető
el az önkormányzatok nélkül. A
munkahelyteremtés problémája is
szóba került. Dr. Gyimesi Endre
szerint összefogva, Észak-, de Dél
-Zala érdekében is, együttesen kell
támogatni a nagyvárosok munkahelyteremtő
beruházásait. Közös
összefogással segíteni lehet a délzalai
területek ipari parkjainak benépesítésében
és pályázataik öszszehangolásában.
Nógrádi László, Lenti polgármestere
elmondta, a kormány
megszorító intézkedései miatt
minden településen nehéz helyzetbe
került az intézményrendszerek
működtetése, miközben a másik
oldalon a 2007-2013 közötti EU-s
fejlesztési források lassan megnyílnak.
A pályázatokon csak azok
tudnak részt venni, akik megfelelő
önrésszel rendelkeznek.
Atalálkozón gondolatot cseréltek
arról, hogy fejlesztési hitelek felvétele,
vagy kötvénykibocsátás lennee
előnyösebb a települések számára.
Pálinkás Róbert, Keszthely város
alpolgármestere a 2008-tól várható
villamos energiaár emeléséről szólva
megemlítette, az önkormányzatok
kiesnek a kedvezményes díj
alól, ezért két lehetőségük maradt.
Vagy elfogadják az e.on által biztosított
kilowattonkénti 35 forintos
energiaárat, vagy elindulnak a szabadpiacon
energiát vásárolni. Abban
állapodtak meg, hogy áprilisban
Keszthelyen folytatják az egyeztetést,
ahol a szolgáltatókkal közösen
próbálnak kedvező díjszabást elérni.
Bakonyi Erzsébet
Polgármesterek, ha összefognak...
Fotó: Bakonyi Erzsébet
– Ha nehezükre esik is, értsék
meg, vége a mutyizásnak – utalt
minapi, Tóth Nándor önkormányzati
képviselővel közös sajtótájékoztatóján
Bene Csaba, a Fidesz-
KDNP frakcióvezetője a hivatal
átvilágításával kapcsolatos, közpénzek
lenyúlásáról és annak Fidesz-
közeli cégekhez történő átjátszásáról
szóló ellenzéki vádak mögött
rejlő valós indokokra.
– Az MSZP és az SZDSZ ismét
vádaskodik, láthatóan nincs ínyükre
az, hogy pár hónapon belül befejeződik
az általuk hátrahagyott káosz
utáni rendcsinálás az önkormányzatnál
– mondta Tóth Nándor. –
Most régi szokásukhoz híven azzal
vádolják Marton István polgármestert
és a Fideszt, amit a múltban ők
követtek el, vagy feltételezésünk szerint
szeretnének elkövetni a jövőben.
De nézzük csak meg, kik is vádaskodnak?
Vádaskodik az SZDSZ,
amelyről még Medgyessy Péter exminiszterelnök
is azt mondta, hogy
tele vannak korrupciós ügyekkel, illetve
az a Röst János, aki nem is
olyan régen alpolgármesterként
nem a város érdekét képviselte, hanem
egy pártjához közel álló vállalkozóét.
Bármilyen erkölcsi alapjuk
akkor lenne a bírálatra a helyi szocialista
és szabad demokrata pártkatonáknak,
ha például elszámolnának
a Thúry laktanya mutyijának
170 milliójával. Ugyanis balliberális
barátaink ennyivel olcsóbban
verték dobra ezt az értékes ingatlant.
És végül annak az ügyvédi
praxist folytató képviselőnek a helyében
sem mernék egy szót se mondani
senkire, aki politikai hatalmát
felhasználva kivetette a város egyik
legfrekventáltabb helyén lévő ingatlanát
a tilalmi listáról, csak azért,
hogy azt kedvezményesen megvásárolhassa.
Szóval, ezek az urak vádaskodnak
most – mondta Tóth
Nándor képviselő.
– De nézzük a tényeket, hogy miért
is a nagy felháborodás – vette
át a szót Bene Csaba. – Pár hónapon
belül az önkormányzat gazdálkodásában
– köszönhetően a
szocialisták és a szabaddemokraták
által bírált tanulmánynak – jelentős
változások lépnek életbe.
Ezek közül a legfontosabbak, hogy
a jövőben nem a papíron meglévő
pénzt, azaz az előirányzatot fogja
elkölteni a hivatal, hanem a ténylegesen
meglévőt és a jövőben reális
tervezéssel, áttekinthető módon
készül a költségvetés. Ezen változások
következtében reményeink
szerint az év végére jelentősen
csökkenni fog a város hitelállománya.
Az informatikai fejlesztéseknek
köszönhetően pedig nem
olyan, az adófizetők pénzéből méregdrágán
megvett eszközei, szoftverei
lesznek a városnak, amelyeket
azért nem használnak, mert el
sem indulnak, hanem olyanok,
melynek segítségével átlátható
módon folyik a pénzköltés.
Tisztelettel megkérjük az ellenzéki
képviselőket, még ha nehezükre
esik is, értsék meg, vége a
mutyizásnak – mondta végül
Bene Csaba, aki hozzátette azt is:
véleménye szerint mindenki pontosan
tudja, a másik oldal politikusai
azért küzdenek, hogy „ismét
kivehessenek számukra tetsző ingatlanokat
a tilalmi listáról, hogy
aztán baráti áron megvehessék
azt, vagy hogy privatizátor barátaikkal
ismét nyélbe üthessenek
Thúry-laktanyás, 170 milliós bizniszeket”.
Horváth Attila
2 Kanizsa – A mi ügyeink 2008. január 24.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím:
8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft.
Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető:
László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Nemcsak a rendőrség szigorít,
hanem a közterület-felügyelet
is. Nőnek a büntetési
tarifák, s a bírságot már nem
lehet ledolgozni. A központi
verdikt nyomán fizetni kell,
nincs mese.
– Január elsejétől több olyan
jogszabály lépett hatályba, amelyek
egyértelmű szigorítást jelentenek
az autósok számára –
mondta lapunknak Bakonyi Tamás,
a közterület-felügyelet vezetője.
– A szabálysértési törvény
értelmében az eddigi ötszáz forinttól
tízezer forintig terjedő bírság
mértéke jelentős mértékben
emelkedett, immár háromezertől
húszezer forintig lehet bírságolni.
Ez az országos intézkedés minden
bizonnyal sokakat érint érzékenyen.
A közterület-felügyelőknek
a rendőrökkel ellentétben lesz
mérlegelési lehetősége, tehát nem
egységes a bírság összege. Nyilván
nem szabunk ki ugyanakkora
büntetést arra, aki mondjuk csak
egy kerékkel parkol a járdán,
mint aki az egész autójával elveszi
a helyet a gyalogosoktól.
Húszezer forintért már „nagy”
szabálysértést kell elkövetni,
ilyen például az illegális hulladéklerakás.
Van még egy változás:
a helyszíni bírságot meg lehetett
változtatni közérdekű munkára,
vagy elzárásra – nos, ennek
is vége. Ha nem fizet az állampolgár,
az APEH jogosult adók formájára
behajtani a bírságot, sem
ledolgozni, sem leülni nem lehet.
Vagy a bérből vonják le, vagy kiküldik
a végrehajtót.
Bakonyi Tamás szólt a pontrendszer
szigorodásáról is, ugyanis
a bírság mellé öt meghatározott
esetben – ilyen például a megállni
tilos táblánál történő megállásbüntetőpontok
is járnak, amelyekről
értesül a rendőrség is. Így egy
súlyos közlekedési szabálysértés
és néhány, a közterület-felügyelettől
kapott rossz pont után akár a
jogsink is bánhatja a virtuskodást.
H.A.
Szigorítás
itt is, ott is
Azok a boldog szép
napok, ég veled... Fidesz: Vége a mutyinak
A Magyarországi Szociáldemokrata
Párt Zala megyei elnökségének
kezdeményezésére találkozott
egymással az MSZP és az
MSZDP megyei elnökségének három-
három fős küldöttsége.
Mint azt Bogár Ferenctől, az
MSZDP megyei elnökétől megtudtuk:
a találkozó célja az volt,
hogy előkészítsék a két párt elnökei,
Gyurcsány Ferenc és Kapolyi
László által aláírt megállapodásnak
megfelelő további, a pártszervezetek
együttműködését célzó lépéseket.
Legfontosabb feladatuknak
a baloldal egységének nagykanizsai
helyreállítását és az
együttműködés feltételrendszerének
kidolgozását tekintik.
A baloldal
egységéért Évindító kötetlen beszélgetésre
várta a sajtó képviselőit Göndör
István (MSZP) országgyűlési képviselő.
– Nehéz év van mögöttünk –
kezdte az elmúlt évi parlamenti
munkáról szóló összegzéssel. –
Lassan nyilvánosságra kerülnek
azok az adatok, amelyek számszakilag
is bizonyítják az emberek
rossz hangulatát, hiszen több mint
4 százalékkal csökkent a társadalom
nagyobbik részének reáljövedelme.
Szomorúan látom, hogy a
2007-es év is a választások utáni
civakodás jegyében telt, és nem
látszik a Parlamentben az a munka,
hogy a politikai elit az ország
előbbre jutásán dolgozik. Még
nem vagyunk az egészségügyi törvény
végén, végleges elfogadása
februárra húzódott. A képviselők
nagy része még nem ismeri a törvényt,
ebből fakadnak a félreértések.
Még mindig több biztosítóról
beszélnek, holott a törvényben erről
szó sincs.
Göndör István nagy kudarcnak
tartja képviselői munkájában, hogy
a képviselők jövedelmének átláthatóvá
tételéről szóló törvényjavaslatát
elutasították, pedig az idei évben
további tízezrekkel nőtt a képviselők
adózatlan jövedelme. Fontos
lenne a pártfinanszírozás és a kampányok
átláthatósága is. A helyi
ügyekről szólva viszont örül annak,
hogy sikerült sok városkörnyéki település
költségvetését a múlt évben
egyensúlyba hozni, és a falvak
együttműködésének eredményeként
működnek az iskolatársulások.
B.E.
Évindító beszélgetés
Balogh László önkormányzati
képviselő egy korábbi közgyűlésen
vetette fel, hogy akár ökumenikus
kápolna is lehetne az egykori Thurylaktanya
csapatkápolnájából.
A képviselő úgy vélekedett, lenne
igény a városrészben egyfajta
ökumenikus imahelyre, ahova valamennyi
felekezet tagja betérhetne.
Érdeklődésünkre jelezte, felvetése
csupán a gondolatébresztés célját
szolgálta, hiszen tudja, hogy a kápolna
a katolikus egyház tulajdona.
Fliszár Károly esperes-plébános
érdeklődésünkre elmondta, a volt
csapatkápolnát egy kompromiszszum
révén még az előző városvezetés
adta a katolikus egyház tulajdonába,
az pedig értékesíteni kívánja,
hogy az árából egy másikat
építsen. Imaterem kialakítására
ugyanis nem alkalmas, hiszen a térfalak
egyharmad-egyharmad részben
osztják fel a kápolnát. Ha ezeket
kiveszik, instabillá válhat az
épület. Lenne megoldás, ám ahhoz
a tetőt le kellene bontani, s úgynevezett
áthidalásokkal biztosítani lehetne
az épület stabilitását. Ez
azonban majdnem annyiba kerülne,
mintha építenének egy újat. Ezért
ésszerűnek tűnik az értékesítés,
amit azonban csak akkor lehetne
meglépni, ha már rendelkezésre áll
a másik terület, ahova az új kápolna
épülhet – ilyen azonban jelenleg
nincs – mondta lapunknak Fliszár
Károly. Ezért egyelőre nincs mit
tenni, várni kell az alkalmas pillanatra.
Az esperes-plébános azt is
hozzátette, ha van ilyen igény, természetesen
az új kápolna nyitva áll
majd a többi felekezet előtt is.
H.A.
2008. január 24. Kanizsa – A mi ügyeink 3
A korábbi versenyek esetében
tapasztalt vitás kérdéseket elkerülendő,
együttműködési megállapodást
írtak alá a Városházán
a nyáron tizenötödik alkalommal
sorra kerülő lovas military, illetve
a 2009-ben megrendezendő
junior Európa-bajnokság rendezői,
valamint az érintett felek.
A megállapodás aláírásával lényegében
megkezdődött az öt hónap
múlva, június végén megrendezendő
military-verseny, illetve a
2009-re tervezett junior Európabajnokság
előkészítése. A megállapodást
ellátta szignójával Marton
István polgármester, Dobri Lajos,
a Zala Megyei Lovas Szövetség elnöke,
Végh Csaba, a Kanizsa Lovas
Klub elnöke, Feiszt Ottó, a
Zalaerdő Zrt. vezérigazgatója, valamint
Göndör István, aki a rendezvény
fővédnökségét vállalta.
Marton István jelezte, a megállapodás
megkötésére azért volt
szükség, mert azt remélik tőle,
hogy a korábbi évek félreértései
elkerülhetővé válnak.
– A verseny technikai részét illetően
mindenben egyetértettünk, a
finanszírozásra pedig még a későbbiekben
visszatérünk – mondta
Nagykanizsa első embere. –
Tavaly a nézők is elégedettek voltak
a Csónakázó-tó partján megrendezett
lovas versenyekkel, s hasonló
érdeklődésre számítok június
huszadikán, huszonegyedikén és
huszonkettedikén, a következő lovas
military versenynapjain is.
Dobri Lajos megjegyezte: a nyári
versenyek lesznek a „belépők”
az EB megrendezéséhez is, s bár a
szervezők eltökéltek, az önkormányzat
és Göndör István támogatása
nélkül nem lehetnek sikeresek.
Végh Csaba arra hívta fel a figyelmet,
hogy augusztus huszonnegyedikén
nyugat-dunántúli regionális
és Zala megyei bajnokságnak
is otthont ad a Csónakázó-tó
partja. A hátralévő időszakban jelentős
feladat az akadályok újjáépítése,
újabbak létesítése, s korrekcióra
szorul a pálya nyomvonala
is. A legnagyobb nehézséget
azonban az okozza, hogy a versenyig
megóvják a pálya épségét,
ugyanis az elmúlt években rendre
tönkretették azt az autóval érkező
pecások. Ezért a további egyeztetésbe
be kívánják vonni a horgászok
képviselőjét is.
Göndör István megállapította, a
lovas versenyek érdemesek a támogatásra,
hiszen azon sikeres
megmozdulások közé tartoznak,
amelyek messzire vihetik a város
hírét.
Feiszt Ottó pedig kifejezte a fölött
érzett örömét, hogy immár ők
is részesei lehetnek az egyeztetésnek,
ami garanciát jelent arra,
hogy sem a verseny kapcsán, sem
a nézők részéről nem keletkeznek
nagyobb károk a természeti környezetben.
Horváth Attila
Összefogás a kanizsai lovassportért
A hatvan évnyi szünet után,
2005. január 20-án, immár három
éve újjáalakult polgári egylet életében
változást jelentett, hogy a
2007-es esztendőben először sikerült
elnyerni két pályázatot is –
kezdte évértékelő szavaiban Miha
Tamásné, az egylet elnöke.
Az egylet a céljait közhasznú tevékenységként
valósítja meg, munkáját
nyereség és vagyonszerzési célkitűzés
nélkül, közhasznú egyesület formájában
végzi, melybe beletartozik a
szociális tevékenység, a családsegítés,
kulturális tevékenység, műemlékvédelem,
a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység, a
helytörténet kutatása, előadások, rendezvények
szervezése. Ezekhez
nyújtott segítséget a két pályázat.
Néhányat kiemelve: március 9-én
avattak emléktáblát az egykori Polgári
Egylet székházának falán, melyet
1885-ben, az egylet fennállásának
50. évfordulójára építettek elődeik
eklektikus stílusban. Április 26-
án rendezték meg az első polgári
pikniküket a városban, a Honvéd
Kaszinó tükörtermében. Szintén áprilisban
fogadták a polgári kör tagjaival
együtt a városunkon áthaladó
feltámadási-jelvényt, amelyet egy
kis ünnepség keretében indítottak a
magyarlakta határon túli településeken
keresztül a csíksomlyói búcsúra.
Koszorúztak a Hősök Napján, május
27-én és október 28-án a Kiskanizsán
lévő emlékműnél. Vendégük
volt Dóró János, a Kanizsa Dél-
Zalai Hetilap főszerkesztője, Bencsik
András, a Demokrata főszerkesztője
és Csermely Péter, a Magyar Nemzet
főszerkesztő-helyettese. Novemberben
a Civil Klubbal közösen szervezték
meg a III. Civil Szabadegyetemet,
ahol a Civil Értékekért-díjat
Csizmadia Ferenc nyugalmazott pedagógus
vette át mindenki megelégedésére.
Szeptemberben Novákfalvára
kirándultak, ahol a Trianon
előtti Magyarország történelmi emlékeit
tekintették meg.
– Modern világunkban a Rozgonyi
Polgári Egylet programjai
eszmeiségében megegyeznek az
elődök által elképzeltekkel, és idén
is dédapáink nemes céljait szem
előtt tartva fogunk cselekedni –
összegezte Miha Tamásné.
Míg a korábbi összejövetelükön
Cseresnyés Péter alpolgármester vett
részt, az évértékelő találkozón Marton
István polgármesterhez intéztek
kérdéseket. Legközelebb Balogh
László önkormányzati képviselővel,
az OKISB elnökével találkoznak.
B.E.
Évértékelő
Ökumenikus kápolna?
4 Kanizsa – Közgyűlés 2008. január 24.
Kórházbeszámoló és ellenzéki
segítség a polgármesternek –
ezek volt a szombati, soron kívüli
közgyűlés témái. A két napirendi
pont közül az első tartott
tovább.
Tíz balliberális képviselő kezdeményezésére
soron kívüli közgyűlést
hívott össze Marton István
polgármester. A városatyák egyrészt
a kórház beszámolójára voltak
kíváncsiak, másrészt felajánlották
segítségüket a polgármesternek.
Az viszont homályos, hogy
pontosan milyen segítségre is gondoltak,
mert az ügyben rendkívüli
közgyűlés összehívását kezdeményező
képviselők által benyújtott
iratban és a közgyűlésen elhangzott
képviselői hozzászólásban
nem ugyanarról volt szó. Legalábbis
a Fidesz-KDNP frakcióvezetője,
Bene Csaba szerint.
A főigazgató, dr. Kovács József
mintegy ötven perces előadásában
ismertette a képviselők számára a
kórház működésének paramétereit.
Elmondta: a kórház tavaly nagyon
nehéz évet zárt, az egészségügyi
reform során csaknem ötvennyolc
milliárd forintot vontak ki a fekvőbeteg
kasszából, aminek következtében
intézmények, osztályok zártak
be, vagy szűntek meg részlegesen.
A Kanizsai Dorottya Kórházban
is jelentősen csökkent a betegforgalom,
hiszen elvették a rendelkezésre
álló aktív ágyak harminc
százalékát, s ugyan kaptak huszonkét
krónikus ágyat, sokra nem
mennek vele, hiszen a krónikus ellátás
nem túl gyakori.
Avizitdíj és a kórházi napidíj révén
54-56 millió forint többletbevétel
keletkezett, cserébe csökkent
az orvos-beteg találkozások száma,
ráadásul éppen az indokoltan
orvoshoz fordulók maradtak távol.
Ez a fekvő- és járóbeteg ellátásra
egyaránt igaz, a páciensek nem jelentkeznek
kellő időben, s előfordul,
hogy amire kórházba jutnak,
már súlyos az állapotuk.
A betegcsökkenésből fakadóan
több százmilliós bevételtől esett el
a kórház, amit a menedzsment által
kidolgozott intézkedéscsomagnak
köszönhetően sikerült minimalizálni.
Különböző belső átszervezések,
átcsoportosítások történtek
a gazdaságosság javítása érdekében,
részlegek, osztályok költöztek,
s jelentős létszám-leépítésre
is sor került.
Dr. Kovács József elmondta: a
kórház pénzügyileg stabil, intézkedéseik
révén a teljes bevétel csak
öt százalékkal marad el az előző év
hasonló időszakától.
Sőt, a megszorítások ellenére
bővült is a kórház ellátásait reprezentáló
képzeletbeli paletta: saját
erőből megvalósították és elindították
a sürgősségi betegellátást,
amely nem mellesleg kötelezettség
is a kórház súlyponti helyzete miatt.
Az egynapos sebészet elindítására
benyújtott pályázatukat nem
támogatták, a többit – amelyek révén
újabb ellátások lennének bevezethetők
a kórházban – pedig még
ki sem írták.
Tóth László listája
A tájékoztatást követően Tóth
László, a szocialisták frakcióvezetője
további kérdéseket fogalmazott
meg, az ezekből készített
hosszú listát át is adta a főigazgatónak.
Többek közt arra volt kíváncsi
a frakcióvezető, hogy van-e
kezdeményezés a kórházban belső
átcsoportosításokra, a kórház vezetői
tudják-e, hogy a régióban hol
várható felszabaduló ágykapacitás,
amit esetlegesen megkaparinthatnánk?
Miért önerőből valósították
meg a sürgősségi betegellátási osztályt
(SBO), ennek léte veszélyezteti-
e egy esetleges, SBO létrehozására
és korszerűsítésére kiírt uniós
pályázat sikerét? Az osztályon
adottak-e a szakmai feltételek, miért
távozik a kórházból több fülorr-
gégész szakorvos, hogyan oldják
meg a zökkenőmentes ellátást?
Tóth László a fejlesztési tervek
iránt is érdeklődött, továbbá azt sérelmezte,
hogy a kórház névadó
ünnepségére nem kaptak meghívót
a képviselők.
Röst János (SZDSZ) hozzászólásában
azt firtatta, hogy mi lett
annak, a kórház fejlesztésére vonatkozó
pályázati anyagnak a sorsa,
amit még az előző főigazgató,
dr. Szabó Csaba juttatott el Marton
István polgármester részére?
Böröcz Zoltán (MSZP) azt tudakolta,
hogyan fordulhat elő, hogy
orvoshiány van az intézményben?
Dr. Fodor Csaba (MSZP) azt
kérdezte, a kórház milyen közbeszerzési
pályázatokat írt ki az elmúlt
időszakban, elbírálták-e azokat,
s kik a nyertesek?
Halász Gyula (SZDSZ) azt szerette
volna megtudni, hogy folyike
a kórházban működési privatizáció
előkészítése?
Dr. Károlyi Attila (MSZP) szerint
az, hogy több főorvos távozik
a kórházból, a főigazgató munkastílusának
köszönhető, aki -információi
szerint- felvételeket készít
a munkatársairól.
Dr. Kovács József főigazgató
válaszában jelezte: a tapasztalatok
szerint a régióban sehol nincs felszabaduló
ágy, hiszen annyira
megszorongatták a kórházakat,
hogy mindenki foggal-körömmel
védi az érdekeit, így a rendelkezésre
álló ágyakat is, ezért hiba azt
hinni, hogy a Kanizsai Dorottya
Kórház ágyainak száma bővíthető
más intézményből. Atörvény lehetőséget
biztosít maximum tíz százalékos
mértékig belső átcsoportosításra,
amivel éltek is.
A sürgősségi betegellátással
kapcsolatban elmondta: annak önerőből
történő kialakítására azért
volt szükség, mert a kórház súlyponti
minősítése ezt kötelezettségként
rótta az intézményre. Mivel
benyújtott pályázatukat a minisztérium
– minő véletlen, tette hozzá
dr. Kovács József – elutasította,
kénytelenek voltak maguk kézbe
venni a dolgot. Hozzátette azt is,
az SBO-ra vonatkozó tervet még
tíz évvel ezelőtt az előző kórházvezetés
dolgozta ki, azonban akkor
valamiért nem valósították meg.
Most csupán leporolták az akkori
koncepciót. A működtetést pedig
jóváhagyta a szakmai kollégium,
az ÁNTSZ, sőt, maga a miniszter
is, így vélhetően minden rendben
van szakmai szempontból. Az említett
uniós pályázatban pedig kár
reménykedni, hiszen a kórház nem
felel meg az előírásoknak – mondta
a főigazgató. Hozzátette: fejlesztésre
szorul a diagnosztika és a
járóbeteg-szakellátás, ezért
amennyiben pályázati források
igényelhetők ezekre, azt meg is teszik.
Háziorvosnak mennek
Kitért az orvosok távozására is,
s elmondta, neki eddig hivatalosan
két kolléga jelezte döntését, belőlük
háziorvosok lesznek. Az intézet
zökkenőmentes működéséhez
szükséges lépéseket már megtette
a menedzsment.
A kórház névadójára pedig a
szakbizottság tagjai kaptak meghívót,
s szintén kérdésre válaszolva
azt is leszögezte dr. Kovács József,
hogy az ünnepségre meghívott dr.
Mikola Istvánt, a polgári kormány
egészségügyi miniszterét azért tüntették
ki, mert minisztersége idején
sokat tett az egészségügyért.
A szakember szerint az orvoshiányban
az is szerepet játszik, hogy
Nagykanizsa földrajzi elhelyezkedése
nem a legkedvezőbb, távol
esik az ország központjától, az
egyetemi városoktól. Az orvosok
nem szívesen jönnek el a világ végére,
úgy meg pláne nem, hogy a
kórház nem tud lakást biztosítani
számukra.
Kitért a közbeszerzési eljárásokra
is, s elmondta, az elmúlt időszakban
számos tendert írtak ki,
többek között a veszélyes hulladék
megsemmisítésére, amelyet a korábbi
szerződéshez képest most olcsóbban
végeztet a kórház. Kijelentette:
rendbe tették az előző
kórházvezetés által kötött jogszerűtlen
szerződéseket, így most
minden téren jelentős megtakarítást
értek el.
A fényképészkedésről pedig a
főigazgató elmondta, bár valóban
szeret fotózni, nem szokása a munkatársakat
fényképezni. A felvételeket
csak a jelenlegi állapotok dokumentálására
és pályázati, illetve
A Fidesz-frakció kivonult az „előadásról”
Színház az egész világ?
A Kanizsai Dorottya
Kórház beszámolója
Saját erőből
sürgősségi
betegellátás
Pályázat-elutasítás
véletlenül?
Rendbe tették az előző
vezetés jogszerűtlen
szerződéseit
A vizitdíj miatt
a rászorulók
maradnak távol
pr-anyagokhoz használja. Néha
előfordul, hogy megkéri az éppen
közelben lévő kollégát, hogy szerepeljen
a fotón, de ez csak és kizárólag
pr-célokat szolgál.
Marton István polgármester
Röst János kérdésére azt válaszolta:
a képviselő sem gondolhatja
komolyan, hogy egy hónapokkal
korábban készült pályázati anyagot
használnak fel a kórház fejlesztéséhez.
Végül hosszas, személyeskedéstől
sem mentes vita után a többség
elfogadta a tájékoztatót.
Ezt követően tárgyalta a testület
a balliberális képviselők beadványát,
melyben Tóth László szocialista
frakcióvezető Marton István
korábbi, a megyei napilapban
megjelent nyilatkozatára hivatkozva
kifejtette: osztoznak a polgármester
aggodalmában a tekintetben,
hogy vajon a felelős többség,
és a felelős alpolgármester nélkül
hogyan tudja biztosítani a város
működését?
Arra kérték Marton Istvánt,
gondolja végig és ismertesse az ellenzék
képviselőivel, hogyan és
miben tudják segíteni a munkáját.
A polgármester írott anyaggal
ugyan nem készült, ám szóban ismertette
álláspontját. Elmondta, a
legnagyobb segítséget számára az
jelentené, ha az ellenzék megszavazná
az előterjesztéseket, nem
obstruálnának, konstruktívak lennének,
s nem nyilatkoznának felelőtlenül
a város kárára.
Bene Csaba, a Fidesz-KDNP –
vagy ahogy a baloldali képviselők
beadványában szerepelt, a felelős
többség – frakcióvezetője komolytalannak
nevezte a vitát, amelyben
éppen ezért nem hajlandóak részt
venni. A többség ugyanis eddig is
meghozta a szükséges döntéseket.
Ezt követően a teljes frakció elhagyta
az üléstermet.
Ami ezután következett, az már
akár a vicc kategóriájába is tartozhatna
– a jelenlévők közül többen
is így vélekedtek.
Dr. Fodor Csaba ugyanis azt
mondta, ők a segítséget nem úgy
értették, ahogy a Fidesz. Felhívta a
figyelmet arra, hogy a regionális
fejlesztési tanácsokban jelenleg
kormánypárti többség hozza a felelős
döntéseket, s például ezen a
vonalon is tudnának segíteni a polgármesternek.
A képviselő beszélt arról, hogy
értelmetlen tanulmányokhoz továbbra
sem adják a szavazatukat,
de minden olyan indítványt, amely
a város érdekében fontos megszavaznak.
Konstruktív együttműködést
szeretnének, méghozzá oly
módon, hogy közben a pártok is
megőrizhetik identitásukat. Ezt
követően személyes tapasztalatait,
kapcsolatrendszerét is felajánlotta
Marton Istvánnak.
Közben Bene Csaba az üléstermen
kívül rögtönzött sajtótájékoztatót
tartott, s elmondta, amiről dr.
Fodor Csaba beszélt, arra bármikor
nyitottak. Ám a képviselők beadványában
messze nem erről volt
szó. A Fidesz-frakció pedig arról
nem kívánt tárgyalni, ami az ominózus
beadványban szerepelt, az
ugyanis nem a konstruktivitásról
szólt, hanem valami másról.
Hozzátette, az egyeztetésekre
bármikor nyitottak, rendszeresen
voltak is ilyenek – bár az utóbbi
időben éppen a baloldal nem élt a
jobboldali frakció felkínálta lehetőségekkel.
Horváth Attila
Kanizsa 2008. január 24. – Köszöntés 5
Fotó: Horváth Attila
A segítséget nem
úgy értették
Ki beszél (itt)
konstruktivitásról?
– Közös érdekünk, hogy rendben
legyen a város gazdasága – mondta
Nagykanizsa első embere a
Medgyaszay Házban tartott ünnepségen,
aki a gazdasági élet szereplőinek
köszönetet mondott azért, hogy munkát
adnak a kanizsai polgároknak. –
Mindenki tehesse a dolgát, a vállalkozások
nyereségesen működjenek,
munkahelyeket teremtsenek, adót fizessenek,
az emberek dolgozzanak, s
azt érezhessék, hogy egy olyan közösségnek
a tagjai, amelynek tagjai kölcsönösen
erősítik egymást. Ennek érdekében
azonban az önkormányzatnak
is jól kell dolgoznia. Olyan feltételeket
kell teremtenie, hogy az egyének,
a családok és a vállalkozások
eredményesek lehessenek. Mi szeretnénk
minél jobban megfelelni ennek
az elvárásnak – utalt az önkormányzat
vállalkozásokhoz való viszonyulásának
mibenlétére Marton István,
aki azt is jelezte: a város adórendelete
is e szemléletet tükrözi.
Hogy pontosan miről is van szó,
azt Somogyi Ottó, a polgármesteri
hivatal adóügyi irodájának vezetője
részletezte. A szakember elmondta,
az elmúlt gazdasági évben csaknem
3,1 milliárd forintnyi helyi adóbevétel
realizálódott, köszönhetően a
város vállalkozásainak. Ez az öszszeg
több mint négyszázhúsz millió
forinttal magasabb, mint az előző
évi. Szólt az iparűzési adó fizetési
mentességének kiterjesztéséről,
amely alapján 2007-ben több mint
2600 kisvállalkozásnak nem kellett
fizetnie iparűzési adót.
Ezt követően átadták Az Év Vállalkozója
díjat, melyet két kategóriában,
a vállalkozás által befizetett
helyi adó növekménye alapján ítélnek
oda minden évben. A kis- és
középvállalkozások közül a Geoker-
2000 Bt., a nagyvállalkozások
sorában pedig a Kanizsa-Car Kft.
érdemelte ki a város címerével ékesített
emlékplakettet.
Előbbi nevében Keresztes Csaba
ügyvezető, utóbbi képviseletében
pedig dr. Szekeres András ügyvezető
vette át az elismerést Marton István
polgármestertől. A vállalkozók
köszöntése állófogadással zárult.
Horváth Attila
A gazdaság motorjai
Az NTE 1866 MÁV Sportegyesület
2006/2007-es NB II-es Bajnokság
Délnyugati Csoportjában
bajnoki címet szerzett U17-es
csapatát köszöntötte irodájában
Marton István polgármester.
Gratulált a kivívott eredményért
a megjelent sportolóknak, a 105
gólt rúgott gólkirálynak, Nagy Tamás
csapatkapitánynak, Domján
László edzőnek és Kotnyek István
középpályásnak.
– Afutballnak városunkban komoly
jövője van – hangsúlyozta. Ahogyan a
szakosztályi értekezleten is elmondta,
nem sportszakmai, hanem pénzügyi
válságot érez a klubnál. Ez azonban a
sportszakmai fejlődést semmilyen
formában nem befolyásolhatja.
Bakonyi Erzsébet
Sportolók köszöntése
A hagyományoknak megfelelően idén is köszöntötte a város vállalkozóit
Marton István polgármester, amely alkalommal átadta az Év Vállalkozója
kitüntető címeket is. Az elmúlt időszak legdinamikusabb fejlődést
produkáló vállalkozásai a Kanizsa-Car Kft. és a Geoker 2000. Bt. voltak.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
6 Kanizsa – Városháza 2008. január 24.
2008. február 29-én nyílik a „Mindenki szem a láncban” – Így
éltünk az ötvenes években című időszaki vándorkiállítás a Thúry
György Múzeumban.
A kiállítás megjeleníti a korszak tárgyi valóságát: a lakberendezés,
a viselet, a közlekedés jellegzetes darabjait. Enteriőrök jelenítik
meg az élet legfontosabb színtereit: a városi utcát, a „szocialista embertípus”
kinevelésére átalakított általános iskolát, a hatalom helyszínét,
a pártirodát, a korabeli otthont, a munka világát. Tablókon, tárlókban
láttatja Zala megye korabeli városainak, falvainak látképét, a
munkahelyek világát, a közellátás és a beszolgáltatás tárgyi emlékeit,
fotóit, az új típusú ünnepeket, a korszak sportolási és szórakozási lehetőségeit
és a kultúra új intézményeit.
A kiállítást szeretnénk kanizsai vonatkozású emlékekkel kiegészíteni.
Ezért várunk olyan, e korszakhoz kapcsolódó használati tárgyakat,
korabeli viseleti darabokat, dokumentumokat, fotókat (városképeket,
üzemekben, rendezvényeken, felvonulásokon készült felvételeket,
családi fotókat stb.), melyeket a tárlat időtartamára kölcsönöznének,
esetleg a helytörténeti gyűjteménynek ajándékoznának.
A tárgyakat, dokumentumokat 2008. február 8-ig várjuk a múzeum
Zrínyi utca 62. szám alatti épületében munkanapokon 8-15 óra
között. (Tel.: 317-233)
A Thúry György Múzeum munkatársai
A Magyar Közlöny 155. számában kihirdetésre került az egyes adótörvények
módosításáról szóló 2007. évi 126. Tv. amely rendelkezik az egyéni vállalkozók
tevékenységét jelölő EU normáknak megfelelő szakmakódok cseréjéről.
A statisztikai közlöny 2007. évi 7. számában került kihirdetésre az új szakmakód
jegyzék a 9005/2007. KSH közleményként, valamint a szakmakód
jegyzék és a hozzá tartozó fordítókulcsok a www.ksh.hu weboldalon elérhető a
a HIREK,KÖZLEMÉNYEK - SZAKMAKÓDOK JEGYZÉKE 2008. cím alatt.
A szakmakódok EU kompatibilissá történő átfordításának két esete van. Az
egyik amikor a fordító kulcs segítségével az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők
nyilvántartását vezető szerv /Központi Hivatal/ a Rendeletnek
megfelelően a rendszeren hivatalból módosítja a szakmakódokat. A másik esetben
az új szakmakód jegyzékből a vállalkozónak kell kiválasztania a tevékenységét
jelölő szakmakódot. Azonban mindkét esetben a vállalkozónak kezdeményeznie
kell az okmányirodában a vállalkozói igazolvány cseréjét. Amennyiben más
adatváltozása nincs a vállalkozónak akkor az igazolvány cseréje illetékmentes.
A jogszabály 2008. július 1-ig biztosít lehetőséget a szakmakód változások
miatt a vállalkozói igazolványok cseréjére. Tekintettel arra, hogy az illetékességi
területünkön az közel 3500 vállalkozót érint arra kérjük az érintetteket, hogy az
igazolványok cseréjét már most kezdeményezzék, annak érdekében hogy
zökkenőmentesen tudjuk végrehajtani az igazolványok cseréjét.
Szakmakódok cseréje
Kedves továbbtanulni szándékozó Fiatalok!
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészmérnöki
Kara nappali tagozatú mechatronikai mérnöki BSc szintű képzést folytat
Zalaegerszegen. A zalaegerszegi képzés nappali tagozatú, kreditrendszerben
működő, 3,5 év (7 félév) időtartamú.
Szakirányok: gyártástechnológia, mechatronikai eszközök.
Az elméleti képzések a volt laktanya helyén kiépült felsőoktatási centrumban,
míg a gyakorlati képzések iparvállalatoknál és a zalaegerszegi műszaki
szakközépiskolában a magas műszaki színvonalra fejlesztett laborokban folynak.
A Műegyetem Zalaegerszegi Képzése 2008-ban is várja a jelentkező és
érdeklődő diákokat!Acél olyan mérnökök képzése, akik képesek a mechatronika
nemzetközileg elfogadott definíciója szerint a gépészet, az elektronika/
eletrotechnika és az informatika tudományterületeinek egymást segítő integrációja
révén komplex termékeket és gyártórendszereket tervezni és üzemeltetni.
Tipikus mechatronikai termék például a videokamera, vagy egy integrált
gyártócella. A hallgatókat a BME egyetemi oktatói mellett a Pénzügyi és
Számviteli Főiskola tanárai, illetve gyakorló üzemi szakemberek tanítják.
A mechatronika nem egyszerűen csak egy új tudományterület, hanem mérnöki
szemléletmód. Ez egy kiemelten művelt szakterület mellett feltételezi a
másik kettő alkalmazási szintű ismeretét is. A kreditrendszerű képzés a természettudományos
és a műszaki alapozó ismeretek oktatásával kezdődik. Kiemelten
kezeljük a számítástechnika és a műszaki ismeretek oktatását. A választható
tantárgyak lehetővé teszik speciális műszaki és gazdasági ismeretek elsajátítását.
A képzés tanterve biztosít továbbá 4 féléves testnevelési lehetőséget (kosárlabda,
foci, úszás, kondi, lovaglás, íjászat, jégkorcsolya, tánc) és 5 féléves ingyenes
nyelvoktatást. Agyakorlati képzés során – amely lényeges része az oktatásnak
– a hallgatók megismerkedhetnek a városban és környékén működő
igen korszerű iparvállalatokkal és vállalkozásokkal, amelyek kölcsönös elégedettség
esetén elhelyezkedési lehetőséget is jelenthetnek számukra. A térség
ipari fejlődése garancia arra, hogy egyre nő az igény a mechatronika területén
jártas szakemberek iránt.
A szakon a továbbtanulás lehetősége adott, hiszen a BME Gépészmérnöki
Kara a szakmai ismeretek elmélyítése céljából MSc szintű mechatronikai
mérnöki szakot is indít.
Fontos, hogy minden hallgató számára kollégiumi elhelyezést és ingyenes
internetes hozzáférési lehetőséget tudunk biztosítani. A támogató megyei és
városi önkormányzatok, valamint ipari partnerek segítségével törekszünk ösztöndíjakkal
csökkenteni az oktatás anyagi terheit.
A jelentkezés határideje 2008. február 15.
Mechanikai mérnök-képzés
Zalaegerszegen
Kanizsai Dorottya Kórház
8800 Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-8.
Tel.: 06-93/502-000, Fax: 06-93/502-064
E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu
TÁJÉKOZTATÓ
A látogatási rend ideiglenes módosításáról
Tájékoztatjuk Tisztelt Betegeinket és Látogatóikat, hogy az Országos Tiszti-
főorvos bejelentette az országos influenza járványt. A járvány továbbterjedésének
megelőzése céljából betegeink és látogatóik egészsége érdekében a
járvány idejére a beteglátogatás korlátozását rendeltem el intézményünk alábbi
részlegein:
- intenzív osztály
- újszülött részleg
- szülészet-nőgyógyászati osztály szülészeti részleg
- csecsemő-gyermek osztály
- Gerontológia
- neurológiai osztály stroke részleg
- kardiológiai osztály coronaria őrző
A korlátozás értelmében egy beteg egyszerre csak egy látogatót fogadhat, a
látogatási idő tartama betegenként naponta összesen 1 óra.
Elnézést kérünk a látogatási korlátozás okozta kellemetlenségért, megértésüket
köszönjük.
Kanizsai Dorottya Kórház, főigazgató
Meghívó
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola minden kedves érdeklődő
szülőt és gyermeket vár a 2008. február 9-én (szombat) 9-12 óráig
tartandó iskolai nyílt napjára és a 2008. február 19-20. (kedd, szerda)
8-10 óráig tartandó iskolai nyílt tanítási napjára.
2008. január 24. Kanizsa – Városháza 7
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselője
2008. január 25-én (pénteken) 18 órakor lakossági fórumot tart a volt Nagyrác
utcai Iskola ebédlőjében. Meghívott vendégek: Cseresnyés Péter alpolgármester,
Kassai Zoltán a Délzalai Vízmű Zrt. vezérigazgatója, Horváth
Ferencné a Zala Volán Zrt. helyi üzemvezetője.
Polai József a 15. számú önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden
páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a kiskanizsai kirendeltség
épületében.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a megszokottól eltérően február hónapban az
első szerdán (február 6.) Dr. Tuboly Marianna jegyző, a harmadik szerdán
(február 20.) Marton István polgármester tart fogadóórát a Polgármesteri
Hivatal Eötvös téri épületében.
Képviselői fogadóóra
A Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya koordinálásával 2008.
évben tovább folytatódik a "Nyitott tornaterem" akció. 2008. január 19-től
szombatonként nyolc tornaterem nyitja ki kapuit, hogy díjtalan használat mellett
fogadja a sportolni vágyókat, szervezett csoportokat az óvodás korosztálytól
a legidősebbekig.
Az akció 2008. január 19-én kezdődött és 2008. március 8-ig minden szombaton
– összesen 8 alkalommal – 14.00 órától 18.00 óráig (a Kőrösiben és a
palini iskolában 9.00-13.00 óráig) tart.
A nyitva tartási időpontok: január 26., február 2., 9., 16., 23., március 1., 8.
NYITVA TARTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYEK:
- Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. (Tel.: 93/311-298)
- Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Csokonai u. 1. (Tel.:
93/516-414)
- Kiskanizsai Általános Iskola Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 67. (Tel.: 93/319-217)
- Miklósfai Általános Iskola Nagykanizsa, Iskola u. 10. (Tel.: 93/536-951)
- Palini Általános Iskola Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. (Tel.: 93/313-737)
- Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, Zrínyi u. 38. (Tel.: 93/312-078)
- Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Hevesi u. 2. (Tel.: 93/311-412)
- Péterfy Sándor Általános IskolaNagykanizsa, Attila u. 2. (Tel.: 93/311-099)
A tornatermek használatára előzetesen bejelentkezni a feltüntetett telefonszámokon
lehet.
Folytatódik a Nyitott Tornaterem akció
Tisztelt nagykanizsai lakosok!
A sportegyesületek 2008-as önkormányzati sporttámogatásának igényléséhez
a pályázati adatlapok a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán
átvehetők. Benyújtási határidő 2008. február 8.
Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály
Sporttámogatás igénylése
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője, mint megbízó a 2005. évi
XXXVIII törvény 3.§-a alapján pályázatot ír ki a 2008. évben a jegyző hatáskörébe
utalt parlagfű elleni közérdekű védekezés elvégzésére. A pályázaton nyertes
pályázó köteles a közérdekű védekezési munkákat 2008. július 1. napjától 2008.
november 01. napjáig tartó időszakban elvégezni a megbízó által kiadott közérdekű
védekezést elrendelő határozat alapján, a megadott időpontig. Megbízó a
hibás teljesítés esetén kötbért köt ki. A pályázatokat a vállalkozók 2008. február
8-án 12 óráig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályának
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. emelet 31. számú irodájában az ügyfélfogadási
időben. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó megnevezése, pályázó címe,
székhelye, elérhetősége, pályázó bejegyzéséről szóló okirat másolata (vállalkozói
igazolvány, cégbírósági bejegyzés), a 2007. évre vonatkozó vállalkozói díj
nagyságát (Ft/m2-ben+áfa). A pályázat eredményéről minden pályázatot benyújtót
írásban tájékoztatunk, a nyertes pályázóval vállalkozói szerződést kötünk.
A pályázattal kapcsolatban további információkért keresse munkatársunkat:
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály, Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I.
emelet 31. sz. iroda, Pásztor Lajos igazgatási ügyintéző, tel: 93/500-859
Pályázat parlagfűmentesítésre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága
pályázatot hirdet a 2008. évi Kulturális Alap támogatás elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város művészeti, közművelődési
és közgyűjteményi életének támogatása.
Pályázat tárgya: Nagykanizsán megrendezésre kerülő képzőművészeti, zenei,
irodalmi, színházi, közgyűjteményi és egyéb kulturális rendezvények támogatása.
Anagykanizsai művészeti csoportok, együttesek, magyarországi és külföldi
fesztiválon való részvételének, valamint működésének támogatása. Kulturális,
irodalmi, helytörténeti, közhasznú információs szolgáltatások és kiadványok
támogatása.
A pályázók köre: Helyi természetes személy, közösség, csoport, non-profit
szervezet, művelődési, oktatási és nevelési intézmény. Megjegyzés: természetes
személy, nem jogi személyiséggel rendelkező közösség, csoport az érvényben
lévő adótörvények miatt célszerű, ha jogi személyen vagy intézményen keresztül
nyújtja be pályázatát.
A támogatás formája: A sikeres pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést
köt és a benyújtott programhoz vissza nem térítendő támogatást nyújt.
A finanszírozás módja: előfinanszírozás
Pályázati feltételek: Egy pályázó meghatározott számú pályázatot adhat be : intézmény
"saját nevében" négyet, civil szervezet"saját nevében" kettőt, természetes
személy egyet - Pályázni 2009. március 31-ig megrendezésre kerülő,
fent meghatározott tárgyban lehet. A kötelező önrész a pályázott összeg minimum
30 %-a.
A pályázat benyújtása: A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7.)
portáján, illetve a város honlapjáról / www.nagykanizsa.hu / letölthető adatlapon
egy példányban a Művelődési és Sportosztályra kell benyújtani.
A pályázat beadásának határideje: 2008. február 15.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
2008. évi Kulturális Alap
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyűlése
2008-ben is adományoz kitüntető címeket és díjakat. Önkormányzatunk
ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik: a város fejlesztésében
kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk
során maradandót alkottak, tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának
fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták, kiemelkedő
helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa
város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kiemelkedően támogatták
a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő
kitüntetéseket alapította: "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára"
kitüntető cím, "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím, "Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím, "Nagykanizsa Oktatásáért"
kitüntető cím, "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím, "Nagykanizsa
Sportjáért" kitüntető cím, "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím,
"Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntető cím, "Szekeres József Díj" az egészségügyi
és szociális terület kitüntető címe, "Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntető
cím, "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető
a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat
honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím és "Nagykanizsa
Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozásával elhunyt személy
emléke is megtisztelhető. A"Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető
címre a közgyűlés tagjai, bizottságok, a városban működő társadalmi
szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak
tehetnek javaslatot. A többi kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságai,
a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és
egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint
a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri
Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján átvehető, valamint az önkormányzat
honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthető űrlapokon
részletes indoklással legkésőbb 2008. február 15-én 12 óráig nyújtsák
be Marton István polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Kérjük, ha módjukban
áll, a javaslatokat és indokolásokat a postai kézbesítés mellett e-mailen,
vagy lemezen is küldjék meg! (E-mail: gerencser.tibor@nagykanizsa.hu).
Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
Kitüntetések adományozása
– Nagykanizsa városára tettem
esküt és legjobb képességeim szerint
fogom szolgálni azt – mondta
lapunknak adott interjújában dr.
Tuboly Marianna, a város jegyzője,
aki hét évvel ezelőttig egyszer
már ellátta e feladatot. Afővárosból
visszatérő szakember elkötelezett
Nagykanizsa fejlődése és a
korrekt, részrehajlástól mentes
közigazgatási ügymenet iránt.
– Nagykanizsa jövője sok szempontból
meghatározott, azonban a
jelenlegi városvezetés eléggé szűk
mozgástere ellenére az önkormányzat
a következő évtizedben a város
életében történő változások élére
állhat és azok aktív alakítójaként
mind gazdasági, mind kulturális,
mind társadalmi szempontból katalizátora
lehet – kezdte mondandóját
dr. Tuboly Marianna. – E várható
változásokat, a város jövőjét egyik
oldalról a külső adottságok -
Nagykanizsa kedvező földrajzi fekvése,
több száz éves történelmi hagyományai,
századfordulós építészeti
értékei, a befejezéséhez közeledő
M7-es autópálya-, másik oldalról
pedig az olyan belső determinációk,
mint az önkormányzat nehéz költségvetési
helyzete, vagyontárgyai
számának folyamatos csökkenése, a
megmaradók állagának romlása, a
város lakosságszámának csökkenése
határozzák meg. Ugyanakkor a gazdasági
programban kirajzolódó
stratégiai gondolkodás, az eddigi
eredmények megadják a lehetőséget
a fenntartható fejlődésre. Mindezeket
figyelembe véve, a következő évtizedben
– a jól ismert tradíciókra és
adottságokra támaszkodva – komoly
változások várhatók a város életében.
Így mind a szolgáltató, mind a
gazdasági szektor jövőbeni átalakulása
meghatározzák az önkormányzat
jelenben megfogalmazható cselekvési
koncepcióit.
– Milyen feladata van ebben a
folyamatban a város jegyzőjének?
– Jegyzőként igyekszem megtalálni
a választ arra a kérdésre, hogy
Nagykanizsa önkormányzata milyen
szerepet tölthet be ezek élén és hogyan
tud a jövő alakítójává válni?
Hogyan tudja ezeket a trendeket felgyorsítani,
az itt élők, az itt vállalkozók,
és az ide érkezők igényeit maximálisan
kielégíteni, legyen az a beruházások
arányának növekedése, a
közbiztonság, a közlekedési viszonyok
javulása, a szolgáltató szektor
bővülése, vagy akár a sport, versenysport,
a szabadidős tevékenységek
biztosítása. Hogyan tud az Új
Magyarország Fejlesztési Tervhez
és a város gazdasági programjához
illeszkedő, külső forrásokat a városba
hozó projekteket menedzselni?
Én azt remélem, hogy Nagykanizsa
a jövőben valóban a térség határokon
átnyúló kulturális, gazdasági,
kereskedelmi, logisztikai, idegenforgalmi,
közlekedési központjává válik.
E folyamat várhatóan a következő
évtizedben zajlik le. Ezt az időtartamot
az önkormányzat megfelelő
jogi- és gazdasági környezet kialakításával
serkentheti. Mindez pozitív
hatással kell, hogy legyen az itt élők
életminőségének javulására is.
– Ahivatal irányításával kapcsolatban
mik a céljai?
– Olyan állapotba szeretném
visszavinni a hivatalt, mint amilyent
hét évvel korábban itt hagytam.
Nem a fülbesúgásokra, pletykákra,
vagy intrikákra hagyatkozom,
nálam mindenki tiszta lappal
indul. Csakis a munka és a teljesítmény
a mérvadó. Úgy vélem, a hivatalban
hét évre visszamenőleg
közigazgatás-szakmai szempontú
átvilágításra van szükség, ezt én fogom
végrehajtani. A célom az, hogy
az állampolgárok és a város érdekében
mihamarabb tárjuk fel és
oldjuk meg az elmaradt, vagy elakadt
ügyeket. Számomra az ügyek
megoldása a fontos, semmilyen személyeskedésnek,
kiszorításnak nem
vagyok híve. Maximálisan demokratikus
és toleráns légkörben szeretnék
együtt dolgozni a kollégáimmal.
Nagykanizsa városára tettem
az esküt és legjobb képességeim
szerint fogom szolgálni a várost.
Minden állampolgár részére nyitva
áll a jegyző ajtaja, lényegében a
nap huszonnégy órájában hívható
vagyok. A városlakók forduljanak
hozzám bizalommal, a mobilszámom:
06-30-3000-188. A legkorrektebb
és törvényes keretek között
mindent meg fogok tenni azért – és
ezt követelem meg a munkatársaimtól
is – hogy mint korábbi jegyzői
munkám során is, mind Nagykanizsa
polgárai, mind a Nagykanizsával
kapcsolatba kerülők meg tudják
valósítani az elképzeléseiket.
Horváth Attila
8 Kanizsa – A mi ügyeink 2008. január 24.
Fotó: Horváth Attila
„A kormány – szemben a hatalom
cinikus propagandájával –
igenis, leváltható” – idézte a pénteken
városunkba látogató Tarlós
Istvánt Kóré Péter, a Nagykanizsai
Polgári Egyesület elnöke,
minapi sajtótájékoztatóján.
– Emlékszünk-e, városunk lakói
milyen széles összefogással akadályozták
meg kórházunk privatizációját
az előző szocialista-szabaddemokrata
városvezetés ellenében?
Manapság, amikor a gyöngyösi kórházról
láthatunk riasztó képeket, valamennyi
aláíró biztos lehet benne:
volt értelme az akkori tiltakozásnak!
– mondta a civil szerveződés elnöke.
– Most a vizitdíj, kórházi napidíj
és a tandíj eltörlésére igent mondó
népszavazás előtt hasonló jelenségnek
vagyunk tanúi. A technika jóvoltából
szembesíthetik az akkori ígéreteket
a kampány utáni történésekkel.
Emlékezzünk: „Elnök úr, kérnék öntől
valami szívességet. Most. Itt. Ezt
a nagyon buta és igaztalan kampányt,
hogy itt valaki gyógyszer-felírási
díjat akar bevezetni, legyen
olyan kedves, vonja vissza.” Szakértők
szerint a politikusok csak Dél-
Amerikában szokták így meghazudtolni
saját szavaikat – utalt
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök
szavahihetőségére Kóré Péter.
Hangsúlyozta, fontos a politika feletti
társadalmi kontroll, melynek
megnyilvánulása lesz a vizitdíj, kórházi
napidíj, tandíj eltörlésére adott
sokmillió „igen” szavazat. Kóré Péter
szerint e voksok egyrészt az elhibázott
intézkedések visszavonásáról
szólnak, másrészt az is jól látszik
majd belőlük, hogy az emberek más
irányt akarnak szabni a sikertelen
kormányzati politikának.
– Ezért örülök annak, hogy Tarlós
István, a Szociális Népszavazás
2008 kampányának vezetője
január 25-én, pénteken 17 órakor
a HSMK-ban találkozik városunk
és környéke választópolgáraival.
Merthogy ő fogalmazott így a minap:
„a kormány – szemben a hatalom
cinikus propagandájával –
igenis leváltható.” – tette hozzá a
polgári egyesület elnöke.
Horváth Attila
Kontroll
a politika
fölött
A város érdekében
A Tüttő János Nótaklub szeretné
hivatalosan is a Nóta Városává
tenni Nagykanizsát. A cím
elnyerésének azonban komoly
kötelmei vannak, melyek teljesítéséhez
egyetlen dolog kell csak:
pénz. De abból sok.
– Valóban szeretnénk, ha Nagykanizsa
lehetne a Nóta Városa, ez
az egyik nagy álmunk – mondta
kérdésünkre Major Lajos, a Tüttő
János Nótaklub vezetője. – Ennek
azonban komoly feltételei vannak,
s úgy tudom, már Békéscsabán is
gondolkodnak a cím megszerzésén.
Remélem, mi leszünk a gyorsabbak,
mert nem olyan egyszerű a
dolog: az igényünket be kell jelenteni
az Artisjusnál, a szerzői jogvédő
irodánál, s le kell védetni a címet.
Ahhoz azonban, hogy ezt kiérdemeljük,
komoly kötelezettségünk
van: minden harmadik hónapban
nótafesztivált kell szervezni, meghívott
vendégekkel. Óriási anyagi
vonzata van tehát az álmunknak, s
amíg ezt nem látjuk biztosítottnak,
nem merünk belevágni. Természetesen,
már próbáljuk felkutatni a
lehetséges mecénásokat.
Major Lajos elmondta azt is, a
Nóta Faluja címmel már a Heves
megyei Verpelét büszkélkedik, s
annak érdekében, hogy Nagykanizsa
lehessen a Nóta Városa, több
alkalommal is egyeztettek Verpelét
szülöttével, a nótaénekes Tarnai
Kis Lászlóval, aki tanácsaival segíti
a megvalósítást.
H.A.
Nagykanizsa, a Nóta Városa
Az elmúlt évi munkáról és a
2008-as év programjairól tartott
sajtótájékoztatót Teleki László, a
CKÖ elnöke a Bogdán János Kisebbségi
Közösségi Házban. Bejelentette,
a 2008-as évet a nagykanizsai
cigányok oktatási és
képzési évének hirdetik meg, mivel
e területen szeretnének elsődlegesen
még nagyobb eredményeket
elérni.
Az év elején felveszik minden
nagykanizsai oktatási intézménnyel
a kapcsolatot, és újabb együttműködési
megállapodást kötnek óvodákkal
általános- és középiskolákkal,
hogy még nagyobb esélyei legyenek
a roma hallgatóknak. Igényfelmérések
alapján tájékozódnak arról, hogy
az oktatási intézmények vezetői mit
várnak el, mit kérnek a CKÖ-től a
hatékonyabb oktatási feladatok ellátása
érdekében. Ezt követően készítik
el a programot, amelyet már szeptembertől
alkalmaznak.
Piacképes szakmákat kívánnak
elindítani februárban és márciusban
– folytatta Teleki László. A versenyképességre
orientálódnak,
hogy akik szakmát szereznek, el is
tudjanak helyezkedni. Az egy-egy
éves képzésben 40-50 fő vesz részt.
Ehhez kapcsolódva egyéni karriertervek
elkészítésében is segíteni kívánnak.
Nemcsak az egyén, hanem
a család karriertérképének elkészítését
is segítik. A 2007-es évi tevékenységükről
elmondta, 2006-ban a
települési önkormányzat másfél
millió forinttal csökkentette a CKÖ
működési költségvetését. A tervezések
alapján úgy tűnik, idén sem
kapják vissza a levont pénzt. Ennek
ellenére nem panaszkodnak, pályázati
forrásokból működtetni tudják
a közösségi házat, a hétvégi kollégiumot
és a CKÖ-t.
Dr. Koltai Dénes professzor, a
Pécsi Tudományegyetem dékánja
elmondta, lényegesnek tartja az
egyetem kanizsai képzését, és hozzájárulhatnak
ahhoz, hogy a magyarországi
kisebbség egy újabb
esélyt kapjon. Örül annak, hogy
Teleki László megkereste az egyetemet,
és az egyetem hajlandó volt
arra, hogy a CKÖ-vel közösen egy
kihelyezett képzést hozzon létre.
Ez egy olyan képzőhely lesz előbbutóbb,
hogy nem kell a hallgatóknak
folyamatosan Pécsre utazni,
hanem a kollégák utaznak ide. Bár
ez kényelmessé és költségkímélőbbé
teszi a képzést, egyúttal azonban
nehezebbé is, mert itt nincs
egyetemi könyvtár, kari könyvtár,
nincsenek meg azok az infrastrukturális
feltételek, amivel a székhelyen
rendelkeznek a hallgatók.
Ezek megszüntetésére szakkönyvtárat
telepítenek, illetve együttműködési
szerződést kötöttek a Halis
István Városi Könyvtárral. A dékán
többek között kiemelte, a szeptembertől
indított andragógia alapszakon
kívül más új szakirányok indítását
is tervezik.
Bakonyi Erzsébet
2008. január 24. Kanizsa – A mi ügyeink 9
Fotó: Bakonyi Erzsébet
2008: a kanizsai roma oktatás és képzés éve lesz
– Megütközéssel és felháborodással
tapasztaltuk a legutóbbi
közgyűlésen, hogy a fideszes városvezetés
Nagykanizsán semmiféle
határt nem ismer akkor, amikor
saját embereit kell közpénzen
jól fizető megbízásokkal ellátni –
mondta minapi sajtótájékoztatóján
Bogár Ferenc, szociáldemokrata
képviselő, az MSZDP
megyei elnöke.
– Most is súlyos kilenc millió forintot
fizetnek ki indokolatlanul
egy, a város gazdálkodásával foglalkozó
tanulmányra, amelyre jelen
formájában semmi szüksége
nincs a városnak. Ugyanis átfogó
elemzés és érdemi megoldási javaslatok
helyett semmitmondó észrevételek,
általános javaslatok
garmadája áll a tanulmánynak nevezett
iratcsomagban. A tanulmány
végén az összegzésekben általános
egy mondatos javaslatok
szerepeltek, ami mondatonként
több mint 200.000 forintjába kerül
a nagykanizsai adófizető polgároknak
– mondta Bogár Ferenc.
Hozzátette: megítélésük szerint
a tanulmányban szereplő általános,
semmitmondó tanácsokra egyetlen,
számolni tudó embernek sincs
szüksége, nemhogy a polgárok
pénzével felelősen gazdálkodó és
felelősen gondolkodó városvezetésnek.
Az ellenzéki képviselők a
közgyűlésen rámutattak az előterjesztés
hiányosságaira, megoldási
javaslataikat azonban a Fideszes
többségű közgyűlés elutasította –
állítja Bogár Ferenc. A tanulmány
megrendelésének körülményeit
tisztázni akaró kérdéseikre Marton
István polgármester a közgyűlésen
megtagadta az érdemi válaszadást,
véleményéről pedig csak utólag, a
sajtóból értesülhettek.
– Mindez felveti a gyanúját annak,
hogy erre a tanulmányra és a
már bejelentett további tanulmányokra
valójában azért van szüksége
a fideszes városvezetésnek, hogy
a nagykanizsai polgárok adóforintjaiból
több tíz milliót át tudjon játszani
saját párttársainak – szögezte
le a szociáldemokrata politikus, aki
azt javasolta, hogy a tanulmányírásra
elkülönített huszonnégy millió
forintot inkább a város érdemi fejlesztésére,
az itt élő emberek helyzetének
javítására fordítsák.
H.A.
Általános tanácsok Indul a piarista óvoda
Szeptember elsejétől immár
óvodával is várja a szülőket és a
gyerekeket a Piarista Általános
Iskola, Gimnázium és Diákotthon.
Az óvodát az Alsóvárosi
templom mellett lévő egykori ferences
zárda épületében nyitja
meg a tanító rend.
– Az elmúlt napokban megkezdtük
a volt ferences kolostor alsó részének
felújítását, ahol szeptember
elejétől elindítjuk a Szent Család
Óvodát – mondta lapunknak Vereb
Zsolt, a Piarista Általános Iskola,
Gimnázium és Diákotthon igazgatója.
– Így most már teljes lesz a kínálatunk,
az óvodától egészen a
gimnáziumi szintig keresztény értékeken
alapuló, a másikra odafigyelő,
a másikért áldozatot hozó, toleráns
közösségi nevelést tudunk
nyújtani. Sok mozgás, séta, szabadban
való játék szolgálja az
egészséges életmód kialakítását, a
gyerekek megtanulják majd kéréseiket,
imádságaikat saját szavaikkal
megfogalmazni, a nevelők életpéldája
által pedig megkapják a keresztény
hit alapvető ismereteit. A
gyermekek nevelését a családdal
egységben, velük közösen szeretnénk
megvalósítani. Az óvoda vezetője
az a napsugaras lelkületű és
óriási szakmai tapasztalattal rendelkező
Farkas Zoltánné – városunk
köztiszteletben álló polgárának,
Balogh Lászlónak a lánya –
lesz, aki a piarista rend zalaegerszegi
óvodáját alapította, majd felvirágoztatta.
Úgy vélem, a kanizsai
intézmény is jó kezekben lesz nála.
ősszel induló óvodánkba az Alsóvárosi
Plébánián és iskolánk titkárságán
lehet jelentkezni – szerencsére
már eddig is sokan jelezték,
hogy óvodánkba íratják gyermeküket.
A szülőknek itt sem kell
többet fizetni, mint egy állami fenntartású
intézményben, s a kedvezmények
tekintetében sincs eltérés.
Mint azt megtudtuk, a tantestület
tagjai és a diákok is kiveszik
részüket a munkából, szombatonként
szabadidejüket áldozzák
a számukra szükséges épületrész
felújítására. Ám Vereb Zsolt azt
is hozzátette, mivel a tatarozás
tetemes költséggel jár, szívesen
vesznek bármilyen segítséget, legyen
az akár anyagi, akár kétkezi.
H.A.
Megörökített fényévek címmel,
a Kanizsa Fotóklub tagjainak
kiállítása látható február 1-
ig a Hevesi Sándor Általános Iskola
galériájában.
Az ünnepélyes megnyitón közreműködtek
a Farkas Ferenc Városi
Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola hallgatói, valamint a
Tungsram Hevesi Sándor Versmondó
Körének tagjai és az iskola
versmondói. A műsort Wilheim
Erzsébet művelődésszervező pedagógus
vezette. Az év első kiállításán
Horváth Krisztina, az intézmény
igazgatója mondott új évi
pohárköszöntőt. A tárlatot Lehota
M. János esztéta, az 50 fényév című
jubileumi fotóalbum „elő-képének”
szerzője nyitotta meg:
– Akik a Kanizsa Fotóklub Megörökített
fényévek című tárlatát végignézik,
hajdani mesterek tanítványainak
munkáit láthatják, akik
mostanra szintén mesterekké váltak.
Csak látásmódjuk különbözik,
de elkötelezettségük művészetükhöz
ugyanaz. E kiállításon feltárul
az alkotók mindazon nézőpontja,
mely mára része nemzeti és nemzetközi
világ-képünknek. Olyan képeket
láthatunk ezért itt, melyek a
mieinkké is váltak, s néha előtörnek
belőlünk, ha a városra, környezetünkre
gondolunk. Az ember
úgy gondolkodik az őt körülölelő
világról, hogy a képek nélkülözhetetlenné
váltak emlékezésében.
Ezért a kiállításon saját múltunk és
jelenünk tárul fel, mely megőriztetett
e képek által, hogy belehullhassanak
a jövőnkbe.
B.E.
Az óvatlan korcsolyázó alatt
beszakadt a Csónakázó-tó jege,
akit végül a jeges, hideg vízből a
tűzoltóknak sikerült kimenteni –
többször is. A nagykanizsai lánglovagok
ugyanis mentési gyakorlatokon
vettek részt az elmúlt
napokban.
Egri Gyula alezredes, tűzoltóparancsnok
elmondta, valamennyi
szolgálati csoportjuk részt vett a
mentési gyakorlaton, amelyen a jeges
vízből történő mentést gyakorolták.
– A szánkótalppal ellátott targoncatetőből
általunk kialakított
„csónakkal” nagyon gyorsan meg
tudjuk közelíteni a helyszínt, ahol
esetlegesen beszakadt a jég a korcsolyázó
alatt – mondta Egri
Gyula. – Ha még gyorsabban
akarjuk megközelíteni a helyszínt,
akkor a búvárruhába beöltözött
szakképzett búváraink mennek be
gyalogosan a lékhez, hiszen ha
esetleg alattuk is beszakadna a
jég, a védőruha biztos védelmet
nyújt számukra a hideg vízzel
szemben. Miután kiemelik az áldozatot
a vízből, a kollégák ezzel
a csónakszerű eszközzel kihúzzák
őket a tó felületéről. Szerencsére,
az elmúlt öt évben még csak
egyetlen ilyen esetünk volt. Jó tanácsként
azt tudom mondani,
hogy a korcsolyázók nagyon jól
nézzék meg, hol mennek rá a jégre,
befagyott folyón például a legnagyobb
hidegben sem szabad
korcsolyázni, de igaz ez a tavak
azon részeire is, ahol melegáramlatok
látszódnak a jég alatt. A
Csónakázó-tónak is vannak ilyen
részei, ezek messziről észrevehetők,
ugyanis e pontokon sokkal
tisztább és átlátszóbb a jég.
Egyébként sem ajánlom senkinek
a Csónakázó-tavi korcsolyázást,
hiszen a jég csak néhány centiméternyi
vastag, s a gyakorlat során
is tapasztaltuk, hogy könnyen beszakad.
Ha mégis óvatlanok voltunk
és megreped alattunk a jég,
akkor jobb, ha lefekszünk, mert ha
állva maradunk és kisebb ponton
nehezedünk a jégre, akkor nagy a
valószínűsége, hogy az be is omlik
alattunk. Amennyiben ez bekövetkezik,
próbáljunk megkapaszkodni.
Ha pedig ne adj’ Isten el is merülünk,
könnyen el lehet tévedni a
jég alatt, de szakemberek azt
mondják, segíthet a tájékozódásban,
ha ilyenkor egy kis levegőt
kiengedünk a vízbe, mert a buborékok
a lék felé haladnak. Ám a
legfontosabb az, hogy lehetőleg
soha ne menjünk egyedül korcsolyázni,
és mindig legyen velünk
valaki, aki segítséget tud hívni.
Egri Gyula hozzátette: a riasztás
után hét-nyolc perc alatt ki tudnak
érni a Csónakázó-tóhoz, ami jelentősen
növeli az életben maradás
esélyeit.
H.A.
Vacsorával egybekötött nyugdíjas
találkozóra várták a Kanizsai
Dorottya Kórház nyugdíjasait és
vezetőit az elmúlt héten. A kórházban
több éves hagyomány, hogy
évente egy alkalommal az intézmény
éttermében fogadják a nyugdíjas
munkatársakat, hogy lehetőséget
biztosítsanak egymással és a
kórház dolgozóival, illetve felsőés
középvezetőivel a találkozásra.
Az oldott hangulatú találkozón Dr.
Kovács József főigazgató röviden
ismertette a kórház elmúlt évi
munkáját, tájékoztatta a résztvevőket
az esetleges változtatásokról,
egyben köszönetét fejezte ki az intézményben
kifejtett évtizedes áldozatos
munkájukért. A vacsorát
követően kötetlen beszélgetés, régi
közös emlékek felidézése tette
emlékezetessé az együttlétet. Az
elismerés részeként a kórház
2008-tól vizitdíj mentességet biztosít
nyugdíjasai számára abban az
esetben, ha a Kanizsai Dorottya
Kórházat kell felkeresniük vizsgálat,
vagy gyógykezelés céljából.
B.E.
10 Kanizsa – Krónika 2008. január 24.
Fotó: Horváth Attila
Szeretné-e, hogy ismét legyen
Nagykanizsán MOZI?
IGEN NEM
A válaszadó neme: FÉRFI Nő
A válaszadó kora: 0-15 16-25
26-35 36-50
51-
A kitöltött kérdőíveket a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap postacímére, vagy személyesen a
Szerkesztőségbe várjuk! Interneten is szavazhatnak a www.kanizsaujsag.hu címünkön.
Szavazni 2008. január 28-ig lehet
Nyugdíjas találkozó
Jég hátáról, víz alól
Ünnepélyes zárókiállítással
fejeződött be a 14. Ludvig Nemzetközi
Művésztelep és az European
Artists e. v. közös egy hetes
sympoziuma Kendlimajorban.
Kiállítás-megnyitó szavaiban
Kardos Ferenc néprajzkutató, költő
a tábor szellemi mondanivalójáról
kiemelte: ha egyéniségeket
egy közösségbe integrál valami
cél, akkor képesek közösségben is
dolgozni, amit talán a művészeteken
kívül is ki lehetne próbálni.
Köszöntőjében Tóth Lúcia, Kisrécse
polgármestere elismeréssel
szólt a művészek és a szervezők
munkájáról, hiszen nekik köszönhetően
ismerik a település, a
szomszédos Kisrécse nevét sokfelé
a világon.
B.E.
Zárókiállítás Kendliben
Megörökített
fényévek
A Kanizsai Esték keretében
Szarka Miklós családterapeuta,
református lelkész a keresztyén
családról beszélt.
Elmondta: Magyarországon
minden negyedik gyermek szülei
elválnak, s minden harmadik
házasság végződik válással. Sok
gyermek válik depresszióssá és
kerül kórházba emiatt, úgynevezett
tünethordozókká válnak,
hiszen a válás lelkileg is megviseli
őket. őket csak akkor sikerül
meggyógyítani, ha megszűnik
a kiváltó ok. Szarka Miklós
arról is beszélt, hogy vajon mitől
lesz keresztyén a család?
Fontos, hogy egy családban a
szülők maguk is keresztyének
legyenek. Egy család keresztyén
jellegét a házaspár-kapcsolat
lelkisége adja. Ezen múlik a
család minősége is. A családterapeuta-
szakember azt mondja,
az esetek többségében nem családterápiára,
hanem inkább párterápiára
van szükség a feszültségek
feloldása érdekében. Ha a
párok kapcsolata rendbe jön,
akkor a család kapcsolata is
helyreáll. Minden azon múlik,
hogy mi, Ádám és Éva hogyan
tudunk megbeszélni dolgokat, s
hogyan tudjuk elkerülni, hogy
elbeszéljünk egymás mellett –
mondta. A párok között kialakuló
atmoszféra egyfajta pedagógiai
hatással is bír, amitől azonban
még nem biztos, hogy a
gyerekek keresztyének maradnak.
Ha azonban mi magunk hiteles
mintaként állhattunk gyermekeink
elé, biztos, hogy viszszatérnek
a keresztyénséghez,
ha valamiért le is térnek erről az
útról.
Szarka Miklós leszögezte: nagy
dolog, ha a rendszerváltás környéki,
akkor tizennyolc-húsz éves fiataloknak
nem kellett csalódniuk a családjukban,
szüleikben – előfordult
ugyanis, hogy az egyik nap még
„piros könyves” szülők másnap lelkiismeret-
furdalás nélkül beültek a
templomba, ott is az első sorba.
Acsaládok mai válságát gyakran
az okozza, hogy a kapcsolat kezd
ingerszegénnyé válni, ha az anyát,
vagy az apát nagyon „kiszívja” a
munkahely. Ilyenkor csak az a belső
erő mentheti meg a családot a
széteséstől, amit a felülről érkező
erőből meríthetünk. Fontos az is,
hogy az anya és az apa tudják: a
gyermekek számára ők maguk az
erőforrás.
H.A.
2008. január 24. Kanizsa – Értékrend 11
Fotó: Horváth Attila
A Magyar Katolikus Egyház
2008-at a Biblia Évének nyilvánította.
A cél: minél többekhez
elvinni Isten igéjét.
– A kezdeményezés a Vatikánból
indult, XVI. Benedek pápától, aki
2007. június 29-én a Szent Pál Bazilikában
meghirdette a Szent Pál
Esztendőt, hogy a katolikus hívekhez
kicsit közelebb hozza a népek
nagy apostolának alakját, munkáját,
életútját – mondta kérdésünkre
Vajda Gábor, a Jézus Szíve Plébánia
hatodéves papnövendéke, aki
római teológiai tanulmányait követően
érkezett városunkba. – Ehhez
a kezdeményezéshez csatlakozott
a Magyar Katolikus Egyház,
amelynek vezetői úgy döntöttek,
hogy a 2008-as esztendőt a Biblia
Évének nyilvánítják. E felhívás az
ökumenikus mozgalom körében is
meghallgatásra talált, jelesül a magyarországi
protestáns felekezetek
is csatlakoztak a felhíváshoz. Így
nem csak a katolikus egyház számára
a Biblia Éve 2008, hanem a protestáns
felekezetek részére is. Miért
fontos ez? Azért, hogy a Biblia –
amely része a mindennapjainknak,
hiszen, hála a könyvnyomtatásnak,
minden család polcán megtalálható
– egy kicsit közelebb kerüljön az
emberek mindennapi életéhez. A
családokban előforduló Biblia
ugyanis más és más helyet foglal el.
Van, ahol díszhelyen van, a családi
könyvek között, másutt viszont egy
poros polcon pihen, félig-meddig,
vagy teljesen elfeledve. Mindkét eset
javításra érdemes, hiszen a cél az,
hogy a Biblia lekerüljön a díszhelyről
és az emberek kézbe vegyék, illetve,
hogy végre előkerüljön a portörlő,
s egy kicsit megszabadítsuk a
portól ezt a könyvet és ugyancsak
kézbe vegyék. Odategyük arra az
asztalra, amit mindennap használunk,
azaz mindennapi könyvünkké
váljék az Írás; nyissuk ki, olvasgassuk.
Ebben próbál segíteni minket a
Biblia Éve, plakátokkal, felhívásokkal,
Biblia-órákkal.
– Ahívő embereket nem lesz nehéz
megszólítani. De mi lesz a
nem hívőkkel?
– A Biblia irodalmi szempontból
értéket kell, kellene, hogy jelentsen.
Különösen igaz ez napjaink
Európájában, amely keresztény
alapokon nyugszik. Az európai
kultúrában hatalmas szerepet játszik
a kereszténység, a Biblia, a
bibliai hagyományok. Ha az ember
bemegy egy múzeumba, elkerülhetetlenül
keresztény jelképekkel találja
szembe magát, melyeket a
Biblia ismerete nélkül nem tud értelmezni.
Éppen ezért talán a nem
hívő ember számára is fontos lehet
a Biblia, ha másként nem, legalább
ebből a kulturális szemszögből,
hiszen az Írást művészeink és
alkotóink is egyfajta biztos alapnak,
tiszta forrásnak tekintették.
Horváth Attila
Hogy a Biblia lekerüljön a polcról
Fotó: Horváth Attila
A keresztyén családról
A kő marad címmel, Wass Albert
erdélyi magyar író és költő
születésének 100. évfordulója alkalmából
irodalmi estet szervezett
a Kanizsai Kulturális Központ.
A rendezvénynek helyet adó
Medgyaszay Ház színpadán Baracskay
Anikó, Kanász Viktor és
Horváth Bálint, a Batthyány Lajos
Gimnázium tanulói versekkel és
regényrészletek felolvasásával
emlékeztek az 1998. február 17-én
elhunyt szerzőre. Az est háziaszszonya
Hidvégi Györgyné volt, hegedűn
közreműködött Dolmányos
Erzsébet.
– „Végzem, amit végeznem kell,
amit végeznem jó és illő, mert a
bennem lévő nyugalomérzés igazolja,
hogy helyes úton járok. Szeretném,
ha hitem akkorára növekedhetnék,
mint egy mustármagocska,
hogy hegyeket mozdíthassak
vele. S jólesik arra gondolni,
hogy talán azok a mustármagocskák,
amiket életem során könyveimbe
ültetgetve szertehullattam,
egy napon valóban visszamozdítják
az én hegyeimet a Balkánról
Közép-Európába, ahová tartoznak…”
– olvashatjuk az idézetet a
meghívó borítóján.
B.E.
A kő marad
Kerekes György fotókiállítását
Homonnay Szabolcs nyitotta
meg a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
Galériájában.
Az eseményt keretbe foglalta az
iskola diákjai által előadott népdal,
majd a zárásként elhangzó, gitárkíséret
mellett felcsendülő
ének. Az eddig természetfotósként
ismert művész más tárgyú képei is
megtekinthetők a kiállításon, úgy
mint emberekről készült pillanatképek,
valamint a természet legapróbb
részleteit megmutató fotók.
Alattuk az alkotó saját irodalmi
idézetei olvashatók.
A tárlatot február 19-ig tekinthetik
meg az érdeklődők.
S.E.
Kerek(es)
szemek
A negyedik bajnoki szezonjára
kezdte meg felkészülését a Nagykanizsa
Demons amerikai futball
csapata. Az előző évek gyakorlatának
megfelelően a téli időszakban
az NTE-csarnok szolgál felkészülésük
helyszínéül, ahol a
pattogós vezényszavak harsanásakor
az érdeklődő rögtön kitalálhatja,
melyik sportág edzésének
közepébe is csöppent.
– Talán az idei bajnokság meghozhatja
számunkra az igazi sikert,
hiszen úgy tűnik, idén kedvezőbb
besorolást kaptunk – kezdte
bevezetőül Kiss Rudolf, a csapat
jelenlegi kapitánya, aki jelenleg
sérült, így az érdembeli munkából
ottjártunkkor kimaradt.
– A bajnokság az előző évekhez
hasonlóan a tavasz-nyár időszakában
kerül lebonyolításra két csoportban
– így az elnökhelyettessé
avanzsált, amúgy az Andráshida
NB III-as labdarúgó együttesénél
kapus Kovács Zoltán. – Az első körben
a Budapest Titans, a Budapest
Cowboys, a Debrecen és a Győr
lesz az ellenfelünk, s az első két hely
valamelyikét kellene elcsípnünk a
továbbjutáshoz. Az első mérkőzésnapon
éppen mi kezdjük az idényt
az egyik fővárosi alakulattal. Gárdánk
jelenleg 42 fős, s Keszthelyről
is érkeztek hozzánk heten, így a létszámmal
nem lesz gondunk.
A bajnokság külön érdekessége,
hogy (igaz, már nem első alkalommal)
az induló együttesektől megkövetelik
a juniorok indítását is, s
ehhez kapcsolódóan a kanizsaiak
övéik számára egy érdekes ötlettel
is szeretnének előrukkolni.
– Nem titok, felmerült annak lehetősége,
hogy a kicsiknek az őszi
pontvadászatukra még több felkészülési
lehetőséget biztosítva a város
napja keretében szervezzünk egy
tornát, melyre a győriek, zalaegerszegiek
és a kaposváriak hasonló
korosztályát invitálnánk meg – folytatta
a klub második embere. – Bízunk
benne, hogy ez elnyeri az illetékesek
tetszését is, tovább színesítve
ezzel az alkalom repertoárját.
Hogy egy igazi tréningen jártunk,
arra szolgált bizonyítékul,
hogy a diskurzus közben előkerültek
a sisakok is és az edzőként
ténykedő, amúgy Miami Dolphins
baseballsapkát viselő Györek Ferenc
is szedelőzködni kezdett.
– Azért is lesz szükség ezekre,
mert a labda-elkapásokat bent is
tudjuk gyakorolni, persze, az igazi
majd az lesz, ha szabadtéren is
tréningezhetünk – adott felvilágosítást
az első bajnokságban még
játszó fiatalember.
A felkészítői szerepet elvállaló
Ferenc személye azonban ne tévesszen
meg senkit, természetesen
az amerikai Chad A. Henry is képben
van, csupán nem zárható ki a
váltás lehetősége:
– Chad életében annyi változás
történt, hogy Varasdról munkája
végett Zágrábba költözött, így korántsem
biztos állandó jelenléte.
Mindenesetre, mint instruktor, továbbra
is legénységünk mellett áll
majd – szólt a magyarázat.
Ebből talán kiderülhetett, a kanizsai
amerikai focisok ezúttal is
komolyan gondolják, hogy megcélozzák
a legjobb négy közé kerülést.
Energiát, pénzt (kisebb támogatókból
bírnak már szép
számmal, de az önkormányzat
hathatósabb szerepvállalására is
számítanának…) nem kímélve folyamatosan
életjelt adnak magukról,
de a nagy vizsgák ezúttal is
pályákon következnek – március
29-től…
Polgár László
Kanizsa 12 – Tiszta Amerika 2008. január 24.
Rachill Robinson, a Kanizsai
Vadmacskák SE center-posztra
frissen igazolt játékosa nem ismeretlen
a szurkolók előtt, hiszen
az amerikai légiós két esztendővel
ezelőtt már megfordult
a kanizsai csapatnál. A huszonhat
esztendős washingtoni születésű
játékos Győr és Kecskemét
után már a tengerentúlról tért
vissza a dél-zalai városba, s eddigi
három mérkőzésén 18 pontos
dobóátlaggal rendelkezik.
– Örültem az újbóli megkeresésnek,
már csupán azért is, mert
annak idején megkedveltem
Nagykanizsát – kezdte a korábban
12-es, most pedig 7-es számmal
szereplő kosaras. – Két évvel
ezelőtt fél idény erejéig voltam
itt, s a klub körüli családias hangulat
számomra nagyon szimpatikus
volt. Ugyan közel egy esztendeje
már ismét az USA-ban voltam,
s a civil életben találtam
munkát, de a kosárlabdával nem
hagytam fel az idő alatt sem.
Mindenesetre azt kijelenthetem,
hogy játékom érettebb lett, s ezt
remélem, közönségünk is tapasztalhatja
majd az elkövetkezendőkben.
Három meccsemen vagyok
túl jelenleg a Kanizsa színeiben,
s úgy gondolom, eddigi
pontátlagommal nem kell szégyenkeznem,
bár, ehhez rögtön
hozzáteszem, bízom benne, hogy
teljesítményem az elkövetkezendőkön
a csapat győzelmeihez is
hozzájárulhat majd…
P.L.
A nagy visszatérő
Tanult, sokat dobott, majd nyert
Idén már beérnek a négy közé?
Nagykanizsa baseballban
nagyhatalom – ennek az állításnak
az igazságtartalmát megkérdőjelezni
nem lehet. S ez még
akkor is igaz, ha a Nagykanizsa
Ants gárdája utoljára 2003-ban
nyert bajnoki címet (akkor ráadásul
dupláztak, hiszen a Magyar
Kupa is vitrinjükbe került),
azóta pedig második és harmadik
helyezések következtek a
sorban. Ha elsőség tehát 2007-
ben sem jutott a legénység számára,
ennek ellenére az esztendő
legjobb baseballozójának a Hangyák
dobójátékosát, Daróczi Jánost
választották.
– Tisztában voltál vele, hogy
van esélyed az egyéni elismerés elnyerésére?
– Tulajdonképpen azt éreztem
végig, hogy nem ment rosszul a játék
a szezon során, ennek ellenére
kellemes meglepetésként ért, hogy
engem választottak a legjobbnak,
hiszen együttesünk második lett,
miután a Szentendre jobbnak bizonyult
nálunk a fináléban – kezdte a
19 esztendős sportoló.
– Bár életkorod alapján nem biztos,
hogy idevágó kérdés, de dobóként
jelentkeznek már nálad is a tipikus
„baseball-betegségek”?
– Ha arra gondolsz, hogy például
a könyököm időnként kikészül-e,
hát esetenként előfordult, hogy
éreztem, de még semmi komolyabb
probléma nem akadt vele. Az idény
során inkább hátsérülés akadályozott,
annak kikúrálása tartott hoszszabb
ideig, de aztán az sem akadályozott
huzamosabban.
– Te már a kanizsai baseball új
generációjához tartozol, milyen kilátásokkal
bírsz a jövőre nézve –
mi a helyzet például a válogatottsággal?
– Az U21-es csapatnak egyik
alapembere vagyok, s ezt már úgymond
nagyválogatottsággal is
megtoldottam, hiszen annak a kerete
is gyakorlatilag a fiatalokra
épül. Mivel imádom ezt a játékot,
bármennyire kis bázissal bír Magyarországon,
erre nagyon büszke
vagyok. A továbbiakban is igyekszem
mind nagyobb erőfeszítéseket
tenni azért, hogy ne csupán lesajnált
sportágként emlegessék a baseballt.
– Gondolom, a hazai provinciális
közegből kitekintve az amerikai
profi Major League Baseball küzdelmeit
figyeled kiemelten…
– Ez azért érdekes, mert azt tudom
leginkább követni, így kénytelen
vagyok azt előnyben részesíteni.
Pedig, ha arról kérdeznek, hogy
melyik ország baseballja a legszimpatikusabb
számomra, akkor
azt felelem, hogy Japáné, de az onnan
érkező hírek kevesebbek, az
egyéb hátráltató tényezőkről pedig
ne is beszéljünk. Mindenesetre az
évekkel ezelőtt itt ténykedő távolkeleti
játékos-edzőktől rengeteget
tanulhattam, talán ezért is szavazok
az ő stílusukra.
P.L.
2008. január 24. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Úgy tűnik, egyedül nem tudja megvalósítani
az elképzeléseit. Nyugodtan forduljon
tanácsért ismerőseihez. Akár a
szomszédait is meghívhatja egy kávéra, s
közben a megoldás is megszületik.
Nem találja a helyét, a sok szabály, előírás
között nem tudja, merre induljon el.
Szabadidejében ne a krimiket nézze folyton
a tévében, hanem hallgassa meg
időnként a híreket is.
Úgy érzi, törekvéseinek nem látja az eredményét.
A családja nagyra becsüli helytállását.
Ne feledje, a rossz után jó következik.
Ha még nincs párja, legalább öltözködéssel
hívja fel magára a figyelmet.
Ha unalmasnak és szürkének érzi a hétköznapjait,
örüljön az apró sikereknek, a
nyíló virágoknak, a madarak csicsergésének.
A hangulatát emelheti egy otthoni
álarcos bállal is.
Ideje a nagy elhatározásait valóra váltani,
és a tettek mezejére lépni. Hogy bírja
erővel, tartson szünetet! Egy éhes, netán
társkereső Oroszlán elmehet akár egy
Farsangi Fánk Fesztiválra is.
Mielőtt valamilyen konkrét lépésre szánná
el magát, gondolkodjon és aludjon rá
egyet. Ha meg akarja szerettetni magát
másokkal, legyen természetes és előzékeny.
Itt az ideje, hogy változtasson régi szokásain.
Ha például eddig nem szeretett táncolni,
tegye az ellenkezőjét. Ha nem
megy, iratkozzon be tánciskolába. Feszültségoldásnak
is kiváló tevékenység.
A Skorpiókat mindig fel lehet dobni valamivel.
Bár a Mars kellemetlen hatása
kedvüket szegi, ez nem tart sokáig. A
párkapcsolatában adódó bonyodalmakat
türelemmel lecsendesítheti.
A csillagok állása fokozza élénkségét. Meglepő
ötletével szinte megrémiszti a családját.
Nyugodtan vesse bele magát a munkába, a
gyümölcsét úgyis együtt élvezik. A szerelemben
ne feledje, a türelem rózsát terem.
Legyen rámenősebb. Bár meggondolt embernek
tartja környezete, néha nem árt felrúgni
a régi szokásait, és megújulni. Ha netán
nem ismernek önre, fogja az időjárásra, a félhomályra,
vagy a rossz látási viszonyokra .
Környezete megnyilvánulásait folyton
félreérti. El kell fogadnia, változnak az
idők, változik a divat, és önnek is meg
kell változnia. A változásra kiváló alkalmakat
nyújt a farsang.
Elbújt a Nap, s máris a függöny mögé bújva
szemléli a világot? Ne zárkózzon be, hívja
meg barátait egy fánk-partira, teadélutánra, s
máris színessé válik a napja. Ahétvégét használja
ki jobban ismerkedésre, flörtölésre.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Az NTE 1866. által kibocsátott
TÁMOGATÓI JEGY
értékesítését felvállaló személyek
Balogh István 30/670-9820 istvan.balogh@chello.hu
Betlehem Attila 30/635-1235 beatee@freemail.hu
Böröcz Zoltán 30/9692-600 szemafor@chello.hu
Dömötörfy István 30/237-8618 domotorfy.istvan@chello.hu
Dr.Kolonics Bálint 20/955-5335 kolonicsugyvediiroda@chello.hu
Hohl László 30/939-9064 info@kanizsabutor.hu
Kapusi Győző 30/565-6449 kapusi_gy@freemail.hu
Karosi László 30/410-1833 laszlo.karosi@allianz.hu
Kozma Lajos 70/375-7314 ntekl@freemail.hu
Máthé István 30/959-4482 mathei@mavrt.hu
Németh Attila 30/500-5564 nemeth.attila@elmib.hu
Szabó Sándor 20/962-7504 mediumkft@chello.hu
Szakáll Miklós 30/214-0824 gelka@chello.hu
Tóth László 70/375-7316 toth@nagykanizsa.hu
Az értékesítők bármely felmerült kérdésre válaszolnak,
náluk a "TÁMOGATÓI JEGY"-ek megvásárolhatóak
SZOLGÁLTATÁS
14 Kanizsa – Apró 2008. január 24.
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
Belvárosban 800 m2-es építési terület
eladó. Társasház építésésre kiválóan
alkalmas. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.: 30/448-
6072 (6086K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6099K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es,
2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás
9,5 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/348-
9669 (6100K)
Szép természeti környezetben, kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559-es telefonszámon.
(6101K)
Nk-án a keleti városrészben kétszobás,
központi fűtéses, IV. emeleti, jó állapotú
lakás eladó. Érd.: 93/381-069
(este 18 óra után) (6137K)
Nagykanizsán, nyugodt környezetben
87+25 m2-es lakás beépíthető
tetőtérrel, kerttel, garázzsal, pincével,
teljesen felújítottan eladó azonnali
beköltözéssel. Kisebb lakást beszámítok.
Érd.: 20/9616-404 (6077K)
Szentgyörgyvári hegyen 600 négyszögöl
területen 42 m2 lakható épülettel
(fürdőszobás) eladó. Irányár: 2,2 millió
Ft. Érd.: 30/862-9401 (6147K)
Csokonai-Teleki úton hosszú távra
garázst bérelnék. Érd.: 20/226-4144
(6140K)
Nk-án zárt udvarban, 40 m2-es, új,
amerikai konyha + nappali + hálós, berendezett
lakás hosszú távra igényesnek
kiadó. Érd.: 70/619-2561 (6143K)
Meghibásodott távirányítóját (TV,
hifi, videó, stb.) megjavítom. Érd.:
20/510-2723 (6139K)
Főiskolai hallgató magyar nyelvtanból
és irodalomból korrepetálást, érettségire
való felkészítést vállal. Tel.: 30/968-
8184 (6141K)
Számítógépes adatrögzítést: szakdolgozatok,
árajánlatok, stb. gépelését
valamint egyéb pc-n végezhető feladatot
rövid határidővel vállalok. Tel.: 30/9932-
534
Költözés miatt eladó: Electrolux (2
éves), Whirpool kombinált (8 éves) hűtőszekrény,
72 cm-es LG 100 Hz TV,
Whirpool mosógép (4 éves), új fürdőszobaberendezés
(fa + bambusz kombináció).
Érd.: 20/226-4144 (6144K)
Eltartási szerződést kötne saját vagyonnal
rendelkező hölgy, olyan idős
emberrel, aki saját háza és önmaga eltartásához
segítségre szorul. Jelige:
“Képzett hölgy”. Leveleket a Szerkesztőségbe
(Pf.: 154) kérem.
(6145K)
Etüd típusú Pianino eladó. Érd.:
30/901-2482 (6146K)
Városközpontban irodák –
nettó 1.200 Ft/m2-től – és üzlethelyiségek
kiadók, ingyenes
parkolási lehetőséggel. Érd.:
20/9390-745, 20/9683-517
Január 24.
17 óra Hevesi Bérlet
20 óra BródyBérlet
Alfieri: HAT HÉT, HAT TÁNC -
vígjáték
Január 26. 15 óra
TARKA-BARKA MűHELY
Itt a farsang!
Január 28. 19 óra
Hevesi Bérlet Claude Magnier:
OSCAR - zenés bohózat
Belépődíj (pótszék): 2000 Ft
ELőZETES:
Február 9. 20 óra
FARSANGI JELMEZBÁL a
Nosztalgia Zenekarral:
Gerócs Éva, Tábori Imre, Murka
László, Kőfalvi Csaba
Jelmezverseny értékes díjakkal!
Belépődíj: elővételben 1200 Ft
Január 25. 19 óra A PÉCSI NO MORE BLUES EGYÜTTES
latin jazz - koncertje – Belépődíj: 400 Ft
Január 26. 19 óra KA-ROCK koncert
Helyszín: Nagyrác úti éttererm
Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetőséget:
műszerész szakirányú 80.000 – 120.000 Ft
műanyagipari fröccsöntő gépkez. szakirányú 80.000 – 120.000 Ft
műanyagipari műszakvezető szakirányú 120.000 – 130.000 Ft
lakatos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
vezető vasbeton szerelő szakirányú 370.000 Ft
asztalos szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
kárpitos szakirányú 80.000 – 90.000 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
húsbolti eladó szakirányú 70.000 Ft
húsipari karbantartó szakirányú 130.000 – 200.000 Ft
ruházati eladó szakirányú 69.000 – 70.000 Ft
felnőtt szakápoló szakirányú megegyezés szerint
betanított kárpitos 8. általános 70.000 Ft
szobaasszony 8. általános 70.000 – 75.000 Ft
húsfeldolgozó üzemvezető főiskola 260.000 – 350.000 Ft
mérlegképes könyvelő főiskola 130.000 – 200.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén (Nagykanizsa,
Fő út 24. szám) alatt adunk, vagy a http://www.nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
2008. január 24. Kanizsa – Sport 15
Kanizsa KK DKG-EAST - Budafoki
KK 91 – 71 (21-20, 22-
9, 22-19, 26-23.) Nagykanizsa,
100 néző. Kanizsa KK DKGEAST:
Kasza 5, Beck, Kiss Z.
24/3, Zsámár 15/3, Szabó B. 17/3.
Csere: Becze 8, Fodor 15/6, Millei
2, Murvai 3/3, Szegedi 2, Vertetics,
Billege. Edző: Kovács Nándor.
Jók: Kiss Z., Szabó B., Zsámár,
Becze, Fodor.
Az év első kanizsai NB I B-s
mérkőzésén tabellaszomszédok találkoztak,
ráadásul a hetedik és
nyolcadik helyezett gárda is egyaránt
négy-négy győzelemmel állt
a Nyugati csoportban. A hazai oldalon
kezdetben a Szabó-Kiss duó
volt elemében, majd a KKK ritmust
váltott, s védekezésén javítva
tíz pontosra növelte a különbséget.
Fordulás után már egyértelműen
a vendéglátók irányították a játékot:
szerzett labdákból villámgyors
támadásokat vezetve jelentőssé
tették a különbséget, s ezen
felül még a cserék is remek formát
produkáltak. Mivel sikerük
egyáltalán nem forgott veszélyben,
az utolsó játékrészben Kovács
Nándor már mindenkinek játéklehetőséget
biztosított, s Murvai
kitűnő védőmunkájának, valamint
Fodor ponterős játékának
köszönhetően tovább nőtt a hazaiak
előnye, akik ekkora különbséggel
is megérdemelten nyerték
a találkozót. Győzelmével a Kanizsa
egy helyet ugrott a táblázaton,
vagyis hatodik a dél-zalai legénység.
Kovács Nándor: „Végre egy izgalommentes
győzelem, amit a jó
védekezésünknek, valamint annak
köszönhetünk, hogy minden játékosom
nagy akarattal küzdött.”
Polgár László
Az idei első hazai meccs, győzelemmel
A kanizsai sportos top-hétvégére
jellemzően az asztaliteniszezők
mellett a város legfelső osztályban
pattogtató női kosarasai is az ország
egyik legeredményesebb, az európai
porondon is magasan jegyzett
csapatát fogadták. Röviden fogalmazva,
a Kanizsai Vadmacskák
vendége a MiZo Pécs 2010 együttese
volt. Nos, a Sztevan Csupics irányítása
alatt dolgozó hazaiak ugyan
54-91-re kikaptak, mégis elégedetlenebb
a mérkőzés után Rátgéber
László, a pécsiek szakvezetője volt.
A baranyaiak trénere úgy fogalmazott,
fiatal játékosai szinte alsóházi
helyosztóvá varázsolták a meccset,
s teljesítményükre még a csütörtöki
Euroliga-szereplés sem lehetett magyarázat.
A hazaiaknál ezúttal az
amerikai Rachill Robinson volt a
legeredményesebb 14 ponttal, de
Varga Zsófia (13) és Ana Purics
(12) is tíz fölött termelt.
Amint az a pécsiek elleni mérkőzés
krónikájából is kitűnt, a hazaiak
közül az egyik legeredményesebb
az a Varga Zsófia volt, akit
megyei szinten is nagy elismerés
ért. A leginkább hármas poszton
bevethető – igaz az utóbbi időben
centerként is emlékezetesen produkáló
– kanizsai játékost választották
az elmúlt év legjobb női kosárlabdázójának.
A fejlődés tehát
szembeötlő, ha azt vesszük figyelembe,
hogy eddig az utánpótlás
korosztályúaknál aratott. Úgy tűnik,
teljesítményét tekintve is felnőtt
szintre emelkedett.
P.L.
Alsóházi rangadó?
A Avantgard női labdarúgó csapat,
két teremtornán is szerepelt a
közelmúltban. Elsőként Zalaegerszegen,
ahol a megyei csapatok
részvételével került megrendezésre
a hagyományos téli megmérettetés.
A tíz együttes két csoportban kezdett,
s ebben a körben a kanizsaiak
az ötösük harmadik helyén végeztek,
így az ötödik helyért játszhattak
a városi sportcsarnokban. Ahelyosztón
aztán nem okoztak csalódást, hiszen
magabiztos játékkal. 8-1-re
győzték le a Botfa csapatát. Ezt követően
az Egervár-Fillinger elnevezésű
tornára kaptak meghívást,
melyre hat csapat nevezett és körmérkőzéses
rendszerben döntöttek a
végső sorrendről. A négy NB II-es
résztvevőt is felvonultató mezőnyben
az Avantgard végül három győzelemmel
és két vereséggel zárt, ami
a képzeletbeli dobogó második fokát
jelentette számukra.
Idegenben voltak
Folytatódtak a női asztalitenisz
Extraliga küzdelmei, s a Kanizsa
Sörgyár SE csapata a sportág hazai
(majdnem) egyeduralkodóját, a
Statisztika együttesét fogadta. A
hazaiak az őszi szezont a hatodik
helyen zárták, s ezúttal vérmes reményeik
a fővárosiak ellen túlzottan
nem lehettek. Ha lehet így fogalmazni,
a 0:7-tel is kiegyeztek
volna Jakabfi Imre játékosai, ehhez
képest Mariana Stoian megrázta
magát, s elcsípte Li Bint, így
a vége 1:6 lett. A cél ezzel együtt
maradt ugyanaz, ha kis szerencsével
is, de a negyedik hely még elérhető
lenne Kacsándi Ritáék számára.
Ehhez persze az kellene,
hogy a Szekszárdot és a Budaörsöt
le kellene gyűrni, ami az őszi
idényt figyelembe véve már nem
lesz egy egyszerű feladat.
Nulla hét helyett egy hat
Az NTE 1866 vívói több
helyszínen is a pástra álltak a
közelmúltban. A gyermek női
kardozók versenyének házigazdája
volt a kanizsai egyesület.
A szinte házi versenynek számító
versengésben az első helyet
végül Burján Anna szerezte,
míg a fiúknál helyi versenyző
nem került az első tíz közé. A
budapesti junior országos bajnokságon
a harminckettes táblára
felkerült Somoskeőy Péternek
végül be kellett érnie a 28.
hellyel.
Házi verseny
Burján győzelmével
Itthon tartották
a kupát
Idén is megrendezték az Alfa
Top Sport teremlabdarúgó tornát,
melyre a kanizsai csapatok mellett
nem csupán a megyéből, de az
egész Dunántúl területéről érkeztek
együttesek. A tavalyi győztes
S+S gárdája ugyan nem futott be,
de látványos meccsekben így sem
volt hiány. A tornán végül a végig
magabiztosan teljesítő a kanizsai
Spectus legénysége diadalmaskodott,
második a Café Roma, harmadik
pedig a Tip Top és a Kanárik
csapata lett.
Országos szinten is egyedülálló
együttműködési megállapodást írt
alá a Zrínyi Miklós Általános Iskola
és karöltve az MTK Budapest
Kft.-vel a Sándor Károly Labdarúgó
Akadémia.
A Faller Zoltán iskolaigazgató,
Domonyai László MTK ügyvezető,
és Tamási Zsolt akadémia igazgató
által szignózott magállapodás
egyedisége abban áll, hogy az
MTK utánpótlás bázisa általános
iskolával még ilyen jellegű szerződést
nem kötött, hiszen az agárdi
központban 16-18 esztendős labdarúgó
tehetségekkel, vagyis középiskolás
korú fiatalokkal foglalkoznak
kiemelten.
Domonyai László hangsúlyozta,
az akadémiának az egész országot
lefedve kell a fiatalokra figyelnie,
ezért gondoltak Kanizsára, s reményeik
szerint idővel innen is meríthetnek
futball-tehetségeket. Ebben a
rendszerben csupán alap a talentum,
amit megfelelő feltétel-, és versenyrendszerben
lehetséges gondozni.
Tamási Zsolt kiemelte, a fiataloknak
elsősorban a választás lehetőségét
kívánják megadni azzal, hogy a
Zrínyi-iskolával megállapodást kötöttek.
A labdarúgó-szakember külön
kitért arra is, hogy az akadémia
keretein belül nem csupán a labdarúgás,
de a tanulás feltételei is maximálisan
adottak, s a középpontban
minden téren a labdarúgás és a
gyermekek állnak.
Faller Zoltán, a Zrínyi-iskola
igazgatója szerint, igenis meg kell
adni annak lehetőségét, hogy akár
Kanizsáról vagy környékéről is kikerülhessenek
olyan labdarúgók,
akik a jövőben a város, a megye,
vagy éppen az ország dicsőségére
válnak. A megkötött megállapodás
is ennek egy apró lépcsőfoka.
S hogy a dél-zalai kapcsolatnak
lehet jövője, azt mi sem bizonyítja
jobban, mint a kanizsai Szép Dávid
ifjú futballista esete, aki már kapcsolatba
is került az akadémiával.
P.L.
Az agárdi kapcsolat
16 Kanizsa – Értékrend 2008. január 24.
A Református templom zsúfolásig
megtelt gyülekezeti termében
Tőkéczki László egyetemi
docens A globalizmus hatása a
családokra címmel tartott előadást.
Tőkéczki László előadása
előtt készséggel állt lapunk rendelkezésére.
– Tudjuk, érezzük, hogy az
utóbbi évtizedekben a családok
könnyen sebezhetőek, gyakran
szétesnek, ha létrejönnek egyáltalán.
A globalizáció milyen veszélyekkel
fenyegeti a családokat?
– A globalizmus nem más, mint
a világ univerzális üzletesítése. Az
emberek közötti kapcsolat legfontosabb
mozzanata az üzlet, illetve
az érdekviszonyoknak és a profitelvnek
alkalmazása lesz. A gyakorlatban
erről szól az a terv is,
hogy nem lenne szabad kalákában,
családi, rokoni kereteken belül
építkezni. Gyakorlatilag az
APEH már a szüreteket ellenőrzi
is. Ennek az a célja, hogy családi,
rokoni közösségek csak üzleti kapcsolat
formájában segíthetnek
egymáson. Továbbá az a családanya,
aki otthon a családjára főz,
az csökkenti a GDP-t, aki viszont
vendéglátó intézményekbe küldi
étkezni a családját, az növeli a
GDP-t. Tehát minden olyan jellegű
tevékenység, amely a kölcsönösség
elvén alapul, nem üzletszerűen,
hanem az emberi viszonyok
közt érzelmileg köti össze az embereket,
az leértékelődik. Ehhez
képest mindent üzletesíteni szeretnének.
Most csak néhány aspektust
említettem. A családok meggyengülése,
mint azt korábbi előadásaimban
említettem, nem is
annyira a propaganda miatt van,
hanem az úgynevezett modern világ
általános üzleti, piaci szelleme
miatt az emberek nem a családi
körben töltik idejük nagy részét. A
régi paraszti családok azért voltak
annyira stabilak, mert lakóhely,
munkahely egységében a család
együtt töltötte az idő jelentős
többségét. Ez pszichikailag a kötődést
erősítette. Ma pedig az ember
az ideje többségét a családtól
távol tölti, ahol különböző kötődések
jönnek létre, azok erősödnek,
míg a családi együttlétek csak a
hétvégékre korlátozódnak. Teljesen
nyilvánvaló, hogy olyan értelmes,
új összefüggéseket, szabályozásokat,
értékelvűséget kell kialakítani,
mely tudomásul veszi, hogy
a modern világban az embereknek
kell lenni munkahelyüknek, ami
nem minden esetben esik egybe a
lakóhelyükkel. Ugyanakkor tudatába
kell lenni annak, hogy a család
miért érték. A család, mint sok
minden más isteni rend. A családon
kívül nem tud reprodukálódni
az emberi élet. Az emberi életnek
nem csak megszületnie, hanem
biztonságosan fel kell nevelődnie,
egészséges személyiséget kell adjon
a közösségnek, a világnak.
Ugyanis egy magára hagyott, beteg
személyiség nem csak önmagának
teher és költség, hanem a
közösségnek is az. Ostobaság amikor
az egyén, az indivíduum,
szempontjából próbálják a világot
értelmezni. Ez már azért sem működik,
mert az ember közösségi
lény, függetlenül attól, hogy a történelem
során a közösségek kultúrák
szerint is változnak. Azonban
mindegyik biztonságra törekszik,
hogy a megszülető élet felnevelődjön,
és bizonyos folyamatosságok
átadhatók legyenek, a viselkedéstől
kezdve az érzelmi, szellemi és
lelki biztonságérzések. Mindebből
az következik, hogy abban a világban,
amely nem képes a saját logikája
szerint végig gondolni a folyamatokat,
abban a világban
csak káosz, konfliktusok és tragédiák
következhetnek.
– Mit tehetünk ennek megakadályozása
érdekében?
– Sajnos az a baj, hogy a kommunizmus
következtében a magyar
társadalom gondolatilag,
értékelvileg szétesett. Ezért hagyományszerűen,
mechanikusan,
reflexszerűen, vagy romantikus
érzelmességgel védi a családot.
Én nem véletlenül hangsúlyozom,
hogy nézzük meg akkor annak a
világnak a logikája szerint, hogy
mi következik miből és hogyan.
Tehát csak úgy lehet megvédeni,
ha erre rákérdezünk. Ezt akarjátok?
Így kell, hogy történjen?
Miért jó, ha így van? Ezeket az
alapkérdéseket kell a fiataloknak
érzelem és romantikamentesen, a
logikára alapozva elmagyarázni.
Az elkülönült emberi létnek és a
közösségnek ezt a feltétlen egymásrautaltságát
végig kell gondolni.
Az individualizmus nem
vezet messzire. Mert az indivídum
is csak úgy létezhet, ha vannak
körötte „szolgáló személyek”.
Ha ezt az üzletre bízom,
akkor az emberek többségének
nem lesznek ilyen személyei, csak
a gazdagoknak. Nem véletlen,
hogy az egész demográfiai probléma
ott kezdődik, amikor egy
nagyvárosi értelmiségi típusú
családmodellt és életformát, célrendszert
általánosítottak a munkásemberekre,
parasztemberekre,
ahol egészen mások a létfeltételek.
Ott éppen a család volt az a
keret, ami öregségre is adott feladatot,
méltóságot. El kell gondolkodni
azon, vajon lehetségese
az a típusú individualizmus,
amelynek a végén egyedül marad
valaki. Mert, ha csak a fiatalság
az érték, ha csak az számít értéknek,
hogy most tudok dolgozni,
jelen pillanatban nem szorulok a
többiekre, az egy idő után eltűnik.
A kölcsönösség nélkül nincs
család, barátság, jó szomszédság.
Kölcsönösen kötődni és felelősséget
vállalni, ez az alapja
mindennek. Ha ez eltűnik, akkor
mindenki szenvedni fog. Csak
azoknak jó, akik meg tudják venni
a különböző szolgáltatásokat.
Akinek nincs módja rá, az ott marad
egyedül, hit nélkül, távlat
nélkül, betegen, öregen.
Czene Csaba
„Tudatában kell lenni annak, hogy a család miért érték.”
Tőkéczki László:
XX. évfolyam 4. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2008. január 31. Kanizsa
Milliók a
jegyekből
Milliós nagyságrendű támogatás
érkezett az NTE 1866 labdarúgó
szakosztályához a december
közepén kibocsátott támogatói jegyek
révén.
– Az NTE 1866 elnöksége még december
közepén fordult segítségért
azon sportszerető kanizsaiakhoz,
akik anyagilag tudják és akarják is
támogatni a labdarúgó szakosztályt
– mondta lapunknak Tóth László, az
egyesület elnöke. – Ugyanis a labdarúgóink
NB-s szereplése olyan
mértékű működési költségekkel jár,
amelyek a jelenleg rendelkezésünkre
álló pénzeszközökkel már nem biztosíthatók.
Ezért határoztunk a támogatók
részére adókedvezményt biztosító,
valamennyi mérkőzésünk megtekintésére
feljogosító támogatói jegyek
kibocsátásáról, amelyeknek sikere
meghaladta a várakozásainkat.
Tóth László kérdésünkre elmondta,
a jegyek kibocsátása óta eltelt időszakban
milliós nagyságrendű támogatás
folyt be a labdarúgó szakosztály
kasszájába. Hozzátette, a biztonságos
működéshez természetesen ennél
sokkal többre lenne szükség, ám
a szurkolók és a mecénások támogatása
már most is óriási segítséget jelentett,
hiszen rendezni tudták belőle
az elmaradt juttatásokat.
Az elnök azt is jelezte, ha az önkormányzati
támogatás nem lesz
kevesebb a tavalyinál, akkor, ha feszített
módon is, de biztosított a csapat
NB III-as szereplése.
Intézzen mindent egy helyen!
􀂊 Műszaki vizsgáztatás
􀂊 Eredetiségvizsgálat
􀂊 Zöldkártya
􀂊 Kárfelvétel,
kárrendezés
Várkapu Autóház
Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550 v
Fotó: Horváth Attila
Fotó: Horváth Attila
Múlt szombatra farsangi futást
szervezett a Kanizsa Futó-, és
Szabadidősport Klub. A majd’
húsz futó a Vásárcsarnok bejáratától
indulva, a Mindenki Sportpályájáig
futotta végig a körülbelül
négy kilométeres távot, a farsangi
időszaknak megfelelően jelmezben.
Így bizonyára sokan meglepődtek,
amikor gázálarcos, gyakorlóruhába
öltözött katonák, egy
arab sejk, vagy éppen két, sátáni
szerelést viselő hölgy futott szembe
velük.
H.A.
Maskarások: iszkiri!
Az OBI és a WWF Magyarország
együttműködésében zajló
hódismereti programsorozat keretében
idén tizenhat város
mintegy kétezer-háromszáz diákja
ismerkedhet meg a kihalással
fenyegetett óriási rágcsálóval,
a hóddal.
Nagykanizsán múlt hét pénteken
várták hódismereti órákra az
általános iskolásokat az OBI Áruházba.
Közel száz diák ismerkedhetett
így meg a hóddal, amelynek hazai
visszatelepítésében jelentős munkát
végez az OBI és a WWF.
Magyarországon ezernyolcszázötvennégyben
figyelték meg a
faj utolsó egyedeit, ám a visszatelepítési
programnak köszönhetően
mára eléri számuk az ötszázat.
H. A.
Hódolat a
hódoknak
Kígyóssyné Mandl Ágnes kézműves
munkáiból láthattak kiállítást
az érdeklődők a HSMK
földszinti előcsarnokában.
A közelmúltban megalakult Kanizsai
Kulturális Központ tagintézményében
2004. szeptembere óta
szervezik az Én hobbim című sorozatot.
Ez idő alatt a képeslapoktól,
bélyegektől, szalvétáktól, valamint
a hagyományos hanglemezektől
kezdve a hímes tojáson át a szappanokig,
csokinyulakig sokféle gyűjteményt
láthattak az érdeklődők.
Kígyóssyné Mandl Ágnes három
éve foglalkozik a különböző kézműves
technikákkal, batikolással,
decopage-zsal, üvegfestéssel,
gyöngyfűzéssel, sőt sajátkezű cipőés
ruhakészítéssel. Az alkotásban
édesanyja személyében lelkes támogatóra
lelt, aki a gépi varrásban és
kritikai észrevételeivel is segíti.
Az én
hobbim
Maros Sándor, a Kanizsa TV
ügyvezetőjének természetfotóiból
nyílt kiállítás Zalaegerszegen, a
Keresztury Dezső ÁMK aulájában.
A február 16-áig látható tárlatot
Lengyák István galériavezető tanár
nyitotta meg, a kiállítást a Zalaegerszegi
Televízió Kft. támogatta.
Természetközelben
Immár évek óta hagyománya
van a Magyar Jazz Szövetség által
szervezett Magyar Jazz Ünnepének.
A rendezvények ezúttal
nem csak a fővárosra korlátozódnak,
hanem számos vidéki nagyvárosban
is igazi ínyencségekkel
találkozhatnak a műfaj kedvelői
– így lesz ez Nagykanizsán is.
Mint azt Kőfalvi Csillától, a
Magyar Plakát Ház és a Képzőművészetek
Háza, Kiskastély vezetőjétől
megtudtuk: igazi nagyágyúkkal
készülnek a kanizsai jazzünnepre,
amelyre a szokásos március
tizenötödikétől harmincadikáig
tartó Tavaszi Művészeti Fesztivál
keretében kerül sor.
– A Magyar Jazz Szövetség idén
több megyei jogú város, köztük
Nagykanizsa számára is kiajánlott
nívós jazzprodukciókat a Jazz Ünnepe
kapcsán – mondta érdeklődésünkre
Kőfalvi Csilla. – Mi is választhattunk
egy illusztris listáról, s
a választásunk Gonda Jánosra és az
„Üss-Dob” – formációra esett. Az
első koncertre március tizenkilencedikén
kerül sor a Medgyaszay Házban,
ahol az előbb említett csapat
lép fel. Ennek tagjai az Amerikában
dolgozó magyar származású Tommy
Vig, Zsoldos Béla és Mia Vig.
Tommy Vig amúgy a Barbra
Streisandot kísérő állami zenekarban
játszik, így hát az ő személye is
garancia a rendkívül magas nívóra.
Hogy ki lesz a zongorista és a dobos,
még nem tudni, úgy hallottam,
a fővárosból hoznak fiatal tehetségeket.
A csapat előzenekara a Quartet
4 lesz, ebben zongorán játszik
egy európai jazzverseny győztese,
Oláh Tzumó Árpád, Kőfalvi Csaba
dobol, Bacsó Kristóf tenorszaxofonozik
majd, a bőgő mellé pedig
Horváth-Barcza Józsefet várjuk, ám
az ő személye még nem végleges.
A második koncertre a nagyszerű
jazz-zenészt, zenepedagógust, a
hazai jazz-oktatás atyját, Gonda
Jánost várják a Medgyaszay Házba
március huszonnyolcadikára,
ahol utózenekarként a Kanizsa Big
Band igazi instrumentális zenével
képviseli a helyi érdekeltséget.
H.A.
2 Kanizsa – Kultúra 2008. január 31.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím:
8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft.
Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető:
László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Megint szegényebbek lettünk. Megint elment valaki,
aki kimondhatóvá tette a szóval kimondhatatlant,
láthatóvá a képzeletben láthatót, kézzel foghatóvá a
megfoghatatlant, érthetővé az érthetetlent, és emberi
közelbe hozta számunkra és tanítványai számára a
megközelíthetetlent. Megint elment a város művészeinek
sorából valaki, aki nem vágyott sokra, csak arra,
hogy adhasson valamit az embereknek.
Elment Farkas Zsuzsa, a Zsuzsa néni, a kiskanizsai
tanár, a művész, akinek kezével és rajzával
gyakran találkozhattunk a városi televízió művészeti
műsorának szignál-képsoraiban, de nagyon kevesen
tudták, ki veti papírra ilyen bravúros gyorsasággal,
remegő vonalaival azokat a szép arcokat. A mosolygó
arcokat, a merengő arcokat, a széppé varázsolt
arcokat. Az arcokat, melyeket mindig magának rajzolt,
de másoknak szerzett örömöt vele.
Mert Zsuzsa néni ilyen ember volt. Ilyen, aki megfestett
kincseit szerette szétszórni közöttünk és mégsem
vált pazarlóvá. Mert tanárként is tudta, meg kell
osztani másokkal azt, amink van, mert ettől válunk
mi is gazdagabbá. Azt adta át, amit szeretett, és ezért
szerettük meg mi is adományait.
Ezek az ajándékok leggyakrabban a gyönyörű rajzok,
szép akvarellek, a környezetéből merített témák
voltak. Ha egy pillanatra megállhatott, már papírt,
tollat kerített és rajzolt. Mindegy volt mit, kit és hol.
Csak rajzolhasson. Ilyenkor felragyogott a szeme,
huncutul méregette „áldozatát”, és a különféle papírok
tollvonásokat megörökítő anyagában, remegve
lengő és szálló vonalaival percek alatt újra álmodta
a világot. És nagyon örült, ha az elkészült alkotásokat
azonnal elajándékozhatta, kiállíthatta, vagy valakinek
csak megmutathatta, s így pár vidám percet
szerezhetett vele. Magának is.
Nagyon szerette Kanizsát. Bosszankodva szerette.
Neki mindig minden lassan történt, lassan alakult,
lassan változott. Az ő rajzi tempójához mérve, valóban.
Ám lelkesen örült minden újnak, mert az számára
új megörökítendő feladat, rajzi lehetőség is volt.
Amíg egészsége engedte, ott volt minden megnyitón,
mindennek a bemutatásán, avatásán, s aztán akivel
csak találkozott, napokig erről mesélt. Meg az elkészült
új munkáiról. Amíg mesélhetett. Aztán elment,
hogy egy másik világban másokat is megörökíthessen.
Amikor január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a
kanizsai művészek HSMK-ban nyíló kiállításán beléptem
a galériába, megnyugtató, jó és mégis szomorú
érzés fogta meg szívemet. A kiállító alkotók sorában
az első két kép Farkas Zsuzsáé volt. A rendezők
így tisztelegtek emléke előtt. Így őrizték meg,
hozták vissza nekünk Zsuzsa nénit örökre. Mert a
megrajzolt K-arcokban mindig itt lesz velünk.
Lengyák István
Csak a megrajzolt K-arcok maradtak
A jazz
nagyjai
jönnek
„Ellenállni sohasem reménytelen”
A fenti címmel indít rendezvénysorozatot
február 4-én, hétfőn a
Nagykanizsai Polgári Egyesület.
A Halis István Városi Könyvtárban
17.30-kor Cseresnyés Péter alpolgármester
nyitja meg a Háború a
háború után: a fegyveres szovjetellenes
ellenállás Litvániában 1944
és 1953 között című vándorkiállítást,
melyet február 26-ig tekinthetnek
meg az érdeklődők. Amegnyitó
után egy harminc perces dokumentumfilm
vetítésére is sor kerül.
– Miért ezt a kevéssé ismert témát,
"az ismeretlen háborút" választottuk
az idén? – tette fel a
kérdést Lérántné Mátés Valéria, az
egyesület elnökségi tagja. – Talán
többen is hallottak a Gulag túlélésének
négy szabályáról. Ezeket bizony
szabad emberek is megfogadhatják.
Közülük az első így hangzik:
„A szenvedést nem szabad dramatizálni,
nem szabad panaszkodni.
Attól csak gyengébbek leszünk,
márpedig a szenvedés elviselésére
minden energiára szükségünk
van.” Ha mi, magyarok – nem kis
önsajnálattal – tragikusnak tartjuk
történelmünket, tekintsünk a litvánokra,
akiknek jóval több kijutott a
szovjet mennyországból. A hárommilliós
Litvánia 1940 és 1952 között
780 000 embert veszített.
Középiskolás vetélkedővel folytatódik
a rendezvénysorozat, ahol az
első helyezett csapat díját a Litván
Nagykövetség ajánlotta fel. Szép
pénzjutalmat kapnak az ezüst- és
bronzérmesek is. Akérdések megválaszolásában
sokat segít a kiállítás
anyaga, A fegyveres ellenállás című
dokumentumfilm, továbbá a
www.kommunizmusaldozatai.
multiply.com honlap, ahol az
ajánlott olvasmányok mellett a versenykiírás
és a február 23-ig beküldendő
feladatlap is letölthető. Az
eredményhirdetés 26-án lesz, Darius
Semaška nagykövet jelenlétében.
A „vilniusi Andrássy út 60.”
A hírhedt KGB-ház ma A Népirtás Áldozatainak múzeuma
Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én fejezte be a Himnusz megírását.
Ennek emlékére 1989-től
január 22-én a Magyar Kultúra
Napját ünnepeljük. Nemzeti
imánk, a Himnusz születése napján
a nagykanizsai közművelődési
és közgyűjteményi intézmények
együtt emlékeztek.
Az ünnepségsorozat délelőtt 10
órakor a Halis István Városi
Könyvtár szolgáltatásait bemutató
kiállítással kezdődött, amelyet
Czupi Gyula intézményigazgató
nyitott meg. Délután 16 órakor a
Múzeumi Esték sorozat keretében
Nagykanizsa szellemi kisugárzó
hatása a 19. század végén címmel
tartott érdekfeszítő előadást Dr.
Németh József irodalomtörténész,
nyugalmazott múzeumigazgató a
Thúry György Múzeumban. Előadását
látszólag egy kitérővel
kezdte, felvázolta, mi is történt
abban az időben a világban, az országban,
a városunkban, amikor
csekei magányában Kölcsey Ferenc
megírta a Himnuszt. – Városunknak
6789 lakosa volt. Ekkor,
de még a század második felében
is poli-kulturális, többkultúrájú településnek
számított. Akultúrában
az igazi kitörés a 19. század utolsó
harmadában következett be.
Kifejlődött az infrastruktúra, az
utcahálózat, az akkori méretekkel
mérve egy nagyon jelentős, harmonikus
városfejlődés bontakozott
ki. Több mint tíz évvel előzte
meg Kanizsa a megyeszékhelyet a
villany- és a telefon-bevezetéssel,
de nemcsak Zalaegerszeget, hanem
más hasonló nagyságrendű
városokat is. Jelentős volt a gimnáziuma,
hiszen a legközelebbi
Zágrábban, Keszthelyen valamint
Szombathelyen működött. Zalaegerszegnek
nem volt akkor gimnáziuma.
A rendezvénysorozat 18 órakor
a kanizsai képző és iparművészek
tárlatának megnyitójával folytatódott
a HSMK galériájában, ahol
február 15-éig láthatók Ambrus
Márta, Horváth Györgyi, Járási Ildikó,
Kassainé Szarjas Gertrúd,
Kustár Zsuzsa, R. Fürtös Ilona,
Csávás Csaba, Ferkovics József,
Kotnyek István, Melega István,
Ludvig Zoltán, Rétfalvi Sándor,
Stamler Lajos és Orosz Gergely alkotásai.
Első alkalommal vett részt
a közös tárlaton Röszler Mária,
Kovács Lilian, Burkus József és
Ludvig Dániel. Sajnos az elmúlt
évben két művész távozott közülük:
Borszéki Ildikó és Farkas Zsuzsa
(Róla emlékező írásunk a lap
2. oldalán olvasható.) A kiállítást
az ő emléküknek is ajánlották a
szervezők.
Megnyitó szavaiban Lehota M.
János esztéta kiemelte:
– A művészet válságban van.
Ezt az állítását tartja, csakhogy –
tette hozzá –, amióta a művészet
létezik, válságban van. A művészet,
a válság maga. Aművészet az
a válság, amely a nagybetűs igazság
nevében szóló hatalommal
szemben a sokrétűséget, a sokszólamúságot
felvállalja, kiáll mellette,
megfogalmazza és gerincesen a
saját nevével fémjelzi.
Marton István polgármester pohárköszöntője
után Nagykanizsa
Város Vegyeskara adott ünnepi
műsort Hajdú Sándor karnagy vezényletével.
Közreműködtek a Hevesi
Sándor Versmondó Kör tagjai.
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére
rendezett ünnepi műsort Marton
István polgármester nyitotta
meg:
– Január 22-ét, Himnuszunk
születésnapját legújabb kori történelmünk
avatta a Magyar Kultúra
Napjává, amikor középpontba
került legfontosabb nemzeti
kincsünk, ami megkülönböztet
bennünket más népektől – hangsúlyozta
a polgármester. – A magyar
kultúra nem különb, és nem
több mint más nemzetek kultúrája,
de földrajzi és történelmi okok
által különös helyzetű. A velünk
együtt élő népek felelősséggel
gondozott kultúrájának megőrzésében
betöltött szerepével. A magyar
kultúra életünk érdekében
kifejtett cselekvés és nemzeti azonosságtudat.
Hagyomány és érték,
amelyet történelmünk során
létrehoztunk. Ez ad igazolást
fennmaradásunkhoz, ebben a folyamatban
nemesedett kultúránk
őrizte meg a falvak hagyományát,
a nép ajkán születő dalokat, a kúriák
és kastélyok szervezőerejét.
Mindenekelőtt talán a legfontosabbat,
az anyanyelvet, mely egyformán
szól mindenkihez, s melynek
megkülönböztetett szerep jutott
az idők folyamán. Nem véletlen,
hogy értékeink, kincseink közül
éppen nemzeti Himnuszunk
születése vált a magyar kultúra
ünnepévé. Így az oly sokszor énekelt,
idézett magasztos sorok között
mindig ott lüktet a népdalok,
a pásztornóták ritmusa is, amelyek
ugyanúgy kulturális kincseink
közé tartoznak. Csak múltunk
és jelenünk kultúrájának védelme,
az esélyek megteremtése biztosítja
azt a lehetőséget és erőt,
amelynek segítségével megbirkózhatunk
az értéktelen, kultúrának
álcázott termékekkel. Legyenek
új Helikonok, új csarnokai a
kultúrának! Ahol a műveltség
uralkodik, ott nincs ereje a műveletlenségnek
– összegezte.
A Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban
e napon a sikeres dráma érettségit
tett diákok a 2007. november
19-én elhunyt Szabó Magda költő,
regény- és drámaíróra, műfordítóra
emlékeztek.
Bakonyi Erzsébet
2008. január 31. Kanizsa – Kultúra 3
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Ahol a műveltség uralkodik, ott nincs
ereje a műveletlenségnek
A január elsejével létrejött új
Nyugat-magyarországi Egyetem
Sopronban, Győrben, Mosonmagyaróváron,
Szombathelyen és Székesfehérváron
működik, immár tíz
karral. Képzési palettája a régió
gazdasági, oktatási és szociális igényeinek
minőségi kiszolgálását,
szakirányú munkaerő-keresletének
maximális biztosítását jelenti.
A megújult, immár tíz karon hatvanöt
szakot oktató Nyugat-magyarországi
Egyetem első nagyszabású,
széleskörű tájékoztatást nyújtó rendezvényének
Nagykanizsa volt a
nyolcadik helyszíne. A rendezvény
lehetőséget adott arra, hogy az egyes
egyetemi karok szakemberei és hallgatói
a médiából jól ismert előadókkal
karöltve egy jó hangulatú beszélgetéssorozatban
tájékoztassák a középiskolásokat
az őket leginkább
foglalkoztató témákról, például elhelyezkedési
esélyekről, kollégiumról,
diákéletről. A Medgyaszay Házban
megtartott road-show-n az egyetem
minden kara külön standdal várta az
érdeklődőket. A standokon mindenki
részletes információt szerezhetett az
egyetem szakain folyó képzésekről,
megismerkedhettek a karok infrastruktúrájával,
hallgatói életével, valamint
azzal, hogy milyen lehetőséget
nyújt a középiskolások számára, ha
náluk szerzik meg a diplomájukat. A
mintegy három órás show jellegű
műsor első részében Litkai Gergely
Karinthy-gyűrű díjas humorista beszélgetett
az egyetemen végzett fiatal
szakemberekkel, egyetemi oktatókkal
és a jelenlegi hallgatókkal.
B.E.
Felvételi
road-show
Még több hír... Még több hír... Még több hír...
– Az eddigi lakbérrendszer
azért nem volt jó, mert szociális
lakbérek voltak érvényben, s ebbe
a kategóriába tartozott gyakorlatilag
valamennyi bérlőnk – fejtette
ki Kámán László. – Bérlőink
rászorultsági helyzetét soha, senki
nem vizsgálta, s főleg akkor
nem, amikor a hatvanas-hetvenes
években kiutalták ezeket a lakásokat
– más szempontokat tartottak
szem előtt abban az időben. Így
sajnos, előfordult, hogy olyanok
helyett is a város fizette a lakbért,
akik esetében anyagi helyzetük
nem tette volna ezt szükségessé.
Ezért örülök annak, hogy a közgyűlés
végre úgy döntött: nem a
lakás szociális, hanem a benne lakó,
azaz, ha valaki rászorult, akkor
a rászorultság mértékének
megfelelően kaphat támogatást a
lakbérre. Az új költségalapú lakbérrendszert
úgy állítottuk össze,
hogy jut belőle a lakások fejlesztésére,
felújítására is.
Kámán László elmondta azt is,
az új rendszer bevezetése komfortfokozattól,
illetve a lakás városon
belüli elhelyezkedésétől, állapotától
függően átlagosan mintegy
harminc-negyven százalékos
lakbéremelést jelent, amely mellé
kialakítottak egy mérhető támogatási
rendszert is. Ennek révén a
valóban rászorultak jelentős kedvezményben
részesülhetnek, sőt,
akár teljesen mentesülhetnek is a
lakbérfizetés alól. A becslések
szerint az eddig támogatásban részesülő
lakók harmincöt-negyven
százaléka azonban elesik a támogatástól.
Az IKI vezetője megjegyezte
azt is, az új lakbérrendszer júliusi
bevezetéséig még nagyjából hat
hónap van vissza, addig a polgármesteri
hivatal szociális osztályának
munkatársai felmérik a bérlők
szociális helyzetét, s modellezik
majd, hogy a szabályozásnak milyen
hatásai lesznek. Az ezzel kapcsolatos
eredmények függvényében
aztán a későbbiekben el lehet
végezni a rendszer finomhangolását.
Emlékezetes, a közgyűlés arról
is határozott, hogy az Ingatlankezelési
Intézményt kiköltöztetik az
ipari parkba, a Betonút Zrt. megüresedett
helyiségeibe. Kámán
László kérdésünkre azt mondta,
véleménye szerint egy hónapon
belül megkezdődhet az átköltözés.
Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek
az ipari parkba kell kiutaznia,
ha ügye van az IKI-vel: egy ügyfélszolgálati
iroda továbbra is fogadja
az ügyfeleket – az eddigi tervek
szerint a vásárcsarnokban.
Horváth Attila
4 Kanizsa – A mi ügyeink 2008. január 31.
Ismét ülésezett a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulása
tanácsa.
A megjelent polgármestereket és
települési vezetőket a tanács elnöke,
Marton István köszöntötte, majd első
napirendi pontként a Principális és
Felső-zalamenti Vízi Társulat ügyvezető
igazgatója, Szerdahelyi Ferenc
tájékoztatóját hallgatta meg a tanács.
A szakember elmondta, a Principális-
csatorna lefolyástalansága leginkább
Kiskanizsán, valamint Felsőrajk
térségében okoz problémákat,
így most már szükséges lenne egy
szakmai szempontok alapján megtervezett
mederkotrás. Felsőrajk térségében
azonban ezt ellenzik a környezetvédők,
s egyelőre pénz sincs
rá. A szükséges források előteremtésére
pályázati forrásokat lehetne
igénybe venni – ezt már a vízi társulat
másik képviselője, Bertalan Tibor
mondta. Akárcsak Kiskanizsa vízelvezető
árkainak tisztítására, amely a
városrészben jelentősen csökkentené
a belvíz okozta problémákat.
Apolgármesterek ezt követően tájékoztatót
hallgattak meg a megújuló
energiaforrások kistérségi felhasználásáról,
továbbá az Utazás 2008.
rendezvény kistérségi szervezéséről.
Ennek során Bali Vera, a helyi Tourinform-
iroda vezetője jelezte, már
készül a kistérségi eseménynaptár.
A polgármesterek arról is határoztak,
hogy az egyes településeknek
a tavalyival azonos mértékű
tagdíjat kell fizetniük a társulás
kasszájába, majd elfogadták a kistérségi
művészeti fesztivál megrendezésével
kapcsolatos előterjesztést.
A fesztivál lebonyolítását
ezúttal Szepetnek vállalta fel.
A polgármesterek végül tájékoztatást
kaptak a közoktatás finanszírozási
változásairól is. E szerint az önkormányzatok
hatezer forinttal kevesebb
normatívát vehetnek igénybe iskolabusszal
utaztatott diákjaik után. Az is
fontos változás, hogy amennyiben az
önkormányzat alapítványnak adta át
az oktatási intézmény működtetését,
köteles hozzájárulni a fenntartáshoz a
kiegészítő egyházi normatíva mértékével
megegyező összeggel, azaz
gyermekenként évente több mint kétszázezer
forinttal.
H.A.
Megfojtják
a kisiskolákat
Elítélték Gelse polgármesterét
Rácz Józsefet, Gelse szabad
demokrata polgármesterét adócsalás
bűntettében találta bűnösnek
a Zalaegerszegi Városi Bíróság.
Az ítélet nem jogerős, mivel
vádlott és védője felmentésért és
enyhítésért fellebbezett.
Dr. Beznicza Árpádtól, a Zala
Megyei Bíróság sajtóreferensétől
megtudtuk, az ítélet szerint az elsőrendű
vádlottat a bíróság bűnösnek
találta folytatólagosan elkövetett,
adóbevételt jelentős mértékben
csökkentő adócsalás bűntettében
és két rendbeli, folytatólagosan
elkövetett magánokirat-hamisítás
vétségében. Halmazati büntetésként
egy év és nyolc hónap letöltendő
börtönbüntetésre, kétszázötvenezer
forint pénzbüntetésre
ítélték, s egy évre eltiltották a
közügyektől is.
Rácz József 1997-től volt ügyvezetője
az azóta felszámolt
Gihon 97 Kft.-nek. A cég bevételének
nagy része egy kanizsai
elektronikai gyárral kötött szerződésből
származott. A vádirat szerint
Rácz József a cég ügyvezetőjeként
2002 és 2004 között befogadott
99 darab, két budapesti cég
nevére kiállított alvállalkozói
számlát.
S. T., a másodrendű vádlott a
számlákat bejegyezte a cég könyvelésébe,
az összeg csaknem tizennyolcmillió
forintnyi áfatartalmát
pedig levonta a fizetendő adóból.
Az adóhatóság ellenőrzése során
derült ki, hogy a számlák és a
megbízási szerződések mögött
nem voltak valós gazdasági események,
a könyvelésben szereplő
számlák fiktívek. A számlák kibocsátójaként
feltüntetett cégek vezetői
pedig kategorikusan cáfolták
a nyomozás során, hogy valaha is
kapcsolatban álltak volna Rácz József
vállalkozásával.
Szerettük volna megszólaltatni a
polgármestert is, ám Rácz József
kikerülte a beszélgetést.
A polgármester korábban a Zalai
Hírlapnak azt nyilatkozta: nem
bűnös, ezért nem mond le a polgármesteri
tisztségről. A megyei
bíróság sajtóreferense kérdésünkre
viszont közölte: mivel Rácz Józsefet
egy évre eltiltották a közügyek
gyakorlásától is, ha az ítélet jogerőre
emelkedik, mindenképpen le
kell mondania.
Lemondásra szólítja a polgármestert
Manninger Jenő, a megyegyűlés
fideszes elnöke is, akinek
véleménye szerint etikailag
aggályos, hogy egy köztörvényes
bűncselekménnyel vádolt politikus
társelnökként uniós források
felett diszponáljon a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácsban
Horváth Attila
Megreformált lakbérek
Jelentősen módosul a nagykanizsai lakbérrendszer. Júliustól valóban
csak a rászorultak kapnak lakbér-kedvezményt. Két hónapon
belül pedig az IKI-nek is költöznie kell. Kámán László, az Ingatlankezelési
Intézmény (IKI) vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy
szakmai szempontból már korábban is megalapozott javaslata ezúttal
támogatásra talált a képviselők körében, ugyanis a testület döntött
a lakbérrendszer piaci alapúvá alakításáról.
Kattints rá! 􀀛􀀛􀀛 www.kanizsaujsag.hu
2008. január 31. Kanizsa – A mi ügyeink 5
Ha valaki lakossági fórumot
szervez Kiskanizsára, akkor feltétlenül
vigye magával a Zala
Volán valamelyik képviselőjét,
mert mérget vehet rá, hogy az
emberek elégedetlenségüket fejezik
ki a buszközlekedéssel kapcsolatban.
Akad, akinek még arra
is jut ideje, hogy azt figyelje, a
buszsofőr megszegi-e a szabályokat,
s dohányzik-e a járművön,
vagy sem?
Száznegyven aláírást gyűjtöttek
össze a Nagyrác utca térségében
élők, mert számukra kedvezőtlenül
változott a négyes számú autóbusz-
járat menetrendje – tudtuk
meg azon a lakossági fórumon,
amit Tóth Nándor, a körzet önkormányzati
képviselője szervezett, s
amelyen részt vett Polai József, a
városrész másik képviselője,
Cseresnyés Péter alpolgármester
Kassai Zoltán, a Dél-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt. elnök-vezérigazgatója,
valamint Horváth Ferencné,
a Zala Volán Zrt. helyi közlekedési
üzemének vezetője.
Afórumon megjelent lakók szinte
össztüzet zúdítottak utóbbira, sérelmezve,
hogy Kiskanizsa ezen
térségét és a városközpontot összekapcsoló
négyes számú járat útvonala
némiképp módosult, ugyanis a
busz a korábbiakkal ellentétben
nem érinti a Dél-zalai Áruház előtti
megállót, mielőtt bemegy a buszállomásra,
hanem a Király úti körfogalomnál
rögtön befordul a Kalmár
utcába. Mivel az utasok a Vásárcsarnoknál
nem tudnak átszállni
a keleti városrészbe tartó hatos buszokra
– hiszen azok nem érintik a
csarnokot –, a Sabján Gyula utcán
keresztül át kell gyalogolniuk a
Dél-zalai Áruház elé, ám itt sokszor
már nem érik el a buszt, s nagy
nehézségek árán jutnak csak be a
munkahelyükre.
A heves vita során előkerültek
az érvek is. Volt, aki azt sérelmezte,
ugyanannyit fizetnek a bérletért,
mint azok, akik a hatossal járnak,
holott az a járat sokkal nagyobb
távolságot tesz meg a célállomásig;
ezért aztán igazán visszaadhatnák
azt az egy megállót, ott
az áruház előtt.
Horváth Ferencné többször is
felhívta a figyelmet arra, hogy a
városrész járatokkal való ellátottsága
magasabb a többinél, s eddig
is igyekeztek megfelelni mindenféle
igénynek, de amit most kérnek
a lakók, az logikátlan, hiszen a
majdani sétálóutca kialakítása miatt
éppen az a lényeg, hogy a buszok
elkerüljék a központot. Erre
azt felelték többen: hol van még a
belváros rekonstrukciója és a sétálóutca
kialakítása, ami meg amúgy
sem kell senkinek…
(Ha már az igényeknél tartunk:
e sorok írója emlékszik még arra,
amikor az itt élők a kiskanizsai
körjáratot követelték. Meglett, a
képviselők kiharcolták, a Volán engedett
a kérésnek, ám rövid időn
belül már azért tiltakoztak a Felsőtemető
utcában, mert a házak ablaka
alatt mentek a buszok, bűzt,
zajt és port okozva. A lakóknak
amúgy igazuk volt – talán a kezdeményező
lakóknak kellett volna közösségben
gondolkodni, azaz mérlegelni,
hogy ami nekik jó, az vajon
jó-e másnak is? – H. A.)
Végül hosszas vita után Tóth
Nándor javaslatára abban állapodtak
meg a felek, hogy február végéig
közösen leülnek, s megpróbálnak
valamiféle kompromisszumos
megoldást találni.
Egy idős néni ezuán azt vetette
fel, hogy vajon szabad-e a tiltás ellenére
dohányozni a buszon a gépkocsivezetőnek?
Rendszámot, nevet
nem volt hajlandó mondani, s
láthatóan megnyugodott, amikor
Horváth Ferencné közölte, az ügynek
lesz folytatása.
Miután elhangzott, hogy az ismeretlen
sofőr lakolni fog mindenért,
láthatóan megnyugodtak a kedélyek.
Kassai Zoltán, a vízszolgáltató
vezérigazgatója már egész kedélyes
hangulatú beszélgetés során
mondhatta el, hogy miért is volt
szükség a vízdíj, illetve a csatornadíj
jelentős mértékű emelésére. Elhangzott:
rövid idő alatt kell sok
pénzt összegyűjteni a tervezett fejlesztésekhez
elnyerhető uniós források
önrészéhez, mert az elmúlt
években ilyen jellegű pénzalap képzésre
nem került sor a Vízműnél.
Polai József, Kiskanizsa másik
körzetének képviselője is szólt a
megjelentekhez, s hangsúlyozta: a
következő évek kiemelt feladata
kell, hogy legyen a kertek belvízelvezetése,
a járdák felújítása és az
elhasználódott ivóvíz-hálózat felújítása
– különösen a Kossuth utcában.
Horváth Attila
Nem jó a menetrend és a sofőrök is dohányoznak
Fotó: Horváth Attila
Immár a város lakói előtt is
nyitott a Zsigmondy Vilmos-Széchenyi
István Szakképző Iskola
uniós forrásokból kialakított fazekasműhelye.
– A diákok körében máris nagy
népszerűségnek örvend a műhely,
két szakkörünk is van, csütörtök és
péntek délutánonként – mondta lapunknak
az oktatási hely vezetője,
Nagyné Patonai Katalin. – Sőt, jelentős
az érdeklődés a kollégák körében
is, úgy tűnik, beleszerettek
ebbe a dologba, és most már a diák
mellett van egy pedagógus
szakkörünk, hétfő délutánonként.
Nyitottak vagyunk a város felé,
várjuk a többi iskola diákjait is,
külön tudnánk egy-egy szakkört indítani
az egyes intézményeknek,
így lehetne, mondjuk, mezős, vagy
batthyányis, cserhátis szakkör. A
város érdeklődő felnőtteit ugyancsak
szeretettel várjuk, természetesen
– mivel a műhelynek vannak
fenntartási költségei – a „külsős”
látogatóknak havi ötezer forintos
térítési díjat szükséges fizetniük.
Ez szerintem elég jutányos összeg,
amely révén nullszaldóval lehetne
működtetni a műhelyt.
Az oktatási hely vezetője hozzátette:
a mostani az ismerkedés időszaka,
jövőre már a diákok órarendjébe
is bekerülne az oktatás, s
amennyiben igény mutatkozik rá,
okj-s fazekas-képzés indulhat.
Agyakorlati foglalkozásokat szeptember
óta a Zalaegerszegről városunkba
költözött Tóth Zoltán vezeti.
– A gyerekek megtanulják, hogy
tulajdonképpen mi az agyag, mit lehet
vele tenni, mit bír „elviselni” hogyan
lehet formázni, alakítani, hogyan
működik a korongozás és az
égetés, illetve a mázolás, mázas égetés
– mondta Tóth Zoltán. – Megismerkednek
a különböző művészettörténeti
korszakokkal, a reájuk jellemző
stílusjegyekkel is. Tervezzük,
hogy minden évad végén egy záró
kiállításon mutatjuk be, hogy a gyerekek
mit tanultak egy év alatt, s milyen
remekművek készítésére képesek.
Az első ilyenre reményeink szerint
május-júniusban kerül sor.
Tóth Zoltán megjegyezte: a gyerekek
kézügyessége, affinitása változó.
Megfigyelhető még, hogy e szakma
is kezd elnőiesedni, ami jól érzékelhető
a szakkörre járó diákság összetételén.
Pozitív, s mindenképpen kuriózum
azonban, hogy az erősebb nemet
képviselő asztalos tanulók komoly
érdeklődést mutatnak a fazekasság
iránt, s rendkívül tehetségesek is.
H.A.
Ahol az agyag remekművé simul
Fotó: Horváth Attila
6 Kanizsa – Hirdetés 2008. január 31.
Magyarország első, kizárólagosan
fapellet gyártására specializálódó
üzeme épül fel néhány
hónapon belül a közeli Beleznán.
A próbaüzem indítását márciusra
tervezik, az üzemszerű termelés
pedig a tervek szerint áprilisban
indul.
A beruházás összege közel félmilliárd
forint, amelyet saját forrásból
és banki hitelből finanszíroz
a Pannon Pellet Kft., melynek tulajdonosai
magyar magánszemélyek.
Induláskor minimálisan tizenegy
embernek ad munkát a pelletgyár,
de a későbbiekben még
több dolgozóra lehet szükség. A
beruházás lehetőséget teremt a
környékről alapanyagot beszállító
faipari vállalkozóknak, különböző
fűrészüzemeknek és a mezőgazdasági
termelőknek, az energiaültetvény
telepítését és művelését vállaló
gazdáknak is.
Sokakban joggal merül fel a
kérdés: mi is az a fapellet? A nyúltáphoz
hasonló kinézetű anyag
legnagyobb jelentősége, hogy környezetbarát,
mert jellemzően fahulladékból,
vagy kizárólag erre a
célra termesztett, fűz-, akác-, vagy
nyárfákkal betelepített energiaültetvényekről
származó faaprítékból
készül. A fűtésre használt
anyag elégetésekor keletkező
égéstermékek jóval kevésbé terhelik
környezetünket, mintha fosszilis
tüzelőanyagot égetnénk el,
ugyanis csak annyi szén-dioxid
szabadul fel, amennyi a fa természetes
korhadásakor amúgy is felszabadulna.
Előnye továbbá, hogy
a jelenlegi PB-gázárakhoz képest
körülbelül feleakkora költséggel
fűthetünk.
Magyarország adottságai rendkívül
alkalmasak energianövények
termesztéséhez, a Zala és Somogy
megye határán található Belezna
környékén is sok erre alkalmas
földterület van. A cég itt alakítja ki
a feldolgozó üzemet.
– Egy éves előkészítő munka
után, március közepén termelni
kezd fapellet üzemünk, illetve beindul
az azt kiszolgáló fűrészüzem
is Beleznán – mondta lapunknak
Burján Zoltán, a Pannon Pellet
Kft. vállalkozási vezetője. – A pelletgyártó
gépsorok február közepén
érkeznek, s egy durván egy
hónapos összeszerelési periódus
után beüzemeljük őket. Az alapanyagot
a környékbeli fűrészüzemek
bocsátják rendelkezésünkre, a
későbbiekben azonban ezt szeretnénk
kiegészíteni a saját energiaültetvényeinkből
származó
faaprítékkal. Az energiaültetvény
növényeit kifejezetten erre a célra
termelik, úgy hogy a fapellet előállítása
miatt nem kell egyetlen fát
sem kivágni.
– Körülbelül négyszáz hektárnyi
ültetvény biztosítani tudja a gyár
termeléséhez szükséges alapanyagot
– vette át a szót Moór András
ügyvezető igazgató. – Célul tűztük
ki, hogy ezt a szintet el is érjük, az
idén tavasszal már megkezdjük az
energiaültetvények telepítését a
térségben, Murakeresztúr területén,
két helyen, közel húsz hektáron.
Meggyőződésem egyébként,
hogy a 2008-as év az energiaültetvények
soha nem látott térnyerését
hozza.
A cég képviselői hangsúlyozták,
véleményük szerint az energianövények
termelése jelentheti a kiutat
a válságból a magyar mezőgazdaság
számára.
Moór András azt is hozzátette:
az energiaültetvények és az azt
hasznosító üzemek térnyerése lehet
az egyetlen alternatíva az ország
energiafüggésével szemben.
– Az energiaültetvények révén
gyorsan, nagy mennyiségű energiát
tudunk előállítani – magyarázza.
– Az ültetvények telepítési költségei
már az első, de legkésőbb a
második betakarítást követően
megtérülnek. A megtérülést elősegítheti
egy esetleges nyertes pályázat,
amellyel maximálisan a telepítési
költség fele finanszírozható.
Hamarosan pelletüzem épül Beleznán
Még 2003-ban épült egy beállós
autómosó a Belus József utcában,
a baseball pálya tőszomszédságában,
amely mára mintegy
400 négyzetméter alapterületű,
minden igényt kielégítő
autómosó bázissá fejlődött. A
Zeus Autómosó szolgáltatási
skálája rendkívül széles: a legaprólékosabb,
jelentős kézi
munkát igénylő minőségi autótisztítástól
az autótulajdonos
által használható gőzborotváig
minden az ügyfél rendelkezésére
áll.
Mint azt Gyuricz Barnabástól, a
vállalkozás tulajdonosától megtudtuk,
már a kezdeti, egy beállós
kézi mosó is nagy népszerűségnek
örvendett, a folyamatosan növekvő
igények minőségi kiszolgálásához
azonban további bővítésre volt
szükség. A nyár elején indult az új
rendszer tervezése, majd a kivitelezés
következett, s rövid időn belül
felépült az öt beállós, négyszáz
négyzetméteres mosókomplexum.
– Az autótisztítással kapcsolatban
minden igényt ki tudunk elégíteni –
mondta Gyuricz Barnabás. – Az egyszerű
külső mosáson kívül a teljes
belső tér, a kárpitok szakszerű tisztítását
is vállaljuk. Minden beállóban
van külön csap, környezetbarát kéztisztítószer,
papírtörlő. Így ügyfeleink
részére maximális komfortot tudunk
nyújtani. Ügyfeleinket tizenöt férőhelyes
zárt parkoló fogadja, ahol keréknyomást
lehet mérni, s a kinti porszívóval
saját kezűleg is át lehet futni
a szőnyegeken. A jármű tulajdonosa
ráadásul kamerarendszer segítségével
egy kifejezetten e célra kialakított
váróban, televízión követheti nyomon
a tisztítás folyamatát. Tapasztalataink
szerint ez egyfajta biztonságérzetet
is ad az autósoknak. Két beállóban
szakképzett személyzet mossa
le az autót, s ha az ügyfél kéri, belül
is kitakarítjuk a járgányt. A harmadik
garázsban a jól ismert gépi mosó
kapott helyet, a megszokottnál jóval
korszerűbb technológiával, amely kíméletesen
bánik a fényezéssel, s egyáltalán
nem karcol. Itt is van előkezelés,
a szennyeződéseket még a beállás
előtt gőzborotvával leszedjük,
utána szárazra töröljük a járművet.
A negyedik beállóban önkiszolgáló
gőzborotva fogadja azokat, akik szeretik
saját maguk kézben tartani az
irányítást. Az utolsó beálló már kizárólag
kárpittisztító, fényező műhelyként
funkcionál, ahol egy nap alatt
kisebb karcolásokat is el tudunk tüntetni
a kocsiról.
Gyuricz Barnabás azt is hozzátette,
ugyan nem jellemző az autómosókra,
de 30 millió forintig felelősségbiztosítást
kötöttek a gépjárművekre,
így ha mondjuk, mosás
közben a gőzborotva lekapja a
festéket, a kárt kifizeti a biztosító.
– Ha jól tudom, van egy speciális
szolgáltatásuk is az elfoglalt
emberek számára.
– Így van, nekik találtuk ki a hozom-
viszem szolgáltatást, ilyenkor elmegyünk
a kocsiért, s vissza is visszük
azt. Természetesen, ha az úton bármi
történne, ugyancsak ott a biztosítás.
– Milyen akciókkal várják az
autósokat?
– Visszatérő ügyfeleinket törzsvásárlói
kártyával látjuk el, akiket akcióinkról
– ha kérik – sms-ben
rendszeresen tájékoztatunk. A kártya
adatai bekerülnek egy számítógépes
rendszerbe, amely adott
mennyiségű mosás után kedvezményekre
jogosíthat.
Gyuricz Barnabás azt is hozzátette:
a kézi mosóra be kell jelentkezni,
a többinél az érkezési sorrendet
veszik alapul. Kuriózum,
hogy vállalják terepjárók tisztítását
is, amelyeket bizony, a mosók
többségében nem látnak szívesen.
Sőt, quadokat, motorokat is bevállalnak.
Ebből is látszik, Zeus valóban
a legnagyobb – az autómosásban
is.
Zeus, a tiszta autók istene
Hirdetés
2008. január 31. Kanizsa – Városháza 7
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a
Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO
lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2008. február 6-án, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában.
Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára
tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 18 órától a Móricz Zsigmond Művelődési
Házban.
Képviselői fogadóóra
A Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya koordinálásával 2008.
évben tovább folytatódik a "Nyitott tornaterem" akció. 2008. január 19-től
szombatonként nyolc tornaterem nyitja ki kapuit, hogy díjtalan használat mellett
fogadja a sportolni vágyókat, szervezett csoportokat az óvodás korosztálytól
a legidősebbekig.
Az akció 2008. január 19-én kezdődött és 2008. március 8-ig minden szombaton
– összesen 8 alkalommal – 14.00 órától 18.00 óráig (a Kőrösiben és a
palini iskolában 9.00-13.00 óráig) tart.
A nyitva tartási időpontok: február 2., 9., 16., 23., március 1., 8.
NYITVA TARTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYEK:
- Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. (Tel.: 93/311-298)
- Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Csokonai u. 1. (Tel.:
93/516-414)
- Kiskanizsai Általános Iskola Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 67. (Tel.: 93/319-217)
- Miklósfai Általános Iskola Nagykanizsa, Iskola u. 10. (Tel.: 93/536-951)
- Palini Általános Iskola Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. (Tel.: 93/313-737)
- Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, Zrínyi u. 38. (Tel.: 93/312-078)
- Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Hevesi u. 2. (Tel.: 93/311-412)
- Péterfy Sándor Általános IskolaNagykanizsa, Attila u. 2. (Tel.: 93/311-099)
A tornatermek használatára előzetesen bejelentkezni a feltüntetett telefonszámokon
lehet.
Folytatódik a Nyitott Tornaterem akció
A sportegyesületek 2008-as önkormányzati sporttámogatásának igényléséhez
a pályázati adatlapok a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán
átvehetők. Benyújtási határidő 2008. február 8.
Sporttámogatás igénylése
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője, mint megbízó a 2005. évi
XXXVIII törvény 3.§-a alapján pályázatot ír ki a 2008. évben a jegyző hatáskörébe
utalt parlagfű elleni közérdekű védekezés elvégzésére. A pályázaton nyertes
pályázó köteles a közérdekű védekezési munkákat 2008. július 1. napjától 2008.
november 01. napjáig tartó időszakban elvégezni a megbízó által kiadott közérdekű
védekezést elrendelő határozat alapján, a megadott időpontig. Megbízó a
hibás teljesítés esetén kötbért köt ki. A pályázatokat a vállalkozók 2008. február
8-án 12 óráig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályának
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. emelet 31. számú irodájában az ügyfélfogadási
időben. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó megnevezése, pályázó címe,
székhelye, elérhetősége, pályázó bejegyzéséről szóló okirat másolata (vállalkozói
igazolvány, cégbírósági bejegyzés), a 2007. évre vonatkozó vállalkozói díj
nagyságát (Ft/m2-ben+áfa). A pályázat eredményéről minden pályázatot benyújtót
írásban tájékoztatunk, a nyertes pályázóval vállalkozói szerződést kötünk.
A pályázattal kapcsolatban további információkért keresse munkatársunkat:
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály, Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I.
emelet 31. sz. iroda, Pásztor Lajos igazgatási ügyintéző, tel: 93/500-859
Pályázat parlagfűmentesítésre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága
pályázatot hirdet a 2008. évi Kulturális Alap támogatás elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város művészeti, közművelődési
és közgyűjteményi életének támogatása.
Pályázat tárgya: Nagykanizsán megrendezésre kerülő képzőművészeti, zenei,
irodalmi, színházi, közgyűjteményi és egyéb kulturális rendezvények támogatása.
Anagykanizsai művészeti csoportok, együttesek, magyarországi és külföldi
fesztiválon való részvételének, valamint működésének támogatása. Kulturális,
irodalmi, helytörténeti, közhasznú információs szolgáltatások és kiadványok
támogatása. A pályázók köre: helyi természetes személy, közösség, csoport,
non-profit szervezet, művelődési, oktatási és nevelési intézmény. Megjegyzés:
természetes személy, nem jogi személyiséggel rendelkező közösség, csoport az
érvényben lévő adótörvények miatt célszerű, ha jogi személyen vagy intézményen
keresztül nyújtja be pályázatát. A támogatás formája: a sikeres pályázókkal
az önkormányzat támogatási szerződést köt és a benyújtott programhoz vissza
nem térítendő támogatást nyújt. A finanszírozás módja: előfinanszírozás
Pályázati feltételek: egy pályázó meghatározott számú pályázatot adhat be : intézmény
"saját nevében" négyet, civil szervezet "saját nevében" kettőt, természetes
személy egyet - Pályázni 2009. március 31-ig megrendezésre kerülő,
fent meghatározott tárgyban lehet. A kötelező önrész a pályázott összeg minimum
30 %-a. A pályázat benyújtása: A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal
(Erzsébet tér 7.) portáján, illetve a város honlapjáról / www.nagykanizsa.hu /
letölthető adatlapon egy példányban a Művelődési és Sportosztályra kell benyújtani.
A pályázat beadásának határideje: 2008. február 15.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
2008. évi Kulturális Alap
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyűlése
2008-ben is adományoz kitüntető címeket és díjakat. Önkormányzatunk
ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik: a város fejlesztésében
kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk
során maradandót alkottak, tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának
fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták, kiemelkedő
helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa
város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kiemelkedően támogatták
a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő
kitüntetéseket alapította: "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára"
kitüntető cím, "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím, "Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím, "Nagykanizsa Oktatásáért"
kitüntető cím, "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím, "Nagykanizsa
Sportjáért" kitüntető cím, "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím,
"Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntető cím, "Szekeres József Díj" az egészségügyi
és szociális terület kitüntető címe, "Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntető
cím, "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető
a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat
honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím és "Nagykanizsa
Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozásával elhunyt személy
emléke is megtisztelhető. A"Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető
címre a közgyűlés tagjai, bizottságok, a városban működő társadalmi
szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak
tehetnek javaslatot. A többi kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságai,
a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és
egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint
a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri
Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján átvehető, valamint az önkormányzat
honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthető űrlapokon
részletes indoklással legkésőbb 2008. február 15-én 12 óráig nyújtsák
be Marton István polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Kérjük, ha módjukban
áll, a javaslatokat és indokolásokat a postai kézbesítés mellett e-mailen,
vagy lemezen is küldjék meg! (E-mail: gerencser.tibor@nagykanizsa.hu).
Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
Kitüntetések adományozása
8 Kanizsa – Közgyűlés 2008. január 31.
A képviselő-testület nem támogatta
az elé kerülő előterjesztést,
így az előzetes terveknek
megfelelően mégis tíz műfüves
pálya épülhet az OLLÉ-program
keretében. A módosítási
javaslat a pénzügyi nehézségek
okán négyre csökkentette volna
az épülő pályák számát.
A közgyűlés elején bemutatkozott
a képviselőknek és a városnak
Prepok Attila, a katasztrófavédelem
új parancsnoka, aki a nyugdíjba
vonult Bajzáth Lászlót váltja a
poszton.
A napirendi pontok sorában élre
került a kilencedik, amelyet Bali
Vera, a Tourinform iroda vezetője
ismertetett a városatyákkal. Ennek
alapján turisztikai szerepének erősítése
érdekében az önkormányzat
részt vesz a Pannonhát Dél-zalai
Turisztikai Egyesület megalapításában.
Az előterjesztést jóváhagyta
a közgyűlés.
Ezt követően a város idősügyi
koncepciója került terítékre. Ennek
kapcsán Büki Pálné és
Horváthné Polai Márta, az idősügyi
tanács társelnökei jelezték,
sérelmesnek tartják, hogy csak
bejegyzett szervezetek kaphatnak
támogatást a városi alapból és
más pályázati forrásokból, miközben
a nyugdíjasklubok nagyobb
hányada nem ilyen. Büki Pálné
azt javasolta, hogy az idősügyi
szervezetek a korábbi évek gyakorlatának
megfelelően a polgármesteri
keretből kaphassanak támogatást.
Dr. Kolonics Bálint (Fidesz-
KDNP) ennek kapcsán arra
figyelmeztetett, egy ilyen megoldás
nem etikus. Bene Csaba frakcióvezető
(Fidesz-KDNP) azt javasolta,
az egyes szervezetek
igenis, jegyeztessék be magukat,
mert ebben az esetben egyéb pályázati
források is megnyílnak
előttük. Boa Sándor, az Idősügyi
Tanács titkára azt kérte, utalják
vissza bizottsági szakba a koncepciót.
Papp Ferenc (MSZDP) hozzászólásában
elmondta, a koncepciónak
három erősségét látja: konkrét
és tényszerű, kiterjed az élet
valamennyi területére. Az önkormányzat
a kötelezően ellátandó
feladatai mellett számos önként
vállalt feladatot is ellát. Ez sok
pénzbe kerül, de ez az a réteg,
amelytől nem szabad sajnálni a forintokat
– mondta Papp Ferenc.
Hozzátette, véleménye szerint a
koncepció jó sorvezető lehet a
munkában, amit évről-évre meg
lehet tölteni tartalommal. A képviselő
szerint ehhez adottak a személyi
feltételek az Idősügyi Tanácsban.
Dr. Tuboly Marianna
jegyző felajánlotta a polgármesteri
hivatal segítségét az idősügyi
szervezetek bírósági bejegyzéséhez.
Végül a testület némi módosítással
elfogadta a határozati javaslatot,
a szervezetek működésének
segítésére az előterjesztésben javasolt
350 ezer forintot ötszázezerre
emelték.
Arról is határozott a közgyűlés,
hogy idén kísérleti jelleggel egy
füst alatt rendezik meg a Város
Napját és a Thury György Históriás
Napokat.
Tárgyalta a testület a város
sportkoncepcióját is, amelyről Balogh
László, az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottság
(OKISB) elnöke elmondta, az nem
teljesen új, hanem egy korábbi
anyag mai viszonyokra áthangszerelt
változata. A kiemelt sportágak
köre bővül, méghozzá az asztalitenisszel,
a birkózással, a cselgáncscsal
és az ökölvívással. Horváth
István képviselő (Fidesz-KDNP)
arra hívta fel a figyelmet, hogy a
koncepcióból kihagyták a
Zalaerdő tájfutóit, akik pedig komoly
sikereket gyűjtenek be évrőlévre.
Tóth László frakcióvezető
(MSZP) ismét az NTE érdekében
emelt szót, továbbá javasolta, hogy
a költségvetésben különítsenek el
céltartalékot azon sportolók támogatására,
akik nemzetközi színtéren,
olimpiai sportágakban képviselhetik
a várost. A városatya a
cselgáncsozó Mihovics Szabinát és
a birkózó Tóth Árpádot emelte ki.
Egyúttal bejelentette: lemond az
NTE 1866 elnöki posztjáról, s
döntése ezúttal végleges.
Papp Nándor (Fidesz-KDNP) a
Zalaerdő SE elnöke hozzászólásában
jelezte, fontos lenne az egyesület
nagyobb mértékű támogatása,
mert évente csak százezer forintot
kapnak az önkormányzattól,
s több alkalommal nagy távolságokra
kell utazniuk a versenyzőknek
a különböző megmérettetésekre.
Megjegyezte, lennének fiatalabb
versenyzők is, ám a pénzszűke
miatt nem tudják őket felvenni.
Böröcz Zoltán (MSZP) kijelentette,
több pontján is idejétmúlt a
koncepció, amely néhol még az
egyesületi törvénnyel is ellentétes.
A képviselő kifejtette, miért is
gondolja így: véleménye szerint az
önkormányzat irányítani és befolyásolni
akar, amikor a támogatás
fejében betekintést kér az egyesület
teljes gazdálkodásába.
Marton István polgármester a
képviselő javaslatára kivette az
inkriminált részt a koncepcióból.
Az viszont benne maradt, hogy az
egyesületek csak a kapott támogatás
felét használhatják fel személyi
juttatások kifizetésére.
Bárdosi Gábor (MSZP) azt sérelmezte,
hogy a koncepcióról maguk
az érintettek csak egy órás
időtartamban, a szakbizottság ülésén
fejthették ki a véleményüket.
Azt mondta, a koncepció hiányos,
idejétmúlt, szakszerűtlen és a viszszavonását
követelte.
Dr. Fodor Csaba (MSZP) azt
mondta, véleménye szerint a sportkoncepció
lényege az kellene,
hogy legyen, hogy pontosan meghatározzák,
kit, milyen mértékben
akarnak támogatni, ezért véleménye
szerint a célokat kellene pontosan
meghatározni.
Balogh László jelezte, akkor
2009. május végéig készítsenek
egy új sportstratégiát, de mivel
már mélyreható változtatásokat
nem lehet végrehajtani a rendszeren,
fogadják el az előterjesztést
ebben a formájában. Végül a testület
jóváhagyta a város sportkoncepcióját.
Döntött a közgyűlés Bizzer András
(Fidesz-KDNP) önálló indítványáról
is, így a lakástulajdonosok
a jövőben – meghatározott feltételek
mellett – igényelhetnek támogatást
a házuk falát elcsúfító falfirkák
eltüntetésére.
Tárgyalta a közgyűlés a Kanizsai
Dorottya Kórház szervezeti és
működési szabályzatának, valamint
alapító okiratának módosítását,
amely az átszervezések, létszám-
leépítések miatt vált szükségessé,
ugyanis egyes vezetői posztok
megszűnnek. Marton István
polgármester jelezte, örül annak,
hogy ha már a kormányzati intézkedések
miatt kisebb lett a kórház,
akkor az új mérethez a szervezeti
felépítés is alkalmazkodik. Képviselői
kérdésre jelezte, a tervezett
intézkedések összhangban vannak
a Közalkalmazotti Tanács javaslataival
is. A testület dr. Bicsak Ágnes
főigazgató-helyettes tájékoztatója
után elfogadta az előterjesztést,
pontosabban annak határozati
javaslatát.
A nyolcadik napirendi pontot
követően Cseresnyés Péter alpolgármester
vette át a közgyűlés vezetését
Marton Istvántól, aki hazament.
Ezt követően a képviselők tárgyalták
a középtávú ifjúságpolitikai
koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési
tervet is, amit jóváhagytak.
Balogh László jelezte, a jövőben
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a
drog elleni harcra, amely már a városi
diákság egyharmadát érinti.
A testület egyhangúlag jóváhagyta
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
kérését is, amely
hosszú távú használatba kérte a
Teleki úton lévő, önkormányzati
tulajdonú közösségi házat. Azt
ugyanis fel kívánják újítani, bővíteni
szeretnék, s a pályázati források
igénybevételéhez szükséges a
hosszú távú használat biztosítottsága.
Papp Ferenc megállapította, a
CKÖ-nél folyó munka nagyon
színvonalas, amelynek fenntartása
a többségi társadalom és az önkormányzat
érdeke is.
Kisebb vita alakult ki egy beépítetlen
terület művelési ágának
megváltoztatása kapcsán, amely a
Zrínyi utca kikötéséhez szükséges,
s lehetővé teszi, hogy az Eötvös
tér és a Kórház utca sarkán álló
társasháztól távolabb vezessen
az ominózus útszakasz, amelynek
megépítése ellen már az előző
ciklusban is tiltakoztak az abban
lakók. A most elfogadott módosításnak
köszönhetően a háztól tizennyolc-
húsz, a legközelebbi
ponton pedig tíz méterre építhető
meg az út. A szakemberek reményei
szerint ezzel feloldható a tiltakozás.
Nem négy, hanem tíz műfüves pálya
Szigorúan
jegyzett szervezetek Sportkoncepció
áthangszerelve
A CKÖ munkájára
mindenkinek
szüksége van
Kromofággal öntötték le Marton
István polgármester autóját.
A történteket sajtótájékoztató
keretében maga a városvezető
jelentette be, aki politikai indítékokat
lát az eset mögött.
Marton István jelezte: kilenc
éves politikusi pályafutása alatt
nem érte annyi fenyegetés, mint
amennyi az elmúlt egy évben. Még
tavaly tavasszal ismeretlen tettes
kiszúrta a városháza előtt parkoló
autója kerekét, három héttel ezelőtt
pedig fenyegető telefonhívást
kapott egy nyilvános fülkéből,
amelyben az azóta is ismeretlen telefonáló
azt ajánlotta a polgármesternek,
hogy „tűnjön el a közéletből
addig, amíg rendben mennek a
dolgok”.
Kedd este aztán folytatása is
volt a fenyegetésnek: a polgármester
autóját valaki kromofággal, azaz
festék- és lakkoldó anyaggal
öntötte le, amely pillanatok alatt
feloldotta a festéket a motorháztetőn,
az ajtókon és megrongálta a
hűtőmaszkot is.
– Kilenc éves Citroen Saxo autóm
a politikai bosszú áldozatává
vált, tevékenységem minden bizonnyal
sérti bizonyos személyek
érdekeit, aminek ez a „méltó” jutalma
– mondta szavaiban némi
iróniával Nagykanizsa polgármestere,
Marton István.
Az autóban mintegy háromszázezer
forint kár keletkezett, úgy tudni,
a bűncselekményt térfigyelő kamera
nem rögzítette. A polgármester
jelezte: eddig az esetek többségében
a saját autóját használta, ha
hivatalos városi eseményekre akart
eljutni, eztán azonban kénytelen
lesz az adófizetők pénzéből működtetett
szolgálati autóval közlekedni.
Így az egyelőre ismeretlen
tettes nemcsak neki okozott jelentős
kárt, de a kanizsaiaknak is.
Az ügyben a rendőrség vizsgálódik.
H.A.
2008. január 31. Kanizsa – Közgyűlés 9
Bár korábban a testület egyértelműen
leszavazta, ismét a közgyűlés
elé került a lapunk szerkesztőségének
költöztetésével kapcsolatos
anyag.
Cseresnyés Péter alpolgármester
azonban egy kompromisszumos
határozati javaslatot terjesztett
a közgyűlés elé, amely szerint
a Kanizsai Dél-Zalai Hetilap szerkesztőségét
a továbbiakban is
meghagyja a Király út 47. alatti
épületben, csak egy szinttel lejjebb
költözteti. A szerkesztőség így
közvetlenül az utcáról is megközelíthető,
amely üzleti szempontból
sem elhanyagolható és ezáltal a
városlakók felé még nyitottabb
lesz.
Papp Ferenc megköszönte a Fidesz-
frakció józan belátását, amit
az előterjesztés kapcsán tanúsított.
Már a közgyűlés kezdetén levették
a napirendről a képviselők a
mozi Plázában történő újraindításával
kapcsolatos előterjesztést,
amely többek szerint pénzügyileg
megalapozatlan volt.
A testület elé került a polgármesteri,
alpolgármesteri illetmény
megemelésével kapcsolatos anyag
is, amelyet jóváhagyott a testület,
így Marton István illetménye és
költségtérítése a köztisztviselői illetményalap
törvényi emelése
kapcsán összesen huszonnyolcezer
forinttal nő január elsejétől.
Mint megtudtuk, Cseresnyés Péter
alpolgármester a kezdetektől
nem tartott igényt a költségtérítése,
most pedig arról nyilatkozott,
hogy a város rossz pénzügyi helyzetére
tekintettel nem tart igényt
az illetményemelésre.
Dr. Fodor Csaba itt megjegyezte,
véleményük szerint a polgármester
illetményének emelését
indokoltnak tartják, ám Cseresnyés
Péter munkájával nincsenek
megelégedve, így az ő illetményemelésével
nem is értenek
egyet. Bene Csaba a Fidesz-frakció
nevében visszautasította az
elhangzottakat, s hangsúlyozta, a
frakció egésze úgy vélekedik,
Cseresnyés Péter is megérdemelne
a polgármesterével azonos
mértékű emelést.
Végül a képviselők jóváhagyták
Marton István illetményének emelését.
Ezt követően a testület az
OLLÉ-program keretében létesíthető
műfüves pályákkal kapcsolatos
előterjesztést tárgyalta,
amely a korábbi tíz helyett –
pénzügyi okokra hivatkozva –
csupán négy pálya építését engedélyezte
volna. Ám végül a képviselők
mégis az eredeti terv mellett
tették le a voksukat, ennek
megfelelően tíz pálya épülhet a
város több pontján, főleg oktatási
intézmények közelében, szolgálva
ezzel a diákság egészségre nevelését
is.
Tárgyalta a közgyűlés a város
szociális szolgáltatástervezési
koncepcióját is, amely során határoztak
a Corvin utcai gondozóház
bentlakásos intézménnyé fejlesztéséről,
valamint a Teleki utcai hasonló
intézmény tetőtér-beépítésének
előkészítéséről. Polai József
megjegyezte, bár az eléjük kerülő
anyagban szerepelt, hogy hasonló
célokra megvizsgálták a Nagyrác
úti iskola és a Szent Flórián téri
óvoda épületét is, azt azonban nem
tudta meg abból, hogy ezek az ingatlanok
vajon miért nem feleltek
meg?
Bizottsági szakaszba utalták a
képviselők dr. Kolonics Bálint az
önkormányzati gépkocsipark felülvizsgálatával
kapcsolatos indítványát,
hasonlóan a Dr. Károlyi
Attila (MSZP) a keleti városrészbe
kihelyezendő rendőrségi
körzeti megbízottal kapcsolatos
kezdeményezéséhez, illetve
Papp Nándor javaslatához, ami
az óvodai létszám felülvizsgálatát
célozza. Polai József viszont
Károlyi Attila indítványa kapcsán
javasolta, fontosnak tartja,
hogy a korábbi kiskanizsai hasonló
kezdeményezés ügyében
üljenek le tárgyalni a város rendőrkapitányával
még a költségvetés
előtt.
Támogatandónak találta a testület
Horváth István (Fidesz-
KDNP) javaslatát, amelyben körforgalom
építését szorgalmazza a
Hevesi és a Rózsa utcák kereszteződésébe.
A képviselők úgy módosították
a javaslatot, hogy az illetékesek
vizsgálják meg a közlekedési
lámpás forgalomirányítás
létjogosultságát is.
Horváth Attila
Menni, vagy nem
menni?
Már nem kérdés
OLLÉ! Nem
kevesebb,
ugyanannyi
Politikai bosszú?
Kibővített ülést tartott
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Idősügyi Tanácsa a Honvéd Kaszinó
nagytermében.
Az ülésen megjelent Marton István
polgármester, az Idősügyi Tanács
elnöke, és Cseresnyés Péter
alpolgármester is.
A két napirendi pont megvitatása
előtt bemutatkoztak az új klubtagok
– így többek között az Operabarátok,
az Ulti, az Utazó – és a
Médiafigyelő klubok vezetői.
Először a város a január 30-án
közgyűlés elé került Idősügyi
Koncepcióját véleményezték a tanács
tagjai, melynek összeállítását
három évvel ezelőtt kezdeményezték.
Az elhangzott módosításokkal
együtt a tanács tagjai elfogadták a
koncepció közgyűlés elé terjesztését.
Az idősügyi klubok együttműködésének
és közösségi tevékenységének
továbbfejlesztése, szabadtéri
klubtalálkozó előkészítése, valamint
Gyaloglással az egészségért
mozgalom elindítása témákban az
a döntés született – a klubok véleményét
figyelembe véve –, hogy
szükség van az ilyen jellegű találkozókra,
rendezvényekre.
A korábbi években megszokott
május huszonegyedikei dátum a
kiskanizsaiak kerti munkája, valamint
a Honvédelem Napja rendezvényei
miatt nem volt megfelelő,
helyette június tizenharmadika,
pénteket szavazták meg új időpontként.
A tervek szerint a város huszonnégy
nyugdíjas klubjának tagjai és
vendégei az Eötvös térről indulnak
gyalogosan a Csónakázó-tóhoz.
Balogh István, tanácstag elmondta,
Monspart Sarolta világbajnok
tájfutó elfogadta a meghívásukat,
ő is itt lesz Kanizsán.
Az Idősügyi Tanács ülését
Horváthné Polai Mária társelnök
vezette le, a felmerült kérdésekre
Maronicsné Borka Beáta osztályvezető
Cseresnyés Péter alpolgármester
és Büki Erzsébet társelnök
válaszolt.
B.E.
Idősügyi koncepcióról
és továbbfejlesztéséről
10 Kanizsa – Voks 2008. január 31.
A nagy érdeklődés miatt szűkösnek
bizonyult a HSMK Farkas
Ferenc terme az elmúlt pénteken,
ahol az érdeklődők a március kilencedikére
kitűzött népszavazásról
hallhattak előadást Dr. Hoffmann
Rózsától, a KDNP frakcióvezető
helyettesétől, Schmidt Páltól
a Fidesz európai parlamenti
képviselőjétől, valamint Tarlós Istvántól,
a kampány vezetőjétől.
A vendéglátók nevében Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő,
alpolgármester köszöntötte a
meghívott előadókat és az érdeklődőket.
Bevezetőjében elmondta:
– Nem gondoltam volna másfél
évvel ezelőtt, hogy ilyen gyorsan találkozunk
egy szavazás előtt. Azt
sem gondoltam, hogy a népszavazás
bejelentése után ennyit kell várakoznunk
arra, hogy voksunkkal
érvényesítsük akaratunkat. Ugyanis
a kormánypártok, csatlósaik, hűbéreseik
mindent megtettek azért,
hogy lassítsák a folyamatot. Március
kilencedikén azonban nem csak
arról fogunk szavazni, hogy nem
szeretjük a vizitdíjat, a kórházi napidíjat,
a tandíjat, hanem a véleményünket
is kinyilvánítjuk, hogy elegünk
van a hazugságokból, és ennek
a kormánynak mennie kell.
Végül arra kérte a jelenlévőket,
hogy a hátralévő több, mint egy
hónapban mozgósítsák erejüket, és
tegyenek meg mindent a népszavazás
eredményessége érdekében.
– A népszavazást a Fidesz és a
KDNP közösen kezdeményezte –
vette át a szót Hoffmann Rózsa tanárnő.
Kifejtette, hogy az ember
szabadnak született, az emberi
méltóság elengedhetetlen tartozéka
az, hogy a gondolkodó, értelmes
ember önmaga kíván dönteni
sorsa felől. – Az emberek arra
vágynak, hogy számukra súlypontos
kérdésekben maguk mondjanak
véleményt. Ezért működik évszázadok
óta minden demokráciában,
mint cselekvési lehetőség a népszavazás
intézménye. Látjuk, halljuk,
hogy a kormánypártok a népszavazást
kritikával fogadják. A
parlament legkisebb pártjának
szószólója azt hangoztatta, hogy
ne vigyük ki az utcára a politikai
döntéseket. A politika a démosz, a
nép uralma, ha a nép igény tart arra,
hogy véleményt nyilvánítson a
saját sorskérdéseiről.
A képviselőnő arra kérte a hallgatóságot,
hogy ne fogadják el azt
a véleményt, mely szerint a népszavazás
három milliárd forintjába
kerül az országnak, hiszen a kormány
jelentősebb összegeket szór
ki olyan projektekre, mint az elvetélt
kormányzati negyed, a háromszor
annyiba került, megrekedt
metróépítés, és így tovább.
Hoffmann Rózsa a tervezett tandíj
bevezetéséről kifejtette, számítások
szerint egy átlagos, kétgyermekes
családnak, figyelembe véve
az őket terhelő egyre nagyobb rezsiköltségeket,
az egyre emelkedő
élelmiszer árakat, esélyük sem lesz
a gyermekeiket felsőoktatási intézményekben
taníttatni. Ma Magyarországon
az iskolába járó gyermekek
több, mint 40 százaléka a szegénységi
küszöb alatt él. Eljuthatunk
oda, hogy a gazdag családok
akár ostobácska, alulképzett gyermekei
alkotják a jövő diplomás rétegének
javarészét. A tervezett tandíj
bevezetése így lefejezi a középréteget,
a többgyerekes családokat,
csak azokat jutatja előnyökhöz,
akik pénzükért mindent elérnek.
Jóakaratú ember nem akarhatja ezt.
Schmidt Pál beszédében hangsúlyozta,
hogy az európai gyakorlatban,
Franciaországban népszavazással
az alkotmányos folyamatot
meg tudták állítani. Koszovó sajátmagát
függetlennek deklarálta. Korábban
Olaszországban a királyságot
buktatták meg, és kikiáltották a
köztársaságot. Tehát a népszavazás,
a népakarat a legfelsőbb hatalom.
Mindenképpen élnünk kell e
jogosítványunkkal. El kell menni
szavazni! Hozzájárulni a demokráciához,
így talán még március 9.
egyszer nemzeti ünnep lehet, mert
megvalósulhat egy társadalmi egység,
egy szociális fordulat.
Tarlós István a kampány vezetője
emlékeztetett a 2002-es választások
előtti Gyurcsány-Orbán vitára,
melyben Gyurcsány Ferenc az
égiekhez fordult. „Úristen, ki akar
itt vizitdíjat, kórházi napidíjat, fizetős
egészségügyet, kórház privatizációt?
Ne akarjon igaztalan vádakkal
nyerni!”
– Akkor a leendő miniszterelnök
ígért valamit a népnek. Lett is
valami, valami egészen más. Eljött
az ideje, hogy a miniszterelnök
ismét az Istenhez forduljon,
azzal a felismeréssel: „Uram,
nem vagyok méltó...” Amikor
Gyurcsány Ferenc ígért valamit,
és nem keveset, akkor nem két kültelki
vagány kötött fogadást egy
útszéli kocsmában. Meglehetősen
furcsa, hogy éppen ellentétes politikát
folytat, mint amilyen ígéretekkel
a választást megnyerte.
Nézzük a vizitdíj kérdését, folytatta
Tarlós István. Itt talán nem is a
vizitdíj egyszeri háromszáz forintja
a legnagyobb probléma, hanem
az orvostársadalom porig alázása.
Jogelődjeik annak idején az
orvosok fizetésébe bekalkulálták
a paraszolvenciát, mint a pincéreknél
a borravalót. Ez az aljasság
teteje. Most az állam újabb
forrásokat vont el az egészségügytől,
a háziorvosoktól.
Gyurcsányék szerint a vizitdíj eltörlésével
csődbe kerülnének a
háziorvosi praxisok. Amit elvettek,
azt adják vissza azok az emberek,
akiknek a keresetükből már
évtizedeken keresztül vonták a hatalmas
összegeket, annak a társadalmi
szerződéssel egyenlő ígéret
fejében, hogy gondoskodni fognak
róluk. Mit csináltak az embereknek
a pénzével, mit csinálnak Közép-
Európában a legmagasabb
volumenű adóbevételekkel? Kórházi
napidíj? Talán a széfek vásárlása
a legnagyobb probléma?
A tandíj visszásságairól már beszélt
Hofman Rózsa, emlékeztetett
Tarlós István, majd a becsületes
baloldaliakhoz szólt, mondván
őket csapta be a legjobban
Gyurcsány Ferenc.
– Azokhoz, kik talán családi hagyomány
kapcsán, talán saját meggyőződésükből
fakadóan elhitték,
hogy a miniszterelnök egy baloldali
érzelmű politikus, aki baloldali politikai
gyakorlatot fog folytatni. Bizonyos
ők sem ezekre a reformokra
szavaztak. Láthatják az egyre devalválódó
értékrendeket, a baloldali
értékek elsorvadását. Be kell látniuk,
hogy ebben az országban
nincs működő baloldal. A kormány
egy olyan neoliberális politikát követ,
ami végső soron a legembertelenebb
politikák egyike, melynek kiemelt
célja az extraprofit termelés
egy szabad verseny keretében, ahol
a versenyzők nem azonos startvonalról
indulnak. Minden erejükkel a
társadalmi szolidaritást akarják
megszüntetni, miközben presztízsberuházásokat
erőltetnek.
Tarlós István végezetül felhívta
a jelenlévők figyelmét arra, hogy a
kormány részéről már elkezdődött
a riogatás. Mi lesz március 15-én,
ha 9-én eredményes lesz a népszavazás,
és a kormány mégis a helyén
marad? A kampányfőnök kijelentette,
ilyet csak az kérdez, aki
már tud valamit, vagy érdekében
áll, hogy történjen valami.
Czene Csaba
Szociális népszavazás 2008.
Fotó: Horváth Attila
Három induló projektet ismertetett
a Szeretem Kanizsát akciócsoport
a Halis István Városi
Könyvtárban tartott sajtótájékoztatóján.
AKreatív Klub, mint
a mozgalom kezdeményezője,
és a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal vezetői a február
12-én délelőtt 9-órától kezdődő
Nagykanizsai Ifjúsági Konferenciára,
s a délután 14.30 órától
kezdődő a városi szintű Igazlátó
Napra hívták fel a figyelmet,
ahová fiatalokkal foglalkozó
szervezeteket és fiatalokat várnak,
hiszen a demokráciára nevelést
az ifjúsággal kell kezdeni,
az együttgondolkodásból őket
sem lehet kihagyni. Végezetül
vélemények hangzottak el a Sétakert
Közösségi tervezéséről.
Szeretem Kanizsát!
Közel egy éve alakult meg a
Takács László Irodalmi Kör. Az
eltelt időszak eseményeiről,
eredményeiről, az együvé tartozás
folyamatáról beszélgettünk
Dezső Ferenc nyugalmazott pedagógussal,
a kör vezetőjével.
– Decemberben múlott egy éve,
hogy felvetettem pár gondolatot
arról, hogy egyesíteni kell a különálló
csoportokat, és egy közösséggé
kell kovácsolni az irogatókat,
mert csak az együvé tartozással leszünk
erősek, kapunk támogatást,
tanulhatunk egymástól, léphetünk
fel érdekeinkért. Nyomot hagyni –
ez a szándék vezeti az egyént s a
közösséget egyaránt, ahogy Váci
Mihály írja Eső a homokra című
versében. Az elmúlt időszak alatt
botorkáltunk, kóstolgattuk, keresgéltük
az útirányt. Hét hónapra készítettünk
programot, ami bizony
akadozott. Sok volt a tévesztés, de
elindultunk az akadályokkal teli
úton. Minden hónap második
keddjén összejöttünk – hol többen,
hol kevesebben – a Halis István
Városi Könyvtárban. Köszönetünket
és elismerésünket kell kifejezni
a város önkormányzatának, hogy a
Kanizsai Antológiának immár a 6.
száma jelent meg, amikor a Somogy
című irodalmi lap lassan
megszűnik, és különböző írói közösségek
mennek tönkre. A karácsonyi
ünnepi műsorunkon megjelent
városvezetőktől is azt kértük,
támogassák a város kulturális életének
gazdagodását szolgáló művek
megjelentetését. Azt gondolom,
hogy egy város kulturális színvonalát
is jelzi milyen és mennyi kiadványt
jelentet meg, mert szól a
jelennek, de szól a jövőnek is, megőriz
valamit a korról. Még azt
megemlíteném, ami alakulásunkkor
is felvetődött, hogy személyemet
nem választották, Halmos
Csaba, a Művelődési Osztály kulturális
referensének felkérésével
kerültem e posztra. Az eddigiek során
sem választottak soha vezetőt,
ők is csak lettek, de ez nem mentség.
Nem egyedül vagyok vezető,
jelenleg Deliné Csere Andrea és
Kardos Ferenc segítségével közösen
végezzük munkánkat. Az irodalmi
közösségnek azonban Nagykanizsán
múltja is van, így természetesen
meg kell köszönnünk a
közösségért végzett munkáját Pék
Pálnak, Szoliva Jánosnak, Bakonyi
Erzsébetnek és Rirsch Zoltánnak
is.
– Mit jelent az egyén, a tagok
számára a versírás, és milyen
pluszt ad a közösséghez tartozás?
– Írással foglalkozni felemelő
érzés, de nagy felelősség is. Amikor
a mű kikerül az alkotó keze közül,
kiszáll a szellem a palackból
és önálló életet él. Nem mindegy
mi kerül ki tőlünk, mit írunk le.
Kertészek vagyunk, fát nevelünk –
vagy csak csemetét –, botorkálunk
a gondolatok között, hibázunk, vétünk,
bármennyire is tiszta a szándékunk.
Ezért kell vigyázni minden
szóra, amit leírunk. A szónak hatalma
van, ahogy Nagy László írta:
ha van pártatlan ítélet a költőről,
az a verse. „Mert megnyugtat
e bizonyosság: Hiszek a szóban.
Kötelességem figyelni a szóra.
Bánnom a szóval, odaadás és felelősség.
Hiszem azt is, elvezet a pecsétek
mögé, ahol éppen ránk várnak
a titkok.” Ez legyen valamenynyiünk
hitvallása, vezérmotívuma.
Legyen példa, mert csak a nagyok
példáját szabad követni. Elérni
úgy sem tudjuk, de legalább próbáljuk
meg. Akarat és folyamatos
önképzés – ebben segít a tizenegy
hónappal ezelőtt megalakult Takács
László Irodalmi Kör.
– Kik mutatkoztak be eddig a
havi összejöveteleken?
– Kiemelném Bakaja Zoltán hegedűvel
kísért verses bemutatkozását.
Tulok Teréz és jómagam részt
vettünk a Kardos Ferenc által vezetett
olvasótábor foglalkozásán.
Meghallgattuk Fa Ede verselemzéseit,
valamint Kókainé Hámorszki
Éva, Tóth Árpád Isten oltó kése című
versének elemzését. Minden
tagunk részt vett Csónakázó-tavi
kirándulásunkon, ahol nyári verseket
olvastunk fel.
Bakonyi Erzsébet
2008. január 31. Kanizsa – A mi ügyeink 11
Írással foglalkozni felemelő érzés
A Takács László Irodalmi Kör munkájáról
Idén is nívós plakátkiállításokkal
várja az érdeklődőket a
Magyar Plakát Ház, melynek vezetője
úgy éli, a jövőben még inkább
hangsúlyt kell fektetni a
komoly, mély értelmű, és a kevesebb
megértést, könnyedebb befogadói
magatartást igénylő plakátkiállítások
közti egyensúly
megtartására. Hamarosan megnyílik
a múzeumi kávéház is.
– Úgy vélem, szakmai szempontból
sem szólhatnak a tárlatok csak a
régi, történeti plakátokról – mondta
lapunknak Kőfalvi Csilla, a Magyar
Plakát Ház vezetője. – Amúgy egy
kicsit modernebbé, a mai kornak
megfelelőbbé szeretnénk tenni a
Plakát Házat is, ennek jegyében reményeim
szerint tavasszal megnyílik
múzeumi kávéházunk. Úgy tervezzük,
hogy a kávézót és a mellette
kialakítandó múzeumi shopot, továbbá
a konferenciatermet is olyan
ülőalkalmatosságokkal szereljük fel,
amelyek kényelmesek és nem rontják
a tervezett kultúrpódium-szerű
programok, irodalmi kávéházak,
esetleg filmvetítések élvezhetőségét.
A múzeumi shopot nagyon fontosnak
érzem, hogy végre, nyugodt körülmények
között lehessen kiadványokat
lapozgatni, lehessen apró, a
Kiskastély és a Plakát Ház témakörére
készített múzeumi tárgyakat,
például hűtőmágnest, mini kalendáriumot
vásárolni. Én azt hiszem,
ezek az apróságok nagyon fontosak,
az ajándéktárgyak közelebb viszik
az intézményt a vendéghez – véli a
szakember.
A Magyar Plakát Ház következő,
kortárs alkotókat felvonultató
kiállítása egyébként március huszonnyolcadikán
nyílik meg. Többek
közt Orosz István, Keresztes
Dóra, Pincehelyi Sándor alkotásait
várják erre a szokásosnál pikánsabb
kiállításra, amely a tervek
szerint választási plakátokat is bemutat
majd. Anyári kiállítás tematikáját
a Corvina Kiadónál egy, a
közelmúltban Bakos Katalin tollából
megjelent kötet határozza
meg, amely a Tízszer tíz év az utcákon
címet viseli, s a magyar plakátművészet
1890-től tartó egy
évszázadát öleli fel. ősszel az ötvenes
és hatvanas évek plakátművészetéből
ad ízelítőt a Magyar
Plakát Ház.
Természetesen a szintén a Kőfalvi
Csilla vezette Kiskastély is
tartogat csemegéket: februárban
például Z. Soós István ikonográfiáiból
nyílik egy tárlat, s remélhetőleg
ebben az időszakban megérkezik
Indiából a Brunner-hagyaték
is, amelyből az anyag hihetetlen
erőfeszítést igénylő felmérése,
rendszerezése után ugyancsak készül
egy új, monstre kiállítás. Kőfalvi
Csilla szerint a ma már hagyományosnak
tekinthető Múzeumok
Éjszakája programot akár e
hagyatékra, s általában a misztikus
India témakörére lehetne felfűzni.
Horváth Attila
Kortárs alkotók és múzeumi kávéház
Bezárult az Ekler László, zalaegerszegi
természetfotós alkotásaiból
nyílt kiállítás a Kanizsai
Dorottya Kórház Erdős
László Galériájában. Az évszakok
flóráját és faunáját bemutató
gyönyörű képeket január
31-ig tekinthették meg az érdeklődők.
A galéria immár tizenegy éve
nyújt kikapcsolódást, lelki támogatást
a betegek gyógyulásához.
A város óvodáit, iskoláit, e
napokban-hetekben kis hercegnők,
királyfik és tűzokádó sárkányok
lepik el, ugyanis ez az
időszak mindenütt a farsang jegyében
telik. (Képünk Kiskanizsán,
a Pipitér Óvodában
készült.)
Farsangol
a város
A tavalyi esztendő valóban
szépen alakult a Délzalai Vízmű
SE úszói számára, hiszen közülük
az egyes utánpótlás korosztályokban
tucatnyinál is többen
szerepelnek az abszolút 15-ös
ranglistákon. Gyakorlatilag ez
és a 2008-as esztendő volt az apropója
a szakosztály-vezető dr.
Abay Nemes Zoltánnal folytatott
beszélgetésünknek.
– Hány ifjú úszópalánta és szakember
dolgozik a klubnál?
– Mintegy 140 fővel folyik a
munka az egyesületen belül –
kezdte az egyesület második embere.
– Természetesen nem egyszerű
ennyi fiatalt koordinálni, de a
négy tréner maximálisan kitesz
magáért. Közülük a vezetőedző
Polgár Sándor végzi már évek óta
a munka dandárját, aki annak idején
még Szombathelyről érkezett
hozzánk. Tanítványunk, Miatta
Mercédesz személyében segédedző
is áll mellette, ő az idén szerzi meg
úszóedzői diplomáját. Az utánpótlás
versenyzőink felkészítéséhez
tavaly csatlakozott Országhné
Hüveli Mária, aki az óvodáskorúak
versenyzővé történő kiválasztásában
ténykedik, Sneffné Ágoston
Mónika pedig ez évtől már a legfiatalabbaknál
is dolgozik.
– Mi alapján sorolják be a fiatalokat
a Vízmű SE-n belül?
– Életkor és fejlettségi szint szerint
történik a csoportok felosztása,
ezzel is hozzájárulva az úszás
megszerettetéséhez. Hogy nem folyik
nálunk rossz képzés, arra talán
bizonyságul szolgál, hogy a
tavalyi versenyévadban 120 egyesület
közül a huszonhetedikek lettünk
a végső összevetésben. Ha
ehhez hozzáteszem, hogy ez lehetett
volna jobb is, ha teszem azt,
egyik nagy reménységünk, Biczó
Bence nem költözik szüleivel
Pécsre, talán jól érzékelteti, miről
beszélek.
– Mi az egyesület hitvallása az
úszásoktatás és versenyeztetés terén?
– Nem csupán eredmény-centrikusan
gondolkodunk, sokkal inkább
fontos az, hogy remek közösséget
formáljunk. Erre szolgálnak
a napi két órás úszóedzések mellett
a különböző csapat-összekovácsoló
programok is. Persze, vannak
olyan kezdeményezéseink is, melyekkel
a nem versenyszerűen úszó
fiatalokat szintén megfoghatjuk,
azt hiszem ezzel teljes a repertoárunk.
– Beszéljünk egy kicsit azért a
viadalokról is. Milyen megmérettetések
lesznek az idén, illetve milyen
versenyeknek lesznek a házigazdái?
– Február végén leszünk házigazdái
az idén jubiláló, vagyis
huszadszor megrendezésre kerülő
Kanizsa Kupának, jön márciusban
a már szintén hagyományos
Hármas verseny Pozsony és
Brno úszóival, s májusban ennek
magyar változata, a körverseny
sem maradhat el Veszprém és
Pápa egyesületeinek sportolóival.
– S kanizsai szemszögből kikkel
az élen?
– Büszkeségeink és reménységeink
Abay Nemes Anna, Karanc
Alíz, Kiss Dóra, Szabadics Adrienn,
Kovács Dorottya, Zámodics
Márk, Molnár Flóra, Tollár Gábor,
Ács Gergely, Gayer Márton,
Zsiray Gergely, Hederics Hanna
és Trajer Márk a mi top-15-
öseink, vagyis őbennük joggal bízunk.
De nem csupán ezeken az
említett versenyeken, hanem az
országos seregszemléken is eredményesek
lesznek, ebben biztos
vagyok...
Polgár László
Kanizsa 12 – Plusz sport 2008. január 31.
Kanizsai Vadmacskák SE és a Centrál Étterem
tisztelettel meghívja az
I. Nagykanizsai Sportbálra
Időpont: 2008. február 9. szombat 18 óra
Helyszín: Centrál Étterem
Vacsora: svédasztalos menüsor
Felnőtt belépőjegy: 4.000 Ft/fő
Diák belépőjegy: 3.000 Ft/fő
ZENE, TÁNC, TOMBOLA!
A sportbállal az a célunk, hogy fellendítsük Nagykanizsán a szebb napokat
megélt sportot. Összefogásunkkal, közös fellépésünkkel bizonyíthatjuk,
hogy a sport fejlődése szempontjából szükség van közös rendezvényre.
Meghívjuk a városban működő egyesületek valamennyi felnőtt,
utánpótláskorú játékosait, amatőr sportolóit, sportvezetőket, sportot
támogatókat és szurkolókat.
Jegyek igényelhetők:
kanizsadkk@chello.hu e-mail címen, a Cetrál Hotel recepciójánál,
valamint a 30/913-7197 és 30/905-1574 telefonszámokon
Magasra tették a mércét
Több száz kanizsai kisgyermek
egészségi állapotát és fittségét
vizsgálják e napokban a Kanizsai
Dorottya Kórház gyermekosztályának
szakemberei.
A gyermekosztály dr. Baranyi
Enikő osztályvezető főorvos vezetésével
bekapcsolódott a nemzetközi
IDEFICS nevet viselő programba,
amelynek célja az elhízás
és az abból fakadó betegségek
megelőzése még kora gyermekkorban.
Mint azt dr. Olosz Réka, a Kanizsai
Dorottya Kórház gyermekosztályának
szakorvos-jelöltje elmondta,
az IDEFICS-projektben tizenkét
európai ország vesz részt, Magyarországról
a Kanizsai Dorottya Kórház,
a Zala Megyei Kórház és a Pécsi
Tudományegyetem kapcsolódott
be a, mintegy tizenhétezer
gyermek egészségi-fittségi állapotának
felmérését célzó programhoz.
– Hazánkban Pécsett, Mohácson,
Zalaegerszegen és Nagykanizsán
zajlik vizsgálat. A program
alapja, hogy a kövérség és az elhízás
egyre nagyobb problémát okoz.
Gyermekkorban még nem tulajdonítunk
túl nagy jelentőséget az
elhízásnak, pedig a későbbiek során
komoly betegségeket okozhat.
Az elhízásból fakadó betegségek jelenleg
a vezető halálokok közé tartoznak.
A 2-8 éves kor az az időszak,
amelyről a legkevesebb adat
áll rendelkezésünkre e tekintetben,
ez adta az ötletet a projekt elindítóinak,
akik úgy gondolták, szükség
lenne ezt a korosztályt behatóbban
is megvizsgálni.
S hogy miből áll a vizsgálatsor?
Először is egy kérdőívet kapnak
a szülők, amellyel a szakemberek
felmérik a család táplálkozási
szokásait, de képet kapnak a
mozgási szokásokról és a fogyasztói
szokásokról is. Ezt követi
egy orvosi-fizikális vizsgálat,
vérnyomásméréssel, testsúlyméréssel,
genetikai vizsgálattal, laborvizsgálattal,
valamint az iskoláskorú
gyermekek esetében fittségi
vizsgálattal. Ez utóbbi során
a gyerekek három napig egy speciális
műszert viselnek, amely regisztrálja
a napi ételbevitelt és a
mozgásmennyiséget.
H.A.
Az elhízás
ellen
2008. január 31. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Ne feledje, ezt az esztendőt a nem könynyű
szaturnuszi év után a szerencse bolygója,
a Jupiter uralja. Sétáljon ki a szabadba,
a Csónakázó-tó környéke már
nagyszerű kilátást nyújt.
Ne feledje: aki mer, az nyer. Ennek ellenére
nem keresi a kalandokat, ami nem éppen
pozitív tulajdonság egy magányos Bika
esetében. A csillagok azt súgják, keressen
egy tevékeny klubot magának a városban.
A Jupiter bolygó a mértéktelenség és a
könnyelműség szimbóluma is. Időnként
azonban nem árt mérlegelnie döntései következményét
is. A mértéktelenséget csak
a szerelemben engedje meg magának.
Ön is hamarosan észreveszi a Jupiter
bolygó jótékony hatását. Gondolkodásában
előtérbe helyezi a sikert, mégha
a jelenleginél többet is kell fáradoznia
érte.
Optimizmusa nem ismer határokat. Mindez
nem lenne baj, ha kívánságai időnként
nem szöknének az égig. Álmában se lógassa
a lábát a Szaturnusz gyűrűjén, maradjon
a Földön, és természetesen az ágyon.
A szerelem és a szeretet kerül előtérbe
mindennapjaiban. A Jupiter éve szerencsét
hoz a munkájában is. Nem marad
munka nélkül, dolgozhat, amennyit csak
akar, illetve bír.
Jó ha tudja, a Jupiter csodákat hozhat
idén az életébe. Sok energiát küldenek
önnek az égiek. Mindezért nem kell mást
tennie, csak figyeljen oda a belső hangjára,
és tegyen annak megfelelően.
Időnként öregnek érzi magát. A töprengés
helyett fogjon nagyszabású tervekbe.
Ha úgy érzi, nem tud otthon kibontakozni,
társaságra találhat akár a város 24
különböző nyugdíjas klubjában.
Élénkségére, mozgékonyságára nem vet
árnyékot a Jupiter évében semmi sem.
Sőt, vállalkozó kedvét időnként nem árt
valakinek féken tartani. A szerelemben is
nagy “vállalkozás” elé néz.
Nyugodtabb napokra számíthat, s ebből
következően remélhetőleg nyugodt éjszakákra
is. Azzal nem mondunk újat,
hogy anyagi ügyeiben csak a bankok,
esetleg a csillagok segítségére számíthat.
Ne vegye nyakába a világ összes gondjátbaját,
úgy sem tud mindenkinek segíteni.
Ha keresi a társát, járjon nyitott szemmel,
ne lógassa az orrát, sportoljon, kocogjon,
majd csak feltűnik valakinek.
Az új hónapot kezdje tiszta lappal. A sikertelenségek
miatt ne zárkózzon magába.
Egy jó baráti társaság, vagy munkahelyi
környezet sokat lendíthet pozitív
értelemben a hangulatán.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
A Magyar Közlöny 155. számában kihirdetésre került az egyes
adótörvények módosításáról szóló 2007. évi 126. Tv. amely rendelkezik az
egyéni vállalkozók tevékenységét jelölő EU normáknak megfelelő szakmakódok
cseréjéről.
A statisztikai közlöny 2007. évi 7. számában került kihirdetésre az új szakmakód
jegyzék a 9005/2007. KSH közleményként, valamint a szakmakód
jegyzék és a hozzá tartozó fordítókulcsok a www.ksh.hu weboldalon elérhető a
a HIREK, KÖZLEMÉNYEK - SZAKMAKÓDOK JEGYZÉKE 2008. cím alatt.
A szakmakódok EU kompatibilissá történő átfordításának két esete van. Az
egyik, amikor a fordítókulcs segítségével az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők
nyilvántartását vezető szerv /Központi Hivatal/ a rendeletnek
megfelelően hivatalból módosítja a szakmakódokat. A másik esetben az új szakmakód
jegyzékből a vállalkozónak kell kiválasztania a tevékenységét jelölő szakmakódot.
Azonban mindkét esetben a vállalkozónak kezdeményeznie kell az
okmányirodában a vállalkozói igazolvány cseréjét. Amennyiben más adatváltozása
nincs a vállalkozónak akkor az igazolvány cseréje illetékmentes.
A jogszabály 2008. július 1-ig biztosít lehetőséget a szakmakód változások
miatt a vállalkozói igazolványok cseréjére. Tekintettel arra, hogy az illetékességi
területünkön a közel 3500 vállalkozót érint, arra kérjük az érintetteket, hogy az
igazolványok cseréjét már most kezdeményezzék, annak érdekében hogy
zökkenőmentesen tudjuk végrehajtani a folyamatot.
Szakmakódok cseréje
SZOLGÁLTATÁS
JÁRMű
BÉRLET
14 Kanizsa – Apró 2008. január 31.
VEGYES
TÁRS
INGATLAN
Belvárosban 700 m2-es építési
terület eladó. Társasház építésére
kiválóan alkalmas. Érd.: 30/227-
3294 (6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.:
30/448-6072 (6086K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20
óra után a 93/315-559 (6099K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es,
2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás
9,5 millió Ft-ért eladó. Érd.:
30/348-9669 (6100K)
Szép természeti környezetben, kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559-es telefonszámon.
(6101K)
Szentgyörgyvári hegyen 600
négyszögöl területen 42 m2 lakható
épülettel (fürdőszobás) eladó. Irányár:
2,2 millió Ft. Érd.: 30/862-9401
(6147K)
Csokonai-Teleki úton hosszú távra
garázst bérelnék. Érd.: 20/226-
4144 (6140K)
Belvárosi egyszobás, egyedi fűtéses,
bútorozott, 2. emeleti lakás
hosszú távra kiadó. Kaució szükséges.
Irányár: 25.000 Ft + rezsi.Érd.:
30/400-1303 (6148K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, hifi, videó, stb.) megjavítom.
Érd.: 20/510-2723 (6139K)
Főiskolai hallgató magyar nyelvtanból
és irodalomból korrepetálást,
érettségire való felkészítést vállal. Tel.:
30/968-8184 (6141K)
Számítógépes adatrögzítést: szakdolgozatok,
árajánlatok, stb. gépelését
valamint egyéb pc-n végezhető feladatot
rövid határidővel vállalok. Tel.:
30/9932-534
Fürdőkád, zuhanytálca felújító
zománcozás helyben, beépített állapotban,
fehérben, színesben. Érd.:
20/475-1793, 82/423-691 (6142K)
Suzuki Swift 1995-ös évjárat, friss műszakival
eladó. Érd.: 20/461-2814 (6149K)
Költözés miatt eladó: Electrolux
(2 éves), Whirpool kombinált (8
éves) hűtőszekrény, 72 cm-es LG
100 Hz televízió, Whirpool mosógép
(4 éves), új fürdőszobaberendezés
(még dobozban, fa + bambusz
kombináció). Érd.: 20/226-4144
(6144K)
Eltartási szerződést kötne saját
vagyonnal rendelkező hölgy, olyan
idős emberrel, aki saját háza és önmaga
eltartásához segítségre szorul.
Jelige: “Képzett hölgy”. Leveleket a
Szerkesztőségbe (Pf.: 154) kérem.
(6145K)
Etüd típusú Pianino eladó. Érd.:
30/901-2482 (6146K)
Asztali számítógép, nyomtató,
fénymásoló eladó. Érd.: 30/916-
1600 (6150K)
Jól szituált, középkorú üzletember,
kevés szabadiővel diszkrét kapcsolatot
keres egy csinos, hasonló
korú hölgy személyében. Leveleket
a szerkesztőségbe (Pf.: 154) kérem,
„Maxima” jeligére.
Február 4. 15 óra CSODÁLATOS TERMÉSZET
A Föld állatvilága bélyegeken – kiállítás Szabó József (Lábod)
gyűjteményéből. Megtekinthető: február 22-éig
2008. február 5. 17 óra Medgyaszay Ház
Hogy van a kanizsai kultúra?
Kulturális fórum a művészeti élet résztvevőinek. Meghívottak: Halmos
Csaba - kulturális referens, Balogh László - OKISB elnök, Baráth Zoltán - a
Farkas Ferenc Zeneiskola és Aranymetszés Művészeti iskola igazgatója,
Dolmányos Erzsébet - a Kanizsai Kulturális Központ megbízott vezetője
Minden érdeklődőt várunk!
Február 8. 19 óra ROCK KLUB – Alarm együttes Koncert
Belépődíj: 400 Ft
A rendezvénysorozatot az OKM a PANKKK program keretében támogatja
Február 9. 20 óra
FARSANGI JELMEZBÁLA NOSZTALGIA ZENEKARRAL
Gerócs Éva - ének, Tábori Imre - zongora, Murka László - gitár
Kőfalvi Csaba - dob. Jelmezverseny értékes díjakkal! Belépődíj: 1200 Ft.
Jegyek elővételben - asztalfoglalással - az információs szolgálatnál kaphatók.
Városközpontban irodák –
nettó 1.200 Ft/m2-től – és üzlethelyiségek
kiadók, ingyenes
parkolási lehetőséggel.
Érdeklődni: 20/9390-745,
20/9683-517
Olaipari Természetbarát
Egyesület túrajaánlata
Indulás: 11 óra autóbuszállomás.
Érkezés: 17 óra autóbuszállomás.
Útvonal: Miháldi templom - jelzetlen
úton - Örömhegy - S sáv -
Z sáv - jelzetlen úton - Alsóerdő -
Csónakázó tó.
Táv: 12 km.
Részvételi díj: volán díjszabás
Február 8. 18.30 óra
Medgyaszay Ház
“Építsen az égre házat” - A magyar
népművészet kincsei. Hétköznapi
tapasztaláson túlmutató
élmények a népi művészetünkben.
Szelestei László, néprajzkutató
vetítettképes előadása.
Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetőséget:
műszerész szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
műanyagipari fröccsöntő gépkez. szakirányú 80.000 – 120.000 Ft
műanyagipari műszakvezető szakirányú 120.000 – 130.000 Ft
lakatos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
villanyszerelő szakirányú 90.000 – 100.000 Ft
vezető vasbeton szerelő szakirányú 370.000 Ft
asztalos szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
kárpitos szakirányú 80.000 – 90.000 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
húsbolti eladó szakirányú 70.000 Ft
húsipari karbantartó szakirányú 130.000 – 200.000 Ft
felnőtt szakápoló szakirányú megegyezés szerint
betanított kárpitos 8. általános 70.000 Ft
betanított preparátor érettségi 69.000 – 90.000 Ft
húsfeldolgozó üzemvezető főiskola 260.000 – 350.000 Ft
mérlegképes könyvelő főiskola 130.000 – 200.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk, vagy a http://www.nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Idén több mint kétszáz részvevővel
rendezték meg a XV. Kanizsa
Kupa asztalitenisz tornát, melyen
tizenöt egyesület képviseltette magát.
A torna keretében emlékeztek
Szakony Istvánra, a Zala Megyei
Asztalitenisz-szövetség korábban
elhunyt egykori elnökére is. A várakozásoknak
megfelelően a rendező
Kanizsa Sörgyár SE sportolói,
egységei szerezték a legtöbb
győzelmet, közülük kiemelkedett
Kahotek Kristóf, Csapó Árpád, Ladányi
Dóra és Mariana Stoian teljesítménye.
Stoian a későbbiekben
aztán már a Szuper Liga sorozatában
is bizonyíthatott a Froschberg
Linz kettes számú csapata ellen. A
közép-európai versengés keretein
belül a 7-12. helyért folyik a rájátszás,
s az osztrákok ellen végül hazai
környezetben 5:5-re voltak képesek.
A Stoian - Kacsándi Rita -
Németh Ágnes triója ezzel pontot
szerzett a sorozatban, s következhetnek
az újabb mérkőzések akár
még a hetedik pozícióért is. Ahazai
Extraliga küzdelmeiben aztán a
Budapesti Postás volt legutóbb soron
Jakabfi Imre csapata számára.
A bajnok otthonába tett kirándulás
nem sok jóval kecsegtetett, ennek
ellenére csakúgy, mint Nagykanizsán
a Statisztika ellen, most is
nyertek meccset a sörgyáriak (1:6).
Ki más, mint Stoian volt ismét az
élküzdő, aki ha megfelelően koncentrál,
bárkire veszélyes – s most
már nem csupán az itthoni mezőnyben.
P.L.
Az NTE-csarnokban rendezték
meg ebben az évben is a megyei
I. osztályú labdarúgó-csapatok
Téli Kupájának egyik selejtezőjét.
Kanizsai gárda ezúttal ugyan
nem volt a résztvevők között, de
a Zalakaros, Zalaszentbalázs,
Letenye és az FC Napred Tótszentmárton
együttesében is számos
kanizsai focista kergeti a
labdát. A délelőtti mérkőzéseken
az ifjúsági csapatok döntöttek arról,
hogy melyik jut a megyei
döntőbe, s ez végül az FC Napred
legénységének sikerült. Aztán
következtek a felnőtt csapatok, s
az már a kezdeti pillanatokban kitűnt,
hogy a karosiaknál valóban
presztízst csinálnak a továbbjutás
kérdéséből, így értelemszerűen
nagy hévvel vetették magukat a
küzdelembe. A tavalyi megyei terembajnok
Napred gyorsan kiszállt
a versengésből, míg a
Zalaszentbalázs az idő előrehaladtával
lett egyre magabiztosabb.
Így a körmérkőzéses lebonyolítás
döntőjének is beillő
Zalakaros - Zalaszentbalázs
meccs nagy izgalmakat hozott,
melyen a szentbalázsiak egy potya-
ízű góllal Balázs Szilárd révén
vezetést szereztek, majd az
utolsó másodpercekben egyenlített
Mulasics Balázs. Ezzel mindkét
csapatnak 7-7 pontja lett, viszont
a gólkülönbség a fürdővárosiaknak
kedvezett, s ők utazhatnak
majd a zalaegerszegi fináléra.
P.L.
Kettőből kettő, vagyis a női
kosárlabda Uniqa NB I A-csoportos
küzdelmeiben a Kanizsa
Vadmacskák SE csapata idegenben
is legyőzte a szombathelyi
Savaria BC együttesét. A vendégek
győzelme már a meccs kezdetétől
sem forgott veszélyben,
igaz, a hazaiak jól tartották magukat
egészen az első húsz perc
utáni pillanatokig. Akkor azonban
Varga Zsófia (is) belelendült,
s a szünet előtti két pontját további
huszoneggyel megfejelve
csapata játékának élére állt, s
nyerte meg végül a meccset a
Vadmacskák 73-62-re. Kétszámjegyű
pont-teljesítménnyel rukkolt
még elő Fekete Csilla (10),
Ana Purics (16) és Rachill Robinson
(16) is a találkozón. A
győzelem egyben azt is jelentette,
hogy a vasiakat a kanizsaiak
oda-vissza megverték a bajnokság
alapszakaszában.
P.L.
A sakkozók I-IV. korcsoportos
városi csapat diákolimpiáját rendezték
meg a közelmúltban, melyen
szép számú alsó és felső tagozatos
reménységekkel képviseltették
magukat az iskolák. Az I-II.
korcsoportos leány csapatok mezőnyében
a Kőrösi I. (Németh Anna,
Molnár Flóra, Perger Kitti)
szerezte meg a győzelmet a Kőrösi
II. és a Hevesi előtt. Ugyanebben a
korosztályban a fiúknál szintén a
Kőrösi egysége (Horváth Ákos,
Felde Bence, Marton Tamás) lett
az első megelőzve a Hevesit és a
Rozgonyit. III-IV. korcsoportban a
lányoknál a változatosság kedvéért
szintén a Kőrösi (Csonka Anna,
Gelencsér Fanni, Varga Zsuzsanna)
lett a legjobb, a fiúknál ugyanakkor
a Batthyány legénysége
(Nyizsnyik Bence, Lukács István,
Zsirai András, Molnár Damján)
aratott sikert a Hevesi és a Zrínyi
előtt.
A kanizsai sakksport legifjabb
utánpótlásán kívül Bérczes Dávid
is hallatott magáról, mivel a 17
esztendős Aquaprofit-reménység
teljesítve a nagymesteri normát
negyedik lett Svédországban a
XXVI. Rilton Kupán. Ezzel már
harmadszor teljesítette a sportág
vízválasztó limitjét, vagyis jó úton
halad afelé, hogy már ne egyszerűen
csak reménységnek, sokkal
inkább tapasztalt és eredményes
sakkozónak titulálják. Érdekesség,
hogy a későbbi győztes lengyel
nagymester sem tudta legyőzni
Bérczest.
P.L.
2008. január 31. Kanizsa – Sport 15
Kanizsa KK DKG-EAST - Flextronics
Sárvár 112 - 93 (29-26,25-
22,16-12,15-25,27-8.) Nagykanizsa,
150 néző. Kanizsa KK DKGEAST:
Kasza 21/12, Beck 17/6,
Kiss Z. 23/6, Zsámár 11, Szabó B.
21.Csere: Fodor 11/6, Millei 6, Szegedi
2. Edző: Kovács Nándor. Jók:
Kiss Z., Szabó B., Kasza, Fodor,
Millei, Beck.
A Nyugati-csoport negyedik helyezettje,
a Sárvár érkezett legutóbb
Kanizsára, így a Budafok legyőzésével
a siker ösvényére ismét
visszatalált KKK DKG-East
szurkolói joggal reménykedhettek
jó mérkőzésben. Utólag bebizonyosodott,
nem kellett csalatkozniuk.
Viszonylag nagy iram és küzdelem,
esetenként látványos megoldások
jellemezték a találkozót,
no és a végén jött csak a valódi izgalom.
A hazaiak szinte már elkönyvelhették
a nyert meccset,
amikor az ellenfél nagy hajrába
kezdett, s néhány másodperccel a
vége előtt még a vezetést is átvehette
(83-85). A kanizsai csapat
szíve azonban a helyén volt, s
hosszabbításra mentette az összecsapást.
A ráadásban már nem volt
kérdéses a győztes kiléte, így ismét
dél-zalai diadalnak tapsolhattak
a drukkerek. Külön említést érdemel
Kiss Zoltán, aki egykori kenyéradói
ellen igencsak kitett magáért,
s ezt nem csupán pontjai
száma jelzi, hiszen a hosszabbítást
jelentő duplát is ő süllyesztette el a
sárváriak kosarába...
Kovács Nándor: „Óriási mérkőzésen
fantasztikus győzelmet szereztünk.”
Polgár László
Óriási mérkőzés, fantasztikus győzelem
Női pingpong: év eleji nagyüzem
Karosi öröm a téli teremkupa végén
Ha nagy szavakkal szeretnénk
megfogalmazni, akkor jelentős
sportdiplomáciai sikert könyvelhetett
el a Szan-Dia Fitness Center,
mivel a Magyar Ugrókötelesek
Szövetségének döntése alapján
Nagykanizsa kapta meg az idei
egyéni Európa-bajnokság rendezési
jogát. Egy nemzetközi bizottság
is szemrevételezte korábban a
várost, s annak tagjai sem találtak
semmi kivetnivalót abban, hogy
október végén a dél-zalai település
adjon otthont a kötélugrók európai
seregszemléjének.
P.L.
Majdnem tarolt
a Kőrösi
Vadmacskák: Kétszer verték a vasiakat
Október vége:
kontinensviadal
16 Kanizsa – Értékrend 2008. január 31.
Csurgón történt az, mi alant
olvasható 2008 januárjában.
Egy megható és lelkünket felkavaró,
a történelem és az egyes
ember szerepének fájdalmas, de
példamutató helytállásának lehettünk
részesei, tanúi.
A család- a példamutató hűségű
feleség, a három felnőtt gyermek,
unokák – a Csokonai Vitéz Mihály
Református Gimnázium, Általános
Iskola volt és mai tanárai, tanulói,
barátok és ismerősök ülték körül a
képzeletbeli asztalt, akik 80. születésnapi
köszöntőn és a Megszenvedtem
’56-ot című Csurgói
Könyvtársorozatban megjelent
könyv bemutatóján vettek részt. A
képzeletbeli asztal középpontjában
a Nagykanizsán élő, az életet megszenvedő,
de a hitét megtartó, a
megalázottságban is embernek, és
ezen keresztül példának ma is ható
Pápa János állt. Balogh Tibor, református
esperes, Dr. Bárdi László,
egyetemi docens, Kína kutató,
Czupi Gyula, a Halis István Városi
Könyvtár igazgatója, Ilia Csaba,
alpolgármester, Fehér Zoltánné
Tüzes Zsuzsanna, megbízott igazgató,
Rózsás János, tolmács, író;
Szászfalvi László, polgármester országgyűlési
képviselő és – a szervezés
kiadás nehéz munkáját magára
vállaló – Hosszú Istvánné Pápa
Erzsébet köszöntötték méltón
Pápa Jánost.
ő dacos öntudattal, de fájdalmas
belenyugvással viselte a kistarcsai
tábor tíz embertelen hónapját és a
hét évnyi száműzetését az iskolától
a tanítástól, mégis felemelt fejjel,
az igazság egyszer győzni fog tudattal,
megbocsátva, de ’56 igazából
és tisztaságából nem engedve
egy jottányit sem. Ugyanis a
kistarcsa utáni hét év is rabság
volt. Neki ez volt a legnagyobb
büntetés. Hogy kiegészítse felesége
tanítói fizetését, jól kamatoztatta
a szülői házból hozott szorgalmat,
munkaszeretetet, méhészkedett.
Gyermekek helyett a méhcsaládokat
nevelgette, és együtt cipelte
a sors által rá kiszabott terhet.
Míg a méhek virágport, ő gondolataival
hordta össze a múló évek
emlékeit. Volt idő, és volt min elmélázni,
és megörökíteni az átélt
szörnyűségeket. Száműzetésében
is példának a szorgalmas kis méheket
választotta, s velük szállt, repült
emlékgyűjtő körútra. Így érett
és épült a mézillatú csendben a
megbánás és megbocsátás erődítménye,
a jövőbe vetett hit, a megírt
visszaemlékezés a megszenvedett
múltról. És írt és jegyzetelt folyamatosan,
s a több száz oldalból
Czupi Gyula avatott szerkesztésében
jelent meg Pápa János visszaemlékezése.
E kötet az egyén, s
egy család, egy közösség története.
Tiszta emberi hittel, a jövő iránti
elkötelezettséggel szól hozzánk,
igazít el bennünket. Eligazít, és
igazolja, hogy egy gyenge kis ember
micsoda erővel vívta csatáját.
Hite volt csak, ereje fogytán. De
nem alkudott, nem volt mire. Felhős,
kormos égben nem látszott a
hevülete. De maradt embernek,
példának. Bár ajkán a szó lassan
megkövesül. S hajthatatlan hajnalok
vették el álmát, de gyűjtötték a
megvertek a bevonuláshoz már a
pálmát. Így vívott az élettel csatát,
magát győzte le, hogy mások is
értsék, higgyék, mire képes az ember.
Kiteszi szívét, hogy cafatokká
tépjék.
őt megismervén egy gondolat
jutott eszembe: Kegyelem, oh, kegyelem
gyere és oldozzad föl, nyúljon
érte segítő karod, lassan majd
te is, én is, ugye ugyanazt akarod.
Szegény önmagunk mit tehet érted?
Felveszem, letaposott emberséged,
és viszem, szórom szét, hogy
megmaradjon az emlék.
Élete olyan volt, mint egy nagy
ütközet, vállára vette terhét, s meggyújtotta
az örömtüzet. Micsoda
erőt sugárzott e kis-nagy ember. A
Csurgón töltött négy év, és a
nyolcvan éves kora, mint friss emlék
elevenedett meg, s úgy hatott,
mint kovász, erjesztő, lelkesítő,
igazat kereső, s utat nyitott, míg be
nem zárultak a kapuk. Azokat pedig
meg kell nyitni, ahogy Nagy
Gáspár írta Szabadítót mondani
című versében: „…több évre nyújtott
ősz következik kell valami szabadítót
mondani a kapuk alatt mielőtt
tompán becsukódnék.” Hiszem,
hogy kellenek a múltat őrző,
magukban hordozó emberek, hogy
legyen út, melyen tovább lehet haladni,
és végigmenni, mert van
még tennivaló. Ne engedjük a kapukat
becsukódni, és a múltat elfeledni!
Dezső Ferenc
Egy megszenvedett élet
A Vackor Óvoda nevelőtestületének
szervezésében, mint
mindig, ilyenkor januárban, a
nagycsoportosok játékos, zenés,
mozgásos összeállításukkal varázsoltak
hangulatos délelőttöt a
HSMK színpadára.
A Ficánkoló című műsort Cseresnyés
Péter alpolgármester nyitotta
meg: – Ezen az örömünnepen
legyen mindenki büszke az óvodásokra,
az óvodára – hangsúlyozta.
A szülők a gyermekeikre, a pedagógusok
az általuk nevelt gyermekekre,
az óvodások meg saját magukra,
hiszen az óvónőkkel együtt nem kis
munkával készültek az előadásra.
Végezetül azt kívánta, mind a gyermekek,
mind a szülők szerezzenek
olyan élményeket, amelyek akár öt
vagy tíz év múlva is közös témák
lehetnek beszélgetéseikben. A megnyitót
követően a Szivárvány Fejlesztő
Központ óvodás csoportja, a
Rózsa, az Attila, a Vackor és a Hevesi
Óvoda ovisai énekeltek, táncoltak
a színpadon.
B.E.
Ficánkoltak az ovisok