Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.33 MB
2020-12-09 11:03:56
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
551
994
Kanizsa 2008. 005-008. szám február

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XX. évfolyam 5. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2008. február 7. Kanizsa
Horváth István önkormányzati
képviselő a Hevesi út és a Rózsa
utca kereszteződésének körforgalommá
történő átépítését
kezdeményezi. A képviselőnek
személyes tapasztalatai is vannak
a tekintetben, hogy ez a kereszteződés
bizony, a város
egyik leginkább balesetveszélyes
pontja.
– Ez a kereszteződés a város talán
legkritikusabb csomópontja,
potenciális baleseti forrás – magyarázza
Horváth István. – Már
dr. Károlyi Attila képviselőtársam
is felvetette ezt a problémát, s az
előző ciklusban épült is ide járdasziget,
ami azonban a véleményem
szerint nem hozott megoldást. Az
illetékesek számos indokot felsoroltak,
hogy miért nem lehet megépíteni
a problémára szerintem orvosságot
jelentő körforgalmat. Azt
is mondták, a helyzetet bonyolítja,
hogy a Rózsa utca az önkormányzat,
míg a Hevesi út a közútkezelő
hatáskörébe tartozik, és hogy túl
közel lenne egymáshoz a két körforgalom.
Én egyik indokot sem
tartom elfogadhatónak, utóbbira
például más városokban is van
példa. Azt hiszem, csak akarat és –
természetesen – pénz kérdése az
egész.
Horváth István jelezte, a bizottsági
ülésen és a közgyűlésen elhangzott
egy másik lehetőség is,
méghozzá körforgalom helyett
rendőrlámpa építése, ami gyorsabban
valósulhatna meg, s nem utolsósorban
olcsóbb is lenne. A képviselő
úgy véli, az igazi megoldást
a körforgalom megépítése jelentené,
de természetesen a mostani állapotoknál
még a rendőrlámpa is
jobb.
Horváth Attila
Fotó: Horváth Attila
Körforgalmat a Hevesire!
– A MÁV-óvodába járó gyerekek
és a velük foglalkozó négy felnőtt
helyzete olykor kilátástalan, ezért
szeretném, ha megint megvizsgálnák,
hogy lehetséges lenne-e az óvodát
jelképes összegért átvenni az
alapítványtól, illetve az épületet a
MÁV-tól, mert az jelenleg a vasúttársaság
kezelésében van. Úgy vélem,
meg kellene azt is nézni, hogy a
gyermeklétszám hogyan alakul a jövőben,
illetve hány gyermek érkezik
a város intézményeibe a környező települések
megszűnő óvodáiból. Az
Erdész utca környékén amúgy is sok
a fiatal család, s úgy vélem, hogy a
háromcsoportos, hetvenöt férőhelyes
óvoda az udvar nagyságával,
felszereltségével feltétlenül felveszi a
versenyt a városi óvodákkal. A
MÁV-óvodában jelentős alapítványi
támogatással harminchárom gyermek
elhelyezése biztosított. Hitem
szerint szükség van az óvodára városunkban,
még ha jelenleg könnyebbnek
tűnik is a nemet kimondani.
Szükség van a MÁV-ovira
Aközgyűlés ismét vizsgálja meg, hogyan vehetné át az Erdész utcai Vasút
a Gyermekekért Alapítvány óvodáját, közismert nevén a MÁV-óvodát
– javasolja képviselői indítványában a körzet képviselője, Papp Nándor.
Az óvoda önkormányzati fenntartásba vétele már korábban is felmerült.
VÁROSKÖZPONTBAN
IRODÁK – nettó 1.200 Ft/m2-től
– és üzlethelyiségek kiadók,
ingyenes parkolási lehetőséggel.
Érdeklődni:
20/9390-745, 20/9683-517
A legutóbbi közgyűlésről Marton
István polgármester félidőben
távozott, majd másnap a
megyei napilapban a fiatalok
iránti szociális érzéketlenséggel
vádolta a Fidesz-frakciót, mert
az – a baloldal szavazataival
együtt – levette a napirendről a
plaza-mozi újjáélesztésével kapcsolatos
előterjesztést, annak
pénzügyi megalapozatlansága
miatt.
– Megértjük polgármester úr kirohanását
és felháborodását a mozi
újraindításának kényszerű elhalasztása
miatt, hiszen magunk is
hasonlóan vélekedünk erről az
ügyről – mondta minapi sajtótájékoztatóján
Szőlősi Márta a Fidesz-
KDNP önkormányzati képviselője.
– Egy dologban azonban sajnos
nem értünk egyet, nevezetesen abban,
hogy célt tévesztett a támadás
iránya, mivel nem mi készítettük az
előterjesztést. Rossz hírünk van a
hasonlóan gyenge, szakmailag erősen
kifogásolható előterjesztéseket
készítők számára: a Fidesz továbbra
is betartja ígéretét, a jövőben
sem fog megszavazni egyetlen
olyan, a közgyűlés elé terjesztett
anyagot sem, ami az adófizető polgárok
pénzének felelőtlen elköltését
jelentené. Azt pedig, hogy a Fidesz-
frakció jól látta, hogy egy
anyagilag is erősen bizonytalan
ügyet nem szabad az önkormányzatnak
felvállalnia, jól mutatják a
pártoktól, politikai oldalaktól függetlenül
kialakult vélemények. Hiszen
bizottsági szinten például
Tóth László elnök úr, míg a közgyűlésen
Röst János képviselő úr is a
Fidesz véleményével értett egyet –
mondta Szőlősi Márta önkormányzati
képviselő.
Képviselőtársa, Bizzer András
mindehhez hozzátette, demokrataként
tudomásul veszik, hogy
vannak a közgyűlésnek olyan tagjai,
akik bármi áron szeretnének
mozit, de nekik, a felelős többségnek
ennél messzebbre kell tekinteniük.
Úgy vélik ugyanis, az
eléjük tárt koncepció alapján nem
lehetne rentábilisan működtetni a
mozit.
– Frakciónk álláspontja alapján
szeretnénk nyomatékosan kijelenteni,
hogy amint egy alapos, szakmailag
alátámasztott, több lehetőséget
is megvizsgáló előterjesztés
kerül elénk, a Fidesz abban a pillanatban
biztosítja a mozi újraindításához
szükséges döntést – szögezte
le Bizzer András. – Reméljük,
hogy erre minél előbb sor kerül,
hiszen a Pénzügyi Bizottság
legutóbbi ülésén erre már utasította
is a hivatalt. Összegezve tehát:
véleményünk szerint még az idén
lesz intézményes filmvetítés a városban-
de csakis egy felelős, alaposan
átgondolt döntés következményeként.
H.A.
2 Kanizsa – A mi ügyeink 2008.február 7.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím:
8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft.
Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető:
László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A polgármesteri illetmények
alapjául szolgáló illetményalap
január elsejei emelését
a költségvetési törvényben
határozta meg a Magyar
Köztársaság. Nagykanizsa
közgyűlése ezt az emelést alkalmazta
minapi ülésén a polgármester
fizetésének megállapításakor.
A költségvetésről szóló törvény
2008. január elsejétől a köztisztviselői
illetményalapot 38.650 forintra
módosította.
Marton István polgármester illetményét
2006. október tizennegyedikén
az alacsonyabb szorzószám
alkalmazásával állapították
meg, összege jelenleg 518.000
forint, mely a módosított illetményalappal
és a tizennégyes
szorzószámmal 2008. január elsejétől
541.100 forintra emelkedik.
Változik a polgármester költségtérítése
is, amelyet ugyancsak
az alacsonyabb mértékben, illetményének
húsz százalékában,
103.600 forintban állapított meg
a közgyűlés. Ez az illetményváltozás
következtében – az átalánymérték
változtatása nélkül-
108.200 forintra nő. Marton István
fizetése azonban még így is
alatta marad a többi megyei jogú
város polgármesteri illetményeinek.
A testület megemelte Cseresnyés
Péter illetményét is. A
közgyűlés az alpolgármester jelenlegi
illetményét a 2006. október
tizennegyediki megválasztásakor
400.000 forintban
állapította meg. Cseresnyés Péter
költségtérítést nem kívánt
igénybe venni, ezt most sem
kérte. S habár az alpolgármester
részére az Ügyrendi, Jogi és
Közrendi Bizottság illetményemelési
javaslatot előzetesen
nem terjesztett elő, a testület
végül mégis húszezer forint illetményemeléssel
ismerte el
munkáját – mellyel az ellenzék
nem értett egyet.
H. A.
Ez a pénz
jár Önnek
Emelkedtek a városvezetői
illetmények
Az MSZP Nagykanizsa Szervezete
közleményt adott ki,
melyből az alábbiakat idézzük:
„Mélységesen felháborítónak
tartjuk, hogy Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesterének
gépjárművét megrongálták. Megítélésünk
szerint helytelen utat jár
mindenki, aki a politikai egyet
nem értésének ilyen módon ad
hangot. Elítéljük ezt akkor is, ha
egy térfélen focizó személyek teszik
ezt egymás tulajdonával. Véleményünk
szerint – akár egy személy,
akár többen együtt – tanúsítanak
ilyen magatartást, azt el kell
utasítanunk. Nem értünk egyet
egyes jobboldali vezetők azon felfogásával,
hogy az utcai politizálás
és az erőszakos cselekedetek
alkalmasak az éppen fennálló közhatalom
befolyásolására, netán
megfélemlítésére. Szeretnénk, ha a
jobboldal egyes vezetői el tudnák
fogadni, hogy az utca és a politika
nem hadműveleti terület.”
Az utca nem
hadműveleti
terület
Lesz mozi, de nem most
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
INGATLANKEZELÉSI INTÉZMÉNYE
NAGYKANIZSA DEÁK TÉR 5.
nyílt versenytárgyalást hirdet a következő önkormányzati
tulajdonú üzletek bérbeadására
1. Nagykanizsa Eötvös tér 27. számú alatti 237 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj 1440 Ft/m2/hó
A licitlépcső 120 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2008. február 14. 11-12 óra között.
(Külön kérésre más időpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. február 19. 10 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
ingatlankezelési Intézménye, ebédlő, Nagykanizsa, Deák tér 5.
2. Nagykanizsa Erzsébet tér 10. sz. alatti 76 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj 3000 Ft/m2/hó
A licitlépcső 120 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2008. február 19.10 óra 30 perc
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ingatlankezelési Intézménye, ebédlő, Nagykanizsa, Deák tér 5.
Mindkét bérleménnyel kapcsolatban érdeklődni lehet a
93/311-241 illetve a 06-30-2273-192
telefonszámon.
Bizzer András önkormányzati
képviselő indítványa nyomán a
jövőben segítséget nyújt az önkormányzat
a falfirkák eltüntetéséhez.
Ezek, a falakat és a városképet
egyaránt elcsúfító „alkotások” évről-
évre növekvő problémát jelentenek.
– Az indítvány megfogalmazásához
az adta az ötletet, hogy körzetemben,
a Platán sor 10-es számú
ház falára ismeretlenek nagy
betűkkel felírtak egy szöveget –
mondta kérdésünkre Bizzer András.
– Akkor vetettem fel a közgyűlésben
először: vajon van-e mód
arra, hogy az önkormányzat is
hozzájáruljon valamilyen módon
a falfirkák eltüntetéséhez. Hiszen
ilyen esetekben fontos a gyors segítség,
mert minél hamarabb kezdik
meg a falfirka eltávolítását,
annál nagyobb az esély arra,
hogy ez komolyabb költségek nélkül
megtehető. Akkor még azt a
választ kaptam a közgyűlésben,
hogy ilyen támogatásra nincs lehetőség
az érvényben lévő rendeletek
alapján, ezért benyújtottam
egy rendelettervezetet, amely arról
szól, hogy a város támogassa
a helyreállításban azokat a társasházakat,
melyek falára falfirka
kerül.
Bizzer András hozzátette: javaslatát
annyiban módosították, hogy
nem csak társasházakat támogat az
önkormányzat, hanem minden ingatlant.
A képviselő jelezte, negyven
százalékos támogatást lehet
elnyerni ily módon, az adható támogatás
összege pedig a társasházak
esetében maximum ötvenezer,
míg más ingatlanoknál húszezer
forint. Egyetlen kitétel, hogy csak
azok pályázhatnak, akik abszolút
nem rendelkeznek biztosítással,
esetleg van biztosításuk, de ilyen
káreseményre nem nyújt fedezetet,
vagy valamilyen más ok miatt nem
fizet a biztosító. Bizzer András
megjegyezte: várhatóan előnyt élveznek,
akik a falfirka észlelésével
egy időben rendőrségi feljelentést
tesznek.
Horváth Attila
A rendőrségi körzeti megbízotti
rendszer visszaállítását
kezdeményezi a keleti városrészben
dr. Károlyi Attila önkormányzati
képviselő.
A városatya szerint ezt indokolja
az itt élők száma, az egyre szaporodó
esti, utcai zaklatások, az
eluralkodó vandalizmus és az
ugyancsak növekvő számú betörések.
Dr. Károlyi Attila szerint a jelenleg
üresen álló Rózsa utcai
szolgálati helyiségben akár már
holnap munkába állhatna a körzeti
megbízott.
H.A.
2008. február 7. Kanizsa – A mi ügyeink 3
2008. február 21. (csütörtök) 16 óra
Pár éve a nagy múltú
Kiskanizsai Polgári Olvasókör
nyomdokain haladva szerveződött
egy civil kezdeményezés,
amely magában foglalta a Polgári
Olvasókör, az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület, valamint
a helyi nyugdíjas klub
tagjait. A tagság szinte mindig
teljes létszámmal képviseltette
magát a kiskanizsai rendezvényeken,
bálokon. Azonban a
közelmúltban megválasztott új
vezetőség által szervezett bálokon
már a tagság egyik, vagy
másik része nem jutott jegyekhez,
így nem vehetett részt e
rendezvényeken. A vezetőség a
2008. február másodikai bál
kapcsán kinyilatkoztatta, hogy
a rendezvény profitorientált,
tehát aki többet fizet, az nagyobb
eséllyel jut be a bálba.
Hát kérdem én, akkor ez azt jelenti,
hogy a rendezvényeken,
a munkában képviseltesse magát
a tagság, de a bálokon
csak a baráti kör élvez elsőbbséget?!
Bár a jegyeket elővételben
árusították, érdekes módon
már az első fél órában
nem sikerült belépőhöz jutnunk,
annak ellenére, hogy ekkor
még csak két-három tag
várt jegyre. Kérdésünkre az illetékesek
azt válaszolták: elfogytak.
De hol fogytak el? És
kik vették meg azokat? Ezek
után nem tudjuk, hogy a rendezvény
milyen célt is szolgált?
A baráti kör szórakoztatását,
vagy a Polgári Olvasókör
tagságának összefogását?
A kint rekedt idősebb tagok bizalma
a történtek miatt a vezetőség
iránt megingott. Ezért
lehetőség szerint szeretnénk
egy, a Polgári Olvasókörön
belül teljesen önálló, külön
működő nyugdíjas klubot alakítani.
Az újonnan kinevezett
vezetőt, Dolmányos Erzsébetet
pedig a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap
hasábjain keresztül is arra
kérjük, támogassa ügyünket.
Szak Jenőné
Nagykanizsa, Bajcsai út
Jegy nélkül
nehéz bálba
menni
Körzeti
megbízott
Közösen a falfirkák ellen
Az önkormányzat segít a károsultaknak
A kapcsolatok további bővítésének
lehetőségeiről egyeztettek
a rendőrség vezetői és a roma
közösségek, cigány kisebbségi
önkormányzatok képviselői a
rendőrkapitányságon.
A partnerek arról cseréltek eszmét,
hogyan lehetne még inkább
erősíteni azt az eddigi jó kapcsolatot,
amely a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
és az illetékességi területéhez
tartozó huszonkét CKÖ között
szinte már hagyománynak számít.
Az évente sorra kerülő tanácskozást
követő sajtótájékoztatón dr.
Molnár József alezredes, városi
rendőrkapitány elmondta, véleménye
szerint a kanizsai együttműködés
egyedülálló a tekintetben is,
hogy nem a CKÖ kereste a kapcsolatot
a roma kisebbséggel, hanem
éppen fordítva.
– Az együttműködés egy hosszú,
1997 óta tartó folyamat eredménye.
Büszke vagyok arra, hogy a
kapitányság egy kivétellel az illetékességi
területéhez tartozó
összes kisebbségi önkormányzattal
együttműködési megállapodást
kötött – hangsúlyozta dr. Molnár
József. – Véleményem szerint ez a
fórum – amelyen a roma vezetők
többsége részt vett – azt is példázza,
hogy a rendőrség és a roma kisebbség
munkája nem irányulhat
egymás ellen, hiszen a célunk közös,
csak együtt tudunk sikeresen
fellépni a bűnözés ellen. Azt tudom
mondani, hogy amikor ezek az
egyeztetések elindultak, a két legelőítéletesebb
– rendőrök és romák
– csoport ült le egymással szemben.
Azt nem állítom, hogy ez az
előítélet teljesen a múlté, de mára
jelentősen csökkent – köszönhetően
az együttműködésnek.
Dr. Molnár József hozzátette,
ezt az is alátámasztja, hogy az elmúlt
évben nem érkezett bejelentés
a kapitányságra olyan rendőri
intézkedésről, amely diszkriminatív
lett volna. Megjegyezte azt is,
az értekezleten fontos célokat tűztek
ki maguk elé a felek, többek
közt azt, hogy megismertessék a
roma fiatalokkal a rendőri pályát,
hiszen az élő példa a legjobb. Ennek
érdekében, ha a kisebbségi önkormányzatok
elegendő, a rendőri
hivatás iránt érdeklődő roma fiatalt
tudnak felmutatni, a kapitányság
nyílt napot tart számukra, hogy
megismerhessék a rendőrség napi
munkáját.
Arról is megegyeztek a partnerek,
hogy az általános pénzszűke
ellenére idén ismét megrendezik
az Egy hétvége a másságért című
programsorozatot, amely szerényebb
körülmények közt, de új
köntösben, tartalmilag átdolgozva
jelenik meg a város diáksága előtt.
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
képviseletében Takács
Csaba százados ugyancsak azt erősítette
meg, hogy az ötvennyolc
zalai cigány kisebbségi önkormányzattal
jó a kapcsolatuk.
Szendrei János, az ORFK esélyegyenlőségi
referense szintén példaértékűnek
nevezte a zalai
együttműködést, s megjegyezte, jó
látni, hogy e kezdeményezések
sokkal többet jelentenek egyszerű
protokolláris formánál.
Váradi Istvánné, a nagykanizsai
CKÖ elnökhelyettese szintén példásnak
tartotta a rendőrséggel
fenntartott kapcsolatukat, de hozzátette:
a romák félnek a Magyar
Gárdától, s szerinte minden józan
gondolkodású embernek tennie
kell azért, hogy ne ismétlődhessen
meg a holokauszt. (A tanácskozáson
egyébként több roma résztvevő
is előhozta a Magyar Gárda problémáját.)
A sajtótájékoztatón újságírói
kérdésre szóba került a társadalomban
cigánybűnözésként definiált
jelenség is, amellyel kapcsolatban
dr. Molnár József leszögezte,
álláspontja szerint cigánybűnözés
nincs, mivel az egyenlőségjelet
tenne a cigányság és a bűnözés közé.
Bűncselekmények történnek és
azok elkövetői között vannak roma
származású személyek.
Sütő János, az újudvari CKÖ elnöke
mindehhez hozzáfűzte, Zalában
még nem jellemző a rasszizmus
olyan mértékben, mint az ország
más részeiben. A roma képviselő
úgy véli, az elszegényedő Magyarországon
a problémák miatt
hamis vádakkal bűnbaknak állítják
be a cigányságot – ez ellen azonban
csak az emberek szemléletmódjának
megváltoztatásával lehet
és kell fellépni. Erre kínál egyfajta
lehetőséget a rendőrök és a
romák együttműködése.
Horváth Attila
4 Kanizsa – A mi ügyeink 2008.február 7.
Fotó: Horváth Attila
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyűlése
2008-ben is adományoz kitüntető címeket és díjakat. Önkormányzatunk
ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik: a város fejlesztésében
kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti munkásságuk
során maradandót alkottak, tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának
fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták, kiemelkedő
helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa
város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kiemelkedően támogatták
a kisebbségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő
kitüntetéseket alapította: "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára"
kitüntető cím, "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntető cím, "Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntető cím, "Nagykanizsa Oktatásáért"
kitüntető cím, "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntető cím, "Nagykanizsa
Sportjáért" kitüntető cím, "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntető cím,
"Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntető cím, "Szekeres József Díj" az egészségügyi
és szociális terület kitüntető címe, "Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntető
cím, "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető
a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat
honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető cím és "Nagykanizsa
Megyei Jogú Városért" kitüntető cím adományozásával elhunyt személy
emléke is megtisztelhető. A"Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntető
címre a közgyűlés tagjai, bizottságok, a városban működő társadalmi
szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak
tehetnek javaslatot. A többi kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságai,
a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és
egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint
a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri
Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján átvehető, valamint az önkormányzat
honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthető űrlapokon
részletes indoklással legkésőbb 2008. február 15-én 12 óráig nyújtsák
be Marton István polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Kérjük, ha módjukban
áll, a javaslatokat és indokolásokat a postai kézbesítés mellett e-mailen,
vagy lemezen is küldjék meg! (E-mail: gerencser.tibor@nagykanizsa.hu).
Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
Kitüntetések adományozása
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 2008. március 9-i országos
népszavazáson az igazolással történő szavazás lebonyolítására, valamint a településszintű
lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazásának lebonyolítására
kijelölt szavazókör a Bolyai Általános Iskolában működő (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 9.) 36. számú szavazókör.
Nagykanizsa, 2008. január 28.
Dr. Tuboly Marianna, jegyző
Közlemény
Értesítjük a város idős lakóit, hogy február 12-én, kedden 10 órától 12 óráig a
Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk. Hívjuk
mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
Idősügyi tanács fogadóórája
Az élő példa a legjobb
2008. február 7. Kanizsa – Városháza 5
Rendelő Orvos Telefon Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Garay u. 14. Dr. Kiss Judit 313-201 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00
16.30-17.30
7.30-12.00
Kinizsi u. 3. Dr. Tóth Éva
Dr. Horváth Ágnes
310-705
311-247
7.30-12.00
16.00-17.00
7.30-12.00
7.30-12.00
7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00
Jókai u. 50. Dr. Hámori Zsolt 311-877 7.30-10.00
14.00-16.00
7.30-10.00
14.00-16.00
7.30-10.00
14.00-16.00
7.30-10.00
14.00-16.00
7.30-10.00
14.00-16.00
Tavasz u. 26. Dr. Kovács Beáta
Dr. Gróf Ildikó
311-707
311-559
8.00-12.00
12.00-16.00
8.00-12.00
12.00-16.00
12.00-16.00
8.00-12.00
12.00-16.00
8.00-12.00
8.00-10.00
8.00-10.00
Csengery u. 35. Dr. Pálffy Erzsébet
Dr. Béres Katalin
312-679
312-779
8.30-11.00
12.30-14.00
7.30-10.00
13.00-15.00
8.30-11.00
7.30-10.00
13.00-15.00
8.30-11.00
12.30-14.00
7.30-10.00
8.30-11.00
12.30-14.00
7.30-10.00
13.00-15.00
8.30-11.00
7.30-10.00
Bajcsy-Zs. u.
38/A.
Dr. Gazdag Rózsa
Dr. Dénes András
319-258
319-116
8.00-11.30
15.00-16.00
8.00-11.00
15.00-16.00
8.00-11.30
15.00-16.00
8.00-11.00
15.00-16.00
8.00-11.30
15.00-16.00
8.00-11.00
15.00-16.00
8.00-11.30
15.00-16.00
8.00-11.00
15.00-16.00
8.00-11.30
15.00-16.00
8.00-11.00
15.00-16.00
Nagyrác u. 2. Dr. Zámodics Imre 319-379 8.00-12.00 13.30-17.30 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00
Alkotmány u.
75.
Dr. Bogár Gáspár 311-235 Újudvar
8.00-12.00
Palin
8.00-12.00
Újudvar
8.00-12.00
Palin
8.00-12.00
Újudvar
8.00-11.00
Palin:
16.00-17.00
Rózsa u. 6. Dr. Beznicza
Ernesztina
333-614 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00 12.00-16.00 8.00-10.00
Bartók B. u. 1. Dr. Tóth Éva
Dr. Pongrácz Katalin
316-254
311-411
12.00-16.00
8.00-11.00
15.00-16.00
12.00-16.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-10.00
14.00-16.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-10.00
9.00-13.00
Zemplén Gy.
u. 6.
Dr. Szakáll Erzsébet
Dr. Budai Éva
310-377
324-837
7.30-11.30
8.00-12.00
13.00-17.00
8.00-12.00
7.30-11.30
13.30-17.00
7.30-10.00
16.00-17.00
8.00-12.00
7.30-11.30
8.00-12.00
Erzsébet tér 8/2 Dr. Bacher Ilona 313-069 7.30-12.00 14.30-17.00
Bajcsa:
12.00-14.00
7.30-12.00 7.30-10.00
Bajcsa:
10.00-12.00
7.30-12.00
Miklósfa u. 10. Dr. Dömötör Károly 318-209 8.00-12.00
17.00-17.30
Liszó:
13.00-14.00
8.00-12.00
17.00-17.30
8.00-12.00
17.00-17.30
8.00-9.30
17.00-17.30
Liszó:
10.00-12.00
8.00-12.00
Alkotmány u.
100.
Dr. Hajdu Katalin 312-145 Palin:
13.00-16.00
Palin:
12.30-13.30
Fűzvölgy:
13.30-14.30
Hosszúvölgy:
14.30-15.45
Palin:
16.00-17.00
Palin:
13.00-16.00
Palin:
13.00-14.00
Homokkomárom
14.00-15.15
Palin:
15.30-16.00
Palin:
13.00-16.00
Kaposvári u. 11. Dr. Busznyák
László
310-601 Sánc:
11.00-15.00
Sánc:
8.00-11.00
Kisfakos:
12.00-14.00
Sánc:
11.00-15.00
Sánc:
8.00-10.00
Bagola:
11.00-13.00
Sánc:
8.00-12.00
Rendelő Orvos Telefon Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Garay u. 14. Dr. Szokola Ágnes 314-867 8.00-11.00 8.00-10.00
15.00-16.00
8.00-11.00 8.00-10.00
15.00-16.00
8.00-10.00
15.00-16.00
Dózsa Gy. u.
119.
Dr. Teffer Éva
Dr. Kolonics Gyula
310-059
310-089
8.00-11.00
13.30-16.30
13.30-16.30
8.00-11.00
8.00-11.00
13.30-16.30
13.30-16.30
8.00-11.00
8.00-11.00
8.00-11.00
Teleki u. 3. Dr. Barna Gyöngyi 312-719 13.00-16.00 8.00-11.00 13.00-16.00 8.00-11.00 Páros hónap:
13.00-16.00
Páratlan hónap:
8.00-11.00
Felnőtt háziorvosi szolgálatok
Gyermek háziorvosi szolgálatok
6 Kanizsa – Városháza 2008. február 7.
Rendelő Orvos Telefon Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Teleki u. 3. Dr. Tóth Katalin 313-244 8.00-11.00 13.00-16.00 8.00-11.00 13.00-16.00 Páros hónap:
8.00-11.00
Páratlan hónap:
13.00-16.00
Bajcsy-Zs. u.
38/A.
Dr. Spingár Andrea 319-452 8.00-10.00
15.00-16.00
8.00-10.00
15.00-16.00
8.00-10.00
15.00-16.00
8.00-10.00
15.00-16.00
9.00-12.00
Rozgonyi u. 5. Dr. Terbe Enikő
Dr. Nagy Marietta
516-947
314-284
8.00-10.00
15.00-16.00
8.30-10.00
14.00-16.00
8.00-10.00
15.00-16.00
8.30-10.00
14.30-16.00
8.00-10.00
15.00-16.00
8.30-10.00
14.00-16.00
8.00-10.00
15.00-16.00
Bajcsa:
10.00-10.45
tanácsadás
10.45-11.30
betegrendelés
8.30-10.00
14.30-16.00
8.00-10.00
15.00-16.00
8.30-10.00
14.30-16.00
Hevesi u. 6. Dr. Csere Mária
Dr. Kertész Edit
311-374
317-508
13.30-16.30
8.00-11.00
8.00-11.00
13.30-16.30
13.30-16.30
8.00-11.00
8.00-11.00
13.30-16.30
8.00-11.00
8.00-11.00
Csengery u. 35. Dr. Bencze Mária 311-445
318-209
7.30-9.30
14.30-16.30
7.30-9.30
14.30-16.30
7.30-9.30
14.30-16.30
7.30-9.30
14.30-16.30
7.30-9.30
14.30-16.30
Rendelő Orvos Telefon Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Szent Imre u. 1. Dr. Polgár József 313-134 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 13.30-19.30 7.30-13.30
Szent Imre u. 1. Dr. Hetey Susanna 516-741 13.30-19.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 13.30-19.30
Szent Imre u. 1. Dr. Gyergyák János 516-740 13.30-19.30 7.30-13.30 7.30-13.30 13.30-19.30 7.30-13.30
Szent Imre u. 1. Dr. Holczbauer
Magdolna
516-741 7.30-13.30 13.30-19.30 13.30-19.30 7.30-13.30 7.30-13.30
Szent Imre u. 1. Dr. Igazi Erika 516-745 7.30-13.30 13.30-19.30 7.30-13.30 13.30-19.30 7.30-13.30
Szent Imre u. 1. Dr. Károssy Anikó 516-740 7.30-13.30 13.30-19.30 13.30-19.30 7.30-13.30 7.30-13.30
Szent Imre u. 1. Dr. Wigand Csilla 516-745 13.30-19.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30 7.30-13.30
Szent Imre u. 1. Dr. Róka Andrea
Jelenleg: GYED-en
Helyettesíti:
Dr. Nagy Zsuzsanna
516-744
318-368
7.30-13.30
12.00-14.00
19.00-20.00
7.30-13.30
9.00-10.00
14.00-16.00
7.30-13.30
9.00-10.00
14.00-16.00
13.30-19.30
12.00-14.00
19.00-20.00
13.30-19.30
9.00-12.00
Fogszabályozás
Szent Imre u. 1.
Dr. Makai Attila 313-131 - 7.30-12.30 14.00-19.00 - -
Neve Címe, tel.száma Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat
Remény
Gyógyszertár
Garay u. 14/A.
314-967
7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-18.00 7.30-16.00 -
Katonarét
Gyógyszertár
Tavasz u. 26.
311-607
8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 7.00-16.00 -
Őrangyal
Gyógyszertár
Deák tér 10.
311-257
7.30-16.30 7.30-16.30 7.30-16.30 7.30-16.30 7.30-14.00 -
Király Patika Király u. 29.
536-620
8.00-17.00 8.00-18.00 8.00-17.00 8.00-18.00 8.00-17.00 8.00-12.00
Rendelő Orvos Telefon Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Petőfi u. 5. Dr. Varnava
Charalambos
312-476 8.00-10.00 8.00-10.00
Batthyány
Gimnázium
9.00-11.00 13.00-15.00 8.00-10.00
Petőfi u. 5. Dr. Puklics István 312-888 8.00-9.30 8.00-10.00 12.30-15.00 8.00-10.00 8.00-10.00
Ifjúság-egyészségügyi szolgálatok
Fogászati szolgálatok
Gyógyszertárak
2008. február 7. Kanizsa – Városháza 7
Gyógyszertárak
Gyógyszertári ügyelet 2008. február
Neve Címe, tel.száma Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat
Aranyszarvas
Gyógyszertár
Rozgonyi u. 1.
311-531
7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-18.00 7.30-16.00 -
Belvárosi
Patika
Erzsébet tér 1.
310-403
7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-12.00
Fagyöngy
Gyógyszertár
Szekeres J. 2-8.
310-367
8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 -
Salvia
Gyógyszertár
Rózsa u. 6.
536-610
8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 -
Keleti
Gyógyszertár
Zemplén Gy. u. 6.
310-402
8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-11.00
Csengery
Gyógyszertár
Csengery u. 50.
311-252
7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 -
Kiskanizsai
Gyógyszertár
Bajcsy-Zs. 38/A.
319-462
8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 -
Zöldfenyő
Patika
Alkotmány u. 51.
333-521
8.00-16.00 8.00-17.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-17.00 -
Szent Kristóf
Gyógyszertár
Erzsébet tér 8/2.
510-151
6.00-22.00 6.00-22.00 6.00-22.00 6.00-22.00 6.00-22.00 6.00-13.00
Gyopár
Gyógyszertár
Ady u. 12.
510-160
7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-12.30
Hét Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
5 1
Fagyöngy
2
Belvárosi
3
Aranyszarvas
6 4
Király
5
Gyopár
6
Szent Kristóf
7
Aranyszarvas
8
Katonaréti
9
Gyopár
10
Szent Kristóf
7 11
Belvárosi
12
Fagyöngy
13
Király
14
Szent Kristóf
15
Salvia
16
Fagyöngy
17
Király
8 18
Gyopár
19
Salvia
20
Keleti
21
Fagyöngy
22
Katonaréti
23
Aranyszarvas
24
Belvárosi
9 25
Király
26
Szent Kristóf
27
Gyopár
28
Aranyszarvas
29
Keleti
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága
pályázatot hirdet a 2008. évi Kulturális Alap támogatás elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város művészeti, közművelődési és
közgyűjteményi életének támogatása. Pályázat tárgya: Nagykanizsán megrendezésre
kerülő képzőművészeti, zenei, irodalmi, színházi, közgyűjteményi és egyéb
kulturális rendezvények támogatása. Anagykanizsai művészeti csoportok, együttesek,
magyarországi és külföldi fesztiválon való részvételének, valamint működésének
támogatása. Kulturális, irodalmi, helytörténeti, közhasznú információs
szolgáltatások és kiadványok támogatása. A pályázók köre: helyi természetes
személy, közösség, csoport, non-profit szervezet, művelődési, oktatási és nevelési
intézmény. Megjegyzés: természetes személy, nem jogi személyiséggel rendelkező
közösség, csoport az érvényben lévő adótörvények miatt célszerű, ha jogi
személyen vagy intézményen keresztül nyújtja be pályázatát. Atámogatás formája:
a sikeres pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt és a benyújtott
programhoz vissza nem térítendő támogatást nyújt. A finanszírozás módja:
előfinanszírozás. Pályázati feltételek: egy pályázó meghatározott számú pályázatot
adhat be : intézmény "saját nevében" négyet, civil szervezet "saját nevében"
kettőt, természetes személy egyet - Pályázni 2009. március 31-ig megrendezésre
kerülő, fent meghatározott tárgyban lehet. A kötelező önrész a pályázott összeg
minimum 30 %-a. Apályázat benyújtása: Apályázatokat a Polgármesteri Hivatal
(Erzsébet tér 7.) portáján, illetve a város honlapjáról / www.nagykanizsa.hu / letölthető
adatlapon egy példányban a Művelődési és Sportosztályra kell benyújtani.
A pályázat beadásának határideje: 2008. február 15.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
2008. évi Kulturális Alap
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben
részesülő pedagógusokat. Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk
kell a képző intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve
rubindiplomára jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat
bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám,
a korábbi Díszoklevél másolata) az aranydiploma – várományosoktól a
munkakönyvük másolatát is. A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges
adatlap a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.) átvehető. Tisztelettel kérjük mindazokat a
Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat, akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg
oklevelüket, hogy 2008. március 10-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.
emelet 8. sz.), hogy továbbíthassuk a képző intézményekhez.
Pedagógus díszoklevelek
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
A gyógyszertári ügyelet: hétköznap 22.00 órától, hétvégén szombaton: 13.00 órától.
Hétköznap 22.00 óráig, szombaton 13.00 óráig nyitvatart a Szent Kristóf Gyógyszertár, Erzsébet tér 8/2.
– Már a 2007. június nyolcadikai
sajtótájékoztatómon kifejtettem:
meggyőződésem szerint
jelentős változásokra van
szükség az önkormányzati sportpolitika
területén. A most újfent
elfogadott sportkoncepció azonban
továbbra is alkalmatlan arra,
hogy a kanizsai sportban minőségi
változást indukáljon.
Egyesületi elnökként mindig
azon voltam, hogy összefogással,
közös akarattal valósítsuk
meg céljainkat. Az önkormányzat
többsége erre nem volt vevő,
sőt... – kezdte Tóth László, majd
így folytatta. – A Marton István
polgármester által (is) képviselt
és terjesztett elképzeléssel – miszerint
az egyesületet meg kell
szüntetni, s a szakosztályok pedig
legyenek önálló egyesületek
– szemben azt képviseltem, hogy
az NTE 1866 legyen a város
egyesülete, de ne a városé! Ha a
városvezetés polgári lenne, nem
engedhetné meg már csak városmarketing,
városimázs okán
sem, hogy Magyarország legrégebbi
ma is működő sportegyesülete,
mely sporttörténeti jelentősége
okán ma már nemzeti értéket
képvisel, megszűnjön. Véleményem
szerint már 2007 elején
megkezdődött az egyesület
ellehetetlenítése. (Gondolok itt a
női kézilabda szakosztályunk
önkormányzati támogatásának a
mértékére). Nemegyszer közvetve
vagy közvetlenül, olykor
nyílt, máskor alattomos politikai
támadás, fenyegetés célpontja
volt az egyesület elnöksége.
Mostanra elegem lett az állandó
intrikákból, semmirevaló
emberek alantas játszmáihoz a
továbbiakban nem kívánok asszisztálni.
Marton István polgármester
az utóbbi hónapokban
összevissza beszél tücskötbogarat,
személyem kapcsán
igaztalan vádakat sugall, ezzel
megsértve jó hírnevemet és becsületemet
– Lásd a Nemzeti
Sport 2008. január 8.-i, Zalai
Hírlap február 2. számát –, melyekért
jogi úton kívánok elégtételt
venni.
􀁓
„Ellenállni sohsem reménytelen”
– e címmel indított rendezvénysorozatot
a Nagykanizsai
Polgári Egyesület, melynek első
eseményeként vándorkiállítás
nyílt a litvániai fegyveres szovjetellenes
ellenállásról.
A Halis István Városi Könyvtárban
február negyedike és huszonharmadika
között tekinthető meg a
Litván Népirtás- és Ellenálláskutató
Központ, valamint a Népirtás
Áldozatainak Múzeuma által rendezett
Háború a háború után: a
fegyveres szovjetellenes ellenállás
Litvániában 1944 és 1953 között
című vándorkiállítás, mely a Litván
Köztársaság Magyarországi
Nagykövetsége, valamint a Nagykanizsai
Polgári Egyesület együttműködésével
jött létre.
A kiállítás megnyitóján az egyesület
elnöke, Kóré Péter köszöntötte
a megjelenteket, majd átadta
a szót a kiállítást megnyitó Balogh
Lászlónak, az oktatási, kulturális,
ifjúsági és sportbizottság elnökének.
Kóré Péter jelezte: a témával
kapcsolatban vetélkedőt is hirdettek
a város középiskolásainak,
melynek nagydíját a Litván Nagykövetség
ajánlotta fel. A kérdések
megválaszolásában segítséget
nyújt a kiállítás anyaga, az azt követően
levetített A fegyveres ellenállás
című dokumentumfilm, továbbá
a kommunizmusaldozatai.
multiply.com című honlap, ahol
az ajánlott olvasmányok mellett a
versenykiírás és a február 23-ig
beküldendő feladatlap is letölthető.
Az eredményhirdetés 26-án
lesz.
– Amikor felkértek ennek a kiállításnak
a megnyitására, több okból
is fontosnak tartottam, hogy
részt vegyek és megszólaljak. Hiszen
a Nagykanizsai Polgári Egyesületnek
ez az idén már hetedik alkalommal
megvalósuló rendezvénye
egyrészt városi jelentőségű, jól
jelzi ezt a középiskolák élénk érdeklődése
a kiállításhoz kapcsolódó
vetélkedő iránt – hangsúlyozta
Balogh László. – Másrészt,
büszkén állíthatom európai is. A
vilniusi Népirtás Áldozatai Múzeuma
által készített tárlat végigjárta
ugyanis kontinensünk több fővárosát:
Budapest, Varsó, Stockholm,
Koppenhága, Kijev, Riga, Ljubljana
után érkezett városunkba. Városunk
vezetése megtiszteltetésnek
tartja a Litván Köztársaság magyarországi
nagykövetének, Darius
Jonas Semaška úrnak baráti
gesztusát, mellyel nem csak a kiállítás
létrejöttét segítette, hanem díjat
is alapított a középiskolás verseny
első helyezettje számára. Sőt,
e hó 26-án személyesen is részt
vesz a kommunizmus áldozatainak
emléknapján és a verseny eredményhirdetésén.
Majd így folytatta:
– Túlerővel szemben évtizedekig
kitartó litvánok vagy magyarok?
Úgy gondolom, mindegy. Érdemes
volt-e harcolniuk a litvánoknak, ha
Szibéria lett a jutalmuk? Megértee
a magyar forradalom, ha a 301-
es parcella lett a folytatás? – tette
fel a kérdést Balogh László, majd
rögvest meg is válaszolta egy, az
ötvenes években börtönt szenvedett
költőtől, Tóth Bálinttól származó
idézettel, melynek végső tanulsága:
soha nem szabad feladni.
Horváth Attila
8 Kanizsa – A mi ügyeink 2008.február 7.
Fotó: Horváth Attila
Lemondásáról
nyilatkozott
Tóth László
Ellenállni soha sem reménytelen
„Ha a bölcs és becsületes polgárok
lemondanak arról, hogy
saját maguk irányítsák a polisz, a
város, az ország életét, akkor az
lesz a büntetésük, hogy ostobák
és gazemberek fognak uralkodni
rajtuk.” – szokta idézni a kereszténydemokraták
elnöke Platónnak
több, mint kétezer éves, de
ma még időszerűbb mondatát.
Ám február 15-én, pénteken 17
órakor a Kanizsai esték vendégeként
Semjén Zsolt mondandójának
középpontjában – akárcsak a
többi idei előadóéban is – a család
áll.
Semjén
Kanizsán Nagykanizsán 1924-től működött
Szimfonikus Zenekar,
amely egészen a 90-es évek közepéig
aktívan tette a dolgát.
– Ugyanebben az időben egyesületté
alakult, majd financiális
problémák miatt 2003-ban megszűnt
az egyesület. A zenekar néhány
tagját évek óta foglalkoztatta
az újjászervezés gondolata –
mondta Dolmányos Erzsébet, a
Kanizsai Klasszikusok Kulturális
Közhasznú Egyesület elnöke. –
2006-ban megalakult a Kanizsai
Klasszikusok Kulturális Közhasznú
Egyesület, mely alapító okiratában
célként tűzte ki a megszűnt
szimfonikus zenekar felélesztését a
Nagykanizsai Zeneiskoláért Alapítvánnyal
közösen. A zenekar
egyéves programtervében négy
koncert szerepel. Az első próba
megtörtént, a nagyközönség előtti
igazi bemutatkozás március 29-én,
a Nagykanizsai Tavaszi Művészeti
Fesztiválon lesz. Kökényessy Zoltán
karmester, a Budapesti MÁV
Szimfonikus Zenekar brácsaszólam
vezetője dirigálásában elhangzik
Erkel Ferenc Hunyadi
nyitánya, és Haydn C-dúr csellóversenye
a kanizsai kötődésű
Mérei Tamás világhírű csellóművésszel,
valamint Schubert 5. Bdúr
szimfóniája.
B.E.
Újjáalakult szimfonikusok
Ismét lehet pályázni iparosított
technológiával épült társasházak
energia-megtakarítást
eredményező korszerűsítésére és
a termofor kémények felújítására.
E témában szervezett a hét
elején lakossági fórumot közös
képviselők számára az Opifex
Mérnök Szövetkezet.
A fórum aktualitását az adta,
hogy az Új Magyarország Lakásfelújítási
Program keretében február
elsején három pályázati felhívás
jelent meg, melyeken vissza
nem térítendő állami támogatás
nyerhető el a fentebb említett beruházásokra.
A Vasemberház Dióssy-termében
először Cseresnyés Péter
alpolgármester köszöntötte a megjelenteket.
Az alpolgármester jelezte,
az önkormányzat folytatni
kívánja a 2005-ben elkezdett panelfelújítási
folyamatot, még ha
nem is tud akkora támogatást nyújtani,
mint korábban. Lakossági
kérdésre válaszolva kifejtette: az
önkormányzat önhibáján kívül háromszázmillió
forinttal kevesebből
gazdálkodhat, ami ráadásul a működési
oldalról hiányzik Ezért
mérlegelniük kellett, hogy az önkormányzat
intézményeinek zökkenőmentes
működtetését biztosítják,
vagy kockára teszik ezt, s több
támogatást adnak a panelfelújításra
pályázóknak. A képviselők –
természetesen – az előbbi mellett
döntöttek.
Kámán László, az Ingatlankezelési
Intézmény vezetője az elmúlt
években végzett munkáról számolt
be, s elmondta, a lakástulajdonosok
többsége komplex felújítást
végzett, azaz nemcsak a nyílászárók
cseréje történt meg, hanem az
épület homlokzati hőszigetelését
és a fűtéskorszerűsítést is elvégezték.
Az Opifex képviseletében Mile
Zoltán a korábbi pályázati kiírásokhoz
képest új változásokról
számolt be a közös képviselőknek.
Megjegyezte, a cég körülbelül ötven
társasház pályázatát készítette
el az elmúlt két évben, melyek közül
valamennyi nyert, s mindanynyian
a maximális támogatást kapták.
A változásokról szólva elmondta,
a korábbi évekkel ellentétben
a társasházi lakóközösségek
nyújtják be a pályázatot. A panelprogram
keretében már az 1992.
július elseje előtt kiadott építési
engedéllyel rendelkező épületek
korszerűsítésére is lehet pályázatot
benyújtani, korábban erre csak az
1985 előttiekkel kapcsolatban volt
mód. A maximális állami támogatás
lakásonként ötszázezer forint,
ehhez jön még a hitel és a lakóközösség
vállalása. Termoforkémények
esetében a bekerülési költség
negyven százaléka, de maximum
nyolcvanezer forint igényelhető az
államtól. Mile Zoltán arra hívta fel
a figyelmet, hogy mivel az elnyerhető
támogatás maximalizált, fontos,
hogy minél hamarabb nyújtsák
be pályázatukat a lakóközösségek.
Azt is hozzátette, fontos lenne,
hogy a társasházak lakói elsősorban
a termoforkémények felújításán
gondolkodjanak, hiszen ez a
közvetlen életveszély elhárítását
jelentené.
Fritz Péter panelszakértő az önrész-
finanszírozás lehetséges módjairól
beszélt, majd pénzintézetek
képviselői ismertették hitelkonstrukcióikat.
A fórum a lakóközösségek képviselőinek
kérdéseivel zárult.
Horváth Attila
2008. február 7. Kanizsa – A mi ügyeink 9
Panelprogram: Ismét lehet pályázni
– Marton Istvánnak be kell
végre látnia, hogy a polgármesterség
nem neki való feladat. Ha
szereti Nagykanizsát, akkor lemond
és visszamegy nyugdíjasnak.
Lobbiképtelensége, megosztó
személyisége gátja lett Nagykanizsa
fejlődésének. A polgármesternek
a költségvetés elfogadása
után mennie kell – jelentette ki
sajtótájékoztatóján Bogár Ferenc
önkormányzati képviselő, a
Magyarországi Szociáldemokrata
Párt megyei elnöke.
– Marton István személyében
olyan polgármestere van Nagykanizsának,
akinek nem volt és jelenleg
sincs megvalósítható elképzelése
a város jövőjéről, s aki érdemi
munka helyett botrányos közgyűlési
szerepléseivel véteti magát észre
– mondta Bogár Ferenc. – Olyan,
aki önkontrollját elveszítve már
nem első alkalommal hagyja ott
munkáltatóját, a közgyűlést. Tovább
romlott a viszonya az ellenzékkel,
-esetenként a Fidesz-frakcióval
is- a város érdekében nem
hajlandó konstruktív együttműködést
folytatni velük. Önjáróként
külön úton jár önkormányzati
munkájában, különvéleménye egyre
többször ellentétes a város alpolgármesterével,
a Fidesz-frakcióéval.
Bogár Ferenc úgy véli: a polgármester
a műfüves pályák építésének
ügyében ultimátumot küldött
Cseresnyés Péter alpolgármesternek
és a Fidesz-frakciónak a Zalai
Hírlap hasábjain keresztül, majd a
2008. évi költségvetés előkészítésének
közepén magára hagyva a
várost, a közgyűlést és a hivatalt,
szabadságra ment. Bogár leszögezte:
erre az elmúlt tizennyolc év
alatt még nem volt példa.
A polgármesteri hivatalban érdeklődésünkre
elmondták, Marton István
valóban szabadságon van, négy
napot tartózkodik Kovásznán. A hivatal
illetékese jelezte, a költségvetés
már olyan készültségi fokban van,
hogy a polgármester távolléte nem
jelent áthidalhatatlan nehézséget, főleg
annak fényében nem, hogy szabadságát
megelőzően Marton István
több napig reggeltől, hivatali ideje
kezdetétől egészen este nyolc-kilenc
óráig dolgozott a munkatársakkal a
koncepció összeállításán.
Horváth Attila
MSZDP: Martonnak mennie kellene
MEGHÍVÓ
A KőRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
minden kedves érdeklődő szülőt és gyermeket szeretettel vár a
2008. február 9-én (szombat) 9-12 óráig
tartandó iskolai NYÍLT NAPJÁRA és a
2008. február 19-20. (kedd, szerda) 8-10 óráig
tartandó iskolai NYÍLT TANÍTÁSI NAPJÁRA
Idén már magánszemélyek is
emléket állíthatnak a holokausztnak
áldozatul esett hozzátartozóiknak
úgynevezett botlatókövek
vásárlásával – tudtuk
meg dr. Székely Istvántól, a nagykanizsai
zsidó hitközség elnökétől.
Mint emlékezetes: tavaly városunkban
is helyeztek el botlatóköveket
a második világháború
vége előtt egy évvel elhurcolt
háromezer zsidó és jeles
képviselőik emlékére. Günter
Demnig kölni szobrászművész
kis mikrobuszával 1997 óta járja
Németország településeit, hogy
elhelyezze az emlékezés macskaköveit
– ezeket hívják botlatóköveknek.
A szobrász kis réztáblácskákba
vési az elhurcoltak
nevét, születésük és elhurcolásuk
időpontját, s ha ismert, meggyilkolásuk
helyszínét. A macskakő
formájú kis táblácskákat az áldozat
utolsó otthona előtt illeszti a
járdába a művész. A kövek készítését
adományokból finanszírozzák.
Mint azt dr. Székely István, a
nagykanizsai zsidó hitközség elnöke
lapunknak elmondta: idén
szeretnék folytatni a kezdeményezést,
kicsit hasonlóan a város
jeles épületeivel kapcsolatos akcióhoz,
melynek során cégek,
magánszemélyek vásárolhatták
meg az épületek homlokzatára
felkerülő márványtáblákat. A
botlatókövek esetében kanizsai
polgárok, cégek, vállalkozók vásárolhatnának
meg egy-egy követ,
amellyel elhurcolt hozzátartozóiknak,
a város egykori köztiszteletben
álló, a holokausztnak
áldozatul esett polgárainak állíthatnának
emléket. A hitközség
elnöke kérdésünkre jelezte, ahhoz,
hogy a tavaly útjára indított
nemes kezdeményezés folytatódjon,
természetesen szükséges
megfelelő számú jelentkező. Dr.
Székely István hozzátette, a közvetítő
szerepét magától értetődő
módon a hitközség magára vállalná.
H.A.
Botlatókövek
magánszemélyektől
Február elsején a református
templom gyülekezeti termében
folytatódott a Család szerepe a
társadalomban rendezvénysorozat.
Az előadó Dr. Forgó
Györgyné államtitkár volt.
„A család hamuban sült pogácsa,
az, az útravaló, amivel szerencsés
esetben otthon, a szüleink látnak
el, és nagyon nehezen helyettesíthető
bármi mással.” Sütő András
örökérvényű gondolatával
kezdte előadását az államtitkár aszszony.
Hozzátette, hogy ma a globalizálódó
világban, a versenytörvények,
az anyagi javak uralma, a
hagyományos értékek válsága idején
a család értékeinek megőrzése,
kibontakoztatása, megóvása, szolgáltatja
a társadalmi fejlődés alapját.
A család az erkölcsi értékek
hordozója, így a család semmi
mással nem pótolható. Az egyén
olyan mély nyomokat hoz magával
a családból, amely emberré válását,
az egész életét alapvetően
meghatározza. A család az erkölcsi,
értelmi, érzelmi újratermelés
nélkülözhetetlen feltétele. E gondolatok
után az előadó kitért arra a
tényre, mely szerint manapság egyre
inkább a családok szétesése, és a
gyermekvállalási kedv csökkenése
a jellemző. Hozzátette, hogy ez
nem magyar jelenség, hanem az
európai országok nagy részére is
igaz. Továbbá az is, hogy az anyák
többnyire harmincéves koruk után
vállalnak gyermeket. Így már biológiailag
sincs esély a hagyományos
nagy családok kialakulására.
Az államtitkár asszony véleménye
szerint, a magasabb állami ellátás,
annak emelése sem eredményezne
javulást ezen a téren. Fontosnak
tartotta viszont, a hosszú távú
biztonságérzés megteremtését a
munkavállalás terén. Ezt követően
az előadó kifejtette, hogy vannak
nézetek, melyek szerint a családok
felbomlása kortünet, nincs mit tenni
vele, így mi sem foglalkozunk
vele. Ugyanakkor látjuk, hogy a
családi kötelékek fellazulása miatt
számtalan társadalmi betegség
gyógyítására kell különböző szolgálatokat,
szolgáltatásokat felállítani,
működtetni. Az állam feladata,
hogy a legkülönbözőbb lehetséges
módon segítsen ott, ahol valamilyen
nehézségek, zavarok támadtak.
Így a lakáshoz juttatásban,
az otthonteremtésben is komoly
szerepet kell vállalnia az államnak.
Végezetül az államtitkár
asszony elmondta, hogy a különböző
tárcákkal egyeztetve, még ha
kemény viták árán is, mindent elkövetnek
a fennálló problémák javítása
érdekében.
Az előadás után az érdeklődők
kérdéseket tehettek fel az előadónak,
illetve hozzászólhattak az elhangzottakhoz.
Voltak, akik az oktatásban,
a családi életre való nevelés
hiányosságára hívták fel a figyelmet.
Mások szerint a nyitó
idézetben említett hamuban sült
pogácsára jobban kellene vigyázni,
nehogy odaégjen.
Czene Csaba
Az Október 23. Bizottság Alapítvány
meghirdette Nemzeti
Akció Programját. A program
lényege, hogy a korábban, a
2006-os őszi rendőri brutalitást
eredményesen vizsgáló civil szerezet
társadalmi párbeszédet
indít a Magyarországot súlyos
válsághelyzetbe sodró kérdésekről.
Jelenleg a társadalmat az egészségbiztosításról
szóló törvény foglalkoztatja
leginkább, hiszen nagy
a veszély, hogy az Országgyűlés
újra megszavazza. Az alapítvány
ezért támogatja az Albert házaspár
népszavazási kezdeményezését. A
bizottság tagjai újra megkezdték
az országjárást, melyet az elkövetkező
hónapokban is folytatnak.
Ezzel egyidejűleg az alapítvány
szakértőket kért fel, akik a gazdasági,
jogi szempontokat figyelembe
véve rámutatnak a törvény társadalomra
való veszélyességére.
Felhívják a figyelmet, hogy a törvény
hatástanulmány nélkül hazárdjáték
egy nemzet sorsával. Bevezetésének
várható következményeit
a már megbukott nyugdíjreform
következményeivel vetik
össze. Vizsgálják azt is, hogyan
érinti a törvény a romákat, a fogyatékkal
élőket és a mélyszegénységben
élőket. Szükség esetén
a szakértők beadványukkal az Alkotmánybírósághoz
fordulnak,
vagy akár próbapert indítanak a
kormány ellen.
Nagykanizsán a Rozgonyi Polgári
Kör szervezésében dr. Szöőr
Anna kuratóriumi tag, dr. Kávássy
Pál egészségügyi munkacsoport
vezető és Gajdos Erzsébet sajtóreferens
tartott a témában sajtótájékoztatót.
Dr. Szöőr Anna kuratóriumi tag
elöljáróban a nemzeti akcióprogram
jelmondatát ismertette:
– 2008. a civileken múlik. Országjárásuk
során tapasztalták,
nagyon nagy az igény a civil társadalomra,
az emberek már nem
annyira kedvelik a politikusokat,
nem bíznak bennük, kitermelődött
az igény, hogy a civilek vegyék kezükbe
a sorsukat. Az embereket
gondolkodni tanítják – hangsúlyozta,
majd rátért a jelenlegi
problémára, az egészségbiztosítási
törvényre. Elindultak a népszavazási
kezdeményezések, melynek
eredményeként már több mint
százötvenezer aláírás gyűlt össze.
Az akcióprogram keretében minden
nap más városban tartanak
sajtótájékoztatót és az aláírásgyűjtést
követően szakértői véleményekkel
állnak a nyilvánosság
elé. Közép-európai állásfoglalást
tesznek az asztalra, hiszen nemcsak
a magyar helyzetet, hanem a
szlovák, a cseh, a lengyel reformot,
valamint nyugat – európai
példákat, és az amerikai biztosítási
modellt is figyelembe veszik.
Céljuk, hogy február 11.-re összegyűjtsenek
félmillió aláírást.
Nemcsak azért, hogy ügydöntő
népszavazásra bocsássák a kérdést,
hanem azért is, hogy a civil
társadalom megmutassa erejét.
További céljuk, hogy jól sikerüljön
a március 9-ei népszavazás.
Szeretnék, ha az emberek megjegyeznék
a jelszavukat, mely szerint
a gyógyítás szolgálat, az
egészségügy szolgáltat, a több
biztosítós rendszer pedig kiszolgáltatottá
tesz.
Nemzetünk válaszút elé került
– folytatta a sajtótájékoztatót Dr.
Kávássy Pál orvos-jogász, egészségbiztosítási
szakértő. – Most
egy részleges privatizációs folyamat
indul be. Az egészségi ellátórendszer
privatizálása szabad
utat nyitna a nemzetközi pénzügyi
üzleti körök tevékenységének,
ha pozitívan zárul február
13-án a végleges szavazás a Parlamentben.
Az Albert házaspár
nevével fémjelzett aláírásgyűjtési
kampányhoz a Civil Jogász Bizottságon
kívül még harminchárom
civil szervezet csatlakozott.
Több mint ezerkétszáz helyen
egyéni kezdeményezések is
vannak. Az alapítvány tagjai úgy
gondolják, a német modell a járható
út, ennek megfelelően kidolgoztak
egy koncepciót, név
szerint egy Nemzeti Betegbiztosítási
Szövetkezetet lehetne létrehozni,
amelyben nemcsak a
biztosítottak, mint szövetkezeti
tagok vesznek részt, hanem tulajdonosként
az állam is. A legnagyobb
gond, hogy ma az egészségbiztosításnak
nincs funkcionális
vagyona.
B.E.
10 Kanizsa – A mi ügyeink 2008.február 7.
2008. a civileken múlik
A családok felbomlása kortünet
Nem mindennapi megtiszteltetésben
részesült Sabján Ferenc
nagykanizsai költő. A Palóc Parnasszus
Pódiumújság szerkesztősége
a Karancs Kanizsai Követe
címmel ruházta fel, aki mostantól
méltán használhatja nevében a K-t
(Karancsi). A kapott oklevél alapján
szent hegyükkel példás kapcsolatot
teremtett, és sokat tett a
tájhaza, a Karancs és környéke
szépségei, irodalmi, szellemi értékei
szélesebb körben való megismertetéséért.
Eddig még senki
nem kapott tőlük ilyen elismerést.
Karancs
Kanizsai
Követe
Ami az újságban van, és ...
Kattints rá! Kattints rá!
􀀛􀀛􀀛www.kanizsaujsag.hu
Kompetensek lettünk? – e
címmel rendeztek záró konferenciát
a múlt héten a kompetencia
alapú oktatással kapcsolatos
továbbképzésben részt vevő
oktatási intézmények pedagógusainak
a Medgyaszay Házban.
Az oktatásban résztvevő pedagógusok
továbbképzését, illetve az
ehhez szükséges eszközök beszerzését
az Európai Unió Humán Erőforrásfejlesztési
Operatív Programjából,
egy nyertes pályázat révén
finanszírozták az intézmények.
Előbb az oktatási, kulturális,
ifjúsági és sportbizottság elnöke, a
Batthyány Lajos Gimnázium projektvezetője,
Balogh László, majd
Cseresnyés Péter alpolgármester
köszöntötte a megjelent pedagógusokat.
– Elismerem, változnunk kell,
már unom frontális önmagamat –
mondta bevezetésképpen Balogh
László. – Inkább szárnyakat adnék
a gyermeknek, hogy aztán magától
tanuljon meg repülni. Amikor erős
önkormányzati ráhatással elindultunk
Nagykanizsán is a kompetencia
alapú oktatást népszerűsítő
programmal, tudtuk, hogy talán
csak a tanárok öt százaléka alkalmaz
nem frontális módszert a tanórákon
– mi szeretnénk ettől jelentősen
eltérni.
Cseresnyés Péter alpolgármester
jelezte: a város oktatási intézményei
több HEFOP-programban is
részt vettek. A sikeres pályázatok
révén nemcsak szellemiekben, de
materiális javakban is gyarapodott
a város oktatása.
– Negyvenmillió forint értékű továbbképzésen
vettek részt pedagógusaink,
melyeken módszertani
kultúrájuk gyarapodott, s azonos
értékben eszközfejlesztés is történt
az intézményekben, számítógépeket,
interaktív táblákat, laptopokat
és projektorokat állítottak az oktatás
szolgálatába – mondta Cseresnyés
Péter.
Az alpolgármester szavai után
Cseh Györgyi, a Qualitas Kft. ügyvezetője
előadásában többek között
a kompetencia alapú oktatási
módszer elterjedéséről szólt. Mint
mondta, e programnak a pedagógusok
a tanulói, a gyerekek pedig
a kedvezményezettjei.
– A pedagógusoknak nem könynyű
új módszert tanulni. Elég sok
helyen megfordulok az országban,
s azt látom, hogy nagyon keményen
működnek a rutinjaink. Nagyon
jó persze, hogy vannak rutinjaink,
ám ha egész életünket ezek
mozgatják, akkor baj van, mert az
már a szakmai fejlődés gátja. Ezen
átlépni a legnehezebb – mondta
Cseh Györgyi.
Ezt követően valamennyi, a
HEFOP-ban résztvevő intézmény
bemutatta, hogy náluk hogyan honosították
meg az új módszert, s
milyen tapasztalatokkal gazdagodtak
a projekt folyamán. A projektben
az Általános Iskola Kiskanizsa,
a Batthyány Lajos Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola,
a Bolyai János Általános Iskola,
a Cserháti Sándor Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium, a
Péterfy Sándor Általános Iskola, a
Rózsa Óvoda, a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola, valamint
a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképző Iskola vettek részt.
Horváth Attila
2008. február 7. Kanizsa – A mi ügyeink 11
Fotó: Horváth Attila
A Halis István Városi Könyvtár
új épületének avatása óta eltelt hat
évben 18 ezren iratkoztak be a
könyvtárba. Az év szlogenje: 2008
– a könyvtári tájékozódás éve. Beszélgetésünkben
a könyvtár szolgáltatásairól,
az eredményekről és
a tervekről kérdeztük Czupi Gyula
intézményigazgatót.
– Könyvtárunk új épületének
avatása óta a város és környéke lakosságának
nagy hányada fordult
meg intézményünkben, programok,
könyvtárismertetővel egybekötött
pályaválasztási tanácsadások alkalmával.
– Van-e olyan internetes szolgáltatás,
ami csak a könyvtár segítségével
érhető el?
– A városnak és környékének
olyan, mindenki által látogatható
intézménye vagyunk, mely a nagyközönség
számára különösen fontos
és egyedi szolgáltatásokat képes
nyújtani. Ilyen például a Nemzeti
Audiovizuális Archívum, közismertebb
nevén a NAVA, mely az országos
televíziók és rádiók magyar
gyártású vagy magyar vonatkozású
műsorait gyűjti, tárolja, dolgozza
fel, és az így létrejövő adatbázisban
keresési és megtekintési lehetőséget
biztosít, de csak a NAVA
pontokon keresztül. Ilyen a könyvtárunkban
is működik. EBSCO rövidítésű
az az államilag előfizetett
tudományos adatbázis, mely elektronikus
hozzáférést biztosít közel
nyolcezer angol nyelvű szakfolyóirathoz.
Ez a szolgáltatás szintén
csak könyvtárunkból érhető el. Az
Akadémiai Kiadó könyvtárunkba
előfizetett folyóiratainak teljes
szövegű internetes változata, a Tudományos
és Műszaki Tájékoztatás
című folyóirat utolsó hat számának
teljes szövege csak a könyvtár
segítségével érhető el. Az általunk
épített www.nagykar.hu internetes
szolgáltatás jelentős része is
csak beiratkozott olvasóinknak teszi
lehetővé a tájékozódást.
– Mi a teendő, hogyha valaki a
könyvtár katalógusára kíváncsi?
– Ha valaki az interneten a
könyvtár és Nagykanizsa szót
együtt írja be, akkor a keresők
könyvtári honlapunkra mutatnak.
Ezáltal távoli pontról is használható
a teljes állományt mutató katalógusunk.
Ennél is sokrétűbb
szolgáltatást nyújt a www.nagykar.
hu című honlapunk, mely Kanizsa
és térsége identitásának a
megjelenítője azzal, hogy nem
csak Nagykanizsáról tartalmaz teljes
terjedelmében szinte minden
könyvet, hanem minden környező
településről is sok adatot tesz elérhetővé.
A két honlapot az elmúlt
évben 200 ezernél is többen látogatták
meg.
– Kik látogatják a nagykar.hu-t,
a Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő
Rendszer elnevezésű honlapot,
és milyen témáknak van a legnagyobb
sikere?
– A világ minden tájáról, de a
látogatók nagy részét a nagykanizsaiak
és a környékbeliek adják. Az
elmúlt évben tízezer látogatója volt
havonta. A honlapon sok olvasnivaló
található, hiszen sok könyvet
teszünk ezáltal hozzáférhetővé.
Egyébként ez különbözteti meg
alapvetően a honlapok átlagától,
ahol a kép, a film és a hang, főként
a zene dominál. Nagy sikere van a
közgyűlési jegyzőkönyveknek. A
Kiskanizsai szótár a legnépszerűbb
kanizsai témájú könyv, melyet
két év alatt hatezer érdeklődő vett
a kezébe és használt. Nagykanizsa
és régiója az EU-s csatlakozáskor
című könyv pedig másfél év alatt
ötezer használattal büszkélkedhet.
Barbarits Lajos 1929-es Nagykanizsa
Monográfiája is háromezer
érdeklődőt vonzott az elmúlt két
évben. Érdekesség, hogy három
kanizsai szerző, Bakonyi Erzsébet,
Kardos Ferenc és Pék Pál megzenésített
versét egyenként 1500-nál
is többen találták meg egyetlen év
alatt.
– Hogyan állja a versenyt a hagyományos
könyvtári szolgáltatások
fejlesztése?
– A könyvtár egy pillanatra sem
adta fel a további fejlesztést. A megyében
évek óta nálunk a legnagyobb
az állománygyarapítás. Az
olvasók egyre nagyobb számban
kölcsönözhetnek CD-t, DVD-t,
könyvet. Sorakoznak a könyvek
Kanizsáról és a környező falvakról
a város elektronikus könyvtárában.
Ezeket településenként egyegy
linktárba gyűjtjük, ami folyton
fejlődik és alakul, de önálló honlapok
is vannak településenként. Készül
az eseménynaptár a város és
térsége számára, amibe mindenki
maga, vagy kérésre a könyvtár is
beírja a jelezni kívánt programot.
􀂇
Kanizsai kompetencia
2008 – a könyvtári tájékozódás éve
A Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület diákszekciójának
legutóbbi foglalkozásán
tányérdesszertek készítésével
ismerkedhettek meg
a fiatalok a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakiskola tankonyháján.
Varga Gergely siófoki séf többek
között bemutatta a diákszekció
tagjainak a diófelfújt készítését
kókusz pudinggal, grillezett banánnal,
rózsaborsos karamellmártással,
és a hideg fahéjas túróval
töltött palacsinta díszítését, tálalását
mandarinzselével, forró csokoládémártással.
B.E.
Február hatodika és tizenharmadika
között ismét megrendezik
az immár hagyományosnak
tekinthető Mangalica Napokat a
Szőlőskert Fogadóban.
– A harmadik alkalommal megrendezett
Mangalica Napokra ezúttal
a Hagyomány és Evolúció címet
viselő programsorozatunk keretében
kerül sor február hatodika
és tizenharmadika között, ezért a
megszokotthoz képest most egy kicsit
másabb ízvilággal találkozhatnak
vendégeink – mondta lapunknak
Gelencsér László. – E rendezvénysorozatunkkal
fel szeretnénk
hívni a figyelmet arra, hogy a hagyományos
alapanyagokból nemcsak
a népi ételeket lehet elkészíteni,
hanem egy kis fantáziával és
modern konyhatechnológia felhasználásával,
ötletességgel a ma ételeinek
népszerű alkotóelemei is lehetnek.
E mellett azonban nem szabad
megfeledkeznünk hagyományainkról
sem. Ennek megfelelően a Mangalica
Napok étlapján most olyan
ételek szerepelnek, mint a kemencés
mangalica pecsenye, mangalicapörkölt
disznótoros lencsesalátával,
vagy a savanyú káposzta krémleves
füstölt mangalica sonkával.
A mangalica sertés amúgy
hungaricum. Évszázadokon keresztül
az állat zsírjával főztek,
húsa a főétkezések alapanyaga
volt. Feltehetően őseink már Európába
jövetelükkor ismerték a
mangalicát. A mangalicaszalonna
olajsav és zsírsavak aránya erősen
eltér a hibrid sertésekétől, jóval
könnyebben emészthető állati
eredetű zsiradék, mint az
egyéb kommersz állati zsírok.
Valóban extra csemege, zamata
nem téveszthető össze más termékekkel,
a különleges ízek, zamatanyagok
ugyanis a zsírszövetben
koncentrálódnak. Magas
energiatartalmú és könnyen
emészthető, az egészséges
emésztésű emberek és a kímélő
étrendhez kötött egyének is fogyaszthatják.
Horváth Attila
12 Kanizsa – Íz-lelő 2008.február 7.
Mangalica Napok a Szőlőskertben
Tányérdesszertek
A fánk fehér csíkja jegygyűrűt jelképezett
Ismét sok érdeklődőt és tizennégy
versenyző csapatot vonzott
a VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Ház által harmadik alkalommal
megrendezett Farsangi
Fánk Fesztivál, melyet Kámánné
Szép Terézia intézményigazgató
köszöntő szavai után Papp Nándor
önkormányzati képviselő, a
Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottság
elnöke nyitott meg.
A farsangi fánk történetéről többek
között elmondta, a fánkot erdélyi
tájszólás szerint pánkóknak nevezték.
Ebből arra lehet következtetni,
hogy a fánk sütése a híres erdélyi
konyha révén terjedt el, és
mint sok más ételkölteményt, a régmúlt
idők tornácos kúriáinak nagyasszonyai
varázsolták a család asztalára.
A régi magyar leányos udvarházaknál
a hagyományos háztűznézés
Vízkereszt napján történt,
amikor a szívesen látott házasulandó
úrfiak elé dióval hízlalt pulykát
és farsangi fánkot tálaltak. Valószínűleg
innen származott az a mondás,
hogy a lánnyal egy fánkot
megfelezni, egyenlő volt a szerelmi
vallomással, sőt, némelykor jele
volt az eljegyzésnek is, mivel a finom
fánk közepe körül képződő fehér
csík jegygyűrűt jelképezett.
A fánkkülönlegességeket szakmai
zsűri értékelte. Elsőként a Kodály
Zoltán Énekkar lépett színpadra.
Vidám farsangi összeállításukat
nagy tapssal jutalmazta a közönség.
Míg a színpadon kulturális műsor
szórakoztatta a nagyközönséget, a
rendezvény ideje alatt meg lehetett
kóstolni a csapatok fánkremekeit.
Hagyományos kategória: 1.
Szepetnek (képünkön), 2. Nagyrécse,
3. Hölgyklub (Nagykanizsa). Különleges
kategória: 1. Zalaapáti, 2.
Zalaszentbalázs, 3. Star Kör (Nagykanizsa).
Különdíjat kapott a nagykanizsai
Mamik, a Vasutas Nyugdíjas
Klub és a Kranzsó csapat.
B.E.
Napok Bemutatjuk iskolánkat!
Február 23-án 9-12 óráig nyílt délelőtt lesz
a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Szeretettel várjuk azokat a családokat, akiknek gyermeke szeptembertől első osztályos lesz.
Az iskola dolgozói
Fotó: Bakonyi Erzsébet
2008. február 7. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Rámenőssé, erőszakossá válhat ezekben a
napokban, mellyel nem szerez osztatlan
elismerést a környezetében. A tempót, a
lendületet, s ezzel együtt a vérnyomását
helyrebillentheti egy kiadós gyaloglással.
A csillagok állása kedvező előjeleket mutat
munkája és magánélete terén. Figyeljen
a felbukkanó lehetőségekre, s ha nem
tud dönteni, kérje ki akár a buszmegállóban
várakozó ismerőse véleményét.
Ne gondolja, hogy önt nem szereti senki.
Legyen nyitott, figyelmes, mindjárt más
színben látja a világot. Ha magányos, ne ábrándozzon
régi szerelméről. Induljon új lappal,
új tervekkel az ismeretlen felé.
Ha kedvetlennek, kimerültnek érzi magát,
cserélje le a megszokott teáját, teáscsészéjét.
Húzza el a függönyt, engedje be a napsugarat,
hunyja le a szemét, és szürcsöljön élvezettel.
Mire elfogy a tea, megváltozik a kedve is.
Semmi morgás, tétova helyben járás, elnyúlhat
a végtelennek tűnő fekhelyén.
Keleti kényelmét csak a Vénusz bolygó
zavarja meg, hatására visszafoghatatlan
párkereső útra kel.
Bizonyára valaki tanácsolta önnek, hogy
hasznos időtöltésül feledkezzen a munkába.
Nem kell mindenki szavára adni. Bár
nem időmilliomos, hasznos néha az embernek
egy kis D vitamint is magába szívni.
Fedezze fel minél előbb az önben rejlő
lehetőségeket. Először is csak olyat tegyen,
amit helyesnek tart. Hogyha másokkal
szemben megértő és türelmes, alkalmazza
ezt magával szemben is.
Időnként bezártnak érzi magát, úgy véli,
csak negatív eseményekbe csöppen bele,
akadályokba, mint egy madár a kalitkában.
Hogy mit lehet ilyenkor tenni? Nyissa ki
az ajtót, és tanuljon meg "repülni".
Míg tart a tél, és hűvös az idő, próbáljon ki
mindent, amihez kedve és tehetsége van.
Lehet, hogy eddig még nem ismert, új oldalát
fedezheti fel a párja. Tudását bemutathatja
akár baráti összejövetelen is.
A Jupiter segítségével uralkodó bolygója a
Szaturnusz, váratlan döntések hozatalára
készteti. Bár jól tűri az izgalmakat, frontok
idején ajánlatos elkerülni a rizikófaktorokat.
Ha magányos, szánjon több időt párkeresésre.
A Hold a héten az ön jegyében jár és segíti
elképzeléseit. Tudásszomja továbbra
is a régi, a tanulásról ne hagyja lebeszélni
magát még akkor sem, ha diákcsínyek
elkövetéséhez már kissé öreg.
Otthoni tevékenységnek, variálásnak, átalakításnak
kedveznek ezek a napok. Izgalommal
fog hozzá a feladathoz, a bútorcseréhez
azonban kérje ki párja, s
gyermekei véleményét.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
2008. február 9. (szombat) 14.00 óra
2008. február 10. (vasárnap) 9.00 óra
Móricz - Metál Légtechnika
Amatőr Asztalitenisz Kupa
Helyszín: Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Kategóriák: felnőtt, ifjúsági (10-14 éves korosztály)
és senior (60 év felett)
Nevezési díj: egyéni 400 Ft/fő, páros 300 Ft/fő
Ifjúsági kategória: ingyenes!
Szombaton a páros, vasárnap egyéni versenyek!
Nevezni lehet:
szombaton 14 órától és vasárnap 9 órától a helyszínen
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
14 Kanizsa – Apró 2008.február 7.
VEGYES
JÁRMű
INGATLAN BÉRLET
Belvárosban 700 m2-es építési terület
eladó. Társasház építésére kiválóan alkalmas.
Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.: 30/448-
6072 (6086K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra után
a 93/315-559 (6099K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es, 2,5
szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás 9,5
millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/348-9669
(6100K)
Szép természeti környezetben, kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559-es telefonszámon.
(6101K)
Szentgyörgyvári hegyen 600 négyszögöl
területen 42 m2 lakható épülettel
(fürdőszobás) eladó. Irányár: 2,2 millió
Ft. Érd.: 30/862-9401 (6147K)
Szentgyörgyvári I. hegyen eladó panorámás,
1079 m2 szőlő-gyümölcsös telek,
vízvezetékkel, lakható gazdasági
épülettel, terasszal. Érd.: du. 93/336-093
(6151K)
Kaán Károly utcai garázssoron nagyméretű
aknás garázs eladó. Irányár:
700.000 Ft Érd.: 30/904-1169 (6152K)
Nk belvárosához közel kétszobás, udvari,
jó állapotú, kívülről hőszigetelt lakás
garázzsal, pincével eladó. Irányár: 5,9
millió Ft Érd.:20/9726-721 (6153K)
Nk-án Bazárudvari 72 m2-es, galériázott,
II. emeleti, önkormányzati lakásomat
(terhelten) elcserélném, lehetőleg városközponti
kisebbre. Tel.: 30/581-4327
(6154K)
Csokonai-Teleki úton hosszú távra garázst
bérelnék. Érd.: 20/226-4144
(6140K)
Belvárosi egyszobás, egyedi fűtéses,
bútorozott, 2. emeleti lakás hosszú távra
kiadó. Kaució szükséges. Irányár: 25.000
Ft + rezsi.Érd.: 30/400-1303 (6148K)
Herman Ottó utcában lakás kiadó. Kaució
szükséges. Érd.: 93/324-735
(6155K)
Suzuki Swift 1995-ös évjárat, friss
műszakival eladó. Érd.: 20/461-2814
(6149K)
Főiskolai hallgató magyar nyelvtanból
és irodalomból korrepetálást, érettségire
való felkészítést vállal. Tel.: 30/968-8184
(6141K)
Számítógépes adatrögzítést: szakdolgozatok,
árajánlatok, stb. gépelését valamint
egyéb pc-n végezhető feladatot rövid
határidővel vállalok. Tel.: 30/9932-
534
Diplomás nyelvtanár angolból korrepetálást,
nyelvvizsgára felkészítést,
olaszból kezdő szintű tanítást vállal a
belvárosban. Érd.: 70/311-2145 (6156K)
Takarítást, gyermekfelügyeletet vállalok.
Érd.: 30/521-4419 (6157K)
Költözés miatt eladó: Whirpool kombinált
(8 éves) hűtőszekrény, 72 cm-es
LG 100 Hz televízió, Whirpool mosógép
(4 éves), új fürdőszobaberendezés (még
dobozban, fa + bambusz kombináció).
Érd.: 20/226-4144 (6144K)
Etüd típusú Pianino eladó. Érd.:
30/901-2482 (6146K)
Asztali számítógép, nyomtató, fénymásoló
eladó. Érd.: 30/916-1600 (6150K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz és használati tárgyat, porcelánt,
képet, könyvet, régi újságokat, stb.! Érd.:
20/555-3014 (6083K)
Jól szituált, középkorú üzletember,
kevés szabadiővel diszkrét kapcsolatot
keres egy csinos, hasonló korú hölgy
személyében. Leveleket a szerkesztőségbe
(Pf.: 154) kérem, „Maxima” jeligére.
Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetőséget:
műszerész szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
műanyagipari fröccsöntő gépkez. szakirányú 80.000 – 120.000 Ft
műanyagipari műszakvezető szakirányú 120.000 – 130.000 Ft
lakatos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
műszak vezető szakirányú megegyezés szerint
minőségi ellenőr szakirányú megegyezés szerint
asztalos szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
húsbolti eladó szakirányú 70.000 Ft
élelmiszerbolti eladó szakirányú megegyezés szerint
húsipari karbantartó szakirányú 130.000 – 200.000 Ft
húsfeldolgozó üzemvezető főiskola 260.000 – 350.000 Ft
mérlegképes könyvelő (angol ny.i.) főiskola 130.000 – 180.000 Ft
gyengeáramú villamosmérnök egyetem 250.000 – 300.000 Ft
controller vezető főiskola 600.000 – 700.000 Ft
faipari mérnök főiskola 250.000 – 400.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk, vagy a http://www.nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Olaipari Természetbarát
Egyesület túrajaánlata
Február 10.
Obornak
Indulás: 10 óra autóbuszállomás.
Érkezés: 17 óra
autóbuszállomás. Útvonal:
Obornak - vh. - K+ - Kurtahegy
- Homokkomárom - Zsigárdmajor
- Nagykanizsa. Táv: 15 km.
Részvételi díj: volán díjszabás
Február 8. 19 óra ROCK KLUB
Az Alarm együttes Koncertje
Belépődíj: 400 Ft
Február 12. 17 óra
AHSMK MűVÉSZETI
TANFOLYAMÁNAK KIÁLLÍTÁSA
a színházi előcsarnokban
Megtekinthető: március 3-áig
Február 14. 19 óra Rátkai bérlet
ELVÁMOLT NÁSZÉJSZAKA
zenés vígjáték, a budapesti Fogi
Színháza előadása
Február 11. 14.30 óra
A Palinta Társulat zenés gyermekműsora
"ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL..." – Belépőjegy: 500 Ft
Február 9. 15 óra
JÁTSZÓHÁZ
Vezeti: Lengyák István. Farsangi
maszkok, jelmezek készítése
Február 9. 17 óra
FARSANGI JELMEZES
FELVONULÁS, FARSANGI
BÁL GYEREKEKNEK
Helyszín: Bajcsai kultúrház
Február 11. 10 óra
A Palinta Társulat
zenés gyermekműsora
"ITT A FARSANG, ÁLL A
BÁL..." Belépőjegy: 500 Ft
ATakács László irodalmi Kör
2008. február 12-én 17 órakor
tartja összejövetelét Farsangi
verseny címmel a Halis István
Városi Könyvtárban.
Várják a kör tagjait és az
érdeklődőket!
Vérmes reményei nem lehettek
a női kosárlabda NB I A-csoportjában
a Kanizsai Vadmacskák együttesének
a legutóbbi fordulóban, hiszen
az előző évad bajnokát, az
MKB-Euroleasing Sopront fogadta.
Amérkőzés menete ennek megfelelően
alakult, bár azt előzetesen
Sztevan Csupics edző is hangsúlyozta,
hogy nem ezen a találkozójukon
lesz a lényeg a szezon során...
Asoproniak végül a 83-34-re
nyerték a meccset, igaz, a mezőny
legeredményesebb játékosát hazai
oldalon találtuk az amerikai
Rachill Robinson személyében,
aki kereken 20 pontig jutott. A
soproniak pihentetett kulcsjátékosai
közül már az utánpótlásmeccs
alatt sikerült megszólaltatni az ukrán
Olekszandra Gorbunovát, aki
eredeti módját választotta ideje kitöltésének
– amíg letudták a kicsik
penzumukat, beült egy kapucsinóra
az egyik közeli kávézóba...
– Tulajdonképpen nem is sérülés
volt az oka annak, hogy nem játszottam
a kanizsaiak ellen – ecsetelte
kikapcsolódását a szláv szépség. –
Inkább az euroligás mérkőzésekre
való rákészülés volt a döntő szakvezetőnk
döntésében. Mindenesetre az
európai porondon nem lesz egyszerű
dolgunk francia ellenfelünkkel
szemben, de bizakodunk.
Ami pedig a kanizsaiakat illeti: bemutatkozott
a center posztra igazolt
horvát Ivana Podrug is, de egyelőre
sokat nem tett hozzá a játékhoz. Talán
majd február 11-én, amikor a
Vadmacskák megyei rangadón fogadják
a Zala Volán-ZTE együttesét.
P.L.
Kanizsa KK DKG-EAST -
Pápai KC 92 – 61 (28-16, 19-
21, 15-9, 30-15.) Nagykanizsa,
150 néző. Vezette: Pestality,
Horváth A. Kanizsa KK DKGEAST:
Kasza 19/12, Beck 11/9,
Kiss Z. 13/6, Zsámár 6, Szabó B.
18. Csere: Vertetics 7/3, Fodor
7/3, Millei, Szegedi 9, Murvai,
Becze 2, Billege. Edző: Kovács
Nándor. Jók: Szabó B., Kasza,
Vertetics.
Az őszi pápai vereségért kívánt
visszavágni a bajnokságban sereghajtó
gárdának a kanizsai csapat, s
mivel a Kasza-Beck-Szabó trió remekül
célzott, hamar jelentős
előnyre tettek szert a vendéglátók.
Aztán a kezdeti lendületet követően
érthetetlen módon megtorpantak
a kanizsaiak, amit a pápaiak kihasználtak
és fel is zárkóztak öt
pontra. Még szerencse, hogy mindig
volt valaki, aki a KKK élére
állt, s a félidő tízpontos gépgyári
előnnyel zárult.
Fordulás után két percig tartotta
még magát az egykoron kanizsai
színekben játszó Horváth István
vezérletével a vendégcsapat, ám
ezután újra Kiss Zoltánék percei
következtek. A játék minden elemében
többet mutató Kanizsa fokozatosan
elhúzott, s onnantól
kezdve már nem forgott veszélyben
a győzelem. Öt egymás utáni
vereség után immár harmadik –
egyben hazai – találkozóját nyerte
meg zsinórban az idei esztendőben
feltámadó KKK-DKG EAST, és
hét veresége mellett már hatodik
győzelménél tart a pápaiak elleni
sikert követően. Lapzártánk után
szerdán este a Fehérvár KC-t fogadták
Beck Attiláék, s egyben ötvenszázalékos
mérlegéért is játszott
az 1067-1094-es pontkülönbséggel
a hatodik helyen álló gárda.
P.L.
Folytatódtak a nagykanizsai
helyszíneken is a megyei első-, és
másodosztályú labdarúgó csapatok
Téli Kupájának selejtezői. Elsőként
az alsóbb ligában szereplők
játszottak az NTE-, illetve a
Zsigmondy-csarnokban. Előbbi
helyszínen az ifjúságiaknál a
Szepetnek csapata, míg a felnőtteknél
a százszázalékos mérleggel
zárt Bagola jutott a megyei fináléba.
A középiskolai teremben már
egyértelműbb volt a helyzet, hiszen
mind a felnőtteknél, mind az
utánpótlásánál a Kiskanizsai Sáskák
gárdája masírozott a fináléba
15-2-es, illetve 15-1-es gólaránynyal.
Az ifiknél ráadásul a házi
gólkirályi címet a tornán 4-4 találattal
Horváth Zsolt és Németh Richárd
könyvelhette el. S ha már a
Sáskák ifjúsági együttese szóba
került, nem árt arról sem elfeledkezni,
hogy közeledik a Horváth
János Emlékdíj átadása, melyet
minden esztendőben a városrész
klubjának legreménytelibb labdarúgója
vehet át. Az átadást a megyei
teremdöntő megelőzi, gyanítható
tehát, hogy az ott nyújtott teljesítmény
is beleszámíthat majd a
döntésbe. No, és arról is illik megemlékezni,
hogy a 2007. Év Zalai
Emberének választott Nagy Ferenc,
a ZTE FC elnöke arról biztosította
a Magyar Antal és Horváth
Ferenc edzette társaságot, hogy
egy tetszőlegesen kiválasztott zalaegerszegi
NB I-es összecsapásra
vendégül látja őket a kék-fehér
klub a ZTE Arénában.
A vasárnapi kanizsai játéknapon
aztán a megyei első osztályú csapatokon
volt a sor, hogy eldöntsék,
melyek jutnak tovább a fináléba.
Végül ez a nagypályán is bajnoki
címre esélyes Semjénházának sikerült,
nem csupán a felnőttek, de
az ifik között is.
P.L.
2008. február 7. Kanizsa – Sport 15
A kanizsai labdarúgás számtalan
anomáliája közül az egyik,
hogy kispályás-, terem-, vagy
éppen megyei labdarúgó mérkőzések
alkalmával rengeteg olyan
futballistával találkozunk, akikből
úgymond lehetett volna valaki.
Különösen igaz ez a most
húszas éveik végén járó, vagy
már jócskán harmincas korosztályúként
futballozó játékosokra.
A egykori Bányász-nevelések,
vagy maradjunk a kanizsai
reménységek megfogalmazásnál,
gyakorlatilag az egész délzalai
térséget lefedik kirajzásukkal,
s elgondolkodtató, hogy mi
lehetett volna néhányukból, ha...
Ha például kitartóbbak, netalántán
valaki komolyan mögöttük
áll (a mai világban talán ez
a leglényegesebb, hogy az esélyt
megkaphassa egy reményteljes
pályafutás), vagy egyszerűen
annak idején csak lehetőséget
kapnak, s nem a (sok esetben
belföldi) légiós veszi el előlük a
megmérettetés lehetőségét. Néhány
életpálya bizonyosan más
irányt vehetett volna, mert tetszik,
nem tetszik, a labdarúgó
élete a benne rejlő lehetőségek
okos kihasználásával nem kilátástalan
életút. Ez néhányaknak
a közelmúltban Kanizsán kötött
MTK-s együttműködési megállapodással
nem tűnhet elérhetetlennek,
igaz, az egyik ismert
szakvezető szavaival élve, ezt
idővel tartalommal kellene megtölteni.
Nem titok, a városban
most is sok és tehetséges fiatallal
foglalkoznak labdarúgó-trénerek,
de valahogy mindig oda
jutunk, hogy a hétvégi meccseken
csak nosztalgiázni lehet, kiből
mi válhatott volna, ha az és
az másképp alakul. S bár a példák
nem pontosan hajaznak a
kanizsai (futball)helyzetképre,
valamit talán lehetne tanulni a
szombathelyi vagy kaposvári
esetekből. Míg ugyanis nálunk a
panasz és a széthúzás az úr, addig,
ha mondjuk a közelmúlt vasi
elszármazottait összegyűjtenék
ismét a Haladásba, dobogón
alul biztosan nem adnák.
Onnan meg már nincs messze
Magyarországról sem – a nagy
divattá vált angol másodosztály...
Polgár László
Kispályások
vagyunk?
Sáska ifjúságiak: irány a ZTE Aréna
Zsinórban a harmadik győzelem
Jön a megyei rangadó
Az NTE 1866 dzsúdósainak is
elkezdődött hivatalosan az idei
versenyszezonjuk. Bevezetésként
az ifjúsági korosztály Magyar
Köztársaság Kupáját rendezték
meg, melyet idén a Budapest Honvéd
egyesülete hozott tető alá.
Nagykanizsát és egyben Zala megyét
Mihovics Szabina képviselte
súlycsoportjában, vagyis 57 kgban.
A majd tucatnyi induló – mivel
európa bajnoki válogatóról van
szó –, valóban a teljes hazai elitet
jelentette. Szabina útja a döntőig
nem volt számára különösen megerőltető,
hiszen két győzelmet aratott.
A fináléban viszont kicsit
könnyelműen mérkőzött, s ezért
végül a második helyet szerezte
meg.
P.L.
Második
16 Kanizsa – Parnasszus 2008.február 7.
A Pannon Tükör Kulturális
Folyóirat ez évi első számának
nagykanizsai szerzőit is felvonultató
bemutatót tartottak a
Halis István Városi Könyvtárban.
Az est első részében Fa Ede
montázsalkotásaival ismerkedhetett
meg a közönség. Ezúttal nem
írott szóval késztette gondolkodásra
a megjelenteket, hanem fényképezőgép
mögé állt, s fotókból készült
meghökkentő montázsait tárta
a nyilvánosság elé. Munkáját
Dezső Ferenc nyugalmazott iskolaigazgató,
a Takács László Irodalmi
Kör vezetője méltatta.
A találkozón Zalaegerszegről
megjelent Péntek Imre főszerkesztő,
Szemes Péter főszerkesztő-
helyettes, Tóth Imre rovatvezető,
és Lendváról Bencze
Lajos főmunkatárs. A Pannon
Tükör társadalmi szerkesztőbizottságát
Balogh László elnök,
nagykanizsai önkormányzati
képviselő, az OKISB elnöke
képviselte.
Az irodalmi lokálpatriótákat köszöntő
szavaiban Balogh László
örömmel jegyezte meg, hogy a
Pannon Tükör visszatért Nagykanizsára.
– Valóban sikerült megvalósítania
Péntek Imrének a főszerkesztői
beköszöntőjében megfogalmazott
hármas elvet: a helyi, a regionális
és az egyetemes irodalom
és kultúra szentháromságát a
Pannon Tükörben – hangsúlyozta.
– A lap a nyugati régió markáns
arcélű folyóirataként immár
tizenhárom éve közvetíti a kortárs
magyar irodalmat az értékek mentén
tájékozódva, az országos szellemi
élet közvetítő láncszemeként,
de helyi szellemi alkotóerőként is,
azaz valódi Pannon-géniuszként
is. A magyar irodalom, mondják
folyóirat-irodalom – folytatta. –
Afféle irodalmi üzenő füzetek
szolgálják az ország különböző
részein élő írók, irodalmárok, művészek
közösségi kohézióját. Sajnos,
ma a magyar kultúra válságos
állapotban van. A szellemi
hátországok gyengülnek. Egy
ilyen helyzetben üdítő kivételnek
számít a Pannon Tükör. Kanizsa
számára imponáló lehet a kanizsai
térnyerés, az, hogy nagyobb
szerep juthat a kanizsai alkotóknak
a régió legnívósabb kulturális
folyóiratában. Persze büszkék vagyunk
a helyi kanizsai antológiákra
is – tette hozzá. – Nem zárják
ki, sőt erősítik egymást. Az Ünnepi
Könyvhetet célozva arról is
szólt Balogh László, hogy tizenhét
megjelentethető könyv vár kiadásra,
s persze a város támogatására.
Péntek Imre főszerkesztő bevezetőjét
az egymásrautaltsággal
kezdte.
– A Pannon Tükör profilja úgynevezett
kulturális mindenes jellegű,
amiben a fotó, a képzőművészet,
a film, a zene, a színház és a
helytörténet is megtalálható. Sajnos,
a mai Nemzeti Kulturális Alap
kuratóriumi rendszere úgy leszűkült,
hogy a vegyes profilú folyóiratok
nem jogosultak szakmai támogatásra.
Ezáltal két éve nem kapott
támogatást a Nemzeti Kulturális
Alaptól a Pannon Tükör sem.
– Lendva, Nagykanizsa és Zalaegerszeg
egymásra van utalva!
Ennek megfelelően igyekeznek az
együttműködést minél szélesebb
formában anyagilag is megalapozottá
tenni, így talán a 2008-as év
a nyugodt szinten tartás éve lehet a
kiadvány életében.
Aszerzők közül Márkus Ferenc,
Pék Pál, Szoliva János, Bence Lajos
és Kardos Ferenc beszélt a készülő
műveikről, és olvasták fel a
kiadványban megjelent műveiket.
Bakonyi Erzsébet
Kanizsai alkotók a Pannon Tükörben
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A VIZSGA IDőPONTJA:
2008. ÁPRILIS
NÉMET (Goethe)
EU-s és ÁLLAMI
NYELVVIZSGA
alap-, közép- és felsőfokon.
A VIZSGA ELőTT 20 ÓRÁS
speciális felkészítő tanfolyam
vizsgáztató tanárok vezetésével,
INGYENES PRÓBAVIZSGÁVAL
Jelentkezés : február 25-ig
XX. évfolyam 6. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2008. február 14. Kanizsa
Cseresnyés Péter lapunknak elmondta,
már tavaly, az egyes díjemelések,
illetve az adózás rendjének
tárgyalása során úgy határoztak,
hogy a város költségvetésébe
befolyó bevételek egy részét viszszaforgatják,
a vízdíjak esetében
például kifejezetten a nehezebb
helyzetben levő fogyasztók megsegítésére
– de új támogatásokat vezetnek
be a vállalkozók számára is.
– A terveink között szerepel, hogy
létrehozunk egy idegenforgalmi
alapot, amelyből pályázat útján kifejezetten
az idegenforgalomban
érdekelt vállalkozókat kívánjuk támogatni
– mondta Cseresnyés Péter.
– Ez a koncepció még csak előkészítés
alatt áll, de a szándék határozott.
Egy másik, az előzőnél
nagyságrendileg nagyobb, több tízmillió
forintos alapot is létrehoznánk,
amellyel a munkahelyteremtést,
a munkahely-teremtő beruházásokat
segítenénk elő úgy, hogy a
korábbi, jobbára csak papíron létező
támogatást élővé tennénk. Olyan
feltételeket támasztanánk, hogy a
támogatáshoz valóban hozzájussanak
a vállalkozók, szándékaink szerint
sokat könnyítünk a támogatás
elnyerésének kritériumain. Van egy
harmadik, a városban élők támogatásával
kapcsolatos tervünk is, ezzel
pedig azokat segítenék, akiket
érzékenyen érint a kényszerű vízdíjemelés.
Amennyiben a közgyűlés elfogadja,
e célra létrehozunk egy tízmillió
forintos alapot, melyből a
szociális helyzetet is figyelembe véve
szeretnék kompenzációt nyújtani
a vízdíjból a rászorultakat. A rossz
anyagi helyzetben lévőket szeretnénk
támogatni. A rászorultságot
várhatóan a polgármesteri hivatal
szociális osztálya segítségével állapítjuk
majd meg. Úgy véljük, aki lakásfenntartási
támogatásban részesül,
az automatikusan megkapja a
díjcsökkentést, melynek mértéke –
terveink szerint – megegyezik az
alapdíj összegének felével. Azok jelentkezését
is várjuk, akik ugyan
nem kapják a lakásfenntartói támogatást,
de szintén nehéz körülmények
között élnek. ők a szociális
osztályon adhatják be majd az igényüket,
amennyiben a közgyűlés jóváhagyja
a javaslatunkat. Számításaink
szerint ez az intézkedés körülbelül
ezer-ezeregyszáz városlakót
érint.
Horváth Attila
Támogatás vállalkozóknak, rászorulóknak
Intézzen mindent egy helyen!
􀂊 Műszaki vizsgáztatás
􀂊 Eredetiségvizsgálat
􀂊 Zöldkártya
􀂊 Kárfelvétel,
kárrendezés
Várkapu Autóház
Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550 v
A készülő költségvetésben több új támogatási forma is megjelenik.
Cseresnyés Péter alpolgármester érdeklődésünkre jelezte, többek közt
támogatni kívánják idegenforgalmi attrakciók létrehozását, a munkahelyteremtést,
a rászorultaknak pedig a vízdíjemelés okozta terheket
mérséklő támogatást kívánnak nyújtani.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Hidroglóbusz címmel országos
vetélkedőt hirdetett a Miskolci
Egyetem Műszaki Földtudományi
Kara.
A verseny középpontjában legértékesebb
természeti kincsünk, a víz
áll. A háromfordulós szellemi torna
döntőjét a Miskolci Egyetemen tartják
2008. márciusában. Aszervezők
négyfős csapatok jelentkezését várták
a középiskolákból. A feladatok
között tesztek, terep-látogatások,
beszámolók, kvízkérdések és
ügyességi feladatok szerepelnek. A
nyertesek értékes hazai és külföldi
tanulmányutakon vehetnek részt, illetve
tárgyjutalomban részesülnek.
Az induló 32 csapatból 18, főként
észak-magyarországi és alföldi
csapat jutott be a második fordulóba.
Dunántúlról a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI diákjai, Rózsás
Zoltán, Viola Márk, Tóth Szabina
és Grácz Ferenc. Az intézmény
Vécsey úti telephelyén lebonyolított
második fordulóban segítő diákok
is részt vettek, ők is szerezhettek
plusz pontokat az indulóknak.
A szervezők bíznak benne, a környezetvédelmi
szakma népszerűsítésén
túl, a tanulók pályaválasztásában
is tudnak segíteni.
Bakonyi Erzsébet
Dunántúlról
csak a
Zsigmondy
A Nagykanizsai Polgári Egyesület
decemberben nyílt levéllel
fordult a városunkban mandátumhoz
jutott kormánypárti
képviselőkhöz. Az egészségbiztosítás
privatizációjáról szóló törvény
végszavazása előtt emlékeztették
őket arra, a társadalom
többsége, pártszimpátiától
függetlenül ragaszkodik a társadalombiztosításhoz
és elutasítja,
hogy az üzleti szempontok legyenek
az egészségügyi ellátás meghatározói.
– ők azonban december 17-én
is, február 11-én is inkább a miniszterelnök
akaratát képviselték,
választóik képviseletével szemben
– kezdte Kóré Péter. – Ennek pedig
nem más az üzenete, mint
hogy semmibe veszik az embereket,
fittyet hánynak a demokráciára,
azt csinálnak, amit akarnak.
A március 9-ei szociális népszavazás
azonban alkalmat ad majd
arra, hogy az emberek világossá
tegyék: a kormány nem tehet meg
ellenük következmények nélkül
mindent. Az idősebbek bizonyára
emlékeznek Charles de Gaulle
egykori francia elnök 1969-ben
azonnal lemondott, amikor a nép
az általa tervbe vett új közigazgatási
reform ellen voksolt a népszavazáson.
A politikai elit egy részének
teljes hiteltelenné válása idején
egy civil szervezet elnökeként
örülök, hogy akad olyan közösség,
amely komolyan veszi Madách
Imre sorait: „A nép szava
fenyítő üstökös, feltűnik olykor –
elhalaványul. / Kigúnyolják, – de
egyszer visszatér / s kihányja a
földet sarkaibul.”
Az elnök tájékoztatott arról is,
hogy Kövér László, a Fidesz országos
választmányának elnöke
február 15-én, pénteken este 6-kor
a HSMK-ban beszél arról, mi múlik
a március 9-i népszavazás eredményén.
􀂇
Finiséhez érkezett a Petőfi
szobor megtisztíttatására indított
közadakozás. A Polgári Kanizsáért
Alapítvány felhívására
már több százezer forint érkezett.
Végleges számot a hónap
végén tudnak mondani. Ezek
szerint már csak két hete van
azoknak, akik nem akarnak kimaradni,
akik úgy tartják, ez a
város valóban közösség, nem
csak lakosok halmaza.
– Itt mondok köszönetet a helyi
sajtónak, mely jó lokálpatriótaként
kezdettől az ügy mellé állt. Sajnálom,
hogy sokan – mint kiderült –
ennek ellenére nem értesültek a
március első felében a lakosság, a
vállalkozók és a város összefogásában
megvalósuló szobortisztításról.
– mondta lapunknak Bertáné
Babics Éva. – Nem tudom megmondani,
kiknek az önfeláldozó tette indít
meg jobban: a kisnyugdíjasé,
aki már az első nap kötelességének
érezte a hozzájárulást? A kisvállalkozóé,
aki a megszorítások közepette
is úgy gondolta, ez az ő ügye? A
vállalaté, amely úgy tartja, ha ebben
a városban működik, részt kell
vállalnia a Petőfi szobor megújulásából?
– váltott személyes az
alapívány szóvivője. – Akadtak
szép számmal diákok is, akik pedagógusaik
példájára megmutatták,
tudatában vannak, mit kaptak Petőfitől.
Az áldozatvállalás megörökítésére
minden ilyen iskolai közösség
a március 15-i városi ünnepen
az alapítványtól Szoborjegy elnevezésű
emléklapot kap. Ez birtokosát
feljogosítja arra, hogy a megszépült
Petőfi szoborra büszkén tekintsen:
„Ebben a munkában a mi forintunk
is benne van!”
Majd hozátette, a Tourinform
irodában, a HSMK információjánál,
a Könyvtár folyóiratosainál
valamint a Volksbank fiókjában fizethetik
be felajánlásaikat a Petőfit
tisztelő kanizsaiak.
􀁓
Petőfi szobor: még két hétig adakozhatunk
2 Kanizsa – A mi ügyeink 2008. február 14.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím:
8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft.
Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető:
László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara konzultációval
egybekötött előadást szervezett
a múlt héten a munkavédelemmel
kapcsolatos változásokról
kis- és középvállalkozók
számára.
A konzultáción előbb Varga
Zsófia, a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara titkára köszöntötte
a megjelenteket, akiket
arról tájékoztatott, hogy az idei
évben a NAKKIK láthatja el a
nyugat-dunántúli régió kamarai
tömörülésének soros elnökségét.
Ezt követően a Nyugat-dunántúli
Munkavédelmi Felügyelőség
tanácsadója, Déri Miklós a munkavédelmi
törvény változásából
fakadó új feladatokat ismertette
a vállalkozókkal, a munkavédelmi
tanácsadás lehetőségeiről,
formáiról számolt be. A szakember
a közelmúltban alakult tanácsadói
szolgálatról beszélt,
ami azért jött létre, mert a szankciók
ellenére sem csökkentek a
súlyos veszélyeztetések, a munkahelyi
balesetek. Ezért úgy
gondolták, talán a munkaadókkal
kiépített közvetlen kapcsolat vezet
eredményre – ezt segítené elő
a múlt heti konzultáció is. A
megjelentek konkrét munkavédelmi
problémáikra kaphattak
választ, valamint a munkavédelmi
törvény változásairól is hallhattak.
Így arról is, hogy az
újabb rendelkezés szerint immár
nem csak a munkaadót, hanem a
munkavállalót is szigorúan büntetik
azért, ha hiányoznak az
egyéni védőeszközök, vagy az
orvosi alkalmassági vizsgálat.
Súlyos veszélyeztetésnek minősül
egyébként a védő- és biztonsági
berendezések és a rákkeltő
anyagokkal kapcsolatos mérések
hiánya is. A szankció felső határa
tízmillió forint, érdemes hát
ezekre áldozni. A konzultáción
az is kiderült, hogy a munkabalesetekért
minden esetben az a
munkáltató felelős, akinek a területén
a munka folyik – s ez
még akkor is így van, ha más
munkáltató dolgozói tevékenykednek
a munkaterületen.
H.A.
Drákói
szigor
„Kigúnyolják, - de egyszer visszatér”
A Nagykanizsai
Cukorbetegek
Egyesülete
tisztelettel kéri a
lakosságot, hogy személyi
jövedelemadója 1%-ának
felajánlásával szíveskedjék
támogatni egyesületünket.
Adószámunk:
18955912-1-20
Az elmúlt héten többen felkeresték
Marton István polgármestert
a médiában megjelent
írásokkal és hirdetésekkel kapcsolatban.
Ezért beszélgetésre
hívta a sajtó képviselőit, hogy elmondja:
ne reménykedjenek
azok, akik a lemondásában bíznak.
Nem mond le.
Nem szereti, amikor tendenciózusan
és rosszindulatúan jelennek
meg a dolgok a különböző
orgánumokban. Az egyik médiában
például az, hogy fizetésemelése
kapcsán kirohant a közgyűlésről.
Holott, ezidáig az volt az
egyetlen testületi ülés, ahol jelen
sem volt, tehát a közel másfél év
alatt egyszer hiányzott. Egy esetben
a zárt ülés utolsó előtti napirendi
pontja után ment el. A mostani
legutolsón, öt órán keresztül
vezette a közgyűlést, amit aztán
az utolsó két órára átadott a helyettesének.
Olyan napirendi
pontok szerepeltek a kistérséggel
kapcsolatban, amit már másnap
Sopronban terveztek aláírni, ami
meg is történt. Miután a jegyző
ellenjegyezte, illetve rákerült a
bélyegzője, akkor jött el. Semmiféle
nagy felindulás nem volt,
mint ahogyan a sajtó próbálta érzékeltetni.
Olyan törvény pedig
nincs, hogy minden közgyűlést a
polgármesternek kell vezetni. Viszont
létezik olyan, hogyha ő ott
van, akkor nem adhatja át a vezetés
jogát, amit egyébként sérelmesnek
tart, mert egy maratoni
közgyűlésnél adott esetben egy
polgármester is elfáradhat. Bár
amikor hajnali negyed négyig
tartott a közgyűlés, úgy vette
észre, hogy legkevésbé ő volt elfáradva.
Elmondta továbbá, hogy olyan
képtelen vádat is olvasott az egyik
elektronikus médiumban, hogy
nem egyeztette előzetesen elképzelését
a civil szervezetekkel. Noha, ő
ezt mindig megteszi. Egyetlen egy
olyan esetet sem tudnak felsorakoztatni,
hogy valamiféle törvényi kötelemnek
nem tett volna eleget.
A vádaskodók szerint eddigi
munkájában nem tudott számottevő
eredményt elérni. Marton
István szerint, hogy a város talpon
maradt, az nagy mértékben
az ő érdeme is. Ugyanis számtalan
olyan pénzügyi esemény történt
az elmúlt évben, ami váratlanul,
sok száz millióval terhelte
meg a költségvetést. Közel félmilliárdnyi
olyan többletteher
szakadt a város nyakába, ami
nem volt előre látható.
A kritikusok szerint az előző városvezetés
munkájának gyümölcsét
aratjuk le, újonnan indított fejlesztés
2007-ben nem volt. Ez akkora
butaság, hogy nem érdemes
kitérni rá – összegzett a polgármester.
Véleménye szerint az önkormányzat
gazdasági programjával
az egyetlen baj az, hogy megvalósításához
a szükséges tízmilliárdok
nem állnak rendelkezésre.
Amikor valaki valamit követel,
csak azt a kérdést felejti el feltenni
önmagának, hogy miből? Ennyit a
meztelen a király címkéről.
(folytatás a 4. oldalon)
Kanizsa 2008. február 14. – A polgármester cáfol 3
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Marton visszautasítja a vádakat és nem mond le
4 Kanizsa – Látószög 2008. február 14.
(folytatás a 3. oldalról)
Marton István úgy látja, Kanizsán
vannak olyan pártszervezetek,
amelyek nagyon jól állnak
anyagilag, és nem először sikerül
hatalmas összegeket kiizzadniuk
hirdetésekre, hogy személyét lejárassák.
– Egyesek úgy tüntetik fel, hogy
csak az egyik MSZDP-s önkormányzati
képviselő határozott fellépésére
került szóba a létminimum,
vagy az azalatt élő polgártársaink
támogatásának kérdése.
Ez nem igaz. Úgy indult, hogy a
kevesebbet fogyasztóknál meg kell
találni azt a formát, ami alapján a
pénzüket visszakaphatják. Továbbra
is élénkíteni akarjuk a vállalkozásokat
– hangsúlyozta a polgármester.
– Azt az ígéretünket,
hogy az ingatlanforgalmi adóból a
befizetett részt valamilyen formában,
akár pályázati úton visszaadjuk,
technikailag még nem tudtuk
megoldani, de ez is meg fog történni.
Tizenkét évig voltam ellenzéki
képviselő, nagyon jól tudom,
hogy az apró sikerek eléréséhez
mennyit kellett dolgozni.
Böröcz Zoltán nyilatkozatával
(lapunk 5-6. oldalán olvashatják)
nem kívánt foglalkozni a polgármester.
Véleménye szerint, amit a
szocialista képviselő mondott, látszik,
hogy rutinos politikustól származik.
Azt sem állítja, hogy nincsenek
olyan szakaszai, amelyek
ne lennének igazak. De az egészet
a két helyi baloldali párt iszapbirkózásának
tekinti. A Kapolyi-
Gyurcsány egyezség értelmében az
itteni pártoknak is össze kellene
borulni, de ennek ő halvány jelét
sem látja, sőt úgy véli, hogy egyesek
az országos gondokról való figyelemelterelés
miatt próbálnak
műbalhékat kreálni.
Az a fajta egység, ami annak
idején volt, hála Isten, már nem
létezik a helyi politikában sem.
Személy szerint természetes dolognak
tartja, hogy vannak kérdések,
amelyeket nem egyformán
lát a frakcióval. Viszont az a sok
száz, vagy ezres nagyságrendű
kérdés, ahol megvan az összhang,
soha sincs megemlítve. Ellenben
azt az egy-két kérdést, amiben érvek-
ellenérvek hangzanak el,
egyesek fölnagyítják, és balgaságokat
beszélnek holmi ellentétekről.
Megválasztása első percében
sem állította azt, hogy teljes
egészében egyetért a Fidesz frakció
minden tagja, akár egymással,
akár vele. Ez így van jól. Más
kérdés, hogy személy szerint tőle
sokkal több energiát követel ez a
helyzet – utalt a 90-es évek előtti
bolsevik egységre.
Viszályt szítani ott, ahol nincs,
teljesen fölösleges! Kétségtelen,
azonban, az ellenzék egyes köreinek
kapóra jönne, ha sikerülne, és
a dolgok nem mennének rendben.
Így elmondhatnák, hogy bezzeg
ők milyen jól tették dolgukat.
Marton István nem ért egyet azzal
a kijelentéssel sem, hogy ”…a
múlt hibáit sorolja, a rettenetes
helyzetért az elődök a felelősek,
csak hatalomra kerülve tudtuk
meg, hogy mekkora a baj”.
– Ez nem, hogy nem igaz, hanem
szemen-szedett hazugság – mondta.
– Én a választási kampány során
2006-ban mintegy hat milliárdos
hiányról beszéltem, és bizony
ez egy kicsit több lett. A rettenetes
helyzetért pedig nem az elődök, hanem
az előző önkormányzat a felelős.
Azt állítják róla, hogy a múltra
hivatkozva gátlástalanul és méltánytalan
módon lecseréli szinte az
összes vezetőt, a valódi szakembereket
sem kímélve.
– Ez a fél mondat tetszik – jegyezte
meg a polgármester –, mert
voltak olyanok a testületben, még
a baloldalon is, akik a kórházigazgató
leváltását megszavazták.
Egyébként nem tudok olyan személycseréről,
ami az elmúlt közel
másfél évben bárminemű törvényt
sértett volna.
Döbbenetesnek tartotta azt a támadást,
miszerint a költségvetés
készítés közepén cserben hagyta
volna munkatársait.
– Ki kell, hogy ábrándítsam az
illetőt, mert mielőtt vasárnap elutaztam
volna, még szombaton is a
költségvetéssel foglalkoztam.
Marton István végezetül elmondta,
nem óhajt az egymással
veszekedő baloldali pártok mentsvára
lenni. Aki őt kicsit is ismeri,
tudja, nem szokta feladni! Sakkozói
hasonlattal élve, nem érkezett a
dolog a végjátékhoz. Két királyig
játszotta a partikat aktív versenyző
korában is. Ha elindul egy versenyen,
vagy belekezd valamibe,
ugyanígy jár el most is.
Bakonyi Erzsébet
Egyre többen gondolják úgy: a
közgyűlések alkalmával a két politikai
oldal között érzékelhető
szembenállás már-már olyan
mértékű, amely Nagykanizsa kárára
válhat. Politikusokat kérdeztünk
arról, hogy látnak-e esélyt az
együttműködésre, s ha igen, akkor
mi akadályozza őket ebben?
Érdekes válaszok születtek.
– A legelső közgyűlésen Tóth
László szocialista frakcióvezető bejelentette,
hogy párttársaival együtt
felvállalják a konstruktív ellenzék
szerepkörét. Ezt a jobboldali
fideszes többség mosolyogva ugyan,
de csípőből elutasította. Ez lehet,
hogy egyszeri, és talán megismételhetetlen
pillanat volt – véli Bogár
Ferenc, a Magyarországi Szociáldemokrata
Párt megyei elnöke, önkormányzati
képviselő. – Szerintem elsősorban
a jobboldal gőgjén bukott
meg az együttműködés, amely erőfölénye
tudatában teljesen feleslegesnek
tartotta – még gesztusgyakorlás
szintjén is – foglalkozni ezzel
a kérdéssel. őket a frissen megszerzett
hatalom mámorában inkább a
leszámolás, a mindent megtehetek,
ha akarok, a kontroll nélküli pozícióosztogatás,
a birodalom kiépítésének
„déja vu”-érzése foglalkoztatta
inkább. Ennek később számtalan
tanújelét is adták. A brutális kirúgások,
a polgármester a hatvanas
években egyeduralkodó párttitkárok
gyakorlatát lemásoló, közgyűlési
demokráciát megcsonkító, az ellenzéket
elnémítani akaró döntései még
a lehetőségét is kizárták a konszenzusnak.
Hozzátéve, hogy mindez a
tizenöt fős Fidesz-frakció mosolygása
és egyhangú monoton igen-igen
szavazatainak kíséretében történt.
Az is igaz, hogy az ellenzék bejelentése
kissé féloldalasra sikerült. Hiszen
azt az ellenzéki oldalon ülőknek
csak a fele tette meg anélkül,
hogy arról előzetesen a másik féllel
bármilyen szinten egyeztetett volna.
A szocialisták nem vették – vagy
nem akarták – tudomásul venni,
hogy az ellenzék 2006. októberétől
nem egyenlő az MSZP-vel. Ha igazán
komolyan vették volna, amit
mondanak, akkor arról előzetesen
egyeztetni kellett volna az ellenzék
másik felével is. Így egy kicsit „neccesre”
sikeredett a dolog, és nem
szerencsés találgatásokra adott lehetőséget,
ami nem emelte igazán a
nemesnek szánt gesztus értékét. A
jövőt illetően pedig úgy vélem, ebben
a felfokozott puskaporos hangulatban
már csak múlt időben beszélhetünk
a két oldal közötti együttműködésről.
Igaz, a nagy népi bölcselők
szerint a politikában olyan, hogy
soha, nem létezik, de szerintem, ha
valaha is lesz együttműködés, még
biztosan odébb van egy kicsit.
Röst János, az SZDSZ kanizsai
alelnöke, önkormányzati képviselő
viszont úgy véli: a Fidesz hajlik a
város érdekében történő együttműködésre,
amelynek most már csak
egyetlen akadálya van.
– Mindig a hatalmat gyakorló
többség tud gesztust tenni az ellenzék
felé, és alapvetően tőle függ az
együttműködés lehetősége, annak
minősége – mondta kérdésünkre
Röst János. – Marton Istvánnak és
Cseresnyés Péternek a választást
követő napokban azonnal felajánlottam
az SZDSZ együttműködését
és a kormányzati lobbi lehetőségét.
Marton István kijelentette, hogy
neki mindenről kialakult elképzelése
van és elutasította kezdeményezésemet,
míg Cseresnyés Péter azt
válaszolta, hogy megfontolja. A
polgármester jelenleg sem az ellenzéki
pártokkal, azok parlamenti
képviselőivel, sem a civil egyesületekkel,
kamarákkal érdemben nem
tárgyal, a közgyűlésen az ellenzéki
javaslatok lesöpréséből sportot űz.
Ezek után eddig nem jöhetett létre
érdemi együttműködés, melynek
szerintem ma már alapvető gátja
Marton István polgármester. Meggyőződésem,
hogy amíg ő a polgármester,
addig nem lehet együttműködésről
beszélni, 65 éves korában
már senki sem változik meg. ő
pedig a Fideszen uralkodni akar,
az ellenzéket pedig ellenségként kezeli.
A város érdekében Marton Istvánnak
a költségvetés elfogadása
Közgyűlés: Felelős politizálás vagy hecckampány?
Az ellenzék 2006.
októberétől nem
egyenlő az MSZP-vel
Az SZDSZ szerint
a FIDESZ hajlik
az együttműködésre
2008. február 14. Kanizsa – Látószög 5
után mennie kell. Cseresnyés Pétert
és a fideszes képviselőket pedig
úgy ítélem meg, hogy az elmúlt időszak
tapasztalatai alapján most
már hajlanának az együttgondolkodásra,
az együttműködésre. A bizottsági
munkában ennek jelei tetten
érhetőek és Cseresnyés Péter is
több alkalommal kérte ki a szakmai
véleményem önkormányzati ügyekben.
Mindenkinek el kellene ismernie:
a város stratégiai döntéseinél,
a kormányzati lobbinál nem lehet
megkerülni az együttműködést –
mondta Röst János.
Másként látja a helyzetet dr. Fodor
Csaba, szocialista önkormányzati
képviselő, aki viszont a Fidesz-
frakciót tekinti az együttműködés
legfőbb gátjának.
– Ezt a helyzetet fel lehetett volna
oldani a választásokat követően –
mondta dr. Fodor Csaba. – Csupán
végig kellett volna gondolni, hogy
milyen színű a kormány, milyen színűek
bizonyos testületek, és milyen
színű Nagykanizsa önkormányzata
és polgármestere. Azt gondolom,
hogyha akkor mindenki helyesen
látja ezt, a másik oldalon ülők rájöhettek
volna, hogy ez egyfajta
együttműködési kényszer, s talán
végre tudtuk volna hajtani közösen
mindazt, amit szeretnénk. Mert az
ugye, nem megy, hogy én a többségből,
arroganciával uralkodok, és
azt mondom a kisebbségnek, hogy
engem nem érdekel, akármit is csináltok,
kivonulok az ülésről. Azt hiszem,
a többség számára nem lehet
ez a megoldás, sokkal elegánsabb
és a politikai korrektség keretei között
jobban értelmezhető, ha a kifogásolt
napirendi pontot leveszik a
napirendről, vagy leszavazzák az
ellenzéket, sok minden van, amit
megtehetnek. Azt viszont nem, hogy
otthagyják az ellenzéket. Kölcsönös
partnerség alapján sok mindent
meg lehetett volna beszélni, akár
még írásba is fektethettük volna az
együttműködés lehetőségeit. 1998-
ban egyébként volt már példa erre,
akkor úgy láttuk, hogy célszerű
egyfajta együttműködést kialakítania
a két oldalnak, mert csak így
tudja kiaknázni azokat az előnyöket,
amelyeket később többé-kevésbé
sikerült is. Akkor még másfajta
személyiségek voltak a Fidesz élén,
mint manapság. Leülhettünk egymással,
s értelmes kompromisszumokat
köthettünk. Én azonban még
most sem látom nagy akadályát annak,
hogy a kialakult helyzetet normalizálni
lehessen, nem gondolom,
hogy a személyes sértettséget nem
kellene és lehetne félretenni az ügy
érdekében. Aki közszereplést vállal,
annak ezeken túl kell lépnie. Meggyőződésem,
hogy össze kell fognunk
annak érdekében, hogy a város
fejlődhessen. Ha valaki nem képes
erre, nem képes kompromisszumokra,
nem tud gesztusokat tenni
az ellenzék felé, akkor nem képes a
hatalom gyakorlására sem. Egyes
politikustársaim Marton Istvánt
akarják kikiáltani bűnbaknak, őt teszik
felelőssé a jelenlegi helyzetért.
Nem hiszem, hogy ez járható út. A
polgármestert Kanizsa népe megválasztotta.
Ezt tudomásul kell vennie
mindenkinek, akár tetszik, akár
nem. A Fidesz állította, az ő jelöltjük
volt, ezért fel kell sorakozniuk
mögé és dolgozni kell. Nem helyes
és nem jó üzenet, ha a polgármestert
magára hagyjuk és kivonulunk.
A városvezetés nem személyfüggő,
hiszen a polgármester egymagában
semmire nem képes, a városvezetés
a többség felelőssége, amit nem tolhat
rá a polgármesterre.
Bene Csaba, a Fidesz-KDNP
frakcióvezetője viszont úgy véli: a
politikai oldalak közötti együttműködés
létezik, hiszen személy szerint
ő és Tóth László között már
korábban is sor került bizonyos
egyeztetésekre. Nem beszélve arról,
hogy a Fidesz-frakció konzultált
a város kormánypárti országgyűlési
képviselőivel is.
– Szomorú vagyok, ha a közgyűlések
alapján az a kép alakul ki a
város lakóiban, hogy mi nem működnénk
együtt a másik oldal képviselőivel
– mondja Bene Csaba. –
Úgy gondolom, mindannyian teszszük
a dolgunkat a közgyűlésben
annak érdekében, hogy a város
előbbre léphessen. Nem igaz, hogy
nincsenek egyeztetések. A belváros
tervezett rekonstrukciója például
olyan program, melyet már a tárgyalási
fázisban ismertettek a szocialista
frakcióval. Erre egyébként
nem is volt nagy szükség, hiszen -
mint ahogy én azt már a ciklus elején
is hangsúlyoztam – vannak
olyan programok, amelyek ciklusokon
átívelnek – a belváros rekonstrukciója
éppen ilyen. Úgy
gondolom, ez is alátámasztja,
hogy nem megalapozott az a vád,
miszerint ami az előző ciklushoz
kötődik, mindent elsöprünk. Amit
jónak ítélünk és folytathatónak, azt
átvesszük és folytatjuk. Ennek a
projektnek a tervezése már sokkal
korábban elindult, ezért hát nem
tehettük meg azt, hogy kidobjuk az
ablakon a már előkészített programot.
Kicsit változtattunk rajta, továbbfejlesztettük,
s érdemesnek
tartjuk a megvalósításra. Az
együttműködés lehetőségeiről és
formáiról pedig csak annyit: a ciklus
elején én hívtam meg a Fideszfrakcióhoz
Göndör Istvánt, Kovács
Kálmánt és Teleki Lászlót, azért,
hogy a várost érintő súlyponti kérdésekben
kérjük a segítségüket.
Frakcióvezetőként és magánemberként
is úgy gondolom, bármikor
képes vagyok arra, hogy felvegyem
a telefont, s egyeztessek
Göndör, Teleki, vagy éppen Kovács
úrral a város dolgairól. Úgy
érzem, ez (egyébként) viszont is
igaz. Frakcióvezetőként tárgyaltam
már külön Tóth László frakcióvezető
úrral, Böröcz Zoltán elnök
úrral is. Az igazi szakmai
munka azonban a bizottságokban
folyik, én ott kevésbé érzékelem a
politika jelenlétét, sok kérdésben
egyetértünk. Ehhez képest a közgyűlésen
a televízió nyilvánossága
előtt sokan másként viselkednek,
mint ahogy azt a bizottsági ülések
során megszokhattuk tőlük. A közgyűléseken
egyértelműen előtérbe
kerül a politika. Vajon miért?
Horváth Attila
Még most sem
látom akadályát
a helyzet
normalizálásának
A televízió
nyilvánossága előtt
sokan másként
viselkednek
Marton Istvánnak mennie kell, ez a
kimondott, leírt mondat a végkövetkeztetése
az MSZDP nevében, Bogár
Ferenc képviselő úr által tartott sajtótájékoztatónak.
Nem védve (erre
igazán nincs okom) a polgármestert,
felhívnám a tisztelt kanizsaiak figyelmét
egy-két apróságra, ami a napi
politizálás szintjén rendszeresen elfelejtődik,
és emiatt könnyen téves következtetésekre
jutunk. Egyszerűbb
ugyan bűnbakot találni a város sikertelenségéért
a mindenkori polgármester
személyében, de ez egyrészt
igazságtalan lenne, másrészt az önkormányzatiság
demokratikus elveiből
nem vezethető le.
Tehát a polgármester. A polgármester
nem vezetője a városnak (a
város nem gazdasági társaság), nem
hiearhikusan felépített rendszer,
amelynek a csúcsán egy ember ül, és
döntéseket hoz. A várost egy – a
népképviselet elvén választott – testület
vezeti, amely testület a város
működését rendeletek és határozatok
útján szabályozza. A polgármester
a testületben (nem véletlenül)
csak egy szavazattal bír. Jól fejezik
ki helyzetét az ismert idézetek: elsőbb
az elsők között, egyenlőbb az
egyenlők között... Kétségtelen, a
polgármester-funkcióhoz többlet jogosítványok
is tapadnak, ezek azonban
kevésbé lehetőségek, sokkal inkább
kötelezettségek.
(folytatás a 6. oldalon)
Egyszerűbb
bűnbakot
találni
6 Kanizsa – Városháza 2008. február 14.
A Magyar Közlöny 155. számában kihirdetésre került az egyes
adótörvények módosításáról szóló 2007. évi 126. Tv. amely rendelkezik az
egyéni vállalkozók tevékenységét jelölő EU normáknak megfelelő szakmakódok
cseréjéről.
A statisztikai közlöny 2007. évi 7. számában került kihirdetésre az új szakmakód
jegyzék a 9005/2007. KSH közleményként, valamint a szakmakód
jegyzék és a hozzá tartozó fordítókulcsok a www.ksh.hu weboldalon elérhető a
a HIREK, KÖZLEMÉNYEK - SZAKMAKÓDOK JEGYZÉKE 2008. cím alatt.
A szakmakódok EU-kompatibilissá történő átfordításának két esete van. Az
egyik, amikor a fordítókulcs segítségével az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők
nyilvántartását vezető szerv /Központi Hivatal/ a rendeletnek
megfelelően hivatalból módosítja a szakmakódokat. A másik esetben az új szakmakód
jegyzékből a vállalkozónak kell kiválasztania a tevékenységét jelölő szakmakódot.
Azonban mindkét esetben a vállalkozónak kezdeményeznie kell az
okmányirodában a vállalkozói igazolvány cseréjét. Amennyiben más adatváltozása
nincs a vállalkozónak akkor az igazolvány cseréje illetékmentes.
A jogszabály 2008. július 1-ig biztosít lehetőséget a szakmakód változások
miatt a vállalkozói igazolványok cseréjére. Tekintettel arra, hogy az illetékességi
területünkön a közel 3500 vállalkozót érint, arra kérjük az érintetteket, hogy az
igazolványok cseréjét már most kezdeményezzék, annak érdekében hogy
zökkenőmentesen tudjuk végrehajtani a folyamatot.
Szakmakódok cseréje
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő
pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző
intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult
nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata) az aranydiploma - várományosoktól a munkakönyvük másolatát
is.
A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8.
sz.) átvehető.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2008. március 10-ig
juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.), hogy továbbíthassuk
a képző intézményekhez.
Pedagógus díszoklevelek
Körzeti Földhivatal Nagykanizsa, 8800 Nagykanizsa, Platán sor 2., PF.: 103
Tel.: 93/311-022, 312-204 Fax: 93/310-334. Üi.: 10.654/6/2007. Tárgy: Értesítés
érintett ügyfelek részére termőföld időleges más célú hasznosításának
engedélyezésére vonatkozó kérelem elbírálásáról
Értesítem az érintett ügyfeleket, hogy a MOLNyrt. (1117 Budapest, Október 23-
a u. 18.) nevében és megbízásából a CENTRAL GEO Kft. (5000 Szolnok, Mária u.
10.) kérelmére indított, termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése
ügyében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. Évi CXL. törvény 29. § (6) bekezdés értelmében - jelentős számú ügyféli
érintettség miatt - az alábbi tájékoztatást adom: Az ügy tárgya: termőföld időleges
más célú hasznosítása a Nagykanizsa, 0219/1 és 0225 hrsz-ú földrészletre vonatkozóan.
Az ügyben a Nagykanizsai Körzeti Földhivatal a 10.654/5/2007. szám alatt
2008. január 9. napján döntést hozott. A határozat hivatalunk birtokpolitikai osztályán
a hivatalos ügyfélfogadási időban (K-P 8.00-12.00 Sze 13.00-15.00) megtekinthető.
A határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Zala Megyei
Földhivatalnak címzett, de a Nagykanizsai Körzeti Földhivatalhoz benyújtott
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 5000 Ft. A hirdetmény útján közölt
döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.
Korcsmáros Judit, tanácsos
Az értesítést kapja:
1. Érintett ügyfelek hirdetmény útján
2. Érintett ügyfelek közhírré tétel útján a helyben szokásos módon
Hirdetmény
(folytatás az 5. oldalról)
Levezeti a testületi üléseket, képviseli
a várost kifelé, a testület által
átengedett hatáskörben kisebb súlyú
döntéseket hoz, a döntések végrehajtását
szervezi és ellenőrzi... Természetesen
a felsorolt feladatokat is lehet
jól, vagy kevésbé jól végezni, és
ezt a munkát lehet nyilvánosan elismerni
vagy bírálni, de legalább mi,
képviselők nézzünk szembe a ténynyel,
nem a mindenkori polgármester
személye a legfőbb biztosíték a
sikerre, és korlátlanul nem tehető felelőssé
a sikertelenségért sem.
A többség felelőssége. A köztársaság,
mint államforma működtetésének
alappillérei a különböző értékrendeket
hordozó és az állampolgárok
véleményét összefogó, kifejezni
törekvő pártok. ők hivatottak
arra, hogy négyévenként a
programjaikban megfogalmazott
szándékukat és azt képviselni tudó
személyeket a választók előtt bemutassák,
és annak megvalósításához
a szavazatokban kifejeződő támogatást
kérjenek. Így történt ez
2006-ban Nagykanizsán is, és tiszteletben
tartandó a kanizsai polgárok
akarata, amikor a választások
során a Fidesz által képviselt értékrendet
és a Fidesz által jelölt Marton
Istvánt támogatták szavazataikkal.
Az, hogy baj van, már akkor
látszott – és ezt sok képviselőtársam
szóvá is tette – amikor nyilvánvalóvá
vált, hogy program a négy év helyi
kormányzásra nem készült, az
első ülésen még Marton István polgármester
úr rögtönzéssel ugyan
megpróbálta a jelölő pártjának mulasztását
elfedni, több mint egy év
után azonban ez már kevés. Természetesen
a felelősség, átháríthatatlanul
a többséget alkotó Fideszé,
akár az értékrend képviseletéről,
akár az általuk jelölt, majd a kanizsaiak
által megválasztásra került
polgármester személyéről van szó.
A mindenkori többség reakciói.
Pontosan kiszámítható és történelmi
példákkal igazolható, hogy mit tesz
a többség, ha mindenki számára
nyilvánvalóvá válik, képtelen a rá
bízott feladatokkal (jelen esetben a
város irányításával) megbirkózni, az
őt megválasztó polgárok elvárásának
megfelelni. Az ismert érvekhez
nyúl, amelyek működni látszottak a
cézárok korától Kádár Jánosig.
Ezen érvek szerint a többség a
múlt hibáit sorolja. A rettenetes
helyzetért az elődök a felelősek,
csak hatalomba kerülve tudtuk
meg, hogy mekkora a baj. Éppen a
múltra hivatkozva, gátlástalanul és
méltánytalan módon lecserél szinte
minden vezetőt, a valódi szakembereket
sem kímélve. Mindenért a külső
körülmények a hibásak, emiatt
nem vagyunk képesek alkotni, jelenleg
mindenért a kormányzat a
felelős. Állítja, hogy az ellenzék
nem működik együtt a város érdekében,
nem támogatja az előterjesztéseinket,
obstruál, igazságtalanul
bírál. Az átfogó program hiányában
látszat cselekvéseket folytat,
személyeket támad, nem kímélve
esetenként a saját támogatóit
sem. Hangneme egyre arrogánsabbá
válik, az igazán kényes ügyekben
nem vállalja fel a döntéseinek
következményét (lásd: többségként
kivonul a közgyűlésről). Látszatintézkedéseket
hoz, jelképeket cserél,
szobrokat költöztet, utcákat nevez
át, saját választóinak próbál közpénzt
nem kímélve kedveskedni.
Végső esetben saját polgármesterével
– akár apró ügyekben is – konfrontálódik,
próbálja a pártja felelősségét
rá hárítani, mert ezt egy
menekülési lehetőségnek tartja.
A fentiekből számomra az következik,
hogy a felelősség, átháríthatatlanul
az önkormányzati többséget
biztosító Fidesz Nagykanizsai
Szervezete vezetőinél és önkormányzati
frakciójánál tetten érhető.
Nem hiszek abban (bár bekövetkezhet),
hogy a polgármester esetleges
lemondása és az ebből következő
rendkívüli polgármester választás
bármit megoldana. És végül, nem
hiszek a háborúban, de még az állandósult
konfrontációban sem,
akár a többség és polgármestere,
akár a politikai különbözőséget
megjelenítő pártok között alakul ki.
A még vállalható kompromisszumok
alapján megvalósuló együttműködésben
hiszek és abban, hogy előbb
vagy utóbb csak azok vállalnak közszereplést,
akik ezt az adott körülmények
között meg is próbálják.
Böröcz Zoltán,
önkormányzati képviselő
(A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap
szerkesztősége úgy látja, a helyi
médiumok hírértékén felül kezelik
a hónapok óta kialakult helyzetet,
fokozva és gerjesztve ezzel a
„mondjon le” hangulatot. Mivel
jelenleg nincs olyan törvényileg
vagy etikailag fölhozható érv
Marton István polgármester ellen,
ami távozásra kényszeríthetné,
lapunk a jövőben nem kíván
foglalkozni ezzel a témával. Természetesen,
ha valós indok merül
fel, nem zárkózunk el annak
közlésétől – a szerk.)
2008. február 7. Kanizsa – Városháza 7
Gyógyszertárak
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a
Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a bajcsai
kirendeltség épületében.
Tisztelt nagykanizsai lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Marton István polgármester február 20-
ára tervezett fogadóórája hivatalos elfoglaltság miatt elmarad; fogadóóráját
legközelebb március 5-én (szerdán) tartja a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri
épületében. Megértésüket köszönjük!
Képviselői fogadóóra
Neve Címe, tel.száma Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat
Remény
Gyógyszertár
Garay u. 14/A.
314-967
7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-18.00 7.30-16.00 -
Katonarét
Gyógyszertár
Tavasz u. 26.
311-607
8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 7.00-16.00 -
Őrangyal
Gyógyszertár
Deák tér 10.
311-257
7.30-16.30 7.30-16.30 7.30-16.30 7.30-16.30 7.30-14.00 -
Király Patika Király u. 29.
536-620
8.00-17.00 8.00-18.00 8.00-17.00 8.00-18.00 8.00-17.00 8.00-12.00
Aranyszarvas
Gyógyszertár
Rozgonyi u. 1.
311-531
7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 8.00-13.00
Belvárosi
Patika
Erzsébet tér 1.
310-403
7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-12.00
Fagyöngy
Gyógyszertár
Szekeres J. 2-8.
310-367
8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 8.00-16.30 -
Salvia
Gyógyszertár
Rózsa u. 6.
536-610
8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 -
Keleti
Gyógyszertár
Zemplén Gy. u. 6.
310-402
8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-11.00
Csengery
Gyógyszertár
Csengery u. 50.
311-252
7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 -
Kiskanizsai
Gyógyszertár
Bajcsy-Zs. 38/A.
319-462
8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 8.00-17.30 -
Zöldfenyő
Patika
Alkotmány u. 51.
333-521
8.00-16.00 8.00-17.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-17.00 -
Szent Kristóf
Gyógyszertár
Erzsébet tér 8/2.
510-151
6.00-22.00 6.00-22.00 6.00-22.00 6.00-22.00 6.00-22.00 6.00-13.00
Gyopár
Gyógyszertár
Ady u. 12.
510-160
7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-19.30 7.30-12.30
APolgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztálya koordinálásával 2008. évben
tovább folytatódik a "Nyitott tornaterem" akció. 2008. január 19-től szombatonként
nyolc tornaterem nyitja ki kapuit, hogy díjtalan használat mellett fogadja
a sportolni vágyókat, szervezett csoportokat az óvodás korosztálytól a legidősebbekig.
Az akció 2008. március 8-ig minden szombaton – összesen 8 alkalommal
– 14.00 órától 18.00 óráig (a Kőrösiben és a palini iskolában 9.00-
13.00 óráig) tart. A nyitva tartási időpontok: február 16., 23., március 1., 8.
NYITVA TARTÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYEK:
- Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. (Tel.: 93/311-298)
- Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Csokonai u. 1. (Tel.:
93/516-414)
- Kiskanizsai Általános Iskola Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 67. (Tel.: 93/319-217)
- Miklósfai Általános Iskola Nagykanizsa, Iskola u. 10. (Tel.: 93/536-951)
- Palini Általános Iskola Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. (Tel.: 93/313-737)
- Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, Zrínyi u. 38. (Tel.: 93/312-078)
- Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Hevesi u. 2. (Tel.: 93/311-412)
- Péterfy Sándor Általános IskolaNagykanizsa, Attila u. 2. (Tel.: 93/311-099)
A tornatermek használatára előzetesen bejelentkezni a feltüntetett telefonszámokon lehet.
Folytatódik a Nyitott Tornaterem akció
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
INGATLANKEZELÉSI INTÉZMÉNYE
NAGYKANIZSA DEÁK TÉR 5.
nyílt versenytárgyalást hirdet a következő önkormányzati
tulajdonú üzletek bérbeadására
1. Nagykanizsa Eötvös tér 27. számú alatti 237 m2
alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj 1440 Ft/m2/hó
A licitlépcső 120 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2008. február 14. 11-12 óra között.
(Külön kérésre más időpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. február 19. 10 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
ingatlankezelési Intézménye, ebédlő, Nagykanizsa, Deák tér 5.
2. Nagykanizsa Erzsébet tér 10. sz. alatti 76 m2
alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj 3000 Ft/m2/hó
A licitlépcső 120 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2008. február 19.10 óra 30 perc
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ingatlankezelési Intézménye, ebédlő, Nagykanizsa, Deák tér 5.
Mindkét bérleménnyel kapcsolatban érdeklődni lehet
a 93/311-241 illetve a 06-30-2273-192
telefonszámon.
Március kilencedikén ismét az
urnákhoz járulhatunk: a Fidesz
kezdeményezésére e napon szavazunk
a vizitdíj, a kórházi napidíj
és a felsőoktatási tandíj eltörléséről,
avagy megtartásáról. Kinek,
mi szimpatikusabb. Aszavazás
rendjéről, az aktuális változásokról
kérdeztük dr. Tuboly
Mariannát, a város jegyzőjét.
– Valamennyi választópolgár
részre 2008. február 22-ig a posta
kézbesíti a választói névjegyzékbe
történő felvételéről szóló értesítőt
– mondta lapunknak dr. Tuboly
Marianna. – Ha valaki eddig az
időpontig nem kapja meg, az Okmányirodában,
munkaidőben érdeklődhet
az elmaradás okairól.
Az értesítőben tájékoztatást adunk
azon szavazóhelyiség címéről,
ahol a választópolgár leadhatja
szavazatát. A névjegyzék 2008.
február 20-tól február 27-én 16
óráig munkanapokon, munkaidőben
tekinthető meg a Polgármesteri
Hivatal Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. szám alatti épületében. A
névjegyzékből való kihagyás, illetőleg
törlés, vagy a névjegyzékbe
való felvétel miatt a névjegyzék
közszemlére tételének ideje alatt
lehet kifogást benyújtani a Helyi
Választási Iroda (HVI) vezetőjéhez.
Fontos tudnivaló, hogy a korábbi
szabályozástól eltérően a
jegyzékbe való felvételre a szavazás
napján már nem lesz lehetőség.
A változásokkal módosított
lista 2008. március 7. 16 óráig tekinthető
meg szintén a Polgármesteri
Hivatal Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. szám alatti épületében.
Fontos azt is tudni, hogy az a választópolgár,
aki a szavazás napján
Magyarországon, de nem a lakóhelyén
tartózkodik, igazolással
szavazhat. Igazolást személyesen,
vagy meghatalmazás útján 2008.
március 7-ig lehet kérni a HVI vezetőjétől.
Ajánlott levélben is lehet
igazolást kérni, ám ebben az esetben
a kérelemnek 2008. március
4-ig be kell érkeznie a Polgármesteri
Hivatal Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. szám alatti épületébe. A kérelem
nyomtatványa az internetről,
a www.valasztas.hu oldalról
is letölthető. Az a választópolgár,
aki a szavazás napján külföldön
tartózkodik, a Magyar Köztársaság
nagykövetségén, vagy főkonzulátusán
szavazhat. A külképviseleti
névjegyzékbe vételt 2008.
február 22-ig lehet személyesen,
vagy meghatalmazott útján kérni
a HVI vezetőjétől. Ugyanezen időpontig
lehet kérni a külképviseleti
névjegyzék módosítását, illetve a
külképviseleti névjegyzékből való
törlést is. A kérelem ajánlott levélben
is benyújtható úgy, hogy az
2008. február 22-ig megérkezzen
ugyancsak a Polgármesteri Hivatal
Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
szám alatti épületébe. A kérelem
nyomtatványa ebben az esetben is
letölthető a www.valasztas.hu
honlapról. Az eddigi szabályozásnak
megfelelően szavazni csak
személyesen, a választópolgár lakóhelyén,
vagy igazolással lehet.
Azon választópolgárok, akiknek
lakcíme csak a Nagykanizsa megnevezést
tartalmazza, továbbá,
akik igazolással kívánnak szavazni,
a 36. számú szavazókörben, a
Bolyai Általános Iskola Nagykanizsa,
Erzsébet tér 9. szám alatt szavazhatnak.
A szavazás 2008. március
9-én (vasárnap) 6 órától 19
óráig tart. A külképviseleteken
2008. március 9-én, helyi idő szerint
6 és 19 óra között lehet szavazni.
Azokon a külképviseleteken,
ahol az időeltolódás a közép-európai
időhöz képest -1 vagy -2
óra, a helyi idő szerinti 6 óra és a
közép-európai idő szerinti 19 óra
között lehet szavazni. Az amerikai
kontinensen létesített külképviseleteken
március 8-án, helyi idő
szerint 6 és 19 óra között lehet
szavazni. A népszavazásra kérdésenként
külön szavazólap készül.
Fontos változás történt a mozgóurnás
szavazás tekintetében is.
Mint ismeretes, a mozgásában
korlátozott választópolgár mozgóurna
igénybevételével szavazhat.
A mozgóurna a szavazás napja
előtt a HVI vezetőjétől, a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottságtól
csak és kizárólag írásban
kérhető, azaz a korábbiakkal ellentétben
már nem elég csak telefonálni
– hangsúlyozta dr. Tuboly
Marianna.
Kevéssé a választópolgároknak,
sokkal inkább a pártok képviselőinek
figyelmébe ajánlható az a rendelkezés,
mely szerint 2008. április
8-ig köteles eltávolítani a kampányplakátot
az, aki elhelyezte,
vagy az, akinek érdekében elhelyezték.
Horváth Attila
Kanizsa 8 – Népszavazás 2008. február 14.
AMagyar Műveltség Kincsestára
Szabadegyetem rendezvénysorozat
péntekesti előadója Szelestei
László néprajzkutató volt.
– Mai témánk a hétköznapi tapasztaláson
túlmutató élmények a
népi művészetünkben, vagyis a
spiritualitás lesz – kezdte diavetítéssel
egybekötött előadását Szelestei
László.
Elmondta, hogy azok a használati
tárgyak, amelyeket a vetítővásznon
láthatunk, olyan pásztoremberek
keze munkáját dicsérik,
akik nagyrészt táltosok is voltak
egyben. Olyan energiákkal, rezgésekkel
rendelkeztek, hogy nem
is lehettek közösségek aktív tagjai.
Éppen ezért a lakott településektől
távol éltek. Olyan belső
töltéssel és energiával láttak neki
használati és dísztárgyaik kifaragásához,
melyet csak az Istennel
folyamatosan tartott kapcsolat
adhat.
Az előadó egy rövid kitérő keretén
belül megemlítette, hogy korabeli
feljegyzések, dokumentumok
és antropológiai vizsgálatok alapján,
a híres betyár, Rózsa Sándor is
táltos volt.
A néprajzkutató előadásán bemutatott
az elmúlt néhány évszázadból,
zömében zalai és a környező
megyékből származó néprajzi
kincseket, melyek saját gyűjtéseiből
származnak.
Szelestei László kifejtette némelyik
tárgy jelek, motívumok
összefüggésében olyan gazdag,
hogy órákig lehetne elemezni. Továbbá
megjegyezte, hogy nem vigyázunk
kellőképpen példátlanul
gazdag néprajzi kincseinkre. Több
százéves tölgyfa préseket visznek
ki az országból szétszerelve. Az
itthon maradottakból gyakran parketta
készül. Folyamatos és egyre
nagyobb a támadás a magyar értékek
ellen.
Az egyre növekvő érdeklődésre
való tekintettel a kétórás előadásról
DVD-felvétel készült.
Megvásárlásával azok is részesei
lehetnek a lenyűgöző előadásnak,
akik idő hiányában nem lehettek
jelen.
Czene Csaba
Ebek harmincadján
Magyar
érték
Amit a népszavazásról tudni kell
Kolonics Lászlóné nagykanizsai
műkedvelő festőművész kiállítása
látható a Kanizsai Dorottya
Kórház Erdős László Galériájában,
a sebészet folyosóján.
A tárlaton az alkotó csendéleteiből
és tájképeiből válogattak a
szervezők, hogy kikapcsolódást,
lelki felüdülést nyújtsanak a sebészeten
gondozott betegek számára.
A kiállítást Balogh István
és Lengyák István rendezte. A
képek március 7-éig tekinthetők
meg.
B.E.
Erdős galéria: Csendéletek, tájképek
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Hétfő este ülésezett a kiskanizsai
részönkormányzat is. Az
ülésen a részönkormányzati és
az önkormányzati képviselők
egybehangzóan kijelentették:
nem engedhetnek abból a kérésüktől,
hogy idén épüljön meg az
évek óta ígért kiskanizsai egészségügyi
centrum.
Tóth Nándor, a KTÖ elnöke köszöntötte
a megjelenteket, majd néhány
mondatban vázolta a város
költségvetés-tervezetét, melyről elmondta:
habár az több, mint kétmilliárd
forintos hiánnyal számol, ez
minden bizonnyal csökkenni fog,
ugyanis a Fidesz-frakció elkötelezett
ez irányban. A költségvetés
egyik alapelve, hogy a már folyamatban
lévő beruházásokat befejezik,
újabbakba azonban csak akkor
kezdenek, ha biztos annak pénzügyi
fedezete. Tóth Nándor megjegyezte:
az egyes körzetekben tervezett
beruházások összeállításában
részt vettek az adott terület képviselői
is. Avárosrész nagy beruházásaként
az egészségügyi centrum megépítését
említette, amely a tervek
szerint szeptember harmincadikáig
megvalósul. A fejlesztésre negyvenmillió
forintot különítettek el a
költségvetésben, ám ez nem elegendő
a mintegy kilencvenmilliós
beruházáshoz, a fennmaradó részt
pályázati forrásokból remélik előteremteni
– hangzott el. Tóth Nándor
azt is hozzátette: amennyiben a pályázat
nem nyerne, úgy bírja Cseresnyés
Péter alpolgármester ígéretét,
miszerint az önkormányzat befejezi
saját forrásból a beruházást.
Ezen kívül más fejlesztésekre is
számíthat Kiskanizsa, Polai József
többek közt a ráckerti lejáróhoz elengedhetetlen
területvásárlást, a
Bajcsy-Zsilinszky és a Bajcsai utcák
kereszteződéséhez közeli gyalog-
átkelő kialakítását, és egy új,
Hunyadi téri játszótér megépítését
említette – utóbbinál megjegyezte,
nem ezt tartotta volna a legfontosabb
feladatnak, hanem a Bajcsy-
Zsilinszky úti járda Cigány utca és
a templom közötti szakaszának
felújítását. Persze, a játszótér építését
is örömmel fogadja, s reménykedik,
hogy a beruházásból
talán marad annyi pénz, ami elegendő
lehet a járdaszakasz rekonstrukciójára
is.
Tóth Nándor saját körzetét illetően
a Kőrisfa utcai útfelújítást, a
Tőzike utcai járdaépítést, valamint
a Haladás utcai lakótelkek közművesítését
említette. Mindkét képviselő
sürgető feladatnak nevezte a
városrész belvíz- és csapadékvíz
elvezetésének megoldását.
Horváth Jánosné jelezte: a koncepcióban
nem találta a majdani új
ravatalozó engedélyeztetésének és
tervezésének költségeit, s arra figyelmeztetett,
hogy az említett beruházást
mindenképpen napirenden
kell tartani.
Polai József végül leszögezte: ha
a Kiskanizsára tervezett valamenynyi
beruházás megvalósul, akkor
elmondhatják a városrész lakói,
hogy ennyit még soha nem kaptak a
városi költségvetésből, mint most.
Böjti Istvánné ugyancsak azt állapította
meg: Kiskanizsa számára
kedvező, aprólékosan kidolgozott
költségvetési koncepció került az
asztalukra.
H.A.
2008. február 14. Kanizsa – Kiskanizsa 9
Mivel nyílt levélben szólíttattunk meg, kénytelenek
vagyunk így válaszolni. Egy közösségen belül lehetnek
problémák. Hogy kik okozzák, tudják. De azt
nem a város nyilvánossága előtt kellene rendezni. A
levél tele van tévedéssel, csúsztatással. Először is a
Kiskanizsai Polgári Olvasókör fogalmát sem ismeri
a levélíró. Valóban nagymúltú szervezet a Kiskanizsai
Polgári Olvasókör. 1870-ben alakult, 1945-ben
betiltották, a rendszerváltásig nem működhetett.
1990-ben Vizeli Dezső bácsi kezdeményezésére újra
működni kezdett az olvasókör. Dezső bácsi halála
után csak formálisan létezett. Egy 30-40 fős társaság
– nevezhetjük Nyugdíjas Klubnak – évente szervezett
három bált Farkas Tibor igazgató segítségével
(1994-2006).
2006. januárjában „újjáalakult” a Kiskanizsai
Polgári Olvasókör. Attól kezdve működik csak cégbíróságon
bejegyzett egyesületként. Az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület teljesen külön szervezet. A
két évvel ezelőtti újraalakulás óta az olvasókör igazi
közösséggé vált. Sokan sokat tettek azért, hogy az olvasókör
épületét tartalmas rendezvényekkel töltsék
meg. Szak Jenőné és társai – bár formálisan olvasóköri
tagok voltak – nem tudták elviselni, hogy a harmonikás
bálokon kívül másféle bál is van, s komoly
tartalmi munka folyik. Megjegyzem – Szak Jenőné
milyen alapon kritizálja az olvasókör munkáját, amikor
nem tagja? A nem éppen jó színben feltüntetett
„új” vezetőség az alapszabály szerint működött, természetesen
sok új tartalmas programmal. Az egyesület
Kiskanizsa legnagyobb, legismertebb civil szervezete.
Az úgynevezett Nyugdíjas Klub pletykákkal,
intrikákkal kezdettől fogva támadta a vezetőséget, az
újat nem akarták elfogadni. „Minden legyen úgy,
mint régen” – idézhetem kívánságukat. Természetesen
csak kritizálni tudtak, tenni nem sokat tettek.
Számukra is szervezett a vezetőség külön bálokat
(olyat, mint régen). Hol volt Szak Jenőné, amikor
dolgozni kellett? A rendezvényeken részt venni – szerinte
munka. De azokat meg kell szervezni, előkészíteni.
Szerintünk ez a munka. A biztosítékot a február
másodikai farsangi bál verte ki a „maradást, régit”
akaróknál.
A vezetőség nem nyilatkoztatta ki, hogy a rendezvény
„profitorientált” (magyarul, nyereségérdekelt),
azaz, aki többet fizet, az nagyobb eséllyel jut be a
bálba. Ez így hazugság. A tagok 2000 Ft/fő, a nem
tagok 2500 Ft/fő belépődíjat fizettek. A jegyek árusításkor
valóban hamar elfogytak. Ilyen nagy volt az
érdeklődés. A bált az Árvácska dalkör szervezte, ők
valóban megvették maguknak és társuknak a jegyet
(és ők mind olvasóköri tagok). Vagy talán a rendezők,
a munkát végzők ne mehettek volna bálba?
Hogy miért nem kaphatott mindenki jegyet? A Móricz
Zsigmond Művelődési Ház nagytermébe maximum
száz ember fér be, ha vacsora is van. Taglétszámunk
százhatvanöt fő! Szak Jenőnének is felajánlották
a jegyet árusító szervezők, hogy a klubteremben
el tudják őket helyezni (zene ki volt hangosítva). Ezt
visszautasította, és ő, valamint az általa felhergelt
tagok kiléptek az olvasókörből. Mellesleg a február
másodikai bál nagyon jól sikerült, a klubterem is tele
volt és nagyon jól érezték magukat az ott lévők is.
(A két teremben 130-an voltunk.) Nem tudom mit ért
Szak Jenőné „baráti kör”-ön. Az Árvácska Dalkör
valóban jó közösség. Lehet, hogy ezt is irigylik. Tehát
ezzel nem sértett meg bennünket (pedig ez volt a
célja), hanem megdicsért. Minden olvasóköri rendezvény
a tagság összefogását tűzi ki célul. A „kint
rekedt idősebb tagok” (vajon kik ők?) természetesen
sérelmezhetik, hogy „kint rekedtek”, de nem fogadták
el a felajánlott helyet. Vagy nekik bérelt asztaluk,
székük van a nagyteremben? Fiatalokat ne engedjünk
tagjaink sorába (célunk volt a fiatalítás is)?
Számunkra minden korosztály egyformán fontos. A
kilépett hat fő helyére húszan léptek be. Tanácsunk
Szak Jenőnének: ő is szervezhet bált!
A Kiskanizsai Polgári Olvasókörön belül működnek
különböző közösségek (Egészségügyi és Szociális
Klub, Könyvbarát Klub, Kártya Klub, Árvácska
Dalkör). A Nyugdíjas Klub elméletileg volt, de nem
működött. Az olvasókörön belül – de teljesen önállóan,
külön – nem működhet a Nyugdíjas klub. Teljesen
önállóan, külön az olvasókörön kívül működhet. Az
újonnan kinevezett vezető Dolmányos Erzsébet, intézmények
vezetőjeként nem tud semmit tenni. Egy
civil szervezet életébe ő sem szólhat bele. Magánemberként
természetesen ő is és a vezetőség többi tagja
támogatja önálló Nyugdíjas Klub létrejöttét, működését.
Az Olvasókör vezetősége nevében
Horváthné Polai Mária, elnök
Válasz Szak Jenőnének
Az idén megépülhet az új orvosi rendelő
Az elmúlt héten tartotta ülését
a bajcsai részönkormányzat,
ahol – természetesen – a költségvetési
tervezetet vitatták meg a
testület tagjai.
A városrészben a Törökvári és a
Vöröshegyi utcák járdájának megépítését
és a településrész központjában
található, a tetején lévő
turulmadártól még korábban megszabadított
hősi emlékmű rekonstrukcióját
szeretnék szerepeltetni a
költségvetésben.
H.A.
Turulra várva
10 Kanizsa – Értékrend 2008. február 14.
Ötvenöt évvel ezelőtt, a
kistarcsai internálótáborban
halt meg az író, újságíró, költő
Somogyváry Gyula.
A mai Burgenlandhoz tartozó Fülesen
született 1895. április 21-én,
német származású családban. Jószágigazgató
édesapja Somogyváron
szolgált. A gyermekként ott töltött
évek meghatározóak voltak számára.
Innen ered magyarosított neve.
1929-ben vitézzé avatták világháborús
frontszolgálatáért. A 19
évesen bevonult Freissberger
zászlós főhadnagyként szerelt le.
Első világháborús regénytrilógiájában
e négy év szociografikus, lírai
naplóját írta meg. Társainak, a
„frontkamaszoknak” a Virágzik a
mandula című kötetben állított
emléket, hisz ez a nemzedék, mint
a mandula, pazarul virágzott, a
szélviharban fele lehullott, de a
megmaradtnak teremnie kell!
A Ne sárgulj, fűzfa! könyv címe
hetyke, csakazértis szólás. Párja a
„Fapofa, kilépés és neki a sűrűjének!”
A befejező kötet: És Mihály
harcolt. Ebben a szégyenletes
1918-as őszt beszéli el. Akkor
mondta a Károlyi-kormány hadügyminisztere:
„Nem akarok katonát
látni!” Megrendítő epizód, mikor
a fegyverszünet parancsára hátravonuló
bakák Csáktornya térségében
elkezdik beásni magukat.
„Szerettem volna egytől-egyig
megcsókolni ezeket a nyakigsáros,
elnyűtt, agyonhajszolt embereket.
Akik ilyen baromi szenvedések után
mikor jártányi erejük is alig van,
szó nélkül, parancs nélkül megállanak
az első magyar rögön, hogy arcot
vessenek a Piave felől előretörő
ellenségnek. Ki mondta nekik? Senki.
Azazhogy Mihály. Látrányi Mihály.
Aki mindnyájunkban él. Minden
magyarban. Csak a nevét nem
tudják. Csak én tudom. Elesett Bludovnál,
de a lelke tovább harcol
bennünk.” – írta Somogyváry.
Kormánypárti országgyűlési
képviselőként lelkiismerete szavára
a zsidó törvények ellen szavaz.
1944-ben a Gestapo kész listákkal
érkezik, Somogyváryt Mauthausenbe
hurcolják, ahonnan 38
kilósan szabadul. A kommunisták
internáló táborát már nem éli túl,
1953. február 12-én halt meg.
Diktatúrák
fogságában A Zalaegerszegen megrendezett
megyenapon három kanizsai
is elismerésben részesült. A
zene több területén elért pedagógusi
és előadói sikereiért Zalai
Közművelődésért Díjat vehetett
át a Batthyány Lajos Gimnázium
tanára, Cseke József, az intézmény
diákját, Söveges Biankát
pedig kiemelkedő tanulmányi
sikerei miatt az Év Zalai Diákjának
választották. Dr. Csákai
Iván sebész főorvos a Zala Megye
Egészségügyéért Díjat vehette
át. A kitüntetettekkel beszélgettünk.
– Gyermekként fogott meg a zene
világa, hatodikos voltam még
csak, de már fagottoztam a szimfonikusoknál
– meséli Cseke József.
– A főiskolán inkább az operaéneklés
felé terelgettek, végül
mégis inkább a népzene mellett
döntöttem. Mindamellett jó volt
az is, mert a mai napig az énektudásomból
élek. 1987-ben kezdtem
tanítani Gelsén, majd a városban
a Zemplén következett, s tavaly
múlt immár tíz éve, hogy a Batthyányban
tanítok. S hogy mit jelent
az elismerés? – kérdez viszsza.
– Természetesen nem az első,
de véleményem szerint régiós
szinten ez a legnagyobb. Korábban
kaptam Szlovéniában nívódíjat,
az Igricek Együttessel megyei
nívódíjat vehettem át, a város is
kitüntetett Nagykanizsa Kultúrájáért
Díjjal, a Patkó Bandával is
kaptam megyei nívódíjat. Igazából
tehát azok egy csoportnak,
egy együttesnek szóltak, de a
mostani az egyénnek, ezzel tényleg
az én munkámat ismerték el,
ezért is okoz nagyobb örömet számomra.
Cseke József igazi kórus-szervezőként
híresült el a szakmában
és a régióban, a megye határain
belül és azon túl is.
– A gimnáziumban a vegyeskart,
azon belül a női kart és a
kamarakórust dirigálom, most
múlt tizenkét éves az újudvari kamarakórus,
Muravidéken is működik
két népdalkör, melyek munkáját
természetesen én irányítom,
s nem szabad kihagyni a Muravidéki
Nótázókat sem, akikkel már
második alkalommal nyertük el a
Kárpát-medencei Vass Lajos
Nagydíjat. Velük most készülünk
a KÓTA Aranypáva Díja elnyerésére.
Másfél éve működik a Nagykanizsai
Ifjúsági Szimfonikus Zenekar,
amit Jakobovics Árpáddal,
a zeneiskola tanárainak támogatásával
irányítunk. S természetesen
nem szabad kihagynom a
Patkó Bandát sem, amely idén
lesz húsz éves. A jubileumra két
koncerttel is készülünk. Biztos,
hogy jó lesz ismét együtt lenni,
sokaknak talán kicsit furcsán
hangzik, de fáj a különlét. Az első
koncertünk vendége Kátai Zoltán
énekmondó lesz, a szeptemberi
fellépésre pedig Berecz Andrást
várjuk.
Cseke József meggyőződése: a
siker titka minden esetben maga a
karvezető, az ő felkészültségén áll,
vagy bukik minden, s bizony, a zene
világában nem lehet demokráciát
játszani, hiszen eredményeket
csak közös munkával, vasfegyelemmel
lehet elérni. Itt nem múlhatnak
el tétlenül az évek, ennek
szellemében évről-évre megméreti
az általa dirigált művészeti csoportokat.
A másik kanizsai kitüntetett,
Dr. Csákai Iván úgy véli, a Zala
Megye Egészségügyéért Díj
nem kizárólag neki szól, hanem
a város önkormányzatának is,
mely mindig odafigyelt arra,
hogy egészségügyi intézményeiben
színvonalas munka folyjon.
– Részben szól csak nekem ez
az elismerés, hiszen abban az
eredményben, amit az önkormányzat
az elmúlt tizennyolc év
alatt elért az egészségügyben, nekem
is van részem – mondja Dr.
Csákai Iván. – A kórház fejlődésében
mindenkinek része van, úgy a
polgármesteri hivatal szakosztályán
dolgozó szakembereknek,
mint a mindenkori közgyűlés tagjainak.
Az első ciklustól kezdve
folyamatos korszerűsítés, modernizálás
zajlott úgy a kórházban,
mint az alapellátásban. Persze,
hazudnék, ha azt mondanám,
hogy nem esett jól a kitüntetés,
mert ezzel valahol azt a munkát is
elismerik, amit az elmúlt tizennyolc
évben képviselőként végeztem,
melyből tizennégy évet bizottsági
elnökként harcoltam végig,
mert bizony, időnként harcolni
kellett.
Dr. Csákai Iván egyik olvasmányélménye
után döntötte el, orvos
lesz, méghozzá sebész. Tizennégy-
tizenöt éves volt, amikor a
kezébe került George Sava: A gyógyító
kés, Egy sebész útja, és a
Csengetnek című regényekből álló
trilógiája. A főorvos azt mondja,
ha újra kezdhetné, ismét sebész
lenne, annak ellenére is, hogy a
társadalomban fokozódó egészségügy-
ellenességet tapasztal.
Ezért beszélte le a gyermekeit is e
hivatásról.
– Ez az egész a politikából indul,
s médián keresztül leképeződik
a társadalom egészére. A betegek,
hozzátartozók nagy százaléka
sajnos, „be van oltva” az
orvosok ellen. Ezt a folyamatot
segíti elő a kormány, legfőképpen
a jelenlegi egészségügyi miniszter,
aki gyakran olyanokat mond,
ami egyrészt nem igaz, másrészt
sértő. Egyik régi kollégám egyszer,
amikor még kezdtük a pá-
Nem múlhatnak el tétlenül az évek
Cseke József:
A muzsikában nincs demokrácia
dr. Csákai Iván:
Növekszik az egészségügy-ellenesség
Fotók: Horváth Attila
Csodálatos természet címmel, a
lábodi Szabó József bélyegkiállítása
látható február 22-ig a
HSMK előcsarnokában.
Nem első alkalommal hozta
Kanizsára Szabó József a gyűjteményét.
Míg decemberben a Föld
színes növényvilágát bemutató
bélyegeit láthattuk, ezúttal a Föld
sokszínű állatvilága jelenik meg
előttünk. Ajánló szavaiban Szakács
Gábor, a Kanizsai Kulturális
Központ munkatársa a természet,
az állat- és a növényvilág óvására,
védelmére hívta fel a diákok
figyelmét.
Egri Gyula tűzoltóparancsnok
és munkatársa, Karsai Zsolt egy
harminc éves tűzoltókészülékben
adta át Marton István polgármesternek
az általuk összegyűjtött,
mintegy húsz kilogramm
egy- és kétforintost.
– Munkánk során több alkalommal
lett volna szükség defibrillátorra,
újraélesztő készülékre a balesetet
szenvedett emberek életének
megmentése érdekében, ezért tűzoltóink
és családtagjaik e nemes
célt a kezdetektől fogva támogatták
– mondta Egri Gyula.
Marton István polgármester az
akciót sikeresnek ítélte meg,
hiszen közel félezer kilogramm –
február végéig érvényes – egy- és
kétforintos érmét sikerült eddig
gyűjteni. A polgármester titkos
célja egy tonna aprópénz begyűjtése,
mely összeggel a Kanizsai Dorottya
Kórház intenzív osztályának
eszközbeszerzését segítik.
Másnap, a Halis István Városi
Könyvtárban Czupi Gyula igazgató
több, mint 28 kilogramm megszűnő
érmét adott át a város első
emberének.
A gyűjtés február 29-én zárul,
így addig mindenkinek van még
lehetősége, hogy segítsen.
B.E.
2008. február 14. Kanizsa – Mozaik 11
lyát, azt mondta, azt néztük, mi lehet
a baja a betegnek. Aztán amikor
főorvos lett, már azon gondolkodott,
hogy ha jön a beteg, mi
baja lehet neki belőle? Nos, jelenleg
ilyen időket élünk. Én három
évig dolgoztam Afrikában, s ott
teljesen más légkör övezi az orvosokat.
Szakmai és anyagi szempontból
is másfajta megbecsülést
kaptunk.
A Batthyány Lajos Gimnáziumban
tanuló Söveges Bianka
pedig az Év Zalai Diákja lett. E
címet a tanulmányi versenyeken
való kiváló szerepléséért érdemelte
ki Bianka. A negyedik évfolyamos
lány még az érettségi
vizsga előtti felkészülési időszakba
is beillesztett több tanulmányi
versenyt.
– Nagyon jólesett ez az elismerés,
ami kicsit váratlanul
ért, mert hiszen nem azért indultam
ezeken a tanulmányi
versenyeken, mert valamilyen
kitüntetést vártam értük, hanem
azért, mert érdekelnek
ezek a dolgok – mondja Bianka.
– Földrajz és biológia versenyeken
indultam, többször is
bejutottam országos megmérettetésekre,
a legnagyobb sikernek
a tavalyi földrajz OKTV-t
tekintem, amelyen első helyezést
sikerült elérnem.
Bianka azt mondja, természettudományi
karon, földtudomány,
vagy biológia szakon
szeretne továbbtanulni. Hogy
konkrétan melyiken is, azt még
nem sikerült eldöntenie, de
biztosak lehetünk abban: Bianka
ebben is jó döntést hoz
majd.
Horváth Attila
Söveges Bianka:
Nem a kitüntetésért csináltam
A titkos cél egy tonna aprópénz
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Nagykanizsa testvérvárosi
kapcsolatait bemutató termet
alakítana ki a Vásárcsarnok
emeletén Stahl György nyugdíjas
mérnök. A javaslatot a képviselők
többsége támogatná, csak
éppen a helyszínnel nem értenek
egyet. Szerintük méltóbb helyet
kellene találni, az ötletgazda szerint
viszont a lényeg éppen az,
hogy a város egyik legforgalmasabb
pontján alakítsák ki a bemutatótermet.
– Testvérvárosi kapcsolataink
eléggé el vannak rejtve a város lakói
elől, s véleményem szerint sokan
azt gondolják, ezek arra valók,
hogy a képviselők, a hivatal reprezentánsai
időnként elutazzanak néhány
távoli helyre és ott eltöltsenek
egy-két kellemes estét – mondta
lapunknak Stahl György. – Úgy
vélem, a látogatások, illetve az
azok révén kialakuló együttműködések
eredményeit a város lakosságának
széles rétege elé kellene
tárni, például egy kiállítás formájában.
Egy ilyen bemutatóhely létrehozására
nagyon alkalmasnak
találom a Vásárcsarnokot, annak
valamelyik emeleti helyiségét, ahol
egy interaktív, dinamikus kiállítás
keretében lehetne bemutatni Nagykanizsa
kapcsolatait. Akár az
Internet nyújtotta lehetőségeket is
kiaknázhatnánk itt. Azért javaslom
a Vásárcsarnokot, mert abban a
város társadalmának teljes keresztmetszete
megfordul. Egy múzeum
látogatói nem ugyanebből a
körből kerülnek ki, s véleményem
szerint a legfontosabb az lenne,
hogy ne csak az értelmiség, hanem
a kétkezi munkás is megismerje
Nagykanizsa testvértelepüléseit.
Stahl György ötletét eddig minden
grémium támogatta, ám a
helyszínnel több képviselő és
szakember, többek közt a főépítész
sem ért egyet. Leginkább úgy vélekednek:
a Vásárcsarnok körülményei,
az alsó szintről felszálló
pecsenye- és hurkasütők olajos gőze
nem éppen a legkedvezőbb benyomást
tenné, mondjuk, egy külföldi
delegációra.
A nyugdíjas mérnök ennek ellenére
úgy véli: a csarnok a lehető
legjobb hely lenne a kiállítás céljára,
főleg, ha a felső szint két végét
kinyitnák, miáltal az emeleti üzletek
is megközelíthetőek lennének
közvetlenül az utcáról. Úgy tudja
egyébként: tőle függetlenül a csarnok
intézőbizottsága már tervezi a
megnyitást, amely várhatóan növelné
az üzletek így is javuló kihasználtságát.
Nem beszélve a Stahl
György által javasolt kiállításról…
Horváth Attila
Testvérvárosi kapcsolatok terme

2008. február 14. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Elég csak új frizurát csináltatnia és máris
úgy érzi, az egész város a lábai előtt
hever. Nem baj, ha önbizalma időnként
az egekig száll, de ha úgy érzi, párját ez
zavarja, aludja ki jól magát.
Lehet, hogy a változékony időjárás az oka,
nehezen viseli még a környezete kedvességét
is. Mielőtt kitörne, menjen el hétvégén úszni
és rendeljen otthon finom ebédet. Így biztosan
nem lesz szüksége nyugtatóra.
Ha elhatároz valamit, többnyire a saját feje
után megy. A Mars hamarosan elhagyja a
jegyét, ezért változékony, hullámzó
időszak jellemzi lelkivilágát. Jót fog tenni
lelkivilágának a természetjárás.
Feszültsége átragadhat a környezetére. Ha
kibírja, néhány órára kerülje az emberek
társaságát. Szedjen virágot, vagy tanulmányozzon
virágcsendéleteket a kiállításokban
bővelkedő galériáink egyikében.
Nem baj, ha néha elfeledkezik a gondjairól
az ember, csak ne tartsa túl sokáig
homokban a fejét. Jó szándékkal
közeledik másokhoz, ezért ön is
számíthat a segítségükre.
A bolygók állásának köszönhetően ismét
szépnek látja maga körül a világot. S mivel
jól érzi magát a bőrében, a siker sem
marad el. Energiáját ne csak a munkába
fektesse, szórakozzon többet.
A tavaszt idéző, napsütéses délutánok
pihenésre ösztönzik. Romantikus hangulatban
telnek a napjai, ám házasságra nem gondol
akkor sem, ha megvan a kiszemelt. Ne mérlegeljen,
engedjen a kellemes erőszaknak.
Bár az otthoni és a családi ügyek erősen
foglalkoztatják, elhatározta, kilép a
nagyvilágba, és élvezője lesz mindannak,
amit városunk kulturális kínálata nyújt.
Ez nagyszerű lehetőség az ismerkedésre.
Kedvezőek a csillagállások a hivatalos
ügyek intézésére, a továbbképzésre.
Érdemes belefogni olyasmibe, amit még
sohasem tett. Ha nem sikerül, akkor sincs
gond, könnyen kimagyarázhatja magát.
Sokat foglalkoztatják az anyagiak, mégis
van bőven fölösleges energiája. Találjon
ki magának valami plusz elfoglaltságot.
Ezzel nem csak saját magán segít, hanem
a türelmes környezetének is.
Úgy tűnik, a bolygóállások fejfájást okoznak
önnek. Bár éppen bezárult egy művészeti
tanfolyam a művelődési házban, kikapcsolódásként
azért érdemes körülnézni, és
más programokra is ellátogatni.
Érzékenységével most elmélyedhet a gondolataiban.
Körvonalazza a választ a régen
feltett kérdéseire: Hogy építsek karriert, és
hogy építsek házat? Mielőtt döntene, kérje
ki a párja és a családja véleményét is.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Nyílt napok a
Bolyaiban
A Bolyai János Általános Iskola
február 16-án (szombaton)
9 órától, február 19-én, 20-án
(kedden, szerdán) 8 órától, és
február 27-én (szerdán) 16.30
órától nyílt napokat szervez a
leendő első osztályos gyermekek
és szüleik számára.
Mindenki szem a
láncban
Új időszaki kiállítás nyílik
2008. február 29-én (pénteken)
16.30 órakor a Thúry György
Múzeumban, Így éltünk az 50-
es években címmel.
Thúry György Múzeum
Nagykanizsa, Fő út 5.
számú kiállítóhely
Oldies
régi idők
kedvencei
szerda
esténként
21:30-tól
most
zenetörténeti
sorozattal
VEGYES
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
14 Kanizsa – Apró 2008. február 14.
BÉRLET
JÁRMű
INGATLAN
Belvárosban 700 m2-es építési terület
eladó. Társasház építésére kiválóan
alkalmas. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Platán soron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.: 30/448-
6072 (6086K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6099K)
Szép természeti környezetben, kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559-es telefonszámon.
(6101K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es,
2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás
9,5 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/348-
9669 (6100K)
Szentgyörgyvári I. hegyen eladó panorámás,
1079 m2 szőlő-gyümölcsös telek,
vízvezetékkel, lakható gazdasági
épülettel, terasszal. Érd.: du. 93/336-
093 (6151K)
Kaán Károly utcai garázssoron
nagyméretű aknás garázs eladó. Irányár:
700.000 Ft Érd.: 30/904-1169 (6152K)
Nk-án Bazárudvari 72 m2-es, galériázott,
II. emeleti, önkormányzati lakásomat
(terhelten) elcserélném, lehetőleg
városközponti kisebbre. Tel.: 30/581-
4327 (6154K)
Nk, Csengery u. 1. szám alatti társasházban
81 m2-es, II. emeleti lakás eladó.
(Autó tárolása zárt udvarban) Érd.:
30/256-2632 (6158K)
Nagykanizsa keleti városrészében
kétszobás lakás eladó. Irányár: 5 MFt.
Tel.: 06/70/454-0475
A belvárosban igényesen felújított,
kétszobás lakás eladó. Irányár: 7,9 MFt.
Tel.: 06/70/454-0477
Palinban kétgenerációs, különbejáratú
családi ház eladó. Tel.:
06/70/454-0477
Budapesten, a X. kerületben újépítésű,
kétszobás lakás eladó. Tel.:
06/70/454-0476
Nagykanizsán újépítésű, 67 m2-es
lakás eladó. Tel.: 06/70/454-0475.
Nagykanizsán, a belvároshoz közel
háromszobás lakás eladó. Tel.:
06/70/454-0476
Az Attila utcában 51 m2-es egyedi
fűtéses lakás eladó. Irányár: 6,6 MFt.
Tel.: 06/70/454-0476
Herman Ottó utcában lakás kiadó.
Kaució szükséges. Érd.: 93/324-735
(6155K)
Suzuki Swift 1995-ös évjárat, friss
műszakival eladó. Érd.: 20/461-2814
(6149K)
Főiskolai hallgató magyar nyelvtanból
és irodalomból korrepetálást, érettségire
való felkészítést vállal. Tel.:
30/968-8184 (6141K)
Számítógépes adatrögzítést: szakdolgozatok,
árajánlatok, stb. gépelését
valamint egyéb pc-n végezhető feladatot
rövid határidővel vállalok. Tel.:
30/9932-534
Diplomás nyelvtanár angolból korrepetálást,
nyelvvizsgára felkészítést,
olaszból kezdő szintű tanítást vállal a
belvárosban. Érd.: 70/311-2145
(6156K)
Fürdőkád, zuhanytálca felújító zománcozás
helyben, beépített állapotban,
fehérben, színesben. Érd.: 20/475-1793,
82/423-691 (6142K)
Takarítást, gyermekfelügyeletet vállalok.
Érd.: 30/521-4419 (6157K)
Költözés miatt eladó: Whirpool kombinált
(8 éves) hűtőszekrény, 72 cm-es
LG 100 Hz televízió, új fürdőszobaberendezés
(még dobozban, fa + bambusz
kombináció). Érd.: 20/226-4144 (6144K)
Etüd típusú Pianino eladó. Érd.:
30/901-2482 (6146K)
Asztali számítógép, nyomtató, fénymásoló
eladó. Érd.: 30/916-1600 (6150K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat, porcelánt,
képet, könyvet, régi újságokat,
stb.! Érd.: 20/555-3014 (6083K)
Eltartási szerződést kötne saját vagyonnal
rendelkező hölgy olyan idős
emberrel, aki saját háza fenntartásához
és önmaga eltartásához segítségre szorul.
Jelige: “Egyedül nehéz”
Lakásvásárlási vagy jelzáloghitelt
szeretne? Gyors, korrekt és ingyenes
hitelügyintézésért hívjon bátran. Tel.:
06/70/454-0475
Jól szituált, középkorú üzletember,
kevés szabadidővel diszkrét kapcsolatot
keres egy csinos, hasonló korú hölgy
személyében. Leveleket a szerkesztőségbe
(Pf.: 154) kérem, „Maxima” jeligére.
Rendezett anyagiakkal rendelkező
férfi társat keres házasság céljából.
Fényképes leveleket, telefonszámmal
várok „Fehér szegfű” jeligére. (6159K)
Városközpontban irodák – nettó
1.200 Ft/m2-től – és üzlethelyiségek
kiadók, ingyenes parkolási
lehetőséggel. Érd.: 20/9390-745,
20/9683-517
Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetőséget:
mechanikai műszerész (angol ny.ism.) szakirányú megegyezés szerint
műszakvezető (angol ny.ism.) szakirányú megegyezés szerint
minőségi ellenőr (angol ny.ism.) szakirányú megegyezés szerint
villanyszerelő szakirányú 85.000 – 100.000 Ft
kertész szakirányú 75.000 Ft
víz-gáz csőhálózat szerelő szakirányú 85.000 – 100.00 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
húsbolti eladó szakirányú 70.000 Ft
élelmiszerbolti eladó szakirányú megegyezés szerint
sportcikk eladó szakirányú 82.800 – 86.300 Ft
szakács szakirányú 69.000 – 100.000 Ft
könyvelő (angol ny.ism.) szakirányú 130.000 – 180.000 Ft
recepciós (német ny.ism.) szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
munkaügyi-adóügyi előadó szakirányú KJT. szerint
műszakvezető (német ny.ism) technikum megegyezés szerint
gyengeáramú villamosmérnök egyetem 250.000 – 300.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk, vagy a http://www.nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
2008. február 14. Kanizsa – Sport 15
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL:
􀂊 2008. 02.15-én 16 órakor
hétvégi
􀂊 2008. 02.20-án 16 órakor
hétközi előadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
􀂊 2008. 02.15-én 16 órakor
“C” és “C+E”
Könnyű és nehézgépkezelői
tanfolyamra jelentkezéseket még
elfogadunk (alap és típusvizsga)
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
A nem is oly’ távoli jövőben
fennállásának ötödik évfordulóját
ünneplő Nagykanizsai Utánpótlás
Futball Clubnál a tavaszi idény ismét
szép eredményekkel kecsegtet.
Okosabb azonban úgy fogalmazni,
hogy a fiataloknál nem
csupán a helyezés számít, de…
– … mégiscsak jóleső érzés abba
belegondolni, hogy a jelenleg U17-
es korosztályú csapatunk négy és
fél éves sikerszériája tovább folytatódhat
– vágott a közepébe id.
Vlaszák Géza, az egyesület elnöke.
– Ez annyit tesz, hogy a gárda az NB
II Utánpótlás bajnokság dél-nyugati
csoportjában az első helyen telelt
– 14 meccséből csak egyet veszítve,
s a 119 rúgott góljára mindössze tizenkétszer
válaszoltak.
Annyit érdemes megjegyezni,
hogy ez az a kirakatcsapat, mely
volt már bajnok az U13-as és U15-
ös korosztályban is, igaz, az évek
folyamán cserélődött a keret, hiszen
hatan már máshol kergetik a
labdát. Ha külön kitérünk a gólvágókra,
számolgathatunk, hiszen
Péntek Adrián negyvenhatnál jár,
Szakmeiszter Ádám 16-szor volt
eredményes, Szarka Tamás pedig
13-nál tart. A Faller Zoltán és segítője,
Bene Gábor által edzett társasággal
azonban nagyobb tervei
is vannak a klubnak…
–…ha ezzel a korosztállyal az
U19-es mezőnyt meg tudnánk
majd verni, no látja, az lenne az
igazi – folytatta az elnök. – Ezt így
írja le: ha az utánpótlás kiemelt
bajnokságba sikerülne felkerülnünk
és ezzel párhuzamosan Kanizsának
addigra NB II-es felnőtt
együttese lenne, nos, az már jelentene
valamilyen nívót. S erre van
két és fél esztendőnk, hogy mindezt
városi szinten kivitelezzük, vagyis
nem kellene hagyni kárba veszni
az időt.
Az egyesületnek van azonban
már egy újabb tehetséges generációja
is az U13-asoknál, ahol Török
János tréner keze alatt szintén
ügyes lurkók rúgják a bőrt. Ebben
persze, nagy szerepe van a gyermek
korcsoportoknál ténykedő
edzőknek is, melyeknél Váradi
Gábor, Gyulai Csaba, Kiss István,
Németh István és Király Endre
foglalkozik a reménységekkel.
Szóval, az U13-asok is vezetik tabellájukat,
s Vlaszák Géza sorolta
is a neveket, akikről még bizonyára
fogunk hallani…
– … Bébecz Dávid, Pesti Attila,
Török Milán, Horváth Dávid,
Senkó Bence, Kovács Péter, hogy
csak a kiemelkedőbbeket említsem.
S el ne felejtsem az igazi gólfelelőst,
Sáfrán Richárdot, aki a fél
szezon alatt 54-szer köszönt be az
ellenfeleknek a 15 csapatos mezőnyben.
Van tehát honnan merítenünk
a továbbiakban is.
Ennél jobb végszót nem is találhattunk
volna, s már nincs is meszsze
a srácok számára az újabb bizonyítási
lehetőség, hiszen nemsokára
itt a tavaszi szezonkezdet és
ismét lőhetik a szebbnél szebb gólokat
ellenfeleik hálójába.
Polgár László
Ismét akadnak gólvágók a NUFC-nál
Március elsején Sportakrobatika
Nemzetközi Show és Gálaestre
kerül sor a Zalaerdő Hevesi
DSE javára.
Aműsorban szerepelnek a Zalaerdő
Hevesi DSE fiataljai, a Hevesi Sándor
Általános Iskola diákjai, a Honvéd
Kaszinó Swans Csoportjának modern
táncosai, Galambos Ferenc világbajnok
bűvész, a Zrínyi Miklós Általános
Iskola tanulói, s tizenkét ország sportolóinak
részvételével nemzetközi gálára
is sor kerül. Jegyek korlátozott
számban még kaphatók.
H.A.
Nemzetközi sportakrobatikai gála lesz
Biztos győzelem nagy csapottakkal.
Ifjúsági és kadett korosztályos
Dunántúl – Budapest válogatott
ökölvívó találkozót rendeztek
az NTE-csarnokban, nem titkoltan
egyben azzal a szándékkal,
hogy a fiatal öklözőknek újabb
versenylehetőséget teremtsenek a
szezonban. A dunántúli egyesületekből
összeszedett csapattagokat
Korpics Miklós vezényelte a ring
mellől, aki nem egyszer felettébb
hangos szavakkal irányította övéit,
s ennek aztán nem is maradt el az
eredménye. Dunántúl válogatottja
ugyanis végül 17-7-re diadalmaskodott
a számos súlycsoportban jó
meccset hozó összecsapáson. A
kanizsai ökölvívó klubot képviselő
46 kg-os Nádori Tibor és az 57
kg-os Orsola Norbert nyert, Vass
Richárd viszont 75 kg-ban végül
alulmaradt. A nagy várakozással
beharangozott 69 kg-os Korpics
István – Oravecz Pál mérkőzést
döntetlenre hozták a pontozók, pedig
el kell ismerni, hogy a fővárosi
Eb-harmadik Oravecz ezúttal
meggyőzőbb teljesítményt nyújtott,
ezért nem hatott meglepetésként
a vendégek szolid méltatlankodása
az eredményhirdetés után.
Szólni kell még a szintén kanizsai
színekben szereplő 86 kg-os Tóth
Dávidról is, aki ugyancsak döntetlenre
végzett ellenfelével. Összességében
a dunántúli győzelem
nem forgott veszélyben, ráadásul
számos ütős meccset is láthattak
az ökölvívás kanizsai hívei.
Itthon nyertek, idegenben kikaptak.
A férfi kosárlabda NB I Bcsoportjában
legutóbb szerda-péntek
ritmusban játszotta le két mérkőzését
a Kanizsa KK-DKG East
együttese. Előbb egy korábbi elmaradt
mérkőzését pótolta hazai pályán
a Fehérvár KC ellen, melyen
végül 98-75-re nyert is a kanizsai
gárda, s ezzel akkor felkúszott a tabella
ötödik helyére. A fehérváriak
ellen a legeredményesebb Beck Attila
volt, aki 18 pontjából tizenkettőt
hárompontosokkal szerzett. A
Veszprémi ESC ellen idegenben
már nem ment annyira, de ezt sugallta
a papírforma is, mivel az ellenfél
a Nyugati csoport éllovasa
volt a királynék városában. Ennek
megfelelően a házigazdák 106-82-
re győztek, s az iramot csupán Szabó
Balázs próbálta tartani a vendéglátókkal,
aki a palánk alatt 23 pontot
szorgoskodott össze a KKK színeiben.
Adél-zalai legénység a hatodik
helyről várja az alapszakasz folytatását,
melyből még két mérkőzésük
van hátra a tíz csapatos mezőnyben.
16 Kanizsa – Sport 2008. február 14.
Február 14. 19 óra
Rátkai bérlet
ELVÁMOLT NÁSZÉJSZAKA
zenés vígjáték
(budapesti Fogi Színház)
Február 16. 15 óra
TARKA-BARKA MűHELY
Bábozzunk! - folytatás
Február 19. 19 óra
Bródy bérlet:
John Patric:
AZ AJÁNDÉK GÉSA
(Teaház az augusztusi holdhoz)
vígjáték
(budapesti Körúti Színház)
Február 20. 16.30 óra
NÖVÉNYVÉDELEM
A HÁZIKERTBEN
Előadó: Gózner Katalin
növényvédelmi
mérnök
Február 21. 14.30 óra – Magyarország természeti értékei
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK
Előadó: Benedek Miklós tanár
Márciusi előzetes:
Március 1. 20 óra Medgyaszay Ház
TAVASZKÖSZÖNTő VIRÁGBÁL
Zene: Adria Duó - Cziczeli Ferenc és Imre Tibor
Nyitótánc: Premier Táncklub
Belépődíj: 1200 Ft, vacsora igény szerint: 1600 Ft
Belépőjegy a HSMK-ban váltható
Február eleje: Mátyás remeklései
Eddig igazán nem panaszkodhat
februárjára Mátyás Szabina,
az NTE 1866 vívója.
A női kadett kard országos bajnokságon
ugyanis harmadik helyezést
ért el, s a leány csapat is az ő
hathatós segítségével a második helyen
végzett. Kezdjük előbb az
egyénivel, melyben biztosan került
Szabina a legjobb 16 közé, majd a
nyolc között fővárosi ellenfelét búcsúztatta.
Következett az elődöntő,
ahol a BVSC vívója jobb volt
ugyan nála, de a harmadik hely is
nagy siker számára úgy, hogy első
éves kadett korú a mezőnyben.
Csapatban az NTE vívói Magyar
Zsanett, Mátyás Szabina, Péntek
Brigitta, Varga Viviána felállásban
a dobogó második helyéig meneteltek
úgy, hogy előbb az Uniqa-UTE,
majd a BSE együttesét múlták
felül. A fináléban a BVSC egysége
következett, s ugyan a kanizsaiak
kétszer is vezettek, de Tóth Tamás
Tibor edző tanítványai végül 45-
41-re kikaptak. Szabinának az országos
kadett seregszemlén elért sikerei
biztos válogatottságot értek,
így utazhatott a magyar kerettel
Londonba, egy nemzetközi, ranglistapontokat
érő körversenyre. Az
angol fővárosban olyan jól vívtak,
hogy az Izlandtól Angliáig széles
mezőnyt felvonultató viadalon az
első helyig jutottak. A döntőben a
németek kadett korosztályú nemzeti
együttesét múlták felül, érthető
volt tehát a kanizsai vívó öröme,
akit a londoni járat ferihegyi landolása
után szólaltattunk meg:
– Természetesen nagyon örültem
csapattársaimmal együtt a sikernek,
mert nemzetközi viadalon győzni külön
rang is egyben. Az, hogy válogatott
vagyok, nem tölt el elégedettséggel,
s a továbbiakban is nagyon sokat
kell még tennem a hasonló sikerekért.
Ez egy állomás volt az év következő
eseményei előtt. Közülük a márciusi
Európa-bajnokság már nagyon közel
van, melyet Észak-Olaszországban
rendeznek. Hogy ott milyen esélyekkel
szállunk versenybe, arról előre
nem szeretnék beszélni, de hogy nem
a futottak még kategóriában leszünk,
ebben biztos vagyok.
Polgár László
Elő a Szabinákkal!
Lassan a helyi leány utánpótlássport elvárásai közé fel lehetne venni
azt a kritériumot is, hogy Szabinák előnyben (főleg, ha vezetéknevük
M-mel kezdődik). A két, egyéni és nem labdajáték sportágban ugyanis
van a városnak két Szabinája, a cselgáncsozó Mihovics, valamint a vívó
Mátyás, akik lassan fél Európát bejárva és mindent beleadva törekszenek
arra, hogy hallassák a kanizsai sport hangját. Persze, vélhetően
őket sokkal inkább a sport szeretete vezérli, s ez így is van rendjén. Mi
ehhez csupán azt tennénk hozzá, Szabina névvel Kanizsán úgy tűnk,
nem reménytelen nekikezdeni, tehát menjenek (de ne) csak a Szabinák
vívni, futni, lőni, pörgetni, ütni, dobni, egy szóval sportolni.
A női asztalitenisz Szuperligában
a Linz második csapata ellen
sikerült az idegenbeli bravúr Jakabfi
Imre edző játékosainak, mivel az
osztrák városban 6:4-re győztek,
amivel felsejlett a hetedik hely elérésének
lehetősége is a Kanizsa
Sörgyár SE egysége előtt. Egészen
a következő ellenfél, a szlovák sörgyári
együttes dél-zalai látogatásáig,
hiszen a helyi habzó nedűt gyártó
Topvar által szponzorált SKTS
Topolcany 6:2-vel tudta le a párharc
első felvonását. Északi szomszédaink
jó ideje örökös bajnokának
tekinthető együttesével szemben
a változatosság kedvéért ismét
csak a légiós Mariana Stoiannak
volt sikerélményben része, két
egyes mérkőzést abszolvált sikerrel,
ami kevés volt a nagytapolcsányiak
elleni üdvösséghez. Időközben
a hazai Extraligában is bajnoki
forduló volt, melynek keretében
a KSSE a Soltvadkertet fogadta.
A találkozón végül 5:5-ös végeredmény
született. Ezzel a tabellán
ötödikek.
Sörös
meccs
XX. évfolyam 7. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2008. február 21. Kanizsa
Március 9.
vasárnap 6.00 - 19.00 óra: 􀀲
Az ipari parkban, két egykori
honvédségi ingatlanban megvalósítandó
innovációs központ és
inkubátorház terveiről számoltak
be az illetékesek minap a
Vasemberház dísztermében.
Gőcze Gyula, a Gazdaságfejlesztő
Kht. ügyvezetője elmondta,
még 2006-ban adtak be pályázatot
a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácshoz, amely pályázati
forrásokkal is segíti a régió
kutatási-fejlesztési tevékenységének
erősítését.
Nyeste Péter, a fejlesztési tanács
ügynökségének munkatársa jelezte,
a tervek és a megvalósíthatósági
tanulmány elkészítése még csak az
első lépés egy akár régiós szerepkörrel
is bíró innovációs központ
létrehozásához, hiszen a kivitelezéshez
szükség van további forrásokra,
esetleg vállalkozói tőkére is.
A megvalósíthatósági terveket
készítő Aquaprofit Zrt. elnöke,
Nádasi Tamás ugyancsak azt
hangsúlyozta, a központ létrehozása
elképzelhetetlen külső források
bevonása nélkül.
Veress Ildikó projektmenedzser arról
számolt be, hogy a majdan kialakítandó
központban hét technológiai
kutatási terület, így többek közt a geotermikus
kutatásokkal, ipari technológiákkal,
vízgazdálkodással kapcsolatos
kapna helyet, s az elképzelések
szerint egy konferenciatermet is építenének.
Atervek szerint előbb az irodahelyiségek
készülnének el, aztán az
oktatási egységek. A szakemberek
modern fűtési rendszerrel, hűtésre és
energiatakarékos fűtésre egyaránt alkalmas
készülékekkel kívánják felszerelni
az innovációs központot,
amely ezáltal már maga is az innováció
egyik referenciája lenne.
A részletekről a kiviteli terveket
készítő cég képviselője, Varga
László számolt be. A szakember
jelezte, Európa szerte kevés olyan
épület létezik, mint amilyen a kanizsai
lesz, hiszen – mint arról már
az előtte szóló is beszélt – rendkívül
energiatakarékos rendszerrel,
jól átszellőztetett homlokzattal és
jelentős hőszigetelő tulajdonsággal
bíró tetőzettel készül majd el.
A terveket úgy állították össze,
hogy az 1,2 milliárd forintos fejlesztés
különálló ütemekben is
megvalósítható legyen.
Gőcze Gyula jelezte: a kivitelezéshez
pályázati forrásokat remélnek,
egyrészt a Norvég Alaptól,
amellyel mindkét épület felújítása,
átépítése valósulna meg, s a kettő
között megépülhetne a konferenciaterem
is, másrészt a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácstól;
az innen elnyerhető támogatás
azonban csak az egyik épület
korszerűsítésére lenne elegendő.
A Gazdaságfejlesztő Kht. ügyvezetője
jelezte, a projekt kapcsán
szorosabbra kívánják fűzni a kapcsolatot
a vállalkozókkal és a
Veszprémi Egyetemmel is.
Horváth Attila
Fotó: Horváth Attila
Norvég Alapból Innovációs Központ
Megnyílt a Muskátli Kávézó
és Látványpékség. A város vezetése
nevében Bárdosi Gábor önkormányzati
képviselő adta át
ünnepélyes keretek között az üzletet
a lakosságnak.
Megjegyezte, amint az időjárás
engedi, a külső terasz felállításával
még több vendéget fogadhat
az egykor közkedvelt cukrászda.
A képviselő 2007. augusztusában
vetette fel, hogy az épületben ismét
cukrászda lehetne, ha az üresen
álló helyiség cukrászda jellegét
visszaállítaná a város, és megpályáztatná.
Berta László, a kávézót működtető
ZALACO Zrt. vezérigazgatója
elmondta, ez a negyedik üzletük,
ahol helyben is lehet fogyasztani
cukrászsüteményeket. A közel
350 féle termék között találhatók,
napi tömegtermékek, csomagolt,
és az egyre keresettebb prémium
termékek. Az egyedi termékek közül,
aki akarja, megkóstolhatja az
inkák kenyerét is.
Bakonyi Erzsébet
Kóstold meg az inkák kenyerét!
Emlékszel? Régen – mikor még
gimisek voltunk – az Erkel
Művházba Harkány Laci bácsi és
Hegedűs Erzsi minden évben hívott
egy pasit! Másfél órán keresztül
mondta a magáét, miközben
megtudtuk tőle, hogy „nem köpköd
a Zsazsa néni” és hogy „egyenlő
pályák, egyenlő esélyek, én kerékpárral
megyek…” Aztán felnőttünk,
és egyszer csak megláttuk a
tv-ben ugyanazt a pasit egy szabásmintával
a kezében, amint a
budapestiektől kérdezgeti, hogy
merre van az Eiffel-torony. És volt,
aki megmutatta neki! (sic!) Utána
meg hídpénzt szedett a Lánchídon
attól, aki át akart kelni! Teljesen
őrült volt. Aztán eltűnt hosszú időre.
Nem láthattuk, nem hallhattuk.
Beteg volt, családi tragédiák is gyötörték.
A 90-es évek közepén már olvashattuk
az írásait egyik napilapunkban,
amelyekből megtudtuk,
hogy ő sem érti mitől a gyűlölködés,
acsarkodás és a másik folyamatos
megsemmisítésére való törekvés?!
Nemrég megláttam, hogy
újra játszik a Budapesti Kamara
Színházban. Hát persze, hogy itt
lesz velünk az abszurd humor nagymestere
február 25-én hétfőn 19
órától Kiskanizsán a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban. Gyere el
Te is! Bemutatja új műsorát, melynek
címe: „A semmit tudás egyeteme"”
Ugye ráismersz a képről, a
gesztusokról, a mimikáról:
A semmittudás
egyeteme
Sándor György humoralista
– Egyre inkább szekér, mint hídfőállás
kéne, hogy legyen Kanizsa
kultúrája – jegyezte meg Balogh
László önkormányzati képviselő,
az Oktatási, Kuturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság elnöke azon a fórumon,
amelyet a hivatal művelődési
osztálya szervezett a művészeti
élet részvevőinek.
A kulturális fórum a Hogy van a
kanizsai kultúra? címet viselte. Az
elhangzott ötletekre, felvetésekre
Halmos Csaba kulturális referens,
Balogh László, Baráth Zoltán, a
Farkas Ferenc Zene-és Aranymetszés
Művészeti Iskola igazgatója,
valamint Dolmányos Erzsébet, a
Kanizsai Kulturális Központ megbízott
vezetője adott választ. Halmos
Csaba elöljáróban elmondta, a
márciusi közgyűlésre bemegy a
Kulturális Koncepció és a Közművelődési
Rendelet, amit nemcsak
aktualizálni, hanem át is kell dolgozni.
Ehhez a fórum résztvevőitől
is segítséget vár.
Baráth Zoltán igazgató kiemelte,
fontosnak tartja, hogy még a
kulturális alap elosztása előtt sikerült
összejönni. Már korábban
is azt javasolta, a város hozzon
létre egy városi program-hierarchiát,
amelyben nevesítve vannak
a legfontosabb események. Ez
alatt szerepelne egy másik programsor,
amit a nagyobb kulturális
intézmények, egyéb szervezetek
tartanak, és ezekre a pályázati
alapból lehetne összegeket kapni.
A harmadik sorban lennének azok
a rendezvények, amelyeket mindenki
maga szervez saját erőből,
vagy más forrásokból. Ezzel kapcsolatban
felmerült az a kérdés –
folytatta Baráth Zoltán –, hogy
milyen a feladatmegosztás a városban
a kultúra területén, mert
vannak átfedések, hiszen a zeneiskola
is végez olyan „közművelődési”
tevékenységet, ami nem
tartozik kifejezetten az iskola profiljába.
Felmerült az a kérdés is,
hogy ebben a feladatmegosztásban
a civilek hogyan vesznek
részt, milyen szereppel és kapcsolatrendszerrel.
Nagy segítség lenne, ha az önkormányzat
néhány megállító táblát
helyezne el a városban, ahová a
csoportok kitehetnék a plakátjukat,
és jó lenne, ha az internetes programnaptár
jól működne, mert nem
látni, hogy mi az igazán fontos napi
program a www.nagykar.hu című
honlapon. Lehet támogatni a
művészeti életet kedvező bérleti
díjakkal is. Jelenleg harmincegyen
szerepelnek a művészeti térképen.
Ennek a kis számnak az lehet az
oka, hogy bonyolult a jelentkezési
lap, amit szintén meg kellene újítani,
mert egy segítő adatbázis lehetne
a kulturális alap elbírálóinak a
végső döntésnél, hogy a sok-sok
szervezet, személy között ki az,
aki jobban megérdemli azt a bizonyos
összeget, és ki az, aki kevésbé.
Balogh László OKISB-elnök azt
javasolta, a kulturális koncepció
megújítása legyen egy következő
fórum feladata. A munkába a szabadidő
szervezőket is be lehetne
vonni. Erre is büszkék lehetünk,
mert van olyan város az országban,
ahol nincsenek szabadidő
szervezők. Továbbá lát esélyt arra
is, hogy a jó ötletek nagy része a
KKK-ban megvalósítható.
A Ka-Rock Alapítvány égisze
alatt tizenhat zenekar működik.
Képviselőjük megjegyezte, sok tehetséges
zenésze van Kanizsának,
de nincs egy olyan ifjúsági klub a
városban, ahol beszélgetni, találkozni
tudnának más művészeti
ágak képviselőivel is. Szeretnének
beljebb kerülni mostani helyükről,
Kiskanizsáról, a városba. Találtak
egy megoldást, melynek megvalósításához
a várostól kérnének segítséget.
Horváth Gábor rendezvényszervező
vállalkozó tartalmi kérdéseket,
kitörési pontokat említett
hozzászólásában. Véleménye
szerint kevés olyan város van
Magyarországon, amelyik elmondhatja,
hogy olyan erős az
amatőr művészeti mozgalma,
mint Nagykanizsának, de egy sor
olyan értéke is van, amit sajnos
nem igazán használunk ki. Az irányító
szervezetnek, a polgármesteri
hivatalnak rendelkeznie kellene
a civilek és egyéb szervek
által összeadott városfejlesztési
koncepcióval, egymásra épülő
tervekkel, A., B. és C. variációval,
költségvetéssel, prioritásokkal.
Az a fajta szellemiség, ami
harminc évvel ezelőtt jellemezte
a várost, ma már nem igazán fellelhető,
de még mindig vannak
csírák, ezekre az értékekre kellene
építeni, és komolyan venni,
hogy honnan-hová szeretnénk eljutni.
Továbbá fontosnak tartotta,
hogy ne a pártok iránti lojalitás
döntse el, hogy az egyébként értelmes
és tisztességes emberek
olyan bizottságokban dolgozzanak,
amihez nem értenek. Ez szigorúan
szakmai kérdés.
– Sokan azért tanultak, hogy valamilyen
szinten formálni tudják az
előrelépést és ütköztessék a nézeteiket.
Amíg ez nem így működik,
probléma van. Van egy fejlődés,
ami óhatatlanul bekövetkezik, és
van egy fejlődés, aminek elébe lehetne
menni, és generálni kellene.
Nem rendelkezik a város egy olyan
kulturális koncepcióval, ami számon
kérhető lenne – folytatta.
Javaslata szerint a finanszírozásban
kiszámítható garanciákat kellene
adni az intézményvezetőknek
annak érdekében, hogy ne legyenek
kiszolgáltatottak, és ne a mindenkori
kenyéradó gazda kenyerét
egyék. Egy olyan fajta védettség
kell az intézményvezetőknek, mint
az érdekeltségi rendszer. Nagyobb
rendezvényekre Kanizsának csak
egyetlen tere van, az Erzsébet tér.
Közösségi tereket lehetne kialakítani
akár a keleti városrészben,
vagy éppen a strandon, és szívesen
látná a különböző művészeti csoportok
próbáit az utcán. Fontosnak
tartaná az intézményrendszer nyitva
tartásának felülvizsgálatát, hiszen
közel húsz éve az intézmények
nagy része hétvégéken zárva
van. Végezetül azt kérte, a város
értelmesen sáfárkodjon a szellemi
energiájával és vegye komolyan a
saját szakembereit.
Az elhangzottakra reagálva
Tóthné Hegedűs Erzsébet, a Kanizsai
Kulturális Központ munkatársa
megjegyezte:
– Kiszolgáltatottak vagyunk a
pénznek, időnek és a politikának.
Kultúrát teremteni, értéket létrehozni
a rendelkezésre álló tőke
arányában lehet. Kultúrát szolgáltatni,
az embereknek értéket,
szórakozást közvetíteni csak akkor
lehet, ha van miből megfizetni.
Jó lenne, ha a kultúra, az oktatás,
a sport még függetlenebb
lenne a politikától, de ez az élet
rendje. Az érdekeltségi rendszert
csak akkor lehet bevezetni, ha
netán kft, kht, és gazdasági társaság
formájában teszi a dolgát
a kultúra. A működtetésnek, az
alkalmazotti jogviszonynak kötelmei
vannak, a vasárnapi nyitva
tartásnak is anyagi vonzata
van. Nagykanizsán nagyon sok
kulturális érték van – összegezte
Tóthné Hegedűs Erzsébet. – A
helyi erők, és az országos, Európa-
szerte ismert értékek kettős
vegyületével kellene megteremteni
a kultúrát itt Kanizsán! De
mindezek mögött a pénz dominál!
Halmos Csaba a kulturális koncepciót
kritizálóknak válaszként
elmondta: 2001-ben az országban
az elsők között Nagykanizsán készült
el kulturális koncepció és
közművelődési rendelet, melyet
2004-ben a szakminisztériumi ellenőrzés
példásnak nyilvánított.
Az más kérdés, hogy vannak-e hiányosságok.
Természetesen vannak,
de nem lehet azt kimondani,
hogy nincs, nem létezik ilyen. Olvasható,
mindenkinek ismernie
kellene.
Nagy Csaba többek között
megjegyezte: ha a hivatal készít
valamit, az hivatalszagú lesz, és a
hivatalról fog szólni. Nem talál
választ arra, mit akar elérni a város,
és mit vár el a saját intézményrendszerétől.
Ne a hivatal és
a közgyűlés alkosson első körben
koncepciót, hanem jöjjön össze
széles körből egy munkacsoport
például tíz emberrel, és tegyen le
az asztalra valamit, amit aztán a
város megvizsgál. Szólt még a bizonyos
Agóra pályázatról, amelyben
egy milliárd 700 millió forintra
lehet pályázni, és február
végéig kell beadni az első koncepciót.
Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – 2 Kulturális koncepció 2008. február 21.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím:
8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft.
Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető:
László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Hogy van a kanizsai kultúra?
A költségvetés első fordulójának
tekinthető soron kívüli közgyűlésen
Marton István polgármester
újabb érdeklődők jelentkezése
miatt visszavonta a mozi
létrehozásával kapcsolatos előterjesztést,
s kedvezőbb konstrukció
lehetősége miatt döntött a
testület a műfüves pályák építésével
kapcsolatos rendeletek
visszavonásáról is. Ezzel kiléptünk
a méregdrága OLLÉ-programból.
Elsőként a Nagykanizsa Felsőoktatásért
Alapítvánnyal a Zrínyi
u. 33., Zrínyi u. 18., Petőfi u. 5.,
valamint a Zárda u. 20. szám alatti
ingatlanokra vonatkozó ingatlanhasználati
szerződés megkötésével
kapcsolatos előterjesztést tárgyalta
a testület.
Ennek kapcsán Balogh László
(Fidesz-KDNP) elnök megjegyezte,
bizottsága, az oktatási, kulturális,
ifjúsági és sport bizottság azt
javasolta, hogy a korábbi verzióval
ellentétben az alapítvány kaphassa
meg huszonöt éves, hosszú távú
használatra az ingatlanokat.
Halász Gyula (SZDSZ) azt kérte,
vizsgálják meg annak lehetőségét,
hogy a Medgyaszay Házat közösségi
programjaira használhassa
a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Képzési Helye.
Horváth István (Fidesz-KDNP)
azt vetette fel, hogy meg kellene
fontolni a képzési hely egységeinek
egy komplexumban való működtetését.
Javaslatával Gyalókai
Zoltán (Fidesz-KDNP) is egyetértett.
Röst János (SZDSZ) szintén
hosszú távú, huszonöt éves szerződést
javasolt, azonban hozzátette
azt is: nem lát lehetőséget az egyes
egységek összevonására, inkább
bővíteni kellene a kanizsai képzési
helyet, ezért további ingatlanok átadását
sürgette.
Dr. Fodor Csaba (MSZP) viszont
nem támogatta a szerződés
aláírását, mert szerinte az hevenyészett
és előkészítetlen.
Végül a testület elfogadta, hogy
az említett ingatlanokat tizennyolc
éves időtartamra adják az alapítvány
használatába.
Ezt követően az OLLÉ-programban
építendő műfüves pályákkal
kapcsolatos anyagot tárgyalta a
képviselő-testület. Aképviselők – a
korábbi állásponthoz képest meglepő
módon – elhalasztották a műfüves
pályák építésével kapcsolatos
döntést, s a korábban meghozott
három rendelet visszavonásával
kiléptek az OLLÉ-programból.
Mint emlékezetes, a város tíz pálya
építésével csatlakozott a projekthez,
s mint azt Marton István hangsúlyozta:
sokáig ő volt az egyetlen a
testületben, aki nem támogatta a beruházást,
éppen annak az önkormányzat
számára kedvezőtlen pénzügyi
konstrukciója miatt.
Röst János is jelezte, a költségvetés
jelenlegi állapotában, ekkora
hiány mellett nem szabad bevállalni
egy ilyen beruházást. Böröcz
Zoltán (MSZP) ugyancsak azt
mondta, nem támogat olyan beruházást,
amelyhez nem biztosítottak
az anyagi források.
Cseresnyés Péter alpolgármester
hozzászólásában azt mondta:
nem a műfüves pályák megépítéséről
tettek le, csak azt vizsgálják
meg, hogy vállalkozói források bevonásával
hogyan lehetne olcsóbban
megvalósítani a fejlesztést.
Időközben ugyanis más lehetőségek
is felmerültek.
Ezt követően monstre, egyes
pontjain kifejezetten politikai színezetű
vita alakult ki a költségvetési
tervezet tárgyalása kapcsán,
ám végül bizonyos tekintetben
konszenzus alakult ki a két politikai
oldal között.
A felveendő hitel és a költségvetési
hiány mértéke jelen állás szerint
meghaladja a 2,3 milliárd forintot,
ami a város hitelképességének
85 százalékát teszi ki. (A hitel
összege egyébként félmilliárddal
haladja meg a tavalyit, amelynek
a mértéke negyvenhét százalék
volt.) Ennek kapcsán Szita László
könyvvizsgáló jelezte, nem szerencsés,
ha a hitelekből a működést
akarják finanszírozni, ez ugyanis
pár éven belül adósságspirálba sodorhatja
az önkormányzatot. Aszocialista
frakció tagjai egyébként jelezték:
csak olyan fejlesztéseket
tudnak támogatni, melyekhez külső
forrásokat lehet igénybe venni, a
város mostani pénzügyi helyzetében
ugyanis pazarlásnak számítanak
az önerős beruházások.
Bizzer András (Fidesz-KDNP) a
vita során részletesen elemezte az
előző önkormányzat döntéseit,
melynek végső konklúziója az volt,
hogy szerinte a mostani önkormányzat
azért kénytelen többmilliárdos
hitelt felvenni, mert elődei
súlyos, a következő önkormányzatokat
is jelentősen megterhelő fizetési
kötelezettségeket vállaltak.
A költségvetés vitája során elfogadták
a vízdíj-kompenzációval és
a munkahelyteremtéssel kapcsolatos
rendeletet is. Előbbi esetében az
alapdíj felével megegyező összeget
írnak jóvá a feltételeknek megfelelő
fogyasztók számláján, ami mintegy
négy és fél, ötmillió forint kiadást
jelent az önkormányzat számára,
s előreláthatólag ezer fogyasztót
érint. (A baloldalon ülők
egyébként azt javasolták, hogy ne
az alapdíj felét, hanem száz százalékát
kaphassák meg támogatásként
a rászorulók. A felvetést a
közgyűlés többsége nem támogatta,
azzal a kitétellel, hogy a későbbiekben
minden bizonnyal szükség
lesz korrekcióra, s ha szükséges,
akkor is sor kerülhet a módosításra.)
Utóbbival pedig az előző ciklus
hasonló célú, ám kevesek által
igénybe vehető rendeletét javították
fel. A módosítás szerint már
egy munkahely teremtésével
igénybe vehető a támogatás,
amelynek összege háromszázezer
forintról ötszázezerre növekedett.
Marton István a költségvetés kapcsán
jelezte: 220 millió forint működési
hiányt prognosztizálnak, ám eltökéltek
ennek minimalizálásában.
A polgármester azt is jelezte, hogy
véleménye szerint a felveendő hitel
mértéke nem szabad, hogy meghaladja
a tavalyit, ennek érdekében minimálisan
ötszázmillió forintot le
kell faragni a költségvetés kiadási
oldalából. Mint mondta, ez bizonyára
sokaknak fájni fog, de a jövő
szempontjából elengedhetetlen.
Úgy tűnik azonban, a polgármester
szavai nem találtak értő fülekre,
ezután ugyanis számtalan igénnyel
jelentkeztek szólásra a képviselők.
Balogh László például – később
pedig Horváth István – azt javasolta,
hogy a kulturális alapra szánt hatmillió
forintot emeljék tízre. Jerausek
István (Fidesz-KDNP) a hegyi utak
felújítására kért több pénzt, Tóth
Nándor (Fidesz-KDNP) a Kiskanizsai
Településrészi Önkormányzat
igényeit tolmácsolta, Bicsák Miklós
(MSZP) Palinnak szeretne közösségi
házat, Polai József (Fidesz-KDNP)
többek közt a bajcsai Mórichelyi hegyi
út és a kiskanizsai Bajcsy-Zsilinszky
út Cigány utca és Templom
tér közötti szakaszának felújítását
szeretné elérni, és még számtalan
igény fogalmazódott meg.
Azonban száz szónak is egy a vége:
a nap végén Marton István ismét
jelezte: legalább félmilliárd forintot
le kell faragni a kiadásokból. Ezt
bocsátotta szavazásra, amit végül a
testület többsége támogatott. A szocialisták
pedig azt is felajánlották,
hogy a költségvetés tárgyalásának
következő fordulójára konkrét tervezetet
készítenek, amely szándékaik
szerint segítséget nyújthat a többségi
frakciónak és a polgármesternek
a hiány csökkentéséhez.
Horváth Attila
2008. február 21. Kanizsa – Közgyűlés 3
Parkolópályán a műfüves pályák
Hátat fordítottunk
az OLLÉ-nak
Faragni, faragni ...
Nem kell félni,
fájni fog
Ötmilliós
vízdíj-kompenzáció
– Elrontottuk a rendszerváltás
óta eltelt 17-18 évet, nem kicsit,
nagyon. Újra kellene kezdeni, s
első lépésnek a népszavazás kiváló
lehet – mondta minapi, nagykanizsai
látogatása során lapunknak
adott interjújában dr.
Kövér László, a Fidesz-KDNP országos
választmányának elnöke.
– Meggyőződésem szerint a
március kilencedikei szociális népszavazás
több dologról is szól –
mondta dr. Kövér László. – Nemcsak
a mindenki által ismert három
kérdésről, amelyek természetesen
önmagukban is nagyon fontosak.
Hiszen az, hogy ne legyen
tandíj, nagyon fontos a szegényebb
sorsból kikerülő tehetséges fiatalok
számára, az pedig, hogy ne legyen
vizitdíj és kórházi napidíj,
fontos azoknak a betegeknek, akiket
érzékenyen érint a háromszáz
forint is. Főleg, ha azt vesszük figyelembe,
hogy többségük, mire
eljut egy szakrendelésig, többször
is kifizeti ezt az összeget. Megjegyzem
egyébként, nagyobb részt e réteg
adja az MSZP szavazóbázisát.
Nos, a népszavazás e kérdéseken
túlmenően is nagyon komoly dolgokról
szól. Például arról, hogy ki
lehet-e csalni az emberek szavazatát
tudatosan hamis ígéretekkel,
majd azt követően lehet-e valódi
felhatalmazás nélkül olyan kormányzást
folytatni, ami nem a társadalom
akaratából, hanem éppen
ellenkezőleg, annak akarata ellenére
történik? Szól azokról a hoszszú
távú „reformokról” is, amelyeknek
ezen intézkedések is részei,
s nem négy, nem nyolc esztendőre,
hanem hosszú évekre, az utánuk
jövő generációk számára akarják
megváltoztatni a felsőoktatást, az
egészségügyi rendszert. Arról is
szól: egyet értünk-e azzal, hogy
miközben az állam európai mércével
mérve is hihetetlenül magas
pénzt, adókat szed be a társadalom
tagjaitól, aközben a szolgáltatások
tekintetében mégis azt mondja,
gondoskodjunk önmagunkról? Lehet-
e az érdekképviseleteket megkerülve,
az embereket nem megkérdezve
olyan döntéseket hozni,
amelyek hosszú időre döntik el az
ország alapvető kérdéseit? Nem
utolsósorban pedig szól ez a népszavazás
az önbecsülésünkről is,
egy eredményes voksolással
ugyanis azt üzenhetjük a kormánynak,
Gyurcsány Ferencnek és csapatának,
hogy a magyar néppel
nem lehet mindent megtenni. Ezen
kívül az is meggyőződésem, hogy
ez a népszavazás valami új dolognak
is a kezdete lehet. Merthogy –
s ezt ma már egyre többen látják –
elrontottuk a rendszerváltás óta eltelt
17-18 évet, nem kicsit, nagyon,
hogy egy klasszikust idézzek. Újra
kellene kezdeni, s első lépésnek ez
a népszavazás kiváló lehet.
– Országjárásának tapasztalatai
milyen népszavazási eredményt
vetítenek előre? Nehéz rávenni az
embereket arra, hogy elmenjenek,
s három igennel voksoljanak?
– Mind a személyes tapasztalatok,
mind a mérések csalókák, mert
hiszen mindössze egy adott pillanatban
a társadalomban meglévő
véleményt tükröznek, amely a legritkábban
szokott egybe esni az
éles választási szituáció eredményével,
mert mindig többen ígérik a
részvételt, mint ahányan végül
ténylegesen elmennek. Ugyanakkor
azt gondolom, ez sikeres népszavazás
kell, hogy legyen, ám a sikernek
is vannak különböző fokozatai,
s ezáltal eltérő minősége. Ha szűken
is, de összejön a kétmillió voks
és eredményes lesz a népszavazás,
akkor kétségkívül a kormány nem
tehet mást, mint hogy visszavonja a
vizitdíjat, a kórházi napidíjat és a
felsőoktatási tandíjat. Egy ilyen
eredménnyel a szavazás után a
kormány be fogja majd magyarázni
az embereknek a kommunikációra
költött milliárdjaival, hogy a
voksolás eredményéből nem kell és
nem szabad messzemenő következtetéseket
levonni. Ha azonban az
MSZP-ből kiábrándult baloldali
szavazók is megértik, hogy ez nem
pártpolitika, mert nincs jobb- és
baloldali beteg (egyébként meg
őket sújtja leginkább a vizitdíj, s az
a furcsa helyzet állt elő, hogy ami
nekünk büntetés, az nekik a jutalom),
s elmennek szavazni, akkor
kétmilliónál jóval többen húzzák
majd be mindhárom kérdésre az
igent - így mondva nemet a kormány
felelőtlen és hazug politikájára.
Ezáltal nyilvánvalóvá válik,
hogy a kormány politikája ebben a
formában nem folytatható tovább.
– Készült forgatókönyv a Fideszben
egy eredményes népszavazás
esetére?
– Nincsenek forgatókönyveink, s
nem is hiszem, hogy lehetséges,
vagy szükséges lenne ilyeneket
összeállítani. De egy normális demokráciában,
ha egy, a 2006. évi
őszi önkormányzati választásokhoz
hasonló katasztrofális választási
eredménybe fut bele egy kormány,
akkor nem is kérdéses, hogy
a legitimációja elfogy, s a politika
íratlan szabályai szerint le kell
mondania. Egy normális demokráciában
ez a szokás. Hiszen minél
előbb szabadul egy politikai oldal
az erkölcsi terhektől, annál hamarabb
tudja visszaszerezni a bizalmat.
Magyarországon azonban ma
másfajta logikával állunk szemben,
a hatalomhoz görcsösen, foggal-
körömmel, s minden, ismétlem,
minden eszközzel ragaszkodó politikai
klikkről van szó, amelyik
azért akar kormányon maradni,
mert ami az ország vagyonából
még megmaradt, elvihető és zsebre
tehető, azt el akarja vinni és zsebre
akarja tenni. Az egészségügyi
„reform” többek közt éppen arról
szól, hogyan lehet piacosítani az
egészségügyet, azaz a beteg emberekkel
profitot termeltetni, s ezt a
pénzt hogyan lehet átjátszani vállalkozásoknak,
amelyek hogy,
hogy nem, éppen az MSZP és az
SZDSZ oldaláról kerülnek ki.
– Nem gondolják, hogy ha ezt a
három költségvetési tényezőt
kénytelen lesz eltörölni a kormány,
akkor majd más csatornákon, a terhek
további növelésével fogja pótolni
a kieső összeget?
– Ezek nevetséges összegek az ország
gazdasági problémáihoz képest.
Abból is látszik, hogy nem jelentős
költségvetési tényezőkről van
szó, hogy csak propagandára annyit
költ el a kormány, mint amennyit a
vizitdíjból eltesz. Az adósságállomány
kamatterheihez, vagy példának
okáért ahhoz, a több mint százhúsz
milliárd forinthoz képest, amit
2002 óta propagandára, autókra,
mobiltelefonokra, bútorokra elköltött
az úgymond „takarékos” kormány,
nos, e pénzekhez képest ezek
az összegek elenyészőek. Mindig
politikai döntés kérdése, hogy mire
jut pénz, s véleményünk szerint ki lehetne
és ki kellene váltani e sarcokat,
melyekkel feleslegesen nyomorgatják
és sanyargatják az embereket.
Lennének ötleteink, hogy hol lehet
takarékoskodni. Például eleve
nem lett volna szabad a kormányzati
negyed gigantomán beruházását
elkezdeni, de meg lehetne vizsgálni
azt is, hogy mitől kerül negyed
annyiba a metróépítés Madridban,
vagy hogy mitől kerül idehaza kétszer
annyiba egy kilométernyi autópálya
megépítése, mint Horvátországban?
Ha ezekre a kérdésekre
megtalálná, vagy legalább csak keresné
a kormány a választ, nem kellene
ilyen népnyúzó sarcokkal nyomorgatnia
a társadalmat.
Horváth Attila
Kanizsa 4 – Népszavazás 2008. február 21.
Fotó: Horváth Attila
Kövér László: Március kilencedikén újrakezdjük!
Ami az újságban van, és ...
Kattints rá! Kattints rá!
􀀛􀀛􀀛www.kanizsaujsag.hu
Egy helyi és egy országos témáról
tartott sajtótájékoztatót a
Fidelitas Nagykanizsai Csoportja,
melyen megjelent Csepreghy
Nándor, a Fidelitas kampányigazgatója,
Bizzer András, Fertig
István, és Ágh Péter, a Fidelitas
alelnöke (képünkön balról-jobbra).
A megjelenteket Fertig István, a
Fidelitas Nagykanizsai Csoportjának
elnöke köszöntötte, majd
Bizzer András, a helyi csoport alelnöke
beszélt a helyi ügyekről:
– Nagykanizsán az önkormányzat
a kormánnyal ellentétben nem
kivonul a felsőoktatásból, hanem
megtartja a pozícióit, sőt erősíti is
azokat – mondta elöljáróban. – A
felsőoktatás támogatásaként a
költségvetésben idén kilencmillió
forintot biztosítanak a Kanizsa
Felsőoktatási Alapítvány számára.
A közgyűlés napirendjén szerepel,
hogy a város hosszú távra használatba
ad négy épületet az alapítványnak,
ezáltal két kollégium is a
rendelkezésükre áll. El lehet mondani,
aki a PEN kanizsai kampuszára
jelentkezik, biztosan kap
kollégiumot. A költségvetés nyolc
millió forintot biztosít a Bursa
Hungarica ösztöndíjrendszerre,
ami szociális alapon segíti a felsőoktatásban
tanulókat. Emellett bevezették
a Hazavárunk ösztöndíj
rendszert, ezáltal tizenhat millió
forinttal 545 hallgató egyszeri utazását
segítik.
A március 9-ei népszavazásról a
tandíj eltörlésével kapcsolatban
Ágh Péter, a Fidelitas ügyvezető
alelnöke elmondta, országjárás keretében
érkeztek Nagykanizsára,
hogy elmondják, mit üzen a Fidesz
a fiataloknak. Előtte azonban kitért
arra, hogy az MSZP és az SZDSZ
mit üzent a fiataloknak.
– Amikor kampányidőszak van,
mindig hangzatos ígéreteket hallhatunk
ettől a két párttól – hangsúlyozta
Ágh Péter. – 2002-ben például
ingyenes jogosítványt, ingyenes
nyelvvizsgát ígértek, de nem
lett belőle semmi. A 2006-os kampányban
egy ingyenes diplomát
ígértek, és azt, hogy nem lesz tandíj.
Ehhez képest a választásokat
követően azzal kellett szembesülni,
hogy megállapodtak a tandíjban.
A fiataloknak tett ígéretek mindig
csődöt mondtak, kiderült, hogy hazugságon
alapultak. Ha a folyamat
így marad, több tízezer fiatal szorul
ki a felsőoktatásból. 2006-ban,
amikor még nem volt tandíj, 132
ezren adták be a felvételi jelentkezésüket.
2007-ben, amikor számolni
kellett a tandíj befizetésével, 24
ezer fővel csökkent a jelentkezési
lapot beadók száma, vagyis 24
ezer fiatal családja nem tudta vállalni
a továbbtanulással járó kiadásokat.
A szocialisták sokszor
elmondták, hogy csökkent a fiatalok,
a gyerekek száma. Ha megnézzük
az érettségizők számának alakulását,
láthatjuk, stagnálást mutat.
A tandíjjal azt üzeni Gyurcsány
Ferenc a fiataloknak, ha nem gazdag
szülők gyermeke vagy, akkor
ne akarj továbbtanulni. A tandíjjal
nem a diákok szorgalmán és tehetségén
múlik a továbbtanulás lehetősége,
hanem a szülők pénztárcájától
függ. Ennek a politikának a
megállítására kell igent mondani
március 9-én, a népszavazáson.
Hogyha valaki elmegy, és nemet
mond, akkor beletörődik ebbe.
Igent kell mondani ennek a politikának
a megállítására. Miért lehet
az, hogy a szocialisták és a szabaddemokraták
mindig átverik a
fiatalokat? Miért mondanak hangzatos
ígéreteket, amit soha nem
teljesítenek? Valószínűleg azért,
mert a választások részvételi adatai
alapján a fiatalok nem tartoznak
a legaktívabb társadalmi réteghez,
és a szocialisták azt gondolják,
bármit lehet nekik hazudni,
az következmények nélkül marad.
Azt szeretnénk, ha március 9-én
minél többen elmennének szavazni.
A pozitív jövő elkezdése ezekkel
az igen szavazatokkal kezdődik.
Csepreghy Nándort, a Fidesz ifjúsági
kampányfőnökét az ifjúsági
alkampányról kérdeztük:
– Az ifjúsági alkampánynak
nemcsak a tandíj eltörlése a célja.
A fiatalok körében tapasztalható
politikai inaktivitás arra ösztönöz
bennünket, hogy még több fiatalhoz
jussunk el. Még több fiatalnak
szeretnék elvinni azon fiatalok üzeneteit,
akik a tandíj bevezetésének
következtében nem juthatnak be a
felsőoktatási intézményekbe, és
nincs lehetőségük arra, hogy saját
maguk és családjuk életét jobbá tegyék.
Úgy gondoljuk, a tandíj bevezetésével
Gyurcsány Ferenc a fiatalok
álmainak szab gátat – folytatta.
– Az is hazugság, hogy a tandíj
bevezetésének egyik legfőbb
célja a felsőoktatás fejlesztési forrásainak
bővítése. Ez azért hazugság,
mert a tandíj bevezetésével
párhuzamosan több milliárd forintot
vont ki a szocialista-szabaddemokrata
kormányzat a felsőoktatásból.
E pénzek hollétéről ma sem
lehet semmit tudni. A Fidesz és a
Fidelitas az ifjúsági alkampányban
az ország több településére is
eljut. Közel negyven településen
vesszük fel a kapcsolatot helyi ifjúsági
szervezetekkel. Úgy gondoljuk
a március 9-ei népszavazás szimbolikus
jelentőségű, hiszen a tandíj
eltörlésével ismételten hitet tehetünk
az egyenlőség és az összefogás
fontossága mellett.
– A Fidesz központi országjárásához
csatlakozva mi az ifjúsági
alkampány különlegessége?
– Az, hogy nemcsak a népszavazásra
hívjuk fel a fiatalok figyelmét,
hanem kicsit a politikai részvételre
ösztönözzük őket. A kormányzat
a különböző intézkedéseivel
negatívan érinti a fiatalokat,
mert úgy gondolkodik, és a politikai
logika alapján akár jogosan is
teheti, hogy amennyiben a fiatalok
nem mennek el szavazni, akkor ettől
kezdve velük szemben bármi
megtehető. Az országjárás célja
kettős. Egyrészt a népszavazásra
buzdítás, másrészt a politikai aktivitás
növelése. A felsőoktatási intézményekben
tanulók lesznek
azok, akik majd hosszabb távon jelentősen
befolyásolják az ország
fejlődését, lehetőségeit; Hogyan
kerülünk ki abból az európai versenyből,
amit az EU-s csatlakozás
következtében még erőteljesebben
látunk Magyarországon. Úgy gondoljuk,
egyetlen tehetséget sem
vesztegethetünk el. Nem lehetünk
olyan felelőtlenek, hogy egyetlen
egy tehetséges fiatalt is veszni hagyunk
csak azért, mert a szülei
nem tudják finanszírozni a tandíját.
A tandíj kérdése pedig egy
szimbolikus kérdés. Hiszünk abban,
hogy a kormányzatnak felelőssége
van! Felelőtlen kormányzati
magatartás az, hogy minden
egyes kormányzati kötelezettséget
áthárítunk az állampolgárokra.
Akkor azt mondom, nem kell kormányozni!
A kormányzat vállalja a
kormányzással járó felelősséget,
és lássa el azokat a feladatokat,
amiért őt a magyar választók odaküldték.
A tandíj eltörlése is egy
ilyen feladat. Nem lehet vagyoni
alapon szelektálni a felsőoktatásban,
ahogy ez most történik a tandíj
bevezetésével. Valóban igaz,
hogy a mostani tervek szerint, a
hallgatók 15 százaléka, akik a legjobb
eredményt teljesítik, mentesülnek
a tandíj fizetése alól, viszont
ebbe a 15 százalékba csak
azok a hallgatók lesznek képesek
bekerülni, akiknek több idejük jut
a tanulásra. A szegény családokból
származó fiataloknak pedig
dolgozniuk kell azért, hogy a tandíjat
kigazdálkodják. Egy csomó
önellentmondás van a rendszerben.
A másik érv, amivel a szocialisták
és a szabaddemokraták hivatkoznak
országszerte, hogy a
tandíj bevezetésével várhatóan
csökkenni fog a felsőoktatásba jelentkezők
száma. Az országjárásnak
pont az a célja, hogy más eszközöket
is be tudjunk mutatni az
embereknek. Mint például a szakoktatási
rendszer ismételt megteremtése
Magyarországon és a szakképzettségi
presztízs megadása. Az
a gond hazánkban, hogy hiányzik
a szakképesítéssel rendelkező emberek
megbecsülése. Ez megint
olyan szemléletbeli kérdés, ami
hosszú távú folyamatot igényel,
nem lehet egy-két napon belül
megoldani.
Bakonyi Erzsébet
2008. február 21. Kanizsa – Népszavazás 5
Fidelitas: a felsőokatási tandíjról
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 6 – Népszavazás 2008. február 21.
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő
pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző
intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult
nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata) az aranydiploma - várományosoktól a munkakönyvük másolatát
is.
A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8.
sz.) átvehető.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2008. március 10-ig
juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.), hogy továbbíthassuk
a képző intézményekhez.
Pedagógus díszoklevelek
A pályázatot hirdető szerv: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Meghirdetett munkahely: a Kanizsai Kulturális
Központ (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.) igazgatói álláshelye.
Képesítési és egyéb feltételek:
a.) Szakirányú egyetemi végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség
és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai /könyvtárosi
/, közművelődési képzettség, és
b.) legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá
c.) kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység
A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot; a végzettséget
igazoló okirat másolatait; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot és gazdálkodásra
épülő fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy a pályázati anyagot a megbízón és a jogszabályban előírt bizottságon kívül
megismerheti más személy
A munkakör betölthető: 2008. május 1-tól. A magasabb vezetői megbízás
2008. május 1. napjától 2013. április 30. napjáig, 5 év határozott időre szól. A
pályázat beadási határideje: Kulturális Közlönyben való megjelenést követő
30 napon belül, azaz: 2008.03.05-ig (szerda). A pályázat elbírálásának határideje:
2008. április 30. Illetmény: Kjt alapján. A pályázatot két példányban kell
eljuttatni a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztály 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Szmodics Józsefné osztályvezető címére. Tel.:
93/500-780
Pályázat a Kanizsa Kulturális Központ
igazgatói állására
Március kilencedike közeledtével
minden párt, szakszervezet
hallatja hangját, véleményt nyilvánít,
szórólapokkal zsúfoltak a
postaládák. Városunkban ősszel
a Nagykanizsaiak a Nemzetért
civil szervezet volt a legaktívabb.
Az utóbbi időben csend van körülöttük.
A hallgatás okáról kérdeztük
Ladányi Istvánnét.
– Utóbbi találkozásunkkor elmondtam,
hogy a Nagykanizsaiak
a Nemzetért Hagyományőrző
Egyesület milyen terveket dédelget.
Sajnos sok minden elmaradt
ebből, hogy mindjárt önkritikával
kezdjem. Ennek azonban nem lelki
és szellemi oka van, hanem anyagi.
Ismert, hogy mai világunk az
anyagiakra épül. Ezt az akadályt
nem tudjuk leküzdeni. Most viszont
úgy döntöttünk, hogy belevágunk.
Március elsején rendezünk
egy baranta bemutatót a
Zsigmondy-Széchenyi Szakképző
Iskolában tizenegy órakor. A rendezvény
megtekintése ingyenes. A
baranta egy tradicionális magyar
harcművészet, az ősmagyarok
hadrendbe állását mutatja be. Ennek
csúcsán a Kassai-Kelemen lovas-
íjász páros áll. A kezdőknek
egy birkózáshoz hasonló küzdősportot
tudunk ajánlani, melyet
folytathat a pásztorok botozása, és
a szablyával való bánásmód elsajátítása.
Ez alkalomra meghívtuk
az ország minden részéről e tevékenységek
jeles mestereit. Nem titkolt
célunk, hogy városunkban
baranta egyesület alakuljon, és
képviseljen minket az országos
versenyeken. Vannak Nagykanizsán
nagyon jó sportolók, akik erre
alkalmasak, gondolok itt
például a birkózó szakosztályra.
Hiszem, hogy a fürkész íjászok is
szívesen vennének részt egy ilyen
együttes munkában. A következő
rendezvényünk aktualitását Wass
Albert születésének századik, halálának
tizedik évfordulója adja.
Április negyedikén, este hét órától,
a HSMK színháztermében
tartjuk megemlékezésünket. Rendezvényünkre
meghívtuk az Ismerős
Arcok nemzeti rockzenekart. A
koncert keretein belül Simó József,
Wass Albert műveket ad elő.
Hiszem, hogy az előadás kimagasló
művészeti és színházi élményt
fog nyújtani a nézőknek, mely után
ráéreznek arra, amit én személy
szerint Wass Albert műveiből kiérzek,
hogy amíg nem fogunk össze,
amíg nem tanuljuk meg szeretni és
tisztelni egymást, addig nem sokat
fogunk érni. A rendezvényre jegyeket
a Magyar Ház Könyvesboltban
1908 forintért elővételben,
illetve a helyszínen 2500
forintért lehet váltani. Ettől a rendezvényünktől
anyagi hasznot várunk,
ez után tudunk korábbi terveinkben
előrelépni. Nagyon szeretnénk
egy úgynevezett vasárnapi
iskolát létrehozni a gyerekek számára,
ahol megtanulhatnák az
igazi magyar történelmet. Ezzel
nem szeretném megbántani a történelem
tanárokat, mert a városban
már nagyon sokan igaz történelmet
tanítanak. Azok számára
nyújtanánk segítséget, akiket az
iskolarendszeren belül nem ér el
történelmünk hitelessége.
– Tehát április negyedikéig
megvan a konkrét program, de mi
lesz március kilencedikén, hogy
áll a civil mozgalom a népszavazás
kérdéséhez?
– Kinyomtattam és átnéztem az
alapszabályunkat, hogy mit szabad
tennünk, és mit nem. Megalakulásunkkor
szerencsére belevettük,
hogy nemzeti sorskérdésekben
állást foglalunk. Tehát, mint elmondtam
az összefogás jegyében
kell a népszavazásra gondolni
mindenkinek. Igazából annak látnánk
értelmét, ha valamennyi törvénytervezetet
egyszerre utasítaná
el az egész társadalom. Teljesen
mindegy, melyik párt ötlete, terve
lett volna, akkor is ellene szavaznánk.
Kétségbeejtő észjárásra vall
az, aki csupán párthűségből nemmel
szavaz, hiszen azért a háromszáz
forintért vehetek a gyermekemnek,
vagy az unokámnak egy
tábla csokit. Ezekkel a háromszáz
forintokkal nem tudjuk a büdzsét
befoltozni. Miért a milliárdosoknak
adnánk oda? Gondolom egyértelmű
a válaszom…
Czene Csaba
Amíg nem fogunk
össze, nem sokat érünk
„Állást foglalunk a nemzeti sorskérdésekben”
Tisztelt nagykanizsai lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
intézményeiben megüresedett álláshelyek megtekinthetők a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
(www.kszk.gov.hu), illetve a www.nagykanizsa.hu honlapon is.
Megüresedett álláshelyek
A pályázatot meghirdető szerv: Micimackó Óvoda Nagykanizsa, Szent I. u.
14. Tel.: (93) 311-167, (30) 636-1387, e-mail: macko@micimackoovoda.tonline.
hu
Meghirdetett munkahely: óvodapedagógus. Munkaidő napi 8 óra (40
óra/hét). Az óvoda nevelési programjának, SzMSz-ének az IMIP-ben rögzített
és az éves munkatervnek megfelelően önállóan és felelősséggel végzi
munkáját. Képesítési és egyéb feltételek: Óvodapedagógus végzettség, minimum
5 év szakmai gyakorlat. Az óvoda nevelési programja "Óvodai nevelés
játékkal, mesével" terén szerzett szakmai tapasztalat előnyt jelent.
Állás elfoglalásának ideje: 2008. március 3. A pályázat beadási határideje:
2008. febr. 25.
Pályázat óvodapedagógusi munkakörre
2008. február 21. Kanizsa – Városháza 7
Rendelő Orvos Telefon Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Kinizsi u. 3. Dr. Tóth Éva 310-705 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00
- - - 14.30-16.30 - -
Kinizsi u. 3. Dr. Horváth Ágnes 311-247 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00 7.30-12.00
16.00-17.00
Rendelő Orvos Telefon Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Szent Imre utca 1. Dr. Pálfi Katalin 516-744 7.30-13.30 13.30-19.30 13.30-19.30 7.30-13.30 7.30-13.30
Felnőtt háziorvosi szolgálat
Fogászati szolgálatok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról szóló helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon
történő elnyerésére:
LEGFELJEBB NÉGY FőS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/E/1.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület, épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A
lakásbérleti díj összege: 12.100 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008. február 25. 14.00-15.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/E/3.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: peremterület, épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti
díj összege: 12.050 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008. február 25. 14.00-15.30 óráig.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/6.
a. A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület, épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A
lakásbérleti díj összege: 13.200 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008. február 25. 12.30-14.00 óráig.
4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/H. III. em. 1.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: III. emeleti lakás. A
lakásbérleti díj összege: 20.414 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008. február 25. 9.00-10.30 óráig.
Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási helylyel
rendelkező, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben meghatározott
közeli hozzátartozók és hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha-
és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér;
hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs
egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.
GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Attila u. 8/C. III. em. 1.
A lakás alapterülete: 56 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: III. emeleti lakás. A lakásbérleti
díj összege: 12.650 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008. február 26. 14.00-15.30 óráig
2. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. III. em. 23.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: III. emeleti lakás. A
lakásbérleti díj összege: 19.030 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008. február 22. 11.30-13.00 óráig
HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Fő u. 8. III. lh. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 40.964 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony
időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008. február 25. 9.00-10.30
óráig.
2. Nagykanizsa, Irtás u. 8/A. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 78 m2, szobaszám: 1+3 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás.
A lakásbérleti díj összege: 29.094 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony
időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja: 2008. március 3. 14.00-15.30 óráig.
EGYEDÜLÁLLÓKNAK:
1. Nagykanizsa, Kossuth tér 3. fsz. 9.
A lakás alapterülete: 31 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: félkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: belvárosi lakás. A lakásbérleti díj összege: 4.743 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének időpontja:
2008. február 27. 9.00-10.30 óráig.
CSERÉRE:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 10/E. I. em. 3.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti
díj összege: 13.750 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony időtartama:
eredeti szerződéssel megegyező. A lakás megtekintésének időpontja: 2008. február 27.
9.00-10.30 óráig.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az alábbi, Garzonházban
lévő üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosultak lakásigényük
végleges rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap időtartamig, elhelyezésük átmeneti
megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás.
Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony
időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2008. február
21. 14.00-15.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati
díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony
időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2008. február 21.
14.00-15.30 óráig
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás.
Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony
időtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének időpontja: 2008. február
21. 14.00-15.30 óráig.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2008. március 7.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Csákai Iván, bizottsági elnök
Szociális bérlakás-pályázat
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos
Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart
minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a bajcsai kirendeltség épületében.
Tisztelt nagykanizsai lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Marton István polgármester fogadóóráját február 27-
én tartja a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében. Megértésüket köszönjük!
A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLAA LEENDő ELSő Képviselői fogadóóra
OSZTÁLYOSOK ÉS SZÜLEIK RÉSZÉRE ISKOLAI
PROGRAMOKAT SZERVEZ
2008. február 23. (szombat): 10-12 óráig Ovisuli, ahol a leendő elsős gyermekeket,
testvéreiket és a szülőket várjuk az iskolába a mozgással, játékkal
tarkított foglalkoztatáson. 2008. február 27. (szerda): 8-11 óráig nyílt tanítási
nap, ahol a szülők a leendő elsős vagy más pedagógusok óráit látogathatják,
megismerhetik az iskolát, az iskola életét
Jöjjenek el, ismerjék meg gyermekük egészséget megalapozó zöld
környezetben lévő leendő iskolát! Szeretettel várjuk Önöket!
A közelmúltban ismét a MIÉP
országos alelnökévé választott
Zakó Lászlót kérdeztük a közelgő
népszavazással kapcsolatos
álláspontjukról.
Az alelnök elmondta: az csak
természetes, hogy mindenkit a
népszavazáson való részvételre és
igennel történő voksolásra kérünk,
azonban ez csak egy szükséges, de
nem elégséges feltétel ahhoz, hogy
a társadalom elsöprő többsége által
már minden fórumon kifejezésre
juttatott változás utáni vágy beteljesüljön.
A jelenlegi kormány
mindent üzleti alapra helyező elképzelésének
megálljt kell parancsolni.
Véleményem szerint az
emberi társadalomban élő egyénnek
– piaci viszonyoktól függetlenül
– legalább három dologhoz
kell, hogy joga legyen: az egészséghez,
a tudáshoz és a biztonsághoz.
A negyedik, a munka már az
első háromból leszármaztatható.
Nos, ott tartunk, hogy a kormány
cselekedeteiből világosan látszik a
szándék: egy beteg, ostoba és rettegésben
élő, eladósított, mindenkinek
kiszolgáltatott magyar társadalmat
akarnak minél hamarabb tálcán
átnyújtani számunkra idegen megbízóiknak.
A márciusi népszavazás
végeredménye számunkra nem kétséges,
azonban kérdés, hogy mit lehet
majd kezdeni az elsöprő igen
szavazatokkal. Attól tartok, hogy a
nem túl régen alkalmazott trükk ismét
beválik, azaz ahogyan
Medgyessyt, mint felelőssé tett főkolompost
saját párttársai menesztették,
úgy Gyurcsányt is kapituláltatják
majd a szocialisták, és helyébe
ültetnek majd valaki olyant, aki
lenyugtatván a kedélyeket, újabb
ígéretdömpinget nyakunkba zúdítva
ott folytatja majd, ahol elődei
abbahagyták.
A Fidesz 2006-ban már tudott
nyerő helyzetből veszíteni, reméljük,
a történelem most nem ismétli
önmagát.
A félelmünk az, hogy a két nagy
párt csupán választási eredményelőrejelzőnek
tekinti a népszavazást.
Az egészségügyi tárcát magának
követelő, azt poraira zúzó, piacimádó
törpe-SZDSZ külföldi segítséggel
újra mankót kap és feladatra
fog jelentkezni, az MSZP a
személycseréig jut majd az értékelés
során, a Fidesz pedig elaltatva
magát a siker fölötti örömében, tétlenül
szemléli tovább az eseményeket,
mert ellenzékből szavakkal
padlóra küldeni az ellenfelet hálás
és kényelmes szerepkör, tettekig
eddig még egyszer sem jutott. Illetve
jutott, éppen itt Nagykanizsán,
ahol a fideszes városvezetés aktív
közreműködése nyomán a város
kórházából elindult a szakemberek
elvándorlása, megkezdődött az
osztályok leépülése, megszűnése.
Ezért mondjuk mi, hogy akkor
lenne jó, ha a szavak és a cselekedetek
előre mutatva, mindig összhangban
állnának egymással – zárta gondolatmenetét
Zakó László.
Cz.Cs.
Kanizsa 8 – Népszavazás 2008. február 21.
Mit tegyünk? – fordult több
olvasó is szerkesztőségünkhöz.
Utánajártunk.
Aláírásgyűjtés indult városunkban
az Echo tv nézhetőségéért, mivel
a UPC kínálatában nem szerepel.
Lehet, gyorsabban megoldódik
a probléma, mint gondolnánk. A
Digitv előfizetői ugyanis arról számoltak
be, ők tudják nézni. Mások
viszont elmondták, a beltéri egységen
újra kell állítani a csatornakínálatot,
hogy a kibővített lehetőséggel
élhessenek. Lapunk szívesen
leírta volna, a távirányítón mit
nyomjanak olvasóink, ám arra hívták
fel figyelmünket: a beltéri egység
különböző típusai más-más eljárást
igényelnek. Így csak azt tanácsolhatjuk,
akiknek már Digitvjük
van és az Echo tv-t kívánják:
kérjék meg unokájukat, vagy hívják
a szerelőt.
􀁓
Ha Bayer Zsoltot
szeretnénk nézni…
Változás lesz, vagy
újabb gumicsont?
ANagykanizsai Polgári Egyesület
február 26-án, kedden 17.30-
kor a Halis István Városi Könyvtárban
emlékezik meg a kommunizmus
áldozatairól. A Litván
Köztársaság nagykövete, Darius
Jonas Semaška mond beszédet, és
átadja az „Ellenállni sohsem reménytelen”
középiskolás vetélkedő
helyezettjeinek a díjakat. A kilencéves
litván ellenállásról szóló
kiállítás eddig a rendezvényig tekinthető
meg a könyvtárban.
2005. májusában Strasbourgban,
az Európai Parlament plenáris
ülésén szólalt föl Szájer József,
gondolatai a közelgő emléknap jelentőségére
is rámutatnak:
„… Európa nemzetei számára
mást és mást hozott a háború vége.
Szerencsésebb nemzetek számára
hosszú szenvedésnek, mérhetetlen
pusztulásnak lett vége 60 éve.
Azonban Európa másik felére egy
újabb gonosz diktatúra következett
nem kevesebb szenvedéssel és
pusztulással.”
„Két éjszaka – nappal nélkül.”
Megszállás után megszállás – függetlenség
nélkül. Emberellenes
diktatúra után emberellenes diktatúra
– szabadság nélkül.
Aki kiszabadítja az ártatlan rabot
a zárkából, majd becsukja egy másikba,
az nem szabadító, hanem börtönőr.
S a rab nem úgy néz rá, mint
aki őt kiszabadította, hanem úgy,
mint arra, aki elvette a szabadságát.
Fél évszázadon keresztül mi,
Európa népei, két oldalról néztük a
falat, a minket kettéosztó szögesdrótot.
Tűrtük a tűrhetetlent, a felszabadítás
után nem távozott szovjet
Vörös Hadsereg által meghonosított
rendszert, a „haladó” szocialista
eszme nevében elkövetett
népirtást, osztály- és nemzeti alapú
tisztogatásokat…
A nácizmust 60 éve közös erővel
legyőzték Európa népei. Hitlerről
nem neveznek el tereket, és
nem emelnek szobrot a náci gyilkosoknak.
Fél évszázaddal később
a Szovjetunió és a kommunista rezsim
is összeomlott. „De a „bukott
rendszer örökösei” ma tiszteletet
követelő, sima beszédű üzletemberek,
„felelős” politikusok. A
szovjet megszállást újra felszabadulásként
emlegetik. A kommunista
diktatúra rémtetteiről egyre kevesebbet
akarnak hallani.”
P.J.
A kommunizmus
áldozatainak emléknapja
„Két éjszaka – nappal nélkül”
2008. február 21. Kanizsa – Hirdetés 9
10 Kanizsa – A mi ügyeink 2008. február 21.
A Kanizsa Dél-Zalai Hetilap 2008.02.14-i számában csúsztatás történt
a nekem, azaz Szak Jenőnének címzett válaszban.
Horváthné Polai Mária ne oktasson ki az Olvasókörről, hiszen talán
többet tudok róla, mint gondolná. Az én dédnagyapám 1927-ben a Polgári
Olvasókör azon tagjai közé tartozott, akik adományokkal és kezességvállalással
lehetővé tették a székház, a ma is meglévő épület felépítését. A
válaszlevélben leírtak ismeretterjesztésnek és önreklámnak jók, de nem
kapcsolódnak a korábbi, általam írt levélhez, mivel annak témája a báli
jegy hozzáférhetősége volt. Az elnök asszony formális tagoknak nevezi
azokat a tagokat, akik lehetőségük szerint minden bálon és rendezvényen
képviseltették magukat, tévedés, hogy ellenzői voltak az újnak. A kik ők?
– elnöki kérdésre visszakérdezek: ki ő? Ki a mostani elnök, és hol volt
1994 és 2004 között, mivel akkor egyetlen rendezvényünkön sem találkoztunk
vele, csak akkor, amikor megválasztatta magát. A profitorientált
jegyárusítást pedig nem én találtam ki, a vezetőség egyik tagja mondta az
Ön jelenlétében, de nem nekem, mivel én nem is voltam jegyet vásárolni.
A vezetőt nem is lehet jó színben feltüntetni, amikor valaki neve mögé bújva,
pletykákkal, intrikákkal vádol valaki jogtalanul. A hat, tagságát megszüntető
ember önálló döntése volt a tagdíj visszakérése, erre őket senki
nem biztatta, illetve nem hergelte. Az elnök asszony levele név szerint nekem
szólt, amelyből már egy alapműveltséggel rendelkező olvasó a név
hatszori leírása nélkül is tudja, hogy kiről van szó, kinek szól.
Hogy ki a baráti kör? Azok, akik a közelmúltban csak egy-két bál kedvéért
lettek tagok, a művelődési ház egyéb rendezvényein nem vesznek,
nem vettek részt, de ettől függetlenül a nagyteremben kaptak helyet. Az
igaz, hogy bérelt hely nem volt, de szokásjog igen, és ezt mindenki íratlanul
be is tartotta, de ezt tudta a tisztelt vezetőség is. Természetesen,
helyük van a fiataloknak is, de az időseknek is ugyanannyi joguk van,
mint nekik. Igaz, hogy a sértett „idősek” egy kivételével mind fiatalabbak
elnök asszonynál, de azért a lefitymált idősek védelmében is szót
kell emelnem. Ha a nyugdíjas klub és annak rendezvényei nem lettek
volna Kiskanizsán, nyugodtan állíthatom, közel sem lenne ilyen társasági
élet, amely szétveréséért Ön is mindent megtesz. Egy jó vezetőnek kezelnie
kell a konfliktust, nem pedig hergelnie. Az Árvácska Dalkör egyik
tagját, amikor szót kívánt emelni érdekünkben a méltatlan elbánás miatt
a vezetőségnél, olyan szavakkal illeték, hogy azonnal ki is lépett a
dalkörből. Nem a rendezők és azok hozzátartozóinak jegyhez juttatása
miatt fogyott el a jegy – ezt Önöknek kell tudniuk a legjobban –, az ő
jegyhez jutásukat senki nem is kifogásolta, de a válaszlevélben ez
megint kiforgatva, csúsztatásokkal került leírásra. Az ilyen irányú, meggondolatlan,
rosszindulatú személyeskedés a múlt szüleménye és nem
segíti a problémák megoldását.
A február hetedikei ténymegállapító olvasói észrevételre csak egy
olyan válasz illett volna, hogy a vezetőség tanult a történtekből, és nem
személyeskedve, magyarázkodva, mellébeszélve, az egység újra kovácsolása
érdekében tevékenykedik tovább.
Ehhez, az utolsó mondatban leírt tevékenységükhöz kívánok valamennyiüknek
jó egészségest és sok sikert!
Szak Jenőné
(Ezen levél közlésével szerkesztőségünk a vitát lezártnak tekinti)
Válasz Horváthné Polai Máriának
Igazlátó Napot szervezett a
minap a Szeretem Kanizsát! Akciócsoport
a Halis István Városi
Könyvtárban. A kísérleti jelleggel
a város fiataljainak szervezett,
amolyan közmeghallgatáson
azonban csak néhány fiatal
képviseltette magát annak ellenére,
hogy a szervezők több száz
kérdést prezentáltak, melyeket
elmondásuk szerint a közélet
iránt érdeklődő diákok fogalmaztak
meg a város vezetői, oktatási
szakemberek, a rendőrség
munkatársai és egyéb, az ifjúság
problémáival foglalkozó szervezet
képviselői számára.
Az Igazlátó Nap két moderátora,
Lengyák István és ifjabb Horváth
Zoltán köszöntötte a megjelenteket,
majd előbbi jelezte, a
nap ötletét az adta, hogy a város
civil szervezeteiben felvetődött a
fiatalok közéletbe történő nagyobb
mértékű bevonásának igénye.
A megkérdezett fiatalok közül
százhuszonnégyen 212 kérdést
fogalmaztak meg, s a szervezők
szerint negyvenhárman azt is
vállalták, hogy a nyilvánosság
előtt kiállva is tolmácsolják felvetéseiket
az illetékesek felé. Ehhez
képest azt lehet mondani, hogy
sajnos, elenyésző számban, mindössze
körülbelül csak tizen-tizenöten
jelentek meg a fórumon a
megkérdezett korosztályból. Jobb
arányban képviseltették viszont
magukat a felnőttek, merthogy a
fiatalok huszonkilenc illetékest
neveztek meg, akiktől választ várnak
kérdéseikre – ha várnak egyáltalán,
mert elképzelhető, hogy
többségük kötelező feladatként
tekintett a felajánlott lehetőségre,
amit egy kérdéssel le is lehet tudni.
Akérdések azonban nem túl biztató
jövőt festettek a város számára.
Többségük a munkahelyteremtésről,
a város jövőjéről szólt,
melynek kapcsán az egyik kérdező
részéről az is elhangzott: „A fiatalok
is szeretik Kanizsát, de nem
tudnak itt maradni.”
A felvetésre Marton István polgármester
válaszolt, aki elmondta,
hogy a munkahelyteremtés
nem önkormányzati feladat, de
még csak nem is állami. Egy város,
vagy egy kormány vezetőinek
csak az a felelőssége, hogy a
vállalkozások, a gazdasági élet
szereplői számára kedvező körülményeket
teremtsen. Úgy véli, az
önkormányzat e tekintetben megtesz
minden tőle telhetőt. Balogh
László, az oktatási, kulturális, ifjúsági
és sportbizottság elnöke
szerint egy város fejlődése nemcsak
pénzügyi, hanem mentális
kérdés is, a legnagyobb gondot
ugyanis az okozza, hogy a fiatalok
inkább elmennek más városba,
vagy éppen külföldön vállalnak
munkát. Balogh László szerint
lokálpatriotizmusra kell nevelni
a fiatalokat.
Egy másik kérdés azt firtatta,
hogy tervezik-e sétálóutca kialakítását?
Erre Marton István és Cseresnyés
Péter alpolgármester is válaszolt,
s mindketten megerősítették,
fontosnak tartják, hogy a belváros
forgalma csökkenjen, a terek és a
városközpont rendezettebb arcot
mutasson, s történelmi miliő alakuljon
ki. Ehhez az alpolgármester
szerint körülbelül öt-hat évre van
szükség. Ugyanakkor azt is hozzátette,
a sétálóutca léte, vagy nemléte
közösségi kérdés is. Ennek megfelelően,
ha igény mutatkozik rá,
akkor lesz.
Bene Csaba, a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI igazgatóhelyettese
egy, a diákmunka hiányával
kapcsolatos kérdésre reagálva azt
mondta, szakmai szemmel úgy
látja, inkább szűkíteni, mint bővíteni
kellene a diákmunkák körét,
mert egyre nagyobb problémákat
okoz a tanulmányi munkában.
Ugyanis esténként viszont látja a
hipermarketben, az üzletekben
azokat a fiatalokat, akik délelőttönként
az iskolában egyre kevésbé
teljesítenek. Véleménye szerint
a szülők felelőssége, hogy
megteremtsék azt az anyagi hátteret,
ami lehetővé teszi a gyermek
számára, hogy tizennyolc éves
koráig csak a tanulással kelljen
törődnie.
Szóba került a mozi kérdése is,
melynek kapcsán Marton István
azt mondta, Nagykanizsa az egyetlen
a megyei jogú városok közül,
ahol nincs mozi, szerinte ezt a
problémát az önkormányzatnak
kellene megoldania.
Akadt, aki újabb egyetemi kapcsolatok
kiépítését sürgette. A polgármester
azonban úgy látja, inkább
a meglévőt kellene erősíteni,
a cél, hogy a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Képzési Helye önálló
egyetemi karrá váljék.
H.A.
Igazlátók szabadságon
2008. február 21. Kanizsa – Hirdetés 11
Újra indult a Lisztérzékeny
Klub a Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ Zrínyi út 51.
szám alatti klubhelyiségében.
A COELI azaz Lisztérzékeny
Klub 2006. májusától működik
Nagykanizsán. Abból a célból alakultak,
hogy összefogják a lisztérzékenységgel
küzdő embereket és
hozzátartozóikat. További céljuk,
hogy idővel önsegítő civil szervezetté
alakuljanak át, egy alapítvány
létrehozását tervezik. A lisztérzékenységgel
küzdő emberekre
nagy terhet ró a betegségük, mert
a gluténmentes élelmiszerek nagyon
drágák (egy kilogramm liszt
kb. 800-900 forintba kerül), valamint
a betegséggel küzdő gyermekek
közétkeztetése sincs megoldva.
A következő klubtalálkozójuk
március 13-án délután 17 órától
lesz a Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ, Zrínyi u. 51. szám
alatti klubhelységében. A gyűlés
témája: lisztérzékeny gyermekek
közétkeztetésének megoldási lehetőségei
Nagykanizsán.
Február 22-én 14 órától szintén
a fenti címen kezdődik a Hónapsoroló
programjuk, ami havi rendszerességgel
kerül megrendezésre.
A cím egy kreatív klubot takar,
amely az évszakok változását követő
népi hagyományokon alapul.
Az első alkalom a farsangi készülődés
jegyében telik, Álarckészítés
gyermekeknek címmel. A programokra
minden érdeklődőt szeretettel
várnak.
B.E.
Lángoló, mély tüzű szemek,
csinos külső, magabiztos egyéniség.
Talán nem véletlen, hogy a
jelenkor Magyarországának
egyik olyan hölgye, akiről manapság
szinte mindenkinek van
véleménye. No, rendben, ehhez
azt sem árt hozzátenni, hogy a
legtöbb esetben még a női nem
képviselői is úgy szólnak róla,
bájával, temperamentumával
hordoz valami egyedit magában.
ő Oszter Alexandra. Vagy legutóbbi
HSMK-beli szereplése alkalmából
– két és fél óra erejéig
– egyszerűen csak Lisa, az Elvámolt
nászéjszaka, az életről egyelőre
még keveset sejtő naivája.
Megfogalmazása szerint városunkban
eddig mindössze néhány
alkalommal szerepelt, de célszerű,
ha inkább innentől kezdve neki adjuk
át a szót, így azért mégis izgalmasabb:
„Oh, hogyne jártam volna
már Kanizsán, azt hiszem háromszor,
vagy négyszer is szerepeltem
itt, többek között egy fiataloknak
készült előadássorozattal, illetve
az Egy csók és más semmi
darabbal...”
A budapesti Fogi Színház zenés
vígjátékának rá osztott szerepe
már csupán azért is érdekes, mivel:
„... az utóbbi időben esetemben a
naiva a sláger, vagy a másik véglet,
a kihívó nő formája. A legutóbbi
szerep például, amit rám osztottak
és játszom, egy könnyűvérű teremtésé.
Ezt kevésbé szeretem,
mert ha még könnyűvérű, de igazi
karakter lenne, vagyis teszem azt
vérmes, no, az igen, de az említett
csupán egy buta személyiség, aki
semmit nem ért az életből. Ugyanakkor
a naiva szerepével meg az a
bajom, hogy azt általában külső
alapján osztják, mert mondjuk
olyan szépen tud nézni valaki vagy
éppen bájosan elkötöget a színpad
egyik szegletében. Volt például
olyan szerepem, amit annak ellenére
sokkal jobban szerettem, hogy
tulajdonképpen csupán egy szimpla
cseléd voltam, de az tényleg belülről
jött. Az valóban karakteres
szerep volt, melynél nem csupán az
volt a lényeg, hogy szép legyél és
szépen énekelj, hanem annál tényleg
megvolt az a bizonyos plusz.”
S akkor azokról a bizonyos fél
évvel ezelőtti történésekről: a színházi
élet és 2007. szeptembere.
– Arra a nyuszis magazinbeli fotózásra
gondolsz? Hát, igen... Az
biztos, hogy a színházzal kapcsolatos
megítélésemre semmilyen hatással
nem volt. Inkább azt mondom,
volt pillanat, amikor átgondoltam,
mit is csináltam és hogy
megbántam-e, de... Vallom azt,
hogy az ember ne sajnálkozzon
azon, amit egyszer már megtett. Ha
akkor belevágtam, s végigvittem,
abban az esetben az már úgy van,
változtatni ne akarjak rajta. S ehhez
a színháznak semmi köze. A lényeg
különben is az, hogy ha kimegyek
a színpadra, egyszerűen szeressem
az embereket. Jól is nézne ki
a dolog, ha nem így lenne. Ha játszom,
amúgy is belefeledkezem a
darabba, ennek pedig semmi köze a
fotózáshoz. Az egy teljesen más dolog
volt, ami akkor be is lett fejezve.
Ugyanakkor, amint már említettem,
az elején nagyon nehéz volt – nem
tagadom – magamnak. Úgy voltam
vele, (s ezzel nem számoltam először)
hogy Úristen, most kilépek a
színpadra, s lesznek olyanok, akik
láttak esetleg engem meztelenül.
Nos, ez tényleg szörnyű érzés volt –
az első két előadásig. Aztán viszont
már a kollégáim is azt mondták, ezt
hagyjam, s ha már egyszer megcsináltam,
ne tegyem tönkre azzal az
életemet, hogy fölösleges dolgokon
rágódom.
Ezzel vissza is kanyarodtunk
valóban a színházi előadásokhoz, s
amit le sem tagadhatott Alexandra,
az az egyes darabokhoz való kötődése:
– A szabin nők elrablását tényleg
nagyon szeretem, s nem csupán
azért, mert jó a darab, hanem
a kollégák is nagyszerűek. De azt
nem merem kijelenteni, hogy jelen
pillanatban lenne abszolút topszerep
számomra. Jó, lehet, hogy
kissé másképp szólok róla, de ha
már az elképzeléseimről beszélek,
akkor mondjuk „egy kis” makrancos
hölgy a jövőben inkább a vágyam
lenne. Viszont ebből a szempontból
a színész nem szerencsés,
hiszen nem ő választ. Ma már biztosan
nincs olyan, hogy az előadó
besétál akárhová, s
megmondja, hogy mit is szeretne
eljátszani.
Mindenesetre az Elvámolt nászéjszaka
kezdő pillanataiban nem
besétált, sokkal inkább berobbant
a színpadra – elsőként. Temperamentumosan,
de egyben a szerepéhez
mérten kellően naivan...
Polgár László
12 Kanizsa – Ez + Az 2008. február 21.
Naiva és vérmes, makrancos hölgy
E címmel a HSMK Művészeti
tanfolyamának részvevői mutatkoztak
be alkotásaikkal az intézmény
színházi előcsarnokában.
A tanfolyam célja a vizuális
nyelv alapjainak, kifejezési technikáinak,
eszközeinek megismertetése
és elsajátítása, a modern képzőművészeti
irányzatok szemléletének
és kifejezésmódjának megismertetése,
a képességek kibontakoztatása.
Az első évben Kassainé Szarjas
Gertrúd vezette be az érdeklődőket
a selyem- és az üvegfestés rejtelmeibe.
Az utóbbi években Dani
Zoltánné Kovács Ágnes, a Bolyai
Általános Iskola rajzpedagógusa
szervezi a foglalkozásokat.
A kiállított munkák között több
hasonló alkotás is van, de mégis
mindegyik más és más, mert az
egyéniség tükröződik a képeken.
Az eltelt három hónap alatt sokféle
hatás érte a résztvevőket, sok tanácsot
kaptak a vezetőtől és egymástól
is tanultak – mondta megnyitó
gondolataiban Horváthné
Gelencsér Edit, a Kanizsai Kulturális
Központ munkatársa.
Borsos Krisztina, Kiss Edit,
Pénzes Lászlóné, Lengyel Györgyné,
Takács Bernadett, Mikóné
Sahin Zsófia, Sahin Mihályné és
Brunner Zsuzsa alkotásai március
1-éig tekinthetők meg.
B.E.
Ügyes kezek
Lisztérzékeny
Klub és
Hónapsoroló
Meghívó
Szeretettel hívja Önt az MDF
Nagykanizsai Szervezete
EGÉSZSÉGES
EGÉSZSÉGPOLITIKA
AZ EGÉSZSÉGESEBB
TÁRSADALOMÉRT
című fórumára, melyet
2008. február 27-én 17.30-tól
tart a Medgyaszay házban.
Vendégünk
Dr. Pusztai Erzsébet, az MDF
egészségügyi szakpolitikusa.
A belépés díjtalan
2008. február 21. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Ne akadjon ki minden lényegtelen apróságon,
és ne csináljon a bolhából elefántot. A
bolha csak bolha marad. Elégedjen meg
azzal a ténnyel, hogy a partnere előtt mindig
ellenállhatatlan lesz.
Legyen résen pénzügyi dolgaiban. Abarátainak
se adjon kölcsön pénzt, de ne is
kérjen tőlük. Ha éppen nincs pénze szórakozásra,
látogasson el a könyvtárba. Beszélgetni,
zenét hallgatni ott is lehet.
Kezdje a napot romantikus hangulatban.
Zenét hallgasson ébredéskor, és ne felzaklató
híreket. Így könnyebben viseli a kihívásokat,
és mint egy jó tündér, egy-kettőre
teljesíti környezete kívánságait.
Úgy érzi, mágikus erők kerítették hatalmukba.
Kilábalni ebből csak akkor tud, ha
gyakorlatiasabb teendőket iktat programjába.
Például gondoskodjon a kiskert, vagy
az erkély virágainak növényvédelméről.
A költekezésben fogja vissza magát egy
időre, mert pénztárcájának tartalma megcsappant
a kifizetett csekkek miatt. Hogy
mit tehet? Tanulmányozzon másokat.
Hátha ők ügyesebbek.
Napsütésről, selymes zöld fűről, és mindent
beborító tarka virágokról álmodik
napközben. Ez mindenképpen jó jel, hiszen
készen áll arra, hogy a komor, szeles
napokból vidáman átlépjen a tavaszba.
Olyan dolgok is történhetnek önnel,
amin nagyon meglepődik, és a csodálkozástól
még cigarettára sem gyújt rá. Vasárnap
szökőnap lesz. Lazítson egy kicsit,
szökjön el hazulról.
Vigyázzon jobban az egészségére. A kozmikus
erőterek arra utalnak, hogy immunrendszerét,
állóképességét erősíteni
kell vitaminokkal, sétával. Szívügyekben
a szokottnál érzékenyebb lehet.
Bátor és célratörő, nem szegik kedvét az
apróbb kudarcok sem. Időnként azonban
hajlamos elfeledkezni az otthoni elvárásokról.
Ha valaki sztár a munkahelyén,
nem kell mindjárt a párjával is éreztetni.
A pesszimizmust egy vígjátékkal, vagy zenés
film nézésével is fel lehet oldani. Egyedül
is lehet boldogulni, de segítséggel könnyebb.
Párját lepje meg tavaszi illatot idéző
parfümmel.
Forróvérű és szerelmes lesz mostanában.
Pontosan nem tudni, mi ennek az oka, talán
még az is, hogy a vegetáriánus táplálkozást
fontolgatja magában. Tartson önmérsékletet,
és ne legyen elbizakodott.
Ne azzal foglalkozzon, hogyan tud megfelelni
mások elvárásainak. A szorongás
kedvetlenséget okoz. Lazítson, oldódjon
fel a táncban. Talál rá alkalmat a március
1-jei Tavaszköszöntő Virágbálban.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Dani Erika nyerte a Kanizsa Rádió Valentin-napi játékának fődíját,
egy KÉT SZEMÉLYES, KÉT ÉJSZAKÁS WELNESS-HÉTVÉGÉT!
VEGYES
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
14 Kanizsa – Apró 2008. február 21.
BÉRLET
INGATLAN
Belvárosban 700 m2-es építési terület
eladó. Társasház építésére kiválóan alkalmas.
Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es, 2,5
szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás 9,5 millió
Ft-ért eladó. Érd.: 30/348-9669 (6100K)
Nagybakónakon kétszobás családi ház
nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra után a
93/315-559 (6099K)
Szép természeti környezetben, kicsi szőlőbirtok
olcsón eladó. Érd.: 20 óra után a
93/315-559-es telefonszámon. (6101K)
Kaán Károly utcai garázssoron nagyméretű
aknás garázs eladó. Irányár: 700.000 Ft
Érd.: 30/904-1169 (6152K)
Bazárudvari 72 m2-es, galériázott, II.
emeleti, önkormányzati lakásomat (terhelten)
elcserélném, lehetőleg városközponti kisebbre.
Tel.: 30/581-4327 (6154K)
Nk, Csengery u. 1. szám alatti társasházban
81 m2-es, II. emeleti lakás eladó. (Autó tárolása
zárt udvarban) Érd.: 30/256-2632 (6158K)
Nagykanizsán, a Berzsenyi utcában háromszobás
lakás eladó. Irányár: 7,3 Mft.
Tel.: 06/70/454-0477 (6160I)
Kiskanisán négyszobás, részben felújított
családi ház eladó. Irányár: 11 mft. Tel.:
06/70/454-0477 (6161I)
Belvárosban 40 m2-es, egyedi fűtéses lakás
eladó. Irányár: 5,5 Mft. Tel.: 06/70/454-
0476 (6162I)
Nagykanizsán, az észak-keleti városrészben
1+2 félszobás, teljesen felújított lakás eladó.
Irányár: 11 Mft. Tel.: 06/70/4654-0476
(6163I)
A keleti városrészben kétszobás, központi
fűtéses lakás eladó. Irányár: 5 Mft. Tel.:
06/70/454-0475 (6164I)
Kiskanizsán kétéves, 120 m2-es, jó elosztású
családi ház eladó. Tel.: 06/70/454-0475
(6165I)
Nk-a belvárosában 900 m2 terület közművesített
terület kiadó vagy eladó. Érd.:
30/481-2323 (6166K)
Főiskolai hallgató magyar nyelvtanból és
irodalomból korrepetálást, érettségire való
felkészítést vállal. Tel.: 30/968-8184 (6141K)
Számítógépes adatrögzítést: szakdolgozatok,
árajánlatok, stb. gépelését valamint
egyéb pc-n végezhető feladatot rövid
határidővel vállalok. Tel.: 30/9932-
534
Diplomás nyelvtanár angolból korrepetálást,
nyelvvizsgára felkészítést, olaszból kezdő
szintű tanítást vállal a belvárosban. Érd.:
70/311-2145 (6156K)
Takarítást, gyermekfelügyeletet vállalok.
Érd.: 30/521-4419 (6157K)
Költözés miatt eladó: Whirpool kombinált
(8 éves) hűtőszekrény, 72 cm-es LG 100
Hz televízió, új fürdőszobaberendezés (még
dobozban, fa + bambusz kombináció). Érd.:
20/226-4144 (6144K)
Etüd típusú Pianino eladó. Érd.: 30/901-
2482 (6146K)
Asztali számítógép, nyomtató, fénymásoló
eladó. Érd.: 30/916-1600 (6150K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok régi
dísz- és használati tárgyat, porcelánt, képet,
könyvet, régi újságokat, stb.! Érd.: 20/555-
3014 (6083K)
Eltartási szerződést kötne saját vagyonnal
rendelkező hölgy olyan idős emberrel,
aki saját háza fenntartásához és önmaga eltartásához
segítségre szorul. Jelige: “Egyedül
nehéz”
Nevada étkezőgarnitúra (tálaló szekrény
+ sarokelem + asztal + hat szék) eladó. Érd.:
20/396-9816 (6167K)
Jól szituált, középkorú üzletember, kevés
szabadidővel diszkrét kapcsolatot keres egy
csinos, hasonló korú hölgy személyében. Leveleket
a szerkesztőségbe (Pf.: 154) kérem,
„Maxima” jeligére.
Rendezett anyagiakkal rendelkező férfi
társat keres házasság céljából. Fényképes
leveleket, telefonszámmal várok „Fehér
szegfű” jeligére. (6159K)
Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetőséget:
mechanikai műszerész (angol ny.ism.) szakirányú megegyezés szerint
műszakvezető (angol ny.ism.) szakirányú megegyezés szerint
minőségi ellenőr (angol ny.ism.) szakirányú megegyezés szerint
műanyagipari fröccsöntő szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
villanyszerelő szakirányú 85.000 – 100.000 Ft
kőműves szakirányú 130.000 – 150.000 Ft
víz-gáz csőhálózat szerelő szakirányú 85.000 – 100.00 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
húsbolti eladó szakirányú 70.000 Ft
élelmiszerbolti eladó szakirányú megegyezés szerint
könyvelő (angol nyelvism.) szakirányú 180.000 Ft
recepciós (német ny.ism.) szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
munkaügyi-adóügyi előadó szakirányú KJT. szerint
szociális ügyintéző szakirányú KJT. szerint
CNC művezető technikum 150.000 – 200.000 Ft
műszakvezető (német ny.ism) technikum megegyezés szerint
gyengeáramú villamosmérnök egyetem 250.000 – 300.000 Ft
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk, vagy a http://www.nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Városközpontban irodák –
nettó 1.200 Ft/m2-től – és üzlethelyiségek
kiadók, ingyenes
parkolási lehetőséggel. Érd.:
20/9390-745, 20/9683-517
A Magyar Műveltség
Kincsestára (Medgyaszay Ház)
Február 22. 18.30 óra
A szeretet és az emberség ereje
Vallomások, visszaemlékezések és
a megőrzött emlékek.
Vendégek: Balczó András, Kovács
János, Rózsás János, Takács János
Az Olajipari Természetbarát
Egyesület túraajánlata:
Február 24. Rókagödör
Indulás: 11 óra autóbusz állomás
Érkezés: 17 óra autóbusz állomás
Útvonal: Bajcsa - Cerinai erdő - S
sáv - Z sáv - Rókagödör - Fityeház -
Bajcsai szib. Táv: 14 km
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete e hó 29-én, pénteken
a szokott időben, 15.30 órakor
tartja klubfoglalkozását a Kanizsai
Dorottya Kórház tanácstermében.
A rendezvényen Dr. Sebestyén
Miklós főorvos tart előadást
Inzulinkezelési rendszerek a
II. típusú diabetesben címmel.
Az NTE gyermek női kard vívói,
Burján Anna, Osvald Anna, Varga
Frida a Vasas termében versenyeztek.
A 24 fős mezőnyből a csoportmérkőzések
után Burján és Osvald
felkerült a 32-es, majd a 16-os
táblára. Osvald kikapott a későbbi
ezüstérmes Fülöp Krisztinától, így
a 14. helyen fejezte be a küzdelmeket.
Burján bekerült a döntőbe a
legjobb 8 közé, s ott a 7. helyen
végzett, míg Varga Frida 23. lett.
P.L.
Akanizsai sportlövők idei évadja
is megkezdődött, elsőként a Zrínyi
Miklós Légfegyveres Kupa első
két fordulójával, melyet Zalaegerszegen
rendeztek. A Nagykanizsai
Polgári Sportlövész Egylet
versenyzői közül korcsoportjában
Papp Bernadett, Racskó Tímea,
Németh Márk és Szobolics János
első helyet szerzett, Horváth Károly
és Obermaier Nándor pedig
egy-egy harmadik hellyel gazdagodott.
P.L.
Mihovics Szabinának, az NTE
1866 dzsúdósának egyszerre több
korcsoportban is bizonyításra van
lehetősége, de számára egyelőre az
ifjúsági és junior versenyek szerepelnek
kiemelt helyen. Vagyis a
felnőtt mezőny jelenleg körön kívülre
szorult esetében.
A juniorok legutóbbi budapesti
viadalán viszont ott volt 57 kgban.
A Budapest Honvéd által rendezett
Eb-válogatón Szabina végül
a harmadik helyet szerezte meg, a
fő hangsúly pedig a hamarosan
sorra kerülő ifjúsági magyar bajnokságon
lesz.
P.L.
A Kanizsai Vadmacskák női
NB I A-csoportos kosárlabdázói
a Zala Volán-ZTE elleni hazai találkozón
– a papírformának megfelelően
– 89-48-as vereséget
szenvedtek. Ugyan megyei rangadót
játszott a két csapat, de ez a
szurkolók fantáziáját nem nagyon
mozgatta meg, hiszen alig
százan látogattak ki a mérkőzésre.
A kanizsaiak új szerzeménye,
a horvát Ivana Podrug viszont
megszerezte első pontjait a
KVSE színeiben, bár úgy tűnt, a
középtávoli dobásai jobban sikerültek,
mint centerként mutatott
teljesítménye.
Viszont, hogy ne csupán szinte
mindig a vereségekről írjunk, a
Vadmacskák A-csoportos U20-as
együttese a 13 csapatos bajnoki tabellán
a hatodik helyet foglalja el
úgy, hogy a nagyoknál is folyamatosan
lehetőséget kapott Fekete
Csilla, Horváth Bianka, Varga
Zsófia hármas hétről hétre az utánpótlás
együttes húzóemberei.
A Vadmacskák következő erőpróbája
február 22-én, pénteken
hazai pályán a Ceglédi EKK ellen
lesz 17.30-kor, utána legközelebb
csak két hónap múlva játszanak
itthoni környezetben
Rachill Robinsonék.
P.L.
Rangos nemzetközi sportakrobatika
versenyt rendeznek március
1-én – számolt be a Hotel Königben
tartott sajtótájékoztató keretében
minderről a Zalaerdő Hevesi DSE
elnöke, Sósné Kutasi Margit, és az
egyesület edzője, Vízlendvai László.
Az eseményre hivatalosan öt ország
tíz klubja nevezett, amely
több mint száz versenyzőt takar,
köztük az angol Európa-bajnok
vegyes páros egységét is. Maga a
sportrendezvény a tizenötödik lesz
a sorban, de eddig valamennyi alkalommal
Budapesten bonyolították
házigazdaként fővárosi klubokkal.
AZalaerdő HDSE karöltve
a kanizsai önkormányzattal és a
Magyar Torna Szövetséggel tehát
fogadó félként is vizsgázik, csakúgy,
mint a klub reményteljes férfi
párosa, Bódi Szabolcs és Lukács
Patrik, akik szeme előtt már az
idei világbajnokság lebeg. Ha minden
a terv szerint alakul, akkor a
kettős az oroszországi Voronyezsben
adhat majd számot képzettségéről,
előtte azonban még itt lesz
többek között a kanizsai viadal is,
melyen három korcsoportba osztották
az angol, cseh, holland,
olasz és magyar indulókat.
Polgár László
2008. február 21. Kanizsa – Sport 15
Befejeződtek a városi teremlabdarúgó
bajnokság küzdelmei, melyet
minden esztendő első két hónapjában
a városi kispályás csapatoknak
szervez a Nagykanizsai
Városi és Körzeti Labdarúgó-szövetség.
A kisebb szünetekkel négy
hétvégét felölelő küzdelemsorozatban
végül az a Tip Top Interfruct
győzedelmeskedett, mely
gyakorlatilag végig kezében tartotta
az irányítást és mindig ki is
állt a mérkőzésekre. Igaz, a versengés
kezdettől fogva nem volt
lefutott, hiszen a lebonyolítás úgy
volt megszervezve, hogy végig érdekeltek
legyenek a csapatok, ráadásul
a kiesettek is meccselhettek
még a Vigasz Kupáért. Igazán
izgalmasra persze a legjobb négy
között fordultak az események,
ahol elsőként a Tip Top verte 5-0-
ra a Dunántúli Postást, a Channel
2000 pedig 3-1-re a Magic
Goldot. A döntőben sem volt kegyelem
a város egyik legrégebbi
kispályás csapatának részéről, hiszen
Fekete Szabolcsék 3-0-lal
magabiztosan hódították el a
győztesnek járó serleget. A vigaszágon
az RMP Földi nyert,
megelőzve a Tintahal HK, a
Szokol Nagyker és a B 2000 Alfa
Top csapatát.
P.L.
Értékes, mi több tabellaszomszédja
elleni idegenbeli sikerrel
tudta le a Kanizsa KK-DKG East
férfi kosárlabda-csapata legutóbbi
mérkőzését az NB I B Nyugati
csoportjának mezőnyében.
A Siókosár-NTE-Budaörs ellen a
gépgyáriak 79-78-ra nyertek egy
nem mindennapi végjátékot tartogató
találkozón. Kovács Nándor
edző gárdája az első húsz perc során
már tíz ponttal is vezetett, a budaörsiek
azonban összekapták magukat,
s három negyedet követően
náluk volt az előny. A záró tíz percben
Kiss Zoltán és Fodor Dénes
volt elemében a vendégek oldalán,
de négy másodperccel a vége előtt
még mindig a hazaiak álltak jobban
két egységgel. Ekkor azonban a látogatók
irányítója, Kasza Dániel ellen
hárompontos kísérlet közben
követtek el faultot, ő pedig hidegvérrel
mindhárom büntetőt bevágta.
Ahogy a kanizsai tréner a meccs
után fogalmazott, csapata az idény
legjobb idegenbeli játékát nyújtotta,
s ez győzelmet ért számukra.
P.L.
A megyei labdarúgócsapatok
Téli Kupájában szerepelt kanizsai
együttesek a II. osztály döntőjében
voltak érdekeltek. A Kiskanizsai
Sáskák és a Bagola azonos csoportban
ikszelt először egymással,
végül a Déli csoport négyesének
első helyén előbbiek végeztek
jobb gólkülönbségüknek (10-7)
köszönhetően. Csoportelsőként
így az északiak legjobbjával játszhattak
a végső győztesnek járó kupáért,
de sokáig kérdéses volt az,
vajon a Sáskák vagy a Páterdomb
gárdája lesz a másodosztályúak
nyertese. Végül, ha csupán 1-0-lal
is, de a kiskanizsaiak bizonyultak
jobbnak, viszont nem csupán a kupát,
hanem Vincze Zsolt révén a
legjobb játékosnak járó címet is
hazahozhatták az egerszegi Városi
Sportcsarnokból a piros-feketék.
P.L.
Erős mezőnnyel Kanizsán
Topon a Tip Top
Az eddigi legjobbal idegenben
Alig százan a megyei csúcstalálkozón
Már a juniorok között is
Nyertek
a Sáskák
Aranyeső
Vívóhírek
16 Kanizsa – Kultúra 2008. február 21.
Február 22. 19 óra A HÉTRÉT EGYÜTTES KONCERTJE
Belépődíj: 400 Ft
Induló tanfolyam: grafológia
Február 21. 14.30 óra
Magyarország természeti értékei
HORTOBÁGYI NEMZETI PARK Előadó: Benedek Miklós
Március 1. 20 óra TAVASZKÖSZÖNTő VIRÁGBÁL
Belépődíj: 1200 Ft, vacsora igény szerint: 1600 Ft
Belépőjegy a HSMK-ban váltható
Február 23. 15 óra JÁTSZÓHÁZ GYEREKEKNEK
(utána táncház a Bojtár Együttessel) – Nagyrác úti iskola ebédlője
Február 23. 19.00 óra MAGYARNÓTA EST
Közreműködik: Szőllősi Judit és Tarnai Kiss László, Kísér: Haga György
és népi zenekara. Belépőjegy: 1200 Ft, diák, nyugdíjas: 800 Ft
Tel./fax: 319-202
Február 25. 19 óra „A semmittudás egyeteme”
SÁNDOR GYÖRGY HUMORALISTA ÖNÁLLÓ ESTJE
Belépődíj: 1200 Ft, diák, nyugdíjas: 800 Ft
Induló tanfolyamok: angol nyelv és hastánc
Az egyre több érdeklődőt vonzó
nagykanizsai, identitást serkentő
előadás-sorozat után
Miháldon is kibontakozóban
van egy hasonló törekvés, s mi
sem mutatatja ezt jobban, mint
hogy február 8-án már a harmadik
rendezvényre került sor.
Az előadások szervezőjét, Fodor
Andrást arról kérdeztük, mi ösztönözte
arra, hogy falujában is felkeltse
az érdeklődést a magyar történelem
gondosan titkolt eseményei iránt.
– Ahogy tudomást szereztem a
nagykanizsai előadásokról, amikor
csak tehettem, elmentem. Ismerőseim
körében gyakran beszélgettünk az ott
hallottakról. A Nagykanizsára való
bejárás elég körülményes az autóbusz-
menetrend miatt, megnehezíti az
is, hogy e rendezvények kezdési időpontjára
nehezen érünk be. Többnyire
ez ösztönzött a kezdeményezésre.
Hozzá- tenném némi önkritikát gyakorolva,
hogy önző ember vagyok,
mert azt szeretném, hogy a gyermekeim
már ne olyan hiányos és gyakran
valótlan történelemoktatásban részesüljenek,
mint a mi generációnk.
– Mikor volt a nyitó előadás,
milyen volt a részvétel?
– Tavaly novemberben volt a
nyitó rendezvényünk, a decemberi
hónapban az ünnepek miatt nem
volt előadás. Januárban azonban
folytattuk, mindkét előadás megtartására
Varga Tibort kértük fel.
Ma Szántai Lajos beszél Szent István
koráról és a Szent Koronáról.
Ez utóbbi elég érdekes témakör. Talán
furcsa is, hogy e tárgykörben
három előadót is meghívtunk. Az
első előadáson csak harmincan
voltunk, igaz érkeztek néhányan
Kanizsáról is. A másodikon már
hatvan fő vett részt. A célom az,
hogy felrázzam a falut és a környező
településeket.
– Ki lesz a következő előadó és
mikor jön?
– Még e hónap huszonkilencedikére
várjuk Kisfaludy Györgyöt.
Március 14-én pedig Horn Artúr
lesz a vendégünk. Április tizenegyedikére
pedig Pap Gábor előadását
tervezzük. Terveink szerint, még a
nyári szünet előtt eljön Bakay Kornél
is. A nyáron szeretnénk egy pár
napos tábort létrehozni. A program
színesítése érdekében szeretnénk
egy nemzeti rockzenekart és egy
népzenét játszó együttest is meghívni.
Természetesen előadót is tervezek,
de a személyéről korai még beszélni.
Meg aztán csak addig nyújtózhatok,
ameddig a takaró ér.
– Meddig ér a takaró, vannak-e
támogatók?
– Adományok minden előadás
után vannak, de többnyire én finanszírozom
a rendezvényeket.
Nem akarok senkinek sem az elkötelezettje
lenni. Azt sem akarom,
hogy beleszóljanak abba, hogy kit
hívok meg.
Cz.Cs.
Célom az, hogy felrázzam a falut...
Szeretettel meghívjuk Önt, családját és barátait
2008. február 27-én (szerdán) 18.00 órára
„Egy este verssel, tánccal, énekkel a Honvéd Kaszinó színpadán”
című verses, zenés estre.
Közreműködik és a műsort rendezte: Horváth István
Radnóti-díjas versmondó, a Zalagyöngye Táncegyüttes, valamint
Pávlicz Erika - énekes
A Honvéd Kaszinó tükörtermébeben (Nagykanizsa, Ady u. 7.)
XX. évfolyam 8. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2008. február 28. Kanizsa
polgármesterhelyettes, 1927. február
23-án hunyt el. Emlékező
szavaiban Czupi Gyula könyvtárigazgató
elmondta, Halis István
munkásságáról már
halála után két évvel
megemlékeztek
az 1929-ben
megjelent
Barbarits Lajos által szerkesztett
Nagykanizsa Monográfiában. A
’45 utáni időszakban sem feledkeztek
el róla. Amár lebontott, Petőfi
út 39. szám alatti lakóház
homlokzatán márványtábla idézte
emlékét az alábbi felirattal: Ebben
a házban született Halis István.
(1855-1927). a Városi Múzeum
megalapítója, Nagykanizsa város
történetének lelkes kutatója.
A tábla a könyvtárban található,
keresi méltó helyét.
Társadalmi kezdeményezésre
2001-ben a városi könyvtár felvette
a nevét, és Kiskanizsán utcát neveztek
el róla.
A sírnál az emlékezés virágait
helyezte el Halis Terézia két
ükonokája Kósa Pálné és Veit
Lajosné, Halis Katalin két leszármazottja
Steinhardt László és Dénes,
valamint a Halis életutat feldolgozó
Illés Mária, pedagógus.
Az életmű feltérképezése
és újbóli hozzáférhetővé
tétele folyamatos.
B.E.
Halis Istvánra emlékeztek
Halis Istvánra, a könyvtár
névadójára, városunk szülöttére
emlékeztek halálának 81. évfordulóján
a hozzátartozók és a
könyvtár munkatársai a városi
köztemetőben.
Halis István városi tanácsos,
múzeumalapító, árvaszéki ülnök,
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Európa sokszínű zenei világából
nyújtott ízelítőt a HSMK-ban a magát
dél-dunántúlinak valló Hétrét
együttes. A fennállásának tizedik
évét ünneplő zenekart a tradicionális
ír népzene tolmácsolójaként ismerhette
meg a közönség, de az elmúlt
évtizedben bővült repertoárjuk.
Nagykanizsai koncertjükön a Hetric
Free Folk és a Nembánomból van a
bánom, valamint a megjelenésre váró
harmadik albumuk zenei anyagából
szemezgetett az együttes.
Nembánomból
van a bánom
8800 Nagykanizsa, Magyar u. 100. w Telefon: 70/364-5350, 93/789-626 w e-mail: info@lemeztrend.hu
Márkus István szerint az előttünk
álló népszavazás nem a valós
kérdésekről szól, ezért nagyon
is elképzelhető, hogy az
emberek zömét nem a ráció, sokkal
inkább az érzelmek késztetik
majd állásfoglalásra. Sokan már
most is azt hiszik ugyanis, hogy a
voksolással a kormány eddigi
munkájáról kell ítéletet mondaniuk
– holott éppen ellenkezőleg,
a jövőnket érintő intézkedésekkel
kapcsolatban kellene állást
foglalnunk így, vagy úgy.
– Megítélésem szerint az ország
jelenlegi gazdasági, pénzügyi állapotában
a népszavazás teljesen felesleges
dolog – mondja Márkus
István. – Az utolsó választások óta
történt események ugyanis annyira
eltorzították az emberek értékítéletét,
hogy nagy valószínűség szerint
a népszavazással nem a konkrét
kérdésekre válaszolnak, hanem
gyakorlatilag mindent elítélnek,
ami eddig volt. Holott a rendszerváltás
óta rendkívül sok pozitívum
történt az országban, nyilván, voltak
negatívumok is. De ha az ember
közgazdász szemmel tekint a
vizitdíj, a kórházi napidíj és a felsőoktatási
tandíj bevezetésére,
nyilvánvalóvá válik, hogy az
egészségügy és az oktatás ingyenessége
már tarthatatlan volt. Hamis
álmokat kergettünk lassan már
másfél évtizede, azt hittük, hogy
díjtalanul „megúszhatjuk” a reformokat.
Pedig ez nem sikerült Nyugat-
Európának sem. Ráadásul, ha
valamit ingyen megkapunk, annak
a becsülete sem lesz akkora, mint
annak, amiért meg kell dolgoznunk.
Ezt már a nálunk sokkal fejlettebb
demokráciákban is felismerték,
s itt most csak Svédországra
utalnék. Ott elképzelhetetlen,
hogy ne kelljen fizetni tandíjat a
felsőoktatásban.
Márkus István azt is hozzátette:
véleménye szerint előbb-utóbb a
munkáltatók is jobban megbecsülik
azt a diplomát, amelyről tudják,
hogy tulajdonosa nem ingyen jutott
hozzá. Azt is hangsúlyozta, elengedhetetlen,
hogy anyagilag is elismerjék
a diplomások erőfeszítéseit.
Ez egyébként most éppen az egészségügyre
jellemző a legkevésbé, s
Márkus István szerint a probléma
megoldásában segíthet a vizitdíj és
a kórházi napidíj is – ez viszont
már politikai szándék kérdése. Úgy
véli, a vizitdíjból és a napidíjból
befolyó összeget az államnak meg
kellene dupláznia, s anyagilag is
motiválni kellene az orvosokat a
jobb szakmai munkára.
Ferincz Jenő ugyan nem támogatja
a népszavazás intézményét,
de alkotmányellenesnek tartja a
vizitdíjat és a kórházi napidíjat is.
– Én nem értek egyet már magával
a népszavazás intézményével
sem, még ha a mostani céljait támogatom
is – mondta kérdésünkre
Ferincz Jenő. – Kifejezetten alkotmányossági
aggályaim vannak,
ugyanis a vizitdíjért és a kórházi
napidíjért semmilyen valós egészségügyi
szolgáltatást nem nyújtanak
a betegnek. Az Alkotmánybíróság
már számos határozatában
megállapította, hogy díjfizetésre
még törvénnyel sem kötelezhető az
állampolgár abban az esetben, ha
a díjért cserébe nem történik valós
szolgáltatás. Ez a joghelyzet véleményem
szerint ebben az esetben is
fennáll. Ráadásul a társadalombiztosításról
szóló törvény értelmében
az állampolgár a tb-járulék megfizetésével
jogosult a teljes körű ellátásra,
ezért sem értem, hogy milyen
jogon fizettetik meg a vizitdíjat
és a kórházi napidíjat a betegekkel?
Tehát én azt gondolom, hogy
ezek a díjak alkotmányellenesek. A
népszavazás helyett az Alkotmánybíróságnak
kellene foglalkoznia a
kérdéssel, s meg kellene semmisítenie
az ezekkel kapcsolatos valamennyi
határozatot. A népszavazás
pedig szerintem azért nem jó módszer
a probléma kezelésére, mert
nem kérdőjelezi meg a felvetett
problémák alkotmányosságát.
Másrészt a népszavazás eredményének
nem lesz visszamenőleges
hatálya sem, az Alkotmánybíróság
viszont hozhat olyan döntést, amely
visszamenőleges hatállyal törli el a
vizitdíjat és a kórházi napidíjat.
Véleményem szerint a tisztességes
az lenne, hogy ha az emberek az
eddig befizetett díjakat visszakapnák
– ám ez sem áll fenn a népszavazás
esetében.
Ferincz Jenő kérdésünkre azt válaszolta,
a tandíj fizetésével viszont
egyetért, mert álláspontja szerint
igazságtalan, ha a főiskolákon,
egyetemeken tanulók taníttatásának
költségeit az egész társadalom
fizeti az adókon keresztül. Azt
mondja: egyetért azzal, hogy a felsőfokú
tanulmányok költségeit elsősorban
azokra terheljék, akik
ténylegesen részt vesznek a képzésben.
Másik oldalon viszont az is
igaz, hogy az állam duplán nyerészkedik
a fiatalokon, amikor a
nappali képzésben részt vevő hallgatók
után a szülők már nem kapnak
családi pótlékot – s ezen felül
még tandíjat is fizettetnek velük.
Ferincz Jenő szerint a kettő nem
összeegyeztethető, álláspontja szerint
a családi pótlékot a tanulmányok
mellett is folyósítani kellene.
A rendszer így lenne igazságos.
Molnár Istvánné több évtizeden
keresztül dolgozott az egészségügyben,
ma már nyugdíjas.
Szakmabeli, tehát ha valaki, akkor
ő pontosan látja, milyen folyamatokat
indítanak el az egyes
kormányzati intézkedések az
ágazatban.
– Egyetértek azzal, hogy eltöröljék
a vizitdíjat, a kórházi napidíjat
és a felsőoktatási tandíjat – mondta
lapunknak Molnár Istvánné. – Harminckét
évig dolgoztam a kórházban
röntgen-asszisztensként, ahol
nagyon sok emberrel, beteggel, kollégával
találkoztam. Tudom, mit jelent
az egészségügyben dolgozni.
Az utóbbi évek nagyon megdöbbentettek,
mert én azt érzékelem, hogy
direkt módon kezdik lejáratni az orvosokat,
az egészségügyben dolgozókat,
s ebben, bizony, része van a
vizitdíjnak és a kórházi napidíjnak
is. Ezek az újabb terhek nagyon sok
ember számára megfizethetetlenek,
nem egy olyan nyugdíjassal beszéltem,
aki egyszerűen nem bírja kifizetni
a hatvanezer forintos nyugdíjából.
Mert mi is történik? Elmegy
a háziorvoshoz, ahol ki kell fizetnie
a vizitdíjat. Az továbbküldi szakrendelésre,
ahol megint csak fizetni
kell, nemkülönben a vizsgálatoknál,
s akkor még nem is beszéltünk a
gyógyszerek kiváltásáról, vagy ha
ne adj’ Isten be kell feküdni a kórházba.
Ismerem az orvosokat, s tudom,
hogy többségüknek púp a hátán
a vizitdíj, mert megalázónak
tartják. Ami azonban a legnagyobb
problémát jelenti, az a kormányzati
intézkedések miatt növekvő bizalomhiány.
Létfontosságú, hogy bármi
történjék is, ne veszítsük el a bizalmunkat
az orvosokban!
(folytatás az 4. oldalon)
2 Kanizsa – Voks 2008. február 28.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Czene Csaba, Horváth Attila, Polgár László. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím:
8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft.
Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető:
László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Népszavazási igen-nem
Nem a kormányról
mondunk ítéletet
Alkotmányellenes
a vizitdíj és a napidíj
A vizitdíj csak
a bizalmat rongálja
Készen állunk arra, hogy a
magyar gazdaság növekedése
előtt szélesre tárjuk a kapukat –
mondta lapunknak adott interjújában
nagykanizsai látogatása
során Orbán Viktor, a Fidesz elnöke.
– Az egészség, a tudás és a
felelős kormányzás a siker legfontosabb
feltételei – mondta
lapunknak Dr. Orbán Viktor. –
Március kilencedikén arról
döntünk, hogy a rendkívül magas
járulékainkért cserébe elvárjuk-
e a megfelelő minőségű,
és időben érkező szolgáltatást
kétszeres fizetés nélkül is.
Döntünk arról is, hogy a kormány
hátat fordít-e a fiataloknak,
és bezárja-e előttük a tudás,
a tanulás kapuját, s döntünk
arról is, hogy mit tűrünk
el, mit lehet velünk megtenni,
meddig lehet figyelmen kívül
hagyni, semmibe venni az emberek
véleményét. Hiszen a
tandíj, a vizitdíj és a kórházi
napidíj kérdésében egyszer
már döntöttünk: 2006-ban,
amikor olyan választási programokat
támogattunk a voksainkkal,
amelyek egyértelműen
kimondták, hogy nem lesz vizitdíj,
tandíj és kórházi napidíj.
Kormánypárti politikusok
igyekeznek kétségbe vonni ezen
kérdések jelentőségét. De ha
valóban annyira jelentéktelen
ügyek, akkor miért hozták meg
ezeket a döntéseket? Mert mi
értelme jelentéktelen döntésekkel
borzolni az emberek idegeit,
nehéz helyzetbe hozni őket?
– Milyen részvételi arányt tippel
március kilencedikére?
– Nem bocsátkoznék találgatásokba,
még akkor sem, ha elemzők
becslései az igenek elsöprő győzelmét
jósolják. Amit biztosan tudunk,
hogy kétmillió-tizenegyezer körüli
igen szavazatra van szükség ahhoz,
hogy mindhárom kérdésben
győzzön a népakarat, vagyis hogy
hatályon kívül lehessen helyezni a
vizitdíjról, a tandíjról és a kórházi
napidíjról szóló jogszabályokat.
Egyébként nem hiszek a becsléseknek,
mert a magyar politikai élet
ma számokkal nem mérhető. Azt
viszont – ahogy járom az országot
– tapasztalom, hogy düh, elkeseredettség,
csalódottság és a magára
hagyatottság érzése munkálkodik
az emberek döntő többségében.
Amikor ilyen nagy mértékű az elégedetlenség
egy kormánnyal szemben,
akkor az emberek politikai beállítottsága
is háttérbe szorul.
Ezért óvatosan kell bánni minden
politikai előrejelzéssel.
– Ki lehet mondani, hogy ma
kormányváltó hangulat van az országban?
– Kormányváltó hangulatnál
immáron többről van szó. Az emberek
azt mondják: ez így nem mehet
tovább, ebből elég volt. Azt
mondják, hogy ők ma sem dolgoznak
kevesebbet, mint hat évvel ezelőtt,
s akkor sikeres ország voltunk.
Ugyanannyit, vagy még többet
dolgoznak, mint akkor, mégis
tönkrement az ország. Ki tehet erről?
Az emberek biztosan nem. A
kormány alkalmatlansága és hazugságai
egyre mélyülő szociális
válságba taszították az országot.
Az emberek most már azt várják,
hogy mutassuk meg az új irányt,
mutassuk meg a kiutat a válságból.
– Készült-e forgatókönyv a Fideszben
egy, az Önök számára sikeres
népszavazási eredményt követő
helyzetre?
– A Fidesz már a népszavazás
másnapján benyújtja azokat a törvényjavaslatokat,
amelyek a vizitdíj,
a kórházi napidíj és a tandíj eltörléséről
rendelkeznek. A kormánynak
ezután le kell vonnia a
népszavazásból fakadó tanulságokat,
és szembe kell néznie a következményekkel.
Az elsöprő részvétel
ugyanis elsöprő következményeket
von majd maga után.
– Hogyan lehet rászorítani a
kormányt, hogy pótolja a népszavazás
után kieső bevételeket az
egészségügyben és az oktatásban,
s ne hagyja magára az orvosokat és
a felsőoktatást?
– A kormány milliárdokat vont
ki az egészségügyből és a felsőoktatásból,
és most arra kényszeríti
az embereket, hogy vizitdíj, kórházi
napidíj és tandíj formájában
immár másodszor is fizessenek
azért, amiért egyszer már – járulék
és adó formájában – fizettek.
A megoldás egyszerű: a kormánynak
vissza kell adnia azt a pénzt,
amit elvett.
– Jakab István, a MAGOSZ elnöke
a minap egy keszthelyi fórumon
azt mondta: összeállt a Fidesz
kormányprogramja. Mik a legfőbb
pillérei ennek?
– A mi programunk a növekedés
programja. Növekedés nélkül
ugyanis nincs siker. A növekedés
viszont magával hozza a mindennapi
élet sikereit: az alacsonyabb
adókat, a magasabb fizetéseket és
a több családtámogatást. Amikor a
statisztika egy százalékos gazdasági
növekedésről beszél, akkor az
gyakorlatilag azt jelenti, hogy az
ország leállt. A helyzet súlyosságára
jellemző, hogy ez az 1%-os
mérték is csak a megváltoztatott
számítási módszernek köszönhető,
hiszen ma már az illegális tevékenységek,
így a prostitúció és a
kábítószer-kereskedelem is beleszámít
a mutatóba. Ha ezeket kivennénk,
akkor az egy százalékos
növekedés nagy valószínűséggel
nulla közelire csökkenne. A növekedést
eredményező motorokat kell
újraindítani, úgy, hogy közben a
pénzügyi válságot is kezelni kell.
Van ennek egy kimunkált receptje:
adót, járulékot kell csökkenteni, a
költségvetés kiadásait reálértéken
be kell fagyasztani, a felesleges
bürokráciát teremtő, ezáltal a korrupció
melegágyaként szolgáló
szabályokat pedig ki kell iktatni.
Ha a három intézkedés egyszerre
történik, akkor úgy indul meg a
gazdasági növekedés, hogy közben
erősödik, javul a pénzügyi egyensúly.
Ezt a receptet kell a magyar
viszonyoknak megfelelően alkalmazni.
Mi készen állunk arra, hogy
a magyar gazdasági növekedés
előtt szélesre tárjuk a kapukat.
Horváth Attila
Kanizsa – 2008. február 28. Szociális népszavazás 3
Fotó: Horváth Attila
A Fidesz kész az ország felemelésére
4 Kanizsa – Voks 2008. február 28.
(folytatás a 2. oldalról)
Molnár Istvánné hozzátette, az
sem igaz, hogy a vizitdíj kiváltja a
paraszolvenciát. Mint mondta,
meggyőződése, a propagandával
ellentétben nem igaz, hogy mindenki
elvárja és követeli a paraszolvenciát,
noha nyilván van ilyen
is, de nem ez a jellemző.
Molnár Istvánné férje éppen a
rendszerváltáskor hunyt el. Attól
kezdve egyedül taníttatta fiát. Mint
mondja, kétséges, hogy be tudta
volna fejezni a főiskolát, ha akkoriban
létezett volna tandíj. Az a véleménye,
a tandíj elzárja a továbbtanulás
útját a középosztálybeli fiatalok
elől, nem beszélve a szegényebb
sorsúakról.
Horváth Attila
A három díjas népszavazásról
lapunk megkérdezte Balogh Tibor
református és Fliszár Károly
római katolikus esperest.
– A református egyház véleménye
sokszor megfogalmazódott már –
mondta Balogh Tibor. – A történelem
folyamán egyházunk mindig a
nép mellett állt, és vállalt azzal közösséget.
Arra ösztönöztük híveinket,
hogy összefogva, közösségben
éljék az életüket. A népszavazás
esetében, a nép oldalára való állást
még inkább egyértelművé tesszük.
Ha azt nézzük, hogy mi válik a népünk
javára, akkor egyértelműen a
három igen mellet voksolunk. Hiszen
nem mindegy, hogy a szegény
ember el tud menni az orvoshoz,
vagy sem. Gyurcsány Ferenc még
egy évvel ezelőtt úgy vélekedett,
hogy a fizetős egészségügy kettészakítja
az országot. Most ő hirdeti,
ez az üdvös, ez a jó. Mikor látjuk,
hogy jó néhány országban csődöt
mondtak a nyereség alapú több biztosítós
rendszerek. A tandíj bevezetésével
ismét a szegény, de tehetséges
réteget teszik lehetetlenné. A jelenlegi
feltételek mellet is nagy teher
a szülőknek gyermekük felsőoktatási
intézménybe való járatása.
Tehát elutasítjuk a tandíj bevezetését
is. Mindenkit kérünk, menjen el
szavazni. Ne legyünk közömbösek.
– Gyakran hallani, hogy az egyház
ne politizáljon. Mi, és személy
szerint én is a népszavazást, nem
politikai, hanem társadalmi kérdésnek
tekintem – nyilatkozta Fliszár
Károly. – Mint pártoktól független
fontosnak érzem, hogy ne a pártok
iránti elkötelezettség, hanem a józan
ész motiváljon mindenkit. Felelős
döntés előtt áll a társadalom,
hiszen nem csak a jelenünkről, a jövőnkről
döntünk, hanem az utánunk
jövő generáció sorsát is megbélyegezhetjük.
Az érdektelenség az esetleges
távolmaradás súlyos következményekkel
járhat. Illene annyi
józan ésszel bírni, hogy átlássunk a
fizetett politikai hirdetések, szórólapok
csalfaságán. Vállalnunk kell
azt az áldozatot, hogy igenis elmegyünk,
és felelősen döntünk. Áldozat
nélkül nincs siker. Jó lenne, ha
végre ez mindenkiben tudatosulna.
A mondás is úgy tartja, segíts magadon,
az Isten is megsegít.
Czene Csaba
Amárcius kilencedikei népszavazással
kapcsolatban szervezett
fórumot a Magyar Szocialista
Párt helyi szervezete a Halis István
Városi Könyvtárban. Az érdeklődőket
Kertész Krisztián
egyetemi adjunktus, a párt Észszerűség
és Felelősség Platformja
vezetője tájékoztatta a vizitdíj, a
kórházi napidíj és a tandíj szükségességéről,
jelentőségéről.
A szakember hangsúlyozta,
hogy maximálisan támogatja a tandíj
bevezetését, s véleménye szerint
a vizitdíj és a kórházi napidíj
mellett is több érv szól, mint ellenük.
Álláspontja szerint álságos a
jobboldal tiltakozása a tandíjjal
szemben, mert a tandíjból befolyó
pénzösszeg az Orbán-kormány
idején több volt, mint mostanság.
Akkoriban gyakran csak
a felvételi után dőlt el, hogy ki
lesz államilag finanszírozott, s
kinek kell költségtérítést fizetnie
– sok esetben egyetlen ponton
múlt minden. Mindemellett a
rendszer nem volt átjárható, ellentétben
a maival, ahol a költségtérítéses
képzések legjobb tanulmányi
eredményét felmutatók
átléphetnek az államilag finanszírozott
képzésbe, s fordítva, az
utóbbiból le lehet csúszni a költségtérítéses
képzésbe, ha a hallgató
a legrosszabb tanulmányi
munkát produkáló tizenöt százalékba
tartozik.
Kertész Krisztián elmondta, a
tervek szerint 2010-re minden hallgató
tandíjat fizet majd, ami ahhoz
is eszköz lehet, hogy mérsékeljék
vele a jogász és bölcsész túlképzést,
s inkább a műszaki képzések
felé tereljék a fiatalokat. Arendszer
átstrukturálásához azonban sok
pénz kell, hiszen a műszaki képzések
meglehetősen eszközigényesek.
Kertész szerint erre is megoldást
jelent a tandíj, amelynek ötven-
hetven százaléka az intézményeknél
marad, amit azok fejlesztésekre,
új beruházásokra költhetnek.
A szakember a vizitdíj és a kórházi
napidíj előnyeiről is beszélt:
általuk jobban ellenőrizhető az
egyes orvosok teljesítménye,
munkája, tisztább, átláthatóbb a
rendszer, s a háromszáz forintos
vizitdíjnak köszönhető az is, hogy
elmaradtak azok a „betegek”, akik
csak azért jártak orvoshoz, mert
nem volt jobb dolguk, s elvették
az időt a valóban beteg emberektől.
Böröcz Zoltán, az MSZP helyi
szervezetének elnöke az egészségügyi
reform kapcsán megjegyezte,
hogy tapasztalatai szerint – s ezt
igazolják az orvosok megnyilvánulásai
is – a vizitdíj hatására jelentősen
csökkent a paraszolvencia. Az
ágyszám-csökkentések kapcsán
pedig megjegyezte, hogy egy beszélgetés
során a Kanizsai Dorotytya
Kórház orvosa azt mondta: a jelenlegi
ágyszámot sem tudják száz
százalékos kihasználtsággal működtetni,
ebből is látszik, hogy
mekkora pluszkapacitás volt a kórházakban
– amely sokak szerint elszámolási
trükkökre adott lehetőséget.
Horváth Attila
A március 9-ei népszavazással
kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót
a FIDESZ Magyar Polgári
Szövetség Nagykanizsai
Csoportja nevében Balogh László
és Karádi Ferenc önkormányzati
képviselő.
– A kormánypártok olyan rendszert
akarnak ráerőltetni a magyar
társadalomra egészségügyi és oktatási
reform címén, amelyet annak
akaratával szemben hoztak
létre, és amelyet sehol a világon
nem próbáltak ki gyógyítási területen
– mondta elöljáróban Balogh
László. – A profitorientált rendszerek
jellegűkből fakadóan létrehoz-
Népszavazási igen-nem
Az érdektelenség
súlyos
következményekkel
járhat
Háromszáz forinttal
ellenőrizhető az orvos
Szegények
és gazdagok
egészségügyi
és oktatási rendszere
Kanizsa 2008. február 28. – Állásfoglalás 5
zák a szegények és a gazdagok
egészségügyi rendszerét, illetve a
szegények és a gazdagok oktatási
rendszerét, s ennek katasztrofális
következményei lesznek. A Fidesz
által kezdeményezett március 9-ei
népszavazás a fenti okok miatt szeretné
elejét venni a kormány szándékának,
és a végrehajtását megakadályozni.
Amikor Sólyom László
tavaly december 27-én visszautasította
a kormányzat egészségbiztosítási
tervezetét, indoklásában
szerepelt, hogy ne tegyék ki az
egész lakosságot egy bizonytalan
kimenetelű kísérletnek. Nem nehéz
kitalálni a köztársasági elnök gondolatait.
Ezt a típusú modellt –
amit rá akarnak erőltetni mindenkire
–, sehol a világon még nem
próbálták ki. Ami történik, az ugrás
a sötétbe. Külön figyelemre
méltó – folytatta Balogh László –,
hogy semmilyen szakmai, társadalmi
szervezet, illetve érdekvédelmi
csoportosulás sem támogatja
az elképzelést. A kormány teljesen
egyedül maradt a társadalommal
szemben. Hogy miért vakok és süketek,
azt csak ők tudhatják. A kormánytöbbség
szinte lényegi változtatás
nélkül február 11-én újra elfogadta
ezt a törvényt, aminek hatása
a szakértők egybehangzó véleménye
szerint katasztrofális lesz.
Nemcsak a Fidesz-közeli szakértőkről,
hanem például az MSZP
Társadalompolitikai Tagozatáról,
és a Ferge Zsuzsa nevével fémjelzett
Szegénységellenes Hálózatról
is beszélt a képviselő. ők is egyetértenek
azokkal a szakértőkkel,
akik azt mondják, a táradalom kettészakad
majd gazdag és szegény
egészségügyi ellátásra. Ez lesz a
hosszú távú következmény, ami
megakadályozhatatlan az üzleti
biztosítás jellegéből adódóan.
Karádi Ferenc önkormányzati
képviselő személyes tapasztalatával
kezdte a gondolatait. Előző nap
Kaposváron járt és Gyurcsány Ferenc
érkezéséről úgy hallott az
egyik üzletben, hogy „most menekítették
be a hátsó ajtón a Dorotytyába”.
– Jól mutatja a helyzet abszurditását
– mondta –, hogy az MSZP
vezetőit bújtatva, titokban kell
helyszínről-helyszínre utaztatni,
ha találkozni kívánnak a kiválasztott
közönséggel. Az SZDSZ vezetője,
Kóka Úr pedig az internetet
használja fel, így kerülve el a mindenhol
tetten érhető ellenszenvet.
Mindenáron meg kell akadályozni,
hogy ez a rendszer elkezdhesse
működését – hangsúlyozta.
Ennek egyetlen módja van, hogy
sikeres legyen a népszavazás azokban
a kérdésekben, amelyek az átalakítás
lényegét érintik. Más szóval:
megakadályozhatjuk, hogy a
profitorientált rendszer életbe léphessen,
ha érvényes és eredményes
lesz a referendum.
– A kormány gyakran hangoztatja,
hogy ez nem is több-biztosítós
modell. Hát akkor mi? – kérdezte
Karádi Ferenc. – Mivel a Fidesz véleménye
szerint sem az egészségügy,
sem az oktatás nem lehet a
profitra éhes tőke martaléka, minden
kanizsai polgárt arra kérnek,
hogy a népszavazás napján, március
9-én háromszor mondjanak
igent annak érdekében, hogy a kormány
ne tegye ki a teljes magyar
lakosságot egy bizonytalan kimenetelű,
a lakosság megsarcolásával
járó kísérletnek.
Bakonyi Erzsébet
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL:
􀂊 2008. 03.04-én 16 órakor
hétközi
􀂊 2008. 03.07-én 16 órakor
hétvégi előadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
􀂊 2008. 03.03-án 16 órakor
autóbuszvezető
Könnyű és nehézgépkezelői
tanfolyamra jelentkezéseket még
elfogadunk (alap és típusvizsga)
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Professzor Dr. Bátorfi József, a
Kanizsai Dorottya Kórház Sebészeti
Osztályának osztályvezető
főorvosa, a Sebészeti Szakmai
Kollégium Zala megyei képviselője
eljuttatta lapunkhoz a szakmai
testület állásfoglalását,
amelyben tiltakoznak az orvosokat
lejárató kormányzati kampány
és az egészségügyben kialakult
helyzet ellen.
A szakemberek szerint a rendszerváltás
óta nem volt olyan kormánya
az országnak, amely ilyen
mértékben rombolta volna az orvosok
szakmai tekintélyét. Úgy
vélik: a kormányzati propagandával
ellentétben a reformnak nevezett
intézkedésekről nem egyeztetett
a szaktárca az illetékes szakmai
fórumokkal.
A Sebészeti Szakmai Kollégium
mandátuma idén tavasszal lejár.
Tagjai – az ország sebészeinek
választott képviselői – felelősséget
éreznek a betegellátás, a
sebésztársadalom és a fiatal sebészgeneráció
jövője iránt. Ennek
a felelősségnek a jegyében a
testület szükségesnek tartja,
hogy az egészségügyben kialakult
helyzetről véleményt formáljon.
Az Egészségbiztosítási Törvényről
állítólag társadalmi vita
zajlott le, és a kérdések a szakmai
fórumokkal egyeztetésre kerültek.
Kijelentjük, hogy az
egészségügyi kormányzat velünk
semmiféle egyeztetést nem folytatott,
sőt az általunk benyújtott
mintegy negyven szakmai javaslatunkra,
amelyek felölelték az
ágyszám- és kapacitáscsökkentés,
a progresszív betegellátás és
a szakorvosképzés kérdéseit,
egyetlen esetben sem kaptunk érdemi
választ. Ugyanakkor írásban
felajánlottuk a segítségünket.
Tiltakozunk az intézményesített,
és a média segítségével gerjesztett
orvos-ellenesség, az orvosokat
lejáratni szándékozó
kampányok ellen. A rendszerváltás
óta ez az első egészségügyi
kormányzat, amelyik folyamatosan
rombolja az orvosi tekintélyt,
és szinte ellenségnek tekinti
az egészségügyben dolgozókat.
Rendkívül bántó minden
becsületes orvos és ápoló számára,
hogy az egészségügyi tárca
vezetői és tanácsadói a rendszerben
dolgozókat alapvetően korruptnak,
és velejéig romlottnak
tartják. Néhány, a sajtóban megjelent
kommentárt idézünk: “A
kórházakban a betegek egynegyedét
félrekezelik”; “A hazai
kórházakban a műtétek nagyobbik
részét feleslegesen végzik.”
“A magyar orvosok nyugat-európai
színvonalon élnek és balkáni
szinten gyógyítanak”. Ezek az
állítások mérhetetlen szakmai
hozzá nem értésről és rosszindulatról
tesznek tanúbizonyságot,
amelyek csak arra alkalmasak,
hogy az állampolgárokat szembefordítsák
az orvostársadalommal
és az orvosokkal, akik megalapozott
szakmai indokokra hivatkozva
tiltakoznak az egészségügyi
reform elhibázott lépései
ellen.
A vezető orvosok nettó fizetése
alig több 1000 Eurónál, a kezdő
orvosoké pedig 500 Euró körül
van. Egy fiatal nyugat-európai
szakorvos fizetése 4-5000 Euró.
Ennek dacára, a hálapénz felvetésével
igyekeznek elfedni azt a kiáltó
igazságtalanságot, ami az orvosi
fizetések terén jelenleg van.
(folytatás a 6. oldalon)
Tendenciózus
orvos-lejáratás folyik
A Sebészeti Szakmai
Kollégium
állásfoglalása
6 Kanizsa – Városháza 2008. február 28.
A pályázatot hirdető szerv: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Meghirdetett munkahely: a Kanizsai Kulturális
Központ (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.) igazgatói álláshelye.
Képesítési és egyéb feltételek: a.) szakirányú egyetemi végzettség, vagy
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
vagy főiskolai (könyvtárosi), közművelődési képzettség, és b.) legalább
ötéves szakmai gyakorlat, továbbá, c.) kiemelkedő szakmai vagy tudományos
tevékenység. A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot;
a végzettséget igazoló okirat másolatait; 3 hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítványt; az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot
és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a megbízón és a jogszabályban előírt
bizottságon kívül megismerheti más személy
A munkakör betölthető: 2008. május 1-tól. A magasabb vezetői megbízás
2008. május 1. napjától 2013. április 30. napjáig, 5 év határozott időre szól. A pályázat
beadási határideje: Kulturális Közlönyben való megjelenést követő 30 napon
belül, azaz: 2008.03.05-ig (szerda). A pályázat elbírálásának határideje:
2008. április 30. Illetmény: Kjt alapján. A pályázatot két példányban kell eljuttatni
a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztály 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. Szmodics Józsefné osztályvezető címére. Tel.: 93/500-780
Pályázat a Kanizsa Kulturális Központ
igazgatói állására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet közterület-felügyelői munkakörök betöltésére
Ellátandó feladat: Nagykanizsa közigazgatási területén a Közterület Felügyelet
hatáskörébe utalt feladatok ellátása egyéni beosztás szerint. A kinevezés
a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
közszolgálati jogviszonyban határozatlan időre, próbaidő kikötésével történik.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben foglaltak
szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, az alábbi képzettségek
valamelyike: rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel
egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai,
határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és
rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész
szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; középiskolai
végzettség és közterület-felügyelői vizsga, "B" kategóriás gépjárművezetői
engedély. Előnyt jelent: közigazgatási vagy rendészeti igazgatási gyakorlat,
közterület-felügyelői vizsga, felhasználói szintű számítógépes ismeret.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait is tartalmazó
szakmai életrajzát, motivációs levelet, három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban előírt iskolai végzettséget és az egyéb
feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vonatkozó önkormányzati rendelet és a
hivatali Közszolgálati Szabályzat alapján történik.
A pályázatokat dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. március 14. nap
12.00 óra. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. március 31. A munkakör
legkorábban 2008. április 1. naptól tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706,
93/500-711 vagy 93/500-820 telefonszámon. Részletesebb pályázati kiírás
közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán 2008. február 25-től (www.kszk.gov.hu vagy
www.kozigallas.hu).
Pályázat közterület-felügyelői
munkakörök betöltésére
Ügyintéző: Gerencsér Mária, tárgy: értesítés döntéshozatalról, szám: 6/725-
3/2008.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/725/2008. számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta
és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett valamint
az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak
száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi
úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2008. február 19-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. ügyszáma: 6/1937/2007. (6/725/2008.), tárgya:
használatbavételi engedély iránti kérelem. A kérelmező ügyfél neve: Barabás
Lajos, Nagykanizsa, Platán sor 7. A kérelemmel érintett ingatlan valamint
az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület):
Nagykanizsa, 3462/22., 3462/33., és a 3462/34. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 305. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-18, péntek: 8-12.
AKet. 98. § (1) bekezdése kimondja: „Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.”
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális
Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két
példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
lehet élni.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Értesítés építéshatósági
döntéshozatalról
Értesítjük az érintett lakosságot, hogy a Központi Védőnői Tanácsadó és az
Anyatejgyűjtő Állomás a Csokonai u. 5. szám alól, új telephelyre költözik és
2008. február 25-étől az Attila utca 5. szám alatt üzemel, változatlan munkarendben
(csecsemő-tanácsadások) és változatlan telefonszámmal. Telefon:
311-385.
Megközelíthető az Attila Óvoda első épülete déli szárny, a „Kresz Park” felől.
A III. sz. gyermekorvosi körzet Dr. Barna Gyöngyi és a VI. sz. gyermekorvosi
körzet Dr. Tóth Katalin gyermekorvosok a fenti, új telephelyen, az eddigi
időpontokban tartják a csecsemőtanácsadásokat. A XI. és VI. védőnői körzet:
Kránicz Józsefné, VII. és XII. védőnői körzet: Rajkóné Budai Tünde.
Lakossági tájékoztató
(folytatás az 5. oldalról)
A vezető orvosoknak és specialistáknak
– akik alkotják az állítólagos
„orvosi lobbyt” – leginkább
az az érdeke, hogy a munkájuk értékén
legyen megfizetve, és megszűnjék
a hálapénz rendszer.
Kollégiumunk kezdeményezte
az orvos szakmai kollégiumok elnökeinek
összehívását. A legmagasabb
szakmai vezetők között teljes
egyetértés alakult ki abban a tekintetben,
hogy az Egészségbiztosítási
Törvény elfogadása előtt
tisztázni kell az orvosok jogállását.
Szülessen orvosi jogállási törvény,
az orvos-biztosító közötti
tárgyalási lehetőséget, valamint az
egészségügyi szolgáltatók és biztosítók
között a jelenlegi egyoldalú
viszony helyett a polgárjognak
megfelelő kétoldalú tárgyalási
helyzetet garantáló jogszabály. A
legmagasabb orvos-szakmai fórum
javaslatára sem történt semmiféle
reakció.
A„balkáni színvonal” pedig mélyen
sértő és igazságtalan. A magyar
egészségügy éppen az abban
dolgozók szakmai tudása és áldozatvállalása
miatt még mindig jobb
annál, mint ami az egészségügyre
fordított költségvetési kiadások
alapján kellene legyen. Érdemtelen
és tisztességtelen arra alapozva
folytatni orvosellenes kampányt,
hogy nagyságrendekkel több a beteg,
mint az egészségügyi dolgozó.
Végezetül kihangsúlyozzuk,
hogy a Sebészeti Szakmai Kollégium
tagjai változatlanul a jobbítás
és a magyar egészségügy felemelkedésének
töretlen hívei a betegek
érdekében.
A Sebészeti Szakmai Kollégium
tagjai:
Dr. Acsády György
Dr. Balogh Ádám
Dr. Bátorfi József
Dr. Bende Sándor
Dr. Dzsinich Csaba
Dr. Horváth Örs Péter
Dr. Jakab Ferenc
Dr. Járay Jenő
Dr. Kupcsulik Péter
Dr. Lázár György
Dr. Lukács Géza
Dr. Márkus Béla
Dr. Mátyás Lajos
Dr. Nagy Attila
Dr. Oláh Attila
Dr. Oláh Tibor
Dr. Sápy Péter
Dr. Svébis Mihály
2008. február 28. Kanizsa – Városháza 7
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO
lottózóban (Kinizsi u. 95.).
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2008. március 5-én, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában.
Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára
tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Bizzer András a 4. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2008. március 7-én, pénteken 17 órakor a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 18 órától a Móricz Zsigmond Művelődési
Házban.
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart március 4-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában,
18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról szóló helyi
rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások
bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére.
LEGFELJEBB NÉGY FőS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/E/1.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + fél szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület, épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 12.100 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/E/3.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület, épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 12.050 Ft. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/6.
a. A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület, épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 13.200 Ft. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/H. III. em. 1.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése:
III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 20.414 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkező, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben
meghatározott közeli hozzátartozók és hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott,
a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő,
valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon
házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a
testvér házastársa.
GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Attila u. 8/C. III. em. 1.
A lakás alapterülete: 56 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése:
III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 12.650 Ft. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
2. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. III. em. 23.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése:
III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 19.030 Ft. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Fő u. 8. III. lh. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 40.964 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
2. Nagykanizsa, Irtás u. 8/A. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 78 m2, szobaszám: 1+3 fél szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 29.094 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2008. március 3. 14.00-15.30 óráig.
EGYEDÜLÁLLÓKNAK:
1. Nagykanizsa, Kossuth tér 3. fsz. 9.
A lakás alapterülete: 31 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: félkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi lakás. A lakásbérleti díj öszszege:
4.743 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év.
CSERÉRE:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 10/E. I. em. 3.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése: I.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 13.750 Ft. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony időtartama: eredeti szerződéssel megegyező.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az alábbi,
Garzonházban lévő üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosultak
lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap időtartamig, elhelyezésük
átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése:
II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület, épületen belüli fekvése:
II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: 2008. március 7.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.
Csákai Iván, bizottsági elnök
Szociális bérlakás-pályázat
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülő
pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző
intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult
nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata) az aranydiploma - várományosoktól a munkakönyvük másolatát
is.
A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatal
Művelődési és Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8.
sz.) átvehető.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2008. március 10-ig
juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.), hogy továbbíthassuk
a képző intézményekhez.
Pedagógus díszoklevelek
– Jelentősen megnőtt a szociális
népszavazás tétje, miután az
elmúlt napokban olyan hírek
láttak napvilágot, amelyek – ha
igazak – tovább ronthatják az
emberek életét – állapította meg
keddi sajtótájékoztatóján Bene
Csaba, a Fidesz frakcióvezetője.
– 2006-ban még minden párt
egyetértett abban, hogy nem lesz
vizitdíj, tandíj és kórházi napidíj
sem, s az emberek elsöprő többsége
erre a programra adta a
voksát. Ehhez képest mindhármat
bevezette a kormány –
mondta a frakcióvezető. – Az
emberek elsöprő többsége ma
sem ért egyet a vizitdíjjal, a tandíjjal
vagy a kórházi napidíjjal.
Az elmúlt napokban a vizitdíj és
a tandíj megemeléséről szóló hírek
láttak napvilágot. 2006-ban
még tagadták, hogy bevezetnék
ezeket, ma pedig az emelést tagadják.
Vajon mire számíthatunk
ezek alapján?
Bene Csaba emlékeztetett arra:
2002. április tizenegyedikén
Lendvai Ildikó még azt mondta:
„Lassan mondom, hogy az ország
minden választópolgára
megértse, megértse Orbán Viktor
is: nem lesz tandíj.” Bene Csaba
folytatta a hiteles nyilatkozatok
sorát, ezúttal a kisebbik kormánypárt
egyik képviselőjének
szavaival:
– Sándor Klára 2006. február
tizennegyedikén ígérte, hogy „az
SZDSZ nem akar tandíjat bevezetni”,
s Arató Gergely is csatlakozott
a be nem váltott ígéretek
sorába, amikor 2006. március 9-
én ezt nyilatkozta: „Ami a tandíjat
illeti, ebben nekünk is egyértelmű
az álláspontunk, szeretnénk
fenntartani az államilag finanszírozott
helyek jelenlegi
rendszerét”. Manherz Károly
2008. február 18-án a következőket
mondta: „Léteznek a Magyar
Nemzet által közölt alternatív
tandíjjavaslatok, amelyek a
jelenleginél is kedvezőtlenebb
rendszer bevezetését szorgalmazzák”.
Ezek után kérdés, mire
számíthatunk. A népszavazással
nemcsak az értelmetlen sarcoktól
szabadulhatnak meg az emberek,
hanem azt is megakadályozhatják,
hogy a terhek tovább
emelkedjenek. A vizitdíjnak is
hasonló a története. Kökény Mihály
2006. március 16-án a következőket
mondta: “még egyszer
megerősítem, hogy sem a
kormány, sem az MSZP programjában
a fizetős szolgáltatások
bevezetése nem szerepel”.
Vojnik Mária ehhez tette hozzá
április 16-án, hogy “az MSZP
nem teszi fizetőssé az egészségügyet,
az MSZP nem adja el a
kórházakat”. Kuncze Gábor pedig
hosszasan fejtegette április
4-én: “a jelenleginél nem kell
többet fizetni az egészségügyi
szolgáltatásokért. Mindenkinek
jár majd ez, ugyanúgy, ahogy eddig,
csak más módon szervezzük
meg a rendszert. Minden olyan
megjegyzés, ami arról szól, hogy
fizetőssé akarják tenni az egészségügyet
(...), egyszerűen hazug
állítás”. 2006-ban tehát még a
kormánypolitikusok cáfolták,
hogy vizitdíjat akarnak bevezetni,
mégis megtették.
Bene Csaba kijelentette: ha biztosra
akarunk menni, akkor március
kilencedikén igennel kell voksolnunk
a vizitdíj, a kórházi napidíj
és a tandíj eltörlésére, mert eddig
a kormány részéről már többször
is tapasztalhattuk, amit cáfoltak,
azt később mégis megtették.
Horváth Attila
Adóreform-alapot hozna létre az
SZDSZ, akik azt javasolják koalíciós
partnerüknek, hogy az ebben a
többletadókból összegyűlő pénzt
semmi másra ne lehessen költeni,
csak a költségvetési hiány és az
adók csökkentésére – közölte Kóka
János elnök egy online sajtótájékoztatón.
A politikus szerint meg
kell állapodni egy adóprogramban,
mert Magyarországon a gazdaság
szereplői túl vannak adóztatva.
A tavalyi esztendőt értékelve az
SZDSZ elnöke azt mondta, 2007 a
liberális fordulat éve volt. Kitért a
felsőoktatás átalakítására, amelyet
úgy jellemzett, hogy a Magyar Bálint
által megkezdett reform európai
szintre emeli az egyetemeket
és a főiskolákat. A tandíjat Kóka a
felsőoktatási reform egyik legfontosabb
elemének nevezte, amely
megteremti az öngondoskodást,
miközben az intézményeket is új
bevételi forráshoz juttatja.
Az egészségügyi reform elindításával
szerinte „fordulatra kényszerítették
a szocialista matuzsálemet,
az évtizedek óta tehetetlenül
romló magyar egészségügyet.”
Amárcius 9-ei népszavazás kapcsán
Kóka János arra buzdított,
hogy minél többen szavazzanak
nemmel a referendumon.
A politikus „fideszes rágalomkampánynak”
nevezte azt a bejelentést,
hogy a kormány fel akarja emelni
a vizitdíjat és a kórházi napidíjat.
Cser-Palkovics András, a Fidesz
helyettes szóvivője a Kóka János
által elmondottakra úgy reagált:
Kókának csak azt kellett volna
tisztáznia, hogy milyen minőségében
is tartott sajtótájékoztatót?
Horváth Attila
8 Kanizsa – Voks 2008. február 28.
Népszavazási igen-nem
Lassú mondatok,
s ami mögöttük van
– vagy utánuk
Kóka ismét
adócsökkentést ígér
Az SZDSZ elnöke, Kóka János
„fideszes rágalomkampánynak”
nevezte azt, hogy a
kormány fel akarja emelni a vizitdíjat
és a kórházi napidíjat.
Ilyenek ezek a fideszesek.
Mindig csak rémhíreket terjesztenek.
Ezt csinálták a gázáremelés,
a tandíj, meg a fizetős
egészségügy kapcsán is. És mi
lett belőle? Gázáremelés, tandíj
és fizetős egészségügy.
Horváth Attila
És a rémhírek
valóra válnak...
Dr. Kolonics Bálint önkormányzati
képviselő szerint akár
városunk is lehetne a MotoGP
magyarországi futamának helyszíne.
Az egyébként maga is
szenvedélyes motoros képviselő
az ügy érdekében levélben fordult
a város vezetőihez, az országgyűlési
képviselőkhöz és az
illetékes szakminisztériumi államtitkárhoz.
„Tavaly a MotoGP világbajnoka
lett 125 cm3 kategóriában
Talmácsi Gábor. Az ő folyamatos,
egyre feljebb ívelő sportsikere és a
Tóth Imre által vezetett Team Toth
csapat eredményes részvétele a
250 cm3- es kategóriában felkeltette
a világ motorsportjának az
érdeklődését Magyarország iránt.
A világbajnoki futamsorozat rendezője,
a Dorna szeretne új helyszínen
világbajnoki motorverseny
futamot rendezni. Annak érdekében,
hogy Magyarország legyen az
új helyszín, Újhelyi István államtitkár
úr már tárgyalásokat kezdeményezett
a Dorna képviselőjével
2007. augusztus 18-19-én a csehországi
Brno-ban – ahol erről személyesen
értesültem államtitkár
úrtól-, valamint 2007. november
5-6-án a spanyolországi Valenciában.
Az mára teljesen világossá
vált a szakma képviselőinek, hogy
a Hungaroring a verseny rendezésére
alkalmatlan, ezért új pályát
kell építeni.” – áll Dr. Kolonics
Bálint indítványában. Az anyagból
az is kiderül, hogy már több önkormányzat
is jelezte, szívesen adna
otthont egy ilyen nagy versenynek.
– Helyi képviselőként a magam
részéről óriási hibának tartanám,
ha Nagykanizsa tétlenül szemlélné
az új helyszín kiválasztását és abba
önmaga érdekének érvényesítésével
nem kapcsolódna be – mondta
érdeklődésünkre Dr. Kolonics Bálint.
– Városunk földrajzi fekvése,
határokhoz, a sármelléki repülőtérhez
való közelsége és az épülő autópálya
miatt Magyarországot tekintve
a legkedvezőbb adottságokkal
rendelkezik. Amennyiben Nagykanizsához
közel épülne fel egy új
motor versenypálya, az rendkívül
gyors turisztikai fejlődést eredményezne.
Egy ilyen létesítmény a
megrendezendő versenyeken túl
egész éven át folyamatosan üzemelhetne,
és helyet biztosíthatna
Európa profi és amatőr motorsport
képviselőinek. Levelemben
arra kértem a polgármester urat,
hogy városunk országgyűlési képviselőivel
együtt képviseljék Nagykanizsa
érdekeit és kezdeményezzen
tárgyalásokat Magyarország
kormányával, Talmácsi Gábor menedzserével,
Stefano Favaroval,
valamint a Team Toth csapat tulajdonosával,
Tóth Imrével annak érdekében,
hogy a MotoGP magyarországi
futamának helyszíne Nagykanizsa
lehessen.
Horváth Attila
2008. február 28. Kanizsa – A mi ügyeink 9
A legutóbbi kiskanizsai lakossági
fórumon megfogalmazott
kéréseknek megfelelően módosul
a 4-es számú járat menetrendje
– tudtuk meg Horváth
Ferencnétől, a Zala Volán Zrt.
helyi üzemének vezetőjétől. A kiigazítással
nem várták meg az
ilyenkor szokásos egy hónapos
átfutási időt sem, a módosítás
már március elsejétől életbe lép.
Azon a bizonyos fórumon több
igényt is megfogalmaztak az utasok,
többek között a 4-es számmal
közlekedő járatok indulási idejének
néhány perces változtatását, hogy a
csatlakozó járatokról, illetve járatokra
könnyebb legyen az átszállás.
Szó esett a csatlakozás helyéről is,
többen kérték, hogy a 4-es járat
érintse az Erzsébet téri megállót.
– December kilencedike, az éves
menetrendváltozás óta a 4-es és a
4y-os járatok nem érintik az Erzsébet
téri megállópárt – mondta lapunknak
Horváth Ferencné. – Ennek
több oka is van. Egyrészt a Kalmár
utcai csomópont kialakítása,
ahonnét minden irányba biztosított
az eljutás, itt lehet átszállni szinte
valamennyi járatra, kivéve a 6-ost,
amelyre a gépgyári megállóban lehet
és kell átszállni. A másik ok pedig,
az, hogy a Centrál előtti tér átalakításával
és a Magyar úti körforgalom
megépítésével jelentős
forgalomtechnikai változás történt,
ráadásul a jövőben arra is számítani
lehet, hogy a belváros forgalomcsillapítása
kapcsán a buszainknak
el is kell kerülni a városközpontot.
Horváth Ferencné hozzátette:
ezért várhatóan előbb-utóbb a többi
járat útvonalát is ennek megfelelően
kell módosítaniuk. A
kiskanizsaiak által a fórumon jelzett
átszállási problémákat addig is
igyekeznek kezelni, már március
elsejétől módosították két járat indulási
idejét, hogy a csatlakozásra,
vagy a csatlakozásról biztosan át
lehessen szállni. A járatok útvonala
azonban természetesen nem változik.
– Az elmúlt időszak az egyeztetéssel
telt – mondta Tóth Nándor,
önkormányzati képviselő. – Ennek
eredményeként két apró, ám véleményem
szerint annál jelentősebb
finomítást végzünk a rendszeren.
Az egyik, hogy a 4-es jelzéssel az
autóbuszállomásról munkanapokon
18.25-kor induló járat tíz
perccel később, 18.35-kor, míg a
Bornemissza utcától 18.40-kor induló
járat öt perccel később,
18.45-kor indul. Hamarosan újabb
változások is lesznek, például a
Kalmár utcában rövid időn belül
fedett váró szolgálja majd az utasok
kényelmét, s a jövőben további
várókat szeretnénk kialakítani a
város több pontján egy majdani,
reményeink szerint sikeres pályázat
révén, melynek benyújtásáról a
későbbiekben születik döntés.
Tóth Nándor hozzátette: a Tőzike
utcai megállóban járdaszigetet
alakítanak ki, s még a nyáron két
új kényelmes, alacsony padlós autóbusz
is érkezik a 4-es vonalra.
Horváth Attila
Menetrend az igényekhez hangolva
MotoGP Kanizsán? A lom(talanítás el)marad
Szegény az eklézsia, a város
büdzséjében ugyanis számos eddig
megszokott városüzemeltetési
szolgáltatásra nem jutott pénz.
A város anyagi helyzetét mutatja,
hogy az idei esztendőben nem
jutott három millió forint a szokásos
növényvédelmi permetezésekre.
Ugyancsak pénz híján a városüzemeltetési
cég nem tudja az eu-s
szabványokhoz igazítani városunk
játszótereit sem. Az erre szánt három
millió forint híján csak azokat
a munkákat tudják elvégezni, melyekhez
csak úgynevezett élőmunka
szükséges. A nem megfelelő
játszószerek javítására, illetve elbontására
már nem telik.
Ennél látványosabb hiányt szenved
a lakosság, mivel az amúgy
számára ingyenes lomtalanítás is
elmarad. Azaz felgyülemlett, a kukába
nem elhelyezhető, megunt
vagy elhasználódott tárgyaiktól
nem tudnak megszabadulni az eddig
megszokott lomtalanítási akciók
keretében. Az ehhez szükséges
közel tízmillió forint szintén hiányzik.
Kanizsa 10 – Az olvasók fóruma 2008. február 28.
Apám emlékére, aki Szibériában
lágerban halt meg.
Azt, hogy megírom ezt a visszaemlékezésemet
2003. február 25-én határoztam
el, a Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapján, mert a dátum
egybeesik apám halálának napjával.
Írom ezt a visszaemlékezést
azzal a szándékkal is, hogy ezzel is
emléket állítsak a lágerben meghalt
édesapám, Balogh Sándor jeltelen
sírjára valahol Oroszországban.
A háborút megelőző, a háború
alatti és utáni években Kárpátalján
laktunk, Eszeny községben.
Mint közismert, Kárpátalját az
1945-ben megkötött szovjet-csehszlovák
szerződés értelmében
egyesítették Szovjet-Ukrajnával,
így mi is, ott élő magyarok, szovjet
állampolgárok lettünk. Magyar állampolgár
(visszahonosítás) és
nagykanizsai lakos 1971-ben lettem,
mert 1969-ben családommal
áttelepedtem Magyarországra.
Édesapámat 1946. október 7-én
váratlanul letartóztatták. Ezen a napon,
délután elhívták a községházára.
Estére már két KGB-s tiszt és
tolmács kísérte haza. Házkutatást
végeztek, felforgatták az egész lakást,
fegyvert kerestek. Az összes
könyvet, iratokat autóra rakták, és
apámmal együtt az ungvári börtönbe
szállították. A könyvek közül csak
a nagy képes bibliát nem vitték el.
Hetenként egyszer-kétszer vihettünk
a börtönbe csomagot a fogoly részére,
a szabad ég alatt, négy fal között
kellett álldogálni a hozzátartozóknak,
mert soha nem lehetett tudni,
mikor adják ki az edényt, vagy az
esetleges üzenetet.
Az első tárgyalás 1946. december
31-én lett megtartva (zárt tárgyalás).
Hogy elítélték, csak egy hét
múlva tudtuk meg a hivatalból védelemre
kirendelt ügyvédtől. Tőle
tudtuk meg, hogy az USZSZK 54-4
törvénycikke alapján 5 évi szabadságvesztésre,
teljes vagyonelkobzásra
ítélték. A tárgyaláson a családtagok
természetesen nem lehettek
jelen, de még védőtanúkat sem
engedtek meghallgatni, csak a vád
tanúi lehettek jelen a tárgyaláson.
Azt, hogy mivel vádolták, az ügyvéd
nem mondhatta meg nekünk (?).
Természetesen fellebbeztünk a Népbíróságnál.
(Apámat az Ukr. Legf.
ügyész 1991-ben "rehabilitálta!")
A második tárgyalás 1947. május
10-én volt megtartva, ott már
mi fogadhattunk ügyvédet. Tudtuk
mikor lesz a tárgyalás, ott álltunk
a bíróság épülete előtt, egyszer
csak látjuk, hogy két milicista kíséri
apámat a tárgyalásra. Az egyik
előtte ment, a másik utána, amelyik
hátul ment, az apám hátához
tartotta a fegyverét, így kísérték,
hogy meg ne szökjön a fogoly.
A tárgyalás szünetében találkozhattunk
apámmal, amíg a bíróság
elvonult ítélethozatalra. Ekkor láttuk
utoljára. A bíróság az elsőfokú
ítéletet, annak megváltoztatása
nélkül jóváhagyta.
A SZU-ban az volt a gyakorlat,
hogy a foglyot csak a tárgyalásig
tartották börtönben, utána elvitték
lágerbe. Így a fellebbezési tárgyalás
után apámat is kivitték Oroszországba.
Hetenként legalább egy alkalommal
vitték a rabokat a lembergi gyorsvonathoz
kapcsolt rabszállító kocsiban
valahová. A rabszállítót mindig a
mozdony után, első kocsiként sorolták
a vonatba. Ebben a rabszállítóban
ugyanúgy fülkék voltak, mint a normál
vasúti kocsiban, csak mindenütt
vasrács, vasrács, vasrács…
A raboknak ülni nem lehetett,
fekve szállították őket, fülkénként 6-
8 főt, az e célra kiképzett polcokon.
Csak később tudtuk meg, hogy az
egyik vádpont az volt ellene, hogy
Eszeny községben gyűjtést szervezett
az 1938-as felszabadulás után egy I.
világháborús emlékmű felépítésére.
Az akció sikeres volt, az emlékmű elkészült.
Azt ünnepélyesen felavatták,
és apám, mint a falu református lelkipásztora,
megáldotta, felszentelte
azt. Ezt az emlékművet 1945-ben a
szovjet hatóságok utasítására egy
éjszaka alatt lerombolták.
A tárgyaláson az ítélőbíró megkérdezte
tőle: "Pap létére miért
foglalkozott ilyennel?" Azt válaszolta:
"Mert nemcsak pap voltam,
hanem magyar is!"
Egyszer Leningrádban Sándor
testvéremnek - aki az apánk letartóztatása
idején mindössze 5 éves volt -
azt mondta egy KGB-s tiszt: "Tudjae,
hogy az apja áruló volt?" Miért mi
köze volt a szovjeteknek ahhoz, hogy
ki mit csinált pl. 1940-ben? Ki gondolta
akkor, hogy Kárpátalja a Szovjetúnióhoz
fog tartozni?
Engem is többször kihallgatásra
rendelt a KGB, szerettek volna beszervezni
az 50-es, 60-as években,
hogy ügynök, besúgó legyek. Nem
vállaltam, de ez már külön történet.
Apámat kivitték Szibériába, lágerbe,
a Gulágra! … Fájdalmát és
bánatát a rabságban azzal próbáltuk
enyhíteni, hogy néha-néha küldtünk
neki postán csomagot. Jöttek a
háromszögletűre hajtogatott levelek,
amelyekben még ő bíztatott bennünket,
hogy még talán jóra (jobbra)
fordul a sorsa, s ezzel együtt a
mi sorsunk is. Nem így történt! Pedig
annyira bízott egy amnesztia
rendeletben, amelyet nagyon várt…
Valahol az Ural hegység keleti oldalán
fenyőfát termeltettek ki a rabokkal,
mínusz 40-45 fokos hidegben.
A szverdlovszki (most Jekaterinburg-
i) terület Tabori járás, Kercseny
nevű helységből, egy lágerből
adott utoljára életjelt magáról.
1948. január végén azt írta levelében:
„az ujjaim vége kezemen és lábamon
megfagyott”. Az utolsó levelet
már más írta helyette, a megfagyott
ujjakkal nem tudta megfogni a
ceruzát.
1948. tavaszán jött az értesítés
az ungvári anyakönyvi hivatalból,
hogy meghalt, a halál oka: a végtagok
elfagyása.
Nagyon nehéz éveket éltünk át abban
az időben. Alakásból kitettek bennünket,
édesanyám három gyerekkel
hajlék nélkül maradt. Albérletbe kellett
mennünk, jó emberek fogadtak be.
A „teljes vagyonelkobzást” csak
azért nem hajtották végre, mert
még ebben az embertelen rendszerben
is volt egy olyan törvény,
hogy ahol az elítélt után gyermekek
maradtak, ott ezt nem hajtották
végre. Ezért csak a bútorzat egy
részét vitték el tőlünk.
A hivatalos értesítés ellenére
még sokáig reménykedtünk, hogy
hátha megjön édesapánk, hátha
nem igaz, hogy meghalt! De hiába
vártunk! Csak az mentett meg bennünket
a teljes kétségbeeséstől (én
akkor már 18 éves voltam), hogy a
két kisebb testvért föl kell nevelni.
A húgom 12, az öcsém 7 éves volt.
Senkinek nem kívánom, hogy
olyan élete legyen, mint a mi családunknak
kijutott abban az időben. A
Emlékeim (Kárpáti rapszódia…)
Kanizsa 2008. február 28. – Az olvasók fóruma 11
Tisztelt Szerkesztőség!
Szomorú tapasztalat indíttatott e levél megírására.
Felnőtt fiam tályogos mandulagyulladása miatt december
óta „része lettem” a Kanizsai Dorottya Kórház életének.
Gyermekem 2007. december 13-án került a Fül-orr-,
gégészeti és fej-, nyaksebészeti osztályra, ahonnan ötnapos
kezelés után távozott, ahol közölték vele, hogy a
teljes gyógyulás érdekében hat hét múlva mandulaműtét
elvégzése szükséges. A kezelőorvos, azaz a mb. osztályvezető
főorvos tanácsát megfogadva jelentkezett is nála,
amikor is megbeszélték a műtét előtti teendőket és
annak időpontját is, de mire az operációra sor került
volna, ezen orvos idő előtt távozott posztjáról, így gyermekem
kénytelen volt kezelőorvost váltani, aki elvégezte
a műtétet 2008. február 4-én. E napon egy egyszerű
mandulaműtét három hetes tortúrává vált, négyszeri
műtét, és örök emlékként nyakán egy vágott sebhellyel.
Ez időszak részleteire nem térek ki, de elképzelhetik,
hogy fiam sorozatos szenvedéseit látva min mentem és
mentünk keresztül. Kezdeti elkeseredés, majd tehetetlen
düh, s végül a teljes kétségbeesés.
Fiam kezelését az osztályon három szakorvos látta el,
akiknek szakmai munkáját nem tisztem bírálni. Hozzáállásukat
pedig nem akarom véleményezni, mert ott, és
most teljes mértékben érvényesül a kollektív felelősségvállalás.
Értük szólva, helyt kell állniuk az osztályon, a
rendelőintézetben, a sürgősségi betegellátási osztályon,
és nem utolsó sorban a műtőben is.
Családtagok, barátok és ismerősök véleménye szerint
komolyabb lépéseket kellene tennünk, de szerintem felesleges,
mivel a műtéti kockázat fogalmába sok minden
belefér. Ezek után viszont engedtessék meg véleményem
kinyilvánítása.
Főigazgató Úr kinevezése előtt a Fül-orr-gégészet
egy jó hírű, jól működő osztály volt, ahol öt szakorvos
látta el a feladatokat. Ha az osztály elsorvasztása volt a
cél, az sikerült, de szerintem sokkal elegánsabb lett volna
egy tollvonással, „időben” megszüntetni a betegek
érdekében.
Érdeklődéssel követem a közgyűlési eseményeket.
Főigazgató Úr közgyűlési szereplését is végignéztem. A
kórházi beszámoló kapcsán felmerült, hogy miért távozik
a kórházból több fül-orr-gégész szakorvos, hogyan
oldják meg a zökkenőmentes ellátást? Megnyugtatott,
hogy az intézet zökkenőmentes működéséhez szükséges
lépéseket már megtette a menedzsment. Valóban? Kitért
az orvoshiányra is, melyet azzal indokolt, hogy az orvosok
nem szívesen jönnek el a világ végére. Ezt elhiszem,
de Ön mégis megtalált minket „a világ végén”.
Rendszeresen olvasom a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapot
is. Egyetértek Főigazgató Úr elképzeléseivel, otthonosabb
körülmények biztosítása, még több növénnyel. De
nyugodtabb lennék, ha növénytelepítés helyett orvosokat
„telepítenének”, utána már jöhetne a muzsika is.
A Kanizsai Dorottya Kórház Betegtájékoztatója tényleg
egy nagyon színvonalas kiadvány, de az abban szereplő
KÜLDETÉSI NYILATKOZAT kiemelt mondata,
hogy: „Minden tevékenységünkkel és döntésünkkel a
MINőSÉGI BETEGELLÁTÁST SZOLGÁLJUK, amely
biztosítja a betegeink gyógyulását.” – Sajnos most még
nem igaz.
Kérem, higgyék el, soraimat nem a rossz szándék, a
benne levő személyeskedést is csak az objektív, azaz a
tárgyilagos vélemény kinyilvánítása vezérelte.
Nagykanizsa, 2008. február. 25.
Tisztelettel: Varga Józsefné
társadalomból kitaszítottan, szegényen,
nélkülözések között éltünk, a
megaláztatásról nem is beszélve.
Remélem és bízom benne, hogy
most már egy olyan élet következik
itt Magyarországon, de mindenütt
máshol is Európában, még a volt
Szovjetunióban is, amikor nem kell
attól tartani senkinek, hogy családjától
elszakítják, börtönbe zárják,
hamis vádak alapján elítélik.
Apám a kommunizmus áldozata
lett, mert magyar volt, mert pap volt
és hazafi, szerette a népét, hazáját!
Jómagam, mert nem jó helyre születtem:
"Trianon gyermeke" vagyok.
Sorsa ez sok határon túli magyarnak.
Eszeny községben a templom falán
tábla őrzi apám emlékét, de
visszaállították a lerombolt emlékművet
is, azok nevének feltüntetésével,
akik valahol messze idegenben,
jeltelen sírban alusszák örök
álmukat. Ezen az emlékművön az
apám neve is fenn van, mert a végtelen
orosz mezőkön nem jutott egy
fejfa, de talán még koporsó sem az
ártatlanul elhurcolt, ártatlanul elítélt
raboknak. Csak emlékezetünkben
él emlékük, amíg élünk. Nyugodjanak
békében!
Balogh László,
nyugalmazott MÁV főtanácsos
Nagykanizsa
12 Kanizsa – Hirdetés 2008. február 28.
2008. február 28. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Jó formában érzi magát mostanában, a
hajával azonban nincs megelégedve. Ez
abból is látszik, hogy akkor is igazgatja,
amikor tökéletesre vágta a fodrász. Tüzes
alkatát csillapítsa több gyaloglással.
Ha úgy érzi, nem tud úrrá lenni a borongós
hangulatán, cserélje ki a megszokott parfümjét,
és keressen a régi baráti köre helyett
újat. Új környezetben az új barátok
akár csodát is tehetnek önnel.
Szerencsés alkatának köszönhetően nem
hajlamos a hízásra, titokban mégis fogyókúrázásra
gondol. Mágikus helyre vágyakozik,
de egyelőre nem tudja eldönteni, a
hegyeket vagy a vizeket hódítsa meg.
Szinte semmit sem kell tennie azért,
hogy vonzó legyen. Változatosságra vágyik
mostanában, s ezért csak azt tegye,
amit vándorösztöne diktál. Kalandozzon
el rövid időre hazulról.
Találékonynak tartja a környezete, de nincsenek
megelégedve önnel, mert nem használja
fel semmire erejét, csak várja a készet.
Apárjával szemben is közömbös. Válogasson
magának vágyfokozó italokat.
Egy ideje a szokásosnál többet foglalkozik
külsejével. Ha befejezte a nagy művet,
kapcsoljon át laza stílusba, s ha az új
külső megvan, keressen új szórakozóhelyet,
és megjelennek az új barátok is.
Használja ki jó diplomáciai érzékét.
Uralkodó bolygója a Vénusz, most arra
ösztönzi, kényeztesse magát. Látogasson
meg egy masszőrt, aztán fogékonyabb
lesz más élményekre is.
Mozgékonyságát lekötheti sportolással.
Igaz, egyelőre csak nézegetni lehet a Csónakázó-
tó vízét, de ami késik, nem múlik.
Talán egyszer fürödni is lehet benne. Avíz
látványa is erősíti idegrendszerét.
Könnyedén tudja mostanában pénzre
váltani a munkáját. Lelkesedése a régi,
szereti a kalandozással járó feladatokat.
A szürke hétköznapokat szabadtéri sportolással
könnyedén elkerülheti.
Jót tenne néhány csendes nap az egészségének.
Ez idő alatt kipróbálhatna akár
egy új gyógyteát. Táplálkozásába a zsíros
ételek helyett iktasson be több zöldséget,
gyümölcsöt.
Nyugalomra vágyik ezekben a napokban.
Változtatást szeretne véghezvinni
életében, csak nem tudja, hogyan kezdjen
hozzá. A hullámvölgyből pihenéssel
könnyedén kikerülhet.
Nagy kedvet érez a beszélgetésre. Töltsön
több időt társaságban, s örömteli kapcsolatok
részese lehet. Ha már van társa, hangolódjon
rá jobban a lelkivilágára, és ne a
munka, a feladat foglalkoztassa.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Ami az újságban van, és ...
Kattints rá! Kattints rá! Kattins rá!
􀀛􀀛􀀛􀀛􀀛􀀛 www.kanizsaujsag.hu
Csaknem 8800
hírblokk, közte
több mint
1100 helyi krónika
Mintegy 2700 interjú
és 1100 sportműsor
Többtucatnyi
sportközvetítés
és több mint
8 ezer óra zene
Ez volt
a KANIZSA RÁDIÓ
2007-ben!
Tartson velünk idén is!
VEGYES
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
14 Kanizsa – Apró 2008. február 28.
INGATLAN
Belvárosban 700 m2-es építési terület
eladó. Társasház építésére kiválóan alkalmas.
Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es, 2,5
szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás 9,5
millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/348-9669
(6100K)
Nagybakónakon kétszobás családi ház
nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra után a
93/315-559 (6099K)
Szép természeti környezetben, kicsi szőlőbirtok
olcsón eladó. Érd.: 20 óra után a
93/315-559-es telefonszámon. (6101K)
Kaán Károly utcai garázssoron nagyméretű
aknás garázs eladó. Irányár: 700.000 Ft
Érd.: 30/904-1169 (6152K)
Nk, Csengery u. 1. szám alatti társasházban
81 m2-es, II. emeleti lakás eladó. (Autó
tárolása zárt udvarban) Érd.: 30/256-2632
(6158K)
Keleti városrészben 63 m2-es, részben
felújított, amerikai konyhás lakás eladó.
Irányár: 6,5 MFt. Tel.:70/454-0476 (6168I)
Teleki úton egyedi fűtésű, 1+2 félszobás
lakás eladó. Irányár: 7,5 MFt. Tel.: 70/454-
0476 (6169I)
Nagykanizsa belvárosának közelében 3
szobás, azonnal költözhető lakás eladó! Irányár:
7,3 MFt. Tel.: 06/70/454-0477 (6170I)
Nagykanizsa kiskanizsai részében négyszobás
családi ház eladó! Irányár: 11 MFt.
Tel.: 06/70/454-0477 (6171I)
Homokkomáromban (Örömhegyen) a
buszmegállótól 5 percre, szőlőbirtok pincével,
teljes felszereléssel eladó. Érd.: 93/356-
431 (6172K)
Nk-án frekventált helyen, Kinizsi u. 2.
szám alatt másfél szobás, földszinti, 42 m2-es
lakás eladó. Érd.: 93/325-787 (6173K)
Nk belvárosában 900 m2 közművesített
terület kiadó vagy eladó. Érd.: 30/481-2323
(6166K)
Fürdőkád, zuhanytálca felújító zománcozás
helyben, beépített állapotban, fehérben,
színesben. Érd.: 20/475-1793, 82/423-
691 (6142K)
Meghibásodott távirányítóját (TV, hifi,
videó, stb.) megjavítom. Érd.: 20/510-2723
(6174K)
Költözés miatt eladó: Whirpool kombinált
(8 éves) hűtőszekrény, 72 cm-es LG 100
Hz televízió, új fürdőszobaberendezés (még
dobozban, fa + bambusz kombináció). Érd.:
20/226-4144 (6144K)
Etüd típusú Pianino eladó. Érd.: 30/901-
2482 (6146K)
Asztali számítógép, nyomtató, fénymásoló
eladó. Érd.: 30/916-1600 (6150K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok régi
dísz- és használati tárgyat, porcelánt, képet,
könyvet, régi újságokat, stb.! Érd.: 20/555-
3014 (6083K)
Eltartási szerződést kötne saját vagyonnal
rendelkező hölgy olyan idős emberrel,
aki saját háza fenntartásához és önmaga eltartásához
segítségre szorul. Jelige: “Egyedül
nehéz”
Nevada étkezőgarnitúra (tálaló szekrény
+ sarokelem + asztal + hat szék) eladó. Érd.:
20/396-9816 (6167K)
Jól szituált, középkorú üzletember, kevés
szabadidővel diszkrét kapcsolatot keres egy
csinos, hasonló korú hölgy személyében. Leveleket
a szerkesztőségbe (Pf.: 154) kérem,
„Maxima” jeligére.
Rendezett anyagiakkal rendelkező férfi
társat keres házasság céljából. Fényképes
leveleket (mindenképpen telefonszámmal)
várok „Fehér szegfű” jeligére a szerkesztőségbe
(Pf. 154.) (6159K)
Március 2. 18 óra
„AZ IGAZAT MONDD”
EPERJES KÁROLY Kossuth-díjas színművész önálló estje
Belépődíj: felnőtt 1000 Ft; nyugdíjas, diák 700 Ft
Március 3. 14 óra
DR. BOLDIZSÁR ILDIKÓ MESEKUTATÓ ELőADÁSA
A belépés díjtalan
Március 6. 18 óra
Testi, lelki, szellemi egészségünk
(földsugárzások, csontkovácsolás…)
KOVÁCS - MAGYAR ANDRÁS TÁLTOS ELőADÁSA
Belépődíj: elővételben 1000 Ft, a helyszínen 1300 Ft
Március 7. 20 óra
Nő(NAP)I BLUES KOCSMA
Közreműködik: TOM WHITE ÉS BARÁTAI
Fergeteges blues és rock and roll muzsika
Belépődíj: 600 Ft
Városközpontban irodák –
nettó 1.200 Ft/m2-től – és üzlethelyiségek
kiadók, ingyenes
parkolási lehetőséggel.
Érdeklődni: 20/9390-745,
20/9683-517
Tető teljes cseréjéhez
vállalkozókat keres
nagykanizsai
társasház!
Árajánlat elkészítéséhez a
munkaterület megtekinthető
időpont egyeztetés után
bármikor.
Telefon: 93-321-258
Az Ingatlankezelési Intézmény
felvételt hirdet
EGY Fő ÁLTALÁNOS
LAKATOS
állásra
Érdeklődni:
Nagykanizsa, Deák tér 5.
Telefon: 93/311-241
Dr. Nagy Éva
radiológus adjunktus
Szűrő- és diagnosztikai
jellegű ultrahang
vizsgálatok!
(hasi, nyaki, egyéb lágyrész)
Nagykanizsa Kórház
Rendelőintézete földszint
ultrahanglabor
Rendelési idő:
kedd 16.00-18.30
Telefon: 30/526-5944
Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális
Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetőséget:
elektroműszerész szakirányú 100.000 – 140.000 Ft
mechanikai műszerész (angol ny.ism.) szakirányú megegyezés szerint
műszakvezető (angol ny.ism.) szakirányú megegyezés szerint
minőségi ellenőr (angol ny.ism.) szakirányú megegyezés szerint
műanyagipari fröccsöntő szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
AWI hegesztő szakirányú 170.000 – 180.000 Ft
esztergályos szakirányú 170.000 – 180.000 Ft
marós szakirányú 170.000 – 180.000 Ft
lakatos szakirányú 82.800 – 95.000 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
élelmiszerbolti eladó szakirányú megegyezés szerint
takarító 8. általános 70.000 Ft
takarítási csoportvezető érettségi 85.000 Ft
CNC művezető technikum 150.000 – 200.000 Ft
műszakvezető (német ny.ism) technikum megegyezés szerint
angol tanár főiskola KJT. szerint
Bővebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban
(Nagykanizsa, Fő út 24. szám) alatt adunk, vagy a http://www.nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
2008. február 28. Kanizsa – Sport 15
Kanizsai Vadmacskák SE – Ceglédi
EKK 74 – 59 (21-20, 20-8, 15-
12, 18-19). Nagykanizsa, 150 néző.
Játékvezetők: Forrai, Tóth K. Kanizsa:
Purics 14/3, Fitos 2, Varga Zs.
15/3, Robinson 26, Ivana Podrug 8.
Csere: Fekete 9, Horváth B., Tálosi,
Fuisz, Csáki, Bencze, Nagy V.
Edző: Sztevan Csupics.
A fentebb leírt mérkőzés-jegyzőkönyvi
részletnek azért van jelentősége,
mert az NB I A csoportos női
kosárlabda bajnokságban a kanizsai
csapat történetének eddigi páratlan
sikerét könyvelhették el Sztevan
Csupics edző kosarasai. S hogy miért
éltünk a kiemelő jelzővel? Nos,
a győzelem először sikerült egy
olyan együttes ellen, mely nem az
abszolút hátsó régióban tartózkodott.
Ehhez rögtön tegyük hozzá,
hogy a mérkőzés folyamán sorra
dőltek meg a legnagyobb különbségű
csúcsok is. Miről beszélünk
konkrétan? A KDKK/Kanizsai
Vadmacskák SE együttesének
2005. ősze óta íródó NB I A-csoportos
történetében még soha nem
vezetett adott ellenfelével szemben
16, 17, vagy éppen 18 ponttal.
Utóbbira egyébként a találkozó 33.
percéig kellett várni, s a végső győzelemre
sem sokkal többet, hogy
aztán a meccs után boldogan boruljanak
egymás nyakába a lányok és
a szakvezetők. Szép gesztus volt a
hazaiak szerb edzőjének részéről,
hogy az utolsó pillanatokban valamennyi
kispadon ülő játékosát becserélte,
tehát valóban felejthetetlen
péntek estében volt része a társaságnak.
Ahogy aztán Csupics
mester a villámértékelésében fogalmazott:
most már nincs mese, a hasonló
kaliberű ellenlábasok megfogása
a cél. S ha valóban oldódik a
kosaras hölgyekben a mérkőzés
közbeni görcs, ez nem is megvalósíthatatlan
elképzelés. Persze, az
igazsághoz az is hozzátartozik,
hogy a legutóbb érkezett horvát
Ivana Podruggal már nem is olyan
gyenge a kanizsai keret. Számoljunk
csak: három légiós, egy külhoni
edző, aztán itt van Varga Zsófia
személyében egy igazi pontgyártó,
szóval kellett már nagyon ez a siker.
Mindenesetre a munka java
csak most következik, s nem is elsősorban
technikailag, taktikailag,
erőnlétileg, sokkal inkább fejben…
Polgár László
Tulajdonképpen történelmi siker…
A Kanizsa – Cegléd NB I A
csoportos női kosárlabda-mérkőzés
utáni apró történések éppen
olyan szerves részei voltak a győzelemnek,
mint például a 25.
perc eseményei. A meccs után
mindenki örült, s azon sem lepődtünk
meg, hogy Gábor Erzsébet
és Sztevan Csupics edző is
egymás nyakába kapaszkodott…
– Sztevan, most akkor Crvena
zvezda vagy Partizan Beograd? –
szólt a 36 esztendős szabadkai tréner
felé a viccesen provokatív kérdés.
– Hülyéskedsz, hagyjál engem
békén a Partizannal – szólt fülig
érő mosoly kíséretében a gyors
replika. – Ha gondolod, beszéljünk
inkább a Dinamo Zagrebről,
mert velük is vívtunk nagy mecscseket
még a jugoszláv érában, de
a fekete-fehérekkel ne foglalkozzunk.
Tudod mit? Megmutatom a
telefonomon a zvezda-szurkolók
indulóit, meghallgathatod…
– Most azért jobb lenne kicsit a
lányok sikeréről mondani valamit,
mert…
– Ne is folytasd, kérdezd inkább
a csajokat, ez a győztes meccs
mégiscsak legfőképp róluk szólt.
Az, hogy én végig vezénylem a
meccset, egy dolog, a pályán viszont
már csak rajtuk múlt minden.
De már tényleg nagyon kellett
valami, ami felrázza a csapatot.
Hál’ Istennek bejött.
– Úgy látom, azért sokat jelent
neked is egy ilyen siker.
– Viccelsz? Ez nálunk nagyon
komoly dolog. Ahol pattog, süvít a
labda, ott mi nem állhatunk le.
Nézd meg a teniszezőket, a férfiak
mezőnyében például Novak
Djokovicsot, a nőknél Ana
Ivanovicsot, Jelena Jankovics, az
összes csapatsportot, melyben
labda van… Mind, mind olyan helyen
állnak, ahol számolni kell velük,
s közülük senki nem felejti,
hogy honnan indult, illetve rájuk
határtalanul büszkék is az otthoniak.
– Ez a titok?
– Nincs ebben semmilyen titok,
csak dolgozni kell. Amúgy meg,
ha gondolod, nézzük meg majd a
férfi kosárlabda Euroliga meccseket.
Oké, rendben, ugyan a Partizan
játszik, de el kell ismerni, azt
jól teszik…
P.L.
Milyen is a szerb virtus?
Meló-Diák KK – Kanizsa KK
DKG-EAST 79 – 84 (18-18, 14-
24, 26-23, 21-19.) Kaposvár, 150
néző. Kanizsa: Kasza 18, Beck
14/6, Kiss 7, Zsámár 15, Szabó
24/12. Csere: Szegedi, Fodor 6/6,
Vertetics. Edző: Kovács Nándor.
Jók: Szabó B., Beck, Zsámár, Kasza.
Az alapszakasz utolsó mérkőzésén
Zsámárék Kaposváron visszavágtak
az őszi kanizsai vereségért.
Már az elején nagy csata bontakozott
ki a palánkok alatt, viszont a
második negyedben elléptek a
vendégek, s már 16 ponttal is vezettek.
A center Szabó Balázs a
fordulás után a hármasokat is eredményesen
hajigálta, ráadásul róla
még egy hazait is kiállítottak. Persze,
most sem ment minden simán,
hiszen az utolsó percben a vendéglátók
feljöttek egy pontra, de a
megoldás most is a korábbiakhoz
volt hasonló: Kaszát faultolták, ő
ezúttal is biztos kézzel értékesítette
a büntetőket, ami meghozta végül
a kanizsai sikert.
A KKK DKG East győzelme
egyben azt is jelenti, hogy a csapat
az NB I B Nyugati csoportjának
harmadik helyén végzett, így a felsőházi
rájátszásban lesz érdekelt.
Ezt a szép sikert idei remek teljesítményének
köszönheti: nyolc
mérkőzésükből hatot nyerve értek
el impozáns mérleget. Folytatás
egy hét múlva, egy lépcsőfokkal
feljebb...
Kovács Nándor: „Kitettük szívünket-
lelkünket, így elmondhatjuk:
megcselekedtük, mit Kanizsa
megkövetelt.”
P.L.
Ez évben eddig hengerelnek
Tavaly júniusban lapunknak a
cselgáncsozó Mihovics Szabina az
alábbiakat nyilatkozta: „Másrészt
jövőre még nagyobb reményeim lehetnek,
hiszen még akkor is indulhatok
ebben a korcsoportban, így egy
esztendővel még több tapasztalatom
lesz a mezőnyben.” Nos, javában
benne járunk abban a bizonyos évben,
s az ifjúságiaknál 57 kg-ban
versenyző dzsúdós meg is nyerte
korcsoportja magyar bajnokságát
súlycsoportjában. Az NTE 1866
sportolójának mezőnyében a teljes
hazai mezőny indult, mely tizennégy
indulót takart. Szabina végül
négy nyert párharccal lett korosztálya
magyar bajnoka úgy, hogy az
Eb-re vele szemben pályázó szegedi
ellenfelét már az elődöntőben elütötte
a csillogóbb érmek megszerzésének
lehetőségétől. Jelen pillanatban
a kanizsai cselgáncsozónak
12 pontja van a kontinensviadalhoz,
míg az alföldi lánynak csupán hat.
Elkiabálni azonban semmit sem
szabad, már csak azért sem, mert
jönnek a nemzetközi válogatók,
előbb Miskolcon, majd Zágrábban.
Mihovics
jó úton halad
Elsöprő győzelem
után, idegenbeli
csúcsrangadó előtt
Közel két hónapos szünet után
folytatódtak az NB I-es sakk csapatbajnokság
küzdelmei, melynek
keretében a Halis István Városi
Könyvtárban az Aquaprofit NTSK
a fővárosi (amúgy sereghajtó)
BEAC együttesét fogadta. A tabellán
a második helyen tanyázó kanizsai
gárda, ha lehet így fogalmazni
a szellemi játék esetében, szinte szó
szerint kiütötte ellenlábasát, mivel
11,5:0,5 végeredménnyel abszolválta
a kötelező feladatot. Az egyesület
első osztályú történetében
még soha nem győzött ilyen arányban,
de milyen a sport, döntetlenre
éppen annak a Luka Lenicnek futotta
csupán, aki amúgy a gárda abszolút
húzóembere. Amég húsz esztendős
sincs szlovén fiú az ötödik táblán
remizett, de ettől függetlenül a
csapat kitett magáért a megyei
rangadó előtt. A Zalaegerszsegi
Csutival szemben a nagyarányú
győzelemnek köszönhetően a délzalai
egyesület hátránya mindössze
két pontra zsugorodott, s a csúcsmeccset
a két zalai klub március 2-
án vívja Egerszegen.
16 Kanizsa – Emlékezés 2008. február 28.
Kevéssé ismert, de nagyon is közös
a sorsunk a litván nemzetével,
amely a nagy orosz medvével
szembeni ellenállás során 1940 és
1952 között 780 ezer embert veszített.
Nem árt tehát párhuzamot vonni
a mi 1956-os forradalmunk és a
litván szabadságvágy között. Így
aztán természetesen nem véletlen,
hogy éppen a litván nagykövet látogatott
városunkba a kommunizmus
áldozatai emléknapján. Darius
Jonas Semaška előbb Marton István
polgármesterrel (képünkön) találkozott,
majd Cseresnyés Péter
alpolgármester és a meghívó Nagykanizsai
Polgári Egyesület alelnöke,
Papp János társaságában átsétált
az 56-os Emlékkertbe, ahol koszorút
helyezett el az emlékműnél.
(Ugyanitt egy órával később az 56-
os Szövetség, a Honvéd Hagyományőrző
Egyesület és a Vitézi
Rend is koszorúzott.) Innen a
könyvtárba ment a nagykövet, ahol
sor került a litván ellenállással kapcsolatban
még korábban meghirdetett
középiskolás vetélkedő eredményhirdetésére.
A megmérettetésre öt csapat jelentkezett,
az első helyezett díját a
Litván Nagykövetség ajánlotta fel,
amelyet a Batthyány Lajos Gimnázium
csapata érdemelte ki.
Horváth Attila
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsán járt a litván nagykövet
A kommunizmus
áldozataira emlékeztek
A Nagykanizsai Polgári Egyesület meghívására a kommunizmus
áldozatai emléknapja alkalmából városunkba látogatott Darius
Jonas Semaška litván nagykövet, aki koszorút helyezett el az 56-os
Emlékkertben lévő emlékműnél.
Fotó: Horváth Attila
A Magyar Műveltség Kincsestára
legutóbbi előadása a szeretet
és az emberség jegyében zajlott.
Meghívott előadói Balczó
András, Kovács János, Rózsás
János, és Takács János voltak.
A rendezvényen Kovács Jánostól,
Takács Jánostól, és Rózsás Jánostól
hallhatunk vallomásokat,
visszaemlékezéseket. Megjegyezték,
hogy megbocsátanak az ellenük
vétkezőknek, még akkor is, ha
ők nem vállalják a bocsánat kérés
terhét.
Ezt követően Balczó András
többszörös Európa, olimpiai, és világbajnok
öttusázó szólt a jelenlévőkhöz.
– Megbocsátunk? Kétségtelen –
csatlakozott az első rész záró gondolatához,
majd hozzáfűzte – a
megbocsátás kérdéskörén azonban
finomítani kell. Ugyanis megbocsátani
annak jó, akit megbántottak.
Jézus azonban szigorúan
megköveteli a megbánást. Igazából
az a szerencsés, ha a megbánás
megelőzi a megbocsátást.
Utóbbiban, a keresztényeket illetően
van egy kis félreértés. Nem
szabad ugyanis mindjárt odaszaladni
a megbántóhoz, hogy én
megbocsátok. Ami ma Magyarországon
van, az a teljes fizikai ellehetetlenítés.
Közben a médiumokból
zúdul ránk a szenny. Ennek
árnyékában ellopnak tőlünk mindent,
privatizációnak feltüntetve.
Közben nemzetrablás, nemzetgyilkosság
történik, demokráciának
minősítve. Ha mi, a magunk
védelmében azokat az eszközöket
használjuk, mint az „uralkodóink”,
vagyis lopunk, csalunk, hazudunk,
abban a pillanatban elbukunk.
Erre megy ki a játék. Tehát
nagyon kell vigyázni, és távol
kell tartanunk magunkat ezektől
az aljas eszközöktől – hívta fel a
hallgatóság figyelmét az előadó. –
Magyarországon az emberek
többsége nem ismeri el, hogy teremtője
van, és teremtményként
kell léteznie. Tudomásul kellene
vennünk Jézus szavait: „Nálam
nélkül semmit sem cselekedhettek.”
Ha valaki nem ismeri el,
hogy a sátán létezik, az nem képes
megérteni, ami ma a világban folyik.
Akik Jézus megfeszítését elkövették,
elszegődtek a sátánhoz.
A sátán póráza a pénz. Ez tény. Az
is tény, hogy az említettek a Rothschildeken
keresztül a pénzvilágot
uralják. Ma Magyarország zsidó
hódoltsági terület. Ne gondoljuk,
hogy ez antiszemitizmus. Mért
lenne az? Egy egyszerű példa: ha
a Kovács ellopja a tyúkomat, és
én tudom, hogy ő volt, akkor a
Kovács egy tyúktolvaj. Ezért én
még nem vagyok „antikovács”,
vagyis Kovács-ellenes. Tudjuk,
hogy Magyarországra ötszázezer
zsidó származású embert fognak
betelepíteni, míg Lengyelország
és Németország százezer főt fogad
be. Nem lehet, hogy ez hasznunkra
fog válni? – tette fel a
kérdést a többszörös bajnok. –
Hiszen akiket az Isten szeret,
azoknak előbb-utóbb minden
hasznukra válik. Ide jönnek és
megtérnek. Elfogadják Jézust Isten
fiának. Mi meg ott állunk
majd a Jézus nélküli életünkkel.
Lehet, hogy itt lesz az ébredés
Magyarországon. Istennél minden
lehetséges. Kényes kérdés ez
ma Magyarországon. Könnyen
sütnek az emberre antiszemita bélyeget.
Aki történész, irodalmár,
vagy éppen a közélettel foglalkozik,
ma könnyen megkapja ezt a
bélyeget. Aki ezt nem kapja meg,
az nagyon vigyázzon magára,
mert utolsó ítéletnél meg fogják
kérdezni, hogy kaptál-e ok nélkül
ilyen bélyeget – kérdezte végezetül
Balczó András.
Czene Csaba
Intézzen mindent egy helyen!
􀂊 Műszaki vizsgáztatás
􀂊 Eredetiségvizsgálat
􀂊 Zöldkártya
􀂊 Kárfelvétel,
kárrendezés
Várkapu Autóház
Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550 v
A szeretet és az emberség ereje