Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.66 MB
2020-12-09 11:06:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
246
608
Rövid leírás | Teljes leírás (394.68 KB)

Kanizsa 2008. 022-025. szám június

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XX. évfolyam 22. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2008. június 5. Kanizsa
Hétfőn Párizsban elhunyt Nagykanizsa
Díszpolgára Fejtő (Fischl)
Ferenc magyar történész, újságíró,
Kelet-Európa szakértő. Fejtő Ferencet
a párizsi Notre Dame székesegyház
mellett található Hotel Dieu nevű
kórházban érte a halál, ahova egy
héttel ezelőtt tüdőembóliával szállították
be. 98 éves volt. Az 1938 óta
Párizsban élő Fejtő Ferenc a francia
fővárosban egy ideig (1938-40) a
budapesti napilap tudósítójaként
dolgozott, 1947-től a párizsi magyar
követség sajtóirodájának vezetője
volt, majd 1944 és 1974 között az
AFP francia hírügynökség kelet-európai
szakértője és főszerkesztő-helyettese.
Fejtő Ferenc temetéséről
később intézkednek.
Az 1956-os magyar forradalom
egyik első hiteles hírmondója volt a
La Tragédie hongroise (A magyar
tragédia) című művével, amely
Jean-Paul Sartre előszavával 1956
végén jelent meg Párizsban. A hatvanas
években írt A népi demokráciák
története I-II. című tanulmányköteteit
tucatnyi nyelvre fordították
le. Rekviem egy hajdanvolt birodalomért
címmel írta meg 1988-ban
az Osztrák-Magyar Monarchia történetét,
majd 1992-től a kelet-európai
rendszerváltozások történetéről
jelentetett meg több művet.
Számos állami kitüntetés, így
többek között a Francia Nemzetgyűlés
Nagy Irodalmi Díjának, a Francia
Becsületrend lovagi, majd tiszti
fokozatának, a Nagy Imre Érdemrend,
a Széchenyi-díj és a horvát elnök
által adományozott Marko
Marulic Hajnalcsillag Érdemrend
kitüntetettje. (MTI)
Meghalt Fejtő Ferenc
Nagykanizsa 1909. augusztus 31. – Párizs, 2008. június. 2.
A Norvég civil alap támogatási
esélyei címmel tartott előadást
Pálvölgyi Péter a DEMNET ügyvezetője.
A fórumot Nagy Csaba
nyitotta meg. Rövid beszédében
kitért arra, hogy mennyire fontosak
a civil szervezetek Nagykanizsa
életében is. Új kezdeményezésként
kiadványt készítetett
Civil Kanizsa néven. A
könyv első felében harmincegy
civil szervezet teljes anyagát tekinthetjük
meg, a második részben
az összes kanizsai civil szervezet
felsorolása található.
Az eseményen sok információt
szerezhettek a szervezetek egy új pályázati
lehetőségről. Pálvölgyi Péter
elmondta, hogy a Norvég civil alapot
három ország – Lichtenstein, Izland,
Norvégia – gyűjtötte össze, és
most ebből szeretnék segíteni az Európai
Unió legszegényebb országait,
köztük Magyarországot is. Elmondta
azt is, hogy a pályázat lebonyolításban
más, mint a többi lehetőség.
Négy szervezet kapta meg a lebonyolítási
jogot. Négy témakört adtak
pályázati lehetőségnek, mindenki a
saját szakterületén bírálóbizottságokkal
dönt a pályázat értékelésénél.
Ilyen témakörök a Környezetvédelem
és fenntartható fejlődés
(ÖKOTÁRS), a Civil szervezetek kapacitásfejlesztése
(DEMNET), Szociális
kohézió, gyerek és egészségvédelem
(AUTONÓMIA), Kulturális
örökségvédelem ( KÁRPÁTOK).
A pályázatok két körben kerülnek
elbírálásra. Az első kör beérkezésének
határideje június 9., a következő
2009. február 1. és március 31-ig.
A www.norvegcivilalap.hu internetes
oldalon minden szükséges
információt megtalálnak az érdeklődők.
A pályázatokat elektronikus
módon kell benyújtani.
A tájékoztató később fórum jellegett
öltött. Sok kérdés merült fel a
szervezetek képviselőiben, melyre
Pálvölgyi Péter készséggel válaszolt.
Fábián Magdolna
2 Kanizsa – Civilek 2008. június 5.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím:
8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft.
Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető:
László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
A nyári szünetben
intenzív tanfolyamokat
indítunk
􀂊 2008. 06.16-án 8 órakor
délelőtti 16 órakor délutáni
􀂊 2008. 06.21-én 8 órakor
hétvégi előadásokkal
személyautó, motor és
segédmotor kategóriákban
Elmélet (KRESZ) 10 nap!
Részletfizetés! Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Ne hagyd ki, jelentkezz!!
Meghívó
Az Alsótemplom
külső rekonstrukcióját
támogató
orgonahangverseny
június 10-én (kedden)
18 órakor
Dobos Mihály debreceni
székesegyházi karnagy
alsótemplomi műsorán
Pachelbel, Couperin, Liszt,
J.S.Bach és Koloss művei
A belépés ingyenes, adományával a
templom külső rekonstrukcióját segíti
Lemaradt az előző tanfolyamunkról?
Itt a lehetőség!
A következő kedvezményes tanfolyamunk
SZEMÉLYGÉPKOCSI, MOTOR ÉS MOPED vezetői
JÚNIUS 12-én (csütörtök) 16.00 órakor indul
Nagykanizsai kirendeltségünkön (Király út 47. Tel.: 93-312-394)
Az Önök biztonsága a mi sikerünk!
A Közlekedők biztonsága közös érdekünk!
Civil Alap segít az unió lemaradt
országain
Május 28-án a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola Cantiléna kórusa és az
iskola diákjai adtak koncertet a
Kiskastélyban.
Az esten a vendégek Kodály gyerekkórusra
írt dalait, régi zenéket és
kamarazenét hallhattak. A dalokat
Gróf Katalin zongora- és szolfézstanár,
valamint Baráth Yvette magánének
és szolfézstanár kísérte
zongorán, vezényelt Vámosné Fordán
Yvette, a kórus vezetője.
– Öt évesek vagyunk, a zeneiskola
berkein belül működünk –
mesélte Fordán Yvette. – Úgy
kezdtük, hogy énekelni szerető
gyerekek álltak össze a zeneiskola
rendezvényeire. Ha ezt a szintet
meg tudjuk tartani, szeretnénk
nyitni különböző fesztiválok felé.
Steyer Edina
Koncert a Kiskastélyban
ATrianoni diktátum 88. évfordulója
alkalmából megemlékező
ünnepséget szervezett az Eötvös
téren lévő Nagy-Magyarország
Emlékműnél az emlékmű szoborbizottsága,
a Magyar Műveltség
Kincsestára Szabadegyetem
és városunk önkormányzata.
Az emlékművet Schless István
emeltette 1934-ben. Akommunista
hatalom 1952-ben ledöntette, majd
a darabjait elásták. 1999-től 2006-
ig közadakozásból újraépült.
A kánikulai hőség ellenére sokan
érkeztek a vasárnap délután
két órakor kezdődött ünnepségre,
mely vitéz Balpataki István tárogatójátékával
és a nagykanizsai, valamint
a zalaegerszegi huszárok
bevonulásával vette kezdetét
Dobri Lajos és Csondor Csaba vezetésével.
A Himnuszt a Jézus Szíve
templom Szent Imre kórusával
közösen énekelték el az egybegyűltek.
Köszöntőjében Rózsás János
író, volt Gulag-rab, városunk
díszpolgára kiemelte: Mi vagyunk
azok, akik hiszünk Magyarország
feltámadásában, a
szebb magyar jövendőben a pokol
minden ármánykodása ellenére.
A szovjet megszállás óta, de
azt követően is a nemzetellenes
szellemek igyekeznek kiölni a
magyarságból a nemzeti öntudatot,
elhalványítani a dicső magyar
múlt emlékeit és kitörölni hősi
elődeink példamutatását a jelen
élő nemzedékek tudatából, hogy
gyökértelenül sodródjunk a népek
tengerében. És mi mégis itt
vagyunk, összejöttünk egy szívvel
és egy lélekkel, hogy felkészüljünk
küldetésünk teljesítésére,
a magyar nép felemelkedése
érdekében.
Sajó Sándor, Magyarnak lenni
című versét Horváth István Radnóti-
díjas versmondó tolmácsolta,
majd a megemlékezés kitüntetések
és elismerések átadásával folytatódott.
Az 1956-os Magyar Nemzetőrség
főparancsnoka megbízásából,
a Horthy Miklós Vitézi Rend
nagykanizsai hadnagyságának
felterjesztésére, a Nemzetőrség
főparancsnok-helyettese, vitéz
lovag Kustos János Kálmán
nemzetőr altábornagy és vitéz
Mecséri József nemzetőr ezredes,
a felterjesztők részéről pedig vitéz
Bartal György András vitézi
hadnagy, nemzetőr százados adta
át az 1956-os Magyar Nemzetőrség
Tiszti Keresztjét. A kitüntetett
személyek – Fliszár Károly,
a Jézus Szíve Templom esperes
plébánosa, Pócza Attila és Rajnai
Miklós –, sokat tettek az emlékmű
újjászületéséért. Vitéz Nagy
Ottó igazolt 1956-os nemzetőr, a
Politikai Foglyok Országos Szövetsége
nagykanizsai városi elnöke
az 1956-os forradalom és
szabadságharc eszméjének továbbvitelében
fejtett ki odaadó
munkát.
Ezután olyan embereknek adott
át oklevél-elismeréseket Székely
László, a Horthy Miklós Társaság
elnöke, akik büntetlenül szenvedtek
és egy életen át másodrangú
polgárként kényszerültek élni. A
megpróbáltatások ellenére életükkel
és kiállásukkal bebizonyították,
hogy a mai fiatalság példaképei
lehetnek. A trianoni megemlékezés
alkalmával elsősorban őnekik
és sorstársaiknak mondtak köszönetet
azért, hogy ma is magyar
lélekkel élhetünk itt a kárpát-hazában.
Elismeréseket vehetett át Kovács
János, a magyar királyi honvédség
tisztje, volt Gulag-rab, vitéz
Bátki József, vitéz Rózsás János,
vitéz Bodnár Attila, vitéz Balpataki
István és vitéz Kováts Miklós.
Nagy taps köszöntötte a mikrofonhoz
lépő Dr. Papp Lajos szívsebész
professzort, aki beszédét
egy kérdéssel kezdte:
– Gondolták volna akár tíz esztendővel
ezelőtt, hogy ezen a téren
ezrek és ezrek fognak emlékezni
Trianonra? Idestova 88 éve azt
kutatják a történészek, hogy milyen
gazdasági és politikai okai
voltak annak, hogy Trianon bekövetkezett.
Ma már biztosan állíthatjuk,
hogy semmiféle gazdasági
és politikai ésszerűség nem volt
ebben a döntésben. Akkor hát mi
volt? Egy, a gonosz támadása a
magyarság ellen. A misztériumjátékok
törvényei szerint ugyanúgy,
mint Krisztus urunk esetében, az
ártatlan, ha áldozat lesz, az soha
nem múlik el nyomtalanul. Az a
későbbiekben az áldozatot hozó
dicsőségére válik. Ma itt Magyarországon
– folytatta Dr. Papp Lajos
– nagyon sok tamáskodó ember
van, nagyon sokan még félnek,
de akik eljöttek ide a térre,
már nem félnek. Az áldozat, amit
apáink hoztak ezért az országért
és elszenvedtek nagyapáink,
nagyanyáink, nem volt hiábavaló,
de hitünkben meg kell erősödni. A
magyarságunkat büszkén kell vállalnunk.
Félelem nélkül, és büszkén.
Aki lélekben erős, az testben
sem elpusztítható. A hitet jött
megerősíteni, mert Trianon nem
volt hiábavaló – hangsúlyozta,
majd két üzenetet adott át. Korunk
titokzatos szentjének, az
1887-1968 között élt Pio atya
üzente így szól: Magyarország
egy olyan kalitka, amelyből egyszer
még egy gyönyörű madár fog
kirepülni. Sok szenvedés vár még
rájuk, de egész Európában páratlan
dicsőségben lesz részük.
Irigylem a magyarokat, mert általuk
nagy boldogság árad majd az
emberiségre. Kevés nemzetnek
van olyan nagyhatalmú őrangyala,
mint a magyaroknak és bizony
helyes lenne erősebben kérniük
hathatós oltalmát országukra. A
professzor János apostol üzenetével
fejezte be gondolatait: Szeressétek
egymást, miként én szerettelek
benneteket, úgy szeressétek
egymást. Ez az egyetlen megoldás.
A továbbiakban Németh Ferenc
zenetanár és tanítványai, valamint
a Zala Vármegyéből érkezett
Horváth Károly népzenész
adott műsort a szobor talapzatánál,
majd Rajnai Miklós, a szoborbizottság
szervezője beszámolóját
hallhatták az egybegyűltek.
A megemlékezés folytatásaként
Dr. Zempléni Miklós Honvédeink
sírkeresztjére című versét
Kovács János, a magyar királyi
honvédség tisztje, volt Gulagrab
mondta el. Az ünnepség a
Szózat hangjaival, a
lovashuszárok kivonulásával és a
kegyeleti koszorúk elhelyezésével
zárult. Az önkormányzat nevében
Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő
koszorúzott.
Bakonyi Erzsébet
2008. június 5. Kanizsa – Trianon 3
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Egy emberségesebb és igazságosabb magyar
jövő reményében emlékeztek
Kanizsa 4 – Roma integráció 2008. június 5.
Már hivatalosan is egyesületként.
A bírósági bejegyzés után
2008. május 13-tól hivatalosan is
nyilvántartásba vették a Hajléktalanok
és Hátrányos Helyzetűek
Zala Megyei Egyesületét, számolt
be erről a szervezet elnöke, Orsós
Imre. A további feladatok között
első helyen jelölte meg a nagykanizsai
országgyűlési képviselőkkel
(Cseresnyés Péter, Göndör István,
Kovács Kálmán, Teleki
László) való hivatalos kapcsolatfelvételt,
s tájékoztatni őket a város
szociális helyzetéről. Mint a
szervezet első embere elmondta,
eddig tizenkét tagot számláló tömörülésük
szociális egyesület, s
céljuk a kompromisszumos megegyezés
bárkivel, nem pedig a város
közéletében tapasztalt
„szópárbajosdiba” bekapcsolódni.
A gyakorlati elképzeléseikről Orsós
Imre elmondta, hogy lényeges
kérdésnek tartják a Dózsa György
út 73-75 alatti anomáliákról való
kommunikálást és érdembeli cselekvést.
Külön irodahelységet is
igényelnének az önkormányzattól
a Petőfi utcában, illetve június 21-
én az előzetes elképzelések szerint
tető alá hoznák a zalai beás
kultúrát bemutatató rendezvényüket
a Halis István Városi Könyvtárban.
Karácsony József az új elnök
az NTE-nél. A napokban tartották
a Nagykanizsai Torna Egyletnél a
tisztségviselő-választó küldött
közgyűlést, melynek keretében hivatalosan
is leköszönt elnöki tisztségéről
Tóth László. Az NTE távozó
első embere, amint az a közhasznúsági
beszámolóból kiderült,
(nagy vonalakban) több mint 1,5
millió forinttal a kasszában adta át
az egyesületet utódjának. S ha már
a Tóth Lászlót követő személy
szóba került, a közgyűlés végül
egyhangú titkos szavazással fogadta
el az egyedüli jelölt Karácsony
Józsefet az elnöki pozícióra.
Emellett az elnökségi tagságáról
levélben lemondott Böröcz Zoltán
helyére Dr. Szekeres Andrást választották
a küldöttek.
Kamarai küldöttgyűlés. A
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara soron következő küldöttgyűlésén
nyolc napirendi pontot
vitattak meg a küldöttek. A
2007-es év eseményei, az elmúlt
év gazdálkodása, a költségvetés
teljesítése, valamint a 2008-as évi
költségvetés tervezésének megtárgyalása
és elfogadása szerepelt az
első helyen az előterjesztések között.
Az elmúlt hónap végén vette
át megbízólevelét Teleki László a
miniszterelnök romaügyi megbízottja,
akinek az lesz a feladata,
hogy a különböző szaktárcák roma
integrációt elősegítő programjait
koordinálja. Lapunk az
új megbízatásról kérdezte az országgyűlési
képviselőt, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzatának
elnökét.
– Mindenképpen fontosnak tartom,
hogy ma Magyarországon a
kormányzati szervek és a miniszterelnök
úr gondol arra, hogy a
központi kormányzati munkában
egyfajta koordinációra van szükség.
A többi között azért is, mert az
elmúlt időszakban lehetett érzékelni,
hogy a különböző szaktárcáknál
levő romaügyek nincsenek kellőképpen
összehangolva. Most
kaptam egy olyan felkérést, amely
feljogosít arra, hogy koordináljam
azokat a romaügyi programokat,
amelyek a különböző szaktárcáknál
megjelennek. 2002 és 2006 között
működött a cigányügyi tárcaközi
bizottság, amelyet akkor államtitkárként
vezettem, de mint
ahogy 2006-ban megszűnt a roma
ügyekért felelős államtitkárság,
ugyanúgy megszűnt a tárcaközi bizottság
is, amely koordinálta ezt a
fentebb említett feladatot. Éppen a
napokban látott napvilágot egy
ÁSZ-tanulmány, amely kimutatta,
hogy 2002 és 2006 között volt az
az időszak, amikor összehangolt
tevékenység folyt roma ügyben.
Persze nem ebből az aspektusból
bíztak meg újra ezzel a feladattal,
hanem néhány héttel ezelőtt a miniszterelnök
úr kifejtette észrevételeit,
és ezek alapján indították el
újra a cigányügyi tárcaközi bizottságot.
Teleki László hangsúlyozta:
szükség van egy összehangolt kormányzati
tevékenység keretén belül
arra, hogy a különböző szaktárcák
– egymással szorosan együttműködve
– összehangolt tevékenységet
folytassanak roma ügyben,
ezáltal kiküszöbölve azt,
hogy esetleg párhuzamos finanszírozás,
vagy párhuzamosan futó
programok induljanak el különböző
szaktárcáknál.
– Mindez magával hozhatja a
fejlődést és előremutatást jelenthet,
de azt gondolom, mindenképpen
fontos, hogy egy adott kormány,
egy-egy politikai platform
komolyan gondolja azt, hogy öszszehangoltan
kell a roma ügyeket
leképezni. Mire gondolok itt?
Ugye, a Roma Integráció Évtizede
Program jelentős mértékű cselekvési
programot jelent, amely négy
területen – oktatás, foglalkoztatás,
lakhatás és egészségügy– jeleníti
meg a romák integrációját. Horizontálisan
pedig ott van a diszkrimináció,
a szociális ügyek kezelése,
a kultúra megjelenítése, amelyek
egyaránt rendkívül fontosak.
Ha ebből merítünk, akkor azt kell
mondanom: ez a kormány észrevette,
hogy nemcsak szlogenként
kell használni, hanem ténylegesen
felvállalja azt, hogy komplexitásában
kell kezelni a romaügyet. Ezért
tartom fontosnak, hogy ez a pozíció
most betöltésre került, mert
komplexen próbálja meg kezelni
azokat a problémákat (oktatás,
lakhatás, foglalkoztatás és egészségügy),
amelyekkel évek óta küzd
a magyarországi cigányság. Ezért
tekintem fontosnak, hogy most
megindult a miniszterelnöki megbízotti
munkám, mert megpróbálom
mindezt koordinálni, hogy a
kormányzat minél hatékonyabban
tudja képviselni a Roma Integráció
Évtizede programot.
Megkérdeztük Teleki László véleményét
arról is, hogy egy törvényjavaslat
szerint öt éven belül
minden közintézményben kell lennie
olyan munkatársnak, aki beszéli
a beás és a romani nyelvet.
– A nyelvi charta megjelenítése
nem újkeletű dolog, ha csak azt
vesszük alapul, hogy innen Zala
megyétől nem messze Dél-Tirolban
ladinok élnek, akik az olasz kisebbséghez
tartoznak – ott egyébként
öt százaléknyi a kisebbség, és
nem tíz százalék, mint nálunk Magyarországon,
ugyanakkor ott már
több évtizede minden hivatalban
kötelesek ladin nyelven is beszélni
a dél-tiroli csoporton belül. Miért
lenne tehát probléma az, ha a közel
tíz százalékos roma kisebbség
saját nyelvén szólalhatna meg a
közintézményekben?! Másrészt pedig,
egyre többen ugye azt hangoztatjuk,
hogy fokozatosan elveszítjük
identitásunkat és nyelvi kultúránkat,
tehát a huszonegyedik század
elején mindenképpen szükséges
az, hogy a nyelvi kultúránk
megőrzése révén a cigány értékek
ápolása soha nem látott értékeket
jelenthet a magyar társadalomnak
is. Ezért úgy gondolom, hogy nagyon
fontos a magyar kormány
erőfeszítése, amely arra irányul,
hogy elfogadtassa a cigány nyelvi
chartát. És persze az is, hogy a különböző
közintézményekben beás
és lovári nyelven tudjanak kommunikálni
az emberek, vagyis lehetőség
nyílik arra, hogy ezeken a
nyelveken is megszólalhassanak az
ügyfelek. Most - amikor egyébként
az integráció abban a szakaszában
van, hogy a cigányság jelentős része
éppen nem integrálódik, hanem
asszimilálódik, akkor még nagyobb
jelentősége van e dolognak.
Mindez azt jelenti, hogy talán még
meg lehet állítani az asszimilációs
folyamatot, és a többségi társadalom
kultúrája mellett a cigány
nyelv és kultúra megőrzése ugyanolyan
fontossá válhat a cigányok
részére, mint amit eddig nem tapasztaltunk.
Ezért tartom fontosnak,
hogy a nyelvi charta megvalósuljon
és a különböző közintézményekben
biztosított legyen a cigány
nyelven történő megszólalás
lehetősége is az ügyfelek számára.
Gelencsér Gábor
A cigány nyelvi charta
erősíti az identitástudatot
A Thúry György Múzeum
2008-ban is csatlakozik a Múzeumok
éjszakája országos rendezvénysorozathoz.
Az est mottója: „Capac Inti
Illarymin!” - Ujjászületett őfelsége a
Nap!
A korábbi évekhez hasonlóan június
21-én 18.00 órakor kerül sor az
„inka-udvar" nyitására. Ettől kezdve
folyamatosan kézműves foglalkozások
várják az érdeklődőket. Agyagból
viseleti tárgyak, inka fejdíszek
készítése, agyagozás, szövés, pánsíp
készítése a Los Andinos együttessel.
A Halis István Városi Könyvtár
inka olvasósátorral, mozgókönyvtári
szolgáltatásokkal várja az olvasókat.
18.00 órától a „Keresd az inkák
kincsét!" elnevezésű kincskereső
kalandtúrán vehetnek részt a gyerekek.
Indulás 18-19 óra között. 21.00
órakor a Kincskereső kalandtúra
eredményhirdetését követően 22.00
órakor kezdődik „A Nap fiai egykor
és ma, Az inkák tündöklése és bukása"
című időszaki kiállítás megnyitója.
Az eseményt 22.30-kor a
Los Andinos együttes koncertje
zárja, melyet eső esetén a
Medgyaszay Házban láthatnak az
érdeklődők.
A Vöröskereszt feladatának tekinti
az ifjúság felkészítését a felnőtt
életre. Ezt a célt szolgálja a
minden évben megrendezésre kerülő
elsősegélynyújtó, illetve a csecsemőgondozási
verseny, valamint
az ezeket megelőző rendszeres, hónapokon
át tartó szakköri munka.
A versenyek és a szakkörök fontosságáról
beszélgettünk Antal
Istvánnéval, a Magyar Vöröskereszt
Városi Szervezetének nagykanizsai
területi vezetőjével.
– Egy baleset megtörténtekor
nem mindig érkezik időben a szakavatott
segítség. Ezért nagyon fontos,
hogy az elsősegélynyújtás oktatása
széles körben terjedjen. Az
emberek nem mernek segíteni társaikon,
de az is előfordul, hogy
nem is akarnak. Ez empátia és
odafigyelés kérdése. Ha fiatal korban
beleneveljük a gyerekekbe,
hogy segítsenek, és segíteni tudjanak,
akkor talán felnőttkorban jobban
odafigyelnek egymásra. A Vöröskereszt
azon van, hogy ez így
történjen. Minél fiatalabb valaki,
annál fogékonyabb a tanulásra, az
ismeretek elsajátítására. Éppen
ezért lenne érdemes elkezdeni az
elsősegélynyújtás játékos oktatását
már óvódás korban. Ez Németországban
és Ausztriában már működik,
sajnos mi ebben még le vagyunk
maradva.
– Mit lehet tudni az elsősegélynyújtó
versenyről?
– Idén 37. alkalommal rendezte
meg a Magyar Vöröskereszt. Egy
felmenő rendszerű versenyről van
szó. Ez azt jelenti, hogy van városi,
megyei és országos forduló. Ebben
az évben május 6-án zajlott a városi
– amelyen természetesen a városkörnyéki
iskolák is részt vettek
–, május 13-án Zalaegerszegen a
megyei és május 23. és 25. között
az országos döntő. Ez utóbbin az
általános iskolai kategóriában a
Nagyrécsei Általános Iskola 5., középiskolai
kategóriában a Batthyány
Lajos Gimnázium csapata
11. helyezést ért el.
– Milyen jelentősége van a csecsemőgondozási
versenynek ilyen
fiatal korban?
– A fiatalok ismerkednek a csecsemő
gondozásával, táplálásával,
a pelenkázással.
– Csak „kézzel fogható” dolgokat,
technikákat tanulnak, vagy lelki
odafigyelésről, bánásmódról is
van szó a szakkörön?
– Természetesen arról is beszélnek,
hogy a pelenkázás, fürdetés
közben szólni kell a gyermekhez.
Fontos, hogy a pici megismerje az
édesanyja hangját. Állandó kontaktusban
kell lenniük egymással.
A versenyen azt is pontozzák, hogyan
tud a versenyző a kicsivel beszélni,
mit mond neki, milyenek a
mozdulatai a csecsemő felé.
– Az idén május 20-án egyszerre
rendeztük meg a városi és a területi
fordulót. Az országos megmérettetés
június 6. és 8. között lesz Tatabányán,
ahova a Nagyrécsei Általános
Iskola és a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium diákjai jutottak
tovább.
– Hogyan folyik a felkészülés a
versenyekre?
– A csecsemőgondozásra az iskolai
védőnő készíti fel a diákokat,
az elsősegélynyújtásra pedig a
mentőállomás dolgozói. Az elméleti
részben vöröskeresztes dolgozók
segítenek. Szakemberek alkotják a
zsűrit is: mentősök, gyermekorvosok,
területi védőnők. Tehát szakmai
téren nagy az összefogás. Szeretnénk,
ha a jövőben még több iskola
venne részt ezekben a programokban,
mert ez egy nagyon fontos dolog
a gyerekek jövőjét tekintve.
Steyer Edina
Elsősegélynyújtó és csecsemőgondozási
A Kanizsai Olajos Szeniorok
Hagyományápoló Köre és az
OMBKE KFVSZ nagykanizsai
helyi szervezete a MAORTtelepen
tartotta legutóbbi összejövetelét.
Az abc melletti lakóépületben
élt hosszú ideig a 2005-ben elhunyt
Buda Ernő, gyémántdiplomás
bányamérnök, városunk és
Zala Megye díszpolgára. A ház elé
két évvel ezelőtt emlékfát ültettek
az olajos szeniorok, most pedig
emléktáblát helyeztek el a tiszteletére.
Az ünnepségen az ország
szinte minden részéről megjelentek
volt munkatársai, tisztelői és a
ház lakói, akik eddig is gondozták
az emlékfát. A megjelenteket a hagyományápoló
kör nevében
Udvardi Géza köszöntötte, majd
Andor József, a fát elültető nyugalmazott
erdőmérnök, címzetes
egyetemi tanár, városunk díszpolgára
megható szavakkal emlékezett
Ernő bácsira. Illyés Gyula
gondolatait idézte: A fák a szél kihívásai
ellen a gyökereikkel védekeznek.
Ernő bácsi is a gyökereivel
védekezett az életben mindazok
ellen, akik nem úgy tették a
dolgukat, mint ahogy kellett volna.
A MAORT telepről a Zsigmondy-
Széchenyi Szakképző Iskola
Erdész utcai tantelepére indultak
a megjelentek, ahol felavatták
a márciusban, tragikus körülmények
között elhunyt Trombitás
István olajmérnök, a Kőolaj- és
Földgázbányászati Vállalat egykori
vezérigazgatója emlékére kialakított
Trombitás István Termet.
Trombitás Istvánra, mint oktatóra,
az iskolával való kapcsolatára Császár
Béla olajmérnök-tanár emlékezett.
Beszédében Merksz Andor, az
intézmény igazgatója kiemelte: a két
személy azt a múltat, azt az őskort
képviselte az olajiparban, amely
napjainkig kiható fejlődést indított el
Magyarországon. Mind a ketten kötődtek
az iskolához és segítettek
mindabban, aminek az eredményét a
jövő fogja hasznosítani.
A program zárásaként a résztvevők
megtekintették az energiapark
és a tantelep létesítményeit.
B.E.
Emléktábla és terem avató
2008. június 5. Kanizsa – Krónika 5
A MAORT megalapításának
70. évfordulója alkalmából június
11-én ünnepséget rendez a
Magyar Olajipari Múzeum Zalaegerszegen,
a Hotel Balaton
konferenciatermében.
A rendezvény fővédnöke:
Hernádi Zsolt a MOL Rt. elnökvezérigazgatója
és Mosonyi
György vezérigazgató, MOL
Csoport. A szimpózium levezető
elnöke Dr. Dank Viktor, a MOIM
Alapítvány elnöke. A rendezvény
első részében előadások
hangzanak el többek között Az
EUROGASCO és a MAORT termelési
módszerei, A magyar
gazdaság, politika és a MORT, A
MAORT lakótelepek, Az olajkorszak
és hatása a falusi mindennapokra
a zalai településeken,
a Szövetséges légitámadások
a MAORT üzemek ellen
1944-ben, A MAORT egy egykori
dolgozó szemével, Az
Egyesült Államok és a MAORT
államosításának kérdése, A
MAORT jogutódja a MOL Nyrt.
Napjainkban témakörökben.
A hozzászólásokat követően
könyvbemutatóval folytatódik a
program. Srágli Lajos: A politika
csapdáin át. A MAORT története
1938-1948 című könyvét Dr. Dank
Viktor mutatja be. Ezt követően
szoboravatóval és kiállítás-megnyitóval
folytatódik az ünnepség a
Magyar Olajipari Múzeumban.
Péceli Béla mellszobrát Mosonyi
György a MOL Csoport vezérigazgatója
leplezi le. A MAORT című
kiállítást Aspen Rosell asszony
nyitja meg az Amerikai Egyesült
Államok Nagykövetségének képviseletében.
A rendezvény létrejöttét a MOL
Csoport és a Nemzeti Kulturális
Alap támogatta.
B.E.
70 éve alakult meg a MAORT
versenyek a Vöröskeresztnél
Május 8-án volt a Vöröskereszt
Világnapja. 183 éve ezen a napon
született Genfben Henry Dunant,
a Nemzetközi Vöröskereszt alapítója.
A kapcsolódó ünnepséget június
6-án tartják Zalaegerszegen,
ahol számos elismerést, kitüntetést
adnak át vöröskeresztes dolgozóknak
kiváló munkájukért,
köztük kanizsaiaknak is.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a 2008. évi Egészségvédelmi Alap támogatásának
elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének támogatása,
melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb
és eredményesebb megvalósításához (lakosság egészségének megőrzését, állapotának
javítását,...stb.).
A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezet,
egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a fenti célok
megvalósítását szolgálják.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 30.
Benyújtás módja: a pályázati adatlapot zárt borítékban, "Egészségvédelmi
Alap támogatása" jeligével lehet benyújtani.
Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási
Intézménye Nagykanizsa Eötvös tér 16. III. emelet 313-314. iroda. Pályázati
adatlap kérhető: Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa Eötvös tér 16. porta és
Egészségügyi Alapellátási Intézmény.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, székhelyét,
a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igényelt támogatás
összegét, a kérelem tételes indoklását, a megvalósítás módját.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 30.
Ahatáridőre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság bírálja
el.
Az elnyert pályázatok kifizetésének határideje: 2008. szeptember 30.
Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2008. december 30.
Dr. Csákai Iván bizottsági elnök
6 Kanizsa – Városháza 2008. június 5.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály osztályvezető-helyettesi munkakörének
betöltésére
Ellátandó főbb feladatok: a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály osztályvezető-
helyettesi feladatainak ellátása a hatályos jogszabályok és a hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően a jegyző és az osztályvezető
utasításai szerint.
Ennek keretében: az osztály feladatkörébe tartozó témákban testületi előterjesztések
előkészítése, az osztály dolgozóival kapcsolatos munkáltatói
részjogosítványok gyakorlásában való közreműködés, az osztály feladatellátásának
irányításában való közreműködés a szakszerű, szervezett, és hatékony
ügyintézés biztosítása érdekében a vonatkozó jogszabályoknak, testületi
döntéseknek, szabályzatoknak és vezetői utasításoknak megfelelően, távollétében
az osztályvezető helyettesítése.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- az alábbi iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi
szintű általános orvos, fogorvos vagy gyógyszerész, szociológus, pszichológus,
szociálpolitikus, jogász, humánszervező vagy közgazdasági felsőoktatásban
szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus,
hittudományi, szociális munkás vagy egészségügyi felsőoktatásban szerzett
szakképzettség; főiskolai szintű gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociális
szervező, személyügyi szervező vagy államigazgatási és szociális igazgatási
szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szociális
ügyintézői szakképesítés.
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga;
- legalább 2 év szakmai gyakorlat.
Előnyt jelent: egyetemi végzettség, felhasználói szintű számítógépes ismeret,
közigazgatási gyakorlat, vezetői tapasztalat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban feltételként
vagy előnyként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát
tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati
kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai
alapján előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetői gyakorlat
hivatalos igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv., a 47/2001.
(X.10.) önkormányzati rendelet, a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
és Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. június 12. A pályázat elbírálásának
határideje: 2008. június 25. Az állás 2008. július 1. naptól tölthető
be. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-
706 vagy 500-710-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Pályázat Szociális Osztály –
osztályvezető-helyettes munkakörre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola (Nagykanizsa, Sugár út
18.) igazgatói álláshelyére.
Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú elsősorban zeneművészeti egyetemi
vagy főiskolai végzettség, 5 év szakmai gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, az intézményvezetésre
vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
végzettséget igazoló okirat hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a
pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek.
Illetmény: Kjt szerint.
Az állás 2008. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig 5 tanévre
szól. A pályázatok benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 30
nap. Három példányban kérjük beküldeni. A pályázat elbírálásának határideje:
a közzétételtől számított 90 napon belül.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztályára kell
küldeni, a borítékra rá kell írni: Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola vezetői pályázat (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Szmodics
Józsefné (Tel.: 93/500-780) címére kell feladni. Az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság személyes meghallgatásra hívja meg a pályázókat.
A pályázat beadási határideje: 2008. június 10.
Pályázat Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola
igazgatói álláshelyére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a
Kanizsai Kulturális Központ (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.) igazgatói
álláshelyére.
Pályázati feltételek:
a. Szakirányú egyetemi végzettség, vagy:
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga
- főiskolai közművelődési képzettség, és
b. legalább 5 év szakmai gyakorlat, továbbá
c. kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység.
A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajz, végzettséget
igazoló okirat hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program és
gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelések, valamint nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagot a megbízón és a jogszabályban előírt bizottságon
kívül más személy is megismerheti. A munkakör 2008. augusztus 1-től tölthető
be. A magasabb vezetői megbízás 2008. augusztus 1. napjától 2013. július
31. napjáig 5 év határozott időre szól. A pályázatok benyújtásának
határideje: a Kulturális Közlönyben való megjelenést követő 30 napon
belül. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 31. Illetmény: KJT
szerint. A pályázatot két példányban kell eljuttatni a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Művelődési és Sportosztályára (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) Szmodics Józsefné (Tel.: 93/500-780) címére.
Pályázat a Kanizsai Kulturális
Központ igazgatói álláshelyére
Pályázat 2008. évi Egészségvédelmi Alap támogatásának elnyerésére
2008. június 5. Kanizsa – Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási Osztály osztályvezető-helyettesi munkakörének
betöltésére.
Ellátandó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Osztály osztályvezető-helyettesi feladatainak ellátása a hatályos jogszabályok
és az ügyrend keretei között a jegyző és az osztályvezető utasításai
szerint. Az osztály pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó dolgozóinak
munkaszervezése és ellenőrzése. Szabályzatok karbantartása, zárási munkák
koordinálása. Költségvetés és beszámolók készítésében való közreműködés.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- az alábbi iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi
vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség;
egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd
intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség;
egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és pénzügyi, számviteli felsőfokú
szakképesítés.
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga;
- legalább 2 év szakmai gyakorlat.
Előnyt jelent: költségvetési gazdálkodási gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban előírt iskolai
végzettséget, szakképesítést, jogi vagy közigazgatási szakvizsgát tanúsító
okiratok másolatát, a 2007. évi CLII. tv. alapján a vagyonnyilatkozati
kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai
alapján előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetői gyakorlat
hivatalos igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv., a 47/2001.
(X.10.) önk. rendelet, a hivatali Szervezeti és Működési Szabályzat valamint
Közszolgálati Szabályzat alapján kerül sor. A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna
jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok
benyújtásának határideje: 2008. június 9. A pályázat elbírálásának határideje:
2008. június 25. Az állás 2008. július 1. naptól tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706
vagy 500-710-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes
oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Pályázat gazdálkodási osztály –
osztályvezető-helyettes munkakörre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási Osztály osztályvezető munkakörének betöltésére
Ellátandó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Osztálya részére meghatározott szakmai feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok,
hivatali belső szabályzatok és testületi döntések szerint. Az önkormányzati
gazdálkodás koordinációja és könyvelési feladatainak ellátása a polgármesteri
hivatal, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok és a kisebbségi
önkormányzatok vonatkozásában. A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes
munkaidőben, határozatlan időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- az alábbi iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy
főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi
vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében)
gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai
szintű végzettség és pénzügyi, számviteli felsőfokú szakképesítés,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga;
- legalább 2 év szakmai gyakorlat.
Előnyt jelent: egyetem, okleveles közgazdász végzettség, önkormányzati
gazdálkodási gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban előírt iskolai
végzettséget, szakképesítést, jogi vagy közgazgatási szakvizsgát tanúsító
okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség
vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján
előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetői gyakorlat hivatalos
igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. június 9. A
pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 25. A munkakör 2008. július
1. naptól tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706
vagy 500-710-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes
oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Pályázat gazdálkodási osztály –
osztályvezető munkakörre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
Június Időpont
961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 11. és 25. 09:30
131/2 Magyar u. 18. beépítetlen terület 23.630.400 11. és 25. 10:00
4372 Alkotmány u. 160. kastély 65.000.000 11. és 25. 10:30
2190/A/3 Csányi u. 8. - iroda 10.700.000 11. és 25. 11:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 6.264.000 11. és 25. 13:00
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó)
Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Nyilvános versenytárgyalás Nagykanizsa Megyei Jogú Város alábbi ingatlanaira
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait (Hrsz./Helye/Kikiáltási ár/Időpont):
984; 987; 986/1. / Erzsébet tér északi tömbje / 90.000.000 Ft / 06.11,
07.02 10:00 óra. 649/118. / Ipari Parki beépítetlen terület / 7.646.000 Ft +
áfa / 06.11, 07.02. 11:00 óra A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda. Érdeklődni a
fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Nyilvános versenytárgyalás
Dr. Csákai Iván önkormányzati képviselő 2008. június 9-én (hétfőn) 18 órakor
fogadóórát tart a Péterfy Sándor Általános Iskolában
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki Házában, ugyanazon
a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
8 Kanizsa – Városháza 2008. június 5.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Az épített és természeti
környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati
rendeletének 3.§ (5) pontja értelmében 30 napra közhírré teszem
a helyi védettség kimondására irányuló alábbi javaslatokat:
Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1. Mellékletének VÉDETT
ÉPÜLETEK c. táblázatába felvételre javasolt:
- Nagykanizsa, Egry József u. (622/1-2 hrsz.) volt József főherceg laktanya
régi melléképületei (4 db épület)
Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1. Mellékletének VÉDETT
ÉPÜLETRÉSZEK c. táblázatába felvételre javasolt:
- Nagykanizsa, Király u. 30. (1985/2 hrsz.) társasház - utcai homlokzat
Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1. Mellékletének EGYÉB Mű-
ALKOTÁSOK c. táblázatába felvételre javasolt:
- Nagykanizsa - Miklósfa, Kápolna tér (30 340 hrsz.) öntöttvas kút
(áthelyezhető)
- Nagykanizsa - Miklósfa, Marek József u. 28. (30 468 hrsz.) öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Dr. Szentendrei E. u. (30260 hrsz.) öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Kápolna tér (30 347 hrsz.) öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Szentgyörgyvári utca (30 437/1 hrsz.) öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Veres Péter utca (30 478 hrsz.) öntöttvas kút
Hirdetmény
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az építészeti
örökség helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet
szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
2008. évben 3 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételek Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az építészeti örökség helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.)
számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni
ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.)
A pályázatokat 2008. augusztus 15-ig lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag
zárt borítékban beküldött, vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban.
A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2008.
A kiíró a pályázatokat szeptember 30-ig bírálja el.
Pályázati felhívás
Értesítjük a város idős lakóit, hogy június 10-én, kedden 10 órától 12 óráig
a Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
A fogadóóra július és augusztus hónapban szünetel.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
Idősügyi Tanács fogadóórája
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. februárjában döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzata több tömbjének szabályozását a B & H Régió Bt-vel
módosítatja.
A tervezési területet a város alábbi területei képezik
- Eötvös tér - Rozgonyi u. - Hunyadi u. által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- Petőfi u. - Gábor Áron u. - Halvax u. - Belus József u. - Virág Benedek
u. - Dózsa György u. által határolt tömb szabályozásának módosítása (kerékpárút)
- Erzsébet tér területe szabályozásának módosítása
- Rozgonyi u. - Hunyadi u. - Rákóczi u. - Petőfi u. által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- (A Királyi Pál u. - Petőfi utca közti átkötő út tervezett nyomvonalának
korrekciója)
- Dózsa Gy. u. - Hevesi u. - Gábor Áron u. - Petőfi u. által határolt tömbök
településszerkezeti és szabályozási tervének módosítása
- (A Kanizsai Dorottya utca nyomvonalának délebbre helyezése)
- Dózsa Gy. u. - Hevesi u. - Gábor Áron u. - Petőfi u. által határolt tömbök
településszerkezeti és szabályozási tervének módosítása
- (Az 1839/92 hrsz. út szabályozási szélességének csökkentése )
- Dózsa Gy. u. - Hevesi u. - Gábor Áron u. - Petőfi u. által határolt tömbök
településszerkezeti és szabályozási tervének módosítása
- (Az 1836/2 hrsz-ú zöldterület parkolóterületté minősítése )
- Az ipari park belső kiszolgáló úthálózat nyomvonalának és szabályozási
szélességének korrekciója
- Csengery u. - Erdész u. - Budapesti vasútvonal által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- Csengery utca szabályozási szélességének növelése
- Pityer u. - 30001 hrsz-ú út - belterületi határ által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- HÉSZ 21. § (4) c. és d. előírás törlése
- HÉSZ 10. § (3) e) pont módosítása
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel
2008. július 5-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba
a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.
Nagykanizsa MJV Szabályozási
Terve és Helyi Építési Szabályzata
Meghívó
Szeretettel meghívjuk június 12-én 17 órakor
a Medgyaszay Házban
„MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A MAGYAR RENESZÁNSZ”
című rendezvényünkre.
Előadó: Szalay István, a BLG nyugalmazott tanára
A műsorban fellép: Horváth István, Radnóti-díjas versmondó, a Szent Cecília
Zene és Művészeti Iskola kamara együttese, Varga Döniz és Roósz Péter a
Kiskanizsai Általános Iskola tanulói
A műsor után reneszánsz étkek kóstolója!
Belépés a meghívóval!
Rozgonyi Polgári Egylet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata indul a Nyugat-dunántúli
Regionális Operatív Program keretében meghirdetett Megyei jogú városok
funkcióbővítő fejlesztése című pályázaton.
A pályázat fő célkitűzése a belváros forgalomcsillapítása, az ezt érintő
közterületek rendezése, megújítása. Ennek keretében az alábbi köztéri alkotások
kerülnek áthelyezésre illetve felújításra.
1. Szentháromság szobor áthelyezése a Kossuth térről az Erzsébet térre.
Az eredetileg Inkey Boldizsár adományából, 1758-ban felállított Szentháromság
szobor a mai Erzsébet téren állt. 1868-ban került a mai Eötvös térre, majd 1934-ben
vitték át a mai Kossuth térre. A nagykanizsai lokálpatrióták és képviselők
kezdeményezésére az alkotást visszahelyezik az Erzsébet tér fókuszába.
2. Erzsébet királyné szobor. A 2006-ban meghirdetett köztéri szobor ötletpályázat
javasolta, hogy az Erzsébet királyné szobra kerüljön az Erzsébet tér
délnyugati részére, a szökőkút közelébe. A pályázat eredményeként Szentgyörgyi
István Erzsébet királynő egész alakos gipsz-modellje alapján készítenek el.
3. Testvérvárosok kútja. A Bolyai Általános Iskola közelében állítják fel a
Testvérvárosok kútja elnevezésű alkotást, amely egyben ivókút is lesz.
4. Városmakett. A Rozgonyi utca torkolata közelében láthatjuk majd
Kanizsa törökkori dombormű szerű városmakettjét.
5. A Deák téri Széchenyi István szobor a Széchenyi térre kerül
6. Deák Ferenc szobra az Eötvös térről a Deák térre, a jelenlegi
Széchenyi szobor helyére kerül.
7. A Török kút másolata az Erzsébet térről a Deák térre, a kút eredeti
helye közelébe kerül.
8. A 17. hosszúsági kör térplasztika a Huszti téren tervezett körforgalmi
csomópont közepére kerül.
9. A Széchenyi téren álló kerámia térplasztikát eredeti helyén újítják fel.
Nagykanizsa Városközpont területein
köztéri alkotások elhelyezése
2008. június 5. Kanizsa – Mozaik 9
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Pályázati felhívás
Kanizsai Kulturális Központ,
Magyar Plakát Ház
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.)
épületében lévő, berendezés nélküli kávézó
üzemeltetésére pályázatot hirdet.
A pályázati dokumentáció 5000 Ft + áfa ellenértékben
átvehető a Kanizsai Kulturális Központ gazdasági irodájában,
8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
A pályázat beérkezésének határideje: 2008. június 13. 12 óra
NAGYKANIZSA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT
ALAPITVÁNY
88oo Nagykanizsa Erzsébet tér 7., tel.: 06-30/9476-208
******************************************************
Számlaszám: OTP Nk. 11749015-20029401
Az 1992-ben létrehozott Alapítványt a Zala Megyei Bíróság Apk.
60. 064/1992/19 sz. végzésével, 1998. október 16-án az „közhasznú
szervezet” jogállással nyilvántartásba vette.
A Kuratórium 01/2008.(03.11.) Nk.V.Kv.A. sz. határozatával megerősített
közhasznúsági jelentés és beszámoló kivonata:
Nyitó pénzkészlet 2007. január 1. 800.441
Bevételek
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.000.000
- Önkormányzati képviselő, Zalakaros 70.000
- Banki kamat 1.972
- APEH 1 % 70.919
Összesen: 1.142.891
Kiadások:
- Bankköltség 12.578
- Könyvelési szolgáltatás 57.600
- Kuratórium működési költség 36.390
- Horvát-magyar szakmai találkozó 30.386
- Csokonai szobor elhelyezése 100.000
Összesen 236.954
Záró pénzkészlet 1.706.348
Az alapító önkormányzat közgyűlése, 2007. februárjában beszámoltatta
az Alapítványt az előző időszakban végzett tevékenységéről. A
beszámolót a testület elfogadta.
Az Alapítvány a fentiekben meghatározott összeget a környezetkultúra
terjesztésére, továbbfejlesztésére, kiemelten a diákok épített környezettel
kapcsolatos ismeretei bővítését szolgáló rendezvényekre, valamint
a városi rendezvények támogatására illetve a horvát-magyar
környezet fejlesztési szakmai nap megrendezésére fordítja.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító, a
2007. évben 1.000.000 Ft támogatást nyújtott, a támogatási szerződésben
meghatározott feladatok elvégzésére, 2008. május 31-i elszámolási
határidővel.
Az Alapítvány kuratóriumának tagjai, az elnök és a titkár 2007. évben
semmiféle juttatásban, díjazásban nem részesült.
KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁSOKAT!
Ami az újságban van, és még több...
Kattints rá! Kattints rá! Kattins rá!
􀀛 􀀛 􀀛 􀀛 􀀛 􀀃 www.kanizsaujsag.hu
Május 31-én a Dohányzásmentes
Világnap alkalmából közös
programot szervezett az
Egészséges Városok Magyarországi
Szövetsége és az Egy Füst
Alatt Alapítvány a WHO idei témája
jegyében: A dohányzásmentes
ifjúságért.
Az Egészséges Városok Magyarországi
Szövetsége tizenhét
tagvárosában a különböző dohányzásmentes
programokhoz
kapcsolódva gyűjtötték a cigarettát,
mellyel az Egy Füst Alatt Alapítvány
célját segítették: Egy millió
szál el nem szívott cigaretta
összegyűjtése és egy füst alatt elégetése
egy környezetbarát hulladékmegsemmisítőben.
A programban résztvevő városok
között Nagykanizsa is szerepel.
Mint tudjuk, a dohányzás a világon
a vezető megelőzhető halálok.
Ez az egyetlen fogyasztási termék,
amely akkor is halált okoz, ha a
gyártó előírásai szerint használják.
A dohányzás rendszeres fogyasztóinak
közel ötven százalékát
megöli. Mivel a nikotin egy erős
függőséget okozó hatóanyag, így a
gyermekkori és fiatalkori kipróbálás
könnyen egy életen át tartó dohányzásfüggőséghez
vezethet. Világviszonylatban
a dohányzók legnagyobb
része tizennyolc év alatti,
egy negyede pedig tíz éves kor
alatt kezd el dohányozni. Minél fiatalabb
korban kezdi el valaki a
dohányzást, annál nagyobb rá az
esély, hogy rendszeres fogyasztóvá
válik, és annál kisebb az esélye,
hogy le tud szokni a dohányzásról.
A Dohányzásmentes Világnapon
kortársoktatók bevonásával
egészségfejlesztési programot
szervezett a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium. A programhoz csatlakozott
a helyi Vöröskereszt, az
ANTSZ és az Egy Füst Alatt
Alapítvány. A diákok légzésfunkciós
vizsgálatot, valamint
szénmonoxid-mérést végeztek,
tesztlapot töltöttek ki, és a cigicsere
akcióban a leadott cigarettájukért
apróbb ajándékot kaptak.
Virovecz Ildikó ifjúsági védőnő
az osztályfőnöki órákon is felhívta
a tanulók figyelmét mind a paszszív,
mind az aktív dohányzás
egészséget károsító hatására.
Munkáját Dávidovics Mária szabadidő-
szervező, valamint Lukács
Máté, Kobra Fanni és Tiszai András
kortársoktatók segítették. A
dohányzó Zsuzsival azt szemléltették,
hogy egy slukk cigaretta
milyen sok szennyező anyagot juttathat
a be a légzőrendszerbe, a tüdőbe.
B.E.
A dohányzásmentes
ifjúságért
Az Európai Unió Roma Ifjúságáért
Egyesület és a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
gyermeknapi ünnepséget rendezett
a Csónakázó-tó melletti
Hétbükkfa forrásnál. Míg a felnőttek
a közös főzéssel voltak
elfoglalva, rendőrségi bemutató,
arcfestés, ügyességi vetélkedő,
kispályás foci, az EURIFE
gitárszakkörének bemutatója és
a sok-sok ajándék nyújtott felhőtlen
szórakozást a gyermekeknek.
Gyermeknap
a Csónakázó-tónál
10 Kanizsa – Kultúra 2008. június 5.
A Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért
Alapítvány és a Magyar
Földrajzi Társaság Zala
Megyei Osztálya első ízben rendezett
Afrika-napot a patinás
belvárosi közművelődési intézményben.
Halmos Ildikó igazgató
és lelkes stábja igazán kitett
magáért az Afrika-nap megszervezésében,
amely első állomása
volt egy – a különböző
földrészek népeit és kultúráját
bemutató – ismeretterjesztő
programsorozatnak.
Az Afrika-nap egyik érdekessége
volt a Benyovszky-terem avatása: a
Jerausek Gyula fafaragóművész által
készített emléktáblát Kirner Zoltán
becsehelyi plébános leplezte le
és áldotta meg az egyik leszármazott
– gróf Benyovszky Móricné –
jelenlétében. Szilasi Ildikó kulturális
antropológus kongói és ugandai
kutatásairól, valamint Torday Emil
19. századi Afrika-kutató munkásságáról
beszélt, G. Németh György
pedig Benyovszky Móric madagaszkári
emlékhelyeiről számolt be
a közönségnek. A forró afrikai hangulatról
a nyári időjárás mellett az
Orff Ütőegyüttes kamaracsoportja,
illetve ghánai misszionáriusok gondoskodtak,
valamint zamatos délafrikai
borokat is kóstolhattak a
vendégek.
A kanizsai Afrika-napon – az országban
elsőként – egy újdonság bejelentésére
is sor került G. Németh
György, a Benyovszky Móric emlékére
létrejött Magyar-Madagaszkári
Társaság elnöke részéről, akit egy
korábbi expedíciójáról is kérdeztünk:
– Az általam vezetett expedíció
öt évvel ezelőtt egy szobrot helyezett
el Északkelet-Madagaszkár
egyik településén Maroasetrán,
azon a területen, ahol több mint
200 évvel ezelőtt Benyovszky élt és
működött, továbbá sikerült a főváros
– Antananarivo – Benyovszky
utcájában is egy – malgas, francia
és magyar – háromnyelvű emléktáblát
elhelyeznünk. Ezek az emléktáblák
mind a mai napig ott
vannak Madagaszkáron. Igaz, néha
értesülünk az oda utazóktól,
hogy el-eltűnnek a helyükről, de
aztán újra pótolják azokat. A szobrot
viszont a helyi törzsek vették
birtokukba. Ha valaki netán arra
jár és csak a talapzatot találja, ne
csodálkozzon, ugyanis ottani szokás
szerint a törzsfőnök elteszi és
együtt alszik a szoborral, viszont
ha látogató jön, ünnepélyes ceremóniával
kiviszik és ráhelyezik a
talapzatra. Amikor a vendég eltávozik,
visszaviszik a szobrot a
kunyhóba, és a szó valóságos értelmében
tovább őrzik Benyovszky
Móric emlékét. Meg kell említenem
azt is, hogy a híres világutazó
1772 és 1776 közötti madagaszkári
tartózkodásáról írt egy jelentést
a francia királynak. Ennek az eredeti
példányát az Angol Királyi
Könyvtárban őrzik Londonban.
Nagy örömünkre sikerült megszereznünk
és az Országos Széchényi
Könyvtárral közösen – a Kossuth
Kiadó gondozásában – megjelent
ez a kötet eredeti francia nyelven,
ahogy Benyovszky Móric megírta,
és mellette közreadjuk a magyar
fordítást. Ezt követően elkészült az
eredeti mű angol nyelvű változata
is, amelynek a megjelenését – vagy
premierjét – itt jelentettem be először
az Afrika-napon Nagykanizsán
a Benyovszky-terem avatásakor!
A madagaszkáriak egyébként
már nem tudják, hogy Benyovszky
magyar volt, ezért is volt fontos,
hogy társaságunk jeleket hagyjon
a szigeten erre vonatkozóan. Persze
itt Magyarországon is érdemes
ápolni az emlékét, hiszen itt is van
pótolni való, bár Jókai Mór regénye
nyomán azért sokan ismerhetik,
továbbá a magyar Televíziónak
volt korábban egy filmje Vivát
Benyovszky! címmel. Tényleg, ki
volt Benyovszky Móric? A 18. század
nagy utazója, felfedezője, útleírója
és Madagaszkár kormányzója
– a legenda úgy tartja, hogy királya
–, aki a többi között grófi kitüntetéssel
is rendelkezett. 1786-
ban Madagaszkáron halt meg, de a
szigetnek az a része ma már nem
létezik, mert az ottani mocsaras vidék
állandóan változik a tenger
mozgásának hatására. Benyovszky
Móric nyomában Madagaszkáron
címmel egy filmet is készítettünk,
amely feldolgozza az emlékszobor
állításának történetét, ami persze
már abban a pillanatban folytatásra
és kiegészítésre szorult, ahogy
elkészült. Úgy gondolom, hogy ez
a történet folytatódik is, hiszen tovább
viszik azok a kutatók és emlékállítók,
akik számára fontos
gróf Benyovszky Móric madagaszkári
szerepe és a nagy utazó emléke.
Gelencsér Gábor
Benyovszky-napló angol változatáról
– elsőként Nagykanizsán
Fotó: Gelencsér Gábor
Tizenötödik alkalommal nyílt
meg a művészek és a művészetpártoló
közönség előtt a Ludvig
Nemzetközi Művésztelep Kendlimajorban.
A tizenötös szám
nem teljesen igaz, mert valójában
a Ludvig Zoltán nevével
fémjelzett tábor Ausztriából indult,
így akár a húszas számot is
viselhetné.
A harminchét alkotóművész részvételével
induló, két hetes alkotótábort
Dr. Ördög Ferenc egyetemi docens
nyitotta meg. A tábor vezetője,
Ludvig Zoltán festőművész többek
között elmondta, az érdeklődők
minden nap betekintést nyerhetnek a
művésztelepen zajló munkába. Aki
kilátogat Kendlimajorba, idén is találkozhat
új táborlakókkal, olasz, vietnami
és Romániából érkezett művészekkel.
A szabad programok között
június 4-én a Kamera 67’ Filmklub
filmjeivel ismerkedhetnek
meg, másnap, 5-én autóbusszal
Tapolca-Díszelbe kirándulnak a művészek,
ahol az első Magyar Látványtárba
látogatnak el. A program
kerti partival zárul este Paton. Hatodikán
a Thúry György Múzeum
kertjében jazz-koncert nyújt kikapcsolódást,
8-án 10 órától pedig nyílt
napra várják az érdeklődőket. 11-én
este Baghet Iskander fotóművész
mutatkozik be, és 13-án, péntek este
egy művészeti akcióra, kerámiaszobor
égetésre hívják a kanizsaiakat. A
Boszorkányesten Katalin Bereczki-
Kossak vezetésével épülő több mint
két méter magas kerámiafejet égetik
ki, amely a leendő szoborpark első
darabja lesz Kendlimajorban.
A művészek 14-én este 19 órakor
zárókiállításon mutatják be
Zalában készült műveiket.
B.E.
XV. Ludvig Nemzetközi Művésztelep
Fotó: Bakonyi Erzsébet
2008. június 5. Kanizsa – Kultúra 11
Az új, szépséghibás, csomagolássérült
és használt konyhai, valamint
fürdőszobai termékek között
járva kérdések sora merülhet
fel, melyeket a legkönnyebb és
legegyszerűbb „jól és olcsón”
megválaszolni – legalábbis a Hűtőcentrumban.
Mit is jelent a „szépséghibás”
kifejezés?
Ha első hallásra riasztó is a kifejezés,
ez csupán annyit takar,
hogy a Hűtőcentrum által forgalmazott
termékek szállítás közben
valamilyen kisebb sérülést szenvedtek.
Olyan horpadások, ütődések,
kisebb karcolások ezek,
melyek a termék esztétikai megjelenését
csak kis mértékben
rontják.
Folytassuk? Ha igen, lépjünk
a következő szintre: befolyásolja-
e mindez a működésüket?
Természetesen nem!
A Hűtőcentrum termékei szigorú
átvizsgáláson, illetve kipróbáláson
esnek át azelőtt, hogy üzletünkben
bemutatásra kerülnének.
Ez az alaposság szavatolja, hogy
centrumunk csak és kizárólag kifogástalanul
működő készülékeket
értékesít minden egyes vásárlójának.
S mindez garanciával? Igen!
Minden, a Hűtőcentrum által
értékesített berendezésre minimálisan
12 hónap teljes garanciát
vállal az üzlet, s ezt egy magasan
képzett szerviz-csapat a lehető
leghatékonyabb módon felügyeli.
Például egy Candy márkájú hűtőgép
legalább olyan hatékony védelmet
kap (no és ad a nyári hőség
idején), mint amilyen az FC Liverpool
hátsó alakzata volt, mikor
a világmárka mezszponzora volt a
„vörösöknek”.
Van-e részletfizetési lehetőség?
Ami a legfontosabb: igen!
Sőt, a Hűtőcentrum több hitelkonstrukcióval
áll ügyfelei rendelkezésére.
Akár előleg nélkül is
vásárolhatnak, de akár kezelési
költség-, illetve kamatmentesen
is. A bővebb részletekről kanizsai
üzletünkben kaphatnak bővebb
felvilágosítást, mely alapján szinte
garantált, hogy megtaláljuk a
vásárlóinknak legkedvezőbb megoldást.
Mennyivel kedvezőbb az ár?
Akár több tízezer forinttal is!
Ezért éri meg igazán a Hűtőcentrumban
vásárolni. S ehhez bátran
hozzátehetjük, hogy a termékek
mind-mind világmárkák komoly
tudással és jó minőséggel bíró
berendezései, melyek jóval olcsóbban
általunk kerülhetnek vásárlóink
háztartásaiba és használatába.
Hűtőcentrum a centrumban
Irány a Hűtőcentrumba, a városháza melletti udvarba – melynek
bejárata az Erzsébet tér 8. alatt található. A frekventált helynél
azonban vannak még kedvezőbb előnyei is az áruháznak, hiszen
jót és olcsóbban kínál a legismertebb hűtő-, mosógép, mosogatógép
márkákból, tűzhelyekből, villanybojlerekből, páraelszívókból.
S ez még nem minden, sőt…
A Honvéd Kaszinó tükörtermében
mutatták be Szabadi Tibor
J. eszperantó műfordító A
spiritizmus a maga egyszerűségében
című fordításkötetét. Az
írás Allan Kardec munkája, aki
A szellemek könyve szerzője és a
Revue Spirite (szellemi Folyóirat)
alapítója, a spiritizmus kezdeményezője.
Halmos Ildikó
igazgatónő köszöntő szavai után
Lélek Sándorné mutatta be a kötetet.
A bemutató díszvendége
Clovis Portes volt Brazíliából.
A kötetről és annak szerzőjéről
Szabadi Tibortól többek között
megtudtuk:
Krisztus azt mondta, ő nem
azért jött, hogy szétrombolja a törvényeket,
hanem azokat teljesíteni.
A spiritizmus is hasonlóképpen
vélekedik: nem azért jött, hogy
szétrombolja a keresztény törvényeket,
hanem teljesítse azokat.
A spiritizmus nem azért jött létre,
hogy növelje a vallások számát.
Mivel a spiritizmus nem vallás,
nincsenek papjai, templomai, egyháza,
a spiritizmus tudomány.
Allan Kardec (ejtsd: állán
kárdek), aki a spiritizmus „összeállítója,
publikálója”, írásában:
1857-ben jelent meg először a
Szellemek könyve.
Két évre rá, 1859-ben, Lengyelországban
megszületik a nyelvész zseni
Zamenhof Lajos Lázár, az eszperantó
nyelv megalkotója. Anyelvnek
köszönhetően számtalan irodalmi,
tudományos művet írnak, és fordítanak
az általa „teremtett” nemzetközi
nyelvre. Többek között sok spiritiszta
könyvet kiadnak eszperantóul.
Így jutott el hozzánk is magyar
nyelvű fordításban Szabadi Tibor J.
közreműködésével, és a CEI-nek
(Nemzetközi Spiritiszta Tanácsnak) a
kiadásában már jó néhány spiritiszta
könyv. Ezért köszönetüket fejezték ki
e szervezet képviseletében a bemutatón
megjelent Clovis Portesnek.
Allan Kardecről:
Hippolyte Léon Denizard Rivail
álneve a Kardec. Lyonban (Franciaország)
1804. október 3-án született.
Már nagyon fiatalon vonzódott
a tudományokhoz. Tanulmányait
Svájc Yverdun városában a
Pestalozzi Iskolában kezdte a kor
híres nevelési módszerei szerint.
Már tizennégy évesen tanulótársai
közül kiemelkedett szorgalmával.
Belső indíttatásból csakhamar vallási
reformot kezdeményezett. Kereste
azt az eszközt, amellyel
egyesítheti a különféle vallási tanokat.
Ezt a spiritizmusban találta
meg. Több akadémiának volt tagja,
közöttük az Arrasi Királyi Akadémiának
is. 1835-1840 között otthonában
ingyenes tanfolyamokat
tartott fizikából, kémiából, anatómiából,
asztronómiából és más
tantárgyakból. Kardec, mielőtt
véglegesen elhatározta volna,
hogy a spiritiszta jelenségeknek
szenteli magát, többféle tevékenységgel
próbálkozott, és különféle
műveket hagyott maga után.
1855-ben tanulmányokat folytatott
a spiritizmusról. Zsenialitása rögtön
meglátta azokat a tényeket, amelyek
érdekelhetik az embereket, nevezetesen
az új természeti törvények elveit,
a látható és a láthatatlan világ viszonyát.
Megállapította, a láthatatlan világ
megnyilvánulásaiban, a benne lévő
természeti erőkkel nagyon sok
problémát meg lehetne oldani. Jóllehet
szokatlanságai megzavarhatják az
embert. Például a „beszélő asztalok”,
a látszólag ok nélküli kopogások, a
tárgyak megmagyarázhatatlan mozgásai
és sok másféle esemény.
Kardec tanulmányozta a hipnózist, és
anyagot gyűjtött első műve számára.
1857. április 18-án belső megvilágosodását
követően kiadta „A Szellemek
könyv”-ét, amely a spiritizmusról
szólt. Ezt követte: „A médiumok
könyve” 1861. januárjában; „A Spiritizmus
evangéliuma” 1864. áprilisában;
„Az Ég és a Pokol, avagy Isten
igazságossága a Spiritizmus szerint”
1865. augusztusában; „A Genezis, a
csodák és a jóslások” 1868. januárjában.
Kardec 1858. január elsején
megalapította „La Revue Spirite”-t;
és még ez év április elsején Párizsban
megszervezte az első spiritiszta társaságot
„Société Parisienne des études
spirites”.
Semmilyen következtetést nem
vont le anélkül, hogy előtte hoszszan,
gondosan, aggályosan meg
ne figyelte volna; az ún. spiritiszta
jelenségek törvényszerűségeit. Bebizonyította,
„természetfeletti” tények
semmiképpen sem léteznek,
mert valójában minden jelenséget
a természet foglal magába.
B.E.
A spiritizmus a maga egyszerűségében
12 Kanizsa – Hirdetés 2008. június 5.
2008. június 5. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Legyen nyitottabb az önhöz közeledők felé,
hiszen szimpatikus viselkedésével megnyerhet
másokat. A csillagok ugyan erőt
adnak feladatai megoldásához, de anyagi
téren ne tőlük várjon segítséget.
Ha úgy érzi, nehezen mennek a dolgai,
gondolkodjon el, vajon minden rendben
van-e egészségével. Pihenjen többet és olvasson.
A könyvhét számtalan olvasnivalót
nyújt a héten minden korosztálynak.
A bolygók állása kedvezően hat gondjai
megoldására. Használja ki jobban ezt az
energiát karrierje építésére is. Ha pillanatnyilag
kellemetlennek tűnő feladatra
kérik, vállalja el azt is nagylelkűen.
Kellemes hétre számíthat, ha nem az óráját
figyeli folyton. Ha nincs pénze nyaralásra,
hívja városi sétára partnerét, fejtsék
meg közösen egy-egy tér titkát, azt
hogy mi bennük a vonzó, a szép.
Nagy tettekre lesz képes a héten, s ehhez még
a csillagok jótékony hatására sincs szüksége.
Fogjon vissza az iramból, látogasson el az
Ünnepi Könyvhét rendezvényeire, és lapozza,
olvasgassa a szebbnél szebb könyveket.
Adja át magát néha az élvezeteknek is. Vegyen
vissza munkatempójából, mert ezekben
a forró napokban amúgy is nehezebben boldogul
feladataival. A hétvégéket gyakrabban
töltse társaságban, vagy semmittevéssel.
Fontos ügyekben kell döntenie ezekben a
napokban. Túltengő igazságérzetét fogja
vissza, nem érdemes kellemetlen konfliktusba
keverednie senkivel. Ha ideges,
fejtsen rejtvényt.
Sorsdöntő lépésekre késztetheti ezekben a
napokban a párja. Szó lehet költözésről,
munkahely változtatásról, sőt akár lakáscseréről
is. Tervezzen be egy hét szabadságot, s
a végére megszületik a legjobb megoldás.
Sok olvasni- és látnivalóval találja szembe magát,
ha gyakran kisétál a könyvsátrakhoz a Deák
térre. Ha magányos, akár egy kellemes társalgás
középpontjába kerülhet, s ha az igazit
keresi, a Vénusz mesterkedésére is számíthat.
Jól alakulnak a mindennapjai, a legnagyobb
fejtörést azonban továbbra is a
nyaralás összehozása okozza. Ne nyugtalankodjon,
megoldódik ez is, ha nem is
teljesen úgy, ahogyan ön szeretné.
Úgy érzi, nem bírja tovább a mindennapok
feszültségét, egyformaságát. Ez nem
véletlen, hiszen régen szabadult ki az otthoni
bezártságból. Itt a nyár, a kikapcsolódás,
a túrázások ideje.
Ha még érzelmi válságban érzi magát,
egy kis türelemmel könnyedén kiugorhat
belőle. Ne nyalogassa tovább a sebeit, ne
rágódjon a kudarcokon, hanem keressen
pozitív élményeket.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
ÚJ! ÚJ! ÚJ!
frekvencia!
FM
95,6 MHz
Tekerjen
át
Ön is!
Állás
tehergépkocsi vezető szakirányú 120.000 Ft
teherautó szerelő szakirányú 100.000 Ft
autószerelő szakirányú 82.800 – 120.000 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 100.000 Ft
recepciós (német nyelvism.) szakirányú 80.000 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
kőműves szakirányú 90.000 – 170.000 Ft
festő- és mázoló szakirányú 90.000 – 100.000 Ft
villanyszerelő szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
szerkezetlakatos szakirányú 90.000 – 110.000 Ft
szervíz-technikus szakirányú 100.000 Ft
gyártósori összeszerelő 8. általános 70.000 – 90.000 Ft
főkönyvelő főiskola 400.000 Ft
jogász egyetem 140.000 Ft
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugatdunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és
Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy a
http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
14 Kanizsa – Apró 2008. június 5.
ÁLLÁS
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
Nk-án a Turulmadárnál 100 m2-
es, I. emeleti lakás extrákkal eladó.
Érd.: 30/9124-674 (6177K)
BÉRLET
JÁRMű
INGATLAN
Nk belvárosában 600 négyzetméteres terület
– társasház építésére is alkalmas – eladó!
Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
Nk-án a Fő úton 77 m2-es polgári lakás
jó állapotban eladó. Érd.: 93/321-906
(6200K)
Nk-án a belvárosban Kinizsi u. 2. szám
alatt egy és fél szobás irodának és orvosi
rendelőnek is alkalmas, felújításra szoruló
lakás eladó. Érd.: 93/325-787 (6242K)
Dupla garázs a Nagyváthy utcában eladó.
Érd.: 18 óra után a 93/314-956-os telefonszámon.(
6245K)
ÚJ LAKÁS AKCIÓ! Egy darab tetőtéri,
46 m2 galériás, két szobás, cirkós lakás a
Deák tér 10-ben 8,99 millió Ft-ért eladó.
Akár önrész nélkül is. Tel.: 30/901-9013
(6246K)
Kiskanizsán kétszintes családi ház kis
telekkel, garázzsal eladó. Érd.: 30/590-
3945 (6247K)
Nk-án a Bartók Béla utca 6. szám alatt
egyedi fűtéses, 1,5 szobás lakás eladó vagy
kiadó. Érd.: 30/416-1779 (6250K)
Városközponttól 10 km-re családi ház
beköltözhetően eladó. Irányár: 3,5 millió
Ft. Érd.: 30/9374-820 (6252K)
Nk-án csendes környéken tetszetős
színekkel, burkolatokkal, teljesen felújított,
87 m2-es, kétszintes + 25 m2-es, tetőteres
társasházi lakás pincével, garázzsal,
udvarral és nagy kerttel eladó. Érd.:
30/555-6575 (6253K)
Nk-án az Uszodánál kétszobás, bővíthető,
napfényes, egyedi fűtéses, részben
felújított, kívülről hőszigetelt udvari
lakás garázzsal, pincével eladó. Irányár:
5,3 millió Ft. Érd.: 20/9726-721
(6257K)
Nk-án a Corvin utcában két és fél szobás,
karbantartott lakás eladó. Irányár: 8,9
millió Ft. Érd.: 93/323-737, 20/3981-455
(6258K)
Nk-án (Kisfaludy u. 27.) két és fél szobás,
74 m2-es, gázfűtéses, polgári, udvari,
társasházi lakás eladó. Tel.: 70/373-4318
(6259K)
Nk-án a Rózsa utcában 57 m2-es, 1+2
félszobás, bútorozatlan lakás kiadó. Kaució
szükséges! Érd.: 30/562-8177 (6248K)
Nk-án a Berzsenyi utcában, negyedik
emeleti, két szobás lakás albérletbe kiadó.
Érd.: 30/590-3945 (6249K)
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés
bérbe kiadó vagy építési teleknek eladó.
Tel.: 30/481-2323 (6260K)
1500-as Zsiguli kevés kilométerrel eladó.
Érd.: 93/314-956 (6244K)
Opel kadett friss műszakival eladó vagy
motorkerékpárra, kapálógépre, stb. cserélhető.
Érd.: 82/735-870, 30/630-6076 (6254K)
MTZ 82-es, friss műszakival eladó.
Tel.: 30/648-9745 (6261K)
Daewoo Matiz, fehér, 2001-es, 2009.
szeptemberig műszakival eladó. Tel.:
20/465-2574 (6262K)
Asztali számítógép, nyomtató, fénymásoló
eladó. Érd.: 30/916-1600 (6150K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok régi
dísz- és használati tárgyat, porcelánt, képet,
könyvet, régi újságokat, stb.! Érd.:
20/555-3014 (6083K)
Tenyésztésre szánt Mopsz 4 hónapos kiskutyák
családi okok miatt eladók. Érd.:
30/481-2323 (6263K)
Fuji FinePix S3000 digitális fényképezőgép
(ezüst színű) 3,2 MP, 6x optikai
zoom, LCD 1,8", beépített vaku, memóriakártya,
napellenző gyűrű, USB kábel, leírás,
szoftver. Közelkép, mozgókép felvétel,
automatikus és kézi üzemmódok.
Irányár: 20.000 Ft. Tel.: 30/9932-534
(6264K)
Fürdőkád, zuhanytálca felújító zománcozás
helyben, beépített állapotban, fehérben,
színesben. Érd.: 20/475-1793, 82/423-
691 (6142K)
Nagykanizsa belvárosában precíz német,
angol és orosz nyelvtanítást, korrepetállást,
érettségire, felvételire és nyelvvizsgára felkészítést
vállal nemzetközi gyakorlattal rendelkező
nyelvtanár. Tel.: 30/962-4721
(6238K)
Nk-i pizzériába pizzaszakácsot és felszolgálót
felveszünk. Érd.: 30/555-6585 (6255K)
Biztonsági őr fegyveres vagy fegyvertelen
szolgálatot vállal Nk-án vagy a környező
településeken. Tel.: 20/254-2679 (6251K)
43/173/67 független, dolgozó, csinos nő, kizárólag
komoly kapcsolatra keresi társát 44-
„1000” év közötti, őszinte, megbízható, kedves,
józan életű, nem dohányzó kanizsai férfi
személyében. Tel.: június 7. 16 órától minden
nap a 20/3455-291-es telefonszámon. (6265K)
Júniusi előzetes: Június 13. 20 óra
A 4 FOR DANCE táncegyüttes
élőzenés műsora. Belépődíj: 1900 Ft
VAKÁCIÓZZ VELÜNK!
Június 16-20. 8.30-16 óra
TARKA-BARKA HÉT- kézműves
foglalkozások általános iskolásoknak
Tervezett programok: agyagozás, csuhéfigurák
készítése, üvegfestés, madzagfonás,
túra-kirándulás, stb.Részvételi díj:
3000 Ft, igény esetén ebéd megoldható
Vezetik: Ecsediné Czinki Tünde, Horváthné
Gelencsér Edit, Millei Márta és Pulai Lászlóné
népi iparművész
Június 16-20. 9-12 óra – HSMK
ÚJSÁGÍRÓ-SULI (12 éves kortól) a
Szuperhír Hírportál támogatásával
A résztvevők cikkeit a szuperhir.hu portálon
megjelentetjük. Részvételi díj: 3.800 Ft. Jelentkezni
és érdeklődni lehet a HSMK információs
szolgálatánál: 93/311-468
Június 11. Kiállítás a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István
SZKI Fazekasműhelyének alkotásaiból
Megtekinthető: június 21-ig
Június - szeptember
KÉT ZARÁNDOK
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet retrospektív képzőművészeti
tárlata (I.)
Június 10.
A CSEND FESTőJE
Válogatás Z. Soós István festőművész
alkotói életművének zsánerfestményeiből
Megtekinthető: szeptember 15-ig
Olaipari Természetbarát
Egyesület - túraajánlat
Június 7. (szombat)
VASHEGYI teljesítmény túra
Indulás 7 órakor a Kögáz parkolóból,
érkezés ugyanide 19 órakor.
A gyalogtúra útvonala: Felsőcsatár
- Pinkaszurdok - Nagyvilágos
- Pinkaóvár - Várújfalu
- Judit borozó - Felsőcsatár. A
táv 21 km.
A túra részben osztrák területen
halad, így személyazonossági
okmány szükséges!
BEVÉTELEK:
- Támogatás: 1.079 eFt
- Tagdíj: 3 eFt
- Egyéb bevétel: 1 eFt
Összes bevétel: 1.083 eFt
KIADÁSOK:
- Cél szerinti felh. 395 eFt
- Egyéb felh. 522 eFt
Költségek összesen: 917 eFt
Tárgyévi eredmény: 162 eFt
A Kanizsa Horvátok Egyesületének
2007. évi közhasznú jelentése
Az Egyesület az 1%-os adóból nem részesült.
Az Egyesület tisztségviselői feladatukat társadalmi munkában látják el.
2008. június 5. Kanizsa – Sport 15
Az NTE 1866 nagy reményekkel
útjára indított dzsúdósa,
Mihovics Szabina a lengyelországi
Eb-válogatón végül a hetedik
helyen zárt, s ezzel az eredményével
jogosult indulni a június 20-
22-én Szarajevóban megrendezésre
kerülő Ifjúsági Európa-bajnokságon.
Trénerei szerint a
tavaly 57 kg-ban a kontinensviadalon
hetedik helyen zárt sportoló
mostanság nem a legjobb formáját
mutatja a tatamin, s rá kell
még hangolódnia fejben a rangos
viadalra. Egyelőre a válogatott
szövetségi edzőjének hivatalos
meghívójára vár a tehetséges
judoka, mindenesetre ő megcselekedte,
amit a bosznia-hercegovinai
kiutazásért meg kellett tenni:
egy nemzetközi érem és magyar
bajnoki arany is került vitrinébe
az idei szezonban.
Serdülő korcsoportos diákolimpián
45 kg-ban Csonka Richárd
második lett, míg Lukovits Balázs
(66 kg) ugyancsak ezüstös lett a
diák A korcsoportosok diákolimpiai
fináléjában.
Polgár László
Mihovicsnak jók az esélyei
Neptun - CWG Kanizsa VSE 12
– 12 (4 –1, 2 – 2, 3 – 3, 3 – 6). Budapest,
Szőnyi úti uszoda. Kanizsa:
Kiss Cs – Tóth Z. 4, Wiesner
Zs., Kiss Á. 3, Kéri 4, Szabó G.,
Fábry 1. Csere: Virt, Karácsony,
Ujházi, Cserdi. Játékos-edző: Szabó
Gábor.
Bátran le lehet írni, a kanizsai
csapat olyan döntetlent ért el a fővárosi
Neptun otthonában, mely
felért egy győzelemmel. Igaz, a
feljutás, pontosabban az első hely
szempontjából a hazaiaknak már
nem kell oly’ nagyon megfeszülnie,
de erre az eredményre mindentől
függetlenül büszkék lehetnek
a dél-zalaiak. Pedig nagyon
úgy kezdődött, hogy méretes zakó
lesz a vége, hiszen a Neptun 4-1-
gyel ellépett, aztán sikerült rendezni
a sorokat a vendégek oldalán.
Erre bizonyságul szolgált a második
és harmadik negyed, s láss csodát,
az utolsóban a látogatók remek
sorozatot nyitottak. Ennek vége
lett aztán a döntetlen eredmény,
s ezzel együtt a megtartott harmadik
hely a táblázaton, amit aztán
hazai vízben az Ybl ellen akár be is
biztosíthatnak…
P.L.
Bravúros döntetlennel
Erős mezőny gyűlt össze a csehországi
Brnóban, ahol a hagyományos
Brno-Pozsony-Nagykanizsa
hármas nemzetközi úszóverseny
aktuális fordulóját rendezték. A
Dél-zalai Vízmű SE képviseletében
a legeredményesebb sportoló
Abay Nemes Anna volt, aki három
úszásnem 100 m távján is első helyen
végzett, mi több, 100 m váltóban
sem talált legyőzőre. Trajer
Márk a ’95-ösök A-korcsoportjában
szerzett második pozíciót 200
m pillangón, míg Kovács Dorottya
(1994) két bronzot nyert 100 m
mellen és 200 m mellen. A 4x50 m
fiú vegyes váltóban a kanizsai négyes
(Poszavecz Tamás, Novák
Ferenc, Zsiray Gergely, Metzger
Dániel) ezüst, míg a leány 50 m
vegyes váltó (Abay, Kovács D.,
Szabadics Adrienn, Törő Virág)
bronzérmes lett.
A hazai hármas utánpótlás-verseny
(Pápa-Veszprém-Nagykanizsa)
harmadik fordulójában a
Vízmű SE 26 első, 21 második és
18 harmadik helyet szerzett.
P.L.
Abay Nemes négy aranya
A Kanizsán rendezett Alfa Top
Sport lábtoll-labda országos ranglista
kupán, illetve Eb-válogatón
elsöprő hazai siker született, hiszen
a rendező Zemplén SE négy egysége
is az élen zárt az egyes kategóriákban.
A női párosoknál (15 duó)
Budavölgyi Veronika-Gozdán Ágota
nyert, míg a férfiaknál (20) Hartai
Attila – Takács Endre nem talált
legyőzőre. Női és férfi egyéniben
sem sokat változott a helyzet, pontosabban
csupán annyit, hogy
Budavölgyiről és Hartairól „levált”
a párja, tehát ők ketten még egy elsőséget
elkönyvelhettek a 25, valamint
36 fős mezőnyben. Hogy még
teljesebb legyen a kép, a kanizsai
viadal előtt Újszászon rendeztek
szintén Eb-válogatót, s ott férfi
hármasban (12 trió) a Csizmadia
Tamás – Hartai Attila – Szatmári
Tamás és Takács Endre féle kanizsai
csapat győzött, míg a nőknél
(7) a Bátor Hajnalka, Budavölgyi
Veronika, Gozdán Ágota, Göncz
Annamária, Végh Dóra összeállítású
együttes lett első.
P.L.
Nehéz őket legyűrni
Az NTE 1866 labdarúgó-csapata
az NB III Dráva csoportjában
hat vereség után szerzett döntetlent,
majd hétközi fordulóban,
idegenben múlta felül Marcali
együttesét. Az 1-0-s találkozón a
győztes gólt az a Kisharmadás
Gábor szerezte, aki az őszi idényben
egy találatot jegyzett, ráadásul
az is döntő találatnak bizonyult.
Eredményessége eddig tehát
hat pontot jelentett az NTEnek.
A gárda azonban a sikertől
mintha túlságosan megnyugodott
volna, mert a nem éppen acélos
csurgóiaktól hazai pályán a hétvégi
körben 2-1-re kikapott. A gólszerző
Nagy Tamás volt, aki a tavaszi
szezon kezdetén mutatkozott
be a felnőtt együttesben. A
szakmai stáb szerint körülbelül
ennyi pozitívumot lehetett elmondani
a Csurgó elleni meccsről.
Ehhez azt még hozzátehetjük,
hogy ezek után már nagyon össze
kellene kuszálódnia a dolgoknak,
hogy a bent maradás ne sikerüljön
a kanizsaiaknak. Azért persze,
legjobb az óvatosság, s ehhez
nem szükséges mást tenni, mint
még pontokat szerzni…
P.L.
A bentmaradás már biztosnak tűnik
Remek hajrá, ezüst a jutalom
A Benedek József edzette
Avantgard Kanizsa NFE női labdarúgó-
csapat a második helyen
zárt a megyei bajnokság idei szezonjában.
Ahhoz, hogy ez sikerüljön,
remek hajrára volt szükségük,
melynek keretében nagy
arányban verték Gutorfölde (6 –
1), illetve az utolsó fordulóban
Zalaszentgrót (5 – 2) együttesét.
Ugyan a zalaapátiak kifogtak a
kanizsaiakon, viszont a Landorhegyi
LSC elleni rangadón Uber
góljával a dél-zalaiak nyertek. Az
utolsó két kör tétje tulajdonképpen
az volt, hogy hat pontot kell
bezsebelni, s bízni abban, hogy
az azonos pontszámmal, de akkor
még ezüstérmes helyen álló landorhegyiek
pontokat hullajtanak.
No, ez is megtörtént, így a Kertváros
mögött második helyen
zárt 40 ponttal az Avantgard, kettővel
lehajrázva nagy ellenlábasát.
Fővárosi válogatókon
Az NTE 1866 vívói két válogatón
is szerepeltek a közelmúltban.
A Vasas vívó-központjában
junior női kard válogatón
Péntek Brigitta volt érdekelt, s a
nyolcas fináléba be is került, ott
azonban csupán a hatodik helyen
végzett. A kadett korosztályban
rendezett válogatót a
BSE-nél vívták, s abban a mezőnyben
a kanizsaiak részéről
Magyar Zsanett és Mátyás Szabina
léphetett pástra. Előbbi
ugyan elvérzett a nyolcas döntőben,
utóbbi vívó viszont egészen
a győzelemig menetelt a viadalon.
Az ilyen sikerek a jövőt tekintve
azért sem elhanyagolhatók,
mivel összesítésben az elkövetkezendő
esztendők kadett európai
és világeseményeire is
kvalifikálhatnak.
Megvan az első siker
A baseball Interliga nemzetközi
sorozatában eddig nem termett
sok babér az Ants csapatának. A
varasdiak itthon nyertek ellenük
kétszer, majd következett egy
belgrádi és spliti túra, s mind a
két helyszínen páros meccseket
vívtak – szerb, illetve horvát sikerrel.
Aztán ismét a Thúrypálya
várta az együtteseket, ahol
az Olimpija Karlovac volt az ellenfél.
Az első találkozón a horvátok
10:5-re nyertek, a másodikon
viszont jóval nagyobb koncentrálással
megszületett a várva
várt nyert nemzetközi meccs is,
hiszen a Darabos Gábor edzette
legénység 9:6-ra győzött.
16 Kanizsa – Hirdetés 2008. június 5.
– Mennyire megváltozik környezetünk
ezektől a virágoktól,
mennyire megváltozik közérzetünk
ettől a környezettől! Megköszönöm
az ezért tevő lakóknak,
megköszönöm a Polgári Kanizsáért
Alapítványnak – mondta a
Hevesi ABC-nél péntek délután
a „Kanizsainak lenni jó!” című
virágosítási fotókiállítást megnyitó
Szőlősi Márta képviselőaszszony.
Ebbe a köszönetbe azokat is belefoglalta,
akik évelőket, saját pénzen
vett virágokat ültettek, ezért
nem igényeltek palántát az alapítványi
programból.
A megnyitó résztvevői ezután
rögtön játékosokká váltak, hogy a
kertészeti vetélkedő Mecsek
Füszért által felajánlott ajándékait
elnyerjék. Szó esett a mulcs, a talajtakaró
fenyőkéreg előnyeiről, s
kiderült, hogy véd a gyomtól és a
kiszáradástól. Megválaszolták az
aranyeső és aranyvessző különbségéről
szóló kérdést is: a korábban
virágzó bokrot aranyesőnek mondjuk,
mely igazából aranyvessző. A
pillangósvirágú, akácféle fa az
aranyeső. Nem lehetett kifogni a
versenyzőkön: a petúnia és a
krumpli rokonságát (csucsorfélék
családja) éppúgy kitalálták, mint a
juharszirup és a jéghoki kapcsolatát
(Kanada zászlaja). És hogy mi
a köze a timsónak a hortenziához?
Oldatával locsolva élénk kékké tehetjük
virágát.
A tájékozott kertbarátoktól a
zsűrielnök-főkertész, Lancsák Lajos
is kapott kérdéseket, mikoris a
helyszín rögtönzött tanácsadója
lett. A jó hangulat egész délután
folytatódott, a boltba betérők
örömmel ismerték fel a képekről:
nicsak, ez is nálunk készült!
P.J.
Lesz folytatás!
Mi a köze a timsónak a hortenziához?
XX. évfolyam 23. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2008. június 12. Kanizsa
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a
Nagykanizsai Zsidó
Hitközség tájékoztatja
a város lakosságát,
hogy 2008. június 2-án
elhunyt Fejtő Ferenc
író, történész, újságíró,
Közép-Kelet-Európa kutató,
Nagykanizsa város díszpolgára.
Életének 98-ik évében
érte a halál.
Fejtő Ferenc 1909-ben
Nagykanizsán született.
Temetése 2008. június 13-án Budapesten a Fiumei úti sírkertben lesz.
Nagykanizsán 2008. június 15-én 10 órakor
a Medgyaszay Házban emlékezünk Fejtő Ferencről
Ezt követően 11.30-kor kívánsága szerint családja sírhelyénél
a nagykanizsai Izraelita Temetőben
Fejtő Ferenc díszpolgárt Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Nagykanizsai Zsidó Hitközség
saját halottjának tekinti
Búcsúzunk Tőle
Ünnepélyes keretek között adta
át az okleveleket Marton István
polgármester a hagyományos
Nagykanizsai Borversenyen
arany-, ezüst- és bronzminősítést
elért szőlősgazdáknak a
hivatal első emeleti tárgyalójában.
A versenyre harminc termelő
ötvenöt mintával jelentkezett,
nem kis feladatot adva a tekintélyes
zsűrinek. A Város Fehérbora
címet Igaz István Királyleányka
bora nyerte el, a Város
Vörösbora címet pedig
Kálovics József Cabernet Sauvignon-
ja.
Förhénci Horváth Gyula, a
szervező Nagykanizsai Hegyközség
elnöke elmondta, komoly rendezvénnyé
kívánják fejleszteni a
jövőben a borversenyt. Vinalia
Canisa, azaz Kanizsai Borünnep
néven nemcsak versenyt, hanem
gazdafórumot, kiállítást, közönségtalálkozót
szerveznek, és a
társszakmákat is felvonultatják
Nagykanizsán. Terveik megvalósításához
számtalan neves szakember
támogatását bírják. Ez talán
még nagyobb lendületet ad az itteni
termelőknek, mert az a legfontosabb
feladata a Hegyközségnek,
hogy a borminőség folyamatosan
javuljon
B.E.
A Királyleányka és a Cabernet
Sauvignon
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Nem zavarta meg a szombat
délelőtti zápor a Látóhegyi Polgárőr
Egyesület Közgyűlését. A
telkek szomszédságában felállított
sátrak alatt kényelmesen lehetett
az elhangzó komoly témákra
figyelni, a délutáni órákban
pedig, amikor kisütött a
nap, a beszélgetés mellett egy kicsit
nótázni.
Varga Gyula elnöki beszámolója
után az egyesület alapszabályának
módosítása következett. Az eddigi
háromtagú vezetőség öt főre bővült,
az elnöki teendőket továbbra
is Varga Gyula látja el a munkáját
segítő helyettesével, Nagy Lászlóval
együtt. A közgyűlésen megjelent
Tusják Pál, a Nagykanizsa Régió
Polgári Egyesületének elnöke,
Baján Tibor kisbagolai, Garai Ferenc
kisfakosi egyesületi elnök, a
Civil Kerekasztal képviseletében
Budavölgyi Kálmán és Balogh István,
valamint az egyesülettel
együttműködő rendőrség két képviselője.
Tusják Pál többek között elmondta:
– A polgárőrség az ország legnagyobb
civil szervezete, a közrend,
a közbiztonság és az állampolgárok
nyugalmának védelmével
foglalkoznak. Hamarosan minden
polgárőrnek lesz saját jelvénye,
jelvényszáma, amit szolgálatban
használni kell – folytatta a helyieket
is érintő témákkal. – Mivel
ezek összege jelentősen megterhelné
a költségvetésüket, pályázat útján
próbálnak rá pénzt szerezni.
Kérte a jelenlévőket, a saját védelmük
érdekében minden szolgálatba
lépéskor jelentkezzenek be
URH készülékkel a megyei szövetség
és a nagykanizsai rendőrség
ügyeletére, mert a jogi védelmük
csak így biztosított. Egy fontos lépésre
kerül sor várhatóan ősszel;
létrehozzák a Nagykanizsai Térségi
Polgárőr Egyesület Regionális
Szövetségét, mely szervezet negyvennégy-
negyvenöt egyesületet
foglal majd magába.
Tusják Pál felhívta a látóhegyiek
figyelmét, nem lehet lazítani,
továbbra is oda kell figyelni önként
vállalt feladatukra. A tapasztalatok
azt mutatják, amióta a
kiskanizsai csoport elkezdte a működését,
ott is csökkent a bűncselekmények
száma, viszont a jóemberek
elindultak egy másik irányba,
s várható, hogy ott bukkannak
fel, ahol nincs polgárőrség.
Az egyesület vezetése a polgárőr
munka elismeréseként egy kitüntetést
alapított, melyet ezúttal
adtak át első alkalommal.
A Látóhegyi Polgárőr Egyesületben
végzett kimagasló munkájáért,
a Látóhegyi Polgárőr Egyesületért
– Polgárőr Szolgálatért érmet
vett át Ferincz Jenő, Straub Ármin
és Vass József.
Még elhangzott, szolgálatban
mindenki számára kötelező az
egyenruha viselése, sőt előfordulhat,
hogy nappal is járniuk, figyelniük
kell a környéket. A látóhegyi
polgárőrök eddig is a maximumot
teljesítették megyei szinten, hiszen
a szolgálati vezénylést végző Ferincz
Jenőnek kilencven embert
kell havonta beosztani járőrözésre,
holott csak negyvenheten vannak.
Ezt csak úgy lehet megoldani, ha
valaki többször is vállal ügyeletet.
A hetven éven felüliek ezúttal is
megjegyezték, a nyolc évvel ezelőtt
alakult csapatra ráférne a fiatalítás…
Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 2 – A mi ügyeink 2008. június 12.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Tisztelt Szerkesztőség!
Szeretném, ha levelem megjelenhetne a hetilapjukban,
mivel úgy gondolom, hogy nem személyes
probléma az amit szeretnék felvetni, hanem sok embert
érint.
Történt ugyanis, hogy a Kossuth téri óvodában
gyermeknapot szerveztünk, amire meghívtuk a szülői
munkaközösség tagjait is.
A gyermeknap fergetegesen sikerült, csak egy dolog
volt ami ezt beárnyékolta. Ugyanis a közterület
fenntartókhoz valaki küldött egy fülest, hogy az óvoda
előtt tilosban parkolnak az autók, és így sorba
büntették meg a szülőket.
Az igaz, hogy a tilosban parkolást büntetni kell,
de sajnos az ott lakók közül vannak akik nem tudják
elviselni, hogy itt egy közintézmény működik és
bizony a reggeli 7-8 óra közötti időszak, és a délutáni
15.30-16.30 óra közötti időszak forgalmas.
Ezen kívül, ha szülőértekezlet van, vagy néha egyegy
rendezvény, akkor zsúfolt a forgalom, de ez
elenyésző idő. Csak egy kis megértés és tolerancia
kellene. A garázsok elé úgysem szoktak parkolni a
szülők, maximum az óvoda hátsó bejáratához. Már
sokszor felvetettük, hogy az óvoda előtt van egy
játszótérnek nem nevezhető valami, amit ki lehetne
alakítani parkolóhellyé, így kevesebb konfliktus
adódna a lakók és az ott parkoló szülők között. Ehhez
szeretnénk az illetékes szerveket felkérni, hogy
szemléljék meg a területet és gondolkodjanak el
ezen.
Valamint ott van az óvoda előtt egy építési terület,
amit már nyakig benőtt a gaz. Jó lenne odafigyelni
ennek a rendben tartására is, ha másért nem a gyerekek
egészsége miatt.
Valamint a lakók között van valaki, aki több
macskát is tart és a macskáit az óvoda kerítése mellett
szokta rendszeresen megetetni kis edényekből. A
macskák rendszeresen bejárnak az óvoda udvarára,
és belepiszkítanak a homokozóba, fűbe, játékok alá.
Tudjuk, hogy mennyi betegség forrásai. Ezt miért
engedik meg ? Ilyenkor kinek kell intézkednie? Kihez
lehet fordulni?
Szeretnénk, ha ezeket a konfliktusokat felnőtt emberek
módjára tudnánk megbeszélni, nem holmi feljelentgetésekkel
és telefonálgatásokkal.
Mindenkinek fontos saját és gyermeke egészsége
és nyugalma, a Kossuth téri óvoda előnye pedig éppen
az, hogy elzárva a forgalomtól, tágas és világos
épületegyüttesben, gyönyörű fákkal és bokrokkal, füves
részekkel kialakított udvarral segíti elő az ide járó
kisgyermekek egészséges életmódra nevelését.
Szabó Gabriella, óvodapedagógus
Jelvény a polgárőröknek
Gyakorlati képzők klubja
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara Gyakorlati képzők
klubjának legutóbbi rendezvényén
beszámoltak a 2008. évi decentralizált
szakképzési pályázatról
(benyújtási határideje június 25.). A
Szakmai képzés tartalmi szabályozásának
elemei: szakmai- és vizsgakövetelmények,
központi programok
címmel Dr. Balogh Imre
szakképzési tanácsadó számolt be.
Aszakképző iskolák és a gyakorlati
képzőhelyek együttműködéséről
szóló beszámolót Merksz Andor, a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI igazgatójának
előadása követte Térségi
Integrált Szakképző Központ
(TISZK) Nagykanizsán címmel.
Jelentős lépés történt az elmúlt
héten a szennyvízprojekt
életében. A legújabb fejleményekről
tartott sajtótájékoztatót
Tóth Nándor önkormányzati
képviselő, Grabant János szepetneki
polgármester és Fitos István
projektmenedzser.
Tóth Nándor kiemelte: A múlt
héten beadták a pályázatot, a kormánynak
három hónap áll a rendelkezésére,
azt követően remények
szerint kikerül a pályázat
Brüsszelbe. Ha minden kedvezően
alakul, az ütemterv szerint 2009
tavaszán akár elkezdődhetnek az
előkészítő munkálatok.
A Nagykanizsa agglomeráció
csatornahálózat és szennyvíztisztító
telep fejlesztése pályázatról
adott tájékoztatójában Fitos István
projektmenedzser elmondta:
– Nagykanizsa és a környező tizenkilenc
település önálló szennyvízelvezetési
és tisztítási agglomerációt
alkot, melyek közül öt településen
meglévő csatornarendszer
található. A projekt elsődleges célja,
hogy Nagykanizsán és a környező
tizennégy még csatornázatlan
településen megfelelő szennyvízelvezetést
és tisztítást biztosítson. A
projektben érdekelt települések lakosságszáma
mintegy hatvanötezer
fő, a társadalmi, gazdasági és környezeti
hatásai azonban ennél is
jóval nagyobb számú lakosságot,
mintegy háromszáztizenháromezer
főt érint. A beruházás legnagyobb
haszonélvezői a csatornahálózatba
bekötésre kerülő tizennégy
település mintegy kilenc-ezer fős
lakossága. A projekt keretében kiépülnek
a hiányzó helyi gyűjtőcsatornák
és nyomóvezetékek, így a
csatornázott településrészeken a
talajvíz szennyezése csökkenni fog.
Technológiai fejlesztéssel alkalmassá
teszik a meglévő nagykanizsai
szennyvíztelepet a teljes
szennyvízmennyiség fogadására és
nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást
is megvalósító biológiai
tisztításra. Ezáltal a befogadó
Dencsár-árok és az azt követő
Principális-csatorna vízminősége
javulni fog. A projekt fontos célja,
hogy a jövőben a szennyvíztelepen
keletkező fölös iszap kezelésére
korszerű és gazdaságos iszapkezelési
eljárás valósuljon meg. A térségben
az infrastrukturális beruházás
az életszínvonal emelkedését
segíti elő, valamint az ökológiai és
közegészségügyi negatív hatások
csökkentését szolgálja. A csatornázott
területeken a gazdasági fejlődés
lehetőségei könnyebben biztosíthatók.
Régiónk vonzóbbá válik
mind a befektetők mind a turizmus
számára, a munkálatok ideje alatt
pedig munkahelyeket teremt.
A beruházás megvalósításához
tizenöt település létrehozta a
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztárulást,
mely a projekt finanszírozását
nagyrészt az Európai
Unió Kohéziós Alapjából kívánja
biztosítani. Sikeres előkészítést
követően a pályázatot május 27-én
nyújtották be a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóságához. A fejlesztés
becsült nettó összköltsége 13 millió
489 ezer forint. A pályázati dokumentáció
tartalma szerint a Kohéziós
Alap 71,98 százalékban támogatja
a projektet, melyet a magyar
állam előreláthatólag 12,70
százalékkal fog kiegészíteni. Az
önkormányzatok 15,32 százalékos
önrészre számíthatnak.
Apozitív elbírálást követően kerül
sor a közbeszerzési eljárás kiírására,
majd a kivitelező kiválasztására.
A beruházás megvalósítása
várhatóan 2009. tavaszán kezdődhet
és 2011. decemberéig tart
majd.
A projekt előkészítéséhez 236,4
millió forintra volt szükség, melyhez
a kormány 2005. december
15-én, a magyar állam és a Nagykanizsai
Regionális Szennyvíztársulás
között megkötött Támogatási
Szerződés értelmében nagyprojekt
előkészítési keretből 177,3 millió
forint vissza nem térítendő támogatást
nyújtott, melynek keretében
került sor a vízjogi létesítési tervek,
a kiviteli szintű tendertervek
elkészítésére és a szükséges engedélyek
beszerzésére. A feladatok
megvalósítására közbeszerzési eljárás
került kiírásra, melynek eredményeképpen
a nyertes ajánlattevő
192 millió forintért vállalta el a
csatornahálózat tervezési munkálatait.
A díjnak hetvenöt százalékát
a magyar állam, a fennmaradó
részt a társult önkormányzatok
biztosították.
B.E.
2008. június 12. Kanizsa – A mi ügyeink 3
Fotó: Steyer Edina
Az ''56-os forradalom után a
megtorlás az elszakított országrészek
magyarságát is sújtotta.
Sokszáz ártatlan embert hurcoltak
el. Bűnük hitük és magyarságuk
volt. Ezért az 50. évfordulón
a Nagykanizsai Polgári
Egyesület a Református Gyülekezettel
együttműködve az ''56-
os emlékkertben rájuk emlékezik.
A június 17-én délután fél
hatkor kezdődő ünnepség szónoka
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő. A szervezők kérik a
résztvevőket, valamennyien vigyenek
egy szál virágot.
„A szamosújvári börtönből
minden munkaképes fiatalembert a
Duna-deltába hurcoltak. Sok, végsőkig
elnyomorodott sorsot ismertem
meg és elképzelhetetlen szenvedéseket.
Az 1963-ra tavaszodó
télen olyan lágerban voltam, amelyet
büntetett katonák őriztek az
Ileni Levendi nevű hajón. Nádat
vágtunk decemberben, januárban
és februárban egy megnevezhetetlen
szigeten, négy kilométernyi árterületen.
Ez a hely minden tavaszon
víz alá került, évezredes
zsombékkupacok képezték a felszínét,
és ezek közt nagy, derékig érő
mélyedések is voltak, vízzel tele.
Télen az egész lefagy. Ezen a három
centi vastag jégen járva arattuk
a nádat reggeltől estig. Egy
februári napon, ahogy elindultunk
a nádas felé, a jég kezdett beszakadni
az elsők alatt. Az emberek
derékig, hónaljig beleestek a vízzel
teli mélyedésbe, teljesen átáztak.
Nehezen kihúztuk őket, de a ruha
tíz perc alatt csontra fagyott rajtuk,
és egész testükhöz deréktól,
melltől lefelé hozzáfagyott a ruha.
Az őrök csak hajtottak minket. Az
egymásra torlódók alatt azonban
újabb és újabb szakaszon tört be a
jég, és süllyedtek derékig, nyakig,
ki hogyan esett a vízbe. A tömeg
pánikba esett, és mint a rémült állatok,
ordítottak a kétségbe esett
emberek. Végül is megállt a társaság.
A tizennyolc katona a vérebeikkel
körülvettek minket és reggeltől
estig ott álltunk farkas szemet
nézve a szuronyokkal és a csaholó
kutyákkal. A katonák keze ráfagyott
a fegyverre. Nagyon féltek.
Rettegtek, mikor ront rájuk a felbőszült
tömeg. Tudták, ha megölnek
minket, csak jót tesznek velünk.
Sokan idegileg teljesen tönkrementek,
tépték magukról a ruhát
és ordították: Öljetek meg! A zsidókat
legalább bevitték a gázkamrába,
de minket így akarnak megfagyasztani.”
(Fülöp Dénes. 1958-ban teológus
Kolozsváron. Koholt vádak
alapján tizenegy év kényszermunkára,
teljes vagyonelkobzásra, és
teljes jogfosztásra ítélték.)
1958: Duna-delta
Regionális szennyvíztársulás:
Tavasszal kezdődhetnek a munkálatok
Június 3-án kedden 18 órai kezdettel a Medgyaszay Házban léptek fel
az idén 50 éves Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek arany, ezüst
és bronz minősítésű kanizsai diákjai.
A gálát Balogh László, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke nyitotta meg. Elmondta, április 24-26 között kiválóan
szerepeltek a kanizsai diákok az összművészeti fesztiválon – ezért ismét
jó volt kanizsainak lenni a Helikonon. Diákjaink 11 arany, 8 ezüst és 8
bronz minősítést szereztek.
Önkormányzati küldöttség látogatott
nemrég az oroszországi
Toljatti városába (régi nevén:
Sztavropol na Volge), amely 718
ezer lakosával a legnépesebb
Nagykanizsa testvérvárosai közül.
A látogatás tapasztalatait
Balogh László, az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság
elnöke osztja meg olvasóinkkal.
– Jómagam még az egykori
Szovjetunióban születtem, a kárpátaljai
Ungváron. Igaz, hogy
mindez régen volt, de még emlékszem
a szovjet időkre – utalt a
kezdetekre a bizottsági elnök. –
Húsz évvel ezelőtt még senki nem
gondolta volna azt, hogy jelenleg
Oroszország akár a világ egyik
közepe lesz olyan dinamikus fejlődéssel,
amire – bevallom - jómagam
is rácsodálkoztam, aki ismeri
a régi ködös, szürke időket.
Például Toljatti, ez az orosz középváros
olyan (gép)ipari, kulturális
és művészeti központtá vált,
amely a mai fogyasztói társadalom
időszakában is jelentős értékkel
rendelkezik. Ezen értékek
egy része a régmúltban gyökerezik,
és az ott élők mind a mai napig
megbecsülik a helyi kultúrát,
a sportot, s a bennük sikereket elérőket.
Toljattiban kulturális
szakemberként meglepődve tapasztaltam,
hogy ebben a 718 ezres
városban huszonhét (!) színház
működik. Tényleg a fiatalok
városa, az átlagéletkor alig harminc
fölött van, és erre nagyon
büszkék. A fejlettségről szólva
persze meg kell említenünk, hogy
a háttérben ott van egy százhúsz
ezer (!) fős „Avtozavod” – a Volgai-
autógyár –, amely azonban
már nem a régi kocka Ladákat
gyártja, hanem a legújabb Kalina
márkát: egy nap alatt 450 gördül
le olyan korszerű futószalagról,
amelyhez hasonlót legutóbb egy
Ford-gyárban láttam Németországban.
Tehát, hiszem, hogy
Oroszország egy olyan hatalom,
amely a nagy lehetőségek hazája,
és nyilvánvalóan nagy pénzek is
tartozhatnak hozzá, de mint tudjuk,
a kultúra nemcsak pénz kérdése.
– Nagykanizsa milyen téren tud
partnere lenni egy ilyen léptékű
városnak?
– Természetesen ez egy adottság,
hogy a nagyságrend is különbözik.
El lehet játszani a gondolattal,
hogy Toljatti a huszadik legnagyobb
város Oroszországban,
Nagykanizsa Magyarországon hasonlóképpen
a huszadik. Ez egy
történelmileg hozott testvérvárosi
kapcsolat, amelynek új fejezete
nyílhat egyrészt az oroszok nagyfokú
érdeklődése által, ami napjainkban
részükről a világ minden
része felé megnyilvánul. Úgy érzékelem,
hogy valamilyen ok folytán
különösen minket, magyarokat,
nagyon szeretnek Toljattiban. Ha
már ott jártunk, hivatkoztunk arra,
hogy nem messze van a várostól a
Volga és a Káma összefolyása –
valószínűleg a mi őshazánk –, de
erről nekik is vannak ismereteik.
Gondolom, hogy ezért is, meg hát
az orosz mentalitás miatt – ami afféle
nagyszívű mentalitás –, igazán
testvérként fogadtak bennünket.
Nagyon sok hivatalos találkozón
kellett részt vennünk a Duma, illetve
a polgármesteri hivatal szervezésében
és konkrétumokról is szó
esett. Például, magyar éttermet
szeretnének nyitni Toljattiban –
akár itteni szakácsok foglalkoztatásával
–, hogy jobban megismerjék
a méltán híres magyar konyha
remekeit. Reméljük, hogy gasztronómiai
téren sikerül előbbre lépnünk.
Szóba került az is, hogy az
autógyár évente több ezer dolgozóját
üdülteti Karlovy Vary-ban.
Természetes igény lenne részükről,
hogy charter-járatokat indítsanak
Toljattiból Sármellékre, ahonnan
Nagykanizsára és a zalai fürdőhelyekre
vinnék egy-egy hétre a gyár
dolgozóit. Sportküldöttségeket is
fogadnak: Nagykanizsáról jövőre
például húsz fős csapatot várnak a
nagyszabású gyermek kézilabda
fesztiválra. Elhatározásunk – és
erre megvan a többségi akarat is
az önkormányzatban – , hogy jövőre
testvérvárosi tábort szervezzünk
Balatonmáriafürdőn, Toljattiból és
más testvérvárosokból meghívott
gyermekek részvételével. Mi a magándiplomáciában
hiszünk, és abban
is, hogy bár az orosz klasszikusoktól
azt tanultam, hogy
Moszkva messze van –, de én bízom
abban, hogy Toljatti közel
van.
Gelencsér Gábor
Idén is felköszöntötte a város
pedagógusait a diákok közreműködésével
Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata. Az
ünnepségre a Hevesi Sándor
Művelődési Központban került
sor.
A pedagógusnapot Magyarországon
1952 óta ünnepeljük június
első vasárnapján.
Szmodics Józsefné, a Művelődési
és Sportosztály vezetője bevezető
szavaiban köszöntötte a
megjelent aktív és nyugdíjas pedagógusokat
és megköszönte fáradságos
munkájukat.
Marton István polgármester
az Önkormányzat teljes képviselőtestülete
nevében mondott köszönetet
a város oktatásáért tevékenykedő
összes pedagógusnak:
– Nem volt és nincs olyan diák,
aki ne tudna megnevezni legalább
egy olyan pedagógust,
akinek a személyisége meghatározó
volt számára, akit követni
akart, akiben példaképet látott,
akinek köszönettel tartozik
azért, hogy képes helytállni az
életben.
Tóth Lajos, a Pedagógusok Szakszervezetének
nagykanizsai vezetője
felhívta a vendégek figyelmét arra,
hogy június 4. Trianon gyászos
évfordulójának napja is.
– Trianon után a pedagógusok,
az oktatás által lábalt ki a
nemzet abból a süllyesztőből,
amibe került. Ehhez olyan oktatáspolitikus
kellett, mint Klebesberg
Kuno. Akkor nem kellett attól
félni, hogy iskolákat fognak
bezárni, óvodákat összevonni,
hanem iskolaépítés volt a cél, és
a nemzet 1938-ra elérte Ausztria
szintjét. Ma sajnos nem ezt az
időszakot éljük. Az oktatás, a nevelés
szigorával, példamutatással
és nem utolsó sorban összefogással,
a szolidaritás erejével
ismét magasabb szintre juthatunk.
Az óvónők, tanítók és tanárok
munkáját az önkormányzat
könyvcsomaggal jutalmazta, amelyet
Marton István polgármester és
Cseresnyés Péter alpolgármester
nyújtott át az óvodák és az iskolák
képviselőinek.
Steyer Edina
Kanizsa 4 – Testvérváros 2008. június 12.
Az Aranymetszés Alapítvány
(8800 Nagykanizsa, Sugár u. 18.)
2007. évi közhasznú jelentése
(adatok eFt-ban)
Előző év Tárgy év
Összes közhasznú tevékenység bevétele: 2.584 1.399
Vállalkozási tevékenység bevétele: 240 87
Összes bevétel: 2.824 1.486
Közhasznő tevékenység ráfordításai: 9.368 2.334
Vállalkozási tevékenység ráfordításai: 358 143
Összes ráfordítás: 9.726 2.477
Adózás előtti eredmény: -118 -56
Tárgyévi vállalkozási eredmény: -118 -56
Tárgyévi közhasznú eredmény: -6784 -935
Városi
Pedagógusnap
Toljatti távol van, de...
2008. június 12. Kanizsa – 5
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a
Kanizsai Kulturális Központ (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.) igazgatói
álláshelyére.
Pályázati feltételek:
a. Szakirányú egyetemi végzettség, vagy:
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga
- főiskolai közművelődési képzettség, és
b. legalább 5 év szakmai gyakorlat, továbbá
c. kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység.
A pályázathoz mellékelni kell:
Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okirat hitelesített másolata,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, az intézmény
vezetésére vonatkozó szakmai program és gazdálkodásra épülő fejlesztési
elképzelések, valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a megbízón
és a jogszabályban előírt bizottságon kívül más személy is megismerheti.
A munkakör 2008. augusztus 1-től tölthető be.
A magasabb vezetői megbízás 2008. augusztus 1. napjától 2013. július 31.
napjáig 5 év határozott időre szól.
A pályázatok benyújtásának határideje: a Kulturális Közlönyben való
megjelenést követő 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 31.
Illetmény: KJT szerint.
A pályázatot két példányban kell eljuttatni a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Művelődési és Sportosztályára (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Szmodics Józsefné (Tel.: 93/500-780) címére.
Pályázat a Kanizsai Kulturális
Központ igazgatói álláshelyére
Tájékozatjuk a T. Lakosságot és ingatlan tulajdonosokat, használókat,
hogy az idei évben a gyorsabban beindult vegetációnak köszönhetően a
parlagfű, valamint több allergiát keltő növény virágzásnak indult, vagy
ahhoz közeli fejlődési szakaszba került. A növényvédelmi védekezést
indokolt ellenük megkezdeni. Az idei évben is fokozottan fogja ellenőrizni
a területek állapotát Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala.
Felhívjuk minden ingatlantulajdonos, földhasználó figyelmét arra,
hogy a többször módosított növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV.
törvény alapján az ingatlantulajdonos, vagy használója köteles a gyomnövények
ellen védekezni. A törvény kiemelten kezeli a parlagfű irtását.
A 2000. évi XXXV. törvény 5.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű irtásának elmulasztása esetén az ingatlantulajdonosok,
földhasználók ellen eljárást folytat le az eljáró hatóság, melynek keretén
belül a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 60.és 61.§-a
alapján növényvédelmi bírságot szab ki. A törvény kötelező jelleggel írja
elő minden esetben a növényvédelmi bírság kiszabását, terület nagyságtól,
növényi borítottságtól függetlenül. A növényvédelmi bírság tételes
mértékéről a 187/2006. (IX. 5.) számú Kormányrendelet rendelkezik.
E szerint a mulasztók belterületen 20.000 forinttól 750.000 forintig
terjedő pénzbírságot kötelesek fizetni.
Felhívjuk továbbá figyelmüket arra, hogy a parlagfű irtásán kívül az
általános károsítók ellen – így a gyomnövények ellen is – kötelesek védekezni,
amit mechanikai, vagy kémiai úton is teljesíthetnek.
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy amennyiben ezzel kapcsolatban
kérdésük keletkezik, úgy ügyfélfogadási időben forduljanak a Közigazgatási
Osztály munkatársaihoz, érdeklődni a 93/500-859 telefonszámon
lehet.
Közigazgatási Osztály
Felhívás parlagfűmentesítésre
Ügyintéző: Junger M., tárgy: értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Kisfaludy u. 21. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/171-9/2008.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
a 6/171/2008. számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet
elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak
száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról
hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az
alábbiak szerint.
A hirdetmény 2008. június 9-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. ügyszáma: 6/171/2008, tárgya: építési
engedély iránti kérelem. A kérelmező ügyfél neve: Forintos Viktória Nagykanizsa,
Kisfaludy u. 21.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 2308/2. hrszú
társasházi ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 2309. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa,
Nagykanizsa, 2311. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti
ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12,
13-18, péntek: 8-12
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat
ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét
biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2008. június 9.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor építéshatósági osztályvezető
Értesítés építhatósági
döntéshozatalról
6 Kanizsa – Városháza 2008. június 12.
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart június 17-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában,
18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Képviselői fogadóórák
Értesítjük az érintetteket, hogy a MÉH HOLDOSI FÉM Kkt. Nagykanizsa,
Kismező utca 2/a. sz alatti telephelyén üzemelő zajforrásokra a Nyugatdunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozatával
zajkibocsátási határértéket állapított meg.
A határozat a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán érintettek
megtekinthetik ügyfélfogadási időben.
Hirdetmény
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Az épített és természeti
környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati
rendeletének 3.§ (5) pontja értelmében 30 napra közhírré teszem
a helyi védettség kimondására irányuló alábbi javaslatokat:
Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1. Mellékletének VÉDETT
ÉPÜLETEK c. táblázatába felvételre javasolt:
- Nagykanizsa, Egry József u. (622/1-2 hrsz.) volt József főherceg laktanya
régi melléképületei (4 db épület)
Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1. Mellékletének VÉDETT
ÉPÜLETRÉSZEK c. táblázatába felvételre javasolt:
- Nagykanizsa, Király u. 30. (1985/2 hrsz.) társasház - utcai homlokzat
Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1. Mellékletének EGYÉB Mű-
ALKOTÁSOK c. táblázatába felvételre javasolt:
- Nagykanizsa - Miklósfa, Kápolna tér (30 340 hrsz.) öntöttvas kút
(áthelyezhető)
- Nagykanizsa - Miklósfa, Marek József u. 28. (30 468 hrsz.) öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Dr. Szentendrei E. u. (30260 hrsz.) öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Kápolna tér (30 347 hrsz.) öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Szentgyörgyvári utca (30 437/1 hrsz.) öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Veres Péter utca (30 478 hrsz.) öntöttvas kút
Hirdetmény
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az építészeti
örökség helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet
szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
2008. évben 3 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételek Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az építészeti örökség helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.)
számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni
ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.)
A pályázatokat 2008. augusztus 15-ig lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag
zárt borítékban beküldött, vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban.
A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2008.
A kiíró a pályázatokat szeptember 30-ig bírálja el.
Pályázati felhívás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. februárjában döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzata több tömbjének szabályozását a B & H Régió Bt-vel
módosítatja.
A tervezési területet a város alábbi területei képezik
- Eötvös tér - Rozgonyi u. - Hunyadi u. által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- Petőfi u. - Gábor Áron u. - Halvax u. - Belus József u. - Virág Benedek
u. - Dózsa György u. által határolt tömb szabályozásának módosítása (kerékpárút)
- Erzsébet tér területe szabályozásának módosítása
- Rozgonyi u. - Hunyadi u. - Rákóczi u. - Petőfi u. által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- (A Királyi Pál u. - Petőfi utca közti átkötő út tervezett nyomvonalának
korrekciója)
- Dózsa Gy. u. - Hevesi u. - Gábor Áron u. - Petőfi u. által határolt tömbök
településszerkezeti és szabályozási tervének módosítása
- (A Kanizsai Dorottya utca nyomvonalának délebbre helyezése)
- Dózsa Gy. u. - Hevesi u. - Gábor Áron u. - Petőfi u. által határolt tömbök
településszerkezeti és szabályozási tervének módosítása
- (Az 1839/92 hrsz. út szabályozási szélességének csökkentése )
- Dózsa Gy. u. - Hevesi u. - Gábor Áron u. - Petőfi u. által határolt tömbök
településszerkezeti és szabályozási tervének módosítása
- (Az 1836/2 hrsz-ú zöldterület parkolóterületté minősítése )
- Az ipari park belső kiszolgáló úthálózat nyomvonalának és szabályozási
szélességének korrekciója
- Csengery u. - Erdész u. - Budapesti vasútvonal által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- Csengery utca szabályozási szélességének növelése
- Pityer u. - 30001 hrsz-ú út - belterületi határ által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- HÉSZ 21. § (4) c. és d. előírás törlése
- HÉSZ 10. § (3) e) pont módosítása
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel
2008. július 5-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba
a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.
Nagykanizsa MJV Szabályozási
Terve és Helyi Építési Szabályzata
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a 2008. évi Egészségvédelmi Alap támogatásának
elnyerésére.
Apályázat célja: olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének támogatása,
melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb
és eredményesebb megvalósításához (lakosság egészségének megőrzését,
állapotának javítását,...stb.).
A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezet,
egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a
fenti célok megvalósítását szolgálják.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 30.
Benyújtás módja: a pályázati adatlapot zárt borítékban, "Egészségvédelmi
Alap támogatása" jeligével lehet benyújtani.
Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási
Intézménye Nagykanizsa Eötvös tér 16. III. emelet 313-314. iroda. Pályázati
adatlap kérhető: Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa Eötvös tér 16. porta és
Egészségügyi Alapellátási Intézmény.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, székhelyét,
a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igényelt támogatás
összegét, a kérelem tételes indoklását, a megvalósítás módját.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 30.
A határidőre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság
bírálja el.
Az elnyert pályázatok kifizetésének határideje: 2008. szeptember 30.
Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2008. december 30.
Pályázat 2008. évi Egészségvédelmi
Alap támogatásának elnyerésére
A Thúry Laktanya területén – a jelenlegi Kanizsa Invest (Interspar) Áruház
helyén – 2000-ben állítottak egy Mező Ferenc emléktáblát, amely az építkezések
során eltűnt. Kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik
az emléktábla sorsáról, hollétéről, jelentkezzen Deák Varga Dénes főépítésznél
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában.
Felhívás
Kanizsa 2008. június 12. – Igric Fesztivál 7
Rossz idő esetén a rendezvény helyszíne a HSMK
Kanizsa 8 – Igric Fesztivál 2008. június 12.
Bognár Szilvia
Már 18 évesen a Népművészet Ifjú Mestere.
Csakhamar a fiatalság körében igen
népszerű Anima Sound System élén is feltűnt,
mellyel elsők között kísérletezett a
magyar népdal és az elektronikus zene fúziójával.
Az ELTE néprajzos hallgatójaként
a magyar énekes néphagyomány átalakulását
kutatta, közben a balkáni és
kárpát-medencei nemzetiségek többszólamú
dalait éneklő Vándor Vokál együttessel
járta Európát. Nagyobb ismertséget a világzenei
porondon méltán híres Makám
zenekarral való közös munka hozott számára.
Jelenleg számtalan album és együttes
szólistájaként találkozhatunk vele, légyen
az népzene, énekelt vers, régi zene, vagy
világzene. Így az Állami Népi Együttes
meghívott előadójaként, Kónya István
lantművésszel közös produkciókban, a
nagy múltú Sebő együttes vendégeként, az
Etnofon Zenei Társulás énekeseként és a
Szájról szájra produkció szólistájaként
csakúgy, mint saját világzenei formációja
élén, vagy a Nyugat-Európában közkedvelt
flamand Kadril zenekar koncertjein. Sebestyén
Márta is kitüntetette figyelmével: a
„Magyar népköltészet” album felvételekor
közös éneklésre invitálta, majd „zenei anyjaként”
vállalt közreműködést Szilvia szólólemezén.
2004-ben elnyerte az Artisjus előadói díját,
valamint a Magyar Rádió eMeRTon díját
„Az év folkénekese” kategóriában, míg a Kodály
Zoltán-emlékdíjat 2007-ben vehette át.
Saját zenekara 2006-ban alakult, tagjai
kiváló jazz- és népzenészek.
Bognár Szilvia - ének, Bede Péter - furulya,
szaxofon, Kovács Zoltán - nagybőgő,
Gyulai Csaba - ütőhangszerek, Pál István
„Szalonna” - hegedű, Perger László - gitár,
tambura, Rácz Krisztián - gitár, Thurnay
Balázs - bolgár kaval
Népdalok és balladák, „semmicske énekek”
ezek, de az egykori hagyományos
paraszti kultúra titkait, üzenetét őrzik,
melyek megfejtése, megismerése, örömet
jelent a mai kor embere számára is. Én eldúdolom,
zenésztársaim Kovács Zoltán
megfogalmazásában elmuzsikálják.
„Ének őrzi az időt”, mi őrizzük az éneket…
(B.Sz.)
Hanga Zenekar
Zenekarunk két éve alakult, eddig főleg
táncegyütteseket kísértünk és táncházakban
zenéltünk. A közelmúltban fogalmazódott
meg bennünk a gondolat, hogy önálló koncerteket
is adjunk. Ekkor kerestük meg
Czupi Veronikát, aki örömmel elvállalta a
felkérést.
A zenekar tagjai: Darvas Nikoletta - prímás,
Szukics Éva - brácsa, Vörös Dániel -
bőgő, Czupi Veronika - ének.
Nyeső Mari
A 80-as évektől az énekelt vers műfajának
meghatározó és eredeti hangja! A dalok
zenéjét és szövegét maga írja. Többnyire
egyedül, mondhatnánk magányosan énekel
és virtuóz módon gitározik. Bár eddigi legnagyobb
visszhangot kiváltó lemeze az Én
kis bigbendem, zenésztársakkal készült el.
Nyeső Mari elragadó, temperamentumos
személyiség, koncertjeit végigülni felér egy
jó értelemben vett pszichoterápiával, ahol
fordított a szerep: a páciens mesél a terapeutának,
és a végén mind a ketten jót nevetnek
saját magukon.
Nyeső Mari közös utazásra invitálja a közönséget
szóló koncertjein. Egy szál gitárral
elrepülünk Afrikába, ahol a törzs tagjaiként
együtt énekelünk a kis Manuelával a tűz körül,
áthajózunk Indiába, ahol színes kendőkbe
öltözött lányokkal fecskéket röptetünk,
körülbiciklizzük a Balatont egy öreg camping
kerékpárral és táncolni is megtanulhatunk
Béla tánctanár úr segítségével. Jazz,
folk, mesezene.
A zenekar tagjai jelenleg a Magyar Állami
Népi Együttes muzsikusai. Koncertjeiken
megszólalnak a Kárpát medence
leggyönyörűbb zenéi. Az autentikus népzene
mellett népzenei feldolgozásokat is
hallhatunk tőlük. Fontosnak tartják a hagyomány
megőrzését, ezért népzeneoktatással
is foglalkoznak. Rendszeres résztvevői
Magyarország legnagyobb fesztiváljainak,
emellett az elmúlt években felléptek
mind Európában mind a tengerentúlon.
Játszottak többek között Venezuelában,
Indiában, Görögországban, Angliában,
Ukrajnában, Romániában, Szlovákiában
és az Egyesült Államokban. 2006-ban a
Magyar Köztársaság küldöttjeiként részt
vettek az Egyesült Királyság 1956-os
díszünnepségén, olyan kiváló művészek
társaságában mint az Oscar-díjas Jeremy
Irons, Vásáry Tamás zongoraművész, és a
Grammy-díjas népdalénekes, Sebestyén
Márta. A műsor után személyesen gratulált
többek között Károly, walesi herceg
és Margaret Thatcher volt angol miniszterelnök.
Legújabb büszkeségük a 2007-es Prima
Primissima közönségdíj, amelyet a Magyar
Állami Népi Együttessel nyertek el.
A zenekar énekese Herzku Ági, aki a magyar
jazz és népzene kedvelők számára nem
ismeretlen név. Nikola Parovval létrehozott
lemeze ugyanúgy népszerűvé vált, mint a
2006-ban a Szalóki, Palya, Bognár, Herzku
négyes által létrehozott „Szájrul, szájra” című
fergeteges sikerű produkció.
Fagyöngy (Pécs)
Főiskolás korunk óta zenélünk együtt,
majd húsz éve ebben a felállásban. Néhány
év hallgatás után újra összehozott bennünket
a vers és a zene szeretete. Minden más
bemutatkozás helyett álljon itt Juan de la
Cruz néhány mondata, amit mi is magunkénak
vallunk: „A vers ünneplőbe öltöztetett
Bognár Szilvia: ÉNEK őRZI AZ IDőT
(FOTÓ: PERGER LÁSZLÓ)
Pál István "Szalonna"
és Bandája
Kanizsa 2008. június 12. – Igric Fesztivál 9
beszéd. Ha szeretünk egy verset, azért teszszük,
mert a versben életre kelnek azok a
szavak, melyek régóta a szívünkben lapulnak.
A szívtől a kimondott szóig azonban
hosszú az út. A költő tudja ezt, s azt is, hogy
miként adhat szárnyakat a szavaknak. Tudja,
hogy amit ő gondol, azt fogja gondolni
majd más is: mert a szó varázserővel van
felruházva. A lelkeket megnyitja egymásnak,
és visszaad önmagadnak. Megsúgja, hogy
csupa költészet és végtelen lélek vagy.”
Makám zenekar
A MAKÁM, az új tradíció legmarkánsabb
hazai képviselője. Zenei pályafutását
12 album fémjelzi. A MAKÁM korszakain
átível a tradíció és a modernitás, Kelet és
Nyugat, a kollektív és individuális kettőssége
az ősi egység és harmónia keresése.
A Krulik Zoltán alapította együttes kezdetben
az etno-avantgard kelet-közép európai
követeként robbant a zenei életbe, mely
korszakot finoman árnyalták az ázsiai, távol-
keleti gyökerek, a balkáni és afrikai hatások
s a kortárs zene repetitív elemei (Közelítések
– Hungaroton Classic 1988)
A MAKÁM hangzásvilágát a különleges
etnikus hangszerek – gadulka, kaval a Balkánról,
tabla, gatham, sarangi Indiából,
sansa, marimba Afrikából – és a hagyományos
európai hangszerek – oboa, gitár, bőgő,
zongora – együtthangzása tették egyedivé.
Ez az irány folytatódott a 90-es évek lemezein
(Divertimento 1994, Café Bábel
1997-Fonó Records), melyben az afroamerikai
zene, a jazz elemei ötvöződtek az
egyik legelismertebb magyar szaxofonos,
Grencsó István játékával.
AMAKÁM legújabb korszakát (SkanZen
2000, 9 colinda 2001, Szindbád 2002- Fonó
Records, Anzix 2003 - Folkeurópa) a magyar
népzene archaikus formái s a dal újrafelfedezése
jellemzi.
A közelmúltban megjelent, Almanach című
lemezük személyes hangvételű stílusát,
egzotikus ritmusok és lírai vallomások meghitt
elegye adja.
Krulik Zoltán dalai távoli, elfeledett világokat
idéznek; régi, gyerekkori nyarak viharait,
az aranyló ősz melankóliáját. Monoton
utazások, vándorlások titkos képei kavarognak.
Nagydunyhás telek kályhaduruzsolása,
az olvadó hó illata, szelek futása, csapongó
felhőjáték – hívnak, hívogatnak.
Az Almanach méltó folytatása a Makám
új korszakának, melyben a vokális megszólalás
került repertoárjuk középpontjába.
A Bartók és Kodály nevével fémjelzett
örökség, az archaikus kultúrák és a kor zenei
elemeinek szintézise a MAKÁM változatlan
hitvallása. AMakám évek óta a legjelentősebb
tavaszi, nyári, őszi fesztiválok,
Borfesztiválok és hasonló vígasságok állandó
meghívottja: Savaria Történelmi Karnevál
Szombathely, Sziget Világzene Nagyszínpad,
Művészetek Völgye Kapolcs, Tokaj,
Budai Vár – Borfesztivál, Gyenesdiási
Bornapok, Etyeki Kezes Lábos, Nagyszakácsi
– Királyi Szakácsok Főzőversenye, Szeged
Hídi Vásár, Ópusztaszer, Mesterségek
Ünnepe, Balatonfüredi Nyári Fesztivál, etc.
A II. Igric Fesztivál legizgalmasabb formációja
a németországi Transsylvanians,
akik magyar népdalfeldolgozásokat, verseket
játszanak, énekelnek, magyarul. Talán
már gyanús is a Kedves Olvasónak, hogy
biztosan van valami „csalás” a dologban, hiszen
miért játszana egy „echte” német zenekar
magyar népdalokat és verseket? A titok
nyitja nem más, mint a zenekar alapítója,
vezetője, Tiborcz András, aki bátyja annak a
Tiborcz Ivánnak, akinek birtokán az egész
Igricfesztivál (s immáron 12 éve a Cserfői
Jazzland Fesztivál) zajlik. A Transsylvanians
Németországban roppant népszerű, kedvelt
zenekar, nem maradhatnak ki egyetlen
nagy fesztiválról sem. Magyarországon még
nem ismertek, de az Igric Fesztivál után biztosan
sokan fogják hiányolni őket a folkrock
kedvelői a hazai jelentősebb fesztiválok
színpadjairól. Magával ragadó, pergő,
robbanékony előadásmódjukra jellemző,
hogy Németországban a speedfolk képviselőiként
emlegetik őket. Fáradhatatlan örömzenéjük
egy óriási bulit ígér a nagyszínpad
programjának zárásaként.
Isabel Nagy – nagybőgő ének, Hendrik
Maaß – gitár ének, András Tiborcz – hegedű,
ének, Thomas Leisner – billentyűk,ének
IGRICEK
Az „erős hazai” házigazda Igriceket nem
nagyon kell itthon bemutatni. 22 éve alakult
a zenekar, sokáig a klasszikus énekelt verses
műfaj képviselőjeként járták a magyarországi
fesztiválokat és a határon túli magyar
területeket. 2004-ben Tiborcz Iván csatlakozásával,
Szatmári László (SZATI) állandó
taggá válásával és két éve Kőfalvi Csaba
dobjátékával lendületesebbé, élénkebbé, izgalmasabbá
vált a zenekar hangzása. Dalaikban
fellehetőek a népzenei gyökerek
ugyanúgy, mint a populáris zene és a jazz
hangzásvilága. Főként XX. századi magyar
költőkkel ismerkedhetünk meg műsoraikon,
de egyre szívesebben nyúlnak a magyar
népdalokhoz is. Az Igricfesztivál nem jöhetne
létre, ha nem lenne az Igricek és az elmúlt
20 évben általuk megszerzett kapcsolatrendszer.
Tavaly műsortorlódás miatt
nem hallhattuk a zenekart saját fesztiváljukon,
s így most annál nagyobb kíváncsisággal
hallgathatjuk meg koncertjüket, melyen
a régi dalok mellett felcsendülnek készülő
lemezük dalai is!
Balogh Tünde - cselló, ének; Farkas Tibor
- gitár, ének; Kaszás Ottó - gitár, bőgő, ének
Kőfalvi Csaba - dob, derbuka, ritmushangszerek;
Szatmári László - hegedű, tambura,
brácsa, bőgő
Tiborcz Iván - tenor és szoprán szaxofon,
furulyák
Patkó Banda
A Patkó Banda ismert Nagykanizsán és
Zala megyében! 2000-ben megyei
közművelődési nívódíjat kapott a zenekar. A
15 éves Igric-múlttal is rendelkező Cseke
Józsi és Bandája nemrég egy nagyszabású
önálló esttel ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját.
Egyetlen hanganyaguk 1999-ben
jelent meg.
Az autentikus magyar népzenét játszó zenekar
tagjai: Cseke József - bőgő, gardon,
furulya, kaval, Németh Ferenc - hegedű,
Lengyel József (Jofi) - brácsa.
A fesztiválon a kiváló cimbalmos, a Népművészet
Ifjú Mestere címmel is kitüntetett
Horváth Károly (cimbalom, tekerő, bőgő)
erősíti zenekart!
TRANSSYLVANIANS
(Németország)
Kanizsa 10 – Igric Fesztivál 2008. június 12.
A három szervezőn – a Deák-
Zrínyi Könyvesház, a Halis István
Városi Könyvtár és a Honvéd
Kaszinó – kívül idén az időjárás
is beleszólt az Ünnepi
Könyvhét forgatókönyvének
alakításába. A zuhogó eső miatt
a Deák tér helyett a Halis István
Városi Könyvtár adott helyet az
ünnepélyes megnyitónak.
Beszédében Balogh László, az
OKISB elnöke kiemelte:
– Állítólag tíz évvel ezelőtt a magyar
felnőtt lakosság negyven százaléka
egész évben nem vett a kezébe
egy könyvet sem. Mára ezt a
felnőtt lakosságunk hatvan százaléka
teszi, illetve nem teszi. Mégis
hiszek abban, hogy ment a világ a
könyvek által elébb! Ezt a látszólagos
paradoxont szeretném megmagyarázni
könyvheti ünnepi lelkülettel
– a kanizsai városlakó és olvasó
kultúrembereket képviselve.
Soha még ilyen gazdag és sokszínű
választék nem volt a városban a
könyvhétre – folytatta a bizottság
elnöke. – A központi meghívónk tizenhét
eseményre hív, melyen tizenkilenc
könyvet mutatnak be, s
köztük tizenegyhez volt köze a város
önkormányzatának, azaz a közösség
pénzének. Így a Kulturális
Alapból 1,4 millió forintot, a Kanizsai
Antológiákra egymillió forintot
fordítottunk, s egyéb költségvetési
tételekkel felmegy ez az öszszeg
ebben az évben hárommillió
forint fölé, s akkor még a Kanizsa
Monográfiáról nem is beszéltem.
Köszönet a kanizsai könyvek sikeréért
az önkormányzaton kívüli kiadóknak
bátorságukért és igényességükért:
különösen a Halis István
Városi Könyvtárnak, a Deák-Zrínyi
Könyvesháznak, a Honvéd Kaszinónak,
a Pannon Tükörnek, a
Czupi Kiadónak és magánemberek
sokaságának.
Arekordot mutató országos adatokra
is kitért Balogh László. Az
Ünnepi Könyvhétre mintegy négyszáz
magyar szerző könyve jelent
meg. Tehát lehet, hogy reménytelen
időszakban élünk, de van miért
ünnepelnünk a könyvet! (Az öszszes
most megjelenő könyv megvételéhez
egyébként közel egymillió
forintra lenne szükség: a legdrágább
könyv 19900 forintba, a
legolcsóbb 498 forintba kerül.)
– Kellenek a kanizsai jó könyvek,
melyek növelhetik lokálpatrióta és
mindenféle fogékonyságunkat –
hangsúlyozta a 2008. évi nagykanizsai
Ünnepi Könyvhét megnyitóján.
B.E.
2008. június 12. Kanizsa – Könyvhét 11
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Megnyílt a 79. Ünnepi Könyvhét
Az idei Könyvhét egyik jelentős
helyi eseménye a Halis István
Könyvtárban történt, ahol Lehota
M. János, Kardos Ferenc és
Halmos Csaba bemutatták az
Arckép címen megjelenő 7. Kanizsai
Antológiát.
Kardos Ferenc bevezetőjében
elmondta, hogy idén a szerkesztők
a bőség zavarával küszködtek,
hiszen még soha ennyi pályázatot
nem kaptak. A pályázók
korosztályában a diáktól a szép
korúig minden generáció megtalálható
volt. A kötet tervezett terjedelme
azonban erős szelekcióra
késztette a szerkesztőket. Fontos
szempont volt, hogy kötetképes
szerzők írásait, műveit jelentessék
meg, ennek ellenére még így
is voltak kik kimaradtak a kiadványból.
Kárpótlásul Halmos
Csaba komoly ígéretet tett, hogy
már tervezik a nyolcas illetve a
kilences számú antológia megjelentetését
is, melyben a mostani
kötetből kimaradtak egy része
publikálási lehetőséget kaphat.
Köszönetet mondott a helyi
nyomdának, amiért szép, esztétikus
kötetet produkáltak, ami bármely
könyvespolcon megállja a
helyét. Lehota M. János a szerkesztési
szempontok között említést
tett arról, milyen fontos
szempont volt, a közelmúltban
elhunyt grafikusművészünkről,
Farkas Zsuzsáról és jeles közéleti
személyiségünkről Harkány
László tanár úrról is megemlékezzenek,
hiszen emlékük velünk
él tovább. Így a kötet színvonalát
Farkas Zsuzsa illusztrációi gazdagítják.
A kiadványban Kratochwill
Mimi és Hujber Katalin
adózott a grafikusnő emlékének,
míg Dr. Ádám Veronika akadémikus,
Marton István polgármester
és Dénes Sándor a Batthyány Lajos
Gimnázium igazgatója emlékeznek
meg a sokoldalú Harkány
Lászlóról. Lehota M. János a beérkezett
tanulmányok magas
színvonaláról és sokszínűségéről
tett még említést, és arról, hogy a
felkérést a szerzők milyen gyorsan
és pontosan teljesítették, különös
tekintettel Márkus Ferenc
tanár úrra, ki a Globalizáció
és/vagy identitás tárgykörében
írt. Míg Birkner Zoltán a regionális
identitást, Cseke Zoltán a
nemzet-identitást választotta témául.
Arskép tanulmányokkal Fa
Ede, Bagladi Gábor és Kőfalvi
Csilla, míg prózai művekkel,
Polgár József, Riersch Zoltán,
Csere Andrea, Csicsek Anna, M.
Kovács Ildikó és Szabadi Tibor
jelentkeztek. A Lírai Arsképben,
Szoliva János, Fa Ede, Kliszky
Virág, Riersch Zoltán, Hegyi Attila,
Czene Csaba, Bicsák Erzsébet,
Csicsek Anna, Erdős Attila,
Hársfalvi Mihályné, Kósa Pál,
Tunyogi Csapó Gábor, Varga József,
és Tóth Péter írt verseket.
Nagykanizsa városát versekben
Móricz István Béla, Nemes Lajos,
Orsos Imre és Kardos Ferenc
örökítették meg.
A szerzői példányok átadása
után Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő, alpolgármester
mondott pohárköszöntőt.
Megjelent a 7. Kanizsai Antológia
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A tanév végén is tart még az a
tanulmányi versenyfolyamat,
amelyen a Batthyány Lajos Gimnázium
diákjai az idén is kiválóan
szerepeltek. Újabb végeredmények
az országos döntőkben:
- A Kozma László Általános Iskolai
Alkalmazói Informatikai
Versenyen 4. helyezett lett Végvári
Tamás (7.A), tanára: Herman
József; 8. Dencs Bence (7.A), tanára:
Hermanné Tóth Erika.
- Az Öveges József Fizika Versenyen
4. díjas lett Erdős Gergely
(8.A), tanára: Dénes Sándorné.
- Az Irinyi János Kémia Versenyen
38. Bíró Dániel (9.D), tanára:
Dénes Sándorné.
- ACurie Kémia Emlékversenyen
9. Skoda Péter (9.D), tanára: Dénes
Sándorné; 19. Örkényi Róbert
(11.D), tanára: Dénes Sándorné.
- ALóczy Lajos Országos Földrajzi
Versenyen a 9. évfolyamon 8. Czuczi
Fanni (9.B), 11. Kálóczi Anita (9.D),
25. Virth Veronika (9.A), tanáruk: Alexa
Péter. A10. évfolyamon 27. Tolnai
Judit (10.D), tanára: Alexa Péter.
- A Magyar Vöröskereszt Elsősegélynyújtó
Versenyén csapatban
országos 11. helyezett lett a Batthyány
Lajos Gimnázium csapata:
Busa Zsófia (10.G), Erdélyi Mónika
(10.G), Medvenics Petra (9.F),
Péter Csilla (10.G), Rádi Bettina
(10.D); felkészítő: Belső Marita.
Tanulmányi sikerek
12 Kanizsa – Jazz 2008. június 12.
A Nagykanizsai Rozgonyi Úti Általános Iskola
PÁLYÁZATOT HIRDET
gazdasági titkár munkakör betöltésére
határozott időre
(GYES-en lévő dolgozó helyére legfeljebb 2010. június 30-ig)
Bérezés: KJT szerint.
A pályázat beadási határideje: 2008. június 24.
Cím: Rozgonyi Úti Általános Iskola igazgatója
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.
A munkakör legkorábban 2008. július 1. napjtól tölthető be.
Pályázati feltételek: felsőfokú iskolai végzettség, vagy középfokú
végzettség és mérlegképes könyvelői végzettség, felhasználói szintű
számítógépes-internetes alkalmazások ismerete.
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Új!
Honlapunkon, Szóról-szóra
című rovatunkban teljes
terjedelmében olvashatók
a pártok, szervezetek
sajtótájékoztatói, nyilatkozatai.
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
Világszínvonalú, igényes jazz
muzsikát varázsolt a Plakátmúzeum
színpadára a 2000-ben alakult,
azóta számos nemzetközi sikert
elért Balázs Elemér Group.
Vitathatatlan, hogy fennállása
óta a zenekar kiemelkedően egyéni
hangzásvilágot alakított ki,
mely zenének meghatározó elemei
a dallamközpontúság és a különleges
ritmika, melyet a férfi és
női énekhang érdekes kontrasztja
tesz még színesebbé. Emellett zenéjük
változatos, ami abból fakad,
hogy korábbi lemezeiken
szívesen kalandoznak el a világzene,
és az etno stílus világában.
E korongokon a legkülönbözőbb
zenei kultúrákból merítettek inspirációt.
Eddig megjelent négy
lemezük mindegyikén teljesen
különböző, egyedi hangulatot, zenei
világot szólaltatnak meg. Előző
albumukon, melynek zenei
anyagával a világ számos országában
turnéztak, népi kultúránk
műfajához a magyar népdalokhoz
nyúltak, egyesítették azt jellegzetes
stílusukkal. Anagykanizsai lemezbemutatón,
a barokk és a reneszánsz
zenei világába kalandoztak
el. Ezzel a programmal a
Zeneakadémián debütáltak, majd
a Művészetek Palotájában arattak
nagy sikert. Az albumon a XIV.
század első reneszánsz mesterétől
Machau-tól, a késői, érett barokkig,
vagyis Bach-ig terjed a repertoár.
Az átdolgozások során a
művek karaktere nem változott.
Az eredeti, korhű harmóniák
kitűnő alapot biztosítottak mind a
vokális, mind a hangszeres improvizációkhoz.
A világhírű dobos
Balázs Elemér karmesterként irányította
csapatát. A páratlan ének
hangzásról Hajdu Klára és
Winand Gábor kettős gondoskodott.
A zenekar „motorja”, egyben
az átdolgozások szerzője az
együttes billentyűse Balázs József
volt. A ritmus szekcióban
Soós Márton bőgőzött, valamint
Angliából nemrég hazatért
Czibere József ütős hangszereken
játszott. A gitárszólamokat ezennel
Lamm Dávidtól hallhattuk. A
zsúfolásig megtelt teremben a közönség
feledhetetlen élményben
részesült, vastapssal kért és kapott
ráadást.
Czene Csaba
A Balázs Elemér
Group Nagykanizsán
2008. június 12. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
A Vénusz jótékony hatásának köszönhetően
az egész hetet romantikus hangulatban töltheti.
Környezete, családja élvezheti segítőkészségét,
jóindulatát. Ha időközben netán csalódás
éri, azon is könnyen túlteszi magát.
Abolygók állása is segíti elképzelései megvalósításában.
Karrierje építésében fáradhatatlan,
de nem árt, ha több szempontból
is megvizsgálja a lehetőségeket. Érzelmi
életében gondtalan napokra számíthat.
Kisebb-nagyobb nézeteltérések, konfliktusok
zavarhatják meg a hétköznapjait.
Éppen ezért kevesebbet foglalkozzon érzelmi
életével, mert szétszórttá válhat, és
nem tud reálisan dönteni.
A Szaturnusz változásokat hozhat életébe.
Fordítson több időt és figyelmet a
munkájára, így könnyebben megtalálja a
nehézségekből a kiutat. Párkapcsolatára
is ráfér némi újdonság.
Szenvedélyes, szerelmes hangulatba kerülhet
ezen a héten. Sikerrel vesz minden
kihívást. Párjának csak kérnie kell, s máris
teljesítené minden kívánságát, még akkor
is, ha jelentős anyagi vonzata van.
Döntéseiben ne hagyja figyelmen kívül,
amit a hatodik érzéke diktál, annál is inkább,
mert kellemes eseményekre számíthat az elkövetkező
napokban. Amit a nyárra tervezett,
a nyaraláson kívül, halassza el őszre.
Szeretné gyorsabban megoldani a feladatait,
de az égi konstellációk hatására ellentétes
erők mozgatják gondolatait. Így egy
helyben jár, s nem tud a magánéletére is
kiható egyértelmű döntést hozni.
Éljen a mának, ne a távoli jövővel foglalkozzon.
Használjon ki a munkájával kapcsolatos
minden lehetőséget. Még a bolygók is segítik
céljai elérésében. Ügyeljen arra, hogy ne
csak a munka töltse ki a szabadidejét.
Tegye félre a kötelezettségeit, és szánjon
több időt elmélkedésre, meditációra. Így
talán józanabbul tud gondolkodni. A Merkúr
is segíti jó irányba terelni az anyagiakkal
kapcsolatos elképzeléseit.
Ne legyen folyton elégedetlen a jövőjével,
mert ha így folytatja nem lesz türelme foglalkozni
a legfontosabb dolgaival sem. Menjen
szabadságra, s legalább egy hétre feledkezzen
meg a kötelezettségeiről.
Előfordulhat, hogy kissé keserű napok következnek
életében. Ha elrontott valamit, ne törje
miatta napokig a fejét, azon gondolkodjon,
hogyan változtasson rajta. Tervezzen hoszszabb
szabadságot, s visszajön a jókedve
Olyan dolgok miatt aggódik, ami miatt nem
kellene. Az apró-cseprő gondok is könnyen
lehangolják. Váltson témát, és ha éppen
társtalan, szánjon időt az igazi felkutatására.
Anyáresti csillagok is segítik ebben.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
ÚJ! ÚJ! ÚJ!
frekvencia!
FM 95,6 MHz
Tekerjen át Ön is!
Új SMS
szám
06-30/
30-30-95-6
Állás
tehergépkocsi vezető szakirányú 120.000 Ft
nemzetközi tehergépk.-vezető szakirányú 82.800 – 140.000 Ft
teherautó szerelő szakirányú 100.000 Ft
autószerelő szakirányú 82.800 – 120.000 Ft
CO hegesztő szakirányú 105.000 – 120.000 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 100.000 Ft
recepciós (német nyelvism.) szakirányú 80.000 Ft
boltvezető szakirányú 86.300 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
szerkezetlakatos szakirányú 90.000 – 110.000 Ft
szervíz-technikus szakirányú 100.000 Ft
gyártósori összeszerelő 8. általános 70.000 – 90.000 Ft
hostess érettségi 69.000 – 105.000 Ft
SQL programozó főiskola 400.000 Ft
környezetvédelmi mérnök főiskola 100.000 – 120.000 Ft
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugatdunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és
Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy a
http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
ÁLLÁS
VEGYES
14 Kanizsa – Apró 2008. június 12.
SZOLGÁLTATÁS TÁRS
Nk-án a Turulmadárnál 100 m2-
es, I. emeleti lakás extrákkal eladó.
Érd.: 30/9124-674 (6177K)
BÉRLET
JÁRMű
INGATLAN
Nk belvárosában 600 négyzetméteres
terület – társasház építésére is alkalmas
– eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072
Nk-án a Fő úton 77 m2-es polgári lakás
jó állapotban eladó. Érd.: 93/321-
906 (6200K)
Nk-án a belvárosban Kinizsi u. 2.
szám alatt egy és fél szobás irodának és
orvosi rendelőnek is alkalmas, felújításra
szoruló lakás eladó. Érd.: 93/325-
787 (6242K)
Dupla garázs a Nagyváthy utcában
eladó. Érd.: 18 óra után a 93/314-956-
os telefonszámon.(6245K)
ÚJ LAKÁS AKCIÓ! Egy darab tetőtéri,
46 m2 galériás, két szobás, cirkós
lakás a Deák tér 10-ben 8,99 millió Ftért
eladó. Akár önrész nélkül is. Tel.:
30/901-9013 (6246K)
Kiskanizsán kétszintes családi ház
kis telekkel, garázzsal eladó. Érd.:
30/590-3945 (6247K)
Városközponttól 10 km-re családi
ház beköltözhetően eladó. Irányár: 3,5
millió Ft. Érd.: 30/9374-820 (6252K)
Nk-án csendes környéken tetszetős
színekkel, burkolatokkal, teljesen
felújított, 87 m2-es, kétszintes + 25
m2-es, tetőteres társasházi lakás pincével,
garázzsal, udvarral és nagy
kerttel eladó. Érd.: 30/555-6575
(6253K)
Nk-án az Uszodánál kétszobás,
bővíthető, napfényes, egyedi fűtéses,
részben felújított, kívülről hőszigetelt
udvari lakás garázzsal, pincével
eladó. Irányár: 5,3 millió Ft.
Érd.: 20/9726-721 (6257K)
Nk-án a Corvin utcában két és fél
szobás, karbantartott lakás eladó.
Irányár: 8,9 millió Ft. Érd.: 93/323-
737, 20/3981-455 (6258K)
Nk-án (Kisfaludy u. 27.) két és fél
szobás, 74 m2-es, gázfűtéses, polgári,
udvari, társasházi lakás eladó. Tel.:
70/373-4318 (6259K)
Nk-án a Rózsa utcában 57 m2-es,
1+2 félszobás, bútorozatlan lakás kiadó.
Kaució szükséges! Érd.: 30/562-
8177 (6248K)
Nk-án a Berzsenyi utcában, negyedik
emeleti, két szobás lakás albérletbe
kiadó. Érd.: 30/590-3945 (6249K)
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés
bérbe kiadó vagy építési teleknek
eladó. Tel.: 30/481-2323
(6260K)
Városközpontban kétszobás lakás
albérletbe kiadó. Egy havi kaució szükséges.
Tel.: 30/411-4010 (6266K)
1500-as Zsiguli kevés kilométerrel
eladó. Érd.: 93/314-956 (6244K)
MTZ 82-es, friss műszakival eladó.
Tel.: 30/648-9745 (6261K)
Daewoo Matiz, fehér, 2001-es,
2009. szeptemberig műszakival eladó.
Tel.: 20/465-2574 (6262K)
Asztali számítógép, nyomtató, fénymásoló
eladó. Érd.: 30/916-1600 (6150K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat, porcelánt,
képet, könyvet, régi újságokat,
stb.! Érd.: 20/555-3014 (6083K)
Tenyésztésre szánt Mopsz 4 hónapos
kiskutyák családi okok miatt eladók.
Érd.: 30/481-2323 (6263K)
Fuji FinePix S3000 digitális fényképezőgép
(ezüst színű) 3,2 MP, 6x
optikai zoom, LCD 1,8", beépített vaku,
memóriakártya, napellenző gyűrű,
USB kábel, leírás, szoftver. Közelkép,
mozgókép felvétel, automatikus és kézi
üzemmódok. Irányár: 20.000 Ft.
Tel.: 30/9932-534 (6264K)
ISOVER hőszigetelő, 10 cm vastag,
600 Ft/m2 áron eladó. Ugyanitt új téglavörös
tetőcserép 20 m2, féláron eladó,
ajándék kupcseréppel, hófogóval. Tel.:
06-70-935-4639 (6267K)
Fürdőkád, zuhanytálca felújító zománcozás
helyben, beépített állapotban,
fehérben, színesben. Érd.:
20/475-1793, 82/423-691 (6142K)
Nagykanizsa belvárosában precíz
német, angol és orosz nyelvtanítást, korrepetállást,
érettségire, felvételire és
nyelvvizsgára felkészítést vállal nemzetközi
gyakorlattal rendelkező nyelvtanár.
Tel.: 30/962-4721 (6238K)
Gépelést, illetve bármilyen számítógépes
szerkesztést rövid határidővel
vállalok. Tel.: 30/9932-534
Nk-i pizzériába pizzaszakácsot és felszolgálót
felveszünk. Érd.: 30/555-6585
(6255K)
43/173/67 független, dolgozó, csinos
nő, kizárólag komoly kapcsolatra keresi
társát 44-„1000” év közötti, őszinte, megbízható,
kedves, józan életű, nem dohányzó
kanizsai férfi személyében. Tel.: június
7. 16 órától minden nap a 20/3455-291-es
telefonszámon. (6265K)
Középkorú szeretni tudó férfi keresi
társát komoly kapcsolatra. Leveleket a
Szerkesztőségbe kérem: “Liliom” jeligére.
Június 16. 19 óra
Bellák Tibor - harmonika
Június 17. 19 óra
Farkas Miklós - harmonika
Június 18. 19 óra
A Tüttő János Nótaklub műsora
Június 19. 19 óra
Kovács Szilvia - musical énekes
Június 20. 19 óra
Czupi Veronika - népdalénekes
Június 18. 18 óra
HASZMANN JÚLIA RÉKA
kovásznai képzőművész kiállítása
Megtekinthető: augusztus 17-ig
KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ 2008.
Június 24. 21 óra – HSMK
Bencsik Imre: KÖLCSÖNLAKÁS
(bohózat)
A budapesti Fogi Színház
bemutatója.
Főbb szereplők: Harsányi Gábor, Gergely Róbert,
Rátonyi Hajni, Csala Zsuzsa, Straub Dezső
NYÁRESTI SZERENÁD
mediterrán hangulat
a HSMK előtti juharfa alatt
Június 20-21. – II. Igricfesztivál
Helyszín: Cserfő
Amint azt már lapunkban megírtuk,
elképzelhető, hogy Mihovics
Szabina kikerülése a cselgáncs ifjúsági
Európa-bajnokságra nem lesz
olyan egyértelmű az eredményei
alapján. Nos, a jóslatok beigazolódtak,
hiszen Szabina és vetélytársa
között a szövetség végül „szétlövést”
tartott. Hogy helyesen, vagy
nem, azt nem tisztünk megítélni,
mindenesetre így volt a leghelyesebb,
hiszen ezzel nem volt helye a
mellébeszélésnek. S ami a leglényegesebb,
a „külön válogató” után
az NTE 1866 kiválósága örülhetett
és utazhat a szarajevói kontinensviadalra
57 kg-ban – a magyar színek
képviseletében. Jól érzékelteti a két
nyert meccsig tartó küzdelem kiélezettségét,
hogy a második összecsapáson
hosszabbításbeli aranypontra
volt szükség, de a kanizsai dzsúdós
ezt is bevitte, így ezzel már tényleg
irány számára Bosznia-Hercegovina
fővárosa…
P.L.
A Nagykanizsa Demons divízió
I-es amerikai futball csapata újabb
hazai mérkőzését tudta le a közelmúltban
a North Pest Vipers ellen.
A „viperák” a Mindenki sportpályáján
ugyan nyertek, de ezúttal a
kilátogató nézők viszonylag mozgalmas
meccset láthattak, amit a
31:48-as végeredmény is tanúsít.
Ez azon a tényen persze nem változtat,
hogy a vereség az vereség.
Így csoportjában a „démonok” a
harmadikok, ugyanakkor előreláthatólag
sor kerülhet az egyszer
már elmaradt Demons – Debrecen
meccsre június 15-én, 14 órakor a
megszokott helyszínen. Ezen kívül
még egy találkozó vár biztosan
az amerikai focisokra a fővárosban
a Budapest Titans ellen. A továbbiak?
Egyelőre még minden
képlékeny, az úgynevezett magyar
kupáról a csapat vezetése gyakorlatilag
még semmit sem tud, mivel
hivatalos tájékoztatást sem kaptak.
Időközben a magyar származású
amerikai edzőtől is elköszöntek az
együttesnél.
P.L.
2008. június 12. Kanizsa – Sport 15
CWG Kanizsa VSE – SZIE Ybl
VSE 11 –14 (2 – 2, 1 – 3, 6 – 3, 3
– 5). Nagykanizsa, városi uszoda,
50 néző. Vezette: Horváth M., Tordai.
CWG Kanizsa: Kiss Cs. –
Tóth Z. 1, Wiesner Zs., Kiss Á. 2,
Kéri 2, Ujházi 3, Fábry 2. Csere:
Szabó G. 1, Virt, Karácsony, Cserdi.
Játékos-edző: Szabó Gábor.
Az OB I B-s vízilabda-bajnokság
felsőházi rájátszásában nagy
várakozással tekintettek a kanizsaiak
az utolsó hazai fellépésük elé.
Győzelmük esetén ugyanis már
biztosan harmadikak, sőt a döntetlen
is garantálta volna bronzukat.
Ehhez képest a negyedik helyen
posztoló fővárosiak alaposan megtréfálták
a házigazdákat, hiszen
végül elvitték a bajnoki pontokat
Nagykanizsáról. Így a két gárda
közötti különbség a tabellán egy
pontra zsugorodott, s Kéri
Péterékre még vár egy ceglédi túra,
ahol bizony nyerni kell, hogy a
harmadik hely meglegyen. Pontegyenlőség
esetén az Ybl végezne
előrébb, mivel az egymás elleni
eredmény nekik kedvez. Igaz,
most már mindentől függetlenül a
dél-zalai vízilabda nagyon szép sikere
az idei menetelés, s remélhetőleg
az i-re is felkerülhet az a
pont. A kanizsai vízilabdával kapcsolatos
még az a hír, hogy nem elképzelhetetlen,
a sportágat bevonják
az NTE 1866 égisze alá. Értelemszerűen
ez az érintettek és Karácsony
József NTE-elnök között
még jónéhány egyeztetést feltételez
a közeljövőben.
Polgár László
Nehéz lesz a vége
A CWG Kanizsa VSE vízilabda
gárdái utánpótlásszinten is előreléptek,
hiszen a dunántúli gyermek
I. korcsoportú bajnokságban a harmadik,
míg a serdülőknél a második
helyen végeztek. Előbbiek a
hatodik fordulóban – melyet Dunaújvárosban
rendeztek –, a tatabányaiakat
(13-10) és a házigazdákat
(19-7) is legyőzve tartották
meg harmadik pozíciójukat, s ez a
révkomáromi kör után sem változott.
Aztán az utolsó nekirugaszkodás
alkalmával a KVP Komarno
gárdája volt az ellenfél, s itt sajnos
beigazolódott a papírforma (10-
21). Ugyan most is Bedő, Vitári és
Skriba szállította túlnyomórészt a
gólokat, de a tabellán másodikok
egyértelműen jobbak voltak. A
bronzérmet mindenesetre sikerült
megszerezni, ráadásul a bajnokság
legjobb játékosának a trénerek
Bedő Krisztiánt választották.
A serdülők még ennél is szebb
menetelésbe fogtak tavasszal,
melynek végső epizódjai a következőképp
alakultak: 22-5-ös győzelem
a bajaiak ellen, majd 12-3-ra a
balatonfüzfőiekkel szemben diadalmaskodtak.
Az utolsó forduló keretében
elsőként a pápaiak ellen szálltak
vízbe Szabó Mátéék. Szabó Szilárd
és Kéri Péter tanítványai aztán
ezen a meccsen is sikeresek voltak,
8-6-tal tudták le ezt a mérkőzést.
Végül pedig következett – micsoda
dramaturgiával – a listavezető Dunaújváros
elleni összecsapás. Remek
kezdéssel már 4-1-re is vezetett
a kanizsai legénység, a hazaiak
azonban összekapták magukat és 7-
7-tel zárták le a találkozót. A tavaszi
veretlenség ugyan megmaradt,
de az újvárosiaknak kedvezőbb volt
az egymás elleni eredmény, ezért
ők lettek a bajnokok.
P.L.
Fejlődtek és előretörtek
Mihovics ellenállhatatlan volt
A hallgatóság létszámát tekintve
a több mint kétszázötven diák jelenléte
okán talán nem túlzás azt írni,
hogy nagy sikere volt a két válogatott
labdarúgó, Huszti Szabolcs
és Juhász Roland hétfőn Kanizsán
tett látogatásának. A Zrínyi Miklós
Általános Iskolába többek között az
NUFC-nél is edzősködő Bene Gábor
invitálására érkeztek az egyelőre
szabadságukat töltő futballisták,
s ők is elismerték, erre az összejövetelre
alkarizmaik hatványozott
edzése is elkelt volna, annyi gyerkőc
ácsingózott náluk autogramért.
Az (egyelőre még) a német Hannover
96 alkalmazásban álló Huszti
örömmel beszélt eddigi pályafutásáról,
illetve arról, hogy a jelenlegi
szövetségi kapitány, Erwin Koeman
játékban vallott elképzelései kifejezetten
örömére vannak a nemzeti
együttesnél. A belga Anderlecht légiósa,
Juhász Roland pedig többek
között említést tett arról is, hogy
számára Kanizsa egyáltalán nem ismeretlen,
hiszen érzelmi szálak is
kötik a városhoz… A délután ezzel
a válogatott játékosok számára még
nem ért véget, hiszen megtekintették
az NUFC U17-es (most már)
NB II-es utánpótlás bajnokcsapatának
edzését, s a Faller Zoltán
edzette társasággal ugyancsak
hosszasan beszélgettek a labdarúgásban
eddig elért eredményeikről.
S hogy teljes legyen a program, a
két válogatott is beszállt az egymás
közötti játékba, s láthattak tőlük a
fiatalok néhány szép megmozdulást.
P.L.
Juhász és Huszti a Zrínyiben
Martak
a viperák
Aszlovén-magyar sportlövő liga
első fordulóját Nagykanizsán rendezték.
Az első kör érdekessége
volt, hogy délnyugati szomszédainktól
jóval többen voltak a mezőnyben.
A házigazdák rendezőhöz
méltóan remekül szerepeltek,
hiszen mind egyéniben, mind csapatban
a végeredményeket tekintve
az élen zártak. A háromfős legénységek
viadalát a Nagykanizsai
PSLE 829 körrel zárt az élen, míg
egyéniben Obermaier Nándor lett
első 283 körrel, őt követte másodikként
négy egységgel lemaradva
Horváth Károly, illetve öttel a harmadik
Szobolics János. A második
fordulóban a tíz csapatot felvonultató
mezőnyben a kanizsai egység
második lett a szlovén SD Mesto
Ljutomer mögött. A Szlovéniában
rendezett versenyen csupán
Szobolics került harmadikként dobogóra
– 272 körrel. Összesítésben
ugyanakkor csapatban vezet Kanizsa,
s egyéniben is Szobolicsot követi
a teljes mezőny.
Máris az élen
16 Kanizsa – Hirdetés 2008. június 12.
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
A NYÁRI SZÜNETBEN
INTENZÍV TANFOLYAMOKAT
indítunk
􀂊 2008. 06.16-án 8 órakor
délelőtti,
16 órakor délutáni
􀂊 2008. 06.21-én 8 órakor
hétvégi előadásokkal
személyautó, motor és
segédmotor kategóriákban
Elmélet (KRESZ) 10 nap!
Részletfizetés! Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
NE HAGYD KI, JELENTKEZZ!
Meghívó
“Amit a szívnek látnia
kell. A dél-zalai beás
kultúra napja”
című programra
Helyszíne:
Halis István Városi Könyvtár
Időpontja:
2008. június 21. (szombat)
10-13 óra között
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
Orsos Imre főszervező
Müller Kft. 8800 Nagykanizsa, Balatoni u. 2.
Tel./fax: 06-93/320-982, 06-30/316-4660
SZÁMÍTÓGÉPES SZÍNKEVERÉS
falra, fára, fémre, vakolatra (TRILAK és TEKNOS színkeverő rendszer)
KÍNÁLATUNK:
Háztartási vegyi áruk 􀂊􀂊 autófestékek 􀂊􀂊 festőszerszámok 􀂊􀂊 homlokzati
szigetelő rendszerek 􀂊􀂊 szakképzett kiszolgálás, tanácsadás
Modakril homlokzati festékek 􀂊􀂊 Héra belső falfesték 􀂊􀂊 Lignodekor
(Sziladekor) 􀂊􀂊 Finn festékrendszer 􀂊􀂊 URKI autófesték
MÜLLER FESTÉKHÁZ
Hitelkártyák is elfogadunk!
XX. évfolyam 24. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2008. június 19. Kanizsa
II. Igric Fesztivál
Az énekelt vers,
a folk- és a világzene
találkozója
2008. június 20-21.
Nagykanizsa-Cserfő
Fellépnek:
Nyeső Mária, Igricek, Bognár
Szilvia és zenekara, Szalonna
és bandája, Tiborcz-Szatmári-
Hodák Trió, Hanga zenekar,
Fagyöngy együttes, Patkó
banda, Makám zenekar,
Transsylvanians
Orbán Viktor, a Fidesz- Magyar
Polgári Szövetség elnöke
több sajtóorganánumnak - köztünk
lapunknak is - interjút
adott a kialakult kormányválság
előidézte helyzetről, illetve annak
lehetséges megoldásáról.
– Elnök úr, Ön azt mondta évadzáró
beszédében, hogy Magyarországnak
nincs több vesztegetni való
ideje.
– Mindenki tisztában van azzal
– hiszen elemzők, közgazdászok
régóta figyelmeztetnek rá – hogy a
világgazdaság radikális átalakulás
előtt áll. Ez az átalakulás hatalmas
kihívás elé állítja a magyar
gazdaságot, amely jelenlegi válságos
állapotában nem tudja felvenni
az új ritmust, nem tud alkalmazkodni
az új körülményekhez. Ezért
minél előbb változásra van szükség.
Kezelni kell a válságot, és
talpra kell állítani a gazdaságot.
Erre azonban a kisebbségi kormány
képtelen.
– Hogyan idézhető elő Ön szerint
a változás?
– Az ország érdeke egyértelműen
azt diktálja, hogy az emberek
minél előbb, előrehozott választáson
fejezhessék ki akaratukat az
ország jövőjét illetően. Ugyanakkor
az előrehozott választás mára
gazdasági kényszerré is vált, hiszen
a kisebbségi kormány képtelen
úrrá lenni a válságon, amit
napról napra újabb bizonyítékok
támasztanak alá: a májusi adatok
szerint az infláció már elérte a
7%-ot, egy év alatt tizenegyezerrel
nőtt a munkanélküliek száma,
újabb gyárak, üzemek zárják be
kapuikat, a kormány mindeközben
pedig az ÁFA emelésére készül.
– Mi kell az előrehozott választáshoz?
– Ehhez az az út vezet, hogy az
Országgyűlésnek fel kell oszlatnia
önmagát. Ez pedig kizárólag az
SZDSZ-en múlik. A szabaddemokratáknak
el kell dönteniük: az emberek
pártjára állnak, vagy továbbra
is kültagok maradnak az
MSZP nevet viselő mutyi bt-ben.
– A kormánypártok állandóan
azt róják fel Önöknek, hogy nincs
programjuk.
– Az MSZP tovább folytatja a
hazugság politikáját. Tavaly decemberben
mutattuk be az „Erős
Magyarország” című programunkat,
azt mindenki elolvashatja.
A következő kormányzás azonban
csak akkor lehet sikeres, ha
programjának legfontosabb pontjairól
egyezség születik a kormányzásra
készülők és a társadalom
különböző csoportjai között.
A nyugdíjas szervezetekkel már
egyezséget kötöttünk, amelyben
garantáljuk, hogy minden körülmények
között meg fogjuk védeni
a nyugdíjak vásárlóértékét. Tárgyalunk
a gazdasági élet vezető
szereplőivel is, elmondtuk, hogy
tíz év alatt egymillió új legális
munkahelyet kell létrehozni a válságból
való végleges kilábalás
érdekében. A nyár folyamán
újabb és újabb szervezetekkel,
társadalmi csoportokkal készülünk
egyezségeket kötni. Meggyőződésünk,
hogy nem az embereket,
hanem az emberekkel kell
kormányozni.
„Az előrehozott választás
gazdasági kényszer”
– Több tekintetben is sikeres
évet zártunk, az idei évet azonban
a választásokra készülés jellemzi
– hangzott el a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
legutóbbi küldöttgyűlésén.
– Stabil a szervezet költségvetése,
az általunk indított klubok jól
működnek, és az együttműködési
kezdeményezéseink is kedvező fogadtatásra
találtak – mondta el
Horváth Balázs elnök.
A köztestület a törvényben és az
alapszabályban meghatározott céloknak
megfelelően eredményesen
tevékenykedett. Ha a számok tükrében
nézzük a kamara működését, a
2007-es évben negyven rendezvény
(szakmai tájékoztató, tréning, kiállítás)
valósult meg a Nagykanizsai
Kamara szervezésében, nyolcszázötven
fő részvételével. Négyszázhatvannégy
vállalkozó vehette át közvetítésükkel
a Széchenyi-kártyát.
Magas színvonalú a kamara
szakképzés-fejlesztéssel kapcsolatos
tevékenysége. Kilencvenhét
képzőhellyel tartanak kapcsolatot
és negyvenhét gyakorlati képzőhelyet
akkreditáltak. Jelenleg több
mint ötszáz tanulószerződést gondoznak.
Kilencvenhat tanuló részvételével
tizenkét szintvizsgát bonyolítottak
le. Amestertanfolyamok
eredményességét mutatja, hogy tíz
szakmában hetvenkét mester vette
át oklevelét az elmúlt évben.
Az idei esztendőre hasonló tevékenységet
terveznek. Kiemelten kezelik
a régió kamaráival, a városi és
térségi önkormányzatokkal, valamint
a megyei, regionális fejlesztési
tanácsokkal az együttműködést.
A Nyugat-dunántúli Regionális
Kamarai Szövetség soros elnöki
tisztét idén a nagykanizsai kamara
látja el. Arégió öt kamarájával aláírt
megállapodás értelmében öszszehangoltan
képviselik a régió
gazdaságát az államigazgatás regionális
szervezeteinél. Az adóhatósággal,
valamint a régió kamaráival
közösen készítik el, és idén
meg is jelentetik azt a kiadványt,
mely a száz legnagyobb vállalkozás
adatai alapján a régió gazdasági
elemzését mutatja be. A bevált
gyakorlat alapján szélesíteni kívánják
a vállalkozókat érintő szakmai
fórumok, klubok körét. Az
idei év kiemelten fontos lesz a kamara
életében, hiszen a négyéves
ciklus lejártával küldöttek és tisztségviselők
választása következik
októberben. Jövő év januárjában
pedig a NAKKIK rendezi a regionális
kamarai évnyitó és Minőségdíj
átadó ünnepséget Nagykanizsán,
amelynek megszervezése is
az idei évi feladatok közé tartozik.
Bakonyi Erzsébet
AGE Hungary Zrt. Energy üzletága
hivatalosan felavatta 4780 négyzetméteres
gyárát Nagykanizsán.
Az ipari légszűrők gyártásával
foglalkozó GE Energy Environmental
Services üzletág az európai
vevőinek jobb kiszolgálása érdekében
épített ki termelőkapacitást
Magyarországon, a GE Lighting
Nagykanizsai Fényforrásgyárának
bővítésével.
A gyártás az év elején indult el,
jelenleg öt szellemi és közel száznegyven
fizikai dolgozónak nyújt
munkalehetőséget. Az ipari légszűrőket
gyártó új üzem segítségével
növelni tudják az európai vevők
kiszolgálásának hatékonyságát.
Az európai ipar széles körben
alkalmaz olyan berendezéseket,
amelyek környezetre gyakorolt káros
hatását jelentősen csökkentik
az itt gyártott, speciális hőmérséklet,
páratartalom, illetve kémiai
környezet mellett is használható
légszűrők.
Az ünnepélyes avatáson részt
vett Feilim Coyle a GM ENVS
üzletágának vezetője, Tim Baechle,
Supply Chain GM, Somogyi
Balázs, a GE Energy veresegyházi
gyárának igazgatója, Herman
Miklós a Consumer Industrial területi
igazgatója és Cseresnyés
Péter alpolgármester, országgyűlési
képviselő. A megjelenteket
angol nyelven Kovács Kornél, a
gyár igazgatója köszöntötte, majd
a Kanizsa Táncegyüttes és Bojtár
Népzenei Együttes műsorát tekintették
meg a meghívott vendégek,
köztük a gyáregység dolgozói
is.
– A szakembergárda, az infrastruktúra,
a gyártás minden feltétele
adott volt Nagykanizsán – szólt
elismerően Tim Baechle. – Bebizonyosodott,
jól döntöttünk öt hónappal
ezelőtt, amikor idehoztuk
a termelést. Herman Miklós ígéretet
tett rá, mindent megtesz
azért, hogy a most felavatott gyár
dolgozóinak a létszáma tovább
emelkedhessen, és a GE más üzletágai
is megtelepedhessenek
Kanizsán.
Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő köszönetet
mondott a GE képviselőinek,
amiért városunkat választották
munkahelyteremtő beruházásuk
helyszínéül.
B.E.
2 Kanizsa – Gazdaság 2008. június 19.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Gyáravató a GE-ben
Mozgalmas év elé néznek a Kamaránál
2008. június 19. Kanizsa – 3
Mélyen tisztelt családtagok, rokonok!
Együtt érző barátok, ismerősök!
Kedves Feri bácsi!
Az emlékezés pillanatai szólítottak ma ide bennünket. Néhány napja egy
csendes párizsi délelőttön örökre megtértél szeretett családtagjaidhoz, költőbarátaidhoz.
A hírre az egész ország gyászba borult. Mi, kanizsai barátaid, tisztelőid
is megrendülten állunk most sírod előtt.
Érezzük személyed hiányát, értjük haladó szellemiséged elvesztésének súlyát,
mégsem tekintünk fájdalommal a jövőbe, hiszen értékes eszmei hagyatékot
bíztál ránk.
Történészként, újságíróként, Kelet-Európa-szakértőként, a múlt század politikai
viszonyainak kiváló ismerőjeként az utókor számára maradandót alkottál.
Kedves Gyászoló Család!
Tisztelt Emlékezők!
Emlékezzünk a tudósra, a sokak által tisztelt kiváló emberre, idézzük fel Fejtő
Ferenc életének legjelentősebb állomásait:
1909. augusztus 31-én született Nagykanizsán. Rövid ideig a kommunista
mozgalom aktív tagja volt, amiért 1932-ben egy évre bebörtönözték. Szabadulása
után a szociáldemokrata Népszava munkatársa lett, József Attilával és Ignotus
Pállal közösen alapította a Szép Szó című irodalmi-politikai folyóiratot.
A kormány elnyomó parasztpolitikáját bíráló cikke (Makói beszélgetés) miatt
azonban el kellett hagynia az országot.
Fejtő Ferenc Franciaországba menekült. A második világháború után a párizsi
magyar nagykövetség sajtóirodájának vezetője lett, 1950-ben a Francia
Hírügynökségnél kezdett dolgozni, ahol csaknem harminc éven keresztül kommentálta
a kommunista világ történéseit. 1956-ban rendkívül sokat tett azért,
hogy a francia értelmiségiek hiteles tájékoztatást kapjanak a magyarországi
eseményekről. A nemzetközi hírű újságíró, több nyelven publikáló szerző 1989-
ben, Nagy Imre újratemetésére tért vissza Magyarországra. Az igazságtalanul
kivégzett miniszterelnök rehabilitációját elősegítette, hogy 20 évvel ezelőtt,
1988 júniusában – Fejtő Ferenc elnöksége idején – jelképes síremléket emelt
Nagy Imrének az Emberi Jogok Magyar Ligájának Párizsi Szervezete a Pere-
Lachaise temetőben.
Fejtő Ferenc számos hazai és nemzetközi díjban és kitüntetésben részesült
élete során. A francia Becsületrend, az osztrák Nagy Becsületrend és a Magyar
Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje mellett munkásságát egyebek között az
Európa Parlament Demokrácia-díjával, a horvát elnök által adományozott
Marko Marulic Hajnalcsillag Éremrenddel, Széchenyi díjjal és Nagy Imre Érdemrenddel
is elismerték. Díszpolgára volt Budapestnek, a rendszerváltást követően
elsőként Nagykanizsának, Zala megyének, díszdoktora a Pécsi és Szegedi
Tudományegyetemnek, tiszteletbeli és örökös főszerkesztője a Népszavának.
Kedves Feri Bácsi!
Mi, szülővárosod polgárai méltán voltunk mindezekért büszkék Rád. Rád, Feri
bácsi, akinek sikereit nemcsak egy ország, hanem egész Európa ünnepelte. Igazi világpolgár
voltál: felvilágosult, alkotószellemű, meggyőződése mellett keményen érvelő,
aki szerette az életet és szeretett élni, s aki mindeközben ápolta nemzete hagyományait
és tisztelte magyar gyökereit, s sosem felejtett el nagykanizsainak lenni.
Kedves Gyászoló Barátaim!
Nehéz pillanatok ezek, az emlékezés pillanatai. Mert ma búcsút venni jöttünk
ide. Örök búcsút venni Fejtő Ferenctől, városunk díszpolgárától, a szerető apától
és igaz baráttól, a nagy tudású embertől, akinek minden bizonnyal hiányozni
fog műveltsége, éles meglátásai, meggyőző érvei és az életbe vetett végtelen hite.
Engedjék meg, hogy költőbarátja, József Attila egyik versével zárjam gondolataimat!
Szeretném felverni lelkem dalával
A szomorúk szívét, a világot.
Most megbocsátok annak is,
Aki bántott.
Szeretném a keblemre ölelni az
Életért küzdő, fájó rabot.
Szeretném feltámasztani,
Aki halott.
Szeretném, hogyha lassabban forogna
És végre megállna a nagy kerék.
De a legjobban szeretném,
Ha szeretnék.
És szeretnék alkotni csodásat és
Ezer gyönyörűt, szépet meg nagyot
S aztán meghalni: Mert én a
Mámor vagyok.
(Marton István Nagykanizsa nevében búcsúzott Fejtő Ferenctől)
Avirágokkal elborított Kopjafánál
lapunk zártájával egy időben
emlékeztek a forradalom és
szabadságharc mártírjaira.
Kóré Péter bevezetőjében a
kortárst, Szabó Zoltánt idézte.
– „1956 emléke engem egy életre
optimistává tett. Ezekben a napokban
láthattam, hogy milyen nemes
tettekre képes az átlagember, ha
úgy érzi, rajta múlik gyermekeinek
és népének sorsa, jövője.” Az a célunk
– folytatta a Nagykanizsai Polgári
Egyesület elnöke –, hogy megkeressük,
mi tette képessé ezeket az
átlagembereket, hozzánk hasonló
hús-vér embereket a helytállásra.
Ezután a nagykanizsai Református
Gyülekezet megemlékezése
következett azokról az erdélyi és
partiumi lelkészekről, teológusokról,
akik 1958-ban lettek a magyargyűlölettel
összefonódott
kommunista terror áldozatai.
– Szükséges-e magyarázni, miért
voltak szolidárisak az erdélyi
magyarok ’56 őszén? Jól tudták a
román hatalom birtokosai, hogy
Erdély magyar szellemét és lelkét
kell a félelemmel megtörniük,
hogy a testét helótasorba kényszeríthessék.
A lelkek pásztorain
kezdték tehát bosszúművüket: lelkészeket,
teológusokat ítéltek koholt
vádakkal bitóra, kegyelemből
életfogytig, 15 –20 évig tartó rabságra.
Velük nem kellett elszámolni
senkinek, nem tartotta őket számon
senki – egyedül csak az Isten
– hallottuk a megemlékezés során.
Szamosújvár, Zsilava börtöne, a
sírokat sem őrző Duna-delta: néma
tanúi azoknak a bátor férfiaknak,
akik egyszerre váltak református
hitük és a magyar szabadság hőseivé.
Mi adott erőt nekik a hűséghez?
Válaszul a 393. ének szólt a református
férfiak ajkán: „Ne csüggedj
el, kicsiny sereg, /Ha rád zúdul
vad ellened, /Hogy végképp összetörjön;
/Bár elpusztításodra tör,
Gond, kételkedés mit gyötör?/
Nem lesz ez így örökkön! /Bízzál:
ügyed az Istené, /Népét ő el nem
ejtené:/ő áll majd bosszút érted; /
ő állít Gedeont melléd,/ Általa
harcodban megvéd, /Szent Igéjét,
és téged.”
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő, alpolgármester
ünnepi beszédében végig vette a
forradalom utáni megtorlás
iszonyatos számait. Idézte Nagy
Gáspár 1984-ben megjelent és
azonmód betiltott versét: „és nekünk
nem szabad feledNI. a gyilkosokat
néven nevezNI!” Köszönetet
mondott annak a soknemzedéknyi
magyar reformátusnak,
akiknek nemzetünk
megmaradásában, a mindenkori
– kényszerű – újrakezdésben, a
történelmi viharaink utáni felegyenesedésben
hatalmas szerepe
volt. Szavait a következőkkel
zárta:
– Az ’56 utáni megtorlás áldozatainak
erőt adó ünnepén ezt az
üzenetet vigyük haza: Magyarország
mégis talpra fog állni, ha merítünk
azoknak a férfiaknak a példájából,
akik küzdöttek, ha nem is
volt reményük; dolgoztak, bénító
tűnődés helyett. Mert – hogy befejezésül
Orániai Vilmos szilárd bizalommal
mondott szavait idézzem:
„Ahol akarat van, ott út is
van.” – utalt a szónok félreérthetetlenül
az előrehozott választásokra.
P.J.
Ahol akarat van, ott út is van
Magyarország mégis talpra fog állni – ’56 mának
szóló üzenete és az előrehozott választások
Új térkép városunkról
A Stiefel Eurocart nemzetközi térképgyártó cég az önkormányzat
megrendelésére most készíti Nagykanizsa Megyei Jogú Város hivatalos
várostérképét. Ebben minden térképészeti változás – amely az elmúlt években
városunkban történt –, feldolgozásra-berajzolásra kerül. A térkép szélén városunk
meghatározó, vagy saját tevékenységükben egyedi szolgáltatást nyújtó
vállalatai, intézményei, egyéni vállalkozói megjelenítésre kerülnek.
Cégünk függetlenül attól, hogy valaki hirdetett, vagy sem, ingyenesen biztosít
minden jelentkező számára – aki legalább kettő-három főt foglalkoztat –,
egy ilyen térképet.
Jelentkezni lehet: a 30/235-8894; 20/401-8625 telefonszámon Suhai
Sándor megyei területi vezetőnél.
A Védőnők Napja alkalmából
munkaértekezletet tartott az
ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei
Kistérségi Intézete a Magyar
Plakát Házban.
Szőlősi Márta képviselő, a Szociális
és Egészségügyi Bizottság
tagja köszöntőjében röviden bemutatta
a védőnői szerep kialakulását,
történelmi vonatkozásait. A védőnői
munka hungarikumnak számít,
hiszen a környező országokban a
védőnők nincsenek jelen az egészségügyi
rendszerben.
Három szakmai előadást hallgathattak
meg a jelenlevők. Dr.
Gárdos László, a Zala Megyei
Kórház Gyermekosztályának
osztályvezető főorvosa az anyatej
fontosságával kapcsolatban elmondta,
hogy az egymással versengő,
tápszert gyártó cégek sohasem
fognak tudni bizonyos
rendkívül hasznos tápanyagokat
előállítani. Licskó Adrienn, a
Sejtbank képviselője az őssejt-terápia
jelentőségéről tartott előadást.
Végül Dr. Buzás Judit kistérségi
főorvos a védőnői munkaközösségről
beszélt.
Az előadások után szakmai elismerést
adtak át Kéryné Grommer
Melindának, Marton
Józsefnének, Nemeskürtiné
Medgyes Ilonának, Takács Jánosnének
és Valachné Fürtös Etelkának.
Az év védőnője címet Kerek
Györgyi kapta.
Steyer Edina
Mint arról korábban lapunkban
is beszámoltunk, a Polgármesteri
Hivatal a bevonásra került
egy és kétforintosokból
gyűjtési akciót indított annak érdekében,
hogy a leadás után öszszegyűlt
pénzből a Kanizsai Dorottya
Kórház eszközvásárlását
segítsék.
Marton István polgármester
kezdeményezésére márciusig
mintegy száz pénzgyűjtő helyen,
2,8 tonna egy- és kétforintos gyűlt
össze a lakosság adományaiból.
A műszerek ünnepélyes átadásán
a polgármester megköszönte a
cégek, a vállalkozások és a magánemberek
gyűjtőmunkáját, továbbá
megjegyezte, a 2007. novemberében
kezdődött akció eredményeként
1,614 millió forint gyűlt össze
a megszűnt érmékből.
Dr. Kovács József főigazgató
elmondta, a lakosság támogatásával
egy kapnográf és egy
EKG készüléket, öt darab infúziós
pumpát, két darab gyógyszerporlasztót
és egy defibrillátort
sikerült vásárolni. Hogy mit
jelentenek a műszerek a kórház
számára? Hozzájárulnak a súlyponti
minősítés kiteljesedéséhez,
javítják a szakmai színvonalat
és segítik a betegek
gyógyulását, illetve segítik a
betegek hatékony és biztonságos
ellátását.
A későbbiekben szeretnék továbbfejleszteni
a műszerbeszerzések
és azok támogatási formáit,
hiszen sok olyan műszerük van,
amelyek már elhasználódtak, és
cserére szorulnak, illetve hiányoznak.
A lakosság és a lehetséges
támogatók megnyerése céljából
a kórház alapított egy Kórház
támogatói plakettet, amely a Kanizsai
Dorottya Kórház Támogatója
cím viselésére jogosítja fel a
szponzoraikat. A támogatási öszszeg
mértékétől függően a plakett
arany, ezüst és bronz fokozatával
szeretnék megköszönni a önzetlen
segítségüket. Az elismeréseket
ünnepélyes keretek között a
kórház rendezvényein adják át. A
műszerek használatáról Dr. Brünner
Szilveszter megbízott főorvos
adott tájékoztatást a sajtó részére.
B.E.
4 Kanizsa – Krónika 2008. június 19.
Fotó: Steyer Edina
5. Kanizsai Bor- és Dödöllefesztivál.
Ötödik alkalommal kerül megrendezésre
városunkban a Kanizsai
Bor- és Dödöllefesztivál, idén a
megszokottól eltérően két héttel
előbb, augusztus 29-30-án, az Erzsébet
téren. A rendezvényt a Kanizsai
Kulturális Központ és a 2004-ben
alakult Kanizsa és Környéke Gasztronómiai
Egyesület közösen szervezik,
fő támogatója Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata. A
fesztivál célja a dödölle és más tájjellegű
ételek megismertetése, a helyi
hagyományok ápolása, valamint
a borfogyasztás kultúrájának népszerűsítése,
s nem utolsó sorban a
város turisztikai vonzerejének növelése.
Pénteken két megmérettetés is
lesz, a jelentkezők a Kanizsa Bordalnoka
és a Dödöllekirályok címért
versenghetnek. Idén is összemérhetik
főzőtudományukat a főzőversenyre
jelentkezők, amely szombaton
lesz. Nevezési határidő mindhárom
eseményre: augusztus 22. A
fesztiválról és a versenyekről további
információkat a következő elérhetőségeken
kaphatnak: www.kanizsaikultura.
hu, 93/311-468 és 30/205-
74-64 (Hevesi Sándor Művelődési
Központ); http://tourinform.nagykanizsa.
hu; www.kanizsa-gasztro-
.hu,prikryl.jozsef@freemail.hu,
30/261-61-98 (Prikryl József, Gasztronómiai
Egyesület).
Államvizsga a PEN-en. A Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszán
35 idegenforgalmi és szálloda
szakos hallgató tett tanúbizonyságot
tudásáról három államvizsga
bizottság előtt, melynek elnökei
Gubicza Ágoston, a Fly Balaton
ügyvezető igazgatója, Dr. Németh
István, a Pannon Thermál Klaszter
elnöke, a Büki Gyógyfürdő elnökvezérigazgatója,
valamint Dr. Oláh
Péter, a Pannon Egyetem címzetes
egyetemi docense, a Hotel Karos
Spa****superior elnök-vezérigazgatója
voltak. A hallgatók vizsgái
eredményesnek és sikeresnek bizonyultak,
valamint az elnökök is elégedettségüket
fejezték ki a szakdolgozatok
színvonalával, az azokban
rejlő gyakorlati hasznosíthatósággal,
illetve a hallgatók felkészültségével
kapcsolatosan – jegyezte meg
Dr. Jancsik András, a PE Gazdaságtudományi
Kar dékánja, aki szintén
az egyik államvizsga bizottság tagja
volt. – Nagyon büszkék vagyunk,
hiszen a PEN történetében először
vizsgázott együtt ennyi idegenforgalmi
és szálloda szakos hallgató –
számolt be Birkner Zoltán, a PEN
oktatási igazgatója a tegnap történtekről.
Átadták a műszereket
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kitüntetések és jutalmak
A védőnői munka hungarikumnak számít
2008. június 19. Kanizsa – Hirdetés 5
6 Kanizsa – Városháza 2008. június 19.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az építészeti
örökség helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet
szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
2008. évben 3 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételek Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az építészeti örökség helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.)
számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni
ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.)
A pályázatokat 2008. augusztus 15-ig lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag
zárt borítékban beküldött, vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban.
A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2008.
A kiíró a pályázatokat szeptember 30-ig bírálja el.
Pályázati felhívás
Tájékoztatjuk a Tisztelt érintetteket, hogy az E.ON Szolgáltató Kft. Nagykanizsa,
Király u. 2. szám alatti telephelyén helyhez kötött légszennyező
pontforrás működtetésére a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség működési engedélyt adott ki 2098-
3/1/2008. számon.
Az erről szóló határozat megtekinthető ügyfélfogadási időben a Polgármesteri
Hivatal Közigazgatási Osztályán (Eötvös tér 16. 1. em. 31. iroda).
Engedély kiadása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát:
649/79.hrsz-ú, Ipari Parki beépítetlen terület, 34.200.000 Ft + áfa kikiáltási
áron. A versenytárgyalás időpontjai: július 2. és július 16. 10 óra. A versenytárgyalás
helye: Nagykanizsa Régió Ipari Park Kft (8800 Nagykanizsa,
Garay u. 21.) Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet:
93/310-256.
Versenytárgyalás
A Magyar Közlöny 155. számában kihirdetésre került az egyes adótörvények
módosításáról szóló 2007. Évi 126. Tv. amely rendelkezik az egyéni vállalkozók
tevékenységét jelölő EU normáknak megfelelő szakmakódok cseréjéről.
A statisztikai közlöny 2007. évi 7. Számában került kihirdetésre az új szakmakód
jegyzék a 9005/2007. KSH közleményként, valamint a szakmakód
jegyzék és a hozzá tartozó fordítókulcsok a www.ksh.hu weboldalon elérhető
a a HIREK, KÖZLEMÉNYEK - SZAKMAKÓDOK JEGYZÉKE 2008 cím
alatt.
A szakmakódok EU kompatibilissá történő átfordításának két esete van. Az
egyik amikor a fordító kulcs segítségével az egyéni vállalkozói igazolvánnyal
rendelkezők nyilvántartását vezető szerv /Központi Hivatal/ a Rendeletnek
megfelelően a rendszeren hivatalból módosítja a szakmakódokat. A másik
esetben az új szakmakód jegyzékből a vállalkozónak kell kiválasztania a tevékenységét
jelölő szakmakódot. Azonban mindkét esetben a vállalkozónak
kezdeményeznie kell az okmányirodában a vállalkozói igazolvány cseréjét.
Amennyiben más adatváltozása nincs a vállalkozónak akkor az igazolvány
cseréje illetékmentes.
A jogszabály 2008. július 01-ig biztosít lehetőséget a szakmakód változások
miatt a vállalkozói igazolványok cseréjére. Tekintettel arra, hogy az illetékességi
területünkön az közel 3500 vállalkozót érint arra kérjük az érintetteket,
hogy az igazolványok cseréjét már most kezdeményezzék, annak érdekében
hogy zökkenőmentesen tudjuk végrehajtani az igazolványok cseréjét.
Szakmakódok változása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. februárjában döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzata több tömbjének szabályozását a B & H Régió Bt-vel
módosítatja.
A tervezési területet a város alábbi területei képezik
- Eötvös tér - Rozgonyi u. - Hunyadi u. által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- Petőfi u. - Gábor Áron u. - Halvax u. - Belus József u. - Virág Benedek
u. - Dózsa György u. által határolt tömb szabályozásának módosítása (kerékpárút)
- Erzsébet tér területe szabályozásának módosítása
- Rozgonyi u. - Hunyadi u. - Rákóczi u. - Petőfi u. által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- (A Királyi Pál u. - Petőfi utca közti átkötő út tervezett nyomvonalának
korrekciója)
- Dózsa Gy. u. - Hevesi u. - Gábor Áron u. - Petőfi u. által határolt tömbök
településszerkezeti és szabályozási tervének módosítása
- (A Kanizsai Dorottya utca nyomvonalának délebbre helyezése)
- Dózsa Gy. u. - Hevesi u. - Gábor Áron u. - Petőfi u. által határolt tömbök
településszerkezeti és szabályozási tervének módosítása
- (Az 1839/92 hrsz. út szabályozási szélességének csökkentése )
- Dózsa Gy. u. - Hevesi u. - Gábor Áron u. - Petőfi u. által határolt tömbök
településszerkezeti és szabályozási tervének módosítása
- (Az 1836/2 hrsz-ú zöldterület parkolóterületté minősítése )
- Az ipari park belső kiszolgáló úthálózat nyomvonalának és szabályozási
szélességének korrekciója
- Csengery u. - Erdész u. - Budapesti vasútvonal által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- Csengery utca szabályozási szélességének növelése
- Pityer u. - 30001 hrsz-ú út - belterületi határ által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- HÉSZ 21. § (4) c. és d. előírás törlése
- HÉSZ 10. § (3) e) pont módosítása
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel
2008. július 5-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba
a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.
Nagykanizsa MJV Szabályozási
Terve és Helyi Építési Szabályzata
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a 2008. évi Egészségvédelmi Alap támogatásának
elnyerésére.
Apályázat célja: olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének támogatása,
melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb
és eredményesebb megvalósításához (lakosság egészségének megőrzését,
állapotának javítását,...stb.).
A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezet,
egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a
fenti célok megvalósítását szolgálják.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 30.
Benyújtás módja: a pályázati adatlapot zárt borítékban, "Egészségvédelmi
Alap támogatása" jeligével lehet benyújtani.
Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási
Intézménye Nagykanizsa Eötvös tér 16. III. emelet 313-314. iroda. Pályázati
adatlap kérhető: Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa Eötvös tér 16. porta és
Egészségügyi Alapellátási Intézmény.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, székhelyét,
a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igényelt támogatás
összegét, a kérelem tételes indoklását, a megvalósítás módját.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 30.
A határidőre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság
bírálja el.
Az elnyert pályázatok kifizetésének határideje: 2008. szeptember 30.
Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2008. december 30.
Pályázat 2008. évi Egészségvédelmi
Alap támogatásának elnyerésére
A Thúry Laktanya területén – a jelenlegi Kanizsa Invest (Interspar) Áruház
helyén – 2000-ben állítottak egy Mező Ferenc emléktáblát, amely az építkezések
során eltűnt. Kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik
az emléktábla sorsáról, hollétéről, jelentkezzen Deák Varga Dénes főépítésznél
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában.
Felhívás
2008. június 19. Kanizsa – Városháza 7
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a bajcsai kirendeltség
épületében.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a a
Hevesi Sándor Általános Iskola (Nagykanizsa, Hevesi u 2.) igazgatói
álláshelyére.
Pályázati feltételek: szakirányú felsőfokú tanári végzettség, 5 év szakmai
gyakorlat
A pályázathoz mellékelni kell:
Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, végzettséget igazoló
okirat hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, valamint nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a
pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek.
Illetmény: KJT szerint.
Az állás 2008. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig 5 tanévre szól.
A pályázatok benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 30
nap. A pályázat elbírálásának határideje: a közzétételtől számított 90 napon
belül.
A pályázatot 3 példányban kell eljuttatni a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sportosztályára (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Szmodics Józsefné (Tel.: 93/500-800) részére. A borítékra rá kell írni:
Hevesi Sándor Általános Iskola vezetői pályázat.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság személyes meghallgatásra
hívja meg a pályázókat.
Pályázat a Hevesi Sándor Általános
Iskola igazgatói álláshelyére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Rozgonyi
Úti Általános Iskola (Nagykanizsa, Rozgonyi u 25.) igazgatói
álláshelyére.
Pályázati feltételek: szakirányú felsőfokú tanári végzettség, 5 év szakmai
gyakorlat
A pályázathoz mellékelni kell:
Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, végzettséget igazoló
okirat hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, valamint nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a
pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek.
Illetmény: KJT szerint.
Az állás 2008. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig 5 tanévre szól.
A pályázatok benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a közzétételtől számított 90 napon belül.
A pályázatot 3 példányban kell eljuttatni a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sportosztályára (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Szmodics Józsefné (Tel.: 93/500-800) részére. A borítékra rá kell írni: Rozgonyi
Úti Általános Iskola vezetői pályázat.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság személyes meghallgatásra
hívja meg a pályázókat.
Pályázat a Rozgonyi Úti Általános
Iskola igazgatói álláshelyére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Központi
Rózsa Óvoda (Nagykanizsa, Rózsa u 7.) óvodavezetői álláshelyére.
Pályázati feltételek: felsőfokú iskolai (egyetemi vagy főiskolai szintű)
végzettség és szakképzettség. A megfelelő felsőfokú iskolai végzettségek és
szakképzettségek a következők: óvodapedagógusi, konduktor-óvodapedagógusi.
Öt év szakmai gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program,
végzettséget igazoló okirat hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Illetmény: KJT szerint.
Az állás 2008. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig 5 nevelési évre szól.
A pályázatok benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a közzétételtől számított 60 napon belül.
A pályázatot a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztályára
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Szmodics Józsefné (Tel.:
93/500-800) részére kell beküldeni.
Pályázat a Központi Rózsa Óvoda
óvodavezetői álláshelyére
Tájékozatjuk a T. Lakosságot és ingatlan tulajdonosokat, használókat,
hogy az idei évben a gyorsabban beindult vegetációnak köszönhetően a
parlagfű, valamint több allergiát keltő növény virágzásnak indult, vagy
ahhoz közeli fejlődési szakaszba került. A növényvédelmi védekezést
indokolt ellenük megkezdeni. Az idei évben is fokozottan fogja ellenőrizni
a területek állapotát Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala.
Felhívjuk minden ingatlantulajdonos, földhasználó figyelmét arra,
hogy a többször módosított növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV.
törvény alapján az ingatlantulajdonos, vagy használója köteles a gyomnövények
ellen védekezni. A törvény kiemelten kezeli a parlagfű irtását.
A 2000. évi XXXV. törvény 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A parlagfű irtásának elmulasztása esetén az ingatlantulajdonosok,
földhasználók ellen eljárást folytat le az eljáró hatóság, melynek keretén
belül a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 60. és 61. §-a
alapján növényvédelmi bírságot szab ki. A törvény kötelező jelleggel írja
elő minden esetben a növényvédelmi bírság kiszabását, területnagyságtól,
növényi borítottságtól függetlenül. A növényvédelmi bírság tételes
mértékéről a 187/2006. (IX. 5.) számú Kormányrendelet rendelkezik.
E szerint a mulasztók belterületen 20.000 forinttól 750.000 forintig
terjedő pénzbírságot kötelesek fizetni.
Felhívjuk továbbá figyelmüket arra, hogy a parlagfű irtásán kívül az
általános károsítók ellen – így a gyomnövények ellen is – kötelesek védekezni,
amit mechanikai, vagy kémiai úton is teljesíthetnek.
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy amennyiben ezzel kapcsolatban
kérdésük keletkezik, úgy ügyfélfogadási időben forduljanak a Közigazgatási
Osztály munkatársaihoz, érdeklődni a 93/500-859 telefonszámon
lehet.
Felhívás parlagfűmentesítésre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Az épített és természeti
környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati
rendeletének 3.§ (5) pontja értelmében 30 napra közhírré teszem
a helyi védettség kimondására irányuló alábbi javaslatokat:
Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1. Mellékletének VÉDETT
ÉPÜLETEK c. táblázatába felvételre javasolt:
- Nagykanizsa, Egry József u. (622/1-2 hrsz.) volt József főherceg laktanya
régi melléképületei (4 db épület)
Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1. Mellékletének VÉDETT
ÉPÜLETRÉSZEK c. táblázatába felvételre javasolt:
- Nagykanizsa, Király u. 30. (1985/2 hrsz.) társasház - utcai homlokzat
Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1. Mellékletének EGYÉB Mű-
ALKOTÁSOK c. táblázatába felvételre javasolt:
- Nagykanizsa - Miklósfa, Kápolna tér (30 340 hrsz.) öntöttvas kút
(áthelyezhető)
- Nagykanizsa - Miklósfa, Marek József u. 28. (30 468 hrsz.) öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Dr. Szentendrei E. u. (30260 hrsz.) öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Kápolna tér (30 347 hrsz.) öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Szentgyörgyvári utca (30 437/1 hrsz.) öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Veres Péter utca (30 478 hrsz.) öntöttvas kút
Hirdetmény
Ezzel a címmel tartott szakmai
napot a nagykanizsai Rózsa
Óvoda.
Az intézmény 2006-ban nyert a
HEFOP 3.1.3 Felkészítés a kompetencia-
alapú oktatásra nevű, az
Európai Unió által kiírt pályázaton.
Bogyay Lászlóné, az óvoda
vezetője az ovisok pedagógusnap
alkalmából előadott meglepetés-
műsora után köszöntötte a
vendégeket, majd Dr. Pintérné
Grundmann Frida, a Pannon
Egyetem tanulmányi igazgatója
beszélt a gazdaság és az oktatásügy
szoros összefüggéseiről.
A program három nagy blokkra,
három nagy témára oszlott. Az
integráció-inkluzió fontos tapasztalatai,
problémái után a játék és az
érzelmi nevelés kapcsolatáról, végül,
de nem utolsó sorban az óvoda-
iskola átmenet mikéntjéről
hallhattak érdekes előadásokat a
résztvevők.
Bogyai Lászlóné elmondta, a
szakmai nap célja az volt, hogy
a megjelent pedagógusoknak és
szülőknek bemutassák a két év
gyakorlati tapasztalatait, valamint,
hogy ezeket a tapasztalatokat
a meghívott szakemberek
elméleti tudásukkal alátámaszszák.
A HEFOP 3.1.3 programcsomag
általános jellemzői: játékközpontúság,
komplex tervezés, tudatos
képességfejlesztés, cselekvésbe
ágyazott tanulási technikák, a szülők
bevonása.
Fontos szerepe van az integrációnak,
a sajátos nevelést
igénylő gyerekek jelenlétének a
többségi óvodákban. Így a legkisebbek
is megtanulják elfogadni
és kezelni társaik másságát.
Steyer Edina
8 Kanizsa – Oktatás 2008. június 19.
Két művészeti csoport bemutatója
zajlott csütörtökön a hajdani
Úttörőház kiváló akusztikájú
színháztermében.
A Piarista Iskola már sok sikert
learatott vegyeskara és igencsak
friss alapítású, ám máris lenyűgöző
diákszínpada műsorát élvezhette
a szerencsés közönség. A legutóbbi
Helikonon Kodály-díjjal kitüntetett
karnagy, Ráczné Bella
Cecília csapata a hallgatóság érzelmeinek
széles skáláján játszott.
Szicíliai tájnyelven előadott szerelmes
témájú darabja, a Me pizzica,
me mozzica Colachiccitől az
énekeseknek és hallgatóságuknak
egyaránt élményszerű volt. A közönség
viszont méltán illetődött
meg a huszadik századi svéd
Bengt Eriksson Szentlélek-óhajtó
énekén. A közös éneklés – tudtuk
meg a műsor után a vegyeskar által
kedves ünneplésben részesített
„Cili mamától” – elég kemény
összeszedettséget követel fiainktól-
lányainktól, ám egyben rögtön
meg is jutalmazza őket munkájuk
örömével. Az élet más területén is
ezt kellene mindannyiunknak
megtalálni!
Kereszty Ágnes tanárnő február
óta tanítja a gimnáziumi osztályokban
a tánc és dráma tantárgyat.
A szerepléshez kedvet kapott
fiatalok a mozgásszínház és a diákszínpad
szakkörökben próbálhatják
ki magukat. Itt megtanulhatják
önmagukat adni, hisz a
színpad a 100%-os jelenlét iskolája
– számolt be a fiatal tanárnő. E
két csapat közös produkcióit láthattuk:
elsőnek a felszabadult humorú
commedia dell’arte feldolgozást
az igaz szerelem győzelméről.
Az estét bezáró darabjuk, a sokak
által ismert norvég mese –
prózai változatában az interneten
is olvasható –, A három fa legendája
igazi katarzist váltott ki. Az
adaptációban sokak munkája rejlik,
az eredetinél sokrétűbb, több
szinten érthető mű fő üzenete ezen
az estén ez volt: Mit tesz Isten
azokkal a vágyakkal, amelyeket a
szívünkbe ültet. Meglehet, egész
mást, mint amit az elején magunk
álmodunk. Rá figyelni, Hozzá igazodni,
Rá hagyatkozni, nemde ez
a dolgunk? – tette fel a kérdést
Kereszty Ágnes.
P.J.
Móka és megrendültség
A Zrínyi Miklós Általános Iskola
pedagógiai programjában a
tehetséggondozás szempontjából
öt terület különös prioritást élvez
– mondta el lapunknak Faller
Zoltán, az iskola igazgatója.
Ez az öt terület a következő: informatika,
amelyet csoportbontásban,
magyar nyelv és irodalom,
amelyet emelt óraszámmal oktatnak.
A matematika és az idegen
nyelv ún. nívócsoportos terület,
ami azt jelenti, hogy ötödik osztálytól
az ügyesebb diákok külön
csoportba kerülnek – természetesen
az osztályközösség megmaradása
mellett. Az ötödik rész a
sportorientáltság, amelynek keretei
között megvalósult a mindennapos
testnevelés. Ez mellé az öt
kiemelkedő terület mellé felzárkózott
a művészetoktatás modern
tánc formájában.
A szakmai program sikerességét
bizonyítják a zrínyis diákok tanulmányi
sikerei az idei tanévben:
Göncz Csaba András 8. c osztályos
tanuló az Országos Fizika
Verseny 3. helyét szerezte meg, s
szintén eredményesen szerepelt
Horváth László 8. c osztályos tanuló.
Felkészítő tanáruk: Lelkes
Andrásné.
Erdődi Bence 8. c osztályos tanuló
a történelem verseny országos
döntőjében 6. helyezést, a Teleki
Pál Földrajz-Földtan Országos
Verseny döntőjében 4. helyezést
ért el. Felkészítő tanárai: Peszlegné
Henzsel Valéria (történelem) és
Somogyi Józsefné (földrajz).
A német verseny országos döntőjében
eredményesen szerepelt Sütő
Luca 7. c osztályos tanuló. Felkészítő
tanára: Hetyeiné Kovács Andrea.
Steyer Edina
Tanulmányi sikerek a Zrínyiben
Magas színvonalú szakmai pedagógiai
környezet biztosítása a Rózsa óvodában
Ezzel a címmel rendezték a
Péterfy Sándor Általános Iskola
udvarán a már hagyománnyá
vált városi tanévzáró suli-bulit.
A programokat az iskola és
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sportosztálya közösen
szervezte. Sebestyén Nikoletta,
a Művelődési Osztály munkatársa
elmondta, hogy „ez a nap
minden évben a gyerekekért van,
azért, hogy jól érezzék magukat.
Ilyenkor mindig olyan csoportokat
kérünk fel a szereplésre, akik egész
éves munkájuk eredményét tudják
bemutatni.”
Minden óvodát és általános iskolát
meghívtak a rendezvényre. A
Nagykanizsai Rendőrkapitányság
és a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Nagykanizsai Polgári
Védelmi Kirendeltségének
munkatársai érdekes bemutatókat
tartottak a gyerekeknek, amelyeknek
célja nem csak a szórakoztatás
volt, hanem az is, hogy a nebulók
betekintést nyerjenek a hatóságok
munkájába. Kézműves foglalkozások
(bőrözés, arcfestés, hennafestés,
agyagozás, gyöngyfűzés,
rongybabakészítés), ugráló vár, mászó
fal, elektromos kisautók és motorok
tették színessé a délelőttöt. A
színpadon mazsorettek, divatbemutató,
aerobic-bemutató, Rudi bohóc
és a Premier Táncklub szórakoztatta
a közönséget. A Zsigmondy-
Szécheny SZKI diákjai saját készítésű
estélyi ruhákat mutattak be.
Steyer Edina
„Miénk itt
e tér”
Városunk tanulói a megyében is
öregbítik alma máterük hírnevét.
Az Év Zalai Tehetsége címet a
Batthyány Gimnázium 11. osztályos
tanulója, Kupó Péter érdemelte
ki.
Ugyane címet kapta a Bolyai iskola
8. osztályos tanulója Hegedűs
Veronika.
A tanulmányi versenyek során
remekeltek a bolyaisok. Köztük
Patus Eszter, Benedek Ádám, Erdős
Márton és Vas Lilla.
Az Év Zalai
Tehetségei
Első helyezést értek el a
Péterfy Sándor Általános Iskola
tanulói az Országos Katasztrófavédelmi
Ifjúsági verseny Csillebércen
megrendezett döntőjén.
A csapat tagjai: Szlávecz Tamás
(csapatkapitány), Varga Borbála,
Baraniuk Bálint és Gódor Zsolt. A
diákokat Sánta Zoltán, a Péterfy
iskola tanára készítette fel.
A versenyről, a tapasztalatokról
és az elért sikerről beszélgettünk
Prepok Attilával, a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nagykanizsai Polgári Védelmi Kirendeltségének
vezetőjével, a felkészítő
pedagógussal és a csapat
tagjaival.
Prepok Attila: – Az Országos
Katasztrófavédelmi verseny felmenő
rendszerű. A kirendeltségek saját
versenye után jön a megyei,
majd az országos döntő. Nagykanizsán,
a kirendeltségi szintű versenyen
kategóriánként három-három
csapat versenyzett egymással.
Általános iskolák közül a Péterfy, a
középiskolás kategóriában a Cserháti
Szakközépiskola lett az első.
ők képviselték Nagykanizsát a megyei
fordulón Zalaegerszegen.
Mindkét csoportban négy-négy
csapat versengett (Nagykanizsa,
Zalaegerszeg, Keszthely, Letenye).
Külföldről, Horvátországból és
Szlovéniából is érkeztek vendégek,
de ők versenyen kívül teljesítették a
feladatokat. A középiskolások
versenyében a Cserháti második, a
péterfysek az összes induló csapat
közül a legmagasabb pontszámmal
az elsők lettek, így jutottak tovább
a döntőbe. Az országos megmérettetést
az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság a csillebérci
ifjúsági táborban, húsz-húsz csapattal
rendezte meg. Az első napon
volt az elméleti verseny, ahol 60
kérdésből 53-ra válaszoltak helyesen
Tamásék, ezzel az első nap után
a hetedik helyen álltak. A második
napon a gyakorlati feladatokat
kellett megoldani időre, többek között
tűzoltási, árvízvédelmi és polgárvédelmi
feladatokat. A legjobb
idővel hajtották végre a gyakorlatokat
a nagykanizsai diákok. Öszszességében
108 pontot kaptak,
maguk mögött hagyva a 106-106
ponttal rendelkező második és harmadik
helyezetteket. Úgy vélem, ez
nagy hírnevet jelent az iskolának, a
városnak és kirendeltségünknek is.
A gyerekek sok ajándékot kaptak:
érmet, serleget, pólót, egy 22 ezer
forint értékű búvármerülési lehetőséget,
valamint kéthetes nyaralást
Szegeden Sánta tanár úrral együtt.
Varga Borbála: – Nagyon jól
éreztük magunkat a versenyen,
összeismerkedtünk más csapatok
tagjaival is. Úgy gondolom, hogy
minden csapat jól teljesítette a feladatát,
nem voltak köztünk nézeteltérések.
Mindenki szurkolt a másiknak,
de mindannyian a győzelemre
hajtottunk. A gyakorlati versenyfeladatok
nehezek voltak,
nagy volt a stressz, azonban mindenki
a legjobbat próbálta kihozni
magából, és ez döntötte el azt,
hogy első helyezettek lettünk.
Szlávecz Tamás: – Remek volt a
felkészítés, sokat gyakoroltunk, és
szerencsére nyertünk. Reméljük,
jövőre sikerül megismételni.
Sánta Zoltán: – Már tavaly is
megérintett minket a győzelem szele,
mert akkor a gyerekek megyei
második helyezést értek el. A csapatban
ezután kialakult egy erős
küzdőszellem, azért, hogy az idén
még jobban felkészüljünk, még
többet tanuljunk mind az elméleti,
mind a gyakorlati ismereteket tekintve.
Idén a csapat tagjai nagyon
aktívak voltak, egy emberként tartottak
össze a győzelem érdekében,
kihozták magukból a maximumot.
Bízom benne, hogy jövőre is hasonló
sikereket fognak elérni.
Steyer Edina
2008. június 19. Kanizsa – Oktatás 9
6 óra tánctanulás, bemutató, vérpezsdítő zene!
Érkezhetsz egyedül, a pároddal, vagy a barátaiddal!
MÓRICZ ZSIGMOND MűVELőDÉSI HÁZ (Hajgató Sándor út 1.)
2008. június 28. (szombat) 15.00-tól 18.00-ig
2008. június 19. (vasárnap) 10.30-tól 13.30-ig
Részvételi díj: 4500 Ft/fő
Kellő számú érdeklődés esetén szeptembertől
rendszeres tanfolyamot indítunk!
INFORMÁCIÓ: Gavallér-Kormos Attila, telefon: 30-598-3347
e-mail: attila@chilisalsa.hu
Péterfys diákok sikere a Katasztrófavédelmi versenyen
Az elmerült sziget
A 79. Ünnepi Könyvhétre jelent
meg Pék Pál költő tizedik,
Az elmerült sziget című verseskötete,
melyet a Honvéd Kaszinó
tükörtermében mutattak be.
Laudációt Péntek Imre, József
Attila-díjas költő, a Pannon Tükör
főszerkesztője mondott. Közreműködött:
Hegedűs Erzsébet, Horváth
István Radnóti-díjas, Mikola
Mária versmondók és Farkas Tibor
(gitár). Az est házigazdája,
Halmos Ildikó köszöntő szavai
után Pék Pállal Kardos Ferenc beszélgetett.
Pék Pál nem olyan stílust alakított
ki magának, ami senki másra
nem hasonlít, hanem olyat, ami a
legjobban közvetíti belső, lelki tartalmait.
Elragadtatott és tragikus
énekhang ez, amely szinte sanzonszerűen
dallamos és könnyed,
mégis minden szava és szókapcsolata
súlyos és jelentős.
Felnőtt Pilinszky örökségéhez;
így hozott létre eredeti mondandójú
költészetet, amely egészen újszerű
formai elemeket adott hozzá
a katolikus költő örökségéhez.
Olyan szorongásokat hordoz, amelyekkel
a mai világ van tele, mert
úgy érzi, hogy álmaihoz képest a
megvalósult realitás elfogadhatatlan
– olvashatjuk a meghívón
Alföldy Jenő kritikus, irodalomtörténész
tollából.
Laudációjában Péntek Imre többek
között kiemelte:
– Pék Pál új, tizedik kötete –
mindenképpen ünnepi alkalom –
hasonló igényességgel készült,
mint az előzőek. Mondhatnám, hasonló
szigorral. A mívesség iránt
érzett alázattal.
Ezt követően elismeréssel adózott
Szirtes Gábor Pék Pál köteteit
ajánló, rövid miniesszéinek, melyben
rávilágított e kötet két etapjára:
az álságok ellen folyó, meg
nem nyugvó küzdelemre és arra az
erkölcsi elégtételre, jövőt involváló
ígéretre, amely értelmet ad a
sokszor Don Quijotei hadakozásnak.
Régi és új motívumok szövik
át a kötetet. A régiek a folytonosságot
képviselik. Ilyen a – több kötetben
is megidézett – október árnya,
mely új hangsúlyokkal, de a
régi erkölcsi konzekvenciákkal
szól. Majd még egy dologról szólt
Péntek Imre:
– Pék Pál az a költő – mondta –,
aki szenvedélyesen olvassa a régi
és új klasszikusokat, kortársait, keresi
a párhuzamokat, az eltéréseket,
a megerősítő motívumokat. Új
kötetében is számos mottót, ajánlást
találunk. A névsor tanulságos:
találkozunk Weöres Sándor, Fodor
András, dr. Alotti Nasri, Szabó Lőrinc,
Illyés Gyula, Ágh István,
Markó Béla, Ady Endre, Csoóri
Sándor, Nagy László, Dante, Bella
István és Homérosz nevével és soraival.
S idézzük, mit mondott végül:
Pék Pál tizedik kötete súlyos,
tartalmas opusz, a kortárs lírai
termés javához sorolható. Nem
könnyű olvasmány, meg kell küzdeni
a szöveggel. De érdemes,
mert a Keats-i, idáig világító felismerésnek
ad új érvet és érvényt:
együtt van benne a szép és az igaz.
Ahogy az angol költő írta az Óda
egy görög vázához című versében:
A Szép: Igaz s az igaz: szép - /sohse
áhítsatok mást, / nincs főbb bölcsesség.”
Élmények, emlékek
Negyedik kötetével jelentkezett
az idei Ünnepi Könyvhéten
Dr. Polgár József. Az Élmény…
emlék…, ami belőlük
megmaradt című könyvet Dr.
Márkus Ferenc tanár mutatta be
a Honvéd Kaszinó tükörtermében.
Közreműködött: Csere Andrea
és Ritecz Rita. Az est házigazdája
Halmos Ildikó igazgató volt.
Dr. Márkus Ferenc elöljáróban
kiemelte, mindegyik kötet egyetemességében
külön-külön is megfelel
annak a Horváth Jánosi megfogalmazásnak
(Horváth János 20.
századi irodalomtörténész) amely
így hangzik: Az irodalom írók és
olvasók szellemi viszonya írott művek
közvetítésével. A szellemi viszony
kölcsönösségen alapul és
bensőséggel ajándékozza meg az
olvasót.
Dr. Polgár József az évek során
elfogadott prózaíróként van jelen
Nagykanizsa irodalmi életében. Az
évről évre kiadott Antológiának is
társszerzője. Mesélőkedve kiapadhatatlan.
Fordulatos kisprózai írásai
gyakran veszik témájukat
Nagykanizsa jelenéből és közelmúltjából.
Távolabbi helyszínek –
Balaton, Szeged, Adriai-tenger –
emberei is megjelennek munkáiban.
– Történetei jól szerkesztettek,
nyelvhasználata választékos, minden
műve olvasmányos. Alakjai,
karakterei érdekesek, szinte kivétel
nélkül tanult, művelt emberek. Motívumai
változatosak, összességükben
tanulságosak. Ezek egészülnek
ki a természet-, táj- és tárgyleírás
színvonalas teljesítményével. Kivételes
megjelenítő erővel részletesen
ír világhírű zeneszerzőkről, zeneművekről,
zenekari előadásokról,
sőt képzőművészeti alkotásokról is
– olvashatjuk a könyv utószavában,
Dr. Márkus Ferenc tollából.
A mitikus József Attila
A szlovéniai Lendván élő szerző,
Dr. Hagymás István író, pszichiáter
A mitikus József Attila
című kötetét szintén a Halis István
Városi Könyvtárban mutatták
be. Az íróval Czupi Gyula
könyvtárigazgató beszélgetett.
A könyvében Hagymás István
arra akart kísérletet tenni, hogy
felhívja a figyelmet egy olyan József
Attila jelenségre, amelyet az
úgynevezett szinkronicitás determinál.
Azokra az ok-okozati öszszefüggésben
látszólag nem álló
dolgokra próbál rámutatni József
Attila életében és életművében,
amelyek ismételten fordulnak elő.
Azért válhat legnagyobb költőn
mitikus alakká, mert a vele megtörténteknek
vannak előképei, és
éppen a mesék, mítoszok, legendák
világából ismerősek azok az
események, amelyeket maga is
megélt, verssé szublimált, ősképpé
költött.
Nemcsak az Ó és Újszövetség
egyes alakjaira, momentumaira ismerhetünk
rá, ha behatóan tanulmányozzuk
József Attila írásait és
a róla írottakat, de a magyar őstörténet
egy-egy kulcsfigurája is felsejlik,
a megfelelő attribútumokkal,
a megfelelő időben és helyen.
Hagymás István megpróbálta azt a
hagyományt követni, amelyet eddig
megjelent könyveiben is szem
előtt tartott, vagyis egy úgynevezett
archaikus analógiás, prelogikus,
asszociációs fonal mentén
szerette volna felgöngyölíteni a
sok talányos, mégis ismerős jelenséget.
Szószedetek
A Nyelvészeti tájékoztató füzetek
3. és 4. számaként jelent
meg az Ünnepi Könyvhétre Szabadi
Tibor J. eszperantó műfordító
Első magyar – eszperantó –
bajor szószedet- és kifejezésgyűjteménye,
valamint Első
osztrák – német – magyar szószedet-
és kifejezés-gyűjteménye.
10 Kanizsa – Parnasszus 2008. június 19.
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Könyvünnep nagykanizsai szerzőkkel
2008. június 19. Kanizsa – Parnasszus 11
Az újszerű munkáról többek között
így ír Dr. Horváth György magyar
nyelvi lektor az előszóban:
Szabadi Tibor J. nehéz feladatra
vállalkozott. Ez jelen esetben többszörösen
is igaz. A magyar nyelv
színessége, sokoldalú szó- és szószerkezet
kincse rendkívül gazdag.
Elég csak az értelmező szótárunkra
utalni, és akkor nem képezheti
vita tárgyát megállapításunk. Szabadi
Tibor J. szótárírási vénája
feltétlen dicséretes. Új utakat keres,
és talál. S végül megemlíti azt
is, soha nem tudjuk előre, hogy mikor
vesszük hasznát a jelen állapotban
„értéktelen” munkának.
Ezt a tudomány eddigi fejlődése világosan
bizonyította. A munkának
értéke az is, hogy a magyar mellett
egy német nyelvjárás kutatóit is
ösztönzi hasonló munka végzésére.
Amit én adhatok
Első verseskötetével jelentkezett
az Ünnepi Könyvhéten Kósa
Pál. Amit én adhatok című kötetét
Kardos Ferenc költő, a Halis
István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese
mutatta be az intézményben.
Kósa Pál tavaly csatlakozott a
Takács László Irodalmi Körhöz.
Már gyermekkorában is írt, de
nyugdíjasként adta közre alkotásait.
A kötet megjelentetésében Kardos
Ferenc segítette, aki többek
között elmondta:
– Hagyományos szemléletű költő
Kósa Pál, a hagyományos témákat
– szerelem, elmúlás – részesíti
előnyben. Az elmúlás azonban nem
úgy foglalkoztatja, hogy mi veszett
el, hanem milyen eredményei vannak
életének. Amiben különbözik
minden más kanizsai íróembertől,
az az igazán természetközelisége.
Majdnem minden versében szerepel
az erdő, a növényvilág, a természet.
Látszik, hogy gondolati lírájában a
nyugatos nemzedék hatott rá erőteljesen.
Ösztönösen nyúl a formákhoz,
mindegyik verse szabad vers,
akkor is, ha van benn időmértékes,
belső rímekkel rendelkező, és haiku
formára hajazó költemény is. Érdekes
sajátossága, hogy a legnagyobb
ellentéteket közlő verse is békés
marad, békésen fejeződik be. Kósa
Pál életében bizonyára különleges
alkalom az első kötet. Elindult egy
új úton, ahonnan el lehet jutni egy
magasabb absztrakciójú költészet
felé. Ennek megvannak a csirái.
Bakonyi Erzsébet
Dr. Csernus Imre A Nő című
könyvéhez készült képanyagból
nyílt kiállítás az Ünnepi Könyhéten
a Halis István Városi
Könyvtárban. A Nádor Péter festményeit
és a pszichiáter gondolatait
bemutató kiállítás június 27-
ig tekinthető meg. A két alkotó
Nyakó Melinda, a Nők-háza
Egyesület elnökének meghívását
elfogadva érkezett Kanizsára.
Mitől nő egy nő? És vajon mitől
jó a nő? Hogyan képes egy nő
vagy akár egy férfi megélni saját
nemiségét? Tudja-e jól érezni magát
a saját bőrében? És tesz-e valamit
azért, hogy jobb legyen?
Ha ön elég erős, hogy feltegye magának
ezeket a kérdéseket, lapozzon
bele Dr. Csernus Imre legújabb
könyvébe. Bátraké a szerencse. Aképek
történetet próbálnak elindítani, s
a vég a későbbiekben fejeződik be.
Kimondani hangosan magamnak
és a másiknak a jó és a rossz
érzéseimet, majd mindennek a következményeit
napról-napra következetesen
vállalni: ez a
fejl(eszt)ett érzelmi inteligencia.
Dr. Csernus Imre 1966-ban
született egy vajdasági kisvárosban.
Bár tíz éves korában esküt
tett arra, hogy pap lesz, valahogy
mégiscsak pszichiáter lett
belőle, mert kiderült, hogy van
bátorsága feltenni azokat a kérdéseket,
amelyekre mások gondolni
sem mernek – olvashatjuk
a könyv hátsó borítóján. Akinek
felkeltettük a figyelmét, még ellátogathat
a könyvtárba, és elmélyülhet
a könyv gondolatait
megjelenítő festmények üzeneteiben.
Bakonyi Erzsébet
A nő
Mátyás királyra és a magyar
reneszánszra emlékezett a Medgyaszay
Házban rendezett évadzáró
találkozóján a Rozgonyi
Polgári Egylet.
Az egybegyűlteket Miha
Tamásné, elnök köszöntötte.
– Az a nemzet, amelyik nem őrzi
történelmi múltját, és nem becsüli
kiemelkedő hőseinek emlékét, az
előbb-utóbb arra kényszerül, hogy
múltbeli szenvedéseit újra-meg újra
átélje – kezdte előadásában Szalay
István nyugdíjas pedagógus, az est
szónoka. – Ha ez igaz akkor igaz az
ellenkezője is – folytatta. – A nemzeti
identitásához ragaszkodó közösség
a múltbeli tapasztalatait, sikereit
felhasználva, új és új sikereket tud
elérni. Számunkra ez a második a
követendő magatartás – hangsúlyozta,
majd szólt Mátyás államszervező,
országépítő munkájáról,
kultúra-, tudomány-, művészet-támogató
tevékenységéről. Elmondta,
százötven évvel ezelőtt, 1458. január
24-én választották közfelkiáltással
Mátyást királlyá. Még nem volt
16 éves. Széleslátókörű, művelt
uralkodóként értett a hadvezetéshez,
államszervezéshez, a gazdasági
élet irányításához. Erős egyéniségként
a maga elé kitűzött célt következetesen,
akarattal, majdnem mindig
elérte. Ma úgy mondanánk, sikerült
önmagát megvalósítania.
Uralkodásának, dicsőségének csúcsán
halt meg 1490. április 6-án.
Egy gazdag, virágzó országot hagyott
az utókorra. Uralkodásával
bebizonyította, hogy a magyarok
képesek voltak Európát megvédeni
a törökkel szemben. Bebizonyította,
hogy Közép-Európa politikai élete
elképzelhetetlen magyar részvétel
nélkül, és bebizonyította, hogy az
uralkodó, az uralkodó udvara, a magyar
nép képes átvennie egy modern
haladó szellemű kultúrát, tudományt,
és van ereje annak továbbfejlesztésére.
Megbecsülést, hírnevet
szerzett az országnak. Halálakor
nem volt még 50 éves.
Aműsorban fellépett Horváth István
Radnóti-díjas versmondó, a
kiskanizsai Szent Cecília Zene és
Művészeti Iskola kamara együttese
Plánder Katalin vezetésével, valamint
Varga Döniz és Roósz Péter, a
Kiskanizsai Általános Iskola tanulói.
Az előadást követően Udvardi
Gézáné, a Fakanál Klub vezetője
adott tájékoztatást a kor étkezési
szokásairól, ételeiről. Atalálkozó reneszánsz
étkek kóstolójával zárult.
B.E.
A magyar reneszánsz
12 Kanizsa – Kultúra 2008. június 19.
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Új!
Honlapunkon, Szóról-szóra
című rovatunkban teljes
terjedelmében olvashatók
a pártok, szervezetek
sajtótájékoztatói, nyilatkozatai.
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu Egyesített Bölcsőde
Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a. Tel./fax: 93/314-340
Az Egyesített Bölcsőde felvételt hirdet
BÖLCSőDETITKÁR MUNKAKÖRBEN
2008. augusztus 1-től.
A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: mérlegképes könyvelő.
Költségvetési gyakorlat előnyt jelent,
számítógép felhasználói ismeret szükséges.
Jelentkezni lehet az intézményvezetőnél a Napraforgó Bölcsődében
(Nagykanizsa, Csokonai u. 5.) szakmai önéletrajzzal.
Immár ötödik alkalommal
rendezte meg a Dunántúli Nyugdíjasklubok
Kulturális Találkozóját
a VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház és az intézményben
működő Vasutas
Nyugdíjasklub.
A jó hangulatú találkozón több
mint százan vettek részt pécsi,
székesfehérvári, szombathelyi,
celldömölki, soproni és tapolcai –
zömében vasutas – nyugdíjasklubok
képviseletében.
A rendezvényen Kámánné Szép
Terézia intézményvezető, Szmodics
Józsefné művelődési és sportosztályvezető,
Horváth László, a
Nyugdíjasklubok Országos Szövetségének
elnöke és Kócza Ferenc, a
kanizsai Vasutas Nyugdíjasklub vezetője
mondott köszöntőt. A Dunántúl
különböző régióiból érkezett
szépkorúak dalcsokrokkal, versekkel
és tánccal köszöntötték egymást
és a közönséget, a Kodály
művelődési ház pedig meglepetés
műsorral kedveskedett a résztvevőknek,
melynek során Tóth Roland
(botostánc), a HSMK Premier
Táncklubja, valamint a házigazda
közművelődési intézmény Yasmine
Orient Tánccsoportja szórakoztatta
a közönséget.
G.G.
Szépkorú vasutasok
Városunkban járt a 4for Dance
kamaraegyüttes. A magyar néptánc
autentikus elemeit virtuóz ritmusjátékokkal
ötvöző csoport a Hevesi
Sándor Művelődési Központ
Színháztermében lépett fel, akiket
a Folk Error nevű zenekar kísért.
Lapunk kérdéseire Gál Sándor
válaszolt, aki elmondta:
– Elég fáradtan érkeztünk ide,
próbáltuk magunkból a maximumot
kihozni. Úgy láttam, hogy a
közönségnek tetszett, amit csináltunk,
és ez nekünk teljes megelégedettséget
nyújt. A jövőbe tekintve
elmondanám, egy-két héten
belül új munkafolyamatba kezdünk.
Más tanárok fognak nekünk
másmilyen táncanyagokat tanítani.
Ez lesz az alapja az ősszel elkészülő
új, nagy műsorunknak,
amely nem kisebb részek összességéből
fog állni, mint a mai, hanem
egy komplett történetet szeretnénk
színpadra vinni.
S.E.
4for Dance
2008. június 19. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Úgy érzi, változtatni kellene megszokott
életvitelén, és megszokott környezetén.
Ne hagyja magát lebeszélni erről a tervéről,
hiszen nem olyasmi után vágyódik,
ami elérhetetlen, és nem az öné.
Figyeljen, és ragadja meg a kínálkozó lehetőségeket
a munkájával kapcsolatban. De
mielőtt döntést hozna, higgadt fejjel gondolkodjon,
ne hagyja ott a megszokott helyét
egy bizonytalan jövőjű lehetőség miatt.
Számíthat a Jupiter támogatására, és nagy fába
vághatja a fejszéjét. Ha új vállalkozáson töri
a fejét, most esélye van a sikeres lépésre, hiszen
profi módon kezeli a pénzügyeit. Érzelmi
életében romantikus napokra számíthat.
Néha úgy érzi, semmi nem tudja boldoggá
tenni. Fogja vissza kicsit a munkatempóját,
és tervezzen a közeljövőben szabadságot.
Egy kis séta, és vízparti napozás
után mindjárt derűsebbnek látja a világot.
Bátran nézzen szembe a nehézségekkel,
nem kell a gondok miatt azonnal depresszióba
esni. A környezetében így is
vannak olyanok, akik az ön segítségére
várnak. Ne okozzon csalódást nekik.
Néha úgy érzi, időhiányban szenved, és
nem tud kellő időt szentelni magánéletére.
Jó, hogyha továbbra is ragaszkodik az
elveihez, mert a nem várt eseményeket
így könnyebben átvészeli.
Pozitív élmények várnak ezen a héten önre.
Sikerre számíthat mind anyagiak, mind
a karrier területén. Akésőbbiekben fontolja
meg jobban döntéseit, és a szorgalmának is
meg lesz előbb-utóbb az eredménye.
Próbáljon meg időnként könnyíteni a helyzetén.
Az állandó tépelődés felőrli erejét, gyengíti
immunrendszerét. Törődjön többet a magánéletével
és menjen szabadságra. Feloldódásra,
vigaszra csak a szerelemben találhat.
Acsillagok állása szerint mozgalmas napok
elé néz. Érdemes kihasználnia a kínálkozó
lehetőségeket, mert szinte arannyá változik
minden, amihez hozzáfog. Legyen szó akár
tanulásról, vagy ház körüli munkáról.
Akellemetlen bolygóállások néhány napra
ugyan lehangolják, de hamarosan visszatér
minden a régi kerékvágásba. Továbbra is
maradjon nyíltszívű a családjával, mert
csak így várhat segítséget tőlük.
Ne hamarkodja el döntéseit, és ne bízzon
semmit a véletlenre. Ha elbizonytalanodik,
most ne hallgasson a barátai tanácsára, hanem
vegye saját kezébe az ügyeit. Ha szingli,
fordítson több időt a párkeresésre.
Úgy tűnik, hullámvölgybe kerül ezekben
a napokban. A nehézségek elől nem kell
mindjárt megfutamodni, hanem meg kell
oldani azokat. Ideje lenne egy hosszabb
pihenőre, erőgyűjtésre vonulnia.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Állás
nemzetközi tehergépk.-vezető szakirányú 82.800 – 140.000 Ft
teherautó szerelő szakirányú 100.000 Ft
autószerelő szakirányú 82.800 – 120.000 Ft
CO hegesztő szakirányú 105.000 – 120.000 Ft
AWI hegesztő szakirányú 120.000 Ft
forgácsoló szakirányú 200.000 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 100.000 Ft
pultos szakirányú 86.300 Ft
szerkezetlakatos szakirányú 90.000 – 110.000 Ft
gyártósori összeszerelő 8. általános 70.000 – 90.000 Ft
anyagmozgató 8. általános 80.000 – 95.000 Ft
hostess érettségi 69.000 – 105.000 Ft
gépésztechnikus technikum 300.000 – 320.000 Ft
munkavédelmi ügyintéző technikum 100.000 Ft
környezetvédelmi mérnök főiskola 100.000 – 120.000 Ft
gépészmérnök főiskola 300.000 – 320.000 Ft
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugatdunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és
Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy a
http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
ÚJ! ÚJ! ÚJ!
frekvencia!
FM 95,6 MHz
Tekerjen át Ön is!
Új SMS
szám
06-30/
30-30-95-6
ÁLLÁS
14 Kanizsa – Apró 2008. június 19.
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
Nk-án a Turulmadárnál 100 m2-
es, I. emeleti lakás extrákkal eladó.
Érd.: 30/9124-674 (6177K)
BÉRLET
JÁRMű
INGATLAN
Nk belvárosában 600 négyzetméteres
terület – társasház építésére is
alkalmas – eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072
Nk-án a Fő úton 77 m2-es polgári
lakás jó állapotban eladó. Érd.:
93/321-906 (6200K)
Nk-án a belvárosban Kinizsi u. 2.
szám alatt egy és fél szobás irodának
és orvosi rendelőnek is alkalmas, felújításra
szoruló lakás eladó. Érd.:
93/325-787 (6242K)
Dupla garázs a Nagyváthy utcában
eladó. Érd.: 18 óra után a 93/314-956-
os telefonszámon.(6245K)
ÚJ LAKÁS AKCIÓ! Egy darab
tetőtéri, 46 m2 galériás, két szobás,
cirkós lakás a Deák tér 10-ben 8,99
millió Ft-ért eladó. Akár önrész nélkül
is. Tel.: 30/901-9013 (6246K)
Kiskanizsán kétszintes családi ház
kis telekkel, garázzsal eladó. Érd.:
30/590-3945 (6247K)
Nk-án az Uszodánál kétszobás,
bővíthető, napfényes, egyedi fűtéses,
részben felújított, kívülről hőszigetelt
udvari lakás garázzsal,
pincével eladó. Irányár: 5,3 millió
Ft. Érd.: 20/9726-721 (6257K)
Nk-án a Corvin utcában két és fél
szobás, karbantartott lakás eladó.
Irányár: 8,9 millió Ft. Érd.: 93/323-
737, 20/3981-455 (6258K)
Nk-án (Kisfaludy u. 27.) két és fél
szobás, 74 m2-es, gázfűtéses, polgári,
udvari, társasházi lakás eladó. Tel.:
70/373-4318 (6259K)
Csónakázó tónál (a Szeszfőzde
közelében, a szalagkorlátnál) 1000
m2-es telek kis faházzal eladó. Víz,
villany van. Érd.: 30/9975-375
(6268K)
Nk-i másfél szobás, gázas, 44 m2-
es földszinti, önkormányzati lakásomat
egy szobás, gázas önkormányzati
lakásra cserélném. Érd.: 30/958-7390
(6299K)
Nk-án a Berzsenyi utcában, negyedik
emeleti, két szobás lakás albérletbe
kiadó. Érd.: 30/590-3945 (6249K)
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés
bérbe kiadó vagy építési
teleknek eladó. Tel.: 30/481-2323
(6260K)
Iharosban 75 m2 alapterületű helyiség
kereskedelmi célra kiadó. Érd.:
70/313-7437 (6270K)
1500-as Zsiguli kevés kilométerrel
eladó. Érd.: 93/314-956 (6244K)
Daewoo Matiz, fehér, 2001-es,
2009. szeptemberig műszakival eladó.
Tel.: 20/465-2574 (6262K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, régi újságokat,
stb.! Érd.: 20/555-3014
(6083K)
Tenyésztésre szánt Mopsz 4 hónapos
kiskutyák családi okok miatt eladók.
Érd.: 30/481-2323 (6263K)
Fuji FinePix S3000 digitális fényképezőgép
(ezüst színű) 3,2 MP, 6x
optikai zoom, LCD 1,8", beépített
vaku, memóriakártya, napellenző
gyűrű, USB kábel, leírás, szoftver.
Közelkép, mozgókép felvétel, automatikus
és kézi üzemmódok. Irányár:
20.000 Ft. Tel.: 30/9932-534
(6264K)
ISOVER hőszigetelő, 10 cm vastag,
600 Ft/m2 áron eladó. Ugyanitt új
téglavörös tetőcserép 20 m2, féláron
eladó, ajándék kupcseréppel, hófogóval.
Tel.: 06-70-935-4639 (6267K)
Két kiscica keresi szerető gazdáját!
Érd.: 70/387-9707 (6271K)
Fürdőkád, zuhanytálca felújító
zománcozás helyben, beépített állapotban,
fehérben, színesben. Érd.:
20/475-1793, 82/423-691 (6142K)
Nagykanizsa belvárosában precíz
német, angol és orosz nyelvtanítást,
korrepetállást, érettségire, felvételire
és nyelvvizsgára felkészítést vállal
nemzetközi gyakorlattal rendelkező
nyelvtanár. Tel.: 30/962-4721 (6238K)
Gépelést, illetve bármilyen számítógépes
szerkesztést rövid határidővel
vállalok. Tel.: 30/9932-534
Nk-i pizzériába pizzaszakácsot és
felszolgálót felveszünk. Érd.: 30/555-
6585 (6255K)
Újra masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybevehető) Teljes testre,
30 perces lazító masszázs 1000 Ft.
Egyéb szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, stb. masszázs. Hívásra házhoz is
megyek! Tel.: 30/481-2323 (6273K)
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAMOKAT
indítunk
􀂊 2008. 06.23-án 16 órakor
könnyű- és nehézgépkezelő
(alap és típusvizsga)
􀂊 2008. 06.25-én 16 órakor
autóbuszvezető (D)
􀂊 2008. 06.30-án 8 órakor
személyautó, motor és
segédmotor kategóriákban
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
NE HAGYD KI,
JELENTKEZZ!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
984; 987; 986/1. hrsz-ú Erzsébet tér északi tömbjét, 90.000.000 Ft kikiáltási
áron. A versenytárgyalás időpontja július 2.10 óra. 649/118. hrsz-ú Ipari
Parki beépítetlen területet 7.646.000 Ft + áfa kikiáltási áron. A versenytárgyalás
időpontja július 2. 11 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és
a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Versenytárgyalás
Ha felsőfokú végzettsége van,
döntse már el, dolgozni akar vagy
pénzt keresni! Érd.: 70/313-7437,
20/936-7115 (6272K)
2008. június 19. Kanizsa – Sport 15
A labdarúgó NB III Dráva csoportjában
szereplő NTE 1866 MÁV
együttese az idény utolsó, 34. fordulójában
a PVSK Fürge Nyuszi gárdáját
fogadta. A kanizsai labdarúgók
annak tudatában léptek pályára,
hogy győzelem, s a többi meccs
kedvező alakulása esetén megszerezhetik
a 13. helyet, ami komoly
prémiummal kecsegtetett volna számukra.
Ennek megfelelően görcsös
játékot láthattunk Visnovics Lászlóéktól,
igaz, a vendég pécsiek számára
sem volt tét nélküli a találkozó,
hiszen egy esetleges siker a csoportban
a bent maradásukat jelenthette
volna. Nos, a vége kétszeri hazai
egyenlítés után baranyai 3-2-sikert
hozott. Így a Tóth Attila trenírozta
NTE labdarúgói a Dráva csoport
14. helyén végeztek 37 ponttal,
51 rúgott és 63 kapott találattal.
Nem volt szép búcsúzás
A záró fordulóban kíváncsiak voltunk arra, hogy a házi góllövőlistán fej-fej mellett haladó két kanizsai
támadó, Cs. Horváth Gábor (14 gól) és Ujvári Máté (16) hogyan teljesít a szezonzárón.
Ujvári Máté
Jobb oldali csatárként kezdett, de az ellenfél
szögleteinél ő maradt csak elől. Összjátékban
aktívabb volt, s az 5. és 14. percben lövéssel
próbálkozott. Tizenötpercnyi játék
után többször tűnt fel a baloldalon is, sőt a
továbbiakban is a többszöri oldalváltások
jellemezték futballját.
Ujvári Máté
Rögtön jobblábas lövéssel nyitott, valamint
az elkövetkezendő időszakban ugyan szabadrúgást
is kiharcolt, viszont összjátékban
pontatlanabb lett. Egyéni képzettségét kihasználva
volt jól induló cselsorozata is,
azonban nem kellő ritmusban oldotta meg
ezeket.
Ujvári Máté
A második játékrészt ő is harcosabban kezdte,
szabálytalanságot is követtek el ellene.
Sokkalta statikusabbá vált teljesítménye, és
ennek is betudható volt, hogy a 61. percben
hibázott. A feszült helyzet szülte kakaskodáshoz
ugyanakkor – s ez nem válik dicsőségére
– ő is "időben" odaért.
Ujvári Máté
A mérkőzés utolsó periódusát alaposan megnyomta.
Harcos játéka nagy helyzeteket eredményez,
s az utolsó percekben kétszer is remek
egyéni akcióval próbálkozott. 80 méteres szólója
gólt érdemelt volna, a házi góllövő listán elfoglalt
első helyezése így már éktársa kezében volt.
Cs. Horváth Gábor
Kihúzódik balra, de vonalban helyezkedő
csatártársával együtt néha túlságosan is elől
maradtak. Ezen aztán még idejében változtatott,
majd pedig erőszakossága is kamatozott,
hiszen pontrúgásokkal jöhetett együttese.
A pályán történt összezördülésnek aktív
részese volt.
Cs. Horváth Gábor
A 75. percben majdhogynem reménytelen
helyzetből szerzett gólt egy nem túl erős
jobblábas lövéssel, ami becsorgott az ellenfél
kapujába, amivel 2-2 lett. Többször is jó
összjátékot produkált Ujvárival, de ezúttal
ez már nem sikerült.
Cs. Horváth Gábor
Egész egyszerűen elbújt a védők között, támadófutballja
statikus lett, mindezt a kapunak
háttal állva és viaskodva. A 33. percben
aztán egy biztató kombináció után összeszedte
magát, s az utolsó pillanatokban kétszer
is biztatóan próbálkozott visszalépve a
labdákért.
1-22. perc:
23-45. perc:
46-67. perc:
68-90. perc:
Cs. Horváth Gábor
Inkább centerként dominált, s a felpasszolt labdák
megtartása, valamint fejjel történő megjátszása
volt a feladata. Ebben a periódusban volt
egy lepattanó lövése, s egy jobblábas zúgó kapufája,
miközben az ellenfél sarokrúgásainál is
a hazai büntetőterületen belül bukkant fel megfelelő
súlypontemelkedése miatt.
Az idény házi gólkirályi címe tehát Ujvári Mátét illeti, aki tizenhatszor volt eredményes, s 13 meccsen örülhetett,
míg Cs. Horváth Gábor tizenötig jutott tizennégy találkozón betalálva. (Polgár)
Egy sorozat kezdődött, egy pedig
folytatódott az Nagykanizsai Utánpótlás
Futball Club korosztályos
csapatainál. Az első kitételnél maradva,
az NB II Délnyugati csoportjának
U13-as korosztályában a Török
János és Németh Ferenc edzette
legénység zárt az élen 28 találkozón
aratott 24 győzelemmel, 3 döntetlennel
és 1 vereséggel, 172-25-ös
gólkülönbséggel. Ebben a csapatban
góllövőként kiemelkedett
Sáfrán Richárd, aki nyolcvanötször
volt eredményes, míg Török Milán
32, Horváth Dávid pedig 12 gólt
jegyzett. A most U17-es korosztály
folytatva sorozatát, megismételte
korábbi U15-ös, és U13-as győzelmét.
Náluk Faller Zoltán és Bene
Gábor volt a felkészítő, s a Zrínyiiskola
igazgatója meg is jegyezte:
„Ezeket a srácokat már NB II-es
csapatok megfigyelői, mi több, menedzserek
is kerülgetik.” Az elnök,
Vlaszák Géza viszont sietett leszögezni:
„Értékeinkről csak úgy nem
fogunk lemondani, vagy ha igen, az
elsődleges célállomást Zalában látjuk.”
Jegyezzük meg, hogy az idősebbek
26 győzelmük mellett
mindössze egyszer kaptak ki, s
186-szor köszöntek be ellenfeleiknek,
miközben csupán 22 gólt kaptak.
Legjobb mesterlövészeik Péntek
Adrián (76), Billege András
(22), valamint Antalics Levente,
Szarka Tamás és Szakmeiszter János
(mindhárman 16) voltak.
Polgár László
Bajnokok két korosztállyal
NÉVJEGY – Nagykanizsai Utánpótlás Futball
Club. Alapítási éve: 2003. Színe: sárga – fekete. Címe:
8800 Nagykanizsa, Zárda utca 16. Stadionja:
Olajbányász-stadion (8000 férőhellyel). Elnök: id.
Vlaszák Géza. Sikerei: NB II Délnyugati csoport
U13-as bajnok (2004, edzők: Catalin Azoitei, Faller
Zoltán, Vlaszák Géza, 2008, edzők: Török János, Németh Ferenc),
U15-ös bajnok (2006, edzők: Catalin Azoitei, Faller Zoltán, Vlaszák
Géza), U17-es bajnok (2008, edzők: Bene Gábor, Faller Zoltán).
NÉVJEGY
– CWG Kanizsa
Vízilabda
Sport Egyesület.
Alapítási
éve: 1988. Színe:
kék – fehér. Címe: 8800
Nagykanizsa, Békástói u. 3.
Uszoda: Városi uszoda (200 férőhellyel).
Elnök: Kaszper László.
Edző: Szabó Gábor. Legnagyobb
sikerei: OB I B 9. helyezés
(2007), OB I B 4. helyezés
(2008).
Ugyan nagy volt a várakozás
a CWG Kanizsa VSE OB I B-s
vízilabdacsapatánál, végül a felsőházi
rájátszásban nem sikerült
elcsípniük a harmadik helyet,
mivel Cegléden 12-10-re kaptak
ki a házigazdáktól. A Szabó Gábor
játékos-edző vezette legénység
a bajnokság finisére
mintha kifulladt volna, s az elmúlt
heti hazai vereség okozta
botlást már nem sikerült kozmetikáznia
Karácsony Tiboréknak.
A SZIE Ybl VSE gárdája pedig
volt annyira rutinos, hogy az
utolsó körben beelőzte a dél-zalaiakat,
akik így lemaradtak a
dobogóról. Ettől függetlenül a
negyedik hely az idén húsz esztendős
egyesület eddigi legszebb
eredménye. S ami a legfontosabb,
hogy ennek az egyletnek
szépreményű utánpótlása
is létezik, tehát remélhetőleg
lesz honnan meríteni az elkövetkezendő
szezonokban.
P.L.
A legszebb
sikerrel
Kanizsa 16 – Programajánló 2008. június 19.
Június 20. 19 óra Czupi Veronika - népdalénekes,
június 23. 19 óra Tulman
Géza - gitár, június 24. 19 óra Farkas
Miklós – harmonika, június 25. 19 óra
Major Lajos – harmonika, június 26. 19
óra Kummer László – harmonika, június
27. 19 óra Turzó György – gitár, június
30. 19 óra Bellák Tibor – harmonika
KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ 2008.
Június 24. 21 óra – HSMK
Bencsik Imre: KÖLCSÖNLAKÁS (bohózat).
A budapesti Fogi Színház bemutatója.
Főbb szereplők: Harsányi Gábor, Gergely
Róbert, Rátonyi Hajni, Csala Zsuzsa,
Straub Dezső
NYÁRESTI SZERENÁD
mediterrán hangulat
a HSMK előtti juharfa alatt
Június 20-21. – II. Igricfesztivál. Helyszín: Cserfő
Június 21. 19-02 óra „MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA”
Szent Iván éjjelén a Magyar Plakát Ház és a Képzőművészetek Háza szokatlan, színes
programokkal, éjszakai nyitva tartással, tárlatvezetésekkel, a kiállítási terekben koncerttel,
filmvetítéssel várja a látogatókat. E csodákkal teli éjen a történések középpontjában
India misztikus világa és a Calcutta Trio varázslatos muzsikája áll.
Június 21. NAGY UTAZÁS
Fotókiállítás Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet életútjáról.
Megtekinthető: augusztus 31-ig.
Színes programok várnak a
nyári hónapokban is a kultúrát
kedvelőkre.
Idén kerül második alkalommal
megrendezésre Cserfőn az Igricfesztivál,
az énekelt vers, a folk- és
a világzene találkozója. Előző számunkban
részletes bemutatót olvashattak
a fellépőkről Farkas Tibor
jóvoltából.
India csodálatos világával ismerkedhetnek
meg a látogatók június
21-én a Múzeumok éjszakája
című program keretein belül a Magyar
Plakát Házban és a Képzőművészetek
Házában.
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet teljes életművéből
rendeznek a szervezők festményés
fotókiállítást Nagy utazás címmel.
Kőfalvy Csilla azt is elárulta,
hogy csak ezen az estén egy bengáli
teaházat rendeznek be a Plakát
Ház kávézójában. Egész nap nyitva
tart a múzeum, de a programok
csak este 18 órakor kezdődnek.
Kinyit a teaház, majd 20 órakor
lép fel a Calcutta Trió, egy északindiai
zenét játszó zenekar. Filmvetítéssel
is kedveskednek a vendégeknek
a Képzőművészetek Házában.
Június végén veszi kezdetét a
már hagyománnyá vált Kanizsai
Nyári Színház programsorozat,
amelynek első előadása Szent Iván
éjszakáján lesz. Mindhárom előadást
a Hevesi Sándor Művelődési
Központban rendezik, s ennek oka,
hogy a szabadtéri színpad padlózata
javításra szorul – árulta el lapunknak
Tóthné Hegedűs Erzsébet.
A Hagyományok Napjával,
amelyet július 6-án tartanak
Kiskanizsán, a régi Búcsút szeretnék
újjáéleszteni a szervezők. Délelőtt
9 órakor kirakodóvásárral indul
a nap, 13 órakor veszi kezdetét
a felvonulás. A gyermekeket játszóházzal,
színházzal, mesefolk
koncerttel és családi népi vetélkedővel,
a felnőtteket koncertekkel,
sanzon esttel, valamint búcsúi bállal
várják – tájékoztatott Godinek
Ibolya.
Steyer Edina
A kultúra nyara
XX. évfolyam 25. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2008. június 26. Kanizsa
A virágoskert, a téglagyár és
a többiek… Mármint ilyen fantázianevű
és más akadályok állták
útját az ország minden
szegletéből felpakolt lovasoknak,
hogy aztán a legjobbak
büszkén örüljenek előkelő helyezésüknek.
Az idén megrendezett (amúgy
tizenkettedik) nemzetközi és
nemzeti lovastusa versennyel
mérföldkőhöz érkezett a kanizsai
rendezvény, hiszen a szervezők
(a Kanizsa Lovasklubbal az élen)
bizonyítani szerették volna, hogy
a Csónakázó-tó körüli helyszínnel
nem véletlenül kandidálnak
(angol, holland és olasz pályázóval
párhuzamosan) a jövő évi ifjúsági
Európa-bajnokságra.
A nemzetközi jelleg nem csupán
abból adódott, hogy cseh, német és
osztrák versenyzők is érkeztek a
military-ra, hiszen a versenyt a
nemzetközi szövetség (FEI) német
delegáltja és cseh vezetőbírája
szemlézte, mellettük pedig szlovén
tapasztalat-gyűjtők is érkeztek
Nagykanizsára.
A rekkenő hőség alaposan megviselte
lovat és lovasát, de a legkitartóbbak
és legjobbak jutalma az
egyik, ha nem a legszínvonalasabb
hazai megmérettetésen szerzett
győzelem lett.
Azzal nagy titkot nem árulunk
el, ha azt írjuk, a második
nap terepversenye izzasztotta
meg leginkább a résztvevőket,
de az ne tévesszen meg senkit,
hogy a díjlovaglás, vagy díjugratás
kisebb és belátható pályán
zajlott. Az egész pikantériája
abban állt, hogy a paripáknak
mindhárom számban „jól kellett
menniük” ahhoz, hogy a siker
garantált legyen. A különböző
csillagozású, vagyis nehézségi
fokot jelentő kategóriákban
a helyiek közül a
nagyrécsei Enselle lovasa, Orbán
Zsolt „A0 kezdő ló”-ban
harmadikként zárt, de zalaira
bővítve a kitekintőt, érdemes
megemlíteni, hogy a pókaszepetki
Egyed László összesítésben
a nemzetközi „CCI –
egycsillagosok” mezőnyében a
negyedik helyet szerezte meg, s
legjobb magyarként különdíjban
részesült.
Polgár László
Elképzelhető, hogy befutottak?
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Eltelt egy év, és a Halis István
Városi Könyvtár könyvtárosai
ismét autóbuszos kirándulást tettek
a kistérségbe. Így azok a
munkatársak is tapasztalatokat
szerezhettek a fejlesztésekről,
akik nem vesznek részt nap-mint
nap a mozgókönyvtári feladatellátásban.
A társasághoz csatlakoztak
a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulásából, a hivatal
gazdasági osztályáról. Rész vett
egy fő azok közül is, akik az
internetes könyvtári munkát segítő
diákok közé tartozik.
– Új fázisba került a könyvtári
ellátás – mondta indulás előtt
Czupi Gyula könyvtárigazgató. –
Korábban azok a kistelepülések éltek
a lehetőséggel, ahol nem volt
iskolai oktatás. Most három településen
azt tanulmányoztuk, hogyan
tud beilleszkedni a Halis István
Városi Könyvtár által nyújtott
új mozgókönyvtári szolgáltatás a
már működő ellátási rendszerbe.
Ezúttal Nagyrécse, Galambok, Felsőrajk
és Gelse volt az útirány. Míg a
busz robogott, Szabadi Virág, Perényi
Ildikó és Bognár Csilla könyvtárosok
ismertetőt adtak egy-egy település történetéről,
műemlékeiről, híres szülötteiről,
az adott könyvtárról és a kölcsönzési
szokásokról.
Az 1051 fő lakosú Nagyrécse első
írásos említése 1264-ből származik.
Az újkőkortól bizonyíthatóan
lakott hely. A késő vaskor gazdag
anyaga a kelták jelenlétére utal. A
török 1566-ban és még később is
többször földig rombolta, de újraépült.
Jelenlegi neoromán stílusú
templomát a Három királyok tiszteletére
Inkey báró építette 1752-ben.
Oltárképe azt a Szent László legendát
ábrázolja, amikor vizet fakaszt a
király a sziklából. A festményhez
Inkey László ült modellt, az ő arcképe
néz szembe a padsorokban helyet
foglaló hívekkel. Nagyrécse tizenháromezer
kötetes könyvtárában
a mozgókönyvtári szolgáltatás
igénybe vétele érdekében 2008.
márciustól negyvenhatan iratkoztak
be ebbe a kölcsönzői csoportba.
A következő állomás Galambok
volt, ahol március 13-tól működik
az új mozgókönyvtári szolgáltatás
a Zalakarosi Kistérség Többcélú
Társulása finanszírozásában. Ötezer-
háromszáz kötetes könyvtára
iskolai és községi könyvtárként
funkcionál.
Valószínű, mindenki úgy gondolta,
ezen a kiránduláson még véletlenül
sem kerül szóba a gólyaláb.
Aki így gondolta, tévedett. A
társaság kívánságára a busz pilótája
egy röpke negyedórára leparkolt
a galamboki halastónál. Mint tudjuk,
Nagykanizsa újkori történetében
a gólyaláb, a gólyalábazás
összeforrt Czupi Gyula könyvtárigazgató
nevével, a sáron járó segédeszközt
itt azonban nem ő hozta
szóba. De térjünk vissza a halastóhoz.
Voltak, akik a halak útját figyelték,
az igazgató a Pannonhát
Tájpark által emeltetett hirdetőtáblát
tanulmányozta valakivel, s a
közelben ekkor történt egy váratlan
esemény. Néhányan, amint
megpillantották a villanypóznákra
emlékeztető cölöpkezdeményeket,
rögvest késztetést éreztek arra,
hogy rászálljanak. Szárnypróbálgatásuk
némi meglepetést okozott
a többi könyvtáros körében, de valaki
megnyugtatta a gólyalábon állókat:
van a buszban gólyaláb!
Az út a kilencszáz fős településre,
Felsőrajkra vezetett, ahol Felsőrajk
önkormányzata megbízásával, a
Pacsai Kistérség Többcélú Társulása
keretében a Halis István Városi
Könyvtár működteti március óta a
mozgókönyvtárat. A beiratkozás itt
is ingyenes, akárcsak a többi településen,
és az olvasók egyúttal a kanizsai
könyvtár tagjai is lesznek.
Felsőrajk már a honfoglalás előtt is
lakott hely volt. Az ásatások során
avar kori temetőre bukkantak a jelenlegi
falu északi részén. Nevét a Rajk
családról kapta. A község több elkülönített
mocsárszigeten élt, és nagy
katonai jelentőséggel bírt a török
időkben. Az akkori Rajk a Nagykanizsáról
Kapornakra, Kapornakról
Egerszegre, majd onnan a Bécsbe
menő marhahajtó út mellett feküdt.
Az 1532-es török invázió után az ott
élők földvárat építettek. 1997-ben
Vigh László polgármester ötlete alapján
elkezdődtek a mai Rajki Vár felépítésének
munkálatai. Az építkezés
mintegy másfél évet vett igénybe. A
várépítő polgármester a kanizsai
könyvtárosokat a Rajki Zsigmond
Művelődési Házban fogadta. Az épület
belső átalakításához két Szerbia-
Montenegróból érkezett vendégművész
is hozzájárult, név szerint az azóta
elhunyt Szalma László és
Csobanov Farkas Mária festőművészek.
A művész-duó az épület egyik
falára a Trianon előtti Magyarországot
festette meg, melyen természetesen
megtalálható a jelenlegi országhatár
is. A terem szemközti oldalán
egy török kori eseményt örökített
meg a szerb festőművész. A 3x3-as
táblakép azt a pillanatot ábrázolja,
amikor a kiváló balkezes kardforgató,
Rajki Imre párviadalra hívott egy
törököt, miközben egy másik a háta
mögé osont, s levágta a bajvívó bal
kezét. Szerencsére Rajk Imre életben
maradt, és elmenekült. Később családi
címerükben is megörökítették ezt
az eseményt. E történelmi jelentőségű
festmény előtt került elő az az eszköz,
amire néhányan már útközben
céloztak. Czupi Gyula könyvtárigazgató
gólyalábon jött be a terembe, s a
festmény előtt adta át ünnepélyesen
Vigh Lászlónak, a várépítő polgármesternek,
országgyűlési képviselőnek
a gólyalábat. Miután a társaság
megtekintette a várat, és a bátrabbak
felmásztak az őrtornyokba, már csak
egy állomáshely maradt hátra a körútból.
Gelse, ahol a Petőfi Sándor
Emlékkönyvtár megtekintése mellett
jutott egy kis idő a lubickolásra is a
termálfürdőben.
Azzal a jó érzéssel térhettek vissza
munkájukhoz a résztvevők, hogy egy
jelentős múltú, fejlődni kívánó és tudó
térség lakóit segítik könyvtári
munkájukkal az érvényesülésükben.
Bakonyi Erzsébet
2 Kanizsa – Kultúra 2008. június 26.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Tel./fax: 93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím:
8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft.
Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető:
László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Könyvtárosok a kistérségben
Atáborozó fiatalok ottjártunkkor
lelkesen mesélték élményeiket:
például a hűsítő letenyei strandolást,
vagy a horgászást és keszegsütést
a Mura folyónál, amely évek
óta immár nem elválasztja, hanem
sokkal inkább összeköti a zalai
horvátságot az anyanemzettel. Vargovics
Józsefné táborvezető, a
Nagykanizsai Horvát Kisebbségi
Önkormányzat elnöke elmondta,
hogy a táborozás alkalmával sok figyelmet
fordítottak az anyaország
kultúrájának és történelmének, valamint
a Mura menti horvátság
néprajzi értékeinek bemutatására.
Ennek jegyében a diákok a foglalkozásokon
elkészítették és tanulmányozták
Horvátország címerét,
megismerkedtek a régi Mura menti
lakodalmas szokásokkal és kellékekkel,
s leginkább a saját maguk
által készített díszes bokrétáknak
örültek. Egy másik szekcióban a
tamburás fiúk gyakoroltak, hogy a
táborzárón minél sikeresebben szólaltassák
meg a leánykarral közösen
a szebbnél szebb Mura menti
és muraközi népdalokat. A vidám
hangulatban eltelt egy hét alatt a táborozó
fiatalok kézműves foglalkozásokon
vettek részt, továbbá
muraközi táncokat is tanultak. A
kanizsai HKÖ elnöke hangsúlyozta,
hogy a gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt élményekben gazdag
táborozást a Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítvány,
a két város kisebbségi önkormányzata,
valamint Tótszerdahely települési
önkormányzatának támogatásával
lehetett hagyományteremtő
céllal megszervezni. Vargovics
Józsefné mosolyogva tette hozzá:
ha a gyerekeken múlna, jövőre már
akár húsz naposra lehetne tervezni
az általános iskolások horvát néprajzi
és nyelvi táborozását.
Gelencsér Gábor
2008. június 26. Kanizsa – Krónika 3
Fotó: Gelencsér Gábor
Dobro dosli! – Horvát néprajzi tábor Tótszerdahelyen
A Nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat – a letenyei kisebbségi
grémiummal együttműködve – egyhetes hagyományőrző és
néprajzi tábort szervezett általános iskolásoknak, akik a tanév alatt
hetente csak egy órában tanulták a horvát nyelvet. A táborozás ideális
helyszíne volt Tótszerdahelyen a hajdani Fedák-kúria, amely a
teljes felújításnak köszönhetően szállodai színvonalú ellátást nyújtott
a gyerekeknek.
Egy új szakma meghonosítását
kezdték el a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI közelmúltban ünnepélyesen
átadott fazekasműhelyében.
– Egyre több igény mutatkozik
környezetünkben a hagyományos,
egyedi fazekastermékekre, s ehhez
szakemberek kellenek – mondta avatóbeszédében
Merksz Andor, az intézmény
igazgatója. – Az iskola
megpróbált nyitni egy olyanfajta
képzés elindításával, ami kihat a
környezetünkre. Az induláshoz a
csáktornyai testvériskolától kaptak
szakmai alapot és támogatást. A beruházáshoz
szükséges pénzhez egy
interreges pályázat alapján jutottak.
A kilencmillió forintos eszközfejlesztést
EU-s forrásból valósították meg,
az építészeti részt pedig az iskola önerőből
biztosította. Az alagsor, a
pincehelyiség átalakítása mintegy
27-28 millió forintba került. Menet
közben sok segítséget kaptak vállalkozóktól,
kollégáktól és a tanulóktól
– jegyezte meg az igazgató.
Anyári szünetben kerámiatábor indul
általános iskolások számára heti
váltással. Atanműhely nemcsak az iskoláé,
hanem a városé. Mindenki számára
nyitott, szeretettel várják a középiskolásokat
és a felnőtteket egyaránt
– egészítette ki Merksz Andor.
A fazekasműhely eddigi alkotásaiból
Tér, idő, forma címmel nyílt
kiállítás a Magyar Plakát Házban.
A kiállítást Balogh László önkormányzati
képviselő, az OKISB elnöke
nyitotta meg. (B.E.)
A Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola
(Nagykanizsa, Platán sor 3.)
FELVÉTELT HIRDET az alábbi munkakörökbe:
- PORTÁS, TAKARÍTÓ, KONYHAI KISEGÍTő
Jelentkezés írásban, elérhetőség megjelölésével
Fazekasműhely avató és kiállítás Fotó: Bakonyi Erzsébet
A napokban ülésezett a
Romlottvár alapítványának
kuratóriuma.
A tagok abban reménykednek,
hogy dr. Cseke Ferenc
szándékát tovább tudják éltetni,
illetve elképzeléseit meg tudják
valósítani.
E szerint a Romlottvár Nagykanizsa
történelmének nevezetes
emlékhelye lesz. Olyan turisztikai
lehetőséget fog biztosítani,
amely a város iránti érdeklődést
tovább növeli, az itt élőket
pedig megerősíti a hagyományok
őrzésében.
A kuratóriumban is változás
állt be, elnöke Deák-Varga Dénes,
tagjai Száraz Csilla, Karmazin
József, Kovács Sándor és
dr. Horváth György lett.
Keresik
a jövő útját
A gazdasági és közlekedési miniszter
rendelete értelmében június
1-jétől váltható a harminc
napos bérlet a volántársaságok
jegyirodáiban.
Az előzményekről Halász Gyula
önkormányzati képviselőtől
megtudtuk, 2005-ben kezdeményezte
a bérletek érvényességi idejének
megváltoztatását. Akkor a
Volán Egyesülések Társasága nem
támogatta a kezdeményezését, így
nem lett belőle rendeletmódosítás.
A képviselő azonban nem adta fel,
a GKM-hez fordult, és hosszas levelezés
után, végül pont került az
ügy végére azzal, hogy 2008. februárjában
megjelent a gazdasági és
közlekedési miniszter 4/2008.
(II.29.) számú rendelete, mely szabályozza
a harminc napos bérlet
bevezetését.
A politikus véleménye szerint
fontos módosításról van szó, hiszen
a fizikai állományú dolgozók
10-én kapják kézhez a fizetésüket,
míg a bérletek csak 5-éig érvényesek.
Az 5-10-éig terjedő időszakban
nagyon sok család került nehéz
helyzetbe, mert nem tudták
megvásárolni a bérleteiket. Most
tárgyhónapon belül bármikor kiváltható
a harminc napos bérlet.
Mivel ez nem helyi-, hanem országos
ügy, ezért kellett minisztériumi
szabályozás, hangsúlyozta
Kanizsa 4 – A mi ügyeink 2008. június 26.
Itt a harminc napos buszbérlet
ARehabilitációs Osztály számára
négy darab mágneses lepedőt és
párnát, két darab mágneses szettet,
valamint négy mágneses cipőbetét
szettet ajándékoztak hatszázharmincezer
forint értékben. Az adományozás
dokumentumainak aláírását
követően Dr. Fliszár Mária
osztályvezető főorvos adott tájékoztatást
a mágneses terápia hatásairól.
Az ÁNTSZ által is elismert
mágneses terápia többek között javítja
a vérkeringést, megoldást
nyújthat különféle egészséggel
kapcsolatos problémákra, mint
például az álmatlanság, migrének,
krónikus fáradtság, depresszió,
stressz, izomsorvadás, izületi
gyulladások, izületi fájdalmak
csökkentésére.
B.E.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Abudapesti székhelyű BIOTECH Kft. adományának köszönhetően
újabb eszközökkel gyarapodott a Kanizsai Dorottya Kórház. A kft.
anyavállalata Csáktornyán található, s a legközelebbi városként Nagykanizsát
választották abból a célból, hogy segítséget nyújtsanak a kórháznak
és a beteg embereknek.
A nemzeti értékek ápolása és
megőrzése érdekében végzett
munkássága elismeréseként a
POFOSZ Nagykanizsai Elnökségének
felterjesztésére a Politikai
Foglyok Országos Elnöksége,
a POFOSZ Hazáért Érdemkereszt
Ezüst fokozatát adományozta
Marton István polgármesternek.
A kitüntetés átadásán jelen
volt Csabai Hugó a POFOSZ Országos
Elnökség tagja, a
POFOSZ Zala Megyei Elnöke,
Vitéz Bartal György András a
POFOSZ Zala Megyei elnökhelyettese,
valamint Vitéz Nagy Ottó
a POFOSZ Zala Megyei Elnökség
tagja.
Hazáért Érdemkereszt
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Adományt kapott a rehabilitációs osztály
A harminc napos bérlet eddigi
tapasztalatairól Horváth Ferencné
helyi forgalmi vezetőt kérdeztük.
– Nagykanizsa helyi közlekedésében
önkormányzati képviselői
kezdeményezésekre április végén
született meg az a 24/2008-as számú
önkormányzati rendelet,
amely lehetővé tette, hogy június
1-től bárki vásárolhat harminc
napos érvényességű bérletjegyet,
melynek az a kitétele, hogy a vásárlás
napját követő bármely
naptól lehet kérni az érvényesítését.
Érvényessége attól a naptól a
következő hónap azonos napját
megelőző nap 24 óráig szól. A
váltás napja tehát nem lehet kezdő
nap, csak az azt követő bármely
nap. Június 4-én kezdtük
árusítani a harminc napos bérleteket
a szolgálati helyeinken.
Jelen pillanatban még nagyon
csekély iránta az érdeklődés,
pedig propagáltuk a lehetőségét.
Bízunk benne, a nyári szabadságok
ideje alatt talán nagyobb
lesz a forgalom. A jövőben,
a nyomdai gyártást követően
lehet majd vásárolni harminc
napos nyugdíjas- és tanuló
bérletet is.
Halász Gyula.
A városatya szeretné, ha minél
többen élnének a lehetőséggel, hiszen
a szolgáltató, a Zala Volán részéről
ez egy plusz, családokat segítő
lehetőség. Mód van arra továbbá,
hogy akár a nyugdíjasok vagy a diákok
is éljnek ezzel a lehetőséggel.
A bérletvásárlás módjáról a képviselő
elmondta, a jegypénztáraknál
harminc napos bérletet kell kérni,
ahol rábélyegzik a bérlet kiváltásának
és érvényességi határidejének
időpontját. Ez egyfajta utazási
szabadságot jelent a busszal közlekedőknek,
hiszen akkor váltják ki a
bérletet, amikor akarják.
Egy helyi indíttatású ügyet sikerült
országos üggyé emelni: a rendelet
értelmében júniustól minden
volántársaság illetékességi területén
kötelező a harminc napos bérlet
kiadása.
B.E.
A nyugdíjasok és a tanulók is vásárolhatnak…
Legutóbbi közgyűlésén alapszabályt
módosított a Dél-zalai
Vízmű Zrt. tulajdonosi köre.
Elfogadták Nagykanizsa javaslatát,
miszerint az eddigi 80% + 1
szavazat helyett a legtöbb kérdésben
elegendő lesz az 50% + 1 szavazat.
Ez nem vonatkozik az egységes
vízdíjra illetve a cég privatizációjára.
Itt továbbra is az eredeti
voksolás szerint dönthetnek a tulajdonosok.
A kanizsai javaslat annyiban
módosult, hogy a szükséges szavazatokat
legkevesebb tizenkét
településnek kell támogatnia.
Alapszabályt
módosított a Vízmű
2008. június 26. Kanizsa – Hirdetés 5
6 Kanizsa – Városháza 2008. június 26.
Tisztelt Szabadhegyi Ingatlan Tulajdonosok!
Az elmúlt időszakban többen is jelezték Hivatalunknak, hogy a
Szabadhegy városrészben lévő ingatlanok házszámozása nem
egyértelmű, több helyen hiányos. Így az oda érkezők nehezen
tudnak tájékozódni. A probléma egyik forrása, hogy a volt zártkerti
házszámozások több helyen fellelhetők, az új épületekre pedig a
házszámok nem minden esetben kerültek kihelyezésre.
Arról is értesültünk, hogy néhány ingatlan tulajdonosa nem tudja
ingatlanának házszámát.
Az egyes ingatlanok házszámozása megtörtént a mellékelt
táblázat szerint.
Mivel a házszámozásra vonatkozó részletes szabályokat országos
jogszabály nem állapít meg, arra vonatkozó helyi szabályzat
összeállítását a Hivatal megkezdte. E szabályok elfogadásáig
tisztelettel kérjük az érintett tulajdonosokat, hogy ingatlanaikon jól
látható helyen a házszámot a csatolt táblázat adatai alapján elhelyezni
szíveskedjenek!
Bízunk benne, hogy az ingatlan tulajdonosok segítségével a
városrészben tapasztalt házszámozási anomáliák feloldásra kerülnek.
Segítő közreműködésüket ezúton is megköszönöm.
Nagykanizsa, 2008. június 12.
Marton István, polgármester
Utcanév Helyrajzi sz. Házszám Utcanév Helyrajzi sz. Házszám
páros páratlan
Alsószabadhegyi u. 13466/95 152. Alsószabadhegyi u. 13466/16 129.
Alsószabadhegyi u. 13466/94 150. Alsószabadhegyi u. 13466/17 127.
Alsószabadhegyi u. 13466/93 148. Alsószabadhegyi u. 13466/20 125.
Alsószabadhegyi u. 13466/88 146. Alsószabadhegyi u. 13466/39 123.
Alsószabadhegyi u. 13466/86 144. Alsószabadhegyi u. 13466/40 121.
Alsószabadhegyi u. 13466/85 142. Alsószabadhegyi u. 13466/41 119.
Alsószabadhegyi u. 13466/84 140. Alsószabadhegyi u. 13466/42 117.
Alsószabadhegyi u. 13466/83 138. Alsószabadhegyi u. 13466/43 115.
Alsószabadhegyi u. 13466/82 136. Alsószabadhegyi u. 13466/44. 113.
Alsószabadhegyi u. 13466/81 134. Alsószabadhegyi u. 13466/45. 111.
Alsószabadhegyi u. 13466/80 132. Alsószabadhegyi u. 13466/47. 107-109.
Alsószabadhegyi u. 13466/79 130. Alsószabadhegyi u. 13466/96. 105.
Alsószabadhegyi u. 13466/78 128. Alsószabadhegyi u. 13466/132. 103.
Alsószabadhegyi u. 13466/77 126. Alsószabadhegyi u. 13466/103. 101.
Alsószabadhegyi u. 13466/75 124. Alsószabadhegyi u. 13466/51. 99.
Alsószabadhegyi u. 13466/74 122. Alsószabadhegyi u. 13466/52. 97.
Alsószabadhegyi u. 13466/127 120. Alsószabadhegyi u. 13466/53. 95.
Alsószabadhegyi u. 13466/72 118. Alsószabadhegyi u. 13466/116. 93.
Alsószabadhegyi u. 13466/71 116. Alsószabadhegyi u. 13466/117. 93/A.
Alsószabadhegyi u. 13466/70 114. Alsószabadhegyi u. 13443/5. 91.
Alsószabadhegyi u. 13466/69 112. Alsószabadhegyi u. 13440/18 89.
Alsószabadhegyi u. 13466/68 110. Alsószabadhegyi u. 13440/17. 87.
Alsószabadhegyi u. 13466/67 108. Alsószabadhegyi u. 13440/16. 85.
Alsószabadhegyi u. 13466/65 106. Alsószabadhegyi u. 13440/15. 83.
Alsószabadhegyi u. 13466/64 104. Alsószabadhegyi u. 13440/14. 81.
Alsószabadhegyi u. 13466/63 102. Alsószabadhegyi u. 13440/13. 79.
Alsószabadhegyi u. 13466/62 100. Alsószabadhegyi u. 13440/12. 77.
Alsószabadhegyi u. 13466/61 98. Alsószabadhegyi u. 13435/2. 75/C.
Alsószabadhegyi u. 13466/60 96. Alsószabadhegyi u. 13440/24. 75/B.
Alsószabadhegyi u. 13466/59 94. Alsószabadhegyi u. 13440/9. 75.
Alsószabadhegyi u. 13466/58 92. Alsószabadhegyi u. 13440/10. 75/A.
Alsószabadhegyi u. 13466/56 90. Alsószabadhegyi u. 13440/7. 73.
Alsószabadhegyi u. 13443/6 88. Alsószabadhegyi u. 13440/6. 71.
Alsószabadhegyi u. 13443/7 86. Alsószabadhegyi u. 13440/5. 69.
Alsószabadhegyi u. 13403/25 84. Alsószabadhegyi u. 13440/4. 67.
Alsószabadhegyi u. 13403/55 82. Alsószabadhegyi u. 13440/3. 65.
Alsószabadhegyi u. 13403/52 80. Alsószabadhegyi u. 13440/2. 63.
Alsószabadhegyi u. 13403/51 78. Alsószabadhegyi u. 13440/1. 61.
Alsószabadhegyi u. 13403/21 76. Alsószabadhegyi u. 13425/9. 57-59.
Alsószabadhegyi u. 13403/47 74. Alsószabadhegyi u. 13424/4. út
Alsószabadhegyi u. 13403/19 72. Alsószabadhegyi u. 13424/2. út
Alsószabadhegyi u. 13403/18 70. Alsószabadhegyi u. 13424/1. 53.
Alsószabadhegyi u. 13403/17 68. Alsószabadhegyi u. 13422/17. 51.
Alsószabadhegyi u. 13403/44 66. Alsószabadhegyi u. 13422/16. 49.
Alsószabadhegyi u. 13403/43 64. Alsószabadhegyi u. 13422/15. 47.
Alsószabadhegyi u. 13403/40 62. Alsószabadhegyi u. 13422/3. 45.
Alsószabadhegyi u. 13403/13 60. Alsószabadhegyi u. 13422/4. 43.
Alsószabadhegyi u. 13403/36 58. Alsószabadhegyi u. 13422/5. 41.
Alsószabadhegyi u. 13403/35 56. Alsószabadhegyi u. 13422/6. 39.
Alsószabadhegyi u. 13403/32 54. Alsószabadhegyi u. 13422/7. 37.
Alsószabadhegyi u. 13403/31 52. Alsószabadhegyi u. 13422/8. 35.
Alsószabadhegyi u. 13403/8 50. Alsószabadhegyi u. 13422/9. 33.
Alsószabadhegyi u. 13403/7 48. Alsószabadhegyi u. 13422/10. 31.
Alsószabadhegyi u. 13422/11. 29.
Alsószabadhegyi u. 13422/12. út
Alsószabadhegyi u. 13422/13. 27.
Polai József a 15. sz. választókerület
önkormányzati képviselőjének
fogadóórája 2008. június 27-én
elmarad.
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat,
hogy Balogh László,
Bene Csaba, Bicsák Miklós,
Karádi Ferenc, Dr. Károlyi Attila,
Tóth Nándor önkormányzati
képviselők fogadóórája július-augusztus
hónapban elmarad.
Megértésüket köszönjük!
Fogadóórák
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét,
hogy 2008. július 1-jén
(kedden) Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
zárva tart!
Megértésüket köszönjük.
Polgármesteri Hivatal
Zárva tart
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése pályázatot hirdet
a a Hevesi Sándor Általános Iskola
(Nagykanizsa, Hevesi u 2.)
igazgatói álláshelyére.
Pályázati feltételek: szakirányú
felsőfokú tanári végzettség, 5 év
szakmai gyakorlat
A pályázathoz mellékelni kell:
Szakmai önéletrajz, az intézmény
vezetésére vonatkozó szakmai
program, szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelések,
végzettséget igazoló okirat
hitelesített másolata, 3 hónapnál
nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, valamint nyilatkozat,
amelyben a pályázó hozzájárul,
hogy a pályázat elbírálásában
közreműködők a pályázatba betekintsenek.
Illetmény: KJT szerint.
Az állás 2008. augusztus 1. napjától
2013. július 31. napjáig 5 tanévre
szól.
A pályázatok benyújtásának
határideje: a közzétételtől számított
30 nap. A pályázat elbírálásának
határideje: a közzétételtől számított
90 napon belül.
A pályázatot 3 példányban kell
eljuttatni a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Művelődési és Sportosztályára
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) Szmodics Józsefné (Tel.:
93/500-800) részére. A borítékra rá
kell írni: Hevesi Sándor Általános
Iskola vezetői pályázat.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság személyes meghallgatásra
hívja meg a pályázókat.
Pályázat
igazgatói helyre
2008. június 26. Kanizsa – Városháza 7
Utcanév Helyrajzi sz. Házszám Utcanév Helyrajzi sz. Házszám
páros páratlan
Cseresznyés u. 13466/21. 2. Cseresznyés u. 13466/38. 1.
Cseresznyés u. 13466/24. 4. Cseresznyés u. 13466/37. 3.
Cseresznyés u. 13466/25. 6. Cseresznyés u. 13466/36. 5.
Cseresznyés u. 13466/28. 8. Cseresznyés u. 13466/35. 7.
Cseresznyés u. 13466/29. 10. Cseresznyés u. 13466/34. 9.
Cseresznyés u. 13466/30. 12. Cseresznyés u. 13466/33. 11.
Cseresznyés u. 13466/31. 14.
Harmat u. 13472. 2. Harmat u. 13475. 1.
Harmat u. 13532. 4. Harmat u. 13474. 3.
Harmat u. 13533/6. 6. Harmat u. 13473/3. 5.
Harmat u. 13533/8. 8. Harmat u. 13473/2. 7.
Harmat u. 13533/3. 10. Harmat u. 13473/1. 9.
Harmat u. 13535. 11.
Harmat u. 13536. 13.
Hegybíró u. 13466/13. 1.
Hegybíró u. 13466/12. 3.
Hegybíró u. 13466/101. 5.
Hegybíró u. 13466/10. 7.
Hegybíró u. 13466/105. 9.
Hegybíró u. 13466/8. 11.
Hegybíró u. 13466/7. 13.
Hegybíró u. 13466/6. 15.
Hegybíró u. 13466/130. 17.
Kanyar u. 13471/8. 2. Kanyar u. 13470. 1.
Kanyar u. 13477/1. 4. Kanyar u. 13477/4. 3.
Kanyar u. 13471/5. 6. Kanyar u. 13477/3. 5.
Kanyar u. 13471/4. 8. Kanyar u. 13476. 7.
Kanyar u. 13471/3. 10.
Kanyar u. 13471/6. 12.
Kanyar u. 13471/7. 14.
Pásztor u. 13440/20. 1.
Pásztor u. 13440/21. 3.
Pásztor u. 13440/22. 5.
Szabadhegyi u. 13405/1. 18. Szabadhegyi u. 13529. 19.
Szabadhegyi u. 13405/2. 20. Szabadhegyi u. 13528. 21.
Szabadhegyi u. 13406. 22. Szabadhegyi u. 13527. 23.
Szabadhegyi u. 13407/1. 24. Szabadhegyi u. 13526. 25.
Szabadhegyi u. 13407/4. 26. Szabadhegyi u. 13525. 27.
Szabadhegyi u. 13408/1. 28. Szabadhegyi u. 13524/2. 29.
Szabadhegyi u. 13408/4. 30. Szabadhegyi u. 13524/1. 31.
Szabadhegyi u. 13408/3. 32. Szabadhegyi u. 13522/6. út
Szabadhegyi u. 13409. út Szabadhegyi u. 13523. 33.
Szabadhegyi u. 13410. 34. Szabadhegyi u. 13522/4. 35.
Szabadhegyi u. 13411/1. 36. Szabadhegyi u. 13522/5. 37.
Szabadhegyi u. 13411/2. 38. Szabadhegyi u. 13522/1. 39.
Szabadhegyi u. 13412. 40. Szabadhegyi u. 13521/1. 41.
Szabadhegyi u. 13413. 42. Szabadhegyi u. 13519. 43.
Szabadhegyi u. 13414. 44. Szabadhegyi u. 13518. 45.
Szabadhegyi u. 13415. 46. Szabadhegyi u. 13517. 47.
Szabadhegyi u. 13416. 48. Szabadhegyi u. 13516. 49.
Szabadhegyi u. 13417. 50. Szabadhegyi u. 13515. 51.
Szabadhegyi u. 13418. 52. Szabadhegyi u. 13514. 53.
Szabadhegyi u. 13419. 54. Szabadhegyi u. 13513. 55.
Szabadhegyi u. 13420/1. 56. Szabadhegyi u. 13511. 57.
Szabadhegyi u. 13420/2. 58. Szabadhegyi u. 13510. 59.
Szabadhegyi u. 13421. 60. Szabadhegyi u. 13509. 61.
Szabadhegyi u. 13424/1. 62. Szabadhegyi u. 13508. 63.
Szabadhegyi u. 13424/4. út Szabadhegyi u. 13507. 65.
Szabadhegyi u. 13425/8. 64. Szabadhegyi u. 13506. 67.
Szabadhegyi u. 13426. 66. Szabadhegyi u. 13505. 69.
Szabadhegyi u. 13427. 68. Szabadhegyi u. 13503/3. út
Szabadhegyi u. 13428. 70. Szabadhegyi u. 13503/2. 73.
Szabadhegyi u. 13429. 72. Szabadhegyi u. 13503/1. 75.
Szabadhegyi u. 13430. 74. Szabadhegyi u. 13502. 77.
Szabadhegyi u. 13431. 76. Szabadhegyi u. 13501. 79.
Szabadhegyi u. 13432/1. 78. Szabadhegyi u. 13500. 81.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése pályázatot hirdet a
Rozgonyi Úti Általános Iskola
(Nagykanizsa, Rozgonyi u 25.)
igazgatói álláshelyére.
Pályázati feltételek: szakirányú
felsőfokú tanári végzettség, 5 év
szakmai gyakorlat
A pályázathoz mellékelni kell:
Szakmai önéletrajz, az intézmény
vezetésére vonatkozó szakmai program,
szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelések, végzettséget
igazoló okirat hitelesített másolata, 3
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, valamint nyilatkozat,
amelyben a pályázó hozzájárul,
hogy a pályázat elbírálásában közreműködők
a pályázatba betekintsenek.
Illetmény: KJT szerint. Az állás
2008. augusztus 1. napjától 2013. július
31. napjáig 5 tanévre szól.
A pályázatok benyújtásának határideje:
a közzétételtől számított 30
nap. A pályázat elbírálásának határideje:
a közzétételtől számított 90 napon
belül.
A pályázatot 3 példányban kell eljuttatni
a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Művelődési és Sportosztályára
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) Szmodics Józsefné (Tel.: 93/500-
800) részére. A borítékra rá kell írni:
Rozgonyi Úti Általános Iskola vezetői
pályázat.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság személyes meghallgatásra
hívja meg a pályázókat.
Pályázat
igazgatói helyre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése pályázatot hirdet a Központi
Rózsa Óvoda (Nagykanizsa,
Rózsa u 7.) óvodavezetői álláshelyére.
Pályázati feltételek: felsőfokú iskolai
(egyetemi vagy főiskolai szintű)
végzettség és szakképzettség. A megfelelő
felsőfokú iskolai végzettségek és
szakképzettségek a következők: óvodapedagógusi,
konduktor-óvodapedagógusi.
Öt év szakmai gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell:
szakmai önéletrajz, vezetői program,
végzettséget igazoló okirat hitelesített
másolata, 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Illetmény: KJT szerint.
Az állás 2008. augusztus 1. napjától
2013. július 31. napjáig 5 nevelési évre
szól.
A pályázatok benyújtásának határideje:
a közzétételtől számított 30
nap. A pályázat elbírálásának határideje:
a közzétételtől számított 60 napon
belül.
A pályázatot a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Művelődési és
Sportosztályára (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) Szmodics Józsefné
(Tel.: 93/500-800) részére kell beküldeni.
Pályázat -
óvodavezető
8 Kanizsa – Városháza 2008. június 26.
Utcanév Helyrajzi sz. Házszám Utcanév Helyrajzi sz. Házszám
páros páratlan
Szabadhegyi u. 13432/2. 80. Szabadhegyi u. 13499. 83.
Szabadhegyi u. 13433. 82. Szabadhegyi u. 13498. 85.
Szabadhegyi u. 13434. 84. Szabadhegyi u. 13497. 87.
Szabadhegyi u. 13435. 86. Szabadhegyi u. 13496. 89.
Szabadhegyi u. 13436. 88. Szabadhegyi u. 13495. 91.
Szabadhegyi u. 13437. 90. Szabadhegyi u. 13494. 93.
Szabadhegyi u. 13438. 92. Szabadhegyi u. 13493/10. ?
Szabadhegyi u. 13439. 94. Szabadhegyi u. 13493/9. 95.
Szabadhegyi u. 13442. 96. Szabadhegyi u. 13493/8. 97.
Szabadhegyi u. 13443/1. út Szabadhegyi u. 13493/12. 99.
Szabadhegyi u. 13443/2. út Szabadhegyi u. 13493/6. 101.
Szabadhegyi u. 13443/3. 102. Szabadhegyi u. 13493/5 103.
Szabadhegyi u. 13444. 104. Szabadhegyi u. 13493/4. 105.
Szabadhegyi u. 13445. 106. Szabadhegyi u. 13493/3. 107.
Szabadhegyi u. 13446/2. 108-110. Szabadhegyi u. 13493/1. út
Szabadhegyi u. 13447/2. 112-114. Szabadhegyi u. 13492. 109.
Szabadhegyi u. 13448. 116-118. Szabadhegyi u. 13490/3. 111.
Szabadhegyi u. 13450. 120. Szabadhegyi u. 13490/2. 113.
Szabadhegyi u. 13431/6. 122. Szabadhegyi u. 13489/1. 115.
Szabadhegyi u. 13451/5. 124. Szabadhegyi u. 13489/3. 115/A.
Szabadhegyi u. 13452. 126. Szabadhegyi u. 13488. 117.
Szabadhegyi u. 13453/1. 128/A. Szabadhegyi u. 13486/5. 119.
Szabadhegyi u. 13453/2. 128. Szabadhegyi u. 13486/6. 119/A.
Szabadhegyi u. 13454/2. 130. Szabadhegyi u. 13486/1. 121.
Szabadhegyi u. 13455. 132. Szabadhegyi u. 13485/2. 123.
Szabadhegyi u. 13456/1. 134. Szabadhegyi u. 13485/1. 125.
Szabadhegyi u. 13456/2. 136. Szabadhegyi u. 13484. 127.
Szabadhegyi u. 13457. 138. Szabadhegyi u. 13483. 129.
Szabadhegyi u. 13458/1. 140. Szabadhegyi u. 13482. 131.
Szabadhegyi u. 13459. 142. Szabadhegyi u. 13481. 133.
Szabadhegyi u. 13460. 144. Szabadhegyi u. 13480/2. 135-137.
Szabadhegyi u. 13466/32. út Szabadhegyi u. 13479/3. 139.
Szabadhegyi u. 13466/3. 146. Szabadhegyi u. 13479/2. út
Szabadhegyi u. 13461. 148-150. Szabadhegyi u. 13479/1. 143.
Szabadhegyi u. Szabadhegyi u. 13478/2. 145.
Szabadhegyi u. Szabadhegyi u. 13478/1. 147.
Szabadhegyi u. Szabadhegyi u. 13469/4. 149.
Szabadhegyi u. Szabadhegyi u. 13469/8. 151.
Szabadhegyi u. 13469/2. 153.
Szabadhegyi u. 13469/1. 155.
Tersánczky u. 13466/97. 4. Tersánczky u. 13466/15. 1.
Tersánczky u. 13466/96. 6. Tersánczky u. 13466/18. 3.
Tersánczky u. 13466/13. 8. Tersánczky u. 13466/19. 5.
Tersánczky u. 13466/12. 10. Tersánczky u. 13466/22. 7.
Tersánczky u. 13466/100. 12. Tersánczky u. 13466/23. 9.
Tersánczky u. 13466/10. 14. Tersánczky u. 13466/25. 11.
Tersánczky u. 13466/104. 16. Tersánczky u. 13466/27. 13.
Tersánczky u. 13466/8. 18. Tersánczky u. 13464/2. 15.
Tersánczky u. 13466/7. 20. Tersánczky u. 13464/1. 17.
Tersánczky u. 13466/6. 22. Tersánczky u. 13463. 19.
Tersánczky u. 13466/129. 24. Tersánczky u. 13462. 21.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát:
649/79.hrsz-ú, Ipari Parki beépítetlen
terület, 34.200.000 Ft + áfa kikiáltási
áron. A versenytárgyalás időpontjai:
július 2. és július 16. 10 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa
Régió Ipari Park Kft (8800
Nagykanizsa, Garay u. 21.) Érdeklődni
a fenti címen és a következő telefonszámon
lehet: 93/310-256.
Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Az
épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendeletének 3.§ (5) pontja
értelmében 30 napra közhírré teszem a helyi védettség kimondására
irányuló alábbi javaslatokat:
Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről
szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1. Mellékletének
VÉDETT ÉPÜLETEK c. táblázatába felvételre javasolt:
- Nagykanizsa, Egry József u. (622/1-2 hrsz.) volt József főherceg
laktanya régi melléképületei (4 db épület)
Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről
szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1.
Mellékletének VÉDETT ÉPÜLETRÉSZEK c. táblázatába felvételre
javasolt:
- Nagykanizsa, Király u. 30. (1985/2 hrsz.) társasház - utcai
homlokzat
Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről
szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1. Mellékletének
EGYÉB MűALKOTÁSOK c. táblázatába felvételre javasolt:
- Nagykanizsa - Miklósfa, Kápolna tér (30 340 hrsz.) öntöttvas
kút (áthelyezhető)
- Nagykanizsa - Miklósfa, Marek József u. 28. (30 468 hrsz.)
öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Dr. Szentendrei E. u. (30260 hrsz.)
öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Kápolna tér (30 347 hrsz.) öntöttvas
kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Szentgyörgyvári utca (30 437/1 hrsz.)
öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Veres Péter utca (30 478 hrsz.)
öntöttvas kút
Hirdetmény
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése pályázatot ír ki az építészeti
örökség helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati
rendelet szerinti támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre
álló keretösszeg 2008. évben 3 millió
Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa
városképét meghatározó épített
értékek megmentése, azok felújítása,
restaurálása. A támogatásra az
épületek, építmények tulajdonosai
és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az építészeti örökség
helyi védelméről szóló 52/2003. (X.
1.) számú rendelete tartalmazza,
amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Csoportjánál (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet
beszerezni ügyfélfogadási napokon
(hétfő, szerda, péntek). Megtalálható
még a www.nagykanizsa.hu honlapon
is.)
A pályázatokat 2008. augusztus
15-ig lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri
Hivatal Főépítészi Csoportjához.
Kizárólag zárt borítékban beküldött,
vagy benyújtott pályázatok vesznek
részt az elbírálásban. A borítékra
kérjük ráírni: Helyi értékvédelem
támogatása 2008.
A kiíró a pályázatokat szeptember
30-ig bírálja el.
Pályázati felhívás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
984; 987; 986/1. hrsz-ú Erzsébet
tér északi tömbjét, 90.000.000 Ft kikiáltási
áron. A versenytárgyalás időpontja
július 2.10 óra. 649/118. hrszú
Ipari Parki beépítetlen területet
7.646.000 Ft + áfa kikiáltási áron. A
versenytárgyalás időpontja július 2.
11 óra. A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni
a fenti címen és a következő telefonszámon
lehet: 93/500-724
Versenytárgyalás
2008. június 26. Kanizsa – Városháza 9
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. februárjában döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzata több tömbjének szabályozását a B & H Régió Bt-vel
módosítatja.
A tervezési területet a város alábbi területei képezik
- Eötvös tér - Rozgonyi u. - Hunyadi u. által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- Petőfi u. - Gábor Áron u. - Halvax u. - Belus József u. - Virág Benedek
u. - Dózsa György u. által határolt tömb szabályozásának módosítása (kerékpárút)
- Erzsébet tér területe szabályozásának módosítása
- Rozgonyi u. - Hunyadi u. - Rákóczi u. - Petőfi u. által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- (A Királyi Pál u. - Petőfi utca közti átkötő út tervezett nyomvonalának
korrekciója)
- Dózsa Gy. u. - Hevesi u. - Gábor Áron u. - Petőfi u. által határolt tömbök
településszerkezeti és szabályozási tervének módosítása
- (A Kanizsai Dorottya utca nyomvonalának délebbre helyezése)
- Dózsa Gy. u. - Hevesi u. - Gábor Áron u. - Petőfi u. által határolt tömbök
településszerkezeti és szabályozási tervének módosítása
- (Az 1839/92 hrsz. út szabályozási szélességének csökkentése )
- Dózsa Gy. u. - Hevesi u. - Gábor Áron u. - Petőfi u. által határolt tömbök
településszerkezeti és szabályozási tervének módosítása
- (Az 1836/2 hrsz-ú zöldterület parkolóterületté minősítése )
- Az ipari park belső kiszolgáló úthálózat nyomvonalának és szabályozási
szélességének korrekciója
- Csengery u. - Erdész u. - Budapesti vasútvonal által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- Csengery utca szabályozási szélességének növelése
- Pityer u. - 30001 hrsz-ú út - belterületi határ által határolt tömb szabályozásának
módosítása
- HÉSZ 21. § (4) c. és d. előírás törlése
- HÉSZ 10. § (3) e) pont módosítása
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel
2008. július 5-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba
a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.
Nagykanizsa MJV Szabályozási
Terve és Helyi Építési Szabályzata
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a 2008. évi Egészségvédelmi Alap támogatásának
elnyerésére.
Apályázat célja: olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének támogatása,
melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb
és eredményesebb megvalósításához (lakosság egészségének megőrzését,
állapotának javítását,...stb.).
A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezet,
egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a
fenti célok megvalósítását szolgálják.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 30.
Benyújtás módja: a pályázati adatlapot zárt borítékban, "Egészségvédelmi
Alap támogatása" jeligével lehet benyújtani.
Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási
Intézménye Nagykanizsa Eötvös tér 16. III. emelet 313-314. iroda. Pályázati
adatlap kérhető: Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa Eötvös tér 16. porta és
Egészségügyi Alapellátási Intézmény.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, székhelyét,
a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igényelt támogatás
összegét, a kérelem tételes indoklását, a megvalósítás módját.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 30.
A határidőre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság
bírálja el.
Az elnyert pályázatok kifizetésének határideje: 2008. szeptember 30.
Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2008. december 30.
Pályázat 2008. évi Egészségvédelmi
Alap támogatásának elnyerésére
A HSMK Premier Táncklub Egyesület 2001-ben alakult a Zala Megyei
Bíróság PK.60.008/2001/19. bejegyzés alapján.
Közhasznú szervezet 2005. október 18-tól.
A PREMIER TÁNCKLUB EGYESÜLET
2007. ÉVI KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA (KIVONAT)
2007. évi összes közhasznú tev. bevétele: 651.000 Ft
Támogatások: 194.000 Ft
Központi költségvetési 94.000 Ft
Helyi önkormányzati 100.000 Ft
Közhasznú tev.-ből származó bevétel: 265.000 Ft
Egyéb bevétel: -
Tagdíj: 192.000 Ft
2007. évi közhasznú tev. ráfordításai: 646.000 Ft
Befektetett eszközök: 0 Ft
Forgóeszközök: 5.000 Ft
Tárgyévi eredmény: 5.000 Ft
Saját tőke: -
Tárgyévi eredmény: 5.000 Ft
Források összesen: 5.000 Ft
POLGÁRI KANIZSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
8800 Nagykanizsa, Liszt Ferenc u. 8/c. 4/1.
Adószám: 18969348-1-20
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évről
adatok eFt-ban
előző év tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 3261 608
Pénzügyileg rendezett bevételek 3261 608
C. Tényleges pénzbevételek 3261 608
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2429 1038
Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2429 966
Ráfordítást jelentő eszközváltozások - 72
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 832 -430
SORMÁS KULTURÁLIS EGYESÜLET
8801 Sormás, Fő út 1.
Adószám: 18964398-1-20
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évről
adatok eFt-ban
előző év tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1215 624
Pénzügyileg rendezett bevételek 1215 624
C. Tényleges pénzbevételek 1215 624
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1354 771
Ráfordításként érvényesíthető kiadások 1354 771
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -139 -147
A fesztivál keretében a Kanizsai Kulturális Központ valamint a
Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület
az alábbi programokra vár jelentkezőket:
􀂊 Dalvetélkedő a "Kanizsa Bordalnoka 2008." címért, 14 év feletti
énekesek részére bor témájú népdallal vagy műdallal. Az énekest egy
hangszerrel lehet kísérni. Időtartama max. 5 perc lehet.
Nevezési határidő: augusztus 22.
􀂊 Dödölle és tájjellegű étkek főzőversenye, 3 fős amatőr és profi
csapatok részére. Nevezési határidő: augusztus 22.
􀂊 Játékos ügyességi vetélkedő 3 fős csapatok részére a
"Dödölle királyok" címért. Nevezési határidő: augusztus 22.
Jelentkezés és részletes tájékoztatás a HSMK-ban (93/311-468),
a Tourinform irodában (93/536-077)
és Prikryl Józsefnél (30/2616-198)
5. KANIZSAI BOR ÉS DÖDÖLLE FESZTIVÁL
Augusztus 29-30. - Erzsébet tér
Az immár harmadik alkalommal
megrendezett Múzeumok Éjszakáján
Száraz Csilla igazgató köszöntötte
a Thúry György Múzeum inka-
udvarrá alakult, három oldalról
épületekkel körbezárt terét benépesítő
felnőtt- és gyermek kincskeresőket,
kézműveseket, inka fejdíszkészítőket,
szövőket, pánsípfaragókat.
A múzeum e különleges
ünnepe nagyon jól sikerült. Éjfél
után két órakor zárták be a kapukat,
és több mint kétezer-négyszázan
keresték fel a programokat
melyekkel az idei Szentivánéjt is
igyekeztek emlékezetessé tenni.
– Valaha az embernek két ünnepe
volt – kezdte Száraz Csilla igazgató
az Inka-udvar megnyitásán. –
Télen a leghosszabb éjszaka vége,
nyáron a leghosszabb világosság
nappala. A legtöbb fény és a legkevesebb
sötétség idejét, az év legrövidebb
éjszakáját ősidők óta minden
nép számon tartotta, virrasztással
és tűzgyújtással ünnepelte.
Szentivánéj titokzatos értelmű
és hatású népi virrasztás: a fény, az
élet, a szerelem, a termékenység
ünnepe. Még a 20. században is a
határban rakott nagy tűz mellett
töltötte az éjszakát az egész falu
énekkel, szertartásos táncokkal ünnepelve
az élet diadalát. Európa
számos vidékén napjainkban is él a
nyárközépi tűzgyújtás szokása.
Bár a nyári napforduló tűzünnepét
már évszázadok óta Szent Iván
napjának előestéjén tartják, éppen
ezért a legtöbb ember szemében
keresztény ünnepnek számít. Kétségtelen
tény azonban, hogy a ma
is élő szokás a kereszténységet
messze megelőző korokból ered.
Amikor az ember még mágikus
összhangban élt a természettel, a
nyárközépi tűzgyújtással minden
bizonnyal a napot próbálta támogatni
a sötétséggel vívott harcában.
Arégi korok emberei a tüzet –
gyakorlati haszna mellett – a világosság,
a tisztaság, az egészség, az
elevenség, a szenvedély, a szerelem
és az örök megújulás jelképének
tekintették.
– Június 21-én este a Nap fiaié,
az inkáké a főszerep a múzeumban.
Véletlen egybeesés, de az inka kalendárium
szerint is ezen a napon
tartják a Nap ünnepét, az Inti
Raymit. Mottónknak is ezt választottuk:
Capac inti illarymin! Újjászületett
őfelsége a Nap!
Nehéz volt választani a jobbnál
jobb programok közül. Míg a
Nagykanizsai Amatőr Csillagász
Egyesület bemutatója folyamatosan
zajlott, a Los Andinos Együttes
zenélt, a gyerekek nagy átéléssel
indián totemállatokat és címerállatokat
vágtak, hajtogattak papírból
szorgalmasan. A legkisebbek
homokvárat építettek és indián társasjátékkal
ismerkedtek. A Városi
Könyvtár inka olvasósátorral,
mozgókönyvtári szolgáltatásokkal
várta az olvasókat. Az izgalmakkal
teli Kincskereső kalandtúra eredményhirdetése
közel huszonkét
órakor fejeződött be hangulatos
fáklyafényben, s máris egy új
program vette kezdetét.
A fenti címmel jelzett időszaki
kiállítást szintén Száraz Csilla
múzeumigazgató ajánlott a közönségnek:
– Kiállításunk és
egész esténk programja Dél-Amerikába
kalauzol el bennünket, egy
távoli földrész civilizációjának
fejlődését bemutatva. Az egykori
inka civilizáció örökségével és
annak késői utódaival való megismerkedésre
nyit újabb távlatokat.
A kerámiák, textilek, használati
vagy kultikus eszközök egy távoli
világ elmúlt időszakának gondolatvilágát,
ábrázolásmódját, hiedelemrendszerét
tükrözik. Megjelenítésük,
megformálásuk bizonyítja
technikai ismereteiket és
nem utolsó sorban kézügyességüket.
A kiállításnak helytörténeti
Kanizsa – 10 Múzeumok éjszakája 2008. június 26.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A múzeumok éjszakáján nemcsak
a meleg nyári idő, hanem a
Calcutta Trió muzsikája, dél-indiai
táncok, gasztronómiai bemutató
és egzotikus-misztikus
képzőművészeti tárlat varázsolt
hamisítatlan indiai hangulatot
az Erzsébet téri „kiskastélyba”.
Szép számban érkeztek az érdeklődők
egészen a hajnali órákig,
hogy megcsodálják azt a szeptemberig
nyitva tartó kiállítást, amelyen
először láthatja a nagyérdemű
a város díszpolgárának – Brunner
Erzsébet festőművésznek – a
tavasszal Indiából hazaérkezett képeit,
pontosabban a 650 festményt
számláló hagyaték egy részét. A
tárlat érdekessége, hogy korabeli
fotográfiák révén bepillantást
nyerhetünk anya és leánya életébe,
vándorlásaiba és műhelymunkájába,
a huszadik század első felébe
tett időutazással.
Természetesen a tárlatrendezők
nem feledkeztek meg Nagykanizsa
másik jeles szülöttéről – Z. Soós
István festőművészről sem, akinek
zsánerfestményeiből is szép kiállítás
nyílt a múzeumok éjszakáján A
csend festője mottóval.
Az „indiai éjszakára” ellátogatott
Bethlenfalvy Géza professzor
is Budapestről, aki éveken át tartotta
a kapcsolatot Brunner Erzsébet
festőművésszel Delhiben. A
tavasszal Indiából a szülővárosba
hazatért képek bemutatója kapcsán
a professzor elismerően szólt
a tárlat rendezéséről: – Erzsébet
boldog lenne, ha itt lehetne és látná,
hogy a képeit milyen fantasztikus
szakértelemmel és szeretettel
állították ki ezen ünnepi alkalommal.
Tényleg öröm nézni, hogy a
képek milyen szakértelemmel vannak
rendbehozva, mert az igazsághoz
hozzátartozik, hogy Erzsébet
nem eléggé vigyázott a képekre, de
nem is lehetett ott nagyon vigyázni,
mert a monszun megviselte a
festményeket. Meg kell említeni
azt is, hogy jól sikerült a tárlat
anyagának válogatása is, hiszen
anya és leánya annak idején sok
témát dolgozott fel, egyrészt az indiai
személyiségekről, másrészt az
ottani tájakról, a különböző misztikus
és vallási élményekről,
ugyanis a dalai lámától kezdve a
különböző indiai szentekről is
vannak képeik. De ugyanúgy megörökítették
a magyar, japán és itáliai
tájakat is, tehát ez volt nagy
kihívás a tárlatrendezők részéről,
hogy egészében mutassák be ezt a
sokrétű munkásságot. A mostani
kiállításnak az egyik nagy érdeme,
hogy az egészről ad egy átfogó képet.
Nagyon nehéz feladat lehetett
ezt így összeállítani, és csak gratulálni
tudok a kiállítás szervezőjének,
nemkülönben a város vezetésének,
hogy ezt a remek tárlatot
finanszírozta.
Gelencsér Gábor
Misztikus India – új Brunner-tárlattal
Egy éjszaka a Thúry múzeumban
Újjászületett
őfelsége a Nap
A Nap fiai egykor és ma.
Az inkák tündöklése
és bukása
Fotó: Gelencsér Gábor
Kanizsa 2008. június 26. – Igricfesztivál 11
A II. Igric Fesztiválon, a több
kontinens népzenei kultúráját
egyesítő Makám együttes nyújtotta
talán a legkiemelkedőbb
produkciót. Életre keltek a kelet-
európai régió dallamkincsei,
eggyé forrt a tér és az idő. Közös
dalfüzérbe foglaltattak a jazz, a
balkáni folklór és különböző
népzenei tradíciók stílusjegyei.
A többnyire hat és hétnyolcadban
íródott dalok közzé szervesen
illeszkedett néhány lírai dal.
A nagysikerű koncerten megnyílt
a változatos dallamkincseket
rejtő kútfő, így a közönség
tetszése szerint meríthetett a
sokszínű népi kultúrák zenei elemeinek
változatos szintéziséből.
Akoncert után a zenekar vezetőjével,
zeneszerzőjével Krulik Zoltánnal
beszélgettünk.
– Értesüléseim szerint ma ez már
a harmadik koncertjük volt. Hogy
lehet ezt bírni? Profi koncertnek
voltunk részesei, a produkciónak
közelről sem volt hakni szaga.
– Ez így van, de ma ez volt az első
felnőtteknek szóló koncertünk.
Két gyermekeknek szóló koncertünk
volt ma a Városligetben, valamint
a Múzeumok Éjszakái rendezvénysorozat
keretein belül. Ritkán
adódik úgy, hogy több koncertet
vállalunk egy napon, de néha
besűrűsödnek a meghívások. Ez
egyfajta kihívás, bár nem szeretem
ezt a kifejezést, talán inkább feladat,
hiszen ha szeretnek bennünket
az emberek, miért utasítanánk
el a meghívásukat. Egyébként is az
a célunk, hogy minél több emberrel
találkozzunk.
– Az utolsó Makám lemez, az
Ákom bákom a legfiatalabb korosztályt
célozza meg. Manapság divat a
gyermekek részére lemezt készíteni?
– Nekünk már 2003-ban is készült
egy hasonló lemezünk a
Szindbád. Ez az anyagunk felkérésre
készült. Az elején még ódzkodtam,
nem voltam biztos magamban,
hogy tudok-e a gyerekek
számára dalokat írni. Aztán elmerültem
a múltamban a gyermekkori
régi családi emlékeim közé, ez
volt az egyik ami inspirációt adott.
A másik pedig, hogy tematikusan
végighallgattam az addig megjelent
hasonló lemezeket, Sebő Ferencet
és a Kalákát kivéve nem
volt róluk jó véleményem. Meg kell
mondanom, elszomorított, hogy mi
a helyzet a gyermeklemezek terén.
Aztán elkészült a lemezünk, meglepetésünkre
olyan sikeres lett, hogy
a mai napig előadjuk. Olyannyira,
hogy a jövő héten Szlovákiában, a
magyarlakta településeken a
Szindbád anyagával lépünk a közönség
elé.
– Ma este több ország zenei kultúrájából
hallottunk. Mi határozza
meg, hogy zeneszerzőként mikor
melyik kultúrkörbe nyúl?
– Nincs előre elgondolt tematizálás.
Inkább az van e mögött,
hogy nagyon sokféle zenét hallgatok.
Természetesen a legmélyebben
a magyar népzene gyökerezik bennem.
Fiatalabb koromban megérintett
a Balkán, India, Afrika zenei
világa, így ezek a kultúrkörök
is bekerültek, a Makám érintettségébemint
hívószavak. Ezekből a
kultúrákból olyan elemeket próbálunk
felvenni, amelyek rokoníthatók,
összehozhatók a magyar népzenével.
Természetesen ennek
megvan az a veszélye is, hogy sok
minden összekeveredhet. Én azt
gondolom, hogy jó ízléssel és kellő
alapossággal nagyon szép dolgokat
össze lehet hozni. Kodály Zoltán
véleménye az európai klasszikus
zenét illetően, hogy minél több
kultúrából jön az alkotó inspirációja,
annál tartalmasabb, egyben
szebb lehet.
– Ma este egy új dalt is hallhattunk,
Zarándok ének címmel. Mint
elhangzott, ez lesz a megjelenésre
váró újabb korong címe. Hogy áll
az új lemez felvétele, mit várhatunk
tőle?
– A nyáron ezen a lemezen dolgozunk,
reméljük őszre már stúdióérett
lesz az anyag. A cím a véletlennek
köszönhető, mert egy mosonmagyaróvári
koncertünket
ezen a címen hirdettek meg. De a
véletlenek néha jól jönnek, mert
nagyon nehéz egy jó címet találni.
Azt hiszem a zarándoklás jellemző
ránk. Zarándokolunk más népek
kultúrájához, mivel zenészek vagyunk,
járjuk az országot, mindenhova
elzarándokolunk. Mint ahogy
ma este ide is Farkas Tibor meghívására.
Czene Csaba
Makám: Zarándoklunk
más népek kultúrájához
jelentősége is van – hangsúlyozta
–, hiszen a bemutatott kerámiaanyagot
a nagykanizsai születésű
szobrászművész, ősze András
hagyta szülővárosa múzeumára.
ősze András 1962-ben költözött
Peruba, ahol a művészeti akadémián
tanított. Peruban vásárolta
azokat a tárgyakat, melyeket később
a Thúry György Múzeumnak
ajándékozott. A féltve őrzött régészeti
leleteink tavaly a Szépművészeti
Múzeum nagy volumenű inka
tárlatán is bemutatásra kerültek.
Kiállításuk ősze András archaikus
dél-amerikai gyűjteménye
mellett Boglár Lajos néprajzkutató,
a kulturális antropológia magyarországi
alapítójának a tatai
Kuni Domokos Múzeumban őrzött,
döntően Brazíliában végzett
gyűjtéseiből származó anyagot
vonultatja fel. A tárlat harmadik
elemét a folyosón és az első teremben
kiállított színes fotók adják,
melyek az 1992-től 1997-ig
tartó kutatás során készültek Peruban
és Bolíviában. Készítője Varga
András a szegedi Móra Ferenc
Múzeum kulturális antropológusa,
a jelen kiállítás megálmodója.
Varga András a budapesti Néprajzi
Múzeum munkatársával, Gyarmati
Jánossal a perui Tucume
mellett található piramismezőn
végzett kutatásokat, majd a bolíviai
Cochabamba-völgyben régészeti,
természetföldrajzi és kulturális
antropológiai megfigyeléseket.
Ekkor készültek a gyönyörű
fotók.
A három forrásból származó
anyag jól illeszkedik egymáshoz.
Bemutatja az egykori inka civilizáció
régészeti leleteit, és a fotókon
a magukat az inkák leszármazottainak
valló mai perui indiánokat.
Boglár Lajos 20. században
gyűjtött brazíliai anyaga pedig azt
bizonyítja, hogy míg az egykori
inka társadalom a régi hagyományokon
alapulva folyamatosan
megújult, addig néhány száz kilométerre
tőlük a brazíliai indián
törzsek a mai napig őskori eszközöket
használnak. Brazíliában
újabb, ezidáig ismeretlen, őskori
körülmények között élő törzset
fedeztek fel. Ezzel szemben az inkák
és közvetlen elődeik valódi
civilizációt hoztak létre, városközpontjaikban
éltek, építményeik,
templomaik lenyűgöznek ma
is minket, melyek közül elég csak
a mindannyiunk számára fogalommá
vált Macsu Picsut említeni.
– Hogy honnan ered a perui lakosság,
az éppen olyan megfejthetetlen
titok, mint magának az
amerikai kontinensnek a benépesülése.
őslénytani és régészeti
adatok alapján arra a következtetésre
juthatunk, hogy az Andok első
lakói a Panama földszoros és a
mai Kolumbia felől érkeztek. Már
ie. 6000 körül növényeket kezdtek
termeszteni, ezzel megjelent a
földművelés kezdetleges formája,
majd az állattenyésztés is elterjedt.
Kukorica, dinnye, lopótök,
bab, burgonya, paradicsom a termesztett
növények repertoárja. Ie.
2500. körül terjedt el az Andok
népei között a gyapot termesztése,
ami a szőttesek legfontosabb
alapanyaga lett. A kerámiaművesség
mellett a szövés a legrégibb
és az egyik legfontosabb kifejezési
formává vált a perui civilizációk
körében. Ie. 2700. után
épültek az első templomok és közösségi
épületek. Ezeket kőből és
szárított vályogtéglából építették
monumentálisra. Már az épületekből
is sugárzik a központosított
hatalom, a fejlett, tagolt társadalmi
struktúra, melynek élén az
uralkodó, az Inka áll, aki magának
a legfényesebb égitestnek, a
Napnak a fia. Innen kiállításunk
címe is: A Nap fiai egykor és ma.
A kiállításban látható emberábrázolásos
edények is a tagolt társadalomra
utalnak. Egy-egy edény
képes mitológiai lexikon. Hibrid
és gyakran rémisztő alakokat ábrázol.
A fazekasok a kerámiákon
megformálták az állatok és növények
képmását. A kukoricát például
félelmetes szörnyszerű alakként
személyesítették meg az edényeken.
A templomként szolgáló,
magas piramisszerű építmények
körül az egyszerű nép apró házakban
lakott, a föld terméséből
élt, kézművességgel vagy halászattal
foglalkozott és a közeli
völgyek lakosságával kereskedett.
Az Inka Birodalom 1438-ig virágzott,
amikor a spanyol hódításnak
esett áldozatul.
A kiállítás a múlt és a jelen Peruját
mutatja be. Az első teremben
az ásatásokon készült fotókon
és a maketteken bemutatott
kőépületek után egy „valódi”
épület belsejében, útvesztőjében
szemlélhetjük meg a régészeti leleteket.
Időutazás ez, melynek
végén, a múzeum folyósólyán a
jelen kor indiánjai között barangolhatunk.
Bakonyi Erzsébet
Vicéről, az erdélyi Mezőségből
érkezett delegációt fogadtak a
Halis István Városi Könyvtárban
megrendezett ünnepségen. Akanizsaiak
nevében a mezőségi
Ördöngősfüzes településsel is kapcsolatot
tartó Keppel Julianna
óvónő köszöntötte Kerekes Zoltán
tanítót, a vicei Bástya Kollégiumot
fenntartó egyesület elnökét, Lapohos
Ella-Izabella iskolaigazgatót,
az egyesület alelnökét és Csite
Andrást, a Mezőségi őrzőkör Alapítvány
kuratóriumi tagját.
A helyi támogatók – közöttük a
Halis István Városi Könyvtár, a
Hölgyklub, a Szociális Foglalkoztató
– kulturális műsor keretében
adták át adományaikat a vendégeknek.
Vice, a Mezőség északi részén,
Bethlentől délre megbúvó, háromszázötven
lelkes színmagyar falucska.
Iskoláját a csökkenő gyermeklétszám
miatt az elmúlt években a
bezárás fenyegette. Azt nem akarták,
hogy megszűnjenek a környező
települések kis létszámú iskolái,
ezért arra gondoltak, hogy a négyszáz
kilométerre lévő Moldvából
hoznak csángó-magyar gyerekeket
Vicére. Így nagyobb esélyt adnak
nekik ahhoz, hogy emberré váljanak,
és a helyi iskolájukat is megmenthetik
a bezárástól, ami azért
járna drasztikus következményekkel,
mert a vicei iskola gyűjtőiskola,
ahová húsz kilométeres távolságról
is érkeznek gyerekek. Alegközelebbi
hasonló intézmény pedig Vicétől
húsz kilométerre található, s ilyen
messzire már nem küldenék el a
szülők a gyerekeiket. Valószínű, román
iskolákba iratnák be őket. Ezt
akarták megakadályozni, és ezért
hozták létre a Mezőségi őrzőkör
Alapítvány segítségével a Bástya
Kollégiumot, amit Bástya bentlakásnak
neveznek maguk között. Az
épületet díjmentesen kapták használatba
Gergely István volt csíksomlyói
plébánostól. Beköltözés előtt
fel kellett újítani, most már lakható
állapotban van, de szükséges a bővítése,
mert jelenlegi tizenkét lakója
mellé még érkeznek gyerekek
ugyancsak Moldvából. Még sok
munka vár rájuk, tervük van bőven,
de a lehetőségeik szűkösek.
– Aki hallott a moldvai csángó
magyarokról, tudja, nem éppen rózsás
a helyzetük, szociálisan nagyon
rossz körülmények között élnek
– jegyezte meg Kerekes Zoltán.
Az utóbbi hónapokban nem engedték
bérmálkozni a fakultatív magyar
oktatásra járó gyerekeket. Kerekes
Zoltán úgy érzi, amíg meghallgatják
őket, addig nincs baj.
Egyre több csángó és szórványban
élő magyar gyermeket vesznek
keresztszülői pártfogásba, így
anyagilag segítve a gyerekek fölnevelését.
A Mezőségi őrzőkör
Alapítvány várja magánszemélyek
és vállalkozások pénzadományait.
Bankszámlaszám:
50800128-11039794.
B.E.
12 Kanizsa – Kultúra 2008. június 26.
Az iskola és az anyanyelv védelme érdekében
Kedves Olvasó!
A korábbi évek gyakorlatának
megfelelően a Kanizsa Dél-
Zalai Hetilap megjelenése a
NYÁR IDEJÉRE SZÜNETEL.
Utolsó lapszámunk július 3-án jelenik
meg, a leállás utáni első számunkat
pedig augusztus 28-án olvashatják.
Ettől az időponttól lapunkkal ismét folyamatosan,
hetente találkozhatnak
majd.
A leállás ideje alatt e-mail címünkre
várjuk leveleiket, észrevételeiket.
Friss híreinket a nyár ideje
alatt honlapunkon olvashatják.
NYÁRI SZÜNET
2008. június 26. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Akár plusz időráfordításába sem kerül,
mégis komoly sikereket érhet el a hivatása
terén. Sőt, a nyári szabadságán minden
fáradtság nélkül megoldja a lakás
körüli apróbb felújításokat.
A kánikulai forróság ellenére frissnek érzi
magát. Lehet, hogy mindez azért van,
mert korán lefekszik, és korán kel fel.
Sőt, visszatért régi jó szokásához, a vasárnapi
ebéd utáni szunyókáláshoz.
Új lehetőségekkel, új ismerősökkel találkozhat
a szabadsága alatt. Bár jó emberismerőnek
tartja magát, nem árt, ha időnként elővigyázatos.
Sok az elfoglaltsága, a harmónia
érdekében a párjától se sajnálja az időt.
Ha sok a szabadideje, és nincs pénze
nyaralásra, sajátítson el valami új tevékenységet.
Tanuljon például fazekasságot
az egyik intézményünk nyári fazekas
táborában.
Utazáson töri titokban a fejét, de az anyagiak
gátat szabnak. AMars hamarosan elhagyja
az Oroszlán jegyét, s jobbra fordulhat
anyagi helyzete. Kikapcsolódni, felpezsdülni
mehet például a városi strandra is.
A nyári szabadságát most fordítsa életszemléletének
átalakítására. Küldje a régi,
jól bevált szokásait szabadságra, s újuljon
meg. Agondokat az idő szele elhessenti, és
helyettük szebb napok kopogtatnak.
A csillagok segítik tervei megvalósítását.
Érdemes lenne valami másodálláson törni
a fejét. A kritizálás és méltatlankodás
helyett inkább kérjen tanácsot, segítséget
a környezetétől.
Pozitív eseményekre, munkalehetőségre
számíthat a közeljövőben. Ennek örüljön,
és lepje meg kedvesét egy utazással.
Mindkettejüknek jót tesz, hogy végre
hosszabb időre kimozdulhatnak otthonról
A csillagok állása segíti abban, hogy tehetsége
végre kamatozzon. Bár a kánikulai
hőségben hajlamos a tétovázásra, ne
halogassa tovább a fontos ügyeit. Lépjen
a tettek mezejére.
Ha megoldja régóta aggodalmat okozó
problémáit, egy-kettőre megkönnyebbül.
Utazzon el egy fürdőhelyre, sétáljon sokat
vízparton, és elfelejtheti végre válságokkal
terhes időszakát.
Energiatartalékát jól hasznosíthatja ebben a
forróságban. Könnyedén szót ért szomszédaival,
munkatársaival. Egy valamire azonban
érdemes odafigyelnie. Ne vegye kötelezettségnek
az otthoniak közötti társalgást.
Váratlan események, érdekes lehetőségek
bukkannak fel ön előtt a szabadságán.
Hogy mindennek az Uránusz-e az
oka, vagy az ön simulékony magatartása,
azt egyedül is eldöntheti.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Állás
nemzetközi tehergépk.-vezető szakirányú 82.800 – 140.000 Ft
teherautó szerelő szakirányú 100.000 Ft
autószerelő szakirányú 82.800 – 120.000 Ft
CO hegesztő szakirányú 105.000 – 120.000 Ft
AWI hegesztő szakirányú 120.000 Ft
forgácsoló szakirányú 200.000 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 100.000 Ft
pultos szakirányú 86.300 Ft
szerkezetlakatos szakirányú 90.000 – 110.000 Ft
gyártósori összeszerelő 8. általános 70.000 – 90.000 Ft
anyagmozgató 8. általános 80.000 – 95.000 Ft
hostess érettségi 69.000 – 105.000 Ft
gépésztechnikus technikum 300.000 – 320.000 Ft
munkavédelmi ügyintéző technikum 100.000 Ft
környezetvédelmi mérnök főiskola 100.000 – 120.000 Ft
gépészmérnök főiskola 300.000 – 320.000 Ft
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugatdunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és
Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy a
http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
ÚJ! ÚJ! ÚJ!
frekvencia!
FM 95,6 MHz
Tekerjen át Ön is!
Új SMS
szám
06-30/
30-30-95-6
JÁRMű ÁLLÁS
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
14 Kanizsa – Apró 2008. június 26.
Nk-án a Turulmadárnál 100
m2-es, I. emeleti lakás extrákkal
eladó. Érd.: 30/9124-674
(6177K)
BÉRLET
INGATLAN
Nk belvárosában 600 négyzetméteres
terület – társasház építésére is
alkalmas – eladó! Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072
Nk-án a Fő úton 77 m2-es polgári
lakás jó állapotban eladó. Érd.:
93/321-906 (6200K)
Nk-án a belvárosban Kinizsi u. 2.
szám alatt egy és fél szobás irodának
és orvosi rendelőnek is alkalmas,
felújításra szoruló lakás eladó.
Érd.: 93/325-787 (6242K)
Dupla garázs a Nagyváthy utcában
eladó. Érd.: 18 óra után a
93/314-956-os telefonszámon.(
6245K)
ÚJ LAKÁS AKCIÓ! Egy darab
tetőtéri, 46 m2 galériás, két szobás,
cirkós lakás a Deák tér 10-ben 8,99
millió Ft-ért eladó. Akár önrész nélkül
is. Tel.: 30/901-9013 (6246K)
Kiskanizsán kétszintes családi
ház kis telekkel, garázzsal eladó.
Érd.: 30/590-3945 (6247K)
Nk-án az uszodánál kétszobás,
bővíthető, napfényes, egyedi fűtéses,
részben felújított, kívülről
hőszigetelt udvari lakás garázszsal,
pincével eladó. Irányár: 5,3
millió Ft. Érd.: 20/9726-721
(6257K)
Nk-án a Corvin utcában két és fél
szobás, karbantartott lakás eladó.
Irányár: 8,9 millió Ft. Érd.: 93/323-
737, 20/3981-455 (6258K)
Csónakázó tónál (a Szeszfőzde
közelében, a szalagkorlátnál) 1000
m2-es telek kis faházzal eladó. Víz,
villany van. Érd.: 30/9975-375
(6268K)
Nk-i másfél szobás, gázas, 44 m2-
es földszinti, önkormányzati lakásomat
egy szobás, gázas önkormányzati
lakásra cserélném. Érd.:
30/958-7390 (6299K)
Nk-án csendes környéken tetszetős
színekkel, burkolatokkal, teljesen
felújított, 87 m2-es, kétszintes +
25 m2-es, tetőteres társasházi lakás
pincével, garázzsal, udvarral és
nagy kerttel eladó. Érd.: 30/555-
6575 (6253K)
Nk-án felújított, korszerűsített,
220 m2-es, négyszobás, polgári jellegű
családi ház garázzsal, 70 m2-es
száraz pincével, udvarral, ipari
árammal eladó. Érd.: 30/555-6575
(6274K)
Zalakaroson, a Panoráma utcában
kis családi ház eladó. Megegyezünk!
Tel.: 93/313-064 (6275K)
Nk-án, a Liszt Ferenc utcában
kétszobás, földszinti, központi fűtéses
lakás eladó. Irányár: 6,3 millió
Ft. Érd.: 30/353-4194 (6276K)
Nk-án a Berzsenyi utcában, negyedik
emeleti, két szobás lakás albérletbe
kiadó. Érd.: 30/590-3945
(6249K)
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés
bérbe kiadó vagy építési
teleknek eladó. Tel.: 30/481-
2323 (6260K)
Iharosban 75 m2 alapterületű helyiség
kereskedelmi célra kiadó.
Érd.: 70/313-7437 (6270K)
Belvárosi, egyszobás, egyedi fűtéses
lakás albérletbe kiadó. Érd.:
70/5799-455 (6277K)
1500-as zsiguli kevés kilométerrel
eladó. Érd.: 93/314-956 (6244K)
Daewoo Matiz, fehér, 2001-es,
2009. szeptemberig műszakival eladó.
Tel.: 20/465-2574 (6262K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, régi
újságokat, stb.! Érd.: 20/555-3014
(6083K)
Tenyésztésre szánt mopsz 4 hónapos
kiskutyák családi okok miatt eladók.
Érd.: 30/481-2323 (6263K)
Fuji FinePix S3000 digitális
fényképezőgép (ezüst színű) 3,2
MP, 6x optikai zoom, LCD 1,8",
beépített vaku, memóriakártya,
napellenző gyűrű, USB kábel, leírás,
szoftver. Közelkép, mozgókép
felvétel, automatikus és kézi üzemmódok.
Irányár: 20.000 Ft. Tel.:
30/9932-534 (6264K)
170 literes prés eladó. Tel.:
30/448-6072 (6278K)
Fürdőkád, zuhanytálca felújító
zománcozás helyben, beépített állapotban,
fehérben, színesben.
Érd.: 20/475-1793, 82/423-691
(6142K)
Gépelést, illetve bármilyen számítógépes
szerkesztést rövid határidővel
vállalok. Tel.: 30/9932-534
Nk-i pizzériába pizzaszakácsot és
felszolgálót felveszünk. Érd.: 30/555-
6585 (6255K)
Takarítást vállalok. Érd.: 93/325-
759 (6279K)
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAMOKAT
indítunk
􀂊 2008. 06.30-án 8 órakor
délelőtti
􀂊 2008. 06.30-án 16 órakor
délutáni előadásokkal
személyautó, motor és
segédmotor kategóriákban
Elmélet (kresz) 10 nap!
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
NE HAGYD KI,
JELENTKEZZ!
Június 26-30
NYÁRESTI SZERENÁD
Minden hétköznap este,
19 órakor
Július 14. 21 óra – HSMK
KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ
„BOLDOG IDő”
musical ZORÁN dalaira
A veszprémi Pannon Várszínház
előadása. Főszerepben:
Gazdag Tibor színművész
Belépődíj: 2500 Ft
Július 6. HAGYOMÁNYOK NAPJA, KISKANIZSAI BÚCSÚ
Kirakodó vásár, gyermek és felnőtt programok, kuplé és sanzon est, búcsúi bál,
sztárvendég MÁRIÓ. Helyszín: Móricz Zsigmond Művelődési Ház és a Templom tér
KÉT ZARÁNDOK
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
retrospektív képzőművészeti tárlata
(I.). Megtekinthető: szeptember 30-ig
A CSEND FESTőJE
Válogatás Z. Soós István festőművész
alkotói életművének zsánerfestményeiből.
Megtekinthető: szeptember 15-ig
NAGY UTAZÁS
Fotókiállítás Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet életútjáról.
Megtekinthető: augusztus 31-ig.
A Képzőművészetek Háza nyitva: 10-17 óráig, vasárnap és hétfőn szünnap
Ha felsőfokú végzettsége van,
döntse már el, dolgozni akar vagy
pénzt keresni! Érd.: 70/313-7437,
20/936-7115 (6272K)
2008. június 26. Kanizsa – Sport 15
A híd összeköt, s ez Esztergomot
a szlovákiai Párkánnyal
összekötő Mária Valéria-híd
esetében sincs másképp. Viszont
e kecses ívű építménynek
sportbeli értelemben is van
szimbolikája, különösen a jelenleg
is zajló labdarúgó Európa-
bajnokság kapcsán. A
Duna fölött ívelő átkelő
ugyanis a közép-európai térség
két (jelenleg!) legsutább
futballjával rendelkező országát
köti egybe. Ettől függetlenül
mindkét oldalon kivetítők
csatája zajlott, hiszen alig volt
olyan kiszolgáló-egység, melyeknek
teraszán az esti órákra
ne csalogatták volna össznépi
meccsnézésre az embereket.
Olyan színvonalúval például,
mint a nem is oly rég lejátszott
horvát – német rangadó, ahol
egy 4,5 milliós ország futballválogatottja
oktatta a 80 milliós
ellenfelet. Még az esztergomi
vasúti forgalmi irodából is
messzire hallatszott a képernyő
nyújtotta élmény. Azóta
persze tudjuk, mi történt, de
időben és helyben már közelebb,
Kanizsán a török – horvát
negyeddöntő délelőttjén is
bukkantak fel vukovári, eszéki
rendszámú autók (tömve pirosfehér
kockás mezű rajongókkal),
hogy a bécsi szurkolói zóna
felé vegyék az irányt. Aztán
jött a dráma, éjfél környékén
pedig a bánatos üzenetváltások,
de jellemző volt, egy a magyar
futballban is ténykedő játékos-
menedzser reakciója:
„Fájó a vereség, de semmi
gond, megyünk tovább, 2010-
ben a vb-n ismét bizonyítani
fogunk!”
Hát ilyen a mentalitásuk, s
amit írt, arra nagy valószínűséggel
lesz is esélyük. Mi
okosat fűzhetnénk ehhez?
Talán csak annyit, hogy elmondások
szerint, ha ritka
szép és tiszta az időjárás, az
esztergomi bazilikától beláthatók
a Tátra-csúcsai. Viszont,
térben és időben nagyon
el kellene kalandoznunk,
hogy a mi futballunk
magaslatait valaha is meglássuk…
Polgár László
Valéria-hídi
portyázások
Évadzáró sajtótájékoztatójukat
kellemes hír bejelentésével kezdték
a Kanizsa KK-DKG East NB
I B-s férfi kosárlabda-csapatának
elöljárói. Mint kiderült, egyik ellenlábasukat
hátrébb sorolták, így
az együttes végül – s most már
minden bizonnyal véglegesen – a
hetedik helyet szerezte meg. Az
egyesület utánpótlásának szakmai
munkájáról is szó esett, s annak
vezetője, Silló Zsolt önkritikusan
ismerte el, hogy az elmúlt
szezonban nem sikerült felnőni a
felnőttek szintjéhez, bár, tegyük
hozzá, a bajnoki rendszer anomáliáira
is rámutatott. A különböző
korosztályokkal a legutóbbi
idényben Göncz Ferenc, Hartai
László, Lovkó Csaba, Silló Mátyás
és Silló Zsolt foglalkozott s a
jövőben is hasonló felállásban
veszik fel ellenfeleikkel a küzdelmet.
A felnőttek mezőnyében a hetedik
helyen végzett gárda legjobb
pontátlaggal rendelkező játékosa
Szabó Balázs lett, akitől rövid értékelést
kértünk elsősorban önmaga
teljesítményéről.
– Ez a pontvadászat azért lehetett
számomra sikeresebb, mert
jobban összerakott csapat állt mögöttem,
mint az előzőben. Nagyobb
koncentrációval talán még
előkelőbb helyet is el tudtunk volna
csípni, de összességében szerintem
nem produkáltunk rosszat.
Ami a személyes jövőmet illeti,
nem titok, hogy az NB I A csoportos
Kaposvár puhatolózott, de nem
nagyon szeretnék visszamenni hozzájuk.
Az is igaz, hogy a tavalyi évhez
hasonlóan a Dombóvár is bejelentkezett,
de ez is képlékeny dolog,
ráadásul jól is érzem magam
a kanizsai gárdánál.
P.L.
Előrelépés, önkritika, ragaszkodás
NÉVJEGY – Kanizsa Kosárlabda Klub – DKG
East. Alapítási éve: 1995. Színe: kék-fehér-piros.
Címe: 8800 Nagykanizsa, Vár út 5. Csarnoka: Russay
Olivér (Cserháti)-csarnok (350 férőhellyel). Elnök: Horváth Balázs.
Edző: Kovács Nándor. Legnagyobb sikerei: NB I A csoportért
játszhatott (2003), NB I B 7. helyezés (2008).
Az Alpok-Adria U12-U19-es
asztalitenisz versenysorozat kanizsai
állomásának helyszínén 18
egyesület, a magyarok mellett
szlovén és horvát klubok indították
ping-pongosaikat. A mezőny
erősségére jellemző volt, hogy
nem csupán a házigazdáknak, vagyis
a Kanizsa Sörgyár SE versenyzőinek
jutott babér. A vendéglátók
közül kiemelkedett Ladányi
Dóra, aki az U15-ös mezőnyben
lett első, míg Kahotek Kristóf az
U19-esek között lett harmadik.
AZala Megyei Asztalitenisz Szövetség
szervezésében egy nem túl
hagyományos versenyt is rendeztek,
melynek lényege az volt, hogy a
megye legjobb férfi és női versenyzői
„ömlesztve” vettek részt. Az első
helyen Mariana Stoian, másodikon
Ladányi Dóra, míg harmadikként
Kahotek Kristóf végzett.
Időközben az is eldőlt, hogy a
Kanizsa Sörgyár SE női extraligás
csapata a legfelső osztályban a szinte
biztosra vett hatodik helyett a hetediken
végzett. A Szuper Ligás indulás
ezzel még képlékeny, ráadásul
a csapat is teljes átalakulás előtt állhat,
hiszen a három stabil játékos,
élen a légiós Mariana Stoiannal távozhat.
Mozgalmas holtidény előtt
áll tehát a 2005-ben létrehozott Extraligában
tavaly hatodik, idén hetedik
helyen zárt dél-zalai klub.
P.L.
Ladányi játéka egyre meggyőzőbb
NÉVJEGY – Kanizsa Sörgyár Sport Egyesület. Alapítási éve:
1957/2001 (a női szakág újraindulása). Színe: piros-fehér. Címe:
8800 Nagykanizsa, Csengery út 111. Terme: Bolyai János Általános
Iskola tornaterme. Elnök: Jakabfi Imre. Edző: Jakabfi Imre. Legnagyobb
női sikerei: NB II-es bajnok (2003), NB I B-s bajnok (2004),
NB I Nyugati csoport bajnoka (2006), Extraliga 6. hely (2007), Szuper
Liga (közép-európai bajnokság) 9. hely (2008).
Nos, egy biztos, a Nagykanizsa
Demons ebben a bajnokságban
fennállása legjobb eredményét érte
el, hiszen legutóbbi hazai mérkőzésén
a Debrecen Honvéd Gladiators
csapatát múlta felül 36:13-ra. Ezzel
eldőlt, hogy a gárda nem esett ki a
Divízió I-es mezőnyből, ráadásul ez
a győzelem eddigi legjobb tabellán
elfoglalt pozícióját is eredményezheti.
A debreceniek elleni győzelem
ugyanis akár az ötödik helyre is röpítheti
a kanizsaiakat a közeljövőben
záruló évadban. A feltételes
mód annak szól, hogy időközben lejátszották
a Budapest Titans elleni
idegenbeli meccsüket is, melyen
28:14-re kikaptak. Érdekes módon a
találkozó felvezetése még úgy szólt:
„A kiesés elleni meneküléstől a rájátszásba?”
Mint kiderült, a rájátszásról
szőtt elképzelések végül merésznek
bizonyultak, de a lényeg,
hogy a bent maradás már a számítások
szerint összejött. Az következő
erőpróba most már a juniorok előtt
áll, hiszen nekik nemsokára kezdődik
a pontvadászat.
P.L.
Bentmaradtak
NÉVJEGY – Nagykanizsa Demons Amerikai Football
Klub. Alapítási éve: 2005. Szine: piros-fekete. Címe:
8800 Nagykanizsa, Sikátor utca 32. Stadionja:
Mindenki sportpályája (5000 férőhellyel). Elnök: Bárdosi
Gábor. Edző: Györek Ferenc. Legnagyobb sikere:
Divízió I-es 5. hely (2008)
ÚJRA MASSZÁZS
A NAGYKANIZSAI
USZODÁBAN!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül is
igénybevehető) Teljes testre, 30 perces
lazító masszázs 1000 Ft. Egyéb
szolgáltatások: alakformáló-, talp-,
stb. masszázs. Hívásra házhoz is megyek!
Tel.: 30/481-2323
16 Kanizsa – Hirdetés 2008. június 26.
NAGYKANIZSAI VÁROSVÉDő EGYESÜLET
Adószám: 19267027-1-20
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2007 évről
Jelentésünket az 1997. évi CLVI törvény 19.§-a alapján
meghatározott beszámolási kötelezettségnek eleget téve tesszük közzé
adatok: ezer Ft-ban!
Előző év Tárgy év
A. Az összes közhasznú tevékenység bevétele 1.207 333
I. Pénzügyileg rendezett bevételek 1.207 333
Közhasznú működésre kapott támogatás 780 -
Ebből: - helyi önkormányzattól: 230 -
- egyéb támogatóktól 556 -
Közhasznú tev.-ből származó bevétel (SZJA 1 % ) 176 129
Tagdíj és egyéb bevétel 251 204
B. Vállalkozási tevékenység bevétele: - -
C. Összes bevétel 1.207 333
Közhasznú tevékenység ráfordításai 1.169 406
Tárgyévi pénzügyi eredmény 38 - 73
Az egyesület a 2007 évben kapott SZJA 1%-os támogatás összegét az alapító
okiratában foglaltakkal összhangban használta fel az alábbi célokra:
- 100 -100 eFt támogatást nyújtott az Alsóvárosi templom felújításához és
a Thúry György Históriás Napok megszervezéséhez,
- 10 eFt összegben támogatta a helyi tudományos kutatómunkát, a Meixner
Béla emlékülés megrendezését
Az egyesület ezúton is köszönetet mond minden támogatójának.