Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.22 MB
2020-12-09 11:07:04
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
501
977
Rövid leírás | Teljes leírás (78.2 KB)

Kanizsa 2008. 026. szám július

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XX. évfolyam 26. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2008. július 3. Kedves Olvasóink! Kanizsa
A korábbi évek gyakorlatának
megfelelően a Kanizsa Dél-
Zalai Hetilap megjelenése a
NYÁR IDEJÉRE SZÜNETEL.
Most tehát utolsó lapszámunkat
tartják a kezükben, legközelebb
augusztus 28-án találkozunk.
Ettől az időponttól lapunkat ismét
folyamatosan, hetente olvashatják.
A búcsú nem teljes, hiszen a
nyár ideje alatt friss híreinket
honlapunkon olvashatják.
A leállás ideje alatt e-mail címünkre
várjuk leveleiket, észrevételeiket.
Mindenkinek kellemes
nyaralást kíván a
Szerkesztőség!
NYÁRI SZÜNET
Nagy érdeklődéssel kísért, heves
vitáktól sem mentes lakossági
fórumra került sor a Hevesi Iskolában.
Halász Gyula képviselő
szorgalmazta a lakók tájékoztatását
a kibővítésre váró U1 és U2 jelű
utakról a Thury városrészben.
Mivel ez elmaradt, Halász Gyula
és Bogár Ferenc képviselő lakossági
fórum összehívását kezdeményezte.
A mintegy száz érdeklődő
találkozhatott Marton István polgármesterrel
és Gyalókai Zoltánnal,
a körzet képviselőjével. A
hivatalt Deák-Varga Dénes,
Wegroszta Zoltán és Zámbó Tamás
képviselte. Az ott élők szeretnék elérni,
hogy a Kaposvári és a Hevesi
útról bejövő teherforgalmat zárják
ki a lakótelepről, az autók sebességét
korlátozzák, és a kamionparkolást
tiltsák meg a Kanizsa Centrumtól
a Munkás útig. Kérték, hogy a
rendőrség és a Közterület Felügyelet
gyakrabban ellenőrizzen a
területen. Sérelmezték, hogy már
hajnaltól teherautók száguldoznak
ezen az úton elviselhetetlen zajt,
port és balesetveszélyt okozva.
Amennyiben a Városkapu körút, és
a Kaposvári út összekötését kiszélesítik
– a forgalom kétirányúvá válik
– az lehetetlenné tenné életüket,
a lakásokat pedig nem tudnák eladni.
Felvetették, hogy a garázssorok
között lévő útnak nem minősülő területet
zárják le. Kérték, hogy az
önkormányzat és a szakhatóságok
változtassák meg a terveket, a környék
maradjon lakó- és pihenőövezet.
Szóba került a parlagfű-mentesítés
is. Megjegyezték, míg a magántulajdonban
lévő területek gazdáit
megbüntetik, a város tulajdonában
lévő területek elhanyagoltak,
nincsenek lekaszálva.
Marton István polgármester a
fórum végeztével ígéretet tett arra,
hogy szakhatósági fórumot szervez
a lakossági problémák orvoslására,
és tájékoztatja az ott élőket
a változásokról.
B.E.
Fórum a Thúry városrészben
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Semmelweis Ignác születésnapja
kitüntetett nap az egészségügyben
– hangsúlyozta köszöntőjében
Marton István polgármester
a Kanizsai Dorottya
Kórház HSMK-ban megtartott
ünnepségén.
Aképviselőtestület és a város lakóinak
nevében megköszönte a
kórházi dolgozók egész éves áldozatos
munkáját. A Kanizsai Dorottya
Kórház egy nehéz, de sikeres
évet zárt 2007-ben. Nincsen
adóssága, nem ólálkodnak körülötte
privatizátorok, mindenkinek
biztos a munkahelye, és biztosított
a városnak, valamint környékének
az egészségügyi ellátása. Befejezésül
azt kívánta, mindig legyen
türelmük az elesett emberekhez lehajolni,
segítsék őket, hogy újra
egészséges emberként dolgozhassanak
és örülhessenek az életnek.
A polgármester szavait követően
Andrasofszky Zsolt osztályvezető
főorvos idézte fel Semmelweis
Ignác szellemiségét vetítettképes
előadásában, majd Dr. Kovács
József főigazgató köszöntötte a
megjelenteket, kiemelve, valójában
mindenki megérdemelné a jutalmat
a Semmelweis Napon. A
kórház a múlt évben megőrizte
működőképességét, betegeit a
megmaradt kapacitásával, a nehezített
körülmények ellenére ellátta.
Bár a korábbi vezetéstől 115 millió
forintos negatív fedezettel vette át
a mostani vezetés a kórházat, a
tavalyi évet pozitív eredménnyel
zárták. Intézeti szinten 166 millió
forintos fedezetjavulást értek el.
2007 az egészségügy, egyben a
kórházak válságéve is volt, ami a
magyar egészségügyi dolgozókat
mélyen érintette. Csökken az
egészségügyi pálya iránti érdeklődés,
növekszik a pályaelhagyók
száma. Az egészségügyben dolgozók
joggal várják el elsősorban az
ágazati vezetőktől, hogy munkájukat
a társadalmi hasznosságuknak
megfelelően becsüljék meg. Idei
célkitűzésük, hogy ne csak névlegesen,
tartalmilag is súlyponti kórház
legyen a Kanizsai Dorottya
Kórház. Fel kell nőni a feladatokhoz,
ehhez kérte a jelenlévők támogató
segítségét. Az ünnepség
elismerések, kinevezések átadásával
folytatódott:
Pro sanitate díjban részesült Dr.
Baranyi Enikő, a gyermekosztály
főorvosa. Miniszteri Dicséretet kapott
Somodi Györgyné szülésznő
és Gaál Tiborné asszisztens. Az állami
kitüntetéseket személyesen
vehették át a központi ünnepségen.
Főorvosi kinevezést kapott: Dr.
Vizsy László és Dr. Füle Attila, az
általános sebészeti osztály adjunktusa.
Adjunktusi kinevezést kapott:
Dr. Balázs Endre a Gerantológia,
Dr. Gál Helga, a Fül-orr-gégészet,
Dr. Kolonics Judit az Urológia, Dr.
Hajdu Katalin a Kardiológia és Dr.
Petőházi Antal az Általános sebészet
szakorvosa. Ezen kívül Kiváló
Kórházi Dolgozó kitüntetést és Főigazgatói
dicséretet vehettek át orvosok
és munkatársak.
A kórház azon támogatók részére,
akik jelentős anyagi vagy tárgyi
eszközzel segítik az intézmény
munkáját, a Kanizsai Dorottya
Kórház támogatója címet alapított.
Az ünnepségen bronz fokozatú támogatói
plakettet kapott a Biotech
E. SZ. Kft.
A Semmelweis Nap alkalmából
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara elismerő oklevelét
Boros Károlyné vehette át.
Az intézmény az elmúlt évben
felhívást intézett a kórház dolgozói
felé a járóbeteg ellátás területén lévő
váróhelyiségek hangulatának
emelésére, a várakozó betegek
komfortérzésének javítására. Hetilapok,
színes magazinok kihelyezését
tűzte ki célul. Versenyt hirdetett,
hogy ki hozza be a legtöbb,
otthon már feleslegessé vált újságot,
magazint. Jutalomképpen
egyéves előfizetést kapott az általa
választott magazinra Andrasek
Mártonné.
Bakonyi Erzsébet
2 Kanizsa – Krónika 2008. július 3.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Köszönet az áldozatos munkáért
Semmelweis Ignác (1818-
1865) magyar orvos, az anyák
megmentője. A lelkiismeretesség,
a kötelességtudás és önzetlenség
mintaképe. Dicsőség,
pénzszerzés vágya sosem vezérelte.
Éjjel-nappal rendelkezésére
állt a szenvedőknek. Első
munkahelyén, 1846-tól a bécsi
közkórházban, majd 1851-től
következő munkahelyén, a
Szent Rókus kórház szülészeti
osztályának orvosaként kimutatta
az antiszeptikus eljárások előnyeit
a szülészetben és a sebészetben.
Mind gyakorlatával,
mind írásaiban próbálta terjeszteni
nézeteit, de az orvostársadalom
sajnos nem vett róla tudomást.
Az antiszeptikus eljárások
jelentőségét és bevezetését csak
Joseph Lister angol sebész meggyőző
munkája és eredményei
nyomán fogadták el 1877-től.
Ünnepélyes keretek között aláírták
a Nagykanizsa és térsége
TISZK szakképzés-szervezési kiemelkedően
közhasznú nonprofit
korlátolt felelősségű társaság társasági
szerződését a Polgármesteri
Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
A szakképzés átalakítására létrejött
társaság társasági szerződését
Csapi és Zalaújlak Községi
Önkormányzatok intézményfenntartó
társulása képviseletében Dr.
Tóth László elnök, továbbá Dr.
Rédei Ákos, a Pannon Egyetem
rektora, Wilhelm Huber, a Gázipari
Gépgyár Kft. ügyvezetője, a
DKG-EAST Zrt. elnök-vezérigazgatójának
távollétében pedig Dr.
Tóth Jánosné gazdasági igazgató
és Zömbik Istvánné Közgazdasági
és Pénzügyi osztályvezető látta el
kézjegyével.
Aláírták a társasági szerződést
Fotó: Bakonyi Erzsébet
2008. július 3. Kanizsa – Hirdetés 3
Kanizsa 4 – Emlékezzünk! 2008. július 3.
A költőink által is sokszor megénekelt
szépséges magyar rónaság, a
hortobágyi puszta már fél évszázada
őrzi történelmünknek egy elhallgatott
korszakát. Az 1950-es évek első
felében, a kommunizmus e sötét
korszakában több ezer magyar család
tragédiájának volt ez a színhelye.
1950-1953 között mintegy tízezer
fő, családok ezrei sínylődtek itt, a
sztálini magyar Szibérián – tizenkét
kényszermunkatáborban, amiről a
közvélemény a mai napig is alig tud
valamit. A rendszerváltozásig a még
élő tanúk nem beszéltek, nem beszélhettek,
s a „szigorúan titkos” levéltári
anyagok 1995-ig a történészek
elől el voltak zárva.
Előzmények
Törvénysértés nélkül címmel a
Gulyás testvérek 1988-ban nagydíjat
nyert dokumentumfilmje volt
az első híradás a nagyközönség
számára a hihetetlennek tűnő történetről.
Ekkor azonban még nem
volt lehetőség teljes egészében feltárni
a valóságot, nem volt még ismert
a hortobágyi kényszermunkatáborok
száma, helyszínei, az internált
családok létszáma, s a megdöbbentő
körülmények a maguk
teljes valóságában.
Az egykori "hortobágyiak" ösztönzésére
indult meg 1999-ben a
történészi kutatás. Ennek eredményeként
jelent meg a Kitaszítottak
c. sorozat első két kötete 2001 és
2002-ben, mely már átfogó képet
nyújt az ötven éve történt s eddig
elhallgatott eseményekről.
A tények, melyeket nemcsak a
nagy számban megszólaltatott
visszaemlékezők, összegyűjtött korabeli
naplók, levelek, névsorok támasztanak
alá, megerősítést nyertek
az egykori hatóságok, a Belügyminisztérium
eddig szigorúan titkos
adatai, nyilvántartásai révén, a történészi
kutatásoknak köszönhetően.
Az elhurcolás
Az események legfontosabb tényeit
összegezve az alábbiakban
ismertetjük a ma már történelemmé
vált, a fenti könyvekben részletesen
tárgyalt eseménysorozatot:
1950-1953-ig több hullámban
történt a családok elhurcolása Hortobágyra,
amit a korabeli hivatalos
iratok "kitelepítésnek" neveztek.
Pontosabban fedné azonban a valóságot
az internálás vagy a deportálás
kifejezés, mellyel létrehozták
– egy teljesen titkosan kezelt akció
révén, akkori belügyminisztériumi
szóhasználattal – a „Hortobágyi
Zárt Táborok” rendszerét.
Az első tömeges elhurcolási hullám
1950. június 22-éről 23-ára
virradó éjszaka történt, s a déli
határmenti falvakat sújtotta. A legnagyobb
titoktartás és szervezettség
volt jellemző a műveletre, melyet
az ÁVH irányított központilag.
Az akció a határsáv területén minden
községre kiterjedt. Községenként
változó számú családot gyűjtöttek
össze az előzetesen összeállított
listák alapján. Előzetes értesítés
nélkül éjjel törtek a családokra
a 6-8 fős ÁVH-s katonai csoportok
élesre töltött gépfegyverekkel. Tekintet
nélkül korra, nemre, egészségi
állapotra az egész családnak
mennie kellett. Akevés holmit öszszepakolva
szekerekkel indultak a
legközelebbi gyűjtőhelyig, ahol az
állomáson marhavagon-szerelvény
várta őket. A lezárt vagonban másfél
napos utazás után a Hortobágyot
átszelő vasútvonal valamely
állomásán kirakodták, s gyalogosan
vagy szekerekkel szállították
őket az újonnan létesített táborokba.
Egy-egy tábor valamelyik hortobágyi
állami gazdasághoz tartozott,
annak egyik tanyaközpontja a
pusztaságban, juhhodály, vagy
marhaistálló. Közelében rendőrőrs,
melybe egy őrsparancsnok vezetésével
8-10 tagú fegyveres csapatot
telepítettek az átlag 500-600, de
esetenként 1000 fős táborok őrizetére.
A tömegszálláson több száz
főt helyeztek el a puszta földön. A
személyi iratokat érkezéskor begyűjtötték.
Naponta hajtottak ki a
földekre dolgozni minden mozgásképes
embert, nyáron sok esetben a
kiskorú gyermekeket is. Külvilágtól
elzárva éltek itt, levél, csomag
kivételes, megvonható kedvezménynek
számított, látogatót fogadni
nem lehetett, csak az utolsó,
az 1953-as év nyarán. Az ország
népe nem tudott róluk, a megfélemlített
falvak népe hallgatott.
Ez az első transzport 1991 főt
jelentett a BM-jelentések szerint.
Velük létesítették az első hét tábort,
melyek létszáma októberre
már 2361 fő volt: Árkus, Borzas,
Kócs, Kónya, Kormópuszta,
Tiszaszentimre 9-es.
A folyamat folytatódott 1951-
ben, amikor fokozatosan töltötték
fel a meglévő táborokat és három
új tábort létesítettek: Elep (júliusban),
Ebes (novemberben) és Tedej
(decemberben), összesen 1156 fővel,
főként a nyugati határsávból
begyűjtött családokkal. Szórványosan
az ország minden megyéjéből
kerültek kisebb csoportokban családok
a most már tízre szaporodott
zárt munkatáborokba.
1952-ben még két újabb tábor
létesítésére került sor: Lászlómajor
(májusban) 286 fővel és Borsós
550 fővel (június 25-én).
Ebben az évben a Hortobágyra
hurcolásnak egy újabb eleme jelenik
meg: ezúttal vidéki nagyvárosokat
sújt a kitelepítés. Három
egymás utáni héten egy-egy
transzporttal érkeztek a szerelvények:
Nagykanizsáról (június 17-
én) 297 fő Kócs táborába; Miskolcról
(június 25-én) 550 fő Borsós
táborába; Szegedről (július 5-
én) 650 fő Ebes táborába.
Ez a tömeges városi elhurcolás
két hét alatt 1500 főt jelentett, minden
előzetes értesítés nélkül zajlott
le „szigorúan titkos" módszerrel.
(Az 1951-es budapesti kitelepítés
esetében 24 órával előbb kézbesített
értesítést kaptak a családok.)
A módszerek azonosak voltak az
1950-es határsávbeli kitelepítéssel.
Éjjel törtek a családokra, leponyvázott
teherautókon szállítva őket egy
távolabbi vasútállomásra, ahol
marhavagon szerelvény várta őket.
A csomagolásra fél órát, jobb esetben
két órát kaptak. Lakásaik lepecsételve
maradtak ott, a családok
fél óra leforgása alatt minden ingó
és ingatlan vagyonukat elveszítették
egy életre. Az évek során más
városok is sorra kerültek kisebb
csoportok Hortobágyra szállításával,
mint pl. Várpalota, Komló,
Siklós, Nagyatád, Hatvan.
1953 januárjában is történt még
tömeges kitelepítés, amikor Kunmadarasról
150 főt szállítottak a
borsósi táborba.
Atáborok összlétszáma az 1953.
augusztusi szabadon bocsátás kezdetén
a BM jelentése szerint 7282
fő. Ezt azonban ki kell egészítenünk
az évek során ott elhunytak
számával, s az 1952-53-as években
nagy számban elengedett kiskorú
gyermekek számával. Reális
becslés és adatok alapján így a tizenkét
tábor összlétszáma a 10 000
főt éri el.
Szándékosan nem szívesen használjuk
a fedőnévként ránk erőltetett
kitelepítés kifejezést, melyet mi
magunk is az azóta eltelt évtizedek
során megszoktunk. Ez a kifejezés
az összemosás leghatásosabb eszköze.
A Terror Háza kiállításán külön
termet szenteltek a kitelepítések
témájának, számtalan egykori
újságcikket bemutatva, túlélőket
megszólaltatva. Itt megtudhatjuk a
korabeli BM-jelentésekből a Budapestről
kitelepítettek hivatalos létszámát:
13 670 fő. Ebben a teremben
olvasható valami a hortobágyi
Hortobágy – az elhallgatott magyar Szibéria
Egy autóbusznyi ember kelt zarándokútra Nagykanizsáról a Hortobágyra, hogy megemlékezzék az első,
1950. évi kényszermunkatáborokba hurcolás évfordulóján. A zalai emlékezők a Kilenc-lyukú hídnál emelt
vasúti sínekből hegesztett emlékkeresztnél találkoztak a pécsi, szegedi, miskolci, és az ország más területéről
érkezett egykori sorstársakkal. – informálta lapunkat Takács János, a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak Egyesületének tiszteletbeli elnöke. Mint mondta, több százan jöttek össze, csak a médiumok
nem képviseltették magukat. Talán még mindig él a beidegződés, amelyet elődeiktől örököltek:
amiről nem beszélünk, az meg sem történt. Pedig sajnos igaz, hogy a pestiek „kitelepítésén” kívül közel tízezer
embert, a csecsemőtől az aggastyánig fosztottak meg szabadságától, vették el holmi jött-mentek családi
otthonaikat, és embertelen körülmények között tartották rabként több, mint három éven át őket.
– Nem akarunk a holocaustra hivatkozni – folytatta Takács János – de minket legalább olyan ártatlanul, igaz
magyarul beszélő pribékek vittek el, és „őriztek”, kínoztak. Szabadulásunk után sem kaptuk vissza otthonainkat,
harmadrangú állampolgárként kellett az életet újrakezdenünk. Zarándoklatunk óvatos figyelmeztetés arra,
hogy harmadrangú állampolgárként is, az ártatlan meghurcolás ellenére még párszázan élünk, és bízunk a társadalmi
igazságszolgáltatásban, a végleges erkölcsi és anyagi rehabilitálásban.
Kitelepítés, vagy
valami más…
Kanizsa 2008. július 3. – Emlékezzünk! 5
kitelepítésekről is, azonban teljesen
összemosódva a budapesti kitelepítések
fogalmával.
Arendszerváltás után másfél évtizeddel
végre tisztázni kell a lényegi
különbséget a két kategória
között, amely nem jelenti a megpróbáltatások
méricskélését, azonban
a tényszerű különbségeket
igen. Ezeket a különbségeket, lényegi
jegyeket a következőkben
foglalhatjuk össze:
- A Hortobágyi Zárt Táborok lakói
rendőri őrizetesek voltak, ami
állandó fegyveres őrizetet jelentett.
Ez jogilag más kategória, mint
a rendőri felügyelet, amely a budapesti
kitelepítetteket sújtotta.
- A személyi iratokat érkezéskor
elvették, tehát törvényen kívül állók
voltak, nem kellett velük elszámolni.
- Látogatót nem fogadhattak, levelezés,
csomag korlátozva, tömegszállás,
kényszermunka.
Végül is a Hortobágyi Zárt Táborok
egyetlen kategóriába sem
sorolhatók. Mai napig is vegyes,
változó a szóhasználat sorsukkal
kapcsolatban, mind a jelenlegi írásokban,
mind a korabeli hivatalos
jelentésekben. A korabeli fedőnév:
telepesek. A „hortobágyi megoldás”
végül is nem más, mint a
kommunista osztályharc büntető
kategóriának sajátos egyvelege,
melyre Közép-Európában (a Szovjetunió
kivételével) nem találunk
analógiát, s mely az alábbi elemeket
foglalja magába:
- Kitelepítés, amennyiben embereket
bírói végzés nélkül kényszerlakhelyre
toloncoltak.
- Törvénytelen vagyonelkobzás,
mely az egész családot sújtotta,
mind az ingó, mind az ingatlan vagyont
illetően.
- Életfogytiglani szabadságvesztésre
ítélés közigazgatási határozattal,
ami csecsemőt éppúgy sújtott,
mint aggastyánt, sőt, az ott
született gyermekeket is.
- Életfogytiglani kényszermunkára
ítélés, ugyancsak bírói ítélet
nélkül.
- Utóéletüket súlyosbította,
hogy az amnesztia után eredeti
lakhelyeikről, a határsávbeli falvakból,
s az úgynevezett tiltott városokból
(Miskolc, Budapest, Várpalota,
stb) kitiltva, politikailag
megbélyegezve az egész család
otthontalan földönfutó lett.
A Hortobágyi Zárt Táborok kategóriájukat
tekintve leginkább a
recski táborhoz hasonlíthatóak, továbbá
a kevésbé feldolgozott történelmű
munkatáborokhoz, ahol nagyipari
létesítményekben dolgoztatták
a Szovjetunióból hazaengedett
foglyokat, vagy a börtönből
szabadult politikai elítélteket. Különbség
csupán, hogy ott nem családokat
tartottak fogva, hanem férfiembereket,
akik Isten segítségével
szabadulva szörnyű körülményeikből
hazatérhettek otthonaikba
családjukhoz. A hortobágyi táborokban
a kényszermunka talán
elviselhetőbb volt, mivel nem kőtörés,
nem beton monstrumok építése,
hanem mezőgazdasági munka
volt. Bár taposták a szörnyű
pusztai sarat, perzselt a tűző nap,
mégis naphosszat az Úristen szabad
ege alatt lehettek. Nem felejtjük
a csodálatos pusztai napfelkeltéket,
a vízimadarak hangját a nádas
tóban, a szerény kis pusztai sóvirágot,
a vadmadarakat az égen.
Társadalmi összetétel
A hortobágyi kitelepítés listájára
bárki felkerülhetett, elég volt
egy gazdag porta, egy szép városi
lakás, vagy egy személyes ellenség.
A cél azonban világos
volt: elsősorban a paraszti és városi
középosztály likvidálása és a
társadalom megfélemlítése. A határsáv
falvai esetében a szegényebb
paraszti réteget is nagy
számban érintette a kitelepítés. A
városi volt középosztály közé
gyári munkások is kerültek szép
számmal. Az egyes táborok adatainak
szociológiai feldolgozása
alkalmával mindez világosan kitűnik.
Irodalom
A Kitaszítottak első kötete a témaindító
történészi tanulmányok
után számos visszaemlékezést tartalmaz,
melyek képviselik mind a
12 tábort, a különböző társadalmi
rétegeket, de sajnos nem képviselhetik
a családfők, s szülők korosztályát.
Ma már csak az egykori hortobágyi
fiatalok emlékezhetnek.
A Kitaszítottak II. kötete dokumentum-
gyűjtemény, Füzes Miklós
történész, levéltáros válogatásában.
1999-ben és 2000-ben elsőként találtak
rá Hántó Zsuzsa kollégájával
a Hortobágyi Zárt Táborokkal foglalkozó
korabeli iratokra. Ebből kitűnik,
hogy a lényegi döntéseket az
ÁVH központi szervei hozták meg,
az operatív munkával azonban a
megyei rendőrkapitányságok foglalkoztak,
s küldték jelentéseiket a
BM Rendőrhatósági főosztályának.
Igen tanulságosak az úgynevezett
„havi jelentések", melyek a táborokkal
egyenként foglalkoztak, létszámadatokat
is tartalmazva.
A fent említett kutatások nagy
előrelépést jelentettek a táborok
történetének a feldolgozása szempontjából.
Néhány visszaemlékezés,
cikk, egy-egy könyv jelent már
meg a korábbi években, ám ezek
mára már alig hozzáférhetők.
Mindezek az írások egyöntetűen azt
tükrözik, hogy az elhurcolt keresztény
magyar családokat lélekben
nem lehetett megtörni. Erőt adott
nekik az erkölcsi alap, a hit, az egymásért
való aggódás és szeretet.
Volt még egy meghatározó tényező,
ami a Gulágot, Recsket megjárt
sorstársakkal azonos tapasztalat,
mégpedig az erkölcsi erő, mely a
közös nehéz sorsban a lelkekből
feltört. A sorsközösségnek, a barátságnak
a köteléke az, ami egy életen
át sem veszít az erejéből. A
visszaemlékezésekben, korabeli levelekben,
naplókban olyan gondolatokkal
találkozhatunk, melyek bizonyítják,
hogy a nehéz sorsban az
erkölcsi értékek, a hit jelentik a
megmaradáshoz szükséges erőt.
Az egykori hortobágyiak a közös
emlékműnél, a Kilenclyukú
híd közelében álló Emlékkeresztnél
tartják évente megemlékezésüket
a júniusi elhurcolások évfordulóján.
A tizenkét tábor még élő,
egykori rabjainak közös imája
száll az Úr felé.
W. Balassa Zsuzsanna
egykori hortobágyi fiatal
Hortobágyi imádság
Teremtő Istenünk, fohászkodunk Hozzád,
azokért a családokért,
azért a tízezer üldözött magyarért,
- halottainkért és az élőkért -,
akik itt, ezen a Pusztán,
saját hazában száműzött rabként
járták Golgotájukat
immár fél évszázada
a sztálini "MAGYAR SZIBÉRIÁN."
Emlékezzünk imánkban
a tizenkét kényszermunkatábor rab családjaira!
Ne feledjük ezeket a neveket
és fohászkodva mondjuk együtt imánkat.
ÁRKUS, BORSÓS, BORZAS, emlékezzünk!
Fohászkodunk és emlékezünk
Nagyszüleinkre, a legöregebbekre,
kik közül sokan haltak meg itten, nyomorultan
a pusztai rabságban.
EBES, ELEP, ERZSÉBETTANYA, emlékezzünk!
Fohászkodunk és emlékezünk
ártatlanul meghurcolt drága Szüleinkre,
kik közül már alig élnek,
s nem tudják elmondani már
szenvedésük történetét.
KÓCSPUSZTA, KÓNYA, KORMÓPUSZTA, emlékezzünk!
Fohászkodunk és emlékezünk
a hajdani fiatalokra,
kiknek jövőjét, majd egész életét tette tönkre
a kitaszítottság és megbélyegzettség.
LÁSZLÓMAJOR, POLGÁR, TEDEJ, emlékezzünk!
Fohászkodunk és emlékezünk
a hajdani kisgyermekekre,
kik szabadulásuk áraként
ki kellett szakadjanak hosszú évekre
a szülői szeretet melegéből, idegenbe.
Végül emlékezzünk azokra
hálás imával,
akik nehéz időkben segítettek rajtunk,
a rab telepeseken.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek,
hogy embertelen időben
emberként tudtuk viselni sorsunkat.
Ámen.
6 Kanizsa – Hirdetés 2008. július 3.
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Bene Csaba,
Bicsák Miklós, Karádi Ferenc, Dr. Károlyi Attila, Tóth Nándor önkormányzati
képviselők fogadóórája július-augusztus hónapban elmarad.
Megértésüket köszönjük!
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát:
649/79.hrsz-ú, Ipari Parki beépítetlen terület, 34.200.000 Ft + áfa kikiáltási
áron. A versenytárgyalás időpontjai: július 2. és július 16. 10 óra. A versenytárgyalás
helye: Nagykanizsa Régió Ipari Park Kft (8800 Nagykanizsa, Garay u.
21.) Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/310-256.
Versenytárgyalás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy 2008. június 30-át követően hatóságunk
Nagykanizsa MJV területén fokozottan ellenőrzi a gyomnövények –
különösen a parlagfű – elleni védekezést. Az ellenőrzéseket az alábbi ütemterv
alapján végzi hatóságunk a Közterület Felügyelet munkatársaival közösen:
Július hónap:
1. hét: Miklósfa, Szentgyörgyvári-hegy, Ligetváros, Déli városrész
2. hét: Kiskanizsa, Bajcsa
3. hét: Palin, Ipari Park, Északi városrész
4. hét: Sánc, Látóhegy, Szabadhegy, Bagola, É-Keleti városrész
Amennyiben a lakosság körében parlagfű fertőzést tapasztal úgy külterületi
ingatlanok (volt zártkerti ingatlanok is) esetében hívhatja a 80-204-840 zöldszámot,
belterületi ingatlan esetében a 93-500-859 telefonszámot.
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály
Tájékoztatás
Az ÁNTSZ Nagykanizsai-, Letenyei Kistérségi Intézete, a Nagykanizsai M.J.V.
Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága, az Egészségügyi Alapellátási
Intézmény, a Park Szolgáltató Kft, a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft, a
VIA Kanizsa Városüzemeltető Kht, a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya,
és a Közterület Felügyelet közös szervezésével és támogatásával PARLAGFű GYűJTÉSI
AKCIÓT szervez 2008. június 30-tól július 20-ig. Leadási hely: PARK Szolgáltató
Kft. Nagykanizsa Tripammer u. 1.
A parlagfüvet 100 szálas csomagokban várjuk. Minden gyűjtő csomagonként: 1
virágot (5 féle egynyáriból választható), 1 db sorsjegyet kap. Ajándéksorsolás július
24. 17.00 óra Eötvös tér 16. polgármesteri hivatal épülete előtt. Az 1-10 helyezett
(mennyiség alapján) díjazásban részesül. A sorsoláson minden sorsjegy részt vesz.
A leadás időpontját egyeztetni lehet a 314-269-es telefonon, illetve a Virágboltban
tartózkodó eladó mindig rendelkezésre áll.
Leadáskor kérjük nevét, címét, telefonszámát megadni szíveskedjen a sorsolás
utáni elérhetőség esetére.
Parlagfű gyűjtési akció
A fesztivál keretében a Kanizsai Kulturális Központ valamint a
Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület
az alábbi programokra vár jelentkezőket:
􀂊 Dalvetélkedő a "Kanizsa Bordalnoka 2008." címért, 14 év feletti
énekesek részére bor témájú népdallal vagy műdallal. Az énekest egy
hangszerrel lehet kísérni. Időtartama max. 5 perc lehet.
Nevezési határidő: augusztus 22.
􀂊 Dödölle és tájjellegű étkek főzőversenye, 3 fős amatőr és profi
csapatok részére. Nevezési határidő: augusztus 22.
􀂊 Játékos ügyességi vetélkedő 3 fős csapatok részére a
"Dödölle királyok" címért. Nevezési határidő: augusztus 22.
Jelentkezés és részletes tájékoztatás a HSMK-ban (93/311-468),
a Tourinform irodában (93/536-077)
és Prikryl Józsefnél (30/2616-198)
5. KANIZSAI BOR ÉS DÖDÖLLE FESZTIVÁL
Augusztus 29-30. - Erzsébet tér
Július 14. 21 óra – KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ
„BOLDOG IDő” musical ZORÁN dalaira. A veszprémi Pannon Várszínház
előadása. Főszerepben: Gazdag Tibor színművész. Belépődíj: 2500 Ft
Július 6.
HAGYOMÁNYOK NAPJA, BÚCSÚ
Kiskanizsai Templom tér
Július 12.
JÚLIÁLIS
a Bajcsai Művelődési Házban
KÉT ZARÁNDOK
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
retrospektív képzőművészeti tárlata
(I.). Megtekinthető: szeptember 30-ig
A CSEND FESTőJE
Válogatás Z. Soós István festőművész
alkotói életművének zsánerfestményeiből.
Megtekinthető: szeptember 15-ig
KÉT ZARÁNDOK
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet retrospektív képzőművészeti
tárlata (II.)
Megtekinthető: szeptember 30-ig
NAGY UTAZÁS
Fotókiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet
életútjáról.
Megtekinthető: augusztus 31-ig.
A Képzőművészetek Háza nyitva: 10-17 óráig, vasárnap és hétfőn szünnap
„Amit a szívnek látni kell.
A dél-zalai beás kultúra napja.”
Halis István Városi Könyvtár
2008. július 5. 10-15 óra
Program
10.00 Programnyitó, köszöntő. Ferkovics József festőművész,
grafikus bemutatása.
10.30 Roma irodalom magyar, cigány és beás nyelven Zalában.
Bevezetőt mond Orsos Imre, költő. Vendége Kalányos Terézia.
11.00 Beás népköltészet és a dél-zalai cigányság történeti adatai.
Gondolatok Kardos Ferenc néprajzkutatótól. Vendége: Balogh Erzsébet.
11.30 Roma értelmiségi szerepek és lehetőségek Magyarországon.
Beszélgetés Kalla Éva, roma újságíró-szerkesztő vezetésével.
Beszélgetőtárs: Ferkovics József.
12.00 Zalai beás hagyományőrző együttesek: Kanizsa csillagai,
Fracilore, Fehér kígyó, Garabonci beások, Kopár Antal (Vörös rózsák
tánccsoport vezetője), Bogdán Ferenc.
13.00-15.00 Romafilm (romákról szóló dokumentumfilmek vetítése):
- Aki hallja, aki nem - portréfilm Orsós Jakabról
- Néprajzi filmek romákról
Kosárfonás Lakatos Lajossal
Jósda Orsós Szilviával
A rendezvény idején, illetve július 10-ig Csávás Csaba és Ferkovics
József kiállítása látható a Halis István Városi Könyvtárban.
2008. július 3. Kanizsa – Krónika 7
A szülőváros társadalma is
búcsút vett és megemlékezett a
98 éves korában elhunyt Fejtő
Ferenc történész, író, Közép-Kelet-
Európa kutatóról, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Díszpolgáráról.
A helyi önkormányzat
és a Nagykanizsai Zsidó Hitközség
által szervezett emléknap alkalmával
kértük a Párizsban élő
Charles Fejtőt arra, hogy méltassa
édesapja munkásságát és gondolatvilágát
a huszadik század
és a jelen Európájáról.
– Először is azt szeretném mondani,
hogy a mostani időszakban
minden országban – köztük Horvátországban
és Szlovéniában is –
sokat gondolnak Fejtő Ferencre,
ugyanis a papához mindig is közel
volt ez a kis Európa, ami már száz
évvel ezelőtt is létezett. És annyira
örült, hogy mostanra már mindenki
együtt van – és lesz – az új és
immár meglehetősen nagy Európában.
Persze ehhez hozzátartozik,
hogy mindezt a fiataloknak is
meg kell érteniük. Még sok tennivaló
van annak érdekében, hogy a
fiatalok is azonosuljanak a gondolattal,
hogy nincs más jövő, mint
ez az Európa, ami újjászületőben
van. Édesapám az utolsó pillanatig
beszélgetett erről a régióról
egy vietnami orvostanhallgatóval,
és így ment el... Minden fájdalom
nélkül, és arról beszélt, amit szeretett
– a magyar kultúráról, és a
szomszéd országok kultúrájáról,
amit szintén jól ismert. Szomorúak
vagyunk, és most is azt mondom –
még akkor is, ha furcsa valakiről
ilyet mondani, aki majdnem 99
éves volt -, hogy túl gyorsan ment
el... Óriási élete volt, de mégis maradhatott
volna velünk még egy
pár évig. Ez azért is jó lett volna,
mert Közép-Kelet-Európában sok
gond van a politikában és a kultúrában:
több, mint korábban, talán
azért, mert immár szabadság van.
– Miben alkotta édesapja a legmaradandóbbat?
– Azt hiszem, az a legfontosabb,
hogy mindvégig hitt a fiatalságban
és igazán biztos volt abban – és
azért, mert állandóan figyelemmel
kísérte, hogy mi történik egész Európában
–, hogy a jól képzett fiataloké
a jövő, pedig nem könnyű a
helyzet, hiszen óriási konkurencia
van a Földön. Már akkor európai
volt, amikor egészen fiatalon – huszonéves
korában – megírta első
könyvét, Az érzelmes utazást, melyben
gyakran említést tett az akkori
délszláv államokról. Nekem is Szlovéniába
vezetett az első nagy utazásom,
amikor hat éves voltam, Párizsból
1951-ben. Emlékszem, hogy
például megnéztem a Tito-házat
Ljubljanában, és mondhatom, hogy
abban az időben az egyik legnagyobb
„szuvenír” volt Szlovénia és
Horvátország, mert akkor még nem
lehetett jönni ide, Magyarországra.
Szóval, azt hiszem ez a legfontosabb,
hogy bízzunk az emberben,
bízzunk a fiatalságban, mert most
olyan történelmi helyzet van, amikor
óriási jövője van Európának,
persze csak akkor, ha a fiatalok is
akarják. És most igazán a fiatalokról
beszélek, mert a mi nemzedékünk
már megtette a magáét: elhoztuk
ezt a szabadságot, de most rajtuk
a sor, hogy Európa fejlődjön.
Ebben hitt nagyon édesapám.
– Ugyanakkor a szélsőséges
megnyilvánulások is felerősödtek
Európában...
– Igen, vannak helyek, ahol valóban
ezt tapasztalhatjuk, de
Franciaországban nem, mert ott a
két szélsőség majdnem eltűnt. Valószínűleg
a többi országban is így
lesz, mert a szélsőségek már megmutatták,
hogy milyen borzasztó
dolgokat követtek el a huszadik
században. És még vannak helyek,
ahol a huszonegyedik században is
léteznek. Gondolom, hogy ezek a
jelenségek nagyon gyorsan megszűnnek,
mert Európa fiatalsága
nem ezt akarja. A mai fiatalok
nemcsak jó körülmények között,
hanem európai kultúrában akarnak
élni, a szélsőség viszont ezt
nem szereti. Szóval, nagyon reménykedem
benne, hogy viszonylag
rövid időn belül eltűnnek a
szélsőségek Európában.
Gelencsér Gábor
Európa jövője...
Fotó: Gelencsér Gábor
Három napon keresztül a
rockzenéé volt a főszerep a Csónakázó-
tónál a Csóstock II. keretein
belül. A szervezők – elmondásuk
szerint – az idén a tavalyihoz
képest nagyot léptek előre,
mind a zenekarok, mind a fesztivállátogatók
számát tekintve.
Közel 20 településről 34 zenekar
adott koncertet, közülük négy
banda a határon túlról érkezett.
– Átlagban körülbelül napi
ötszáz látogató jelent meg, szép
számmal voltak sátorozók is –
nem csak helyiek, hanem környékbeliek
is, valamint a fellépő
együttesek szinte mindegyikét
kísérte az adott városból néhány
ember. – mondta el lapunknak
Macsek Sándor, a Karock
Alapítvány gazdasági igazgatója
– Szerencsére az idő is
nekünk kedvezett, valamint
mindhárom nap konfliktus nélkül
zajlott le. A Ka-rock Alapítvány
nevében is köszönöm a támogatást
Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzatának,
a Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulásának, a szponzoroknak,
köszönöm a munkájukat
a fesztiválon aktívan tevékenykedőknek,
és nem utolsó sorban
a zenekaroknak. Lassan készülünk
a következőre, nagyszabású
terveink vannak, és ahogy
Marton István polgármester úr
is mondta a megnyitón, szeretnénk
magasabb színvonalúra,
nagyobb méretűre emelni a
Csóstockot.
– Mindhárom nap kint voltam,
nagyon jó buli volt. – mesélte
Csorba Tibor, fesztivállátogató
– Az első nap nagy színfoltja volt
a BLUES/VERS, akik Weöres
Sándor pajzán verseit dolgozták
fel. Nagyon tetszett a Dantes, ők
klasszikus rockot játszanak, mint
például a Led Zeppelin, és hihetetlen
élményt adott a kaposvári
Detonic is. Az Empty Dreams gitárosa
eszméletlen jól játszott,
de úgy vettem észre, hogy a kanizsaiakhoz
sajnos nem áll közel a
gótikus rock, egyszerűen kiürült
a sátor. A szombat este csúcspontja
a Kopor-Show volt. Az
előző banda után mindenki
ment, amerre látott, frizbiztek,
söröztek, de alig ment le háromnégy
dal, újból mindenki ott volt
a színpad előtt. Szédületesek
voltak, fiatal srácok, talán a középiskola
vége felé járnak, de le
a kalappal előttük. A Mystery
Gang-et a három napos fesztivál
végére meghívni – bár tudjuk,
először péntekre voltak betervezve
– nagy merészség volt a szervezőktől,
de abszolút bejött. A
rockabillyt, a 60-as évek eleji
tánczenét játszó banda fergeteges
hangulatot teremtett, szinte
mindenki ott bulizott a színpad
előtt.
Steyer Edina
Három napos
„rockzene-őrület” a Csó-tón
A Rozgonyi Polgári Kör tagjai
2004 óta negyedik alkalommal
jártak Strasbourgban és Elzászban.
Glattfelder Béla, az Európai
Néppárt képviselőjének szervezésében
Kanizsáról Horváth
Lászlóné, Elekes Lajosné, Hegyeshalmi
Ferenc, valamint egy
szimpatizáns, Sipos Istvánné a
Fidesz részéről vett részt a háromnapos
franciaországi kiránduláson.
Az ingyenes jutalomutazáson más
magyar és külföldi csoport mellett
betekinthettek az Európai Parlament
munkájába, hallhattak a világ problémáiról
és beszéltek a képviselővel.
A miliő, a koenigsbourgi és colmari
kirándulás felejthetetlen élményt jelentett
a résztvevőknek, melyet a kör
tagjain kívül a sajtó munkatársaival
is megosztottak.
Eddig tizenegyen utaztak az EU
szívébe, s bíznak benne, a meghívásnak
lesz még folytatása – jegyezte
meg a Rozgonyi Polgári
Kör vezetője, Miha Tamásné.
B.E.
Strasbourgban járt
a Rozgonyi Polgári Kör
Kanizsa 8 – A mi ügyeink 2008. július 3.
Befejezéshez közeledik a Rozgonyi Általános Iskola rekonstrukciója.
A megszépült intézmény ünnepélyes felavatását országos tanévnyitó
keretében augusztus 31-ére tervezik. A konkrét időpont kitűzéséhez
várják Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter visszajelzését.
Műszaki átadás előtt
a Rozgonyi Iskola
Kimagasló eredményekkel
büszkélkedhetnek a Bolyai János
Általános Iskola diákjai ebben a
tanévben is. Kalamár Márta igazgatónő
elmondása szerint az előző
évekhez hasonlóan nagyon jó
helyezéseket értek el a gyerekek
az országos megmérettetéseken.
Külön figyelmet érdemel a 8. g
osztályos Patus Eszter, aki öt
tárgyból szerzett országos helyezést:
Jedlik Ányos Fizikaverseny
2., Varga Tamás Országos Matematikaverseny
28. helyezés (felkészítő
tanár: Porpázy Éva); „Curie”
Kémia Emlékverseny 3., Hevesy
György Országos Kémiaverseny
4. helyezés (felkészítő tanár: Varga
Gábor); Országos Történelmi Tantárgyi
Verseny 3. helyezés (felkészítő
tanár: Ruff András†).
Benedek Ádám, szintén 8. g osztályos
tanuló 5. helyezést ért el mind a
Jedlik Ányos Fizikaversenyen (felkészítő
tanár.: Porpázy Éva), mind a
„Curie” Kémia Emlékversenyen
(felkészítő tanár: Varga Gábor).
Hegedüs Veronika országos
eredménye mellett – Országos
Történelmi Tantárgyi Verseny 7.
helyezés, felkészítő tanár: Ruff
András – „Az Év Zalai Tehetsége”
címet is birtokolja az idén.
Az iskola tanulói nagyon jó helyezéseket
értek el országos szinten a
levelezős versenyeken is: A TITOK
német tesztversenyen Hegedüs Veronika
4., Tóth Mirandolína 8. g osztályos
tanuló 8. (felkészítő tanár:
Paszternákné Nagy Ágnes), Hábli
Fanni és Tárnok Zsófia 5. g osztályos
tanulók 8., illetve 16. helyezést
értek el (felkészítő tanár: Kovács
Lajosné). A Kálti Márk történelem
tesztversenyen Samu Bianka 6. g
osztályos tanuló 6. lett (felkészítő tanár::
Vörös Andrea Tünde).
Az alsósok is remekeltek ebben a
tanévben: Erdős Márton a „LOGO”
Számítástechnikai Verseny országos
döntőjén 15., a Zrínyi Ilona Országos
Matematikaversenyen 22. és
a „Kenguru” Nemzetközi Matematikaversenyen
országos 29. helyezést
ért el (felkészítő tanár: Baloghné
Gulyás Györgyi). Vigh Marcell
4. a osztályos tanuló a Zrínyi Ilona
Országos Matematikaversenyen országos
46. (felkészítő tanár: Alpár
Zoltán) lett.
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott
a rajzversenyeken az 1. b osztályos
Vas Lilla: a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium „Miénk
az utca” országos rajzpályázatán,
a Péterfy Sándor Általános Iskola
megyei művészeti vetélkedőjén
és a városi „Aranymetszés Művészeti
Napok” képzőművészeti
pályázatán 1. helyezést ért el, a
gyenesdiási Gergely-napi Regionális
Művészeti Fesztiválon különdíjas,
a Nagykanizsai Családsegítő
Központ „Családrajz” című
rajzpályázatán díjazott lett. Felkészítő
tanára: Majorosné Németh Ildikó.
Nemrégiben vette át Budapesten
a Bolyai János Általános Iskola az
’Ökoiskola” címmel járó oklevelet,
amely három éven keresztül
biztosítja a program logójának a
használatát az intézmény számára.
Az Ökoiskola Hálózat az Iskolai
Környezeti Nevelési Kezdeményezések
(OECD-ENSI) nemzetközi
projektje, amelyre Magyarországon
2000 márciusa óta lehet pályázni.
Szakmailag és anyagilag az Oktatási
és Kulturális Minisztérium, valamint
a Környezetvédelmi Minisztérium
támogatását élvezi, s az Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet felügyelete
alá tartozik. Az ökoiskolák
előnye a többivel szemben, hogy
nagyobb eséllyel vesznek részt a
környezeti nevelési és a fenntarthatóság
pedagógiájával kapcsolatos
pályázatokon, továbbképzései elősegítik
a szakmai fejlődést.
– Az „Ökoiskola” cím egyfajta
erkölcsi elismerés – mondta el lapunknak
Kalamár Márta, iskolaigazgató
–, amelyre a szülők is felfigyelnek.
Azok az iskolák nyerik el,
akiknek a tanárai, diákjai hajlandók
egy kicsit többet tenni a környezetért,
a környezetkultúráért, s a környezeti
nevelést az iskolai élet minden
területén hangsúlyozni, nem
csak a tanításban. Mi most pályáztunk
először, a pályázatban vállaltuk,
hogy többek között tovább fejlesztjük
a környezeti- és egészségnevelési
programunkat, a szelektív
hulladékgyűjtés megvalósítását az
iskola területén. A pályázati anyag
összetett és sokoldalú volt, fel kellett
tüntetni benne, hogy a hozzá kapcsolódó
feltételek közül melyek
azok, amelyek már megvalósultak
az iskolában, amelyeket vállalunk,
hogy létrehozunk, működtetünk, és
amelyek jelen körülmények között
nem valósíthatók meg. A kritériumok
kiterjedtek a pedagógiai programra,
a tanításon kívüli tevékenységekre,
a külső és belső kapcsolatokra,
felépítésre, a fizikai környezetre,
az iskola működtetésére – például
az intézményi étkeztetésre, az
energiatakarékosságra. Igazán örülünk
– s ezt most az iskola minden
tanulója és dolgozója nevében
mondhatom –, hogy elnyertük az
„Ökoiskola” címet, és igyekszünk a
diákjainkat céltudatosan arra nevelni,
hogy védjék környezetüket a
tőlük telhető legjobb módon.
Steyer Edina
Sikerek a Bolyai iskolában
Tanulmányi sikerek
a Bolyaiban
A Bolyai
mint „Ökoiskola”
Nagykanizsa város a 6833 sz. Bajcsai
út kilenc kilométeres útszakasza egy rétegű
bitumenemulziós felületi bevonat készítésére
71,1 millió forintot nyert, amely
a megyének biztosított összeg több, mint
25%-a. ANyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács erről június 25-én döntött
az Útpénztárból finanszírozásra kerülő
2008. évi burkolatfelújítási projektek
II. ütemének elbírálásakor.
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium két hete küldte
meg az Útpénztárból finanszírozásra
kerülő 2008. évi burkolat-felújítási feladatok
második ütemének létesítménylistáját
megyékre lebontva, a régiós elsőbbségi
sorrend felállítása céljából.
Az országosan (előzetesen mintegy)
ötmilliárd forint összértékben tervezett
program forráselosztása és a feladatok
visszatervezése a megyei úthosszakkal
arányosan történt. A szakmai lista az
adott keret közel kétszeresére, tízmilliárd
forint értékben került összeállításra.
A becsülhető nyugat-dunántúli régiós
forrás az országos ötmilliárdos kerettel
számolva: Győr-Moson-Sopron megye
265 millió, Vas 265, Zala 280, ami a Nyugat-
dunántúlon összesen 810 millió forint.
AZala megyei igény szintén kétszeres,
csaknem 544 millió forint volt.
Az egyeztetések után a megye 18
pályázatából a NYDRFT által támogatott
és elfogadott javaslatban Nagykanizsa
a korábbi 11. helyről a 7.-re került.
Ez a pozíció Marton István polgármester
sikeres lobbitevékenységének
eredményeként biztosította az
útjavítás támogatását, mivel előtte kisebb
összegű felújítások szerepeltek.
A közbeszerzés indítása a régiós
priorizálás alapján, a ténylegesen rendelkezésre
álló forrás függvényében
történik meg a nyáron. A beruházás
befejezése év végére várható.
Több, mint 70 millió
útfelújításra
Kanizsa városának régóta biztos
pontja, hiszen ha valaki azt
mondja útbaigazításképp: „a
Centrál”, nincs aki eltévesztené
az irányt az Erzsébet tér felé.
Egészen pontosan használva nevét,
a Hotel Central a szóban
forgó szálloda, de menjünk beljebb,
hiszen az 1913 óta működő
patinás épület igazi lényegét odabent
találjuk meg.
A hotel tulajdonosa lassan két
esztendeje Papp Tamás, aki készségesen
tárja elénk a kanizsai városközpont
egyik büszkeségének
korántsem hétpecsétes, inkább háromcsillagos
„titkait”
– Impozáns szállodánkban a
közelmúltban fejeztük be 17 vadonatúj
szoba kialakítását a többi
felújítása mellett, melyekkel a továbbiakban
is vendégeink maximális
kényelmét szeretnénk szolgálni
– fogalmazott bevezetésképp
a Central vezetője, Papp Tamás.
– Természetesen nem csupán
megszálló vendégeinkre gondolunk,
hanem a kanizsaiakra is, hiszen
terasz-részünk a mostani labdarúgó
Európa-bajnokság ideje
alatt is bizonyította, érdemes helyet
foglalni az Erzsébet-tér ezen
szegletében.
– Mivel van még markánsan jelen
a Hotel Central a város életében?
– Mindenfajta rendezvény támogatóiként
igyekszünk Nagykanizsán
jelentős szerepet játszani,
s ez a Város Napjától egészen az
itt átutazó, hosszabb-rövidebb
ideig berendezkedő, és megszálló
sportcsapatok ellátást takarja. A
skála tehát széles, mivel ebben a
vállalati rendezvényektől a konferenciák
vendégül látásáig gyakorlatilag
minden benne foglaltatik.
– Milyen új elgondolások várnak
még megvalósításra a közeljövőben
a Central keretein belül?
– Elképzeléseink szerint az
egykori bárt ismét kialakítanánk,
ami mellett egy szivartermet is
működtetnénk. Emellett a helyi,
művészetben jártas fiatalok felé
is szeretnénk nyitni olyan klubhelyiséggel,
ahol például kellemes
zenés estéket tudnának prezentálni.
– Tehát nem csupán a messziről
érkezők előtt van nyitva a Hotel
Central kapuja…
– Ez így igaz, mivel ugyan nagyon
sok a visszajáró vendég már
10-15 éve például Ausztriából, Németországból
és Olaszországból –
vendégkönyvünket böngészve pedig
–, a neves itthoni személyiségekről
nem is szólva, de legalább ilyen
fontosak számunkra az „itthoniak”,
tehát a kanizsai polgárok.
Ettől kezdve már az itthoniakon a
sor, hogy helyet foglaljanak a teraszon
vagy akár bent a szállóban, ahol
95 év patinája várja a betérőt. Amajd
száz esztendő a garancia arra, hogy a
minden egyes ott töltött perc egy valódi
élménnyel ér majd fel Kanizsa
belvárosában, az Erzsébet tér talán
legfrekventáltabb szegletében.
2008. július 3. Kanizsa – Hirdetés 9
Kilencvenöt esztendő patinájával
10 Kanizsa – Hirdetés 2008. július 3.
2008. július 3. Kanizsa – Hirdetés 11
12 Kanizsa – Mozaik 2008. július 3.
Közlemény
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget,
hogy július 5-én 13
órától július 7-én 03 óráig a Hagyományok
Napja – Kiskanizsai
Búcsú rendezvény miatt a
Bajcsy Zsilinszky utca a Szent
Flórián tértől a Templom tér 1-
ig le lesz zárva, ezért a
Kiskanizsán átmenő helyközi
és helyi autóbuszjáratok útvonala
megváltozik. A Templom
téri megállót a Forrás Diszkont
mögött egy ideiglenes megálló
váltja ki!
Megértésüket megköszönve,
tisztelettel:
a Szervezők
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzata
14. alkalommal szervezett
Roma Kulturális Napot,
melynek programkínálatában ezúttal
a kisebbségi nyelvek európai
chartájáról rendezett konferencia,
roma ételek gasztronómiai
bemutatója, és két kiváló budapesti
hagyományőrző együttes – a
Pujara, illetve az Amala – színvonalas
gálaműsora szerepelt.
Az ünnepélyes megnyitón Teleki
László CKÖ-elnök a kisebbségi grémium
és a partnerintézmények, valamint
a társadalmi szervezetek támogatásával
már megvalósult és folyamatban
levő képzési projektekről beszélt
és bemutatta a CKÖ különböző
szférákra kiterjedő tevékenységét.
Büszkén említette, hogy a CKÖ
kezdeményezései közül igazán
újkeletű a Bogdán János Cigány
Közösségi Házban elindított főiskolai
képzés.
– Ez azt jelenti, hogy immár a
Pécsi Tudományegyetem kihelyezett
tagozatává nőttük ki magunkat,
vagyis most már nem csupán képzési
helyként aposztrófálják, hanem
tagozatként tartják számon.
Éppen az elmúlt hetekben írtuk alá
a következő évekre szóló megállapodást
a dékán úrral. Örömünkre
szolgál, hogy az új tanévben is tudunk
első évfolyamot indítani a főiskolán.
Fontosak továbbá az OKJs
képzéseink, melyek révén mintegy
százötven főnek adunk lehetőséget
arra, hogy akár házi betegápolóként,
gyógymasszőrként,
vagy éppen irodavezetőként tudjanak
a későbbiekben elhelyezkedni.
Mindenképpen fontosnak tartjuk,
hogy az oktatási programjaink mellett
jelen legyen a kultúra is, ezért
szerveztük meg most is a roma kulturális
napot. Megköszönöm mindazoknak
a munkáját, akik tevékenységükkel
hozzájárultak ahhoz,
hogy az országban, illetve Európában
ismert legyen a kisebbségi önkormányzatunk.
Továbbra is kérem
a támogatást, mert a roma ügyet
csakis széleskörű társadalmi összefogással
lehet megoldani. A jövőben
meg kell akadályoznunk azt,
hogy ez a kedvező folyamat netán
valamilyen szinten sérüljön csak
azért, mert mások mást gondolnak
egy kisebbségről – hangoztatta
megnyitójában Teleki László, a
CKÖ elnöke.
Gelencsér Gábor
Roma nap
2008. július 3. Kanizsa – Ez + Az 13
Horoszkóp
Nem a teendőire koncentrál, hanem vágyai
foglalják le szabad perceit. Ezzel a módszerrel
a kellemetlen ügyeire egy időre fátylat
borít, s így, ha találkozik valakivel, kiegyensúlyozottnak,
magabiztosnak látszik.
Megnyerő modorával szinte mágnesként
vonzza magához az embereket. Ennek meglehet
a kellemetlen hatása akkor, ha visszaél ismerősei
jóindulatával, és kihasználja a közeli
hozzátartozóit. Legyen szigorúbb önmagához.
A nyári szabadság jó alkalom arra is, hogy
őszintén elbeszélgessen hozzátartozóival. A
céljai felé könnyebben haladhat, ha megosztja
gondjait velük, így az irigykedés helyett
más vélemény alakul ki önről.
Szép szóval könnyebben érhet el pozitív
változásokat életében, mint a türelmetlenséggel.
AMerkúr ugyan az erőszakosságot
erősíti önben, egy kellemes zenével
azonban megfékezheti indulatait.
Felületessé válhat ezekben a napokban. A
nem várt nehézségek még a családi nyaralást
is veszélybe hozzák, de egy jó ötlettel
megoldódik minden. Legyen türelmes, és
hallgassa meg a többiek véleményét.
Megsokasodnak ugyan teendői a szabadság
előtt, de ez ne vegye el a kedvét semmitől.
AVénusz szerint éljünk harmóniában
önmagunkkal, s ez az állapot előbbutóbb
ráragad a környezetünkre is.
Szüksége lesz ezekben a napokban a
mérlegelő énjére. Bár önmagának sem
meri bevallani, igazából egy jó társra vágyik.
A pénzügyeit érintő lépéseit is beszélje
meg egy önzetlen barátjával.
Feldobott, jó hangulatát még otthon sem
rontja el senki. Tudják, mindig jobbat és
többet akar, és ezt nagyra értékelik önben.
Megnyerő modorával, szinte bűvészként
bánik az emberekkel.
Szánjon több időt egészségére és a megjelenésére.
A másik nem iránti erőteljes
elvárását előzze meg egy egészséges önkritika
is. A heves érzelmi reakciói előtt
számoljak el legalább tízig.
Akkor érzi jól magát, ha kap feladatokat.
Ezúttal fogadja el azt is, amihez pillanatnyilag
nincs kedve, mert ennek is meg lehet
a pozitív hozadéka. Afizikai fáradtságot
pedig könnyen kipihenheti.
A csillagok állásának köszönhetően szerencsés
napokra számíthat. Továbbra is becsülje
meg, és vigyázzon mindarra, amit
eddig elért. Tervezzen hosszabb szabadságot,
és pihenje ki az év fáradalmait.
Ha úgy érzi, választott hivatása mellett valamilyen
megbúvó művészi hajlam is van
önben, gondolkodjon el, hogyan tudná kiaknázni.
Ha még szingli, nagy változásokat
hozhat magánéletében ez a nyár.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
ÚJ! ÚJ! ÚJ!
frekvencia!
FM 95,6 MHz
Tekerjen át Ön is!
Új SMS
szám
06-30/
30-30-95-6
SZOLGÁLTATÁS
INGATLAN
14 Kanizsa – Apró 2008. július 3.
VEGYES
JÁRMű
Nk-án a Turulmadárnál 100
m2-es, I. emeleti lakás extrákkal
eladó. Érd.: 30/9124-674
(6177K)
BÉRLET
Nk belvárosában 600 négyzetméteres
terület – társasház építésére
is alkalmas – eladó! Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072
Nk-án a Fő úton 77 m2-es polgári
lakás jó állapotban eladó.
Érd.: 93/321-906 (6200K)
Nk-án a belvárosban Kinizsi u.
2. szám alatt egy és fél szobás irodának
és orvosi rendelőnek is alkalmas,
felújításra szoruló lakás
eladó. Érd.: 93/325-787 (6242K)
Dupla garázs a Nagyváthy utcában
eladó. Érd.: 18 óra után a
93/314-956-os telefonszámon.
(6245K)
ÚJ LAKÁS AKCIÓ! Egy darab
tetőtéri, 46 m2 galériás, két
szobás, cirkós lakás a Deák tér
10-ben 8,99 millió Ft-ért eladó.
Akár önrész nélkül is. Tel.:
30/901-9013 (6246K)
Kiskanizsán kétszintes családi
ház kis telekkel, garázzsal eladó.
Érd.: 30/590-3945 (6247K)
Nk-án a Corvin utcában két és
fél szobás, karbantartott lakás eladó.
Irányár: 8,9 millió Ft. Érd.:
93/323-737, 20/3981-455 (6258K)
Csónakázó tónál (a Szeszfőzde
közelében, a szalagkorlátnál)
1000 m2-es telek kis faházzal eladó.
Víz, villany van. Érd.:
30/9975-375 (6268K)
Nk-án csendes környéken
tetszetős színekkel, burkolatokkal,
teljesen felújított, 87 m2-es,
kétszintes + 25 m2-es, tetőteres
társasházi lakás pincével, garázzsal,
udvarral és nagy kerttel
eladó. Érd.: 30/555-6575
(6253K)
Nk-án felújított, korszerűsített,
220 m2-es, négyszobás, polgári
jellegű családi ház garázzsal, 70
m2-es száraz pincével, udvarral,
ipari árammal eladó. Érd.:
30/555-6575 (6274K)
Zalakaroson, a Panoráma utcában
kis családi ház eladó. Megegyezünk!
Tel.: 93/313-064
(6275K)
Nk-án, a Liszt Ferenc utcában
kétszobás, földszinti, központi fűtéses
lakás eladó. Irányár: 6,3 millió
Ft. Érd.: 30/353-4194 (6276K)
őrtilos-Földvárhegyen a faluhoz
közel 1200 m2 ingatlan
kéthelyiséges téglaépülettel eladó.
Irányár: 450.000 Ft. Tel.:
82/735-870, 30/630-6076
(6280K)
Nk-án a Berzsenyi utcában,
negyedik emeleti, két szobás lakás
albérletbe kiadó. Érd.:
30/590-3945 (6249K)
Nk belvárosában a TANDEM
autókereskedés bérbe kiadó vagy
építési teleknek eladó. Tel.:
30/481-2323 (6260K)
Belvárosi, egyszobás, egyedi
fűtéses lakás albérletbe kiadó.
Érd.: 70/5799-455 (6277K)
1500-as zsiguli kevés kilométerrel
eladó. Érd.: 93/314-956
(6244K)
Opel kadett, 22 hónap műszakival,
friss zöldkártyával, jó állapotban,
kedvező áron eladó. Tel.:
82/735-870, 30/630-6076
(6281K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati
tárgyat, porcelánt, képet, könyvet,
régi újságokat, stb.! Érd.: 20/555-
3014 (6083K)
Fuji FinePix S3000 digitális
fényképezőgép (ezüst színű) 3,2
MP, 6x optikai zoom, LCD 1,8",
beépített vaku, memóriakártya,
napellenző gyűrű, USB kábel, leírás,
szoftver. Közelkép, mozgókép
felvétel, automatikus és kézi
üzemmódok. Irányár: 20.000 Ft.
Tel.: 30/9932-534 (6264K)
170 literes prés eladó. Tel.:
30/448-6072 (6278K)
Síremlékek: gránitból műkő
kerettel 180.000 Ft, teljesen gránitból
400.000 Ft-tól eladók. Tel.:
30/285-2152 (6282K)
Fürdőkád, zuhanytálca felújító
zománcozás helyben, beépített
állapotban, fehérben, színesben.
Érd.: 20/475-1793, 82/423-691
(6142K)
Gépelést, illetve bármilyen számítógépes
szerkesztést rövid határidővel
vállalok. Tel.: 30/9932-
534
Takarítást vállalok. Érd.:
93/325-759 (6279K)
ÚJRA MASSZÁZS
A NAGYKANIZSAI
USZODÁBAN!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül is
igénybevehető)
Teljes testre, 30 perces lazító maszszázs
1000 Ft. Egyéb szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, stb. masszázs.
Hívásra házhoz is megyek! Tel.:
30/481-2323
Igazán értékmérő viadalon, az
országos korosztályos vidékbajnokságon
is indította legjobb
úszóit Kaposvárott a Délzalai
Vízmű SE. A versenyen gyakorlatilag
valamennyi, fővároson kívüli
klub résztvevő volt, így rendkívül
népesek voltak az egyes korosztályok
mezőnyei. S ami a leglényegesebb,
hogy Abay Nemes
Anna 200 m gyorson C kategóriában
vidékbajnoki címet szerzett
2:21.72-es időeredménnyel. A
’96-os korcsoportban induló úszó
további négy ezüstöt (50 m hát,
100 m gyors, 200 m vegyes, 400
m gyors) is bezsebelt, de jutott
egy második helyezés Kiss Dórának
is 100 m gyorson a ’91-esek
között A-kategóriában.
A kaposvári verseny apropóján
Miatta Mercédesz kimutatásainak
segítségével arra voltunk kíváncsiak,
hogy a Vízmű SE legjobb versenyzőinek
milyen ütemben fejlődtek
egyes számokban az időeredményei.
Persze, azt is beleszámítva,
hogy a fiatal úszók életkorilag
is folyamatos fejlődésben vannak:
2008. július 3. Kanizsa – Sport 15
Abay vidékbajnoki címmel
Név: Szül. Versenyszám Időeredmény
2006 2008
Abay Nemes Anna 1996 100 m hát 1:22.56 1:18.34
100 m gyors 1:06.58 1:06.58
200 m vegyes 2:47.66 2:26.66
100 m mell 1:31.19 1:25.36
Karancz Aliz 1993 100 m gyors 1:03.46 1:03.30
200 m gyors 2:17.20 2:14.59
200 m pillangó 2:38.14 2:36.69
Kiss Dóra 1991 100 m gyors 1:03.59 1:02.80
200 m gyors 2:21.13 2:16.23
100 m hát 1:17.70 1:13.78
200 m pillangó 2:45.68 2:40.28
Szabadics Adrienn 1995 100 m gyors 1:15.90 1:11.54
200 m gyors 2:39.12 2:32.78
100 m mell 1:29.30 1:23.75
200 m mell 3:00.47 2:56.92
Trajer Márk 1995 100 m gyors 1:17.25 1:04.82
200 m gyors 2:40.48 2:21.16
200 m pillangó 3:06.32 2:37.09
Zsuppán Patrícia 1994 100 m gyors 1:18.73 1:03.82
200 m gyors 2:38.99 2:21.45
400 m gyors 5:20.85 4:54.72
800 m gyors 10:28.64 10:09.99
A jóhiszeműség ára
Legalább hetvenen gondolták
úgy múlt pénteken, hogy a hétvégét
indítván megnézik a női
kézilabda-válogatott közönség
számára is nyilvános edzését a
MÁV-csarnokban, ha már egyszer
(illetve sokadszor) Görbicz
Anitáék Zalába ruccantak le
egy számukra könnyednek aligha
nevezhető edzőtáborba. Bár,
ne tették volna jóhiszeműen, hiszen
legalább húsz perces
ácsorgás után derült ki mindenki
számára, hogy tréning nem
lesz, ha ítélet-napig is állnak az
ütött-kopott terem vasajtaja
előtt. Pedig ez a hetven, mindenre
elszánt kíváncsiskodó,
létszámát tekintve (pestiesen)
nem semmi csoportosulás - Kanizsa
sportéletében. Ebben nem
volt sem családtag, sem hozzátartozó,
ez a tömeg valóban
„nettó” drukkersereg volt a javából.
Akik persze, ezúttal hoppon
maradtak. Erre könnyen ráfoghatnánk,
hogy a válogatott
azért nem tudott eddig belépni
az igazi siker kapuján, mert az
ilyen és ehhez hasonló nűanszokra
kevésbé adnak a stábjában,
de… Sajnos, a csarnok zárt
ajtaja volt a bizonyíték mindenre.
Pontosabban arra, hogy előre
tudott volt, délután nem lesz
ott semmiféle összejövetel. Csak
nagy kár, hogy legalább egy kis,
akár macskakaparással írott
fecni nem került az ablakba, miszerint
ne várjanak feleslegesen
a kilátogatók. Meglepő, hogy
nem így történt? Ugyan már…
Miért pont az itteni élet sportjában
lenne egy kis jószándék,
empátia a másik fél felé? Úgyhogy
maradjunk annyiban, ez
megszokott és valamennyien köszönik,
hiszen legalább fél óráig
addig biztosan a szabadban
levegőzhettek, s azért ez sem
volt semmi.
Polgár László
Melós egy sportág az ökölvívás,
ezt senki sem vitathatja. Hogy ezt
Orsola Norbert, a Kanizsa Box
Klub 60 kg-ban versenyző öklözője
tudja a legjobban, ez sem meglepetés.
Viszont a kapott (no, és a
még többet adott) pofonoknak
megvolt a haszna, hiszen a junior
korosztályban szorítóba lépő versenyző
a Bulgáriában rendezett
Európa-bajnokságon a dobogó
második fokára állhatott. Nem hiába
mondta róla korábban is már
edzője, Korpics Miklós (a másik
tréner, aki nagy szerepet vállalt
felkészítésében, Varga István),
hogy „mocorog a srácban valami”,
és ez most kamatozhat. Akár
hatványozottan is.
No, de vissza a tényekhez, és
Plovdivba, ahová Orsola nem
csupán fizikálisan, de pszichésen
is remek állapotban érkezett.
Ahogy mondani szokás, egyben
volt nagyon, s helyeslően erre a
legnagyobbat első ellenfele, egy
horvát bólintaná. Norbert nem
sokat vacakolt az első mérkőzésén,
egyszerűen kiütötte ellenfelét.
A második körben egy belorusz
következett a sorban, s ez
már jóval kiegyenlítettebb küzdelmet
hozott a ringben. Orsola
irányított, de egy-két csapott
azért az ő arcát is megterhelte, viszont
kit érdekelt ez a végén,
amikor közölték: 14:9 – a magyar
fiú javára… Az elődöntőben ismét
a még mindig a szovjet ökölvívó
iskolára építő szisztéma
képviselője következhetett – ezúttal
litván színekben. A kanizsai
bokszoló ennek is nekiveselkedett,
s nem szerepelhetett rosszul,
hiszen múlt pénteken este hatkor
azzal hívhatta fel edzőjét: „Miki
bácsi, döntős vagyok!” A válasz
így hangozhatott: „Látod fiam,
így kell ezt csinálni!”
Szombaton háromnegyed háromkor
a 60 kg fináléjában aztán a
másik sarokban az ukrán Olekszandr
Plipenko melegített, majd
Orsola is hozzákezdett a gyomorra
és álcsúcsra mért „gyógyító
hadműveletéhez”, ami nem csupán
ellenfelét, de az öt pontozó
Orsola Norbert EB-ezüstje Plovdivból
közül négyet sem hagyott hidegen.
Az ötödik, egy angol azonban
mintha fejben még a londoni
reptéren járt volna – úgy elbambult…
Hogy az angol alsóházban
szavazógépet (már ha lenne persze
ott ilyen) nem bíznának rá –
bizonyos. Döntése miatt azonban
majdnem úgy járt, mint egyes bővérű
dél-amerikai képviselőházakban
szoktak azok, akik elszúrnak
valamit. Néhány jobbhorog
nézett ki neki nagyon – brit honfitársai
részéről(!), mivel Orsola
miatta 11:10-re alulmaradt
Plipenkóval szemben.
Norbertnek így az ezüstérem jutott,
de nyugodtan írhatjuk azt,
hogy kiérdemelte, és meg is érdemelte.
Talán még egy kicsit többet
is...
A kanizsai ökölvívó hazatérése
után edzője, Korpics Miklós határozottan
fogalmazott tanítványa
eredményéről: – Bár Norbi teljesítménye
elég lett volna az aranyhoz,
így sem szabad elkeserednie.
Ez egy állomás volt pályafutásában,
s ebből fogunk erőt meríteni
a továbbiakra.
Polgár László
Volt mit ünnepelniük a
Kiskanizsai Sáskák ifjúsági/tartalék
csapatának, hiszen a megyei II.
osztály Déli-csoportjában 19 ponttal
gyűjtöttek többet, mint a második
helyezett együttes. Értelemszerűen
ez bajnoki címet jelentett
a harminc meccséből huszonhatot
megnyerő legénységnek. A jelenleg
Magyar Antal edzette társaság
magja már majd kilenc esztendeje
kergeti együtt a labdát, s a siker
azért sem elhanyagolható, hiszen a
Horváth Ferencnél kezdő focisták
közül szinte már mindenki dolgozik,
vagy éppen a felsőoktatásban
tanul. Ami viszont közös bennük,
hogy hétről-hétre hazajárnak, nem
csupán a futball, de a baráti közösség
miatt is.
Majd húsz ponttal nyertek
16 Kanizsa – Hirdetés 2008. július 3.
„MIÉNK”
Fogyatékkal Élőkért Közhasznú
Alapítvány
8800 Nagykanizsa, űrhajós utca 6.
Adószám: 19282532-1-20
Közhasznúsági jelentés 2007. évről
(adatok eFt-ban)
Megnevezés Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
Közhasznú célű működésre kapott támogatás
civil szervezetktől 50
magánszemélyektől 17
Összesen: 67
B. Vállalkozási tevékenység bevétele nem volt
C. Összes bevétel (A+B) 67
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
nyomtatvány, posta költség: 7
bank költség 15
Összesen: 22
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai nem volt
F. Összes ráfordítás (D+E) 22
G. Közhasznú adózás előtti eredmény 45
H. Adófizetési kötelezettség -
I. Vállalkozási eredmény (B-E) -
J. Közhasznú tevékenység eredménye (G-H) 45