Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.6 MB
2020-12-09 11:08:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
269
635
Rövid leírás | Teljes leírás (425.86 KB)

Kanizsa 2008. 028-031. szám szeptember

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap. Szeptember 25-től: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XX. évfolyam 28. szám
DÉL-ZALAI HETILAP 2008. szeptember 4. Kanizsa
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
Amegújult általános iskola avatásával
kezdődött el a 2008/2009-
es tanévnyitó ünnepség a Rozgonyi
úti Általános Iskolában.
Az ünnepségen részt vett Dr. Simon
Istvánné, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium esélyegyenlőségi
és nemzetiségi főosztályának
vezetője, Teleki László országgyűlési
képviselő, miniszterelnöki
megbízott, Cseresnyés Péter és
Manninger Jenő országgyűlési
képviselők, Marton István polgármester
és Baksa Attila, a ZÁÉV
Zrt. elnök-vezérigazgatója. Továbbá
városunk oktatási-nevelési intézményeinek
vezetői, és a nyugdíjas
pedagógusok.
– A felújított iskola példa arra,
hogy a közoktatás szereplőinek egy
irányba húzó akarata nem egyszerűen
összeadódik, hanem meghatványozódik
– hangsúlyozta avatóbeszédében
Dr. Simon Istvánné főosztályvezető.
– Ez kell a most indult
több száz közoktatási intézmény
felújítását, bővítését célzó
programhoz is – folytatta. Erről
szól az Új tudás mindenkinek
programja, melynek megvalósítására
az elkövetkező években több
száz millió forint áll rendelkezésre.
Végül tolmácsolta Hiller István
oktatási és kulturális miniszter jókívánságait.
Marton István polgármester ünnepi
köszöntőjében kiemelte, a
közgyűlés jól döntött, amikor pályázatot
nyújtott be a támogatás elnyerésére.
Az önkormányzat minden
olyan célt támogat, melynek
segítségével a fiatalok képzését, a
jövő generációjának érvényesülését
megkönnyítheti. Megjegyezte azt
is, nem hiszi, hogy a Dunántúlon
van ennek az iskolának pillanatnyilag
párja. A jövőben is minden nemes
célt örömmel támogatnak,
amikor csak lehetőség nyílik rá.
(Folytatás a 4. oldalon)
Felavatták a Rozgonyi Iskolát
Kanizsa 2 – A mi ügyeink 2008. szeptember 4.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Hazánkban a rendszerváltoztatás
óta eltelt évtizedekben megfigyelhető,
hogy évről évre egyre több 45 év feletti
ember (szenior) szorul ki a munka
világából. A statisztikai becslések szerint
2010-re az 50 év feletti férfiak
aránya 33%, a nők aránya 40% lesz a
társadalomban, s ez a férfiak esetén
42%-ra, a nőknél 50%-ra nő 2030-ig.
Az 55 év feletti népességből az aktív
munkavállalók aránya ma 21,9%,
amely csak fele az EU átlagának.
Százharmincezer regisztrált állástalan
tartozik a negyvenöt év
fölötti korosztályhoz a munkaügyi
közpo...