Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.72 MB
2020-12-09 11:08:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
503
1013
Rövid leírás | Teljes leírás (594.75 KB)

Kanizsa 2008. 032-036. szám október

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XX. évfolyam 32. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2008. október 2. Kanizsa
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldő, fórum,
és apróhirdetési
lehetőség várja.
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
Ünnepélyesen átadták Nagykanizsa
keleti városrészében a
61-es számú út és a 7-es számú
főútvonal találkozásánál, egy
már kialakult kereskedelmi övezetben
megépült STOP.SHOP.
Nagykanizsa Bevásárlóparkot.
Már a megnyitó előtt érdeklődő
városlakók sokasága kereste fel az
üzleteket, ahol mindent gyorsan és
kényelmesen, közvetlenül az adott
üzlet elé parkolva intézhettek.
A megnyitó alkalmából tartott
sajtótájékoztatón Török Csaba, a
bevásárlóparkot bérlő és üzemeltető
cég ügyvezetője a mintegy négymilliárd
forintos beruházásról többek
között elmondta: – A bevásárlópark
regionálisan erős ruházati
profillal rendelkezik. (Takko, Mister
Lady, KIK, Deichmann, Leonardo).
Emellett egy közel ezernégyszáz
négyzetméter alapterületű drogéria,
ezer négyzetméteres sportszaküzlet
(Hervis) és egy igazi babaáruház
(Brendon) várja a vásárlókat. A
legnagyobb érdeklődéssel bizonyára
a KIK ruházati diszkont megnyitását
várják a vásárlók – hangsúlyozta
–, amely nemrég lépett piacra
Magyarországon és a térségben
elsőként Nagykanizsán nyit üzletet.
A hét ruházati és sport szaküzlet közel
négyezer-ötszáz négyzetméteren
forgalmaz megbízható minőségű
ruházati terméket, ami az alapterületet,
az üzletek számát és a választékot
illetően piacvezető pozíciót jelent
a térségben. Még ebben az évben
várható a fiatalok által igen
kedvelt NewYorker üzlet és egy
gyógyszertár nyitása is. A későbbiekben
további nagy alapterületű
szaküzletek belépésével válik tejessé
a bevásárlópark kínálata.
Hans-Peter Frauenhoffer, a
bevásárlóparkot tulajdonló Center
Invest Nagykanizsa Kft. ügyvezetője
kiemelte: országos szinten
már tizenegy helyszínen várják a
látogatókat. A gazdasági nehézségek
ellenére további milliárdos
nagyságrendű beruházást szeretnének
megvalósítani, 2010-ig összesen
húsz bevásárlóparkot fognak
működtetni. A STOP.SHOP. cégcsoport
egy osztrák befektető társaság,
amely 1999. óta van jelen
Magyarországon, és országszerte
foglalkozik kereskedelmi ingatlanokkal.
Az üzletek különleges akciókkal
készültek a megnyitásra. Árengedmények
sokasága és széles kínálat
várta a város és vonzáskörzete lakosságát.
B.E.
Átadták a STOP. SHOP. Bevásárlóparkot
Az aradi vértanúkról már sok
alkotás született, de általában
szobrok készültek az emlékükre.
Újdonságként a székesfehérvári
Simon M. Veronika Munkácsyérmes
festőművész – aki nemrég
Zalaújlakon is vezetett művésztelepet
– viszont festményeken
örökítette meg 1849 mártírjainak
portréit.
– Kihívásnak éreztem azt, hogy
az aradiakat mindenféleképpen
vászonra vigyem – idézte fel a
portrésorozat születését a festőművész.
– Történészekkel és muzeológusokkal
vettem fel a kapcsolatot,
s az ő segítségükkel kutattuk fel,
hogy a későbbi aradi vértanúk milyen
ruhában harcoltak a szabadságharcban,
vagyis milyen egyenruhát
viseltek a saját hadtestüknél.
Az aradiakat általában vagy egy
színnel szokták ábrázolni, vagy pedig
fekete-fehérben. Én ennél tovább
léptem és például Nagy-Sándor
Józsefet – akiről köztudott,
hogy mindig kimagaslott társai közül
a piros tollal díszített fehér kalapjával
– korhűen ábrázoltam a
hadtestnél viselt egyenruhájában.
Amikor ezt a festménysorozatot alkottam,
egy rövid leírást is készítettünk
a hősök életéről és a katonai
hadtestről, ahol szolgáltak. A
kiállításokon úgy mutatom be ezeket
a képeket, hogy minden festmény
alatt ott van a vértanú rövid
életrajza is. Több helyen is nagy
sikerrel bemutattuk már ezt a sorozatot,
például Pécsen a Batthyánykápolnában,
Monokon a Kossuthmúzeumban,
jelenleg pedig a kisbéri
Wass Albert Művelődési Házban
látható ez a kiállítás.
– Nehéz volt felkutatni a korabeli
viseleteket és életrajzi adatokat
ahhoz, hogy a portrék minél hitelesebbek
legyenek?
– Nem volt egyszerű ez a kutatómunka.
Még az a szerencse, hogy –
mivel körülbelül 7-800 portrét festettem
már –, ezért kialakult körülöttem
egy olyan segítő „stáb”,
akik azzal foglalkoznak, hogy történeti
hűséggel felkutassák azokat
a régi ruhákat és leírásokat, amelyek
révén egy portrét élethűen lehet
ábrázolni. Ezúttal is a „stáb”
segítségét vettem igénybe, illetve a
honvédségét is. Ennek az együttműködésnek
például az volt az
eredménye, hogy a honvédség baráti
köre felkért Batthyány Lajos
portréjának megfestésére. Amikor
a Batthyány-portré elkészült,
Pákozdon helyezték el az ütközet
emlékhelyén, és akkor is bemutattuk
ezt a portrésorozatot a közönségnek.
Voltaképpen egy olyan
tablót készítettem az aradi vértanúkról,
ahol egy hatalmas óraszerkezetet
láthatunk a festményen. Ez
az óra pontosan úgy mutatja az
időpontot, mintha egy kereszt lenne.
A kép címe egyébként: Krisztus
után 1849 – és az óraszámoknál az
aradi vértanúk portréi láthatók
körben. Még arra is volt gondom,
hogy a kivégzések időrendi sorrendjében
helyezzem el a portrékat.
Ezt szintén a történészek segítségével
tudtam meg, hogy mikor és
miként zajlottak a kivégzések. És
mivel a vértanúk tizenhárman vannak
– de csak tizenkét számjegy
van az óra számlapján -, ezért középre
Nagy-Sándor József portréja
került. Az óramutató kereszt alakjába
helyeztem el az ő arcképét.
Számomra azért is volt nagyon
fontos, hogy ezt a tablót elkészítsem,
mert érzelmileg is kötődök
ezekhez a halhatatlan hősökhöz.
Ez a tabló egyébként képeslapon is
megjelent, melyen az aradi vértanúk
mellett a Kossuth-címer látható.
Úgy érzem, hogy ezzel az alkotással
méltóképpen tudtam tisztelegni
nagy hőseink emléke előtt.
– Kinek a portréját volt a legnehezebb
megörökíteni?
– A portrék elékészítését megnehezítette,
hogy abban a korban majdnem
mindenki egyforma szakállt és
frizurát viselt. Nagyon érdekes például,
hogy – ha figyelmesen nézzük
az aradi vértanúk arcát - talán nincs
is köztük olyan, akinek ne lenne szakálla
vagy bajusza, tehát a szemeken,
az orrokon, és az alig látszó szájakon
keresztül kellett a jellegzetes arcvonásokat
bemutatni. Szerencsére nagyon
jó grafikák maradtak fenn róluk
a tizenkilencedik századból, amelyek
jó támpontként szolgáltak az
aradi vértanúk portréit eredményező
alkotómunkámban – fűzte hozzá Simon
M. Veronika festőművész.
Gelencsér Gábor
Kanizsa – Emlékezzünk 2 2008. október 2.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. I. emelet. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Október 2-án, csütörtökön – a
kiskanizsai plébániatemplomban
11 órakor kezdődő temetési
mise után – a városi köztemetőben
helyezik örök nyugalomra a
szombat délelőtt 82. évében elhunyt
Erdős Géza főesperes, tb.
kanonok plébánost.
Életrajzi adatok, kitüntetések?
Erről kellene szólnia az Esperes
Úr, Géza bácsi halálhírét véve ennek
az írásnak? Nem gondolom.
Mindezt megtaláljuk az arra hivatott
helyeken. Ami több, mint negyedszázadon
át a kiskanizsaiak
szívében belőle megmaradt, az az
érdekes. Ha majd a veszteség fájdalma
enyhül, ezeket az emlékgyöngyöket
lenne jó egybegyűjteni!
Már ha ilyen személyes, lelki
mozzanatokat egyáltalán ízléses a
nyilvánossággal megosztani.
Amikor most dadogva keressük
a szavakat, mégis sürget a kötelesség.
Hiszen kedves halottunk nem
csak szavaival, életével is tanított.
Így az első botladozó számvetésben
is rögzíteni kellene, amit ő továbbadásra
érdemesnek tartott. Az
édeskés, hangulatokban elfolyó
vallásosság helyett az isteni szeretetre
adott emberi válasz Géza bácsi
olvasatában – egybecsengve a
kétezer éves egyház gyakorlatával
– a tettekben megnyilvánuló szeretet.
Szeretet, mely nem elsősorban
érzelem, rokonszenv, hanem akarat,
jóakarat. „Szeretlek, ezért követelek
tőled” – szól a többszázados
nevelői elv, s Esperes úrnak, a
volt piarista diáknak ez a szeretetteljes
szigora visszhangra talált a
kiskanizsai közösségben. Munkájának
jutalma mi más lehetne, mint
annak továbbvitele, amit tőle kaptunk.
Előre ment, s eltávozásának
napján az Egyház így imádkozott
a 89. zsoltár szavaival: „Uram, te
lettél a mi menedékünk nemzedékről
nemzedékre. Mielőtt hegyek
lettek, a föld és a világ születtek,
te öröktől fogva és mindörökké
vagy, Isten! Te visszatéríted
az embert a porba, azt mondod:
,,Térjetek oda vissza, emberek
fiai.’’ Hiszen szemed előtt
ezer esztendő olyan, mint az eltűnt
tegnapi nap, vagy mint egy
őrváltásnyi idő éjszaka. Elragadod
őket, olyanok, mint az álom,
mint a reggel kiviruló fű: reggel
kihajt és virágzik, estére lehull és
elszárad…Taníts meg számba
venni napjainkat úgy, hogy bölcsességgel
telítsük szívünket…
Nyilvánuljon meg műved
szolgáidon és dicsőséged az ő fiaikon.
Derüljön ránk a mi Urunk,
Istenünk fényessége, kezünk
munkáját erősítsd meg, és áldd
meg kezünk munkáját!”
Erősítsd meg, áldd meg, Urunk,
előrement szolgád keze munkáját
a rábízottak között!
Papp János
Erdős Géza esperes úr halálára
Portrésorozat és tabló az aradi tizenháromról
ő már gazdag, mi lettünk szegényebbek
Papp Gábor éremgyűjtő kiállítását
dr. Zsoldi Zoltán nyitotta
meg a Honvéd Kaszinóban, ahol
a szép számban megjelent érdeklődők
magyar katonai kitüntetéseket,
dísztőröket, okleveleket
láthattak az I. világháborútól
napjainkig.
Az érdeklődők kérdései után
lapunknak is válaszolt a fiatal
gyűjtő.
– A megnyitó során elhangzott,
hét éve gyűjt érmeket. Honnan az
indíttatás?
– A szívemhez legközelebb a
határőrség érdemrendjei állnak,
ugyanis nagyapám itt volt tiszt,
ennél az alakulatnál. Az ő révén
kezdtem el gyűjteni a kitüntetéseket,
amelyek a II. világháború
előtt egységesek voltak a fegyveres
testületeknél, de 1945 óta
különváltak. Megemlíteném, a
dédapám vitéz volt, akiről sajnálatos
módon csak egy egyenruhás
fényképem maradt. Mivel nem
tudtam megállapítani, hogy milyen
kitüntetéseket viselt, elvittem
a fotót Zsoldi Zoltánhoz. Az
érmek kiderítéséhez tőle kaptam
szakirodalmat, s ezeket olvasva,
tanulmányozva kaptam kedvet a
gyűjtéshez.
– Van-e kedvence a kiállított érmék
között?
– Található a gyűjteményemben
egy Mária Terézia nagykeresztje,
amely biztos, hogy nem adományozott
darab volt. Adományozottat
mintegy száz darabot adtak ki,
azokat általában főhercegek kapták.
Mikor azonban Horthy magyar
érdemrendnek nyilvánította,
akkor a Magyar Állami Pénzverdében
minden fokozatából készítettek
pár darabot. A háború után
sikerült néhány példányt megmenteni.
Ezt egy öreg gyűjtőtől sikerült
megvásárolnom szülői segédlettel.
Büszke vagyok a vitézi érdemrendek
kitüntetéseire is. Minden
egyes kitüntetés beszerzésének
külön története van, akár vásároltam,
vagy ajándékba kaptam,
netán hagyaték útján jutottam
hozzájuk.
– A korábbi korokból milyen kitüntetései
vannak még?
– Nagyon kevés. Ami 1848-hoz
kapcsolódik, a Pápai Állam Helyreállításáért
adott kitüntetés. Ezt a
pápa adományozta azoknak a magyar
és osztrák tiszteknek, akik segítették
Napóleontól visszafoglalni
trónját. Sajnos közvetlenül az
1848-as hazai eseményekhez fűződő
érméim még nincsenek.
– Vélhetően gondosan összeállított
relikviáival több helyen is bemutatkozott
már?
– Az idén Komáromban volt egy
kiállításom, ezt követően Veszprémbe,
Jutára, Szombathelyre, Zalaegerszegre
vittem el gyűjteményemet.
Czene Csaba
Kanizsa – A 2008. október 2. mi ügyeink 3
Fotó: Lengyák András
A Rozgonyi Polgári Egylet
klubjai a nyári szünet után ismét
változatos programmal várják
az érdeklődőket minden hónap
második és negyedik csütörtökjén
16 órától a Medgyaszay
Házban.
– Az Utazók Klubja nemcsak beszélget
hazánk szép tájairól, építészeti
remekeiről, a hungaricumokról,
hanem kirándulásokat
is szervez – mondta Miha Tamásné
az egylet vezetője.
A szeptemberi kirándulásukról
Gergye Ottóné, a klub vezetője
számolt be: – Legutóbb Baranyába
látogatott a klub harmincöt
tagja. Úticélunk Pécs, Siklós,
Máriagyűd és Villány volt. Az Európa
Fővárosa címet elnyert Pécsen
megtekintettük a székesegyházat.
A bazilika előtti téren, az
1600 éves ókeresztény temető csodálatosan
mutatja a késő római
temetkezési gyakorlatot és halotti
kultuszt. Rómán kívül Pécsett maradt
fenn a legnagyobb és legjobb
minőségű ilyen típusú korai keresztény
együttes, amelyet 2000-
ben a Világörökség részévé nyilvánítottak.
Természetesen a mai
Pécs épületeit, tereit is megnéztük
sétánk közben. Baranya megye
székhelyét elhagyva Siklós várát
tekintettük meg, amely ez egyik
legkorszerűbb hadászati létesítmény
volt a maga korában. Utunk
következő állomása Máriagyűd
volt. A kegytemplom az elmúlt hetekben
kapta meg a „Bazilika
Minor”, a „Kis Bazilika” megtisztelő
címet. A szépen felújított
templomot magyar, német és horvát
zarándokok látogatják. Erre
utal a falon látható háromnyelvű
Mária-ének kezdő sora. Horváth
Lászlóné klubtagunk vezetésével
fel is csendültek a gyönyörű Mária-
énekek. A templommal egybeépült
Zarándokházban ízletes
ebéd várt bennünket. A kellemes,
elegáns környezetben elfogyasztott
ebéd után Villányba vitt
utunk. Ezen a híres borvidéken a
szőlőművelés és borkészítés feltételezhetően
a keltákig, bizonyítottan
a rómaiakig nyúlik vissza a
Bormúzeumban látottak alapján.
B.E.
Pécsett
jártak
A Székely kertbe hív október
6-ra a Hevesi Sándor Általános
Iskola új igazgatónője, Dominikné
Papp Edit.
– A székely negyvenkilencesek
fenyvesének tavalyi elültetése óta
immár hagyomány, hogy iskolánk
az október hatodikai megemlékezését
a Székely kertben tartja.
Nemcsak mártír miniszterelnökünknek
és az aradi tizenhármaknak,
de az 1848/49-es szabadságharc
valamennyi, többségében
névtelen hősi halottjának – így a
nyergestetői csata székely harcosainak
– emlékét is tanítványaink
elé kívánjuk állítani. Hálásak vagyunk
Cseresnyés Péter alpolgármesterünknek,
hogy tavaly a gyerekekhez
szólva az élővilág példáján
is bemutatta, csak az a közösség
életképes, melynek többsége
képes akár az önfeláldozásra is.
Az idei október 6-án – szintén a
Polgári Kanizsáért Alapítvánnyal
együttműködve – a városi ünnepségsorozat
részeként, 14 órakor
vonulunk a Hevesi Sándor Általános
Iskolától a huszárokat követve
a Székely kertbe. „Meg nem adta
magát székely” – Kányádi Sándor
verssorát hirdeti az emlékfenyves
melletti kő. Nem a gyász, hanem a
kitartás, a makacs újra- és újrakezdés
ünnepének fogjuk fel ezt a napot.
Ezért hívjuk közös ünneplésre
tanítványaink családjait éppúgy,
mint Nagykanizsa, elsősorban a Keleti
városrész valamennyi lakóját.
P.J.
A Keleti városrész ünnepe
a fel nem adásról szól
Magyar katonai kitüntetések az első
világháborútól napjainkig
Vino i tambure (Bor és tamburák)
mottóval rendeztek nagy sikerű
nemzetközi kulturális fesztivált
Tótszentmártonban. A zalai
horvátok rangos eseményén
elegyedtünk szóba Hepp Mihálylyal,
az Országos Horvát Önkormányzat
elnökével.
Egy ilyen fesztivál azért nagyszerű,
mert itt a környező települések
horvátjai összejöhetnek és újból
örülhetnek egymásnak. Másik jó indok,
hogy most kezdődnek el a szüretek.
Nálunk, horvátoknál, a bor és
tambura ugye mindig összetartozott,
mert aki poharazgatás mellett a barátaival
beszélget, közben szereti hallgatni
saját népének a zenéjét. Atamburások
is szeretik megmutatni a tudásukat
és repertoárjukat. Itt ugye
anyaországi együttesek, illetve Magyarország
több régiójából meghívott
tamburazenekarok léptek fel,
akik más-más dallamvilággal rendelkeznek.
Ez egyúttal arra is megfelelő
alkalom, hogy összeülhettünk olyan
emberekkel, akik felelősséget éreznek
a magyarországi – jelen esetben
a Zala megyei – horvátság ügyeiért.
– A hazai horvátság kulturális
életében újabb mérföldkőnek számít
a Vas megyében létesült keresztény
múzeum.
– Nagyon nagy örömünkre szolgál,
hogy öt év után sikerült megnyitnunk
hivatalosan is Peresznyén
a Magyarországi Horvátok Keresztény
Gyűjteményét. A nyár végi avatón
jelen volt Kiss Péter kancelláriaminiszter
is. Nagy megtiszteltetés
ért bennünket, amikor a
horvátzsidányi plébános úr az Országos
Horvát Önkormányzatnak
adományozta peresznyei szülőházát.
Akkor még nem is sejthettük,
hogy mekkora feladatot vállalunk
magunkra, de most, ahogy a múzeum
elkészült és ahogy a kiállítási
tárgyak be vannak mutatva, akkor
nyugodtan élhetünk a mondással,
hogy: ez még Bécsben is múzeum!
Mindez azt jelenti, hogy érzelmileg,
kisebbségileg és szakmailag egyaránt
nagyon jól eltalált intézmény
ez a múzeum.
– Milyen értékeket gyűjtöttek
össze a horvátság egyházi múzeumában?
– Gyakorlatilag a Domócs István
plébános úr négy évtizedes szolgálata
alatt összegyűjtött könyveket állítottuk
ki. 2200 kötetről van szó, továbbá
körülbelül 260 olyan eszközről,
amit az egyházi szertartásokban
használnak, vagyis a kelyhektől
kezdve mindenféle egyéb tárgyak láthatók
a gyűjteményben. Emellett különféle
népművészeti díszítésű tárgyak,
terítők, amelyeket annak idején
a hívek adományoztak az egyházközségnek.
Egyébként minden kiállítási
tárgy és könyv a hívek adománya. Az
évek során a plébános úrnak adományozták
azzal, hogy ő mindezt
összegyűjtse és megmentse az utókor
számára. Mert ugye milyenek vagyunk
mi? A régi holmikat feltesszük
a padlásra, aztán a gyerekeink elfeledkeznek
róluk, az utánuk következők
pedig már kidobják. Holott olyan
értékek vannak a könyvek között,
mint például egy 1642-ből származó
kötet, ami ugyan nem vallási eredetű,
de egy érdekes kézikönyv a különböző,
az erdőkben és mezőkön növő fűfélékről
és egyéb növényekről. Ez
egy fantasztikus könyv, egyszerűen
nem is lehet szavakban kifejezni,
hogy milyen nagy értéket képvisel.
– A peresznyei múzeumban kizárólag
horvát nyelvű könyveket
állítottak ki?
– Ez például nem horvát nyelvű, de
a többi az, mert zömmel horvát misekönyvek.
Ezek gyönyörű bőrkötésben
és mindenféle kis kovácsolt réz berakásokkal
meg csatokkal díszített kötetek,
amelyeknek főleg az eszmei értéke
nagy, de a történeti értéke is jelentős.
Ami számunkra magyarországi
horvátoknak és az országos önkormányzatnak
viszont rendkívül fontos
mérföldkő, hogy egy újabb intézménnyel
bővült a magyarországi horvátok
intézményhálózata. Ugye közismert,
hogy van tudományos kutatóintézetünk,
Croatica kiadó vállalatunk,
Horvát Színházunk, valamint horvát
iskolánk Hercegszántón, mert nekünk
van jövőképünk a magyarországi
horvátságot illetően. Most készítünk
is egy írásos anyagot erről: kicsit nehezen
jön össze ez a dolog, mert mindenki
valami olyasmit akar hozzátenni,
ami nem mindig globálisan érinti
a horvátságot. Persze ez nem baj,
mert én mindig azt szoktam mondani
hogy: dolgozz lokálisan és gondolkodj
globálisan! Úgy vélem, hogy
Magyarországon egyetlen egy kisebbség
sem tud megmaradni, ha a
saját intézményi hátterét nem tudja
megteremteni magának. Ez nemcsak
a nemezetiségi iskolákon múlik, hanem
az ilyen intézményeken, mint egy
múzeum vagy egy tudományos kutatóintézet,
amelyek nemcsak a nyelvet
viszik tovább, hanem – mivel hálistennek
nagyon jól felkészült szakembereink
vannak –, tudományos alapon
feldolgozva, útmutatást tudnak
adni a jövőre vonatkozóan. Természetesen
a múltra visszatekintve is,
mert, aki a múltját nem látja, az a jövőjét
sem fogja látni.
– Milyennek ítéli meg a zalai –
Mura menti – horvátság helyzetét?
– A Mura menti horvátoknak halmozottan
óriási esély hullott az ölébe
a határ közelsége miatt, ugyanis itt
csupán a Mura folyó választja el őket
a muraközi horvátoktól. A zalai horvátok
gyakorlatilag azok közé a horvátok
közé tartoznak, akik nem úgy
jöttek ide valahonnan – mondjuk
Dalmáciából – , hanem ők mindig itt
éltek, épp úgy, mint a drávamenti
horvátok is, akik kezdettől fogva a
Dráva két oldalát lakták. Sőt, mi
több, a Mura menti horvátoknak a
szőlőik a másik oldalon voltak, tehát
ez tényleg egy valós történelmi kapcsolat.
Örömteli számunkra az is,
hogy infrastrukturális szempontból a
két ország közötti közlekedés az M7-
es autópályán abszolút módon kiteljesedik
a Zrínyi-híd átadásával, ami
október közepére várható. Gyakorlatilag
az anyaországgal való kapcsolattartás
és a munkahelyteremtés révén
a horvát nyelv tudása elengedhetetlen
lesz. Ha ezt a mi zalai horvátjaink
méginkább megértik, akkor azt
hiszem egy óriási lehetőség előtt állnak,
és – ha már pár évszázada itt
vannak –, akkor ezt a pár évszázadot
még előre is vetítve mindez talán biztosítja
számukra továbbra is az itt
élést a Mura mentén. Másrészt,
ahogy nézem az itt levő falvakat a
fejlődő falusi turizmussal, mezőgazdasággal,
vállalkozásokkal, valamint
a bővülő határ menti kapcsolatokkal
– úgy érzem, meg kell, hogy ragadják
a lehetőséget a horvátajkú községek,
s minderre garancia lehet, hogy szerintem
van itt néhány jól felkészült
polgármester, aki ezt meg is teszi –
zárta tótszentmártoni beszélgetésünket
Hepp Mihály, az Országos Horvát
Önkormányzat elnöke.
Gelencsér Gábor
Kanizsa – Kisebbségben 4 2008. október 2.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet közterület-felügyelői állás betöltésére
Ellátandó feladat: Nagykanizsa közigazgatási területén a Közterület Felügyelet
hatáskörébe utalt feladatok ellátása a felügyelet-vezető irányításával
egyéni beosztás szerint.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban határozatlan időre, próbaidő kikötésével
történik.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben
foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a köztisztviselők
képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
I/13. pontjában meghatározott szakirányú iskolai végzettségek, szakképesítések
valamelyike, "B" kategóriás gépjárművezetői engedély.
Előnyt jelent: közigazgatási vagy rendészeti gyakorlat, közterület-felügyelői
vizsga, felhasználói szintű számítógépes ismeret.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait is tartalmazó
szakmai életrajzát, motivációs levelet, három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban előírt iskolai végzettséget és az egyéb
feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv.
alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot,
a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vonatkozó önkormányzati rendelet és a
hivatali Közszolgálati Szabályzat alapján történik.
A pályázatokat dr.Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 10. nap. A pályázat
elbírálásának határideje: 2008. október 22. A munkakör a döntést követően
azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706,
93/500-711 vagy 93/500-820 telefonszámon. Részletesebb pályázati kiírás
közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán (www.kszk.gov.hu vagy www.kozigallas.hu).
Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője
Pályázat közterület-felügyelői állásra
Poharazás tamburamuzsikával – horvát módra
Kanizsa – Árral 2008. október 2. szemben 5
Összevonás
Az ember önmagában szubjektív, önálló személyiség. Ezért a következő
sorokat ebben a szellemben vetettem papírra. Mert miről is van szó?
Nagykanizsai néptáncos barátom – nem Kulcsár Attila… – hívott a
minap, hogy mit tudok arról, hogy a helyi televíziót és újságot össze
akarja az önkormányzat vonni. Semmit, feleltem, mert ez felel meg a
valóságnak. Azt követően meg elkezdtem gondolkodni. Mi szól az
összevonás mellett és mi ellene? Nem hittem volna, hogy ennyi pro és
kontra érv szól mindkét lehetséges megoldás mellett.
Nézzük a triviális helyzetet. Összevonunk, hiszen az „költséghatékonyabb”
– magyarul kevesebb pénzt visz az adófizetők kasszájából.
Vagy külön tartjuk a két céget, mert így nagyobb a foglalkoztatottság,
ráadásul szakmailag is indokolható. És a klasszikus viccet idézve itt
következhet a kérdés: mi belgák hova álljunk?
Mert miről is van szó? Van egy önkormányzati tulajdonú televízió és
nyomott sajtó. Világos, hogy pénzspórolást jelent, ha a két szerkesztőgárda
összevonva dolgozik mind a két fórumban. Fillérre átszámítva
megéri a fúzió. Egy fizetés dupla munka.
Csak éppen elvész a szakma. Kicsiny hazánkban igen kevés olyan
újságírót-zsurnalisztát találni, aki egyformán megfelel az írott sajtó, a
televízió és a rádió követelményeinek. Magam ezt jól tudom, hiszen
mind a három területen dolgoztam-dolgozom és bizony nem egy kiváló
kollégában kellett csalatkoznom, amikor másik területre tévedt. Más
a feladata és a műfaja egy napi hírműsorral és háttérmagazinokkal
rendelkező televíziónak és más egy hetilapnak.
Nézzünk egy példát. Teszem azt, vandálok megrongálják a nagykanizsai
Trianon-emlékművet. Ez egyértelműen hír. A televíziós szerkesztő
– miután felvette a vágóképeket – lóhalálában kergeti a városi rendőrkapitányt,
a frakciók vezetőit, a polgármestert, vagy helyetteseit. A
rendőrkapitány sajtósa szűkszavúan annyit mond, hogy „még nem
mondhatunk semmit”. A frakciók vezetői fejüket csóválják: „ejnyebejnye”.
A polgármester házon kívül van, helyettesei meg a polgármesterhez
irányítanak. De a hír, az hír, hiszen mindenki látja a belvárosban,
tíz perc múlva adás, azaz lépni kell. Mi marad? A legszegényebb
megoldás, azaz beolvassák a rongálás tényét.
Ezzel szemben egy hetilapnak több napja van arra, hogy körbejárja
a tényeket. Megszólaltathat fűt-fát (iskolaigazgató, polgármester,
rendőrkapitány, elfogott tettesek szüleit) és alapos riportban bemutathatja
az okot és indítékot. S miután minden háztartásba eljut, garantáltan
egész Nagykanizsa tudni fogja a valós történteket.
S hogy miért írom mindezt le? Személyes tapasztalatból. Megadatott,
hogy dolgozhattam a Hír televízióban, az ECHO tévében és a Magyar
Hírlapnak is írok. Látszólagos különbség csupán az, hogy országos
médiumokról beszélek. Az összevonás kérdése az, amely összeköti
a nagykanizsai helyzettel.
A Hír tv mögött ugyanaz a csoport áll, amely a Magyar Nemzet és – a
jelenleg csak Budapesten fogható – Lánchíd rádió mögött. Az ECHO és a
Magyar Hírlap tulajdonosa egyazon személy, Széles Gábor. ők miért inkább
az önállóság és nem az összevonás mellett döntöttek? A Hír tévében
soha senki nem jött nekem azzal, hogy a Magyar Nemzet ezt meg ezt írta
és legyen benne az esti műsorban. Az ECHO-ban szabad kezem volt a műsoraimban,
nem kellett Magyar Hírlapot böngésznem. Vajon miért?
Azért, mert a tulajdonosok pontosan tudták, hogy az egyhangúság –
ráadásul a fentebb vázolt műfaji különbségekkel – nem vezet sehová.
Evidens, hogy híreket átveszünk, de az is, hogy a jó cikkíró nem feltétlenül
jó riporter, és viszont. A tulajdonos, a pénzt áldozó ezekben az
esetekben nem a zsebére, hanem az eszére, a szakmára hallgatott. Biztos
vagyok benne, hogy a helyi önkormányzat bölcs vezetői is így tesznek.
Ha nem, nagyon nagy öngólt lőnek.
A pénzügyi racionalitásnak persze helye van. Akkor, ha van megfelelő
személyi állomány. Ha nincs, akkor elvesztették háztartásaik
nyolcvan százalékát.
És a választást 2010-ben.
Csúri Ákos
A magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház
nagy sikerrel mutatta
be Andrási Attila átdolgozásában
és rendezésében Siposhegyi
István, Magyar Piéta, az
őszödi Köztársaság című művét.
A darab lényegét tekintve arról
szól, hogy Délvidéken, Szabadkán
egy színi társulat az 1944-es magyar
népirtást viszi színre, míg
közben türelmetlenül, megváltásként
várja a 2004. december 5-én
történő kettős állampolgárságról
szóló népszavazás eredményét.
Abban a reményben, hogy a föld,
ahol élnek nem csak szülőföldjük,
hanem hazájuk is lesz. Az eredmény
ismert, a keserű magyar sors
ismét visszaköszönt.
Mint ismeretes, Magyarkanizsa
mindössze huszonhétezer fős község
a Délvidéken, a Tisza-partján.
Az ott élők lelkében a jelek szerint
igény mutatkozott arra, hogy színház
alakuljon. A megalakulás körülményeinek
megismeréséhez
lapozzunk vissza a színház történetének
képzeletbeli könyvében.
– Színházunk azzal a céllal, szándékkal
és elképzeléssel alakult 2002-
ben, hogy a XX. század magyar
sorsfordulóit színre vigyük – mondta
a kezdetekről Andrási Attila. – Ha
megnézzük az anyaországot, akár a
székesfőváros, de akár az egész magyar
nyelvterület színházait, módfelett
keveset foglalkoznak a többek
között nyelvünket is eredményező
múltunk színrevitelével. Én személy
szerint úgy gondoltam, hogy olyan
színházi társulat megalakítása, mely
ezeket az értékeket felvállalja, üdvös
lehet. Természetesen nemcsak Magyarkanizsán,
Újvidéken, hanem az
összmagyarság részére. Úgy gondoltuk,
ha már az anyaország adóiból
működő színházak nem foglalkoznak
sorskérdéseinkkel, azzal,
hogy jutottunk idáig, akkor ésszerűbb
szeretett szülőföldemen, a verőfényes
Délvidéken létrehozni egy
olyan színházat, amely a jelenünket
eredményező múltunkat viszi színre.
Megalakulásunkat követően első
előadásunk Magyarország széteséséről
szólt. Ezt a bemutatót ellehetetlenítették,
ennek ellenére a darabunk
több ezer videószalagon és
DVD lemezen kering a Kárpát-medencében.
Ezt követően a Délvidék
elszakításának huszonkét évét, Halottak
napjától Virágvasárnapig
címmel tűztük műsorunkra. Ezt a darabot
már nagyon sokszor játszottuk,
és a nagy sikerre való tekintettel
a mai napig is repertoárunkon
tartjuk. Folytatásként bemutattuk
Wass Albert két kisregényéből készült,
A világ és a vége című előadásunkat.
– Az elmondottak alapján vélhetően
történelmi síkon folytatják a
következő darabok műsorra tűzését
is.
– Szőnyi Ferenc barátommal a
Szent Dávid napjától Kisasszony haváig
című darabon dolgozunk, melynek
bemutatója március harmadikán
Várpalotán lesz. A tartalmat illetően
annyit fűznék hozzá, azért Szent Dávid
napjától, mert 1916. december
30-án, Dávid napján koronázták meg
utolsó királyunkat IV. Károlyt, és Kisasszony
havának negyedik napján értek
a román csapatok a Szentháromság
térre, a Koronázó templom elé. A
darabbal tulajdonképpen hazánk „eljátszásának”
időszakát mutatjuk be.
– Mekkora érdeklődés mutatkozik
az előadásaik iránt?
– Százötven előadást tartottunk
az elmúlt négy évben, ebből kilencvennégy
esetben állótapsot kaptunk.
Ez egy drámai színház esetében
nem általános.
– Kikből állt össze a társulat, és
honnan teremtik elő a működéshez
szükséges hátteret?
– Először is azt kiemelném, hogy
mi semmiféle állami támogatást
nem kapunk a harmadik köztársaságtól,
sem a Szerb Köztársaságtól.
Minket a magyar nemzet tart
fenn, ad kézről kézre. Ennek ellenére
a Délvidék legjobb színészeivel
dolgozom, mindannyian díjazott
művészek, akik korábban a Szabadkai
Népszínház tagjai voltak.
– Hogyan várhatnának állami
támogatást, mikor a hatalommal
szemben mennek a határ mindkét
oldalán? Hogy élik ezt meg?
– Felemelő érzés az igazságért
menetelni. Ha szembe kell menni
valamivel, akkor szembe megyünk.
Fontosabb, hogy szabadok legyünk,
mint simulékonyak.
Czene Csaba
Andrási Attila:
Felemelő érzés az
igazságért menetelni
Kanizsa – 6 Városháza 2008. október 2.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév
első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott, teljes
idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Figyelem!
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése
értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi
és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. A középiskolai akkreditált
iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak
a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Doktori (PhD) képzésben résztvevők
nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézménnyel
hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica
ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008. szeptemberében tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói
jogviszonya 2009. őszén már nem áll fenn, úgy a 2009/2010. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot
nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj
folyósításának feltétele, hogy a 2008/2009. tanév második félévére
már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév (2008/2009. tanév második, illetve a 2009/2010. tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2009. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2008/2009. tanév második félévében megfeleljen a pályázati
kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát
elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. Az ösztöndíj
csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya
szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének
módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen
adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelő jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról
lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
3. § 72. s) pontját).
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási
intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. A pályázó pályázat benyújtásával
hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes
adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye
és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére - kizárólag az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése
céljából - átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. A
pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága személyes
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság
ellenőrzése céljából - az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. A pályázó
pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott
személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben
történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint
a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati
űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is
hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt
kell megneveznie, amellyel elsőként létesített államilag támogatott
hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó,
közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon
hitoktató, illetve hittanár - két szakos képzés esetében a hallgató az állami
felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: (a pályázó
adatainak megfelelően). Jövedelem igazolás (APEH adónyilvántartási
csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói keresetigazolás;). Rendszeres
nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat;
elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet; fél/árvaság esetén igazolás
fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott testvérek
iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről igazolás;
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel
együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.
A települési önkormányzat 2008. november 24-ig saját maga bírálja el
a beérkezett pályázatokat: a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott,
vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja;
az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2008. december
5-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
2009. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban
részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről
és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának
időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul
(de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest,
Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles
teljesíteni az alábbi adatok változásakor: tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar,
szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával); tanulmányi státusz
(munkarend, képzési forma) változása; személyes adatainak (születési
név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének
címe) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat
a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban
rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a
valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek
egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az
esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez
vette.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól
és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm.
rendelet szolgál.
Bursa Hungarica 2009.
„A” típusú pályázati kiírás
Kanizsa – 2008. október 2. Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2009/2010. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes
idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-
ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat
a 2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése
értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi
és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. A középiskolai akkreditált
iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak
a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2009/2010. tanév első
féléve. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2009/2010. tanév első félévében megfeleljen a pályázati
kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem
felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát
elveszíti. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra,
amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a
felsőoktatási intézménynek. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató
hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás
véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség
nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít. (Az
adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási
intézménybe történő felvételi vizsgája eredményéről az Országos Felsőoktatási
Információs Központ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást
nyújtson. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak
tájékoztatást nyújtson. A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul
ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot
kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat,
és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama
alatt maga kezelje. Apályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz,
hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás
jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. Apályázó
pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott
személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben
történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati
űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: (a pályázó
adatainak megfelelően) jövedelem igazolás (APEH adónyilvántartási csoportjától
jövedelem-igazolás; munkáltatói keresetigazolás;), rendszeres
nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat;
elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet; fél/árvaság esetén igazolás
fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott testvérek
iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről igazolás;
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A települési önkormányzat 2008. november 24-ig saját maga bírálja el
a beérkezett pályázatokat: a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott,
vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja;
az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. Apályázó az elbíráló szerv döntése
ellen fellebbezéssel nem élhet. A települési önkormányzat döntéséről és
annak indokáról 2008. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
2009. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban
részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről
és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban
2009. szeptember 1-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2009/2010. tanévben
melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá
a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2009-es felvételi évet
megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki
értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és
az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas
a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik “A" típusú ösztöndíjra,
"B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának
időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul
(de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási
intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920).
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni
az alábbi adatok változásakor: tanulmányok halasztása; tanulmányok
helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,
finanszírozási forma megadásával); tanulmányi státusz (munkarend,
képzési forma) változása; személyes adatainak (születési név, anyja neve,
állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat
a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat
évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas
a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat
nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat
során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat
az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi,
azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben
az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat
csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható
meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást
az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik
a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől
ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a
valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek
egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az
esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez
vette. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól
és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm.
rendelet szolgál.
Bursa Hungarica 2009.
„B” típusú pályázati kiírás
A szovjet lágerekbe elhurcolt
áldozatokra, a kommunista
munkatáborok névtelen hőseire
emlékeztek a hétvégén a Batthyány-
Kisfaludy utca kereszteződésében,
az egykori KGB-s
kihallgatóhely épületének falán
elhelyezett emléktáblánál. Az áldozatokra
Menczer Gusztáv, a
SZORAKÉSZ (Szovjetunióban
volt Magyar Politikai Rabok és
Kényszermunkások Szövetsége)
elnöke és Balogh László önkormányzati
képviselő emlékezett
beszédében. Ez utóbbit olvashatják
a következőkben.
Tisztelt Emlékezők!
Nagykanizsa város vezetése nevében
szólok, de sokkal inkább
mint unoka, aki nem felejt, „miképpen
megbocsájt az ellenünk
vétkezőknek”. Igen, fontos, hogy
emlékezzünk itt Nagykanizsán is
ezen a helyen, a volt KGB-s
kihallgatóhelyen, a GULAG előszobájában,
különösen amíg vannak
még, akik testközelben szenvedték
meg ártatlanul a szomorúságos
eseményeket. Ezért fontos,
hogy itt van többek között dr.
Keményfi Béla, Kertész János,
Szabó Zsigmond, Menczer Gusztáv
és társaik, fontos, hogy van
SZORAKÉSZ, van Honvéd Hagyományőrzők
Egyesülete, hogy
vannak vitézek és hétköznapi hősök:
kikről, ártatlanul elszenvedett
áldozatokról emlékezhetünk és
emlékeztetnek ők maguk is.
Engedtessék meg nekem, hogy
személyes vallomásomat is mondjam:
református lelkész nagyapámat
ítélték el 1945 után Kárpátalján
ártatlanul, s most valahol Nyugat-
Szibériában jeltelen sírban
nyugszik, látszólag nyomtalanul.
De valójában itt van most is a szívemben
és minden emlékező félmondatban
és emléktáblán és meggyújtott
gyertyában, mert tudom:
„Boldogok, akik háborúságot
szenvednek az igazságért, mert
övék a mennyeknek országa.”
De van-e elég emlékeztetés a világban
a szovjet lágerek embertelenségéről?!
Mikor állnak majd
fejfák Szibéria volt lágereiben?!
Még ma sincs minden rendben
ilyen szempontból a magyar történelemkönyvekben!
Be kell végre vallanunk: magyar
tragédia volt 1945-ben is, jaj
volt a legyőzötteknek, rabszolgasorsra
kényszerítettek sokakat. A
II. világháború során és után csaknem
hétszázezer magyar állampolgár
került szovjet fogságba. A
hadifoglyokat és a civil internáltakat
évekig dolgoztatták a Szovjetunió
munkatáboraiban. Tény,
hogy a mostoha bánásmód és életkörülmények
miatt a kiszállítás
során, a gyűjtő-, tranzit- és kényszermunkatáborokban
több mint
kétszázezer magyar állampolgár
lelte halálát! Sorsukról a történelemkönyvek
inkább hallgatnak. A
hallgatás oka, sajnos, sokszor tudatosan
előidézett ismerethiány.
Ezért kell itt is és most is az igazat
felmutatni.
Esztelenség azt hinni, hogy a
történelem megsemmisíthető.
Nem, a történelmet előbb-utóbb
írásba foglalják, s akkor a legkisebb
bűn is elnyeri a maga büntetését.
Az élet ugyan vereséget
szenvedhet a haláltól, de az emlékezet
megnyeri csatáját a semmi
ellen.
A valamikori fájdalom része lehet
a majdani boldogságnak?!
Igen, a sebeket be kell gyógyítanunk,
mert a fel nem tárt, ki nem
tisztított sebek újabb betegségek
előidézői lehetnek. Ezért kell itt is
tisztelettel megállnunk és méltósággal
emlékeznünk. Még ma is itt
vannak köztünk a régi idők tanúi:
becsüljük meg és éltessük őket a
felejtés évtizedei után…
Egy szovjet GULAG-tábor fölött
ez volt a díszelgő felirat: „A
munka a Szovjetunióban becsület
dolga, dicsőség dolga, vitézség és
hősiesség dolga.” Ez legalább
olyan cinikus és alávaló, mint az
„Arbeit macht frei!” („A munka
szabaddá tesz!”) S ezt ki kell mondani:
a kommunizmus ugyanolyan
embertelen, mint a fasizmus:
mindkettő bűntény, terror és megtorlás.
Szolzsenyicin írta: „ A kommunistáknál
kártékonyabb és veszélyesebb
embertípust még nem produkált
a történelem. Cinizmusuk,
szemtelenségük, hataloméhségük,
gátlástalanságuk rombolási hajlamuk,
kultúra- és szellemellenességük
elképzelhetetlen minden más,
normális, azaz nem kommunista
ember számára. A kommunista
nem ismeri a szégyent, az emberi
méltóságot, és fogalma sincs arról,
amit a keresztény etika úgy
hív: lelkiismeret. A kommunista
eltorzult lélek, egészséges szellemű
európai ember nem lehet kommunista.
Nincs olyan vastag bőrt
igénylő hazugság, amit kommunista
ki nem mondana, ha azt a
mozgalom érdeke vagy az elvtársak
személyes boldogulása úgy kívánja…”
Eddig az idézet, ezt
Szolzsenyicin mondta. Olvassunk
Szolzsenyicint…! Bizony a
gulagok világa nem relativizálható.
Ezért kellenek az emlékezés
jelzőköveiként az emléktáblák. A
múltat be kell vallani, s nem eltörölni
kell.
Isten áldja meg a magyart és
minden ártatlan áldozatot.
Balogh László
Kanizsa 8 – Krónika 2008. október 2.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO
lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 18 órától a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Dr. Károlyi Attila, a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát: 649/79. helyrajzi számú, Ipari Parki beépítetlen
területen lévő ingatlan, kikiáltási ára: 25.000.000 Ft + áfa. Versenytárgyalás
időpontjai: október 17. és 21. 10:00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Érdeklődni a
fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/310-256 és 93/536-365
Versenytárgyalás
Emlékezés és koszorúzás
Húsz év után először találkoztak a volt Gábor Áron laktanya légvédelmi rakétaezrede
technikai szolgálatának nyugdíjasai. Az egykori laktanya területén kialakított
Ipari parkban sétálva nosztalgiával gondoltak a régi időkre. A vállalkozók
képviseletében Radics József kísérte végig a rakétásokat egykori szolgálati helyükön.
A Nagykanizsai Rendőrkapitányságon
ülésezett a Nagykanizsai
Városi Baleset-megelőzési
Bizottság. A napirendi pontok
nagy része a 2008-as év első félévének
bemutatásán, összegzésén
alapult.
Szeptember 4-én és 5-én rendezték
meg Zalaegerszegen a IV. Országos
Polgárőr Közlekedésbiztonsági
Kupát, ahol elméleti, illetve
gyakorlati versenyfeladatok
vártak a résztvevőkre. A zalai polgárőrök
versenyen kívül vehettek
részt az ész- és erőpróbán, ahol a
keleti megyék képviselői bizonyultak
a legjobbaknak.
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság
illetékességi területének
közlekedésbiztonsági szempontú
elemzését Kulik Károly rendőr-őrnagy
mutatta be. Elmondta, hogy a
közlekedési balesetek száma konzekvensen
csökkent. Az összes
baleset 40%-a Nagykanizsa belterületén,
67%-a személygépkocsival
történt. A baleseteket legtöbbször
az elsőbbség meg nem adása
okozza, második helyen áll a figyelmetlenség,
s ezt követi a
gyorshajtás, amely évek óta bent
van az első háromban. A gyermekbalesetek
megelőzésének céljából
az „Egy iskola – egy rendőr” program
mellett elindították az „Iskola
rendőre” programot is, melynek
kapcsán 22 általános iskolával
vannak heti, illetve havi munkakapcsolatban
a rend őrei.
Zala megye baleseti helyzetéről
Pintér László rendőr-alezredes beszélt.
A jogszabályi változásoknak
köszönhetően az emberek – a közlekedők
– megfontoltabbak lettek,
s ez megmutatkozik a balesetek
számában is. A személyi sérülések
száma 10%-kal, a súlyos sérültek
száma jelentősen csökkent megyénk
területén, s ugyanabban az
időintervallumban, a tavalyi 27 halálos
balesethez képest idén 20 halálos
áldozata volt a közlekedési
baleseteknek. Az ittasságból bekövetkezett
halálos balesetek száma
8-ról 3-ra csökkent. Növekedés tapasztalható
viszont a kerékpárral
közlekedők esetében. Ebből kifolyólag
október 1-től november 30-
ig fokozottan ellenőrzik a bicikliseket,
különös tekintettel a láthatósági
mellényre. Mindehhez hozzátartozik,
hogy országosan 200 emberrel
kevesebb hal meg az utakon,
mint az elmúlt években.
A Bizottság által, augusztus 11.
és 17. között Balatonmárián megrendezett
közlekedésbiztonsági
nyári táborban történteket Lovkó
Balázs rendőrhadnagy mondta el.
A táborba 39 általános iskolai felső
tagozatos gyerek utazott, akik
az év során valamilyen közlekedésbiztonsági
versenyen vettek
részt, s ott eredményesen szerepeltek.
A szervezők célja a táborral
az volt, hogy már gyermekkorban
megkezdődjön a fiatalok helyes
közlekedésbiztonságra nevelése,
a közlekedési szabályok
megismerése és a helyes közlekedési
morál kialakítása, s ezáltal a
gyermekbalesetek csökkenése. A
diákokat hat felnőtt kísérte, rendőrök,
védőnők és kortárs segítők.
Különböző bemutatókon – technikai,
kutyás, vízi rendészeti, vízi
mentőszolgálati bemutató, „Fékezd
magad” porgram – és előadásokon
– kerékpáros KRESZ, vasútbiztonság,
elsősegélynyújtás,
közlekedési ismeretek, vízi rendészet
– vettek részt, amelyeknek az
ismereteiből a tábor végén teszt
formájában számot kellett adniuk.
Nem csak az elméjüket, de a fizikumukat
is próbára tették: kétszer
voltak biciklitúrán, Keszthelyen,
illetve Balatonszentgyörgyön a
Csillagvárnál, valamint hajó- és
gyalogtúra keretei között jutottak
el Szigligetre.
A bizottsági ülésen szó esett
még az objektív felelősségről, valamint
a közigazgatási bírság rendszeréről,
illetve felmerültek a közlekedési
balesetek célirányos megelőzésének
további lehetőségei,
forgalomtechnikai, -szabályozási
javaslatok.
Steyer Edina
Kanizsa – Közlekedé2008. október 2. s 9
Közlekedésbiztonsági programmal
kívánta felhívni a Magyar
Autóklub az emberek figyelmét
maguk és környezetük
biztonságára az utakon.
A Keleti városrész egyik nagyáruházának
parkolójában a „Biztonságosan
közlekedni egy életúton”
elnevezésű programot Marton
István polgármester, Berke
László rendőr-alezredes, a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztályának vezetője,
és Kiss Józsefné, a Magyar Autóklub
Nyugat-Dunántúli Regionális
Szervezetének elnökségi tagja
nyitotta meg. Az országos rendezvény
huszonegy állomáshelye
közül az elmúlt héten Nagykanizsa
volt a tizennyolcadik.
Marton István, Nagykanizsa város
polgármestere elmondta, bízik
abban, hogy a Magyar Autóklub
munkája, kemény erőfeszítései
megtérülnek, és a közlekedési balesetek
csökkenek, valamint a társadalom
összefogásának eredményeként
a közlekedési morál jelentősen
javul.
Különösen jó, amikor a megelőző
rendezvényekkel a fiatalabb
korosztályokat célozzák meg – véli
Berke László alezredes. Ezek a
gyakorlati tevékenységekkel egybekötött
bemutatók lehetőséget
adnak a gyerekeknek, hogy veszély
nélkül kipróbálhassák, milyen
az, ha valaki elfelejti bekapcsolni
a biztonsági övet, vagy figyelmetlenül
kerékpározik. A
Nagykanizsai Rendőrkapitányság
működési területén egyre kedvezőbb
képet mutat a statisztika a
közlekedésbiztonságot tekintve.
Természetesen ez függ az emberek
közlekedési magatartásától, az
utak kiépítésétől, és nem utolsó
sorban az autók műszaki állapotától
is. Berke László nem ért egyet
azzal, hogy a rendőröknek is befolyásoló
szerepe lenne a közlekedés
biztonságának alakításában, szerinte
ez nem számottevő. Alegfontosabb
tényezők az emberek, akiknek
be kell tartani a szabályokat.
Kiss Józsefné – a Magyar Autóklub
nevében is – elmondta, szeretnék
ezeket a rendezvényeket az
ifjúság számára még vonzóbbá
tenni, mert mindenki akkor döbben
rá igazán ezeknek a dolgoknak
a fontosságára, amikor a saját közelségében,
a családján, a szülein,
a gyerekén, a közeli barátain, az ismerősein
keresztül tapasztalja
meg, hogy mit jelent egy rossz
mozdulat, egy fel nem tett bukósisak
biciklizés közben, egy rosszul
megválasztott sebesség, egy biztonsági
öv be nem kapcsolása.
A következő helyzeteket mutatták
be a MAK munkatársai az érdeklődőknek,
illetve némelyiket ki
is lehetett próbálni: a várandósság
ideje alatti közlekedés; a gyermekek
bölcsödébe, óvodába, iskolába
kísérésének tudnivalói, általános iskolák
felső tagozatos diákjainak
tanórán kívüli oktatása, „Fékezd
magad!” bemutató, távolságbecslő
program, „Ki a mester két keréken?”
kerékpáros oktatás; jogosítvánnyal
rendelkezők KRESZ és vezetéstechnikai
továbbképzése; a vezetéstechnikai
továbbképzés Magyarországon
egyedülálló mobil
vezetéstechnikai pályán való bemutatása;
a fényvisszaverő eszközök
alkalmazásának fontossága gyalogosokon
és kerékpárosokon; a biztonsági
öv szerepének bemutatása
szimulátoron a jármű borulásakor.
S.E.
Kisebb arányú statisztikai javulás a baleseteket illetően
„Biztonságosan közlekedni egy életúton”
A Nagykanizsai Városi Baleset-megelőzési Bizottság féléves összegző üléséről
Lapunkban egy érdekes naplótöredék-
sorozattal kívánjuk
bemutatni a szülővárosából
Nagykanizsáról az 1920-as évek
végén édesanyjával együtt Indiába
elszármazott festőművész -
Brunner Erzsébet – életét és
munkásságát. Brunner Erzsébet
az 1990-es évek közepén
idézte fel életútjának fontosabb
állomásait hosszabb-rövidebb
visszaemlékezések formájában
német barátnőjének – Dagmar
Baruának –, aki gyakran felkereste
a festőművészt az indiai
főváros déli részén – Rabindra
Nagarban – levő otthonában.
…Gyermekkoromban a német
volt a második nyelv Magyarországon.
Nagyapám is németül vezette
könyvelését, bár a legfontosabb
dolgokat magyar nyelven készítette.
Úgy emlékszem, hogy
nagyapám jobban beszélt németül,
mint magyarul.
A város, ahol felnőttem, nem
volt annyira elnémetesedve, mint
néhány más vidéke az országnak.
Anyám sem foglalkozott politikával,
festő volt, vidéken festett a
falvakban, mint ahogy később is
tette Indiában. Apám, aki beszélt
németül, Münchenben tanult Hollósy
Simonnál. A képzőművészeti
élet akkortájt Münchenben volt a
legélénkebb, ezért választotta Hollósy
is a bajor fővárost.
Négy éves koromtól fogva Budapesten
laktunk, aztán kitört az
első világháború. Apámék közvetlenül
a háború kitörése előtt az
utolsó vonattal jöttek vissza Kelet-
Magyarországról, ahol Hollósy
művészeti iskolája volt. Budapesten
egy sarokházban laktak, melynek
felső emelete volt a műterem.
Apám sohasem ment háborúba,
mindig is ellenezte, és forradalmi
nézeteket vallott. Csak az öccse
vett részt tisztként az első világháborúban.
Amikor a háború egyre
több áldozatot követelt, nagyapa
azt írta nekünk, hogy ilyen nehéz
időkben jobb, ha együtt van a család,
ezért utazzunk haza. Így jöttünk
vissza Nagykanizsára. Később,
amikor tizenöt éves lehettem,
anyámmal ismét felmentünk
Pestre és beiratkoztam az Iparművészeti
Főiskolára szobrászatot tanulni.
Ha jól emlékszem, négy
éves koromtól kezdve tizenöt éves
koromig Nagykanizsán laktunk,
és ott jártam iskolába. Tízévesen
pedig délutánonként eljártam
apám művészeti iskolájába. Amikor
véget ért a háború, a szüleim
megint vidékre mentek festeni.
Akkoriban már mindketten kiállító
művészek voltak. De apám már
azelőtt híres volt, mielőtt Nagykanizsára
költözött. Egyébként pedig
minden nyarat a Balatonnál
töltöttünk.
…Az 1938-as esztendőben
anyámmal körülbelül négy hetet
utazgattunk Angliában és Európában,
továbbá három hetet töltöttünk
itthon Magyarországon. Vagyis
két hónap múltán utaztunk
vissza Indiába, méghozzá azon a
hajón, amelyen őfelsége, a Barodai
Maharadzsa is utazott. Az idős
uralkodó meghívott bennünket
Barodába. ő később érkezett a rezidenciára,
mert volt még tennivalója
Bombay-ben. A maharadzsa
személyesen akarta megmutatni
nekünk Baroda nevezetességeit,
amelyekről úgy vélte, hogy
halhatatlanná váltak a későbbi
nemzedékek számára. A történelmi
látnivalókat épp úgy látnunk
kellett, mint a Barodában élő emberek
mindennapjait. A királyi
vendégházban szállásoltak el bennünket.
Másnap a reggelinél értesültünk
arról, hogy a maharadzsa agyvérzést
kapott Bombay-ben. Miután
megtudtuk a szomorú hírt, anyám
bejárta a környéket és festményeket
készített az összes palotáról, illetve
Baroda régi épületeiről. Jómagam
megfestettem a Barodai
Maharadzsa portréját és ezek az alkotások
mind a Barodai Múzeumban
vannak.
Halálos ágyán a maharadzsa
minden vagyonát szétosztotta a
gyermekei között. Öt fia és egy lánya
volt a második feleségétől,
meg egy fia – a trónörökös - az első
feleségétől. És akkor a maharadzsa
így szólt gyermekeihez: - Magammal
hoztam két hölgyet Európából
és aggódom értük. Arra kérlek
benneteket, hogy törődjetek
velük. Persze a trónörökös fiút igazából
nem érdekelte a művészet,
de azért jelen voltunk a koronázási
ünnepségén.
Így a Barodai Múzeum igazgatója
vett pártfogásba bennünket és
a későbbiekben már nem volt semmilyen
kapcsolatunk a királyi méltóságokkal.
Anya örömét lelte a régi
paloták, ősi templomok, sugárutak
és egyéb barodai látnivalók
festésében. Végülis körülbelül három
és fél hónapig tartózkodtunk
Barodában, azután átadtuk az öszszes
festményt a múzeumigazgatónak.
Megállapodásunk szerint
ugyanis a kész festményeket át
kellett adnunk a múzeumnak, de a
vázlatokat megtarthattuk magunknak.
… Bombay-ben tartózkodtunk,
amikor anya hirtelen megbetegedett.
Magas láza volt és erős fejfájás
kínozta. Mindez a szemére is
hatással volt és alig látott. Azt
mondták nekünk, hogy ezek bizony
a Bombay-láz tünetei, és
csak úgy szabadulhat meg a betegségtől,
ha azonnal elhagyja Indiát.
Így vettünk jegyet egy Japánba
induló hajóra és nagyon
boldogok voltunk, mert anya mindig
is vágyott a Felkelő Nap országába.
Egy fiatal indiai barátunk, akinek
családja Kobe-ban élt, ajánlólevelet
nyújtott át nekünk. Amikor
a kikötőbe értünk és felmentünk a
hajóhídon, remegést éreztem a lábaimban
és vissza akartam menni
a partra. Ott álltam félúton a lépcsőn
és sírva fakadtam, de megpillantottam
anyám kedvesen hívó tekintetét.
Amikor felocsúdtam,
hogy azért hajózunk el, mert csak
így gyógyulhat meg anyám, összeszedtem
magam és felmentem a
fedélzetre. Azzal a különös érzéssel,
hogy most hagyom hátra egész
addigi életemet. Amikor Colomboba
értünk, már sokkal jobban éreztem
magam, mert anya láza rövid
időn belül elmúlt.
Szingapúr, Hongkong és Sanghaj
érintésével érkeztünk meg Japánba
– cseresznyeéréskor, de nem
a cseresznyevirágzás idején. Kobeban
kikötve meghökkentő élmény
volt, ahogy ott álltunk a vámhivatalban
egy szót sem tudva japánul,
körbevéve csomagjainkkal, melyek
közül nyolc-kilenc nagyméretű dobozban
festmények voltak. Hogyan
tudtuk volna megértetni, hogy csak
képekről van szó?!
Mint később kiderült, feleslegesen
aggódtunk, mert amikor az
egyik vámtiszt kinyitotta a dobozt
és látta, hogy mi van benne, óvatosan
vette ki belőle a festményeket.
A vámos arckifejezése egészen
megváltozott és nagyon barátságos
lett, amikor tudattuk vele, hogy
ezek a képek a mi alkotásaink.
Ekaki san! – szólt oda munkatársainak
és nagy meglepetésünkre néhány
perc alatt az egész vámhivatal
egy képzőművészeti tárlattá
változott az összes festményünkkel!
Mindenki abbahagyta a munkát
– a hordárok, a rakodók és
dokkmunkások összegyűltek a
vámépületben, hogy megcsodálják
a festményeket. S tették mindezt
olyan heves érdeklődéssel, hogy
igazán meglepődtünk: még a legegyszerűbb
munkás is valóságos
műértőnek bizonyult azokban a
percekben.
Gelencsér Gábor
Kanizsa – 10 Brunnerek 2008. október 2.
Festőállvánnyal és ecsettel a világ körül
Naplótöredékek Brunner Erzsébet életéről
Teázás közben
– a szülőföldről
Látogatás a Barodai
Maharadzsánál
Japán-terápia
Bombay-láz ellen
Kanizsa 2008. október 2. – Kultúra 11
A Kanizsai Kulturális Központ
őszi-téli programjairól
adott ízelítőt sajtótájékoztatóján
az intézmény vezetése.
Dolmányos Erzsébet, a KKK
megbízott igazgatója elöljáróban elmondta,
megtartva nagyon sok régi
sorozatot és mérlegelve az előző
évek tapasztalatait, néhány elemet
módosítottak, és új, sikeres sorozatot
is indítottak az elmúlt évben.
Tóthné Hegedűs Erzsébet a felnőtt
színházbérletekben történt apró
módosításokról beszélt elsőként.
Akönnyedebb, sokkal jobban
eladható előadások közé megpróbáltak
belecsempészni egy-egy elgondolkodtató
előadást, ami katartikus
élményt is nyújthat a közönségnek.
Változatlanul megmaradt
a Rátkai, a Bródy és a Hevesi bérlet.
A Hevesi bérlet táncszínházat
és komolyabb, elgondolkodtató
darabokat mutat be, így az Experi-
Dance Tánctársulat legújabb darabját
itt láthatjuk. Arthur Miller,
Lefelé a hegyről című művét fővárosi
színészek előadásában
tekinthetjük meg. A nagyobb tömeget
jobban vonzó musicalek,
zenés darabok és vígjátékok a
Bródy és a Rátkai bérletben találhatók.
A bérletek ára magasabb az
elmúlt évinél, ennek piaci okai
vannak. Egy-egy jelentősebb produkciót
egymillió forint körül lehet
leutaztatni Kanizsára. Bérleten
kívüli előadások is várhatóak az
ősz folyamán, de lesz határon túli
irodalmi jellegű előadás is az ifjúság
számára. Ha lesz rá érdeklődés,
ősszel indulhat az úgynevezett
beavató színház középiskolásoknak.
Horváthné Gelencsér Edit a
gyermekszínházi programokra
hívta fel a figyelmet. A gyermekszínházi
bérlet hagyományosan
négy előadásból áll. Újításként a
Bonbon Matiné sorozatot tervezik
Kanizsára hozni. Az 5-10 éveseknek
szóló előadásokat délelőtt és
délután tekinthetik meg a HSMKban.
Folytatják a kézműves játszóház
közkedvelt programjait is az
év folyamán.
Kovácsné Mikola Mária a felnőtt
korosztálynak szóló komolyzenei
hangversenysorozat előadásait
ismertette, mellyel egy űrt szeretnének
pótolni a városban. Talán
10-15 évvel ezelőtt volt utoljára
bérletes hangversenysorozat Kanizsán.
A Filharmónia Budapest és a
Felső-Dunántúl Kht. felkeresésére
megpróbálkoznak négy hangversenyből
álló sorozattal. November
24-én Jandó Jenő zongoraestje
hangzik el a Medgyaszay Házban.
Február 11-én a Győri Filharmonikus
Zenekar játszik Medveczky
Ádám vezényletével, március 9-én
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
Drahos Béla vezényletével, s
végül április 27-én a Mendelsohn
Kamarazenekar lép fel Kováts Péter
vezényletével. A Nemzetközi
Kanizsa Jazz Fesztivál két napos
programja október 10-11-én zajlik
a HSMK-ban. A rendezvény immár
35 éves, ez alkalommal is világsztárokat
láthat a kanizsai színpadon
a műfajt kedvelő közönség.
Havi rendszerességgel, november
második felétől folytatódik a Humánökológiai
Szabadegyetem.
Magyarország természeti értékei
címmel kisiskolások részére a tavaly
indított sorozatot is bővíteni
szeretnék. Az Idősen is egészségesen
előadássorozat és a Világjárók
Klubja szintén havonta várja az érdeklődőket.
Szakács Gábor a PANKKK
könnyűzenei koncertsorozat, és a
Táncra lábam népzenei táncház sorozat
rendezvényeit ajánlotta, továbbá
a Firkin Együttes élő koncertjét,
és az Erzsébet-Katalin bált,
melyen sok meglepetés várja a
névnapjukat ünneplő hölgyeket.
Az évet szilveszteri bállal zárják a
Medgyaszay Házban.
Godinek Ibolya a Móricz Zsigmond
Művelődési Ház gyermekszínházi
sorozatát emelte ki. Október
16-án 11 és 14 órakor a Pampalini
Afrikában című előadást,
november 6-án a Kuglóf Király
udvarában című előadást, december
3-án pedig Betlehemest láthatnak
Écsi Gyöngyi előadásában.
Folytatják a pódium előadásokat.
Októbertől indul az alakformáló
torna, lehet jelentkezni a
Zalagyöngye táncegyüttes utánpótlás
csoportjaiba, és a kezdő
hastánctanfolyamra. A népszerű
Salsa tánctanfolyamra is várják a
jelentkezőket.
Kőfalvi Csilla intézményegységvezető
a közgyűjteményi intézményegység
eseményeit vázolta
fel. Október-novemberben
két kiállítással rukkol a nagyközönség
elé a Magyar Plakát Ház.
Október 10-én délelőtt 11 órakor
Varázslatos India címmel megnyílik
Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet reprezentatív
életművét bemutató kiállítás. Október
30-án 17 órakor Feledy Balázs
művészeti író a Magyar
plakát-retró kiállítást ajánlja az
érdeklődők figyelmébe. Az öszszeállítás
harminc év plakátművészetéből
ad ízelítőt huszonegy
művész alkotásán keresztül. Továbbá
tervezik a Nemzeti Galéria
főigazgatója közreműködésével a
Z. Soós István gyűjtemény újragondolását.
A kiállításokon nagy
örömmel fogadják a középiskolásokat
is.
Bakonyi Erzsébet
Sokszínű őszi programok
Rengeteg új tanfolyammal,
szakkörrel és sok érdekes programmal
vár minden korosztályt
a VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Ház az őszi és téli hónapok
folyamán.
Az elmúlt három évben számottevő
felújításon átesett intézmény
munkatársai a családias légkör megteremtésén,
minden korosztály kiszolgálásán
és a kanizsai kulturális
élet fellendítésén fáradoznak. Az intézményvezető,
Kámánné Szép Terézia
lapunknak elmondta, hogy a
siker csak kemény érdemi munkával,
lelkesedéssel érhető el, amely
minden kollégájában ugyanúgy
megvan, mint benne. Tudják, hogy
a kultúra közösségformáló erő, s
odafigyeléssel el lehet érni, hogy az
emberek a kulturális események
kapcsán ismerkedjenek, összeszokjanak,
és együtt, közösen élvezzék a
kiállításokat, koncerteket, szakköröket.
Külön öröm számukra, hogy a
város többi kulturális intézményével
jó a kapcsolat, kölcsönösen látogatják
egymás rendezvényeit.
Az ősztől induló tanfolyamok között
óvodástól a nyugdíjasokig mindenki
talál magának megfelelőt, aki
képezni szeretné magát. Kuzma Péter,
diplomás táncpedagógus, professzionista
táncos vezetésével a
Zalaegerszegi Gála Társastáncklub
tanfolyamot indít, ahova kezdőktől
az utánpótlás csapatokig, gyerekeket
és felnőtteket egyaránt várnak.
Szintén minden korosztály, minden
tudásszinten kezdőtől a szakmai
nyelvvel bezárólag jelentkezhet angol
nyelvtanfolyamra, amelyet Gelencsér
Gábor angol nyelvtanár tart.
Kellő számú jelentkező esetén a
Természetes Gyógymódok Egyesületének
Kollégiuma és Szabadegyeteme
várja mindazok jelentkezését,
akik érdeklődnek a tudatos egészségmegőrzés
és a holisztikus szemléletű
gyógyítás iránt. Az akadémikus
és hagyományos ismereteket is
magába foglaló képzést elvégzők
Természetes Gyógymódok Tanácsadói
Oklevélben részesülnek. Az
idősebbeknek „Kattints rá, Nagyi!”
programot, a fiatalabbaknak ECDL
számítógép-kezelői tanfolyamot indít
a VOKE. Azenekedvelők citeraoktatáson
vehetnek részt, míg a
képzőművészet iránt érdeklődők
Csávás Csaba fafaragóművész által
vezetett fafaragó szakkört látogathatják.
Hatha jóga tanfolyam is indul
azok számára, akik ezt a testet
és a szellemet egyaránt fejlesztő ősi
módszert szeretnék választani.
Minden hónapban szerepel koncert
is a palettán – a rocktól a könnyűzenéig
–, de egyelőre még meglepetés,
hogy milyen hírességek látogatnak
el városunkba. Folyamatosan
lesznek kiállítások, egészségügyi előadások,
vetélkedők. Novemberben
jótékonysági gálával egybekötött Reneszánsz
megemlékezést tartanak. A
decemberi Mikulás-ünnepségre a
vasutas gyerekeken kívül minden városi
kisgyereket szeretettel várnak.
Tizenöt csoport működik a Művelődési
Házban, akik heti rendszerességgel
űzik hobbijukat: Vasutas
Nyugdíjas Klub, Olajipari Nyugdíjas
Klub, Kodály Zoltán Énekkar, Pántlika
Néptánccsoport, Vasutas Nyugdíjas
Tánckar, Dél-Zala Táncegyüttes,
Mamik Hagyományőrző Dalkör,
Természetgyógyász Klub, Tarokk
Klub, Fafaragó Egyesület, Ulti Klub,
Olajbányász Sport Horgász Egyesület,
Olajipari Természetjáró Egyesület,
Yasmine Orient Tánccsoport,
Memphis Lion Tánccsoport, Jóga.
A programok mellett a VOKE
munkatársai már készülnek a februári
Fánkfesztiválra, amelyet
2009-ben először országos szintűre
szeretnének emelni. Csakúgy, mint
az elmúlt alkalmak során, a következő
fesztiválon is versennyel,
kóstolással és kulturális programokkal
szeretnék szórakoztatni a
kedves vendégeket, a város lakóit.
Steyer Edina
VOKE – a kulturális programok otthona
Kanizsa 12 – Színes 2008. október 2.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Horvát Kisebbségi Önkormányzatának képviselő testülete
2008. október 3-án 13.30 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST TART.
A közmeghallgatás helye: HKÖ irodája
(Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1.)
OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET
(Nagykanizsa, Ady u. 14/c.)
Túraajánlat: október 4. (szombat) Förhénci hegyi túra
Indulás: 8.30 Petőfi utcai víztorony, érkezés: 19 óra Petőfi utcai víztorony.
Gyalogtúra útvonala: Nagykanizsa Petőfi utcai víztorony - Felsőerdő - Vajda
- Cserfői út - Förhénci hegy és vissza. Táv: 18 km. Részvételi díj nincs.
Honlapunkon már olvashatták
a hírt, hogy megyénket érintően
két egyéni győzelem, valamint
csapatgyőzelem született a
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Technikai Osztálya által
szeptember elején Pécsett megrendezett
I. Országos Meghívásos
Rendőrkutya Versenyen.
Az egyik egyéni díjazott páros az
a Tislér Zoltán rendőrzászlós, a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztályának körzeti
megbízottja és járőrkutyája,
Maxi, akik nagy hírnek örvendenek
Nagykanizsán, számos sikeres versenyen,
kutyabemutatón vettek
részt már együtt.
A Zala megyei csapat két másik
tagja a szintén egyéni első helyezett
Molnár Béla, rendőr-főtörzsőrmester,
a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Technikai
Osztályának kutyavezetője, nyomkövető
kutyával, valamint Karakas
Zoltán, rendőrzászlós, a Lenti
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztályának körzeti megbízottja
kábítószer-kereső kutyával. A
versenyen nyolc megyei rendőr-főkapitányság
és a BRFK kutyavezetői
versengtek egymással.
A megmérettetés három fő
számból állt: fegyelmező, ügyességi
és őrző-védő gyakorlatok, ez
utóbbi két részre oszlott, pálya őrző-
védő és szituációs feladatokra.
Mindhárom kutyának kell dolgozni
szabadban, épületben, valamint
gazda nélkül, tehát pórázon és póráz
nélkül is. Tislér Zoltán, a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztályának körzeti
megbízottja által bepillantást
nyerhettünk egy gépjármű feltöréses
szituációs versenyszámba:
– Előttem 30 méterre egy gyanús
alak egy gépkocsit próbál feltörni.
Felszólítom hivatalos formában, de
a személy kikap valamit a kocsiból,
például egy táskát. Elkezd futni, s
nekem abban a pillanatban indítanom
kell a kutyát. A kifosztott autó
után 25 méterre van egy másik. A kutyának
olyan gyorsan kell futni, miközben
az elkövető még a táskával is
megdobja – figyelemelterelés céljából
–, hogy az elkövető ne tudjon beszállni
az első autóba, ha ez mégis
megtörténik, kiesünk a versenyből.
Mind a versenyeken, mind a
munkában a legfontosabb tényező a
vezető és a kutyája közti összhang,
hiszen akkor van eredmény, ha ők
ketten együtt teszik, amit kell. A
versenyen is közösen kapják a pontokat.
Azt is fontos tudni, hogy a
kutya is élőlény, és nem gép, sok
segítséget tud adni a gazdájának, de
nem korlátlanul. A kiskutyákat
másfél éves koruk körül választják
ki a rendőrség számára veleszületett
készségük és idegrendszerük
alapján. Nem számít, ha iskolát
végzett, nem számít a törzskönyv,
csak az, hogy a felvételi feladatokat
magas szinten oldja meg. Például
ha egy járőrkutyára gépfegyverrel
lőnek, nem hátrálhat meg, nem futhat
el. Váratlan támadásnál a kutya
nem menekülhet el. A felvétel másik
kritériuma a diszplázia vizsgálat.
Ekkor azt vizsgálják az elaltatott
kutyáknál, hogy a csípőizületi
csontjuk deformált-e. Sajnos a mai
németjuhászoknál tízből nyolc esetben
fedezhető fel ez a veleszületett
betegség, amelyet gyógyítani nem
lehet. Ez a beltenyészet és a leromlott
tenyésztés eredménye. Nem
fajtatiszta kutyáknál nincs diszplázia.
Rendőrkutya nem csak németjuhász
lehet. A járőrkutyáknál
ez a fajta a legjellemzőbb, de a keresőkutyák
között van például spániel.
A feladatokat tekintve a jelzőmódok
is mások: a robbanószer-kereső
kutya fekvéssel, üléssel jelez, a
kábítószer-kereső mindent szétkapar,
szétrág.
Maxi kutya – BM-nevén Digécz –
Tislér Zoltán második kutyája, előző
kutyájának, Lexinek a fia. A rendőrzászlós
mindkét kutyával jó eredményeket
ért el, munkában és versenyeken
egyaránt. Mostani kutyájával
elnyerték a Szigligeten minden
évben megrendezésre kerülő Ruzsa
Attila járőrkutya-vezető emlékverseny
vándorserlegét, amelyet három
egymást követő évben ugyanazzal a
kutyával első helyen végzett kutyavezető
kap meg végleg. Az állatszeretet
már gyerekkorában jelentkezett
nála, s hogy szenvedélye és munkája
összekapcsolódjon, 1999-ben elvégezte
a dunakeszi ORFK Kutyavezető
Képző Iskola járőr szakát.
Amikor jövőbeli terveikről faggattuk,
csupán ennyit mondott: –
Az a lényeg, hogy minden nap,
minden szolgálat után épen érkezzünk
haza, és végezzük a feladatunkat,
úgy, ahogy eddig.
Steyer Edina
Kutya és gazda: két test – egy lélek
Október 7-én, kedden 16.30-
tól családi délutánra várjuk a
város apraját-nagyját – tudtuk
meg Sifter Józsefné vezető óvónőtől.
A Maci csoport (tiszta kiscsoport)
és a Süni csoport (vegyes
csoport) az alsó tagozat
épületének földszintjén, a Sugár
út 11-13. alatt a bábműsor és a
kézművesség mellett egyéb meglepetésekkel
is készül.
– Miért fontos a család az óvoda
számára?
– A szülőkkel szoros a kapcsolat,
hiszen az óvoda megalakulása is a
velük való együttműködésnek köszönhető
– számolt be Ági néni. –
De ápoljuk is, hogy a teljes nyitottság,
őszinteség légkörében az óvoda
valóban együtt nevelje a gyermekeket
szüleivel. Fontosnak tartjuk
olyan alkalmak teremtését,
ahol a családok kicserélhetik egymás
között gyermeknevelési és
egyéb tapasztalataikat, és konkrét
élethelyzetekből vett tanácsokkal
gazdagíthatják egymást. Ám ez a
délután nyilván inkább a játékról
fog szólni.
P.J.
Együtt a Piarista oviban
A Batthyány Lajos Gimnázium
három diákja remekül szerepelt
az idei Rubik Kocka Európa-
bajnokságon, hiszen kiemelkedő
eredmények sorát érték el
a versenyen.
Akikről szó van, Baticz Milán,
Horváth Máté és Örkényi Róbert –
ők összesen egy világ-, valamint három
magyar rekordot is elértek.
Kezdjük a két magyar csúcsot elérő
Baticz Milánnal, aki a 3x3x3-as egykezes
kategóriában első helyet szerzett,
ugyanekkora kockánál a legkevesebb
mozdulat kitételnél a második
lett. További dobogós eredményei a
különböző versenyekben: 2x2x2 - 2.,
4x4x4 - 2., 5x5x5 – 2., Rubic’s master
magic – 2., Rubic’s clock – 2.,
Rubic’s magic – 3., Square-1 – 3.
Horváth Máté volt az a versenyző,
aki a világrekordot felállította, ő
a Rubic’s master magic-ben szerzett
első helyezést, míg az egy hazai rekordot
elkönyvelő Örkényi Róbert a
Rubic’s magic-ben lett második.
Örkényi ráadásul a rubik kocka lábbal
történő kirakásában is szép eredményt
ért el, negyedik helyével.
P.L.
Villámgyorsan kirakták
Kanizsa 2008. október 2. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Érzelgősen közelíti meg családtagjait,
mert nem akar megbántani véleményével
senkit. AMars hatására ismét energikusan
oldja meg a tennivalóit. Érzelmi életében
kerülje a magányos órákat.
Sötéten látja maga körül a dolgokat. Lehangoltságát
még az utcán is észreveszik
ismerősei, és meg is jegyzik ezt. Az
anyagi okokból adódó akadályokat önnek
kell legyőzni, és megoldani.
Szeret meglepetéseket okozni családtagjainak,
barátainak. Ha nagy igyekezetében
valami mégis rosszul sikerül, ne keseredjen
el, másnap próbálkozzon újra.
Szívügyek terén legyen higgadtabb.
Kiegyensúlyozott napokra számíthat. A
bolygók nem, esetleg a borús, esőt hozó fellegek
veszik el a kedvét a munkától. Ne engedje,
hogy borús legyen a hangulata, hallgasson
vidám zenét, és vidám embereket.
Sok energiával rendelkezik mostanában.
Használja ki ezt az időszakot karrierje
építésében. Az újdonságok elsajátítása
mellett ne hanyagolja el érzelmi életét
sem.
Az utóbbi időben bármibe fog, legyen az
munkahelyváltás vagy ingatlanvásárlás,
simán mennek a dolgai. Ha beleszólhat
az események irányításába, ne kapkodja
el a véleményét.
Szánjon több időt érzelmi és lelki életére.
Bár többnyire meggondolja cselekedeteit,
a Plútó kapkodóvá teszi, és könnyen
átsiklik a fontos teendőin. Figyeljen jó
arra, mi a fontos, és mi az, ami nem.
Jöhetnek az esős, hideg napok, a Skorpiók
számára a szerelem lesz a legfontosabb.
Bár sikerre számíthatnak a munkában,
most még sem ez köti le a gondolataikat,
hanem a hódítás.
A világ anyagi dolgain kívül csak a másik
nem köti le a figyelmét. Keressen tovább,
ha még nem találta meg az igazit.
Magában bízzon, ne csak a Jupiter támogatására
várjon.
Hallgassa végig türelmesen mindazokat,
akik önhöz fordulnak mondandójukkal.
Bár az időváltozás ingerültté teheti, ne
hamarkodja el véleményét, mert másnap
úgyis megbánná.
Szánjon több időt karrierje építésére. A
csillagok jó lehetőségeket mutatnak. Éljen
velük, és ne utasítson vissza senkit. A
szívügyekre fordítson több időt, ha nincs
még társa, járjon többet társaságba.
Tele van életkedvvel, energiával. Fáradtság
nélkül telnek napjai, sokkal több munkát tud
otthon elvégezni, mint az elmúlt hónapokban.
Fáradozása közben engedjen néha az
erőszaknak, hagyja, hogy meghódítsák.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
DÉL-ZALAI
KRÓNIKA
a helyi hírek
összefoglalója
hétköznap
07:00 08:00,
13:00, 18:00
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-95-6
Állás
műszerész szakirányú 80.000 – 85.000 Ft
elektronikai műszerész szakirányú 110.000 – 140.000 Ft
műszaki karbantartó szakirányú 100.000 Ft
kéménygyártó lakatos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
kőműves szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
hegesztő szakirányú 90.000 Ft
roncsolás mentes anyagvizsgáló szakirányú 69.500 – 110.000 Ft
központi fűtés- és csőhál. szerelő szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
operátor 8. általános 70.000 – 90.000 Ft
műanyaggyártó 8. általános 75.000 – 80.000 Ft
gépésztechnikus technikum 110.000 – 140.000 Ft
controller főiskola 350.000 Ft
villamosmérnök (erősáramú) főiskola 120.000 – 250.000 Ft
gépészmérnök főiskola 200.000 – 250.000 Ft
szociális munkás főiskola 110.000 Ft
faipari mérnök főiskola 250.000 – 500.000 Ft
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugatdunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és
Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy a
http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
VEGYES
Kanizsa 14 – Apró 2008. október 2.
SZOLGÁLTATÁS
􀂊 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),
􀂊 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST (Word, Excel,
QuarkXPress, Adobe Indesign,
Adobe Photoshop programokkal)
􀂊 NYOMDAI ELőKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDőVEL
VÁLLALOK 􀂊 Tel.: 30/9932-534
INGATLAN
Nk belvárosában 600 négyzetméteres
terület – társasház építésére
is alkalmas – eladó! Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072
Nk-án a Fő úton 77 m2-es polgári
lakás jó állapotban eladó. Érd.:
93/321-906 (6200K)
Nk belvárosában a TANDEM
autókereskedés bérbe kiadó vagy
építési teleknek eladó. Tel.: 30/481-
2323 (6260K)
Keleti városrészben négy emeletes
épület I. emeletén, kétszobás, 54
m2, részben felújított, É-D-i fekvésű,
nagy konyhás lakás eladó.
Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/318-
2286 (6301K)
Keresek eladó családi házat, lakást
és egyéb ingatlant Nagykanizsán.
Érd.: Kárpátiné 30/640-1180
(6304K)
Keresek eladó családi házat, lakást
és egyéb ingatlant Zala megye
területén. Érd.: Horváth 30/640-
1180 (6303K)
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, udvarral
eladó. Érd.: 93/323-737,
20/398-1455 (6312K)
Sormáson a központban összkomfortos,
négy szobás családi ház
eladó. Irányár: 12 millió Ft. Érd.:
70/567-5623 (6313K)
Szép természeti környezetben kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.:
20 óra után a 93/315-559 (6314K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.:
20 óra után a 93/315-559 (6315K)
Eladnám vagy elcserélném kisebbre
három szobás, III. emeleti,
belvárosi, egyedi gázfűtéses lakásomat.
Érd.: 30/9590-413 (6283K)
Nk-án a Corvin utcában két és
félszobás, karbantartott lakás eladó.
Irányár: 8,8 millió Ft. Érd.: 93/323-
737, 20/3981-455 (6316K)
Hétvégi ház a Szőlőskert fogadóhoz
közel eladó. Panorámás telek
gyümölcsössel, víz, villany van.
Érd.: 30/9371-121 (6332K)
Belvárosban földszinti, 55 m2 utcára
nyíló helyiségcsoport irodai
használatra, garázzsal eladó.
Ugyanitt teremgarázs helyek eladók.
Érd.: 30/901-9013 (6333K)
Nagyrécsén hét éves, 100 m2-
es, cirkófűtéses családi ház eladó.
Érd.: 30/633-9545, 20/403-9785
(6285K)
Nagykanizsa keleti városrészében
első emeleti, felújított lakás
eladó. Tel.: 70/454-0475 (6335I)
Nagykanizsán 1,5 szobás, felújított
lakás eladó. Irányár: 5,5 millió
Ft. Tel.: 70/454-0475 (6336I)
Nagykanizsa belvárosában cirkó
fűtéses, 1+2 félszobás lakás eladó.
Tel.: 70/454-0476 (6337I)
Panelprogramos, alacsony rezsijű
egyszobás lakás eladó. Tel.:
70/454-0494 (6338I)
Kazanlak krt.-on első emeleti,
62 m2-es lakás eladó. Tel.: 70/454-
0494 (6739I)
Városkapu krt.-on két szobás lakás,
panelprogramos épületben eladó.
Irányár: 5,75 millió Ft. Tel.:
70/454-0476 (6740I)
Szepetneken 75 m2-es családi
ház eladó. Irányár: 8,5 millió Ft.
Tel.: 70/454-0475 (6741I)
Nagykanizsán, a Rózsa utcában
részben felújított, három szobás,
cirkó fűtéses lakás eladó. Irányár:
13,5 millió Ft. Tel.: 70/454-0485
(6742I)
Nagykanizsán, a Herman Ottó
utcában, két szobás, felújított lakás
eladó, Irányár: 7,7 millió Ft. Telefon:
70/454-0485 (6743I)
Nagykanizsán, a Városkapu
körúton, három szobás, felújított
lakás eladó. Irányár: 7,8 millió
Ft. Telefon: 70/454-0485 (6744I)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, régi
újságokat, stb.! Érd.: 20/555-
3014 (6083K)
170 literes prés eladó. Tel.:
30/448-6072 (6278K)
Pianino eladó! Érd.: 30/901-
2482 (6306K)
Nagyméretű szobanövények eladók.
(6 ágú yukka, kaktusz, kenyérfa)
Tel.: 93/315-861, 30/851-
7255 (6327K)
Keresek megvételre régi fa szőlőpréseket
és malomkövet. Tel.:
30/293-8685 (6328K)
Eladók tömör faszerkezetű
„LENTA” típusú, beltéri, acélbetétes,
felületkezelt bejárati ajtók
világos színben. Tel.: 70/261-
7694 (6330K)
Eladó jó állapotú kétszárnyu kapu,
ipari méretű állványok, gyári satupad
olcsón. Érd.: 20/9591-157 (6331K)
Biztonsági őr fegyveres vagy
anélküli szolgálatot vállal főállásban
vagy helyettesként Nk-án, illetve
a környező településeken. Érd.:
20/254-2679 (6286K)
Takarítást vállalok. Érd.:
93/325-759 (6279K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
pótvizsgára, felvételire felkészítést,
valamint szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését vállalom.
Tel.: 30/968-8184 (6288K)
Ásott kutak tisztítását vállalom.
Tel.: 20/9366-182 (6306K)
Újra masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybevehető) Teljes
testre, 30 perces lazító masszázs 1000
Ft. Egyéb szolgáltatások: alakformáló,
talp-, stb. masszázs. Hívásra házhoz is
megyek! Tel.: 30/481-2323
2008. október 6.
Az 1848/49. évi Forradalom
és Szabadságharc hősi halottainak
tiszteletére rendezett
megemlékezések
11 óra Aradi udvar
Himnusz - Ünnepi beszéd - a Hevesi
Sándor Általános Iskola diákjainak
műsora - Koszorúzás
14 óra
Székely kerti megemlékezés
Október 3. 20 óra
SEGÉLYKONCERT A DÉVAI
ÁRVÁKÉRT
Szervező: Károssy Gergő. Belépődíj:
felnőtt 500 Ft, nyugdíjas, diák 300
Ft. Ajándékgyűjtés a Batthyány Lajos
Gimnáziumban és a Medgyaszay
Házban
Október 6.
18 óra
DINNYÉS 60!
Belépődíj: felnőtt
800 Ft, nyugdíjas,
diák 500 Ft
Október 8. 17 óra
THÚRY TANULMÁNYOK
KIÁLLÍTÁS
Október 8. 18 óra
MATEMATIKAI KONFERENCIA
Október 9. 13 óra
TALÁLKOZÁS TÜSKÉS TIBOR
ÍRÓVAL
A CSEND FESTőJE
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthető: október 31-ig
"A MÚLT EMLÉK, A JÖVő
TITOK, A JELEN AJÁNDÉK"
Fotókiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet életútjáról
Megtekinthető: október 25-ig
Október 3. 10 óra
KÖNYVELőK
KONZULTÁCIÓS NAPJA
"Áfa törvényünk haton innen és túl"
Illetékek 2008. Előadó: Kollár Katalin.
Jelentkezni: 24/420-586
Október 5. 9 óra
MASSZÁZS TANFOLYAM
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI
KÖZPONT
MÓRICZ ZSIGMOND
MűVELőDÉSI HÁZ
MEDGYASZAY HÁZ
KÉPZőMűVÉSZETEK HÁZA
MAGYAR PLAKÁT HÁZ
Kanizsa 2008. október 2. – Sport 15
A még teljesen le nem zárult baseball
bajnokság harmadik helyét
szerezte meg a Nagykanizsa Ants
együttese, miután a „kisdöntőben”
legyőzte a Jánossomorja Rascals
csapatát. A Hangyáknál nagy volt
a fogadkozás az elbukott elődöntő
után, hogy többet nem hibáznak, s
végül igazolódott is a papírforma,
Darabos Gábor és Gondi Zoltán
tanítványai mind idegenben
(13:11), mind idehaza (6:3) legyőzték
Győr-Moson-Sopron megyei
ellenlábasukat. Bár, ha Jánossomorja
viszonylatban tekintünk
az Ants-re, korábban sokkal nagyobb
volt a „szakadék” a két gárda
között végeredmény tekintetében,
vagyis adódik a kérdés, vajon
ők jöttek fel annyira, hogy az elkövetkezendőkben
egy újabb komoly
riválissal kell számolni? A bajnoki
cím sorsa egyébként az Óbuda-
Szentendre párosításon dől el.
Az a nagy igazság, hogy a klub
aranygenerációja kifutott, s bármennyire
is nehéz tudomásul venni,
Barbalics Lászlóék fanatizmusa
egyelőre még nem köszön vissza az
új generációnál. Nem lehet feledni a
szenzációs KEK-győzelmet 1999-
ből, vagy éppen a 2002-es Interligasikert
Zágrábban, a helyi HASK ellen,
amikor a mintegy félezres nézősereg
soraiban ott voltak a Dinamo
Zagreb Bad Blue Boys nevű szurkolócsoportjának
képviselői is.
Akik aztán nagy bőszen petárdázásba
és füstbombázásba is kezdtek,
látván, hogy a hazaiak kikapnak a
kanizsaiaktól. 2003-ban még volt
egy nagy BEK-tornás kirándulás a
szlovákiai Nagyszombatra, s a
Trnava Angels pályáján ámultak is
Hajdú Lászlóék, milyen jó lenne
mindig legalább háromszáz néző
előtt játszani…
Polgár László
Harmadikként zártak
Névjegy: Nagykanizsa Ants Baseball Club
Alapítási éve: 1989/1990. Színe: kék-szürke. Címe: 8800
Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor utca 2. Pályája: Thury-pálya
(Virág Benedek utca; 200 férőhellyel). Elnök: Dencs Béla.
Edzők: Gondi Zoltán, Darabos Gábor. Legnagyobb sikerei: 5-szörös
bajnok (1996, 1997, 2001-2003), 7-szeres kupagyőztes (1996, 1999,
2001-2004, 2006) Interliga-győztes (2002), B-csoportos KEK-győztes
(1999), A-csoportos KEK 7. hely (2000).
Kozármisleny – Kanizsa KKDKG
East 69-100 (17-25, 10-25,
24-22, 18-28)
Kozármisleny, 200 néző. Kanizsa:
Kasza 25/9, Beck 7/3, Vertetics
8, Koma 16, Szabó B. 6. Cserék:
Filipovics 6, Sági 16/6, Kiss
Z. 5, Fodor 3/3, Zsámár 8, Murvai.
Edző: Kovács Nándor.
Az NB I B újonc együtteséhez
látogatott a kanizsai alakulat, s nem
sokáig kellett várni arra, hogy letisztázódjanak
az erőviszonyok. Az
irányítóként játszó Kasza Dániel
vezetésével mondhatni hengereltek
a vendégek, érdekesség viszont,
hogy ezúttal Szabó Balázs támadásban
nem villogott. Persze, egy
gárda akkor ütőképes, ha nem csupán
egy emberen múlik szereplése,
vagyis a gépgyáriak valóban több
pilléren állnak. S hogy mennyire
van egyben a társulat, annak megítélésére
mégsem kell sokat várniuk
a kanizsai drukkereknek, hiszen október
5-én, 17 órától a Cserháticsarnokban
fogadja Kovács Nándor
legénysége a Budaörs csapatát.
Eredetileg a mostani hétvége szabad
lett volna, ám a találkozót előrehozták
a jövő évi időpontjáról.
A kosárlabdázó hölgyeknél egyelőre
még nem kezdődött el a szezon,
siker viszont van a Kanizsai
Vadmacskák háza táján, mivel a
megyei szövetség a legtehetségesebb
leány játékosnak választotta
Fuisz Viktóriát, aki a díjat a múlt
heti zalaegerszegi Göcsej Kupa
megnyitóján vehette át.
Korosztályának igazi nyerő típusú
kosarasa, hatékony dobó-teljesítménnyel.
Az elmúlt szezonban
már bemutatkozhatott az NB I
A-csoportban, s már az U16-os
válogatott keretébe is meghívót
kapott, így novemberben újabb
edzőtábor vár a tehetséges kosárlabdázóra.
P.L.
Taroltak a gépgyáriak, Fuisz a legjobb
A hét tehetsége: Fuisz Viktória
Születési hely, idő: Budapest, 1993. 05. 08.
Sportága: kosárlabda. Posztja: bedobó, hátvéd.
Eddigi klubja: Kanizsa DKK/Kanizsai Vadmacskák (2000-)
Eddigi sikerei: A gyermek-korosztályú bajai országos döntő legjobb
és legponterősebb játékosa (2005), Zala megye legtehetségesebb
játékosa-díj (2008), U16-os válogatott kerettag (2008).
A női kézilabda NB II-ben szereplő
N. Izzó SE együttese idehaza
játszott Hosszúheténnyel, s
nyert most is otthoni környezetben
– ezúttal 32-17-re. Tulajdonképpen
egy percig nem volt kétséges,
melyikük nyeri a találkozót,
hiszen a hazaiak rögtön magukhoz
ragadták a kezdeményezést.
A dél-zalaiak legeredményesebb
gólszerzői Papp Zsanett (8), Takács
Andrea (6), László Renáta
(5) és Kiss Melitta (5) voltak, s érdekesség,
hogy utóbbi játékos valamennyi
gólját büntetőből szerezte.
Az Izzó férfi csapata a fővárosi
Elektromos csarnokába utazott, s
nagy küzdelemben nyert 29-27-re.
Az első játékrészben még a „Tromos”
vezetett 17-14-re, amivel meg
is lepte némiképp ellenfelét, a második
félidőben aztán rákapcsoltak
a kanizsaiak, s végül a remek védekezésnek
is betudhatóan nyertek
29-27-re. A legtöbb gólt szerzők az
izzósok közül Kotrics Gergely (9),
valamint Ányos József (8) voltak. A
mostani hétvégén pedig a jelenlegi
listavezető Siklós érkezik a Zsigmondy-
csarnokba szombaton 17
órakor. A baranyaiakkal vívott öszszecsapás
érdekessége, hogy az elmúlt
idényben mindkét meccsükön
a siklósiak nyertek, így itt az ideje a
visszavágásnak.
Eddig mind a nőknél, mind a
férfiaknál a kanizsaiak két győzelem-
egy vereséggel állnak a tabellán.
P.L.
Kézisek: Két csapat, két siker
Hartaiék biztosan utaznak.
Újszászon rendezték a lábtoll-labdázók
soros ranglista versenyét,
egyben EB-válogatóját. Amezőnyt
a sportág szűk hazai elitje alkotta,
s Hartai Attilának, a kanizsai
Zemplén SE kiválóságának így sikerült
három elsőséget és egy harmadik
helyet bezsebelnie. Értelemszerűen
ezzel ő emelhette magasba
az Újszász-kupát, de a verseny
ennél többről is szólt. Nevezetesen
a csapatok küzdelmében
eldőlt, hogy a Csizmadia Tamás,
Hartai Attila, Huszár Emil, Takács
Endre, Szatmári Tamás ötös már
ott lehet a szerbiai rendezésű Európa-
bajnokságon. Férfi egyéniben,
párosban és vegyes párosban a
szintén újszászi országos bajnokságon
dől el, hogy ki utazhat a magyar
válogatott színeiben a Backi
Vinogradiban (Királyhalom) rendezendő
kontinensviadalra.
A cápák nem cowboyok. A
Nagykanizsa Demons juniorjai a
amerikai futball bajnokság negyedik
fordulójában a Győr Sharks ellen
játszottak hazai pályán, s a legutóbbi
Budapest Cowboys elleni
fölényes győzelem után nagy volt
soraikban az elszántság. Aztán a
mérkőzésen kiderült, hogy a délzalaiak
egyelőre nem képviselnek
azonos szintet a győriekkel, a vendégek
már az elején gyorsan elhúztak
ellenlábasuktól. Az utolsó játékrészben
végeztek csupán döntetlenre
a felek (6:6), összesítésben
pedig 72:28-ra nyert a Cápák. A
Demons következő találkozójára a
fővárosban kerül sor a Budapest
Titans ellen, s ha nyernének Erhetics
Jánosék, a rájátszás sem lenne
számukra elérhetetlen. ADémonok
mérlege eddig egy győzelem és két
vereség, melybe beleszámolták azt
is, amikor nem álltak ki, utólag azt
a meccset végül a Farkasoknak
igazolták.
Középpontban a tájfutás.
Ahogy minden évben, ezúttal is
megrendezték Nagykanizsán a tájfutók
népszerűsítő a Kanizsa Futóés
Szabadidő Klub szervezésében.
Ebben az esztendőben azonban
nem a Mindenki sportpályáján,
hanem a Csónakázó-tó körül futottak
a nevezők négy kijelölt pályán
– több korosztályban. Délután pedig
a futók speciális országos bajnoki
futamát bonyolították, s a jelző
azért kívánkozott a besorolás
elé, mert mozgássérültek is teljesíthették
a távot, ráadásul huszonnyolcan
külhonból érkeztek a
megmérettetésre, többek között
Horvátországból és Szlovéniából.
Kanizsa – 16 Ismét mozi 2008. október 2.
Nemcsak tetszetıs verssorokban,
hanem cselekedetekben, tettekben kell
a nØp emlØkezetØbe vØsni az esemØnyeket,
hiszen gy mindenkinek k ze van hozzÆ.
KÆnyÆdi SÆndor zenete NagykanizsÆra
Nagykanizsa Megyei Jogoe VÆros
nkormÆnyzata nevØben
tisztelettel megh vom
nt Øs kedves csalÆdjÆt
2008. okt ber 6-Æn
az 1848/49. Øvi forradalom
Øs szabadsÆgharc
hısi halottainak tiszteletØre
rendezendı megemlØkezØsre.
Marton IstvÆn
polgÆrmester
Aradi udvar
10.45 TØrzene
11.00 Himnusz
nnepi beszØdet mond:
Balogh LÆszl , az OktatÆsi, KulturÆlis,
IfjoesÆgi Øs SportbizottsÆg eln ke
KoszoroezÆs
A Hevesi SÆndor `ltalÆnos Iskola
diÆkjainak nnepi mßsora
Sz zat
KØrj k, hogy koszoroezÆsi szÆndØkukat a Hevesi
SÆndor MßvelıdØsi K zpontban sz veskedjenek
elızetesen jelezni! (Tel.: 93/310-465)
SzØkely kert
14.00 A szØkely negyvenkilencesekre
emlØkez nk
K zremßk dnek:
Hevesi SÆndor `ltalÆnos Iskola
diÆkjai
BeszØdet mond:
Szılısi MÆrta nkormÆnyzati kØpviselı
A menet a Hevesi SÆndor
`ltalÆnos Iskola elıl indul
14.00 rakor
a PolgÆri KanizsÆØrt Alap tvÆny szervezØsØben
nnepi program
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa, Garay u. 21.
NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET
a következő önkormányzati tulajdonú garázsok bérbeadására
1. Nagykanizsa Városkapu krt. 16. szám alatti 18 m2 alapterületű
garázs (Hrsz.: 3059/40/A/8)
Induló licit bérleti díj: 600 Ft/m2/hó
Alicitlépcső: 50 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2008. október 6. 9-10 óra között.
(Külön kérésre más időpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. október 14. 9.30 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatankezelési Intézménye I. emeleti tárgyaló
(Nagykanizsa, Garay u. 21.)
2. Nagykanizsa Városkapu krt. 16. szám alatti 18 m2 alapterületű
garázs (Hrsz.: 3059/40/A/12)
Induló licit bérleti díj: 600 Ft/m2/hó
Alicitlépcső: 50 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2008. október 6. 9-10 óra között.
(Külön kérésre más időpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. október 14. 10 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatankezelési Intézménye I. emeleti tárgyaló
(Nagykanizsa, Garay u. 21.)
3. Nagykanizsa Városkapu krt. 14. szám alatti 18 m2 alapterületű
garázs (Hrsz.: 3059/39/A/63)
Induló licit bérleti díj: 600 Ft/m2/hó
Alicitlépcső: 50 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2008. október 6. 9-10 óra között.
(Külön kérésre más időpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. október 14. 10.30 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatankezelési Intézménye I. emeleti tárgyaló
(Nagykanizsa, Garay u. 21.)
A bérleti díjak az áfát tartalmazzák.
Mindhárom bérleménnyel kapcsolatban érdeklődni lehet
a 93/311-241 illetve a 06/30/2273-192 telefonszámokon.
Tavaly március óta nincs mozi
városunkban. Először az Apolló
Filmszínházat zárták be évekkel
ezelőtt – korszerűtlen is volt már, s
az uralmat átvette a multiplex. Eztán
az utóbbi nem teljesítette a
tulajdonosok reményeit, így ennek
is vége lett. Ötletek, tervek voltak,
hogy miképpen lehetne újra mozit
létesíteni Nagykanizsán, de füstbe
mentek. Most ismét itt a lehetőség,
hogy a filmszeretők ne otthon nézzék
meg a vászonra valót.
A kulisszatitkokba Czira Tamás,
az újjáélesztő cég, az Artmoszféra
Kft. munkatársa vezetett be bennünket:
– Első lépésként a nagytermet
nyitjuk meg – 210 férőhellyel –
majd remélhetőleg november táján
a kistermet is. Ez utóbbi 97 fős
lesz, amelyben művészfilmeket is
vetítünk majd. Újdonságnak számít
a régi technikához képest,
hogy a hagyományos vetítőgép
mellé betelepítünk egy vetítéskönnyítő
projektort, mellyel digitális
tartalmat is be tudunk mutatni.
Ez azért jó, mert több moziba is
eljutnak a premierfilmek, amelyeket
a 35 milliméteres kópiák korlátozott
száma miatt nem minden
kisvárosi mozi kap meg a forgalmazóktól.
Szintén új dolog, hogy
nem lesz helyjegy, mert az nagy
bosszúság mindenki számára, ha
meg van szabva, hova ülhet. Például
egy kétszáztíz fős teremben,
ha csak ötvenen-hatvanan vannak,
akkor hadd üljenek oda, ahova
akarnak.
Ugyan a hivatalos Moziünnep
szeptember 25-28-ig zajlott az országban,
a nyitás napjától kezdve,
mégis négy napon keresztül Kanizsán
is ünnepelhetnek a filmrajongók.
Ebben az időszakban – hogy
a kanizsaiak se csússzanak le erről
a programról – nálunk is 490 forintos
jegyár mellett tekinthetik
meg a filmeket. Az első blokkban
egy animációs film, a Kung-fu
Panda, egy musical, a Mamma
Mia!, és a Múmia harmadik epizódja
kerül terítékre.
S.E.
Október 2-án nyit a mozi
XX. évfolyam 33. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2008. október 9. Kanizsa
Főhajtás a vértanúk emléke előtt
Az égi hazának és a földinek
egyaránt. A magyarországi piarista
rend számára ugyanis az, hogy
„magyar”, nem csak egy egyszerű
minőségjelző, hanem nagyon erős
identitásbeli meghatározottságot
jelent. Ekképp fogalmazták meg a
hazafias nevelés teendőit: ,,...a hazaszeretet
lángját csak olyan nevelés
szíthatja fel a lelkekben, mely az
értelem és a kedélyélet alakításán
túl az akarat s vele az egész jellem
formálására is döntőleg tud hatni...
A hazának nem szónokló és mellverdeső,
hanem kötelességtudó és
áldozatkész fiakra van szüksége.
(Folytatás a 2. oldalon)
Kötelességtudó és áldozatkész fiakra van szükség
Két hazának
nevelnek polgárokat
Fotó: Bakonyi Erzsébet
(Folytatás az címlapról)
Olyanokra, akik mindenüket,
egyéni kényelmüket, vagyonukat,
sőt, ha kell, életüket is fel tudják
érte áldozni.” Ez a piarista szellem
nevelte a márciusi forradalom
szellemi előkészítőit: Vörösmartyt,
Katonát, Madáchot, s részben
Petőfit is. Ilyen piarista iskolákból
kerültek ki: Széchenyi István,
Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Horváth
Mihály, Klauzál Gábor, Mészáros
Lázár, Csányi László,
Klapka György, Nagy-Sándor József,
Perczel Mór, Török Ignác,
Vasvári Pál, az első felelős kormány
miniszterei, a szabadságharc
hős katonái, a nemzet vértanúi.
Érthető tehát, hogy a kanizsai
Piarista Iskola apraja-nagyja hagyományosan
az Aradi udvarban
kezdi az október 6-i nap reggelét.
Az Aradi udvarban, Batthyány
Lajos mártír miniszterelnökünk és
a 13 honvédtábornok szobránál,
délelőtt 11 órakor került sor a
nap központi ünnepségére. Balogh
László, az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság elnöke
beszéde után Dinnyés József
és a Hevesi Iskola diákjai adtak
megemlékező műsort. „A harcnak
a mi halálunkkal még nincs vége,
ti folytassátok, előre!” – mintha a
mártírok örök üzenetét hallanánk
a Neugebäude udvarából és az
aradi várárokból, mikor Tóth Kálmánnak,
a tizenéves fővel honvédként
harcoló költőnek híres
verse, az „Előre” hangzik fel. Kanizsán
és országszerte sokak szívéből
szól. Jegyezzük meg az aradi
tizenhármak nevét, a Kossuthnóta
dallamára: „Leiningen gróf,
Damjanich János, /Kiss, Pöltenberg,
Láhner, Lázár Vilmos, /
Aulich, Knezich, Nagy Sándor,
Schweidel, / Török, Dessewffy,
Gróf Vécsey. / Éljen a magyar
szabadság, / Éljen a haza!”
Délután kettőkor a Dobri Lajos
vezette hagyományőrző huszárok
nyomában vonult a menet a Székely
kertbe, ahol Szőlősi Márta
önkormányzati képviselő hangsúlyozta,
hétköznapjainkban is
szükség van a kitartásra. „Hiszen
sokadszorra is nekirugaszkodtok
egy kacifántos, beugratós matekpélda
megoldásának, ha a helyzet
úgy kívánja – fordult az ott ünneplő
600 hevesis gyerekekhez. –
Szüleitek, nagyszüleitek közül
soknak van birtoka. Ha az egyik
éven elveri a jég a termést, föladják-
e? Bizony, nem, a következő
évben újra kezdik!” A
nyergestetői szabadságharcosok
és nagyszüleink, szüleink makacs,
soha fel nem adó és lehetetlent
nem ismerő életének folytatói
akarunk lenni – zárta beszédét a
Hevesi Sándor Általános Iskola és
a Polgári Kanizsáért Alapítvány
együttes megemlékezésén, melyet
a nyergestetői székelyek emlékére
tavaly ültetett kis fenyves körül
tartottak.
P.J.
Kanizsa 2 – Vértanúk 2008. október 9.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Ügyintéző: Kém Eszter. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Irtás u. 14/d. sz alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 320-16 / 2008.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése
alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzője a 6/320-12/2008. számú Nagykanizsa Irtás u. 14/d. szám alatti
1847/47. hrsz-ú ingatlanon átalakított és bővített társasházi lakás használatbavételi
engedélyezési ügyében a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését
meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a
közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős,
ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton
tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény a október 6-án kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Ügyszáma: 6/320/2008. Tárgya:
használatbavételi engedély. A kérelmező ügyfél neve: Godinek József és
Godinek Renáta. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal
közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa
1847/47. hrsz-ú és 1841/7. hrsz-ú társasházi ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti
ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda:
8-12, 13-17, péntek: 8-12
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat
ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez
kötve, fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a
döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett,
de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel
ellátott fellebbezéssel lehet élni.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor építéshatósági osztályvezető
Építéshatósági hirdetmény
„Egy szó volt csak,
hogy: Előre!”
A soha meg nem
adásról
Kanizsa 2008. október 9. – Hirdetés 3
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2008. október 9.
Az alábbiakban a helyi médiumokhoz
eljuttatott, október 6-
án elhangzott, Marton István
polgármesterrel készült interjút
olvashatják.
– Polgármester Úr, a soros
közgyűlés nyolcadik nekifutásra
sem fogadta el az Erzsébet tér
északi részének értékesítésére
vonatkozó javaslatát, és a második
alpolgármester választására
vonatkozót nem is tárgyalta.
– De legalább véget ért ez a bohózat.
Másfél évet küzdöttem, hogy a
város főteréről eltűnjön az a romhalmaz,
de belátom, a képviselő testület
– ki tudja, miért – ragaszkodik hozzá.
És ami ennél sokkal súlyosabb,
hogy ezzel a döntéssel azt is sikerült
elérni, hogy elmaradjanak az idei
évre tervezett járdafelújítások, valamint
veszélybe került az a kétmilliárd
forintos belváros-rehabilitációs
pályázatunk, melyet első körben
azért utasított el a bíráló bizottság,
mert a megvalósítás területén kevés
magánerős beruházás indul. Hála a
tizennégy elutasító képviselőnek, itt
sem fog, de a telken álló veszélyes
hulladék kémény méltó emlékművet
állít majd a politikai és gazdasági alkalmatlanságuknak.
– Nem erős szavak ezek?
– Szerkesztő Asszony, azt hiszi,
csak vicceltem, pedig korántsem.
Karádi Ferenc képviselő úr valóban
javasolta, hogy az imént említett –
egyébként szerintem életveszélyes –
gyárkéményt a város nyilvánítsa
műemlékké … miközben a régió
legszebb főterét tervezzük köré.
Egészen elképesztő, nem irigylem a
választóit.
– És alpolgármestert sem sikerült
választani.
– Nem, de ezen őszintén szólva
egy cseppet sem lepődtem meg, hiszen
Cseresnyés Péter nem szívesen
mondana le vélt, vagy valós
hatalmának még a töredékéről sem.
– Ez érdekes, ugyanis a FIDESZ
az elmúlt közgyűlés után
azt nyilatkozta, hogy megegyeztek
Önnel a második alpolgármesterről,
pusztán a leendő hatásköröket
kell kidolgozni. Ezek
szerint ez máig nem történt meg?
– Ellenkezőleg, ez már akkor is
eldöntött tény volt, azt kérték, foglaljam
ezeket írásba, melyet nem
mulasztottam el megtenni.
– Akkor viszont végképp érthetetlen
a dolog.
– Nézze, az egész ügy abszurd.
Én ugyanis konkrét személyhez
sem ragaszkodtam, előzetes keresetemben
úgy fogalmaztam, hogy
Papp Nándor, Bene Csaba, Balogh
László, Gyalókai Zoltán és Tóth
Nándor képviselők közül bármelyiküket
el tudom fogadni helyettesemként.
Vitán felül ők a FIDESZfrakció
szakmailag legrátermettebb
emberei. Amostani döntést egyféleképpen
lehet értelmezni, a helyi FIDESZ
vezetése és a FIDESZ önkormányzati
frakciója szerint ezek az
emberek alkalmatlanok a feladatra.
– Mit érezhetnek most ezek a
képviselők?
– Helyettük nem válaszolhatok,
de én bizonyosan megalázónak
érezném a helyzetet. Annyit azért
elárulnék, hogy a felsoroltak közül
nem mindenki fogadta el a felkérésem,
no nem azért, mert amúgy nem
vonzza őket a pozíció, csak féltek a
lehetséges következményektől.
– Milyen következményektől?
Egyáltalán volt, aki vállalta volna?
– Az első kérdésre nem válaszolnék,
mivel az FIDESZ-es belügy, és
nem vagyok a párt tagja. És igen,
volt, aki vállalta volna a szolgálatot,
akár bátornak is nevezhetném ezért.
– De mégsem teszi?
– Ha bátor lenne, akkor most ő
nyilatkozna helyettem, de félreértés
ne essék, nem kárhoztatom ezért.
– Polgármester Úr, lát esélyt
arra, hogy ezek a kérdések tisztázódjanak
egyszer?
– Arra gondol, hogy a fent nevezett
urak közül valaki előáll a farbával?
– Például arra is.
– Nézze, erre a kérdésre Uri Geller,
ha tudja a választ. A viccet félretéve,
nem kizárt, hogy kitálal valaki,
de fegyelmezett embereknek
ismertem meg őket, sokkal valószínűbb
tehát, hogy egyenként, esetleg
együtt nyilatkozzák majd: igazából
nekik soha meg sem fordult
fejükben az alpolgármesterség,
hisz ahhoz legalább cseresnyéspéteri
tálentummal kell bírni…
– Még egy, a város jövőjének
szempontjából rendkívül nagy
horderejű hozadéka volt a közgyűlésnek,
nevezetesen Horváth
István képviselő bejelentette, a
jövőben nem kíván a FIDESZfrakció
kötelékében politizálni.
Ez azt jelenti, hogy a frakció elvesztette
többségét a testületben.
A kilépésnek lehet köze az alpolgármester
választás kudarcához?
Jelenthet ez problémát a
város irányítása szempontjából?
– Nem tudom, hogy ponosan
mihez és mennyire van köze döntésének,
valószínűleg ugyan azért
hagyta ott a frakciót, amiért én be
sem léptem oda két évvel ezelőtt…
A FIDESZ-frakciót pedig nem kell
félteni, legjobb tudomásom szerint
az alpolgármester úr az utóbbi időben
látványosan nyitott az
SZDSZ-es képviselők felé.
– Ezzel kapcsolatban kérdezem,
a képviselő példáját többen
is követhetik?
– Erre szintén nem tudok válaszolni,
de őszintén szólva egyelőre
nem is foglalkoztat a dolog. Én csak
egy második, dolgozó alpolgármestert
szeretnék, valamint legalább
tizenhárom olyan képviselőt, akik
hallgatnak az észérvekre, akikkel
együtt élhető várost tudunk építeni.
– Ezzel azt mondja, hogy Cseresnyés
Péter nem dolgozott? Hiszen
Ön volt az, aki öt héttel ezelőtt
elvette minden hatáskörét.
– Gondolja, hogy ha tisztességgel
végezte volna a munkáját, akkor sor
került volna erre a lépésre? Egyáltalán,
szóba került volna egy második
alpolgármester? Korántsem. Bár a
huszonhárom megyei jogú városból
tizenkettőben három vagy négy alpolgármester
van, kilencben kettő és
rajtunk kívül csak Egerben van egy
fő, aki nem parlamenti képviselő.
Eddig meglehetősen sok feladattal
volt megbízva, többek közt ő felelt a
kanizsai kórház működéséért, az
egészségügyi alapellátásért, a szociális
ügyekért, az oktatásért és a kultúráért
is, ám – bármely hivatali dolgozó
a megmondhatója – az operatív
munkában szinte alig vett részt, ezeket
mind nekem, a nem létező szabadidőmben
kellett intéznem. Az alpolgármester
jószerivel csak a
négyszázhúszezer forintos fizetéséért
járt be a hivatalba, meg azért,
hogy a holdudvarát szervezze és kibiceljen
a közbeszerzéseknél. Mint
ahogy erre a közgyűlésben az MSZP
és az SZDSZ sokszor rámutatott.
Elég utánanézni, hogy száz közgyűlési
előterjesztésből hányat jegyzett
az alpolgármester, nagyjából ötöt, a
fennmaradó kilencvenötöt nekem
kellett előkészíttetnem. Hogy érzékeltessem,
mit is jelent ez, Sopronban,
ami egy Kanizsa méretű város,
száz előterjesztésből kilencvenet a
három(!) alpolgármester jegyez, és
csak a fennmaradó tizet a polgármester.
Neki az a feladata, hogy öszszefogja
a munkát, és a leendő befektetőkkel
tárgyaljon. Irigylésre
méltó, és egyben követendő példa.
– És hatékony is?
– A jelenlegi áldatlan állapotnál
mindenképpen hatékonyabb, ezért
is igyekszem majd a legközelebbi
alkalommal olyan, szakmailag
megfelelő jelöltet állítani, akit a testület
többsége hajlandó elfogadni.
– Ez jelentheti azt, hogy esetleg
ellenzéki képviselőt jelöl alpolgármesternek?
– Amennyiben úgy látom, hogy
csak ellenzéki képviselő kaphatja
meg a szükséges szavazatszámot,
ezt sem zárom ki, azonban hozzátenném,
hogy a merítési lehetőség
onnan sem bőséges.
„De legalább véget ért ez a bohózat”
Kanizsa – A 2008. október 9. mi ügyeink 5
Kultúrember a jelenleg regnáló kormányfő nevét a balatonőszödi
beszéd óta nem írja ki. Ezért van a Gy.Ferenc.
Döbling
Vannak nevek, emberek és tettek. És vannak más nevek, más emberek
és más tettek. Az aradi hajnalon egyesek bizonyítottak. A – nem a
Kazinczy értelemben vett - magyar hajnalon mások bizonyítanak. Nézzük
a neveket és nézzük a tetteket. A többi majd a megvilágosodás révén
kiderül. Az értse szavaim, akinek szeme és füle van hozzá.
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich
Károly, Láhner György, Leiningen-Westerburg Károly gróf, Nagysándor
József, Pöltenberg Jenő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly
gróf és Lázár Vilmos ezredes. Vajon közülük, az aradi tizenhárom tábornok
közül hányan magyarok? Nem sokan. És ott van még gróf Batthyány Lajos
miniszterelnök, aki maga vezényelt tűzparancsot a kivégzőosztag katonáinak
önnön halálakor. Meghaltak a magyar szabadságért. Pedig voltak köztük
horvátok, németek, lengyelek. Bem apónak mi keresni valója volt Segesváron?
Semmi. Pipázgathatott volna lengyel szépasszonyok társaságában.
Nem tette. Jött és hatalmas tudásával segítette a magyar sereget.
Nézzünk egy másik listát is. Gy.Ferenc-Szilvásy György-Bajnai Gordon–
Göncz Kinga-Gyenesei István–Veres János. Vajon közülük hányan
magyarok? Többen, mint az aradi vértanúk közül. Egy a baj:
csak papíron. Ha nem így lenne, akkor alkotmányellenesen nem kampányoltak
volna a 2004. december ötödikei, a kettős állampolgárságról
szóló névszavazás ellen. ők nyertek, a nemzet pedig veszített. Mikor
és hol hoznának ők áldozatot a magyar nemzet érdekében? Soha,
semmikor. Nem nagyszavakról, lózungokról van szó, hanem evidenciákról.
Ezek a figurák csak egyetlen dolgot ismernek: a jobb- és a baloldalon
található saját zsebet.
Gy. Ferenc arról papol, hogy gróf Klebelsberg Kuno óta nem volt
akkora fejlesztés a közoktatásban, mint manapság. Hogyne. Csak hogy
Hiller István nem a magánvagyonát – mint az előbb említett vallási- és
közoktatási miniszter – áldozta a közjóért, hanem a digitális táblák beszerzésében
csókos haverok zsebére dolgozik. Klebelsberg kórházsort
épített Szegeden, a maiak kórházak sorát zárják be. Ez így nem megy.
De térjünk vissza 1849-re. Széchenyi Istvánnal, a legnagyobb magyarral
mi történt? Állandó vitában állt Kossuth-tal és végül Döblingben,
idegszanatóriumban végzi. A jelenlegi, közjogi miniszterelnököt
még véletlenül sem akarom hozzá hasonlítani, de a végzés tekintetében
– idegzsába, metakommunikáció – kénytelen vagyok párhuzamot vonni.
De ha ez túl erős, akkor van másik út is. Kossuthé. A torinói emigráció.
A turini bölcs hatalmas vitába keveredett Deák Ferenccel. A
kehidakustányi remete, a haza bölcse a húsvéti cikkre komoly választ
kapott. A Cassandra-levelet. Kossuthnak rövid távon nem, de hosszú
távon igaza volt. A kiegyezés nem vezetett sehová. Igazság ide, vagy
éppenséggel oda, a megalkuvás nem hoz eredményt. Ezt az egykori
magyar kormányzó éppúgy látta, mint a mai magyar tényleges(!) ellenzék.
Azok a pártok, politikai erők, amelyek kicsinyes módon percpillanatnyi
érdekeik szerint nyomják a gombot a Parlamentben „sehonnai,
bitang emberek”. Petőfit citáltam. Észre kellene venni az összmagyarság
érdekeit.
Ennek a kormánynak mihamarabb mennie kell. Itt nincs apelláta.
Hazudtak, csaltak, loptak, ahol csak tudtak. Az SZDSZ kettős játékot
játszik, az MSZP összetojta magát. Az MDF csiki-csuki alapon helyezkedik
és saját sírját ássa. Nincs mese: végjáték zajlik. Arad előtt Görgey
letette Világosnál a fegyvert. Arad után tükörbe nézett. Kossuth a
végsőkig kitartott és nimbusza ma is él hazánkban. ő valóban nemzeti
szabadelvű, liberális volt, nem úgy, mint mostani száj-követői. Széchenyi,
Kossuth, Deák, Görgey és Bem apó – minden összezördülésük
ellenére a magyar haza javát akarták szolgálni.
Gy. Ferenc és Szilvásy, Veres és Gyenesei minden összetartozásukkal
a haza ellen beszélnek.
Kossuth emigrációban, míg Széchenyi bolondokházában végezte.
Ma meg mi bolondulunk meg „népvezíreinktől”.
Csúri Ákos
A hét elején a Fidesz frakciótól
elhatárolódó Marton István
nyilatkozatára az alábbiakban
reagált a megszólított fél.
Nagykanizsán 2006 őszén tizenöten
szereztek mandátumot az önkormányzati
választásokon a Fidesz-
KDNP támogatásával, köztük a polgármester
is. Szándékaink szerint tizenöt
fős jobboldali frakció irányította
volna a várost. Mindannyiunk
meglepetésére azonban néhány hónap
múlva nyilvánvalóvá vált, hogy
a polgármester úr nem kíván frakciónk
tagja lenni, sőt, a frakcióval való
egyeztetés nélkül készíti az előterjesztéseket,
melyekről több esetben
bebizonyosodott, hogy előkészítetlenségük
miatt mindennemű döntésre
alkalmatlanok. A frakció-vezetés
és a frakció egésze is rendszeresen
próbált egyeztetni a város első emberével,
de igyekezetünk a legtöbb
esetben nem járt sikerrel.
Sajnos a polgármester úr a szakmai
nézetkülönbségeket és vitákat
személyes sértődöttsége miatt személyes
ellentétekké mélyítette
azokkal a képviselőkkel szemben,
akik az övétől eltérő véleményt fogalmaztak
meg.
Mik is voltak ezek? Milyen témák
okozták a polgármester személyes
sértődöttségét?
Például a nehéz anyagi helyzetben
lévő város képviselőtestülete
nem támogatta a polgármester fizetésemelését
2007 őszén. Hasonlóképpen
nem támogatta a Fideszfrakció
a „sízsákos” luxusautó vásárlását
és nem értettünk egyet az
általános iskolák összevonásával
sem.
Erre válaszul a polgármester úr –
többek között – akadályozta az idei
út- és járdafelújítások megvalósítását,
és a műfüves pályák építését is.
A polgármester úr annyira „önállóan”
dolgozik, hogy nem hajlandó
egyeztetni a Fidesz-frakcióval és
más képviselőkkel sem. Nem lehet
meggyőzni sem gazdasági-, sem logikai
érvekkel. Ráadásul példátlan
az a szándéka, hogy a neki nem tetsző
embereket megpróbálja a város
lakói előtt lejáratni.
Nem hisszük, hogy azok az újságírók,
akik kénytelenek asszisztálni
ehhez az eljáráshoz, szívesen
vesznek részt ilyen interjúban.
Alaptalan vádaskodásaival, polgármesterhez
méltatlan hangnemével
több képviselőt is mélyen megsértett,
s ezzel nem szolgálja sem
Nagykanizsa érdekeit, sem pedig
városunk pozitív megítélését.
A fentiek tisztázása után frakciónk
– mint azt már sokszor hangoztattuk
– a város és az itt élő emberek
érdekeit messzemenőkig
szem előtt tartva dolgozik, s nem
kíván belemenni méltatlan vitákba.
a Fidesz frakció
A Nagykanizsai Fidesz
Frakció állásfoglalása
AZ ÖTVENES ÉVEK
EGYHÁZÜLDÖZÉSÉRőL,
egy októberi estén
Október 13-án, hétfőn 18 órakor
a Piarista Iskola
leánykollégiumának rendezvénytermében
az „OKTÓBERI ESTÉK” sorozat részeként először
Böszörményi Géza o.sch.p. tanár úr
a nagykanizsai gimnázium szétszóratásáról szól
a fiatal szemével.
őt piarista öregdiákok követik,
akik visszaemlékeznek az átélt eseményekre.
Kanizsa – 6 Városháza 2008. október 9.
Értesítjük a város idős lakóit, hogy október 14-én, kedden 10 órától 12 óráig
a Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
Fogadóórát tart az Idősügyi Tanács
Ügyintéző: Gerencsér M. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról
és helyszíni szemle időpontjáról. Szám: 6 / 2350-2/ 2008.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az érintetteket,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett, melynek tárgya
a Nagykanizsa, 02054. hrsz., 02055/2. hrsz., 02055/3. hrsz., 02055/4. hrsz.
alatti ingatlanok telekegyesítésére vonatkozó engedély iránti kérelem.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom:
A kérelem rövid ismertetése: a fenti ingatlanok összevonásával egy telket
kívánnak a tulajdonosok kialakítani. A kérelemmel érintett ingatlan, valamint
az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület):
Nagykanizsa 02054. hrsz., 02055/2. hrsz., 02055/3. hrsz., 02055/4. hrsz.
alatti ingatlanok, valamint 02046. hrsz., 02047. hrsz., 02048. hrsz., 02051.
hrsz., 02058. hrsz., 02057/1. hrsz., 02045. hrsz., alatti ingatlanok.
Az érintettek az ügy irataiba a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán,
az alábbi helyen és időpontban tekinthetnek be: Nagykanizsa, Eötvös tér
16. III. emelet 305. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12
Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a telekalakítással
érintett ingatlanokon 2008. október 14-én (kedden) 13.30-kor helyszíni szemlét
tartok. Találkozás: a Nagykanizsa 02054 hrsz-ú ingatlanon Kérem a kérelmezőket,
hogy a helyszíni szemle feltételeit a fenti időpontban biztosítani szíveskedjenek,
valamint a kiértesítetteket, hogy az eljárás lefolytatását a szemlén
való részvételükkel szíveskedjenek elősegíteni. Továbbá tájékoztatom az
érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt ügyfelek - személyazonosságuk
megfelelő igazolása mellett - részt vehetnek, véleményüket ott előadhatják,
de megjelenésük nem kötelező.
Mivel a fenti eljárással érintett valamint a szomszédos ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak száma jelentős, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük. A hirdetmény
2008. október 2-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Polgármesteri
Hivatala hivatalos hirdetőtábláján.
Nagykanizsa, 2008. október 2.
Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek:
Kérelmezők, jelzálog jog kedvezményezettjei, érintett szakhatóságok
Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos - a határozattal érintett ingatlannal
közös határvonalú (telekhatárú) - ingatlanokkal rendelkezni jogosultak:
Nagykanizsa, 02046. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa 02047.
hrsz., alatti ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa 02048. hrsz., alatti ingatlan tulajdonosai,
Nagykanizsa 02051. hrsz., alatti ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa
02058. hrsz., alatti ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa 02057/1. hrsz., alatti ingatlan
tulajdonosai, Nagykanizsa 02045. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosai
Építéshatósági hirdetmény
Ügyintéző: Kém Eszter. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Teleki u. 3. sz alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 36-13 / 2008.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a 6/36-
6/2008. számú Nagykanizsa, Teleki u. 3. szám alatti ingatlanon kialakított
szellőzőnyílások használatbavételi engedélyezési ügyben a benyújtott kérelmet
elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős,
ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk
a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény a 2008. október 6-án kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Ügyszáma: 6/36/2008. Tárgya: használatbavételi
engedély. A kérelmező ügyfél neve: Kögáz Lakóközösség, Nagykanizsa,
Teleki u. 3. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös
határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 2925/7.
hrsz-ú társasházi ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek:
8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatósági hirdetmény
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzati
tulajdonú egyszemélyes Via Kanizsa Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
vezérigazgatói tisztségének betöltésére
A részvénytársaság az önkormányzati tulajdonú VIA Kanizsa Városüzemeltető
Kht., a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht., valamint a KanizsaNet 2000 Informatikai
Kht. általános jogutódjaként 2008. december 31-i hatállyal átalakulással
jön létre. Arészvénytársaság fő tevékenysége a jogelőd közhasznú társaságok
tevékenységi körein alapul.
A vezérigazgató fő feladatai: A Gt., valamint a zrt. alapszabálya által az igazgatóság
jogkörét gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A vezérigazgatói tisztség 2008. december 31. naptól tölthető be. A megbízás
határozott időre, 5 évre szól.
Pályázati feltételek: szakirányú felsőoktatásban szerzett egyetemi, főiskolai
végzettség, büntetlen előélet, vezetői gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén
eltöltött legalább 3 év gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodási,
műszaki, beruházási területek.
A pályázathoz mellékelni kell: a zrt. vezetésére vonatkozó koncepciót, szakmai
önéletrajzot, a feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, a feltételként
előírt vezetői és szakmai gyakorlatok igazolását.
Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban, a díjazás megállapodás
alapján történik. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 30.
A pályázat benyújtásának helye: Marton István polgármesternek címezve,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 18.
Apályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester (Tel:
06-93-500-701), Cseresnyés Péter alpolgármester (Tel: 06-93-500-704)
Pályázat a Via Kanizsa Vagyonkezelő és Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztére
Kanizsa – 2008. október 9. Városháza 7
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos
Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart
minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki Házában, ugyanazon a
napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart
2008. október 14-én 17.00 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18,00 órától a
Zárda utcai kollégiumban.
Papp Ferenc önkormányzati képviselő fogadóórát tart október 17-én (pénteken) 16.00
órától a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát: 649/79. helyrajzi számú, Ipari Parki beépítetlen
területen lévő ingatlan, kikiáltási ára: 25.000.000 Ft + áfa. Versenytárgyalás
időpontjai: október 17. és 21. 10:00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Érdeklődni a
fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/310-256 és 93/536-365
Versenytárgyalás - Ipari Park
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait: 984; 987; 986/1. helyrajzi számú, Erzsébet
tér északi tömb ingatlan, kikiáltási ára 90.000.000 Ft. Versenytárgyalás
időontjai: október 08; 15; 22; és 29. 10.00 óra. A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen
és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724.
Versenytárgyalás - Erzsébet tér északi tömb
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet közterület-felügyelői állás betöltésére
Ellátandó feladat: Nagykanizsa közigazgatási területén a Közterület Felügyelet
hatáskörébe utalt feladatok ellátása a felügyelet-vezető irányításával
egyéni beosztás szerint.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban határozatlan időre, próbaidő kikötésével
történik.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben
foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a köztisztviselők
képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
I/13. pontjában meghatározott szakirányú iskolai végzettségek, szakképesítések
valamelyike, "B" kategóriás gépjárművezetői engedély.
Előnyt jelent: közigazgatási vagy rendészeti gyakorlat, közterület-felügyelői
vizsga, felhasználói szintű számítógépes ismeret.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait is tartalmazó
szakmai életrajzát, motivációs levelet, három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban előírt iskolai végzettséget és az egyéb
feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv.
alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot,
a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vonatkozó önkormányzati rendelet és a
hivatali Közszolgálati Szabályzat alapján történik.
A pályázatokat dr.Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 10. nap. A pályázat
elbírálásának határideje: 2008. október 22. A munkakör a döntést követően
azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706,
93/500-711 vagy 93/500-820 telefonszámon. Részletesebb pályázati kiírás
közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán (www.kszk.gov.hu vagy www.kozigallas.hu).
Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője
Pályázat közterület-felügyelői állásra
Az idei évben az „Idősekért Nagykanizsán” Ünnepi Hét keretén belül immár
ötödik alkalommal kerül megrendezésre az „Idősek Sportnapja”.
A sportnapon a hölgyek ügyességi, asztalitenisz, teke, célbadobó verseny, a
férfiak lövész, teke, asztalitenisz, sakk verseny keretén belül mérhetik össze a
sporttudásukat, vetélkedhetnek egymással.
A versenyek ideje: 2008. október 16. (csütörtök) 9.00–14.00 óra. Helyei:
NTE Sportcsarnok (Ady E. u. 68/a.): Ügyességi verseny, asztalitenisz verseny,
célbadobás, sakk verseny. Olajbányász Tekepálya (Zárda u. 16.): Teke verseny
Városi lőtér (Ady E. u. ): Lövész verseny.
A versenyekre jelentkezhetnek Nagykanizsa város és környéke időskorú női
és férfi lakossága köréből azok, akik a versenyek feltételrendszereit vállalják,
és nyugdíjas igazolvánnyal rendelkeznek. Nevezni lehet a Város Nyugdíjas
Klub vezetőinél, és a versenyek napján a helyszíneken. Várunk minden időskorút,
nyugdíjast, aki szeret sportolni, és természetesen azt is, aki csak nézni
szereti a sportot, mert drukkerekre is szükség van.
Tisztelettel meghívom Nagykanizsa város idős állampolgárait a 2008. október
15-18-a között megrendezésre kerülő "Idősekért Nagykanizsán" Ünnepi
hét rendezvényeire.
Marton István, polgármester
Október 15. Szerda
Hevesi Sándor Művelődési Központ (Nagykanizsa, Széchényi tér 5-9.)
10.30 Idős alkotók kiállítása. Arendezvényt megnyitja: Járási Ildikó iparművész.
Házigazda: Gelencsér Edit. 11.00 Az Idősekért Nagykanizsán Ünnepi Hét
rendezvénysorozat megnyitója. Az ünnepi hetet megnyitja: Marton István
Nagykanizsa MJV polgármestere. 11.15 Fiatalok az idősekért ajándékműsor.
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola csoportjai, valamint a
Honvéd Kaszinó Diákszínpad. Konferál: Cseszko Delinke. Házigazda:
Horváthné Polai Mária. 12.00 Vendéglátás
Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér 4.)
15.00 Nagymama mesél. Unokák és nagyszülők délutánja. A rendezvényt
megnyitja: Czupi Gyula igazgató. Házigazda: Büki Pálné
Október 16. Csütörtök
NTE 1866. MÁV Rt. Sportcsarnok (Nagykanizsa, Ady út 68/a)
9.00 Sportnap. A rendezvényt megnyitja: Balogh László OKISB elnöke. Házigazda:
Tarr Ernő
Október 17. Péntek
Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady út 7.)
9.00 Életmód percek. Előadások, egészségügyi szűrések, vetélkedő, bemutatók.
A rendezvényt megnyitja: Dr. Csákai Iván Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke. Házigazda: Halmos Ildikó
Hevesi Sándor Művelődési Központ (Nagykanizsa, Széchényi tér 5-9.)
15.30 Ünnepi hét zárása, díjkiosztás. Zárszót mond, és a díjakat átadja: Cseresnyés
Péter Nagykanizsa MJV alpolgármestere, országgyűlési képviselő. 16.00
Ünnepi műsor. Kanizsai Fúvós Egyesület Zenekara. Vezényel: Ámon István.
16.30 Fogadás. Pohárköszöntőt mond: Márkus Ferenc Nagykanizsa MJV díszpolgára.
17.00 Idősek bálja a Simon duó közreműködéséve. Házigazda: Büki Pálné
NAGYKANIZSA VÁROSRÉSZEINEK RENDEZVÉNYEI
Október 15. Szerda Nagykanizsa-Miklósfa Mindenki Háza. 17.00 Idősek
napja. Köszöntőt mond: Karádi Ferenc önkormányzati képviselő. Tüttő Nótakör
műsora. Vacsora, zene, tánc
Október 17. Péntek
Nagykanizsa-Bagola Kultúrház. 16.30 óra Egészségügyi szűrések. 18.00
Idősek napja. Köszöntőt mond: Marton István Nagykanizsa MJV polgármestere.
18.10 Zenés műsor Márton József nótaénekes és társai közreműködésével.
19.30 Vacsora, zene, tánc.
Nagykanizsa-Fakos Kultúrház. 17.00 Idősek napja. Köszöntőt mond: Jerausek
István önkormányzati képviselő. Árvácska Dalkör. Kanizsai Vörös Rózsák
együttes. Kopár Antal vers. Vacsora, zene, tánc
Nagykanizsa-Bajcsa Kultúrház. 17.30 Idősek napja. Köszöntőt mond: Marton
István Nagykanizsa MJV polgármestere, Polai József önkormányzati képviselő.
Az Árvácska Dalkör műsora. 18.00 Vacsora. 19.00 Zene, tánc: Farkas
Miklós harmonikás közreműködésével
Október 18. Szombat
Nagykanizsa-Palin Általános Iskola. 16.00 Idősek napja. Köszöntőt mond:
Bicsák Miklós önkormányzati képviselő. Általános Iskola és Óvoda ünnepi
műsora. Vacsora, zene, tánc
Móricz Zsigmond Művelődési Ház (Nagykanizsa, Hajgató út 1.)
18.00 Idősek napja. Köszöntőt mond: Marton István Nagykanizsa MJV polgármestere.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő. Zalagyöngye Táncegyüttes műsora.
18.30 Vacsora. 19.00 Zene, tánc: Farkas Miklós harmonikás közreműködésével.
Idősek hete Nagykanizsán
Kanizsa – 8 Városháza 2008. október 9.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév
első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott, teljes
idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Figyelem!
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése
értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi
és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. A középiskolai akkreditált
iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak
a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Doktori (PhD) képzésben résztvevők
nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézménnyel
hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica
ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008. szeptemberében tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói
jogviszonya 2009. őszén már nem áll fenn, úgy a 2009/2010. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot
nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj
folyósításának feltétele, hogy a 2008/2009. tanév második félévére
már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi
félév (2008/2009. tanév második, illetve a 2009/2010. tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2009. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2008/2009. tanév második félévében megfeleljen a pályázati
kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát
elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. Az ösztöndíj
csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya
szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének
módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen
adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelő jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról
lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
3. § 72. s) pontját).
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási
intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. A pályázó pályázat benyújtásával
hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes
adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye
és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére - kizárólag az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése
céljából - átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. A
pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága személyes
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság
ellenőrzése céljából - az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. A pályázó
pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott
személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben
történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint
a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati
űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is
hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt
kell megneveznie, amellyel elsőként létesített államilag támogatott
hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó,
közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon
hitoktató, illetve hittanár - két szakos képzés esetében a hallgató az állami
felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: (a pályázó
adatainak megfelelően). Jövedelem igazolás (APEH adónyilvántartási
csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói keresetigazolás;). Rendszeres
nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat;
elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet; fél/árvaság esetén igazolás
fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott testvérek
iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről igazolás;
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel
együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minősül.
A települési önkormányzat 2008. november 24-ig saját maga bírálja el
a beérkezett pályázatokat: a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott,
vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja;
az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétől függetlenül történik.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2008. december
5-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
2009. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban
részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről
és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának
időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul
(de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest,
Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles
teljesíteni az alábbi adatok változásakor: tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar,
szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával); tanulmányi státusz
(munkarend, képzési forma) változása; személyes adatainak (születési
név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének
címe) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat
a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat
visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban
rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a
valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek
egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az
esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez
vette.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól
és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm.
rendelet szolgál.
Bursa Hungarica 2009.
„A” típusú pályázati kiírás
Kanizsa – 2008. október 9. Városháza 9
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2009/2010. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes
idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009-
ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat
a 2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése
értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi
és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. A középiskolai akkreditált
iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak
a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi
félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2009/2010. tanév első
féléve. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2009/2010. tanév első félévében megfeleljen a pályázati
kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem
felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát
elveszíti. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra,
amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a
felsőoktatási intézménynek. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató
hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás
véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség
nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít. (Az
adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási
intézménybe történő felvételi vizsgája eredményéről az Országos Felsőoktatási
Információs Központ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást
nyújtson. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak
tájékoztatást nyújtson. A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul
ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot
kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat,
és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás
jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama
alatt maga kezelje. Apályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz,
hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás
jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. Apályázó
pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott
személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben
történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati
űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: (a pályázó
adatainak megfelelően) jövedelem igazolás (APEH adónyilvántartási csoportjától
jövedelem-igazolás; munkáltatói keresetigazolás;), rendszeres
nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat;
elvált szülők esetén jogerős bírósági ítélet; fél/árvaság esetén igazolás
fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott testvérek
iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegéről igazolás;
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A települési önkormányzat 2008. november 24-ig saját maga bírálja el
a beérkezett pályázatokat: a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott,
vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja;
az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. Apályázó az elbíráló szerv döntése
ellen fellebbezéssel nem élhet. A települési önkormányzat döntéséről és
annak indokáról 2008. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
2009. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban
részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről
és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban
2009. szeptember 1-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2009/2010. tanévben
melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá
a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2009-es felvételi évet
megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki
értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és
az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas
a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik “A" típusú ösztöndíjra,
"B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának
időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul
(de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási
intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920).
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni
az alábbi adatok változásakor: tanulmányok halasztása; tanulmányok
helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,
finanszírozási forma megadásával); tanulmányi státusz (munkarend,
képzési forma) változása; személyes adatainak (születési név, anyja neve,
állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat
a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat
évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas
a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat
nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat
során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat
az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi,
azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben
az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat
csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható
meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást
az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik
a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől
ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a
valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek
egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az
esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez
vette. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól
és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm.
rendelet szolgál.
Bursa Hungarica 2009.
„B” típusú pályázati kiírás
…Volt egy csodaszép cserépkályha
a nappaliban. Mellette üldögéltem
egy alacsony széken,
amelyet anyám tervezett. Nem
sokkal később anya bejött a szobába,
leült elém a pamlagra és azt
mondta: – elmegyek Indiába.
Előtte azonban még sok minden
történt: anya beküldte Krisztus című
festményét a Nemzeti Szalonban
rendezett őszi kiállításra. Még
nagyon gyengének érezte magát a
böjtölés után, ezért engem küldött
el a megnyitóra. Körülbelül negyedórát
késtem és a kiállítóterem
már tele volt látogatókkal. Az ajtó
mellett állva hatalmas tömeget láttam
az egyik oldalon félkörben.
Ahogy közelebb mentem, egy szép
nő – egyike a kor dámáinak – megfordult
és így szólt hozzám: elvesztettem
Istenemet, de most rátaláltam.
Átfurakodtam a tömegen
és akkor vettem észre, hogy anyám
festményét állják körül. Ez a kép
forradalmat jelentett a művészetkedvelőknek
és másoknak is Budapesten.
Amikor anya velem szemben ülve
azt mondta, hogy elmegy Indiába,
csak annyit válaszoltam: én is
veled megyek. Szó sem lehet róla
– tiltakozott anyám –, még nem fejezted
be a tanulmányaidat és az
eddigi munkád kárba vész. Erre
azt mondtam: mindez nem fontos,
ha elmész és nem viszel magaddal,
akkor zárdába vonulok. És akkor
engem soha többé nem lát viszont
senki sem. Ez a mondat sokkolta
anyát, aki húsz percig elmélyedt
gondolataiban, azután így szólt
hozzám: – nos, ha erős leszel, velem
jöhetsz. (Ekkor még csak tizennyolc
éves voltam.)
Ott tartottam, hogy a Krisztus
kép híres lett, még Rómába is eljutott
a híre. Anya hivatalos meghívást
kapott a pápától, hogy legyen
két évig a Vatikán vendége és azt
örökíthet meg képein, amit csak
akar. Ezért mentünk először Itáliába!
Felkeresett bennünket az olasz
nagykövet, hozta a meghívót és
beszerezte a vízumokat.
A megbeszélt időpontnál kicsit
korábban érkeztünk Itáliába, mert
körül akartunk nézni az országban.
Szicíliában – amikor Palermo-ból
éppen Messinába utaztunk – egy
állomáson hirtelen megállt a vonat
és le kellett szállnunk a poggyászunkkal,
mert csak másnap reggel
hatkor indult tovább. Egy barátságos
vendégházban szállásoltak el
bennünket, ahol bőkezűen gondoskodtak
rólunk. A települést Santa
Agata de Militelo-nak hívták. Egészen
közel volt a tenger, s a sziklás
dombok, az olajfaligetek meg a
narancsültetvények pazar hátteret
nyújtottak. A táj valóságos Paradicsom
volt egy festő számára!
Azon az éjszakán (a tizenkilencedik
születésnapom előestéjén)
egy különös álmot láttam a nagykanizsai
házunkról. Lefelé mentem
a sötét pince lépcsőjén, amikor
hirtelen megpillantottam egy
koros, tiszteletre méltó, ősz hajú
férfit hosszú fehér szakállal, amint
a pince hátsó részén üldölgélt. Az
idős ember balján apám állt, de arra
nem emlékszem, hogy ki állt a
jobbján. Az idegen egy olajlámpást
tartott a kezében és átnyújtotta
apámnak. Eközben az olajmécses
lángja vibrált és majdnem kialudt.
A szívem azt zakatolta, hogy
ez a láng nem szűnhet meg lobogni.
Leszaladtam a lépcsőn a pincébe,
kezembe vettem a lámpást,
amely ekkor megint teljes fényében
felragyogott. Erre az öregember
így szólt: Fogd gyermekem,
gondosan őrizd ezt a fényt és vidd
el a világ minden zugába.
Felébredtem az álom után és felültem
az ágyban. Megosztottam
csodálatos álmomat anyával, aki
azt mondta: Tagore-t láttad.
Anyám csendben odament az íróasztalhoz
és megírta levelét Mr
Rabindranath Tagore-nak Indiába,
magyarul, mert más nyelven nem
beszéltünk. Most egy ideig itt maradunk
Itáliában – mondta anyám.
Két hónap múlva jött egy válaszlevél
Tagore-tól, amelyben meghívott
bennünket Santiniketanba. A
levelet magyarul írták, mert volt
Indiában egy professzor (Germanus
Gyula – a szerk.), aki lefordította
magyarra. „Jöjjetek gyermekeim,
és legyetek a vendégeim
két évig” – állt Tagore levelében.
Így történt, hogy anyával Róma
helyett Santiniketanba mentünk.
Gelencsér Gábor
Kanizsa 10 – Magazin 2008. október 9.
Festőállvánnyal és ecsettel a világ körül
Naplótöredékek Brunner Erzsébet életéről
Róma helyett
Santiniketanba
mentünk
A Hevesi Sándor Általános Iskolában október 22-éig tekinthetők meg
Bánkúti Gertrúd és fia, Cseke Zoltán Péter festményei. Somogyi Katalin
igazgatóhelyettes szerint a festőnő képeinek költőiségét az alkotó speciális
színtévesztése okozza. „Nyíltan és merészen keresi és festi a szépséget, ezt a
fákban és virágokban találta meg. – folytatta – Szembe megy a mai világgal,
rákényszeríti a nézőt a lassulásra, a hallgatásra, a befelé fordulásra.”
A Zala Megyei Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Szervezete a
Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Idősügyi Munkacsoportjával
közösen a Világ Gyalogló Nap
alkalmából Gyalogló Napot
szervezett a Csónakázó-tónál.
A rendezvénysorozat célja a
gyaloglás megismertetése, megszerettetése
annak érdekében,
hogy a lehető legtöbb embert mozgósítsa
a rendszeres testmozgás érdekében.
A mozgalmat a Rio de
Janeiro-i Föld-konferenciához
kapcsolódva indították útjára a
szervezők 1992. június 7-én. Magyarország
1999-ben lépett a rendező
országok sorába, ezzel csatlakozva
a szép kezdeményezéshez.
A Csónakázó-tónál zajlott rendezvényen
az idősügyi klubok
tagjainak egészségmegóvásán túl
az idős emberek kapcsolatépítési,
kapcsolatápolási technikáinak
erősítése volt a cél. A programok
sorában vércukor- és vérnyomásmérésre
is lehetett jelentkezni. A
megéhezett gyaloglókat zsíros kenyérrel
és teával vendégelték
meg.
B.E.
Gyalogló Nap
a Csónakázó-tónál
A Petró Galéria legújabb kiállításán
Balogh István Péter
budapesti-veleméri festőművészt
köszöntötte a megjelent szépszámú
tárlatlátogató előtt Petró Ágnes,
a galéria vezetője. A kiállítást
Pápes Éva művészeti író
ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
Balogh István Péter 1950-ben
született Budapesten. 1979-ben
fejezte be a Képzőművészeti
Egyetemet, mestere Kokas Ignác
volt. „Filozófikus festő, minden
képe egy-egy sűrített létgondolat,
mely természetesen a néző megfejtéseire
vár. Expresszív, szürrealizmus
felé hajló absztrakt képein a
mozgás, szín, ritmus eszközével
indít el gondolatsorokat.” – írta
róla Dr. Pogány Gábor művészettörténész.
Balogh István Péter neve nem
ismeretlen a képzőművészetek
iránt érdeklődő kanizsaiak körében.
Önálló kiállítással bemutatkozott
az egykori Képcsarnokban,
majd később az Egri József Galériában.
A Petró Galéria falain folyamatosan
jelen vannak a képei. Számára
nagy öröm, ha felismerik alkotásait,
bár nem törekszik önálló
stílus közvetítésére, egyszerűen
csak dolgozik, s munka közben
adódnak olyan mozzanatok, amelyek
a néző számára hasonlóvá tehetik
a különböző képeket: a kicsit,
a nagyot, a fekvőt, a négyzetest,
a kéket, a zöldet, a sárgát –
magyarázza a művész a megnyitót
követő szokásos pezsgőzés közben.
– Vannak kedvenc színei? – adódott
a felsorolásból a kérdés.
– Olyan módon nincs, mint Picassónak,
a nevezetes kék és rózsaszín
korszakai, de kedvenc színeim vannak.
Az egyik a sárga meg a vöröses
tónusok. Szeretem a monokromitást,
egy szín köré csoportosítom a képet.
Van egy uralkodó színhang. A képek
mintegy fele vöröses-sárgás-barnás
szín, a többi pedig megoszlik a kékes-
zöldes között. Ez a három szín
dominál leginkább.
– Hogyan alkot?
– Előre sosem tudom, mi lesz
majd a születendő kép. Menet
közben formálódik. Elkezdek egy
csendéletet, aztán tájkép lesz belőle,
vagy éppen fordítva. A saját
személyiségével tud mindenki
közelíteni egy művészi élményhez.
Én nem tartom rossznak, ha
valaki mást olvas ki egy képből,
mint amit én gondolok. Szeretek
szabadságot hagyni a nézőben,
nem kötöm meg a fantáziáját és
a gondolatait. Nem az az igazán
fontos, hogy a szemmel olvasható
konkrét látvány mit mutat, hanem
ami szellemileg mögötte
van.
– Milyen időszak munkáiból
szerkesztette a kiállítást?
– Viszonylag szűk időszak terméséből
válogattam, a kétharmad
részük tavasztól őszig készült. Az
itt látható kiállításon a sárgás
meg a kékes színek uralkodnak.
Egymást kiegészítő színek, első
ránézésre azt hiszem látni is a falon.
Jó pár közülük itt Zalában,
Kendlimajorban készült, ilyen
többek között a Hajós című régebbi
munkám is. Ezzel a kiállítással
párhuzamosan Budapesten
is nyílt kiállításom az egyik bank
szervezésében.
Balogh István Pétert augusztusban
csoportos kiállításra hívták a
régióból a Garda tóhoz közeli
olaszországi nagyvárosba, Trentoba.
Az ott kiállított anyaga megy
majd tovább decemberben Bécsbe.
Továbbá jelenleg is láthatók képei a
Szombathelyi Képtár nemzetközi
kiállításán. A határokon átnyúló
Pannon régió területén élő és alkotó
közel nyolcvan művész alkotását
mutatja be az első alkalommal
megrendezett Ars Pannonica Biennálé.
S aki megkedvelte a képeit az
október 18-áig látható kiállításon a
Petró Galériában, hamarosan ismét
találkozhat a művésszel Nagykanizsán.
A Hevesi Sándor Általános
Iskola Galériájának februárban ő
lesz a vendége.
A Petró Galéria szokásos sorsolásán
a szerencse ezúttal Ekler Istvánnak
kedvezett, ő vihette haza
Balogh István Péter egy alkotását.
B.E.
Kanizsa 2008. október 9. – Kultúra 11
Örülök, ha felismerik a képeimet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A hétvégén zajló Kanizsa
Nemzetközi Jazzfesztivál hét
koncertre várja a jazz-kedvelő
közönséget, mintegy ötvennégy
jazz-muzsikus közreműködésével
a HSMK-ba.
A magyar művészek között
több Szabó Gábor Jazz Életműdíjas
művészt is köszönthetünk.
Név szerint Szakcsi Lakatos Bélát,
Kőszegi Imrét, Vukán Györgyöt
és Oláh Kálmánt. Mindkét
napon különleges vendégek lépnek
fel a fesztivál színpadán.
Pénteken az Európa-szerte nagy
népszerűségnek örvendő Boban
és Marko Markovics Zenekar ad
koncertet, szombaton pedig az
Amerikából érkező BY ANY
MEANS formáció, Rashied Ali,
Charles Gayle és William Parker
triója, akik 2006. óta muzsikálnak
újra együtt, mindenütt nagy
sikert aratva. A hatmillió forintos
költségvetésű fesztivál megrendezését
hét főszponzor és huszonöt
támogató összefogása tette
lehetővé.
A 35 éves Kanizsa Nemzetközi
Jazzfesztivál programjairól tartott
sajtótájékoztatót Dolmányos Erzsébet
a KKK megbízott igazgatója
és Kovácsné Mikola Mária a
HSMK telephelyvezetője.
A részletes programot Kovácsné
Mikola Mária ismertette. Elöljáróban
elmondta, kis jubileumot
ünnepel az idei jazzfesztivál, hiszen
35 éve rendeznek fesztiválokat
Nagykanizsán, de ez még a
29. Kanizsa Nemzetközi Jazzfesztivál,
ugyanis a ’80-as évek
második felében összevonva, kétévente
rendezték meg a fesztiválokat.
Október 10-én indul a kétnapos
jazz-fieszta, mégpedig a
korábbi célkitűzéseknek megfelelően
a vizuális kultúrát is népszerűsítik
az intézményben. A
Kendlimajori Nemzetközi Ludvig
Művésztelep anyagából nyílik
kiállítás 18 órakor az ősze
András galériában. A fesztivált
Cseresnyés Péter alpolgármester
nyitja meg 18 órakor a színházteremben,
majd a Kanizsa Big
Band koncertjével kezdődik el a
rendezvény, Subicz Gábor, a Magyar
Rádió Tomsits Rudolf Jazz
Trombitaversenyének közönségdíjasa
részvételével. Ezt követően
a Vukán György által fémjelzett
Creative Art Trio ad koncertet.
A fő műsoridőben, 22 órakor
a Boban és Marko Markovics Zenekar
színesíti a jazzfesztivál repertoárját.
Éjfélkor újra örömzenében
részesülhet a közönség. A
színházi előcsarnokba várják a
táncolni is vágyókat, ahol Cornelio
Tutu Band ad koncertet. Nagyon
fiatal az együttes, rendszeresen
játszanak klubokban országszerte.
Október 11-én szombaton 19
órakor Oláh Kálmán zongorakoncerttel
folytatja a programot. A
nemzetközileg elismert művész
mesterien kombinálja a jazz, a
népzene és a kortárs zene elemeit.
Oláh Kálmán után ismét a nagy
öregek kerülnek színpadra, 20.30
órától a Szakcsi-Egri-Kőszegi
Trió játszik. Szombaton 22 órától
a fesztivál abszolút sztárvendégének
számító BY ANY MEANS
(USA) formációt láthatja a közönség.
A Rashied Ali, Charles Gayle
és William Parker által alakított
szuper csapat az 1990-es évek elejének
egyik legnagyobb visszhangot
keltő együttese a közös muzsikálást
2006-ban kezdte el újra.
Azóta az amerikai és az európai
fesztiválok közönségét ismét elvarázsolják.
B.E.
29. Kanizsa Nemzetközi Jazzfesztivál
Kanizsa 12 – Mozaik 2008. október 9.
Október 13. 19 óra
Bródy bérlet
AMUZSIKAHANGJA- musical
a veszprémi Pannon Várszínház előadása.
Főbb szereplők: Zayzon Csaba,
Egyed Brigitta. Jegyár: 2 500 Ft
Október 14. 19 óra
Rátkai bérlet
AMUZSIKAHANGJA- musical
a veszprémi Pannon Várszínház előadása.
Főbb szereplők: Zayzon Csaba,
Egyed Brigitta. Jegyár: 2 500 Ft
Október 16. 19 óra
Hevesi- bérlet
RENEDANCE - Experidance
produkció. Jegyár: 2 500 Ft
Október 10. 11 óra
"VARÁZSLATOS INDIA"
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet kiállítása.
Köszöntőt mond: őexcellenciája
Ranjit Rae Úr India magyarországi
nagykövete és Cseresnyés Péter Nagykanizsa
Megyei Jogú Város alpolgármestere.
A kiállítást a közönség figyelmébe
ajánlja: Bethlenfalvy Géza egyetemi
tanár. A kiállítást megnyitja:
Keserü Katalin egyetemi tanár. Akiállítás
kurátora: Kőfalvi Csilla. Megtekinthető:
október 25-ig
Október 11. 19 óra
OPERETT EST
Sztárvendég: Pitti Katalin. Fellép:
Egyházi Géza, Pohly Boglárka,
Gál Judit, Göth Péter, és még sokan
mások. Belépődíj: felnőtt 2500Ft,
nyugdíjas, diák 2000Ft.
Műsor: Csárdáskirálynő, Marica
grófnő, Vígözvegy, Denevér , Mágnás
Miska slágerei
Október 16. 11 és 14 óra
PAMPALINI AFRIKÁBAN
Gyermekszínházi előadás.
A Szeleburdi Színház műsora.
Belépődíj: 600 Ft
Október 9. 13 óra
Találkozás Tüskés Tibor íróval
Október 17. 8-16 óra
Megújuló energia konferencia
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala szervezésében
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI
KÖZPONT
MÓRICZ ZSIGMOND
MűVELőDÉSI HÁZ
MEDGYASZAY HÁZ
KÉPZőMűVÉSZETEK HÁZA
MAGYAR PLAKÁT HÁZ
ANyugat című irodalmi folyóirat
megjelenésének századik
évfordulója apropóján szavalóversenyt
rendeztek a Halis István
Városi Könyvtárban.
A megmérettetésen városunk
középiskoláinak poézist kedvelő
diákjai vettek részt. A rendezvényt
Szermek Zoltán a Dr. Mező
Ferenc Gimnázium igazgatója
nyitotta meg, köszöntve a közönséget,
a verseny résztvevőit, azok
felkészítőit, valamint a Hegedűs
Erzsébet, Horváth István és Kardos
Ferenc alkotta zsűrit. Ezt követően
Dávidovics Mária a Dr.
Mező Ferenc Gimnázium művelődésszervezője
beszélt a szavalóverseny
létrejöttének, szervezésének
háttérmunkáiról. Elmondta,
a tanulók saját indíttatásból
felolvasó napokat rendeztek
az iskolában. Ezek az összejövetelek
alapozták meg a mai
verseny létrejöttét. Megtudtuk, a
zalai tanügy is pártfogolta a rendezvényt
azzal, hogy megjelentette,
propagálta kezdeményezésüket.
A versenyzők ez alkalommal
stílszerűen a Nyugat költői,
többek között Ady Endre, Babits
Mihály, József Attila, Kosztolányi
Dezső, Szabó Lőrinc verseit
adták elő.
A közel másfél órás megmérettetés
után a zsűri eredményt hirdetett.
Az első helyezést Bajgár
Ramóna nyerte el, a második helyezett
Horváth Bálint lett, míg a
képzeletbeli dobogó harmadik
fokán Megyes Melinda végzett. A
zsűri különdíjában Kanász Viktor,
Angyalosi Gábor és Gábor Vera
részesült.
– A nevezők közt jó néhány ismert
arcot láthattunk, akik már
rendelkeznek némi versmondó
múlttal, de voltak tehetséges kezdők,
ők a későbbiek folyamán valószínűleg
nem csak a szereplés,
hanem a díjazás élményében is
részesülhetnek, ha kitartóak lesznek.
Ma lényegében a papírforma
érvényesült – összegezte a szavalóverseny
tapasztalatát Dávidovics
Mária.
Cz.Cs.
Nyugatos
költőket
szavaltak
Reggel használtautó vásárral
kezdtek, fellépett a Szan-Dia Fitness
Stúdió, a Garabonciás Együttes,
a látogatók Stuntrider show-t és
Dub Dub dobshow-t is láthattak, illetve
hallhattak. Az estét a Desperado
együttes, majd tűzijáték zárta.
A nap csúcspontja a sokak által
nagyon várt délutáni szlalomverseny
volt, ahol a pilótáknak minél kevesebb
időn belül, a bóják felborítása
nélkül kellett a pályát teljesíteni.
Hengerűrtartalom alapján három kategóriában
indulhattak a pilóták:
1400 cm3-ig, 1401 és 2000 cm3 között,
és 2001 cm3 fölött. Abszolút
győztesként Meszes András került ki
a versenyből, második helyezett
Klinger Tamás lett, a harmadik pedig
Papp Csaba. A nézők egy féktelen
Lada-shownak is szemtanúi lehettek:
Cserti Zsolt – saját önszántából – a
pálya közepén lévő bóját a kötelező
egy helyett legalább négyszer abszolválta
gumicsikorgás és füst közepette.
„Jutalmul” a szervezők kizárták
a versenyből, de lapunknak elmondta:
nem a helyezés volt számára
a fontos, hanem az élvezet.
Steyer Edina
Az autós szlalom volt a legnézettebb
Fotó: Steyer Edina
Az egyesület alakuló közgyűlésén
Hegedűs Györgyné köszöntötte a
megjelenteket. Beszámolt a Szívbeteg
Klub megalakulásáról, eddigi
programjairól, majd Sipos Jácint
klarinétjátéka és a klub énekkara köszöntötte
műsorával a megjelenteket.
Ismertették az újonnan alakult
egyesület alapszabályát is, melyet
egyöntetűen elfogadott a harminchat
fős tagság. ASzívbetegek Egyesületének
elnöke: Hegedűs Györgyné.
Vezetőségi tagok: Maronicsné Dr.
Borka Beáta, a Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztályának osztályvezetője,
Dr. Kaszás Gizella, a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ
igazgatója, Dr. Matoltsy András, a
Kanizsai Dorottya Kórház Belgyógyászati
Osztályának osztályvezető
főorvosa, Dr. Kisjós Balázs, a Kanizsai
Dorottya Kórház Belgyógyászati
Osztályának szakorvosa és
Lábecz Antalné. A közgyűlés kötetlen
beszélgetéssel zárult.
Megalakult a
Szívbetegek
Egyesülete
A DR. MEZő FERENC GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ALMA MATER
ALAPÍTVÁNYA nevében megköszönjük, hogy 2007. évi adójának 1%-át felajánlotta alapítványunk javára.
A felajánlásból befolyt 572.222 Ft-ot az Alapító okiratban meghatározottak szerint használtuk fel.
A megszokottól eltérően idén a nyári hónapok helyett ősz derekán
rendezte meg a Ford Napok programot a szalon.
ALAPÍTVÁNYUNK ADÓSZÁMA: 19273833-1-20 Az Alapítvány kuratóriuma
Kanizsa 2008. október 9. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Megállás nélkül, sietősen végzi el mostanában
a feladatait. Nem hagy semmit
sem megoldatlanul. Örömébe azonban
üröm is vegyül, mert vannak, akik irigykednek
emiatt önre.
A szürkeségből olykor előbukkanó Nap
álmodozóvá teheti. Hajlamos lesz a teendőit
elhalasztani egy kellemes séta kedvéért.
Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalása.
A teendői várhatnak egy napot.
Változékony hangulatának valószínű a
Hold az oka. Ha magányos, bonyolódjon
végre valami kalandba. Ha van párja, törődjenek
többet egymással, kalandozzanak
együtt, akár egy hétvégi erdei túrán.
Járjon többet társaságba, lapozza fel a
városi műsorfüzetet. Nemcsak életkorának,
hanem akár a hangulatának megfelelő
szórakoztató programokra is lelhet
valamelyik intézményben.
Határozott tettrekészség jellemzi mostanában.
Jól érzi magát a bőrében, érzelmi
fellángolása időnként szinte elolthatatlan.
Járjon el táncolni, vagy iratkozzon
be tánctanfolyamra.
Néha úgy érzi, a párja úgy bánik önnel, mint
egy gyerekkel. Acsillagok állása szerint sem
kell ezt huzamosabb ideig eltűrnie. Dolgozzon
ki egy haditervet, öltözködjön másképp,
viselkedjen otthon határozottabban.
Ne ringassa magát illúziókban, senki
sem tökéletes. Partnerét a kritizálás helyett
inkább dicsérje és segítse, így
előbb-utóbb gyökeres fordulatot érhet el
érzelmi életében.
Verje ki a negatív gondolatokat a fejéből.
Arra is ügyeljen, hogy mielőtt valakiről
véleményt alkotna, gondolkodjon
el. Így könnyebben teremthet harmóniát
maga körül.
Ha mostanában úgy érzi, hogy baj van a
kompromisszumkészségével, nem jár
messze az igazságtól. A barátai körében
kialakult konfliktushelyzetet igyekezzen
feloldani.
A Vénusz hatásának köszönhetően mostanában
érzelmi életére fordít több időt,
energiát. Hajlamos lesz a családi kapcsolatait
háttérbe szorítani, s a szórakozást, a
kikapcsolódást helyezi előtérbe.
A változás, változtatás gondolata foglalkoztatja,
új lehetőségekre vágyik munkája
terén. Járjon nyitott szemmel, hallgassa
meg és ne utasítsa vissza ismerősei ötletét.
Sokat ígérő hétre számíthat. Ennek ellenére
eredményeket csak akkor érhet el,
ha jobban bízik magában. Önbizalomhiányát
tegye félre, és koncentráljon a terveire.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Programajánló
minden nap
09:20
14:45
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
Állás
villanyszerelő szakirányú 180.000 – 200.000 Ft
műszaki karbantartó szakirányú 100.000 Ft
kéménygyártó lakatos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
kőműves szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
hegesztő szakirányú 90.000 Ft
roncsolás mentes anyagvizsgáló szakirányú 69.500 – 110.000 Ft
központi fűtés- és csőhál. szerelő szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
áruterítő gépjárművezető szakirányú 90.000 Ft
hentes szakirányú 100.000 Ft
ruházati eladó szakirányú 100.000 Ft
operátor 8. általános 70.000 – 90.000 Ft
műanyaggyártó 8. általános 75.000 – 80.000 Ft
gépésztechnikus technikum 110.000 – 140.000 Ft
szervíztechnikus technikum 100.000 Ft
controller főiskola 350.000 Ft
gépészmérnök főiskola 200.000 – 250.000 Ft
faipari mérnök főiskola 250.000 – 500.000 Ft
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a
Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Kanizsa 14 – Apró 2008. október 9.
VEGYES SZOLGÁLTATÁS
TÁRS
INGATLAN
JÁRMű
Nk belvárosában 600 négyzetméteres
terület – társasház építésére is alkalmas
– eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072
Nk-án a Fő úton 77 m2-es polgári lakás
jó állapotban eladó. Érd.: 93/321-
906 (6200K)
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés
bérbe kiadó vagy építési teleknek
eladó. Tel.: 30/481-2323
(6260K)
Eladnám vagy elcserélném kisebbre
három szobás, III. emeleti, belvárosi,
egyedi gázfűtéses lakásomat. Érd.:
30/9590-413 (6283K)
Keleti városrészben négy emeletes
épület I. emeletén, kétszobás, 54 m2,
részben felújított, É-D-i fekvésű, nagy
konyhás lakás eladó. Irányár: 6,3 millió
Ft. Érd.: 30/318-2286 (6301K)
Keresek eladó családi házat, lakást és
egyéb ingatlant Nagykanizsán. Érd.:
Kárpátiné 30/640-1180 (6304K)
Keresek eladó családi házat, lakást
és egyéb ingatlant Zala megye területén.
Érd.: Horváth 30/640-1180
(6303K)
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével-padlással, udvarral eladó.
Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)
Sormáson a központban összkomfortos,
négy szobás családi ház eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Érd.: 70/567-5623
(6313K)
Szép természeti környezetben kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6314K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6315K)
Hétvégi ház a Szőlőskert fogadóhoz
közel eladó. Panorámás telek gyümölcsössel,
víz, villany van. Érd.: 30/9371-
121 (6332K)
Belvárosban földszinti, 55 m2 utcára
nyíló helyiségcsoport irodai használatra,
garázzsal eladó. Ugyanitt teremgarázs
helyek eladók. Érd.: 30/901-9013
(6333K)
Nagyrécsén hét éves, 100 m2-es,
cirkófűtéses családi ház eladó. Érd.:
30/633-9545, 20/403-9785 (6285K)
Belvárosban a Király úton garázs
eladó. Tel.: 93/321-497 (6345K)
Látóhegyen a Kaposvári út mellett,
panorámás, nyugati fekvésű, 570 m2-
es szőlő téglaépülettel eladó. Víz, villany
van. Buszmegálló 5 percre. Érd.:
93/325-840 (6346K)
Virágpavilon az északi városrészben
eladó vagy kiadó, akár más célra is.
Érd.: 93/315-709, 70/290-4132 (6347K)
Kiskanizsa központjában kétszintes
családi ház eladó (140 m2, udvar,
garázs, kert). Tel.: 30/358-1435
(6348K)
Nk-án a Liszt Ferenc utcában kétszobás,
földszinti, központi fűtéses lakás
eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.:
30/353-4194 (6349K)
Nagykanizsa keleti városrészében 1+2
félszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár:
6,4 millió Ft. Tel.: 70/454-0475 (6350I)
Nagykanizsa belvárosának közelében
5 szobás, egyedi kialakítású családi
ház eladó. Irányár: 24,5 millió Ft. Tel.:
70/454-0475 (6351I)
Szepetneken 75 m2-es családi ház
eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.:
70/454-0475 (6352I)
Nagykanizsa keleti városrészében
1,5 szobás, felújított, erkélyes lakás eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: 70/454-
0475 (6353I)
Nagykanizsán, a Zrínyi utcában
cirkófűtéses lakás eladó. Irányár: 10,5
millió Ft. Tel.: 70/454-0475 (6354I)
Lada Samara 1500, nagyon jó műszaki
állapotban eladó. Érd.: 93/371-
075, 93/544-005 (6355K)
170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-
6072 (6278K)
Nagyméretű szobanövények eladók.
(6 ágú yukka, kaktusz, kenyérfa) Tel.:
93/315-861, 30/851-7255 (6327K)
Keresek megvételre régi fa szőlőpréseket
és malomkövet. Tel.: 30/293-
8685 (6328K)
Eladók tömör faszerkezetű
„LENTA” típusú, beltéri, acélbetétes,
felületkezelt bejárati ajtók világos
színben. Tel.: 70/261-7694
(6330K)
Eladó jó állapotú, zárt faborítású, kétszárnyú
kapu, ipari méretű állványok,
gyári satupad olcsón. Érd.: 20/9591-157
(6331K)
Almaértékesítés termelőtől 50 Ft/kgtól,
Golden, Idared, Gála, Gloster, zöldalma
fajtákból házhoz szállítással. Nk.,
Kisfaludy 2/c., 93/312-479, 20/570-7717
(6357K)
Biztonsági őr fegyveres vagy anélküli
szolgálatot vállal főállásban vagy
helyettesként Nk-án, illetve a környező
településeken. Érd.: 20/254-2679
(6286K)
Takarítást vállalok. Érd.: 93/325-
759 (6279K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
pótvizsgára, felvételire felkészítést,
valamint szakdolgozatok, egyéb
anyagok gépelését vállalom. Tel.: 30/968-
8184 (6288K)
Televízió javítást vállalok kiszállással
Nagykanizsán. Tel.: 30/597-1530
(6356K)
Középkorú, magas, jó megjelenésű
özvegy férfi keresi azt a vidám, csinos,
egyedülálló hölgyet (50 éves korig), aki
társa lenne. Leveleket “Együtt” jeligére
a Szerkesztőségbe (Pf. 154.) kérek.
(6359K)
OKTÓBER 17-ÉN
19.30-TÓL
A RADIOAKTÍVEGYÜTTES
premier videóklipp
vetítéssel
egybekötött koncertet ad a
Honvéd Kaszinóban. Vendég a
Rockwell együttes.
􀂊 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),
􀂊 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST (Word, Excel,
QuarkXPress, Adobe Indesign,
Adobe Photoshop programokkal)
􀂊 NYOMDAI ELőKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDőVEL
VÁLLALOK 􀂊 Tel.: 30/9932-534
Kanizsa 2008. október 9. – Sport 15
Kanizsa KK-DKG East – Enter
Net-PEKOSI Budaörs 105-79 (33-
16, 26-25, 29-25, 17-13)
Nagykanizsa, 130 néző. Vezette:
Silló Zs., Palkó. Kanizsa KK: Kasza
26/6, Beck 8/3, Vertetics 9, Koma
9, Filipovics 16. Csere: Szabó
B. 11, Sági 3/3, Kiss Z. 4, Fodor
8/6, Zsámár 3, Murvai, Lovas 2.
Edző: Kovács Nándor.
Rangadó I.
Kiemelt mérkőzésnek tituláltuk
a kanizsaiak legutóbbi NB I B-s
bajnoki kosárlabda mérkőzését, hiszen
a csapat körül is általános volt
a vélemény a találkozó előtt: egy
igazi értékmérő állomás következik.
A Budaörs már csak azért is
megérdemelte a kiemelt figyelmet,
hiszen náluk is (zalaegerszegi a
másik klub) – szaktanácsadó a hazai
férfi kosárlabda pápája, Patonai
Imre. Nos, a KKK rögtön az első
negyedben megalapozta majdani
sikerét, hiszen jócskán ellépett
ellenfelétől, elsősorban a már mérkőzések
óta kiemelt szerepet vállaló
irányító, Kasza Dániel vezérletével.
S ha a későbbiekben kiegyenlítetté
is vált az összecsapás,
a végső siker, vagyis a dél-zalaiak
negyedik győzelme már nem forgott
veszélyben. A mostani hétvégén
ismét itthon láthatjuk Kovács
Nándor csapatát: október 12-én 17
órától a Pápai KC együttesét fogadják
a Cserháti-csarnokban.
Polgár László
Hibátlanok a kosarasok
A hét sportolója: Kasza Dániel
Születési hely, idő: Nagyatád, 1987. 05. 22.
Sportága: kosárlabda. Posztja: irányító.
Eddigi klubjai: Kaposvári Sportiskola (1998-2003), Kaposvári KK
(utánpótlás, 2003-2006), Kaposplast-Mágusok (kölcsönben, 2004/05 NB
II), Kaposvári Meló-Diák (kölcsönben, 2005/07 NB I B), Kaposvári KK
(2006/07 NB I A), Kanizsa KK-DKG East (2007- NB I B). Eddigi legnagyobb
sikerei: országos ifjúsági kupa-3. (2003), NB I B 7. hely (2008).
Afiatal játékos második idényét kezdi a kanizsaiaknál, s ő is annak a kaposvári
kontingensnek a tagja, mely a somogyi kosár-iskola jegyeit viseli
játékán. Az irányító másodéves a Kaposvári Egyetemen, s eddigi pontátlaga
imponáló a Kanizsa KK színeiben, egészen pontosan 19,5 pont.
Rangadó II.
Vasárnap az NTE-pálya környékén
úgy tűnt, népünnepély lesz a
soron következő futball-meccsen,
azonban fájdalom, a diákkorosztály
jó része a 14 órás pesti gyorsra
igyekezett, pedig… Nos, a harmadik
helyezett NTE 1866 MÁV
NB III-as csapatához a Dráva-csoport
lassan „örökös” bajnoka, a
Szentlőrinci SE érkezett vendégségbe,
s nem árulunk el nagy titkot,
ha leírjuk, a baranyaiak a forduló
előtt is listavezetők voltak.
Úgy is kezdték a találkozót, hiszen
Müllerlei Szabolcs még az első játékrészben
beköszönt gyorsan kétszer,
ezzel el is döntötte a találkozó
sorsát (0-2). A hazaiaknál nem
lépett pályára a bokasérüléssel bajlódó
Ujvári Máté, s az eltiltott Cs.
Horváth Gábor, ott volt viszont a
pályán Bagarus Gábor és Burucz
Barna, akik a Dráva-válogatott
tagjaként San Marinóban vettek
részt a régióválogatottak tornáján.
Utóbbi játékos esetében vállalkoztunk
egy összehasonlítás elkészítésére
is, mert kíváncsiak voltunk arra,
az időközben beállósként szereplő
középpályás mutatói mit mutatnak
a május 1-ei – ugyancsak –
Szentlőrinc (1-3) elleni mérkőzéshez
képest…
Bár a szakvezetés a jó teljesítményt
nyújtókhoz sorolta Buruczot,
szerintünk ezúttal a szemmel
láthatóan gyorsabb vendégek
ellen nem muzsikált jól a védelem
tengelyében. Hátvédként
a rövid oldalpasszokat nem vettük
figyelembe, illetve kettő ért
egyet. Véleményünk szerint a
labdarúgó képzettsége „megérdemelné”
a középpályát, igaz,
teljesítménye ott sem volt mindig
egyenletes.
P.L.
Ismét jobb volt a Szentlőrinc
Burucz Barna
NTE – Sz’lőrinc (05.01.) NTE – Sz’lőrinc (10.05.)
Jó passz (félidő): 17 (9) 10 (6)
Rossz passz: 4 (1) 3 (3)
Szerzett labda/szerelés: 10 (7) 14 (8)
Eladott labda/rossz ívelés: 7 (2) 8 (3)
Kapura lövés: - -
Gól: - -
Gólpassz: - -
Szabálytalanság: 3 (1) 1(0)
Elszenvedett szabálytalanság: 2 (1) 2 (1)
Rangadó III.
Az NB II-es férfi kézilabda-bajnokság
legutóbbi fordulójában a
Nagykanizsai Izzó SE a negyedik
kör előtt még listavezető Siklós
együttesét fogadta. Ami rögtön az
élre kívánkozik, hogy a Zsigmondy-
csarnokra gyakorlatilag ki
lehetett tenni a megtelt-táblát, hiszen
mintegy kétszázötvenen lehettek
tanúi annak, hogy a baranyaiak
0-7-re, majd 1-9-re is elléptek
a házigazdáktól. Innen kapaszkodott
fel Zádori László csapata
úgy, hogy a 35. percben lett 20-20.
A nagy küzdelem ezután sem maradt
el, végül aztán a kanizsaiak
32-29-re nyertek. A vendéglátók
legjobb dobói Ányos József (9 gólos),
Baranyai Norbert (7) és Zsupek
Tamás (7) voltak. A dél-zalaiak
következő kirándulása Kalocsára
lesz, s nem lesz egyszerű futam,
hiszen időközben az érseki város
legénysége átvette a vezetést a tabellán.
A férfiaktól a hölgyek sem akartak
lemaradni, ők Csurgón nyertek
a helyiek ellen 21:17-re. Tóth László
együtteséből a legeredményesebb
Papp Zsanett volt hét góllal.
A Izzó SE női csapata legközelebb
a mohácsiakat fogadja az NTE
csarnokban szombaton 17 órától. A
tét nem kisebb, mint a győzelmek
sorának gyarapítása, hiszen eddig
háromszor örülhettek.
P.L.
Nézőcsúcs a csarnokban
Rangadó IV.
Négy esztendő után ismét a
Röntgen Kanizsa Ants softballosai
nyerték a Magyar Kupát, miután a
Thúry-pályán rendezett hármas fináléban
mindkét mérkőzésüket
megnyerték. A kanizsaiak elsőként
a Szentendre Sleepwalkers csapatával
mérkőztek, s ellenük 16:9
arányban nyertek. Mivel a szentendreieket
a Bp. Honvéd United elnevezést
néhány éve a Hungarian
Astrosra cserélő hölgyek is legyőzték,
így jöhetett a már hosszú ideje
presztízsmeccsnek számító Ants –
Astros döntő. A vendégek az első
játékrész elején 3:0-ra is elléptek,
aztán viszont magukra találtak a
hazaiak, s a végére, nagy csatában
megfordították az állást 10:9-re.
Ezzel nem csupán a mérkőzést, de
a kupát is elhódították, történetükben
ötödször Tóthmárton Veráék.
Visszavágtak
Rangadó V.
Nagy derbire volt kilátás az
amerikai futball juniorjainak vetélkedésében,
hiszen a Nagykanizsa
Demons a rájátszás reményében
utazott a Budapest Titans otthonába.
A meccs ennek megfelelően
óriási izgalmakat tartogatott, s
négy játékrész után mindkét oldalon
56 pontot szorgoskodtak össze
a támadó szekciók, vagyis jöhetett
a hosszabbítás. Ebben a fővárosiak
8:0-ra nyertek Potári Viktorék ellen,
ezzel ők kerültek a csoport
második helyére három győzelemmel
és ugyanennyi vereséggel, míg
a Demons mérlege 1-4.
Volt izgalom
A férfi vízilabda OB I B-s pontvadászatának
indulásával a CWG
Kanizsa VSE is megkezdte szereplését,
s elsőként a Bánki VE
csapatát fogadta. A végeredmény
nem sugall nagy csatát, hiszen a
kanizsaiak végül 16-7-re nyertek.
Ennél lesznek nehezebb mérkőzések
is, de a tavalyi OB I B-s negyedik
hely már kötelez. Csupán
kósza gondolat, hogy a helyi uszoda
hivatalosan is alkalmas első
osztályú mérkőzések megrendezésére…
Legeredményesebbek 3-3
góllal Gulyás Ábel és Kaszper Gábor
voltak.
Remek rajt
Kanizsa 16 – Hirdetés 2008. október 9.
XX. évfolyam 34. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2008. október 16. Kanizsa
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldő, fórum,
és apróhirdetési
lehetőség várja.
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
A Kanizsa Big Band koncertjével
kezdődött a 29. Nemzetközi
Jazzfesztivál október 10-én,
pénteken, a HSMK-ban.
A nyitózenekar műsorát Subicz
Gábor a Magyar Rádió Tomsits
Rudolf Jazztrombita verseny közönségdíjasának
játéka színesítette.
A Big Band után a Creative Art
Trió adta a következő koncertet. Az
akusztikus jazz-trióban Vukán
György zongorázott, Berkes Balázs
bőgőzött, és Balázs Elemér dobolt.
Ezt követően a közönségcsalogató
Boban és Marko Markovics
zenekara hangzásvilágában a szerb,
illetve balkáni népzene elemeit
ötvözte. A temperamentumos műsor
után az elektromos jazzt játszó
Cornelio Tutu Band harmóniáitól
visszhangzott a HSMK előcsarnoka.
A szombati program Oláh Kálmán
szóló zongora koncertjével
kezdődött. A fiatal, roppant tehetséges
muzsikus koncertjét Bartók Béla
dallamaival és improvizációival
gazdagította. Rövid technikai szünetet
követően, Szakcsi Lakatos
Béla, Egri János, Kőszegi Imre által
alkotott trió adott igényes koncertet.
A fesztivál sztárvendége a BY
ANYMEANS formáció az USA-ból
érkezett. A zenekarvezetője Charles
Gayle zongorán és szaxofonon, Villiam
Parker bőgőn, Rasheid Ali dobon
játszott. Nekik és a szervezőknek
köszönhetően egy professzionális,
hangszerszólókban gazdag koncerttel
zárult az idei jazzfesztivál.
Cz.Cs.
Dzsezz
A mátraaljai Fedémes községből indult magyarországi vándorútjára
az Indonéziából származó missziós Madonna. A több mint húsz
települést érintő útján a napokban Nagykanizsára érkezett. A ferdeszemű
és jellegzetesen ázsiai külsejű szűzanyát a gyermek Jézussal
együtt ábrázoló faragványt Németh László Verbita tartományfőnök
adományozta az imaközösségeknek. A vándor missziós Madonnát az
fogadhatja, aki a lakásában méltó helyre tudja helyezni a szobrot, és
naponta legalább fél órát imádkozik mellette. A szokás szerint a
Madonna egy-két nap tartózkodás után kerül újabb helyre.
Kanizsán a Madonna
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2008. október 16.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Dr. Fodor Csaba, Tóth László
MSZP-s önkormányzati képviselő
és Lelkó Tamás, a pénzügyi
bizottság MSZP-s tagja az Ipari
park bejáratánál tartott sajtótájékoztatót.
Mint mondták, többször kérték
segítségüket az ottani vállalkozók,
akik úgy érzik, az elmúlt két
évben az önkormányzat nem támogatta
sem az ott dolgozó, sem
a betelepülni kívánó vállalkozásokat.
Az MSZP-s képviselők
több alkalommal megnézték és
meghallgatták az infrastrukturális
problémákat, különösen az utakkal,
a közvilágítással és a szennyvízelvezetéssel
kapcsolatos gondokat.
A vállalkozók úgy érzik,
sem az önkormányzat, sem az önkormányzat
kft-je, amely arra hivatott,
hogy a vállalkozók érdekét
szolgálva végezze a tevékenységét,
nem törődik velük. A jelen
erőviszonyok közepette csak azt
tudják tenni, hangsúlyozta Dr.
Fodor Csaba a frakció nevében,
hogy egy vállalkozói fórumot
kezdeményeznek, ahol elmondhatják
azokat a gondokat, amelyek
feszültséget jelentenek mind
az önkormányzat, mind a kft. között.
Javasolták még, hogy az önkormányzat
vizsgálja felül a közműfejlesztési
hozzájárulás tekintetében
hozott rendeleteit, mert
egy újonnan induló, betelepülő
vállalkozást nem biztos, hogy
sokmillió forintos kötelezettségre
kellene rábírni, ami nem is jogszerű.
Továbbá a közgyűlés gondolja
át az összes adójogszabályát,
kifejezetten az építési adóra
vonatkozó rendelkezéseit a vállalkozások
segítése érdekében.
A sajtótájékoztató másik témájaként
örömmel jelentették be,
hogy a korábban tett ígéretüket
komolyan gondolták. Minden lobbi
lehetőségüket kihasználva segítettek
a hivatal által jól előkészített
közösségi közlekedési infrastrukturális
pályázat elbírálásánál. Így a
23 autóbuszváró korszerűsítéséhez
szükséges 84 millió forintos
beruházás megvalósításához 75
millió 901.028 forintos támogatást
nyert a város.
B.E.
Ipari park,
vállalkozók
Az innovációs kutatás lényege,
hogy a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
a Nagykanizsai, illetve a
Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara által összeállított kérdőíveket
2438 öt, vagy afölötti főt
foglalkoztató, Zala megye területén
működő céghez postázták.
Ezeket várják vissza, kitöltve a
vállalkozásoktól, amelyek alapján
fel tudják mérni, hogy milyen
irányban kell fejleszteni ezt az
együttműködési formát. Ehhez jön
még hozzá egy innovációs térkép
létrehozása.
A vállalkozók számára motivációt
jelenthet, hogy akik visszaküldik,
azoknak egy ingyenes képzést
biztosítanak a szervezők, hogy a
legfontosabb tevékenységi körökben,
marketingben, illetve a vezetésszervezésben
frissítsék ismereteiket.
Az Inkubátorház létrehozásához
a Város 2007 második felében
egy pályázaton közel 360 millió
forintot nyert. 2009. elején be kell
nyújtani egy kiviteli tervet, marketingtervet,
valamint kereslet-kínálat
elemzést tartalmazó megvalósulási
tanulmányt, amely a beruházás
életképességét hivatott bemutatni.
A két projekt célja, hogy a mikro-,
kis- és középvállalkozások létrejöttét,
fennmaradását, illetve
előbbre jutását segítsék a Nagykanizsai
Kistérségben.
S.E.
Innovációs kutatás és inkubátorház
A Pannon Egyetem adott otthont annak a sajtótájékoztatónak,
amelynek keretei között Birkner Zoltán, a PEN oktatási igazgatója,
Horváth Balázs, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara azóta
leköszönt elnöke, Mihovics Zoltán, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Pályázati Irodájának munkatársa és Kerekes
Gábor, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Nagykanizsai
Kirendeltségének vezetője a Zala megyei innovációs kutatás-fejlesztésről,
valamint a Nagykanizsán létrehozandó Inkubátorházról
informálták a sajtó képviselőit.
Megalakult a Jövő Bizottsága
Nagykanizsán. Tevékenységéről,
célkitűzéseiről, feladatairól az
érintettek tájékoztatták a sajtó
képviselőit a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszának főépületében.
Országos viszonylatban egyedülálló
kezdeményezésről van
szó, a bizottság finn mintára jött
létre. Civil szerveződés, melynek
célja a város fejlődésének elősegítése.
Hosszabb távú, 10-15
éves koncepciót kívánnak létrehozni,
amely a gyorsan változó
világban is alappilléreket adhat a
fejlesztésre, a társadalmi kultúra
megváltoztatására, életmódunk
javítására. A kidolgozásban részt
vesznek a bizottság tagjai, jelenleg
20-30 szakemberrel, valamint
civilek is. Szakmai és társadalmi
kontroll vizsgálja felül a terveket.
– Május környékére kell az első
anyagoknak elkészülni, amelyek
alapját képezhetik ennek a
stratégiai dokumentumnak –
mondta el Birkner Zoltán. – Van
egy apropója is a bemutatásnak:
jövő szeptemberben a Közgazdasági
Vándorgyűlést Nagykanizsa
szervezheti meg ismét,
ami nagy szakmai kihívás, és
egyben megtiszteltetés is. Itt
szeretnénk bemutatni az anyagot.
A bizottság elnöke – s egyben
az ötletgazda is – Dr. Polay József,
a Magyar Közgazdasági Társaság
Nagykanizsai Szervezetének
elnöke, támogató innovációs
koordinátora Birkner Zoltán, a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszának oktatási igazgatója.
Az alakuló ülésen létrehozták a
szakbizottságokat is, melyek a
következők: Munkahelyteremtés
– elnöke Turzó György a Nagykanizsai
Városvédő Egyesülettől,
Idegenforgalom – elnöke Dr.
Polay József, Városmarketing –
elnöke Fehérvölgyi Beáta a PENről.
S.E.
A Jövő Bizottsága
Dr. Szabó Máté, az állampolgári
jogok országgyűlési biztosa és
munkatársai minden hónapban
meglátogatnak egy megyét. Az elmúlt
héten Zalaegerszegen és
Nagykanizsán jártak.
Nagykanizsán Dr. Somosi György
főosztályvezető-helyettes és Dr.
Harsányi Ágnes jogi referens fogadta
a panaszosokat. Személyes
meghallgatást előzetesen egy fő
kért a hadiárvákat érintő kárpótlással
kapcsolatban, de természetesen
meghallgatták azokat is, akik a fogadóórára
jöttek el. Hogy mi történik
a panaszfelvétel után, arról Dr.
Somosi György elmondta: abban
az esetben, ha hatáskörhiány miatt
nem járhatnak el, már helyben adnak
tájékoztatást, de le is írják ennek
az okát. Emellett kap egy kimerítő
tájékoztatást a panaszos arról,
mit tehet, hova fordulhat, kitől
kérhet segítséget. Ha fennáll a hatáskörük,
Budapesten iktatják,
majd kivizsgálják a panaszt
ugyanúgy, mintha levélben, vagy
elektromos úton küldték volna el.
A helyszíni panaszfelvétel előnye,
hogy személyesen is elmondhatják
az állampolgárok a problémáikat,
és nem kell ezért a fővárosba utazniuk.
B.E.
Panasznap
Kanizsa – 2008. október 16. A mi ügyeink 3
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
és az Osztrák-Magyar
Szakértői Akadémia workshopot
szervezett a Bogdán János
Cigány Kisebbségi Közösségi
Házban.
A szeminárium célja egy tartalmi
eszmecsere volt a foglalkoztatáspolitika
jelenlegi helyzetéről és
a jövőbeni fejlesztési lehetőségekről
az EU által társfinanszírozott
projekt, az EXPAK AT-HU keretében,
mondta Teleki László, romaügyekért
felelős miniszterelnöki
megbízott, a CKÖ helyi elnöke.
EU-s pályázatában az osztrák
szervezet azt jelölte meg, hogy a
Nagykanizsán kialakult romaközpont
képes lenne olyan projekt készítésére,
amelyet bárhol be lehetne
vezetni az EU-ban. A programok
átvétele és alkalmazása érdekében
alakítottak ki pályázati együttműködést.
A projektek megvalósítása,
a programok beindítása mellett az
intézményesített rendszerű közéleti
szereplés alapjainak elsajátítása is
szerepel, hiszen ebben a rendszerben
megszólítják a foglalkoztatási
és oktatási szakembereket is. Ahatéves
program első munkanapjára
Nagykanizsán működő vállalatok
képviselőit hívták meg. Munkaadókat,
munkavállalókat ültettek egy
asztalhoz, ezen kívül kisebbségi
önkormányzatokat és civil szervezeteket.
A tanácskozást negyedévenként
követi hasonló kerekasztal-
beszélgetés, a legközelebbin
oktatási szakemberek vesznek
részt. A kisebbségi önkormányzat
az oktatás és a foglalkoztatás terén
akar látványos eredményt elérni.
Az eszmecserén az osztrák partnernek
bemutatták a klasszikus
garabonci cigánytelepet, melyet az
elmúlt időszakban számolt fel a település
és a kormányzat. A
garabonci CKÖ elnöke ismertette
azt a modell-mintát, ahogyan az
ott élők bekerültek a település
szerkezetébe, és képzésen, illetve
foglalkoztatásban vettek részt.
B.E.
Minta lehet
a kanizsai
Roma
Központ
A hagyományoknak megfelelően
városunkban együtt köszöntötték
a díszdiplomás, a
nyugdíjba vonuló és a pályakezdő
pedagógusokat.
A Medgyaszay Házban megtartott
ünnepségen Marton István
polgármester valamint Tóth Lajos,
a Pedagógus Szakszervezet városi
titkára köszöntötte a megjelenteket.
Az ünnepség első részében
került sor a pályakezdő pedagógusok
eskütételére. A 2008/2009-es
tanévben nyolc pályakezdő fiatalnak
van módja bekapcsolódni a
város oktatási életébe. Az intézményvezetők
felterjesztése alapján
tizenhét pedagógus kapott
meghívást, közülük tizenegyen
Cseresnyés Péter alpolgármestertől
vették át az Oktatási Miniszter
nevében kiadott Szolgálati Emlékérmet.
A többi érintett az intézményében
szervezett ünnepségen
kapta, illetve kapja meg. A köszöntő
záróakkordjaként tíz
arany- (Belső Lászlóné, Szalay
István, Fülöp Józsefné, Nagy
Emil, Bánfi Lőrinc, Vukman
Imréné, Tóth Salamon Jenőné,
Garai Imréné, Kertész Tamás), két
gyémánt- (Dr. Gaál Sándorné,
Bárdosi Gáborné) és három vasdiplomás
(Csizmadia Ferencné,
Csizmadia Ferenc, Dr. Fitos
Árpádné) pedagógusnak adott át
díszdiplomát, pénzjutalmat és virágcsokrot
a polgármester.
Az eseményt kisiskolások műsora
színesítette és állófogadás zárta,
ahol Balogh László, az OKISB elnöke
mondott pohárköszöntőt.
B.E.
Pedagógusokat köszöntöttek
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Az önkormányzat 2008. tavaszán
pályázatot nyújtott be a
„TISZK rendszer továbbfejlesztése”
című TÁMOP-2.2.3/2007/2
pályázat 1. és 2. fordulójára is.
A projekt megvalósításában
részt vett Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata, Csapi
és Zalaújlak Községi Önkormányzatok
Intézményfenntartói társasága,
a Pannon Egyetem, a DKGEAST
Zrt. és a GÁZGÉP Kft.
A szervezeti struktúra kiépítése,
iroda kialakítása, a pedagógusok
továbbképzése, átképzése, valamint
a szakmai programok kidolgozása
a 315 millió forint vissza
nem térítendő pályázati forrásból
valósulhat meg.
A megfelelő infrastrukturális
háttér biztosítására a TIOP-3.1.1-
08/1 pályázat keretein belül
620.422.000 forintos támogatásra
jogosult a Nagykanizsai TISZK,
melyhez Nagykanizsa önkormányzata
50.000.000 forint önrészt is
biztosított. Ebből a pályázatból létrehozandó
Erdész utcai központ
méltó helyszíne lesz Nagykanizsa
és térsége szak- és felnőttképzésének.
A munkaerő-piaci igényekhez
alkalmazkodó képzési struktúra,
valamint a városi modultérkép
kialakításával egy rugalmasabb,
minőségileg magasabb szintű, költséghatékonyabb
szakképzésszervezés
jöhet létre a munkáltatók, a
képző intézmények és a szakmát
választó tanulók, valamint szüleik
legnagyobb megelégedésére – öszszegezte
a Nagykanizsai TISZK
létrehozására benyújtott pályázatokról
Szmodics Józsefné, a Művelődési
és Sportosztály vezetője.
B.E.
Sikeres pályázat, százmilliós nyereség
Négy napos matematika konferenciát
szervezett a Batthyány Lajos Gimnázium
és a Zalai Matematikai Tehetségekért
Alapítvány.Amegnyitón Marton
István polgármester elmondta, örömmel
tölti el, hogy a résztvevők csaknem fele
az ország más városából érkezett. A
megjelenteket Dénes Sándor igazgató
köszöntötte, majd Pintér Ferenc röviden
bemutatta az Alapítvány tevékenységét. A
konferencia legfőbb témája, a tehetséggondozás
összetevői voltak.
S.E.
Tehetségek gondozása
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2008. október 16.
"Még nyílnak a völgyben a kerti
virágok…" mondta a költő, de
az idilli kép ellenére az ő gondolatai
másra irányultak. Mi azonban
maradjunk a nyitó mondatnál.
Egynyári növényeink még mutatják
virágaikat, ám ha egy reggel
fagyra ébredünk, életük véget ér.
ősz közepén járunk. Beköszöntött
a hűvösebb idő, rövidebbek a nappalok,
s reggel hamarosan fagyra
ébredünk. Nemcsak az emberek, a
növények is megérzik az idő, az
időjárás változását. Az első fagyok
után a lombos fák levélhullása
felgyorsul, nyugalmi állapotba
kerülnek. Az örökzöldek befejezik
növekedésüket, csökkentik
életműködésüket, azonban mivel
télen is zöldek, a hidegben is párologtatnak,
nekik kevés vízre télen
is szükségük van. Egynyári
növényeink elvirágozva magot érlelnek,
majd elszáradnak. Az évelők
csak föld feletti részüket dobják
el, a talajban lévő élő szerveikkel
telelnek át.
Az első fagyok után jön el az
ideje a parkokban, kertekben a
fák, cserjék ültetésének. Megkezdhetjük
az elöregedettek, elszáradtak
kivágását, cseréjét, pótlását.
Csak ismételni lehet a szabvány
szöveget: ősztől tavaszig
fagymentes napokon bármikor ültethetünk
fát, cserjét. Lombját lehullatott
növényeket szabad gyökérrel
is ültethetünk. Örökzöldet
szabad gyökérrel legfeljebb csemete
korban lehet telepíteni. Nagyobb
növényt biztonsággal csak
földlabdával, vagy más módon
burkolt gyökérrel (konténeresen)
ültessünk.
Az elültetett fa általában hoszszú
ideig, évekig ugyanazon a
helyen marad, miközben nő, terebélyesedik,
kölcsönhatásba kerül
környezetével. Ezért nem mindegy,
mit, hova helyezünk! Figyelembe
kell venni a növény talaj-,
víz-, tápanyag-, és fény igényét,
"felnőtt"-kori méretét, tér szükségletét.
Ha ezeket figyelmen kívül
hagyjuk, később sok gondot,
bosszúságot okozhatnak. A villanyvezetékbe
növő, a keskeny
zöldsávból a háztetőre, az úttestre,
útkereszteződésbe nyúló, forgalmat,
kilátást zavaró fák csúcsát,
ágait levágni, csonkolni
kell. A túl sűrűn ültetett növények
később egymást zavarják,
árnyékolják, egyesek megnyúlnak,
mások alászorulnak, lombjuk
megritkul, szárad. Acsonkolt,
visszavágott, illetve megnyúlt,
vagy árnyékban sínylődő növények
nemcsak díszítő értéküket
vesztik el, hanem kellemetlen látványt
is nyújtanak. Mielőtt tehát
növényültetésbe kezdenénk,
vizsgáljuk meg az adottságokat,
feltételeket mind a növény, mind
a környezete szempontjából.
Az említett esetek városunkban
is gyakran előfordulnak. Közös
odafigyeléssel előzzük meg a
jószándékú, de hibás ültetéseket
magán és közterületeinken egyaránt!
A készülő önkormányzati
rendelet a zölderület gazdálkodásról
szakmai és jogi szabályozást is
adni fog a témában.
Kérjük a környezetükért tenni
akarókat, hogy közterületi ültetési
szándékukat minden esetben
rövid úton (telefonon, személyesen,
stb.) egyeztessék a városi
főkertésszel, a VIA Kanizsa vagy
a Park Kft. munkatársaival. Szívesen,
és ingyenesen adunk tanácsot
mindenkinek, mert ezzel
környezetünk rendezését, a köz
érdekét szolgáljuk. Örülünk neki,
hogy a tavalyi felhívásunk
eredményes volt. Sok lakossági
és civil szervezeti kezdeményezés
jutott el hozzánk, amelyhez
szívesen adtuk szakmai ismereteinket.
A jövő évben növelni szeretnénk
városunkban a virágfelületek
területét. Az Önkormányzat
anyagi lehetőségeinek kiegészítésére
ehhez szívesen vennénk a város
lakosságának önkéntes közreműködését,
virágpalánta, ültetési,
ápolási munka felajánlását, akár a
helyi képviselőn keresztül, akár
közvetlenül a főkertésznek, a VIA
Kanizsa Kht., vagy a Park Kft.
munkatársainak.
Környezetünk mindannyiunké!
Igazán akkor tudjuk értékelni, ha
magunk is tettünk érte!
Környezetünk mindannyiunké! Igazán akkor tudjuk értékelni, ha magunk is tettünk érte
Október 21-én, kedden 15.30-
kor Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő a
Halis István Városi Könyvtárban
nyitja meg a Nagykanizsai
Polgári Egyesület Mozaikok a
terror hat évtizedéből címmel
rendezett kamarakiállítását.
– Mi késztette az egyesületet,
hogy forradalmunk ünnepére ezzel
a kiállítással készüljön? – kérdeztük
az egyesület elnökségéből
Lérántné Mátés Valériát.
– Rózsás Jánosnak a 2001. október
21-én, Kiskanizsán elmondott
beszéde indított minket. Ebben arról
szólt, „mi történt Hazánkban
az 1945 és 1956 közötti tizenegy
évben, micsoda égbekiáltó bűnöket
követtek el a magyar néppel szemben
– hogy 1956 októberében csak
egy szikra kellett –, és egy emberként
felkelt a zsarnoksággal szemben,
és azt mondta: elég!” Majd
kitűnő, lényegre törő összegzést
adott. (Ez az írása a Kanizsa 2001.
november 8-i számának 12-14. oldalán
jelent meg, de olvasható a
már február óta ismert kommusaldozatai.
multiply.com oldalon is.)
Szükségesnek tartjuk mi is, hogy
felvillantsuk, mi vezetett a forradalomhoz.
– Hat évtizedről szól a cím, mi
történt 1948-ban?
– Az úgy nevezett fordulat évében
a szovjet tankok által hatalomra
segített kommunisták – mint
Rózsás János is fogalmaz – ledobták
álarcukat, és kezdetét vette a
kendőzetlen diktatúra. Mivel azonban
1956 megkerülhetetlen viszonyítási
pont, az utána következő
évtizedekről is szólnunk kellett.
Amikor, Nagy Gáspár szavaival
„Az iskola sunyít és hallgat: /némán
féli a birodalmat!”
– Kiknek szánják a kiállítást?
– Az 1990 után születetteknek. A
februári nagy sikerű középiskolás
vetélkedőnk megindított egy folyamatot.
Megindult a családokban,
nagyszülők és unokák közt a párbeszéd
a diktatúra évtizedeiről. De
attól tartok, sok iskolában ma sem
került a helyére ’56! Pedig a budai
várba szorult egyetemisták védelmében
november 4-én fegyvert fogott
szelíd ferences, Végvári Vazul
atya szerint: „A tanár, aki nem tanítja
ezt a világ szemét nyitogató
csodát, az áruló!”
P.J.
Mozaikok a terror hat évtizedéből
Ledobták álarcukat, és kezdetét vette a kendőzetlen diktatúra
A magyar könyvtárak ünnepén,
a Könyves Vasárnapon a
Halis István Városi Könyvtárba
várták az olvasókat az intézmény
dolgozói.
Az ünnepi nyitvatartás idejére
meghívták a kistérségből a települések
honlapjainak készítőit és az olvasókat.
Az érdeklődőknek bemutatták
mindazokat a szolgáltatásokat, amelyekre
más alkalmakkor nincs mód.
Ilyen volt például a www.jatek.nagykar.
hu internetes oldalon található
Nagy Kanizsai Játék, ahol a Nagykanizsa
Monográfia köteteit kívánta
népszerűsíteni a könyvtár. Már hetekkel
korábban bevonták a munkába
a diákokat, akik a kiadványokból
kérdéseket állítottak össze, ezekből
pedig egy kvízjátékot szerkesztettek,
amit bemutattak a Könyves Vasárnap
közönségének. Az intézményben kiállítást
is rendeztek a monográfia oldalaiból.
A könyvtárosok ráirányították
az olvasók figyelmét a Nava Pont
audiovizuális archívum lehetőségére
is, hiszen a régi magyar gyártású filmek,
műsorok csak a könyvtárban
érhetők el. A bemutatott szolgáltatások
között szerepelt továbbá a
www.települesem.nagykar.hu – minden,
amit tudni lehet Nagykanizsáról
és a környező településekről a
www.nagykar.hu települési honlapjain.
Az eMagyarország Pont és közhasznú
információk a könyvtárban;
Mi Újság? Napi- és hetilapok, folyóiratok
a könyvtárban és a Neten. A
Kattints rá, nagyi! – program zárásaként
átadták az elmúlt négy tanfolyam
résztvevőinek az okleveleket.
– A rendezvény legfontosabb célja
a közönségkapcsolat építése volt –
összegezte Czupi Gyula, a könyvtár
igazgatója.
B.E.
Könyves Vasárnapra várták az olvasókat
Kanizsa – Szabad 2008. október 16. vélemény 5
Kapcsoljuk a „Téli Palotát”
Itt vagyunk a nagykanizsai polgármesteri hivatalban, ahol a polgármesteri-
alpolgármesteri nyilatkozatháború után betört a hidegfront. Fagyos a
hangulat, jeges a tekintet, a dolgozók arcára fagyott a mosoly. Még a
szemüveg is zúzmarás. Teljes az elhidegülés. A polgármester és az alpolgármester
annyira elhidegültek egymástól, hogy külön frizsiderben alszanak.
Ajegyzőnő szerint a hivatalt ez nem érinti, ott minden a törvényi előírás
szerint működik. Mindig hideg fejjel kell dönteni és a hidegben mindenki
jobban csipkedi magát. A fűtés megszűnt, a dolgozók véredényeit
elkezdték feltölteni fagyállóval. A nőknek tundrabugyit osztanak, a férfiaknak
dinamógatyát. A büfében csak jégkrémet, jegeskávét és hidegtálat
lehet kapni. Az épületről leszerelték a polgármesteri hivatal feliratát és kicserélték
„Téli Palotára”. Marton István cárnak öltözve Kamcsatkára utazott
(egyedül ott nem volt az elmúlt két év során), hogy Nagykanizsára telepítsen
egy „pirított hógolyót” gyártó üzemet. Lesikló pályára állítja a
várost. A képviselők a harmadik berúgásra indulnak, a hóviharvert alpolgármester,
Cseresnyés Péter pedig a polgármestertől kapott szívatóval indul.
Ahelyzet zord és lavinaveszély van. Arendkívüli állapotokra való tekintettel
megkérdeztük a helyi pártokat, hogy mi a véleményük:
Fidesz:
Minden a legnagyobb rendben, ez a központi „Fidesz- csomag” része.
Az igaz, hogy jégverembe kerültünk, de a hóhányó és a havazógép működik,
egyébként is hidegrázásunk van az ellenzéktől is és a polgármestertől
is.
MSZP:
Ismét történelmi helyzet van. Mi ellene vagyunk az ellenünk vétkezőknek,
de nem szabadítjuk meg a gonosztól, mert „nagy dolog az ember”.
A biztonság kedvéért a Potyli-patakon felvontattuk az Aurórát.
SZDSZ:
Mi a jegesemberrel és a Micimackóval vagyunk, így teljes a frakció. A
polgármester majd csak Kamcsatkán tudja meg, hogy nem retúrjeggyel
utazott. A politika boszorkánykonyháján fő a hidegvér.
A politikus is ember
Röst János: Forró nyomon
A füge másodszor érik
Kanizsán és környékén kellemes őszies hangulat uralkodik, fagyveszélyről
szó sincs, csak a talaj szintjén jelenik meg néhány zúzmarás képződmény
reggelenként. Afüge másodszor érik a szabadhegyi lejtőkön, és
vargányával vannak tele a vásárcsarnok asztalai.
Egy büdös szó sem esik a hivatalról és az ott zajló eseményekről a városban,
mert senkit sem érdekel, hogy a must forrásán kívül még miért is
kéne aggódni.
A hivatalban kifejezetten trópusi a légkör, az alpolgármester kilincse
például olyan forró, hogy égési sérüléseket szenvedhet az, aki be merészel
nyitni hozzá. Ennek ellenére a polgármester melegebb éghajlatra
küldése szerepel a kiküldetési programban, ki tudja miért.
Aképviselők egy része hideg fejjel gondolkodva, a mások pedig kivetkőzve
magukból vészelik át ezt az átmeneti állapotot.
A megoldásról mindenkinek más a véleménye:
FIDESZ:
A jelenlegi hőmérséklet alkalmas arra, hogy megfontolt kiérlelt javaslattal
élve, lépjünk egyet a vakvilágba.
MSZP:
Hidegen is és melegen is tartható álláspontunkat csak akkor tesszük
közzé, ha egyértelműen prognosztizálható, hogy nem történik semmi.
SZDSZ:
Ha tudunk segítünk, ha megmondja valaki, hogy mi a feladat. Előbb
azonban kérjük az aktuális meteorológiai adatokat, azért, hogy az
SZMSZ-ben leírtakkal egyeztetni tudjuk.
Karádi Ferenc: A hivatalban trópusi a légkör
Emlék, ami örökre bennem ragadt. Ráadásul valamelyest Nagykanizsához,
illetve Rózsás Jánoshoz is köthető. Nagyapám, aki világéletében
konzervatív és jezsuita volt – II. János Pál pápa személyes jó ismerőse
– becsapott. De nagyon. Vasárnaponként náluk ebédeltünk.
Nagymamám készítette a húslevest, a rántott husit és a desszertet. A
kávé elfogyasztása után a tíz unoka szabadon „garázdálkodhatott” a
könyvespolcoknál.
És ekkor döbbentem meg. Ott virított egy könyvgerinc hatalmas vörös
csillaggal (persze aranykötésben, hiszen így „polgáribb”), amelyen a
mű címe is kristálytisztán olvasható volt: Sztálin és a szovjet tudomány.
Atyaúristen! Nagyapa csak a tömegnyomás és a tettetés miatt volt a
szegedi egyetem forradalmi tanácsának elnöke? Puszta színjáték volt,
hogy behívatta Pol-Pot megye főnöke, a rettegett Komócsin Mihály raportra
a megyei pártbizottságra, holott nagyapám párttag sem volt?
Vajon előre lepacsizták az akkori belügyes führerekkel, hogy ötvenhatos
szerepvállalásáért nem csukják le, ellenben – hiába világhírű matematikatudós
– évekig nem kap útlevelet?
És hogy miért nagykanizsai az emlék? Mert amióta megismerhettem
Rózsás Jánost (az Arcvonal kávézóban beszélgetett vele Franka Tibor
könyve kapcsán, számtalan kitelepített társaságában), azóta izgat még
jobban a szovjettípusú rezsim és 1956 kapcsolata. Ahány történész,
annyiféle értékelés. Egyesek úgy gondolják, hogy csak az 56-os Intézet
kutatásai, kiadványai a mértékadóak. Mások – többek között a „kisemberek”
– saját emlékeikre, megélt, tapasztalt történéseikre emlékeznek.
Vajon a mórahalmiakon kívül ki tudja, hogy 1956 októberében a Szegedről
kivezényelt katonák és ávósok sortüzet adtak le az akkor még
faluban? Két halott az eredmény, mint, ahogy Kanizsán is. Az egyikük
testvérével volt szerencsém találkozni. Elmesélte, hogy október közepén
(1956) szerelt le a bátyja határőrként, készült a civil életre. Azon
a bizonyos napon szülei kérésére kiment a közkúthoz vizet hozni. És eldördült
a sortűz.
Vajon hány és hány hasonló áldozata volt 1956-nak? Vajon hány és
hány hasonló áldozata volt 2006-nak? Emlékezzünk és soha el ne feledjük
a kardlapozó lovasrohamot várandós édesanyákra, a szemkilövéseket,
a viperákkal történt ütlegeléseket, a kéztöréseket, ujjkicsavarásokat,
könnygáz-dorbézolást, vízágyúzásokat. Aki ott volt, az sohasem felejti.
Tanárként az egyik órámon arra kértem diákjaimat, hogy a következő
alkalomra írják meg, hogy családjuk miként emlékszik 1956-ra. Ez
2000-ben volt. Az eredmény döbbenetes: a 20-21 éves diákok szülei,
nagyszülei nem akarták elmesélni személyes emlékeiket. A Kádár-korszak
elérte napjainkig tartó hatását. 1956 tabu. Az ötletet különben az
adta, hogy 1999-ben készítettünk egy filmet (Bodnár Imrével és Jenik
Péterrel) Hová tűnt ''56? címmel. Alapötlete az volt, hogy az egykori fővárosi
színtereken (Széna tér, Corvin köz) megszólítunk fiatalokat, hogy
az emlékművek hátterével 1956-ról kérdezzük őket. Az eredmény itt is kiábrándító
volt. Vagy az „itt lakom”, vagy a bevásárló központ, vagy a
filmszínház jutott eszükbe, de volt, aki az 1848-as szabadságharcra esküdött.
Élőben is elképedtünk, de az igazi döbbenet a vágószobában
volt.
Ezért kell őrizni 1956 emlékét. Tudom, sokan olvassák ezt a cikket
azok közül, akik akkor a barikád másik oldalán álltak. Lehet, hogy volt
tanítványaim nagyszülei is odatartoztak, ezért nem beszéltek róla. Pedig
beszélni kell. Megértéssel, kölcsönös odafigyeléssel.
És miért a tisztelet Rózsás Jánosnak? Mert ő nem esett a „kit érdekel
a múlt” bűnébe.
Amúgy nagyapámra nem haragszom. Az egyik vasárnapi ebéd után
levettem a könyvet. Megdöbbenésemre csak a borító volt, a lapokat kitépték.
És benne elrejtve Alekszandr Szolzsenyicin Gulag szigetcsoportja,
az eredeti New York-i kiadásban, dedikálva.
Mert nagyapám humora és szellemi pecázása ilyen volt. Én meg jól
bekaptam a horgot. Ezért volt az egyetemi forradalmi bizottság egyhangúan
megválasztott elnöke.
Csúri Ákos
Kisemberek történelme
Az Oktatásért Közalapítvány
"Három nap veled" pályázati támogatásának
köszönhetően iskolánk
30 tanulója kirándulhatott a
Bodrogközbe, ahol az alsóberecki
iskola látott vendégül bennünket.
A három nap során vendéglátóink
bemutatták nekünk hazánk egy
olyan távoli tájegységét, ahol eddig
még egyikünk sem járt. Megismerhettük
az iskolájukat, falujukat, környéküket.
Betekintést nyerhettünk
mindennapi életükbe. Sétáltunk a
Bodrog parton, komppal át is keltünk
rajta. Este szalonnát sütöttünk
és fociztunk az ottani gyerekekkel és
a szüleikkel. Egyik este táncház is
volt. Felkerestük Széphalmon a Kazinczy
emlékhelyet és a Magyar
Nyelv Múzeumát. Hollóházán látogatást
tettünk a világhírű porcelángyárban,
bepillanthattunk a porcelán
készítésének rejtelmeibe. Egy interaktív
műhelyben kipróbálhattuk
kézügyességünket a porcelánfestésben,
kis emléktárgyat készíthettünk
magunknak. Meredek sziklafalon
felmászva megcsodáltuk a festői
szépségű füzéri várat és a várhegyről
elénk táruló zempléni tájat. Jártunk
a sárospataki Rákóczi-várban
és a híres Református Kollégium
Nagykönyvtárában is.
A közös kirándulások, a közös
programok révén barátságok szövődtek
a vendéglátó iskolások és a
mi iskolánk tanulói között. Alig
hogy hazajöttünk, de szívesen
mennénk már újból vissza, hisz nagyon
jól éreztük magunkat.
Áprilisban újból viszontlátjuk
egymást. akkor majd mi mutatjuk
be az alsóbereckieknek a mi iskolánkat
és a mi vidékünket.
Varga Zsuzsanna, Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola
Kanizsa – 6 Városháza 2008. október 16.
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Papp Ferenc önkormányzati képviselő fogadóórát tart október 17-én (pénteken)
16.00 órától a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2008. október 14-én 17.00 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában,
18.00 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Ügyintéző: Varga Milán, szám: 6 /1698-5 / 2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról
a Nagykanizsa, Lazsnak u. 10/4. sz alatti építéshatósági ügyben.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/1698-6/2008. számú Nagykanizsa Lazsnak u. 10/4. szám alatti 4365/84/A/7.
hrsz-ú ingatlanon lakóegység garázs bővítésének és gépkocsibeálló kialakításának
eljárás felfüggesztési ügyében, a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését
meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint
a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős,
ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk
a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény a október 9-én kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/1698/2008., tárgya: eljárás
felfüggesztése. A kérelmező ügyfél neve: Horváth Ferenc és Horváth Ferencné
A kérelemmel érintett ingatlan, valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 4365/83. hrsz-ú és
4365/85. hrsz-ú társasházi ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek:
8-12
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Képviselői fogadóórák
Ügyintéző: Junger M., szám: 6 / 786-9/ 2008. Tárgy: Értesítés döntéshoza- Építéshatósági hirdetmény
talról a Nagykanizsa, Arany J. u. 8. sz. alatti építéshatósági ügyben ("B" épületben
személyfelvonó építése)
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/786/2008. számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta
és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal
közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma
jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk
a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2008. október 13-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/786-8/2008., tárgya: építési
engedély - "B" épületben személyfelvonó létesítése.
A kérelmező ügyfél neve: Draskovics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
8800 Nagykanizsa, Récsei u. 7., ügyv.: Draskovics Szilárd. A kérelemmel
érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú)
ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 986/3. hrsz-ú ingatlan, valamint a
983. hrsz-ú társasházi tulajdonban lévő és a 981., 980., 984., 986/1., 986/4.,
986/5., 987., 988/1., 995., 996., 998., 999/2., 1000. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek:
8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatósági hirdetmény
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM
indul
􀂊 2008.10.20-án 16 órakor
személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban
􀂊 2008.10.21-én 16 órakor
könnyű- és nehézgépkezelő
(alap- és típus vizsga)
􀂊 2008.10.28-án 16 órakor
autóbuszvezető „0”
Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Kőrösi iskolások a Bodrogközben
Kanizsa – 2008. október 16. Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait: 984; 987; 986/1. helyrajzi számú, Erzsébet
tér északi tömb ingatlan, kikiáltási ára 90.000.000 Ft. Versenytárgyalás
időontjai: október 22. és 29. 10.00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő
telefonszámon lehet: 93/500-724.
Versenytárgyalás - Erzsébet tér északi tömb
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a 2008. évi munkaszüneti
napok körüli munkarend az alábbiak szerint alakul: 2008. október 18.
(szombat) - munkanap (ügyfélfogadás 8.00-12.00 óráig - pénteki munkarend). 2008.
október 24. (péntek)- pihenőnap (az ügyfélfogadás szünetel).
Munkarend változás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát: 649/79. helyrajzi számú, Ipari Parki beépítetlen
területen lévő ingatlan, kikiáltási ára: 25.000.000 Ft + áfa. Versenytárgyalás
időpontjai: október 17. és 21. 10.00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa
Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Érdeklődni a
fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/310-256 és 93/536-365
Versenytárgyalás - Ipari Park (649/79.)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát: 649/41. helyrajzi számú, Ipari Parki beépítetlen
területen lévő ingatlan, kikiáltási ára: 25.000.000 Ft + áfa. Versenytárgyalás
időpontjai: 11.05, 11.19. 10:00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyonkezelő
és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Érdeklődni a fenti
címen és a következő telefonszámon lehet: 93/310-256 és 93/536-365
Versenytárgyalás - Ipari Park (649/41.)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz/Megnevezés Kikiáltási ár (Ft) Versenytárgy.időp.
Eötvös tér északi tömb 50.000.000 11.12. 09.00
961, Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 11.12. 09.30
131/2, Magyar u. 18. lakóház, udvar 19.692.000 + áfa 11.12. 11.30
4372/1, Lazsnaki kastély 65.000.000 11.12. 10.30
2190/A/3, Csányi u. 8. - iroda 10.700.000 11.12. 11.00
3817, Csengery u. 111. - telephely 5.220.000 + áfa 11.12. 08.30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó).
Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Versenytárgyalások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán
és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból elszármazottak
részére a Kanizsai Antológia 8. számában való megjelenésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő versek,
prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell benyújtani
az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Halmos
Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 8-as számában a Karácsonyi
Könyvvásár alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak
tiszteletpéldányokban részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2008. november 12. (szerda)
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Kanizsa Antológia 8.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzati
tulajdonú egyszemélyes Via Kanizsa Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
vezérigazgatói tisztségének betöltésére
A részvénytársaság az önkormányzati tulajdonú VIA Kanizsa Városüzemeltető
Kht., a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht., valamint a KanizsaNet 2000 Informatikai
Kht. általános jogutódjaként 2008. december 31-i hatállyal átalakulással
jön létre. Arészvénytársaság fő tevékenysége a jogelőd közhasznú társaságok
tevékenységi körein alapul.
A vezérigazgató fő feladatai: A Gt., valamint a zrt. alapszabálya által az igazgatóság
jogkörét gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A vezérigazgatói tisztség 2008. december 31. naptól tölthető be. A megbízás
határozott időre, 5 évre szól.
Pályázati feltételek: szakirányú felsőoktatásban szerzett egyetemi, főiskolai
végzettség, büntetlen előélet, vezetői gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén
eltöltött legalább 3 év gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodási,
műszaki, beruházási területek.
A pályázathoz mellékelni kell: a zrt. vezetésére vonatkozó koncepciót, szakmai
önéletrajzot, a feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, a feltételként
előírt vezetői és szakmai gyakorlatok igazolását.
Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban, a díjazás megállapodás
alapján történik. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 30.
A pályázat benyújtásának helye: Marton István polgármesternek címezve,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 18.
Apályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester (Tel:
06-93-500-701), Cseresnyés Péter alpolgármester (Tel: 06-93-500-704)
Pályázat a Via Kanizsa Vagyonkezelő és Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztére
Miért, hogy meghasadt az égbolt
Mert egy nép azt mondta: "Elég volt."
(Márai Sándor)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt az 1956-os forradalom 52.
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 19. évfordulója
alkalmából szervezett ünnepi rendezvényekre
Marton István
polgármester
POGRAM
2008. október 23.
DEÁK TÉR
8.45 Az Olajbányász Fúvószenekar ünnepi térzenéje
9.00 Ünnepélyes zászlófelvonás
''56-OS EMLÉKKERT (volt Károlyi-kert)
9.15 Koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékművénél
és a kopjafánál, valamint Orbán Nándor emléktáblájánál
MEDGYASZAY HÁZ
10.00 Emlékműsor az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére.
Emlékbeszédet mond: Marton István polgármester. Szerepelnek: a Piarista
Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donát Celesztina
Óvoda diákjai. A műsort rendezte: Kereszty Ágnes
KOSSUTH TÉR
18.00 Fáklyás emlékező séta. Útvonal: Kórház-kápolna; ''56-os Emlékkert,
Erzsébet tér, Deák tér.
Kanizsa 8 – Krónika 2008. október 16.
Kulturális Diákpályázatot
hirdetett az ADDINOL Hungária
Kft., amelyre negyvennyolc
diáktól negyvenkilenc pályamunka
érkezett.
Az eredményhirdetésre a Batthyány
Lajos Gimnáziumban került
sor. Az ötlet hat évvel ezelőtt
született meg a fő szervezőtől,
Cserti Józseftől, azért, hogy munkatársaival
a diákokat önálló gondolkodásra,
tudományos munkák
készítésére buzdítsák.
Apályázaton a városi középiskolások
9-12. évfolyamos, nappali tagozatos
tanulói vehettek részt. 12
témakörben készíthették el dolgozataikat:
1. A jövő környezetét fejlesztjük.
2. Egészség, sport. 3.
Nagykanizsa. 4. ADDINOL. 5. Európai
Unió. 6. Oktatás. 7. Informatika.
8. Kultúra, művészet. 9. Tudomány.
10. Üzleti élet, gazdaság. 11.
Nagykanizsa és az olajbányászat.
Iskolánként nyolc pályamunka kapott
pénzjutalmat, négy jutott tovább,
amelyeket aztán az iskoláktól független
– az önkormányzat és a szponzorok
képviselői által alkotott – zsűri
bírált. ők választották ki azt az ötöt,
amelyeknek a szerzői részt vehetnek
az ADDINOL Kft. által felajánlott,
október 23-tól 26-ig tartó Krakkó-
Zakopane körutazáson. A zsűri tagjai:
Szmodics Józsefné, Nagykanizsa
MJV Önkormányzata képviseletében,
Balogh László az önkormányzat
és az oktatás oldaláról, Rajnai Miklós,
Burján Emese és Dukát Éva a
szponzoroktól, valamint Kelemen
Ottóné, aki a cégektől és az iskoláktól
függetlenül vállalta szerepét.
A diákok, akik utazhatnak:
Megyes Melinda (BLG), Horváth
Balázs (BLG), Vercz Dávid (Cserháti
SZKI), Hederics Viktor (Mező),
Kanizsai Rita (Piarista Gimnázium),
Bankó Péter (Zsigmondy-
Széchenyi SZKI). Mindegyiküket
egy-egy zsűritag bíztatatta a folytatásra,
hiszen nagyon értékes, néhol
egyetemi szintű tanulmányokat olvashattak
a gyerekek tollából. Vercz
Dávid, aki két művet is „elkövetett”,
az egyik szponzor különdíjasa lett, s
Tanai Balázs (Zsigmondy-
Széchenyi SZKI) egy mobiltelefonszolgáltató
különdíját vihette haza.
S.E.
ADDINOL
Diákpályázat Az SZDSZ-es szimpatizánsok
az önkormányzat vendégházában
találkoztak a párt országos
vezetőivel.
Kovács Kálmán, az SZDSZ Zala
megyei választmányának elnöke,
országgyűlési képviselő, valamint
John Emese, az SZDSZ Országos
ügyvivője, az SZDSZ fővárosi
frakciójának vezetője, az Országos
tanács tagja és Léderer
András, az SZDSZ országos ügyvivője,
az Új Generáció Egyesület
elnöke aktuális politikai eseményekről
tartott sajtótájékoztatót.
Mint Kovács Kálmán elmondta,
a frakcióvezetők találkozóján és az
ügyvivő testület ülésén két kérdésről,
a költségvetésről és a jövő évi
adótörvényekről tárgyaltak. Ez
azért fontos, mert e két téma
határozza meg, hogy milyen lesz a
liberálisok viszonya, magatartása a
jövőben. Hogyan tudnak úgy markáns,
de mégis konstruktív ellenzékként
dolgozni, hogy ez az ország
érdekeit szolgálja.
B.E.
Költségvetésről, adótörvényről
A közelmúltban mutatták be
Ördög Ferenc Válogatott tanulmányok
című kötetét a Halis István
Városi Könyvtárban.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata és Kulturális
Alapja, Zala Megye Önkormányzati
Közgyűlése, Gyulaj Község
Önkormányzata, a Magyar Nyelvtudományi
Társaság, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Magyar
Nyelvészeti Tanszéke, a Halis István
Városi Könyvtár, a Kanizsai
Nyomda Kft, Balikó Márta és
Brenner Árpád támogatásával
megjelent könyvet Kiss Jenő, az
MTA rendes tagja, egyetemi tanár,
a Magyar Nyelvtudományi Társaság
elnöke szerkesztette és a Czupi
kiadó adta ki.
A hetvenöt éves Ördög Ferenc
nyelvtörténészt, tanárt és tudóst,
Zala Megye és Nagykanizsa város
díszpolgárát elsőként Marton István
polgármester köszöntötte. Kiemelte,
Ördög Ferenc munkásságával
bizonyította, hogy Nagykanizsán
élve is végezhetünk magas
színvonalú tudományos munkát.
Tiszteletre méltó a tudása, előadókészsége,
következetessége. Az olvasás,
a kultúra szeretetére tanított
és tanít mind a mai napig. Tanári
munkája mellett a tudománynak
élt, számos tanítványát bevezette a
tudomány műhelyébe is.
Kiss Jenő egyetemi tanár köszöntőjét
azzal kezdte, örömmel és szívesen
jöttek Zalába, Nagykanizsára,
melynek legfőbb oka az, hogy Ördög
tanár urat tisztelik, becsülik és
szeretik. Az az imponáló munka,
amit felmutat, párját ritkítja.
– Sokunkban felmerülhet a kérdés
– folytatta –, hogyan lehet valaki
olyan kivételes tudóssá, mint Ördög
tanár úr! Tulajdonképpen egyszerű
a válasz: hatalmas munkabírás,
végtelen szorgalom és szinte szerzetesi
alázat a tehetségen túl.
A Batthyány Lajos Gimnázium
vezetése, nevelőtestülete és tanulói
nevében Dénes Sándor igazgató
köszöntötte az iskola tudós tanárát,
aki 1957-ben kezdte pályafutását
az intézményben, és nyugdíjba vonulásáig,
1992-ig ott tanított. Tanári
munkája mellett 1962-től napjainkig
kutatott, és nyugdíjasként
még néhány évig az iskola könyvtárában
dolgozott. Mint egykori tanítványa
elmondta, nem magyar
nyelvet és irodalmat tanított nekik,
hanem pedagógiát. ők voltak az
első olyan landleros osztály, akik a
gyakorlati foglalkozás keretében
pedagógiát tanultak, és nagy figyelemmel
hallgatták a tanár úr előadásait,
aki a kutatómunkába bevonta
a tanítványait is. Tisztelte a
tanítványait és ők is tisztelték tanárukat.
Sokat tanultak tőle. A huszonöt
fős érettségizett osztályukból
többen léptek a tanári pályára.
A születésnap alkalmából kiadott
kötetet Hajdú Mihály professzor
emeritus mutatta be, s szólt
Ördög Ferenc tudományos tevékenységéről.
– Az, hogy Ördög Ferenc a kis
Tolna megyei Gyulajon született,
közel hozta az emberekhez, így
nemcsak a nyelvjárást ismerte
meg, hanem a nyelvjárás múltját,
az öregek beszédében élő hagyományokat,
emlékeket, történeteket.
Nem véletlen, hogy ezek után a
népnyelv, a népi gondolkodásmód,
névadási szokások és a népi viselkedés
vizsgálatát tűzte ki céljául.
Befolyásolta a célját az is, amit kevesen
tudnak, hogy segített cipelni
Kodály Zoltán zenetudós, népzenekutató
bőröndjét. Ördög Ferenc
eleve arra rendeltetett, hogy a népnyelvvel,
névadási szokásokkal,
ezeken keresztül a néplélekkel foglalkozzék.
A nyelvészet és névtan,
ez a két irányvonala és vezérlőcsillaga
Ördög Ferenc munkásságának
– folytatta Hajdú Mihály. –
Nyelvészeten belül a névtan, vagy
a névtan és a nyelvészet. Miért
nem választható el a kettő egymástól,
és miért más a nyelvészet, mint
a névtan – tette fel a kérdést, s meg
is válaszolta. Azért, mert a nyelvészet
elsősorban a kommunikációval,
a beszéddel, az ember kifejezésmódjával,
nyelvi tényekkel foglalkozik.
A nyelvtan pedig azzal,
hogyan azonosítja az ember a jeleket
valamivel, hellyel, dologgal,
személlyel. Tehát amíg az egyik a
beszéd összetevőit vizsgálja, addig
a másik, a névtan, a nyelven belül
ezek megfelelő azonosító szerepével,
sokkal több más résztudománnyal,
mint a nyelvészet. A névtanba
beletartozik a történettudomány,
a néprajztudomány, a szociológia
és a lélektan is. Nem lehet a
névtant másképp megközelíteni,
csak a lelki állapoton, lelki viselkedésmódon
keresztül – hangsúlyozta
a professzor. – Csak a lelki
megközelítési módnak az eredménye
Ördög Ferenc tudományos tanulmányainak
gyűjteménye.
A születésnapi könyv a névtudomány
számára nagyon sok új dolgot
tartalmaz. A nem névtanos olvasónak
elsősorban azért érdekes,
mert felnyitja az érdeklődési körét.
Tágítja a látókörét azáltal, hogy tudomást
szerez róla. Atudománynak
mindig az volt a feladata, hogy minél
többet megtudjon az emberről
és a környezetéről. Egybevetjük,
összehasonlítjuk az adatokat, és azt
kell rendszereznie a tudósnak.
Akötetben a tanulmányok tematikailag
csoportosítva szerepelnek.
Első helyen állnak a helynevek. A
határokon kívüli területeknek, így
például a Délvidéknek sokkal pontosabb
helynévkutatási eredményei
vannak, mint a határon belüli
Magyarországnak, de ne legyünk
elégedetlenek.
– Amit elértünk azt is Ördög Ferenc
munkásságának és tevékeny
szervezőkészségének köszönhetjük.
Ez is nagy eredmény. Egy hatalmas,
nagy szervező és tudományos
tevékenység élén áll Ördög Ferenc.
Egy új kutatási irányzat fűződik a
nevéhez. A nyelvjárási névtan, a
nevek nyelvjárási sajátossága. Azt,
hogy a magyar nyelvterületen belül
milyen neveket, névtípusokat használnak,
ennek a kutatását Ördög
Ferenc indította el. A néplélektan,
amely 40-50 éven keresztül száműzött
volt a magyar tudomány területéről,
hallatlanul érdekes gondolkodásmódbeli
különbségeket mutat
vidékek, embercsoportosulások
gondolkodásmódja között, és ez a
névtanban, a nevek megjelenésében
azért nyilvánul meg világosan
és érthetően, mert a lelkét adja az
elnevezéshez az ember. Mint ahogy
például öt éves korában a kislány
elnevezi a babáját, vagy a saját
gyermekét a szülő, nem beszélve a
helyekről, amelyek nemzetek gondolkodásmódját
tükrözik. Ebben a
nemzeti gondolkodásmódban különbséget
lehet tenni a magyar
nyelvterületen belül is.
A közel kétórás könyvbemutató
utolsó megszólalójaként Ördög
Ferenc többek között elmondta:
Zala Megye nyelvi szempontból
kincsesbánya volt a számára és
szerencséje volt, mert más volt az
órabeosztása, mint a többi pedagóguskollégájának.
B.E.
Kanizsa – Könyvünne2008. október 16. p 9
Ördög Ferenc válogatott tanulmányai
Kanizsa 10 – Kultúra 2008. október 16.
Fotó: Steyer Edina
Negyedik alkalommal készítettek
a Batthyány Lajos Gimnázium
tanulói képzőművészeti alkotásokat
az Újudvari Alkotótáborban
a nyáron. Ezekből a fotókból,
mozaikképekből és egyéb
tárgyakból nyílt kiállítás a gimnázium
Hyány Galériájában.
Dénes Sándor igazgató megnyitó
beszédében megköszönte
Stamler Lajosnak, hogy segítséget
nyújtott a diákoknak, akik az
ő„keze alatt” dolgoztak műveiken.
A munkafolyamatokról, a
közösen eltöltött időről a kiállított
fotók egy része is árulkodik.
A tárlat anyagában egyfajta oppozíciót
vélhetünk felfedezni, hiszen
a színes mozaikképek mellett
a fekete-fehér fényképek is
mérvadók.
Dénes Sándor elmondta, érdekes
volt számára látni, hogy az apró
csempedarabokból miképpen
alakultak, formálódtak a képek.
Ami másnak már semmit nem ér,
az a művészeknek felmérhetetlen
kincs, hiszen a mozaikok olyan
csempék darabjai, amit mások kidobtak
volna már. Így most az iskola
falait fogják díszíteni az alkotások.
S.E.
Gimnazisták az újudvari alkotótáborban
… Tagore szabad mozgásteret
engedélyezett számomra Santiniketanban,
még azt is megengedte,
hogy bármikor beléphessek a
házába. Amikor otthon találtam,
gyorsan összeszedtem a holmimat,
letelepedtem a ház egyik szegletébe
és elkezdtem festeni. Egyik képemet
– amely szemből ábrázolja
Tagorét - a Nemzeti Múzeumnak
ajándékoztam itt Delhiben. ő mindig
megpróbált védett helyre húzódni,
nehogy bárki is váratlanul a
háta mögé kerüljön és meglepje őt.
A „nagy ház” első emeletén éppen
verset írt, és tudtuk, hogy amikor
így elrejtőzött a világ elől, akkor
mindig valami különlegeset alkotott.
Emlékszem, hogy felmentem a
verandás „nagy ház” emeletére.
Az egyik ablak nyitva volt és láttam,
hogy ott ült az asztalnál. Néha
felemelte a tollát, néha csak
hallgatta a felszűrődő zene foszlányait,
ugyanis az unokája zongorázott
a ház földszintjén. Aztán újra
tollat ragadott és a papírra vetette
gondolatait. Valószínűleg
verset írt. Amikor megpillantottam,
mindig rohantam a kellékeimért.
(Annyira sajnálom, de a festékdobozom
később elveszett
Nainitalban.)
Levettem a sarumat, lassan átmásztam
az alacsony ablakpárkányon,
aztán leültem ölembe téve a
vásznat és elkezdtem festeni. Nagyon
boldog voltam, hogy versírás
közben készíthetek róla portrét.
Egyébként soha nem volt egyedül,
mindig látogatók és egyetemi hallgatók
vették körül. Természetesen
mindenkit nagyon udvariasan fogadott.
De itt és most teljesen
egyedül volt, én meg lélegzetviszszafojtva
festettem, nehogy észrevegyen.
Később felemelte a fejét és észrevett,
de akkor már elkészült a
portré. Kissé megdöbbent, amikor
rájött, hogy nincs egyedül a szobában.
Felállt és odajött hozzám.
Olyan magasnak tűnt, ahogy a
padlón ültem a képpel és a festékeimmel,
hirtelen azt hittem, hogy
egy hegy közeledik felém. Megállt
előttem, egy ideig nézte a képet,
azután elmosolyodott.
Tagore mindig csak akkor tekintette
meg a festményeket, amikor
már befejeztem a munkát. Az
egészben az volt a nagyszerű dolog,
hogy szabadon mehettem oda,
ahova kedvem tartotta. Mindössze
tizenkilenc-húsz éves voltam,
meglehetősen gyerekes és ártatlan.
Ennek ellenére bárhol járkálhattam
a házban és senkitől sem kellett
engedélyt kérnem.
Azután a nap után, amikor az
emeleti szobában megfestettem a
portréját, fogtam a holmimat és leköltöztem
a ház alsó szintjére, a
nappaliba. Ízlésesen berendezett
szoba volt, ahova Gurudev
(Tagore – a szerk.) is lejött és ott
állt az asztalnál. A menye is ott
volt, éppen az ötórai teázást készítette
elő. Tagore megfordult, rám
nézett és így szólt: „Az egész világon
festettek már számos portrét
rólam híres művészek, de ez a leány
tényleg megfogta a lényemet!”
Korábban is engedélyezték számomra,
hogy bárhova mehetek, de
ezután az eset után Tagore azt is
hangsúlyozta, hogy bármikor felkereshetem.
El is készítettem azt a
festményt, amint a karosszékben
ül a „kis ház” verandáján. Két évig
maradtunk Santiniketanban és bármikor
úgy hozta a kedvem, lefestettem
őt.
Időközben Tagore úgy döntött,
hogy már nem akar a „nagy házban”
lakni. Azt a „nagy házat”
Uttarayan-nak hívták. Nagyon ízlésesen
volt berendezve és mindent
ő tervezett benne. Annak a
szobának a tetején szokott aludni,
ahol először festettem le őt. Az
volt a hálószobája. A forró évszakban
felvitte az ágyát a tetőre.
Ilyenkor mindannyian későn
mentünk aludni, mert az éjszakák
elviselhetőbbek voltak a nappaloknál.
A mi kis házunk közvetlenül
az Uttarayan mellett állt. És
amikor felnéztünk, láttuk, hogy
ott volt az ágya, az asztala, és a
hűséges inasa. Annyira szégyelltem,
hogy nem tudtam beszélni
ezzel az emberrel, de hát nem tudtam
egy szót sem bengáli nyelven.
Tagore pedig csak sétált felalá,
míg végül leült a karosszékbe.
Onnan nézte a holdat és az éji
színek változását. Amikor egy óra
múlva megint felnéztem a „nagy
házra”, már nem volt ott. Ha a
szél kedvezőtlen irányból fújt, az
inasnak mindent át kellett vinnie a
tetőveranda másik felére. Gyakran
előfordult, hogy háromszornégyszer
is átcipelte a holmikat a
veranda egyik vagy másik részébe.
A menye gondoskodott róla,
Gurudev mindig a menyével teázott.
Egy idő múltán Tagore váratlanul
megkérte a környezetében élőket,
hogy építsenek neki egy kis
vályogkunyhót. Azt hiszem, a
„nagy ház” már túlságosan zajos
volt számára. Erről jut eszembe,
hogy minden születésnapjára ültetett
egy fát a kertjében. Amikor
születésnapja volt, mindig végigsétált
a fák között, amelyek szépen
nőttek. Azóta már láttam róluk
fényképeket és mondhatom,
mára már gyönyörű nagy fák lettek.
A „kis házban” csak egy hálószoba
volt, a ház elején meg egy
nyitott veranda, ahol egyik oldalon
állt a karosszék, a másikon egy
asztal székkel, amelyeket minden
reggel kihoztak. A könyveit is az
asztalra rakták. A veranda falát
azok a művészek díszítették ki
festményekkel, akik a vályogházat
építették. Ezért van tájkép a portréja
mögött a festményemen. Ez a
kis kunyhó volt az ő álomháza – az
utolsó. Oh, igen, és Tagorénak volt
egy hűséges kutyája és két pávája.
Igazán kedvelte ezeket az állatokat.
Gelencsér Gábor
Festőállvánnyal és ecsettel a világ körül
Naplótöredékek Brunner Erzsébet életéről
Tagore vendégei
voltunk Santiniketanban
Kanizsa 2008. október 16. – Kultúra 11
Egy csodálatos világba invitálja
a tárlatlátogatókat a Magyar Plakát
Ház és a Képzőművészetek
Háza. Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet hagyatékából
összeállított Varázslatos India című
kiállítást őexcellenciája Ranjit
Rae, India magyarországi nagykövete
nyitotta meg az intézményben.
A megjelenteket Kőfalvi Csilla,
az intézmény vezetője, a kiállítás
kurátora, majd Cseresnyés Péter
alpolgármester köszöntötte. A
kiállítást professzor Bethlenfalvy
Géza orientalista, a tibetisztika
professzora, a Brunner hagyaték
egyik végrehajtója, és professzor
Keserű Katalin egyetemi tanár
ajánlotta a közönség figyelmébe.
Cseresnyés Péter alpolgármester
beszédében kiemelte: – Kiállításunk
a március 31-én Indiából Nagykanizsára
érkezett festmények reprezentatív
tárlata, végigkíséri e két kivételes
művész, zarándok, Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
művészi pályafutását. Indiában
a társadalmi és művészeti élet ismert
és elismert tagjai voltak, itthon
egyelőre kevésbé ismerjük őket.
Brunner Erzsébet sokat tett mindenekelőtt
szülővárosának, Nagykanizsának
adományozott alkotásaival a
„hazatérésért”. Azért, hogy a szülőföld
immáron indiai festőként újra
megismerje és elfogadja őt és édesanyját.
Képeiket, melyekkel számtalan
kiállításukon mindig érdeklődést
váltottak ki és sikert arattak,
ma India legjelentősebb múzeumai
őrzik. Brunner Erzsébet nagyvonalú
adományozása révén immáron
Nagykanizsa is gazdag kollekció
birtokába jutott. Olyan kulturális
örökséghez, amely ugyan törékeny,
de jelentőségénél fogva a kultúrák
és hagyományok közötti hídként ível
India és Magyarország között –
hangsúlyozta az alpolgármester,
majd felidézte a két művész életútját.
Brunner Erzsébet számos rangos
magyar és indiai állami kitüntetésben
részesült, megkapta a Magyar
Népköztársaság Zászlórendje,
a Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztje kitüntetést, 1985-
ben pedig a Padma Sri Állami Díjat
is. Sass Brunner Erzsébet 1950-ben
halt meg, a lánya 2001-ben, Delhiben.
Sohasem tagadták, sőt őrizték
magyar mivoltukat.
– Egy különleges alkalom a mai,
az indiai és a magyar kulturális
örökség része kerül ma a helyére –
emelte ki köszöntőjében Ranjit Rae
nagykövet. – Anya és lánya romantikus
utazása Indiában a XX. század
egyik legbájosabb története, amely a
mélyen gyökerező barátságról, vonzódásról
és ragaszkodásról szól. A
ragaszkodás szimbóluma India és
Magyarország népei között. A legendás
Kőrösi Csoma Sándor nyomdokain
haladva e két bátor és elszánt
festőpáros ígéretéhez híven követte
álmait és beteljesítette sorsát Indiában.
Az utazás az anya és a lánya
számára egy életen át tartott. Eljutottak
India számos szegletébe, a Himalája
ragyogó hófödte csúcsaira
éppúgy, mint a déli tengerpartokra.
Képeik különböző formában beszélnek
hozzánk. A Brunner festmények
India megjelenítésében a nemzet
mély és érzékeny megértéséről tanúskodnak.
Brunner Erzsébet az
édesanyja halála után is Indiában
folytatta életét. Indiaivá vált. Indiai
állampolgár volt, Indiát tekintette
hazájának. Nagykanizsa a Brunnerek
nagyszerű művészetén keresztül
válhat a két ország közötti kulturális
együttműködés szimbólumává.
Bethlenfalvy Géza egyetemi tanár
gratulált Kőfalvi Csillának a
kiállítás megrendezéséhez, majd
szólt Brunner Erzsébetről, akit az
1970-es években ismert meg. Sok
időt töltött Erzsébet házában,
amely egy találkozóhely, egy központ
volt, ahol mindenféle fontos
emberrel lehetett találkozni. Voltak
közöttük miniszterek koldusok,
madarak, sőt a patkányok és
az egerek is kaptak enni nála. Nyitott
ember volt, akinek a révén bárkivel
megismerkedhetett. Akár
Indira Gandhival, vagy a Dalai Lámával.
Erzsébet nagyon féltette a
képeit, nem adta el, nem kerültek
árverésre. A végrendeletéről sokszor
beszéltek, végül úgy határozott,
hogy ezernyolcszáz képének
nagyobb része Indiában marad, de
Nagykanizsa is egy jelentős adományt
kap. Lelkében mindig ott
volt Nagykanizsa. A Brunnerek
életműve most lesz egyre fontosabb.
A mi századunk, a XXI., és
az azt követő évszázadok legfontosabb
feladata a Kelet-Nyugat találkozása,
a keleti-nyugati kultúrák
egymásra találása. Kanizsának
mindent meg kell tennie azért,
hogy művészetük ismertté váljon.
Bakonyi Erzsébet
Varázslatos India
John Perkins könyvét mutatta
be a Rozgonyi Polgári Egylet
tagjainak a Médiaklub vezetője,
Tamás Lászlóné Marika.
Az Egy gazdasági bérgyilkos
vallomásai című könyv – az előadó
elmondása alapján – a mai tapasztalatok
gyökereiről szól, arról,
hogy hogyan alakult ki a mai ember
életvitele.
Maga a szerző így ajánlja az
olvasók figyelmébe könyvét: „A
gazdasági bérgyilkosok jól fizetett
szakemberek, akik dollármilliárdokat
csalnak ki a világ országaitól.
A Világbank, az USAID (Az
Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési
Ügynöksége) és más külföldi
„segélyszervezetek” pénzét a világ
természeti erőforrásait ellenőrző
nemzetközi nagyvállalatok és
néhány gazdag család zsebeibe töltik.
Eszközeik között meghamisított
pénzügyi jelentések, manipulált választások,
megvesztegetés, erőszak,
szex és gyilkosság is szerepel. A birodalmak
létével egyidős játékot
űznek, de ez a játék most, a globalizáció
korában új és ijesztő méreteket
öltött. Én tudom; én is gazdasági
bérgyilkos voltam.”
A havonta megrendezett könyvismertető
után a tagok aktuálpolitikai
kérdéseket vitatnak meg,
mindig az adott könyv alapján.
S.E.
Médiaklub a gazdaságról
Sokan ismerik az egyik kereskedelmi
csatornán útnak indított,
színészek közreműködésével
készült Beugró című műsort,
amelynek lényege, hogy Rudolf
Péterék szituációs feladatokat
kapnak. Ezeket legjobb tudásuk,
kreativitásuk alapján kell megoldaniuk,
spontán, ahogy jön.
Nagykanizsán van egy csapat,
ifjú gimnazisták, tehetséges színjátszók,
akik „nyakukba vették a
beugrást”, vállalkoztak arra, hogy
egy hasonló produkciót adnak elő
a kanizsai közönségnek. Hasonlót,
mert mégsem ugyanazt. Az alap
adott, de saját személyiségüket,
korosztályuk jellemző jegyeit,
gondolkodásmódjukat viszik bele
a történetekbe. Eltérés szintén,
hogy a négy szereplő – Csákvári
Tímea, Kurta Lilla, Nikolics Zsuzsanna
és Varga Patrik –, valamint
a két műsorvezető – Benczik Judit
és Buzsics Katalin – saját maguk
által kiválasztott zenére vonulnak
be a színpadra.
A hat fiatal színészpalánta két
fellépést adott elő a héten a Honvéd
Kaszinó Tükörtermében,
valamint a Kanizsa Plazában pénteken
mutatják meg, mire képesek.
Kurta Lillától, a rendező-színésztől
megtudtuk, hogy a csütörtöki
előadás matiné jellegű volt, kicsit
átdolgozva az általános iskolai diáksereg
részére.
S.E.
Mi is beugrunk...
Kiállítás nyílt a kendlimajori Ludvig Nemzetközi Művésztelep
alkotásaiból a Kanizsa Nemzetközi Jazzfesztivál alkalmából a Hevesi
Sándor Művelődési Központ ősze András galériájában. Tizenhárom
ország ötvennyolc alkotóinak műveit tekinthetik meg a látogatók.
Kanizsa – Az olvasó 12 kérdez 2008. október 16.
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
INGATLANKEZELÉSI INTÉZMÉNYE
Nagykanizsa, Garay u. 21.
AZ ALÁBBI NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ
ÜZLETEK BÉRBEADÁSÁRA
1. Nagykanizsa, Fő út 8. szám alatti 125 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 4000 Ft/m2/hó
A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2008. október 16. 9-10 óra között
(Külön kérésre más időpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. október 21. 9 óra 30 perc.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye Kis tárgyaló I. emelet
Nagykanizsa, Garay u. 21.
2. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. szám alatti 76 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2800 Ft/m2/hó
A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2008. október 16. 9-10 óra között
(Külön kérésre más időpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. október 21. 10 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye Kis tárgyaló I. emelet
Nagykanizsa, Garay u. 21.
3. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. szám alatti 64 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3360 Ft/m2/hó
A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2008. október 16. 10-11 óra között
(Külön kérésre más időpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. október 21. 10 óra 30 perc.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye Kis tárgyaló I. emelet
Nagykanizsa, Garay u. 21.
A globális felmelegedés, a klímaváltozás
és annak hatásai
mindennapos beszédtémáink
közé tartoznak. Hol azért, mert
melegebb van, vagy azért mert
az átlagosnál több az eső. Mit tehetünk
otthonainkban – az árnyékolók
felszerelésén túl? Milyen
növényeket ültessünk erkélyünkre,
teraszunkra? Ebben
segít eligazodni Lancsák Lajos, a
város főkertésze.
Milyen örökzöldet javasol az
erkélyre?
Az erkély méretéből, mikroklimatikus
viszonyaiból kell kiindulni.
A többemeletes házak erkélyei
viszonylag szűkek, a tűző napsütésnek
kitettek, illetve részben árnyékoltak.
Jelentős mennyiségű csapadék
általában nem jut be, tehát szárazak.
Az itt elhelyezendő növénynek
tehát viszonylag keskenynek,
szárazságtűrőnek kell lennie. A virágládába
ültetett virágzó növények
szépségüket az utca felé mutatják,
az erkélyre kihelyezett örökzöldek
a lakás felé díszítenek. Egy javasolható
megoldás: 15-20 literes edénybe
(cserépbe) ültetett 100-125 cm
méretű smaragd tuja több évig is ott
tartható. Ugyanígy alkalmasak, és
valamivel kisebb edényt igényelnek
a törpe tuja és hamisciprus fajták.
2-3 naponként öntözni szükséges
őket. Néhány alkalommal
komplex hatóanyagú tápoldatozással
pótolhatjuk az elfogyasztott tápanyagot.
A konténeres növények
azonban 3-4 év alatt felélik az
edényben lévő földet, gyökerük besűrűsödik,
ezért utána célszerű őket
szabad földbe kiültetni, és helyettük
újat tenni az erkélyre.
Családi házak esetében is
alkalmazhatók az előbb elmondottak?
Családi házak nyitott teraszán
már kissé kedvezőbb a helyzet. A
nagyobb tér nagyobb növény elhelyezését
teszi lehetővé, ami természetesen
nagyobb edényt is igényel.
A nyitott teraszon az eső éri,
tehát az öntözést ennek figyelembe
vételével kell végezni. Itt sem tarthatók
azonban 4-5 évnél tovább.
Ha növekedésében visszaesik, láthatólag
sínylődik, ki kell cserélni.
Hogyan kezeljük növelhetjük,
hogy tetszetősek legyenek és
megnöveljük élettartamukat?
Az edényben lévő talaj tápanyagtartalma
véges, tehát a növény
által elfogyasztott anyagokat
pótolni kell. A legtöbb mezőgazdasági,
kertészeti áruházban többféle
tápsó is kapható. Legjobb a komplex
hatóanyagtartalmú, azt lassan
leadó módon formázott granulátum,
vagy kapszula. A közönséges
nitrogén műtrágyával, vagy a
lombtrágyákkal vigyázni kell, mert
a szükségesnél nagyobb adag perzselhet.
Ha van rá mód, két év után
célszerű nagyobb edénybe átültetni
a növényt. Ezzel meghosszabbíthatjuk
az erkélyen való életét.
Örökzöldjeink ápolására
alkalmazható-e a nitrogén alapú
műtrágya, pétisó?
A nitrogén létfontosságú a növény
számára. Elsősorban a vegetatív
részek fejlődésére hat. Segíti a
klorofill-képződést, ezzel együtt fokozza
az asszimilációt. A növény
erőteljes hajtásokat hoz, sötétzöld
színű lesz. Kora tavasszal alkalmazva
fokozza a növekedést, nyár közepén
viszont a növekedést már lényegesen
nem befolyásolja, ugyanakkor
szép zöld színt ad a növényeknek,
például a karácsonyfáknak. Egyes
nitrogén műtrágyák mész alapú vivőanyagot
tartalmaznak. Savanyú
talajt kívánó növényeknek (pl. azaleák,
rododendronok, áfonya, stb.)
ezt ne adjuk, helyette mészmentes
nitrogén- műtrágya használható.
Sokak kedvence a kannavirág,
lehet-e cserépben nevelni?
A kanna-virág egyik legszebb
évelőnk. Rizómáival telel át. A
gyökértörzsekből cserépben előnevelt
kis növényeket kell kiültetni
ágyásba, de lehet nagyobb edénybe
is. Edényben való továbbnevelése
nagyobb odafigyelést igényel. Arányosan
öntözni, tápoldatozni kell.
Mely növények alkalmasak teraszok,
lakásbejárók árnyalására?
Kúszó, vagy csavarodó szárú
növények felfuttatásával teraszunkat
árnyékolhatjuk. Ehhez
megfelelő keretet, vagy támrendszert
kell készíteni. A ház falára
még a tapadókorongokkal rendelkező
növényt sem érdemes felfuttatni,
mivel később gondot okozhat
(leszedése kárt tehet a vakolatban).
Néhány javasolható növény:
Campsis radicans – trombita
folyondár (csavarodó). Lonicera
tellmanniana – magyar Parthenocissus
tricuspidata – hármas levelű
vadszőlő (tapadókorongos). Wisteria
sinensis – kínai lila akác (csavarodó)
Virágos teraszok A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete
ezúton köszöni meg a személyi jövedelemadóból
2007. évben egyesületünkhöz beérkezett 86.525 Ft-ot,
amit teljes egészében az alapszabályban meghatározott
célra fordítottunk.
Az egyesületünk, a támogatást a jövőre nézve is tisztelettel kéri,
s ezúton előre megköszöni.
Kanizsa 2008. október 16. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Ha üzleti ajánlatot kap mostanában, ne
utasítsa vissza. Biztosan találkozik versenytársakkal,
de emiatt ne kedvetlenedjen
el, bízzon a győzelmében. Mindent
bele!
Szinte szokásává vált, hogy hét elején nincs
kedve dolgozni. Engedjen a családja biztatásának,
ösztönzésének és ne veszekedésnek
fogja fel a dolgot. A nehézségeket, akadályokat
minden téren le kell győzni.
Kellemes napokra számíthat. Életkedvét
egyelőre nem töri le a riasztó, mindenhonnan
áradó gazdasági válság előszele.
Végezze el a feladatait, és továbbra is vigyázzon
egészségére.
Próbára teheti türelmét környezete. Ha
nem akar konfliktust, és rossz hangulatot,
akkor legyen megértő, hallgasson.
Ha odakint borús az idő, egy pihentető
séta akkor is jót tesz mindenkinek.
Az Oroszlánok nem számíthatnak problémamentes
hétre. Lehetőleg kerülje a
társasági életet, mert minden ok nélkül
beleköthet ismerőseibe. Pihenjen, és töltsön
több időt a természetben.
A csillagok jó hatással lesznek érzelmeire.
Nem mond le az álmairól, igyekszik a
célját minden áron elérni. A szerelem terén
azonban ne legyen nagyravágyó,
flörtöljön, bulizzon, ha úgy adódik.
Nagyobb jártasságot kellene szereznie az
üzleti életben. Néha úgy viselkedik, mint
egy gyerek, és észre sem veszi, hogy a
sors éppen egy aranyhidat rakott a lába
elé.
Nem ismer lehetetlent, a sikerein olykor
még önmaga is csodálkozik. Szinte állandóan
a barátainak az elismerésére vágyakozik,
ennek ellenére mégis gyanakvó,
és nem bízik meg bennük.
Ellentmondásosan reagál a barátai körében
elhangzó megjegyzésekre. Hol kötözködik,
hol elvicceli a véleményére kíváncsi
ismerőseit. Estére azonban mindig
megnyugszik, feloldódik a feszültsége.
Tanácsaival jó útra tereli a gondban lévő
barátait. Az erőszakot nem csak elveti az
élet minden területén, hanem igyekszik
másokat is lebeszélni hasonló cselekedetekről.
AVénusztól energiára számíthat.
Pozitív irányba szeretné terelni az életét,
ez azonban nem sikerül. Ne hagyja, hogy
a csalódás elhatalmasodjon mindennapjain.
Járjon többet ismerősök közé, és lehetőleg
csapatban dolgozzon.
Egy csendes, végletektől mentes hétre
számíthat. Nyugodtan végezheti a munkáját,
s ez sem kevés a zűrzavaros világunkban.
A hétvége érdekes változást
hozhat érzelmi életében.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Közlekedési
információk
az M7 -es autópályáról
minden nap
06:10, 08:35, 11:35
13:45, 15:30, 19:35
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
Állás
karbantartó szakirányú 90.000 Ft
kéménygyártó lakatos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
hegesztő szakirányú 90.000 Ft
kőműves szakirányú 86.300 – 120.000 Ft
festő és mázoló szakirányú 82.300 – 150.000 Ft
áruterítő gépjárművezető szakirányú 90.000 Ft
hentes szakirányú 100.000 Ft
ruházati eladó szakirányú 100.000 Ft
operátor 8. általános 70.000 – 90.000 Ft
műanyaggyártó 8. általános 75.000 – 80.000 Ft
gépésztechnikus technikum 110.000 – 140.000 Ft
szervíztechnikus technikum 100.000 Ft
szervíz vezető főiskola 150.000 – 170.000 Ft
gépészmérnök főiskola 200.000 – 250.000 Ft
faipari mérnök főiskola 250.000 – 500.000 Ft
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban,
a Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy
a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
Kanizsa 14 – Apró 2008. október 16.
TÁRS
INGATLAN
JÁRMű
Nk belvárosában 600 négyzetméteres
terület – társasház építésére is alkalmas –
eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
Nk-án a Fő úton 77 m2-es polgári lakás
jó állapotban eladó. Érd.: 93/321-906
(6200K)
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés
bérbe kiadó vagy építési teleknek
eladó. Tel.: 30/481-2323 (6260K)
Eladnám vagy elcserélném kisebbre
három szobás, III. emeleti, belvárosi, egyedi
gázfűtéses lakásomat. Érd.: 30/9590-413
(6283K)
Keresek eladó családi házat, lakást és
egyéb ingatlant Nagykanizsán. Érd.: Kárpátiné
30/640-1180 (6304K)
Keresek eladó családi házat, lakást és
egyéb ingatlant Zala megye területén.
Érd.: Horváth 30/640-1180 (6303K)
Szép természeti környezetben kicsi szőlőbirtok
olcsón eladó. Érd.: 20 óra után a
93/315-559 (6314K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra után
a 93/315-559 (6315K)
Hétvégi ház a Szőlőskert fogadóhoz
közel eladó. Panorámás telek gyümölcsössel,
víz, villany van. Érd.: 30/9371-
121 (6332K)
Belvárosban földszinti, 55 m2 utcára
nyíló helyiségcsoport üzleti és irodai
használatra, garázzsal eladó. Ugyanitt teremgarázs
helyek eladók. Érd.: 30/901-
9013 (6333K)
Nagyrécsén hét éves, 100 m2-es,
cirkófűtéses családi ház eladó. Érd.:
30/633-9545, 20/403-9785 (6285K)
Belvárosban a Király úton garázs eladó.
Tel.: 93/321-497 (6345K)
Látóhegyen a Kaposvári út mellett,
panorámás, nyugati fekvésű, 570 m2-es
szőlő téglaépülettel eladó. Víz, villany
van. Buszmegálló 5 percre. Érd.:
93/325-840 (6346K)
Kiskanizsa központjában kétszintes
családi ház eladó (140 m2, udvar, garázs,
kert). Tel.: 30/358-1435 (6348K)
Nk-án a Liszt Ferenc utcában kétszobás,
földszinti, központi fűtéses lakás
eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.:
30/353-4194 (6349K)
Garázs (18 m2) eladó vagy kiadó a
Kisfaludy utcában. Tel.: 93/313-099
(6370K)
Eszteregnyén eladó egy kétszintes,
kétgenerációs családi ház, gazdálkodásra
alkalmas kerttel, telekkel. Tel.: 70-454-
0494 (6359I)
Nagykanizsán, a Kazanlak körúton eladó
egy első emeleti, kívül-belül felújított
2+1 szobás lakás. Irányár: 8,5 millió Ft.
Tel.: 70-454-0494 (6360I)
Légkondicionált, fiatalos, 87 m2-es,
első emeleti társasházi lakás eladó
Letenyén. Irányár: 11 millió Ft. Tel.: 70-
454-0494 (6361I)
Belvárosban, harmadik emelet + tetőtéri,
cirkós lakás eladó. Irányár:10,5 millió
Ft. Tel.: 70/454-0476 (6362I)
Platán soron harmadik emelti, 1 +2
félszobás, cirkós lakás eladó. Irányár:
12,7 millió Ft. Tel.: 70/454-0476 (6363I)
Munkás utcában második emeleti, 2
szobás, erkélyes lakás eladó. Tel.: 70/454-
0476 (6364I)
Nagykanizsa belvárosának szélén ötszobás
családi ház eladó. Irányár: 24,5
millió Ft. Tel.: 70/454-0475 (6365I)
Keleti városrészben kétszobás, földszinti,
egyedi fűtéses lakás eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Tel.: 70/454-0475 (6366I)
Keleti városrészben kétszobás, erkélyes
lakás eladó. Irányár: 5,5 millió Ft.
Tel.: 70/454-0475 (6367I)
Zerkowitz-udvarban első emeleti,
1+2 félszobás, erkélyes lakás eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Tel.: 70/454-0475
(6368I)
Bartók utcában 1,5 szobás, jó állapotú
lakás eladó. Tel.: 70/454-0475 (6369I)
Lada Samara 1500, nagyon jó műszaki
állapotban eladó. Érd.: 93/371-
075,20/341-8023 (6355K)
170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-
6072 (6278K)
Almaértékesítés termelőtől 50 Ft/kg-tól,
Golden, Idared, Gála, Gloster, zöldalma fajtákból
házhoz szállítással. Nk., Kisfaludy
2/c., 93/312-479, 20/570-7717 (6357K)
KORG-PA80 Roland EXR-5 szintetizátorok,
EMX640 keverő erősítő, 2 db
400W-os hangfal, jó állapotban eladó.
Érd.: 30/942-4814 (6371K)
Biztonsági őr fegyveres vagy anélküli
szolgálatot vállal főállásban vagy helyettesként
Nk-án, illetve a környező településeken.
Érd.: 20/254-2679 (6286K)
Takarítást vállalok. Érd.: 93/325-759
(6279K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
pótvizsgára, felvételire felkészítést, valamint
szakdolgozatok, egyéb anyagok gépelését
vállalom. Tel.: 30/968-8184
(6288K)
Televízió javítást vállalok kiszállással
Nagykanizsán. Tel.: 30/597-1530 (6356K)
Meghibásodott távirányítóját (TV,
hifi, videó, stb.) megjavítom. Tel.:
20/510-2723 (6372K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
20/510-2723 (6373K)
Kávézóban önállóan dolgozni tudó
fiatal szakképzett putos-felszolgálót
felvesznek. Érd.: 30/956-5937 (6374K)
Középkorú, magas, jó megjelenésű özvegy
férfi keresi azt a vidám, csinos, egyedülálló hölgyet
(50 éves korig), aki társa lenne. Levelek:
„Együtt” jeligére a Szerkesztőségbe (Pf. 154.)
􀂊 GÉPELÉST (szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),
􀂊 SZÁMÍTÓGÉPES SZERKESZTÉST (Word, Excel, QuarkXPress,
Adobe Indesign, Adobe Photoshop programokkal)
􀂊 NYOMDAI ELőKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDőVEL
VÁLLALOK 􀂊 Tel.: 30/9932-534
Október 22. 15 óra
KÍNA - vetített képes úti élménybeszámoló.
Előadó: Dr. Vezendi László
Október 17. 8-16 óra
MEGÚJULÓ ENERGIA
KONFERENCIA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala szervezésében
Október 18. 16-18 óra
TÁNCHÁZ GYEREKEKNEK
Táncoktató: Kócza Attila. Muzsikál:
Bojtár Népzenei Együttes valamint a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola népzene szakos tanulói
Belépődíj: 200 Ft
Október 18. 18 óra
TÁNCRA LÁBAM
Fellép: SZERET EGYÜTTES.
Prímás: Vizeli Balázs. Kísér: Bojtár
Népzenei Együttes. A táncházat vezeti:
Vizeli Dezső a Kanizsa Táncegyüttes
művészeti vezetője.
Belépődíj: 500 Ft
Október 23. 10 óra
EMLÉKMűSOR AZ 1956-OS FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC
HőSEINEK TISZTELETÉRE
Emlékbeszédet mond: Marton István
polgármester. Szerepelnek: Piarista
Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
tanulói. A belépés díjtalan
VARÁZSLATOS INDIA
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet kiállítása
A CSEND FESTőJE
Z. Soós István kiállítása
VARÁZSLATOS INDIA
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet kiállítása
A MÚLT EMLÉK, A JÖVő
TITOK, A JELEN AJÁNDÉK
Fotókiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet életútjáról
Október 24. 19 óra
JAZZ KLUB - SZINDBÁD DALOK
- Szalai- Szőke-Tóth Trió. Fellép:
Tóth Evelin - ének. Szalai Péter -
tabla, ütőhangszerek, kalimbák. Szőke
Szabolcs - gadulka, sarangi, kalimbák
Belépődíj: 800 Ft
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI
KÖZPONT
MÓRICZ ZSIGMOND
MűVELőDÉSI HÁZ
MEDGYASZAY HÁZ
KÉPZőMűVÉSZETEK HÁZA
MAGYAR PLAKÁT HÁZ
A SZJA 1%-ról rendelkező 1996. évi CXXVI. Tv. 5. § (3) bekezdése
értelmében közzétételi kötelességünknek eleget téve kijelentjük,
hogy a Vesebetegek és Szervátültetettek Nagykanizsai Érdekvédelmi,
Kulturális és Sport Egyesülete (adószám: 18955864-1-20) a
2006. éves bér utáni személyi jövedelemadó 1% -át az egyesület
alapszabályában meghatározott célra (közösségi élet kibontakoztatására
és célkitűzéseink megvalósítására) fordítottuk.
Az egyesület ezúton is szeretne köszönetet mondani támogatóinak a
felajánlásokért, amellyel segítették a V.N.E. célját, lehetőséget teremtve
a beteg ember számára is a társas érintkezésre, kikapcsolódásra,
„emberibb” életre. Köszönjük!
Kanizsa 2008. október 16. – Sport 15
NATO-csúcs el, ablakok nyitva
(a vízi-pisztolyokat hagyjuk), Kanizsáról
pedig népes küldöttség fel
a fővárosba a Művészetek Palotájába
– az Aquaprofit – Polgár
Sakknap rendezvényére. Nyugodtan
írhatjuk, a múlt hét egyik országosan
is kiemelkedő eseményére.
Az egy dolog, hogy együtt láthattuk
játszani a „három – sakkzseni
– nővért”, Polgár Juditot,
Zsófiát és Zsuzsát szimultánjuk során,
de volt egy legalább ilyen horderejű
bejelentés, melyet Nádasi
Tamás, az Aquaprofit Zrt. társelnöke
jelentett be az érdeklődőknek.
Azt, amit szinte már mindenki tudott,
vagyis a világbajnok indiai
nagymestert, Viswanathan Anandot
igazolta le az Aquaprofit-
NTSK sakk-csapata. A további
igazolások is csak úgy röpködtek,
abból tényleg a teljesség igénye
nélkül emelnénk ki Polgár Zsófia
nevét, aki röviden beszélt is érzéseiről
lapunknak: „Igazán pikáns
lenne, ha Judittal majd egy csapatban
ismét le tudnánk ülni sakkozni.
Persze, azt is el kell árulnom, hogy
a festészettel szemben a sakk az
életemben már nem a legkiemeltebb
foglalatosság, de örülnék, ha
Kanadából mind többször jöhetnék
a Kanizsa csapatbajnoki mérkőzéseire.”
A három Polgár-lánynak ezt
követően jött a VIP-csapat elleni
szimultánja, Csapó Károlytól
Farkasházy Tivadarig illusztris
vendégekkel a sorban, köztük
Ungár Anikó bűvésznővel, aki
nem tagadta, csodálja Juditék
eddigi életpályáját: „Számomra
mindig egyedi töltéssel bír, ha
nők mutathatják meg, milyen valamit
világszínvonalon művelni
– fogalmazott a roppant csinos
művésznő. – Ráadásul az ő családi
indíttatásuk hasonló a sajátoméval,
hiszen náluk is az apai
hatás volt nagyon erős a kezdetekkor.”
Aztán matt, matt, és sokadszor is
matt volt a sorsa a Koltai Róbert által
is fémjelzett hírességeknek, így
máris azok a bátor kihívók ülhettek a
táblákhoz, akik korábban jelentkeztek
a sakknap keretein belüli játékra.
Nos, a három hölgy két vereséggel
és nyolc döntetlennel tudta le a 127
partit, s a remizők egyike, az
Aquaprofit NTSK színeiben a megyei
bajnokságban szereplő Domsa
Valéria volt, akinek Sávolyról minden
bizonnyal örök élmény maradt e
játszma miatt útra kelnie.
S mi volt a nap legfantasztikusabb
alakítása? Nos, talán Zsófia
és Zsuzsa villámpartija – „géppuska-
kezűekként” félelmetes iramban
zavarták le a játszmát – előbbi
győzelmével. Összegzésképp
tényleg sakk-csúcs volt a fővárosban,
s ez remélhetőleg folytatódik,
kicsit persze már más porondon
Nagykanizsán…
Polgár László
Érkezik Polgár Zsófia és Anand
Nem szokványos eredményt ért
el a kézilabda NB II Délnyugati
csoportjában szereplő Nagykanizsai
Izzó SE női csapata, hiszen az
eredmény alapján valósággal leradírozták
a pályáról a Mohács
együttesét. A baranyaiak ellen
mintegy száz drukker előtt 22-8-ra
nyertek Tóth László tanítványai, s
az eredmény feltételezi a hazaiak
kapusának, Nyakas Kamillának jó
teljesítményét. A legjobb góllövők
László Renáta (8/2), Papp Zsanett
(4) és Kiss Melitta (4/1) voltak. A
férfiak mezőnyében már nem volt
ilyen sikerélményben része az izzósoknak,
hiszen Baranyai Norberték
Kalocsán kaptak ki 32-31-
re úgy, hogy az 58. percig győzelemre
álltak. Ányos József 10 góljával
a legeredményesebb volt, s
ha így folytatja, akár a csoport gólkirályi
címére is jó eséllyel pályázhat.
Találatainak gyarapítására jó
alkalom kínálkozik október 19-én,
amikor 17 órától az Izzó SE a
Zsigmondy-csarnokban a PEAC
gárdáját fogadja. A meccsen, nagyon
úgy tűnik, nem játszhat a Kalocsán
megsérült Zsupek Tamás.
P.L.
Négy győzelemnél tartanak a lányok
A hét játékosa: László Renáta
Születési hely, idő: Nagykanizsa, 1978. 03. 26.
Sportág: kézilabda. Posztja: irányító.
Eddigi klubjai: Nagykanizsai Olajbányász (1987-2000; NB I B),
MÁV-NTE/NTE 1866 MÁV (2000-2007; NB I B, NB II), Nagykanizsai
Izzó SE (2007-; NB II). Eddigi legnagyobb sikerei: NB I B-3.
(1993), NB II-1. (2001), NB II-2. (2003), NB II-3. (2004).
László Renáta az a játékos, aki hiteles tanúja a kanizsai női kézilabda
agóniájának. Ezt jól példázza, hogy három egyesületet is megneveztünk
vele kapcsolatosan, de ez valójában egy szakosztályt jelent,
amelyik folyamatosan „költözés” alatt áll(t). Asportoló azonban kitart,
s irányítóként az évek alatt gyakorlatilag a nyolcgólos átlagát mindig
sikerült tartania.
Kellemetlen hétvégén van túl az
OB I B-s CWG Kanizsa VSE vízilabda-,
valamint az NB III-as NTE
1866 MÁV labdarúgó-csapata.
A pólósok a Kaposvári VK
vendégei voltak, s a somogyi megyeszékhelyen
szenvedtek 10-9-
es vereséget, pedig volt a kanizsaiaknál
is előny a találkozó folyamán,
a végét azonban nem bírták
Simonka Ferenc játékosai. A
legeredményesebb játékosuk
Persely Tamás volt, aki négy gólt
szerzett. A Kanizsa VSE következő
ellenfele itthon október 18-án
a KSI lesz 11 órától a Városi
uszodában.
Az NTE 1866 futballistái a
Bogád SE-nél vendégeskedtek, s
az ottani műfüves pálya nem nagyon
ízlett a kanizsai labdarúgóknak,
hiszen 2-0-s vereséget szenvedtek.
Nem játszottak ugyan alárendelt
szerepet Pozsgai Alberték,
de elszórakozták lehetőségeiket, s
ilyenkor törvényszerű a bűnhődés.
Ezzel a vereséggel ellenlábasuk
a dél-zalaiak elé került a tabellán,
akik hetedikek kilenc forduló
után tizenöt megszerzett
ponttal.
P.L.
Nem termett nekik babér
Ugrókötelesek seregszemléje
A Szan-Dia Fitness Sport Club
képviselői sajtótájékoztató keretében
ismertették, hogy október 25-én
13 órától a Zsigmondy-csarnokban
Nagykanizsa ad otthont az Európai
Mesterek Tornájaként is ismert felnőtt
kötélugró kontinensviadalnak.
Az egynapos rendezvényen külön
versengenek egymással a női és férfi
indulók, számszerűen előbbieknél
harmincnyolcan, utóbbiaknál tizennyolcan.
Magyarországot öt-öt ugróköteles
képviseli Dél-Zalában,
ahová összesen kilenc ország küldi
el képviselőit. Természetesen a rangos
verseny előtt komoly válogatókon
szerezhettek jogot a sportolók
az indulásra. A megmérettetés keretein
belül ünnepli a Magyar Ugrókötél
Szövetség ötéves fennállását.
Ismét száz pont fölött
A Kanizsa KK-DKG East férfi
NB I B-s kosárlabda együttese a
nem túl acélos Pápai KC csapatát
látta vendégül. Irányítójuk, Kasza
Dániel vezetésével ezúttal sem ismertek
kegyelmet Kovács Nándor
tanítványai, s időnként remek játékkal
győzték le a sereghajtó legénységet
(102-70). Az említett
Kaszán (17/6) kívül még Vertetics
Ádám (15/3), Filipovics Gordan
(15), valamint Szabó Balázs (14)
ért el kétszámjegyű pontot. A délzalaiak
ezzel gyakorlatilag listavezetők,
mivel pontkülönbségük sokkal
jobb az egy meccsel kevesebbet
játszott Soproni MAFC gárdájánál.
Ráadásul a kanizsaiak lassan sportot
űzhetnek abból is, hogy valamennyi
ellenfelüknek megdobják a
száz pontos vízválasztó határt.
Szokol és Gulyás VB-hetedik
Amint arról már előzetesen beszámoltunk,
a Zalaerdő-Hevesi DSE két
egységgel is képviseltethette magát a
glasgow-i sportakrobatika világbajnokságon.
Az utánpótlás korcsoportúak
mezőnyében a Szokol Martin-
Lukács Patrik kettős indult, míg a felnőtteknél
a Bódi Szabolcs-Lukács
Patrik páros mutathatta be gyakorlatait.
Az már előzetesen is tudott volt,
hogy Bódiék esetében a mezőny nagyon
erős, s nem várható a Vizlendvai
Lászlóék 1989-es VB-bronzához hasonló
siker. Nos, mint végül kiderült,
a Bódi-Lukács duó a 11. helyen végzett
13.445-ös pontértékkel. Szokol
Martin és Gulyás Dorottya majdnem
megcsípte a hatos finálét, hiszen hetedikek
lettek 49.900-es mutatóval. A
kanizsai származású szövetségi kapitány,
Köhler Ákos a válogatott szereplésével
elégedett volt, csak azt sajnálta,
hogy a felnőtteknél nem sikerült a
kvalifikáció a Világjátékokra.
Kanizsa 16 – Hirdetés 2008. október 16.
XX. évfolyam 35. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2008. október 22. Kanizsa
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldő, fórum,
és apróhirdetési
lehetőség várja.
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
A város önkormányzata a
Zsigmondy-Széchenyi Szakképző
Iskolával együttműködve A
megújuló energiaforrások felhasználása
és a fejlődés lehetőségei
Magyarországon címmel
konferenciát szervezett a
Medgyaszay Házban.
A hagyományteremtő céllal,
második alkalommal megrendezett
konferenciát Cseresnyés Péter
alpolgármester nyitotta meg.
Elmondta, a színvonalas előadássorozat
témái széles érdeklődésre
tarthatnak számot, hiszen ki nem
figyel arra, hogy holnap, holnapután
hogyan tudunk világítani,
közlekedni, mivel tudunk fűteni.
Mindenki tudja, a növekvő energiaigény
egyre nagyobb gondot jelent
az emberiség számára. Emellett
azonban gondot kell fordítanunk
a környezetünkre. Miközben
használjuk az energiát, figyelemmel
kell lennünk arra is, hogy unokáinknak,
dédunokáinknak egy élhető
környezetet kell átadnunk.
Egy olyan világot, amiben élni lehet
és ez jelen pillanatban a fosszilis
energiák felhasználása időszakában
nem kis ellentmondás, feladat.
Ezért kezdeményezték tavaly
a konferencia megrendezését.
Végül az alpolgármester kifejezte
azt a reményét, hogy az előadássorozat
elősegíti, hogy néhány
év múlva Nagykanizsa egy olyan
városként szerepel a köztudatban,
amelyik az alternatív energiaforrások
hasznosításában és gyártóbázisában
élen jár.
A konferencia első előadójaként
Prof. Dr. Szántay Csaba akadémikus,
egyetemi tanár beszélt mindarról,
amit a kémiai Nobel-díjas Oláh
György vizionált a kutatásaival. A
nap további részében többek között a
biogáz ipar helyzetéről és lehetőségeiről
Magyarországon, a bioenergia
hasznosítás gyakorlati oktatását szolgáló
fejlesztésekről a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI-ban, a megújuló
energiaforrások hazai hasznosításának
helyzetéről, jövőjéről, és a napkollektoros
rendszerek alkalmazásának
zalai gyakorlati tapasztalatairól
hangzottak el előadások.
Bakonyi Erzsébet
A megújuló energiaforrásokról
Két napirendi pont szerepelt
a Vasemberház Dísztermébe
összehívott soron kívüli közgyűlésen.
A 2008. évre elhatározott fejlesztések,
útfelújítások, beruházások
felülvizsgálatára Marton
István polgármester által előterjesztett
javaslat tárgyalását, napirendre
vételét nem szavazta meg
a testület. A Magyar utca 76.
szám alatti 186/1/A/4. helyrajzi
számú lakás megvásárlására előterjesztett
javaslatot azonnali intézkedéssel
elfogadták a városatyák.
Az önkormányzati tulajdonban
lévő társasház egy lakása
magántulajdonban van. Az önkormányzati
tulajdonú részek
szerkezeti meghibásodása miatt
életveszélyes állapotba kerültek,
hatósági kötelezés miatt az első
három lakást sürgősen el kell
bontani. A bontást akadályozza,
hogy a megmaradó magántulajdonban
lévő lakrészhez új közműbekötéseket
kell kiépíteni. A
szakmai javaslat alapján azt a határozatot
hozta a testület, hogy
megvásárolja a lakrészt, így az
ingatlan a bontást követően értékesíthetővé
válik.
B.E.
Öt bizottság összevont informális
ülését tartották a napokban
a Vasemberház Dísztermében,
melynek egyetlen napirendi
pontja tájékoztatás volt a
Kiskanizsán létesítendő egészségház
beruházásával kapcsolatosan.
A bizottságok elnökei és tagjai
előtt Cseresnyés Péter alpolgármester
felvezetése után az igazi kérdéseket
– ismertetője után – Túri István,
a Szirt Invest Kft. képviselője
kapta – és néha hősiesen állta.
Az alaphelyzet a következő: a
kiskanizsai városrész számára
szükséges lenne a maga nemében
egy minden igényt kielégítő egészségügyi
centrum létrehozása, ami
nem kevés anyagi vonzattal járna –
természetesen az önkormányzat
részéről. A fejlesztés előzetes kalkulációk
szerint mintegy 120-127
millió forintot emésztene fel, többek
között a pályázatok sikertelensége
miatt. Ezért merült fel annak
lehetősége, hogy olyan befektető,
beruházó cég(ek) kell(enének),
mely(ek) úgymond mentesítvén a
várost e költség alól, maga finanszírozná
meg saját tőkéjéből e
nagymértékű beruházást.
Cserébe, s ezt a Szirt Invest Kft.
amúgy gyógyszerész végzettségű
képviselője, Túri József ismertette,
azt kérnék, hogy egyebek mellett
az ott létesítendő gyógyszertárat
maguk vihessék tovább a Szent
Flórián téri szolgáltató-házban létesítendő
központban.
A megvalósuló beruházásnak az
önkormányzat maradna a tulajdonosa,
a közös helységek működési
költségét, valamint a felújításokat
továbbra is a tőkeadó beruházó állná,
míg a praxisok által használt
helységek rezsijét az azt használók
rendeznék… Legalábbis az előzetes,
s mint kiderült, egyelőre még
több pontban elnagyoltnak tűnő elképzelések
szerint.
Atájékoztatásból aztán helyesebb
úgy fogalmazni dr. Fodor Csaba
önkormányzati képviselő szavaival
élve, hogy tájékozódó beszélgetés
lett, hiszen számos jogi és gazdasági
kérdés merült fel, melyeket saját
területéről dr. Károlyi Attila, dr.
Kolonics Bálint és Böröcz Zoltán is
próbált minden szemszögből megközelíteni
és azoktól a jelenlévő
cég-képviselőt megkérdezni.
Ezért is tértünk ki a fővárosi cég
képviselőjének kitanult hivatására,
hiszen ahogy Túri fogalmazott, talán
szerencsésebb lett volna néhány
jogásszal körbebástyázva érkeznie.
Természetesen a városrész két
önkormányzati képviselője, Polai
József és Tóth Nándor is megszólalt.
Míg előbbi az egyelőre ott működő
szervezetek helykiváltási lehetőségét
tudakolta, utóbbi elsősorban
arra tért ki, hogy az egészségház
megvalósulása igencsak sürgető
feladat – ismervén a kiskanizsai
rendelők jelenlegi állapotát.
Polgár László
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2008. október 22.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Tájékoztatásból tájékozódás a
kiskanizsai egészségház ügyében
Soron kívül
az utakról
A Rozgonyi Polgári Egylet
tagjai mint lelkes lokálpatrióták,
elhatározták, még szebbé
teszik a belvárost.
A Civil Alap pályázaton elnyert
támogatásból a Rozgonyi utcában
a Medgyaszay Ház előtti területen
buxusbokrokat és örökzöldeket ültettek.
A munkálatokat a Via Kanizsa
Kht. dolgozói végezték
Kálovics Andrea kertészmérnök
irányításával.
Remélik, ez a zöldterület elnyeri
majd az arra közlekedők tetszését,
és a városban lévő civil szervezetek
számára követendő példa
lehet a kezdeményezésük.
B.E.
Szépítik
a belvárost
Két háziorvosi telephelyen
zajlik felújítás és átalakítás. A
munkálatok állásáról az Egészségügyi
Alapellátási Intézmény
vezetője, Kercsmaricsné Kövendi
Ibolya tájékoztatott.
Az egyik a Rozgonyi út 5. szám
alatt lévő Gyermek háziorvosi szolgálat,
ahol két, a 7-es és a 8-as gyermekorvosi
rendelő, illetve a Védőnői
szolgálat működik. Itt önkormányzati
önrész-vállalással, pályázati pénzből,
akadálymentesítéssel, komplex
felújítás történik. A mozgáskorlátozottak
számára liftet építenek be, a
felújítás október végére készül el. A
másik, a Kinizsi út 3. szám alatt lévő
két felnőtt háziorvosi rendelő átalakítása.
Az ott működő három rendelő
helyén két rendelőt alakítanak ki, a
mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített
bejárattal. Szintén
nyílászáró és vízvezetékek cseréjével,
valamint belső átépítéssel. Ajogszabályi
feltételeknek megfelelően
külön kezelővel, rendelővel, egy légteres,
a korábbinál nagyobb váróteremmel.
Külön szociális helységekkel
rendelkezik mindkét rendelő, a
belső tér a mozgáskorlátozottak közlekedését
megkönnyítve kerül kialakításra
november végéig. Itt külső befektető
vállalta, hogy az önkormányzat
tulajdonát ajándékként felújítja.
Jelenleg a rendelők ideiglenes helyen
működnek az eredeti telephely közelében,
az Erzsébet tér 15-ben. A felújítás
idejére a Kiskastély udvarában
bocsátott üres lakásokat rendelkezésükre
az önkormányzat. Az átmeneti
kényelmetlenség után sokkal jobb
körülmények és kellemesebb ellátás
fogadja a lakosságot.
B.E.
Rendelőfelújítások
Az idei rendezvények értékelése,
a vásárosok és rendezvényszervezők
tapasztalatcseréje, valamint
a jövő évi tervek szerepeltek
azon a beszélgetésen, amelyre
a sajtó képviselőin kívül a művelődési
intézmények vezetőit,
civil szervezetek képviselőit és
kézműveseket is meghívott
Tuboly Kinga, a Tourinform Iroda
megbízott irodavezetője.
Az összejövetelen elhangzott,
a lovasversenyek idején szívesen
ajánlanának kulturális programokat
mind a versenyzők, mind
a közönség számára a szervezők.
A vásározók, kézművesek fontosnak
tartják, hogy a helyiek
kerüljenek előtérbe a nagykanizsai
fesztiválokon. Előfordult,
hogy meg kellett küzdeniük például
azért, hogy ne öt lufihajtógató
árulja a termékét. A népművészek
csak a környéken tudják
megkeresni a megélhetésüket,
ezért célszerű lenne, ha kevesebb
idegennel állítanának ki
egy-egy vásáron. A műanyag
árusoknak is lehet helyet adni,
de tőlük távolabb, hogy ne legyenek
egymásnak konkurenciái,
és megmaradjon az igazi vásári
hangulat. Jónak tartották, és
többen hiányolták a gólyalábas
fesztivált, valamint a Thúry
György Napokat, mert véleményük
szerint gasztronómiai fesztivál
van bőven a környéken és
az országban.
B.E.
Az influenza hirtelen magas
lázzal kezdődik, és legalább
nyolcféle kórokozó képes influenzaszerű
megbetegedést okozni.
Jelentkezhet védőoltásra a lakosság
a háziorvosoknál.
Az országban egymillió háromszázezer
oltóanyag áll rendelkezésre,
ebből tizenháromezer került
Nagykanizsára, az ÁNTSZ Nagykanizsai,
Letenyei Kistérségi Intézetébe
– tudtuk meg Dr. Buzás Judit
kistérségi tiszti főorvostól.
A védőoltás a beadás után két
hét múlva ad védettséget az A és B
típusú influenza vírus ellen, és erre
a szezonra szól. A felnőttek és a
gyermekek nem ugyanazt az oltóanyagot
kapják, a három éven aluli
gyerekek részére adhatóból kétszázötven
darab oltóanyag van a
területünkön. Igaz, hogy százötezres
populáció tartozik hozzánk,
gyakorlatilag 13250 oltóanyag kerül
ingyen szétosztásra.
– Kik jelentkezzenek védőoltásra?
– Európa országaiban igen
nagy az eltérés a lakosság évenkénti
influenza elleni oltására felhasznált
oltóanyag mennyiségében,
a 65 (60) éves vagy annál idősebbek
influenza elleni oltottsági
aránya 2-80 százalék között változik.
A 2008. évi Portugáliában tartott
európai influenza konferencián
ismét megállapították, hogy az
influenza elleni oltások teljesítésében
kulcsszerepe van a háziorvosoknak,
a lakosság tájékoztatásának
és az ingyenes vagy alacsony
térítési díj ellenében igénybe vehető
oltóanyagnak. Magyarországon
az elmúlt influenzaszezonban a 60
éven felüli személyek oltottsági
aránya nagyon rossz, 34 százalék
volt, ez a szám messze elmarad a
WHO által megfogalmazott 75
százalékos célkitűzéstől – hangsúlyozta
Dr. Buzás Judit.
Aháziorvosoktól azt kérte az országos
Tisztifőorvosi Hivatal,
hogy lehetőleg az idősebb emberek
körében ajánljuk fel a védőoltást.
Tehát nemcsak azoknak, akiknek
van valamilyen betegsége,
szív-, keringési, légzőszervi,
anyagcsere-, vagy egyéb megbetegedése,
hanem az úgymond egészséges
60 éven felüliek is jelentkezzenek.
Természetesen a baromfitartók,
akik baromfifeldolgozással
foglalkoznak, továbbá egészségügyi,
szociális intézmények lakói,
dolgozói, átmeneti és rehabilitációs
intézményben élők, dolgozók.
Aki fél az influenzától, és nem tartozik
egyik betegségi körbe sem,
jelentkezzen bátran a háziorvosánál
– javasolta a tiszti főorvos. Félni
nem kell senkinek. Akiknek
nem jár a térítésmentesség, nyolcféle
oltóanyagból választhat. A háziorvos
által felírt és beadott vakcináért
azonban 75 százalékos térítési
díjat kell fizetni.
B.E.
Kanizsa – 2008. október 22. A mi ügyeink 3
Megérkezett az influenza elleni oltóanyag
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) pályázatot hirdet a Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5-9.) igazgató munkakör betöltésére.
Képesítési és egyéb feltételek: szakirányú egyetemi végzettség, vagy nem
szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
főiskolai közművelődési képzettség, és legalább ötéves szakmai gyakorlat,
továbbá kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység.
A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot; a végzettséget
igazoló okirat másolatait; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt-
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot és gazdálkodásra
épülő fejlesztési elképzeléseket nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
a pályázati anyagot a megbízón és a jogszabályban előírt bizottságon kívül
megismerheti a pályázati eljárásban más személy.
A munkakör betölthető: 2009. január 1-tól A magasabb vezetői megbízás:
2009. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig, 5 év határozott időre
szól. Pályázat benyújtásának határideje: Kulturális Közlönyben való megjelenést
követő 30 napon belül (2008. november 9-ig). Pályázat elbírálásának határideje:
2008. december 31.
Illetmény: Kjt alapján. A pályázatot két példányban kell eljuttatni. Pályázat
címzése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztály 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Felvilágosítás: Szmodics Józsefné osztályvezető
Tel.: 93/500-780
Pályázat igazgatói munkakörre
Lokálpatriotizmust várnak a vásározók
Fekete István, városunk legidősebb
állampolgára szeptember
20-án töltötte be a 103. életévét.
Születésnapja alkalmából a
város önkormányzata és a
kiskanizsaiak nevében Polai József
és Tóth Nándor képviselők
köszöntötték, Cseresnyés Péter
alpolgármester, országgyűlési
képviselő pedig levélben küldte
el jókívánságait. Az ünnepségen
a családtagok mellett részt vettek,
és műsorral, ajándékkal köszöntötték
Pista bácsit a
kiskanizsai iskola tanulói, az
Együtt Kiskanizsáért Egyesület
valamint Horváth István Radnóti-
díjas versmondó, önkormányzati
képviselő.
Nagykanizsa legidősebb lakosa
1905-ben született Rédicsen és
1965-ben ment nyugdíjba a
MÁV-tól. Jó egészségnek örvend,
a lányával él a Körmös utcai
házukban. Két unokája és
négy dédunokája van.
B.E.
103 éves polgárt köszöntöttek
A Demokratikus Roma Vezetők
Szövetsége első alkalommal
rendezte meg a kétnapos
Roma expo-t, amelynek a Halis
István Városi Könyvtár adott
otthont.
A rendezvényt Nagy József
György, a DRVSZ elnöke nyitotta
meg, amelynek során rávilágított
a rendezvény elnevezésének
okára: 2002-ben a Cigány Szervezetek
Országos Szövetsége
rendezett egy Roma expo-t a Duna
Palotában, amelynek nagy sikere
volt a megjelentek körében.
Ez adta az ötletet, hogy az ország
különböző régióiban is szervezzenek
ilyet. A cél, hogy a képzést,
az oktatást és a foglalkoztatást
sikerüljön összekapcsolni,
valamint a képzés a foglalkoztatottság
figyelembe vételével történjen.
A két nap folyamán a következő
témákban hallhattak előadást
a résztvevők: mintaértékű felnőttképzési
projektek bemutatása,
roma felnőttképzési formák
specialitásai, az egész életen át
tartó tanulás európai stratégiája,
küzdelem a munka világából történő
kirekesztés ellen, a munkaerő-
piaci helyzet, tartósan munkanélküliek
integrációja a munkaerőpiacra.
S.E.
Roma
expo
– Ellenzéki képviselőtől szokatlan
sajtótájékoztatót vagyok kénytelen
tartani – mondta bevezetőként
Bicsák Miklós. – Tizennégy
éve dolgozom együtt az önkormányzatban,
különböző képviselőkkel,
pártállástól függetlenül
igyekeztem Nagykanizsa városáért
tenni. Jelenleg a kialakult feszült
politikai helyzet tűrhetetlen állapotokat
szült. Itt gondolok a polgármester
úr saját frakciójának támadásaira,
holott nekik, mint
többségi frakciónak, kötelességük
lenne kiállni mellette. Éppen ezért
a jövőben azt tartanám fontosnak,
hogy a város érdekében félre kell
tenni a nézeteltéréseket és viszályokat
frakción belül, és támogatni
a város vezetését.
– Sajtótájékoztatót talán most
hallottam először tőle, és nem is
igazán értem, hogy mi volt a szándéka
vele – reagált a fentiekre
Bene Csaba, frakcióvezető. – Biztos
vagyok benne, hogy a FIDESZ
frakció legutóbbi nyilatkozata nem
csorbítja városunk hírnevét. Marton
István polgármester úr előre
megtervezett közleményére reagáltunk
kulturált formában, és ezzel
lezártnak tekintjük azt az ügyet.
Hogy az elmúlt kettő év milyen területeken
volt sikertörténet és hol
nem, azt talán vitassa meg képviselőtársam
Marton István polgármester
úrral. Frakcióm nevében
visszautasítom képviselő társam
méltatlan vádjait. Azt gondolom,
hogy ha egy képviselő nem ért
egyet valamivel, attól még nem a
város ellensége! Felelős képviselő
nem nyilvánul meg ilyen módon.
– Lassan úgy tűnik, hogy az idén
elhatározott fejlesztések megvalósulása,
a műfüves pályák és az
utak, járdák tervezett felújítása érdekében
előbb sziklákat kell arrébb
görgetni annak, aki fontosnak
tartja ezek megvalósulását –
mondta sajtótájékoztató keretében
Karádi Ferenc, fideszes képviselő.
– Azokon a helyszíneken, ahol építenünk,
felújítanunk kell, nem autópályát,
vagy helikopter leszállót
kérnek az ott lakók, hanem balesetveszély
nélkül használható járdát,
és utat. Nehezen érethető számomra,
hogy pontosan ezeknek a
feladatoknak a fedezetére nem talált
eddig forrást az, akinek a végrehajtás
a feladata ebben a városban.
Sajnálom, hogy ez, a majdnem
20 milliárdos költségvetéshez
képest jelentéktelen összeg előteremtése
a legnehezebb feladat.
– Úgy gondolom, a kanizsai választópolgárok
türelmesek és
megértőek – csatlakozott az előző
gondolatokhoz Jerausek István. –
Megértik, hogy megalakulásunk első
évében a költségvetés katasztrofális
helyzete semminemű építést,
felújítást nem tett lehetővé. Azt is
megértették, hogy az idei évben a
jogos igények egy részét tudjuk
csak kielégíteni. De azt már nem
értik meg, hogy ezt a kevés igényt
sem teljesítjük. Miután a közgyűlés
háromszor is döntött az utak, járdák
felújításáról, az adott területen
illetékes képviselőtársaim joggal
ígérték az ottlakóknak a megvalósítást.
Azt hiszem egyikünk sem szeretne
a választói előtt hiteltelenné
válni, még akkor sem, ha egyesek
épp ezt akarják. Nem tudom elfogadni
azt az érvelést sem, miszerint
halasszuk el a munkavégzést a jövő
évre a kialakult pénzügyi válság
okozta nehézségek miatt. Ugyanis
jövőre a beruházás még több pénzbe
kerülne, és semmi biztosíték arra,
hogy jobb lesz a pénzügyi, valamint
a gazdasági környezet.
– Tisztelt Jerausek és Karádi képviselő
Urak, ezúton pontosítom az
Önök által az út és járdafelújításokkal
kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón
elhangzottakat. Önök a Hivatalt
azzal vádolták, hogy szándékosan
késlelteti ezen beruházások
indítását, ám ez a tények ismeretében
biztosan cáfolható. Ugyan már
a nyár vége óta birtokunkban vannak
azok az engedélyek, mellyel a
felújításokat el lehetett volna kezdeni,
ám épp az önök – a képviselőtestület
– által elfogadott idei évi költségvetés
volt az, amely meggátolta
ennek korábbi végrehajtását. A költségvetésben
önök annak idején azt
fogadták el, hogy ezek a beruházások
(akárcsak a műfüves futballpályák
is), csak akkor valósíthatóak
meg, ha az önkormányzat ingatlaneladásokból
származó bevétele erre
fedezetet teremt. Hiszem, hogy ez akkor
helyes és megfontolt döntés volt
az önök részéről. Ám a mindenki által
ismert okok folytán (amiben
mindkettőjüknek komoly felelősége
van) ezek a bevételek sajnos nem realizálódtak,
így az útfelújítások sem
indulhattak el idejében. A képviselőtestületnek
egész évben lehetősége
lett volna módosítani a költségvetést
oly módon, hogy ezek a beruházások
akár hitelből is finanszírozhatóak legyenek,
ám ezt önök idejében elmulasztották.
A Hivatalnak nem tisztje,
és nem is szándéka olyan komoly
terheket a vállára venni, mint az
önök hitelességének szavatolása, ellenben
arról biztosíthatunk mindenkit,
hogy a képviselőtestületi döntéseket
a – miként eddig is – jövőben is
legjobb tudásunk szerint teljesítjük!
Az önök döntésének függvényében,
adott esetben meggyőződésem ellenére
is aszfaltozni fogunk! Viszont a
felelősséget kérem, igenis vállalják
mindezért.
– Két év elteltével Nagykanizsa
választópolgárai joggal várnak választ
arra a kérdésükre, mit teljesített
Marton István, mit teljesített
Cseresnyés Péter és a FIDESZ a
választási ígéreteiből – hangzott el
Halász Gyula és Röst János közös
sajtótájékoztatóján. Véleményük
szerint Marton István és a Fidesz
nem a kanizsai emberek, hanem saját
klienseik pártján állnak. – Marton
István lejtmenetbe tette a
várost. Személyében egy olyan polgármestere
lett Nagykanizsának,
akinek nem volt és jelenleg sincs
megvalósítható elképzelése a város
jövőjéről. Nincs sem helyi, sem országos
kapcsolatrendszere, támogatottsága.
Lobby-képessége pedig
nulla, csak sodródik az eseményekkel,
és a saját polgármesterségének
az életben tartása a fő célja. Első
intézkedései a személyes bosszú,
politikai leszámolások voltak az intézményeknél,
a gazdasági társaságoknál,
a polgármesteri hivatalnál,
és permanensek a kinevezési botrányok.
Többször szavazták le, mint
az előző négy ciklus összes polgármesterét
együttvéve. Marton István
érdemi teljesítményt nem tud felmutatni,
több mint fél éve nincs kinevezett
gazdasági osztályvezető,
az Oktatási és művelődési osztály
vezetője a minap mondott le, és teljesen
megszűnt a Sportiroda. Az
Építéshatósági osztály vezetője tartós
betegszabadságon van. Elment
a szociális és elment a gazdasági
osztályvezető helyettes is. Azzal,
hogy törvénysértő módon, Marton
István polgármester ideiglenesen
elvonta Cseresnyés Péter alpolgármester
jogköreit, még inkább elmélyítette
a vele szemben kialakult bizalmi
válságot. Úgy látjuk, hogy
ezzel súlyos anyagi, és erkölcsi károkat
okoz a városnak, miközben
utazgatással, wellness-programokkal
tölti az idejét. Cseresnyés
Péter és a Fidesz frakció legnagyobb
politikai felelőssége az,
hogy meddig marad polgármester
Marton István.
– „...mivel öreg vagyok már, szeretem
a kényelmet és a biztonságot...”
– idézte a polgármestert
Bogár Ferenc, mszdp-s képviselő,
és így folytatta: – De elfelejtette
hozzátenni, hogy a közpénzen megvásárolható
luxust sem veti meg.
Ugyanis Marton István szolgálati
telefonja 130 ezer forintba került.
A szolgálati számítógépe egy 590
ezer forintba kerülő szupernotebook,
amihez a szükséges éleslátást
biztosító védőszemüvege 143 ezer
forintba került, vagyis összesen
733 ezer forintba. Marton István
nem vetette meg a 70 ezer forintos
szinestévét UPC kábeltévé előfizetéssel
sem, amit az olimpia időszakában
szereltetett az irodájába. Az
viszont érthető, hogy két év kudarcai
után túl nagynak találta elődje
városvezetői székét, és kicseréltette
egy jobban hozzáillő, megfelelő
méretű 100 ezer forintba kerülő
polgármesteri székre.
Kanizsa – A mi 4 ügyeink? 2008. október 22.
Állítsuk meg
a sárdobálást!
Lezártnak tekintjük
az ügyet
Szembesített
az SZDSZ
Bogár a luxusról
Utak, járdák
Marton István
polgármester
válasza
Sajtótájékoztatók politikai perpatvarról perpatvarra
„Az igazán nagy emberek mindenekfelett előzékenyek, figyelmesek
és nagylelkűek. Nem csak bizonyos emberekkel, bizonyos helyzetekben,
hanem mindenkivel és mindig.”
Thomas John Watson, az IBM egykori igazgatója
Kanizsa –Emlékezzün2008. október 22. k 5
„Ha hiszünk a magunk erejében…
ha elég eltökéltek vagyunk..
Képesek vagyunk véget vetni a
kommunista diktatúrának…rászoríthatjuk
az uralkodó pártot,
hogy alávesse magát a szabad választásoknak”
– idézte Nagy Imre
1989-es temetésén beszédet
mondó Orbán Viktort a Halis
István Városi Könyvtárban november
11-ig látható „Mozaikok
a terror hat évtizedébő!” című
kiállítást megnyitó Bene Csaba,
a Fidesz városi elnökségének
tagja.
Az 1956 előtti évtizedet, magát
a forradalmat s annak utóéletét
egyaránt felvillantó tárlat megnyitóján
az egyesület fiatal elnöke,
Kóré Péter beszámolt arról: még
meg sem nyílt, már támadások érték
a kiállítást. „Miért foglalkoznak
politikával?” – kifogásolták
egyesek azt, hogy a legutóbbi évek
idevágó történéseiről sem hallgatunk.
– Mintha még mindig abban a
korban élnénk, melyben csak a
megbízható káderek nyilváníthatnak
ilyenkor véleményt. Ezzel
szemben úgy gondolom – folytatta
az elnök –, nem vagyunk másodrendű
polgárok. Nem csak jogunk,
kötelességünk is szólni
ilyen húsba vágó közügyekben.
Akik igyekeznek elvenni a polgárok
kedvét a politikától, nagyon
is tudják, miért teszik. „Ha a
bölcs és becsületes polgárok lemondanak
arról, hogy saját maguk
irányítsák a polisz életét, akkor
az lesz a büntetésük, hogy ostobák
és gazemberek fognak
uralkodni rajtuk.” – emlékeztetett
Platón szavaira.
A kiszolgáltatottságot létrehozó
hatalom technikáira több példát
is említett a megnyitó beszédet
mondó Bene Csaba: a „cigis
ávós” és a „verekedős ávós” színjátéka,
keményebb és „puhább”
diktatúrák váltakozása, továbbá
az egyaránt létbizonytalanságot
teremtő padlássöprés vagy az
egyre növekvő államadósság. Figyelmeztetett:
nem egy társadalmi
csoporttal vagy a kommunistákkal
szembeni érzelmi szembenállás
az antikommunizmus,
hanem annak a rendszernek az elutasítása,
ami 1990 előtt ötven
éven keresztül uralta és tette
tönkre az országot gazdaságilag
és szellemileg.
A kamarakiállítás tablóin a bőséges
olvasnivalók között kortárs
versrészletekkel és viccekkel egyaránt
találkozunk. Népünk lelkéből
fakad, hogy a legnagyobb tragédiát
és vészt is humorba csomagolja.
– állapította meg a képviselő.
Ez egyben a kisemmizett,
megnyomorított kisembernek a
hatalmon aratott győzelme is.
Minden viccmesélésnél a mese
csattanója ismétlődik: „a király
meztelen!”
Álljon itt a kesernyés humor egy
példája 2006-ból:
„Itt a demokratikus rend a tét.
Ön ennek az őre. Ha sikerrel jár,
meglesz a jutalma. Ha nem, akkor
vagyok olyan vagány gyerek,
hogy behívom az oroszokat.” A
főkapitány nagyot nyelt, és magába
fojtotta a „NATO-ország vagyunk,
vagy mi!” – felkiáltást, továbbá
arra a katonastratégiai
tényre sem kívánta felhívni miniszterelnöke
figyelmét, hogy a
két országnak – nem úgy, mint
1956-ban – nincs közös határa.
Értette ő, persze, hogy értette a
„behívom az oroszokat” kijelentés
metakommunikatív értelmét:
úgy kell cselekednie, mint anno
tették az oroszok, csakhogy mindezt
most, a huszonegyedik század
első évtizedében, a Magyar Köztársaságban.
„Értettem!” – csapta
össze virtuálisan a csizmasarkát;
– „Mindent, sőt, még annál is többet
megteszek!” – szólt a telefonkagylóba,
s magában még hozzátette:
– Mint az oroszok. És úgy
tett…
Megismerhetjük Fábry Sándornak
a forradalom ötvenedik
évfordulóján tomboló rendőri
erőszakról vallott véleményét is:
„Ami akkor történt, gyalázat.
Aki ezt médiamunkásként, értelmiségiként
segít a szőnyeg alá
söpörni, akár egykor ötvenhatot,
bűnrészes gazember. Aki csak
kussol, cinkos”.
P.J.
„Demokratának lenni annyi, mint nem félni”
Hat évtized tablókon
A kiállítás anyaga olvasható
lesz a kommunizmusaldozatai.
multiply.com oldalon is.
Nemzeti csüccs
Lecsücsültek. Igen. Ott csücsörögtek – szavakban és metakommunikációban
– mígnem egyszercsak megszólalt Kósa Lajos, a Megyei Jogú
Városok Elnöke tisztségében és a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
alelnökeként. Volt is nagy csend a teremben, de előre nem árulunk titkot.
Gy. Ferenc azért hívta össze a maga csüccsét, hogy szétkenje a felelősséget.
De ez nem sikerült. Mindenekelőtt azért nem, mert dr. Sólyom
László alkotmányjogász („másodállásban” a Magyar Köztársaság elnöke)
gondolt egy merészet és Jordániából üzent Gy. Ferencnek. Miközben
Mózes után átugrotta Nebo-hegy köveit, amely az Ószövetség
szerint igencsak historikus és kultikus. Az Egyiptomból történő kivonulás
és a negyvenévnyi pusztai vándorlás után Isten e helyről mutatta
meg Mózesnek az ígéret földjét, Kánaánt.
Gy. Ferenc innen kapott útmutatást. A Kánaán tövéből. A nemzeti
összcsüccs itt veszítette eleve értelmét. Olvasóink közül bárki ott lehetett
volna a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Ketten nem
voltak ott. A Köztársaság egységét képviselő elnök és az alkotmányos
berendezkedés főbírája. Érti, aki hallja szavam.
Ekkora pofont regnáló – közjogi – miniszterelnök még nem kapott.
De azért szombaton reggel annak rendje és módja szerint nagy sajtónyilvánosság
előtt összecsücsültek. A menetrend alapján a „Csúcsfejek”
című förmedvény, akár művészfilmnek minősülhet eme pszeudo-
tanácskozás mellett. Ha nincs Demján Sándor, akkor a feszített
napirend ellenére is rétestésztányira nyúló tanácskozás teljesen az értelmét
veszíti. Magyarország leggazdagabb embere azonban résen.
Sokak meglepetésére a neki adatott öt percben a munkaadók képviselőjeként
kifejtette, hogy most nincs itt az ideje az adócsökkentésnek.
Ezzel mentőövet dobott a fuldokló, amúgy is politikai végóráit élő Gy.
Ferencnek. Az ellenzék, alapvetően a Fidesz, számos és tekintélyes
közgazdász tanácsait latba vetve ezt az egyetlen létező utat látta-látja
a válságból kivezető úthoz. Gondoljunk csak bele! Ha csökkennének
a vállalkozásokat sújtó adóterhek, akkor rengeteg munkahely
megmaradna. Mert jelen esetben tengernyi kis- és középvállalkozás,
önkormányzati intézmény lesz kénytelen beadni a kulcsot. Nincs mese:
a semmiből nem lehet valami. Gy. Ferenc technika tanári végzettsége
mellett - állítólag - közgazdasági diplomával is rendelkezik. Azaz,
ha egytől el tud számolni a kettőig, akkor világosan láthatja mindezt.
Ne kételkedjünk képességeiben, akár még a három is a tarsolyában
lehet.
Ezért kellett Demján mentőöve. Találóan fogalmazott Orbán Viktor,
amikor másnap a hajóskapitány és a tengeribetegség hasonlatával élt.
Régen hallott, plasztikus kép volt ez. És nem dakota közmondás. Tovább
is folytathatnánk: Magyarország hajóját olyan kapitány navigálja,
aki összekeveri a szélességi és a hosszúsági fokokat, illetőleg soha
nem számolt még tengeri csomókat.
És itt jön képbe a részegségükben felbérelt matrózokat adó MDF. D.
Ibolya, mint a nemzet nagy megmentője vadabb ötletekkel csüccsent
székébe, mint Gy. Ferenc nagyvállalkozó. Elmondása szerint minek ide
13. havi közalkalmazotti bérezés (egyébként is jegelni kell a közszféra
fizetéseit), minek ide 13. havi nyugdíj (öregszik már az ország, hátha
megszabadulunk pár ezer 30.000 forintból élő megélhetési vénembertől),
de amúgy is: mindent be kell fagyasztani. Ez a mániákus megfelelési
kényszer (talán a Tisztelet Társasága cserbenhagyása miatti
szépkorúak elleni bosszú?) már kezd kissé unalmassá válni. A kreált
Almássy-affér után számomra már csak Magyar Diktatórikus Fórum
kiírta magát a demokratikus jegyzőkönyvekből.
De visszatérve Kósához. Nemzeti csüccs legfontosabb mondatát ő
jegyezte: „Miniszterelnök úr, a csúcson kell abbahagyni”.
Szerényen annyit tehetünk hozzá: és a hűsön kell csücsülni.
Csúri Ákos
Mottó: Kultúrember a jelenleg regnáló kormányfő nevét a balatonőszödi
beszéd óta nem írja ki. Ezért van a Gy.Ferenc
Kanizsa – 6 Városháza 2008. október 22.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet Építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére
Ellátandó feladat: építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése
(helyszíni szemle, hiánypótlás, tárgyalás, határozattervezetek) és végrehajtása
Nagykanizsa körzetközponti közigazgatási területén
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egyetemi vagy
főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki)
szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűnek elismert végzettség.
Előnyt jelent: okleveles építészmérnöki végzettség, közigazgatási alapvizsga,
közigazgatási szakvizsga, építésügyi vizsga, felhasználói szintű számítógépes
ismeret, "B" kategóriás gépjármű vezetői engedély.
A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, motivációs levelet,
az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, három hónapnál
nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, szakmai és közigazgatási
gyakorlat hivatalos igazolását, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati
kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai
alapján előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001. (X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján történik.
A pályázatokat dr.Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7., telefon: 93/500-700 vagy 500-708) kell benyújtani. A pályázatok
benyújtásának határideje: 2008. október 31. A benyújtott pályázatok elbírálásának
határideje: 2008. november 14. A munkakör a benyújtott pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706,
93/500-711 vagy 93/500-800 telefonszámon. Részletesebb pályázati kiírás
közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán (www.kszk.gov.hu vagy www.kozigallas.hu).
Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője
Pályázat építéshatósági ügyintézői helyre
Ügyintéző: Kém Eszter. Szám: 6/2257-7/2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról
a Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. sz alatti építéshatósági ügyben
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/2257/2008. számú Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlant érintő
építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős,
ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk
a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2008. október 20-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2257/2008., tárgya: építési
engedély. A kérelmező ügyfél neve: Társasház, Nagykanizsa, Bartók B. u. 8.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3051/20. hrsz-ú társasházi
ingatlan. Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság
fenti ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda:
8-12, 13-17, péntek: 8-12 .
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét
biztosítottuk. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugatdunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez
címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel
ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2008. október 18.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatósági hirdetmény - Bartók B. u. 8.
Ügyintéző: Kém Eszter. Szám: 6/2255-7/2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról
a Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. sz alatti építéshatósági ügyben
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/2255/2008. számú Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. szám alatti ingatlant érintő
építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős,
ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk
a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2008. október 20-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján. Az eljáró
hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője 8800 Nagykanizsa,
Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2255/2008., tárgya: építési engedély. A
kérelmező ügyfél neve: Társasház, Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. A kérelemmel
érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú)
ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3051/21. hrsz-ú társasházi ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
AKet. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk. Ahatározat
ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó
és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2008. október 18.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatósági hirdetmény - Bartók B. u. 6.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztály sportszervező munkakörének
betöltésére
Ellátandó főbb tevékenységi körök: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal sportszakmai és sportigazgatási feladatainak ellátása a vonatkozó
jogszabályok, hivatali belső szabályzatok és testületi döntések szerint.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a köztisztviselők
képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
I/17. pontjában a Sportszakmai és sportigazgatási feladatellátásra meghatározott
iskolai végzettségek, szakképesítések valamelyike.
Előnyt jelent: sportszervezői, testnevelő tanári felsőfokú iskolai végzettség,
sportirányításban, sportigazgatásban szerzett gyakorlat, felhasználói szintű
számítógépes ismeret.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzeléseit, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban előírt iskolai végzettséget,
szakképesítést tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati
kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. §
és 21. §-ai alapján előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, sportirányításban,
sportigazgatásban szerzett gyakorlat hivatalos igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
Apályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
Apályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 31. Apályázat elbírálásának határideje:
2008. november 14. Amunkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706
vagy 500-710-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes
oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője
Pályázat sportszervezői helyre
Kanizsa – 2008. október 22. Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a 2008. évi
munkaszüneti napok körüli munkarend az alábbiak szerint alakul: 2008.
október 24. (péntek)- pihenőnap (az ügyfélfogadás szünetel).
Munkarend változás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait: 984; 987; 986/1. helyrajzi számú, Erzsébet
tér északi tömb ingatlan, kikiáltási ára 90.000.000 Ft. Versenytárgyalás
időontjai: október 22. és 29. 10.00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő
telefonszámon lehet: 93/500-724.
Versenytárgyalás - Erzsébet tér északi tömb
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz/Megnevezés Kikiáltási ár (Ft) Versenytárgy.időp.
Eötvös tér északi tömb 50.000.000 11.12. 09.00
961, Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 11.12. 09.30
131/2, Magyar u. 18. lakóház, udvar 19.692.000 + áfa 11.12. 11.30
4372/1, Lazsnaki kastély 65.000.000 11.12. 10.30
2190/A/3, Csányi u. 8. - iroda 10.700.000 11.12. 11.00
3817, Csengery u. 111. - telephely 5.220.000 + áfa 11.12. 08.30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó).
Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Versenytárgyalások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát: 649/41. helyrajzi számú, Ipari Parki beépítetlen
területen lévő ingatlan, kikiáltási ára: 25.000.000 Ft + áfa. Versenytárgyalás
időpontjai: 11.05, 11.19. 10:00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyonkezelő
és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Érdeklődni a fenti
címen és a következő telefonszámon lehet: 93/310-256 és 93/536-365
Versenytárgyalás - Ipari Park (649/41.)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzati
tulajdonú egyszemélyes Via Kanizsa Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
vezérigazgatói tisztségének betöltésére
A részvénytársaság az önkormányzati tulajdonú VIA Kanizsa Városüzemeltető
Kht., a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht., valamint a KanizsaNet 2000 Informatikai
Kht. általános jogutódjaként 2008. december 31-i hatállyal átalakulással
jön létre. Arészvénytársaság fő tevékenysége a jogelőd közhasznú társaságok
tevékenységi körein alapul.
A vezérigazgató fő feladatai: A Gt., valamint a zrt. alapszabálya által az igazgatóság
jogkörét gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A vezérigazgatói tisztség 2008. december 31. naptól tölthető be. A megbízás
határozott időre, 5 évre szól.
Pályázati feltételek: szakirányú felsőoktatásban szerzett egyetemi, főiskolai
végzettség, büntetlen előélet, vezetői gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén
eltöltött legalább 3 év gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodási,
műszaki, beruházási területek.
A pályázathoz mellékelni kell: a zrt. vezetésére vonatkozó koncepciót, szakmai
önéletrajzot, a feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, a feltételként
előírt vezetői és szakmai gyakorlatok igazolását.
Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban, a díjazás megállapodás
alapján történik. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 30.
A pályázat benyújtásának helye: Marton István polgármesternek címezve,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 18.
Apályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester (Tel:
06-93-500-701), Cseresnyés Péter alpolgármester (Tel: 06-93-500-704)
Pályázat a Via Kanizsa Vagyonkezelő és Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztére
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a bajcsai kirendeltség
épületében.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán
és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból elszármazottak
részére a Kanizsai Antológia 8. számában való megjelenésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő versek,
prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell benyújtani
az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Halmos
Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 8-as számában a Karácsonyi
Könyvvásár alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak
tiszteletpéldányokban részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2008. november 12. (szerda)
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Kanizsa Antológia 8.
Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2008. október 24., 25., és november 8., 15. napokon
a Nagykanizsa 1. számú posta ( Nagykanizsa Ady u.10.) részleges átalakítási
munkálatok miatt zárva tart.
A fenti napokon a postai szolgáltatásokat - kivéve az értesített küldemények
kézbesítését - a Nagykanizsa 4. számú postán ( Nagykanizsa Bartók B.u.8. ),
8-12 óra között lehet igénybe venni.
További információval állunk minden kedves Ügyfelünk rendelkezésére a
93/311-025 telefonszámon.
Szíves megértésüket köszönjük!
Magyar Posta ZRt.
Posta nyitvatartás átalakítás alatt
Felhívjuk a felsőoktatásban tanulók figyelmét arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj korábban meghirdetett pályázati feltételeiben változás
történt!
Az Oktatási Hivatal működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 198/2008. (VIII. 4.) Kormány. rendelet tartalmazza a
Bursa Hungarica Felsőktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert szabályozó
51/2007. (III. 26.) Kormány rendelet olyan irányú módosítását, amely a Bursa
Hungarica-ösztöndíjban részesíthet hallgatók körét kiterjeszti - az államilag támogatott
képzésben részt vevő hallgatókon túlmenően - a költségtérítéses képzésben
részt vevő hallgatókra, vagyis nem korlátozza az ösztöndíj hozzáférhetőségét
csupán az államilag támogatott hallgatókra. Az egyéb feltételek nem
változtak. A pályázattal kapcsolatban az érdeklődőknek bővebb felvilágosítást
a Művelődési és Sportosztály (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) munkatársai adnak
személyesen, vagy az 500-780 és az 500-755 számokon.
Beadási határidő: 2008. október 31.
Változás a Bursa Hungarica feltételekben
Kanizsa – 8 Városháza 2008. október 22.
Ügyintéző: Kém Eszter. Szám :6/2256-7/2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról
a Nagykanizsa, Csokonai u. 6/a. sz alatti építéshatósági ügyben
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/2256/2008. számú Nagykanizsa, Csokonai u. 6/a. szám alatti ingatlant érintő
építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős,
ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk
a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2008. október 20-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján. Az eljáró hatóság
megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője 8800 Nagykanizsa,
Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2256/2008., tárgya: építési engedély. A kérelmező
ügyfél neve: Társasház, Nagykanizsa, Csokonai u. 6/a. A kérelemmel érintett
ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok
(hatásterület): Nagykanizsa 3099/3. hrsz-ú társasházi ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12 .
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2008. október 18.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatósági hirdetmény - Csokonai u. 6/a.
Ügyintéző: Kém Eszter. Szám: 6 / 2505-2/ 2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról
a Nagykanizsa, Kazanlak krt. 14. sz alatti építéshatósági ügyben
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/2505/2008. számú Nagykanizsa, Kazanlak krt. 14. szám alatti ingatlant érintő
építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a
közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős,
ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk
a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2008. október 20-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője 8800
Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2505/2008., tárgya: építési engedély. A
kérelmező ügyfél neve: OTP Társasház, Nagykanizsa, Kazanlak krt. 14. A kérelemmel
érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú)
ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3051/20. hrsz-ú társasházi ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12 .
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2008. október 18.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor építéshatósági osztályvezető
Építéshatósági hirdetmény - Kazanlak krt. 14.
Ügyintéző: Kém Eszter. Szám: 6 / 2246-7/ 2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról
a Nagykanizsa, Városkapu krt. 5. sz alatti építéshatósági ügyben.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/2246/2008. számú Nagykanizsa, Városkapu krt. 5. szám alatti ingatlant érintő
építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős,
ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk
a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2008. október 20-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2246/2008., tárgya: építési engedély.
A kérelmező ügyfél neve: Társasház, Nagykanizsa, Városkapu krt. 5. A kérelemmel
érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú)
ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3059/42. hrsz-ú társasházi ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2008. október 18.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatósági hirdetmény - Városkapu u. 5.
Böröcz Zsolt, a Rozgonyi Úti
Általános iskola tanárának fotóiból
nyílt kiállítás a Hevesi Sándor
Művelődési Központ színházi
előcsarnokában.
A képeket az iskola augusztusi
megnyitásának apropójából válogatta
össze, s az ottani galériában
már megtekinthették az érdeklődők.
A HSMK munkatársai kérésére
a művész hozzájuk is elhozta
világjárása során, gyerekekről készített
fényképeit.
Megnyitó beszédében Jeszenői
Csaba, a Rozgonyi iskola igazgatója
arról beszélt, hogy évezredes
törekvés az emberek részéről
magukat és másokat megörökíteni,
láthatóvá, vizuálisan is átélhetővé,
megismerhető lénnyé
tenni az utókor vagy a távolban
élők számára. A technikai lehetőségek
és az alkotó tudásának korlátai
okán változó sikerrel rögzítették
kőre, fára, adott esetben
vászonra alkotásaikat. A tökéletes,
száz százalékos megjelenés
valószínűleg ritkán vagy sohasem
sikerült. Egészen addig,
amíg a fényképészet megjelent a
XIX. században.
A huszonnégy fotón közeli és
távoli tájak gyermekei láthatók
mindennapi élethelyzetekben, vidáman,
fürkésző tekintettel. Hiszen
a gyerekek kultúrától, életkörülményektől
függetlenül mindig
gyerekek, „mindig ott bujkál az
őszinte, igaz gyermekmosoly az
arcukon”. Legyen a hazájuk Magyarország,
Franciaország, Törökország,
Kurdisztán, Nepál vagy
Marokkó.
Böröcz Zsolt lapunknak elárulta,
régi álma vált valóra azzal,
hogy ezeket a képeket kiállíthatta,
hiszen már hosszú évek óta fotózik.
Legkedvesebb tárgya a fényképezőgépe,
amelyet mindig készenlétben
tart maga mellett. Jelenleg
második nepáli útjára készül,
hamarosan indul, oda is mindenképpen
viszi magával, s reméli,
szebbnél szebb képekkel tér
majd haza.
S.E.
Gyerekek a nagyvilágban
Teltházas koncertet adott a
Károssy Gergő által, eredetileg
egy alkalomra verbuválódott
csapat a Medgyaszay Házban. A
cél nemes: a dévai árvák támogatása.
A koncertet gyűjtés előzte
meg, az adakozók ruhát, tisztálkodási
szereket gyűjtöttek
össze a gyerekek számára.
Lapunk kérdésére a főszervező
elárulta, a dalest ötlete egy tavaly
decemberi tévés interjú volt,
amelyben Böjte Csaba, a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány alapítója
szerepelt.
– Örömmel töltött el, amit akkor
mondott, ahogy az árvákról beszélt,
az nagyon megfogott. A másik
nyomós érv, amiért a dévai gyerekek
támogatása mellett döntöttünk,
hogy biztosak vagyunk benne,
hogy a teljes adományt ők kapják
meg. Sajnos létezik olyan egyesület,
alapítvány is, ahol – különböző
okok miatt – ez nem így van.
– Hogyan juttatják el a gyerekekhez
mindazt, ami összegyűlt?
– A terveink között szerepel,
hogy kiemelünk egy kisebb részt
ebből a produkcióból, s azzal meglepjük
a gyerekeket, de ez sok technikai
kérdéstől is függ. Ha ezt sikerül
megoldanunk, akkor szívesen
utazunk el hozzájuk, és magunk
visszük el az ajándékokat, illetve a
pénzt. Ha viszont ez nem jön létre,
akkor marad a csekk, az ajándékokat
pedig a budapesti kirendeltségnek
közvetítjük.
– Milyen dalok tartoznak a repertoárhoz?
– A műsor gerincét saját dalok,
illetve versek adják. Játszunk pár
feldolgozást, illetve ismert költők
verseit is előadjuk – prózai, illetve
megzenésített formában –, amelyek
beleillenek a koncert hangulatába,
passzolnak a saját szerzeményekhez.
Elsősorban olyan verseket szeretnék
megzenésíteni ezután is,
amelyeket nagy költők írtak, csak
épp a versek szorultak háttérbe.
Például most József Attilától az
„Óh szív nyugodj” című költeményét
megzenésítve adtuk elő.
Nem hiszem, hogy ez a vers jut
mindenkinek eszébe, ha József Attilára
gondol. A zenét illetően ezután
is mindenképp megmarad a szolid
hangszerelés, a lágy dallamok közt.
Nekem olyannyira megtetszett a
színházi dalest, hogy szívem szerint
csak ilyen koncerteket adnék.
– Mint Ákos az idei koncertsorozatában?
– Igen, de ő csak ebben az évadban,
utána visszatér a rockosabb
hangzáshoz. Én szeretném mindig ezt
csinálni – legalábbis most így érzem.
– Miért olyan különleges ez a
fajta előadásmód?
– Ez az a műfaj, amikor jobban
lehet az emberekkel kommunikálni,
a dalok közt kisebb személyes élményt
elmesélni. Itt egy baráti közönségünk
volt, akik - úgy éreztem
–, mintha velünk zenéltek volna,
vagy csak épp átélték volna a dalt.
Például láttam meghatódott, könynyező
embereket a nézők közt.
Nincs annál szebb, amikor egy lassú
dal eljátszása közben lát ilyet az
ember, vagy egy dal végén egy pillanatra
megrezdül a csend a teremben,
mert megfogta a jelenlevőket,
s kell egy pillanat, míg újra
közönséggé lesznek – addig mintha
ők is részei lettek volna a dalnak,
eljátszása csodájának. Gyönyörű
élmény.
– Nem esett még szó a társairól.
Kik ők és milyen szerepük van a
zenekarban?
– Vámos Janka énekel, Horváth
Zsófia verseket szaval, Molnár
Dániel, Bodó Zoltán és jómagam
gitározunk, Murka László nagybőgőn,
illetve basszusgitáron játszik,
és Einger Gábor dobol.
– Hogyan képzelik el az együttes
további életét?
– Először úgy gondoltuk, úgy
egyeztünk meg a tagokkal, hogy
ezt a műsort egyszer fogjuk előadni.
Éppen ezért nincs még hivatalos
nevünk. Most úgy áll a dolog –
mivel mindenki nagyon megszerette
a dalokat a próbák folyamán –,
hogy október 31-én, pénteken még
egy ilyen előadást tartunk a Múzeum
Étterem és Pinceklubban.
Örülnék, ha a zenekari tagok tovább
tudnák folytatni a közös munkát
velem. Úgy érzem, hogy ez egy
összeszokott csapat, akikkel öröm
dolgozni.
S.E.
Kanizsa 2008. október 22. – Kultúra 9
Fotó: Steyer Edina
…A forró évszakban leginkább
a verandán aludtunk éjszaka.
Egyik reggel az újságos – ottani
kifejezéssel élve: newspaper-walla
– az ágyamra dobta az újságot,
ahogy mindig is szokta. Amikor
fellapoztam, rábukkantam egy hírre,
miszerint Sariputra és
Mahamaudgalyayana (két jelentős
buddhista szent neve páli nyelven)
hamvait hazahozták Indiába, hogy
elhelyezzék egy újonnan épült
templomban Szancsiban.
Hirtelen átvillant bennem,
hogy ez lehet a megfelelő alkalom
anyám festményeinek bemutatására.
Buddhista témájú festményeit
ugyanis mindig elzárva
tartotta. Arra gondoltam, hogy el
kell mennem arra a fesztiválra,
ahova egész Indiából és a világ
minden részéből jönnek zarándokok,
és meg kell szerveznem egy
kiállítást anya buddhista képeiből.
El is mentem Szancsiba és
végül is rengeteg ember tekintette
meg anya festményeit a tárlaton.
A buddhizmus azon a kiállításon
kerített igazán hatalmába.
Mindig is hatással volt rám, de
Szancsiban valósággá lett számomra.
Szokásom volt, hogy ahol megfordultam,
mindig bejártam azt a
helyet, hogy tudjam, hol is vagyok
igazából. Így egyik éjszaka – amikor
éppen telihold volt – sétálgattam
a sátrak között, amelyeket a
vendégeknek állítottak fel. Az
egyik sátorból még fény szűrődött.
Egy öreg láma ült a sátorban és
egy gyermek lámanövendéket tanított.
A nyitott ajtón át néztem
őket. Amikor végeztek a tanulással,
az öreg láma letérdelt és jó utat
kívánva elbúcsúzott a gyermektől.
Mindezt olyan tisztelettel és alázattal
tette, hogy a látványtól mélyen
meghatódtam. A gyermek talán
négy éves lehetett, kiválasztottnak
tűnt, de nem tudom, hogy
ki volt. Kísérője – egy másik láma
– vitte el Dardzsilingbe vagy egy
másik közeli helyre. Az idős láma
látott engem, s amikor kiléptek a
sátorból, megáldott. A hely hangulata
lelkesítően hatott rám és egész
életemen át végigkísért ez az élmény.
És attól kezdve anyámat is
sokkal jobban megértettem, továbbá
mindazt, ami történt velünk, és
amit hagyni kellett, hogy megtörténjen.
Amikor visszatértem Delhibe,
érdekes dolog történt velem. Kedvem
támadt felkeresni a Birla
templomot, amelyben szintén van
egy kisméretű buddhista szentély.
Ott ült egy öreg láma és imádkozott.
Ugyanaz a láma volt, akit
azon az éjszakán Szancsiban láttam.
Egy idő múlva a templomszolga
segítségével megkérdeztem,
hogy lefesthetem-e őt. Aláma
beleegyezett. Szerencsére volt nálam
vászon és festék, így megörökítettem
a portréját. Nem emlékszem,
hogy hol van az a kép. Meg
kell találnom, de nem tudom, hogy
hol lehet.
Gelencsér Gábor
Festőállvánnyal és ecsettel a világ körül
Naplótöredékek Brunner Erzsébet életéről
Segélykoncert a dévai árvákért
Ötödik alkalommal köszöntötték
városunk idős állampolgárait
az október 15-18-a között megrendezésre
kerülő „Idősekért
Nagykanizsán” ünnepi hét nyitórendezvényén,
a Hevesi Sándor
Művelődési Központban.
A program idős alkotók kiállításával
vette kezdetét. A kiállítók –
Bóháné Sasvár Éva, Brém Veronika,
Horváth Lászlóné, Horváth
Zoltán, Mészáros Imre, Móricz István
Béla, Sárdi Lászlóné és Szakasitsné
Csetey Mária – műveit Járási
Ildikó iparművész elemezte,
és ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
Ezután az intézmény színháztermében
folytatódott a rendezvény,
ahol elsőként Koller Jutka, a
Nagykanizsai Egyesített Szociális
Intézmény igazgatója mondott köszöntőt.
Igyekeztek olyan programokat
összeállítani, amilyen
még nem volt az elmúlt öt évben.
– Amikor egy lelkes kis csapat
2003 őszén elhatározta, hogy a következő
évtől kezdve egy hetes programmal
ünnepli Kanizsán az idős
városlakókat, akkor senki sem sejtette,
hogy a kezdeményezés mivé
növi ki magát – emlékezett a kezdetekre
megnyitó beszédében Marton
István polgármester. – Városunk
mintegy tizenkétezer idős lakosa
nem ünnepel együtt velünk, s azt is
tudja, a város önkormányzatának
segítő kezét sem kéri mindenki.
Az ünnepségen Marton István
virágcsokrot adott át Pintér Istvánné,
Mici néninek, aki februárban
tölti be a 99. életévét, és ajándékot
nyújtott át a 90 éves Czimmerman
Istvánnak. Ezzel a gesztussal jelképesen
köszöntötte a város idős
lakosait.
Az ünnepelteket szép szóval,
szép zenével és szép táncokkal örvendeztették
meg a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola csoportjai, valamint a Honvéd
Kaszinó Diákszínpada. A
program Nagymama mesél címmel,
unokák és nagyszülők délutánjával
folytatódott a Halis István
Városi Könyvtárban.
Csütörtök délelőtt vette kezdetét az
Idősek Sportnapja. A hölgyek ügyességi,
asztalitenisz, teke és célbadobó
versenyen, a férfiak lövész, teke, asztalitenisz
és sakk verseny keretén belül
mérhették össze a sporttudásukat,
vetélkedhettek egymással.
Péntek délelőtt Életmód percek
következtek a Honvéd Kaszinóban.
A megjelenteket Cseresnyés
Péter alpolgármester és Halmos Ildikó,
az intézmény igazgatója köszöntötte.
Hajdár Szilvia aerobik
edző és gyógymasszőr az időseket
is bevonva a mozgásszegény életmód
veszélyeiről beszélt, és megkérdezte
a hallgatóságát, ők mit
tesznek egészségük megóvása érdekében.
Az Egészségügyi Alapellátási
Intézmény és a Vöröskereszt
dolgozói pedig egészségügyi szűrésre,
tanácsadásra várták őket.
A helyi programokkal egy időben
Nagykanizsa városrészein –
Bagolán, Fakoson, Bajcsán, Sáncban,
Palinban, és Kiskanizsán – is
köszöntötték az időseket.
Az ünnepi hét díjkiosztással és
bállal zárult, ahol Cseresnyés Péter
alpolgármester, országgyűlési képviselő
mondott zárszót, és adta át a
díjakat. Gratulált és ajándékot, virágcsokrot
adott át a szervező csapat
tagjainak, Koller Jutkának, Büki
Pálnénak, Horváthné Gelencsér
Editnek, Horváthné Polai Máriának,
Halmos Ildikónak, Mónai
Zsuzsának és Tarr Ernőnek.
Asportolók hat versenyszámban
mérték össze tudásukat, ügyességüket.
Aversenyekre összesen kétszáznégyen
neveztek, száztizenhat
hölgy és nyolcvannyolc férfi.
A díjátadást követően a Kanizsai
Fúvós Egyesület Zenekara szórakoztatta
a közönséget. A színházterem
előcsarnokában rendezett fogadáson
Márkus Ferenc, városunk díszpolgára
mondott pohárköszöntőt. A napot
baráti beszélgetés és bál zárta.
Bakonyi Erzsébet
Idősekért Nagykanizsán
Kanizsa – Szépkorúak 10 2008. október 22.
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Rendhagyó rockkoncert részesei
lehettek a Honvéd Kaszinóban
a műfaj kedvelői. Változatos,
frappáns show-elemekkel
fűszerezett koncertet láthattunk.
Egy saját blues dalt és a
hetvenes, nyolcvanas évek diszkó
slágereinek átdolgozásait kötötte
csokorba a Radioaktív
együttes. A jó hangulatú, későéjszakába
nyúló koncert után
Gilincsek Pétert, a zenekar énekes-
gitárosát arra kértük, tájékoztasson
bennünket a ma bemutatott
videoklip háttérmunkálatairól.
– A nem elég című dalunkra
esett a választás a videoklip felvétel
előtt. Azért is, mert ezt nagyon
szeretjük, tükrözi a zenekar
hangzásvilágát, populáris és persze
a közönségünk körében is
kedvelt. Mindenképpen olyan dalt
szerettünk volna a felvétel anyagaként
felhasználni, mely politikamentes,
nincsenek benne kifogásolható
szavak, mondatok. Röviden
arra törekedtünk, hogy a
médiumok ne találjanak benne
semmi kivetnivalót. A videoklipet
Gerócs Balázs forgatta és ő vágta
az anyagot. A klipet eljuttattuk
több televízió produkciós irodájához.
Optimisták vagyunk, így pozitív
visszajelzésben reménykedünk
– jelentette ki Gilincsek Péter.
– Úgy tudom, sűrűsödnek a történések
a zenekar körül.
– Igen. Divatos szóval élve,
tart a kampányunk, a zenekar
népszerűsítése. Különböző városokban
a helyi rádióknál interjúkon
vettünk, veszünk részt. Így
voltunk Zalaegerszegen, itt helyben
a Kanizsa Rádiónál és Pécsett,
ahol a RADIO-AKTÍV nevezetű
rádióscsatorna vendégei
voltunk. Itt a riportot néhány saját
dalunkkal színesítették. Szeretnénk
elérni, hogy ezekben és
más rádiókban is hallhatók legyenek
felvételeink. Készülünk a
tavaly nagysikert aratott akusztikus
koncertünk megismétlésére.
A koncert színhelye a HSMK lesz,
és decemberben kerül megrendezésre.
Remélem az idén is sokan
ott lesznek.
– Ma este hallhattunk egy blues
számot, melyben Klaszán Sándor
az Innocents együttes énekese,
szájharmonikása is közreműködött.
Gyakran lépnek fel
együtt?
– Sanyival és az egész zenekarral
jó barátságban vagyunk.
Nagyon sokszor szerepelünk
együtt vele. Egyébként az említett
dal a második szólólemezemről
való, stúdiófelvételén is Sanyi
játszik. Élőben, most debütált
a dal.
– Ma este stílusok között kalandoztak.
Mi ennek az oka?
– Szerettünk volna meglepetést
szerezni a diszkó egyvelegekkel.
A hangulatról megítélve sikerült
is.
– Hol látható, hallható a zenekar
legközelebb?
– Nagykanizsán, valószínűleg a
HSMK-ban, az említett akusztikus
koncerten. Addig is a zenekar és az
én szólófelvételeim a Halis István
Városi Könyvtár zenei részlegén
nyitvatartási időben elérhetőek,
hallgathatóak.
Cz.Cs.
Radioaktív koncert videoklip bemutatóval
Kanizsa 2008. október 22. – Kultúra 11
Dalunk kritikamentes, nincsenek benne kifogásolható szavak, mondatok
Én és Európa párbeszéd keretei
között vetélkedővel egybekötött
fórumot szervezett a fiataloknak
a Nyugat-dunántúli Regionális
Ifjúsági Központ a
VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Házban.
2008-ban az Európai Ifjúsági
Hét céljai között szerepel a fiatalok
társadalmi részvételének ösztönzése
a strukturált párbeszédbe történő
bekapcsolódással; saját jövőjükkel
kapcsolatos elképzeléseiknek,
elvárásaiknak, valamint a párbeszéd
eredményeinek bemutatása
a magyar és európai döntéshozók
felé; a társadalom, a döntéshozók
figyelmének felkeltése a fiatalok
által felvetett kihívásokra, társadalmi
hasznosságukra és a fiatalok
eddig elért eredményeinek bemutatására.
Az Én és Európa párbeszéd
program szeretné feltárni a 12-28
éves fiatalok elképzeléseit a magyar
Nemzeti Ifjúsági Stratégia
célterületeivel kapcsolatban.
Afiatalok által elhangzott javaslatokat,
ötleteket a november 12-i
Parlamenti fórumon a szervezők
tolmácsolják az illetékeseknek.
S.E.
Vetélkedő
és fórum
Kanizsa 12 – Hirdetés 2008. október 22.
Kanizsa 2008. október 22. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Türelmetlenné válhat ezekben a napokban.
Bár szereti a fordulatos, izgalmas
eseményeket, most inkább gondolkodjon
el mindennapi helyzetén. Szemlélje reálisabban
a környezetében történteket.
A bolygók állása kedvezően hat felfogására,
gondolkodására. Azonnal észreveszi
a sorsa jobbra fordítására adódó lehetőségeket.
Ne tétovázzon, csapjon le
azonnal a jobb lehetőségre.
A munka, a pénzkeresés némi zűrzavart
okozhat otthon. Tudja, mindenki számára
nélkülözhetetlen a tettrekészsége, a tenni
akarása, most viszont, valószínűleg a Hold
hatására inkább koncertekre járna.
Élvezi az ősz minden napsütéses pillanatát.
Úgy érzi, most fontosabb a pihenés, a
nyugalom, mint a sokasodó őszi teendők
befejezése. Ha magányos, nyisson a világ
felé, s előbb-utóbb rálel a párjára.
Önnel is előfordulhat, hogy nincs kedve
megosztani családjával a problémáit.
Nem cselekszik helyesen. Sokszor egyegy
jó tanács is sokat ér, még akkor is, ha
nem tudja betartani.
Fáradékonynak érzi magát, de emiatt ne gyanakodjon
semmiféle betegségre. Próbáljon
egy kicsit többet aludni, szunyókálni. Pénzügyei
alakulása miatt se aggódjon, ha jelenleg
gondja van, az csak átmeneti állapot.
Kedveli a nagy beszélgetéseket, a társasági
életet. Baráti kapcsolatai ápolgatása mellett
figyeljen jobban oda fizikumára. Kocogjon
rendszeresen. Az érzelmek terén mutassa
ki rajongását jobban a kedvese iránt.
Bizonyára már mondták otthon önnek,
hogy ne legyen minden lében kanál,
egyszerre csak egy dologgal foglalkozzon,
mert akkor biztos, hogy be is tudja
fejezni.
Tombol önben az energia. Minden napra
talál magának érdekes, szórakoztató elfoglaltságot.
A kellemes, őszi napok hajlamossá
teszik a lazításra, és könnyen
megfeledkezhet a fontos feladatairól.
Legszívesebben otthon töltené a hétvégéjét,
de jobb, ha nem teszi, mert a jóhoz
hamar hozzá lehet szokni. Ha újabb munkát,
munkalehetőséget ajánl fel valaki,
gondolkodás nélkül fogadja el.
Sokat foglalkozik mostanában önmagával.
Nem veszi észre családja, környezete biztatását,
hogy lépnie kellene valamit anyagi
ügyei intézésében. Érzelmi életét azonban
sikeresen felkavarja egy régi szerelem.
Nehezen indulnak a napjai, nehezen lendül
bele a munkába. Látogasson el olyan programokra,
zenés előadásokra, amelyek felvidítják,
és egyszer csak azt tapasztalja,
milyen sokan keresik a társaságát.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Állás
villanyszerelő szakirányú 180.000 – 200.000 Ft
műszaki karbantartó szakirányú 100.000 Ft
kéménygyártó lakatos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
kőműves szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
hegesztő szakirányú 90.000 Ft
roncsolás mentes anyagvizsgáló szakirányú 69.500 – 110.000 Ft
központi fűtés- és csőhál. szerelő szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
áruterítő gépjárművezető szakirányú 90.000 Ft
hentes szakirányú 100.000 Ft
ruházati eladó szakirányú 100.000 Ft
operátor 8. általános 70.000 – 90.000 Ft
műanyaggyártó 8. általános 75.000 – 80.000 Ft
gépésztechnikus technikum 110.000 – 140.000 Ft
szervíztechnikus technikum 100.000 Ft
controller főiskola 350.000 Ft
gépészmérnök főiskola 200.000 – 250.000 Ft
faipari mérnök főiskola 250.000 – 500.000 Ft
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a
Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Közlekedési
információk
az M7 -es autópályáról
minden nap
06:10, 08:35, 11:35
13:45, 15:30, 19:35
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
􀂊GÉPELÉST (szakdolgozatok, árajánlatok,
stb.), 􀂊 SZÁMÍTÓGÉPES SZERKESZTÉST
(Word, Excel, QuarkXPress,
Adobe Indesign, Adobe Photoshop programokkal)
􀂊NYOMDAI ELőKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDőVEL VÁLLALOK
􀂊Tel.: 30/9932-534
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
JÁRMű
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2008. október 22.
TÁRS
INGATLAN
Nk belvárosában 600 négyzetméteres
terület – társasház építésére is alkalmas –
eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
Nk-án a Fő úton 77 m2-es polgári lakás
jó állapotban eladó. Érd.: 93/321-906
(6200K)
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés
bérbe kiadó vagy építési teleknek
eladó. Tel.: 30/481-2323 (6260K)
Eladnám vagy elcserélném kisebbre
három szobás, III. emeleti, belvárosi, egyedi
gázfűtéses lakásomat. Érd.: 30/9590-413
(6283K)
Keresek eladó családi házat, lakást és
egyéb ingatlant Nagykanizsán. Érd.: Kárpátiné
30/640-1180 (6304K)
Keresek eladó családi házat, lakást és
egyéb ingatlant Zala megye területén.
Érd.: Horváth 30/640-1180 (6303K)
Szép természeti környezetben kicsi szőlőbirtok
olcsón eladó. Érd.: 20 óra után a
93/315-559 (6314K)
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével-padlással, 1185 m2 udvarral eladó.
Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)
Nk-án a Corvin utcában két és félszobás,
karbantartott lakás eladó. Irányár: 8,8
millió Ft. Érd.: 93/323-737, 20/3981-455
(6316K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra után
a 93/315-559 (6315K)
Belvárosban földszinti, 55 m2 utcára
nyíló helyiségcsoport üzleti és irodai
használatra, garázzsal eladó. Ugyanitt teremgarázs
helyek eladók. Érd.: 30/901-
9013 (6333K)
Nagyrécsén hét éves, 100 m2-es,
cirkófűtéses családi ház eladó. Érd.:
30/633-9545, 20/403-9785 (6285K)
Kiskanizsa központjában kétszintes
családi ház eladó (140 m2, udvar, garázs,
kert). Tel.: 30/358-1435 (6348K)
Nk-án a Liszt Ferenc utcában kétszobás,
földszinti, központi fűtéses lakás
eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.:
30/353-4194 (6349K)
Garázs (18 m2) eladó vagy kiadó a
Kisfaludy utcában. Tel.: 93/313-099
(6370K)
Nk-án, városközponthoz közeli, 96
m2-es, három szobás, egyedi gázas lakás
szép állapotban, 12,2 millió Ft-ért eladó.
Érd.: 30/640-1180 Stamfel Gabriella.
Zalakaroson a Fő utcában, termálhoz
közeli 143 m2, 590 négyszögöl területtel,
négy szobás, cirkofűtéses családi
ház melléképülettel, 27,5 millió Ft-ért
eladó. Érd.: 30/640-1180 Stamfel Gabriella.
Nk-Kiskanizsán 95 m2, 214 négyszögöl
területtel, 2+1 szobás,
cirkofűtéses családi ház garázzsal, pincével,
műhellyel és melléképületekkel
15,54 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/640-
1180 Stamfel Gabriella.
Nagykanizsán, a Kazanlak körúton eladó
egy első emeleti, kívül-belül felújított
2+1 szobás lakás. Irányár: 8,5 millió Ft.
Tel.: 70/454-0494 (6376I)
Nagykanizsán, Liszt Ferenc utcában
eladó egyszobás, fiatalos, 4. emeleti lakás.
Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 70/454-
0494 (6377I)
Nagykanizsán, Katonaréten, eladó
egy frissen felújított, kétszintes, ötszobás
családi ház. Irányár: 27 millió Ft. Tel.:
70/454-0494 (6378I)
Nagykanizsán, a Városkapu körúton
három szobás, részben felújított harmadik
emeleti lakás eladó. Irányár: 7,8 millió Ft.
Tel.: 70/454-0485 (6379I)
Nagykanizsán, Liszt Ferenc utcában
két szobás, jó állapotú, két erkélyes lakás
eladó. Tel.: 70/454-0485 (6380I)
Király utcában, fiatal épületben, két
szobás, igényesen kialakított félmanzárd
lakás eladó. Tel.: 70/454-0476 (6381I)
Belvárosban ötszobás, két fürdőszobás,
két utcáról ismegközelíthető családi
ház eladó. Irányár: 24,5 millió Ft. Tel.:
70/454-0476 (6382I)
Szepetneken 75 m2-es családi ház, 500
m2-es udvarral, garázzsal eladó. Tel.:
70/454-0475 (6383I)
Zemplén Gy. utcában 1,5 szobás, felújított
lakás eladó. Irányár: 5,3 millió Ft.
Tel.: 70/454-0475 (6384K)
Nagykanizsán két szobás, erkélyes,
nagykonyhás, felújítandó lakás eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: 70/454-0475
(6385K)
Téglagyári garázssoron aknás garázs
hosszú távra kiadó. Érd.: 18 óra után:
93/323-451 (6375K)
Lada Samara 1500, nagyon jó műszaki
állapotban eladó. Érd.: 93/371-
075,20/341-8023 (6355K)
170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-
6072 (6278K)
KORG-PA80 Roland EXR-5 szintetizátorok,
EMX640 keverő erősítő, 2 db
400W-os hangfal, jó állapotban eladó.
Érd.: 30/942-4814 (6371K)
Takarítást vállalok. Érd.: 93/325-759
(6279K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
pótvizsgára, felvételire felkészítést,
valamint szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését vállalom.
Tel.: 30/968-8184 (6288K)
Televízió javítást vállalok kiszállással
Nagykanizsán. Tel.: 30/597-1530 (6356K)
Meghibásodott távirányítóját (TV, hifi,
videó, stb.) megjavítom. Tel.: 20/510-
2723 (6372K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
20/510-2723 (6373K)
Kávézóban önállóan dolgozni tudó
fiatal szakképzett pultos-felszolgálót
felveszek. Érd.: 30/956-5937 (6374K)
Almaértékesítés termelőtől 50 Ft/kg-tól,
Golden, Idared, Gála, Gloster, zöldalma fajtákból
házhoz szállítással. Nk., Kisfaludy
2/c., 93/312-479, 20/570-7717 (6357K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A
szolgáltatás belépőjegy nélkül is igénybevehető)
Teljes testre, 30 perces lazító masszázs
1000 Ft. Egyéb szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, stb. masszázs. Hívásra házhoz is megyek!
Tel.: 30/481-2323 (6273K)
Középkorú, magas, jó megjelenésű özvegy
férfi keresi azt a vidám, csinos, egyedülálló hölgyet
(50 éves korig), aki társa lenne. Levelek:
„Együtt” jeligére a Szerkesztőségbe (Pf. 154.)
Október 27. 10 óra
KÉZMűVES JÁTSZÓHÁZ
Vezeti: Pulai Lászlóné népi iparművész
Október 27. 10-18 óra
Október 28. 9-17 óra
FESTMÉNYVÁSÁR
Október 29. 10-12 óra
őSZI KRUMPLIVARÁZS
Játékos foglalkoztató óvodásoknak
és általános iskolásoknak
"VARÁZSLATOS INDIA"
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet kiállítása.
A CSEND FESTőJE
Z. Soós István kiállítása
AKépzőművészetek Háza nyitva: 10-
17 óráig, vasárnap és hétfő szünnap
Október 30. 17 óra
MAGYAR PLAKÁT-RETRÓ
kiállítás-megnyitó
válogatás 30 év plakátművészetéből
Megtekinthető: 2009. január 31-ig
Okóber 25-26. 8.30 óra
AGYKONTROLL TANFOLYAM
Vezeti: Domján Gábor. Jegyek a
helyszínen elővételben kaphatók
Október 24. 19 óra
JAZZ KLUB
"SZINDBÁD DALOK"
- Szalai- Szőke-Tóth Trió
Fellép: Tóth Evelin - ének
Szalai Péter - tabla, ütőhangszerek,
kalimbák, Szőke Szabolcs - gadulka,
sarangi, kalimbák. Belépődíj: 800 Ft
A rendezvény támogatói:
OKM PANKKK program
NKA Zenei Szakkollégiuma
Október 28. 10 óra
SZÜNIDEI JÁTSZÓHÁZ
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI
KÖZPONT
MÓRICZ ZSIGMOND
MűVELőDÉSI HÁZ
MEDGYASZAY HÁZ
KÉPZőMűVÉSZETEK HÁZA
MAGYAR PLAKÁT HÁZ
Kanizsa 2008. október 22. – Sport 15
Avízilabda OB I B legutóbbi játéknapján
a CWG Kanizsa VSE
olyan ellenfelet fogadott, mellyel
szemben még nem nyert, de döntetlent
sem játszott itthoni medencében.
Nos a KSI gárdájáról van
szó, s nagy volt a fogadkozás
Simonka Ferenc játékosainak körében,
hogy most minden másképp
lesz és megtörik a negatív szériát.
Utólag könnyen vagyunk okosak,
ha leírjuk, hogy végül sikerült a
küldetés, és 7-6-os sikert arattak
Gulyás Ábelék. Nem volt egyszerű
a mérkőzés, mivel végig egymás
mellett haladtak a csapatok, aztán
felülkerekedett az összeszedettség.
Az első negyed 0-2-jéről kellett
visszakapaszkodni a vendéglátóknak,
s amint az mindkét oldal eredményességből
is kitűnik, leginkább
taktikában volt a nagy küzdelem
a találkozón. A sokadszor remek
kapusteljesítmény mellett ezúttal
Kiss Ádám jutott két gólig,
Fábry József, Gulyás Ábel, Karácsony
Tibor, Persely Tamás, valamint
Ujházi Ádám egy-egy ünneplésig
jutott.
A nagyok bajnoksága mellett elkezdődött
időközben az utánpótlás
korosztályok számára is a versengés,
melynek keretein belül a gyermek
II. bajnokságban a kanizsaiak
Szombathelyre látogattak. A Vasi
Aligátorok mellett aztán a Dunaújváros
is legyőzte (4-16; 5-11)
Szinyéri Kornélékat, akik közül a
leghatékonyabb Hóman Barnabás
volt 4 góllal. A serdülőknél már
több sikerélmény jutott a dél-zalai
klub képviselőinek, mivel az újvárosi
helyszínen a kaposváriaktól
ugyan kikaptak (11-12), a Balatonfűzfőt
viszont fölényesen legyőzték
(23-2). Legtöbbször a két
meccsen Bedő Krisztián köszönt
be ellenfeleiknek, szám szerint kilencszer.
Polgár László
Szoros meccsen a mumus ellen
A hét sportolója: Kiss Csaba
Születési hely, idő: Nagykanizsa, 1979. 06. 18.
Sportág: vízilabda. Posztja: kapus.
Eddigi klubja: CWG Kanizsa VSE (1991-, utánpótlás, OB I B)
Legnagyobb sikerei: OB I B-4. (2008), OB I B-9. (2007).
A tavalyi idény hatékonysági mutatói alapján a másodosztály egyik
legjobb kapusa volt Kiss Csaba, aki bravúrjaival már évek óta nagy segítségére
van csapatának. Atősgyökeres kanizsai játékos teljesítménye
ékes példa arra, hogy nem csupán „légiósok” a húzóemberei a dél-zalai
együttesnek.
A Nagykanizsai Izzó SE női kézilabdázói
Hévízen játszották a hatodik
forduló soros mérkőzését,
vagyis megyei rangadó előtt álltak
a fürdővárosban. Tóth László, a
kanizsaiak trénere így látta az
egyébként 22-21-re megnyert találkozót:
„A csapategység diadala
volt sikerünk, amihez főleg a védekezésünk
kellett. Bár, a saját kapunk
előtti teljesítményünkkel eddig
sem volt gond, hiszen hat
meccsen kaptunk 105 gólt, ami
nincs húszas átlag. Talán támadásban
nem ártana javulnunk,
mindenesetre én sem számoltam
ilyen remek kezdettel.”
Adódik persze a kérdés, mi az eddigi
produktum titka, amire az edző
határozott válasszal szolgált: „Sokkal
jobb a csapategység, s a két vonyarcvashegyi
igazolásunk is bejött.
Remekül beilleszkedtek, s a kanizsai
játékosok is maximálisan befogadták
őket. Talán ez a titka annak,
hogy most a harmadik helyen állunk
hat kör után öt győzelemmel.”
Ehhez csupán annyit, hogy a hévízi
találkozón 2-3 találattal végig
vezetve tartották kezükben az irányítást
a dél-zalaiak, akiknek legjobb
góllövői Takács Andrea (7),
László Renáta (6) és Marton Zsófia
(4) voltak.
A férfiak NB II-es mezőnyében
játszó Izzó SE Kanizsán fogadta a
baranyai PEAC együttesét, s aratott
39-25-ös sikert. Az összecsapás során
a végeredménytől függetlenül
nagy volt a küzdelem, de a teltházas
publikum ezúttal is örömmel konstatálhatta,
hogy a hazaiak biztosan kerekedtek
felül ellenfelükön. A legeredményesebb
játékos Kotrics Gergely
volt 11 góllal, őt követte
Lomjánszki Pál nyolccal, míg Ányos
József ötig jutott. Kotrics esetében
érdekesség, hogy amint ismét a csapat
rendelkezésére állt, vezéregyénisége
volt Zádori László legénységének,
Ányos pedig úgy jutott öt gólig,
hogy háromszor is kiállították.
P.L.
Siker a megyei rangadón
Az NTE a Szentlőrinci SE és a
Bogád SE elleni vereség után kitett
magáért, hiszen hazai pályán
4-1-re nyert a Mohács csapata ellen.
Az eddigi forgatókönyveket
alapul véve a történések nem úgy
alakultak, ahogy azt megszokhattuk.
Az ellenlábas ugyanis vezetést
szerzett, s ez tüzelte fel anynyira
a kanizsaiakat, hogy képesek
voltak felállni a padlóról.
Helyzeteiket nem tékozolták el,
hanem értékesítették, így nem is
lehetett más a vége, mint Visnovics
László gárdájának győzelme.
Ráadásul valamennyi találatot
más-más labdarúgó jegyezte,
sorrendben Cs. Horváth Gábor,
Rácz Szabolcs, Kisharmadás Gábor
és Boros Zoltán. A telhetetlenség
legkisebb megléte nélkül
jegyeznénk meg, kellett ez a siker,
hiszen így az együttes úgymond
nem szorult bele a sikertelen
szériába, amiből aztán időnként
nagyon nehéz kievickélni.
Az NTE 10 forduló után 18 pontot
gyűjtött a bajnokságban.
P.L.
Győzelmet ünnepelhettek
A lábtoll-labdások kanizsai
utánpótlás szekciója sem pihent az
elmúlt hetekben, mivel a serdülők
országos bajnokságát Jánoshidán,
míg az ifjúságiak seregszemléjét
Nagykanizsán rendezték.
A Zemplén SE sportolói ezúttal
nem taroltak, mert csupán egy-egy
második és harmadik hely jutott a
dél-zalaiaknak. Fiú hármas mezőnyben
a Kovács Patrik-Lukács Márton-
Kanálos Róbert egység állhatott fel a
dobogó második fokára, a 32 indulót
felvonultató egyénieknél Lukács
Márton pedig harmadikként zárt.
Az ifjúságiaknál a hazai pálya is
kedvezett, az indulók száma viszont
foghíjas volt. A fiúknál második
helyen végzett az Arany
Bálint-Huszár Emil-Lukács Benedek
hármas, míg a Budavölgyi
Bálint-Farkas Balázs-Schulz András
triója lett harmadik. Egyéniben
megosztva Huszár Emil és Arany
Bálint zárt bronzos helyen. Huszár
számára mindenesetre ez jó bemelegítés
volt a szerbiai felnőtt Európa-
bajnokságra.
P.L.
Huszár az EB-re figyel
Egyelőre meccset nem nyertek
A női asztalitenisz Extraligájának
kanizsaiak számára soros
mérkőzése a Kecskemét elleni
csata volt. Nos, a Kanizsa Sörgyár
SE első számú egysége a jóval
esélyesebb Bács-Kiskun megyei
csapattól 7:0 arányban kapott ki
úgy, hogy Ladányi Dóra, a dél-zalaiak
tehetsége ismét kitett magáért.
Ez ugyan csak az egyes mecscsek
szorossá tételéhez volt elég,
de mind jobban belerázódik a női
mezőny legfelső osztályának küzdelmeihez.
Remélhetőleg a klubvezetés
jól sáfárkodik majd értékével
a jövőben, hiszen információk
szerint már most kiszemeltként
szerepel több riválisnál is az
asztaliteniszező.
Zalaiként a harmadik
Megyei viszonylatban harmadik
helyen végzett a nagykanizsai színeket
képviselő Farkas Edit a Coca-
Cola Testébresztő Női Futógálán.
A megmérettetést tizenharmadik
alkalommal rendezték meg, s a
futóversenyek rendszeres résztvevőjeként
Farkas ez alkalommal
53:30 perc alatt teljesítette az ezúttal
kiírt távot.
Az éremért küzdenek
A Kanizsa Darts Egyesület történetében
először a poolbiliárd
csapatbajnokságban induló egysége
már a hatodik fordulónál tart az
NB II/A csoportjában. Ebben a
körben a KDE Közutas Kanizsa a
Venatus Zalaegerszeggel mérte
össze tudását, s végül 6:2-es arányú
győzelmet aratott. Ezzel a tabellán
Lengyák Györgyék a
megyeszékhelyiekkel azonos
pontszámmal állnak, s megőrizték
esélyüket egy érmes helyezés elérésére.
A hetedik és nyolcadik
fordulóban – már novemberben –
egy érdi és egy fővárosi csapat
lesz a KDE ellenfele.
Kanizsa 16 – Színes 2008. október 22.
Elkezdődött a Kattints rá nagyi!
számítógépes tanfolyam a
VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Központban.
Tizennyolc jelentkező összesen
tíz alkalommal (20 óra) ismerhet
meg hasznos dolgokat az Internetről,
illetve a szövegszerkesztő
programot is megtanulják használni.
Ezután már nem okoz nehézséget
megírni egy e-mailt a messze
tanuló unokáknak, megtalálni például
egy gyógynövény hatásait a
világhálón. A tanfolyam végén a
résztvevők oklevelet kapnak.
Kámánné Szép Terézia, az intézmény
vezetője elmondta, a művelődési
ház finanszírozza majdnem a
teljes tanfolyamot, de nagy segítséget
kaptak a Nagykanizsai Szénhidrogén
Kulturális Alapítványtól is.
S.E.
Évadzáró futamra került sor
az autós szlalom-versenyzők körében
a Kanizsa Centrum parkolójában.
A verseny egyre nagyobb hírnévnek
örvend, s ezt mi sem bizonyítja
jobban, hogy míg az elsőn
húsz, a másodikon harminc, most
pedig már negyven autós vágott
neki az akadálypályának. A népszerűségét
igazolja az is, hogy
Soltvadkertről is érkezett induló,
mégpedig egy hölgy, aki abszolút
elsőként, illetve harmadikként térhetett
haza. Hogy miért ért el két
helyezést abszolútban, az azzal
magyarázható, hogy bizony a női
kategória mellett ő megbirkózott a
C kategóriával is – nem is akárhogyan.
Újdonságnak számított az első
kettőhöz képest, hogy a Kanizsa
Centrum parkolójában szokatlanul
nagy számban kiállított tizenkét
autómárka kereskedői is indulhattak,
igaz külön kategóriában.
A díjkiosztó után Trabarna, vagyis
Lóránt Barna szórakoztatta a
közönséget, akik hangos nevetéssel
hálálták meg neki a különböző
autók hangjait és a sztorikat, amelyeket
ezekhez a hangokhoz csatolt.
A végeredmény:
A kategória (1000 cm3-ig): 1.
Bogár Ferenc, 2. Perlényi Balázs,
3. Nagy László. B kategória (1001-
1600 cm3): 1. Somos Péter, 2. Dömötör
Norbert, 3. Cserti Zsolt. C
kategória (1601-2000 cm3) 1. Horváth
István, 2. Deák Tünde, 3. Fehér
Péter. D kategória (2000 cm3
felett): 1. Tulezi Antal, 2. Böröndi
Géza, 3. Horváth Ákos. E kategória
(női): 1. Deák Tünde, 2. Solymosi
Bernadett, 3. Kondricz Bernadett.
M kategória (márkakereskedők):
1. Soós István, 2. Tóth Ferenc.
Abszolút helyezettek: 1. Deák
Tünde, 2. Horváth István, 3.
Deák Tünde.
S.E.
Szlalomkupa Kattints rá nagyi!
Az Aktív kreatív ezüstkor program keretében harmincöt civil vehetett
részt azon a tanulmányúton, amit a Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület szervezett Szombathelyre október 14-én.
Az idősügyi munkacsoport tizennégy tagszervezetének harmincöt képviselője
korán reggel buszra szállt, hogy a szakmai kirándulás keretében találkozzék
a Szombathelyi Civil Kerekasztal idősügyi szekciójával és megtekintsék
a vasi megyeszékhely nevezetességeit. Délelőtt felkeresték a
Strakl kertészet krizantém és orchidea kiállítását, majd ezt követően többen
vásároltak is a gazdag árukészletéből. A program városnézéssel folytatódott,
amikor egy idegenvezető végigkalauzolta a csoportot Szombathely
látnivalóin. A helyi civil irodán a kerekasztal vezetősége és az idősügyi
szekció tagjai fogadták a kanizsai delegációt. Kölcsönösen bemutatták
egymásnak szervezetüket, információt cseréltek a civil aktualitásokról,
majd megállapodás született a két Kerekasztal együttműködéséről. A belvárosi
helyszínt követően a Szövő utcai MÁV Vasjármű Művelődési Házban
folytatódott az eszmecsere a tevékenységekről, eredményekről és az
együttműködés lehetséges módjairól. Délután Szombathelyről Körmendre
vette az irányt a csoport, ahol megtekintették a Batthyány várkastély kiállításait.
A szakmai kirándulás kiváló lehetőség volt a két civil szervezet
eszmecseréjére, együttműködésének kialakítására és személyes kapcsolatok
létrejöttére. Az Aktív kreatív ezüstkor program kistérségi kulturális
fesztivállal, egészségmegőrző előadásokkal és foglalkozásokkal, számítástechnikai
tanfolyammal folytatódik a közeljövőben.
Balogh István
Civilek Szombathelyen
Kerékpárokkal és védősisakokkal telt meg minap a Miklósfai Óvoda.
Izgatott zsivaj várta Lovkó Balázs hadnagyot a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság balesetmegelőzési főelőadóját, aki a fiatal kerekezni
vágyókkal – mielőtt nyeregbe pattant volna –, többek között a gyalogos
közlekedés szabályainak alapjairól, a kerékpár kötelező tartozékairól,
valamint a biztonságos kerékpározás már ilyen fiatal korban is elengedhetetlenül
fontos tudnivalóiról beszélgetett. Az alapok átbeszélése után
következhetett a várva-várt próbatétel a kerékpáros akadálypályán. Sokan
még egyensúlyozási problémával küzdöttek, de azért akadtak, akik ügyesen
ülték meg a drótszamarat. A balesetmegelőzési nap végére kellemesen
elfáradtak az akadálypályán körbe-körbe kerekező lurkók, akik a szabályok
átbeszélése mellett megtapasztalhatták, hogy ők uralják-e a kerékpárt,
vagy a kerékpár uralja őket. A programmal nem csak a gyermekek voltak
elégedettek, a szervezők visszajelzése is igazolja annak sikerességét:
Kedves Rendőrkapitány Úr! Ezúton szeretném megköszönni azt a
színes, élménydús programot, amelyben Lovkó Balázs rendőrhadnagy
részesítette a Miklósfai Óvodásokat!
További együttműködésükre számítva, tisztelettel: Decskó Csilla
Balesetmegelőzés az óvodában
XX. évfolyam 36. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2008. október 30. Kanizsa
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldő, fórum,
és apróhirdetési
lehetőség várja.
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
Városi ünnepségek sorozatával
emlékeztek Nagykanizsa polgárai
az 1956-os forradalom 52.,
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának
19. évfordulójára.
Akkor gyönyörű idő volt. Most,
ötvenkét évvel később a Felsőtemplom
előtti, kivágásra kerülő
vadgesztenyefák mögül áttört a
napsugár, megvilágította a Deák
teret. Talán a hűvös időnek köszönhetően
az ünnepélyes zászlófelvonás
idején nem sokan voltak a
téren. Ezt követően az ’56-os Emlékkertben
folytatódott a rendezvénysorozat,
ahol az Olajbányász
Fúvószenekar térzenéje fogadta a
koszorúzásra érkezőket az 1956-os
forradalom és szabadságharc hőseinek
emlékművénél. A megemlékezés
virágait a város önkormányzata
nevében Marton István polgármester,
majd a pártok, civil
szervezetek és intézmények képviselői
helyezték el. Akopjafa és Orbán
Nándor, a nagykanizsai nemzetőrség
egykori parancsnoka tiszteletére
állított emléktábla koszorúzását
követően a jelenlévők a
Medgyaszay Házban megrendezett
ünnepségre indultak. S közben
az emlékmű falára került egy fekete
szalaggal felragasztott, közepén
lyukas, papír nemzeti színű zászló,
jelezve, hogy a zászlót ábrázoló
dombormű még hiányzik az emlékműről.
A Medgyaszay Házban elsőként
Bátki József lépett mikrofonhoz. A
váratlanul elhunyt vitéz Bodnár Attilára,
az Országos 56-os Szövetség
Nagykanizsai Szervezetének egykori
elnökére emlékezett vissza,
aki fáradtságot nem ismerő, agilis
ember volt. Az 56-os Szövetségben
végzett munkája mellett még a
Honvéd Hagyományőrző Egyesületet
is felkarolta, vezette. „Vitéz
Bodnár Attila elvesztése hatalmas
veszteség a város számára, betölthetetlen
űrt hagyott maga után” –
hangsúlyozta Bátki József.
Marton István polgármester beszéde
után kitüntetések átadása
következett. A Nemzeti és Polgári
Értékek Ápolásáért, a Politikai
Foglyok Országos Szövetsége kitüntetéseket
adományozott.
(folytatás a 2. oldalon)
Az 1956-os forradalomra emlékeztünk
(folytatás a címlapról)
A kitüntetéseket vitéz Nagy Ottó,
a szövetség nagykanizsai elnöke
adta át. A Politikai Foglyok Országos
Szövetsége a Hazáért
Arany Emlékérmet adományozott
Reithner Tibornak, és Szakács
Sándornak. Ezüstérmet kapott
Ádám Sándor, ezüst emlékplakettet
pedig Pataki László vett át.
Végezetül a Piarista Általános
Iskola, Gimnázium, Diákotthon és
Boldog Donát Celesztina Óvoda
diákjai adtak műsort, melyben három
fiatal idézte fel a nagyapjuk
naplójában talált írások alapján,
hogy hogyan is kezdődött, és mi
történt 1956-ban. A műsort
Kereszty Ágnes rendezte. A megemlékezés-
sorozatot este a Kórház
kápolnától induló fáklyás felvonulás
zárta.
Emléktábla avatás helyszíne
volt a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI udvara. Az 1956. október
26-án megsebesült és november
1-jén elhunyt Ungor Károlyra,
az iskola egykori, 2. osztályos
szobafestő ipari tanulójára emlékezett
az iskola vezetése és tanulói,
a Magyar Politikai Foglyok
Szövetsége Zala Megyei
Szervezete, Ungor károly rokonai,
Szentpéterúr polgármestere
és képviselőtestülete.
Ünnepi beszédében Manninger
Jenő országgyűlési képviselő, a
Zala Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte:
„Mi történhetett még 56-
ban, mire derülhet még fény? Hogyan
működött ilyen tökéletesen az
elhallgatás, hogy a rendszerváltás
után lassan két évtizeddel is kerülhetnek
még elő áldozatok, akiknek
a hozzátartozói nem kaphattak
megnyugvást, senki sem kért tőlük
bocsánatot. Ungor Károly szülei is
így élték le életüket és így haltak
meg. Elmondhatjuk, hogy október
23-án Magyarország soha nem fog
nyugodtan ünnepelni. Az egészséges
érzelmű magyar embereket
még most is felkavarják az akkori
események. Sok tanulsága van
1956-nak: nézzük arról az oldalról
is az ünnepet, hogy 1956 becsületet
adott a magyar nemzetnek, lendületet
Európának és példát adott
az egész világnak.”
Bene Csaba, az intézmény igazgatója
beszédében megköszönte
Balogh Lászlónak, a Batthyány
Lajos Gimnázium igazgatóhelyettesének
és Merksz Andornak, a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI volt
igazgatójának, hogy kitartó kutató
munkájuknak köszönhetően a feledés
homályából előtérbe került
Ungor Károly neve az ötvenhatos
események kutatása során.
Vitéz Nagy Ottó, a Magyar Politikai
Foglyok Szövetsége Zala Megyei
Szervezetének nagykanizsai
elnöke ez év tavaszán kereste meg
az iskolát, hogy szervezetük emléktáblát
készíttet Ungor Károlynak,
és kérték az emléktábla elhelyezésének
lehetőségét az iskola
területén. Az emléktábla elhelyezésének
tervét Németh Alajos
nyugdíjas óraadó tanár álmodta
meg, a tábla elhelyezéséhez a talapzatot
az iskola kőműves tanulói
készítették el.
Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő beszédében
hangsúlyozta: „Olyan emberre
emlékezünk emléktábla avatással,
aki tizenhat évesen halt értelmetlen
halált akkor, amikor a
szabadság magasztos érzete járta
át a lelkeket. Voltak ártatlan áldozatok,
akik talán nem is akartak
belekeveredni az eseményekbe,
csak éppen rosszkor voltak rossz
helyen. Az emlékek alapján ilyen
áldozat lehetett a 16 éves korában
meghalt Ungor Károly. Szentpéterúron
lakott, ott temették el.
Egy kereszt, a sírja és most már ez
a kis emlékmű emlékeztet mindenkit
az ártatlan áldozatokra, akiket
tucatjával rabolt el a halál azokban
a napokban. Sebesülésének
napján még iskolában volt. Utolsó
órája történelem volt. Lehet, hogy
azon a történelem órán nem a tanmenet
szerinti anyaggal, hanem a
napi eseményekkel foglalkoztak.
Lehet, hogy ennek a hatására lett
résztvevője, vagy talán csak szemlélője
és később ártatlan áldozata
az eseményeknek.”
Az emléktáblát Fliszár Károly
esperes szentelte fel, és vitéz Nagy
Ottó, a POFOSZ nagykanizsai elnöke
leplezte le.
Az alábbi emlékezést, mécsesgyújtást,
temetőlátogatást nem intézmény,
vagy civil szervezet rendezte.
Balogh László önkormányzati
képviselőt Dröszler Ilona kereste
meg. A telefonbeszélgetés a
temetőben folytatódott.
– Az 1956-os forradalom Nagykanizsán
is népmozgalmat váltott
ki. Az események kronológiájával
és személyeivel jórészt tisztában
vagyunk, de még ma, ötven év után
is vannak fehér foltok, mert az elhallgatások
és elhallgattatások
reflexei még ma is működnek –
mondta Balogh László, majd így
folytatta: – 1956. október 26-án
az esti órákban a tüntetők egy csoportja
a Magyar Dolgozók Pártja
székháza (ÁVH-épület, volt Kreiner-
villa) elé vonult és fegyvereket
követelt. A karhatalom ekkor a tömeg
közé lőtt. A sortűzben Skerlák
Józsefné életét vesztette. A lövöldözésnek
tizennégy sérültje volt –
írta az Új Zala 1956. október 28-
iki számában. Név szerint Kocsis
József és Ungor Károly haslövést
kapott, Balázs László tüdőlövést.
Ugyancsak súlyosan sérült Tóth
Mária, Marcs Ferenc, Horváth Ferenc
és Korotki István. Könnyebb
sérülést szenvedett Ács István, Samu
György, Mocsári Ferenc, Horváth
János, Godina László és Tóth
Iván. A híradás szerint Ungor Károly
„gimnazista” tanuló haslövést
kapott és november 1-jén belehalt
sérüléseibe. A volt Károlyi-kert,
mai nevén 56-os emlékkert szélén
álló 1956-os kopjafa minden áldozatra
emlékezik. Kötelességünk,
hogy méltó módon megemlékezzünk
a tevőleges és az ártatlan áldozatokról
is.
– Valahányszor elmegyek a mozikertben
lévő kopjafa előtt, mindig
eszembe jut Skerlák Józsefné, akit a
munkájából hazafelé jövet, kijárási
tilalom idején ért a halálos lövés.
Azt sem tudjuk, hova van eltemetve,
pedig gyakran megyünk el a sírja
előtt, ha a temetőbe visz az utunk –
kezdte Dröszler Ilona, aki több mint
tíz éve nem járt Skerlák Józsefné
nyughelyénél, mely abban az időben
még gazos volt, talán nem látogatta
senki sem. Valószínű, rokonai
sincsenek. A sírra végül Balogh
László talált rá. – Kötelességünk
lenne megemlékezni róla, hisz bárkivel
megtörténhetett volna akkor
ez a tragédia – folytatta Ilona. – A
napokban minden eszembe jutott.
Az is, hogy éjszaka két egyenruhás
jött a szomszédba Skerlák Józsefné
sógornőjéhez, hogy azonosítsa az
asszonyt. Csak jóval később, a nagy
sírás hallatán mertünk előbújni és
megkérdezni tőle, hogy mi történt.
Akkor gyönyörű ősz volt. Csillaghullásban
lehetett gyönyörködni végig
a Csengery utcán. A testvérem a
Dózsa laktanyában volt éppen katona.
Otthagytam a munkahelyemet,
és elmentem felvonulni én is.
Ennyire meggondolatlanok voltunk,
mi fiatalok! Nem az eszmék vitték
az embert, hanem a tömeg! Bele
sem gondoltunk, hogy mi lesz a
folytatása. Aztán két nap múlva, éjszaka
kopogtattak az ajtón. Az
öcsém várakozott odakint, de
anyám nem merte beengedni. Ne
haragudj rám fiam – mondta neki,
de nem jöhetsz be. Nem engedhetek
be katonaszökevényt, mert nem
Kanizsa 2 – ‘56 2008. október 30.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Emléktábla Ungor
Károly tiszteletére
Kötelességünk
emlékezni
akarom, hogy fejbe lőjenek. Mint
említettem, katona volt a Dózsa
laktanyában, ahonnan szélnek
eresztették őket, de előtte ki kellett
vonulniuk a Kaposvári útra az oroszok
elé, mert úgy tudták, hogy Kaposvár
felől jönnek az oroszok. A
magyar katonák árokban fekve várták
őket, s mivel a jelzett időre nem
érkeztek meg, a parancsnok szélnek
eresztette őket. S milyen a sors iróniája?
– most ugyanabban az épületben
van bénán, amputált lábbal,
cukorbetegen. Az egykori gyengélkedő
épületéből alakították ki néhány
éve a szociális intézményt.
Balogh László megköszönte
Dröszler Ilonának a figyelmeztetést,
hozzátéve, bár nem tudják pontosan
rekonstruálni a történteket, a városnak
kötelessége figyelni rá. Meg
kell szólítani a régi idők tanúit.
Metsző októberi szélben emlékeztek
meg az ötvenhatos forradalom
és szabadságharc eseményeiről
a Nagykanizsaiak a
Nemzetért Hagyományőrző
Egyesület és a Magyar Gárda
Megyei Csoportjának tagjai.
Ladányi Istvánné az egyesület
elnöke köszöntötte a megemlékezés
résztvevőit, majd rövid beszédében
méltatta az ötvenhatos
hősök dicső küzdelmét a kommunista
elnyomó rezsim ellen. Megemlékezett
Nagy Imre szerepéről,
Kádár János árulásáról, a szovjet
invázióról, a megtorlás, az akasztások
éveiről. „A félelmet akarták
elültetni a társadalom zsigereibe,
mint ma is” – mondta Ladányi
Istvánné. Felidézte Gyurcsány
Ferenc az ’56-os konferencián elhangzott
gondolatát, mely szerint:
– „Üresek az ünnepeink. Nincsenek
tartalommal megtöltve.”
Üres lélekből csak üres és tartalom
nélküli ünnepek fakadhatnak.
Mi viszont emlékezünk arra a tartalomra,
amit két évvel ezelőtt ők
töltöttek meg súlyos emlékezettel.
Beszéde végén fejet hajtott az
ötvenhatos mártírok, a magyar történelem
kitörölhetetlen hősei előtt.
Az ünnepi beszéd után Cservenák
Boglárka adta elő Márai Sándor
Mennyből az angyal című versé,
majd Magyar Zoltán, a Magyar Gárda
megyei parancsnoka mondott rövid
beszédet. Végezetül Ladányi
Istvánné felidézte Wittner Mária
kommunizmust vádló mondatait,
melyek 2001-ben a parlamentben
hangzottak el. A koszorúzás során a
hagyományőrző egyesület elnökhelyettese
Tóth Viktória, és a gárda
megyei parancsnoka, Magyar Zoltán
hajtott fejet az ötvenhatos hősök
helyi emlékműve előtt.
Kiskanizsán az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület, a Polgári
Olvasókör, az Általános Iskola,
valamint a Móricz Zsigmond Művelődési
Ház közös szervezésben
emlékeztek meg az 1956-os magyar
forradalom 52. évfordulójáról,
melyen a koszorúzás sem maradhatott
ki az események sorából.
A rendezvény a helyi általános iskolában
kezdődött a diákok körében,
majd a koszorúzás alkalmával
többek között Cseresnyés Péter alpolgármester,
Tóth Nándor önkormányzati
képviselő, Böjti Istvánné
részönkormányzati tag és az ''56-os
Szövetség képviseletében Bodnár
Béla rótta le kegyeletét a Templom
téri Millenniumi Emlékparkban.
B.E.-Cz.Cs.-P.L.
Kanizsa 2008. október 30. – ‘56 3
Kiskanizsai
koszorúzás
Hagyományőrzők
és gárdisták főhajtása
Hölgyeim és Uraim!
Márai Sándor Emlékezzünk! című
költeményében az alábbiakat
írja: „Emlékezzünk azokra, Akik
másokért szenvedtek, Akiket elhurcoltak,
Akiket megaláztak,
Akiket megöltek, Akik hősök voltak,
Az Édesanyákra, Akik gyermekeket
neveltek, akik e korban
magyarok, éltek!”
Az 1956-os forradalom Magyarország
népének a sztálinista diktatúra
elleni forradalma és a szovjet
megszállás ellen folytatott szabadságharca,
amely a 20. századi magyar
történelem egyik legmeghatározóbb
eseménye volt.
Nemeskürty István Meddig várjunk
című írásának részlete jól érzékelteti
a történéseket, idézem:
„Mint minden igazi forradalmat,
ezt sem készítette elő senki, az első
napokban vezére sem volt, a népet
semmiféle józan megfontolás nem
vezette. Egyszerűen elege volt. A
nemzet kezébe akarta venni a saját
sorsát. Hosszú idő után először történt
meg, hogy a magyarság maga
igyekezett cselekedni.”
Az események a budapesti diákok
békés tüntetésével kezdődtek 1956.
október 23-án, és a fegyveres felkelők
ellenállásának felmorzsolásával
fejeződtek be november 10-én.
A forradalom leverését követő
évtizedekben tilos volt erről az
időszakról beszélni, mert ellenforradalomnak
bélyegezték.
Ma, október 23-án nem a forradalom
leverésére kell emlékeznünk,
hanem a szabadság ünnepét
kell megülnünk.
Azokra emlékezünk ma, akik
néhány nap leforgása alatt hétköznapi
emberekből, földművesekből,
gyári munkásokból és egyetemistákból
hirtelen forradalmárok,
mártírok, hősök lettek. Akik felismerték
a saját történelmi szerepüket,
akik annak tudatában fogtak
fegyvert, hogy nem a maguk, hanem
a nemzet szabadságáért fognak
meghalni, és akiken ez a jóslat
– ma már tudjuk – be is teljesedett.
Itt az első sorokban idős, tisztes
munkában és gyakran nem kevés
szenvedésben megöregedett emberek,
szülők, nagyszülők ülnek.
Hadd köszöntsem őket most mindannyiunk
nevében külön szeretettel.
ők tanúi voltak azoknak az októberi
napoknak. ők még emlékeznek
azokra a felemelő, de tragédiába
fúló eseményekre, s ha
személyesen nem is mindig, de a
híradásokon keresztül bizony
résztvevői voltak a forradalomnak.
Az elmúlt évben részletesen beszéltem
városunk korabeli eseményeiről.
Akkor, azok a személyek is a
széksorokban ültek, akik a kanizsai
történéseknek aktív részesei
voltak, de ma már nem lehetnek
mind köztünk, többen itt hagytak
bennünket. Így az ''56-os Szövetség
és a Honvéd hagyományőrző
Egyesület elnöke vitéz Bodnár Attila
- akivel két évvel ezelőtt ültettük
itt a ház előtt, az emlékműnél a
fűzfacsemetét, mely mára az emlékpark
fűzfájává cseperedett –,
Harkány László tanár úr és Pék Pál
költő. Emléküket megőrizzük,
nyugodjanak békében.
Ötvenkét év telt el, és immár 19
éve közösen, nyilvánosan, emelt
fővel ünnepelünk ezen a napon.
Talán minden forradalommal
így van ez: évtizedek is eltelnek,
míg a földbe vetett mag szárba
szökken, és termést hoz.
Gondoljunk csak bele: 1898-ban,
a ''48-as forradalom után ötven évvel
nem sokban különbözött a helyzet a
maitól. Akkor is már ünnepelni lehetett
azt a forradalmat, amelyért eleinte
megtorlás, halál, retorzió járt.
Jócskán túl voltunk már a kiegyezésen,
ahogy ma a rendszerváltoztatáson
vagyunk túl.
Az ünnep üzenet, benne feltárulnak
az emlékek, amelyek felemelnek
és megtisztítanak. Ilyen nap a mai,
mert 1956 a születés, a halál és a feltámadás
reményének legmegrázóbb
ünnepe az újkori magyar történelemben.
Ezért idézzük meg évről évre
forradalmunkat, ezért helyezzük el
koszorúinkat, virágszálainkat, mert
magunk is megtisztulásra vágyunk.
Üzenetre várunk mindannyian.
Valamennyien, akiknek 1956 szellemisége
nem a bukás, a halál és a
hiábavaló áldozat ünnepe, hanem
a szabadulás és a diadal felé tett első
lépés. S ha készen állunk fogadására
az üzenet megérkezik.
Október 23.-a üzenete nagyon
egyszerű számunkra: győzelem! A
szabadság győzelme! A szabadság
győzelme a vereségben! A szabadság
vér nélküli győzelme a nyers,
durva erőszak, a szuronyokra és
páncélosokra épített zsarnokság felett!
Tisztelt Kanizsai Polgárok!
Részletek Marton István polgármester ünnepi beszédéből
A Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató
Központ két őszi programjáról
tartott sajtótájékoztatót
Pölöskei János, a kirendeltség
vezetője.
A Munkaügyi Központ első alkalommal
és nem titkoltan, hagyományteremtő
szándékkal rendezi
meg november 12-én Rehabilitációs
konferenciáját és állásbörzéjét
a megváltozott munkaképességgel
élő álláskeresők elhelyezkedési
esélyeinek növelése
céljából a HSMK-ban. Az intézmény
nagyobb nyilvánossággal
kíván figyelmet biztosítani a
munkahelyi esélyegyenlőség elősegítéséhez,
az érdekelt partnerek
megismeréséhez, a társadalom és
a közvélemény figyelmének felkeltéséhez.
Örvendetesnek tartják – hangsúlyozta
Pölöskei János, hogy napjainkban
egyre több vállalat ismeri
fel azt a tényt, miszerint a megváltozott
munkaképességű dolgozó is
hasznos és lelkes tagja a munkaközösségnek.
Emellett arról sem szabad megfeledkezni
– folytatta, hogy egyes
hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok, mint például a romák,
a fogyatékkal élők, a fiatal pályakezdők,
a kisgyermekes anyák és
az idősödő munkavállalók továbbra
is foglalkoztatási diszkriminációval
szembesülnek. A befogadó
szellemű és esélyegyenlőséget
biztosító üzleti környezet a
lehető legjobbat hozza ki a munkavállalókból,
éppen ezért ennek
megteremtése és fenntartása vállalataink
és társadalmunk fejlődésének
és sikerének elengedhetetlen
feltétele.
Tapasztalataik szerint sok területen
munkaerőhiány jelenik meg,
a verseny egyre erősödik az emberi
erőforrásokért, a figyelem középpontjába
kerülnek azok a csoportok,
amelyek eddig kevesebb
lehetőséghez jutottak. A lehetőségekről
és a szándékokról az érintettek
kevés információval rendelkeznek,
és ma még hiányzik a társadalmi
elvárás, kényszer és támogatás
ahhoz, hogy valaha ismét
teljes értékű munkát végezzenek a
megváltozott munkaképességű
emberek. Meg kell találni annak
módját, hogy a hátrányos helyzetű
személy kapcsolat, információ,
ösztönzés és támogatás révén ismét
munkába állhasson. Emellett
úgy gondolják, hogy mindenkinek
- aki munkába kíván állni - biztosítani
kell a foglalkoztatás lehetőségét,
és az ehhez szükséges
egyenlő és egységes elbírálást.
Az intézmény november 19-én,
a Zsigmondy-Széchenyi SZKI
Sportcsarnokában Pályaválasztási
kiállítást és szakmabemutatót szervez.
A rendezvényen kiállítóként
részt vesznek a megye közép- és
felsőfokú oktatási intézményei,
hogy szemléletesen bemutassák a
továbbtanulási lehetőségeket, az
intézményekben oktatott szakmákat,
pályákat. Így a pályaválasztás
előtt álló fiatalok bőséges elméleti
ismeretet és szemléletes gyakorlati
képet kaphatnak az iskolák képzési
rendszeréről, az oktatott szakmákról,
a képzéssel megszerezhető
végzettségről, képesítésről.
A program keretében a munkaügyi
szervezet szakemberei az érdeklődők
számára személyre szóló
tanácsadást nyújtanak, továbbá pályaválasztási-,
pályakorrekciós-,
munkaerő-piaci képzési és foglalkoztatási
információkat adnak. Lehetőség
lesz arra, hogy a szülők és
az osztályfőnökök is tájékozódjanak,
és a kapott információk birtokában
segíteni tudják a fiatalokat a
megalapozott pályaválasztási döntéseik
meghozatalában.
A rendezvényen, melyet szakmai
és kulturális programok színesítenek,
elsősorban a megyében
működő általános iskolák felső tagozatos
tanulóinak (kiemelten a 7-
8. osztályosokat) látogatására számítanak,
de nagy örömmel fogadnak
minden látogatót.
B.E.
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2008. október 30.
Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány az SZJA
1%-áról rendelkező 1996. évi CXXVI. Tv. 5. §. (3) bekezdése értelmében
közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a támogatóit,
hogy az APEH által átutalt összeget a diákok környezettudatos nevelését
szolgáló városi vetélkedők díjazására fordította.
Köszönjük, és kérjük a továbbiakban is a környezetért felelősséget
érzők támogatását. Adószámunk: 19275172-1-20
Egy éve működik a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI Fazekasműhelye.
A jól felszerelt műhely
kialakítását a csáktornyai
iskolával közös pályázaton elnyert
pénzből valósította meg az
intézmény. Tóth Zoltán oktató a
nyári szünetben alkotótábort
szervezett a fazekasság iránt érdeklődők
számára. A tábor eredményéről
és a műhelyben folyó
mindennapos munkáról kérdeztük
a fazekas mestert.
– A Nagykanizsán még kevéssé
ismert kézműves technika iránt elsősorban
iskolás csoportok érdeklődnek.
Ismerkednek, s bekapcsolódnak
a munkába a Szivárvány
Fejlesztő Központ tanulói is heti
egy-egy alkalommal, de szeretnénk
nyitni a város többi iskolái
felé is, sőt, ha igény mutatkozik rá,
felnőttek számára is szervezünk
tanfolyamot. A nyári alkotótáborban
általános iskolás felsős tanulók
és középiskolások vettek részt.
Élvezték a napi hat-nyolc órás
munkát. Termelékenyek voltak, korongozni
tanultak, ismerkedtek a
felrakás-technikákkal, a végén
már kisplasztikákat is készítettek.
Egyhetes kurzust indítottunk a jelentkezőkből,
s ha jobban híre
megy a műhelynek, bízom benne,
jövőre már több csoport indulhat.
Örülök, hogy megszerették a fiatalok
az agyagot, a számukra eddig
ismeretlen, esetleg csak a tévében
látott munkamozzanatokat.
– Milyen módszerrel tanítja a fazekas-
jelölteket?
– Nem fogom konkrétan a kezüket,
nem határozom meg teljes
mértékben, hogy ki milyen formát
válasszon. A technikai segítséget
adom meg, arra tanítom őket, hogyan
lehet bánni az anyaggal. A
szakköri tagok például már egyedi
kerámia tárgyakat készítenek
karácsonyra. A kerámiának rengeteg
útja van – jegyezte meg
Tóth Zoltán. – A magyar népi fazekasság
termékeitől az iparművészeti
alkotásokig teljes a repertoár.
Akik ideérkeznek, valamenynyi
kézügyességgel, affinitással
rendelkeznek, s ez igazán a korongozásban
mutatkozik meg.
Először az agyaggal barátkoznak,
aztán a technikákkal. A jó
korongozáshoz sok idő és tehetség
kell! A többihez pedig fantázia.
Mindenki megtalálhatja a saját
útját. Idén ősszel ismétléssel
kezdték a szakköri munkát a tanulók.
Egy kicsit frissíteni kellett a
tanultakat, aztán jöhet az írókával,
plasztikával történő díszítés,
sütő-főző edények, dísztálak készítése.
Nincsenek határok, mindenki
kibontakoztathatja saját
művészi ambícióit. Fontosnak
tartom, hogy legyen sikerélményük.
– Elméleti ismereteket is kapnak?
– A kerámiatörténeten keresztül
tanulják meg magát a szakmát. Az
őskori technikáktól kezdve eljutunk
a középkorig, majd a magyar
népi kerámiáig, ami az egyik legnehezebb,
mert komoly korongozási,
írókázási tudást, nagy motívumkincs-
ismeretet követel meg. Az iskolában
jelenleg szakkör működik.
Ahhoz, hogy szakmaként integrálják,
idő kell.
– Aműhelyavatón megjelent felnőttek
visszatértek később?
– Érdeklődők voltak, de valószínűleg
a tanfolyam anyagi
költségei riasztották vissza őket,
ami az anyag- és energiaárak
mellett nem drága. Ha valakit
érdekel a magyar nép művészete,
bátran keressen meg bennünket.
A fazekasság egyszerűen gyönyörű!
Nincs a világon még egy
olyan ország, amely a miénkhez
hasonló, változatos népművészeti
ággal rendelkezne. Vidékenként,
kisebb tájegységenként változik
a kerámia stílusa, motívumvilága,
díszítése. Aki szeretné
megismerni a fazekasságot,
annak a tanfolyamot tudom
ajánlani – hangsúlyozta az oktató.
– Egy-két éven át, hetente
egy-két alkalommal ajánlott
rendszeresíteni a képzést. A gyakorlás
miatt nem szükséges eszközöket
beszerezni, itt jut idő és
hely a tanulásra.
B.E.
A fazekasság egyszerűen gyönyörű
Rehabilitációs konferencia és pályaválasztási kiállítás
Kanizsa – Halottaink 2008. október 30. napja 5
Halálunk napja
Mindig kiráz a hideg annak látványán és tapasztalatán, hogy Mindenszentek
után az úgynevezett Halottak Napján milliók keresik fel
gyertyákkal szeretteik sírját. A Halál egyszeri alkalom, de mindennapos
követést igényel. A novemberi gyertyagyújtogatás kevés: a mindennapok
sírgondozása, őszi levelek leszedegetése hibádzik.
A Halottak napja éppen ezért a mi Halálunk napja.
Méltatlanok vagyunk halottainkhoz.
Kérdések merülnek fel bennünk. Van-e közünk a halottainkhoz?
Mitől halottaink a halottaink? Egy gyertya meggyújtásával megoldható-
e az örök kétely, hogy milyen közünk volt az elhunyt nagyapához,
nagymamához, édesanyához és édesapához?
Nekem szerencsém volt. Magam segíthettem tízévesen a mentőautóba
dédmamámat. Másnap reggel nagymamám telefonált anyámnak,
hogy a dédi elhunyt. Furcsa volt. Anyám a szikár tényt közölte. Aznap
volt a moszkvai olimpia megnyitója. Nagymamámnál voltam, néztem
Misa mackót. Drága jó nagymamám bejött a szobába és lehalkította a
televíziót: „halottas házban nem hangoskodunk".
Ebben a pillanatban értettem meg a Halál lényegét. Az elmúlás mindenekelőtt.
Hosszú magányos séták friss hantok között, valamint elmélyült
viták fiatal kortársakkal, mind-mind egyre emlékeztetnek. Az elmúlásra. A
halálra. Könyörtelen önvád és a lelkiismeret furdalása kínozhatja most
azokat, akik az év ötvenegy hetét szeretteikkel keveset törődve töltik. S hét
nap nem elegendő egy megbocsáthatatlan mea culpához.
Régi kedves szokásom sétálni a fiumei úti temetőben. Az ősz bearanyozza
a síremlékeket. „Íme, hát megleltem hazámat". A földet, folytatja
József Attila. Aki részeges, de alaptalan bűntudatban élte le életét
anyja prostitúciója és felette érzett önmarcangoló bánata miatt. És mindezekért
önmagát tette felelőssé. Keserű felkiáltásai a Mama, az Anyám
a Kései sirató című verseiben mind-mind a bűnhődés, az önostorozás el
nem hanyagolható motívumai. És ez kergette a költőt a halálba. Ahol
aztán találkozott „A mamával", aki levesét hűtötte, fútta, kavarta.
A halottak szeretik az őszinteséget. Az önmagukkal szembeni őszintétlenséget
is. Az elhunytak ismerik a „vagy jót vagy semmit" álságát,
hazugságát, ürességét. Mert az igaz gondolatok kimondatlanok
maradnak. Erről szól az élők lelki halála.
A halottaké meg arról, hogy vajon meg kell-e halniuk? Golyó
által (történelmünkben többféleképpen), infarktus miatt, szerelmi
bánatból elkövetett öngyilkosság végett, vagy éppen hajlott
korukra tekintettel szabadították meg soványka testüktől a Föld felszínét.
Egyik sem az igazi. A halottaktól senki sem kérdezi meg,
hogy megbánta-e a földi létet, ugyanakkor a klinikai halál
állapotából műszeresen „visszacsinált" egyedek könyveket írnak a
halál pillanatáról, amit tulajdonképpen meg sem éltek. Merthogy
még mindig élnek. Aki meg átélte a végzetet, attól nem kérdezzük,
nem kérdezhetjük, hogy valójában mi is ez. Minek is tennénk? Csak
ő tudja egyedül.
Halál-Úr jó szomszédom volt, írja Ady Endre. És ekképpen folytatja:
„Magamat s más ijesztgetőnek/ De jaj csontváz-kupolák /Fejem
fölé ívelődnek, nőnek".
Miért is félünk az elmúlástól? Jó dolog az, hiszen egyszer elmúlik az
is. S mindezen szimpla tény évszázadok óta tart rettegésben sok-sok
okos embert, holott olyan egyszerű a képlet.
„De épít dúlva a Halál / Tetem téglákkal föl az Égig/ S mindig
közelebb s közelebb, Bajtárs s rokon csontjával épít".
Ennyi. De ez is mily'' bizonytalan, hisz e sorok közt bujkál a
vágyakozás, hogy Ady legyen az utolsó tetem, amely végre eléri az
eget. Az Eget. És erre senki nem gondol november első napjaiban,
szerettei sírja mellett állván. Nagy hiba.
Nagymamámnak – mint mindig – igaza volt. Halottas házban ne
szóljon hangosan a tévé. Még a tízéves unoka kedvéért sem.
Jó lenne, ha ötvenkét héten át csendben maradnánk.
Csúri Ákos
Tájékoztatjuk a közlekedőket, hogy a Mindenszentek és Halottak Napja időszakában
megnövekvő temetőlátogatói forgalom miatt a Tripammer utcában,
valamint a MAORT telep utcáiban a korábbi évek gyakorlatának megfelelően
egyirányúsításokat és megállási tilalmakat rendelünk el. A forgalmi rend változás
október 31-én (péntek) 9.00 órától november 3-án (hétfő) reggelig lesz érvényben.
Kérjük, hogy a Tripammer utcai temetőt lehetőség szerint gyalogosan közelítsék
meg, illetve gépkocsijukat a temetőtől távolabbi utcákban helyezzék el.
Október 30-tól november 3-ig a központi temető 6.00–22.00 óráig tart nyitva.
Mozgáskorlátozottakat és idős korúakat szállító gépkocsik a temetőben 8.00–
12.00 óráig közlekedhetnek. A Temetőgondnokságon november 1-jén és 2-án
8.00–18.00 óráig tartó ügyeleti időben sírhely megváltások ügyében munkatársaink
rendelkezésre állnak.
Mindenszenteki forgalmi rend változás
A Petőfi szobor közadakozásból
történt megtisztításakor módom
nyílt bepillantani a cs.kir. 48.
gyalogezred történetébe. Megdöbbentett
az első háborús veszteségükről
megismert szám: tizenkettőezer.
„Estére két zászlóalj
maradt az ezredből… Az én századomnál
egyetlen tiszt maradt… Aztán
a holnapi nap is évforduló,
1916. augusztus 24-én Zvicinnél
éltünk át egy forró napot. Az öt
zászlóaljból egy maradt az ütközet
után.” (Zalai Közlöny, 1934.) Ekkora
árat fizettek, hogy megállítsák
az oroszt. „Csupa életerős fiatalember,
a legjavából, hiszen azt
viszik katonának. Mennyinek maradt
családja? Mennyi ment el
utód nélkül? A háborús veszteségnek
100 évig is nyoma marad. Hát
hogy szülessenek derék emberek,
ha mindig azok halnak meg?!” –
tette fel a kérdést egy asszony a
cikket olvasva.
A nagykanizsai 20-as honvédeknek
még békeidőben, 1905-1907
között volt ezredparancsnoka Szurmay
Sándor ezredes. 1914 novemberében,
már altábornagyként, megállította
és az Uzsoki hágóig visszaszorította
az orosz gőzhengert. Pedig
Miklós cár parancsot adott,
hogy 1915 húsvétját Budapesten
kell ünnepelni, mert szövetségese,
Szerbia felé hazánkon keresztül
vonultak. Szurmayt háborús hőstetteiért
a király elhalmozta kitüntetésekkel,
hajdani ezredének, a húszasoknak
is ezredtulajdonosa lett.
Azon a kilencven évvel ezelőtti,
1918. évi október 31-én –
Nemeskürty István „Mi történt velünk?”
című könyvében csak államcsínynek
nevezi Károlyi Mihály
„őszirózsás forradalmát” – leváltották
a Honvédelmi Minisztérium
éléről. Ekkor a magyar ezredek
az országhatárokon kívül álltak.
Utódja a Károlyi-kormány honvédelmi
minisztere, Linder Béla
nem akart katonát látni. November
1-jén kiadta a parancsot, hogy a
magyar katonák tegyék le a fegyvert.
Elébe vágott a fegyverszüneti
megállapodásnak, ennek következtében
cserélt gazdát puskalövés
nélkül Felvidék, Erdély, Délvidék.
(Trianon már ennek a következménye
volt!) Szurmay tábornok pedig
februárban internálást, majd börtönt
kapott, mert győzelmével –
nem engedte át az oroszokat –
meghosszabbította a háborút.
Mi, akiknek nagyapja, dédapja
nemzedéke ott vérzett, feltehetjük
a kérdést: Ezt érdemelték? … Az
idei Mindenszentek estéjén értük
is gyújtsunk gyertyát!
P.J.
Ezt érdemelték?
Egy ezredparancsnok koszorújára
Kanizsa – 6 Városháza 2008. október 30.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz/Megnevezés Kikiáltási ár (Ft) Versenytárgy.időp.
Eötvös tér északi tömb 50.000.000 11.12. 09.00
961, Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 11.12. 09.30
131/2, Magyar u. 18. lakóház, udvar 19.692.000 + áfa 11.12. 11.30
4372/1, Lazsnaki kastély 65.000.000 11.12. 10.30
2190/A/3, Csányi u. 8. - iroda 10.700.000 11.12. 11.00
3817, Csengery u. 111. - telephely 5.220.000 + áfa 11.12. 08.30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó).
Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Versenytárgyalások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet az önkormányzati
tulajdonú egyszemélyes Via Kanizsa Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
vezérigazgatói tisztségének betöltésére
A részvénytársaság az önkormányzati tulajdonú VIA Kanizsa Városüzemeltető
Kht., a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht., valamint a KanizsaNet 2000 Informatikai
Kht. általános jogutódjaként 2008. december 31-i hatállyal átalakulással
jön létre. Arészvénytársaság fő tevékenysége a jogelőd közhasznú társaságok
tevékenységi körein alapul.
A vezérigazgató fő feladatai: A Gt., valamint a zrt. alapszabálya által az igazgatóság
jogkörét gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A vezérigazgatói tisztség 2008. december 31. naptól tölthető be. A megbízás
határozott időre, 5 évre szól.
Pályázati feltételek: szakirányú felsőoktatásban szerzett egyetemi, főiskolai
végzettség, büntetlen előélet, vezetői gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén
eltöltött legalább 3 év gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodási,
műszaki, beruházási területek.
A pályázathoz mellékelni kell: a zrt. vezetésére vonatkozó koncepciót, szakmai
önéletrajzot, a feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, a feltételként
előírt vezetői és szakmai gyakorlatok igazolását.
Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban, a díjazás megállapodás
alapján történik. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 30.
A pályázat benyújtásának helye: Marton István polgármesternek címezve,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 18.
Apályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester (Tel:
06-93-500-701), Cseresnyés Péter alpolgármester (Tel: 06-93-500-704)
Pályázat a Via Kanizsa Vagyonkezelő és Nonprofit ZRt. vezérigazgatói tisztére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán
és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból
elszármazottak részére a Kanizsai Antológia 8. számában való megjelenésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő versek,
prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell benyújtani
az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Halmos
Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 8-as számában a Karácsonyi
Könyvvásár alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak
tiszteletpéldányokban részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2008. november 12. (szerda)
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
Kanizsa Antológia 8.
Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2008. november 8., 15. napokon a Nagykanizsa
1. számú posta ( Nagykanizsa Ady u.10.) részleges átalakítási munkálatok miatt
zárva tart.
A fenti napokon a postai szolgáltatásokat - kivéve az értesített küldemények
kézbesítését - a Nagykanizsa 4. számú postán ( Nagykanizsa Bartók B.u.8. ),
8-12 óra között lehet igénybe venni.
További információval állunk minden kedves Ügyfelünk rendelkezésére a
93/311-025 telefonszámon.
Szíves megértésüket köszönjük!
Magyar Posta ZRt.
Posta nyitvatartás átalakítás alatt
Mint ismeretes, névtelen levél
alapján kezdett vizsgálódásba az
ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális
Intézete a Kanizsai Dorottya
Kórház fül-orr-gégészeti
osztályán.
Dr. Kovács József főigazgató lapunk
kérdésére elmondta: „hogy
az ÁNTSZ tervezett lépését mi is
csak az újságból tudtuk meg, az
ott megjelölt egyeztető megbeszélés
után lehet tárgyilagosan nyilatkozni.
Addig csak azt tudom mondani,
hogy betegeinket tisztességesen,
legjobb tudásunk szerint látják
el orvosaink.”
Az esettel kapcsolatban Szabó
Gábor, a kórház sajtóreferense így
nyilatkozott:
– Az aggódás valakiért vagy
valamiért, örök és nagyon szép
emberi reakció. Mint minden
ilyen, azonban lehet néha túlzó, s
így éppen az ellenkező hatást kiváltó.
Az anyai aggodalomról ez
már többször bebizonyosodott.
Mindezek ismeretében különös
egy nevét eltitkoló édesanya(?)
levele, aki nem a kórházhoz, hanem
egyből az ÁNTSZ-hez fordult.
Ám érdekes módon nem
gyermeke gyógyulása miatt aggódik.
Tollát valószínűleg jól értesült,
de nem igazán egyenes
szándékú emberek által vezetve,
a város legtöbb embert foglalkoztató
intézményének lejáratására
használja. Nem először.
Ugyanis gyanítható, hogy a város
első vezetőjét is rendre feljelentgető
névtelen levelek küldője
(hol anya, hol Kiss István néven)
egy és ugyanaz a személy.
Ugyanis kórházunk a sok hibával
végrehajtott egészségügyi reform
leépítési és pénzmegvonási tételeinek
végrehajtása után is, dolgozói
áldozatos munkájával
rendre megfelel feladatainak. A
naponta más kórházakról szóló
országos rossz hírekkel ellentétben,
itt a reform okozta nehézségek
(orvoshiány) ellenére sem
fordult elő, hogy egy jelentkező
beteget ne vizsgált volna meg orvos.
Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint, a kórház statisztikái. A
Fül-orr-gégészet 2008-ban, az év
eleji 1677-ről kissé visszaesve,
szeptemberben 1332 fő járóbeteget
látott el. Mindenki megelégedésére,
hiszen a betegektől
nem érkezezett panasz. A kórház
elleni támadásokban az a legszomorúbb,
hogy egy gazdasági világválság
idején történnek. Akkor,
amikor az országunkon belül
az összefogás vált a legfontosabb
jelszóvá. A közös cselekvés,
amelyben az eddigi ellentétek ellenére
is sikerült összhangot találni
a különböző nézeteket valló
emberek között. Érthetetlen számomra,
hogy egy kisebb közösségben
miért érdeke valakinekvalakiknek,
hogy az itt élő emberek
gyógyításban, szakszerű ellátásban
való hitét megingassa. A
Kanizsai Dorottya Kórház nem
fél a támadásoktól, működését
több szervezet vizsgálta és vizsgálja,
eddig mindenféle elmarasztalás
nélkül. A kórház célja
továbbra is helyt állni, és fejlődni
a külső nehéz körülmények ellenére
is. Ehhez viszont szüksége
van az ellátott terület minden lakójának
bizalmára, együttműködésére.
K.H.
Egy névtelen levél margójára
Kanizsa – 2008. október 30. Városháza 7
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO
lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2008. november 5-én 16 órától 17.30
óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában.
Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára
tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén 18 órától a Móricz Zsigmond Művelődési
Házban.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) pályázatot hirdet a Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa,
Széchenyi tér 5-9.) igazgató munkakör betöltésére.
Képesítési és egyéb feltételek: szakirányú egyetemi végzettség, vagy nem
szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
főiskolai közművelődési képzettség, és legalább ötéves szakmai gyakorlat,
továbbá kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység.
A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot; a végzettséget
igazoló okirat másolatait; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot és gazdálkodásra
épülő fejlesztési elképzeléseket nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a
pályázati anyagot a megbízón és a jogszabályban előírt bizottságon kívül
megismerheti a pályázati eljárásban más személy.
A munkakör betölthető: 2009. január 1-től. A magasabb vezetői megbízás:
2009. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig, 5 év határozott időre
szól. Pályázat benyújtásának határideje: Kulturális Közlönyben való megjelenést
követő 30 napon belül (2008. november 9-ig). Pályázat elbírálásának határideje:
2008. december 31.
Illetmény: KJT alapján. A pályázatot két példányban kell eljuttatni. Pályázat
címzése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sportosztály 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Felvilágosítás: Szmodics Józsefné osztályvezető
Tel.: 93/500-780
Pályázat igazgatói munkakörre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.
Ellátandó feladat: építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése
(helyszíni szemle, hiánypótlás, tárgyalás, határozattervezetek) és végrehajtása
Nagykanizsa körzetközponti közigazgatási területén. A kinevezés a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban,
teljes munkaidőben, határozatlan időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egyetemi vagy
főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő
üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági
mérnöki) szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékűnek elismert végzettség.
Előnyt jelent: okleveles építészmérnöki végzettség, közigazgatási alapvizsga,
közigazgatási szakvizsga, építésügyi vizsga, felhasználói szintű számítógépes
ismeret, "B" kategóriás gépjármű vezetői engedély.
A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, motivációs levelet,
az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, három hónapnál
nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, szakmai és közigazgatási
gyakorlat hivatalos igazolását, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati
kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai
alapján előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot. Az illetmény és egyéb juttatások
megállapítása a Ktv. vonatkozó szabályai, a 47/2001. (X.10.) önk. rendelet,
a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint
Közszolgálati Szabályzata alapján történik. A pályázatokat dr. Tuboly Marianna
jegyzőnek címezve (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., telefon: 93/500-700
vagy 500-708) kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2008.
október 31. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2008. november
14. A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706,
93/500-711 vagy 93/500-800 telefonszámon. Részletesebb pályázati kiírás
közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán (www.kszk.gov.hu vagy www.kozigallas.hu).
Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője
Pályázat - építéshatósági ügyintéző
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sportosztály sportszervező munkakörének
betöltésére
Ellátandó főbb tevékenységi körök: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal sportszakmai és sportigazgatási feladatainak ellátása a vonatkozó
jogszabályok, hivatali belső szabályzatok és testületi döntések szerint.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a köztisztviselők
képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
I/17. pontjában a Sportszakmai és sportigazgatási feladatellátásra meghatározott
iskolai végzettségek, szakképesítések valamelyike.
Előnyt jelent: sportszervezői, testnevelő tanári felsőfokú iskolai végzettség,
sportirányításban, sportigazgatásban szerzett gyakorlat, felhasználói szintű
számítógépes ismeret.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzeléseit, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban előírt iskolai végzettséget,
szakképesítést tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati
kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. §
és 21. §-ai alapján előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, sportirányításban,
sportigazgatásban szerzett gyakorlat hivatalos igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
Apályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
Apályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 31. Apályázat elbírálásának határideje:
2008. november 14. Amunkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706
vagy 500-710-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes
oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője
Pályázat - sportszervező
Felhívjuk a felsőoktatásban tanulók figyelmét arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj korábban meghirdetett pályázati feltételeiben változás
történt!
Az Oktatási Hivatal működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 198/2008. (VIII. 4.) Kormányrendelet tartalmazza a Bursa
Hungarica Felsőktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert szabályozó
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet olyan irányú módosítását, amely a Bursa
Hungarica-ösztöndíjban részesíthető hallgatók körét kiterjeszti – az államilag
támogatott képzésben részt vevő hallgatókon túlmenően – a költségtérítéses
képzésben részt vevő hallgatókra, vagyis nem korlátozza az ösztöndíj hozzáférhetőségét
csupán az államilag támogatott hallgatókra. Az egyéb feltételek
nem változtak. A pályázattal kapcsolatban az érdeklődőknek bővebb felvilágosítást
a Művelődési és Sportosztály (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) munkatársai
adnak személyesen, vagy az 500-780 és az 500-755 számokon.
Beadási határidő: 2008. október 31.
Változás a Bursa Hungarica feltételekben
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát: 649/41. helyrajzi számú, Ipari Parki beépítetlen
területen lévő ingatlan, kikiáltási ára: 25.000.000 Ft + áfa.
Versenytárgyalás időpontjai: 11.05, 11.19. 10:00 óra. A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay
u. 21. Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/310-
256 és 93/536-365
Versenytárgyalás - Ipari Park (649/41.)
Kanizsa – 8 Pár(t)baj 2008. október 30.
Hivatkozással a helyi sajtóban
megjelent információra – Nagykanizsa
város polgármesterével kapcsolatos,
ingatlanvásárlási ügyben
tett fegyelmi kezdeményezés –
amelyben szerepelt a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulása
neve is.
A társulás bizottságai, elnöksége
megdöbbenéssel értesült arról,
hogy politikai csaták helyszíneként
teljesen megalapozatlanul
már a Többcélú Kistérségi Társulást
is célba vették, holott a társulás
tevékenységét a sokrétű együttműködés
jellemzi a politikai nézetektől
függetlenül, a közösségi érdekeket
messzemenően figyelembe
véve.
Egyrészt örülünk annak, hogy a
társulással kapcsolatos eseményekről
a sajtó folyamatosan tudósít,
így értjük azt, hogy az említett
ingatlan vásárlása is folyamatosan
az érdeklődés középpontjában áll.
Szükségesnek érezzük a közvéleményt
helyesen tájékoztatni arról,
hogy a Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása elnöksége
2008. március 25-én tárgyalta a
Bajza József utca 2. szám alatti ingatlan
vétel lehetőségét, annak ismeretében,
hogy a korábbi, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlési
döntésének értelmében a
város nem tartott igényt az ingatlanra.
A tagtelepülési polgármesterek
kivétel nélkül jónak ítélték az ingatlan
vétel kezdeményezését, a
társulási saját vagyon növelése, a
különböző pályázati pénzforrások
elérése és bonyolítása szempontjából,
közös fejlesztési elképzelések
megvalósítása céljából, de a pénzügyi
forrás megteremtéséről ekkor
még nem döntöttek.
A társulás 2008. március 31-
én tartott Társulási Tanácsülésén
a települések polgármesterei
tárgyalták a vétel lehetőségét,
úgy ítélték meg, hogy jó lenne
kistérségi központnak és így az
egész kistérség érdekeit szolgálhatná.
Egyhangúlag elfogadott határozatban
nyilvánították ki a vásárlási
szándékot.
Időközben a társulás felújítási
pályázatot is összeállított a főépület
eredeti állapotnak megfelelő
visszaállítására és ehhez állami támogatást
is nyert.
Nem tartjuk kívánatosnak a társulás
jogszerű döntéseinek összekeverését
a város működésével
kapcsolatos döntésekkel.
A Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása Bizottságai,
Elnöksége nevében tisztelettel:
Dr. Surdi Krisztina,
Grabant János,
Dr. Tóth László,
Pavlicz Lajos
Kistérség a Bajza 2.-ről
Mint emlékezetes 2005. június
24-én a Heves Megyei Önkormányzat
közgyűlési döntése alapján
azonnali hatállyal visszavonta
dr. Kovács József főigazgató vezetői
megbízását, aki 2001. június 1-
jén pályázati úton került kinevezésre
az egri Markhot Ferenc Kórház
élére. Nem ajánlottak fel számára a
KJT-ben előírt állást, hanem beosztották
az urológiai osztályra.
Dr. Kovács József jogorvoslatért
fordult a helyi munkaügyi bírósághoz.
Keresetében törvénytelennek minősítette
a vele szemben folytatott
eljárást, valótlanoknak az indokolásban
felsorolt okokat. Rendkívül
méltánytalannak nevezte a megyei
önkormányzat lépését ahhoz mérten
amilyen eredményeket elért a kórház
az ő négy éves vezetése alatt. A
munkaügyi bíróság első fokú ítéletében
kimondta, hogy a Heves Megyei
Közgyűlésnek a dr. Kovács József
magasabb vezetői megbízás
visszavonásáról szóló 2005. június
24-i határozata jogellenes. A főigazgató
felmentésekor felhozott indokok
nem voltak valósak és okszerűek
és a bizalomvesztés indokolásra
sem bizonyultak alkalmasnak.
Az első fokú döntés ellen a Heves
Megyei Önkormányzat fellebbezést
nyújtott be. AHeves Megyei
Bíróság a másodfokú határozatában
elutasította dr. Kovács József
keresetét, aki emiatt a Legfelsőbb
Bírósághoz fordult jogorvoslatért.
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb
Bírósága a II. fokú bíróság ítéletét
megváltoztatta: az I fokú ítéletet
jogerőre emelte, megerősítette, hogy
a Heves Megyei Közgyűlés dr. Kovács
József magasabb vezetői megbízását
jogellenesen vonta vissza.
Dr. Kovács József, a Markoth
Ferenc Kórház jogellenesen
felmentett főigazgatója
Közlemény
Tisztelt Polgármester Úr, ezúton
pontosítjuk a Kanizsa Hetilap múlt
heti számában az ön által leírtakat.
Egyetlen mondatunkban sem
vádoltuk a hivatalt és az ott dolgozókat
az eddig elmaradt beruházásokkal
kapcsolatban, bármennyire
is szeretné ezt erős csúsztatással
elérni a sajtótájékoztatón elhangzottakra
adott válaszában.
Nem nagyon kell ezt nekünk bizonygatni,
mert akik átélték a folyamatot,
és közreműködtek abban,
hogy megteremtsük a feltételeket
az építések indítására, pontosan
tudják, hogy az a hatáskörrel
rendelkező személy nem élt a lehetséges
eszközökkel, aki nem tartotta
fontosnak a műfüves pályák
és útfelújítások ez évi megvalósulását,
vagyis ön tisztelt polgármester
úr.
A költségvetés módosítását nem
nekünk kellett volna szeptemberben
kezdeményezni, hanem annak,
aki napi szinten év közben látja, ha
látja, hogy mi módon lehet a forrást
előteremteni az elhatározott
feladatok végrehajtására, vagyis
önnek tisztelt polgármester úr.
Nem ezt tette, hanem a fejlesztések
visszavonására készíttetett előterjesztést,
amelyet a testület nem
fogadott el.
Ezek a tények tisztelt polgármester
úr.
Tisztelettel arra kérjük, hogy a
hitelességünk szavatolására kísérletet
se tegyen, mert az eddigi tapasztalatunk
alapján önmagunk
ezt a feladatot sokkal hihetőbben
és eredményesebben meg tudjuk
oldani. Így talán több ideje marad
saját hitelességének eredményes
megjelenítésére, amihez sok sikert
kívánunk.
Karádi Ferenc, Jerausek István
– Ismét beigazolódott, hogy Marton
István olyan polgármester, akinek
nem volt, és jelenleg sincs elképzelése
Nagykanizsa város jövőjéről –
mondta sajtótájékoztatóján Bogár
Ferenc, az MSZDP színeiben
tevékenykedő önkormányzati
képviselő. – Önjáróként külön utat
követ, cselekedeteit nem a város érdekei,
csak saját boldogulása és a
bosszúállás vezérli. Kiszámíthatatlan
utasításaival lehetetlenné tette a
város intézményeinek, a Polgármesteri
Hivatalnak a normális működését.
Cirkuszporonddá, politikai hadszíntérré
változtatta a közgyűlést,
botrányos megnyilvánulásaival országos
nevetség tárgyává tette Nagykanizsát.
Kétéves ámokfutására csak
a gazdasági hanyatlás, a luxus
beszerzések, kirúgások, és diktatórikus
intézkedések polgármestereként
fog emlékezni majd az utókor. Marton
István intrikáival megosztotta a
Fidesz frakcióját. De éket vert az
MSZP közgyűlési frakciójába is azzal,
hogy politikai menedékjogot kért
tőlük, és több alkalommal is a frakció
egyes tagjainak segítségével vitte
át akaratát a közgyűlésen. Politikai
kútmérgezőként gátja lett a helyi
erők normális együttműködésének.
Marton István személye napjainkra
vállalhatatlanná vált minden jóérzésű,
Nagykanizsáért tenni akaró politikai
erő számára. Marton Istvánnak
mennie kell!
– A demokrácia álarca mögött a
Marton-FIDESZ-KDNP együttműködés
túl gyakran lépett át normákon,
értékeken és embereken – hangzott el
Bárdosi Gábor és Tóth László szocialista
képviselők sajtótájékoztatóján.
– Az elmúlt két esztendő eseményei
egyértelműen nyilvánvalóvá tették,
hogy Marton Istvánnak és a Fidesz-
KDNP frakciónak elképzelése sincs
arról, hogy mit kellene csinálni a városban
és hogyan. A Közgyűlésben és
a Polgármesteri Hivatalban kialakult
botrányos helyzet tarthatatlan!
Értelmes párbeszédre tulajdonképpen
nincsen mód, mert a „városvezetés”
a nyilvánosság tereit leszűkítette,
kezdve a Kanizsai Dél-Zalai Hetilappal,
a közgyűlési napirendi pontokkal
bezárólag. Stílus és irányváltásra
lenne szükség, morális és minden
egyéb lehetséges értelemben. Elvárásunk
a FIDESZ-KDNP képviselőcsoportjától,
hogy mutasson rá a
kialakult bizalmi válság gyökereire,
és vonja le belőle a megfelelő következtetéseket.
Ez nem csupán erkölcsi
kötelessége.
Elhangzott még: – Téves minden
olyan következtetés, hogy az MSZP
önkormányzati frakciójának bármi
köze lenne Bicsák Miklós képviselőtársunk
önálló és önmagát képviselő
közéleti tevékenységéhez. Ellenben
szilárd az álláspontunk a tekintetben,
hogy a Magyar Szocialista Párt önkormányzati
frakciója Marton Istvánnal
semminemű együttműködést
nem tud elképzelni. Eljött az idő,
Marton Istvánnak távoznia kell
Nagykanizsa közéletéből!
A pontosítás
pontosítása
Két év negatív
tanulságai
Polgári balsiker
A nagykanizsai Kaán Károly
Természetvédő Egyesület szervezésében
a dél-zalai város volt
a helyszíne a Természet- és Környezetvédő
Tanárok Egyesülete
(TKTE) idei közgyűlésének és
három napos találkozójának. A
Benedek Miklós főszervező által
vezetett – zalai, somogyi és szlovéniai
természeti és kulturális
értékeket bemutató – határon
átnyúló szakmai kirándulások
felejthetetlen élményt nyújtottak
az ország minden részéből
érkezett pedagógusoknak. A találkozó
alkalmával elegyedtünk
szóba Vida Gábor akadémikussal,
a TKTE tiszteletbeli elnökével.
– Egyesületünk fontosságát
fémjelzi, hogy a természet-és környezetvédelem
manapság mindenhol
az egész világon a figyelem
középpontjában van, s ezen belül
a tanárok tudnak a legtöbbet tenni,
hiszen – az ifjúság nevelésével
foglalkozva – ezt a gondolatot
már fiatal korban beleültetik a
gyerekekbe – vélekedett a profeszszor.
– Nos, miről van szó? Sokan
nem tudják még azt, hogy fenntartható
fejlődésről beszélve, már
nem fenntartható az egész világunk,
mert tulajdonképpen a természeti
tőkénket fogyasztjuk, tehát
a jövő generációtól vesszük el a
különböző természeti javakat.
Ezért egy másféle szemlélettel kellene
ehhez a kérdéshez hozzányúlni:
valahogy azt kellene megoldani,
hogy a fogyasztás ne legyen a
gondolatok középpontjában. Nem
szabad annyira anyagiasnak lenni,
nem szabad csak a pénzre gondolni,
hanem egy kis mértéktartásra,
szerénységre, természethez való
közeledésre kell nevelni az ifjúságot.
– A pedagógusokat miként lehet
„megfertőzni” ezzel a pozitív
szemlélettel?
– Rendezvényeinken mindig
vannak előadások, magam is tartottam
már vagy hat alkalommal,
ahol elmagyarázom azt, hogy milyen
a jelenlegi helyzet a világ egészében,
mit tudunk ezen belül a tudomány
mai állása szerint tenni,
mit kell továbbadni az ifjúság felé.
Például az úgynevezett élővilág
sokfélesége – a biodiverzitás – ami
manapság szintén sokat szerepel
különböző fórumokon – , ezzel
kapcsolatosan nem tudja senki
sem igazán, hogy akkor most tücsköt,
bogarat kell megvédeni, vagy
pedig valami fontosabb dologról
van szó. A tudósok rájöttek manapság
arra, hogy az élővilágnak
ez a sokfélesége tartja életben ezt
az egész bolygót, mert a változatosság
az alapja egyrészt a jövőbeli
evolúciós változásoknak, másrészt
pedig a hatékony napenergia
hasznosításnak, amiből tulajdonképpen
az ember is részesül, hiszen
mindenféle gazdasági javunk
voltaképpen a napenergia konvertálásából
származik.
– Miként látja Magyarország jövőjét
a biodiverzitás és az ökológia
szempontjából?
– A biodiverzitást tekintve Magyarország
jól áll az Európai Közösségen
belül, mert viszonylag
több a megőrzendő értékünk, de
éppen ezért a felelősség is sokkal
nagyobb! Tulajdonképpen mindenhol
vannak jelei a romlásnak, bár
az EU-ban történt egy célkitűzés,
hogy 2010-re megállítjuk a biodiverzitás
pusztulását, de sajnos még
nem mutatkozik ennek a célkitűzésnek
az eredménye, sőt, úgy tűnik,
hogy nem is fog sikerülni.
Ezért kell nekünk már most megtenni
olyan intézkedéseket, melyek
révén az ifjúság is felismeri, hogy
meg kell védenünk a változatosságot,
és sok esetben éppen a gazdasági
érdekek ellenében kell ezt a
biológiai változatosságot megőrizni,
ami nem könnyű döntés manapság.
– Ez azt jelenti például, hogy
még több nemzeti parkot kellene
létrehozni?
– Nem feltétlenül nemzeti parkból
kell több, hanem jobban oda
kell figyelni és jobban vigyázni kell
arra, ami érték ma az országban
megvan. Igaz, hogy – mondjuk –
egy autópályaépítés például itt
Nagykanizsán és térségében is biztos,
hogy nagyon sokféle gazdasági
növekedési tényezőt segít elő, de
azt kell sajnos látnunk, hogy a gazdasági
növekedésnek korlátjai
vannak. Be kell látnunk, hogy egy
olyan Földön élünk, amit nem tudunk
nagyobbítani, és hogyha meg
akarjuk őrizni a jövő generációnak
az élet- és működőképességét
az ökoszisztémában, akkor ezekre
már most úgy kellene reagálni,
hogy – bizonyára sokaknak nem
tetsző érvet mondok ki – vissza kellene
fogni a gazdasági növekedést.
Ez bizony mostanában nem egy divatos
kifejezés, hiszen mindenütt
arról beszélünk, hogy a gazdasági
növekedést kell fokozni, holott valójában
ezáltal a jövőnket fogyasztjuk
el – fejtette ki Vida Gábor
akadémikus.
Gelencsér Gábor
Kanizsa – A 2008. október 30. mi ügyeink 9
Marton István polgármester a
minapi sajtótájékoztatók kapcsán
az alábbi sajtóközleményt jutatta
el lapunk szerkesztőségébe:
Mód felett megörültem Tóth
képviselő délelőtti sajtótájékoztatójának,
ugyanis az elmúlt hetek
meglehetősen egysíkú, már-már
unalmas ellenzéki megnyilvánulásaihoz
képest egy egészen új gondolatot
is megosztott a nyilvánossággal.
Kérem, mindenki jegyezze
meg az MSZP következő állásfoglalását:
a városvezetéssel semminemű
együttműködést nem tud elképzelni.
A tény szűk körben eddig
ismert volt, számtalanszor frakciófegyelemmel
kényszerítették tagjaikat
a közgyűlésben, hogy az előterjesztéseim
ellen szavazzanak,
amiért az érintettek négyszemközt
kértek bocsánatot. Most, hogy egy
képviselőjük nem volt hajlandó –
lelkiismerete ellenére – a felelőtlen
pártpolitizálásra, elhatárolódnak
tőle.
Kérem – miután kimutatták a foguk
fehérjét – képviselőik a jövőben
tartózkodjanak az „összefogás
szükségességének” hangoztatásától,
amit a múltban eddig oly
sokszor megtettek, álságosan azon
keseregvén, hogy a városvezetés
milyen rugalmatlan.
Egész egyszerűen azért tartózkodjanak,
mert hiteltelenek.
Marton István, polgármester
Kimutatták
a foguk fehérjét
A Jövő Bizottságának vendége
volt a minap dr. Kovács Árpád,
az Állami Számvevőszék
elnöke, a Magyar Közgazdasági
Társaság (MKT) elnöke, valamint
dr. Halm Tamás, az MKT
főtitkára.
Az ülés előtt a vendégek, dr.
Polay József, az MKT Nagykanizsai
Szervezetének elnöke, valamint
Birkner Zoltán, a PEN oktatási
igazgatója sajtótájékoztatót
tartottak. Kovács Árpád szerint
nehéz helyzetben sem lehet lemondani
a jövővel való foglalkozásról,
de ennek feltétele, hogy a
jelen problémáit is megfelelőképpen
vegyük számításba, és törekedjünk
a megoldásra. A Bizottság
programjának egyik legfontosabb
tulajdonsága, hogy a civil
szféra szerepe kiemelkedő helyet
foglal el, hiszen ötleteivel, javaslataival
bárki jelentkezhet Nagykanizsa
jövőjének javításában, fejlődésében,
arculatának kialakításában.
A Bizottság napirendjén két
megvitatásra váró pont szerepelt.
Elsőként Fehérvölgyi Beáta, a
PEN munkatársa ajánlott kutatási
sémát a Vécsey programhoz a három
szakbizottságnak (Munkahelyteremtés,
Idegenforgalom, Városmarketing),
majd a marketing
és idegenforgalmi témakörökben
meghirdetett pályázatról volt szó,
melyet mindenki beadhat az alábbi
kategóriákban: Ötletek a nagykanizsai
turizmusfejlesztéshez –
amelyek városunk idegenforgalmi
helyzetét lényegesen javítják;
Imázskampány – 30 másodperces
reklámfilm, amely városunkat, illetve
annak marketing elképzeléseit
attraktív módon mutatja be. A
pályázatokat november 24-ig lehet
benyújtani, további információ:
kellerkrisztina@uni-pen.hu.
A nyerteseket pénzjutalomban
részesítik.
S.E.
Munkahelyteremtés, turizmus, városimázs
Középpontban a környezetvédelem
Kanizsa 10 – Színes 2008. október 30.
Szűnni nem akaró vastapssal
hálálta meg a közönség a Szőke-
Szalai-Tóth trió koncertjét a
Plakátházban. Szőke Szabolcs a
zenekar vezetője jól ismert muzsikus,
készséggel válaszolt kérdéseinkre.
– Ön már a Kolinda és a Makám
együttesben elkalandozott más
kontinensek, más népek zenei világába.
Ma a varázslatos keletre
utazhatott a közönség a zene szárnyain.
– Omar Khajjam megzenésítésre
inspiráló versei már 1999-ben
a kezembe kerültek. Annyira jók
voltak a fordítások, hogy óhatatlanul
megéreztem bennük a dallamot.
A költemények dallama szinte
követte a perzsa dallamvilágot.
Néhányat akkoriban megzenésítettem,
ebben az időszakban Paya
Beával együtt adtuk elő a Szindbád
dalokat. Aztán évekig nem
dolgoztam énekesnővel. Majd
2002-ben ismerkedtem meg Tóth
Evelinnel, akkor megalakítottuk
az Ektár együttest. E zenekar
hangzásvilága már hasonlatos
volt a ma este előadott produkcióhoz,
de ott a női hang instrumentálisan
szerepelt, vagyis nem énekelt
szöveget, verset. Egyre inkább
fontosnak tartottam, hogy tartalommal,
szép gondolatokkal töltsük
meg kompozíciónkat, annál is
inkább, mert az énekesnő a közvetítő
médium. Ezek a versek zömében
a XI. században íródtak, de
még napjainkban is aktuálisak. A
ma este hallott verseket igyekeztem
egy bizonyos koncepció, gondolat
köré gyűjteni. Így kapott helyet
a produkcióban néhány Gita
Govinda vers, Weöres Sándor fordításában.
Az életről az elmúlásról
szólnak ezek a versek. Hallható
és érezhető, hogy az emberiség
ma is hasonló gondokkal, problémákkal
küzd, mint annak idején az
archaikus világban. Ezekben a
szövegekben fellelhető a vallásos
hit, annak ellenére, hogy borról,
szerelemről, elmúlásról is szó
esik. Mégis valamiféle istenhez
való törekvés érződik ki belőlük.
Ezekhez a versekhez próbáltam új
ritmikában, meditatív zenei formát
komponálni, miközben kifejezetten
archaikus hangszerekben gondolkoztam.
– Ha már az archaikus hangszereknél
tartunk, hogy lesz valaki
gadulkás?
– Eredetileg hegedűs voltam,
klasszikus zenét tanultam. A
Kolinda zenekarba hegedűsként
kerültem, majd a hetvenes években
egy bulgáriai tanulmányúton
ismerkedtem meg és szerettem
bele a gadulkába. Ez a fő hangszerem,
amelyen ma este játszottam,
harminchárom éve van nálam.
– Mikor debütáltak a ma este
előadott programmal?
– Egy új műsorról van szó, egy
hónapja a Nyitott Műhelyben
adtunk elő először. A Nyitott Műhelyről
tudni kell, hogy nem csak
Budapest, hanem az ország legizgalmasabb
kulturális találkozóhelye.
Művészek találkozóhelye, de
mindenki számára nyitva áll, mint
ahogy a neve is jelzi. A befogadó,
a hallgató, a néző is lényeges része
az alkotásnak. Ha a hallgató a néző
nem gondolkozik, lélegzik
együtt az alkotással, akkor önmagában
a művészet semmit sem ér.
Ma este Nagykanizsán nagyon jó
közönségünk volt.
– További tervek, hol mutatják
be legközelebb ezt a produkciót?
– Nagyon friss még az anyag,
még nem rögzítettük lemezen sem.
Az idén már csak Budapesten lépünk
fel különböző helyeken, a legendás
Bem Rakparttól kezdve a
Millenárisig. Tavasszal pedig
Olaszországba utazunk.
Czene Csaba
Perzsa dallamok a Plakátházban
Jubileumához érkezett a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ
által szervezett Négyévszak
Kupa, amelyet a Mindenki
Sportpályáján tartottak.
Első alkalommal, még 2006 augusztusában
csupán három csapat
(5+1 fő) jelentkezett a megmérettetésre,
legutóbb hét csapat versengett
egymással, de volt már rá példa,
hogy tizennégy.
A szervezők azoknak a 18 év
alatti gyerekeknek hirdetik meg a
programot, akik Nagykanizsán, illetve
a környéken élnek, szociális
és kulturális szempontból hátránynyal
küzdenek, földrajzilag, valamint
társadalmilag perifériára szorultak.
Mindezek mellett fontos
szerepet tölt be az integrációszegregáció
kérdése, hiszen a
sportot, így a futballt sem lehet etnikai
vagy vagyoni kérdéshez kötni.
– Megpróbálunk a gyermekek
életében rendszert kialakítani,
amely esetünkben az évszakokhoz
rendelt sporteseményt jelenti –
árulta el lapunknak Kondákor
András, a Családsegítő Központ
munkatársa, a Kupa fő szervezője.
– Párhuzamot szeretnénk vonni a
sport szabályai és a társadalmunk
által felállított kritériumok között,
hiszen fő elvárásunk és funkciónk
a jogok és a kötelezettségek érvényesítése
és tiszteletben tartása.
Fontos momentum a csapathoz, illetve
egy csoporthoz való tartozás,
illetve az egymásért való küzdés
élménye.
A rendezvény célja, hogy a gyerekek
értékesen töltsék az idejüket,
barátságokat kössenek, ismerkedjenek
a közösségi léttel, mindezt
az alapvető normák betartása mellett,
valamint nem utolsó sorban,
hogy a sport adta lehetőségeket kiaknázzák.
A gyerekek maguk szervezik
a csapatokat, önállóan, felnőtt
irányítás nélkül. A versenyen
szakemberek felügyelete alatt
ténykednek: a szociális munkásokat
és szociálpedagógusokat megkereshetik
bármiféle problémával,
testi épségükre a védőnők vigyáznak,
s sportszakemberek is a segítségükre
vannak.
Minden résztvevő gyermek csokoládét
és gyümölcsöt kapott, az
első három helyezett érmet, csapatonként
kupát, és minden versenyző
oklevelet vihetett haza. Ez bizony
nem kevés költség a pályabérlettel
együtt, amelyet az idén a
Családsegítő Központ a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulása
segítségével oldott meg.
– A jubileum tiszteletére gálamérkőzést
is szerveztünk a gyerekeknek
– mondta Kondákor András.
– A nevezett csapatok tagjaiból
kiválasztottuk a tizenkét legügyesebb
gyereket, akik az 1993-
94-es bajnoki idényben az NB II
Nyugati csoportjának első helyezettjével,
a Nagykanizsai Olajbányász
akkori együttesével játszhattak.
Az eredmény 7:2 lett a vendégeink
javára.
A dobogósok idén a következő
csapatok lettek: 1. Csontdarálók,
2. Sluca, 3. Csapi.
Steyer Edina
A jövő záloga a testi-lelki egészség
A Zrínyi Miklós Általános Iskola
a korábbi hagyományoknak
megfelelően ismét lehetőséget teremtett
a város óvodáinak arra,
hogy a tőlük intézményünkbe kerülő
gyerekek beilleszkedését, fejlődését
az óvónők figyelemmel kísérhessék.
Tanórai munka közben
figyelték meg a gyerekeket, majd
kötetlen beszélgetés során egymással,
a tanítókkal és az iskolavezetéssel
is megbeszélték a látottakat.
Óvónők a Zrínyiben
Idén tizennyolcadik alkalommal
került sor a Bolyai János Általános
Iskola névadójáról elnevezett matematikaversenyre
az iskola szervezésében.
A legjobb eredményt
elérteket az intézmény az október
23. tiszteletére rendezett ünnepségen
jutalmazta. Tizenöt nagykanizsai
és városkörnyéki iskola 129
kisdiákja vett részt a harmadiktól
nyolcadik osztályig meghirdetett,
egyfordulós versenyen. Első helyezettek:
Szinyéri Bence (3. osztály,
Rozgonyi), Hegedűs Ákos (4.
osztály, Hevesi), Kósa Dániel (5.
osztály, Bolyai), Kovács Gergő (6.
osztály, Zalakaros), Szilágyi András
(7. osztály, Kőrösi), Szilágyi
Dezső (8. osztály, Kőrösi).
Bolyai János
Matematikaverseny
Kanizsa 2008. október 30. – Hirdetés 11
Jó hangulatú, sikeres rendezvények
a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontban
Az ősszel lezajlott beltéri és kültéri szabadidős események
megerősítették a szervezőkben, hogy a programokat érdemes folytatni
Az őszi és tavaszi modellautó versenysorozat
még csak két fordulón van túl, hátravan
a november 8-i és a december 6-i
esemény is az idei évből. Nagyon sok szülő
és gyermek látogatta meg nem csak
versenyzőként, hanem nézőként is a Kanizsa
Centrum Bevásárlóközpont belső folyosóját.
A Canissa Modellező Klub részvételével
izgalmas volt nem csak a verseny,
hanem a fantasztikus modellek kiállítása
és a kivetítős szimulátoros bemutató
is.
Amodellautó versenyek érdekessége, hogy
nem kell hozzá semmilyen előképzettség, nevezhet
bárki, aki elmúlott 8 éves. Így lehetséges,
hogy fiú, lány, nő és férfi, de a nagymama
és nagypapa is kipróbálhatja a szerencséjét.
Lehet egyéniben és családi kategóriában is
nevezni. Amíg a családból valaki bevásárol az
Intersparban vagy elintézi dolgait a Kanizsa
Centrum Bevásárlóközpont valamelyik üzletében
(drogéria, cipőjavítás, kulcsmásolás, virág,
divat, játék, szoftver, dohány, lottó, ajándék,
tolóajtók, Kínai Büfé, Kölyökpark, bútoráruház,
könyváruház, cipőáruház, pénzváltó,
férfi-női fehérnemű, hírlap, magazin, látványpékség,
lakástextil, mobiltelefon és kiegészítők,
bőrdíszmű, gyógyszertár), addig a család
tagjai megnyerhetik az érmek egyikét. Lehet
nyerni 8-16 évesig, 16 év felett és családi kategóriákban,
mindezt férfi és női változatban.
Az őszi szlalom versenyen sokan indultak
és nagyon sok néző szurkolt nekik. Az Addinol
Hungária Kft., mint a rendezvény névadó
szervezője immáron harmadszor indította el
Popovics László rallyeversenyző és a Kanizsa
Rádió segítségével a vetélkedést. Kiderült,
hogy a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont
hatalmas parkolója kiválóan alkalmas többek
között technikai sportok megvalósítására. A
győztes kiérdemelte, hogy egy igazi rallye versenyautóban
a Mikulás Kupán szédületes
tempójú tesztúton vehet majd részt.
Itt került sor a Kanizsa Centrum-Interspar
StreetBall Kupa (utcai kosárlabda) megrendezésére
is, amelyen több mint 40 négy fős csapat
indult el. A csapatok között voltak iskolák
által delegáltak, de jöttek szép számmal baráti
társaságokból verbuválódott kosarasok is.
A versenyben volt egy külön érdekesség, az
iskolaigazgatók kosárra dobó versenye, melyet
Kalamár Márta a Bolyai Általános Iskola
vezetője nyert meg, ahol többek között a Batthyány
Lajos Gimnázium vagy a Zsigmondy-
Széchenyi Szakképző Iskola férfi vezetőjét is
sikerült legyőznie. Az iskolák közötti szurkolók
versenyét szintén a Bolyai nyerte, de fantasztikusan
szerepeltek a Kőrösisek is. A kosárlabda
esemény megszervezésében fáradhatatlan
segítséget nyújtottak Nagykanizsa
kosárlabdás életének „anyjai”, Gábor Erzsébet
és Kovács Magdolna.
A parkoló adott otthont a Kerékpáros
Ügyességi versenynek és a lopás elleni
bicikliregisztrációnak is. A kerékpáros
ügyességi verseny lebonyolítója a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság volt, akik a
Teker Egyesület (Termál Út – Kis-Balaton
Kerékpáros Egyesület) és a Scwinn-Csepel
Kerékpárszaküzlet közreműködésével
igazán kellemes perceket okoztak a
biciklis látogatóknak. A lopás elleni regisztráció
a Kanizsa Centrum által biztosított
szoftver és technikai eszközök segítségével
valósulhatott meg. Az ingyenes
regisztráció során fénykép készült a
kerékpárokról, amely mellé rögzítették a
bicajok alvázszámát és ismertetőjeleit, a
tulajdonos adatait. Ez az adatbázis Nagykanizsán
kívül még csak Szegeden létezik
csíráiban, mindkét esetben a kerékpárosok
kezdeményezésére. Ezt a kezdeményezést
a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
is örömmel üdvözölte és kész átvenni
az adatokat a saját rendszerébe,
amint belső informatikai rendszere fogadó
kész lesz.
A kerékpáros versenyen két nagy értékű
kerékpárt is kisorsoltak, az egyiket
az Interspar vásárlói között, a másikat
pedig az ügyességi versenyen induló
több száz versenyző és túrázó között.
Kanizsa 12 – Színes 2008. október 30.
Rendben, ha az időközben kultfilmmé
vált olasz Ultra, vagy éppen
az angol Futballfaktor alkotását
vesszük alapul, nem teljesen
modellezzük azt a megszállottságot,
mely néhány kanizsai baráti
kört rendszeres meccs-látogatásra
sarkall, de a szerelem közös:
labdarúgó- és kosárlabda-mérkőzések
becserkészése – külföldön.
A brit mű Tommy nevű főhőse
ugyan nem él mintaéletet, kulcsmondata
találó: „Tottenhammeccs
idegenben? Imádom…”
Nos, sok szegmensében ez jellemzi
a mi jóval konszolidáltabb
drukkereinket is – vadászat a csapatsportok
utánozhatatlan lelátói
hangulatára, no és a színvonalas
játéktéri produkciókra.
– … 4500-an biztosan voltak a
csarnokban, pedig az interneten
ezerrel kevesebbet írtak – vágott
rögtön a közepébe Kereskai Péter,
aki ismerőseivel rendszeresen
Zágrábba ruccan át a Cibona
Zagreb euroligás kosár-meccseire,
ilyenkor ősszel akár kéthetente. –
Mindenesetre legutóbb óriási mérkőzés
volt az izraeli Maccabi Tel-
Aviv ellen, melyet végül két ponttal
nyertek a hazaiak.
Pontosan annyival, ahány éve a
kanizsai sportélet vezetésében is
ismert Péter rendszeresen kijár a
horvát fővárosba. Az élmény nem
mindennapi, hiszen Zágrábban a
kontinens top-csapatai vizitálnak
hétről-hétre, s ha a dél-zalai kosárrajongóknak
szerencséje van, a
Cibona továbbjut a csoportkörből,
jöhet az újabb meccs-élmény. Bár
addig is lesznek történések:
– Következő héten például a görög
Olympiakosz érkezik, mely
egyértelműen Euroliga-elsőségre
tör, s ezért nagyon megerősítette
keretét – elemzett Péter. – De a
Cibonát sem kell félteni, időközben
jött még hozzájuk két amerikai, és
a zágrábiaknak nem csupán az európai,
hanem a hazai porondon is
bizonyítaniuk kell, mivel nem ők
lettek a bajnokok.
– Első alkalommal pont egy
Cibona–Maccabi párosításon voltam
a társasággal, s onnantól
egyetlen meccsről sem hiányoztam
– veszi át a szót Gondi Zoltán, a
dél-zalai baseballosok vezetője. –
Testnevelő tanárként egyébként ez
szinte számomra egy szeminárium,
melynek keretében az élsportra
nyílhat rálátásom.
S ha már Zágráb a célállomás,
rögtön beugorhat az abszolút kényelem,
hiszen…
– … tényleg szenzációs, hogy
120-150 kilométeren belül nívós
férfi Euroliga-párharcokra válthatunk
jegyet – így Zoltán. – Bocsánat,
nem is jegyet, hiszen valamennyien
bérletesek vagyunk, ami
további kedvezményekkel is bír.
No, és az sem utolsó szempont,
hogy akár kirándulásként is felfoghatjuk
a dolgot, mivel volt már rá
példa, hogy karácsonyra a horvátoknál
vásároltunk be.
Ebből a szemszögből jóval komolyabb
útra kelésekről tart élménybeszámolót
Vidovics Ferenc, aki barátaival
a magyar labdarúgó válogatott
idegenbeli fellépéseire kerekedik
fel, általában egy piros-fehér-zöld
Nagykanizsa feliratú lobogóval.
– Utoljára Stockholmban jártunk a
VB-selejtezőn, de a közelmúlt hatalmas
élménye volt a júliusi csehországi U19-
es Európa-bajnokság – vág bele az
egykori ultra, vagyis fanatikus, aki annak
idején a Nagykanizsai Olajbányász
mellett szerveződött Arancia Meccanica
oszlopos tagja volt. – Ilyenkor 3-4
napra tervezünk, s végiglátogatjuk a
helyszín környékbeli nevezetességeit is.
Na jó, azért némi sör is fogy ilyenkor…
– teszi hozzá mosolyogva.
Ferenc, ahogy fentebb írtuk,
egykor a nagy divatját élő szurkolói
csoport-alakulások kellős közepén
találta magát, de ehhez azért
némi futball-szint is elengedhetetlen
feltétel volt... Ebből alakult aztán
ki idővel jelenlegi „hobbijuk”:
– Mivel a labdarúgás iránti rajongásunk
töretlen volt, úgy gondoltuk,
hogy váltunk válogatott
szintre – szólt a magyarázat a felsőbb
szintre lépésről. – Én először
’98-ban voltam a mai kereteink között
válogatott meccsen, s a mostani
következő túránk november 19-
én Belfastba lesz, ahol az északírekkel
játszunk. Mondanom sem
kell, nagyon várjuk.
Az igazi sztratoszféra azonban a
labdarúgás világában a Bajnokok
Ligája, de erről már Kuzma László
beszél, aki „civilben” postás. Az ő
„körzete” Kanizsán kívül leginkább
Milánó, ahová legtöbbször
kiskanizsai barátaival utazik:
– Legutóbb pont szerencsénk
volt, mivel két BL-meccset is össze
tudtunk kötni – fejtegette a „Nyulas”
becenévvel is bíró foci-szerelmes.
– Kedden a szenzációs hangulatú
Juventus–Real Madrid derbin
voltunk, majd egy, a torinói stadiontól
tíz percre lévő szálláson aludtunk.
Másnap aztán irány Milánó,
ahol az Inter találkozóját néztük
meg a San Siróban. Az észak-olasz
területnél talán csak a német stadionok
a jobban elérhetőek. Róma
kocsival már messze van, így a múlt
szezonban az AS Roma-Manchester
United párosításra repülővel mentünk.
Hát, mit mondjak, a gépen
fogtam erősen „a karfát”, úgyhogy
autóval jó nekem Milánó is…
Aztán, lám, néha a futballtól is
lehet már csömört kapni, ez Horváth
Ferenc szavaiból tűnik ki:
– No, igen, volt ez a két BLmeccs,
hazafelé pedig szólt az
egyik haver, be kellene mennünk
Udinébe az Udinese – Tottenham
Hotspurs UEFA Kupa-meccsre.
Na, ekkor mondtam, hogy elég volt
a fociból, irány haza…
Azért ne legyenek kétségeink,
futballőrültjeink ezt be fogják pótolni…
Polgár László
Meccs-faktor, avagy irány Európa
Vidovics Ferencék valahol Csehországban a júliusi U19-es EB-n
Kuzma László (balról) tavasszal még Milán szurkolókkal korzózott
Mátyás királynak, a reneszánsz
kor kulturális mecénásának
a tiszteletére lett 2008. a
reneszánsz éve. Ez alkalomból
rendezett műveltségi és könyvtárhasználati
vetélkedőt a Dr.
Mező Ferenc Gimnázium a 10.
osztályos diákjai számára.
Az eseményt egy Balassi-vers
megzenésített előadásával kezdték
a diákok, majd a témakörhöz illő
feladatokat oldottak meg. A vetélkedők
a tanév során tovább folytatódnak
majd a többi évfolyam
részvételével. A győztes csapatok
(1. 11.A, 2. 10.C, 3. 10.B) egy
budapesti tanulmányi kiránduláson
vesznek részt, melynek keretei
között meglátogatják az Országos
Széchenyi Könyvtárat is.
S.E.
Mátyás király és a reneszánsz
Kanizsa 2008. október 30. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Acsillagok jó hatással lesznek önre. Kezdeményezőkészsége
ismét a régi, nem jár kudarccal
semmilyen vállalkozása sem. Továbbra
is céltudatosan menetel előre, s ehhez
otthon is megkap minden segítséget.
Figyeljen jobban oda pénztárcája tartalmára.
Kétszer is gondolja meg, hogy mire ad
ki pénzt. Ha egyedül nem tud megbirkózni
anyagi gondjaival, kérdezze meg ismerőseitől,
ők hogyan takarékoskodnak.
Ön is tudja, a rossz után a jó következik.
Ha most éppen gondjai adódnak a családjával,
legyen türelmes, mert hamarosan jó
dolgok következnek. A csillagok nagy tettek
véghezvitelére tartják alkalmasnak.
Legyen optimista. Nemcsak a csillagok
segítik élete jobbra fordításában, hanem
saját maga is, ha nem hagyja, hogy a
pesszimizmus uralja mindennapjait. Így
minden könnyebben sikerülhet.
Még nincs is itt a karácsony, az ajándékvárás
ideje, önnek mégis folyamatosan
vannak titkos álmai. Ez nem baj, csak legyen
türelemmel, hogy a családjának legyen
ideje megvalósítani azokat.
Egy mozgalmas időszakot tudhat maga
mögött, ezért megérdemli a pihenést. Ha
néha ingerült, és nem úgy sikerülnek a
teendői, ahogyan szeretné, annak nincs
más oka, mint a fáradtság.
Mozgalmas, eseménydús napokra számíthat.
Sőt, ha jobban odafigyel a zajló
eseményekre, érzékelheti, hogy szerencsecsillaga
felfelé-jövőben van, és meglepetéseket
tartogat önnek.
Az érzelmek terén gyakran alkot valótlan
véleményeket, s ezeknek saját maga látja
kárát. Éppen ezért gondolkodjon, mielőtt
beszél. Jó szervezőkészségének köszönhetően
képes minden rosszat jóra fordítani.
Bizonyára a csillagok állása az oka annak,
hogy rossz oldalról, negatívan közelíti meg
ismerőseit. A hozzáállása miatt csak önmagának
árthat, mert barátai óvatosságból
megtartják a három lépést önnel szemben.
Amit egyszer elhatároz, vagy eldönt, abban
legyen kitartó és tántoríthatatlan. Az
akadályokban nem elesni kell, hanem le
kell győzni valamennyit. Ha még szingli,
jobban hívja fel magára a figyelmet.
Ha kitartó, pozitív lehetőségekre számíthat
mind a munkája, mind a magánélete terén.
Ha egyenesben vannak a dolgai, akkor is
ügyeljen jobban pénzügyi helyzetére. Érzelmi
életébe is vigyen színt, megújulást.
A borongós őszi napok visszafogják tettvágyát,
hajlamos lesz a begubózásra, elvonulásra.
Ne hagyja el hosszú időre magát.
Hallgasson kellemes zenét, s előbbutóbb
visszaáll belső harmóniája.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
DÉL-ZALAI
MOZAIK
A Kanizsa Rádió
közéleti magazinja
vasárnaponként
18:05-től
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
Állás
villanyszerelő szakirányú 180.000 – 200.000 Ft
műszaki karbantartó szakirányú 100.000 Ft
kéménygyártó lakatos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
kőműves szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
hegesztő szakirányú 90.000 Ft
roncsolás mentes anyagvizsgáló szakirányú 69.500 – 110.000 Ft
központi fűtés- és csőhál. szerelő szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
áruterítő gépjárművezető szakirányú 90.000 Ft
hentes szakirányú 100.000 Ft
ruházati eladó szakirányú 100.000 Ft
operátor 8. általános 70.000 – 90.000 Ft
műanyaggyártó 8. általános 75.000 – 80.000 Ft
gépésztechnikus technikum 110.000 – 140.000 Ft
szervíztechnikus technikum 100.000 Ft
controller főiskola 350.000 Ft
gépészmérnök főiskola 200.000 – 250.000 Ft
faipari mérnök főiskola 250.000 – 500.000 Ft
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a
Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
JÁRMű
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2008. október 30.
􀂊GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),
􀂊SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST
(Word, Excel, QuarkXPress,
Adobe Indesign, Adobe Photoshop
programokkal)
􀂊NYOMDAI
ELőKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDőVEL
VÁLLALOK
Tel.: 30/9932-534
INGATLAN
Nk belvárosában 600 négyzetméteres
terület – társasház építésére is alkalmas
– eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072
Nk-án a Fő úton 77 m2-es polgári lakás
jó állapotban eladó. Érd.: 93/321-
906 (6200K)
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés
bérbe kiadó vagy építési teleknek
eladó. Tel.: 30/481-2323
(6260K)
Keresek eladó családi házat, lakást és
egyéb ingatlant Nagykanizsán. Érd.:
Kárpátiné 30/640-1180 (6304K)
Keresek eladó családi házat, lakást
és egyéb ingatlant Zala megye területén.
Érd.: Horváth 30/640-1180
(6303K)
Szép természeti környezetben kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6314K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6315K)
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével-padlással, 1185 m2 udvarral
eladó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)
Kiskanizsa központjában kétszintes
családi ház eladó (140 m2, udvar,
garázs, kert). Tel.: 30/358-1435
(6348K)
Nagyrécsén hét éves, 100 m2-es,
cirkófűtéses családi ház eladó. Érd.:
30/633-9545, 20/403-9785 (6285K)
Garázs (18 m2) eladó vagy kiadó a
Kisfaludy utcában. Tel.: 93/313-099
(6370K)
Zalakaroson a Fő utcában, termálhoz
közeli 143 m2, 590 négyszögöl területtel,
négy szobás, cirkofűtéses
családi ház melléképülettel, 27,5 millió
Ft-ért eladó. Érd.: 30/640-1180
Stamfel Gabriella.
Belvárosban a Király u. 19. szám
alatt raktárnak is alkalmas garázs eladó.
Érd.: 93/321-497 (6386K)
Sormás központjában 2+2 félszobás
családi ház, gazdálkodásra alkalmas
melléképületekkel eladó. Irányár: 13
millió Ft. Érd.: 70/653-9550 (6387K)
Keleti városrészben IV. emeleti, kétszobás,
egyedi gázas lakás (ötletesen
átalakított fél szobával bővíthető)
igény szerint bútorokkal vagy anélkül
eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.:
70/419-9883 (6388K)
Belvárosban háromszobás, nappalis
családi ház két fürdővel, nagy aknás
garázzsal rendezett, szép, kicsi udvarral
eladó vagy elcserélhető kétszintes
palini családi házra értékegyeztetéssel.
Tel.: 93/315-861, 30/851-7255
(6389K)
Téglagyári garázssoron aknás garázs
hosszú távra kiadó. Érd.: 18 óra
után: 93/323-451 (6375K)
Egyszobás albérlet kiadó. Kaució
szükséges. Érd.: 93/324-735 (6390K)
Lada Samara 1500, nagyon jó műszaki
állapotban eladó. Érd.: 93/371-
075,20/341-8023 (6355K)
170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-
6072 (6278K)
KORG-PA80 Roland EXR-5
szintetizátorok, EMX640 keverő
erősítő, 2 db 400W-os hangfal, jó állapotban
eladó. Érd.: 30/942-4814
(6371K)
Eladó jó állapotú, zárt faborítású, kétszárnyú
kapu, ipari méretű állványok,
gyári satupad olcsón. Érd.: 20/9591-157
(6331K)
Almaértékesítés termelőtől 50 Ft/kgtól,
Golden, Idared, Gála, Gloster, zöldalma
fajtákból házhoz szállítással. Nk., Kisfaludy
2/c., 93/312-479, 20/570-7717
(6357K)
Takarítást vállalok. Érd.: 93/325-
759 (6279K)
Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételire
felkészítést, valamint szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését vállalom.
Tel.: 30/968-8184 (6288K)
Televízió javítást vállalok kiszállással
Nagykanizsán. Tel.: 30/597-1530
(6356K)
Meghibásodott távirányítóját (TV,
hifi, videó, stb.) megjavítom. Tel.:
20/510-2723 (6372K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
20/510-2723 (6373K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1000 Ft.
Egyéb szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, stb. masszázs. Hívásra házhoz
is megyek! Tel.: 30/481-2323
(6273K)
Biztonsági őr fegyveres vagy anélküli
szolgálatot vállal főállásban vagy
helyettesként Nagykanizsán, illetve annak
25 km-es körzetében. Érd.:
20/254-2679 (6286K)
Középkorú, magas, jó megjelenésű özvegy
férfi keresi azt a vidám, csinos, egyedülálló
hölgyet (50 éves korig), aki társa lenne.
Levelek: „Együtt” jeligére a Szerkesztőségbe
(Pf. 154.)
A LUDVIG NEMZETKÖZI
MűVÉSZTELEP KIÁLLÍTÁSA
"GYERMEKEK A
NAGYVILÁGBAN"
Böröcz Zsolt fotókiállítása
November 3-7.
"VERESPATAK MÚLTJA,
JELENE, JÖVőJE KÉPEKBEN"
országos vándorkiállítás
November 8. 15 óra
JÁTSZÓHÁZ - Karkötők készítése bőrből
November 7. 18 óra
PRÍMA PRIMISSZIMA
DÍJKIOSZTÓ GÁLAMűSOR
"VARÁZSLATOS INDIA"
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet kiállítása
November 8. 18 óra
VÁJT KORTÁRS ZENEI
MűHELY KONCERTJE
Október 30. 17 óra
MAGYAR PLAKÁT-RETRÓ
válogatás 30 év plakátművészetéből
Megnyitja: Feledy Balázs művészeti
író. Kurátorok: Vörösmarty Magda,
Kőfalvi Csilla
November 1. 8 óra
AGYKONTROLL TANFOLYAM
November 2. 8.30 óra
AGYKONTROLL TANFOLYAM
November 6. 11 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat
KUGLÓF KIRÁLY
UDVARÁBAN
A Szeleburdi Színház gyermek
műsora. Belépődíj: 600 Ft
HEVESI SÁNDOR MűVELőDÉSI
KÖZPONT
MÓRICZ ZSIGMOND
MűVELőDÉSI HÁZ
MEDGYASZAY HÁZ
KÉPZőMűVÉSZETEK HÁZA
MAGYAR PLAKÁT HÁZ
Köszönjük minden magánszemélynek, aki adója 1%-val a
Nagykanizsai Ifjúság Sakkoktatásáért Alapítványt támogatta.
Tavaly a 2007. évi adózás alapján 368.365 Ft folyt be, melyet
eszközbeszerzésre, versenyeztetésre fordítottunk.
Tátika vár
Indulás: 8 óra Kögáz-parkoló, érkezés
18 óra ugyanide. Útvonal:
Tátikahidegkút - Tátika vár - Szebike
völgy - Hubertus Turistaközpont.
Táv: 14 km. Részvételi díj: 500 Ft.
Olajipari Természetbarát
Egyesület - TÚRAAJÁNLAT
Kanizsa 2008. október 30. – Sport 15
Nagyüzem van az ökölvívók
korosztályos mezőnyében, hiszen
sorra érik egymást az egyes országos
bajnokságok, melyek közül
Orsola Norbert a juniorok között
indult. A nyári Európa-bajnoki
ezüstérme után egyértelműen esélyesként
indult a Kanizsa Box
Klub öklözője, s nem is cáfolta
meg Norbert a papírformát. Négy
mérkőzés várt rá Dombóváron, s
mindegyiket sikeresen abszolválva
nyerte meg a 60 kg küzdelmeit.
Nincs azonban megállás a kanizsai
bokszolók háza táján, hiszen következik
az ifjúsági országos bajnokság,
majd már decemberben a
felnőttek között léphet szorítóba a
dél-zalaiak képviselője. Persze,
nem csak országos szinten, hanem
a régiós verseny keretein belül is
versenydömping van. A KBK képviselői
a Horváth Géza Emléktorna
elnevezés alatt rendezett hetedik
fordulót is megnyerték, s öszszesítésben
is az első helyen állnak
csapatban. E versengés utolsó fordulójára
Nagykanizsán kerül sor
november 22-én a plaza falai között.
Polgár László
Orsola junior bajnok
A hét tehetsége: Orsola Norbert
Születési hely, idő: Nagykanizsa, 1992. 05. 01.
Sportág: ökölvívás. Súlycsoport: 60 kg.
Klubja: Kanizsa Box Klub (1999-)
Eddigi legnagyobb sikerei: junior Eb-2. (2008; 60 kg), junior ob-1. (2008;
60 kg), 3-szoros korosztályos ob-2. (2005; 52 kg, 2006-07; 57 kg), 2-szeres
diákolimpia-1. (2006; 54 kg, 2007; 57 kg), diákolimpia-3. (2005; 48
kg), korosztályos válogatott (2005-)
A férfi kosárlabda NB I B Nyugati
csoportjában szereplő Kanizsa
KK – DKG East folytatta elsöprő
bajnoki szereplését, hiszen
hazai pályán verte 101-92-re a
Bonyhádi KSE együttesét. Pedig
nem kezdődött egyszerűen hazai
szempontból a találkozó, hiszen a
vendégek nyerték a mérkőzés első
negyedét a mintegy százötven
fős nézősereg kisebb meglepetésére.
Igaz, azt nem árt hozzátenni,
hogy a meccs rangadónak minősült
a két gárda eredménysora
alapján, viszont a második negyedtől
már átvette az irányítást a
Kovács Nándor edzette Kanizsa
KK. Nagyon elhúznia azonban
azután sem sikerült, s még az
utolsó percekben is volt bőségesen
izgalom a pályán, míg
megszólalt a végső dudaszó. A siker
mindenesetre az első hely
megtartását jelentette, melyhez
mint legeredményesebb dobók
Koma Dániel 25, míg Kiss Zoltán
22 ponttal járult hozzá.
Időközben a női NB I B-s mezőnyben
is megkezdte szereplését
a Kanizsai Vadmacskák csapata, s
rögtön két győzelemmel nyitott.
Elsőként az MKB Euroleasing
Sopron „kisebbik” formációját
győzték le idegenben 71-62-re Fekete
Csilláék. A találkozón a Zala
Volán ZTE NB I A csoportosainál
is szereplő Varga Zsófia sziporkázott,
hiszen 39 pontjával a kanizsai
össztermés 54 százalékát szerezte.
Második párharcuk alapján biztosan
állíthatjuk, hogy a Lővérek lábánál
nyugodtan ijesztegethetnek
a Vadmacskák csapatával, mert a
másik soproni hölgykoszorút, a
SMAFC-ot is alaposan helybenhagyták,
immár az NTE-csarnokban,
86-54-re. A legeredményesebb
hazai pályán Horváth Bianka
volt 21 pontjával.
S ami talán nem annyira szokványos:
a világhálón szörfözve azt
láthatjuk, hogy mindkét kanizsai
csapat a táblázat élén áll…
P.L.
Csupa-csupa győzelem
Megkezdődtek a sakk csapatbajnokság
küzdelmei, s elsőként az
Aquaprofit NTSK makói ellenfeléhez
utazott. Nos, a bemelegítés az
elkövetkezendő nagy versenyfutásra
8,5:3,5-es győzelemmel kezdődött,
s azt majd a későbbiek döntik
el, hogy ez a siker mit jelenthet a jövőben.
A friss igazolású szlovén állampolgárságú
Alekszander Beljavszkij
mindenesetre az első táblán
rögtön csak döntetlennel nyitott, s
más váratlannak tekinthető vereség
is becsúszott. Ha a kanizsai együttes
erősorrendjét tekintjük, az oroszszlovén
játékos szinte még az első
hat táblához sem „férhet”, tehát
bombaerős az alakulat. Az más kérdés,
hogy akár a Makó, akár a Csuti
ellen győz valaki, a siker ugyanúgy
egy-egy pontot ér. S ha már az
egerszegi Csuti szóba került: november
2-án a Halis István Városi
Könyvtárban kerül sor a rangadók
rangadójára, s nagy-nagy küzdelem
várható az összecsapáson. Egy biztos,
aki hadra fogható, ott lesz kanizsai
oldalon, köztük, még ha minimális
is rá az esély, az indiai világbajnok
Viswanathan Anand is. Sok
függ attól, hogy a lapzártánkkor
még tartó világbajnoki páros mérkőzése
Vlagyimir Kramnyikkal
Bonnban meddig húzódott el…
P.L.
Vasárnap lesz a csúcs
A férfi kézilabda NB II Dél-
Nyugati csoportjában szereplő
Nagykanizsai Izzó SE legénysége
a 7. fordulóban Mecseknádasdra
látogatott, ahol a helyi
Mecsekvidéke Takarék SE
együttesével mérkőzött. Bár,
helyesebb úgy fogalmazni,
hogy macska-egér játék kerekedett
a találkozóból, s a kanizsaiak
nem Jerry-t alakították, mivel
19-14-es hazai vezetés után
37-26 kaptak ki. A vendéglátók
egyébként kispadjukon azzal az
edzővel, név szerint Czimmer
Tamással fogadták az izzósokat,
akivel az 1988/89-es NB I B-s
bajnokságot veretlenül nyerte
meg a kanizsai gárda, s jutott
fel azzal a legfelső osztályba.
No, de vissza a mába, Mecseknádasdon
a legtöbb gólt kanizsai
oldalon Ányos József (11)
szerezte, s az Izzó a hatodik helyen
áll a táblázaton.
P.L.
Alaposan beleszaladtak
Idegenből három pont. A férfi
vízilabda OB I B küzdelmeinek keretében
a XIV. kerületbe, a Szőnyi
úti uszodába látogatott a CWG Kanizsa
VSE gárdája, ahol a MAFCMM
együttesével mérkőzött. A
mindvégig kiélezett összecsapáson
végül a dél-zalai egység nyert 12-
11-re úgy, hogy bizony mindvégig
nagy szükség volt Kiss Csaba bravúrjaira
a kapu előtt. Elöl Persely
Tamás (3), Kaszper Gábor (3), Szabó
Gábor (2), Ujházi Andor (2) és
Gulyás Ábel (2) rendezte le a történéseket,
ezzel újabb értékes győzelemhez
segítve Simonka Ferenc legénységét
a tabellán. Jelenleg a harmadik
helyen állnak kilenc megszerzett
ponttal, s az ASI-Vasas és a
Kaposvári VK előzi meg őket.
Szombaton is Belgium…AVII.
Ugróköteles EB-t rendezték október
25-én Nagykanizsán a Zsigmondy-
csarnokban, ahol a magyar
színeket tíz sportoló, köztük két kanizsai
(Hárs Gergő és Szakáll Péter)
képviselte. Az esemény keretében
ünnepelte ötéves fennállását a
hazai ugrókötelesek szövetsége, s
színvonalas eseménnyel koronázták
meg a hazai szervezet kisebb
jubileumát. A hölgyek mezőnyében
harmincöten, míg a férfiaknál tizennyolcan
veselkedtek neki a különböző
idő intervallumú gyakorlatoknak,
s ezt követően derült fény a
végső győztesek kilétére. A nyolc
ország versenyzőit felvonultató
mester-tornán végül a belga egység
örülhetett igazán, hiszen míg a férfiak
mezőnyében a győztest, addig
a nőknél valamennyi dobogóst a
flamandok és vallonok országa adta.
Az Alfa-Top Sport Kötélugró
Eb-n a Szan-Dia FSC két ugrókötelese
közül Hárs Gergő a nyolcadik,
míg Szakáll Péter a tizenkettedik
helyen zárt. A versengést nagyszabású
gála zárta, melyen a helyi fellépők
mellett részt vettek a szombathelyi
és mórahalmi csapatok is.
Városi versenyek indulnak.
November 3-án rajtol és december
22-ig tart a sakkozók országos bajnoksága,
melynek meccsnapjait a
Sabján utcai belvárosi sakkteremben
tartják, svájci rendszerben –
kilenc alkalommal. Nevezni is november
3-ig lehet a nagy hagyományokkal
bíró versenyre.
November 8-tól indul a Lakófoci
torna. Lakóközösségek számára
szervezik a városban. Nevezéssel
kapcsolatos információkat a
webhazmester.hu oldalán lehet beszerezni,
s a torna helyszínéül az
NTE-csarnok szolgál majd egészen
január végéig.
Kanizsa 16 – Hirdetés 2008. október 30.
Ez év nyarán nyitotta meg kapuit Zalaegerszegen, az Európa téren a
Kyokei RelaxPont Masszázsstúdió, melynek profiljába a kézi és a gépi
masszázson túl a Kyokei gépek értékesítése is beletartozik. A stúdió e
lap hasábján tervezi rendszeresen tájékoztatni mindazokat, akik érdeklődnek
a szolgáltatás iránt.
– Honnan jött az ötlet? – kérdeztük Balaskó Katalint, a Kyokei
RelaxPont Masszázsstúdió vezetőjét.
– Egy keleten tett utazás során ismerkedtem meg a gépimasszázs jótékony hatásával.
Ott szinte természetes, hogy napközben bármikor betérhetnek az emberek
egy efféle üzletbe és rövid idő alatt felfrissülhetnek. Mondhatni: személyes
meggyőződésemmé vált, hogy egy napi tizenöt perces gépi testmasszázs menynyire
jó hatással van a szervezetre, az ember egészségére.
– A stúdióban kizárólag Kyokei masszázságyak és masszázsfotelek
találhatók. Miért pont erre a gyártóra esett a választás?
– Mielőtt belekezdtem a vállalkozásba, alaposan szétnéztem ezen a piacon,
és ár-érték viszonylatban a Kyokei termékeit találtam a legmegfelelőbbnek.
Akapcsolatfelvétel után beigazolódott a döntés helyessége, ugyanis
minden igényt kielégítő csapat áll a cég mögött.
– Miért hirdeti magát Nagykanizsán egy zalaegerszegi cég?
– Elsősorban a masszázságyak és masszázsfotelek értékesítését szeretném
a kanizsaiak figyelmébe ajánlani. Hosszabb távon azonban bízom abban,
hogy – átutazóban Zalaegerszegen – a gépi masszázs-lehetőséggel is élnek az
itt lakók. Bejelentkezni telefonon és interneten keresztül is lehet, elérhetőségeink:
Tel.:06/30/4117641, 92/317-087 – www.kyokeimasszazs.com.
Jó, ha tudja…
A gerincvelőben találhatóak a belső szervek vegetatív idegeinek irányítására
szolgáló központok, a központi idegrendszer részei. Szakaszai egy funkcionális egységet
képeznek az irányítása alatt álló belső szervekkel. Ez azt jelenti, hogy minden
rész reflektórikus módon befolyásolja a többit. Tehát, ha egy meghatározott bőrzónát
masszírozunk, akkor ez a zóna gyógyító masszázsingereket küld a hozzátartozó
megbetegedett szerv felé. E mellett a masszázsingerek a vérkeringést is erősítik, hatékonyabbá
teszik, melynek eredményeként a vér több oldott salakanyagot képes
szállítani. A testünk és annak bonyolult rendszerét rendszeresen kezelni, ápolni
kell. Ennek része a rendszeres és átfogó izom átmozgatás. Ha elhanyagoljuk,
akár komoly szervekre kiható problémákkal kell szembenéznünk!
A masszázs…
…egy olyan kezelés, amelynél kézzel és az ujjak segítségével közvetlen hatást
gyakorolnak a bőrre és a test izmaira. Amasszázs a legősibb gyógymód. Az ókorban
a kínaiak képesek voltak masszázzsal sikeresen gyógyítani, kezelni olyan betegségeket,
mint a végtagok bénulása, eszméletvesztés, szervek vizesedése, láz stb.
A jade kő…
…folyamatos energiát képes sugározni, amivel erősíti a szívet, tüdőt, és az egész immunrendszert
ellenállóbbá teszi. Javítja a veseműködést és a vérkeringést, tisztítja a
szervezetet. Amindennapi élethez szükséges energiát adja, ezen felül negatív töltésű ionokat
termel, ami segíti, gyorsítja a sejtek anyagcseréjét, regenerációját, ezáltal lassítva
az öregedési folyamatot. Csökkenti a magas vérnyomást, növeli a termékenységet.
Kyokei masszázsstúdió Zalaegerszegen
Hirdetés