Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.84 MB
2020-12-09 11:10:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
493
950
Rövid leírás | Teljes leírás (351.15 KB)

Kanizsa 2008. 041-043. szám december

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XX. évfolyam 41. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2008. december 4. Kanizsa
Kattintson rá!
www.
kanizsaujsag.
􀃜 hu
A kiskanizsai Szent Flórián
téri óvoda elbontására 765 aláírást
adott át Marton István polgármesternek
Rodek Györgyné,
Horváthné Polai Mária és Szerdahelyi
László kiskanizsai lakosok.
A petíció átadásán jelen
volt a városrész két önkormányzati
képviselője, Polai József
és Tóth Nándor.
Polai József városatya elöljáróban
hangsúlyozta: nagyon
rossz állapotban van az épület,
nyolc éve nem nyúlt hozzá senki.
Ablakait valakik kitörték, és
azon közlekednek ki-be.
Tóth Nándor a részönkormányzat
elnöke a lakossági kezdeményezéssel
kapcsolatban
megerősítette, az ügyet felkarolta
a Polgári Olvasókör és a részönkormányzat.
Személy szerint
azért támogatja a beadványban
megfogalmazottakat, mert minden
sorával egyetért, hiszen a város
nehéz helyzetében nem jelentene
anyagi kiadást az épület elbontása.
Azt is tudják, vannak az
ügynek ellenzői is.
Rodek Györgyné véleménye
szerint nincs olyan falu, amelynek
a központja úgy nézne ki,
mint ez az épület. Tisztelik a
múltjukat, többen felajánlották,
hogy növényeket ültetnek társadalmi
munkában a helyére annak
érdekében, hogy a területet ne
használja senki parkolónak. Egy
vállalkozó ingyen lebontaná, és
elszállítaná az anyagot.
Szerdahelyi László szerint az
épület Kiskanizsának egy szégyenfoltja,
veszélyes mellette a
közlekedés. Már huszonöt évvel
ezelőtt sem kellett a műemlékvédelmi
hivatalnak, azt válaszolták,
tegyenek vele a kiskanizsaiak
azt, amit akarnak. ő azt javasolta,
állítsák fel a megüresedett
területen Hunyadi János
szobrát.
A jelenlévők Deák-Varga Dénes
városi főépítész véleményére
is kíváncsiak voltak, aki elmondta,
furcsa lenne, ha egy főépítész
Kiskanizsa legrégebbi épületére
azt mondaná, hogy nem érték,
főleg akkor, ha tudjuk, mi volt a
funkciója, milyen értékei vannak,
és hogy néz ki. Az „érték”
független attól, hogy védett vagy
sem. Nem egyedi esetet említenek
a jelenlévők – tette hozzá –
országosan is az történik a hasonló
korú műemlékekkel, amit a
jelenlévők szeretnének. Az egyik
fél le akarja bontani, a másik pedig
meg akarja menteni. A főépítészt
meglepte, hogy a bontás
után felajánlanának társadalmi
munkát az emberek, most meg
nem, pedig gazos az udvara. A
segítségét kérőket Marton István
polgármester meghallgatta, és
azt a választ adta, hogy épületfelújításra
maximum negyvenmillió
forint erejéig van pályázati
lehetőség. Bizottsági szakaszba
utalja a kérdést, s majd februárban
döntést hoz a közgyűlés.
Attól is tart a polgármester, öszszecsapnak
az indulatok, és hamarosan
jönnek a bontás ellenzői
is, hiszen a település legrégibb
épületéről van szó.
Bakonyi Erzsébet
Aláírások az óvoda elbontásáért
A Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Szakközépiskola 18
millió forint támogatást nyert a
Tempus közalapítvány Comenius
pályázatán a 2008-2010-es
időintervallumra. A pályázat elnyerésével
külföldi projekttalálkozókra
nyílik lehetőség az iskola
diákjai és tanárai számára,
akik az első ilyen találkozón már
részt vettek Berlinben.
A Thúry SZKI-t, és egyben Magyarországot
nyolcan képviselték a
német fővárosban, Berlinben: az intézmény
projektkoordinátora,
Rábavölgyi Attila, kollégái,
Matuczáné Babits Veronika és Úr
Zoltán, valamint a diákok, Berta
Bernadett (13. n), Oláh Alexandra
(12. n), Páli Jennifer (12. c), Schróth
Viktória (12. n) és Takács Gyula (13.
n). ők maguk mesélték el élményeiket
a média képviselőinek.
A projekt címe „EUtópia”, lényege,
hogy kérdőívek segítségével
megismerjék a 14-18 éves korosztály
véleményét, tudását és jövőképét
az Európai Unióról. Ezeket
a kérdőíveket állították össze a
Thúry diákjai további öt ország –
Franciaország, Németország,
Olaszország, Spanyolország és
Törökország – diákjaival közösen.
A gyerekeket csoportokba osztották,
két-két ország képviselői alkottak
egy-egy csoportot, s kaptak
két-két témát, mint például gazdaság,
kultúra, életmód, politika. A
magyarok a franciákkal dolgoztak
együtt, s az volt a feladatuk, hogy
a már meglévő kérdéseiket összeegyeztessék,
rangsorolják, és megbeszéljék
az átfedéseket, valamint
a nem odaillőket, nem megfelelőket
kiszűrjék – így kaptak 120 kérdést
témakörönként.
Úr Zoltán meglátása szerint az,
hogy különböző országokat próbálnak
együtt dolgoztatni, már magában
egy kisebb feszültséget
okoz a nyelvi korlátok és a kultúrák
különbözősége miatt, hiszen
ezek az emberek meglehetősen eltérő
előképpel és ismeretekkel rendelkeznek
az Európai Unióról.
Rábavölgyi Attila elárulta, hogy
már 2000 óta léteznek az adott iskolák
közti kapcsolatelemzési lehetőségek,
ez a projekt 2006-ban
került először terítékre, de nem
kaptak támogatást hozzá, így újra
próbálkoztak. A két tanév során
négy projekttalálkozóra kerül sor,
a berlinin már túlvannak, a következő
március végén Koniában
(Törökország), a jövő őszi itt,
Nagykanizsán lesz, míg 2010-ben
a záró találkozó Olaszországban
kerül megrendezésre.
A programokról Matuczáné Babits
Veronika beszélt: sok időt töltöttek
a feladatokkal, így csupán
egy másfél órás buszos városnézésre
volt lehetőségük, valamint
egy kirándulásra a projekt többi
résztvevőjével együtt Volksburgba,
a „német népautó” városába,
amely mindenkinek nagy élmény
volt. A közös vacsorák is meghozták
a hozzájuk fűzött reményt: oldották
a hangulatot, és megismerhették
egymás kultúráját.
A diákok büszkén és nagy
örömmel mondták el, hogy óriási
lehetőség számukra ez a program
mind a nyelvtudás csiszolása,
mind Magyarország képviselése
szempontjából. Jól érezték magukat
a francia delegációval is, a kezdeti
– főként nyelvi – nehézségek
ellenére hamar összekovácsolódott
a kis csapat, találtak közös témákat,
így a munka is jobban ment.
S.E.
Kanizsa 2 – Krónika 2008. december 4.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A Bedő Albert utca névadójáról
városunk jelentékeny erdész
társadalma jól tudja ki volt, mit
alkotott, mekkora jelentőséggel.
Nekünk, laikusoknak is illik
azonban tudnunk, nem ok nélkül
hívták őt életében „a magyar- és
horvátországi erdők királyának”.
Ám minket az is érdekel,
miben követendő példakép a
szakmán kívüliek számára?
Huszonegy évesen került el
szülőföldjéről, munkája javarészt
a fővároshoz kötötte. Ám bármilyen
magas polcra került (fő-erdőmester,
államtitkár, akadémikus),
nem felejtette el népét és
szülőföldjét. Amikor a századfordulón
a szegénység miatt a kivándorlás
sújtotta a székelységet,
hozzá hasonló hűséges társaival
a tettek mezejére lépett. ,,Nem lehet
kétség abban, hogy az a virágzó
polgári jólét, melyre a székely
népnek úgy hivatásánál és
értelmiségénél fogva, mint földjének
természeti minősége alapján
jogosultsága van, s melynek
elérhetésére dolgozni most ide
jöttünk, elérhetővé is válik, ez a
nép, melynek most a megélhetés
eszközeinek megnyeréséért súlyos
küzdelmeket és nélkülözéseket
kell viselni, megmentve lesz
önmagának, a magyar nemzetnek
s az emberi kultúra szolgálatának.
A kongresszus dolgozni
jött annak a népnek mentésére.”
– tűzte ki a célt a Székely Kongresszust
megnyitó beszédében.
Díszsírhelyre tarthatott volna
számot magas címei miatt a Fiumei
úti temetőben. Végakaratában
mégis hazavágyott Sepsikálnokra,
édesanyja mellé temették. Sírjától
nem messze egy közel hatszáz éves
óriástölgy babonázza meg az embert.
Ennek a Sepsiszentgyörgy közeli
apró településrésznek ma mintegy
ötszáz lakosa van. Iskolájának
falán egy mosolygós Bedő-dombormű,
a mezőtúri erdészeti szakiskola
ajándéka, az ásotthalmi iskola
szobrot hozott a falucskába. Mert a
magyar erdészek számon tartják
Bedő Albertet, elzarándokolnak
hozzá, és amikor négy éve, december
5-én az összetartozásról kellett
szavazni, ők igennel szavaztak.
P.J.
Kanizsai
utcák
Az EU-kérdőív összeállítói: thúrys diákok
A Zsigmondy-Széchenyi SZKI
könyvtárában bemutatták az intézmény
gondozásában megjelent
Kanizsai Szirmok című verseskötetet.
A kötet kiadását első alkalommal
három-négy évvel ezelőtt hirdették
meg diákköltők számára.
Az idei kiadványban már nemcsak
zsigmondysok szerepelnek, hanem
a város középiskolásai is jelentkezhettek
műveikkel.
Köszöntőjében Bene Csaba intézményigazgató
kiemelte: fontosnak
tartja, hogy értékvesztett világunkban
az ilyen értékek mellett megálljunk,
elgondolkodjunk és lássuk azt,
hogy azért vannak olyan ifjak, akik
számára nemcsak az az érték, amit
pénzért megvásárolhatnak, hanem
az is, ahogyan kifejezik gondolataikat,
belső érzelmi világukat.
Dr. Márkus Ferenc tanár dicsérettel
és elismeréssel szólt a kis kötet huszonkét
szerzőjéről, és mindazokról a
tanárokról, akik elindítói és szervezői
voltak a megjelentetésének.
B.E.
Kanizsai Szirmok
Kanizsa 2008. december 4. – Hirdetés 3
Kanizsa – 4 Városrész 2008. december 4.
A 6-os számú választókerület
lakókörzete összekötő kapocs a
keleti városrész és a belváros között.
A lakótömböket szépen
gondozott parkok övezik és közösségi
összefogással mindig
újabb eredményeket érnek el az
itt élők a városrész fejlesztésében
dr. Károlyi Attila önkormányzati
képviselő irányításával.
– Kezdettől fogva komolyan vettem
a fogadóóráimat, mert nagyon
fontos dolog, hogy az emberek
számíthatnak arra, hogy minden
második hét szerdáján délután
öt órakor megjelenik a képviselő a
Kőrösi iskolában – véli dr. Károlyi
Attila önkormányzati képviselő. –
Itt tartunk mindig egy fórumot.
Előfordult, hogy nem fértünk be a
terembe, annyian voltunk a Bartók
út 1. szám alatti tízemeletes épület
kilakoltatása ügyében. Külön
megköszöntük az IKI igazgatójának
Kámán László úrnak és Marton
István úrnak, továbbá mi is
közreműködtünk abban, hogy a
napokban az utolsó lakó is elhagyta
a házat. A Jóisten is segített
bennünket, hogy az épület kiköltöztetése
zökkenőmentes volt és
mindenki megfelelő elhelyezést
kapott. A jövőben valószínűleg
megváltozik a Bartók út 1. szám
alatti épület arculata. Először
mondom ki most, hogy szeretném,
ha például ebből az épületből egy
motel lenne, előre is gondolva arra,
hogy 2009. szeptember 20-án
eldördül a MotoGP startpisztolya
Sávolyon és szeretnénk, ha egy
olyan vállalkozó venné meg az
épületet, aki esetleg – két-három
szintet visszabontva belőle, lévén
ez egy irdatlanul nagy épület – egy
motelt építene. Abban a pillanatban
már megváltozik a struktúrája
és funkciója az épületnek. Mindez
olyan változást is magával hozhat
például, hogy a Thúry-szobrot is
át kellene helyezni a tér egy frekventáltabb
pontjára. Eddig sem a
legjobb helyen volt ez a szobor,
mert kissé eldugott helyen áll, és
talán jobb lenne a tér másik oldalára
áthelyezni. Jól ismerem a városrész
lakóinak gondjait, mert elmegyek
a fogadóórára és elmondják,
ha nem világít a lámpa, vagy
ha a járdát kell megjavítani. Vagy,
ha nincs buszváró, vagy ha az idős
nénik bent állnak a sárban, akik
virágot árulnak. Még azt is, ha
nincs vécé a Thúry téri játszótéren.
Gondját-baját viseljük ezeknek
az embereknek azért, mert ha
én vállalkoztam arra, hogy képviselem
az itt élők érdekeit – és akár
a közgyűlésben is felvetem a gondjukat
– mindezt azzal hálálják
meg, hogy eljönnek a következő
fogadóórára is.
– Milyen eredményekkel büszkélkedhet
ez a városrész?
– Mondhatom, hogy egyenesen
nő a fűszál a 6-os számú választókerületben.
Ez nem azt jelenti,
hogy háromnaponként lenyírják,
hanem azt, hogy gondozott, szép
és virágos a lakókörzet. A tereket
és utcákat karbantartják, és azok
a kis műtárgyak, amelyeket e két
év alatt elhelyeztünk a buszvárótól
a fogadalmi kereszt kerítéséig,
mind azt bizonyítják, hogy az ott
élő emberek közösségnek érzik ezt
a választókerületet. Nemrég voltam
a Kodály utcai idősek házában
egy kis ünnepségen és ott is
érezte az ember a felé sugárzó
szeretetet. Oda például egy klubszobát
rendeztem be bútorral. Mi
a mi eredményünk? Az, hogy a mi
választókerületünkben minden
rendben van! Ugyanakkor a lakosság
részéről nagyon nagy
igény egy közösségi ház kialakítása,
amely a Kőrösi iskola felújításával
megtörténik. Számomra
központi kérdés a tanmedence és
az iskolafelújítás. Nem akarom
úgy abbahagyni ezt a négyéves
ciklust, hogy nem újítjuk fel a
Kőrösi iskolát és nem építjük meg
a tanmedencét. A város lakossága
is ragaszkodik hozzá, mert ez
nemcsak a Kőrösi iskola és a
Csokonai utca tanmedencéje lesz,
hanem az egész keleti városrész
tanuszodája kell, hogy legyen.
Ezért lobbizunk, méghozzá kormányszinten,
tehát ez nagyon komoly
dolog: 4-500 milliós beruházás.
Emellett például egy járdát
is kell építeni, ami átszeli a Thúry
teret. Apró dolgokat csinálunk, de
mindegyik azt hirdeti, hogy ott
egy közösség él, a képviselő pedig
a közösségért. Tehát, ha ez a két
beruházás indul – az iskolafelújítás
a tanmedencével, és a
motel építtetése – mindez nemhogy
a választókerületnek, de
még Nagykanizsának is úgymond
nagy falat. És ezért harcolunk –
szögezi le a képviselő.
– Valamikor a Szemere utcában
laktam a bútorgyár mellett és onnan
kerültem a Bartók Béla utcába,
ahol immár két évtizede lakom
– mondja Tóth József nyugdíjas. –
Miért jó itt lakni? Kérem szépen,
rendezett a terület, jó a társaságiközösségi
élet. Amíg dolgoztam,
akkor is közösségi ember voltam,
és ezt a tevékenységet nem hagytam
abba, mert hetvenhét éves korom
ellenére aktívan bekapcsolódok
a közéleti munkába. A lakosság
érdekeit képviselem és a felmerült
problémákat közvetítem dr.
Károlyi Attila önkormányzati képviselő
felé, aki egyben a választókerület
képviselője.
– Mi foglalkoztatja leginkább a
lakótelepen élőket?
– Részben a helyi közlekedés, továbbá
azt tapasztalom, hogy az ott
lakók is szeretik a szépet, hogy kultúrált
környezetben éljenek. A
buszváró áthelyezése hosszú ideig
nem történt meg, de a képviselő úr
segítségével megoldódott a buszváró
áthelyezése a víztorony mellett,
a Teleki utcába. De említhetek egy
másik példát is: a Rózsa utcában
az úttest mellett a pázsiton árulták
a nénik a virágot. A képviselőnk elintézte,
hogy imár gyönyörűen kikövezett
részen, kulturált módon
árulhatják a virágot és nem kell
nylon takarót leteríteni a fűre, attól
tartva, hogy tönkremennek a virágok.
Korábban a Thúry-szobor egy
„dzsungelben” volt, de a környékét
kitisztították, úgyhogy most már
méltó környezetben lehet ott ünnepségeket
tartani, ezáltal is emelve
a város színvonalát. Vagy itt van
egy másik példa: a Rózsa és Attila
utcák sarkán van egy kereszt. Egy
hölgy a saját pénzén lefestette, de a
keresztet egy rozoga kerítés vette
körül. Ekkor szintén a képviselő úrhoz
fordultam, aki azt mondta: Józsi
bátyám november elsejére el
lesz intézve. S, amikor november
elsején elsétáltam arrafelé, láttam,
hogy a tájba és az emlékkereszthez
illő kerítés lett „odavarázsolva”.
– Az itt élők mennyire óvják lakókörnyezetüket?
– Egyesek szeretik a szépet, mások
pedig nem igazán törődnek a
renddel: eldobják a cigarettavéget,
a szemetet, de jómagam is azon fáradozom,
hogy a lakók még szebb
környezetben éljenek. Találkoztam
egy nénivel, aki a templomba igyekezett,
és azt mondta: jártam arrafelé,
ahol van a kereszt. Hát, micsoda
szép lett! Majd virágot is viszek
oda. És tényleg, azóta már virágokkal
van körülvéve az egész
feszület, úgyhogy tényleg nagyon
szép az emlékkereszt közvetlen
környezete is.
Kókainé Hámorszki Éva, a
Kőrösi Csoma Sándor Általános
iskola igazgatója szerint összekötő
kapocs ez a körzet a keleti városrész
és a belváros között.
– Az utóbbi időben több változás
is történt: az egyik, hogy itt megszűnt
a buszjárat, kivitték a Teleki
útra. Először tartottunk ettől a
megoldástól, de úgy tűnik, hogy
mégis beválik. Nekünk jobb így,
mert csendesebb lett az iskolánk
környéke. Az iskolával kapcsolatos
továbbá, hogy – a képviselő úrnak
köszönhetően – az intézmény elé
készült egy védőkorlát, ami megakadályozza
azt, hogy a gyerekek
kiszaladjanak az utcára, ahol elég
nagy a gépjárműforgalom. Fontosnak
tartom megemlíteni, hogy
iskolánk voltaképpen ennek a lakókörzetnek
úgymond a kulturális
központja is. Olyan ígéretet kaptunk
a képviselő úrtól, hogy – a mi
elképzelésünket figyelembe véve –
bead egy pályázatot az iskolafelújításra.
Azt az információt
kaptam tőle, hogy ezt – úgy tűnik
–, hogy a város is támogatja, és elkülönítettek
már egy alapot az
iskolafelújításra. Úgy tervezzük,
hogy – mivel már most is e városrész
kulturális központja az iskolaépület
–, ha sikerül a felújítás, akkor
nagyobb közösségi terek jöhetnek
létre, ahol a körzetben lakók
akár könyvtári szolgáltatást, akár
különböző kis pódiumelőadásokat
meghallgathatnak, akár kisebb zenekarok
bemutatkozhatnak, továbbá
kiállításokra adhatunk majd lehetőséget.
Az egyik változat szerint
a két épületet kötnénk össze egy tetővel,
mivel itt van egy U-alakú
rész az udvaron, és az lehetne egy
közösségi tér, ahol eső esetén is
tudnánk előadásokat, ünnepélyeket
és különböző kulturális rendezvényeket
tartani. Ez lenne a kisebb
beruházás, ha kevesebb pályázati
pénzt nyernénk, míg végső célként
a nagyobb beruházás egy tetőtér
ráépítés lenne.
Gelencsér Gábor
„Hídszerepben” a keleti városrész
és a belváros között
Kanizsa – Szabad 2008. december 4. vélemény 5
Csirkefogak
(Szösszenetek a kétszínűségről
és az emberségről)
Első történet
A főváros proletárkerületében, Kádár (Csermanek) János kedvencében,
Angyalföldön található a Lehel téri templom tőszomszédságában a Rampa
söröző. Na, itt aztán tényleg vegyes a vendégfelhozatal. Az egykori
munkásőrök alapból megkülönböztethetőek a barikád túlsó oldalán állókkal.
Az egyik asztalnál a Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap olvasása dívik, a
másiknál a Népszabadság és a Népszava az úr. Van, aki ATV Híradót akar
nézni, más az ECHO-ra és a Hír tv-re esküszik. A rendőri ellenőrzések mindennaposak.
Csak pénteken nincsenek. Pedig este hat körül menetrendszerűen
megjelennek a Szabolcs utcai roma fiatalok – átlagéletkor 15-16 év – és literszám
vedelik a buli előtti szilvapálinkákat, óriási lármát csapva az italszalonban.
őket soha nem igazoltatták. Bezzeg október 22-én Csabi bácsit, az 1956-
os hőst, aki valahogy nem szereti – ki érti? – a kommunistákat, ott volt 2002-
ben az Erzsébet híd elfoglalásakor, 2006-ban a Kossuth téri őszi demonstrációkon,
majd az Astoriánál a brutális rendőrattak idején. Most igazoltatták,
majd bevitték – minden ok nélkül – a kapitányságra. Ott tartották órákon át,
végül kiengedték azzal, hogy másnap ne menjen sehová(!), maradjon otthon és
adja meg az otthoni telefonszámát, mert ellenőrizni fogják. 2008-ban.
Elképedve hallgattam (a bizonyítékot meg is mutatta).
Na, ebben a korcsmában a mindenes Zsolti. Árva, nagyhangú, hajléktalan gyerek,
aki leszedi a poharakat, lemossa az ablakot, feltakarít, utcát seper, tévét állít és
politizál. Mindezért kap naponta 500 forintot és télvíz idején bent alhat éjszaka a
székeken, nem kell fagyoskodnia az aluljáróban. Hihetetlen figura. Mindig annak
van igaza, aki éppen beszél. Ha valaki Gyurcsányt szidja, akkor máris mondja: diófejű.
Ha valaki Orbánt, akkor annak van igaza, és persze minden politikus lop. Ez
még nem is baj, de az egymást váltó két csapost is olyan szépen mószerolja a háta
mögött és a másik előtt – miközben lesi minden kívánságukat egy potya fröcscsért
cserébe –, hogy az már egészen zseniális. Akétszínűség etalonja.
Zsolti elmehetne politikusnak. Nagy karrier előtt áll.
Második történet
Kedden – elég fontos ügyben – Kaposvárra kellett (volna) mennem. Nem
aludtam el, a fél hetes indulásra háromnegyed hatkor már a Keleti pályaudvaron
voltam. Kerestem a kiírást, hogy melyik vágányról indul a vonatom.
Sehol semmi, de egyre többen bámultunk bambán a kijelzőre. A hangosbemondó,
amely máskor másodperceként zengi ugyanazt az információt, most
megkukult. Ahogy körbenéztem megannyi álmos és értetlen arcot láttam.
Nosza irány az INFORMÁCIÓ. Zárva. Naná, mikor legyen nyitva? Hét óra.
Egy vonat nem sok, de annyi sem érkezett, vasutas sehol. Fél nyolcra kiderül
– miközben mindenki megfagyott – hogy leszakadt a felső vezeték, ezért senki
sem tudja, mikor indul egyáltalán vonat. Hogy az ég szakadt volna rájuk.
Sokunknak lett volna esélye busszal menni, ha korábban megtudjuk a tényt.
A MÁV-ot, mint az utolsó állami vagyontárgyak egyikét most akarják
privatizálni. Lesz dolga az új tulajnak.
Harmadik történet
Vannak olyan életutak, amelyek azt bizonyítják, hogy nagy traumák, kilátástalan
élethelyzetek után is létezhet visszatérés. Emlékezzünk csak Csík János 2002-
es autóbalesetére, amikor a kitűnő népzenész hónapokig feküdt kómában a
kecskeméti kórházban. A népzenész, néptáncos, táncházas világ elitje egy belterjes,
zárt közösséget alkot. Ott sincs mindenki jóban a másikkal. Mégis Csík Jani
kórtermének kilincsét egyre másra adták egymásnak a muzsikusok. A prímások
húzták, csak húzták kedvenc nótáit és láss világ csodát, Jani felébredt, felépült és
már új lemezt is kiadtak. Deus ex machina.
Kató Zoltán, a Bikini, az R-GO egykori muzsikusa más jellegű, de tartalmában
hasonló utat járt be. De erősebb volt mindenkinél. Hosszú szünet
után újra felvette a szaxofonját és húsz év zenei összegzését adta ki
szólólemezen.
Kodálynak – mint mindenben – igaza volt. Zene nélkül nem lehet élni.
Hála Istennek.
Csúri Ákos
Nagykanizsa közgyűlése az elmúlt
időszakban többnyire nem a város
problémáival foglalkozott. Minden
erejével a másik oldal egy-egy szereplőjének
lejáratására koncentrál.
A közgyűlés a teljes kompromiszszumképesség
hiányáról tesz tanúbizonyságot
hétről-hétre. A vélt és valós
sérelmek áradata lepi el a közgyűlést
az érdemi munka rovására.
Bárdosi képviselő úr nyilatkozata,
valamint egy nappal később az
MSZP és MSZDP sajtótájékoztatója
az eddigiekhez képest agresszívabb
módon fogalmaz a kórházzal kapcsolatban.
Nevezetesen a kórház főigazgatóját
lemondásra szólítják fel,
ellenkező esetben javasolja, hogy a
közgyűlés mentse fel a főigazgató
urat.
A közgyűlés munkáját, a testület
a kórházzal kapcsolatos tevékenységét
nyomon követve döntöttem
úgy, hogy ezzel kapcsolatos véleményemet
megfogalmazom. Mit is
tett a képviselőtestület 2006 októberétől
a kórházzal kapcsolatosan?
Ez a testület mentette fel minősített
többséggel Dr. Szabó Csaba főigazgató
urat.
Hat héttel később többségi szavazattal
választotta meg benyújtott
pályázata alapján Dr. Kovács József
urat főigazgatónak.
Ezt követően rövid időn belül a
testület folyamatos „segítségadását”
tapasztalhattuk. Mire gondolok?
Az egészségügyi reform, a
kórházi ágy- és létszám leépítések
idején részvételükkel oly módon
„segítették” a kórházat és az intézmény
vezetőjét, hogy a megmentés
érdekében tartott demonstráción,
ön is képviselő úr társaival együtt
többségében távol maradtak.
A nagykanizsai kórház főigazgatójának
folyamatos támadása megnyilvánult
abban, hogy összesen öt
alkalommal hívtak össze soron kívüli
közgyűlést. Számtalanszor utaltak
ilyenkor az egri kórházban végzett
főigazgatói tevékenységére. Ma már
bevallhatnák, hogy a Heves megyei
kórházban történtekkel kapcsolatos
minden vádjuk hamvába holt. A
Legfelsőbb Bíróság hozott ítélete a
kórház főigazgatóját teljes körben
rehabilitálta, felmentése szabálytalan
volt. Számomra gyanút keltőek
az események! A Heves megyei közgyűlés
a kórházigazgató távozását
követően tudta elindítani a kórház
működési privatizációját, melynek
viharos történését a Hospinvest-tel
kapcsolatban gondolom önök is ismerik.
Remélem, hogy nem ugyanilyen
sorsot szánnak a Kanizsai Dorottya
Kórháznak, az ellátásra szoruló
betegeknek, és kiszolgáltatott
helyzetet az itt dolgozóknak.
A kórházra vonatkozó megállapításaik
sértőek. A szakmai munkáról
tett megalapozatlan kijelentésekkel
támadják az orvosokat, a betegágy
mellett dolgozókat. Azokat, akik nap
mint nap fáradhatatlanul, önként,
túlmunkát is vállalva végzik a kórházba
került betegek gyógyítását.
A Fül-Orr-Gégészeti osztállyal
kapcsolatban figyelmen kívül hagynak
tényeket. Emlékezniük kellene
arra, hogy az előző osztályvezető
főorvos még Dr. Kovács József kinevezése
előtt adta be felmondását
és távozott intézetünkből. Az orvosi
ellátottság az országon mindenhol
– és nem csak a gégészeten – jellemzően
napról-napra romlik. Egyre
többen végzik tevékenységüket a
jobban fizető magyarországi magánvállalkozási
formában.
Országos jelenség, hogy a friss
diplomás orvosok közül sokan külföldre
mennek dolgozni, az itthon
maradottak közül pedig sok a pályaelhagyó.
Jelenleg az egészségügyi
rendszerből közel 4000 orvos
hiányzik. Az orvosi korfa elöregedő.
Tisztelettel kérem a sajtótájékoztatón
elmondottakhoz fűzött véleményem
átgondolását.
Tisztelettel:
Dr. Baranyi Enikő, gyermekorvos
Gondolatok az MSZDP és az MSZP
2008. november 17-i sajtótájékoztatójáról
– ami abból kimaradt
Szomorúan olvasom Kocsis Katalin
és Csúri Ákos „pengeváltását”,
mert éppen József Attila időszerűsége
vész el a sok bába közt.
Egyesületünk alapító elnöke, Dezső
Ferenc nem véletlenül választotta ki
a költő születésének 100. évfordulóján
a Fő utcán kiplakátolt verssorok
közül a következőket: „Adj emberséget
az embernek, adj magyarságot
a magyarnak!” „én nem így
képzeltem el a rendet, lelkem nem
így honos. Nem hittem létet, hogy
könnyebben tenghet, aki alattomos”
Legfontosabbnak ezt tartotta: „Adjátok
meg a munka örömét!” Három
és fél éve nem gondoltuk volna,
hogy ma még húsbavágóbbak József
Attila felkiáltásai. Senkinek
sem engedhetjük, hogy eltereljék a
figyelmünket arról, ami egyre több
embert foglalkoztat.
Kóré Péter,
Nagykanizsai Polgári Egyesület
A munkanélküliség és József Attila
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 42/2007.
(IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról szóló
helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi
üres - helyreállított ill. felújított önkormányzati bérlakások
bérleti jogának szociális alapon történő elnyerésére:
Egyedülállók részére:
Nagykanizsa, Csengery u. 88. II. em. 43.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése:
városi terület. Alakás épületen belüli fekvése: II. emeleti
lakás. Alakásbérleti díj összege: 14.940 Ft. Abérleti jogviszony
időtartama: 5 év. Alakás megtekintésének időpontja:
2008. december 9. 14.00-15.00 óráig
Legfeljebb négy fős háztartás részére:
Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: peremterület. Alakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 11.266
Ft. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év. Alakás megtekintésének
időpontja: 2008. december 9. 9.00-10.00
óráig
Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege:
15.796 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2008. december 9. 10.00-
11.00 óráig.
Nagykanizsa, Petőfi u. 42. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 15.444
Ft. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év. Alakás megtekintésének
időpontja: 2008. december 9. 9.00-10.00
óráig.
Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/C. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege:
16.694 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2008. december 10. 9.00-
10.00 óráig
Önkormányzati bérlakások nem szociális alapon
történő bérleti jogának elnyerésére
Helyreállított, ill. felújított
Cserére:
Nagykanizsa, Csengery u. 56. fsz. 6.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése:
udvari lakás . A lakásbérleti díj összege: 17.730 Ft. A
bérleti jogviszony időtartama: eredeti szerződéssel megegyező.
A lakás megtekintésének időpontja: 2008. december
10. 10.00-11.00 óráig.
Nagykanizsa, Rózsa u. 11. V. em. 33.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: V. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege:
23.815 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: eredeti szerződéssel
megegyező. A lakás megtekintésének időpontja:
2008. december 10. 9.00-10.00 óráig.
Az együtt költözők számának korlátozása nélkül:
Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. X. em. 61.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: X. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege:
32.340 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének időpontja: 2008. december 10. 9.00-
10.00 óráig.
Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/A. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: belváros. Alakás épületen belüli fekvése: földszinti
lakás. Alakásbérleti díj összege: 28.490 Ft. Abérleti
jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2008. december 10. 14.00-15.00 óráig.
Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/1/11.
A lakás alapterülete: 52 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: első
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 28.288 Ft. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2008. december 10. 9.00-10.00 óráig.
Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/2/14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: II.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 39.168 Ft. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2008. december 10. 9.00-10.00 óráig
Nagykanizsa, Fő u. 8. 2/2/6.
A lakás alapterülete: 89 m2, szobaszám: 2 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: II.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 44.945 Ft. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2008. december 9. 12.00-13.00 óráig
Nagykanizsa, Fő u. 8. 5/1/6.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: I.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 31.815 Ft. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2008. december 10. 9.00-10.00 óráig.
Felújítandó:
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. 3/1/18.
A lakás alapterülete: 42 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: komfort nélküli. A lakás településen
belüli fekvése: peremterület. Alakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 5.838
Ft. Abérleti jogviszony időtartama: 5 év. Alakás megtekintésének
időpontja: 2008. december 9. 14.00-15.00
óráig
Nagykanizsa, Kisfaludy u. 33. fsz. 6.
A lakás alapterülete: 15 m2, szobaszám: fél szobás,
komfortfokozata: komfort nélküli. A lakás településen
belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése:
udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 1.995 Ft. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2008. december 10. 11.00-12.00 óráig.
Felújítandó - cserére:
Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szobás,
komfortfokozata félkomfortos. Alakás településen belüli
fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 9.800 Ft.
A bérleti jogviszony időtartama: eredeti szerződéssel
megegyező. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.
december 9. 10.00-11.00 óráig.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. 1/1/13.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás,
komfortfokozata: félkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: peremterület. Alakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 9.328
Ft. A bérleti jogviszony időtartama: eredeti szerződéssel
megegyező. A lakás megtekintésének időpontja: 2008.
december 9. 14.00-15.00 óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfogadó)
lehet benyújtani. Pályázatok benyújtásának
határideje: 2008. december 19.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot
hirdet továbbá az alábbi, Garzonházban lévő üres
önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/
élettársak jogosultak lakásigényük végleges rendezéséig,
de legfeljebb 60 hónap időtartamig, elhelyezésük
átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony
időtartama: maximum 60 hónap
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony
időtartama: maximum 60 hónap
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:
14.952 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony
időtartama: maximum 60 hónap
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony
időtartama: maximum 60 hónap
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony
időtartama: maximum 60 hónap
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél
szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati
díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60
hónap.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony
időtartama: maximum 60 hónap.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfogadó)
lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
A lakások megtekintésének időpontja: 2008. december
9. 14.00-15.30 óráig
Pályázatok benyújtásának határideje: 2008. december
19.
Csákai Iván, Bizottsági elnök sk.
Pályázat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon való elnyerésére
Kanizsa – 6 Városháza 2008. december 4.
Kanizsa – 2008. december 4. Városháza 7
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865,
balogh.laszlo61@chello.hu.
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/2687/2008. számú Nagykanizsa Magyar u. 30. szám alatti 146. hrsz-ú ingatlanon
a 146/A/6. hrsz-ú társasházi lakás utcai homlokzatán átalakított nyílászárók
fennmaradási engedélyezési ügyében a benyújtott kérelmet elbírálta és
döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal
valamint a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma
jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi
úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény a november 24-én kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2687/2008., tárgya: használatbavételi
engedély. A kérelmező ügyfél neve: Hegyeshalmi Sándor. A kérelemmel
érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú)
ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 146., 144. hrsz-ú és 147.
hrsz-ú társasházi ingatlan, valamint a 148/1. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Értesítjük a város idős lakóit, hogy december 9-én, kedden 10 órától 12
óráig a Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
Pályázati hirdetmény a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban
megüresedett 1 db lakás bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet
a: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található Nyugdíjasházban
lévő bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 19. 12.00 óra. Helye:
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó.
A licitálás időpontja: 2009. január 2. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott
időre.
A bérlemény leírása: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett
szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség. Megtekinthető: 2008. december
15. 13.00-15.00 óráig. A bérlemény nem örökölhető!
A pályázaton való részvétel feltételei:
Személyi feltételek: pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi
nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy
legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket
vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati
feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
Egyéb feltételek: pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/,
aki/k/ pénzadományt ajánl fel, önkormányzati bérlakását ajánlja fel.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/
k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó
havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati
bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját,
csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak
pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit,
minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát
határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással
meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló összege: Nk, Kodály
Z. u. 10/A. I/14. esetében 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000
Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést az Ingatlankezelési
Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormányzati
bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követő 15 napon
belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti
szerződést nem ezen határidőn belül nem köti meg, a bérleti szerződés megkötésének
lehetőségét elveszíti.
Dr. Csákai Iván, bizottsági elnök
Építéshatóság - Eötvös tér 16. Képviselői fogadóórák
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/759-10/2008. számú tárgybeli építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet
elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett
ingatlannal valamint a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak
száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi
úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az
alábbiak szerint. A hirdetmény 2008. november 21-től kerül kifüggesztésre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. ügyszáma: 6/759/2008., tárgya: építési engedély.
A kérelmező ügyfél neve: Németh Tamás. A kérelemmel érintett ingatlan
valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok
(hatásterület): Nagykanizsa 649/6. és 649/7. hrsz-ú társasházi ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös tér
16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatóság - Petőfi S. u. 112/a.
Idősügyi tanács - fogadóóra
Nyugdíjasházi bérlakás-pályázat
Kanizsa – Párt-m 8 mérleg 2008. december 4.
A választás, a program hiánya
Focinyelven szólva, Nagykanizsán
már a kezdő rúgással is baj
volt.
Öszöd után a kanizsai polgár is indulatból,
és nem az értékrendjének
megfelelően szavazott a 2006-os önkormányzati
választásokon. Nem
vette észre, hogy a FIDESZ semmilyen
leírt programmal, de még csak
egy rendezett gondolatsorral sem
rendelkezik a város jövőjét illetően,
hogy polgármester jelöltjük már a
személyiségéből következően is alkalmatlan
a neki szánt feladatra.
Nem vette észre azt sem, hogy a
kanizsai „jobboldal” – a hatalom
megszerzése érdekében – a városunkban
mindaddig nem használt,
rágalmazó, ismert személyeket
névtelenek által készített szórólapokkal
bemocskoló, hazug eszközöket
is felhasznált.
Természetesen a jobboldali előretöréshez
hozzájárultak azok is, akik
az MSZP jelöltjeivel szemben önmagukat
a szocialista párt alternetívájaként
bemutatva, a baloldali választókat
megtévesztve és megosztva,
MSZDP-s színekben az önkormányzati
választáson, jelöltként elindultak.
Gyorsan kiderült, hogy nagy
baj van.
Marton István polgármester
ugyan megpróbálta, hogy a FIDESZ
programjának hiányát a korábbi
képviselői tapasztalataiból
hozott gondolatokkal szóban pótolja,
ez azonban utólag is csak egy
szánalmas kísérletnek minősíthető.
Adott ügyek tárgyalása során az
érvkészlete, – szinte minden témában
– egyre inkább csak a korábbi
vezetés kritikájára szűkült.
Káderpolitika, vezető kiválasztás
AFIDESZ káderpolitikájának
csődje, ahogy az önkormányzat
hatáskörébe tartozó vezetők felmentése
és az új vezetők kinevezése
történt.
A városi kórház főigazgatójának,
a vízmű vezérigazgatójának
a menesztése és annak módja,
mindent elárul a polgármester
és a többség alkalmatlanságáról.
A hamis nyelvvizsga okmányt
bemutató személy megválasztása a
Hevesi iskola igazgatójának, az ellenzéki
képviselők figyelemfelhívása
ellenére is megtörtént.
A FIDESZ káderállománya úgy
tűnik megfogyatkozott, mindenesetre
nem vállalja, hogy valamennyi
művelődési és kulturális
intézmény élére hozzá lojális vezetőt
nevezzen ki, ezért összevon.
A művelődési intézmények
önállóságát megszüntetve összevonta
azokat „Kanizsai Kulturális
Központ” név alatt. Sajnálatosan
már két pályázat során is bebizonyosodott:
a felkért külső szakértők
álláspontja az adott személy alkalmasságának
megítélésében, a
KKK. vezetőjének kinevezése
ügyében sem találkozott a Balogh
László által vezetett „OKISBÉ” és
a FIDESZ többség véleményével.
Úgy tűnik, most az Ingatlankezelő
Intézmény és a Régió Kft.
összevonásában, a Vagyonkezelő
Zrt. létrehozásában, újabb vezetőcsere
lehetőségét látja a többség.
Egy rossz személyi döntés már
itt is született, a megválasztásra
került vezérigazgató egy napon belül
lemondott.
Folyamatban van a városüzemeltetés
területén nagy tapasztalattal
rendelkező VIA Kft. átszervezése,
illetve egy újabb Zrt. létrehozása
is, nyilvánvalóan hasonló céllal,
de már most prognosztizálhatóan
hasonló eredménytelenséggel.
Elgondolkodtató, hogy az új
vezetők kinevezése minden területen
leépülést, és botrányokat
hozott az elmúlt években.
Adiktatórikus gondolkodásmód –
amely sajnos az előző polgármestert
és az előző többséget is jellemezte –
természetesen a jogban, a jog alkalmazójában
látja az ellenséget, úgy
érzi, hogy a mindenkori jegyző akadályozza
a munkájában, nem kellően
lojális a többséggel, ezért legfontosabb
feladatának a jegyző cseréjét
tartja és szinte mindegy, hogy az
mennyibe kerül a kanizsai polgárnak,
ezért fontos leszögezni:
A mindenkori jegyző amellett,
hogy vezeti a polgármesteri hivatalt,
a jogbiztonság és a jogfolytonosság
első számú letéteményese,
ezért a tevékenysége
nem kötődhet szorosan, egy-egy
politikai ciklushoz.
Nagykanizsán sajnos ez sem ebben
a szellemben történt, hiszen ha
az ellenzéknek nem sikerült volna
a jegyzőcserét a szavazataival
megakadályozni, a többség szándéka
szerint, már a ciklus első félidejében
is a harmadik jegyző tevékenykedne
önkormányzatunknál.
Lokálpatriotizmus hiánya, kanizsai
vállalkozások, civil társadalom
Nem jó kanizsainak lenni mondják
azok is, akikről tudjuk, hogy
sokat tettek és ma is tennének városunkért.
Nincs magyarázatom arra, hogy
miért csak Budapesti, Zalaegerszegi,
de mindenképpen távoli ügyvédi
irodák, tervezők, kivitelezők
kaphatnak megbízást Nagykanizsán.
Nincs magyarázatom arra
sem, hogy miért kell intézményeket,
gazdasági szervezeteket átvilágítani
sok-sok millió forintért távoli
szervezetekkel, miközben városunkban
is vannak erre alkalmas
cégek és személyek.
Miért nem sikerül a kanizsai vállalkozásoknak
a sok éves előszerződésük
ellenére hozzájutni az ipari
parkban bérelt területükhöz, amikor
egy idegen vállalkozás a kiszemelt
területet azonnal megveheti.
Miért nem néz szembe a polgármester
és a többség azzal, hogy
Kanizsáról kijelentkeznek vállalkozások,
hogy a környező községekbe
helyezzék át székhelyüket.
Miért nem kérdezik őket, miért
nem akarják tudni a döntéseik valódi
okát.
Talán csak a civil társadalom, a
városunkban szerveződött több
száz egyesület és alapítvány, a kis
közösségek összefogása az, amire
büszkék lehetünk. A többségük
eredményesen tartja magát távol a
politikától, de esetükben sem sikerült
csökkenteni a függőséget a
mindenkori önkormányzattól.
Mindannyian rosszul érezzük
magunkat, amikor civil szervezetek
támogatási kérelméről kell dönteni,
hiszen a lehetőségek korlátozottak.
A civil társadalom továbblépésének
lehetőségeiről sokat beszéltünk
a 2006-os választások előtt,
(több automatizmus – kevesebb
függőség, több költségvetési forrás
– kevesebb függőség, több előre
deklarált közös cél – kevesebb
függőség stb.) de az önkormányzat
részéről a kezdeményezés, ezen a
területen is elmaradt.
AFidesz-es többség és a polgármester
viszonya, a működés ellehetetlenülése
Számomra úgy tűnik, a FIDESZ
önkormányzati képviselőcsoportját
nem a közös értékrend, a közösen
vállalt, várost működtető és
fejlesztő program, sokkal inkább
egy felülről jövő kényszer, egy
belső fegyelmet kikényszerítő vezetési
stílus tartja össze. Ezt a diktatórikus
stílust jól érzékelhetően
Cseresznyés Péter, a helyi szervezet
elnöke képviseli.
Borítékolható volt, hogy ez a módszer
elsőként a Marton István polgármesterrel
való együttműködés során
bukik meg, aki nagyon rövid idő alatt
átlátta ennek a helyzetnek a tarthatatlanságát
és azzal reagált, hogy a többségi
frakcióval megszüntette a közvetlen
együttműködést. (nyilvánosan
deklarálta, hogy a FIDESZ frakció
ülésein nem vesz részt)
Ma már úgy tűnik azok lépnek
ki a többségi frakcióból, akik ezt a
helyzetet felismerik, és a demokratikus
elkötelezettségük, a demokrácia
iránti belső igényük erősebb,
mint egy párthoz való, kényszerek
alapján megvalósuló kötődésük.
A polgári demokráciában
nincs helye diktatórikus vezetési
megoldásoknak, mert az hoszszabb
távon elkerülhetetlenül,
permanensen ismétlődő konfliktusokhoz,
végső soron a szövetségek
felbomlásához vezet.
Azzal, hogy Nagykanizsán a korábban
többséget biztosító FIDESZ
frakció és az általa jelölt
polgármester viszonya végletesen
megromlott, – és időközben a FIDESZ
a kilépőkkel a többségét is
elveszítette – a város működtetése
is veszélybe került.
Jelenleg az SZDSZ és az MSZDP
oldaláról látszik eseti támogatás a
FIDESZ irányába egy-egy döntés
meghozatalához, de meggyőződésem
szerint ez inkább csak zavarosabbá
teszi azt a politikai helyzetet,
ami kialakult Nagykanizsán.
Tisztelt Nagykanizsaiak!
Az önkormányzat működésének
első félideje eltelt, a leírtakat
kisebb részben értékelésnek, nagyobb
részben gondolatébresztőnek
szántam.
Természetesen nem vagyok tévedhetetlen,
a megfogalmazott véleményemet
a Tisztelt olvasó nyilván
néha túlzottan szubjektívnek,
néha talán igazságtalannak is tartja,
de ez nem bánt engem.
Valójában az bántana, ha meg
sem próbálnánk változtatni, ha a
következő években megismételnénk
hibáinkat, ha a 2007-től
2013-ig tartó uniós forrástöbbletekből
adódó lehetőségeket
nem tudnánk maradéktalanul kihasználni
a városunk gyarapítására
csak azért, mert a 2006. és
2010. között regnáló városvezetés
nem volt képes az együttműködésre.
Böröcz Zoltán,
MSZP Helyi Szervezet elnöke
Félidőben az önkormányzat 2.
Kanizsa – A 2008. december 4. mi ügyeink 9
Decemberi gyógyszertáli ügyelet Nagykanizsán
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/2350-9/2008. számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet
elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett
ingatlannal közvetlenül szomszédos - a határozattal érintett ingatlannal közös
határvonalú (telekhatárú) - építési telkekkel (ingatlanokkal) rendelkezni jogosultak
száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi
úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak
szerint.
A hirdetmény 2008. november 26-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2350-9/2008., tárgya: telekalakítási
engedély. A kérelmező ügyfél neve: Miklósfa Mezőgazdasági Termelő
Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. Nagykanizsa, Miklósfa u. 70.
A kérelemmel érintett ingatlan, valamint a kérelemmel érintett ingatlannal
közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa,
02054., 02055/2., 02055/3., 02055/4. hrsz-ú ingatlanok, Nagykanizsa, 02058.,
02051., 02048., 02047., 02046., 02045., 02057/1. hrsz-ú ingatlanok
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 305. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek:
8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Tisztelt Böröcz Úr! Építéshatóság - telekalakítás
Mint elkötelezett baloldali
érzelmű ember eddig is, és
valószínű ezután is az MSZPre
fogok szavazni, de nem tudok
megjegyzés nélkül elmenni
az Ön múlt heti, az MSZP
nagykanizsai szervezete elnökeként
jegyzet értékelése felett.
Ami több, mint elgondolkodtató,
de nem abban az értelemben,
mint aminek Ön
szánta.
Ön, mint pártelnök a két
év értékelésének álcázva
egy pártszemináriumi kioktatást
tartott a népnek, megmagyarázva,
néha elég érdekesen,
hogy nekünk állampolgároknak
hogyan kell
értelmezni a demokrácia intézményeit.
Véleményem szerint a rendszerváltást
követő 18. évben,
már nem ilyen kioktató jellegű
értékelést kellene tartani, főleg
nem úgy, hogy a szocialistákkal
még kormányzati szinten
is együttműködő SZDSZ
helyi vezetőjében talál bűnbakot.
Röst úr legalább az elmúlt
két évben, az MSZDP-vel
együtt több esetben tartott
sajtótájékoztatókat, ellentétben
Önnel, akit az elmúlt két
éven csak a közgyűlésben láttam
néha megszólalni, akkor
is főleg Marton István Fidesz
támogatással lett polgármestert
védve. Önnek nem az az
érdeke, hogy 2010-ben választást
nyerjen a bal-liberális oldal,
hanem az, hogy továbbra
is a Fidesz maradjon a hatalomban!
Véleményem szerint nem a
közgyűlést kellene felosztani
– Marton István érdekében –
és eljátszani a nagy megmentőt
azzal, hogy lemond elsőként
a képviselői madátumról,
hiszen ezt eljátszotta már
egyszer.
Úgy vélem – és a véleményemmel
nem vagyok egyedül
– hogy másról kellene lemondani,
ha valóban komolyan és
nem csak szavak szintjén gondolja
a 2010-es válsztások
megnyerését.
Nagykanizsa, 2008.11.30
Egy aggódó nagykanizsai
baloldali
Nagykanizsa Idősügyi Tanácsa
soros ülésén a partnerszervezeteivel
való együttműködéséről,
valamint a 2009. évi munkatervről
tárgyalt.
Megköttettek a befogadói szerződések,
melynek értelmében a
Honvéd Kaszinó, a KKK, a
VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Ház, a Tungsram szakszervezet
és a Polgármesteri Hivatal épületegyüttesei,
a Halis István Városi
Könyvtár fogadta be az idősügyi
klubokat. November 7-én megalakult
a Kanizsa Trend Nyugdíjas
Klubja, s ezzel a város Idősügyi
Tanácsa már 27 regisztrált
idősügyi klubnak segítheti a munkáját.
A város intézményeivel jó a
kapcsolat, a Polgármesteri Hivatal
egyes osztályai, irodái, a Honvéd
Kaszinó, a Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ és a városi
könyvtár is segítettek.
S.E.
Ülésezett
az Idősügyi
Tanács
Kanizsa 10 – Kultúra 2008. december 4.
1. Nagykanizsa, Fő út 8. szám alatti 125 m2
alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3500 Ft/m2/hó + 20% áfa
Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthető 2008. december 15.
10-11 óráig. (Külön kérésre más időpontban is).
A versenytárgyalás ideje: 2008. december 16. 9.30 óra
2. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. szám alatti
76 m2 alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2500 Ft/m2/hó + 20% áfa
Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthető 2008. december 15.
9-10 óráig. (Külön kérésre más időpontban is).
A versenytárgyalás ideje:
2008. december 16. 9 óra 45 perc
3. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. szám alatti
64 m2 alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2800 Ft/m2/hó + 20% áfa
Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthető 2008. december 15.
10-11 óráig. (Külön kérésre más időpontban is).
A versenytárgyalás ideje:
2008. december 16. 10 óra
4. Nagykanizsa, Csengery u. 4. szám alatti
152 m2 alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 1800 Ft/m2/hó + 20% áfa
Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthető 2008. december 15.
11-12 óráig. (Külön kérésre más időpontban is).
A versenytárgyalás ideje: 2008. december 16.
10 óra 15 perc
5. Nagykanizsa, Eötvös tér 27. szám alatti
237 m2 alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 1440 Ft/m2/hó + 20% áfa
Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthető 2008. december 15.
14-15 óráig. (Külön kérésre más időpontban is).
Aversenytárgyalás ideje: 2008. december 16. 10 óra 30 perc
6. Vásárcsarnok emeletén különböző
alapterületű 20-42 m2 emeleti üzletek
Induló licit bérleti díj: 1180 Ft/m2/hó + 20% áfa,
ami tartalmazza a rezsit, a villany, víz kivételével.
Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthető 2008. december 15.
9-11 óráig. (Külön kérésre más időpontban is).
Aversenytárgyalás ideje: 2008. december 16. 10 óra 45 perc
8. Nagykanizsa Petőfi u. 5. szám alatti
különböző alapterületű irodahelyiségek
Induló licit bérleti díj: 1200 Ft/m2/hó + 20% áfa,
mely a rezsit is magába foglalja.
Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthető 2008. december 15.
14-15.30 óráig. (Külön kérésre más időpontban is).
A versenytárgyalás ideje:
2008. december 16. 11 óra
8. Nagykanizsa Deák tér 13. - Kölcsey u. 2. szám
alatti 15 m2 alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3500 Ft/m2/hó + 20% áfa,
mely a rezsit is magába foglalja.
Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthető 2008. december 15.
14-15 óráig. (Külön kérésre más időpontban is).
Aversenytárgyalás ideje: 2008. december 15. 11 óra 15 perc
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye (Nagykanizsa, Garay u. 21.)
az alábbi nyílt VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
A versenytárgyalások helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézmény Kis tárgyaló I. emelet (Nagykanizsa, Garay u. 21.)
A bérleményekkel kapcsolatban érdeklődni lehet:
93/311-241, 06-30/2273-192
Ferkovics József, Túró Zoltán,
Kökény Róbert és Kokas József
roma képzőművészek alkotásainak
kiállításával vette kezdetét a
Demokratikus Roma Vezetők
Szövetsége szervezésében megrendezett
I. Országos Roma
Fesztivál a VOKE Kodály Zoltán
Vasutas Művelődési Házban.
– Érdemes megnézni a kiállítást
– hangsúlyozta megnyitójában
Kardos Ferenc romológus – mert a
festmények, faragott és fonott tárgyak
nem egy-két hónapja születtek,
hanem öt-hat éve. A roma kultúra
magyartól eltérő sajátossága,
hogy nemcsak képzőművészeti kiállításokon,
hanem más rendezvényeken
is megjelennek a képzőművészeti
alkotások. A roma közösségen
belül a művészet eredendő szerepe,
hogy mellettünk legyen, díszítsen
bennünket. Nemcsak egyszer
nézik meg, hanem úgymond
kóstolgatják. Így azok is találkoznak
a művekkel, akik egyébként
nem járnak kiállításokra.
Az országos fesztivál megnyitóján
köszöntőt mondott Nagy József
György, a Demokratikus Roma
Vezetők Szövetségének elnöke,
Manninger Jenő, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke, országgyűlési
képviselő, Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő
és Kolompár Orbán, az Országos
Cigány Önkormányzat elnöke.
A hat éves múltra visszatekintő
rendezvényről Nagy József György
többek között elmondta:
– A Dunántúli Roma Vezetők
Szövetsége 2006-ban alakult meg.
2007-ig Dunántúli Regionális Roma
Fesztiválként rendeztük a programot.
Ez év februárjában a szövetség
országos szövetséggé alakult
át, így ennek szellemében
küldtük el a meghívókat. Szövetségünknek
lépést kell tartani a korral
– hangsúlyozta Nagy József György
– tovább kell tekintenünk a Dunántúlról,
meg kell szólítani a fővárost
és a keleti régiót is. Felhívásunkra
sokan jelentkeztek. Például Győr-
Moson-Sopron megyéből is érkeztek
fellépők, ahol idáig nem tudtunk
semmiféle érdekeket képviselni,
itt azonban sikerült együttműködési
megállapodást kötnünk velük.
Az országhatáron túlra is eljutott
a fesztivál híre, hiszen a városba
érkezett, és emelte a találkozó
fényét a Nefelejcs nevű román hagyományőrző
együttes tizenöt fővel.
Ha tovább tudjuk folytatni a
szövetség által megfogalmazott célokat,
a hagyomány, a kultúra erősítését,
bemutatását a többségi társadalomnak,
akkor azt hiszem,
nem lehet gond.
Az esten fellépett a Kanizsa Csillagai
Hagyományőrző Együttes, a Fehér
Kígyó Hagyományőrző Együttes,
a Nagykanizsai Vörös Rózsák Hagyományőrző
Cigány Néptánc
Együttes, valamint Eliseba hastánc
csoportja városunkból. Továbbá a
csornai Romungro Fiúk Hagyományőrző
Együttes és a budapesti Romano
Glaszo Cigány Együttes. A fesztivál
sztárvendége a világhírű Khamorho
Hagyományőrző Cigány táncegyüttes
volt, szintén a fővárosból.
B.E.
I. Országos Roma Fesztivál
December 1-jén egy új, oktatási
célt is szolgáló sorozat, hétfői,
beszélgetős Zeneszalon indult
Fellegi Ádámmal, a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola Hangversenytermében.
A tudnivalókról Baráth Yvette
zenetanár elmondta:
– Fellegi Ádámot azt hiszem, nem
kell bemutatni a zenét szeretők körében.
A 67 éves, hatalmas zenei tudással
rendelkező zongoraművész munkáját
különböző díjakkal, ahogyan ő
mondja, hívságokkal már elismerték.
Pár évvel ezelőtt láthattuk a televízióból,
a saját lakásában működtetett,
úgynevezett Zeneszalont. Megkerestem,
és felkértem egy nagykanizsai
Zeneszalon bevezetésére is, ami három
előadással indul ebben a tanévben.
December 1-én délután 15 órakor
kezdődött a diákszalon, előtte pedig
a felnőtteknek szóló előadás. Az
első program Prokofjev, Péter és a
farkas című művét mutatta be projektoros
kivetítéssel. A felnőtteknek szóló
előadásra pedig Mozart és Beethoven
esttel készült a művész úr. Bevezetett
bennünket a műbe, amit utána
koncertszerűen meg is hallgathattunk.
Egy tartalmas estet tölthettünk
együtt ezeken a programokon. A három
előadás felnőtt bérlete 3500 forintba,
míg a diákoknak, a zeneiskolás
növendékeknek 600 forintba kerül,
hisz az ő számukra egy rendhagyó
szolfézsórát is jelentenek – foglalta
össze Baráth Yvette.
Zeneszalon Fellegi Ádámmal
Kanizsa – A 2008. december 4. mi ügyeink 11
A gazdasági miniszter szabálytalan
áramvételezése Pesten marasztotta
Krakkó Ákost, ám a többi
négy célpontos Kanizsára érkezése
így is valódi szenzációnak
számított a hétfői közönségtalálkozón.
Kicsi szerkesztőség, sok
munka, hétköznap – mindezek ellenére
örömmel tettek eleget a
Nagykanizsai Polgári Egyesület
meghívásának. Kóré Péter, az
egyesület elnöke szívből jövő köszöntővel
fogadta őket. „Minden
péntek este egy-egy március tizenötödike,
amikor milliók szívében
gyullad a bizonyosság fáklyája: a
diktatúra legyőzhető. Ez indokolja
– már ha kell indokolni – a mögöttünk
lévő trikolort. Nem üres dekoráció,
hanem egy fényes március
üzenete egy sötét decemberi estén”
– utalt a hírtévés újságírók
sajtószabadságért végzett tevékenységére.
Ma nálunk még sok minden nem
magától értetődő, de nekünk az a
dolgunk, hozzászoktassuk a politikusokat,
hogy kérdezünk. Nem
csak a tájékoztatás a feladatunk,
hanem a közpénz elköltésének ellenőrzése
is – fogalmaztak a bevezetőben.
„Nem is értjük, miért nem
örül a kormány annak, hogy közpénzt
takarítunk meg?” – bizony
ezen az estén többször előkerült az
irónia. Losonczi Katát – ő maga is
a Célpont által talán leggyakrabban
látogatott Szabolcs-Szatmár-
Bereg szülötte – megrótták, mondván:
Lejáratja a megyét! „Tetszett
volna betartani a törvényt!” – volt
Kata szavakész válasza. Rákóczi
Péter felelős szerkesztő felidézte,
egy ízben tanúskodni idézték be, a
rendőrtiszt e szavakkal szólt haza:
„Anya, nem hiszed el, ki ül velem
szemben!” Megbecsüléssel szóltak
hírigazgatójukról, Szikszai Péterről.
ő érezte először, hogy szükség
van a Célpontra. A törzsközönségtől
– ilyen volt a könyvtár 3. emeletén
is – sok szeretetet, bíztatást
kapnak csöppet sem könnyű munkájukhoz.
Az informatikai uniós
pénzek lenyúlásáról szóló adás
után például rengetegen jelentkeztek:
„Ezt csinálták nálunk is!” Az
oknyomozás időigényes, ezért drága
műfaj. Vajon a tőkeerős többi
csatorna miért nem műveli? – merült
föl az újfent irónikus kérdés.
De létezik egy stabil másik nézőbázisuk
– tudtuk meg – , Darócziék
csapata: a kormányszóvivő két
munkatársát azért fizetik, hogy a
Célpontot nézze, s beszámoljon
róla. „Hát ezért drága műfaj az oknyomozás!”
– poénkodott a közönség.
„De ezt közpénzen csinálják!”
– volt a válasz, ami már egyáltalán
nem vicc.
Kisberk Szabolcs elmesélte a
Kabai-sztorit, bonbont is vittek a
börtön elől Lipótmezőn bújtatott
színesfém kereskedőnek. Alatta
volt a kamera. Órákig tartott, míg a
rendőrség kiért, addig a szálfa termetű
riporter őrizte az OPNI kijáratát,
meg ne szökjön a pénzügyminiszter
üzlettársa. A lejáratásukat
megkísérlő akciót azonban az
váltotta ki, hogy leleplezték: a börtönbe
küldik Kabai után a lőszer
megsemmisítés miatt katonai titkot
képező információkat. És a
honvédelmi miniszter nem talált
semmi szabálytalanságot…
Szó esett a Célpontra oly jellemző
képi világról. A gyakran rejtett
kamerával készített felvételekre
sajátos jelzőt talált egy munkájuk
iránt érdeklődő rendőr: kajla.
Mikroporttal kénytelenek dolgozni
a nyilvánosság elől ki tudja miért
elzárkózó kormánytagok szavainak
rögzítésére.”Nem létezik kétféle
igazság!” – szögezte le Kovács
Andrea. Az egyik, amit a kamera
előtt vállal a miniszter, és a másik,
amit csak négyszemközt. „Ez
utóbbit is leadjuk.” – fűzte hozzá
mosolyogva.
„Csak humorral felfogva lehet
csinálni, ezt tanácsolom Önöknek
is. – folytatta ugyanő – A nyavalygás,
az önsajnálat zsákutca. Minél
inkább el akarják titkolni az igazságot,
annál inkább meg akarjuk
tudni, ez plusz energiát ad.” Próbálkoznak
interjúalanyaik hízelgéssel,
megvesztegetéssel, fenyegetéssel.
Minél nagyobb összeget kínálnak
föl annak érdekében, hogy a
riporterek ejtsék a témát, annál
biztosabbak, hogy jó nyomon járnak.
Érdekes a Célpont tekintélye a
baloldalon is. A hallgatóság beszámolt
róla, milyen elismerő jellemzést
hallottak a műsorról: itt van
információ! Vendégeink pedig elmesélték,
az egyik városban egymással
torzsalkodó szocialisták azzal
fenyegetik egymást: „Elküldöm
a dossziédat a Célpontnak!”
P.J.
Jókedvűen a célpontosokkal
Fotó: Bakonyi Erzsébet
„Az első a szükséges, a második
a hasznos, a harmadik a kellemes.”
– állította a kanizsai diákok elé az
időbeosztás követendő sorrendjét
Kalocsa érseke.
Dr. Bábel Balázs, a fiatalos öregdiák
számba vette, mi mindent kapott
negyven éve szegény parasztgyerekként
a kecskeméti piarista gimnáziumban.
„Példát kaptatok az atyáktól,
most nektek is példákká kell lennetek!”
– folytatta. Örömét fejezte ki,
hogy alsó tagozatosokat is lát. Mindez
a tanítórend alapítójának, Kalazanci
Szent József tiszteletére bemutatott
misén hangzott el az utolsó novemberi
szombat délelőttjén a Felsőtemplomban.
Kétség kívül ekkor volt a két
napos Patrocínium – az atyai pártfogás
ünnepe – csúcspontja.
Róma utcáin kallódó, bandákba
verődő, szegény gyerekekbe botlott a
spanyol földről származó József atya,
felelősség ébredt benne irántuk, és
1597-ben elkezdte nevelésüket. Azért
kilátástalan a szegények helyzete,
mert a tanulatlan gyermek szolgaságra
van rendelve. A gyerekkortól függ
az egész élet, joguk van az oktatásranevelésre,
ez alapvető emberi jog.
Közismert jelmondata: Pietas et litterae.
A litteraevel a hátában a pietas
azt fejezi ki, hogy a Teremtőhöz az
emberi tudás és igazságkeresés útjain
akarnak eljutni, tanárok és diákok közösen.
Az a litterae pedig olyan tudomány,
amely megismerése tárgyához
megilletődve közelít, mert üzenetnek
és ajándéknak tartja.
Az esélyegyenlőségről Kalazancius
nem csak beszélt. A szegény
gyerekek tanítását tekintette fő feladatának,
ezzel megelőzte az államok
utóbb közoktatásként megfogalmazott
kötelezettségét. Ma pedig azzal
találkozunk, hogy éppen innen (is)
próbál kihátrálni az állam. Ehhez különféle
praktikákkal próbálkozik: kísérlet
a tandíj bevezetésére – a népszavazás
elutasította; gyerek és gyerek
megkülönböztetése az iskola
fenntartója szerint – az Állami Számvevőszék
is megrótta ezért a kormányt.
Pedig mi lett volna Magyarországból,
ha már 25 évvel a rend megalapítása
után nem érkeztek volna hazánkba
a piaristák? Vajon mennyi, az
egész társadalmat gazdagító tehetség
veszett volna el? Szüleinek nyolcadik,
legkisebb gyermeke volt
Kalazancius. Amikor hálát adunk,
Pedro Calasanz és María Gastón jó
szívét is dicsérjük.
P.J.
Jól felhasználni az időt Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Karácsonyi akció!
Gyorsított tanfolyamot
indítunk 2008.12.24-én
8.30 és 16 óra kezdetekkel
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
Részletekről érdeklődni:
Nagykanizsa, Zárda u. 2.
Tel.: 93/516-634, 30/491-7051
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Igazodunk
a Te szabadidődhöz!
Tizenkilenc egyesület tartozik
a Zala Megyei Természetbarát
Szövetséghez (amely a Magyar
Természetbarát Szövetség része).
Ezek önállóan működnek, s
mindannyiuk tevékenységéhez
tartozik a szervezett túrázás, túráztatás
– nyilvánosan, túravezetővel.
A szervezet célja, hogy
elősegítse az egészséges életmódra
nevelést, illetve a természetés
környezetvédő szemlélet kialakulását.
Zala megyében nagyjából 3400
kilométer turista-útvonal létezik
(1266 km jelzett), ebből 500 kilométernyi
dél-zalai területen található,
városunkhoz közel. Az egyesületek
feladata ezeknek a fenntartása,
gondozása, valamint a turistatérképpel
való lefedése is. Bizonyára
sokan találkoztak már
azokkal a 10x12 cm-es fehér alapú
jelzésekkel, amelyek a fák oldalán
találhatók. Ezeket nagyon egyszerű
megtanulni, s útba igazítják
még a kezdő természetjárót is.
Kiss László, a Zala Megyei
Természetbarát Szövetség elnöke
lapunknak elmondta, a természetbarátok
életében nagyon
fontos szerepet tölt be a mozgás
és a természet összefonódása, s
ehhez kapcsolódik még a kultúra
és a történelem szeretete is.
Hasznos időtöltésnek tartja a
túrázást, mert nem csak az
egészségünk megóvása vagy javítása
szempontjából érdemes
foglalkozni vele rendszeresen,
hanem az is kiemelkedő fontossággal
bír, hogy közben megismerhetjük
környezetünket, megyénket,
hazánkat, fellelhetjük
a legérdekesebb, legszebb kulturális
és természeti értékeinket.
Minden korosztálynak
ajánlja, mert kellemes kikapcsolódás
és az egyik leghatásosabb
sport, mely még anyagilag
is mindenki számára elérhető.
A friss levegő pedig üdítően
hat, megszűnteti a fáradtságérzetet,
és jó hatása van a keringési
rendszerre.
Az egyesületek többféle túrát
szerveznek, ezek között van hoszszabb,
rövidebb, teljesítménytúra,
valamint szakágak szerint is lehet
választani: gyalogos és kerékpáros
túrán vesznek részt a legtöbben,
de sok az érdeklődő a barlangász,
a hegymászó és a vízi túrák
iránt is.
Dél-Zalában nagyon sok a látnivaló,
legyen szó erdőrészről, vagy
emlékműről. Zalakarosnak kiemelt
szerep jutott a termálfürdő
miatt, s a parkerdő is sok látogatót
vonz. Kistolmács és Bázakerettye
környékén található a Budafai Arborétum,
a vétyemi ősbükkös. Ha
pedig valaki nem akar a város
vonzáskörzetétől távolabb menni:
minden évszakban látogatható a
Csónakázó-tó és környéke, a
Romlottvár, és a Miklósfai Arborétum.
S.E.
Kanizsa 12 – Színes 2008. december 4.
Hasznos időtöltés mindenkinek:
a természetjárás A norvég partneriskolából érkeztek
vendégtanárok a Zrínyi
Miklós Általános Iskolába, hogy
három izgalmas napot töltsenek el
Nagykanizsán, melynek során sok
programmal kedveskedtek a házigazdák
a vendégeknek.
Előbb az iskolások műsorral köszöntötték
a látogatókat: Németh
Bernadett 1. osztályos és Marton
Magdolna 8. osztályos tanulók
magyar népdalokat énekeltek,
őket követte az iskola kiskórusa.
A három nap folyamán a vendégek
betekinthettek a tanórákba,
megismerhették az iskolát, s magyar
táncokat tanulhattak. Tiszteletükre
első este a Medgyaszay
Házban óvodások, zeneiskolások
és a zrínyisek adtak műsort. Búcsúzóul
zalakarosi látogatáson
vettek részt.
S.E.
Norvég vendégek
a Zrínyiben
Kanizsa 2008. december 4. – Ez + Az 13
Horoszkóp
A Szaturnusz jótékony hatására számíthat
az elkövetkező napokban. Ne okozzon
szorongást az ajándékvásárlás, döntsön
bölcsen, és szerezzen örömet, meglepetést
a családjának.
A karácsony közeledtével egyre több erőt
adnak önnek a csillagok. Aharmónia, a szerelem
érzése tölti el mindennapjait. Szinte
szárnyal, akár otthoni teendőkről van szó,
akár hivatalos munkavégzésről.
Váratlan munka szakadhat a nyakába. Mielőtt
türelmetlenné válna, és lázas veszekedésbe
kezdene, vonuljon csendesebb
helyre. Idegnyugtatóként hallgasson kellemes
zenét a nyugtató helyett.
Fontos döntéseket kell meghoznia az elkövetkező
időszakban. Nem árt, ha kicsit
kockáztat, hiszen tudja, aki mer, az nyer.
Nyilvánítsa ki többször szeretetét a környezetében.
Használja ki jobban az erejét, sportoljon
többet, és az ünnepekre való tekintettel
legyen nagyvonalú és igazságos a családjával.
Új ismerősök hozhatnak új színt,
pozitív érzelmeket mindennapjaiba.
Kreatív képességeinek egyre inkább
hasznát veszi. Továbbra is hallgasson
belső énje sugallatára. Ágas-bogas elfoglaltsága
közepette hagyjon időt a szeretteire,
és pihenjen többet.
Már közel jár ahhoz, hogy megvalósítsa egy
régi elképzelését. Tartson ki mellette, mert
anyagi helyzetén is pozitívan változtathat.
Magánéletében is tervezzen változtatást, legyen
kitartó, és megértő a párjával.
Pozitív változást ígérnek a csillagok. Az
időnként visszatérő rossz hangulatát most
elfelejtheti. Ha van társa, becsülje meg jobban
az együtt töltött meghitt pillanatokat.
Ha szingli, járjon többet társaságba.
AHold bátorságra ösztönzi. Ha a családjáról
van szó, megkockáztathat egy értékesebb
ajándékot is karácsonyra. A fő, hogy örömet
szerezzen otthon. Most lesz ideje arra is, hogy
némi izgalmat vigyen érzelmi életébe.
Váratlan nézeteltérések elveszik a kedvét, és
megnehezítik hétköznapjait. A bajból nehezen
lábal ki, mert túl sokat vállal magára. De
elég önnek, ha kibújik a szürke felhők közül
a napsugár, s máris új erőre kap.
Ha ésszerűen gondolkodik, és nem hallgat
mások véleményére, egy-kettőre megoldást
talál ügyes-bajos dolgainak megoldására. A
párkapcsolatáért tegyen az eddigieknél többet.
Ha magányos, keresgéljen tovább.
A csillagok arra ösztönzik, hogy bátrabban
mutassa meg az eddig titokban tartott képességét.
Ha sokat tartózkodik otthon
egyedül, ismét eluralkodhat önön a búskomorság.
Járjon többet társaságba.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot
hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata többségi tulajdonában lévő NSP
Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. ügyvezetői tisztségének
betöltésére
Szerv megnevezése, székhelye: Nagykanizsa
Saubermacher-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető
Kft. 8800 Nagykanizsa, Bagola 003 hrsz.
A kft. tevékenységi köre: a nagykanizsai hulladéklerakó
hosszú távú, gazdaságos, szakszerű üzemeltetése.
Az ügyvezető fő feladatai: A Gt., által és a kft. alapító
okiratában a tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: egyetemi, főiskolai műszaki
végzettség, büntetlen előélet, legkevesebb egy év vezetői
gyakorlat (ügyvezető, telephelyvezető, műszaki vezető).
Előnyt jelent: egyetemi, főiskolai környezetvédelmi
végzettség.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
a kft. vezetésére vonatkozó koncepció, a pályázó
szakmai önéletrajza, a feltételként előírt iskolai
végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, 3 hónapnál
nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, a
feltételként előírt vezetői gyakorlat hivatalos igazolása.
(Az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
nincs helye.)
Az ügyvezetői tisztség 2009. január 1. naptól tölthető
be. A megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban
történik, a díjazásra megállapodás alapján kerül
sor. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december
15. A pályázat benyújtásának helye: Marton István
polgármesternek címezve, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. A pályázat elbírálásának határideje: 2008.
december 20.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad:
Marton István polgármester (Tel: 06-93-500-701)
Horváth Balázs SP Kft. ügyvezető (Tel: 06-93-537-
382)
Építéshatóság - telekalakítás
Kanizsa 14 – Apró 2008. december 4.
BÉRLET
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
INGATLAN
Nk belvárosában 600 négyzetméteres
terület – társasház építésére is
alkalmas – eladó! Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072
Nk-án a Fő úton 77 m2-es polgári
lakás jó állapotban eladó. Érd.:
93/321-906 (6200K)
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés
bérbe kiadó vagy építési
teleknek eladó. Tel.: 30/481-2323
(6260K)
Szép természeti környezetben kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20
óra után a 93/315-559 (6314K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20
óra után a 93/315-559 (6315K)
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185 m2
udvarral eladó. Érd.: 93/323-737,
20/398-1455 (6312K)
Belvárosban háromszobás, nappalis
családi ház két fürdővel, nagy
aknás garázzsal rendezett, szép, kicsi
udvarral eladó vagy elcserélhető palini
családi házra értékegyeztetéssel.
Tel.: 93/315-861, 30/851-7255
(6389K)
Nk-án belvárosi, 56 m2-es, önkormányzati
lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 30/438-4872 (6403K)
Városközpontban másfél szobás
különálló albérlet kiadó. Érd.: 30-
529-3713 (6396K)
Belvárosban kétszobás, egyedi
fűtéses lakás kiadó. Tel.: 70/943-
0976 (6397K)
Zárda utcában kétszobás lakás
albérletbe kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 30/400-1303 (6404K)
170 literes prés eladó. Tel.:
30/448-6072 (6278K)
Eladó jó állapotú, zárt faborítású,
kétszárnyú kapu, ipari méretű állványok,
gyári satupad olcsón. Érd.:
20/9591-157 (6331K)
Almaértékesítés termelőtől 50
Ft/kg-tól, Golden, Idared, Gála,
Gloster, zöldalma fajtákból házhoz
szállítással. Nk., Kisfaludy 2/c.,
93/312-479, 20/570-7717 (6357K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt régi népi
panasztbútorokat és használati tárgyakat.
Érd.: 20-555-3014 (6399K)
Három köbméter kuglira vágott
tüzifa házhoz szállítva, 35.000 Ft-ért
eladó. Érd.: 30/827-1966 (6405K)
Takarítást vállalok. Érd.: 93/325-
759 (6279K)
Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételire
felkészítést, valamint szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését vállalom.
Tel.: 30/968-8184 (6288K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybevehető) Teljes testre,
30 perces lazító masszázs 1000
Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz
is megyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Televízió, DVD, videó, távirányító
javítása. Műholdvevő, antenna,
távirányító értékesítése. Nagykanizsa,
Liszt Ferenc u. 1/D. Tel.: 30-
597-1530 (6400K)
􀂊 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),
􀂊 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST
(Word, Excel, QuarkXPress, Adobe
Indesign, Adobe Photoshop
programokkal)
􀂊 NYOMDAI ELőKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDőVEL
VÁLLALOK
􀂊 Tel.: 30/9932-534
December 5. 19 óra
ESSZENCIA
ExperiDance produkció
Belépődíj: I. hely 5 000 Ft,
II. hely 4 500 Ft
December 10. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI
SZABADEGYETEM
Éghajlatváltozás és turizmus
Előadó: Dr. Gyuricza László egyetemi
docens, a földrajztudományok kandidátusa
(Pécsi Tudományegyetem TTK
Földrajzi Intézete). A belépés díjtalan
December 11. 18 óra
NEMES LÁSZLÓ
FESTőMűVÉSZ
RETROSPEKTÍV KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Lehota M. János esztéta
December 13. 14 óra
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ
Mézeskalács, karácsonyi díszek és
ajándékok készítése
December 6.
H-TURUL MOTOROS KLUB 10
ÉVES JUBILEUMI
KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
December 8-9. 10-17 óra
FESTMÉNYVÁSÁR
December 12. 17 óra
ORTRUN CZINKI
KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓJA
Megtekinthető: január 23.
December 13. 18 óra
ADVENTI KONCERT
Baki Andrea és Gróf Katalin
hangversenye
MAGYAR PLAKÁT-RETRÓ
Válogatás 30 év
plakátművészetéből
Megtekinthető: 2009. január 31-ig
December 3. 18 óra
ÉNEKELT IMÁDSÁGOK
ÉS MESÉK FELNőTTEKNEK
Écsi Gyöngyi estje. Belépődíj: 700 Ft
December 9. 19 óra
Pódium Est
Rob Becker: CAVEMAN
őSEMBER. Főszereplő:
Kálloy Molnár Péter, Rendezte:
Szántó Erika. Belépődíj: 2 000 Ft
December 12. 19 óra
Jazz Klub
DÉS ANDRÁS TRIÓ
Belépődíj: 800 Ft
Fényre sötétedő és tükröződés mentes lencse akció 20%!
Akció időtartama: 11.20-12.31
A TAKÁCS LÁSZLÓ IRODALMI KÖR
december 6-án 14 órakor tartandó verses délutánra hívja az
érdeklődőket a Halis István Városi Könyvtárba.
Meghívó
Kanizsa 2008. december 4. – Sport 15
A Kanizsai Birkózó Sportegyesület
és a Zsigmondy DSE ifjú tehetségei
nem lazsálnak, s ezt már
csak azért sem tehetik, hiszen a
jövő esztendő első felében hatványozott
feladatokkal számolhatnak
– például a válogató versenyek
miatt. Ehhez hasonló volt a
Kassán megrendezett olimpiai reménységek
serdülő tornája, melyen
a szabadfogású Tern Krisztián
szép sikert jegyzett, hiszen
négy nyert mérkőzése után csak
az elődöntőben bukott ukrán ellenlábasa
ellen. A hét nemzet tehetségeit
felvonultató torna 59
kg-os mezőnyében ezzel harmadik
lett. Egy helyszínnel továbblépve,
Tatabányán a serdülő korcsoportban
Steinhardt Márk 42
kg-ban lett harmadik a kötöttfogásúaknál
meghívásos versenyen,
míg a diákkorcsoportban a
szabadfogású Farkas András 60
kg-ban lett első négy nyert mecscsel.
„Tern Krisztián esetében nem
voltam maradéktalanul elégedett,
hiszen meglehetett volna a rangos
versenyen a finálé – értékelt Szatmári
Zsolt edző. – Krisztián ettől
függetlenül sokra viheti még, s felnőtt
szinten is komolyabb eredményeket
mutathat fel, csak ismétlem,
maradjon meg fejben is a
sportág mellett. Ehhez azonban
kellő kitartás szükséges részéről, s
azt se felejtsük, hogy Steinhardt
Márk is odaérhet a korosztályos
válogatottságig – akár már jövőre
is.”
Polgár László
Csak maradjon a kitartás
A hét tehetsége: Tern Krisztián
Születési hely, idő: Nagykanizsa, 1993. 07. 20.
Sportág: birkózás (szabadfogás). Súlycsoport: 59 kg (serdülő).
Klubja: Kanizsai Birkózó Sportegyesület (2001-; utánpótlás)
Eddigi legnagyobb sikerei: Olimpiai reménységek tornája - 3. (2008),
serdülő OB - 5. (2008), diákolimpia - 2. (2008), diákolimpia - 3.
(2006; 53 kg), diákkorcsoport OB - 2. (2008; 53 kg).
Ami már a kezdés előtt sem
volt kérdés, hogy a Kanizsa Box
Klub nyeri a régiós verseny teljes
szakaszát, bekövetkezett. Vagyis
itthoni környezetben - a plazában
- már csupán arra kellett figyelni,
hogy ökölvívói a pontot feltegyék
az i-re. Nos, ez bőven összejött,
így Korpics Istvánék már javában
készülhetnek a fővárosi felnőtt
országos bajnokságra. A KBK ráadásul
megvédte a csapatversengésben
tavalyi elsőségét, így az
ötletgazda egyesület az eddigi
három kiírásból kettőt bezsebelt.
Folytatás tehát jövőre, de a kanizsai
bokszolókra december 10-
13. között Budapesten még jelentős
erőpróba vár, s nagyon lényeges,
hogy (ismét) felnőtt szinten.
Bebizonyosodott tehát, hogy adva
van ahhoz a helyzet, no és a
módszer, hogy Kanizsáról a küzdősportok
felnőtt szinterén legyenek
a legrangosabb országos
megmérettetéseken is sportolók…
P.L.
A Délzalai Vízmű SE úszói a
közelmúltban négy helyszínen is
képviseltették magukat Szombathelytől
Sopronig bezárólag, s ami
a legfontosabb, jobbnál jobb eredményekkel
és érmekkel ajándékozták
meg egyesületük szakmai
vezetését, no és saját kis vitrinjüket.
A VI. Claudius Kupán a vasi
megyeszékhelyen gyakorlatilag a
vízművesek teljes krémje felvonult,
akik közül a ’98-as születésű
Molnár Flóra négy első és egy második
helyezést zsebelt be – szinte
valamennyi úszásnemben tarolt.
Abay Nemes Anna sem akart tőle
nagyon lemaradni, aki egy elsőségével
és két ezüstjével lett „egyéniben”
a második legeredményesebb
kanizsai. Gayer Márton egyegy
ezüstöt és bronzot gyűjtött,
míg Ács Gergőnek és Zámodics
Márknak külön-külön egy harmadik
hely jutott. Váltóban aztán tovább
gyarapították éremkollekcióikat
az említettek (is), mivel a
4x100-as leány és fiú váltó is másodikként
csapott célba, a vegyes
váltóban a leányokat csak egy egység
győzte le, a fiúk pedig bronzérmesek
lettek.
Székesfehérváron a XVI. Köztársaság
napi Kupán Abay Nemes
(’96) a nemzetközi mezőnyben
200 m gyorson és vegyesben lett a
legjobb, amihez még egy bronzot
tudott hozzátenni. Kiss Dóra a ’91-
eseknél lett egy bronzzal gazdagabb.
Balatonfűzfőn és Sopronban aztán
kettévált a csapat, hiszen az
egyik egység a Balaton északi
partjáról hozott három első (Abay
Nemes 2, Zámodics 1) és három
harmadik helyet (Ács G., Kiss D.,
Zámodics). A Lővérek alján a Csík
Ferenc Emlékversenyről öt arany
(Hederics Hanna 2, Tóth Benett 2,
Molnár F. 1) és öt ezüst (Molnár F.
3, Gayer 1, Zsiray Júlia 1) jutott a
kanizsai klub úszóinak. Tegyük
hozzá, az utolsó két versenyen való
„osztott” részvétel valóban
egyedi volt, de ez is arra szolgált
bizonyságul, hogy a dél-zalai
úszóknál valóban komolyan gondolják
az utánpótlás-nevelést.
P.L.
Éremdömping az egész Dunántúlról
Könnyű győzelem az utolsó körben
Klubnévjegy: Kanizsa Box Klub
Alapítási éve: 1995. Színe: fekete-arany-fehér. Címe: 8800
Nagykanizsa, Platán sor 9/c. Edzőterme: 8800 Nagkanizsa, Ady u.
78. Elnök: Draskovics Szilárd. Edzők: Korpics Miklós, Varga István.
Legnagyobb sikerei: junior EB - 2. (Orsola Norbert, 2008),
korosztályos bajnokok (Szekeres László 1998, 1999; Fata Szilárd
2001, 2002; Korpics István 2006, 2007; Nádori Tibor 2006, 2007;
Bodnár Balázs 2008; Orsola Norbert 2008), régió kupa-győztes
(2007, 2008)
Négy hét után folytatódtak a
sakk csapatbajnokság küzdelmei,
s a harmadik fordulóban az
Aquaprofit NTSK együttese a
Pénzügyőr SK-val mérkőzött a fővárosban.
A kanizsai csapatnál a
8,5:3,5-ös győzelem ellenére sem
voltak túlzottan elégedettek, hiszen
a döntetlenek (nem is annyira
relatív) magas száma gátolta meg
Luka Lenicéket abban, hogy ellépjenek
a mezőnytől, pontosabban a
címvédő egerszegi Csutitól. Az első
két táblán a külhoni mesterek
csak remit hoztak, így az
Aquaprofit előnye jelenleg mindössze
egy pont a Zalaegerszeg
előtt.
A sportág berkein belül más
színtéren is zajlanak a küzdelmek,
melyek közül az ifjúsági
csapatbajnokságban az Aquaprofit
NTSK 14 pontot szerezve a
paksiak mögött a második helyet
szerezte meg. Az egyéni felnőtt
pontvadászatban a férfiak mezőnyében
a kanizsaiakat erősítő Balogh
Csaba ezüstérmes, míg a
hölgyeknél Ignácz Mária bronzérmes
lett.
Sok volt
a „félpontos” parti
A férfiak
őszi másodikak
A kézilabdázók NB II Délnyugati
csoportjában az őszi szezon
zárásaként az N. Izzó SE Százhalombattára
látogatott annak
reményében, hogy győzelmével
még a tabella második helyére is
felzárkózhat. Ezen elgondolásukat
realizálták is Baranyai Norberték,
hiszen végül 40-27-re
nyertek. A siker pedig elég volt a
kalocsai gárda mögött a félszezonbeli
második pozícióhoz, s
összességében az izzósok 16
pontot gyűjtöttek 11 mérkőzésen.
A legutóbbi találkozójukon
ismét Kotrics Gergely volt a legeredményesebb
játékos, ő ezúttal
tizenegyig jutott. A hölgyek
szintén az utolsó őszi kör keretében
a listavezető Tolna KC-hez
látogattak, s az előzetes papírforma
igencsak masszívan érvényesült,
hiszen a hazaiak végül
30-18-ra győztek. Tóth László
edző együttese ezzel maradt a
táblázat harmadik helyén, s a
csapat szereplése eddig így is
nem várt, s ebből lehet tovább
építkezni…
Kanizsa 16 – Kultúra 2008. december 4.
Hogyan készülnek az évzáróra
– tettük fel a kérdést Halmos Ildikónak,
a sajátos helyzetű művelődési
intézmény, a Honvéd
Kaszinó igazgatójának.
– Az intézmény sajátossága abból
fakad – kezdte elöljáróban
Halmos Ildikó – hogy 1996 óta a
Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért
Alapítvány működteti. Maga az ingatlan
2007 februárja óta önkormányzati
tulajdonú, a ház nonprofit
civil szervezetként változatlanul
alapítványi működtetéssel funkcionál.
Kis stábbal dolgozunk, ennek
ellenére igyekszünk folyamatosan
megtölteni az intézményt művészeti
kiscsoportokkal, kulturális rendezvényekkel.
Természetesen mindig
figyelemmel kell lenni arra,
hogy statikailag mire alkalmas az
intézmény. Így főleg kisebb kamara
jellegű, valamint irodalmi rendezvényekre.
Tehát semmiképpen
nem nagy koncertekre. Sajnos nincsen
sokszereplőjű színházi előadásra
alkalmas termünk, de ezzel
egy külön színfolt lehetünk Nagykanizsa
kulturális életében.
– Milyen csoportoknak ad otthont
a ház?
– Igazából nálunk is szeptembertől
kezdődik a főszezon, és legalább
június közepéig tart. A művészeti
kiscsoportok foglalkozásai ősszel
kezdődtek el, illetve folytatódtak. A
Swans balett több korosztállyal működik,
és tíz éve dolgoznak nálunk.
Művészeti vezetőjük Pulainé Snuki
és Pulai Viktória. Egyébként érdekes,
hogy szinte valamennyi jelenleg
működő csoportunknak tíz éves
múltja van nálunk. A másik tánccsoportunk
a SZKES dance. őket a
kedves közönség eddig Modern
tánccsoport néven ismerhette. Művészeti
vezetőjükkel, Széchényiné
Kápolnás Edinával az élen a horvátországi
Pulán megrendezett
nemzetközi táncversenyről első helyezéssel
jöttek haza májusban. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk, ugyanúgy
a többiekre, még akkor is, ha
nem értek el ilyen szintű versenyeredményt.
ADr. Dobó László nyugdíjas
pedagógus által tíz éven keresztül
vezetett Színjátszó szakkörünk
is egyedi kezdeményezés volt a
városban. Tavasztól Lengyák István
pedagógus vette át tőle a színjátszás
iránt érdeklődő ifjúság irányítását.
Van nyugdíjas énekkarunk is. Szintén
tíz éve találkoznak egymással a
felnőtt, most már jobbára nyugdíjasokból
álló énekkarunk tagjai. Boldogan
megyünk a városi és a megyei
rendezvényekre népdalokkal és
kétszólamú kórusművekkel. Újra
van nálunk hastáncoktatás és női
torna. A felnőtt oktatásnak is nagy a
hagyománya, különböző tanfolyamokon
vehet részt nálunk a lakosság.
– Említene néhány konkrét
programot is?
– Nagyon alkalmas a Honvéd Kaszinó
színházterme irodalmi rendezvények
lebonyolítására. ősz óta is
volt rá példa. Nálunk mutatta be első
közös CD lemezét Farkas Tibor énekmondó
és Horváth István Radnóti-díjas
versmondó, amelyet az október
23-ai ünnephez kapcsoltunk. Egy
rendkívül igényes és színvonalas rendezvénynek
adott otthont az intézmény
az Orbán Balázs emlékest megszervezésével.
December 3-án az önkormányzat
és a Halis István Városi
Könyvtár közreműködésével szeretnénk
megemlékezni a közelmúltban
elhunyt Pék Pál költőről. A helyszínválasztást
az is indokolta, hogy júniusban,
a költő utolsó kötetének bemutatóját
szintén ez az intézmény szervezte
meg. Rá pár napra, 5-én, a nálunk
egy éve működő Fafaragó szakkör
évzáró kiállítását tekinthetik meg.
ők a város fafaragó iskolájaként emlegetik
magukat. Legfőbb feladatuknak
tartják, hogy minél több fiatalt ismertessenek
meg ezzel a művészeti
ággal. Vezetőjük Stiller Gábor népi
iparművész, fafaragó. Egy egészen
különleges kezdeményezésnek adott
már egyszer otthont októberben az
intézmény, amelynek sikerén felbuzdulva
december 10-én láthatjuk a
folytatást – magyarázza lelkesen az
igazgatónő. – A Színjátszó szakkörünkből
az egyik tehetséges kislány,
Kurta Lilla maga mellé verbuvált néhány
ügyes színjátszót, és saját, egész
estét betöltő műsort komponált, rendezett.
Az első előadás rendkívül szórakoztató
és szellemes volt. Most egy
újat szervez Lilla, ezúttal kifejezetten
az adventi ünnepkörre gondolt egy kicsit
humoros megközelítésben. Várjuk
az érdeklődőket az előadásra.
Szintén egy különleges színfolt lesz a
nálunk helyet kapó Magyar-Finn Baráti
Kör finn karácsonyi hagyományokat,
étkeket, díszítéseket, szokásokat
bemutató rendezvénye 5-én. Közben
gálaműsorral zárja az évet a
Swans balett ovis szekciója december
12-én. Miután a város egyik legszebb
báltermét birtokolja az intézmény, folyamatosan
alapítványi bálok, évzáró
rendezvények tarkítják életünket. A
Hölgyklubbal közös szervezésben
már tavaly is adományokat osztottunk
egy műsoros délután keretében a
nevelőotthonban élő gyermekek számára.
Jól esett örülni látni a gyerekeket!
Ez lesz 17-én is. Előtte egy nappal,
16-án pedig a Templomok, kápolnák,
keresztek Nagykanizsán című
fotókkal illusztrált kiadványt szeretnénk
bemutatni a város lakosságának,
s egy roma nemzetiségi napnak
is helyet adunk decemberben.
– A sokféle ünnepség szervezése
közben hogyan zárja az évet a kis
társaság? Lesz-e egyáltalán idejük
az ünneplésre?
– Egy kibővített kuratóriumi üléssel,
műsoros vacsorával zárjuk az
évet, melyre nemcsak a művészeti csoportok
vezetőit hívjuk meg, hanem annak
az öt civil szervezetnek a vezetőjét
is, akiknek a ház ingyen és bérmentesen
helyet ad. A kuratórium elnöke
megköszöni mindazok munkáját, akik
egész évben a házban és a házért dolgoztak.
Büszke vagyok rá, hogy a
szakmai segítség mellett különböző
eszközökkel is a rendelkezésükre állhatunk.
A Fegyveres Erők és Testületek,
Nyugállományúak Klubja mintegy
250 fővel, a Honvéd Hagyományőrző
Egyesület, a Honvéd Nyugdíjas
Szakszervezet Nagykanizsai Csoportja,
a Határőr Nyugdíjas Egyesület, a
Hölgyklub és az Idősügyi Tanács tagjai
találkoznak nálunk rendszeresen.
Bakonyi Erzsébet
Különleges színfolt a város kulturális életében
Fotó: Bakonyi Erzsébet
XX. évfolyam 42. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2008. december 11. Kanizsa
Kattintson rá!
www.
kanizsaujsag.
􀃜 hu
A Zemplén 3/a alatti tízemeletes
társasház lakói az elmúlt
években számottevő javításokat,
felújításokat hajtottak végre, ennek
jegyében mutatták be december
3-án a tetőn elhelyezett
napkollektorokat.
Az épület teljes szigetelése, a kazán-,
illetve a nyílászárók cseréje és a napkollektorok
felszerelése mind az energiatakarékosságra
irányulnak, melyek a lakóknak
is megtakarítást jelentenek majd.
A napkollektoros beruházás
összértéke közel tizennégy millió
forint volt, ennek 15 százalékát, két
millió forintot pályázaton nyert a
ház, a fennmaradó részt hitelből oldották
meg. A projekt hatvanöt lakás
melegvíz igényét elégíti ki.
S.E.
Napkollektort választottak a lakók
December 2-án tartotta volna
meg novemberi soros ülését a
közgyűlés, melyen több mint
hatvan napirendi pont megtárgyalása
szerepelt.
Bár képviselői javaslatra jó néhány
előterjesztést későbbi időpontra
tettek át, a munkát mégsem
tudták befejezni. A közgyűlés
folytatására másnap került volna
sor, de az határozatképtelenség
miatt elmaradt. A folytatás sem
csütörtökön, sem pénteken nem
sikerült, mivel a képviselők nem
jelentek meg megfelelő számban.
A folytatólagos közgyűlés új időpontja
valószínűleg december 18-
a, melyet a polgármester a Fideszés
az MSZP-frakcióval való
egyeztetés eredményeképpen határozott
meg.
B.E.
Közgyűlés – nyújtják, mint a rétest
Kanizsa 2 – Ünnep 2008. december 11.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
December 16-án kerül a
nagyközönség elé Bakonyi Erzsébet
– Deregi László szerzőpáros
új könyve Templomok, kápolnák,
keresztek Nagykanizsán
címmel.
A kemény kötésű, reprezentatív
kiadványban, mely ezúttal is három
nyelvű – magyar, angol, német – , az
egyházak dokumentációs anyagai,
valamint rendkívül gazdag, egyedi,
művészi jellegű fotók segítségével
tizenhét templomot és hetvenhat keresztet
mutat be a kiadvány.
Az ünnepélyes, műsoros könyvbemutató
a Honvéd Kaszinó tükörtermében
lesz december 16-án,
kedden, 19.00 órakor, ahol Balogh
László. az OKISB elnöke mond
köszöntőt, az est háziasszonya
Halmos Ildikó igazgatónő.
A nyilványos eseményre minden
érdeklődőt szeretettel vár a
házigazda és a könyvet megjelentető
Informatika Kiadó.
Könyv
karácsonyra
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi
Tagozata a magyar fogorvosok
érdekében végzett kiemelkedő
tevékenysége elismeréséül
Dr. Polgár József főorvosnak adományozta
2008-ban a „Fogorvosi
Tagozat Alapítványa a Magyar
Fogorvosokért” által alapított Dr.
Huszár Csaba emlékérmet.
B.E.
Emlékérem
Dr. Polgár József
főorvosnak
Szinte minden iskola, minden
kulturális intézmény megemlékezett
a Télapóról városunkban.
December 5-én, pénteken és 6-
án, szombaton egymást érték a
Mikulás-rendezvények.
Az „Egy iskola – egy rendőr” és
„Az iskola rendőre” programok keretein
belül a ZMRFK – Megyei
Balesetmegelőzési Bizottsága is
részt vett a Mikulás-napi programokon.
Reggel 07.15-től 07.55-ig
a Bolyai János Általános Iskola
sarkánál kísérte figyelemmel a Télapó
és egy rendőr a közlekedőket,
és kedveskedett kisebb ajándékkal
a szabályokat betartó diákoknak és
szüleiknek. Ezt követően rendhagyó
osztályfőnöki órát tartottak a
Kőrösi Csoma Sándor Általános
Iskola és a Miklósfai Általános Iskola
elsőseinél. A Mikulás és a
rendőrök meglátogatták a Kanizsai
Dorottya Kórház Gyermekosztályának
kis betegeit is.
A Bolyai Iskola a Honvéd Kaszinóban
lepte meg az iskola alsó tagozatosait
és a Rozgonyi, valamint a
Hétszínvirág Óvodák nagycsoportosait
egy rövid műsorral. A Zrínyi
Miklós Általános Iskola iskolanyitogató
program keretében kézműves
foglalkozást tartott a leendő elsősöknek
és szüleiknek. Az Attila Óvoda
nyolc évre visszatekintő hagyományát
folytatta idén is: adomány-átadó
műsort mutatott be a nagykanizsai
gyermekotthon kis lakóinak. A
Batthyány Lajos Gimnázium diákönkormányzata
szervezésében bálkirály
és bálkirálynő választással
egybekötött Mikulás-bált tartott.
A Hevesi Sándor Művelődési
Központ színháztermében a Nagykanizsai
Ifjúsági Fúvószenekar adott
koncertet Mikulás Show címmel.
Aváros egyes cégei is meglepték
dolgozóik gyermekeit, unokáit,
többek között a GE Hungary zRt.
Nagykanizsai Fényforrásgyára, illetve
a VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Házban a MÁV-dolgozók
gyermekeinek szerveztek ünnepi
műsort Manófalvi meglepi címmel.
Steyer Edina
Mikulás napján ünnepelt a város
Soha még ennyi adomány nem
folyt be a Kanizsai Dorottya
Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályára,
mint most idén, még
az ünnepek előtt.
A zalakarosi Szabadics Közmű-
és Mélyépítő zRt. 1,5 millió
forintot adományozott a Nagykanizsa
és Vonzáskörzete Sérült
Gyermekekért Alapítványnak. A
cég a közműépítő ipar egyik jelentős
szereplője, és egész évben
azon dolgozik, hogy közreműködésével
az emberek életkörülményei
javuljanak, a környezetszennyezés
csökkenjen, s ezáltal
hozzá tudjanak járulni egy
jobb, élhetőbb világhoz. A karácsonyi
ünnepek közeledtével
úgy gondolták, azzal járnak el
leginkább a társadalmi felelősségvállalás
normái szerint, ha
ajándékot adnak azoknak, akik a
leginkább rászorulnak.
Dr. Baranyi Enikő elmondta,
már nagyjából körvonalazódtak a
tervek, hogy mire szánják az öszszeget,
hiszen az osztálynak nagy
szüksége lenne komolyabb diagnosztikai
készülékre a gyors vizsgálatok
érdekében.
S.E.
Karácsonyi adomány a gyermekosztálynak
Fotó: Steyer Edina Fotó: Steyer Edina
A korábbi évekhez hasonlóan
idén is szervez adománygyűjtést
karácsony előtt a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat nagykanizsai
csoportja. Az előkészületekről
Kovács László csoportvezetőt
kérdeztük.
– Korábban az élelmezési világnap
alkalmából egy nagyáruházban
gyűjtöttünk adományokat, de
csupán körülbelül minden századik
megszólított vevő adott valamit,
tehát ha ilyen arányban folyik
a gyűjtés advent idején is, akkor
nagyon gyér lesz az eredmény –
vélekedik Kovács László. – Valahogy
nem olyan adakozóak az emberek,
mint ahogy azt a korábbi
években tették. Reméljük, hogy
amikor a karácsonyi gyűjtést szervezzük,
akkor jobbak lesznek az
eredmények, mert ilyenkor több
áruházban is gyűjtjük az adományokat
december 16-ától 22-éig.
– Itt a szeretetszolgálat Zárda utcai
központjában most is sokan állnak
sorba ruhaneműért.
– Ezúttal azt kértük – és a templomokban
is hirdettük –, hogy elsősorban
takarókat, ágyneműt, gyermekruhákat,
gyermekcipőt, felnőtt
ruhákat és cipőket gyűjtünk, de
előfordul, hogy nagykabátokat és
bundákat is hoznak. Ennek is örülünk,
ilyenkor minden meleg holmira
szükség van, hiszen még a tél
előtt vagyunk.
– Sok rászoruló igényli a szeretetszolgálat
segítségét?
– Csökkenő tendenciát mutat a
számuk, mert úgy tudom, hogy az
önkormányzat is nagyon sok helyen
albérletet biztosított például
a hajléktalanok számára, akik
ketten-hárman vesznek ki közösen
valahol egy albérletet.
Ugyanakkor vannak notórius
tartózkodók is, akik nem hajlandók
sehova bemenni télvíz idején,
így velük nem tudunk mit
kezdeni. Naponta adunk nekik
meleg élelmet és teát, illetve hetente
háromszor kis reggelivel
várjuk őket.
– Az adventi időszakban mindig
felerősödik az igény a szeretet
iránt. Miként tudnak enyhíteni a
magányos emberek gondjain?
– Meghallgatjuk a problémáikat
és tényleg az az alapállásunk,
hogy szeretettel kell fogadni mindenkit,
és – ha lehet –, akkor mindenkinek
kielégítjük a szükségleteit.
A szeretet nem csak érzés, hanem
többnyire cselekedet. Tehát
csak azáltal fejezhetem ki igazán
a szeretetemet, ha a gyermeket
például nemcsak megsimogatom,
hanem jól tartom, felruházom,
meg adok neki olyan javakat,
amelyek az életfenntartáshoz
szükségesek.
– Látni, hogy sokan segítik a
szeretetszolgálat munkáját.
– Igen, ők a mi önkéntes segítőink.
Tizennyolc körül van a létszámuk
azoknak, akikre mindig lehet
számítani. Persze ilyenkor a karácsony
előtti adománygyűjtések alkalmával
megduplázódik, vagy talán
még az ötven főt is eléri a létszámuk,
mert évek óta jelentkeznek
alkalmi segítők is. Remélem, hogy
idén is mozgósítani lehet majd
őket.
Kiskőrösi György eredeti hivatása
szociális gondozó és betegápoló,
aki annak idején azért csatlakozott
a szeretetszolgálat kanizsai
csoportjához, mert jó volt a
gyakorlat szempontjából megtapasztalnia
hogy ténylegesen milyen
a rászorulókkal foglalkozni.
– A rászorulók is többfélék, például,
akik önhibájukon kívül lettek
rászorulók, azok sokkal jobban
együttműködnek velünk – mondja
az önkéntes. – Ha segítünk nekik
állást találni, akkor felkeresik a
munkaügyi központot. Ugyanakkor
vannak mások is, akik tehetnének
ugyan valamit sorsuk jobbításáért,
de mégsem teszik, tehát velük
nem igazán tudunk mit kezdeni.
Elbeszélgetünk velük, segítünk
rajtuk, de mást sajnos nem tehetünk
értük.
– Advent idején önnek mi a feladata
a szolgálatnál?
– Éppen most szervezik az adománygyűjtést:
ennek az a lényege,
hogy karácsony előtt pár nappal
majd kiosztjuk az adományokat a
ténylegesen rászorulóknak, vagyis
nagycsaládosoknak, hajléktalanoknak,
meg például olyanoknak,
akik egyedül élnek, de kevés a
nyugdíjuk. Nekem, mint önkéntesnek,
az lesz a feladatom, hogy segítsek
az adományok összegyűjtésében,
idehozatalában és szétosztásában.
– Sok fiatal segíti a szolgálat karitatív
tevékenységét?
– Igen, hozzánk például elég
sok fiatal jön. Az egyik fiatal
úriember éppen most hozza
majd a pékárut, továbbá van
több olyan önkéntes is, akik
munkaidő után jönnek segíteni
szabadidejükben, mivel ez önkéntes
– úgynevezett nonprofit
szolgálat. Egyébként szerintem
az emberek nyolcvan százalékában
megvan még a segítőkészség,
csak ritkán jön elő, de
ünnepek idején meglepő módon
elég sokan adakoznak.
Gelencsér Gábor
Kanizsa 2008. december 11. – Ünnep 3
Növekvő adakozókedv ünnepek idején
Kanizsa – 4 Városrész 2008. december 11.
A 13-as számú választókörzet
területe az Erdész utcától kezdődően
a város déli részét foglalja
magában, egészen a Miklósfai
utca végéig tart. Ezt a körzetet
mintegy háromezerötszázan lakják
családi házas övezetben, társas
házakban, valamint tömbházakban.
A miklósfai városrész
közösségi életének színtere a
Mindenki Háza és természeti látványossága
a parkerdő. És akkor
még nem említettük a hajdan
szebb napokat megélt és nevében
is majdnem feledésbe merült
Ligetvárost.
– A választókörzet tagoltsága
miatt rendkívül összetett feladat
hárul arra, aki feladatot vállal itt
– mondja Karádi Ferenc önkormányzati
képviselő. – Ha az Erdész
utcától indulunk ki, el kell
mondanom, hogy a járdaépítés
már az idei év fejlesztései között is
szerepelt volna, de nem fért bele a
szűkös költségvetésbe. Most, a novemberi
bejárást követően a járdaépítés
az Erdész utca déli oldalán
már szerepel a jegyzőkönyvekben.
Remélem, hogy a 2009-es
költségvetésben meg is valósul az
összetöredezett aszfaltburkolat
felújítása.
– Miklósfa korábban Somogyszentmiklós
néven önálló település
volt, a hagyományokat követve
mennyire őrzi kertvárosi jellegét?
– Most is inkább falusias jellegű
településrész. Jelenlegi fejlesztési
tervünk is úgy titulálja, hogy kifejezetten
falusias lakóövezet. Persze
ez a választókörzet ennél sokkal
változatosabb, mert a családi
házas övezet épp úgy megtalálható,
mint a társasházas – vagyis a
klasszikus emeletes házakkal tagolt,
továbbá van egy ligetes,
kisvárosias hangulatú lakókörzet,
mint például az Erdész utca és a
Határőr utca. Tömbházas jellegű a
Csengery utca 88., ahol nyolcvan
lakás van, amelyeket társasházi
formában üzemeltetnek. A miklósfai
városrészben ugyanakkor fennmaradt
a hagyományos építkezési
mód, de hozzá kell tennem, hogy a
mostani házak sokkal szebbek,
mint a régebbiek: különösen az
újak gyönyörűek, érdemes megnézni
annak, aki kíváncsi Miklósfára.
– A szűkös anyagi forrásokból
milyen fejlesztések valósulhatnak
meg a városrészben?
– Ennek a körzetnek is hasonló
a megítélése a városlakók körében,
mint a palini városrésznek,
tehát Miklósfára is szívesen költöznek
ki családok Kanizsáról.
Éppen emiatt a lakók a szép házak
környékére jó utakat és gondozott
közterületeket igényelnek.
Nekünk pedig nagyon sokat kell
tennünk, hogy mindez meg is valósuljon.
Tisztelem és becsülöm a
város belső felújítását és rehabilitációját,
hiszen én is büszke vagyok
arra, hogyha a város belső
területei megújulnak, de ugyanezeket
a fejlesztéseket kint a peremkerületekben
is végre kell hajtani.
Szerintem ez minden külső
városrészre érvényes kell, hogy
legyen. Azt várom el minden
egyes beruházástól, hogy olyan
minőségben készüljenek a felújítások
a szűkös keretek között,
amelyek már a 2008-2009-es időszak
elvárásait tükrözik. Az útburkolatok
első osztályú minőségben
készüljenek el, a padkák
igazodjanak a bejárókhoz, továbbá
a járdák környezetét is igényesen
alakítsák ki. A 2008-as szerény
mértékű fejlesztések közül
csupán egy maradt el Miklósfán –
a temetőfeljáróig történő járdaépítés
–, ami viszont a 2009-es
évben valószínűleg már megvalósul.
A többi felújított útszakasz jó
minőségben készült el. Itt elsősorban
az idei évben felújított
Hóvirág és Mátyás király utcákat
említem.
– Mi a helyzet a természetjárók
által közkedvelt miklósfai parkerdővel?
– Reményeink szerint a jövőben
is a helyi turizmust szolgálhatja,
de tudomásul kell vennünk, hogy
megváltoztak a tulajdonviszonyok.
A Miklósfai Mg. Zrt. létrejöttével
a tulajdonviszonyok átalakultak,
és a parkerdő területe is a
Zrt. tulajdonába került, vagyis
magántulajdonban van. Úgy vélem,
hogy az a közcélú és szabadon
látogatható terület, veszélybe
kerülhet, tehát el kell érnünk azt,
hogy – függetlenül attól, hogy a
parkerdő most már magánkézben
van – továbbra is látogatható legyen,
mert valóban turistacsalogató
a szép a környezet. Számomra
egyébként még nem ismertek
azok a szándékok, amelyek a Zrt.
ez irányú fejlesztéseit tükrözik, de
mindenképpen szeretném elérni,
hogy megmaradjon az a látogathatóság,
amit eddig is tapasztalhattunk.
Az idősebb, még emlékezők
szerint ez a terület Somogyszentmiklós
község közlegelője
volt.
– Milyen kérésekkel fordulnak
önhöz a miklósfaiak?
– A városrészben nincsenek
extra igények. Az egyik nagy feladat
a Mindenki Háza felújítása.
Ez az intézmény két évtizede létesült
a miklósfaiak a két kezükkel
építették, bővítették. Az idők folyamán
sajnos amortizálódott az
épület, és a környezete is. A felújításának
feladata – miután a
miklósfai Közművelődési és Városszépítő
Egyesület tulajdona –
elméletileg rájuk hárulna, azonban
remélem, hogy a város is
részt vállal ebben a folyamatban,
hiszen az intézmény évek óta közfeladatot
lát el. Jómagam is ott
tartom a fogadóóráimat, továbbá
a választások és a különböző fórumok
is ott zajlanak, tehát ez
egy olyan közösségi tér, amelyet
nemcsak Miklósfa, hanem az
egész 13-as választókörzet lakossága
folyamatosan használ, ezért
– véleményem szerint – a városnak
is támogatnia kell a felújítását.
– Miként látja a miklósfai városrész
jövőjét?
– Az üres telkek beépítése folyamatos
és közművekkel jól ellátott a
terület. Mind a mai napig szívesen
költöznek Miklósfára az emberek.
Ha még azokat a minimális igényeket
– amelyek a közutak és a
járdák állapotát illetik – is korszerűen
és szép kivitelben megvalósítjuk,
akkor azt hiszem a miklósfai
városrész fejlődőképes marad
ugyanúgy, ahogy eddig is volt, és a
jövőben is vonzó lesz a kanizsaiak
számára.
– Az ön választókörzetéhez tartozik
a korábbi évtizedekben Ligetvárosnak
nevezett városrész is.
– A Csengery utca végén található
az az övezet, ahol főként önkormányzati
szociális bérlakások
vannak. Elképzelésem szerint a területen
levő, elsősorban gépészeti
szempontból lerobbant épületeket
– ha a bérlők már visszaadták és
nem lakják – nem kellene felújítani
és milliókat rákölteni egy-egy
lakásra, hanem egy teljes tömb rehabilitációban
gondolkodva lehetne
ott egy jól átgondolt fejlesztést
megvalósítani. Ha mindez sikerülne,
akkor ez a megújult lakóövezet
megint visszanyerhetné régi patinás
hírnevét, ami annak idején a
Ligetvárost jellemezte. A gondok
mellett azért egy örömhírem is van
a ligetvárosiak számára, ugyanis
a 2009-es programunkban láttam
a legutóbbi közgyűlésen a buszforduló
átépítésének költségtervezetét.
A tervek szerint a helyi járatú
autóbuszok bemennének a ligetvárosi
kis bolt mögött levő buszfordulóba,
ahol egy olyan buszmegállót
alakítanánk ki, amely mindenki
számára biztonságos. Ezzel
a megoldással a le és felszállóknak
nem kellene átmenni a Csengery
utcának ezen a – gyalogátkelő
nélküli – szakaszán, ami eddig
gyakran balesetveszély forrása
volt.
Gelencsér Gábor
Karnyújtásnyira a természettől…
A Via Kanizsa Városüzemeltető
Kht., mint a temetők kezelője
értesíti az érintett hozzátartozókat,
hogy a nagykanizsai Tripammer
utcai köztemető, - Kiskanizsai,
- Palini, - Bajcsai, - Bagolai, -
Fakosi, - Miklósfai, - Korpavári, -
Sánci temetőkben a sírhelyek közül
többnek lejárt az érvényességi
ideje.
Ezek közé tartozik: Kriptáknál
az 1909 előttiek, megváltás
100 évre. Síroknál az 1984 előttiek,
megváltás 25 évre. Urnafalban
az 1999 előttiek, megváltás
10 évre. Urnakriptáknál az
1989 előttiek, megváltás 20 évre.
E hirdetmény alapjául szolgál a
temetőkről és a temetkezésről
szóló XLIII. törvény valamint a
145/1999. ( X.I.) Kormány rendelet.
A sírhelyeket újraváltani illetve
erről tájékoztatást kapni a temetőgondnokságon
lehet, melynek
elérhetősége a következő:
Temetőgondnokság Nagykanizsa
8800, Tripammer utca 1.Tel:
93/311-530
A lejárt sírhelyeket az
újramegváltás elmaradása esetén
a 2009 év második felében értékesítésre
meghirdetjük.
Via Kanizsa
Városüzemeltető Kht.
Közlemény
Kanizsa – Szabad 2008. december 11. vélemény 5
Csirkefogak
(Szösszenetek
az emberi tudálékosságról)
A csirkének, mint tudjuk fogai nincsenek, csak recéi a csőrében. Most
igaz, valós történetekkel fogat növesztünk, vagy protézist adunk e szerencsétlen
csipegető szárnyasnak. Csak hogy tudja, milyen országban él.
Első történet
Michael (nem Wilde, ahogy sokan szeretnék) a főváros szívében méri a
bort, a söritalokat és készít szendvicseket. Apja egy nagy arab állam polgára,
édesanyja magyar. Mindezt egy aluljárójában teszi, amely a homoszexuálisok
közkedvelt találkozóhelye. Michael fess férfi, karakán ember. A
minap elrikkantottam magam, hogy én heteroszexuális vagyok (talán nem
akasztanak fel érte) és rögvest meginvitált egy italra. Nagy csend lengte körül
a sörözőt. Ha a jogvédők nem támadnának meg, akkor azt írnám, hogy
a „buzibárt”. Lehet szemet lehunyni, lehet elbújni nem létező jogszabályok
mögé, de a tény, az tény marad: aki homokos, az homokos. Gusztustalan
Péter szabaddemokrata képviselő nyávoghat órákat a Parlamentben a
melegek jogaiért, de ettől még az egészséges nemi identitású emberek megmaradnak
azoknak, amik. Nő a férfival szerelmeskedik, férfi meg a nővel.
Félreértés ne essék! Ha nő a nővel, férfi pedig fajtársával akar közösülni,
ám tegyék. De otthon. A hálószobában. És ne vonulgassanak pávatollal a
fenekükben az Andrássy úton. Mert a fiammal és a lányommal ott sétálok.
És nem óhajtom leírni azt, amit akkor gondolok. Semmi bajom a buzikkal,
de ne legyen kötelező azzá válnom a nagy szabadosság jegyében. Michael
megértette, amit gondolok. Pedig ő reggel hattól este tízig szembesül a
helyzettel. Én meg csak két percet voltam ott. De a férfi, az férfi, a nő meg
nő. Az arab világtól Magyarországig. És Michael egészséges.
Második történet
Azt mondja a kommunista, hogy ő bizony kommunista. Mindezt Gy. Ferenc
Blogkönyvének bemutatójának apropóján. Aki hülye, az is marad, mondta
művelt barátom. De. Az önmagukat kommunistáknak vallókat még mindig
ezerszer többre becsülöm, mint a munkásőrből szociáldemokratává vedlőket.
Thürmer Gyula szememben milliószor hitelesebb, mint Horn, Gy. Ferenc,
Szilvássy, Bajnai, Szűrös és Pozsgay együttvéve. Ettől még a komcsik
nehezen tudják magukat elfogadtatni. Nem azért, mert azt vallják, ami a
rögeszméjük. Sokkal inkább azért, amit megbújva bár, de támogatnak. Gy.
Ferenc akkor baloldali, amikor én pakisztáni Hamasz-hívő leszek. Gy. Fletó
egy nagyon jól megélhető-megélhetési hatalomőrült-politikus. Szögezzük le:
a Magyar Köztársaság (jelenlegi és közjogi) miniszterelnöke súlyos és gondos
elmeápolásra szorul. A kommunistákat tisztelem. A kaméleonokat nem.
Harmadik történet
Pisti svéd lett, de nem akármilyen körülmények között. Történt, hogy egy
felettébb ittas honfitársunk ezredszerre is bizonyítani akarta, hogy Pisti
(aki, amúgy, vajdasági származású és Csömörön lakik) svéd. Ráerősítettem:
két apától a lombikprogram keretében született Stockholmban. Nem
hagyta magát: szerinte a svédek két nyelven beszélnek. Angolul és franciául.
Itt már lassan feladtam, amikor jött az újabb kurfli. Pisti, tulajdonképpen
Veszprémben kézilabdázott Marosi László néven. Igaz, hogy nevezett
világválogatott játékosunk Tatabányán és a Lemgo-ban játszott, de ez barátunkat
nem zavarta. Elneveztem – a játék kedvéért Pistit Sören Marosi
Pistinek – és a sokadik fröccs hatására tagunk elfogadta a névváltoztatást.
Ha egyszer valaki nekem megmagyarázza, hogy Svédországban miért
az angol és a francia az anyanyelv, akkor annak fizetek egy szódát!
De először Pistit hívom meg: a tiszta levegőre. Mert ilyen országban élünk.
Csúri Ákos
Abuszmegállóban fázósan bújik
össze egy fiatal pár. Szelíden egymásra
mosolyognak és már nyoma
sincs arcukon a didergésnek.
Végignézve rajtuk, arra gondolok,
hogy ezt a semmihez nem hasonlítható
csodálatos érzést énekelte
meg szép verseiben például Yunus
Emre, tizenharmadik századi török
költő, akinek emlékére az UNESCO
az egyik elröppent esztendőt a „Szerelem
Évének” nyilvánította.
Ahelyijáratra várakozó párocska
– valószínűleg még mindketten az
iskolapadot koptatják – egyelőre
nem sokat törődik a holnappal: optimizmusukat
a szülői gondoskodásra
alapozzák. A megállóból kisvártatva
elindul a sárga csuklósbusz,
de a jelzőlámpa piros fénye
megállásra készteti az öreg járgányt,
és még látom a két diákot,
amint a párás hátsó ablakra ákombákomokat
rajzolgatnak ujjaikkal.
A ködös-nyirkos téli estén magamra
maradok gondolataimmal.
Nézem a díszkivilágításban csillogó-
hivalkodó kirakatokat és azt latolgatom:
vajon a szeretet ünnepén
ki gondol majd azokra, akiknek nem
jut fedél, és milyen ajándék kerül a
nagycsaládok karácsonyfája alá.
A belvárosi játéküzlet kirakata
elől alig lehet elvonszolni a „bárcsak
mindent hozna a jézuska” tekintetű
gyerekeket. Nekem is megakad
a szemem egy forgó, csilingelő
zenebohócon. Arra gondolok,
hogy Yunus Emre költőt, ha kortársunk
lenne, talán éppen dervistáncra
emlékeztetné a felhúzott játékfigura.
Amosolygó ábrázatú bábu pörög-
forog, de már nem is követem a
mozdulatait. Az egyre gyorsuló
mozgás számomra olyan, mintha
„dervistánc” lenne. A szeretet
„dervistánca”, amely tudtunkra adja,
hogy türelem, hit, és egymás
megbecsülése nélkül jókora űr tátong
a huszonegyedik század fennhéjázó
emberének lelkében.
A „dervistánc” mind sebesebb
forgásában – valószínűleg a hírözön
hatására – filmkockaként pereg előttem
az a sok szenvedés, amit háborúk
és természeti csapások okoznak
nap mint nap a földlakóknak.
Fiúk egy csoportja közeledik felém.
Vállukkal kicsit meglöknek,
úgy látszik, nem elég széles a járda
számukra. Így aztán hirtelen véget
ér a képzeletbeli „dervistánc”
és egy másik kirakatnál megpillantok
egy idős házaspárt. „Megkötötted
a kesztyűt a kisunokánknak?”
– kérdezi a barátságos
öregúr a feleségétől és sietve hozzáteszi:
„Ennek az ajándéknak
biztosan jobban örül majd, hiszen
a szupernagyi készítette.”
Szaporázom lépteim, mert már a
szél is „dervistáncot” jár – mindent
megráz, ami az útjába kerül.
Előttem egy torzonborz figura
majdhogynem fejest ugrik a szemetes
konténerbe – a maga módján
talán ő is az ünnepekre készül...
Gelencsér Gábor
Dervistánc
A képviselői munka öröméhez
tartozik, mikor egy problémát sikerül
megoldani. Egyik ilyen
öröm számomra a nagybagolai
Szőlősgazda út felújítása. A mintegy
2 km hosszú útszakasz felújítása
két ütemben történt meg. A
már egy éve elkészült első szakaszt
a szakosztály képviselőjével,
valamint a kivitelezővel bejártuk,
és a feltárt hibákat garanciálisan
ki is javította a kivitelező.
Szintén sikertörténetnek látszik
az a felvetésem, melyben a
Látóhegyen lakók kérésére a Kaposvári
úton az úgynevezett
szeszfőzdei buszváró kivilágítására
hívtam fel a figyelmet. A
szakosztálytól kapott információm
szerint, ha találnak forrást a
kivilágításra, az még az idén
megtörténik, de ha nem, a jövő
évi költségvetésben mindenképpen
szerepelni fog ez a tétel.
És végül, hogy ne csak a pozitív
dolgokat említsem. Kisfakoson
a Damjanich utcában a szennyvízcsatorna
megépítése kapcsán
az útpadka immár sokadszor beszakadt,
és a közlekedés életveszélyessé
vált. Igaz, a kivitelező
most is, mint máskor elhárította a
hibát, de véleményem szerint nem
ez a megoldás. Éppen ezért kérésemre
a szakosztály kezdeményezte
a kivitelezőnél a teljes útszakasz
kamerával történő átvilágítását
és indokolt esetben a föld
újratömörítését. A szennyvízcsatorna
megépítése során az amúgy
is rossz minőségű út állapota jelentősen
romlott, ezért a jövő évi
útfelújítás immár elkerülhetetlenné
vált. Úgy gondolom az útfelújítás
előtt mindenképpen stabilizálni
kell az útpadka állapotát.
Jerausek István
önkormányzati képviselő
Öröm és üröm
Kanizsa – 6 Városháza 2008. december 11.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról
szóló helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet az alábbi üres - helyreállított ill. felújított
önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális
alapon történő elnyerésére:
Egyedülállók részére:
Nagykanizsa, Csengery u. 88. II. em. 43.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: városi terület. Alakás épületen belüli fekvése: II.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 14.940 Ft. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
Legfeljebb négy fős háztartás részére:
Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1+1 fél
szobás, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj
összege: 11.266 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év.
Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél
szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti
díj összege: 15.796 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év.
Nagykanizsa, Petőfi u. 42. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél
szobás, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege:
15.444 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/C. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj
összege: 16.694 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év.
Önkormányzati bérlakások nem szociális alapon
történő bérleti jogának elnyerésére
Helyreállított, ill. felújított
Cserére:
Nagykanizsa, Csengery u. 56. fsz. 6.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: udvari lakás . A lakásbérleti díj összege:
17.730 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: eredeti
szerződéssel megegyező.
Nagykanizsa, Rózsa u. 11. V. em. 33.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: V. emeleti lakás. A lakásbérleti díj
összege: 23.815 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
eredeti szerződéssel megegyező.
Az együtt költözők számának korlátozása nélkül:
Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. X. em. 61.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: X. emeleti lakás. A lakásbérleti díj
összege: 32.340 Ft. A bérleti jogviszony időtartama:
5 év.
Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/A. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege:
28.490 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/1/11.
A lakás alapterülete: 52 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése:
első emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege:
28.288 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
Nagykanizsa, Fő u. 8. 1/2/14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: belváros. Alakás épületen belüli fekvése:
II. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege:
39.168 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
Nagykanizsa, Fő u. 8. 2/2/6.
A lakás alapterülete: 89 m2, szobaszám: 2 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: belváros. Alakás épületen belüli fekvése:
II. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege:
44.945 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
Nagykanizsa, Fő u. 8. 5/1/6.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése:
I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege:
31.815 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
Felújítandó:
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. 3/1/18.
A lakás alapterülete: 42 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: komfort nélküli. A lakás településen
belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen
belüli fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj
összege: 5.838 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5
év.
Nagykanizsa, Kisfaludy u. 33. fsz. 6.
A lakás alapterülete: 15 m2, szobaszám: fél szobás,
komfortfokozata: komfort nélküli. A lakás településen
belüli fekvése: belváros. A lakás épületen
belüli fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege:
1.995 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
Felújítandó - cserére:
Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szobás,
komfortfokozata félkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege:
9.800 Ft. A bérleti jogviszony időtartama: eredeti
szerződéssel megegyező.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. 1/1/13.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1
fél szobás, komfortfokozata: félkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: peremterület. A
lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. A
lakásbérleti díj összege: 9.328 Ft. A bérleti jogviszony
időtartama: eredeti szerződéssel megegyező.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti
ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázatok benyújtásának
határideje: 2008. december 19.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot
hirdet továbbá az alábbi, Garzonházban lévő
üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának
elnyerésére.
Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal
házasok/élettársak jogosultak lakásigényük végleges
rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap időtartamig, elhelyezésük
átmeneti megoldásával és takarékosságra
ösztönzéssel.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj
összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
Abérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj
összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
Abérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj
összege: 14.952 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
Abérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj
összege: 14.920 Ft. Alakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj
összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
Abérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél
szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati
díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony időtartama:
maximum 60 hónap.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj
összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: maximum 60 hónap.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti
ügyfélfogadó) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
A lakások megtekintésének időpontja: 2008. december
9. 14.00-15.30 óráig
Pályázatok benyújtásának határideje: 2008. december
19.
Csákai Iván, Bizottsági elnök sk.
Pályázat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon való elnyerésére
Kanizsa – 2008. december 11. Városháza 7
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865,
balogh.laszlo61@chello.hu.
Papp Ferenc önkormányzati képviselő fogadóórát tart december 19-én (pénteken)
16 órától a dr. Mező Ferenc Gimnázium földszinti tantermében.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő
NSP Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére
Szerv megnevezése, székhelye: Nagykanizsa Saubermacher-Pannónia Hulladéklerakót
Üzemeltető Kft. 8800 Nagykanizsa, Bagola 003 hrsz.
A kft. tevékenységi köre: a nagykanizsai hulladéklerakó hosszú távú, gazdaságos,
szakszerű üzemeltetése.
Az ügyvezető fő feladatai: A Gt., által és a kft. alapító okiratában a tisztségre
meghatározott feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: egyetemi, főiskolai műszaki végzettség, büntetlen előélet,
legkevesebb egy év vezetői gyakorlat (ügyvezető, telephelyvezető, műszaki
vezető). Előnyt jelent: egyetemi, főiskolai környezetvédelmi végzettség.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a kft. vezetésére
vonatkozó koncepció, a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként előírt iskolai
végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, 3 hónapnál nem régebbi eredeti
hatósági erkölcsi bizonyítvány, a feltételként előírt vezetői gyakorlat hivatalos
igazolása. (Az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak nincs helye.)
Az ügyvezetői tisztség 2009. január 1. naptól tölthető be. A megbízás határozott
időre, 5 évre szól. Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban
történik, a díjazásra megállapodás alapján kerül sor. A pályázat benyújtásának
határideje: 2008. december 15. A pályázat benyújtásának helye: Marton
István polgármesternek címezve, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A pályázat elbírálásának határideje:
2008. december 20.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester
(Tel: 06-93-500-701), Horváth Balázs SP Kft. ügyvezető (Tel: 06-93-537-382)
Álláspályázat - NSP Hulladéklerakót
Üzemeltető Kft. ügyvezetői tisztségére
Pályázati hirdetmény a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban
megüresedett 1 db lakás bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet
a: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található Nyugdíjasházban
lévő bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december 19. 12.00 óra. Helye:
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó.
A licitálás időpontja: 2009. január 2. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott
időre.
A bérlemény leírása: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendő
díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett
szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség. Megtekinthető: 2008. december
15. 13.00-15.00 óráig. A bérlemény nem örökölhető!
A pályázaton való részvétel feltételei:
Személyi feltételek: pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi
nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy
legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket
vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati
feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
Egyéb feltételek: pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/,
aki/k/ pénzadományt ajánl fel, önkormányzati bérlakását ajánlja fel.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/
k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó
havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati
bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját,
csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak
pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit,
minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát
határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással
meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló összege: Nk, Kodály
Z. u. 10/A. I/14. esetében 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000
Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést az Ingatlankezelési
Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormányzati
bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követő 15 napon
belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti
szerződést nem ezen határidőn belül nem köti meg, a bérleti szerződés megkötésének
lehetőségét elveszíti.
Dr. Csákai Iván, bizottsági elnök
Nyugdíjasházi bérlakás-pályázat
Zalakaros Város Jegyzője 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér l., tel:
93/340-100, fax: 93/340-531.
Műszaki Osztály tel.: 93/540-091, e-mail: zkarosmuszak@mail.datanet.hu
Ügyiratszám: 03-621/2008, ügyintéző: Tóthné őri Ibolya, telefon: 93/540-
091. Tárgy: Nagykanizsa, Ady E. u. 74/A. szám alatti Cserháti Sándor Szakközépiskola
kollégiumának 6. emeleti átalakítás, felújítás és lift építés
ügyében eljárás megindítás közzététele Zalakaros Város Jegyzője a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (továbbiakban Két.) 80 § (3) bekezdése alapján hirdetmény útján
értesítem az érintetteket, hogy az építési hatóságnál engedélyezési eljárás indult
a Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft. (címe: Nagykanizsa, Erdész u. 30.) kérelmező,
Nagykanizsa, Ady E. u. 74/A. szám, 3761/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő Cserháti
Sándor Szakközépiskola kollégiumának 6. emeleti átalakítás, felújítás és
akadálymentes lift építés ügyében.
A Két. 29. § (9) bekezdése értelmében és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv) 53/A § (3) bekezdés b.)
pontjának előírása alapján az alábbiakról tájékoztatom: az ügy iktatási száma:
03-621/2008, az eljárás megindításának napja: 2008.11.14., az ügyintézési
határidő: 60 nap, az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő a szakhatóság eljárásának
időtartama. Az ügy intézője: Tóthné őri Ibolya építési ügyintéző Műszaki
osztály földszint/02 szoba, telefon: 93/540-091 vagy 93/340-100/112 mellék.
Az ügyfélfogadás idő: hétfő: 8.00-12,00 óra, 12.30-14.00 óra, kedd: 8.00-12.00
óra, szerda: 8.00-12.00 óra, 12.30-14.00 óra, csütörtök: nincs ügyfélfogadás,
péntek: 8.00-12.00 óra. Elektronikus elérhetőség: muszak@zalakaros.hu
Az ügyben érintettek: a ingatlanokkal rendelkezni jogosult tulajdonosok:
3753, 3759/1, 3761/2, 0207/2, 0207/3, 0207/5, 0207/10 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai.
A jegyző megbízásából: Sárdi Andrea, műszaki osztályvezető
A Takács László Irodalmi Kör
tisztelettel meghívja Önt,
barátait és ismerőseit
2008. december 16-án
16.30-kor kezdődő évzáró,
évértékelő estjére a
Halis István Városi Könyvtárba
NAPIREND:
1. Zene, versek
2. Beszámoló a Takács László
Irodalmi Kör éves tevékenységéről
Előadó: Dezső Ferenc elnök
3. Zene, versek
4. Vélemények, hozzászólások
5. Versek
A verseket előadják: Deliné Csere
Andrea tanítványai
6. Fogadás
Köszöntőt mond: Halmos Csaba
Kanizsa – 8 Városháza 2008. december 11.
Ügyintéző: Kém Eszter, szám: 6/2668-8/2008. Tárgy: értesítés döntéshozatalról
a Nagykanizsa, Takarék u. 5/b. sz alatti építéshatósági ügyben
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/2668/2008. számú tárgybeli építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta
és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős,
ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk
a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény a 2008. december 1-jén került kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2668/2008., tárgya: építési engedély.
A kérelmező ügyfél neve: Boksay Katalin. A kérelemmel érintett ingatlan
valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok
(hatásterület): Nagykanizsa 1714., 1716., 1717. hrsz-ú társasházi ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös tér
16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét
biztosítottuk. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugatdunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez
címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel
ellátott fellebbezéssel lehet élni.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatóság - Takarék u. 5/b.
Ügyintéző: Junger M., szám: 6/1797-2/2008. Tárgy: értesítés építéshatósági eljárás
megindításáról és helyszíni szemle időpontjáról
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az érintetteket,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályára
építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett, melynek tárgya a Nagykanizsa,
Csengery utca 4/A. szám alatti, 1943/3. hrsz-ú ingatlanon beépített tetőtér
használatbavételi engedély iránti kéreleme.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást
adom.
A tervezett tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlan tulajdonosa a beépített
tetőtér használatbavételi engedélyét kéri. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az
érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa
1943/3., hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, 1942., hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai,
1943/1., hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai, 1943/4., hrsz-ú társasházi
ingatlan tulajdonosai, 1947., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban tekinthetnek be: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Csengery u.
4/A. szám alatti ingatlanon 2008. december 12-én (pénteken) 10.00 órakor helyszíni
szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan előtti közterületen.
Kérem a kérelmezőt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle feltételeit a
fenti időpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy az eljárás
lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elősegíteni. Továbbá tájékoztatom
az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt ügyfelek - személyazonosságuk
megfelelő igazolása mellett - részt vehetnek, véleményüket ott
előadhatják, de megjelenésük nem kötelező. Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, az eljárás
megindításáról az érintetteket a Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi
úton értesítjük. A hirdetmény 2008. december 4-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján.
Tisztelettel: Junger Mónika, ügyintéző
Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek:
Kérelmező: 1. Benczik János, 8800 Nagykanizsa, Cseresznyés u. 7., felelős műszaki
vezető: 2. Kósa Erzsébet, 8800 Nagykanizsa, Corvin u. 6.
Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos - a határozattal érintett ingatlannal
közös határvonalú (telekhatárú) - ingatlanokkal rendelkezni jogosultak: 3. 1942.
hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai részére a közös képviselő útján, 8800 Nagykanizsa,
Csengery u. 2., 4. 1943/1. hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai részére
a közös képviselő útján, 8800 Nagykanizsa, Fő u. 10-12., 5. 1943/4. hrsz-ú társasházi
ingatlan tulajdonosai részére a közös képviselő útján, 8800 Nagykanizsa,
Csengery u. 4., 6. Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzata, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7., 7. Dr. Buzási Ferenc József, 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 12.
Építéshatóság - értesítés eljárásról
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalában a 2008. évi munkaszüneti napok körüli
munkarend az alábbiak szerint alakul:
2008. december 19. (péntek) munkanap, szerdai munkarend, ügyfélfogadás
8.00-12.00 óráig, 13.00-17.00 óráig. 2008. december 20. (szombat) munkanap,
pénteki munkarend, ügyfélfogadás: 8.00-12.00 óráig. 2008. december
24. (szerda) pihenőnap, az ügyfélfogadás szünetel. 2008. december 31. (szerda)
munkanap, ügyfélfogadás: 8.00-12.00 óráig.
2009. január 2. (péntek) pihenőnap, az ügyfélfogadás szünetel. 2009. január
10. (szombat) munkanap, pénteki munkarend, ügyfélfogadás 8.00-12.00 óráig.
Ünnepi munkarend a Hivatalban
A „Miklósfai Általános Iskolásokért
Közhasznú Alapítvány”
SZILVESZTERI
ALAPÍTVÁNYI BÁLT
rendez december 31- én 20.00 órától
az iskola tornatermében.
Belépő ára: 5000 Ft
(aperitif, vacsora, műsor, éjféli pezsgő)
Érdeklődés, belépővásárlás:
93/536-950, 93/315-893
Kanizsa – Sajtótájékoztató2008. december 11. k 9
Többedszeri nekifutásra sem sikerült
a legutóbbi közgyűlést befejezni.
Ennek indokairól tartott sajtótájékoztatót
a Fidesz nevében
Bene Csaba, frakcióvezető és
Szőlősi Márta képviselő.
– Sajnos a keddi napra összehívott
közgyűlésen a testület nem tudta
maradéktalanul elvégezni a betervezett
munkát. Ennek több oka is
van. Bár a közgyűlés kezdési időpontja
13 óra volt, a polgármester
mintegy fél órás késéssel nyitotta
meg az ülést. A közgyűlésen polgármester
úr a kívánatosnál jóval
többször rendelt el szünetet, több
alkalommal is teljesen indokolatlanul
akár fél, háromnegyed óra időtartamra
is megállítva ezzel a munkát.
Mindezt tette úgy, hogy ő is
tudta, a közel 70 napirendi pont
megtárgyalása érdekében minden
percnyi tanácskozással eltöltött
időre szüksége van a testületnek.
Mindezt tette úgy, hogy tisztában
volt vele, eleve SZMSZ-ellenesen
került összehívásra keddi napra a
közgyűlés, és egy esetleges folytatólagos
ülés magában rejti azt a veszélyt,
hogy a képviselők egy része
nem fog tudni rajta részt venni.
Úgy szervezzük mindennapjainkat,
hogy a közéletben vállalt feladatunknak
maradéktalanul meg tudjunk
felelni, hiszen ez a célunk. Éppen
ezért többször kértük polgármester
urat, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzat szerint kerüljenek
összehívásra a testületi ülések,
így válhatnak ugyanis előre
tervezhetővé a teendőink. A munkahelyeinken
egyáltalán nem mindegy,
hogyan borítjuk fel a bennünket
helyettesítő kollégák mindennapjait,
a vállalkozóknak sem
mindegy, az akár hetekkel korábban
konkretizált munkát hogyan,
mikorra szervezzük át, sokszor nem
kis kellemetlenséget okozva ezzel
munkatársainknak, főnökeinknek,
vagy éppen üzleti partnereinknek.
Mindezt azért, mert polgármester
úr nem hajlandó a Szervezeti és
Működési Szabályzatot betartani,
sőt – ha már valami rendkívüli dolog
miatt el akar térni a szabályzattól
–, arra sem hajlandó, hogy legalább
előzetesen egyeztessen a
képviselőkkel a közgyűlés időpontjára
vonatkozóan. Pedig nem csak
nekünk, képviselőknek, de neki is
az kellene, hogy legyen az érdeke,
hogy a közgyűlésen a képviselők –
politikai hovatartozástól függetlenül
– felkészülten, minél nagyobb
számban jelen tudjanak lenni. Mi
az együttműködésre továbbra is készen
állunk. Az a határozott véleményünk,
felesleges lyukasórákkal
nem szabad a közgyűlési munkát
felszabdalni, nem lehet feleslegesen
több órai várakozásra ítélni az
ott megjelent érintetteket. Főleg
akkor nem, ha esetleg a polgármester
úrnak ezzel az a célja, hogy
a neki éppen kellemetlen ügyekre
ne maradjon idő, ezek a napirendek
kerüljenek át másnapra-harmadnapra,
a folytatólagos ülésre,
bízva abban, hogy akkor majd a
képviselők egy része nem tud részt
venni a testületi ülésen. A voksolásnál
– főként a minősített szavazatszámot
igénylő napirendek esetében
– ugyanis a megjelentek száma
cseppet sem mellékes. Reméljük,
hogy ez nem így van, s csak a véletlen
műve, hogy néhány, számunkra
fontos napirend megtárgyalására
nem került sor kedden, mindesetre
az ilyen feltételezéseknek könnyen
elejét lehetne venni. Semmi másra
nincs szükség, csak arra.
Elmondták, hogy a közgyűlés
méltóságát meg kell adni, mindezt
a kiszámítható, tervezhető időponttal,
a pontos kezdéssel – úgy
tartalmában mind időtartamában
és hangnemében – a közéleti személyiségekhez
illő hozzászólásokkal
illetve ezek megkövetelésével,
valamint a meghirdetett szünetek
percnyi pontossággal történő betartásával.
– Teljesítettem ígéretemet, és
negyvenöt nap alatt újjá építettük
a sánci hidat – mondta Marton István
a szokásos hétfői sajtóbeszélgetésen.
A pozitívumok sorában a sajtó
szíves figyelmébe ajánlotta a karácsonyváró
programsorozatot (lásd
lapunk 3. oldalán), valamint bejelentette,
hogy a héten hazatérhetnek
a hármasikrek, akiket a család
kérésére sajtónyilvánosság nélkül
látogat meg.
Ezt követően néhány közgyűlés
elé kerülő anyagra hívta fel a figyelmet,
így bejelentette, hogy a
december 18-ai közgyűlésen újból
megkísérel alpolgármestert választatni.
Szót ejtett arról is, hogy e napon
kerül sor az ellene indított fegyelmi
eljárás befejezésére. Ám
hozzátette, ezzel nem ér véget a
sor, mert a pénzügyi bizottság határozata
alapján újabb eljárás indul
ellene, mivel annak tagjai szerint
túlzó mértékben vette igénybe az
önkormányzat forrásait személyes
kiadásaira, azaz sokallják a mintegy
egymillió forint értékben vásárolt
telefonját, védőszemüvegét,
személyi számítógépét és az új
polgármesteri székét.
Azt is érzékeltette, hogy személyes
támadásnak, és a város érdekei
ellen hatónak tartja a Zalaispa
vezető testületéből való visszahívását.
Véleménye szerint ez az alapító
okirat módosítását kívánja,
aminek elfogadtatása hosszadalmas
folyamat, így ebben a ciklusban
nem igen lesz rá esély, ezért
reménytelennek tartja a kezdeményezést.
– A kormány nem törődik az emberekkel,
a vállalkozókkal. Cserbenhagyta
őket egy nehéz időszakban.
Ezért, ha a kormányzat nem
törődik velük, az önkormányzat
kell, hogy segítséget adjon a helyi
kisvállalkozóknak – hangzott el
Cseresnyés Péter alpolgármester és
Karádi Ferenc fideszes önkormányzati
képviselő sajtótájékoztatóján.
– Ez közös felelősségünk, hisz
sokan dolgoznak vállalkozóként,
és sokakat foglalkoztatnak kisvállalkozók.
Helyzetükön akarunk
könnyíteni, hisz az önkormányzatnak
felelőssége van a tekintetben,
miként érzi magát településünkön
egy vállalkozó, egy olyan ember,
aki másoknak munkát ad. Kezdeményeztük
a belvárosban működő,
az önkormányzattól üzlethelyiséget
bérlő kiskereskedők bérleti díjainak
2009-es megállapításánál
azt, hogy vegyük figyelembe a kialakult
nehéz helyzetet. Az előterjesztésünk
szerint a bérleti díjakat
a belváros kereskedőinek, kereskedelmi
jellegének megőrzése érdekében
a város lehetőségeinek figyelembe
vételével csökkenteni
kellene. A vizsgálódásnak van
eredménye, s van olyan megoldás,
amit az önkormányzat elé lehet
vinni. Ezt a költségvetéssel kapcsolatos
tárgyalások előtt szeretnénk
megtenni, hogy a költségvetésben
figyelembe lehessen venni
az esetleges csökkentés hatásait.
Ezen kívül kezdeményezni szeretnénk
egy hasonló áttekintő vizsgálatot,
amelyik a városban működő
kisvállalkozóknak szeretne segíteni.
Meg kívánjuk vizsgáltatni,
hogy helyi adóból – pl. építmény-,
iparűzési adó – a város működőképességének
veszélyeztetése nélkül
mennyi kedvezményt lehetne
időszakosan engedni a kisvállalkozók
részére azért, hogy nehéz
helyzetükön segítsünk, s működőképességükhöz
ezzel hozzá tudjunk
járulni. Miért van erre szükség?
Nagyon sok kis- és közepes
vállalkozás került és kerül nehéz
helyzetbe. ők foglalkoztatják a
munkavállalók jelentős részét az
országban, s Nagykanizsán is. Abban
az esetben, ha nehézségeik
vannak, kénytelenek megválni néhány
munkavállalójuktól, vagy a
kisebbek akár a vállalkozásukat
adhatják vissza. Ha sok kis segítséget
kapnak, nagyobb eséllyel veszik
fel a versenyt a következő időszak
kihívásaival.
Karádi Ferenc mondandójában
leszögezte: – Egy válságos helyzetben
mindenki meg kell, hogy
próbáljon segíteni a másiknak. Ez
fokozottan igaz a kormányzatra és
az önkormányzatokra is. A múlt
évben megszavazott, és jelenleg is
adható rendszeren belül két területen
biztosítjuk a vállalkozók számára,
hogy kedvezményt vegyenek
igénybe Nagykanizsán. Az egyik
szerint kétmillió ötszázezer forint
éves árbevételig nem kell iparűzési
adót fizetni a városban, a másik
lehetőség a munkahelyteremtéshez
kapcsolódik. Minden igazoltan új
munkahely létrehozását 500 ezer
forinttal támogatja a város, a megfelelő
feltételek betartása esetén.
Ha a már Cseresnyés Péter által
említett kiskereskedők üzleteinek
bérleti díj-csökkentése is megvalósul,
akkor 2009-ben kb. 100 millió
forintot hagyunk az érintettek zsebében
annak érdekében, hogy a
működésük ne kerüljön veszélybe.
A költségvetés tárgyalása előtt felmerülhet
még olyan javaslat,
amely további költségek csökkentését
jelentheti a Nagykanizsán
működő vállalkozások számára,
helyben fizetendő adók mérséklésével.
Azt is el tudom képzelni,
hogy a fejlesztések esetén a kivitelezők,
a beszerzések és az önkormányzat
által finanszírozott egyéb
tevékenységek esetén pedig a beszállítók
a városunkban működő
cégek legyenek az érvényben lévő
jogszabályok betartása mellett.
Ahogy Cseresnyés Péter is elmondta,
a feladatunk ebben a
helyzetben a segítségnyújtás a város
pénzügyi lehetőségein belül.
S.E. - D.J.
Közgyűlés
- vég nélkül
Jövő héttől járható
a Sánci híd
Csökkentené
a vállalkozók terheit
a Fidesz
Kanizsa 10 – Mozaik 2008. december 11.
A H-Turul Motoros Klub tíz
éves történetét bemutató kiállítás
nyílt Mikulás napján a
Medgyaszay Házban.
Az egyesület megalapításának
a gondolata tíz évvel ezelőtt sörözgetés
közben merült fel, hiszen
ha nem is szervezett formában,
már éveken keresztül együtt
művelték a sportágat. Az évek
folyamán nagy barátságok születtek,
sok szép élménnyel gazdagították
egymást. A negyven
fővel indult klub jelenleg huszonnégy
tagot számlál, Bolla
Ferenc elnök bízik benne, gyarapodni
fog a létszámuk. A túráikon
készült fényképeket, a számukra
fontos relikviáikat tartalmazó
kiállítás december 12-ig
látható az intézmény előcsarnokában.
Az alapító tagok, tevékenységük
elismeréseként a jubileum
alkalmából emlékplakettet
vettek át az elnökségtől. A találkozó
közgyűléssel folytatódott,
ahol a jövő évi programokra helyeződött
a hangsúly. Ami biztos,
jövőre is lesz tavaszi felvonulás
és motorkiállítás a H-Turul Motoros
Klub szervezésében.
B.E.
Tíz éves a H-Turul Motor Klub
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Néhány hónapja a nagykanizsai
Libri könyvesbolt „dedikálás-
sorozatba” kezdett, amelynek
fő célja az, hogy a rajongók személyesen
is találkozhassanak
kedvenc íróikkal, ezzel is népszerűsítve
a könyvolvasás kultúráját
– árulta el lapunknak Perényi Lilla,
a könyvesbolt vezetője. Céljuk
nem utolsó sorban még az is,
hogy minél szélesebb körben ismertté
váljon a Libri név, amely
a minőséget, a gazdag választékot,
a szolgáltatások minőségét és
a hozzáértő kiszolgálást takarja.
Első vendégük Dr. Csernus Imre
volt, akinek eddig megjelent
könyvei az eladási listák élén találhatók,
éles kritikájának, problémamegoldó
képességének kevesek
tudnak ellenállni. A Nő című
könyvéről – amely hangoskönyv
formájában is megjelent – maga a
szerző ezt írja: „Ez a könyv, a Nőről
szól, aki a férfiak imádatának
a tárgya, az örök és megfoghatatlan
csoda, amelyet már sokan leírtak
és megfogalmaztak. Én meg
arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan
lesz valakiből jó Nő! Nehéz
téma, de ahogy megfigyeltem, ez
mindkét nemet egyformán izgatja.”
A Ki nevel a végén című
könyvében a szülő-gyerek kapcsolatokat
boncolgatja, olyan
problémákat érintve mint a kábítószer,
az erőszak, a szexualitás.
Az író-doktor után az olvasók
megismerhették egy lány igaz történetét,
aki újjászületett. A
Groovehouse énekesnőjének elmúlt
közel tíz évét Csaba Adrienn
regény formájában tárja a közönség
elé. Minden a balesettel kezdődött,
és folytatódott nyolc évig tartó
lelki és fizikai fájdalommal, de
Judy kitartásának és mindent felülmúló
hitének köszönhetően megvalósította
gyermekkori álmát: immár
elismert, sikeres énekesnő, és
boldog feleség.
Legutóbb Verebes István járt a
könyvesboltban, aki Ornél című
könyvében napjaink celebjét tűzte
tollhegyre. Első regénye egy 46
éves fényképészről szól, aki sivár
életútja után hirtelen belecsöppen
a média világába. A könyvben a
szerző a kereskedelmi csatornák
mesterkélt világát boncolgatja,
keményen kritizálva a show-műsorok
szereplőit. „A kereskedelmi
tévéket úgy kell elfogadni, ahogy
vannak. Ezek szatócsboltok, azt
árulják, amit az emberek megvesznek.
Ezzel pedig semmi baj
nem lenne, ha volna valami mellette,
ami a kínálatnak a minőségi
részét jelentené, de én csak mérsékelten
látok ilyet.” Verebes szerint
ez a mű egyfajta vezeklés számára
az általa, a Heti hetesben elkövetett
prostituálódása miatt.
A jövő hétre Erdélyi Mónikát, a
Mónika-show műsorvezetőjét
várják a könyvesboltban, aki
önéletrajzi könyvét dedikálja.
S.E.
Libri Könyvesbolt: Verebes dedikált
Fotó: Steyer Edina
Bajgár Ramóna, a Dr. Mező
Ferenc Gimnázium végzős diákja
a XXXIII. Radnóti Miklós Országos
Vers- és Prózamondó Versenyen
Radnóti-diplomát kapott
teljesítménye elismeréséül.
Az amatőr versenyen két kategóriában
lehet indulni: a 18 éven aluliak
diplomát, a felnőttek díjat kapnak.
Két évente rendezik meg a versenyt,
s mindig két év országos és határon
túli magyar nyelvű vers- és prózamondó
versenyek legjobb helyezést
elért előadói kapnak meghívást.
Az előadóknak két Radnóti-verssel,
prózával, vagy műfordítással,
valamint a magyar nemzeti irodalom
bármely alkotójának három versével,
vagy prózájával kellett készülniük.
Ramóna a Második ecloga és az
Előhang egy monodrámához című
Radnóti-műveket és A pletykás aszszony
című népmesét, Szabó Lőrinc
A tékozló fiú csalódása című költeményét,
illetve Dsida Jenő Bútorok
csalódása című versét választotta.
Aközel 10 éve szavaló lány szerfelett
készült erre a versenyre, elmondása
szerint sokat köszönhet
tanárainak, Szermek Tímeának,
Gerócs Barbarának és Horváth István
Radnóti-díjas versmondónak.
Kérdésünkre, hogy miért választotta
kedvenc tevékenységének a vers-,
és mesemondást, így felelt:
– Amikor pici voltam, eldöntöttem,
hogy színésznő leszek, és azóta
ez megmaradt, ez a nagy álom, s ez
egyfajta lépés afelé. – Ramóna elárulta
azt is, hogy nagy hatással volt
rá Berecz András Kőkertben liliom
című lemeze is, amelyen sok-sok
mese és népdal található, s igazából
az indította el útján, hogy az édesanyja,
amikor ő még kicsi volt, sokat
mesélt neki, és mondókákat,
népdalokat tanultak közösen.
S.E.
Bajgár Ramóna
Radnóti-diplomás lett
A közelmúltban a Kanizsa Big
Band aranyérmet nyert a VIII.
Budapesti Big Band Találkozón.
Vámos Béla, a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Művészeti
Iskola zenetanára által létrehozott
csapat B kategóriában állhatott a
dobogó legfelső fokára. A zenekar
vezetőjét, karmesterét kérdeztük:
– Ezt a fesztivált a Magyar Jazz
Szövetség Big Band Tagozata szervezte.
Három kategóriában lehet
minősítést kérni, mi a B-t választottuk.
Minden résztvevő fél óra
lehetőséget kap a megmérettetésre,
melyben szerepelnie kell megadott
számoknak, s azok nehézsége alapján
történik a kategória besorolás.
– Kikből állt a zsűri?
– Elek István, Bergendy István
és Friedrich Károly, akik valamennyien
beírták nevüket a hazai
jazz történetébe.
– Van egy rendezvénysorozata a
Kanizsa Big Bandnek, ahová
vendégszólistákat hívnak meg.
Mostanában kimaradtak ezek, mi
az oka?
– A pénzhiány. Első évben a
Nemzeti Kulturális Alap támogatott
bennünket, amiből el tudtunk
indulni, később az önkormányzattól
kaptunk támogatást a folytatásra.
A vendégeink elsősorban a Budapest
Jazz Orchestra tagjai, szólistái
köréből kerültek ki. Ez évben
elapadtak a források. Csalódás ez
számomra, mert nagy lendülettel,
teljes odaadással végeztük munkánkat.
Pénzt sohasem költöttünk
magunkra a támogatásból, ingyen
játszottunk. Olyan zenét, amit a
környékünkön senki sem. Amerre
járunk visszük városunk hírét, hisz
nevét viseljük. Támogatás híján
azonban nem tudjuk mit hoz a
jövő, pedig a közönség is érdeklődéssel
várná a folytatást.
– Az elmúlt években a határon
túl is koncerteztek. Merre jártak?
– Szomszédoltunk, Csáktornyán
és Varazsdon. Hangulatos bulik
voltak, baráti szálak is szövődtek.
– Hogyan tovább?
– December 20-án 18 órától
adunk koncertet a Plakát Házban.
Vendéget ezúttal az időpont miatt
nem tudtunk hívni, mert karácsony
táján mindenki foglalt. Azért
igyekszünk ez alkalommal is mindent
megtenni a jó hangulat érdekében.
Czene Csaba
Ezúttal a szokásoktól eltérően,
szombat délelőtt várta egy rendhagyó,
két napig látható kiállításra
az érdeklődőket a Petró
Galéria. A hölgyek csillogó ékszerek
iránti érdeklődését nem
lehet elég korán elkezdeni. Ezt
igazolta a galéria közönsége is.
Úgy látszik, az időpont kedvezett
az apróságoknak, így több kisgyermek
csodálhatta meg szülei,
vagy nagymamája kíséretében a
karácsonyi díszbe öltözött galériában
kiállított ékszereket.
A megnyitón Petró Ágnes mutatta
be a Thomas Sabo, Joid ’Art
és Oliver Weber design ékszereket,
valamint Rákhely Zsófi designer
ruháit, melyekből a kiállítás ideje
alatt tíz százalékos kedvezménynyel
lehetett vásárolni. S hogy mi
a jellemző a kollekciókra?
Oliver Weber kollekciójára
ezüst és acélékszerek, órák jellemzőek
Swarovski kristállyal
díszítve. Kizárólag Swarovski
kristályt használnak ékszereikhez.
A klasszikus design és a
páratlan kristály minden napra
és minden alkalomra elegáns
megjelenést biztosít a hölgyeknek.
Joid’Art 1981. óta készít ezüst ékszereket
Spanyolországban.
Dizájnereinek gazdag képzelete, tehetsége,
érzékenysége az abszolút
szabadsággal párosulva hozza létre
egyedi ezüstékszereit. A fémek megmunkálásánál
legősibb módszerei a
metszés, a vésés és a fémöntés. Ötvözi
a régi technikát a modern dizájnnal.
Ez teszi egyedivé a kollekcióit.
Thomas Sabo amikor 1984-ben
megalapította saját vállalatát, a világot
még nem árasztották el reklámok
és márkák, az üzletek polcain
álló darabokról pedig csak a kereskedő
tudta, hogy melyik tervezőtől
származnak. Ezt akarta az ausztriai
Sabo megváltoztatni, amikor
védjegyet és nevet alkotott kreációinak,
majd Európa és Amerika
szerte saját üzletláncot is nyitott. A
Thomas Sabo ezüst ékszerek változatos
szín és formavilággal rendelkeznek.
A legváltozatosabb ízlésű
és különböző korú hölgyek is
gazdag választékot találnak a trendi,
klasszikus, avagy sportos ékszerekből.
Az egyes kollekciók
összhangban állnak és kombinálhatók
egymással. A90-es évek eleje
óta Susanne Kölbi tervez minden
egyes darabot, aki nem csak
kreatív igazgató, de Salbo szerint a
márka varázslatos sikerének első
számú felelőse is. Rendszeresen
látogat meg idegen kultúrákat, egzotikus
országokat, hogy inspirációt
találjon legújabb kollekcióhoz,
míg Sabo az aktuális divattrendek
szakértőjeként segíti az alkotási
folyamatot.
A világmárkájú designe ékszereket
a galéria folyamatosan forgalmazza
– hangsúlyozta Petró
Ágnes, a galéria vezetője.
B.E.
Kanizsa 2008. december 11. – Kultúra 11
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Világhírű ékszerek pezsgőkoktéllal
Aranyérmes a Kanizsa Big Band
A Kanizsai Kulturális Központ
Tűzmadár Mozgásszín táncosai I.
helyezést értek el a Százhalombattán
megrendezett Magyar Látványtánc
Sportszövetség őszi Kupa
Bajnokságán. A Junior korcsoportban,
művészi látványtánc kategóriában
indult Tűzmadarak modern
Kalóztáncukkal jutottak fel a dobogó
legfelső fokára. A táncosok:
Faller Nóra, Balogh Brigitta, Rosta
Melinda, Kánya Alexa, Kanász
Kitti, Barabás Alexandra, Ecsedi
Judit, Lukács Lilla és Varga Rebeka.
ATűzmadár Mozgásszín művészeti
vezetője: Hikádi Mária Anna.
Tűzmadarak
első helyen
A múlt hónap végétől sugározza
a kanizsai Radioaktív együttes
videoklipjét az Music TV. A több
neves, élvonalbeli zenekarral koncertező
csapat ezzel nagy lépést
tett az országos ismertség felé.
Itthon legközelebb december 19-
én 19 órától a HSMK színháztermében
ad akusztikus koncertet az
együttes. Ez alkalommal is meglepetésekkel
szolgálnak rajongóiknak,
tudtuk meg Gilincsek Péter,
gitáros-énekestől.
Radioaktív sugárzás
Kanizsa 12 – Egészség 2008. december 11.
Folytatódik a rákbetegeknek
szóló országos előadássorozat.
Egy év telt el azóta, hogy a Rákbetegek
Országos Szövetsége útjára
indította a Rólunk csak velünk
együtt elnevezésű országos
programsorozatát.
Az előadássorozat nagykanizsai
állomásának helyszínén, a Halis
István Városi Könyvtárban az emlőrák
volt a központi téma. Magyarországon
az emlőrák a nők
körében a leggyakoribb rosszindulatú
daganat, melynek korai felismerése
befolyásolhatja a kezelés
módját és meghosszabbíthatja kimenetelét.
Ezért különösen fontos
a tünetek ismerete, az emlő önvizsgálata
és rendszeres szűrése.
A folyamatos érdeklődést az is
bizonyítja, hogy van még miről
beszélni a két leggyakrabban emlegetett
daganatos betegség, a
mell- és prosztatarák kapcsán. Az
ingyenes programsorozat keretében
szakemberek tájékoztatják az
érdeklődőket a mellrákkal kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókról.
Nem lehet elég hangsúlyt fektetni
a korai felismerésre, hiszen a
gyógyulásban ez az egyik legfontosabb
tényező. A mell helyes önvizsgálatának
megismerésében és
elsajátításában védőnők és egy
speciálisan erre a célra kifejlesztett
eszköz segíti a résztvevőket, akik
ezen felül tanácsokat kaphatnak az
egészséges táplálkozással kapcsolatban
is.
A rendezvény előadói: Dr.
Kolonics Judit, a Kanizsai Dorotytya
Kórház Onkológiai Gondozójának
szakorvosa, Andrasek Mártonné
dietetikus, Kardos Beáta és
Tislarics Ferencné asszisztensek.
Az esemény házigazdái: Karosi
Lászlóné és Dr. Erdős Sándor, a
kórház Onkológiai Gondozójának
főorvosa voltak.
B.E.
A Civil Kerekasztal Idősügyi
Munkacsoportja szervezésében
a porphyriáról, a hazánkban
még kevésbé ismert anyagcsere
betegségről tartott előadást a
Halis István Városi Könyvtárban
Dr. Tasnádi Gyöngyi, az Országos
Porphyria Központ főorvosa.
A vérfesték-képzésnek egy
öröklődő anyagcserezavaráról
többek között megtudtuk: előfordulására
Európában ötezer főből
egy betegség a jellemző. Magyarországon
ennek a töredékét ismerjük
egyelőre. Azért fontos hogy
mindenki tudjon róla, és időben
felismerjük, mert egy ritka betegség,
a tünetei lényegében azonosak
nagyon sok más betegség tüneteivel,
és emiatt nagyon nehéz
felismerni. Ahhoz, hogy felismerjük,
először is gondolni kell rá belgyógyászoknak,
sebészeknek,
urológusoknak, nőgyógyászoknak.
Igazán jellemző tünete már
csak nagyon súlyos állapotban
mutatkozik. Amikor a beteg légzészavarral,
alhasi fájdalmakkal
küzd és megbénul, akkor mutatkozik
a jellemző tünete, a sötétvörös
vizeletürítés. Fontos a felismerése,
mert ha például valaki örökölte a
betegséget, és még nincs panasza,
tudjuk, mit kell elkerülnie ahhoz,
hogy soha ne legyenek panaszai.
Tehát ha időben tudjuk, hogy a betegnek
akut porphyriája van, akkor
kap egy listát a beszedhető
gyógyszerekről, és egész életében
nem jelentkezik nála a betegség.
Viszont ha nem ismerjük fel a betegséget,
akkor óhatatlanul minden
orvosi beavatkozás alkalmával
ki lesz téve annak, hogy olyan
gyógyszert kap, amit nem szabadna,
és akkor megbénulhat. Általában
fiatal felnőtt korban jelentkezik
a betegség, tizenhat-tizennyolc
éves kor körül indulnak a tünetek.
Ha időben nem ismerjük fel, előfordulhat,
hogy pár napra, vagy
pár héten belül meg is bénulhat.
Súlyos hasi fájdalmak, majd az alsó-
és felső végtag bénulása következik,
s a végén légzésbénulás, ritmuszavar
vezet a halálhoz. Nagyon
súlyos állapotban is kezelhető
a betegség, és a gyógyszere Magyarországon
is a rendelkezésünkre
áll.
B.E.
Porphyria
Rólunk csak velünk együtt
Zárókonferenciával fejeződött
be az Összefogás megnevezésű
program támogatásával megvalósult
Szociális szakemberek továbbképző
tréningje. A konferenciát
Horváthné Bagó Mónika, a
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közművelődési
Nonprofit Kft. ügyvezetője
nyitotta meg. A tanúsítványok ünnepélyes
átadása előtt előadások
hangzottak el többek között A
HEFOP-2.2.1 pályázat curriculum
tervezésének sajátosságai, A képzés
pozitív megvalósulása a Vöröskereszt
szociális ellátórendszerében,
a Bűnmegelőzés más
megközelítésben, Foglalkoztatás,
munkaerő-piaci ismeretek, A segítő
szakma csapdái címmel.
B.E.
Szociális
szakemberek
továbbképzése
Az ÁNTSZ Országos Epidemiológiai
Központ az Európai
Unió által kezdeményezett Első
Európai Antibiotikum Nap tiszteletére
tudományos ülést rendezett.
A tanácskozáson többek között
előadás hangzott el az Európai Unió
stratégiája a multirezisztens kórokozók
visszaszorítására címmel. Neves
külföldi előadó ismertette az Európai
Bizottság betegbiztonsággal
kapcsolatos ajánlásait a rezisztens
kórokozók terjedése – globális probléma
címmel. Szó volt a hazai helyzetképről,
egy délkelet-magyarországi
megye antibiotikum-felhasználásáról,
a rezisztens TBC terápiás
lehetőségéről, a hazai mikrobiológiai
laboratóriumok helyzetéről, néhány
uniós ország tapasztalatáról a
multirezisztens kórokozók visszaszorítása
terén, valamint a hazai teendőkről
e kórokozók kialakulásának
a megelőzésében.
Atudományos ülésen részt vett Dr.
Buzás Judit, kistérségi tiszti főorvos,
az ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei
Kistérségi Intézetének vezetője.
– A szakemberek szerint olyan
nagy a baj, hogy népegészségügyi
problémaként jelentkezik, és muszáj
társadalmi szinten kezelni –
mondta Dr. Buzás Judit. – A baktériumok
egyre ellenállóbbá válnak
az antibiotikumokkal szemben, és
ennek az a következménye, hogy
nem lehet elpusztítani őket. Bizonyos
betegségekből, ami bakteriális
eredetű fertőzöttségből következik,
nem lehet majd meggyógyulni.
– Mit lehet tenni mindezek ellen?
– Változtatni kell a hazánkra jellemző
antibiotikum felhasználás
gyakorlatán mind a lakosság szemléletében,
mind az orvosi rendelés
terén, különösen a kórházi gyakorlatban,
mely érinti az infekciókontrollt
és a kórházhigiénét. Az EU-s
felmérések szerint Magyarország a
második helyen áll az antibiotikum
felhasználásban. Egyre több baktérium,
kórokozó mutat olyan ellenállást,
hogy nem lehet meggyógyítani
az embereket. Kialakult a rezisztencia,
és hatástalanná váltak velük
szemben az antibiotikumok. Fontos
lenne a megfelelő mikrobiológiai laboratóriumi
vizsgálatok és megfelelő
szakmai protokollok elfogadtatása.
A feleslegesen szedett antibiotikumtól
a baktériumok megváltoznak,
és ellenállóvá válnak a kezeléssel
szemben. Emiatt az elmúlt huszonöt
évben egyre több antibiotikum
vesztette el hatékonyságát. Ha
ezt a problémát nem vesszük komolyan,
az egész világnak – ezen belül
Európának is – szembe kell néznie
az antibiotikumok előtti korszak
visszatérésével, amikor egy egyszerű
sebfertőzés is halálos ítélet lehetett.
Ebből következik az is, amikor valóban
szükségünk lenne az antibiotikumra,
az már nem lesz hatásos.
– Akkor mit tegyünk, ha megbetegszünk?
– Mindig követni kell az orvos utasítását,
de nem kell kikövetelni az antibiotikum
felírását, mert az nem előzi
meg sem a megfázást, sem azt, hogy
az influenzavírus más embert megfertőzzön.
A helytelenül és indokolatlanul
szedett antibiotikum nem használ.
– Mi történik akkor, ha indokolatlanul
szedjük?
– A baktériumok ellenállóvá válnak
az antibiotikumos kezelésre, vagyis
rezisztenssé válnak, így azért
fordulhat elő, hogy amikor valóban
szükségessé válik az antibiotikumkezelés,
az már nem hat, sőt kombinált
antibiotikum szedésre is hatástalan
marad. Nem csak egy baktériumról
és antibiotikumról van szó, hanem
az emberi megbetegedést okozó
számos kórokozóról és azokra ható
többféle antibiotikumról – összegezte
Dr. Buzás Judit tiszti főorvos.
Bakonyi Erzsébet
Első Európai Antibiotikum Nap
Kanizsa 2008. december 11. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Úgy érzi, kárát látja a türelmetlenségének.
Kevésbé megértő a családjához is.
Itt az ideje, hogy változtasson ezen. Szerencsére
váratlan pozitív történések felvidítják,
és szinte angyallá változik.
A gazdasági nehézségek ellenére anyagi
gyarapodásra is számíthat az ünnepek
előtt. Bár a nagyvonalúság nem jellemző
önre, most úgy tűnik, egy esemény
meglágyítja a szívét.
A hangulata kicsit meginog, ha eszébe jut
az ajándékozás, de ne csüggedjen, a csillagok
közelgő szerencsét jeleznek. Addig se
figyeljen a külvilág zajára, sétálgasson a karácsonyi
díszbe öltözött Fő úton.
Ágas-bogas teendők előtt áll. Azt is tudja,
családi körben már nem számíthat segítségre,
de ne keseredjen el, ne adja fel
az elképzeléseit. A kozmosztól még számíthat
segítségre.
Szenteljen több figyelmet a karrierje építésére.
Eddigi tevékenysége már a kisujjában
van, érdemes új dologba kezdenie
még akkor is, ha az év vége közeledik, és
mások a lazításon törik a fejüket.
Ne legyen túlságosan szigorú önmagához. Válassza
időnként az élet napos oldalát az árnyékos
helyett. Ha eddig a biztonságos egyedüllét
mellett tette le a voksát, most válassza az olykor
viharfelhőkkel kísért társas kapcsolatot.
Szellemességével könnyedén lehengerli
ismerőseit. Munkája terén év végére sikert
ígérnek a csillagok. S hogy még jobban
érezze magát, keressen egy jó kikapcsolódási
lehetőséget.
A bizalmatlanság uralkodik el mindennapjain.
Érzelmi életére kiható döntéseit
ne hamarkodja el, gondolja át alaposan.
Ha még nincs társa, változtasson a felfogásán,
és értékelje át az életét.
Nagy szerepet játszanak emberi kapcsolatai
az év hátralevő heteiben. A sikertelen
eseményeket igyekezzen elfelejteni,
és az egyhangúságból valami újszerű
kezdeményezéssel igyekezzen kitörni.
A régi gondjai ismét felszínre kerülhetnek,
de ez ne vegye el semmitől sem a
kedvét, mert az ünnepek örömteli eseményeket
ígérnek. Ha türelmes, hamar rátalál
a legjobb megoldásra.
Anegatív gondolatokat verje ki a fejéből,
és ne engedje, hogy eluralkodjanak mindennapjain.
Töltsön több időt a szeretteivel,
és merítsen erőt, energiát a ragaszkodásukból.
Legfontosabb teendői közé tartozik az
ajándékvásárlás. Most ne a legdrágább
ajándék kiválasztására törekedjen. A szeretet,
a ragaszkodás kinyilvánítása fontosabb,
s ez nem mérhető anyagiakban.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Állás
csőszerelő szakirányú 160.000 – 250.000 Ft
minősített hegesztő szakirányú 230.000 – 300.000 Ft
lakatos szakirányú 100.000 – 105.000 Ft
hegesztő szakirányú 125.000 Ft
marós szakirányú 95.000 Ft
esztergályos szakirányú 130.000 Ft
tehergépkocsi-szerelő szakirányú 150.000 Ft
mezőgazdasági gépszerelő szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
asztalos szakirányú 80.000 – 95.000 Ft
kárpitos szakirányú 75.000 – 120.000 Ft
varró munkás szakirányú 75.000 – 100.000 Ft
bőrszabász szakirányú 95.000 Ft
gépipari betanított munkás 8. általános 70.000 Ft
operátor 8. általános 80.000 – 90.000 Ft
német nyelvtanár főiskola KJT szerint
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban,
a Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy
a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Közlekedési
információk
az M7 -es autópályáról
minden nap
06:10, 08:35, 11:35
13:45, 15:30, 19:35
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2008. december 11.
INGATLAN
Nk belvárosában 600 négyzetméteres
terület – társasház építésére is alkalmas –
eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
Nk-án a Fő úton 77 m2-es polgári lakás jó
állapotban eladó. Érd.: 93/321-906 (6200K)
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés
bérbe kiadó vagy építési teleknek
eladó. Tel.: 30/481-2323 (6260K)
Szép természeti környezetben kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6314K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra után
a 93/315-559 (6315K)
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában karbantartott
78 m2-es családi házrész pincével-
padlással, 1185 m2 udvarral eladó.
Érd.: 93/323-737, 20/398-1455 (6312K)
Belvárosban háromszobás, nappalis
családi ház két fürdővel, nagy aknás garázzsal,
rendezett, szép, kicsi udvarral eladó
vagy elcserélhető palini családi házra
értékegyeztetéssel. Tel.: 93/315-861,
30/851-7255 (6389K)
Nk-án belvárosi, 56 m2-es, önkormányzati
lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 30/438-4872 (6403K)
Nk-án Téglagyári úton aknás garázs
eladó. Irányár: 650 ezer Ft. Érd.: 30/399-
9548 (6406K)
Miklósfán szinteltolásos, padlófűtéses
családi ház eladó. Irányár: 16,5 millió Ft.
Tel.: 70/454-0476 (6407I)
Király utcában igényesen kialakított,
cirkós manzárd eladó. Irányár: 10,95 millió
Ft. Tel.: 70/454-0476 (6408I)
Belvárosközeli, két szobás, egyedi fűtéses
lakás eladó. Irányár: 6,5 millió Ft
(6409I) Tel.: 70/454-0476.
Zemplén úti 4 emeletesben 1. emeleti,
kétszobás, felújított lakás eladó. Irányár:
6,8 millió Ft. Tel.: 70/454-0476 (6410I)
Olajtelepen sorházi lakás garázzsal,
kis kerttel eladó. Irányár: 13 millió Ft.
Tel.: 70/454-0476 (6411I)
Kiskanizsán teljesen felújított, háromszobás,
cirkófűtéses családi ház eladó
Tel.: 70/454-0475 (6412I)
Zemplén utcában jó állapotú, háromszobás
lakás eladó. Irányár: 6,8 millió Ft.
Tel.: 70/454-0475 (6413I)
Letenyén háromszobás családi ház,
szép telekkel eladó. Irányár: 8,3 millió Ft.
Tel.: 70/454-0475 (6414I)
Nagykanizsa belvárosában háromszobás,
szépen felújított családi ház eladó.
Irányát: 21,8 millió Ft. Tel.:70/454-0475
(6415I)
Zalakarosban 1+2 félszobás,
fürdőközeli lakás, kiadásra is alkalmas,
eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. Tel.:
70/454-0475 (6416I)
Városközpontban másfél szobás különálló
albérlet kiadó. Érd.: 30-529-3713
(6396K)
Belvárosban kétszobás, egyedi fűtéses
lakás kiadó. Tel.: 70/943-0976 (6397K)
Zárda utcában kétszobás lakás albérletbe
kiadó. Kaució szükséges. Érd.:
30/400-1303 (6404K)
Kétszobás, földszinti, bútorozatlan lakás
kiadó. Érd.: 30/281-7864 (6409K)
170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-
6072 (6278K)
Eladó jó állapotú, zárt faborítású, kétszárnyú
kapu, ipari méretű állványok,
gyári satupad olcsón. Érd.: 20/9591-157
(6331K)
Almaértékesítés termelőtől 50 Ft/kgtól,
Golden, Idared, Gála, Gloster, zöldalma
fajtákból házhoz szállítással. Nk.,
Kisfaludy 2/c., 93/312-479, 20/570-7717
(6357K)
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt,
porcelánt régi népi panasztbútorokat
és használati tárgyakat. Érd.: 20-
555-3014 (6399K)
Három köbméter kuglira vágott tüzifa
házhoz szállítva, 35.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 30/827-1966 (6405K)
Idősebbek figyelmébe! Szeretetre, törődésre
vágyó idős emberek jelentkezését
várjuk! Kanizsai ingatlanért, ottlakás nélkül,
házi munkák elvégzését, betegségben
gondozását vállalja egy megbízható kedves
pár. Nagyigényűek, cselédre vágyók
kíméljenek! „Családtag” jeligére várjuk levelét
a 8801 Nagykanizsa, Pf.: 508-ra. Telefonszám
a Szerkesztőségben. (6410K)
Takarítást vállalok. Érd.: 93/325-759
(6279K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
pótvizsgára, felvételire felkészítést,
valamint szakdolgozatok, egyéb
anyagok gépelését vállalom. Tel.: 30/968-
8184 (6288K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül is igénybevehető)
Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1000 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz
is megyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet (6273K)
Televízió, DVD, videó, távirányító javítása.
Műholdvevő, antenna, távirányító
értékesítése. Nagykanizsa, Liszt Ferenc u.
1/D. Tel.: 30-597-1530 (6400K)
Hitelügyintézés díjmentesen, gyorsan,
alacsony kamatokkal gépjárműre, ingatlanra,
vállalkozásokra, BAR-listásoknak
is. Érd.: 93/322-134, 30/612-3296
(6411K)
December 13. 14 óra
KARÁCSONYI JÁTSZÓHÁZ
Mézeskalács, karácsonyi díszek és
ajándékok készítése
December 15-19. 9-18 óra
NAGYKANIZSAI MÉZESNAPOK
- Mézkóstoló és vásár
December 19. 20 óra
Rock Klub - RADIOAKTÍV
"UNPLUGGED" - a Radioaktív
együttes akusztikus koncertje
Belépődíj: 800 Ft
December 12. 17 óra
ORTRUN CZINKI
KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓJA
Megtekinthető: január 23.
December 13. 16-18 óra
TÁNCHÁZ GYEREKEKNEK
Belépődíj: 200 Ft
December 13. 18 óra
"TÁNCRA LÁBAM" - népzenei
táncház sorozat
Belépődíj: 500 Ft
December 14. 17 óra
SWANS BALETT GÁLAMűSOR
- "Karácsonyi varázslat"
Belépődíj: 600 Ft
December 13. 18 óra
ADVENTI KONCERT
Baki Andrea és Gróf Katalin
hangversenye
MAGYAR PLAKÁT-RETRÓ
Válogatás 30 év plakátművészetéből
Megtekinthető: 2009. január 31-ig
December 12. 19 óra
Jazz Klub
DÉS ANDRÁS TRIÓ
A trió tagjai: Oláh Szabolcs - gitár
Szandai Mátyás - bőgő,
Dés András - ütőhangszerek.
A rendezvény
támogatói: az OKM PANKKK
program és a Nemzeti Kulturális
Alap Zenei Szakkollégiuma
Belépődíj: 800 Ft
Fényre sötétedő és tükröződés mentes lencse akció 20%!
Akció időtartama: 11.20-12.31
Kanizsa 2008. december 11. – Sport 15
Hódmezővásárhelyen rendezték
az úszók korosztályos rövid
pályás vidékbajnokságát, melyen
a Délzalai Vízmű SE csapatával
együtt tizenöt klub indította versenyzőit.
A kanizsaiak trénere,
Polgár Sándor nem volt egyszerű
helyzetben, hiszen a kezdeti versenyek
után szinte a fél küldöttség
megbetegedett, mi több, még
egy könnyebb korcsolyázó baleset
is becsúszott. Mozgalmasak
voltak tehát a vásárhelyi napok, s
az első döntők voltak azok a futamok,
melyekben szép kanizsai sikerek
születtek. Abay Nemes Anna
tett ki igazán magáért, hiszen
100 m gyorson és mellen ugyanúgy
első lett, mint 200 m vegyesen.
Ehhez az éremkollekcióhoz
még két ezüstöt és egy bronzot
gyűjtött. A ’94-es születésű Tihanyi
László háromszor csapott másodikként
a célba (50, 100, 200 m
pillangó) és 200 m háton harmadik
lett, míg Zsuppán Patrícia
(1994) 50 m gyorson lett második
korcsoportjában. Váltókban a
4x100 m fiú gyors váltó
(Draskovics Márk, Trajer Márk,
Ács Gergő, Tihanyin László) a
„C” korcsoportban első helyen
végzett, s az ugyanolyan vegyes
távon bronzérmet nyertek. A lányok
(Kiss Dóra, Zsuppán Patrícia,
Abay Nemes Anna, Karancz
Aliz) az „A” korcsoportban a 100
és 200 m gyorson egy-egy bronzéremmel
gazdagodtak.
Polgár Lálszló
Betegséggel is dacolva
A hét tehetsége: Abay Nemes Anna
Születési hely, idő: Nagykanizsa, 1996. 11. 08.
Sportág. Úszás. Legkedveltebb távjai: 100 m gyors, 200 m vegyes.
Klubja: Délzalai Vízmű SE (2003-)
Eddigi legnagyobb sikerei: „cápa”-korosztály országos bajnoki-1.
(2008; 100 m gyors), korcsoportos ranglista-2. (2008; 100 m gyors),
ranglista-3. (2008; 400 m gyors), további tizenegy távon van a ranglista
első 15 helyezettje között (2008).
Vaska Kálmánnak, a Kanizsa
Motocross SE endurósának a bajnoki
másodosztályban szerzett második
helyekből már nagyon elege
lehetett, hiszen idén végre megnyerte
a Magyar Köztársaság
Nemzetközi Enduro Motoros Bajnokságának
II. osztályú E1 kategóriáját.
Ha pontosak akarunk lenni,
Kálmán eddig háromszor lett öszszesítésben
ezüstérmes kétütemű
125 ccm-es Yamahájának nyergében,
idén pedig tíz verseny után az
ő neve mellé kerülhetett az első pozíció
bejegyzése. A futamok száma
öt helyszínt takart, s a sorozat nemzetközisége
nem csupán abban merült
ki, hogy a magyarok mellett
osztrákok, szlovákok, szlovénok
vettek részt benne, hanem szerepelt
egy horvátországi pálya teljesítése
is a versenynaptárban.
Az egyes futamok alkalmával
ebben a fajta versengésben a motorosok
akár 6-7 órát is a nyeregben
tölthetnek úgy, hogy kizárt bárminemű
„idegen” szerelői segítség
(főképp segítő kéz és szerszám…)
igénybevétele. Egy-egy ilyen maratoni
tehát alaposan megdolgoztatja
a rajthoz állókat szombaton –
aztán meg vasárnap is…
S hogy mivel jár a másodosztály
bajnoki címe? Nos, Vaska Kálmánt
úgy tűnik, már semmi sem
mentheti meg az élvonaltól, vagyis
ez I. osztály futamaitól a következő
esztendőben. Mint mondta, áll a
kihívás elébe, ahol azért először
jöhet a tapasztalatszerzés, majd
pedig az előretörés. Aztán ki tudja,
lehet, hogy a kettő egyszerre is
működhet majd…
P.L.
Már első osztályúként
Ha valaki résen volt, már a múlt
hét péntek estéjén, a Kanizsai Vadmacskák
– Vasas női kosármeccs
ideje alatt tapasztalhatta, hogy
másnap cselgáncs versenyt rendeznek
az NTE-csarnokban. Ráadásul
jubileumi alkalomra készülhettek
a szervezők, hiszen tizedik
alkalommal rendezték meg a
Mikulás Kupa Nemzetközi Judoversenyt.
A rangjához méltóan
négy országból 17 klub nevezett,
majd 240 judokáját, köztük természetesen
az NTE 1866 dzsúdósait.
Hat korosztályban indulhattak a
cselgáncsosok, s az aligha szolgál
meglepetésként, hogy a legtöbb
nevezéssel, szám szerint negyvenkettővel
a házigazdák bírtak. Tovább
szűkíve a vendéglátókra a
kört, a legjobbjaik különdíjasként
Dabi Zsófia, Lukovits Balázs és
Mihovics Szabina lettek. Dabi az
U15-ös és U17-es korosztályban is
második lett 48 kg-ban, Lukovits
(szintén az „egy versenyző, több
korosztály” plusz még több súlycsoport
jegyében) két első és egy
harmadik helyet zsebelt be,
Mihovics pedig az U17-es és U20-
as mezőnyben is első lett 76 kg és
70 kg-ban. Rajtuk kívül Csonka
Richárd (46 kg, 50 kg) egy aranyat
és ezüstöt gyűjtött, s szintén elsőként
zárt Gerő László 50 kg-ban az
U11-esek között. Összességében
az NTE 1866 versenyzői hat aranyat,
tizenhárom ezüstöt és öt
bronzérmet könyvelhettek el a rangos
viadalon.
P.L.
Többen, több helyen is vitézkedtek
A férfi kosárlabda NB I B Nyugati
csoportjában a Kanizsa KKDKG
East együttese Sárváron ismét
nagy ellenállásba ütközött, s a
hazaiak meggyőzőbb játékkal
győzték le Szabó Balázsékat 90-
79-re.
A nőknél a Kanizsai Vadmacskáknak
itthon jutott ki a vereségből,
a Vasas Csata II csapata lezárta a kanizsaiak
ötös győzelmi szériáját, s
nyerte a találkozót 61-52-re. A mérkőzésen
bebizonyosodott, ha Varga
Zsófiát kikapcsolják a játékból, már
nem egyértelmű a kanizsaiak fölénye...
P.L.
Nem volt sikeres hétvége
In memoriam
Fekete Szabolcs
(1976 – 2008)
…s akkor a 64. percben edzője
úgy határozott, pályára léphet.
Történt mindez az NTE futball
csapatának valamelyik múlt
évi, őszi mérkőzésén…
S csak nyargalt, nyargalt egészen
a pálya közepéig, hogy vigye
előre csapatát lendületével, lelkesedésével.
Mert imádta a labdarúgást,
s úgy magában a sportot.
Ha alkalmanként csak csereként
is, de mindig tudta és érezte, mivel
a sors számos csapást mért rá,
neki hatványozottan is bizonyítania
kell. Szinte olvasta a játékot, a
kispályás tornák és teremkupák
pillanatai adták számára azt a lehetőséget,
mely kiragadta a kegyetlen
élet mindennapjaiból. Aztán
szervezete egyszer csak úgy
döntött, ebből elég, s onnantól
kezdve már nem volt visszaút. Augusztusban
a Semjénháza együttesének
kispadján ülve már ő is
sejtette, élete mérkőzése már javában
folyamatban van. Tudta,
ezen a mérkőzésen már a hoszszabbítás
is nagy szó, azt erővel
bírni is emberfeletti tett.
… aztán a Teremtő úgy döntött,
32. évében lehívja az élet
pályájáról – végleg, csendben,
méltósággal, s itt helyettesíteni
nem lehet – helye örökre betöltetlen
marad…
Téli szünetre vonultak
Amely bajnokságok a kanizsai vízilabdát
érintik, azok gyakorlatilag
mind befejeződtek, s a téli szünetre
felemásan térhettek a csapatok. Afelnőtt
OB I B küzdelmeiben a CWG
Kanizsa VSE az a Kaposvár VK gárdáját
fogadta abban a reményben,
hogy az egyik nagy riválissal szemben
sikerül megtartani a Zöld csoport
alapszakaszában a lépéselőnyt, vagy
inkább tartani vele a lépést. A csapat
túlpörgette magát, s a téttel bíró találkozón
leblokkoltak Simonka Ferenc
edző játékosai, így nem is csoda,
hogy a végén 9-17-et mutatott az
eredményjelző. Atabellán maradt tehát
a harmadik helyezés.
A gyermek II. bajnokságban
Szabó Szilárd együttese előbb a
Dunaújvárossal, majd a Kaposváriakkal
mérkőzött. Előbbiek ellen
szoros csatában kaptak ki 9-8-ra, a
somogyiak ellen viszont 14-7-re
nyertek. A különbséget szinte
Hóman Barnabás góljai jelentették,
aki ezen a mérkőzésen hatszor
bombázott a hálóba. A csapat a tabella
negyedik helyén áll.
Kanizsa 16 – Hirdetés 2008. december 11.
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Karácsonyi akció!
Gyorsított tanfolyamot
indítunk 2008.12.22-én
8.30 és 16 óra kezdetekkel
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
Részletekről érdeklődni:
Nagykanizsa, Zárda u. 2.
Tel.: 93/516-634, 30/491-7051
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Igazodunk
a Te szabadidődhöz!
XX. évfolyam 43. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2008. december 18. Kanizsa
Második könyvét mutatta be a
Bakonyi Erzsébet – Deregi László
szerzőpáros a Honvéd Kaszinóban
Templomok, kápolnák, keresztek
Nagykanizsán címmel.
Marton István polgármester ünnepélyes
köszöntője után Balogh László
OKISB-elnök méltatta a kötetet, aki elmondta,
hogy a „homo digitális” korában
is reménykedhetünk, hogy van
még értelme az ilyen könyvnek, mely
a mi saját, kanizsai, alkotásainkról szól.
Halmos Ildikó, a bemutató háziasszonya
arról kérdezte a szerzőket,
honnan jött a kötet ötlete, hogyan telt
a munkafolyamat, s miért éppen egymást
választották a közös munkához.
– Tavaly hasonló időszakban jelent
meg előző kiadványunk, a Köztéri
alkotások Nagykanizsán –
mondta Deregi László. – Ennek a
munkálatai során rengeteg értékkel találkoztunk,
templomokkal, keresztekkel,
s így tulajdonképpen ez a könyv
annak egyfajta folytatása. Ez alkalommal
tizenhét templom története került
bemutatásra Bakonyi Erzsébet fotóival
illusztrálva. Mindketten a médiában
dolgozunk, jellemzően figyeljük egymás
munkáját – ez adta a lehetőséget,
hogy együtt készítsük el a könyvet.
– Úgy indultam útra, hogy minden
évszakból legyenek felvételek. –
mesélte lapunk munkatársa, a kötet
fotósa, Bakonyi Erzsébet. – Törekedtem
a látvány dokumentálására,
holott szívem szerint használtam
volna valamilyen szűrőt, hogy sejtelmesebbek
legyenek a képek, de az
árnyékok és a napsugarak hozzásegítettek
ehhez. Mindenkinek ajánlom
azokat a sétákat, amelyeket a
fotózás során megtettem, ha éppen
rossz kedvük van, vagy kikapcsolódni
szeretnének; érdemes a templomokra
rácsodálkozni, a keresztekhez
vezető utakat megtenni.
Az est hangulatát emelte Bagaja
Zoltán brácsaművész játéka,
Baráth Yvette és Gerócs Erzsébet
közös előadása, valamint Horváth
István Radnóti-díjas versmondó
könyvből idézett részletei.
Steyer Edina
Marton István polgármester és
Cseresnyés Péter alpolgármester
meghívására városunkban tartotta
kihelyezett ülését az Országgyűlés
Egészségügyi és Szociális
Bizottsága.
Az önkormányzati képviselők és
a meghívott vendégek programja a
Medgyaszay Házban kezdődött,
ahol először beszámolót hallgattak
meg Zala Megye egészségügyi
helyzetéről, majd az egészségügyi
reform végrehajtásának kanizsai
tapasztalatairól számolt be Dr. Kovács
József, a Kanizsai Dorottya
Kórház főigazgatója. A délutáni
órákban a bizottság tagjai ellátogattak
a kórházba, ahol megtekintették
a Sürgősségi Betegellátó
Osztály, a Csecsemő- és Gyerekosztály,
a Rehabilitációs Osztály és
a Tüdőgondozó működését. Itt tartózkodásuk
záróeseményeként kulturális
program várta a képviselőket
a Thúry György Múzeumban.
A beszámolót követően a tapasztaltakról
sajtótájékoztatót tartott Dr.
Kökény Mihály, a bizottság elnöke
valamint két alelnöke, Dr Mikola
István és Dr. Schwarcz Tibor.
– A bizottság gyakorlatában sokéves
tradíció, hogy időnként kihelyezett
ülésekre kerül sor éppen azért,
hogy tájékozódjanak az intézményekről
– hangsúlyozta Dr. Kökény Mihály.
– Pécs után idén ez a második alkalom,
most Zala megye egészségügyi
helyzetéről, gondjairól, ezen belül a
Kanizsai Dorottya Kórházról tájékozódtak,
de szó esett az alapellátásról
és a lakosság egészségi állapotáról is.
Sok izgalmas kérdés merült fel a humánerőforrástól
kezdve az új lehetőségekig.
Számtalan tanulságos tanácsot
kaptak a kórház vezetőitől. Úgy látja,
Zala megye intézményeiben, a megyei
és a kanizsai kórházban igyekeznek
helyt állni. A körülményekhez képest a
kanizsai kórház pénzügyi helyzete elég
jó, ahhoz viszonyítva, hogy milyen kihívásoknak
kell megfelelni.
Dr. Mikola István alelnök kiemelte:
a két tapasztalt, professzionális
vezető, Dr. Csidei Irén és Dr.
Kovács József, Magyarország legjobb
kórházvezetőihez tartoznak.
Mind a ketten a helyi népegészségügyi
adatokkal kezdték előadásukat,
ami egyértelműen jelzi, hogy
az egészségügyben a kórházak felelősek
a térségi népegészségügyi
adatok formálásában. Nagyra értékelte,
hogy mindkét kórház a kiszámíthatatlan
változások ellenére valamiféle
gazdálkodási egyensúlyt
produkál, ami ma nagyon nagy érték.
Fenntartják a működőképességüket,
ami annál inkább is értékelhető,
mert a kórházak Magyarország
legnagyobb gazdasági üzemei.
Az elismerés és az aggodalom
hangján szólt, mert a 2009-es év
minden korábbinál nehezebb lesz.
Aggódni kell a bevételi oldal miatt,
hiszen a bérek csökkennek, a gazdasági
fejlődés megtorpan, márpedig
az egészségügy jövedelemarányos
bevételekből működik. Ha a
kibontakozó pénzügyi, gazdasági
válságban a bevételi oldalon problémák
lesznek, a megnyirbált kiadási
előirányzatok sem tarthatók.
Ebben a helyzetben felértékelődik a
professzionális menedzsment szerepe.
Végezetül felkérte a városi és
megyei vezetőket, hogy támogassák
a kórházak menedzsmentjeit az
intézmények működőképességének
fenntartása érdekében.
– A költségvetésért azért annyira
nem kell aggódni – jegyezte meg Dr.
Schvarcz Tibor alelnök. – A számok
azt mutatják, közel azonos mértékű
lesz az OEP bevételi oldala mint az
elmúlt időszakban, ami azért komoly
kihívást jelent a menedzsmentek, hiszen
az inflációra fel kell készülni.
Most a törvényhozás kapcsán már
lefektetik azokat az elveket, amelyben
meghatározzák mik is a súlyponti
kórházak. Eddig kijelölték, most
pedig meghatározzák mi is a súlyponti
kórház, és a rendelkezésre álló
fejlesztési pénzekből tartalommal
töltik meg a jogszabályokat.
B.E.
Kanizsa 2 – Krónika 2008. december 18.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet Fotó: Steyer Edina Kihelyezett ülés
Érdemes rácsodálkozni
Kanizsa 2008 december 18. – Ünnep 3
Minden kedves Olvasónknak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket,
és Boldog Új Évet kívánunk!
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
A szeretet akkor él, ha minden nap igaz,
néhány szép pillanat az évekre nem vigasz.
Akit sokszor megbántottál, talán ma megbocsát,
de ha elfújtad a gyertyát, őrizd meg a fényt tovább!
(Berkes Gábor)
***
Eljön a tél, és lesz tán fehér Karácsonyunk,
ami elfeledteti, hogy annyi figyelem mellett
még mi is hibázhatunk.
(Pierrot)
Tájékoztatjuk Önöket, hogy következő lapszámunkat 2009. január 8-án olvashatják
A Fidesz elnökének üzenetét
hallgathatják meg mindazok,
akik az új év első napján 17 órakor
részt vesznek a Nagykanizsai
Polgári Egyesület Deák téri
ünnepségén – tudtuk meg Kóré
Péter elnöktől, aki ez alkalommal
alapvető polgári szabadságjogainkról
is szót ejtett.
– „Nem értek egyet önnel, uram,
de kész vagyok meghalni azért,
hogy szabadon elmondhassa véleményét!”
Ezt a – Voltaire-nek tulajdonított
– mondatot ajánljuk
mindazok figyelmébe, akik azt hitték,
csökkenthetik egyesületünk
rendezvényeinek látogatottságát,
ha plakátjaink leszaggatásával
vagy bármely más módon a véleménynyilvánítás,
az információ
szabadságát korlátozni próbálják.
Emlékezetes, szégyenletes módon
egy éve éppen Petőfi képét rongálta
meg a politikai vandalizmus.
Különösen időszerű ez a figyelmeztetés
most, fele időben a szabad
sajtó legyőzhetetlenségéről is
szóló, jól sikerült célpontos közönségtalálkozó
és a január 1-jei,
17 órai Petőfi ünnep között. Immár
hetedszer találkozunk a Deák
téri, az idén megtisztított szobornál.
Ide várjuk mindazokat,
akik egy szál gyertyát vagy mécsest
hoznak a születésnapra.
Egyesületünk vezetése ezúton szólítja
fel azokat a politikai erőket,
melyek szimpatizánsaiknak vallhatják
az említett vandálokat,
hogy ne csak szavakkal határolódjanak
el! Parancsolják vissza
őket, és mindent tegyenek meg
azért, hogy ne ismétlődhessen
meg az egész városunkra szégyent
hozó rombolás. Mi változatlanul
az építkezés pártján állunk, ezt kívánjuk
egész városunknak is – fejezte
be a Nagykanizsai Polgári
Egyesület elnöke.
Orbán Viktor
Petőfiről
A kanizsai belváros esténként
valóban sajátos hangulatot
áraszt ilyenkor az ádventi időben,
karácsony ünnepén. Éppen
a téli napfordulóhoz érkezünk
az ünnep napjaiban, s a világosság
ismét győzedelmeskedik a
sötétség felett. Amintegy angyalszárnyakat
formázó, légiesen harangokat
tartó díszvilágítás, meg
a fákon megcsillanó, a városháza
sziluettjét bevonó fénykompozíciók
is ezt erősítik bennünk. Felfelé
irányítják tekintetünket. S
ha elindulunk Kanizsa csendes
utcáin egy esti sétára, sok - sok
ház ablakában is ott láthatjuk a
hol diszkrétebben, hol hivalkodóan
ragyogó csillagokat, gyertyákat.
A fény, a világosság hozzátartozik
ehhez az ünnephez.
Sőt elképzelhetetlen nélküle.
Nem is takarékoskodunk vele,
olyan jó, ha űzi a sötétet. Otthonainkban
a fenyőkön meggyújtott
gyertyák fényével igyekszünk
meghittebbé varázsolni a
családi légkört.
Kérdezhetjük, miért hát a címben
megjelölt felszólítás? S kinek
címezzük? Hiszen az előbb említett
fényekből, melyekről mi gondoskodunk,
nincs hiány. Az idézőjelbe
tett kérés jelzi, egy taizei
ének kezdősoráról van szó.
„Gyújts éjszakánkba fényt, hadd
égjen a soha ki nem alvó tűz, a ki
nem alvó tűz…” Igen, Mennyei
Atyánkat szólítjuk, s őt kérjük,
gyújtsa meg fényét bennünk, szívünkben!
őt kérjük, aki az ősi
próféciában megígérte: „a nép,
amely sötétségben jár, nagy világosságot
lát. A halál árnyékának
földjén lakókra világosság ragyog!”
(Ézsaiás 9, 1) S aztán így
folytatódott az ígéret: „Mert egy
gyermek születik nekünk, fiú adatik
nekünk. Az uralom az ő vállán
lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos
Tanácsos, Erős Isten,
Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!”
(Ézsaiás 9, 5) Lukács
evangélista, az orvos pedig így
vall: „az Úr angyala megjelent nekik,
körülragyogta őket az Úr dicsősége,
és nagy félelem vett erőt
rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta
nekik: Ne féljetek, mert hirdetek
nektek nagy örömet, amely az
egész nép öröme lesz: Üdvözítő
született ma nektek, aki az Úr
Krisztus, a Dávid városában!” (Lk
2, 9 - 11)
Igen, karácsonyt ezért ünnepelhetjük,
mert megszületett Jézus
Krisztus, aki önmagáról, mint a
Világ Világossága szól. S ahol ő
jelen lehet, ott nem egyszerűen valami
külső sziluett változás megy
végbe, s nem csupán bizsergető
hangulat lesz úrrá legalább néhány
óráig, legfeljebb néhány napig az
ember életén. ő képes éjszakánkba
valóban fényt árasztani. ő azért
jött, s született emberré, mint Isten
Fia, hogy ne maradjunk kiszolgáltatottjai
a kísértőnek, szeretetlen,
önző indulatainknak, az iránta és
embertársaink iránti közönyünknek,
békétlen természetünknek, s a
tőlünk csak lépésnyire lévő halálnak.
Azért jött, hogy életünk újra
haza találjon, abba az otthonba,
melyet büszkén, vagy nagyon keserűen
elhagytunk.
Pál apostol így tanúskodik karácsony
örömhíréről: „Megjelent az
Isten üdvözítő kegyelme minden
embernek!” (Titus 2, 11) Az eredeti
görög kifejezéssel itt szinte azt a
pillanatot akarja érzékeltetni, amikor
valaki tanújává válik a napkeltének.
Ahogyan a pirkadat, majd a
nap izzó korongja véget vet az éjszakának.
Nem véletlen, hogy a
keresztyének a legyőzhetetlen nap
pogány római ünnepe helyett
Krisztus „napjának felkeltét” ünnepelték.
Meg vagyok győződve arról,
hogy aktuálisabb kérésünk ezen
a karácsonyon sem lehet: „gyújts
éjszakánkba fényt” Urunk, mert
körülöttünk fények, bennünk
csillagtalan éjszaka. A Benned
való bizalomnak már szikráját
sem leljük. Sokunknak egyre kilátástalanabbnak
tűnik a holnapja,
egyre bizonytalanabbnak a
megélhetése. Éjszaka borult
megannyi széthulló családra, betegségével,
magányával küzdő
honfitársunkra. A szeretet sokunkban
meghidegült, jóllehet az
ünnepek során érezzük, mennyire
szomjazzuk, s milyen jó valamit
megmutatnunk belőle. Mégis
van okunk az örömre, mert megjelent
az irgalom, a kegyelem, s
ez mindnyájunkra érvényes.
Ezért boldogan énekeljük:„A halál
éje rámborult, de virradt a te
fényed, és messze űzött éjt, borút
a béke, üdv és élet. Most ragyog,
éltet már a hit, ó áldom szép sugáraid,
én lelkem napja, Jézus;
Csak egyet, egyet kérhetek, egy
égi jóra várok: hogy a szívemben
végy helyet, ó Jézus, bárhol járok.
Tedd jászladdá a szívemet!
Jer, térj be, és betér veled az
öröm égi fénye!”
Deme Dávid,
evangélikus lelkész
„GYÚJTS ÉJSZAKÁNKBA FÉNYT!”
December 20.
szombat 18 óra
Kiskanizsai templom
„Énekkel dícsérlek”
- egyházi énekek
Maczkó Mária
népdalénekes előadása
Belépődíj: 600 Ft
Kanizsa – 4 Városrész 2008. december 18.
A 11-es számú választókerület
voltaképpen a kanizsai belváros,
amely a Batthyány és Zrínyi utcáktól
és a Széchenyi tértől kezdve
a Fő utca, a Sugár utca eleje
és az Erzsébet tér által, illetve a
Kalmár és Vásár utcák által határolt
városrészt foglalja magába.
A belváros különleges körzete
a városnak abból a szempontból,
hogy nemcsak az itt élők
mindennapi életének színtere,
hanem egy szélesebb réteget –
így a kanizsaiakat és a vonzáskörzetből
ide látogatókat is
(meg)érinti.
– A ciklus második évére megoldódott
az útszélesítés, továbbá a
járda és a közvilágítás kiépítése a
Vásár utcában – kezdi az elért
eredmények sorolását dr. Kolonics
Bálint önkormányzati képviselő. –
Egy másik fontos feladat a belváros
zöld területének fejlesztése: a
főkertésszel együttműködve sikerült
megritkítani és fiatalítani az
elöregedett és balesetveszélyes fákat.
A fakoronák lakóházakra és
autókra veszélyes részeit megtisztították.
A Batthyány utcában például
a vágással azonos ütemben
magas fákat telepítettek a növényzet
fiatalítása céljából, és remélem,
hogy a tavaszi lombhajtással
már olyan utcaképet ad, ami elfogadható
a lakosság számára. A Király
utcában van egy olyan lakóépület
rész, ahol a csatornázás
korszerűsítését, az útburkolat javítását
és parkolók kiépítését kell
megoldani. Ezt sikerült elfogadtatni
a közgyűléssel és meg is volt a
költségvetésben erre az elkülönített
fedezet és úgy gondolom, hogy
tavasszal el is kezdődhet a csatornázás
korszerűsítése.
–Úgy tudom, hogy játszóteret is
szeretnének létrehozni a belvárosban.
– Így van. Már tartottunk lakossági
fórumot e témakörben és kiderült,
hogy a játszóterek aránya eltolódott
más városrészek irányába.
Ugyanakkor megváltozott a
belváros lakóövezeteinek struktúrája,
mert új társasházak épültek a
Kalmár és Vásár utcákban. Fiatal
családok laknak itt sok gyermekkel,
ezért nagy szükség van játszóterekre.
A városfejlesztési osztálylyal
együttműködve már keressük a
megfelelő helyszínt, és a jövő évi
költségvetésben javaslatként előterjesztem
egy belvárosi játszótér
létesítését, ami a belváros nyugati
részén – vagyis a Főtér és Vásár
utca környékén – kell, hogy elkészüljön.
– Sokan hiányolják a Sétakerthez
vezető korábbi gyalogos kishidat.
– A vasút villamosításával a
Batthyány utca és a Sétakert közötti
kishidat lebontották, pedig fontos
összekötő kapocs volt a
MAORT-telep, Sétakert, Batthyány
utca és a Herman Ottó utcai lakótelep
és a belváros között. Minden
évben javasoltam a kishíd helyreállítását
és újjáépítését. Mindez
egyrészt azért bír jelentőséggel,
mert a Maort utcából kellemesebb
környezetben nyújt közlekedési lehetőséget
az ott lakóknak a belváros
felé, másrészt pedig a Batthyány
és Herman utcákban lakók a
kishídon át könnyebben meg tudják
közelíteni a Sétakertet, nem
szólva arról, hogy jobban hozzájárulna
a Sétakert funkció bővítéséhez
is, ha újra visszaállítanák a
kishidat. A belvárosi játszótér kialakításánál
egyébként lényeges
szempontnak tartom azt, hogy a
belváros rekonstrukció az autósforgalom
csökkentésével és a gyalogosforgalom
növelésével, továbbá
sétálóutca, kerthelyiségek és terek
kialakításával több embert
vonzana a belvárosba. Ez fokozottan
indokolttá teszi azt, hogy ne
csak az itt élő emberekre alapozzuk
a gyerekeknek a játszótér kialakítását,
mivel szélesebb réteg
keresi fel a belvárost. A játszóterek
mellett még fontos az, hogy a tíz
éven felüli korosztálynak nincs
megfelelő közösség tér sem a város
viszonylatában, sem a belvárosban.
Ahhoz, hogy ezek a fiatalok
ne kallódjanak, szükséges az igényeiknek
megfelelő közösségi tereket
kialakítani. Így létrejött már
egy kerékpáros pálya, de szükség
van még egy gördeszkapályára és
különböző közösségi terekre. A
vállalkozók számára fontos kérdés
a belváros rekonstrukció Fő utcát
érintő átalakítása: a járműforgalom
csökkentése, illetve kiszorítása
a Fő utcáról, továbbá sétáló utca
és terek kialakítása egyrészt fontos
azért, mert a vendéglátó helyek a
kerthelyiségeket csupán – ideiglenes
jelleggel – szezonálisan tudják
csak elhelyezni a Fő utcán. Gyakorlatilag
a gyalogos forgalom
megfelelő biztosítása mellett – ami
korlátok közé szorítja a kerthelyiségek
méretét, célszerűbb lenne a
térburkolatra az utcabútorok és a
belvároskép végleges kialakítása
az önkormányzat részéről, ami talán
a belváros rekonstrukció folyamán
megvalósul, és így megfelelő
feltételeket tudna a város biztosítani
a vállalkozók számára a kerthelyiségek
elhelyezésére.
– Lehet Nagykanizsából egy
szép, mediterrán hangulatú város?
– Nagykanizsa belvárosa – más
európai városok viszonylatában is
szép, mert olyan építészeti értékekkel
rendelkező épületek találhatók
a belvárosban, amelyeket meg kellene
őrizni eredeti állapotukban.
Erre vonatkozóan is tettem már javaslatot,
hogy évente olyan alapot
kellene létrehozni, amiből támogatni
lehetne ezeket a társasházakat
és az önkormányzat az utcafronti
homlokzat felújításában
anyagi részt vállalna, hiszen ez
nem csak a tulajdonosok szempontjából
fontos, hanem a városban
élők és a Kanizsára ellátogató
minden ember számára, hiszen aki
feltekint, nem düledező vakolatot
lát, hanem a helyreállított homlokzatokat.
Azt gondolom, hogy ezt
erőhöz mérten – éves ütemezéssel
– meg lehetne valósítani, és öt-hat
év alatt a belvárosi homlokzatokat
teljes mértékben fel lehetne újítani
és büszkék lehetnénk rájuk.
– Tősgyökeres kanizsai vagyok,
itt lakom a Deák téren és nagyon
szeretem ezt a városrészt – veszi át
a szót Németh Sándor. – Szép a
környezet és aránylag nyugodt,
csendes ez a városrész. Az utóbbi
időben sokat változott a belváros,
de nem biztos, hogy mindig előnyére.
Még hagy kívánnivalót maga
után a belváros rekonstrukciója
és az épületek felújítása, mert
azért azt látni kell, hogy a Fő úton
itt-ott állványerdők vannak. Gondolom,
hogy ennek komoly anyagi
vonzata van, amivel sem a lakók és
sem a város nem rendelkezik, tehát
ezért ezt a problémát mihamarabb
meg kellene oldani. A városrészben
parkolási gondok is vannak:
véleményem szerint kevés a parkoló,
tehát valahol Kanizsa már kinőtte
ezt a járműállományt, ami jelenleg
a városban közlekedik. Valószínűleg,
hogy annak idején,
amikor a lakókörnyezetet tervezték,
még nem számoltak ekkora
gépjármű forgalommal. A Deák téri
parkoló is állandóan zsúfolt és
sok a szabálytalanul parkoló gépkocsi,
ezáltal több a közterület-felügyelet
munkája is. Tudomásom
szerint már régóta tervezi a város
a Fő út tehermentesítését, és a Zrínyi
utcát be akarják kötni a Kórház
utcába az Eötvös tér – Teleki
út –Kórház utca találkozásához.
Ezt nem találom szerencsés megoldásnak,
egyrészt a parkolási gondok
miatt. A Zrínyi utca egyik oldala
most is végig tele van parkoló
autókkal. Ráadásul, ha még ebbe
a szűk utcába terelik a Fő útra
kihajtó forgalmat, akkor szerintem
elviselhetetlen lesz ennek a lakóövezetnek
a terhelése.
Gelencsér Gábor
Szépülő belváros – századelői hangulattal
A Nagykanizsai Református Gyülekezet és Alapítványa,
megtartja 2009. január hó 9-től március hó 13-ig a
KANIZSAI ESTÉK PROGRAM SOROZATOT
immár 10. alkalommal, melyre mindenkit szeretettel várunk
Az előadások: 17 óra 30 perckor kezdődnek
Helye: REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI TEREM
NAGYKANIZSA, KÁLVIN TÉR 1.
Központi téma: A globális válság hatása a társadalomra
Január 9. Dr. Papp Lajos szívsebész professzor
Január 16. Balog Zoltán országgyűlési képviselő
Január 30. Dr. Tőkéczki László egyetemi docens
Február 6. Dr. Csath Magdolna közgazdász
Február 13. Dr. Semjén Zsolt KDNP elnök
Február 20. Makovesz Imre építész
Február 27. Dr. Márkus Mihály református püspök
Március 6. Dr. Matolcsy György közgazdász
Március 13. Kulturális műsor
Kanizsa – Szabad 2008 december 18. vélemény 5
Tisztelt Szerkesztőség!
Első pillanatban döbbenten néztem – de szomszédaim ugyanúgy álltak
az „árok" partján, amikor a házunk előtt – a 7-es út mentén – a
benzinkút után - trancsírozták ezt a gyönyörű dombot. Aztán megkérdeztem,
hogy bunkert ásnak-e, amikor láttam, hogy a pázsiton, a fák
között nagy gépekkel keresztül-kasul járnak, s mély, hatalmas árokkal
szelik keresztül átlósan a szépen gondozott domboldalt.
Milyen sivár lélekre utal, akik ebben a betondzsungelben nem bírják
elviselni a zöld területet? De ami kifejezetten logikátlan és bosszantó,
az a „Mekk mester"-módszer.
Állítólag kerékpárutat építettek, hogy ne kelljen füvön járni.
1. Miért kell a gondozott, kaszált területen gyalogutat taposni? Kultúrálatlanság!
2. A Rózsa u. felőli oldalon végig beton van. A ház mellett széles lépcső
vezet le a 7-es útra.
3. A fák gyökereit elvagdosták, az árokban megcsonkítva meredeztek.
4. Az úton - mert ez nem járda, inkább autóút – gépkocsi ment keresztül.
5. Aztán amit lélegzetvisszafojtva tapasztaltam – hiszen az ablakból,
illetve teraszról sok mindent látok, ahogy a gyerekek biciklivel száguldanak
le, egyenesen az úttestre. Mert hiszen komoly lejtése van az útnak,
könnyen meg sem lehet állni. Szóvátettem, hogy mivel szembesültem,
így vas korlátot raktak a kerékpárút vége és az úttest közé.
6. Akkor újdonság volt a gyerekeknek, meg „brahi", azóta nem túl
sok kerékpárost látok. De miért is látnék, hiszen lejtő, felfelé meg tolni
kell a biciklit. Azonkívül meg a fiatalok a terepjáró kerékpárjaikat a
terepen és nem a betonon akarják használni.
7. De akkor kinek készült? A babakocsit toló kismamáknak? Lefelé vissza
kell húzni, felfelé meg el tudom képzelni, hogy milyen könnyű tolni.
8. De ha nekik sem túl szerencsés, akkor kinek? Az időseknek? Ha
esik az eső, belemossa a földet, ha fúj a szél, belehordja a leveleket -
csúszik. Mi lesz, ha jeges lesz? Mi lesz, ha tele lesz hóval? Ki fog utat
lapátolni?
9. Ezek után is azt gondolják az urak és elvtársak, hogy ezt éppen
oda kellett építeni? S mennyibe került? Azóta sem tudok beletörődni, s
kimenni a ház elé, hogy ne keresném a logikát. Az egy dolog, hogy bennünket
elzártak attól, hogy le tudjunk menni a domboldalon. Kis gyerekek
szánkóztak ott télen. Most majd a járdát teszik legfeljebb jégpáncéllá.
Amit tenni kellett volna:
- Amint említettem, a benzinkút felőli oldalon lépcső van, s mellette
gyalogút, illetve bicikliút.
- A ház másik végén is lépcső van, sőt mellette gyalogutak. Ott
kellett volna tovább kiépíteni egy keskeny járdát a 10-es és 12-es
számú ház között. Hiszen a bevásárló centrumok tömkelegét építették
fel, s ott mentek keresztül bevásárolni. Aztán a 7-es út mellett
szépen meg lehetett volna építeni a járdát. Mert a benzinkúttól a
város felé van járda, a Hevesi út kereszteződésétől felfelé van járda,
épp ezen a szakaszon nincs. Hol a logika? De ha már mindenképpen
el kellett kenni a pénzt, miért nem a benzinkút és a Péterfy
iskola és lollégiumhoz vezető bekötőút közötti szakasszal kezdtek
valamit.
- Ha esik az eső, áll a víz rajta, a sár folyik rá a domboldalról, a havat
soha, senki nem lapátolja el, ki kell menni télen az úttestre, míg
utat nem taposnak a hóban. A jégpáncélról nem is beszélek. Életveszély!
Tessék gyalog sárban, vízben, hóban, jégen végigmenni. Sok éve járok
arra gyalog, naponta, tudom miről beszélek. S rajtam kívül nagyon
sok kisgyereket cipelő, kísérő szülő, diákok, és munkába siető emberek
gyalogolnak ott.
Végül azért döntöttem úgy, hogy mégiscsak megírom, hogy máskor
körültekintőbben és meggyőződéssel kellene cselekedni, nem csak szavazni,
s azt sem tudják, miről.
Tóthné Héra-Tokorcsy Ilona
Csirkefogak
A csirkének, mint tudjuk fogai nincsenek, csak recéi a csőrében. Most
igaz, valós történetekkel fogat növesztünk, vagy protézist adunk e szerencsétlen
csipegető szárnyasnak. Csak hogy tudja, milyen országban él.
Első történet
V. táncosnőként dolgozik, de panziós recepciósnak mondja magát.
Büszkén vállalja cigány származását. De azt is elmondta, hogy édesanyja
magyar, míg édesapja oláh cigány. Most apjával él Vácott. V.
29 éves kétgyermekes családanya. Ahol megismerkedtünk legalább 28
sógora volt. ő mondta: „Gyűlölöm a cigányokat!”.
Nehéz erre reagálni. Amikor a magyarokat rasszizmussal vádolják
az el nem követett tettekért, akkor egy önmagát büszkén cigánynak
valló – sebtiben igen sokszor „dikkmázó” – roma fiatal megtagadja
társait. Amikor Kiskunlacházán fellázadnak a jóérzésű emberek az
erőszak ellen, akkor sunnyognunk kell. Hát nem! Nem szeretem, ha
mindenért a cigányokat tartják felelősnek. De azt sem, ha a cigányok
által , legalábbis az alapos gyanú által, elkövetett bűncselekményeket
– rablást, Molotov-koktélos merényleteket, gyilkosságokat – a magyarok
nyakába varrják. Elég volt. Olaszliszka és Kiskunlacháza intő
példa. Nincs tovább! V., a táncosnő, éppen ezért utálja, ahogyan
fogalmazott a „fajtáját”. ő nem lép félre. Annak marad, akinek
született. A panzió recepciósság nyilván jelbeszéd. De nem baj.
Tisztán látja sajátjaikat. Örülök, hogy megismerhettem.
Második történet
Bejön az ember Ilihez. Kommunista – mi több – büszkén vallottan
kommunista a lelkem. Agya egy szál sem. Rendel. Iszik. Majd megy az
idióta, önsorsrontó játékgépekhez. Veszít. Megint rendel és iszik.
Megint játszik. Veszít. Majdan mérlegel. Ki is a hibás? Természetesen a
pultos! Magából kikelve veszi szájára Ili nevét követelve a meg nem
nyert pénzt, mert hogy a pultos hamisat adott neki. Neki. Csak nézem és
a szánalom uralkodik rajtam. Nem azért, mert kommunista – bár azért
is… – hanem, mert egyszerűen hülye. Ha valaki azzal akarja tönkretenni
magát, mert a nyugdíját pénzérmék formájában egy gépbe dobálgatja,
ám tegye. Semmi közöm hozzá. De másnak sincs. Legfőképpen a
pultosnak, aki felváltja a pénzt és kifizeti a nyereményt. Ha nem nyert,
akkor nincs mit perkálni. Minden ember maga dönt arról, hogy mennyit
áldoz a szenvedélyére. Maga és nem más. Semmi sem kötelező.
Harmadik történet
Csendben, de beszélnünk kellene az Adventről is. Fontos. Sokan nem
hiszik a Jézuska létét. Ám, legyen. De vannak olyanok, akik hittel és
szeretettel bíznak benne. Mélyedjünk magunkba. Ketten vagyunk. Isten
és Én. Isten, mint a Mindenhatóság a Lelkemben. Én meg, mint a póriasság
a Világegyetemben. Maxim Gorkij Leninről írt. Magam Istenről.
Két világnézet, két látásmód. Aki hisz a Teremtőben, az tudja, hogy miről
beszélek. Aki ateista, az megbékél magával, én nem haragszom rá. De
régi tanulság, minden ateista Istenhez könyörög végperceiben: Oh, Istenem!
Vagy: Jaj, Istenem! De senki nem mondja, hogy: Jaj, Sztálinom,
vagy jaj, Leninem! Na, itt a különbség. És ez így is marad, amíg a világ,
világ. Az adventi koszorú gyertyáinak fénye előbbre kellene vinnie mindannyiunk
lelkét. Jobbra, vagy balra, de mindenképpen előre. A csendes
fejfélrefordítás olyan, mint a kutya vacsorája. Van kutyám, tudom. Gyorsan
megeszi, és már követeli a következőt. Magam részéről a meditálást
ajánlom. Csendben és békében. Ateistának és hívőnek egyaránt.
Csúri Ákos
(Szösszenetek
az emberi faj milyenségéről)
Kanizsa – 6 Városháza 2008. december 18.
Az Egyesített Szociális Intézmény – Nagykanizsa a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot hirdet az
Egyesített Szociális Intézmény Házi segítségnyújtás (Nagykanizsa, Zrínyi út
40/a.) vezető gondozó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, várhatóan 2 évig
tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői
megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, várhatóan 2 évig
szól. Amunkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 40/a.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
gondozási feladatok koordinálása, szakmai munka összehangolása, alapszolgáltatási
igények folyamatos figyelemmel kísérése a lakosság körében,
kapcsolattartás más intézményekkel, szociálpolitikai eszközrendszer fejlesztésének
elősegítése, előírt dokumentációk naprakész vezetése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: főiskola, felsőfokú szociális végzettség, szociális gondozó
és szervező, szociális és egészségügyben szerzett – legalább 5 év feletti
vezetői tapasztalat, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), B kategóriás
jogosítvány, jó kommunikációs-, és szervező készség, terhelhetőség,
dinamikus, megbízhatóság, rátermettség, határozottság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai
önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai, szakmai
végzettséget igazoló iratok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2009.
január 20. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december
30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zsuzsanna
nyújt, a 93/312-175 -ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Egyesített
Szociális Intézmény – Nagykanizsa címére történő megküldésével (8800
Nagykanizsa, Teleki út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 162-37/2008., valamint a munkakör megnevezését:
vezető gondozó.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati feltételeknek megfelelő
pályázók meghallgatása a munkáltató által telefonon történő értesítés után öszszehívott
szakmai bizottság előtt. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január
15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap – 2008. december 17., Nagykanizsa MJV honlapja, Munkaügyi
Központ Nagykanizsa – 2008. december 10. A KÖZIGÁLLÁS publikálási
időpontja: 2008. december 10.
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által
a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.
Álláspályázat - vezető gondozó
Az Egyesített Szociális Intézmény – Nagykanizsa a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot hirdet az
Egyesített Szociális Intézmény Házi segítségnyújtás (Nagykanizsa, Zrínyi út
40/a.) vezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 2 évig
tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A
vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, várhatóan 2
évig szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Teleki út 25.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
szakmai irányelveknek megfelelően szervezi és irányítja az intézményben lakók
ápolását, gondozását, biztosítja a gyógyító, megelőző és rehabilitációs tevékenység
hatékony működését, humán erőforrás gazdálkodást érintő kérdésekre javaslatot
tesz, szervezi a szakmai továbbképzéseket, szakmai programokon képviseli
az intézményt, az előírt dokumentációkat naprakészen vezeti.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: emelt szintű szakképesítés, diplomás ápoló, felnőtt szakápoló,
szociális gondozó és szervező, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány, határozottság, jó kommunikációs és szervező
készség, terhelhetőség, dinamikus, rugalmas, konfliktustűrő-,és kezelő képesség,
megbízhatóság, rátermettség, tenni akarás. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
főiskola, több szakmai végzettség megléte, szociális és egészségügyben eltöltött
– legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, gyakorlott szintű ECDL. A pályázat
részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai és iskolai végzettséget igazoló
iratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2009.
január 20. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december
30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zsuzsanna
nyújt, a 93/312-175 -ös telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szociális Intézmény – Nagykanizsa címére
történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Teleki út 25. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 162-
36/2008., valamint a munkakör megnevezését: vezető ápoló.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati feltételeknek megfelelő
pályázók meghallgatása a munkáltató által telefonon történő értesítés után öszszehívott
szakmai bizottság előtt. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január
15. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap – 2008. december 17., Nagykanizsa MJV honlapja, Munkaügyi
Központ Nagykanizsa – 2008. december 10. A KÖZIGÁLLÁS publikálási
időpontja: 2008. december 10. A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati
kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza,
így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Álláspályázat - vezető ápoló
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. -
alapján pályázatot hirdet Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona 2 fő
ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Zala
megye, 8800 Nagykanizsa, Teleki út 25.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: rászorultság
mértékének megfelelően gondoskodik a lakók fizikai ellátásáról, ápolásáról,
orvos utasításának megfelelő gyógyszerek adagolásáról, közreműködik a lakók
szakrendelésre történő kisérésénél, részt vesz az ételek kiosztásában, biztosítja
a lakószobák higiénés rendjét, együttműködik a mentálhigiénés munkatárssal, részt
vesz az intézményi rendezvényeken, az előírt dokumentációkat napra készen vezeti.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, ápoló, felnőtt szakápoló, általános
ápoló, körzeti betegápoló, szociális gondozó és ápoló, szociális, egészségügyi
területen szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, 18. életévet betöltött.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: emelt szintű szakképesítés, felhasználói
szintű MS Office (irodai alkalmazások), empátiás készség, jó kommunikációs
készség, megbízhatóság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai, szakmai végzettséget
igazoló iratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2009. január
20. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. december
30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zsuzsanna
nyújt, a 93/312-175 -ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Egyesített
Szociális Intézmény – Nagykaizsa címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Teleki út 25.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 162-35/2008., valamint a munkakör megnevezését:
2 ápoló.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati feltételeknek megfelelő
pályázók meghallgatása a munkáltató által telefonon történő értesítés után, öszszehívott
szakmai bizottság előtt. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. január
15. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap – 2008. december 17. Nagykanizsa MJV honlapja, Munkaügyi
Központ Nagykanizsa – 2008. december 10.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2008. december 10.
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a
KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.
Álláspályázat - vezető ápoló
Kanizsa – 2008 december 18. Városháza 7
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865,
balogh.laszlo61@chello.hu.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi 4378/29. helyrajzi számú, Nagykanizsa Ipari Parkban
lévő ingatlanát. Kikiáltási ára 59.332.000 Ft + áfa, versenytárgyalás időpontjai:
2009. január 16., január 30. 10:00 óra
Az ingatlan az Ipari Park területén a 74 sz. út mellett helyezkedik el, nevezetesen
a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú, 1.4833 m2 nagyságú "kivett beépítetlen
terület" megnevezésű ingatlan. A terület a 4378/12 hrsz.-ú útról megközelíthető.
Közműcsatlakozások adottak. A felmerülő igényeket a szolgáltatókkal
illetve az Önkormányzattal kell egyeztetni, illetve részükre a közműrákötési
hozzájárulásokat megfizetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámokon
lehet: 93/310-256 és 93/536-365
Versenytárgyalás
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a 2008. évi munkaszüneti napok
körüli munkarend az alábbiak szerint alakul:
2008. december 19. (péntek) munkanap, szerdai munkarend, ügyfélfogadás
8.00-12.00 óráig, 13.00-17.00 óráig.
2008. december 20. (szombat) munkanap, pénteki munkarend, ügyfélfogadás:
8.00-12.00 óráig.
2008. december 24. (szerda) pihenőnap, az ügyfélfogadás szünetel.
2008. december 31. (szerda) munkanap, ügyfélfogadás: 8,00-12,00 óráig.
2009. január 2. (péntek) pihenőnap, az ügyfélfogadás szünetel.
2009. január 10. (szombat) munkanap, pénteki munkarend, ügyfélfogadás
8.00-12.00 óráig.
Ünnepek körüli munkarend a hivatlban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályának
alábbi hirdetményeit honlapunkon olvashatják részletesen:
- Szám: 6/2704-2/2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Petőfi Sándor
u. 1. szám alatti építéshatósági ügyben
- Szám: 6/553-33/2008. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról és
helyszíni szemle időpontjáról
- Szám: 6/1827-2/2008. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról és
helyszíni szemle időpontjáról.
- Szám: 6/2336-3/2008. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról és
helyszíni szemle időpontjáról.
- Szám: 6/44-7/2008. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról és
helyszíni szemle időpontjáról.
Építéshatósági hirdetmények
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sport Osztály osztályvezető munkakörének
betöltésére
Ellátandó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Művelődési és
Sport Osztályának vezetése, az osztály részére meghatározott szakmai feladatok
ellátása a vonatkozó jogszabályok, hivatali belső szabályzatok és testületi
döntések szerint. Az önkormányzati oktatási, kulturális és közgyűjteményi intézmények
vonatkozásában szakmai felügyelet, a tulajdonosi döntések végrehajtásának
koordinációja.
A kinevezés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidőben, határozatlan
időre szól, hat hónap próbaidő kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, a köztisztviselők
képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének
I/15. Kulturális, közoktatási feladatok ellátása pontja szerinti képesítési
előírás, jogi vagy közigazgatási szakvizsga. Előnyt jelent: egyetemi végzettség,
pedagógus szakvizsga, illetve közoktatás vezetői diploma, önkormányzati
gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak a
munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit, három hónapnál
nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban feltételként
előírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát,
a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására
vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján előzetes összeférhetetlenségi
nyilatkozatot, előnyként megjelölt gyakorlatok hivatalos igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzőnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. december 31. A
pályázat elbírálásának határideje: 2009. január 15. A munkakör a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a 93/500-706 telefonszámon.
Részletes pályázati kiírás közzétéve 2008. december 17-től a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes
oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Álláspályázat - osztályvezetői posztra
Ünnepélyes keretek között
avatta fel a sánci gyalogoshidat
Marton István polgármester. A
használhatatlanná vált hidat október
31-én egy árokba csúszott
kamion rongálta meg.
Ünnepélyes átadásán öt perces
néma csönddel emlékeztek az elhunyt
gépjárművezetőre.
– A megvalósításban résztvevőket
dicséret illeti, a létesítmény
legalább ötven évig szolgálja a
sánci városrész közlekedését –
hangsúlyozta Marton István polgármester
– ha elvégzik rajta a
szükséges felületkezelést.
Tárnok Ferenc a Városfejlesztési
Osztály vezetője elmondta:
– A szerencsétlenség után szembesültünk
azzal a helyzettel, hogy
a komoly műszaki károk miatt az
eredeti híd visszaállítása nem lehetséges,
és teljesen újat kell építeni.
Szerencse volt a szerencsétlenségben,
hogy az önkormányzat ebben
az évben pályázati forrásából
megterveztette a Hevesi és a Kaposvári
út közötti kerékpárutat,
aminek része volt a híd tervdokumentációja,
ami a tragédia időszakában
éppen engedélyezés alatt
állt. Villámgyorsan ajánlatokat
kértünk a kivitelezési munkálatokra,
illetve megsürgettük az engedélyezi
eljárását. A beruházási összköltsége
közel tizenkétmillió forint
volt. A 3,2 méter széles híd vasbeton
alapszélesítést kapott keményfa-
telifa járófelülettel, illetve keményfa
korlátelemekkel.
A nemzeti színű szalagot Marton
István polgármester és Fliszár Károly
főesperes vágta át.
B.E.
Felavatták a Sánci
gyalogoshidat
Kanizsa 8 – Kultúra 2008. december 18.
A Bethlen Gábor Alapítvány
2008. évi fődíját, a Bethlen Gábor-
díjat Rózsás János író, városunk
díszpolgára és Dr. Erdélyi
Géza, felvidéki református püspök
vette át december 5-én az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Jogi Kari Dísztermében.
„A tehetség, hűség és szívósság,
mellyel magasrendű céljaiért küzdeni
tudott, ma is hatékony példa
lehet mindazok számára, akik a
közösségi érdeket, alkotómunkát
tekintik hivatásuknak.” – olvasható
az alapító okiratban. Rózsás János
munkásságát Vasy Géza, a Magyar
Írószövetség elnöke, Erdélyi
Géza munkásságát Tőkés László
erdélyi református püspök méltatta.
A legutóbbi kitüntetése kapcsán
beszélgettünk Rózsás Jánossal a
mindennapjairól, a legutóbb megjelent
kötetének fogadtatásáról és
Szolzsenyicinről, Előtte azonban
térjünk ki még két eseményre:
Amagyarság rendületlen szolgálatáért
Rendületlenül diplomát kapott a
Magyar Szellemi Védegylettől az
1956-os forradalom és szabadságharcra
emlékező ünnepségen. Novemberben
a VOSZ megyei szervezete
által adományozott Megyei
Prima Díjat vette át a magyar irodalom
terén kifejtett kimagasló tevékenységéért.
A szeptemberben bemutatott
Válogatott írások című kötetével
is meglehetősen nagy sikert
ért el. Amikor felkerestük otthonában,
éppen Pozsgay Imre levelét olvasta,
amit akkor hozott a postás:
„Műveidből, munkáidból életed csodája
bontakozik ki. Aki ennyit tud a
világról mint te, az uralkodik is rajta.
Azért, mert önmagának is ura. Te
vagy az, akinek a sorsa olyan tanulságokat
adott, melyekkel megítélhető
a világ. Amit külön is tisztelek benned,
hogy mégsem ítélkezel, hanem a
békélést és a szeretetet vallod.”
– Elvonultan élek, mégis felfigyeltek
rám. Nagyon sok magas
helyről jött levelet tudnék mutatni,
közöttük Mádl Ferencét is. Ez a
legutóbbi nagyon meghatott. Azt
szeretem, amikor az írásaimban
észreveszik, hogy senkivel szemben
nincs bennem harag, gyűlölet. Én
magamat adom, indulat nélkül
őszintén szólok.
– Hogyan telnek a napjai?
– Főként levelezéssel és a könyvem
postázásával. Az volt az adományozó
kikötése a lexikonnal kapcsolatban
is, hogy a zöme menjen el
tiszteletpéldányként közintézményeknek,
iskoláknak, politikai-közéleti
személyiségeknek. Ez nekem
kötelességem. Már háromszázöt
példányt elküldtem a Válogatott írásokból.
Valamit el is kell adni, mert
a postaköltség nem kevés. A Prima
Díjból nemcsak a gyerekeimet támogattam,
így karácsony táján jönnek
a csekkek, az ember igyekszik
támogatni a rászorultakat is. Nem
tudok eleget tenni a meghívásoknak,
éppen most kaptam emiatt egy
szemrehányó levelet Veszprémből.
– Hogyan tartja a kapcsolatot
egykori bajtársaival?
– Hagyományos levelezéssel. Az
internethez nem értek, lemezre
mentem a levelet, amit aztán a fiam
továbbít. A számítógép használatát
rám erőltették a gyerekeim, amikor
látták a sok javítást, jelölést az írógéppel
írt leveleimen. A gépjárművezetés
ellen tiltakoztam, de a szövegszerkesztést
megtanultam. A
kérvényeket és a leveleimet oroszul
írom a moszkvai barátaimnak.
Most 18-án egy nagy nap lesz. Az
ottani Magyar Intézet igazgatója
megbeszélésre hívta az egyik, magyarul
jól beszélő Beljajev nevű
fordító barátomat a könyveim orosz
nyelvre történő fordításával kapcsolatban.
Emiatt én is voltam kint
’93-ban, de akkor nem sikerült.
Munkáim szamizdatban terjednek,
népszerűek, tetszik az oroszoknak
az a hangnem, ahogy a Keserű Ifjúságot
és a Duszja nővért megírtam.
Nem törekedtem könnyekre, sikolyra,
lánccsörgésre, a bajtársaim azt
mondták, hogy rózsaszínű szemüvegen,
rózsásan írtam meg. Nagyon
őszintén tettem, káromkodások nélkül.
Úgy igyekeztem megírni a történeteket,
hogy gyermek és fiatal
egyaránt kézbe vehesse.
– Hogy lehetett kibírni azt a sok
szenvedést, kínzást, megaláztatást?
– A Jó Isten segítségével. Az csoda,
hogy én élek. Meg vagyok győződve
róla, küldetést kaptam a Jó
Istentől. Először kaptam nyelvkészséget,
hiszen 16 évesen felsőfokú német
nyelvvizsgát tettem. A profeszszorok
nem akarták elhinni, hogy
nem jártam Németországban. Aztán
nyolc hónap múlva oroszul tolmácsoltam.
Jó a memóriám, és íráskészséget
is kaptam, már az iskolában
kitűntem írásaimmal az önképzőkörben,
és hát beszélni is tudok.
Érdekes, hogy én nem egy, hanem tizenhat
helyszínt bejártam rabságom
alatt. Voltam Ukrajnában, Kazahsztánban,
őserdőben, sivatagban. A Jó
Isten keresztül vitt poklon-erdőn,
hogy sok élményem legyen. Olyan
különc alak vagyok. Szolzsenyicinnel
való barátságom is abból fakad,
hogy nem savanyú káposztáért kuncsorogtam
a lágerben, hanem orosz
könyvek után futottam. A kézírásos
eredeti naplóm vázlatán hazajövetelem
másnapján már dolgoztam.
Úgy gondoltam, megírom a kilenc
év naplóját, s majd, ha öreg leszek,
beadom a Széchenyi levéltárba,
ahol az utókor megtalálja, mint
Zágoni Mikes Kelemen leveleit.
Már ’95 óta megtalálható a levéltárban,
csak a másolata van nálam.
– Megírta a könyvei keletkezésének
a történetét is.
– Amikor Szolzsenyicint kiutasították
a Szovjetunióból, eljöttek hozzám
Moszkvából, hogy írjam meg a
fejlődéstörténetemet, ahogy fegyverrel
a kezemben orosz fogságba
estem, az orosz nép barátja és az
orosz kultúra átlagon felüli ismerője
lettem. Amikor a szovjetek elvtársak
elmentek, jöttek a magyarok és
azt mondták: Rózsás elvtárs, maga
megírja az anti-gulagot, hogy a lágerekben
nem volt olyan rossz, mint
ahogy a maga barátja,
Szolzsenyicin ecseteli, mert hiszen
itt van egy magyar, aki képes volt átlagon
felüli műveltséget szerezni a
lágerekben. Mondtam nekik, én egy
különc alak vagyok, ne tessék az átlaghoz
besorolni. Könyvmoly voltam
világ életemben, és a lágerban
addig törekedtem, míg az írást és olvasást
el nem sajátítottam. Később
akaratom ellenére elkészítettem a
kéziratot, mert jó dolgom nekem ott
kint nem volt, a napi tizenkét óra
munka mellett futottam a könyv
után. Amikor elkészült a könyv,
Moszkvából jött az üzenet hogy ez
még szörnyűbb, mint amit
Szolzsenyicin írt. Amikor 1993-ban
Moszkvában voltam egy Gulag-konferencián,
ott magyarázták meg irodalmár
barátaim, hogy
Szolzsenyicin hatalmas életművet
tett le az asztalra. Leleplezte a szovjet
rendszer lényegét, de te egy kisember
sorsát írtad meg, a lágeri
hétköznapjait, ami egy egyszerű olvasó
számára hozzáférhetőbben
ecseteli a rabsorsot. Mert hiába ír
Szolzsenyicin különböző Kirov,
Gorkij, Zinovjev, Kamenyev és
egyéb perekből, de ott tízezrével
vannak kivégzések, százezrével
Gulagra hajszolások, amögött nincs
egy ember. Az csak a szovjet rendszer
szörnyűségét tárja fel. Az olvasót
a te könyveid alapján jobban
megérinti, hogy mit is élt át ott egy
ember a láger hétköznapjaiban! A te
könyved nagyon hatásos az egyszerű
olvasó számára. Hát nem is örültek
neki! Amikor Münchenben megjelent
az első kötetem, kemény dorgálásban
részesültem, de akkor már
Gorbacsov korszak volt, és nem kellett
félnem. Meg különben előzőleg,
amikor megtagadtam a könyv megírását,
a hosszú éves gyötrődés
egészségileg is megviselt, de a végén
azt mondták: vegye tudomásul,
magából nem csinálunk mártírt,
magából nem csinálunk második
Szolzsenyicint. Gyakorlatilag hagyták
elaludni a dolgot. A könyvem
terjesztése nem megy túlságosan –
folytatta Rózsás János –, a kanizsaiak
előnyben vannak, hamarabb
hozzájuthatnak. A kitüntetésekkel és
Szolzsenyicin halála alkalmával a
nevem ismertté lett, de a könyveimhez
való hozzájutás nem olyan egyszerű
Magyarországon. Én így is
hálás vagyok a sorsnak, amiért sikerült
a Gulag témát a felszínre hozni,
és a Gulagok írójának neveznek.
– Hamarosan kikerül a nyomdából
a Gulag lexikon második, bővített
kiadása. Mivel gazdagodott
ez a kötet?
– Több mint nyolcszáz személy
sorsával gazdagodott, 4720 személy
szerepel benne. Az 534 oldal terjedelmű
könyv harminckilenc dokumentumot,
rehabilitációs iratot tartalmaz.
Az volt a vágyam a korábbi
években, talán még a sorstársaim
kezébe kerülhet, és rájönnek arra,
Bethlen Gábor-díjat kapott Rózsás János
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 2008 december 18. – Kultúra 9
hogy emlékszem rájuk, hiszen név
szerint említem a nevüket. De anynyira
megritkultak a soraik, nem hiszem
hogy valaha orosz, ukrán, tatár
vagy egyéb sorstáram kezébe
kerül, ha odakint megjelenik.
– Hogyan telik majd a karácsony?
– Nagyon csendes lesz. A feleségemmel
együtt nekünk már ajándék,
ha még mindig megéljük
együtt a karácsonyt. A gyerekek
nem jönnek haza, mert a téli utazás
kockázatos. Antal fiunk itthon
lesz, vele töltjük a karácsonyt, de
nagyon szerény keretek között.
– Az ön neve meglehetősen előtérbe
került a hazai sajtóban az
Ivan Gyenyiszevics egy napja
(1962), majd a Gulag szigetcsoport
(1973-1975) és több más, nagy jelentőségű
mű világhírű írójának,
Szolzenyicinnek elhunyta után.
Miért volt különc, különös ember?
– Minden nagysága mellett egy
ellentmondásos személyiség volt.
Egyesek kicsit föltupírozták a barátságunkat.
Valóban komoly barátság
volt köztük, de később egy
kicsit elhalványult. A kapcsolattartás
nem úgy ment, mint szerettük
volna. Tervezte, hogy eljön Magyarországra,
de a sors nem adta
meg, és az én életemet is egy kissé
megzavarták őmiatta, amikor a
sorsunk összekapcsolódott. – Különös
ellentmondás Szolzsenyicin
gondolkodásmódjában, hogy az
utóbbi években elfogadta a volt
KGB-s Vlagyimir Putyin közeledését,
magas állami kitüntetést vett
át tőle. Ebben is az írónak és gondolkodónak
a társadalmi megújulás
felé történő útkeresését, erkölcsi
megtisztulásra intő, a nemzet
minden áron való megmentésére
törekvését, az orosz birodalom régi
fényének helyreállítását remélő
változások elindítójába vetett bizalmát
kell feltételezni. Úgy érezte,
kell egy erős cár. Nem érdekes,
hogy honnan jött, milyen diktatórikus
hajlamai vannak, áttételesen
netán már hány ember vére tapad
a kezéhez, csak a szent Oroszországot
nagyhatalmi pozíciójába,
régi fényébe visszaállítsa. Mert értelemszerűen
ez a hatalmas kiterjedésű,
soknemzetiségű, erősen tagolt
birodalom bizony keménykezű
diktátor után sóhajtozik. Azt viszont
nem gondoltam volna, hogy
hazámban az írott és elektronikus
sajtóban ezzel a halálesettel kapcsolatban
ennyire rám terelődik a
figyelem – magyarázza Rózsás János.
– Úgy érzékelem, hogy a magyar
sajtó és a téma iránt érdeklődő
közvélemény sokkal szorosabb
és tartósabb baráti kapcsolatot tételez
fel közöttünk a valóságnál.
Igyekeztem nyilatkozataimban a
tényleges helyzetet érzékeltetni, az
elmúlt évtizedek tükrében ugyan
nem cáfolni, de kissé lehűteni. Valóban
a lágerben a tanár-diák
kapcsolatunk komoly volt, a kiváló
és sokrétű tájékoztatása számomra
nagyon hasznossá vált a későbbiekben.
Sok ismerettel gazdagodtam,
miután az akkor még csak középiskolai
tanár Szolzsenyicin
rendkívül értékelte bennem a tudásvágyamat.
Örömteli leveleket
írt, amikor íróként való felbukkanása
után (1963-ban) felvettük a
kapcsolatot. Azonban őszintén
rögzíteni kell azt a tényt, hogy
1953 februárjában történt szabadulása
után soha többé személyesen
nem találkoztunk. Csak az újra
felvett kapcsolat, a levélváltások
jelentették azt, hogy számon tartjuk
egymást. A szovetunióbeli üldöztetése,
majd aztán a zürichi,
később az amerikai száműzetésben
töltött évtizedek akadályozták a
kapcsolattartást. Ez aztán a későbbiekben
nem az elmélyült, szoros
barátság kialakulását eredményezte,
inkább idővel egyre jobban
halványult, ritkult a kapcsolatunk
a sorsunk teljesen eltérő alakulása
és egyéb körülmények miatt, melyekről
nem lenne illő nyilatkozni
az időközben elhunyt egyes szereplők
iránti kegyeletből. Egyet tartottam
a gyászos esemény kapcsán
hazai vonatkozásban lényegesnek:
– nyilatkozataimmal ismét sikerült
ráterelni a figyelmet a II. világháború
után szovjet kényszermunkatáborokba
elhurcolt magyar rabszolgák
százezreire. Szólhattam
arról a hatalmas emberveszteségről,
melyről a magyar történetírás
és a tankönyvek mind a mai napig
hallgatnak. Most már csak az a kívánságom,
hogy a rivaldafény kihunyása
után is megmaradjon volt
hallgatóimban, olvasóimban az
érdeklődés nemzedékem tragikus
sorsa iránt, és a közoktatás felelősei
ne feledkezzenek meg a huszadik
század eseményeinek tényszerű
és sokoldalú megvilágításáról:
Trianonról, a Horthy-korszak tárgyilagos
megítéléséről, a II. világháború
magyar hőseiről, és az azt
követő jóvátételi, szibériai kényszermunkáról,
valamint 1956 mai
napig kiható vívmányairól, a szabadságharc
kegyetlen megtorlása
ellenére.
Bakonyi Erzsébet
APANKKK Nemzeti Kulturális
Alap Zenei Szakkollégiuma
támogatásával mutatta be
Unquiet Stillness albumát a Dés
András Trió a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban.
A kiváló, elismert ütőhangszeres
nevével fémjelzett formációban
Szanda Mátyás bőgőn, Oláh Szabolcs
gitáron játszott. A látottak
alapján kétségtelen, hogy mindhárom
zenész kilépett az „ígéretes ifjú
titán” kategóriából. Egyedi hangzásvilággal,
karakterrel rendelkező
muzsikusok, meghatározó szereplői
lehetnek a nemzetközi jazz-életnek.
Aszellős, könnyed hangzású, ritmikailag
összetett sajátszerzeményekből
álló nagysikerű koncert után, a
zenekar tagjaival beszélgettem.
– A ma színpadra lépő trió alig
több mint egy éve létezik, s máris
professzionális, összefüggő zeneanyaggal
jelentkeztek. Mi a gyors
siker titka?
– A műhelymunka, márha ez titoknak
számít. Emellet az, hogy sikerült
egy olyan zenekart összehozni,
ahol mindenki a magában rejlő
maximumot adja a produkcióba.
Természetesen a bennük rejlő kreatív
energia és lelkesedés is döntő
lehet. Itthon még nem voltunk koncertturnén,
a lemeznek december
6-án volt az országos bemutatója.
Külföldön már megmutattuk az
anyagot. Lehet, hogy a turné elnevezés
fellengzősnek tűnik, ma
Magyarszágon, s szerintem a jelen
körülmények közt bármilyen jazz
zenekar esetében lehetetlen. Ezért
inkább úgy fogalmaznék, hogy
meghívásoknak teszünk eleget.
– Az utóbbi időben az ütőhangszeresek
néha különleges szettekkel
lepik meg a nézőket. Hangszerei
közt, talán egyedülállóként fellelhető
az ütőgordon, s egy másfajta zenei
kultúrában gyakran helyet kapó
ceglédi kanna. Milyen szempontok
szerint állította össze hangszereit?
– A jelenlegi szettem tíz év alatt
nyerte el mai formáját. Ez egy furcsa
mixe a hagyományos felszerelésnek
és az ütőhangszereknek, bár
korántsem a végleges összeállítás,
mindig a zenekar hangzásvilága
dönti el, hogy mivel bővül a kollekció.
A jobb kezem dobosként, a bal
ütősként játszik.
– Néhány évvel ezelőtt
széleskörű hazai tapasztalattal
nekivágott a világnak. Milyen tapasztalatokat
gyűjtött külhonban?
– Ez egyfajta megmérettetés
volt. Itthon egy burokban éltem,
így próbára akartam tenni magam.
Tapasztalatokat gyűjtöttem.
Majd az életem olyan fordulatot
vett, amiért haza jöttem.
– Láthatóan jól érezték ma magukat
a színpadon. Mintha egymást
is meglepték volna egy-egy
zenei poénnal. Fontosnak tartják a
zenében a humort?
– Ma nem erőltetett zeni humorról
volt szó, amikor a zenész mindenképpen
vicces szeretne lenni.
A mai abból adódott, hogy szeretünk
együtt játszani…
– Az összemosolygás abból fakad
– szólt közbe Szanda Mátyás –,
hogy gyakran improvizációk során
eddig nem hallott és játszott részeket
viszünk a kompozíciókba, amit zenei
fejlődésünk részének tekintünk.
– Ma különösen sok meglepetést
okoztunk egymásnak, nagyon felszabadultan
játszottunk – vélekedett
Oláh Szabolcs.
– Ennyi rutinnal, tapasztalattal a
hátuk mögött, még létezhet drukk
a koncert előtt?
– Igen egy egészséges drukk mindig
van. Ezt a mai anyagot, még
ilyen felszabadultan nem játszottuk.
A bemutatón nem lehetett. Az is
stressz, vagy drukk, hogy ez az első
saját név alatt megjelenő lemezem.
Ez teljesen más érzés, mint mikor a
kollegák nevével fémjelzett lemezen
működök közre. De ma ez nem látszott,
mert felszabadultak voltunk
és nagyon jól éreztük magunkat.
Czene Csaba
Önfeledt jazzmuzsika a
Móriczban
Köszönet!
A Léránt Matrac Kft. a közelmúltban új, értékes díszpárnákkal
ajándékozta meg a Kossuth téri óvodát, az oda járó apróságokat. Mindezért
az intézmény óvódapedagógusai és gyermekei köszönetüket
fejezik ki a kft. vezetőinek és dolgozói részére.
Kanizsa – Karácsonyváró 10 2008. december 18.
Riersch Zoltán: Menyből az angyal
November utolsó csütörtökét követő vasárnap, ádvent első vasárnapja.
Még néhány fáradt fényű, ködtől, zúzmarától meggyötört nap, s
megjelennek az utcákon az első karácsonyi árusok, s ránk köszön a
várakozás. Az eljövendő előtti utolsó hetek Ádvent előszobája. Letudjuk
a Luca-napot, emberarcú kívánságok telepednek gondolatainkra.
Írhatnám úgy is, ebben az őrült, idegbeteg, lélektelen, rohanó és taposó
világban, többnyire furcsa kívánságaink vannak. Nekem is, gyerekeimnek
is. Unokáimnak, barátaimnak is. Furcsa, mert bármennyire is eszement
az ember, józan pillanataiban szeretetéhes: tenni és akarni akaró.
Hívő, kisdedváró. Az amúgy mindennapos őrület ellen - megváltásra
vágyó. Megváltóra, Messiásra vágyó! Szívből, igazából, eltelve igazi
érzésekkel, pótolandó, s talán még pótolható hiánnyal, szeretettel.
Olyannal, amiért kell és érdemes élni! Már érezni a beigli illatát, hallani
az ezüstderes tűlevelek között suhanó száncsengő susogását. A
várakozásban áhítatillatú, s gyertyaillatú a fel-felkacagó, szentestét
váró csend. Az örökké haragvó, már kevésbé haragos, szinte már meg
is bocsátó. A katona vaktöltényt rak a fegyverébe, s az ellenséges árkok
ásója betemeti szörnyszülöttét. Templomainkban mosolyognak a szentek,
s a padsorok között feltűnik az eddig hitetlen is. Az eljövetel hitben
is erősít. Egy az Isten, bármely úton közelíted, a Hit ereje átsegít a
hosszú Út nehézségein. Nemcsak az újraélesztett élet privilégiuma az
„alagútfény”, - bár az is igaz, fényt látni csak az tud, aki tiszta és őszinte
szemmel nézi pislákoló fényeit a teremtett és megvallatott világnak.
A kiűzetés óta a Teremtő akaratából még születünk, de meg is halunk.
Születünk, mert Isten a teremtéskor így akarta, - s meghalunk, mert
elkövettük az eredendő bűnt: kétszer tagadtuk meg az örök életet! Az
Édenkertben, s aztán a kiűzetés után, a Golgotán. Utána már hiába
mostuk mi is kezeinket, megteremtettük saját haragosainkat,
árokásóinkat, katonáinkat, tolvajainkat, farizeusainkat. Akkor is, most
is. Így múlik el a világ dicsősége. Így múlik el a világ dicsősége? Lám’
– kétezer éve a Csendes Éjben megtisztul az ember. Az ádventi előszobában
leveszi kalpagját, tisztelegve az élet értelme előtt, lemossa
testét és lelkét, s szemében életre riad az értelem fénye. Tudja, érzi, többet
nem hibázhat!
Szenteste közeledtével esthajnali fényben figyeljük egymás íriszét.
Hóharmatos örömkönny csordul ki a lélek tükréből, az ádventi gyertyák,
fények segítségével - a betlehemi jászol s a zöld fenyő láttán.
Karácsonyaim
A gyermekkori karácsonyok misztikuma életünk végéig élénken él emlékezetünkben.
Talán két karácsonyra tudok a legjobban visszaemlékezni.
Dédapámék rozgonyi utcai háza egy csodálatos világ volt számomra.
A kakukkos falióra, a bidermeier garnitúra, a porcelánokkal telerakott
vitrinek lenyűgöztek. Karácsonykor a mennyezetig érő karácsonyfa a sejtelmes
angyalhajjal, az ünnepi asztal pompája, unokanővéreim zongorajátéka
és dédapám szerető, köszöntő szavai a 24 fős családhoz, ámulatba
ejtettek. Utolsó karácsonyán ültem hajasbabámmal dédapa ölében
(első dédunoka voltam), a cserépkályhában pattogott a tűz, és kint nagy
pelyhekben hullt a hó. A béke és szeretet szigete volt ez a ház. A második
emlékezetes karácsony 1945 karácsonya. Legnagyobb ajándék az volt
számunkra, hogy a szűkebb család életben maradt. A kis karácsonyfán
nagymama házikészítésű szaloncukra, édesanyám mézesbábjai a fa alatt
pedig két kezünk munkáját dicsérő ajándékok: kötött sál, sapka kesztyű,
keresztszemes terítők, színes ceruza, vízfesték. A vacsora is szerény volt,
de a szeretet és együvétartozás öröme tette csodálatossá a szentestét.
Mentünk az éjféli misére, hideg éjszaka volt, ropogott a hó a lábunk alatt,
kapaszkodtunk egymásba, örömmel. Az alsóvárosi templom zsúfolásig
megtelt, zúgott az orgona és talán olyan szépen még soha nem énekeltük
azt, hogy „Óh gyönyörű szép titokzatos éj Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél
Kisdedkén az édes Úr Jászolában megsimul Szent karácsony éjjelén.
Egy világháborút, egy forradalmat, egy diktatúrát, egy „rendszerváltozást”
átélt és jelenleg a globalizációt.
Élő nagymama Miha Tamásné
Erdős Attila:
Hó-paplan alatt elpihen a táj,
tél-varázsból nehezült – a fenyőfa ág.
December telében, szép karácsony ünnepén;
keresztényhit éli – a Megváltó születését.
Ünnepel a szív, ünnepel a lélek,
békesség angyalai – csillagai az éjnek.
Csendes az éj, aranyba, ezüstbe öltözött a város;
templomi harangok – hirdetik a karácsonyt.
Nincs szebb ünnepe a Földnek,
ha béke-angyalok – őrködnek fölötte!
Ajándék embernek, ajándék a világnak;
szív-énekét zengni – hálamondó imával.
Áldott legyen minden karácsony!
Emberi szívekben mi megfagyott,
még hinni kell – új csillagként ragyog!
Égi fény sugározza a Kisded szeretetét,
igaz lelkek örök békességét.
Isteni varázslat pihen minden
szent karácsony ünnepén!
Békesség angyalaival ünnepli a lélek
Megváltónk születését.
Darabjaira hull a bánat,
és minden mi szívnek volt
értelmetlen feleslege.
Apró üvegszilánkokból építi
kristályoltárát:
a békesség és a szeretet.
Miért tud a szív boldogságban
csak ily nagy ünnepén szeretni?
Mikor oly boldog lehetne az ember,
ha kimondott gondolataival,
tetteivel
fájón ne tudna sebezni!
Isteni varázslattá lenne minden
hétköznapunk!
Szívünkben, cselekedeteinkben élne
örök karácsonyunk.
Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok… Jézusunk,
Jézusunk Betlehemben… megszületett a Megváltó halleluja… Isten álld
meg a magyart… Isten álld meg a magyart jókedvvel, békével…
gyűlölködés, önpusztítás, törökátok nélkül…
Karácsony
(Rózsás János író tiszteletére)
Erdős Attila:
Karácsonyi gondolatok gyertyafényben
Kanizsa – Karácsonyvár2008 december 18. ó 11
Nyelvet ölthet a „nem lehet”; ha nem vagy,
Megteremtelek. Izzó agyból lobbanj, Ige,
Ragyogj fel a Nagy Semmiben. Csillag légy, vezess.
Csak a te fényedre vártam, míg magamba
Alászálltam. A nyomodra ott sem leltem,
Évek körén körben mentem. – Világíts át önmagamon,
A vergődő akaraton. Vess fényt rejtett kincseinkre,
s adj erőt, hogy bennük higgyek. Csillagom, vezess.
Piac zűrében az ÉRTÉK, gátját szakítja a MÉRTÉK.
Vízcsapból is csalás csorog. Képből-szóból bűn vigyorog.
Ami nagy volt: nevetséges. Bűn habzik, mint cukros méreg. –
Legyek lakhatóbb világnak híve, izzíts, szítsd a lázat.
Segíts: ha öncsalás vágy és ötlet, legyen e torz pokol
Könnyebb! … Csillagom, vezess, át nemzeti gyásznapokon:
Muhi-Mohács-Világoson, csontig-sajgó Ötvenhaton.
Mi elsikkadt, vagy megfagyott: higgyem, most csillagként
ragyog. S ha te vagy az, én követlek, jobban, mint ember
az embert. Csillagom, vezess!…
A júdeai Csendes Éjben
egy magányos csillag köszönt
a siető napkeletiekre.
Az esthajnal szemében
tétova volt a mosoly,
az oly sokat látott Holdnak is
Betlehem felé mutatott a fénye.
Két fehér, meg egy szerecsen után
porzott az út, s az elágazásnál
még nem állt a kereszt.
Mirha és tömjén illatú
ruhájukba burkolózva útjuk titok,
a mosom kezeim átka már akkor
minden názáreti házat körbevett.
S bár csoda készült születni
a Csendes Éjben,
sakál vonyított a kisváros szélén,
keselyű körözött az istálló felett.
A három, meglett férfi utat törve
az ádámi múlt romjai között;
mit sem törődött az eljövendő
feszítsd-meg hiénákkal.
Titkuk célja utat mutatott
besározódott Hitnek és Tudatnak.
Kétezer éve csak a pásztorok
és a napkeleti bölcsek várták
a Bizonyságot.
No meg a sok évet látott cédrusok.
Az istállóban egy asszony suttogott,
gőgicsélt kisdedének – zene volt az
az ács, József, büszke apai fülének.
Csak a jászol a tudója,
no meg a hármak a pásztorok mellett,
hogy, megszületett a Királyok Királya,
a halált, az eredendő bűnt megváltó
MESSIÁS,– a későbbi út menti kereszt.
Riersch Zoltán:
Messiás és a kereszt
Fa Ede:
A Betlehemi csillaghoz
Az Aranymetszés Alapítvány tisztelettel meghívja Önt
2008. december 21-én, vasárnap a Képzőművészetek Házába
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.) a
Farkas Ferenc Emlékkiállítás
17.30-kor kezdődő megnyitó ceremóniájára.
Köszöntőt mond Marton István, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
polgármestere. Farkas Ferenc életútját méltatja Gombos László,
zenetörténész. A kiállítást megnyitja Farkas András, karnagy,
a zeneszerző fia
Farkas Ferenc szerzői est
A Szivárvány Énekegyüttes koncertje
Művészeti vezető: Baráth Yvette
Közreműködik:
Cseszkóné Borovics Melinda, orgona
Gerócs Erzsébet, zongora
Szekeres Balázs, ének
Helyszín: Képzőművészetek Háza
Időpont: 2008. december 21. 18 óra
Az elhangzó zeneművek oktatási célt szolgálnak.
Kanizsa 12 – Hirdetés 2008. december 18.
A TECHNIKA Kft. 1990 óta immár
több mint 18 éve töretlenül, folyamatos
fejlődéssel végzi a hazai
járművezetők képzését eleinte Zala
megye területén, napjainkban már
Somogy és Veszprém megyében is
működtet kirendeltségeket.
Ma a Dunántúl teljes területén képzési
engedéllyel rendelkezünk mindhárom
régióban. A megye piacát tekintve
a 16 autósiskolát tekintve cégünk
piacvezető pozíciót tölt be, amit
a 36%-os piaci részesedés is jelez.
Az élet gyors fordulata, a piac folyamatos
változása bennünket se hagyott
a babérjaink alatt heverni. A
18 éves felnőttkor eléréséig rengeteg
törvényi változásnak, szabályzatnak
kellett megfelelnünk, sőt az
Eu-s normák ránk is keményen hatottak.
Ezek hatására évekkel ezelőtt
ISO minősítést szereztünk Magyarország
egyik legnagyobb piacvezető
cége minősítésében a CERTOP Kft.
akkreditálása alapján. A felnőttképzés
területén intézményi és program
akkreditációs minősítést szereztünk.
A fentiek mellett folyamatosan
szükség volt az infrastruktúránk folyamatos
fejlesztésére – számítógépek,
projektorok, laptopok – ami a
képzés elengedhetetlen feltétele. A
2007 évben közel 25 millió forintos
beruházást végeztünk.
Ezek közül amire büszkék vagyunk
a saját tulajdonú rutin és
vizsgapálya és az Eu-s normáknak
megfelelő euró 3-as teherautó és a
hozzá tartozó tandem pótkocsi.
Lehetőség szerint részt veszünk
minden olyan pályázatban ami az
eszközállományunkat bővítheti,
vagy a képzési profilunkba belefér.
Ilyen lehetőség volt a TÁMOP
2.1.1. „Lépj egyet előre 2. program„
is ahol képzési feladatokat kaptunk
– segítve ezzel a munkahely megtartást
és elhelyezkedési lehetőséget –
a pályázóknak.
Jelenleg e feladat végrehajtása
utófinanszírozott, tehát ennek végrehajtásához
is szükség van legalább
10. millió forint szabad pénzeszközre.
A jövőt tekintve is rengeteg fejlesztési
tervünk van ilyen feladat a
saját tulajdonú Nagykanizsai ingatlan
vásárlás, melynek az előzetes
tárgyalásai már folynak.
Jövőképünket, tehát akkor is alakítani
kell ha a gazdasági helyzet
nem éppen kedvező. A jövőkép foglalkozik
a versenyhelyzettel, azon
belül is főleg azzal, hogy milyen
módon juthat a cég tartósan versenyelőnyökhöz.
Másképpen annak a különlegességnek,
egyediségnek, kiválóságnak
a megfogalmazásáról van szó, amelyik
bennünket megkülönböztet az
összes versenytárstól. Jövőkép alkotásunk
fontos eleme a 18 év alatt
szerzett tapasztalat, melyet a hallgatóink
elégedettségmérésén keresztül
évről-évre folyamatosan fejlődött.
Az elégedettség egyrészről az értékrend,
másrészről a kínálat függvénye.
Munkatárs a szerződéses partner
is és a tanuló a szolgáltatást igénybevevő
is akkor lesz elégedett, ha értékrendje
összhangba hozható azzal amit
munkájáért, teljesítményéért, áldozatáért
cserébe kap, illetve – pironkodás
nélkül – megszerezhet.
Mindezek figyelembevételével
tehát ha a TECHNIKA Autósiskola
ténylegesen, és csakis tényleges fogyasztói
igények kielégítésére rendezkedik
be – súlyt helyezve a balesetmentes
közlekedés tanításáraés
nyomon követi a ténylegesen kimutatott
és látens tanulói igények
változásait, ezzel jó hírnévre tesz és
tehet szert és ez a jelenlegi helyzetben
is főleg a nyugodt verseny időszakában
válik időtállóvá.
A jó hírnév pedig átsegíthet a
depresszív piaci korszakon, és megteremtheti
a túlélés esélyét.
Kovács Tibor, ügyvezető igazgató
okleveles felnőttoktatási
szakértő
Kollégáim és a magam nevében
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új
Évet kívánok partnereinknek, hallgatóinak,
közlekedés minden résztvevőjének,
és nem utolsó sorban
versenytársainknak!
Balesetmentes és kultúrált
közlekedést kívánunk mindenkinek
az elkövetkezendő években is:
TECHNIKA AUTÓSISKOLA
(Nagykanizsa, Király út 47. tel:
93-312-394) online jelentkezés;
www.technikasulink.atw.hu
Piaci helyzetkép és jövőkép alkotás a
TECHNIKA AUTÓSISKOLÁNÁL
Kanizsa 2008 december 18. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Az élet szép oldalát keresi, s ez így is van
rendjén. Megsokszorozza energiáját, ha
többet mosolyog mindazokra, akikkel nap,
mint nap találkozik. Így a szerelem terén is
szép érzésekkel gazdagodhat.
Nem szégyen az, ha az ünnepek közeledtével
gyermeknek érzi magát újra. Legyen
bátorsága kimondani a vágyait,
még akkor is, ha tisztában van vele,
anyagiak híján nehezen teljesülnek.
Habár itt az év vége, mégis elmondhatja
magáról, hogy nem fáradt el. Idejében
feltérképezte családtagjai kívánságát,
most már testben-lélekben átadhatja magát
a várakozásnak.
„Béke szálljon minden házra, kiscsaládra,
nagycsaládra” - hangzik el egyre gyakrabban
a jókívánság. Ez így van jól, de azért
ne vonja el feladatairól, teendőiről teljesen
a figyelmét az ünnepi készülődés.
„Jó gyermekek mind örülnek, kályha mellett
körben ülnek.” Nemcsak a gyermekeknek, a
felnőtteknek is lehet örülni. Hívja meg egy
barátságos beszélgetésre azokat a rokonait,
akikkel eddig elkerülték egymást.
„Végire jár az esztendő, cseng a fürge
száncsengő.” A külvilág zajától próbáljon
elszabadulni az elkövetkező napokban. Az
ünnepi ebéd után folytatódjon a mese erdei,
vagy hegyi sétával a környéken.
Örömmel fogadja mostanában a kihívásokat.
Ön is tisztában van vele, a sikeresen
megoldott feladatokat újabbak követik.
Használja ki ezt az időszakot, és a párjához
is legyen a szokásosnál kedvesebb.
„Figyeld, mit is suttog szép fenyőfánk most neked?”
Ne hagyja, hogy a bizonytalanság uralja
ünnepnapjait, tanuljon bízni szeretteiben, és a
magány helyett mindig legyen ön mellett valaki,
akinek felteheti az előbbi kérdést.
„Csilingelő csöpp csengettyű édes hangja
száll.” Kerülje ezekben a napokban a vitás
helyzeteket. Ha nincs lehetősége újjávarázsolni
a lakását, cserélje le a dísztárgyakat, képeket,
függönyöket, és máris jöhetnek a vendégek.
Úgy érzi, elege van az ünnepek előtti hajtásból,
bár a lényeg még hátra van. Nem elég csak az
ajándékozásra gondolni, hiszen a finom ebédet
és a süteményeket ilyenkor még jobban várja
mindenki, mint egy sima vasárnapon.
Hogyha már kiköltekezte magát, és úgy
érzi, nem futja már semmire, ne keseredjen
el. Ünnepváró hangulatát még fokozhatja
az a tudat, hogy kívánságát teljesíthetik
a csillagok.
Új lehetőségek kínálkoznak az elkövetkező
napokban. Új munka, újabb kikapcsolódás,
és egy új szerelem megjelenését
ígérik a csillagok. Mindezért nem kell
mást tennie, csak gondoljon rájuk.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Fergeteges hangulatú bállal
búcsúztatja az óévet a Hevesi
Sándor Művelődési Központ
Szilveszter napján 19 órától a
feldíszített színházi előcsarnokban.
A vacsorát 20 órakor a Honvéd
Kaszinó szolgáltatja bőséges
hideg-meleg svédasztallal, majd
a Happy Band pergő ritmusú zenéjére
táncolhat a vendégsereg.
Éjfélkor pezsgős koccintás, majd
értékes tombolanyeremények
várnak mindenkit, éjfél után háromféle
menü lesz a terítéken.
Az árban – 7500 Ft/fő – benne
foglaltatik 6-7 féle aperitif, a vacsora,
a zene, a pezsgő és az éjfél
utáni menük.
Szeretettel vár mindenkit a Hevesi
Sándor Művelődési Központ
csapata.
HSMK-bál
Marton István, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
ajándékcsomaggal üdvözölte a „város hármasikreit”, Ocsovai Leventét,
Emesét és Orsolyát. Lapunk ezúton kíván nekik kellemes ünnepeket,
boldog új évet, és örömökben gazdag életet.
SZOLGÁLTATÁS
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2008. december 18.
INGATLAN
Nk belvárosában 600 négyzetméteres
terület – társasház építésére is alkalmas –
eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
Nk-án a Fő úton 77 m2-es polgári lakás jó
állapotban eladó. Érd.: 93/321-906 (6200K)
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés
bérbe kiadó vagy építési teleknek
eladó. Tel.: 30/481-2323 (6260K)
Szép természeti környezetben kicsi
szőlőbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6314K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra után
a 93/315-559 (6315K)
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével-padlással, 1185 m2 udvarral eladó.
Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)
Belvárosban háromszobás, nappalis
családi ház két fürdővel, nagy aknás garázzsal,
rendezett, szép, kicsi udvarral eladó
vagy elcserélhető palini családi házra
értékegyeztetéssel. Tel.: 93/315-861,
30/851-7255 (6389K)
Nk-án belvárosi, 56 m2-es, önkormányzati
lakásomat kisebbre cserélném.
Tel.: 30/438-4872 (6403K)
Nk-án Téglagyári úton aknás garázs
eladó. Irányár: 650 ezer Ft. Érd.: 30/339-
9548 (6406K)
Nk-án a Fő út 19. szám alatt udvari
garázssorban lévő garázs kedvező
áron eladó. Irányár: 650 ezer Ft.
Tel.: 93/311-525, 20/243-0455
(6422K)
Garay utcában második emeleti, két
szobás, egyedi fűtésű lakás eladó. Irányár:
5,8 millió Ft. Tel.: 70/454-0476
(6412I)
Zerkowitz-udvarban 1. emeleti, 1+2
félszobás lakás eladó. Tel.: 70/454-0475
(6413I)
Zerkowitz-udvar utcafronti részén 90
m2-es, nagypolgári jellegű lakás eladó.
Irányár: 9 millió Ft. Tel.: 70/454-0475
(6414I)
Keleti városrészben 1+2 félszobás, erkélyes,
panelprogramos lakás eladó.
Irányár: 6,4 millió Ft. Tel.: 70/454-0475
(6415I)
Kiskanizsán háromszobás ház eladó,
vagy lakásra cserélhető, értékegyeztetéssel.
Irányár: 12,8 millió Ft. Tel.: 70/454-
0475 (6416I)
Keleti városrészben jó állapotú, háromszobás
lakás eladó. Irányár: 6,8 millió
Ft. Tel.: 70/454-0475 (6417I)
Platán soron egyedi cirkófűtéses, 1+2
félszobás lakás eladó. Tel.: 70/454-0476
(6418I)
Csokonai utcában egyedi fűtéses lakás
eladó. Tel.: 70/454-0476 (6419I)
Újudvaron teljesen felújított, háromszobás
családi ház eladó. Tel.: 70/454-
0475 (6420I)
Nagykanizsa belvárosában kétszobás
lakás eladó. Tel.: 70/454-0476 (6421I)
Zárda utcában kétszobás lakás albérletbe
kiadó. Kaució szükséges. Érd.:
30/400-1303 (6404K)
Kétszobás, földszinti, bútorozatlan lakás
kiadó. Érd.: 30/281-7864 (6409K)
170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-
6072 (6278K)
Eladó jó állapotú, zárt faborítású, kétszárnyú
kapu, ipari méretű állványok,
gyári satupad olcsón. Érd.: 20/9591-157
(6331K)
Almaértékesítés termelőtől 50 Ft/kgtól,
Golden, Idared, Gála, Gloster, zöldalma
fajtákból házhoz szállítással. Nk.,
Kisfaludy 2/c., 93/312-479, 20/570-7717
(6357K)
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt,
porcelánt régi népi panasztbútorokat
és használati tárgyakat. Érd.: 20-
555-3014 (6399K)
Három köbméter kuglira vágott tüzifa
házhoz szállítva, 35.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 30/827-1966 (6405K)
Idősebbek figyelmébe! Szeretetre, törődésre
vágyó idős emberek jelentkezését
várjuk! Kanizsai ingatlanért, ottlakás nélkül,
házi munkák elvégzését, betegségben
gondozását vállalja egy megbízható kedves
pár. Nagyigényűek, cselédre vágyók
kíméljenek! „Családtag” jeligére várjuk
levelét a 8801 Nagykanizsa, Pf.: 508-ra.
Telefonszám a Szerkesztőségben.
(6410K)
Takarítást vállalok. Érd.: 93/325-759
(6279K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
pótvizsgára, felvételire felkészítést,
valamint szakdolgozatok, egyéb
anyagok gépelését vállalom. Tel.: 30/968-
8184 (6288K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül is igénybevehető)
Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1000 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz
is megyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Hitelügyintézés díjmentesen, gyorsan,
alacsony kamatokkal gépjárműre, ingatlanra,
vállalkozásokra, BAR-listásoknak
is. Érd.: 93/322-134, 30/612-3296
(6411K)
92/43 független férfi megismerkedne
korban hozzáillő hölggyel tartós kapcsolat
céljából. Leveleket a Szerkesztőségbe,
Pf.: 154 címre kérnék. Jelige: “Szilveszter”
(6423K)
Középkorú, magas, jó megjelenésű
özvegy férfi keresi azt a vidám, csinos,
egyedülálló hölgyet (50 éves korig), aki
társa lenne. Leveleket a Szerkesztőségbe,
Pf.: 154 címre kérnék. Jelige: “Együtt”
December 19. 20 óra
Rock Klub
RADIOAKTÍV "UNPLUGGED"
a Radioaktív együttes akusztikus
koncertje. Belépődíj: 800 Ft
Arendezvénysorozatot az OKM a
PANKKK program keretében támogatja
December 31. 19 óra
SZILVESZTER 2008
Zene: Happy Band. Vacsora:
Kaszinó Étterem.
Éjfélkor tombola, értékes
nyereményekkel.
Belépőjegy vacsorával együtt: 7 500 Ft
2009. január 4.
ÚJÉVI KONCERTGÁLA
Közreműködik: a Nagykanizsai Szimfonikus
Zenekar, Nagykanizsa Város
Vegyeskara és Sümegi Eszter operaénekes.
Vezényel: Kökényessy Zoltán
December 19. 18 óra
A Nagykanizsai Ifjúsági
Vonószenekar és a Virág Benedek
Énekkar karácsonyi koncertje
December 21. 18 óra
ADVENTI KONCERT
ÉS FARKAS FERENC
EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Közreműködnek:
Baráth Yvette és a
Szivárvány énekegyüttes
December 20. 18 óra
A KANIZSA BIG BAND
KARÁCSONYI KONCERTJE
Belépődíj: 500 Ft
December 20. 18 óra
Kiskanizsai templom
"ÉNEKKEL DÍCSÉRLEK"
egyházi énekek
Maczkó Mária népdalénekes
előadása
Fényre sötétedő és tükröződés mentes lencse akció 20%! Belépődíj: 600 Ft
Akció időtartama: 11.20-12.31
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Karácsonyi akció!
Gyorsított tanfolyamot
indítunk 2008.12.22-én
8.30 és 16 óra kezdetekkel
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
Részletekről érdeklődni:
Nagykanizsa, Zárda u. 2.
Tel.: 93/516-634, 30/491-7051
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Igazodunk
a Te szabadidődhöz!
Kanizsa 2008 december 18. – Sport 15
Közeledik az a bizonyos jövő
évi kard kontinensviadal a kadett
korosztályban, s Mátyás Szabina,
az NTE 1866 vívója továbbra is
tartja előkelő helyét a válogatók
alapján szerzett pontjaival a
kerettagságért vívott küzdelemben.
Jelenleg a második helyen
áll, ami biztos csapattagságot
jelent, s ez még akkor is igaz, ha a
közelmúltban az olaszországi
Lignanóban, Világkupa versenyen
két győzelem után a legjobb
harminckettőbe jutásért kiesett a
további küzdelmekből. A talján
seregszemle ugyanis a juniort
korcsoport számára volt igazán
erőfelmérő, s ebbe Szabina csak
jövő év szeptemberében fog
„belenőni”. Ideje tehát van még
bőven, de addig sem lazíthat,
hiszen 2009 számára néhány külhoni
túrával kezdődik: előbb
irány Pisa, majd London, ahol
szintén értékes pontokat gyűjthet
a további válogatottbeli szereplésekhez.
Polgár László
Ranglista második
A hét tehetsége: Mátyás Szabina
Születési hely, idő: Nagykanizsa, 1992. 03. 06.
Sportág: vívás. Fegyvernem: kard.
Klubja: MÁV NTE/NTE 1866 (2002-)
Eddigi legnagyobb sikerei: kadett csapat Eb-3. (2008), gyermek
egyéni ob-1. (2004), újonc csapat ob-1. (2005), kadett egyéni vb-27.
(2008), kadett egyéni nemzetközi válogató-5. (2008), korosztályos
válogatott (2007-)
„Szinte ezer százalék, hogy a városból
igen – vágott rögtön a közepébe
a Nagykanizsa Demons amerikai
futball csapatának elnök-helyettese,
Kovács Zoltán. – Tudomásul
kell vennünk, hogy Kanizsa
városának nincs szüksége ránk, s
ez alatt természetesen nem a drukkereinkre
gondolunk. Mindenesetre
így alakult és nem szeretnénk
visszafelé mutogatni, jelenleg az a
lényeg számunkra, hogy máshol
befogadtak minket.”
Nos, ami ebből elsőre kihámozható,
hogy a 2005 elején nagy
elánnal hivatalos keretek közé „terelt”
egyesület, valamint az amerikai
foci-rajongók (és az azt űzők) a
jövőben nem Kanizsához kötnék
szereplésüket. Pedig, ha jól belegondolunk,
a dél-zalai város sportéletében
az utóbbi évek rekordját
produkálták 2005 októberében.
Nevezetesen 2002-ig visszamenőleg
nem volt annyi néző egy mecscsen,
mint azon a bizonyos
Demons – Wolves összecsapáson
– amikor közel 1600 embert regisztrált
volna a (nem létező) beléptető-
rendszer a Mindenki sportpályáján…
De miért is vezetett költözésig a
történet és merre tart az 50-60 fős
társaság?
„Egyszerűen a pályahasználati
és terem-költségeket nem tudtuk
kigazdálkodni, pontosabban azokat
mindenképp ki kell gazdálkodni,
s ez támogatás nélkül bizony
nem ment – folytatta a játékoselöljáró.
– Úgy éreztük, nem vesznek
minket komolyan, Szepetnek
települése viszont segítő kezet
nyújtott, ahol pályát, öltözőépületet
is biztosítanak számunkra. Ami
a jövőt illeti, meccseinket a „lelátós”
új sporttelepen bonyolítanánk,
a tréningjeink pedig a régin
lennének.”
Tovább gondolva a szituációt,
akkor a jövőben a Szepetnek
Demons névvel találkozhatunk?
„Ez még képlékeny, vagyis az elnevezésünk
még kérdés tárgya.
Nem elképzelhetetlen, mint ahogy
az sem, hogy teljesen más megnevezés
alatt fogunk futni.”
Az amatőr, vagyis a játékot
puszta szeretete miatt művelő
amerikai focisok Kanizsán hontalanok
lettek, bár az is igaz, nem
éppen olcsó sportágat választottak.
Persze, sok hasonló alapon működő
társulatot találni mifelénk, de a
démonok úgy tűnik, nem adják fel,
s egy kis település palettáját gazdagíthatják
a jövőben. Egy kisebb
nézőcsúcs talán ott is garantált lesz
elsőre…
P.L.
Elköltöznek?
A II. Nemzetközi Fradi Kupán és
az országos bajnokságon is remekül
szerepeltek a Zalaerdő Hevesi DSE
sportakrobatái. A kilencedik
kerületbe Fehéroroszországból, valamint
Németországból is érkeztek rá
versenyzők. A kanizsai sportolók közül
a serdülő vegyes párosok között
Kovács Tamara-László Attila duó
végzett az élen. Az ifiknél a Baksa
Nikol-Bránár Klaudia-Iker Lilla hármas
zárt az élen, míg a Gulyás Dorottya-
Szokol Martin kettős a nyílt
mezőnyben a harmadik, a hazaiak között
pedig elsők lettek. A felnőtteknél
a Bódi Szabolcs-Lukács Patrik a hazai
viadalon első, a nemzetköziben a
dobogó második fokára állhattak fel.
Az említettek valamennyien indultak
az országos bajnokság küzdelmein
is, ahol összességében 10
kanizsai egység indult 21 fővel.
Ilyen felállásban nem okoztak csalódást,
s megnyerték az összesített
versenyt, mi több, a Zalaerdő Hevesi
DSE ebben az évben 2006 után
ismét a legeredményesebb sportakrobata
egyesülete lett. 2008. magyar
bajnokai lettek a következő formációk:
a gyermek fiú páros (Vizlendvai
Máté, Kovács Ákos), a serdülő
vegyes páros (Kovács Tamara,
László Attila), a serdülő női hármas
( Baksa Nikol, Bránát Klaudia, Iker
Lilla), az ifjúsági vegyes páros (Gulyás
Dorottya, Szokol Martin) és a
felnőtt férfi páros (Bódi Szabolcs,
Lukács Patrik).
P.L.
Hevesi DSE: élen az országban
Klubnévjegy: Zalaerdő Hevesi DSE
Alapítási éve: 1987. Címe: 8800 Nagykanizsa, Hevesi Sándor út 2. Terme:
8800 Nagykanizsa, Hevesi út 2. Elnök: Sósné Kutasi Margit. Edzők:
Farkasné Bolin Ildikó, Ramocsa Krisztián, Trombitás Mónika, Vizlendvai
László. Legnagyobb sikerei: páros vb-3. (1989; Király András-Vizlendvai
László), szerenkénti négyes Eb-2. (1991), korosztályos vegyes páros vb-7.
(2008; Gulyás Dorottya-Szokol Martin), felnőtt páros vb-11. (2008; Bódi
Szabolcs-Lukács Patrik), országos klubranglista-1. (2006, 2008).
A felnőtt ökölvívó országos-bajnokságon
Korpics István ezüstérmet
nyert 69 kg-ban. A „kis” Korpics a
szamárlétrán egyre feljebb és feljebb
lépdelve jutott el eddig a szép eredményig
a Kanizsa Box Klub színeiben.
Eredményének jó felvezetés
volt az ifjúsági ob-n a plussz 91 kgban
szerzett Bognár Balázs-arany és
Nádori Tibor ezüstje a 48 kg-ban.
No, de vissza a felnőtt országos bajnoksághoz,
melynek keretében Korpics
István súlycsoportjában elsőként
egy soproni öklözőt vert döntő
fölénnyel. Amásodik körben egy kőszegi
ellenfélen lépett túl 17:5-tel,
majd az elődöntőben a nyíregyházi
Sipos Tamást nagy küzdelemben
7:6-ra győzte le. Következett a finálé
a Vasas színeiben induló Bacskai
Balázs ellen, s a fővárosi bokszoló
9:8-ra vezettett, amikor Korpicsnak
a negyedik menetben sérülés miatt
fel kellett adnia a további küzdelmet.
P.L.
Ezüst lett
A hét sportolója:
Korpics István
Születési hely, idő: Nagykanizsa,
1989. 11. 19. Sportág: ökölvívás.
Súlycsoportja: 69 kg. Klubja:
Kanizsa Box Klub (1995-)
Eddigi legjelentősebb sikerei: ifjúsági
ob-1. (2005; 66 kg), junior ob-1.
(2007, 69 kg), felnőtt ob-2. (2008),
2008-ban 27 mérkőzéséből huszonötöt
megnyert, s idén hat nemzetközi
versenyén ötször lett első.
Az idén Kanizsán rendeztek egy
Dunántúl – Budapest-válogatott
ökölvívó gálát, melynek keretében
Korpics István a felnőtt OB-n szintén
ringbe lépő Oravecz Pállal
mérkőzött. Akkor jelen sorok írója
egyértelműen a vendégek sportolóját
látta győztesnek, s a kommentár,
ha nem is nyíltan, de arról szólt, István
talán kissé burokban nevelt a
sportág keretein belül, s kérdéses,
milyen jövő előtt állhat mezőnyében.
Nos, az országos seregszemlén,
a felnőttek között (már) a dobogó
második fokára állt, vagyis nem
vakvágányra kerülés, csak kisiklás
volt karrierjében az a bizonyos öszszecsapás.
S haladhat tovább kanizsai
állomásáról – úgy tűnik – nem
is sebes, sokkal inkább gyorsvonati
sebességgel…
Polgár László
Ránk cáfolt…
Kanizsa 16 – Hirdetés 2008. december 18.