Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
7.48 MB
2020-12-11 09:26:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
322
653
Rövid leírás | Teljes leírás (501.7 KB)

Kanizsa 2009. 009-012. szám március

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXI. évfolyam 9. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. március 5. Kanizsa
Három fiatalt köszöntött, és
részesített elismerésben Marton
István polgármester.
Tóth Balázs, Bobay Bálint és Tóth
Viktor egy hónappal ezelőtt kutyát sétáltatott
éppen a Sétakertben, amikor
egy idős hölgy kiabálása keltette fel a
figyelmüket. A hölgy három roma
srác után kiabálta, hogy adják vissza a
táskáját, mert csak egy kulcs van benne.
ők utánuk szaladtak, s egyiküket
– a 14 év alatti fiú, akinél a táska volt
–, elkapták a Csányi utcában, majd értesítették
a rendőrséget. A másik kettőt
a rendőrség később megtalálta. Kihallgatták
őket, megfelelő büntetésüket
majd a bíróság szabja ki – mondta
Berke László alezredes, hozzátéve,
hogy dicséretes a fiúk viselkedése, s
ez sajnos nem jellemző országosan
sem. Ha elmondják a barátaiknak is,
hogy így kell cselekedni, akkor bízhatunk
benne, egyre jobban elterjed a
bajba jutott emberek megsegítése a fiatalok
körében.
– Ilyen fiatalokra van szükség –
hangsúlyozta Marton István polgármester
– akik, ha látják, hogy baj
van, nem fordítanak hátat, hanem
segítenek!
Az idősek érdekeit képviselő Idősügyi
Tanács képviseletében Balogh
István mondott köszönetet azért,
hogy egy idős embert megmentettek
a rablástól. Az idősek nevében megköszönte
a szép tettet, s arra buzdította
őket, ha a jövőben hasonló esetet
látnak, segítsenek. Ehhez kívánt nekik
jó erőt, egészséget.
B.E.
Ilyen fiatalokra van szükség
2 Kanizsa – A mi ügyeink 2009. március 5.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Az országos JOGPONT Hálózat
megvalósítására Európai Uniós
forrásból, az Új Magyarország
Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásában, a Társadalmi
Párbeszéd Központ együttműködésével
kerül sor.
A hiányt pótló kezdeményezés a
Magyar Szakszervezetek Országos
Szövetsége, a Magyar Iparszövetség,
a Kereskedők és Vendéglátók Országos
Érdekképviseleti Szövetsége, az
Ipartestületek Országos Szövetsége
és az Általános Fogyasztási Szövetkezetek
és Kereskedelmi Társaságok
Országos Szövetségének közös pályázatából
született.
A projekt az egész országot lefedő
jogsegély-szolgálati hálózat létrehozására
irányul. Anyilvános, hálózatszerű
működés elősegítheti a
jogtudatos magatartás fejlődését, a
jogi ismeretek bővülését, a jogalkalmazásban
tapasztalható zavarok
csökkenését. A címzetti kör rendkívül
széles: a díjmentes jogi tanácsadást
igénybe veheti minden állampolgár;
legyen munkavállaló vagy
munkál...