Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.96 MB
2020-12-11 09:27:46
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
555
944
Kanizsa 2009. 018-021. szám május

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXI. évfolyam 18. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. május 7. Kanizsa
A hagyományokhoz híven
idén is megrendezte a Városi Diákönkormányzat
a Művelődési
és Sport Osztállyal közösen a városi
bolondballagást.
A középiskolák bolondballagóit
műsorral köszöntötték az Erzsébet téren,
majd Marton István polgármester
útravalóul átadta számukra a város
ajándékát. A kerémia-tallér Nagykanizsa
címerét ábrázolta, azzal a felirattal,
hogy „Nagykanizsa visszavár”.
Május 1-jén és 2-án több intézményben
igazi ballagással búcsúztak
iskolájuktól a tanulók, s hétfőtől
megkezdődtek az érettségi vizsgák.
Középiskoláinkban kilencszázharminchét
végzős diák adott számot
tudásáról ezen a héten.
(További képek a
www.kanizsaujsag.hu galériájában)
B.E.
Vidám, bolondos ballagás…
A Magyarok Szövetsége (MSZ)
helyi közösségének megalakulása
apropóján tartott sajtótájékoztatót
Csonka Ferenc, Kiss László és
Varga Ferenc elöljárók. Az utóbbi
titulus nem véletlen, hiszen a szövetségen
belül nem a hierarchia,
sokkal inkább a majdan elvégzett
közös munka játssza majd a főszerepet.
Sajtóközleményük szerint a
Magyarok Szövetsége egy olyan
civil mozgalom, mely mögött sem
párt, sem egyház nem áll, és a mindennapi
politikai csatározásoktól
függetlenül kíván létezni. Már
most több mint százezer regisztrált
tagja van, s a fejleményekből fakadóan
törvényszerű volt, hogy immár
a kanizsai közössége is megalakult.
„Érdemi” bemutatkozásukra
május 8-án kerül sor, amikor
is a Honvéd Kaszinó tükörtermében
a mozgalom elindítójának,
Vukics Ferencnek a társaságában
tartanak lakossági fórumot. A jelenleg
már negyven fővel működő
kanizsai „szekció” egyébként az
Alsótemplom mögötti ferences kolostorban
székel majd, s konkrét
terveik között szerepel, hogy itt
helyben is meghonosítsák az úgynevezett
magyar vásárukat, amikor
a vásárló kizárólag közvetlenül a
termelőtől szerezheti be a portékát.
Béki Gabriella, az SZDSZ EP
listájának második helyén szereplő
országgyűlési képviselő sajtótájékoztatójának
apropóját egy kiállítás,
és az SZDSZ másnapi EP
kampányának budapesti nyitóaktusa
adta.
Az EU-s kampányt az SZDSZ
alapértékeinek – az emberi jogok
védelme, a másság tisztelete, a tolerancia
– zászlóra tűzésével tervezték
el ismét, kezdte elöljáróban
Béki Gabriella, majd így folytatta:
– Ezekre az alapvető értékekre szeretnének
hangsúlyt helyezni. Az ország
belső állapota, a kialakult
társadalmi, gazdasági és szociális
válság indokolja, hogy ezeket az
értékeket újra komolyan vegyék.
Különös tekintettel arra a jelenségre,
ami most egyre jobban elharapódzik,
és a becsületes, tisztességesen
gondolkodó embereket egyre
inkább aggasztja: az idegengyűlölet,
a cigánygyűlölet, ami mostanra
már brutális méretekben is testet
ölt. A szabaddemokraták úgy
gondolják, nagy erőkkel és nagy
hangsúllyal fel kell lépni ez ellen a
folyamat ellen, hogy ne folytatódjon,
illetve ne erősödjön fel, mert
abból mindannyian nagyon komoly
veszteséget szenvednénk el.
Nem szabad teret engedni az erőszaknak
– hangsúlyozta. – A Széchenyi
téren a sajtótájékoztató idején
megnyílt kiállítás is egy közös
szimbólumot hordoz. A piros-fehér-
zöld szín jelenik meg mindegyik
bábun, melyek egészen különböző
karaktereket ábrázolnak a
hajléktalantól kezdve a gyermekét
egyedül nevelő anyáig. Mindegyik
karakterben közös vonás, hogy
mindannyian magyarok, magyar
anyanyelvűek, mindannyian érzik
magyarságukat, miközben rendkívüli
mértékben különbözőek. Ez a
magyarság összeköt bennünket.
Úgy kell berendezni az életünket,
hogy toleránsan, a másik iránti
tisztelettel, békében tudjunk élni
ebben az országban. Ezt tartjuk a
legfontosabb üzenetnek. A mostani
válsághelyzet miatt az EP-kampány
nem csak az unióról fog szólni,
helyi ügyet és nemzeti kérdést is
hordoz.
Az SZDSZ kétféle vitát indítványozott
a közelmúltban. Az egyiket
a pártelnökök számára hirdette
meg, a másik nyilvános vitafórum,
az EP listavezetői közötti vita. Reménykednek
benne, hogy mindkét
vitára sor kerülhet, és kiderül, melyik
párt mit gondol a magyarországi
tennivalókról, és az unióba
készülve, mit akar képviselni az
Európai Parlamentben.
A CT beszerzés vizsgálatának
lezárásával kapcsolatban tartott
sajtótájékoztatót Bárdosi Gábor
önkormányzati képviselő.
– Az MSZP-frakció 2007 márciusától
mindent megtett azért, hogy a
Kanizsai Dorottya Kórház a vezetőváltás
után ne kerüljön anyagilag
és erkölcsileg rossz helyzetbe –
hangsúlyozta Bárdosi Gábor. –
Azonban hiábavaló volt mindenféle
tevékenységük, amit a kórház érdekében
igyekeztek megtenni. A közgyűlés
tagjai – akik december 18-
án Dr. Kovács József főigazgató leváltását
megszavazták –, valamenynyien
tudták, hogy az ügy ezzel nem
zárult le. Mindenki azt hitte és gondolta,
ha a testület hoz egy ésszerű,
és szakmailag talán még elfogadható
döntést azzal, hogy a CT beszerzése
pályázat útján, bérleti
konstrukcióban valósul meg, attól
még, ha a kórház tulajdonába kerül,
nem követnek el nagy hibát. A
közgyűlés tagjai közül senkinek sem
volt célja az, hogy a CT beszerzését
megakadályozza. A CT közbeszerzésénél
gyakorlatilag semmit sem
tartottak be a képviselőtestület döntéséből,
ami több százmilliós kárt
okozott a városnak, a kórháznak.
Köztudomású, a berendezés ma
már mindenki másé lehet, csak a
városé és a kórházáé nem. Legfeljebb
egy újabb bérleti konstrukcióval,
vagy úgynevezett maradványértéken
történő megvásárlással következhet
be. A vizsgálati jelentés
utolsó szakaszában kiderül, hogy a
közbeszerzésről a város jegyzője
2008. május 15-én értesült.
Ezt Bárdosi Gábor úgy minősítette,
hogy a jegyző, mint a törvényesség
őre, több alkalommal, és
többször megtehette volna, hogy
felhívja a képviselők figyelmét.
Ezúton is üzeni Marton István polgármesternek,
hogy a politikai felelősségen
túl, az egyéb felelősség
megállapítása a polgármester feladata,
és a birtokába jutott ismeretek
miatt hívjon össze rendkívüli
közgyűlést az ügy lezárása érdekében.
„Amikor egy ország mondja, hogy
elég, a hatalmon lévők libabőrözni
kezdenek.” – idézték Orbán Viktor
EP-kampány béli beszédéből a
FIDESZ sajtósai, amikor arról
tájékoztattak bennünket, hogy Schmitt
Pál május 12-én, kedden 18.30-
kor találkozik a választókkal a
HSMK kamaratermében.
A Fidesz-KDNP Európa parlamenti
listavezetője a városligeti
kampánynyitón így fogalmazott:
„Többször előfordult, hogy a kormány
érthetetlen és megmagyarázhatatlan
módon a magyar
érdekek ellen foglalt állást a
Tanácsban. Hazánknak két válsággal
kell egyszerre szembe néznie: a
globális gazdasági válsággal, és a
saját kormányunk által létrehozott
súlyos szociális, társadalmi és gazdasági
krízissel. Amikor a
reményeink szerint rövidesen létrejövő
polgári kormány majd új irányt
ad a dolgok menetének, nekünk, ott
Brüsszelben is könnyebb lesz a dolgunk.
Együtt be fogjuk bizonyítani:
Magyarország többre képes!”
Két, egymással összefüggő aktuális
témára hívta fel a figyelmet
sajtótájékoztatóján Halász Gyula
önkormányzati képviselő.
Mint közismert, ebben az évben
több projekt indítása várható városunkban.
Az egyik, a Belvárosi rehabilitációval
összefüggő munkálatok,
a másik a brüsszeli döntés
alatt álló úgynevezett Csatornaprojekt.
Emellett több olyan fejlesztés
is zajlik a városban, ami útés
járdabontással, átalakítással jár.
Ebből a szempontból fontos, hogy
összeüljön a 2005-ben megalakult
Közmű és Közszolgáltatási Tanács,
melynek az lenne a célja,
hogy a különböző cégek összehangolják
a város tereit, utcáit érintő
tevékenységüket. Így nem kellene
az újabb és újabb fejlesztéseknél –
növelve a költségeket, és a vele járó
kellemetlenségeket –, többször
felbontani az úttestet.
A városi Közmű és Közszolgáltatási
Tanács már összeült, a működése
nem szűnt meg, ebben a ciklusban
is működőképesnek kellene
lennie. Az időközben létrejött új
szervezeti változásokat – például a
VIA Kanizsa Zrt.-vé alakult –, át
kellene vezetni, és a főkertészt is
be kellene vonni a munkálatokba.
Ahogy az ország legtöbb nagyvárosában,
2005-ben Nagykanizsán
is megalakult a Tervtanács,
melynek tagjai egy-egy nagyobb
beruházás indítása előtt ültek öszsze,
segítve a különböző bizottságok
és az önkormányzat munkáját.
Kanizsa – Pártról-p 2 pártra 2009. május 7.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
MSZ: Már Kanizsán is
SZDSZ:
„Egy a magyar”
MSZP:
A CT beszerzésről
FIDESZ:
Schmitt Pál Kanizsán
SZDSZ:
Közmű és
Közszolgáltatási,
valamint Tervtanács
A Tervtanács létrejötte azt szolgálta,
hogy az építészeti örökség védelme,
gazdagítása szempontjából
a jelentős építészeti, műszaki tervek
szakszerűségét, magas színvonalát
biztosítsa, és a városkép esztétikus
kialakításában nyújtson segítséget.
A 2006-ban alakult önkormányzat
azonban a polgármester
javaslatára megszüntette a tanácsot.
Ez egy káros döntés volt,
mert ma is szükség lenne a véleményükre.
Halász Gyula a következő
közgyűlésen kezdeményezni
fogja a Tervtanács újraalakítását.
Véleménye szerint az a hárommillió
forint, amit megspórolnak a
működésén, messze elmarad attól
a haszontól, amit hozhatna a város
javára. Meg kell nézni, a működéshez
szükséges rész állami támogatásból
kiváltható-e, úgy, mint korábban.
– Magánszemélyként indítottam
országos népszavazási kezdeményezéshez
aláírásgyűjtést a következő
kérdésben. „Egyetért-e Ön
azzal, hogy az országgyűlési képviselőknek
csak a bizonylattal alátámasztott
elszámolható kiadásai
után járhat költségtérítés?” –
kezdte mondanivalóját Seres
Mária kanizsai kampányállomásán,
majd így folytatta: – Hiába
605 ezer aláírás, hiába az országgyűlési
határozat – négyen
megtámadták a kezdeményezést,
és immár csakis az alkotmánybírákon
múlik, hogy lesz-e egyáltalán
népszavazás. A mikor pedig
teljesen bizonytalan. A későbbiekben
nem magánemberként kívánom
továbbfolytatni a küzdelmet,
hanem egy most bejegyzett szervezet
vezetőjeként – melynek neve
Civil Mozgalom (CM). Mivel a
politikusok nem hagyták, hogy június
7-én az Európa Uniós választáson
meg lehessen tartani a népszavazást,
így arra bíztatok mindenkit,
hogy a politikusok kiváltsága
elleni X-ét tegye oda a Civil
Mozgalom mellé. A Civil Mozgalom
az elindulásával egy dolgot
tud üzenni – akár a külföldnek is:
ebben az országban nem csak balés
jobboldal van, hanem egy egyre
jelentősebb tömeg, aki a pártharcok
helyett a békességre, a megegyezésre
és a korrupciómentes
közéletre vágyik.
És ahhoz, hogy a civil szféra
végre a szavát is hallathassa, most
20 ezer kopogtatócédulára van
szükség, mert – mint mondta –, a
CM indulni kíván az EP-választáson.
Listájuk még nem végleges,
de az első öt hely valamelyikén
szerepelni fog Andor Edit, oktatási
szakértő, Dr. Pándy Mária, pszichológus,
Puskás Ferenc, agrármérnök,
és Dr. Telkes József, karriertanácsadó,
a Károsultak Egyesületének
és honlapjának elindítója,
és Seres Mária építészmérnök,
mérnöktanár. A továbbiakban
elmondta, hogy a nyár folyamán
megkezdődik a helyi csoportok
szervezése. Addig is az érdeklődők,
csatlakozni szándékozók a
Seres Mária, 1426 Budapest, Pf.:
122. címen érhetik el.
Marton István polgármester a
minap két témában hívta sajtótájékoztatóra
a média helyi képviselőit:
az egyik a CT beszerezés „problematikája”,
a másik a munkahelyteremtési
támogatás volt.
A CT beszerzés kapcsán az alábbiakat
nyilatkozta: „A 145/2008.
(IV.24) határozattal a testület egyhangú
döntést hozott 2008-ban arról,
hogy a kórház CT-jét a TIOP pályázat
lehetőségeinek kihasználásával
cserélik újra. Amájus 27-i közgyűlés
már arról tárgyalt, hogy a Kanizsai
Dorottya Kórház CT készülékének cseréjét
tartós bérlet formájában, a „tiopos”
pályázat nélkül oldják meg. A testületi
tagok számára készített nyomtatott
anyaghoz csatolták azt a levelezést,
amelyet dr. Tuboly Marianna
és dr. Kovács József folytattak e
tárgyban. A levelezésből kiderül, a
jegyzőasszony tájékoztatást kért a
beszerzésről, arról, milyen formában
is képzeli el a kórház a korábbi
készülék cseréjét. S teszi ezt annak
tudatában, hogy van már egy érvényes
határozat, egy egyhangú döntés
arról, hogy a CT készülék cseréjét a
TIOP keretein belül kívánja rendezni
a város. Vajon akkor miért van
szükség erre a levélváltásra? Kitől
kapott megbízást erre? A levelezés
nyomán születik meg az a határozati
javaslat is, amely már az önerős beszerzésről
szól, de még nem tartalmazza
a készülék maradványértéken
való megvásárlását. Májusban a
jegyzőasszony egy szót sem szól az
április 24-én született döntésről, és
nem hívja fel a figyelmet, hogy az
áprilisi, a korábbi határozat is él, és
az új javaslat is megszületik. Már ekkor
vétett a törvényesség ellen. A
jegyzőasszony – tekintettel próbaidejére
– májusban még gondosan
ügyelt arra, hogy tájékoztatási kötelezettségének
eleget tegyen, a leveleket
becsatolta a képviselők számára
készített anyaghoz. Ám szóbeli tájékoztatást
sem ekkor, sem a későbbiek
során nem ad arra vonatkozóan,
hogy az általam a közgyűlésen javasolt
változat, miszerint a készülék a
futamidő végeztével kerüljön a kórház
tulajdonába ellentétes a vonatkozó
jogszabályokkal abban az esetben,
ha a kórház tartós bérlet formájában
oldja meg a CT-készülék cseréjét.
A jegyzőasszony, nem tudni
miért: vagy tudatosan, vagy szakmai
hiányosságok okán, de nem élt a törvényességi
észrevétel lehetőségével,
sem május 27-én, sem július 14-én,
sőt a későbbiek során sem. A jegyzőasszony
mélyen hallgatott a közbeszerzési
eljárás idején is, jóllehet
tudta, hogy a testület határozatát
maradéktalanul végrehajtani nem
lehet, s akkor sem törte meg a hallgatását,
amikor a szocialisták nyilvánosságra
hozták, hogy a közbeszerzési
értesítőben már az önkormányzati
határozattal ellentétes – de
a szabályozókhoz illeszkedő – kiírás
jelent meg. Ma már nem lehet tudni,
hogy a kellő időben adott tájékoztatás
milyen hatással lett volna a később
meghozott döntésre, de azt igen, hogy a
jegyzőasszony a hallgatásával nemcsak
a törvényesség felett nem őrködött, hanem
közvetett módos súlyos károkat is
okozott a városnak.”
Ezt követően a vállalkozás
munkahelyteremtési támogatásáról
adott tájékoztatót. Elmondta,
hogy 2008-ban kilenc vállalkozás
nyújtott be pályázatot munkahelyteremtés
támogatására. A pályázatra
rendelkezésre álló keretösszeg
harmincöt MFt volt. A pályázók
összességében ötvenkét fő többletfoglalkoztatását
vállalták, ami huszonhat
MFt felhasználását jelentette
a pályázati keretből.
– A korábbi évek sikertelen pályázati
kiírásai után mindenképpen
eredményesnek tekinthetjük az
elmúlt évet – folytatta–, hiszen a
vállalkozásokat sújtó negatív gazdálkodási
környezet hatásait próbálta
enyhíteni lehetőségeihez
mérten az önkormányzat a munkahelyteremtés
támogatásával. Ismerve
a 2009-es év gazdasági előrejelzéseit,
talán még az eddigieknél
is fontosabb, hogy tovább működtessük
ezt a pályázati rendszert.
Az elmúlt év tapasztalatai
alapján szükségesnek tartottuk néhány
pályázati feltétel korrekcióját.
Az egyik módosítás arra irányult,
hogy az egy vállalkozó által
egy naptári éven belül igényelhető
támogatás maximális összegét 5
millió forintban (10 fő) határoztuk
meg. A felső korlát szűkítésének indoka
egyrészt a pályázati keretösszeg
költségvetési meghatározottsága,
másrészt az a cél, hogy a
felhasználható keretből a lehető
legtöbb pályázó részesülhessen. A
másik módosítás a pályázók körének
szűkítésére vonatkozott. 2009-
től azok a vállalkozások, amelyek
50 főnél többet foglalkoztatnak,
nem vehetnek részt a pályázaton. A
módosítás indoka, hogy a pénzügyi,
gazdasági válság hatásait
jobban kompenzálni képes középés
nagyvállalkozások helyett a kisvállalkozások
kapjanak lehetőséget
a pályázati forrás elnyerésére.
Az áprilisi soros közgyűlésen elfogadott
módosítás eredményeként
idén a pályázaton elnyert támogatási
összeg kifizetésének korábban
alkalmazott módszere mellett
lehetőség lesz a pályázati öszszeg
utólagos (két éves futamidőt
követő) kifizetésére is, amennyiben
a pályázó nem biztosít bankgaranciát
a támogatási összeg erejéig.
Amennyiben a pályázó rendelkezik
bankgaranciával, az eddigi
gyakorlatnak megfelelően – a
támogatási szerződés aláírása után
–, a többletfoglalkoztatást igazoló
munkaszerződések ellenőrzését
követően kerül sor a támogatás kiutalására.
A támogatásra rendelkezésre
álló keretösszeg, a város
2009. évi költségvetésében biztosított
35 millió forint. A pályázható
támogatás (vissza nem térítendő)
összege, a vállalkozás által
létrehozott új munkahelyenként
500.000 Ft.
A pályázatok benyújtásának határideje
folyamatos a közzététel
napjától számítva, a végső határidő
2009. november 30. Apályázati
adatlap és a szükséges mellékletek
listája a Polgármesteri Hivatal
Adóügyi Osztályán, az osztályvezetőnél
vehetők át.
B.E. - D.J. - P.L. - S.E.
Kanizsa – A 2009. május 7. mi ügyeink 3
Civil Mozgalom:
Aláírásgyűjtés után,
EP-választás előtt
Marton István:
A hallgatás ára
Kanizsa 4 – Krónika 2009. május 7.
A címben említett programot
mutatta be Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata és az L&R Társadalomkutató
Intézet, melyre
meghívták a Nyugat-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács, a
Nyugat-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség, valamint
a Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ képviselőit,
a települési önkormányzat bizottsági
elnökeit, önkormányzati
képviselőket.
A rendezvényen Teleki László, a
projekt koordinátora beszélt a
2008. évi tevékenységekről és projektmenedzsment
munkájáról.
Szakajda Szilvia mentor bemutatta
az elkészült foglalkozáspolitikai
Pilot-projektet, s az ő beszámolóját
egészítette ki Pölöskei János, a
nagykanizsai munkaügyi kirendeltség
vezetője az ehhez kapcsolódó
térségi foglalkoztatási, munkanélküliségi
elemzés bemutatásával.
A társadalomkutató intézettől
Barbara Willsberger mondta el a
tapasztalatait, aki a kezdetektől
részt vesz a munkafolyamatokban.
A „határtalan lehetőségek című újság
első számát Lukács Ibolya, a
magazin szerkesztője mutatta be.
A programot az érintettek részletesen
bemutatták lapunknak:
EXPAK AT-HU „Szakértői Akadémia
2008-2013” – Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata az L&R
Társadalomkutató Intézettel közösen
kialakította az Esélyegyenlőségi
Roma Központot Nagykanizsán
2003-ban. A Roma Központnak
a Bogdán János Cigány Kisebbségi
Közösségi Ház ad otthont.
Az Európában is egyedülállóan
kialakított rendszerben leginkább
foglalkoztatási programok,
képzések és átképzések életre hívása
volt a cél. A célok elérésében
évről évre segítséget nyújtott az
osztrák partner, így a programok
fenntarthatósága biztosított volt.
A cél elérését mi sem bizonyítja
jobban – a tanulók száma és megszerzett
végzettségük figyelembevétele
mellett –, hogy az L&R Társadalomkutató
Intézet felterjesztette
a nagykanizsai Esélyegyenlőségi
Roma Centrumot (továbbiakban:
Centrum) az ENSZ által akkreditált
modell-programok közé.
A Centrum egyéb településekre,
nemzetközi színtérre való integrálhatóságának
egyik alapeleme,
hogy képes legyen a nemzetközi és
hazai foglalkoztatási trendek változásának
megfelelő képzéseket
indítani, s a képzetteknek segítséget
tudjon nyújtani a munkaerő-piaci
elhelyezkedésben.
Ennek megfelelően az L&R
Társadalomkutató Intézet a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal
közösen kidolgozott egy középtávú
2008-2013 közti projektet,
EXPAK AT-HU „Osztrák-Magyar
Szakértői Akadémia 208-2013.”
címmel.
A projektet az L&R Társadalomkutató
Intézet főpályázóként
nyújtotta be, melyben partnerként
vállalt feladatokat a Nyugat-Dunántúli
Regionális Munkaügyi
Központ, a TIT Szombathely, valamint
a nagykanizsai CKÖ.
A projektet támogatták, így a
megvalósítás 2008. április 14. és
2013. december 31. között történik.
A programról
2008 áprilisa és 2013 decembere
között megvalósuló program általános
célkitűzései az Osztrák-
Magyar határrégióban fenntartható
hálózat létrehozása a munkaerőpiaci
politika intézményei és
szereplői bevonásával; a kistérségi
együttműködések intenzitásának
növelése; határon átnyúló együttműködések
kialakítása és közös
munkaerőpiaci pozíciók kifejlesztése.
A program egésze kilenc Munkacsomagot
foglal magába: 1. Integrációs
monitor (éves jelentés). 2.
Munkaerőpiaci konferenciák (évente
1 alkalommal, 2-3 napos, 100
résztvevővel). 3. Munkaerőpiaci intézkedések
közös kidolgozása (2-3
a projekt futamideje alatt). 4. Esélyegyenlőségi
Központ. 5. Kistérségi
hálózatok létrehozása: gyakorlatok
és tanulmányutak. 6. Alkalomszerű
segítségadások a kölcsönös
munkaerőpiaci támogatásokhoz. 7.
Információs szemináriumok. 8.
Nyilvánossági munka és publicitás.
9. Projektmenedzsment és adminisztráció.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzata
az alábbi feladatokért
felelős: Ausztriai és magyarországi
projektek megfelelő tapasztalatcseréi
alapján gyakorlati példák integrációja
az Esélyegyenlőségi
Központban; két pilot-projekt kidolgozása
a vállalkozások érzékenyítésére;
ezek megvalósítása;
Workshopok lebonyolítása a munkacsomaggal
kapcsolatban (1 alkalom/
év, 10 fő résztvevővel); Konferenciák
lebonyolítása a munkacsomaggal
kapcsolatban (1 alkalom/
év, 50 fő résztvevővel); Roma
Magazin készítése, megjelentetése
német és magyar nyelven kéthavonta
(a Magazin bemutatja az
Esélyegyenlőségi Központ tevékenységeit;
régiós és nemzetközi
good practice-eket, a Programmal
kapcsolatos eseményeket); brosúra
megjelentetése az Esélyegyenlőségi
Központ tevékenységeiről (1 alkalom).
Szakmai anyagok
A 2008-2013 közötti időszakban
a pályázati dokumentáció alapján
összesen két pilot projektet kell elkészítenie
a CKÖ-nek. Az első projekt
2008-ban került kidolgozásra,
melyet a 2009. évben kell megvalósítani.
Amegvalósítással egy időben
indul el a követő kiértékelő szakasz,
melynek feladata a folyamatos nyomonkövetés,
valamint az esetlegesen
felmerülő külső és belső változásokra
való azonnali reagálás lehetősége.
A 2009. évi megvalósítást
követően az addigi tapasztalatokat
összegezve kerül kidolgozásra
2010-ben a vállalatok érzékenyítése
projekt 2010. január és 2010. június
között. Ezt követően 2010 júliusától
egy éven keresztül (2011. júliusig)
megvalósításra kerül a vállalatok érzékenyítése
projekt.
Rendezvények
Konferencia – A rendezvény
célja: nemzeti és nemzetközi tapasztalatcsere
a romák
munkaerőpiaci integrációját elősegítő
megoldásokról. A szakmai
konferencia 50 fő részvételével
minden év júniusában (évente egy
alkalommal) kerül megrendezésre.
Workshop – A szakmai workshopok
a konferenciához hasonlóan
minden évben egyszer kerülnek
megrendezésre októberben, 10 fővel.
Célja az EXPAK AT-HU
„Szakértői Akadémia 2008-
2013.” projekttel kapcsolatos tapasztalatcsere
az osztrák és magyar
partnerekkel, s a programba
bevont szervezetekkel.
S.E.
EXPAK AT-HU
Bükiné Papp Zsuzsanna rendőr
százados tartott előadást a
VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Házban az időseket érintő
bűncselekményekről, s azok
megelőzéséről.
Mindenki azt hiszi magáról, hogy
őt sosem rabolhatják ki, sosem csaphatják
be. Ám amikor megtörténik,
késő azon gondolkodni, mit lehetett
volna tenni ellene. Fontos az óvatosság,
a körültekintő figyelem. Arendőrnő
azzal kezdte előadását, hogy
ugyan mindig azt szokta mondani,
legyünk egymáshoz figyelmesebbek,
mégis azt tanácsolja, legyünk
egyben bizalmatlanok is, legfőképpen
az idegenekkel.
Többféle módszert is felsorolt, hogyan
szokták az idősebbeket kijátszani
azok, akik ki akarják rabolni őket.
De mivel nem áll szándékunkban ötletekkel
gazdagítani a tolvajok repertoárját,
ezért a százados néhány tanácsát
elevenítjük csupán fel.
„A legjobb zár is csak akkor működik,
ha használják.” – mondta. Tehát,
ha már egyszer megvettük azt a
zárat – valószínűleg nem kevés pénzért
–, hát használjuk is! És ha már
az ajtóknál tartunk: ne tegyük a kulcsot
a lábtörlő alá, a virágcserépbe, a
villanyórába, s pláne ne írjuk ki a
családnak az ajtóra, hogy hol találják
azt (megesett)! Aszúnyogháló pedig
nem akadály senkinek a bejutásra.
Szerelőt, rendőrt, tűzoltót csak a
megfelelő papírok felmutatásával,
megfelelő indokkal engedjünk be a
lakásba! Egyáltalán ne bízzunk meg
azokban, akik mindenféle kacatokat
árulnak, a gyereket akarják tisztába
tenni, vagy csak szomjasak!
Táskánkat ne hagyjuk a bevásárlókocsiban,
az értékeket pedig a legmélyebb
zsebben tároljuk! A buszon vigyázzunk
a leginkább csomagjainkra!
A rendőrnő felhívta a figyelmet
az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő
Szolgálatára, melynél – rendőrségi
feljelentéssel – három napon
belül (!) tudnak segíteni, ha
valakit kiraboltak, családtagja bűncselekmény
áldozata lett, s nem
tudja kifizetni a temetést, valamint
jogi segítségre is van lehetőség itt.
S.E.
Nem
mindig jó,
ha bízunk...
Kanizsa 2009. május 7. – Hirdetés 5
BARBI
BÁLA Nagykanizsa, Báthory u. 8.
(Bolyai iskola hátsó bejáratával szemben)
Május 11-én (hétfőn)
teljesen új tavaszi, nyári árukészlet érkezik!
Lakástextil, fehérnemű, óriási gyermekruha vásár!
AKCIÓ: dzseki, nadrág 500 Ft/db
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 6.00-14.00 óra
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa Garay u. 21.
nyílt versenytárgyalást hirdet
önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
1. Nagykanizsa Fő u. 8. sz. alatti 125 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3500 Ft/m2/hó + 20 % áfa. A licitlépcső: 100
Ft/m2/hó + 20% áfa. A bérlemény megtekinthető: 2009. május 11. 11-
12 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009. május 13. 9 óra 30 perc.
2. Nagykanizsa Erzsébet tér 10. sz. alatti 76 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2800 Ft/m2/hó + 20% áfa. A licitlépcső: 100
Ft /m2/hó + 20% áfa. A bérlemény megtekinthető 2009. május 11. 9 -
10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009. május 13. 9 óra 45 perc.
3. Nagykanizsa Erzsébet tér 16. sz alatti 64 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2800 Ft/m2/hó + 20% áfa. A licitlépcső: 100
Ft/m2/hó + 20% áfa. A bérlemény megtekinthető: 2009. május 11. 10
- 11 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009. május 13. 10 óra.
4. Nagykanizsa Erzsébet tér 1. sz. alatti (volt Leonardo)
296 m2 alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3.400 Ft/m2/hó + 20% áfa. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó + 20% áfa.
Nagykanizsa Erzsébet tér 1. sz. alatti 146 m2 alapterületű
pincehelyiség
Induló licit bérleti díj: 800 Ft/m2/hó + áfa. Alicitlépcső: 50 Ft/m2/hó
+ áfa. A bérlemény megtekinthető 2009. május 11. 10 - 11 óráig. A
versenytárgyalás ideje: 2009. május 13. 10 óra 15 perc.
5. Nagykanizsa Fő u. 8. sz. alatti 63 m2 alapterületű
üzlethelyiség (volt AMPLIFON)
Induló licit bérleti díj: 1.700 Ft/m2/hó + 20 % áfa. A licitlépcső:
100 Ft/m2/hó + 20 % áfa. A bérlemény megtekinthető 2009. május 11.
9 - 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009. május 13. 10 óra 30 perc.
6. Vásárcsarnok emeletén különböző alapterületű
20-42 m2 emeleti üzletek
Induló licit bérleti díj: 1.180 Ft/m2/hó + 20% áfa, ami a rezsit villany-
víz kivételével tartalmazza. A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó + 20%
áfa. A bérlemény megtekinthető 2009. május 11. 9 - 11 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2009. május 13. 10 óra 45 perc.
7. Nagykanizsa Petőfi u. 5. sz. alatti különböző alapterületű
irodahelyiségek
Induló licit bérleti díj: 1.200 Ft/m2/hó + 20% áfa, mely a rezsit is
magában foglalja. A licitlépcső: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa. A bérlemény
megtekinthető: 2009. május 11. 14 - 15 óráig. A versenytárgyalás ideje:
2009. május 13. 11 óra.
A bérlemények megtekinthetők külön kérésre más időpontokban is.)
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. Kis tárgyaló 1. emelet Nagykanizsa Garay u. 21. Érdeklődni:
311-241, 30/2273-192
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS könyvvizsgálói feladat ellátására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 92/A.
§-a alapján pályázatot ír ki könyvvizsgálói feladatok ellátására 2009. július 1-
től 2012. június 30-ig terjedő időszakra.
Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a
törvényi előírásnak megfelelnek, és önkormányzati könyvvizsgálat területén
legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, könyvvizsgálói jogosultságot
igazoló dokumentumot, a könyvvizsgálói kamarai tagságról szóló igazolást,
felelősségbiztosítási kötvény másolatát, erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál
nem régebbi), referenciajegyzéket, kiemelve az önkormányzatok terén végzett
munkákat, az önkormányzat költségvetéséhez kötődő vállalási díjat, azok későbbi
változtatási feltételeit, fizetési feltételeket, munkaprogram tervezetet a
feladat ellátására, nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn.
Amennyiben az ajánlattevő gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia
kell: eredeti, vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, felelősségbiztosítási
kötvény másolatát, könyvvizsgálói kamarai tagság igazolását, a
tényleges könyvvizsgálatot végzők megjelölését és szakmai önéletrajzát, referenciajegyzéket,
kiemelve az önkormányzatok terén végzett munkákat.
A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a
2009. júniusi ülésén bírálja el. A pályázatokat 2009. június 5-én 12.00 óráig - 3
pld-ban, zárt borítékban, "Könyvvizsgálói pályázat" feltüntetésével - kérjük
eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.). A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Osváth Sándorné,
a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási
Osztályának helyettesítő osztályvezetője ad. (Telefon: 93/500-739)
Álláspályázat – könyvvizsgáló
Kanizsa – 6 Városháza 2009. május 7.
Tisztelt Szülők!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Gyermeknap alkalmából
2009. május 24-én, vasárnap ismét megszervezi hagyományos kulturális
rendezvényét a Thúry téren. Ezen a délutánon zenés, szórakoztató programokkal,
szabadtéri játékokkal várjuk a kicsiket-nagyokat, a gyermekes
családokat. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyermeknapi
rendezvények iránt igen nagy az érdeklődés, mind a gyermekek, mind a szülők
részéről rengeteg pozitív visszajelzés érkezik hozzánk.
Azért, hogy ebben az évben még emlékezetesebbé tegyük ezt a napot, egy magyar
rekord felállítását is tervezzük. A terveink szerint a legtöbb 6 év alatti,
Nagykanizsán, illetve kistérségében élő kisgyermek közös, zenés tornájával
kezdődik a rendezvény, amelyet a Magyarországi Rekordok regisztrátora hitelesít.
Engedje meg, hogy ebből az alkalomból meghívjam Önt és családját a
Thúry térre, hogy együtt örülhessünk, amint gyermeke a nagykanizsai rekord
részese lesz. Ehhez nincs másra szükség, mint a rendezvény napján a gyermekét
elhozza a Thúry térre, ahol sok-sok egyéb játékkal is várjuk a kicsiket.
Kérem, a részletekről abban az óvodában, amelybe gyermeke jár, a pedagógusoknál
szíveskedjen előzetesen érdeklődni, illetve náluk jelentkezni. További
információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sport Osztályán,
valamint a 93/500-709-es vagy a 06-30/974-1864-es telefonszámon.
Remélem, érdeklődését felkeltette az esemény. Bízom benne, hogy Önt is
köszönthetem rendezvényünkön.
Nagykanizsa, 2009. április 29.
Tisztelettel: Marton István, polgármester
Gyermeknap – rekorddal
Ügyintéző: Kém Eszter, tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Nyírfa u. 7-9. szám alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/1250-6/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a 6/1250-
5/2009. számú határozatával a Nagykanizsa, Nyírfa u. 7-9. szám alatti ingatlanon
átalakított lakás használatbavételi engedély ügyében a benyújtott kérelmet
elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal
valamint a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak
száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi
úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak
szerint. A hirdetmény a 2009. április 30-án kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/1250/2009., tárgya: használatbavételi
engedély. A kérelmező ügyfél neve: Gelencsér Bernadett és Kövér
Róbert. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös
határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 503. és 508.
hrsz-ú társasházi tulajdonban lévő ingatlanok, továbbá a 480, 481., 482., 483.,
484., 485., 486., 487., 488., 502 és 509., hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek:
8-12. A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat
ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez
kötve, fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét
biztosítottuk. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a
Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez
címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű
illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Építéshatóság – 6/1250-6/2009.
Ügyintéző: Gerencsér M., tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
02054. hrsz. alatti ingatlanon végzett természetes terepszint végleges megváltoztatását
eredményező tevékenységek fennmaradása és továbbépítése. Szám:
6 /382-13/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
6/382-13/2009. számú - Nagykanizsa, 02054. hrsz. alatti ingatlanon végzett
természetes terepszint végleges megváltoztatását eredményező tevékenységek
építéshatósági ügyben - döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással
érintett ingatlannal közvetlenül határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak,
a védelmi övezettel érintett ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma
jelentős, a további ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk
a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. április 30-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján. Az eljáró hatóság
megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője 8800 Nagykanizsa,
Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/382-13/2009., tárgya: Nagykanizsa, 02054.
hrsz. alatti ingatlanon végzett természetes terepszint végleges megváltoztatását
eredményező tevékenységek fennmaradása és továbbépítése. A kérelmező
ügyfél neve: Miklósfai Mezőgazdasági Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi
Zrt., 8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 70. A kérelemmel érintett ingatlan, valamint
az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok, védelmi
övezettel érintett ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 02054. hrsz.,
02048, hrsz., 02047 hrsz., 02046 hrsz., 02045 hrsz., 02055/3 hrsz., 02051
hrsz., 02057/1. hrsz., 02055/2. hrsz., 02055/4. hrsz., 02058. hrsz., 02043/2.
hrsz., 02053/1. hrsz., 02053/2. hrsz., 02034/44. hrsz., 02034/26-44. hrsz.,
02029. hrsz., 02020. hrsz., 02057/1. hrsz., 02148/1-6. hrsz., 02148/7-8. hrsz.,
02059. hrsz. alatti ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az ügy iratanyaga a Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 305. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda:
8-12, 13-17, péntek: 8-12. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló (továbbiakban:Ket.) 98 §. (1) bekezdése kimondja:
"Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog
nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre
tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja." Erre figyelemmel az eljáró
hatóság a fellebbezési lehetőségét döntésében az alábbiak szerint biztosította:
"Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Nyugatdunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez
címzett, de a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályhoz két példányban benyújtandó 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel
ellátott fellebbezéssel lehet élni."
Építéshatóság – 6/382-13/2009.
Pályázati felhívás a Civil Alap 2009. évi pályázati támogatásának elnyerésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottsága (OKISB) „Civil Alap - 2009” címmel pályázatot ír ki
civil szervezetek 2009. évi támogatására.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási
területén működő, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezetek.
A pályázaton nem indulhatnak pártok, politikai tevékenységet folytató
szervezetek, egyházak, vallási felekezetek.
A pályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett
önkéntes, közhasznú munkájának támogatása. A támogatási keret 1 MFt. A támogatás
utófinanszírozás, amely a támogatási szerződésben megjelölt célok
elérése, a pályázati feltételek betartása, és az elszámolás elfogadása esetén kerül
folyósításra.
A támogatás 2009. január 1. és 2009. december 31. között keletkezett fizetési
kötelezettségek kiegyenlítésére használható fel. A pályázatok beérkezésének
határideje 2009. május 11. hétfő, 16 óra. A pályázat részletes feltételeit
tartalmazó felhívás és az adatlap elektronikus úton letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában személyesen is átvehető
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal portáján az Erzsébet tér 7. és
Eötvös tér 16. szám alatt.
Civil Alap 2009.
Kanizsa – 2009. május 7. Városháza 7
Dátum Gyógyszertár neve, címe Telefonszáma Ügyeleti idő
2009. május 1. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 06.00-08.00
2009. május 2. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 12.30-08.00
2009. május 3. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. (TESCO) 93/516-280 08.00-08.00
2009. május 4. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00-07.30
2009. május 5. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30-07.30
2009. május 6. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
2009. május 7. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30-07.30
2009. május 8. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00-08.00
2009. május 9. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30-08.00
2009. május 10. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00-07.00
2009. május 11. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. (TESCO) 93/516-280 20.00-08.00
2009. május 12. CENTRUM (INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 20.00-08.00
2009. május 13. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30-08.00
2009. május 14. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 19.00-07.00
2009. május 15. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30-07.30
2009. május 16. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 13.00-08.00
2009. május 17. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00-07.30
2009. május 18. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
2009. május 19. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30-07.30
2009. május 20. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30-07.30
2009. május 21. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00-07.30
2009. május 22. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30-08.00
2009. május 23. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30-08.00
2009. május 24. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00-06.00
2009. május 25. KANIZSA FÝ U. 5. 93/510-267 18.30-07.30
2009. május 26. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 19.00-07.00
2009. május 27. CENTRUM (INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 20.00-08.00
2009. május 28. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00-08.00
2009. május 29. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
2009. május 30. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 12.00-08.00
2009. május 31. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. (TESCO) 93/516-280 08.00-08.00
Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán – május
Értesítjük a város idős lakóit, hogy május 12-én, kedden 10 órától 12 óráig
a Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk. Hívjuk
mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
Idősügyi Tanács – fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti
önkormányzatit támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2009. évben 2 millió Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási időben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
Városi főépítész, Nagykanizsa
Pályázat falfirkák eltűntetésére
Vinalia Canisa. Nagykanizsa,
2009. május 21-22. Helyszín:
Medgyaszay Ház (Nagykanizsa,
Sugár u. 5.). Rendezők: Kanizsai
Kulturális Központ, Magyar Szőlőés
Borkultúra Kht., Nagykanizsai
Hegyközség.
2009. május 21. csütörtök
10 óra: 3. Kisbirtokok – Kispincészetek
Országos Borversenye
2009. május 22. péntek
10 óra: Gazdafórum (Az ágazatirányítás,
a szakmai szervezetek, az
oktatás, a kutatás-fejlesztés stb. szakembereinek
kerekasztal beszélgetése,
Förhénci Horváth Gyula vezetésével.)
12 óra: 3. Kisbirtokok – Kispincészetek
Országos Borverseny
eredményhirdetés.
15 óra: Kisbirtokosok Országos
Szövetségének alakuló ülése.
18 óra: Vinalia Canisa Borgála
(A borverseny érmes borainak bemutatkozása
a nagyközönség előtt.
A fogyasztók bepillanthatnak a borversenyek
zárt világába, megismerkedhetnek
a minőségi borok kiválasztásának
kritériumaival és mindezt
személyes, gyakorlati tapasztalatokkal
tehetik teljessé.)
Az estet Pál István (Szalonna) és
Bandája (Magyar Állami Népi
Együttes Zenekara) koncertrészletei
színesítik.
Vinalia Canissa
program
Vinalia Canisa. 3.
Kisbirtokok - kispincészetek
Országos Borversenye
Időpont:
2009. május 21., 10 óra.
Helyszín:
Nagykanizsa, Medgyaszay Ház
(Sugár u. 5.).
Rendezők: Magyar Szőlő- és
Borkultúra Kht., Nagykanizsai
Hegyközség.
A versenyre az 1 ha termő szőlőterület
alatti kisbirtokok, illetve 80
hl éves termelés alatti kispincészetek
mintáit várjuk. (A területről, illetve
bormennyiségről kiállított illetékes
hegybírói igazolást csatolni
kell!)
Nevezni 2009. május 19-ig beérkezően,
4 palack 0,75 literes kiszerelésű
bormintával, és kitöltött nevezési
lappal lehet. (A mintákhoz
mellékelni kell a borok származási
bizonyítványának másolatát.)
Nevezési díj: mintánként 2.000
Ft. (A nevezési díjat a Nagykanizsai
Hegyközség 14100134-65062249-
02000008 számú, a Volksbank Zrt.
Nagykanizsai Fiókjánál vezetett
számlája javára kérjük befizetni, átutalással,
illetve postai úton a számlaszámra
való hivatkozással, vagy
személyesen a bankfiókban, Nagykanizsa,
Király u. 36.)
A mintákat a Nagykanizsai
Hegyközség irodája (postai úton
8800 Nagykanizsa, Szent Flórián
tér 30., vagy személyesen, munkaidőben
naponta), illetve a Magyar
Szőlő- és Borkultúra Kht. (1124
Budapest, Somorjai u. 21., telefon:
06-1-203-8507) fogadja!
A Nagykanizsai Hegyközség
Közigazgatási területéről származó
borminták a hagyományoknak
megfelelően a város fehérbora és a
város vörösbora címért is vetélkednek.
Versenyigazgató: Förhénci Horváth
Gyula, a Nagykanizsai Hegyközség
elnöke. A zsűri elnöke: Zilai
Zoltán, a Magyar Szőlő- és Borkultúra
Kht. ügyvezető igazgatója.
A zsűri előzetes vizsgálat és besorolás
után, a 100 pontos bírálati
módszerrel értékeli a mintákat.
Az eredményhirdetésnél a 30 %-
os szabályt érvényesítjük.
További információ:
06-20-9193-308
A nevezési feltételek és a jelentkezési
lap letölthető a www.borkulturakht.
hu honlapról.
Támogatók:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város,
Magyarországi Volksbank
Vinalia Canissa
versenykiírás Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskolában.
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart május 12-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában,
18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Képviselői fogadóóra
Kanizsa – 8 Városháza 2009. május 7.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a vállalkozások
támogatásáról szóló 20/2005.(V.9.) számú önkormányzati rendelet alapján
2009. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése,
a munkanélküliek számának csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 35 millió forint.
3. A pályázók köre:
Apályázaton részt vehetnek azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű
egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási
területén valósítják meg. A támogatásra azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek
új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint. Működőnek
minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai
székhely, telephely illetve fióktelep létesítése és a pályázat benyújtása között egy év eltelt.
A pályázaton nem vehet részt: költségvetési szerv, helyi önkormányzat, az a szervezet:
amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; amelyet a pályázat benyújtásának
hónapját megelőző két évben 500 Eft-ot elérő munkaügyi bírság megfizetésére
köteleztek; amely a pályázat benyújtását megelőző egy év alatt létszámcsökkentést hajtott
végre; akinek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása
van; amelynek a pályázat benyújtásakor számított éves korrigált átlagos statisztikai állományi
létszáma meghaladja az 50 főt.
4. Pályázati feltételek:
Pályázni olyan munkahelyteremtéssel lehet, amely esetében a pályázó: vállalja,
hogy legalább egy új - napi 8 órás - munkahelyet teremt; vállalja, hogy nagykanizsai
székhelyén, telephelyén illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása előtti éves
korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest a tervezett létszámfejlesztést
a pályázat kedvező elbírálását követő kettő hónapon belül megvalósítja, és azt
legalább kettő évig folyamatosan fenntartja; vállalja, hogy a telephelyén a pályázat
kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások
teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze; vállalja, hogy külön nyilatkozatot
készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó
(telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa
és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma); vállalja,
hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan
olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben
vállalt többletlétszám ellenőrizhető; vállalja, hogy a pályázati anyagában külön
nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő
pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
A helyi munkahely-teremtési támogatást additív támogatásként igénybe vehetik
azok a vállalkozások is, akik a központi támogatásra pályázatot nyújtanak be a Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztériumhoz, vagy a Nyugat - dunántúli Regionális
Munkaügyi Központhoz, vagy annak nagykanizsai kirendeltségéhez.
5. Pénzügyi feltételek:
- A pályázható támogatás (vissza nem térítendő) összege a vállalkozás által létrehozott
minden egyes új munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás
részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az 5
millió forintot.
- Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) állami
támogatásnak minősül, amelyre az uniós 1998/2006/EK bizottsági rendelet, valamint
a 85/2004.(IV.19.) számú kormányrendelet előírásai az irányadóak.
- Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt
támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a
200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
- Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott
pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás
teljes összegét kell figyelembe venni.
6. A támogatás kifizetése:
- a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását követő
30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig
bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe és a támogatás
igénybevételét követő két éven belül a vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökkentett
mértékben teljesítette, a támogatás teljes összegét, részteljesítés esetén azzal arányosan
a Ptk. 301.§. (1) bekezdése szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni
- utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon belül
esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát
nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban a
vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatási
összeg arányosan csökkentett részére jogosult.
7. A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázatot 2 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott
mellékletekkel - kell benyújtani a Pénzügyi Bizottsághoz. Formai vagy tartalmi
hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A
pályázat elbírálását - max. 30 nap határidőn belül - a Pénzügyi Bizottság végzi.
A pályázatok benyújtásának határideje folyamatos a közzététel napjától számítva,
a végső határidő 2009. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek
listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetőnél vehetők át.
8. Szerződéskötés
A Pénzügyi Bizottság pozitív döntése alapján, a pályázati feltételeket és a pályázati
adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval,
a döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain túlmenően tartalmazza
a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.
Nagykanizsa MJV. Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága
A pályázat szükséges részei, csatolandó mellékletek:
- A vállalkozás eddigi tevékenységének rövid ismertetése, jövőbeli céljai;
- Cégkivonat (30 napnál nem régebbi), alapító okirat vagy társasági szerződés, aláírási
címpéldány, illetve vállalkozói igazolvány, működési engedély;
- Kötelező érvényű banki ígérvény a bankgarancia biztosításáról (utólagos kifizetés
esetén nem szükséges);
- 30 napnál nem régebbi igazolások a kötelezettségek teljesítéséről: APEH (adók és
járulékok), önkormányzat (helyi adók) tekintetében;
- A tárgyévet megelőző év adóbevallása, mérlegbeszámolója, eredmény-kimutatása és
főkönyvi kivonata;
- Egyszerűsített üzleti terv készítése 2009-2010. évekre vonatkozóan;
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy az elmúlt 1 év alatt nem hajtott végre létszámleépítést,
illetve a foglalkoztatottak létszáma az elmúlt egy év alatt nem csökkent
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének
címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak
(társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma);
- Pályázó nyilatkozata a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban
lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
Pályázati anyagot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati példányban) kérjük
benyújtani! Amennyiben a beadott anyag nem teljes, vagy nem egyértelmű,
pályázót egy alkalommal szólítjuk fel hiánypótlásra, az adatok pontosítására.
Pályázat munkahelyteremtésre
PÁLYÁZATI ADATLAP
Önkormányzati munkahelyteremtő támogatás elnyerésére irányuló
pályázat elkészítéséhez
A pályázat törzsadatai
1. A pályázó neve:……………………………………………………………
2. A pályázó címe és telefonszáma: …………………………………………
3. A pályázó tevékenységi köre: ………………….......……………………..
.........................................................................................................................
4. A pályázó képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma:
…………………………………………………………..............……...……
5. A pályázó
- adószáma: ……………………………………………….........................…
- cégjegyzék száma: ……………………………………....….……………...
- KSH nyilvántartási száma (törzsszáma): …………....……...……………..
- társadalombiztosítási száma (folyószámlaszám): …………….…………...
6. A pályázó szervezet típusa: *
- gazdasági társaság
- egyéni vállalkozó
* a megfelelőt aláhúzással kell jelölni
7. A pályázó cégjegyzésére, cégképviseletére jogosultak (név, beosztás):
………………………………………………………………………………
8. A pályázó számlavezető bankjainak neve, számlaszáma:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………….…..………
9. A létszámnövelés megvalósításának telephelye (pontos cím):
………………………………………………………………………………
A létszámnövelésre vonatkozó adatok
1. Jelenlegi létszám és a tervezett létszámfejlesztés adatai:
………………………… 2009. ………………….. hó …….. nap
a pályázó cégszerű aláírása
Megnevezés Pályázat benyújtása előtti Atervezett többletlétszám
statisztikai átlaglétszám
szellemi .................................... .........................................
szakmunkás .................................... .........................................
betanított munkás .............................. .........................................
Összesen: ................................... .........................................
Kanizsa – A 2009. május 7. mi ügyeink 9
Mint arról lapunkban már beszámoltunk
a közgyűlés „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város
Díszpolgára” kitüntetést adományozott
a felnevelő városához
mindig hű Tüskés Tibor írónak
gazdag életművéért. A díszközgyűlést
követő fogadáson beszélgettünk
a Pécsen alkotó József
Attila-díjas íróval.
– Hat éves koromban kerültem
először Nagykanizsára. Apám vasutas
volt, először Balatonszántódon
szolgált, de amikor a bátyámat is
már középiskolába kellett járatni,
nekem meg elemi iskolát kezdeni,
akkor a MÁV a jól dolgozó munkatársnak
megadta azt, hogy Kanizsára
helyezhette magát. Egyébként
apám és anyám is Nagykanizsán
születtek, ők akkor voltaképpen hazajöttek.
Én pedig hat éves korom
után itt végeztem a Vécsey utcai iskolában
az elemi népiskolát, aztán
a piarista gimnáziumban nyolc osztályt,
és egyetemre is innét jártam,
és ide tértem vissza.
– Egyik későbbi írásában meg is
emlékezik az ifjúkori évek városáról.
– Igen, van nekem egy könyvem
Zalamente, Somogyország címmel,
és ebben tisztelegtem először azelőtt
a város előtt, amelyik engem
fölnevelt. Nagykanizsa akkor –
ugye jóval Trianon után – egy határváros
volt, de nagyon önálló tudott
lenni. Igaz, hogy a megyeszékhely
Zalaegerszeg volt, de Kanizsának
is volt zeneiskolája, dalárdája,
továbbá líceális előadásai.
Ide jártak a Pécsi Nemzeti Színház
művészei. Kanizsa egy dinamikus
kereskedőváros volt: itt olyan boltok
működtek, amelyek a déli gyarmatárut
keletről hozatták, ugyanis
a hajóik ott horgonyoztak az Adria
kikötőiben. És volt egy zsidó értelmiségi
és kereskedő rétege a városnak,
amely kultúrát tudott ide
hozni. Ezek a líceális előadások
mindig olyanok voltak, hogy tanulni
lehetett belőlük, és ez a gimnázium
is befogadó iskolának számított:
akik diákjai voltak, megkülönböztetés
nélkül kaptak szeretetet a
tanáraiktól.
– Akésőbbi évtizedekben – amikor
már Pécsre költözött és ott alkotott-
sem szakadt meg kapcsolata
Nagykanizsával, hiszen gyakran
visszalátogatott ide.
– Ezt elsősorban az iskolatársamnak
– aki két osztállyal járt
alattam – Harkány László tanár
úrnak köszönhetem, aki ugyancsak
díszpolgára Nagykanizsának, csak
sajnos most már nem lehet itt fizikailag
jelen, mert az elmúlt évben
eltemettük őt. ő volt az, aki tanárként
is, meg a könyvtár igazgatójaként
is, meg az Erkel Ferenc művelődési
ház igazgatójaként is
visszahívott ide engem. És az iskolában
is rendhagyó irodalomórákon
lehettem, részt vehettem egy
Zrínyi vetélkedőn. Én most a díszközgyűlésen
találkoztam először a
polgármester úrral, de mégiscsak
tudhatott rólam valamit, mert
mondja, hogy a felesége állította
össze annak idején a Zrínyi vetélkedő
kérdéseit. Íme így kapcsolódnak
egymáshoz a dolgok.
– Meglepetésként érte, hogy
idén ön lett Nagykanizsa díszpolgára?
– Sohasem számítok elismerésre,
kitüntetésre, talán ezért tud
olyan jólesni. Amikor egy pénteki
napon azt a borítékot fölbontottam,
tudtam örülni. Az a város,
amelyiket én fontosnak tartok az
életemben, mert az ifjúságomat jelentette,
nem feledkezett meg rólam.
Ennél többet, szebbet kaphate
az ember hetvenkilencedik életévében?!
– Írói munkásságát tekintve várható-
e mostanában újabb kötet
megjelenése?
– Ugye, e téren is volt már elismerés,
amikor 1974-ben József Attila
díjat kaptam, de most valójában
egy levelezést rendezek sajtó
alá. Fodor András barátom Budapesten
élt, és több mint ezer levelet
váltottunk. ő Pesten élt, én Pécsett,
és majdnem negyven éven át
leveleztünk! Ez a levélanyag megmaradt,
és azt hiszem, hogy ez dokumentuma
egy történelmi korszaknak,
egy kor irodalmi életének,
és talán egy barátság történetének
is. Vannak szerelmeslevél regények
– ez nem szerelmeslevél regény,
hanem egy barátság beszélődik
itt el levél formájában. Azt hiszem,
hogy ma, amikor már csak
internetet használnak az emberek,
egy kicsit talán megérinti őket kézzel
írott (!) leveleket újraolvasni,
még ha nyomtatásban is. Ezeket
rendezem sajtó alá, két kötet már
megjelent belőle, s jövőre – remélem
– megjelenik a harmadik is.
– Kanizsáról készül-e valamilyen
újabb kötet?
– Leginkább annak örülnék,
hogyha az a kis könyv, amelyet
összeállítottam Szülőföldem, Kanizsa
címmel – ez egy antológia –,
újra megjelenne. Ha újra kiadnák
és minden érettségiző fiatal magával
vihetné ennek egy példányát.
Ebben a legrégibb koroktól kezdve
a török időkön át egész a mai költőkig
vagy negyven szemelvényt
gyűjtöttem össze, és örülnék, hogyha
ez a füzet újra megjelenhetne.
Gelencsér Gábor
A díszpolgár köszönete
Több, mint félszáz napirendi
pontot tárgyaltak meg városunk
képviselői az áprilisi soros közgyűlésen.
Az önkormányzat tagjai között
vitát szült az újabb alpolgármester
választására irányuló javaslat. A
szavazást megelőzően érvek és ellenérvek
csaptak össze, hogy miért
lenne szükség még egy alpolgármesterre,
illetve miért nem.
Végül a titkos szavazás döntött. A
Marton István polgármester által
beterjesztett, és a szocialisták
támogatását is élvező Horváth
István egyelőre nem lesz Cseresnyés
Péter társa az alpolgármesteri
poszton, mivel csak tizenhárom
szavazatot tudhatott magáénak.
A személyi kérdések közt döntöttek
arról is, hogy 2014. április
30-ig Prof. Dr. Bátorfi Józsefet
nevezik ki a Kanizsai Dorottya
Kórház főigazgatói posztjára.
Fizetését hétszázezer forintban
állapították meg. Ehhez járul még
ötvenezer forint költségtérítés.
D.J.
Kinevezték
a kórház
főigazgatóját
Május 4-én, Flórián napján a
kiskanizsai Szent Flórián téri kiskápolnánál
a szent vértanú ünnepén
celebrált misét Dr. Páhy János,
a városrészi Sarlós Boldogasszony
Templom plébánosa.
Szent Flórián egyben a tűzoltók
védőszentje is, s ennek jegyében a
kanizsai parancsnokság tucatnyi
tűzoltója is részt vett azon a megemlékezésen,
melyen a kiskanizsai
katolikus egyházközösség vezetője
ismertette Flórián Kr.u. harmadik
századbeli (keresztény) életútját,
aminek talán legjelentősebb
momentuma az általa parancsnokolt
erődben lángra lobbant tűzvész
megfékezése volt. Innen fakad
a tűzoltók védőszentjeként
történő emlegetése is a szent életű
embernek, s egyben az ő cselekedetei
testesítik meg a tűzoltók
munkájának lényegét: az állhatatosságot,
becsületet, valamint az
embertársak megsegítését. Szent
Flórián ünnepét tizennyolc esztendeje,
1991 óta tartják (ismét) igazán
számon Magyarországon, s ezzel
tisztelegnek a tűzoltók alázattal
teli munkája előtt.
A lánglovagok munkája előtti
tisztelgésképpen a misén elhangzott
a Himnusz is, mely híven
tükrözte az egész társadalom
messzemenő tisztelettét a tűzoltók
munkája iránt. Ahogy egy néni fogalmazott:
„ők azok a derék fiúk,
akikről mindig csak azt hallhatjuk,
hogy segítenek a bajban.”
Polgár László
A tűzoltók védőszentjének ünnepe
folyamatosan
Kanizsa – A 10 mi ügyeink 2009. május 7.
A hulladékszállítás számlázási
rendjének módosítására készül
Karádi Ferenc fideszes képviselő.
Első lépésként a hivatalban
érdeklődött. A kérdésére született
választ az alábbiakban közöljük:
„Az önkormányzat kötelezően
igénybeveendő közszolgáltatás keretében
gondoskodik a köztisztasági
és közegészségügyi érdekeket
érvényesítő hulladékgazdálkodási
feladatok ellátásáról. A városban
ingatlannal rendelkező tulajdonosok
a szolgáltatást kötelesek
igénybe venni, és annak díját megfizetni.
Minderről az országgyűlés
által megalkotott 2001. január 1-
től hatályos, a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény
rendelkezik. Városi szinten a
részletes szabályokat a hulladékgazdálkodásról
szóló 61/2001.
(XII.19.) sz. és a hulladékgazdálkodási
díjról szóló 58/2008.
(XII.10.) sz. önkormányzati rendeletek
állapítják meg.
A szabályozás lényegét röviden
összefoglalva: a Nagykanizsa városában
ingatlannal rendelkező
hulladékbirtokosoknak igénybe
kell venni a közszolgáltatást, azt
azonban jogosultak eldönteni,
hogy mekkora edényt használnak
(50 litertől 1100 literig szabadon
választható a rendszeresített
edénytípusok közül) és azt heti
egyszer, vagy heti kétszer kérik üríteni.
A fizetendő díj mértéke a hulladékbirtokosok
(szerződő ügyfelek)
választásától függ azzal a korláttal,
hogy a gyűjtőedény térfogata
és a heti ürítési gyakoriság
alapján számított hetente ürített
térfogat el kell érje, vagy meg kell
haladja az ingatlanon bejelentett
személyenként számított 25 liter
térfogatot. Így a minimálisan adódó
díj összege - maximum 2 fő bejelentett
személy esetén, egy darab
50 literes edény, heti egyszeri ürítése
- jelenleg havi átlagban bruttó
1664 Ft/hó. (Természetesen a
negyedéves számlázási ciklus miatt
ettől az egyes negyedévekben
eltérő összeg is előfordulhat.) Az
önkormányzat rendelete lehetővé
teszi a szolgáltatás szüneteltetését
abban az esetben, ha az ingatlan
legalább 60 napon át folyamatosan
használaton kívül van, és ezt a
tulajdonosa legalább 30 nappal
korábban a szolgáltatónak bejelenti.
Egyéb kedvezményre a jogszabály
lehetőséget nem ad. A
szolgáltatás díjának megállapításakor
sem a Polgármesteri Hivatal
szervezetének, sem az önkormányzat
képviselőtestületének, sem a
szolgáltatónak nincs olyan jogosultsága,
hogy a szolgáltatás alapján
számított díjtól a fentieken kívül
bármely megfontolásból, szociális,
politikai, vagy egyéb okból
eltérjen.
A hulladékgyűjtési közszolgáltatás
díjának megfizetéséről a jelenleg
hatályos önkormányzati rendelet,
a hulladékgazdálkodásról szóló
61/2001. (XII.19.) számú rendelet
13. § (5) bekezdése az alábbiakat
tartalmazza:
"A hulladékkezelési közszolgáltatás
díját a természetes személy
hulladékbirtokos negyedévente,
egyéb hulladékbirtokos havonta a
közszolgáltató vagy megbízottja
részére, utólag köteles megfizetni.
A hulladékkezelési közszolgáltatás
díját a hulladékbirtokos - ha azt
nem díjbeszedő útján fizeti be - a
számlán szereplő fizetési határidőig
köteles kiegyenlíteni."
Az Ön által felvetett "választható
havi díjfizetés" ügyében megkerestük
a közszolgáltatót, a Saubermacher-
Pannónia Hulladékgyűjtő
Kft.-t. Az előzetes megfontolás szerint
a következő mérlegelendő
problémákat veti fel a változtatás:
1. A havi számlázási rendszernek
mekkora többletköltsége van
(adminisztrációs költség, postaköltség,
csekk költség, átutalási
költség stb.), és a csekkes fizetés
bevezetése hány díjbeszedői munkahely
megszűnésével jár.
2. A szolgáltató által jelenleg
használt számlázási program alkalmas-
e a havi, különösen a választható
havi, azaz vegyes számlázási
mód követésére.
3. Az esetlegesen megszűnő díjbeszedési
rendszer milyen hatással
lehet a fizetési fegyelemre, a kinnlevőségek
alakulására.
Mindezek számbavételét kértük
a szolgáltatótól azzal, hogy
amennyiben a testület a kalkuláció,
az esetleges többletköltségek
díjra gyakorolt hatása ismeretében
úgy dönt, akkor az említett önkormányzati
rendelet módosításával
teremtsük meg az Ön által kért új
díjfizetési rend feltételeit.”
Hulladékszállítási díj,
havonta? Dr. Károlyi Attila, a 6-os
választókörzet önkormányzati
képviselője és a Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
képviselői közösen tartottak területbejárást.
A helyszíni szemle
résztvevői a körzet egészét bejárták,
s a következő városüzemeltetési
hatáskörű problémákat
regisztrálták, melyek végrehajtási
határideje – mindegyik
esetében – 2009. első félévére
esik:
A Hevesi Sándor utca 1. számú
társasház nyugati oldalán a Csokonai
bölcsőde kerítése mellett húzódó
járda több helyszínen balesetveszélyes,
javításra szorul, valamint
a járda melletti területen való
szabálytalan átjárás megakadályozására
három oszlopot helyez el a
Via Zrt.
Csak betonszinten helyreállított
megsüllyedt járdaterület található
a Bartók Béla utca 9. számú társasház
keleti oldala és a Hevesi utcai
járda csatlakozásánál.
Sokaknak okozott már fejtörést
a Hevesi utcai üzletsor és a Munkás
úti garázssor találkozásánál található
törmelék és hulladék, valamint
a nagy felületű csapadékvízmegállás.
Felújító festés szükséges a Bartók
Béla utca 12. szám melletti kosárlabdapalánkon,
valamint gyűrű
is szükséges rá.
Problémát okoznak a Bartók utca
10/2. és 12. szám allergiával
küszködő lakosainak az említett
ház előtti nyírfák. Tekintettel a lakókra,
a munkálatokat május hónapban
fogják elvégezni.
Szintén csapadékvíz-megállás
tapasztalható a Bartók utcai posta
bejáratától induló kelet-nyugati
irányú járdán, mely a Hevesi utcai
járdáig vezet.
A Bartók utcai posta és a Nyugdíjasház
déli oldali kerítése között
található fák felgallyazásáról és az
azok alatti terület takarításáról
gondoskodik a Via.
A Bartók utca 6. és 8. szám között
kábelszolgáltató kivitelezői
nyomvonala, illetve az Bartók utca.
8. számú ház I. lépcsőháza
melletti kitaposott gyalogos nyomvonal
okoz problémát. Ez utóbbin
beton járdalap elhelyezésére kerül
sor a babakocsis gyalogosforgalom
megkönnyítése érdekében.
A Hevesi Sándor utca 1. szám
alatti társasház lakói kérték a Hevesi
és a Csokonai utcák csomópontjában
lévő kis játszóteret szegélyező
növényzet felnyírását, mivel az elburjánzott
növényzet alatt nagy
mennyiségű hulladékot halmoznak
fel ismeretlen személyek. A bokrok
felnyírása már megtörtént. A lakók
kérték a a kőlapos csúszda előtti homokozó
homokcseréjét is.
S.E.
Megszépül a 6-os körzet
Szórakoztató, könnyed nyári
programokra hívta fel figyelmünket
Szakács Gábor, a
Kanizsai Kulturális Központ
művelődésszervezője.
Az első, Rock az óra körül címmel,
kiállítással és filmvetítéssel kezdődik
14-én csütörtökön 16 órakor az
ifjúsági klubban. A Bill Haley & His
Comets 55 évvel ezelőtt adta ki az első
nagysikerű rock lemezét. Zenéjük
mellett régi poszterek, lemezek és
ereklyék várják a műfaj iránt érdeklődőket.
Este 20-23 óráig a Little Flamingó
nosztalgiakoncertjével folytatódik
a program a HSMK előtti téren.
Május 27-én, 20 órakor a Mindhalálig
Beatles című élő koncert részesei
lehetnek a kanizsaiak Mikó
István, Forgács Péter, Győri Péter
és Incze József közreműködésével.
Folytatódik a Nyáresti szerenád.
Június 15-től a hétvégék kivételével
két héten keresztül minden nap találkozhatnak
a kikapcsolódni vágyók a
Kiskastély udvarában, ahol harmonikások,
gitárosok, énekesek mutatják
be repertoárjukat. A KKK tervezi a
Nyár esti vigasságok felújítását is június
végén, július elején. Tábortűz,
szórakoztató program, étel-ital fogad
mindenkit laza, nyári környezetben.
S még egy újdonság: június 6.-tól,
Szombat esti Rock sokk! – címmel
három egymást követő szombaton
18-22 óráig élvezhetik a kanizsai és
a környékbeli sztárzenekarok produkcióit
a HSMK melletti szabad téren.
Abelépés a Mindhalálig Beatles
című koncert kivételével valamenynyi
rendezvényre ingyenes.
B.E.
Előnyári programok
Kanizsa 2009. május 7. – Oktatás 11
A nagykanizsai Zrínyi Miklós
Általános Iskola 18. alkalommal
2009. április 22-én a Zala Megyei
Pedagógiai Intézettel közösen
rendezte meg az alsó tagozatos
tanulók területi tanulmányi
versenyét.
Nagykanizsa és környéke iskoláiból,
valamint a megye több
távoli intézményéből is jelentkeztek
tanulók a megmérettetésre:
22 iskola 263 tanulója mérte
össze tudását az alapozó tantárgyakból.
Nyolc iskolából felkért
zsűri értékelte a gyermekek hangos
olvasás teljesítményét, a többi
tantárgyból a Pedagógiai Intézet
által összeállított feladatlapokon
45 percben dolgoztak a versenyzők.
Faller Zoltán igazgató az ünnepélyes
eredményhirdetésen köszöntötte
a díjazottakat, gratulált a
szép eredményekhez. Köszönetét
fejezte ki a lelkiismeretes felkészítő
munkáért, az önzetlen segítségért a
közreműködő kollégáknak, szervezőknek
és támogatóknak. Rácz
Károlyné oktatási szakreferens,
Mátainé Varga Ágota és Vöröss
Ágnes szaktanácsadók adták át a
jutalmakat a tanulóknak, nevelőknek.
A verseny győztesei (tantárgy/
osztály/iskola/nevelő):
Olvasás 1. osztály: 1. helyezés:
Szántó Fanni, Bolyai J. Ált. Iskola,
Rózsásné Soós Ágnes, 2. helyezés:
Bagó Laura, Zalakaros Ált. Iskola,
Horváthné Nagy Elvíra, 3. helyezés:
Briglevics Adél, Eötvös J. Ált.
Iskola Bali Marianna, Zalaegerszeg.
Olvasás 2. osztály: 1. helyezés:
Tomasics Panna, Zrínyi M.
Ált. Iskola, Kardos Ferencné, 2.
helyezés: Kelemen Dávid, Zrínyi
M. Ált. Iskola, Dr.Varga Imréné, 3.
helyezés: Rikli Szabolcs, Bolyai J.
Ált. Iskola, Bolf Ágnes. Olvasás 3.
osztály: 1. helyezés: Szántó Anna,
Zrínyi M. Ált. Iskola, Gilitschné
Horváth Gabriella, 2. helyezés:
Pirbus Virág, Péterfy S. Ált. Iskola,
Bognár Lászlóné, 3. helyezés:
Gerencsér Annamária, Rozgonyi
Ált. Iskola, Simonné Krasznai
Ágota. Olvasás 4. osztály: 1. helyezés:
Paulik Flóra, Piarista Ált.
Iskola, Pillér Éva, 2. helyezés:
Szabó Ábel, Zrínyi M. Ált. Iskola,
Saliné Tánczos Mária, 3. helyezés:
Farkas Abigél, Rozgonyi Úti Ált.
Iskola, Kalocsai Péterné. Matematika
1. osztály: 1. helyezés: Kiss
Mihály, Zrínyi M. Ált. Iskola,
Tihanyiné Gerencsér Katalin. 2.
helyezés: Salamon Máté, Zrínyi
M. Ált. Iskola, Tihanyiné Gerencsér
Katalin, 3. helyezés: Tóth
Boglárka, Eötvös J. Ált. Iskola,
Szakonyiné Feith Erika, Zalaegerszeg.
Matematika 2. osztály: 1. helyezés:
Sulán Ádám, Zrínyi M.
Ált. Iskola, Kardos Ferencné, 2.
helyezés: Pánczél Bálint,
Nagyrécse Ált. Iskola, Fischer Rita.
3. helyezés: Olasz Panna, Eötvös
J. Ált. Iskola, Gál Mária, Zalaegerszeg.
Környezet 3. osztály: 1.
helyezés: Gyertyánági Eliza, Rozgonyi
Úti Ált. Iskola, Simonné
Krasznai Ágota. 2. helyezés:
Traub Tamás, Zrínyi M. Ált. Iskola,
Dr. Furóné Biskopics Éva, 3.
helyezés: Póczak Dominika, Zrínyi
M. Ált. Iskola, Dr. Furóné
Biskopics Éva. Környezet 4. osztály:
1. helyezés: Takács Anna,
Rozgonyi Ált. Iskola, Gyana Sándorné,
2. helyezés: Németh Petra,
Zrínyi M. Ált. Iskola , Orosz Katalin,
3. helyezés: Illés Máté, Kőrösi
Cs. S. Ált. Iskola, Hermán Szilvia.
Nyelvtan 3. osztály: 1. helyezés:
Lovkó Gergő, Bolyai J. Ált. Iskola,
Laczó Marianna, 2. helyezés:
Zsiray Júlia, Zrínyi M. Ált. Iskola,
Gilitschné Horváth Gabriella, 3.
helyezés: Tóth Bonita Daniella,
Palin Ált. Iskola, Bajné Böjti Angéla.
Nyelvtan 4. osztály: 1. helyezés:
Varga Ilona, Zalakaros Ált. Iskola,
Hohl Lászlóné, 2. helyezés:
Horváth Nóra, Zalakaros Ált. Iskola,
Hohl Lászlóné, 3. helyezés:
Geiger Luca, Rozgonyi Ált. Iskola,
Potáriné Harangozó Helga. Német
4. osztály: 1. helyezés: Bondor
Bence, Illyés Gy. Ált Iskola,
Simonné Gál Gyöngyi, Héviz, 2.
helyezés: Bazsó Balázs, Zalakaros
Ált. Iskola, Várnagy Szabolcsné,
3. helyezés: Varga Anna,
Zalakaros Ált. Iskola, Várnagy
Szabolcsné. Angol 4. osztály: 1.
helyezés: Bene Barbara, Zrínyi M.
Ált. Iskola, Gálné Gaál Lívia, 2.
helyezés: Perger Kitti, Kőrösi Cs.
S. Ált. Iskola, Gelencsér Gábor, 3.
helyezés Dávid Afrodité, Zrínyi
M. Ált. Iskola, Krizsek Izabella.
ACserháti Sándor Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégium OSZTVn,
SZKTV-n, SZÉTV-n döntőbe jutott
tanulóinak eredményei.
OSZTV: Közlekedésgépészeti technikus,
közúti jármű-gépész: Domján
János – 8. helyezés, Pókecz Balázs –
9. helyezés, Sipos László –10. helyezés.
Mindhárom versenyző teljes felmentést
kap (írásbeli/szóbeli/gyakorlati)
a technikusi szakmai vizsga alól.
Felkészítő tanárok: Balassa József,
Kránicz Zsolt, Léránt Zoltán. Gépésztechnikus:
Balázs Péter – 3. helyezés,
Bánfi Balázs – 7. helyezés, Kovács
Csaba – 8. helyezés, Sándor Balázs –
5. helyezés. Balázs Péter felmentést
kap az írásbeli, szóbeli és gyakorlati
vizsga alól a technikusi szakmai vizsgán.
Bánfi Balázs felmentést kap az
írásbeli és gyakorlati vizsgarészek alól
a technikusi szakmai vizsgán. Kovács
Csaba felmentést kap az írásbeli és
szóbeli vizsgarészek alól a technikusi
szakmai vizsgán. Sándor Balázs felmentést
kap az írásbeli és gyakorlati
vizsgarészek alól a technikusi szakmai
vizsgán. Felkészítő tanárok: Borbás
Sándor, Nagy László. Műszaki számítástechnikai
technikus: Fülöp Krisztián
– 3. helyezés. A versenyző teljes
felmentést kap (írásbeli/szóbeli/gyakorlati)
a technikusi szakmai vizsga
alól. Felkészítő tanárok: Kovács Attila,
Molnár János, Szabó Attila;
SZAKTANTÁRGYI
VERSENY (SZMM/SZKTV):
Charles Babbage AUTOCAD –
komplex: Balázs Péter – 9. helyezés,
Bánfi Balázs – 12. helyezés. Mindkét
tanuló felmentést kap az írásbeli és szóbeli
vizsgarészek alól a technikusi szakmai
vizsgán. Felkészítő tanár: Pálfi Tamás.
Charles Babbage AUTOCAD –
inventor: Kovács Csaba – 1. helyezett,
tárgyjutalomban részesült. Felkészítő
tanár: Pálfi Tamás. Gépészeti szakmacsoportos
/SZÉTV/: Balassa István –
21. helyezett, Darabos Attila – 20. helyezett,
Kele Ferenc – 22. helyezett,
Vastag Krisztián – 23. helyezett. Aversenyzők
tárgyjutalomban részesültek.
Felkészítő tanár: György Gyula. Országos
Mikrovezérlő Alkalmazói Verseny:
Fehér László – 11. helyezett, Fülöp
Krisztián – 5. helyezett, Horváth Balázs
– 7. helyezett. Mindhárom tanuló tárgyjutalomban
részesült. Felkészítő tanárok:
Szabó Attila, Tukacs Attila. Pattantyús
Országos Számítógépes Nyomtatott-
áramkör Tervező Verseny: Fülöp
Krisztián – 10. helyezett. A versenyző
tárgyjutalomban részesült. Felkészítő
tanár: Szabó Attila. 3D–s Országos
Tervezőverseny: Kovács Csaba – 1. helyezés,
Balázs Péter – 5. helyezés. A
versenyzők tárgyjutalomban részesültek.
Felkészítő tanár: Pálfi Tamás
Teljes felmentést kaptak a szakmai
vizsga alól: Balázs Péter (Gépésztechnikus),
Bánfi Balázs (Gépésztechnikus),
Fülöp Krisztián (Műszaki számítástechnikai
technikus), Domján János
(Közlekedésgépészeti technikus, közúti
jármű-gépész), Pókecz Balázs
(Közlekedésgépészeti technikus, közúti
jármű-gépész), Sipos László (Közlekedésgépészeti
technikus, közúti jármű-
gépész).
Az Oktatásért Közalapítvány
„Három nap Veled” című pályázati
támogatásának köszönhetően
a Kőrösi iskola harminc tanulója
kapott arra lehetőséget október
elején, hogy elutazhasson
az 500 km távolságra lévő Bodrogközbe.
Az alsóberecki Berecz Károly
Általános Iskola nevelői, tanulói
és szüleik voltak vendéglátóik,
akik bemutatták iskolájukat, falujukat
és tájegységüket. A kapcsolatot
a látogatás óta tartották az
alsóbereckiekkel, s április 22-23-
24-én meg is történt a viszontlátogatás
is. A kőrösisek bemutatták
iskolájukat, Nagykanizsát, s
betekintést engedtek életükbe.
Bíró Györgyné, szabadidő-szervező
elmondta: – A három nap során
sok közös élményben volt ismét
részünk. Programjainkban szerepelt
városnézés, gyalogtúra állomásokkal
a Csónakázó-tóhoz, piknikezés,
sportversenyek, diszkó. Kirándultunk
a kápolnapusztai bivalyrezervátumba,
a Kányavári szigetre,
megnéztük a Festetics kastélyt és
parkját, sétáltunk a Balaton parton,
bográcsoztunk a Csillagvár tövében.
Igyekeztünk minél gazdagabban,
sokoldalúbban bemutatni környezetünket,
vidékünket az alsóbereckieknek.
Ez a három nap még
szorosabbá fűzte a kapcsolatunkat
az alsóbereckiekkel. Reméljük, hogy
iskoláink közötti együttműködés
folytatódni fog a jövőbben is.
Alsó tagozatos területi
tanulmányi verseny
Három nap veled
Cserhátis sikerek
Kanizsa 12 – Hirdetés 2009. május 7.
Az akció 2009. május 30-ig tart
KUSTÁR ZSUZSA
IPARMűVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: május 20-ig
Május 14. 16 óra
SOKÁIG ÉLJEN A ROCK AND
ROLL - 55 éve indult világhódító
útjára. Kiállítás, filmvetítés,
történetek, "sztorik" a rock
világából. Este nosztalgia koncert
a HSMK előtti téren a Little
Flamingóval
Házigazda: Szakács Gábor
A belépés díjtalan
Május 9. 18 óra
AZ ORFF ÜTőEGYÜTTES 15
ÉVES JUBILEUMI
KONCERTJE
Négy generációs koncert
Közreműködik: Eraklin tánccsoport,
Swans Balett, Cantilena kórus.
Belépődíj: 500 Ft
A jegyek elővételben megvásárolhatók
a Farkas Ferenc Zeneiskolában,
és a helyszínen az előadás
napján.
BUDDHA NYUGATRA MEGY
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet buddhista festményeinek
kiállítása
Megtekinthető: május 31-ig
KANIZSAI GRAFIKÁK
Bene János festőművész kiállítása
Megtekinthető: május 31-ig
SORSODAT MAGAD
INTÉZED
Magyarországi plakátok az 1950-
es, ''60-as évekből
Megtekinthető: június 13-ig
KORTÁRS KÉPZőMűVÉSZETI
KIÁLLÍTÁS
Megtekinthető: június 13-ig
Május 7. 19 óra
AZ EGÉSZSÉG KÖRE
Onhausz Péter előadása
A belépés díjtalan
Május 10. 10 óra
APRÓK TÁNCA
Vezeti:Bolf Ágnes
Május 17. 10 óra
APRÓK TÁNCA
Vezeti: Bolf Ágnes
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldő, fórum,
apróhirdetés
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
Noha jelentős eredményeket
értünk el a védőoltásokkal megelőzhető
fertőző betegségek elleni
küzdelemben, a védőoltások
fontosságának hangsúlyozása továbbra
is lényeges feladat. A populáció
optimális védettségéhez
legalább 95%-os átoltottság
szükséges, ennek ellenére a
WHO Európai Régiójában évente
kb. 600 000 csecsemő nem részesül
az életkorának megfelelő
védőoltásban, amelynek következtében
napjainkban is halnak
meg európai gyermekek védőoltással
megelőzhető fertőző betegségekben.
Az Európai Védőoltási Hét
(EIW) keretei között a WHO
újszerű kampányt indított. Az
utóbbi években az európai országok
területén tapasztalható
átoltottság csökkenésének
megállítása és megfordítása érdekében
a tömegtájékoztatás
internetes lehetőségét kihasználva
a védőoltások fontosságáról
készített rövid videót
szeretné eljuttatni minél több
nézőhöz a YouTube honlapon
keresztül. Céljuk, hogy a nézettség
elérje egy nap alatt a
maximumot, így a klip bekerüljön
a legnézettebb YouTube
videók közé és ezáltal még
több ember figyelmét felkeltheti
a későbbiekben.
Magyarországon változatlanul
az életkorhoz kötött kötelező
védőoltások magas arányú
átoltottságának megőrzése
a legfőbb cél. Ezzel párhuzamosan
kiemelt feladat a „Közös
Kincsünk a gyermek” kormányprogramban
meghirdetett,
a 2 éven aluli csecsemők
és kisgyermekek pneumococcus
elleni oltásainak szervezése
és végrehajtása, a 2008. október
1-jétől megkezdett oltási
kampány befejezéséhez szükséges
feltételek biztosítása és a
2009. április 1-től életbelépő
oltási rend megismertetése és a
gyakorlatba történő átültetése.
Ennek érdekében a védőoltási
tevékenység szereplői számára
országszerte továbbképzések
zajlanak. A hét kiemelt országos
rendezvénye a XV. Országos
Védőoltási Továbbképző
Értekezlet lesz. Az ÁNTSZ regionális
és kistérségi intézetei
illetékességi területükön szervezett
szakmai továbbképzéseken,
munkaértekezleteken ismertetik
a védőoltási tevékenység
végzésére vonatkozó
2009. évi előírásokat, a személyes
találkozás során lehetőséget
biztosítva a felmerülő kérdések
azonnali megválaszolására.
További információkért kattintson
a www.oek.hu oldalon a
Védőoltások témára. Ha kérdése
van akkor küldje el nekünk azt
az oltasok.efrir@oek.antsz.hu email
címre.
Kattints az egészségért
Veszélyes
oltatlannak maradni
Kanizsa 2009. május 7. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Fogjon kicsit vissza a tempójából és beszélgessen
többet az ismerőseivel, a
szomszédaival. Mindenkinek jól esik, ha
érdeklődnek a mindennapjai iránt, főleg
akkor, ha segíteni is tudnak valamit.
Változtasson valamennyit a szokásán. Ha
kissé jobban odafigyel a munkájára, nem
kell attól tartania, hogy elhibáz valamit. A
helyrehozása nemcsak plusz energiát igényel,
hanem plusz költségeket is.
Számíthat rá, hogy a Hold felfokozza az
aktivitását. Kezdeményezőkészségével
másokat is könnyen munkába lendít. Lelket
önt azokba is, akik önbizalomhiányban
szenvednek.
Jól alakulnak a napjai, ha nem figyel arra,
mit pletykálnak önről a közeli ismerősei.
Ne bosszankodjon, inkább újítsa fel a
ruhatárát, és igyekezzen a középpontba
kerülni a legközelebbi összejövetelen.
Nem bírja mostanában a kötöttségeket, mert
úgy érzi, kárba veszik az energiája. Asportoláshoz
nincs kedve, legszívesebben csak száguldozna
egy autóval. Fogja vissza a szeszélyeit
és tanuljon meg jobban alkalmazkodni.
Egyre gyakrabban fordul elő mostanában,
hogy anyagi segítséget kérnek öntől. Mielőtt
pénzt ad kölcsön, gondolja át alaposan.
Lehet, hogy jobban jár, ha csak tanácsot
ad, és a helyes útra téríti az illetőt.
Továbbra sem telnek unalmasan a napjai.
Valami mindig felvillanyozza, de nincs
kitartása a továbblépéshez. A Hold és a
Vénusz hatására ismét megnyerő és vonzó
lehet mások számára.
Úgy érzi, a környezetéből valaki mindig
belekontárkodik az életébe. Ezt csak akkor
tudják továbbra is megtenni, ha ön
gyenge, és megengedi. Válogassa meg
jobban a barátait.
Használja értelmesebb dolgokra a szabadidejét,
mint eddig. Ha nem bírja a tétlenséget,
nem kell okvetlenül dolgoznia.
Pihenjen egy kicsit, és járjon kellemes
társaságba.
Be kell látnia, hogy nem tudja megváltoztatni
a családja gondolkodásmódját. Fogadja
el őket olyannak, amilyenek. Kikapcsolódásként
mozduljon ki otthonról, és
nyitottabban közelítsen az ismerőseihez.
A bolygók állásának köszönhetően a szokatlan
és az izgalmas dolgokat keresi, kicsit háttérbe
szorítja a feladatait. Ne korlátozza magát,
engedjen az ösztöneinek, és hamarosan
minden visszakerül a régi kerékvágásba.
Lazábban fogjon a munkájához. Ne úgy
tegye, mintha állandóan versenyben lenne.
Pihenjen egy kicsit, így a környezetében
adódó nézeteltéréseket könnyen elintézheti.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Légy a holdon 3D
animációs film (SZ) (KN) (3D szemüveggel
14.00, 16.00 16.00
Elrabolva
akciófilm (f) (16)
19.30 19.30
Szíven szúrt ország
magyar film a Czoma-gyilkosságról (12) 17.45 17.45
2009.május 7. - május 13.
A mozijeggyel 10% kedvezmény
a Vogue és az Amadeus kávézókban!
PREMIER
PREMIER
Adója 1%-ával
segítse
a Mozgássérült
Sportegyesület
rehabilitációját.
Nagykanizsai
Mozgássérültek Hamburger
SE
8800 Nagykanizsa, Teleki 5/a.
Adószám:
19488006-1-20
Telefon: 06/30/30-261-5483,
12 óra után
Segítünk az adóbevallása
elkészítésében!
VEGYES
Tüzifa, parketta
teherautónként
szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól
ELADÓ
Tel.: 30/385-9575
BÉRLET
SZOLGÁLTATÁS
Kanizsa 14 – Apró 2009. május 7.
INGATLAN
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában karbantartott
78 m2-es családi házrész pincével,
padlással, 1185 m2 udvarral eladó.
Érd.: 93/323-737, 20/398-1455 (6312K)
Csengery úton 59 m2-es, két szobás
(előszoba, fürdő, spájz, pince, padlás,
kert) részben felújított udvari lakás eladó.
Érd.: 30/227-3294
Belvárosban három szobás, nappalis
családi ház két fürdővel, nagy, aknás garázzsal,
rendezett, szép, kicsi udvarral eladó
vagy elcserélhető palini családi házra
értékegyeztetéssel. Tel.: 93/315-861,
30/851-7255 (6389K)
Nagykanizsa belvárosában (Hunyadi
úton) közel 700 négyzetméteres terület eladó!
Irányár: 18 millió Ft. Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072
Nk-án a belvárosban 3 szobás, III.
emeleti, egyedi fűtéses lakás eladó, vagy
belvárosi kisebbre cserélhető. Érd.:
30/9590-413, 93/321-926 (7031K)
Gyékényesen az „A” szektorban, közvetlenül
a vízparton kétszintes (40 m2
szintenként) nyaraló eladó. (Víz, szennyvíz,
villany, kábeltévé.) Érd.: 30/227-3294
Nk-án, Ifjúság u. 29. alatti kétszobás,
étkezőfülkés, 70 m2-es családi ház eladó,
707 m2-es telekkel. Irányár: 12,9 millió Ft.
Érd.: 93/313-925, 20/357-7027 (7038K)
Elcserélném nagykanizsai, 1 és 1/2
szobás, 44 m2-es, komfortos, egyedi fűtéses
önkormányzati lakásomat egy szobás,
egyedi gázas önkormányzatira. Érd.:
30/958-7390 (7042)
Eladó Kiskanizsán közművesített telken
30 m2-es, felújításra szoruló szoba,
konyha, spájzos kis ház. Cserélhető is: 2.
emeletig, egyedi fűtéses, 2 szobás, erkélyes
lakásra értékegyeztetéssel. Irányár:
4,8 millió Ft. Érd.: 20/388-4056 (7043K)
Nk-án a Csónakázó-tótól 200 méterre
panorámás telken félkész ház eladó. Érd.:
30/974-1801, 30/506-1082 (7044K)
Nk belvárosában, új építésű, liftes társasházban
nappali + 2 fél szobás, nagy erkélyes
lakás azonnali költözéssel eladó.
Irányár: 11.819.835 Ft. Szocpol még felvehető!
Érd.: 06/30/444-9073. Hivatkozási
szám: 2009/DU/6.
Nk belvárosában, új építésű, liftes társasházban
nappali + 2 fél szobás, nagy erkélyes
lakás azonnali költözéssel eladó.
Irányár: 13.120.097 Ft. Szocpol még felvehető!
Érd.: 06/30/444-9073. Hivatkozási
szám: 2009/DU/7.
Nk - Palinban 20 éves (6 éve teljesen felújított:
villamosság, gépészet, nyílászárók,
1,5 éve homlokzata teljes egészében szigetelve)
családi ház eladó. A beépített tömör fa,
cseresznyeszínű konyhabútor a lakás részét
képezi a beépített gépekkel együtt. Egyéb
extrák: vízlágyító rendszer, csendes riasztás,
automata bejárati ajtó, 2 db garázs, klíma. A
lakás 2 különálló részre osztható: 106 + 70
m2. Irányár: 23.900.000 Ft. Érd.: 06/30/444-
9073. Hivatkozási szám: 2009/DU/15.
Nk-án 2 szobás, egyedi fűtéses,
klimás, jó állapotú lakás, csendes helyen
eladó. Irányár: 6.500.000 Ft. Érd.:
06/30/444-9073. Hivatkozási szám:
2009/DU/133.
Nk-án az É-i városrészben 1+2 fél szobás,
2. emeleti, központi fűtéses, felújított
(panelprogramos) lakás eladó. Irányár:
6.700.000 Ft. Érd.: 06/30/444-9073. Hivatkozási
szám: 2009/DU/67.
Nk-án 4 szobás, egyedi fütéses, 2 erkélyes,
jó állapotú sorházi lakás eladó. A lakáshoz
pince és garázs tartozik. Irányár:
17.500.000 Ft. Érd.: 06/30/444-9073. Hivatkozási
szám: 2009/DU/111.
Nk-án 1998-ben épült társasházban 74
m2 alapterületű, amerikai konyhás lakás eladó.
(Külön WC, amerikai konyhás nappali
és 2 szoba, szobák parkettásak, többi járólap,
zárt udvar tartozik a lakáshoz, parkolóval,
és egy közös tárolóhelyiség, francia
kilépő). Irányár: 13.500.000 Ft. Érd.:
06/30/444-9073. Hivatkozási szám:
2009/DU/77.
Nk-án 2 szobás, központi fűtéses lakás
eladó vagy elcserélendő egyedi fűtésű lakásra
értékegyeztetéssel. Irányár:
5.200.000 Ft. Érd.: 06/30/444-9073. Hivatkozási
szám: 2009/DU/106.
Nk-án belvárosi, 4 szobás, egyedi fűtéses,
liftes, első emeleti lakás (villanyvezeték
felújítva) eladó. Irányár: 13.500.000
Ft. Érd.: 06/30/444-9073. Hivatkozási
szám: 2009/DU/88.
Nk-án eladó 1600 m2-en épült 3 szobás
családi ház, amelyhez garázs is tartozik.
Irányár: 13.200.000 Ft. Érd.: 06/30/444-
9073. Hivatkozási szám: 2009/DU/155.
Belvárosi, kétszobás, berendezett lakás
irodának, lakásnak, kaucióval kiadó. Érd.:
30/369-5352 (7039K)
Vadászgörény kölykök eladók. Ár:
6000 Ft /db. Érd.: 18-21 óra között a
30/451-9551 számon. (7043K)
Készpénzért vásárolok régebbi lakberendezési
tárgyakat: porcelán, festmény,
egyéb dísztárgyakat. Érd.: 30/332-8422
(7044K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
pótvizsgára, felvételire felkészítést,
valamint szakdolgozatok, egyéb anyagok
gépelését vállalom. Tel.: 30/968-8184
(6288K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül is
igénybevehető) Teljes testre, 30 perces
lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek! Elérni és bejelentkezni
a 30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Állás
kőműves szakirányú 90.000 Ft
mélyépítő művezető szakirányú 180.000 Ft
kérdezőbiztos humán végzettség megegyezés szerint
villanyszerelő szakirányú 90.000 – 115.000 Ft
könyvelő szakirányú 140.000 Ft
befektetési, pénzügyi tanácsadó szakirányú 100.000 Ft
kertész technikus szakirányú 90.000 Ft
erősáramú villamosmérnök szakirányú 300.000 Ft
üzletkötő érettségi 88.000 Ft
recepciós német nyelvismerettel 110.000 Ft
pincér szakirányú 90.000 – 100.000 Ft
szakács szakirányú 88.000 – 120.000 Ft
elektronikai fejlesztő mérnök szakirányú megegyezés szerint
étterem vezető szakirányú 140.000 Ft
telefonos operátor középiskola 75.000 – 90.000 Ft
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS
a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy
a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Kanizsa 2009. május 7. – Sport 15
SMAFC – Kanizsa KK DKGEAST
79-63 (14-13, 24-18, 19-
17, 22-15). Kanizsa KK DKGEAST:
Kasza 7, Vertetics 10/3,
Beck 13/9, Koma 17, Filipovics 12.
Csere: Mihalics, Zsámár 4, Becze.
Edző: Kovács Nándor. A fináléba
került: Soproni MAFC (153 – 152).
Aki úgy gondolta, lefutott már a
soproni férfi NB I B-s kosárlabda
elődöntő, nagyot csalódhatott, bár
a tizenöt pontos kanizsai előny első
ízlelgetésre tényleg nem hatott
rosszul. Csakhogy azt is látni kell,
ez a visszavágó már a Cserháticsarnokban
elkezdődött 63-40-es
hazai vezetésnél, amiből aztán a
végére 89-74-es eredmény lett…
Beszédes tények, ráadásul az akkori
meccsen 18 pontot jegyző Sági
nélkül érkeztek a visszavágóra a
zalaiak, akik már sejthették, nehéz
összecsapás vár rájuk. Az első negyed
még szoros volt, támadásban
mindkét csapat sokat hibázott, ám
a második negyed közepétől egykét
jól irányzott triplával már a
vendéglátók vezettek, s szereztek
hétpontos előnyt a szünetre.
Fordulás után inkább a hazaiak
akarata érvényesült, s habár a védekezéssel
túl sok probléma nem
volt, támadásban továbbra is gyengélkedtek
a vendégek. Az utolsó
tíz percben néhány téves játékvezetői
ítélet is borzolta a látogatók
idegeit, akik sok dobást hibáztak,
így a soproniak a 38. percre már
21 pontos előnyre tettek szert (75-
54). Bár a végjátékban minden tőlük
telhetőt megtettek Vertetics
Ádámék, mégsem sikerült 16 pont
alá csökkenteni a különbséget, így
pedig összesítésben egy ponttal a
SMAFC jutott a döntőbe.
AKKK DKG-EAST legközelebb
május 9-én szombaton 19 órakor a
Cserháti csarnokban a Veszprémmel
játszik a harmadik helyért. Ismét jöjjünk
elő azonban a tényekkel: még
ez a párharc is a klub történetének
legnagyobb sikerét hozhatja…
Kovács Nándor: – Rosszul támadtunk,
és nem tudtuk elviselni a
nagy nyomást.
Polgár László
A soproniak megcselekedték
A Délzalai Vízmű SE úszói az
elmúlt hetekben számos „kiküldetésen”
vettek részt, vagyis más
városokban rendezett versenyeken
léptek a rajtkőre, s nem cáfolták
meg a klub színvonalas
utánpótlás-nevelő munkáját. A
régiós bajnokság második fordulójában
Szombathelyen Abay Nemes
Anna (1996) három aranyat
szerzett (200 m gyors, 200 m
mell, 200 m vegyes), de a 2001-
es születésű Tóth Benett is ugyanennyi
elsőséget gyűjtött (50 m
gyors, 50 m hát, 50 m gyors).
Zámodics Márk (1997) kétszer
állhatott a dobogó legfelső fokára
(200 m gyors, 200 m vegyes),
míg Ács Gergő (1995) 200 m
mellen csapott korosztályán belül
elsőként a célba.
Mariborban aztán rangos nemzetközi
viadalon indulhattak a kanizsaiak,
ahol a házigazdákon és a
magyarokon kívül horvátok és
osztrákok is indultak. Legeredményesebb
a vízműs úszók közül
Hederics Hanna (2000) lett, aki
valamennyi versenyszámában (7)
„tarolt”, de legalább egyszer Abay
Nemes Anna, Ács Gergő, Karancz
Aliz (1993), Németh Renáta
(1993), Szabadics Adrienn (1995),
valamint Trajer Márk (1995) is
felállhattak a dobogó legfelső fokára.
A váltó versenyszámok, mint
hab a tortán szerepeltek a programban,
hiszen korosztályonként
szintén számos érmet hozhattak
haza a dél-zalaiak. A pontversenyszámítás
alapján Abay Nemes Anna,
Hederics Hanna és Karancz
Aliz különdíjat kaptak.
Földrajzilag már közelebb, Zalaegerszegen
szintén nemzetközi
megmérettetésre szólt a meghívás,
a XIV. Europ Tec Zalavíz elnevezésű
versenyre, melyen csehek,
horvátok, szlovénok is a vízbe
mártóztak. Abay Nemes Anna végül
különdíjas lett azok után, hogy
két versenyszámban is diadalmaskodott,
mellette Metzger Dániel
(1997) szintén két aranyat nyert.
Tihanyi László (1994) és a fiú
4x100 m gyors váltó (Tihanyi,
Draskovics, Trajer, Metzger) pedig
egy-egy elsőséget könyvelhetett el.
P.L.
Nemzetközi első helyek
BWT-Kanizsa Vízilabda SE –
Restart-Ceglédi VSE 10-12 (4-3, 2 -
3, 3-5, 1-1). BWT- Kanizsa VSE:
Kiss Cs. - Virt, Persely 3, Karácsony,
Kaszper G. 1, Ujházi, Markó
3. Csere: Laky 1, Gulyás 1, Szabó
G. 1, Cserdi. Játékos-edző: Szabó
Gábor.
Ha már felsőházi rájátszás,
azért az ember csak-csak reménykedik,
hátha lehet valami keresnivalója
a helyi együttesnek, s a
ceglédiek ellen nem is tűnt lehetetlen
vállalkozásnak a győzelem
megszerzése. Nem is indult roszszul
a találkozó, hiszen az első
negyedben megvolt a vezetés,
amit aztán nem követett hasonlóan
jó folytatás, hiszen a vendégek
átvették a játék irányítását, s hiába
volt a góllövésben Persely Tamás
és Markó Tamás igyekezete,
a látogatók végül elvitték a győztesnek
járó pontokat.
Folytatás – ismét hazai medencében
– május 9-én a Tipo VSC ellen,
s ugyan a legvérmesebb reményekkel
már nem lehet számolni, a
klub háza táján a dobogós helyezés(
ek)be vetett hitet még nem adták
fel. Jelenleg az ötödik pozícióban
várják nyolc együttes közül a
folytatás.
Szabó Gábor: – Van még esélyünk
a jobb helyezésekre, a továbbiakban
azért játszunk.
Görcsössé váltak
A Szentlőrinci SE egyértelműen
az NTE 1866 NB III labdarúgócsapatának
mumusává nőtte ki
magát, hiszen a Dráva csoport 24.
fordulójában 5-2-re nyert a kanizsaiak
ellen hazai pályán. Pedig
Ujvári Máté találatával még vezetett
a kék-piros alakulat a listavezető
ellen, amit viszont a többet
(és mint kiderült, eredményesebben)
támadó vendéglátók gyorsan
kiegyenlítettek. 3-1-ről még Cs.
Horváth Gábor találatával visszajött
a vendégcsapat, aztán viszont
még kétszer eredményesek voltak
Cs. Horváth kapufája és Rácz Szabolcs
óriási helyzete mellett. A
dél-zalai együttes a táblázat ötödik
helyét foglalja el továbbra is (40
pont), bár az jelzésértékű, hogy az
őket kétszer is legyőző Paksi FC II
második a táblázaton – az NTE
előtt hét egységgel...
Visnovics László, az NTE vezetőedzője:
– A bajnokesélyes otthonában
nem tudtuk az általam elvárt
játékot nyújtani. Arra jól szolgált
a találkozó, hogy megmutatta
hiányosságainkat, emellett azt is,
hogy miben kell még fejlődnünk,
ha olyan szinten akarunk játszani,
mint a Szentlőrinc. Igaz, az ilyen
mérkőzéseknek van értelme, s a
továbbiak csak rajtunk múlnak.
P.L.
Jobb a Szentlőrinc
􀂊 Hengereltek idegenben. A
női másodosztályú kosárlabda bajnokság
rájátszásának első két körében
a Nyugati csoport harmadik
helyéről rajtoló Kanizsai Vadmacskák
SE egy-egy győzelmet és
vereséget jegyzett, s így érkezett
el a Kecskeméti KC elleni idegenbeli
találkozóig. A bajai egy pontos
vesztes meccs (90-91) után egy
hónapra eltiltott Farkas József helyett
beugróként ismét Gábor Erzsébet
szakmai vezető ült le, pontosabban
húzódhatott eggyel balra
a kispadon, s a bács-kiskuniak ellen
jól sikerült a mérkőzése, hiszen
együttese 85-56-ra győzött.
Szinte egymaga Varga Zsófia elintézte
a vendéglátókat, hiszen 49
pontig jutott, mindössze vele kapcsolatban
azt nem tudjuk még
pontosan, hogy az érte sorban álló
neves csapatok listája motiválta,
vagy ez már örömkosárlabda volt
részéről amiatt, hogy már tudott,
hová is fog igazolni...
􀂊 Körvonalazódik: Gozdán
mindenképp megy… Tulajdonképpen
a kanizsai lábtoll-labdázóknál
csak az a kérdés a legutóbbi
válogatók után, hogy a másodvirágzását
élő Gozdán Ágota milyen
számban indulhat a júniusban
megrendezésre kerülő VI. Lábtolllabda
világbajnokságon. Újszászon
ugyanis női egyéniben az első
helyen végzett, amivel megerősítette
vezető pozícióját összesítésben.
További lehetőségei emellett
női párosban (Végh Dórával az oldalán)
és vegyes párosban (Hartai
Attilával) vannak. Vele ellentétben
viszont a Zemplén SE másik kiválósága
Hartai Attila még a vegyes
párossal szerezhet indulási kvótát a
Világbajnokságra.
Kanizsa 16 – Kultúra 2009. május 7.
Strém Kálmán (1934-2005)
zeneszociológus-hangversenyrendező
Nagykanizsán született
és Budapesten nevelkedett. 75.
születési évfordulója tiszteletére
szervezett programokról tartott
sajtótájékoztatót a Kanizsai
Klasszikusok Közhasznú Egyesület
vezetősége, és Gerő Katalin,
a Haydn Társaság és a Zeneakadémia
Baráti Kör elnöke a Halis
István Városi Könyvtárban.
A Kanizsai Klasszikusok Kulturális
Egyesület, mint Strém Kálmán
zeneszociológus-hangversenyrendező
emlékének megőrzését vállaló-
és végző szervezet, 2007. óta
minden évben hangversennyel tiszteleg
a 20. századi magyar zenei
élet kiemelkedő személyiségének
emléke előtt. Idén, a május 29-ei,
75. születési évforduló tiszteletére
az egyesület Budapesten, a Zeneakadémia
nagytermében tartja a
hangversenyt, amelyre ezúttal
Nagykanizsáról és más vidéki városokból
is külön-busszal visz közönséget,
ugyanakkor hívja más vidéki
zeneiskolák növendékeit is.
Ez az elképzelés a főhajtáson túl
egybevág Strém Kálmán egész
életében követett koncepciózus tevékenységével,
azzal, hogy a vidék
zenei léte nem szorítható háttérbe.
Ajövő közönségének és műértő
hallgatóságának táborát a magyar
vidékről éppúgy ki kell nevelni,
mint ahogy ezt a fővárosban teszik.
Éppen ezért az egyesület erre
a koncertre nem kíván térítési díjat
felszámítani, egyben reméli, hogy
a tehetősebb koncertlátogató közönség
adományaiból a költségeket
fedezni tudja majd.
A koncert programjának kialakítása
során Strém Kálmán munkásságának
alapelveit tartották szem
előtt: az általa éveken át szervezett,
és szponzorált „Ígéret” sorozathoz
híven, amelyben fiatal, pályakezdő,
kiemelkedő adottságú muzsikusokat
mutatott be, az emlékkoncertre
is még kevéssé ismert, de „Ígéretes”
tehetségeket kértek fel szereplésre.
Így Kovács Ágnes szopránénekest
Füzi Nóra zongorakíséretével
és az Accord Quartet-et.
A Párizsban élő kilencvenhárom
éves Rév Lívia világhírű zongoraművész,
aki negyvenhat év távollét
után Strém Kálmán tevékenysége
révén robbant be a magyar
zenei köztudatba, ezen a koncerten
mond búcsút a Zeneakadémia közönségének.
A rendező egyesület a Klasszikus
és Jazz Kiadóval közösen ezen
a koncerten mutatja be a Gramofon
Könyvek sorozat következő kötetét,
amely Strém Kálmán életéről
és munkásságáról szól. A könyvben
mintegy hetvenöt pályatárs
emlékezik a nagy hangversenyrendezőre.
Másnap, május 29-én délután
17 órakor a Medgyaszay Ház
előcsarnokában avatja fel az egyesület
Strém Kálmán mellszobrát,
Gerő Katalin alkotását. Az avatóbeszédet
Feledy Balázs művészeti
író tartja, melyet követően a helyi
Strém Kálmán Ifjúsági vonószenekar
ad egy rövid koncertet.
B.E.
Emlékest, emlékkönyv és szoboravató
Egyenesen New Yorkból érkezett
a Móricz Zsigmond Művelődési
Ház színpadára a
GILFEMA együttes. A zenekar
dobosa a jazz kedvelői körében
népszerű Németh Ferenc egyébiránt
zalai születésű.
A Liszt Ferenc Zeneakadémia
elvégzése után tanulmányait a
Berklee College of Music-on folytatta.
Tanulmányai végeztével egyre
mélyebben beépült New York
jazzéletébe. Hamarosan olyan világsztárokkal
lépett színpadra,
mint Herbie Hancock és John Patitucci.
Csütörtökön Lionel Louke
gitáros, énekes és Massimo Biolcati
bőgős társaságában adott
nagysikerű koncertet. Németh Ferencet
a trió múltjáról, jelenéről,
jövőjéről kérdeztünk.
– Bostonban találkoztunk idestova
tíz éve. A Berklee-re jártunk valamennyien,
majd Los Angelesbe
kerültünk. Akkor egy nagyobb zenekarban
már együtt játszottunk, elkezdtünk
saját kompozíciókat írni.
Talán azért is sikerült egyedi hangzásvilágot
teremtenünk, mert mindhárman
egymástól távol eső zenei
kultúrából érkeztünk. Lionel Nyugat-
Afrika ritmus és dallamvilágát
hozta, Massimo félig olasz, félig
svéd, tehát önmagában is színes
egyéniség. Így aztán az eltérő zenei
világaink a jazzben, azon belül is az
improvizációkban ötvöződnek. Zenénken
persze az elmondottakon kívül
a klasszikusok hatása is tetten
érhető. Talán nem túlzok, ha azt
mondom, saját zenénk, stílusunk
van. Ezzel a zenével nagyon sok
koncertet adunk szerte a világban.
Most is egy koncertsorozat részeként
lépünk fel Nagykanizsán. Így
jutottunk el a jelenbe. Természetesen
a jövőben is zenélni szeretnénk.
Ezen belül koncertezni, lemezeket
készíteni, hiszen ez az életünk.
– Eljutottunk a lemezig, amely
ha jól tudom ebben a felállásban az
idén jelent meg. Tekintsük a mai
estét egy lemezbemutató koncertnek?
– A mai zenei anyag a 2005-ben
megjelent GILFEMA lemez folytatása.
A +2 címet nemcsak azért viseli,
mert a második lemezünkről
van szó. Ezen a korongon két vendégfúvós
is szerepel, akiknek hiányát
ma este Bacsó Kristóf volt hivatott
enyhíteni. Ez a zenei anyag
az elmúlt években bekövetkezett
zenei fejlődésünket, tágabb hangzásvilágunkat
tükrözi.
– Bacsó Kristóf szaxofonos a
meglepetés bónusz ma estére a zenekartól?
– ő nagyon régi barátom már. A
Berklee növendéke volt szintén, de
ezen kívül sok minden összeköt
minket. Ha itthon vagyok, kölcsönösen
játszunk egymás zenekarában.
A nemrégiben megjelent lemezén
is közreműködtem.
Czene Csaba
Teltházas Jazz Klub a Móriczban
Május 10-én 19 órakor, immár
hetedik alkalommal rendezi
meg az Eraklin Táncklub a
Tánc Világnapjának városi
megünneplését. Az eseménynek
a Hevesi Sándor Művelődési
Központ ad otthont.
A Táncművészet világnapja –
április 29. – Jean-Georges
Noverre francia balett-koreográfus
születésnapja, aki a klasszikus
balett modern kori megreformálásának
atyja volt. Ezen a napon a
világ számos pontján szerveznek
táncesteket, hazánkban néhány
éve ünnepeljük a világnapot. Városunkban
az Eraklin Táncklub teremtette
meg az ünneplés hagyományát.
Az esten fellép az összes kanizsai
tánccsoport, melyekről a szervezőknek
tudomásuk van. A társastánctól
a modern táncig, a balettől
a hastáncig minden műfaj
szerepet kap. A közel két órás rendezvényen
huszonegy produkció
mutatkozik be, a legkisebbektől a
legnagyobbakig minden korosztály
képviselteti magát.
A házigazda Eraklin Tácklub
célja a rendezvénnyel, hogy közösen,
a város kulturális színvonalához
méltó módon ünnepeljék meg
a Tánc Világnapját, minden csoportnak
lehetőséget adjanak a bemutatkozásra,
s népszerűsítsék a
legkülönfélébb stílusú táncokat.
S.E.
A Tánc
Világnapja
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
2009. 05.11-én 16 órakor
C, D, C+E
05.12-én 16 órakor
hétközi
05.15-én 16 órakor
hétvégi előadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
XXI. évfolyam 19. szám
2009. LOKÁLPATRIÓTA HETILAP május 14. Kanizsa
Összefogva más tánccsoportokkal, az Eraklin Táncklub hetedik alkalommal rendezte meg a Tánc Világnapja
városi rendezvényét. A HSMK színháztermében a társastánctól a modern táncig, a balettől a
hastáncig 22 csoport mintegy 300 táncosa kápráztatta el mozgásával a közönséget.
Kellemes hétvége tánccal
Kanizsa – EP-2 kampány 2009. május 14.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A kórház Csecsemő- és Gyermekosztályán
végzett ÁNTSZ
vizsgálat kapcsán tartott sajtótájékoztatót
Prof. Dr. Bátorfi József,
a Kanizsai Dorottya Kórház
főigazgatója, valamint bemutatta
a kórház új vezetését, igazgatótanácsának
tagjait.
Az ÁNTSZ olyan hiányosságokat
tárt fel, amelyek könnyen orvosolhatók,
hangsúlyozta a főigazgató.
Az osztály működése ugyanolyan
körülmények között és eredményességgel
zajlik most is, mint egy vagy
két évvel ezelőtt. A feltárt hiányosságok
alapján kidolgoztak egy intézkedési
tervet. Ez az új vezetés, és
a kórház dolgozói mindent elkövetnek
annak érdekében, hogy a betegellátás
zavartalan maradjon ebben a
nehéz gazdasági és politikai környezetben.
Az ÁNTSZ minden évben
és minden osztályon végez komplex
ellenőrzéseket, s azok a javaslatok,
amelyeket most megfogalmaztak,
teljesíthetők. Például a négy gyermek
szubintenzív ágyat évek óta
nem használja a kórház, mert nincsenek
meg a tárgyi és személyi feltételek
hozzá, a Csecsemő és Gyermekosztály
aktív ágyak száma pedig
nem változott, harminc maradt.
A rövid bevezető után Prof. Dr.
Bátorfi József bemutatta a kórház
új vezetőit, akik közül még néhányan
ideiglenesen töltik be a vezető
szerepet. Amegbízott orvosigazgató
Dr. Gőgös Péter, Szlávecz
Lászlóné megbízott gazdasági vezető,
Péter Zsuzsanna ápolási igazgató,
Péter Gyuláné humánpolitikai
szervező. A jogtanácsosi feladatokat
Dr. Wágner György látja
el, Németh Rita stratégiai referens
pedig az országos és uniós pályázatokat
figyeli és koordinálja.
B.E.
Könnyen
orvosolható
hiányosságok
Sajtóközlemény
Az elmúlt hét péntek délutánján
Marton István polgármester saját
használatú autójának oldalába belehajtott
– a Polgármesteri Hivatal
előtti sövény mögül – egy biciklis
fiatal, aki a polgármester kérdésére
azt válaszolta, hogy jól van.
Zakó László, a Jobbik helyi elnöke
sajtótájékoztatót tartott,
melynek fő témái között a szervezet
új irodahelyiségének birtokbavétele,
az EP képviselő választás
aktuális kampánykérdései
és a múlt heti közgyűlésben
történt megalázó, sértő és igaztalan
vádakra történő reagálás
szerepeltek.
Zakó László elsőként arról szólt,
hogy a szervezet életében fontos
szerepet kap a napokban birtokba
vett Rozgonyi utca 1. szám alatt
lévő iroda. Az EP választásokkal
kapcsolatban kifejtette: az eredmény
a belpolitikai erőviszonyok
mérőszáma lesz. Pártja esélyeit jónak
látja, hiszen az időközi választásokon
mindenhol hét százalék
felett teljesítettek. Az érdeklődők
és a belépők száma napról napra
növekszik, s kopogtatócédulagyűjtés
terén is jól szerepeltek. Az
emberek több, mint kétszázezer
ajánlószelvényt adtak le az általuk
meghirdetett helyekre.
Akampány tapasztalatai kapcsán
kitért a jelenlegi parlamenti pártok
és a Jobbik viszonyára, valamint arra,
hogy miért nem pusztán politikai
ellenfelet, hanem egyenesen ellenséget
látnak bennük.
Ezt követően az utóbbi közgyűlésen
történt, Horváth István a
Fideszből kilépett független képviselő
ellen indított sértő, hazug
szdsz-es vádakról beszélt. Azt is
elmondta, Horváth valóban részt
vett a párt helyi szervezetének
alakuló ülésén, de nem lépett be
soraik közé. A két szdsz-s képviselő
ízlésének ugyanis nem felelt
meg Horváth István, Radnóti-díjas
versmondó. Úgy gondolták, alpolgármesterré
választása után
beemelték volna a Jobbikot a városvezetésébe.
Március 15-én egy
Petőfi Sándor vers elszavalása úgy
tűnik elég ahhoz, hogy Jobbik-os
városvezetést emlegessenek.
Végezetül két rendezvényről
adott tájékoztatást Zakó László, elmondta,
hogy május 23-án Vona
Gábor tart előadást a Honvéd Kaszinóban,
majd június 5-én ifj. Hegedűs
Lóránt református lelkész
beszél a Nagy-Magyarország emlékműnél.
Június 7-én újra a szavazóurnák
elé járulunk dönteni. Az EP
kampányról szóló sajtótájékoztatóján
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő kiemelte, miről
is szól ez a választás.
– Látszólag csak arról, hogy kiket
küldjünk az Európai Parlamentbe,
a valóságban azonban
többről is szavazunk. Az emberek
érzik, hogy ez a választás sokkal
többről szól egy egyszerű EU-s választásnál.
A június 7-i választáson
az emberek elmondhatják,
hogy elég a brutális megszorításokból,
elég abból, hogy a kormány
saját alkalmatlanságát az
emberekkel, elsősorban az idősekkel
és a családokkal kívánja megfizettetni.
Ez a választás tehát egyfajta
kritika lesz a jelenlegi – 7 éve
regnáló – kormányzó pártok tevékenységéről
– folytatta Cseresnyés
Péter. – Most megmutathatja mindenki,
mennyire elégedetlen ennek
a társaságnak a hét évével. Azzal,
ahogy éllovasból sereghajtót csináltak
országunkból. Azzal, hogy a
biztonság érzése – közbiztonság
tekintetében – jelentősen csökkent
az emberek körében. Azzal, hogy
szinte minden, ami mozdítható volt
az állami vagyon megmaradt részéből,
ebek harmincadjára jutott.
Azzal, hogy egyetlen szavukat nem
lehet elhinni sem országos, sem
helyi szinten, hisz hazugságokkal
kerültek hatalomra, hazugságokkal
traktálták és traktálják az országot,
mint ezt volt miniszterelnökük
bevallotta. (Hazudtak éjjel,
nappal). Mint azt már bejelentettük,
aláírásokat gyűjtünk a közbiztonság
erősítése okán benyújtott
törvényjavaslat támogatása érdekében.
Ez a támogató aláírás egyben
a változás szükségességét is
erősíti, valamint szól a Bajnaiklónkormány
megszorító intézkedése
ellen is. Elég volt ebből a kurzusból.
Mindenkit arra kérünk,
akinek elege van a hét éve tartó
kalandorpolitikából, aláírásával
támogassa a változást és menjen el
szavazni a Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeire
június 7-én.
Bencsik András, a Magyar
Demokrata főszerkesztője május
19-én, kedden 17.30-kor fórumot
tart a Honvéd Kaszinó
tükörtermében.
A majálison, majd a nagyvásárban
is ott voltak segítőink, és arról
számoltak be, hogy még össze se
állították az asztalt, már köréjük
gyűltek azok az emberek, akik
tisztában vannak azzal, a közbiztonságnál,
a három csapásnál
sokkal többről van szó a támogató
aláírás megadásakor. Világosan
látják, június 7-én egyértelmű
üzenetet küldhetnek a kormánynak:
elég volt, nem lehet mindent
lenyomni a torkunkon.
Örömmel fogadták Orbán Viktornak
a városligeti kampánnyitón
mondott szavait a különféle álruhákat
öltő szocialista kalandorokról,
és abban is egyet értettek vele:
nincs lefutott meccs, lefutott választás.
Nem szabad elbízni magunkat,
valamennyi változást akaró
embernek ott a helye június 7-
én a szavazóhelyiségben-tette még
hozzá Cseresnyés Péter, a Fidesz
helyi elnöke.
A Honvéd Kaszinó Tükörtermében
tartott előadást Vukics
Ferenc egyetemi tanár, a Magyarok
Szövetségének országos
elindítója, szellemi megteremtője.
A megjelenteket a házigazdák
nevében Ladányi Istvánné köszöntötte.
A Himnusz eléneklé-
Jobbik:
Indul az EP kampány
Fidesz:
Kritika lesz a jelenlegi
kormányról Fidesz:
Egy ország mondja:
Elég!
MSZ:
Magyarok vására
Nagykanizsán?
se után rövid kulturális műsor
következett, melynek közreműködői
Horváth István Radnótidíjas
versmondó, Németh Ferenc
zenetanár és növendékei
voltak. Ezt követően Kiss László
ismertette a helyi szervezet
helyzetét, célkitűzéseit. A Magyarok
Szövetségének huszonegy
programpontját Horváth
István Radnóti-díjas versmondó
olvasta fel.
Vukics Ferenc beszédét az ország
helyzetének elemzésével
kezdte. Előadása elején kiemelte,
hogy a jelenlegi állapotot a hazugság,
a becsapás, a törvénytelenség,
a jogtalanság, az árulás és
bűncselekmények sorozata jellemzi.
Az un. rendszerváltás óta
sokkal többet dolgozunk, ennek
ellenére sokkal rosszabbul élünk.
Ami azt jelenti, hogy egy diktatúrában
jobban éltünk, mint a mai
demokráciában. Romlott az oktatás,
az egészségügy színvonala és
a közbiztonság. Ugyanakkor
többszörösére nőtt az államadóság,
kevesebb lakás épül, kevesebben
házasodnak, így kevesebb
magyar gyermek születik. A politika
és a politikusok szerepe erősen
megkérdőjelezhető. Országértékelő
beszédet nem a vezetőknek
kell tartani, többmilliós öltönyben,
hanem a lakosságnak.
Húsz éven keresztül visszaválasztottuk
azokat a politikusokat a
parlamentbe, akik az elmaradt
rendszerváltásért felelősek. Éppen
ezért nekünk nem politikusokban,
pártokban, hanem nemzetben
és családban kell gondolkoznunk
– hangoztatta az előadó.
Ugyanis ezek a szerveződések képesek
önmagukat megvédeni, működtetni
fenn tartani. Megtalálják
a dologtalan embert, a gazembert,
az árulót és észreveszik, ha valaki
ellenük van.
A későéjszakába nyúló rendezvényen
történelmi áttekintést
kaphattak a hallgatók 1920-tól
napjainkig. Szó esett a jelenleg is
érvényben lévő alkotmány és a
választójogi törvény fonákságairól,
a magyar ipar és mezőgazdaság
szándékos tönkretételéről.
Kuriózumként kitérve a parlamenti
pártok két évtized alatt
megtörtént pálfordulásaira. Az
est folyamán a kaszinó emeleti
különtermében magyar termelők
termékeiből kóstolóval egybekötött
bemutató volt. Többek között
azokkal az élelmiszeripari termékekkel
találkozhattak az érdeklődők,
amelyek a közeljövőben nyíló
magyarok vásárán közvetlenül
a termelőktől kereskedelmi árrés
nélkül megvásárolhatók. A szervezőktől
megtudtuk, hogy a piac
magánterületen nyílik, gondolva
a multinacionális párti hatalom
kiszámítható, bőséges eszköztárral
rendelkező gáncsoskodására.
A várható nyitás 1-2 héten belül
esedékes.
Két nappal a pécsi fideszgyőzelem
után az elbizakodottságtól
óvott Schmitt Pál, a Fidesz-
KDNP EP listavezetője, a
HSMK kamaratermében tartott
fórumán. A vendéget Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő köszöntötte.
Ne gondolja senki – hangsúlyozta
Schmitt –, hogy az ő szavazatára
már nincs szükség és
nyugodtan otthon maradhat. Beszámolt
arról, hogy nekiszegezték
a kérdést, a Fidesz miért teszi
belpolitikai üggyé a június hetedikei
választást. Egyszerű a felelet:
a pártok állítanak listát, ezért
a választók róluk mondanak véleményt.
Illetve az unióba való
belépésünk óta eltelt öt év siralmas
bizonyítványáról. Gondolták
e volna legrosszabb álmaikban
hogy ma nem Ausztria utolérése
tűnik egyre nehezebbnek, hanem
Szlovákiáé. Felhívta a figyelmet
mindannyiunk felelősségére,
hogy a mintegy ötszázezer első
szavazó közül minél többet a
szavazóurnákhoz csábítsunk.
Hangsúlyozta, nem a pártok rendelkezésére
álló pénz dönti el a
választás kimenetelét, hanem az,
tudunk-e minél több emberrel
beszélni az EP-választás jelentőségéről.
Példának említette, hogy
a közügyek iránt való érdeklődésünk
nagyobb is lehetne, hiszen
mindössze az adózók 17%-a rendelkezik
adója 1%-ról. Aki pedig
a szavazásokon nem nyilvánít
véleményt, elveszti jogát az utólagos
reklamációra. Mint mondta,
a nagy részvételi arány egyben
azt is eredményezhetné,
hogy a Magyar Parlamentben helyet
foglaló kispártok be se jutnának
az Európai Parlamentbe. A
kérdések során szóba került a hagyományos
izzólámpák gyártásának
fokozatos leállítása az unióban.
Schmitt Pál megnyugtatta a
kérdezőt: a kínai dömpinggel
szemben az európai munkahelyeket
az unió meg is akarja, és meg
is tudja védeni.
B.E. - Cz.Cs. - P.J.
Kanizsa – EP-2009. május 14. kampány 3
Az akció 2009. május 30-ig tart
Fizetett politikai hirdetés
Személygépkocsik, teherautók,
járműszerelvények, autóbuszok,
mezőgazdasági vontatók
 javítását,
 műszaki vizsgára felkészítését,
 vizsgáztatását,
 környezetvédelmi felülvizsgálatát
vállaljuk!
Zala Volán Zrt.
Nagykanizsa, Virág Benedek u. 4., Telefon: (93) 537-930
Schmitt Pál:
Pécsről,
lámpagyártásról
Kanizsa – Jövő Bizottság 4 2009. május 14.
A Magyar Közgazdasági Társaság
nagykanizsai szervezete
által létrehozott Jövő Bizottsága
egy politikán felül álló civil szervezet,
amelynek vezetősége mindig
is arra törekedett, hogy ezt a
grémiumot a politikai irányzatoktól
függetlenül középen tartsa.
A civil testület városfejlesztésre
vonatkozó kezdeményezéseiről
beszélgettünk dr. Polay Józseffel,
a Magyar Közgazdasági
Társaság helyi szervezetének elnökével.
– Kezdettől fogva úgy gondoltuk,
hogy valami mást és másképpen
kellene csinálni, hiszen átfogó
koncepciót készítettünk, melynek
felülvizsgálata megtörtént. Találkoztunk
egy finn példával az ezer
tó országában, ahol szintén jellemző
volt egy időszakban a pártok
erős szembenállása, amikor is
az egyik csak azért nem fogadta el
a másikat, mert onnét jött a javaslat.
Kitalálták, hogy létrehozzák a
jövő bizottságát, amely nem egy
egész koncepciót, hanem egy-egy
részterületet dolgozott ki, de azt
nagyon nagy mélységben. Tehát
általában két-három témával foglalkozik
a jövő bizottsága: mi, itt
Nagykanizsán három témában –
városmarketing, idegenforgalom
és a munkahelyteremtés – dolgozunk.
Tehát a Közgazdasági Társaság
égisze alatt megalakítottuk
az úgynevezett jövő bizottságát,
azon belül a három témának megfelelő
albizottságokat. Ez az egész
kezdeményezés a Magyar Közgazdasági
Társaság országos elnökségének
támogatását is bírja, hiszen
ez egy olyan új dolog, amely
ha jól sül el és megvalósul, akkor
talán országosan is érdemes lesz
bevezetni, ugyanis már több régió
részéről történt érdeklődés.
Egyébként mi sem bizonyítja jobban
azt, hogy az országos elnökség
menyire érdeklődik ezen kezdeményezés
iránt, hogy a 2009
szeptemberében Zalakarosban és
Nagykanizsán sorra kerülő Közgazdász
Vándorgyűlés egyik szekciótémája
lesz a területfejlesztésen
belül a Jövő bizottsága által
kidolgozott javaslat. Itt el kell
mondanom, hogy egy nagyon széleskörű
együttműködés indult meg
egyfelől a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszával, másfelől a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamarával, valamint a helyi
értelmiség meghatározó köreivel.
Ugye, ez egy olyan összefogás,
amely képes arra, hogy egy megfelelő
minőségű anyagot hozzon
össze. Ehhez természetesen kikérjük
egy-egy tudós véleményét is,
amely aztán még kiegészül a vándorgyűlésen
kapott javaslatokkal
és ötletekkel, vagyis mondhatjuk
azt, hogy egy igazán minőségi
anyag elkészítése a szándékunk. A
másik elképzelésünk pedig – miután
ez egy országosan elsőként kitalált
dolog –, hogy azt is bizonyítsuk,
maga a rendszer miként működik
és épül fel, továbbá a résztvevőket
hogyan lehet összehozni
és szervezésileg-technikailag miként
lehet kivitelezni, mert ha ez a
dolog élő és működik, akkor igazából
ennek a know-how-ját is át
kell majd adnunk. Ilyen szempontból
egy kicsit több, mint egy anyag
elkészítése, hiszen menet közben
figyelnünk kell a technikai-szervezési
dolgokra is, de ebben a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampusza
nyújt segítséget.
– A jövő bizottsága milyennek
szeretné látni Nagykanizsát?
– Igazából egy közepes városnak
szeretné látni Nagykanizsát, olyan
városnak, ahol a jelenlegi ipari potenciál
megőrződik és csak kis mértékben
növekszik, ugyanakkor az
idegenforgalom – és ezen keresztül
a szolgáltatási szektor – egyre erőteljesebben
veszi ki részét a munkaerő
foglalkoztatásából. Azt szeretnénk,
ha olyan turisztikai célok valósulnának
meg, amelyek – ha
Nagykanizsa neve szóba kerül – beugorjanak,
hogy: igen, Magyarországon
van egy ilyen hely, ahova
érdemes ellátogatni. Azt szeretnénk,
ha ezek a turisztikai célok tudnának
kapcsolódni a zalakarosi üdüléshez,
továbbá kiegészítő programokkal
a sávolyi MotoGP-hez, illetve
tudnának olyan önálló célponttá is
válni, amelyet érdemes megnézni.
És így, ha azt mondjuk, hogy mi
profitálunk például Karosból, akkor
Karos is profitálhat belőlünk,
illetve a megépülő gyógyszálló révén
a gyógyturizmus irányába is elmozdulhatunk,
ami nekem egyébként
régi vesszőparipám.
– Ilyen értelemben számít például
Horvátország és Szlovénia közelsége?
– Természetesen számít, és az
ebben rejlő lehetőségeket is próbáljuk
megtalálni. Nyilvánvaló,
hogy nem ez lesz a meghatározó,
de mindenféleképpen szeretnénk
ezeket a lehetőségeket is kihasználni.
Ha itt olyan ötleteket és célokat
találunk ki, amelyek például
nincsenek Magyarországon, akkor
természetszerű, hogy a szomszédos
országok lakói – főleg,
hogy Horvátország az Európai
Unió tagja is lesz – könnyebben
jönnek át megnézni és kipróbálni,
hogy mi is ez az új dolog, hiszen
hozzájuk közelebb van Nagykanizsa.
Szeretnénk olyan célokat is
megvalósítani, amelyek egész Európában
egyedülállóak és vonzóak
lennének, vagyis egy olyan idegenforgalmi
hálót szeretnénk szőni,
amelybe a turista önállóan is
beleakad, de úgy is beleakad,
hogyha valahova a környékre jön,
vagy éppen a szomszédos országokba
utazik, érdemes legyen elidőznie
városunkban és környékén.
– Milyen széleskörű társadalmi
támogatásra számítanak e projektek
megvalósításában?
– A terv és az anyag megalkotása
elsődlegesen a Közgazdasági
Társaság, a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampusza, valamint
a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara egésze alatt
történik, de ugyanúgy számítunk
a kanizsai polgárok javaslataira
és ötleteire is. Ezek egy része
már beépült, és ezt nagyon köszönjük
a város lakóinak! Ezt külön
fontosnak tartottam megemlíteni.
Természetesen szeretnénk,
hogy ha a város lakói a megvalósításban
is részt vennének. Jó
pár ötlet elhangzott már, ugyanis
a témáról szóló híradások
után többen is megkerestek bennünket
– vállalkozók és lakók
egyaránt - mondván, hogy nagyon
örülnek ennek a lehetőségnek
és szurkolnak azért, hogy
mindez megvalósuljon. Elképzeléseink
abszolút találkoznak a
lakosság egyetértésével és a sok
pozitív visszajelzés arról győzött
meg bennünket, hogy igenis az
itt lakók szeretik a városukat és
szeretnék minél szebbé, jobbá és
érdekesebbé tenni, s nyilvánvaló,
valamilyen formában szeretnék,
hogyha nekik és gyermekeiknek
mindez plusz munkalehetőséget
jelenthetne. Gyakran elhangzott
a városlakók részéről például,
hogy: azért is jó volna az elképzelések
megvalósítása, mert akkor
a gyerekem talán nem megy
el a városból, hanem itt marad
Kanizsán. Ez további munkára
sarkall bennünket és természetesen
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzatának támogatására
is számítunk. Azt szoktam
mondani, hogy e program
megvalósításához háromféle dolog
kell: egyrészt kellenek abszolút
elkötelezett emberek, akik fanatikusan
végigviszik ezt a programot.
Aztán kell az önkormányzat,
amely támogatja: itt nyilvánvalóan
elsősorban erkölcsi
és bürokratikus támogatásra –
például engedélyeztetési eljárásokra
– gondolunk, s végül, de
nem utolsó sorban tőkére van
szükség, amelyek meg tudunk
szerezni, hiszen ez az egész projekt
– vagy talán fogalmazhatnék
úgy is, hogy megaprojekt – öt-tizenötmilliárd
forint közötti forrást
igényel majd. Ezt dominókockaelv
akarjuk felépíteni úgy,
hogy egyikből következzen a másik,
és az egyik projekt megvalósulását
segítse a másik. Az induláskor
azt tapasztaltuk, hogy a
kispénzű dolgokkal kell kezdeni,
és az is közgazdasági tapasztalat
– ezek pedig pozitív és negatív
irányban egyaránt nagyon kemények
–, hogy: ha egy-két befektetőt
sikerül megnyerni az ügynek,
akkor ők vonzzák a többit is, hiszen
meggyőződhetnek róla,
hogy ha van értelmes cél, helyi
elkötelezettség és önkormányzati
támogatás, akkor a projekt megvalósulhat.
Emellett természetesen
szeretnénk az uniós forrásokat
is jelentős mértékben kihasználni
mindenféle vonatkozásban.
Még annyit fűznék hozzá:
amikor az első ilyen összejövetel
volt a Jövő Bizottsága
kezdeményezéséről, akkor azt
kérdezték tőlem, hogy mivel
lennék elégedett. Erre azt válaszoltam,
hogy azzal lennék elégedett,
ha tíz év múlva – amikor
leülünk erről beszélgetni – akkor
azt mondhatnám, hogy többet
értünk el, mint amit tíz évre
terveztünk, vagyis: Íme, hölgyeim
és uraim, itt van Nagykanizsa
– egy új idegenforgalmi
központ Délnyugat-Magyarországon.
Gelencsér Gábor
Idegenforgalmi háló szövése – társadalmi összefogással
Kanizsa 2009. május 14. – Krónika 5
Május 4-én a naptárak Flórián
nevét jegyzik. Egy név a sok
száz közül, ám a tűzoltók számára
mégis több. Egy jelkép, egy
szimbólum. Flóriánnak, az egyszerű
római katonának életét és
mártír halálát jelképezi, szimbolizálja
a tűzoltó hivatás szellemiségét.
Egri Gyula alezredes, tűzoltóparancsnok
a Tűzoltó Nap alkalmából
rendezett ünnepségen beszédében
hangsúlyozta:
– Mi, tűzoltók, egy békeidőben is
állandóan harcoló alakulat tagjai
vagyunk. Mindig bevetésre készen
állva igyekszünk segítséget nyújtani
a bajba jutottakon, elhárítani a
vészt. Szent Flórián nyomdokában
lépkedve ápolnunk kell annak eszmeiségét
és meg kell felelnünk a
társadalom által megfogalmazott
elvárásoknak is úgy, hogy közben
magánemberként a mindennapok
személyes problémáit is magunkkal
hordozva kell helytállnunk.
Az ünnepségen Egri Gyula és
Marton István polgármester gratulált
Kómár Ferenc tűzoltó hadnagynak,
aki önfeláldozó helytállása,
bátor magatartása elismeréséül
„Bátorság érdemjelet” vett át
a Magyar Köztársaság önkormányzati
miniszterétől. Dobos István
tűzoltó őrnagy pedig munkakörében
végzett kiemelkedő teljesítménye
elismeréséül részesült
jutalomban. Marton István polgármester
és Egri Gyula 27 tűzoltót
részesített dicséretben és jutalomban.
B.E.
Bajtársiasság, becsület, segítség
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Tíz éves múltra tekint vissza
az 1999-ben újjáalakult Kodály
Zoltán Énekkar. Ez alkalomból
rendezett a VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház egy nagy
szabású gálát, amelyen számos
művészeti csoport tette tiszteletét.
A gála előtt a kórus múltját és
jelenét bemutató tárlat nyílt
meg a Művelődési Házban, melyet
Kámánné Szép Terézia intézményigazgató,
az est házigazdája
egészített ki a kórus
történetével, egészen 1948-tól
kezdődően, amikor is megalakult
a Vasutas Vegyes Kórus.
Kodály Zoltán nevét a Kodály
Zoltán Vasutas Kultúrotthon
avatásával egy időben vette fel,
1954-ben.
Tánczos Laura ének-zene tanárnő
szakmai irányításával 1999.
óta rengeteg kórusversenyen vettek
és vesznek részt az Énekkar
tagjai kitűnő eredménnyel. Mindezek
mellett gyakori fellépői a városi
és a környező települések kulturális
műsorainak is. Számos művészeti
elismerésben részesültek,
többek között arany minősítést
kaptak a 2004. évi Országos Népzenei
Minősítőn.
A Kodály Zoltán Énekkart és a
megjelent vendégeket köszöntötte
városunk polgármestere, Marton
István, és levélben küldte
üdvözletét a Vasutas Országos
Közművelődési és Szabadidő
Egyesület elnöke, Molnár Géza.
A Vasút a Gyermekekért Alapítvány
óvodásai műsorral kedveskedtek
a jubilálóknak, majd
Horváth István Radnóti-díjas
versmondó szavalt a megjelenteknek.
A gálán az ünneplő kórus mellett
fellépett a Vasutas Nyugdíjas
Tánckar, a Mamik Hagyományőrző
Dalkör, a Dél-Zala Táncegyüttes,
a Pántlika Néptánccsoport, a
szepetneki Nefelejcs Dalkör és a
tótszerdahelyi Hagyományőrző
Dalkör.
S.E.
Jubilált a Kodály Zoltán Énekkar
Hagyományteremtő céllal rendezte
meg első művészeti estjét a
Zrínyi Iskola.
A HSMK színpadán felléptek az
iskola moderntánc tanszakos növendékei,
énekkara, mese- és versmondói,
szakkörös tánc és kangoo
csoportja, színjátszói, valamint a
Táncművészeti Főiskola, a Színház
és Filmművészeti Egyetem tanárának,
Sebestyén Csaba táncművész
koreográfusnak és táncpedagógusnak
a tanítványai.
Az I. Zrínyi Művészeti Est
megrendezésének alapgondolatát
az adta, – mondta megnyitó
beszédében Faller Zoltán igazgató,
hogy az intézmény 2005
óta egy kedvező önkormányzati
döntés, és intézményi nyitottság
eredményeként alapfokú
művészetoktatást folytató egységes
iskolaként működik moderntánc
tanszakon. Mondhatják
úgy is, hogy iskola az iskolán
belül, amely a művészetoktatás
követelményeire történő
felkészítéssel segíti az esztétikai,
művészeti tudatosság, kifejezőképesség
kialakulását,
megszilárdítását a moderntánc
területén. Végezetül kellemes
szórakozást, esztétikai élményt
kívánt a szülőknek, diákoknak,
felkészítőknek és a vendégeknek
egyaránt.
B.E.
I. Zrínyi Művészeti Est
 Ügyeskedtek a fiatalok. Ismét
elhozta a tavasz az ifjúsági
katasztrófavédelmi, polgári védelmi
verseny nagykanizsai területi
fordulóját. Ugyan a szervezők
az esőt nem hívták, mégis
jött. Ennek ellenére egy jó hangulatú,
vidám délelőttöt hagytak
maguk mögött a Cserháti, a Mező,
a Thúry és a Zsigmondy, valamint
a Péterfy, a Palini és a
Kiskanizsai iskolák diákjai, akik
az elméleti és a gyakorlati tudásukat
is megmutatták. A versenyzők
először tűzoltósági,
polgári védelmi, földtani és környezetvédelmi
kérdéseket kaptak,
majd egy öt állomásos pályát
kellett teljesíteniük időre.
Kerékpáros ügyességi verseny,
tűzoltás, elsősegélynyújtó, árvízvédelmi
feladatok, szelektív
hulladékgyűjtés és környezetvédelmi
labor várta őket. Az akadályokat
a fiatalok mindannyian
ügyesen vették, de a két korosztályból
csupán egy-egy csapat
juthatott tovább a május 14-i
megyei versenyre, melyet idén
Várvölgyön rendeznek majd
meg. Általános iskolai kategóriában
a Péterfy csapata, középiskolaiban
pedig a Cserháti első
számú csapata képviseli városunkat.
 Ovi duatlon. Sok mosolygós
gyermekarc hatására a nap is kisütött
– az előzetes időjárás-jelentések
ellenére – a Mindenki
Sportpályája felett múlt szerdán
délelőtt. A Hevesi Óvoda immár
több, mint tíz éve rendezi meg a
város nagycsoportosainak az Ovi
Duatlont, melyen az ovisok minden
évben sportolással, mozgással,
egészséges versengéssel töltik
a napot. Zenés gimnasztikával
kezdtek kicsik és nagyok, majd a
váltóverseny – futással és biciklizéssel
– a legjobbat hozta ki az
óvodásokból, minden erejüket
összeszedték, hogy megelőzzék a
többi csoport tagjait. Az első induló
minden csapatban egy felnőtt
volt – szülő vagy óvodapedagógus
–, utána három fiú és három
lány teljesítette a távot.
Sportszerűen, kitartóan küzdött a
tizenkét kis sereg, habár helyezés
nem volt. Minden résztvevő érmet
kapott teljesítménye elismeréséül.
A Hevesi Óvoda pedagógiai
programja a mozgásra épül,
ennek keretei között szervezi meg
minden évben az Ovi Duatlont,
ahol fontos szerepet játszik a kitartás,
a gyorsaság és a versenyszellem.
Kanizsa – Városháza 6 2009. május 14.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a vállalkozások
támogatásáról szóló 20/2005.(V.9.) számú önkormányzati rendelet alapján
2009. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése,
a munkanélküliek számának csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 35 millió forint.
3. A pályázók köre:
Apályázaton részt vehetnek azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű
egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási
területén valósítják meg. A támogatásra azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek
új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint. Működőnek
minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai
székhely, telephely illetve fióktelep létesítése és a pályázat benyújtása között egy év eltelt.
A pályázaton nem vehet részt: költségvetési szerv, helyi önkormányzat, az a szervezet:
amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; amelyet a pályázat benyújtásának
hónapját megelőző két évben 500 Eft-ot elérő munkaügyi bírság megfizetésére
köteleztek; amely a pályázat benyújtását megelőző egy év alatt létszámcsökkentést hajtott
végre; akinek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása
van; amelynek a pályázat benyújtásakor számított éves korrigált átlagos statisztikai állományi
létszáma meghaladja az 50 főt.
4. Pályázati feltételek:
Pályázni olyan munkahelyteremtéssel lehet, amely esetében a pályázó: vállalja,
hogy legalább egy új - napi 8 órás - munkahelyet teremt; vállalja, hogy nagykanizsai
székhelyén, telephelyén illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása előtti éves
korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest a tervezett létszámfejlesztést
a pályázat kedvező elbírálását követő kettő hónapon belül megvalósítja, és azt
legalább kettő évig folyamatosan fenntartja; vállalja, hogy a telephelyén a pályázat
kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások
teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze; vállalja, hogy külön nyilatkozatot
készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó
(telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa
és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma); vállalja,
hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan
olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben
vállalt többletlétszám ellenőrizhető; vállalja, hogy a pályázati anyagában külön
nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő
pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
A helyi munkahely-teremtési támogatást additív támogatásként igénybe vehetik
azok a vállalkozások is, akik a központi támogatásra pályázatot nyújtanak be a Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztériumhoz, vagy a Nyugat - dunántúli Regionális
Munkaügyi Központhoz, vagy annak nagykanizsai kirendeltségéhez.
5. Pénzügyi feltételek:
- A pályázható támogatás (vissza nem térítendő) összege a vállalkozás által létrehozott
minden egyes új munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás
részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az 5
millió forintot.
- Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) állami
támogatásnak minősül, amelyre az uniós 1998/2006/EK bizottsági rendelet, valamint
a 85/2004.(IV.19.) számú kormányrendelet előírásai az irányadóak.
- Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt
támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a
200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
- Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott
pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás
teljes összegét kell figyelembe venni.
6. A támogatás kifizetése:
- a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását követő
30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig
bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe és a támogatás
igénybevételét követő két éven belül a vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökkentett
mértékben teljesítette, a támogatás teljes összegét, részteljesítés esetén azzal arányosan
a Ptk. 301.§. (1) bekezdése szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni
- utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon belül
esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát
nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban a
vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatási
összeg arányosan csökkentett részére jogosult.
7. A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázatot 2 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott
mellékletekkel - kell benyújtani a Pénzügyi Bizottsághoz. Formai vagy tartalmi
hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A
pályázat elbírálását - max. 30 nap határidőn belül - a Pénzügyi Bizottság végzi.
A pályázatok benyújtásának határideje folyamatos a közzététel napjától számítva,
a végső határidő 2009. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek
listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetőnél vehetők át.
8. Szerződéskötés
A Pénzügyi Bizottság pozitív döntése alapján, a pályázati feltételeket és a pályázati
adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval,
a döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain túlmenően tartalmazza
a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket is.
Nagykanizsa MJV. Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága
A pályázat szükséges részei, csatolandó mellékletek:
- A vállalkozás eddigi tevékenységének rövid ismertetése, jövőbeli céljai;
- Cégkivonat (30 napnál nem régebbi), alapító okirat vagy társasági szerződés, aláírási
címpéldány, illetve vállalkozói igazolvány, működési engedély;
- Kötelező érvényű banki ígérvény a bankgarancia biztosításáról (utólagos kifizetés
esetén nem szükséges);
- 30 napnál nem régebbi igazolások a kötelezettségek teljesítéséről: APEH (adók és
járulékok), önkormányzat (helyi adók) tekintetében;
- A tárgyévet megelőző év adóbevallása, mérlegbeszámolója, eredmény-kimutatása és
főkönyvi kivonata;
- Egyszerűsített üzleti terv készítése 2009-2010. évekre vonatkozóan;
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy az elmúlt 1 év alatt nem hajtott végre létszámleépítést,
illetve a foglalkoztatottak létszáma az elmúlt egy év alatt nem csökkent
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének
címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak
(társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma);
- Pályázó nyilatkozata a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban
lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
Pályázati anyagot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati példányban) kérjük
benyújtani! Amennyiben a beadott anyag nem teljes, vagy nem egyértelmű,
pályázót egy alkalommal szólítjuk fel hiánypótlásra, az adatok pontosítására.
Pályázat munkahelyteremtésre
PÁLYÁZATI ADATLAP
Önkormányzati munkahelyteremtő támogatás elnyerésére irányuló
pályázat elkészítéséhez
A pályázat törzsadatai
1. A pályázó neve:……………………………………………………………
2. A pályázó címe és telefonszáma: …………………………………………
3. A pályázó tevékenységi köre: ………………….......……………………..
.........................................................................................................................
4. A pályázó képviselőjének neve, beosztása, telefonszáma:
…………………………………………………………..............……...……
5. A pályázó
- adószáma: ……………………………………………….........................…
- cégjegyzék száma: ……………………………………....….……………...
- KSH nyilvántartási száma (törzsszáma): …………....……...……………..
- társadalombiztosítási száma (folyószámlaszám): …………….…………...
6. A pályázó szervezet típusa: *
- gazdasági társaság
- egyéni vállalkozó
* a megfelelőt aláhúzással kell jelölni
7. A pályázó cégjegyzésére, cégképviseletére jogosultak (név, beosztás):
………………………………………………………………………………
8. A pályázó számlavezető bankjainak neve, számlaszáma:
………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………….…..………
9. A létszámnövelés megvalósításának telephelye (pontos cím):
………………………………………………………………………………
A létszámnövelésre vonatkozó adatok
1. Jelenlegi létszám és a tervezett létszámfejlesztés adatai:
………………………… 2009. ………………….. hó …….. nap
a pályázó cégszerű aláírása
Megnevezés Pályázat benyújtása előtti Atervezett többletlétszám
statisztikai átlaglétszám
szellemi .................................... .........................................
szakmunkás .................................... .........................................
betanított munkás .............................. .........................................
Összesen: ................................... .........................................
Kanizsa – Városház2009. május 14. a 7
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS könyvvizsgálói feladat ellátására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 92/A.
§-a alapján pályázatot ír ki könyvvizsgálói feladatok ellátására 2009. július 1-
től 2012. június 30-ig terjedő időszakra.
Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a
törvényi előírásnak megfelelnek, és önkormányzati könyvvizsgálat területén
legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, könyvvizsgálói jogosultságot
igazoló dokumentumot, a könyvvizsgálói kamarai tagságról szóló
igazolást, felelősségbiztosítási kötvény másolatát, erkölcsi bizonyítványt (3
hónapnál nem régebbi), referenciajegyzéket, kiemelve az önkormányzatok
terén végzett munkákat, az önkormányzat költségvetéséhez kötődő vállalási
díjat, azok későbbi változtatási feltételeit, fizetési feltételeket, munkaprogram
tervezetet a feladat ellátására, nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség
nem áll fenn.
Amennyiben az ajánlattevő gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia
kell: eredeti, vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, felelősségbiztosítási
kötvény másolatát, könyvvizsgálói kamarai tagság igazolását, a
tényleges könyvvizsgálatot végzők megjelölését és szakmai önéletrajzát, referenciajegyzéket,
kiemelve az önkormányzatok terén végzett munkákat.
A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a
2009. júniusi ülésén bírálja el. A pályázatokat 2009. június 5-én 12.00 óráig
– 3 pld-ban, zárt borítékban, „Könyvvizsgálói pályázat” feltüntetésével –
kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást
Osváth Sándorné, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Osztályának helyettesítő osztályvezetője ad. (Telefon: 93/500-
739)
Álláspályázat – könyvvizsgáló
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az épített és
természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz.
önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre
álló keretösszeg 2009. évben 25 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni
ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is. A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
előírásainak megfelelően nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges
nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők.
A pályázatokat 2009. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt
borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban.
A borítékra kérjük ráírni:
Helyi értékvédelem támogatása 2009.
A kiíró a beérkező pályázatokat a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja
el 2009. szeptember 30-ig.
Helyi értékvédelem támogatása 2009.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti
önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2009. évben 2 millió Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási időben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
Városi főépítész, Nagykanizsa
Pályázat falfirkák eltűntetésére
Tisztelt Szülők!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Gyermeknap alkalmából
2009. május 24-én, vasárnap ismét megszervezi hagyományos kulturális
rendezvényét a Thúry téren. Ezen a délutánon zenés, szórakoztató programokkal,
szabadtéri játékokkal várjuk a kicsiket-nagyokat, a gyermekes
családokat. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyermeknapi
rendezvények iránt igen nagy az érdeklődés, mind a gyermekek, mind a szülők
részéről rengeteg pozitív visszajelzés érkezik hozzánk.
Azért, hogy ebben az évben még emlékezetesebbé tegyük ezt a napot, egy magyar
rekord felállítását is tervezzük. A terveink szerint a legtöbb 6 év alatti,
Nagykanizsán, illetve kistérségében élő kisgyermek közös, zenés tornájával
kezdődik a rendezvény, amelyet a Magyarországi Rekordok regisztrátora hitelesít.
Engedje meg, hogy ebből az alkalomból meghívjam Önt és családját a
Thúry térre, hogy együtt örülhessünk, amint gyermeke a nagykanizsai rekord
részese lesz. Ehhez nincs másra szükség, mint a rendezvény napján a gyermekét
elhozza a Thúry térre, ahol sok-sok egyéb játékkal is várjuk a kicsiket.
Kérem, a részletekről abban az óvodában, amelybe gyermeke jár, a pedagógusoknál
szíveskedjen előzetesen érdeklődni, illetve náluk jelentkezni. További
információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sport Osztályán,
valamint a 93/500-709-es vagy a 06-30/974-1864-es telefonszámon.
Remélem, érdeklődését felkeltette az esemény. Bízom benne, hogy Önt is
köszönthetem rendezvényünkön.
Nagykanizsa, 2009. április 29.
Tisztelettel: Marton István, polgármester
Gyermeknap – rekorddal
Vinalia Canissa. 3. Kisbirtokok - kispincészetek Országos Borversenye
Időpont: 2009. május 21., 10 óra. Helyszín: Nagykanizsa, Medgyaszay
Ház (Sugár u. 5.).
Rendezők: Magyar Szőlő- és Borkultúra Kht., Nagykanizsai Hegyközség.
A versenyre az 1 ha termő szőlőterület alatti kisbirtokok, illetve 80 hl éves
termelés alatti kispincészetek mintáit várjuk. (A területről, illetve bormennyiségről
kiállított illetékes hegybírói igazolást csatolni kell!)
Nevezni 2009. május 19-ig beérkezően, 4 palack 0,75 literes kiszerelésű
bormintával, és kitöltött nevezési lappal lehet. (A mintákhoz mellékelni kell a
borok származási bizonyítványának másolatát.) Nevezési díj: mintánként
2.000 Ft. (A nevezési díjat a Nagykanizsai Hegyközség 14100134-65062249-
02000008 számú, a Volksbank Zrt. Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlája
javára kérjük befizetni, átutalással, illetve postai úton a számlaszámra való hivatkozással,
vagy személyesen a bankfiókban, Nagykanizsa, Király u. 36.) A
mintákat a Nagykanizsai Hegyközség irodája (postai úton 8800 Nagykanizsa,
Szent Flórián tér 30., vagy személyesen, munkaidőben naponta), illetve a Magyar
Szőlő- és Borkultúra Kht. (1124 Budapest, Somorjai u. 21., telefon: 06-1-
203-8507) fogadja! A Nagykanizsai Hegyközség Közigazgatási területéről
származó borminták a hagyományoknak megfelelően a város fehérbora és a
város vörösbora címért is vetélkednek. Versenyigazgató: Förhénci Horváth
Gyula, a Nagykanizsai Hegyközség elnöke. A zsűri elnöke: Zilai Zoltán, a Magyar
Szőlő- és Borkultúra Kht. ügyvezető igazgatója. A zsűri előzetes vizsgálat
és besorolás után, a 100 pontos bírálati módszerrel értékeli a mintákat. Az
eredményhirdetésnél a 30 %-os szabályt érvényesítjük.
További információ: 06-20-9193-308
A nevezési feltételek és a jelentkezési lap letölthető a
www.borkulturakht.hu honlapról. Támogatók: Nagykanizsa Megyei Jogú Város,
Magyarországi Volksbank
Vinalia Canissa versenykiírás
Vinalia Canissa. Nagykanizsa, 2009. május 21-22. Helyszín: Medgyaszay Ház
(Nagykanizsa, Sugár u. 5.). Rendezők: Kanizsai Kulturális Központ, Magyar Szőlőés
Borkultúra Kht., Nagykanizsai Hegyközség.
2009. május 21. csütörtök 10 óra: 3. Kisbirtokok – Kispincészetek Országos Borversenye.
2009. május 22. péntek 10 óra: Gazdafórum (Az ágazatirányítás, a szakmai szervezetek,
az oktatás, a kutatás-fejlesztés stb. szakembereinek kerekasztal beszélgetése, Förhénci Horváth
Gyula vezetésével.) 12 óra: 3. Kisbirtokok – Kispincészetek Országos Borverseny
eredményhirdetés. 15 óra: Kisbirtokosok Országos Szövetségének alakuló ülése. 18 óra:
Vinalia Canissa Borgála (A borverseny érmes borainak bemutatkozása a nagyközönség
előtt. A fogyasztók bepillanthatnak a borversenyek zárt világába, megismerkedhetnek a
minőségi borok kiválasztásának kritériumaival és mindezt személyes, gyakorlati tapasztalatokkal
tehetik teljessé.) Az estet Pál István (Szalonna) és Bandája (Magyar Állami
Népi Együttes Zenekara) koncertrészletei színesítik.
Vinalia Canissa program
Kanizsa – Városháza 8 2009. május 14.
Önkéntes segítőket várunk, akik szabadidejükből
heti 2-3 órát kórházban fekvő
betegek segítésére áldoznának. A jelentkezőket
információs estére hívjuk,
2009.05.20. 17.00-kor. Megismerkedhetnek
az Önkéntes Segítő Szolgálat működésével
és a vállalható feladatokkal. Helyszín:
Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa
Szekeres J. u. 2-8., Önkéntes Koordinátori
Iroda, 8-as épület 1.emelet.
Jelentkezés módja: e-mail:
filakne@nkkorhaz.hu, pglivia@nkkorhaz.
hu, telefon: 92-502-000/2962 és
2442 mellék, mobil: 30-343-2915 és
30-831-1744, személyesen: Önkéntes
Koordinátori Iroda. Jelentkezés határideje:
2009.05.18.
Önkéntes segítőket várnak a kórházba
A Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzat
Szociális és Egészségügyi
Bizottsága, az Egészségügyi Alapellátási
Intézmény, a MESZK
Nagykanizsai Szervezetének rendezésében
E G É S Z S É G N A P
kerül megrendezésre.
Ideje: 2009. május 19-én 14.00 -
19.00 óra. Helye: Medgyasszay
Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.
PROGRAMOK
Előadások:
14.00 Lelki gondjaink - Mikor
forduljunk orvoshoz? Előadó: Dr.
Herczeg Zsuzsanna
15.00 Szív-, érrendszeri betegségek
megelőzése. Előadó: Dr. Kisjós
Balázs
16.00 Amit tudni kell az agyi érelmeszesedésről.
Előadó: Dr. Kovács
Henriett
17.00 Amit tudni kell a cukorbetegségről.
Előadó: Dr. Sebestyén
Miklós
Folyamatos programok: Vérnyomásmérés,
vércukorszint mérés,
koleszterinszint mérés, PSA szűrés,
Mentőszolgálat: újraélesztés, baleseti
ellátás, gyakorlati bemutató,
dietetikusok: étrendi tanácsok, bemutató,
gyógytornászok: gyakorlattal
egybekötött bemutató (max. 10
fős csoportok), reflexológia: gyakorlattal
egybekötött bemutató,
szociális munkások: szociális ellátás
formái, juttatások, önsegítő csoportok
egyesületek bemutatása,
tesztlap-kitöltés, gyógyszertári aszszisztensek:
amit a házi patikáról
tudni kell.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
és számítunk aktív közreműködésükre
a gyakorlati bemutatókon
is.
Egészségnap
Egy kedves olvasónk hívta fel figyelmünket
egy „apróságra” két
héttel ezelőtti írásunk kapcsán. Lapunk
17. számának első oldalán a
polgármester köszöntőjében hangzott
el a mondat, miszerint „II. András
1245-ben említette elsőként levelében
Kanizsa városának nevét…”
Ebben a mondatban, illetve
kijelentésben csak egy apróság
hibádzik, mégpedig az, hogy II.
Andrásnak ez felettébb nehezen
ment volna, modern kifejezéssel
szólva akadályoztatva volt, akkor
már tíz éve halott lévén. Akkoriban
fia, IV. Béla volt a trónon, tehát neki
reálisabb lehetősége volt az ominózus
említésre, amit meg is tett egy
adományozó levelében.
Nem is András,
nem is II., sőt...
Kanizsa – A mi 2009. május 14. ügyeink 9
A Számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített beszámolót készítő szervezetek
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2008. év
NAGYKANIZSAI GAZDASÁGFEJLESZTŐ KHT.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 35.
Statisztikai számjel: 2091015271157120
Cégjegyzékszáma: 20-14-000039 31
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 9965 19426
Közhasznú működésre kapott támogatás 3730 8122
a.) alapítótól 3730 8122
b.) központi költségvetésből
c.) helyi önkormányzattól
d.) egyéb szervezettől
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4.Tagdíjból származó bevétel
5.Egyéb bevétel 6235 11304
6. Aktivált saját teljesítmények értéke
a.) saját termelésű készletek állományvált.
b.) saját előállítású eszközök akt. értéke
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
C. ÖSSZES BEVÉTEL 9965 19426
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 6059 8699
1. Anyagjellegű ráfordítások 783 3574
2. Személyi jellegű ráfordítások 493 331
3. Értékcsökkenési leírás 2725 4756
4. Egyéb ráfordítások 2058 38
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 0
1. Anyagjellegű ráf. közh. műk. kapott támogatás
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 6059 8699
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 3906 10727
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
I. TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY 0 0
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 3906 10727
(Előző év(ek) módosításai: nem voltak)
TÁJÉKOTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások 331
1. Bérköltség 270
ebből: - megbízási díjak 150
- tisztelet díjak 120
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 9
3. Bérjárulékok 52
B. A szervezet által nyújtott támogatások
ebből: A kormányrendelet 16. §(5) bekezdése szerinti kötelezettségként elszámolt és továbbutalt,
illetve átadott támogatás
Májusi soros közgyűlésén a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása több mint tíz napirendi
pontot tárgyalt.
A Társulás meghallgatta Dr. Buzás
Juditot, az ÁNTSZ kistérségi főorvosának
tájékoztatóját a kistérség egészségügyi
helyzetéről, melynek kapcsán
elhangzott, hogy – mint az ország –
Nagykanizsa térsége is elöregedő társadalom.
A doktornő elmondta, hogy
járványügyi szempontból jól áll a terület,
viszont a háziorvosok lefedettsége
egyenlőtlen. A pedagógiai szakszolgálati
feladatok ellátásával a Szivárvány
Egységes Gyógypedagógiai
Intézetet és a Térségi Pedagógiai
Szakszolgálatot bízták meg 2010. június
30-ig. Módosították a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulásának
Társulási Megállapodását, illetve a
Munkaszervezet Alapító Okiratát. A
tagok elfogadták a Nagykanizsa és
Környéke Szociális Foglalkoztatási
és Közművelődési Nonprofit Kft.
2008. évi beszámolóját, illetve 2009.
évi üzleti tervét.
Lakossági nyomásra a Ka-Rock
Alapítvány visszavonult a Bajza utca
2. szám alatti volt GYIVI épületébe
tervezett Ifjúsági Centrum létrehozásától,
ezért az NKTT megszüntette
a vele való bérleti szerződést.
Zárt ülésen a testület egyhangúlag
Surd polgármesterét, Kanász
Jánost szavazta meg általános
elnökhelyettesnek.
S.E.
Rockmentes
lesz a
Bajza utca
A jegyző elleni fegyelmi eljárás
megindítására előterjesztett javaslat
volt az egyetlen napirendi pontja
a hétfőre összehívott rendkívüli
közgyűlésnek.
A fegyelmi megindításához 14
szavazatra lett volna szükség, de
Marton István polgármester javaslatát
mindössze tizenkét képviselő
támogatta.
B.E.
Nem lesz
fegyelmi
Tizennégy idősügyi klub jelentkezett
a Honvéd Kaszinó és az Idősügyi
Tanács által rendezett helytörténeti
vetélkedőre, melyek közül
négy csapat jutott be a döntőbe.
Adöntőt megelőzően helytörténeti
kiállítás nyílt a Honvéd Kaszinó
előcsarnokában. A megjelenteket
Cserti Tibor, a Nagykanizsai Városvédő
Egyesület elnöke és Halmos Ildikó
intézetigazgató köszöntötte.
Tuboly Kinga, tárlatismertetőjében
kiemelte, hogy azért különlegesek
ezek a fotók, dokumentumok, tárgyi
emlékek, mert nem egy művész
önálló alkotásai, hanem lokálpatrióta
idősek gyűjtőmunkájának eredményeként
kerültek bemutatásra.
A megnyitó után a Belvárosi
Nyugdíjas Klub, az Egyesített Szociális
Intézmény, a Fegyveres Erők és
Testületek Nyugállományúak Klubja
és a Hölgyklub csapatai mérték öszsze
tudásukat Nagykanizsáról és tehetségüket
színi előadás formájában.
S.E.
Kanizsaiak Kanizsáról
adatok e Ft-ban
Kanizsa – A mi 10 ügyeink 2009. május 14.
A Számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített beszámolót készítő szervezetek
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2008. év
VIA KANIZSA VÁROSÜZEMELTETŐ KHT.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 35.
Statisztikai számjel: 20532446703257120
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉK. BEVÉTELE 544193 544431
1. Közhasznú működésre kapott támogatás 57528 137559
a.) alapítótól
b.) központi költségvetésből 51348 55245
c.) helyi önkormányzattól 6000 82310
d.) egyéb szervezettől 180 4
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 480249 398579
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel 6416 8293
6. Aktivált saját teljesítmények értéke
a.) saját termelésű készletek állományvált.
b.) saját előállítású eszközök akt.értéke
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 77551 97275
C. ÖSSZES BEVÉTEL 621744 641706
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 567865 484574
1. Anyagjellegű ráfordítások 432926 343379
2. Személyi jellegű ráfordítások 120487 127405
3. Értékcsökkenési leírás 11412 10265
4. Egyéb ráfordítások 2337 3019
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 567 506
6. Rendkívüli ráfordítások 136
F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 80925 86581
1. Anyagjellegű ráfordítások 61696 61353
2. Személyi jellegű ráfordítások 17169 22764
3. Értékcsökkenési leírás 1626 1835
4. Egyéb ráfordítások 339 539
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 81 90
6. Rendkívüli ráfordítások 14
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 648790 571155
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -27046 70551
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 1742
I. TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY -3374 8952
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY -23672 59857
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások 150169
1. Bérköltség 107479
ebből: - megbízási díjak 282
- tiszteletdíjak 1500
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 6274
3. Bérjárulékok 36416
B. A szervezet által nyújtott támogatások
ebből: A kormányrendelet 16. §(5) bekezdése szerinti kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt , illetve átadott támogatás
A fenti, az 1800-as évekre utaló
címmel rendezett konferenciát
a Nagykanizsai Civil Kerekasztal,
a régió más városainak
kerekasztalaival karöltve, melyen
a bevezető előadást Prof. Dr.
Miszlivetz Ferenc, a Társadalomtudományok
és Európa-tanulmányok
Intézetének igazgatója
tartotta.
A professzor kezdeményezte –
többek között Hankiss Elemérrel –
az „Új Reformkor” Országos Konferencia
összehívását 2009. május
21-én a Magyar Tudományos Akadémián.
Ez a rendezvény az országos
konferencia előkészítésének
tekinthető.
Az előadás után helyi szakértők,
politikusok, köztisztviselők, civilek
és vállalkozók vettek részt kerekasztal-
beszélgetésen. A nagykanizsai
eseményen a válság gazdasági
és társadalmi okairól, valamint
a lehetséges kiutakról esett
szó.
A következő idézetet Miszlivetz
Ferenc Világválság – magyar
válság: az újrakezdés esélye
című munkájában olvashatják:
„Magyarország pillanatnyilag
kritikus helyzetben van. Nem
csak gazdaságilag. A társadalmi
lét szinte minden területén súlyos
problémákkal küszködik. A társadalom
egyre erősebben éli át a
kiúttalanságot, a magára hagyatottságot,
a reménytelenséget. Ez
a negatív beállítódás tovább erősödhet
és a depressziós tünetek
még inkább elharapózhatnak.
Ahhoz, hogy újra dinamikus fejlődési
pályára álljon az ország,
társadalmi rendszerünk egészének
átfogó megújulására van
szükség.”
S.E.
„Új reformkor”
Közel egy éve már, hogy nem
működött a Nagykanizsai Közművelődési
Tanács, s mivel az alakuláskor
– 2007. szeptember 13. – megválasztott
tisztségviselők mandátuma
lejárt, ezért a 2009. május 5-én
összeült tagok megválasztották az
új elnököt és elnökségi tagokat.
A szervezet elnöke Lengyák István
(Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület) lett, elnökségi tagok
közé Balogh Istvánt (Dél-Zalai Civil
Fórum) és Budavölgyi Kálmánt
(Zemplén Sport és Ifjúsági Innovációs
Egyesület) választották, titkár
Hoffmann Szilvia lett.
Annak idején azzal a céllal alakult
meg a Tanács, hogy elősegítse a különböző
közművelődési szervezetek
közötti együttműködést, a városban
zajló programok koordinációját. Azt
szerették volna – s szeretnék most is
– a tagok elérni, hogy az önkormányzat,
a közművelődési intézmények, a
vállalkozók és a civil szervezetek ne
egymást kizárva, akadályozva, programjaik
egyeztetése nélkül, hanem
együttműködve, közösen dolgozzanak
a város kultúrájáért, színvonalas
és sokszínű kulturális és közművelődési
programok megvalósításáért, lehetőség
szerint kimondottan előnyt
biztosítva a helyi szakembereknek,
szervezőknek, előadóknak, művészeknek
és művészeti csoportoknak.
Jelenleg tizenöt tagot számlál a
Tanács, alapítványokat, civil egyesületeket,
s az új vezetés szeretné,
ha a munkába bekapcsolódnának
olyan civil szervezetek, melyek közösségi
ismeretterjesztéssel, kulturális
programok szervezésével és
művészeti neveléssel foglalkoznak.
S.E.
Újjáalakult
a Nagykanizsai
Közművelődési
Tanács
adatok e Ft-ban
ABolyai Általános Iskola Tavaszi
kulturális bemutatóján Kalamár
Márta igazgatónő köszöntötte
a megjelenteket a HSMK színháztermében.
Megköszönte a szülőknek,
hogy a mostani nehéz időszakban
is segítették az est létrejöttét,
vállalták az áldozatot, hogy
a gyerekek megmutathassák magukat,
és színes műsorszámaikkal
szórakoztassák a mintegy ötszáz
főnyi közönséget.
Kanizsa – Gyermekein2009. május 14. k 11
Fotók: Bakonyi Erzsébet
A Számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített beszámolót készítő szervezetek
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2008. év
KANIZSANET 2000 INFORMATIKAI KHT.
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 35.
Statisztikai számjel: 20646484724057120
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 24392 24289
1. Közhasznú működésre kapott támogatás 0 0
a.) alapítótól
b.) központi költségvetésből
c.) helyi önkormányzattól 0
d.) egyéb szervezettől
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 24088 22282
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel 304 2007
6. Aktivált saját teljesítmények értéke
a.) saját termelésű készletek állományvált.
b.) saját előállítású eszközök akt.értéke
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 15814 14350
C. ÖSSZES BEVÉTEL 40206 38639
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 25682 17278
1. Anyagjellegű ráfordítások 10418 7777
2. Személyi jellegű ráfordítások 12673 7232
3. Értékcsökkenési leírás 2127 1563
4. Egyéb ráfordítások 152 262
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 312 444
6. Rendkívüli ráfordítások
F. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 15572 18476
1. Anyagjellegű ráfordítások közhasznú működésre kapott támogatás 12376 12771
2. Személyi jellegű ráfordítások 1801 4274
3. Értékcsökkenési leírás 1093 1012
4. Egyéb ráfordítások 100 156
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 202 263
6. Rendkívüli ráfordítások
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 41254 35754
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -1048 2885
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 192
I. TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY 242 -4126
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY -1290 7011
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások 11506
1. Bérköltség 7913
ebből: - megbízási díjak
- tisztelet díjak 540
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 924
3. Bérjárulékok 2669
B. A szervezet által nyújtott támogatások
ebből: A kormányrendelet 16. §(5) bekezdése szerinti kötelezettségként 0
elszámolt és továbbutalt , illetve átadott támogatás
Hevesi Sándor író, műfordító,
kritikus, rendező, színházigazgató
1873 május 3-án született
Nagykanizsán, és 1939. szeptember
8-án hunyt el Budapesten.
Születésének 136. évfordulója
alkalmából programsorozatot
szervezett a nevét viselő Hevesi
Sándor Művelődési Központ és a
Hevesi Sándor Általános Iskola.
Az emlékezés hétfőn kezdődött a
Hevesi Iskola versmondóinak közreműködésével.
Beszédet mondott
dr. Dobó László színháztörténész,
majd a jelenlévők megkoszorúzták
a színház előcsarnokában Hevesi
Sándor mellszobrát. Ugyanitt, a
színházi előcsarnokban nyílt meg a
hevesis tanulók kiállítása. A program
emlékező sétával folytatódott
Nagykanizsa színháztörténeti helyszínein.
Szerdán két előadásban mutatta
be a budapesti Nevesincs Színház
Dickens: Twist Oliver című művét
a HSMK színháztermében.
Az emléknapok a Hevesi Iskola
tanulóinak kulturális bemutatójával,
valamint a Hevesi Sándor
vers- és prózaíró pályázat eredményhirdetésével
zárultak.
Vers – 3-4 osztály: I. B. Kis Benedek,
II. Tukszár Zsófia, III. Pirbus
Virág. 5-6. osztály: I. Edve Alexandra,
II. Kulcsár Ramóna, III. Vitári
Viktória. 7-8. osztály: I. Lancsák
Zsófia, II. Hajdú Petra, III. Baróti
Veronika. Különdíj – 3-4 osztály.
Hegedüs Ákos. Próza – 3-4 osztály:
I. Horváth Borbála, II. Géczi Zsófia,
III. Gazdag Mónika. 5-6 osztály: I.
Sári Klaudia, II. Zsohár Zsófia, III.
Lovkó Luca. 7-8 osztály: I. Bánfalvi
Anna (képünkön), II. Simon Enikő,
III. Bíró Anikó. Különdíj – 5-6 osztály.
Bohár Dorina.
Hevesi Sándor
emléknapok
adatok e Ft-ban
Ráczné Bella Cecíliával két
rangos esemény között beszélgetünk.
Alig múltak el a KÓTA,
a Magyar Kórusok, Zenekarok
és Népzenei Együttesek Szövetsége
által rájuk bízott Éneklő
Ifjúság Szakmai Napok, már a
május 16-i kórustalálkozóra készül.
– Mi ad ennyi erőt? – kérdezem
két kórus karnagyát, a Piarista
Iskola énektanárnőjét. –
Egyedülálló élmény lehet ennyi
gyerek szemébe nézni ének közben.
Mit lát ezekben a fiatal szemekben?
– Figyelem, koncentráció, öröm,
amely ezekből a gyerekekből sugárzik.
Magam is feltöltődöm tőle.
Előfordult, hogy úgy énekeltünk,
hogy nem velük szemben állottam.
Assisiben, Szent Ferenc sírjánál
úgy éreztem, nem lenne helyénvaló
háttal a szent sírjának vezényelnem.
A gyerekek között álltam,
mégis hibátlanul énekeltünk, anynyira
együtt és egyek voltunk.
– Nomen est omen, hiszen Cecíliának,
a szent zene pártfogójának
nevét viseli. Honnan ered Önnél a
muzsika szeretete?
– Az Éneklő Ifjúság áprilisi
szakmai napjaira eljöttek néhányan
Kodály közvetlen tanítványai
közül, például Sebestyénné
Farkas Ilona, Sebestyén Márta
édesanyja. Ezek a nem fiatal emberek
bizonyítják, a muzsikát nem
lehet abbahagyni, csak ha kiszólít
mellőle a Jóisten. Édesapámnál is
ezt láttam, aki kántor és zenetanár
volt. Neki és plébánosomnak,
Pavlics Istvánnak sokat köszönhetek.
Amikor az 1956 utáni börtön
és a fizikai munka után
Jánosházán végre lelkipásztorként
dolgozhatott, rögtön megszervezte
a templomi kórust. Nem
is akármilyet, Bárdos Lajos is
meghallgatott minket. A tavalyelőtti
aranymiséjén kórusaimmal
hazalátogattam s láthatta, hogy a
magvetése szárba szökkent.
– Nem lehet abbahagyni – a
gyerekek is így gondolják?
– Öregdiákjaink visszajárnak
énekelni, vagy Pestre elkerülve
scholát vagy egyéb kórust keresnek,
annyira hiányzik nekik a muzsika.
De ezt tapasztalom minden
énekóra végén is. Feltöltődnek,
helyrebillennek, megkönnyebbülnek.
Alig akarják abbahagyni.
Nem találkoztam még olyan tinédzserrel,
akit ne érintett volna meg
a zene varázsa. A gregoriánosaim
zuhanyozás közben is latinul énekelnek,
s már a kis 5. osztályosoknak
is van kedvenc éneke, pedig
nehéz, latin szövegű, sok hajlítás
van benne, mégis megérinti őket a
szépsége.
– A Mathia Károly Vegyeskar
mellett a Gregoriana Calasanctiana
nevet viselő scholát is vezeti.
Mennyiben különbözik a kettő?
– A gregorián még nagyobb egymásra
figyelést tételez föl. Egyszerre
kell levegőt venni, nem lehet
„elbújni” a többszólamúság mögé.
A gregorián ének esetén szöveg és
dallam különös egységét élhetjük
meg. Nem véletlen, hogy ezt a zenét
sokan, a Szentíráshoz hasonlóan,
Istentől sugalmazottnak tartják.
Június 3-án Olmützbe – a
csehországi Olomoucba – utazunk
egy nemzetközi kórusversenyre.
Gondoljon bele, amikor egy városkában
több ezer énekes él néhány
napig. A kilenc évvel ezelőtti, teljesen
más összetételű schola után hiszek
benne, hogy el tudjuk érni
ugyanazt a szép eredményt. De június
7-re, az európai parlamenti
választásra itthon leszünk!
– Akkor a Katolikus Iskolák Kórustalálkozója
is ezért tevődött át -
a városi eseménynaptárban még
ma is olvasható – június 6-ról május
16-ra?
– Igen, május 16-a helyes időpont.
Keszthelyi, budakeszi és budapesti
kórusokban gyönyörködhetnek
a Felsőtemplomban ezen a
szombaton, 10.30-kor. Természetesen
iskolánk mindhárom kórusa is
énekel: a vegyeskar, a schola és a
Kicsinyek Kórusa, melyet egy tanító
kolléganőm vezet.
– Örvendjen az egész világ! – írta
Kodály 1929-ben a közös éneklés
kapcsán. És hamarosan a gazdasági
válság, világháború, a kommunista
diktatúra következett. S ő ennek ellenére
sem gondolta másképp.
– Kodály embereket, nemzetet
akart nevelni. Felfogása szerint a
zene voltaképp nem tan és nem
tárgy, hanem a nevelés eszközeként
az ismeretek befogadásának
esélyét javítja; valami, ami túlmutat
önmagán. Az ének felszabadít,
bátorít, gátlásokból, félénkségből
kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki
diszpozíción javít, kedvet csinál a
munkához, figyelemre-fegyelemre
szoktat. Egész embert mozgat,
nemcsak egy-egy részét – tanította.
Persze csak tiszta forrásból lehet
töltekezni. A zene lelki táplálék,
nem lehet bele gyomnövényeket
keverni. Amit Kodály a maga
zsenialitásával leszögezett, a mai
biológia is alátámasztja. Freund
Tamás agykutató – aki a hetvenes
években Veszprémben maga is
énekelt a Lovassy kórusában – véleménye
szerint azért fontos, hogy
középiskolásainkat érzelemgazdaggá,
kiegyensúlyozottá, emberséges
emberré neveljük, mert igazán
kreatív emberek azok lesznek,
akiknek gazdag az érzelemviláguk.
Ennek gazdagítása pedig
nagyjából a középiskolás kor végéig
tart, és nagyon fontos része a
művészeti nevelés. Anélkül, hogy
mélyebben belemennénk az agyműködés
rejtelmeibe, jó, ha tudjuk:
az agy bal és jobb féltekéjének
egészséges, kiegyensúlyozott
működését is elősegíti a közös
ének és zenélés.
– Mindezek ellenére csak heti
egy énekórát enged a minisztérium.
– Aki zeneiskolákat zár be, árt a
belbiztonságnak – mondta Otto
Schily német belügyminiszter. Ez a
mondat önmagáért beszél.
– Kodály sokszor emlegetett
megállapítása szerint fontosabb, ki
az énektanár Kisvárdán, mint az,
hogy ki az Operaház igazgatója.
Hiszen egy énektanár nemzedékek
zenei ízlését alakítja. Alighanem
Nagykanizsán is így vagyunk ezzel…
P.J.
Kanizsa – 12 Kultúra 2009. május 14.
folyamatosan
Teltházas koncerttel ünnepelte
az Orff Ütőegyüttes 15. jubileumi
évét a Medgyaszay Házban.
A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola
együttesének megannyi generációja
– az Orff ABC, a Kis Orff,
a Nagy Orff és az Orff Senior –
ütötte a taktust.
Nagyon széles palettával köszöntötte
közönségét Bücs Angéla
csapata, a klasszikusoktól a modern,
pörgős zenéig mindenféle
dallam felcsendült az est során. S
hogy a zenét látványos tánc is kísérje,
egy-egy számnál bekapcsolódtak
Pulai Viktória és a művészeti
iskola növendékei balettal,
valamint Göller Barnabás és Lekszikov
Dóra, az Eraklin Táncklub
ifjú táncosai is. Énekével gazdagította
a műsort a Farkas Ferenc
Énekegyüttes Baráth Yvette vezényletével.
A Keszthelyi Helikoni Ünnepségeken
is többször sikert arató
zenekar régi diákjai is visszatértek,
hogy együtt ünnepeljenek az
újakkal. Az is kiderült az est folyamán,
hogy a jelenleg 37 főt
számláló együttes két tagja az elmúlt
15 év aktív résztvevői voltak:
Gyergyák Nóra és Tóth Gábor
a megalakulás óta erősítik a
csapatot.
Köszöntőt Baráth Zoltán, a
művészeti iskola igazgatója, valamint
Balogh László OKISBelnök
mondott, majd Bücs Angéla
fejezte ki köszönetét diákjai,
azok szülei, az iskola és a támogatók
felé. Beszédét egy, az ünnepléshez
illő Kodály-idézettel
fejezte be: „Legyen a zene mindenkié!”.
S.E.
Legyen a zene mindenkié – tánccal
Az éneklést nem lehet abbahagyni
Kanizsa 2009. május 14. – Ez + Az 13
Horoszkóp
A csillagok állása kedvező hatással lesz
önre. Sugárzó jókedve kisugárzik a környezetére,
családtagjaira. Bár kissé nehezen
végzi el a feladatát, de ha belejön,
szinte nem lehet leállítani.
Hajlamos lesz a dolgok könnyebbik végét
megfogni. Szívesen veszi, szinte elvárja
a családtagjai támogatását, de arra
nem is gondol, hogy viszonzásul önnek
is kellene valamit nyújtani.
Sokat ábrándozik, fantáziál mostanában.
Hajlamos lesz félvállról venni a kötelezettségeit,
és mással elvégeztetni a munkát.
Ez nem egy rokonszenves tulajdonság,
változtasson rajta minél előbb.
Gondolja meg ezekben a napokban, hogy
mire költi el a pénzét. A költségesebb
összejövetelek helyett érje be egy szolidabb
kerti partival, vagy a városkörnyékre
szervezett kirándulással.
A csillagok állása szerint jobbra fordul a
sorsa. Bár a mostani nehéz gazdasági
helyzetben elég nehéz ezt elhinni, mégis
sikerülhet. Az önre jellemző jóízű lustálkodásról
továbbra se mondjon le.
Figyeljen jobban oda az egészségére. Az
egészséges táplálkozásról, a vitaminok
szedéséről most tavasszal se feledkezzen
el. A kikapcsolódásra szánjon több időt,
és ne töltse munkával az éjszakát.
Ne vesztegessen el sok időt az apróbb
gondjai megoldására. Az elmúlt stresszes
hetek amúgy is sok energiát vettek el öntől.
Igyekezzen egy kicsit lazítani, és ha
szükséges, legyen határozottabb.
Fordítson több időt a párjára. Asok gond
és a munka miatt ne mondjanak le egymásról.
Beszéljék meg nyíltan a problémákat,
s hamarosan megoldódik minden.
Ha meg akarja találni végre az igazit, ne a tökéletességre
törekedjen. Legyen önkritikus
magával szemben is, és engedje, hogy a dolgok
spontánul megtörténjenek. Itt a tavasz, a
lustálkodás helyett inkább kalandozzon.
Egy szép külföldi utazásra vágyakozik
régóta. Idén már ne mondjon le róla a
pénzügyi nehézségeire hivatkozva, hanem
keressen valamilyen megoldást, és
utazzon el.
Egyfolytában azon töpreng, hogyan tudná
megvalósítani a régi álmait. Ha bele
akar fogni, nagy szüksége lesz kitartásra,
talpraesettségre és kreativitásra. Vágjon
bele, és győzze le az akadályokat.
Karrierje építésében szerencsés időszak
következik. A rosszindulatú pletykák a
kedvét szeghetik, ezért ne figyeljen oda
rájuk. Kitartóan dolgozzon tovább, és a
jutalom nem marad el.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Légy a holdon 3D
animációs film (SZ) (KN) (3D szemüveggel
13.45
Egy boltkóros naplója
amerikai romantikus vígjáték (sz) (KN)
19.30 19.30
Álom.net
magyar vígjáték (12)
15.30, 17.30 15.30, 17.30
2009.május 14. - május 20.
Május 22-én
a Honvéd
Kaszinóban
rendezett koncertjén
mutatja be a
Radioaktív
Együttes
„... még néhány
lépés”
című új videó anyagát.
A vendégzenekarok
mellett
számos meglepetés
várja a közönséget!
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi
házrész pincével, padlással, 1185
m2 udvarral eladó. Érd.: 93/323-
737, 20/398-1455 (6312K)
Csengery úton 59 m2-es, két
szobás (előszoba, fürdő, spájz,
pince, padlás, kert) részben felújított
udvari lakás eladó. Érd.:
30/227-3294
Nagykanizsa belvárosában
(Hunyadi úton) közel 700 négyzetméteres
terület eladó! Irányár: 18
millió Ft. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072
Nk-án a belvárosban 3 szobás,
III. emeleti, egyedi fűtéses lakás
eladó, vagy belvárosi kisebbre cserélhető.
Érd.: 30/9590-413,
93/321-926 (7031K)
Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló
eladó. (Víz, szennyvíz, villany,
kábeltévé.) Érd.: 30/227-3294
Eladó Kiskanizsán közművesített
telken 30 m2-es, felújításra szoruló
szoba, konyha, spájzos kis
ház. Cserélhető is: 2. emeletig,
egyedi fűtéses, 2 szobás, erkélyes
lakásra értékegyeztetéssel. Irányár:
4,8 millió Ft. Érd.: 20/388-
4056 (7043K)
Nk-án a Csónakázó-tótól 200
méterre panorámás telken félkész
ház eladó. Érd.: 30/974-1801,
30/506-1082 (7044K)
Nk-án 87 m2-es, tetőtérrel bővíthető
társasházi lakás kerttel,
garázzsal, Tárház utcában eladó.
Lakást beszámítok. Érd.: 30/555-
6575 (7045K)
Belvárosi, kétszobás, berendezett
lakás irodának, lakásnak, kaucióval
kiadó. Érd.: 30/369-5352
(7039K)
Vadászgörény kölykök eladók.
Ár: 6000 Ft /db. Érd.: 18-21 óra
között a 30/451-9551 számon.
(7043K)
Készpénzért vásárolok régebbi
lakberendezési tárgyakat: porcelán,
festmény, egyéb dísztárgyakat.
Érd.: 30/332-8422 (7044K)
Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételire
felkészítést, valamint szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését vállalom.
Tel.: 30/968-8184 (6288K)
Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybevehető)
Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is
megyek! Elérni és bejelentkezni
a 30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Érd.: 20/510-2723 (7046K)
Kanizsa 14 – Apró 2009. május 14.
Tüzifa, parketta
teherautónként
szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól
ELADÓ
Tel.: 30/385-9575
INGATLAN
Multifokális lencse AKCIÓ -30%  Fényre sötétedő lencse AKCIÓ!
Az akció április 1-től június 30-ig érvényes!
ZALATÁJ EGYESÜLET
8778 Újudvar, Petőfi u. 2.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉVRŐL
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
(normatív támogatás kivételével)
2008. évben nem kapott költségvetési támogatást.
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról – 2008. évben cél szerinti juttatás nem volt.
Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 3650 60
2. B. Vállalkozási célú tevékenység bevétele - -
3. C. Összes bevétel (A+B) 3650 60
4. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1193 3103
5. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai - -
6. F. Összes ráfordítás (D+E) 1193 3103
7. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény - -
8. H. Adófizetési kötelezettség - -
9. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) - -
10. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 2457 -3103
Előző év(ek) módosításai: nem volt(ak)
BARBI
BÁLA
Nagykanizsa, Báthory u. 8.
(Bolyai iskola hátsó bejáratával szemben)
Május 18-19. (hétfő-kedd)
felnőtt-, gyermek-, vegyesruha, szandál, papucs vásár!
KABÁT, NADRÁG: 500 FT/DB
Május 20-21. (szerda-csütörtök) - minden ruha 200 Ft/db!
Május 22. (péntek) – minden ruha 100 Ft/db!
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 6.00-14.00 óra
Az Ön
rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldő, fórum,
apróhirdetés
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa 2009. május 14. – Sport 15
NTE 1866 – Bogád SE 4 - 3 (2
– 1). NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkőzés, 25. forduló. Nagykanizsa,
150 néző. Vezette: Rákosi
(Bali-Pap, Sörös). NTE 1866:
Horváth G. – Szalai, Pozsgai,
Burucz, Farkas J. – Ujvári (Kotnyek,
62.), Hegedűs, Rácz Sz.,
Kisharmadás (Iványi, 70.) – Nagy
T., Cs. Horváth G. Vezetőedző:
Visnovics László. Gólszerzők: Cs.
Horváth G. (12., 38.), Nagy T.
(80.), Kotnyek (91.); Sütő (43.),
Élő (68. 11-es), Sági (71.)
Két középmezőnybeli együttes
összecsapására került sor az NTEpályán,
s ahogy az várható volt, a
hazaiak megnyomták az első perceket,
így Cs. Horváth Gábor nem
teketóriázott sokat (12. perc: 1 –
0), vezetéshez juttatta az NTE-t.
Ezt követően a Bogád nem akarta
annyiban hagyni a találkozó kimenetelét,
s lényegében át is vette a
játék irányítását, bár az iram nem
volt eget rengető. Aztán a hajrában
Cs. Horváth ismét beköszönt (38.:
2 – 0).), de a kétgólos előnyt gyorsan
csökkentették a vendégek (43.
perc: 2-1).
A második játékrészben is inkább
a „Vasút” térfelén zajlott a játék,
s a vendéglátók részéről a védelemben
jött is a hiba, Burucz
Barna elaludt, a kapus Horváth
Gábor már csak az ellenfél labdarúgójának
lábát tudta elhúzni a
büntetőterületen belül, s a 11-est
értékesítették is a bogádiak (68.: 2
– 2). Ettől vérszemet kaptak, s három
percen belül már a vezetés is
náluk volt (2 – 3), szabályosan
sokkolva ezzel a vendéglátók táborát.
Rácz Szabolcsék dicséretére
legyen mondva, nem adták fel, s
Nagy Tamás egy kilépést követően
mattolta a Bogád SE kapusát (80.:
3 – 3). Cs. Horváth ezt követően
egy százszázalékos ziccert hibázott,
majd slussz poénként Kotnyek
István a 91. percben egy 30
méteres bombával eldöntött a
meccset az NTE javára.
Akanizsaiak ezzel az ötödikek a
tabellán (43 pont), s következhetnek
a „baranyai hetek”, mivel jön
egy mohácsi és pécsi találkozó a
sorban. Nem véletlen ennek hangsúlyozása,
hiszen amíg a hazai
meccseket tekintve az együttes listavezető,
a városhatárt jelző táblát
elhagyva azonban már közel sem
ilyen acélos a dél-zalai gárda.
Ezen lenne jó változtatni…
Visnovics László: – Előzetesen
természetesen nem számítottunk
ilyen fordulatokban bővelkedő
összecsapásra, de a végén óriási
akarattal megnyertük a találkozót.
Polgár László
Kotnyek harmincméteres bombájával
Kanizsa KK DKG-EAST –
Veszprémi ESC 86-86 (19-19, 22-
19, 22-22, 23-26)
Férfi NB I B-s kosárlabda mérkőzés,
a 3. helyért, 1. mérkőzés.
Nagykanizsa, 200 néző. Vezette:
Németh Cs., Horváth A. Kanizsa
KK DKG-EAST: Sági (13/6),
Vertetics (22), Beck (5/3), Koma
(26), Filipovic (9). Csere: Mihalics
(7/3), Zsámár (4), Becze. Edző:
Kovács Nándor.
A bajnokság harmadik helyéért
is kuparendszerben küzdenek a
csapatok, s jövő pénteken Veszprémben
kezdődik minden elölről,
mivel az első, kanizsai találkozó
86-86-ra végződött. A végeredményből
is kitűnhet, mindkét fél
nagyon odatette magát az „odavágón”,
így a visszavágó sem lesz
sétagalopp. A kanizsaiakra ezúttal
nem volt igaz, hogy szoros szituációkban
újítani tudnak, s így maradt
a kosárlabdában szokatlan, el
nem döntött „egálos” vég. A pillanatnyi
forma dönthet egyik vagy
másik csapat javára, bár kapaszkodónak
nem árt leírni két adatot: az
alapszakaszban Kanizsán két ponttal
nyert a Veszprém, a Bakony fővárosában
viszont hárommal a Kanizsa…
Kovács Nándor: – Büszke vagyok
a csapatomra, mert minden
nehézség ellenére volt tartásunk, s
nem roppantuk össze. Így jövő héten
Veszprémben dől el a harmadik
hely sorsa.
A hölgyeknél a Vadmacskák viszont
a Keleti csoport harmadik
helyezettjét pipálta ki soros bajnokiján:
Kanizsai Vadmacskák SE –
Nyíregyházi FSE – NYKS 74-48
(15-8, 21-8, 21-22, 17-10)
Amatőr női NB I-es kosárlabdamérkőzés,
rájátszás az 1-10. helyért,
4. forduló. Nagykanizsa, 70
néző. KVSE: Fuisz (4), Csáki (9),
Varga Zs. (43/12), Horváth B.
(13/9), Bencze (3). Csere: Olasz A.
(2), Jagarics, Kahotek, Fekete Cs.,
Olasz V., Törgyekes. Edző: Gábor
Erzsébet.
A Keleti csoport harmadikja látogatott
Nyíregyházáról Kanizsára,
s a távoli ellenfél a hosszú utazás
után 26 pontos vereséggel a
kosarában távozott a dél-zalai városból.
Amérkőzés kimenetele egy
percig nem volt kérdéses, s örömteli
volt a hazaiak szempontjából,
hogy a kezdő ötösbe jelölt Csáki
Barbara majd tíz pontot szorgoskodott
össze, s az irányító posztján
kezdő Fuisz Viktória is jól muzsikált.
A találkozó folyamán ismét pályára
léphetett Fekete Csilla, aki
korábban egy boka aláfordulás miatt
volt kénytelen kihagyni edzéseket.
A biztos győzelem után kanizsaiak
pedig készülhetnek lélekben
a következő vasárnapra, akik
„viszonozzák” a nyíregyháziak látogatását…
A Vadmacskák (egyelőre)
négy mérkőzésükből a harmadikat
nyerték meg a rájátszás
során.
Gábor Erzsébet: – Biztos győzelmet
arattunk a nyíregyháziak ellen,
azonban nemsokára előttünk
is nagy megmérettetés áll, hiszen
legközelebb mi utazunk hozzájuk…
P.L.
Az egyik feljövőben, a másik leszállóban?
Remek hármas győzelmi széria
után kapott ki minimális különbséggel
Szekszárdon a bajnokság
második helyezettje ellen a Nagykanizsai
Izzó SE NB II-es női kézilabdacsapata.
A Délnyugati csoportban
szereplő Gombor Ágnesék
25-24-re maradtak alul a Tolna
megyeiekkel szemben, s épp az
említett kézilabdázó „vállalt be”
nyolc találatot a végig rendkívül
szoros mérkőzésen. A vereség dacára
Tóth László edző együttese a
bajnokságban a harmadik helyet
szerezte meg, amivel az előzetesen
elvártakat messze túlteljesítette.
(Mint ismert, a kézis hölgyek léte
évek óta kötélen táncol, s „ez ügyben”
ők tényleg csak annyit tehetnek,
hogy hétről-hétre lelkesen
küzdenek...) A pontvadászatból
még két kör van hátra, s hogy ezeket
már nyugodtan várhatják Kiss
Melittáék, abban nagy része van
annak is, hogy a szekszárdi mecscse
előtt azt a bizonyos hármas
győztes sorozatot produkálták,
sorrendben legyőzve a Hévíz SK
(25-16), a Kaposvári KSE (26-11),
valamint a Bácsbokodi NKSE (23-
21) csapatát.
P.L.
A végére belehúztak
 Oda a lendület. A férfi vízilabda
OB I B-s felsőházi küzdelmeiben
a BWT Kanizsa VSE másodszor
szállt hazai vízbe, legutóbb
a Tipo VSC együttese volt
az ellenfél. A legjobb nyolc között
még érmes helyekkel kacérkodó
kanizsaiakat aztán a vendégek teljesen
kikapcsolták a játékból, hiszen
a végén 6-8 szerepelt az eredményjelzőn.
A máskor oly hatékony
Persely Tamás – Virt Mátyás
kettős sem villogott, hiszen a vendégek
remek taktikával kapcsolták
ki (nem csupán) őket a játékból. A
dél-zalai csapat így jelenleg hatodik
a tabellán, s szombaton a mezőnyt
toronymagasan vezető YBL
WPC-hez látogatnak...
 A fiatalítás reményében.
Megtartotta szezonzáró bankettjét
az Aquaprofit NTSK magyar bajnokságot
nyerő sakk-csapata, melyen
értékelték az elmúlt szezon
diadalmenetét. Mint azt a főszponzor
részéről Nádasi Tamás hangsúlyozta,
egy új irányt is kijelöltek
a klubnál, nevezetesen a fiatalítást,
melynek újabb lépcsőfoka lehet a
kanizsai sakkozókra való még hatványozottabb
odafigyelés. S hogy
kik lehetnek a „jövő”? A megyei
diákolimpián remekelt például
Csonka Anna (Kőrösi), Havanecz
Bianka (Batthyány), Kobán Bálint
(Batthyány), Molnár Flóra
(Kőrösi) és Ragats Bertalan (Hevesi),
míg a helyi Zrínyi kupán az
1998-2002-es korosztályból Balogh
Eszter, Horváth Dániel, Huszár
Máté, Németh Ágoston, valamint
Zsirai Dorka.
Kanizsa – 16 Hirdetés 2009. május 14.
Beköszöntött a tavasz, mely a lakosság mintegy 15-20%-ának nem csupán
a zöldellő fák, virágok csodás látványát jelenti.
Annál inkább a – sok esetben egész nyáron át tartó – torok-, garat-, orrés
szemviszketést, az állandó orrfolyást, tüsszögést, szemkönnyezést, (súlyosabb
esetben asthmát, ekcémát): a szénanátha (lat: rhinitis) tüneteit.
A betegség az allergiák népes táborának tagja, azon belül az inhalációs,
évszakhoz kötött vagy klíma-allergének (15-20 mikron nagyságú pollen,
virágpor) okozta elváltozások csoportjába tartozik. Kialakulásának hátterében
a pollen – vagy más allergén – ellen kialakult túlzott immunreakció a
felelős, mely részben genetikai, részben szerzett komponenseknek köszönheti
létét. Az allergiára genetikailag hajlamosabb embereknél, az ún.
atophiás típusúaknál az allergia számos formában jelen van, vagy kifejlődésének
esélye nagyobb fokú: kezdve a mosópor-allergiától az ételallergiákon
át egészen az asthma esetleges kialakulásáig.
A szerzett vagy környezeti hatások nagyban befolyásolják az allergiák,
azon belül a szénanátha kialakulását. A szerzett komponensek jelentőségét
nem lehet eléggé hangsúlyozni, hisz az allergiás megbetegedések növekedésének
üteme, mely az utóbbi évtizedekben drasztikusan emelkedett (főleg
a fiatalok körében) egyértelműen összefüggésbe hozható a környezeti
hatások, az urbanizáció, a fejlődés hozadékaként megjelenő élőhely és életmódbéli
változásokkal.
A szénanátha kialakulásáért leginkább a szél útján beporzott növények
által termelt hatalmas mennyiségű pollen a felelős, melyek száraz, szeles
idő esetén több száz kilométeres távolságra is eljuthatnak. Egyéni érzékenységtől
függően a szénanátha megjelenhet kora tavasszal (mogyoró,
éger), késő tavasszal (fenyő, fűz, gyertyán, hárs, juhar, nyár, szíl), májusban
(bükk, dió, eper, fűz, gyertyán, kőris, nyír, platán, tölgy, vadgesztenye),
nyáron (bodza, fészkesek, gesztenye, kender, sóska, parlag-, útifű), ősszel
(parlagfű, üröm, csalánfélék). Részletesebb információért érdemes pollennaptárakból
tájékozódni. Az egész évben fennálló szénanátha-szerű tünetek
esetén nagy valószínűséggel házipor, állatszőr vagy gombaspóra-allergia áll
a háttérben.
A megelőzésben nagy szerepe van a munkahelyi, otthoni pollenszűrőknek
(pl. légkondicionálóknál), mikrofilteres porszívók alkalmazásának,
gyakori portörlésnek.
Tanácsok a pollenszezon alatt a szénanáthára hajlamosaknak: a lehetőség szerinti
éjszakai vagy eső utáni szellőztetés, frissen kaszált vagy virágzó rét, erdő kerülése,
naponta történő hajmosás (a haj rengeteg virágport köt meg), gyakori
ágyneműcsere, napszemüveg viselése (a szembe jutó virágport csökkentendő),
vezetés közben a levegő belső keringetése vagy pollenszűrős klíma használata,
hazaérkezés utáni átöltözés, hideg vízzel történő gyakori szemmosás, szőnyegpadló
helyett parketta, járólap alkalmazása, dohányfüst, dohányzás kerülése.
Fontos a pollenszezon előtt (legalább 2 héttel) elkezdett gyógyszeres terápia,
mely lokális vagy tabletta formában alkalmazva, az antihisztamin vagy kromoglicin-
sav tartalmuknak köszönhetően időben kifejtik hatásukat. Orrnyálkahártya-
duzzanat esetén az ezt csökkentő orrcseppek gyakori, hosszú távú használata
nem ajánlott.
Aterápiás lehetőségek tárháza homeopátiás kezeléssel, vitaminok szedésével,
életmódváltással bővíthető. Sajnos pillanatnyilag elmondható, hogy
a kezelések nagy része tüneti enyhülést okoz, az allergén-elimináció, a
immunmodulációs eljárások, melyek magát az allergiát, mint betegséget hivatottak
megszüntetni, jelenleg a felhasználás korai stádiumában járnak,
így ezek alkalmazhatósága, hatékonysága esetleg újabb terápiás lehetőségek
felbukkanása a jövő záloga.
Dr. Hella ajánlata:
Lorano tabletta - Otrivin allergia adagoló orrspray - Coryzalia tabletta -
Allergol orrkenőcs - Pollengrape kapszula - Cetrin akut tabletta - Dr. Theiss
Alergol pollen elleni orrkenőcs - Pollens golyócskák - Allium cepa golyócskák
(homeopátiás)
Rovatunk a Kanizsa Gyógyszertár (Fő út 5.) ajánlásával készült
Dr. Hella egészségrovat
Szezonális allergia: a szénanátha
KUSTÁR ZSUZSA
IPARMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Május 14. 16 óra
SOKÁIG ÉLJEN A ROCK AND
ROLL -55 éve indult világhódító
útjára. A belépés díjtalan.
Május 15-16.
ZALAI GYERMEKEK
MŰVÉSZETI TALÁLKOZÓJA
A Keresztúry ÁMK Megyei
Közművelődés és a Hevesi Sándor
Művelődési Központ szervezésében.
Május 21. 18 óra
GYERMEKRAJZOK ÜZENETE
GRAFOLÓGUS SZEMMEL
előadás. Előadó: Szabó Szilvia okl.
grafológus. A belépés díjtalan.
Május 19. 10-16 óra
EGÉSZSÉGNAP
Szervező: a Nagykanizsai
Egészségügyi Alapellátási Intézmény,
Szociális és Egészségügyi Bizottság.
A belépés díjtalan.
Május 21-22.
VINALIA CANISA
Rendezők: Kanizsai Kulturális
Központ. Magyar Szőlő- és Borkultúra
Kht. Nagykanizsai Hegyközség
szervezte.
BUDDHA NYUGATRA MEGY
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Buddhista festményeinek
kiállítása.
KANIZSAI GRAFIKÁK
Bene János festőművész kiállítása
Május 18. 15 óra
A Múzeumi Világnap alkalmából
UTCÁK, TEREK, VÁROSOK
Z. Soós István kiállításának megnyitója
Megtekinthető: június 30-ig.
SORSODAT MAGAD INTÉZED
Magyarországi plakátok
az 1950-es, ''60-as évekből
Megtekinthető: június 13-ig.
KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI
KIÁLLÍTÁS
Megtekinthető: június 13-ig.
Május 22. 19 óra
Jazz Klub
FOR TUNES EGYÜTTES
Belépődíj: 800 Ft.
A rendezvénysorozatot az NKA
Zenei Kollégium és az OKM a
PANKKK program keretében
támogatja.
XXI. évfolyam 20. szám
2009. LOKÁLPATRIÓTA HETILAP május 21. Kanizsa
Sárkányok hátán – tűzön-vizen át
Amatőr tudással, mégis nagy lelkesedéssel fogott hozzá minden egyes csapat a „lapátoláshoz” a Csónakázó-
tó vízén múlt szombaton. A sárkányhajók megteltek vidám emberekkel, akiket hajtott a kalandvágy,
és üldözött a versenyszellem, s közben növekedett az adrenalin szintjük is. Fergeteges élmény volt
mindenki számára sárkányok hátán szelni a habokat ezen a kicsiny tavon. Ezt mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy voltak, akik esőben, s még az égi áldás után is dolgoztatták volna tűzokádó vízi járművüket.
(Részletes beszámolónkat a sárkányhajó-bajnokságról a 12. oldalon olvashatják.)
Az Európai parlamenti
választásokról és a Város Napi
rendezvényről tartott sajtótájékoztatót
Szányiné Kovács Mária,
az MSZDP városi elnöke és
Bogár Ferenc önkormányzati
képviselő.
Az előbbi témával kapcsolatban
elmondta az elnökasszony, hogy
elégedettek azzal a több, mint
2000 kopogtatócédulával, melyet
Nagykanizsán gyűjtöttek össze, s
reméli, hogy a sok támogatóval
együtt, akiktől személyes találkozásokkor
is sok biztatást kapott,
az elkövetkező választásokon még
tovább tudják a sikert fokozni.
Nem volt viszont ilyen örömteli
a Város Napjával kapcsolatos
közlemény. Szányiné Kovács
Mária az említett eseménnyel
kapcsolatban kemény kritikát
fogalmazott meg. Véleménye
szerint a régebben megrendezett
három napos program sikeresebb
volt a legutóbbi kétnapossal szemben.
S hogy miért? „Mert nagykanizsaiak
szervezték, nagykanizsai
és környékbeli vállalkozásokkal,
nagykanizsai lakosoknak.” Az
ünnepi felvonulást, melyen részt
vettek ünnepi palástban a polgármester,
a képviselők és az
országgyűlési képviselők, s mely
egészen a régi víztoronyig tartott,
most már hiányolni volt kénytelen
a város.
A legutóbbi ünnepség másfél
naposra zsugorodott, a díszes
felvonuláson összességében hét
képviselő vett részt a polgármesteren
kívül, nem is beszélve a téren
uralkodó búcsú-hangulatról, az
idegen kézművesekről, s az alföldi
pecsenyesütőről. – tette hozzá az
elnökasszony. Ő nem azt szeretné,
hogy ne jöjjenek más településekről,
hanem azt, hogy ne a
kanizsai kézművesek és kereskedők
kárára. „Vajon kinek jó a
budapesti szervező? A hangosító?
A biztonsági csapat? A rendezők?
Kinek jó, ha a mi adóforintjainkat
más városok vállalkozói kapják?
Kinek jó, ha a rendezvény
nyeresége utáni adót más városba
viszik?” – sorjáztak a kérdések a
sajtótájékoztatón, s ezen kérdéseket
kívánja Szányiné Kovács
Mária az önkormányzati képviselők
által feltenni a közgyűlésen
is. Az MSZDP javasolni
fogja a Pénzügyi Bizottságnak,
hogy vizsgálja meg tételesen a
bevételeket és a kiadásokat is.
A cél: kanizsai művészeti csoportok,
előadóművészek, kézművesek,
kereskedők, vendéglátók és
szervezők is jussanak lehetőséghez.
Göndör István, az MSZP frakcióvezető-
helyettese a vagyonadóról
és a képviselők kedvezményeinek
megszüntetéséről
tartott sajtótájékoztatót Nagykanizsán.
Az új kormány, az MSZP-frakció
és a pártelnökség intenzív tárgyalása
előzte meg a 30 millió
forintos alsó határral rendelkező,
az ingatlant, a gépjárművet, a vízi
járművet és a légi járművet magába
foglaló adót, mely önbevallással
történik majd, s az APEH fogja
beszedni. A rendszer még nem teljesen
kidolgozott, a sávhatárok
még nem tisztázottak. A politikus
hozzátette: azért ez az alsó határ,
hogy a rendszerváltás nyertesei nagyobb
részt vállaljanak a közteherviselésből.
Lapunkban már olvashattak a
Seres Mária által kezdeményezett
népszavazásról, mely jelenleg
alkotmánybírósági szakaszban
van, s mely a következő kérdésre
várja a választ: „Egyetért-e Ön
azzal, hogy az országgyűlési képviselőknek
csak a bizonylattal
alátámasztott elszámolható kiadásai
után járhat költségtérítés?”
Göndör István bejelentette sajtótájékoztatóján,
hogy egy indítványt
nyújtott be az országgyűlésnek,
melyben a képviselők költségtérítésének
megszüntetését indítványozza.
A képviselői javadalom
vonatkozna mind az országgyűlési,
mind az önkormányzati
képviselőkre, valamint a polgármesterekre
is, s az SZJA részét
képezné. Költséget pedig csak
számla ellenében lehetne elszámolni.
Göndör István elmondta, az
indítvány oka az volt, hogy felelős
politikus nem nézheti el, hogy milliárdokat
költsön el az ország egy
népszavazásra ilyen gazdasági
helyzetben, mely manapság tapasztalható.
A javaslat elfogadásához parlamenti
kétharmados többség szükséges,
a politikus bízik abban,
hogy képviselőtársai is hasonló
nézeteket vallanak, mint ő.
ASzabad Demokraták Szövetsége
helyi csoportja áttekintette
az elmúlt években kidolgozott
városfejlesztési koncepciókat és
stratégiai terveket. Ezeket a
saját elképzeléseivel kibővítve
ismertette Halász Gyula, önkormányzati
képviselő minapi
sajtótájékoztatóján.
Mint megállapította: a 2006-ban
pozícióba került városvezetésnek
nem sikerült választási ígéreteit
valóra váltani.
Aváros jövőjét, rövid- és középtávú
fejlesztési tervekre alapozva vélik
elképzelhetőnek. A rövidtávú tervek
öt pontban felsorolt legfontosabb
teendői között említette azonnali
kormányzati segítség kérését a foglalkoztatási
gondok enyhítésére, akár
kormányzati garanciavállalás mellett,
hangsúlyozta, hogy a polgármester
azonnal konzultáljon a
város legnagyobb foglalkoztatóival
az idei és a jövő évi tervekről, kilátásokról.
Készüljünk fel a „Mega projektek”
indítására. Állítsuk vissza a
Tervtanács és a Közmű- és Közszolgáltatási
Tanácsot.
Ezek után a középtávú tervekhez
kapcsolódó tizenhat pontot részletezte.
Köztük megemlítette a tömbrehabilitációs
programok indítását
vállalkozói tőke bevonásával, valamint
nemzetközi pályázat kiírását,
például a volt „Kosaras piac” területére.
Fontos lenne az Ipari Park
és logisztikai központ fejlesztése
együttműködve a Sormási Ipari
Parkkal, új szolgáltatási ágazat
Nagykanizsára telepítése az átmenő
turistaforgalom kezelésére. Intenzív
együttműködés szükséges az ITD
Hungaryvel, a külföldi nagykövetségekkel
(pl. indiai nagykövetség),
kormányzati lobbi és befektetés-ösztönző
programok kellenek, valamint
kölcsönös fellépések a helyi
cégekkel, kamarákkal és a civil
közösségekkel. Ki kell használni a
horvát és szlovén gazdasági és kulturális
kapcsolatokat, a határon
átnyúló közös projektek megvalósítására.
Újra kell indítani, és
fejleszteni a Kanizsa Vásárt. Ne csak
szavakban, de tettekben is legyünk a
„Megújuló energiák mintavárosa”.
Kezdjük az intézményeinknél az
energia-racionalizálási programmal,
folytassuk a megújuló energiagyártók
Nagykanizsára telepítésével
(például napelem és szélkerékgyártók,
biogáz és termálerőművek
gyártóival), hiszen tradicionálisan
meglévő gépiparunkra és a
szakképzésünkre lehetne alapozni.
Az SZDSZ tervei között szerepel termálprogram
és a Csónakázó-tó fejlesztése,
strand kialakítása, helyi vállalkozások
szélesebb körű bevonása
a közbeszerzési eljárásokba, a termofor
kémények kiváltásának folytatása.
Forgalomcsillapítás helyett,
forgalomcsökkentést kellene elérni a
belvárosban, parkolóházzal és
térszint alatti parkolóval, valamint
meg kellene hosszabbítani a Kalmár
utcát a régi 7-es úttal és összekötve a
Dózsa György úttal. Az élhetőbb
városközpont az átmenő teherforgalom
kizárásával lehetséges, csak célforgalom
jelleggel. A városnak út- és
járda-felújítási program, valamint
biztonságos kerékpárutak kellenek
városi és térségi szinten. Ezek
előkészítettség alapján bármikor
indíthatók. Fontos a bérlakásállomány
bővítése, ezen belül a
szerkezeti reformok, továbbá Krízis
Alap létrehozása a lakáshitelek miatt
eladósodottaknak, olyanoknak, akik
értékesítenék lakásukat az önkormányzat
számára, így tulajdonuk
bérlakássá változhatna az ottmaradás
mellett. A Kanizsai Dorottya Kórház
fejlesztése elengedhetetlen. A Pannon
Egyetemmel együttműködve az
egészségügyi informatikai képzés
létrehozását elő kell segíteni, gyakorlati
helyként a Kanizsai Dorottya
Kórház szolgálna. Ezen felül meg
kell oldani az életveszélyes épületek
felújítását.
Kanizsa – Sajtótájékoztatók 2 2009. május 21.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
MSZDP:
EP-választás
és Város Napja
MSZP:
A vagyonadóról,
költségtérítésről SZDSZ:
21 pont Kanizsáért
Kanizsa – A mi 2009. május 21. ügyeink 3
A közelmúltban megalakult
Berzsenyi Polgári Kör terveiről,
elképzeléseiről tartott sajtótájékoztatót
Schüller Róbertné.
Ismerősei körében már jó pár
évvel ezelőtt felvetődött a polgári
kör megalapításának a gondolata,
nevet is adtak a szervezetnek, de
akkor még nem találták értelmét,
és mással voltak elfoglalva. Most
úgy gondolták, eljött az idő, és a
tettek mezejére léptek. Aszervezés
nem okozott gondot, mert az első
szóra csatlakoztak hozzájuk az
ismerősök. Jelenleg húszan vannak,
harminc fölé nem kívánják
duzzasztani a társaság létszámát,
mert így hatékonyabban tudnak
dolgozni Céljuk a nagykanizsai
polgári értékek ápolása, átmentése.
Azokat a csoportokat szeretnék
támogatni, akik a polgári értékrendet
képviselik, természetesen
elsősorban a Fideszt. Terveik
között szerepel nyilvános kulturális
és politikai előadások szervezése,
ahová meghívják a másik
polgári kört és a lakosságot is. Az
összetartozást hirdetik, és segítik
egymást. Úgy érzékelik, nehéz
idők jönnek, és összekapaszkodnak.
Vezetősége, elnöke nem lesz a
körnek, egyelőre Schüller Róbertné
fogja össze a programokat
Fenyvesi Mihállyal. Ebben a
hónapban még egy alkalommal
tartanak összejövetelt a Berzsenyi
utcában, végleges találkozóhelyük
valószínű a Medgyaszay Házban
lesz.
– Az, hogy mi, magyarok
inkább a csatlakozás negatívumait
érezzük, nem Európa,
hanem saját silány garnitúránk
bűne. Ezért kell eltakarítanunk
őket, ha az Unió áldásaiból is
részesülni akarunk. Természetes
hát az EP választás belpolitikai
jelentősége – foglalta össze gondolatait
Bencsik András a Honvéd
Kaszinóban, ahová Cseresnyés
Péter meghívására érkezett.
A takarítónők a megmondhatói, –
folytatta – mindig felülről kell elkezdeni
a lépcső mosását. A – mint
utóbb kiderült – Moszkvából levezényelt
rendszerváltás idején 38
éves újságíró ma, a Magyar
Demokrata főszerkesztőjeként végre
igazi rendszerváltásban bízik. Olyan
kormány fölállásában, melyet nem
egyéni érdekek és külső érdekek,
hanem egyedül a nemzet érdekei
vezetnek. Sokan kérdezték tőle:
ilyen kifosztott országban mit fog
tudni tenni a Fidesz? Meglátása
szerint, amit Orbán-csodának
hívunk egyszerű: nem lesz lopás. A
tatárjárás utánihoz hasonló újjáépítéshez
pedig bizalom kell, s ezt a
leendő polgári kormány miniszterelnöke
bírja. Pécs megmutatta: már
nem lehet a szocialista szavazókat a
Fidesszel és elnökével riogatni. A
korábbi MSZP szavazók maguk
büntették meg pártjukat az elmúlt
évekért. Volt, ahol leköpdösték,
kizavarták a busszal szállított
nyugdíjas munkásőröket. Ha egy
fellegvárban ilyen elementáris volt
az elfordulás a kormánytól, milyen
lesz június 7-én országosan?
Ezt a dátumot ajánlotta azok
figyelmébe is, akik hiányolják az
elsöprő erejű demonstrációt. Ajúnius
7-i szavazás lesz a legkeményebb
tüntetés, melynek lesz is
eredménye. Az újságíró nem kerülte
meg a kényes kérdéseket sem.
Szólt arról, alapító létére miért
lépett ki Usztics Mátyással együtt a
Magyar Gárda Egyesületből,
amikor az a Jobbik szekértolójává
vált. Leszögezte: a bűnözésnek
nincsen bőrszíne. Ha valakit ma
egy cigány bűnöző rabol ki, holnap
pedig egy magyar, ez utóbbi tény
nem vigasztalja meg – mondta. A
radikálisok mesterségesen létrehozott
társadalmi feszültségeket
lovagolnak meg, ezzel egyedül a
szabaddemokratáknak tesznek
szívességet. Akik – óriásplakátjaik
tanúsága szerint is – a félelemkeltésből
akarnak profitálni, bár
a jelek szerint ma már egyre
kevesebben dőlnek be nekik. Előbb
küld embert a Holdra az SZDSZ,
mint képviselőt Brüsszelbe – folytatta.
Fölhívta a hallgatóság
figyelmét: akik új szereplőként lépnek
föl, hajlamosak a politikai
paletta valamennyi színét egybemosni,
hogy saját fontosságukat
bizonyítsák. Akár ordas hazugság
árán is, s akad köztük politikai
szerencselovag is, aki kizárólag az
állami támogatást célozza meg.
Bencsik András a gondok közepette
egy vidám történettel derítette
fel hallgatóságát. Másképp is lehet
európai polgárnak lenni, mint
ahogy az elmúlt öt évben megpróbálták
velünk elhitetni. A német
kormány például magából indul ki:
én becsületes vagyok, ilyenek a
polgáraim is, miért tételeznék fel
mást róluk. Ezért nem nyomorítják
meg vállalkozóikat ezerféle ürüggyel,
amit mi annyira megszoktunk.
Egy magyar szállodás
Bajorországban nyitott üzletet. A
ház macskája tudomásul vette,
hogy új a gazda, pontosabban macska
szemszögből: a vendég. (A
macskák a házhoz ragaszkodnak)
Továbbra is otthonosan mozgott a
vendégfogadóban, annak konyhájában
is. Történetesen épp akkor,
mikor az ottani köjálos tért be
ellenőrzésre. Honfitársunk szeme
előtt már végigfutott, mi vár rá:
jegyzőkönyv, bezárás, bírság.
Magyar viszonyokhoz volt szokva.
Ehelyett az ellenőr végigsimította a
macskát: hát megvagy még,
Franzi?
A június 7-i szavazás után új
korszak kezdődhet, még az előrehozott
választás sem kizárt. Ezért
érdemes valamennyiünknek fáradni.
– búcsúzott a Demokrata főszerkesztője.
B.E. - D.J. - P.J. - S.E.
Megalakult a
Berzsenyi Polgári Kör
Bencsik:
Hol kezdjük a lépcső
mosását?
„Verbális agresszióval, tettlegességgel
fenyegető konfliktushelyzetek
kezelése.” Ezzel a
témával indított pedagógus
továbbképzést a Nagykanizsa és
Térsége TISZK.
A tanfolyam célja a résztvevők
elméleti kommunikációs tudásának
bővítése mellett olyan gyakorlati,
tárgyalástechnikai jártasság
kialakítása volt, amely számottevően
növeli a konfliktusok megoldásának
hatékonyságát, különös
tekintettel a verbális agresszióval,
tettlegességgel fenyegető konfliktushelyzetek
időbeli megelőzése,
tovább felismerése és hatékony
kezelése érdekében.
Az előadásokat Dr. Nagy József
pszichológus, s egyben jegyzett és
kiemelt túsztárgyaló tartotta.
A továbbképzés iránt nagy volt
az érdeklődés, városunk középiskolái
mellett a csapi Térségi
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola
és Kollégium is képviseltette
magát.
A résztvevő pedagógusoknak
ünnepélyes keretek között adták át
tanúsítványokat a Vasemberház
Dísztermében.
S.E.
Továbbképzés
pedagógusok számára
Hagyományosan jól szerepelnek
a szakmai versenyen a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI diákjai,
de ez az év kiemelkedő volt számukra
– mondta el Bene Csaba,
az iskola igazgatója a kiváló tanulók
ünnepélyes fogadása alkalmával.
Fontosnak tartotta kiemelni,
ezek a diákok jó példaként állhatnak
a többiek elé, ösztönözhetik
őket, hiszen ezek az eredmények
nagyban hozzájárulnak ahhoz,
hogy szakmájukban ismertek és
elismertek legyenek.
A helyezéseknek köszönhetően
ők mentesülnek a szakmai vizsgák
egésze vagy egy része alól. Így
történt ez a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyen karosszérialakatos
szakmában 9. helyezést elérő
Magyar Gáborral, s a környezetvédelmi
technikus Tóth Szabinával,
aki az Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyen 5. lett. A
szintén környezetvédelmi technikus
Viola Márknak nem kell
írásbeli és szóbeli vizsgát tennie.
Tizenegy tanuló köszönheti teljes
vagy részleges felmentését az
Országos Kereskedelmi és Iparkamara
által rendezett ’Szakmasztár’
versenyen elért eredményének:
Aradi Tamás, Deli Szilveszter,
Dervalics Attila, Éva István, Gurdonyi
Márton, Hazafi Krisztián,
Herke György, Krizsán Renáta,
Szabó Mónika, Szentes Renáta és
Tóth Norbert. Harmadik helyezést
ért el Gyertyánági Balázs az
Országos burkoló versenyen,
melyért ugyan semmiféle felmentés
nem jár a vizsgák alól, de ez is
nagy elismerést jelent.
S.E.
Zsigmondy-s szakmai
sikerek
Kanizsa – Civil 4 fórum 2009. május 21.
A pártoktól független
egyesületnek az a célja, hogy
összefogja és koordinálja a civil
szervezetek tevékenységét annak
érdekében, hogy minél jobban és
hatékonyabban fejlődjön a mai
magyar társadalom. Egyesületünk
az élet minden területét
felölelő tíz munkacsoporttal
működik, melynek vezetői alkotják
az elnökséget. Itt említem
meg, hogy hasonló egyesületek
tevékenykednek Sopronban, Zalaegerszegen,
Kaposváron, Pécsen,
Debrecenben és Budapesten
is – tudtuk meg Balogh Istvántól,
a Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület soros elnökétől.
– A közelmúltban volt egy konferencia
Kanizsán a társadalmi
megbékélésről, melynek az volt a
lényege, hogy próbáljuk olyan
irányba befolyásolni a civil társadalmat,
hogy mentsük meg ezt
az országot az állampolgárok
érdekében. A témáról egy újabb
nagyszabású civil konferencia
lesz május 21-én Budapesten,
ahol Miszlivetz professzor mellett
Hankiss Elemér is részt vesz.
Visszatérve a helyi civil kerekasztal
tevékenységére, az egyik
legfontosabb feladatunk az idős
emberek segítése. Nagykanizsán
mintegy tizenkétezer nyugdíjas
van, akik közül sajnos csak közel
három és félezer szépkorú embert
tudunk nyugdíjas klubokban
összefogni. Szeretnénk bevonni az
időseket is a közművelődésbe,
ezért különböző programokat
szervezünk nekik és művészeti
tevékenységre sarkalljuk őket.
Kirándulásokat is szervezünk
számukra: jártunk már a szlovéniai
Bledben, felkerestük Erdély
szép tájait és nevezetességeit,
továbbá sétahajózáson ismerkedtünk
a Dráva természeti környezetével.
Az egészségmegőrzés
érdekében gerinctorna, illetve
jóga tanfolyamokra is invitáltuk
az időskorúakat, akiknek körében
nagy sikere volt ezeknek a tanfolyamoknak.
– Milyen gondokkal és kérésekkel
fordulnak az egyesülethez
a civil közösségek?
– Gyakran fordulnak hozzánk
pályázati tanácsadásért, s természetesen
a pályázatok megírásában
is tudunk segítséget
nyújtani. A nyugdíjas csoportoknak
irodai munkában – így
például fénymásolásban – segítünk,
internetes tanfolyamokat
szervezünk, hogy ily módon is
kitáruljon a világ a szépkorúak
számára.
– Gondolom, hogy a városban
működő civil közösségek nagyobb
része nem rendelkezik saját irodával
vagy közösségi teremmel.
– Valóban így van, jóformán
egyik közösségnek sincs irodája
vagy klubhelyisége, kivéve a
Szívbetegek Klubját és a Nagycsaládosok
Egyesületét, amelyek
a közelmúltban kaptak irodát. A
nyugdíjas klubok működése általában
művelődési házakhoz
kapcsolódik, ahol a szervezési
munkákat is el tudják végezni az
intézmények támogatásával.
Most azonban felcsillant a
remény arra, hogy egy önálló
civil ház létesüljön Nagykanizsán.
A közgyűlés hozzájárult
ehhez az elmúlt időszakban,
és terveink szerint a Hevesi
Sándor Művelődési Központ melletti
épületben alakítunk ki egy
civil házat és szolgáltató központot.
Remélhetőleg pályázatok
útján tudunk pénzforrást előteremteni
a civil ház létrehozására.
Nagy szükség van erre
a civil házra, hogy végre helyet
tudjunk adni a különböző
művészeti csoportoknak.
– Milyen programokkal
próbálják változatosabbá tenni a
helyi civil közösségek életét?
– A Civil Kerekasztal
Egyesület, az Idősügyi Tanács és
a Zala Megyei Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Szervezete együttműködési
megállapodást kötött
egymással annak érdekében, hogy
a civil kluboknak és szervezeteknek
közösen minél jobb
kulturális, művészeti és egyéb
tevékenységet tudjunk biztosítani.
Egy ilyen nagyszabású rendezvényünk
lesz május 27-én a
nyugdíjas majális a Csónakázótónál,
mintegy három-négyszáz fő
részvételével. Ezen a programon
is lesz lehetőség az egészségi
állapot felmérésére, ugyanis lesz
vérnyomás-, koleszterin-, és vércukorszint
mérés. Sőt, most sikerült
olyan támogatást kapnunk a
kórház főigazgatója részéről,
hogy érszűkűlet-, illetve hallásvizsgálatra
is adódik lehetőség. A
Civil Kerekasztal természetesen a
fiatalokra is figyelmet fordít:
immár második éve sikeresen
folytatódnak az Igazlátó nap és a
Szeretem Kanizsát elnevezésű
programok. Az idei Igazlátó napon
például kifejtették véleményüket
a fiatalok a város
vezetéséről, az egészségügyi
ellátásról, valamint a dél-zalai
város közbiztonságáról.
Lengyák István, a Nagykanizsai
Civil Kerekasztal Egyesület
elnökségi tagja hangsúlyozza:
ami nagyon lényeges a korosztályok,
de elsősorban a fiataloknak
a civil közösségi munkába való
bevonásánál, hogy ezt egészen
kiskorban kell elkezdeni a családoknál.
– Ezért hozunk létre olyan
városi programokat civil
irányítással, amelyekbe minden
korosztály bevonható. Az egyik
ilyen legfontosabb a Fogadd
örökbe Nagykanizsa természeti
értékeit! mozgalom. Ehhez már
óvodák, családok, utcák lakói,
civil közösségek jelezték csatlakozásukat
és fogadtak örökbe
kanizsai értékeket. Sőt, már
abban a pillanatban, ahogy az
első örökbefogadások megtörténtek,
tovább is lépett a mozgalom a
természeti értékektől a különböző
nagykanizsai művészeti és történelmi
értékek örökbefogadására.
Ez azt jelenti, hogy minden ilyen
értéknek van egy felelőse, aki ezt
felvállalja és jobban odafigyel rá.
Nem beszélve arról, hogy akik a
saját lakókörnyezetüket vagy az
oktatási intézményüket fogadják
örökbe, azok ezentúl ott megélhetik
már a demokratikus együttélésnek
és együtt munkálkodásnak
az alapjait. Az Igazlátó nap
azért fontos, mert ugye amíg a
természeti értékek és a város
értékeinek örökbefogadása mindenkire
vonatkozik, az Igazlátó
nap elsősorban a középiskolás
korosztályra, ugyanis ők azok,
akik néhány év múlva már belépnek
a felnőtt életbe és tulajdonképpen
átveszik – vagy
legalábbis jó lenne, ha átvennék -
a munkánkat, és igazán ők lesznek
majd a város civil polgárai. És
hogyha nem alakul ki bennünk
már fiatalon egy ilyen demokratikus
közösségi együttélési
szokásrendszer és ennek a fajta
együttlétnek a szeretete, akkor
nem csak mi leszünk vesztesek,
hanem az egész társadalom.
– Milyennek képzeli el a civil
kerekasztal a jövő Nagykanizsáját?
– A városfejlesztési koncepcióban
is hallatja hangját a civil
közösség, de mi úgy gondoltuk,
hogy elsősorban olyan városfejlesztéssel
kapcsolatos programok
mellé tesszük le a voksot, és olyan
városfejlesztési programok
segítéséhez állunk hozzá, amelyek
könnyebben megvalósíthatók,
illetve amelyek nem
nagy anyagi hozzájárulást,
hanem inkább sok-sok apró
munkát igényelnek. Ilyen a Sétakert
megújítása, továbbá ez az
egész örökbefogadási mozgalom,
valamint a különböző művészeti
tevékenységek szervezése és
szponzorálása, mint amilyen volt
például a Bene János kaposvári
művész által a városnak
ajándékozott grafikái köré egy
ünnepséget rendezni, vagy amilyen
a város napja támogatása,
és természetesen ugyanilyen a
város tervezésébe való beleszólás
lehetősége. A Civil Kerekasztalnak
most már tényleg eredményesen
együttműködő kapcsolata van
a város főépítészével és főkertészével,
valamint a Via
Kanizsa Zrt.-vel, illetve a városi
vagyongazdálkodási intézmény
vezérigazgatójával. E kapcsolatok
eredményei napról napra
látványosabban éreztetik hatásukat
a város összképén.
– Szeretnénk azt, hogy itt a sok
munka következtében egyre jobban
be tudnánk vonni az ifjúságot,
az idősödő embereket, és a politikusokat
is, hogy elsősorban a
város érdekében dolgozzanak, és
ne egymásnak tegyenek keresztbe.
Remélem, hogy ez a folyamat
végre elindul, s egyre jobban,
szebben és mind nagyobb
megértésben tudnak tevékenykedni
a város felemelkedése érdekében
– mondja Balogh István
elnök.
Lengyák István pedig úgy
véli: – Szent meggyőződésünk,
hogy Kanizsa a kanizsaiaké,
vagy ha nem, akkor azoké kell,
hogy legyen, mert Nagykanizsa
értékeinek a megőrzése és a
város továbbfejlesztése abszolút
nem képzelhető el a kanizsaiak
nélkül.
Gelencsér Gábor
Civil értékteremtés és megőrzés – kanizsaiakkal
Kanizsa – 2009. május 21. Városháza 5
A május 15-ére összehívott
soron kívüli közgyűlés napirendi
pontjai között szerepelt az
önkormányzat 2009. évi költségvetésében
szereplő további beruházási
kiadások engedélyokiratának
elfogadására előterjesztett
javaslat, a 2009. évi költségvetésről
szóló 10/2009.
(III.21.) számú rendeletének módosítására
előterjesztett javaslat.
A testület többek között tárgyalt
az ez évi sportalap felosztásáról,
az önkormányzat fejlesztési célú
hitelfelvételéről, a város víziközmű
vagyonának 2009. évi tételes
beruházási, felújítási tervének
kiegészítéséről, tagok delegálásáról
a TISZK szakmai tanácsadó
testületébe.
Nem volt éles vitáktól mentes
ez a közgyűlés sem. Sokak felháborodását
váltotta ki már a
napirendi pontok tárgyalása elején
Marton István kijelentése, amikor
arra utasította a jegyzőt, foglalja el
az általa kijelölt helyet a hivatal
dolgozói között, mert ezentúl nem
ülhet mellette. Amíg nem foglalja
el a helyét, nem tudja elkezdeni az
érdemi munkát. Végül technikai
szünet következett, s az aljegyző
is elvonult a többi hivatalnok
közé. Dr. Kolonics Bálint képviselő,
az ÜJKB elnöke arra kérte
a polgármestert, hogy megfelelő
alázattal és tisztességgel viselkedjen
az aljegyzővel és a jegyzővel.
Kérjen tőlük elnézést, és ültesse
vissza a helyükre, mert szégyen és
gyalázat, amit a város most
végignéz.
Már a 2009. évi önkormányzati
költségvetési hiány csökkentésére
létrehozott képviselői munkacsoport
javaslatait tartalazó előterjesztés
megtárgyalása is vitát váltott
ki, mivel az Érdekegyeztető
Tanács nem tárgyalta meg az
anyagot. Végül a tárgyalás elől
elhárultak az akadályok, az Érdekegyeztető
Tanács összeült, és úgy
döntött, folytathatja a testület a
munkát. A javaslat együttes hatásaként
a város 2009. évi költségvetésének
bevételi és kiadási
főösszege 22.779.821 ezer forintra
módosulhat. Cseresnyés Péter
alpolgármester hozzászólásában
arra kérte a testületet, hogy
szavazzák meg a munkacsoport
módosító javaslatát. A mostani
tapasztalatok alapján jövőre, a
különböző frakciókkal egyeztetve
kellene elkészíteni a költségvetéstervezetet,
akkor talán nem lesz
szükség ilyen munkacsoportra.
Közel másfél hónapot dolgoztak
ezen a javaslaton, és mintegy 250
millió forint működési hiányt
tudtak megspórolni. A fejlesztési
oldalon levő kiadás 350 millió
forinttal kevesebb többek között
azzal, hogy eléggé feszes költségvetést
sikerül összehozni
abban az esetben, ha elfogadja a
közgyűlés többsége. Természetesen
ebbe az összegbe beleszámították
azt is, amit Marton István
polgármester az elmúlt alkalommal
már javaslatként behozott, a
működési költségek 90 millió
forintos csökkentését. Mindenki
megelégedésére nem lehetett
összeállítani a módosító javaslatot,
a fejlesztéseknél vannak
olyan körzetek, amelyek kisebbnagyobb
kárt szenvedtek, de a
munkacsoport tagjai megpróbáltak
olyan fejlesztési elemeket kivenni
a módosításból, amelyek
nem igényeltek azonnali intézkedést.
Véleménye szerint olyan
munkát végeztek, amellyel a költségvetési
egyensúlyt jelentősen
javították, de azt is el lehet mondani,
hogy egyetlen körzet sem
szenvedett olyan sérelmet, amelyre
azt mondhatná egy képviselő,
hogy az ő körzetében nem történik
semmi. Azt viszont figyelembe
kellett venni, nagyon nehéz helyeztben
van az önkormányzat, és
így is 440 millió forintos lesz a
működési hiánya.
A határozati javaslatban megfogalmazottak
szerint megbízta a
közgyűlés a polgármestert, hogy
folytasson tárgyalást a Bagolai Városszépítő
Egyesülettel a keretmegállapodás
3.1 millió forinttal
való csökkentéséről, valamint felhatalmazta
a polgármestert az
ennek megfelelő szerződésmódosítás
aláírására. Marton István
álláspontja szerint nem egyszerű a
kérdés, mert érvényes szerződésük
van, s ha ezt a közgyűlés megkurtítja,
beperlik az önkormányzatot.
Döntöttek arról is, hogy a Polgármesteri
Hivatalban 2009.
június 1. napjával négy betöltetlen
köztisztviselői (ügyintézői) álláshelyet
megszüntet a testület,
továbbá június 1. napjával szintén
megszünteti a stratégiai elemző
munkakör önkormányzati (politikai
tanácsadó) álláshelyet. Ez
utóbbit okafogyottnak ítélte meg a
polgármester, szavazni sem lehet
róla, mert az álláshely be van
töltve, ugyanis Stadler Petra mellé
pár napja felvették Donát Bettinát.
Dr. Fodor Csaba javaslatát a 20
milliós polgármesteri keretről elutasították
a városatyák.
B.E.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Két hónapos munka eredményeként
megszületett egy
javaslatcsomag a költségvetést
illetően, melyet az úgynevezett
Faragó Bizottság dolgozott ki, s
melyet a múlt pénteki, soron
kívüli közgyűlésen tárgyalták a
városatyák. Ezekről a javaslatokról
beszélt Cseresnyés Péter
alpolgármester, a bizottság tagja
a sajtó képviselőinek szerdán
a Vasemberház Tükörtermében.
Fő problémaként – amiért
egyáltalán fel kellett állítani a
bizottságot – az alpolgármester
azt jelölte meg, hogy nem történt
komoly egyeztetés a költségvetéssel
kapcsolatban, csupán a különböző
igények megszavazása, s ez
duzzasztotta elfogadhatatlan
nagyságúra a hitelfelvétel mértékét.
A munkacsoport igyekezett
javaslatokat tenni a kiadások
csökkentésére és a bevételek növelésére.
Szám szerint néhány
ezekből: területvásárlásra 100 millió
forint helyett 30 millió forintot
szánnak. Ebben az évben egy
műfüves pályát kellene csak létrehozni,
így 80 millió forint helyett
erre csak 20 milliót kellene költeni.
Ez az egy a Hevesi Iskola szinte
már-már használhatatlan pályája
lenne. Mivel az idén már szinte
biztos, hogy nem lesz komoly
verseny Sávolyon, ezért a Moto-
GP-vel kapcsolatos rendezvényre
szánt összeget is törölni lehet a
költségvetésből. Értelmetlennek
tartja felújítani a szennyvízberuházást
érintő járdaszakaszokat
a bizottság, ez három szakaszt
érint: Sikátor utca, Bajcsai utca,
Ifjúság utca. Felül kell vizsgálni a
köztisztviselők juttatásait, mert
például eszperantó nyelvre teljesen
feleslegesnek tartja a bizottság a
nyelvpótlék fizetését – ez nem a
jövedelem megkurtítását jelenti –
fogalmazott Cseresnyés Péter.
Összességében 800 millió forinttal
faragtak a munka során.
Újságírói kérdésre, hogy miért
nem lehetett ezt a feladatot a költségvetés
megszavazása előtt
elvégezni, az alpolgármester csak
ennyit válaszolt: „No comment!”
Ajavaslatcsomagot Marton István
polgármester nem írta alá, nagy
részével nem ért egyet annak
ellenére, hogy maga szorgalmazta a
másfél milliárdos hiány sarokszámát.
A döntés a pénteki közgyűlésen
megszületett, a képviselők
elfogadták a bizottság javaslatait.
S.E.
Jól dolgozott a négypárti bizottság
Elültették a jegyzőt, megfaragták a költségvetést
Marton fegyelmez. A hivatal vezetőinek nyomás a kispadra.
Kanizsa – Városháza 6 2009. május 21.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet két
oktatási intézmény magasabb vezetői álláshelyére.
Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye, az alábbi
feltételekkel: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani
Intézmény 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakirányú
pedagógus végzettség: gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktortanítói,
terapeuta végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá pedagógus szakvizsgával,
5 év szakmai gyakorlat.
Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.
14/1994.(VI.24.) MKM rendelet szerint: felsőfokú szakirányú végzettség:
gyógypedagógus, pszichológus vagy gyermekpszichiáter, logopédus, szociológus
szakképesítés és pedagógus szakvizsga, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat.
A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen, vagy postai
úton 2009. június 18-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sport
Osztály 8800 Erzsébet tér 7. címre.
A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az „igazgatói
pályázat” jeligét.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat
elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthessenek, vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség vállalása.
Részletes pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny
2009. május 11-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.
Érdeklődni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sportosztály Szmodics Józsefné osztályvezető.
Álláspályázat – oktatási intézmény
magasabb vezetői álláshelyére Pályázati hirdetmény a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban
megüresedett 2 db lakás bérleti jogának elnyerésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló
36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet a:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. em. 5., 2. Nagykanizsa, Kodály Z.
u. 10/B. I. em. 11. szám alatt található Nyugdíjasházban lévő bérlakások bérleti
jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 5. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó. A
licitálás időpontja: 2009. június 11. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlanok bérleti jogának elnyerése,
határozott időre. A bérlemények nem örökölhetők!
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2,
szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja:
önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén
az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2,
szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja:
önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén
az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség
A lakások megtekinthetők: 2009. május 27. 13.00-15.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek. Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi
nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy
legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési
kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a
pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek. Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett
személy/ek/, aki/k/, pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
bérlakását térítésmentesen a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki
városrendezési célból illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati
bérlakás bérlője.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehető PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen
fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/
összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a
felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát,
havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját
tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét,
komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön
értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát
határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással
meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege:
1. Nk, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5. 2.200.000 Ft
2. Nk, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11. 2.200.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg a kijelölés, az adomány
befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás
aláírását követő 15 napon belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési
Intézménnyel a bérleti szerződést nem ezen határidőn belül nem
köti meg, a bérleti szerződés megkötésének lehetőségét elveszíti.
Dr. Csákai Iván, bizottsági elnök sk.
Pályázat nyugdíjasházi helyekre
A Kanizsai Múzeumért
Alapítvány
8800 Nagykanizsa, Fő út 5.
Közhasznúsági jelentése 2008. évről
Tétel megnevezés Előző év Tárgy év
Összes közhasznú tevékenység bevétele 490 590
Közhasznú működésre kapott támogatás 244 309
Központi költségvetésből 124 133
egyéb 120 176
Pályázati úton elnyert támogatás 197 50
Közhasznú tevékenységből származó bevétel 48 230
Egyéb bevétel 1 1
Tényleges pénzbevételek 490 590
Közhasznú tevékenység ráfordításai 518 561
Tárgyévi pénzügyi eredmény -28 29
Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% 133
Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 146
Értékcsökkenési leírás 36
Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 415
Egy kattintás, és naponta friss híreket, tudósításokat, riportokat olvashat.
Képeslapküldő, fórum, apróhirdetés, fotógaléria.
Kattinson rá! www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa – Városház2009. május 21. a 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Gyermeknap alkalmából
2009. május 24-én, vasárnap 13 órától ismét megszervezi hagyományos
kulturális rendezvényét a Thúry téren.
Azért, hogy ebben az évben még emlékezetesebbé tegyük ezt a napot, Magyar
Rekord felállítását kíséreljük meg.
Szeretettel hívunk minden 6 év alatti, Nagykanizsán, illetve térségében élő
kisgyermeket egy közös, zenés tornára a helyszínre, ahol a résztvevők létszámát
a Magyar Rekordok regisztrárora hitelesíti majd.
Előzetesen jelentkezni az óvodában a pedagógusoknál lehet. Információ
kérhető a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztályán, illetve a
93/500-709-es vagy a 30/974-1864-es telefonszámon.
A rendezvény támogatói: GÁZGÉP Kft., HALÁSZ - METÁL SYSTEM Kft., Mecsek
Füszért Zrt., RIG Service Zrt., Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt., Zalaerdő Zrt.
Mozogj velünk!
Pályázati felhívás könyvvizsgálói feladat ellátására.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990.évi LXV. Tv. 92/A.
§-a alapján pályázatot ír ki könyvvizsgálói feladatok ellátására 2009. július hó
1-től 2012. június 30-ig terjedő időszakra.
Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a
törvényi előírásnak megfelelnek, és önkormányzati könyvvizsgálat területén
legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázathoz kérjük csatolni: szakmai önéletrajzot, könyvvizsgálói jogosultságot
igazoló dokumentumot, a könyvvizsgálói kamarai tagságról szóló igazolást,
felelősségbiztosítási kötvény másolatát, erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál
nem régebbi), referenciajegyzéket, kiemelve az önkormányzatok terén
végzett munkákat, az önkormányzat költségvetéséhez kötődő vállalási díjat,
azok későbbi változtatási feltételeit, fizetési feltételeket, munkaprogram tervezetet
a feladat ellátására, nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn.
Amennyiben az ajánlattevő gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia
kell: eredeti, vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, felelősségbiztosítási
kötvény másolatát, könyvvizsgálói kamarai tagság igazolását, a
tényleges könyvvizsgálatot végzők megjelölését és szakmai önéletrajzát, referenciajegyzéket,
kiemelve az önkormányzatok terén végzett munkákat.
A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a
2009. júniusi ülésén bírálja el.
A pályázatokat 2009. június 5-én 12.00 óráig – 3 pld-ban, zárt borítékban,
„Könyvvizsgálói pályázat” feltüntetésével – kérjük eljuttatni Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Osváth Sándorné, a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztályának
helyettesítő osztályvezetője ad. (Telefon: 93/500-739)
Álláspályázat – könyvvizsgáló
2009. május 24. 13.00-20.00-óráig
Töltse gyermekével ezt a napot a Thúry téri játszótéren!
Időpont Program
13.00 Megnyitó: Tavaszi játékfűzér az Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa, Zöld Péter című mesejáték a Rózsa Óvoda
előadásában, Lakodalmas hagyományok megelevenítése
a Hétszínvirág Óvoda gyermekei által.
13.30 „Mozogj velünk!”-6 év alatti gyermekek közös tornája a Hevesi
Tagóvoda gyakorlataira-magyar rekordkísérlet
14.00 Rudi bohóc a gyermekek kedvence
Tűzoltóság jármű bemutatója
15.00 Bíbor Fitness ovis hip-hop, és break tánccsoportjai
Vásári játékok Mátyás király korából az Attila Óvoda udvarán
ovisoknak és kisiskolásoknak – helyszíni nevezéssel
Lufihajtogató bohóc
KRESZ-pálya – kerékpáros ügyességi vetélkedők – helyszíni
nevezéssel a Nagykanizsai Rendőrkapitányság szervezésében
16.00 Bűvész show
16.30 Girls Dance Club Péterfy Sándor Általános Iskola
17.00 Kis Hét Rét Együttes zenés műsora
18.00 Miénk a színpad: Memphis Lions TSE Fashion Dance –Thúry Gy.
Kereskedelmi, Vendéglátóipari, és Idegenforgalmi SZKI,
Feszültség zenekar – Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa
Napközben
Gyermekvarázs Alapítvány Játszóháza, Rajzverseny a Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ szervezésében, Könyvtár Iskola, Multi-kulti Tábor -
Halis István Városi Könyvtár információs sátra, óriáscsúszda, légvárak, rodeobika
, póni lovaglás, elektromos kisautók és motorok, körhinta, kézműves sor:
nemezékszer készítés, gyöngyfűzés, hűtőmágnes készítés, horgászat, célba
dobás, arcfestés.
A programok látogatása és a játékok használata ingyenes!
Gyermeknap Nagykanizsán
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyeshulladékgyűjtési
akciót szervez az alábbi időpontokban és helyszíneken:
május 29. 13.30 - 13.40 Kisfakos, buszmegálló
május 29. 13.50 - 14.00 Bagola, buszforduló
május 29. 14.15 - 14.40 Sánc, posta előtti buszmegáll
május 29. 14.55 - 15.20 Katonarét, Táncsics tér
május 29. 15.30 - 16.10 Hevesi u. ABC
május 29. 16.20 - 16.50 Zemplén u. ABC mögött
május 29. 17.00 - 1730 Rózsa u. kispiac
május 29. 17.40 - 1810 Kazinczy u.
május 29. 18.25 - 18.40 Alsótemplom előtti parkoló
május 30. 9.00 - 9.40 Palin, Szálfa u.
május 30. 9.50 - 10.20 Napraforgó tér
május 30. 10.35 - 1100 Petőfi u. - Honvéd u. sarok
május 30. 11.50 - 12.30 Kiskanizsa, Templom tér
május 30. 12.45 - 12.55 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
május 30. 13.10 - 13.20 Nagyrác utcai (volt) Iskola
május 30. 13.40 - 14.10 HSMK parkoló
május 30. 14.20 - 14.50 Miklósfa, ABC
május 30. 15.00- 15.30 Olaj ABC
Veszélyes hulladékgyűjtés 2009.
VIVERE ALAPÍTVÁNY
8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.
Adószám: 19272571-1-20
Közhasznúsági jelentés 2008. évről
Eredménylevezetés: 2007 2008
(ezer Ft) (ezer Ft)
Támogatás, adomány bevétel 566
SZJA 1% bevétel 237 248
Pénzügyi műveletek bevétele 430 432
Kapott kamat, osztalék, árf. nyer. 430 432
Bevételek összesen: 667 1246
Cél szerinti kiadások 520 490
Adott támogatások 470 490
Egyéb cél szerinti kiadások 50
Egyéb költségek 207 276
Tárgyi eszköz értékcsökkenése 58 113
Egyéb szolg. (intern., hird., könyvelés) 132 146
Egyéb ráfordítások (bankköltség) 17 17
Kiadások összesen: 727 766
Tárgyévi eredmény/veszteség 60 480
Vagyonkimutatás: 2007 2008
(ezer Ft) (ezer Ft)
Befektetett eszközök 56 177
Értékpapírok (beszerzési értéken) 6814 6946
Pénzeszközök 51 278
OTP folyószámla 8 233
MKB folyószámla 11 23
Értékpapír elszámolási számla 32 22
Eszközök összesen: 6921 7401
Saját tőke 6921 7401
Alapítói vagyon 84 84
Eredménytartalék 6897 6837
Mérleg szerinti eredmény 60 480
Források összesen: 6921 7401
Kanizsa – 8 Krónika 2009. május 21.
Beszámoló taggyűlést tartott a
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és
Hadiárvák Országos Nemzeti
Szövetségének Nagykanizsai
Szervezete. Az összejövetelen
megjelent Marton István polgármester,
Müller István országos
elnökségi tag Budapestről, Dr.
Tercsényi Gyula rendőr alezredes,
Kovács Emilné a HONSZ letenyei,
Sebők József a kaposvári, és Sipos
László, a zalaegerszegi szervezetének
elnöke.
Görcsi Frigyesné versmondását
követően Görcsi Frigyes, a szervezet
elnöke beszámolt az elmúlt
évi tevékenységükről, Gerencsér
József alelnök pedig ismertette az
alapszabály egyes pontjait.
Görcsi Frigyes elöljáróban
kiemelte, hogy a szervezet az
önkormányzat támogatása
nélkül nem tud működni. Elgondolkodtató
egy katonavárosra
nézve, hogy május 9-én, a
Hősök Napján a II. világháborús
emlékműnél csak a HONSZ
helyezett el koszorút. Véleménye
szerint nincs gazdája az
emlékműnek, hiába jelzi a
táblán a felirat, hogy a város
állíttatta fel. Míg tavaly több
civil szervezet mellett az önkormányzattól
is jelen voltak az
évfordulós ünnepségen, idén ez
elmaradt. Nem tudja, miért
haragszanak Nagykanizsa katonái
és egykori katonatisztjei a
II. világháborús emlékműre.
Válaszában Marton István
megígérte, hogy utánanéz a
hivatalban, hogy miért nem vettek
részt a koszorúzáson. Ezen
kívül volt még egy rossz híre. A
korábbi években volt polgámesteri
keret, ebben az évben nincs,
mert a betervezett összeget
jelentősen akarták csökkenteni,
és ő azt mondta, hogy ilyen
maradványértékre nem tart
igényt. Ennek sok hátulütője
van. Jelen pillanatban nem lát
más lehetőséget, minthogy az
OKISB kulturális alapjából
lehetne az összeget megszerezni.
A kanizsai szervezetet újabb
megtiszteltetés érte. Korábban
Görcsi Frigyest választották be az
országos elnökségbe, most a
budapesti vezetőség Gerencsér
Józsefet nevezte ki az ellenőrző
bizottság elnökévé. Az országban
4200 fő a hadirokkantak, 8300 a
hadiözvegyek száma, a hadiárvákról
nincs nyilvántartás. A
hadiárvákat nem veszik semmibe,
jegyezte meg kritikus éllel az
elnök. A hadiárvák sorsát érintő
törvénymódosítást még mindig
nem tudták elérni. Ha így megy, a
szervezet előbb-utóbb meg fog
szűnni. Ha az országos enökség
megszavazza, a hadiárvák érdekében
tovább folytatják a harcot,
és a 120 szervezet tagjainak
aláírását továbbítják a Parlamente
és az Alkotmánybírósághoz.
B.E.
Koszorúzásról, hadiárvákról
Többféle jelzővel is lehetne
illetni azokat a kérdéseket,
melyeket a nagykanizsai Kreatív
Klub és a Civil Kerekasztal
Egyesület által szervezett 2.
Igazlátó Napon tettek fel a Zsigmondy
Vilmos és Széchenyi
István SZKI diákjai városunk
köztisztviselőinek: érdeklődő,
provokatív, elgondolkodtató…
Tavaly a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
diákjai tehették meg
ugyanezt. Az idén összesen 557
kérdés érkezett, némelyik egy
embertől, sokat adtak le egész
osztályok közösen, volt névvel ellátott,
volt névtelen. A témakörök
az élet minden területét felölelik,
az egészségellátástól a környezetvédelemig,
a továbbtanulástól a
városfejlesztésig. Nagykanizsa
rendvédelmi szervei csakúgy képviseltették
magukat, mint az
Önkormányzat, jelen voltak oktatási,
egészségügyi szakemberek,
civilek.
Az első kérdéscsoportra Marton
István polgármester válaszolt,
beszélt a családjáról, a fizetéséről,
arról, hogy polgármesternek lenni
nem is olyan egyszerű. Az egyik
diák azt kérdezte tőle, hogy miért
kellett nagyon megküzdenie az
életben: a polgármesterségért s a
szakmai elismerésért – válaszolta.
Prof. Dr. Bátorfi József, a
Kanizsai Dorottya Kórház igazgatója
szerint munkája nagyon sok
rizikófaktort tartalmaz, s sebészként
– nem csak neki, hanem kollégáinak
is – szüksége van egy
nagyon fontos tulajdonságra: a
kudarctűrésre. Az orvosokban nem
azoknak a betegeknek a képe
marad meg, akiket meggyógyítottak,
hanem azok hagynak nyomot,
akiket nem sikerült, s még a sikerélmény
sem kárpótolja az orvost.
Arra a kérdésre, hogy azokkal az
ápolókkal, kórházi dolgozókkal
mit tesz, akiknek viselkedése nem
felel meg a társadalmi szabályoknak,
a kórházigazgató azt felelte,
szerinte az alkalmazottai szakmailag
és emberileg is mindig
helytállnak, ha mégsem így lenne,
mindig kivizsgálásra kerül az ügy.
A várólistával kapcsolatban annyit
mondott, hogy az önmagát generálja,
így a sebészeten nem is alkalmazzák.
Igazgatójuknak, Bene Csabának
is címeztek kérdéseket a zsigmondysok,
aki készséggel válaszolt.
Szó esett a diákok jogairól és
kötelességeiről, ezzel kapcsolatban
az igazgató elmondta, hogy
mindig a szabályok szerint járnak
el, s azt pedig törvény szabályozza,
hogy 18 éves korig kötelező
iskolába járni. Nem igazán nagy az
érdeklődés a tanulók részéről a
szabadidős tevékenységek felé,
pedig az iskolának saját vitorlása
is van, mégsem jelentkeznek a
diákok a közös programokra.
Nyilván tréfás kedvében volt az
a diák, aki feltette a következő
kérdést: ki a norvég király?
Lengyák István, a délután egyik
moderátora felvilágosította a fiatalokat,
hogy az ilyen jellegű
információk fellelhetők a
könyvtárban s az Interneten is.
Kevés idő jutott a válaszadásra,
de a végén megkérdezték a „pódium”
előtt ülőket, hogy szeretne-e
valaki még kérdezni valamit. A
következő vitaindító kérdés hangzott
el: „Miért olyan koszos a
város?” Erre a kérdésre többek
között Cseresnyés Péter alpolgármester
felelt, szerinte ez elsősorban
az emberek felelőssége, az
önkormányzat rengeteg pénzt költ
a város tisztántartására. Valóban
nem mindennapi az a látvány,
mely az ember szeme elé tárul
szerte a városban. Cigarettacsikkek
tömkelege, csokipapír, üdítősüvegek,
és még sorolhatnánk. S
hiába a próbálkozás a szelektív
gyűjtésre, ha bizonyos emberek
felégetik a konténereket. De talán
a felelős szervek is tehetnének többet.
Hiszen a lakosság környezetvédelemre
való felhívására tett
cselekedetek sora sosem érhet
véget.
A szervezők ígéretet tettek arra,
hogy az idő szűkössége miatt
megválaszolatlan kérdésekre is
valamilyen formában sor fog
kerülni.
Steyer Edina
Igazlátó Nap másodszor
Avagy felnőttek a diákok kereszttüzében
Nem volt
kihívó,
maradtak
a régiek
Mint minden évben, idén is
megrendezésre került a Városi Diákparlament,
melyen a tisztségviselők
megválasztása mellett szekcióüléseken
vettek részt a diákok.
Két témát dolgoztak fel, majd
mutattak be a szekciók. A függőség
témakörben a segítségnyújtásról
volt szó: hova fordulhatnak azok,
akik bármiféle függőségben szenvednek.
Ötleteket, javaslatokat
fogalmaztak meg az „Egy élhetőbb
Kanizsa” témakörrel foglalkozók.
Új jelöltek a tisztségekre nem
voltak, azok jelentkeztek akik eddig is
bírták ezeket a posztokat. A választók
74 igen és 20 nem szavazattal adták
meg a lehetőséget egy újabb tanévre
Bella Kata (MFG) diákpolgármesternek,
Lesták András (MFG) és
Rudolf Nikolett (BLG) diák-alpolgármestereknek.
Róluk, eddigi tapasztalataikról,
feladataikról és terveikről a
későbbiekben olvashatnak lapunkban.
S.E.
Klubfoglalkozás
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete 29-én, pénteken,
a szokott időben, 15.30-kor tartja
klubfoglalkozását, ahol a Szív
és diabetes témában tart előadást
Dr. Sebestyén Miklós főorvos.
Kanizsa 2009. május 21. – Portré 9
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése a Kanizsai
Dorottya Kórház főigazgatói
munkakörének ellátására Prof.
Dr. Bátorfi Józsefet bízta meg
május 1-től 2014. április 30-ig.
Az új főigazgatót a terveiről, és
legfontosabb feladatairól kérdeztük.
– Igen nehéz helyzetben lettem a
kórház főigazgatója. Kedvezőtlen
politikai és gazdasági környezetben
kell dolgoznunk, és ezt az
országosan is nehéz helyzetet
súlyosbítják a kórházat terhelő
helyi adottságok. Gondolok itt az
intézményt több évre, financiálisan
elkötelezetté tevő közbeszerzési
eljárásokkal megkötött szerződésekre.
Közöttük több olyan is
van, amely fedezet nélküli kötelezettségvállalásnak
számít. A gazdasági
prognózis szerint – amelyet
a gazdasági szakembereim, majd
később az önkormányzat könyvvizsgáló
szakemberei is megerősítettek
–, a 2009-es év végére 460
millió forint adósságba kerülhet a
kórház. Ebben az összegben az is
szerepel, hogy idén nem számíthatunk
az egészségbiztosítótól
kasszamaradványra, ami az elmúlt
évben 160 millió forint volt. De
nem kapjuk meg azt a bérkompenzációt
sem, ami a 2008-as esztendőben
valamivel több, mint 100
millió forintot jelentett a kórháznak.
Ezentúl, ma már köztudott
mindenki számára az is, hogy 30
milliárd forint került kivonásra az
egészségügyből, az egész országot
érintő gazdasági megszorítások
miatt. Mindezek, együttesen azzal
a körülménnyel, hogy a forint
inflálódott – inflálódik, míg a
gyógyszerek, sebészeti varróanyagok,
varrógépek, vegyszerek,
kötszerek és a különböző betegellátáshoz
szükséges egyéb eszközök
eu-s áron kerülnek megvásárlásra,
további veszteséget jelentenek.
Nos, így tevődik össze az a mínusz
460 millió forint. Biztos vagyok
benne, hogy az önkormányzat
anyagi segítsége nélkül ez a
vészhelyzet nem hidalható át.
– Mit lehet tenni ebben a
helyzetben?
– A legfontosabb feladatomnak
azt tartottam – és ezek az első intézkedéseim
közé tartoztak –, hogy
olyan szakembereket válogattam
magam köré vezetőnek, akik
felkészültségben, tisztességben és
a kórház megmentése érdekében
mutatott elkötelezettségben hiteles
munkatársaim lehetnek az elkövetkező
hónapokban. Vezető politikusok
mondják, hogy a jelenlegi
megszorítások között minden harmadik
kórház csődhelyzetbe kerül,
vagy kerülhet. Valószínű, hogy ez a
negatív prognózis elsősorban a
területi kórházakat érinti majd, de
elérheti a súlyponti intézményeket,
így a mi kórházunkat is. Talán csak
az úgynevezett póluskórházak
érezhetik magukat biztonságban:
ilyenek az egyetemi intézmények,
és néhány kiemelt megyei kórház,
mint például a kaposvári, miskolci,
szombathelyi, stb. Ebben a megmaradásért
folytatott küzdelemben
a vezetésnek arra kell ügyelnie,
hogy ne mi legyünk egy harmadik
kórház. Az előbb említett bedőlés,
becsődölés az év végére várható a
már most is rossz helyzetben lévő
intézményeknél. Hogyha az év
végéig, esetleg áthúzódóan a jövő
év elejéig gazdasági egyensúlyban
tudunk maradni, a finanszírozásból
kiesett (becsődölt) kórházak
támogatásának felszabadulása
révén, a megmaradt pénzek felosztásra
kerülhetnek a többi intézmény
között, további túlélést biztosítva
számukra. Esetleg néhány
fenntartó önkormányzat is belátja,
hogy ebben a szűkített finanszírozásban
kórházuk támogatásra
szorul. Ezt a belátást mi is várjuk
saját önkormányzatunktól.
– Milyen intézkedések történtek
még?
– Felbontottunk néhány olyan
szerződést, amelyek mögött nem
volt igazi teljesítés. Most kezdtük
kidolgozni a keretgazdálkodást,
ami annyit jelent, hogy a kórház
területén működő minden egyes
technikai és klinikai osztálynak
meghatározott összegből kell gazdálkodnia,
méghozzá úgy, hogy ne
történjen minőségromlás. Feszes,
áldozatos és a vezetéssel együtt
érző munkát várunk el a dolgozóinktól,
hogy a terv megvalósítható
legyen.
– Atakarékosság címén létszámleépítésre
is lehet számítani?
– Minden lehetséges. De előbb
áttekintjük az összes hosszú távra
szóló szerződését a kórháznak.
Leülünk tárgyalni a szolgáltatókkal
és beszállítókkal, mert sok helyütt
tetten érhető, hogy méltánytalanul
magas díjazást kérnek. Amit
elmondtam, az a bajainknak csak
egy része, mert néhány betegellátó
osztályon a működéshez szükséges
és előírt feltétel rendszer pótlása is,
a személyi és tárgyi feltételekre
gondolok, sürgető feladat. Ilyen
például kiemelten a Sürgősségi
Betegellátó Osztály. Most kezdődik
a nyári szabadságok ideje, már azt
számoljuk, hogyan tudjuk biztosítani
a manuális és a belgyógyászati
részen az orvosi szolgálatot.
Folyamatban van egy TIOP pályázat
és ez megfeszített, folyamatos
munkát kíván, hogy a második fordulóban
is sikeresek lehessünk.
Szerencsés esetben az év végére
juthatunk el oda, hogy a nevezett
TIOP 2.2.2 pályázat, amelyben 450
millió forint eu-s támogatásra kaptunk
lehetőséget az első fordulóban,
valóban lehívható pénz legyen, és
amiből jövőre várhatóan elkezdhetjük
az SBO bővítését. Bízunk
benne, hogy a következő, TIOP
2.2.4-es pályázatot a nyár elején
meghirdetik, mert abban is pályázni
szeretnénk az előbbinél lényegesen
nagyobb összeg elnyerésére. Ezen
pályázat elnyerése esetén hosszabb
távon is biztonságos működést
tudnánk elérni kórházunkban, és a
kórház jelenleg 300 millió forintot
taksáló eszközhiány is a pótlására
kerülhetne.
– Megbízott igazgatóként
tisztában volt azzal, hogy milyen
kihívásokkal kell szembe néznie?
– Tudtam, nem lesz könnyű, de
lényegesen nehezebbek a körülmények,
mint ahogy elképzeltem.
Nem is annyira önszántamból,
inkább több kollégám biztatására és
ösztönzésére határoztam el, hosszabb
vívódás után, hogy beadom a
pályázatomat. Nem önös érdekből,
hanem a kórház iránt érzett szeretetből
és tiszteletből, bízva az engem
támogató kollégák, munkatársak
segítségében. Meggyőződésem,
hogy ebben a kórházban óriási szakmai
lehetőségek vannak, ami a szakdolgozók,
gyógyító orvosok felkészültségén,
hivatás tudatán,
áldozat vállalásán alapul. Őértük,
őmiattuk, és az általuk képviselt
feladatok miatt mertem bevállalni.
Erőt adott a döntésemhez az is, hogy
megbízott főigazgatói időm alatt
olyan segítő munkatársakat találtam,
akikkel együtt esélyt látok
ennek az igen nehéz kötelezettségnek
a megoldására. Induláskor nem láttam
ilyen nehéznek, összetettnek és
bonyolultnak mindent. Oly módon
vállaltam el a főigazgatói megbízatást,
hogy mellette megmaradhattam
a sebészeti osztály irányítójának.
Úgy vélem ugyanis, hogy közvetlenül
a betegágy mellett dolgozó
orvos, aki mindennapos munkakapcsolatban
van a többi osztállyal,
orvoskollégákkal, szakdolgozókkal,
aki élesben látja a nehézségeket a
saját tapasztalatából is, sokkal több
munícióval rendelkezik egy főigazgatói
döntés meghozatalában, mint
az, aki csak az igazgatási épületben
dolgozik. Egy orvosi diplomával
bíró vezető egészen más aspektusból
szemléli az egészségügyet, mint
egy közgazdasági vagy jogtudományi
végzettségű ember. Remélem,
hogy az én orvosi, sebészorvosi
és betegágy melletti tapasztalatom
segítséget ad főigazgatói
munkámban. Engem a sebészeti
éltet, ez a hivatásom, a szenvedélyem,
ez az, amit semmi esetre sem
szerettem volna feladni egy főigazgatói
szék miatt. Egy sebészorvos
főigazgató kollégám kérdésemre, a
főigazgatói feladatkör sikeres
megoldásához két feltételt nevezett
meg: mindenekelőtt baráti kapcsolatot
kell ápolni az osztályvezető
főorvosokkal, és kell hozzá egy jó
gazdasági vezető. Megfogadom
barátom tanácsát. A jelen vezetés
célja, hogy a kórházi dolgozók
szeretettel, bizalommal jöjjenek be
dolgozni, a betegek pedig elégedetten
távozzanak. Ez egyelőre egy
álom, de én mindent elkövetek,
hogy így legyen.
B.E.
A sebészeti szakma a hivatásom, a szenvedélyem
Az önkormányzat nélkül nem hidalható át a vészhelyzet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Értékeink 10 2009. május 21.
A „Kistérségi Közkincs –
Kerekasztal 2009” fórum két
központi témával zárult: a
múzeumi néprajzi gyűjtemény
közkinccsé tétele, valamint a
különböző korosztályok szerepe
a közművelődésben témakörökkel.
A Halis István Városi Könyvtárban
megrendezett fórumot a
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közművelődési
Kft., valamint a
Nagykanizsa Kistérség Többcélú
Társulás közösen szervezte. A konferenciát
Marton István polgármester
nyitotta meg. A múzeumi néprajzi
gyűjtemény közkinccsé tételéről
Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum
Igazgatója tartott előadást, míg
az „örökségvédelem” fontosságáról,
a néprajzi gyűjtemények létrehozásáról,
a gyűjtött anyag közkinccsé
tételének lehetőségeiről Horváth
Jánosné, az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület elnöke beszélt. Akonferenciát
Horváthné Bagó Mónika, a Nonprofit
Kft. ügyvezetője zárta. A projekt
az Oktatási és Kulturális Minisztérium
támogatásával valósult
meg.
– Beszélgetésünkben elsőként a
múzeum feladatáról kérdeztük
Száraz Csilla igazgatónőt.
– Ide tartozik a gyűjtés, a nyilvántartás
és a tudományos feldolgozás
mellett a bemutatás, amit
nevezhetünk közkinccsé tételnek is.
A tárgyak, dokumentumok bemutatására
több lehetőség is adódik.
A bemutatás formái közé tartoznak
a kiállítások, ezen belül az állandó,
az időszaki, a kamarakiállítások,
de támogatjuk a külső helyszínen
rendezett kiállításokat is. Segítünk,
és megfelelő őrzés esetén kölcsönzünk
tárgyakat, megvalósítunk
kiállításokat egy-egy községben is.
Ilyenkor a már korábban a
településről bekerült tárgyakat
mutatjuk be, elővesszük, restauráljuk
őket. Ennek sokszor az a
hozadéka, hogy a múzeum is gyarapszik.
A kiállítás kapcsán gyűjtéseket
kezdeményezünk, a lakosságot
is bevonjuk a múlt felkutatásába.
Fontosnak tartjuk, hogy
egy-egy falu is törekedjen a múltjának
megőrzésére. Támogatjuk a
tájházakat, új tájházak létrejöttét,
ami szintén közkinccsé teszi a 19-
20. század lakáskultúráját, bemutatja
a hétköznapokat. A tájház egy
faluban biztosítja a múlt és a jelen
folyamatosságát. Egy-egy tárgy, és
történetének megismertetését szolgálja
a „Hónap műtárgya” kiállítás
sorozat. A legtöbb múzeumban
egy jól látható helyre rakott
vitrinben mutatnak be csupán egy
tárgyat, írják le annak történetét.
Ezt ma már az internetes honlapján
is bemutatja sok intézmény. A
bemutatás egyik modern formája a
látványraktárak kialakítása. Megvalósítása,
és a leletanyag ilyen
jellegű bemutatása újszerű a magyar
muzeológiában. A nemzetközi
muzeológiában az elmúlt évtizedben
kibontakozó folyamatokhoz
igazodva, hazai múzeumok is
törekedtek a látványraktárak
kialakítására. Pályázatok útján
több országos múzeum is megvalósította
már: például a
Szentendrei Skanzen, Magyar
Nemzeti Múzeum, de kisebb múzeumok
esetében is van erre példa:
pl. Vásárosnamény, Beregi Múzeum.
A látványraktár kettős cél
megvalósítását teszi lehetővé:
egyrészt a látogatóbarát múzeum
programhoz illeszkedve megnyílik
az intézmény raktára az érdeklődők
és a szakmabeliek részére egyaránt,
másrészt a raktárakban lévő
múzeumi tárgyak számára a jelenleginél
lényegesen kedvezőbb
tárolást és megőrzést biztosít. A
látványraktár gyakorlatilag átmenet
a hagyományos értelemben vett
kiállítás és raktár között, nagymennyiségű
tárgy szisztematikus
csoportokban történő bemutatását
teszi lehetővé. Különös előnye a
látványraktárnak, hogy dinamikusan
bővíthető és átalakítható a
szükségleteknek megfelelően.
– A közkinccsé tételnél mit tud
nyújtani az Internet?
– Lehetőséget biztosít a digitális
gyűjtemények bemutatására, a virtuális
kiállítások elkészítésére, interaktív
számítógépes programok
megalkotására. Egy modern múzeumnak,
ahogy azt Berecz Ibolya, a
szentendrei Skanzen munkatársa
fogalmazta meg, modern interpretálási
módszereket és eljárásokat
kell alkalmaznia. A nyilvánosságra
hozatal technológiája azonban az
elmúlt évtizedben gyökeresen és
rohamosan megváltozott. A múzeumnak
ki kell lépnie az “elefántcsonttoronyból”,
és arccal a látogató felé
kell fordulnia a valóságban és virtuálisan
egyaránt. Az ismeretközvetítő
szerep a múzeum feladatai
között még inkább meghatározóvá
válik a jövőben, és ebben a digitalizált
tartalmak alkalmazásának,
használatának szerepe is folyamatosan
nő. Gyakran kérdezik tőlünk,
hogy ha ilyen sok tartalmat nyújtunk
virtuálisan, akkor eljön-e hozzánk a
látogató, ha mindent megtud rólunk
odahaza, a fotelből. A válasz a
kérdésre igen, ezt igazolják a látogatói
kérdőíveink adatai. A digitalizált
gyűjtemények közzétételével
olyan anyagok is bekerülnek a
tudományos vérkeringésbe, amelyek
a hagyományos technológia alkalmazásával
nem, vagy csak korlátozott
mértékben váltak volna ismertté.
Ez egyrészt a tudományos feldolgozó
munka számára is új, szinte korlátlan
lehetőségek kapuját nyitja meg, másrészt
az oktatás és az ismeretek
közvetítése területén eddig ismeretlen
források használatát teszi
lehetővé a legszélesebb közönség
számára. E folyamatok nyomán és
eredményeként a közzétett digitális
tartalom értékké és értékközvetítővé
válik, így a múzeumok szerepét társadalmi
szinten újraértelmezi, komoly
szemléletváltást segít elő. A
múzeum kultúrában elfoglalt helyét
erősíti.
Az internet nyújtotta lehetőségek
kiváló teret biztosítanak a múzeum
közönséggel való kommunikációjára.
Helyesebben csak biztosítanának,
mert egy igazán interaktív
honlap működtetésére ma csak az
országos nagy múzeumoknak van
lehetőségük. Természetesen a Zala
Megyei Múzeumok Igazgatósága
és a Thúry György Múzeum is
törekszik, és jó úton halad egy
interaktív honlap felé, de egyelőre
egy érdekes, a kiállításainkat bemutató
honlapjuk van.
Szintén csak a nagy múzeumoknak
van lehetőségük az ezidáig
múzeumba került anyagok tematikus
digitális feldolgozására, adatbázisok
elkészítésére. Ők maguk
szkennelik a fotóikat, régi térképeiket,
századfordulós képeslapgyűjteményüket.
Az állandó kiállításba
már olyan interaktív számítógépes
program került Kunics
Zsuzsanna muzeológus és az Alma
Mater Bt. munkája nyomán, ami
századfordulós képeslapjaik digitalizált
változatát tartalmazza és
helyezi el a mai várostérképen.
– Röviden bemutatná a Thúry
György Múzeum néprajzi
gyűjteményét?
– A piarista tanárok által létrehozott
szerény néprajzi gyűjtemény
a háborús években elpusztult. Az
államosítás után kinevezett első
igazgató, Szentmihályi Imre néprajzos
volt, de alig kezdte meg
munkáját, Zalaegerszegre helyezték.
Az őt 1950-ben néprajzosként
is követő Kerecsényi Edit
gyűjtőkörzetéhez akkor a kanizsai,
letenyei, 1962-ig pedig még a
csurgói járás tartozott. E tizenkét
év alatt az alábbi településeken
lelkes honismereti kutatók segítségével,
a néprajz szinte minden
területére kiterjedő sokrétű felderítő
munka folyt. Így Kiskomárom,
Galambok, valamint
Nemespátró, Csurgó és környékük
népviseletéről, fehérhímzéséről,
gazdálkodásáról, a muramenti
horvát falvak néprajzi sajátosságairól,
az erdőben különösen
gazdag települések gyűjtögető –
vadfogó gazdálkodásáról, és a legjelentősebb
kismesterségekről,
főképp a fazekasságról és takácsmesterségről.
A jelenleg 14.906
darabos gyűjtemény a néprajztudomány
csaknem teljes területét
felöleli. Leggazdagabb a viseleti, a
szőttes, a kismesterségek és a népszokások
gyűjteménye, de a hajdani
hatalmas uradalmak pász-
Internetre kerülnek a néprajzi gyűjtemények
Múzeumi Világnap
A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa 1977-ben döntött arról, hogy
minden év május 18-át Múzeumi Világnapnak szentelik. E nap
megrendezése lehetőséget kínál arra, hogy a múzeumi szakemberek
népszerűsítsék intézményüket, megjelenítsék alkotó törekvéseiket és
ráirányítsák a figyelmet tevékenységükre. Ebből az alkalomból 18-án
előadásokra várták a kanizsaiakat a Magyar Plakát Ház konferenciatermébe,
ahol Kőfalvi Csilla igazgató, és Lehota M. János esztéta tartott
előadást a kulturális örökségről, valamint a kulturális turizmus
évéről. Másnap Utcák, terek, városok címmel Z. Soós István alkotásaiból
nyílt kiállítás a Képzőművészetek Házában. A tárlat augusztus
31-ig látogatható.
Kanizsa – Értékein2009. május 21. k 11
torainak hagyatékából is szebbnélszebb
karcolt, vésett, spanyolozott
díszű darabokat őrzünk.
– Szeretném kiemelni – folytatta
Száraz Csilla –, hogy a közkinccsé
tételben nagyon fontos az élményszerű
megközelítés, az interaktivitás,
hogy a látogató ne csak
passzív szemlélője, de részese is
legyen egy-egy kiállításnak,
múzeumi programnak. Az interaktivitás,
az élmény az, ami kiváltja
a múlt iránti tiszteletet, a tárgyak,
és használatuk megelevenedése
megerősíti az emberekben annak
fontosságát, hogy meg kell őriznünk
mindent a múltból a jelen és
még inkább a jövő számára.
– Térjünk vissza a kistérségbe.
Miért érdemes most ellátogatni a
Thúry György Múzeumba?
– Mindig is érdemes ellátogatni
a múzeumba. Modern, interaktív
állandó kiállítással és érdekes,
sokszor installációjában is újat
nyújtó időszaki kiállítással várjuk
a kistérség minden lakóját.
Májusban a Múzeumi Világnapon
színes múzeumpedagógiai foglalkozásokkal
várjuk a gyerekeket.
Június 27-én tartjuk legnagyobb
rendezvényünket a Múzeumok
Éjszakáját, ahol idén is tartalmas
családi programokkal várjuk a
hozzánk látogatókat, a harcos
kelták világába kalauzoljuk el
őket. Hogy ízelítőt kapjanak, honlapunkon
megtalálhatják a korábbi
évek sikeres rendezvényeinek
fotóit. Ezenkívül még lesznek új
kiállításaink, szeptemberben nyílik
a Vár és Város kiállítás, ahol
Kanizsa vára és annak megmaradt
emlékei kerülnek bemutatásra.
De kattintgatni a Zala Megyei
Múzeumok Igazgatósága és a
Thúry György Múzeum honlapján
is érdemes. A korábban bemutatott,
de már lebontott kiállításaik
ismertető képanyaga kivétel
nélkül megtalálható honlapjukon
– amit tekinthetünk virtuális kiállításnak
is. Hetente megújuló tartalommal
nem tudnak jelentkezni,
de mindent megtesznek, hogy
programjaik időben feltűnjenek
honlapjukon, majd képekben is
tájékoztatják az érdeklődőket az
eseményről.
– Ne hagyjuk, hogy elkerüljön
minket a régmúlt és a hagyomány
élménye, ne feledjük a múlt, a
jelen és a jövő mindig ölelkezik –
összegezte gondolatait Száraz
Csilla múzeumigazgató.
Bakonyi Erzsébet
Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.
Statisztikai száma: 14413704-8532-113-20
Cégjegyzékszáma: 20-09-068721
2008. évi Közhasznú eredménykimutatása
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉK. BEVÉTELE 0 13274
Közhasznú működésre kapott támogatás 12797
Alapítótól 1190
Központi költségvetésből
Helyi önkormányzattól 11607
Egyéb szervezettől
Pályázati úton elnyert támogatás 0
Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0
Tagdíjból származó bevétel 0
Egyéb bevétel 477
Aktivált saját teljesítmények értéke 0
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 0
C. ÖSSZES BEVÉTEL 13274
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 12885
Anyagjellegű ráfordítások 3544
Személyi jellegű ráfordítások 9175
Értékcsökkenési leírás 146
Egyéb ráfordítások 20
Pénzügyi műveletek ráfordításai 0
Rendkívüli ráfordítások 0
E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 0
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 0 12885
G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 0 389
H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0
I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 0 0
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG 0 389
(Előző év(ek) módosításai: 0)
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások 9175
Bérköltség 6452
Ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
Személyi jellegű kifizetések 535
Bérjárulékok 2188
B. A szervezet által nyújtott támogatások 0
Ebből: A kormányrendelet 16.§(5) bekezdése szerinti kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
Három fergeteges, látnivalóktól
hemzsegő napot töltöttek el
Olaszországban a Batthyány
Lajos Gimnázium „olaszos” és
„latinos” diákjai három kísérőtanárral,
személy szerint Katona
Noémivel, Pécsi Lászlóval és
Salamonné Lackner Henriettel.
Pécsi László latin szakos tanár
lapunk kérdésére – miszerint
milyen apropóból utaztak – elárulta,
hogy régóta áhított dolog ez a
latin és az olasz szakosok körében.
Hagyomány a BLG-ben, hogy az
„angolosok” minden évben ellátogatnak
Angliába, a „németesek”
Németországba, a „franciások”
Franciaországba, s ennek okán épp
itt volt az ideje, hogy az illetékesek
eljussanak a mediterrán
országba.
„Kézenfekvő volt, hogy első
alkalommal Rómába megyünk,
hiszen itt a latinosok találkozhatnak
az antik Rómával, amelyről
sokat tanulnak latin órákon, az
olaszosok pedig gyakorolhatják a
nyelvet. A történelem helyszínein –
Forum Romanum, Circus Maximus,
Colosseum, Spanyol lépcső,
Trevi-kút, Szent Péter bazilika –
járva pedig a töri órához szükséges
tudásukat gyarapíthatják.” –
tette hozzá Pécsi László.
A huszonöt diák és a három
kísérő nagyon jól érezték magukat,
élvezték az utat. Azt is megtudtuk,
hogy sokan haza sem akartak
jönni…
Csorba Zsuzsanna, 11.D osztályos
tanuló teljes beszámolóját az
alábbi linken olvashatják:
http://www.kanizsaujsag.hu/index.
php?m=200&ckid=2691
S.E.
Minden út Rómába vezet…
Avagy a BLG-sek is „odatévedtek”
A szervezők nem gondolták volna,
hogy ennyi látogató, ennyi induló lesz.
Varga Gábor (Kajak-Kenu Klub) azt
mondta, azzal, hogy jócskán megduplázták
a résztvevők számát a tervezetthez
képest (15 felnőtt csapat
helyett 38 indult; az iskolások összesen
15 csapatot állítottak) egy kicsit
feszítetté vált a tempó, de még így sem
csúszott sokat a program. (Jövőre két
naposra tervezik.) Ha a természet nem
szól közbe, a baráti társaságok döntőjét
is meg lehetett volna tartani, így
az ő esetükben az időeredményeket
vették figyelembe.
Arra a kérdésünkre, hogy mire a
legbüszkébbek a rendezvény kapcsán,
Tuboly Kinga (Pannonhát
Egyesület) a következőket válaszolta:
kanizsaiak kanizsai fellépőkkel és
kanizsai támogatókkal kanizsai polgároknak
képesek voltak olyan rendezvényt
összehozni, melyen aktív volt
a részvétel, igényes programokkal
találkozhattak, s mindemellett bonyodalmak
nélkül zajlott minden.
Rengeteg pozitív visszajelzést kaptak,
sokan gratuláltak a munkájukhoz, s
ennél nagyobb elismerés – azt mondják
– nem is kell nekik. Varga Gábor
szerint már a próbákon megcsapta
őket a siker előszele, hiszen a három
megadott napon nagyon sokan érdeklődtek,
s eveztek is.
Sok cég erre az időpontra szervezte
a családi napot, kint a Csónakázó-
tón főztek, indultak a
versenyen, kikapcsolódtak. Számukra
a verseny csapatépítésre is
kiváló lehetőséget adott. Mivel az eső
közbeszólt, a tombolasorsolásra és az
eredményhirdetésre sajnos nem került
sor. Ezt május 24-én, vasárnap 17 óra
30 perctől pótolják a Hevesi Sándor
Művelődési Központ előtti téren (rossz
idő esetén a Színházteremben).
Általános Iskolák: 1. Kőrösi; 2.
Péterfy; 3. Zrínyi; különdíjas: Hevesi.
Középiskolák: 1. Thúry Juniorok; 2.
Piarista- Piarock; 3. Piarista- Sünik.
Rendőr-Tűzoltó döntő: 1. Tűzoltóság -
Tüzes Sárkányok; 2. Rendőrkapitányság
csapata; 3. Tűzoltóság -
Siklók. Cégek: 1. Pannon Pellet; 2.
ZLT-Müller; 3. Siroma Plast. Baráti
Társaságok: 1. Tornádó; 2. Thúry
Seniorok; 3. Szandia Szívtiprói; 4.
Házisárkányok (maguk a szervezők).
S.E.
Kanizsa 12 – Színes 2009. május 21.
A Rozgonyi Polgári Egylet
Operabarátok Klubja Joseph
Haydnra emlékezett halálának
200. évfordulója alkalmából.
A megjelenteket Miha Tamásné
elnök köszöntötte, majd hangsúlyozta
a klasszikus zenei műveltség
fontosságát. Ezután Szabó Tiborné
klubvezető ismertette a zeneszerző
életútját, melyet a híres Haydn
művek, a Búcsú, a Gyász, az Üstdob
szimfóniák és a Teremtés című
oratórium egy-egy tétele színesített.
Európa zenei életében a 18.
század második felétől új stílus
kezd kialakulni. Első nagy mestere
Haydn, 1732-ben született egy
osztrák kis faluban. 1740-től a
bécsi Szent István Székesegyház
kórusában énekelt. 1761-től az
Eszterházy hercegek szolgálatába
lép, évtizedekig hazánkban, Esterházán
/ma Fertőd/ élt és alkotott.
Saját zenekara és operatársulata
élén adta elő messzeföldön híres
műveit. Több mint száz szimfóniát,
vonósnégyest, operát, misét,
versenyművet, oratóriumot írt.
1809. május 31-én halt meg. Halála
napján, a világon mindenütt felhangzik
a Teremtés című műve.
B.E.
Haydnra
emlékeztek
Két közszolgálati csatornán is
láthatták az elmúlt hetekben
Szabó Bélát, vagyis Béci bá’-t,
akiről tavaly augusztus 28-i számunkban
már olvashattak. Hogy
miről is híres ő? Ittak már zöld
sört? Ő sem, de ő találta fel,
fejlesztette ki, s Eötvös téri
sörözőjében meg is lehet kóstolni.
Az említett cikkünk óta eltelt
hónapok alatt a sör számos kiállítást
megjárt, sok érdeklődő kereste fel az
ötletgazdát a gyártás miatt. Sok volt
az ajánlat külföldről is, de egyelőre
Szabó Béla vár, reménykedik a
hazai gyártásban, s elképzelése
szerint ebben az évben még nem
mond igent a külhoniaknak.
Azóta megérkezett a veszprémi
mikrolabor eredménye is, mely
igazolja, hogy valóban nincs
mesterséges színezőanyag a zöld
sörben, a titkot azonban, hogy
melyik az az alkohol, mely a sárgát
zölddé varázsolja, Béci bá’ nekünk
sem árulta el.
Mostanra már nem csak a Magyar,
de az Európai Szabadalmi
Hivatal is bejegyezte a nagykanizsai
találmányt.
Székesfehérváron, a 2009-es
Idea Nemzetközi Ötlet, Újdonság,
Találmány Kiállítás és Vásáron
a legnagyobb elismerést, a
Közönségdíjat kapta a sör, a
trófeát a büszke feltaláló a
sörözőben állította ki – a többi díj
mellé került.
Ezzel az események még nem
értek véget, a következő kiállítás
Miskolcon lesz május 20. és 23.
között, melyen mindenki megkóstolhatja
a zöld nedűt. Kíváncsian
várjuk a további fejleményeket,
melyekről lapunk is
tudósít majd.
S.E.
Ittál már zöld sört?
Fotó: Steyer Edina Sárkányok hátán a
Csótón
Elismerést érdemlő programot szervezett a Kanizsa Kajak-
Kenu Klub a Pannonhát Dél-Zalai Turisztikai Egyesülettel
közösen a Csónakázó-tónál. Az Ázsiában kétezer éves, Magyarországon
még gyerekcipőben járó, mindössze 7-8 éves
hagyományokra visszatekintő sportág, a sárkányhajózás közel
tízezer embert vonzott városunk amúgy is leglátogatottabb turisztikai
látványosságához.
Kanizsa 2009. május 21. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Igyekezzen izgalmasabbá tenni életét. Folyamatosan,
és lelkiismeretesen dolgozik, s amikor
azt veszi észre, hogy a környezetében
mások nem így teszik, kissé lehangolódik.
Ilyenkor magánéletében keressen menedéket.
Tisztában van vele mit kell tennie a boldogulása
érdekében. Sokat dolgozik, s
ennek sajnos családi élete látja kárát. Ápolja
tovább munkakapcsolatait, de vonja
be hozzátartozóit is a kikapcsolódásba.
Gondolatai időnként elkalandozhatnak, s
hajlamos lesz teendőit háttérbe szorítani. A
társasági életet továbbra is kedveli, melynek
köszönhetően újabb vonzó ajánlatokat
kaphat. Csak tudjon okosan választani.
Próbára teheti türelmét környezete. Ha
nem akar konfliktust és rossz hangulatot,
akkor legyen megértő, hallgasson. Ha
odakint borús az idő, egy pihentető séta
akkor is jót tesz mindenkinek.
Nem lesz túlságosan bőbeszédű a napokban.
A munkája is úgy lesz eredményes, ha
inkább egyedül végzi el. Türelmesen
vészelje át ezt a feszült időszakot. Talán
még egy délutáni szunyókálás is segíthet.
Szerencsésen túljutott egy nehéz feladaton,
most már törheti a fejét a következőn.
Kikapcsolódásként iktassanak be
párjával egy-egy laza estét, egy tánccal
fűszerezett könnyed vacsorát.
Rugalmasan kezeli a munkahelyi feladatokat,
azonban ha kiteszi lábát a munkahelyéről,
aktivitása csökken. Mire hazaér,
már csak az alváshoz van kedve, pedig
másféle teendő közül is választhatna.
Akihasználatlan energiáit vezesse le sportolással.
A magánéletében egyre vonzóbbá
válik. Ha nem akar egyik kaland
után a másikba bonyolódni, akkor a
feltűnő viselkedését fogja kissé vissza.
A hétköznapi gondok eléggé kifárasztják,
ezért ahhoz sincs kedve, s türelme, hogy a párjával
foglalkozzon. Kritizáló hajlama helyett
hallgassa meg az ő problémáit is, annak
ellenére, hogy fontos önnek a függetlenség.
Itt az ideje, hogy a régóta dédelgetett terveit
valóra váltsa. Bár nagy teherbírással rendelkezik,
előfordulhat, hogy túl sokat vállal.
Bár mindenki úgy boldogul, ahogy tud, ne
csak a munkára koncentráljon folyamatosan.
Törődjön magával is, mert több pihenésre van
szüksége. Arra vágyik, hogy egy kis változatosságot,
színt vigyen párkapcsolatába, de ez
nem sikerülhet ha mindig fáradt. Avitaminokon
kívül frissítse fel az életét virággal, zenével.
Bár titkolja az érzelmeit, arra sincs ideje,
pénze, hogy a legalapvetőbb szükségleteit
kielégítse. Legalább a hétvégén ebédeljen
meg nyugodtan, s ilyenkor ne a problémák
megvitatása adja a fő beszédtémát.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Álom.net
magyar vígjáték (12)
13.00
Spancserek
romantikus vígjáték (sz) (16)
17.30 17.30, 19..30
STAR TREK
amerikai sci-fi (sz) (12)
19.30
Gettó milliomos
a 8 Oscar-díjas filmdráma (f) (12)
15.00 15.00
2009.05.21 – 05.27-ig
Piros: szerda  Sárga: csütörtök-kedd
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2009. május 21.
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével, padlással, 1185 m2 udvarral
eladó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)
Csengery úton 59 m2-es, két szobás
(előszoba, fürdő, spájz, pince,
padlás, kert) részben felújított udvari
lakás eladó. Érd.: 30/227-3294
Nagykanizsa belvárosában (Hunyadi
úton) közel 700 négyzetméteres terület
eladó! Irányár: 18 millió Ft. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072
Nk-án a belvárosban 3 szobás, III.
emeleti, egyedi fűtéses lakás eladó,
vagy belvárosi kisebbre cserélhető.
Érd.: 30/9590-413, 93/321-926
(7031K)
Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany, kábeltévé.) Érd.:
30/227-3294
Eladó Kiskanizsán közművesített
telken 30 m2-es, felújításra szoruló szoba,
konyha, spájzos kis ház. Cserélhető
is: 2. emeletig, egyedi fűtéses, 2 szobás,
erkélyes lakásra értékegyeztetéssel.
Irányár: 4,8 millió Ft. Érd.: 20/388-
4056 (7043K)
Nk-án a Csónakázó-tótól 200 méterre
panorámás telken félkész ház eladó.
Érd.: 30/974-1801, 30/506-1082
(7044K)
Nk-án 87 m2-es, tetőtérrel bővíthető
társasházi lakás kerttel, garázzsal,
Tárház utcában eladó. Lakást beszámítok.
Érd.: 30/555-6575 (7045K)
Nk-án a Sikátor u. 24. szám alatt
családi ház tetőtéri beépítéssel + udvari
egyszobás lakással + garázzsal 500 m2
telken eladó. Érd.: 30/282-0867
(7047K)
Nk belvárosában, új építésű, liftes társasházban
nappali + 2 fél szobás, nagy
erkélyes lakás azonnali költözéssel
eladó. Irányár:11.819.835 Ft. Szocpol
még felvehető! Hivatkozási szám:
2009/DU/6. Érdeklődni: 06 30/444 9073
Nk belvárosában, új építésű, liftes társasházban
nappali + 2 fél szobás, nagy
erkélyes lakás azonnali költözéssel
eladó. Irányár: 13.120.097 Ft. Szocpol
még felvehető! Hivatkozási szám.
2009/DU/7. Érdeklődni: 06 30/444 9073
Nk-án 2 szobás, egyedi fűtéses, klímás,
jó állapotú lakás csendes helyen
eladó. Irányár: 6.500.000 Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DU/133. Érdeklődni:
06 30/444 9073
Nk-án az É-i városrészben 1 + 2 fél
szobás, 2. emeleti, központi fűtéses,
felújított (panelprogramos) lakás eladó.
Irányár: 6.700.000 Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DU/67. Érdeklődni: 06
30/444 9073
Nk-án 4 szobás, egyedi fütéses, 2
erkélyes, jó állapotú sorházi lakás eladó.
A lakáshoz pince és garázs tartozik.
Irányár: 17.500.000 Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DU/111. Érdeklődni:
06 30/444 9073
Nk-án 1998-ban épült társasházban
74 m2 alapterületű, amerikai konyhás
lakás eladó. (Külön WC, amerikai
konyhás nappali és 2 szoba, szobák
parkettásak, többi járólap, zárt udvar
tartozik a lakáshoz, parkolóval, közös
tárolóhelyiség, francia kilépő). Irányár:
13.500.000 Ft. Hívatkozási szám:
2009/DU/77. Érdeklődni: 06 30/444
9073
Nk-án csendes környéken 3 szobás,
egyedi fűtéses (cirkóssá alakítható),
parkettás, nagy erkélyes (10 m2 -es)
lakás eladó. A lakáshoz megvásárolható
egy garázs (1.400.000 Ft) is.
Irányár: 11.700.000 Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DU/184. Érdeklődni: 06
30/444 9073
Nk-án belvárosi, 4 szobás, egyedi
fűtéses, első emeleti lakás (villanyvezeték
felújítva) eladó. Irányár: 13.500.000 Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DU/88. Érdeklődni:
06 30/444 9073
Nk belvárosában csendes, nyugodt
helyen, 2 szobás, egyedi fűtéses, műszakilag
felújított (új egyedi kéménnyel
rendelkezik a lakás és a nyugati
oldalon műanyag nyílászárók vannak)
lakás eladó. Irányár: 7.200.000 Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DU/163.
Érdeklődni: 06 30/444 9073
Nk-án a keleti városrészben 1 + 2
félszobás, étkezős, cirkó fűtéses, felújított
(járólapos, parkettás, újszerű konyhabútor,
tükrös beépített szekrény)
lakás eladó. A lakáshoz tartozik egy 7
m2 -es tároló. Irányár: 13.800.000 Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DU/176.
Érdeklődni: 06 30/444 9073
Belvárosi, kétszobás, berendezett
lakás irodának, lakásnak, kaucióval kiadó.
Érd.: 30/369-5352 (7039K)
Nk-án 1,5 szobás, egyedi fűtéses
lakás a Platán soron hosszú távra
kiadó. Érd.: 20/339-8238 (7048K)
Női irha, 46-os, hosszú, 38-as, rövid
alig használtan, kedvező áron eladó.
Érd.: 30/364-1834 (7049K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek!
Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Érd.:
20/510-2723 (7046K)
INGATLAN
Május 21. 18 óra
„GYERMEKRAJZOK ÜZENETE
GRAFOLÓGUS SZEMMEL” –
előadás
Előadó: Szabó Szilvia okl. grafológus
A belépés díjtalan
Május 23. 16 óra
BÍBOR FITNESS ÉVADZÁRÓ
GÁLAMŰSOR
Belépődíj: 1 000 Ft
A jegyek elővételben megvásárolhatók
a Bíbor Fitness Centerben, tel: 30/997-
3741
Május 27. 20 óra
MINDHALÁLIG BEATLES – ÉLŐ
KONCERT
Belépődíj: I. hely 3 000 Ft; II. hely 2 500
Ft
Május 23. 16-18 óra
TÁNCHÁZ GYEREKEKNEK
Belépődíj: 200 Ft
Május 18. 18 óra
„TÁNCRA LÁBAM” – népzenei
táncház sorozat
Belépődíj: 500 Ft
„BUDDHA NYUGATRA MEGY” –
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Buddhista festményeinek
kiállítása. Megtekinthető: május 31-ig
„KANIZSAI GRAFIKÁK” – Bene
János festőművész kiállítása
Megtekinthető: május 31-ig
„UTCÁK, TEREK, VÁROSOK” –
Z. Soós István kiállításának megnyitója
Megtekinthető: június 30-ig
„SORSODAT MAGAD INTÉZED”
– Magyarországi plakátok az 1950-es,
’60-as évekből
Megtekinthető: június 13-ig
KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI
KIÁLLÍTÁS
Megtekinthető: június 13-ig
Május 22. 19 óra
Jazz Klub - FOR TUNES EGYÜTTES
Belépődíj: 800 Ft
A rendezvénysorozatot az NKA Zenei
Kollégium és az OKM a PANKKK
program keretében támogatja
Május 24. 10 óra
APRÓK TÁNCA
Vezeti: Bolf Ágnes
Május 28. 10 óra, Pipitér Óvoda
GYERMEKNAP
Bojtár Népzenei Együttes műsora
17 óra Árvácska Dalkör műsora óvodásoknak
folyamatosan
Kanizsa 2009. május 21. – Sport 15
Kanizsa Sörgyár SE – Postás-
Diego SE 0:7. Női Extraliga asztalitenisz-
mérkőzés, 17. forduló.
Nagykanizsa, 50 néző. Eredmények:
Bízó Mária/Boldizsár
Gabriella – Kertai/Varga 0:3,
Szász Kinga – Varga 0:3, Bicsák
Bettina – Lovas 0:3, Ladányi Dóra
– Kertai 0:3, Szász – Lovas 0:3,
Ladányi – Varga 1:3, Bicsák –
Kertai 0:3
A jelenkori viszonyokhoz képest
meglepően sokan látogattak
ki a táblázat második helyén álló
Postás elleni bajnoki összecsapásra
a Bolyai iskola tornatermébe.
Ez persze elsősorban annak szólt,
hogy ezen a találkozón búcsúztatták
el az aktív játéktól Bízó Máriát,
valamint köszöntötték a
harminc esztendeje kanizsai színekben
ping-pongozó Boldizsár
Gabriellát. Bízó Mária korábban a
Bútorgyár első osztályú játékosa
volt, majd igencsak jelentős szerepet
vállalt a mostani, Extraligáig
jutott együttesben. Boldizsár Gabriella
is elmondhatja magáról e
fontos állomásokat, melyek egyben
a kanizsai női asztalitenisz
jeles mérföldköveit is jelentik.
Sportpályafutásuk előtti tisztelgésképp
ezért ők játszhatták a
bajnoki találkozó kezdő páros
meccsét, s csak azután ragadtak ütőt
a nagy csapat „igazi” tagjai. A
papírforma abszolút a vendégek
mellett szólt, s ezt érvényesítették
is, mellyel eldőlt, hogy matematikailag
is az utolsó helyen végzett
a Kanizsa Sörgyár SE a női Extraligában.
S hogy miként tovább?
Erről Jakabfi Imre edző a
következőket mondta: „Egyelőre
úgy tűnik, hogy a második vonalból
nincs feljutó, vagyis együttesünk
nem esne ki az Extraligából.
Ugyanakkor azt is látjuk, hogy úgy
nincs értelme rajthoz állni, hogy
végigver minket a teljes mezőny.
Vagy tudunk megfelelően erősíteni,
vagy túlzottan sok értelme nincs a
legfelső osztályban való szereplésünknek.”
Polgár László
A köszöntöttek játékos búcsúja
Veszprémi ESC – Kanizsa KK
DKG-EAST 111 – 102 (30-31, 22-
21, 25-15, 19-29, 15-6). NB I B-s
férfi kosárlabda-mérkőzés, Rájátszás
a 3. helyért, visszavágó.
Veszprém, 300 néző. Vezette:
Kapitány, Márton, Szabó G.
Kanizsa KK DKG-EAST: Sági
12/6, Vertetics 19/6, Beck 3/3,
Koma 32, Filipovic 22/3. Csere:
Zsámár 4, Mihalics 10/3, Murvai.
Edző: Kovács Nándor. Harmadik
helyen végzett: Veszprémi ESC
(197-188)
Mivel bronzéremért folyó harc
első találkozója döntetlennel zárult,
a második mérkőzést is nagy
érdeklődés kísérte. AB-csoportban
szokatlan módon, három játékvezető
fújta a találkozót, melyen
ismét az irányító Kasza nélkül
lépett pályára a DKG-EAST.
Az első negyedben mindkét
csapat a támadásra helyezte a
hangsúlyt, s szinte felváltva estek
a kosarak. Adobópárbaj a második
etapban is folytatódott, bár ekkor
már többet hibáztak a mérkőző
felek (52-52).
Fordulás után pontatlanná vált a
vendégek játéka, s ezt kihasználva
a hazaiak tízpontos előnyre tettek
szert. (30. perc: 77-67). A befejező
játékrészben zónavédekezésre váltottak
a kanizsaiak. Szerzett labdákból
gyors indításokat vezetve,
Koma ponterős játékával, megkezdték
a felzárkózást, s az utolsó
másodpercben, Vertetics triplájával
kiegyenlítettek (40. perc: 96-96).
A hosszabbításban főleg fejben
fáradtak el a látogatók, akik több
labdát eladtak, s így vereséget
szenvedtek egy nagyszerű mérkőzésen.
Ezzel lezárult a bajnokság,
s a KKK DKG-EAST a 24 csapatból
az előkelő 4. helyen végzett.
Edzői mérleg:
Kovács Nándor: – Nincs miért
szégyenkeznünk. Most is nagyot
küzdöttünk, de a hosszabbításra
fejben elfáradtunk.
P.L.
Nincs miért szégyenkezniük
Nyíregyházi FSE-NYKS –
Kanizsai Vadmacskák SE 81-87
(26-21, 22-20, 17-19, 16-27).
Amatőr női NB I-es kosárlabdamérkőzés,
rájátszás az 1-10.
helyért, 5. forduló. Nyíregyháza,
100 néző. Kanizsa: Fuisz (6/3),
Csáki (5), Varga Zs. (56/24),
Horváth B. (8), Bencze (4). Csere:
Fekete (8), Jagarics. Edző: Gábor
Erzsébet.
A kanizsai kosaras hölgykoszorú
végrehajtotta az előzetesen
nem könnyűnek ígérkező feladatot,
vagyis idegenben is felülmúlta
a „keleti” harmadik nyíregyháziakat.
Pedig az elején a hazaiak
belelendülni látszottak, de a
vendégek még idejében váltottak
védekezést, így nem a sírból kellett
visszahozniuk a találkozót.
Ezzel azonban még nem volt
letudva a gondok java, hisz a harmadik
negyedet hiába hozta a Vadmacskák
csapata, az utolsó tíz percben
tíz ponttal is ellépett a Nyíregyháza.
Varga Zsófia azonban már
„soproni formában” kosarazott, s jó
néhány hajrábeli pontot elsüllyesztve
az ellenfél kosarában végül a
KVSE hozta a találkozót. A hétfő
hajnali hazaérkezés után jóleső
érzéssel konstatálhatták, hogy a
bajnokság második helyét is
megszerezhetik akár – amihez az
utolsó körben a győzelem mindenképpen
szükséges.
S ha már néhány gondolattal
korábban megemlékeztünk Varga
Zsófia „soproni teljesítményéről”,
ez nem a véletlen műve volt.
Időközben ugyanis biztossá vált,
hogy a kiváló kanizsai nevelés
Sopronba igazol, konkrétan az
Euroliga idei négyes döntőjében is
szereplő MKB-Euroleasing csapatához.
A kitűnő játékos az utóbbi
időkben nyomatékosította, hogy
már kinőtte a másodosztályú szintet,
sőt egy élvonalbeli középcsapat
nívóját is, ezért sem véletlen,
hogy karrierje nagy fordulatot vett.
Edzői mérleg:
Gábor Erzsébet: – Voltak nehéz
szakaszai a mérkőzésnek, de egy
klasszisteljesítmény végül a mi
javunkra fordította az eredményt.
P.L.
Távolból jött siker
 Baranyai három pont.
Mohácsi TE – NTE 1866 2-3 (0-
1). NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkőzés, 26. forduló.
Mohács, 200 néző. NTE: Horváth
G. – Szalai, Pozsgai, Burucz,
Farkas J. – Ujvári (Kotnyek),
Rácz Sz., Hegedűs, Kisharmadás
(Bagarus) – Nagy T. (Szőke), Cs.
Horváth. Vezetőedző: Visnovics
László.
A kanizsaiak az első játékrészben
ügyesen zárták le a területet
a hazaiak előtt, s egy
ügyes kontra után Rácz Szabolcs
szerzett vezetést. A második
félidő a kanizsaiak szempontjából
rémálomba illően folytatódott,
hiszen tíz perc elteltével
már a vendéglátóknál volt az
előny. Megannyi helyzet után
aztán Nagy Tamás a 67. percben
egyenlített, hat perccel később
pedig Rácz a győzelmet jelentő
gólt is bevágta. Győzelmével az
NTE 46 pontot gyűjtve ötödik a
tabellán.
Visnovics László: – Ez volt a
tavaszi első idegenbeli sikerünk,
de a java még csak most
következik, hiszen öt pontra
vagyunk a második Paks II,
valamint háromra a harmadik
Szekszárdtól.
 A végén négy győzelem. A
Nagykanizsai Izzó SE NB II-es
férfi kézilabdázói befejezték
idényüket a tizenegy csapatosra
redukálódott mezőnyben, s négy –
zsinórban szerzett – győzelemmel
intettek búcsút a 2008/09-es szezonnak.
Ugyan a PEAC ellen idegenben
még alulmaradtak (26-28),
utána viszont a Mecsekvidéke
TSE (33-29), a HSC Egyesület
Hőgyész (35-31), a Bácska SzSE
(29-25), valamint legutóbb a Balatonboglári
SC sem kerülhette el
(32-30), hogy az izzósok nyerjenek.
Az eredménysorral ugyan a
dél-zalai klub feljött a táblázat
második helyére 27 pontjával, de a
szintén ugyanannyi pontot gyűjtött
és jelenleg harmadik Elektromos
SE-nek van még egy találkozója
hátra az utolsó előtti
Hőgyész ellen…
A hölgyeknél a kanizsai csapat
az Érdi VSE II-höz látogatott, s
ugyan 29-26-ra kikapott, harmadik
helye már biztos egy körrel
a zárás előtt. A hétvégi utolsó fordulóban
az első helyezett Tolna
KC látogat Nagykanizsára, s igazi
kézilabda-matiné is kerekedhet a
mérkőzésből.
P.L.
Kanizsa – 16 Hirdetés 2009. május 21.
Az innovációban élen járó T-Home
a hazai szolgáltatók közül elsôként viszi
be a lakásokba a 21. század legmodernebb
eszközeit felhasználó optikai
hálózatát (FTTH), amelyen keresztül
hazánkban újdonságnak számító
magas adatforgalmi (le- és feltöltési)
sebességet és a digitális kábeltelevízió zás
képességeit is meghaladó új lehetôségeket
nyújt.
Mindennek köszönhetôen a lakosság
és az intézmények számára mindennapossá
válhat a több tévékészüléken
biztosított, egyes televíziós csatornák
és a Videotéka meghatározott filmjeit
HD minôségben is kínáló IPTV szolgáltatás,
valamint a zenei és multimédiás
tartalmak villámgyors letöltése akár
50 Mbit/s letöltési sebességgel (Optinet
Super csomag esetén a min. és
max. letöltési sebesség: 25–50 Mbit/s,
a min. és max. feltöltési sebesség
pedig 12,5–25 Mbit/s). Igazi pénztárcakímélô
ajánlatként tévé, optikai
internetcsomag és telefon
együtt már havi 6380 forintért is
megrendelhetô.
Az ajánlatokról és az optikai hálózat
által lefedett területekrôl további
információ a www.t-home.hu oldalon
található.
Kapcsolj nagyobb
sebességre!
Extra sebességű internetet, kiemelkedôen magas
kép- és hangminôségű tévészolgáltatást rendkívül
kedvezô áron kínál a T-Home most már Nagykanizsán is.
BARBI
BÁLA
Nagykanizsa, Báthory u. 8.
(Bolyai iskola hátsó bejáratával szemben)
Május 18-19. (hétfő-kedd)
felnőtt-, gyermek-, vegyesruha, szandál, papucs vásár!
KABÁT, NADRÁG: 500 FT/DB
Május 20-21. (szerda-csütörtök) - minden ruha 200 Ft/db!
Május 22. (péntek) – minden ruha 100 Ft/db!
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 6.00-14.00 óra
XXI. évfolyam 21. szám
2009. LOKÁLPATRIÓTA HETILAP május 28. Kanizsa
Harmadik alkalommal rendezte
meg a Nagykanizsai Hegyközség
és a Magyar Szőlő- és Borkultúra
Kht. a Vinalia Canisa nevű rendezvényt,
annak keretein belül a
Kisbirtokok és Kispincészetek
Országos Borversenyét, Gazdafórumot,
a Kisbirtokosok Országos
Szövetségének alakuló ülésével
összekötve, valamint a Vinalia
Canisa Borgálát.
Aborverseny célja, hogy az 1 hektár
termő szőlőterület alatti kisbirtokok,
illetve a 80 hektoliter éves termelés alatti
kispincészetek megmérettessék magukat
egymással, s az általuk hozott
értékeket meg tudják mutatni a nagyközönségnek
– tudtuk meg Förhénci
Horváth Gyula versenyigazgatótól, a
Nagykanizsai Hegyközség elnökétől. A
magyar borkultúra egészére kihat, ha
a kispincészetek nem fejlődnek, s a
törvényalkotás is kizárja őket a
lehetőségek köréből. Ennek okán
hozták létre a Kisbirtokosok Országos
Szövetségét. Szeretnének érdemben
beleszólni a törvényalkotásba. –
tette hozzá az elnök.
Hagyomány már, hogy ezen a
megmérettetésen adományozzák a
város fehér bora, illetve a város
vörös bora címet. Előbbit Sánder
Lajos nyerte el Förhénci Lali nevű
borával, míg utóbbit Horváth Miklós
bora kapta, a Cabernet Sauvignon-
Merlot-Shiraz.
Vinalia Canisa - borgála
Aránytalannak, igazságtalannak
és elfogadhatatlannak tartják
a kormány időseket érintő
megszorító intézkedéseit – hangsúlyozta
az Idősügyi Tanács
véleményét is közvetítő sajtótájékoztatóján
Boa Sándor, a szervezet
társelnöke.
Nem értenek egyet az Országos
Idősügyi Tanács megszorító intézkedéseket
tartalmazó azon kijelentésével,
ami csak ennyi volt; „fájdalommal,
de tudomásul vesszük”.
Ez nem érdekképviselet! A legsúlyosabb
intézkedések közé tartozik
a 13. havi nyugdíj megszüntetése,
az áfa-emelés, a gázár támogatás
megvonása, az utazási költségek
megkurtítása, megszüntetése, a
gyógyszerárak emelése és az ingatlanadó
kérdése. Mindezek azt a látszatot
keltik, hogy a törvényhozók
vagy nem ismerik az emberek
életkörülményeit, vagy nem járnak
emberek közé. Megengedhetetlennek
tartják a nyugdíjasok további
sarcolását. Nem érzik, hogy lenne
országos képviseletük, és az Országos
Idősügyi Tanács sem tart velük
kapcsolatot, pedig szívesen részt
vennének a törvények előkészítésénél
a javaslataikkal. Senki se
várja el tőlük, hogy a rossz, elhibázott
és hebehurgyán meghozott
törvényeket majd propagálják. Úgy
döntött az Idősügyi Tanács, a
nyugdíjasokat érintő kérdésekben
meg fognak szólalni.
A nyugdíjasok sarcolása ellen
Hétfő a közgyűlések napja
volt Nagykanizsán.
Előbb a mintegy hat órásra
nyúló Vízmű közgyűlésre került
sor. A torzsalkodásokkal tarkított
összejövetelen a tulajdonosokat
képviselők vajmi kevés megnyugtató
és tisztán értékelhető választ
kaptak a vita során. Egyetlen biztos
pont, hogy Marton István, városunk
polgármestere június 12-
ére rendkívüli közgyűlést szorgalmazott,
ahol Kassai Zoltán vezérigazgató
menesztését kívánja elérni.
(Ezzel Marton István Dr.
Tuboly Marianna jegyző eltávolítási
szándéka után, újabb
frontot nyitott személyi kérdésekben.)
Utóbb hat igenes soron kívüli
közgyűlést tartott Nagykanizsa
képviselőtestülete. Rövid idő alatt
a városatyák szabad utat adtak a
város által beadandó pályázatoknak,
illetve a napirendre kerülő
beszámolóknak.
Marton szerint Kassainak is mennie kell
Az elnöki kampánykörút
részeként Nagykanizsán tartott
sajtótájékoztatót Fodor Gábor,
az SZDSZ elnöke és Kovács
Kálmán, az SZDSZ Zala Megyei
elnöke.
– Az EP választási kampány a
szabaddemokraták számára a finiséhez
érkezett. Nemcsak az EU
szintjén van tétje a választásoknak,
hanem idehaza is – mondta elöljáróban
Kovács Kálmán. – Nem
mindegy, hogy milyen jövő formálódik
az EU-ban, és mennyire
lesznek formálói azok a liberális
értékek, amelyeket az SZDSZ idehaza
és Európában is képvisel. Az
elnöki körút egyúttal egy olyan
vidékpolitikai körút is, amelynek
fontos állomása volt az elmúlt
héten az SZDSZ vidékpolitikai
konferenciája Liberálisok vidéken,
vidéki liberalizmus címmel.
Fodor Gábor, a zalai szdsz-esek
egyik fontos bázisának tartott
városunkban azt is említette, hogy
elég keveset beszéltek azokról az
európai kérdésekről, amelyek
miatt a választáson a polgárok
támogatását kérik. Európa három
meghatározó politikai irányzata –
a konzervatív, a szocialista és
liberális – közül a liberálisok olyan
jelentősnek számítanak, hogy
nélkülük egyik sem tud döntést
hozni. Magyarország nem mondhat
le arról, hogy legyen magyar
képviselő a liberálisok között. A
liberálisok közzétettek egy 13 + 1
pontos javaslatot arról, amit az
Európai Parlamentben képviselni
akarnak. Fodor Gábor ezek között
kiemelte, a liberálisok a legelkötelezettebbek
amellett, hogy
az újonnan csatlakozott tagországok
is minden hátrány nélkül vállalhassanak
munkát az EU-ban.
Ausztriában és Németországban
ez még nem megoldott. El kívánják
érni, hogy minél hamarabb
nyíljanak meg Németország és
Ausztria szabad munkavállalást
korlátozó határai is a magyar
munkavállalók előtt. Szeretnék
bevezetni, hogy minden magyar
fiatalnak lehetősége legyen eltölteni
egy fél évet az általa kiválasztott
eu-s tagország intézményében.
Harmadrészt, a liberálisok hagyományosan
a legelkötelezettebbek a
bővítés mellett, hiszen ahhoz,
hogy békében éljünk és fejlődjünk,
az kell, hogy az EU bővüljön.
Konkrétan két párt, a FIDESZ és
az SZDSZ hozta nyilvánosságra a
programját. Az eu-s pénzek felhasználásáról
és az euró bevezetésének
időpontjáról van vita a két
párt között.
A sajtótájékoztatón Kovács Kálmán
a zalai vonatkozásokat emelte
ki: a megye gazdasága szempontjából
Horvátország eu-s csatlakozása
kulcskérdés, a megyében az
a cél, hogy Horvátország minél
hamarabb legyen az unió teljes
jogú tagállama, sőt legyen schengeni
tagország. Fontos lenne, ha a
megye felsőfokú intézményeibe
járóknak is ugyanolyan esélye
lenne, mint a budapestieknek, vagy
a szegedieknek arra, hogy egy évet
töltsenek el valamelyik külföldi
egyetemen. Az SZDSZ szerint az
igazi környezetgazdálkodás pedig
azt jelenti, hogy a mezőgazdaságban
és az energiaszektorban újra
munkahely teremtődik, hiszen ezek
helyi, kisteljesítményű megoldásokat
jelentenek, újdonságok, és
más jellegűek, mint a többi párt
kampányában.
A hajdani pártszimpátiáktól
szabadult egyetértésnek volt szép
példája a nagykanizsai vállalkozók
találkozója a Széchenyiterv
megalkotójával. Matolcsy
Györggyel, az Orbán kormány
gazdasági miniszterével már a
jövőről beszélgettek, az egyetértés
oka pedig alighanem abban
is keresendő: fizetőképes kereslet
nélkül nincs fogyasztás, és ezt
minden vállalkozó megsínyli.
Az Éllovasból sereghajtó című
könyvéről és a jovokep.hu interaktív
oldalról is szólt – Cseresnyés Péter
és a kamarák meghívására – városunkba
érkezett közgazdász, politikus.
Napi aktualitások közül az
adócsökkentésként kürtölt, egyenlegét
tekintve valójában adóemelésről
mondta el véleményét. S arról,
micsoda téves logika, egyensúlyteremtéssel
kezdeni, majd várni,
hogy valami rejtélyes módon beinduljon
a növekedés. Ezzel ellentétben
a Matolcsy György nevével
fémjelzett gazdaságpolitika növekedésben,
foglalkoztatottságban, s az
ezek nyomán létrejövő egyensúlyban
gondolkodik. A mielőbb
leköszönésre kényszerítendő garnitúra
legfőbb bűnének azt tartja,
hogy felrúgták az 1989-es Kerekasztalnál
elfogadott közmegegyezést:
soha többé eladósodást! Elég a
luxus- és presztízsberuházásokból!
A hallgatóság kéréseivel egybecsengő
módon bürokrácia-csökkentést és
valódi adóreformot tervez a Fidesz.
Az adórendszernek végletesen
egyszerűnek, széles bázisúnak és
alacsonynak kell lennie – mondta. A
pénz forgási sebességének növelését
szolgálja a pályázati átfutás meggyorsítása.
Ez a költségvetés igazi tartaléka!
Új állami bankok révén
tőkeinjekcióhoz, vissza nem térítendő
támogatásokhoz kell juttatni a
vállalkozásokat. Fontos az infrastruktúra,
de abból nem lesz munkahely!
Az építőipar, a mezőgazdaság
és az idegenforgalom hatalmas
munkaerő felszívására képes. A
mezőgazdaságnak azonban a gabonatermelő
nagybirtokok helyett nagy
hozzáadott értéket termelő, úgynevezett
réstermékek előállítására
képes családi vállalkozásokból célszerű
állnia. Szükség van a hagyományos
ipar védelmére, s ehhez a
mérnöki és természettudományos
képzés erősítésére. A szakképzés
pedig kerüljön a kamarákhoz! – számolt
be terveikről. Minden állami
támogatásnak a jó irányba terelő
feltétele kell, hogy legyen. A családi
pótlék feltétele lesz a gyermek
iskolába járása – szögezte le. Hiszen
aki nem végzi el a nyolc osztályt
sem – ma húsz százalék – kárt okoz
az ország egész közösségének.
A Gyurcsány-korszaknak még
nem lett vége a személycserével,
közös európai érdek is, hogy
igazi kormányváltásra kerüljön
sor. – erre a következtetésre juthatott,
aki a Cseresnyés Péter
vendégeként városunkba látogató
Európai parlamenti képviselőt,
Glattfelder Bélát meghallgatta.
A boltban a lengyel és szlovák
élelmiszert olcsóbban vehetjük a
hazainál, ezt mindannyian tapasztaljuk
– kezdte beszámolóját a Magyar
Plakát Házban a Fidesz előző
ciklusban is sokat dolgozó képviselője.
Ennek a versenyhátránynak
az oka: a Gyurcsány-Bajnai
kormány saját termelőit nem is
másod-, hanem harmadrendű európai
polgárrá tette. Az unió ugyanis
megengedi, hogy a kormányok a
nemzeti költségvetésből 30%-kal
kiegészítsék az új csatlakozók
csökkentett európai agrártámogatását.
Mások ezt is teszik, nem így
a mieink! Az előző miniszterelnök
is csak 20 %-ot, a jelenlegi pedig
még 10-zel kevesebbet ad. Ráadásul
tavaly januárban a davosi
világgazdasági fórumon Gyurcsány
Ferenc az unió költségvetésének
közel felét kitevő
agrártámogatási rendszer teljes
megszüntetését javasolta: mintha
csak Londonban írták volna beszédét.
Pedig ma, mikor a bolygó
népessége gyorsabban nő, mint
ahogy az élelmiszertermelést
fokozni lehet, Európa élelmiszerönellátó
képességének veszélyeztetése
böszmeség – állapította
meg szenvedélyek nélkül, tárgyilagosan
az agrármérnök szakpolitikus.
Néhány szavazaton múlik,
nagyon szoros a mezőny, melyik
tábor dönti el az unió következő
költségvetésének, s ezzel az agrártámogatások
további létezésének
sorsát. A gazdag, északi, eddig is
élelmiszer-behozatalra szoruló
országok és a szocialista, liberális
frakciók a termelőknek nyújtott
szubvenciók megszüntetését tervezik.
Egyébként nem is szerencsés
támogatásról beszélni, hiszen
közös érdek, hogy megvédjük
magunkat a kiszolgáltatottsággal,
a függőséggel szemben. De
hogyan tárgyaljon a néppárti frakció
magyar tagja például angol
kollégájával, ha az csípőből visszavághat:
miért járuljon hozzá az
angol adófizető, elvégre az Önök
Kanizsa – EP-2 választás 2009. május 28.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fidesz:
Matolcsy jövőről,
foglalkoztatottságról
Glattfelder:
Higgadtan a
böszmeségről
SZDSZ:
Liberálisokat
Európába
miniszterelnöke sem teszi. Itthon
is változás kell, mert bizony a szocialista
földművelési miniszter,
Gráf József a miniszterek tanácsában
rendre a magyar érdekek ellen
szavazott cukor, tej, szőlő vagy
gabona ügyben. Azonban kint sem
mindegy, hogy az agrártámogatási
rendszert védő néppártiak elegendően
lesznek-e az unió következő
költségvetésének eldöntésekor?
Európa boldogabb felében
elterjedt, hogy a gazdák termékeik
feldolgozásában és értékesítésében
is részt vesznek, a
fogyasztó számára olcsóbbá téve
az árakat. Nálunk ezt is akadályozza
a kormány, így a kereskedőknél
csapódik le a profit.
Szóba került hazánk egyoldalú
energiafüggősége is. Emellett a
világ pár évtizedre elegendő szénhidrogén
tartaléka is kikényszeríti
a váltást. Ebben Glattfelder Béla
szerint hatalmas lehetőségei vannak
a mező- és erdőgazdasági eredetű,
továbbá szennyvíziszapból
előállított biogáznak. Stratégiai
jelentőségű, hogy az oroszok ne
zsarolhassanak a gázzal. Érdekes,
Nabucco vagy Déli Áramlat kérdésében
– Gyurcsány Ferenccel karöltve
– az orosz érdekeket képviselik
az unió hazai ellenzői, az
Európa-szkeptikusok. Csak nem a
KGB áll a Jobbik mögött, a gyanútlan
szimpatizánsokat félrevezetve?
EP választási kampánykörútjának
nagykanizsai állomásán
a Honvéd Kaszinóban tartott
sajtótájékoztatóval egybekötött
választási nagygyűlést Vona Gábor
a Jobbik Magyarországért
Mozgalom elnöke. Az est házigazdájaként
Zakó László, a helyi
szervezet elnöke köszöntötte a
megjelenteket.
Bevezetőjében elmondta, hogy a
kampány során olyan nagyszámban
kapott a Jobbik ajánlószelvényeket,
amelynek köszönhetően elsőként
sikerült regisztráltatniuk a megmérettetésre
váró pártok mezőnyében.
A kampánygyűlésen elsőként
Szilágyi György a Nemzeti
Egyletek főkoordinátora szólalt fel.
Ismertette a választáson induló pártok
egymáshoz való viszonyát,
hatalmi törekvéseik hátterét. Kitért
arra is, hogy hatalmi ambícióikban,
milyen magyarellenes motivációk
érhetők tetten. Beszédében a továbbiakban
a nemzeti radikális erők
összefogásának szükségességéről,
az ország mielőbbi talpra állításának
lehetőségeiről beszélt. Vona
Gábor beszédében a Jobbik 56
oldalas programjából adott ismertetőt.
Szerencsésnek tartaná, ha a
kampány hátralévő része a pártok
programjainak ütköztetésével, nem
pedig sárdobálással telne. A Jobbik
programjából a válság és a közbiztonság
kezelésének, valamint a
nemzettudat felemelésének lehetőségeiről
beszélt. A válságkezelés
témakörében a legfontosabb szempontnak
tartja az államadóság terhének
enyhítését, amelyről a megalakuló
új kormánynak feltétlenül
tárgyalásokat kell kezdeményezni.
Nem lehet tovább tabukérdés az,
hogy magyar bankrendszer nem a
nemzet érdekeit szolgálja. Tarthatatlan
a magyar mezőgazdaság
piacvesztése. Vona Gábor a továbbiakban
kifejtette, hogy a megszorításokat
nem a lakosságon,
hanem az idetelepedett multinacionális
cégeken, bankokon kellene
kezdeni. Kívánatos volna végre
megállítani a politikai korrupciót,
leállítani az úgynevezett presztízsberuházásokat
(Autópálya, 4-es
metró). A szociális segélyt közmunkához
kötnénk. A családi
pótlékot a harmadik gyermek után
adókedvezményben érvényesítenénk.
A magyar gazdaság talpra
állítása csak akarat kérdése. Úgy
tűnik, hogy a jelenlegi vezetés a
tönkretételében érdekelt. Érdekelt
abban, hogy olyan összeomlás, csődhelyzet
legyen, melynek kapcsán az
IMF hitel kiváltásaként a magyar
vízkészlet, termőföld idegenkézre
kerüljön. A közbiztonság megteremtése
is akarat kérdése, szögezte
le az előadó. Ismert, hogy Fidesz
részéről a három csapás bevezetésével
keresik a megoldást. Mi
azonban egy csapással, a csendőrség
helyreállításával szüntetnénk
meg a problémát. Az életellenes
bűncselekményeknél vissza kell
állítani a halálbüntetést.
A nemzettudatot – Vona Gábor
szerint – megroppantotta az elmúlt
hatvan év. Ezért is vált jelmondatunkká,
hogy Magyarország a
magyaroké! Végre a magyar
ember is úgy érezhesse, mint oly’
sokan a világon, hogy ebben az
országban nem másodlagos az
állampolgár. Ez az ország az övé.
A pártelnök előadásában kitért
annak okaira, hogy a parlamenti
pártok miért viselkednek ellenségesen
a Jobbikkal szemben. A
Fidesz és az ellenzék azért, mert
ha bejutunk a parlamentbe véget ér
a szavak ideje. A tettek ideje
következik. Közös nevezőként a
félelmet jelölte meg Vona Gábor.
A kormányzó pártok tagjai nyakig
ülnek a korrupcióban.
Javarészüknek börtönben lenne a
helyük. Ha rajtunk múlik, nem
remeg meg a térdünk. Az SZDSZ
politikája nem más, mint Magyarország
belügyeibe való durva
idegen beavatkozás. A társadalmat
szembesíteni kell azzal, hogy mit
csináltak ők itt az elmúlt húsz
évben. Ugyanis az elmúlt két
évtizedük az ország szándékos
tönkretételéről, megszállásáról
szólt. Bőségesen van okuk a
félelemre. A Jobbik programpontjainak
ismertetése és az aktuális
politikai kérdések elemzése után
Vona Gábor hosszasan válaszolt a
hallgatóság kérdéseire.
Tizenegy nap múlva újra az
urnák elé járulunk – hangzott el
a helyi szervezet lapzártánkkor
tartott sajtótájékoztatóján.
„Európai Uniós választás lesz
június 7-én vasárnap, ahol a szavazók
– mi mindannyian – eldönthetjük,
hogy melyik párt képviselőit
küldjük Brüsszelbe. Nagy
tisztelettel kérünk mindenkit,
hogy minél nagyobb számban
menjenek el szavazni, hisz azon
túl, hogy eldöntjük, melyik párt
hány jelöltjét választjuk meg
képviselőnek, egyúttal kritikát
fogalmazhatunk meg a szocialista
szabaddemokrata kormánynak,
amelyik hét év alatt éllovasból
sereghajtóvá tette térségünk
országai közül hazánkat. Így a
válság kellős közepén mindenki a
saját bőrén érezheti, hogy a kormányt
támogató pártok és a kormány
felelőtlensége, hozzá nem
értése, és önhittsége hova vitte az
országot. Újra adóemelésről, új
adók bevezetéséről szónokolnak,
így megint az emberek zsebében
turkálnak, de a kilábalásra
megoldást nem találnak. Ezért
kérünk mindenkit, hogy a június
7-ei választásra menjen el, s a
Fidesz jelöltjeire adott szavazatával
mutasson fel sárga lapot a
jelenlegi kormánypártoknak. Meg
kell említenünk, hogy Nagykanizsán
a szavazókörökben területileg
kisebb változások történtek,
így kérünk mindenkit,
hogy a már kiküldött értesítőt
nézzék meg, pontosan hol található
az ő körzetéhez tartozó
szavazóhelyiség. Nem feltétlenül
ehhez kapcsolódik, de el kell
mondanunk, hogy az elmúlt közgyűléseken
és főként az elmúlt
soros közgyűlésen történtek miatt
frakciónk tagjai mélységesen
megdöbbentek polgármester úr
viselkedése miatt. Többek között
amiatt, hogy most már nyíltan
együttműködik a szocialista
frakcióval. Ennek egyik bizonyítéka
a napokban tudomásomra
jutott hír, hogy tárgyalásokat
folytat a szocialista frakcióval
arról, hogy a szocialista
frakció tagjai közül fog a
közeljövőben alpolgármesterjelöltet
állítani. Emiatt el kell
határolódnunk pm úrtól.”
„Az SZDSZ az Európai Parlamenti
választás közeledtével
fontosnak tartja, hogy a társadalom
megismerje, mit képviselnének
a hazai liberálisok az
Európai Parlamentben” – emelték
ki bevezőként az SZDSZ
helyi sajtótákoztatóján.
– Teszi ezt azért is, mert a most
folyó kampány a legkevésbé szólt az
Európai Unióban betöltendő szerepünkről,
sokkal inkább a belpolitika
uralta a pártok megnyilatkozásait –
hangzott el.
Az SZDSZ EP-programját,
amely a szabadság és szolidaritás
elveit tükrözi, 6 fejezetben és ezen
belül tizennégy pontban összegezte.
(folytatás a 10. oldalon)
Kanizsa – EP-2009. május 28. választás 3
Jobbik:
A jelenlegi politika
a magyar gazdaság
tönkretételében érdekelt
Fidesz:
Sárga lapot
a kormánynak,
elhatárolódás
Martontól
SZDSZ:
AZ EP programról
Kanizsa – Város(4 rész) 2009. május 28.
A Közművelődési és Városszépítő
Egyesület huszonegy
évvel ezelőtt alakult Dömötörffy
Sándor kezdeményezésére, akivel
az egyesület hagyományápoló
tevékenységéről és közéleti
szerepvállalásáról beszélgetünk.
15 év után újra az Egyesület
elnöke. „Szeretnénk lendületet
adni a városrész közművelődésének,
továbbá be kívánunk
kapcsolódni a város közéletébe.”
– A miklósfai városrészt egyszer
Kanizsa „Rózsadombjaként” mutatta
be Rockenbauer Pál az Egymillió
lépés című tv-műsorban. Úgy
gondolom, hogy ez a jelző mind a
mai napig helytálló. Miklósfa sok
mindenben megőrizte falusias jellegét.
A környező hegyeket
szőlősgazdák művelik, itt szinte minden
családnak van szőlőültetvénye
pincével. Az egyesületen belül
működik egy „Kertbarát kör” száz
taggal, akik elsősorban szőlősgazdák.
Minden évben nagysikerű
borversenyt rendeznek. Húsz éve
épült a „Mindenki háza” társadalmi
összefogással, azonban két évtizede
nem lett felújítva, így nagyon
leamortizálódott. Az idei év terveiben
szerepel a ház felújításának
elkezdése önkormányzati forrásból,
amihez az egyesület tagjai munkájukkal
hozzájárulnak. Szeretnénk
tartalmas programokkal életet adni
a háznak, hogy valójában „Mindenki
háza” legyen. Találja meg benne
minden korosztály a neki megfelelő
kulturált időtöltést. A miklósfai
„Répafőző verseny” híre már túljutott
a város határain. A Nyugdíjas
klub színvonalas programjaival
összefogja a városrész nyugdíjasait.
Sok mindenben gondolkodunk:
ápolni akarjuk a Miklósfához kötődő
népi hagyományokat. (Szüreti
felvonulás, Férfi nótakör, Asszonykórus…)
Fel kívánjuk dolgozni Miklósfa
történetét. Szóba került a Miklósfa
név helyett az eredeti Szent
Miklós név visszaállítása. Újra meg
akarjuk szervezni a Falunapot. A
hősi emlékműnél való ünnepélyes
megemlékezést is tervbe vettük. Színvonalas
programokkal készülünk a
„Mindenki háza” 20 éves jubileumára.
Az egyesület 20 éves
történetét emlékkönyvben kívánjuk
megörökíteni. Szebbé, virágosabbá,
parkosabbá szeretnénk tenni városrészünket.
Miklósfára szégyen, hogy
egyetlen szabadtéri játszóterünk
sincs, ezen is javítanunk kell. A Szent
Miklós szobornak is méltó környezetet
kívánunk teremteni. A „Mindenki
háza” elé a – tönkrement –
faszobor helyett Szent Flórián szobrát
tervezzük felállítani, valamint a
ház udvarán szabadtéri színpadot
építeni. Szorosabbá akarjuk tenni az
együttműködést a helyi iskolával és
óvodával.
– Milyen a kapcsolatuk a helyi
lakossággal?
– Jó a kapcsolatunk a lakossággal,
mert úgy gondolom, hogy az
egyesületnek kezdettől fogva jó
hírneve és elismertsége volt és van
a városrészben. Valójában ez az
egyesület a miklósfai városrész
összetartó erejét képviseli. Miklósfát
szorgos, dolgos polgárok lakják
akik igénylik a közös programokat
és készek a mai körülmények között
is áldozatot hozni városrészükért.
Az Egyesület a város
közéletében is tevékenyen részt
kíván venni. Városunk polgármesteréhez
és képviselő testületéhez –
május 12-én – „Nyílt levélben”
béketeremtő javaslattal fordultak.
Idézet a „Nyílt levélből”: „Ökölbe
szorított kezek helyett kézfogást!”
„A képviselőtestületi üléseken
uralkodó békétlen állapotokat
látva és hallva a Miklósfa városrészi
Közművelődési és Városszépítő
Egyesület béketeremtő
kezdeményezést kíván tenni. Előre
bocsájtjuk: A politikai vitákba,
pártharcokba nem szándékozunk
beleszólni, elítélni és megítélni
sem akarunk senkit. Mi csak azt
szeretnénk, hogy az ellenségeskedések
mielőbb érjenek
véget. A természetessé vált kölcsönös
sértegetések, vádaskodások
szűnjenek meg. Az egység és összefogás
szelleme költözzön vissza
városunkba. Mi nem akarjuk sem a
polgármester, alpolgármester lemondását,
sem a képviselőtestület
feloszlatását, s elszámoltatni sem
akarunk senkit, viszont határozottan
kérjük: tegyenek félre minden
egyéni és pártérdeket, vélt vagy
valós sérelmet, és közös erővel álljanak
ki a városért! Valamikor
büszkén állt Kanizsa vára.
Országszerte elismert neves
gazdag kereskedő, majd ipari
város voltunk. Ma viszont városunk
gazdasága, lakóinak életszínvonala
– érezhetően s láthatóan –
a süllyedés irányába halad. A nyugat-
dunántúli régió egyik legszegényebb
városává lettünk. A politikai
megosztottságban, ellenségeskedésben
viszont az élen
járunk! Lehet, hogy a szegénységünk
és az ellenségeskedő magatartásunk
összefügg? Petőfi írja:
„…kinek drágább rongy élete mint
a haza becsülete…” Mi azt kérdezzük,
kinek fontosabb egyéni és
pártérdeke, sérelme, mint városának
szolgálata? Bizonyára vannak
még, akik emlékeznek a – régi, lassan
feledésbe merülő – Házi áldás
időt álló szavaira: „Hol hit, ott
szeretet / Hol szeretet, ott béke /
Hol béke, ott áldás…” Amíg nincs
közmegegyezés, nemzeti, városi
összefogás, amíg nem teremtődik
meg a társadalmi béke, addig sorsunk
áldásos jobbra fordulásáról
legfeljebb csak ábrándozhatunk.
Meg kellene értenünk: a társadalmi
béke megteremtése mindennél
sürgetőbb és tovább már nem
halasztható létkérdés! Mi, a miklósfai
városrész Közművelődési és
Városszépítő Egyesülete tagjai
hiszünk Magyarország és benne
Nagykanizsa feltámadásában. Hisszük,
hogy a társadalmi béke megteremtődése
esetén, az 1867-es
Kiegyezés utáni időkhöz hasonló
nemzeti felemelkedés indulhat el.
A Mindenki Háza művelődési
otthon, amelyet közös erővel
építettünk, valójában a testvéri
kézfogás, az egyéni és pártérdekek
felett álló összefogás „emlékműve”.
Erre az „emlékműre” alapozva
javasoljuk: Tartsanak egy
rendkívüli közgyűlést, amelynek
egyetlen „ügye” a Béke, az Összefogás
megteremtése lenne. Napirendi
pontnak ajánljuk 1.) az ünnepélyes
megbékélés – kézfogást,
melynek célja a békesség légkörének
megteremtése, az ünnepélyes
kézfogás idejének és módjának
megvitatása. …a sértő, megalázó
felszólalások mérgező légkörében
nem lehet jövőt építeni!... a kölcsönös
békejobb nyújtás nem
halasztható. 2.) Etikai kódex létrehozása
(a szervezeti, működési
szabályzaton belül). …A közgyűlésen
joggal elvárható
képviselői magatartás erkölcsi
szabályait rögzíteni kellene, amihez
mindenkinek nem csak illene,
hanem kötelező is lenne tartania
magát. Világossá kell tenni (azok
miatt, akik máshogy gondolják): a
közgyűlés munkahely. 3.) A
képviselőtestületi ülések ünnepélyessé
tétele. Meg kellene szüntetni
a közgyűlés gyakran előforduló
„színházi”, „cirkuszi” vagy
„gladiátorporond” jellegét. Emlékeztetni
kellene arra, hogy a közgyűlés
„Szent hely” ahol Nagykanizsa
város polgárai sorsát érintő
kérdésekben döntenek!. Javasoljuk:
Minden közgyűlés kezdődjön
a Himnusz és záródjon a
Szózat közös eléneklésével… 4.) Új
ünnepi hagyományteremtés. Amennyiben
a béketeremtő javaslatunkat
nem utasítják el, nevezzük
el az ünnepélyes megbékélés
napját, a „Kézfogás Napjának”.
Legyen városi ünnep minden
évben. Szolgálja az egységet és
összetartozást a békéről, szeretetről
szóló kulturális műsorral.
Az Egyesület felhívással fordult
a város minden párt, egyház és
civil szervezetéhez, hogy csatlakozzanak
a Békefelhíváshoz. Az
Egyesület – www.mikosfa.hu címmel
– internetes honlapot nyitott,
amelyen a felhívás teljes szövege
olvasható, és mindenki számára
hozzászólási lehetőséget biztosít.
G.G.
Új magyar virtus – kézfogás kanizsai módra!
Kanizsa 2009. május 28. – Ünnep 5
Mintha a mai világ nem az életről, hanem a halálról szólna. Mintha
a pusztulás felé tartanánk. Csak a bajokról hallunk, már unjuk, ha a
tévé a válságról beszél, nem is szeretünk azzal foglalkozni, hogy mi van
körülöttünk. Mindenütt zűrzavar, úgy tűnik, nincs értelme az életnek.
Miért csináljuk az egészet? Jobb volna itt hagyni ezt a világot, minden
problémájával: a szegénységgel; a rossz emberekkel, akik idegesítenek
minket, és keresztbe tesznek nekünk; a sok munkával, a feszültséggel.
Sokan így is csinálják ezt, azt mondják, hogy fölösleges élni. Jobb, ha
elmenekülünk az életből, például a drogokkal, az alkohollal, vagy (ha fiatalok
vagyunk) a szombat esti diszkóval, amikor már annyira átjárja a testünket
és a lelkünket a zene, hogy nem is tudunk másra figyelni.
Sokan ki is lépnek az életből – öngyilkosok lesznek. Még többen irigylik
őket, azt, hogy ők meg merték tenni ezt a lépést, és már nincs semmilyen
problémájuk.
Sokan gondolják azt, hogy az ő helyzetük nehezebb, mint a többieké. Ott
vannak például az idős és beteg emberek. Gyakran érzik azt, hogy teher
nekik az élet. És kínálkozik is a megoldás: több országban már megtehetik,
hogy a halált választják; ha kérik, az orvos mérget ad be nekik, és ez teljesen
törvényesen történik.
Ha hallgatjuk a különböző együttesek (death metalosok és hasonlók)
szövegeit, azt látjuk, hogy értéktelennek tartják az életet, és a halált dicsőítik.
Sőt, ha tovább gondolkodunk, még nagy költők verseire is
emlékezhetünk, amelyek a halálvágyról szólnak.
Érdemes így továbbadni az életet? Sokan nem is teszik meg ezt, egyre
kevesebb gyerek születik (és születik meg). Mintha az élet valamilyen rossz
dolog lenne, amivel nem akarjuk megbüntetni az utódainkat.
Bizony, gyakran érezhetjük azt, hogy az emberek általában a halál
pártján állnának.
Pedig ez nagyon fájdalmas. Nem jókedvünkben tesszük ezeket. A
legtöbben emlékszünk azokra a pillanatokra az életünkből, amikor boldogok
voltunk, és azt szeretnénk, ha mindig így érezhetnénk magunkat. De ez
nem megy, és ezért inkább menekülünk az élettől.
Jézus azonban úgy gondolta, hogy ez másképp is lehet.
Jézus barátai pünkösdkor átélték azt, hogy hirtelen nagy dolgokra
lettek képesek, megjavult az életük, erő és öröm töltötte be őket.
Pünkösd ezért az élet ünnepe. Keresztényként biztosak vagyunk abban,
hogy Isten minket is az életre hívott, és ezt nem rosszindulatból tette,
hanem ajándékba adta nekünk, hogy itt lehetünk. És ha akarjuk, életet
is ad nekünk: energiát, örömöt, erőt.
Ha kitartóan megyünk Isten felé, bennünk is egyre több lesz az élet. Ma
is történnek csodák, mint kétezer éve, az első pünkösdkor: meggyógyulnak
a betegek, megoldódnak reménytelen helyzetek, sokan megszabadulnak a
szomorúságtól, a félelemtől. Itt Kanizsán is nagyon sok ember tapasztalta
már ezt.
Lehet, hogy Isten velünk nem pont így akar tenni, lehet, hogy nem
egy csapásra változik meg az életünk, de ha valóban hozzá csatlakozunk,
és kitartunk mellette, meg fogjuk tapasztalni, hogy érdemes
élni. Ezt nagyon sok keresztény nő és férfi átélte már. A nehézségeik
nem tűntek el hirtelen, de egyszer csak észrevették, hogy már tudják,
miért élnek; már értéket látnak abban, hogy felkelnek reggelenként, és
munkába indulnak; már nem akarnak kiszabadulni a világból. Egyre
inkább felfedezik, hogy a jóság hogyan van jelen a világ káoszában,
tudják, hogy mi az ő feladatuk, amelyben együttműködhetnek Istennel.
Ha családosok, örülnek, hogy továbbadhatják gyermekeiknek az életet,
mert tudják, hogy leányaik és fiaik is boldogok lehetnek, ha az Isten
útját választják.
A keresztények igent mondanak az életre és a világra. És erre szeretnénk
mindenki mást is meghívni: hogy minél több ember lássa az élete
értelmét, és találja meg benne az örömöt. Ami először nagyon nehéznek
tűnik, de ha igazán akarjuk, Isten előbb-utóbb biztosan megvalósítja
bennünk.
Böszörményi Géza
Sch. P. szerzetes tanár
A halál ellen
Pünkösd az élet ünnepe
Fizetett politikai hirdetés
Kanizsa – Városháza 6 2009. május 28.
Nagykanizsa városközponti
területének az elmúlt években jelentősen
megnövekedett járműterhelése
és a belvárosi utcák megsokszorozódott
parkoló jármű forgalma
indokolttá tette, hogy a
városközponti fizetőparkoló rendszer
területét az önkormányzat kiterjessze
egyes centrumhoz közeli
utcákra és terekre. A belvárosba
irányuló célforgalom csökkentésére,
a járművek okozta környezetszennyezés
visszaszorítására
szolgáló szabályozás a fizető
várakozóhelyek kijelölése. Ezzel a
parkoló járművek egymás közötti
forgási sebessége növelhető, a
terület felesleges járműterhelése
csökkenthető. A fizetőparkolók
üzemeltetésének elsődleges célja a
forgalomcsillapítás és csak másodlagos
cél az önkormányzat bevételeinek
növelése. Természetes
reakció, hogy az emberek nem
szívesen fizetnek a parkolásért,
azonban a tapasztalatok szerint
amennyiben nem fizető egy városközpont,
úgy az ott dolgozók
folyamatos parkolása következtében
szabad parkolóhely csak
elvétve található.
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése a 20/2009.
(IV.30.) sz. önkormányzati rendelet
megalkotásával szabályozta
a nagykanizsai fizetőparkolók
működtetésének és igénybevételének
feltételeit. A több mint egy
évtizede működő belvárosi fizetőparkolók
használatában az új
szabályozás szerint jelentős változások
történnek, melyekről az
alábbiakban igyekszünk az érintetteket
tájékoztatni.
Mire terjed ki a rendelet területi
hatálya?
Anagykanizsai belvárosi területen
2009. június 1-től várakozási övezet
kijelölésére kerül sor. A „Várakozási
övezet díjfizetési kötelezettséggel”
jelzőtáblák („ZÓNA” feliratú
parkolótáblák) után minden szabályos
közterületi várakozás esetén
parkolási díjat kell fizetni. Az autósok
a várakozási övezet kilépő oldali
pontjain a „Várakozási övezet vége”
táblákkal találkoznak.
A várakozási övezet szabályainak
betartásával lehet
parkolni az alábbi belvárosi
utcákban és tereken:
• Magyar u.
(Arany J. utcától Erzsébet térig)
• Kinizsi u.
(Arany J. utcától Erzsébet térig)
• Rozgonyi u. (Medgyaszay ház
és Könyvtár parkolók is)
• Erzsébet tér
• Sabján Gy. u.
• Kölcsey u.
• Kálvin tér
• Sugár u.
(Kazinczy utcától Fő útig)
• Deák tér
• Széchenyi tér
• Eötvös tér
• Zrínyi u.
• Csengery u.
(Kisfaludy utcától Fő útig)
• Múzeum tér
• Szent Imre u.
• Zárda u.
• Báthory u.
• Aradiak tere
(Vasemberház udvar)
• Régi piac területe
Milyen időszakban kell parkolási
díjat fizetni?
A várakozási övezetben munkanapokon
8.00 – 16.00 óráig kell díjat
fizetni. Szabadnapokon, vasárnap
és ünnepnapokon a parkolás
díjtalan.
Milyen módon lehet a várakozási
díjat fizetni?
A. A várakozási övezetben 30
db parkolójegy kiadó automatát
telepítettünk, melyeknél 5-10-20-
50-100-200 Ft-os pénzérmékkel
van lehetőség jegyváltásra.
B. Minden új automata alkalmas
chipkártyával történő jegyváltásra
is. 5.000 Ft-ra feltöltött chipkártya a
Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit
Zrt. ügyfélszolgálatán
váltható. Achipkártya újratölthető, a
kártya megvásárlásakor az első
feltöltésen kívül egyszeri kártyadíjat
kell fizetni.
C. A várakozási övezetben
mobiltelefonon váltott parkolójeggyel
is lehet várakozni. Az ügyfélszolgálatnál
regisztrált ügyfelek
az EME Zrt. által működtetett
elszámoló rendszert használhatják.
Ennek részleteiről a regisztráció
alkalmával ügyfélszolgálati
munkatársaink adnak
tájékoztatást.
D. Avárakozási övezetben rendszeresen
parkoló autósok évesnegyedéves-
havi bérlettel is parkolhatnak.
A bérletek a jármű forgalmi
rendszámára szólóan kerülnek
kiállításra.
Hova fordulhatnak a
várakozási övezet használói
parkolási ügyekben?
A fizetőparkoló rendszer üzemeltetője
a Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt. Nagykanizsa,
Zrínyi u. 35. Telefon: 93/537/653 email
cím: via@nagykanizsa.hu
Milyen kedvezményekkel parkolhatnak
az övezetekben lakók?
Avárakozási övezeten belül lakók –
ott állandó lakcímmel rendelkezők – a
saját tulajdonú személygépkocsijukra
lakásonként legfeljebb két járműre
válthatnak kedvezményes éves
parkolóbérletet. A bérlet a lakáshoz
legközelebbi fizetőparkoló tömb korlátlan
igénybevételére jogosít. Ugyanazon
lakás esetén az első jármű bérlete
3.000 Ft + áfa/év, míg a második
autóra 6.500 Ft + áfa/év összegért
váltható kedvezményes bérlet.
Milyen módon parkolhatnak a
várakozási övezeten belüli munkáltatók
és munkavállalók járművei?
A rendelet szerint a teljes övezetre
érvényes közületi éves bérlet 65.000
Ft + áfa összegért vásárolható.
Lakossági övezeti bérlet a közületi
bérlet feléért, 32.500 Ft + áfa
összegért váltható, a várakozási
övezeten kívül lakó magánszemélyek
részére. Ugyanezen összegért vásárolhat
a munkáltató a munkavállalójának
gépkocsijára éves parkolóbérletet,
ami a munkahelyhez legközelebbi
parkolóban használható.
Milyen kedvezménnyel parkolhat
az övezeten belüli gyermekintézmények
szülői forgalma?
Avárakozási övezetben működő
óvodákba és iskolákba járó gyermekek
szülei az oktatási félévekhez
igazodóan féléves szülői bérletet
válthatnak, melynek díja
3.000 Ft + áfa/félév. Ezzel a bérlettípussal
az óvoda, iskola melletti
parkolóban iskolai oktatási
napokon délután 14.00 – 16.00-ig
parkolhatnak. A szülői bérlet
igényléséhez iskolalátogatási igazolás,
illetve az óvoda által kiadott
igazolás szükséges.
Mennyit kell fizetni a parkolásért?
A rendelet két járműdíjosztályt
különböztet meg. A 3,5 tonnánál
kisebb tömegű és 5,5 m-nél rövidebb
járművek („A” díjosztály)
160 Ft/óra parkolódíjért várakozhatnak.
A 3,5 tonnánál nagyobb
össztömegű vagy 5,5 m-nél hosszabb
járművek 480 Ft/óra parkolási
díjért várakozhatnak. A parkolójeggyel
váltható legrövidebb várakozási
időtartam 1/4 óra!
Mi történik a parkolási rendelet
szabályait megszegő autósokkal?
A fizetőparkoló rendszer üzemeltetője
a várakozások szabályosságát
folyamatosan ellenőrzi.
A parkolóellenőrök a parkolójegy,
bérlet nélkül vagy lejárt parkolójeggyel
várakozó járművek esetében
pótdíjat szabnak ki. A pótdíj
annak kiszabásától számított 3
munkanapon belüli befizetés esetén
a járműfajtára vonatkozó 1 órai
parkolódíj tízszerese, 4-8 munkanapon
belüli befizetés esetén a pótdíj
a parkolódíj hússzorosa, míg 8
napon túli befizetés esetén a
parkolódíj negyvenszerese. A pótdíj
befizetés elmulasztása esetén az
üzemeltető fizetési meghagyás
útján hajtja be a tartozást. Afizetési
meghagyás már tartalmazza a
tulajdonos/üzembentartó adatainak
beszerzésével és a behajtás ügyvédi
díjával növelt összeget.
Milyen lehetőség van a várakozási
övezetben lévő üzletek
árufeltöltésére?
Az önkormányzati rendelet a
fizetőparkolók üzemidejének első
órájában, azaz 8.00 - 9.00-ig ad
lehetőséget a fizetőparkolók áruszállítási
célú díjtalan igénybevételére.
9.00 óra után az áruszállító
járművek várakozása esetén is
parkolási díjat kell fizetni.
További tudnivalók:
Bérletigénylésnél a következő
dokumentumok bemutatása szükséges:
személyazonosságot igazoló
igazolvány, lakcímkártya, a
gépkocsi forgalmi engedélye, bérlettípustól
függően a rendelet
szerinti igazolások (felvilágosítás
az ügyfélszolgálaton).
Az éves lakossági bérleteket a
lejáratot követő év január 30-ig
meg kell újítani.
Ha a kedvezményes bérletre
jogosult személy állandó lakóhelyében
vagy a gépjármű tulajdonjogában
változás áll be, a kedvezményes
bérletet a változást
követően 8 napon belül az ügyfélszolgálatnál
le kell adni.
Tisztelt Közlekedők, Tisztelt Parkolóhasználók!
Kanizsa – Városház2009. május 28. a 7
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról
és helyszíni szemle időpontjáról. Szám: 6/1308-4/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett,
melynek tárgya a Nagykanizsa, Sugár 1. szám alatti, 1192. hrsz-ú és társasházi
tulajdonban álló ingatlanon található épület átépítésére, bővítésére vonatkozó
használatbavételi engedély iránti kérelem.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom.
A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: az építtető a fenti
ingatlanon meglévő földszint + négyemeletes társasházi épület emelet ráépítéssel
történő bővítését, átalakítását valamint a személyfelvonót kívánja használatba
venni. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös
határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1192. hrsz-ú
társasházi ingatlan, valamint az 1197., 1193., 1191., 2434. hrsz-ú ingatlanok.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban tekinthetnek be:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-
12, 13-17, péntek: 8-12. Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben
a Nagykanizsa, Sugár u. 1. szám alatti 1192. hrsz-ú ingatlanon 2008. május 28-
án (csütörtökön) 14.00 órakor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett
ingatlan Sugár utca felöli lépcsőházi bejárata előtti közterületen. Kérem a
kérelmezőt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle feltételeit a fenti
időpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy az eljárás
lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elősegíteni. Továbbá
tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt ügyfelek
– személyazonosságuk megfelelő igazolása mellett – részt vehetnek,
véleményüket ott előadhatják, de megjelenésük nem kötelező. Mivel a fenti
eljárással érintett valamint a szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak
száma jelentős, az eljárás megindításáról az érintetteket a Ket. 29. § (6)
bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük. A hirdetmény 2009. május
19-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala
hivatalos hirdetőtábláján.
Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek:
Kérelmező, az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa,
1192. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, felelős műszaki vezető, érintett szakhatóságok,
közművek. Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos – a határozattal
érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) – ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak: Nagykanizsa, Sugár u. 3. szám alatti 1197. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Nagykanizsa, 1191. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Nagykanizsa, 1193.
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Nagykanizsa, 2434. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa.
Építéshatóság – 6/1308-4/2009.
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy az Európai Parlament
tagjainak választása 2009. június 7-én (vasárnap) 6.00 órától 19.00
óráig tart.
Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár lakcíme szerint kijelölt
szavazóhelyiségben lehet.
A választókerületek és szavazókörök felülvizsgálata Nagykanizsán a
jogszabályi előírásoknak megfelelően 2009. januárjában megtörtént, a
korábbi beosztáshoz képest a szavazókörök területi beosztása, továbbá
több szavazókör szavazóhelyiségének címe módosult, ezért kérjük, hogy az
értesítőn a szavazókör címét figyelmesen olvassák el!
Amennyiben a szavazás napján lakóhelyétől távol, de belföldön tartózkodik
– kérelmére – igazolással szavazhat. AMagyarországon lakóhellyel rendelkező
nagykorú állampolgár a Magyar Köztársaság külképviseletein is leadhatja
szavazatát, amennyiben a szavazás napján külföldön tartózkodik és előzetesen
kérte a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét.
A személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolványok
Valamennyi választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt személyazonosságát
és lakcímét igazolnia kell, melyre a következő érvényes igazolvány(
ok) alkalmas(ak): a lakcím igazolására is alkalmas személyazonosító
igazolvány („régi”, könyvecske formátumú) vagy a lakcímigazolvány (közismert
nevén lakcímkártya) és: személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy
2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői engedély.
Amennyiben a „régi típusú” személyazonosító igazolvány tulajdonosa 2001.
január 1. óta új lakcímet létesített, régi igazolványa mellé lakcímigazolványt
kapott. Ebben az esetben a szavazáshoz mindkét okmányra szükség van.
Lakcímigazolvány hiányában a lakcímet tanúsítja a lakcímigazolvány
igénylésének átvételéről szóló elismervény is.
Ki nem szavazhat? Nem szavazhat, aki nem szerepel a névjegyzéken;
személyazonosságát és lakcímét a megfelelő érvényes okmányokkal nem tudja
igazolni; igazolással nem az arra kijelölt szavazókörben kíván szavazni.
Igazolással szavazás
Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a
lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2009. június 5-én 16,00
óráig lehet kérni a lakcíme szerinti helyi választási irodától (Nagykanizsán,
Okmányiroda, Nk., Eötvös tér 16.).
Ajánlott levélben úgy lehet igazolást kérni, hogy a kérelem 2009. június 2-
ig megérkezzen az illetékes helyi választási irodához (Nagykanizsán
Okmányiroda, Nk., Eötvös tér 16.).
A kérelem nyomtatvány az Internetről (www.valasztas.hu) letölthető.
Ha az igazolás kiadását követően meggondolja magát, és mégis a lakóhelye
szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2009. június 4-ig kérheti a
lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy - az igazolás bevonásával
egyidejűleg - vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.
Nagykanizsán az igazolással történő szavazás lebonyolítására, valamint a
településszintű lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazásának lebonyolítására
kijelölt szavazókör a Bolyai János Általános Iskolában működő
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.) 36. számú szavazókör.
Mozgóurnával történő szavazás
A mozgásában gátolt választópolgár mozgóurnával szavazhat.
Mozgóurna csak írásban kérhető a szavazás napját megelőzően a helyi
választási irodától (Nagykanizsán Okmányiroda, Nk., Eötvös tér 16.), a
szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól.
Ha Ön mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tartózkodik (pl: egészségügyi,
szociális, vagy büntetés-végrehajtási stb. intézményben, vagy a lakóhelyétől
eltérő településen), először igazolást kell kérnie a lakcíme szerinti helyi
választási irodától, majd az igazolás birtokában kell mozgóurnát igényelnie
azon település helyi választási irodájától, ahova az igazolás szól, vagy a
szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókör szavazatszámláló
bizottságától.
(Csak abban a kivételes esetben nincs szükség igazolásra, ha az intézmény
ugyanazon szavazókör területén helyezkedik el, ahol az Ön lakóhelye van.)
A szavazatszámláló bizottság mozgóurnás szavazást lebonyolító tagjai csak
azok részére biztosítják a mozgóurnás szavazást, akiket a szavazatszámláló
bizottság a mozgóurnát kérők nyilvántartásába felvett. A mozgóurnás szavazást
lebonyolítók a szavazás helyszínén újabb szavazási igényeket nem fogadhatnak el.
Helyi Választási Iroda
Szavazással kapcsolatos tudnivalók
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt 2009. május 31-én (vasárnap) 11.30
órakor a HŐSÖK Napja alkalmából rendezendő megemlékező
ünnepségre.
Marton István, polgármester
Időpont: 2009. május 31. (vasárnap). Helyszín: A kiskanizsai
templom melletti Millenniumi emlékpark
PROGRAM
11.15 Térzene
11.30 Ünnepélyes zászlófelvonás
Közreműködnek a Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a
Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Huszárjai
Himnusz
Köszöntő: Horváth István önkormányzati képviselő
Ünnepi beszéd: Erdős László nyugállományú honvéd ezredes,
a Nemzeti Társaskör elnöke
Ökumenikus ima az elesett hősökért
Közreműködnek a történelmi egyházak képviselői
Koszorúzás, Szózat
Hősök napja 2009.
Kanizsa – Városháza 8 2009. május 28.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS könyvvizsgálói feladat ellátására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 92/A.
§-a alapján pályázatot ír ki könyvvizsgálói feladatok ellátására 2009. július 1-
től 2012. június 30-ig terjedő időszakra.
Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a
törvényi előírásnak megfelelnek, és önkormányzati könyvvizsgálat területén
legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, könyvvizsgálói jogosultságot
igazoló dokumentumot, a könyvvizsgálói kamarai tagságról szóló
igazolást, felelősségbiztosítási kötvény másolatát, erkölcsi bizonyítványt (3
hónapnál nem régebbi), referenciajegyzéket, kiemelve az önkormányzatok
terén végzett munkákat, az önkormányzat költségvetéséhez kötődő vállalási
díjat, azok későbbi változtatási feltételeit, fizetési feltételeket, munkaprogram
tervezetet a feladat ellátására, nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség
nem áll fenn.
Amennyiben az ajánlattevő gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia
kell: eredeti, vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, felelősségbiztosítási
kötvény másolatát, könyvvizsgálói kamarai tagság igazolását, a
tényleges könyvvizsgálatot végzők megjelölését és szakmai önéletrajzát, referenciajegyzéket,
kiemelve az önkormányzatok terén végzett munkákat.
A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a
2009. júniusi ülésén bírálja el. A pályázatokat 2009. június 5-én 12.00 óráig
– 3 pld-ban, zárt borítékban, „Könyvvizsgálói pályázat” feltüntetésével –
kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást
Osváth Sándorné, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Osztályának helyettesítő osztályvezetője ad. (Telefon: 93/500-
739)
Álláspályázat – könyvvizsgáló
Pályázati hirdetmény a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban
megüresedett 2 db lakás bérleti jogának elnyerésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló
36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet a:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. em. 5., 2. Nagykanizsa, Kodály Z.
u. 10/B. I. em. 11. szám alatt található Nyugdíjasházban lévő bérlakások bérleti
jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. június 5. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó. A
licitálás időpontja: 2009. június 11. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlanok bérleti jogának elnyerése,
határozott időre. A bérlemények nem örökölhetők!
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2,
szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja:
önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén
az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2,
szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja:
önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén
az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek. Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi
nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte/k/, önmaga, vagy
legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési
kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a
pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek. Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/
ek/, aki/k/, pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
bérlakását térítésmentesen a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési
célból illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati bérlakás
bérlője.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehető PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen
fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/
összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a
felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát,
havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját
tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét,
komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön
értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát
határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással
meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege:
1. Nk, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5. 2.200.000 Ft
2. Nk, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11. 2.200.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg a kijelölés, az adomány
befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás
aláírását követő 15 napon belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingatlankezelési
Intézménnyel a bérleti szerződést nem ezen határidőn belül nem
köti meg, a bérleti szerződés megkötésének lehetőségét elveszíti.
Dr. Csákai Iván, bizottsági elnök sk.
Pályázat nyugdíjasházi helyekre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet két
oktatási intézmény magasabb vezetői álláshelyére.
Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye, az alábbi
feltételekkel: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani
Intézmény 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakirányú
pedagógus végzettség: gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktortanítói,
terapeuta végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá pedagógus szakvizsgával,
5 év szakmai gyakorlat.
Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.
14/1994.(VI.24.) MKM rendelet szerint: felsőfokú szakirányú végzettség:
gyógypedagógus, pszichológus vagy gyermekpszichiáter, logopédus, szociológus
szakképesítés és pedagógus szakvizsga, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat.
A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen, vagy postai
úton 2009. június 18-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sport
Osztály 8800 Erzsébet tér 7. címre.
A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az „igazgatói
pályázat” jeligét. A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői
program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul,
hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthessenek,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása. Részletes pályázati kiírás
megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny 2009. május 11-i számában,
valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.
Érdeklődni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sportosztály Szmodics Józsefné osztályvezető.
Álláspályázat – oktatási intézmény
magasabb vezetői álláshelyére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet
szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2009. évben 2 millió
Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási
időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
Városi Főépítész, Nagykanizsa
Pályázat falfirkák eltűntetésére
Kanizsa – Városház2009. május 28. a 9
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a
Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Bene Csaba, a 2. számú
választókerület önkormányzati képviselőjének fogadóórája június, július,
augusztus hónapokban elmarad.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2009. június 3-án, szerdán
16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti
bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin
és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános
Iskolában.
Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart 2009. június 3-án 18 órától a Hevesi Sándor Általános
Iskolában.
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselőjének
fogadóórája június 1-jén elmarad. Megértésüket köszönjük.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az épített és
természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz.
önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre
álló keretösszeg 2009. évben 25 millió Ft.
Atámogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmentése,
azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és
használói pályázhatnak. Arészletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlésének az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási
napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon
is. Apályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot kell tenniük,
melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők. Apályázatokat
2009. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri
Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy
benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem
támogatása 2009. A kiíró a beérkező pályázatokat a beérkezés sorrendjében
folyamatosan bírálja el 2009. szeptember 30-ig.
Helyi értékvédelem támogatása 2009.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a
vállalkozások támogatásáról szóló 20/2005.(V.9.) számú önkormányzati rendelet
alapján 2009. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés
támogatására.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós
növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 35 millió forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű
illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa
város közigazgatási területén valósítják meg. Atámogatásra azok a vállalkozások
pályázhatnak, amelyek új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben
részletezettek szerint. Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy
zárómérleggel, valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítése
és a pályázat benyújtása között egy év eltelt.
A pályázaton nem vehet részt: költségvetési szerv, helyi önkormányzat, az a
szervezet: amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;
amelyet a pályázat benyújtásának hónapját megelőző két évben 500 Eft-ot elérő
munkaügyi bírság megfizetésére köteleztek; amely a pályázat benyújtását megelőző
egy év alatt létszámcsökkentést hajtott végre; akinek a pályázat benyújtásakor
lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van; amelynek a pályázat benyújtásakor
számított éves korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja
az 50 főt.
4. Pályázati feltételek:
Pályázni olyan munkahelyteremtéssel lehet, amely esetében a pályázó:
vállalja, hogy legalább egy új - napi 8 órás - munkahelyet teremt; vállalja,
hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén illetve fióktelepén a támogatási
igény benyújtása előtti éves korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához
képest a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását
követő kettő hónapon belül megvalósítja, és azt legalább kettő évig folyamatosan
fenntartja; vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati
anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások
teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze; vállalja, hogy külön
nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volte
egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági
társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék-
és adószáma); vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat benyújtás
időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi
nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám
ellenőrizhető; vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik
a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő
pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
A helyi munkahely-teremtési támogatást additív támogatásként igénybe
vehetik azok a vállalkozások is, akik a központi támogatásra pályázatot nyújtanak
be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz, vagy a
Nyugat - dunántúli Regionális Munkaügyi Központhoz, vagy annak nagykanizsai
kirendeltségéhez.
5. Pénzügyi feltételek:
- A pályázható támogatás (vissza nem térítendő) összege a vállalkozás által
létrehozott minden egyes új munkahely után 500.000 forint, azonban az
egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül
nem haladhatja meg az 5 millió forintot.
- Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis)
állami támogatásnak minősül, amelyre az uniós 1998/2006/EK bizottsági
rendelet, valamint a 85/2004.(IV.19.) számú kormányrendelet előírásai az
irányadóak.
- Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen
odaítélt támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem
haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget.
- Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor
az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de
minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
6. A támogatás kifizetése:
- a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását
követő 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás
mértékéig bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe és a támogatás
igénybevételét követő két éven belül a vállalt létszámfejlesztést nem,
vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatás teljes összegét, részteljesítés
esetén azzal arányosan a Ptk. 301.§. (1) bekezdése szerinti kamattal együtt
egy összegben köteles visszafizetni
- utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon
belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig
bankgaranciát nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban
a vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökkentett mértékben teljesítette,
a támogatási összeg arányosan csökkentett részére jogosult.
7. A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázatot 2 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban
meghatározott mellékletekkel - kell benyújtani a Pénzügyi Bizottsághoz. Formai
vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti
pályázatát. A pályázat elbírálását - max. 30 nap határidőn belül -
a Pénzügyi Bizottság végzi.
A pályázatok benyújtásának határideje folyamatos a közzététel napjától
számítva, a végső határidő 2009. november 30. A pályázati adatlap és a
szükséges mellékletek listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az
osztályvezetőnél vehetők át.
8. Szerződéskötés
A Pénzügyi Bizottság pozitív döntése alapján, a pályázati feltételeket és a
pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti
a pályázóval, a döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain
túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási
részleteket is.
Nagykanizsa MJV. Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága
Pályázat munkahelyteremtésre
(folytatás a 3. oldalról)
A Szabadság és lehetőség fejezetben
fellép a munkavállalókat sújtó
korlátozások feloldásáért különösen
Ausztria és Németország esetében,
valamint a szolgáltatások szabad
áramlásáért, a protekcionista gyakorlat
megszüntetéséért. A Felzárkózás
fejezete a kohéziós és
regionális fejlesztési források 2013.
utáni szintjét a jelenlegi szinten
szeretné rögzíteni. E mellett szeretné
bővíteni a városok speciális fejlesztési
igényeinek forrásait. A Sokféleség és
tolerancia, egy közös kisebbségi politika
alapjainak lerakását és roma
közösségek integrációját segítő stratégia
elfogadtatását segíti.
A Versenyképesség első pontja,
hogy a tudásalapú társadalmak
szövetségévé kívánja alakítani az
Európai Uniót. Másodikként jelentősen
növelni kívánja a hallgatói,
oktatói és kutatói ösztöndíj- és
csereprogramokra fordítható forrásokat.
Az SZDSZ támogatja a
közös mezőgazdasági politika
átfogó reformját, mely a vidékfejlesztésre
és a tájgazdálkodásra is
átcsoportosításokat javasol. A
fejezet pontja a fogyasztóvédelem,
a vasúti személyszállítás és a
postai szolgáltatások liberalizációját
szorgalmazza. Az SZDSZ
kezdeményezi a Biztonság, fenntartható
fejlődés, stabilitás az
euró-zónán kívüli tagállamok
részére nyújtandó technikai segítségnyújtást
az euró bevezetéséhez
tartó folyamatban. Kiemelt programpont
a közös európai energiapolitika
elfogadása, és a Nabucco
gázvezeték megépítése. Emellett
magyar liberálisok szeretnék
elérni, hogy a klímaváltozás elleni
küzdelem motorja továbbra is az
Európai Unió legyen. Az SZDSZ
szeretné az EU kibővítését szorgalmazni,
s ezen belül Horvátország
és Szerbia mielőbbi uniós
csatlakozását a feltételek teljesítése
esetén. Átláthatóbb, hatékonyabb,
demokratikusabb Európai
Unió a közösségi jogalkotás
átláthatósága érdekében, az Európa
Tanács jogalkotási tevékenységének
teljes nyilvánosságával
foglalkozik. Az Európai Parlament
három helyszínéből (Strassbourg,
Brüsszel és Luxemburg) csak
Brüsszelt hagyná meg székhelyként.
Ez jelentős euró milliárdok
megtakarítását eredményezné. Az
SZDSZ azt szeretné, hogy a magyar
liberálisok harmadik erőként,
részei legyenek annak a liberális
frakciónak, akik az Unióban is a
mérleg nyelve szerepét töltik be.
B.Zs. - Cz.Cs. - D.J. - P.J.
Kanizsa – EP-10 választás 2009. május 28.
„Miénk” Fogyatékkal Élőkért
Közhasznú Alapítvány”
Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Űrhajós utca 6.
Adószám: 19282532-1-20
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRŐL
(adatok eFT-ban)
Megnevezés 2007. 2008.
A/ Összes közhasznú tevékenység bevétele
Közhasznú célú működésre kapott támogatás:
Civil szervezetektől és magánszemélyektől: 67 251
Megyei és helyi Önkormányzatoktól: - 290
ÖSSZESEN: 67 541
B/ Vállalkozási tevékenység bevételet: - -
C/ Összes bevétel (A+B): 67 541
D/ Közhasznú tevékenység ráfordításai:
Nyomtatvány, postaköltség: 7 1
Közzétételi díj: - 18
Bank költség: 15 27
Fogyatékkal Élők feszt. részvételi díj: - 40
ÖSSZESEN: 22 86
E/ Vállalkozási tevékenység ráfordítás nem volt
F/ Összes ráfordítás (D+E): 22 86
G/ Közhasznú adózás előtti eredmény: 45 455
H/ Adófizetési kötelezettség: - -
I/ Vállalkozási eredmény (B-E): - -
J/ Közhasznú tevékenység eredménye (G-H): 45 455
Együtt Kiskanizsáért Egyesület
8800 Nagykanizsa, Varasdi út 56.
Adószám: 18963720-1-20
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉVRŐL
ezer Ft
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 147 185
Pályázati úton elnyert támogatás 80 110
Tagdíjból származó bevétel 30 37
Egyéb bevétel 37 38
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Tényleges pénzbevételek (A+B) 147 185
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 145 157
Ráfordításként érvényesíthető kiadások 145 157
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 2 28
H. Nem pénzben realizált eredmény
I. Adózás előtti eredmény 2 28
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény 2 28
Kiskanizsa Diáksport Egyesület
8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zs. út 67.
Adószám: 18961292-1-20
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉVRŐL
ezer Ft
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 3.319 4.212
Pályázati úton elnyert támogatás 1.260 1.375
Közhasznú tevékenységből származó bevétel 2.059 2.837
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Tényleges pénzbevételek (A+B) 3.319 4.212
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2.563 4.323
Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2.563 4.323
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 756 - 111
H. Nem pénzben realizált eredmény
I. Adózás előtti 756 - 111
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény 756 - 111
Lesz
szemétszállítás
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város
lakosságát, hogy a Saubermacher-
Pannonia Hulladékgyűjtő
Kft. 2009. június 1-én
(Pünkösd) a hulladékszállítási
program szerint végzi tevékenységét,
azaz lesz szemétszállítás.
Kérjük a lakosságot, hogy az
ünnepre való tekintettel reggel
7 óráig helyezzék ki hulladékgyűjtő
edényeiket, s szabálytalan
parkolással az ürítést ne
akadályozzák.
Via Kanizsa Nonprofit Zrt.
Személygépkocsik,
teherautók,
járműszerelvények,
autóbuszok,
mezőgazdasági
vontatók
 javítását,
 műszaki vizsgára
felkészítését,
 vizsgáztatását,
 környezetvédelmi
felülvizsgálatát
vállaljuk!
Zala Volán Zrt.
Nagykanizsa,
Virág Benedek u. 4.,
Telefon: (93) 537-930
Kanizsa – A mi 2009. május 28. ügyeink 11
A város önkormányzata a
Gyermeknap alkalmából vasárnap
szervezte meg hagyományos
kulturális rendezvényét a Thúry
téren. Délután 13 órától zenés
szórakoztató programokkal,
szabadtéri játékokkal várták a
kicsiket-nagyokat, a gyermekes
családokat.
Hogy még emlékezetesebbé
tegyék ezt a napot, egy magyar
rekord felállítását is tervezték. A
legtöbb, hat év alatti, Nagykanizsán,
illetve a kistérségben élő
kisgyermekek közös, zenés tornájával,
amelyet a magyarországi
rekordok regisztrátora hitelesített.
Agyermeknap programsorozatát
technikai okok miatt, mintegy
félórás késéssel nyitotta meg Marton
István polgármester. Beszédében
kiemelte: a Nemzetközi Gyermeknap
a világ számos országában
megtartott ünnep. Először 1931
májusában rendezték meg, elsősorban
jótékonysági céllal. 1950 óta
május utolsó vasárnapján ünnepeljük
a Nemzetközi Demokratikus
Nőszövetség határozata
alapján. A cél akkor az elmaradott,
háború sújtotta országok gyermekeinek
megsegítését szolgáló
akciók szervezése volt. Nagykanizsán
is évről-évre a gyermekeké
ez a nap – hangsúlyozta.
Igyekeznek élményekben gazdaggá,
emlékezetessé tenni ezt a napot.
Az egyik legfontosabb, hogy erős,
egészséges, harmonikus felnőtt
lehessen belőletek, amihez a
megfelelő feltételeket a mi kötelességünk
megteremteni – e
szavakkal fejezte be az apróságokhoz
szóló gondolatait a polgármester.
A megnyitót követően a
Kiskanizsai, a Rózsa és a Hétszínvirág
Óvoda gyermekei léptek
színpadra, s adtak elő tavaszi
játékfűzért, mesejátékot, s lakodalmas
jelenetet. Ezután következett
a „Mozogj velünk”– 6 év
alatti gyermekek közös tornája a
Hevesi Tagóvoda óvónői által
bemutatott gyakorlatokra. S aki
nem vett részt a tornában, számtalan
program közül választhatott.
Várta őket többek között a Gyermekvarázs
Alapítvány Játszóháza,
rajzverseny, óriáscsúszda, légvár,
rodeobika, körhinta, kézműves
sor, gyöngyfűzés, horgászat, célba
dobás, és egy igazi tűzoltóautó.
A 400, hat év alatti kisgyermek
közös tornájával magyar rekord
született. A gyerkőcök emléklapot,
és a város címerét ábrázoló sárga
színű kendőt kaptak ajándékba.
A gyermeknap alkalmából az
intézményekben is köszöntötték a
gyermekeket. A Miklósfai Iskolában
a marcali Noszlopy Gáspár Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóit
látták vendégül, s fellépett a
Kiskanizsai Általános Iskola tanulóiból
összeállt Feszültség zenekar.
Az egész napos programban többek
között apácashow és néptáncbemutató
szórakoztatta az iskolásokat.
Ezen kívül részt vehettek sportmérkőzéseken,
rendelkezésükre állt
óriáscsúszda, rodeobika, sőt a bátrabbak
még lovagolhattak is.
Bakonyi Erzsébet
Gyermeknap (vitatott) rekordkisérlettel
Különböző forrásokból csokorba
gyűjtöttük azok véleményét, akik
megszólaltak a gyermeknap kapcsán.
Olvasóinkra bízzuk, ki, hogyan
ítéli meg a történteket.
I. Idézet a szülők leveléből. ... „akik
ezt a programot kitalálták, nem láttak
még gyereket. Micsoda ötlet a déli
verőfényben tornáztatni. A kicsik a napnak
ezen időszakában éppen aludni
szoktak, s ezt talán azoknak is illene
tudni, akik róluk, velük kapcsolatban a
polgármesteri hivatalban ötletelni szoktak.
Inkább a bőrrákos megbetegedések
rekordját lehetne beállítani ilyenkor,
sem mint a legtöbb együtt tornászó
kisgyermek magyar rekordját! (...) Felháborítónak
tartjuk, hogy a gyermekeinket
csak úgy ide-oda vezényelgetik.
(...) Micsoda dolog, hogy a
hivatalból csak úgy utasítgathatják,
mint az átkosban az intézményeket. (...)”
II. Idézet Lengyák István, a
Nagykanizsai Közművelődési Tanács
elnöke leveléből: „Már soksok
éve arról szól minden önkormányzati
ülés, hogy a polgármesteri
hivatal agyonterhelt. Akkor
miért nem szabadulnak meg olyan
feladatok ellátásától, amire a
hivatalon kívül vannak avatottabb
szakemberek?! Netán “megint a
fortélyos félelem igazgat”: „Jaj,
Istenem, mi lesz, ha elterjed, hogy
a civil szervezetek hivatali irányítás
nélküli is képesek – amint az
a sárkányhajók napján is bebizonyosodott
– nagyszerű dolgokat,
mindenkinek örömet, szórakozást
biztosító rendezvényeket megtervezni,
lebonyolítani?”
III. Idézet Molnár Jánosné leveléből:
„Csak hálásak lehetünk a
programért, a sok munkáért, köszönet
a szervezőknek, a gyerekekkel
foglalkozó pedagógusoknak
is! Kislányom esti szavait
idézném zárásként: „Anya, ez volt
az egyik legszebb napom.”
Van, aki másképp látja
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Falunapok és falubuszok.Az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatósága pályázatot
hirdetett a hatálya alá tartozó
települések önkormányzatai, az önkormányzat
intézményei, e településeken
rendezvényt tervező nonprofit
szervezetek, illetve magánszemélyek
számára helyi rendezvények
szervezésére, helyi közösségformáló
kezdeményezések,
programok támogatására. A pályázatok
értékelése megtörtént, a kistérségben
nyolc település kapott
támogatást falunapok megrendezésére.
Az ÚMVP Irányító Hatósága
falubusz-támogatásokra 1086 település
kérelmét hagyta jóvá, összesen
több mint 8,5 milliárd forint értékben.
A nyertes önkormányzatok és civil
szervezetek főként gyermekek és
nyugdíjasok szállítására, közösségi,
szociális és egészségügyi célokra,
illetve a falugondnoki szolgáltatás
fejlesztésére használhatják a támogatásból
megvásárolt járműveket.
Nagykanizsa körzetében 17 település
kapott falubuszt. Ez a támogatás hozzájárul
a kistelepülések esélyegyenlőségének
növeléséhez, a közösség
életfeltételeinek javításához, az
elérhető szolgáltatások körének
bővítéséhez, egy minőségibb élethez.
 „Jogi segítség a munka
világában!” A fenti szlogennel
indult útjára a pályázati támogatásból,
munkaadói és munkavállalói
érdekvédők összefogásával létrejött
jogsegély-szolgálat. Az állampolgárok
életük során gyakran ütköznek
különböző akadályokba, melyek
hiányos ismeretekből vagy nehezen
értelmezhető és követhető jogi
szabályozások helytelen gyakorlati
alkalmazásából adódnak. A Hálózat
munkaügyi, munkajogi, cégjogi és
társadalombiztosítási problémákon
keresztül, a vállalkozóvá válással
kapcsolatos kérdésekben kíván az
érdeklődők részére tanácsot, információt
adni a jogokról és kötelezettségekről
– mindezt térítésmentesen.
Február óta a gazdasági és
szociális válság közepette több mint
nyolcszázan keresték fel irodáikat
munkajogi kérdésekben, a végkielégítéssel,
a jogviszony változásával
kapcsolatban, valamint a vállalkozások
által igénybe vehető
hitelforrásokra, a nyugellátásokra, a
táppénzre és a gyermekgondozási
segélyre vonatkozóan. Nagykanizsán
a Sugár utca 28. szám alatt találhatják
meg az irodát, keddenként Bazsóné
dr. Hajnalka Adrienn 13.00-18.00
óráig várja az érdeklődőket, illetve
további információkat találnak a
www.jogpont.hu weboldalon.
Kanizsa 12 – Kamara 2009. május 28.
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670
Tel.: 06-93/516-671
Mobil: 30/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu
Régiós kamarai
elnökségi ülés
Május 4-én Szombathelyen, a soros
elnökséget ellátó Vas Megyei
Kamaránál ülésezett a Nyugat-dunántúli
Régió Kereskedelmi és Iparkamaráinak
Szövetsége, amelyen dr.
Polay József elnök képviselte
kamaránkat. Napirenden szerepelt a
szövetség 2009. évi munkaterve és
kiemelt rendezvényei. Dr. Kovács
Péter tartott tájékoztatót a régió
munkaügyi helyzetéről, jövőbeni
kilátásairól. Prezentációja honlapunkon
megtekinthető.
A régió kiemelt rendezvénye, a
Győri Általános Vásár, amely. június
4-8. között immár 19. alkalommal
nyitja meg kapuit.
Fórum a környezetvédelmi
termékdíjról
A környezetvédelmi termékdíj
törvény módosítása 2009. június 1-én
hatályba lép. A május 19-én megtartott
kamarai fórum hasznos információkat
nyújtott az azon résztvevő 32
vállalkozónak.
Debreceni László, a VPOP főelőadója
szíves figyelmébe ajánlotta az
érintett vállalkozóknak a hatóság által
működtetett interaktív honlapokat:
www.vam.gov.hu; www.termekdijinfo.
hu
A konzultáción részt vettek a
VPOP zalaegerszegi és nagykanizsai
munkatársai, akik továbbra is szívesen
állnak a vállalkozások rendelkezésére
a termékdíjjal kapcsolatos kérdéseik
megválaszolásában.
Finn - magyar testvérvárosok
találkozója
Május 18-20. között Egerben 52
testvérváros osztotta meg egymással
tapasztalatait. A konferencia alkalmával
lehetőség nyílt finn és magyar
üzletemberek találkozójára is, ahol
finn befektetők és hazai önkormányzatok,
vállalkozások személyes
kapcsolatokat alakíthattak ki gazdasági
együttműködés céljából. Nagykanizsáról
a vállalkozók képviseletében
dr. Polay József, kamaránk elnöke vett
részt a találkozón.
Konzultációval egybekötött
előadást tartottunk a
munkavédelemről
Déri Miklós, munkavédelmi szakértő
és szaktanácsadó a május 26-án
rendezett programunkon gyakorlati
tanácsokkal látta el az aktuális
munkavédelmi feladatokkal kapcsolatban
érdeklődő vállalkozásainkat.
Ha segítségre, ingyenes tanácsadásra
lenne szüksége, keresse szakértőnket
a kamara elérhetőségein.
Elnökségi ülés
A május 25-i soros ülésén elnökségünk
megvitatta a Kamara
2009-2012 évekre szóló stratégiai
koncepcióját. Az ülésen dr. Temesvári
Tibor az ITD-H Zrt. Nyugat-dunántúli
Regionális képviseletének vezetője
tájékoztatást adott arról, hogy miben
tudnak a vállalkozások segítségére
lenni. Kiss László úr, a kamara külgazdasági
kollégiumának delegáltja
beszámolt az újonnan megalakult kollégium
ülésén elhangzottakról.
Közép- és dél-kelet-európai
kiállítások a II. félévben
Az ITD-H által jelentős mértékben
támogatott közép- és dél-kelet-európai
kiállításokat, vásárokat ajánlunk a
térség iránt érdeklődő vállalkozások
figyelmébe. A helyszínekről, időpontokról
honlapunkon tájékozódhatnak.
Magyar Horvát Vegyes
Kamara közgyűlése
Kamaránk 2009-től tagja a Magyar
Horvát Vegyes Kamarának. A május
27-én Zágrábban megtartott közgyűlésen
és szakmai fórumon Mádé
Károly általános alelnök vett részt
kamaránk képviseletében.
Kapcsolatépítés a határ menti
horvát kamarákkal
A 2009. évi kamarai akcióterv kapcsán
dr. Polay József elnök hangsúlyozta:
a kamara elnökségének egyik fő
törekvése, hogy a határ menti horvát
vállalkozások közösségeivel, kamaráival
partnerkapcsolatot létesítsünk,
amely a jövőben kamatoztatható
szellemi tőke lehet. Kölcsönös bemutatkozást
és további kapcsolatépítést
kezdeményező találkozóra hívtuk meg
a csáktornyai, varazsdi, koprivnicai,
bjelovári, osijeki, virovitickai kamarák
elnökeit és munkatársait, valamint a
Horvát Magyar Vegyes Kamara
zágrábi képviseletvezetőjét. A program
szervezésében partnerünk a város és a
helyi horvát kisebbség Önkormányzata.
A rendezvényre június 10-én a
Vasember Házban kerül sor.
A “Kézművesség ezer éve
a Kárpát-medencében”
rendezvénysorozat
A Magyar Kereskedelemi és
Iparkamara Kézműves és Turisztikai
Kollégiuma néhány évvel ezelőtt
útjára indította a Kézművesség ezer
éve a Kárpát-medencében elnevezésű
kiállítás és konferencia rendezvénysorozatot.
Történelmi városaink,
Eger, Kecskemét, Esztergom, Sopron,
Gyula, Sárospatak, Szeged és Szombathely
után PÉCS városa ad otthont
ennek a jeles eseménynek. 2009. május
29. és június 1. között. www.kezmuvesseg1000eve.
hu
Gratulálunk! – a Szakma
Kiváló Tanulóinak
A Verseny 2009. évi országos döntőjén
legeredményesebb nagykanizsai
versenyzők a Zsigmondy - Széchenyi
Szakközépiskola tanulói: 2. helyezés Éva
István hegesztő, tanára Tóth Antal, 3.
helyezés Herke György Szilárd szobafestő-
mázoló és tapétázó, tanára Hóbor
Ferenc, 4. helyezés Szabó Mónika kárpitos,
tanára Léránt Attila, 5. helyezés
Krizsán Renáta kárpitos, tanára Nyakas
Ferenc, 6. helyezés Gurdonyi Márton
kárpitos, tanára Horváth Györgyné.
Ellehetetlenül a szakképzés
Az Országgyűlés előtt van a szakképzési
hozzájárulás rendszerét rendkívül
hátrányosan érintő „egyes adótörvények
és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat”. A
módosítások bevezetése rendkívül súlyos
következményekkel járna a magyar szakképzésben.
Ezt támasztja alá az a
felmérés is, melyet 1000 gazdálkodó
szervezet körében végeztünk el. Az eredmény
megdöbbentő: 74%-kal csökkenne
a tanulószerződéses tanulók jelenlegi 44
ezres létszáma. Afelmérés, valamint saját
tapasztalataink alapján az MKIK
elkészített egy hatáselemzést, melyben
visszafogottan „mindössze” 50%-os leépüléssel
számoltunk.
Intézze nálunk!
- okmányhitelesítés
Speciálisan kiemelt tevékenysége
kamaránknak a különféle külkereskedelmi
okmányok, származási bizonyítványok
hitelesítése, ATA igazolvány
kiállítása.
Származási bizonyítványt adunk ki:
export szállításához, közbeszerzési
pályázathoz
Mi az ATA igazolvány? Olyan
nemzetközi vámokmány, amely egy
éven keresztül lehetővé teszi az áruk
vámmentesen történő ideiglenes
kivitelét, behozatalát kiállításra,
vásárra, bemutatóra, munkavégzésre,
versenyre, koncertre, stb.
Pénzt, időt spórolhat velünk!
- Cégkivonat a kamaránál
A nagykanizsai és térségi vállalkozóknak
szeretnénk segítséget
nyújtani szolgáltatásunkkal.
Nálunk rendkívül gyorsan, és olcsón
tudják beszerezni vállalkozásuk
hiteles cégkivonatát.
Ügyfélszolgálatunk a hét minden
munkanapján nyitva tart 8.00-16.30,
illetve pénteken 8.00-14.00.
Igényeljen Széchenyi kártyát
kamaránknál!
A jelenlegi jegybanki alapkamat
mellett a forintalapú hitelek drágák, a
devizahitelek árát pedig a szűkös forrásokra
hivatkozva emelték a bankok. A
kis- és középvállalatoknak olcsó, rövid
lejáratú forrásokra van szükségük a
továbblépéshez. A kártya 2002 óta
bizonyította létjogosultságát. Nincs
még egy olyan konstrukció, amely 25
millió forintot kínál tárgyi fedezet
nélkül, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
készfizető kezességvállalása mellett. A
vállalkozás 2-3 héten belül hitelhez jut.
Két éves futamidő, maximum 25 millió
Ft hitelkeret, 2% állami kamattámogatás,
nincs negyedéves feltöltési
kötelezettség, nincs ingatlanfedezet. A
szolgáltató irodánkban (Nagykanizsa,
Ady u. 1.) benyújtott Széchenyi Kártya
igényléséhez a cégkivonatot is kedvezményes
térítés ellenében adjuk ki.
KAMARAI TAGOKNAK
kedvezmény a tanfolyam
és a vizsgadíjból!
2007/8. évben 10 szakmában, 82
mester vette át oklevelét a kamaránk
által szervezett mestertanfolyamokon.
Ismét több szakmában várjuk a
mesterjelöltek jelentkezését: fodrász,
kozmetikus, kőműves, burkoló, asztalos,
ács-állványozó, karosszérialakatos,
autószerelő, cukrász, szakács,
pék, pincér, hentes, gázvezetékés
készülékszerelő, vízvezeték- és
központifűtés szerelő. Legyen Ön is a
mi Mesterünk!
Jó hírek a pályázóknak!
- Megjelent a Nyugat-dunántúli
Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások
telephely fejlesztését
vissza nem térítendő támogatással
segítő pályázata. A telephely-fejlesztési
pályázat, a termelő és szolgáltató
tevékenységhez kapcsolódó új
épület építését; a meglévő épületek
átalakítását, bővítését; alapinfrastruktúra
kiépítését, korszerűsítését, bővítését
támogatja. www.nfu.hu/palyazatok
- Késedelmi kamatot fizet az NFÜ
a támogatottaknak. Késedelmi kamatban
részesülnek azok a nyertes
pályázók, akik számára a támogató
saját hibájából eredően késve fizeti
meg az esedékes támogatást. A
késedelmi kamat esedékességéről és
összegéről az érintett projekt végrehajtásáért
felelős kedvezményezett
levélben kap tájékoztatást.
- Út a forrásokhoz - Pénztérkép. Az
adatbázis teljes körűen tartalmazza a
Kormány által a hazai vállalkozásoknak
elérhetővé tett pénzügyi forrásokat
és támogatásokat: www.penzterkep.
hu
Kanizsa 2009. május 28. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Akkor érzi igazán jól magát, hogyha első
mindenben. A munkában, a teljesítményben.
Szereti, ha felnéznek önre a családtagjai
is. Jó lehetőségeket kaphat az üzleti
életben, használja ki nyugodtan.
Szorgalmasan, kitartóan végzi a dolgát.
Úgy tűnik, a május megújulást hoz érzelmi
életében. Rájön, mennyire fontos
önnek a párja, és azt sem tudja, mivel
halmozza el a dicsérő szavakon túl.
Segítőkészsége továbbnöveli népszerűségét
a munkatársai és a családja
körében. Azonban ügyeljen arra,
hogy maradjon ideje a párja kényeztetésére
is.
Céltudatosságával a gazdasági nehézségek
ellenére sikert arat. Amagánéletében keletkező
feszültségeket oldja fel. Fantáziáljon
egy kicsit, s első nekifutásra álljon elő
szórakoztató programokkal.
Nagyobb önállóságra, szabadságra vágyik,
s mivel ez nem mindig sikerül, feszültséget
okoz a családja körében. Önkontrollra
van szüksége, és egyértelműen döntse
el, hogy mit is akar a közeljövőben.
Valószínű, a nagy melegnek köszönhető,
hogy nem kellő alapossággal intézi az anyagi
ügyeit. Amikor kisebb-nagyobb bevásárlásokat
tervez, nem árt, ha kezébe
vesz papírt, ceruzát, és számol egy kicsit.
A bolygóállások bizonytalanná tehetik, nem
tudja, hogy lépjen ki a nehézségeiből. Mielőtt
a családtagjaival vitába szállna, tudnia
kell, a kiutat önnek kell megtalálni. Tervezzen
egy hosszú hétvégét, s rátalál a megoldásra.
A Vénusz hatásának köszönhetően nem
idegeskedik semmin sem. Otthon is szeretettel
fordulnak önhöz, mert tudják, a
titkaikat nem teregeti ki, nem adja
tovább. Élvezze ezt a helyzetet.
Fáradtnak érzi magát a nagy hőségtől, de
estére, mire feljönnek a csillagok az égre,
felfrissül, és visszanyeri erejét. Sőt, a csillagok
hatására még a házimunkából is kiveszi
a részét az otthoniak nagy meglepetésére.
Igyekezzen diplomatikusabban közelíteni
az önt is érintő kérdésekhez. Köztudott,
híres az önfejűségéről, makacsságáról, ezért
ha döntenie kell, jó ha tudja, még sokan
meg vannak áldva ezzel a tulajdonsággal.
Úgy érzi, mostanában elkerüli a szerencse,
és mindenért meg kell küzdenie. Nem látja
jól a dolgokat, szemlélje pozitívan a
helyzetét, és rá fog jönni, sokkal boldogabb
így is, mint a környezetében élők.
Már régóta foglalkoztatja az a gondolat,
hogy változtatnia kellene az életén. A csillagok
állása azt sugallja, hogy tegye meg
bátran az első lépéseket. Építgesse tovább a
karrierjét, a megújulás nem marad el.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Álom.net
magyar vígjáték (12)
14.00
Miért éppen Minnesota
amerikai romantikus vígjáték (f) (12)
18.00 18.00
Kettős játék
amerikai krimi (sz) (12)
20.00 20.00
Gettó milliomos
a 8 Oscar-díjas filmdráma (f) (12)
16.00 16.00
2009.05.28 – 06.03-ig
A mozi június 1-jén zárva tart!
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
2009. 06.03-án
16 órakor
06.15-én 8 órakor
délelőtti
06.15-én 16 órakor
délutáni előadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2009. május 28.
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével, padlással, 1185 m2 udvarral
eladó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)
Csengery úton 59 m2-es, két szobás
(előszoba, fürdő, spájz, pince, padlás,
kert) részben felújított udvari lakás eladó.
Érd.: 30/227-3294
Nagykanizsa belvárosában (Hunyadi
úton) közel 700 négyzetméteres terület
eladó! Irányár: 18 millió Ft. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072
Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes (40 m2
szintenként) nyaraló eladó. (Víz, szennyvíz,
villany.) Irányár: 7,8 millió Ft. Érd.:
30/227-3294
Nk-án 87 m2-es, tetőtérrel bővíthető
társasházi lakás kerttel, garázzsal,
Tárház utcában eladó. Lakást beszámítok.
Érd.: 30/555-6575 (7045K)
Nk-án a Sikátor u. 24. szám alatt
családi ház tetőtéri beépítéssel + udvari
egyszobás lakással + garázzsal 500 m2
telken eladó. Érd.: 30/282-0867
(7047K)
Csónakázó-tó felett Látóhegyen
ház 2086 m2 telken, konyhakert,
gyümölcsös eladó. Víz, villany van.
Érd.: 30/550-7228 (7050K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es
telken 30 m2 (szoba, konyha, kamra)
felújításra szoruló ház. Ár, megegyezés
szerint. Érd.: 20/388-4056 (7051K)
Intenzív almaültetvény keresett
fajtákkal, Nk-hoz közel, a 7-es főút
mellett, bekerített területen, fele
részben eladó, esetleg bérbeadó. Érd.:
20/570-7717 (7052K)
Nk-i, 44 m2-es, 1,5 szobás, gázas,
önkormányzati lakásomat 1 szobás, gázas
önkormányzatira cserélném. Érd.:
30/958-7390 (7053K)
Balatonberényben vízközeli, szép
utcában, csendes helyen ikernyaraló
fele, 37 m2, bútorozottan, 500 m2
telekkel eladó. Irányár: 8,4 millió Ft.
Érd.: 30/822-6875 (7054K)
Szabadhegyen csendes környezetben
100 m2-es családi ház eladó. Érd.:
20/586-0003 (7055K)
Belvárosi, kétszobás, berendezett
lakás irodának, lakásnak, kaucióval kiadó.
Érd.: 30/369-5352 (7039K)
Nk-án 1,5 szobás, egyedi fűtéses
lakás a Platán soron hosszú távra
kiadó. Érd.: 20/339-8238 (7048K)
Téglagyári garázssoron aknás
garázs hosszú távra kiadó. Érd.: 17 óra
után a 93/323-451 (7056K)
Nk központjában 25 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Érd.: 20/586-0003 (7057K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
pótvizsgára, felvételire felkészítést,
valamint szakdolgozatok, egyéb
anyagok gépelését vállalom. Tel.:
30/968-8184 (6288K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek!
Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Érd.:
20/510-2723 (7046K)
INGATLAN
Május 30. 15 óra
PÜNKÖSDI JÁTSZÓHÁZ
Vezeti: Pulai Lászlóné népi
iparművész
Június 3. 16.30 óra
BEFŐZÉSEK,
TARTÓSÍTÁSOK
Előadó: Pálfi Zsuzsanna szakoktató
Június 4. 17.30 óra
„ZALA MEGYE 1000 ÉVES”
Megyei Képző- és Iparművészek
kiállítása
Megnyitja: Lehota M. János esztéta
Megtekinthető június 30-ig.
A Zala Megyei Közgyűlés által
hirdetett pályázat kiállítása a
Keresztúry ÁMK – Megyei
Közművelődés szervezésében
AMúzeumi Világnap alkalmából
„UTCÁK, TEREK, VÁROSOK”
Z. Soós István kiállításának
megnyitója
Megtekinthető: augusztus 31-ig
SORSODAT MAGAD NTÉZED
Magyarországi plakátok az 1950-
es, ’60-as évekből
Megtekinthető: június 13-ig
KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI
KIÁLLÍTÁS
Megtekinthető: június 13-ig
Május 28. 10 óra
Pipitér Óvoda
GYERMEKNAP
Bojtár Népzenei Együttes műsora
17 óra
Árvácska Dalkör műsora
óvodásoknak
Május 29. 10 óra
GYERMEKNAPI TÁNCHÁZ
Zalagyöngye Táncegyüttes
kiskanizsai gyermekcsoportjának
bemutatója és táncház
Május 31. 18.45 óra,
Kiskanizsai Templom
Egyházi zenei sorozat
PÜNKÖSDI HANGVERSENY
Közreműködnek:
Baráth Béla és Horváth László
tárogató
A Belépés díjtalan
folyamatosan
POLGÁRI KANIZSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
8800 Nagykanizsa, Liszt Ferenc u. 8/c 4/1
Adószám: 18969348-1-20
14100134 – 40076349 – 01000004
Közhasznúsági jelentés 2008. évről
Adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 608 1585
Pénzügyileg rendezett bevételek 608 1585
C. Tényleges pénzbevételek 608 1585
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1038 730
Ráfordításként érvényesíthető kiadások 966 658
Ráfordítást jelentő eszközváltozások 72 72
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -430 855
Az Ön
rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
Egy kattintás, és naponta friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat. Képeslapküldő, fórum, apróhirdetés!
Kattintson rá! - www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa 2009. május 28. – Sport 15
Az idei szezonban Varga Zsófia, a
Kanizsai Vadmacskák SE 20 esztendős
kosarasa a másodosztály mellett
az NB I A csoportjában párhuzamosan
az egerszegieknél is
bizonyíthatott, mitöbb „ezerrel” a
pontokat is termelte. Nyíregyházán
nem is olyan rég kanizsai színekben
például ötvenhatot szorgoskodott
össze, de többször a 40-es határ sem
jelentett akadályt. Jött is a hír, hogy
leigazolta őt az idei Euroliga négyes
döntőjének résztvevője, a bajnok
MKB-Euroleasing Sopron együttese.
Amúgy a hűség városában
Varga Zsófia mint kanizsai nevelés
vált egy kanizsai származású kosárlabdázót,
Horváth Zsuzsanna ugyanis
a Tisza partjára, az immár szintén
euroligás Szeviép-Szegedhez igazolt.
No, de vissza Zsófiához, akiről
még 2007 januárjában Déri Csaba, a
KVSE akkori edzője mondta az
alábbiakat: „Sopronban játszottunk,
s a meccs előtti bemelegítés alkalmával
láttam, milyen távoli csodálattal
figyeli a zöld-sárgák játékosait.”
Akkor ennek a mondatnak
kissé érdekes, fals színezete is volt, a
jelenben viszont Varga Zsófia
megköthette azt a szerződését,
amely remélhetőleg palánkok alatti
karrierje kiteljesedését is elősegítheti.
Küzdeni tudása messzire repítheti
annak ellenére, hogy például
technikáján, higgadságán van még
mit csiszolni. Elnyűhetetlen mivoltára
azonban jó példa volt a
Vadmacskák színeiben vasárnap játszott
utolsó mérkőzése: mindenképpen
játszani akart, de a 15. percben
megsérült – hanyatt vágódva csúnyán
beütötte a fejét, s ha lett volna
hosszabbítás, újra be is száll… Segíteni
már nem tudott, de a Lővérek
alján minden bizonnyal erre is lesz jó
néhányszor alkalma.
P.L.
Mozgalmas az éve
A hónap sportolója: Varga Zsófia
Ha az utóbbi évek szereplési görbéjét
vesszük górcső alá, a Kanizsa
KK-DKG East NB I B-s férfi kosárlabda
együttesénél nem lehet ok a
panaszra, hiszen három esztendeje a
17., 2006/07-ben a 12., tavaly a 7.,
idén pedig a negyedik helyen
végzett a dél-zalai egyesület, mely a
2003-as „osztályzós” teljesítménnyel
karöltve a klub legnagyobb
sikere. A csapat zsinórban hat győzelemmel
nyitotta a szezont, igaz,
az igazán értékmérő találkozók csak
az „oda- és visszavágós” szakasz
végén jöttek, de összesítésben abból
sem jöttek ki rosszul Kovács Nándor
tanítványai. Az alapszakasz
után a harmadik helyre futott be a
gárda, s a tervek ekkor már egyre
merészebbek lettek. Ehhez persze
az is hozzátartozik, hogy az egyesületnél
„újfajta” (nálunk ezt így
illik leírni, sajnos…) fegyelmet
igyekeztek meghonosítani a vezetők,
amibe az is belefért, hogy a
korábban húzóembernek számító
Szabó Balázzsal szerződést bontottak.
Érdekes módon a zuhanyhíradó
szerint volt olyan szakasza is az
idénynek, amikor az edző helye sem
volt kimondottan biztos, mondván
nem tudja felrázni kellően az
együttest, de az ilyen véleményekkel
szemben a győzelmek
voltak a leghatásosabb ellenérvek.
Azt persze nem írhatjuk, hogy mind
több kanizsait sikerült beépíteni az
együttesbe, de azt a kérdést halkan
feltehetjük, hogy van-e olyan,
játékvezetőkről „leiratkozós” rendszer
az NB I B-ben, mint a legfelső
osztályban, lévén a bajnokság
elődöntőjének soproni visszavágóján
igencsak véleményes volt a
bíráskodás. Ha ott csak kicsit másképp
alakulnak a dolgok, most a
Kanizsa KK-DKG East gárdáját
még inkább ünnepelhetnénk, az idei
negyedik hely után viszont
következhet egy olyan szezon,
melynek alapját idén tették le.
Ugyanakkor a mérce ezzel magasra
került…
Polgár László
Folytatódott a felfelé ívelő tendencia
A hónap csapata: Kanizsa Kosárlabda Klub-DKG East.
Alapítási éve: 1995. Színe: kék-fehér-piros. Címe: 8800
Nagykanizsa, Vár út 5. Csarnoka: Russay Olivér-csarnok (350 férőhellyel).
Elnök: Horváth Balázs. Edző: Kovács Nándor. Legnagyobb
sikerei: NB I A csoportért játszhatott (2003), NB I B 4. helyezés
(2009), NB I B 7. helyezés (2008).
PVSK – NTE 1866 2-5 (1-3).
NB III Dráva csoport labdarúgómérkőzés,
27. forduló. Pécs, 200
néző. Vezette: Bíró R. NTE:
Horváth G. – Boros (Kotnyek,
30.), Burucz, Pozsgai, Farkas J. –
Ujvári (Iványi, 80.), Rácz Sz.,
Hegedűs, Bagarus – Nagy T.
(Kisharmadás, 46.), Cs. Horváth
G. Vezetőedző: Visnovics László.
A kanizsai gólszerzők: Ujvári (3),
Rácz Sz., Cs. Horváth G.
Kimondva-kimondatlanul ezt a
találkozót fordulópontnak tekintették
a kanizsai klubnál, s míg tavaly
egy ilyen párosítás inkább kiesési
rangadónak minősült, idén azért
jóval többről volt hivatott dönteni.
Legalábbis az NTE-nél bizonyosan,
hiszen komolyan gondolják a
dél-zalaiak, hogy tapadnak a
végsőkig az előttük lévőkre. Aztán
a mérkőzés igazolta is a dél-zalai
elképzeléseket, hiszen okosan és
taktikusan játszva már az első
játékrészben biztos előnyre tettek
szert, amit a másodikban meg is
tartottak, amivel újabb értékes
három pontot gyűjtöttek.
A találkozónak volt kiemelkedő
egyéni teljesítménye is, hiszen egy
mesterhármas, mindig megsüvegelendő
teljesítmény, ráadásul a
szóban forgó labdarúgó, Ujvári
Máté találatai valóban nagyon
fontosak voltak és jókor is jöttek.
Ujvári tavaly még csatárként játszott,
idén azonban egy sorral
hátrébb került, s jobb oldali középpályásként
igyekszik zavart
okozni az ellenfél védelmében,
ami ezúttal remekül sikerült. A
támadó ezzel fellépett a kanizsaiak
között a gólok számát tekintve
„kétszámjegyű” labdarúgók közé
(10), de a jelenlegi házi gólkirály,
Cs. Horváth Gábor is eredményes
volt (15 találat) Pécsett.
A Nagykanizsai Torna Egylet
1866 labdarúgói továbbra is az
ötödik helyen állnak a tabellán (49
pont), mivel a közvetlen riválisok
is hozták találkozóikat.
Visnovics László: – Nem volt
olyan egyszerű ez a találkozó,
ahogy azt az eredmény mutatja,
hiszen nagyon meg kellett dolgozni
ezért a három pontért.
P.L.
Meggyőző siker Pécsett
Kanizsai Vadmacskák SE –
Debreceni EAC-SI 63-74 (22-17,
9-24,19-12, 13-21). Amatőr NB Ies
női kosárlabda-mérkőzés, rájátszás
az 1-10. helyért, 6. forduló.
A KVSE kosarasai feljutó –
második – helyen várták a debreceniek
elleni hazai, amúgy utolsó
fordulóbeli mérkőzésüket.
Mivel a rájátszás elsője az MKBEuroleasing
II. nem kerülhet fel.
Itt kapcsolódott a dolgok
„továbbgondolásába” Gábor Erzsébet
szakmai koordinátor: „Feljutási
esélyeink vannak! A városnak pedig
el kell döntenie, akar-e ismét NB I
A-csoportos női együttest. Nagykanizsa
ránk eső sportköltségvetési
hányadával ugyanis messze nem
vagyunk elégedettek, s ezt ne értse
úgy senki, hogy különbséget tennék
sportág és sportág között, mert
valamennyi egyaránt fontos. Én
csupán arról beszélek, hogy ismét
itt a lehetősége annak, hogy első
osztályú csapatsportág legyen
Kanizsán. Ha nincs NB I A, akkor
ismét teljes mellszélességgel az
utánpótlás nevelés felé fordulunk,
hiszen már most 10 kadett és 5
juniorkorú tehetségünk van.”
A mérkőzés tizenötödik percében
Varga Zsófia nem tudta
folytatni a játékot, s ezzel meg
percsételődött a kanizsai együttes
vasárnap esti sorsa.
Gábor Erzsébet szavai a vereséggel
annyiban szorulnak kiegészítésre,
hogy a Vasas Csata II is besorolt a
Vadmacskák elé, illetve a találkozó
bizonyságul szolgálhat arra is, hogy
milyen (lesz) az élet Varga Zsófia
nélkül…
P.L.
Búcsú, vereséggel
Kanizsa – 16 Kultúra 2009. május 28.
BARBI
BÁLA
Nagykanizsa, Báthory u. 8.
(Bolyai iskola hátsó bejáratával szemben)
Június 2-3. (kedd-szerda)
felnőtt-, gyermek-, vegyesruha, minden darab 200 Ft!
Június 4-5. (csütörtök- péntek)
minden ruha 100 Ft/db!
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 6.00-14.00 óra
Multifokális lencse AKCIÓ -30%  Fényre sötétedő lencse AKCIÓ!
Az akció április 1-től június 30-ig érvényes!
Késő éjszakába nyúló koncertet
adott a Radioaktív együttes a
Honvéd Kaszinó tükörtermében.
Gilincsek Pétert arra kértük,
mondja el mi történt a csapat háza
táján az utóbbi hónapokban.
– Utolsó beszélgetésünk után a
Music TV műsorra tűzte produkciónkat,
mely 2008 decemberétől a
mai napig is látható. Azóta több
rádióinterjún vettünk részt, Pécsett,
Kaposváron, Zalaegerszegen és több
dunántúli városban. Kuriózumként
említem a kiskunfélegyházi rádiót,
ahol több felvételünket játszák rendszeresen.
Több nagyobb városban
adtunk koncertet. Kiemelném a
kaposvári fellépésünket, ahol egy
országos fesztiválról több díjjal
távoztunk. Elhoztuk a legjobb szólógitárosnak
és a legjobb basszusgitárosnak
járó elismeréseket. A
kőszegi minősítésünket – bár hízelgőnek
tűnik – nem értékeljük ilyen
pozitívan. Az történt, hogy a zsűri
tekintettel az MTV-ben sugárzott
anyagunkra profinak bélyegezett
minket, így elestünk minden további
díjazástól. Véleményünk szerint, míg
nincs érvényes lemezszerződésünk
kiadókkal, ez a titulus nem áll.
Nekünk pillanatnyilag csak felhasználási
szerződéseink vannak. A
hatalmas közönségsikert és az ott
szerzett meghívásokat azonban nem
vehetik el tőlünk. A megmérettetések
mellett több koncertet adtunk
Budapesten, neves rock klubbokban.
A sikerre való tekintettel azóta is jönnek
a meghívások. Párhuzamosan
forgattuk a második, ma este bemutatott
klipünket is. Ennek elbírálása a
napokban esedékes. Reményeink
szerint júniustól ez is látható lesz az
említett csatornán. Nagyon bízunk
abban, hogy az új, …még néhány
lépés című anyagunk is sok
meghívást eredményez. Szeretnénk
még több helyen megmutatni
magunkat a közönségnek.
– Itt is rengeteg rajongó volt
kiváncsi az együttesre.
– Mindig nagy öröm számunkra,
itthon muzsikálni.
Cz.Cs.
 „A kisgyerek soha nem rajzol
fölöslegesen, fölöslegeset. Mindig
oka van firkáján a formáknak és a
színeknek. De vajon mit rejtenek
ezek?” Erre a kérdésre próbált választ
adni Szabó Szilvia okleveles grafológus
a Hevesi Sándor Művelődési
Központban Gyermekrajzok üzenete
című vetítettképes ismeretterjesztő
előadásának keretében.
 Horváthné Szabó Erika munkáiból
nyílt kiállítás a Dr. Mező
Ferenc Gimnázium Galériájában
Életképek címmel, melyet a tanév
végéig tekinthetnek meg az
érdeklődők. Erika a Kaposvári
Egyetem Művészeti Főiskolai karának
Rajz – vizuális nevelés szakán
végzett, három gyermek édesanyja.
Munkái között találunk tájképeket,
népi épületeket ábrázoló akvarell-,
akril- és olajfestményeket. A
főiskola alatt került közel a portré
és az emberi alak ábrázolásához,
melyekhez nagyon gyakran saját
gyermekei adták a mintát.
 A Rozgonyi Úti Általános Iskola
a tanév végégig mutatja be
rajztanárának, Kovácsné Pintér
Renátának munkáit. A szombathelyi
tanárképző főiskolán végzett
Renáta portréi, valamint a mitológiát,
a mesék világát és a valóságot összekötő
illusztrációi tekinthetők meg az
iskola galériájában.
Profinak bélyegezve
ENCORE – Ráadás – Az orgonahangversenyek
legnagyobb
sikerei címmel jelent meg Rákász
Gergely legutóbbi, sorban az
ötödik albuma, melyet Nagykanizsán
is bemutat egy interaktív
koncerten június 4-én,
csütörtökön 18 órakor a Kálvin
téri református templomban.
Az album a Rákász Gergely Baráti
Kör által leginkább kedvelt darabokat
tartalmazza. Gergely közvéleménykutatást
tartott a klub több, mint 22 ezer
tagja között, akik többek között Bach dmoll
Toccata és Fúga című művére,
Widor Toccatájára, Vierne-től a Westminsteri
Harangokra és Böelmanntól a
Gótikus szvitre adták a legtöbb voksot.
Ezek a művek az albumon is szerepelnek
és a koncerten is elhangzanak. A
hangverseny során ezúttal sem maradnak
el a zenetörténeti kalandozások,
amelyekből fény derül arra, miként
hatott az olasz opera a francia
orgonaművészetre, ki volt a zeneszerző,
akitől Párizs érseke eltiltotta a
hölgy látogatókat, és megismerkedhetnek
Bach d-moll Toccata-jának és
Fúga-jának történetével.
S.E.
Rákász Kanizsán orgonál