Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.82 MB
2020-12-11 09:28:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
475
883
Rövid leírás | Teljes leírás (484.45 KB)

Kanizsa 2009. 022-025. szám június

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXI. évfolyam 22. szám
2009. LOKÁLPATRIÓTA HETILAP június 4. Kanizsa
Május 31-én, a hónap utolsó
vasárnapján a kiskanizsai Millenniumi
Emlékparkban koszorúztak
a Hősök (Vasár)Napja alkalmából
– az Együtt Kiskanizsáért Egyesület
szervezésében. A megemlékezés
során számos szervezet, valamint
az önkormányzat képviselői rótták
le tiszteletüket azon hősi halált halt
katonák és honvédek előtt, akik
hazájukért a legdrágábbat, életüket
áldozták.
A kiskanizsai megemlékezésen
többek között vitéz lovag Erdős László
honvéd ezredes, valamint dr. Páhy
János helyi plébános ecsetelte a magyarság
emlékezetének fontosságát és
megtartó erejét, mely az elkövetkezendőkben
is útmutatóul kell, hogy
szolgáljon – békeidőben…
Immár hagyománnyá vált, hogy
a kanizsai Zsinagógában minden
tavasszal megemlékeznek a második
világháborúban embertelen
körülmények között elhunyt áldozatokért.
Így történt ez az elmúlt hétvégén,
május utolsó vasárnapján is.
Dr. Székely István, a Nagykanizsai
Zsidó Hitközség elnökének
szívhez szóló köszöntője után
kulturális műsor következett,
melyben Havas Judit verses-zenés
műsorát hallgathatták meg a
résztvevők. Ezt Gyász Istentisztelet
követte, melyen Verő Tamás
rabbi és Biczó Tamás kántor
működtek közre. Ezután a megjelentek
a Zsinagóga udvarán található
emlékműnél tették tiszteletüket,
elhelyezték virágaikat, s a
zsidó hagyományok szerint az
emlékezés köveit is. A megemlékezés
az Izraelita temetőben
folytatódott.
Fõhajtás a haza hõsei,
és a holocaust áldozatai elõtt
Göncz Kinga volt külügyminiszter,
az MSZP Európai parlamenti
listájának a vezetője, és
Kovács Kálmán, a Külhoni Magyarok
szekciójának vezetője
Tótszerdahelyre látogatott. A
délutáni órákban Göncz Kinga
Nagykanizsán is találkozott a
helyi sajtó képviselőivel, ahol
összefoglalót adott zalai látogatásáról,
valamint beszélt az
EP választásról, és ismertette az
MSZP programját.
Mintaszerű az együttműködésük
a határvidék településeivel – kezdte
elöljáróban a politikus. A közös
programokból kiemelte: június 1-
től megnyílik a régi Murahíd, ami
fennakadás nélkül mindkét oldalon
lehetővé teszi a határátkelést.
A turizmus és a horvát-magyar
kapcsolatok szempontjából sok
intézkedés van folyamatban. Ezek
között fontosnak tartják, hogy
kapjon kétoldalú kormányzati
támogatást az új Murahíd megépítése
Murakeresztúr és Gorican
között. Visszatérve Budapestre,
megkérik a miniszterelnököt, próbálják
meg beiktatni a következő
horvát-magyar kormányülés napirendjébe
a témát. Sok szó esett
Horvátország eu-s csatlakozásáról
is, amit minden magyar parlamenti
párt egyöntetűen támogat. Tudják,
elakadtak a tárgyalások a
horvát-szlovén határvita miatt. Eus
fórumokon és személyes találkozások
alkalmával ő maga is
igyekezett elősegíteni a vitás
kérdések megoldását. Bár nem
oldódtak meg a problémák, még
mindig van esély rá, hogy Horvátország
kövesse a csatlakozási tárgyalások
menetrendjét. Lát lehetőséget
arra is, hogy Horvátország
pont a magyar elnökség ideje alatt,
2011 első félévében csatlakozzon
az unióhoz.
Két fő feladatukkal kapcsolatban
kiemelte egyrészt a magyar
érdekek képviseletét az EP-ben,
hiszen Magyarországnak az az
érdeke, hogy az EP mindhárom
meghatározó frakciójában erős
legyen a magyar képviselet. A
másik, hogy hazahozzák az európai
értékeket. Az EU egész alapfilozófiája
a toleranciára, az
emberi méltóságra, a mindenkit
megillető tiszteletre, a kirekesztés
elleni egyértelmű fellépésre, a
rasszizmus elutasítására épül. Idehaza
azonban olyan politikai
kultúrának látják a jeleit, ami nem
nevezhető európai kultúrának.
Döntő lesz az EP választásokon,
hogy a Jobbiknak sikerül-e legitimálnia
magát, hiszen most nincs
öt százalékos támogatása Magyarországon
az össznépességben.
Elsődleges dolguk lesz a válság
negatív hatásainak csökkentése
európai forrásokból, és eu-s segítséggel.
Az ország helyzete sokkal
rosszabb lenne, ha nem lennénk
eu-s tagország, de emellett szükségünk
lesz az európai szolidaritásra
még a jövőben is.
A Halis István könyvtárban
tartott tagtoborzással egybekötött
társadalmi és politikai
helyzetelemző előadást Toroczkai
László, a Hatvannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalom vezetője.
A nagy érdeklődést kiváltó rendezvényen
az előadó az elmaradt
rendszerváltás rablóprivatizációs
eljárásairól, az ország idegenkézre
játszásáról beszélt. Hangsúlyozta:
hazánk iparának, mezőgazdaságának
tönkretétele, termőföldjeinek
elkótyavetyélése zömében a kilencvenes
években megtörtént.
Napjainkban izraeliek bagóért
vásárolják fel a még megmaradt
Magyarországot. Jelenleg, az erősen
szabadkőműves kötődésű IMF
segítségével hazánk stratégiai fontossággal
bíró vízkészletének
megkaparintása a cél. Toroczkai
László elmondta, sajnos országszerte
akadnak olyan helyi politikusok
– valamennyi parlamenti
pártból –, akik közreműködnek
ebben az új honfoglalásban. Bírálat
érte az ellenzéki pártokat a
sorozatosan elszalasztott kormányváltási
lehetőségek miatt is.
Az embereket nem az előrehozott
választások ígéreteinek hitegetésével
kell táplálni – hangsúlyozta.
Ezt követően kifejtette, a hatalmat
át kell venni, elég volt a rabszolgaságból.
Ne próbáljon itt
demokráciáról beszélni senki. Célként
jelölte meg a már meglévő félkatonai
szervezetek mellé továbbiak
létrehozását. A későbbiek
folyamán ezek szoros együttműködésben
dolgoznának, és
részét képezhetnék a létrehozandó
csendőrségnek. A forradalom ötvenedik
évfordulójának megünneplését
még vérbe fojtotta a magyar
rendőri egyenruhákba öltöztetett
idegen hatalom, ám ennek kizárólagos
oka a szervezetlenségünk
volt – állapította meg Toroczkai.
A hatalomátvételt követően
új alkotmányra, törvényhozásra
van szükség. Meg kell teremteni
végre a közbiztonságot.
Elég volt a „megélhetési bűnözés”-
ből. A haza árulóit példás büntetésben
kell részesíteni. A közelgő EPválasztásokkal
kapcsolatban kifejtette,
támogatják Morvai Krisztina
Jobbik általi jelölését. Személyében
olyan képviselő juthat be az
Európai Parlamentbe, aki végre a
magyar emberek jogait is megvédi.
Két, a közgyűlést és a városunkat
érintő témában tartott
sajtótájékoztatót Szányiné Kovács
Mária, az MSZDP városi
elnöke és Papp Ferenc önkormányzati
képviselő.
Papp Ferenc, a közgyűlések
összehívásáról mondott véleményében
kiemelte: a város önkormányzata
négy hét alatt három
soron kívüli ülést tartott, ezzel
negatív csúcsot döntött. A hétfői
tizentöt perces testületi ülésen hat
napirendi pontot tárgyaltak meg,
bár ez túlzás, mert a bizottsági
elnökök formális felszólalásán
kívül érdemi hozzászólás nem
volt.
A példa nélküli „passzív rezisztencia”
oka az lehet, hogy a
képviselőknek elegük lett a váratlan,
sebtiben összehívott közgyűlésekből.
Eljöttek ugyan, de némaságukkal
kifejezték az együttműködés
megtagadását.
Miért is kellett májusban három
rendkívüli közgyűlést összehívni?
Papp Ferenc véleménye szerint
talán azért, mert a közgyűlés tisztségviselői
között elemi együttműködés
sincs, hiányzik a napirendek
koordinálása. A hivatalban
időnként az utolsó pillanatban
készülnek el az előterjesztések,
volt olyan közgyűlés, hogy a futár
négyszer hozott ki írásos anyagokat.
A pályázatok megírására
néhány hónap mindig rendelkezésre
áll, nem az utolsó héten kell
gondolni arra, hogy még a közgyűlésnek
is meg kell tárgyalnia az
előterjesztést.
Az önkormányzaton belüli
ellentétek már a polgármesteri
hivatalban is éreztetik káros hatásukat.
Elbizonytalanodott a köztisztviselői
kar, nehezen tud megfelelni
a gyakran változó, egymásnak
néha ellentmondó vezetői
utasításoknak. Az MSZDP városi
szervezete megfontolandónak tartja
vizsgálat indítását e kérdések
tisztázására. Ha mindezeken nem
tudunk változtatni, akkor tovább
erodálódik a testület és a tisztségviselők
tekintélye, romlik a hivatal
teljesítménye, tovább csökken a
város érdekérvényesítő képessége
a régióban, de országosan is.
Szányiné Kovács Mária visszacsatolt
előző sajtótájékoztatójának
témájához: bebizonyosodott,
hogy nem kell idegen szervező és
12 millió forint ahhoz, hogy egy
sikeres, nagykanizsaiaknak szóló
program születhessen, helyi szervezéssel.
Az I. Kanizsai Sárkányhajó
Bajnokság és a kísérő programok
helyi művészekkel és művészeti
csoportokkal bebizonyította,
hogy ha értelmes és érdekes
célokat tudunk megfogalmazni,
az a kanizsaiak ezreit mozgósítja.
Baráti és munkahelyi csoportok,
diákközösségek 1120 fővel vettek
részt a versenyen, nem beszélve a
több ezres szurkolótáborról és az
érdekelődőkről. Jókedvben sem
volt hiány. Köszönet ezért a Pannonhát
Dél-Zalai Turisztikai
Egyesületnek és a Kanizsa Kajak-
Kenu Klubnak a szervezésért.
Köszönet a versenyző csapatoknak,
a fellépő művészeknek és a
támogatóknak. Ez a követendő
út. Vissza a kanizsai szervezőket,
a kanizsai művészeti csoportokat,
Kanizsa – Sajtótájékoztatók 2 2009. június 4.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
MSZP:
EP-választásról,
pártprogramról
Hatvannégy vármegye:
Kampány a Jobbik
mellett
MSZDP:
Kritika a
városvezetésnek
a kanizsai kereskedőket, kézműveseket,
vendéglátókat, kulturális
vállalkozókat, vissza a
régi hangulatot és az aktív kanizsai
lakosokat. Közös reményünk,
hogy 2010-ben mindezt
visszakapjuk, mert Nagykanizsa
többet érdemel – fejezte be gondolatait
Szányiné Kovács Mária.
Az Európai parlamenti választásokról
tartott sajtótájékoztatót
Röst János önkormányzati
képviselő és Halász Gyula,
az SZDSZ ügyvivője, önkormányzati
képviselő.
Röst János a kanizsai SZDSZ
nevében megköszönte a választópolgároknak
a sikeres kopogtatócédula
gyűjtést. Az SZDSZ-en belül
a Zala megyében leadott kopogtató
cédulák több mint felét városunkban
és térségében gyűjtötték
össze. Nagykanizsán és Zalában
folyamatosak voltak a rendezvényeik,
és országos politikusaik
jelenléte.
Volt „liberális bál”, könyvbemutató,
plakát kiállítás, „egy a magyar
vándorkiállítás”, nők a közéletben-
fórum, és Csótó-parti – duma-
parti. Vendégük volt: Demszky
Gábor, Konrád György, Csillag
István, Szent-Iványi István, Béki
Gabriella, Geberle Erzsébet, Velkey
Gábor, Fodor Gábor, Bálint
György (Bálint-gazda) és Göncz
Kinga.
Halász Gyula a téma folytatásaként
kiemelte: a június 7-i Európai
parlamenti választások meghatározóak
lesznek Európa, Magyarország
és az SZDSZ életében.
Fontos, hogy sikeresen szerepeljen
a választásokon, hiszen az
SZDSZ az egyetlen magyar
liberális pártként megalakulása
óta következetesen képviseli a
liberális és az európai értékrendet.
Az SZDSZ a szabadság és a szolidaritás
pártja. Ezt képviselik
itthon, Magyarországon, és ezt
képviselik Európában is. Fontos,
hogy az Európai parlament
liberális-frakciójában legyenek
magyar liberálisok, hiszen az
ország érdekében csak így tudnak
tenni, lobbizni. A rendszerváltáskor
az egypártrendszer eltörléséért
küzdöttek a demokratikus
erők. Ma Magyarországon olyan
folyamatok indultak el, amelyek
veszélyeztetik a demokráciát. A
kirekesztés, a gyűlöletkeltés
szelleme kiszabadult a palackból.
Mindannyiuk felelőssége, hogy
ennek közösen gátat szabjanak.
Magyarország lenne Európa szégyene,
ha egy Európa-ellenes,
kirekesztő, antidemokratikus párt
mandátumot szerezhetne az EPválasztáson.
Azt kérik barátaiktól,
szimpatizánsaiktól, hogy június 7-
én (vasárnap) menjenek el, és
szavazzanak az SZDSZ listájára!
Szavazataikkal a szabadságért, a
jogegyenlőségért, az európai magyar
jövőért demonstrálnak.
„Van, amikor asztalra kell
csapni. Amikor szavazás van,
szavazni kell. Különben meggyónhatjuk,
hogy nem törődtünk
a hazánkkal” – A magától
értetődő dolgok – a muskátlit
meg kell locsolni, a gyógyszert
be kell venni – között sorolta fel
hétfőn a Felsőtemplomban bérmáló
Balás Béla kaposvári
püspök a voksolást – számolt be
sajtótájékoztatóján Kóré Péter, a
Nagykanizsai Polgári Egyesület
elnöke.
És hogy kire szavazzunk, arra
egyértelmű útmutatást adott a
Pünkösdvasárnap minden szentmisén
felolvasott püspökkari nyilatkozat.
Az elmúlt héten több főpásztor
protestált az MSZP szórólapjai
miatt, melyen egy-egy egyházi
épület látható. Veres András
szombathelyi püspök is tiltakozott
ezen eljárásmód ellen, amely –
mint fogalmazott – alkalmas arra,
hogy sokakat megtévesszen véleményformálásukban
és szavazási
szándékukban. Úgy látszik, ez is a
hazugságáradat egyik újabb megnyilvánulása
– írta.
Postásaink városunkban is minden
levélszekrénybe kézbesítettek
Puch László szerkesztésében efféle
sajtóterméket. Az MSZP Országos
Központja Nagykanizsán a Felsőtemplom
képével kampányol. És
az már csak hab a tortán, hogy a kép
előterében a 48. gyalogezred emlékműve,
a Petőfi szobor még a tavalyi
tisztítás előtti állapotában látható. A
szocialisták jobban szeretik mocskosan?
Vagy szeretnék elfelejteni,
hogy polgári kezdeményezésre,
széles összefogással szépült meg?
Tartalmilag is sántikál ez a brosúra,
mikor az uniós támogatásokkal
dicsekszik. Schmitt Pál, a
Fidesz-KDNP EP-listavezetője rámutatott:
a tavalyi költségvetésből
900 milliárd forint uniós támogatást
hagyott bent az ország. Ez
bizony kétszer annyi, mint amennyit
a kormány most szeretne
megtakarítani a megszorításokkal.
Hétfőn Murakeresztúron Eperjes
Károly fogalmazta meg, nem jobboldali,
hanem hóhányó, aki a
baloldal érdekeit szolgálja szétszóródó
szavazataival. A rádióban
pedig Orbán Viktor figyelmeztetett:
„Ha a jobboldal rest marad,
vagy többfelé szavaz, akkor annak
a vége vereség, csalódás, baloldali
győzelem és a Gyurcsány-Bajnai
korszak folytatása lehet” – fejezte
be sajtótájékoztatóját a fiatal elnök.
A legutóbbi sajtóbeszélgetésen
Marton István polgármester úgy
fogalmazott: „Ez a ciklus az erőgyűjtés
és az infrastruktúra fejlesztés
időszakáról szól.”
Hogy ezt számokkal is alátámassza,
idézett az elmúlt két és fél
év sikeres pályázataiból. Mint
mondta, soha ennyi pénz nem áramlott
a városba, mint polgármestersége
alatt. A megaprojektek
(szennyvízcsatorna, kórházfejlesztés)
több, mint 11 milliárdos támogatása
mellett a kisebbek is összességeben
közel 3 milliárdot hoztak
a város büdzséjébe.
A teljesség igénye nélkül kiemelte
a közbiztonság javítására elnyert
8 millió forintot, de szólt az
egészségügyi szolgálat akadálymentesítésére
kapott 10 millió forintról
is. Örömmel említette azt a
több, mint 370 millió forintos támogatást
is, amit az Inkubátorház és
Innovációs Központ létrehozására
kaptunk. Szólt a sikertörténetnek
számító Térségi Integrált Szakképző
Központ megvalósulásáról is.
Nehéz lenne felsorolni az összes
pályázati sikert, amelyek a lakosság
kényelmét szolgálják. (Kerékpárút,
gyalogátkelők, autóbuszmegállók
korszerűsítése, útburkolatok
felújítása.)
Mint elmondta, ma már nem a
pályázatok megírása okoz gondot,
hanem az önrész előteremtése. Hiszen
az önkormányzatok többsége
hitelből kénytelen biztosítani azt.
Ezúton is megköszönte a hivatali
dolgozók áldozatkész munkáját.
Ezt követően bejelentette, hogy
egy közbenső ítélet nyomán elkezdődhetnek
a Zrínyi utca kikötési
munkálatai. Mint mondta, a belső
körgyűrű kialakításának megvalósítása
feltétele volt annak, hogy elfogadja
a Fidesz polgármesterjelöltségét.
Ez szerinte benne is volt
a párt programjában, ám ennek
nyomát lapunk nem lelte a
Nagykanizsa holnap című fideszes
programkiadványban.
„Cselekedd, ami rajtad áll” – ezt
a verssort választottuk idén a virágosítás
jelmondatául. Kifejezi annak
a sok-sok kanizsainak a hozzáállását,
akik tesznek is azért,
hogy megváltozzon a környezetük.
Élhetőbb, emberibb legyen a lakótelep.
Itt élni nem azonos az
igénytelenséggel, ezért az idén harmadik
alkalommal hirdeti meg a
Polgári Kanizsáért Alapítvány a
keleti városrész virágosítását.
Mindazok, akik vállalják, hogy
a házuk előtti területen ezeket a
növényeket elültetik és gondozzák,
alapítványunk támogatóinak,
a Polgári Magyarországért Alapítványnak
és a Saubermacher-Pannónia
Kft.nek köszönhetően egynyári
virágokat igényelhetnek –
tudósított Papp János kuratóriumi
elnök. A feliratkozás a Hevesi
ABC-nél június 6-án, szombaton
7-12 között történik. Szokás szerint
csak a feliratkozottak kapnak a
június 12-én, pénteken szállított
palántákból. Többen kérdezték,
honnan a virágosztás ötlete? Még a
2006. évi önkormányzati választások
előtt vetette fel a Fidesz nagykanizsai
elnöke: meg kellene találni
a módját, hogy a közösség megjutalmazza
azokat a lakókat, akik
saját munkájukkal járulnak hozzá
környezetük szebbé tételéhez.
B.E. - Cz.Cs. - D.J. - K.H.
Kanizsa – Sajtótájékoztató2009. június 4. k 3
(93)
SZDSZ:
A választás tétje
NPE:
Vasárnap a
hazugságáradat
ellen
PKA:
A virágos lakótelepért
Marton István:
Sikeres pályázatokról,
a Zrínyi utca
kikötésérõl
Kanizsa – Városháza 4 2009. június 4.
– A palini városrész sokat
fejlődött az utóbbi évtizedben, és –
lokálpatriótaként is – a lakossággal
megteszünk mindent, hogy
olyan lakókörzete legyen Nagykanizsának,
mint például Bajcsa,
Bagola vagy Miklósfa. Mi sem
akarunk lemaradni már csak azért
sem, mert a városrész lehetőségei
új távlatokat nyithatnak, pláne
akkor, ha most megépül a 74-es
elkerülő út, amely végre nyugalmat
és biztonságot hozhat az
idősek, fiatalok és gyermekek
részére a közlekedésben – mondja
ottjártunkkor Bicsák Miklós
önkormányzati képviselő.
– Büszke vagyok arra, hogy
abban a városrészben , ahol én is
élek, nagyon szép civil kezdeményezések
vannak. Június hónapban
a sportpályán szeretnénk összehívni
egy lakossági fórumot, ahol
újra napirendre kerül a polgárőrség
megszervezése. Az (úgynevezett
74-es) Alkotmány utcában
és az új városrészben a lakosság
igényli a polgárőrség jelenlétét.
Emellett most alakul meg a Lazsnaki
utcában élő Paál Gyula úr
irányításával a nyugdíjasok klubja.
Ő már gyakorlatilag kapcsolatban
áll a VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház Nyugdíjas klubjával
és sok jó tanácsot kap Balogh
István elnök úrtól, amelyeket Palin
városrész nyugdíjas klubjának
működtetésében tud majd hasznosítani.
A palini szépkorúak örülnek
a kezdeményezésnek, s a lehetőségeimhez
mérten jómagam is
támogatom a klub létrehozását.
– Milyen civil egyesületek
tevékenykednek már Palinban?
– A nyári hónapokban megalakuló
nyugdíjas klubot is szeretnénk civil
egyesületként bejegyeztetni, viszont
már régóta eredményesen működik a
palini sportegyesület, továbbá az
általános iskolánkban a szülők
egyesülete, melynek tagjai az összefogást
erősítik városrészünkben. A
sportegyesületünk nagyon jól működik:
itt meg kell említenem Kuti
László elnök urat, aki szívügyének
tekinti a serdülő, az ifjúsági és a felnőtt
labdarúgás eredményességét.
Öröm számunkra, hogy felnőtt csapatunk
a megyei harmadosztályban
első helyen áll. Úgy néz ki, hogy egykét
héten belül eldől a feljutás
lehetősége a megyei másodosztályba.
Mindez szintén nagyon jó érzéssel
tölt el bennünket, mert ez is a
helyi közösségek együttműködésének
egyik szép példája.
– Milyen gondok foglalkoztatják
a helyi civil közösségeket?
– Az egyik nagy gondunk és
bánatunk az, hogy az önkormányzattól
nem kaptunk támogatást a
műfüves pálya létrehozására, illetve
járdaépítésre, jóllehet a 2009. évi
költségvetésben előbbire tízmillió,
utóbbira pedig tizenkétmillió forint
támogatás volt előirányozva. A műfüves
pálya – amely teljes mértékben
lakossági összefogással készült és
már csak a műfüvet kellett volna
rajta elhelyezni – nemcsak iskolai
oktatási célokat, hanem a paliniak
sport- és szabadidős tevékenységét
is szolgálná. Személy szerint engem
is nagyon bánt a dolog, mert az úgynevezett
„faragó bizottság” kihúzta
ezt a támogatást a költségvetésből.
Ugyanúgy nem kaptunk támogatást
a gyógyszertártól induló járdaépítésre,
holott ez is szerepelt a
költségvetésben és ígéretet is kaptam
erre a támogatásra a Fidesz-frakciótól.
Azt is nagyon sajnálom, hogy
két – a palini városrészben lakó –
képviselő sem támogatta, holott jól
tudják, hogy erre a támogatásra
nagy szüksége lett volna a városrészünknek.
Lakossági összefogással
igyekszünk odafigyelni környezetünk
szépítésére is akár a sportpálya
környezetében, vagy másutt a
városrészben. Már szervezzük az
idei falunapot, amely még inkább
jelentőséggel bír majd annak tükrében,
hogyha a labdarúgócsapatunk
megnyeri a bajnokságot.
Voltaképpen városszéli településrész
vagyunk, ahol a civil közösségek
mindent megtesznek például azért,
hogy egy hangulatos falunapot rendezzünk.
Ez a közösségi nap egyúttal
azt a célt is szolgálja, hogy közelebb
hozza egymáshoz az új és az „öreg”
városrész lakosságát egymással.
– A városrész miként tud anyagi
forrásokat előteremteni a társadalmi
célok megvalósításához?
– Nagyon korrekt vállalkozók
tevékenykednek Palinban, akik sokat
segítnek a városrész fejlesztésében.
Példaként említhetem a sportpálya
világításának megvalósulását, amelyben
sokat köszönhetünk az egyik
cég vezetőjének – Dániel László
úrnak – , akinek a cége teljes egészében
társadalmi munkában elkészítette
a sportpálya felének villamosítását.
Meg kell említenem azt is,
hogy természetesen még nagyon sok
szponzor segíti a városrész fejlődését
kisebb-nagyobb összegekkel. A helyi
lakosságra mindig számíthatunk és
önzetlen segítőkészségüknek köszönhetően
kedvező irányba mozdult
el a városrész fejlődése az utóbbi
időkben. Igazából azonban csak
akkor tudnánk teljes mértékben nyitni
a városrész lakossága felé, ha egy
közösségi- vagy faluházat tudnánk
létrehozni Palinban. Képviselőként
mindent megteszek annak érdekében,
hogy valamilyen módon létesüljön
egy ilyen intézmény a városrészben. A
lehetőségek között felvetődött az úgynevezett
Somogyi-kastély épületének
megvásárlása és faluházzá történő
átalakítása, de ha nem tudjuk megvenni,
akkor az Alkotmány utcában
egy megfelelő területen – amely a város
tulajdonát képezi – szeretnénk
felépíteni egy közösségi házat mintegy
harmincmilliós költségvetéssel és
társadalmi összefogással. Fiatalok és
idősek részéről egyaránt igény van
arra, hogy a téli és tavaszi időszakban
is látogathassanak kulturális
programokat egy ilyen célokat szolgáló
új közösségi házban.
– És hol tartják a rendezvényeket
a paliniak most,
amikor még nincs közösségi ház?
–Aprogramokat rendszerint a helyi
általános iskolában tartjuk, melynek
igazgatója – Sabján úr – rendkívül
korrekt módon segíti a városrész
közösségi életét. Minden lehetőséget
megad a lakosságnak a kulturált
szórakozásra, és az intézmény minden
programra nyitott, legyen szó akár
lakossági fórumról, vagy ismeretterjesztő
előadásról. Ilyen tekintetben is
nagy szükség van az iskolánkra, de
nyilván jobban éreznénk magunkat
akkor, ha volna a városrésznek egy
családias – százharminc-százötven
négyzetméteres – saját közösségi háza.
Fontos lenne még a csapadékvízelvezetés
megoldása a Napsugár
utcában és az új városrészben, mert a
Förhénc-hegyről viharok idején lezúduló
esővíz jelentős károkat okoz az ott
lakók házaiban és kertjeiben. A városi
költségvetésben szerepel a tervek
elkészíttetése annak érdekében, hogy
minél hamarabb kedvező megoldás
szülessen.
Járdaügyben Lang Ádámné –
Sári néni – is megosztja velünk
panaszát, amikor felkeressük a
képviselővel Alkotmány utcai
otthonában.
– Az a gondunk, hogy az Alkotmány
utcának ezen a felén – a
páratlan oldalon – nincs járda,
pedig ezen a részen sok az idős
ember és a gyermek, akik balesetveszélyes
helyen tudnak csak
közlekedni az út szélén. Amíg el
nem készül a 74-es elkerülő útszakasz,
addig jelentős kamionforgalom
is veszélyezteti a mindennapjainkat.
A nagy forgalom miatt sokszor
nem tudunk átmenni a
túloldalra, ahol van egy keskeny és
töredezett járda. Rengeteg a
teherautó és a kamion, s ezen a szakaszon
nem egyszer fordult már elő
súlyos baleset. Ráadásul, ha ezen
az oldalon megyünk végig, erre közelíthető
meg a patika, a felvásárló,
a bolt, és ezen az oldalon kell felmenni
a temetőbe és a fatelepre.
Ugyancsak ezen az oldalon juthatunk
el az orvosi rendelőhöz, a
presszóhoz, az általános iskolához
meg az óvodához. Egy kissé feljebb
van a templom, sőt, a lovarda is,
tehát mindenképpen indokolt lenne
egy gyalogjárda megépítése ezen a
szakaszon. Jómagam már három
éve kérvényezem ezt a járdaépítést,
de eddig nem sok eredménnyel.
Most viszont a Bicsák képviselő úr
nagyon az ügy mellé állt, amiért
külön köszönet illeti. A polgármester
úrnak is már a harmadik
levelet küldöm, mindig
nagyon aranyosan válaszol, és
megígérte, hogy meglesz a járda.
Örülök az ígéretnek, de szívesen
látnám, ha már elkezdődne a járdaépítés
– teszi hozzá búcsúzóul
Sári néni.
Gelencsér Gábor
Fejlõdõ kertváros – civil kurázsival
Kanizsa – Energetik2009. június 4. a 5
– Kezdjük először talán egy szélesebb
kitekintéssel a világ energiahelyzetére.
– A 21. század egyik legnagyobb
kihívása az, hogy a század végére
kb. 10-11 milliárdra szaporodó
emberiséget úgy lássuk el energiával,
hogy közben otthonunkat a
Földet, és elsősorban annak
légkörét ne tegyük visszavonhatatlanul
tönkre. A rohamos mértékben
felhasznált fosszilis tüzelőanyagok
elégetésekor keletkező üvegházhatású
gázok káros hatásai, a globális
felmelegedés, a savas esők, az ózonpajzson
növekvő lyuk, a különböző
allergiás megbetegedések számának
emelkedése ma már közismert
tények. Az üvegházhatású gázok
kibocsátásának mintegy 50 százalékáért
az energiatermelés a felelős!
Ha a több millió éve a földfelszín
alatt pihenő szén – ásványi szén,
olaj, földgáz energetikai felhasználása
során keletkező égéstermékek,
gázok formájában a levegőbe
kerül –, akkor az atmoszféra fokozatosan
visszajut az élet kialakulását
megelőző ősi állapotába. A
Föld atmoszférájának, a földi
bioszférának, az emberi nem életfeltételeinek
a megmentése csak úgy
lehetséges, ha a globális szennyezőanyag
kibocsátást a jelenlegi
töredékére csökkentjük. Az 1973-as
olajválsággal kapcsolatban sok
futurológus az üzemanyag ellátás
összeroppanását jósolta a kimerülő
készletek miatt. A legújabb statisztikai
adatok szerint a szénkészletek
hozzávetőlegesen mintegy 200
évig, a gázkészletek 65-70 évig, az
olajkészletek pedig közel 59-65 évig
elegendőek. A katasztrófát azonban
nem a készletek végleges kimerülése,
hanem a földi bioszféra véges
terhelhetősége jelentheti.
– A felhasználható energia adja
mostani életmódunk és kultúránk
gerincét. Egyszerű elérhetőségük
nyitotta meg az utat jelenlegi életszínvonalunkhoz.
Az elégtelen
energiaellátás súlyos csapást mérne
mindennapjainkra, az eddig elért
eredményekre. Milyen célok
elérését tűzte ki hazánk és az EU
annak érdekében, hogy ez ne
történjen meg?
– A biztonságos, nem drága,
környezetvédelmi szempontból
megfelelő és fenntartható, felhasználható
energiaellátás jellemző
az EU, és így hazánk energiapolitikájára
is. Három, szoros kapcsolatban
álló, ugyanakkor azonos
fontosságú célok elérését tűzte ki
az EU: nevezetesen a versenyképesség
megőrzését és bővítését,
az ellátás biztonságát és a környezetvédelmet.
Mindezen tényezőket
összekapcsolja a fenntartható
fejlődés közös nevezője.
– Műszaki szempontból melyik
technika nevezhető tökéletesnek?
– Egyik sem mentes teljesen a
káros környezeti hatásoktól, és egyik
sem elegendő az összes szükséglet
kielégítésére. Mindemellett nehezen
mérhetők fel a hosszú távú lehetőségeik.
Ezen kívül, mind a hagyományos,
mind pedig az alternatív
energiaforrások jelenlegi irányzatai
és emelkedő költségei világosan
jelzik, hogy a jövőbeli energiaellátási
költségek valószínűleg nem lesznek
olyan előnyösek, mint az ásványi
tüzelőanyagok, így például a nyersolaj,
a szén és földgáz felhasználásának
jelenlegi költségei.
Ezek szerint nem létezik semmilyen
biztonságos, hosszú távú,
környezetvédelmi szempontból
alkalmas és gazdaságilag életképes
energiaellátás sem Európában,
sem máshol a világon.
– Mi lehet a megoldás kulcsa?
– Csakis a további intenzív kutatás
és fejlesztés, aminek magában kell
foglalnia a kísérleti berendezések
felállítását, ezek kiértékelését műszaki
és gazdasági szempontból, és
fokozatosan tovább kell munkálkodni
az új energiaforrások kereskedelmi
bevezetésének érdekében. Összefoglalva:
szükség van a hagyományos,
és az alternatív energiákra!
– Az energiaprobléma megközelítésénél
miben van különbség,
és miben van egyetértés az eu-s
tagországok között?
– Széleskörű az egyetértés abban,
hogy szükség van az összes lehetséges
energiaforrás fejlesztésének a folytatására
(bizonyos tagországokban az
atomenergia kivételével). Ebből a célból
több kutatási és fejlesztési, illetve
egyéb támogató programot indítottak
be az egyes tagországok, de ugyanez
történt európai szinten is.
– Véleménye szerint Nagykanizsának
milyen alternatív energiahasznosítási
lehetőségei vannak?
– Mindenekelőtt ki kell mondani,
hogy a fel nem használt, illetve el nem
fogyasztott energia a legjobb, legkörnyezetkímélőbb
megtakarítás. Ide
tartozik például a panelprogram,
mert hiába fűtünk például geotermikus
energiával, ha kimegy a meleg
az ablaknyíláson. Először a panelprogram
keretében rendbe kell tenni
energetikailag a lakásokat, épületeket.
A közvetlen környezetünkben
képződött kommunális szennyvizek és
hulladékok például nem jelentős költséggel
eltávolítandó káros és ártalmas
anyagok, hanem a község alternatív
energiaellátásában fontos
szerepet játszó alapanyagok. Tehát,
nem szemét! Az ide vonatkozó feladatok
közé tartozik: el kell végezni az
önkormányzati tulajdonú épületek
energiaauditját, felülvizsgálatát az
energetikai irányelvek szerint, és el
kell készíteni az egyes épületek energetikai
besorolását. Meg kell határozni
az önkormányzati épületek,
iskolák energiaigényét külön-külön,
illetve összegezve a gáz, elektronikus
és vízfelhasználási igényét. Csak
azután lehet majd nyúlni a megújuló
energiák valamelyikéhez. Vigyázzunk
és okosan gazdálkodjunk vizeinkkel,
hiszen a víz, a tiszta ivóvíz egyre nagyobb
kincset jelent. Ha a klímaváltozások
bármely prognózisát vizsgáljuk,
a Kárpát-medencében, azon
belül Magyarországon 10-15 százalékos
csapadékcsökkenéssel kell számolnunk
az elkövetkező 20-30 évben
a 1,5-2 százalékos átlaghőmérséklet
emelkedése mellett.
Bakonyi Erzsébet
Mindenki beszél róla, de ...
Mindenki beszél róla, de senki sem tesz érte. Így summázható az
utóbbi húsz év geotermikus, illetve alternatív energiáról szóló felvetések
története. Noha születtek már ingyen és milliókért projekttervek,
volt tanulmányút Brüsszelbe és Angliába, az ügy mégis egy
helyben topog. Legutóbb Cseresnyés Péter ezirányú előterjesztését
söpörte le a testület. Ennek ellenére Nagykanizsa a megújuló energiák
mintavárosa – halljuk gyakran a szinte szlogenné vált kijelentést.
De hol is tart városunkban ez a program? Erről kérdeztük
Höfle Béla ökoenergetikust.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Városháza 6 2009. június 4.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet két
oktatási intézmény magasabb vezetői álláshelyére.
Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye, az alábbi feltételekkel:
Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény
8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakirányú
pedagógus végzettség: gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktortanítói,
terapeuta végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá pedagógus szakvizsgával,
5 év szakmai gyakorlat.
Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.
14/1994.(VI.24.) MKM rendelet szerint: felsőfokú szakirányú végzettség:
gyógypedagógus, pszichológus vagy gyermekpszichiáter, logopédus, szociológus
szakképesítés és pedagógus szakvizsga, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat.
A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen, vagy postai
úton 2009. június 18-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sport
Osztály 8800 Erzsébet tér 7. címre.
A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az „igazgatói
pályázat” jeligét.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat
elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthessenek, vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség vállalása.
Részletes pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny
2009. május 11-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.
Érdeklődni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sportosztály Szmodics Józsefné osztályvezető.
Álláspályázat – oktatási intézmények
magasabb vezetõi álláshelyére
Június 4. 17.30 óra
„ZALAMEGYE 1000 ÉVES” –
Megyei Képző- és Iparművészek kiállítása.
Június 6. 18.30 óra
a HSMK előtti téren
KANIZSAI ROCK SOKK
A belépés díjtalan!
Június 10. 18 óra
SWANS BALETT- ÉS
TÁNCISKOLA 10 ÉVES
JUBILEUMI GÁLAMŰSORA
Belépődíj: 600 Ft (6 éves korig a
belépés ingyenes). Információ:
70/361-5557; 70/948-1987
Június 11. 10 óra
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
GYERMEKSZEMMEL – az
ORFK Balesetmegelőzési Osztály
által meghirdetett rajzpályázat
megyei kiállítása
Június 5. 18.30 óra
PÜNKÖSDI HANGVERSENY
Közreműködik: a Virág Benedek
Ifjúsági Vegyeskara és az
Ifjúsági Szimfonikus Zenekar
A belépés díjtalan!
Június 5. 20 óra
FILM ÉS ZENE
A MEDGYASZAY HÁZ ELŐTTI
TÉREN. DJ Fabula videódiszkója
nemcsak fiataloknak!
A belépés díjtalan!
„UTCÁK, TEREK, VÁROSOK” –
Z. Soós István kiállításának megnyitója
Június 12-13.
III. IGRICFESZTIVÁL
Az énekelt vers, a folk és a
világzene találkozója
„SORSODAT MAGAD
INTÉZED” – Magyarországi plakátok
az 1950-es, ’60-as évekből.
KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI
KIÁLLÍTÁS
Június 9. 20 óra
TISZA BEA ÉS ZENEKARA
Belépőjegy ára: 1000 Ft. A rendezvénysorozatot
az NKA Zenei
Kollégium és az OKM a PANKKK
program keretében támogatja
Június 6. Bajcsai Kultúrház
BAJCSAI GYEREKNAP ÉS
JÚNIÁLIS 10 órától Játszóház és
vetélkedők gyerekeknek, 14 óra
Utcák közötti focikupa, 19 óra
Bellák Tibor - harmonika, 20 óra Bál
Az Igricfesztivál és a Kanizsai
Nyári színház programjait
ismertette sajtótájékoztatóján
Farkas Tibor, a KKK igazgatója,
valamint Tóthné Hegedűs Erzsébet
az intézmény munkatársa.
Harmadik alkalommal rendezik
meg az Igricfesztivált Nagykanizsán,
melynek június 12-13-án a
Magyar Plakát Ház és a Képzőművészetek
Háza udvara lesz a
helyszíne. Két színpadra tervezték
a koncerteket, a hátsó udvarban
felállított nagyszínpadon a nagyobb
létszámú zenekarok lépnek
fel, míg az első udvarban a kisebb
együttesek, zenekarok.
Idén is lehetőséget adnak a helyi
zenészek fellépésének, így kerül a
programba 12-én pénteken 19
órakor Bergics András és zenekara
Czupi Veronikával, illetve szombaton
23.30 órakor Vizeli Máté és
a Góbé zenekar. Június 12-én Bergics
András zenekarát 20 órakor a
Kormorán, 22 órakor az Igricek,
majd 23.30 órakor a Napra együttes
követi. Szombat délelőtt 9
órától gyermekprogramokra várják
a kicsiket játszó- és táncházzal,
11 órától pedig a Hétrét együttes
műsorával. Este 19 órakor a Hétrét
együttes, 20 órakor a Sebő zenekar
lép fel, őket követi 22 órától hazánk
három neves népdalénekese
– Herzku Ági, Szalóki Ági és
Bognár Szilvia – a Szájról-szájra
című koncertjével.
A Kanizsai Nyári Színház programjait
jó idő esetén a Péterfy
Általános Iskola parkjában, rossz
idő esetén a HSMK színháztermében
tartják meg. Június 23-án 21
órakor a Pannon Várszínház
(Veszprém) Ray Cooney A miniszter
félrelép című vígjátékát,
július 22-én a Száguldó Orfeum
(Budapest) adja elő Robert Harling
Acélmagnóliák című művéből
készült amerikai film színpadi változatát.
Végül augusztus 11-én a
komáromi Jókai Színház Francis
Weber Balfácánt vacsorára! című
vígjátékával búcsúzik a Kanizsai
Nyári Színház a közönségtől.
Igricek, Nyári Színház
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati
rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 2009. évben 2 millió Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási
időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
Kanizsa – Városház2009. június 4. a 7
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy az Európai Parlament
tagjainak választása 2009. június 7-én (vasárnap) 6.00 órától 19.00
óráig tart.
Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár lakcíme szerint kijelölt
szavazóhelyiségben lehet.
A választókerületek és szavazókörök felülvizsgálata Nagykanizsán a
jogszabályi előírásoknak megfelelően 2009. januárjában megtörtént, a
korábbi beosztáshoz képest a szavazókörök területi beosztása, továbbá
több szavazókör szavazóhelyiségének címe módosult, ezért kérjük, hogy az
értesítőn a szavazókör címét figyelmesen olvassák el!
Amennyiben a szavazás napján lakóhelyétől távol, de belföldön tartózkodik
– kérelmére – igazolással szavazhat. AMagyarországon lakóhellyel rendelkező
nagykorú állampolgár a Magyar Köztársaság külképviseletein is leadhatja
szavazatát, amennyiben a szavazás napján külföldön tartózkodik és előzetesen
kérte a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét.
A személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolványok
Valamennyi választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt személyazonosságát
és lakcímét igazolnia kell, melyre a következő érvényes igazolvány(
ok) alkalmas(ak): a lakcím igazolására is alkalmas személyazonosító
igazolvány („régi”, könyvecske formátumú) vagy a lakcímigazolvány (közismert
nevén lakcímkártya) és: személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy
2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői engedély.
Amennyiben a „régi típusú” személyazonosító igazolvány tulajdonosa 2001.
január 1. óta új lakcímet létesített, régi igazolványa mellé lakcímigazolványt
kapott. Ebben az esetben a szavazáshoz mindkét okmányra szükség van.
Lakcímigazolvány hiányában a lakcímet tanúsítja a lakcímigazolvány
igénylésének átvételéről szóló elismervény is.
Ki nem szavazhat? Nem szavazhat, aki nem szerepel a névjegyzéken;
személyazonosságát és lakcímét a megfelelő érvényes okmányokkal nem tudja
igazolni; igazolással nem az arra kijelölt szavazókörben kíván szavazni.
Igazolással szavazás
Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a
lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2009. június 5-én 16,00
óráig lehet kérni a lakcíme szerinti helyi választási irodától (Nagykanizsán,
Okmányiroda, Nk., Eötvös tér 16.).
Ajánlott levélben úgy lehet igazolást kérni, hogy a kérelem 2009. június 2-
ig megérkezzen az illetékes helyi választási irodához (Nagykanizsán
Okmányiroda, Nk., Eötvös tér 16.).
A kérelem nyomtatvány az Internetről (www.valasztas.hu) letölthető.
Ha az igazolás kiadását követően meggondolja magát, és mégis a lakóhelye
szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2009. június 4-ig kérheti a
lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy - az igazolás bevonásával
egyidejűleg - vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.
Nagykanizsán az igazolással történő szavazás lebonyolítására, valamint a
településszintű lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazásának lebonyolítására
kijelölt szavazókör a Bolyai János Általános Iskolában működő
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.) 36. számú szavazókör.
Mozgóurnával történő szavazás
A mozgásában gátolt választópolgár mozgóurnával szavazhat.
Mozgóurna csak írásban kérhető a szavazás napját megelőzően a helyi
választási irodától (Nagykanizsán Okmányiroda, Nk., Eötvös tér 16.), a
szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól.
Ha Ön mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tartózkodik (pl: egészségügyi,
szociális, vagy büntetés-végrehajtási stb. intézményben, vagy a lakóhelyétől
eltérő településen), először igazolást kell kérnie a lakcíme szerinti helyi
választási irodától, majd az igazolás birtokában kell mozgóurnát igényelnie
azon település helyi választási irodájától, ahova az igazolás szól, vagy a
szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókör szavazatszámláló
bizottságától.
(Csak abban a kivételes esetben nincs szükség igazolásra, ha az intézmény
ugyanazon szavazókör területén helyezkedik el, ahol az Ön lakóhelye van.)
A szavazatszámláló bizottság mozgóurnás szavazást lebonyolító tagjai csak
azok részére biztosítják a mozgóurnás szavazást, akiket a szavazatszámláló
bizottság a mozgóurnát kérők nyilvántartásába felvett. A mozgóurnás szavazást
lebonyolítók a szavazás helyszínén újabb szavazási igényeket nem fogadhatnak el.
Helyi Választási Iroda
Szavazással kapcsolatos tudnivalók
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az épített és
természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz.
önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre
álló keretösszeg 2009. évben 25 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak. A részletes pályázati feltételeket
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített és természeti környezet
értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza,
amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em. 15. a.) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő,
szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is. A
pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot
kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők.
A pályázatokat 2009. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag
zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban.
A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2009. A kiíró a
beérkező pályázatokat a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el
2009. szeptember 30-ig.
Helyi értékvédelem támogatása 2009.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Képviselõi fogadóóra
Értesítjük a város idős lakóit, hogy június 9-én, kedden 10 órától 12 óráig a
Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk. Hívjuk
mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak. Egyúttal
tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyári hónapokban nem tartunk fogadóórát.
Az Idõsügyi Tanács fogadóórája
Pályázat falfirkák eltüntetésére
BARBI
BÁLA
Nagykanizsa, Báthory u. 8.
(Bolyai iskola hátsó bejáratával szemben)
Június 8-10. (hétfő-kedd-szerda)
cipő, szandál, gyermek-, vegyesruha,
minden darab 350 Ft!
Június 11. (csütörtök) minden darab 200 Ft/db!
Június 12. (csütörtök) minden darab 100 Ft/db!
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 6.00-14.00 óra
Kanizsa – Figyelem, változás! 8 2009. június 4.
1.sz. szavazókör - Palini Általános Iskola, Alkotmány u. 81.
Alkotmány út, Bakónaki út, Borkő út, Durgó Katalin utca, Egerszegi
út, Förhénc-hegy, Lovarda utca, Magvető utca, Napsugár utca,
Öregförhénc út, Újförhénc út, Virághegyi út
2.sz. szavazókör - Palini Általános Iskola, Alkotmány u. 81.
Boróka utca, Felsőerdő utca, Forrás utca, Förhénc utca, Gesztenyés
utca, Herkules utca, Inkey Boldizsár utca, Kalász utca, Kámáncspuszta
lakóház, Kertész utca, Lazsnak utca, Majorkert utca, Őz utca, Szálfa
utca, Szarvas utca, Vadalmás utca, Vadrózsa utca
3.sz. szavazókör - Közútkezelő Kht. Nagykanizsa, Magyar u. 158.
Garay utca 1 - 11/B. páratlan házszámok, Hársfa utca, Ifjúság utca,
Lámpagyár utca, Magyar u. 124. - végig páros házszámok, Magyar u.
125/A. - végig páratlan házszámok, Űrhajós utca
4.sz. szavazókör - Hétszínvirág Óvoda Nagykanizsa, Corvin u. 2.
Bethlen Gábor utca, Dózsa György u. 1 -15. páratlan, Dózsa György
u. 2 - 20. páros, Garay utca 2. - végig páros házszámok, Kinizsi utca 100
-100/B. páros, Magyar utca 55-123. páratlan házszámok, Magyar utca
62 - 122. páros házszámok, Sikátor utca
5.sz. szavazókör - Zala Volán Nagykanizsa, Virág Benedek u. 4.
Akácfa utca, Belus József utca, Cserfő hegy, Cserfő út, Dózsa György
utca 17-19. páratlan házszámok, Dózsa György utca, 21-95/A. páratlan
házszámok, Dózsa György utca 22-114/A. páros házszámok, Egry
József utca, Gábor Áron utca, Halvax utca, Kinizsi utca 74-98. páros
házszámok, Kinizsi utca 91. - végig páratlan házszámok, Mészáros
Lázár utca, Nyírfa utca, Virág Benedek utca
6.sz. szavazókör - Vagyongazdálkodási Zrt. (Ipari Park)
Nagykanizsa, Garay u. 21.
Dózsa sportpálya, Dózsa György utca 97 - végig páratlan házszámok,
Dózsa György utca 120 - végig páros házszámok, Honvéd utca, Petőfi
Sándor utca 35 - végig páratlan házszámok, Petőfi Sándor utca, 48-
végig páros házszámok
7.sz. szavazókör - Zeneiskola Nagykanizsa, Sugár u. 18.
Bedő Albert utca, Bolyai János utca, Erkel Ferenc utca, Fáy András
utca, Jókai utca, Takarék utca, Vörösmarty utca
8.sz. szavazókör - Idősek Klubja Nagykanizsa, Corvin u. 2.
Árpád utca, Corvin utca, Magyar utca 2-60. páros házszámok, Magyar
utca 3-51. páratlan házszámok, Május 1. utca, Rákóczi utca 1-23.
páratlan házszámok, Rákóczi utca 2-28. páros házszámok
9.sz. szavazókör - Zeneiskola Nagykanizsa, Sugár u. 18.
Arany János utca, Kazinczy Ferenc utca, Kinizsi utca 2-72. páros
házszámok, Kinizsi utca 3-85. páratlan házszámok, Muraközi utca,
Rákóczi utca, 25-31. páratlan házszámok, Rákóczi utca 30-38. páros
házszámok, Sugár út 13. - végig folyamatos
10.sz. szavazókör - Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István
Szakképző Isk., Hunyadi u.18.
Hunyadi utca, Kálvin tér, Királyi Pál utca, Rákóczi utca 37. - végig
páratlan házszámok, Rákóczi utca 40. - végig páros házszámok, Rozgonyi
utca
11.sz. szavazókör - Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
Berzsenyi Dániel utca
12.sz. szavazókör - Tűzoltó Laktanya Nagykanizsa, Kossuth tér 25.
Bagolai sor utca 7-25. folyamatos, Bajza utca 7. - végig folyamatos,
Deák Ferenc tér, Eötvös tér, Fő út 1. - végig páratlan házszámok, Huszti
György tér, Katona József utca, Kórház utca, Kölcsey utca, Múzeum tér,
Semmelweis utca 7. - végig folyamatos, Széchenyi tér, Szekeres J. utca
1/A. - 41. páratlan házszámok, Szekeres J. utca 2. - 28/A. páros
házszámok, Teleki utca 2. - 36/A. páros házszámok.
13.sz. szavazókör - Dr. Mező Ferenc Gimnázium Nagykanizsa,
Platán sor 3.
Platán sor 4. - 8/B. páros házszámok, Teleki utca 1. - 9/B. páratlan
házszámok, Teleki utca 38-66. páros házszámok.
14.sz. szavazókör – Dr. Mező Ferenc Gimnázium Nagykanizsa,
Platán sor 3.
Platán sor 1- 9/B. páratlan házszámok, Platán sor 10. - végig páros
házszámok, Rózsa utca 2-4/C páros házszámok.
15.sz. szavazókör - Péterfy Sándor Általános Iskola Nagykanizsa,
Attila u. 2.
Irtás utca, Kisberki utca, Madách Imre utca, Petőfi Sándor utca 1-31.
páratlan házszámok, Petőfi Sándor utca 2-46. páros házszámok, Postakert
utca, Toldi Miklós utca.
16.sz. szavazókör - Péterfy Sándor Általános Iskola
Nagykanizsa, Attila u. 2.
Attila utca, Balaton utca, Platán sor, 9/C-9/D. páratlan házszámok, Rózsa
utca 6/A-12. páros házszámok, Rózsa utca 11-11/A. páratlan házszámok.
17.sz. szavazókör - Szivárvány Fejlesztő Központ Nagykanizsa,
Rózsa u. 9.
Kodály Zoltán utca 4. - végig páros házszámok, Kodály Zoltán utca 1. -
végig páratlan házszámok, Liszt Ferenc utca 3. - 3/E; 5. - végig folyamatos.
18.sz. szavazókör - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Nagykanizsa, Csokonai u.1.
Csokonai utca, Hevesi Sándor utca 1. - végig páratlan házszámok,
Rózsa utca 1-1/C. páratlan házszámok Teleki utca 11. - végig páratlan
házszámok.
19.sz. szavazókör - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
Nagykanizsa, Csokonai u.1.
Bartók Béla utca, Kodály Zoltán utca 2.
20.sz. szavazókör - Szivárvány Fejlesztő Központ Nagykanizsa,
Rózsa u. 9.
Nagykanizsa Város szavazóköreinek területi beosztása
Kanizsa – Figyelem, változás2009. június 4. ! 9
Liszt Ferenc utca 1- 2/D. folyamatos, Liszt Ferenc utca 4-4/B.
folyamatos, Rózsa utca 13-17. páratlan házszámok
21.sz. szavazókör – Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa,
Hevesi S. u. 2.
Rózsa utca 14-22. páros házszámok, Rózsa utca 21-21/D. páratlan
házszámok.
22.sz. szavazókör - Szivárvány Fejlesztő Központ Nagykanizsa,
Rózsa u. 9.
Kazanlak krt. 1-11/B. páratlan házszámok, Rózsa utca 19-19/E. páratlan
házszámok
23.sz. szavazókör - Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa,
Hevesi S.u. 2.
Munkás utca 1-3/B. páratlan házszámok, Munkás utca 2-12/D. páros
házszámok.
24.sz. szavazókör - Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa,
Hevesi S.u. 2.
Kazanlak krt. 2- 4/D. páros házszámok, Kazanlak krt. 10-12/C. páros
házszámok, Munkás utca 5. - végig páratlan házszámok.
25.sz. szavazókör - Szivárvány Fejlesztő Központ Nagykanizsa,
Rózsa u. 9.
Zemplén Győző utca 1- 3/B. páratlan házszámok, Zemplén Győző
utca 2-4/D. páros házszámok.
26.sz. választókör - Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa,
Hevesi S. u. 2.
Zemplén Győző utca 5. - végig páratlan házszámok.
27.sz. szavazókör - Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa,
Hevesi S. u. 2.
Munkás utca 14. - végig páros házszámok, Péterfai utca.
28.sz. szavazókör - Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa,
Hevesi u. 2.
Kazanlak krt. 14. - végig páros házszámok, Városkapu krt. 1. - végig
páratlan házszámok, Zemplén Győző utca 6. - végig páros házszámok.
29.sz. szavazókör - Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa,
Hevesi u. 2.
Városkapu krt. 2-2/D.; 4. - végig páros házszámok.
30.sz. szavazókör – Kultúrterem Nagykanizsa, Bagoly u. 15.
Bagoly utca, Bánom, Barátgödöri út, Csalogány köz, Édenkert út,
Fülesbagoly utca, Hegyalja út, Kenyérkúti út, Kereszetfai út, Kis Éden
út, Kisbagolai hegy, Kisbagolai út, Kishegyi út, Kútvölgyi út, Látóhegy,
Nagybagolai hegy, Nagybagolai út, Pontyos út, Présház út, Rigó út,
Romlottvári út, Szent György út, Szentgyörgyvári hegy, Szőlősgazda út,
Szőlőskert utca, Vaspálya sor
31.sz. szavazókör - Sánc Klubhelyiség Nagykanizsa,
Kaposvári u. 11.
Alsó Szabadhegyi út, Bikavér út, Boroskupa út, Cseresznyés utca,
Dongás út, Felső Szabadhegyi út, Harmat utca, Hegybíró utca, Hegyhát
út, Ilona utca, József Attila utca, Kanyar utca, Kápolnás út, Kaposvári
út, Kilátói út, Kövidinka út, Látóhegy lakóház, Látóhegyi út, Lopótök
út, Nagyrécsei vasútállomás, Oportó út, Othelló út, Pásztor utca, Rizling
út, Szabadhegy, Szabadhegy utca, Szürkebarát út, Tersánczky utca, Új
Élet utca, Úttörő utca, Zengő út.
32.sz. szavazókör - Idősek Otthon Nagykanizsa, Teleki u. 25.
Bagolai sor utca 27. - végig folyamatos, Búzavirág utca, Ibolya utca,
Kaán Károly utca, Levente utca, Muskátli utca, Őrház utca, Pipacs utca,
Sánci utca, Szekeres József utca 30. - végig páros házszámok, Szekeres
József utca 45. - végig páratlan házszámok, Táncsics tér, Tavasz utca,
Téglagyári utca, Teleki utca 76. - végig páros házszámok.
33.sz. szavazókör - Kisfakos Faluház, Nagykanizsa -
Kisfakos Sandi u. 14.
Damjanich utca, Dankó utca, Sandi utca.
34.sz. szavazókör - Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa,
Zrínyi u. 38.
Ady Endre utca 1-14/D. folyamatos, Csengery út 1-23. folyamatos,
Csengery út 25., 27-27/A., Fő út 2. - végig páros házszámok, Szent Imre
utca, Zrínyi Miklós utca 21.; 35- 40/A. folyamatos.
35.sz. szavazókör - Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa,
Zrínyi u. 38.
Bagolai sor utca 1-5. folyamatos, Bajza utca 1-6. folyamatos,
Batthyány utca, Herman Ottó utca, Kisfaludy S. utca, 10. - végig páros
házszámok, Kisfaludy S. utca, 17/A. - végig páratlan házszámok, Kossuth
Lajos tér, Mária utca, Semmelweis utca 4/B - 6/A. folyamatos,
Thury Gy. utca, Zrínyi Miklós utca 41/A-56. folyamatos.
36.sz. szavazókör - Bolyai Általános Iskola Nagykanizsa,
Erzsébet tér 9.
Báthory utca, Erzsébet tér, Kalmár utca, Király utca, Sabján Gyula
utca, Sugár út 1-6. folyamatos 8-12. folyamatos, Vár utca, Vásár utca,
Lakcím nélküli választópolgárok, Igazolással szavazó választópolgárok.
37.sz. szavazókör - Főiskolai Kollégium Nagykanizsa, Zárda u. 2.
Ady Endre utca 15-27. folyamatos, Ady Endre utca 30. - végig
folyamatos, Csányi László utca, Kisfaludy Sándor utca 1/A - 17/C.
páratlan házszámok, Kisfaludy Sándor utca 2-8. páros házszámok,
Nagyváthy utca, Zárda utca, Zrínyi Miklós utca 1-20/J. folyamatos,
Zrínyi Miklós utca 28-34/B. folyamatos.
38.sz. szavazókör - Kodály Művelődési Ház Nagykanizsa,
Csengery u. 67.
Bősze Kálmán köz, Csengery út 24., 26-26/A,.; 28-83. folyamatos,
Kassa utca, Só utca, Szemere utca, Tárház utca, Wlassics utca.
39.sz. szavazókör - Zsigmondy – Széchenyi SZKI
Nagykanizsa, Vécsey u. 6.
Nagykanizsa Város szavazóköreinek területi beosztása
Kanizsa – Figyelem, változás! 10 2009. június 4.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Babóchay utca, Erdész utca 1. - végig páratlan házszámok, Ligeti utca,
Maort utca, Olaj utca, Papp Simon sétány, Tripammer Gyula utca, Vécsey
utca.
40.sz. szavazókör - Kodály Művelődési Ház Nagykanizsa,
Csengery u. 67.
Csengery út 84/A-117/II. folyamatos, Erdész utca 2. - végig páros
házszámok, Határőr utca, Potyli malom, 113. sz. őrház, 68. sz.
őrház.
41.sz. szavazókör - Mindenki Háza Nagykanizsa, Kápolna tér 12.
Bem József utca, Csiky Gergely utca, Dr. Marek József utca, Hősök
tere, Iskola utca, Kápolna tér, Kiss János utca, Krúdy Gyula utca,
Miklósfa utca, Nagy Lajos utca, Parkerdő utca, Pityer, Veres Péter
utca
42.sz. szavazókör - Mindenki Háza Nagykanizsa, Kápolna tér 12.
Barka köz, Bocskai István utca, Gárdonyi utca, Hóvirág
utca, Mátyás király utca, Mórichelyi út, Mórichelypuszta,
Patak köz, Szentendrei utca, Szentgyörgyvári utca, Teleki
Blanka utca
43.sz. szavazókör - Általános Iskola Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.
Bornemissza Gergely utca, Cserfa utca, Dobó István utca, Fenyő
utca, Haladás utca, Halis István utca, Kőrisfa utca, Pivári utca, Szigeti
utca, Tőzike utca
44.sz. szavazókör - Általános Iskola Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.
Alsótemető utca, Bába utca, Felsőtemető utca, Jakabkúti utca, Kisrác
utca, Nagyrác utca, Pápai utca, Ráckert utca
45.sz. szavazókör - Móricz Zsigmond Művelődési Ház
Nagykanizsa, Hajgató S.u. 1.
Bajcsy-Zsilinszky út 1-64/A. folyamatos , Berek köz utca, Hajgató
Sándor utca, Munkácsy Mihály utca, Őrtorony utca, Szent Rókus utca,
Templom tér
46.sz. szavazókör - Általános Iskola Nagykanizsa,
Bajcsy-Zsilinszky u. 67.
Bajcsai út, Bajcsy-Zsilinszky út 65. - végig folyamatos, Cigány
utca, Homokkomáromi utca, Kismező utca, Tornyos köz utca, Varasdi
utca, Zsigárdi köz utca
47.sz. szavazókör - Polgármesteri Hivatal Kir. Nagykanizsa,
Szent Flórián tér 30.
Gördövényi utca, Hunyadi tér, Kossuth Lajos utca, Körmös utca,
Malomkerti utca, Március 15. tér, Rozmaring utca, Szent Flórián tér,
Szepetneki út
48.sz. szavazókör - Kultúrterem Nagykanizsa, Törökvári u. 65.
Állami Erdészház, Törökvári utca, Vöröshegyi utca, Helyi
Választási Iroda
Nagykanizsa Város
szavazóköreinek területi beosztása
Az elmúlt héten nyitotta meg
kapuit a 16. Ludvig-Saubermacher
Nemzetközi Művésztelep
Kendlimajorban.
Hazánkat is beleértve, kilenc ország
képviselteti magát a kéthetes
táborban. Eddig 35 művész jelentkezett,
közöttük három fiatal –
Jesus D. Puego Otal, Katalin Laura
Kossack és Makláry Lilla – első
alkalommal látogat Kendlimajorba.
Az idei évnek is lesz újdonsága,
hiszen szokásuktól eltérően, most
adtak feladatot a művészbarátaiknak.
A Saubermacher-Pannonia
Kft., és az Okoferr Kft. jelentős
támogatást nyújt ahhoz, hogy a
korábbi években megszokott magas
színvonalhoz hasonlóan tudják
megszervezni az idei találkozót is.
A téma ezúttal a szemét lesz, mint
művészeti alapanyag. Az alkotómunka
megkezdése előtt mindenki
gyűjt magának „alapanyagot” a
Saubermacher-Pannonia Kft. hulladékgyűjtő
telepein, amit aztán
újrahasznosít, életre kelt, minden
bizonnyal magas művészi fokon.
Az elmúlt évben indították el
Fejek című új projektjüket, ami a
végén egy szoborparkot alkot. A
hosszú távú program során a képzőművészek
eleinte a Kendlimajori
Művészeti Szabadiskola
területén készítenek szobrokat.
Ősi vályogtechnikával tavaly
megépült az első Fej, amit az utolsó
előtti estén egy nagyszabású
performance koronázott meg. Az
égetést dobszó, zene, misztikus
tánc és mindenféle más varázslás
kísérte. Az idei táborban megépítik
a másodikat fejet, de ezt
nem égetik ki rögtön az elkészülte
után. A Kendlimajorba látogatókat
egy meglepetés is éri Zeljko
Hudek festőművész jóvoltából,
amit a táborzárón bárki lefényképezhet,
ezáltal haza vihet.
Az ünnepélyes megnyitóra
érkezett művészeket és vendégeket
Ludvigné Tihanyi Klára,
valamint Tóth Lúcsia, Kisrécse
polgármestere köszöntötte, és
Horváth Balázs, a Saubermacher-
Pannonia Kft. ügyvezetője nyitotta
meg. A cég nem első alkalommal
van jelen támogatóként.
Ausztriában már szerveztek hasonló
művésztelepet, ahol a hulladék
volt a központi téma. Kíváncsian
várják, milyen alkotások
kerülnek ki ezúttal a művészek
kezéből.
A művésztelep házigazdája idén
először a Kendlimajor Kft., melynek
tulajdonosai Páli László, Páli
Attila, Wilheim Gábor és Ludvig
Zoltán, aki egyben rendezvény fő
szervezője és művészeti vezetője.
A programot immár hagyományosan
Nagykanizsa Város Vegyeskara
színesítette Hajdú Sándor
vezényletével.
Június 7-én 10 órától nyílt
napra várják a lakosságot, este fél
kilenctől pedig a Kanizsa Big
Band zenél. A művésztelep szervezői
13-án, szombaton 19 órakor
zárókiállítással búcsúznak a művészektől.
A tárlatot Szemadám
György festőművész, művészeti
író nyitja meg.
B.E.
A szemét, mint
művészeti alapanyag
A Zalakaroson megrendezett
Dunántúli Belgyógyász Vándorgyűlés
Fiatal Orvosok Fórumán
Dr. Pataki Zsolt, a Kanizsai
Dorottya Kórház Belgyógyászati
Osztályának orvosa első
helyezést ért el előadásával. Az
elmúlt tíz évben a nagykanizsai
Belgyógyászati Osztály immár
harmadszor nyerte meg ezt a
díjat a vidéki kórházak között.
A kétévente megrendezésre
kerülő vándorgyűlést idén a
zalaegerszegi kórház szervezte
meg – mondta el lapunknak Dr.
Matoltsy András osztályvezető
főorvos.
Írásunkban előadásának lényegéről
kérdeztük Dr. Pataki Zsolt
orvost.
– Jó a munkakapcsolatunk a
hévízi Szent András Kórház „G”
osztályával, és Dr. Szekeres László
orvosigazgatóval. Az előadás anyaga
az ő közreműködésükkel készült
el, ugyanis a kanizsai kórház
belgyógyászatán kezelt gyulladásos
bélbetegek csontritkulásos
vizsgálatát ők végezték – mondta
elöljáróban Dr. Pataki Zsolt. –
Ennek eredményéről számoltam
be a fiatalok fórumán. Nagyra
értékelték, hogy saját beteganyagon
végzett vizsgálat volt az
egésznek az alapja, és ehhez tettük
hozzá a tudományos, elméleti hátteret,
a legfrissebb szakirodalmi
adatokat.
– Mire voltak kíváncsiak?
– Tulajdonképpen a csontritkulás,
a gyulladásos bélbetegség
és a szteroidkezelés kapcsolatát
boncolgattuk. Maga a gyulladásos
bélbetegség hajlamosító
tényező a csontritkulás kialakulásában.
Arra voltunk kíváncsiak,
milyen komoly tényezőként játszik
szerepet a gyakorlatban. A feltevéseinket
számadatokkal is alá
tudtuk támasztani. Ráadásul ezek
a betegek sokszor részesülnek úgynevezett
szteroidkezelésben, s ez a
gyógyszeres kezelés önmagában is
csontritkulást okoz. A kettő együtt
már olyan mértékben, hogy
viszonylag kis létszámú beteganyagon
is igazolni lehet a csontritkulás
kialakulását. Felhívtuk a
figyelmet a kezelés időben történő
elkezdésére, mert a jelentősége a
kóros csonttöréseknél megmutatkozik,
mivel a fölritkult csont sokkal
könnyebben törik el.
– Milyen korosztályt érint ez a
betegség?
– A csontritkulás döntően idősebb
korban, a gyulladásos bélbetegség
általában fiatal korban
jelentkezik. A mi vizsgálati eredményeink
alapján már negyven
éves kor fölött érdemes elvégezni a
csontritkulás-vizsgálatot ezeknél a
betegeknél.
– Mi a kiváltó oka a betegségnek?
– Pontosan nem tudjuk. Sok
mindenre visszavezetik. Nem egy
túlságosan gyakori betegség, a
csontritkulás önmagában negyvenszer
gyakoribb. A gyulladt
bélen keresztül nem szívódik fel
megfelelően a csontok felépítéséhez
szükséges kalcium, illetve a
D vitamin. Ebből következik, ha
nincs elegendő építőanyag, akkor
nem épül fel a csont, viszont a
csontlebontó folyamatok előtérbe
kerülnek. A gyógyszeres kezelés, a
szteroid hatásaként a csontlebontási
folyamatok indulnak meg jobban,
a csontfelépítő folyamatok
pedig gátlódnak. A csontritkulás
alattomos betegség, későn ad
tünetet, nagyon kicsi erőbehatásra
is törik már a csont. Csak azt
lehet tenni, hogy kiszűrjük azokat
a betegeket, akiknek valami módon
kockázatuk van a csontritkulásra,
s mivel fiatal betegekről
van szó, a bélbetegeinket vizsgáljuk.
A csontritkulásnak számos
más oka is lehet. Hajlamosít rá az
alacsony testsúly, a dohányzás, az
alkoholfogyasztás, a túlzott koffeinbevitel.
Nemcsak a kávéban,
az energiaitalokban és a kólában
is van koffein. Bizonyos gyógyszereknek
is van ilyen mellékhatása,
de az anyagcsere, a mellékpajzsmirigy
betegség is vezethet ide.
Ha igazolható, hogy kezdődő
csontszegénysége, vagy már kialakult
csontritkulása van valakinek,
természetesen kezelni is kell,
de ezt jobb, ha a reumatológusokra
hagyjuk. Külön szerencsénk,
hogy jó a kapcsolatunk a hévízi
reumatológiával. A betegeinknek
az az érdeke, hogy ne utazzanak
ötven kilométert a kezelésekre,
hogyha nem muszáj. Többségüket
a kórház reumatológiai osztálya
veszi utógondozásba, de a betegekre
van bízva, ha igénylik, Hévízre
is mehetnek.
– Hányan tartottak előadást a
fiatalok fórumán?
– Huszonhárom előadás hangzott
el. Egyetemi klinikák, megyei
oktatókórházak fiatal szakorvosai
szerepeltek nagyon komoly
előadásokkal. Nem gondoltuk,
hogy egyáltalán labdába
tudunk rúgni. Úgy érzem, jól sikerült
az előadás és a prezentáció
is, amiben nagy szerepe volt,
mint már említettem, a hévízi
kórháznak, illetve a matematikai
háttérnek, hiszen a számításokban
sok segítséget kaptam a
keresztszüleimtől, akik matematika
tanárok. A hévízi kórház adta
a csontsűrűség vizsgálatot, mi
pedig a beteganyagot válogattuk
be. Egy jelentős részüknél már
igazolható volt a csontszegénység,
néhányuknál a csontritkulás
is. Az előadással a figyelemfelhívás
volt a célunk. Nem
elég, hogyha csak a bélbetegséget
kezelik egy adott
intézményben, annak érdekében,
hogy ne legyen véres széklete,
hasmenése, hasi fájdalma
a betegnek, hanem más szövődmény
is előfordulhat.
Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – 2009. június 4. Egészség 11
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Véget ért az erre a tanévre, az
Attila Óvoda által szervezett
Műhelymunkák az Óvodában
című szakmai rendezvénysorozat,
melynek utolsó állomása
Kendli-majorban volt.
– Az óvoda nevelési programjában
az egészséges életmódra
nevelés és a magyar népi
hagyományok ápolása mellett a
harmadik alappillér a környezettudatosság
kialakítása a gyermekekben.
Ezt az utolsó szakmai
találkozót ennek jegyében kötötték
össze az óvoda dolgozói az
immár hét éve hagyománnyá vált
Életmód napok nevű programmal,
melynek során az ovisok is ellátogattak
Kendli-majorba – tudtuk
meg Kovács Jánosné tagóvoda
vezetőtől. – Május hónapban
folyamatosan mentek a kicsik
terepfoglalkozásra, így az óvoda
minden ovisa egyformán megtapasztalta
az ottani élet lehetőségeit.
A gyermekek számára nagyon
fontos a természeti értékek, az állatés
növényvilág észlelése, a falusi
élet megismerése. Leginkább azért
kell erre időt fordítani az óvodai
foglalkozások és kirándulások
keretei között, mert úgynevezett
panel-óvoda lévén az Attila Óvodába
járó gyerekeknek erre saját
környezetükben kevés lehetőség
adódik. Kovács Jánosné szerint az
tapasztalható, hogy a nagyszülők is
egyre inkább beköltöznek a városba,
így sajnálatos módon sok kisgyerek
még élő tyúkot sem látott.
A műhelymunka során a
résztvevők megállapították, hogy
kevesebb fejlesztőpedagógusra
lenne szükség, ha a városi óvodák
és a gyerekek életvitele is teljesen
ki tudná elégíteni a mozgásigényüket.
Az ilyen kirándulások
egyébként jót tesznek a sajátos
nevelést igénylő gyerekeknek is,
sokkal fegyelmezettebbek, érdeklődőbbek,
mint általában.
A 2008 novemberében kezdődött,
a Pedagógiai Intézettel közösen
szervezett műhelymunkasorozatot
a következő évben is
folytatja az óvoda munkaközössége.
S.E.
Életmód
Napok
Dr. Pataki Zsolt: Csontrikulásról,
gyulladásos bélbetegségekrõl
A kanizsai belgyógyászat sikert sikerre halmoz
Május 14-i számunkban olvashatták
az Orff Ütőegyüttes jubileumi
koncertjéről szóló tudósításunkat.
A jeles ünnep kapcsán
Bücs Angéla zenekarvezetőt a
kezdetekről és a 15 év eseményeiről
faggattuk.
– Nyilván nem először válaszol
már erre a kérdésre: hogyan
kezdődött?
– Igen, sokszor mondtam már el
ismerőseimnek, a sajtó munkatársainak,
vagy egyszerűen csak
azoknak, akik érdeklődtek. Viszont
szívesen emlékszem vissza az
elmúlt időszak minden egyes pillanatára.
A zenekarunk Carl Orff
nevét viseli. Róla tudni kell –
legalábbis zenei körökben illik –,
hogy módszere, az Orff-módszer a
beszédritmus, a mozgás és hangszeres
kíséret korrelációján alapul,
és pozitív hatással van a személyiség,
a memória és a kreativitás
fejlődésére. Az együttes alapítása
előtt, Baráth Zoltán kezdeményezésére
fogtam hozzá a módszer
tüzetesebb tanulmányozásához.
Aztán lett egy zenekarom. – meséli
nevetve Angéla.
– Adja magát a dolog, hogy az
együtt zenélés mellett a tagok
között mélyebb kapcsolatnak is
kell lennie, hiszen a sok gyakorlás
és fellépés miatt rengeteg időt töltenek
közösen.
– Igen, így van ez. Úgy gondolom,
hogy egy kis család a mi
közösségünk. Nálunk is a közismert
mondás a mérvadó: Egy mindenkiért
– mindenki egyért! Minden
tag egyformán fontos, saját
szerepük van. Az évek során a
gyerekeket összefogta a zene,
odafigyelnek egymásra, barátokká
váltak. És mindemellett megtanulták,
hogy ez nem csak szórakozás,
komoly munka van a háttérben.
A rendszeres gyakorláson
kívül munka számukra a kottarendezés
és a hangszerpakolás is.
Felelősséggel csinálják ezt is.
– Hogy azok is kedvet kapjanak,
akik eddig még nem látogattak el
Orff-koncertre, mutassuk be egy
kicsit a zenekart, a hangszereket és
a repertoárt!
– Igazán a repertoárból
kiemelni nem tudok semmit. Mi
mindent játszunk a klasszikusoktól
a modern zenéig bezárólag.
Arra viszont mindig ügyelek,
hogy kivétel nélkül minden fellépésen
legyen magyar szerzőtől
alkotás. Ez is a nevelés része,
hiszen a magyar identitás fontos
helyet kell, hogy elfoglaljon
életünkben. Sok munkával jár az
én részemről is, hogy négy „kis
együttes” van az Orff-on belül,
így aztán négyféle programot játszunk.
A nagyokkal leginkább
dzsesszt, komplikáltabb műveket
adunk elő, de mindig vannak
örökzöldek is, mint a La Paloma,
melyet a közönség nagyon szeret.
A kicsikkel általában népdalokkal,
egyszerűbbekkel próbálok
kezdeni, de többször előfordult
már, hogy ők maguk kérték
valamelyik dalt, amelyet az
idősebbektől hallottak. A hangszerekre
áttérve pedig azt tudom
mondani, hogy a fa és a fém dallamütő
hangszerek dominálnak.
Fa a marimba és a xilofon, fém
pedig a vibrafon és a harangjáték.
Mellettük fontos szerepet
játszik a dob, a gitár, a basszusgitár
és a szintetizátor is. Mikor
éppen melyikre van szükség az
adott műben. Effekthangszereket
minden koncerten becsempészek
egy-két számba, különböző kereplőket,
mindegy, csak ritmust
lehessen vele „csapni”. Fontosnak
tartom a különböző játékokat
is belevinni az előadásba, ilyen
volt például a jubileumi koncerten
az a jelenet, amikor
elsötétült minden, és fehér kesztyűben,
UV-fény mellett doboltak
a fiatalok. Először kicsit
nehéznek találták, mert meg kellett
fejből tanulniuk a kottát, de
nagyon élvezték.
– Mire a legbüszkébb a csapattal
kapcsolatban?
– Arra, hogy ugyan nem az volt
a célom, hogy profi zenészeket
faragjak belőlük, mégis tudom,
hogy szinte mindegyikük életük
végéig foglalkozik a zenével.
Az együttes minden évben közös
táborozáson vesz részt, mely nem
áll másból, mint amiből egész
életük: munkából és szórakozásból.
Azenélés mellett sokat kirándulnak
és pihennek is. A zenei tábort koncerttel
zárják, melyen bemutatják,
mit tanultak azon a héten.
Az évforduló alkalmából megjelent
az emlékeket, többek között
fotókat, újságcikkeket tartalmazó
jubileumi évkönyv, és készül a
második album is.
Legközelebb június 6-án a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola Juniálisán
hallgathatják meg az Orff Ütőegyüttest.
Steyer Edina
Kanizsa 12 – Színes 2009. június 4.
A Kanizsai Horvátok Egyesületének
2008. évi Közhasznú jelentése
BEVÉTELEK
Támogatás 1.665.000 Ft
Tagdíj: 3.000 Ft
1%-ból: 151.000 Ft
Egyéb bevétel: 121.000 Ft
Összes bevétel: 1.940.000 Ft
KIADÁSOK
Cél szerinti felhasználás: 1.682.000 Ft
Egyéb felhasználás: 275.000 Ft
Költségek összesen: 1.957.000 Ft
TÁRGYÉVI EREDMÉNY: -17.000 FT
Az Egyesület tisztségviselői feladatukat társadalmi munkában látják el.
Tizenöt év munkája
Kanizsa 2009. június 4. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Felpezsdült ön körül az élet, és ez a jó hangulat
elragadja önt is. Élvezettel hallgatja
ismerősei élménybeszámolóit, s máris azt tervezi,
követi őket. Tegye meg bátran,
bizonyára sok érdekes eseményben lesz része.
Fordítson több időt a családjára, hiszen
szeretik, és szükségük van önre. Arokonok
is öntől várnak véleményt gondjaik megoldásában.
Ne utasítsa el őket, legyen türelmes,
és gondolja át a véleményét.
Ön sem tudja igazán megfogalmazni, de
sokkal gyorsabban intézi el ügyes-bajos
dolgait, mint korábban. Bár időnként
kisebb-nagyobb akadályokba ütközik, ez
ne tántorítsa el, inkább gyűjtsön erőt.
Bátorsággal és türelemmel kedvező
változásokra számíthat a hivatásában.
Lelkesedése a csillagok állásának köszönhetően
határtalan, ezért amibe belefog,
az sikerülhet is.
Sok mindent szeretne elérni egyszerre, s
ez biztosan nem fog menni. Gondolja
végig a lehetőségeit, mielőtt hirtelen
döntésével megzavarná a környezetére
jellemző kellemes hangulatot.
Ne csak a kiadásairól, hanem a megoldandó
feladatairól is készítsen tervet. Ha megvan
vele, akkor szakítson időt önmagára is, tervezzen
be egy kis kikapcsolódást. Ne mindig
a családi gondok lebegjenek a szeme előtt.
Ideje változtatni az életmódján. A sok
stressz és az egészségtelen táplálkozás nem
tesz jót sem az egészségének, sem az
alakjának. Érzelmi életében azonban
kellemes izgalomra és örömökre számíthat.
Nemcsak a csillagok, hanem a barátai szerint
is könnyedén kideríti mások titkait. Ha
párkapcsolatban él, a kutakodás helyett fordítson
több időt a kedvesére. Ha magányos, keresse
az alkalmat, hogy rátaláljon a szerelem.
Legszívesebben elmenekülne a feladatai elől,
de nem teheti meg. Néha ellentmondásba
keveredik önmagával is, s hajlamos lesz
a rossz döntésre. Ne törekedjen a tökéletességre,
mert azzal elronthat mindent.
Bármilyen bizonytalan az anyagi helyzete,
a bulikat, a jó társaságot ezután se
mellőzze. A megtorpanás helyett azokat
helyezze előtérbe, amelyek az ön előbbre
jutását is segítik.
Ne ígérjen a családtagjainak semmit, ha nem
tudja betartani azokat. Az elkövetkező napokban
pozitív eseményekre számíthat. Ha úgy
érzi, változtatásra, új munkahelyre van szüksége,
bátran tegye meg az első lépéseket.
Ha nem minden alakul úgy, ahogyan
szeretné, ne idegeskedjen. Gondolkodjon
el a hibáin, és kezdje újra. Az eredményen
úgyis meglátszik, hogy érdemes volt
újrakezdeni, és nem feladni a terveit.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Miért éppen Minnesota
amerikai romantikus vígjáték (f) (12)
18.00 18.00
Gran Torino
amerikai film (f) (16)
20.00 20.00
Hannah Montana: A film
amerikai vígjáték (sz) (KN)
14.00, 16.00 16.00
2009.06.04 – 06.10-ig
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
A nyári szünetben
GYORSÍTOTT
tanfolyamokat indítunk
2009. 06.15-én
8 órakor
délelőtti
06.15-én 16 órakor
délutáni előadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
INGATLAN
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában karbantartott
78 m2-es családi házrész pincével,
padlással, 1185 m2 udvarral eladó. Érd.:
93/323-737, 20/398-1455 (6312K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken, 76 m2 ház
eladó. Irányár: 5,8 millió Ft. Érd.: 30/621-
4117 (7060K)
Nagykanizsa belvárosában (Hunyadi
úton) közel 700 négyzetméteres terület eladó!
Irányár: 18 millió Ft. Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072
Gyékényesen az „A” szektorban, közvetlenül
a vízparton kétszintes (40 m2 szintenként)
nyaraló eladó. (Víz, szennyvíz, villany.)
Irányár: 7,8 millió Ft. Érd.: 30/227-3294
Nk-án 87 m2-es, tetőtérrel bővíthető társasházi
lakás kerttel, garázzsal, Tárház
utcában eladó. Lakást beszámítok. Érd.:
30/555-6575 (7045K)
Nk-án a Sikátor u. 24. szám alatt családi
ház tetőtéri beépítéssel + udvari egyszobás
lakással + garázzsal 500 m2 telken
eladó. Érd.: 30/282-0867 (7047K)
Csónakázó-tó felett, Látóhegyen ház
2086 m2 telken (konyhakert, gyümölcsös)
eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/550-7228
(7050K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es telken 30
m2 (szoba, konyha, kamra) felújításra
szoruló ház. Ár, megegyezés szerint. Érd.:
20/388-4056 (7051K)
Intenzív almaültetvény keresett
fajtákkal, Nk-hoz közel, a 7-es főút mellett,
bekerített területen, fele részben eladó,
esetleg bérbeadó. Érd.: 20/570-7717
(7052K)
Nk-i, 44 m2-es, 1,5 szobás, gázas, önkormányzati
lakásomat 1 szobás, gázas önkormányzatira
cserélném. Érd.: 30/958-7390
(7053K)
Balatonberényben vízközeli, szép utcában,
csendes helyen ikernyaraló fele, 37 m2, bútorozottan,
500 m2 telekkel eladó. Irányár: 8,4 millió
Ft. Érd.: 30/822-6875 (7054K)
Szabadhegyen csendes környezetben
100 m2-es családi ház eladó. Érd.: 20/586-
0003 (7055K)
Nk-án a Rózsa utcában földszinti, 1 + 2
félszobás, bútorozatlan lakás eladó vagy
kiadó. Érd.: 06-20-426-7864 (7058K)
Nagykanizsa belvárosában csendes
helyen, új építésű, liftes társasházban nappali
+ 2 félszobás, hőszigetelt, nagy erkélyes,
tetőtéri, 51 m2-es lakás azonnali
költözéssel eladó. Irányár: 11.819.800 Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DU/6. Érdeklődni:
06 30/4449073
Nagykanizsa belvárosában, csendes
helyen, új építésű liftes társasházban nappali
+ 2 fél szobás, amerikai konyhás, 57 m2-es,
tetőtéri lakás azonnali költözéssel eladó!
Irányár: 13.200.000 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/7. Érdeklődni: 06 30/4449073
Nagykanizsa belvárosában csendes
helyen, új építésű, liftes társasházban, saját,
elkerített kerttel, nappali + 2 fél szobás,
amerikai konyhás, földszinti, 56 m2-es
lakás előkerttel, azonnali költözéssel eladó!
Irányár: 13.312.300 Ft Hivatkozási szám:
2009/DU/200. Érdeklődni: 06 30/4449073
Nagykanizsán a központhoz közel, két
erkélyes, amerikai konyhás, igényesen
kialakított 67 m2-es, 1. emeleti, 2 és félszobás
lakás eladó! Irányár: 12.950.000 Ft
Hivatkozási szám: 009/DU/236. Érdeklődni:
06 30/4449073
Nagykanizsa központjában, irodának
vagy rendelőnek is alkalmas földszinti, 40
m2-es lakás eladó! Irányár: 6.400.000 Ft
Hivatkozási szám: 2009/DU/230. Érdeklődni:
06 30/4449073
Nagykanizsán központjában 1+2 félszobás,
felújított (járólapos, parkettás, új
villanyvezeték) jó állapotú lakás eladó.
Irányár: 10.000.000 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/228. Érdeklődni: 06 30/4449073
Nagykanizsa központjában 67 m2-es, 2
szobás, 1. emeleti, igényesen felújított,
erkélyes, galériás, klimatizált lakás bútorozottan
eladó. Irányár: 16.500.000 Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DU/151. Érdeklődni:
06 30/4449073
Sormáson 2 szobás, felújított (laminált
padlós, festett, járólapos), 57 m2 -es családi
ház, 1200 m2-es telekkel, garázzsal eladó!
Irányár: 8.500.000 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/217. Érdeklődni: 06 30/4449073
Zalakaroson csendes, nyugodt
környezetben a fürdőtől kb. 1 km-re, felújított,
160 m2-es, kétszintes (ahol az alsó és
felső szint külön fűthető) családi ház eladó!
A ház alatt van két garázs, két terasz és két
erkély. Irányár: 23.000.000 Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DU/235. Érdeklődni: 06
30/4449073
Zalakaroson 9 szobás, 8 fürdőszobás. 3
szintes (szintenként 105 m2-es), kitűnő
állapotban lévő cirkofűtéses + cserépkályhás
apartman eladó. Ugyanezen a telken
teljesen különálló két szintes (szintenként
95 m2-es) ház eladó. Az alsó szinten garázs
+ raktár, felső szinten 2 szoba nappali + 2
fürdőszoba + konyha és nagy terasz (18 m2-
es) található. Az épület idegenforgalmi
hasznosításban vesz részt. Irányár:
47.000.000 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/169. Érdeklődni: 06 30/4449073
Belvárosi, kétszobás, berendezett lakás
irodának, lakásnak, kaucióval kiadó. Érd.:
30/369-5352 (7039K)
Téglagyári garázssoron aknás garázs
hosszú távra kiadó. Érd.: 17 óra után a
93/323-451 (7056K)
Nk központjában 25 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Érd.: 20/586-0003 (7057K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
pótvizsgára, felvételire felkészítést, valamint
szakdolgozatok, egyéb anyagok gépelését
vállalom. Tel.: 30/968-8184 (6288K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül is igénybevehető)
Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz
is megyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 20/555-3014 (6430K)
Eltartási szerződést kötnék. Ápolást, gondozást
vállalok! Érd.: 30/495-4689 (7059K)
Kanizsa 14 – Apró 2009. június 4.
Tüzifa, parketta
teherautónként
szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól
ELADÓ
Tel.: 30/385-9575
folyamatosan
Kanizsa 2009. június 4. – Sport 15
 Országos csúcs a kanizsai
lőtéren. A már hagyományosnak
tekinthető szlovén-magyar lövészbajnokság
második fordulóját
Kanizsán rendezték, ahol a két
magyar – köztük a Nagykanizsai
Polgári Sportlövész Egylet együttese
– mellett négy szlovén csapat
indult. A három fős keretek versengésében
a házigazda kanizsaiak
a második helyen végeztek
összesítésben, az 50 méteres nyílt
irányzékú kispuskás kategóriában
viszont a Nagkanizsa PLSE
versenyzője, Horváth Károly 281
körrel országos csúcsot lőtt.
 Hárman kaptak meghívót a
zalai válogatottba. A női megyei
labdarúgó bajnokságban szereplő
kanizsai Avantgard NFE együtteséből
hárman is meghívót kaptak
a közelmúltban a megyeválogatottba,
mely a horvátországi Muraköz
és Varasd legjobbjaival
csapott össze Zalaegerszegen. Végül
a Hozlár Edina, Kanizsai Dorottya,
Szekeres Katalin trióból
Kanizsai bokaszalag sérülés miatt
nem állhatott a szintén kanizsai
Baloghné Munkácsi Andrea edző
rendelkezésére, a zalaiak azonban
így is nyertek a varasdiak ellen 2-
1-re, míg a muraközieket 5-0-ra
győzték le Szekeresék. Ezzel a
tornát is megnyerte Zala megye
válogatottja.
 Vereségek tartalékosan. A
Nagykanizsai Mozgássérültek
Hamburger SE ülőröplabdásai
Tatabányán vendégszerepeltek a
tavaszi második fordulójuk keretében,
ahol a Földi József edzette
társaság két mérkőzést játszott.
Elsőként a szombathelyi Sprint
SC-vel játszottak, s 3-0-ra kaptak
ki, majd következett a szegedi
Csakazért SE, s ellenük is ugyanilyen
szettarányt értek el az
amúgy tartalékosan felálló kanizsaiakak.
 A Rozgonyi pontgyűjtése.
Javában zajlik a cselgáncsozók
városi bajnoksága, melynek keretében
nem csupán a helyi általános
iskolák, hanem a középiskolák,
valamint a környező
települések oktatási intézményei
is indítják judokáikat. Egyelőre
úgy tűnik, az összesített eredmények
alapján a Rozgonyi Általános
Iskola a legaktívabb,
hiszen versenyzői összesítésben
már harmincnégy pontot gyűjtöttek
két forduló alatt. A bajnokság
ősszel folytatódik, a szervezők
reményei szerint még több frissen
beiratkozott cselgáncsozóval.
Nagykanizsai TE 1866 – Komlói
BSK 3-0 (2-0). NB III Dráva csoport
labdarúgó-mérkőzés, 28. forduló.
Nagykanizsa, 350 néző.
Vezette: Bana G. (Kovács Zs.,
Golubics Z.). NTE 1866: Horváth
G. – Boros (Kotnyek, 46.), Pozsgai,
Burucz, Farkas J. – Kisharmadás,
Hegedűs, Rácz Sz., Bagarus (Szalai,
66.) – Ujvári, Cs. Horváth G.
(Iványi, 74.). Vezetőedző: Visnovics
László. Gólszerzők: Cs. Horváth G.
(21.), Bagarus (28.), Ujvári (84.).
Folytatta remek sorozatát az
NTE labdarúgó csapata a harmadosztályú
bajnokság hajrájában,
hiszen ezúttal egy újabb Baranyai
megyei együttes skalpját szerezték
meg Visnovics László játékosai.
A 21. percben Cs. Horváth
Gábor egy csellel játszotta tisztára
magát, majd ballal átemelve a
kapuson szerzett vezetést csapatának
(1-0). Ezt követően is támadásban
maradt a kanizsai együttes,
nem is maradt el az újabb
találat: a 28. percben Cs. Horváth
küldött kapura egy szabadrúgást,
a kapusról kipattanó labdát pedig
Bagarus Gábor terelte a hálóba
(2-0).
Szünet után alaposan visszavett
a tempóból a vendéglátó legénység,
s jobbára a hazai térfélen folyt
a játék – igencsak komótosan.
Aztán a 84. percben Rácz Szabolcs
ugratta ki Iványi Attilát, aki jobbról
beadott, s a hosszú oldalon
érkező Ujvári Máté három lépésről
a kapuba lőtt (3-0). Ezzel a kaposváriak
botlása miatt negyedik
kanizsaiaknak 52 pontja van, s az
előttük álló második Paks II (55)
döntetlent játszott, míg a harmadik
Szekszárd győzött (55).
Visnovics László: – Lehet, hogy
nem játszottunk jól, de a győzelem
a lényeg, s megyünk tovább – a
harmadik helyért…
Polgár László
Újabb baranyai skalp
A legutóbbi hétvégén rendezték
a (nevében) legalábbis az utolsó
lábtoll-labda válogató versenyt,
melynek Nagykanizsa adott otthont.
Azért a kissé furcsa időbeli
meghatározás, mert mint időközben
kiderült, a nagyon biztosra
vett júniusi vietnami világbajnokság
elmarad, helyette (már félve
írjuk le...) ősz végére Kína vállalta
be a rendezést. A kanizsaiak közül
női egyesben Gozdán Ágota és női
párosban a Gozdán Ágota-Végh
Dóra egységnek volt (van) igazán
esélye arra, hogy a válogatóbeli
első ranglistás helyezésükkel
készüljenek a nagy utazásra, de a
dolog nem ilyen egyszerű... Kezdjük
azonban a versennyel, melyen
a sportolók ezúttal is hozták
magukat, vagyis nyerték amit kellett,
így a vb-n való szereplési jog
adott. Az más kérdés, hogy az
anyagiak „hiányos” megléte miatt
a komplett kanizsai különítmény
nem utaz(hat)... Miről is van szó?
A Zemplén SE 800 ezer forint
körüli igénnyel járult a városnál a
“bizottsági szakaszba”, melyet –
fogalmazzunk így – visszadobtak.
Azt a kérdést tényleg csak halkan
tesszük fel ezután, ha egy országot
egy válogatott képvisel valamely
sport világeseményen, akkor miért
nem tudja felvállalni az országos
szövetség az utaztatást? Ha ezt
nem tudja megtenni, vajon mekkora
súlya lehet a szervezetnek és
magának a sportágnak? (Tradicionális,
illetve nálunk “emberszámba”
vett sportágakban az
azért – még nagyon – nem szokás,
hogy egy klub fizeti be játékosát,
játékosait az adott válogatott
seregszemlére...) Sajnos, igazságot
tenni, vagy legalábbis kijelenteni
nem lehet, hiszen mégiscsak
Kanizsa városának egy színfoltját
jelentik a lábtollasok (is), csupán
annyit jegyeznénk meg, hogy a
Zemplén SE képviselői eddig
világbajnokságokon tizennyolc
bronzérmet szereztek. Mindenesetre,
ha a vb időpontja őszre
módosult, talán még nyertek
néhány hónapot a csapatvezető
Budavölgyi Kálmánék arra, hogy
valami okosat kitaláljanak...
P.L.
Lábtoll-labdás nyüglõdés...
Az NB II-es férfi kézilabda
bajnokság befejéseképp az Izzó SE
együttese a bogláriakhoz látogatott,
s megfontolt, taktikus játékkal
nyertek vendéglátóik ellen. Az utolsó
fordulóban ismét Ányos József
volt a vezéregyéniség, aki ezúttal
(is) tíz gól felett termelt. Végül a
kanizsaiak erőssége – többek között
a balatonboglári meccsen szerzett
13 találatával – odaért a góllövőlista
második helyére, hiszen
az egész szezon során 167-szer volt
eredményes. Egy meccsre eső gólátlaga
8,8-as volt az idény során.
Az Izzó férfi kézisei végül a harmadik
helyen végeztek 27 ponttal,
előttük zárt az Elektromos SE 29-
cel, míg a bajnok a Kalocsai KC
gárdája lett (39).
A női kézilabdázóknál a bajnokság
záró – huszonkettedik – fordulójában
a már bajnok Tolna KC
látogatott a dél-zalai városba, s a
hazaiak alaposan meglepték őket
az első játékrészben. Okos kézilabdázással
kerekedtek ellenfelük
fölé, s akkor még nem jelentkezett
az erőnlét hiánya sem… A második
félidőben aztán megrázta magát
a vendégegyüttes, s az idei szezon
elsőjéhez méltóan kemény és
eredményes játékkal végül megszerezte
a két bajnoki pontot, tehát
egy utolsó sikerrel koronázták
meg szereplésüket a végig lelkes
és motivált hazaiakkal szemben
(27-29). Az már szintén korábban
eldőlt, hogy a kanizsai női kézilabdázók
a harmadik helyen végeztek
29 pontot gyűjtve, míg az első
Tolna KC (42) mögött a Szekszárd
lett a második (38). Aszezon során
a legeredményesebb nagykanizsai
játékos László Renáta volt, aki 140
találatot könyvelhetett el
2008/2009-ben, ami meccsenként
6,36-os gólátlagot jelentett. Eredményessége
a góllövőlista hetedik
helyét jelentette számára.
Ejtsünk néhány szót a két együttes
mérkőzéseinek látogatottságáról
is, mellyel kapcsolatban az
élre kívánkozik, hogy az idény elején
mintha nagyobb lett volna az
érdeklődés a szurkolók részéről.
Most a holtidény, vagyis a csapatépítés
időszaka következik...
P.L.
Két csapattal, két bronzérem
Kanizsa – 16 Hirdetés 2009. június 4.
Fizetett politikai hirdetés
Mi magyarok még nem értjük pontosan, nem tapasztaltunk eleget, mi
magyarok még megtéveszthetőek vagyunk. Nekünk még mondhatják,
közülünk még sokan elhiszik, hogy az EURÓPAI UNIÓ parlamentjének
megválasztása magyar belpolitikai-hatalmi kérdés. Aki ezt állítja, nem mond
igazat. Az Unió a közös érdekek felismerésén alapuló, szabad, független
országok szövetkezése.
Az Unió nem háborús terep. A mindent tagadó, minden kinyújtott kezet elutasító, fontos kérdések megválaszolását
megkerülő, néha durva eszközöket is alkalmazó politika nem alkalmas a nemzet érdekeinek hatékony képviseletére.
Vannak politikai pártok Magyarországon, akik évek óta üzenik felénk, hogy rosszul élünk, elszegényedünk,
hiteltelenné válunk, tönkremegyünk.
Van olyan politikus, aki pár éve még az „Unión kívül is van élet” kijelentéssel riogatott bennünket.
A valóság más, a valóság minden pesszimizmusra ösztönző, halált kiáltó politikust cáfol.
Magyarország még soha nem részesült olyan mértékű támogatásban, mint a 2004-es csatlakozásunk óta az európai uniótól.
Valamennyi újonnan csatlakozó országot megelőztünk az unióhoz benyújtott pályázatok számában és a támogatás mértékében,
Magyarország vezet a már pozitívan elbírált és a ténylegesen kifizetésre került támogatások nagyságában is.
A szocialista kormányok és a nemzeti érdekeinket képviselő uniós parlamenti képviselők, kiválóan teljesítettek az elmúlt években.
A szomszéd államokkal fenntartott kapcsolatok rendezettek az MSZP részéről, ez a valódi garanciánk arra, hogy Közép-Kelet Európa,
köztük a magyarság érdekei a szocialisták által hatékonyan érvényesüljenek az Európai Unióban.
Kérem Önt, hogy vegyen részt a június 7-i választásokon
és szavazatával erősítse meg, az MSZP európai uniós képviselői
a legalkalmasabbak a közös nemzeti érdekeink képviseletére.
Fizetett politikai hirdetés
XXI. évfolyam 23. szám
2009. június LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 11. Kanizsa
(93)
Az Európai Parlamenti választások során leadott
szavazatok megoszlása Nagykanizsán
Az Európai Parlamenti választások során leadott
szavazatok megoszlása országosan
Listát állító párt neve Kapott érvényes szavazatok száma
Nagykanizsán Országosan
Fidesz-KDNP 7 507 (55,13%) 1 630 482 (56,37%)
SZDSZ 286 (2,10%) 62 419 (2,16%)
MCF Roma Összefogás 22 (0,16%) 13 440 (0,46%)
Munkáspárt 110 (0,81%) 27 829 (0,96%)
MSZP 2 824 (20,74%) 502 607 (17,38%)
Jobbik 1 822 (13,38%) 427 213 (14,77%)
LMP-HP 237 (1,74% 75 200 (2,6%)
MDF 809 (5,94%) 153 402 (5,3%)
Fidesz-KDNP (14 képviselő): Dr. Schmitt Pál, Dr. Szájer József, Gál Kinga, Dr. Áder János,
Dr. Surján László, Deutsch Tamás, Járóka Lívia, Schöpflin György, Gyürk András, Dr. Őry Csaba,
Glattfelder Béla, Kósa Ádám, Dr. Hankiss Ágnes, Győri Enikő.
MSZP (4 képviselő): Dr. Göncz Kinga, Herczog Edit, Gulyásné Gurmai Zita, Dr. Tabajdi Csaba.
Jobbik (3 képviselő): Dr. Morvai Krisztina, Balczó Zoltán, Szegedi Csanád.
MDF (1 képviselő): Dr. Bokros Lajos.
Az Európai Parlament magyarországi képviselõi 2009-tõl
EP választási eredmények
A napirendi pontok megtárgyalása
nélkül ért véget a június
3-ára összehívott közgyűlés.
Először a meghívóban nem szereplő
három előterjesztés napirendre
vételét javasolta Marton
István polgármester, majd az eredeti
napirendek közül az első kettőt,
a jegyző elleni fegyelmi eljárás
megindítására, és alpolgármester
választására, illetményének megállapítására
előterjesztett javaslatát
visszavonta. A plusz három előterjesztés
napirendre vételénél a harmadikat
– a Délzalai Víz- és Csatornamű
Zrt. vezérigazgatója, egyben
igazgatósági tagja visszahívására,
illetve új vezérigazgató és
igazgatósági tag választásáról előterjesztett
javaslatot – 12 igen, 6
nem és 3 tartózkodás mellett elutasította
a testület. Ezt követően a
képviselői kérdések, interpellációk
bejelentése következett.
Ezek között Dr. Kolonics Bálint,
az ÜJKB elnöke jogi állásfoglalást
kért a jegyzőtől atekintetben, hogy
a közgyűlés, amelyre a polgármester
összehívta őket, soros,
vagy soron kívülinek tekinthető,
törvényes-e, megfelel-e az
SZMSZ-ben rögzítetteknek. A polgármestertől
pedig megkérdezte,
miért maradt el a májusi közgyűlés,
mert nem kapott semmilyen
tájékoztatást róla. Véleménye
szerint a közgyűlés többi tagja
sem, illetve egy soron kívüli közgyűlés
sem hozott olyan jellegű
határozatot, hogy a májusi közgyűlést
valamilyen indokkal el
kívánja halasztani, és kéri a testületet,
hogy ezt június 3-án hívhassa
össze. Válaszában Marton
István polgármester hangsúlyozta:
alapvetően az ő akadályoztatása
miatt maradt el. Dr. Tuboly Marianna
jegyző megjegyezte: a polgármester
úrnak jelezte, amikor
elhalasztotta a közgyűlés időpontját,
hogy az SZMSZ szerint az éves
munkatervet a közgyűlés a
488/2008. 12.19. számú közgyűlési
határozatával hagyta jóvá.
Ebben a munkatervben a májusi
ülés soros időpontja 28-a. Ugyanennek
a szakasznak a 6. bekezdése
pedig kimondja, a közgyűlés a
munkaterv szerint, de évente legalább
hat alkalommal tart soros
ülést.
A napirendeket 9 igen, 9 nem és
1 tartózkodás mellett a közgyűlés
nem fogadta el.
Ekkor szünetet rendelt el a polgármester,
de Dr. Kolonics Bálint
arra kért mindenkit, maradjanak a
teremben, ugyanis írásban soron
kívüli közgyűlést kezdeményezett
bizottsági elnöktársaival Marton
István polgármesternél. Ennek
indoka a májusi soros közgyűlésről
elmaradt és a város működéséhez
elengedhetetlenül szükséges
napirendi pontok megtárgyalása
volt. Percekig méhkasként zsongott
a közgyűlés, majd a polgármester
szavazásra tette fel a kérdést:
legyen-e soron kívüli közgyűlés,
s hozzáfűzte, hogy ő nem
támogatja. Két újraszavazás után
az eredmény 11 igen, 6 nem, 0
tartózkodás volt. Fél óra eltelte
után a soron kívüli közgyűlést ismét
megszavaztatta a polgármester.
Mivel 13 gép volt bekapcsolva,
megállapította a határozatképtelenséget,
s ezzel a soron kívüli
ülés véget ért. Az mszp-s képviselők
már korábban eltávoztak a
teremből, a Fideszes városatyák,
és még jó néhány meghívott tétova
vendég, iskolaigazgatók, hivatali
dolgozók ottmaradtak.
Bene Csaba, a Fidesz-frakció
vezetője sajtótájékoztatóját azzal
kezdte, nagyon sajnálják, hogy a
polgármester nyomására a képviselők
eltávoztak a teremből. Egykét
kivételével, ugyanazokkal a
napirendekkel tervezték a soron
kívüli közgyűlés megtartását.
Sajnálja, hogy ilyen vita bontakozott
ki még a jogászok között is,
hogy a mára összehívott közgyűlés
soros, vagy soron kívüli.
Ez a meghívóból sem derült ki.
Szerették volna, ha a Vízmű
napirendi pontja megtárgyalásra
kerül, hiszen a legutóbbi Vízműközgyűlésen
véleményük szerint
a polgármester tett olyan
lépéseket, amelyekre nem volt
felhatalmazása. Kezdeményezte
egy újabb Vízmű-közgyűlés
összehívását, s erről a kérdésről
illett volna a mostani közgyűlés
előtt tárgyalni. Újságírói kérdésre
válaszolva elmondta, azért nem
szavazta meg a frakció a napirendek
tárgyalását, mert a Vízmű
napirendi pontját nem vette
napirendjére a közgyűlés. Sajnálják,
hogy ez így alakult. Felelős
volt a magatartásuk, mert a Vízmű-
közgyűlésen olyan súlyos
döntések születhetnek mindenféle
közgyűlési felhatalmazás
nélkül, amelyek nem kívánatosak,
és későbbi pereket eredményezhetnek.
Nem napolták el,
és nem hagyták ott a munkát. A
közgyűlésnek azért kellett volna
tárgyalni erről a kérdésről, hogy a
Vízmű közgyűlésére felhatalmazással
menjen a polgármester,
és ne ott írjon egy papírt, és pecsételje
le. Azok a felelőtlenek, akik
itt hagyták a közgyűlés munkáját,
és eltávoztak a helyszínről, valamint
azok, akik nem akarták bekapcsolni
a gépüket, miközben jelen
voltak, és felszólították egymást
a gépük kikapcsolására. Ugyanezt
követte a polgármester
és a szocialista frakció vezetője
is. Öt bizottsági elnök kérte a
soron kívüli közgyűlés összehívását.
A szabályok ezt megengedik.
Nem is mérlegelhet a
polgármester, hogy összehívja-e
vagy sem.
Kanizsa – Közgyűlés 2 2009. június 11.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Közgyűlés helyett sajtótájékoztatók
Az mszp-sek
távoztak,
a soronkívüli is
dugába dõlt
SZMSZ-t sértett
a polgármester
Sajtótájékoztatók
sorozatban
Kanizsa 2009. június 11. – Krónika 3
Marton István polgármester azzal
kezdte: – A májusi soros ülésünket
személyi okok, elfoglaltság miatt
nem sikerült összehívni az elmúlt hét
csütörtökére, és felmérve azt, hogy a
képviselők hogy érnek rá, meditáltam,
hogy a mai, vagy a holnapi
napra hívjam össze. Mivel a mai
napra kevesebb hiányzó ígérkezett,
ezért a mai napra hívtam össze a
soros ülést 48 tervezett napirendre,
és itt a helyszínen kiosztott a hivatal
apparátusa három vagy négy, pótlólag
felveendő napirendi pontot,
amit nagy döbbenetemre a képviselők
leszavaztak, ezáltal a soros
ülés véget ért. Majd Kolonics Bálint
képviselőtársam egy soron kívüli
közgyűlést kezdeményezett, természetesen
itt a helyszínen felkészülve
rá – ezért volt legépelve a 36
napirendi pont. Miután határozatképtelenség
miatt ez az ülés
meghiúsult, itt érvénybe lépett az a
szabály, hogy félórai várakozás után
nekem kötelességem megállapítani a
határozatképességet. Letelt a félóra,
és velem együtt, valamint a
kezdeményezők, az SZDSZ-Fidesz
koalícióval együtt is, csak 13-an
szavaztuk meg a soron kívüli közgyűlés
folytatását. A vízmű napirendi
pontját egyébként elfelejtették hozzáírni
a 36 napirendi ponthoz. Azt
gondolom, hogy ezzel az obstrukció
nagyon tisztességtelen módszerét
választották. A közgyűlés pillanatnyilag
pattközeli állapotban van,
amit mutatott a legutolsó alpolgármester-
választás is. Abban bíztak,
hogy nem lesz 14 kéz ahhoz, hogy a
polgármester kötetlen mandátummal
menjen oda, illetve azt képviselje,
amit szeretne. Aki volt már vízműközgyűlésen,
tudja, számtalan olyan
dolog merült fel, amivel nem volt
tisztában, és nem is hallott róla.
Dr. Fodor Csaba, MSZP önkormányzati
frakciója véleményét
így összegezte: – A szocialista
frakciót megdöbbentette a Fidesz
felelőtlen magatartása. A polgármesternek
az a dolga, hogy
hívja össze a közgyűlést, a
napirendi pontokat állítsa össze,
az előterjesztések készüljenek el,
és azokat tárgyalja meg minden
bizottság. Ez meg is történt.
Meglepődtünk azon, hogy a
Fidesz nem szavazta meg a napirendi
pontokat. Ilyen még nem
volt Nagykanizsa város történetében,
hogy a szabályosan összehívott
közgyűlésen a képviselők nem
szavazzák meg a napirendi pontokat.
Egy csomó, a város érdekét
szolgáló előterjesztésről kellett
volna dönteni. Feltételezhető –
mivel a vízművel kapcsolatos
napirend nem került felvételre –,
ezért megsértődtek, és nem voltak
hajlandók a maradék 49 napirendet
megtárgyalni. Majd azután
érdekes jelenség volt, hogyanhogyan
sem, egy percen belül egy
gépelt papírt átadtak a polgármester
úrnak, melyben kérték,
hogy a bizottsági elnökök többsége
azt kezdeményezi, hogy most
azonnal fél órán belül hívja össze
a soron kívüli közgyűlést. Illetlenség
ezt művelni a képviselőkkel. A
Fidesz-frakción kívüli képviselőknek
fogalmuk nem volt, hogy
milyen napirendi pontokat akar a
Fidesz tárgyalni a segedelmükkel.
Ez nem volt tisztességes eljárás. A
legfőbb üzenete az, hogy a Fidesz
nem hajlandó, és nem is tudja vezetni
a várost. Fogalma sincs,
hogy mit kellene tennie. Addig
jutottak el, hogy végrehajtottak
személycseréket, s amint ez befejeződött,
fogalmuk nincsen, hogy
ezt a várost miként kellene működtetni,
hogy lehetne olyan pályára
állítani, hogy ebben a
szerencsétlen világgazdasági
helyzetben is valamiféle fejlődés
felé elmozdulhatnánk. Ehhez persze
az kellene, hogy együttműködés
legyen a közgyűlés mindenféle
képviselőjével. Nem tudtak
többségbe kerülni, ezért obstrukcióhoz
folyamodtak, s így megbénították
az egész közgyűlés
munkáját. Ennek nincs jó üzenete.
Újságírói kérdésre a képviselő
elmondta: azért nem voltak hajlandóak
a Vízmű ügyével foglalkozni,
mert az előterjesztést a
bizottságok nem tárgyalták. Az
alpolgármester fordítva ült a dakota
lóra, mert leírta hogy mi a javaslata,
s „egyébként meg köszönöm
szépen, én mégsem támogatom a
saját előterjesztésemet”. Akkor
nem kellett volna írni semmit, és
zaklatni a közgyűlés tagjait. A
Vízműnél azonban az mszp-s
képviselőcsoport sok minden másra
szeretne választ kapni, s annak
ismeretében lehetne megvitatni
egy napirendi pontot.
B.E.
Polgármesteri
magyarázat
Kivonultak,
a felelõsséget
a Fideszre hárítják
Május 27-e, az Ápolók Nemzetközi
Napja alkalmából ünnepi
megemlékezést és szakmai
napot tartottak a Kanizsai Dorottya
Kórházban.
Az ünnepségen megjelent Horváth
István önkormányzati képviselő,
Mucha Márkné, az Ápolási
Egyesület alapító elnöke, Prof. Dr.
Bátorfi József főigazgató, Dr. Gőgös
Péter megbízott orvosigazgató,
Szlávecz Lászlóné megbízott gazdasági
igazgatóhelyettes, Kercsmaricsné
Kövendi Ibolya alapellátási
intézményvezető, Plichta
Zoltánné, az ÁNTSZ munkatársa,
valamint Boros Károlyné, a Zala
Megyei Ápolási Egyesület elnöke.
A megjelent vendégeket és a
kórház dolgozóit Péter Zsuzsanna
ápolási igazgató köszöntötte, majd
Horváth István Radnóti-díjas versmondó
tolmácsolásában Szilágyi
Domokos „Takarjátok be nagyapát”
című verse hangzott el.
A képviselő ünnepi beszédében
megemlékezett Florence Nightingale
és Kossuth Zsuzsanna munkásságáról,
továbbá méltatta az
egészségügyi dolgozók odaadó
munkáját. Prof. Dr. Bátorfi József
főigazgató köszöntőjében hangsúlyozta
a szakdolgozók munkájának
fontosságát, s egyben türelmüket,
kitartásukat kérte ebben a
nehéz időszakban.
Mucha Márkné megemlékezett
az Ápolási Egyesület 20 éves működéséről,
és átadta az egyesület
elismerő díszoklevelét Zalán Erika
szülésznőnek, valamint virágcsokorral
köszöntötte Déri Gyöngyi
vezető ápolót, aki az Ápolási
Egyesület javaslata alapján miniszteri
kitüntetésben részesült.
Az Ápolók Nemzetközi Napja
alkalmából a Kanizsai Dorottya
Kórház Florence Nightingale elismerő
oklevelében részesült: Billege
Anikó műtősnő, Böröcz Istvánné
asszisztens, Szabó Lászlóné
ápolónő, Szantner Eszter diplomás
ápoló és Vadasfalvi Lajosné
ápolónő. Az ünnepség Gerencsér
Dóra énekével zárult.
A szakmai napon tíz pályamunka
hangzott el, melyek közül 5 előadást
díjaztak: 1. Zorga Boglárka diagnosztikai
képalkotó: Lépésváltás a
CT diagnosztikában; 2. Varga
Tamásné diplomás ápoló: Az
egészségügyi intézmények munkakörnyezete,
az ápolók helyzete napjainkban;
3. Molnárné Sánta Anna,
Vargáné Iván Gyöngyi gyógyfoglalkoztató
szakasszisztensek: Az életmód
fontossága a skizofrén betegkörben;
4. Temesvári Judit intenzív szakápoló:
A sympatomimetikumok
decubitust hajlamosító hatása; 5.
Cziráki Beáta szülésznő: Várandós
által elfogyasztott élvezeti szerek
hatása a magzatra.
Varga Tamásné diplomás ápolónő
előadása az Ápolás Ügy című
országos szakmai lapban is publikálásra
kerül. A szakmai nap igazolta
az egészségügyi szakdolgozók
magas szakmai és elméleti
tudását.
B.E.
Ápolók Nemzetközi
Napján
A kiemelkedő tanulmányi és
szakmai eredményeket elért
tanulókat, valamint felkészítő
tanáraikat köszöntötték a Polgármesteri
Hivatal Művelődési
és Sport Osztálya által, a Hevesi
Sándor Művelődési Központ
Színháztermében rendezett díjátadó
ünnepségen, majd az azt
követő városi Pedagógus Napon.
Az eseményt Szmodics Józsefné,
a Művelődési és Sport
Osztály vezetője nyitotta meg.
Beszédében kiemelte, hogy egyre
nő azon diákok száma, akik szép
eredményeket érnek el a tanulmányi,
illetve a szakmai versenyeken.
Viszont egyedül felkészülni egy
ilyen nagy mérvű versenyre nagyon
nehéz lenne, így nagy szükség
van a pedagógusok munkájára
is, ezért köszönet illeti őket.
Idén 56 tanár és összesen 77 diák
(63 közép- és 6 általános iskolás,
valamint a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola 8
növendéke) vehetett át emléklapot
és könyvutalványt. A díjakat Marton
István polgármester, Cseresnyés
Péter alpolgármester és Balogh
László OKISB-elnök adta át.
S.E.
Évzáró és pedagógusnap
Kanizsa – Kapcsolatok 4 2009. június 11.
Több mint két évtizede alakult
horvát kisebbségi önkormányzat
Nagykanizsán. Azelőtt nem volt
egyetlen olyan civil szervezet
sem, amely megfelelő módon
képviselte volna a dél-zalai városban
élő horvátok érdekeit.
1998-ban jött létre a kisebbségi
testület, melynek létrehozása
nem volt egyszerű, mivel a környező
horvátajkú településekről
a városba költözött családok alig
ismerték egymást. A kezdeti
időszak szervezőmunkája nehézségeket
okozott, mivel többnyire
a telefonkönyvből gyűjtöttük
össze az általunk ismerős neveket,
azután pedig lakásukban
kerestük fel a családokat és beszéltünk
nekik közösségi céljainkról
– idézi fel a megalakulás
időszakát Vargovics Józsefné, a
Nagykanizsai Horvát Kisebbségi
Önkormányzat elnöke.
– Kezdettől fogva fontosnak tartottuk,
hogy baráti közösséggé formáljuk
a Kanizsára költözött horvátokat,
és ma már örömmel
mondhatom, hogy valóban úgy
élünk, mint egy nagy család. Legfontosabb
célunk az volt, hogy a
horvát hagyományokat itt a városban
is felelevenítsük és ápoljuk.
Persze ez sem volt könnyű feladat,
mert maguknak a betelepült horvátoknak
is két évtized úgymond
„kimaradt” a kisebbségi kultúra
értékeinek megőrzéséből, mert az
emberek nem vettek részt aktívan a
hagyományőrző munkában. Bármilyen
furcsán is hangzik, de voltaképpen
újra fel kellett fedezni
saját kultúránk gyöngyszemeit és e
folyamatban kezdettől fogva fontos
szerepet játszott a horvát kisebbségi
önkormányzat vezetősége.
– Gondolom, hogy ezzel egyidejűleg
az anyanyelv megőrzése is
elsődleges feladat volt a testület
számára.
– Valóban így van, ugyanis amikor
ezek a családok elköltöztek a Mura
menti nemzetiségi községekből –
mondhatnám úgyis, hogy a káj horvát
nyelvet még beszélő nagyszülőktől –,
továbbá erősödött az asszimilációs
folyamat, akkor az történt, hogy aki
korábban még tudott is az
anyanyelvén, később elfelejtette, vagy
egyre kevesebb horvát szókinccsel
rendelkezett. Ezért mindenképpen
nagy hangsúlyt kellett fektetnünk arra
is, hogy valamennyire ismét életre
keltsük a horvát nyelvet.
– Az eltelt évek alatt a kisebbségi
önkormányzat sikerrel hozta létre
egymás után a kanizsai horvátság
civil közösségeit.
– Annak idején először a kanizsai
horvát asszonykórust alakítottuk
meg, amelynek létszáma a későbbiekben
egyre növekedett. Ez a kórus
– amely néhány év múlva vegyeskórussá
fejlődött – elsősorban a
muraközi horvát népdalokat dolgozta
fel és tette közkinccsé a kanizsai
közönség számára. Később arra is
gondoltunk, hogy valamilyen formában
a fiatalabb nemzedéket is
bekapcsoljuk a nemzetiségi hagyományőrző
tevékenységbe, elvégre
majd nekik kell átadnunk a
stafétabotot. Ennek érdekében hoztuk
létre a Kanizsai Horvát Fiatalok
Egyesületét. A vegyeskórusra visszatérve,
ez a civil közösség nemcsak
Kanizsán lépett közönség elé, hanem
a szomszédos országokban is sikerrel
képviselte városunkat. A hagyományőrzés
kiszélesítése céljából
nemzetiségi tánccsoportot is létrehoztunk,
amelynek működéséhez az
anyaországból kértünk és kaptunk
szakmai segítséget. A kezdeti
időszakban Horvátországból járt át
táncoktató heti egy alkalommal
Kanizsára és Mura menti táncokat
tanított be a csoport tagjainak. A
fiatalokkal kapcsolatosan azt is meg
kell említenem, hogy horvát nyelvű
foglalkozás is indult a Rozgonyi
utcai Óvodában, ami azt jelenti,
hogy heti két alkalommal horvát
nyelvű versikéket, mondókákat, népdalokat
és táncokat tanulnak a csoportba
járó óvodások. Szintén
említést érdemel, hogy immár harmadik
éve szervezünk horvát néprajzi
tábort a fiataloknak. Ennek egyik
eredményeként 1997-ben megalakult
a kanizsai horvát tamburazenekar,
amelyben természetesen a kanizsai
horvát családok gyermekei muzsikálnak.
Nagy örömünkre a tamburazenekarban
is egyre bővül a létszám és
mind több felkérésnek tesznek eleget.
– Mennyire „nyitottak” a város
civil közösségei felé?
– Arra törekedünk, hogy minél
jobb kapcsolatot tartsunk fenn a
különféle civil szervezetekkel és
intézményekkel. Ennek egyik szép
példája, hogy most már hagyományosan
évente virágkötészeti bemutatót
szervezünk a karácsonyi ünnepek
előtt csáktornyai szakemberek
közreműködésével. Ez a rendezvény
egyúttal szakmai tapasztalatcsere
lehetőséget is kínál a kanizsai és a
Muraköz megyei virágkötők számára.
Meg kell említenem azt is, hogy
kisebbségi önkormányzatunk egyfajta
hídszerepet is betölt a szomszédos régiók
gazdasági együttműködésében.
Számos civil szervezet keresett meg
bennünket már, hogy segítsünk nekik
a határon túli gazdasági kapcsolatok
beindításában és koordinálásában.
Mindezt örömmel tesszük, hiszen –
mivel itt horvát konzulátus is működik
– ily módon valamelyest nagyobb
rálátásunk van a gazdasági és társadalmi
kapcsolatok fejlődésére a
Mura menti régióban. A kamarák
például évente meghívnak bennünket,
hogy működjünk közre a horvát-magyar
gazdasági programok megszervezésében
és lebonyolításában.
Szólnom kell arról is, hogy annak
idején a határőrséggel is jó kapcsolatot
tartottunk fenn. Közismert, hogy
a délszláv háborús helyzet miatt a
kilencvenes évek közepén Kanizsán
is voltak horvátországi menekültek,
és abban az időben mi is bekapcsolódtunk
az őket segítő karitatív
munkába. Ruhagyűjtést szerveztünk
a menekültek részére, karácsonyi
műsorral próbáltuk valamennyire
enyhíteni a gondjaikat és bánatukat,
mert mindig is éreztük, hogy
velük is egy nagy családba tartozunk.
– Milyen szerepet játszik a helyi
horvát közösség a város kulturális
életében?
– Miután a város társadalma egy
idő után felfigyelt a horvát kisebbségi
önkormányzat és a művészeti csoportok
tevékenységére, egyre több programnak
voltunk cselevő részesei. A
nagykanizsai önkormányzattal most is
jó a kapcsolatunk és lehetőségeihez
mérten támogatja is rendezvényeinket.
A Kanizsai Kulturális Központban
évente tartunk nemzetiségi kulturális
gálaműsort, együttműködve a helyi
cigány kisebbségi önkormányzattal. Az
utóbbi években képviseltetjük magunkat
az immár országos hírnevet
szerzett Dödöllefesztiválon is, ahol
egyébként már két első díjat is
nyertünk. Annak idején jelentős szerepünk
volt abban is, hogy Nagykanizsa
és Csáktornya testvérvárosok
lettek, és természetesen továbbra is
segítjük a két város közötti kulturális,
sport, és egyéb rendezvények koordinálását.
Legutóbbi példaként említhetem
egy horvátországi festőművész
tárlatát a Hevesi úti Általános Iskola
galériájában, ahol a megnyitón a mi
művészeti csoportjaink adtak kulturális
műsort. A környező horvátajkú falvak
civil szervezeteit is bevonjuk a hagyományőrző
munkába azáltal, hogy
évenként megrendezzük a Zalai Horvátok
Kulturális Találkozóját. Az idei –
immár tizedik – jubileumi gálaműsort
nemrég tartottuk a Medgyaszay
Házban a kanizsai horvát kisebbségi
önkormányzat, továbbá a Mura menti
községek horvát nemzetiségi művészeti
csoportjainak és egyesületeinek
közreműködésével.
– Emellett még arra is figyelmet
fordítanak, hogy horvát nyelvű
szentmisék is legyenek Kanizsán
és a Mura menti nemzetiségi falvakban.
– Így van, kezdeményezésünkre
immár nyolcadik éve celebrálnak
horvát nyelvű szentmiséket az
anyaországból. Közreműködésünk
révén szélesedett ez a tevékenység
olyan szempontból, hogy most már
nemcsak Nagykanizsán vannak horvát
misék, hanem a környező horvát
települések plébániáin is hallható
horvát nyelvű szentmise havonta egyegy
alkalommal. A hitéletről még
annyit, hogy kezdeményezésünkre
horvát templomi kórusok találkozójára
is sor kerül minden évben, többnyire az
adventi időszakban. Ezzel is az a
célunk, hogy a különböző településeken
működő horvát civil közösségek
és egyesületek erősítsék egymással a
kapcsolatot, illetve kölcsönösen segítsék
egymást a számunkra oly fontos
hagyományőrzésben és az anyanyelv
ápolásában.
Gelencsér Gábor
Kanizsai horvátok – hídszerepben
Személygépkocsik,
teherautók,
járműszerelvények,
autóbuszok,
mezőgazdasági
vontatók
 javítását,
 műszaki vizsgára
felkészítését,
 vizsgáztatását,
 környezetvédelmi
felülvizsgálatát
vállaljuk!
Zala Volán Zrt.
Nagykanizsa,
Virág Benedek u. 4.,
Telefon: (93) 537-930
Kanizsa – Sajtótájékoztató2009. június 11. k 5
Noha jobbérzésű médiamunkás
nem igen tűzi tollhegyre
e szavakat, s főleg nem használja
címben. Most mégis le
kell írni, hátha a nyomdafestéktől
nyomatékosítva elgondolkodik,
akit illet. A címbéli két
szót a legutóbbi közgyűlésen sikerült
összekapcsolnia Marton
István polgármesternek és Dr.
Fodor Csaba szocialista képviselőnek.
Az MSZP helyi prominense
azt találta ugyanis mondani:
„Anyátokkal szórakozzatok,
parasztok!” (Értsd:
fideszes képviselők) Városunk
első embere pedig imígyen
összegzett sajtónyilatkozatában:
„Látják, még ehhez is
hülyék voltak.” (Értsd: mint
fent). Tőle egyébként az ilyetén
megszólalás nem váratlan,
hiszen lapunk 1991. június 21-i
számában már beszámoltunk
róla, hogy az éppen felszólaló
képviselőtársának mondandóját
nemes egyszerűséggel: „Ez
hülye!” közbevetésével akasztotta
meg.
Dr. Fodor Csabától azonban
ez szokatlan be(el)szólás volt.
Az ő retorikai palettáján eleddig
csak ironikus, néhol cinikus,
esetleg szarkasztikus –
valljuk be, még az ellenzékét is
derűre fakasztó megnyilvánulások
szerepeltek eddig… De hát
úgy látszik, Kanizsára is exportálódott
a szocialisták (Gyurcsány,
Szanyi cseppet sem irodalmi)
nyelvezete. Igaz, megszokhattuk
volna már a köz
szolgálatában álló emberek efféle
beszólásait. Ám az is igaz,
egy bizonyos intelligencia szint
fölött ilyen közönséges megnyilvánulás
után láthattuk már
lemondásukat is. Ha mégsem,
legalább hallhattuk bocsánatkérésüket.
Úgy tetszik, Kanizsán
nem ez a módi. Pedig van,
volt, lenne követendő példa.
Mindjárt ott van a mérkőzés
hevében hasonló szavakat használó
játékos esete a bíróval. Ha
a piros lap mellé jómodorból
leckét nem is kap, egy kiadós
zuhanyt azonnal vehet az
öltözőben.
Dóró János
A hülye,
a paraszt,
és a... A Nagykanizsai Polgári
Egyesület június 16-án, kedden
17.30-kor az ’56-os Emlékkertben,
a kopjafánál tartja megemlékezését,
melyen Cseresnyés Péter
országgyűlési képviselő mond
beszédet. Arendezők kérik, valamennyien
hozzunk egy-egy szál
virágot! – tudósította lapunkat
Kóré Péter elnök.
Magyarország 1956-ban fölemelte
a fejét, és Márai Sándor szép
szavával szólva: egy nép azt
mondta: „Elég volt.” Bár az orosz
tankok földbe tiporták forradalmunkat,
akadtak olyan fiatalok,
akiket nem tudtak megtörni. Akik
a legreménytelenebb helyzetben
sem adták fel. Ilyen volt Mansfeld
Péter, ezért az emberi tartásért
gyűlölték gyilkosai, ezért kellett
meghalnia. 1989-ben, Nagy Imre
és mártírtársai újratemetésekor
Magyarország újra felemelte a
fejét. S bár a rendszerváltás sok
csalódást hozott, az elmúlt húsz
évben is támadtak folytatói Mansfeld
Péter törhetetlenségének. És
most vasárnap bebizonyosodott
Mansfeld Péter igazsága. Nincs az
a reménytelennek tűnő helyzet,
amikor ne lenne érdemes folytatni.
Az 56% szépen rímel 1956-ra.
Orbán Viktor megállapítása szerint
„olyan egységet és egyetértést
mutat az 56 százalék, amire korábban
soha nem volt példa.” Nagy
Imre és mártírtársai kivégzésének
napján évről-évre hagyományosan
más-más hőst állítunk például
magunk elé. Idén az ötven éve
meggyilkolt fiútól, Mansfeld
Pétertől szeretnénk tanulni.
P.J.
Mansfeld Péter igazsága
Elsősorban a győzelem fölötti
öröm és a választók illetve az
aktivisták felé megnyilvánuló
köszönet indukálta a Fidesz
minapi sajtótájékoztatóját.
– Magyarország polgárai döntöttek
a vasárnapi választáson, és azt
üzenték: a dolgok nem mehetnek
úgy tovább, ahogy eddig mentek –
kezdte mondandóját Bene Csaba,
frakcióvezető. – Az ország, az itt élő
emberek azt követelik az MSZP-től,
hogy többé ne gátolja az országot a
talpraállásban, és követelik, hogy
ne álljanak többé a változás útjába.
Engedjék, hogy országunk elkezdhesse
a felkapaszkodást onnét,
ahova az önhittséggel párosuló
hozzá nem értés (jelesül a szocialista,
szabaddemokrata kormányzás)
juttatta. Majd így folytatta: – A
vasárnapi választás azt is üzeni,
Magyarország változást akar, s
ennek a változásnak a kulcsát a
Fideszben látja. Ezt mutatják az
országos és a helyi eredmények is.
(lásd címlapunk – a szerk.).
Ezt követően Bene Csaba ismertette
a Zala megyei 2. számú Országgyűlési
Választókörzetének eredményeit.
Ezek szerint Nagykanizsa és a
környező települések adatai együttesen:
Fidesz MPSZ-KDNP: 8529
szavazat, 56.49%, MSZP: 3010
szavazat, 19.94%, Jobbik: 2013
szavazat, 13.33%, MDF: 851 szavazat,
5.64%, SZDSZ: 305 szavazat,
2.021%, LMP-HP: 240 szavazat,
1.59%, Munkáspárt: 121 szavazat,
0.80%, MCF Roma Összefogás: 28
szavazat, 0.19%.
A számadatok ismertetése után
Cseresnyés Péter, a Fidesz helyi
elnöke vette át a szót. Elmondta: –
Jelentős sikert értünk el, ami köszönhető
annak a munkának is
amit számtalan segítőnk végzett,
akik szabadidejüket nem kímélve
tették a dolgukat, beszéltek az
emberekkel s győzték meg őket
arról, hogy egy erő van, amelyik
az országot ebből a nehéz helyzetéből
ki tudja vezetni. Ez az erő a
Fidesz Magyar Polgári Szövetség.
Végezetül megköszönte minden
választópolgár részvételét, akik
éltek a demokratikus jogaikkal,
külön a fidesz-szavazók voksát,
valamint a sok jó szót és biztatást,
amit a kampány során kaptak.
D.J.
Köszönet a voksokért, a részvételért
Marton István polgármester
szokásos sajtóbeszélgetésén jelentette
be, hogy most már ténylegesen
nincs akadálya a Zrínyi
utca kikötésének.
Ismertette azt az iratot, amelyben
a Zala Megyei Bíróság a Kórház
utca 12-14. lakóinak a nemzeti
közlekedési hatóság központi
hivatala ellen közlekedési-építési
ügyben hozott közigazgatási határozat
felülvizsgálata során az alábbi
végzést hozta: „A bíróság az
alperes 591/1/2009. számú jogerős
határozata végrehajtásának felfüggesztése
iránt a felperes által (lakók
– a szerk.) előterjesztett kérelmét
elutasítja.” Az indoklásban többek
között szerepel, hogy a bíróság
álláspontja szerint a felperes mégcsak
nem is valószínűsítette, hogy
melyek azok a hátrányok, melyek
azok a visszafordíthatatlan és jelentős
anyagi következmények, amelyek
a végrehajtás felfüggesztés
elmaradása esetén bekövetkeznének.
A bíróság elé a felperes nem
terjesztett elő olyan bizonyítékot,
de olyan tényre sem hivatkozott,
amelyet mérlegelhetett volna a per
jelenlegi szakaszában, ezért a határozat
felfüggesztése iránti kérelmet
elutasította. A polgármester hozzátette,
ezzel több évtizedes elképzelés
valósulhat meg.
Ezt követően ismertette azt a vizsgálatot,
melyet a Nyugat-dunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal,
Szociális- és Gyámhivatal Zalaegerszegi
Kirendeltsége végzett városunk
hivatalában. Az összegző értékelés
kiemelte, hogy az egy épületben található
szociális osztály és a gyámhivatal együttes
elhelyezése jó tapasztalatokat
mutat. Ajó színvonalú munkát, valamint
az ügyfelek elégedettségét jelzi, hogy a
vizsgált időszakban a szociális osztály
negyvenegyezerötszázhetvennégy ügyiratot
dolgozott fel, amely ellen mindössze
harminckettő fellebbezés érkezett,
ám a másodfok valamennyi határozatot
jóváhagyta.
Hiányosságokat is megemlít a
vizsgálat, így például az önkormányzat,
a kötelezően biztosítandó
személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokat nem biztosítja
teljeskörűen, de kisebb kifogásolni
valót talált a jegyzői hatáskörbe tartozó
szociális ügyintézés kapcsán is.
D.J. - S.E.
Kezdõdhet a belsõ körgyűrű kialakítása
Kanizsa – Városháza 6 2009. június 11.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet két
oktatási intézmény magasabb vezetői álláshelyére.
Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye, az alábbi feltételekkel:
Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény
8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti felsőfokú szakirányú
pedagógus végzettség: gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktortanítói,
terapeuta végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá pedagógus szakvizsgával,
5 év szakmai gyakorlat.
Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.
14/1994.(VI.24.) MKM rendelet szerint: felsőfokú szakirányú végzettség:
gyógypedagógus, pszichológus vagy gyermekpszichiáter, logopédus, szociológus
szakképesítés és pedagógus szakvizsga, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat.
A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen, vagy postai
úton 2009. június 18-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sport
Osztály 8800 Erzsébet tér 7. címre.
A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az „igazgatói
pályázat” jeligét.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat
elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthessenek, vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség vállalása.
Részletes pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny
2009. május 11-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.
Érdeklődni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Művelődési és Sportosztály Szmodics Józsefné osztályvezető.
Álláspályázat – oktatási intézmények
magasabb vezetõi álláshelyére
Ügyintéző: Szamosi Gábor. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Király u. 8. sz. alatti ingatlant érintő építéshatósági ügyben. Szám:
6/695-4/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/695-3/2009. számú határozatában a Nagykanizsa, Király u. 8. szám alatti
2036. hrsz-ú ingatlanon létesített raktár és szociális helyiségeket tartalmazó
épületre vonatkozó fennmaradási és használatbavételi engedély ügyében a
benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági
eljárásban a kérelemmel és a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultak
száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi
úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak
szerint. A hirdetmény 2009. június 5-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16.).
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügy száma: 6/695/2009., tárgya: fennmaradási
és használatbavételi engedély. A kérelmező ügyfél neve: Kalória
Dimenzió Kft. 8800 Nagykanizsa, Király u. 8. A kérelemmel érintett ingatlan
valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok
(hatásterület): Nagykanizsa, Király u. 8. sz. alatti, 2036. hrsz-ú ingatlan,
Nagykanizsa, Király u. 10. szám alatti 2035/1. hrsz-ú ingatlan, Nagykanizsa,
Király u. 12. szám alatti 2031/5. hrsz-ú ingatlan, Nagykanizsa, Király u. 6.
szám alatti 2037. hrsz-ú ingatlan, Nagykanizsa, Király u. 4. szám alatti 2039.
hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda:
8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: „Az ügyfél az első fokú határozat
ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja.” Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét
biztosítottuk. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugatdunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez
címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékű
illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Építéshatóság – 6/695-4/2009.
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról
és helyszíni szemle időpontjáról. Szám: 6/1254-3/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályára bejelentés érkezett, melynek tárgya a Nagykanizsa,
Hunyadi utca 25. szám alatti, 1417. hrsz-ú ingatlanon lévő épületek
építéshatósági ellenőrzésére vonatkozó kérelem.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom. A tervezett tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlanon
lévő épületek építéshatósági ellenőrzése.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1417., hrsz-ú
ingatlan, 1418., hrsz-ú ingatlan. Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a
Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban
tekinthetnek be: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12,
13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12. Egyben értesítem az érintetteket,
hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Hunyadi u. 25. szám alatti ingatlanon
2009. június 16-án (kedden) 10.00-kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az
érintett ingatlan előtti közterületen. Kérem a kérelmezőt ill. ingatlantulajdonost,
hogy a helyszíni szemle feltételeit a fenti időpontban biztosítani
szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy az eljárás lefolytatását a szemlén
való részvételükkel szíveskedjenek elősegíteni. Továbbá tájékoztatom az érintetteket,
hogy a helyszíni szemlén az érdekelt ügyfelek – személyazonosságuk
megfelelő igazolása mellett – részt vehetnek, véleményüket ott előadhatják, de
megjelenésük nem kötelező.
Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak száma jelentős, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.
A hirdetmény 2009. június 4-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján.
Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek:
1. Raiffeisenbank Grosswillfersdorf-Hainersdorf-Söchau-Aschbach
GEN. M.B.H., Ausztria, Grosswillersdorf 200.
2. Hegedűs Csaba, Nagykanizsa, Iskola u. 18., 8800
3. Nagykanizsa, 1418., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
Építéshatóság – 6/1254-3/2009.
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés eljárási idő meghosszabbításáról.
Szám: 6/1254-5/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy a 6/1254/2009. szám alatt folyamatban lévő, Nagykanizsa,
Hunyadi u. 25. szám alatti 1417. hrsz-ú ingatlanon meglévő épületekre
vonatkozó építésrendészeti hatósági intézkedés kérelmének ügyében az ügyintézés
határidejét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (7) bekezdése alapján 30 nappal
meghosszabbítom.
Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek: 1. Raiffeisenbank Grosswillfersdorf-
Hainersdorf-Söchau-Aschbach GEN. M.B.H., Ausztria, Grosswillersdorf
200., 2. Hegedűs Csaba, Nagykanizsa, Iskola u. 18., 8800, 3. Nagykanizsa,
1418., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetnény útján)
Építéshatóság – 6/1254-5/2009.
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Papp Ferenc önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2009. június 19-én
(pénteken) 16 órától a Dr. Mező Ferenc Gimnázium földszinti tantermében.
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart június 16-án, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Képviselõi fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága a Közgyűlés felhatalmazása
alapján pályázatot írt ki a testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek,
valamint intézmények ez irányú működésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése céljából.
A pályázók saját forrásaik legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából 2009. július 1. és 2010. június 30. között megvalósuló,
tételes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektekre kérhettek támogatást. A pályázati felhívásra 9
pályázat érkezett be.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2009. június 2-án döntött a benyújtott pályázatok támogatásáról. Ez
évben 7 szervezet pályázati programja kap támogatást az önkormányzattól. A következő pályázókkal, összesen 1 433 000
Ft támogatási összegről készít támogatási szerződést a Polgármesteri Hivatal:
A pályázó szervezet neve A pályázat címe Támogatás
Halis István Városi Könyvtár Magyar könyvek, zalai kultúra a magyar ajkú gleisdorfiaknak 250000 Ft
Kanizsai Futó és Szabadidősport Klub Nagykanizsaiak futnak Magyarkanizsán 83 000 Ft
Kiskanizsai Polgári Olvasókör A csáktornyai KVV "Veseli Medimurci" egyesület
csoportjának meghívása testvérvárosi kapcsolat ápolása céljából 250 000 Ft
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola
és a Városi Diákönkormányzat Testvérvárosi tábor 250 000 Ft
Nagykanizsai Civil Kerekasztal (gesztor) X. Integrációs Konferencia Nagykanizsán 100 000 Ft
Nagykanizsai Városvédő Egyesület Civil szervezetek közötti nemzetközi kapcsolat építése
a városvédelem terén. 250 000 Ft
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó
és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szakmai segítségnyújtás határontúli magyar
diákoknak. Kovásznai diákok nagykanizsai nyári gyakorlata. 250 000 Ft
Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelően a támogatási szerződés megkötése, a pályázati célok
megvalósítása és a beszámoló elfogadása után kerül sor.
Kanizsa – Városház2009. június 11. a 7
Testvérvárosi Alap 2009. évi támogatások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága a Közgyűlés felhatalmazása
alapján pályázatot írt ki a civil szervezetek 2009. évi támogatására. A pályázat a nagykanizsai civil társadalom erősítését, a
civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését támogatja. A pályázati felhívásra 19 pályázat érkezett be.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2009. június 2-án döntött a benyújtott pályázatok támogatásáról. Ez
évben 10 szervezet pályázati programja kap támogatást az önkormányzattól. Alapítvány támogatása csak a közgyűlés
megerősítő határozatát követően kerülhet sor.
A következő pályázókkal, összesen 1 000 000 Ft támogatási összegről készít támogatási szerződést a Polgármesteri
Hivatal:
A pályázó szervezet neve A pályázat címe Támogatás
Alapítvány az Idősek Ellátásáért Civil Alap 2009 130 000 Ft
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák
Országos Nemzeti Szövetség
Nagykanizsai Szervezete Civil Alap 2009 30 000 Ft
Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetűek
Zala Megyei Kiemelten Közhasznú Szervezete "www.hajlektalan.eu" című weblap elkészítése 120 000 Ft
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Nagykanizsai Csoportja Gyermekek étkeztetése a vakáció alatt 150 000 Ft
Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesülete Civil Alap 2009 140 000 Ft
Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület Galilei élmény aXXI. században 100 000 Ft
"Napfény" Rákbetegek és Hozzátartozóik
Nagykanizsai Egyesülete Civil Alap 2009 100 000 Ft
Olajipari Természetbarát Egyesület Civil Alap 2009 70 000 Ft
Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete Akadálymentes informatikai eszközök beszerzése 100 000 Ft
Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület Igazlátó Nap. Ifjúsági demokráciafejlesztő programok 60 000 Ft
Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelően a támogatási szerződés megkötése, a pályázati célok
megvalósítása és a beszámoló elfogadása után kerül sor.
Civil Alap 2009. évi támogatások
Tájékozatjuk a T. Lakosságot, hogy
a növényvédelemről szóló 2000. évi
XXXV. törvényt felváltó, az élelmiszerláncról
és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény értelmében a
földhasználó és a termelő továbbra is
köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbó
kialakulását megakadályozni és ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.
Felhívjuk minden ingatlantulajdonos,
földhasználó figyelmét arra,
hogy az idei évben is fokozottan
fogja ellenőrizni a területek állapotát
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala. A
határidőt követően tapasztalt parlagfűvel
fertőzött területek ismeretében
a kötelezettség elmulasztása
esetén közérdekű védekezést rendel
el a jegyző. A közérdekű védekezés
elrendelése mellett a növényvédelmi
szerv növényvédelmi bírságot
szab ki azzal szemben, aki a károsítók
elleni védekezési kötelezettségét
elmulasztja. A bírság
mértéke a terület nagyságától és az
erősen allergizáló növény előfordulásának
mértékétől függően 15.000
Ft – 5.000.000 Ft között állapítható
meg.
A növényvédelmi bírság tételes
mértéke belterületi ingatlanok esetében:
50 m2-ig: 15.000 Ft, 50-100 m2-
ig: 15.000 – 50.000 Ft, 100-200 m2-ig:
50.000 – 100.000 Ft, 200 m2-től 1 haig:
100.000 – 750.000 Ft, 1 hektár
felett: 750.000 – 5.000.000 Ft.
Felhívjuk továbbá figyelmüket
arra, hogy a parlagfű irtásán kívül
az általános károsítók ellen – így az
általános gyomnövényfertőzés ellen
is – kötelesek védekezni az 5/2001.
(I.16.) számú FVM rendelet 2.§
alapján, amit mechanikai, vagy
kémiai úton is teljesíthetnek.
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot,
hogy a fenti tárgyban további információk
kérésével a Közigazgatási
Osztály munkatársait kereshetik
meg ügyfélfogadási időben.
Elérhetőség: Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztály Nagykanizsa,
Eötvös tér 16., telefon:
93/500-859
Parlagfű
Zalakaros Város Jegyzője 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér l. Műszaki Osztály Tel:
93/540-091 E-mail: zkarosmuszak@mail.datanet.hu. Ügyiratszám: 03-376/2009.
Tárgy: Nagykanizsa, Ady E. u. 74/A. szám alatti Cserháti Sándor Szakközépiskola
Fiúkollégium épületében akadálymentes lift építési engedély módosítás ügyében
eljárás megindítás közzététele. Ügyintéző: Tóthné Őri Ibolya. Telefon: 93/540-091
Hirdetmény
Zalakaros Város Jegyzője a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továb¬biakban Két.) 80 § (3) bekezdése
alapján hirdetmény útján értesítem az érintetteket, hogy az építési hatóságnál engedélyezési
eljárás indult a Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-Szervezési
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (címe: Nagykanizsa, Erdész u. 30.) megbízásából
eljáró ThyssenKrupp Kft. (Budapest, Körvasút sor 110,) kérelmező,
Nagykanizsa, Ady E. u. 74/A. szám, 3761/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő Cserháti Sándor
Szakközépiskola Fiúkollégium épületében akadálymentes lift építési engedély
módosítási ügyében.
A Két. 29. § (9) bekezdése értelmében és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv) 53/A § (3) bekezdés b.) pontjának
előírása alapján az alábbiakról tájékoztatom: az ügy iktatási száma: 03-376/2009,
az eljárás megindításának napja: 2009. 05. 27., az ügyintézési határidő: 60 nap (az
ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak
teljesítéséig terjedő idő a szakhatóság eljárásának időtartama), az ügy intézője: Tóthné
Őri Ibolya építési ügyintéző, Műszaki osztály, földszint, 02 szoba, telefon: 93/540-
091 vagy 93/340-100/112. mellék. Az ügyfélfogadás idő: Hétfő: 8.00-12.00 óra
12.30-14.00 óra, kedd: 8.00-12.00 óra, szerda: 8.00-12.00 óra, 12.30-14.00 óra,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00-12.00 óra. Elektronikus elérhetőség:
muszak@zalakaros.hu. Az ügyben érintettek: a ingatlanokkal rendelkezni jogosult
tulajdonosok: 3753, 3759/1, 3761/2, 0207/2, 0207/3, 0207/5, 0207/10 hrsz-ú ingatlanok
tulajdonosai.
Építéshatóság – 6/1254-5/2009.
Kanizsa – Városháza 8 2009. június 11.
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról
és helyszíni szemle időpontjáról. Szám: 6/1752-2/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett,
melynek tárgya a Nagykanizsa, Széchenyi tér 4. szám alatti, 2406/A/11. hrsz-ú
ingatlanon bővített lakóépület használatbavételére vonatkozó kérelem. A Ket.
29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást
adom.
A tervezett tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlanon bővített
lakóépület használatbavételét kérik. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az
érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület):
Nagykanizsa 2406., hrsz-ú ingatlan, 2405., hrsz-ú ingatlan, 2407., hrsz-ú
ingatlan, 2408., hrsz-ú ingatlan.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban tekinthetnek be:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-
12, 13-17, péntek: 8-12. Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben
a Nagykanizsa, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlanon 2009. június 16-án
(kedden) 14.00-kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan
előtti közterületen. Kérem a kérelmezőt, hogy a helyszíni szemle feltételeit a
fenti időpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy az
eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elősegíteni.
Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt
ügyfelek – személyazonosságuk megfelelő igazolása mellett – részt vehetnek,
véleményüket ott előadhatják, de megjelenésük nem kötelező.
Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak száma jelentős, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.
A hirdetmény 2009. május 5-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján.
Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek:
1. Vadász László és neje, Nagykanizsa, Széchenyi tér 4., 8800
2. Nagykanizsa, Széchenyi tér 4. szám alatti 2406. hrsz-ú társasházi
ingatlan tulajdonosai részére a közös képviselő útján, Nagykanizsa, Széchenyi
tér 4., 8800
3. Petényi Lajosné, Nagykanizsa, Űrhajós u. 4/C., 8800
4. Nagykanizsa, 2405., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
5. Nagykanizsa, 2407., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
6. Nagykanizsa, 2408., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
Építéshatóság – 6/1752-2/2009.
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Sugár u. 3. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/74-8/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/74/2009. (6/1747/2008.) számú Nagykanizsa, Sugár u. 3. szám alatti 1197.
hrsz-ú ingatlanon meglévő épületben általános üzlet kialakítása építéshatósági
ügyében a benyújtott építési engedély kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos
ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket
a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti
jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. június 2-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/74/2009. (6/1747/2008.), tárgya:
építési engedély. A kérelmező ügyfél neve: Kassai Zoltánné (sz: Szarjas
Gertrúd), 8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 4. fsz. 2. A kérelemmel érintett
ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok
(hatásterület): Nagykanizsa 1197. hrsz-ú ingatlan, valamint az 1192. hrszú
társasházi ingatlan, az 1195/2., 1196. és 1198. hrsz-ú ingatlan. Felhívom az
érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben meghozott
döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán,
az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III.
emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: „Az ügyfél az első fokú határozat
ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja.” Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét
biztosítottuk. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugatdunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez
címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű
illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Építéshatóság – 6/74-8/2009.
BARBI
BÁLA
Nagykanizsa, Báthory u. 8.
(Bolyai iskola hátsó bejáratával szemben)
Június 15-16. (hétfő-kedd) vegyes ruha, cipő,
Június 17. (szerda) vegyes ruha
AKCIÓ – nadrág: minden darab 350 Ft!
Június 18. (csütörtök) minden ruha 200 Ft/db!
Június 19. (péntek) minden ruha 100 Ft/db!
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 6.00-14.00 óra
Boros Lajos
Szentes, 1914. január 31.
– Sarasota (Florida) 2009. május 9.
„Igentisztelt Polgármester Úr!
Nem kívánom a hivatali munkájától
elvonni, csak a mellékelt értesítőt
kívánom érthetővé tenni, az
otthoni barátok és a régi ismerősök
figyelmét felhívni, és az Ön segítségét
kérni, hogy az otthon élő barátok és
régi ismerősök is tudomást szerezzenek
a szomorú tényről, hogy Dr.
Boros Lajos elhunyt. Otthoni tartózkodása
alatt több alkalommal járt
Zala megyében, és szívesen időzött a
mi régi városunkban, Nagykanizsán
is. Hazalátogatása alkalmával minden
esetben megtekintette az ő kedvenc
zalai városát és az ott élő régi
iskola-társakkal és barátokkal találkozott.
Temetésére az Európában élő
gyermekei mind eljöttek. Felesége,
aki még elég jó családi kapcsolatokkal
rendelkezik, megtartotta szép
családi házukat és ott alkalma lesz
egész életében a fiaikat és az unokáikat
fogadni. Ha majd Polgármester
úr továbbítja a halálhírét és a
helyi újság átveszi, szeretném, ha az
özvegy kaphatna értesítést az otthoni
fogadásról. Dr. Boros Lajos egész
életében minden magyar ügyet támogatott,
és az itt élő zalaiak befogadták
maguk közé, ha nem is Zalában
született.
Segítségéért köszönetet mondva,
vagyok teljes tisztelettel:
Légrádi Antal”
Magyar maradt Amerikában is
A Nagy-Magyarország emlékmű
Szoborbizottsága június 4-én
18 órai kezdettel az Eötvös téren
tartotta megemlékezését legnagyobb
nemzeti tragédiánkról, a trianoni
nemzet és országvesztés 89.
évfordulója kapcsán. A rövid
irodalmi és kulturális műsort
követően Rózsás János író, volt
GULAG-rab, városunk díszpolgára
mondott köszöntőt. Köszöntőjében
az országhatárokon átnyúló
történelmileg jogos nemzeti
egységről beszélt. Elemi érdekünk,
hogy ne hagyjunk szó nélkül
semmit Trianon nevének említésekor,
mondta az író, majd hozzátette,
hogy a felnövekvő nemzedéknek
tisztába kell lenni a sorsunkat
meghatározó történelmi tényekkel.
Rózsás János szükségességét érezte,
hogy a hazánk testén ejtett, a
trianoni diktátum okozta begyógyulatlan
sebekkel egész Európa
szembesüljön. Szükséges ez egységének,
fennmaradásának érdekében.
Országunk jelenlegi lelkiállapotával
kapcsolatban kifejtette,
ma bűnhődünk kishitűségeinkért,
megingásainkért, a hamis próféták
tévelygő követéseiért. Ideje rátérnünk
a lelkiismeretünk által
sugallt igaz útra, amely a nemzet
erkölcsi felemelkedésének záloga.
Rózsás János köszöntőjét követően
Dr. Csókay András idegsebész
professzor mondott ünnepi
beszédet. Orvosként, országunk
jelenlegi állapotát egy gerincsérült
beteg állapotához hasonlította, mikor
a fejben a tudat megmarad, de
a test döntő többségében, akár
kétharmad részben elveszik. Van
úgy, hogy egy ilyen jelentékeny
sérülés sem okoz mély depressziót,
sőt hittel, Istenben bízva lehet
optimistán, derűt sugározva élni.
Egyébiránt látni – fűzte hozzá az
előadó –, hogy a szomszédos országok
homlokát égeti az érdemtelenül,
ebül szerzett „holmi”. Isten
megbocsát, de a természet sohasem.
A természetben rejtve van a
végtelen igazságosság. Trianon
után ebben a mártírrá vált országban
képes volt évente 220 000
gyermek megszületni. Ekkor elképesztő
élni akarásról tett tanúbizonyságot
nemzetünk. Ugyanakkor
kreatív ötletekkel gazdagították
az oktatást, a kultúrát, a
tudományt. Óriási üzenet ez a
mára nézve. Vannak csodák, de
azok rajtunk, kreatívan gondolkodó
embereken keresztül történnek
meg. Az ilyen típusú emberek
közössége csodákra képes. Ünnepi
beszédében Dr. Csókay András a
magyarság felemelkedése érdekében
egy Kárpát-medencei magyar
összefogást tartott szükségesnek.
Továbbá párbeszédet kell folytatni
a hiszékeny, megtévesztett honfitársainkkal.
Mindezt krisztusi
módon, harag, gúny és gyűlölet
nélkül.
A megemlékezés a Szózat
eléneklésével zárult.
Június 5-én a Nagy-Magyarország
emlékműnél megemlékezéssel
egybekötött kampányzáró rendezvényt
tartott a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Nagykanizsai
Szervezete.
A megjelenteket Zakó László a
helyi szervezet elnöke köszöntötte.
Bevezetőjében kiemelte, hogy
június 7-én olyan eredménynek
kell születni, hogy az országot ne
magyarellenes mamelukok képviseljék
Brüsszelben. Olyan képviselőktől
várjuk a reményt, akiknek
munkája eredményeképpen 1-2
éven belül nem válik magyar rezervátummá
hazánk. Molnár Gyula
elnökhelyettes a Jobbik elleni
intrikákról szólt. Leszögezte, hogy
pártja, minden híresztelés ellenére
nem az MSZP, vagy a KGB
Kanizsa 2009. június 11. – Trianon 9
Zalakaros Város Jegyzője 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér l., tel: 93/340-
100, fax: 93/340-531. Műszaki Osztály, tel: 93/540-091, e-mail: zkarosmuszak@
mail.datanet.hu
Ügyiratszám: 03-375/2009. Tárgy: Nagykanizsa, Deák tér, Széchenyi tér,
Eötvös tér felújításának és átépítésének építés eljárás megindítás közzététele,
bejelentés ügyében. Ügyintéző: Tóthné Őri Ibolya. Telefon: 93/540-091
Hirdetmény
Zalakaros Város Jegyzője a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Két.) 80 §
(3) bekezdése alapján hirdetmény útján értesítem az érintetteket, hogy az
építési hatóságnál engedélyezési eljárás indult a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata (címe: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kérelmező,
Nagykanizsa, Deák tér, Széchenyi tér és Eötvös tér 1939/1, 1939/2. 1939/3,
1940, 2924/1, 2967, 2282, 2436, 2481, 2449/7, 2468/3, 1313, 1193, 1191,
2434 hrsz-ú közterületi ingatlanok felújításának és átépítésének építés bejelentés
ügyében. A Két. 29. § (9) bekezdése értelmében és az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv) 53/A § (3)
bekezdés b.) pontjának előírása alapján az alábbiakról tájékoztatom: az ügy
iktatási száma: 03-375/2009., az eljárás megindításának napja: 2009. 06. 03.,
az ügyintézési határidő: 15 nap, az ügyintézési határidőbe nem számít bele, a
hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő a szakhatóság
eljárásának időtartama, az ügy intézője: Tóthné Őri Ibolya építési
ügyintéző Műszaki osztály, földszint/02 szoba, telefon: 93/540-091 vagy
93/340-100/112. mellék. Az ügyfélfogadás idő: hétfő: 8.00-12.00 óra, 12.30-
14.00 óra, kedd: 8.00-12.00 óra, szerda: 8.00-12.00 óra, 12.30-14.00 óra,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00-12.00 óra. Elektronikus
elérhetőség: muszak@zalakaros.hu.
Az ügyben érintettek: a ingatlanokkal rendelkezni jogosult tulajdonosok:
1939/1, 1939/2. 1939/3, 1940, 2924/1, 2967, 2282, 2436, 2481, 2449/7,
2468/3, 1313, 1193, 1191, 2434 hrsz-ú ingatlanokkal határos ingatlanok tulajdonosai.
Építéshatóság – 03-375/2009.
Templom Téri Iskoláért Alapítvány
8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zs. út 67.
Adószám: 19274968-1-20
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2008. ÉVRŐL
ezer Ft
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1.205 2.099
Közhasznú működésre kapott támogatás 765 1.551
központi költségvetéstől (SZJA 1%) 249 227
egyéb 28 14
Egyéb bevétel 163 307
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Tényleges pénzbevételek (A+B) 1.205 2.099
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1.124 1.362
Ráfordításként érvényesíthető kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 81 737
H. Nem pénzben realizált eredmény
I. Adózás előtti eredmény
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény 81 73
Aranymetszés Alapítvány
8800 Nagykanizsa, Sugár út 18.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2008. ÉVRŐL
ezer Ft
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
Összes közhasznú tevékenység bevétele 1.399 1.211
Vállalkozási tevékenység bevétele 87 906
Összes bevétel 1.486 2.117
Közhasznú tevékenység ráfordításai 2.334 1.955
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 143 1.463
Összes ráfordítás 2.477 3.418
Adózás előtti eredmény -56 -557
Tárgyévi vállalkozási eredmény -56 -557
Tárgyévi közhasznú eredmény -935 -774
Megemlékezés a trianoni diktátum 89. évfordulóján
Rózsás és Csókay
Trianonról
Jobbik:
Kampányzáró trianoni
megemlékezéssel
kreatúrája. A Jobbik, a nemzetüket
végsőkig szerető, azért tenni akaró
emberek közössége. A rendezvény
főszónoka ifj. Hegedűs Lóránt
református lelkész volt. Beszéde
kezdetén hangoztatta, hogy csak
annak van erkölcsi alapja emlékezni
a trianoni ország csonkításra,
aki mindent megtesz a ránk
leselkedő továbbcsonkításokkal
szemben. Érezni kell napjaink
vesztességeit is. Az 1919-es vörös
terror népbiztosi garnitúrájának
örökösei, vagyis az új politikai elit,
egy megrozzant kalapos hölgyön
keresztül, két daliás úr kíséretében
újkiegyezést ajánlgat. Tudni kell,
hogy az 1867-es kiegyezéstől
egyenes út vezetett a trianoni országvesztésig.
Ugyanis akkor
mondott le a magyarság állami
szuverenitásának három alappilléréről,
a hadügyről, a külügyről és
a pénzügyről. Mintha ezt tettük
volna az uniós csatlakozással is?
Tette fel a kérdést az előadó. Aztán
a kevesek által ismert Liszaboni
Szerződést említette, amely a
foltokban megmaradt állami szuverenitást
is fel akarja számolni. E
szerződést megszavazta az egész
parlament – a politikai elit – beleértve
a magukat nemzeti kereszténynek
vallókat is. Vegyük észre,
hogy neoprimitív majomparádét
játszanak velünk. A hatalom nem
titkolt célja, a maradék csonka
hontól is megfosztani minket. Ezt
azért hozzák a tudomásunkra, mert
felmérték, hogy hol tart az izraeli
ország hódítás. A stratégiai jelentőséggel
bíró tulajdonainkat
zömében felvásárolták. Még a
vizünk és a földünk egy része
megmaradt. Nézzük meg mi
történik a Velencei tó és a Balaton
környékén! Ezek mellett is szó
nélkül áll az egész politikai elit,
beleértve a köztársasági elnököt is.
– jelentette ki Hegedűs Lóránt.
Ezt követően a lelkész a nemzeti
érzésű közvélemény tévútra
vezetőiről beszélt. Külön tragédia,
ha ezt egyházi személy teszi,
megesik, hogy püspöki rangban.
Hiteles emberként, titkosszolgálati
múlttal. A Püspök úr, egyházvezetőként
nem tiltakozott sem a
gázai népirtás, sem Simon Perez
izraeli államelnök országhódító
deklarációja ellen. Ideje Püspök úr
– ha megkésve is – az agyonrugdosott
Szögi Lajos sírjánál megemlékezni!
Kiadni egy nyilatkozatot,
hogy miként lehet hatékonyabbá
tenni a cigánymissziót, melyet
már néhány lelkipásztor hatékonyan
végez. Befejezésül a
lelkipásztor felhívta a hallgatóság
figyelmét arra, ha vasárnap sikeres
is lesz az EP választás, ne higgyük
azt, hogy könnyen birtokba tudjuk
venni hazánkat. Nem szalmaláng
effektusra van szükség, hanem
cserfaként való égésre. Végsőkig
való elszántságra, szívós elkötelezettségre,
kitartásra. Ha a hatalom
számára kiderül, hogy nem
tudta a nemzeti radikalizmust
lemosni, akkor jön majd a totális
veszettség. A sarokba szorított
veszett kutya nyüszítése, harapása.
Nem szabad megriadnunk, mert
nem a félelem lelkét adta nekünk
az Isten. Lehet, hogy sikerül ennek
a hatalomnak egészen odáig mennie,
hogy a legnagyobb lélekszámú
stigmatzált kisebbség
szubkultúra alatti tenyészetének
bűnözői rétegét rá tudja szabadítani
az államalkotó nemzetre. Isten
adja, hogy ezt elkerüljük, de az
erre utaló jelek nyilvánvalóak.
Nem az a rendeltetésünk, hogy
nyöszörögve múljunk ki az
árnyékvilágból!
„Amíg van élni akarás egy
nemzetben, bármilyen elnyomás
után talpra áll” – A Nagykanizsaiak
a Nemzetért Egyesület megemlékezése.
Szombaton a délelőtti órákban a
Nagy-Magyarország emlékműnél
a Nagykanizsaiak a Nemzetért
egyesület szervezésében a Magyar
Gárda Mozgalom Őrzők, a Pax
Hungarica, a Pannon Nemzeti
Gárda és a Nemzeti Őrsereg
részvételével folytatódott a háromnapos
trianoni megemlékezés.
Az emlékezésen megjelenteket
Ladányi Istvánné köszöntötte,
majd a Himnusz közös eléneklése
után felkérte Domokos Endre
Jánost a Pax Hungarica vezetőjét
ünnepi megemlékezésének megtartására.
1920. június 4-e figyelmeztetés
számunkra, amely
egy hosszú folyamat gyászos
eredménye volt. Sok olyan katasztrófa
ért minket, amibe mások
belepusztultak volna, de mi mégis
talpra álltunk. Trianon gyalázata
2005. december 5.-én tetőződött
be. Akkor vált egész nemzetünk
szégyenévé. Amíg van élni akarás
egy nemzetben, bármilyen elnyomás
után talpra áll. Nem a
környező országoktól, de nem is
az uniótól és más külföldi hatalmaktól
kell nekünk a segítséget
várnunk. Csak az történik, amit
megteszünk magunkért. Rólunk
azt a képet kapja a világ, hogy
önmagunkat pusztítjuk, kiveszett
belőlünk az élni akarás. Fennmaradásunk
érdekében sürgős
szemléletváltásra, kitartó küzdelemre
van szükség – hangsúlyozta
beszédében Domokos Endre
János.
A rendezvény második szónoka
Dósa István, a Magyar Gárda
Őrzők országos főkapitánya volt.
Ünnepi beszédében kiemelte a trianoni
tragédia közvetlen előzményeit,
az 1919-es patkányforradalmat,
annak aktív gyilkosait,
„fajtájuk legvéresebb szájú példányait”,
így említésre került többek
között Kunfi-Khon Zsigmond,
Böhm Vilmos, Biró-Blau Lajos,
Pogány-Schwartz József, Korvin
Klein Ottó neve. Áruló magyart
legfeljebb azért vettek be maguk
közé, hogy szombaton is legyen,
aki aláírja a halálos ítéleteket. A
nemzet elárulói által legyengített
országra rászabadult a legvéresebb
terror. A neveket azért is
fontos megjegyeznünk, mert a
hatalom máig ható valódi természetét
jelölik. Jellemzően a
mai napig sincs egy emlékmű,
ahol a 1919-es vörös terror
áldozatairól megemlékezhetnénk,
fejet hajthatnánk. Ugyanakkor
mindennapra jut egy holokauszt
megemlékezés. Nincs aki a mi
kihullatott vérünket forintosítaná!
Az ő szenvedéseikre alapozva
senki sem pályázik a hatalom
megszerzésére! A negyvenezer
Délvidéken legyilkolt magyarról
ki emlékezik meg? És még hosszú
a sor. Mi most itt Nagy-Magyarországra
emlékezünk, jelenlétünk
azt jelenti, hogy nem jutott még
az ország hontalan vándor népek
birtokába. Meg kell emlékeznünk
Prónay Pálról és a rongyos gárdáról.
Kilencven évvel ezelőtti
hősiességüknek köszönhető az
ország jelentős részének megtartása.
Dósa István ezt követően
a két világháború közötti időszak
gazdasági és erkölcsi felemelkedéséről
beszélt. Az akkori országvezetőket,
politikusokat hasonlította
össze a mai bánya- és
libatolvajokkal, akiknek szemében
a lakosság csak egy soha ki
nem ürülő pénztárcát jelent. Ma a
nemzet végveszélyben van. A
cionista világrend elérkezettnek
látta az időt, hogy beteljesítse
Herzl Tivadar 150 évvel ezelőtt
megalkotott álmát, amely a vándor
nép hazájaként a Kárpátmedencét
jelölte meg. Jönnek,
mert úgy gondolják, a művük
bevégeztetett. Azt hiszik, itt tízmillió
agymosott rabszolga várja
őket. Hiba, hogy nem tanulták
meg történelmünket és nem ismerik
fajtánkat. Nem vagyunk
kihaló faj! Csak az veszik el,
amiről végképp lemondunk. Fontos
tudnunk kik voltunk és kik
lehetünk, ha összefogunk – jelentette
ki beszéde végén Dósa
István.
A trianoni megemlékezéssorozat
záróakkordjaként szombaton
délelőtt 11 órától az Erzsébet
téren tartott előadást Dr. Varga
Tibor jogtörténész, majd a Napvágás
nemzeti-rockot játszó együttesével
adott koncertet. A bónusz
rendezvényt a Nagykanizsaiak a
Nemzetért Hagyományőrző egyesület
nyújtotta a megemlékezőknek.
A koncert előtt a nagysikerű
történelmi előadásai miatt jól ismert
jogtörténész is megemlékezett
az országvesztés 89. évfordulójára.
Hangoztatta, hogy Trianon
a mai időszakban fejeződik
be, hatása az utóbbi 65 évben teljesedett
ki. Ebben az időszakban
a nemzet vagyona nemzetietlen
erők kezébe vándorolt. Az országrablással
kapcsolatban kifejtette,
hogy ez a föld akárkinek a
birtokában régen nem lehetett.
Csak annak, aki olyan nemes
jelenléttel volt jelen, hogy ezért a
földért, ezért a közösségért nemes
szeretettel akár az életét is
feláldozta. Méltónak tartották
arra, hogy az öröklét egy darabját
reá bízzák. Míg belőle egy csepp
vér, egy csepp szeretet jelen volt,
addig az ő leszármazottjának kellett
kezelni és megőrizni az öröklétet
az eljövendő nemzedékek
számára. Követni kellett a vér
útját. A vér, az idő és a föld a
Kárpát-medencében összekötődik.
A Kárpát-medence él. A vér
útját a kezdetektől kellett követni,
éppen ezért Magyarországon
mindenki jelen van, aki valaha
ideszületet vagy ide fog születni.
Ez azt jelenti, hogy egy szív, egy
test, egy lélekként van jelen egy
közösség, aki a közös őstől származott.
Ennek következésképpen
a magyar birtok forgalom- és
hitelképtelen volt. Így volt ez a
XIX század közepéig. Hiszen,
Kanizsa – 10 Trianon 2009. június 11.
NNE:
Fontos tudni,
hogy kik voltunk
Trianonban bűnt
követtek el
A májusi történelmi kiállítással
azonos tartalommal, szellemben
és címmel a zalai középiskolák
felé pályázati felhívást
tett közzé a Zalai Magyar
Nemzeti Szövetség.
A pályázattal ezen egyesület
valamennyi zalai középiskolára
kiterjesztve kívánta a hagyományápolást
és történelmi ismereteket
kibővíteni, és támogatni.
Az évtizedek óta elhanyagolt
vagy elfelejtett, oktatási tananyagból
kiejtett, egyetemes emberi
értékű – talán a világon egyedülálló
– lengyel-magyar barátság
ismeretét kívánta felújítani a tanuló
ifjúság körében, másrészt a fájdalmas
II. világháború kezdetének
hetvenedik évfordulója adott aktualitást,
amely sajnos szeptember 1-
én éppen lengyel testvéreink
kétirányú megtámadásával kezdődött.
A történelem tanárok bevonásával
létrehozott bíráló bizottság
nem volt könnyű helyzetben a
hasonló minőségű pályázatok elbírálásánál.
A kiírók által szándékosan választott
nehéz és nem közismert
témakörből több értékes pályázat
érkezett a megye valamennyi
középiskolával rendelkező városából,
amelynek eredményhirdetése
és díjkiosztása május 29-én a
Zala Megyei Közgyűlés címertermében
került megrendezésre.
A pályázati célok és ifjúsági
nevelés összefüggéseinek méltatását
a Zala Megyei Közgyűlés
főjegyzője, dr Sifter Rózsa tette,
míg a szakmai értékelést Szemes
Béla , a Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Művelődési és Sportosztály
középiskolai referense mondta el.
Az ünnepséggel és szerény állófogadással
kísért díjkiosztást Paál
István a Zalai Magyar Nemzeti
Szövetség megyei elnöke végezte,
megköszönve a pályázók, felkészítő
tanárok és oktatási intézményvezetők
munkáját.
Díszoklevelet és könyvjutalmat
kapott minden értékes pályázatot
beküldő és felkészítő tanára az
első három helyezett és felkészítő
tanára díszoklevél mellett szerény
pénzjutalomban is részesült.
I. helyezett lett Laczó Gergő a
nagykanizsai Zsigmondy Vilmos és
Széchenyi István Szakképző Iskola
10/E. osztályos tanulója. Felkészítő
tanára: Kovács László. II. helyezést
ért el Kondor Dóra a zalaegerszegi
Csány László Közgazdasági Szakközépiskola
tanulója. Felkészítő
tanára: Kovács Zoltán. III. helyezést
értek el párban Marton Cintia és
Csizma Krisztina a zalaegerszegi
Deák Ferenc és Széchenyi István
Szakközépiskola 10/E. osztályos tanulói.
Felkészítő tanáruk: Kiss Attila.
Említést érdemel az első helyezett
Laczó Gergő , aki felsőrajki lakosként
nagyszülői elbeszélésből kiindulva
olyan Kadarkútról származó tárgyi,
építészeti, emlékművi dokumentumokkal
alátámasztott hiteles
történeteket, kordokumentumokat
mellékelt az 1000 év lengyel-magyar
történelmi barátság kronológiailag
felépített pályázata kiegészítéseként,
amelynek szellemisége meghatotta
még a bíráló bizottságot is.
Páll István
hogy adható el a három generációval
később megszületendők
megélhetési forrása? Ő is jelen
van már! A magyarság története
folyamán nem a törökkel, a habsburggal
küzdött, hanem ez ellen a
monetáris hatalom ellen. A földre
a Szent-koronára hitelt felvenni
annyit jelent, mint az Istent eladni.
Magyarországon ez nem volt
lehetséges. Ez zavarta a nemzetközi
finánctőke bérenceit. A jelenlegi
hatalom négy tényezővel
uralja a világot. Kellenek olyan
tömegek, akik nem tudják magukat
eltartani. Nincstelenek. Ilyen
a városi lakos. Mindent meg kell,
hogy vásároljon, fűtést, villanyt,
vizet, élelmiszert, mindehhez
pénz kell. Tehát város, pénz, kereskedelem,
hitel. Ezek mind
összetartozóak. Magyarország
geopolitikailag nagyon jó helyen
fekszik. Számos kereskedelmi útvonal
halad át területén. A kollektív
bűnösség elvén Trianonnal
megszerzik e kereskedelmi útvonalak
egy részét. Nem beszélve
arról, hogy a kollektív bűnösség
fogalmát nem ismeri a
modern jog. Nem beszélve arról,
hogy a világháborúkat nem mi
kezdtük, és nem is mi fejeztük
be. Területi vesztességgel mégis
csak mi távoztunk. A németeknek
még az egyesítés után is területi
követeléseik vannak. Nálunk
néma csend van, még azt sem
szabad mondani, hogy Trianonban
bűnt követtek el. Igazságtalanság
történt! Innen is látszik,
hogy hatvanöt éve olyanok vezetnek
minket, akik nem szeretik
a magyar népet – mondta végső
következtetésként a jogtörténész.
Cz.Cs.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
Június Július Augusztus Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.297.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 09:00
131. Magyar u. 18. beépítetlen ter. 20.525.400 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 09:30
3817. Csengery u. 111/B. - telephely 5.350.050,-Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 10:00
20507. Nagyfakos, beépítetlen terület 554.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 10:30
6574. Nagyrác u. 26. volt iskola 12.630.600 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 11:00
6047. Szent Flórián tér 17. volt óvoda 9.817.270 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 11:30
1188/3/A/5, 1188/3/A/6 Fő
út 7. irodák és manzard 25.760.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 13:00
2036/B/2. Király u. 8. műhely 1.880.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 13:30
3779/17. Csengery úti szántó (ipari ter.) 17.100.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 14:00
3779/21. Csengery úti szántó (ipari ter.) 20.770.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 14:30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk,
Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város ingatlan-versenytárgyalásai
Kanizsa 2009. június 11. – Krónika 11
Lackó Gergõ sikere  Kirándulás a Káli-medencébe.
A Balaton-felvidékre kirándult
a Rozgonyi Polgári Kör
negyven tagja. A földtani és
történelmi emlékeiről híres Káli
medence volt az úticél – foglalta
össze a látottakat Gergye Ottóné, a
kör Utazók Klubjának vezetője. A
honfoglaló Kál nemzetség telepedett
le itt, innen ered a medence
neve. A rómaiak is kedvelték, erre
utalnak a szinte minden településen
előkerült leletek. A XVI. század
közepétől a veszprémi püspök birtokába
került. A török felégette a
településeket, és néhány községre
ma már csak egy-egy templomrom
emlékeztet. Amediterrán jellegű táj
gazdag élővilága és a botanikai
ritkaságok mellett a geológiai múlt
emlékeit is megcsodálhatták. Ellátogattak
a Salföld melletti Mária-
Magdolna Pálos kolostorromhoz,
amelyet 1263-ban említenek először,
majd Kékkúton a híres
Theodora-forrás ásványvízével
enyhítették szomjukat. Szentbékkállán
egy kis gyalogtúra következett,
ahol a híres Kőtengerben
gyönyörködhettek, amely a világon
egyedülálló természeti képződmény,
és minden nép méltán
lehetne büszke ilyen turistacsalogató
látványosságra. Kővágóőrsön
az evangélikus és katolikus templomot
látták. Révfülöpön az ízletes
ebéd után séta következett, majd a
Szépkilátónál intettek búcsút a
Balatonnak. A kirándulás során
jóleső érzéssel nyugtázták: „Szép
vagy, gyönyörű vagy Magyarország.
Szebb vagy, mint a
nagyvilág.”
 Mezős eredmények. A „Saving
the world starts with you” című
angol nyelvi környezetvédelemmel
kapcsolatos pályázaton két mezős
diák második helyezést ért el:
Fekete Laura (10/A.) és Varga
Ádám (10/B.). Felkészítő tanáruk
Teleki Tünde volt. Díjaikat az
Országos Széchenyi Könyvtárban
vehették át.
 BLG-hírek. A Balogh János
Környezet- és Egészségvédelmi
Csapatverseny országos döntőjében
1. helyezett lett a Batthyány
Lajos Gimnázium csapata: Kovács
Dorina, Horváth Eszter, Krausz
Bernadett (mindannyian 8.A osztályosok
kisgimnazisták). Felkészítő
tanáruk Takácsné Róka Katalin. A
Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematikai
Emlékverseny döntőjében a
saját kategóriájában dicséretet
kapott: Tóth Benjamin (11.B),
Horváth Balázs (12.D). Tanáruk:
Dr. Pintér Ferenc.
Kanizsa 12 – Színes 2009. június 11.
A prosztata (dülmirigy) a húgyhólyag alatt, a húgycső körül elhelyezkedő
gesztenyényi izmos-mirigyes szerv, alulról a gát izomzata, hátulról
a végbél elülső fala határolja. A prosztatában számos mirigy található,
ezek kivezetőnyílásai - a szerven középtájon áthaladó - húgycsőbe nyílnak,
csakúgy, mint a prosztatán áthaladó két ondóvezeték.
Az ejakuláció során a prosztata-mirigyek által termelt szekrétum az
ondóváladékhoz hozzáadódva, az abban lévő spermiumok mozgását,
életképességét segíti, ezenkívül a húgyvezetékben terjedő fertőzések természetes
gátja.
A prosztata jóindulatú megnagyobbodása (BPH), melynek a
valószínűsége a kor előrehaladtával egyre nő (50 évesen: 40-50%, 80
évesen: 80-90%), a lassan kialakuló tünetek közül a leginkább jellemző
vizelési problémák megjelenését okozza, úgy mint: gyakori vizelési inger,
de akadályozott vagy nehezen meginduló vizeletürítés, a vizelet lassú,
nehézkes távozása. Ennek oka a húgycsövet gyűrűszerűen körülvevő
prosztata növekedése, mely miatt a húgycső itt átfutó keresztmetszete egyre
csökken, megfelelő terápia hiányában egészen az elzáródásig.
Avizeletürítés során a húgyhólyagban visszamaradt pangó vizelet kiváló
táptalaj a baktériumok számára, emellett az ürítés során jellemző nyomásnövekedés
a prosztatagyulladás (prostatitis) kialakulásának is kedvez. A
prosztatagyulladás okai még nem egyértelműen tisztázottak, de a fent
említetten kívül számos tényező – húgyúti vagy egyéb fertőzés, stressz,
hormonális változások - befolyásolja annak kialakulását. Lefolyását tekintve
lehet akut vagy krónikus. Az akut gyulladás kialakulása leginkább
valamilyen bakteriális fertőzésnek köszönhető, leginkább az E. coli, Pseudomonas
törzsek, egyéb, az anális régióban gyakori vagy a szexuális úton
terjedő betegségek kórokozói okozzák ( pl. N. gonorrhoeae). Tünetei igen
hevesek (nehezített vizeletürítés, mindemellett fájdalmas és gyakori
vizelési inger, láz, levertség, a gát körül érzett fájdalom), így általában a
beteg orvoshoz fordul. Az elhanyagolt vagy nem megfelelően kezelt akut
prostatitis könnyen krónikussá válhat (ám ugyanez visszafelé is igaz: a
krónikus fellángolva akut gyulladást eredményezhet), melynek tünetei
egyrészt hasonlóak az akut formáéhoz (bár kevésbé hevesek), másrészt
vissza-visszatérő, nehezen gyógyuló húgyúti fertőzéseket, hosszútávon
akár merevedési zavart, akár a mellékherékre ráterjedve terméketlenséget
is okozhat.
A prosztata daganatos megbetegedésének gyakorisága a magyarországi
50-60 éves korosztályt tekintve mintegy 3-5%. Gyakorta a tumor a prosztata
külső mirigyes állományában alakul ki, így mire tüneteket produkál
(gyakori vizelési inger, vizeletsugár megszakadása, fájdalmas vizelés, vér
megjelenése a vizeletben, ondóban) és felfedezésre kerül, a külső burkot
áttörve nagyfokú előrehaladottság, áttétek megjelenése a jellemző. Ezért
ajánlott az 50 év feletti férfiak prosztatavizsgálata a végbélnyíláson
keresztül (RDV), ultrahangos vizsgálattal kiegészítve, igen fontos a PSA
(prosztata specifikus antigén) vérszintjének meghatározása. A PSA a normális
prosztatában is termelődő anyag, melynek szintje 50 éves férfiban 4
nanogramm (ng)/ml körüli értéken van. A prosztata PSA termelésének
növekedése leggyakrabban daganatos elváltozásra utal, de prosztata megnagyobbodás
vagy korábbi hólyagkatéterezés következtében is emelkedett
lehet. Az PSA-szint növekedésének viszont minden esetben további kivizsgálásokat
kell maga után vonnia, kiderítendő annak okát, eredetét.
Dr. Hella ajánlata:
Walmark Prostenal Perfekt kapszula ? Prostamol Uno kapszula ?
Prostazyn filmtabletta ? Gentos cseppek ? Peposec kapszula ? Saballo
lágykapszula ? Bionit füzike tabletta ? Kisvirágú füzike tea
Rovatunk a Kanizsa Gyógyszertár (Fő út 5.) ajánlásával készült
Dr. Hella egészségrovat
A prosztata és betegségei
Úgy tűnik, hosszú évek kihagyása
után az ifjak ismét városunk hírét
viszik a rallye-rajongók táborába.
Ám azt is meg kell említeni, hogy
megfelelő pálya hiányában az ennek
a sportnak hódolók kénytelenek az
ország egyéb szegleteibe utazni.
Így történt ez a május 23-24-i
hétvégén is, amikor az 1984-ben
épített Rábaringen megrendezett
versenyről négy kupát hoztak haza
a huszonnyolc éves Kappéterikrek.
Hatvanhárom indulóból lettek
első helyezettek mind az I.
Kumho-kupán, mind a Lada-kupán.
A versenysorozatnak ez volt a
harmadik állomása, az elsőn sajnos
műszaki hiba miatt nem tudtak
végigmenni, a másodikon, amelyet
Kurdlengyelen rendeztek, hetedik
helyezést értek el. Amennyiben az
összesen kilenc alkalmas sorozat
legalább hét versenyén részt vesznek,
és az összesítésben komoly
helyezést érnek el, értékes nyereményekhez
is juthatnak.
Laci, a sofőr elárulta lapunknak,
hogy bizony öt évesen már bekéretőztek
a nagybátyjuk által épített,
becsövezett versenyautóba.
Mindig ott sertepertéltek az autószerelő-
műhelyben, figyeltek, tanultak,
ellesték az autószerelés, az
autóépítés „tudományának” titkait.
Szenvedélyük tehát nem újkeletű,
s egyre több időt próbálnak
civil életük mellett rászánni. 2007-
ben már volt egy első helyezésük,
ezt idén szeretnék túlszárnyalni,
jövőre pedig új autót építeni.
Ehhez, mint minden „rallye-őrültnek”,
természetesen nekik is szükségük
van szponzori segítségre.
A következő verseny az egyetlen
földes pályán lesz, Majson
(Mohács mellett) június 20-21-én,
melyen kivételesen éjszakai
futamra is lesz lehetőség.
Steyer Edina
Kanizsai rallye-sok sikere
Névjegy:
Sofőr: Kappéter László (civil foglalkozás: kőműves).
Navigátor: Kappéter Adorján (civil foglalkozás: autószerelő).
Szerelő: Marton Tibor (civil foglalkozás: szerkezetlakatos).
Kategória: H4 (épített autók, 1401-1600 cm3).
Autótípus: Lada 2101. Első indulás: 2004.
Fotók: forrás - Szegedi Gabriella, www.galadriel.hu
Kanizsa 2009. június 11. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Fáradékonyságának nemcsak a napi hőmérsékletemelkedés
az oka, hanem a sok,
feleslegesen elvégzett munka is. Érdemes
elgondolkodnia azon, hogy megéri-e mások
feladatát is átvállalnia.
Gondolkodjon el azon, célravezető-e, ha
mindig a saját feje után megy, és nem
veszi figyelembe a másfajta véleményt.
Érdemes tiszteletben tartani más elképzelését,
és egy kicsit alkalmazkodni.
Ha nagyobb lenne az önbizalma, sikeresebben
tudná irányítani az életét. Ha új
munkát, új feladatot kap, a döntés előtt
gondoljon a saját érdekére is, és csak
utána mondjon igent, vagy nemet.
Ha kitartóan dolgozik, a munkája jelentős
részét egyedül is el tudja végezni. Ne akarja
egyszerre megoldani az összes otthoni
feladatot. Legyen engedékenyebb saját
magával szemben, és pihenjen többet.
Sértődékennyé válhat ezekben a napokban.
Mielőtt megharagudna a környezetében élőkre,
elsőként változtasson például az étkezési
szokásain. Asok húst tartalmazó ételek helyett
iktasson be zöldségféléket, főzeléket.
Könnyedén megvédi mostanában az
álláspontját, de a családtagjaival mégis lehet
olyan vitás kérdése, amiben nem tudnak
egymással dűlőre jutni. A feszültségét
oldja fel mozgással, tánccal, sétával.
Mostanában gyakran előfordul, hogy kizökkentik
a megszokott életritmusából. A
feszültségét nem mutatja ki a környezetében
mert nyugalomra, gyengédségre vágyik.
Ez a legcélravezetőbb megoldás.
Bár nem mondható önre hogy erőszakos,
mégsem nyugszik addig, amíg rá nem
erőlteti másokra az elképzelését. Nem
árt, ha tudja a határt, és engedékenyebben
közelíti meg a problémát.
Nem találja sehol sem a helyét mostanában.
Akaratosabb, mások hibáit is nehezebben
viseli. Itt az ideje, hogy testet-lelket
megújító szabadságot tervezzen. Ne elégedjen
meg egy hosszú hétvégével.
Ne tartson attól, hogy kudarcot vall tervei
megvalósításával. Ha jó eredményt
akar, legyen kitartóbb, és végezze el a
kötelességét. Ha már reggel fáradtan
ébred, mozogjon, sétáljon többet.
Változtasson egy keveset az életmódján.
Engedjen meg magának több luxust. Öltözzön
színes ruhákba, és a zajos szórakozóhelyek
helyett az élőzenét helyezze
előtérbe.
Ne szorítsa folyamatosan háttérbe az igényeit.
Legyen nyitottabb a divatra, a nyári
szabadságára készüljön fel új ruhákkal is.
Ha teheti, töltsön több időt a természetben,
és változtasson az életszemléletén.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
A nyári szünetben
GYORSÍTOTT
tanfolyamokat indítunk
2009. 06.15-én
8 órakor
délelőtti
06.15-én 16 órakor
délutáni előadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Angyalok és démonok
amerikai film (sz) (16)
(Tom Hanks, Ewan McGregor)
A Davinci-kód alkotóitól
17.30, 20.00 17.30, 20.00
Hannah Montana: A film
amerikai zenés vígjáték (sz) (KN)
(Miley Cyrus)
13.30, 15.30 15.30
2009.06.11 – 06.17-ig
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével, padlással, 1185 m2 udvarral eladó.
Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)
Nagykanizsa belvárosában (Hunyadi
úton) közel 700 négyzetméteres terület
eladó! Irányár: 18 millió Ft. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072
Gyékényesen az „A” szektorban, közvetlenül
a vízparton kétszintes (40 m2 szintenként)
nyaraló eladó. (Víz, szennyvíz, villany.)
Irányár: 7,8 millió Ft. Érd.: 30/227-
3294
Nk-án 87 m2-es, tetőtérrel bővíthető
társasházi lakás kerttel, garázzsal, Tárház
utcában eladó. Lakást beszámítok. Érd.:
30/555-6575 (7045K)
Csónakázó-tó felett, Látóhegyen ház
2086 m2 telken (konyhakert, gyümölcsös)
eladó. Víz, villany van. Érd.:
30/550-7228 (7050K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es telken
30 m2 (szoba, konyha, kamra) felújításra
szoruló ház. Ár, megegyezés szerint.
Érd.: 20/388-4056 (7051K)
Balatonberényben vízközeli, szép
utcában, csendes helyen ikernyaraló fele, 37
m2, bútorozottan, 500 m2 telekkel eladó.
Irányár: 8,4 millió Ft. Érd.: 30/822-6875
(7054K)
Szabadhegyen csendes környezetben
100 m2-es családi ház eladó. Érd.:
20/586-0003 (7055K)
Nk-án a Rózsa utcában földszinti, 1 + 2
félszobás, bútorozatlan lakás eladó vagy
kiadó. Érd.: 06-20-426-7864 (7058K)
Belvárosi, kétszobás, berendezett lakás
irodának, lakásnak, kaucióval kiadó.
Érd.: 30/369-5352 (7039K)
Téglagyári garázssoron aknás garázs
hosszú távra kiadó. Érd.: 17 óra után a
93/323-451 (7056K)
Nk központjában 25 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Érd.: 20/586-0003 (7057K)
Buda belvárosában 1 és 1/2 szoba
komfortos lakás hosszú távra kiadó. Kaució
szükséges. Érd.: 93/318-485 (7062K)
170 literes újszerű állapotban lévő
prés eladó. Érd.: 30/448-60727061K)
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 20/555-3014 (6430K)
Eltartási szerződést kötnék. Ápolást, gondozást
vállalok! Érd.: 30/495-4689 (7059K)
3,6x9 m-es féltető, 40x40-es szögvasból
olcsón eladó. Érd.: 93/314-265,
20/9591-157 (7063K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást,
pótvizsgára, felvételire felkészítést,
valamint szakdolgozatok, egyéb anyagok
gépelését vállalom. Tel.: 30/968-8184
(6288K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek!
Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Házi segítségnyújtás, szociális
szolgálat házi gondozás munkakörbe
szakképzett gondozókat keres. Érd.:
70/9536-432, 70/9536-449 (7064K)
Kanizsa 14 – Apró 2009. június 11.
Június 29-július 3. 8-16 óra
KULTURÁLIS KALANDOZÁS –
VAKÁCIÓS PROGRAM
GYERMEKEKNEK (7-11
ÉVESEKNEK)
Kézműves foglalkozások
(bőrözés, csuhébaba-készítés,
papírhajtogatás stb.) strand, túra,
daltanulás, táncház, múzeumi
foglalkozások
Részvételi díj: 6.000 Ft
(ebédet biztosítunk)
Jelentkezési határidő: június 20.
Jelentkezni és érdeklődni lehet: a
93/311-468-as és a 30/205-7464
telefonszámokon
Június 20.
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
„Reklámplakát kezdetei”
plakátkiállítás
Helyszín: Magyar Plakát Ház
"Boldog békeidők. Nagykanizsa a
dualizmus korában" – fotókiállítás
Helyszín: Magyar Plakát Ház
"Álmok Itáliában" – Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet
festményeinek kiállítása
Helyszín: Képzőművészetek Háza
ESTI KONCERTEK
Fellegi Ádám koncert,
Operett Est
(Zsadon Andrea, Szolnoki Tibor)
További programok:
• Játszóház
• Prokofjev: Péter és a farkas
(18 órától)
• Korabeli játékok
(pl. guricsázás, karikázás, kockázás,
mácika-pálcázás, pénzezés kockába
dobva, országozás)
• Dualizmus-korabeli fotószalon
(fotózkodás korabeli bútorok,
tárgyak között autentikus
kosztümmásolatokban)
• Kávéház
(a pincérek korabeli ruhákban
szolgálnak fel)
Tüzifa, parketta
teherautónként
szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól
ELADÓ
Tel.: 30/385-9575
Multifokális lencse AKCIÓ -30%  Fényre sötétedő lencse AKCIÓ!
Az akció április 1-től június 30-ig érvényes!
Kanizsa 2009. június 11. – Sport 15
Pécsvárad – NTE 1866 1-2 (0-1)
NB III Dráva-csoport labdarúgó-
mérkőzés, 29. forduló.
Pécsvárad, 200 néző. Vezette:
Éreth. Kanizsai gólszerzők: Iványi
(40.), Ujvári (60.) NTE: Horváth
G. – Boros, Burucz (Kotnyek,
16.), Pozsgai, Bagarus – Kisharmadás,
Hegedűs, Rácz Sz., Szalai
– Iványi (Nagy T., 75.), Ujvári
(Szőke, 80.). Vezetőedző: Visnovics
László.
Felforgatott együttessel lépett
pályára az NTE, s a hazaiak néhány
helyzettel rá is ijesztettek a vendégekre,
de Horváth Gábor mindannyiszor
a helyén volt, s bravúrral
védett. Az első negyedóra végén
aztán következett egy még kellemetlenebb
történés, hiszen Burucz
Barnát a védelem tengelyéből kellett
sérülés miatt lecserélni. A játékrész
további részében is sok hibával és
kapkodva játszott a kanizsai legénység,
azonban egy szerencsés
góllal így is vezetést szereztek Iványi
Attila révén: a 40. percben Hegedűs
Milán beívelését Kisharmadás
Gábor fejelte a támadó elé, akinek
nem okozott gondot 4 méterről a
hálóba továbbítani.
Szünet után már átvette a játék
irányítását a dél-zalai csapat, s a
helyzetek után érkezett az újabb gól,
melyet a 60. percben Ujvári Máté
szerzett. Innentől kényelmesebb
tempóra váltottak a vendégek, s
szépítettek is a hazaiak 11-esből.
Ettől vérszemet is kaptak a vendéglátók,
több lehetőséget is
teremtettek Horváth G. kapuja előtt,
melyek azonban kimaradtak, így
újabb három ponttal gazdagodott a
kanizsai gárda. Sőt, mi több, 55 pontjukkal
felnyomultak (ismét) a tabella
harmadik helyére – megelőzve a
Szekszárdot – a Szentlőrinc (71) és a
Paks II (58) mögé.
Visnovics László: – Ezzel a
győzelemmel nagyon közel kerültünk
ahhoz, hogy a dobogó harmadik
fokára állhassunk.
Polgár László
Most ismét a dobogón
Kanizsa Sörgyár SE – Mohács
3:6. Női asztalitenisz Extraliga
mérkőzés, 18. forduló, Nagykanizsa.
Ackermann Erika, Ladányi Dóra –
Balas, Madacki 3:0, Óber Andrea –
Kiss A. 3:1, Ackermann – Balas 0:3,
Ladányi – Madacki 0:3, Óber –
Balas 1:3, Ladányi – Kiss A. 3.2,
Ackermann – Madacki 2:3, Ladányi
– Balas 1:3, Óber – Madacki 0:3.
Az Extraliga utolsó fordulójában
az utolsó előtti helyen álló Mohács
csapatát fogadták Jakabfi Imre asztaliteniszezői
egy olyan mérkőzésen,
melyen akár a győzelem
lehetősége is felcsillanhatott számukra.
A tények azonban, mint
utólag kiderült, mást mutattak, s a
hazaiakat végül biztosan múlta
felül a mohácsi együttes. Az már
korábban eldőlt, hogy a Kanizsa
Sörgyár harmadik extraligás
idényében az utolsó, vagyis tizedik
helyen végzett, s ezzel gyakorlatilag
kiesett a legfelső osztályból.
Ugyanez a helyzet a Moháccsal is,
vagyis elméletben már az a félidei
remény sem állt, hogy a baranyaiakat
megelőzve, „egyenes ágon”
megtartható az Extraliga-tagság.
Amúgy is osztályzós meccseken
kell(ett volna) még bizonyítani, de
a két NB I-es csoport elsője (Komló
és Statisztika) nem vállalta az
extraligás rajtot, így a másodikok,
vagyis az Erdért és a Békési TE
kapta az indulási jogot – direktben.
Az már a fordulatok külön
kategóriája lenne, ha esetleg azok a
csapatok sem vállalnák, de inkább
maradjunk annál, hogy a KSSE
elköszönt – egyelőre – a hazai
legfelső szintű versengéstől.
Emellett természetesen utánpótlás
vonalon is folyik a munka a kanizsai
klubnál, hiszen a közelmúltban az
Alpok-Adria versenysorozatának
aktuális fordulóját a dél-zalai városban
rendezték Szabadics VI. Mura-Dráva
nemzetközi asztalitenisz verseny név
alatt. A kanizsai ping-pongosok közül
az U12 fiú egyéniben Gyöngyösi Áron
lett második, míg a lányoknál Tárnok
Zsófia ért el ugyanilyen eredményt,
Petrovácz Zsófia pedig harmadikként
zárt. Az U19-es korosztályban
Ladányi Dóra még az előzőeknél is
figyelemreméltóbb sikert ért el, hiszen
az egyénit megnyerte hazai környezetben.
P.L.
Utolsó helyen végeztek
Több regionális szintű úszóversenyen
is részt vettek a Délzalai
Vízmű SE versenyzői, s a balatonfűzfői
jó bemelegítés volt a nagyobb
horderejű régióbajnokság
szombathelyi fordulójára. A Balaton-
parti településen a kanizsai
úszó-növendékek közül Zámodics
Márk (50 m, 100 m gyors; 1997)
két, míg Abay Nemes Anna (100 m
gyors; 1996), Ács Gergő (50 m
mell; 1995) és Trajer Márk (200 m
pillangó; 1995) egy-egy elsőséget
szerzett. Vas megyében már a délzalai
küldöttség is jóval népesebb,
s a megszerzett éremkollekció is
gazdagabb volt, melyek közül az
„aranyosak” között szemezgettünk.
Abay Nemes Anna (100 m
gyors, 100 m hát, 100 m mell)
háromszor állhatott a dobogó
legfelső fokára, Draskovics Márk
(50 m pillangó, 100 m gyors; 1995)
két aranyat szerzett, de jutott egyegy
elsőség Ács Gergőnek (100 m
mell), Karancz Aliznak (100 m
gyors; 1993), Molnár Flórának
(100 m gyors; 1998) és Zámodics
Márknak (100 m gyors) is.
Polgár Sándor tanítványai
„régiójukban” tartják tehát éremhalmozó
szintjüket, s a nyár is hasonlókkal
kecsegtet.
P.L.
Regionálisról régiósra
úsztak
Törökszentmiklóson rendezték
a női szabadfogású birkózók országos
bajnokságát, melynek
érdekessége volt, hogy a felnőtt
mellett valamennyi korosztályos
bajnokság mezőnye a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei településen
dönthetett az idei országos bajnoki
címekről. A Kanizsai Birkózó
Sportegyesületet Egyed Zsanett
(1996) képviselte szerfölött eredményesen,
mivel a diák korcsoport
40 kg-os indulói között három
győztes párharcot hozva
szerzett bajnoki címet úgy, hogy
pontot sem tudtak rajta csinálni.
Zsanettnak tulajdonképpen jutott
még egy bajnoki elsőség a serdülők
között is, igaz ott a 38 kg-osok
között csak egy nyert összecsapásra
volt szüksége. Ettől függetlenül
az is egy újabb aranyérmet
jelentett számára, vagyis
négy győzelem, két elsőség volt a
leányzó hétvégi mérlege. Így
nem véletlenül volt elégedett produkciójával
edzője, Szatmári
Zsolt, a Kanizsai Birkózó SE
szakmai irányítója.
P.L.
Egyed Zsanett diák
korosztályos bajnok
 Első és harmadik helyet
hoztak. Az atlétika országos diákolimpiai
döntőjének négypróbájában
két II. korcsoportos kanizsai
csapat is érdekelt volt. Összesen
24 egység jutott a tatai fináléba, s
a lányok mezőnyében a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola
sportolói nagy küzdelemben az
első helyen végeztek. ATurbuczné
Simon Judit és Magyar Ferenc
testnevelők által felkészített csapatot
Kunics Réka, Lovkó Bonita,
Marosi Panna, Miholics Dóra és
Molnár Flóra alkotta. A fiúk csapatversenyében
a Hevesi Sándor
Általános Iskola diákjai a harmadik
helyen végeztek, akik
felkészítője Tamberger Istvánné
volt. A bronzérmek név szerint
Berta Dominik, Horváth Gergő,
Iványi Gábor, Kretz Bálint, Szabó
Dániel és Szőke Dávid nyakába
kerültek.
 Nem sikerült a rájátszás.
Túlzottan sok sikerélményt a
legutóbbi fordulók sem tartogattak
a BWT Kanizsa VSE OB I Bs
vízilabdázói számára, hiszen a
rájátszás utóbbi négy fordulójában
is vereséget szenvedett a
csapat. A listavezető YBL WPC a
fővárosban 19-11-re győzte le
Szabó Gábor együttesét, hazai
környezetükben a Neptun 12-10-
zel volt jobb, Cegléden a helyi
együttes 10-7-re nyert, majd a
Tipo párharcuk visszavágóján is
jobb volt (11-13). A dél-zalai csapat
ezzel a rájátszás nyolc együttese
közül a nyolcadik helyen áll,
s ettől már túlzottan jobbra nem is
számíthatnak. Következik hát az
újabb idényben a fiatalítási hullám?
Kanizsa – 16 Kultúra 2009. június 11.
Az éppen nyolc évtizedes
múltra visszatekintő könyvünnep
hagyományosan a magyar
irodalom, jelesül a kortárs írók
seregszemléje. Öt napon át a
hazai és határon kívüli magyar
könyvkiadók pavilonjaiban ismerkedhettek
meg a könyvszerető
érdeklődők az erre az
időszakra megjelentetett művekkel,
amelyeket alkotóik dedikáltak
az olvasóknak.
A könyvhét kanizsai programját
Czupi Gyula, a Halis István Városi
Könyvtár igazgatója nyitotta meg
a Deák téren felállított sátraknál.
Sok az új könyv, erre büszkék
lehetünk. Joggal reméljük, hogy
legalább a szerzők környezetében
az olvasás a reneszánszát éli –
hangsúlyozta. A magyar könyvkiadásban
is hatalmas az újonnan
kiadott könyvek száma esztendőről
esztendőre, és egyre
kisebb az egyes könyvek példányszáma.
Az olvasás is átalakulóban
van, a számítógépet, internetet
használók köréből kerülnek ki a
könyvolvasók is nagy számban.
Széles azonban azoknak a tömege,
akik számítógépet sem használnak,
és nem is olvasnak. Őértük
aggódnak, őket szeretnék például a
számítógépezés által is megnyerni
az olvasásnak.
A kanizsai szerzők könyvbemutatói
már a hivatalos megnyitó
előtt elkezdődtek. Polgár József
Törésvonalak című kötetét Dr.
Horváth György tanár ajánlotta a
megjelenteknek a Honvéd Kaszinóban.
A szerzővel Halmos Ildikó,
az intézmény igazgatója beszélgetett.
Szintén a Kaszinó adott
helyt Riersch Zoltán Amíg van
időm és a Fészket raktam Jézus
tenyerében című köteteiknek.
Szabadi Tibor J. Első magyar –
eszperantó – albán szószedet- és
kifejezés-gyűjteményt Dr. Horváth
György mutatta be a városi
könyvtárban. Ezen kívül több
bemutató is zajlott az intézményben.
Így Fa Ede Eszmélet(len)
című kötetét Kardos Ferenc, a
Kanizsai Antológia 9. kötetét
Lehota M. János esztéta és Kardos
Ferenc szerkesztők ajánlották az
olvasók figyelmébe. Köszöntőt
Balogh László, az OKISB elnöke
mondott. Kósa Pál Szavak mögött
címet viselő kötetét Lehota János
tanár, míg Szoliva János tizedik
Hol a találkozás? című verseskötetét
Lehota M. János méltatta.
Ez utóbbi címlapját és belső
grafikáit a költő lánya, Szoliva
Ildikó készítette.
Bakonyi Erzsébet
80. Ünnepi Könyvhét
Zala megye fennállásának
ezredik évfordulója alkalmából
nyílt kiállítás a megye képző- és
iparművészeinek munkájából a
Hevesi Sándor Művelődési Központban.
Az ünnepi megnyitón a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola növendékei
zenével köszöntötték a megjelenteket.
Pintér László, a Zala
Megyei Közgyűlés alelnöke megköszönte
a művészeknek alkotásaikat,
s örömmel fejezte ki,
hogy „a múló idő bennünket jelölt
ki az emlékezésre”. Véleménye
szerint egyfajta hiánypótlás is ez a
kiállítás, mely megmutatja, milyen
nagy művészek élnek megyénkben.
Elöljáróban azt is elárulta
az alelnök, hogy tervben van
az ilyen jellegű tárlatok kétévenkénti
bemutatása is.
Lehota M. János esztéta – mint
mindig, most is – megpróbálta a
jelenlévőket a művészet belső
rejtekébe vezetni, nem megérteni,
hanem megérezni a kiállított tárgyak
mondanivalóját. Mint mondta,
a műalkotás jelentése a mű és
befogadója között jön létre, a
műalkotás önmagában nem jelent
semmit, azáltal jelent valamit,
hogy valaki a maga tudásával,
kultúrájával, világnézetével, gondolkodásával
megszemléli, s így
jelent majd valamit. A műalkotás
sokáig megmarad, s mindig jelenteni
fog valamit – mindenkinek
mást, ezért újra és újra kihívás egy
mű a befogadónak.
A harminckét művész több,
mint ötven alkotását három tagú
zsűri bírálta: Aknay János, Munkácsy-
díjas festőművész, Dóri
Éva, szobrász, a Magyar Művelődési
Intézet és Képzőművészeti
Lektorátustól és Lehota M. János
esztéta. Első díjat Santák Judit
iparművész, második díjat Budaházi
Tibor festőművész, harmadik
díjat Nemes László festőművész
kapott. Különdíjban részesült
Farkas Ferenc. Minden résztvevőt
oklevéllel jutalmaztak a szervezők.
S.E.
Zala
megye
1000 éves
Kedvezett az időjárás a szombat
esti rockkoncert-sorozat első
részének, melyet a Hevesi Sándor
Művelődési Központ rendezett
az intézmény előtti téren.
Elsőként a kanizsai heavy metal
zenekar, a Lost Circus lépett fel, őket
követte a hard rockot játszó, fennállásának
éppen 15. évét ünneplő szintén
kanizsai Alarm, majd végül, de
nem utolsó sorban a Csurgóról
érkezett, ifjú tehetségekből álló hard
rock zenekar, a Pozitív állt színpadra.
A látogatottság felülmúlta a kanizsai,
térre tervezett, ingyenes koncertetek
„statisztikai mutatóit”, minden
korosztály képviseltette magát, az
egész piciktől kezdve a nyugdíjasokig.
Mindemellett senki nem azért
jelent meg, hogy a „zaj” miatt panaszt
tegyen, hanem hogy meghallgassa az
élvezhető zenét, s elgondolkodjon a
dalok sokat mondó üzenetein.
A következő alkalommal, július
3-án 18.30-tól a Feszültség, az
Innocents és a Radioaktív lesz
látható és hallható.
S.E.
I. Szombat esi Rock Shock
Újdonságnak számít a város
életében a Farkas Ferenc Zeneés
Aranymetszés Művészeti Iskola
által hagyományteremtő
szándékkal a Károlyi-kertben
megrendezett Juniális. Az ötlet
Vámos Bélától, az iskola zenetanárától
származik.
Megmutatták magukat, és az egész
évben tanultakat a zeneiskola különböző
csoportjai: a balett- és néptánccsoportok,
a Nagykanizsai Ifjúsági
Fúvószenekar, az Orff Ütőegyüttes, a
Strém Kálmán Ifjúsági Vonószenekar,
a Cantilena Gyermekkórus és a Kanizsa
Big Band. Kora nyári, vidám hangulatot
teremtettek mind a klasszikus,
mind a modern darabok, melyek elhangzottak.
Akultúra passzív élvezése
mellett a vendégek kipróbálhatták a
hangszereket, a kisebbek rajzoltak is,
így a zene mellett a képzőművészetnek
is jutott szerep.
S.E.
Művészetek juniálisa
Egyházi és világi kórusműveket
adtak elő a Batthyány Lajos
Gimnázium által szervezett
Pünkösdi Hangverseny szereplői
a Medgyaszay Házban.
Az esten a Virág Benedek
Ifjúsági Vegyeskar, a Nagykanizsai
Ifjúsági Szimfonikus Zenekar
és Bakaja Zoltán brácsaművész
léptek fel.
S.E.
Kórusművek
XXI. évfolyam 24. szám
2009. június LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 18. Kanizsa
(93)
Az Aquaprofit NTSK sakk csapat
főszponzorának részéről Nádasi
Tamás és az indiai világbajnok
Viswanathan Anand szerződést írt
alá arról a fővárosi Gellért Hotelben,
hogy az elkövetkezendő bajnoki
idényben a sakkfenomén akár
három partit is vívhat a bajnokcsapat
színeiben. Az is eldőlt ezzel,
hogy Anand mint első táblás, a
kanizsai klub erős orrendjében
megelőzi majd a spanyol állampolgár
Shirovot, valamint a harmadik
táblás Polgár Juditot. Nádasi
hangsúlyozta, hogy továbbra
is cél a harmadik Polgár lány, Zsuzsa
szerződtetése, s így a női „triumvirátus”
egy klubban való versenyeztetése…
P.L.
Ananddal meccs-szerzõdés köttetett
Június 26-án pénteken 16 órakor
a Hevesi ABC elé a fotókiállításra
és a kertészeti vetélkedőre
a Polgári Kanizsáért Alapítvány
minden virágkedvelő kanizsait
elvár, hogy egy kellemes péntek
délutánt töltsenek együtt.
Apróvirágú cinnia, bársonyvirág,
mozaikvirág, azaz díszcsalán,
vízvirág és illatos mézvirág, avagy
fülesternye. Kétezer egynyárit
vihettek házuk elé elültetni mindazok,
akik a Polgári Kanizsáért
Alapítvány immár harmadik ízben
megrendezett lakótelep-virágosítási
programjára feliratkoztak.
Június 12-én, péntek délután 24
lakóközösség képviseletében fogadták
örömmel a Hevesi ABC
előtt a kiskanizsai palántákat. A
Platán sortól a Rózsa és Zemplén
utcáig, az Attila utcától a Kodály és
Liszt Ferenc utcán át a Kazanlak
körútig és a Munkás utcáig kerültek
jó kezeken át földbe a virágok.
A „Cselekedd, ami rajtad áll” elnevezésű
program támogatói: a Polgári
Magyarországért Alapítvány
és a Saubermacher – Pannónia Kft.
felajánlását a termesztő kertész,
Péter Ernő tetemes ajándéka toldotta
meg. A szervezők tapasztalták,
hogyan bővül, gazdagodik
évről évre régi virágosító ismerőseik
házeleje. Évelőket is ültettek,
a rózsa bizonyult a leghálásabbnak.
Másik örömük pedig, hogy új lakóközösségek
kaptak kedvet a környezet
szebbé tételére.
K.H.
Kedvet kaptak a virágosításhoz
Az EU-s választások eredményeire
reflektálva Trianonhoz
hasonlította az országban jelenleg
kialakult helyzetet sajtótájékoztatóján
Tóth László, az MSZP
önkormányzati frakciójának
vezetője és Bárdosi Gábor önkormányzati
képviselő.
– Megint Trianon – hangsúlyozta
Tóth László. – Túlzó elvárásaink,
nagyravágyó álmaink egyszer már
az ország harmadolásához vezettek,
akkor földrajzi értelemben. Most
gondolati síkon lehetünk tanúi
ennek. Az ország egyharmada mond
ma véleményt, csinál politikát, a
kétharmad pedig tűntető távolmaradásával
a politika térképét rajzolta
újra. Annyit beszéltek az utóbbi
hetekben Trianonról, hogy észre
sem vették a hon magyarnál magyarabb
politikusai, hogy a régi
gyalázat elevenedik meg ismét, de
újjászületése még elrémisztőbb
helyzetre mutat rá. Míg az első Trianonért
másokat, egész Európát
hibáztathattuk, rájuk mutogathatunk,
addig a jelen helyzet Trianonjáért
csak magunkat, a nagy
pártok által alakított politikát okolhatjuk.
Hibás az is, aki úgy vizionál
kétharmados többségről, hogy közben
a harmad ország áll mögötte, és
vétke nem kendőzhető annak sem,
aki tehetetlen, hatalom-megtartó
politikával, át nem gondolt lépéseivel
választói kétharmadát áldozta fel.
Három a magyar igazság, ám ez a
választás csak a harmad igazságát
mutatta meg.
Kristálytisztán látszik – folytatta
Tóth László –, hogy 2004-hez
képest Nagykanizsán több mint öt
százalékkal kevesebb szavazópolgár
ment el szavazni. Az is látszik a
választás eredményéből, hogy a
szocialista párt a legnagyobb vesztese
a választásoknak. A mostani
választáson a jobboldal pártjai
csúcsra járatták a kampányukat.
Ami történt megtörtént, a kialakult
helyzetért múlhatatlan érdemei
vannak a Gyurcsány-Hiller kettősnek,
de nemcsak ők a felelősek. A
szocialista párt a történetének a legnagyobb
válságát éli. Őszintén
szembe kell nézni belső dolgaikkal.
A frakcióvezető úgy látja, nagyon
erőteljes baloldali fordulatra van
szükség, mert a szocialista párt
törpe párttá fog zsugorodni, és nem
marad más lehetősége, mint egy új
politikai formáció létrehozása.
Bárdosi Gábor véleménye szerint
5 millió 800 ezer ember nem mondott
véleményt, vagy egyszerűen
nem akart véleményt mondani az
elmúlt húsz év magyarországi politikája
miatt. Úgy értékelte, az elmúlt
három év közgyűlési munkája is
rányomta bélyegét a helyi szavazási
eredményekre. Nem gondolja azonban,
hogy Nagykanizsa város lakosságát
meg lehet téveszteni, a hithű
szavazókon kívül, a jobboldal maximalizálta
ma Nagykanizsán az elérhető
szavazatait. Tudja és megérti,
hogy a baloldali szavazók miért
maradtak otthon. Megérti a kispénzű,
anyagi helyzetükben a perifériára
sodródó embereket, akik
soha nem mennek el szavazni másik
pártra, mert baloldali érzelmű
emberek, de nincsenek megelégedve
a jelen kormányzat intézkedéseivel,
mint ahogyan ő sem.
Megérti azokat is, akik a problémáikra
legalább jelszavak szintjén
válaszoló pártokra adták le szavazatukat.
Megerősítette és összegezte
a véleményét: a jobboldal
országos eredményei leképeződtek
itt Nagykanizsán is.
– Kik érdekeltek a hangulatkeltésben,
a botrányok kirobbantásában,
és ezek nyilvánosság elé citálásában?
A legutóbbi, a helyi jogszabályoknak
nem megfelelő módon
összehívott közgyűlésen kiderült. Az
állandó zavar-, és botránykeltés a
szocialisták és a polgármester érdeke
– adta meg a saját kérdésére a
választ Karádi Ferenc, fideszes
önkormányzati képviselő, majd így
folytatta: – Aki a szégyenletes közgyűlési
intermezzót látta, számára ez
nyilvánvalóvá válhatott. Vannak,
akik nem értik a demokráciát, vagy
teljesen félreértelmezik azt. Úgy
vélik, az a demokratikus, ha minden
úgy történik, ahogy azt ők, és a hozzájuk
közel állók akarják, s minden
ellenvélemény a demokrácia megsértése.
Nézzük, mi is történt a legutolsó
közgyűlésen! Polgármester úr
nem a jogszabályban (SZMSZ) előírt
időpontra hívta össze a közgyűlést.
(Mert számára – mint mondta –
a “helyi jogszabályok” csak „irányfényt”
jelentenek.) Ez ellen dr. Kolonics
Bálint képviselő a frakció nevében
tiltakozott. Amikor a közgyűlés
egy javaslatunkat nem vette fel a
tárgyalandó napirendek közé, ez ellen
és a kiszámíthatatlanság miatti
tiltakozásként frakciónk nem fogadta
el a napirendet. Éppen azért, mert
voltak más fontos megtárgyalandó
ügyek is – készülve arra, hogy az
eredeti napirendi pontokkal nem lesz
közgyűlés –, soron kívüli testületi
ülés összehívását kezdeményeztük az
eredeti napirendi pontok többségével
aznap délutánra. A munka folytatódott
volna tovább, ha mindenki
úgy akarta volna. A polgármester és
a szocialisták azonban nem ezt
akarták. Ennek az előbb említett
közgyűlésnek az összehívását akadályozta
meg – trágárságokkal körítve
– a most már nyilvánvaló polgármesteri
és szocialista szövetség,
koalíció, hisz egymást biztatták a
közgyűlést munkájának ellehetetlenítésére.
Mára mindenki számára
világossá vált, hogy a polgármester
a helyi szocialistákkal kötött koalíciót.
A Fidesz-frakció tagjai elutasítják
a botránypolitizálást, a „minél
rosszabb, annál jobb” szocialista
indíttatású gondolkodásmódot, mert
a városnak nem ez az érdeke. Elutasítjuk
azt a stílust és azt a beszédmódot,
amit a szocialisták és a polgármester
megengedett magának.
Kérünk minden képviselőt, hogy
támogassa az önkormányzat jogszerű
és demokratikus működést, és követelje
meg a normális hangnemet a
tanácskozásokon.
„Dóró János főszerkesztő
részére
Tisztelt Dóró Úr!
Telefonbeszélgetésünk alapján
ragaszkodom a sajtónyilatkozat e
heti számában való megjelenéséhez,
valamint a honlapon történő
szerepeltetéséhez.
Tisztelettel: Marton István,
polgármester”
„Mindig szürreális élményt jelent
a Fidesz-frakció „megmondóemberének”
sajtótájékoztatója, mert
személye garanciát jelent arra,
hogy a kanizsai közbeszéd a színvonalát
tekintve újabb és újabb mélypontjára
juthat el, amihez rajta
kívül frakciójából senki sem adja az
arcát és a nevét. A közállapotokra
jellemző, hogy ebben az „élményben”
egyre többször van részem. Ilyen
szempontból kissé csalódás,
hogy a legutóbbi közgyűléstől
számítva tíz napot kellett várni, mire
kitalálták, hogyan kéne magyarázni
a magyarázhatatlant. A feladat
nehéz, hiszen több ezer televíziónéző
követte a történteket. Őket
bizony nem igen lehet meggyőzni
arról, hogy nem a Fidesz-frakció
volt az, aki előre kitervelt forgatókönyv
alapján – az SZDSZ-szel koalícióban,
az önkormányzatiság
történetében példátlan módon –
vérbefojtották a közgyűlést.
Amivel viszont feltétlenül egyetértek,
hogy változás kell. Ennek
szellemében kérem közel egy esztendeje
már a közgyűléstől, hogy
válasszanak végre egy dolgozó
alpolgármestert, aki a törvények
és az erkölcs talaján állva képes
és hajlandó végezni a munkáját.
Sajnos miután a korrupció elleni
– többnyire sikeres, de rengeteg
energiámat felemésztő – küzdelmet
a Hivatalon belülről a nyilvánosság
elé vittem – először még
finoman, Cseresnyés alpolgármester
úr szakmai deficitjére kihegyezve
a dolgot –, várakozásommal
ellentétben nem normalizálódott
azonnal a helyzet. A
nyilvánosság nyomása kevésnek
bizonyult, és a nagykanizsai „Fidesz”
saját ígéretét megszegve, a
kétes üzleti kapcsolatai miatt
Magyarország méltán egyik legelutasítottabb
pártjának tartott
SZDSZ biztos támogatásával,
tehát a közgyűlési többség tudatában
– ámde mindennemű szakmai
felkészültség nélkül – inkább
teljesen ostoba és káros háborúba
kezdett (hazug sajtótájékoztatók,
sokszorosan cáfolt, kreált fegyelmi
ügyek, kártékony protestszavazások).
Úgy látszik, amikor a 2006-os
kampányomban meghirdettem a tiszta
kezek politikáját, Cseresnyés úr
azt hitte, tréfálok (talán az ő köreiben
ilyet nem szokás komolyan gondol-
Kanizsa – Sajtótájékoztatók 2 2009. június 18.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
MSZP:
Megint Trianon
Fidesz:
Szocialistákkal
kokettál a polgármester
Marton István
sajtónyilatkozata
Kanizsa – A 2009. június 18. mi ügyeink 3
ni?) és legalábbis passzív szemlélője
leszek a haverfinanszírozás alternatív
módozatainak. Tévedett, és
most már őszintén remélem, e tévedése
reá nézve végzetesnek bizonyul.
Mert előbb-utóbb ki fogjuk tudni
vizsgáltatni a CT-beszerzés körüli
visszásságokat, majd a jegyzőn
keresztül elérünk az igazi felelőshöz.
Arra is jó esély mutatkozik, hogy a –
több tucat polgármestertársam
támogatásával kezdeményezett –
Vízmű soron kívüli közgyűlésén számonkérhetjük
majd azt a gyakorlatot,
aminek keretében zavaros körülmények
között jutnak többen –
például Cseresnyés Péter rokona is –
többtízmillió forintos munkákhoz.
Aligha hiszem, hogy azért emeltük
meg két évvel ezelőtt drasztikusan a
vízdíjat, hogy most a fejlesztésre félretett
pénzt előnytelen szerződések
keretében éljék fel.
A felelősségről mégsem gondolom,
hogy csak egyetlen embert terhel!
Hisz azok, akik a számtalan
kétes ügylet tudatában – mert kétségtelenül
tudatában vannak – támogatják
ezt a fajta politikai gengszterizmust,
függetlenül attól, hogy túlzott
pártlojalitás okán, vagy beígért
önkormányzati pozíciókért, esetleg
rokonok önkormányzati munkahelyhez
juttatása miatt teszik ezt, bizony
felelősek, mi több, bűnösök. Noha
nem készültem fel a magát polgárinak
és jobboldalinak mondó erő
ilyetén árulására, a város javát szolgáló
döntéseket, polgármesteri
programom elemeit – amihez eleddig
mindig tartottam magam – azon
képviselők segítségével kívánom
megvalósítani, akiknek pártszínezettől
függetlenül jelent még valamit
a képviselői esküje.
Őszintén bízok abban, hogy ha
ezek a nem közvetlen felügyeletem
alatt álló pénzcsapok is
elzáródnak, talán megszűnik
majd az az érdekszövetség is, amely
idáig juttatta a várost, és
visszatérhetünk végre a szakmai
kérdések tárgyalásához, amelyek
egyébként szépen, csendben, egyelőre
csak a háttérben, de nagyon
jól haladnak. Ha ez mégsem
történik meg, akkor pedig nincs
más mód, mint a közgyűlés feloszlatása,
melyet én eddig is támogattam.
Biztos vagyok abban,
nem nekem van félnivalóm, amikor
újra a választópolgárok
dönthetnek majd arról, hogy kit
tartanak elég felkészültnek, határozottnak
és tisztességesnek ahhoz,
hogy a képviselő-testületbe
delegálva rábízzák a döntések
felelősségét.”
Tisztelt Olvasók! Második alkalommal
fordult elő, hogy Marton
István polgármester nem tartotta
kívánatosnak a Kanizsa
Hetilap jelenlétét sajtótájékoztatóján.
Természetesen szíve joga
szeretni vagy nem szeretni egy
médiumot, de ezt nem teheti meg
a város lapjával. Számomra ez
azt jelenti, hogy Nagykanizsa
város lakosságának tájékoztatását
nem tartja fontosnak,
ezzel kiskorúsítja az itt élőket.
(Ugyanis, a város sok polgárának
ez az egyetlen lehetősége,
hogy tájékozódjon a lakóhelyével
kapcsolatos történésekről.)
Arra sincs jogosultsága, hogy
befolyásolja mi jelenjen meg, és
mi nem. Mivel nem lehettünk jelen
a sajtótájékoztatón, így nem
is kívántunk tudósítani róla. A
fentebb olvasható utasításnak azonban
eleget teszek. Fenntartom
azonban, hogy sem az eljárás
módjával, sem a nyilatkozat
tartalmával nem értek egyet.
Sajnálattal kell leírnom, hogy a
demokrácia húsz éve alatt ilyen
nyomásgyakorlásra egyetlen polgármester
sem ragadtatta magát.
Dóró János
Mély megdöbbenésének adott
hangot Bene Csaba, fideszes önkormányzati
képviselő, frakcióvezető,
bár hozzátette, lassan
már hozzászokhattunk a polgármester
úr ilyetén hangneméhez.
– Nem kívánunk azzal a minősíthetetlen,
vádaskodó és tartalmában
gyalázkodó stílussal foglalkozni,
és arra reagálni, amit a
polgármester úr egy városvezetőhöz
méltatlan módon és stílusban
megengedett magának tegnapi
nyilatkozatában. Ez a nyilatkozat
őt minősíti. Az EU-szavazás megmutatta,
hogy a Fidesz és vezetői –
így Cseresnyés Péter alpolgármester
iránt is – a bizalom töretlen.
Elutasítjuk azt a módszert is, ahogy
a politikai zsarolást eszközként,
fenyegetésként használja fel
arra, hogy a frakcióból tagokat
szakítson ki saját céljai elérésének
érdekében.
***
Mivel a polgármesteri nyilatkozatot
nem óhajtottuk közölni, ezért
meg kell jegyeznünk, hogy abban az
esetben a Fidesz nyilatkozata sem
került volna közlésre. (- a szerk.)
Fidesz:
Elutasítás és döbbenet
Közművelődési és Városszépítő Egyesület
8831 Nagykanizsa – Miklósfa Kápolna tér 2.
Érdeklődni: 20/479-8382. E-mail: mindenkihaza@miklosfa.hu
MIKLÓSFAI
“ÖKO” SZABADIDŐS ÉS NAPKÖZIS TÁBOR
A miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület a hagyományokra építve idén is
megszervezi – nemcsak a miklósfai városrész iskolásainak – az „ÖKO” SZABADIDŐS
ÉS NAPKÖZIS TÁBORT. Ezzel szeretne az egyesület lehetőséget biztosítani azoknak a
szülőknek, akik még nem voltak szabadságon, és gondot jelent a gyermekük szülői felügyelete.
Akik nem szeretnék, hogy egész nap a TV és számítógép előtt üljenek a gyermekeik,
azoknak kívánunk segítséget nyújtani!
Két turnusban indítjuk a tábort:
1. turnus: 2009. június 29 – 2009. július 3. 8.00 – 16.30-ig
2. turnus: 2009. július 6 – 2009. július 10. 8.00 – 16.30-ig
Helyszín: Mindenki Háza Miklósfa (8831 Nagykanizsa-Miklósfa,
Kápolna tér 2.) Táborvezető: BENEDEK MIKLÓS
Napi kéteszeri étkezést biztosítunk a gyerekeknek! (ebéd, uzsonna)
Ízelítő programjainkból: falusi élet (pl.: a helyi lovarda és a méhészet megismerése…),
mesterségek ismerete (pl.: gyöngyfűzés, fafaragás…), strandolás a városi uszodában,
kirándulás a Mura-Dráva Nemzeti Parkban.
Heti részvételi díj buszos kirándulással együtt: 9.500 Ft/fő/hét
Jelentkezni lehet: 2009. június 19. 17 óráig
Érdeklődni Pénzes Szimonettánál a következő mobilszámon lehet:
06-20/479-8382
Elsősorban a 3., 4., 5., 6. és 7. osztályosok jelentkezését várjuk!
Horvát-magyar kamarai találkozóra
került sor a minap a Vasemberház
Dísztermében.
Az esemény köszöntőkkel vette
kezdetét. Elsőként dr. Polay József, a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke üdvözölte a
vendégeket, őt Karagics Mihály,
Horvátország Magyar Nagykövetségének
elnöke követte, majd Marton
István, városunk polgármestere
fejezte ki támogatását a kamarák
együttműködése kapcsán.
Adélelőtt folyamán Gátai Éva igazgató
a Horvát-magyar vegyeskamaráról
beszélt, majd a határmenti horvát
kamarák mutatkoztak be: Csáktornya,
Belovár, Verőce és Varasd. A Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
munkásságát dr. Polay József ismertette
a horvát partnerekkel. Ezután a megjelentek
megvitatták a Horvát-Magyar
IPAProgram következő kiírására közösen
benyújtandó pályázat előkészítésének
lépéseit.
Mint dr. Polay Józseftől megtudtuk,
a találkozónak az volt a célja,
hogy a kamarák megtalálják a közös
utat, mely lehetőséget ad az európai
uniós, határon átnyúló projektek
elnyerésére, s közös felhasználására.
Ahatáron átnyúló projektek lényege,
hogy egy uniós tagország és egy csatlakozó
tagország közösen pályázzon.
A kamarák úgy gondolják, ezt a
helyzetet ki kell használni. Elsőként
meg kell teremteni a lehetőséget
szakmai konferenciákon, találkozókon,
piackutatásokon, kiállításokon
keresztül, majd második lépésként el
kell jutni addig, hogy a vállalkozók
pénzt kapjanak. Nagykanizsa valaha
kereskedelmi és közlekedési csomópont
volt, valószínűleg ezt már nem
lehet újra elérni, de logisztikai központ
még lehet, elosztó szerepet még
birtokolhat. A tenger közelsége és az
autópálya megléte nagy előnyöket
jelenthet, melyeket szintén ki kell
használni. S mindezt közösen a horvát
kamarákkal kell megvalósítani,
mert ez kölcsönösen eredményes
mindkét félnek.
Steyer Edina
Találkozó a gyümölcsözõ
kapcsolat reményében
Kanizsa – A mi 4 ügyeink 2009. június 18.
Kulturális műsorral színesítve,
ünnepélyes keretek között
avatták fel a Szívbetegekért
Egyesület Deák tér 5. szám alatt
lévő irodáját.
Hegedűs Györgyné, az egyesület
létrejöttéért sokat munkálkodó
elnök a civil szervezet létrejöttéről
többek között elmondta, a családjában
történt több tragédia motiválta
arra, hogy segítsen más embereken
is, ezért fordult először támogatásért
a Családsegítő Központhoz.
Egy olyan közösség létrehozására
gondolt, ahol megbeszélhetik
problémáikat, támaszt
nyújthatnak egymásnak a betegség
megelőzésében, a gyógyulásban.
A klub működése 2006. októberében
tíz fővel indult el azzal a
céllal, hogy sorstársakkal találkozzanak,
életvezetési tanácsokkal
lássák el egymást, és anyagi erőforrásokra
pályázzanak. Később már
igyekeztek elfelejtkezni a betegségükről,
azt tervezték, mikor
mehetnek kirándulni, mulatni. 2008.
októberében alakultak egyesületté,
azóta mind többen jelentkeztek a
közösségbe, jelenleg 52 tagot számlálnak
soraikban. Szeptembertől a
kórházzal összefogva egy szűrővizsgálatot
kezdeményeznek a szívérrendszeri
betegség megelőzéséért.
Az épületet saját munkával és a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI diákjainak
közreműködésével újították
fel.
Dr. Matoltsy András, a Kanizsai
Dorottya Kórház Belgyógyászati
Osztályának osztályvezető főorvosa
köszöntőjében kiemelte, dupla
öröm számára ez a nap, mert a
szívbetegekért megint lehet tenni
valamit. Magyarországon gyakorlatilag
megszakítás nélkül fokozatosan
emelkedik a szív- és érrendszeri
betegségben szenvedők száma.
Vezető halálok, megelőzi az
összes daganatos halálozás számát.
A betegség kialakulásának oka
az egészségtelen életmód, a
mozgáshiány, a koleszterindús étkezés,
és a tömegméretekben jelentkező
elhízás. Minden civil
kezdeményezésnek fontos szerepe
van a megelőzésben, ami nem az
egészségügy feladata, nem az
orvos dolga, hanem a társadalomé.
B.E.
Irodát kaptak
a szívbetegek
A májusi soros ülés napirendi
pontjait tárgyalta a június 15-
ére ismételten összehívott közgyűlés.
A munkával este 23 óráig
sem végeztek, a félszáz napirend
tárgyalását a tervek szerint a június
25-i soros ülés előtt fejezik
be.
Ismét lekerült, azaz visszavonta
Marton István polgármester a közgyűlés
napirendjéről a második
alpolgármester választására, illetményének
megállapítására előterjesztett
javaslatát. A polgármester
eredetileg zárt ülésre, és a közgyűlés
első napirendi pontjára tervezett
jegyző ellen fegyelmi eljárás
megindítására előterjesztett
javaslata Röst János városatya indítványára
a nyílt üléseket követő
zárt ülések sorába került. Bár a
polgármester nem javasolta Cseresnyés
Péter alpolgármester Délzalai
Víz- és Csatornamű Zrt-ét
érintő előterjesztését, a testület
ezúttal napirendjére tűzte, és úgy
döntöttek, Marton István nem
támogathatja a Vízmű közgyűlésében
Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató
felmentését.
A városatyák elfogadták az önkormányzat
költségvetési és zárszámadási
rendelete mérlegei és kimutatásai
tartalmáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
előterjesztett javaslatot, és Bizzer
András képviselő előterjesztését,
mely az üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjét szabályozza. A vitában
többen megjegyezték, hogy
vállalkozásellenes a rendelet, amit
Bizzer András azzal cáfolt, hogy
csak azok üzletek nem tarthatnak
nyitva, ahol nincs kialakítva zárt
tér, és nem adottak a zajmentes kiszolgálás
feltételei. Egyhangú 21
igen szavazatot kapott a zöldfelület-
gazdálkodás helyi szabályozásáról
szóló rendelet megalkotása
és a közterületi járműtárolás és a
járművekkel összefüggő egyéb
közterület-igénybevételek szabályozásáról
szóló rendelet megalkotása.
Az épített és természeti környezet
értékeinek helyi védelméről
szóló rendelet módosításával a
következő ülésén foglalkozik a
közgyűlés. Szintén elfogadták a
Kanizsai Dorottya Kórház létszámcsökkentésére
előterjesztett javaslatot,
valamint az intézmény 2008.
évi munkájáról szóló beszámolót.
Ezután következett a középiskolák
intézményvezetőinek beszámolója.
A Batthyány Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola öt
éves tevékenységéről Dénes Sándor
igazgató számolt be, aki bejelentette,
nem pályázik az igazgatói
állásra. Fizika tanárként szeretné
tovább szolgálni az iskoláját. Egyenes
derékkal áll fel az igazgatói
székből, és adja át utódjának. A
testület elfogadta a Cserháti Sándor
Műszaki SZKI és Kollégium, a Dr.
Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
SZKI, a Thúry György
Kereskedelmi, Vendéglátó- és Idegenforgalmi
SZKI és a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI tevékenységéről
szóló beszámolókat. Egyetértettek
a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezete 2004-2008. években
végzett tevékenységéről szóló
beszámolóval. A beszámoló tartalmazza
a civil szervezet szociális
szolgáltatások, gyermekjóléti ellátások,
az Ifjúsági Otthon, a Csellengő
Ház, a véradásszervezés, a
képzési tevékenységek, az adománygyűjtés,
gyógyászati segédeszköz
kölcsönzés területén végzett
tevékenységét. Bemutatja továbbá
a jótékonysági rendezvényeket, a
benyújtott pályázataikat, a nemzetközi
kapcsolatok területén elért
eredményeiket, továbbá felvázol
egy jövőképet, amelyet a Vöröskereszt
célkitűzésként fogalmaz
meg. Elfogadták a helyi közösségi
autóbusz-közlekedés menetrendjének
módosítására előterjesztett
javaslatot. Többen megjegyezték,
hogy gazdaságossági okokra és
kihasználatlanságra hivatkozva
szüntet meg járatokat a Volán. A
vita során Gyalókai Zoltán képviselő
megjegyezte, a Volánnak
nem érdeke, hogy olyan járatokat
szüntessen meg, amelyen vannak
utasok, és a javaslatot komoly utasszámlálás
előzte meg. A megszüntetés
a jelenlegi járatok 3,9 százalékát
érinti. Aváltozás június 22-től
érinti többek között a 14 C, a 16 A,
a 18-as, a C 9-es valamint a Csónakázó-
tó bejáratát érintő járatokat.
A nyári tanítási szünet idejére
vonatkozó menetrend már kedden
életbe lépett.
A közgyűlésen Dr. Fodor Csaba
egy önálló képviselői indítványt
nyújtott be abból a célból, hogy az
önkormányzat gyorsan reagáljon a
gazdasági válság hatásaira. Sajtótájékoztatóján
elmondta, a város
rendelkezik egy olyan rendelettel,
mely nem a lakáscélú helyiségek
bérletéről szól. Azt javasolta, ezt a
díjmegállapítást sürgősen hozzák
vissza a következő közgyűlésre, és
legalább 25 százalékos bérleti-díj
csökkenést irányozzanak elő. A
másik javaslata azért érdekes, mert
a Fidesz folyamatosan a vagyonadót
aposztrofálja ingatlanadónak,
s ezt eltörli abban a pillanatban,
amikor kormányra kerül. A képviselő
szerint igyekezzenek tettekkel
is bizonyítani állításuk komolyságát,
ezért arra kérte a fideszes
polgármestert és a fideszes többséget,
június 25-ig hozzák vissza a
közgyűlés elé az építményadó rendeletet,
és törölje el az építményadót
Nagykanizsa, igazolván
azt, hogy valóban ingatlanadóellenesek,
mert sújtja az állampolgárokat,
például a garázstulajdonosokat,
a vállalkozásokat, függetlenül
attól, hogy milyen tevékenységet
végeznek.
B.E.
Egy újabb véget nem érõ közgyűlés
Noha mintegy két órát vitatkoztak
a képviselők arról az előterjesztésről,
amely a Délzalai Vízmű
Zrt. vezérigazgatójával foglalkozott,
a polgármester és a baloldal
szinte egyetlen hozzászólásában
sem érintette az eredeti előterjesztést.
Ehelyett ki, kinek, miért és
mikor illetve mennyiért kérdések
mentén a napirendet szinte családfakutatássá
alakították át.
A végeredmény is hosszú tortúra
után született meg. Eszerint a
hat szocialista képviselő és Marton
István polgármester javasolta
volna, hogy a Vízmű közgyűlésén
kezdeményeznie kell a polgármesternek,
hogy mentsék fel
Kassai Zoltán vezérigazgatót, és
hívják vissza az igazgatótanácsból
is.
A név szerinti szavazáson azonban
tizennégyen úgy gondolták,
hogy ennek nincs kellő indoka,
ezért nem támogatták Marton
István kezdeményezését, így a
vezérigazgató maradhat.
D.J.
Családfakutatás
Kanizsa 2009. június 18. – Krónika 5
Fotó: Bakonyi Erzsébet
„A régi gátlástalanság, önzés
és erkölcstelenség újraéledt.
Hét év alatt újra padlóra
küldték országunkat. Ám most
sem akarják átadni a hatalmat,
inkább lehazudják az égről a
csillagokat, s áldozatul odadobják
a semmibe a magyar emberek
jövőjét. Bár múlt vasárnap
sárga lapot kaptak, ők az utolsó
pillanatig ragaszkodnak a
konchoz. Nem válogatnak eszközökben,
megpróbálnak mindenkit
lejáratni, aki útjukba áll.
Értenek ahhoz, hogyan lehet
félrevezetni embereket. A technika
maradt, csak a bábuk
cserélődtek kissé. Ezért a hazugság
elleni fellépésre össze
kell fognunk, és nagy tábort
kell alkotnunk. Erre kötelez az
’56-os mártírok emléke.” –
szögezte le Cseresnyés Péter
országgyűlési képviselő.
A június 16-i ítéletidőben a
Medgyaszay Ház előterében tartotta
megemlékezését a Nagykanizsai
Polgári Egyesület.
Mansfeld Péter, hogy mentse
a már életkora szerint súlyosan
büntethető Blaski Józsefet és a
többieket, a kihallgatások során
mindent magára vállalt. Kihallgatóinak
minden alkalommal
szembesülniük kellett a börtönben
megkínzott fiúból áradó
elszántsággal és erővel. Ott, a
börtönben érett felnőtté.
A résztvevők döbbenten hallgatták
a felolvasott kivégzési
jegyzőkönyv rideg nyelvezetét:
az ítéletvégrehajtó és segédei a
kivégzést 9 óra 22 perckor megkezdték.
Az orvosok jelentik,
hogy fiatalkorú elítélt szíve 9 óra
35 perckor megszűnt dobogni. 13
percig szenvedett, mert nem roppantották
el a gerincét. Melyet –
átvitt értelemben – nem is lehetett
elroppantani „Véglegesen elkobzott
karórája azóta is jár.” – írja a
Mansfeld Péterről szóló Születésnapi
halál című versében Döbrentei
Kornél. Hozzá kell igazítanunk
a magunkét.
Az 56-os Szövetség nagykanizsai
elnöke, Ádám Sándor a vihar
után felidézte, hiába mentette
meg faluja kommunistáit a
lincseléstől, így is elzárták
kilenc hónapra. 1957 márciusában
kész listával járták
végig a falvakat. Ismerős neki az
előre megírt – koncepciós –
ítélet, bírája mellett rendőrtiszt –
ávós? – ült. A hivatását komolyan
vevő ügyvéd ismerősét
pedig eltiltotta munkájától a
megszállókkal kollaboráló hatalom.
Miért az ő elhurcolását választották
ki, hogy félelmet keltsenek?
Szíve, motorja volt
közösségének fiatal kora óta,
sokan bíztak benne.
Cseresnyés Péter Orbán Viktor
1989-es beszédére emlékeztetett:
A hatodik koporsóban
nem csupán egy legyilkolt fiatal,
hanem a mi elkövetkező húsz
vagy ki tudja hány évünk is ott
fekszik – szólt az akkor huszonhat
éves fiatalember. Aki a
Fidesz kongresszusán így fogalmazott:
Az akkori hatalom pontos
tervet készített arra, hogy
miképp lehet megakadályozni
még a többpártrendszer keretei
között is a szabad magyarok
álmainak, vágyainak, eszményeinek
megvalósítását. Ma már
tudjuk, ezért lett a mögöttünk
hagyott húsz év olyan nyögvenyelős,
amilyen. A régi világ
irányított a múltból átmentett
gazdasági erejével, a titkosszolgálati
kapcsolataival, informális
hálózataival, médiabefolyásával,
külföldi összeköttetéseivel és
rejtett társadalmi paktumaival.
A terv rafinált volt, de megbukott.
Egyetlen okból bukott
meg: mert mi nem hagytuk
magunkat, nem adtuk fel, és nem
törődtünk bele. De ne gondoljátok,
hogy a vasárnapi választással
célba is értünk. Egészen
biztosak lehetünk benne,
hogy most is készül egy új terv.
Már látszik is, hogy a Gyurcsány-
Bajnai-korszak nemcsak
hogy makacsul ellenáll a változásnak,
hanem megindította
elszánt harcát is a változás
ellen..
Mansfeld Péter törhetetlenségére
ma is szükség van,
tehetjük hozzá.
K.H.
A hatodik koporsó
szimbolikája
Hatodik alkalommal fogadta a
házigazda VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház és a Vasutas
Nyugdíjas Klub a Dunántúli Vasutas
Nyugdíjas Klubok tagjait.
A rendezvényt Horváth László, a
Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos
Szövetségének elnöke nyitotta
meg. Beszédében kiemelte, szívesen
jönnek Kanizsára, az országos szövetség
tagjai itthon érzik magukat
városban. Hangsúlyozta: nem könnyű
ma nyugdíjasnak lenni, majd
így folytatta: – Az áfa-emelés hatása
akkor is beszökik hozzánk, ha nem
nyitjuk ki az ablakot. Jó volna, ha a
civil társadalom, a civil szervezetek
értelmesen megfogalmaznák elvárásaikat,
és mindent megtennének
azért, hogy saját kezükbe vegyék
sorsuk irányítását. A szociális és
egyéb ügyekben vegyék át az önkormányzattól,
a kormányzattól az
időseket közvetlenül érintő feladatokat.
De nemcsak magukkal kívánnak
foglalkozni a jövőben. Hét éve az
országos szövetség megalkotta a
Nagyszülők az unokákért, unokák
a nagyszülőkért generációs programot.
Az időseknek is csak akkor
lesz jövője, ha a gyermekeik,
unokáik dolgoznak, ha itt öregedhetnek
meg, nem kell vándorbotot
fogniuk, és eltávozni a városból.
– Ahhoz, hogy ez az ország
továbbra is a miénk maradjon –
folytatta –, a szervezett civil társadalom
sürgős összefogására van
szükség.
Horváth László végül elismeréssel
szólt a művelődési ház vezetőinek
eredményes munkájáról A
rendezvény résztvevőit a továbbiakban
Marton István polgármester,
Büki Pálné, az Idősügyi Tanács
társelnöke, valamint Kócza
Ferenc, a nagykanizsai Vasutas
Nyugdíjas Klub vezetője köszöntötte.
Az üdvözlő szavakat követően
a klubok adtak színes kulturális
műsort a színőpadon. Így a kanizsai
intézmény Kodály Zoltán
Énekkara, majd a szombathelyi
Haladás Művelődési Ház nyugdíjas
klubjának képviseletében a
Molnár házaspár előadása következett.
A tapolcai Batsányi János
Művelődési Ház nyugdíjasai badacsonyi
és balatoni dallamokat
adott elő, végül a siófoki klubot
Tóth Imre képviselte gitárjátékával.
A tánc sem maradt el, a Kodály
Zoltán Művelődési Ház csoportja
Rimóczi táncokat adott elő.
A szépkorúak után az ifjúság kedveskedett
a találkozó résztvevőinek.
Az intézményben működő
Gála Társastánc Klub Egyesület
produkcióját láthatta a közönség.
A találkozó beszélgetéssel folytatódott,
a résztvevők az esti
vonatokkal indultak haza Kanizsáról.
B.E.
VI. Dunántúli Nyugdíjas
Klubok Találkozója
„Az áfa-emelés hatása akkor is beszökik
hozzánk, ha nem nyitjuk ki az ablakot”
Kanizsa – 6 Krónika 2009. június 18.
Ünnepélyes keretek között avatták
fel a Rózsa Bölcsőde felújított
udvarrészét.
Az ünnepséget Körmendi Viktória,
az Egyesített Bölcsőde intézményvezetője
nyitotta meg, aki
beszédében kiemelte, hogy amit az
adott helyzetben a résztvevők ünnepelnek,
az túlmutat a tárgyakon.
Az összefogás eszmeisége, a gyerekek
öröme jelenti az ünneplés
igazi mivoltát. A felújításra már azért
is szükség volt, mert az udvari
térkő egyidős volt a bölcsőde
épületével, ezen kívül új homokozó
és műgyep került az udvar egy
részére.
A Rózsa Bölcsőde Gyermekeiért
Alapítvány kuratóriumának
elnöke, Dr. Kertész Edit köszöntője
után Maronicsné dr. Borka Beáta,
a Szociális Osztály vezetője
avatta fel az udvarrészt, majd Kriskó
Hajnalka, az Egyesített Bölcsőde
szaktanácsadójának tolmácsolásában
hallgathatták meg a vendégek
Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz
című művét. Az avatót színesítette
a szomszédos Rózsa Óvoda gyermekeinek
műsora, mely mindenki
arcára mosolyt csalt.
Immár hat éve alapították meg
a Rózsa Bölcsőde Gyermekeiért
Alapítványt, mely a fejlődést, az
újítást tűzte ki céljául mind
pedagógiailag mind másként. A
most megvalósult fejlesztéseket
alapítványi tőkéből, illetve önkormányzati
és támogatói segítségből
sikerült megvalósítani. A
bölcsőde vezetősége reméli, hogy
a következő évben a fennmaradt
részt is sikerül helyrehozni, hogy
a gyerekek igazán élvezhessék a
játékot az udvaron.
S.E.
Újítások a bölcsiben
Fotók: Steyer Edina
Öt éves jubileumát ünnepli a
nagykanizsai Tourinform Iroda
idén. Ez alkalomból Tuboly Kinga
megbízott vezető és Ferenczi Zsófia,
az Iroda munkatársa tekintett
vissza az elmúlt esztendőkre.
– 2004. május 21-én nyílt meg
Nagykanizsán a Tourinform Iroda,
146-odikként az országban – árulták el.
A helyszínben és a munkatársak
számában azóta nem történt változás,
a Csengery utca 1-3. alatt várjuk
a betérőket.
Kezdetben információszolgáltatás,
adatgyűjtés és könyvértékesítés alkották
a tevékenységi kört, ma már térkép,
képeslap- és jegyértékesítéssel is foglalkoznak.
Nemzetközi autóbuszjegyeket
is lehet vásárolni, illetve üdülési
csekk-ügyintézés, nemzetközi igazolványok
és térképek értékesítése is
folyik az Irodában. Ez a kör a jövőben
tovább bővülhet a Kanizsa Kártyával és
egy újabb jegyrendszer bevezetésével.
Az ügyfélszolgálat mellett számos más
feladatot is ellátnak, többek között rendezvények
szervezésében és lebonyolításában,
adatgyűjtésben, marketingmunkákban,
hirdetések szervezésében
vesznek részt.
– Az elmúlt években számos kiadványt
is készítettünk, közösen az
Önkormányzattal, és a Nagykanizsai
Kistérséggel. Ide tartoznak az
Ismerje meg Kanizsát és a Természetesen
Dél-Zala című könyvek.
2006. óta egyre bővülő tartalommal
állítjuk össze a térség eseménynaptárát,
melyben segítségünkre vannak
a különböző kulturális szolgáltatók.
Tavaly nyáron dobtuk piacra mintegy
hiányt pótolva a várost bemutató
képeslapsorozatot, mely nagy
sikert aratott az érdeklődők körében,
s melynek darabjait megvásárolhatják
nálunk – tette hozzá az irodavezető.
A Magyar Turizmus Zrt. mint a
Tourinform Iroda szakmai felügyelőszerve,
minősítő rendszerében 2006.
óta háromszor jutalmazta oklevéllel
kiváló eredményéért az Irodát. A
fejlődést mutatja, hogy egyre több a
visszatérő vendég, s a turisták mellett
most már a városlakók is igénybe
veszik a szolgáltatásokat. Kinga
szerint a betérő vendégek számában
eddig nem érzékelték a válság hatásait,
melyek azonban sajnálatos módon
kezdenek megmutatkozni az utazások
számában. A jövőben is szeretnék, ha
az Iroda fejlődne, ehhez járul hozzá a
tavalyi év elején megalakult Pannonhát
Dél-Zalai Turisztikai Egyesület is,
mellyel összehangolt célokért, összehangolt
feladatokkal dolgoznak.
S.E.
Öt éves a Tourinform Iroda
Nemrégiben olvashattak lapunkban
a diákpolgármestert és
alpolgármestereket a jövő tanévre
megválasztó Városi Diákparlamentről,
melyen igazából változás
nem történt, hiszen maradtak
a tavalyi tisztségviselők.
Feladataikba, valamint az Ady út 1.
szám alatt működő Diákiroda programjaiba
Bella Kata (MFG), a régi-új
diákpolgármester avatta be lapunkat.
Elmondása szerint nem jár különösebb
jogkörrel vagy több feladattal
az, hogy ő a polgármester,
úgy gondolja, egyenrangúság áll
fenn közte és a két alpolgármester,
Lesták András (MFG) és Rudolf
Nikolett (BLG) között. Mindegyikükhöz
bármikor fordulhatnak
a diákok problémáikkal, s egyformán
veszik ki a részüket a programszervezésből
is.
Leginkább középiskolások segítenek
a Diákirodában, mely hasonlóképp’
működik mint egy közösségi
ház. Itt lehetőségük van a
diákoknak együtt csocsózni, társasjátékozni,
pingpongozni, filmet
nézhetnek, és internetezhetnek is.
Szerveznek számukra korrepetálást,
s rendszeresen ellátogat az Irodába
egy pszichológus is, aki a gyerekek
lelki problémáit hallgatja meg.
Az itt „dolgozó” fiatalok feladatai
közé tartozik a diákoknak szóló
programok szerevezésében való segítség,
valamint az ezeken a programokon
való konferálás. Ilyen
például a Mikulás Kupa, illetve a
Vasemberke Kupa. Alegtöbb feladatot
a 24 órás Vasember Kupa jelenti,
ez 2-3 hónapos előzetes munkát
jelent. Ilyenkor az Iroda 12-15
állandó tagja mellé legalább ennyien
társulnak segítségül.
Bella Katától megtudtuk, hogy a
Diákiroda immár 11 éve működik,
s célja a városi diáksereg összefogása,
illetve az, hogy a tanulók
szabadidejüket is hasznosan és
vidáman töltsék el.
S.E.
Diákiroda, mint közösségi ház
Kanizsa – Városház2009. június 18. a 7
Balogh László a 3. számú választókerület
önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden
szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa,
Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Papp Ferenc önkormányzati képviselő
fogadóórát tart 2009. június 19-én
(pénteken) 16 órától a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium földszinti tantermében.
Képviselõi
fogadóóra
Tájékozatjuk a T. Lakosságot, hogy
a növényvédelemről szóló 2000. évi
XXXV. törvényt felváltó, az élelmiszerláncról
és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény értelmében a
földhasználó és a termelő továbbra is
köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbó
kialakulását megakadályozni és ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.
Felhívjuk minden ingatlantulajdonos,
földhasználó figyelmét arra,
hogy az idei évben is fokozottan
fogja ellenőrizni a területek állapotát
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala. A
határidőt követően tapasztalt parlagfűvel
fertőzött területek ismeretében
a kötelezettség elmulasztása
esetén közérdekű védekezést rendel
el a jegyző. A közérdekű védekezés
elrendelése mellett a növényvédelmi
szerv növényvédelmi bírságot
szab ki azzal szemben, aki a károsítók
elleni védekezési kötelezettségét
elmulasztja. A bírság mértéke
a terület nagyságától és az
erősen allergizáló növény előfordulásának
mértékétől függően 15.000
Ft – 5.000.000 Ft között állapítható
meg.
A növényvédelmi bírság tételes
mértéke belterületi ingatlanok esetében:
50 m2-ig: 15.000 Ft, 50-100 m2-
ig: 15.000 – 50.000 Ft, 100-200 m2-ig:
50.000 – 100.000 Ft, 200 m2-től 1 haig:
100.000 – 750.000 Ft, 1 hektár
felett: 750.000 – 5.000.000 Ft.
Felhívjuk továbbá figyelmüket
arra, hogy a parlagfű irtásán kívül
az általános károsítók ellen – így az
általános gyomnövényfertőzés ellen
is – kötelesek védekezni az 5/2001.
(I.16.) számú FVM rendelet 2.§
alapján, amit mechanikai, vagy
kémiai úton is teljesíthetnek.
Tájékoztatjuk a T. Lakosságot,
hogy a fenti tárgyban további információk
kérésével a Közigazgatási
Osztály munkatársait kereshetik
meg ügyfélfogadási időben.
Elérhetőség: Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztály Nagykanizsa,
Eötvös tér 16., telefon:
93/500-859
Parlagfű
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az épített és
természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz.
önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre
álló keretösszeg 2009. évben 25 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak. A részletes pályázati feltételeket
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített és természeti környezet
értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza,
amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em. 15. a.) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő,
szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is. A
pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot
kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők.
A pályázatokat 2009. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag
zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban.
A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2009. A kiíró a
beérkező pályázatokat a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el
2009. szeptember 30-ig.
Helyi értékvédelem támogatása 2009.
Ügyintéző: Gerencsér M. Tárgy:
Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Babóchay u. 37. sz. alatti ingatlanon
építmény építése ügyében.
Szám: 6 /1546-5/ 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 80. § (3) bekezdése
alapján értesítem az érintetteket, hogy
a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzője 6/1546-4/2009. számú,
Nagykanizsa, Babóchay u. 37. hsz. alatti
ingatlanon melléképület és fedett
terasz építésére vonatkozó építéshatósági
ügyben, döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással
érintett ingatlannal közvetlenül
határos ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak száma jelentős, a
további ügyfeleket a határozat meghozataláról
hirdetményi úton tájékoztatjuk
a fenti jogszabályi előírásnak
megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. június 11-től
kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzője 8800 Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. Ügyszáma: 6/1546-4/2009.
Tárgya: építési engedély. A kérelmező
ügyfél neve: Kovács Dezső és
Kovácsné Horváth Erzsébet, 8800
Nagykanizsa, Babóchay u. 37.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint
az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület):
Nagykanizsa 3595, 3596,
3594, 3585. hrsz. alatti ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét,
hogy az építésügyi hatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy
iratanyaga a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi
helyen és időpontban megtekinthető:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III.
emelet 305. Hétfő: 8-12, 13-16.30,
szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12 .
A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól
szóló (továbbiakban:Ket.) 98 §. (1)
bekezdése kimondja: „Az ügyfél az
elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezési jog nincs meghatározott
jogcímhez kötve, fellebbezni
bármely okból lehet, amelyre tekintettel
az érintett a döntést sérelmesnek
tartja.”
Erre figyelemmel az eljáró hatóság
a fellebbezési lehetőségét döntésében
az alábbiak szerint biztosította:
„Határozatom ellen a kézhezvételtől
számított 15 napon belül a Nyugatdunántúli
Regionális Államigazgatási
Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez
címzett, de a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályhoz két példányban
benyújtandó 30.000 Ft értékű
illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
lehet élni.”
A jegyző megbízásából: Szamosi
Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatóság - 6/1546-5/2009
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
Június Július Augusztus Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.297.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 09:00
131. Magyar u. 18. beépítetlen ter. 20.525.400 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 09:30
3817. Csengery u. 111/B. - telephely 5.350.050,-Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 10:00
20507. Nagyfakos, beépítetlen terület 554.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 10:30
6574. Nagyrác u. 26. volt iskola 12.630.600 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 11:00
6047. Szent Flórián tér 17. volt óvoda 9.817.270 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 11:30
1188/3/A/5, 1188/3/A/6 Fő
út 7. irodák és manzard 25.760.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 13:00
2036/B/2. Király u. 8. műhely 1.880.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 13:30
3779/17. Csengery úti szántó (ipari ter.) 17.100.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 14:00
3779/21. Csengery úti szántó (ipari ter.) 20.770.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 14:30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk,
Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város ingatlan-versenytárgyalásai
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
A nyári szünetben
GYORSÍTOTT
tanfolyamokat indítunk
2009. 06.24-én 8 és 16 órakor
délelőtti
07.02-án 8 és 16 órakor
személyautó, motor
és segédmotor
06.23-án 17 órakor
“D” autóbuszvezető
kategóriákban
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Sok fiatal ér el szép eredményeket
a különféle tanulmányi
versenyeken és meghívásos
pályázatokon, ezáltal is
növelve Nagykanizsának mint
diákvárosnak az ázsióját. Ezúttal
a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola két növendékét
mutatjuk be, akikre nemcsak az
oktatási intézmény, hanem az
egész város büszke lehet.
A hetedik osztályos Molnár
Tímea a Varga Tamás Matematika
Versenyen országos második helyezést
ért el. Mint mondja: már
alsó tagozatban segítették tanítói
abban, hogy megkedvelje a számok
világát és már második osztályos
korától fogva részt vett matematika
versenyeken, ahol majdnem mindig
dobogós helyezést ért el.
– Nagyon szerencsés gyermeknek
mondhatom magam, hiszen a szüleim
sosem szóltak bele, hogy milyen
legyen az érdeklődési köröm.
Bár édesapám is matematika szakos
pedagógus, sohasem nyaggatott
az iskolai dolgokkal. Tánciskolába
járok, szeretek vásárolgatni
a barátnőimmel és persze a tanulás
után mindig bőven van időm olvasásra
és MSN-ezésre. Nagyszerű
tanáraim voltak és vannak, akik
mindig mosolyogva készítenek fel
az előttem álló versenyekre. Az évek
alatt kibővült tudásomat az iskolai
matematika szakkörnek, illetve a
Batthyány gimnázium tehetséggondozó
szakkörének köszönhetem.
Ennek eredményeként jutottam el
korábban az országos Zrínyi Ilona,
idén pedig a Varga Tamás Matematika
Versenyre. Nagyon jól esett,
amikor az osztálytársaim és tanáraim
gratuláltak a második helyezéshez.
– Úgy tudom, hogy a természetet
is szereted.
– Most is szívesen járok ki a
hétvégi telkünkre, ahol már kisiskolás
koromban felfigyeltem a természet
szépségeire. A növények és
állatok világát a televízióból is
szívesen tanulmányozom. A tanítónők
odafigyelése segített abban,
hogy e téren is kipróbálhassam
magam különböző versenyeken.
Felső tagozatban tovább bővítettem
tudásomat tanárnőm és biológia
szakos nagypapám által is, és
főleg a Kaán Károly és a Herman
Ottó biológiai versenyeken jeleskedtem.
A nyolcadik osztályos – erdélyi
születésű – Szilágyi Dezső egyaránt
„otthonosan mozog” a reál és
a humán tantárgyakban. A Varga
Tamás Matematika Verseny megyei
döntőjében az elmúlt évben és
idén is első helyezést ért el, és
szintén ő volt a legjobb a Péterfy
iskolában megrendezett megyei
magyar versenyen. A végzős
növendék a Kőrösi iskola egyik
büszkesége, aki tudásával, segítőkészségével
és szerénységével
mindvégig kitűnt diáktársai közül.
Nem véletlenül javasolták a „Zalai
Tehetségígéret 2008/2009” díjra.
– A „kőrösis” dákéveim úgy
maradnak meg bennem, hogy jól
működő osztályközösségbe kerültem
és a diákönkormányzattal mindvégig
az volt a célunk, hogy tanulmányi
és szociális téren egyaránt
segítsük társainkat. Úgy érzem,
hogy mindig aktívan részt vettem az
iskolai és osztályprogramok szervezésében.
Elsősorban a tudományos
és a kulturális programok érdekelnek.
A „Három nap veled” című
pályázat nyerteseként például több
társammal elutazhattam a Bodrogközbe,
s az ottani élményekről
újságcikket is írtunk. Filmet is
készítettünk az egyik szolgáltató cég
által meghirdetett „Energia Kaland”
pályázatra. Ennek a filmnek a
főszereplője voltam és bemutattuk
azokat a területeket, amelyek segítenek
az energiatakarékosságban.
Pályamunkánkban ismertettük a
megújuló energiaforrások lényegét,
mert ezáltal is szerettük volna rádöbbenteni
az embereket a mértéktelen
energiapazarlásra. A Winkler
Lajos Kémiaversenyen területi
második helyezést értem el és nagy
élmény volt számomra az ottani jól
felszerelt laboratóriumban kísérletezni.
A Cserháti műszaki szakközépiskola
„Agycsavaró” versenyén
sok területen kellett helytállnom
ahhoz, hogy első helyezést
érjek el. A különféle természettudományi
versenyre való felkészülésben
sokat köszönhetek Hosszú
Istvánné tanárnőnek – Erzsi néninek.
A logikai tevékenységek közül
leginkább a sakk áll közel hozzám,
de szívesen foglalkozom a számítástechnikával
is. Jelenleg úgy gondolom,
hogy szívesen dolgoznék
majd mérnöki pályán, ahol kutatómunkát
is végezhetnék.
Gelencsér Gábor
Kanizsa – 8 Oktatás 2009. június 18.
„Kõrösis” tehetségígéretek...
Lehet, minden a jó darab- és
szereplőválasztáson múlik? A Kereszty
Ágnes vezette Piarista Diákszínpad
Anouilh – bemutatója, a
Jeanne d’Arc történetet alapul vevő
A pacsirta szereplőket-nézőket
egyaránt megragadott időszerűségével
a június 11-i HSMK-beli
előadáson. Egy teheneit őrző parasztlány
meg egy fényes arkangyal,
Szent Mihály úr. Utóbbi megparancsolja:
Jeanne, indulj segítségére
királyodnak, hogy visszaadd
neki a királyságát! Előbbi szabódik:
Szegény, együgyű leány
vagyok. Én csak a báránykáimért
tudok felelni. Az egész francia
királyság túlságosan sok nekem.
Könyörülj rajtam uram! De hiába!
Nem volt irgalom! Eltűnt a szemem
elől, és ott álltam egész Franciaország
terhével a vállamon…A
lelkiismeret szelídnek mondott,
tehát akár elhanyagolható szavát
vajon mi tekintjük-e olyan szigorú
parancsnak, mint ez a lány? Asereg
egyszerű harcosai bezzeg nem gondolkoznak
sokat, kötelességnek
fogják fel a háborút. A megszálló
angolok túlereje félelemmel tölti el
a megkoronázandó Dauphint,
Jeanne saját trükkjét osztja meg
vele: Úgy tettem, mintha nem félnék.
Csak egyszer próbáld meg,
csak egyetlen egyszer. Mondd ezt
magadban: ám jó, én félek, ez az én
dolgom, kinek mi köze hozzá?
Bár félek, de csak rajta, gyerünk
nekik! És azok annyira meg fognak
ijedni, látva, hogy te nem félsz,
hogy egyszerűen ők kezdenek el
félni. Te meg nyertél! Jeanne
szerepében felismerhetjük a mi
szerepünket is: Én hiszem, hogy az
Isten mindenkor közreműködik,
püspök úr. Ha egy leány csak két
jószándékú szót mond, és azt
meghallgatják, az azt jelenti, hogy
az Úr jelen van. Az Isten takarékos:
ahol két jó szívvel adott krajcár is
megteszi, nem fog vagyont költeni
a csodára. A valódi csodák azok,
amelyeket az emberek Istentől
nyert értelmükkel és bátorságukkal,
maguk hajtanak végre. Magyar
Réka, Varga Odett, Kerecsenyi
Ádám, Pelikán Péter, Németh Réka,
Tánczos Adrienn, Bánhidi László,
Kovács József, Tebeli Klaudia,
Szabó Gergely Valentin, Meleg
Sándor Máté, Gresa Georgina,
Horváth Márk, Illés Evelin, Kustos
Virág, Ihász Bence több hónapos
felkészülő munkája a Miss Mosolynak
is nevezett tanárnővel, sajnálatukra,
most a végére ért. Köszönjük
és várjuk a következőt.
P.J.
Az országnak rád van
szüksége!
A zárórendezvény résztvevőit Ludvigné
Tihanyi Klára, a házigazda
Kendlimajor Kft. ügyvezetője köszöntötte.
Elmondta, az idei művésztelep
több szempontból is rendhagyó volt.
Idén első alkalommal tematikus
képeket kellett készíteni a művészeknek,
a szemét, mint művészeti
alapanyag témában. A Fejek elnevezésű
szoborpark építésének folytatásaként
elkészült a második fej. Az
afrikai maszkot idéző titokzatos szobor
a Kendli nevet kapta, s aki el akar
vonulni a külvilágtól, megteheti, ha
belép a minden oldalról más képet
mutató műbe. Zeljko Hudeknek
köszönhetően egy meglepetéssel is
szolgáltak az egybegyűlteknek. Afestőművész
által készített ház ablakaiból
bárki lefényképeztethette magát.
Horváth Balázs, a támogató Saubermacher
Kft ügyvezetője köszönetet
mondott a szervezőknek, közöttük
Ludvig Zoltán festőművésznek, a
művésztelep ötletgazdájának, állandó
szervezőjének a téma felvállalásáért,
melynek köszönhetően ebben az
évben egyik feladatként a hulladékot,
mint művészeti alapanyagot adta meg.
Az alkotóknak pedig azt köszönte
meg, hogy komolyan vették a feladatot.
Szemadám György festőművész,
művészeti író tárlatmegnyitóját
azzal kezdte, hogy
két évtizeddel ezelőtt több
alkotótáborban is részt vett Ludvig
Zoltánnal együtt, s némelyik
táborvezetőjeként olyan sajátos
programokat bonyolított le, amelyek
időnként a botrány határát
súrolták. Manapság erre azt mondanák,
hogy performanszokat alkottak.
A képzőművészet egy magányos
tevékenység – folytatta –,
az ember csak saját magára számíthat,
de ennek ellenére szükség
van az ilyen alkotótáborokra, mert
fontos látni a másik embert is, aki
vele párhuzamosan, egészen más
megközelítésben ábrázolja a
témát. A kiállított „hulladéktárgyak”
elgondolkodtatták. Néha
úgy érzi, mielőttünk is ott van a
múltnak, például Egyiptomnak
minden információja, csak képtelenek
vagyunk megfejteni, mint
ahogy egy CD vagy DVD teljesen
értelmezhetetlen tárgynak tekinthető
lejátszó nélkül.
Tóth Lúcia Kisrécse polgármestere
bejelentette, a kendlimajori
művésztelep résztvevőivel még
találkozhatunk a nyáron, hisz meghívta
őket augusztus 22-23-ra, a
településük falunapjára. Reményei
szerint akkor tartják kis templomuk
felszentelését, és a festmények,
freskók, szobrok, gyertyatartók
elkészítését az itteni művészbarátaiktól
várják.
Másik közös rendezvényükön,
23-án a művészek megmutatják, a
főzőkanállal is tudnak bánni, hiszen
ők látják vendégül a résztvevőket.
Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 2009. június 18. – Kultúra 9
Az alkotók teljesítették a feladatot
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Szabadtéri és műtermi kiállítással fejezte be munkáját a több
szempontból is rendhagyó 16. Ludvig-Saubermacher Nemzetközi
Művésztelep Kendlimajorban, melyen a világ tizenegy országából
érkezett művészek vettek részt.
A 10 éves születésnapját ünneplő
nagykanizsai bankfiók
rangos eseményeként Járási Ildikó
tűzzománc iparművész és
lánya, Kovács Lilian szobrászművész
kiállítása látható június 16-
tól a Magyarországi Volksbank
Zrt. nagykanizsai bankfiókjában
és galériájában. A kiállítás augusztus
31-ig tekinthető meg.
A rendezvényt Skonda Mária, a
zrt. vezérigazgató-helyettese nyitotta
meg. Köszöntőt mondott Marton
István polgármester, Nógrádi László
országgyűlési képviselő és
Horváth Gyula, régióvezető, fiókvezető.
A kiállítást Balogh László
tanár, az OKISB elnöke ajánlotta a
megjelentek figyelmébe. Skonda
Mária beszédében kiemelte, sok
szeretetet, barátságot, feltöltődést
kapott ebből a régióból. Ez a fiók,
ez a régió a magyarországi Volksbank
közösségében élenjáró és
példamutató, amit elismeréssel
meg is köszönt Horváth Gyula
régió- és fiókvezetőnek személyesen,
rajta keresztül pedig minden
egyes dolgozójának. – Jó látni –
mondta –, amikor ilyen sokan
eljönnek a meghívásra. Nagyon
büszkék két elismerésükre, a Business
Superbrand nemzetközi díjra, és a Gundel
Művészeti Díjra. Ez utóbbit az
alapító minden évben a művészet
területén általuk legfontosabbnak ítélt
művészeknek, műpártolóknak ítéli oda.
A Magyarországi Volksbank Zrt.
16 éve van jelen a magyar bankpiacon,
és különösen az elmúlt évek
növekedése révén erős középbanki
státusszal rendelkezik. Célja ügyfeleinek,
a kis- és középvállalkozások
és középrétegek ügyfélközpontú,
magas színvonalú kiszolgálása.
Fiókjai – amelyekből 2009-ben már
70 található országszerte – nemcsak
pénzügyi tanácsadói központok, de
rangos kiállítások színhelyei is. A
Volksbankban 2003 októberében
nyílt meg az első kiállítási program
Budán. A bank megszervezi a kiállítást,
helyszínt biztosít, meghívót
küld, megnyitót rendez. Remélik,
Járási Ildikó és Kovács Lilian most
bemutatott műveivel is hozzájárulnak
ahhoz a bizalomhoz, amely a
bankot immáron 16 éve összeköti
ügyfeleivel.
B.E.
Járási Ildikó és Kovács Lilian kiállítása a Volksbank
Galériában Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – 10 Közkincs 2009. június 18.
A „Kistérségi Közkincs – Kerekasztal
2009” fórum két központi
témával zárult. Amúzeumi
néprajzi gyűjtemény közkinccsé
tételéről Száraz Csillát, a Thúry
György Múzeum igazgatóját az
előző lapszámunkban szólaltattuk
meg.
Beszélgetésünkben Horváth
Jánosnét, az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület elnökét az örökségvédelem
fontosságáról, a néprajzi gyűjtemények
létrehozásáról, valamint
közkinccsé tételének lehetőségeiről
kérdeztük.
– „Magunkban hordozzuk a múltat.
Amit ma tudunk, minden abban
gyökerezik. A múltunkban. Többek
között ezért is tisztelnünk kell az
őseinket, mert nekünk örökül
hagyták mindazt, amit oly sok harccal,
szenvedéssel megtapasztaltak,
létrehoztak.” Balla Lőrinctől
idézem ezeket a gondolatokat, és
Kodály Zoltán figyelmeztető szavaival
folytatnám, amely szerint az
elődeinktől örökölt kultúra, hagyomány,
örökség nem kapható csak
úgy, azért minden nemzedéknek
tennie kell, azt meg kell ismernie.
Mert csak akkor szeretheti, ha
megismerte. S azt már én teszem
hozzá: csak akkor ismerheti meg,
ha van mit, s ha van miből megismernie
a múltját, az örökségét.
Minden településnek, falunak volt,
van – hogy lesz-e, ez már más kérdés
– egyéni arculata. Ezt az egyéni
arcot, arculatot kell megőrizni!
A feladat nem könnyű.
Kevés a szakember, vagy nincs is.
Hogyha van egy-egy lelkes
pedagógus, akkor nincs támogatója,
vagy ha van támogatója egyegy
elhivatott polgármester személyében,
akkor nincs pénz. Ha
pályázattal össze tudnak szedni
annyit, hogy létrejöjjön mondjuk
egy helytörténeti gyűjtemény,
akkor ott a másik probléma: a működtetés,
a gyűjtött anyag megóvása
stb. Erre a felvetésre mindig
az a válaszom, hogy a kultúrában
áldozatok, küzdelmek árán jött
létre illetve valósult meg sok minden.
Tehát nem szabad feladni.
Ebben a munkában óriási szerepe
van a civil szervezeteknek. Egyre
többször lehet hallani a faluvédő, a
faluszépítő, illetve városvédő egyesületekről,
alapítványokról, amelyek
megpróbálnak a maguk szerény
eszközeivel megfelelni az említett
feladatnak.
– Tapasztalatai alapján mire
kíváncsiak az idelátogató külföldiek?
– Amit szüleinktől kaptunk,
kapunk, az a családi örökség. Amit
a szülőfalunktól, szülővárosunktól,
az annak az adott településnek a
közös öröksége. Ez lehet tárgyi,
szellemi örökség, épített környezet.
Lehet nyelvjárás, lehet népviselet,
lehetnek a hagyományos paraszti
gazdálkodás eszközei, vagy az
adott életmódhoz kapcsolódó emlékek.
Minden fontos, ami a múltunkhoz
kapcsolódva értéket jelenthet.
Fel kell hívni a figyelmet:
nem vagyunk olyan gazdagok,
hogy az értékeinket veszni hagyjuk.
Az idelátogató külföldiek a mi
egyéni arcunkra kíváncsiak, ami
csak ránk jellemző! Mondok egy
példát: Kerecsényi Edit nénitől
tudom – de ennek bárki utánajárhat
–, hogy a gúzsos prés csak
erre a vidékre jellemző. Hasonlóak
vannak másutt is, működnek
például a garatos prések, vagy
annak a különféle változatai, de az
a mód, ahogy a törkölyt a gúzzsal
körültekerték, s úgy préseltek, csak
erre a tájra volt jellemző. Hogy mi
az a gúzs? Adatközlőm mondta kb.
40 évvel ezelőtt: „Iszalagbu van
fonyva, az erdőn meg az erdőszéleken
szedik, osztán abbu fonnyák.”
Nem tudok arról, hogy lenne
múzeum, ahol a gúzsos prés és
annak a működése be lenne mutatva.
Markó Imre Lehel, Kiskanizsa
tudós papja is írt erről tanulmányaiban
már a múlt század
ötvenes éveiben. Kerecsényi Edit
néninek volt a vendége Emma
Kohaunová néprajzkutató, aki
szintén tanulmányozta ennek a
gúzsos présnek a működését. Hármasban
több szőlősgazda pincéjét
is meglátogattuk. Tanulmányában
felhasználta a gyűjtött anyagot.
Köszönő levelét ma is őrzöm. Ez
egy példa az egyéni arculatra.
Ezért fontosak a falukrónikák, a
településtörténetek, a monográfiák,
mert őrzik a szülőhely egyéni,
csak rá jellemző arculatát. A kis
települések története együtt adja
egy-egy megye, kistérség vagy
régió történelmét, s kapcsolódik a
nép, a nemzet, az ország történelméhez.
– A reménytelennek tűnő,
pénzszűke-helyzetben mégis mit
lehet tenni? Hogyan lehet továbblépni?
– Egyesületünk, az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület 1999-ben
szerveződött. Tulajdonképpen a
millenniumi ünnepségekre történő
felkészülés hívta életre. A Milleniumi
hősi emlékmű létrehozásában
volt nagy szerepe, s azóta az
emlékmű, a tér gondozása, s az
ünnepségek szervezése jelent rendszeres
feladatot. 2000. szeptember
15-e óta vagyunk bejegyzett
egyesület. Azóta folyamatosan
gyűjtjük a lakosság által felajánlott
néprajzi anyagot. Amit fogadni
tud a helyi TGYM, azt azonnal
bevisszük, s amit nem, azt különböző
helyeken tároljuk, várva azt,
hogy egyszer kiállításon is bemutathassuk.
De nemcsak a Thúry
György Múzeummal tartjuk a kapcsolatot,
hanem a zalaegerszegi
Göcseji Múzeummal is. Kovács
Zsuzsanna, a múzeum néprajzosa
segített például a Hajgató Sándor
utca 8. szám alatt élt család hagyatékának
a feldolgozásában. A ház
teljes tárgyi anyagát a múzeumba
szállítottuk, kivéve a bútorokat,
amelyeknek elhelyezésére raktárkapacitás
hiányában a helyi
múzeumban eddig még nem volt
lehetőség. A hagyaték konyhai
használati eszközöket, dísztárgyakat,
vallási emlékeket, ruha- és
textilneműket tartalmaz. A legértékesebb
rész a begyűjtött viseletanyag,
évszakonként váltott
ünnepi és hétköznapi darabjai,
valamint a Hegyi Mária által
készített kézimunkák. Mindezek
értékét növeli, hogy Kerecsényi
Edit múzeumigazgató 1978-ban
már kapott a ház tulajdonosától
tárgyakat. Ez a már korábban
begyűjtött anyag most teljessé válhatott,
nagyon jól adatolt, és egy
kiskanizsai család teljes hagyatékát
tartalmazza. Erről a munkáról
a Zalai Múzeum című
sorozat 2007-ben megjelent 16-os
számában is olvashatunk, amely
írás elhangzott 2006. szeptember
16-án a nagykanizsai Halis István
Városi Könyvtárban az „Örökségünk”
címet viselő Kiskanizsával
foglalkozó konferencián. Ezt a
konferenciát egyesületünk a Móricz
Zsigmond Művelődési Házzal
és a Nagykanizsai Városvédő
Egyesülettel együtt szervezte, s
Czupi Gyula igazgató támogatta.
Álmunk, hogy a TGY Múzeumban
feldolgozott és az általunk begyűjtött
anyag állandó kiállításon
is megtekinthető lesz egyszer. Egy
másik nagy eredménye a munkánknak,
hogy szintén egy családi
ház teljes hagyatékát Szentendrére,
a Szabadtéri Múzeumba sikerült
eljuttatnunk. Az ország határain
túl is ismert Szentendrei Skanzenben
a múlt század 50-es 60-as
éveinek az anyagát ez a kiskanizsai
hagyaték fogja képviselni erről a
tájegységről, akkor, amikor ez az
időszak is bemutatásra kerül. Több
alkalommal rendeztünk kisebb
kiállítást, előadásokat, egy nagyobb
szabású „Szakrális emlékeink”
című kiállítást, valamint
A gúzsos prés csak erre a vidékre jellemzõ…
Kanizsa 2009. június 18. – Kultúra 11
Kiskanizsa történetéhez kapcsolódó
könyvek bemutatóját. 2000
óta minden évben megemlékezünk
a Kiskanizsai Polgári Olvasókör
megalakulásáról annak évfordulóján,
úgy aktualizálva napjainkra,
hogy a jeles megemlékezésen
vendégül látjuk a Kiskanizsáról
elszármazottakat: értelmiségieket,
orvosokat, művészeket,
sportolókat, híres pilótákat.
Ezek az együttlétek, összejövetelek
erősítik az identitástudatot,
az együvétartozás érzését.
– Mi a sorsa a Kiskanizsa történelméhez
kapcsolódó épületeknek?
– Amennyire tőlünk telik, óvjuk
és védjük ezeket az épületeinket,
figyelemmel kísérjük sorsukat.
Fájlaltuk az iskolák, óvodák
kiürítését, s szeretnénk közreműködni
abban, hogy azok újabb
funkcióval a közjót szolgálják.
Ezek helyi védelem alatt álló
épületek. A Nagyrác utcai Klebelsberg-
iskola falán 2000-ben emléktáblát
helyeztünk el Klebelsberg
Kunó emlékére. A Szent Flórián
téri volt óvoda – egykoron Batthyány
uradalmi épület – a valamikori
„Postaút”, illetve „Országút”
mentén. Ezt az épületet
jelenleg az Országos Műemlékvédelmi
Hivatal országos
védelem alá helyezte. A várható
felújítás után erre is – reméljük
hamarosan – felkerülhet a Kunics
Zsuzsanna – Tarnóczky Attila
Várostörténeti mozaikok című
kiadványában található szerkesztett
tábla, amely felhívja a figyelmet
az épület jelentőségére,
történetére, műemléki értékére.
Fontosnak tartom megemlíteni –
ez minden településen meg
valósítható –, hogy temetőinkben
a régi értékes sírköveket állítsuk
fel egy szépen, méltóképpen
kialakított emlékhelyen, a helyi
temető egy elkülönített részén.
Művészi értéket képviselő, régi,
nehéz munkával létrehozott, faragott
sírkövek homokkőből illetve
márványból, de találhatók közöttük
más díszítőelemek, korpuszok,
egyéb szobrok. Összehasonlíthatjuk
a mai sablonos, művészi értéket
nem képviselő beton síremlékekkel.
A temetőt látogatók
számára, de a település közössége
számára fontos lehet a régi sírkövek
megőrzése több szempontból
is. Ez is az örökségvédelem része.
A helyi népviseletek megőrzése
szintén fontos. Ezek a ruhadarabok
viselhetők városnapok, falunapok
alkalmából, tánccsoportok,
énekkarok előadásain. Így, ha nem
is a hétköznapi viseletben, de az
ünnepnapokhoz kötődve megőrzésre
kerülhetnek. Előadásomban
nem beszéltem arról, hogyan mértük
fel a még meglévő, nemes arányú,
klasszicista, végoromfalas
portákat, hogyan gyűjtöttük össze
a még népviseletben járó asszonyok
neveit, hogyan örökítettük
illetve örökítjük meg a fogadalmi
keresztek feldíszítését minden év
szeptemberében, hogy az apróbb,
más jellegű tevékenységünkről
most ne szóljak.
– Miért tartja fontosnak a
„Közkincs Kerekasztal Fórum”-
ot, illetve annak egyik központi
témáját, amely felhívja a helytörténeti,
honismereti, néprajzi
munkára a figyelmet?
– Többek között azért is, mert
már az utolsó utáni pillanatban
vagyunk. Felgyorsult világunkban
nincs mire várni. Menteni kell,
ami menthető. Fel kell hívni az
illetékesek figyelmét a mentés
fontosságára, a felelősségünkre.
Kötelességeink vannak mind a
múlttal, mind a jövővel szemben.
Nem mondhatjuk, hogy ez nem érdekli
napjaink nemzedékét. Fiataljainkat
nevelni kell. A közösségeknek
nem a tartalmatlan szórakozásra,
hanem a tartalmas ünnepekre
van szüksége. Egymás jó
példáját követve, a jó ötletekből
tanulva szebbíteni, építeni kell a
mát és a jövőt. Fiataljainkkal
tudatosítani kell, hogy kik vagyunk,
honnan jöttünk. Legalább a
dédszülőkig visszamenőleg ismerniök
kellene a saját családfájukat.
A család szerepét ezáltal is
erősíteni lehetne, mert erős, egészséges
családok által létezhet csak
erős, egészséges nemzet. Az iskolák
könyvtáraiban ott kell hogy
legyenek a helytörténeti kiadványok.
Történelemórán, osztályfőnöki
foglalkozások keretében
beszélni kell a település múltjáról,
jelenéről. Nemcsak szülőföldem,
Kiskanizsa – amely építészetében,
gazdálkodásában, szokásaiban és
viseletében is Nagykanizsa mellett
évszázadokon át egy külön világot
képviselt – érdemelne meg egy
önálló, állandó kiállítást, hanem
hasznos és üdvös lenne minden
településnek feldolgozni a múltját
és jelenét. Ezáltal jó példát
mutathatnánk gyermekeinknek,
egyben elősegíthetnénk nemzeti
értékeink megismerését és megbecsülését.
Bakonyi Erzsébet
Két, június végi programról
tartottak sajtótájékoztatót a Kanizsai
Kulturális Központ munkatársai.
Június 20-án délelőtt a
megszokott módon 10 órától
látogatható a Képzőművészetek
Háza és a Magyar Plakát Ház,
este 18 órától azonban a Múzeumok
éjszakája programjaira
várják az érdeklődőket – mondta
Kőfalvi Csilla muzeológus.
Több kiállítás is nyílik az éjszakán:
Boldog békeidők. A reklámplakát
kezdetei, Nagykanizsa a
dualizmus korában című fotókiállítás.
Álmok Itáliában Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet
kiállítása. Utcák, terek, városok,
Z. Soós István kiállítása. Program:
18.00: Prokofjev: Péter és a farkas
– Fellegi Ádám koncertje gyermekeknek.
19.30: Csajkovszkij:
Hattyúk tava - ASwans Balett produkciója.
Művészeti vezető Pulai
Viktória. 20.30: Boldog békeidők
című kiállítás megnyitója. 20.30:
Operett-est Zsadon Andrea és
Szolnoki Tibor fellépésével,
közreműködik Fellegi Ádám. Áriák,
duettek Kálmán Imre Csárdáskirálynő,
Marica grófnő című
operettjeiből, Lehár Ferenc Víg
özvegy, Cigányszerelem című
műveiből, Kacsóh Pongrác János
vitéz, Rákóczi megtérése című
daljátékaiból. 22.30: Álmok Itáliában”
című kiállítás megnyitója.
22.30: Bartók Béla – Kodály Zoltán-
est. Fellegi Ádám koncertje,
közreműködik Zsadon Andrea.
A korabeli hangulatot játszóház,
fotószalon, kávéház, valamint a
Filmarchívumból kölcsönzött némafilmek
vetítése teszi teljessé:
18-02 óráig: A falu rossza. Népszínmű
5 felvonásban. 1915, rendezte:
Pásztory M. Miklós. A föld
rabjai. Filmdráma 4 felvonásban.
1917, rendezte Békeffy László.
Három hét. Romantikus filmjáték
4 felvonásban. 1917, rendezte:
Garas Márton. A vén bakancsos és
fia, a huszár. Népszínmű 4 felvonásban.
1917, rendezte: Fekete
Mihály. Aranyember. Filmregény
3 részben, 15 felvonásban. 1918,
rendezte: Korda Sándor. Mikor a
szőlő érik. Népszínmű 4 felvonásban.
1919, rendezte: Josef Stein. A
bánya titka. Filmregény kétszer 4
felvonásban. 1918, rendezte: if.
Uher Ödön.
A Múzeumok éjszakája után,
június 24-én 20 órától késő éjszakáig
újabb esti programokra, Szent
Iván éji vigasságokra várják a
kikapcsolódni vágyó kanizsaiakat
a szervezők: tánccal, dallal, verssel,
varázzsal és hét szem ki nem
hunyó parázzsal. A programokról
Szakács Gábor kiemelte: A Kiskastély
udvarának misztikus helyszínén
fellép Nagykanizsa Város
Vegyeskara, Hajdú Sándor karnagy
vezetésével. Bali Judit, Kísérlet
a bánat ellen, kísérlet a röhejre
című önálló műsorát mutatja
be, Szatmári László közreműködésével.
A folytatásban az érdeklődők
tábortűz mellett élvezhetik a
Bellák trió koncertjét, majd táncra
penderülhetnek a Patkó Banda
Táncházában. S aki még mindig
bírja erővel, és energiával, részt
vehet az éjfélkor kezdődő tűzugrásban.
A rendezők mindenre gondoltak;
a szellemi élvezeteket étellel,
itallal fokozhatják a vigadozók
Szent Iván éjjelén.
Múzeumok éjszakája,
és Szent Iván éji
vigasságok
Az érseki székhely, a Kanizsánál
kétszerte népesebb morva
Olomouc – Olmützként emlegetjük
– immár 37. alkalommal adott
otthont június 3. és 7. között a
Festa Musicale avagy Svátky Písní
elnevezésű kórusfesztiválnak. A
húsz kategóriában induló 117
kórus között kaposvári, kecskeméti,
miskolci és kanizsai fiatalokat
találunk. Ez utóbbiak, a
Schola Gregoriana Calasanctiana
piarista növendékei Ráczné Bella
Cecília tanárnő vezetésével a csak
kilencven pont fölött elérhető,
értékes arany minősítést szerezték
meg. Ezzel megismételték kilenc
évvel ezelőtti bravúrjukat.
P.J
.
Aranyos piaristák
Kanizsa – 12 Kultúra 2009. június 18.
Az Igricfesztivál péntek esti
sztárvendége a Kormorán együttes
volt. Az idén krisztusi korba
lépő zenekar minden kétséget kizáróan
a nemzeti-rockzene megteremtője.
A zenekar munkásságáért
magáénak vallhatja a
Magyar Örökség díjat, azt a
„Szellemi Lovagrendet”, amely
értelmében dalaik a nemzeti kulturális
örökség részét képezik.
A koncert előtt Koltay Gergellyel,
a zenekar alapítójával
beszélgettünk.
– Az idén ünneplik együttesük
megalakulásának 33. évfordulóját.
Az önök által megteremtett irányzattal,
stílussal sikerült-e megváltani,
vagy legalább is változtatni
az egyébként uniformizált hazai
zenei életen?
– Nem szeretném magamat,
magunkat a Megváltóhoz hasonlítani,
de bizonyos áthallások mégis
csak vannak. A Trianonnal megindult
és a mai napig tartó országfosztás
ellenszelében vitorlázunk. Kicsiny,
szélfútta országunkban nagy
gyakorisággal fogalmazzuk meg sok
ember közös gondolatát. Folyamatos
pusztítás folyik. Fontos tudnia
mindenkinek, hogy 2011-ben megszűnik
a moratórium, el lehet adni a
földeket. Ha addig nem lesz egy
erős vezetés, egy erős akarat, akkor
ez az ország elkelt. Úgy tűnik lelkileg,
szellemileg már ez megtörtént.
Mérhetetlen károkat okoztak eddig
is az oktatásban, de a tervek minden
eddigi pusztítást felülmúlnak. Nem
lehet felnevelni úgy egy nemzedéket,
hogy nem tud mit kezdeni a már
nem létező jövőjével. Jelenleg a
jövőkép a konzumidiotizmus felé
mutat. Az agymosás a kereskedelmi
televízióknál kezdődik, a bulvársajtónál
folytatódik, a nagypolitikánál
végződik. Közös cél a
fogyasztói rabszolgaság megteremtése.
Mi a zenekarunkkal benne
vagyunk egy nagy csatában. Felvállaltuk,
hogy elmegyünk mindenhova,
elmondjuk, elénekeljük azt, hogy
miben élünk.
– Missziós feladat?
– Pályafutásunk alatt volt részünk
pofonokban. Közben rájöttünk,
hogy a zenénk többet jelent
annál, mint azt gondoltuk. Zeneileg
is az archaikus hangszerek
megszólaltatásával többet nyújtottunk.
Zenénknek köszönhetően az
átlagemberhez képest sokat jártunk
nyugaton. Volt lehetőségünk a
társadalmak összehasonlítására.
Láttuk azt, hogy tőlünk nyugatra a
társadalom hogy nőtt fel a rázúduló
reklámokkal együtt. Miképpen
különböztette meg az álságost.
Nálunk a rendszerváltással ránk
szakadt globalizációs kultúra hatására
mindenki mindent elhisz,
közben meg semmi nem igaz. A
’80-as évek vége felé szövegeinkben
nyíltan hangoztattuk véleményünket,
ez első rock-operánkban
(A költő visszatér) érezhető.
Aztán bátyám felkért a Juliánusz
barát, majd a Honfoglalás című
filmzenék megírására. Ezt követően
sorban jöttek a filmes felkérések.
– A zenekar más zenei irányzatokkal
is sikerrel próbálkozott.
Említhetném a blues-t, hiszen
Deák Bill Gyulával néhány közös
lemez is készült. Kihívás, vagy
kíváncsiság motiválta önöket?
– Benne éltünk a nagy hazai
zenei változásokban. Mindenki
próbálkozott mindenféle zenével.
Mi, ha nem is kezdettől fogva, de
hamar ráéreztünk erre a ma is játszott
zenénkre. Népzenei ihletésű
rockzenét igazából senki sem játszott.
Rájöttünk, pontosabban
megtapasztaltuk, hogy külföldön is
nagy az érdeklődés iránta. Nyílván
mindenki azt játszik, ami a legközelebb
áll hozzá, és amit a legjobban
tud. A mi nagy lehetőségünk a
magyar népzene és a költészet.
– A több mint három évtizedet
magába foglaló repertoárból hogyan
áll össze egy kétórás koncert
anyaga?
– Nagyon nehezen. Több, mint
900 dalt publikáltunk. Vannak olyan
dalok, amiket nem lehet kihagyni
ilyen a „Kell még egy szó”.
Igyekszünk olyan teljes, átfogó
programot adni, mely tükrözi három
évtizedes működésünket.
– Beszéltünk a múltról, kicsit a
jelenről. Néhány szót mondana
terveikről?
– Rengeteg koncertmeghívásunk
van. Elkészítettünk egy új lemezt,
amely Gergely Róbert és Farkasinszky
Edit zenei albuma. Lesz új
Kormorán album is. Deák Bill
Gyulának a „60 csapás” című
lemeze után, készítjük a következőt.
Egy rockoperám van előkészületben,
amely Szent Erzsébet legendáját
kelti életre. Van munkánk,
hála Istennek.
Az Igricfesztivál második napján
Sebő Ferenc és együttese
adott koncertet. A közel négy
évtizede aktív muzsikus népzenei
feldolgozásaival, megzenésített
verseivel vált népszerűvé.
Sebő Ferenc a koncertje előtt
készséggel válaszolt kérdéseinkre.
– Népzenei elemekre épülő
szerzeményei szoros összefüggésben
vannak a költészettel. A népzene
iránti vonzalma, vagy a költészet
szeretete indította el pályáján?
– A költészet. Kezdetben József
Attila verseit zenésítettem meg.
Aztán jöttem rá, hogy amit mi népdalnak
hívunk nem más, mint maga
az énekelt költészet. A népdalnak,
vagyis az énekelt költészetnek
hosszú évszázadokra visszamenőleg
kapcsolatteremtő feladata van.
– Egy több évszázaddal ezelőtt
megírt vers közvetíthet üzenetet a
ma emberének?
– Feltétlenül. Olyat, amelynek
nincs üzenete, elő sem veszek. Nagyon
sok jó költő és sok jó vers
van. Nálam a forma tartja őket
egybe. Van egy Horatius-vers,
amelyet negyven éve énekelek, a
mű pedig kétezer éves. Aktuálisabb,
mint valaha.
– Nagy felelősséggel járhat egy
régi vershez, egy zenéhez hozzányúlni,
feldolgozni annak, aki olyan
aktívan ápolja hagyományainkat,
mint Ön?
– Hagyományt őrizni nem lehet.
Vagy használják, vagy megette a
fene. Nem engedjük a szeméttel
együtt kidobálni azt, amiben még
van tartalom és segít bennünket
élni. Ha úgy tetszik, akkor én ma is
kortárs műveket adok elő attól
függetlenül, hogy régen írták őket.
A népdalnak nincs életkora. Annak
a dalnak, amelyet illendőségből
megtanulnak, eljátszanak úgy,
hogy senki nem rezonál rá, annak
nincs értelme. Bizony, nem lehetünk
annyira műveletlenek, hogy
eldobálunk mindent, amiről nem
tudunk sokat. Kell róla tudnunk,
mert sok minden felhalmozódott
történelmünk során. Ezt nem szégyellni
kell, hanem büszkének
lenni rá.
– A hetvenes években sokak
örömére egyre több táncház nyílt.
Úgy tudom ezek szervezésében
aktív szerepet játszott.
– A táncház nem újraindult, az
mindig divatban volt. Igaz, hogy
nem olyan intenzitással működött,
mint napjainkban. Eleinte keveset
beszéltek róla, de annál nagyobb
energiával folytatták. Aztán már
túlnőtt a határokon, sőt a kontinensen
is. A táncházzal egy érdekes
mozgalom indult el, amely találkozott
boldogabb nemzetek hasonló
kultúrájával. Mi itthon nagyon
jól feltárt, Európában példátlanul
gazdag anyagból dolgozhattunk.
Bartók és Kodály után sokat
merítettünk Lajta László és Vikár
Béla gyűjtéseiből.
– Írt egy Népzenei Olvasókönyvet.
Várható folytatás?
– Annyi történt közben, hogy a
Népzenei Olvasókönyvnek a napokban
megjelent egy bővített
változata CD-n, illetve DVD-n.
Hasonló megjelenési formában
látnak napvilágot Vikár Béla teljes
népzenei gyűjteményei. Érdekessége,
egyben újdonsága ennek a
műnek, hogy kilencezer tételből
áll. Végre rendelkezésünkre áll az
a technika, amelyről Bartók Béla
csak álmodozott.
– Milyen érdeklődést tapasztal a
fiatalok részéről a népzene iránt?
– Ma este fellép velem Soós
Réka, aki a növendékem. Az ő
generációjából tömegesen jönnek
és ezerszer jobban muzsikálnak,
mint mi annak idején. Úgy tűnik
szárba szökkent az elvetett mag.
Lehet, hogy a szülőktől indíttatást
is kaptak. Más útja nincs is ennek.
Ma nehéz szembemenetelni a sok
ostoba játékkal, amit eladnak
nekünk. Mégis vannak, akik
szembemenetelnek. Mi velük foglalkozunk.
Cz.Cs.
Koltay Gergely: Hagyománnyá vált az Igricfesztivál
A konzumidiotizmus
felé tartunk
Sebõ Ferenc:
Az énekelt költészetrõl
Tüzifa, parketta
teherautónként
szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól
ELADÓ
Tel.: 30/385-9575
Kanizsa 2009. június 18. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Az eddigieknél sokkal jobban figyeljen
oda a magánéletére. A karrier, a munkahelyi
előremenetel nem ér meg annyit,
hogy csak reggel és este lássa a szeretteit.
Gazdálkodjon jobban a szabadidejével, ha
azt akarja, hogy a munkahelyi feladatai után
még maradjon energiája otthon is besegíteni
valamiben. Fáradtan a családtagjainak sem
tudja kimutatni a kedvességét.
Igyekezzen a kedvesebb arcát mutatni
mind a munkahelyén, mind otthon. Ha
nem morcos, akkor szívesebben közelednek
önhöz, ezáltal a munka is könnyebben
megy, és az idő is gyorsabban telik el.
Igazságtalan megjegyzések, kritikák miatt
feszültebb napokra számíthat. Ez azonban ne
vegye el a kedvét. A felesleges viták helyett
válasszon egy könnyed kikapcsolódást, hívja
meg a párját, vagy ismerősét szórakozni.
Úgy érzi, sok az energiája, és nem tud egyhelyben
ülni. Azt lehetne mondani, még a
kákán is csomót keres. Ne vitákat provokáljon
a környezetében, hanem próbáljon
meg játékosan felfogni mindent.
Használja gyakrabban a kreatív képességeit,
ha vitába kerül a családtagjaival. Igyekezzen
megtalálni a helyes arányt a munka és a
pihenés között. Kiegyensúlyozottabban nem
sért meg senkit.
A jövedelme foglalkoztatja leginkább
mostanában. Baráti körben másról sem
beszélnek, mint az anyagiakról, vagy
annak hiányáról. Kikapcsolódásként keressen
szép élményeket valakivel.
Szívesen fektetne nagyobb hangsúlyt a
munkájára, de úgy érzi, nem értékeli senki
sem, ha többet dolgozik. Azt mindenki
tudja, önre mindig lehet számítani, még
akkor is, ha a családja rovására megy.
Még messze van a nyaralás ideje, ennek
ellenére nyoma sincs életében a szétszórtságnak.
Ezt az időt használja ki, s
ha lehetséges, lépjen előbbre a ranglétrán.
A csillagok hatására szeszélyesebben viselkedik
mostanában. Acsaládja szó nélkül elfogadja
ezt a magatartását, mert tudják, türelmes
ember. Vegyen részt kellemes programokban,
és visszatér minden a régi kerékvágásba.
Sok a teendője, de szerencsére lesz ereje
a napi feladatai elvégzéséhez. Ha plusz
erőre van szüksége, ápolja intenzívebben
a kapcsolatait. Már az is hozhat eredményt,
ha meghallgatják a barátai.
Lehangoltabbnak érzi magát, s nem tudja,
mi lehet ennek az oka. Szinte az ágyból
sincs kedve felkelni. Keressen magának
egy kellemes elfoglaltságot, és közben
visszatér az életkedve is.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Angyalok és démonok
amerikai film (sz) (16)
(Tom Hanks, Ewan McGregor)
A Davinci-kód alkotóitól
17.30 17.30
Hannah Montana: A film
amerikai zenés vígjáték (sz) (KN)
13.30
X-MEN kezdetek - Farkas
amerikai akciófilm (sz) (16)
15.30, 20.00 15.30, 20.00
2009.06.18 – 06.24-ig
Mozgás - tér
2009. június 15-től
Kedd: 15.00 - 20.30-ig
Szerda: 15.00 - 20.30-ig
A Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ
a nyári szünet alatt
mozgási lehetőséget nyújt
minden 18 év alatti
gyermek számára a
Nagykanizsa, Rózsa út 9.
szám alatt
(Vívócsarnok mellett)
Sportolási lehetőség:
asztalitenisz, labdarúgás,
kézilabda, kosárlabda, röplabda,
tollaslabda.
Kisgyermekeknek délután
diavetítés
VEGYES
BÉRLET
SZOLGÁLTATÁS
Kanizsa 14 – Apró 2009. június 18.
INGATLAN
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi
házrész pincével, padlással, 1185 m2
udvarral eladó. Érd.: 93/323-737,
20/398-1455 (6312K)
Nagykanizsa belvárosában (Hunyadi
úton) közel 700 négyzetméteres
terület eladó! Irányár: 18 millió
Ft. Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Irányár: 7,8
millió Ft. Érd.: 30/227-3294
Nk-án 87 m2-es, tetőtérrel bővíthető
társasházi lakás kerttel, garázzsal,
Tárház utcában eladó.
Lakást beszámítok. Érd.: 30/555-
6575 (7045K)
Nk-án a Rózsa utcában földszinti,
1 + 2 félszobás, bútorozatlan lakás
eladó vagy kiadó. Érd.: 06-20-426-
7864 (7058K)
Bajcsán 120 m2-es, négy szobás,
jó állapotú családi ház eladó.
Irányár: 12,9 millió Ft. Érd.: 30/740-
4054 (7065K)
Sürgősen elcserélném 54 m2-es,
4. emeleti, összkomfortos önkormányzati
bérlakásomat egy vagy
másfél szobás, hasonló adottságú önkormányzati
lakásra 1., 2. emeletig.
Érd.: 30/4112-604, 70/361-6335
(7066K)
Eladó kedvezménnyel, Nagykanizsa
belvárosában, csendes helyen,
új építésű, 51 m2-es, liftes, hőszigetelt
társasházban a 3. emeleten, nappali +
2 fél szobás, nagy erkélyes lakás!
Irányár: 11.819.800 Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DU/6. Érdeklődni:
06/30/4449073
Eladó kedvezménnyel, Nagykanizsa
belvárosában, csendes helyen,
új építésű 57 m2-es, liftes, hőszigetelt
társasházban 3. emeleten, nappali +
2 félszobás, amerikai konyhás lakás!
Irányár: 13.200.000 Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DU/7. Érdeklődni:
06/30/4449073
Eladó kedvező áron, Palinban,
csendes környezetben, igényesen
kialakított lakásbelsővel, 160 m2-es,
kétszintes családi ház garázzsal,
pincével, amerikai konyhával, cirko
és cserépkályhás fűtéssel! Irányár:
24 500 000 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/95. Érdeklődni:
06/30/4449073
Eladó kedvező áron, Nagykanizsa
keleti városrészében, 2 szobás, 54
m2-es, igényesen felújított, klímás,
egyedi fűtéses, parkettás társasházi
lakás! Irányár: 6.200.000 Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DU/133
Érdeklődni: 06/30/4449073
Eladó kedvező áron, Nagykanizsa
belvárosához közel, csendes, nyugodt
helyen, panorámás, 4. emeleti,
2 szobás, 56 m2-es, erkélyes, egyedi
fűtéses, igényesen felújított társasházi
lakás azonnali beköltözéssel!
Irányár: 6.800.000 Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DU/163 Érdeklődni:
06/30/4449073
Keresünk vállalkozókat
Nagykanizsa és környékén
vendéglátó egységekre lakáslehetőséggel
is! Kisebb ingatlanok beszámítása
is lehetséges! Érdeklődni:
06/30/4449073
Keresünk közművesített, építésre
alkalmas telkeket Szabadhegyen 5-6
millió Ft értékig! Érdeklődni:
06/30/4449073
Keresünk Katonaréten és a
Batthyány utcában 100 m2 körüli
családi házat állapottól függően
maximum 15-20 millió Ft értékig!
Érdeklődni: 06/30/4449073
Keresünk Nagykanizsa központjához
közel 70-100 m2-es, 3-4
szobás társasházi lakásokat állapottól
függően 10-15 millió Ft értékben!
Érdeklődni: 06/30/4449073
Keresünk Nagykanizsán 1. vagy
2. emeleti, jó állapotú, felújított vagy
felújítás előtt álló lakásokat! Érdeklődni:
06/30/4449073
Belvárosi, kétszobás, berendezett
lakás irodának, lakásnak, kaucióval
kiadó. Érd.: 30/369-5352 (7039K)
Buda belvárosában 1 és fél szoba
komfortos lakás hosszú távra kiadó.
Kaució szükséges. Érd.: 93/318-485
(7062K)
Téglagyári garázssoron garázs
kiadó. Érd.: 30/365-8299, 93/315-
194 (7067K)
170 literes, újszerű állapotban
lévő prés eladó. Érd.: 30/448-
60727061K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-
3014 (6430K)
Eltartási szerződést kötnék.
Ápolást, gondozást vállalok! Érd.:
30/495-4689 (7059K)
3,6x9 m-es féltető, 40x40-es szögvasból
olcsón eladó. Érd.: 93/314-
265, 20/9591-157 (7063K)
Szakdolgozatok, árajánlatok,
illetve bármilyen írott anyag gépelését,
számítógépes szerkesztését,
valamint kiadványszerkesztést vállalok.
Tel.: 30/9932-534 (7071K)
Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételire
felkészítést, valamint szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését vállalom.
Tel.: 30/968-8184 (6288K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(Aszolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek!
Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Házi segítségnyújtás, szociális
szolgálat házi gondozás munkakörbe
szakképzett gondozókat keres. Érd.:
70/9536-432, 70/9536-449 (7064K)
Háztartási és kerti munkát vállalok.
Tel.: 93/336-148 (7068K)
Távirányító, televízió, videó, DVD
javítás, antenna szerelés. Tel.: 30/597-
1530 (7069K)
Másodállásban munkát vállalnék
(takarítás, főzés, vasalás, gondozásápolás,
stb.) Tel.: 20/519-5305
(7070K)
NYÁRESTI SZERENÁD
Mediterrán hangulat a HSMK
előtti kultúrteraszon
Június 19. 19.30 óra
Németh Norbert – harmonika
Június 29. 19.30 óra
Bellák Trió
Bellák Tibor-harmonika,
Kőrösi Krisztián-billentyű,
Pálosi Róbert-dob
Június 30. 19.30 óra
Czupi Vera – ének
Július 1. 19.30 óra
Farkas Miklós – harmonika
A belépés díjtalan!
Június 23. 21 óra
Kanizsai Nyári Színház
Ray Cooney: AMINISZTER
FÉLRELÉP – vígjáték
A Pannon Várszínház (Veszprém)
előadása. Helyszín: Péterfy Iskola
parkja (Attila u. 2.), rossz idő
esetén a Hevesi Sándor
Művelődési Központ színházterme
Belépődíj: 2500 Ft
Június 24. 20 óra
SZENT IVÁN ÉJI
VIGASSÁGOK A
KISKASTÉLY UDVARÁN
Június 25.
AZ „ÉV
TERMÉSZETFOTÓSA
– 2008” vándorkiállítás.
Megtekinthető: 2009. július 10-ig
NYÁRESTI SZERENÁD
Mediterrán hangulat a Plakátház
udvarában
Június 22. 19.30 óra
Tátrai Lajos-gitár
Június 23. 19.30 óra
Beznicza Balázs-gitár
Június 26. 19.30 óra
Turzó György-gitár
A belépés díjtalan!
 Hat aranyat hoztak. A
sportakrobaták Budapest-vidék
korosztályos bajnokságára a fővárosba
voltak hivatalosak a
Zalaerdő Hevesi DSE sportolói,
akik a többi nyolc egyesületet
lekörözve a legnagyobb létszámban
(15 egységgel) képviselhették
a dél-zalai klubot. A versengés
ezúttal magában foglalta az
újoncok kategóriáját is, s abban a
kanizsaiak három aranyérmet
szereztek. A serdülőknél már a
jóval rutinosabbak állhattak a
dobogó legmagasabb fokára, így
a II-es korcsoport vegyes párosai
között a László Attila - Kovács
Tamara kettős, az I-eseknél leány
hármasban a Bozsoki Zsófia -
Haberl Klaudia - Baksa Nikol trió,
illetve a fiú párosban a Szokol
Martin - Lukács Patrik duó.
 Burján Anna harmadik a
serdülőknél. Úgymond „hazai”
pástokon szerzett bronzérmet a
női kardozók serdülő magyar bajnokságán
Burján Anna, mivel az
országos megmérettetést Nagykanizsán
rendezték. Az NTE
1866 vívója kiemeltként került a
főtáblára, ott aztán két fővárosi
vetélytársát legyőzve jutott a
négy közé. Az érmes helyekért
rendezett asszók során az Újpesti
TE egyik versenyzője legyőzte
Burjánt, így a kanizsai nevelés
végül a harmadik helyen végzett.
 Jól teker a senioroknál. Az
eddig inkább duatlonozó és triatlonozó
Ács László, az Á-C-S SC
most éppen (hegyi) kerékpározással
foglalkozó versenyzője indult
a Bakony Maraton Mountain-
bike elnevezésű erőpróbán,
melyen a senior kategória összesítésében
a 40 év felettiek rangsorában
a nyolcadik helyen végzett.
Ezt követően a T-Mobile
Top Maraton sorozatának szilvásváradi
hegyikerékpáros versenyén
is ott volt a rajtvonalon, s
a 117 kilométeres távon a master2
kategóriában ötödik helyezést
ért el.
Kanizsa 2009. június 18. – Sport 15
Nagykanizsai TE 1866 – Marcali
VFC 6-1 (4-0). NB III Dráva-csoport
labdarúgó-mérkőzés, 30. forduló.
Nagykanizsa, 400 néző.
Vezette: Horváth A. (Czett, Csalódi).
Kanizsai gólszerzők: Pozsgai (7.),
Ujvári (10., 43., 79.), Nagy T. (26.),
Iványi (47.). NTE 1866: Horváth G.
(Magyar, 48.) – Kotnyek, Boros
(Szalai, 51.), Pozsgai, Farkas J. –
Ujvári, Hegedűs, Rácz Sz., Bagarus
– Iványi, Nagy T. (Szőke, 57.).
Vezetőedző: Visnovics László.
Szezonzáró mérkőzésére készült
az NTE labdarúgó-csapata vasárnap
késő délután, s egyben arra, hogy
győzelemmel búcsúzzon az idénytől,
ami a harmadik helyet jelent(h)ette a
kanizsai együttes számára. Ennek
szellemében már a 18. másodpercben
veszélyeztetett nagy lövésből
Nagy Tamás, a hetedikben pedig már
a vezetés is megvolt, hiszen Bagarus
Gábor szögletére robbant be
mintaszerűen Pozsgai Albert, aki 7
méterről bólintott a hálóba (1-0).
Nem sokkal később már a
támadószekció is góllal jelentkezett,
hiszen a 10. percben Ujvári
Máté (szintén Bagarus sarokrúgásából)
a bal alsóba helyezett 12
méterről (2-0).
Ami késett, nem múlott Nagy
Tamás esetében, hiszen a 26. percben
már a csatár is feliratkozott a
gólszerzők közé, miután 25 méterről
kapásból lőtte a labdát a bal
felső sarokba (3-0).
A 43. percben Ujvári Máté –
fogalmazzunk így, úgy döntött, a
házi góllövőlistán 16 találatos Cs.
Horváth Gábor nyomába ered –
megszerezte idénybeli 15. gólját
egy „kigurigázott” akció után (4-0).
A második játékrész elején is
rögtön eredményesek voltak a
vendéglátók, (47. perc), ekkor
Hegedűs Milán futtatta a védők
közül kilépő Rácz Szabolcsot, az ő
próbálkozását még védte a
vendégek hálóőre, a kipattanót
azonban Iványi Attila a kapuba
gurította (5-0).
A 64. percben aztán sikerült
szépítenie a cserejátékosok nélkül
érkező és már korábban kiesett
Marcali együttesének (5-1).
Tizenöt perccel később Ujvári
Máté megszerezte a találkozón harmadik
(önmaga idénybeli 16.)
gólját: a bal oldalról Iványi adott be,
s a középpályás négy méterről fejelt
a hosszú oldalról a léc alá (6-1).
A kanizsai gárda ezzel a győzelmével
bebiztosította harmadik
helyét, a harminc mérkőzésen 58
pontot gyűjtve a bajnokság során.
Bajnok a Szentlőrinci SE, míg a
második a Paks FC II együttese
lett.
Visnovics László: – Azt hiszem,
ezzel a győzelemmel egész évi teljesítményünket
is megkoronáztuk.
Polgár László
Meglett az a bronzérem
Az NTE NB III-as bronzérmes csapata. Álló sor: Máthé István - NTE 1866 elnöke; Visnovics László -
vezetőedző; Pozsgai A., Burucz B., Horváth G., Cs. Horváth G., Boros Z., Hegedűs M., Szalai D., Kollár Cs.,
Ujvári M., Szőke Á., Domján László - pályaedző, Kozma Lajos - NTE 1866 Labdarúgó Szakosztály vezető.
Alsó sor: Varga B., Iványi A., Farkas J., Nagy M., Magyar K., Nagy T., Bagarus G., Kotnyek I., Kisharmadás
G., Rácz Sz. A képről hiányoznak: Kékesi M., Nagy R., Nagy II Roland, Csordás Z., Takács B.
A közelmúltban véget értek a megyei
kosárlabda bajnokság küzdelmei,
melyen a Thúry DSE KKK
legénysége végül a második helyen
végzett. Az oda-visszavágós alapszakasz
után a négyes döntőt a zalaegerszegi
Városi Sportcsarnokban rendezték,
ahol az elődöntő gyanánt a
kanizsaiak a ZTE KK egyik
korosztályos gárdáját múlták felül
(89-82). A fináléban következett a
keszthelyi Georgikon legénysége,
akik végül 87-72-re bizonyultak
jobbnak Hartai Lászlóéknál.
P.L.
Megyei másodikok
Tragikus harmadik
negyed
BWT Kanizsa VSE – YBLWater
Polo Club 10 – 20 (2-2, 4-3, 1-8, 3-
7). OB I B-s férfi vízilabdamérkőzés,
rájátszás az 1-8. helyért,
7. forduló. Nagykanizsa, 30 néző.
Kanizsa VSE: Kiss Cs. – Markó (4),
Kaszper (1), Virt, Persely (2), Cserdi,
Karácsony. Csere: Újházi (2),
Laky, Wiesner Zs., Kiss Á., Gulyás
(1). Játékos-edző: Szabó Gábor.
A már biztos bajnok YBL
látogatott Kanizsára, akik jól is
kezdtek, hiszen az első negyedben
elléptek két góllal, amit azonban a
kanizsaiak egalizáltak, mi több, a
második játékrész végén már a
vendéglátók vezettek. Utána viszont
jött egy elképesztő mélyrepülés:
a hazaiak ötméterest hibáztak,
ez mintha leblokkolta volna
őket, s fél tucat gólt kaptak néhány
perc alatt. Köztük egy olyat is,
melyet a kanizsai találat után
kezdéshez felálló vendégek lőttek
a félpályáról egy másodperccel a
dudaszó előtt. Az utolsó negyed
már csak egy igazi és változatos
gólváltást jelentett, a meccs felétől
már egyértelműen jobb YBL
vezérletével. Így míg a fővárosiak
bajnokcsapatként szállhattak ki a
vízből, a KVSE „biztos” nyolcadikként
várhatja a szezonzáró,
Neptun elleni idegenbeli találkozót.
Kanizsa – Múlt 16 idézõ 2009. június 18.
BARBI
BÁLA
Nagykanizsa, Báthory u. 8.
(Bolyai iskola hátsó bejáratával szemben)
Június 22-23-24. (hétfő-kedd-szerda)
vegyes ruha, cipő, nadrág
AKCIÓ minden nap, meglepetésekkel!
Június 25. (csütörtök) minden ruha 200 Ft/db!
Június 26. (péntek) minden ruha 100 Ft/db!
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 6.00-14.00 óra
1949. tavaszán, Nagykanizsán
az akkor még Zrínyi úton
működő kereskedelmi középiskola
falai között több, mint harminc
érettségiző fiú tanuló énekelte
a „Ballag már a vén diák…”
dallamait. Azóta hat évtized
telt el.
Június 13-án – immár harmadszor
– a Somogy megyei Lengyeltóti
plébánia (képünkön) fogadótermében
a 60. érettségi találkozón
ölelkezett össze tizenhárom egykori
kerista, tizenkét családtag, és a volt
osztályfőnök özvegye, Licskai Józsefné.
Ahajdani pedagógusok: Licskai,
Kósa, Beke, Küronya, Pillér,
Gerócs tanár urak és a többiek már
csak az égi katedráról tekinthettek a
nem mindennapos összejövetelre. A
Szegedről, Budapestről, Pécsről, Kaposvárról,
Zalaegerszegről, Nagykanizsáról,
Zalakarosról és Lovásziból
érkezett osztálytársakat (Horváth
Zoltán, Kárpáti Kornél, Kósi Endre,
Kollmann Pál, Németh György,
Pfeiffer Elemér, Petelei Jenő, Pozsegovics
Béla, Róka István, Szabó
Ferenc, Tihanyi István) és kísérőiket
a kollektívához tartozó, éveken át
Kiskanizsán káplánként tevékenykedő
Gyuriga Károly plébános köszöntötte,
majd a Szegeden élő főszervező,
Végh Ferenc szólt az egybegyűltekhez,
megemlékezve az elmúlt
évtizedek során elhunyt osztálytársakra
is, megemlítve, hogy az
élők közül hárman betegség és más
ok miatt maradtak távol. A baráti
együttlét, a finom és a kiadós ebéd
fogyasztása közben sok szó esett a
diákcsínyekről, tanulmányi, kulturális
és sport emlékekről. A Sugár
úti, egykori Pannonia Hotel éttermében
1949-ben lezajlott érettségi bankett
után a diáktársak és családtagjaik
kezdetben tíz évenként találkoztak:
1959-ben az Erzsébet téri
hajdani Szever Étteremben, 1969-
ben a Centrálban, 1979-ben a Balatoni
úti akkori ÁFÉMSZ Vendéglőben,
1989-ben a Fő úti Kremzner
Étteremben, 1999-ben pedig a
Múzeum téri Kiskakas Vendéglőben.
Már nyugdíjas főkönyvelők, közgazdászok,
erdészek, tanárok és
egyéb tisztségviselők ekkor úgy
határoztak, hogy találkozóikat évente
tartják. Ehhez hűek is maradtak.
Azóta rendezvényeiket a kanizsai
Kiskakasban, a Kőnig Restaurantban
és a Lengyeltóti Katolikus Plébánián
tartották, múlt szombaton,
ahol úgy váltak el egymástól, hogy
2010-ben újra Nagykanizsán találkoznak.
T.I.
Keristák 60. érettségi találkozója
XXI. évfolyam 25. szám
2009. június LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 25. Kanizsa
Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy hagyományos
nyári leállásunk
időpontja lassan elérkezik.
Lapunk nyomtatott formájával
július 2-án találkozhatnak utoljára,
s – szünet utáni – első számunkat
augusztus 27-én olvashatják
majd.
Addig is várjuk önöket weblapunkon,
mely egész évben folyamatosan
friss hírekkel, tudósításokkal
várja önöket:
www.kanizsaujsag.hu
Magyar áru heti rendszerességgel - 2. oldal. Nevetséges jégkár? - jegyzetünk a lap 2. oldalán olvasható.
Segíts, hogy segíthessünk! - 5. oldal.
Kazanlakban jártunk - 9. oldal. Semmelweis nap - 11. oldal.
Kamarai hírek - 6. oldal.
Az Alsó templom melletti udvarban
tartotta közösségi találkozóval
egybekötött termelői vásárát
a Magyarok Szövetségének Nagykanizsai
Szervezete a minap.
A Ferences kertben megtartott
nyitórendezvény előtt Horváth Lóránt
atya áldotta meg a vásárt,
majd Varga Imre szervező mondott
köszöntőt. Bevezetőjében kiemelte,
hogy politikamentesen, a népi
összefogás erejével akarják elérni,
hogy mindenki ráébredjen arra,
egyenként kevesek vagyunk, de
együtt hatalmas erőt képviselünk.
Megköszönte a Ferences rendháznak,
hogy magánudvarukon megtarthatják
rendezvényeiket.
Az ünnepi megnyitó kulturális
rendezvényén fellépett többek között
Németh Ferenc zenetanár tanítványai
kíséretében, valamint Baj
Balázs harmonikás, Horváth Márk
piarista diák, és az Orff ütőegyüttes.
A rendezvényt cselgáncs
és íjász bemutatók színesítették.
Aszervezőktől megtudtuk, hogy
a vásárok heti rendszerességgel,
vasárnap délelőttönként kerülnek
megrendezésre.
Cz.Cs.
Alaposan tarolt a jég és vihar
a külső városrészekben. Szerda
délután rendívüli sajtótájékoztatót
tartottak a FIDESZ Nagykanizsai
Csoportjának részéről
Karádi Ferenc és Tóth Nándor
önkormányzati képviselők Kiskanizsán,
a keddi, rég vagy inkább
még soha nem látott vihar
okozta károk kapcsán.
A két képviselő körzete, vagyis
a miklósfai és kiskanizsai sínylette
meg igazán (láthatóan) az „égindulást”,
s még a sajtótájékoztató
idején is javában hallható volt az
egyes környékbeli épületek tetőszerkezetén
a kopácsolás.
– Először is a szakszerű, gondos
és gyors munkáért a tűzoltóság
felé szeretnénk köszönetünket
tolmácsolni – kezdte Tóth Nándor,
majd már jóval gyakorlatiasabb
témával folytatta: – A súlyos természeti
csapás kapcsán érdemes
megvizsgálni annak lehetőségét,
hogy az önkormányzat a tűzoltóság
részére fóliát vásároljon,
mivel így szinte rögtön, az azonnali
mentés szakaszában is
lehetőségük nyílna a vihar által
tönkretett tetők gyors helyrehozására.
Továbbá a kedd arra is
rávilágított, hogy az olyan városrészekben,
mint Kiskanizsa és
Miklósfa, a lakosságnak mindenképp
érdemes valamifajta
alapbiztosítást kötnie – folytatta a
képviselő. – A károk rendezésére a
városnak kerete nincs, esetleg a
megyei vis maior tudna erre valamilyen
forrást biztosítani. Ami külön
lényeges körzeteink esetében,
hogy jelentős mezőgazdasági kultúrával
rendelkeznek az itt élők,
erre viszont rendkívül magas biztosítási
tételek vannak.
– Elpusztultan viszont szörnyű
látni azt, amiért az emberek dolgoztak,
s ez Miklósfán is óriási
probléma – tette hozzá Karádi
Ferenc képviselő.
P.L.
Kanizsa – A mi 2 ügyeink 2009. június 25.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
FIDESZ: Viharról és jégkárról
…több mindenre fény derülne.
A jelenlegi helyi sajtót még
sok dolog megköti, ezt az írást
is. Olvasóink közül a korosabbak
megszokták: a sorok közt
kell olvasni. Ahogy a szólás
mondja: lányomnak szólok, menyem
értsen róla. Ezt a képességet
kénytelenek a fiatalabbak
is kifejleszteni magukban. Remélem,
nem sokáig.
Az említett kitűnő csatorna
Mindenütt hírTV című promójában
felvillantja például
Zuschlag János szocialista politikus
viccelődését az 1944-es
áldozatokon. Ez a felvétel vezetett
ahhoz, hogy országgyűlési
mandátumáról le kényszerült
mondani. A múlt heti jégverés
másnapján, a Kanizsa Tv Krónikájában
– miközben a tűzoltó
parancsnok beszámolt a károkról
– megdöbbenve láthatták a
nézők a háttérben a szocialista
képviselő harsány hahotázását.
Hogy mi derítette őt ilyen jó
kedvre, talán sose tudjuk meg.
A kommunizmus áldozatainak
emléknapja alkalmából
rendezett Mindszenty kiállításra
készülve akadt kezünkbe ez a
pár sor: ,,Nem vettem részt semmiféle
összeesküvésben. Nem
mondok le érseki székemről.
Nincs vallanivalóm, és semmit
sem írok alá. Ha mégis megtenném,
az csak az emberi test
gyengeségének következménye
és azt semmisnek nyilvánítom.’’
– Az Andrássy út 60-ban hiába
kínozták és gyógyszerezték, a
bíboros előrelátó volt. Olvasmányaiból
emlékezett, a magyar
rabok a török fogságban
hogyan tettek.
A dombóvári szocialista
polgármester megvesztegetési
kísérletét szintén a hírTV hozta
nyilvánosságra. A rágalmazásért
már meghozott elmarasztaló
ítélet és folyamatban lévő
egyéb nyomozás közepette Szabó
Loránd polgármester is inkább
a lemondást választotta.
Milyen jó lenne, ha rejtett kamera
segítené a kanizsaiakat is
a tisztánlátásban az elmúlt napok
érthetetlen történései után!
Vagy, ha nem lenne szükség
rejtett kamerára…
P.J. - Sz.I.
Ha hírTV lenne
városunkban is
A napokban ülésezett a Kiskanizsai
Településrészi Önkormányzat,
s a közelmúltbeliekkel
ellentétben ezúttal csupán egy „igazi”
pont szerepelt a napirendben
– bár az már szinte az
unalomig ismert –, vagyis a városrészi
egészségház beruházásának
állása, illetve annak indítása.
A hétfő esti összejövetelen
Polai József és a KTÖ-elnök Tóth
Nándor önkormányzati képviselők
mellett a város polgármestere,
Marton István is tiszteletét tette, a
település vezetése tehát valóban
nagy erőkkel képviseltette magát.
Kisebb vitát indukált, hogy a
beruházás pályázati pénze már
megvan-e, vagy egyelőre az egyes
hiánypótlások után még csupán az
„érkezés” stádiuma áll-e fent.
Nos, polgármesteri információk
szerint az elnyert pénz „ténye”
megkérdőjelezhetetlen, és szerdán
– vagyis lapzártánk után – került
fel a pályázati honlapra. Ami biztosnak
látszik, az intézmény avatása
2010 késő nyarán lenne (ami
az augusztus 20-i napot takarja…)
A következőkben újabb épületekkel
kapcsolatosan hangoztak el
felvetések, ilyen például a kiskanizsai
óvoda (újra)hasznosítása,
melyre egy egészségügyi programokban
és ellátásban ténykedő
cég látna fantáziát. Ehhez persze
szintén pályázati pénzekre lenne
szükség, amit viszont csak a város
pályázhatna meg, idén azonban
egy ilyen projekt már megindításra
került Nagykanizsa esetében, s ez
az idei lehetőségeket már kimerítette
– derült ki a polgármester
szavaiból.
Amegújult ravatalozó ügyét már
Polai József terjesztette látványtervekkel
a részönkormányzati
képviselők elé, s szerinte ez
mintegy 35 millió forintot emésztene
fel… Egészen tartotta magát
ez az információ addig, amíg ki
nem derült, a tervek a 2006-os
eszetendőből valók – no, erre jegyezte
meg Marton István polgármester
az alábbiakat: „Az bizony
ma már jó mintegy 50 millió forintnak
is…” Ennyiben maradtak…
P.L.
Épülõ, új funkciójú, felújítandó
épületekkel
I. Vásárnap
Németh Norbert feledhetetlen
tangóharmonika játékával folytatódott
a június 15-én induló
szerenád sorozat a HSMK előtt.
A hetedik éve tartó színes esemény
évről-évre több érdeklődőt
vonz. Figyelemre méltó, hogy a
hallgatóság soraiban már a fiatalabb
generáció is megtalálható. Így
volt ez Németh Norbert előadásán
is. A nézők virtuóz muzsikus
játékát csodálhatták meg, aki a
látottak, hallottak alapján joggal
nyert bronzérmet a Tabányi Mihály
nevével fémjelzett országos
tangóharmonika versenyen. Az est
során a fiatal művész hangszere
mintegy két évszázados térhódításának
főbb állomásait, azok
harmóniavilágát idézte fel. Műsorában
a klasszikus tangók és keringők
mellett felelevenedtek a
temperamentumos Dél-amerikai
ritmusok. Az elhangzott sanzonok
segítségével, néhány pillanatra
életre kelt Edith Piaf és a térre költözött
a párizsi éjszakák hangulata.
A péntek esti zenés világjárást
néhány közismert hazai sláger tette
még hangulatosabbá. Külön öröm,
hogy nem mulatós, hatásvadász
produkciót, hanem egy minden
részletében átgondolt, jól felépített
szerenádot élvezhettünk végig.
Cz.Cs.
Kanizsa 2009. június 25. – Krónika 3
Szombatról vasárnapra virradó
éjszaka a Képzőművészetek
Házában és a Magyar
Plakát Házban vert tanyát a
„Múzeumok éjszakája” címet
viselő monstre rendezvény.
A gyermekprogramokból, tárlatmegnyitókból,
filmvetítésekből, operett
részletekből, Bartók és Kodály
műveinek felidézéséből álló program
ebben az évben is sok érdeklődőt vonzott.
Az est folyamán a több produkcióban
is résztvevő Zsadon Andreát és
Fellegi Ádámot beszélgetésünk során
először arról kérdeztük, művészi produkciójukat
miként befolyásolja a
műfajok váltása.
Fellegi Ádám: – Furcsa módon,
ha az ember egyszerre többfélét játszik
az aktív pihenést jelent. Egy
műfajon belül játszani fárasztóbb.
Ma este itt gyermekműsorról operettre
váltani, majd népdalfeldolgozásra,
vagyis Bartókot és Kodályt
játszani különböző módon mozgatja
meg az előadó és a hallgató
lelkületét. A magam részéről
boldog voltam, mert láttam az
érdeklődést.
Zsadon Andrea: – Ez a produkció
kifejezetten erre az estére
készült. Nincs ebben semmiféle rutin.
Sokat foglalkoztat azonban,
hogy az úgymond előadóiságom
kitart-e addig, míg a Kodály-dalok
előjönnek bennem. Ebben a rohanó
világban az embernek kényszere
van sok mindenre. Arra,
hogy egyre többet sajátítson el,
többet olvasson, sokat gondolkozzon,
ha lehet, többet foglalkozzon
zenével, és nem utolsó sorban
foglalkozzon a lelkével. Én nagyon
készültem a mai produkcióra, a
sikere jólesett.
– Bartók és Kodály, illetve az
opera világa után, kikapcsolódás-e
önnek az operett világa?
– Fordítva. Én komolyzenével
kezdtem a zeneakadémián, arra
tettem fel az életem. A szerepálmom
a Manon Lescaut volt. Az Isten
korán, még a debreceni éveim
alatt megadta nekem. Aztán az
embert sok minden befolyásolja
abban, hogyan megy tovább az élete.
Az operettben is vannak nagyon
nehéz zenei megoldások, de
nagyon jó visszatérni a két zseniális
hazai művész darabjaihoz.
Felmagasztosítja a dolgokat, boldoggá
tesz.
– Számtalan világklasszis műveinek
eljátszása után van-e önben
valamilyen plusz töltés e két halhatatlan
zeneszerző darabjainak
játszása iránt? – fordultam kérdésemmel
Fellegi Ádámhoz.
– Igen, mert úgy érzem, e két
zeneszerző a világban nagyobb
megbecsülést kap, mint Magyarországon.
Bartóknak a maga korában
nagyobb elismertsége volt
mint manapság. Azt vártuk, hogy a
közönség hozzászokik. Sajnos nem
így történt, mert a közönség érzékenység
és hallási szempontból
visszafejlődött. Ezért a leegyszerűsödött,
a ma népszerű muzsika a
felelős. Feladatom megmutatni
Bartók és Kodály zenéjének szépségét.
Feladatom, mert a helyzet
rossz és egyre rosszabbodik.
– Ne vegye tolakodásnak, úgy
hírlik, hogy kanizsai kötődései is
vannak. Mi az igazság?
– A rendezvénynek otthont adó
intézmény invenciózus, kezdeményező
igazgatónője az unokáim édesanyja,
vagyis a menyem. Távol állva
minden személyes vonatkozástól a
múzeum gyönyörűen néz ki, a maga
módján unicumnak számít Magyarországon.
Képtár, hangversenyterem,
múzeum külön-külön máshol
is van. Legyen itt valami olyan, ami
csak Nagykanizsáé. Fejlesszék, gondozzák,
becsüljék meg.
Cz.Cs.
Múzeumok éjszakája
(93)
Szerenád
Dóró János főszerkesztő részére
Töprengtem, hogy érdemes-e válaszolnom a kommentárjára, amit legutóbbi sajtónyilatkozatom
margójára írt, végül úgy döntöttem, hogy legalább a csúsztatásait tényszerűen
cáfolom, elvégre a motivációi már úgy is ismertek mindenki előtt. Ön azt állította,
hogy nem hívtam meg a Kanizsa Újság hetilapot a sajtótájékoztatómra, miközben a
valóság az, hogy nem sajtótájékoztatót tartottam, hanem egy sajtónyilatkozatot adtam
közzé, amit természetesen azonnal el is küldtem a városi újság számára. AKanizsa Újság
honlapjára szinte rögtön fel is került az anyag, annak rendje és módja szerint, ám néhány
órával később arról értesítettek, hogy az nyomtalanul eltűnt onnan. Ekkor érdeklődtem
Önnél a példátlan eset miatt, mire Ön közölte, hogy a nyilatkozatot nem hajlandó
leközölni az újságjában. (Ezek után a lap hasábjain arra hivatkozni, hogy azért nem
kívánta megjelentetni, mert tulajdonképpen én voltam az, aki nem akarta megosztani
annak tartalmát az olvasókkal... komolyan megkérdőjelezi az írója beszámíthatóságát,
vagy ami még rosszabb, Ön kérdőjelezi meg a Tisztelt Olvasókét.)
Maga az eljárás több kérdést is felvet. No nem azt, hogy erre Önt ki utasította,
hisz nyilvánvaló, hogy kicsoda városunk főcenzora. Tekintsünk el attól, hogy egy
város polgármesterét, személytől és várostól függetlenül, az önkormányzat
újságjában cenzúrázni érthetetlen, de megtagadni tőle a jogot – ami eddig mindenkit
megilletett –, hogy egy személyét ért támadásra reagálhasson, mely jogot
minden magára valamit is adó médium íratlan szabályként rögzít etikai kódexében,
az teljességgel elfogadhatatlan. És bizony erre hivatkozva ragaszkodom például
ennek a cikknek a közléséhez is, sőt a félreértéseket tisztázandó, a jövőben bizonyára
előforduló hasonló alkalmakkor is élek majd az önvédelem jogával.
Nagykanizsa, 2009. június 23.
Marton István, polgármester
Marton István a város polgármestere,
nem a Fideszé – olvasható
a Szuperhíren. A Kanizsa TV képsorain
látható, a sajtótájékoztatóra csak
a TV (Lukács Ibolya) és a Szuperhír
(Dukát Éva) volt hivatalos. Lapunk
sem tájékoztatást, sem meghívót nem
kapott.
A nagykanizsai polgármester a
fideszeseket illeti vádakkal. „Kissé
szokatlan sajtótájékoztatót tartott
hétfőn hivatali irodájában Marton
István polgármester.” – írja a
megyei napilap. Meghívottak:
megyei napilap, Szuperhír (Dukát
Éva), Kanizsa TV (Lukács Ibolya).
Lapunk hiába érdeklődött a szokásos
hétfői polgármesteri sajtótájékoztató
időpontjáról, arra érdemleges
választ nem kapott. Kapott viszont
egy e-mail-t a sajtótájékoztató
után, hogy ezt kötelesek vagyunk
közölni.
Hamis levél és megtévesztés a
nagykanizsai Fidesz-frakcióban.
„Váratlanul hívott össze sajtótájékoztatót
szerdán este hivatali irodájában
Marton István.” – olvasható a
megyei napilap honlapján. Meghívottak:
megyei napilap, Szuperhír (Dukát
Éva), Kanizsa TV (Lukács Ibolya). A
hirtelen összehívott sajtótájékoztatóra a
városi televízió sem számított, ezért operatőr
híján másnap vették fel az anyagot.
Lapunk erre sem volt hivatalos.
Úgy gondolom, hogy a Tisztelt
Olvasóink is észrevehették, mióta
a közgyűlés megszavazta kinevezésemet,
a főcenzor személye is
nyilvánvalóvá vált. S mivel Marton
István polgármester csak reagált,
de úgy tűnik nem olvasta el
„kommentáromat”, mégegyszer
idézem:
„Sajnálattal kell leírnom, hogy a
demokrácia húsz éve alatt ilyen
nyomásgyakorlásra egyetlen polgármester
sem ragadtatta magát.”
Dóró János
A tények makacs dolgok
Kanizsa – A mi 4 ügyeink 2009. június 25.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Idősügyi Tanácsának javaslata
alapján nyolcszázkilencven
50 év fölötti – többnyire nyugdíjas
– nagykanizsai (maga a város,
Bajcsa, Miklósfa és Kiskanizsa)
lakossal töltettek ki kérdőívet,
a kérdéseket a szociális
helyzetre kihegyezve.
A felmérésben az idősügyi
klubok vezetői, az Idősügyi Tanács
tagjai és a Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ munkatársai
vettek részt. Meszes Renáta, a
Családsegítő Központ munkatársa
a fenti címmel összegzést és
elemzést készített a kérdésekre
adott válaszok alapján.
Meglátásuk szerint a gazdasági
helyzet változása miatt kívánatosnak
látszott az időskorúakról
egy olyan felmérés készítése,
amely betekintést nyújt a város
lakosságának ilyen jelentős részét
képező korcsoport (a 2009. január
22-i állapot szerint Nagykanizsa
50.938 fős lakosságából 11.089 fő
60 év feletti) szociális helyzetébe,
valamint abba, hogy e korosztály
milyen mértékben veszi igénybe a
helyi szociális ellátó rendszert.
A kérdezőbiztosok az adatközlőktől
a nem és a kor mellett többek
között a családi állapotra, a lakást
érintő adatokra (tulajdon, típus,
méret, komfortfokozat), a havi
jövedelemre, az ellátás típusára
(saját jogú vagy házastárs jogán)
kérdeztek rá, valamint arra, hogy a
nyugdíj mellett dolgoznak-e, vagy
részesülnek-e bármiféle szociális
támogatásban. Arra is kíváncsiak
voltak, hogy a válaszadók részt
vesznek-e valamilyen társadalmi
szerveződésben, úgy mint nyugdíjasklub,
egyesület vagy szakszervezet.
A helyzetelemzésben a szerző
rávilágít arra, hogy az egy háztartásban
élő személyek számának
tekintetében egyre több lesz
az egyszemélyes háztartás. A
klasszikus, együtt élő, egymást
támogató családmodell felbomlása
visszafordíthatatlanul bekövetkezett.
Nem mondunk újat
azzal, hogy az idős korosztályra
egyre inkább jellemző az elmagányosodás,
s bár a felmérés nem
pont ezt sugallja (a megkérdezettek
83,5%-a saját tulajdonú lakásban
él; „városunk nyugdíjasainak
lakáshelyzete nagyon jónak
mondható”; „A felmérésben részt
vevő személyek lakásainak típusa,
nagysága, szobaszáma, komfortfokozata
nagyon jó képet mutat
e korosztály otthonainak minőségéről.”),
de az elszegényedés
is. Az idősügyi szociális helyzet
városunkban több, mint 11.000
főt érint, s közülük mindösszesen
890 főt kérdeztek meg, mely az
összesnek csupán töredéke. A társadalmi
szerveződésre utaló kérdést
összegző táblázat azt mutatja,
hogy a megkérdezettek szinte
mindegyike tartozik valamilyen
szervezethez, néhányan többhöz
is. Tehát a magában otthon
kucorgó, sehová sem kimozduló
időseket – nevezzük őket kisnyugdíjasnak
– is érdemes lenne
megkérdezni, mekkora a lakásuk,
mennyi nyugdíjat kapnak és
milyen szociális támogatásban
részesülnek. Bár fennáll a lehetőség,
hogy ők nem szívesen
válaszolnának hasonló kérdésekre.
Ennek oka lehet az, hogy
miután végigdolgoztak egy életet,
nagyon kevés nyugdíjból kell
megélniük, s sokan ezt szégyennek
érzik magukra nézve.
A kérdőívet készítők az
összegzésben rámutatnak arra is,
hogy a jelenlegi szociális és egészségügyi
hálózat sokszereplős, részt
vesznek benne a szociális ellátók,
az egészségügyi szolgáltatók, az
államigazgatás, az idősügyi tanácsok
és a területen dolgozó szakemberek.
Ezzel nem is lenne
probléma, ha nem egymással párhuzamosan,
elkülönült felelősséggel,
nagy átfedésekkel dolgoznának,
nem kielégített szükségleteket
hagyva a rendszerben. Nagy problémát
jelent ugyanis, hogy nincs
egy olyan szervezet, amely az idős
emberek ellátásáért egyetemesen
felelős és elszámoltatható lenne
ellátásuk szociális és egészségügyi
vetületében egyaránt. Ezért javasolják
a felmérés készítői egy
integrált szociális és egészségügyi
ellátórendszer létrehozását, amelynek
célja, hogy megfelelő önállóságot
nyújtson az időseknek, és
önkormányzati, kórházi és egyéb
intézményi erőforrások felhasználását
optimalizálja.
Steyer Edina
Kanizsa idõskorú lakosságának szociális helyzetérõl
Javaslatot tett az Oktatási,
Kulturális és Sportbizottság a
kijelölt oktatási intézmények
magasabb vezetői posztjára.
A pályázatok alapján a következő
jelentkezőket javasolta a Bizottság:
Cserháti Sándor Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégium – Farkas
Tünde; Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
– Szermek Zoltán;
Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola
– Göncz Ferenc; Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola –
Kókainé Hámorszki Éva, Zrínyi
Miklós Általános Iskola – Faller
Zoltán; Batthyány Lajos Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola
– Balogh László; Zsigmondy
Vilmos és Széchenyi István
Szakképző Iskola – Bene Csaba.
A jelöltek megválasztásáról a
soros közgyűlés dönt június 25-én.
S.E.
Iskolaigazgató jelöltek: új arcok
– Az elmúlt évet tekintve sikereket
könyvelhet el magának a
Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
Fejlesztések sora valósult meg, és
a kiadásokat is sikerült csökkentenie
a cégnek – úgy vélik a
vezetők, így már felkészültek a válság
okozta nehézségekre - hallhattuk
Kassai Zoltán vezérigazgatótól
a legutóbbi közgyűlésen.
A legjelentősebb fejlesztések a
molnári üzemvezetőségen valósultak
meg: itt kicserélték az elavult
gépészeti berendezéseket, ennek
következtében nem szükséges vízkorlátozást
bevezetni. A szűrőgépház
felújításának köszönhetően
a telepi vízveszteség 20%-ról 1%-ra
csökkent.
A központi irodaház teljes belső
felújítása mellett megújult az informatikai
vezetékrendszer, légkondicionálókat
szereltek be, s sikerült a
teljes működési területen felmérni a
tűzcsapok állapotát, s elvégezni a
karbantartásukat. Lényegesen megnőtt
a Zrt. szolgáltatási területe is,
2008 júliusa és 2009 márciusa között
újabb öt település került a Dél-zalai
Vízmű ellátottsági területei közé:
Zákány, Zákányfalu és Őrtilos, majd
Őrtilos-Szentmihályhegy, végül Berzence
és Somogyudvarhely.
Nagy elismerésként értékeli a Zrt. az
elmúlt évben szerzett ISO-minősítéseket,
illetve a laborjuk akkreditálását, de nem
elhanyagolható az a tény sem, hogy
országos viszonylatban itt nőtt a legkevesebbet
idén a vízdíj: 4,8%-os emelés
történt, s ez az országos átlag harmada.
A jövőt tekintve egy szintén
nagyon fontos fejlesztés áll a
küszöbön: előkészítés alatt van a
magyarországi víziközművek informatikai
rendszere, mely az
összes mindennapi tevékenységet
leegyszerűsíti majd, többek között
tartalmazza az irányítástechnikai
és a folyamatirányító rendszereket,
valamint a víz- és csatornadíj
számlázó programot is.
K.H.
Vízmű: újabb csatlakozó települések
Két intézményünk magasabb
vezetői pályázati beadási határideje
2009. június tizennyolcadikán
lejárt.
A pályázati felhívásra a Szivárvány
Egységes Gyógypedagógiai
és Módszertani Intézmény
igazgatói állására két pályázat
érkezett, a Térségi Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság vezetői
megbízására szintén két pályázó
adta be szakmai elképzeléseit.
B.E.
Pályázat,
vezetõi
állásra
Aközoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 99. § előírja a
rendszeres évenkénti országos
mérés és értékelés kötelezettségét,
melyben értékelni kell a
nevelési-oktatási intézményekben
folyó pedagógiai tevékenységet,
így különösen az alapkészségek,
képességek fejlődését.
A június 25-i közgyűlés elé kerülő
tájékoztató eredményeiről
kérdeztük Szmodics Józsefnét, a
Művelődési és Sport Osztály vezetőjét.
– Az oktatásért felelős miniszter
évente a tanév rendjéről szóló rendeletében
határozza meg az országos
mérési feladatokat – kezdte
elöljáróban az osztályvezető. – A
mérésnek minden tanévben ki kell
terjednie a közoktatás negyedik, hatodik,
nyolcadik és tizedik évfolyamán
minden tanuló esetében az
anyanyelvi és a matematikai alapkészségek
fejlődésének vizsgálatára.
A szakiskola tizedik évfolyamán folytatott
mérésnek az olvasás és szövegértés
alapkészség vizsgálatára is ki
kell terjednie. A 10. évfolyamos tanulók
teljes körű mérése a 2008/2009-
es tanévtől vált kötelezővé. A mérésben
alkalmazott feladatok nem a
NAT, a kerettantervek, illetve az
azokhoz fejlesztett tankönyvek által
közvetített tudástartalom elsajátításának
mértékét mérik; a felmérés
célja nem az adott év tananyagának
számonkérése, hanem azt vizsgálja,
hogy a diákok az adott évfolyamig
elsajátított ismereteiket milyen
mértékben tudják alkalmazni a mindennapi
életből vett feladatok megoldása
során. Mindhárom évfolyamon
minden érintett tanuló tesztje
központi javításra került. Az eredmények
2009. március közepén kerültek
nyilvánosságra a www.kir.hu weboldalon.
– Mit jelent a kompetencia?
– A kompetencia az egyén azon
képessége és hajlandósága, hogy
tudását sikeres problémamegoldó
cselekvéssé alakítsa. A kompetencia
ezen megfogalmazása figyelembe
veszi a tesztírás körülményeit is,
amikor a tanuló képes lenne a teszt
megírására, de nem hajlandó a teljes
tudását beleadni a sikeres feladatmegoldás
érdekében.
– Mit várnak el a tanulóktól a
szövegértés és a matematikai
eszköztudás területén?
– A különböző szövegekhez
(elbeszéléshez, rövid történethez,
magyarázó szöveghez, menetrendhez
vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó
kérdések jellemzően az
információk visszakeresését, következtetések
levonását, kapcsolatok
felismerését, a szöveg részeinek vagy
egészének értelmezését várják el a
tanulóktól minden évben. A matematikai
eszköztudás területén pedig az
alkalmazott feladatok valamilyen
életszerű szituációban megjelenő
probléma matematizálását, megoldását
és a megoldás kommunikálását
kérik a tanulóktól a matematika
különböző területeit érintve.
– Hogyan alakult az évfolyamok
eredménye?
– Mind a matematikai eszköztudás,
mind a szövegértés területén
városunk 6., 8. és 10. évfolyamos
tanulói az országos átlagnál szignifikánsan
jobban teljesítettek, de
kiemelkedő volt a szakiskolák teljesítménye.
Az általános iskolás
korosztálynál a jelentés a kanizsai
tanulók képességszintek szerinti
százalékos megoszlását az országos,
valamint a városi iskolák tanulóival
veti össze. Kedvezőbb városunkban
a helyzet a 6. és a 8.
évfolyamon, mint országosan. Az
általános iskolát befejező tanulóink
82,9%-a képes olvasás útján a
további ismeretszerzésre, valamint
62,4% rendelkezik használható
matematikai képességekkel. Az
előző évhez képest a matematika
eszköztudás használatának aránya
csökkent, a szövegértésé viszont
nőtt. A középiskolás korosztálynál a
matematikai eszközhasználat az
elmúlt évhez képest jelentősen
javult. Mindhárom iskolatípusban
az országos átlagot meghaladóan
teljesítettek középiskolás tanulóink.
A gimnazisták 92,1%-a, a szakközépiskolások
72,7%-a és a szakiskolások
34,6%-a képes matematikai
ismereteit további ismeretszerzésre
felhasználni. A szövegértés
területén a matematikai eszköztudás
tendenciáival teljesen megegyező
képet kapunk minden iskolatípus
esetén. A szövegértés teszten
sikeresebben teljesítettek a tanulók
– városi szinten 4-7%-kal.
– Hogyan összegezhetjük a
kompetenciamérés eredményét?
– Büszkék lehetünk a 10. évfolyamos
eredményekre, mivel mind az
országos, mind az iskolatípus hasonló
családi háttérrel rendelkező iskoláinál
többséggében jobb eredményeket
értek el középiskoláink tanulói. A
képességszinteknél azonban látható
volt, hogy a szakiskola és a szakközépiskola
összetétele a matematikai
képességek tekintetében megegyezett.
A város intézményeinek tanulói a
2008. évi kompetenciamérés matematika
és szövegértés tesztjein összességében
az országos átlagnál jobban
teljesítettek. Az egyes intézményeinkben
az elért eredményeket
nagymértékben befolyásolta a beiskolázott
tanulók összetétele, a pedagógusok
felkészültsége, valamint a
családi háttér. Az országos átlag alatt
teljesítő intézmények is a családi háttér
által determinált eredményt hozzák
ki a tanulókból.
B.E.
Kanizsa 2009. június 25. – Oktatás 5
Közösségfejlesztés, szocializáció,
az egymáshoz való alkalmazkodás,
szabályok megismerése és
betartása, valamint a családok és
a családgondozók közötti bensőségesebb,
bizalmi kapcsolat
erősítése volt a célja annak, az
immár hagyományokon alapuló
kirándulásnak, amelyet a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ
Alapítványa június elején szervezett
hátrányos helyzetű családoknak.
A miklósfai parkerdőben közösen
készítették el az ebédet,
kirándultak a közelben lévő tóhoz,
és ügyességi játékokon próbálták
ki magukat a kirándulók. Acsaládgondozókkal
együtt összesen huszonöt
fő vett részt az ingyenes
programon, melynek végén fagyiztak
is a résztvevők.
Miklósfára kirándultak
A Balatonmáriai tábor felújítása
lehetővé teszi a már régóta
dédelgetett álom, a Testvérvárosi
tábor megvalósulását – tudtuk
meg Szmodics Józsefnétől, a
hivatal Művelődési és Sport
Osztályának vezetőjétől.
Az elmúlt évek során többször
felvetődött az ötlet, hogy milyen
hasznos lenne a fiatalok számára
testvérvárosi turnust szervezni,
azonban a tábor körülményei eddig
nem tették lehetővé a megvalósítást.
Az idei évben megtörténik
a faházak felújítása, tágasabb terek
kialakítása. A Művelődési és Sport
Osztály felmérte a testvérvárosi
igényeket. Ennek alapján Kovásznáról
érkezett vissza írásos jelentkezés,
így az idei nyáron kovásznai
fiatalok lesznek a vendégeink.
A “testvérvárosi hét” megvalósításához
a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és a Városi Diákönkormányzat
pályázatot nyújtott
be a Testvérvárosi Alaphoz, melynek
keretében a kovásznai tanulók
töltenének el egy élményekben
gazdag, kellemes hetet Balatonmárián
a nagykanizsai középiskolásokkal.
A kezdeményezéssel
hagyományt kívánnak teremteni,
jelezve fontosságát, hogy testvérvárosaink
fiataljai megismerjék
nagykanizsai társaik kultúráját,
ifjúsági életét, tapasztalatot cseréljenek,
s majd felnőttként is visszatérve
erősítsék a két város kapcsolatát.
B.E.
Kovásznaiakkal táboroznak
Az országos átlagnál jobban...
Kanizsa 6 – Kamara 2009. június 25.
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670
Tel.: 06-93/516-671
Mobil: 30/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu
MKIK Elnökségi ülés
Az MKIK Elnöksége 2009. május 29-
én az országos kézműves rendezvényhez
kapcsolódóan kihelyezett elnökségi ülést
tartott Pécsett, ahol dr. Polay József elnök
képviselte kamaránkat.
Az Elnökség megtárgyalta a kormányzati
intézkedéseknek a versenyszférára
gyakorolt várható hatásairól
készített elemzést, amely szerint a vállalkozások
adóterhelése 2010-ben
várhatóan nem csökken, hanem nő.
Előadás hangzott el a Gazdaságfejlesztési
Operatív Program (GOP)
eddigi eredményeiről. Az elemzésből
megállapítható, hogy hazánkban még
mindig alacsony a klaszterek száma és
az EU-források felhasználásának
mértéke is jelentősen elmarad a várakozásoktól.
Horvát - Magyar Kamarai
Konferencianap
2009. június 10-én a nagykanizsai
Vasemberházban tartottuk a Horvát-
Magyar Kamarai találkozót.
A rendezvény célja egymás kölcsönös
megismerésén túl a határ két oldalán
működő vállalkozások gazdasági kapcsolatainak
elősegítése, valamint a Magyar-
Horvát IPA programban közös
pályázat benyújtásának előkészítése.
A résztvevőket köszöntötte dr.
Polay József kamaránk elnöke,
Marton István polgármester, majd
Karagics Mihály a Horvát Köztársaság
Magyarországi konzulja szólt
a két ország gazdasági kapcsolatairól.
Felhívta a figyelmet arra,
hogy a határmentiség ellenére is
csak 7-8. helyen szerepel Magyarország
a horvátországi kereskedelmi
kapcsolatok terén. Mindkét
állam nagyjából azonos gazdasági
problémákkal küzd, bár a horvátok
derűlátóbbak a kilábalás gyorsaságát
illetően. Gátai Éva, a zágrábi
székhelyű Horvát-Magyar
Vegyes Kamara igazgatója elmondta,
hogy az országaink közötti áruforgalomban
20-30 százalékos
visszaesés tapasztalható az év eleje
óta, ezzel együtt azonban megnőtt a
cégek érdeklődése a kamaránál.
A találkozón Verőce, Belovár,
Muraköz és Varasd Megye Gazdasági
Kamarái is bemutatkoztak. A feldolgozóiparral,
kereskedelemmel foglalkozó
horvát megyék kamarai vezetői
főként a harmadik piacokon való
közös fellépésben, az építőiparban
látnak kihasználható lehetőségeket. A
szentlőrinci, belovári vásárokon történő
ingyenes megjelenést kínáltak
fel nagykanizsai vállalkozásoknak.
Dr. Polay József a kamaránkról szóló
prezentációjában kitért a határon
átnyúló közös pályázati lehetőségekre,
amelyekhez jó iskola volt számunkra
a szlovéniai, muraszombati
kamarával megvalósított INTERREG
III A projekt. Hangsúlyozta, hogy az
új IPA program éppen az üzleti partnerek
keresésére, szakmai rendezvények
szervezésére nyújt alkalmat,
ezért szorgalmazzuk közös pályázat
benyújtását, amelyre a következő
kiírásig alaposan felkészülhetünk. A
program Varasdon folytatódik a
konkrét feladatok megbeszélésével.
Röviden a NAKKIK
stratégiájáról
A május 25-i soros ülésén elnökségünk
elfogadta a Kamara 2009-
2012 évekre szóló stratégiai koncepcióját.
Fontosabb elemeit az alábbiakban
közzétesszük. A Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara törekvése,
minél szélesebb alapokon nyugvó
olyan érdekérvényesítő és szolgáltató
kamara megvalósítása, mely:
• hiteles, a vállalkozók bizalmát és
megbecsülését élvező, a demokratikus
önigazgatás elvén működő szervezet
• határozott gazdaságpolitikai szerepvállalással,
érvényesítő szerepével
a vállalkozások érdekeit szolgálja
• a kamarai szolgáltatási struktúra
vállalkozói igényekhez alakításával
segíti a vállalkozások versenyképességének
megtartását, fokozását
A KAMARA STRATÉGIAI CÉLJAI
1. A kamara megerősítése, tudatos
jövőkép építése
Kamarai taglétszám növelése egyrészt
a jelenlegi kamarai tagok megtartásával,
másrészt új tagok toborzásával,
különös tekintettel a különböző
gazdasági szektorok közötti egyensúly
biztosítására. Társadalmi elfogadottság
erősítése kapcsán prioritást
kap a nyitottság és a hatékony kommunikáció,
a vállalkozások mind
szélesebb rétegeinek elérése a média
közvetítésével. Hangsúlyos az önkormányzatokkal,
az érdekképviseletekkel,
valamint a hatóságokkal való
konstruktív együttműködés.
2. Határozott, markáns érdekérvényesítés
országos, régiós, helyi
szinten egyránt.
A helyi és kistérségi önkormányzatok,
hatóságok által hozott, a gazdaságot
érintő intézkedések esetében a
vállalkozások érdekeinek hatékony
koordinálása, érvényesítése – a helyi
szabályozások formálása, befolyásolása.
Kiemelt ügyekben a kamara
véleményének közzététele.
3. Hatékonyabb szerepvállalás a vállalkozások
versenyképességének erősítésében
Kiemelt figyelemmel a szakképzés
és a működő gazdaság kapcsolatának
erősítésére, a munkaerőpiaci igényekhez
igazodó szakképzési struktúra
kialakítására a gazdaság szereplői, a
szakképző intézmények és fenntartóik
közreműködésével. A kamarai szerep
erősítése a környezetgazdálkodási, a
kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységben,
valamint az idegenforgalom,
turisztikai ágazat fejlesztésében.
4. A vállalkozói elégedettség növelését
célzó kamarai szolgáltatási
struktúra működtetése
A tagság igényeihez, elvárásaihoz
igazodó szolgáltatási rendszer működtetése,
a vállalkozások versenyképességét
növelő szakmai rendezvények,
tréningek szervezésére, pályázati
és egyéb tanácsadás, a képzési
szolgáltatások bővítése. A hagyományos,
klasszikus kamarai szolgáltatásokon
(Széchenyi kártya, okmányhitelesítés
stb.) túlmenően a gazdaságfejlesztéssel,
kereskedelem-fejlesztéssel,
szakképzéssel összefüggő
– árbevételt növelő – új szolgáltatások
bevezetése.
2009. évi kiemelt feladataink
• Kamarai Napok – találkozók,
fórumok bel- és külföldi meghívottakkal
• Sajtókampány – Kamarai Hírek
• Előadások, konzultációk aktuális
jogszabályi változásokról
• Elnökségi munkamegosztás kialakítása
• Kamarai, önkormányzati és
országgyűlési képviselők kerekasztala
• Nagykanizsáról elszármazottak
lobby klubja
• Vállalkozásokhoz kihelyezett elnökségi
ülések
• Nemzetközi Kamarai Konferencianapok,
nagykövetségek meghívása
• A Kamara által ajánlott Mesterek
névjegyzékének megjelentetése
• Cégek nyílt napja
• Mestertanfolyamok indítása
• „Az Év Vállalkozása” díj adományozása
az önkormányzattal együttműködve
Építési vállalkozók figyelmébe -
TISZK közbeszerzési pályázat
Megjelent a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Szakképzés-szervezési
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Kft. pályázati felhívása. A beszerzés
tárgya: Építési beruházás, a TISZK
Központi Képzési Hely kivitelezése. A
részletes kiírás a www.kanizsatiszk.hu
honlapon megtekinthető.
Szakiskolai tanulók
külföldi gyakorlata - Pályázat
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
300 millió forintos forrást
különített el szakiskolai tanulók külföldi
szakmai gyakorlatának megvalósítására.
A program célja: többek
között a tanulás és különösen a nyelvtanulás
iránti motiváció, hiszen
kézzelfogható közelségbe kerülhet az
idegen nyelv tényleges, valódi közegben
történő használata. A külföldi
szakmai gyakorlat révén olyan kompetenciákra
tehetnek szert a tanulók,
amelyek jelentősen növelhetik munkaerő-
piaci esélyeiket. A pályázatok
benyújtásának határideje: 2009.
október 2.
Válságban is Széchenyi!
Idén látványosan megugrott a kamara
által közvetített Széchenyikártya
iránt érdeklődő vállalkozások
száma. A kifejezetten kis-és középvállalkozásokra
szabott konstrukció
elsősorban alacsony árazásának,
rugalmas feltételrendszerének és
ismertségének köszönheti népszerűségét.
Két éves futamidő, maximum 25
millió Ft hitelkeret, 2% állami kamattámogatás,
50%-ban támogatott garanciadíj,
nincs negyedéves feltöltési
kötelezettség, nincs ingatlanfedezet,
vállalkozása 2-3 héten belül hitelhez
jut.
Igényeljen Széchenyi kártyát kamaránknál,
amelyhez a cégkivonatot
is kedvezményesen kapja!
Kanizsa – Városház2009. június 25. a 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
Június Július Augusztus Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.297.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 09:00
131. Magyar u. 18. beépítetlen ter. 20.525.400 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 09:30
3817. Csengery u. 111/B. - telephely 5.350.050,-Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 10:00
20507. Nagyfakos, beépítetlen terület 554.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 10:30
6574. Nagyrác u. 26. volt iskola 12.630.600 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 11:00
6047. Szent Flórián tér 17. volt óvoda 9.817.270 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 11:30
1188/3/A/5, 1188/3/A/6 Fő
út 7. irodák és manzard 25.760.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 13:00
2036/B/2. Király u. 8. műhely 1.880.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 13:30
3779/17. Csengery úti szántó (ipari ter.) 17.100.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 14:00
3779/21. Csengery úti szántó (ipari ter.) 20.770.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 14:30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk,
Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város ingatlan-versenytárgyalásai
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Bene
Csaba, Bicsák Miklós, Horváth István, Karádi Ferenc, Dr. Károlyi Attila,
és Tóth Nándor önkormányzati képviselők fogadóórája július-augusztus
hónapban elmarad. Ezen időszakban Bene Csaba, a 2. sz. választókerület
önkormányzati képviselője a bcsaba@nagykanizsa.hu email címen, vagy a
20/3888-259-es telefonszámon áll rendelkezésükre.
Marton István polgármester júliusi fogadóórája 2009. július 1-jén
(szerdán) elmarad.
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselőjének
fogadóórája ebben a hónapban elmarad. Megértésüket köszönjük!
Megértésüket köszönjük!
Képviselõi fogadóórák
Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a fenti időponttól
kezdődően az alábbi módosítások lépnek életbe:
„4”, „4A”, „4Y” Városkapu krt. – Autóbuszállomás –
Bornemissza utca autóbuszvonalon: 4-es jelzéssel Bornemissza
utcától indul munkanapokon: 4.55 járat leáll.
„8”, „8Y” Napraforgó tér – Ligetváros – Miklósfa – Szentendrey
Edgár utca autóbuszvonalon: 8-as jelzéssel
Napraforgó térről indul munkanapokon: 14.35 helyett Y14.35,
8-as jelzéssel Szentendrey Edgár utcától indul munkanapokon:
14.05 helyett Y14.05.
„10”, „10Y” Kalmár utca – Bagola, vegyesbolt – Nagyfakos
alsó autóbuszvonalon: 10-es jelzéssel Kalmár utcától
indul munkanapokon: E6.35 helyett 6.35, 10-es jelzéssel
Kalmár utcától indul szabad- és munkaszüneti napokon:
N+10.05 leáll, 10-es jelzéssel Bagoláról indul munkanapokon:
E15.20 helyett 15.20, 10-es jelzéssel Bagoláról indul szabadés
munkaszüneti napokon: N+10.30 helyett +10.40.
10Y-os jelzéssel Nagyfakostól indul szabad- és munkaszüneti
napokon: +10.40 helyett B+10.27, [53]E19.07 helyett 19.07,
10Y-os jelzéssel Kalmár utcától indul szabad- és munkaszüneti
napokon: +10.05 új járat.
„14”, „14Y” Városkapu körút – Ligetváros autóbuszvonalon:
14-es jelzéssel Városkapu körúttól indul munkanapokon:
12.10, 17.40 járatok leállnak, 14-es jelzéssel Ligetvárosból
indul munkanapokon: 13.00, 18.10 járatok leállnak, 14-es
jelzéssel Városkapu körúttól indul szabad- és munkaszüneti
napokon: 21.20 járat leáll, 14-es jelzéssel Ligetvárosból indul
szabad- és munkaszüneti napokon: 22.15 járat leáll.
„14C” Városkapu körút – Rózsa u. – Csengery u. – Erdész
u. – Kórház u. – Városkapu körút autóbuszvonalon:
14C jelzéssel Városkapu körúttól indul munkanapokon: 17.15
helyett 17.15, 18.15 járat leáll.
„16”, „16A” Autóbuszállomás – Kiskanizsa temető – Bajcsa,
Vízmű autóbuszvonalon: 16A jelzéssel Autóbusz
állomásról indul munkanapokon: 5.30, 16.30 járatok leállnak,
16A jelzéssel Kiskanizsa, Temetőtől indul munkanapokon:
5.40, 16.40 járatok leállnak.
„18” Kalmár utca – Vasútállomás autóbuszvonalon: 18-as
jelzéssel Kalmár utcától indul naponta: 5.45, 8.05, 8.25
járatok leállnak; 9.25 új járat; 10.05, 11.05, 11.45, 12.45
járatok leállnak;
13.45 helyett 13.45; 14.05 helyett 14.05; 15.25, 18.05,
20.25 járatok leállnak; 21.45 új járat.
18-as jelzéssel Vasútállomástól indul naponta: 5.55, 8.15,
8.35 járatok leállnak; 9.35 új járat; 10.15, 10.55 járatok
leállnak, 11.15 helyett 11.15, 11.55, 12.15 járat leáll;
13.55 helyett 13.55; 14.15 helyett 14.15; 15.35, 18.15,
20.15 járatok leállnak; 21.55 új járat.
„21” Kalmár utca – Napraforgó tér – Kalmár utca
autóbuszvonalon: 21-es jelzéssel Kalmár utcától indul
munkanapokon: 21.00 járat leáll.
„C9” Városkapu körút – 7.sz. főközl. út – Napraforgó tér
autóbuszvonalon: C9-es jelzéssel Városkapu körúttól indul
munkanapokon: 5.20, 13.20, 21.20 járatok leállnak, C9-es
jelzéssel Napraforgó térről indul munkanapokon: 6.15, 14.20,
22.20 járatok leállnak.
„C91” Városkapu körút – Balatoni út – Napraforgó tér
autóbuszvonalon: C91-es jelzéssel Városkapu körúttól indul
munkanapokon: 5.25 helyett 5.20; 13.25 helyett 13.20, C91-es
jelzéssel Napraforgó térről indul munkanapokon: 14.15 helyett
14.20; 22.15 helyett 22.20.
A Zala Volán Zrt. helyi autóbusz menetrend módosításai
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink
figyelmét, hogy 2009. július 1-jén
(szerdán) Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala
zárva tart; ezen a napon az ügyfélfogadás
szünetel!
Megértésüket köszönjük!
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Jegyzője
Szünetel az
ügyfélfogadás
Ügyintéző: Gerencsér M. Tárgy:
Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
02054. hrsz. alatti ingatlanon
végzett természetes terepszint
végleges megváltoztatását eredményező
tevékenységek végleges fennmaradása.
Szám: 6 /382-25/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 80. § (3) bekezdése
alapján értesítem az érintetteket, hogy
a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzője 6/382-24/2009. számú -
Nagykanizsa, 02054. hrsz. alatti ingatlanon
végzett természetes terepszint
végleges megváltoztatását eredményező
tevékenységek építéshatósági
ügyben, az építésügyi bírság befizetését
követő – egyszerűsített határozatát
meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással
érintett ingatlannal közvetlenül
határos ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak, a védelmi övezettel érintett
ingatlanokkal rendelkezni jogosultak
száma jelentős, a további ügyfeleket a
határozat meghozataláról hirdetményi
úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi
előírásnak megfelelően az alábbiak
szerint. A hirdetmény 2009. június 24-
től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzője 8800, Nagykanizsa, Eötvös
tér 16., ügyszáma: 6/382-24/2009.,
tárgya: Nagykanizsa, 02054. hrsz.
alatti ingatlanon végzett természetes
terepszint végleges megváltoztatását
eredményező tevékenységek végleges
fennmaradási engedélye.
A kérelmező ügyfél neve: Miklósfai
Mezőgazdasági Termelő Szolgáltató
és Kereskedelmi Zrt., 8800
Nagykanizsa, Miklósfa u. 70.
A kérelemmel érintett ingatlan,
valamint az érintett ingatlannal közös
határvonalú (telekhatárú) ingatlanok,
védelmi övezettel érintett ingatlanok
(hatásterület): Nagykanizsa 02054.
hrsz., 02048, hrsz., 02047 hrsz.,
02046 hrsz., 02045 hrsz., 02055/3
hrsz., 02051 hrsz., 02057/1. hrsz.,
02055/2. hrsz., 02055/4. hrsz., 02058.
hrsz., 02043/2. hrsz., 02053/1. hrsz.,
02053/2. hrsz., 02034/44. hrsz.,
02034/26-44. hrsz., 02029. hrsz.,
02020. hrsz., 02057/1. hrsz., 02148/1-
6. hrsz., 02148/7-8. hrsz., 02059.
hrsz. alatti ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét,
hogy az ügy iratanyaga a Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és
időpontban megtekinthető: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 305.
Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12,
13-17, péntek: 8-12.
Az egyszerűsített határozat jogerős,
ellene fellebbezéssel nem lehet élni,
jogorvoslatnak helye nincs.
Építéshatóság
6/382-25/2009.
Kanizsa – Városháza 8 2009. június 25.
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Király u. 25. sz. alatti építési ügyben. Szám: 6/59-15/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzője 6/59-4/2009. számú Nagykanizsa, Király u. 25. szám alatti építési
ügyben hozott határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása után felügyeleti
jogkörében eljárva Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője 6/59-4/2009.
számú határozatát megsemmisítette és új eljárás lefolytatását rendelte el.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül
határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős az eljáró másodfokú
hatóság kérésének megfelelően a további ügyfeleket a határozat
meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak
megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. június 17-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10., ügyszáma: ZH/506-7/2009., tárgya: Jazzloft Kft. fellebbezése építési ügyben.
A kérelmező ügyfél neve: Jazzloft Kft., 8800 Nagykanizsa, Deák tér 10. A
kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 41. hrsz-ú ingatlan valamint
a 43. hrsz-ú társasházi ingatlan, a 42., 40/1. és a 40/2. hrsz-ú ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a másodfokú építésügyi hatóság
fenti ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-
12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 109. § (1) bekezdése előírására figyelemmel az eljáró hatóság a
keresetindítás lehetőségét biztosította.
Építéshatóság 6/59-15/2009.
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Király u. 25. sz. alatti építési ügyben. Szám: 6/59-16/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Jegyzője 6/59-3/2009. számú Nagykanizsa, Király u. 25. szám alatti
építési ügyben hozott határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása után
felügyeleti jogkörében eljárva Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
6/59-3/2009. számú határozatát megsemmisítette és új eljárás lefolytatását
rendelte el.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül
határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős az eljáró másodfokú
hatóság kérésének megfelelően a további ügyfeleket a határozat
meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak
megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. június 17-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Ügyszáma: ZH/506-5/2009., tárgya: Zsidiné Nászer Éva fellebbezése építési ügyben.
A kérelmező ügyfél neve: Jazzloft Kft., 8800 Nagykanizsa, Deák tér 10. A
kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 41. hrsz-ú ingatlan valamint
a 43. hrsz-ú társasházi ingatlan, a 42., 40/1. és a 40/2. hrsz-ú ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a másodfokú építésügyi hatóság
fenti ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-
12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 109. § (1) bekezdése előírására figyelemmel az eljáró hatóság a
keresetindítás lehetőségét biztosította.
Építéshatóság 6/59-16/2009.
Óvodánk, a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda - Rózsa Óvoda,
Nagykanizsa, Rózsa utca 7.a HEFOP -3.1.3./B. -09/3 pályázaton 4
millió Ft-ot nyert eszközbeszerzésre. A támogatás közösségi alapból
és hazai központi költségvetési előirányzatból kerül kifizetésre. Európai
Szociális Alap forrás : 3 millió Ft. Hazai költségvetési forrás: 1
millió Ft. A projektben 167 gyermek vesz részt. A projekt megvalósításának
kezdő időpontja: 2009.04.29. A projekt befejezési
időpontja: 2009. 06.15.
A „Korszerű eszközökkel a boldog gyermekekért, a XXI. század
óvodájáért” pályázatunkkal olyan eszközöket biztosítunk a gyermekek
számára, amelyekkel színvonalasan megvalósul a gyermekek
személyiségfejlesztése.
 a XXI. század korszerű óvodájává szeretnénk válni, ahol a gyermekek
empatikus képessége, problémamegoldó gondolkodása,
kreativitása fejlődik.
 azok a gyermekek, akik a programban részt vesznek, olyan
személyiségjegyekkel rendelkezzenek, mint a másság elfogadása,
egymás tisztelete, a környezet szeretete, megbecsülése, a környezetért
tenni akarás.
 gyermekeink olyan felnőttekké váljanak, akik hasznos tagjai
közösségüknek, hiszen megtanulják, hogy mindenki fontos a
közösség számára.
 azok a gyermekek is színvonalas környezetben nevelkedjenek,
akiknek családja szegény, a megélhetésük is gondot jelenthet.
 az élethosszig tartó tanulás folyamatát megalapozzuk.
„Amikor a változások szele fúj, egyesek védőgátakat,
mások szélmalmokat építenek.”
A Rózsa Óvoda nevelőtestülete, gyermekei és szüleik
szélmalmokat építenek!
Rózsa Óvoda
8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7., Tel.: 93/317-448,
Fax: 93/516-872, Email cím: rozsaovi5@freemail.hu
Tájékoztató
Célunk
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatósága által kiírt ún. „HEFOP
3.1.3/B” pályázaton a Központi
Rózsa Óvodán kívül további négy
nagykanizsai iskola nyert intézményenként
közel 9,5 millió Ft értékben.
A nyertes intézményeink: Batthyány
Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola, Zsigmondy
Vilmos és Széchenyi István
Szakképző Iskola, Általános Iskola
Kiskanizsa, Bolyai János Általános
Iskola. A pályázati lehetőséget a
kompetencia alapú oktatási programok
eszközi elemeire, értékelési
eszközeire, valamint ezek megjelenítésére
alkalmas eszközök biztosítására
lehet fordítani.
Nagykanizsa iskolavárosi jellege
jól tükröződik ebben az újabb
pályázati sikerben.
K.H.
Kanizsai iskolák
újabb pályázati sikerei
Kanizsa – 2009. június 25. Kazanlak 9
2009. május 28. – június 1. közötti
időszakban Nagykanizsa
bolgár testvérvárosában, Kazanlakban
hivatalos delegáció vett
részt a Rózsa Fesztiválon: Bogár
Ferenc delegáció-vezető, Kaszper-
Kékesi Zsófia, a Polgármesteri
Hivatal munkatársa, a
delegáció tolmácsa, Kőfalvi Csilla
közgyűjteményi intézményegység-
vezető és Lelkó Tamás, a
Pénzügyi Bizottság tagja.
– A nagykanizsai delegáció minden
tekintetben eleget tett a reprezentáció
követelményeinek, és
Nagykanizsát mint Kazanlak több
évtizedes múltra visszatekintő testvérvárosát
megfelelő módon képviselte
– kezdte úti beszámolóját
Bogár Ferenc képviselő, majd így
folytatta: – Nagykanizsa Megyei
Jogú Város nevében mint a
delegáció vezetője hivatalos keretek
között köszöntöttem Stefan Damianovot,
Kazanlak polgármesterét,
valamint üdvözöltem Vasil
Samarskit, a város közgyűlésének
elnökét, és a közgyűlés alelnökeit,
Cretanka Piskova-t, Elena Stoicheva-
t, valamint Emil Dimitrov
Karanikolov urat.
A képviselő örömét fejezte ki, s
elmondta: felejthetetlen marad
számukra a kazanlaki polgármesteri
hivatal munkatársainak szívbéli
kedvessége, figyelmessége,
mely minden szervezett program
során megmutatkozott. Megtapasztalták
azt az igazi keleti vendégszeretetet,
amely globalizálódó
világunkra ma már oly kevéssé
jellemző.
Kazanlak és környéke műemlékei,
turisztikai látványosságai, az
UNESCO Világörökségét képező
thrák emlékek, műtárgyak, és a
kiállítások, melyeket a küldötteknek
alkalma volt megismerni,
mindannyiuk számára örökérvényű
emlékek maradnak.
A hivatalos kiküldetés részeként
tárgyalásokat folytatattak dr. Kosyo
Zarev etnográfussal, az Iszkra
Történeti Múzeum vezetőjével és
Krasimira Stefanova régésszel, az
Iszkra Történeti Múzeum munkatársával.
Az előzetes megbeszélés
során megállapodás született a
kazanlaki Iszkra Történeti Múzeum
„Thrák Királyok Völgye” című
kiállításának 2010-ben Nagykanizsán
történő bemutatásáról. A
tárlat anyaga felbecsülhetetlen
történeti jelentőségű; a világon
egyedülálló, in situ módon megőrződött
hellenisztikus kori halomsírok
anyagát prezentálja. Magyarországon
még soha nem került
sor bolgár, thrák eredetű történetirégészeti
anyag kiállításon történő
bemutatására, így Nagykanizsa az
időszaki jellegű kiállítás időtartamára
a nemzetközi muzeológiai
és tudományos élet középpontjába
kerülhet.
– A muzeológia fontos feladata
a hazánkban is tapasztalható kulturális
esélyegyenlőtlenség felszámolása
irányában történő paradigma-
váltás. Nagykanizsa kulturális
örökségének gazdag tárhá
za újabb lehetőséggel bővülne egy
nemzetközi kiállítás megrendezésével
– emelte ki Kőfalvi Csilla
a számtalan ok közül, hogy
miért lenne érdemes itt, Nagykanizsán
bemutatni a thrák történetirégészeti
műtárgyakat.
– Ezenkívül arra is gondolni kell
– vette át a szót Bogár Ferenc – ,
hogy Nagykanizsának mekkora
lehetőség lenne ez a program, egy
nemzetközi összefogással megvalósuló,
országos jelentőségű kiállítás,
melynek fővédnöke Láng
Judit, a Magyar Köztársaság szófiai
nagykövete, aki személyesen
ajánlotta fel nekünk segítségét és a
tárlat megnyitásán való részvételét.
A megrendezésnek kiemelkedő
kulturális értékét jelzi, hogy a
kiállítás fővédnöke dr. Hiller
István kultuszminiszter és Prof. Dr.
Visy Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara
Ókortörténeti és Régészeti Tanszékének
vezetője.
A nagykanizsai delegáció nevében
Bogár Ferenc köszönetét
fejezi ki Marton István polgármesternek,
valamint Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlésének,
hogy lehetővé tették számukra
bolgár testvérvárosunkba
történő kiutazásukat.
(Lapunk megjelenésével egy
időben dönt a júniusi soros közgyűlés
a kiállításról.)
Az ókorkutatás legfontosabb
feladatai közé tartozik, hogy korunk
aktuális problémáinak megoldásához
adjon segítséget. Az egyik
ezek közül az akkulturációé,
vagyis annak a vizsgálata, hogyan
viselkednek az egymással
érintkező, különböző hagyományokra
épülő kultúrák e találkozás
során.
A thrákok nem ismeretlenek
Pannonia provincia kutatói előtt: a
Kárpát-medence legkorábbi név
szerint ismert népeit Hérodotos és
Hekataios ókori történetírók műveiből
ismerjük. Délkelet-Európa
három nagy nyelvcsoportját a
thrákok, az illírek és a kelták
alkották. A nyelvi határok a Kárpát-
medencét is három részre osztották:
északnyugaton a kelták,
délnyugaton az illírek, keleten a
thrákok laktak. A császárkorban a
rómaiak Thrákiát több provinciára
osztották, változó határokkal:
Thracia, Alsó-Moesia, valamint
Macedonia keleti része volt az a
térség, amelynek bennszülött
lakossága túlnyomórészt thrákokból
állt.
A Kr. e. 4000 – Kr. u. 6. század
közötti időszakban a thrákok törzseinek
fő települési helye azonban
a Balkán-félsziget keleti
középső része volt, a mai Bulgária
és részben Románia, Macedónia,
Görögország és Törökország területe.
A terület vallásában és művészetében
egységes vonásokat
mutatott.
Bulgáriában több ezer thrák sírdomb
található; a régészeti leletek
tanúsága szerint a thrákok Kr. e. 5.
században erős királyságot építettek
ki. Egyik fővárosuk Seutopolis
városa volt, melynek romjai most
a Koprinka víztározó mélyén találhatók.
A Kazanlak melletti térség
jelentős uralkodók temetkezési
helyszínéül szolgált: a térség királysírjainak
kutatói a halomsírok
völgyét a Thrák Királyok Völgyének
nevezték el. Kazanlak közelében,
a kelet-bulgáriai Zlatinica
település mellett a Xenophón által
is említett thrák kormányzó, Szevt
(Sevt-Seuthus) halomsírját tárták
fel, aki egy nagybátyjától örökölt
területen királlyá kiáltotta ki
magát, és arra használta a görög
kereskedőket és katonákat, hogy
befolyást szerezzen és gyakoroljon
a helyi thrák törzsek felett.
Sevt-Seuthus monumentális halomsírja
dromoszt, valamint kőből
épült sírkamrát rejt magában,
melynek leghíresebb lelete a hellénisztikus
hatást tükröző aranymaszk.
A halomsír legékesebb
leletei egy arany gyűrű és egy
arany korona, egy gyönyörűen
megformált ezüst bikafej; a hellénisztikus
hatás további kiemelkedő
jelentőségű leletei: szarv
alakú ivóedények és több ezüst és
arany páncél, valamint sajátos
díszítőstílus-jegyeket mutató és
lószerszámok.
A hellénisztikus művészeti
jegyeket mutató thrák leletek tekintetében
kiemelkedő fontosságúvá
vált a földrajzi és társadalmi
mobilitás, valamint az ezekkel
szorosan összefüggő kulturális nyitottság
kérdése: mesterek és mesterségek
szabad vándorlása, átjárása
szomszédos kultúrák közt. Akazanlaki
thrák régészeti anyag konkrétabban
példázhatja a kultúrák
találkozásának megsemmisítő helyett
megtermékenyítő folyamatát.
A rendkívül gazdag mellékletekkel
ellátott thrák sírok anyaga
a kazanlaki Iszkra Történeti
Múzeum Régészeti Gyűjteményét
gazdagította.
Országos jelentõségű kiállítást terveznek
Kõfalvi Csilla:
A thrákok aranya
– A juhaiért életét adó Jó Pásztort,
Jézust idézi jelmondatában.
Ma sokan félnek az odaadottságtól,
az elkötelezettségtől.
– Ez hiányzik a családokból is.
Bár háromgyermekes, vallásos családban
nőttem fel, jómagamnak is
idő kellett, hogy ez az elhatározás
megérjen. Harminc éves voltam,
amikor, emlékszem, a könyvtár harmadik
emeletéről felhívtam telefonon
a püspök atyát: pap szeretnék lenni.
– Nem álmában hívta egy hang,
mint a kis Sámuelt?
– Nem, semmi misztikus esemény
nem történt. Felismertem, hol a
helyem. Nyilván sok minden
összeadódott. Kezdve a szombatonkénti
hittanóráktól, melyeket a
„régi rendszer vallásszabadságának
vívmányaként” csak az Alsótemplom
sekrestyéjében lehetett tartani.
– Hová járt gimnáziumba?
– Olyan szerencsém volt, hogy
akkor, mikor még csak nyolc katolikus
iskolát engedtek működni,
1988-ban a győri bencés gimnázium
növendéke lehettem. Most, így
visszatekintve külön hálával gondolok
azokra a szerzetes-tanárainkra,
akik mindig velünk voltak,
egészen ránk fordították idejüket,
és természetesen ingyen korrepetáltak.
Nagyszerű közösséget éltünk
meg társaimmal. Ott tanultam
meg becsülni a csöndes, apró
lépésekben való haladást és az
egyszerű gyökerekhez való hűséget.
– Hogyan teltek a felvételi előtti,
polgári évei?
– Kórházi és könyvtári munkaköröm
egyaránt emberekkel, emberekért
való munka volt. Jó előiskola
a továbbiakhoz. Nyilván
motivált a Felsőtemplom Magvető
közösségében eltöltött húsz év is.
– Ahol, sokan emlékeznek rá, a
Passióban Jézust alakította.
– Át kellett gondolnom, hogyan
formáljam meg Jézust. Rá kellett jönnöm,
szükséges mosolyogni. Elvégre
örömhírt, azaz evangéliumot hirdetett.
Azt, hogy Isten szereti az embert,
és örök életet szán neki. Mindezt
szelíden, de következetesen. Érdekes,
Jézust, az én szerepemet a szerző,
Iváncsits Tamás énekelte, magam
pedig Júdás énekhangja lettem. Valamennyiünkben
lehet ilyen kettősség,
tőlem függ, melyiket erősítem. Jó tudnunk
azonban, ha Jézust választom, a
győztes oldalán vagyok.
– A papi nőtlenségről, a cölibátusról
való véleménye nyilván sokakat
érdekelhet.
– Ez valójában fölszabadulás
Isten számára, a teljes odaadottságra.
Az önzés minden életformában
vakvágányra vezet. Egy
idős cseroki indián az életről
mesélt az unokájának: Küzdelem
zajlik a bensőmben. Rettentő harc
ez, két farkas vívja egymással. Az
egyik gonosz - ő a harag, irigység,
bánat, mohóság, arrogancia, önsajnálat,
bűntudat, sértődöttség,
kisebbrendűség, hazugságok, önteltség,
felsőbbrendűség és ego. A
másik jó: ő az öröm, béke, szeretet,
remény, derűs nyugalom, alázat,
kedvesség, jóakarat, empátia,
nagylelkűség, igazság, együttérzés
és hit. Ugyanez a harc benned is
zajlik és mindenki másban is. Az
unoka elgondolkozott egy percre,
majd megkérdezte a nagyapját:
Melyik farkas fog győzni? Amelyiket
táplálod – válaszolta az idős
indián. Szükséges, hogy a családok
és nemzetünk lelki egészségének
védelmében, ne csak a saját önző
érdekeink vezessenek bennünket,
hanem áldozatot vállaljunk egymásért,
mert csak így tudunk
lépésről-lépésre felülemelkedni
ösztön-lény mivoltunkon.
– Így van.
– Miért félnénk hát az áldozattól?
Nem inkább az önzéstől kell
félnünk?
K.H.
Kanizsa – Értékrend 10 2009. június 25.
Fogyatékkal Élők Napközi Otthona
A Fogyatékkal Élők Napközi Otthonában értelmileg akadályozott,
halmozottan sérült és más fogyatékosságban
szenvedő fiatalok nevelése, ápolása, gondozása, továbbá
speciális fejlesztése történik.
Szolgáltatásaink:
 Szabadidős programok szervezése
 Hivatalos ügyek intézésének segítése
 Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének,
szervezésének segítése
 Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
 Segítség a környezettel való kapcsolattartásban
 Egyéni és csoportos foglalkozásokon keresztül speciális fejlesztés
nyújtása
 Térítési és gondozási díj ellenében, állandó felügyelet és napi
háromszori étkezés biztosítása
Cím: Fogyatékkal Élők Napközi Otthona
Nagykanizsa, Űrhajós u. 6.
Telefonszám: 06-20/205-7837
Az intézmény nyitvatartási ideje:
6.30 - 16.30 óráig
Miért félnénk az áldozattól?
2009. június 18-án a Parlamentben
köszöntötték a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara által
szervezett 2008/2009. évi Szakma
Kiváló Tanulója Országos verseny
döntőjén 1-3. helyezést elért tanulókat
és felkészítőiket. Az emléklapokat
Kiss Péter minisztertől és
Dr. Parragh Lászlótól, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől
vehették át, ezzel is elismerve
teljesítményüket. Nagykanizsáról
a Zsigmondy Vilmos és
Széchenyi István Szakképző Iskolából
Éva István hegesztő –
felkészítő tanára Tóth Antal – 2.
helyezést ért el, valamint Herke
György szobafestő-mázoló és
tapétázó – felkészítő tanára Hóbor
Ferenc – 3. helyezést ért el, s így
vehettek részt az eseményen.
– Nagy büszkeséggel tölt el bennünket,
hogy ebben a tanévben a
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképző Iskola diákjai
ilyen szép eredményeket értek el a
Szakma Kiváló Tanulója Országos
Versenyen, és kiváló teljesítményüket
elismerve, a Parlamentben
vehették át az emléklapokat –
mondta Bene Csaba megbízott
igazgató.
Június 27-én, szombaton 10.30-kor a kaposvári székesegyházban
Balás Béla megyéspüspök pappá szenteli városunk szülöttét, Göndics
Jánost, aki másnap 16 órakor plébániáján, az Alsótemplomban mutatja
be első szentmiséjét. Szónoka az őt harmincöt éve megkeresztelő
egykori káplán, Kovács János alsópáhoki esperes plébános lesz.
Szakmájuk kiválóságai
A Csónakázó-tó önkormányzati
vendégházánál a hét utolsó
munkanapján együtt szórakozott
a Kanizsai Dorottya Kórház
mintegy félezer dolgozója hozzátartozóikkal
és gyermekeikkel a
Semmelweis Ignác születésnek
évfordulója alkalmából szervezett
ünnepségen.
Az ünnepség elsődleges célja
volt, hogy az intézmény vezetése a
dogozók lelkiismeretes munkáját –
a nehéz és válságos idők ellenére
is – egy baráti hangulatú rendezvényen
megköszönje. A régi hagyományoknak
megfelelő számos
színes program gazdagította a napot.
Volt légvár, kismotor, quad
vezetés, smink, arcmasszázs, fafaragás,
és futballmérkőzés. A főzőverseny
már a kora délelőtti órákban
elkezdődött. A megjelenteket
Marton István polgármester köszöntötte,
ünnepi beszédet Prof.
Dr. Bátorfi József főigazgató mondott:
– A kórház végzi a munkáját.
Egy gazdasági válság kellős közepén,
egy többé-kevésbé ismert,
külső és belső nehézségekre
visszavezethető financiális szorítottságban.
Névtelen levél, bombariadó
árnyékában. Újabb pénzeket
vontak el az egészségügytől, és
mint ahogy a klinikai osztályok
dolgozói jól tudják, szakmailag
megalapozatlan és elfogadhatatlan
módon, az OEP újabb- és újabb
ellenőrzéseket végez a kórházakban,
így a mi kórházunkban is.
De tesszük a dolgunkat. Meggyőződésem,
hogy tisztességes
munkával, összefogással és bizalommal
túléljük ezt a nehéz helyzetet.
De ez a mai nap nem erről
szól. Az egyik legnagyobb magyar
orvos, Semmelweis Ignác előtt
tisztelgünk, akinek neve és munkássága
mentén a magyar orvoslás
és a magyar egészségügy világszerte
ismertté vált. Az ő neve és
munkája valamennyiünk számára
példaértékű napjainkban is.
Az ünnepségen főorvosi és
adjunktusi kinevezésekre is sor került.
Dr. Bazsó Judit, a Belgyógyászat
adjunktusa és Dr. Nagy
Éva, a Pszichiátriai Osztály adjunktusa
főorvosi kinevezést kapott.
Az osztályvezető főorvosok javaslata
és a vezetés egyetértése alapján
kiemelkedő szakmai munkájáért
adjunktusi kinevezést vett át:
Dr. Balogh Judit, a Pszichiátriai
Osztály szakorvosa, Dr. Kiss Tünde,
a Belgyógyászat, Dr. Varga
Tibor és Dr. Radics Péter az ITO,
valamint Dr. Petőházi Sándor, a
Központi Labor szakorvosa. Főigazgatói
dicséretben részesült Fekete
Ferencné, a Traumatológiai
osztály szakápolója.
Az UVEK Kft. a sok éve tartó
együttműködés elismeréseként egy 5
millió forint értékű ultrahang-vizsgáló
készüléket adományozott a
kórháznak. Az adományozásról szóló
dokumentumokat Szlávecz Lászlóné
gazdasági igazgatóhelyettes adta át az
Urológiai Osztály vezetőjének, Dr.
Lipták József főorvosnak.
A hagyományos főzőversenyre
összesen 22 csapat nevezett be. A
legjobb eredményt a Fül-Orr-
Gégészeti Osztály érte el a „Mandula
pörkölt”-jével. A főzőverseny
csapatai közül egy első, egy második
és hat harmadik helyezett
kapott elismerésül ajándékcsomagot.
A Semmelweis-torna 1. helyezettje:
Üzemeltetés csapata, 2.
helyezett: orvosok csapata, míg a
3. helyezést az önkormányzat
képviselőiből összeállított csapat
érte el.
B.E.
Kanizsa – Egészségüg2009. június 25. y 11
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Köszönet a dolgozóknak, a Semmelweis napon
Ahogy a közelmúltban lapunkból
is értesülhettek róla, a kanizsai
belgyógyászat a hévízi reumakórházzal
együttműködve szép
tudományos sikert könyvelhetett
el, előadásukkal első díjat nyertek
a Magyar Belgyógyász Társaság
Dunántúli Szekciójának LV. Vándorgyűlésén.
Azt azonban már
kevesebben tudják, hogy ez az
előadás egy hónappal korábban a
Pécsen megrendezett immunológia
kongresszuson is bizonyított,
ott harmadik díjjal jutalmazták.
Erről beszélgetünk az egyik szerzővel,
Dr. Gaál Katalinnal.
– Honnan jött az előadás ötlete?
– A Kanizsai Dorottya Kórház
Gasztroenterológiai Részlegén dolgozó
férjem két évvel ezelőtt Dr. Bárány
László főorvos úr szakmai irányításával
készített egy tanulmányt, amelyben
a gyulladásos bélbetegeiknek a szteroid
kezelés okozta mellékvese kéreg alulműködését
vizsgálták. Eredményeikről
akkor a Balatonalmádiban rendezett
belgyógyász kongresszuson számoltak
be. A résztvevők érdeklődve hallgatták
az előadást és a kedvező fogadtatásra
való tekintettel megfogalmazódott a
gondolat, hogy a vizsgálatot érdemes
lenne folytatni más irányba is. A
szteroid kezelés egyik komoly mellékhatása
a csontritkulás, így 2007 őszén
megkerestek bennünket a kéréssel,
hogy mint osteoporosis centrum segítsünk
a reumatológiai és osteodenzitometriai
vizsgálatok elvégzésében.
Örömmel mondtunk igent Dr. Szekeres
László főorvos úrral, hiszen egy olyan
betegcsoport került így hozzánk, amelyet
a előfordulás viszonylag kisebb
gyakorisága miatt a reumatológus
kevesebbet láthat, pedig a szakirodalom
szerint ez ízületi gyulladással
társulhat. Közel egy évig dolgoztunk a
vizsgálatokkal, majd az adatok feldolgozása
következett.
– Hol számoltak be először az
eredményekről?
– A Pécsi Immunológiai Klinika
által szervezett fiatal reumatológusok
fórumán tartottam meg először
az előadást, ahol az eredményeket
mi reumatológiai szemmel mutattuk
be. A zsűri a munkánkat a harmadik
díjjal jutalmazta. Nemrég
felkértek, hogy a Kecskeméten
szeptemberben megrendezésre kerülő
Magyar Reumatológusok
Egyesületének éves vándorgyűlésén
ugyanezt prezentáljam.
– Úgy tudom ezt követte a belgyógyász
kongresszuson elért siker…
– Valóban, Zalakaroson az eredményeket
belgyógyász szemmel
elemezve mutatta be a férjem,
amiért az első díjat ítélték oda.
– Hogy zajlott a díjátadás?
– Érdekes volt a helyzet, mivel a díjátadó
ünnepség napján a párom éppen
ügyeletes volt, így nem lehetett ott. Este
hét órakor hívott fel Dr. Matoltsy András
főorvos úr, hogy egy óra múlva kezdődik
a díjátadás, és mint társszerzőnek, ki kellene
mennem Zalakarosra, hogy átvehessem
a díjat. Ekkor derült ki ugyanis,
hogy a bíráló bizottság első helyre
érdemesnek találta az előadást. Az
oklevelet így én vehettem át.
– Nem lehetett könnyű egyidejűleg
a tanulmányon dolgozni és a
vizsgára készülni.
– Csakugyan, a múlt hónapban
sikeresen elvégeztem az Európai
Reumaellenes Liga (EULAR) által
szervezett két éves tanfolyamot, ami
közel ötven részvizsgával és egy
záróvizsgával járt. Az így szerzett
EULAR bizonyítványt, amely a
legfrissebb európai reumatológiai
irányelvek ismeretét igazolja, minden
európai országban elfogadnak.
Tudomásom szerint a megyében Dr.
Kulisch Ágota végezte még el sikeresen
ezt a kétéves képzést. Igazán
nem volt könnyű egyidejűleg az
orvosi teendők ellátása mellett a belgyógyászokkal
együtt végzett tanulmányon
is dolgozni és az EULAR
vizsgára is készülni, ugyanakkor a
családomra, öt éves Levente kisfiamra
is elegendő időt hagyni…
– Mik a további tervei?
– Jelenleg a jövő év elején
esedékes reumatológiai szakvizsgára
készülök, és szeretnénk egy
kistestvért is Leventének…
B.E.
Eredményekrõl, reumatológus szemmel
Kanizsa – 12 Kultúra 2009. június 25.
A Thúry György Múzeum már
4. alkalommal csatlakozik a Múzeumok
Éjszakája országos programsorozathoz.
Az idei évben, az
eddigiektől eltérő módon, a fővárosi
intézmények június 20-án
tartották rendezvényeiket, míg a
vidékiek június 20-án illetve június
27-én. AZala Megyei Múzeumok
Igazgatóságának múzeumai
(Göcseji Múzeum Zalaegerszeg,
Balatoni Múzeum Keszthely, Thúry
György Múzeum Nagykanizsa)
június 27-én éjjel várják színes
programokkal látogatóikat.
– Itt Nagykanizsán, a Thúry
György Múzeumban az épület és a
kiállítások mellett a barokk udvarunkon
fogadjuk vendégeinket egész
éjjel tartó színes családi
programokkal. A vaskori kelta nép
és kultúra világában barangolhatnak
velünk kicsik és nagyok.
A nyári napfordulókor, Szent
Iván éjszakáján a kelták Aine, a
szerelem és termékenység istennője
tiszteletére ünnepségeket tartottak.
Fáklyákkal Aine dombjához
vonultak, a lányok éjszakára is ott
maradtak. Aki az istennő varázsgyűrűjén
keresztül nézett, megláthatta
a tündéreket. Még a múlt században
is tartottak hasonló ünnepségeket
Írországban.
A múzeumi ünnep 17 órakor
kezdődik, a „Kelta Udvaron” ekkorra
várjuk a gyerekeket a hagyományos
Kincskereső Kalandtúra
startjánál. „Keresd a kelták kardját!”
Az idén is érdekes feladatok
és komoly jutalmak várnak a vállalkozó
kedvű csapatokra. Eközben
és ezalatt színes és érdekes
kézműves foglalkozások várják a
kicsiket, nagyokat (nagyikat) egyaránt.
Lesz ollóvágta (kelta totemállatok
készítése, hajtogatása, vágása
papírból), arcfestés (kelta
harcost varázsolunk bárkiből),
testfestés (kelta díszítőmotívumok
rajzolása), álarc készítés, kelta kifestő,
kelta totó, látogatás egy kelta
paticsfalú házban, amit életnagyságban
lehet megtekinteni a
múzeum udvarán, agyagozás (kelta
edények, régészeti tárgyak megformálása)
és még sok apróság,
egyszóval minden ami kelta.
Este 21 órakor nyílik „Akik
karddal mérték a pénz súlyát” (A
kelták Zalában) című új időszaki
kiállításunk, ahol az udvaron megszerzett
élményeinket letisztult formában,
összefoglalva láthatjuk. Az
interaktív tárlaton megismerkedhetünk
a kelta harcossal és asszonyával,
betekinthetünk hétköznapjaikba.
A kiállítás in situ (eredeti
helyzetben, ahogy a régészeti
feltáráson megtalálták) mutatja be
a kelták temetkezési szokásait.
A kiállítás megnyitó után a
kelta-ír kultúrkörben maradunk
tovább, a Greenfields együttes fellépése,
majd az ezt követő táncház
biztosítja az éjszakába nyúló
különleges múzeumi élményt.
Kiállításaink megtekintésére az
éjszaka folyamán folyamatosan
lesz lehetőség.
– Munkatársaimmal együtt
kérem Önöket, jöjjenek el hozzánk,
töltsenek egy kellemes nyári éjszakát
a múzeumban.
KELTÁK
A Kr.e. 4. század elején, az
Alpoktól északra lévő területekről
kiindulva kezdődött el Dél- és
Kelet-Európa felé az ókori forrásokból
most már nevükön is ismert nép,
a kelták támadása. A hódító, harcias
kelta törzsek, feltehetően a túlnépesedés
miatt, új területek
meghódítására indultak el. Így
Rómát is többek között megostromolták
Kr.e. 387-ben. Egy részük a
Pó völgyében telepedett le, azonban
itteni uralmuk nem lett hosszú életű.
Az itáliai támadással egy időben
délkeleti irányba is támadást indítottak.
A Dunántúl és így Zala északi
felét is ekkor foglalhatták el. A
déli fele és a Kárpát-medence többi
része a második kelta hullámmal,
kb. 80-100 év múlva került a birtokukba.
Uralmuknak a rómaiak
vetettek véget Kr.e. 13 körül.
Zala megye az ország egyik legjobban
kutatott része a kelta emlékek
vonatkozásában. Ugyan városias jellegű
erődített településeiket (oppidumok)
nem ismerjük a környékünkön,
de az antik forrásokban is
(Julius Caesar, Tacitus) említett majorságok,
kis falvak sűrű hálózata itt is
kialakult. A feltárások során előkerült
leletek arról tanúskodnak, hogy a
földművelésen és az állattenyésztésen
kívül jelentős háziiparral, vas-bronz
feldolgozással is foglalkoztak. A harciasságukról
ismert kelták ilyen falusias
jellegű körülmények között laktak
vidékünkön. Ezeken a vízparti
településeken a kiscsaládi, 10-12 m2
nagyságú házak szinte kivétel nélkül
félig földbe voltak mélyítve, de nagy
részük felmenő oldalfalakkal is rendelkezett.
A kelták, Európában elsőként,
eljutottak az államalapítás küszöbére,
de a törzsek közötti ellentétek
ezt megakadályozták. Számos
technikai vívmány (olló, a szántás
eszközei, stb.), a vas és a fazekaskorong
használatának elterjesztése
kapcsolódik a nevükhöz.
Akiállítás két teremben és a hozzátartozó
folyosó részen 130 m2-en
mutatja be a gazdag dél-zalai kelta
anyagot magyar és angol nyelven.
Dr. Horváth László régész, nyugalmazott
múzeumigazgató hosszú
munkássága alatt több kelta
temető- és településrészlet került
napvilágra. Ennek a színes, érdekes,
a tudomány terén hézagpótló
anyagnak a bemutatására vállalkozik
időszaki kiállításunk. A kiállítás
forgatókönyvét Dr. Horváth
László és Havasi Bálint (Balatoni
Múzeum) régész készíti.
Múzeumok éjszakája a Thúry György
Múzeumban - 2009. június 27.
17.00 órakor a kelta udvar megnyitása,
folyamatosan kézműves foglalkozások:
Kelta játszóház – „Minden, ami
kelta!”: Ollóvágta, arcfestés, testfestés,
álarc készítés, kelta kifestő, kelta totó, látogatás
egy kelta paticsfalú házban, amit
életnagyságban lehet megtekinteni a múzeum
udvarán, agyagozás, ismerkedés a
kelta fa horoszkóppal és a kelta kultúrával.
A Halis István Városi Könyvtár kelta
olvasósátorral, mozgókönyvtári szolgáltatásokkal
várja az olvasókat.
17.00 órától „Keresd a kelták kardját!”
elnevezésű Kincskereső kalandtúra
gyerekeknek. Indulás 17-18 óra
között. 20.00 órakor eredményhirdetés.
21.00 órakor „Akik karddal mérték
a pénz súlyát” (A kelták Zalában)
című időszaki kiállítás megnyitója.
21.30 órától a GREENFIELDS
EGYÜTTES koncertje,
majd utána KELTA-ÍR TÁNCHÁZ.
Eső esetén helyszín a Medgyaszay
Ház.
PROGRAMOK – 2009. JÚNIUS 27.
Harmadik alkalommal kerül
sor a Ka-Rock Alapítvány által
rendezett Csóstock Fesztiválra a
Csónakázó-tónál június 25. és
27. között. Az eseményről Horváth
Zoltán és Macsek Sándor, az
Alapítvány munkatársai számoltak
be sajtótájékoztató keretein
belül.
A cél – mint mindig – az ifjú
tehetségek felkarolása s bemutatkozási
lehetőség biztosítása a
rendezvényen nagy közönség előtt.
Idén is találkozhatnak a programra
kilátogatók „régi motorosokkal”,
hiszen Deák Bill Gyula
és a Pokolgép is már régóta a pályán
vannak. Frissnek – pár évesnek
– számít ugyan a zalaegerszegi
Bőgőmasina és a székesfehérvári
Cadaveres, de hírnevük annál
nagyobb.
A három napos rendezvény
nagy érdeklődésre tart számot,
negyvenöt amatőr zenekar jelentkezett,
a „nagyágyúkkal” együtt
viszont csak huszonkilenc fellépőnek
tudtak a szervezők lehetőséget
adni az idei fesztiválon.
Majd’ húsz településről érkeznek
az együttesek, nem titkoltan a
legtöbben Kanizsáról és a környékről
származnak. Jönnek többek
között Budapestről, Várpalotáról
és Zalaegerszegről. A
határon túlról, Kolozsvárról is
érkezik egy zenekar, a Karra, mely
etno-rockot játszik, így kissé
„kilóg a sorból”, s éppen ezzel a
stílussal színesíti is a programot.
Nagykanizsáról olyan ismert
zenekarok lépnek fel mint például
az Alarm, a Csendet kérünk, a
Dirty Fusion, az Innocents vagy a
Muerte Cara.
Mint eddig minden évben, az
idén is lesz lehetőség a fesztivál
helyszínén, vagyis a zöld tábor területén
sátorozni, valamint zuhanyozni
is.
A részletes programot a
www.ka-rock.hu weboldalon olvashatják.
S.E.
Csóstock III.
„Amatõr”
zenekarok
rockfesztiválja
Kanizsa 2009. június 25. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Előfordulhat, hogy elhamarkodottan mond
véleményt másokról. Mivel ismerik önt,
nem sértődnek meg azonnal, de gondolkodóba
ejti őket. Legcélravezetőbb a
barátságos légkör kialakítása mindenkivel.
Itt az ideje a pihenésnek. Hiába akar többet
dolgozni, ha egészsége nem engedi.
Be kell látnia, még a rutinfeladatait is nehezen
tudja megoldani. Aludja ki magát,
és töltsön több időt a párjával.
Mostanában romantikus elképzelései
vannak az életről. Nincs kedve dolgozni,
úgy érzi, jobban menne otthon a munka,
ha valaki irányítaná. Bár önmagának is
titkolja, egy kis babusgatásra vágyik.
Hiba nélkül sikerül megoldania a munkahelyi
feladatát. Sőt, a jókedve magához
vonzza a többieket, és segítenek a nehezebb
feladatok elvégzésében. A magánéletében
is vegye kezébe az irányítást.
Itt a nyár, többet van együtt a családjával,
s ez sajnos több konfliktussal is járhat.
Figyeljen arra, hogy mérgében ne bántson
meg senkit. A feszültségét vezesse le
sportolással, mozgással.
Megszaporodnak a feladatai, ezért jól
ossza be idejét és energiáját. Lehet, hogy
elfárad a hét végére, de ez nem szegi a
kedvét, mert derűs hangulata könnyedén
átvezeti ezen az állapoton.
Továbbra is vágyik barátai társaságára,
mert érzelmileg feltöltik ezek a kapcsolatok,
de ne elégedjen meg ennyivel. Menjen
ki a kertbe, tegyen-vegyem valamit,
az is gyönyörködtet, és energiát ad.
Saját magának is bevallja, nem tud alkalmazkodni
a környezetében élőkhöz,
de az is elképzelhető, hogy nem is akar.
Legszívesebben telefonon intézné el az
ügyes-bajos dolgait is.
Néha a rokonszenvesebb arcát is megmutathatja
a munkatársainak. Mostanában kedvére
lesz a sokadalom, még egy kis pletyka
is felvillanyozza. Üljön be barátaival egy
kávézóba beszélgetni, híreket gyűjteni.
Igyekezzen jó hangulatban megbeszélni a
környezetében mindazt, ami a szívét nyomja.
Vigyen egy kis izgalmat az életébe. Legyen
több türelme az unalmas feladatokhoz, akkor a
végére ér, és marad ideje az esti programokra.
Kevésbé tűri ezekben a napokban a kompromisszumokat.
Inkább csak vitatkozna mindenkivel.
Ezzel a hozzáállással nem javít
semmit a helyzetén. Jó stílussal, jó megjelenéssel
mindent könnyebben megoldhat.
Leginkább a pihenésre vágyik ezekben a
napokban. Fáradtságát külsőségekkel
igyekszik ellensúlyozni. Ha nem lesz
szemmel láthatóan erőszakos, még jó
lehetőségeket kaphat a munkahelyén.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
X-MEN kezdetek - Farkas
amerikai akciófilm (sz) (16)
(Hugh Jackman)
19.30 19.30
Megint 17
amerikai vígjáték (sz) (12)
(Zac Efron, Matthew Perry)
13.30,
15.30, 17.30
15.30, 17.30
2009.06.25 – 07.01-ig
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET Tüzifa,
parketta
teherautónként
szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól
ELADÓ
Tel.: 30/385-9575
Kanizsa 14 – Apró 2009. június 25.
INGATLAN
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi
házrész pincével, padlással, 1185
m2 udvarral eladó. Érd.: 93/323-
737, 20/398-1455 (6312K)
Nagykanizsa belvárosában
(Hunyadi úton) közel 700 négyzetméteres
terület eladó! Irányár: 18
millió Ft. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072
Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
30/227-3294
Nk-án 87 m2-es, tetőtérrel bővíthető
társasházi lakás kerttel, garázzsal,
Tárház utcában eladó. Lakást
beszámítok. Érd.: 30/555-6575
(7045K)
Bajcsán 120 m2-es, négy szobás,
jó állapotú családi ház eladó. Irányár:
12,9 millió Ft. Érd.: 30/740-
4054 (7065K)
Sürgősen elcserélném 54 m2-es,
4. emeleti, összkomfortos önkormányzati
bérlakásomat egy vagy
másfél szobás, hasonló adottságú önkormányzati
lakásra 1., 2. emeletig.
Érd.: 30/4112-604, 70/361-6335
(7066K)
Murakeresztúr mellett horgásztó
eladó. Érd.: 20/9391-654
(70752K)
Elcserélném nagykanizsai, 44
m2-es, másfél szobás, gázas, önkormányzati
lakásomat egy szobás, gázas,
önkormányzatira. Érd.: 30/958-
7390 (7073K)
54 m2-es, szépen felújított, egyedi
gázfűtéses, erkélyes, I. emeleti
lakás eladó (Csokonai út). Érd.:
30/520-9234 (7074K)
Miklósfán a Szentendrei úton
800 négyszögöl telken, 58 m2-es,
bontásra ítélt ház eladó. Irányár: 5,8
millió Ft. Érd.: 30/621-4117
(7075K)
Belvárosi, kétszobás, berendezett
lakás irodának, lakásnak, kaucióval
kiadó. Érd.: 30/369-5352 (7039K)
Buda belvárosában 1 és fél szoba
komfortos lakás hosszú távra kiadó.
Kaució szükséges. Érd.: 93/318-485
(7062K)
Téglagyári garázssoron garázs
kiadó. Érd.: 30/365-8299, 93/315-
194 (7067K)
170 literes, újszerű állapotban
lévő prés eladó. Érd.: 30/448-
60727061K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-
3014 (6430K)
3,6x9 m-es féltető, 40x40-es
szögvasból olcsón eladó. Érd.:
93/314-265, 20/9591-157 (7063K)
Szakdolgozatok, árajánlatok,
illetve bármilyen írott anyag gépelését,
számítógépes szerkesztését,
valamint kiadványszerkesztést vállalok.
Tel.: 30/9932-534 (7071K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1500 Ft.
Szolgáltatások: alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is
megyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Háztartási és kerti munkát vállalok.
Tel.: 93/336-148 (7068K)
Távirányító, televízió, videó,
DVD javítás, antenna szerelés. Tel.:
30/597-1530 (7069K)
Másodállásban munkát vállalnék
(takarítás, főzés, vasalás, gondozás-
ápolás, stb.) Tel.: 20/519-
5305 (7070K)
NYÁRESTI SZERENÁD
Mediterrán hangulat a HSMK
előtti kultúrteraszon
Június 29. 19.30 óra
Bellák Trió
Bellák Tibor-harmonika,
Kőrösi Krisztián-billentyű,
Pálosi Róbert-dob
Június 30. 19.30 óra
Czupi Vera – ének
Július 1. 19.30 óra
Farkas Miklós – harmonika
Július 1. 9 óra
Kézműves játszóház
Papírvirágok és hűtőmágnes
készítés
NYÁRESTI SZERENÁD
Mediterrán hangulat
a Plakátház udvarában
Június 26. 19.30 óra
Turzó György-gitár
A belépés díjtalan!
Kanizsa 2009. június 25. – Sport 15
Először is kezdjük azzal, hogy a
labdarúgó NB III Dráva csoportjában
az NTE 1866 által elért
harmadik helyezés hűen tükrözi a
csapat erejét, amit a következő
tények támasztanak alá: az előttük
végzett Paks II mindkétszer győzött
ellenük, ugyanakkor a negyedik
Szekszárd ellen a mérleg: egyegy
győzelem és döntetlen…
Persze, csupán leegyszerűsítve
tűnik ilyen egyértelműnek a
2008/09-es szezon, mivel a tavaszi
idényben volt olyan szakasz,
amely után nem volt kis munka
visszatornásznia magát az NTEnek
a dobogó legalsó fokára.
Aztán kérdés az, mi lett volna
akkor, ha a gárda addigi gólgyárosa
Nagy Roland az idény végéig
marad az együttes kötelékében?
Tavasszal a Beremend (1-1), Paks
II (1-3), vagy éppen a Nagyatád
(1-1) elleni meccseken tudott-e
volna segíteni a kanizsaiakon,
vagy azért egy fecske nem csinál
nyarat a futballban sem?
Nos, ezen már fölösleges rágódni,
inkább nézzük onnan a dolgokat,
hogy a tavalyi 14. helyezés
után idén a Visnovics László –
Domján László edzőpáros vezérletével
az NTE játékosainak
nyakába bronzérmet akaszthattak.
S hogy mit hozhat a jövő? Ezzel
egy másik írásunk konkrétan is
foglalkozik, de ami konkrétan az
utánpótlást illeti, a Vasút-pályán
székelők közül bajnoki pontvadászatukban
az U13-asok (edző:
Mutter Attila) a 10., az U15-ösök
(Popovics Lajos) az 5., az U16-
osok (Visnovics László) a 4., míg
az U19-esek (Domján László) a 2.
helyen végeztek.
NB III Dráva-csoport: 3. NTE
1866 30 meccs, 18 győzelem, 4
döntetlen, 8 vereség. Gólkülönbség:
67-48, 58 pont.
Házi gólkirályok: Cs. Horváth
Gábor, Ujvári Máté 16-16 gól.
Legnagyobb különbségű győzelem:
Marcali 6-0 (30. forduló).
Legnagyobb különbségű vereség:
Paksi FC II 0-7 (4. forduló).
Leghosszabb győzelmi sorozat: 6
mérkőzés (25-30. forduló), 3 mérkőzés
(1-3. forduló, 13-15. forduló).
Leghosszabb veretlenségi sorozat:
6 nyert mérkőzés (25-30. forduló),
3 nyert mérkőzés (13-15.
forduló), 2 nyert, 1 döntetlen mérkőzés
(21-23. forduló).
Leghosszabb nyeretlenségi sorozat:
3 mérkőzés (két döntetlen,
egy vereség, 18-20. forduló), 2
mérkőzés (két vereség, 8-9. forduló;
egy-egy döntetlen, vereség, 11-
12. forduló).
Mesterhármasok: Nagy Roland
(2. forduló, Beremend ellen), Cs.
Horváth Gábor (5. forduló, Kaposvár
II), Nagy Tamás (23. forduló,
Nagybajom), Ujvári Máté (27. forduló,
PVSK; 30. forduló, Marcali).
Duplázók: Ujvári Máté (2. forduló,
Bonyhád ellen), Nagy
Roland (5. forduló, Nagyatád; 13.
forduló, Komló; 16. forduló, Kaposvár
II), Cs. Horváth Gábor (25.
forduló, Bogád), Rácz Szabolcs
(26. forduló, Mohács).
Leghosszabb góllövő sorozat: 4
mérkőzés (Ujvári Máté, 27-30.
forduló – 8 gól), 4 mérkőzés (Cs.
Horváth Gábor, 17-20. forduló – 4
gól), 3 mérkőzés (Cs. Horváth G.,
23-25. forduló – 4 gól), 3 mérkőzés
(Ujvári, 13-15. forduló – 3
gól).
Legtöbb mérkőzésen pályára
léptek: Pozsgai Albert 30 (kétszer
lecserélve), Rácz Szabolcs 30
(négyszer lecserélve), Horváth
Gábor kapus 29 (kétszer lecserélve).
Polgár László
A hónap csapata:
NTE 1866 labdarúgó együttese
Bronzérem
hullámvasútazva
NTE leg, leg, leg…
Amiről már hónapok óta hallani
lehetett, az a hét elején hivatalosan is
megerősítést nyert, vagyis az NTE
1866 és a Nagykanizsai Utánpótlás
Futball Club a kanizsai labdarúgóképzésben
a jövőben koncentrálni
fogja erőit. Máthé István elnök és
Kozma Lajos szakosztályelnök az
NTE részéről, valamint Vlaszák Géza,
az NUFC elnöke arról kötöttek
megállapodást, hogy a különböző
korosztályokban bizonyos összevonásokra
kerül sor, így nagyobb lesz a
versenyhelyzet a fiatalok előtt.
Kozma Lajos és Vlaszák Géza is
kiemelte, igazán most mérettetik
meg az, ki mennyire gondolja komolyan,
hogy a futballal komolyabb
módon is foglalkozni kíván,
s a hosszú egyeztetési fázis után
ezentúl már valóban a helyi erőket
összpontosíthatják a különböző
utánpótláskorú csapatok az egyes
bajnoki vetélkedésekben. Az együttesek
a továbbiakban NTEUFC
néven indulnak majd a
pontvadászatokban, a két klub
vezetőségében pedig lesznek bizonyos
métékű átfedések, melyek a
szakmai munka gördülékenységét
lesznek hivatottak segíteni.
P.L.
Kanizsai futball-megállapodás
Véget ért a vízilabdázók OB I Bs
küzdelemsorozata, melynek felsőházi
rájátszásában a BWT
Kanizsa VSE végül a nyolcadik helyen
végzett. Az utolsó fordulóban
a Neptun csapatához látogattak
Karácsony Tiborék a fővárosi
Tüzér utcába, s a találkozón 13-6-ra
kaptak ki a bajnoki tabellán végül
másodikként záró házigazdáktól.
Ezzel az is bizonyossá vált, hogy a
dél-zalai klub idén a felsőházi szakaszban
nem szerzett pontot a
nyolc forduló során, mindössze az
alapszakaszból hozott kilenc pont
szerepel a nevük mellett. Előzetesen
tehát vérmesebb reményeket
tápláltak, de a tavalyi negyedik
helyezésüket nem sikerült megismételniük.
A bajnokságot az YBL
WPC nyerte a Neptun és az ASIVasas
gárdája előtt.
P.L.
Idén nem sikerült a vízipólósoknak
 Harmadikról az elsőre. Még
a télbe fordulás alkalmakor írtunk
a palini futball csapatról, s akkor
nagy volt a fogadkozás, hogy az
akkor harmadik helyen álló együttes
kiharcolja majd a feljutást a
harmadik vonalból a megyei
másodosztályba. Nos, a tavasz beköszöntével
az együttesnél a tettek
mezejére léptek és Kőműves
Gyula edző vezérletével meg is
valósították a tervet úgy, hogy az
első helyük már egy fordulóval a
zárás előtt biztos volt. A paliniak
55 pontot gyűjtöttek, hattal
megelőzve a Hahót és nyolccal a
Pogányszentpéter legénységét.
Folytatás tehát nem is olyan
sokára, de már a megyei bajnokság
másodosztályában. S amíg
javarészt mindenhol a nyári szünet
tombol a megyei futballpályák
környékén, addig a kiskanizsai –
alaposan megszépült – Sportkertben
még mindig pattogott a labda,
mivel a hétvégén a megyei
serdülő bajnokság döntőjének
visszavágóját rendezték a Sáskák
és a Páterdomb gárdája között. Az
első meccset 3-1-re nyerték a
páterdombiak, amit a Kiskanizsa
gyorsan le is dolgozott egy félidő
alatt hazai környezetben (2-0),
aztán jött egy rövidzárlat, melyet
már nem sikerült megfelelően
kozmetikázni. Igaz, a győzelem
meglett, de az 5-4-es siker kevés
volt az üdvösséghez…
 Egyelőre nem főszereplők.
Javában zajlanak a hazai baseball
és softball küzdelmei, melyek
sorában a férfiak mezőnyében
szereplő Nagykanizsa Ants a
legutóbbi hétvégén az időjárás
viszontagságai miatt nem tudta
lejátszani itthoni bajnokiját a
Jánossomorja Rascals ellen. A
harmadik játékrészben berekesztett
találkozó pedig a hagyományok
alapján újabb kanizsai
sikert ígért, hiszen eddig 20 meccset
vívott a Rascals ellen a „hangyák”
legénysége, s mindannyiszor
nyert is. A bajnokság összességét
tekintve egyelőre még nem lehet
ilyen kedvező statisztikákról
beszámolni, mivel a négy csapatos
NB I küzdelmeiben utolsó
helyen állnak a kanizsaiak. A
magyar-szlovák Interligában valamivel
kedvezőbb a helyzet, ott
hatodikok a kilenc együttest felvonultató
pontvadászatban. A hölgyek,
vagyis a Röntgen Kanizsa
Ants a softball bajnokságban a
második helyen áll öt együttes
közül, itt a Hungarian Astros
vezet toronymagasan.
Kanizsa – 16 Kultúra 2009. június 25.
BARBI
BÁLA
Nagykanizsa, Báthory u. 8.
(Bolyai iskola hátsó bejáratával szemben)
HASZNÁLT
vegyes ruha, nadrág, cipő, stb.
Minden nap változó AKCIÓ!
Meglepetések!
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 6.00-14.00 óra
Multifokális lencse AKCIÓ -30%  Fényre sötétedő lencse AKCIÓ!
Az akció április 1-től június 30-ig érvényes!
Személygépkocsik, teherautók,
járműszerelvények, autóbuszok,
mezőgazdasági vontatók
 javítását,
 műszaki vizsgára felkészítését,
 vizsgáztatását,
 környezetvédelmi felülvizsgálatát
vállaljuk!
Zala Volán Zrt.
Nagykanizsa, Virág Benedek u. 4., Telefon: (93) 537-930
Benyovszky Móric első portészobrát
avatták fel vasárnap a Zala
megyei Rigyácon. Az ötszáz lelkes
zsákfalu egykor a Benyovszky család
birtokában volt, akárcsak a mára
lepusztult Benyovszky kastély. A
hagyományokat tisztelő kistelepülés
ünnepi falunap keretében
vette át a Benyovszky Móric emlékére
alakult Magyar Madagaszkári
Társaság ajándékát, Kocsis
András művészi alkotását. A
XVIII. századi neves magyar utazó
emlékét a világon számos helyen,
többek között Madagaszkáron
(ahol 1746-ban hősi halált
halt) őrzik, jelentős részben a budapesti
emléktársaság ösztönzésére
és támogatásával.
A vendégek a helyiekkel együtt
részt vettek az ünnepi szentmisén,
az emléktábla koszorúzásán, G.
Németh György, a Társaság elnöke
pedig előadást tartott Benyovszky
szellemi örökségéről.
Benyovszky szoboravatás
Nagy sikert aratott a harmadik
alkalommal megrendezett
Lázár Ervin Prózamondó
Verseny a Nemzeti Tankönyvkiadó
és a Magyar Tankönyvért
Alapítvány szervezésében.
A verseny idei fővédnöke Vathy
Zsuzsa író, Pápai Erika színművész,
valamint Jókai István, az NTK
vezérigazgatója volt. A megmérettetésre
minden iskolából egy alsó- és
egy felső tagozatos diák nevezhetett,
de így is több mint 200 tanuló vett
részt a prózamondó versenyen. A
versenyzők szabadon választhattak
Lázár Ervin legfeljebb öt percben
előadható műveiből, alkotásainak
részleteiből, de a hagyományoktól
eltérően idén Benedek Elek művei
közül is válogathattak a diákok az
író születésének 150. évfordulója
alkalmából. A legtehetségesebbnek
ítélt 12 alsó és 12 felső tagozatos
tanulók olyan zsűritagok előtt
mutatkozhattak be, mint Pápai Erika
és Kinizsi Ottó színművészek. Mindemellett
a verseny különlegessége,
hogy a kategóriánkénti első három
helyezett automatikusan tovább
jutott a Magyar Művelődési Intézet
által meghirdetett Benedek Elekre
emlékező “Többsincs” prózamondó
verseny döntőjébe. A nyerteseknek
azonban nem volt könnyű dolguk,
hiszen a zsűritagok olyan szempontokat
is figyelembe vettek, mint a
személyiség és műválasztás közötti
harmónia, az előadásmód, valamint
a beszédkészség. A legjobbak elismerésül
értékes ajándék- és könyvutalványokat
kaptak, és egy gálaműsor
keretében a nagyközönség
előtt is bemutatkoztak, melyet a
Katona József Színházban rendezett
meg az NTK. A felső tagozatosok
versenyében 1. helyezést ért el Roósz
Péter, a Kiskanizsai Általános
Iskola és Óvoda 7. osztályos tanulója.
B.E.
Roósz Péter sikere
Alig csengtek le a 80. Ünnepi
Könyvhét eseményei, érdemes kiegészíteni
a kanizsai könyvek sorát
Szabadi Tibor J. fordításköteteivel,
melyek közül Soltész Irén erdélyi
szerző: Lélek a lélekben című,
verseket és prózákat tartalmazó kötete
már néhány héttel korábban napvilágot
látott. Míg Hubert Rohden: Ez
történt a 2. és 3. évezred között, Első
magyar-eszperantó-albán szószedetés
kifejezés-gyűjtemény, valamint az
Első breton-magyar szószedet- és
kifejezés-gyűjtemény a könyvhétre
jelent meg. A nyomdából már kijött,
de Brazíliából még nem érkezett meg
Allan Kardec: Az evangélium a spiritizmus
szerint című fordításkötete,
valamint Francisco Căndido Xavier:
Keresztényi napi bölcseletek című
fordításkötete.
Könyvekrõl