Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
2.59 MB
2020-12-11 09:29:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
449
911
Rövid leírás | Teljes leírás (112.91 KB)

Kanizsa 2009. 026. szám július

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXI. évfolyam 26. szám
2009. LOKÁLPATRIÓTA HETILAP július 2. Kanizsa
Kedves Olvasóink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy
a nyár következő részében
lapunk – hagyományaihoz
híven – nem jelenik meg.
Az újság nyomtatott formájával
most találkozhatnak
utoljára, s szünet utáni első
számunkat augusztus 27-én
olvashatják majd.
Addig is találkozunk weblapunkon,
mely egész évben
folyamatosan friss hírekkel,
tudósításokkal várja önöket:
www.kanizsaujsag.hu
Két napos rendezvényre várta
a Nagykanizsai Sportrepülő
Egyesület a sárkányrepülés szerelmeseit
a kiskanizsai repülőtérre
az elmúlt hétvégén.
Szombaton a magyar bajnokságon,
a Köztársaság Kupa részeként a
magyar párosok mutathatták meg,
mit tudnak. Ennek alapján választották
ki azokat, akik megmérettettek
vasárnap a horvát vendégekkel.
A szombati napon hét csapat vett
részt a versenyen: jöttek Szombathelyről,
Nyíregyházáról, Békéscsabáról
és Izsákról, volt egy vegyes
zalaegerszegi és keszthelyi, valamint
egy békéscsabai és szegedi társaság,
és természetesen a nagykanizsaiak is
részt vettek a versenyen. Harmadik
helyen végeztek a nyíregyháziak, s
holtversenyben osztották meg egymás
között a dél-alföldi (a békéscsabai
és a szegedi) és a nagykanizsai
versenyzők egymással a
dobogó két első fokát.
Horvát vendégeink 2575 másodperc
összidővel maradtak alul a
magyar versenyzők 2190 másodpercnyi
idejével szemben vasárnap.
Bár egész nap felhős volt az idő,
sikerült az esőt a versenyből kizárni
mind az öt feladat teljesítéséig.
Mindkét nap játékos-ügyességi
feladatokat teljesítettek a bajnokság
résztvevői: két szalag között
repültek át, amely az alagutat reprezentálta,
homokzsákkal dobtak
célba, lufit pukkasztottak és hasonló,
precizitást igénylő gyakorlatokat
vittek véghez.
A július 4-i nemzeti bajnokság és
a július 11-i Nemzetközi Technikai
Triatlon is ugyanilyen látványos
versenynek ígérkezik azok számára,
akik kilátogatnak a repülőtérre,
illetve (11-én) a Csónakázó-tóhoz,
ahol jetskivel versengenek majd a
nevezők. A harmadik versenyszámra
autóval kerül sor a városban.
Steyer Edina
Fellegek felett, szelek szárnyán
Kanizsa – Közgyûlés 2 2009. július 2.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Két évnyi augusztusi „dödöllézés”
után ismét szeptember
első hétvégéjén kerül sor a
mostanra már kanizsai hagyománnyá
vált bor- és dödöllefesztiválra
az idén. – a hírt sajtótájékoztató
keretében jelentették
be a szervezők, a Kanizsai Kulturális
Központ és a Kanizsa és
Környéke Gasztronómiai Egyesület.
Ebben az évben is ugyanazzal a
céllal rendezik meg az országos
rangú fesztivált, mint már az elsőt
is: hogy megismertessék mind a
helyi lakosokkal, mind a turistákkal
egyaránt a jellegzetes zalai népi
ételeket, többek között a dödöllét, a
prószát, és népszerűsítsék a zalai,
valamint a helyi borokat, a borfogyasztás
kultúráját. A gasztronómia
mellett fontos szerep jut a hagyományápolásnak,
a kultúrának is.
Nemcsak a főzés tudományában
mérettetnek meg a jelentkezők,
hanem ismét kiderül az is, ki
„Kanizsa Bordalnoka”, s kik nyerik
el a „Dödöllekirályok” címet. Jelentkezni
mindegyik versenyre augusztus
25-ig lehet. (Jelentkezési
lap letölthető a www.kanizsaikultura.
hu weboldalon.)
Mindkét napon a már megszokott
kísérőprogramok várják a látogatókat,
lesz kirakodóvásár, játszóház,
borházak és dödölleház, valamint
egészségsátor is, s különlegességként
említették a szervezők a szombaton
óriási bográcsban készülő majd’ 600
adag marhapörköltet.
A péntek este sztárvendége a
Magna Cum Laude lesz, az esti
utcabál hangulatát pedig a Start
tánczenekar színesíti majd. Szombaton
a néptánc műsorokat –
Kanizsa Táncegyüttes, Kis Rozmaring
Táncegyüttes, Horvátországból
érkező tánccsoportok és
tamburazenekarok – Rácz Kati és
a Flush követi majd.
Horváthné Gelencsér Edit (KKK)
és Prikryl József (Gasztronómiai
Egyesület) azt is elárulták, hogy a
tér is egy kicsit másképp fog
kinézni, mint eddig, izgalmasabb
lesz, s több lehetőséget nyújt majd.
De hogy milyen változások
lesznek, mindenki nézze meg maga
szeptember 4-én és 5-én!
S.E.
Bor és
dödölle
Tisztelt Szerkesztőség!
A 2009.06.11-i Kanizsa hetilapban
megjelent "Kezdődhet a belső
körgyűrű kialakítása” (D.J.-S.E.)
cikk nem a valóságot tartalmazza!
Kérjük a helyreigazítást az
alábbiak szerint, mielőtt drága
polgármesterünk indián táncot
kezdene lejteni!
Megkérjük Marton István Polgármester
Urat, hogy sajtótájékoztatót
csak az érintett ügy teljes
ismeretében, annak minden
valóság tartalmára kiterjedően
adjon! Ellenkező esetben tartózkodjon
a médiában való megnyilvánulástól!
A bíróság csak a végrehajtás
felfüggesztését utasította el, de ezt a társasház
ismételten többször is kérheti!
A lehetőséget kihasználva
szándékunkban áll a felfüggesztést
újból indítványozni.
Esetünkben a beadványt utasította
el, a peres eljárás folyamatban
van, még nincs kitűzve a tárgyalás
időpontja.
A városvezetés felelőtlenül
dönt, ha pénzt áldoz olyan ügyre,
mely peres eljárás alatt van.
Ez a meggondolatlan projekt,
már túl sokba került ahhoz, hogy
további összeget hanyagul erre
fordítsanak!
Tudjuk! Nagykanizsa pénzügyi
helyzete kiváló, egy feladat van
csak hátra: a Zrínyi út meghosszabbítása
a Kórház utcáig.
Kovácsné Horváth Éva,
közös képviselő
Nagykanizsa Kórház u. 12-14.
Ha közgyûlés, akkor folytatólagos
Folytatólagos üléssel kezdődött,
majd soros üléssel folytatódott
a legutóbbi közgyűlés. A
megmaradt huszonöt előterjesztés
megtárgyalását és soros ülés
napirendjeit másnap 13 óra után
fejezte be a testület.
Zárt üléssel, a jegyző ellen
fegyelmi eljárás megindítására
előterjesztett javaslattal indult a
munka, amit ezúttal (12 igen, 4
nem és 8 tartózkodás mellett) sem
szavaztak meg a városatyák.
A nyílt ülés az alpolgármesteri
feladatok ellátásáról szóló előterjesztéssel
kezdődött. Élénk vita
kísérte Cseresnyés Péter alpolgármester
tájékoztatóját. Marton István
polgármester kijelentette,
2008. szeptember 1-je óta feladata
és hatásköre nincs az alpolgármesternek.
Dr. Fodor Csaba (MSZP) megjegyezte:
„Ha az önök együttmunkálkodása
nem szolgálja a város
érdekét, akkor valamit csinálni
kell. Örülnék, ha az alpolgármester
dolgozna.” Ez alkalommal
is szóvá tette, nincsenek megelégedve
sem az alpolgármester, sem
a polgármester munkájával.
Röst János (SZDSZ) hozzátette:
“Ezt a helyzetet a polgármester
hozta létre, nem a közgyűlés.
Ugyanolyan legitimitással van
jelen a képviselő, mint a polgármester.
Az önkormányzati törvény
garanciákat ad mind a két fél
működésére, és ehhez hatáskört is
ad. A munkát el lehet venni, de a
hatáskört nem.”
A szavazás során két képviselő,
Cserti Tibor (Városvédők) és
Karádi Ferenc (Fidesz) késve
érkezett a mikrofonhoz, ezért az ő
gépüket kikapcsoltatta a polgármester.
12 igen, 7 nem és 5 tartózkodással,
így nem fogadták el Cseresnyés
Péter tájékoztatóját.
Bogár Ferenc (MSZDP) közbeszerzési
ügyekben előterjesztett
önálló képviselői indítványa 22
igen szavazatot kapott.
A soros ülésen több, mint 60
napirendi pont várt a testületre.
Mivel a Kanizsa Kártyáról szóló
előterjesztés nem készült el, levették
a napirendről. Ugyancsak várat
magára a vizsgálati jelentés a Kanizsai
Dorottya Kórház CT műszer
beszerzéséről, ezért szintén az sem
került a testület elé.
Az első heves vita a napirendi
pontok elfogadása során robbant
ki. Cseresnyés Péter alpolgármester
még három, az önkormányzat
vagyongazdálkodását érintő előterjesztését
Marton István polgármester
nem javasolta napirendre
venni. A tervezet a város nevében
eljáró tulajdonosi képviselet
ellátásáról szólt. Dr. Tuboly Marianna
jegyző elmondta: „Az előterjesztés
feltételezi egy másik előterjesztés
pozitív elfogadását, ez
pedig a vagyonrendelet módosítása,
hiszen a vagyonrendeletben
döntött úgy a közgyűlés, hogy a
polgármester képviseli a gazdasági
társaságokban a közgyűlés döntéseit.
Miután ez visszavonásra került,
az önkormányzati törvény
rendelkezik arról, hogy a települési
képviselő megbízás alapján
képviselheti a közgyűlést. Jelen
esetben ennek a végrehajtásáról
szól az előterjesztés. Tehát nem
ellentétes az önkormányzati törvénnyel.
Ha a polgármester úrnak
törvényességi észrevétele van, akkor
legyen kedves kifejteni.”
Marton István válaszában hangsúlyozta:
„A képviselőtestületet a
polgármester képviseli. A jegyzőasszony
nagy nyilvánosság előtt
szándékosan félreértelmezi a törvényt,
aminek lehet jogkövetkezménye.
Pontosabban csak lehetne,
ha Nagykanizsa nem lenne
egy következmények nélküli város.
Erről nem szavaztatok. Akinek ez
nem tetszik, forduljon a Közigazgatási
Hivatalhoz törvényességi
észrevétellel.” Ezzel a polgármester
a kérdéskört befejezettnek
tekintette. A jegyzőnő ismét szót
kért, s mivel Marton István nem
akarta megadni neki többet ebben
az ügyben a szót, a jegyzőnő a szavába
vágott: „...törvényességről
van szó, és jelen pillanatban az
Az alpolgármester
beszámolója
Soros ülés
indulatokkal
Kanizsa – 2009. június 2. Közgyûlés 3
(93)
önkormányzati törvény szerint köteles
szót adni kérése esetén a
jegyzőnek. Főleg, ha az törvényességre
irányul, és főleg akkor,
ha elég alantas módon rám
támadt.” A jegyzőnő elmondta:
„Az előterjesztésben részletesen ki
van fejtve, hogy a települési képviselő
megbízás alapján képviselheti
a képviselő testületet. Polgármester
úr, hogy mondhatja azt,
hogy nem lehet képviselőnek képviseletre
szóló megbízást adni?!
Ily módon az előterjesztést szavazásra
feltenni, hogy az előterjesztést
ne tárgyalja a közgyűlés,
törvénysértő.”
Marton István még egyszer
elmondta: „Az önkormányzati
törvény 9.§ 1. bekezdése kimondja,
a képviselőtestületet a polgármester
képviseli. Sehol nincs leírva
olyan, hogy a polgármestertől
bármit el lehet vonni. Ha ön ilyet
mond, bizonyítsa be. Ilyen nincsen.
Ha ebben az ügyben önnek valami
nem tetszik, forduljon nyugodt
lélekkel a Közigazgatási Hivatalhoz,
és ha az törvényességi
észrevételt tesz, akkor a legközelebbi
közgyűlésen megtárgyaljuk,
szavazhatunk róla. Én ebben
az ügyben végeztem. Most is azt
mondom, szándékosan, nagy nyilvánosság
előtt félreértelmezi, félremagyarázza
a törvényt.
A polgármester megjegyzését a
jegyzőnő határozottan visszautasította,
és még egyszer fel akarta
olvasni, mit mond ki a kétharmados
önkormányzati törvény, de a
polgármester elvette tőle a szót, és
kikapcsoltatta a gépét. Ezek után
Cseresnyés Péter kérte Marton
István polgármestert, hogy szavaztasson,
mondván, tényleg nem jól
értelmezi a polgármester a törvényt,
ugyanis a testület eldöntheti,
hogy melyik tagja képviseli
az önkormányzatot az adott testületben,
vagy adott ügyben.
Bene Csaba (Fidesz) frakcióvezető
is szót kért, megjegyezve,
hogy a meghívott vendégek jelenlétében
nagyon szégyelli magát,
hogy szem- és fültanúja ennek a
vitának. Nem érti, hogy miért nem
lehet szavaztatni a kérdésről. Az
ügyrendi bizottság is megtárgyalta,
és tárgyalásra alkalmasnak tartotta.
Röst János hozzászólásában
hangsúlyozta: „A polgármester
sokadik tévedését követi el a mai
napon. Ha egy képviselő előterjesztést
tesz, nem teheti meg, hogy
nem szavaztat róla. Ha elmondja,
hogy mi a hátsó szándéka, és miért
nem akar szavaztatni, azt meghallgatom,
s ha meggyőz arról, hogy
igaza van, akkor lehet, hogy elfogadom.
A közgyűlés eldöntheti,
hogy megszavazza-e vagy nem. A
törvényességet nem ön állapítja
meg ebben a testületben, és nem
ön gyakorolja, hanem a jegyző.”
A vitát azzal zárta le a polgármester,
hogy a képviselőtestületet
a polgármester képviseli.
Egyértelmű, félreérthetetlen. Hogy
ebbe ki, mit akar belemagyarázni,
és hogy próbálja csűrni-csavarni,
az őt nem érdekli.
Cseresnyés Péter ismételten
kérte a polgármestert, hogy szavazzanak
az előterjesztésről, mert
nem teheti meg, hogy nem szavaztat.
A polgármester ennek ellenére
úgy döntött, nem szavaztat.
Bene Csaba a frakció nevében
három perc szünetet kért, majd ismertette
a Fidesz-frakció álláspontját:
„Mélységesen elítéljük azt
a törvénysértő magatartást, amit a
polgármester tanúsít. A jelenlévő
vendégekre való tekintettel úgy
döntöttünk, folytatjuk a munkát, de
a frakció meggondolja a jövőben
egy fegyelmi eljárás megindítását
a polgármester ellen.”
Böröcz Zoltán (MSZP) hozzászólásában
álláspontját kifejtve
elmondta: „Amit a jegyzőnő elmondott,
nem cáfolja az én véleményemet.
Természetesen a képviselő
is megbízható a képviselettel, de ez
nem jelentheti mégsem azt, hogy a
polgármesternek egy harmadik féllel
szembeni képviseleti jogát
megvonjuk, feldaraboljuk, és huszonötünk
között kiosztjuk. Ezzel a
polgármesterség lényegét, a
testület képviseletét vonjuk meg
tőle. Ezt nem tartom helyes útnak
még akkor sem, ha ez a törvényből
jogászok által kiolvasható. A
törvényhozónak nem lehetett az a
célja, hogy egy polgármestertől
minden jogot megvonjunk, és
ezeket a képviselőkre ruházzuk át.”
Bárdosi Gábor (MSZP) képviselő
a gordiuszi csomó megoldására
azt javasolta, szavaztassák
meg az előterjesztést. Az ebben
megnevezett képviselőt kérdezzék
meg, vállalja-e a megbízást. Ha
nem vállalja, akkor nem kell szavaztatni
a napirendi pontról.
Válaszában a polgármester megismételte,
nem szavaztatja meg az
előterjesztést.
Ezek után Dr. Fodor Csaba képviselő
két indítványát tárgyalta a
testület.
A jövő évi költségvetést 380
millió forinttal érintő építményadó
eltörléséről szóló indítványát nem
fogadták el. Cseresnyés Péter alpolgármester
véleménye szerint
ősszel vissza lehet rá térni. A másik,
az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérleti díjának 25 százalékos
csökkentését 15 százalékra
módosítva megszavazta a testület.
A késő éjszakába nyúló közgyűlésen
még több előterjesztésről
döntöttek a képviselők. A közgyűlés
visszahívta a Délzalai
Vízmű Zrt. igazgatósági tanácsából
Molnár Szabolcsot, akit az
előző héten stratégiai igazgatói
állásából is felmentettek. Helyére
Krampek Mihályt, a zalakarosi
Gránit Zrt. műszaki igazgatóját
delegálta az önkormányzat.
Ezt követően intézményigazgatói
pályázatokról döntött a
testület. A Batthyány Lajos Gimnázium
igazgatójának Balogh
Lászlót, a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
igazgatójának Szermek
Zoltánt, a Zrínyi Miklós Általános
Iskola igazgatójának Faller Zoltánt,
a Kőrösi Iskola igazgatójának
Kókainé Hámorszki Évát nevezték
ki öt évre. Egy-egy évre kapott
megbízást a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI vezetésére Bene Csaba,
a Thúry György SZKI irányítására
Göncz Ferenc, valamint
a Cserháti SZKI vezetésére Johanidesz
István.
A másnap folytatódó közgyűlésen
a Kanizsai Dorottya
Kórház kedvezőtlen gazdasági
helyzetének javítására irányuló
program vitájával kezdődött.
A szavazás előtt az MSZP-frakció
három perc szünetet kért.
Végül a testület az előterjesztés
létszámleépítésére vonatkozó részét
elfogadta.
A palini, Alkotmány út 75. szám
alatt lévő szolgálati orvoslakás
felújítása hosszas vitát váltott ki.
Az újraszavazás során végül mégis
zöld utat kapott a szolgálati lakás
hárommillió forintba kerülő felújítása.
Az önkormányzati intézmények
dolgozóinak délutános műszakpótlékra
való jogosultság elismerésével
egyetértett a testület. Böröcz Zoltán
képviselő szerint a város nem teheti
meg, hogy nem fizet ezeknek az
embereknek. Míg Marton István
szerint ez 32 millió forint kidobását
jelenti, és a jövő évi választásra kacsingató
előterjesztésnek tartja
mindkét frakció részéről.
(folytatás a 4. oldalon)
Egyéni indítványok
Személyi döntések
Elbocsátások
a kórházban
Marton:
32 milliót kidobunk
Kanizsa – A mi 4 ügyeink 2009. július 2.
(folytatás a 3. oldalról)
A Csokonai és Teleki utcákat
összekötő járda építését azzal a
módosító javaslattal fogadták el,
hogy először a tervezés történjen
meg.
Dr. Károlyi Attila (MSZP)
önkormányzati képviselő a választókörzetében
tartott helyszíni bejáráson
javasolta a Csokonai és
Teleki utcákat összekötő járda
újjáépítését, ami egykor egy betonlapokból
álló gyalogút volt,
mára azonban szinte teljesen használhatatlanná
vált. A burkolata
hiányos, összetöredezett, felületét
benőtte a fű. A Csokonai utcai
oktatási intézmények és a Teleki
úti autóbuszmegállók között jelentős
a gyalogos forgalom. Indokolt
újjáépíteni, de nem az eredeti
nyomvonalon, hanem attól keleti
irányba, a buszmegállókhoz vezetve.
A kiskanizsai Egészségházberuházás
elindulhat, gyakorlatilag
megvan rá a pénz.
A kért összeg felével, 2 millió
forinttal támogatja a testület a
Csengery utcai Evangélikus
Templom előkertjének felújítását.
A templom bejárata előtti tér
felújításának indokoltságát a Polgármesteri
Hivatal szakosztálya is
megerősítette, a burkolat erősen
megrongálódott, felülete botlás- és
balesetveszélyes. A kerítés felújítása
vagy újjáépítése szintén időszerű.
A munkálatok becsült
összege mintegy 5,7 millió forint.
Megkapta a kért 500 ezer forintos
támogatást a Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület a
szeptember 4-én és 5-én megrendezésre
kerülő VI. Kanizsai Borés
Dödölle Fesztivál megrendezéséhez
(cikkünk a 2. odalon).
Az összeget a tájjellegű étkek, a
dödölleverseny, illetve a dödöllekirályok
vetélkedő finanszírozásához
használja fel az egyesület.
A Külkapcsolatok keret terhére kétszázezer
forint támogatást nyújt az
önkormányzat testvérvárosunk Kovászna
Vajnafalva településrészén fekvő református
templom felújításához.
Közterületek elnevezéséről is
döntött a közgyűlés. Így augusztus
31-től az újonnan elnevezett utcákat
az alábbi nevek jelzik: Szeghalmy
Bálint, Magyarkanizsa,
Fábián Ernő, Vadas Ernő és Csáktornya
utca.
Nem javasolta a testület a Dunántúli
Romák Foglalkoztatásáért Egyesület
és a Kanizsai Kulturális Központ
közötti bérleti szerződés aláírását, mert
nem kívánják, hogy a Medgyaszay
Házban ilyen jellegű művészeti oktatás
történjen. (Az együttműködési megállapodás-
tervezetben egyébként a
Móricz Zsigmond Művelődési Ház
volt feltüntetve.)
Ismételten tárgyalt a testület a
norvég Holmestrand várossal történő
kapcsolatfelvételről. A döntés
értelmében a közgyűlés egyetértett
azzal, hogy a Zrínyi Miklós Általános
Iskola a norvégiai Holmestrand
város iskolájával ápolt kapcsolatát a
szeptemberben kiutazó küldöttség
véleményétől függően a jövőben
városi szintre emeli. A delegációt
Marton István polgármester vezeti, a
küldöttséggel utazik Cserti Tibor
képviselő, valamint Szmodics
Józsefné osztályvezető.
Akérdések, interpellációk sorában
Böröcz Zoltán megkérdezte, meddig
lesz még a város kiszolgáltatva a
katasztrófahelyzeteknek. Véleménye
szerint egy-egy család ellehetetlenülésének
megakadályozására valamilyen
tartalékkal kell rendelkeznie a
városnak. Válaszában Marton István
így fogalmazott: „Két lehetséges forrása
lehetne az ügynek. A tartalékalap
és a polgármesteri keret.
Ebben a pillanatban nincs
lehetőségem semmire.”
A délelőtt során ismét indulatos
vitáktól volt hangos a Medgyaszay
Ház nagyterme. A jegyzőnő
törvényességi észrevételt tett több
előkészített szerződéssel kapcsolatban,
és zárt ülést kért.
A vita még a zárt ajtók mögül is
kiszűrődött.
K.H.
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
A nyári szünetben
GYORSÍTOTT
tanfolyamokat indítunk
2009. 07.06-án
8 órakor délelőtti
16 órakor délutáni
előadásokkal személyautó,
motor és segédmotor
kategóriákban
07.07-én 16 órakor
“C” és “C+E” kategóriákban
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Támogatások
Sajtótájékoztatók sora
Pénteken délután Zakó László,
a Jobbik helyi elnöke a párt
Rozgonyi utcai irodájában tartott
sajtótájékoztatót.
Két napirendi pont köré csoportosította
mondandóját. Elsőként
pártja EP-választáson elért eredményéről
kifejtette, hogy a három
képviselői hely megszerzése csak
azokat érte váratlanul, akik elszakadtak
a mai magyar valóságtól.
Két képviselő bejutása párton belül
jogos elvárás volt.
A nagykanizsai eredményre
kitérve elhangzott, hogy a Fidesz
győzelme borítékolható volt, ám
elmaradt az országos eredménytől.
Kimutatható, hogy eredményvesztésük
mértékében nőtt az MSZP
támogatottsága. AJobbik iránti helyi
igényt a napi 2-3 belépési szándékkal
támasztotta alá. Párhuzamosan
nő a támogatók, a szimpatizánsok
száma is. Akik ma a pártra
farkast kiáltanak, azok többnyire
cigányszervezetekhez vagy
zsidósághoz köthető személyek.
Aggályuk alapja az, hogy programunkban
szerepel a cigánybűnözés
elleni megoldás és a globális
multinacionális cégek támogatásának
megnyirbálása. Az ebből
fakadó reklamációkat nyíltan vállaljuk,
jelentette ki Zakó László.
Második pontként helyi aktualitások
szerepeltek. Elsőként felszólította
azokat az önkormányzati
képviselőket, akikben a tisztesség
csirája még megtalálható,
hogy adják szavazatukat a testület
feloszlatására. A testületi ülések
már kimerítik a tragikomédia fogalmát.
Úgy tűnik, hogy senki
nincs képben a város problémáit
illetően, senki nem kívánja a jelenlegi
tarthatatlan helyzet megoldását.
A hivatal munkatársai rettegve
mennek dolgozni, munkahelyük
egy-két képviselő szeszélyének
van kitéve. A képviselők
jelentős része egzisztenciális,
megélhetési forrásnak tekinti a
testületet. Megdöbbentő a hangnem,
a stílus, amely a polgármester
és az őt jelölő párt, illetve
annak új szövetségese között folyik.
Van olyan képviselőként
megválasztott felügyelőbizottsági
elnök, aki teljes tájékozatlanságáról
tett tanúbizonyságot. Van
olyan testületi tag, aki a frakcióból
való kilépésének bejelentése után,
jogellenesen meg nem történtté
szeretné tenni lépését. A rosszkor
nyomott szavazógombok megnyomásában
is markáns változásra
van szükség. Elvárható egy képviselőtől,
hogy lélekben is legyen
ott, legyen tájékozott a szavazáskor,
mondta Zakó László.
***
Lapunk a fentiek kapcsán megkereste
a Fideszt, ahol elnökségi
véleményként annyit közöltek, azzal
egyetértenek a Jobbik illetve
Zakó László véleménye kapcsán,
hogy a közgyűlésben uralkodó
méltatlan viselkedést a hangulatkeltést
el kell ítélni, ezt már
többször meg is tette a Fidesz. Úgy
látják, hogy ennek eredendő oka
Marton István és a néhány vele
együttműködő képviselő, akiknek
érdekében áll, hogy a közgyűlés
munkája minél botrányosabbnak
látszódjon. Természetesen ezzel
sem értenek egyet, képviselőik
munkáját a város és az itt élők
érdekei vezérlik.
A tegnapi közgyűlésen ismét
bebizonyosodott, hogy a polgármester
úr, ha az érdekei úgy
kívánják, már-már rutinszerűen
akadályozza a közgyűlés munkáját,
illetve a véleménynyilvánítását.
– hangzott el Fertig
István és Bizzer András közös
sajtótájékoztatóján.
– A napirendi pontok tárgyalásánál
– a jegyző törvényességi
észrevétele ellenére – a polgármester
úr egyszerűen nem szavaztatott
egy napirendi pont felvételéről.
Ezzel súlyosan korlátozta a
demokratikusan megválasztott képviselőtestület
véleménynyilvánítási
szabadságát. Ezt egyébként egyetlen
polgármester sem teheti meg –
szögezte le Fertig István.
Bizzer András szerint a közgyűlés
munkáját veszélyezteti a
polgármester és a jegyző közt egyre
gyakrabban kialakuló méltatlan
vita, amelyet a polgármester generál.
Sajnálatosnak tartja azt a jelenséget
is, hogy a szakmai vélemé-
Jobbik:
EP-választási
és helyi értékelés
Fidesz:
Szocialisták
kettõsmércéje
Kanizsa – A mi 2009. június 2. ügyeink 5
nyek helyett, a pártpolitika dominált
az iskolaigazgatók választása
során. Nem érti, azt a szocialista
hozzáállást, amely szerint egy tanárember,
adott esetben egy iskolaigazgató
nem vállalhat közéleti
szerepet. Főleg akkor nem, ha arra
gondol, hogy mennyi példa adódott
minderre az elmúlt időszakban,
itt Nagykanizsán is.
– Persze érthető a szocialisták
kettős mércéje – mondta –, hisz
tegnap egyenesen arra utaltak,
hogy nem lehet szabadgondolkodású
az, aki jobb oldali értékrendet
vall magáénak. Ennek
következtében aztán, az ő szemükben,
a szakmai munka elvégzésére
is csak az alkalmas, aki a nekik tetsző
értékrenddel azonosul. Mi határozottan
elutasítjuk ezt az átpolitizált
gondolkodásmódot, és sajnáljuk,
hogy nem a szakmai kérdések
domináltak a tegnapi iskolaigazgató
választások során.
Végezetül mindkettejük gratulált
és jó munkát kívánt a kinevezett
illetve megbízott intézményvezetőknek.
Marton István, Nagykanizsa
város polgármestere sajtótájékoztatón
számolt be arról, hogy
a legutóbbi testületi ülésen a
városatyák jóváhagyták a „Bányász-
pálya” városi tulajdonba
kerülését, amit viszont jegyzői
szinten észrevétel miatt még nem
jegyeztek ellen.
Magyarul a folyamat így meg is
rekedhet. Mindenesetre az energiaszolgáltató
részvénytársaság
130 millió forint+áfát kér(t) a
területért, melyen a stadion és az
egykori (ma már igencsak romos)
Olajbányász-csarnok is áll.
A város első embere ismertette a
már régóta húzódó „pálya-ügy”
fontosabb mérföldköveit, melyből
kiderült, hogy igazán a rendszerváltástól
számítva kusza az egykor
jó néhány teltházas meccset megélt
létesítmény sorsa. Az ismertetett
tények szerint a KÖGÁZ
1994. decemberi privatizációjáig
lehetett volna igazán kedvező módon
megszerezni a város számára a
sporttelepet, hiszen utána már német
fél lett a tulajdonos, aki áron
alul értelemszerűen nem kívánt
tőle „megszabadulni”, illetve őt is
kötötte nagyvonalakban az az elv,
mely szerint a területet sportcélon
kívül eső dolgokra nem hasznosíthatja.
Az FC Nagykanizsa 2002-es
megszűnése után 2003-ban az NUFC
vehette használatba a létesítményt,
melyet 2004-ben értékbecslés
alapján 900 millió forintra
taksáltak. Ez az összeg három
évvel később (állagromlás miatt)
már csupán 800 millió volt, s ugyan
az energiaszolgáltató társaság
több érvényes ajánlatot is kapott,
üzlet nem realizálódott.
A terület városi tulajdonba vételéről
2007-ben kezdődtek tárgyalások,
s a mostani megállapodás
értelmében a bevezetőben említett
összegért kelhet el a pálya, amennyiben
a jegyző szerint is a
törvényben foglaltak szerint zajlott
le minden… (Annyit azért a margóra
hozzátennénk a polgármester
által elmondottak alapján, hogy a
nem is oly’ távoli áfa-emelkedés az
ügyletet is jó néhány millió forinttal
érintené… – P.L.)
***
Az élet lapzártánkor már át is
írta a történetet, mint kiderült,
megalapozottak a jegyző kifogásai,
és közbeszerzési eljárást kell
lefolytatni. – a Szerk.
Szinte a Zala Megyei Bíróságról
megérkezve tartott rendkívüli
sajtótájékoztatót Marton
István polgármester. Az ügy apropóját
az ellene indított három
fegyelmi eljárás adta.
Mint ismeretes, a közgyűlés két
ingatlanügy (Arany János utca 8.
és Bajza utca 2.), valamint az alpolgármester
feladat- és hatáskörének
elvonása, illetve irodájának
az Eötvös tér 16. szám alá helyezése
miatt három fegyelmit is
kiszabott a polgármesterre. Ezt ő a
munkaügyi bíróságon megtámadta.
Mint mondta, az első fokon
eljáró bíróság bizonyosságot adott
számára, hogy nincs ügy. Az ítélet
magyarázatából kiemelte, hogy a
bíróság egyrészt formai okokra hivatkozva
(határidőmulasztás),
másrészt a polgármester részéről
„nem állapítható meg a vétkes
kötelességszegés”indokokkal semmisnek
nyilvánította a közgyűlés
által adott három fegyelmit.
Marton István 2008. augusztusától
datálja azt a boszorkányüldözést,
amelyet ellen indítottak.
Magát az eljárást koncepciós pernek
minősítette. Mivel a fegyelmit
kezdeményezők szerinte
Cseresnyés Péter, Röst János és
Dr. Tuboly Marianna kudarcot
szenvedtek, elvárja tőlük, hogy
tőle és a város lakóitól bocsánatot
kérjenek. Azt sem tartaná
elképzelhetetlennek, hogy a per
egymillió forintot meghaladó
költségeit a fegyelmit megszavazó
képviselők díjazásukból visszafizetnék
a városnak. A fent
megnevezettektől elvárja, hogy
távozzanak a közéletből, álljanak
el a szakszerű munkavégzés útjából.
Nagykanizsa lényegesen
jobb képviselőtestületet érdemel.
Ezért külön köszönetet mondott a
bírónőnek, mert szerinte a rá
nehezedő nyomás ellenére nagy
szolgálatot tett a városnak, és
ezzel rásegítette az erkölcsi
megújulás útjára.
A polgármester sajtótájékoztatójában
három közéleti személyt
is megszólított. Közülük
Röst János, szdsz-s képviselő
jelezte, a megszólítás okán élni
kíván viszontválasszal. Erre a
lapzártánk idején tartott sajtótájékoztatón
került sor.
„Marton István botrányhős,
mert az eddigi polgármesteri
tevékenységét a permanens botrányai
és a permanens botrányos
közgyűlési és közéleti megnyilvánulásai
jellemezték és jellemzik
most is.
A kanizsai közgyűlésben helyet
foglaló összes párt (FIDESZ,
MSZP, MSZDP, SZDSZ) kinyilvánította
már, hogy alkalmatlan polgármesternek.
A közgyűlés megpróbálta Marton
Istvánt először fegyelmezni,
majd „politikai gondnokság” alá
helyezni a rendeletei által.
A közgyűlés pártjainak még két
lehetősége maradt Marton Istvánnal
szemben: „a politikai karantén”,
vagy a közgyűlés feloszlatása.
A fegyelmi eljárások elindítását és
a határozati javaslatait a közgyűlés
döntő többséggel szavazta meg.
Sajnálatos a munkaügyi bíróság
döntése, hogy a bizonyítási eljárásra
nem adott lehetőséget, de
érthető, hogy a politikától távol
akarta magát tartani.
A bíróság kizárólag formai
szempontokat vizsgált és formai okok
alapján döntött.
Bízom abban, hogy a fellebbezéseknek
a bíróság másodfokon
helyt ad.
Marton István szájhős, mert a
fegyelmi bizottságok jelentéseiben
foglalt megállapításokat és tanúvallomásokat
nem meri nyilvánosságra
hozni. Azokat elkövette, nem
tudta és nem tudja cáfolni a feltárt
bizonyítékokat és a tényeket. Az,
hogyha a bíróság úgy ítéli meg
esetlegesen, hogy a fegyelmi büntetés
formai okokból nem volt kiszabható,
az nem jelenti azt, hogy
Marton István ártatlan és a fegyelmi
vétségeket nem követte el.
A fegyelmi alá vont két ingatlanbizniszben
öntevékeny és meghatározó
szerepet vállalt és jelentős
anyagi kárt okozott ezzel a
nagykanizsai önkormányzatnak.”
Cz.Cs. - D.J. - P.L.
Bányász-pályáról
a polgármester
Marton István:
Fegyelmik –
elsõ fokon kipipálva
SZDSZ:
Marton István
botrány- és szájhõs!
Kanizsa – Városháza 6 2009. július 2.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az épített és
természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz.
önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre
álló keretösszeg 2009. évben 25 millió Ft.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről
szóló 52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri
Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. )
lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható
még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően
nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti
helyeken hozzáférhetők.
A pályázatokat 2009. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt
borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban.
A borítékra kérjük ráírni:
Helyi értékvédelem támogatása 2009.
A kiíró a beérkező pályázatokat a beérkezés sorrendjében folyamatosan
bírálja el 2009. szeptember 30-ig.
Pályázat - helyi értékek védelme
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Széchenyi tér 4. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/1752-6/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/1752/2009. számú Nagykanizsa, Széchenyi tér 4. szám alatti 2406. hrsz-ú
ingatlanon a 2406/A/11. hrsz-mal jelölt átalakított, bővített lakás építéshatósági
ügyében a benyújtott használatbavételi engedély kérelmet elbírálta és döntését
meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett valamint a szomszédos ingatlanokkal
rendelkezni jogosultak száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a
határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi
előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. június 25-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/1752/2009., tárgya:
használatbavételi engedély. A kérelmező ügyfél neve: Vadász László és
Vadászné Fejes Tímea, Nagykanizsa, Széchenyi tér 4., 8800
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 2406. hrsz-ú
ingatlan, valamint a 2405., 2407. és 2408. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-
12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: „Az ügyfél az első fokú határozat
ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja.”
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett,
de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel
ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Építéshatóság - 6/1752-6/2009.
Ügyintéző: Bognár É. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Sugár u. 6. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/1690-5/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/1690/2009. számú Nagykanizsa, Sugár u. 6. szám alatti építéshatósági ügyben
a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak
száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi
úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. június 26-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/1690/2009., tárgya: lakóépület
utcai homlokzatának színezése. A kérelmező ügyfél neve: Nagykanizsa, Sugár
u. 6. szám alatti társasház lakóközössége 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 6.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 1185/1., hrsz-ú
ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 1184., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa,
1185/2., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 1186., hrsz-ú
ingatlan tulajdonosai. Az egyes tulajdonosok részére a határozat közlése hirdetményi
úton történik.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-
12, 13-18, péntek: 8-12 .
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: „Az ügyfél az első fokú határozat
ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja.”
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Álamigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
Építéshatóság - 6/1690-5/2009.
Kanizsa – Városház2009. június 2. a 7
Dátum Gyógyszertárneve Gyógyszertár címe/telefonszáma Ügyeleti idő
2009. július 1. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 – 07.30
2009. július 2. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 – 06.00
2009. július 3. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 – 08.00
2009. július 4. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 12.00 – 08.00
2009. július 5. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 08.00 – 07.30
2009. július 6. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 – 07.00
2009. július 7. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 – 07.30
2009. július 8. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 – 08.00
2009. július 9. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 – 07.30
2009. július 10. CENTRUM(INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 20.00 – 08.00
2009. július 11. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 – 08.00
2009. július 12. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 – 08.00
2009. július 13. KANIZSA FŐ U. 5. 93/510-267 18.30 – 07.30
2009. július 14. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2009. július 15. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 – 07.30
2009. július 16. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2009. július 17. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 – 08.00
2009. július 18. KANIZSA FŐ U. 5. 93/510-267 13.00 – 08.00
2009. július 19. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 – 07.00
2009. július 20. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 – 07.30
2009. július 21. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 – 07.30
2009. július 22. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 – 07.00
2009. július 23. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 – 08.00
2009. július 24. CENTRUM(INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 20.00 – 08.00
2009. július 25. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 – 08.00
2009. július 26. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 – 07.30
2009. július 27. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 – 08.00
2009. július 28. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 – 07.00
2009. július 29. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 – 07.30
2009. július 30. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2009. július 31. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 – 08.00
Júliusi gyógyszertári ügyelet
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Bene
Csaba, Bicsák Miklós, Horváth István, Karádi Ferenc, Dr. Károlyi Attila,
és Tóth Nándor önkormányzati képviselők fogadóórája július-augusztus
hónapban elmarad. Ezen időszakban Bene Csaba, a 2. sz. választókerület
önkormányzati képviselője a bcsaba@nagykanizsa.hu email címen, vagy a
20/3888-259-es telefonszámon áll rendelkezésükre.
Papp Ferenc és Bogár Ferenc önkormányzati képviselők fogadóórát tartanak
2009. július 10-én (pénteken) 17 órától az MSZDP irodában
(Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. I. em.).
Megértésüket köszönjük!
Képviselõi fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet
szerinti önkormányzatit támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2009. évben 2 millió Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási
időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
Városi Főépítész
Pályázat - falfirkák
tás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a környezetvédelem helyi
szabályairól szóló 2/2008. (II.8.)
számú rendelet az avar és kerti
növényi hulladék égetés rendjéről
szóló fejezet 4. §-a 2009. július 1.
hatállyal módosult.
A módosítás következtében
2009. július 1. – 2009. július 31.
közötti időszakra az égetési tilalom
feloldásra kerül Nagykanizsa
Megyei Jogú Város közigazgatási
területén.
A tilalom feloldása nem
vonatkozik a 2/2008. számú rendelet
(3) bekezdésében írt Belvárosi
területen található ingatlanokra. Ott
továbbra is az eredeti szabályozás
marad érvényben.
A fenti egy hónapos időszak alatt
a hét első két munkanapján 08.00 –
18.00 óráig lehet a növényi hulladékot
égetni emberi tartózkodásra
szolgáló épülettől legalább 25 méter
távolságra.
Égetés
Nagykanizsa város önkormányzati
fenntartású oktatási és nevelési
intézményei a nyári zárva tartás időtartama
alatt hétfőnként 8-tól 14
óráig ügyeletet tartanak. Ezen időpontban
kereshetik fel az intézményeket
ügyintézés céljából.
Nyári ügyelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
Július Augusztus Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.297.000 Ft + áfa 8. és 22. 5; 12. és 26. 09:00
131. Magyar u. 18. beépítetlen ter. 20.525.400 Ft + áfa 8. és 22. 5; 12. és 26. 09:30
3817. Csengery u. 111/B. - telephely 5.350.050,-Ft + áfa 8. és 22. 5; 12. és 26. 10:00
20507. Nagyfakos, beépítetlen terület 554.000 Ft + áfa 8. és 22. 5; 12. és 26. 10:30
1188/3/A/5 és 1188/3/A/6
Fő út 7. irodák és manzard 25.760.000 Ft + áfa 8. és 22. 5; 12. és 26. 13:00
2036/B/2. Király u. 8. műhely 1.880.000 Ft + áfa 8. és 22. 5; 12. és 26. 13:30
3779/17. Csengery úti szántó (ipari ter.) 17.100.000 Ft + áfa 8. és 22. 5; 12. és 26. 14:00
3779/21. Csengery úti szántó (ipari ter.) 20.770.000 Ft + áfa 8. és 22. 5; 12. és 26. 14:30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk,
Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa Megyei Jogú Város ingatlan-versenytárgyalásai
Egy kattintás,
és naponta
friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldő,
fórum,
ingyenes apróhirdetés,
fotógaléria.
Kattinson rá!
www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa – Városháza 8 2009. július 2.
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról
és helyszíni szemle időpontjáról. Szám: 6/270-9/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem
érkezett, melynek tárgya a Nagykanizsa, Kölcsey u. 8. szám alatti, 1211. hrszú
ingatlanon beépített tetőtér használatbavételére vonatkozó kérelem.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom.
A tervezett tevékenység rövid ismertetése: A fenti ingatlanon a beépített
tetőtér használatbavételét kérik. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az
érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület):
Nagykanizsa 1211., hrsz-ú ingatlan, 1212., hrsz-ú ingatlan, 1210., hrsz-ú
ingatlan, 1213., hrsz-ú ingatlan.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban tekinthetnek be:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-
12, 13-17, péntek: 8-12. Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben
a Nagykanizsa, Kölcsey 8. szám alatti ingatlanon 2009. július 8-án (szerdán)
10.00-kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan előtti
közterületen. Kérem a kérelmezőt, hogy a helyszíni szemle feltételeit a fenti
időpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy az eljárás
lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elősegíteni. Továbbá
tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt ügyfelek
– személyazonosságuk megfelelő igazolása mellett – részt vehetnek,
véleményüket ott előadhatják, de megjelenésük nem kötelező.
Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak száma jelentős, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.
A hirdetmény 2009. június 26-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján.
Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek:
Dobri Gabriella, Nagykanizsa, Király u. 31/H.
Nagykanizsa, 1211., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
Nagykanizsa, 1212., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
Nagykanizsa, 1210., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
Nagykanizsa, 1213., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
Építéshatóság - 6/270-9/2009.
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról
és helyszíni szemle időpontjáról. Szám: 6/1798-7/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem
érkezett, melynek tárgya a Nagykanizsa, Huszti tér 5. szám alatti, 1371/6.
hrsz-ú ingatlanon tervezett meglévő üzlet bővítésére vonatkozó építési
engedély iránti kérelem.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom.
A tervezett tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlanon meglévő
üzlethelyiség bővítését tervezik. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az
érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület):
Nagykanizsa 1371/6., hrsz-ú ingatlan.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban tekinthetnek be:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-
12, 13-17, péntek: 8-12. Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben
a Nagykanizsa, Huszti tér 5. szám alatti ingatlanon 2009. július 9-én
(csütörtökön) 10.00-kor helyszíni szemlét tartok.
Találkozás: az érintett ingatlan előtti közterületen.
Kérem a kérelmezőt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle
feltételeit a fenti időpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek,
hogy az eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek
elősegíteni.
Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt
ügyfelek – személyazonosságuk megfelelő igazolása mellett – részt vehetnek,
véleményüket ott előadhatják, de megjelenésük nem kötelező.
Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak száma jelentős, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.
A hirdetmény 2009. június 26-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján.
Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek:
Mosonyi József, Nagykanizsa, Halvax u. 15.,
8800 Nagykanizsa, 1371/6., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai.
Építéshatóság - 6/1798-7/2009.
Ügyiratszám: 03-375-4/2009., ügyintéző:Tóthné Őri Ibolya, telefon: 93/540 - 091. Tárgy: Nagykanizsa, Deák tér,
Széchenyi tér, Eötvös tér felújításának és átépítésének építés tudomásulvételi ügye.
Hirdetmény
Zalakaros Város Jegyzője a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 80. § (3) bekezdés értelmében felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építési hatóság döntést hozott a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (címe: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kérelmező, Nagykanizsa, Deák
tér, Széchenyi tér és Eötvös tér, 1939/1, 1939/2. 1939/3, 1940, 2924/1, 2967, 2282, 2436, 2481, 2449/7, 2468/3, 1313,
1193, 1191, 2434 hrsz-ú közterületi ingatlanokon közpark, köztéri játszótér, szobor áthelyezés, díszmedence kialakításának
építés tudomásulvételi ügyében.
Az ügy tárgya: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (címe: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Nagykanizsa,
Deák tér, Széchenyi tér és Eötvös tér felújítás és átépítés építés tudomásulvételi ügye. A Deák tér, Széchenyi tér és Eötvös
tér közterületi ingatlanokon közpark, köztéri játszótér, szobor áthelyezés, díszmedence építésére az építéstudomásul
vételi engedély kiadásra került. Építéssel érintett ingatlan: Nagykanizsa, Deák tér, Széchenyi tér, Eötvös tér, 1939/1,
1939/2. 1939/3, 1940, 2924/1, 2967, 2282, 2436, 2481, 2449/7, 2468/3, 1313, 1193, 1191, 2434 hrsz-ú ingatlan. Az ügy
iktatási száma: 03-375/2009.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy: az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek a Zalakaros Város Polgármesteri
Hivatal Műszaki Osztályán (Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) Tóthné Őri Ibolya építéshatósági ügyintézőnél (földszint/ 03
szoba, telefon: 93/540-091) az alábbi ügyfélfogadási időben: hétfőn 8-14 óráig, kedden 8-14 óráig, szerdán 8-14 óráig,
pénteken 8-12 óráig.
A 03-375-4/2009. számú határozat ellen a hirdetmény levételének napjától számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de a Zalakaros Város Polgármesteri
Hivatal Műszaki Osztályán benyújtandó 30.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Az ügyben érintettek: a ingatlanokkal rendelkezni jogosult tulajdonosok: Deák tér, Széchenyi tér, Eötvös tér, 1939/1,
1939/2. 1939/3, 1940, 2924/1, 2967, 2282, 2436, 2481, 2449/7, 2468/3, 1313, 1193, 1191, 24343753, 3759/1, 3761/2,
0207/3, 0207/5, 0207/10 hrsz-ú ingatlanokkal határos ingatlanok tulajdonosai.
Elektronikus elérhetőség: zkarosmuszak@mail.datanet.hu
Építéshatóság - 03-375-4/2009.
2009. július 4-5-én a
Kiskanizsai Búcsú miatt a
közterület az alábbiak szerint
lesz lezárva:
- 2009. július 4-én a Templom
tér 1-4. szám előtti útszakasz
(Templom tér déli oldala),
valamint a Homokkomáromi út
2/a. szám előtti útszakasz
- 2009. július 5-én a Templom
tér 1-5. szám előtti útszakasz, a
Homokkomáromi út 2-4.,
valamint a Bajcsy-Zsilinszky út
66-80., továbbá a Hajgató Sándor
utca.
2009. július 5-én 13.30-14.30
között útlezárással járó felvonulás
lesz. Útvonala: Templom
tér – Bajcsy-Zsilinszky u. –
Bajcsai u. –Varasdi u. – Bajcsy-
Zsilinszky u. – Templom tér.
Útlezárás
Kiskanizsán
Kanizsa – Környezetün2009. június 2. k 9
Érdemes lett volna esőnapot is
kitűzni? Bár a szinte menetrend
szerinti monszun kicsit megtréfálta
a Polgári Kanizsáért Alapítvány
hagyományos fotókiállítását
és kertészeti vetélkedőjét, a
Hevesi ABC előtt másnap délelőtt
is sokan gyönyörködtek a „Cselekedd,
ami rajtad áll” címet
viselő, a lakótelep virágosítását
célzó program eredményében.
A sajtó bátor munkatársait az
ítéletidő sem tarthatta vissza, hogy
eljöjjenek az immár harmadik alkalommal
meghirdetett program
zárórendezvényére. Így a vetélkedő
jól megválaszolt kérdései után őket
illette a lakótelepi Coop ABC
áruházakat is üzemeltető Mecsekfüszért
felajánlása, a bonbon. –
tájékoztatta lapunkat az alapítvány
kuratóriumi elnöke, Papp János.
Hangszer nevet viselő virágokat
is tudtak sorolni; ismerték, mibe
kerül egy szál hóvirág letépése. A
rózsákon menetelő hangyák által
jelzett kártevőt éppúgy megnevezték,
mint az ellene bevethető
biológiai fegyvert. Nem okozott
nehézséget megválaszolni ezt
sem: Ha a lekaszált füvet összegereblyézzük
ugyan, de a szénát
hagyjuk helyben elrothadni, milyen
kárt okozunk? Példát is tudtak
mondani rá, hol okozott kárt
városunkban a nemtörődömség.
Bizzer András képviselő Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata
nevében mondott
köszönetet a Polgári Kanizsáért
Alapítvány által kiosztott kétezer
egynyárit elpalántázó lakóközösségeknek.
Idézte a szólást és rögvest
cáfolta is: igenis, egy fecske is
csinálhat nyarat. Ezzel azokra a
merész emberekre gondolt, akik
ugyan egymaguk vágtak bele két éve
egy-egy ház elejének szépítésébe.
Ám lépcsőházuk lakói melléjük álltak,
a virágosítás munkája a szomszédokat
is közelebb hozta
egymáshoz. A fotókiállítás képei
közt föltűnt egy amerikai vígjáték
címe is: Jövőre veled ugyanitt!
Bernard Slade aligha gondolta, hogy
a 2010-es május szépségét ígéri.
Az egy
fecske
és a nyár
(Az eseményen készült felvételeinket honlapunk, a
www.kanizsaujsag.hu galériájában tekinthetik meg.)
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése június közepén
elfogadta, s július 7-én lép
hatályba a zöldfelület-gazdálkodás
helyi szabályairól szóló
rendelet. Célja, hogy Nagykanizsa
zöldterületi karakterének,
zöldfelületi rendszerének védelme
és fejlesztése, az emberi környezet,
továbbá a lakosság
egészségének megóvása érdekében
olyan szabályokat állapítson
meg, amelyek meghatározzák a
települési környezettel történő
harmonikus, rendezett gazdálkodás
formáit. Összhangban van
a 346/2008. (XII. 30.) számú, a
fás szárú növények védelméről
szóló kormányrendelettel, amely
egyúttal felhatalmazást is ad az
önkormányzatoknak helyi rendelet
alkotására.
A helyi rendelet megalkotói
nem korlátozni, hanem egységes
szemlélet kialakításával segíteni
akarnak. Hatálya kiterjed a város
közigazgatási területére, különösen
az önkormányzat tulajdonában,
kezelésében lévő zöldfelületekre,
erdőkre, sétányokra, játszóterekre,
fasorokra, egyes belterületi
fákra, ezek berendezéseire és
építményeire, köztárgyaikra. Minden
önálló belterületi ingatlan
tartósan fás növényállományára,
függetlenül attól, hogy tulajdonosa
természetes vagy jogi személy.
Magánterületen nem állít más korlátot,
mint azt, hogy az ültetési
távolságokat be kell tartani, a telkén
álló fák nem veszélyeztethetik
semmilyen formában a szomszédos
vagyontárgyakat, és az emberek
egészségét. Fa kivágásához
saját telken nem kell engedély, viszont
más tulajdonát vagy egész- -
ségét veszélyeztető fa kivágását a
jegyző elrendelheti, szabálytalanul
ültetett növény átültetését elrendelheti.
A helyi rendelet meghatározza a
szükséges fogalmakat: így például
a zöldfelület, a közhasználatú
zöldfelület, korlátozott közhasználatú
zöldfelület, közpark, közkert,
lakókert, közhasználatú
játszótér fogalmát. Foglalkozik a
létesített zöldfelületek használatával.
A rendeltetésének megfelelő
célra és módon mindenki ingyenesen
használhatja a közterületet,
hiszen az azért van. Nem elsősorban
tiltó, hanem megengedő, de a
használatra vonatkozóan korlátozásokat
is előír. Ezeket azért
kellett külön-külön megfogalmazni,
hogy mindenki tudja, mi
az, amit szabad, és mi az, amit
nem. A tiltások egyértelműek,
amit józan gondolkodású ember
egyébként is betart. Például tilos
szemetelni, törmeléket lerakni,
növényeket letördelni, madarakat
befogni, stb. Újszerű a gyermekjátszótéren
a dohányzás
tiltása, valamint a közterületen
való kempingezés tiltása. Realitását
az adja, hogy parkok fás,
bokros részeibe időnként kétes
elemek, néha hajléktalanok szállásolnak
be, zavarva az ott pihenni
vágyókat. Az önkormányzat saját
magára irányuló feladatokat is
megfogalmaz. Így a közhasználatú
zöldterületek fenntartásáról
az önkormányzat gondoskodik.
Ezt kiegészítve a lakosságra is
hárulnak feladatok: az ingatlan
határvonalától az útszegélyig,
belterületen legfeljebb 5 méterig,
külterületen legfeljebb 10 méterig
a közterületrészek gondozását el
kell végezni, vagy saját költségén
el kell végeztetni ugyanolyan
minőségben, mint amilyen az
adott ingatlanhoz legközelebb eső
parkfenntartásba vont terület
minősége. Ez eddig is így volt, és
országosan is így van. A fák
gallyazása az adott közmű tulajdonosának,
(kezelőjének) a kötelessége,
ha a gallyazás a légvezetékek
biztonságos üzemeltetése,
illetve a hibaelhárítás miatt
szükséges. A szakértelmet igénylő
munkákhoz, munkavégzéshez ki
kell kérni a városi főkertész
véleményét, illetve rendkívüli
esetben utólag be kell jelenteni
neki. Segítségnek számít a rendelet
mellékletében meghatározott
telepítési távolságok meghatározása,
mivel az erre vonatkozó
országos jogszabály már korábban
megszűnt, és a jelenlegi sem tartalmaz
ilyet. A rendelet elkészítői
iránymutatásnak szánták a
bőséges választékot kínáló telepíthető
növények jegyzékét.
Közterületi zöldfelület kialakítása
elsősorban használójának
feladata, de a lakosság is kezdeményezhet,
végezhet növényültetést.
A szakmai, városrendezési
célok betartása érdekében azonban
a telepítésről a közterület tulajdonosával,
kezelőjével előzetesen
egyeztetni kell. Ehhez a Via Kanizsa
Nonprofit Zrt. munkatársai,
Lancsák Lajos városi főkertész és
a Park Kft. nyújt segítséget, természetesen
térítésmentesen.
A rendelet külön címben foglalkozik
a zöldterületek védelmével.
Építkezés, csatornaásás, vezetéképítés
után szigorúbban veszik figyelembe
a helyreállítási feladatot.
A fakivágással az országos rendelet
részletesen foglalkozik, a
helyi szabályozás elsősorban a
közterületen lévő fákra vonatkozik.
Gyakran előfordul, hogy a
megnőtt fa veszélyeztet lakóházat.
A kivágását kezdeményezheti
magánszemély, civil szervezet
is. A fakivágási engedély birtokában
pótlási kötelezettség mellett,
vagy ennek hiányában térítés
befizetése mellett a munka elvégezhető.
Az ültetési hibák korábban nem
szerepeltek egyik rendeletben sem.
A helyi rendelet tartalmazza, hogy
a nem megfelelő helyre ültetett
fiatal fa esetében az ültetője
kötelezhető az átültetésre, vagy a
fa eltávolítására. Ezért célszerű
előre véleményt kérni! A rendelet
melléklete széles körben tartalmazza
az ültethető fafajokat. Van
néhány tiltott faj is, ezek általában
agresszív, allergén fafajok, melyek
ültetését az országos rendelet is
tiltja.
A szabálysértési részben foglaltak
szerint a szabálytalankodók ellen
szabálysértési eljárás is kezdeményezhető.
Végül a rendelet első melléklete
az ültetési távolságot tartalmazza
az ingatlan határától, külterületen,
belterületen, közmű
vektől, épületektől; a második a
fák értékének kiszámítását mutatja
egy országosan elfogadott
képlettel, míg a harmadik a telepítésre
javasolt növények jegyzékét
tartalmazza. Közülük lehet
választani, de nem zárja ki a
lehetőséget más fafaj ültetése elől
sem. A felsoroltak és a változataiktól
eltérő fafajok ültetése
előtt azonban ki kell kérni a
városi főkertész véleményét.
Az új helyi rendelet teljes
szövege olvasható a város honlapján.
Összeállítói bíznak benne,
hogy eredményesen szolgálja városunk
további szépülését, rendjét,
tisztaságát.
B.E.
Zöldfelület-gazdálkodásról
Jó tudni, mit, hova, mikor lehet ültetni
Kanizsa 10 – Hírmix 2009. július 2.
Ismét eltelt egy tanév, a négyöt
éve kezdett gólyák immár
kirepültek, diplomával a kezükben
kezdik új életüket. APannon
Egyetem Nagykanizsai Kampusza
ünnepélyes keretek között
búcsúzott frissdiplomásaitól.
Birkner Zoltán, a PEN oktatási
igazgatója, Marton István polgármester
és dr. Kristóf János professzor,
a Pannon Egyetem rektorhelyettese
köszöntötte a megjelenteket,
majd a hallgatói elismerések
átadása következett. A „Hallgató a
hallgatókért” díjat az idei évben
Mádé Zsoltnak, a Hallgatói Önkormányzat
korábbi elnökének a hallgatói
közösségben végzett munkájáért
Andorka Miklós HÖK-elnök
adta át. Garzóné Kiss Erzsébet, az
általa, a fia, Garzó Gábor emlékére
alapított díjat minden évben egy
kiemelkedő és különleges témájú
szakdolgozatot készítő hallgatónak
ítéli oda, ez évben Keléné Molnár
Melindát Gertrúdnak, aki Új-
Kanizsa-vár, az „élő” középkori vár
című szakdolgozatával aratott nagy
sikert nem csak az egyetemen,
hanem országos hallgatói konferenciákon
is. Róla lapunkban már
olvashattak korábban.
Újításnak számít a PEN-en a
„PEN Ezüst Toll” díj, mellyel az
egyetem munkatársi közössége
azokat a hallgatókat jutalmazza,
akik valamely különleges és kimagasló
teljesítményükkel hozzájárultak
az intézmény hírnevének
megalapozásához, illetve öregbítéséhez.
Az idei évben a következő
hallgatók részesültek ebben az elismerésben:
Borda Attila (negyedéves
idegenforgalmi és szálloda szakos
hallgató az elmúlt években elért Szakácsolimpiai
3. helyezéséért, Magyarországi
Grillbajnokságon elért I.
helyezéséért, valamint a Luxemburgi
Világbajnokságon kapott diplomájáért),
Hervai Tamás (végzett
műszaki informatika szakos hallgató,
a Nagykanizsai Kampuszon
működő ESN videostúdióban nyújtott
tevékenységéért, melynek
köszönhetően megszülettek a kampusz
életét bemutató kisfilmek), Németh
Dávid (negyedéves idegenforgalmi
és szálloda szakos hallgató a
Modern Táncsportok Nemzetközi
Szövetsége által szervezett 2009. évi
világbajnokságon felnőtt páros
karibi latin-show számban elért I.
helyezéséért és a Hallgatói Önkormányzatban
végzett munkájáért),
Szász Kinga-Zsuzsa (végzett idegenforgalmi
és szálloda szakos hallgató,
aki a PEN-en eltöltött évek alatt
asztaliteniszezőként veretlenül jutott
fel az NB I-es bajnokságba, majd
nemzetközi kupát nyert), Tóth
Balázs (végzett műszaki informatika
szakos hallgató, a hallgatói közösségi
élet éveken át tartó aktív szervezéséért
és hallgatótársai részére kifejtett
segítőkész, áldozatos munkájáért),
Tóth Nikoletta (végzett idegenforgalmi
és szálloda szakos hallgató,
kitüntetéssel megszerzett diplomájáért,
valamint a PEN marketing és
PR tevékenységében nyújtott kiemelkedő
munkájáért), Véghelyi
Kálmán (végzett műszaki informatika
szakos hallgató, tanulmányi eredményéért,
valamint az informatikai
szakkollégiumban és az IBM programozási
versenyen nyújtott kiváló
teljesítményéért).
A végzős hallgatók eskütételét
követően a frissen végzettek dr.
Jancsik András dékántól, a Gazdaságtudományi
Kar vezetőjétől,
dr. Friedler Ferenc dékántól, a
Műszaki Informatikai Kar vezetőjétől
és dr. Kristóf János rektorhelyettestől
vehették át diplomájukat.
Az idegenforgalmi és
szálloda, valamint a turizmusvendéglátás
szakon 18, a projektmenedzser/
projektmenedzsment
szakon 6, logisztikai műszaki
menedzser asszisztensként 11,
műszaki informatika szakon 16 és
műszaki informatikai mérnökasszisztensként
14 hallgató végzett
az idei tanévben.
Steyer Edina
Frissen végzett PEN-esek
Bár a nyár a pihenés, az erőgyűjtés
időszaka az iskolák számára,
a kanizsai piaristák gazdag
tervekkel vágnak neki a
következő hónapoknak is. Vereb
Zsolt igazgató atyával beszélgettünk.
– Most hétfőn a technikai dolgozók
– takarítónők, karbantartók,
gazdasági dolgozók – kirándultak
egy napra Velencébe. Diákjaink
gyalogos és evezős túrákon bekalandozzák
a Kárpát-medencét. Muzsikus
táborra kerül sor balatonberényi
üdülőnkben. De a legnagyobb
falat alighanem az a zarándokút,
melyet a negyven diák – a
Mathia Károly Vegyeskar – és húsz
felnőtt tesz július 11. és 17. között.
Az olasz csizma sarkán fekvő Campi
Salentina lesz az úticélunk.
– Lapunk már hírt adott egy tavalyi
ide tett útról. Miért a folytatás?
– Ez a város Pirrotti Szent Pompiliusznak,
a Piarista Kápolna
védőszentjének városa. Itt hunyt el,
a sírjához zarándoklunk. Mint
ismeretes, az ő 1934-es szentté
avatását követően az 1935-ben
elkészült kanizsai volt az első
templom a világon, melyet az ő
pártfogásába ajánlottak. Szentünk
1710-ben látta meg a napvilágot
Montecalvo Irpinoban. A jövőre,
2010-ben esedékes 300. évfordulóra
éveken át készülnek olasz
vendéglátóink.
– Miért, teszem fel a kérdést
ismét. Honnan van ez az ellenállhatatlan
vonzereje egy hajdani
piaristának?
– Jogos a kérdés. Gazdag életét
egy rövid interjúban aligha villanthatjuk
fel. Jellemző történettel azonban
hadd szolgáljak. A szegényeket is
szívén viselő szerzetes tevékenysége
szemet szúrt a nápolyi királynak, meg
akart szabadulni tőle. Elöljáróira
hiába gyakorolt nyomást, megvédték.
Amikor Pompiliusszal közölte kívánságát,
ő engedelmeskedett, s azonnal
elhagyta a várost. Ám gyalog – hisz’
lovaskocsira nem volt pénze – egy
évig tartott, míg kényszerlakhelyét
elérte. Valóságos diadalút volt. Minden
faluban gyóntatnia, prédikálnia
kellett. Nem csoda, mert annyira
közérthetően, élvezetesen beszélt,
hogy vasárnapi szentbeszédeire már
szombat délutántól gyülekezni kezdtek
a helybeliek. Így került a királyság
félreeső csücskébe, Campi Salentinába.
– Ez a város, Dél-Olaszország
szegénysége ellenére szívbéli
szeretettel várja vendégeit.
– Valóban megrendítő, ahogy
csoportunkat szállással, élelemmel,
a gyerekeket zsebpénzzel is
várják. Érdek nélküli szeretetükre
jellemző, hogy már az általuk
kezdeményezett testvérvárosi kapcsolat
felvétele előtt is cserediák
programra gondolnak, városi illetékesük
pedig intenzíven tanul magyarul.
Igazi folytatói Pompiliusz
jótékonyságának. Amint hálával
tartozunk azoknak a kanizsaiaknak
is, akiknek adománya lehetővé tette,
hogy ennyi diákunkkal megismertethetjük
szentünk földjét, földijeit.
– Július 18-ára virradó hajnalban
hazaérkeznek, hogyan telik
majd ez a szombat?
– Este 6-kor a Királyi Pál utcai
kápolnában is megünnepeljük a
Pompiliusz búcsút, a szentmisében
megáldjuk a Pompiliusz-kenyérkéket.
Onnan ered ez a hagyomány,
hogy csodás kenyérszaporításnak
lehettek részesei azok a
nápolyi szegények, akik számára
Pompiliusz összekoldulta a pékektől
a cipókat. Ugyanilyen szívszeretetből
énekel a mise után Zádori
Mária, a Kanizsán született
Horváth Mária. Ezzel a Pompiliusztól
kapott szeretettel várjuk erre
a szép nyári estére a város apraját-
nagyját.
P.J.
A piaristák már a jövõ évre készülnek
Július 5-én vasárnap ismét megrendezésre
kerül Kiskanizsán a
Hagyományok Napja, vagyis a
Sarlós Boldogasszony napjához
köthető városrészi búcsú –
ismertette be sajtótájékoztató keretében
Godinek Ibolya.
Akirakodó vásártól a búcsúi bálig
számtalan program közül válogathatnak
a Templom téren megrendezésre
kerülő forgatagban, s a délután
fél kettőkor induló, a sokakat
leginkább érdeklő búcsúi felvonulás
után nem csupán helyi, de horvát és
lengyel fellépők is birtokukba veszik
majd az alkalmi színpadot.
Az egész napos rendezvényből
nem hiányozhat a kiskanizsai
ünnepi szentmise sem, no és igazi
kuriózumként a Móricz Zsigmond
Művelődési Ház színháztermében
francia sanzonest is sorra kerül
„Párizs égisze alatt” 20.45-től –
többek között Orosz Zoltán harmonikás
részvételével.
P.L.
Ismét itt a kiskanizsai búcsús forgatag
Kanizsa 2009. június 2. – Hírmix 11
Július 3. 18.30 óra
HSMK előtti téren
KANIZSAI ROCK SOKK
Fellépnek:
- Feszültség együttes,
/rock-Nagykanizsa/
- Dirty Fusion együttes,
/hard rock- Nagykanizsa/
- Radioaktív együttes,
/rock- Nagykanizsa/
A belépés díjtalan!
AZ ERZSÉBET TÉRI ÚJ
KÖZTÉRI ALKOTÁSOK
LÉTESÍTÉSÉRE KIÍRT
SZOBOR PÁLYÁZATRA
BEÉRKEZETT
MŰALKOTÁSOK KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: július 17.
Július 10-12.
TÉR-FILM-ZENE FESZTIVÁL
A régi kertmozi helyén (Rozgonyi
utca)
"ÁLMOK ITÁLIÁBAN"
festménykiállítás Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet
alkotásaiból
Megtekinthető: szeptember 30.
BÉRES CSEPP – AZ „ÉV
TERMÉSZETFOTÓSA – 2008” –
vándorkiállítás
Megtekinthető: 2009. július 10-ig
"BOLDOG BÉKEIDŐK" -
plakátkiállítás
Megtekinthető: augusztus 31.
"NAGYKANIZSAA
DUALIZMUS KORÁBAN"
Megtekinthető: augusztus 31.
Július 5. Kiskanizsa – Templom tér
HAGYOMÁNYOK NAPJA –
KISKANIZSAI BÚCSÚ 2009.
Ismét nagyszabású rendezvényre
látogathatnak ki a következő
hétvégén a Csónakázó-tóhoz
városunk lakói, s egyúttal az
idelátogató vendégek is. Az
ilyenkor szokásos Nagykanizsai
Military mellett ezúttal egy nagy
szabású, nemzetközi szintű lovasversenyre
is sor kerül, amely nem
csak Kanizsán számít debütálásnak,
hanem hazánkban is. –
mondta el lapunknak sajtótájékoztató
keretein belül Végh
Csaba, a Kanizsa Lovas Klub SE
elnöke, Dobri Lajos, a Zala
Megyei Lovas Szövetség elnöke és
Bázár György, az Operatív
Szervező Bizottság tagja. Hozzájuk
csatlakozott Nagykanizsa
Önkormányzata részéről Marton
István polgármester és Balogh
László, az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke.
A Ländliche – Amatőr Lovasok
Európa Bajnokságának története
nemzetközi szinten 1947-re nyúlik
vissza, mikor is az alapító országok
létrehozták a szövetséget, s meghatározták
az egységes szabályokat.
Előtte a többek között rönkhúzásból,
patkódobálásból, rönkugratásból, természetes,
illetve akadályugratásból
álló lovas sportokat a mezőgazdasági
szakemberek, még előtte a katonatisztek,
egyenruhások űzték. A mai
szabályok a military sportra építkeznek,
a versenyt kétévente rendezik
meg, mindig más országban. Jelenleg
tizenegy tagja van a szövetségnek:
Anglia, Ausztria, Belgium, Dánia,
Franciaország, Hollandia, Lengyelország,
Magyarország, Németország,
Svájc és Svédország. Magyarország
először 1967-ben, Ausztriában vett
részt a 10., jubileumi EB-n. Az
eseményen nem csak a versenyszellem
mozgatja a résztvevőket, a
kezdetektől nagy hangsúlyt fektetnek
a társasági érzésre közös étkezések,
túrák, népi hagyományok bemutatása
formájában.
Nagykanizsa város önkormányzata
és a Kanizsa Lovasklub SE 1995. óta
rendez lovasversenyeket a Csónakázótónál
– a folyamatos fejlesztéseknek
köszönhetően a Nemzetközi Lovas
Szövetség által elismert és minősített
pályán. Ez a mostani verseny óriási
lehetőség mind a városnak, mind az
Egyesületnek, csakúgy országos szinten,
mint nemzetközin.
A négy napos rendezvény programja
a következő lesz: a szerda esti
megnyitó után július 2-án, csütörtökön
kerül sor a csapat díjlovaglásra,
pénteken az egyéni díjlovaglásra,
majd ezt követi szombaton a terepverseny,
s vasárnap díjugratással
zárul a program. A látványos eseményre
összesen 116 ló érkezik
kilenc országból (Ausztria, Belgium,
Bulgária, Csehország, Hollandia,
Magyarország, Nagy-Britannia,
Németország és Svájc), közülük 27
magyar lovassal.
S.E.
Lóháton Negyedik alkalommal került
sor az ÁNTSZ Nagykanizsai,
Letenyei Kistérségi Intézete által
szervezett ünnepségre a Kanizsai
Dorottya Kórházban, mellyel
a július 13-i Védőnők napja
előtt tisztelegnek minden évben
a meghívottak.
Dr. Paller Judit regionális tiszti
főorvos – más irányú elfoglaltsága
miatt – köszöntő levélüzenetét
Tímárné Balogh Róza, vidéki
vezető védőnő olvasta fel a megjelenteknek.
Az elmúlt húsz év
védőnői munkát érintő változásairól
Dr. Buzás Judit kistérségi
tiszti főorvos beszélt, kiemelve az
új kihívásokat, mint az alacsony
gyermekvállalási kedv, a széteső
családmodell, az elöregedett lakosság
női túlsúllyal, illetve a
mozgásszegény életmód, az allergiás
megbetegedések, a szenvedélybetegségek
egyre jobban
történő elterjedése és az új fertőző
betegségek – madárinfluenza, sertésinfluenza
– megjelenése.
Az eddigi években sikeres „Az
év védőnője” pályázatot váltotta
fel az idei évtől a védőnői munka
bemutatása egy-egy munkatárstól.
A mostani alkalommal Kovács
Mónika hahóti területi védőnő számolt
be a védőnői méhnyak-szűrő
programról, a képzésről, a gyakorlatról
és a vizsgákról.
Ezt követően az alázatos, szorgalmas
védőnői munkájukért elismerésben
részesült Dr. Benkő
Józsefné területi vezető, Kardos
Beáta ifjúsági védőnő, Niczinger
Ernőné, garabonci területi védőnő,
Varga Éva, felsőrajki területi védőnő
és Némethné Novinics Györgyi,
tótszerdahelyi területi védőnő.
Az elismerések átadása után a
program egészségügyi termékek
bemutatójával folytatódott.
S.E.
Védõnõk napja
Ötödik helyen végzett a Ferinc
Vince (pilóta) – Turóczy Endre
(navigátor) páros a III. légi világjátékokon
Torinóban, ultrakönnyű,
azon belül motoros sárkány
kategóriában.
A meghívásos verseny megnyitója
is látványos külsőségek közepette
zajlott, különböző programokkal,
sportolói bevonulással, zászlófelvonással
és lánggyújtással – tudtuk meg
Ferinc Vincétől. Az indulók ünnepélyes
eskütételben megfogadták,
hogy sportszerű keretek között, a
versenyszabályoknak megfelelően
fognak tevékenykedni a megmérettetésen,
s ez mindvégig így is történt.
Mivel több ezer ember nézte végig az
ünnepséget a város egyik főterén,
ezért a szervezők nem csak a verseny
idejére készültek kivetítőkkel, hanem
már a megnyitón is azokon nézhették
végig az oda látogatók az eseményeket.
Többféle repülősport is képviseltette
magát a rendezvényen, a
verseny egy hete alatt szoros barátságokat
kötöttek az egyes szakágak
sportolói egymással, megismerhették
a többiek technikáját, a többiek
hasonló, de mégis más sportját.
A Nagykanizsai Sportrepülő
Egyesület párosának erre a versenyre
egy teljesen új gépet kellett
építeni, s mint kiderült, az olasz
rendezők új versenyszámot is kitaláltak,
melyről a versenyzők egy
héttel előbb értesültek. A pilóta
mégis úgy véli, jobb technikával,
erősebb motorral rendelkezőket
sikerült a hátuk mögé szorítani. A
nyolcba jutás a hatodik legjobb
idővel sikerült, s bár a négy
legjobb közé nem jutottak be, úgy
érzik, nagyon jó eredményt értek
el az ötödik hellyel, s fantasztikus
élményben volt részük Torinóban.
S.E.
Ismét bizonyítottak
A 2009. évi Köztisztviselők Napja
alkalmából kitüntető címek átadására
került sor. Címzetes vezető-tanácsos
címet kapott: Cserti Csilla, pályázati
ügyintéző, Vadász Annamária, szociálpolitikai
ügyintéző. Címzetes főtanácsos
címet kapott: Janzsóné Stróbl
Krisztina, média- és PR referens, Koronczai
Erzsébet, szociálpolitikai ügyintéző.
Címzetes főmunkatárs címet
kapott: Drávecz Istvánné, pénztáros,
Németh Zoltánné, könyvelő. Címzetes
vezető-főtanácsos címet kapott: Anekné
Grabant Márta, személyzeti ügyintéző,
Némethné Rózner Ildikó revizor.
Érdemesek
Kanizsa – 12 Hirdetés 2009. július 2.
BARBI
BÁLA
Nagykanizsa, Báthory u. 8.
(Bolyai iskola hátsó bejáratával szemben)
HASZNÁLT
vegyes ruha, nadrág, cipő, stb.
Minden nap változó AKCIÓ!
Meglepetések!
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 6.00-14.00 óra
Kanizsa 2009. június 2. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Ugyanolyan energiával kezdi a hetet, ahogy
megszokta. Bár a pihenésre kevés ideje marad,
a váratlanul érkező rossz hírek nem szegik a
kedvét. Még az a bizonyos személy sem tudja
felbosszantani, akit eddig igyekezett elkerülni.
Ha valóban nyaralást tervez a családjával,
gondoljon mindenre. Ne csak a pénzre,
hanem a legegyszerűbb gyógyszerekre is
annak érdekében, hogy zökkenőmentes
legyen a pihenés mindenki számára.
Nincs megelégedve a teljesítőképességével.
Ne aggódjon, nem betegség az oka,
hanem a kiszámíthatatlan időjárás. A
megérzései azonban jók, előre megmondja,
kivel, mi történik a családjában.
Nem bírja a szürke, unalmas napokat. Ha
nem történik ön körül semmi, tesz róla, hogy
történjen. Ha meggondolatlanságot követ el,
a következményekkel is számolnia kell. Jobb
lenne egy kicsit nyugodtan maradnia.
A csillagok azt jelzik, megkaphatja azt,
amire vágyakozik. Az anyagiak mellett a
családja elismerésére is számíthat. Ötletei
már vannak a pénz elköltésére, némelyikkel
azonban meghökkenti a környezetét.
Közeledik a nyári szabadság ideje. Bátran
fogjon hozzá új ötletei megvalósításához. Az
első sikerek szinte megfiatalítják. Bár a folytatás
nem az ön elképzelései szerint alakul, vigasztalja
az, hogy a dolgokat mégiscsak ön irányítja.
Ha valami másképp alakul, mint ahogyan
eltervezte, ne feledkezzen meg róla, hogy ön
irányítja a dolgait, és nem fordítva. Ha valamilyen
ügyben kompromisszumra kényszerül,
még nem jelenti azt, hogy feladta az elveit.
Közeledik a nyári szabadság, s még mindig
az üzleti ügyei kötik le. Nem elég irigykedni
a környezetében élők sikereire, a
lehetőségek mindenki előtt ott állnak. Talán
más módszereket kellene kipróbálnia.
Próbálja meg pozitívan szemlélni a világot,
ha jó dolgokat akar bevonzani életébe.
Képességével kiváló lehetőségeket érhet
el, ha nem lustálkodja el az időt. Ha társat
keres, ne a tökéletességre törekedjen.
Nem ígérnek nyugalmat a csillagok az
elkövetkező napokra, a váratlan helyzetekből
azonban pozitív hozzáállással könnyen kikerül.
Szabadidejét töltse pihenéssel, és kerülje
a kellemetlenkedő emberek társaságát.
Közeledik a nyári szabadság. Törődjön többet
külsejével, vegyen fel divatos ruhákat,
és lazítson. Tervezzen be hétvégére egy
egész éjszakán át tartó táncot. A hétköznapok
majd folytatódhatnak a spórolással.
A nehéz hetek, hónapok után számíthat rá,
hogy kellemesen telik el a nyár. Ha úgy érzi,
sok gond nyomja a vállát, gondoljon arra,
hogy előbb-utóbb megoldódnak. Ha egyedül
él, ne szokjon hozzá a magányhoz.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
TRANSFORMERS:
A bukottak bosszúja
amerikai akciófilm (sz) (12)
12.30, 17.15
20.00 17.15, 20.00
Megint 17
amerikai vígjáték (sz) (12)
(Zac Efron, Matthew Perry)
15.15 15.15
2009.07.02 – 07.08-ig
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
JÁRMÛ
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2009. július 2.
INGATLAN
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában,
karbantartott 78 m2-es családi házrész pincével,
padlással, 1185 m2 udvarral eladó.
Érd.: 93/323-737, 20/398-1455 (6312K)
Nagykanizsa belvárosában (Hunyadi
úton) közel 700 négyzetméteres terület
eladó! Irányár: 18 millió Ft. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072
Gyékényesen az „A” szektorban, közvetlenül
a vízparton kétszintes (40 m2
szintenként) nyaraló eladó. (Víz, szennyvíz,
villany.) Érd.: 30/227-3294
Nk-án 87 m2-es, tetőtérrel bővíthető
társasházi lakás kerttel, garázzsal, Tárház
utcában eladó. Lakást beszámítok. Érd.:
30/555-6575 (7045K)
Bajcsán 120 m2-es, négy szobás, jó
állapotú családi ház eladó. Irányár: 12,9
millió Ft. Érd.: 30/740-4054 (7065K)
Sürgősen elcserélném 54 m2-es, 4.
emeleti, összkomfortos önkormányzati
bérlakásomat egy vagy másfél szobás,
hasonló adottságú önkormányzati lakásra
1., 2. emeletig. Érd.: 30/4112-604, 70/361-
6335 (7066K)
Murakeresztúr mellett horgásztó eladó.
Érd.: 20/9391-654 (70752K)
Elcserélném nagykanizsai, 44 m2-es,
másfél szobás, gázas, önkormányzati
lakásomat egy szobás, gázas, önkormányzatira.
Érd.: 30/958-7390 (7073K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl telken, 58 m2-es, bontásra
ítélt ház eladó. Irányár: 5,8 millió Ft.
Érd.: 30/621-4117 (7075K)
Látóhegyen a Csónakázó-tó bejáratához
közel 620 négyszögöl részben szőlő,
gyümölcsös terület épülettel, pincével,
vállalkozásra is alkalmasan eladó. Víz,
fúrt kút, villany van. Érd.: 20/341-8262
(7076K)
Kiskanizsán új építésű családi ház,
valamint Csónakázó-tónál szerkezetkész
épület eladó. Érd.: 30/506-1082 (7077K)
Keresünk vevőkörünknek Nagykanizsa
bel- és külvárosában és Nagykanizsa
környékén eladó építési telkeket,
eladó lakásokat és családi házakat! DI
Ingatlaniroda, Nagykanizsa, Sugár út 2.
Érdeklődni: 06/304449073
Ingatlan ajánlataink vállalkozóknak:
Nagykanizsán és vonzáskörzetében ipari
ingatlanok, éttermek, borozók, élelmiszer
egységek és üres üzleti helyiségek
eladók! DI Ingatlaniroda, Nagykanizsa,
Sugár út 2. Érdeklődni: 06/304449073
Igényesen kialakított, kitűnő állapotú,
nagyobb lakáskínálatunkból: Nagykanizsa
központjához közel, újszerű, igényesen
kialakított 67-80 m2-es, laminált padlós,
járólapos, cirko-fűtéses társasházakban 1.
és 2. emeleti 2-3 szobás, amerikai konyhás
lakások eladók! Irányár: 12 950000
Ft-tól 15000000 Ft-ig Hivatkozási
számok: 2009/DI/288, 2009/DI/276,
2009/DU/236,2009/DU/108 2009/DU/77
Érdeklődni: 06/304449073
Igényesen kialakított, kitűnő állapotú,
kisebb lakáskínálatunkból: Nagykanizsa
belvárosában 45-60 m2-es, amerikai
konyha + 1 szobás lakások eladók!
Irányár: 9600000-tól 10990000 Ft-ig.
Hivatkozási szám: 2009/DU/232, 2009/-
DU/81, 2009/DU/228, 2009/DU/229
Érdeklődni: 06/304449073
Némi felújítást igénylő, de
beköltözhető kisebb lakáskínálatunkból:
Nagykanizsa központjában és központhoz
közel, egyedi fűtéses, 1 szobás, 40
négyzetméter körüli lakások eladók:
Irányár: 5700000 Ft-tól 6400000 Ft-os
irányáron eladók. Hivatkozási szám:
2009/DU/220, 2009/DU/119, 2009/DU-
/137, 2009/DU/230 Érdeklődni:
06/304449073
Felújítást igénylő régi polgári lakáskínálatunkból:
Nagykanizsa központjában
70-100 m2-es, 2-3 szobás, tágas lakások
12500000 Ft-tól 15500 Ft-os irányáron
eladók! Hivatkozási szám:
2009/DI/300, 2009/DI/289, 2009/DU/160
Érdeklődni: 06/304449073
Beköltözhető állapotú családi ház
kínálatunkból: Nagykanizsa külső részein
3-6 szobás 100 m2-nél nagyobb alapterületű
családi házak 20 millió fölötti
értékben eladók. Hivatkozási szám:
200(DI/301, 2009/DI/259, 2009/DU/178,
2009/DU/95 Érdeklődni: 06/304449073
Vidéki házakat keresőknek: Nagykanizsa
környékén és vonzáskörzetében
100 m2 körüli családi házak, gazdálkodásra
alkalmas telekkel és melléképületekkel
5500000 Ft-tól 12600000 Ft-ig eladók.
Hivatkozási szám: 2009/DU/52, 2009/-
DU/297, 2009/DU/76, 2009/DU/193,
2009/DU/223, 2009/DU/225 Érdeklődni:
06/304449073
Nagykanizsa belvároshoz közel 50-60
m2-es, nappali + 2-3 szobás emeleti lakások
eladók 10 millió Ft körüli értékben.
Hivatkozási szám: 2009/DI/254, 2009/-
DU/249 Érdeklődni: 06/304449073
Városközponthoz közel, csendes helyen,
egyedi fűtéses, 2 szobás 4. emeleti
lakás azonnali beköltözéssel eladó!
Irányár: 6800000 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/163 Érdeklődni: 06/304449073
Belvárosi, kétszobás, berendezett lakás
kaucióval kiadó. Érd.: 30/635-1230
(7039K)
Buda belvárosában 1 és fél szoba
komfortos lakás hosszú távra kiadó. Kaució
szükséges. Érd.: 93/318-485 (7062K)
Péterfai utcában 1 szoba, konyha,
fürdőszobás lakás kiadó. 30.000 Ft/hó
rezsivel együtt. Kaució szükséges! Érd.:
20/341-8262 (7078K)
Audi 80, 1988-as, 1.8 benzines, szép
állapotban eladó. Érd.: 30/218-1940
(7080K)
170 literes, újszerű állapotban lévő
prés eladó. Érd.: 30/448-60727061K)
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 20/555-3014 (6430K)
3,6x9 m-es féltető, 40x40-es szögvasból
olcsón eladó. Érd.: 93/314-265,
20/9591-157 (7063K)
Készpénzfizetés! Festményért, porcelánért,
vitrintárgyakért, régi könyvekért
Nagykanizsán. Tel.: 30/332-8422
(7079K)
Háztartási és kerti munkát vállalok.
Tel.: 93/336-148 (7068K)
Távirányító, televízió, videó, DVD
javítás, antenna szerelés. Tel.: 30/597-1530
(7069K)
Másodállásban munkát vállalnék
(takarítás, főzés, vasalás, gondozásápolás,
stb.) Tel.: 20/519-5305 (7070K)
Úszásoktatás
A nyári szünetben úszásoktatás
indul. Jelentkezés 6 éves kortól,
felnőtteknek is. Jelentkezni lehet:
0693 312-798, 0630 319-76-62
Tüzifa,
parketta
teherautónként
szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól
ELADÓ
Tel.: 30/385-9575
Kanizsa 2009. június 2. – Sport 15
Nagykanizsa városának „testvérénél”,
a 25 ezres Ptujban
képviseltették magukat legutóbb
a Kanizsa Futó- és Szabadidősport
Klub tagjai, ahol egy felettébb
kellemes hétvégén deríthették
fel a kisváros zeg-zúgos
utcáit – futva természetesen.
… igazán érdekessé persze akkor
vált a dolog, amikor a Városháza
téren – mintha jelre indult volna –
legalább két harang déli „szavára”
eredt a mezőny nyomába Deregi
László és Porpáczy Éva, s nem
sokkal később egy hangos „rézkürtös”
esküvői menetet is elkaptak
a csinos kis belváros utcáin.
A kanizsaiak egészen pontosan
Ptuj testvérvárosainak megmérettetésén
indultak, s öles betűkkel hirdették
a városháza előtti pódiumon,
hogy ez a harmadik ilyen alkalom a
sorban – melyen immár a dél-zalai
várost képviselő Kanizsai Futó- és
Szabadidősport Klub is rajtolhatott
egy-egy férfi és női négyes váltóval.
A fentebb említett kanizsai
sportolók amúgy harmadikak
voltak saját váltójukban, hiszen
előttük már Vránics László, Gadányi
Gábor, illetve Góber Csabáné
és Lubics Szilvia (képünkön) is
letudta a maga első, egyórás penzumát.
… mi több, Góber Csabánét
szinte azonnal egy be nem tervezett
városnézésre is „benevezték”,
hiszen a Dráva utcából a
rendezők szinte a folyó partjára
„vezényelték” – tévedésből. A belgiumi
100 km-es ultrafutó világbajnokságról
hazatért Szilvia viszont
igazi húzós teljesítményre
törekedett, hiszen a Miklosic
utcában elterülő célegyenesben
valamennyi alkalommal igencsak
nagy sebességgel söpört végig.
A verseny paramétereiről annyit,
hogy az óvárosban kijelölt kört
1300 méterre hitelesítették, bár a
szlovák csapattól olyan információkat
is lehetett hallani, hogy 50
méterrel rövidebb volt a kiszalagozott
táv. Ha pedig már a szlovákok
szóba kerültek, ne menjünk el
amellett sem szó nélkül, hogy az
indulók – a házigazdákon és a
magyarokon kívül - érkeztek Franciaországból,
Horvátországból,
Macedóniából, Németországból és
Szlovákiából, a nemzetköziségre
tehát nem lehetett panasz…
…mint ahogy a kanizsai egységekből
még nem említettekre sem.
Lubics György a saját nyugodt
iramában falta a métereket, a KFSZK
„beugrója”, Vágó Boglárka pedig
még gyorsítani is tudott, hiszen a
második „turnusban” is hozzá tudott
tenni nyolc kört az elsőhöz. Igaz,
erről utólag kellett kissé győzködni a
szervezőket, de végül, ahogy mondani
szokás: minden jóra fordult.
Kellett is ez a plusz a hölgyeknél,
hiszen ezzel ők kategóriájukban
a harmadik helyen végeztek
(68 körrel), míg a férfiak a
11 csapatos mezőnyben 77 karikát
letudva értek be a célba, ami a
hetedik pozíciót jelentette.
…ennél persze sokkalta lényegesebb
volt az öröm a célba jutásnál,
s ennek jegyében a franciák
egysége közösen szaladt be, a
selmecbányai szlovákok „zászlósan”
integettek, míg városunk futóihoz
már a civilben lévő kilométergyüjtő
csapattársak csatlakoztak.
S mi lehet a nyolc órás táv végső
tanulsága? Nos, egyesek máris
tudják, hogy egy szeptember eleji
félmaratoni befigyelhet… Hol
máshol, mint a mostani helyszínen
– Ptujban.
Polgár László (Ptuj)
Városnézésen, lábakat kapkodva
Befejeződött a női labdarúgó
megyei bajnokság, melynek küzdelmeiben
az Avantgard Kanizsa NFE a
harmadik helyen végzett. Az idei
szezonban nem volt zökkenőmenetes
a legjobb négy közé kerülés,
csak az utolsó pillanatban sikerült
bebiztosítani a felsőházi szereplést.
Arájátszásban aztán a kanizsaiak
a későbbi bajnok Somogyjáddal
játszottak még döntetlent is, a páterdombiakat
pedig kétszer le is
győzték a küzdelmek során. S ekkor
bosszankodhattak igazán a Benedek
József edzette csapat tagjai azon,
hogy az alapszakasz nem a legfényesebben
sikerült, hiszen a második
helyre befutó Kertváros együttesét
az utolsó fordulóban 7-1-re verték,
amivel pontjaik számát végül
harmincnégyre növelték. A dél-zalaiak
házi gólkirálya Hozlár Edina lett
23 góllal, Szekeres Katalin 17, Uber
Nikolett pedig 16 találatot jegyzett.
Az Avantgard Kanizsa NFE
tehát tíz éves fennállását egy
bronzéremmel ünnepelte, s ugyan
a tavalyi ezüsthöz képest ez
valamivel gyengébb, de az igazi
öröm mégis az, hogy immár tíz
esztendeje hétről-hétre együtt
lehet a futballista hölgykoszorú.
P.L.
Bronzzal jubiláltak
Forrás: Oto Zan/ www.ksk.si
A közelmúltban beszámoltunk
róla, hogy a Kanizsai Birkózó
Sportegyesület színeiben versenyző
46 kg-os Steinhardt Márknak
esély kínálkozott arra, hogy a
korosztályos, esetében a szabadfogású
ifjúsági Európa-bajnokságon
képviselje magát. A történet
úgy kerek, ha hozzátesszük, Márk
még nem „teljesen” ennek a
korosztálynak a tagja, vagyis még
jócskán van ideje kiteljesedni a
mezőnyben. Nos, a napokban
sorra került miskolci ifjúsági
országos bajnokságon a kanizsai
birkózó súlycsoportjában végül a
negyedik helyen végzett, ami EBre
utazást ugyan nem ért, de a
sportoló bizonyította, van teljesítményében
fantázia. Végül három
győztes és két vesztes meccs volt a
mérlege, de ezzel is a kanizsai küldöttség
legeredményesebb tagja
lett. Egyelőre most a nyári szünet
következik a szabadfogásúak számára,
de aztán ismét következhet a
munka, hiszen Szatmári Zsolt
tanítványai gőzerővel készülhetnek
– már csupán azért is, hiszen a
serdülő országos bajnokságnak
decemberben a dél-zalai város ad
otthont.
P.L.
Ha majd belenõ ...
 Ifjú triatlonos éremhalmozók.
A gelsei triatlon megyei
diákolimpia döntő különböző
korcsoportos mezőnyében több
kanizsai éremhalmozó fiatal is
szerepelt. Sajni Mátyás (Rozgonyi)
a II. korcsoport fiú B kategóriájában
egyéniben lett első, s a
csapatban második triónak is
tagja volt. A III. korcsoport szintén
fiú „bései” között Novák Ferenc,
Gerócs Zsolt és Csizmadia
Tamás nem csupán egyéniben
bérelte ki az egész dobogót, hanem
ezzel kiskanizsai egységként
is elsők lettek a csapatverseny során.
 Szabadkai kosaras találkozó.
Nemzetközi veterán kosárlabda
tornán vett részt a városi bajnokságban
is szereplő Nagykanizsai
Drink System kosárlabdacsapata
a vajdasági Szabadkán,
ahol a szerb és magyar együttesek
mellett horvát egységek is indultak.
A jó hangulatú, esetenként
szikrázó küzdelmű mérkőzéseket
hozó versengésben a kanizsaiak
végül Bedő József vezetésével a
negyedik helyet szerezték meg a
tornán.
 Magyar Zsanett igazán elemében.
Az esztendő az NTE 1866
vívóinál eddig egyértelműen a VBhatodik
Magyar Zsanettról szól,
hiszen a kardozó továbbra is szállítja
a jobbnál-jobb eredményeket.
A felnőtt vidék bajnokságon első
helyezést szerzett, majd a hatodik
korcsoport országos diákolimpiai
döntőjén – mint a Batthyány Gimnázium
diákja – is a dobogó legfelső
fokára állhatott, mi több, a csapatversenyek
során is a batthyánys
sportolók (Kocsis Eszter, Magyar
Zsanett, Tóth Gabriella) lettek a
legjobbak.
Kanizsa – 16 Hirdetés 2009. július 2.