Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
1.3 MB
2020-12-11 09:29:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
416
868
Kanizsa 2009. 027. szám augusztus

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXI. évfolyam 27. szám
2009. augusztus LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 27. Kanizsa
(93)
A Kanizsa Fúvós Egyesület
Zenekara térzenéjével, majd
ünnepélyes zászlófelvonással
vette kezdetét Szent István napjának
megünneplése a Deák téren.
A zászlófelvonáson közreműködtek
a Kanizsa Lovasklub
Hagyományőrző Huszárjai.
Az ünnepi műsor a Széchenyi
téren, a HSMK főbejárata előtt folytatódott,
ahol elsőként Kovácsné
Mikola Mária igazgatóhelyettes
köszöntötte a kanizsaiakat, majd
Marton István polgármester mondott
ünnepi beszédet, melyben
államalapító első királyunkról
kiemelte: a nép emlékezete csak azt
őrzi meg, építi be hagyomány- és
tudatvilágába, akit tisztel és szeret, s
erre Szent István volt a legméltóbb.
Delyné Csere Andrea versmondó és
a Zalagyöngye táncegyüttes műsorát
követően az új kenyeret Fliszár
Károly esperes-plébános szentelte
meg és Marton István polgármester
szelte fel. Az új lisztből sütött
kenyeret az ünnepség résztvevői is
megkóstolták. Délután az Erzsébet
téren a Zabszalma együttes zenés
gyermekműsora, a Dél-Zala Táncegyüttes,
a Pántlika Tánccsoport, a
Bojtár Népzenei Együttes, a The
Innocents zenekar, Kovácsovics
Fruzsina és Csézy szórakoztatta a
közönséget. Szent István napja és az
új kenyér ünnepét az Alsóvárosi
templomban ünnepi szentmise, az
Erzsébet téren pedig a hagyományos
tűzijáték zárta.
(István királyt idéző írásaink a
lap 2-3. oldalán olvashatóak.)
(Képünkön Szent István kanizsai
ábrázolása látható az Alsóvárosi
Templom mennyezeti freskóján.)
Szent István ünnepén
Egy kattintás,
és naponta
friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldő,
fórum, ingyenes
apróhirdetés, fotógaléria.
Kattinson rá!
www.kanizsaujsag.hu
A magyar állam idén ünnepli
alapításának 1009. évfordulóját.
Ez nagyon szép „teljesítménynek”
számít ma Európában, de
akár az egész világon; nem sok
országot találunk, amelyik hasonló
eredménnyel büszkélkedhet.
Mégis úgy látszik, hogy veszély
fenyegeti országunkat. Kívülről,
vagy belülről? Bizonyára mindkét
irányból, de úgy tűnik, hogy több
bajt okozunk saját magunknak,
mint amennyit mások nekünk. Mi
segíthetne a változásban? Az alábbiakban
olyan szempontokat igyekeztem
összegyűjteni, amelyek
politikai pártállástól függetlenül
mindenki számára fontosak lehetnek.
Építeni és megőrizni – ahelyett,
hogy rombolnánk, és veszni hagynánk
értékeinket. Mintha tíz-húsz
év alatt nagyon sok minden szétesett
volna, olyan dolgok, amelyeket
elődeink évszázados munkával
teremtettek meg. Hova lett a magyar
mezőgazdaság, hova lett a
magyar oktatás, az egészségügy, a
közbiztonság…? Vagy talán inkább
magunkon kellene kezdeni a
sort: bizonyára mindenki sok olyan
értéket találhat a saját életében,
ami nemrég semmisült meg.
Hova lettek a régi jó beszélgetések
a barátokkal, hova lettek a kirándulások,
a sport…? Vigyázzunk
életünk értékeire – ami még megmaradt!
Sőt, próbáljunk újakat
teremteni – ahelyett, hogy mások
ellen küzdenénk! Milyen jó lenne,
ha valamiért és nem valami ellen
tudnánk élni! Mert ránk, magyarokra
gyakran sajnos az utóbbi
jellemző. Jó lenne végre kilépni
ebből.
Átlátható viszonyokat teremteni
– káosz helyett. Mintha lassan
megsemmisülne a rend, ami néhány
évtizede, évszázada még
megvolt a társadalmunkban. Régen,
ha problémánk volt, tudtuk,
hogy kihez kell fordulni, átláttuk,
hogy milyen keretek, intézmények
között élünk. Ma csak kapkodjuk a
fejünket, nem tudjuk követni a
világ változásait. De talán jó feltenni
magunknak a kérdést, hogy
mi mit teszünk a rendért. Rendben
tartjuk-e a saját életünket, egészen
a legapróbb dolgokig? Nagyon jó,
ha azt akarjuk, hogy (jó értelemben)
rend legyen az országban, de
ez ott kezdődik, hogy rend legyen
a szobánkban (akár egészen konkrétan
is). Rend, az emberi kapcsolatainkban,
az időbeosztásunkban,
a fejünkben. Mennyire engedjük,
hogy a világ káosza behatoljon az
életünkbe? (Mit nézünk, olvasunk,
vásárolunk?)
Megtalálni az értéket a különbségekben
– ahelyett, hogy azok elválasztanának
minket. Mi, magyarok,
szerencsére nagyon sokfélék
vagyunk, és ezért itt élni – bizony
nem unalmas! De sajnos nehezen
kezeljük ezt a sokféleséget, általában
bosszankodunk miatta, nemhogy
még értékelnénk is. Pedig
örülhetnénk, hogy kétféle nemű,
sokféle életkorú, gondolkodásmódú,
életvitelű stb. ember él az országban.
Persze nem kell elfogadnunk,
ha a rosszat különbözőségnek
nevezik, de jó lenne, ha
elég szerények lennénk ahhoz,
hogy tanuljunk pl. az idősebbektől/
fiatalabbaktól, a konzervatívoktól/
liberálisoktól, a nőktől/férfiaktól,
a horvátoktól/szlovákoktól/
cigányoktól/zsidóktól, a városiaktól/
falusiaktól stb. (mindenki
Tehetünk-e ma valamit a hazánkért?
Kanizsa – 2 Az Ünnep 2009. augusztus 27.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A Felsőtemplom hittanosai ’88
tavaszán vitték színre az István
király című drámának, Sík Sándor
piarista pap-költő művének
diák-változatát. Az akciójeleneteket
– a palotaőrség, a német
vértesek és Vazul pogányai
összecsapását – nagy kedvvel
elevenítették meg a hatodikos
fiúk. A nem könnyű címszerepet
egy hetedikes alakította. (Vajon
mi történt vele azóta?) A szent
király mához szóló üzenete:
„Gyermekek! Mit tudjátok ti,
mi a szeretet! Hogy én nem szeretem
a magyart? Hát mért élek én,
ha nem azért a szeretetért? Csakhogy
én másképpen tanultam szeretni,
mint ti, szegény kicsinyeim!
Még jóformán gyermek voltam,
amikor megütköztem a tar Szerind
fiával. És akkor elgondoltam:
Odaát is magyarok vannak, ideát
is magyarok. És holnap egyik
magyar a másikat aprítja. Miért?
Énértem? Az én királyságomért?
A szívemet mintha kétélű kard
járta volna át: iszonyú fájdalom
az én magyar népemért. Abban a
percben meg tudtam volna halni,
ott álló helyemben, hogy egy
csepp magyar vérrel kevesebb
hulljon. De ugyanakkor csillag
gyúladt ki a lelkemben: megláttam,
hogy miért a harc, miért a
vérontás. Nem én érettem, az én
hitvány hatalmamért, hanem
őértük, a népért, az én népemért!
Hogy éljen! Meghalnak nálam
nélkül! Hogy igazán éljenek!
Nincs élet a Krisztuson kívül!
Hogy megmaradjanak, el ne pusztuljanak,
a nagy nemzetek közt,
gyökeret verjenek ezen a földön.
Nincs itt menekülés a kereszten
kívül! És abban a pillanatban
vérengző, nagy harcos szeretet
tornyozta a lelkemet. Ezreket tudtam
volna levágni a magam kezével,
ott, rögtön: a százezrekért. Ki
tudtam volna irtani a magyarságot,
a különb magyarságért. Ott,
azon az éjtszakán, akkor lettem én
magyar király! És másnap
győztem és négyfelé vágattam
Koppányt. És azóta győztem
számtalanszor. Le nem tettem
máig a kardot, az én népem kardját.
Forgattam, forgattam, kegyetlen
nagy szeretettel, a tulajdon
fajtám ellen: a gyenge
magyar ellen, az erős magyarért.
A mai nyomorúság magyarja
ellen: a holnapi nagyszerűség
magyarjáért, s meg nem szűnt
bennem annak a láthatatlan belső
kardnak a marása. Akarom, hogy
éljenek, még ha ők maguk nem
akarják is. Megépítettem az én
nemzetemet, az én nemzetem ellenére
is. Ezért állított ide az Úristen.
Ez az én küldetésem. És ez az
én szeretetem. Véres szeretet,
kegyetlen szeretet. Erős, mint a
halál. Attól tanultam, aki keresztre
feszíttette magát az emberekért.”
István fia, Imre herceg meghalt,
az Árpádházi Vazul és a velencei
Péter egyaránt alkalmatlanok a
trónra. A bensőséges Mária-tisztelő,
éppen ezért krisztocentrikus
Sík Sándor a dráma végén az
annyiszor ábrázolt szent istváni ország-
fölajánlást a
következőképpen mondatta:
„Itt állok, Uram, életem romjain.
Meztelenül, mint a koldus.
Úttalanabbul, mint egy eltévedt
gyermek az éjtszakában. Mindennek
vége. Az ember meghalt. A világ
meghalt. István király meghalt.
Most már nincs semmi más...
Csak az Isten... Nincsen, aki szeresse
őket. Nincsen, aki védje
őket! Csak az Isten, csak az
Isten!... Hallgass rám, Isten! Én
elrúgom magam alól a földet. Én
arcába csapok az emberi bölcsességnek.
Én a Te kezedbe adom az
országot. Ez az ország mától a Te
országod. Meglátom, összetöröd-e
azt, ami a tied.
Magyarok! Királyt koronázok.
Nem mának, nem holnapnak. Az
örökkévalóságnak. Aki a tietek mindörökre.
És ti az övéi mindörökre.
Ezentúl két országban uralkodik:
Magyarországban és Mennyországban.”
P.J.
Jó lesz magyarnak lenni
Kanizsa – Az 2009. augusztus 27. Ünneplés 3
kiválaszthatja a „másik” tábor képviselőit,
akikkel nem szokott szóbaállni).
Nagyon sokat gazdagodunk,
ha olyan emberekkel beszélgetünk,
akik különböznek tőlünk.
Pont azért, mert olyan gondolataik
lehetnek, amelyek nekünk sosem
jutottak volna eszünkbe.
Türelmesen várni – kétségbeesés
helyett. Hajlamosak vagyunk
arra, hogy „azonnal” akarjuk a dolgokat.
Látjuk a problémákat, amelyek
között élünk (hiszen mi,
magyarok, okos nép vagyunk!), és
idegesít bennünket, hogy miért
nem változik rögtön a helyzet.
Nehéz belegondolnunk abba, hogy
nagyon sok nehézséget, sérülést
szenvedtünk el (és okoztunk magunknak)
az elmúlt évtizedek,
évszázadok alatt, és ezek
rendeződéséhez nagyon sok idő
kell. Talán mi nem is fogjuk megérni
ezt. De mindig megvan a lehetőségünk,
hogy munkálkodjunk
közösségünk, városunk, hazánk
jobblétén. Ha hívők vagyunk,
segíthet ebben, hogy tudjuk, Isten
a történelem ura, és ő évszázadokban
gondolkodik, nem pedig hónapokban,
pláne négyéves ciklusokban…
Miért pont most írtam le mindezt?
Azért, mert úgy gondolom,
hogy Szent István, aki lassan ezer
éve halt meg, nagyon jó példát
nyújtott nekünk mindezeken a
területeken. Ő nem rombolt, hanem
épített: megszervezte az
ország közigazgatását, épületeket
emeltetett, törvényeket adott.
Mindezekkel sikerült rendet tennie
az addig átláthatatlan viszonyok
között élő magyarság életében.
Nagyra értékelte az emberek
között lévő különbségeket, amikor
az Intelmekben arra tanított, hogy
becsüljük és fogadjuk be az idegeneket.
Türelmes volt, hiszen tudta,
hogy sok idő kell a magyar népnek,
amíg meg tudja változtatni
életformáját, gondolkodásmódját,
és be tud illeszkedni a keresztény
Európába.
Mindezeket persze nem vitte
túlzásba. Föllépett pl. a pogányság
ellen, mert azt egyértelműen
károsnak tartotta országa számára.
Tehát nem őrzött meg mindent, és
nem tolerált minden különbséget.
De ha pusztán ennyit tett volna, és
nem épített volna, akkor nem vált
volna azzá, akivé lett: ezeréves
államunkat megalapító uralkodóvá.
Böszörményi Géza
Augusztus 20-án hármas ünnepet
ülünk. Emlékezünk államalapító
első királyunkra, Szent Istvánra,
a Magyar Alkotmányra, és
az új kenyeret is e napon szegjük
meg.
Évezredes hagyomány, hogy a
gabonák learatása, behordása,
cséplése után a nagy őszi munkák
előtt első királyunkra, Szent Istvánra
emlékezünk. A nép emlékezete
csak azt őrzi meg, azt építi be
tudat- és hagyomány világába, akit
tisztel és szeret. S erre Szent István
királyunk volt a legméltóbb.
„Minden népnek kell egy ős,
aki az idők elején áll,
akikre vissza lehet nézni
kapaszkodón, biztatásért,
mint szülőjére a gyermek,
ha tétován jár.”
Írta Laboda Kálmán
Küzdelmes évszázadok követték
egymást, sokszor a puszta
létünkért folytatott harc gyötrelmeit
kellett kiállnunk, de a
magyarságon nem lehettek úrrá
sem külső hatalmak, sem belviszályok.
Szent István békét és
megértést keresett szomszédaival,
de más népekkel is. Tisztában volt
vele, ha beilleszkedünk a keresztény
államok közösségébe, ott társakat
találunk.
Államférfiúi nagyságát
elsősorban ez a felismerés bizonyítja.
Vállalta a harcot a haladásért,
a megmaradásért, hogy a
nomád életmód romjain felépülhessen
az új állam. Ezért haladt
előre egyik kezében karddal, a
másikban kereszttel. Erkölcsisége,
cselekvése példa és intés későbbi
koroknak, így nekünk is. Intelmeit
tartalmazó munkája ma is tanulságul
szolgál. Ha valakire, akkor
rá érvényes, hogy a tettek, maga
az életmű beszél helyette, érte. Ez
az életmű nem más, mint a
magyar államiság. Nem csak vérrel
és harccal született meg,
hanem bölcsességgel, kitűnő politikai,
diplomáciai érzékkel is. A
nép vallásos énekeiben és vészhelyzetekben
énekelte: „Hol vagy,
István király? Téged magyar
kíván.”
Emléke, évszázadokon átragyogó
alakja, példája élni segített,
tanított. Az általa megszervezett
állam több, mint ezer éve
szilárdnak bizonyult ahhoz, hogy
megtartson minket. Hogy ez mit
jelent? Gondoljunk csak a népvándorlás
viharában az előttünk
járt nemzetekre, mint például a
hunokra vagy az avarokra. Nagy
és hatalmas nemzetek voltak, s
ahogy jöttek, úgy vándoroltak is
tovább, vagy olvadtak bele a történelem
nagy kohójába. Nekünk
magyaroknak augusztus 20-a az
egyik legrégebbi ünnepünk, hisz
ez a keresztény magyar államalapítás
és a magyar állam fennállásának
emléknapja is. István –
amint azt a középkori oklevelekben
is emlegették – augusztus
15-én, Nagyboldogasszony napján,
Fehérváron „látott törvényt”,
ő maga is e napon halt meg, s
kialakuló tisztelete is e naphoz
kötődött.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Hazánk ezeréves fennállása
alatt a külső viharokat kiállta.
Emberi ésszel szinte felfoghatatlan,
hogyan maradhatott meg.
Petőfivel együtt elmondhatjuk:
„Isten csodája, hogy még áll
hazánk.” De minden Szent István
ünnep az önvizsgálaté is. A XIII.
századi kalocsai székesegyházból
való az a kalocsai királyfej, vörös
márvány szobor, amelynek eredetije
a Nemzeti Galériában látható,
amelyről sokan azt tartják, hogy
Szent István királyt ábrázolja.
Kétszáz évvel Szent István
halála után úgy élt már a magyar
nép emlékezetében, miként az
alkotó a szoborban megmintázta:
markáns arcvonása lélekig hatoló,
vizsgáló tekintete felelősen gondolkodó,
és tetteiben szilárd, komoly
államférfit sejtet.
Kedves Nagykanizsai
Polgárok!
Az ünnep a legalkalmasabb
időpont arra, hogy az önkormányzat
számvetést készítsen. Már az
is ünnep, amikor kiderül, hogy
nincs igazuk a kishitűeknek, a
zavart keltőknek. Nagykanizsa
igenis tudja mit akar, és hova akar
eljutni. A kanizsai polgár vigyáz
épített értékeire és szellemi javaira,
ápolja és gyarapítja azt.
A kanizsaiak tudják, minden,
ami alakul, fejlődik ebben a
városban a közös akarat és a
közös pénz eredménye. Elmondhatjuk,
hogy lehet sokféle elképzelés
a jelenről és jövőről, de cselekvés
csak egy van, egy lehet:
együttesen a városért, a polgárokért,
a jövőnkért.
Óriási erőfeszítéseket teszünk a
munkahelyteremtés érdekében.
Ugyan ez kifelé kevéssé látszik,
és nem is hozott látványos
eredményeket, de ami tény, hogy
több kisebb vállalkozás létesült
az elmúlt időszakban városunkban,
és ahogy mondani szokás,
sok kicsi sokra megy.
Az a szép a demokráciában,
hogy mindannyiunknak van szava
a világról, s mindannyiunknak
van akarata és lehetősége a világ
megváltoztatására. Erre alapozva
hangosan kimondhatjuk: ez a
város büszke arra, amit elért, és
legyen kiéhezett továbbra is a
sikerekre. Természetesen vannak
kudarcaink is, melyek leginkább a
meg nem értésből, a gáncsoskodásból,
és a rossz beidegződésekből,
valamint az újtól való
félelemből fakadnak.
Mindezeknek a jelenségeknek
kiemelten nagy a visszahúzó erejük
az országot és a világot is
sújtó válságban.
Kedves Barátaim!
Ez a nap mindannyiunké. Már
asztalunkon az új kenyér. Ma
végre kiegyenesítheti derekát az
egész nyáron keményen dolgozó
ember, hogy megszegje azt a
kenyeret, amelyet már az idei
búzából sütöttek.
Bízunk benne, hogy az ország
asztaláról nem fog hiányozni az
imába foglalt mindennapi kenyerünk.
S szorgos népünk a hozzávalót
is előteremti. Hogy ezen munkánkon
áldás legyen, kérjük Szent
István királyunk égi segítségét és
közbenjárását.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Marton István polgármester ünnepi beszéde
Tisztelt Ünneplõ Közönség,
Hölgyeim és Uraim!
Kanizsa – Mi lesz veled 4 GE? 2009. augusztus 27.
Az amerikai anyavállalathoz
fordultak a General Electric
magyarországi szakszervezetei,
mert attól tartanak, hogy a cég teljesen
felszámolja a nagykanizsai
és a budapesti gyárában a fényforrásgyártást.
Bár a GE magyarországi
központja egyelőre tagadja a
híreszteléseket, a szakszervezetek
információi szerint az amerikai
tulajdonos 3500 embert akar elbocsátani.
Az amerikai vezetőkkel akarnak
tárgyalni a General Electric magyarországi
szakszervezetei, mert
attól tartanak, hogy hiába tüntettek
a folyamatos leépítések ellen, az
anyacég hamarosan teljesen felszámolja,
vagy legalábbis a minimálisra
csökkenti a hazai fényforrástermelést.
A szakszervezeti vezetők szerint
a felszámolás hírét támasztja alá,
hogy a gazdasági válságra hivatkozva
a Gerneral Electric már úgynevezett
átvilágító tanulmányt
készíttetett a magyar gyárairól. De
aggodalomra ad okot szerintük az
is, hogy a cég szeptember 28-tól
részvénytársaság helyett kft.-ként
működik tovább, ami szintén megkönnyíti
az esetleges bezárást.
A szakszervezetek még ebben a
hónapban tárgyalóasztalhoz szeretnének
ülni, azt mondják, levelüket
azért az amerikai központba
címezték, mert a döntés ott születik
majd, a magyarországi vezetőség
pedig csak végrehajtja azt.
A GE Hungary Zrt.-nél működő
Szakszervezetek 2009. június 25-
én a GE Hungary Zrt. képviselőjének
előterjesztése alapján megtárgyalták
a GE Hungary Zrt.
átalakítását GE Hungari Kft.-vé. A
Szakszervezetek a GE Hungary
Zrt. Igazgatósági tagjának írásos
előterjesztése-, illetve a felmerült
kérdésekre adott válaszai után
tudomásul vették a gazdasági formaváltást.
Az érdekképviseletek írásban
rögzített véleményének átadása
után azonban néhány nappal –
több informális csatornán – megdöbbentő
hírek kerültek a Szakszervezetek
birtokába. Többek
között az, hogy az üzletág amerikai
központjának, illetve a GE
központjának utasítására különböző
célirányos döntéselőkészítő
szakértői munkák, előkészületek
folynak a magyarországi fényforrásgyártás
drasztikus felszámolására.
A vállalatvezetés e kétszínű magatartását
a Szakszervezetek vezetése
rendkívüli együttes ülésen
értékelte és az alábbi nyilatkozatot
fogalmazták meg:
“1. Fenti információk birtokában
a Tungsram Dolgozók Független
Szakszervezete, a Nagykanizsai
Fényforrásgyár Demokratikus
Szakszervezete és a Tungsram
Dolgozók Szabad Szakszervezete
a 2009. június 25-ei tájékoztatón
elhangzottakat és a kérdésekre
adott válaszokat szándékos félrevezetésnek
minősíti és – szokatlan
módon – arra kényszerül, hogy a
2009. június 25-ei határozatát
megváltoztatva, a GE Hungary
Zrt. vezetésének „Tájékoztatás a
társasági formaváltásról” című
írásos előterjesztését elutasítsa.
2. Szakszervezeteink ugyanakkor
leszögezik, minden törvényes
eszközt igénybe vesznek annak
érdekében, hogy megakadályozzák
a magyarországi gyártás megszüntetését,
a magyar munkahelyek
felszámolását!
3. A Tungsram Dolgozók Független
Szakszervezete, a Nagykanizsai
Fényforrásgyár Demokratikus
Szakszervezete és a Tungsram
Dolgozók Szabad Szakszervezete
a kialakult helyzetben nem
tartja elfogadhatónak a szeptember
5-ére tervezett GE Közösségek
Napja megrendezését.
(Egyetlen vágóhídra hajtott álattal
sem ünnepeltetik meg a saját
torát!)
4. Felkérik a GE Hungary Zrt.
összes magyar alkalmazottját –
vezetetteket és vezetőket egyaránt
– hogy az amerikai GE központ
előkészületei ellen, tiltakozásul és
az érintettekkel szolidaritásul, bojkottálják
a szeptember 5-ére szervezett
GE Közösségek Napja rendezvényét
és ne vegyenek azon
részt!
(3. 4. pontba foglaltak eredményeként
e vállalat lemondott a rendezvény
megszervezéséről. S. Gy.
2009.08.06.)
5. A Tungsram Dolgozók Független
Szakszervezete, a Nagykanizsai
Fényforrásgyár Demokratikus
Szakszervezete és a Tungsram
Dolgozók Szabad Szakszervezete
felkéri a magyarországi
döntéshozókat, hatalmi tényezőket,
a magyar társadalmat, hogy
most, a döntéselőkészítés fázisában
gyakoroljanak nyomást a
General Elektricre a magyarországi
munkahelyek megőrzése
érdekében.
Budapest, 2009. július 14.
Selmeczy György sk.,
Tungsram Dolgozók Független
Szakszervezete.
Hederics István sk.,
Nagykanizsai Fényforrásgyár
Demokratikus Szakszervezete.
Zelkó Nándor sk.,
Tungsram Dolgozók Szabad
Szakszervezete. “
“A világítástechnikai ipar alapvető
változásokon megy keresztül.
Az energiatakarékossági-, környezetvédelmi
programok eredményeképpen
a fényforrás-felhasználók
egyre inkább az energiatakarékos
fényforrás-típusok felé fordulnak,
a hagyományos lámpatípusok
piaca drasztikusan csökken.
Mindeközben a nagy lámpagyártók
az elmúlt években
gőzerővel hozták létre újabb és
újabb gyártó-kapacitásaikat Távol-
keleten az elérhető extraprofit
reményében, ezek a kapacitások
azonban már nem voltak lefedve
kereslettel.
Közel öt éve látható, hogy a
Változatos programokkal várta
a Nagykanizsai Fényforrásgyár
Független Szakszervezete a
gyárban dolgozókat és családjukat
a Tungsram Sporttelepre a
hónap elején.
Hederics István, az NFDSZ
elnöke lapunknak elmondta, a rendezvény
a dolgozókért, a kanizsai
telephely közösségéért van, s minden
évben rengetegen látogatják.
Azért, hogy kikapcsolódjanak,
hogy kicsit kilépjenek a munkával
teli hétköznapokból.
Több médiumban olvashatók
voltak a gyárral kapcsolatos hírek,
miszerint kft.-vé alakul, s ez létszámleépítést
és termeléscsökkentést
vonhat maga után. Lapunk
honlapján már a nyár közepén
közreadtuk a szakszervezetek nyilatkozatát
(Kommentár nélkül
címmel a Gazdaság rovatban),
melyben kitérnek a GE által szeptember
5-re tervezett Közösségek
Napjára, s arra kérik a dolgozókat,
hogy bojkottálják azt. Mint
Hederics Istvántól megtudtuk, a
Családi Napot – melyet aznap
szoktak tartani, mint a Közösségek
napját – éppen ezért hozták
előbbre, hogy a dolgozók megkapják,
ami megjár nekik, a pihenést,
a szórakozást, a kikapcsolódást.
Ezt segítette elő a szervezők által
összeállított sokszínű műsor is. A
kisebbek játszóházban és kézműves
foglalkozásokkal tölthették el idejüket,
míg szüleiknek, nagyszüleiknek
focimeccs és zenés-táncos produkciók
nyújtottak szórakozási
lehetőséget. A színpadon tiszteletét
tette Roy és Ádám, a Mikroszkóp
Színpad munkatársai, valamint a
Honvéd Kaszinó SWANS Balett- és
Tánciskola növendékei. Az estét a
Fantázia tánczenekar zárta.
Steyer Edina
Amerikáig meg sem Családi Nap a General Electric-nél
állnának a Tungsramdolgozók
GE Hungary Zrt.
szakszervezeteinek
közleménye
a vállalatnál folyó
döntés-elõkészítéssel
kapcsolatban
A Tungsram
Dolgozók
Független
Szakszervezete,
a Nagykanizsai
Fényforrásgyár
Demokratikus
Szakszervezete
és a Tungsram
Dolgozók
Szabad
Szakszervezete
álláspontja
a GE Lighting
& Industrial
magyarországi
munkahelyek
jövõjével
kapcsolatban
Kanizsa – Szabad 2009. augusztus 27. vélemény 5
Természetesen nem skizofréniáról,
vagy más elmekórtani
esetről van szó a polgármester
esetében. Mindössze egy tizenhat
évvel ezelőtti követelését idézzük,
a korabeli sajtó minap kezünkbe
került lapjairól. Az akkori városvezetők
béremelését olyannyira
törvénytelennek és erkölcstelennek
tartotta, hogy a végösszegre,
a 107 ezer forintra így reagált:
ekkora kapzsiság láttán nem
marad más hátra, mint hogy a
polgármester urat lemondásra
szólítsam fel.
Miért jutott mindez az eszembe?
Van, aki szerint pontosan
behatárolható, Marton István
mikor fordult szembe az őt jelölő
szervezettel. 2007 szeptemberében
a Fidesz nem engedte napirendre
venni, hogy mintegy százezer
forinttal magasabb juttatást
– 621 600 Ft helyett 721 500
Ft-ot – kapjon. Bár akadt, aki
támogatta volna az emelést (Dr.
Károlyi Attila szocialista képviselő:
„Kapitalista szemléletem
szerint az elvégzett munkáért
díjazás jár.”), ám a közgyűlésben
mintegy 80 százalékos többséget
kapott egy másik szemlélet: a
jelenlegi rossz gazdasági helyzetben
– amikor nagyon sokan
küzdenek megélhetésükért – ez
vállalhatatlan.
Hogy ettől kezdve az őt támogató
szocialistákkal szavaz rendre
együtt Marton István és a
Fidesz frakcióból kilépett két
képviselő? Hasonló esetben azt
felelte egy jobboldali politikus a
neki szegezett újságírói kérdésre:
„Ezek az esetek is bizonyítják,
hogy – mint az életben minden
fontos dolog – a politika is végső
soron jellem kérdése. Én boldog
Júdást még nem láttam. Az a
nyomorult harminc ezüst előbb
elfogadója zsebét, majd bőrét
kezdi égetni. A kereszténydemokrata
politika nem ideológia.
Ezért nem fordulhat elő, hogy
egyéni gyengeségeket vagy életvezetési
problémákat emel világnézeti
rangra. A mérce ott van a
szemünk előtt, akkor is, ha gyengébb
pillanatainkban szívesen
elfordítanánk a tekintetünk.”
Papp János
Marton István:
A polgármester
mondjon le!
fenti folyamatok drámai hatással
lesznek a magyar munkahelyekre.
A GE Hungary Zrt.-nél az első –
a munkahelyek felszámolását
jelentő és közvetlenül is
érzékelhető – intézkedések 2007.
szeptemberében kezdődtek, váci és
kisvárdai csoportos leépítések
bejelentésével és végrehajtásával.
Ezek következtében Hajdúböszörményben
és Budapesten is jelentős
számban szűntek meg munkahelyek.
A következő létszámleépítés
bejelentése, illetve végrehajtása
2008-ban történt, ez a vállalat
összes gyárát, telephelyét érintette.
(Kisvárda, Hajdúböszörmény,
Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Vác,
Győr, Budapest).
2008 nyarán jelentette be a GE
– mintegy bizonyítva azt, hogy szabadulni
akar a Consumer &
Industrial üzletágtól – hogy stratégiai
lehetőségeket keres a teljes
Consumer & Industrial üzletág
számára. Ennek keretében az üzletág
önálló társaságba történő
kiszervezése az elsődleges lehetőség!
A GE Hungary Zrt. vezetése
az év utolsó negyedére tartogatta
legdrasztikusabb intézkedésének
bejelentését, a győri
gépgyár bezárását, mely 2009.
május végén fejeződött be. Ez
volt a GE első olyan lépése
Magyarországon, melynek eredményeként
egy gyár úgy került
bezárásra, hogy tevékenysége is
megszűnt.
A fenti folyamat eredményeképpen
a GE Hungary Zrt. fényforrás
ágazatában foglalkoztatottak létszáma
a mai napig, a 2006.
december 31-ei zárólétszámhoz
képest, több mint 30%-kal (több
mint 3500 fővel) csökkent.
A fényforrásgyártás válságát
tetézte a 2008 év végén kirobbant
gazdasági világválság.
A válság kezelése érdekében
szakszervezeteink haladéktalanul
tárgyalóasztalhoz ültek a vezetéssel
és a tárgyalások eredményeként
megszületett a válságkezelésre
a megállapodás (KSZ
módosítás), mely biztosítja azt a
lehetőséget, hogy 2009. március
1-jétől december 31-éig a termelés
heti 40 óra helyett 32 órában
legyen szervezhető, a piac szükségletei
szerint. Ezen időszakra a
vállalat a fizikai dolgozókra elbocsátási
moratóriumot vállalt, és e
megállapodás keretében mondtak
le a magyar munkavállalók 2009-
ben a bérfejlesztésükről is.
Az 1990-től eltelt 20 esztendőben
a világgazdaságban végbe
menő számtalan változás a fényforrásgyártásban
is állandó változásokat,
kihívásokat generált,
melyre munkavállalóink folyamatos
képzéssel, tanulással képesek
voltak válaszolni. Az nem véletlen,
hogy a GE húsz éve alatt a
magyarországi fényforrásgyárakban
a hatékonyság éves átlagban
10% körül javult, miközben a
minőség folyamatosan magas színvonalú
volt!
Ha kellett Magyarországon (de
talán Európában is) élen járva,
kollektív szerződéses keretek között,
biztosítottuk a termelés rugalmasságát.
Az elmúlt időszakban a korábbi
110 évet meghaladó Tungsramos
tradíciókra is alapozva olyan szellemi
tőke, szaktudás, munkakultúra
alakult ki, és jellemzi a
magyarországi fényforrásgyártást,
melyre mindannyian joggal vagyunk
büszkék.
Most ennek a közösségnek a
jövőjét látjuk veszélyben.
Szakszervezeteink tisztában vannak
azzal, hogy a pénzügyi-gazdasági
válság felgyorsította a fényforrás
iparág belső problémáit,
valamint azzal is, hogy az Európai
Uniónak a hagyományos izzólámpák
2013-ig történő fokozatos
kivonásáról hozott döntése válaszadásra
kényszeríti az abban érintetteket.
Kérdés az, erre a kihívásra milyen
választ ad a vállalat vezetése?
Mi lesz a termelő kapacitások
sorsa?
Megtartják?
Leépítik?
Elsorvasztják?
Megszüntetik?
Mi lesz az e területeken foglalkoztatottakkal?
A rugalmasabb gazdálkodási
formára történő áttérés (Kft-vé
alakulás), az informális csatornákon
a szakszervezetekhez eljuttatott
hírek, olyan megdöbbentő
előkészületekről szólnak, melyeknek
csak egyetlen célja van: a
magyarországi termelés felszámolása,
de legalább is drasztikus
csökkentése.
Híreink szerint az átvilágítás és
a különböző elemzések határozott
céllal – és valószínűleg előre meghatározott
eredménnyel – folynak,
melyeknek véleményünk szerint,
igazolnia kell a magyarországi
gyártás megszüntetését. Számunkra
úgy tűnik – s ez külön megbotránkoztató
és elgondolkodtató –
hogy az említett előkészületektől a
vállalat magyar vezetőit távol tartják!
Értesüléseinket a GE Hungary
Zrt. vezetése cáfolja, de nem
beszél egyértelműen! Egyértelmű
azonban a GE Lighting &
Industrial globális vezetőjének
üzenete, melyben kifejti; a globális
többletkapacitásokat csökkenteni
kell, új energiatakarékos
termékek gyártására kell fókuszálni.
... most kell cselekednünk!
Szakszervezeteink világos politikát
folytatnak. A fő hangsúlyt a
foglalkoztatás minél magasabb
szinten tartására helyezik! Tevékenységüket,
cselekedeteiket az
elmúlt húsz év alatt e célnak rendelték
alá, ezt teszik a jövőben is.
Az üzlet hatékonyabb és versenyképesebb
működtetésére tett, vagy
tenni szándékolt törekvéseknek
mi, magyar munkavállalók, nem
akarunk a vesztesei lenni!
Tudni akarjuk, a GE legfelső
vezetése milyen sorsot szán a magyar
munkavállalóknak!
A magyar munkaügyi törvényre
hivatkozva, (1992. évi XXII. Törvény
a Munka Törvénykönyvéről,
21. §) azonnali egyeztető tárgyalásokat
kezdeményezünk a GE azon
szintű vezetésének képviselőivel,
mely szinten a döntések befolyásolhatóak!
Ismerve a GE döntési mechanizmusát,
tisztában vagyunk azzal,
hogy munkahelyeink érdekében
most kell szót emelnünk! Ha
a döntések üzletági szinten
megszülettek, azon már nem hajlandó
senki változtatni a későbbiekben.
A munkabéke érdekében szeretnénk
remélni, kezdeményezésünkben
a GE vezetése felismeri
azt, hogy ezzel a konfliktust, a
konfrontációt akarjuk megelőzni!
De egyúttal óva intjük a vezetést
attól, hogy a GE Hungary Zrt.-nél
működő szakszervezetek elmúlt 20
évben tanúsított együttműködési
készségét, illetve jelen tárgyalási
javaslatunkat a gyengeség jelének
tekintse és félreértelmezve, helytelen
következtetéseket vonjon le
abból.
Budapest, 2009. augusztus 6.
Selmeczy György sk.,
TDFSZ titkár.
Hederics István sk.,
NFDSZ elnök.
Zelkó Nándor sk.,
TDSZSZ elnök”
Kanizsa 6 – Kamara 2009. augusztus 27.
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670
Tel.: 06-93/516-671
Mobil: 30/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu
Az MKIK vendége
volt a pénzügyminiszter
Az országos kamara júliusi ülésén
dr. Polay József elnök képviselte
kamaránkat. Az elnökségi ülés vendége
volt dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter.
A miniszter szerint az idén
és jövőre összesen 1300 milliárd
forintos kiadáscsökkentés valósul
meg az állami szférában.
Dr. Parragh László, az MKIK elnöke
leszögezte: ugyanott tartunk, mint
három éve, a kormány nem élénkíti a
gazdaságot, nincsenek hatékony programjai,
a vállalkozások helyzetének
javításában nem sikerült számottevő
előrelépést elérni. A régióban hazánkban
a legmagasabb az alapkamat, az
élelmiszeripart letérdeltették, akárcsak
az építőipart, a kereskedelemben
pedig anarchia uralkodik.
A vendég és a vendéglátók egy
dologban egyet értettek, a kormány és
a kamara érdemi párbeszédét folytatni
kell.
Kamarai sikerek, eredmények
országos és helyi szinten
• Megmenekült a szakképzés
Térségünk közel 120 gazdálkodóját
érintették rendkívül hátrányosan májusban
a szakképzési hozzájárulást érintő
törvényi változások. A várható
hatásokról az MKIK kérdőíves felmérést
végzett, amelyben 81 kamaránkkal
kapcsolatban lévő gyakorlati
képző vett részt. A válaszok egyértelműek
voltak: gyakorlatilag minden
gazdálkodó a képzés megszüntetését
választotta volna, hiszen a válságos
gazdasági helyzetben semmilyen
többletköltséget nem kívánnak és
tudnak vállalni.
Az MKIK és a területi kamarák
kezdeményezésére az Országgyűlés
június végén megszavazta a szakképzési
megszorító csomag minden
lényeges elemének visszavonását.
A kamarai lobbizás eredményéről a
Nyugat-Dunántúli Kamarák Szövetsége
júliusban Szombathelyen tartott
sajtótájékoztatót, amelyen György
Pál, az etikai bizottság elnöke képviselte
kamaránkat.
Örülünk, hogy részesei lehettünk a
küzdelemnek, és annak, hogy az eredményt
a nagykanizsai vállalkozók is
élvezhetik.
• Fórum a szakember-utánpótlás
jövőjéről
Az RFKB (Regionális Fejlesztési
Képzési Bizottság) júliusban a vállalati
ösztönző módszerek bemutatására
és a tapasztalatok cseréjére hívta meg
a régió kamarai szakembereit. Kamaránkat
Krihó Zsuzsanna elnökségi tag
képviselte.
A GÁZGÉP gazdasági vezetője
szerint a cégek szakmunkás-utánpótlási
gondjainak gyökerei a privatizációig
nyúlnak vissza, amikor a tanműhelyek
sorvadni kezdtek, majd zömében
megszűntek.
A többségi osztrák tulajdonos ezért
2005-ben saját beruházásban részbeni
állami támogatással tanműhely alapítása
mellett döntött, majd a cég belépett
a TISZK-be. Krihó Zsuzsanna a
szakmák becsületének helyreállításától,
a családok cégbemutatókra
való invitálásától, valamint a szakoktatói
ismeretek folytonos frissítésétől,
színvonalának emelésétől reméli a
mai hiányszakmák felszámolódását.
• Bérleti díjak
Javaslatainkat megszavazta az önkormányzat.
Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyűlése június végi
ülésén döntött arról, hogy a nem lakás
célú bérlemények, helyiségek esetén a
bérleti díját 15 %-kal mérsékeli 2009.
július 1-től.
Ugyancsak ezen az ülésen kamaránk
tagja, a Kanizsaber Kft. tett
javaslatot azoknak az intézkedéseknek
a megtételére, amelyek javíthatják
a helyi vállalkozások esélyeit
az önkormányzat által lefolytatásra
kerülő közbeszerzési eljárások során.
Inkubátorház
Megalakult a Nagykanizsai Inkubátorház
munkacsoportja, amelyben
Horváth Balázs, elnökségi tag képviseli
kamaránkat. Az inkubátorház
projekt célja a helyi szolgáltatások
fejlesztése.
Felmérést készítenek arról, hogy
kik szeretnék igénybe venni az inkubátorház
szolgáltatásait, illetve kik
terveznek olyan beruházást, amelynek
egy részét oda beköltöztetnék.
Várjuk szíves érdeklődésüket kamaránk
elérhetőségein.
Aktualitások
Pályázati Felhívás a Nyugat-dunántúli
Regionális Minőségi Díj elnyerésére.
A pályázat célja: a Nyugat-Dunántúli
régióban a TQM alapelveinek, az
önértékelés alkalmazásának ösztönzése,
az EFQM modell megismertetése,
népszerűsítése, és ezzel a felkészülés
segítése a Nemzeti Minőségi
Díj követelményeinek teljesítésére.
Pályázatot nyújthat be bármely, a
Nyugat-Dunántúli régióban bejegyzett,
az ipar, kereskedelem, szolgáltatás
vagy kézművesség területén
tevékenykedő gazdálkodó szervezet
és szakképző iskola.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. szeptember 15.
47. Közgazdász – vándorgyűlés
A vándorgyűlés témája:
„A VÁLSÁG ÉS KEZELÉSE A
VILÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁ-
GON”.
Arendezvény egyik fő támogatója a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
A 47. Közgazdász-vándorgyűléssel
kapcsolatban naprakész információ
található a Magyar Közgazdasági Társaság
honlapján: www.mkt.hu
Helyszín: Zalakaros
Ideje: 2009. szeptember 24-26.
„ALPOK-DUNA-ADRIA”
Horvát-szlovén-osztrák-magyar
üzletember találkozó
A rendezvény elsődleges célja a régióban
az üzleti lehetőségek feltárása,
nemzetközi gazdasági kapcsolatok
bővítése.
A multinacionális üzletember találkozó
fő szervezői a Varasd Megyei
Gazdasági Kamara, a Maribori Kereskedelmi
és Iparkamara, a szlovén
Nova Gorica város önkormányzata, a
graz-i ICS Internationalisierungszenter
Steiermark és az MKIK.
Kérjük, hogy amennyiben részt
kíván venni az üzleti delegációban,
részvételi szándékát jelezze felénk a
honlapunkról letölthető jelentkezési
lap megküldésével.
Helyszín: Horvátország, Varasd
Időpont: 2009. október 1.
Az alábbi hírekről bővebben
honlapunkon tájékozódhat
Október elsejétől egyszerűsödik az
üzletnyitás
Új illetékmentesség gazdálkodó
szervezeteknek
Ősztől nem kell adóigazolás a pályázáshoz
Változások a munkaügyi ellenőrzésekben
Árgarancia-tanúsítással versengnek
a cégek a vevőkért
Változtak a szakképzési hozzájárulás
saját dolgozók képzésére fordítható
szabályai
Széchenyi Kártya
– út a túléléshez
Az 1+1 évre 25 millió forintig
felvehető forgóeszközhitel az állami
kamattámogatással a piacon a legalacsonyabbnak
számító 11-12 % kamattal
érhető el. Nincs ingatlanfedezet, 2-
3 hét alatt elérhető. Ha szüksége lenne
rá, segítünk, keresse fel irodánkat.
KEDVEZMÉNYES
MESTERKÉPZÉS
a versenyképes tudásért
Az EU-csatlakozás kapcsán egyre
fontosabbá válik, hogy a vállalkozó
szakemberek magas szinten műveljék
mesterségüket, és ezt mesterlevéllel is
tudják bizonyítani.
Egyes szakmákban már jelenleg is
feltétel a mestervizsga megléte a vállalkozói
igazolvány kiváltásánál.
Amester címnek piaci értéke van, a
megrendelőnek a minőséget garantálja.
A Kamarai Törvény értelmében
Nagykanizsán a mestervizsgáztatást a
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
végzi.
Várjuk jelentkezését a novembertől
induló támogatott mesterképzéseinkre.
Legyen Ön is a mi Mesterünk!
Kanizsa – Városház2009. augusztus 27. a 7
Balogh László, a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a
Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bicsák Miklós, az 1. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2009. szeptember 2-án, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó
irodában.
Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára
tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Bizzer András, a 4. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2009. augusztus 28-án, pénteken 17 órakor a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban.
Horváth István, a 8. számú választókerület önkormányzati képviselőjefogadóórát
tart 2009. szeptember 2-án 18 órától a Hevesi Sándor Általános
Iskolában.
Karádi Ferenc, a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart szeptember 1-jén 16 órától a ligetvárosi óvodában, ugyanazon
a napon 18 órától a miklósfai Mindenki Házában.
Marton István, polgármester fogadóóráját – a megszokottól eltérően –
2009. szeptember 2-a (szerda) helyett 2009. szeptember 1-jén (kedden) tartja a
Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.
Polai József, a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a bajcsai
kirendeltség épületében.
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart szeptember 1-jén 18 órától a Móricz Zsigmond Művelődési Házban.
Képviselõi fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a 2009. évi Egészségvédelmi Alap támogatásának
elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének
támogatása, melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb
és eredményesebb megvalósításához (lakosság egészségének
megőrzése, állapotának javítása,….stb.).
Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
működő intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezet,
egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a
fenti célok megvalósítását szolgálják.
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 31.
Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban „Egészségvédelmi
Alap támogatása” jeligével lehet benyújtani.
Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi
Alapellátási Intézménye Nagykanizsa Eötvös tér 16. III. emelet 313-
314. sz. iroda. Pályázati adatlap és NYILATKOZAT kérhető: Polgármesteri
Hivatal Nagykanizsa Eötvös tér 16. porta, Egészségügyi Alapellátási Intézmény
Nagykanizsa Eötvös tér 16. III. emelet 313-314. sz. iroda.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét,a pályázó címét, székhelyét,
a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igényelt támogatás
összegét, a kérelem tételes indoklását, a megvalósítás módját.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 30.
A határidőre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottsága
bírálja el. Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2009. október 31.
Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2009. december 30.
Egészségvédelmi Alap 2009.
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL NYUGAT-DUNÁNTÚLI
IRODA. Ügyiratszám: 410/ 4125/10/2009. Ügyintéző: Hernyák L.-Kerner G.
Tárgy: Nagykanizsa Erzsébet tér (1 hrsz.) Városközpont fejlesztés és forgalom csillapítás.
Törzsszám: 6273. Lelőhely azonosító: 40368
Örökségvédelmi hatósági engedély - HATÁROZAT
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa Erzsébet
tér 7.) kérelmezőnek örökségvédelmi hatósági engedélyt adok arra, hogy a Nagykanizsa
Erzsébet tér (Hrsz.:1) fejlesztését és forgalomcsillapítását el-végeztesse a
Landa Táj és Környezettervezési Műterem. ( 1051 Budapest Sas u. 17.) engedélyezésre
benyújtott dokumentációjának megfelelően.
Az engedélyezettől eltérő munkát nem szabad végezni. A munka megkezdését a
munka-kezdés előtt 8 nappal, befejezését a befejezéstől számított 8 napon belül
KÖH Nyugat-dunántúli Irodájának írásban be kell jelenteni, amelyhez fotódokumentációt
kell csatolni. A bejelentés elmulasztása az engedély nélküli használat jogkövetkezményeit
vonja maga után.
Ez az örökségvédelmi hatósági engedély a jogerőre emelkedéstől számított 1 év
elteltével érvényét veszti, kivéve, ha az engedélyezett tevékenységet megkezdik és
2 éven belül az építési tevékenység befejezésére vonatkozó bejelentést szabályosan
megteszik. Jelen elsőfokú hatósági eljárás illetékmentes. E határozat ellen a
kézhezvételtől számított 15 napon belül a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökéhez
címzett, de Irodánknál benyújtandó 5.000,- Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
lehet élni.
I N D O K O L Á S
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata( 8800 Nagykanizsa Erzsébet
tér 7.) a Nagykanizsa Erzsébet tér ( Hrsz.: 1 ) fejlesztésének és forgalomcsillapításának
engedélye-zését kérte Hatóságomtól.
A kérelmet és mellékleteit átvizsgálva a helyszín ismeretében megállapítottam,
hogy a mű-emlékileg védett tér fejlesztése és forgalmának csillapítása nem sérti az
örökségvédelem érdekeit, továbbá megfelel az általános érvényű, kötelező építésügyi
előírásoknak. A kérelmező építési jogosultságát igazolta. Határozatomat a
2001. évi LXIV. törvény 63. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 10/2006. (V. 9.)
NKÖM rendelet 9. §-ában foglaltak alapján hoztam. Joghatóságom a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 18. § (1) bekezdésén alapul, hatáskörömet és illetékességemet
a 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg. Az eljárás megindítására
vonatkozó értesítést a Ket. 29. § (4) bekezdés b) pontja alapján mellőztem. A fellebbezési
lehetőséget a Ket. 98. § (1)-(4), valamint a 99. § (1) bekezdése alapján adtam
meg. A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
29. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.
Sopron, 2009. augusztus 4.
Figler András sk., irodavezető. Kiadmány hiteléül: Simonné. Határozatot kapja:
1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 8800 Nagykanizsa Erzsébet
tér 7. építtető. 2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője illetékességből 8800
Nagykanizsa Erzsébet tér 7. 3. LANDA Táj és Környezettervezési Műterem tervező
1051 Budapest Sas u. 17 tervező. 4. KÖH Nyilvántartási Iroda.
Örökségvédelmi hatósági engedély
Életünk során számos alkalommal
köszönt ránk a búcsúzás pillanata.
Búcsúzunk az élők sorából
eltávozott szeretteinktől. A halálhírek
gyakran váratlanul érnek
bennünket, utánuk üresség és fájdalom
marad. Így van ez most is,
amikor Sabján Imrétől a palini
Általános Iskola és Óvoda igazgatójától
köszönünk el. Olyan ember
volt, akinek gazdag életét, tevékenységének
sokaságát lehetetlenség
pár mondatban összesíteni.
A város egyik meghatározó
egyéniségeként a neve fogalom
volt, mindenki ismerte, önkormányzati
képviselőként, iskolavezetőként
is a közérdek volt fontos
számára. Mindig azt tartotta
szem előtt, hogy másoknak segítsen,
örömet szerezzen. Igazságérzete,
toleranciája, a másik elfogadása,
az önzetlenség, családja,
barátai, kollégái, iskolája iránt
naponta igazolódott. Ezekkel a
tulajdonságokkal emelkedhetett ki
a környezetéből és válhatott a tanulók
és beosztottak megbecsült
igazgatójává, az intézményvezetői
közösség összefogójává. Élete
hivatással, emberszeretettel volt
telve. Mély tisztelettel, őszinte fájdalommal
búcsúzom Tőled Imre,
nagyon fogsz hiányozni.
Marton István, polgármester
„… akárhogy is kerengek el is
hagyom az örvényt magamban
állok majd és arcodat is megkeresem.”
Pinczési Judit gondolataival
keressük és őrizzük arcodat,
hisz bennünk élsz tovább.
Megrendítő a halál híre, hát ha
még élete teljében lévőtől kell
búcsúzni. Igen! Meghalt egy
igazgató, egy ember, aki a földön
járt, de az égben kalandozott.
Az életet habzsolta,
de a munkájának, az iskolájának
élt. Fölpanaszlom elmúlásod,
hideg, közönyös a világ, de te
életet leheltél a létbe, s vidámság
font körül. Újat és újat
teremtettél. Iskolát álmodtál e
világba, egy városrész otthonának,
és az álom valóság lett. A
Te valóságod pedig a halál. Az
itt hagyott múlt, az emberi akarás
Téged dicsér.
A városrész éke lett a tartalommal
töltött iskola. Csak a Te
vidámságod hiányzik, a Te
optimizmusod, ami a sírig kísért.
Ránk hagytad a múltad, s mi
Pilinszky János soraival búcsúzunk
tőled:
„Légy reszketésem öröme,
mint lombjai a fának: adj nevet,
gyönyörű nevet, párnát a pusztulásnak.”
Dezső Ferenc
Sabján Imre emlékére
Kanizsa – Városháza 8 2009. augusztus 27.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának
beruházásában, pályázati forrásból 2009. augusztus – szeptember
– október hónapokban 23 autóbuszmegálló korszerűsítése folyik.
Az érintett helyszínek a következők: Bajcsy Zsilinszky u. – Varasdi u.
csomópont, Hunyadi tér – Cigány u. csomópont, Kiskanizsai temető – buszforduló,
Nagyrác u. buszforduló, Bornemissza u. végállomás, Vár u. páros
oldal, Vár u. páratlan oldal, Magyar u. 158., Magyar u. – Lámpagyár u. csomópont,
Magyar u. 66., Csengery u. 86., Ligetvárosi buszforduló, Gárdonyi u.
buszforduló, Nagyrác u. 37., Tőzike u. – Szigeti u. csomópont, Teleki út (Víztorony
déli megálló), Kossuth tér (Kórház), Kaposvári út (Sánc, orvosi
rendelő), 74-es főút Korpavári bejárat, Törökvári u. (Bajcsa központ), Hevesi
út (üzletsor után), Rózsa u. 2., Dózsa Gy. u. (Spar).
A kivitelezési munkákból adódó esetleges kellemetlenségek miatt szíves
türelmüket és megértésüket kérjük.
Polgármesteri Hivatal
Autóbusz megálló korszerûsítés
2009. szeptember 4-5. Erzsébet tér
A 6. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál keretében a Kanizsai Kulturális
Központ és a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület az alábbi programokra
vár jelentkezőket::
- Dalvetélkedő a Kanizsa Bordalnoka címért, 14 év feletti énekesek részére,
bor témájú dalokkal.
- Dödölle és tájjellegű étkek főzőversenyére, 3 fős csapatoknak..
- Játékos ügyességi vetélkedőre 3 fős csapatoknak a „Dödöllekirályok”
címért.
Nevezési határidő: augusztus 25.
Jelentkezési lapok letölthetők a www.kanizsaikultura.hu és a www.kanizsagasztro.
hu honlapokról vagy személyesn kérhetők a HSMK-ban.
6. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási
Intézménye tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 43/1999.(III.3.)
Korm. rendelet értelmében a háziorvosi szolgálat biztosított általi igénybevételének
érvényességi ideje korosztályonként került megállapításra:
0 - 14 év közötti bejelentkezett biztosított után 1 év. 15 – 34 év közötti bejelentkezett
biztosított után 3 év. 35 - évtől 2 év.
Az érvényességi idő utolsó napjáig – a biztosított születési napját követő
hónap első napjától kezdődik – ismételt háziorvosi vizsgálatot kell végezni. Az
érvényességi idő lejártát követően, ha az érvényességi időn belül az orvosi
vizsgálat nem történt meg a biztosítottat ki kell jelenteni a háziorvosi szolgálattól.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben a fent megadott időszak alatt
háziorvosát nem kereste fel, azt telefonon történt előzetes időpontkérés után
tegye meg. A vizsgálat elvégezése feljogosítja a háziorvost, hogy továbbra is
rendszerébe tartsa a biztosított TAJ kártyáját.
Valamennyi Háziorvosi Szolgálat nevében kérjük egészségügyi ellátás
igénybevételének zavartalansága érdekében az érintettek megértő együttműködését.
Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető
Felhívás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzata
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. év folyamán döntött arról,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatát
módosítja az alábbi pontokban: Lazsnak utca – Vadalmás utca – Herkules utca –
Szálfa utca által határolt tömb rendezés alá vonása az előkert csökkentése céljából,
HÉSZ 4. § (10) bekezdésének kiegészítése gyephézagos burkolatokra vonatkozólag,
HÉSZ 22. § (4) c.) pont törlése, a HÉSZ 2.§ (14) bekezdés módosítása, a HÉSZ 13.§
(1) bekezdés előírásainak módosítása. A tervdokumentációt – a vonatkozó hatályos
jogszabályok előírásaira figyelemmel – 2009. szeptember 12-ig kifüggesztjük a Polgármesteri
Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető. Atervvel kapcsolatos
észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi főépítésznek
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
Szabályozási Terv és Építési Szabályzat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármestere pályázatot hirdet a
Kanizsai Dorottya Kórház gazdasági
igazgatói munkakörének betöltésére.
A munkaviszony időtartama: határozatlan
idejű munkaviszony a Munka
Törvénykönyve vezető állású
munkavállalókra vonatkozó szabályai
szerint.
Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő. A vezetői megbízás
időtartama: – A munkavégzés helye:
Kanizsai Dorottya Kórház 8800
Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-8.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: A gazdasági igazgató irányítja
és ellenőrzi az önálló költségvetési
intézet gazdasági (pénzügyi,
műszaki, üzemeltetési, stb.) szervezetét,
iránymutatást ad a szakmai szervezeti
egységek gazdasági munkájához,
ellenőrzi azt.
Munkabér és juttatások: a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
Törvény szerint, megegyezés alapján.
Pályázati feltételek: szakirányú
felsőfokú iskolai végzettség vagy
felsőfokú iskolai végzettség és emellett
legalább mérlegképes könyvelői
képesítés vagy ezzel egyenértékű
szakképesítés. Ez utóbbiaknak szerepelniük
kell a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5)
bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében,
és rendelkezniük kell
ennek megfelelően a tevékenység
ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal),
legalább 3 éves vezetői
gyakorlat, büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent: egészségügyi intézményben
szerzett költségvetési gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások: a pályázati feltételként
előírt iskolai végzettséget,
szakképesítést igazoló okiratok hiteles
másolatai, a munkakör ellátására
vonatkozó szakmai elképzelés, személyi
adatokat is tartalmazó részletes
szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem
régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány,
pályázati feltételként előírt vezetői
gyakorlat igazolása, hozzájáruló nyilatkozat
a pályázati anyagba foglalt
személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges
kezeléséhez, továbbá, hogy a pályázat
elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagába betekinthetnek, személyes
adatait megismerhetik, a 2007.
évi CLII. Törvény alapján a vagyonnyilatkozati
kötelezettség vállalására
vonatkozó nyilatkozat. (Az erkölcsi
bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
helye nincs.)
A munkakör betölthetőségének
időpontja: legkorábban 2009. november
2. A pályázat benyújtásának
határideje: 2009. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának
módja: a pályázati anyagot egy példányban,
zárt borítékban kell benyújtani
Marton István polgármester
címére (Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A borítékon
fel kell tüntetni: „Kanizsai
Dorottya Kórház, gazdasági igazgatói
pályázat”. A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatokat a polgármester
által összehívott eseti
bizottság véleményezi és hallgatja
meg a pályázókat. A pályázat kiírója
fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Apályázat elbírálásának határideje:
2009. október 30. A pályázati kiírás
további közzétételének helye, ideje:
Egészségügyi Közlöny, Zalai Hírlap
önkormányzati oldal, Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap, Nagykanizsa városi
honlap (www.nagykanizsa.hu). Az
intézettel kapcsolatos további információ
a www.nkkorhaz.hu honlapon
szerezhető.
A pályázattal kapcsolatban információ
Marton István polgármestertől
(telefonszám:06-93-500-702), valamint
Prof. Bátorfi Józseftől, a Kanizsai
Dorottya Kórház főigazgatójától
(06-93-502-000) kérhető.
A pályázati felhívás közzétevője a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ
(KSZK). A pályázati felhívás a munkáltató
által a KSZK részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályáztatót kiíró szerv
felel.
Álláspályázat - kórház gazdasági igazgató
Multifokális lencse AKCIÓ -30%  Fényre sötétedő lencse AKCIÓ!
Az akció augusztus 31-ig érvényes!
Kanizsa – A mi 2009. augusztus 27. ügyeink 9
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottság
legutóbbi ülésén az illetékesek
megvitatták a Szombathely-
Szeged között tervezett M9
autópálya Nagykanizsa-Kaposvár
közti szakaszának városunk
közigazgatási területét érintő
nyomvonal-változatait.
A terveket a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő
ZRT. megbízásából
a budapesti RODEN Mérnöki Iroda
készíti. Amint elhangzott a megbízó
igényli a területileg érintett önkormányzatok
véleményének bekérését
a leginkább preferálható nyomvonalváltozatokról.
A mostani egyeztetésen
a tervezők ismertették az eddig
megvizsgált lehetőségeket, melyek
többsége a korábbi előzetes elképzelésekkel
összhangban Nagykanizsa
közigazgatási területének észak-keleti
részén halad. E javaslat szerint az
M7 és M9 autópályák néhány kilométer
hosszon, közös nyomvonalon
haladnának Nagykanizsa város területén.
E megoldás rövidebb, és ebből
következően olcsóbb beruházást
eredményezhetne.
Felmerült azonban a város belterületét
délnyugat felől átkaroló
nyomvonal lehetősége is, amely
Palintól délnyugatra új csomóponttal
csatlakozna a meglévő M7 autópályához.
E változat előnye a város
számára abban jelentkezne, hogy a
déli irányból a városközpontba befutó
országos közutak átmenő-forgalmának
egy részét levenné a város
belső úthálózatáról. Az egyeztetésen
elhangzott, hogy a miklósfai lakosok
e megoldást környezetvédelmi okokból
és városrészük fejlődése miatt
aggódva nem fogadnák szívesen.
A bizottság azonban többségi
szavazattal az összvárosi érdekekre
tekintettel első helyen az M9
autópálya délnyugati elkerülő
nyomvonalát támogatta. Amennyiben
a beruházó e változatot mégsem
hajlandó finanszírozni, úgy az
észak-keleti nyomvonalhoz a bizottság
a város nevében csak olyan
feltétellel járulna hozzá, ha az M9
autópálya kapcsolódó beruházásaként
a Csengery utcát tehermentesítő
– régóta tervezett – délkeleti
elkerülő út megépülne.
(Karádi Ferenc reagálását
lapunk 11. oldalán olvashatják.)
H.J.
M9: A város a délnyugati elkerülést
támogatja
Nagykanizsa városának autóforgalmát
hivatott csökkenteni a
74. számú főút Nagykanizsa-
Palin elkerülője, illetve a 61. számú
főút nagykanizsai elkerülője.
Az előbbi munkálatai már
elkezdődtek. A szakasz az M7-es
autópálya Nagykanizsa Északi
csomópontjától indul és a Principális-
csatorna hídjánál csatlakozik
a 74. számú úthoz, így csillapítva
a forgalmat Palin városrészben.
A Nagykanizsát Kaposvárral
összekötő 61. számú főút a település
közepén halad át, jelentős járműforgalmat
zúdítva a belvárosra, melyen
még az M7-es autópályára igyekvők
is kénytelenek áthajtani. Ezt a problémát
fogja megoldani a várhatóan a
jövő év végére elkészülő, közel 3,3
kilométer hosszú elkerülő, amely a
Csónakázó-tó bejáratától indul északi
irányba, s a 7. számú főútig tart.
Az említett útszakaszok építésén
túl zajlik a 61-es út burkolatának
megerősítése is. A három beruházás
együttes összértéke 6,2 milliárd
forint. A 61. számú főút elkerülő
szakasz tervei között egy felüljáró is
szerepel a Budapest-Murakeresztúr
vasútvonal felett, illetve egy külön
csatlakozó ág a városközpont felé,
egy megvilágított körforgalmi és
egy járműosztályozós csomópont.
S.E.
Épülnek az
elkerülõk
Augusztus elején döntött a
Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács a helyi önkormányzatok
támogatási programjairól,
melyek pályázatos
formában kerültek meghirdetésre
2009-ben.
A fent említett pályázatok közé
tartozik a települési önkormányzati
belterületi közutak felújítása,
korszerűsítése (TEÚT), melyre
167 pályázat érkezett, s ebből a
tanács 114-et támogatott. Két kanizsai
pályázat is pozitív minősítést
kapott, Nagykanizsai Megyei Jogú
Város 9.971.989 forint támogatást
kap a Maort utca és a Gyulai köz
burkolat felújítására, illetve
5.028.011 forintot a Papp Simon
sétány – Olaj utca északi részének
burkolati felújítására.
404 pályázat érkezett a decentralizált
önkormányzati fejlesztések
támogatása területi kötöttség nélkül
nevű programra (CÉDE),
melyből a döntéshozók 141 pályázatot
véltek támogatásra érdemesnek.
Nagykanizsa város önkormányzata
6.500.000 forint pályázati
pénzt költhet az Út a munkához
program közcélú foglalkoztatás
eszközbeszérzésére. Ugyanezen
pályázaton nyert a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulása
15.000.000 forintot a kistérség
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
eszköz- és anyagbeszerzésére.
A 2009-ben felhasználható vis
maior keretből egyelőre, a negyedik
döntési körig Nagykanizsának nem
jutott, hiszen már a harmadik közgyűlés
ért véget úgy, hogy nem született
döntés ez ügyben (sem), s az igényeket
így nem lehetett beadni a Fejlesztési
Tanácshoz. Most, a negyedik
döntési körben 149.798.775 forintot
osztott ki a beérkezett kárigényekre a
Tanács, az első három körben az
együttes összeg 37.864.800. forint
volt, melyet 19 önkormányzat kapott
meg.
S.E.
Döntött a Fejlesztési Tanács
Világszerte a mai napon ünneplik
a piarista iskolák alapítóját,
Kalazanciust. – kezdte az augusztus
25-i sajtótájékoztatón a Polgári
Kanizsáért Alapítvány elnöke,
Papp János. – Jövőre lesz a 300.
évfordulója annak, hogy a Sugár úti
kápolna patrónusa, Pirrotti Szent
Pompiliusz megszületett. Ezért az
iskola a Pompiliusz által Mamma
Bellának – Szépséges Anyácskának
– nevezett Szűzanya szobrát szándékozik
felállítani az udvarán. És
még egy kerek évszám: Nagykanizsán
a kommunista diktatúra miatti
44 éves kényszerszünetet figyelembe
véve, immár a kettőszázadik tanévet
kezdik a piarista atyák.
Kóré Péter, a Nagykanizsai Polgári
Egyesület elnöke vette át a szót:
Két hazának – az éginek és a földinek
– nevelnek itt jó polgárokat.
Pénzben kifejezhetetlen, amit a
nagykanizsai Piarista Iskola adott
Zala és Somogy társadalmának. Tudjuk,
a múlt számbavétele a jövő iránti
bizalomra is indít. Ezért egyesületünk
felhívással fordul városunk,
megyénk, a szomszédos megye
közösségeihez: önkormányzatokhoz,
intézményekhez, egyházközségekhez,
társadalmi szervezetekhez, vállalkozásokhoz,
valamint magánszemélyekhez.
Fejezzük ki köszönetünket
ezért a kétszáz évért jelképes
anyagi hozzájárulásunkkal a Szűzanya
szobor megvalósulásához!
Alapítványunk megtiszteltetésnek
tartja, hogy elsőként csatlakozhat
ehhez a kezdeményezéshez a maga
szerény 100 000 forintos átutalásával
– folytatta a kuratóriumi elnök. A
nagykanizsai Piarista Iskola számlaszáma:
11749015-20004628 . Megtalálható
az iskola honlapjának címoldalán
www.nk-piar.hu is. Egyházi
intézményről lévén szó, aki megadja
nevét, címét, adóazonosítóját illetve
adószámát, januárban igazolást kap,
hogy érvényesíthesse az adókedvezményt.
Szobrot, köszönetül
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. a tornádó
pusztító energiájának hasznosítása,
új típusú alternatív
energiát hasznosító energia-átalakító
berendezések témakörökben
szakmai előadást szervezett.
Az Ipari Park II. emeleti tárgyalótermében
Höfle Béla, megújuló
energetikai szakértő bevezetője után
Gennadij Kiknadze világhírű professzor
és Dr. Markó Imre fizikus –
aki a tolmács feladatokat is magára
vállalta – előadását hallgathatták
meg az érdeklődők. Az előadást
követően kérdeztük Dr. Markó Imre
fizikust a magyarországi előadássorozat
előzményeiről.
– Kint végeztem a Szovjetunióban
1969-ben, Kiknadze professzor
úr a tanárom volt. Miután
hazakerültem Magyarországra,
fizikusként dolgoztam itthon tíz
évig, majd újabb tíz évig az Országos
Műszaki Információs Központ
és Könyvtárban, ahol a szolgáltatási
igazgatóságot vezettem. Úgy
gondolom, hogy először Kiknadze
professzor urat mutassuk be.
Gennadij Kiknadze 1933-ban született
Moszkvában. 1957-ben végzett
a Tbiliszi Állami Egyetem Fizikus
Karán. A Grúz Tudományos Akadémia
Fizikai Intézetében kezdett dolgozni
a működő atomreaktor mellett
mint tudományos munkatárs. 1966-
ban az ő kezdeményezésére hozták
létre a Grúz Atommag Kutató Központot,
amelynek igazgatójaként irányította
a kutatási, fejlesztési tevékenységeket.
Részt vettek az atomreaktor
rekonstrukciójában, jelentősen
megnövelve annak termikus teljesítményét.
1976-ban átirányították
Moszkvába a világhírű Kurcsatov
Intézetbe, ahol a perspektivikus kutatások
laboratóriumot vezette, többek
között munkatársa volt a Nobel-
Békedíjas Szaharov atomkutatónak
is. 1977-ben saját kezdeményezésre
megszervezte és végrehajtotta az
aerohidrodinamika területén a folytonos
közegek önszerveződő
örvényáramok kutatását.
– Orosz nyelvtudásom miatt
ezekben a nemzetközi rendszerekben
voltam a magyar képviselő, és
nagyon jó kapcsolatot építettem ki
a szovjet tudományirányítási szervekkel.
Ők hívták fel a figyelmünket
a 80-as évek végén arra, hogy sok
olyan széleslátókörű szovjet tudós
van, akik szívesen megmutatnák
tudásukat a széles nemzetközi tudományos
világnak is, és szeretnék
még életükben megvalósulva látni
a találmányaikat. Sok olyan fontos
szabadalom volt ezek között, amelyek
nem kerülhettek be annak idején
a volt Szovjetunió öt éves terveibe.
Magyarországot jó terepnek
tartották ismereteik terjesztésére,
mert elsősorban jól képzettek a
magyar kutatók, mérnökök, valamint
ide könnyebben bejuthat a
nyugati tőke is, és még az akkori
szocialista viszonyok miatt ők is
könnyen bejöhettek hazánkba.
Kiválasztottunk három leginkább
érdekesnek tűnő témát. Ennek egyike
volt a tornádókkal kapcsolatos.
Felhívtam telefonon a professzor
urat, aki nekem Harkovban tanárom
volt, és megkérdeztem tőle,
hogyan képzeli el a működését,
aztán elkezdtünk beszélgetni.
Nekem az volt a véleményem, hogy
a „TWES” technológiát (amely a
tornádók energiájának megszelídítését,
hasznosítását célzó technikák
rövidítése) célozzuk meg kifejleszteni,
ő azt mondta, hogy igen,
ebben nagyon nagy szerepe van a
tudománynak. Egy jó barátommal
meghívtuk a feleségével együtt
Magyarországra, és elkezdődött
egy barátság, ami a mai napig is
tart. Először arról volt szó, hogy
1996-ban hazánkban megrendezni
tervezett világkiállítás alkalmából
Lágymányoson felépülhetett volna
egy bemutató jellegű szélerőmű
ezzel a tornádó toronnyal. Ennek a
toronynak szimbolikus hatása
felért volna a párizsi Eiffel-toronyéval.
Az annak idején a szegecsek,
vasszerkezetek korát vezette
be, a későbbi, a huszadik század
derekán, a brüsszeli világkiállításon
felállított atomszerkezet pedig
az atomkort jellemezte. Nálunk ez a
tornádó torony az új típusú energiát,
a megújuló energiaforrásokat, a
környezetbarát és energiatakarékos
technológiákat jelképezhette
volna. Szép elképzelés volt, de sajnos
nem valósulhatott meg. Nem
tudtunk kellő mennyiségű forrást
szerezni hozzá. Később az 1990-es
években német befektetőkkel ismertettem
meg őket, melynek eredményeként
a német partnerek létrehoztak
egy céget. Ők nem a gazdaságos
energiatermeléssel kívántak
foglalkozni, hanem a gazdaság
olyan területére korlátozták a
„TWES” technológia hasznosítását
elsősorban, mint a hajóknál az
ellenállás-csökkentés, üzemanyagmegtakarítás,
a különböző járművek
felületén a felületi határ-réteg
csökkentése. Mi azonban továbbra
is az energetika területén szerettünk
volna előbbre jutni, és most a
barátságunk révén a professzor
úrral eljutottunk odáig, hogy átadja
nekünk a szükséges tudását és
információt, amennyiben meg
akarjuk valósítani a fentieket.
Meghívtam Magyarországra, s
elhatároztam, olyan magyar vállalatokat
látogatunk meg, akik most
a válság miatt úgy érzik, váltaniuk
kell, és nem mindegy számukra,
mibe fektetik a pénzüket. Ez a terület
annyira új, hogy aki most elkezdi,
nagyot „kaszálhat”. A világon
nagyon kevés helyen foglalkoznak
még ezekkel a rendszerekkel, mi
évek óta szorgalmazzuk a tornádó
torony felállítását. Az első sajnos
nem minálunk, hanem az olaszoknál
készült el, a Toscanai Nemzeti
Parkban került felállításra. De
még mindig olyan helyzetben
vagyunk, ha most bekapcsolódunk
a munkába, akkor egy rendkívüli
energiatakarékos, környezetbarát
energiatermelő berendezéssel fogunk
rendelkezni. Ökológiailag teljesen
tiszta, a jelenlegi 100 méter
magasságot elérő szélgenerátorokhoz
képest sokkal kevesebb anyagigényű,
ebből adódóan sokkal
olcsóbb berendezésekről van szó,
és a magyar éghajlati viszonyoknak
jól megfelel. A hagyományos
szélkerék a 17. század technikája, a
Tornádó típusú torony a szélmalmoknak
egy modern változata, és
Kanizsa – Kitekintõ 10 2009. augusztus 27.
E címet adták a szervezők az
immár 47. alkalommal megrendezésre
kerülő közgazdász-vándorgyűlésnek,
melynek szeptember
24. és 26. között Zalakaros
ad otthont, s melyen számos
neves gazdasági és politikai
szakember tart majd előadást. –
tudtuk meg dr. Polay Józseftől, a
Magyar Közgazdasági Társaság
Nagykanizsai Városi Szervezetének
elnökétől és Birkner Zoltántól,
a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszának oktatási
igazgatójától.
A vándorgyűlés résztvevői a
válság következményeit és a kilábalás
lehetséges irányait vizsgálják.
Ugyanis most már nem a
pénzügyi-gazdasági válság okait
kell keresni, hiszen azok meglehetősen
nyilvánvalóak, hanem le
kell vonni a tanulságokat, és sorra
kell venni a tennivalókat. Minél
hamarabb válaszokat kell találni
arra, hogy miként alkalmazkodhat
az ország a gazdaság- és fejlesztéspolitika,
a pénzügyi és a reálszféra
a most kialakuló, új gazdasági
világrend igényeihez. Ez alapján
fog ugyanis eldőlni, hogy a válságot
követően a magyar gazdaság
statisztaként vagy régiós
főszereplőként vehet-e részt a
kibontakozásban, majd a fellendülésben.
Az idei vándorgyűlés nyitónapja
a közgazdaságtudományé lesz, a
péntek délelőtti plenáris ülésen
pedig a reálgazdaság és a politika
képviselői szerepelnek majd. A
szombati záró plenáris ülésen a
monetáris és a fiskális politika irányítói
tartják meg előadásaikat.
Izgalmasnak ígérkeznek a szekcióülések
is, melyek fő témái a
következők: államháztartás, ellenőrzés,
fejlesztéspolitika, foglalkoztatás,
gazdaságpolitika, informatika,
közlekedés, nemzetközi
gazdaság, pénzügyi, üzleti szféra.
Neves előadókból idén sem lesz
hiány a Közgazdász-vándorgyűlésen.
A kormány tagjai közül már
visszaigazolta részvételét Bajnai
Gordon miniszterelnök, Herczog
László szociális és munkaügyi
miniszter és Oszkó Péter pénzügyminiszter.
Jelen lesz Simor András
jegybankelnök is, előadást tart többek
között Pálinkás József, az
MTAelnöke, Erdős Tibor és Kádár
Béla akadémikusok, Parragh László,
a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, valamint
Hankiss Elemér egyetemi tanár.
Kanizsai vonatkozásban pedig a
fent említett Birkner Zoltánon és
Polay Józsefen kívül felszólal
Nádasi Tamás, az Aquaprofit Zrt.
igazgatótanácsi elnöke, aki arról
fog beszélni, hogyan lehet egy cég
a válság ellenére is sikeres.
További információkat és a
jelentkezési lapot a 47. Közgazdász-
vándorgyűlésre a
http://www.sponzortours.hu/mktv
andorgyules/ weboldalon találják.
S.E.
Válság és kilábalás
A tornádó pusztító energiájának hasznosításáról
Kanizsa – Kitekint2009. augusztus 27. õ 11
Az M9-es autóút tervezett nyomvonalait ismertető Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülésén hozott határozatot
nem kívánom bírálni, mert az ő hatáskörük volt eldönteni, hogy
a tíz lehetséges változat közül a város melyik kettőt fogja támogatni
most a tervezés fázisában, ennek ellenére szükségesnek tartom, hogy
az ott elhangzottak pontosításra kerüljenek.
Két hónappal ezelőtt Deák Varga Dénes főépítész úr szervezett egy
informális tájékoztatót számunkra, és ott már egyszer meghallgathattuk
a tervezők véleményét és javaslatait a későbbi döntés
előkészítése érdekében. Akkor is és most is elmondták, hogy egy
autópálya jellegű, minden szakaszán kivétel nélkül fizetős út megépítésének
terveit látjuk, tehát nem az a cél, hogy az út menti települések
belső közlekedési problémáit megoldják nem fizetős szakaszokkal.
Ezért is volt furcsa számomra, hogy Marton István polgármester
úr és Dr. Fodor Csaba azonnal, a bizottsági ülés első fázisában, látszólag
a részletek ismerete nélkül egy, a várost Kiskanizsa irányból
elkerülő, majd Miklósfa északi részén a Szentgyörgyvári hegy
és Bagola alatt elhaladó változatot tartottak egyedül megvalósítandónak,
és ezzel a város körüli körgyűrű bezárását befejezettnek
tekintve elégedetten hátradőltek a székükben. Mentségükre legyen
mondva, hogy nem vettek részt az előző tájékoztatón.
Nem volt könnyű számomra ezek után azt a véleményt ismertetni,
miszerint az érintetteknek, nevezetesen a déli városrészben lakóknak
erről más az elképzelésük. Meg is kaptuk közösen a polgármester úrtól
a szokásos sértő jelzőt, miszerint a miklósfai Mindenki Házában a
Kertbarát Kör által összehívott megbeszélésen „nem térképértők voltak
jelen”. Polgármester úrnak szerényen megjegyezném, hogy a nem
térképértők között több ez irányú szakember, sőt Nagykanizsa környékének
és a városnak teljes állami tulajdonú úthálózatát kezelő vállalat
igazgatója is jelen volt.
Miklósfán az a vélemény alakult ki a tervezett nyomvonalak részletes
tanulmányozása során, hogy ezzel a megoldással a város bármelyik
pontjára igyekvők nem érik el előbb a céljukat, arról nem is
beszélve, hogy Nyugatról több mint 15 km, Keletről pedig több mint
25 km kerülővel és autópálya díjjal kéne számolniuk azoknak, akik
ezeket a szakaszokat igénybe akarják venni. Tehát a helyi közlekedés
problémáit valóban nem oldja meg ez a lehetőség, mint azt a szakemberek
a bizottság számára is egyértelművé tették, sőt a lehajtók
száma és elhelyezése is erősen korlátozott a költségek és a helyigény
miatt.
Miklósfán, figyelembe véve a város esetleges más irányú döntését,
egy már engedélyekkel rendelkező útszakasz, a délkeleti elkerülő út, a
miklósfai és a kaposvári út átkötő szakaszának megépítését javasoltuk
a projekt keretein belül. Ezzel a megoldással bármelyik nyomvonal
könnyen és gyorsan elérhető lenne, hiszen a 61-es 7-es átkötő út
jövőre átadásra kerül.
A bizottsági ülésen jelen lévő tervező megerősítette az általam
elmondottakat, miszerint ez a megoldás befogadható a tervezők
részéről, és szerepeltetik az elképzelések kidolgozása során.
Végül a bizottság két nyomvonal változatot támogatott, a már említettet,
a várost Nyugatról elkerülőt és egy, Nagykanizsától Északkeletre,
a jelenlegi 7-es autópályával kb. 10 km-es közös szakasz után
Kaposvár irányába elhaladót.
A bizottság határozott arról is, ekkor már Dr. Fodor Csaba igen szavazatával,
hogy a tervezők szerepeltessék Nagykanizsa délkeleti
elkerülő útjának megvalósítását az M9-es út projekten belül.
Karádi Ferenc,
önkormányzati képviselő
Marton szerint a miklósfaiak
nem térképértõk
még nagyon gyenge szélben 0,5-1
m/sec szélsebességek mellett is
akár az év 7500-8000 órájában is
biztosítani tudja a szükséges energiát.
A berendezés sűrűsíti a légkör
energiáit, koncentrálja a teljesítményt,
és a gyenge szélfuvallatból
is egy nagyon jó minőségű, folyamatosan
rendelkezésre álló energiát
hoz létre. Ez az egyik technológiai
rendszer, amiről itt szóltam, de
van még egy másik technika is,
amiről ma már idő hiányában nem
volt szó. Ez a thermomágneses
elven működő motor. A 100 C fok
alatti melegvizekben lévő energiatartalom
hasznosítására nincsen
igazán megfelelő technológia.
Ezzel a technikával azonban már a
70 fokos melegvíz energiatartalmának
legalább 40 százaléka
kinyerhető, és elektromos energiává
alakítható. Tehát olyan technikákat
hoznánk be az országba, és
vezetnénk be, amelyek egyedülállóak
a világon, és ma még megoldatlan
problémákra jelentene megoldást.
A professzor úr nagyon szívesen
segít nekünk, ha akarjuk.
Ennek az a feltétele, hogy egyrészt
legyenek Magyarországon olyan
személyek, vállalkozások, önkormányzatok,
akik ezt meg is akarják
csinálni. Azt mondja, hogy ő már
idős, 76 éves, sokat már személyesen
nem tud, és nem akar tenni, de
nekünk szívesen segít, a tudását
átadná. Szeretné, ha jelentkeznének
olyan fiatalemberek, magyarok,
de akár nagykanizsaiak is,
akik szívesen megtanulnák. Az
egésznek az a lényege, hogy ismerjük
meg a tudást, és legyünk annak
birtokában. Ő nem „halat” akar
nekünk adni, hanem halászni akar
megtanítani minket. Ha megtanuljuk
és elsajátítjuk tőle a fenti technikákat,
utána már mi magunk is
tudunk ezen a területen fejleszteni
olyan dolgokat, amelyek egyébként
Magyarországnak is kitörési
lehetőséget jelenthetnek. Csökkentené
az ország energiafüggőségét,
és el tudnánk látni nagyon olcsó
energiával az egész országot és
környezetünket is.
– Honnan ismeri Höfle Bélát?
– Ő is hozzám hasonló ember,
aki régóta foglalkozik energiaproblémákkal,
de nem a hivatalos
tudományon és országos intézményeken
keresztül. Az ENERGYTECH
Energetikai Egyesületben
ismerkedtünk meg, és a TESLA
Klubban is együtt vagyunk,
melynek tagjai szívükön viselik az
energiaellátás sorsát. Ő hívott
bennünket és ajánlotta fel, hogy
szervez Nagykanizsán egy találkozót.
Így kerültünk ide.
– Nagykanizsa volt az
előadássorozat utolsó állomása.
Hogyan fogadták itt önöket, lehet
számítani eredményes folytatásra?
– Egy alkalommal 2007-ben már
elhívtam Magyarországra a professzor
urat. Akkor egy befektetőnek
nagyon tetszett, és azt
mondta, megfinanszírozza a technológiák
magyarországi megvalósítását.
Itt volt Kiknadze úr egy
hónapig, de nem tudtunk előrelépni,
mert a befektető csak húzta
az időt és aztán végül visszalépett.
Akkor a professzor nekem azt
mondta, úgy jön el legközelebb
Magyarországra, ha komoly emberekkel
találkozhat. Én nem egy-egy
befektetőre számítottam, hanem
azokba a gyárakba, üzemekbe mentünk
el, ahol tudtam, komoly problémákkal
küszködnek, és olyan a
tulajdonosi összetétel, hogy hajlandóak
befektetni. Ebben az esetben
nem kész dolgokról, kész termékekről
van szó, bizonyos fejlesztési
munkákra, mérésekre, engedélyezésekre
szükség van. Tehát még fejlesztési
pénzt is be kell tenni. Ezek a
fejlesztések rendkívül gyorsan megtérülnek.
Olyan embereket keresünk
meg, akik mernek vállalkozni, és
úgy néz ki, hogy találtunk is néhányat,
úgyhogy hamarosan be fognak
indulni ezek a munkák Magyarországon,
és remélhetőleg hamarosan
megjelenik ez a technika, mint
magyar technológia.
– Miskolcon, Diósgyőrön és
Szegeden tartott előadást a professzor
úr. Nagykanizsán nem volt
túl nagy az érdeklődés, noha 80
meghívót küldtek ki Kámán
Lászlóék a Zrt.-ből, és szinte
ugyanennyit a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamarából.
Milyen fogadtatásra találtak a
többi városokban?
– Mind a három helyen jó volt a
fogadtatás, harminc-negyven fő
volt a hallgatóság létszáma mindegyik
városban. Találtunk olyan
partnert, aki megígérte, a szükséges
összeget rendelkezésünkre
bocsátja, és nagyon szeretnék, ha
megvalósulna. Kanizsán ma voltunk
a GE-ben, és beszéltünk a
kanizsai megvalósítási lehetőségekről
a polgármester úrral, aki
azt mondta, meg kell ezt csinálni,
de még nem látja pontosan a megvalósítás
részleteit. Bízik abban,
hogy lesznek olyan nagykanizsai
vállalkozók, akik lehetőséget látnak
az ismertetett technikák megvalósításában,
és reméli, hogy az
önkormányzat is kellő súllyal tudja
támogatni a folyamatot.
Bakonyi Erzsébet
Meglepő, s egyben figyelemreméltó
ötlettel rukkolt elő a szombathelyi
Weöres Sándor Színház
színészpalántája, a fityeházi illetőségű
Takács Dániel. Ő, és Papp-
Ionescu Dóra, az esemény háziasszonya
– aki szintén a már említett
színház növendéke – avatták
be lapunkat a műhelytitkokba.
„Kapu” névvel olyan összejövetelt
szerveztek meg mindössze
három hét alatt, melyre mindeddig
még nem volt példa. Szeptember 13-
án a fityeházi Szent István téren színészek
és közönség oly módon találkozhatnak,
mely kicsit talán közelebb
hozza őket egymáshoz. Nem
titkolt céljuk ugyanis a szervezőknek
(fő rendező a Fityeház
Fejlődéséért Közalapítvány – a
szerk.), hogy ledöntsék a művészek
és a közönség közti láthatatlan falat.
A programot rengeteg vállalkozó
támogatja, a megvalósítás kezdeti
fázisaitól fogva az ő segítségükkel,
anyagi támogatásukkal és munkájukkal,
vagyis az Alapítvány és az
emberek közös összefogásával sikerült
elindítani az eseményeket. Ebbe
többek között beletartozik a programok
összeállítása, a marketing, a
szükséges eszközök beszerzése és a
színészek toborzása is. S mint már
említettük, mindezt három hét alatt.
A rendhagyó színész-közönség, s
egyben színész-színész találkozó
kötetlen vasárnap délutáni programokat
kínál a szabadban mind a
művészek, mind a fityeházi és a környékbeli
emberek számára. A színházi
előadásokat kimondottan úgy
válogatták össze, hogy szimbolizálják
a vidéki környezet világát, így
leginkább vásári játékokat láthatnak
és hallhatnak a nézők. Tiszteletét
teszi a barcsi Dráva Völgye Középiskola
Irodalmi Színpada, a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház, a szintén
megyeszékhelyi Kvártélyház
Szabadtéri Színház, a szombathelyi
Mesebolt Bábszínház, az almásházai
Táltos Tájszínház, a veszprémi
Teleszterion Színházi Műhely és
végül, de nem utolsó sorban a szombathelyi
Weöres Sándor Színház társulata.
Az egyik vállalkozó a vidéki
hangulathoz azzal járul hozzá, hogy
szalmabálákat biztosít, melyek a
nézőtér kialakítására szolgálnak.
Közös sütés-főzés, kötetlen beszélgetések,
lovaglás, borozgatás és futballmeccs
gazdagítja a programot.
A fiatalok elárulták, nem szeretnének
egyetlen napnál leragadni, hagyományteremtéssel
próbálkoznak, bíznak
abban, hogy a magyar emberek
még vevők az igényes kultúrára.
S.E.
Kanizsa 12 – Ajánló 2009. augusztus 27.
A napos órák számának növekedése, az egyre fokozódó meleg, a strandok nyitása
mind-mind egyre vonzóbbá teszi a napfürdőzést, amelynek túlzásba vitele a bőr
leégését eredményezheti.
Ennek során a többek között a leginkább káros UV-B sugárzás behatol a bőr
legfelsőbb rétegébe, a hámba, az ott lévő sejtek melanin (pigment) tartalmától
függően különböző mélységig hatol. A sugárzás az ott lévő molekulákban
elnyelődvén, egyrészt szabadgyökök képződését (nagy reakciókészségű molekula,
nagy mennyiségben a sejt anyagcseréjét felborítva, annak pusztulását okozza), másrészt
a DNS-molekulák károsodását eredményezi. Az UV-sugárzás okozta DNSkárosodás
– főleg a mélyebb bőrrétegekben – hosszútávon a bőr daganatos betegségeinek
kialakulásához vezethet. Egy károsodott, de el nem pusztult, nagymértékben
osztódó sejt, későbbi karcinogén behatások következtében könnyen válik megzabolázhatatlan,
mindent felfaló rákos sejtté. Ezért sem ajánlatos soha bőrünket napégette
állapotba kergetni, hisz a bőr „nem felejt”, de egy-egy leégés hasonlóan negatív
hatással bír a bőr rugalmasságára, folyadéktartalmára, vastagságára nézve is, míg
egyes emberekben napfény-allergia alakulhat ki.
Az enyhe fokú leégés során a már említett szabadgyök-felszabadulás, a sejtpusztulás
egyfajta gyulladásos állapotot eredményez, melyet mi égő, meleg, fájdalmas
tünetként élünk meg. Atüneteket fokozhatja a napozás időtartamának növelése vagy
a sugárzás erősségének emelkedése /a napszakok változása/ vagy egyszerűen a
megfelelő óvintézkedések elhagyása /napvédő krémek, napszemüveg, UV-index!/,
melynek következtében a már említett tüneteken túl jelentkezhet láz, fejfájás, kiszáradás,
a bőr hólyagos, vörös elváltozása (első- vagy akár másodfokú égés), súlyos
esetekben pedig akár sokk is felléphet.
A tünetek kezelése azok mértékétől függ: enyhe leégés esetén az érintett terület
hideg vizes borogatása, antihisztaminos, gyulladásgátló géllel való bekenése, a
további irritáció kerülése, megfelelő mennyiségű (de nem alkoholtartalmú) folyadék
fogyasztása, szükség esetén fájdalom/lázcsillapító alkalmazása, az esetleges hólyagos
(Ne szúrjuk ki!), hámló felszínt laza kötéssel lássuk el. Súlyosabb esetekben:
csecsemő, kisgyermek leégése, hányinger, hányás, szédülés, láz, rossz közérzet,
zavartság esetén forduljunk orvoshoz, szemérintettség okán viszonylag enyhébb
tünetek megléténél is érdemes szemész segítségét kérnünk.
A napégés elkerülése érdekében a fokozatosság elve igen fontos, mivel a kezdetben
kismértékű sugárzásnak kitett bőrsejtek a pigment-termelés fokozásával,
az antioxidánsok felhalmozásával felkészülhet a nagyobb dózisú behatásra. Természetesen
ésszerű határokat húzva, pl. napvédő krémek alkalmazása nélkül
/melyet a napozás előtt 15 perccel vigyünk fel/ egyáltalán ne napozzunk, mivel
önmagában a lebarnult bőr max. a 4-es faktorú krémek védelmét nyújtja. Az UVindex
nyomonkövetése és az aszerinti napozási mennyiség alkalmazása is ajánlott.
Mi is az az UV-index? Ez egy viszonyszám, értéke 1-10-ig terjedhet, melyet a
Nap UV-B sugárzásának a Föld felszínét elérő mennyisége alapján határoztak
meg (mo-i maximum érték: 7-8, vízpart közelében lehet több). Ennek ismeretében
jóval könnyebb felkészülni a napozás kockázataira, mint pusztán a
hőmérsékleti adatok vagy a felhőzet ismerete alapján, hisz ezek gyakran alig
befolyásolják az UV sugárzás mértékét (pl.: fátyolfelhőzeten az UV sugárzás
mintegy 80%-a áthatol).
Teendők az UV sugárzási szintjétől függően:
gyenge: érzékeny bőrűek esetén napvédő krém + kerüljék a hosszú napozást
mérsékelt: széles karimás kalap, napszemüveg (UV szűrős) viselése; napozási
időtartam: 11-15h-ig kb. 30 perc, ezen kívül 60 perc
erős: kalap, napszemüveg, napvédő krém; napozás:11-15h-ig 25 perc, ezen kívül
50 perc
nagyon erős: kalap, napszemüveg, napvédő krém, dél körül húzódjunk árnyékos
helyre; napozás: 11-15h-ig 15 perc, ezen kívül 30 perc
extrém: kalap, napszemüveg, napvédő krém alkalmazása, de legcélszerűbb ilyenkor
árnyékos helyre húzódni és kerülni a napozást.
Dr. Hella ajánlata:
 Nivea Sun, Vichy, Eucerin Sun naptejek, napvédő arckrémek, napozás utáni
termékek  Fenistil gél  Panthenol spray  Phlogosam hab  Feniderma napozás
utáni hab
Rovatunk a Kanizsa Gyógyszertár (Fő út 5.) ajánlásával készült
Dr. Hella egészségrovat
Napégés és megelõzése
Kapu - Avagy színész-közönség
találkozó Fityeházán
Kanizsa 2009. augusztus 27. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Úgy érzi, szüksége van egy kis magányra.
Nincs ebben semmi különös, hiszen a
nyári szabadság nagy jövés-menéssel járt,
amit nem árt kipihenni. A lazítás után
ismét jöhetnek a feladatok és a munka.
Acsaládja körüli események próbára tehetik
az idegeit és a türelmét. Gondolja meg,
kinek mit mond, nehogy bárkit is megbántson.
Mozduljon el otthonról, hasznos lehet
akár egy egynapos kikapcsolódás is.
Anyagi téren nehézségei támadhatnak, a
család igényeit, szükségleteit nem lesz
könnyű kielégíteni. Anehéz helyzetekből
is ki lehet jutni, csak kezelje higgadtan a
helyzetet, és számoljon.
Vége a nyárnak, vége az önfeledt szabadságnak.
Atúlköltekezés miatt sajnos kissé össze
kell húzni a nadrágszíjat és spórolni kell. Bár
szívesen dolgozna többet a családjáért,
egyelőre nem tudja, hogyan fogjon hozzá.
Mutasson több kompromisszumkészséget a
családtagjai felé. A felszínes véleménynyilvánítás
helyett ismerje el azt is, ha néha
hibázik. Így sokkal gördülékenyebben telnek
el az együtt töltött órák és napok.
AVénusz bolygónak köszönhetően romantikus
napokra számíthat a magánéletében.
Amunkahelyén sem kezdődnek rosszabbul
a napok. A hosszú szabadság után sok
újdonságba csöppenhet.
A nyári szabadság, a kikapcsolódás jót tett a
mindennapjainak. A játékosság a magánéletéből
áttevődik a munkakezdésre is. Felvillanyozva,
jó hangulatban a munka is könnyebbé
válik, és az idő is gyorsabban telik.
Bár a magánéletében feszültté válhat,
továbbra is nyitott az ismerősei problémáira,
és jó tanácsaival könnyedén kiváltja a
rokonszenvüket. Sikeres üzleti tárgyalásokra
is alkalmasak ezek a napok.
Nagy energiával veti bele magát a munkába,
időnként még ebédelni sincs ideje. Mielőtt
azonban teljesen meghaladnák erejét a feladatok,
mondjon nemet is. Szeretteire is fordítson
időt, időnként ajándékozza meg őket.
Fordítson több időt a baráti kapcsolataira, és
fogadja meg a tanácsaikat. A szokásosnál
fontosabbnak tartja ezekben a napokban a
munkáját, és a teljesítményét. Kezdetnek ez
nem is rossz, a szabadság után.
Úgy érzi, nincs egy perc nyugalma sem,
mindenki öntől vár egy jó ötletet a problémája
megoldására. Ne keseredjen el,
hiszen jó formában van, sok elismerő
szót kap másoktól.
Néha unalmasnak érzi az életét. Gyorsan és
könnyen elvégzi a munkáját, a szabadidejével
szinte nem tud mit kezdeni. Ez az idő
alkalmas arra, hogy többet foglalkozzon
érzelmi életével, és szeretteivel.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Másnaposok
amerikai vígjáték (sz) (16)
G.I. Joe: A kobra árnyéka
amerikai akciófilm (sz) (12)
18.00
13.30, 15.45 15.45
18.00
Közellenségek
amerikai film (f) (16)
20.00 20.00
2009.08.27 – 09.02-ig
JÁRMÛ
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
TÁRS
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2009. augusztus 27.
INGATLAN
Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: 30/227-3294
Nagykanizsa belvárosában (Hunyadi
úton) közel 700 négyzetméteres
terület eladó! Irányár: 18 millió Ft.
Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
Nk-i 44 m2-es, másfél szobás, gázas
önkormányzati lakásomat elcserélném
egy szobás, gázas önkormányzatira.
Érd.: 30/958-7390 (7082K)
Nk-án a Teleki úton II. emeleti,
igényesen felújított, amerikai konyhás,
egyedi hőmennyiségmérővel
ellátott lakás eladó. Érd.: 20/519-
5305 (7083K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken 58
m2-es, bontásra ítélt ház eladó. Irányár:
5,8 millió Ft. Érd.: 30/621-4117
Nk belvárosában társbérletben egy
szoba kiadó. Diákok előnyben. Ár:
17.000 Ft. Kaució szükséges. Érd.:
30/610-5850 (7084K)
Audi 80, 1988-as, 1.8 benzines,
szép állapotban eladó. Érd.: 30/218-
1940 (7080K)
170 literes, újszerű állapotban lévő
prés eladó. Érd.: 30/448-60727061K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 20/555-3014
(6430K)
50 mázsa léalma eladó, valamint
50 mázsa kiváló minőségű étkezési
alma (különböző fajták) lefoglalható
Letenyén egyben, vagy részben is.
Érd.: 30/9932-534.
Eladó két db közlekedő járókeret
mozgássérülteknek. Egyik összecsukható
féláron. Megtekinthető minden
nap a délelőtti órákban 8-12 óráig a
Nk, Király út 21. szám alatt. (7085K)
Fehér és piros szőlő must Nagyrécsén
eladó. Érd.: 93/371-075 (7086K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül is
igénybevehető) Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz is
megyek! Elérni és bejelentkezni a 30/481-
2323 telefonszámon lehet (6273K)
Egyedül élő, lakással rendelkező, nem
dohányzó idős úr gondozását vállalom.
Nagykanizsai, vagy környékbeli jelentkezését
várom. Jelige: “Jó, ha van segítség”
Leveleket a Szerkesztőségbe várom (Pf.
154.) (7088K)
57/160/60 elvált hölgy keresi azt az urat,
akinek káros szenvedélye nincs. Jelige:
“Ketten könnyebb”. Leveleket a
Szerkesztőségbe várom (Pf. 154.) (7087K)
 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),
 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST (Word, Excel,
QuarkXPress, Adobe Indesign,
Adobe Photoshop programokkal)
 NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDŐVEL
VÁLLALOK  Tel.: 30/9932-534
XIX. ZALAI NEMZETKÖZI
FESTŐMŰVÉSZTELEPEK
ZÁRÓKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: szeptember 10-ig
„AZ ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET”
a HSMK Szövő Műhelyének és a
Honvéd Kaszinó Fafaragó Körének
kiállítása
Megtekinthető: szeptember 7-ig
„A FÉNY FELÉ”
Kiállítás Miklós Kristóf ifjú fotós
munkáiból
Megtekinthető: szeptember 16-ig
Augusztus 28. 18 óra
A MAGYAR FOTOGRÁFIA
NAPJA
Kiállítás Miklós Kristóf ifjú fotós
munkáiból
Megnyitja: Cseke Zoltán címzetes
igazgató, a Nagykanizsai Kreatív
Klub elnöke.
Megtekinthető: szeptember 16-ig
6. KANIZSAI BOR- ÉS DÖDÖLLE
FESZTIVÁL
Szeptember 4-5.
Erzsébet tér
Szeptember 4.
MAMIK, Gyöngyvirág, Mono Manó
Zenekar, Bróz Józsefné, Dödöllekirályok
vetélkedő, Fehér Kígyó Együttes,
Fityeházi Népdalkör, ORFF Ütő
együttes, Őszirózsa Asszonykórus,
Magna Cum Laude, Start Tánczenekar
– utcabál
Szeptember 5.
Szüreti felvonulás, Kanizsa és a Kis
Rozmaring Táncegyüttes,
Nagyrécsei Nótakedvelők Klubja,
Campi Salentinai tánccsoport, Újudvari
Népdalkör, Bordalnok
vetélkedő, Tüttő János Nótaklub,
Khamoro Zenekar, Rácz Kati és a
Flush, Csillag Citera
együttes,Blackbird Irish Dance
School, Nagykanizsai Gólyalábasok,
Leslie Night Produktion, Vigadó duó
Kísérő programok:
Főzőverseny, kézműves kirakodóvásár,
borházak,
dödölleház, ugráló vár,
egészségsátor, a HSMK hímző és
szövő műhelyeinek és a Honvéd
Kaszinó Fafaragó Szakkörének kézműves
bemutatója, játszóház, óriás
bográcsban marhapörkölt készítése,
Mogyi Meseerdő
Bábszínháza
“ÁLMOK ITÁLIÁBAN"
festménykiállítás Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet
alkotásaiból
Megtekinthető: szeptember 30-ig
"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás Z. Soós István
Prágában, Dalmáciában, Észak-Itáliában,
Sopronban, Kaposvárott készített
alkotásaiból
"BOLDOG BÉKEIDŐK"
plakátkiállítás
Megtekinthető: szeptember 30-ig
"NAGYKANIZSAA DUALIZMUS
KORÁBAN" - fotókiállítás
Megtekinthető: szeptember 30-ig
Szeptember 3. 18 óra
„AZ EGÉSZSÉG
KÖRE”
Onhausz Péter
egészségügyi előadása
Kanizsa 2009. augusztus 27. – Sport 15
Az eltelt hetekben, hónapokban
számos olyan eredménynek örülhettek
kanizsai sportolók, mely
szűkebb pátriájukban számot tarthat(
ott) az érdeklődésre. A paletta
viszonylag széles, hiszen lovastusától
a triatlonig bezárólag gyűjtötték
a pontokat, (kilo)métereket,
vagy éppen próbálták mind lejjebb
szorítani az elért percek, másodpercek
„számát”…
A triatlon megyei diákolimpia
döntőjét korcsoportjában biztosan
nyerte meg a Batthyány Gimnázium
tanulója, Czigány András.
(Azért maradtunk meg „kórosan”
az iskolai szint emlegetésénél,
mert András amúgy klubberkeket
illetően már a kaposváriak kötelékébe
tartozik.) Ezt követően
készülhetett a margitszigeti országos
döntőre az V. korcsoportban, s
már egyáltalán nem volt rutintalan,
hiszen 2008-ban második helyen
végzett. Nos, idén ezt az eredményét
sikerült megfejelnie (igaz,
onnan már sokkal nem lehetett feljebb
jutni…), hiszen végül a dobogó
legfelső fokára állhatott fel az
ifjú sportoló.
NÉVJEGY: Czigány András.
Születési hely, idő: Nagykanizsa,
1993. 02. 11. Sportága:
triatlon. Iskolája: Batthyány Lajos
Gimnázium. Klubjai: Gelse (2003-
07) Kaposvári Atlétikai Klub
(2008-). Eddigi legnagyobb sikerei:
Országos diákolimpia, V. korcsoport
- 1. hely (2009), országos
diákolimpia - 2. hely (2008).
A július elején Kanizsán lebonyolított
Amatőr Lovastusa EB
egyik „betétversenyén” tűnt fel
nemzetközi kategóriában Tamás
Bianka Hárlem nevű lovának
nyergében. Szinte debütáló versenyéről
is írhatunk, hiszen májusban
csatlakozott a Kanizsa Lovas
Klub csapatához. Bianka a kategóriájában
a harmadik helyen zárt,
ennél már csupán az lehetett számára
nagyobb élmény, hogy a
lovas eseményen több ezer érdeklődő
előtt bizonyíthatott. S persze
az sem elhanyagolható szempont,
hogy a korábbiakhoz képest sokoldalúbbá
is vált, hiszen a lovastusa
mégiscsak három „próbát” (díjlovaglás,
tereplovaglás, díjugratás)
ölel fel.
NÉVJEGY: Tamás Bianka.
Születési hely, idő: Nagykanizsa,
1990. 11. 23. Sportága: lovastusa.
Lova: Hárlem. Klubjai: Toledo
LK (2005-09), Kanizsa LK
(2009-). Eddigi legnagyobb sikerei:
Díjugratás megyei - 2. hely
(2006), Lovastusa nemzetközi CIC
kategória - 3. hely (2009).
Fuisz Viktoriánál, a Kanizsai
Vadmacskák jelenlegi másodosztályú
kosárlabda-csapatának a
játékosánál csupán idő kérdése
volt, mikor fedezik fel a korosztályos
válogatottaknál. A tavalyi év
aztán már javában arról szólt, hogy
az U16-os válogatott keret összetartásánál
is számba vették, idén
pedig már nívós tornákon is bizonyíthatta,
az elkövetkezendőkben
is érdemes lehet vele számolni.
Előbb a finnországi Tamperében,
az ifjúsági olimpián, majd a nápolyi
kontinensviadalon szerepelhetett
a magyar válogatott színeiben,
s ezúttal valóban tekintsünk csak
az ő egyéni előmenetelére – nevezetesen,
hogy a nemzeti csapat
tagja lehetett. Mert a magyar
együttes bizony az A-csoportból
visszacsúszott a B-be…
NÉVJEGY: Fuisz Viktória.
Születési hely, idő: Budapest,
1993. 05. 08. Sportága: kosárlabda.
Posztja: bedobó, hátvéd. Klubja:
Kanizsa DKK/Kanizsai Vadmacskák
(2000-). Eddigi legnagyobb
sikerei: A gyermek-korosztályú országos
döntő legjobbja és legponterősebbje
(2005.), Zala megye
legtehetségesebb játékosa (2008.),
U16-os válogatott (2009.).
Zámodics Márk számára egyelőre
Székesfehérvár a „kincses
város”, hiszen a júliusi korcsoportos
úszó versenyen háromszor lett
második, valamint harmadik. Az
éremhalmozás után nem érdemtelenül
írjuk le, hogy teljesítményével
igazi vezére volt a kanizsai
mini küldöttségnek, s ezzel gyakorlatilag
meg is koronázta ez évi
teljesítményét az úszó reménység.
Lazításra kevés idő marad, hiszen
az ősz tartogat még éles versenyeket
az úszóknak. Mindenesetre a
felkészülés szeptember 7-én
kezdődik Polgár Sándor és Miatta
Mercédesz vezetésével.
NÉVJEGY: Zámodics Márk.
Születési hely, idő: Nagykanizsa,
1997.02.19. Sportága: úszás.
Úszásnemek: 100 m, 200 m, 400
m gyors. Edzője: Polgár Sándor.
Klubja: CWG-NVSE/Délzalai
Vízmű SE (2003-) Eddigi legnagyobb
sikerei: Országos cápa
seregszemle - 2. hely (400 m;
2008, illetve 4x100 m, 4x200 m,
4x100 m vegyes; 2009); -3. hely
(100 m, 200 m, 800 m; 2008, illetve
100 m, 200m, 400 m; 2009).
Ez az esztendő eddig nem tartogatott
sok sikerélményt Hartai Attila
lábtoll-labdázónak. Nem a tudásának
megkopásáról van szó, egyszerűen
sérülések és tán a kellő
koncentráció hiányzott a kiugró teljesítményhez.
Ezek után rendezték
Újszászon a lábtoll-labdázásban
valóban mega-méretűnek titulálható
Hungarian Opent, hiszen a férfiak
mezőnyében 114 versenyző volt
a főtáblán. A nagy menetelését
innen kezdte el a kanizsai rekorder,
s az egyéni döntőben újszászi ellenlábasát
múlta felül, majd csapatban
sem talált legyőzőre a vele felálló
Zemplén SE első számú egysége.
NÉVJEGY: Hartai Attila.
Születési hely, idő: Nagykanizsa,
1988. 08. 08. Sportága: lábtoll-labda.
Klubja: Zemplén DSE/Zemplén SE
(2000-). Eddigi legnagyobb sikerei:
5-szörös Európa-bajnok (2005,
2008.), 2-szeres Eb - 2. (2005), 5 -
szörös VB - 3. (2005, 2007), 9-szeres
(köztük négyszer egyéni) Hungarian
Open-győztes (2005-2009.), 2-szeres
German Open győztes, 13-szoros
felnőtt magyar bajnok (2002-2008.),
16 szoros korosztályos bajnok.
A nyári krónikához hozzátartoznak
még olyan helyi viszonylatban
lényegesnek mondható történések,
mint például a női kézilabdázók és
a férfi kosárlabdázók szezonkezdete.
Előbbiek esetében eldőlt, hogy
az NBI B-ben, vagyis a nemzeti
bajnokság második vonalában
indulhatnak Zsigmond György
vezetésével, a kosaras erősítések
pedig sejtetik, hogy immár a dobogó
lesz a cél a NBI B-ben.
Polgár László
… 15 esztendeje:
A Nagykanizsai Olajbányász
első osztályú labdarúgó-csapata a
Csepel elleni 1-0-s hazai győzelem
után Pécsett szaladt bele az
első igazán méretes zakójába (0-
3). Elkészült a Kanizsai Tenisz
Klubnak a Thury-pályán újonnan
kialakított pályája, melyen nem
sokkal később sorra is került az
első amatőr teniszverseny. A
Bútor-ROTARY kajakosai Héder
István szakvezetővel Zágrábban
egy nívós nemzetközi versenyen
lapátolhattak, s közülük a K-4-es
egység egy harmadik helyet is
elcsípett.
… 10 esztendeje:
A PNB 4. fordulójában Dunaferr
SE – Nagykanizsai Olajbányász
FC 2-1. A későbbi bajnok
ellen a kanizsai labdarúgók Horváth
Gyula találatával még vezettek
is. A fordulót követően a délzalaiak
a tizennyolcas mezőny
nyolcadik helyén álltak. A Fuji
Ironman IX. Hosszútávú Triatlon
OB 178 indulójából Ács László
(TRI-CO TC) az abszolút kilencedik
helyen végzett. A női korosztályos
területi válogatottban a
Kanizsa DKK kosarasai közül
Borovics Ibolya, Bődör Viktória
és Nánási Adrienn is helyet
kapott. Eldőlt, hogy a kanizsai
labadrúgó csapat csatára, Horváth
Gyula a Bicskei Bertalan vezette
válogatott keretével tarthat a
liechtensteini EB-selejtezőre. Ezzel
párhuzamosan két brazil labdarúgó,
bizonyos Maercio és
Washington érkezett a piroskékekhez
próbajátékra, mi több,
utóbbi edzőmeccsen gólt is szerzett.
… 5 esztendeje:
Biztosan nyerte első meccsét az
elődöntőbe kerülésért a Dr. Padló
Thury baseball-csapata a Bp.
Astros ellen (32:4), igaz, bajnoki
címét a későbbiekben nem sikerült
megvédenie, mivel második
lett az Óbuda mögött. A Nagykanizsai
Sportrepülő Egyesület
először rendezte meg a technikai
duatlont (autózás, repülés),
melyen az első helyet az Ordódy
Márton/Varga József páros szerezte
meg.
Polgár László
Ez történt
(augusztus 27.
– szeptember 2.)…
A nyár fõszereplõi
Még a Batthyány
színeiben
Hazai pályán
bizonyított
Megjárta Tamperét
és Nápolyt
Három-három ezüst
és bronz
Talán a dac is
munkálkodott
Kanizsa 16 – Reklám 2009. augusztus 27.
Személygépkocsik, teherautók,
járműszerelvények, autóbuszok,
mezőgazdasági vontatók
 javítását,
 műszaki vizsgára felkészítését,
 vizsgáztatását,
 környezetvédelmi felülvizsgálatát vállaljuk!
Zala Volán Zrt.
Nagykanizsa, Virág Benedek u. 4., Telefon: (93) 537-930