Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
10.12 MB
2020-12-11 09:30:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
286
657
Rövid leírás | Teljes leírás (502.4 KB)

Kanizsa 2009. 028-031. szám szeptember

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXI. évfolyam 28. szám
2009. szeptember LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 3. Kanizsa
(93)
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
2009.09.08-án 16 órakor
személyautó, motor és
segédmotor
09.10-én 16 órakor
“D” autóbuszvezető
09.15-én 16 órakor
“C”, “C+E”
kategóriákban.
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Az Idősügyi Tanács
2009. szeptember 7-én
(hétfőn) 10-12 óráig
tartja a fogadóóráját
a Családsegítő
és Gyermekjóléti
Központ irodahelyiségében.
(Nagykanizsa,
Zrínyi utca 51 szám)
„Polgár vagyok, mert kissé
szeretem ellenségeimet, többre
becsülöm a vitát a tannál, s csak
olyan szellemi rendben érezném
magam egészen jól, amely a kételkedés
szabadságát törvényesen
biztosítaná.”
Fejtő Ferenc fentebb idézett
gondolatát választotta a két ötvösművész,
Péter Vladimir és tanítványa,
Ádám Krisztián az általuk
megalkotott emléktáblára, melyet
ünnepélyes keretek között leplezett
le az elmúlt hétvégén Charles
Fejto Nagykanizsán, édesapja szülőházának
falán a Csengery utca
22. alatt.
Fejtő Ferenc idén lenne éppen
száz éves. Születésnapja előtt egy
nappal, augusztus 30-án emlékeztek
rá városunkban az őt tisztelő és
szerető polgárok, s ez alkalomból
készült el a szülőházát mostantól
díszítő tábla is.
A Munkácsy-díjas tervező és alkotó,
Péter Vladimir reményei szerint
az alkotás nem pillanatok alatt
befogadható mű, hanem elgondolkodtat,
s ezzel megállítja a járókelőket.
A nagykanizsai középpolgári
ház falára egy modern, korszerű
táblát álmodtak meg, mely nem üt
el agresszív módon a környezetétől,
s ezzel együtt képviseli Fejtő
Ferenc liberális gondolkodásmódját,
tiszta ideológiáját. A művész
személyesen is ismerte a történész,
kritikus, író és újságíró Fejtőt, akinek
az élete és munkássága nyitott
könyv volt a világ számára, s nyitott
könyvként tekint vissza ránk a
szülőházán elhelyezett remekmű
is. Bal oldalán a fent idézett gondolatok,
jobb oldalán pedig az író
portréja látható.
Steyer Edina
Születésnapján Fejtőre emlékezvén
„Magaslesen ülve mindig történik
az emberrel valami. Ha nem
másutt, hát a lélek mélyén, vagy az
emlékezet titkokat őrző erdejében.”
Békés Sándor Imádkoznak a fák
című könyvéből felolvasott gondolatokkal
kapcsolta össze Dr.
Bencze Katalin a Hubertus mise
és a zalai vadászat ünnepélyes
évadnyitóját a Csónakázó-tónál.
A rendezvény a Csó-tói szigeten
esős, borongós időben Hubertus misével
vette kezdetét, melyet Fliszár
Károly főesperes plébános celebrált
Bojtor Róberttel és Bognár Tamással
közösen. Amisét követően a Kanizsa
Lovas Klub ’48-as Hagyományőrző
Huszárai felvezetésével
megkezdődött az ünnepélyes bevonulás
a tó partján felállított sátorhoz.
Kiváló fotótémaként, a menet élén
hintóhoz kötözve megérkezett az új
vadászati évad első elejtett bikája.
Feiszt Ottó, az Országos Magyar
Vadászkamara elnöke, a Zalaerdő
Zrt. vezérigazgatója, a Zala Megyei
Vadászszövetség elnöke megnyitó
beszédében a Hubertus ünnepre
emlékezve felidézte: – A vadászok
valamikor is Szent Hubertus közbenjárását
kérték a sikeres vadászat
elindításához. Bár Szent Hubertus
napját november 3-án ünnepeljük,
most a modern időkben átkerült
szeptember elejére. A zalai
vadászszezon szeptember 1-jével
indul – s mint ahogy a rendezvényre
hintóval szállított leterített szarvasbika
jelezte –, már el is kezdődött.
A vadászat ideája kiegészült
azzal a gondolattal – folytatta
Feiszt Ottó –, hogy vadászni szükséges.
Mi lenne akkor, ha abbahagynánk
a vadászatot? A vadállomány
elszaporodna, hiszen szabályozás
nélkül hatalmas károkat tenne,
ami megengedhetetlen mai környezetünkben.
S hogy mi mindent
kell tudni egy hivatásos vadásznak?
Ismernie kell a vadat, kísérnie kell
a vadászt, nyelvismerettel kell rendelkeznie,
jól kell kezelni a vadászkürtöt,
bőgőkürtöt, a fegyvert, vezetnie
kell a vadászkutyát, és akár
kétkezi munkával magaslest, etetőt
építeni, takarmányt hordani. Korábban
az íjászat, solymászat, a ló
használata is a vadászathoz tartozott.
Erdészeti és mezőgazdasági
szakmai ismeretekkel kell rendelkeznie
a vadkárok felbecsülésénél,
vagy a vadföldek előkészítésénél.
Az ünnepnaphoz a mindennapok
gondjai is csatlakoznak, hiszen most
is folyamatban van vadászterületek
kialakítása, vannak olyanok, akik
még azért küzdenek, hogy megőrizhessék
ezt a nagyon szép gímszarvasállományt,
akárcsak a Zalaerdő a
gímrezervátumokban. Az érdekképviseletekkel
és a vadásztársaságokkal
együtt azt szeretnének, a magyar vadászterületen
lehetőleg magyar vadászok
vadásszanak, a külföldi állampolgárok
inkább csak bérkilövő vadászvendégként
jelenjenek meg nálunk.
A gazdasági válság a vadászatban
is érezteti hatását, ezért még fontosabb,
hogy megfelelő módon gazdálkodjunk
a vaddal. Akorábbi éveknél
kevesebb külföldi, spanyol, olasz,
osztrák és német vendég érkezik hozzánk,
azonban továbbra is nagyon
fontos, hogy a szarvasbika vadászatot
a vadásztársaságok eredményesen
hajtsák végre szeptemberben. A vadhús
iránt is csökkent a kereslet, hiszen
a fogyasztása ha nem is a luxus,
de a különlegességek közé tartozik.
– A Zalai Vadászfesztivál célja –
mondta zárógondolatában a vezérigazgató
–, hogy a látogatók megismerjék
a vadászat nemes mesterségének
érdekességeit, értékeljék a
vad és a természet óvásának fontosságát.
Vadász nélkül nincs vad!
A vadász elsősorban természetvédő,
állatszerető vadgazda. Ápolja,
védi, eteti a vadat, csak utólag tartozik
hozzá a zsákmányszerzés,
ami fontos a vadászok életében.
Szeretnének bebizonyítani, hogy a
vadászokra Zalában is szükség
van, a szakmának létjogosultsága
van, a XXI. században is.
Marton István polgármester köszöntő
szavaiban emlékeztetett rá,
tizenkilenc éve annak, amikor a
soholári völgyben a zalai vadászok
elindították ezt a nemes kezdeményezést,
mely országos visszhangra,
követésre talált. Soholár, Keszthely
és Lenti után eljutottak hozzánk
Dél-Zalába is. A város polgármestereként
büszkén szembesült
azzal a ténnyel, hogy a városban, a
városkörnyékén működő vadásztársaságok
országos, sőt nemzetközi
hírű vadászterületeket gondoznak.
Számos, a világranglistán is szereplő
gímszarvas került terítékre ezen
a vidéken, Nagykanizsán, Bajcsán,
Galambokon és Kerecsenyben.
Akitüntetések és versenydíjak átadását
követően ünnepélyes vadászavatással
zárult a Zala Megyei Vadászfesztivál
hivatalos része. A délutáni
programok sorában vadászkutya-,
íjász- és solymász-, valamint
lovasbemutató, tűzugrás, borkóstolás,
szarvasbőgő és vadfőzőverseny,
illetve számtalan szórakoztató műsor
csalogatta a kikapcsolódni vágyókat
a Csónakázó-tóra.
B.E.
Kanizsa – Erdőzúgás 2 2009. szeptember 3.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Vadászfesztivál a Csónakázó-tónál
Kanizsa – A mi 2009. szeptember 3. ügyeink 3
A Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása Munkaszervezete
augusztus 1-én új helyre,
a Bajza utca 2. szám alá költözött.
A Komplex Kistérségi Szolgáltató
Központ a Nyugat-Dunántúli
Regionális Fejlesztési
Tanács támogatásával valósult
meg. Afelújított épületet Marton
István polgármester, a társulás
elnöke avatta fel.
Polai György, a Munkaszervezet
vezetője köszöntőjében kiemelte,
a huszonhét települést magába
foglaló társulás életében mindenképpen
fontos ez a nap. Olyan
fordulóponthoz érkeztek, amelynek
keretében a társulás a hagyományos
és koordinációs tevékenységen
túlmutatóan most már saját
tulajdonú ingatlannal rendelkezik,
melynek hasznosítására az első lépéseket
megtette.
Dr. Tóth László, a Felügyelő Bizottság
elnöke köszöntőjében azt hangsúlyozta,
bíznak benne, hogy az épületegyüttes
nemcsak a munkaszervezet
helye lesz, hanem egy közösségépítő
erő, az összefogás centruma is.
Marton István polgármester
avatóbeszédét rövid méltatással
kezdte:
– A Nagykanizsa és Környező
Települések Területfejlesztési Társulásának
1996-os megalakítása
óta az eltelt évek sokféle változást
hozó, kedvezőtlen és bizonytalan
gazdasági helyzete ellenére a
Társulás olyan jelentős lépést tett,
amely hosszú távon képes szolgálni
a térség lakosságának érdekeit.
A 2008. tavaszán elhatározott ingatlanvétel
kapcsán tudtuk, hogy
erősen amortizálódott, de emellett
sok más kedvező tulajdonsággal
rendelkező ingatatlanhoz juthatunk
nagyon kedvező feltételekkel.
Ebben a döntésben egyhangú volt
a megítélés. Gyors és céltudatos
döntések következtében a 2008.
augusztus 11-ei átvételt követően
egy év alatt eljutottunk oda, hogy
végrehajtottunk egy 36 millió forintos
beruházást. Ennek keretében
az egykori kúriaépület, az ingatlan
főépülete teljes felújítására,
jelentős szerkezeti, épületgépészeti
és elektromos felújítására
került sor. A beruházással bizonyos
fokú multifunkcionális létesítmény
jött létre, többféle kisebb
rendezvény megtartására alkalmas
előadóteremmel, illetve tanácsteremmel.
Az eddigieknél
jobb feltételek mellett biztosított
lesz a társulásnál tevékenykedő
minden szervezeti egység működése.
Jelenleg a társulás Munkaszervezete
költözhetett az új épületbe,
a rekonstrukciós felújítás
első ütemének befejezése után
azonban a felújítási koncepciónak
megfelelően, lehetőségeink szerint
folytatni kívánjuk a létesítmény
megújítását és tartalommal
való megtöltését.
Az ingatlan rekonstrukció folytatása
további tervezett feladatok
végrehajtását indokolja, többek
között a Kistérségi Szociális Programiroda
létrehozását, az ingatlan-
, és a helyi védelem alatt álló park
megújítását, a bástyakerítés felújítását,
a fel nem újított, elbontandó
épületrész sorsáról, és az egykori
kétszintes gyermekotthonról való
döntést. Az elvégzendő feladatokban
a rangsorolást egyrészt a baleset-
és életveszély, illetve a rendelkezésre
álló pénzügyi forrás képezi.
B.E.
Felavatták a Kistérségi Szolgáltató Központot
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A koncepció ausztriai pályázati
pénzből valósulhatott meg.
Horváth Balázs, a helyi hulladékgyűjtő
gazdasági társaság vezetője
szerint példaértékű, hogy
Ausztria olyan pályázatot írt ki,
mellyel egy másik ország hulladékgazdálkodási
helyzetén kíván
javítani. Ezt a gondolatot egészítette
ki Höfle Béla azzal, hogy
természetesen e mögött osztrák
lobbi-érdekek is meghúzódnak.
A városunkban keletkező szerves
hulladékok és a szennyvíziszapból
keletkező biogázból kapcsoltan
előállított villamos- és hőenergia
hasznosításának két útja
van: zömét, mintegy hetven százalékát
értékesíti a város, valamint
részben biztosítja az üzem önfogyasztását.
Papp Nándor, aki a Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság elnökeként
volt jelen az eseményen, azt
mondta, a továbbiakban a közgyűlés
elé kerül a koncepció, kiírják a
közbeszerzési eljárást, s ha minden
flottul megy, két éven belül megépülhet
az üzem.
S.E.
Biogáz-üzem lesz Nagykanizsán?
Ünnepélyes keretek között vette át Marton István polgármester
Szij Bálinttól, az osztrák bejegyzésű Ingenieurbüro Szij nevű cég
ügyvezetőjétől azt a tanulmányt a minap, melyet a Nagykanizsán
és környékén képződő kommunális és szerves hulladék összetevőire
és a szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszapra alapozott
előállító és energiatermeléssel hasznosuló biogáz-üzemről
közös erővel alkotott meg Szij Bálint és Höfle Béla nagykanizsai
szakember.
AVia Kanizsa Zrt. szakembereivel
területbejárást tartott a város játszóterein
Marton István polgármester. A
szemle során megtekintették a néhány
éve épült korszerű gyermeklétesítményeket,
és a szomszédságukban
még fellelhető régi játszóeszközöket.
Marton István a szűkös önkormányzati
költségvetés és a korlátozott
pályázati források ismeretében a
Via Kanizsa Nonprofit Zrt. vezetését
megbízta, hogy a bontásra javasolt,
de kis költséggel szabványossá tehető
hinták és mászókák esetében az új
játszótérrel ellátatlan területeken újítsák
fel az eszközöket. Apolgármester
a bontási ütemterv készítésekor javasolta
előresorolni azokat a helyszíneket,
amelyek esetében a környékbeli
lakók rendeltetéstől eltérő használat
miatt kérték a játszószerek eltávolítását.
A szemle eredményeként szeptemberben
egyes köztéri focipályáknál
a sérült labdafogó hálók javítása
és a játszószerek alatti esési terek homokpótlása
is megtörténik.
Játszótér
mustra
Kanizsa – 4 Forgatag 2009. szeptember 3.
A tavalyi sikerre és az újabb
igényekre való tekintettel folytatódik
az Országos Rendőr-főkaptányság
és az Országos Baleset-
megelőzési Bizottság által
2008 szeptemberében elindított
„Az iskola rendőre” program.
Az előző tanévben városunkban
huszonhat iskola vett részt a programban,
őket iskolarendőr segítette.
A többi iskolával már felvették
a kapcsolatot a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság munkatársai, s
várják a visszajelzéseiket. – tudtuk
meg Lovkó Balázs rendőr főhadnagytól.
Az iskolarendőrök tartják a kapcsolatot
a programban részt vevő
iskolák igazgatóival, azokkal a pedagógusokkal,
akik az iskolán belül
prevenciós foglalkozásokat tartanak,
valamint a szülőkkel és a
gyerekekkel is. Így egyfajta kapocsként
működnek a fent említettek
és a rendőrkapitányságok között.
Aprogramhoz tartozik, hogy – a
reggeli és a kora délutáni időszakban
– egyenruhás rendőrök teljesítenek
szolgálatot az indokolt területeken.
Segítik a gyermekek közlekedését
és fokozott figyelmet
fordítanak a gépjárművezetők jogkövető
magatartásának ellenőrzésére,
kiemelten a kijelölt gyalogátkelőhely
megközelítésére, továbbá
a biztonsági öv és a gyermekülés
kötelező használatára.
A megyei baleset-megelőzési
bizottság és a városi baleset-megelőzési
bizottságok „az iskola
rendőrével” közösen szeptember
és október hónapokban felkeresik
az általános iskolásokat, ahol elsősorban
az alsó tagozatos tanulók
részére osztályfőnöki órák keretében
tájékoztatást adnak a korosztályt
érintő baleset-megelőzési információkról,
a közlekedés veszélyeiről
és a helyes közlekedési magatartásról.
Az első osztályosoknak
láthatósági mellényeket osztanak
ki.
S.E.
Újra
posztjukon
az iskolák
rendőrei
Szeptember 4-én és 5-én, immár
hatodik alkalommal várják
a szervezők a Bor- és Dödölle
Fesztiválra az érdeklődőket, versenyzőket,
kiállítókat az Erzsébet
térre.
A jellegzetes zalai népi ételek, a
dödölle, gánica, prósza stb. megismertetése,
a helyi kulturális hagyományok
ápolása, valamint a
helyi és a zalai borok, a borfogyasztás
kultúrájának népszerűsítése
céljából életre hívott fesztivál
programjairól tartott sajtótájékoztatót
Farkas Tibor, a Kanizsai Kulturális
Központ igazgatója, Horváthné
Gelencsér Edit, a HSMK
művelődésszervezője és Prikryl
József, a Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület elnöke.
Horváthné Gelencsér Edit kiemelte,
a kétnapos rendezvényen
28 műsorszámmal több, mint 300
szereplő szórakoztatja a közönséget.
Az elmúlt évihez képest több
kiegészítő programot szerveztek a
gyerekeknek és a felnőtteknek
egyaránt. A Kanizsa Bordalnoka
Dalvetélkedőre 13 énekes jelentkezett.
A győztes a következő évben
önálló műsort adhat a fesztiválon,
valamint elnyeri a Kanizsa
Bordalnoka 2009. serleget és a
Neckermann Utazási Iroda által
felajánlott 20.000 forint értékű
üdülési utalványt. Érdekességnek
számít, hogy az olaszországi
Campi Salentinából is érkeznek
vendégeink. Nemcsak tánccsoportjuk
mutatkozik be, hanem élelmiszer-
bemutatóval is készülnek.
Elképzelhető, hogy a jövőben testvérvárosi
kapcsolatot is kialakítanak
városunkkal. A 3,5 millió forint
költségvetésű rendezvény
megvalósulását 30 cég segíti, a fő
támogató továbbra is a város önkormányzata.
Farkas Tibor igazgató elmondta,
igyekeznek változatos, színes
programokat kínálni a lakosságnak.
A helyiek között sztárfellépőknek
is tapsolhatunk. Péntek este
20 órakor a tíz éves Magna Cum
Laude Zenekar lép fel, 22-0.30
óráig a Start Tánczenekar szolgáltatja
az utcabál zenéjét. Szombaton
20 órától Rácz Kati és a Flush
ad bulizenét. A fesztivált 21.30
órától Leslie Night Produktion
country műsora zárja. Farkas Tibor
véleménye szerint jövőre célszerű
lenne lezárni a teljes Erzsébet teret,
a Fő utat, már csak a balesetveszély
miatt is.
Prikryl József véleménye szerint
is kicsi lesz a tér, hiszen 27 vendéglátással
foglalkozó kiállító érkezik.
Résztvevőknek, szemlélődőknek
egyaránt jó érzés lenne jövőre
akár a Deák tértől lesétálni a
térre. A főzőcsapatok száma kilenccel
meghaladta a tavalyit, de a
jelenlegi 23 még nem a végleges
szám. Idén szintén meghirdetik a
fesztivál legjobb fehér és vörös borának
versenyét, melyen azok a
borászok vehetnek részt, akik kiállítanak
a fesztiválon. Az eredményhirdetés
időpontja péntek, 18
óra. A Dödöllekirályok vetélkedőjére
még várják a háromfős csapatok
jelentkezését. Ötletes játékokra,
értékes ajándékokra számíthatnak
18.15 perctől a versenyzők.
Szombaton 10 órától fúvószenekar,
néptáncosok, nótakörök, gólyalábasok,
lovasfogatok részvételével
a HSMK elől induló szüreti
felvonulás csalogatja az érdeklődőket
az Erzsébet térre. Az ország
legjobb szabadtéri főzőversenyei
sorában az öt legjobb között szereplő
kanizsait szombaton 11 órakor
nyitja meg Mátyás Rudolf világkupa
győztes mesterszakács, a
MNGSZ miskolci régiójából. Idei
újdonságként egy 300 literes óriásbográcsban
600 marhapörköltet
készítenek dödöllével. Az ételt 11
órától lehet megkóstolni. Az ország
több tájáról, így Nyékládházáról,
Kaposvárról, Fajszról,
Gyöngyösről is jelentkeztek a főzőversenyre
tájjellegű ételekkel.
Étel bőven lesz, 250 és 500 forintos
bonokat három helyen árusítanak.
B.E.
6. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál
Vasárnap késő este befejeződött
a horvátországi Varasdon tizenegyedik
alkalommal megrendezett
Spancirfest utcafesztiváljának
tíznapos programsorozata.
Szinte a karneváli időszak maskarás
megjelenéseit idézték a
horvátok barokk fővárosának utcái,
terei, hiszen a színházi, zenei
és gyermekeket szórakoztató
előadások mellett a korabeli öltözetekben
tündöklő polgárok
vitték igazán a prímet a másfél
hét során.
A kirakodóvásárok sátrai gyakorlatilag
végigkígyóztak az óvárosi
rész zegzugos beszögelésein, s
az előzetes várakozások szerint a
százezres nagyságrendű érdeklődők,
sétálók, csámborgók serege
minden nap megtalálta a kedvére
való szórakozást. Ha mást nem,
akkor épp a csurig lévő kávézó teraszokra
a beülést…
Az utolsó előtti nap, vagyis a
szombat időjárása ugyan kicsit ráijesztett
a kavalkádra, de a zárszó
már ismét felhőtlenre sikeredett, s
méltó fináléval köszönt el a nem
csupán helybéliektől. Ahogy a
szervezők ígérik, jövőre a nívó
legalább olyan szintű lesz, mint
idén volt…
P.L.
Kitekintő: Varasdi fesztivál-zárás
Fotó: www.spancirfest.com
Kanizsa – Szabad 2009. szeptember 3. vélemény 5
Múlt heti jegyzetünk címének
abszurditásával – miszerint
Marton István követeli a polgármester
lemondását – vetekszik
eheti írásunké. Hiszen az elmúlt
hónapokban a szocialisták rendesen
támogatták szavazataikkal
a jelölő szervezetével szembefordult
városvezetőt. Pedig
mindössze tíz hónapja az MSZP
frakcióvezetőjének sajtótájékoztatóján
hangzott el a fent is idézett
mondat: Szilárd az álláspontunk
a tekintetben, hogy a
Magyar Szocialista Párt önkormányzati
frakciója Marton Istvánnal
semminemű együttműködést
nem tud elképzelni. Eljött
az idő, Marton Istvánnak távoznia
kell Nagykanizsa közéletéből!
Egyúttal elhatárolódott
Bicsák Miklós szocialista képviselőtől,
aki a polgármestert támogató
frakció létrehozásán fáradozott,
beajánlva egyúttal alpolgármesternek
Károlyi és Fodor
doktorokat. Netán újabb
szocialista érdekellentétek megjelenésének
lehettünk tanúi?
Emlékszünk 2006-os megosztottságukra,
ami előtt még a kanizsai
alapszervezetüket is feloszlatták
Pestről. Ha előzőleg
azt kutattuk, hogyan talált Marton
István a szocialistákra, most
az után kérdezősködünk, hogyan
váltak a szocialisták a polgármester
feltétlen (vagy nagyon is
feltételekhez kötött?) híveivé?
Ennek megértéséhez segítséget
adhat egy széles sajtónyilvánosságot
kapott hír: Bicsák Miklós
szocialista képviselőt a kulturális
miniszter augusztus 20-án kitüntette.
Csak nem Bicsák Miklós
ismerte jobban a központi direktívákat?
Leüzent az MSZP
akkori elnöke, Gyurcsány Ferenc:
mégpedig Marton Istvánt
támogatni kell? Hiába, a fővárosban
jobban tudják az okát. A
kanizsai szocik meg összevágták
a bokájukat? Hogy szolgálataiért
cserébe Bicsák Miklós mindössze
egy minisztériumi dicséretet
kapott? Lehet, Marton már
csak ennyit ér a szocialistáknak?
Vagy a Jókai utcában már
Kanizsáról is lemondtak, belátva,
bizony itt sem győzhetnek jövő
tavasszal?
Papp János
MSZP:
Marton távozzon!
„APolgármesteri Hivatal 2009.
július 24-én kelt revizori jelentése
a szociális segélyek 2008-2009. évi
utalási rendjének ellenőrzése során
664.180 Ft összegű szabálytalan
kifizetést tárt fel.
A hivatal vezetése az ellenőrzési
jelentésben foglaltak alapján
haladéktalanul megtette a
büntető feljelentést a nagykanizsai
Rendőrkapitányságon.
Ezzel egyidejűleg a jegyző elrendelte
a már feltárt szabálytalanságok
felelősségi vizsgálatát,
valamint több évre visszamenően
valamennyi szociális juttatás utalásának
tételes, számlaszámok
szerinti ellenőrzését, amely jelenleg
is folyik, és ennek következtében
fény derült arra, hogy a fent
említett összeg már jóval több.
A felelősségi vizsgálati jelentés
szerint a szociális segélyek utalásában
közreműködő köztisztviselőkkel
szemben a jegyző megindította
a fegyelmi eljárást.
Az okozott kár megtérülése érdekében
a közigazgatási és polgári
peres eljárások azonnali megindításáról
született intézkedés.
Az ügyben érintett személyek
felelőssége, illetve annak mértéke
a büntető, fegyelmi és kártérítési
eljárások körültekintő lefolytatásával
kerül tisztázásra.”
„Sajnálatos, hogy ilyesmi egyáltalán
előfordulhatott a nagykanizsai
Hivatalban, miképp az is,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése nem vette komolyan
a hónapokkal korábbi figyelmeztetésemet,
miszerint a Hivatal
több osztálya – elsősorban a
Gazdálkodási Osztály – a vezetési
hiányosságok (osztályvezetők havonkénti
váltogatása) miatt gyakorlatilag
az anarchia szélére sodródott,
és a jogbiztonság is ingatag
talajon áll. Továbbá politikai indíttatásból
megakadályozták a helyzet
konszolidálására, egy alkalmas
jegyző megválasztására vonatkozó
törekvésemet is. Bízom abban,
hogy a most történtek a helyzet újragondolására
késztetik a képviselőket,
és rövid időn belül sikerül
olyan vezetőt választani a Hivatal
élére, aki a törvényesség őreként
egyrészt időben felfedezi az ilyen
jellegű bűncselekményeket, ezen
túlmenően pedig a rend és a helyes
struktúra kialakításával meg is
tudja előzni azokat, hisz a kellő
kontrollt érezvén még a bűnöző
hajlamú emberek sem mernek
majd a tettek mezejére lépni.”
„Az általam vezetett osztály
egyetlen munkatársa sem vétett a
törvényesség ellen, nem követett
el szabályszegést. Munkatársaim
csak a szociális segélyek megállapításával
és odaítélésével foglalkoznak.
Azok utalása a hivatal egy
másik egységének feladata. Mint
ismeretes, a törvénytelenségek az
utalások során történtek, így a
Szociális Osztályt felelősség nem
terheli.”– adta hírül Maronicsné
Dr. Borka Beáta, a Szociális
Osztály vezetője közleményében.
A hivatali sikkasztás témájában
tartott sajtótájékoztatót dr.
Fodor Csaba, az MSZP frakció
tagja. Az önkormányzati képviselő
többek között elmondta:
„Döbbenetes hírrel lepte meg a
sajtó a várost. A hírekből az látható,
hogy már hosszabb ideje valaki,
vagy valakik jogszabálysértő
módon végzik a tevékenységüket.
Minderről a hivatal vezetése, a
polgármester, az alpolgármester és
a jegyző hallgatott. Megdöbbentő,
hogy a Polgármesteri Hivatalban
folyó bűncselekménygyanús ügyekről
a közgyűlés tagjai csak a
sajtóból értesülnek. Úgy látszik,
hogy a hivatal vezetése nem tartja
fontosnak a közgyűlés tájékoztatását
olyan cselekedetekről, melyekben
a rendőrség nyomoz, feltehetően
hivatali „dolgozók” ellen.
Úgy látszik, ez a természetesnek
tűnő alpolgármesteri magatartás.
Július 28-ára az alpolgármester úr
összehívta a közgyűlést, hogy hamar
vonjon el a testület jogosítványokat
a polgármestertől, de azt
nem tartotta fontosnak közölni,
hogy az ő felügyelete alatt munkálkodó
szociális ügymenetekben
milyen visszaélések történtek feltehetően
már 2008. év elejétől. Arról
sem kívánta alpolgármester úr
tájékoztatni a közgyűlés tagjait,
hogy folyik-e a hivatal más szervezeti
egységében dolgozók ellen
büntető és/vagy fegyelmi eljárás.
Sem a jegyző, sem a polgármester,
sem az alpolgármester nem
tartja-e furcsának, hogy a képviselőtestület
a sajtóorgánumokból
volt kénytelen tudomást szerezni
arról, hogy az önök által irányított
és vezetett polgármesteri hivatalban
súlyos sikkasztás történt?
Önök az elmúlt hetek rendkívüli
üléseinek egyikén sem tartották
fontosnak bejelenteni, hogy a hivatal
egy, vagy több alkalmazottja
ellen, pontosabban ismeretlen tettes
ellen bűncselekmény gyanúja
miatt feljelentést tettek?
Tisztelt Jegyző Asszony és Tisztelt
Polgármester úr, Alpolgármester
úr!
Nem tartják-e magukra nézve
erkölcsileg aggályosnak, hogy az
önök vezetése alatt ilyen esetek
megtörténhetnek Nagykanizsán?
Nem gondolják-e úgy, hogy a hivatal
munkatársának vétke az önök
további munkájára is rossz
fényt vet?
Nem gondolják-e úgy, különösen
ön, alpolgármester úr, akinek
pártja folyamatosan azt hajtogatja,
hogy a szocialisták megkárosítják
az embereket, hogy alpolgármesteri
posztjáról ezek után lemondjon?
Hiszen mint ismeretes, a bűncselekmények
kezdetekor, és azt követően
még egy jó ideig ön volt a
szociális ügyekért felelős alpolgármester.
A FIDESZ szócsövei rendre azt
sulykolják, hogy a szocialisták ellopják
az emberek pénzét, s most
arra derült fény, hogy a híresztelésekkel
ellentétben egy fideszes vezetésű
városban sikkasztják el az
embereknek jogosan járó pénzt. A
szomorú éppen az, hogy a szociális
segélyeket a rászorulóktól vették
el. Az adójukat tisztességgel
befizető polgárok forintjaiból keletkező
pénzekről van szó! A legrászorultabbak
szociális segélyét
kurtíthatja valaki másfél éven át a
hivatal vezetése és az alpolgármester
úr által folyamatosan szorgalmazott,
sok tízmillióba kerülő
jogi és informatikai átvilágítások
ellenére? Milyen átvilágítások voltak
a hivatalban? Milyen folyamatba
épített ellenőrzés van a hivatalban?
Szégyen, hogy a hivatal vezetésében
kialakult tarthatatlan állapot
Sikkasztás, segélyezés címén
Marton István
reagálása
A Szociális Osztály
közleménye
MSZP:
Mi folyik a Hivatalban?
ilyen mértékben rányomja bélyegét
a hivatali munkára, és besározza
a hivatalban dolgozók mondhatni
99 százalékának munkáját, becsületét,
csak azért, mert a hivatal
irányítása és vezetése nem a hivatallal,
a várossal, hanem egymással
foglalkozik. Sajnos, mindannyiunk
szégyene.”
Az elmúlt héten kirobbant sikkasztási
ügy kapcsán szólalt fel
az MSZDP nagykanizsai szervezetének
nevében Szányiné Kovács
Mária, a párt városi elnöke, valamint
Bogár Ferenc és Papp Ferenc
önkormányzati képviselők.
Úgy látják, a teljes tisztánlátás
érdekében meg kell vizsgálni Marton
István polgármester, Cseresnyés
Péter alpolgármester és
Tuboly Marianna jegyzőnő felelősségét
is az ügyben – egy vizsgálóbizottság
által.
Papp Ferenc: – Mi a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt elnöksége
és önkormányzati képviselői
az elmúlt egy évben többször
is szóvátettük, és élesen elítéltük a
közgyűlésen belüli tudatos feszültségkeltést,
az öncélú marakodást.
Felszólítottuk a közgyűlés tagjait,
tisztségviselőit, a gyűlölködés légkörének
a megszüntetésére, a normális
munkavégzés feltételeinek
biztosítására. Választó polgárainktól
többször is hallottuk, hogy a
testület ülésein a folytonos veszekedés
és öncélú viták helyett miért
nem a város égetően fontos kérdéseivel,
a lakosság problémáinak
megoldásával foglalkoznak a képviselők?
Úgy látjuk, hogy a közgyűlés
jelenlegi állapotának kialakulásáért
felelős politikai erők
nem érdekeltek, nem készek a kialakult
helyzet megnyugtató megoldására.
Érdekeik talán mást diktálnak,
ezért nem reagálnak a civil
szervezetek határozott felszólításaira
sem?
Szányiné Kovács Mária: – Ebben
a légkörben robbant bombaként
a napokban szárnyrakapott
hír a szociális segélyekkel kapcsolatos
visszaélésekről, amely mára
országos visszhangot is kapott. A
Magyarországi Szociáldemokrata
Pártnak az a véleménye, hogy ezt a
sajnálatos, a városunkat országosan
ismét rossz hírbe hozó eseményt
a megfelelő helyén kell kezelni.
Azt egyetlen politikai erő
sem használhatja fel politikai tőkeszerzés
reményében, a saját önös
érdekében. Ebben a helyzetben városunknak
és lakóinak érdekeit
igazán az ügy törvényi előírásoknak
megfelelő gyors kivizsgálása,
a megfelelő döntések, szankciók
meghozatala szolgálja, és nem a
politikai zsákmányszerzés.
Bogár Ferenc: – A Magyarországi
Szociáldemokrata Párt a konkrét
eset szereplőinek felelőssége mellett
szükségesnek tartja megvizsgálni a
helyzet kialakulásában játszott szerepének
tisztázása érdekében a három
tisztségviselő felelősségét is,
Ezért javasoljuk, hogy a közgyűlés
pártjainak delegáltjaiból alakuljon
egy vizsgálóbizottság e vezetők felelősségének
megállapítására. A
Magyarországi Szociáldemokrata
Párt legfontosabb feladatának továbbra
is a város közgyűlése cselekvőképességének
helyreállítását,
és a város polgárai érdekében való
működtetését tartja. Az elmúlt kettő
hónap eseményei egyértelműen bizonyították,
hogy a jelenlegi összetételű,
ellentétektől szabdalt, döntésképtelen
közgyűlés már a legszélesebb
választópolgári körben is hiteltelenné
vált. Mindezek alapján,
ha nem lesz érdemi változás és akarat
a közgyűlés meghatározó politikai
erői között a jelenlegi helyzet
feloldására, akkor pártunk nem
zárkózik el attól, hogy támogassa a
közgyűlés azonnali feloszlatására
vonatkozó javaslatot.
B.E. - S.E.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban megújította a "Hazavárunk" ösztöndíj szabályairól szóló
29/2007.(VI.11.) számú rendeletét.
A "Hazavárunk" ösztöndíj iránti kérelmet az a legalább 3 éve nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkező, magyar
állampolgárságú hallgató nyújthat be, aki lakóhelyén kívül, államilag elismert magyarországi felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán, első diploma megszerzése érdekében folytat tanulmányokat, legfeljebb 25. életévének betöltéséig.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytől az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító intézmény székhelyéig, tanulmányi félévre
vonatkozóan 3 alkalommal történő oda-vissza utazás költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév elején
érvényes másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés hiányában autóbuszjegy diákigazolvánnyal igénybe
vehető kedvezményes ára alapján történik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása, érvényes diákigazolvány
másolata, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, valamint a kitöltött és aláírt pályázati űrlap.
Az ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra) szól. A Polgármesteri Hivatal félévente, a szükséges
igazolás benyújtását követően, utólag utalja a támogatást.
Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó módosított rendelet és a pályázati űrlap letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról,
valamint személyesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri és Erzsébet téri portáin, továbbá a
Művelődési és Sportosztályon.
Egyúttal emlékeztetjük az ösztöndíjat a 2008/2009-es tanévben igénybe vett hallgatókat, hogy tanulói jogviszony igazolásuk
eredeti példányát legkésőbb szeptember 30-ig adják le a Művelődési és Sportosztályon, ez feltétele az elmúlt
félévre vonatkozó támogatás átutalásának.
Érdeklődni a Művelődési és Sportosztályon lehet az 500-714-es telefonszámon.
Beadási határidő: 2009. szeptember 30.
Kanizsa – Törvényen 6 kívül 2009. szeptember 3.
Dátum Gyógyszertár neve, címe, telefonszáma Ügyeleti idő
2009. szeptember 1. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 – 07.00
2009. szeptember 2. GYOPÁR, ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 – 07.30
2009. szeptember 3. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 – 08.00
2009. szeptember 4. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 – 06.00
2009. szeptember 5. ZSÁLYA, (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 – 08.00
2009. szeptember 6. KANIZSA, FŐ U. 5. 93/510-267 08.00 – 07.30
2009. szeptember 7. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 – 06.00
2009. szeptember 8. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 – 07.30
2009. szeptember 9. GYOPÁR, ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 – 07.30
2009. szeptember10. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 – 07.00
2009. szeptember 11. CENTRUM, (INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 20.00 – 08.00
2009. szeptember 12. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 – 08.00
2009. szeptember 13. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 – 07.30
2009. szeptember 14. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 – 08.00
2009. szeptember 15. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 – 08.00
2009. szeptember 16. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 – 07.30
2009. szeptember 17. SALVIA, RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 – 08.00
2009. szeptember 18. ZSÁLYA, (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 – 08.00
2009. szeptember 19. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 13.00 – 08.00
2009. szeptember 20. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 – 07.00
2009. szeptember 21. GYOPÁR, ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 – 07.30
2009. szeptember 22. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 – 07.30
2009. szeptember 23. KANIZSA, FŐ U. 5. 93/510-267 18.30 – 07.30
2009. szeptember 24. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 – 07.30
2009. szeptember 25. CENTRUM, (INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 20.00 – 08.00
2009. szeptember 26. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 – 08.00
2009. szeptember 27. GYOPÁR, ADY E. U. 12. 93/510-160 08.00 - 07.30
2009. szeptember 28. ZSÁLYA, (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 – 08.00
2009. szeptember 29. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 – 07.00
2009. szeptember 30. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 – 06.00
Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán – szeptember
„Hazavárunk” ösztöndíj pályázat
MSZDP:
A közgyűlés
fejetlensége vezetett
a hivatal működésképtelenségéhez?
Kanizsa – Városház2009. szeptember 3. a 7
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2009. szeptember 8-án, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a
Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Képviselői fogadóóra
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2009. szeptember 4-5-én
megrendezésre kerülő 6. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál miatt forgalomelterelések
lesznek.
Szeptember 4-én, 12 órától lezárásra került az Erzsébet tér Fő út-Rozgonyi
utca közötti útszakasz.
Szeptember 5-én, szombaton 10.00-11.00 óráig lezárásra kerül az Eötvös
tér-Fő út-Erzsébet tér.
Ezen idő alatt az autóbuszok nem érintik az Eötvös téri, Deák téri és Dél-
Zalai Áruház elnevezésű megállókat. Kerülő útvonalak K-i irányban: Király
út-Zrinyi úti ideiglenes megálló-Zrinyi út-Kórház utcai megálló-Teleki u. Ny-i
irányban: Eötvös tér K-i oldala-Huszti tér-Rozgonyi út-Vásár út-Kalmár út.. A
18-as helyijárat mindkét irányban a Zrínyi úton közlekedik.
Dödöllefesztivál - forgalomelterelés
S
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási
Intézménye tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 43/1999.(III.3.)
Korm. rendelet értelmében a háziorvosi szolgálat biztosított általi igénybevételének
érvényességi ideje korosztályonként került megállapításra:
0 - 14 év közötti bejelentkezett biztosított után: 1 év
15 - 34 év közötti bejelentkezett biztosított után: 3 év
35 - évtől: 2 év
Az érvényességi idő utolsó napjáig - a biztosított születési napját követő
hónap első napjától kezdődik - ismételt háziorvosi vizsgálatot kell végezni. Az
érvényességi idő lejártát követően, ha az érvényességi időn belül az orvosi
vizsgálat nem történt meg a biztosítottat ki kell jelenteni a háziorvosi szolgálattól.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben a fent megadott időszak alatt
háziorvosát nem kereste fel, azt telefonon történt előzetes időpontkérés után
tegye meg. A vizsgálat elvégezése feljogosítja a háziorvost, hogy továbbra is
rendszerébe tartsa a biztosított TAJ kártyáját.
Valamennyi Háziorvosi Szolgálat nevében kérjük egészségügyi ellátás
igénybevételének zavartalansága érdekében az érintettek megértő
együttműködését.
Háziorvosi vizsgálatok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. év folyamán döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzatát módosítja az alábbi pontokban:
Lazsnak utca - Vadalmás utca - Herkules utca - Szálfa utca által határolt
tömb rendezés alá vonása az előkert csökkentése céljából HÉSZ 4. § (10)
bekezdésének kiegészítése gyephézagos burkolatokra vonatkozólag, HÉSZ 22.
§ (4) c.) pont törlése, a HÉSZ 2.§ (14) bekezdés módosítása, a HÉSZ 13.§ (1)
bekezdés előírásainak módosítása.
A tervdokumentációt - a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira
figyelemmel - 2009. szeptember 12-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal
előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba
a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.
Szabályozási terv
és Helyi Építési Szabályzat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a Kanizsai
Dorottya Kórház gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére.
A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony a Munka
Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Kanizsai Dorottya
Kórház, 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a gazdasági igazgató irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési intézet
gazdasági (pénzügyi, műszaki, üzemeltetési, stb.) szervezetét, iránymutatást
ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenőrzi azt.
Munkabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény szerint, megegyezés alapján.
Pályázati feltételek: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú
iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelői képesítés vagy
ezzel egyenértékű szakképesítés. Ez utóbbiaknak szerepelniük kell a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartás
valamelyikében, és rendelkezniük kell ennek megfelelően a tevékenység ellátására
jogosító engedéllyel (igazolvánnyal), legalább 3 éves vezetői gyakorlat,
büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett
költségvetési gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázati feltételeként
előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatai,
a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés, személyi adatokat
is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi eredeti
erkölcsi bizonyítvány, a pályázati feltételként előírt vezető gyakorlat
igazolása, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbá,
hogy a pályázat elbírásában résztvevők a pályázati anyagába betekinthetnek,
személyes adatait megismerhetik, a 2007. évi CLII. törvény
alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat,
a Munka Törvénykönyve 191. §-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi
nyilatkozat. (Az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak helye
nincs.)
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. november 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázati anyagot egy példányban,
zárt borítékban kell benyújtani Marton István polgármester címére (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.). A borítékon fel kell tüntetni: " Kanizsai Dorottya Kórház, gazdasági
igazgatói pályázat".
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a polgármester által
összehívott eseti bizottság véleményezi és hallgatja meg a pályázókat. A pályázat
kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Egészségügyi Közlöny,
Zalai Hírlap önkormányzati oldal, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Nagykanizsa
városi honlap (www.nagykanizsa.hu).
Az intézettel kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honlapon
szerezhető. A pályázattal kapcsolatban információ Marton István polgármestertől
(telefonszám: 06-93-500-702), valamint Prof. Dr. Bátorfi Józseftől, a
Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatójától (06-93-502-000) kérhető.
A pályázati felhívás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati felhívás a munkáltató által
a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatót kiíró szerv felel.
Álláspályázat - kórház gazdasági igazgató
Kanizsa – Értékrend 8 2009. szeptember 3.
Mindig örömteli hír, ha környezetünkben
valakit rangos elismerés
ér. Így volt ez most is,
amikor az augusztus huszadikai
kitüntettek között olvashattuk
Marton Ferencné nevét. Mi sem
természetesebb, ha az érdemesek
közül megszólaltatjuk azt,
aki eleddig szinte ismeretlenül
tette köztünk a dolgát. Ám ez a
megszólaltatás kissé furcsára sikeredett.
Noha a telefon és az
internet könnyedén áthidalja a
távolságot, esetünkben ez mégsem
működött. Marton Ferencné,
Marika ugyanis több hónapja
betegállományban van. Mint
mondja: „Egyszerre lenni kitüntetettnek
és kitaszítottnak, nagyon
vegyes érzelmeket vált ki belőlem.”
Így érthető, hogy egy felkavaró
beszélgetésre még nem
tudott vállalkozni. Ezért választottuk
ezt a rendhagyó formát,
ahol a maga által papírra vetett
gondolatait tesszük közzé. Az
olvasás gördülékenységét segítendő,
az írást közcímekkel láttuk
el.
Egyszerű falusi emberek gyermekeként
születtem Becsehelyen.
Szüleim megtanítottak arra, hogy
szeressem az embereket, segítsek
másokat, hogyan kell a közösség
érdekében tenni, dogozni és szeretetet
sugározni, mindezt őszintén
és becsületesen.
Gyermekkorom óta ápolónő
szerettem volna lenni. A kívánságom
teljesült, hiszen 1973. szeptember
1-én szakképzett ápolónőként
kezdhettem a munkámat a
nagykanizsai kórház fül-orr-gége
osztályán. Később késztetést éreztem
arra, hogy folytassam a tanulmányaimat,
amelyhez az intézet
részéről támogatást kaptam, így az
Egészségügyi Főiskola intézetvezetői
szakán diplomát szereztem,
majd szakképesítésem az Egészségügyi
Menedzser Képző Alapítvány
szervezésében gyakorló kórházi
menedzseri oklevéllel bővült.
Munkámat tekintve tíz évig voltam
három műszakos ápolónő,
majd három évig osztályvezető főnővér,
öt évig intézetvezető főnővér
helyettes, és 1991-től ápolási
igazgatói munkakört láttam el.
Ápolási igazgatói munkakörbe
1991-ben kerültem, amelyet pályázat
útján nyertem el. Ekkor az intézet
élén hármas vezetés állt, pályázatomat
a nagykanizsai önkormányzat
közgyűlése bírálta el.
Majd 1996-ban, az intézet élére
egyszemélyes felelős vezető, főigazgató
került, aki kiírta az ápolási
igazgatói álláspályázatot.
A pályázatomat benyújtottam,
amelyet a főigazgató elfogadott, s
az akkori, és a jelenlegi jogszabályoknak
megfelelően kinevezett közalkalmazotti
jogviszony mellett,
magasabb vezetői feladatok ellátására
bízott meg, határozatlan időre.
Összegezve, eddig 36 évet töltöttem
a nagykanizsai kórházban
mint munkavállaló, a ranglétrának
minden fokát megjárva.
A kórházban töltött évtizedekre,
és az azt feltöltő emlékekre szívesen
tekintek vissza, hiszen munkámat
teljes odaadással, tiszta szívvel,
a legjobb tudásomat adva
igyekeztem végezni. A betegágy
mellett töltött évekből kellemes
emlékeket őrzök a szívemben. Már
akkor fontosnak tartottam a személyre
szóló, betegközpontú ápolást.
A mai napig találkozom olyan
betegekkel, akik rám köszönnek,
és megkérdezik, hogy „ugye nővérke,
emlékszik rám?”.
Az 1980-as években kezdtünk el
beszélni az ápolási folyamatról, és
a vele járó ápolási dokumentációról.
Osztályvezető főnővér voltam,
1984-ben kidolgoztam egy nagyon
egyszerű és kezdetleges ápolási lapot,
amelyet kísérletképpen vezettünk
be az osztályon. Egy beteg,
egy dokumentáció.
Megjegyzem, nem vagyok híve
a sok papírmunkának, hiszen időt
vesz el az ápoló idejéből, amelyet
közvetlenül a betegre fordíthatna,
viszont amit törvény ír elő, azt kötelezően
be kell tartani.
Amikor ápolási igazgató lettem,
jómagamon kívül, a szakdolgozók
között mindössze néhány
ember rendelkezett főiskolai diplomával.
Kiemelt feladatomnak
éreztem, hogy ezen változtassak,
hiszen ezzel a szakdolgozók szakmai
felkészültségét segítem elő,
amely hozzájárul a betegápolás
színvonalának emeléséhez. Az
orvosszakma és az ápolásszakma
összehangolt munkát kíván,
amely szintén indokolta a magasan
kvalifikált szakdolgozói gárda
kialakítását.
Ma az egész főnővéri kar főiskolai
diplomával rendelkezik, és a
kórház minden területén megtalálhatók
a diplomás szakdolgozók. A
diplomások képzésében segítséget
nyújtottak a több évtizedes gyakorlattal
rendelkező szakdolgozók,
akik a gyakorlati tapasztalatukat
átadva segítették a fiatalabb generációt.
Köszönet illeti őket!
A betegágy mellett dolgozó ápolók
alsó-, vagy középfokú végzettséggel
rendelkeztek, ma a szakdolgozók
több mint fele felsőfokú,
OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik.
Évekkel ezelőtt már köztudott
volt, hogy problémát fog jelenteni
a szakápolói utánpótlás. A csodát
nem karba tett kézzel vártuk, hanem
a probléma bekövetkezte előtt
tárgyalást folytattam a Batthyány
Lajos Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola igazgatójával,
s elkezdődött az OKJ-s ápolók
képzése esti tagozaton.
Rendszeressé tettük a kreditpontos
szakmai továbbképzéseket,
szakmai napokat, amelyeket, hatékony
gazdálkodás figyelembevételével,
pályázati lehetőségeket
megragadva helyben végeztünk el.
A helyi továbbképzési lehetőség
mellett biztosítottunk országos szakmai
rendezvényeken és kongresszusokon
való részvételt is. Sajnos az
egészségügyi intézményeket sújtó
anyagi forráscsökkenés az utóbbi
években már kevésbé teszi lehetővé.
Minden éven megünnepeltük az
Ápolók Nemzetközi Napját, majd
tudományos értekezlet keretében
szakmai nappal folytattuk. Ápolás
igazgatásom ideje alatt bevonult a
kórház történetébe a Florence
Nightingale Dicsérő Oklevél pénzjutalom
kíséretében, amelyet szakdolgozók
a lelkiismeretes munkájuk
elismeréséül kaptak.
Kitűzött céljaim között szerepelt
az ápolásszakmai eszközök folyamatos
fejlesztése. Az ápolásszakmában
használt új eszközök bevezetésénél
nemegyszer költségszámítással
kellett alátámasztani azt,
hogy ami a betegnek kényelmes, az
ápoló munkáját megkönnyíti, és
mégis költségkímélő. Nagyon egyszerű
példa az inkontinencia termékek
bevezetése. A betegágy mellett
dolgozó fiatal ápolók el sem tudják
képzelni, hogy volt idő, amikor az
inkontinens betegek ápolásához
csak lepedő, és az aláhelyezett gumilepedő
állt rendelkezésre.
A zárt vérvételi rendszert az országban
az elsők között vezettük
be, s folytathatnám a sort tovább.
Lezajlott a teljes kórházfelújítás
amely az ápolásban forradalmi előrelépést
jelentett. (pl.: a kórtermek
komfortosítása, vizesblokkok, betegágyak
stb.)
A betegétkeztetés a badellákból
adagolt ételtől az egyéni tálcás tálalásig,
szintén országos viszonylatban
az elsők között. A betegek
részére a diétás ételek biztosítása,
hiszen van olyan betegség, ahol a
diétás táplálkozás hiánya súlyos
következményeket von maga
után.
Vezetői tevékenységem kezdetén
takarításhoz felmosó vödröt és
ruhát használtak. Egy pályázati lehetőséget
kihasználva áttértünk a
korszerű eszközök használatára,
majd évek múlva a takarítási feladatot
vállalkozásba adtuk ki.
Ellenőrzési tevékenységemnél
fontosnak tartottam kiindulási pontként,
hogy ellenőrizzünk, okot találjunk
a dicséretre. Természetesen ezt
nem minden esetben tudtam alkalmazni,
de a problémák megbeszélését
mindig emberi hangon igyekeztem
megtenni.
A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
kitüntetés, amit augusztus
20-án az állami ünnepünkön
kaptam, számomra hatalmas elismerést,
talán fogalmazhatnék úgy is,
hogy erkölcsi rehabilitációt jelentett.
Köszönöm a közbenjárását azoknak,
akik bármit is tettek annak érdekében,
hogy ennek a csodálatos kitüntetésnek
a tulajdonosa lehessek.
A kitüntetést nem csak a sajátomnak
tekintem. Vezetői tevékenységet
sikeresen egy személyben
nem lehet végezni. Köszönetemet,
és tiszteletemet fejezem ki a
Kanizsai Dorottya Kórház szakdolgozóinak,
valamint helyette-
Fityulától az ezüst érdemkeresztig
Egy beteg,
egy dokumentáció
Főnővér,
csak diplomával
Szakmai
továbbképzések
Florence Nightingale
Dicsérő Oklevél
Kórházrekonstrukció
A Kitüntetett...
Klubok kulturális találkozója.
A Nagykanizsai Tungsram Nyugdíjas
Klub immár harmadik alkalommal
hívta dalostalálkozóra a
város és a városkörnyék nyugdíjas
klubjait. A hét első munkanapján
tizenkét klub (Szepetnek,
Zalakomár, Fityeháza, Nagykanizsa,
Kiskanizsa, stb.), mintegy
száznyolcvanöt daloskedvű tagja
jelent meg a Tungsram Sporttelepén,
ahol a vendéglátó nyugdíjas
klub és elnöke, Varga Gyuláné
reggelivel várta őket. A kulturális
találkozót ebéd után bál zárta.
Kanizsa – 2009. szeptember 3. Magazin 9
semnek, Dr. Kurtáné Láda Klárának,
hiszen az elmúlt 36 évet
együtt töltöttük, amelyben voltak
nehéz napok, de örömök is. Továbbra
is azt kérem tőlük, hogy
szívükben lobogjon a betegellátás
iránti szeretet lángja még akkor is,
ha nehéz napokat kell átélniük.
Tisztelettel gondolok Dr. Szabó
Csaba főigazgató úrra, aki tizenhat
évig vezette a kórházat, és a neve
örökre ott marad a kórház történetében,
hiszen egy teljes felújítást
végigvezényelt.
Dr. Kovács József főigazgató úr
két évet töltött az intézet élén, köszönettel
tartozom neki is, hiszen
az itt léte alatt sok új dolgot meg
kellett tanulni, s a tudásanyag számomra
fontos, amit senki nem vehet
el tőlem.
A lelkiismeretes munkavégzéshez
fontos a családi háttér, az a közeg,
ahol az ember felnőtté vált.
Megtisztelő volt számomra, hogy
Becsehely polgármestere, aki az újságból
olvasta a kitüntetésemről
szóló tudósítást, meghívott a képviselőtestületi
ülésre, ahol virágcsokor
átadásával gratuláltak nekem.
Becsehely a lakóhelyem, három
cikluson keresztül voltam önkormányzati
képviselő, és nagyon szeretem
ezt a községet, hiszen születésem
óta itt van az otthonom.
Nagykanizsa város 36 éven keresztül
biztosított számomra munkalehetőséget,
viszonzásul én
igyekeztem a tudásom legjavát adni,
és a betegellátást lelkiismeretesen
szolgálni.
Nagykanizsa a munkahelyem
révén vált második otthonommá.
Ma már köztudott, hogy az idei
év január végétől megbízott, aztán
kinevezett főigazgató február 4-én
közölte velem, hogy nem kívánja
velem folytatni a munkát.
Indoka az volt, hogy az előző
főigazgatót szolgáltam.
Felelősségem teljes tudatában kijelentem,
hogy én nem a főigazgatót,
hanem a kórházat, a betegeket
és a rám bízott dolgozókat szolgáltam
36 éven keresztül, a mindenkori
törvényesség betartásával.
Egyszerre lenni kitüntetettnek,
és „kitaszítottnak”nagyon vegyes
érzelmeket vált ki belőlem. Egy
biztos, hogy amíg lélegzem, a szívem
a betegellátásért dobog. Bízom
abban, hogy van még küldetés
és kihívás számomra, és méltó
maradok a kapott kitüntetés viselésére.
És a Kitaszított...
A határon túl élő magyarsággal
való identitás erősítésére
nap, mint nap történnek kísérletek.
Anagy politikán túl a kisebb
civil közösségek kezdeményezései
talán a legeredményesebbek.
Például testvérvárosi kapcsolatok,
csereüdültetések, iskolák,
családok kapcsolatai. A Rozgonyi
Polgári Kör és Egylet már
évek óta célul tűzte ki a mai Magyarország
határain túl lévő neves
történelmi helyek, emlékek
felkeresését – mondta el lapunknak
Miha Tamásné elnök.
Ezen a nyáron augusztusban
Kárpátalján jártak a kör Világjárók
Klubja és lelkes vezetője, Gergye
Ottóné gondos és körültekintő
szervezése eredményeként.
– Egy hetet töltöttünk a festői
szépségű és számunkra történelmi
jelentőségű területeken – idézte fel
az utat Gergye Ottóné. – Országunkat
keresztülutazva háromórás várakozás
után átléptük a magyar-ukrán
határt. Mezőváriban – 3200 lakosú
színtiszta magyar falu – már
vártak bennünket a vendégszerető
magyar családok. Innen indultunk
minden nap, és ide tértünk vissza
kirándulásainkról. Ellátogattunk
Munkács várába, ahol a szépen felújított
várban emlékeztünk a hős
Zrínyi Ilonára és II. Rákóczi Ferencre,
majd koszorút helyeztünk el
a nemrég visszakerült turul emlékműnél.
A városban sétálva felkerestük
a Rákócziak házát, a Fejér házat,
Munkácsy Mihály emléktábláját
a Cirill és Metód emlékművét.
Beregszászon a Helytörténeti Múzeumban
mindenre kiterjedő képet
kaphattunk a város és környéke jelenéről
és múltjáról. Ungváron a
vár és a skanzen meglátogatása
után betekinthettünk a szép és nyugati
típusú város nyüzsgő életébe is.
A legenda szerint itt adta át Álmos
a fővezérséget Árpádnak. A település
Kárpátalja fővárosa. Utunk
egyik fénypontja a Vereckei-hágón
tett látogatásunk volt. Az emlékmű
a Kelet és Nyugat közötti kaput jelképezi.
Hét tömbből áll, amelyek a
Kárpátokon átvonuló hét honfoglaló
törzset szimbolizálják. Őseinkre
való emlékezés után koszorút helyeztünk
el az emlékműnél, és a
Himnusz hangjaival búcsúztunk
Vereckétől. Szomorú szívvel álltunk
meg Szolyván, ahol a sztálini lágerek
áldozatainak emlékparkja található.
Kisszelmenci látogatásunk alkalmával
láthattuk a szlovák és ukrán
határon – amely a falut kettévágta
– felállított fél-fél székelykaput.
Egyik fele az ukrán, másik fele
pedig a szlovák oldalon áll. A világ
szégyene, hogy az itt lakó magyar
emberek a mai napig útlevéllel látogathatják
egymást. Beregváron a
Schönborn-kastély és ősparkjának
felkeresése során ittunk a „fiatalság
forrásából”, amely jóízű ásványvíz.
Tiszaújlakon a turulos emlékmű
után Nagyszőlős és Visk következett.
Visken felkerestük az emlékművet,
amelyen a koncepciós perek áldozatainak
neve is szerepel, majd a jól
berendezett tájházban megállapítottuk,
hogy akár Zala bármely falujának
egyik háza is lehetett volna, pedig
mintegy 1000 kilométer a távolság.
Felgyalogoltunk a romos Huszt
várához, ahol Kölcsey Ferenc azonos
című versével emlékeztünk, és
bizakodva mondtuk: ”Hass, alkoss,
gyarapíts, s a haza fényre derül!”
Látogatást tettünk Csetfalván a modern
katolikus templomban, ahol
egy magyarul tudó ukrán hölgy beszélt
nekünk a hit összetartó erejéről,
a szeretetről, az összefogásról.
Felejthetetlen útravalót kaptunk tőle.
Ebben a faluban láthattuk a híres
ácsmesterek remekét, a református
haranglábat és a kazettás mennyezetű
templomot. A hatodik nap reggelén,
búcsúzás után újra elindultunk,
de most már hazafelé. Útközben
megálltunk Csarodán. Beregben
láthattuk azokat az új házakat,
amelyeket az Orbán-kormány épített
a nagy árvíz után. Aztán a cívisváros,
Debrecen következett, és a
belvárosi sétát követően az esti
órákban értünk haza.
B.E.
Kirándulás Kárpátalján
Kanizsa – Szabad 10 vélemény 2009. szeptember 3.
Nagy érdeklődéssel kísérem figyelemmel
az önkormányzati ülések
történéseit, sok és egyre több kanizsai
honfitársammal együtt. Nem
csak mint aggódó kanizsai patrióta,
hanem mint olyan felelős városi polgár,
aki 26 éven át meghatározó személyisége
voltam – természetesen
kiváló munkatársaim közreműködésével
– a város gyarapodását megalapozó
döntéseknek. Természetesen
akkor is voltak viták, helyenként
és időnként éles viták a megyei és
helyi politikai és társadalmi szervezetekkel.
Két alkalommal is felajánlottam
távozásomat a tanácselnöki
posztról. A vita kimenetele végül a
kompromisszumokban való megegyezés
volt. Az utóbbi másfél évben
a városi önkormányzatban jól
láthatóan fölbomlott a normális és
hatékony működéshez elengedhetetlenül
szükséges készség és akarat.
Mindenek előtt az önkormányzatban
képviselt pártok készsége s akarata
fogyott el. Ezt a folyamatot a pártok
egymáshoz való viszonyának megváltozása,
belső kohéziójának megbomlása
indította el. Ebben a mozgásban
a feszítő erőt a pártok és
egyes személyek megváltozott érdekei
jelentik. Ezt lehetne akár indokoltnak
is tekinteni, ha ez a város
egyetemes érdekeinek alárendelten
történne. Ennek következménye,
hogy a Polgármester úr autonóm
magatartásra szánta el magát. Nem
fogadja el kritika és ódzkodás nélkül
a pártok, mindenek előtt az őt jelölő
párt akaratát, szándékait. Ezt a magatartást
az őt jelölő párt méltatlan
viselkedésnek minősíthette és a frakció
egy része megvonta tőle a támogatást.
Patthelyzet alakult ki, alapvető
fontos kérdésekben döntésképtelenség
határára sodródott az önkormányzat.
Kényszerpálya-szindróma
alakult ki. Ne feledjük, hogy az előző
ciklusban hasonló folyamat játszódott
le, mikor is a szocialista
frakció egy része ugyancsak kihátrált
az akkori polgármester mögül.
Amint közismert, a következménye
az lett, hogy az MSZP városi szervezete
kettévált és megalakult az
MSZDP városi és megyei szervezete.
Ezek a cikluson belüli mozgások,
folyamatok gyengítik a önkormányzat
cselekvőképességét, működésének
hatékonyságát, morálisan pedig
rombolják a városi kohéziót a lakosság
és a munkahelyek cselekvő hajlandóságát,
a felelős magatartást és
szolidaritást a mindennapokban. A
mai magyar társadalmi formáció
többpárti szerkezetében a vita a város
polgárainak élet- és munkakörülményeit
a jelen és a távlatos boldogulását
érintő stratégiai kérdésekben
indokolt és lehetséges. Ha nem így
lenne, az lenne maga a baj, igazolná
a választott képviselők alkalmatlanságát.
Szerencsére még nem tartunk
itt, annak ellenére, hogy az önkormányzatot
szinte uralja a periférikus
személyes érdekeket érintő kérdésekről
és a formalitásokról szóló vita.
Természetesen ezeknek is van létjogosultsága,
sőt törvényi kötelezettsége
az önkormányzatnak. Ugyanakkor
a vita sajnálatosan nem nélkülözi
a gyűlölködő, sértegető személyeskedést,
az érvelő párbeszéd helyett
vádaskodó tartalmat. Ez már elérte
a város odafigyelő társadalmának
ingerküszöbét minősíthetetlen
nyomdafestéket nem tűrő jelzőket
harsognak. Kedves önkormányzati
képviselők! Ne felejtsék el, hogy
honfitársaink egyúttal választó polgárok
is. Alegutóbbi időben gyakran
szóba kerül az önkormányzat ülésein,
hol a polgármester lemondatásának,
hol pedig a közgyűlés feloszlatásának
az igénye. A többpárti demokráciában,
mely alkotmányosan
megalapozott – ilyen a mi demokráciánk
– a lemondatás és feloszlatás
intézménye indokolt és törvényes
keretek között adott. Ezzel a lehetőséggel
élni megítélésem szerint csak
felelősen körültekintő megfontolással
szabad, a város egyetemes érdekeit
szem előtt tartva. Hogy most
van-e ilyen helyzet, arról nem vagyok
meggyőződve. Nekem nem
tisztem megvédeni a polgármester
urat, ezt ő maga megteszi. Jogállamban
élünk, szerencsére a jogorvoslat
lehetőségével élhet, ahogy ezt meg
is tette, eredménnyel. A stílussal
azonban, ahogyan reagál a közgyűlési
történésekre, még az őt ért nemtelen
támadásokra is, természetesen
nem lehet egyetérteni. Ugyanakkor
el kell mondani, hogy az önkormányzati
munkában és teendőkben
megfelelő jártasságra tett szert. Tapasztalt
vezető. A bonyolult sokoldalú
összefüggések jó ismerője,
ezek között jól eligazodik, a felmerülő
problémákat nagy rutinnal kezeli,
képzett ember. Víziói a város
jövőjéről realitást tükröznek. Az önkormányzatban
kialakult viszonyok
felettébb indokolttá teszik a pártok
és a képviselők személyes felelősségét
hangsúlyozni, mert ezt a helyzetet
ők hozták létre és a kivezető utat
is nekik kell megtalálni. A kiút nem
a polgármester lemondatása, a közgyűlés
feloszlatása, hanem a normális
működés és cselekvőképesség
helyreállítása.Meggyőződésem,
hogy ennek nincs alternatívája. Ezt a
tényt, a patthelyzetből való kimozdulás
elkerülhetetlenségét az önkormányzat
legtöbb szereplője érzi és
felismerte. A pártok műhelyeiben is
gyakran szóbeszéd tárgya. Ennek
okán bátortalan és tétova kis lépések
történtek is. A határozottabb elmozdulás
azonban még várat magára.
Ennek legfőbb akadálya a mérleg
nyelvét jelentő SZDSZ. A liberálisok
nem állnak messze sem a baloldaltól,
sem a konzervatív jobboldaltól.
Tehát szűk az a sáv, amelyben ők
meghatározhatják önmagukat. Azzal
viszont számolniuk kell, hogy a bal
és a konzervatív jobboldal tovább
fogja szűkíteni ezt a sávot, társadalmi
elismertségének csökkenése szavazatvesztéssel
jár. Hogy a következő
választásokon ez hány százalékot
hoz a konyhájukra, illúzióik ne legyenek.
Kedves Liberális Barátaim!
Talán ezt ti is így látjátok, ezért
mindegy lenne nektek, hogy lesz-e
elmozdulás, kompromisszum a hátralévő
időben a legalapvetőbb kérdésekben.
Vagy nektek csak az fogadható
el, hogy mondjon le a polgármester
és oszlassa föl magát a
közgyűlés. És mi jöhet utána, még
nagyobb pangás. Nem kellene ezt
felelősen, esetleg más alternatívát is
mérlegelve jól átgondolni, a város
egyetemes érdekeit szem előtt tartva.
Egyetlen párt sem, ha komolyan
veszi önmagát, zsigerből, gyűlöletből
nem vezetheti le politikai lépéseit,
döntéseit, nem határozhatja meg
politikáját. Számomra talányos,
meggyőződésem, mások számára is
hasonlóképpen az, hogy ezt az intoleranciát,
milyen tudás és ismeretek,
milyen szellem és lelkiállapot tartja
életben. Hogy ez hová vezet – ha
nem mozdultok –, azt már inkább
tudjuk. Sok a kérdés, válasz lesz-e
rájuk és milyen lesz az? Elnézést a
személyes hangnemért, a szenvedélyességemért.
Nem örülnék sok honfitársammal
együtt a negatív kifejletnek,
mert tudatában vagyok annak,
hogy a liberalizmusnak igenis
van létjogosultsága és tartománya,
amelyen belül meghatározhatja önmagát.
Akérdés az, hogy ezt kik személyesítik
és hogyan jelenítik meg a
mindennapjainkban. Eljött az ideje,
ha nem akarunk végképp lemaradni,
kell, hogy a város politikai erői
olyan tevékenységbe kezdjenek, a
legalapvetőbb kérdésekben mutassanak
együttműködési készséget és
szándékot és ezzel teremtsék meg a
ciklusokon átívelő folyamatos fejlődés,
gyarapodás feltételeit. Szeretnék
emlékeztetni arra, hogy a 80-as
évek végén, ilyen együttműködő közös
akarat és szándék tette lehetővé
a rendszerváltás zökkenőmentes lebonyolítását.
Ilyen közös akarat hozta
létre a folyamatosan bővülő ipari
parkot, amely ciklusokon átívelő sikertörténet
lett. Viszont több éves lemaradásba
kerültünk sok városhoz
és településhez képest a rekreációs
infrastruktúra létrehozásában a welness
és élményszolgáltatást kínáló
feltételek megteremtésében. Lemaradásban
vagyunk a városközpont
rehabilitációjának ütemezett előkészítésében
és megvalósításában. Pedig
ezek az elképzelések és főbb teendők
már az 1980-as években műszakilag
és urbanisztikailag kellően
megalapozott állapotban voltak.
Végrehajtásuk megkezdődött. Ezt
honorálta a Magyar Urbanisztikai
Társaság Hild-érem adományozásával.
Azt a helyzeti előnyünket, amelyet
az autópálya rendszer, az elkerülő
utak kiépítése jelent, a város
számára nem tudtuk kellőképpen javunkra
fordítani. Ennek egyik eklatáns
példája, hogy a Flextronics
multinacionális cég nem a mi városunkba
telepítette több ezer munkahelyet
teremtő nagy beruházását. Ez
a beruházás 25-30 évre meghatározta
volna a város gazdaságának arculatát,
gazdasági potenciálját. Ez különösen
fájdalmas abban a kontextusban,
hogy a General Electric, így
a kanizsai gyár is elveszíteni látszik
versenyképességét, és jövője meglehetősen
bizonytalan. Illő szerénységgel
kérdezem, hogy miben és
mennyiben tudott Zalaegerszeg város
vonzóbb feltételeket felkínálni,
mint ahogyan azt mi tehettük volna?
Az ilyen horderejű kérdésekről heves
vitáknak inkább lenne értelme és
vélhetően nagyobb hozama is, mint
amilyeneknek szem és fültanúi vagyunk
az utóbbi időben. Az alkotó
légkör megteremtése a mértékadó
politikai erők felelőssége nélkül ez
elképzelhetetlen. Azért kértem szót,
hogy sokak nevében ezt elmondhassam.
Mózes Pál
nyugalmazott tanácselnök
Széljegyzetek az önkormányzati ülések margójára
Kanizsa 2009. szeptember 3. – Krónika 11
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Jó hangulatú szentmisével,
Veni Sanctéval nyitotta meg 200.
tanévét hétfőn a nagykanizsai
Piarista Iskola.
A jelet a Németh Lajos nyugalmazott
alsóvárosi plébánostól kapott
harang adta meg. A Kanizsa
környéki szőlőhegyek stílusában
faragott harangláb pedig Boruzs
Lajos munkája. Az iskolazászló
után bevonuló két elsős osztályt –
16-16 gyermeket – az ünnepre érkezett
koncelebráló papság kísérte.
A szabadtéri oltárt családok és
visszajáró, pár éve végzett öregdiákok
is körbevették. A főcelebráns,
Bezák Tamás hajdani kecskeméti
piarista gimnazista élénk
érdeklődéssel kísért prédikációjában
pályaválasztása történetéről
szólt: hogyan jutott el a pilóta-álmoktól
az elvégzett Műegyetemen
át a papságig. Befejezésül újmisés
áldást is adott. Az igazgató atya
bejelentéseit a munkába lépő pedagógusokról
– érkezett többek
közt új szerzetestanár, a horvát
nyelv tanítására pedig két tanárnő
is – rokonszenvező taps fogadta. A
jelek szerint tehát a diákok is érzik
annak valóságát, amelyet a tanítórend
júliusban megválasztott
általános elöljárója, Pedro Aguado
így fogalmazott meg: „Az egész
nagy piarista család értetek él.”
Az évnyitón résztvevőket levélben
köszöntötte Manninger Jenő, a
Zala Megyei Közgyűlés elnöke:
“Tisztelt ünneplő közösség!
Két és fél hónapja találkoztam
Zalaváron az ezeréves megye bíborosi
miséjén a kanizsai piarista
scholával, a Gregoriana Calasanctiana
énekes lányaival. Megvallom,
nem gondoltam volna, hogy
ma újabb szép ünnepen találkozhatunk.
Személyesen is szívesen ott
lennék – ahogy Arany János Toldija
mondja: „Hej! ha én is, én is
köztetek mehetnék” – kedves kanizsai
piaristák: atyák, pedagógusok,
ifjúság és családok – ám a megye
gondja, sajnos nem engedi.
Ünnepelünk, mert az 1765-ben
alapított nagykanizsai piarista iskola
200. tanévnyitóját tartja.
Hogy erre 2009-ben emlékezünk,
ennek az az oka, hogy a kommunista
diktatúra 44 éves szünetet
kényszerített ránk, ázsiai zsákutcába
szorítva egy országot, benne
egy iskolát is. Ma tehát az 1992-es
újrakezdést is ünnepeljük.
Amikor Kalazancius több, mint
400 éve első iskoláját megnyitotta,
a mindenki számára hozzáférhető
iskola lebegett a szeme előtt. Így
tanulhatott Kanizsán a dióskáli
jobbágycsaládban született Virág
Benedek is. Napjainkban, amikor
újra ki kellett nyilvánítanunk: az
egészség nem üzlet, s népszavazással
kellett eltöröltetnünk a felsőoktatási
tandíjat, mindennél időszerűbb
ez az eszmény.
A török hódoltság utáni kifosztott
országban messze vidékek, Zala és
Somogy megye egyetlen iskolája lett
a kanizsai piarista iskola. Anyagi és
szellemi értelemben egyaránt kifosztott
országban állunk ma is. És
ahogy az elmúlt 200 tanévben kifejezhetetlen
az az érték, amit ettől az
iskolától kapott a város, Zala és Somogy
társadalma, az ország újjáépítéséhez
is nélkülözhetetlen ez a
szellemiség, s számítunk is rá.
El sem tudom dönteni, mit emeljek
ki, mi ragad meg jobban, amikor
egy piarista diákkal találkozom.
Az, hogy érződik rajta: a fegyelem
és a jókedv nem zárja ki
egymást? Vagy az, hogy nem ismeri
azt a szót, hogy lehetetlen? Igen,
ha ilyen vihart álló emberpalántákra
nézek, nem félek a jövőtől!
Köszöntőt és köszönetet küldök
tehát ebben a levélben. S mert enynyi
megköszönnivalója van a megyének
ezért a 200 évért, engedjék
meg, hogy a megye hozzájáruljon
az iskola udvarára tervezett Szűzanya
szobor, a Mamma Bella költségeihez
legalább jelképesen egy
50.000 forintos átutalással.
Önök/ti valamennyien ismerik/
ismeritek a lelkesítő dalt:
„Szent nyomaidban vívja nemes
harcát ifjú magyarság.” Ehhez a
harchoz kívánok kedves mindnyájuknak
a magam és a megyegyűlés
nevében erőt, kedvet és hűséget.”
Aki csatlakozni akar a kétszáz év
megköszönéséhez, aki hozzá kíván
járulni az iskola udvarára tervezett
Szűzanya szobor, a Mamma Bella
megvalósulásához, adományát a
Piarista Iskolának az OTP nagykanizsai
fiókjánál vezetett 11749015-
20004628 számú számlájára fizetheti
be. Egyházi intézményről lévén
szó, neve, címe, adóazonosítója
illetve adószáma megadása esetén
januárban adókedvezményre jogosító
igazolást kap.
P.J.
Évnyitó a Piaristáknál
Közösségi terem Palinban
A nagykanizsai Szent József
Plébánia és a palini egyházközség
képviselőtestülete szép ünnepségre
hívta Nagyboldogasszony napján,
a templom búcsúnapján a híveket,
ismerősöket, családtagjaikat,
a város vezetőit Palinba.
Szentmise keretében e napon áldotta
meg Balás Béla kaposvári
megyéspüspök a húsz évvel ezelőtt
épült palini templomhoz
kapcsolódó új közösségi termet.
Az építkezés történetét Horváth
Lóránt plébános foglalta össze.
– Amikor három évvel ezelőtt Kanizsára
helyeztek, azt érzékeltem,
hogy lelkes, sokszínű közösség él a
városrészben. Vannak fiatalok, középkorúak,
idősebbek, és van remény
a közösségi életre. Arra gondoltam,
a meglévő templomhoz hozzákapcsolunk
egy közösségi termet,
hiszen a templom egy szakrális tér,
amely nem minden program lebonyolítására
alkalmas. Így a 70
négyzetméteres helyiség szeptembertől
otthont ad a hittanóráknak,
gyermekprogramoknak, imacsoportoknak
és képviselőtestületi üléseknek.
Tavaly április végén tettük meg
az első kapavágást. Nagyon sokan
ingyen dolgoztak, rengeteg társadalmi
munkával, eszközzel és anyagiakkal
járult hozzá a falu. Mint
anyaegyházközség, természetesen a
Szent József Plébánia is besegített.
Mivel eléggé körülményes a paliniaknak
bejutni a városközpontba,
ezért mostantól itt lesznek kihelyezett
programok, felnőtt hittan és előadások.
Ma már, ha új templomot
építenek nyugaton, az a koncepció,
hogy nemcsak a templom készül el,
hanem hozzácsatolnak egy közösségi
teret is, hiszen a kereszténység,
Jézusnak a követése nemcsak liturgiából
áll, hanem összejövetelekből.
Abból például, hogy a keresztények
találkozhatnak egymással. Van tér,
van hely, ahol összejöhetnek, eszmét
cserélhetnek, ahol jól érezhetik magukat.
A közösség második otthonává
kell, hogy váljon ez a közösségi
terem. Látom az emberek arcán a
megelégedést, az örömöt, a boldogságot,
hogy ismét gyarapodtunk egy
kicsit. Köszönet érte mindenkinek,
aki bármi módon hozzájárult az elkészültéhez.
B.E.
Kanizsa – Amiről beszélnek 12 2009. szeptember 3.
Lapunkat felkereste egy, a
Platán sor 1/A szám alatt élő
nagykanizsai polgár (név és cím
a szerkesztőségben) – a környéken
lakókat képviselve –, aki úgy
gondolta, máshoz már nem tud
fordulni. Kért segítséget rendvédelmi
szervektől, bíróságtól, más
sajtóorgánumoktól, de nem kapott
– vagy mert nem tudtak,
vagy mert nem akartak segíteni.
Aprobléma a következő: a ház –
és egyébként a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium – szomszédságában
lévő gyorsbüfé nyitvatartási rendje.
Az üzlet 0-24 óráig szolgálja ki
a vendégeit, ezzel zavarva a környéken
élők éjszakai, s rendszeresen
a hétvégi pihenését.
Az itt élők egészen a 2009. július
3-i önkormányzati ülésig nem
tudtak elérni ezzel kapcsolatban
semmit, holott a választókörzet
képviselője, Bizzer András (Fidesz)
már nem egyszer próbált
megoldást találni, s már 2004-ben
érkezett a Közigazgatási Osztályra
egy 30 aláírást tartalmazó kérvény
a „12 emeletes ház” lakóitól,
melyben intézkedést kértek. Sikertelenül
ért véget az a bírósági per
is, melyet a lakók feljelentése indított
el birtokháborítás címén, a
Nagykanizsai Városi Bíróság a
gyorsétkezde javára döntött. A
közgyűlés a fent említett napon aztán
rendeletet hozott, mely 2009.
augusztus 1-én lépett hatályba, s
miszerint ez év szeptember 1-től
„Azok a vendéglátó-, illetve kereskedelmi
üzletek, melyek esetében
a vendégek, vásárlók kiszolgálása
nem az adott egység zárt eladó-, illetve
üzletterében történik, valamint
vendéglátóegységek esetén a
zárt térben történő fogyasztásra –
ülőhelyek biztosításával – nincs lehetőség,
23.00 óra és 5.00 óra között
nem tarthatnak nyitva…”. Itt
némi reménysugarat láttak a lakók,
aztán Dolmányos Szilárd, az üzletet
működtető kft. ügyvezetője felkereste
dr. Kolonics Bálint önkormányzati
képviselőt (Fidesz), aki a
lapunk megjelenésével egy időben
ülésező közgyűlés elé kívánja beterjeszteni
a júliusban, az üzletek
éjszakai nyitvatartási rendjéről
szóló rendelet hatályon kívül helyezését.
(Megjegyezzük, szeptember
1-éről 2-ra virradó éjszaka
nem zárt be az üzlet…A rendelet
egyelőre még él, akkor is, ha hatályon
kívül helyezését kezdeményezték.)
Az üzemeltető leginkább anyagi
okokra hivatkozik (alkalmazottai
vannak, iparűzési adót és a területhasználat
után bérleti díjat fizet a
városnak), amikor sérelmeit indokolja,
de véleménye szerint a már
elfogadott rendelettel nem a lakosság
panaszát szüntetik meg, hanem
az üzletet éri méltánytalan hátrány.
Jövedelmének jelentős részét adja
az éjszakai forgalom, s az alkalmazottak
létszámát is csökkenteni
kellene. S egyébként sem felelős a
vendégek viselkedéséért…
Úgy tudjuk, van olyan lakó is,
aki a hétköznapok munkával töltött
fáradalmait kénytelen a várostól
távol tölteni. Neki szerencséje
van, legalább hétvégi házában
pihenhet. De mi a helyzet a
többiekkel? Ők kénytelenek az
autókból dübörgő zenét, a nevetgélést,
a nem ritkán trágár kiabálásokat
hallgatni, s ha kinéznek
az ablakon – mert ki ne tenné néha,
ha csak pár percre szeretne
friss levegőhöz jutni? – az éppen
a dolgát végző fiatalt megpillantani…
A lakók nem a szolgáltatás ellen
emelnek kifogást, hanem helyének
megválasztása ellen. Amennyiben
igénye van a városnak éjszaka is
nyitva tartó büfékre – közterületen
–, legyenek ezek olyan helyen,
ahol a városlakó polgárok (legalább
éjszakai) pihenését nem zavarják.
A csütörtöki közgyűlés döntéséről
a következő számban olvashatnak
majd.
Steyer Edina
Elegük van a lakóknak
A Jobbikot és az új Magyar
Gárdát ért támadásokról kérdeztük
Zakó Lászlót, a Jobbik
nagykanizsai elnökét.
– Szomorú, hogy akkor, amikor
családok tízezrei kerülhetnek utcára
hiteltörlesztési nehézségeik miatt,
amikor vállalkozások ezrei
mennek tönkre a hibás gazdaságpolitika
miatt, amikor a legkorruptabb
államok között tartanak minket
számon, akkor gumicsont gyanánt
a tömegbe dobnak egy koholt
vádak alapján megbélyegzett szervezetet
– a Magyar Gárdát, valamint
rajta keresztül a Jobbikot is –,
hadd keltsenek félelmet az emberekben.
A velük szemben gerjesztett
ellenszenv mérsékelheti a fenti
gondok miatti rettegést, sőt, a felelősség
is szétmaszatolható általuk.
Szemenszedett hazugság, hogy a
gárdisták félelmet keltenének ott,
ahol megjelennek, vagy létük káros
a társadalomra. Ellenkezőleg: hívják,
várják őket oda, ahol a közbiztonság
helyzete, a vagyon elleni
bűncselekmények száma miatt az
emberek ki sem mernek menni az
utcára, a mindennapi életüket a félelem
tölti ki. Zalai, nagykanizsai
szinten arról tudok beszámolni,
hogy folyamatos irántunk az érdeklődés,
újabb és újabb tagfelvételi
kérelmek érkeznek hozzánk.
Egyre nyíltabban vállalják hozzánk
való kötődésüket, bár van arról
is visszajelzés, hogy ezért munkahelyi,
vagy iskolai feddés a jussuk.
Az EU-s választás jobbikos sikere
felszakított egy burkot, innentől
már nincs megállás, még ha ez
a hangadó kozmopolita, globalista
pénzembereknek nem is tetszik. Ők
azok, akik minduntalan feloszlatnák
a Magyar Gárdát és rajta keresztül
a Jobbikot is, mert ahol
rend van, ott átláthatóság is, ez
azonban nincs ínyükre.
– Nagykanizsán hogyan veszik
ki részüket az önmaguk jobb megismertetésének
feladatából?
– Hamis vádak ellen folyamatosan
védekezni elég fárasztó dolog, ráadásul
a siker is kétséges. Saját utunkat
járjuk, szavainknak, tetteinknek vezérelve,
hogy amit mondunk és cselekszünk,
az a magyar nemzetnek jó
legyen. Ez olyan pofonegyszerű, hogy
csak az nem érti meg, aki ilyen-olyan
ok miatt, parancsra, utasításra, kenőpénz,
vagy más irányú neveltetése miatt
erre képtelen. Ilyenek is vannak
szép számmal, az ő aknamunkájuk
miatt tartunk ott, ahol vagyunk. Alegutóbbi
taggyűlésünkön olyan döntést
hoztunk, hogy gyűjtést szervezünk az
arra rászorulóknak. Használt, de jó
állapotú ruhát, ruhaneműt, játékot,
háztartási gépet adunk azoknak,
akiknek még ezek megszerzése is
megoldhatatlan feladatot jelent. A
Jobbik nagykanizsai irodájában
(Rozgonyi u. 1. I./7) várjuk az adományokat
szeptember 8-9-10-én 16-
18 óra között. A szétosztás felelősségét
szeretnénk megosztani olyan szervezetekkel,
ahol a rászorultsági tájékozottság,
tudás jobban megvan.
Kérjük az adományozókat, hogy ezt a
lehetőséget ne lomtalanítási akciónak
tekintsék, csak olyan dolgokat hozzanak
be, amelyeket ők is szívesen elfogadnának
adott esetben. Reméljük,
erre nem lesz szükségük, mert eljön a
szebb jövő.
Cz.Cs.
Feloszlatni, mert rendet akar
Egy hete szeptember közepi következő
tárgyalást ígérő, amúgy
elég szűkszavú közleményt adtak
ki az izzós szakszervezetek. Megkezdődtek
ugyanis a megbeszélések
az amerikai vezetéssel, mely
az átszervezést előkészítő komoly
műhelymunkát is beismerte.
Tegnap már szakszervezeti forrásból
arról értesültünk, tudatosítani
kell a dolgozókkal, a gyár mindenképp
bezár, a szakszervezet a
legjobb (vagy legkevésbé rossz)
megoldásért dolgozik. Alább az
említett közleményt adjuk közre:
„2009. augusztus 25-én a GE Consumer
& Industrial globális vezetésének
képviselői a GE Hungary Zrt.
szakszervezeteinek képviselői, valamint
a GE Hungary Zrt. Központi
Üzemi Tanácsa elnöke a szakszervezetek
igényének megfelelően tárgyalásokat
kezdtek a magyarországi fényforrásgyártás
jövőjéről. A szakszervezetek
megismételték azon álláspontjukat,
hogy alapvető céljuknak tekintik a
magyarországi fényforrásipar megőrzését
és a magyarországi munkahelyek
minél nagyobb számban történő
megtartását. A vezetés kifejtette a globális
fényforrásipar átvilágításának, illetve
átszervezésének szükségszerűségét,
valamint azt, hogy ezzel kapcsolatban
komoly műhelymunkák folynak.
A vezetés és a szakszervezetek
képviselői megállapodtak abban, hogy
a lehető legtöbb információt megoszszák
egymással, de az üzletmenettel
kapcsolatos adatokat a tárgyalások folyamán
bizalmasan kezelik. A vezetés
képviselői biztosították a szakszervezeteket,
és a Központi Üzemi Tanácsot,
hogy továbbra is tiszteletben tartják
a Munka Törvénykönyvének tájékoztatásra
vonatkozó rendelkezéseit.
GE: Altatás és adagolás
Kanizsa 2009. szeptember 3. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Sokat dolgozik, bár az apróbb kudarcokat
változatlanul a szívére veszi. Vegye
figyelembe, hogy mit jelez a teste, mert
akkor is szüksége lehet pihenésre, ha fizikailag
nem fáradt el.
Ne fojtsa magába a véleményét, a dühét,
mert sohasem tudja a nézeteltéréseket tisztázni
a környezetében. Azt meg végképpen
ne tegye meg, hogy a rossz hangulatát hazavigye,
és aggodalmat okozzon a családjának.
Változékony lehet a hangulata. Próbálja meg
munkahelyi teendőit türelmesen kezelni, hiszen
olyan munkatársakkal is együtt kell dolgoznia,
akiket kevésbé kedvel. A magánéletében
is engedékenységre intik a csillagok.
Változatlanul sokat töpreng anyagi helyzetén.
Járjon barátok, ismerősök közé, és
gyűjtsön információt pénzkeresési lehetőségekről.
Használja ki a bolygók kedvező
hatását, és lendüljön bele a keresésbe.
Jó hangulatával vidámságot vihet a környezetébe.
Az estébe nyúló beszélgetések
mellett alkalmanként lepje meg ajándékkal
a szeretteit. Felnőttnek, gyermeknek
egyaránt jó érzés, ha gondolnak rá.
Ha kedvetlen, és rossz hangulat kezdi eluralni
hétköznapjait, vegyen erőt magán, és fogjon
hozzá régi tennivalói elintézéséhez. Ne
számítson mindjárt csodára, elégedjen meg
az eredménnyel, és a jóleső fáradtsággal.
Kapcsolatai kerülhetnek előtérbe ezekben a napokban.
A bolygók hatásával nem törődik, ismerősei
kissé bántó megjegyzéseire sem reagál
sértődötten. Afeszültség tartósan lebeg a levegőben,
de ezt szerencsére nem veszi a szívére.
Amagánéletében indulatosabb napokra számíthat.
Amunkahelyi stressz lesz az oka mindennek,
amitől csak úgy tud megszabadulni, ha
egy jót bulizik. Erre kiváló alkalmakat talál a
hétvégi kétnapos Bor- és Dödölle Fesztiválon.
Mostanában nyüzsgésre, baráti társaságra
vágyik. Heves érzelmi kitöréseivel szinte
meghökkenti mindazokat, akik csak felületesen
ismerik. Higgadtan több eredményt
érhet el, és jobban megbecsülik.
Úgy érzi, egy kis pletykálkodás jót tenne a
lelkivilágának. Ezt könnyen megteheti
már akár pénteken, az Erzsébet téren. A
Dödölle Fesztivál forgatagában sok hasonló
igényű ismerőssel találkozhat.
Úgy érzi, mindenki kihasználja, és viszszaél
a jóindulatával. Ne engedje, hogy
így legyen, bátran nyújtsa be ön is a
számlát, ha lehetősége nyílik rá, ha nem,
hát keressen rá lehetőséget.
Mostanában lassabban reagál a környezetében
történtekre. Ideje lenne aktív pihenéssel
egy kicsit feltöltődnie. Éljen a
hobbijának, hisz ezen a téren is lehet sikereket
elérni.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Augusztusban
Önökkel közösen
megtaláltunk
több tucat kutyát, cicát,
pénztárcát és kulcsot,
valamint
visszakerült a
gazdájához
40 ezer forint
és egy fényképezőgép is
az Önök segítségével!
Kanizsa Rádió
Mindig Önért!
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
Harry Potter
és a félvér herceg
angol-amerikai fantasy (SZ) (12) 13.30, 16.30 16.30
Másnaposok
amerikai vígjáték (sz) (16)
Bradley Cooper
19.30 19.30
2009.május 14. - május 20.
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
JÁRMű
INGATLAN
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: 30/227-3294
Nagykanizsa belvárosában (Hunyadi
úton) közel 700 négyzetméteres terület
eladó! Irányár: 18 millió Ft. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072
Nk-i 44 m2-es, másfél szobás, gázas
önkormányzati lakásomat elcserélném
egy szobás, gázas önkormányzatira.
Érd.: 30/958-7390 (7082K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken 58
m2-es, bontásra ítélt ház eladó. Irányár:
5,8 millió Ft. Érd.: 30/621-4117
Nk, egyszobás, városközponti, új
építésű, cirkofűtéses lakás hosszú távra
kiadó. Érd.: 30/388-8388 (7089K)
Audi 80, 1988-as, 1.8 benzines,
szép állapotban eladó. Érd.: 30/218-
1940 (7080K)
170 literes, újszerű állapotban lévő
prés eladó. Érd.: 30/448-60727061K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 20/555-3014 (6430K)
50 mázsa léalma eladó, valamint 50
mázsa kiváló minőségű étkezési alma
(különböző fajták) lefoglalható
Letenyén egyben, vagy részben is.
Érd.: 30/9932-534.
Eladó két db közlekedő járókeret
mozgássérülteknek. Egyik összecsukható
féláron. Megtekinthető minden
nap a délelőtti órákban 8-12 óráig a
Nk, Király út 21. szám alatt. (7085K)
Rizlingszilváni, Zöld Verteleni,
Ezerfürtű szőlő vagy must szüretegyeztetéssel
Homokkomáromi felsőcsingán
eladó. Érd.: 93/356-234,
70/3749-776 (7090K)
Képcsarnoki festményeket, kerámiákat,
Herendi és Zsolnay porcelánokat,
régebbi dísztárgyakat vásárolok. Érd.:
30/332-8422 (7091K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető) Teljes testre, 30 perces
lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb maszszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek! Elérni és
bejelentkezni a 30/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
Egyedül élő, lakással rendelkező,
nem dohányzó idős úr gondozását vállalom.
Nagykanizsai, vagy környékbeli
jelentkezését várom. Jelige: “Jó, ha
van segítség” Leveleket a Szerkesztőségbe
várom (Pf. 154.) (7088K)
57/160/60 elvált hölgy keresi azt az
urat, akinek káros szenvedélye nincs.
Jelige: “Ketten könnyebb”. Leveleket a
Szerkesztőségbe várom (Pf. 154.)
(7087K)
Kanizsa 14 – Apró 2009. szeptember 3.
XIX. ZALAI NEMZETKÖZI
FESTŐTELEPEK ZÁRÓKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: szeptember 10-ig
"AZ ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET"
a HSMK Szövő Műhelyének és a Honvéd
Kaszinó Fafaragó Körének kiállítása.
Megtekinthető: szeptember 7-ig
"A FÉNY FELÉ" - Kiállítás Miklós
Kristóf ifjú fotós munkáiból
Megtekinthető: szeptember 16-ig
6. KANIZSAI BORÉS
DÖDÖLLE FESZTIVÁL
Szeptember 4-5.
Erzsébet tér
Szeptember 11. 19 óra
Kórház-kápolna - Muzsika és áhítat
"A NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY"
Kollonay Zoltán zenei estje
Belépődíj: 1 500 Ft
Szeptember 7. 9-16.30 óra
KEZDŐ VÁLLALKOZÓI FÓRUM
ÉS TOVÁBBKÉPZÉS
Szervező: a Szombathelyi Régió
Fókusz Kft. Jelentkezési határidő:
szeptember 4-ig a Medgyaszay Házban
Érdeklődés: 06-30/693-2442
A program díjtalan
(háromszori étkezés biztosított)
Szeptember 11. 17.30-03 óra
ORSZÁGOS BÁNYÁSZNAPI
FÓRUM
17.30 Szakmai nap
18.30 Ünnepi műsor
"ÁLMOK ITÁLIÁBAN"
festménykiállítás Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet
alkotásaiból
Megtekinthető: szeptember 30-ig
"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás Z. Soós István
Prágában, Dalmáciában,
Észak-Itáliában, Sopronban,
Kaposvárott készített alkotásaiból
"BOLDOG BÉKEIDŐK"
plakátkiállítás
Megtekinthető: szeptember 30-ig
"NAGYKANIZSAA DUALIZMUS
KORÁBAN" - fotókiállítás
Megtekinthető: szeptember 30-ig
Szeptember 3. 18 óra
"AZ EGÉSZSÉG KÖRE" - Onhausz
Péter egészségügyi előadása
Szeptember 9. 18 óra
AZ ÚJ GERMÁN
ORVOSTUDOMÁNY
Egy kattintás, és naponta friss
híreket, tudósításokat, riportokat
olvashat.
Képeslapküldő, fórum, apróhirdetés.
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
Kanizsa 2009. szeptember 3. – Sport 15
… 15 esztendeje: a női kosárlabdázók
számára megrendezett
nemzetközi XIX. Kanizsa Kupán
a Vágvölgyi Tamás edzette MÁV
NTE az ötcsapatos mezőny harmadik
helyén végzett az A-csoportos
egerszegi csapat és a Közgáz
együttese mögött. Anői tenisz
OB I alsó ágán Siófokon nyert a
Nagykanizsai Olajbányász 6:3-ra,
a találkozón Fjodorova, Horosu,
Gaál, Gazsi, Kricsfalussy és a
Horosu-Gaál páros nyert. A férfi
kézilabda NB I-ben az Olajbányász-
csarnokban rendezett mérkőzésen:
Nagykanizsai Tungsram
SE – Pemü SE 33-17. Jéki Zoltán
csapatában Szergej Kuzmicsov
vitte a prímet kilenc találattal.
…10 esztendeje: az enduro-cross
bajnokság harmadik – nagykanizsai
– fordulójának II. osztályú versengésében
harmadik lett a 125 ccm-esek
között ifj. Vaska Kálmán a Kanizsa
Motocross SK versenyzője. A férfi
kosárlabdázók Kanizsa Kupáján a
Kanizsa KK DKG East második lett
az NB I Acsoportos Dombóvár mögött,
s Gáll Tamás volt igazán elemében
pontgyártás terén. A miklósfai
futballpálya-avatón (egyben a
Miklósfai FK alapításának ötvenedik
évfordulóján) PNB-s „barátságos”
zalai rangadó volt – N. Olajbányász
FC – ZTE FC 0-0. A rendezvényre
mintegy ezer néző látogatott
ki. A városi amatőr teniszbajnokságot
Kovács Nándor nyerte.
…5 esztendeje: akkor a legmagasabb
futballnívót képviselő Kiskanizsai
Sáskák hatodik mérkőzésükön,
a Páterdomb ellen is nyeretlenek
maradtak (2-2) a megyei
I. osztályban, s a 18 csapatos mezőny
tizenhatodik helyén várták a
folytatást. Eközben az NTE még a
városkörnyékiben kezdte meg menetelését,
a második fordulóban:
Bázakerettye – NTE 1866 MÁV
1-3. A 7-es úton az egész országból
szinte soha nem látott nemzeti
lobogós karaván vette az útirányt
Nagykanizsa-Letenye útirányon át
Zágráb felé, ahol a labdarúgó VBselejtezőn
Horvátország – Magyarország
3-0.
Polgár László
Ez történt (szeptember 3 – 9. között)…
Összesítettben csökkent
az előny
Az V. Plaza Kupa küzdelmeivel
folytatódott a dél-zalai városban
az ökölvívók régiós bajnoksága,
melyen a Kanizsa Box Klub mellett
még tizenegy egyesület indította
öklözőit. A házigazdák a második
helyet szerezték meg a kaposváriak
mögött, s bokszolóik
közül teljesítményével kiemelkedett
Béli Tamás (72 kg), Korpics
István (75 kg) és Vass Richárd (81
kg), ők biztosan és jól öklözve
hozták meccseiket.
A Balaton fővárosában
sakkoztak
Keszthelyen a XXVIII. nemzetközi
Sakk-versenyt rendezték
meg, melyen ezúttal 74 sakkozó
adta le a nevezését. Az indulók között
természetesen kanizsaiak is
voltak, s közülük az 1992-es születésű
Kobán Bálint végzett a legelőkelőbb
helyen, 6,5 pontot szerezve
végül harmadik lett.
Havanecz Bianka a 26., Rezsek
Győző a 27., míg Marton István a
29. lett, valamennyien 5-5 pontot
gyűjtve.
A 2009/10-es szezonra főszponzori/
névszponzori szerződéshoszszabbításra
került sor a 2009-es
bajnok Aquaprofit Nagykanizsai
Tungsram Sakk Klub és az
Aquaprofit Zrt. között hétfő délelőtt
a cég kanizsai központjában.
A sakk klub részéről Németh Zoltán
elnök míg a cégtől Nádasi Tamás
társelnök látta el kézjegyével
a kontraktust, s emellett több, a
bajnokságot érintő kérdés is szóba
került.
Ezek között a dél-zalai egyesületre
nézve talán a legkardinálisabb,
hogy az elkövetkezendőkben korlátozzák
a külföldi nagymesterek
mérkőzéseinek számát, vagyis az
idénybeli egy csapatra jutó 132-ből
harmincat játszhatnak csupán. Egyegy
párosításban a felek részéről is
történt kvóta bevezetés, vagyis maximum
3-4 légiós ülhet asztalhoz az
előttünk álló idényben.
Visszatérve a szerződésre, anynyit
érdemes (nem) tudni, hogy
nagyságáról (forintosítva) nincs
pontos információ, illetve annyi
publikus, hogy a cég „harcban áll”
a várossal a főszponzori címért…
Az Aquaprofit-NTSK sorsolása
alapján rögtön az első fordulókban
mérkőzik a Kazincbarcinkával, a
Csutival, a Pakssal, a szombathelyiekkel,
valamint az újonc, de jól
erősítő Honvéddal. S ami a slusszpoén,
hogy az indiai világbajnok
Viswanathan Ananddal egy mérkőzésre
már van aláírt szerződés, s
a találkozó kiléte csak néhány hét
múlva lesz publikus (bár, az igazán
nagy riválisok egyikéről van
szó…). Mindenesetre Nagykanizsa
biztosnak tűnik a meccshelyszínt
illetően…
Lassan tehát kezdődhet a hangolódás
az újabb NB I-es sakk szezonra.
Ehhez kiváló induló muníciót
szolgáltathat, hogy a női egyéni
bajnokságban a klub igazoltja,
Gara Tícia a második helyen végzett
– testvére mögött.
P.L.
A sikeres együttműködés folytatódik
Zsigmond György, a Nagykanizsai
Izzó SE NB I B-s női kézilabda-
csapatának játékosaként
egykor 102-szeres válogatott trénere
már fel is mérhette, hogy a
beharangozott horvát játékos milyen
állapotban van. Akiről pedig
szó van, Petra Gudlin, s legutóbb
a horvát másodosztály
északi csoportjában szerepelt
csáktornyai ZRK igazolt kézilabdázója
volt. Egyébként
kaproncai (Koprivnica) nevelésű
a kézis, s az első tréningek után
csak az a biztos, hogy van erőnléti
lemaradása, és kell néhány
hét az edző szerint, amíg formába
lendülhet.
A csáktornyaiak egyébként az
Izzó hölgyeinél néhány nappal később,
vagyis augusztus 19-én
kezdték el a felkészülést, akikhez a
bal kezes lövő Gudlin a tavalyi
szezon kezdetén három év után tért
vissza, s most ismét esély kínálkozik
arra, hogy eligazoljon a ZRK
Cakovec együttesétől.
A csapat már túl van egy bakonyi
kalandtúrán is, melyet a veszprémi
illetőségű tréner szervezett
nekik összetartás gyanánt. S hogy
ne szakadjunk el túlzottan Veszprém
megyétől, hírértékkel bír az
is, hogy Rapoli Valéria a Csopak
együttesétől próbajátékra érkezett
a kanizsaiakhoz.
Musits Ferenc elnök szerint
azonban az igazi megmérettetés
gyakorlatilag csak most következik,
nevezetesen a városatyáknak
némi pénzösszegre kellene rábólintaniuk,
hogy az NB I B-s indulás
igazán zavartalan lehessen…
Az NB II-ben rajtoló férfi együttes
az elkövetkezendő szezonban a
délnyugati csoport helyett az északnyugatiban
játszik, s bár esetükben
jóval csendesebb idénykezdet ígérkezik,
de a Tóth László edző által átvett
gárda a dobogóra jó eséllyel pályázhat.
Egyelőre náluk is a felkészülési
meccseken van a hangsúly.
P.L.
Alakul a keret, s a pénz is jól jönne
Bogád SE – Nagykanizsa TE 1866
0-1 (0-0). NB III. Dráva-csoport, labdarúgó
mérkőzés, 3. forduló. Pécs,
PMFC-műfüves pálya, 50 néző. Vezette:
Hegyi (Ballér, Babos). Góllövő:
Burucz (75. – 11-es). NTE 1866: Horváth
G. – Kondákor Sz., Burucz, Pozsgai,
Farkas J. – Rácz Sz., Boros
(Csepregi, 66.), Hegedűs, Bagarus -
Ujvári (Budai L., 90.), Iványi (Nagy
T., 63.). Vezetőedző: Visnovics László.
Ami a legfontosabb: az NTE
megszerezte első bajnoki győzelmét
az új bajnoki évadban, s erre most
nagy szüksége volt a dél-zalaiaknak,
hiszen a továbbiakban ez oldhatja a
görcsöt s ezzel a gólképtelenség is
megtört végre. A vendégek mondhatni
végig irányították a mérkőzést,
hiszen a pécsi műfüvesen rendezett
bajnokin végig az ő akaratuk érvényesült.
A kulcspillanat a 75. percben
érkezett el, amikor Burucz Barna
gólra váltotta a javukra megítélt
büntetőt (0-1). Akanizsaiak ezzel az
utolsó előtti, 13. helyről előreléptek
a tizedikre, s legközelebb az utolsó,
tizennegyedik helyezett együttest, a
legutóbb nyolc gólt kapott Várpalotát
fogadják szeptember 6-án az
NTE-pályán, 16.30-tól…
P.L.
Burucz Barna
az első gólszerző
Kanizsa – 16 Krónika 2009. szeptember 3.
A fenti címmel kerül sor a
Szociális Igazgatók Magyarországi
Egyesülete (SZIME) által
szervezett SZIME XI. Nemzetközi
Konferenciára, mely ezúttal
Zalakaroson lesz szeptember
10. és 12. között.
Az Egyesület 1997-ben alakult
meg Salgótarján székhellyel, a Zala
Megyei Tagozat megalakulására
1999-ben került sor. A szervezet
célja a szociális és gyermekvédelmi
intézmények vezetői, vezető munkatársai
és szakdolgozói általános,
társadalmi, szakmai és egzisztenciális
érdekeinek érvényre juttatása,
szakmai és tudományos együttműködésük
mind hazai, mind nemzetközi
kierjesztése. Amegalakulás óta
minden évben a megyei tagozatok
közreműködésével szervezi meg a
nemzetközi konferenciát az ország
különböző városaiban. Mint említettük,
idén Zalakaroson gyűlnek
össze Románia, Horvátország,
Szerbia és Magyarország neves
szakemberei, hogy részt vegyenek
– és előadjanak – egy aktív, a szociális
szakmát elemző tanácskozáson.
A szervezés ezúttal a Zala Megyei
Tagozat feladata.
A konferencián többek között
Borbély Zsuzsanna, a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium főtanácsosa,
Csillik Gabriella, az említett
minisztérium vezető főtanácsosa,
Fábián Márta, Románia
Testvérvárosi kapcsolatok koordinátora,
Dr. Hajnal Miklós Pál
egyetemi docens, Nenad Ivanisevic
parlamenti képviselő, a szabadkai
Gerontológiai Központ
igazgatója, Kovács Ibolya, a Foglalkoztatási
és Szociális Hivatal
főosztályvezetője, Dr. Kovárik Erzsébet,
a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium szakállamtitkára,
Lakner Zoltán a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Szociológia
Tanszékének vezetője, Soltész
Miklós országgyűlési képviselő, a
Parlament Ifjúsági, Szociális és
Családügyi Bizottságának alelnöke
és Chirila Sorin, a Romániai
Szociális Szolgáltatások Igazgatói
Egyesületének elnöke osztják meg
tapasztalataikat különböző témákban
a résztvevőkkel.
Steyer Edina
„Kistérségi
és regionális
szociálpolitika
európai kitekintéssel”
Dr. Vadai Ágnes, a Honvédelmi
Minisztérium államtitkára a Fegyveres
Erők és Testületek Nyugállományúak
Klubjába látogatott azzal
a szándékkal, hogy találkozzon
és megismerkedjen a városunkban
élő katonákkal, hozzátartozóikkal
és a klub tagjaival.
A Honvéd Kaszinó tükörtermében
szervezett kötetlen beszélgetésen
a megjelenteket Poprádi Zoltán
elnök köszöntötte. Dr. Vadai
Ágnes államtitkár elmondta, másfél
éve járja a nyugállományú
klubjaikat az országban. Amikor
elindult a körútra, több cél is vezérelte.
Sokszor elgondolkodott
azon, hova tűnt az a sok ember,
akik a magyar hadsereget szolgálták
még a rendszerváltás környékén.
Érdekelte, hol van az a százezres
létszám. Végül, de nem
utolsó sorban azt tapasztalta, az
utóbbi években egyre gyengébb a
generációk közötti szolidaritás
Magyarországon.
A tárcák közül elsőként a Honvédelmi
Minisztérium fogadta el a
honvédség idősügyi stratégiáját,
melynek kidolgozásában ő is részt
vett. Ez azt mutatja, a honvédelmi
tárca nemcsak a mai aktív katonákkal
foglalkozik, hanem azokkal a
nyugdíjas civilekkel és katonákkal,
akik sok-sok éven keresztül szolgálták
hazájukat. Az államtitkár
szólt az idősügyi stratégia alapelveiről
és a toborzásról, kérve a jelenlévőket,
irányítsák a katonapálya
felé az unokákat. Végezetül válaszolt
a hozzá intézett kérdésekre.
Kanizsai programja során Dr.
Vadai Ágnes kötetlen beszélgetésen
találkozott a szocialista párt
tagjaival, szimpatizánsaival, illetve
a sajtó munkatársaival. Itt
elhangzott, jó esély van arra,
hogy városunk ingyen megkaphatja
a kiskanizsai lőteret.
Viszont a repülőteret és a sormási
laktanyát a tárca értékesíteni
fogja.
B.E.
Idősügyi stratégiáról, toborzásról
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A belvárosi rekonstrukció részeként
bontják a Kórház utca
Teleki utca kereszteződésében
lévő házakat.
A testület több alkalommal tárgyalta
a témát, számtalan lakossági
fórumon vettünk részt – mondta
Tárnok Ferenc, a Városfejlesztési
Osztály vezetője. A támogatási
szerződés aláírása várhatóan szeptember
végére, október elejére tehető.
A projekt fő részei az Erzsébet
tér rekonstrukciója, a Huszti
tér, a Zrínyi utca – Teleki utca öszszekötése
és az Arany János utca –
Petőfi utca összekötése. A bontási
munkálatok a Zrínyi utca – Teleki
utca összekötéséhez kapcsolódóan
a rendezési tervnek megfelelően
zajlanak. A kisajátítási eljárásokat
lefolytatta az önkormányzat, a terület
a birtokába került. A régi önkormányzati
tulajdonú épületek,
illetve a kisajátított épületek bontása
történik most. A kivitelezési,
közbeszerzési eljárás az előkészítést
követően várhatóan ez év
szeptemberében megindulhat, a
fejlesztések várhatóan 2010-2011-
ben megvalósulnak. A Zrínyi utca
esetében az önkormányzat még
perben áll egy társasházzal, a bíróság
elutasította a másodfokú jogerős
építési engedély felfüggesztéséről
szóló kérelmüket.
B.E.
Bontják a házakat a Kórház utcában
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Matematika csapatverseny 3-8. osztályosoknak
Idén már az egész ország területén megrendezésre kerül a Bolyai Matematika Csapatverseny, amelyen azonos iskolába járó 3-8.
osztályos tanulók évfolyamonként szerveződő 4 fős csapatai vehetnek részt. Averseny első, megyei/körzeti írásbeli fordulójában a négy
diák közösen dolgozik a feladatokon, majd a legjobb csapatok az országos döntőn már írásbeli és szóbeli feladatokat is kapnak. Az első
forduló időpontja: 2009. október 16. (péntek), 14 óra 30 perc. Nevezni szeptember 18-ig lehet a www.bolyaiverseny.hu oldalon, illetve
a saját matematika tanárnál. (A csapatokat szülők is benevezhetik.) Bővebb információ a fenti honlapon és az iskolákban kapható.
XXI. évfolyam 29. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. szeptember 10. Kanizsa
(93)
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldő, fórum,
apróhirdetés.
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
Dödölléztünk
Kanizsa 2 – Krónika 2009. szeptember 10.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím:
8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft.
Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető:
László Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
2009.09.15-én 16 órakor
“C”, “D”, “E”
09.22-én 16 órakor
10.05-én 16 órakor
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban.
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2009. szeptember 21-én (hétfő) 17 órakor lakossági fórumot tartunk
az alábbi témában: 61. számú főút Zala megyei szakaszának 11,5 tonnás burkolat erősítése. Helyszín:
Vasemberház Díszterem. Cím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.
A 61. számú főút 186+694-189+925 km szelvények közötti szakaszon (Zala megye) 11,5 tonnás tengelyterhelésre
történő burkolaterősítésre kerül sor. A fejlesztéssel az útpálya alkalmassá válik a nagyobb tengelyterhelésű
járművek közlekedésére, továbbá biztonságosabb, és kényelmesebb lesz a közlekedés. A beruházás az
Európai Unió támogatásával valósul meg, a KÖZOP (Közlekedés Operatív Program) keretében.
A lakossági fórum résztvevői: Marton István polgármester, beruházó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt., projektvezető: Mórocz József, kivitelező: Teerag-Asdag Építőipari és Kereskedelmi Kft., területi
főmérnök: Horváth Norbert.
Fazekas Orsolya, kommunikációs vezető (06-20-92202308)
Meghívó lakossági fórumra
Kisboldogasszony napján, a
Szűzanya születésnapján szentelte
fel Dr. Páhy János, a
kiskanizsai Sarlós Boldogaszszony
Plébániatemplom plébánosa
a Szent Flórián-kápolna új
szobrait.
Mint arról lapunkban tavaly mi
is hírt adtunk, az 1867-ben felszentelt
kápolna Mária szobrát ellopták.
Erről értesülve Kuzma Miklósné
helyi lakos felajánlotta idős édesanyja
tótszerdahelyi otthonának házi
oltárát díszítő Szűz Mária és
Jézus Szíve szobrokat a Szent Flórián-
kápolnának. Az esti misét követően
a hívek Szűz Anyához intézett
imádsága mellett a plébános
megáldotta az új szobrokat.
B.E.
Új Mária szobor a
Szent Flóriánkápolnában
A HSMK közelgő őszi-téli programjait
ismertette Szakács Gábor
művelődésszervező. Örömmel újságolta,
ismét nyert a PANKKK
könnyűzenei pályázaton 800 ezer
forintot az intézmény, mely összegből
a jövő év májusáig minden hónapban
szerveznek egy-egy igényes
zenei műsort.
Ki-ki a zenei ízlésének megfelelően
válogathat a jazz, rock, funky,
pop, blues és népzenét játszó zenekarok
közül. Szeptemberben, a
program első állomásán a tavaly is
nagy sikert aratott Budapest
Acoustic Band lép fel a HSMK Ifjúsági
Klubjában. Újdonságként,
mint elő-zenekar, a kanizsai Blue
Corner együttes szórakoztatja régi
külföldi és hazai slágerekkel a közönséget.
Egy családi hétvégét is
terveznek decemberben, melynek
kiemelkedő mozzanatát a Csík zenekar
szolgáltatja népzenével.
Országos turnéja sorában november
20-án ismét láthatjuk
Zsédát városunkban. A művelődésszervező
külön felhívta az Erzsébetek
és a Katalinok figyelmét
a popdíva szuperprodukciójára.
Másfél órás élő koncertet láthathallhat
a közönség öt-hat kísérőzenész
közreműködésével, kivetítőkkel,
látványos hang-és fénytechnikával
fűszerezve. Idén is felfrissíti
hagyományos báljait az intézmény.
November 21-én, Erzsébet-
Katalin bál címmel a Little flamingó
zenél, a közönség pedig soksok
meglepetésre számíthat.
Aművelődésszervező még megemlítette
Kovácsné Mikola Mária
igazgatóhelyettes szervezésében a
szeptember 11-én 19 órakor kezdődő
Kollonay Zoltán zenei estjét
a Kórház-kápolnában, és a tavaly
is nagy sikert aratott Filharmónia
bérletsorozatot, ezúttal a HSMK
színháztermében.
B.E.
őszi-téli programokról
A Palini Általános Iskola tanulói
– a szülőkkel és testnevelőkkel
karöltve – lázas készülődéssel töltötték
a nyári szünidő utolsó heteit.
Bekerültek ugyanis a TV-2
„Nagy Vagy” című vetélkedőjébe.
A feladatok között kerékpáros
ügyességi, tutajos és víz alatti próbák,
levegős akrobata mutatványok,
valamint alpinista érzéket
igénylő falmászós gyakorlatok
szerepeltek számtalan változatban.
Vezérszurkolónak sikerült megnyerniük
Mága Zoltánt hegedűművész
és Németh Helga válogatott kézilabdázót.
A csapat erősítő sztárja
Torres Dani énekes volt. Lelkesen
küzdött mindenki, gyerekek és szülők
egyaránt, még a tévés felvételek megpróbáltatásaival
is megbirkóztak. Sajnos
nem sikerült kiharcolniuk a továbbjutást,
de a hosszú, fárasztó nap
elmúltával, rengeteg élménnyel gazdagodva
tért haza a megfáradt csapat.
Felkészítésükért köszönettel
tartoznak testnevelőiknek, a szülőknek,
valamint Lovkó István magánvállalkozónak,
aki térítésmentesen
biztosította a gyakorláshoz
szükséges mászófalat, szabadidejében
segítette csapatukat, továbbá
Nagykanizsa Város Önkormányzatának
és Bicsák Miklós
képviselő úrnak.
K.H.
„Nagy Vagy” Palin
Amatőr felvétel
A HVG ismét megjelentette az
elmúlt év statisztikai adatait különböző
válfajú bűncselekményekről
az Egységes Nyomozóhatósági
és Ügyészségi Bűnügyi
Statisztika 2008. évi adatai alapján.
Nagykanizsa az ismertté vált
összes bűncselekmény kategóriájában
– a huszonhárom megyei
jogú város és a főváros sorában –
az előkelő 24. helyet „szerezte
meg”. Ritka az olyan statisztika,
amelynek „helyezettjei” inkább
a sor végén szeretnének helyet
kapni – ez pontosan olyan.
Az „eredmény”-ről megkérdeztük
dr. Molnár József rendőrkapitányt,
aki elmondta, hogy nem tartja
jó mérőnek az összes bűncselekmény
számát – erre tökéletesen jó
példa Debrecen városa. 22.734 bűncselekménnyel
magasan veri a megyei
jogú városokat, viszont ennek
nagy része a társadalomra kevésbé
veszélyes bűneseteket jelent. Sokkal
nagyobb mérce ugyanis, hogy a
lakásbetörések vonatkozásában városunk
a 20. helyen van, s hogy a
köznyugalmat igazán irritáló bűncselekmények
(garázdaság, testi
sértés, erőszakos közösülés) száma
a többi hasonló nagyságú városéhoz
képest jóval alacsonyabb.
– Munkatársaim nevében is
mondhatom, hogy az egész kapitányság
számára fontos a polgárok
nyugalma, az, hogy nyugodtan kimehessenek
az utcára, közlekedhessenek
a városban, sétálhassanak
a gyerekeikkel, akár még sötétben
is – emelte ki a rendőrkapitány.
– Mindezért megteszünk mindent,
ami tőlünk telik, s amit az anyagi
kapacitásaink engednek. Úgy vélem,
ebben a statisztikai eredményben
megmutatkozik a hétköznapi
munkánk is: hogy folyamatos elemző
munkával jelöljük ki a problémásabb
területeket, s ezáltal gyakrabban
jelenünk meg az ilyen helyeken;
hogy a Bűnmegelőző Csoport
a kortárs segítőkkel az állampolgárok
figyelmét felhívja a veszélyhelyzetekre
plakátokkal, szóróanyagokkal;
hogy különböző
előadásokat tartunk, ha hívnak
bennünket, s még sorolhatnám.
A kapitányság tervei között
szerepel a kiskanizsai körzeti
megbízotti rendszer visszaállítása,
illetve a keleti városrészben
szintén szükség lenne két fő körzeti
megbízottra. Az ő jelenlétük,
s a kamerarendszer további kiépítése
együttesen szolgálná a jelenlegi
biztonsági szint fenntartását,
s annak jobbítását is. Nem
csak a belvárosi rész, hanem a
piac területe is biztonságosabbá
válik majd a tervek megvalósulásával.
Steyer Edina
Kanizsa – 2009. szeptember 10. A mi ügyeink 3
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Az ismertté vált összes bűncselekmény
a megyei jogú városokban
és a fővárosban
Rangsor/város neve Összes bűncselekmény
száma 10 ezer lakosra jut
1. Debrecen 22.734 1.109
2. Budapest 107.317 630
3. Miskolc 10.545 316
4. Dunaújváros 2.746 558
5. Szombathely 4.347 548
6. Salgótarján 2.001 517
7. Eger 2.862 510
8. Székesfehérvár 5.133 504
9. Nyíregyháza 5.879 503
10. Kecskemét 5.513 500
11. Szolnok 3.735 498
12. Győr 6.323 491
13. Szeged 7.983 478
14. Szekszárd 1.509 444
15. Pécs 6.391 442
16. Érd 2.594 411
17. Tatabánya 2.697 383
18. Zalaegerszeg 2.361 383
19. Veszprém 2.296 369
20. Békéscsaba 2.365 365
21. Kaposvár 2.443 362
22. Sopron 1.830 316
23. Hódmezővásárhely 1.439 304
24. Nagykanizsa 1.229 242
Forrás: ENYÜBS - 2008 - HVG
Városunk a legbiztonságosabb
Buda Ernő bányamérnök (1921-
2005) nevét vette fel az augusztus
31-én megtartott tanévnyitóján a
Lovászi Általános Iskola.
Az évnyitón előadás hangzott el
a településen több évet eltöltött
neves szakember életéről, majd
felavatták a névadó mellszobrát,
melynek eredetije a Zalaegerszegi
Magyar Olajipari Múzeumban
látható. Az iskola előterében elhelyezett
tablók Buda Ernő szakmai
életútját mutatják be. Az oktatási
intézményben tervezik egy emlékszoba
kialakítását is.
B.E.
Buda Ernő nevét
vette fel a Lovászi
Általános Iskola
1919. szeptember 6-án csendőrsortűz
oltotta ki a bányászok életét
Tatabányán. Ennek emlékére
szeptember első vasárnapja a bányászat,
a bányászatban dolgozók
nagy áldozatokat követelő munkájának
ünnepnapja.
Szeptember első vasárnapján
1950. óta ünneplik a Bányásznapot.
1991-től azonban a hivatalos
bányásznap december 4-e, Szent
Borbála, a bányászok védőszentjének
a napja.
A szakma kanizsai képviselői
péntek délelőtt a bányászhagyományoknak
megfelelően megkoszorúzták
a Berzsenyi Lakótelep
előtt álló Olajbányász emlékművet,
s a Bányászhimnusz hangjai
mellett kegyelettel adóztak a bányászbalesetben
elhunytak emlékének.
B.E.
Koszorúzás
az 59. Bányásznapon
AKreatív Klub és a Nagykanizsai
Olajos Szeniorok Köre szakmai
kirándulást tervez szeptember
18-án a Dráva-völgyi szénhidrogénkutatások
helyszínére.
Az 1950-80-as években végzett
földtani kutatások számos, kisebbnagyobb
népgazdasági jelentőségű
szénhidrogén mezőt tártak fel ebben
a medencében. Az utóbbi
években lezajlott közép-európai
olajvállalat átszerveződés, azaz a
MOL-INA csoportosulás létrejötte
felgyorsította, és az országhatártól
függetlenné, integrálttá tette a
földtani kutatást, amely mostanában
újra mélyfúrások létesítését
tette szükségessé.
A nagykanizsai központú
ROTARYFúrási Zrt. R-67. számú, új,
nagy teljesítményű mélyfúró berendezése
is ezen a projekten dolgozik,
jelenleg Potony község határában.
Aszakmai kirándulás résztvevőinek
most lehetősége nyílik betekintést
nyerni ebbe a munkába. A
kirándulás során Horváth Zsolt
geológus a földtani kutatások állásáról
és eredményéről, Szlávik Tibor
bányamérnök pedig a mélyfúrás
technológiai munkálatairól és
mélyfúró berendezéseiről ad áttekintést.
B .E.
Látogatás a Dráva-völgyi szénhidrogén
kutatások helyszínére
Kanizsa – 4 Városháza 2009. szeptember 10.
Mint előző lapszámunkban
ígértük, most beszámolunk a
közgyűlés döntéséről az üzletek
éjszakai nyitva tartásával kapcsolatban.
Az ügy parázs vitát váltott ki,
megszólaltak az érintettek – egy
lakó a Platán sor 1/A-ból, s egy a
Platán sor 4-ből, valamint a gyorsbüfé
üzletvezetője –, s több képviselő
is elmondta a véleményét.
Bizzer András első felszólalóként
kiemelte, ugyan számít a vádakra,
de egyáltalán nem vállalkozó-
ellenes. ő is, s dr. Kolonics
Bálint is kifejtették saját álláspontjuk
okait. Többen is felemlegették
a bírósági döntést, mely az üzlet
javára döntött; a kérdés az volt,
hogy a július 3-i közgyűlésen
esett-e erről szó. Bizzer András
szerint az előterjesztésben ugyan
nem szerepelt, de szóban elhangzott
a bírósági ítélet ténye.
A városatyák mindannyian
egyetértettek abban, hogy a végeredmény
– miszerint a közgyűlés
által 2009. július 3-án hozott, az
üzletek éjszakai nyitva tartását szabályozó
rendeletet hatályon kívül
helyezték – nem oldja meg a lakók
problémáját. Bene Csaba szerint is
megoldást kell találni mindkét fél
számára, s egyáltalán nem biztos,
hogy a zárt tér létrehozásával
zavartalan lesz a környék élete, de
abban sem lehet bízni, hogy a
rendőrség vagy a közterület-felügyelet
oldja meg a gondokat –
ember és pénz hiányában szenved
ugyanis mindkét szervezet.
Miután a két lakó elhagyta a
Medgyaszay Házat, dr. Kolonics
Bálint felkérte Marton István polgármestert,
hogy a nyílt ülésen tegyen
ígéretet, miszerint felkeresi
dr. Molnár József rendőrkapitányt,
mert ezzel az ügy nincs lezárva,
ők a környéken élő embereknek is
kívánnak segíteni. A polgármester
felkérte az említett képviselőt,
hogy vegye fel ő a kapcsolatot a
rendőrkapitánnyal, s intézkedjenek
az ügyben.
(Fórumhozzászólás: 14. oldal)
Steyer Edina
Marad az
éjjeli nyitva
tartás
A minősített többség megvolt,
ám így is huszonöt perces késéssel
kezdte el munkáját a nyári szünet
utáni első, szeptember 3-ára összehívott
közgyűlés. Ezúttal azonban
nem mindenki találta meg a helyét.
Marton István polgármester
ugyanis új ülésrendet vezetett be. Így
Röst János és Halász Gyula SZDSZes
képviselők a jobb oldalon, a Fidesz-
KDNP frakció mellett kaptak
helyet. A polgármester balján Horváth
István és Polai József független
képviselők közül utóbbi eleinte a
vendégek között foglalt helyet, csak
később csatlakozott képviselőtársához.
Szőlősi Márta képviselőnő mikrofonját
és szavazógépét szintén a
baloldalra, Bogár Ferenc MSZDP-s
képviselő szomszédságában szereltette
fel a polgármester. Ezért a szavazások
során kénytelen volt a jobboldalról
átsétálni a baloldalra. A képviselők
több alkalommal is eredménytelenül
kérték visszahelyezésüket,
Marton István tántoríthatatlan maradt.
Az igazi vitát Bene Csaba váltotta
ki frakciójának előterjesztésével.
A városatya a közgyűlés önfeloszlatását
akarta napirendre vetetni, amire
Marton István nem volt hajlandó. Véleménye
szerint először a bizottságoknak
kell megtárgyalni, utána foglalkozhat
vele a testület. Volt aki a
közgyűlés feloszlatása mellett, volt
aki ellene szólt. Ahárom órásra kerekedett
vitát követően a Fidesz-frakció
szünetet kért, s két fontos napirendi
pontra való tekintettel úgy döntött,
eltekintenek az előterjesztés napirendre
vételéről, hogyha a polgármester
írásba adja, szeptember 24-ére
soron kívüli közgyűlést hív össze
egyetlen napirendi ponttal, az oszlatással.
Ekkor még mintegy hatvan napirendi
pont várt megvitatásra.
A költségvetés módosításánál
szintén vitát váltott ki a polgármesteri
keret, melyről korábban Marton
István lemondott, mivel a húszmilliós
keretet nem szavazta meg a testület.
A képviselők az év hátralevő részére
öt millió forintot javasoltak. A
továbbiakban a dr. Kolonics Bálint
képviselő által előterjesztett, üzletek
éjszakai nyitva tartásáról szóló rendelet
hatályon kívül helyezését 15
igen, 3 nem, 6 tartózkodás mellett
megszavazta a testület. (Lásd:
Marad az éjjeli nyitva tartás) A Kanizsai
Dorottya Kórház CT műszer
beszerzése tárgyában indított vizsgálatról
elhangzott, hűtlen kezelés
miatt indítsanak eljárást a korábbi
főigazgató ellen, ám erről majd a
következő közgyűlésen döntenek.
Húsz igen, egy tartózkodás mellett
elfogadták a Honvéd Kaszinóért
Alapítvány és az önkormányzat közötti
közművelődési megállapodás
megkötéséről szóló előterjesztést.
Szintén igen szavazatot kapott a
Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetűek
Zala Megyei Kiemelten Közhasznú
Szervezetével való együttműködés
támogatására előterjesztett
javaslat. Az Általános Iskola és
Óvoda Nagykanizsa-Palin igazgatói
feladatainak ellátására a közelmúltban
elhunyt Sabján Imre igazgató
utódaként, Péntek Lászlóné eddigi
igazgatóhelyettest bízták meg erre a
tanévre az igazgatói feladatok ellátására.
Megszavazták Korpics István
Ádám ökölvívó havi százezer forintos
önkormányzati támogatását
a 2012-es Londoni Olimpiai játékokra
való felkészülésre. Az NTEUFC
támogatási kérelmére fél-fél
millió forintot, a Nagykanizsai Izzó
SE NB/B. osztályban történő indulásához
két millió forintot ajánlottak
meg a városatyák. ADélzalai
Víz- és Csatornamű Zrt. felügyelőbizottságának
jelentéséről szóló
zárt ülésre tervezett előterjesztést
dr. Fodor Csaba képviselő nyílt
ülésre kérte, s mivel Csurgó polgármestere
tiltakozott a nyílt ülés
ellen, így a zárt ülések sorába került
a napirend. A közgyűlés éjfél
után fejezte be a munkáját, a napirendekből
még maradt 24-ére is.
Bakonyi Erzsébet
“Polgármester Úr, csak az igazat!”
Marton István és a szocialisták
megfutamodtak az önfeloszlatás elől
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Együtt a Kanizsáért-frakció. Szívügyüknek tekintették az átültetést...
... mások mosolyogva fogadták.
Kanizsa – Szabad 2009. szeptember 10. vélemény 5
Ki tart fel engem harczra indulót?”
William Shakespeare: III.
Richárd (fordította: Szigligeti Ede)
„Mert kérem szépen az úgy történt,
hogy az Úr 2006. esztendejében
a kedvező csillagállásnak, no
meg a szövetségesek hathatós támogatásának
köszönhetően, kanizsai
polgármester lett e néven a IV.
István, a Marton, akit az annalesek
csak mint »Sízsákost« emlegetnek.
Sejtelmesen csengő mellékneve
összefügg a ténnyel, hogy hivatalát
a kezdetektől fogva valamiféle
zászlósúri méltóságnak gondolá,
és egy ízben a kincstár egyébként
meglehetősen szűkös forrásait egy
sízsákkal és napfénytetővel felszerelt
luxusbatárra kívánta fordíttatni,
mondván, ő már agg, és kedvére
való volna a kényelem. Ami ezt
megelőzően az ügyben történt, az
már valóban a jó öreg lándzsarázó
tollára kívánkozna, és mivel lehetetlenre
nem vállalkozhatunk, e
helyütt rögvest átadjuk a pennát a
testvéri 21. évszázadnak.”
Zsáknyi ambíció
Először arról, miért is ragadtam
tollat ebben a látszólag nem – bár
valójában nagyon is, mi az hogy! –
országos érdekű ügyben. Nagykanizsai
születésűként jól ismerem az
ottani közállapotokat, és rendkívüli
módon zavart, hogy az egyébként
attól alapjaiban különböző ügyekkel
– például a vácival – próbálják
összemosni a kanizsai esetet. Adélzalai
városban annyi történt, hogy
egy rossz személyi döntés következtében
egy olyan, egyébként korábban
rengeteg pártot megjárt ember
ejtőernyőzött a polgármesteri
székbe, akivel senki nem képes
együtt dolgozni. Kivétel a helyi
szocialisták és egy-két Geréb, de
erről majd később. A hivatalba lépés
után nem sokkal, kiderült, hogy
a saját bevallása szerint síelni nem
tudó, ám a sízsákot kultiváló városvezetőnek
egészen sajátos felfogása
van az önkormányzatiságról, és a
se nem túl demokratikus, se nem túl
hatékony egyszemélyi önkormányzásban
hisz. Felfogásával sokan
nem értettek egyet, ami óhatatlanul
feszültségeket szült. A polgármesteri
ambíciókkal és tervekkel egyet
nem értők gyorsan célkeresztbe kerültek,
egyeseket állítólag nemtelen
eszközökkel próbáltak rávenni a
„sízsákos” támogatására, mások
pedig állandó támadásoknak, leváltási
és visszahívási kísérleteknek
váltak alanyaivá.
Torkán akadt a falat
A polgármester idővel arra a
konklúzióra jutott, hogy „nemes”,
ám a többiek számára kissé homályos
céljai előtt egyetlen jelentős
akadály tornyosul: a helyi Fidesz és
annak közgyűlési frakciója. A korábban
versenyszerűen sakkozó
Marton szent háborút indított a frakció
és a helyi választókerületi elnök
ellen – utóbbi nem mellesleg a város
alpolgármestere és országgyűlési
képviselő is egyben. Érdekes,
hogy a kényelemszerető városvezető
(a pekingi olimpia idején például
tévét szereltetett irodájába, hogy a
játékokat figyelemmel kísérhesse
munka közben is) abban a Fideszcsoportban
fedezte fel ellenségét,
amelynek jelölése kellett ahhoz,
hogy ő egyáltalán polgármester lehessen
Nagykanizsán. Többfrontos
háborút indítva, akit lehetett, kirúgott,
elüldözött, leváltott, ám a már
említett alpolgármester túl nagy falatnak
bizonyult, megakadt a torkán.
Első lépésként lépten-nyomon
ócsárolta (legutóbb éppen Szabó
Zoltán tartott ez ügyben országos
sajtótájékoztatót, aki alighanem valamiféle
szakértő lehet, hiszen a jelenleg
korrupciós ügyek miatt előzetesben
lévő Hunvald György
elődje az erzsébetvárosi polgármesteri
székben), majd miután ezzel
nem ért el sikert, egyetlen tollvonással
visszavonta minden hatáskörét.
Eztán – ördögi logika! – közölte, az
alpolgármester nem dolgozik semmit,
így nincs is rá semmi szükség.
Ugye milyen bájos circulus vitiosus?
Természetesen az alpolgármester
a hatáskörei megvonása ellenére
is ellátta hivatalát, ám a meglepően
sokat külföldön tartózkodó
„sízsákos” újból támadásba lendült:
levelet írt helyettesének, ebben követelte,
hogy az alpolgármester költözzön
ki az irodájából, és a kulcsot
adja le a portán, felőle aztán fel is út,
le is út, dixi! Ám az alpolgármester
válaszul kijelentette: márpedig őt
nem lehet száműzni a hivatalból,
nem a polgármester kegyéből lett
alpolgármester, és nyomatékul a
sajtó képviselői jelenlétében lepecsételtette
irodájának bejáratát. A
polgármester azonban lakatossal indult
rohamra, és a miheztartás végett
lecseréltette a zárat az ajtón.
Semmi sem drága…
Persze nem a magányos ámokfutó
esetével van dolgunk, ugyanis
akadnak a „sízsákos” politikájának
támogatói is. Egyrészt a teljes helyi
MSZP-frakció, amelynek tagjaival
meglehetősen bensőséges viszonyt
ápol, egyikük például kedvelt
társasága a zalaegerszegi futballcsapat
mérkőzésein. Az egyébként
még 2006. előtt csoportokra
szakadt szocialistákon nem kell
csodálkozni, a sízsákspecialistához
hasonlóan ők is szeretik a
kényelmet és a biztonságot, van
köztük, akinek a cége korábban
súlyos milliókért takarított a helyi
vízműnél. Az ügy pikantériája
egyébként: ez a baloldali képviselő
ugyanebben az időben a vízmű
felügyelőbizottsági tagja is volt.
Ügyes, nem? A tényeket ismerve,
nem meglepő, hogy a helyi szocialistáknak
semmi sem drága azért,
hogy valamilyen úton-módon
visszakapaszkodjanak a hatalomba,
és ezért még Marton Istvánnal
is hajlandók együttműködni.
A sportbolond városvezető sikeres
munkájának eredményeként a
kanizsai Fidesz-frakcióból időközben
kilépett két képviselő, akik
nem csatlakoztak ugyan sehova, de
rendre együtt szavaznak a szocialistákkal
és a polgármesterrel. Ráadásul,
hogy az ügy még szövevényesebb
legyen, a két kilépett képviselő
és a polgármester állítólag
meghitt viszonyt ápol a kanizsai
Jobbik alapszervezettel. Nem állítom,
hogy az „összenő, ami összetartozik”
egyik speciális formájával
állunk szemben, de azért az
mégiscsak furcsa, hogy az az
MSZP, amely országos szinten kígyót-
békát kiabál a Jobbikra, kanizsai
szinten nem feltétlenül utasítja
el a jobboldali radikalizmust. Hogy
miért? A kérdés megválaszolása a
kedves olvasó alábecsülése lenne.
Alényeg az, hogy a kanizsai eset
intő példa kell legyen a következő,
nemzeti elkötelezettségű kormány
számára. Sokan vannak ugyanis e
hazában, akik III. Richárd szellemiségében
politizálnak, azaz: „Országomat
egy lóért!”
A szóbeszéd szerint egyébként a
korábban versenyszerűen sakkozó
Marton István egy sakkparti alkalmával
véletlenül két vezérrel rohamozott.
Tóth Norbert
Sakkparti két vezérrel
Megkövetem Marton Istvánt. A
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap két
héttel ezelőtti számában arra utaltam,
van, aki árulónak tekinti. AFidesz
miatt őrá szavazókat bizonyosan
becsapta. Azonban többen arra
figyelmeztettek: nem lehet áruló az,
aki kezdettől kettős játékot játszik.
Márpedig a Kanizsában 2008. októberében
megjelent De legalább véget
ért ez a bohózat című interjújában
(http://www.kanizsaujsag.hu/index.
php?m=200&ckid=1707) a
polgármester így fogalmazott a szintén
Fidesz-jelölt Horváth Istvánról
szólva: „valószínűleg ugyanazért
hagyta ott a frakciót, amiért én be
sem léptem oda két évvel ezelőtt.”
Ez felér egy beismeréssel, melyet
azóta igyekszik is rendre alátámasztani.
Három hónapja a húsz évvel ezelőtti
újratemetés kapcsán ügynöklistákról,
III/III-asokról cikkezett a
sajtó. Az akkori pártállam gondoskodott
róla, ellenzékének soraiban is
ott legyenek emberei. A hatalomátmentés
eszközei voltak. Ezzel kapcsolatban
több tévedésbe eshetünk.
Ha romantikus külsőséget: aláírt beszervezési
jegyzőkönyvet képzelünk
magunk elé. És főleg, ha azt
hisszük, erre csak húsz évvel ezelőtt
és csak a fővárosban képesek…
Ám amikor nyilvánvalóvá válik,
kik küldték, az eszköz használhatatlanná
válik, ezért eldobják. Érdemesebb
tehát azokra figyelni, akik
alkalmazták. Akik a lelepleződés
után is új tervet készítenek. Róluk
hallhattuk az európai választáson
Kanizsán is, Marton István ellenére
is nagy fölénnyel győztes Fidesz
kongresszusán: „És bármennyire
meggyengültek, bármennyire is kiismertük
őket, nagy hiba volna alábecsülni
a Gyurcsány-Bajnaikorszak
túlélési képességeit és
technikáit. Ha semmi máshoz nem,
de ehhez nagyon értenek. Ahhoz,
hogy egy elkorhadt és összeomlott
korszak szellemét hogyan lehet átmenteni
az új korszakba annak érdekében,
hogy aztán azt is elkorhassza…
Jól esne egy ilyen hatalmas
választási győzelem után nyugodtan
hátradőlni, de nem ez jut nekünk
osztályrészül. Küzdelem következik,
nem is akármilyen. Most
kezdődik az utolsó küzdelem azért,
hogy a szabad Magyarország tervét
megvalósíthassuk.”
Ügynöklista
Kanizsán?
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2009. szeptember 10.
A Kanizsáért önkormányzati
frakció megalakulásáról, a Kanizsa
Hetilapban megjelent cikkekről,
Phil Marschall leveléről
(honlapunkon olvashatják), hivatali
sikkasztásról és a Vízmű
Zrt-ügyében megfogalmazott
feljelentésről tartott sajtótájékoztatót
irodájában Marton István
polgármester.
Elsőként bejelentette, a közgyűlésben
a tegnapi nappal megalakult
a Kanizsáért frakció, mint harmadik
erő. A frakció vezetőjének
Horvát Istvánt választották meg.
Ezt követően Papp János és Karádi
Ferencnek a lapunkban megjelent,
véleménye szerint elképesztően
színvonaltalan írásaira reagált.
Arra kéri a képviselőt, ne forgassa
ki a szavait, és ne mondjon
olyanokat – mint az újság egyik
hasábján –, ami köszönő viszonyban
sincsen a valósággal. Tervezi,
hogy kimegy Miklósfára egy fórumra,
és biztos benne, hogy az ott
élők elsöprő többsége örülni fog
annak, hogy Kanizsa és Miklósfa
között próbálja a nyomvonalat
„szelídíteni”. Elképzeléseik szerint
a Bajcsai utca végén, Kanizsa és
Miklósfa között, valamint a 61-es
útnál, a szeméttelep alatt építenének
ki egy csatlakozást.
A múlt héten nagy port felvert
sikkasztásról a polgármester elmondta,
2007 szeptemberében a
szóban forgó hölgy egyet már botlott,
kétszer utalt ki magának ötezer
forintot, ami októberben kiderült,
az esetről azonban nem tájékoztatták.
Miután a hölgy rendesen
dolgozott, keresni kellett volna
neki egy olyan helyet, ahol nincs
pénzközelben. Ha pedig nem találtak
neki ilyen helyet, el kellett volna
küldeni. Így megelőztük volna
azt, ami bekövetkezett. A gazdálkodási
osztály élén egy év alatt tizenkétszer
volt váltás. Szándékaitól
eltérően, kénytelen az ügyeket
keményebben kézben tartani, mert
úgy tűnik, nem azt teszik a hivatal
operatív vezetői, amit tenni kéne –
fogalmazott a polgármester.
Sajtótájékoztatójának végén
Olaszországból, Campi Salentina
városából a Dödöllefesztiválra érkezett
vendégeket fogadott irodájában
Marton István. Dr. Angelo
Sirzi alpolgármester egy Barátságtortát
nyújtott át a polgármesternek,
melyet a sajtó nyilvánossága
előtt fel is szeleteltek. A Barátságtorta
e naptól jelképezheti egy
gyümölcsöző barátság kezdetét a
két város között.
Marton István polgármester
kemény lépésre szánta el magát.
Mint mondta, elkerülhetetlen,
hogy ügyészségi feljelentést tegyen
a Vízműnél történtek miatt.
Pénteken délután ezt meg is
tette – tudtuk meg a Hivatalból.
„Meggyőződésem, hogy 2006
őszén Nagykanizsa polgárai arra
hatalmaztak fel, amikor megtiszteltek
a bizalmukkal és polgármesternek
választottak, hogy tisztességesen
vezessem ezt a várost.
Továbbá azt is vallom, hogy elvárják
tőlem a kanizsai emberek,
ha ezzel ellentétes szándékokat
észlelek, egyes nagyobb, népes táborral
rendelkező pártokhoz csapódott
elvtelen megélhetési politikusok
részéről, akiket én csak haszonleső
vadhajtásoknak neveznék,
akkor az ellen a lehető leghatározottabban
lépjek fel.
Júliusban a fenti gondolatok
szellemében nyilatkoztam a sajtónak,
hogy „közel három éven át
voltam kénytelen védeni a város
kasszáját a keselyűktől, nyilván
nem fogom közéjük dobni a kulcsot
most sem.”
Polgármesteri esküm miatt nem
maradt más lehetőségem, mint az,
hogy a korrupciógyanús ügyek elleni
küzdelem élére állva, feljelentést
tegyek a Délzalai Vízmű Zrt.-nél –
100 %-ban önkormányzati tulajdonú
cég – folytatott „közpénz kiszivattyúzás
nyílt pályázat nélkül haveroknak”
című gyakorlat miatt a
nyomozásra jogosultnál. A konkrét,
tudomásomra jutott ügy alapján kijelenthető,
hogy az önkormányzati
tulajdonú vízszolgáltató szándékosan
megkerüli a közbeszerzési törvényt
és egy közpénzekkel gazdálkodó
cégtől minimálisan elvárható
nyílt pályáztatásokat. Teszi mindezt
azért, hogy a zsírosabb munkák célzott
odaítélése valósulhasson meg,
hogy ezeket a megrendeléseket
szdsz-es és fidesz-es barátok, rokonok
nyerjék meg.
A feljelentést az alábbi konkrét
példa miatt teszem. Cseresnyés
Péter rokonának (sógor, vőtárs) a
cége, a Tabán-Bau Kft. úgy nyert
meg egy közel 50 milliós területrendezési,
földmunkát jelentő
megrendelést, hogy nem lett kiírva
közbeszerzés. (Helytelenül állította
Szabó Zoltán képviselő úr budapesti
sajtótájékoztatóján, hogy volt
közbeszerzés.) Pedig 8 millió forint
felett kötelező lett volna, ezzel
szemben csak meghívtak négy vállalkozót
és abból lett kiválasztva
csodák-csodájára Cseresnyés Péter
rokona.
Összegezve, közbeszerzés nélkül,
négy kiválasztott, aki részt vehet
a meghívásos zártkörű pályázaton,
Cseresnyés rokona nyer. Én
az ilyen és ehhez hasonló alkalmatlansági
okok miatt döntöttem
úgy, hogy mennie kell a vezérigazgatónak,
amit Cseresnyés utasítására
a Fidesz frakció meggátolt. Itt
van az illegálisan összehívott
július 7-i közgyűlés jegyzőkönyve,
melyből kiderül, ki támogatta,
hogy ne én, hanem egy fideszes
önkormányzati képviselő menjen a
cég július 31-i közgyűlésére helyettem.
Megakadályozandó, hogy
a vezérigazgató eltávolításával
megszüntessem a cégnél az ilyen
jellegű ügyeket.
Válaszoljon bárki arra, ha egy
cégvezetőnek tisztességes szándékai
vannak, akkor miért nem nyilvános
pályázatot ír ki, hogy azon
bárki elindulhasson, s ily módon
megtalálhassa a legkedvezőbb
ajánlatot, miért törvénytelen zártkörű
mutyikat folytat?
Nyilván Önökben is felvetődik a
kérdés, hogy miért áll érdekében
Cseresnyés Péternek az, hogy egy
közpénzből gazdálkodó cégnél így
menjenek a dolgok, ha úgy van
ahogy ő állítja, hogy semmi előnye
nem származott a rokonának adott
zsíros megbízásból?
Bennem pedig az merül fel,
hogy egy olyan becsületes, tisztességes
párt, mint amilyennek én a
Fideszt megismertem, meddig tűri
el a soraiban a Cseresnyés Péterhez
hasonló vadhajtásokat? Annál
is inkább, mivel Orbán Viktor elnök
úr azt mondta a napokban,
hogy kormányra kerülésük esetén
kemény és korrekt vizsgálat és elszámoltatás
lesz a kétes, korrupciógyanús
ügyekben. Az élet úgy
hozta, ha valóban komolyan gondolja
Elnök úr ezt a dolgot, amiben
én őszintén hiszek, hogy igen, akkor
nem kell kormányra kerülésig
várnia.”
A helyi Fidesz nevében tartott
sajtótájékoztatót Bene Csaba és
Cseresnyés Péter. Kiemelték: a
tegnapi közgyűlésen Nagykanizsa
város polgármesterének alkalmatlansága
és a szocialisták hiteltelensége
újra bebizonyosodott.
„Miért mondjuk ezt? Polgármester
úr botránnyal kezdte a közgyűlést
,majd botrányos ülésvezetéssel
folytatta tevékenységét. Sajnálatos,
hogy a város előtt álló feladatok
megoldása helyett az ülésrend alakításában
és saját pozíciójának
megtartásában, és nem a város érdekében
végzett munkában éli ki
magát. Ragaszkodik székéhez még
a városban élő emberek érdekeinek
ellenében is. Ezt bizonyítják a tegnapi
közgyűlési események is. A
polgármester ugyanis többszöri
képviselői felszólítás és jegyzői
törvényességi észrevétel ellenére
sem volt hajlandó szavazást elrendelni
azon képviselői előterjesztésünkről,
amely a közgyűlés feloszlatását
kezdeményezte. Döntésünket
a közgyűlés feloszlatásáról a
kanizsai emberek érdekeinek a figyelembe
vételével hoztuk meg.
Bár személy szerint a polgármester
is és az MSZP-frakció több
tagja legutoljára egy hónappal ezelőtt
is kinyilvánították, hogy a
testület feloszlatását kezdeményezik
és támogatják – a kialakult
helyzet megoldását, a város működőképességét
ebben az egyetlen
megoldásban látták –, ezzel ellentétesen
cselekedve és az adott szó
ellenére a polgármester és a vele
„koalícióban” levő MSZP hathatós
együttműködésével megakadályozta
a testület feloszlatását.
Hiteltelenné váltak tehát, így sokadszor
bebizonyították, egyetlen
szavukat sem lehet elhinni.
Az MSZP és szövetségeseik hiteltelenségét
mutatják az országos
Sajtótájékoztatók és sajtóközlemények
Marton István:
Kanizsáért frakcióról,
feljelentésről
„Feljelentést teszek
ismeretlen tettes
ellen a Vízmű
gazdálkodásával
kapcsolatban”
Fidesz:
A polgármester
alkalmatlan,
a szocialisták
hiteltelenek
Kanizsa – Szabad 2009. szeptember 10. vélemény 7
közvélemény kutatások által mutatott
eredmények is, nem csak a kanizsai
emberek véleménye tükrözi
azt. A kanizsaiak is látják, hogy az
MSZP és az őket támogató helyi
képviselőkben nem lehet megbízni,
szavuknak nem lehet hinni.
Tegnap az előbb jelezett oldal
képviselői és a polgármester úgy
menekültek ki a döntés felelőssége
alól, hogy megígérték, szeptember
24-én soron kívüli közgyűlés keretén
belül ezt az egyetlen napirendi
pontot megtárgyaljuk. Kíváncsiak
vagyunk arra, tartják-e majd szavukat
és összehivatják-e a közgyűlést
és megszavazzák-e a feloszlatást,
amelyet júliusban nyilvánosság
előtt megígértek. Véleményünk
szerint mindössze időnyerés a céljuk
azért, hogy ne kelljen tartani a
szavukat, mert megijedtek a megmérettetéstől,
de félnek attól is,
hogy a közvélemény még mélyebben
rájuk süti a „szavahihetetlenek”
bélyeget. Keresik tehát
a kibúvót, a kifogásokat, mert nem
a város működőképessége az érdekük.
Azt kell mondanunk, hogy saját
politikai érdekeiket a város érdekei
elé helyezik. Időnyerés a céljuk,
hogy szokásos eszközeikkel
„meggyőzzenek” képviselőket arról,
hogy nem kell feloszlatni a testületet.
Teszik ezt annak ellenére,
hogy tudják, az itt élő emberek támogatják
ennek a testületnek a feloszlatását,
új testület választását.
Lehet látni, hogy az MSZP és az
őket támogatók, akik ellenzik a
feloszlatást, feláldozzák a város
működőképességét, az itt élő emberek
érdekeit saját politikai érdekeik,
céljaik oltárán. Eszközeik a
politikai ellenlábasok lejáratása és
a botránykeltés. Ebből is elege van
a kanizsai embereknek.
Felszólítjuk ezért a polgármestert
és a helyi MSZP képviselőit,
hogy ne bújjanak ki adott szavuk
felelőssége alól és legkésőbb szeptember
24-én, az alálírt és kiküldött
meghívón szereplő képviselőtestületi
oszlatással kapcsolatos napirendet
szavazzák meg – úgy ahogy
ígérték –, hogy rövid időn belül –
még ebben az évben – felálljon az
új testület, amelyik biztosítja a városban
élő emberek érdekében történő
tevékenykedést. Szükség van
erre, mert a testület ezzel az összetétellel
és a polgármester megosztó,
botrányban érdekelt személyiségével
a feladatára alkalmatlan.
Még egyszer felszólítjuk a polgármestert
és MSZP-s képviselőtársainkat,
hogy ne megélhetési politikusként
viselkedjenek, hanem a
város érdekét képviseljék azzal,
hogy megszavazzák a testület feloszlatását.
A Fidesz-KDNP frakció
tagjai ezt fogják tenni, azért hogy
visszaadják a kanizsai embereknek
a választás lehetőségét.”
„Helyi közéletünk két nagy rákfenéje
a rövid távú optimalizálás (a
következő választás megnyerése)
és a kölcsönös érdekeltségen alapuló
kontraszelekció. Az alkalmasságot
nehéz megítélni, többnyire
csak némi idő után, visszatekintve
bírálható el. Az alkalmatlanságnak
azonban vannak roppant
egyszerű ismérvei.
Bene Csaba és Cseresnyés Péter a
helyi Fidesz nevében tartott sajtótájékoztatón
elhangzottak szerint a szocialisták
hiteltelensége újra bebizonyosodott.
„…A kanizsaiak is látják, hogy
az MSZP-ben és az őket támogató helyi
képviselőkben nem lehet megbízni,
szavuknak nem lehet hinni…”
Az a párt, amelynek egy önkormányzati
képviselője írásban adott
szavát vonta vissza, miként kérheti
számon mások viselkedését? Az
a párt, amely önkormányzati frakciójának
vezetője fél éve még
hosszú érvelés közepette azt hajtogatta,
miért nem támogathatják a
testület feloszlatását, most ne kérje
rajtunk számon megváltozott véleményünket!
Főleg akkor ne, ha az
övék is pontosan ellenkezőjére
változott az eltelt fél év során,
vagy valamiért nagyon hirtelen.
A történelmi hűség kedvéért szigorúan
következzenek a tények,
amelyek azt bizonyítják, a szocialisták
állták a szavukat, s akkor,
amikor döntésre került a sor, valóban
megszavazták a közgyűlés feloszlatására
irányuló napirendre
vételi javaslatot. Tették ezt azért,
mert akkor úgy látszott, hogy ez az
egyetlen módja a helyi közélet
megtisztulásának.
1. Idézet a MSZP frakció 2009.
március 19-i beadványából:
„..Pártállásra való tekintet nélkül
a város polgárai, valamint a
magunk nevében is határozottan
kinyilatkoztatjuk, hogy – ezt elmúlt
időszak eseményei rendre
igazolják – Nagykanizsa város
Közgyűlése az elmúlt időszakban
helytelen irányt vett, döntései veszélyeztetik
kötelező és önként
vállalt feladatai végrehajtását, végső
soron veszélybe sodorják gazdálkodását
és egészében a helyi
közigazgatást.
A városvezető FIDESZ-KDNP
koalíció politikáját megválasztásától
kezdve a döntési és felelősségi
kompetenciák kisajátítása, a politikai
érdekek előtérbe helyezése jellemezte.
Színlelt kiválasztási eljárással
politikai kinevezések történtek,
nem a szakmai alkalmasság
volt a döntő, miközben az ellenzék
ellenőrzési lehetőséget korlátozták,
végső soron negligálták.
A városvezető koalíció politikáját
megválasztásuktól kezdve az
önkényesség és a lakosság megsarcolása
jellemzi. FIDESZ-KDNP
városvezetés kettős politikát folytat,
míg az egyik oldalon spórolásra
kényszerítik a város lakóit, addig
a másikon számolatlanul megy
ki a pénz a városházáról.
Ez történt legutóbb 2009. március
6-án, amikor a városvezető
FIDESZ-KDNP koalíció, kiegészülve
az SZDSZ képviselőivel megszavazta
a 2009. évi költségvetést.
A városvezető FIDESZ-KDNPSZDSZ
koalíció a várost adósságspirálba
rántja, ennek anyagi következményeit
áthárítja a lakosságra,
súlyos terheket róva ezzel a
nyugdíjasokra, gyerekekre, alkalmazottakra.
Alulírott önkormányzati képviselők,
a fentiekben foglaltakra tekintettel
soron kívüli önkormányzati
közgyűlés összehívását kezdeményezzük
a közgyűlés feloszlatása
valamint új helyi önkormányzati
választások kiírása tárgyában.
Az időközi választásokon a nagykanizsai
polgároknak lehetőségük
lesz olyan képviselőket választani,
akik valóban megjelenítik érdekeiket
az önkormányzati munkában.
Határozati javaslat:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése, az 1990. évi LXV.
a helyi önkormányzatokról szóló
törvény (Ötv) 18. § (3). alapján
feloszlatja önmagát. Határidő:
2009. március 31…”
2. Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése 2009. március
26-án tartott soros nyílt üléséről
készült jegyzőkönyv 6-7 oldalát
idézem:
Bene Csaba: AFIDESZ frakció a
közgyűlés feloszlatásáról szóló előterjesztés
napirendre vételét nem
támogatja. Korábban a sajtóban is
megjelent, hogy miért nem támogatjuk,
és ahányszor ilyen kezdeményezés
lesz, annyiszor elismételjük
indokainkat. Egy: a város működik,
a közgyűlés dolgozik, teszi a
dolgát. Idézem dr. Károlyi Attila,
általam tisztelt képviselőtársamat,
akivel ebben egyetértek. Kettő: a
FIDESZ-frakció tagjainak többsége
egyéni képviselő, akik felelősséggel
tartoznak választópolgáraiknak,
nem kívánják cserbenhagyni őket.
Három: mint már korábban is jeleztük,
három-négy képviselő nehezíti
meg a közgyűlés munkamenetét,
akinek a többsége listán került a
közgyűlésbe. Ha ők úgy látják,
hogy nem tudnak dolgozni a közgyűlésben,
mondjanak le mandátumukról,
és én biztos vagyok abban,
hogy az MSZP listáján vannak
olyan emberek, akik tudnak és
akarnak is dolgozni a város érdekében.
A FIDESZ-frakció, a közgyűlés
többsége továbbra is teszi a dolgát
a város, a városban élő polgárok,
vállalkozók érdekében és nem
kívánja kisajátítani az eredményeket,
mint ahogy azt az utóbbi hónapokban
megszokhattuk dr. Fodor
Csaba képviselőtársamtól, hiszen a
városrehabilitációs projekt ciklusokon
átívelő, tehát része van benne
az előző önkormányzatnak, a mostaninak,
meg még talán a következőnek
is. A szennyvíz-projekt és az
inkubátorház szintén ilyen. A kórház
SBO projektje, amiről most értesültünk
a mai Zalában, hogy
nyert, a mi ciklusunkban lett benyújtva,
örömmel olvastam erről dr.
Fodor Csaba sajtótájékoztatóját,
ahol megköszönte a kórháztevékenységet
a közös lobbiért. Én
megköszönöm azoknak a munkáját
is, akik ezt korábban benyújtották.
A költségvetésben az út-, járdafelújítások,
intézmények felújítása,
a műfüves pályák létesítése és a területszerzés
is szerepel, tehát ezek
is elindulnak városunkban, és a fentiek
alapján én kérem képviselőtársaimat,
hogy a napirendi pont felvételét
ne támogassák...”
Bogár Ferenc: „….Itt arról folyik
a történet, hogy napirendi pont előterjesztése
kapcsán meggyőzzük a
Tisztelt Nézőket, meggyőzzük Kanizsa
lakosait, hogy a mi előterjesztésünk
milyen frankó, csak az lehet
az igaz. És ha valaki ne adj’ isten,
veszi magának a politikai bátorságot,
hogy ellene szavazzon, az ezzel,
meg ezzel a frakcióval dolgozik
együtt. Én, mint a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt képviselője
és Papp Ferenc képviselőtársam is,
felelősségteljesen kijelentem, hogy
a baloldal egyik erejeként mi is
megtárgyaltuk ezeket a napirendi
pontokat, és ha személyi szavazás
lesz, nem lesz, nem fogunk egyetérteni
a közgyűlés feloszlatásával ….”
(folytatás a 8. oldalon)
MSZP:
Bagoly mondja
verébnek….
(folytatás a 7. oldalról)
Ezt követően a közgyűlés többsége
még nem napirendre sem veszi
az Magyar Szocialista Párt javaslatát.
Következzen azok névsora, akik
anno meggátolták a közgyűlés feloszlatását:
FIDESZ frakcióból:
Balogh László, Bene Csaba,
Bizzer András, Dr. Csákai Iván,
Cseresnyés Péter, Gyalókai Zoltán,
Jerausek István, Karádi Ferenc,
Papp Nándor, Szőlősi Márta,
Tóth Nándor, az SZDSZ-ből Halász
Gyula, Röst János, MSZDPből:
Bogár Ferenc, Papp Ferenc.”
A város és az itt élő emberek
érdeke, hogy a kanizsai közgyűlés
kimondja feloszlatását, hallhattuk
a Fidesz sajtótájékoztatóján,
amelyet Bene Csaba
frakcióvezető és Fertig István
elnökségi tag tartottak.
A közgyűlés legnagyobb, de
többséggel nem rendelkező képviselőcsoportja
feladta az iránti bizakodását,
hogy még rendezni lehet
a közgyűlésben kialakult áldatlan
viszonyokat.
– Miközben kiderült, hogy a város
közgyűlése működésképtelen,
és a feloszlatáson gondolkodik,
Nagykanizsa polgármestere két
hétig külföldön utazgat. Tavasszal
még reménykedtünk abban, hogy
normalizálni lehet a helyzetet, de
az azóta ámokfutásnak tűnő események
bebizonyították, hogy nem
lehet. A kanizsai emberek nem a
botrányokban, a személyeskedésekben,
a mocskolódásokban, hanem
a város érdekében végzett
munkában érdekeltek, úgy ahogy a
Fidesz frakciójának tagjai is. Ezért
kezdeményezte a múlt héten a Fidesz
frakciója a nagykanizsai közgyűlés
feloszlatását. Ez a kezdeményezés
megdöbbentő módon – hiszen
az elmúlt napokban sokunkat
megállítottak az utcán és kifejezték
megdöbbenésüket – nem kapott támogatást
a képviselőtestület többségétől.
Az utóbbi időszakban a
polgármester és a vele szövetséges
szocialisták részéről többször elhangzott
az igény az előre hozott
önkormányzati választások kiírására.
Megdöbbentő tehát, hogy
azon hangadók, akik eddig szorgalmazták
és támogatták a közgyűlés
feloszlatását, saját maguk véleményével
szembefordulva, elhatárolódva
saját maguktól elutasítják
azt. Jogosan merül fel a kérdés:
miért? E pálfordulás, akár személy
szerint Marton István, Horváth István,
Böröcz Zoltán, Fodor Csaba
és Tóth László részéről, arra a következtetésre
engednek jutni, hogy
már a korábbi, általuk felvetett feloszlatási
szándék is csupán kommunikációs
célokat szolgált. Nem
állt mögötte valós szándék, akarat.
Ezért a nagykanizsai Fidesz elnökségének
nevében szeretném felszólítani
a fent említett urakat és a
többi, önfeloszlatással egyet nem
értő képviselőt, hogy támogassák a
Fidesz-frakció kezdeményezését,
szavazzák meg a közgyűlés feloszlatását.
Mint mondták, az MSZP és a
polgármester kreált frakciója csak
a saját, önös érdekeiket nézik,
nem az itt élő emberekét, ezért a
városnak szüksége van egy felelős,
az emberek bizalmát élvező
közgyűlésre. Vissza kell adni tehát
az embereknek a választás jogát,
hogy döntsenek arról milyen városvezetést
akarnak. A városunkban
kialakult helyzet miatt, aki a
képviselők közül ezt megakadályozza,
az embereket jogaikban
korlátozza.
Sajnálatukat fejezték ki, hogy a
közgyűlés hangneme és munkastílusa
már olyan mély szintet ért el,
ami lehetetlenné teszi a további
munkát. Teljesen reménytelenné
vált az együttműködés azzal a
Marton Istvánnal, aki már nem képes
a város érdekében hatékonyan
dolgozni, hiszen minden idejét a
személyes bosszúállás teszi ki.
Mind a hivatalban, mind a közgyűlésben,
ahol az SZMSZ-t pusztán
csak irányfénynek tekinti, a közgyűlési
munkát pedig saját kénye,
kedve szerint vezeti. „A stílus maga
az ember.” Vajon így képviseli a
várost is, amikor befektetőkkel tárgyal?
– hangzott el a kérdés.
– Nincsenek illúzióink az MSZPvel
való konszenzusos együttműködést
illetően sem. Bármennyire is
próbálják most, mikor a szellem
kiszabadult a palackból, a közvéleménnyel
elhitetni, hogy készek a
tárgyalásra a város érdekében,
tudjuk, a szocialisták, mint ahogy
eddig, ezután is a botránypolitizálásban
lesznek érdekeltek. A szocialisták
és csatlósaik már most próbálnak
kibújni adott szavuk alól,
mint ahogy azt tették országosan
és helyi szinten az elmúlt években,
és természetesen saját felelősségüket
megpróbálják másra rátolni.
De a kimondott szó megmaradt az
emberek fülében s mellébeszéléssel
nem lehet őket félrevezetni.
A Fidesz frakció Nagykanizsa
jövője érdekében arra szólítja fel
Marton Istvánt, Horváth Istvánt,
Polai Józsefet és a velük szövetséges
MSZP frakcióját, ne ragaszkodjanak
pozícióikhoz, adják szavazatukat
a közgyűlés feloszlatásához.
Ha valóban olyan lelkiismerettel
kívánják a várost képviselni,
mint ahogy állítják, nem is
tehetnek mást.
B.E. - S.E. - D.J.
Kanizsa – Szabad 8 vélemény 2009. szeptember 10.
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a
Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a Kanizsai
Dorottya Kórház gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére.
A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony a Munka
Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Kanizsai Dorottya
Kórház, 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a gazdasági igazgató irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési intézet
gazdasági (pénzügyi, műszaki, üzemeltetési, stb.) szervezetét, iránymutatást
ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenőrzi azt.
Munkabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény szerint, megegyezés alapján.
Pályázati feltételek: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai
végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelői képesítés vagy ezzel
egyenértékű szakképesítés. Ez utóbbiaknak szerepelniük kell a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében,
és rendelkezniük kell ennek megfelelően a tevékenység ellátására jogosító
engedéllyel (igazolvánnyal), legalább 3 éves vezetői gyakorlat, büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett
költségvetési gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázati feltételeként
előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatai,
a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés, személyi adatokat is
tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi
bizonyítvány, a pályázati feltételként előírt vezető gyakorlat igazolása,
hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba foglalt személyes adatoknak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbá, hogy a pályázat
elbírásában résztvevők a pályázati anyagába betekinthetnek, személyes
adatait megismerhetik, a 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozati
kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat, a Munka Törvénykönyve 191.
§-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat. (Az erkölcsi bizonyítvány
kivételével hiánypótlásnak helye nincs.)
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. november 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázati anyagot egy példányban,
zárt borítékban kell benyújtani Marton István polgármester címére (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.). A borítékon fel kell tüntetni: " Kanizsai Dorottya Kórház, gazdasági
igazgatói pályázat".
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a polgármester által
összehívott eseti bizottság véleményezi és hallgatja meg a pályázókat. A pályázat
kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Egészségügyi Közlöny,
Zalai Hírlap önkormányzati oldal, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Nagykanizsa
városi honlap (www.nagykanizsa.hu).
Az intézettel kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honlapon
szerezhető. A pályázattal kapcsolatban információ Marton István polgármestertől
(telefonszám: 06-93-500-702), valamint Prof. Dr. Bátorfi Józseftől, a
Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatójától (06-93-502-000) kérhető.
A pályázati felhívás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati felhívás a munkáltató által
a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatót kiíró szerv felel.
Fidesz: Álláspályázat - kórház gazdasági igazgató
Az itt élők érdeke
a feloszlatás
Kanizsa 2009. szeptember 10. – Városháza 9
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa Garay u. 21.
NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET
önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
1. Nagykanizsa Fő u. 8. sz. alatti 125 m2 alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj 3718 Ft/m2/hó
A licitlépcső 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2009. szeptember 14. 11-12 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. szeptember 16. 9 óra
2. Nagykanizsa Fő u. 8. sz. alatti 63 m2 alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj 3718 Ft/m2/hó. A licitlépcső 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2009. szeptember 14. 11-12 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. szeptember 16. 9 óra 15 perc
3. Nagykanizsa Erzsébet tér 10. sz. alatti 76 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj 2975 Ft/m2/hó. A licitlépcső 125 Ft /m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2009. szeptember 14. 9-10 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. szeptember 16. 9 óra 30 perc
4. Nagykanizsa Erzsébet tér 16. sz alatti 64 m2
alapterületű üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj 2975 Ft/m2/hó. A licitlépcső 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető: 2009. szeptember 14. 10 - 11 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. szeptember 16. 9 óra 45 perc
5. Nagykanizsa Erzsébet tér 18. szám alatti 117 m2 alapterületű
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj 3612 Ft/m2/hó. A licitlépcső 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető: 2009. szeptember 14. 11-12 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. szeptember 16. 10 óra
6. Vásárcsarnok emeletén különböző alapterületű 20-42 m2
emeleti üzletek
Induló licit bérleti díj 1253 Ft/m2/hó, ami a rezsit villany- víz
kivételével tartalmazza. A licitlépcső 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2009. szeptember 14. 9-11 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. szeptember 16. 10 óra 15 perc
7. Nagykanizsa Petőfi u. 5. sz. alatti különböző
alapterületű irodahelyiségek
Induló licit bérleti díj: 1.275 Ft/m2/hó, mely a rezsit is magában
foglalja. A licitlépcső 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2009.
szeptember 14. 14 - 15 óráig. A versenytárgyalás ideje:
2009. szeptember 16. 10 óra 30 perc
8. Nagykanizsa Rózsa u. 6. sz. alatti 31 m2 üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcső 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2009. szeptember 14. 10-11 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. szeptember 16. 10 óra 45 perc
(A bérlemények megtekinthetők külön kérésre más időpontokban is.)
A versenytárgyalások helye:
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Kis tárgyaló 1. emelet Nagykanizsa Garay u. 21.
Érdeklődni: 311-241, 30/2273-192 sz.
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Báthory
u. 11. sz. alatti építéshatósági ügybe. Szám: 6 / 2148-20 / 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/2148/2009. számú Nagykanizsa, Báthory u. 11. szám alatti 11. hrsz-ú ingatlanon
tervezett 3 lakást tartalmazó lakóépület építésére vonatkozó építéshatósági
ügyben a benyújtott építési engedély kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos
ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket
a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi
előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. szeptember 4-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2148/2009., tárgya: építési engedély.
A kérelmező ügyfél neve: Harangozó Balázs, 8756 Nagyrécse, Inkey
u.18., Farkas Zoltán, 8778 Újudvar, Kanizsai u. 7., Németh Zoltán, 8756
Nagyrécse, Inkey u. 10. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal
közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa
11. hrsz-ú ingatlan, valamint a 9., 10., 12. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek:
8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett,
de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
Nagykanizsa, 2009. szeptember 2.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor építéshatósági osztályvezető
Építéshatóság – 6/2148-20/2009.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban megújította a
"Hazavárunk" ösztöndíj szabályairól szóló 29/2007.(VI.11.) számú rendeletét.
A "Hazavárunk" ösztöndíj iránti kérelmet az a legalább 3 éve nagykanizsai
állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú hallgató nyújthat be,
aki lakóhelyén kívül, államilag elismert magyarországi felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán, első diploma megszerzése érdekében folytat tanulmányokat,
legfeljebb 25. életévének betöltéséig.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytől az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító
intézmény székhelyéig, tanulmányi félévre vonatkozóan 3 alkalommal történő
oda-vissza utazás költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév
elején érvényes másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés
hiányában autóbuszjegy diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményes ára
alapján történik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása,
érvényes diákigazolvány másolata, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
másolata, valamint a kitöltött és aláírt pályázati űrlap.
Az ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra) szól.
A Polgármesteri Hivatal félévente, a szükséges igazolás benyújtását követően,
utólag utalja a támogatást. Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó módosított
rendelet és a pályázati űrlap letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról,
valamint személyesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri és
Erzsébet téri portáin, továbbá a Művelődési és Sportosztályon.
Egyúttal emlékeztetjük az ösztöndíjat a 2008/2009-es tanévben igénybe vett
hallgatókat, hogy tanulói jogviszony igazolásuk eredeti példányát legkésőbb
szeptember 30-ig adják le a Művelődési és Sportosztályon, ez feltétele az
elmúlt félévre vonatkozó támogatás átutalásának.
Érdeklődni a Művelődési és Sportosztályon lehet az 500-714-es telefonszámon.
Beadási határidő: 2009. szeptember 30.
„Hazavárunk” ösztöndíj pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. év folyamán döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzatát módosítja az alábbi pontokban:
Lazsnak utca - Vadalmás utca - Herkules utca - Szálfa utca által határolt
tömb rendezés alá vonása az előkert csökkentése céljából HÉSZ 4. § (10)
bekezdésének kiegészítése gyephézagos burkolatokra vonatkozólag, HÉSZ 22.
§ (4) c.) pont törlése, a HÉSZ 2.§ (14) bekezdés módosítása, a HÉSZ 13.§ (1)
bekezdés előírásainak módosítása. A tervdokumentációt – a vonatkozó hatályos
jogszabályok előírásaira figyelemmel – 2009. szeptember 12-ig kifüggesztjük a
Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba
a városi főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.
Szabályozási terv
és Helyi Építési Szabályzat
Kanizsa 10 – Dödölle 2009. szeptember 10.
Minimális csúszást okozott az
eső pénteken a 6. Bor- és Dödölle
Fesztivál délutáni programjában. A
Mamik Hagyományőrző Dalkör és
a Gyöngyvirág nyugdíjas táncosai
előcsalogatták a napot, s miután az
ünnepélyes köszöntők elhangzottak
Marton István polgármestertől,
Farkas Tibortól, a Kanizsai Kulturális
Központ igazgatójától és
Prikryl Józseftől, a Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület elnökétől,
a gyerekek a Mono Manó
Zenekar gyermekműsorát már sugárzó
napsütésben nézhették végig.
A délutáni népművészeti előadások
után hozta szokásos formáját az
Orff Ütőegyüttes, s mint mindig,
most is – fergeteges koncertet adva
– megmozgatta a közönséget. A xilofon
és a vibrafon különleges
hanghatásai után következett a
fesztivál borainak eredményhirdetése.
A kiváló borászokból – Horváth
Miklós, Kupó József, Nick
Károly – álló zsűrinek nem volt
könnyű feladata, nyolc borház közel
húszféle borából kellett kiválasztaniuk
a legjobbakat. Ezúttal a
Németh Borház 2006-os Pogányvári
Pátria nevű bora lett a fesztivál
legjobb fehérbora, s a Cézár Pincészet
Merlot extra nevű bora vitte el
az első helyet a többi vörös elől.
A pénteki nap még egy megmérettetést
tartogatott a közönségnek,
mégpedig a „Dödöllekirályok” címért.
A feladatok felidézték a dödölle-
készítés lépéseit, elsőként
krumplit kellett szerezniük a résztvevőknek
– zsákban futással. Azután
tizennyolc darab dödölle-gombócot
kellett kiszaggatniuk az eléjük
helyezett masszából, majd ezt
követően kanállal kellett beledobálni
a csapattárs tejfölös serpenyőjébe
őket. Végül eléjük raktak egyegy
pohár pezsgőt, rosét, fehér- és
vörösbort, s ezeket állították a versengők
a megfelelő sorrendbe. Mivel
összesen három csapat volt,
mindenki dobogós lett. A tavalyi
évben is első helyezett Dömdödöm
megvédte címét, maga mögé utasította
a második helyezett Balerinákat
és a harmadik helyen végzett
Attila és társai nevű csapatot.
Az este ismét meghozta magával
az esőt, ki-ki ahova tudott, oda menekült
az égi „áldás” elől, s ezt még
„koronázta” a rossz hír: a Magna
Cum Laude hangszereket szállító
busza lerobbant, a koncert később
kezdődik. Így az emberek egy része
elszállingózott, mások elbújtak az
óriás napernyők és hasonló alkalmatosságok
alá, s hallgatták a Start
zenekar előrehozott dallamait. Mire
a Magna Cum Laude koncertje
megkezdődött, az eső is csak csöpörgött
már, az „elmenekült” polgárok
is előkerültek, s a fiúk akkora
hangulatot teremtettek, melyet
kanizsai koncerteken ritkán látnihallani.
A megjelentek közül sokan
hangoztatták, hogy ezért bizony érdemes
volt várni – vagy visszatérni.
Az eső elől való menekülés ismeretlen
embereket hozott össze
egy-egy asztaltársasággá, ez alkalomból
pedig az is kiderült, hogy a
Dödölle fesztiválnak vannak olyan
látogatói is – például Maszlag Brigitta
és Vereb Zsófi budapesti lakosok
személyében –, akik csak azért
utaztak városunkba, hogy tiszteletüket
tegyék a fesztiválon. Elmondásuk
szerint szeretik a dödöllét, a
jó borokat és a Magna Cum
Laudét, s mivel a szállásuk a közelben
megoldott, úgy gondolták,
nem hagyhatják ki a lehetőséget.
Az eső miatt szombat délelőtt
sajnos nem lehettünk részesei a vidám
szüreti felvonulásnak, de szerencsére
egy óra múlva már felszakadoztak
a felhők, és 11 órakor, a
Dödölle Fesztivál állandó kisbírójának
harsány hívószavára egyre
többen érkeztek a parkolóban felállított
nagysátorhoz.
ADödölle fesztivál versenyzőit és
az Erzsébet térre érkező kanizsaiakat
elsőként Kovácsné Mikola Mária, a
HSMK intézményegység-vezetője
köszöntötte, majd Marton István
polgármester kívánt mindenkinek jó
szórakozást. Prikryl József a gasztronómiai
egyesület nevében örömmel
jelentette be, a tavalyi 16 helyett
idén 24 csapat fog versengeni a helyezésekért.
A dödölle fővárosaként
emlegetett Nagykanizsa fesztiváljának
szombati napját a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség nevében
Mátyás Rudolf világkupa győztes
mesterszakács nyitotta meg. Miközben
a Kanizsa Táncegyüttes táncosai
a színpadra léptek, a versengő
csapatok tagjai javában sürögtek-forogtak
a sátraknál. A300 literes bográcsban
gőzölgött a marhapörkölt, a
Hölgyklub tagjainak dödölléje nagy
sikert aratott a környékünkön vadászó
alföldi vadászok körében, s az
ESZI, Egyesített Szociális Intézmény
hölgykoszorúját is ostromolták
sokféle dödölléjükért. A legnagyobb
sikert a kapros-túrós dödölle
aratta annál a nagypapánál, aki iker
unokáival együtt érkezett a térre.
Többször is visszatért a sátrukhoz,
még olyan áron is, hogy a marhapörköltet
már nem tudja megkóstolni.
Egy különlegességgel is találkozhattunk,
az Olaszországból érkezett
Angelo Pisconti cukrászmester
Obama sütijét is meg lehetett vásárolni.
A délutáni bordalnok-vetélkedő
tizenkét fellépőjének előadását
Cseke József népzenész, Farkas Tibor
előadóművész, a KKK igazgatója
és Németh Renáta népdalénekes
értékelte. A zsűri döntése alapján
az első helyet a kiskanizsai
Horváth György érdemelte ki, a
második helyre a nagykanizsai
Kiss Tiborné tett szert, s a képzeletbeli
dobogó harmadik fokára a
fityeházi Bróz Józsefné léphetett.
Aszombat délután szintén a népzene
jegyében telt, a Csillag Citeraegyüttest
a Tüttő János Nótaklub követte, majd a
cigány zenét játszó Khamoro Együttes
vette birtokába a színpadot.
Kulturális és gasztronómiai kavalkád
Fotók: Bakonyi Erzsébet, Steyer Edina
Kanizsa 2009. szeptember 10. – Színes 11
Minden versenyző nagy izgalommal
várta a főzőverseny eredményhirdetését,
a huszonnégy
csapat tagjai kíváncsian várták,
hogy felléphetnek-e a színpadra
oklevélért vagy kupáért. Az idén
is neves szakmai zsűri döntött a
helyezettekről: Balai Attila és
Borda Attila mesterszakácsok,
Mátyás Rudolf, világkupa győztes
mesterszakács, Nagy Józsefné szakács
szakoktató és Zámbó Tibor
mesterszakács. A csapatok arany,
ezüst és bronz fokozatokat kaptak,
a tájjellegű étkek kategóriájában
abszolút első helyet ért el a zalacsányi
Batthyány Villapark és
Wellness Centrum csapata, dödölle
kategóriában pedig a különféle
főzőversenyeken már nem egyszer
sikert arató Nagyrécsi Nyugdíjas
Lányok lettek az abszolút elsők.
Szakmai különdíjban részesítette
a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai
Egyesület a hévízi Hotel
Rogner csapatát, a „Lótuszvirág”-
ot.
A színpad ezután ismét a kulturális
műsoroké lett, ír táncot mutatott
be a Blackbird Irish Dance
School, operett műsorral kedveskedtek
a közönségnek a Vígadó
duó tagjai, Ernszt Katalin és Nemere
László. őket a kanizsai gólyalábasok
produkciója követte, az estét
pedig Rácz Kati és a Flush zenekar,
valamint a Leslie Night Production
country műsora követte.
Mindkét nap különféle kísérőprogramok
színesítették a rendezvényt,
a gyerekeket játszóház, bábszínház
és többféle kreatív kézműves
program várta, míg a felnőttek
egészségügyi szaktanácsadást kaphattak,
vért adhattak, megtudhatták
az éppen aktuális vérnyomásukat,
testzsírjukat és koleszterinszintjüket,
valamint megismerkedhettek
az alternatív gyógymódok
közül a csontkovács által kínált lehetőségekkel
és a thai masszázszsal.
AHSMK hímző és szövő műhelyei,
illetve a Honvéd Kaszinó
Fafaragó Szakköre egész szombaton
kicsik és nagyok rendelkezésére
álltak, a művészek bevezették
az érdeklődőket a „műhelytitkokba”.
Aszervezők akár azt is mondhatták
volna szombat este, hogy „jövőre
veled ugyanitt”, terveik között
szerepel, hogy 2010-ben nagyobb
területet vegyenek birtokba a városból
a fesztivál idejére.
B.E. - S.E.
Immár 7. alkalommal rendezik
meg az „Idősekért Nagykanizsán”
ünnepi hetet október 15-
16-17-én. Az önkormányzat Idősügyi
Tanácsa kibővített ülésén
Büki Pálné társelnök ismertette
az ünnepnapok programjait.
Az idősek fogadóóráinak tapasztalatairól
Boa Sándor társelnök és
Balogh István titkár számolt be. Az
egyebek napirendi pontban Büki
Pálné, a Hölgyklub vezetője ismertette
az Idősek Filmklubjának előadásait.
Az összejövetelen Dr.
Holchapker Péter, az Országos
Egészségbiztosítási Felügyelet elnökhelyettese
a betegek jogairól és
az ellátás során ért sérelmek orvoslási
lehetőségeiről tartott előadást.
Büki Pálné összefoglalta: idén
kevesebb programot szerveznek,
és csak azokat emelik ki a korábbi
évekéből, amelyek kiemelkedő sikert
arattak. A városban tizenkétezer
idős ember él, ebből a
számból négyszázharminc biztosan
igényli, hogy megünnepeljék.
Az ünnepi hét október 15-én
csütörtökön 9 órakor Idősügyi
kerekasztal konferenciával kezdődik
a Fegyveres Erők Klubjában.
A tanácskozásra az idősekkel foglalkozó
szervezeteket hívják meg,
hiszen így tudják szakszerűbben
felmérni a közeljövőben az idősek
életkörülményeit. A konferencia
elnöke: Maronicsné Dr. Borka Beáta,
a Szociális Osztály vezetője.
Házigazda: Meszes Renáta.
Október 16-án pénteken 9 órától
a Halis István Városi Könyvtárban
folytatódnak a programok. Anagyszülők
és unokák közösségét bemutató
képzőművészeti kiállítás
megnyitójával kezdődik a nap, s
ekkor hirdetik ki az „Együtt-egymással”
pályázatok eredményét. A
pályázaton hat éves kortól bárki
részt vehet, aki pályázati anyagában
a két generáció együttes életét
bemutatja. 9.30 órától Nagymama
újra mesél címmel a nagyszülők és
az unokák délelőttje következik. A
mesélést kibővítették az iskolai
szabadidő-szervezőkkel, tehát a
nagyszülők az iskolás, vagy óvodás
unokáikkal együtt is mesélhetnek.
A mesemondás időtartama
maximum tíz perc lehet. Nagykanizsa
időseinek ünnepi műsora 15
órakor kezdődik a HSMK színháztermében.
Itt köszöntik születésnapja
alkalmából a város 100 éves
állampolgárát, Leveli Pál palini lakost.
Az ünnepség szerény fogadással
és batyus bállal zárul. A városrészek
idősei október 17-én,
szombaton ünnepelnek.
Az Idősek Filmklubját a Halis
István Városi Könyvtár és a Honvéd
Kaszinó Hölgyklubja működteti. A
filmvetítések hétfői napokon 14.30
órakor kezdődnek a könyvtárban. A
2009-es év második felének programjait
Büki Pálné ismertette.
Október 5. Afrikai szeretők (német
film), 19. Emberi sors (orosz
film), november 2-án A másik
Boleyn-lány (angol-amerikai), 16-
án a Tosca című operafilm, Catherine
Malfitano és Placido Domingo
szereplésével, november 30. Selyem
(kanadai-francia film), december
14. Anyegin (angol), január
5. Beethoven árnyékában
(amerikai-német-magyar) filmek
láthatók.
B.E.
Idősekért Nagykanizsán ünnepi hét...
ASzombathelyen élő Krieg Ferenc
festőművész mongóliai témájú
nagy méretű alkotásaiból
nyílt kiállítás a Hevesi Sándor
Általános Iskola galériájában.
Krieg Ferenc Zalaegerszegen
született 1921-ben. Ott járt általános
iskolába, később Budapestre
költöztek. A fővárosban először
Gallé Tibor és Révész Imre festőiskolájában
tanult, majd a frontszolgálat
és a hadifogság után a Magyar
Képzőművészeti Főiskolán. Mesterei:
Burghardt Rezső, Berény Róbert,
Gábor Móricz. 1949-ben VITDíjat
kapott pályamunkájáért.
1969-től négy évig egy geológiai
expedíció rajzolójaként Mongóliában
dolgozott, azt követően tizenöt
alkalommal jár Velencében. Ezek
az útjai mély hatással voltak az
expresszív realizmustól az absztraktig
ívelő festészetére.
Több évtizedes munkássága során
egyéni és csoportos kiállításaival
bejárta a fél világot. Első kiállítása
1949-ben volt a Fővárosi Képtárban
és a Szépművészeti Múzeumban.
Krieg Ferenc idén májusban töltötte
be 88. életévét. Idős korára
való tekintettel elhatározta, hogy
mongol témájú alkotásainak nagy
részét a Mongol Köztársaságnak
ajándékozza. A kanizsai kiállításának
megnyitóját ennek az ünnepi
pillanatnak szánta. A Dzsingisz
kán unokái című tárlat szeptember
28-ig tekinthető meg.
B.E.
Dzsingisz Kán unokái
Kanizsa 12 – Egészség 2009. szeptember 10.
A természet veszélye: a kullancsok
A kullancsveszély már nem évszakhoz kötött. Az enyhe telek miatt
egész évben folyamatosan, de nyár elején és ősszel két nagyobb hullámban
támadnak a vérszívók. Jelentős számban lepik el a természetet, napjainkra
már a kerteket és a közparkokat is. Támadásukra két irányból
számíthatunk. A gyepi növénytársulásokban a fűszálak hegyéről támadó,
szemmel rendelkező, látó kutyakullancs, illetve a csertölgy alapú erdőségek
cserjéinek levélfonákjáról vadászó, szemmel nem rendelkező
közönséges kullancs: ezek a leggyakoribb vérszívók a Magyarországon
honos 42 kullancsfaj közül. Egy elterjedt tévhittel ellentétben, a kullancsok
nem szeretnek napozni, sütkérezni a fűszálakon. A különböző fajok
egyedei a közvetlen napfénynek kitett testrészeket nem csípik, mert
a kiszáradás veszélye miatt gyűlölik a számukra halálos napfényt.
Bár az emberek általában csak egy-két kullancs terjesztette betegséget
ismernek, a valóságban sokkal többféle betegít meg embert és állatot egyaránt.
Egyedfejlődési alakjaik, a lárvák, a nimfák és a kifejlett kullancsok
szúrásukkor önmagukban is okozhatnak embereknek, kutyáknak (és más
állatoknak is) egészségkárosodást: bőrgyulladást, allergiát, mérgezést,
stb. Anagyobb gondot akkor jelentik, amikor – szerte Európában – a szúrásukon
át kórokozó tartalmú nyálat fecskendezve megfertőzik áldozatukat
az agyvelő- és agyhártyagyulladás (encephalitis) vírusával.
Az egyre tudatosabb egészségvédelmi programoknak köszönhetően
többen figyelnek ezekre az apró élőlényekre, többen oltatják be magukat
előre ellenük. De tudni kell, hogy a kullancs elleni védőoltás csak a
vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás ellen véd!
Egy másik komoly betegség, amit a kullancsok mérge okoz: a Lyme-kór
(Lyme borreliosis). Hosszú lappangási ideje miatt sokáig tünetmentes, esetleg
csak fejfájást, fáradékonyságot érezhet a beteg. Amint az orvos felfedezi
a betegséget, hosszas antibiotikum-kúrával gyógyítható, bár a betegség
átvészelése után a szervezetben nem épül tartós immunológiai védelem.
A kullancs bőrből való eltávolítására sok - téves - népi módszer él a
köztudatban. Ám minden "hagyományos" módszer (zsírral bekenés, kicsavarás,
stb.) a kullancs fuldoklását és gyötrését okozza, aminek következtében
a haldokló vérszívó kórokozó-tartalmú nyálat köp áldozatába.
Vagyis a népi módszerek éppen a megelőzni kívánt fertőződést
idézik elő! A kifejlett kullancsok veszélytelen eltávolításának legjobb
módja az emberen és állaton egyaránt alkalmazható kullancscsipesz,
aminek használata egyszerű és veszélytelen, kapható bármelyik patikában.
A használati utasítást alaposan olvassuk el!
A védekezés mellett igen fontos a megelőzés is. Szűkebb életterünket,
kertjeinket, parkjainkat tegyük rendbe, szüntessük meg az erdei és mezei
állatoknak búvóhelyet adó zugokat, farakásokat. Irtsuk a bozótot és a parlagfüvet,
kaszáljunk rendszeresen. Atermészetbe indulás előtt gyermekeink
haját nyírassuk le (a hosszú hajat tűrjük sapka alá), könnyen ellenőrizhető
ruházatot - és kalapot - vegyünk magunkra, s mindet fújjuk be kullancsriasztó
aeroszollal. Kerüljük a vadlegelőket, vadetetőket és a vadcsapásokat,
mert ezeken a helyeken hemzsegnek a kullancsok. A kirándulás
végeztével mindenképpen nézzük át magunkat és gyermekeinket!
Dr. Hella ajánlata:
􀂊 Kullancs-csipesz 􀂊 OFF! Kullancsriasztó spray 􀂊 Autan protect kullancsriasztó
aerosol 􀂊 Galaktiv Bio kullancsriasztó spray
Rovatunk a Kanizsa Gyógyszertár (Fő út 5.) ajánlásával készült.
Dr. Hella egészségrovat
Júniusban kezdődött el az
Egészségügyi Minisztérium kezdeményezésére,
s az Onkológiai
Szakmai Kollégium, az Országos
Onkológiai Intézet és az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat együttműködésében
megvalósult védőnői mintaprogram,
melynek során a sikeres vizsgát
tett, s az ÁNTSZ méhnyakszűrés
(citológiai kenetvétel) önálló
végzését engedélyező oklevéllel
rendelkező védőnők végzik el a 25
és 65 év közötti nők szűrővizsgálatát.
– nyilatkozta lapunknak Tóth
Lenke regionális vezető védőnő, az
ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális
Intézetének munkatársa.
Aprogramot megelőzően a védőnők
egy egységes elméleti és gyakorlati
képzésen vettek részt, mely
feltétele volt a bevezetésnek. Az országban
111, ebből Zala megyében
14 védőnő vett részt a képzésen.
Megyénk 14 körzetének székhelytelepülésein
(Bagod, Becsvölgye,
Búcsúszentlászló, Csonkahegyhát,
Felsőrajk, Gellénháza, Hahót,
Nagyrécse, Zalabaksa, Szentpéterúr,
Teskánd, Tótszerdahely,
Zalalövő) 45 település minden 25 és
65 év közötti hölgyeknek lehetősége
van a népegészségügyi célú
méhnyakszűrésen részt venni.
Akenet levétele mellett a védőnők
feladata az is, hogy a visszaérkező
citológiai vizsgálat eredményét közölje
a páciensekkel, s ha valamilyen
probléma felmerülése miatt szükséges,
továbbküldje nőgyógyászati
szakrendelésre. Ez után is tovább figyelik
a beteg ellátását. Ezen kívül
különféle tájékoztatásokat – személyes
vagy szórólapok által – adnak a
nőknek.
A szakemberek mindent megtesznek
azért, hogy minél több nőt
vegyenek rá arra, hogy elvégeztesse
a vizsgálatot, hiszen a levett sejtmintákból
már a korai elváltozások
is felismerhetők – még akkor is, ha
nincs panasz –, s ezek felismerésével
és kezelésével a méhnyakrák
megelőzhető és gyógyítható.
A legfőbb cél, hogy – az északés
nyugat-európai tapasztalatokat
látva – ugrásszerűen növekedjen a
lakossági részvétel a szűrővizsgálatokon,
s néhány éven belül radikálisan
csökkenjen a méhnyakrák
által okozott elhalálozások száma.
A program szándékosan a kistelepülésen
lakó nőket célozza meg,
mivel pontosan ők azok, akik ritkábban
mennek el ezekre a vizsgálatokra
különféle okok miatt – például
a lakóhelytől sokat kell utazni
a nőgyógyászati szakrendelésig.
A várható eredmények közé tartozik,
hogy ezután megnő a vizsgálaton
részt vettek aránya, s megvalósul
a védőnői körzetbe tartozó
céllakosság nyilvántartása, követése.
S.E.
A méhnyakszűrésről
A méhnyakrák leggyakrabban a 40 év feletti nőknél alakul ki, Magyarországon
évente több mint 1000 új beteget fedeznek fel és kezelnek. Korai felismerésére
jó módszerek állnak rendelkezésre, a kezelés lehetőségei a sebészi, a
sugaras és a gyógyszeres terápia oldaláról maradéktalanul biztosítottak.
Hazánkban a méhnyakrák szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada
nem él ezzel a lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban
a betegséget. A szűrés szempontjából a legfontosabb a rendszeres, évente
végzett nőgyógyászati, illetve citológiai vizsgálat. A 0. stádiumban felfedezett
méhnyakrák túlélési aránya a kezelés után 100%! A vizsgálatok kezdetének
ajánlott időpontja: a 18. életév, illetve a nemi élet megkezdésének időpontja.
Az energiatakarékos fénycsövek
körülbelül negyedannyi energiát
fogyasztanak, mint a hagyományos
izzólámpák, élettartamuk pedig körülbelül
tízszer hosszabb.
Akompakt fénycsövek használata
elsősorban azokban a helyiségekben
eredményez látványos megtakarítást,
ahol naponta hosszabb ideig égetjük
a lámpát, mint konyha, nappali, gyerekszoba.
Nem érdemes viszont
fénycsövet tenni olyan helyekre, ahol
fel-le kapcsolgatjuk a villanyt (például
WC, kamra). Akár tíz percre is
szükség lehet ugyanis ahhoz, hogy a
fénycső elérje a maximális teljesítményét.
A gyakori kapcsolgatás pedig
a töredékére csökkentheti a csomagoláson
feltüntetett élettartamot.
Vigyázat:
A kompakt fénycső veszélyes
hulladéknak minősül, ezért ne dobjuk
a normál hulladék közé! A kiégett
fénycsöveket minden olyan
áruház köteles visszavenni, amely
hasonló termékeket forgalmaz, de
hulladékudvarokban is leadhatjuk a
veszélyes háztartási hulladékot – figyelmeztet
az Energia Klub.
Megéri
energiatakarékos
fénycsövet használni?
Kanizsa 2009. szeptember 10. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Kissé lassúbb lesz a megszokottnál. Minden
feladatát dupla annyi ideig végzi el, de
sebaj, hibátlanul old meg mindent. Az élet
élvezeteire viszont fogékonyabbá válik,
érzelmi életének több időt szentel.
Nyugodt napokra számíthat, ezért inkább
azokat a feladatait helyezze előtérbe, amelyek
nagyobb odafigyelést igényelnek. Bár
a váratlan eseményeket nehezen viseli,
azért a lelki egyensúlya nem borul fel.
Örömmel veszi a kihívásokat. Munkabírását,
sikereit szinte versenyszerűen méri
össze családtagjaival. Mozgásigénye a kellemes
időben csak fokozódik, a tánchoz, a
kerékpározáshoz könnyedén talál társakat.
Úgy tűnik, romantikus hangulata egyre
inkább a múlté lesz, és lelkesen keresi a
kihívásokat. Jobban figyeljen oda a rossz
szokásaira, és mérsékelje az egészségére
káros élvezeti szereket.
Használja ki a kellemes szeptemberi délutánokat
egy kis napfürdőzésre, holdfényes
sétára, meditálásra. Álmodozó hangulata
kissé eltávolítja a valóságtól, de emiatt ne
aggódjon, néha erre is szükség van.
Úgy érzi, nem tud igazán a munkájára
koncentrálni, szívesebben tölti idejét a
természetben, a napfényen. Használja ki
a jó időt, lazítson, a komoly feladatok
úgy is megvárják.
Függetlenségre vágyik, és kevésbé hajlik
a kompromisszumokra. Praktikus elintéznivalói
mellett ruhatára felújításán is
töpreng. Ne hagyja mindenről lebeszélni
magát, az évszakváltás ezzel is jár.
Információra és baráti találkozásokra
éhes. Egyhangú hétköznapjait csak így
tudja felpezsdíteni. Úgy érzi, kocogni még
egyedül sem jó. Hallgasson a belső hangjára,
és keressen a kocogáshoz társakat.
Sok újdonságot hozhat az ősz, csak fogadja
higgadtan az eseményeket. Tartózkodjon
többet a friss levegőn, és ügyeljen
rá, hogy meggondolatlan véleményével
ne bántsa meg családtagjait.
Ahogyan közeledik kedvenc évszaka, az ősz,
egyre nehezebben ébred. Ahétvégét töltse túrázással,
üdítően hat egészségére például egy
erdei túra. A bolygók kedvező hatására nem
számíthat, ezért próbálkozzon az embereknél.
Ragadjon meg minden lehetőséget,
amely munkával, új munkahellyel, pénzkereseti
lehetőséggel kapcsolatos. A családtagjai
szerint is ideje már életszínvonalán
javítani.
Készítsen változatosabb terveket a szabadidejére.
Hogyha ki akar végre jutni
befelé fordultságából, lépjen a tettek mezejére,
mert most számíthat a csillagok
segítségére.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Ha préseléskor
is szólnak
a kedvencek,
jobban megy
a munka!
Kanizsa Rádió
Mindig Önért!
Szüret közben is...
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
Harry Potter
és a félvér herceg
angol-amerikai fantasy (SZ) (12) 13.30, 16.30 16.30
Bunyó
amerikai akciófilm (f) (16)
(Channing Tatum, Terrence Howard)
19.30 19.30
2009.09.10. - 09.16.
Kanizsa 14 – Apró 2009. szeptember 10.
SZOLGÁLTATÁS
TÁRS
VEGYES
JÁRMű
BÉRLET
INGATLAN
Gyékényesen az „A” szektorban közvetlenül
a vízparton kétszintes (40 m2 szintenként)
nyaraló eladó. (Víz, szennyvíz, villany.)
Érd.: 30/227-3294
Városközpontban három szobás, 76 m2-
es, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás eladó.
Érd.: 30/411-4010
Nk-án egyszobás, városközponti, új
építésű, cirkofűtéses lakás hosszú távra
kiadó. Érd.: 30/338-8388 (7095K)
Audi 80, 1988-as, 1.8 benzines, szép állapotban
eladó. Érd.: 30/218-1940 (7080K)
170 literes, újszerű állapotban lévő prés
eladó. Érd.: 30/448-60727061K)
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 20/555-3014 (6430K)
50 mázsa léalma eladó, valamint 50 mázsa
kiváló minőségű étkezési alma (piros és fehér
Gála, Jonagold, Idared, Jonagored, Gredisz
mix - zöldalma) lefoglalható Letenyén egyben,
vagy részben is. Az étkezési alma átlagés
irányára: 100 Ft/kg. Ugyanitt vajkörte eladó
100 Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-534.
Rizlingszilváni, Zöld Verteleni, Ezerfürtű
szőlő vagy must szüretegyeztetéssel
homokkomáromi Felsőcsingán eladó. Érd.:
93/356-234, 70/3749-776 (7090K)
Képcsarnoki festményeket, kerámiákat,
Herendi és Zsolnay porcelánokat, régebbi
dísztárgyakat vásárolok. Érd.: 30/332-8422
(7091K)
Fehér szőlőmust Nagyrécsén eladó. Érd.:
93/371-075, 20/341-8023 (7092K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A
szolgáltatás belépőjegy nélkül is igénybevehető.)
Teljes testre, 30 perces lazító masszázs
1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni és bejelentkezni
a 30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Végleges otthont keres Nagykanizsán
anya gyermekével szeretetre, törődésre vágyó
idősebb néninél, bácsinál. Kölcsönös
tisztelet és őszinteség. Leveleket “Szeretet”
jeligére 8801 Nagykanizsa, Pf.: 508
(7093K)
174/69/58 értelmiségi férfi keresi 37-50
(+8, -1) éves, jó alakú, nett hölgy társaságát.
Ha beteg vagy meggyógyítalak, ha
szomorú vagy felvidítalak, ha nincs semmi
gond, élvezzük az életet. Fényképes, telefonszámos
és/vagy postafiókszámmal ellátott
bemutatkozó leveledet „Művészlélek”
jeligére a Szerkesztőségbe várom.
(7094K)
Multifokális lencse AKCIÓ -30% 􀂊 Fényre sötétedő lencse AKCIÓ!
Az akció szeptember 31-ig érvényes!
Állás
autószerelő szakirányú 130.000 – 140.000 Ft
villamosmérnök felsőfokú 160.000 – 180.000 Ft
munkaerő-piaci projektvezető felsőfokú megegyezés szerint
nyílászáró szerelő szakirányú 100.000 Ft
kőműves szakirányú 87.500 Ft
bútorasztalos szakirányú 96.000 Ft
angol nyelvtanár szakirányú KJT. szerint
üzletkötő felsőfokú 200.000 Ft
kéményseprő szakmunkás 87.500 – 100.000 Ft
csőszerelő lakatos szakirányú 100.000 – 130.000 Ft
ápoló, ápolónő szakirányú megegyezés szerint
nehézgép kezelő szakirányú 100.000 – 110.000 Ft
majorgazda mezőgazdasági szakirányú 88.000 – 110.000 Ft
eladó-pénztáros szakirányú 90.000 Ft
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a
Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Ügyfélfogadási idő: hétfő–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Zalakaros Város Jegyzője a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Két.) 80 § (3)
bekezdése alapján hirdetmény útján értesítem az érintetteket, hogy az építési
hatóságnál engedélyezési eljárás indult a Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés
- Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (címe: Nagykanizsa,
Erdész u. 30.) kérelmező, Nagykanizsa, Ady E. u. 74/A. szám, 3761/1
hrsz-ú ingatlanon lévő Cserháti Sándor Szakközépiskola Fiúkollégium átalakítás
és az épületben akadálymentes lift használatbavételi engedélyügyében.
A Ket. 29. § (9) bekezdése értelmében és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv) 53/A §. (3) bekezdés b.)
pontjának előírása alapján az alábbiakról tájékoztatom: az ügy iktatási száma:
03-486/2009. Az eljárás megindításának napja: 2009.08.29. Az ügyintézési határidő:
60 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele. A hiánypótlásra irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő a szakhatóság eljárásának
időtartama. Az ügy intézője: Tóthné őri Ibolya építési ügyintéző, Műszaki osztály,
földszint/ 02 szoba, telefon: 93/540-091 vagy 93/340-100/112. mellék. Az
ügyfélfogadás idő: hétfő: 8.00-12.00 óra, 12.30-14.00 óra, kedd: 8.00-12.00
óra, szerda: 8.00-12.00 óra, 12.30-14.00 óra, csütörtök: nincs ügyfélfogadás,
péntek: 8.00-12.00 óra. Elektronikus elérhetőség: muszak@zalakaros.hu
Az ügyben érintettek: a ingatlanokkal rendelkezni jogosult tulajdonosok:
3753, 3759/1, 3761/2, 0207/2, 0207/3, 0207/5, 0207/10 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai.
Vlasicsné Dörgönye Márta, aljegyző
Építéshatóság – TISZK
Nem szerencsés, hogy a Dr. Mező gimi tornatermének sarkán álló büfé továbbra is üzemelhet
a lakók kérése ellenére éjjel is. Rajtam állna: buldózer. Aztán megkeresni ki adott építési engedélyt
anno és 25-t a fenekére. Egy szép, a kék háztól induló és táguló térbe, magyarul egy
park közepébe építették fel. Az olajszag bejön a tornaterembe, a kukák és egyéb szemetek a
tornaterem falán sorakoznak, az autók vidáman bemennek a fűre hátulról és zöld filc alatt halt
el a zöld. Amegállni tilos tábla, mintha ott sem lenne, vak rendőrök is ott kürtöskalácsoznak éjjel-
nappal. Abban valami csodaszer lehet, mert erőteljes fiatalemberek nélkülözhetetlen étke
lett.A ZH cikke nevetséges szavakkal tudósít. Pl.: enyhíteni az ott lakók... Röhej. Arendőrség
meg majd gyakrabban... ez meg kész röhej. Ez az impotens rendőrség azt sem veszi észre, ha
a folyosójukon motorverseny zajlik. És milyen kritikától tart Bizzer képviselő? Egy ember
megélhetésének támogatásával az ott lakókat semmibe veszik? És ki az a barom, aki engedélyt
ad arra, hogy a város közepén a mozi melletti pizzériánál zenekar tomboljon két óra hosszat az
ablakunk alatt? Hát ember az ilyen? Ja hogy egyszer kibírom? Csakhogy itt sokszor, sokfélét
kell kibírni és az már sok. Olyan sok, hogy már a városból is megszöknék, ha tudnék. (Potyli)
ő rákattintott! - www.kanizsaujsag.hu/fórum
Nagykanizsai TE 1866 – Várpalotai
BSK 3-1 (0-0). NB III. Dráva-
csoport labdarúgó-mérkőzés, 4.
forduló. Nagykanizsa, 250 néző.
Vezette: Fodor (Pájer, Szakács).
Gólszerző: Bagarus (57.), Csepregi
(62.), Nagy T. (90.); Humli (80.)
NTE 1866: Horváth G. – Kondákor
Sz. (Csepregi, 58.), Burucz,
Pozsgai, Farkas J. – Boros, Rácz
Sz., Hegedűs (Budai L., 79.),
Bagarus – Ujvári, Iványi (Nagy T.,
46.). Vezetőedző: Visnovics László.
Várpalota: Radnai – Bálint R.,
Lábas, Híró, Lukács, Király (Vető,
65.), Hardi, Szabó P., Blaski, Bogdán,
Kaufmann (Humli, 61.). Vezetőedző:
Pintér Csaba.
Amérkőzésre tartván mi is lehetett
volna az aktuális téma a buszon,
mint a magyar válogatott
svédek elleni balszerencsés veresége,
majd az NTE-pálya közeledtével
jött a hirtelen váltás, s arról
elmélkedtek a drukkerek, mi lesz a
kanizsaiakkal az ősszel „Cseme”
nélkül, hiszen elöl nincs, aki megtartsa
a labdát. Nos, Cs. Horváth
Gábor kiválása valóban nagy érvágás,
de úgy tűnik, tavasszal már
az együttes rendelkezésére állhat a
labdarúgó.
Meglepetésül szolgálhatott a hazai
oldal szimpatizánsainak, hogy
Bagarus Gáborék „vadiúj” mezben
feszítettek, no és felcsendült a
kék-pirosak indulója is – ami kísérteties
hasonlóságot „mutat”
egy, a nagykanizsai futballban
szebb korszakot jelentő időkből…
Maga az összecsapás nem kezdődött
rossz iramban, a 13. percben
például Bagarus veszélyeztetett
balról, de labdája 14 méterről
mellé szállt, emellett azonban a
vendégek kontrából többször is
meglódulhattak, de a kanizsai védelem
jól zárt.
A 23. percben Burucz Barna fejese
landolt Radnai kezei között,
majd egy várpalotai kezezést nézett
el a játékvezető. A várpalotaiak
a 25. percben vezettek formás
támadást, de Bogdán jobbról leadott
lövését védte Horváth Gábor.
Egy percre rá Ujvári Máté tálalt
Boros Zoltán elé, aki elhamarkodottan
16 méterről vágta fölé a
lehetőséget.
Kimondottan eseménydús volt a
meccs, mert a 27. percben Burucz
rúgott egy szabadrúgást a lécre,
majd nem sokkal később ugyancsak
ő volt a főszereplő – akkor viszont
messze fölé bombázott.
A második félidőre visszavettek
a tempóból a csapatok, s inkább a
küzdelem dominált, aztán az 57.
percben megtört a jég, s Rácz Szabolcs
remek egyéni alakítás után
az ötös jobb oldali sarkáig cselezte
magát, keresztbe lőtt, s Bagarusról
a labda a kapu közepébe perdült
(1-0).
A 60. percben Farkas József remek
lövéssel vétette magát észre,
két perccel később pedig érkezett a
második hazai találat: Nagy Tamás
a vendégek tizenhatosának előteréből
balról végezhetett el szabadrúgást,
s a berobbanó Csepregi Tamás
7 méterről a léc alá csúsztatott
(2-0).
Nem kellett sokat várni az újabb
kanizsai helyzetre sem, akkor
Ujvári lőtt 13 méterről jobbal, s a
gólvonalról mentett Hardi Róbert,
a 75. percben pedig Burucz lőtt 24
méterről fölé.
A 80. percben hidegzuhanyként
hatott, hogy Humli jól lépett ki a
védők közül, és 12 méterről a kapuba
helyezett (2-1), de Nagy Tamás
a 90. percben eldöntötte a találkozót
(3-1). Győzelmével a délzalai
legénység a hatodik helyre
ugrott előre a tabellán.
A mérkőzés legjobbjáról Visnovics
László vezetőedző: „ A góljával,
gólpasszával Nagy Tamás
emelkedett társai fölé, de meg kell
mondanom, nem volt ez egy sima
találkozó. Jócskán van még mit
csiszolni játékunkon, de a két egymás
utáni győzelem talán kihúzott
minket a gödörből.”
Nagy Tamás, a mérkőzés legjobbjának
választott a saját teljesítményéről:
„Sérülés után tértem
vissza, ezért is örülök a várpalotaiak
elleni gólomnak és a másik találat
előtti szabadrúgásomnak. Negyvenöt
percet kaptam a bizonyításra,
ezt azonban mindenképp szeretném
ismét feljebb tornászni…”
A Kanizsa Hetilap Nagy Tamás
futballjáról: Látszik rajta, hogy
ügyes futballista, de (egyelőre)
nem kilencven perces játékos. A
tavalyi szezon végén is érződött
már játékán, hogy van érzéke a
gólszerzéshez is, ugyanakkor az
élcsapatok ellen mérhető majd le
igazán, mit is ér tudása a mostani
NB III-ban.
P.L.
Kanizsa 2009. szeptember 10. – Sport 15
… 15 esztendeje: a labdarúgó
NB I 5. fordulójában 8500 néző
előtt Olajbányász – Vasas 2-1, a
hazai gólokat Vidóczi József és
Fuisz László szerezte. Az NB III
Bakony csoportjában a Szőke
László edzette MÁV NTE megyei
rangadón játszott Kanizsán 0-0-t
a Lenti Tempo TE-vel. A tekézők
NB I-es rajtján a nőknél Kanizsa
Sörgyár – Szanki Olajbányász 2:6
(legjobb teljesítmény: Vágvölgyiné
404, Majorosné 393), a férfiaknál
Agria Bútor – Kanizsa Sörgyár
2:6 (Lt.: Németh S. 654,
Zömbik 643). A másodosztályú
női kosárlabda bajnokságban: Tatabánya
– MÁV NTE 54 – 87, a
legtöbb pontot a dél-zalaiaknál
Bedő Veronika (15) jegyezte. A
részben kanizsai Ferencz Sándor/
Ferencz József (VW Golf
GTI) rali kettős győzött az OB 5.
futamán az A/9-es kategóriában.
… 10 esztendeje: a labdarúgó
PNB 5. fordulójában ötezer néző
látta az Olajbányász FC Nyíregyháza
elleni 1-0-s sikerét. A győztes
gólt Horváth Gyula lőtte. Nagyon
bekezdett az NB III-ban a
negyedik MÁV NTE, hiszen a
Pécsi Postást verték idegenben 2-
0-ra (g.: Trencsényi Viktor,
Kalinics Gábor). Rajtolt a férfi
kosárlabda NB I B, s KKK-DKG
East – Szeged 86 – 73, a Földesi
Attila edzette együttesben Andrej
Belous 32 pontig jutott. A nőknél
Tatabánya – MÁV NTE 53 – 64,
a legjobb dobó Góber Eszter volt
(25/3). Az autocross OB
túrkevei, 8. futamán Radák Attila
(Audi; Magic Autocross Team)
győzött az 1600 ccm alatti kategóriában.
A rijekai junior ökölvívó
EB-re kijutott kisváltósúlyú
Szekeres László (Kanizsa Box
Klub) nem került a legjobb tizenhat
közé.
… 5 esztendeje: a női asztalitenisz
NB I 1. fordulójában Szombathely
– Király Ingatlan-Kanizsa
Sörgyár SE 7:11, az újonc kanizsaiaknál
a Boldizsár, Bízó, Csuti,
Óber négyes játszott győzelmet
érőn. Elkezdődött a kézilabda NB
I B, a férfiaknál Nagykanizsai Izzó
SE – Pénzügyőr 33-25, a nőknél
Marcali – NTE 1866 MÁV
41-23. A Sótonyi László vezette
izzósoknál Pálos Gábor (12), míg
Szloboda Józsefné kéziseinél
Szloboda Judit (8) volt a legeredményesebb.
Amegyei ifjúsági díjugrató
bajnokságban Nagy Fruzsina
(Kalandor nevű lovával) a
második, míg Flórián Lilla (Színész
n. l.) a harmadik (mindkettő
Kanizsa LK) helyen végzett. Zala
Megye Sportnapján a Mindenki
Sportpályáján kanizsaiként Béres
Tibor 100 méteren és távolugrásban
is nyert. Csaknem öt órás baseball
meccsen Daróczi János kiemelkedő
játékával – Óbuda
Brick Factory – Dr. Padló Thury
9:10. A gördeszkás Papp Gábor
harmadik lett a százhalombattai
országos extrém versenyek szemléjén.
Polgár László
Ez történt (szeptember 10 – 16. között)…
Nem volt egyszerű, de jó lett a vége Budaörsi vereség. Budaörs –
Kanizsa Sörgyár SE 6:1. Női asztalitenisz
Extraliga-mérkőzés, 1. forduló.
Budaörs. A kanizsai női
együttes maradt a női mezőny legfelső
osztályában a nyár folyamán,
mivel az NB I-ből nem lépett feljebb
senki. Ackermann Erika és a
kanizsaiaknál már egyszer szerződtetett
Óber Andrea is távozott a
klubtól és érkezett pótlásukra a román
Michaela Dospina és az osztrák
másodosztályból Márkus Enikő,
valamint előbb-utóbb mind nagyobb
szerepet kaphat Bicsák Bettina.
Vérmes reményei az első fordulót
illetően nem lehettek a Jakabfi
Imre irányította hölgyeknek, s a
jóval esélyesebb hazaiak hozták is
mérkőzést, a kanizsaiaktól a becsület-
győzelmet ebben a szezonban
már a vezérszerepre ítéltetett Ladányi
Dóra szerezte. A folytatás a
Tolna ellen következik, majd az első
hazai meccsre már október elején
az orosháziak ellen kerül sor.
Az utolsó már nem osztottszorzott.
A legutóbbi hétvégén
megrendezett férfi kosárlabda Kanizsa
Kupán a házigazda Kanizsa
KK DKG East együttese győzedelmeskedett.
A döntőben a Soproni
MAFC-ot 96-87-re győzték le. A
kupa legjobb játékosának Kasza
Dánielt, a házigazdák játékosát választották.
Kanizsa 16 – Hirdetés 2009. szeptember 10.
"A FÉNY FELÉ" - Kiállítás Miklós
Kristóf ifjú fotós munkáiból
Megtekinthető: szeptember 16-ig
Szeptember 11. 19 óra
Kórház-kápolna - Muzsika és áhítat
"A NAPBA ÖLTÖZÖTT
ASSZONY" Kollonay Zoltán zenei
estje. Belépődíj: 1 500 Ft
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
Szeptember 19-20.
Szeptember 19.
16 óra - Medgyaszay Ház
APRÓK TÁNCA
Belépődíj: 200 Ft
17 óra - HSMK
"KAZINCZY TISZTELETÉRE"
Fotó- és képeslap-kiállítás Gulyásné
Raksányi Olga gyűjteményéből
18 óra
KULTURÁLIS SÉTA - látogatás a
Kanizsai Kulturális Központ
intézményeiben. Útvonal: HSMK -
Medgyaszay Ház - Képzőművészetek
Háza - Magyar Plakát Ház
18.30 óra - Medgyaszay Ház
A BOJTÁR NÉPZENEI EGYÜTTES
KONCERTJE ÉS TÁNCHÁZA
Belépődíj: 500 Ft
Szeptember 20.
"FÉNYECSET NAP" - természetfotó
kiállítás és fotóművészeti előadások
Szeptember 17. 17 óra
"ELECTRA EXTRA"
fotókiállítás Szabó Anna alkotásaiból
Megtekinthető: október 7-ig
"ÁLMOK ITÁLIÁBAN"
festménykiállítás
Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet alkotásaiból
Megtekinthető: szeptember 30-ig
"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás
Z. Soós István Prágában,
Dalmáciában,
Észak-Itáliában, Sopronban,
Kaposvárott készített alkotásaiból
"BOLDOG BÉKEIDőK"
plakátkiállítás
Megtekinthető: szeptember 30-ig
"NAGYKANIZSA
A DUALIZMUS KORÁBAN"
fotókiállítás
Megtekinthető: szeptember 30-ig
Szeptember 9. 18 óra
AZ ÚJ GERMÁN
ORVOSTUDOMÁNY
Belépődíj: 500 Ft
Szeptember 13. 10 óra
APRÓK TÁNCA
Vezeti: Bolf Ágnes
Részvételi díj: 3 000 Ft (10 alkalom)
XXI. évfolyam 30. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. szeptember 17. Kanizsa
(93)
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldő, fórum,
apróhirdetés.
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
Közgyűlés!
Hátra arc! Oszolj!
Állásbörze
Álláskeresők
figyelem!
Állásbörze
szeptember 23-án
(szerdán) 9-12 óráig
HELYE:
Hevesi Sándor Művelődési
Központ
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató
Központ
Cikkünket a 10. oldalon olvashatják.
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2009. szeptember 17.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2009. szeptember 21-én (hétfő) 17 órakor lakossági fórumot tartunk
az alábbi témában: 61. számú főút Zala megyei szakaszának 11,5 tonnás burkolat erősítése. Helyszín:
Vasemberház Díszterem. Cím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.
A 61. számú főút 186+694-189+925 km szelvények közötti szakaszon (Zala megye) 11,5 tonnás tengelyterhelésre
történő burkolaterősítésre kerül sor. A fejlesztéssel az útpálya alkalmassá válik a nagyobb tengelyterhelésű
járművek közlekedésére, továbbá biztonságosabb, és kényelmesebb lesz a közlekedés. A beruházás az
Európai Unió támogatásával valósul meg, a KÖZOP (Közlekedés Operatív Program) keretében.
A lakossági fórum résztvevői: Marton István polgármester, beruházó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt., projektvezető: Mórocz József, kivitelező: Teerag-Asdag Építőipari és Kereskedelmi Kft., területi
főmérnök: Horváth Norbert.
Fazekas Orsolya, kommunikációs vezető (06-20-92202308)
Meghívó lakossági fórumra
A gazdasági válság hatása
Magyarországnál erősebb gazdasággal
rendelkező országok
bevételeit is csökkentette Európában.
Nem várható, hogy Magyarország
kivétel legyen ebben
a sorban – adta hírül a
Regionális Közigazgatási Civil
Koordinátor Nyugat-dunántúli
Régió online.
A mintegy ezer milliárd forinttal
kevesebb költségvetési
bevétel hatékony és célszerű elosztásához
a társadalom érdekvédelmi
szervezeteinek gyakorlati
tapasztalata, a hivatásos parlamenti
lobbi szaktudása és
transzparens működése nélkülözhetetlen.
A költségvetés eddig nem várt
kiadásai és elmaradt bevételei a
kormánytól, a civilektől, érdekképviseletektől
szorosabb együttműködést
várnak el – jelentette ki
Országbíró Zoltán, a Nyugat-Dunántúli
Regionális Közigazgatási
Civil főkoordinátor.
Bajnai Gordon miniszterelnök
kormányülést követő, ezzel
részben ellentétes nyilatkozata
számos civilszervezet megütközését
váltotta ki.
Társadalmi hatásukban a vártnál
eredménytelenebb törvények
(Lásd például a devizahitelesekre
vonatkozó szabályozásokat)
a nagy érdekvédelmi
szervezetek, vagy a közigazgatás
szereplőinek tapasztalatait erősítik
meg.
Aktuális jogalkotási kérdésekben
a szakbürokrácia nem tudja a
civilek nélkül jó minőségben ellátni
döntéselőkészítő feladatát.
A hiányok a jogalkotásban
azonnal a korrupció erőtereivé
válnak, ahogy az Állami Számvevőszék
erre több esetben utal.
A fenti központi szervezet napvilágra
kerülő jelentései megerősítik
Országbíró Zoltán azon álláspontját,
hogy a társadalom és a bürokrácia
csak együtt képes hatékonyabb
költségvetést előkészíteni a
jövő évre.
K.H.
Társadalmi
párbeszéd
és a
költségvetés
Marton István polgármester
brüsszeli tárgyalásait megszakítva
sajtóközleményben tudatta:
finiséhez érkezett jónéhány városi
és város környéki projekt
szerződésének aláírása. Az alábbiakban
ezt adjuk közre:
A manapság meglehetősen borús
közéleti helyzetben, az aljas és nemtelen
politikai támadások, a Vízmű körüli
korrupciós és végkielégítési botrányok
közepette végre örömhírrel,
mitöbb örömhírekkel szolgálhatok a
város polgárai számára. Ugyanis a
hosszú bürokrácia útvesztőiben hánykódó
előkészületi munka gyümölcse
végre beérett, és az elkövetkező hónap,
hónapok páratlan sikertörténettel
kecsegtetnek városunk számára.
A jövő héten kerül aláírásra az
évtizedek óta vágyott Kiskanizsai
Egészségház támogatói szerződése,
mely után a munka is azonnal
elkezdődhet. Valamint még októberben
megkötjük a mintegy kétmilliárd
forintértékű belvárosi rekonstrukcióról,
és a(z) vállalkozások,
a foglalkoztatottságot elősegítő
ötszázmilliós inkubátor ház létesítéséről
szóló szerződést is.
De nem szabad elfeledkeznünk a
Kórház fejlesztésére nyert félmilliárd
forintról sem, mely szerződés
megkötése szintén esedékes, mitöbb
egy hónapon belül kiírásra kerül az a
pályázat is, mely ezt az összeget
még három és fél milliárd forinttal
növelheti. Sőt, reményem szerint e
heti tárgyalásom az Európai Bizottság
brüsszeli illetékesével végre elhárítja
az utolsó akadályt is a város
történetének egyik legnagyobb beruházása,
a térség csatornahálózatának
bővítéses rekonstrukciója elől
is, így már tavasszal megkezdődhetnek
a munkálatok, párhuzamosan az
Új Főtér kialakításával. Egy szó,
mint száz komoly munka van a hátunk
mögött, de hasonlóan precíz,
felelősségteljes és remélhetőleg tisztességes
kivitelező és koordináló
munka áll előttünk.
Természetesen ezen munkálatok
több esetben további közgyűlési
döntéseket igényelnek, melyeknek
szakszerűeknek és ésszerűeknek is
kell lenniük, ami a jelen helyzetben
nem garantálható. Ezért a következő
soron kívüli ülés után, annak
eredményétől függetlenül, le kell ülnie
minden, a pártlógóján felül
emelkedni képes képviselőnek, és
ki kell alakítani egy új, stabil, és
csak a város érdekeit szem előtt tartó
többséget vagy az elkövetkező
három hónapra, vagy pedig az elkövetkező
bő egy esztendőre. Itt nem
nagy egymás nyakába borulásra van
szükség – melynek nincs is realitása
– hanem egy eltökélt, szakszerű,
döntésképes többségre. Illúzióik ne
legyenek, erre a megközelítőleg –
kimondani is sok - húsz milliárd forintra
ugyanis jópáran örömest rátennék
enyves kezüket. Mindannyian
ismerjük már a „Vízmű-módszert”,
vagy épp a politikai utasítás
alapján történő kórházi CT-beszerzés
históriáját, mely esetekben
sajnos nem volt eszközöm a lenyúlások
megakadályozására, márpedig
ezek a jövőbeni fejlesztési pénzek
csak Kanizsa várost és közvetve
annak polgárait illetik meg, aminek
én érvényt is kívánok szerezni.
Hamis kompromisszumokat nem
köthetünk, nem köthetek, mitöbb a
csupán hatalomra és pénzre ácsingózókat
igenis el kell szigetelni,
hisz az új többség csakis a tisztesség
talaján foganhat, ám arra mindenképp
szüksége van a városnak! És
nem csak azért, hogy a polgárok
jobb szívvel ülhessenek le egy közgyűlési
közvetítés elé, olvashassák a
helyi sajtót – higgyék el nekem, ez
sokadlagos kérdés –, az igazán fontos
a tisztességes, szakszerű munka
lenne, melyet kísérjen akár „veszekedés”
zaja, meghozza gyümölcsét!
K.H.
Startvonalon a milliárdos beruházások
Ez év szeptember 10-től új titkára van a Pedagógusok Szakszervezete
Városi és Területi Szervezetének, ahogy az az Intéző Bizottság
közleményéből kiderül, az új funkcionárius Rábavölgyi Attila lett.
A kollegái és az érintettek a 06-70-946-0497-es telefonszámon, illetve
e-mail-ben a nkpsz@upcmail.hu, vagy a pindurutalagala@upcmail.hu
címeken érhetik el.
Rábavölgyi az új titkár
Kanizsa – 2009. szeptember 17. A mi ügyeink 3
Segítségünket kérve kereste
fel szerkesztőségünket Magyarics
László, Petőfi utcai olvasónk.
Édesapja sírhelyét szeretné
megváltani, s mivel rokkantnyugdíjas,
a 44700 forintos nyugdíjából
nem tudja összespórolni a
szükséges összeget.
A sírhely megváltásának összege
évről-évre halmozódik, és az
50 ezer forintot nem tudja kifizetni
egy összegben. Talán még ötezer
forintot is ki tudna gazdálkodni
havonta a nyugdíjából, de a
temetőgondnokságon teljesen elzárkóztak
a részletfizetés lehetőségétől.
Ezért fordult hozzánk, és
kérte a segítségünket. Azt tervezi,
felkeresi önkormányzati képviselőjét
is, hogy vigye közgyűlés elé
a véleménye szerint nemcsak a
személyét érintő problémát. Sokan
lehetnek hasonló helyzetben, hiszen
a város lakossága egyre inkább
elszegényedik…
Olvasónk kérését Kelemen Z.
Pálné temetőgondnokhoz továbbítottuk,
akinek segítségével eljutottunk
a válaszhoz, amelyet Gáspár
András, a Via Zrt. vezérigazgatója
adott meg:
„A temetési helyek megváltását
és újraváltását, a megváltási díjak
összegét Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzatának
4/2001. (I: 31.) sz. rendelete szabályozza.
A rendelet szerint „a sírhely
felett rendelkezésre jogosult
személy köteles a temetési hely
megváltásakor, illetve újraváltásakor
a megváltási díjat egy összegben
megfizetni a temető üzemeltetőjének”.
A rendelet nem ad lehetőséget
részletfizetésre, így azt társaságunk
sem engedélyezheti. A
bejelentő panasza egyedi eset, az
elmúlt tíz évben nem merült fel
részletfizetésre irányuló kérelem. A
hozzátartozók az újraváltások túlnyomó
többségében tisztában vannak
azzal, hogy a sírhelyváltás
huszonöt éves érvényességi ideje
alatt az újraváltás költségét elő
kell teremteni. A temetőgondnokság
munkatársai a lejárt sírhelyekre
évente tájékoztató feliratot helyeznek,
melyben kérik a hozzátartozókat
gondnoksági irodánk felkeresésére.
A lejárt sírhelyek újraváltási
eljárásában kegyeleti okokból
természetesen több hónapos türelmi
idővel is számolunk.”
Részlet nincs,
türelmi idő van
Az ünnepélyes tanévnyitót
megelőzően számolt be a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszának
újdonságairól Birkner
Zoltán kampuszigazgató, dr.
Czúni László, a Műszaki Informatikai
Kar dékán-helyettese, dr.
Horváth Ottó, a Mérnöki Kar és
dr. Jancsik András, a Gazdaságtudományi
Kar dékánja a sajtó
képviselőinek múlt csütörtökön.
Birkner Zoltán örömmel jelentette
be, hogy a gépipari mérnökasszisztens
képzés elindulásával
harmadik tudományterületre lépett
a nagykanizsai telephely, s jó hírként
említette azt is, hogy soha eddig
még ennyi elsős hallgató nem
iratkozott be, mint most. Idén
ugyanis 230 elsőéves kezdi meg a
tanévet. A kezdetektől tartja az
egyetem azt az ígéretét, hogy aki
30 km-nél távolabbi helyről jön, az
kap kollégiumi elhelyezést, de mivel
egyre inkább a környékről jelentkeznek
a PEN-re, így az idei
tanévtől kezdve elegendő a hallgatóknak
a Zárda utcai kollégium
épülete.
Több éves munka, előkészítés
eredménye az, hogy Nagykanizsán
is elindult a mérnöki kar – árulta el
dr. Horváth Ottó. – Az ország érdekei
azt kívánják, hogy az egyetemek
megerősítsék a műszaki –
gazdasági képzést, ezért is jó hír az
új szak indulása a kanizsai kampuszon.
Természetesen a fejlesztés
itt nem áll meg, további lépéseket
terveznek, többek között a mérnökasszisztensi
képzés elindítását.
Dr. Jancsik András szerint a
GTK-hoz tartozó képzések töretlen
érdeklődést mutatnak, s bár nagyobb
lépést most nem tett a tanszék,
apró lépésekben mindig hozzátesznek
valamit a képzésekhez a
fejlődés érdekében. Például nagyon
fontos a külföldi ösztöndíjak
szervezése, így egyre több világot
látott hallgatója lesz a Pannon
Egyetemnek.
Az intézmény informatikai képzése
évek óta népszerű az országban,
mondta dr. Czúni László. Ezt
mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy a felvételi pontszámok egyre
jobban a magasba törnek. Az idén
a veszprémi képzésé volt országosan
a legmagasabb – a Műszaki
Egyetemet is megelőzve, tette hozzá
Birkner Zoltán.
Mindhárom kar képviselője
egyöntetűen kijelentette, hogy az
együttműködés a Pannon Egyetem
képzési helyei között aktív és jelentős,
szoros az összhang, s ez
megnyilvánul mind a tananyagban,
mind a kutatási területek kapcsán.
Jelenleg a nagykanizsai kampuszon
a következő képzések folynak:
alapszakon mérnök informatika
és turizmus vendéglátás; a felsőfokú
szakképzésben mechatronikai
mérnökasszisztens (új),
számviteli szakügyintéző, műszaki
informatikai mérnökasszisztens,
logisztikai műszaki menedzseraszszisztens,
idegenforgalmi szakmenedzser
(új), banki szakügyintéző
(új), gépipari mérnökasszisztens
(új); a posztgraduális képzésben
pedig projektmenedzser/projektmenedzsment
szakértő és innovációsfolyamat-
szervező szakértő/
szakközgazdász.
Steyer Edina
Megkezdődött az új tanév a kampuszon
Ez évi második ülésén a Nagykanizsai
Városi Baleset-megelőzési Bizottság
tagjai csupa jó hírrel szolgáltak
a megjelenteknek. A statisztika
ugyanis mind országosan,
mind a megyében, s a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság területén is
csökkenést mutat a balesetek számát
illetően az év első felét tekintve.
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság
illetékességi területének statisztikai
mutatóit Kulik Károly rendőr
őrnagy ismertette, aki elmondta,
hogy az összes baleset számát tekintve
2006. óta folyamatos csökkenés
tapasztalható. A balesetek okai
között most is a gyorshajtás szerepel
első helyen (27,8%), s a balesetek
több mint felét (59,7%) személygépkocsi
okozta, 48,6 %-ban 26 és 45
év közötti vezetővel. A legveszélyesebb
időszak a szombat, a legenyhébb
a szerda. A közlekedési gyermekbalesetek
száma a 2008-as év
ezen időszakában 12 volt, ebben az
évben ez 5-re csökkent le, s szerencsére
egyik sem lett halálos kimenetelű.
Az ittas vezetést illetően a rendőrkapitányság
területe nem áll valami
fényesen, ugyanis míg az országos
átlag szerint a balesetek 12%-a
történik ittas vezetés miatt, a megyében
ez a szám 14,9%, addig nálunk
a balesetek 16,7%-át okozzák alkoholos
befolyásoltság alatt álló sofőrök.
(Nyugat-Európában ez 7-8%.)
A rendőr őrnagy felhívta a figyelmet
az elmúlt időszakban a közigazgatási
bírságban bekövetkezett két
változásra is. 2009. május 1-jétől a
gyorshajtás meghatározásánál a százalékos
érték helyett km/h-s érték került
bevezetésre. Így például, aki a 30
km/h-s sebességkorlátozást 75 km/hval
túllépi, az bizony mélyen kell,
hogy a pénztárcájába nyúljon, a bírsága
ugyanis 300.000 ezer forint lesz.
Az ez ügyben felszólalók egyébként
– tapasztalataikra hivatkozva – mindannyian
úgy vették észre, hogy a szigorítások
hoztak eredményt, az autósok
egyre többen tartják be a sebességkorlátozást,
ha lakott település elé
érkeznek, rálépnek a fékre.
Az őrnagy által említett másik változás
augusztus 1-jén lépett életbe,
megváltoztak az eljárási szabályok és
ezzel együtt a kiróható bírságösszegek
a biztonsági öv használatára vonatkozó
rendelkezések megsértése, a
gyermekbiztonsági rendszer használatára
vonatkozó rendelkezések megsértése,
a motorkerékpár-bukósisak
használatára vonatkozó rendelkezések
megsértése és a mobiltelefon
használatára vonatkozó rendelkezések
megsértése esetén. A biztonsági
öv használatának elmulasztása esetén
az utazó személy is büntethető.
S.E.
Baleseti statisztikáról is szóltak
Közösen az orvvadászok ellen
Együttműködési Megállapodást kötött egymással a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
és az Erdészeti Dolgozók Vadásztársasága, melynek értelmében ezután közösen
lépnek fel az orvvadászok tevékenysége ellen. Bajcsa, Belezna, Fityeház,
Jankapuszta, Kiskanizsa, Miklósfa és a régi hetes által határolt mintegy 8500 hektárnyi
terület kerül így ellenőrzés alá. A járőrök felvilágosító oktatáson vesznek
részt, s a vadásztársaság által biztosított terepjárókon végzik majd szolgálatukat.
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2009. szeptember 17.
Nagy előrelépés történt a 2008
júliusában elhunyt Pék Pál költőtanár
hagyatéki ügyében. Ady
Endre utcai lakásában a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselői
fizikálisan is átvették azokat
az ingóságokat, amelyeket a költő
a hagyatékában megjelölt. Képzőművészeti
alkotások jegyzéke
címszó alatt összesen 32 ingóságot,
festményt, kisplasztikát, nyomatot.
Az ügy lényegét Dr. Károlyi Attila
ügyvéd, a hagyaték költő által
megbízott végrendeleti végrehajtója
így összegezte:
– A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,
akinek a város határozatáról döntenie
kellett, 2009. február 26-a
óta nem utalta a Nemzeti Vagyongazdálkodási
Tanács elé a döntést.
Egy belső utasításra hivatkoztak,
amely szerint ezeket az ingóságokat
nekik a fizikai valóságukban is
át kell venniük, azokat el kell szállítaniuk.
Én ezt nem engedélyeztem
a mai napig, mert attól tartottam,
„széthordják” az ingóságokat, és
vajmi kevés fog visszakerülni belőlük
a városhoz. Annak ellenére
mondom ezt, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. pont az ellenkezőjéről
győzködött engem. A vagyonkezelő
képviselői a mai napon
szembesültek azzal a ténnyel, hogy
mintegy 3000-5000 kötetes könyvtárról
és egyéb személyes ingóságokról
is szó van. Ezért megbízták
Kardos Ferencet, a Halis István
Városi Könyvtár igazgatóhelyettesét,
hogy a könyvtár munkatársaival
vegyék katalógusba a könyveket,
s majd azt követően a Vagyonkezelő
Zrt. póthagyatéki eljárást
kezdeményez, mert a közjegyző
ezekről a hagyatékingóságokról
a mai napig nem döntött. Az Ady út
12. szám alatti ingatlan tulajdonosa
egyébként az OTP Életjáradék
Zrt., – akinek még életében elidegenítette
a költő a lakást –, szintén
szeretné birtokba venni az ingatlant.
Jelentős előrelépés, hogy a
mai napon a végrendeleti végrehajtó
kiadta ezeket az ingóságokat,
s amint megtörténik a könyvtár katalogizálása,
nem lesz akadálya
egyéb ingóságok elszállításának
sem, amelyek egy része az élettársát
illeti. Nagy örömünkre felleltük
az ingók között Takács László
nagykanizsai költő hagyatékát. Ez
külön öröm volt, hiszen információim
szerint tizenegy kötetben tartalmazza
Takács László egész életművét.
Ezek az ingóságok is méltó
helyre fognak kerülni.
A közeljövőben a könyvtár igazgatója
és helyettese emléksarkot
alakítanak ki Pék Pál személyes
ingóságaiból, hogy a város koszorús
költőjéhez méltóan tudjunk
tisztelegni emléke előtt. Könyveivel
együtt íróasztalát, írógépét is a
könyvtárba szállítják.
B.E.
Pék Pál hagyatékáról
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Bűnmegelőzési Csoportja
„Nyár-búcsúztatót” tartott a
Bűnmegelőzési Csoport által kiképzett
kortárs-segítők számára
a Csónakázó-tónál lévő Zöldtáborban.
Megköszönték a fiataloknak a
zalakarosi gyógyfürdőben és környékén,
valamint a nagykanizsai
strandon és a város területén végzett
bűnmegelőzési jellegű munkájukat.
A programra meghívást kaptak
a zalaegerszegi kortárs-segítők
is, akikkel a jövőben szorosabb
kapcsolatot szeretnének fenntartani
a kanizsaiak.
Dr. Molnár József r. alezredes, a
Nagykanizsai Rendőrkapitányság
vezetője köszöntő szavaiban kiemelte:
a mai nappal hivatalosan is
lezárták az idegenforgalmi szezont,
s ezzel befejeződött a több mint
kéthónapos munka, amit Nagykanizsán
és Zalaegerszegen végeztek.
Az öt éve működő Bűnmegelőzési
Iroda eredményes munkáját
mutatja, hogy jelentősen csökkent
a bűncselekmények száma. Idén is
sikerült egyetlen strandi lopással
megúszni az idegenforgalmi szezont,
a nagykanizsai strandfürdőről
nem is érkezett bejelentés.
Zalakaroson idén is megjelent az a
70 éven felüli hölgy, aki tavaly
több lopással volt gyanúsítható. A
kortárs segítők és a biztonsági
szolgálat hathatós közreműködésével
villámgyorsan elhagyta a
fürdő területét. Az „eredmények”
között a rendőrkapitány megemlítette
49 strandpapucs visszaszerzését,
ugyanis egy papucs nélkül érkező
buszos társaság papucsban
akart távozni.
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
képviseletében Dedics Zoltán
r. ezredes rendészeti igazgató,
főkapitány helyettes, a Balatoni
Közbiztonsági Koordinációs Bizottság
elnöke összességében elmondta,
a nyári turistaforgalmat eseménymentesnek
lehet értékelni. Egyetlen
napon vonult végig a Balaton parton
egy tolvajcsapat, akik minden strandon
loptak valamit. Átlagosan 10-
15 százalékos az ismertté vált bűncselekmények
száma. Továbbra is
szükség van a segítőkre, és mindent
megtesznek üzemeltetésük érdekében.
Az önkormányzatok adományai
nélkül a rendőrség saját költségvetésből
nem tudná finanszírozni
az irodákat.
Szirtes Lajos, Zalakaros polgármestere
köszönő szavaiban megjegyezte,
a gazdasági válságra való
tekintettel különös figyelmet fordítottak
idén a közbiztonságra. A
járőrözés még a közúti közlekedést
is elősegítette, viszonylag kevés
közúti baleset történt a város
közigazgatási területén. Szirtes
Lajos és Marton István polgármester
megígérték: bár jövőre roszszabb
gazdasági körülmények közé
kerül az önkormányzatok sokasága,
kellő figyelmet fordítanak a
támogatásra. Végül dr. Molnár József
ajándékot adott át a jól végzett
munkáért a fiataloknak.
(Az eseményről készült fotóinkat
a www.kanizsaujsag.hu galériájában
láthatják.)
B.E.
Köszönet a kortárs-segítőknek
Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi Alapellátás
Intézménye és a Nagykanizsai Rendőrkapitányság immár ötödik alkalommal szervezte
és bonyolította kortárs segítő képző táborát. AJövőnk az ifjúság – gyermekek
és fiatalok integrációs programjai Nagykanizsán: TÁMOP.5.2.5-08/0-2008-0228
pályázattal elnyert pénzösszeggel lehetőség nyílott arra is, hogy a szociálisan hátrányos
helyzetű tanulóknak is elérhetővé vált a táborozás. Huszonöt diákot kortárs
oktatóvá képeztek, akik nyáron a zalakarosi Bűnmegelőzési Irodában, illetve önállóan
a nagykanizsai strandfürdőn vagyonvédelmi járőrszolgálatot láttak el.
– Engedjék meg, hogy először
egy helyi aktualitással kezdjem.
Mára mindenki számára nyilvánvalóvá
vált, hogy Marton István
alkalmatlan a polgármesteri tisztségre.
A civil társadalom nevében
ezért azzal a tiszteletteljes kéréssel
fordulok városunk képviselőihez,
szavazzák meg a közgyűlés önfeloszlatását,
visszaadva ezzel a polgároknak
a választás szabadságát.
Felmerült bennem, hogy ennek érdekében
érdemes lenne aláírást
gyűjteni. Biztos vagyok benne, legalább
akkora sikere lenne, mint
amikor Litter Nándor idején a kanizsaiak
megvédték kórházukat a
privatizációtól – kezdte mondandóját
Schüller Róbertné, majd így
folytatta: – A 2002 óta eltelt hét év
iszonyúan nagy idő mind a rombolásra,
mind a belefásulásra. A
szocialisták azt próbálják sulykolni:
a Fidesz sem tehetne másképp.
Bizony, kilóg a lóláb. Örömmel
hallottuk múlt héten a Millenárison
Orbán Viktortól: ez a te hazád
és ez azt jelenti, hogy ami a tiéd,
azt nem veheti el tőled senki, soha.
Ez összeköti a magyarokat, igen,
összeköti őket pártállásra való tekintet
nélkül.
Ezt követően Molnár Jánosné
vette át a szót: – Úgy gondoljuk,
közérdeklődésre tart számot: mi
az, amit egy polgári kormány másképp
csinál majd? Hogy Sólyom
elnök úr mikorra írja ki a szavazást,
csak sejthetjük. Szeptember
végén hozzávetőlegesen csupán
kétszáz nap választ el tőle minket.
A férfiak emlékezhetnek, katonáéknál
ilyenkor már kezdődött a
centi vágása. Rendezvénysorozatunknak
érthetően a „Visszaszámlálás”
nevet adtuk.
Befejezésül Schüller Róbertné
tolmácsolta a Berzsenyi Polgári
Kör meghívását: Pelczné Gáll Ildikó,
a Fidesz alelnöke az egyik
legilletékesebb, hogy segítsen
visszaadni a jövőbe vetett reményt
azoknak is, akik bedőltek a szocialistáknak.
Tisztelettel hívunk minden
érdeklődőt a Plakátházba, az
Erzsébet tér 14-15-be, a Kiskastély
szomszédságába. Szeptember
25-én, pénteken fél hatkor az alelnök
asszony lesz a Visszaszámlálás
első vendége.
K.H.
Pelczné
Kanizsán
Kanizsa – Mitől szabad a 2009. szeptember 17. vélemény? 5
„Sokszor volt nehéz, sokszor
kaptunk érte rendesen. Ki ezt, ki
azt. Megpróbáltak szinte mindannyiunkat
tönkretenni, lejáratni,
megfélemlíteni és eltántorítani.
Most újra itt vagyunk, és
itt van bennünk, itt van velünk a
szabad Magyarország eszménye,
amelyet most győzelemre
akarunk vinni.” Mindig szerettem
volna megkérdezni politikusainktól:
hogyan bírják elviselni
ezt a tengernyi mocskolódást,
melyet a túloldalról kapnak. Ha
valaki, akkor a fenti részlet
szerzője – akinek kongresszusi
beszédét a múlt heti jegyzetemben
is idéztem – tényleg kapott.
Mégis, mint láthatjuk, nem
foglalkozik a sebeivel. Tudja,
miért kapja. És ez talán még
büszkeséget is ad neki, lelkierőt
a további munkához. A rágalmak
valóságtartalmát illetően
egy letűnt (?) szocialista mondata
igazíthat el: „Hazudtunk
éjjel, hazudtunk nappal…”
Egy jó humorú kereszténydemokrata
politikus szokta mondani:
ha a másik oldalról megdicsérnék,
rögtön lelkiismeretvizsgálatot
tartana, mit tett
rosszul. Nincs ez másképp
Nagykanizsán sem. A Fidesz városi
elnöke elleni, az utóbbi évben
folytatott – s az utóbbi hónapokban
különösen megsűrűsödött
– lejárató kampány erre
eredeztethető. Sőt, városunkban
különös oka is lehet a régi világnak
az ellene folytatott támadásra.
Cseresnyés Péternek elévülhetetlen
érdemei vannak,
hogy 2002 óta e nem könnyű terepben
számos választáson
ilyen jól szerepelt a Fidesz. Nélküle
– s ezt ők is tudják, mi is
tudjuk – nem állna itt a polgári,
nemzeti, keresztény oldal. Orbán
Viktor mondta: Nagykanizsa
nélkül nem alakulhat polgári
kormány. Lehet, hogy Nagykanizsán
fordul meg az ország
sorsa. Városunkban sokan szeretjük
Petőfit, őt idézem: „a
légy is akkor csíp legmérgesebben,
ha vesztét érzi.”
Papp János
(Múlt heti lapszámunkban a
jegyzet író neve sajnálatosan lemaradt.
Most „pótoltuk”. Tőle és az olvasóktól
elnézést kérünk. - a szerk.)
A légyről
és vesztéről
Tárgyalás nélkül utasította el
a bíróság Marton István feljelentését.
Mint ismeretes, a polgármester
magánvádas eljárásban
feljelentést tett Röst János
ellen rágalmazás vétsége miatt.
Jelen esetben a téma nyilvánosságát
nem a szereplők személye
indokolja (Hiszen Marton Istvánnak
nem ez az első olyan esete,
amikor egy képviselőtársát feljelentve
pert veszít. Az 1994-es hasonló
ügyben Krémer József képviselőtársát
jelentette fel, mert azt
nyilatkozta róla, hogy: „Marton
István előszeretettel turkál más
emberek zsebében”), hanem Marton
Istvánnak a szólás- és vélemény
nyilvánításról való nézetei.
ő ugyanis zokszó nélkül hülyézi le
képviselőtársait, emleget enyveskezűeket,
politikai utasításra történő
lenyúlásokat, „vízmű-módszert”.
Alábbiakban az ügyben
eljáró bíróság ítéletéből idézünk:
Az előzmények
„A feljelentésben írtak szerint
Röst János – aki Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata
képviselőtestületének tagja – 2009.
július 1. napján a Kanizsa TV híradójában
és a Kanizsa Rádióban,
2009. július 12. napján a Zalai Hírlapnak
és a Kanizsa Újságnak nyilatkozott,
illetve nyilatkozatát közzétette
az interneten, a www.szuperhir.
hu oldalon is. Afeljelentő arra
hivatkozott, hogy a közleményekben
a feljelentett személy a
munkaügyi bíróság azt megelőzően
hozott három, Marton Istvánt – aki
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármestere – érintő határozatára
reagálva úgy nyilatkozott a magánvádlóról,
hogy ő „botrányhős és
szájhős” aki „permanens botrányairól
híres”, illetve aki „nem engedi a
fegyelmi bizottságok jelentését, annak
megállapításait és tanúvallomásokat
nyilvánosságra hozni.” A
magánvádló véleménye szerint
mindezzel a feljelentett személy
alaptalanul vádaskodva őt sértő kifejezésekkel
illette. Mindezt magára
nézve nagymértékben sérelmesnek
tartja. Afeljelentett személy hivatkozott
kijelentései miatt pedig
álláspontja szerint megállapítható
Röst János terhére a Btk. 179. §/2/
bekezdés b./ pontjába ütköző és
aszerint minősülő nagy nyilvánosság
előtt elkövetett rágalmazás vétsége.
Kiemelte, hogy a feljelentett
személy az egyik párt képviselőjeként
nyilatkozott, ami meglátása
szerint súlyosbítja az esetet.
A feljelentés és az ahhoz csatolt
mellékletek alapján megállapítható,
hogy a hivatkozott cikkekben,
felvételeken a feljelentett személy
egyazon tartalmú nyilatkozata szerepel.
Ebből a feljelentett személy
alábbi két inkriminált mondatát
tette feljelentés tárgyává a magánvádló:
„Marton István botrányhős
közgyűlési és közéleti megnyilvánulásai
jellemezték és jellemzik
most is.”, illetve: „Marton István
szájhős, mert a fegyelmi bizottságok
jelentéseiben foglalt megállapításokat
és tanúvallomásokat nem
meri nyilvánosságra hozni.” A bíróság
a feljelentés és annak mellékletei
alapján – az alábbiak szerint
– azt állapította meg, hogy a
feljelentett cselekmény nem bűncselekmény,
ezért az ügyben személyes
meghallgatás kitűzése is
szükségtelen.
Mit mond a törvény?
A Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának
36/1994. (VI.24.)
AB. Határozatában kifejtettekre figyelemmel
a városi bíróság úgy
ítélte meg, hogy a feljelentett személynek
tulajdonított közlemények
nem terjednek túl a véleménynyilvánítás
szabadsága, mint alkotmányos
alapjog közhatalmat gyakorlókkal,
közszereplőkkel kapcsolatosan
fennálló keretein.
Alkotmánybíróság határozatában
kifejtette: „Az Alkotmány a
véleménynyilvánítási szabadság
megfogalmazásánál nem tesz kifejezett
különbséget tényközlés és
értékítélet között. A véleménynyilvánítási
szabadság alapvető célja
annak a lehetőségnek biztosítása,
hogy az egyén mások véleményét
formálja, meggyőzzön másokat saját
álláspontjáról…
… Az Alkotmánybíróság álláspontja
szerint azonban fokozott alkotmányos
védelmet élveznek az
olyan értékítéletek, amelyek a közügyekre
vonatkozó vélemények
ütközésében kapnak hangot, még
akkor is, ha esetleg túlzóak és felfokozottak.
A demokratikus jogállam
állami és önkormányzati intézményeinek
szabad bírálata, működésük
és tevékenységük kritikája
– még ha az becsületsértő értékítéletek
formájában történik is – a
társadalom tagjainak, az állampolgároknak
olyan alapvető alanyi joga,
amely a demokrácia lényegi
eleme. …
…Az Alkotmánybíróság arra is
rámutatott, hogy a közügyekben
való véleménynyilvánítási szabadságnak
alkotmányosan magas értéktartalma
miatt a közhivatalok és
a közhivatalt vállaló személyek,
valamint a közélet egyéb szereplői
becsületének védelme kevésbé
korlátozhatja a véleménynyilvánítási
szabadságot, mint magánszemélyek
becsületének védelme…
Mára a bírói gyakorlatban meggyökeresedett
az az elv, hogy a
közszereplőknek e minőségben a
magánszemélyeknél többet kell
eléviselniük a kritika és véleménynyilvánítás
terén. Egy polgármester
– különösképp pedig egy megyei
jogú város polgármestere – a
közhivatali működését illető negatív
tartalmú értékítéletekkel összefüggésben
egyértelműen közszereplőnek
minősül.
A bíróság megjegyzi, hogy az
ügy szempontjából annak nincs jelentősége,
hogy a sérelmezett negatív
vélemények egy másik közszereplő
részéről hangzottak el. Az
esetek többségében éppen ez a tipikus,
hiszen a közügyek intézésében
értelemszerűen az abban aktívan
részt vevők fogalmaznak meg
leginkább a rivális oldal szereplőivel
– azok működésével – kapcsolatban
ilyen értékítéleteket.
Mindezek alapján összességében
a városi bíróság megállapította,
hogy a feljelentés tárgyává tett,
a feljelentett személynek tulajdonítható
kijelentések nem tekinthetők
tényállításnak.
Azok nem bírnak a bírálathoz
szükséges mértéken indokolatlanul
túllépő, a becsületérzést sértő,
gyalázkodó jellegű tartalommal
sem. Az adott szövegkörnyezetben
a feljelentő által sérelmezett kitételek
teljes egészében olyan értékítéletnek,
negatív véleménynek,
élesebb hangvételű kritikának minősülnek,
melyek büntetőjogi
szempontból nem kifogásolhatóak,
és amelyeket egy közszereplőnek
– az Alkotmánybíróság határozatából
kiindulóan – tűrnie kell.
Következésképpen azok bűncselekmény
megállapításának alapjául
nem szolgálhatnak.”
Marton István feljelentést és pert bukott
Kanizsa – 6 Városháza 2009. szeptember 17.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 9-es és 10-es számú Gyermek
Háziorvosi Szolgálatok, valamint a 8-as, 17-es, 19-es, 20-as Védőnői Szolgálatok
átalakítás, felújítás idejére a Nagykanizsa, Hevesi u. 6. szám alól
átköltöznek: Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. szám alatti Központi Ügyelet telephelyére
2009. szeptember 14-től. Bejárat mentőállomás mellett, a Bagolai
sor felől. Rendelési és tanácsadási idő változatlan.
ELÉRHETőSÉGEK
9-es sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr. Csere Mária
Rendelési időben: 06/20-9538241
93/313-380
Rendelkezésre állási időben: 06/20-9538241.
A 93/311-374 telefonszám az átalakítás ideje alatt technikai okok miatt
szünetel!
10-es sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr. Kertész Edit
Rendelési időben: 06/30-3399551, 93/313-380
Rendelkezésre állási időben: 06/30-3399551
A 93/317-508 telefonszám az átalakítás ideje alatt technikai okok miatt
szünetel!
Védőnői Szolgálatok elérhetősége változatlan: 93/311-319
A felújítás ideje alatt a 4.sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr.Kolonics
Gyula, és a 2. szám Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr. Kálovics Gabriella
csecsemőtanácsadása is a Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. szám alatti Központi
Ügyelet telephelyén lesz, változatlan időben!
Költöznek a gyerekorvosok
Dr. Csákai Iván a 5.sz. választókerület önkormányzati képviselője 2009. szeptember
21-én (hétfőn) 18 órától fogadóórát tart a Péterfy Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Társult települések
(Szepetnek és Nagyrécse) a tulajdonukban lévő hulladéklerakó telepen képződő
hulladéklerakó-gáz kitermelésére, hasznosítására irányuló időleges jog megszerzésére
koncessziós szerződés megkötésére nyilvános pályázatot hirdetnek,
a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 4. §. (1) bekezdése alapján.
Arészletes pályázati anyagot a gesztor Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában, a Városfejlesztési Osztály vezetőjénél
(Tárnok Ferenc osztályvezető) lehet átvenni 50.000 Ft + 25 % ÁFA ellenében,
a 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. szám alatti hivatali helyiségben.
Tel.: 06-93/500-771. Pályázatot csak az az ajánlattevő nyújthat be, aki
megvásárolta a pályázati anyagot.
A pályázati anyagok benyújtására 2009. november 30-án 14 óráig van lehetőség.
A pályázatokat postán vagy személyesen, átvételi elismervény ellenében
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában, a
Városfejlesztési Osztály fenti címén lehet leadni.
A pályázat kiírója a koncessziós szerződést belföldi és külföldi természetes
és jogi személyekkel, valamint ezek jogi személyiség nélküli társaságaival kötheti
meg. Az üzemeltetés átengedésének időtartama 20 év (2010-2030). A tevékenység
gyakorlására meghatározott közigazgatási egység Nagykanizsa-Bagola
01003 hrsz.
Koncessziós díj:
1. a koncessziós szerződés megkötésének napjától fizetendő koncessziós
alapdíj (terület bérleti díj) minimum 100.000 Euro/év, amely díj évente az infláció
mértékének megfelelően változik,
2. koncessziós hozamdíj a koncessziós társaság éves értékesítési árbevételének
minimum 5 %-a, szintén Euroban fizetve.
A pályázónak e két részből álló koncessziós díjra kell ajánlatot tennie
1. Euro/év (minimum 100.000 Euro/év) és
2. % láb (minimum 5 %) megadásával.
Koncessziós pályázati felhívás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a Kanizsai
Dorottya Kórház gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére.
A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony a Munka
Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Kanizsai Dorottya
Kórház, 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a gazdasági igazgató irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési intézet
gazdasági (pénzügyi, műszaki, üzemeltetési, stb.) szervezetét, iránymutatást
ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenőrzi azt.
Munkabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.
törvény szerint, megegyezés alapján.
Pályázati feltételek: szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai
végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelői képesítés vagy ezzel
egyenértékű szakképesítés. Ez utóbbiaknak szerepelniük kell a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében,
és rendelkezniük kell ennek megfelelően a tevékenység ellátására jogosító
engedéllyel (igazolvánnyal), legalább 3 éves vezetői gyakorlat, büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett
költségvetési gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázati feltételeként
előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatai,
a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés, személyi adatokat is
tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi
bizonyítvány, a pályázati feltételként előírt vezető gyakorlat igazolása,
hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba foglalt személyes adatoknak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbá, hogy a pályázat
elbírásában résztvevők a pályázati anyagába betekinthetnek, személyes
adatait megismerhetik, a 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozati
kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat, a Munka Törvénykönyve 191.
§-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat. (Az erkölcsi bizonyítvány
kivételével hiánypótlásnak helye nincs.)
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2009. november 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázati anyagot egy példányban,
zárt borítékban kell benyújtani Marton István polgármester címére (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.). A borítékon fel kell tüntetni: "Kanizsai Dorottya Kórház, gazdasági
igazgatói pályázat".
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a polgármester által
összehívott eseti bizottság véleményezi és hallgatja meg a pályázókat. A pályázat
kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Egészségügyi Közlöny,
Zalai Hírlap önkormányzati oldal, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Nagykanizsa
városi honlap (www.nagykanizsa.hu).
Az intézettel kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honlapon
szerezhető. A pályázattal kapcsolatban információ Marton István polgármestertől
(telefonszám: 06-93-500-702), valamint Prof. Dr. Bátorfi Józseftől, a
Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatójától (06-93-502-000) kérhető.
A pályázati felhívás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati felhívás a munkáltató által
a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatót kiíró szerv felel.
Álláspályázat - kórház gazdasági igazgató
Személygépkocsik, teherautók,
járműszerelvények, autóbuszok,
mezőgazdasági vontatók
􀁚 javítását,
􀁚 műszaki vizsgára felkészítését,
􀁚 vizsgáztatását,
􀁚 környezetvédelmi felülvizsgálatát
vállaljuk!
Zala Volán Zrt.
Nagykanizsa, Virág Benedek u. 4., Telefon: (93) 537-930
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete
szeptember 25-én (pénteken) 15.30-kor tartja klubfoglalkozását,
ahol Emésztőszervi panaszok és a cukorbetegség címmel tart előadást Dr. Horváth Judit
belgyógyász főorvos a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében.
Tájékoztatjuk továbbá a város és a város vonzáskörzetének lakóit, hogy
Poszavecz József elnök váratlan és sajnálatos halála miatt szeptember 10-től az egyesület
vezetősége döntése alapján az elnöki teendőket Jaskó József megbízott elnök látja el.
Kanizsa – 2009. szeptember 17. Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban megújította a
"Hazavárunk" ösztöndíj szabályairól szóló 29/2007.(VI.11.) számú rendeletét.
A "Hazavárunk" ösztöndíj iránti kérelmet az a legalább 3 éve nagykanizsai
állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú hallgató nyújthat be,
aki lakóhelyén kívül, államilag elismert magyarországi felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán, első diploma megszerzése érdekében folytat tanulmányokat,
legfeljebb 25. életévének betöltéséig.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytől az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító
intézmény székhelyéig, tanulmányi félévre vonatkozóan 3 alkalommal történő
oda-vissza utazás költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév
elején érvényes másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés
hiányában autóbuszjegy diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményes ára
alapján történik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása,
érvényes diákigazolvány másolata, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
másolata, valamint a kitöltött és aláírt pályázati űrlap.
Az ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra) szól.
A Polgármesteri Hivatal félévente, a szükséges igazolás benyújtását követően,
utólag utalja a támogatást. Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó módosított
rendelet és a pályázati űrlap letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról,
valamint személyesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri és
Erzsébet téri portáin, továbbá a Művelődési és Sportosztályon.
Egyúttal emlékeztetjük az ösztöndíjat a 2008/2009-es tanévben igénybe vett
hallgatókat, hogy tanulói jogviszony igazolásuk eredeti példányát legkésőbb
szeptember 30-ig adják le a Művelődési és Sportosztályon, ez feltétele az
elmúlt félévre vonatkozó támogatás átutalásának.
Érdeklődni a Művelődési és Sportosztályon lehet az 500-714-es telefonszámon.
Beadási határidő: 2009. szeptember 30.
„Hazavárunk” ösztöndíj pályázat
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Csengery u. 22. szám alatti ingatlant érintő építéshatósági ügyben. Szám: 6 /
2148-20 / 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/2149-6/2009. számú és Nagykanizsa, Csengery u. 22. szám alatti ingatlanon
meglévő épület homlokzatán emléktábla elhelyezésére vonatkozó építéshatósági
ügyében a benyújtott jogutódlási kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, ezért
ezen ügyfeleket a döntés meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti
jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. szeptember 10-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2149-8/2009., tárgya: jogutódlás
bejelentés tudomásul vétele. A kérelmező ügyfél neve: Halász Gyula Nagykanizsa,
Péterfai u. 3/b., Fejtő Ferenc Alapítvány, Nagykanizsa, Fő u. 6. A kérelemmel
érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 2231. hrsz-ú ingatlan, valamint
a 2263. és 2232. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek:
8-12
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatóság – 6/2149-10/2009.
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Csengery u. 8. szám alatti ingatlant érintő építéshatósági ügyben. Szám: 6 /
2250-5 / 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése
alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzője a 6/2250/2009. számú és Nagykanizsa, Csengery u. 8. szám alatti
ingatlanon meglévő épület homlokzat-felújítására vonatkozó építéshatósági
ügyében a benyújtott építés-bejelentés engedély kérelmet elbírálta és döntését
meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal
valamint a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak
száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi
úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak
szerint.
A hirdetmény 2009. szeptember 10-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzője 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2250/2009., tárgya:
építés-bejelentés tudomásul vétele. A kérelmező ügyfél neve: Társasház
Nagykanizsa, Csengery u. 8., képviselő: dr. Nemes Pál, címe: 8800
Nagykanizsa, Csengery u. 8. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az
érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület):
Nagykanizsa, 1945. hrsz-ú ingatlan, valamint az 1944., 1946. és
1947/1. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda:
8-12, 13-17, péntek: 8-12 .
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett,
de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatóság – 6/2149-10/2009.
Nagykanizsa Megyei jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a 2009. évi Szociális Alap támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok, karitatív és érdekvédelmi tevékenységek,
természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása,
melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévők szociális élethelyzetének minőségi
javulásához. Atámogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggő
működési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására.
Pályázok köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő:
intézmények, bírósági nyilvántartásba bejegyzett civil szervezetek, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a fenti célok
megvalósítását szolgálják.
Apályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók, természetes
személyek és vállalkozások.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 30.
Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban "Szociális Alap támogatása"
jeligével lehet benyújtani. Pályázati adatlap a Szociális Osztályon
kérhető, illetve kérésre a megadott E-mail címre elküldjük, valamint letölthető
a www.nagykanizsa.hu. webboldalról.
Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális Osztálya Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (I. em. 103. sz. iroda)
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét, székhelyét,
- a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát,
- az igényelt támogatás összegét,
- a kérelem tételes indokolását,
- a megvalósítás módját
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXX. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról
vagy hiányáról szóló nyilatkozatot
A pályázati bírálat határideje: 2009. október 31.
A határidőre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság
bírálja el.
Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2009. november 20.
Az elnyert támogatások felhasználásának határideje: 2009. december 31.
Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2010. január 31.
Dr. Csákai Iván, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Szociális Alap 2009.
Kanizsa – Pártok 8 mondják 2009. szeptember 17.
A Kereszténydemokrata Néppárt
Nagykanizsai szervezete
sajtótájékoztatón közölte állásfoglalását
a városi közgyűlésben
kialakult politikai helyzetről.
Kovács János, a szervezet elnöke
elöljáróban elmondta, a Kereszténydemokrata
Néppártnak nincs
képviselője a jelenlegi nagykanizsai
önkormányzati testületben,
ezért nem tud a közgyűléseken véleményt
formálni az adott helyzetről.
Kénytelenek, mint a város
helyzetének alakulását komolyan
vevő párt, ily módon nyilvánosságra
hozni a véleményüket. Álláspontjuk
szerint tisztázni kell,
hogy a médiában a közelmúltban
FIDESZ-KDNP frakció nevében
megjelent nyilatkozatok a frakció,
és nem a KDNP nagykanizsai
szervezetének a nyilatkozatai.
A közgyűlési munkát a TV-közvetítésekből
ismerik. Ezek az ülések
méltatlanok a városhoz, veszélyeztetik
jelenlegi működését és a
város jövőjét. A KDNP elhatárolódik
a közgyűlésben megnyilvánuló
ellenségeskedő, személyeskedő
magatartástól. A néhány hónappal
ezelőtt megkísérelt közvetítési kísérletük
nem járt eredménnyel,
ezért felszólítják a polgármestert és
a képviselőket, az elmélyült ellentéteiket
félretéve működjenek
együtt a város érdekében. Ha ezt
nem tudják megtenni – oszlassák
fel a közgyűlést. A Kereszténydemokrata
Néppárt nagykanizsai
szervezete kéri a város polgármesterét,
a Fidesz-frakció vezetőjét és
tagjait, az ellenzéki pártok képviselőit,
hogy a válságos helyzetre való
tekintettel mihamarabb döntsenek,
mert fogytán az idő. Ez a helyzet
tarthatatlan, vessenek neki véget.
Horváth István, a Kanizsáértfrakció
vezetője és Polai József, a
frakció tagja a Vasemberház tükörtermében
tartott sajtótájékoztatójukon
reagáltak a közgyűlés
feloszlatásáról szóló javaslatra,
melyet Bene Csaba a
Fidesz-frakció vezetője terjesztett
elő a legutóbbi ülésen.
Horváth István elmondta, a feloszlatásnak
március végéig lett
volna aktualitása. Akkor még a júniusi
EP-választásokkal együtt
meg lehetett volna tartani a helyi
választásokat, ami a városnak nem
került volna pénzébe.
– A város nincs abban a helyzetben,
hogy 15-20 milliót kidobjunk
egy választásra, különösen annak
fényében, hogy a Marton István által
beterjesztett 15 milliós polgármesteri
keretet sokallta a Fideszfrakció,
és időarányosan kívántak
neki pénzeket megszavazni, ami
később ötmillió lett. Felmerül a
kérdés, mennyire felelős döntés az,
hogy feloszlatjuk a testületet, és új
választásokat írunk ki. Ha valami
felelőtlen politizálás, ez mindenképpen
az. Én messzemenően elutasítom,
a Kanizsáért-frakció
csak nemmel szavazhat. A polgármester
úr ugyan mindig ígéretet
tett arra, hogyha oszlatásról van
szó, ő támogatni fogja, én viszont
el fogom rendelni a frakciófegyelmet.
Most én ezt nem tartom aktuálisnak.
Ez a feloszlatás semmi
másról nem szól, mint Cseresnyés
Péter imázsáról.
Polai József az elhangzottakhoz
hozzátette: fél év elegendő idő ahhoz,
hogy eldöntse egy képviselő,
új frakcióba kíván-e kerülni a korábbi
frakciójából, vagy nem.
– Az elmúlt időszakban erről
nem sok helyen beszéltem: a Fidesz-
frakció háromszor is visszahívott
a frakcióba. Ennek a három
hívásnak minden gondolatát Cseresnyés
Péter közvetítette számomra,
már miután felhívtam a figyelmet
az első alkalom előtt arra,
hogy ne üzengessen, hanem keressen
meg, hívjon föl, talán tudunk
beszélni a témáról. A feltételek között
kiemeltem a Fidesz-frakció részéről
a teljes megbékélést a polgármesterrel.
Cseresnyés Péter
kezdeményezzen Marton Istvánnál
beszélgetést a problémákról. Akkor
azt mondtam, ha látom, hogy
ez megindul és jó irányban halad,
akkor lehet szó a frakcióba való
visszatérésemről. Erre nem került
sor, hiába volt rá elegendő idő,
legalább fél év a Fidesz helyi vezetésének.
Az egy hónapig létező jó
viszony azért szűnt meg, mert ahogyan
Horváth István képviselőtársam
említette, a Fidesz-frakció városvezető
munkája csak arról
szólt, hogy mit mond, mit akar
Cseresnyés Péter, és azt, ha tetszik,
ha nem, muszáj támogatni. Láttam,
hogy értelmetlen dolgokon
mennek a viták, és Marton István
polgármester gazdasági hozzáértését,
vagy a városért mutatott ambícióját
nem lenne szabad visszarángatni
az állandó nemleges Fideszes
szavazatokkal. Voltak olyan
hónapjaink, amikor Horváth Istvánnal
együtt is azon dolgoztunk –
még a Fideszbe való visszakérésem
előtti időszakban –, hogy béküljenek
meg. Azt gondolom, aki
hátba szúrta egyszer a polgármestert,
ott nem könnyű békés megoldásokra
törekedni, bár a város érdeke
ezt követelte volna. Mivel azt
a helyzetet láttuk kialakulni, hogy
itt nem lesz békesség, jobbnak tartottam,
ha belépek a Kanizsáértfrakcióba,
annál is inkább, mert
Horváth István számomra egy makulátlan
ember. Marton István
szintén, – bár emlegetnek vele kapcsolatban
több mindent –, azt gondolom,
nem törődik mással, mint a
város ügyeivel. Szeretném kijelenteni,
ne mossanak össze bennünket
más párttal, mint ahogy a Kanizsa
Hetilapban olvasom, hogy a két kilépett
képviselő és a polgármester
jó viszonyt ápol a Jobbikkal. A vezetőjével
valóban több, mint 10
éve jó viszonyt ápolok. A közgyűlés
feloszlatásának már nincs meg az
ideje, a jövő évi költségvetés megalapozását
el kell kezdeni, az intézményeket
működtetni kell.
Nyolcvan százalékban úgyis
ugyanazok a képviselők kerülnének
vissza az új testületbe. A Fidesz
horgonya – ahogyan Orbán
Viktor kijelentette, a kereszténység;
van egynéhány keresztény
gondolkodású ember a testületben,
de azok közül nem sokan ülnek a
Fidesz-frakcióban.
Horváth István megerősítette,
egy oszlatást nem szabad akkor
megtenni, amikor egy felelős költségvetés
összeállítása előtt vannak,
véleménye szerint ezt most
kellene elkezdeni.
– December közepére alakulna
meg az új testület, ünnepek jönnek,
és itt a nyakunkon a következő parlamenti
választás. Milyen felelős
költségvetés készülhet így? Ebben
az esetben az oszlatásnak nincs értelme.
Ez senki másnak nem jó,
mint ahogyan mondtam, Cseresnyés
Péter egyéni érdekeit szolgálja,
aki alatt rezeg a léc, ugyanis a
Vízművel kapcsolatban is vannak
olyan anomáliák, melyekben keményen
benne van. Tóth Norbert
magasröptű eszmefuttatásával
kapcsolatban szeretném visszautasítani
azt, hogy Gerébnek nevezzen
bennünket. Mi nem vagyunk árulók.
Egy csomó dologgal nem értettünk
egyet, amikor a Fideszfrakció
tagjai voltunk. Ezt ki is
nyilvánítottuk. Az önérzetünk egészen
mást parancsolt. Nem vagyok
áruló, ugyanúgy nemzeti gondolkodású
maradtam. Nem tagozódtam
be az MSZP-be, és senkihez
nem fogok betagozódni. Hogy támogatni
tudom a polgármestert a
munkájában, ez azért van, mert
egy nem korrumpálható emberrel
állnak szembe. Marton Istvánt a
stílusáért lehet bántani, de a tisztességéért,
szakmai hozzáértéséért
viszont nem. A becsületesség a mi
oldalunkon van, a becstelenség pedig
azok oldalán, akik más pártoknál
próbálnak meg kavarni ahelyett,
hogy a saját munkájukban
próbálnának meg pozitívumot felmutatni.
Cseresnyés Péter alpolgármester,
önkormányzati képviselő és
Bene Csaba a nagykanizsai Fidesz-
frakció vezetője sajtótájékoztatón
jelentették be, hogy levélben
kérnek személyes találkozót
Herman Miklóstól, a General
Electrics területi igazgatójától,
hogy fény derülhessen a GE nagykanizsai
dolgozóinak sorsáról.
– Nagy aggodalommal figyeljük
a hozzánk eljutó, egyre szomorúbb
híreket a GE nagykanizsai fényforrás
gyárának jövőjét illetően. Aggodalmunk
azért növekszik napról
napra, hisz a hírek komoly gyártáskapacitás-
csökkenésről szólnak,
és ha ez bekövetkezne, már
pár százalékos leépítés is komoly
nehézséget okozna sok-sok Nagykanizsán
és környékén élő családnak.
Ezért keressük meg első körben
egy levél segítségével Herman
Miklós urat, a GE területi igazgatóját
egy személyes találkozó kezdeményezésével.
Tudni szeretnénk,
mi várható a GE nagykanizsai
fényforrás gyártásának jövőjét illetően
és mi várható, amennyiben
a döntés számunkra kedvezőtlen
lesz. Meg fogjuk kérdezni, mit tehetünk
mi, és mit tehet a város annak
érdekében, hogy a negatív
döntés ne szülessen meg, vagy ha
számunkra kedvezőtlen döntés születik,
mit lehet tenni a felszabaduló
munkaerő továbbfoglalkoztatására.
Cselekvésre van szükség. Az
egyszerű levelezés nem elég, ezért
tesszük kezdeményezésünket.
– Természetesen a Parlamentben
szóban vagy írásban arra irányuló
kérdést teszek fel, mit tesz a kor-
KDNP:
A közgyűlés munkájáról
Kanizsáért-frakció:
Horváth István
parancsa
Fidesz:
Levél és kérdés a GE-ről
Kanizsa – Pártok 2009. szeptember 17. mondják 9
mányzat annak érdekében, hogy a
hírek szerinti elbocsátások, üzembezárások
ne következzenek be –
mondta végezetül Cseresnyés Péter.
Két téma adta az szdsz-es Halász
Gyula önkormányzati képviselő
keddi sajtótájékoztatójának
apropóját: a hónapok óta zajló,
feszültségekkel és problémákkal
teli önkormányzati munka, valamint
a Budapest és Nagykanizsa
között rendszeresen utazók aggályai.
– Az SZDSZ mai sajtótájékoztatóján
két témáról szeretném kifejteni
álláspontunkat – kezdte a
képviselő. – Az elmúlt hetek híradásainak
nagy része a pártok nyilatkozatháborújáról
szólt. Fontos,
ugyanakkor nem a legfontosabb
kérdés a testület feloszlatásának
kérdése. Az SZDSZ a munkahelyek
megőrzését, új munkahelyek városunkba
telepítését és a munkanélküliség
csökkentését tartja a legégetőbb
problémának. Erre évek óta,
közgyűléseken és sajtótájékoztatókon
is felhívtuk a figyelmet, de a városvezetés
helyett mi nem tudunk
tárgyalni sem a kormány vezetőivel,
sem a befektetők képviselőivel. Az
SZDSZ évek óta szorgalmazza, hogy
a város vezetői kérjenek kormányzati
segítséget a foglalkoztatási
gondok enyhítésére. Az itt élők úgy
érzik, hogy egyre lejjebb csúszik
Nagykanizsa és nem vigasztalja
őket az sem, hogy több százmillióért
belső körgyűrűt épít a város, és
szobrokat telepít egyik helyről a másikra.
A város legnagyobb foglalkoztatója
körüli bizonytalan helyzetben,
a nagykanizsaiak nem a közgyűléseken
uralkodó sárdobálást,
hanem felelősségteljes döntéseket
várnak el a közgyűlés vezetőjétől és
tagjaitól. Azt várják az itt élők, hogy
a pártok pillanatnyi érdeke helyett a
városérdek legyen a meghatározó a
döntéseknél. Amennyiben több ezer
nagykanizsai munkavállaló veszíti
el a még meglévő munkahelyét, annak
súlyos hatása lehet egész térségünkre.
Emellett az önkormányzat
jövő évi költségvetése – a százmilliós
nagyságrendű adóbevétel-kiesés
miatt – olyan öngerjesztő pénzügyigazdasági
„örvénybe” kerülhet,
melyből évtizedekig képtelen lesz kilábalni.
Javaslatunk szerint haladéktalanul
össze kell hívni az önkormányzati
képviselők, a parlamenti
képviselőink, a kamarák vezetői és
nagyobb cégek vezetőinek fórumát
ahhoz, hogy Nagykanizsa meg tudjon
állni a lejtőn. Át kell tekinteni
cégekkel történő megállapodásokat,
a foglalkoztatás, az adózás és az
együttműködés más területeit. Kölcsönösen
meg kell vizsgálni a vállalások
teljesítését, valamint azokat a
lehetőségeket, melyek segíthetik a
munkahelyek megtartását és új
munkahelyek létrejöttét. Másik témánk
a távolsági autóbusz-közlekedés
anomáliái. Az elmúlt napokban
több szülő keresett meg azzal a panasszal,
hogy Budapesten élő gyermekük
nem tudott a hétvégén hazajönni
busszal, mert nem fért fel
egyik járatra sem. Több diák is panaszolja,
hogy „közelharcot” kell
folytatni a buszra való feljutáshoz,
és ez még az előre megváltott jegygyel
rendelkező utasokra is vonatkozik.
Örülhet az, aki teljes árú jegyéért,
jobb esetben Zalakarosig végigállhatja
az utat – vélik a panaszosok.
Amióta átadták az M7-es
autópálya még hiányzó szakaszát,
új piaci helyzet teremtődött, hiszen
lerövidült a Budapest-Nagykanizsa
közötti menetidő. Így csaknem egy
órát nyer átlagban az az utas, aki a
VOLÁN járatait választja a MÁV
helyett. Az utazók biztonsága és az
üzleti etika is megköveteli azt, hogy
aki egy távolsági út árát kifizeti, az
kényelmesen és biztonságosan utazzon.
Más távolsági járatokon is felmerül
ez a probléma, legyen szó
Szombathely, Kaposvár vagy Pécs
vonatkozásában. Személyes példámat
pedig a ’80-as évek Lengyelországából
veszem, ahol a jegyrendszer
idején sem engedtek fel a
távolsági buszjáratokra több utast,
mint ahány ülőhely volt. Javaslatunk,
hogy a városvezetés a Zala
Volán vezetőivel együtt tegyenek
lépéseket azért, hogy a távolsági
autóbusz-közlekedés kulturált és
biztonságos keretek között működjön,
akár szerződéses partnerek
bevonásával is.
Szeptember 3. és szeptember 3.
között Nagykanizsán nagy különbség
van – kezdte mondandóját
Jerausek István fideszes önkormányzati
képviselő, majd így
folytatta:
– Miért mondjuk ezt? Azért mert
a szocialisták szerint, ha ők kezdeményezik
a testület feloszlatását,
akkor szeptember 3. jó időpont, ha
fideszesek teszik ezt ugyanerre az
időpontra, akkor már elkésett a
kezdeményezés. Ebből is látszik,
hogy a kanizsai szocialisták és a
velük szövetséges polgármester és
két követője hiteltelenné váltak,
hisz mindannyian szeptember eleje
óta menekülnek adott szavuk betartása
elől. Képtelenebbnél képtelenebb,
átlátszóbbnál átlátszóbb
kifogásokat keresnek annak érdekében,
hogy ezt a szószegést valahogy
megmagyarázzák. Mi történt
valójában, ha valaki még nem tudná?
Július hónapban szocialisták
és szövetségeseik, így a polgármester
is azt mondta, hogy a közgyűlés
feloszlatását megszavazzák,
sőt Böröcz Zoltán a szocialista
frakció nevében kijelentette, hogy
az előterjesztést ők elkészítik és be
is terjesztik a közgyűlés elé. És lássunk
csodát, a magukat hitelesnek
mondó polgármesteri oldal – a
szocialisták és a polgármester és
két embere – kifogásokat keresve,
(nincs idő, nincs értelme, pénzbe
kerül – mintha az ő javaslatuk szerinti
új választást ingyen lehetett
volna lebonyolítani) gyáva nyulakként
menekültek adott szavuk felelőssége
elől. Sőt ők, az áskálódók,
a viszályt szítók, a botrányokban,
mások lejáratásában érdekeltek elkezdtek
együttműködésről beszélni.
Mindenki látja a céljukat. Megúszni
az oszlatást, hisz jól jön még
ez alatt az egy év alatt befolyó tiszteletdíj.
A kimondott szó, a hitelesség
meg nem számít. Majd elfelejtik
az emberek, mint ahogy azt két
éve Gyurcsány Ferenc – aki a szava
hihetetlenségéről is elhíresült -
mondta más ügy okán. Marton István
is most kezd el együttműködésről
beszélni. Eddig az ő botrányos
viselkedése okozta a viszályok jelentős
részét. Érdekes az is, hogy
most sikerként könyvel el olyan elkezdett
beruházásokat, amelyeket
kezdetben leszólt. Most, látva a fejlesztések
jelentőségét és sikerét,
azonnal az élére kíván állni a megvalósításnak.
Megállapíthattuk tehát
már sokadszor, hogy a szocialisták
és a velük szövetséges polgármesteri
frakció is hiteltelenné
váltak. Egy szavukat sem lehet elhinni,
hisz saját önző érdekük fontosabb,
mint a kanizsai emberek jó
részének véleménye.
– Azzal, hogy Marton István és
társai a közgyűlés feloszlatását nem
szavazzák meg, csak időt akarnak
nyerni, hiszen tudják, hogy október
elseje után erre már nem lesz lehetőségünk
– folytatta Karádi Ferenc.
– Most az időnyerés a cél, majd
utána folytatják azt a mocskolódást,
a politikai ellenfelek lejáratását,
besározását, amit eddig is tettek.
Sajnos ebben élen jár a város
jelenlegi polgármestere, aki riválisait
nem ellenfélnek, hanem kiiktatandó
politikai ellenségnek tartja.
Nyíltan, több képviselőnek is elmondta,
hogy először Cseresnyés
Péterből, majd a Fidesz-frakció
tagjaiból csinál politikai hullát
Nagykanizsán. Természetesen ezt
az ötletét, megismerve Marton Istvánt,
a helyén kezelte mindenki.
Most újra ugyanezt szeretné eljátszani.
Korrupciót, alkalmatlanságot
és még sok más zöldséget összehordva,
mindig csak a gyanú szót
használva igyekszik megtéveszteni
a Nagykanizsaiakat. Reméljük,
hogy ezeket a minden alapot nélkülöző
nyilatkozatokat már senki sem
hiszi el neki városunkban. Azok a
képviselők, akik ellenzik a közgyűlés
feloszlatását, a kanizsai emberek
akaratával mennek szembe, hiszen
a nagykanizsai emberek többsége
is és mi, a Fidesz-frakció tagjai
is azt akarjuk, hogy ez a közgyűlés
oszlassa fel magát. Azt az óhajtott
célt, hogy egy békés, építő munka
hangulatában a város érdekeinek
képviseletében szülessenek meg
a döntések, csak egy új választással
lehet már elérni. Kérjük tehát a
most gyáván meghátrálókat, a szocialistákat
és a velük szövetségeseket,
köztük kiemelten a polgármester
szocialistákkal együtt működő
két társát, hogy szavazzák meg a
testület feloszlását, és adjuk vissza
az embereknek a döntés jogát arról,
hogy milyen összetételű közgyűlést
választanak a közös feladataink
megvalósítása érdekében.
– Hiszem azt, hogy Nagykanizsa
fejlődésre van ítélve, az elkövetkező
éveken belül. Tudom, most sokan
gondolják, hogy túl optimista
vagyok, és ez nem így lesz, de engedjék
meg, hogy megosszam a
gondolataimat Önökkel – kezdte
minapi sajtótájékoztatóját Lelkó
Tamás, a helyi párt alelnöke.
– Nagykanizsa mindig több kiemelt
út kereszteződésében helyezkedett
el, és szerencsére sem a város, és
sem a fontos utak nem mentek el innen.
Az elmúlt évek úthálózat fejlesztésének
hatása és az elindult további
fejlesztések Nagykanizsát és térségét
a befektetők számára fontos helyre
emeli. Ez még nem elég a fejlődéshez,
és ezt joggal gondolhatják. Mi kell
SZDSZ:
Busz-anomália
Fidesz:
Az oszlatást ellenzőkről
MSZP:
Lelkó optimista
Kanizsa – Szabad 10 vélemény 2009. szeptember 17.
még fejlődéshez? A befektetők számára
megfelelő ingatlant kell biztosítani,
igény szerint kisebbet, vagy nagyobbat.
Itt szeretném megjegyezni, hogy
Kecskeméten a Mercedes gyár 450
hektár földterületet vásárolt (a GE
Tungsram nagykanizsai gyárának –
62 hektár – a hétszerese). Szerencsére,
és természetesen nagyon sok egyeztetés
és tárgyalás eredményeként a
Kormány a Honvédelmi Minisztérium
javaslatára a három önkormányzat
területén található lőteret ingyenesen
átadja, és ezzel közel 520 hektár földterülethez
jut Sormás, Nagykanizsa,
Homokkomárom. Ez még mindig nem
elég, mert a területen sok mindent
meg kell oldani, hogy vonzóvá tegyük
egy nagyobb befektető számára. Meg
kell oldani a terület esetleges lőszermentesítését,
rendezési tervet kell készíteni
az önkormányzatok összehangolt
munkájával, bizonyos út- és közműfejlesztéseket
el kell végezni még az
első érdeklődő megérkezése előtt. Ez
nem kevés pénzt igényel, nem, ez nagyon
sok pénzt igényel, mely még
Nagykanizsának is megterhelő, nem
egy kisebb önkormányzatnak, mint
Sormás vagy Homokkomárom. Nagyon
fontos tárgyalásokat kell lefolytatni,
melyhez működő közgyűlés kell
és... Az Iparipark volt munkatársaként
és vezetőjeként, 9 éve még a semmiből
kezdtük a fejlesztéseket és betelepítéseket.
Ma már van Ipari parkunk a
többség megelégedésére, pedig sok
munka volt benne, de másképpen nem
megy, pedig volt fideszes, majd 2002-
től mszp-s többségű közgyűlés is.
Mind a kettő bebizonyította, hogy a
két fél tud együtt dolgozni ha a cél
fontos a városnak, és az ipari park kiépítése
fontos volt, és ez nem lehetett
alku tárgya. Nagykanizsa nagy lehetőség
előtt áll a lőterek átvételével,
még akkor is, ha a nagyobb terület
Sormás önkormányzat tulajdonába
kerül. Ezúttal nagyon fontos kérdésekben
kell majd operatív módon dönteni,
és éppen ezért nem tudom, hogy az
oszlatás jó, vagy nem jó döntés-e egy
ilyen helyzet során. Félek a nagy lehetőség
elszalasztásától, és ez azért van,
mert már álmodott nagyokat Nagykanizsa,
de sajnos az álom, csak
álom maradt több esetben. Álmodtunk
egy sportcsarnokot, de annyira
ragaszkodtunk a nagyobbhoz, mert a
kicsi nem volt elég, hogy se kicsi, se
nagy nem lett. Az üres terület még
mindig szép a volt laktanya területén.
Álmodtunk egy 3 milliárdos új termál
fürdőt, mert a strandon található
termál kútra ráépíthető 200 milliós
fejlesztés az nekünk kicsi. Egyik
sincs, pedig jelenleg is lehetne pályázni
a strandunk fejlesztésére 30
százalékos önerővel, ez helyett még
mindig új termálfürdő fejlesztésében
gondolkodunk, és az elmúlt 19 év
harmadik vagy negyedik variációja
készült el több millióért, mert valakiknek
most ez a fontos. Vagy ez az
érdeke? Átgondoltan és felelősséggel
gazdálkodunk a város adófizetőinek
pénzével? Ezt döntse el mindenki
saját maga .... Azt kérem a felelős
többségtől – mert a demokráciában
a többség irányít – hogy nem kell
nagyokat álmodni, csak azokat a kis
lépéseket lépje meg, amelyek fontosak
Nagykanizsának! Karádi János
és Jerausek Ferenc képviselők sajtótájékoztatójával
kapcsolatban
két megjegyzés engedtessék meg,
a közgyűlés feloszlatásáról az
MSZP küldöttgyűlése fog határozni,
ami a mai napig még nem történt
meg, tehát az eddigi vélemények
a Fidesz részéről az MSZP
állásfoglalásáról érdekes. A másik
pedig, csak egy kérdésem lenne:
az urak biztosak benne, hogy
a Fidesz elindítja képviselőjelöltként
őket?
B.E. - S.E.
Van úgy, az ember jártában keltében
meghall ezt azt, s úgy véli
érdemes följegyezni. Aztán lehet,
csak selejtezésre érdemesül a fontosnak
vélt sajtpapír. Emlékeztetőként
azonban mindenképp megszolgáltak.
Hát lássuk.
Nem oly’ rég – még a felületes
olvasó is emlékezhet rá – Marton
István polgármester állt elő a farbával:
nincs mese, itt oszolni kell!
A palackból szabadult szellem
azután megkérdezte a szocialistákat
is. ők azonnal rávágták:
oszolni pedig muszáj! Még előterjesztést
is kanyarítottak hozzá.
Aztán a hőgutás nyár árnyékba
kényszeríttette az oszlatást szent
hevülettel vallókat, ám a szétkergetős
hangulatú polgármester és
a szocialisták számára váratlanul
beérlelte a narancsot. Akik, ha
késve is – a tantusz leesése már
csak ilyen –, magukévá tették a
nem is ördögtől való gondolatot.
Ha oszlatás, akkor legyen oszlatás!
A tizenkét (no nem kőműves)
fideszes komolyra fordította a
dolgot. Nincs itt mit toldozgatni,
foltozgatni, lépjünk a tettek mezejére!
S lám, az oszlatás, mint a közös
nevezőt jelentő: „Mit parancsolsz
kedves gazdám?” szelleme
kísértetté vált. Válni pedig váltak
a csodalámpát dörzsölgetők is…
méghozzá hiteltelenné. Magyarázni
persze lehet, hogy miért a
hátra arc, de nem érdemes. A politikában
ugyanis sok mindent lehet,
például fölállni is. Igaz, erre
csak a legnagyobbak képesek.
Gyorsan a kiérdemesültek listájára
írta magát a sebbel-lobbal
összerittyentett Kanizsáért-frakció.
Tagjai Marton István (ki tudja
az MSZMP-től a jelen frakcióig
hány formációt megjárt) polgármester,
Horváth István (ugyancsak
a pártot váltók egyik alakja) frakcióvezető
és Polai József (hogy ne
maradjon titulus nélkül: közlegény).
A kisebbik bajuk, hogy akkor
akarják függetlenségüket bizonygatni,
amikor már sikerült
rendre együttszavazni a szocialistákkal.
Nagyobbik, hogy a hírek és
jelek szerint közben a Jobbikkal is
megpróbálnak kokettálni. (Persze
a híd szerep lehet szép is: Előre a
Jobbik-MSZP koalícióért!) A legnagyobb,
hogy napok alatt sikerült
egymás közt is ellentmondásba keveredni.
Nemrégiben a Horváth-
Polai sajtótájékoztatón még arról
értesülhettünk, hogy a fideszesek
kézfogásra sem érdemesítik őket.
Most meg azt kell hallanunk, Cseresnyés
Péter üzengetéseivel viszsza
akarta csábítani Polait. Ez
nyilvánvalóan annyira igaz és hihető,
mint ahogy az, hogy Polai
József képviselői karrierjét először
szocialista színekben képzelte el.
Az igazi öngólt pedig azzal rúgták,
hogy Marton Istvánt arra kényszerítik,
ígérete ellenére ne szavazza
meg a testület önfeloszlatását.
Kérdés tehát, hogy a polgármester
veszíti el a szavahihetőségét, vagy
a frakció bizonyítja be magáról
működőképtelenségét?
Dóró János
Cetlik a zsebben
Mindenki
oszlatni akar(t)
Élt egy hetet,
avagy a Marton szava
Kanizsa 2009. szeptember 17. – Gazdaság 11
A Szilvási Sírkő-épületkő Kft.
bemutatóterme a Huszti téren, a
Glóbusz ház földszintjén található.
A csurgói telephellyel rendelkező
cég kilenc évvel ezelőtt nyitott üzletet
Nagykanizsán, s az eltelt idő alatt megkedvelték
a városnak ezt a területét.
A vállalkozást a bemutatóterem
vezetőjének apósa, Szilvási János
építőipari művezető indította el négy
évtizede. Akkoriban hosszú-hosszú
éveken át műkő alapanyaggal dolgoztak,
csak a 80-as évek végétől, a
90-es évek elejétől váltotta fel a műkövet
a gránit, a szilárdság és keménység
jelképe, az építéseknél az
ókor óta használt kőzet. Abban az
időben még csak a fejkő készült gránitból,
a 90-es évek közepétől már a
keretek is. Szilvási Jánosné üzletvezető
fontosnak tartotta hangsúlyozni,
a kétezres évektől Olaszországból
szállítják kamionnal az időtálló,
minőségi, szép anyagot. Feldolgozók
és forgalmazók is egyúttal. Nem
készterméket vásárolnak külföldön,
a táblákban érkező különböző vastagságú
lapokat a telephelyen dolgozzák
fel a mai kornak megfelelő
korszerű gépekkel. Minden igényt,
elképzelést meg tudnak valósítani. A
megmunkáláshoz új gépeket szereztek
be, fejlesztették gépparkjukat.
Nemcsak minőségi munkát adnak ki
a kezükből, az ígért határidőt is betartják
a legmesszebbmenőkig.
A kétezres évekig a fekete színű
gránit volt a legkeresettebb, azóta fokozatosan
léptek be a különböző színek,
a világos és sötétzöld, a vörös, a
lila, szinte valamennyi szín árnyalata,
a megrendelő kérésétől függően.
Nemcsak síremlékekkel, sírkő munkálatokkal
foglalkoznak, készítenek
gránit ablakkönyöklőket, konyhai-,
fürdőszobai munkalapokat, sőt gránit
járólapokat is vásárolhatnak üzletükben,
vagy a telephelyükön. A kiegészítők
között találhatunk mécseseket,
vázákat gránitból, bronzból és műkőből.
A pénzügyi és gazdasági válság
miatt igyekeznek elfogadható árakon
ajánlani termékeiket. 220 ezer forintért
már minőségi gránit síremléket
választhatnak hozzátartozóiknak a
vásárlók.
AGlóbusz ház földszintjén lévő üzlet
hétfőtől péntekig, 9-17 óráig várja a
megrendelőket. Szombaton zárva tartanak,
de ez sem jelent akadályt annak,
aki csak szombaton ér rá, időpont
egyeztetéssel (06-30-956-5685) szabadnapon
is adnak tájékoztatást.
A vállalkozás kiállta az idő próbáját,
vezetése generációról-generációra
száll, hiszen Szilvási Jánosné férje
után fia, a harmadik Szilvási János
vette át a cég irányítását. Diplomás
építőmérnökként úgy döntött, folytatja
apja, nagyapja tevékenységét. (X)
Nagyapáról unokára, műkőről gránitra
A Kanizsa Trend Kft. 2009-
ben a Biblio modellel elnyerte a
megtisztelő Magyar Termék
Nagydíj Kitüntető Címet. A Díj
átadására ünnepélyes keretek
közt a Parlamentben került sor
2009. szeptember 2-án.
A Magyar Termék Nagydíj®
Pályázatot 2009-ben tizenkettedik
alkalommal hirdette meg az
EXIMBANK Zrt., az INDUSTORG
– VÉDJEGYIRODA Kft.,
az ITD – Hungary np. Zrt., a
MEHIB Zrt., a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság, a TERC Kft.
és a TÜV – SÜD KERMI Kft. A
Magyar Termék Nagydíj® – védjegy
– tizenegy éve tanúsítja a folyamatosan
ellenőrzött, kiemelkedően
jó minőséget és a megbízhatóságot
a termékek és a hozzá kapcsolódó
szolgáltatások körében.
A Magyar Termék Nagydíj®
emblémával ellátott termékek kifejezik
az előírt és önként vállalt
gyártói és forgalmazói garanciákat
a fogyasztók és felhasználók előtt.
A Magyar Termék Nagydíj® elnyerése
fontos azoknak a hazai
gyártóknak és forgalmazóknak,
akik jó minőségű, tartós termékekkel
foglalkoznak és az erős piaci
versenyben növelni kívánjak a termékeik
iránti bizalmat.
APályázat szakmai támogatói: a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium, az Önkormányzati
és Területfejlesztési Minisztérium,
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
és a Magyar Minőség Társaság.
A civil kezdeményezésű pályázati
rendszer célja az Európai Unió
előírásainak megfelelő, minőségi,
környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi
elvárások elterjesztése a terméket
előállítók, a hozzájuk kapcsolódó
szolgáltatások és felhasználók
körében! A Magyar Termék
Nagydíj® egyedi trófeákat és az
Elismert Termék egyedi plaketteket
a Hollóházi Porcelán Manufaktúra
Rt. készíti.
Minden évben hozzávetőleg 13
témakörben lehet pályázni a gazdaság
minden területéről. A jelentkezők
között megtalálható nemzetközi
nagyvállalat és mikró vállalkozás
is. A pályázatok közel fele
közép- és kisvállalkozás, ez az
arány a díjazásokban is megfigyelhető.
A Magyar Termék Nagydíj szépen
cizellált logója, mely a MINő-
SÉG EMBLÉMÁJA, méltán különbözteti
meg a Kanizsa Trend
Biblio modelljét más termékektől,
hiszen a Biblio már piacra kerülése
óta a cég marketingkommunikációjának
zászlóshajója. (X)
Magyar Termék Nagydíj 2009 a Kanizsa Trendnek
Kanizsa 12 – Kultúra 2009. szeptember 17.
Lapunk augusztus 27-i számában
már olvashattak arról a
színházi kezdeményezésről,
amely a fityeházi Takács Dániel
fejében született meg, s melyre
szeptember 13-án került sor
Fityeházon Kapu névvel. Arendhagyó
színész-közönség találkozó
fő szervezője a Fityeház Fejlődéséért
Közalapítvány volt.
A találkozón hét társulat csaknem
száz színésze vett részt, a fiatalabb
és az idősebb generációt
egyaránt képviselve. Olyan rendhagyó
színész-közönség találkozó
ez, ami a színészt és közönségét
közvetlen kapcsolatba hozza egymással,
hogy ezen a napon a színjátszás
művészete ismét kimenjen
az utcára éspedig „ingujjban, közvetlen,
bohém formában”.
– A nevünk az eleusisi misztériumok
beavató szentélyének csarnokára
utal. A Déméter és Perszephoné
történetét feldolgozó
szertartás az élet és halál körforgásának
– a természet ciklikus
rendjének – titkát hivatott átadni a
beavatandók számára. Ennek megfelelően
olyan színházi munkákat
készítünk, amelyek a formanyelv
és/vagy a nézőkhöz való viszony
tekintetében közel állnak ezekhez
az alapokhoz. Önfeledt játékkedv,
bátor gondolkodás és változatosság
jellemzi előadásainkat, melyekben
rendre az emberi lét mibenlétét
feszegető kérdéseket fogalmazunk
meg, és igyekszünk
ezekre a ma emberét érdeklő, releváns
válaszokat adni, de legalábbis
szorgalmazni a róluk való gondolkodást
– mutatta be a Teleszterion
Színházi Műhelyt Komáromi
Sándor. – „Az emberekkel egyre
inkább azt hitetik el, hogy a művészet
a gazdagok kiváltsága. Pedig
a művészet nem üzlet! Nem bankokra
és a szórakoztatóipar ügynökeire
tartozik. A művészet táplálék.
Nem eheted meg, de táplál!” –
idézte Peter Schumann amerikai
bábjátékos-gondolkodót Kovács
Géza, a Mesebolt Bábszínház
képviselője, majd így folytatta. – A
fenti gondolatokat a műfaj egyik
legnagyobb mágusától, közösségteremtő
személyiségétől kölcsönöztem.
Egy olyan alkotótól, aki a
színházat, bábszínházat a társadalmi
párbeszéd, a kulturális
egyenlőség színtereként kezeli, aki
azt mondja, hogy a bábszínház felemel,
tükröt tart az egyénnek, társadalomnak,
melyben megláthatjuk
múltunkat és jelenünket. Olyan
bábszínházban hiszek és kívánok
építeni, amely képes formálni, alakítani
a környezetének arculatát,
kulturális igényszintjét, amely feltámaszt
és éltet, amely részt vesz
otthonának hétköz- és ünnepnapjaiban,
amely önmaga is képes ünnepeket
teremteni. Olyan bábszínházban
hiszek, amely egyszerre
tiszteli a hagyományokat, épít
ezekre és egyben képes ezeket korszerű
bábszínházi formában megmutatni.
Egyszerre megőriz és
megújít. A bábszínház mindezen
folyamatokat a mesék, legendák, s
a játék eszközeivel segítheti. A
gyökerekhez nyúl vissza, s a jövőnkkel
foglalkozik; a gyermekkel.
Azzal a gyermekkel, aki ezt a jövőt
meghatározza és továbbélteti. Éppen
ezért óriási a felelősségünk
nekünk, a ma embereinek, színházi
vezetőinek, alkotóinak velük szemben.
Tőlünk tanulnak meg mindent,
mi fogalmazzuk meg bennük
az általuk közös jövőnket. Ha ebben
a folyamatban hatékonyan tud
közreműködni a bábszínház, akkor
a közösség elidegeníthetetlen, eladhatatlan
és megszüntethetetlen
részévé válik.”
– A színház számomra szolgálat.
Folytonos munkálkodás a harmónia
helyreállításáért egy kizökkent
világban, amely látszólag feltartóztathatatlanul
sodródik apokaliptikus
végzete felé – mondta
bevezetőül Lázár Péter, a Táltos
Tájszínház képviseletében. – Annak
folyamatos kutatása, hogy mit
is jelent emberként létezni. Felelősség
saját gondolataim és érzéseim
iránt, ugyanakkor elkötelezettség
a közösség felé. A színház
nem néhány kiválasztott kiváltsága.
Bárki odaszentelődhet a színházi
tevékenységnek és bármely
közösség létrehozhat érvényes és
erős előadást, ha képes emberi
döntési helyzetekről pontosan kérdezni
és a válaszkeresésbe másokat
cselekvő módon beavatni. Az
elmúlt évtizedek alatt játszottam
kétkezi munkásokkal, gyerekekkel,
szenvedélybetegekkel, tehetséggondozó
csoporttal, pszichiátriai
gondozottakkal, építettem önálló
társulatot fiatalokkal. Az alternatív
(nem hivatásos) működés alkotói
szabadsággal ajándékoz meg,
miközben számtalan dologról le
kellett mondanom. A Táltos Tájszínházzal
azon az úton megyek
tovább, amelyen a Forrás Színpaddal
elindultam. Tovább keresem
a közvetlen formákat, az előadásainkat
nyitott szívvel fogadó
közönséget, a rituális térré varázsolható
helyszíneket. Figyelemmel
kísérem mások színházi törekvéseit
és folyamatosan munkálkodom
azon, hogy falukba, kis közösségekhez
a legjobb színházi
előadások jussanak el. A falujáró
színház az emberi léptéket, az
odafigyelést, a közvetlenséget és a
folyamatos alkalmazkodást jelenti
számomra. Olyan alkalmakat,
amikor néhányan összegyűlhetünk
az igaz Világosság fényénél. A
fityeházi színházi nap egy természetes,
pezsgő közeget biztosít a
kötetlen találkozásokhoz színész
és közönsége, valamint színész és
színész között. Az előbbit azért
tartom fontosnak, mert közvetlen
visszajelzést kapunk olyan színjátékokról,
amelyek nem valamely
kőszínházi produkció kiragadott
és falusi körülményekre adaptált
részletei, hanem eleve vásári,
illetve utcaszínházi játéknak készültek.
Utóbbinak legalább ekkora
jelentősége van. A különböző
színházi formációkban dolgozó
színészek, zenészek, rendezők számára
ez egy különleges alkalom,
mert a jelenlegi fesztiválrendszer
eleve szétválasztja a színházi működés
egyes területeit. Ezért minden
program, amely a merev
struktúrákat lazítja és növeli az
átjárhatóságot, segíti a színházat
abban, hogy e megbolydult világban
újra és újra élő – a néző és
színész teljes részvételét kívánó –
előadásokat teremtsen.
–A Weöres Sándor Színház működésének
művészi hitvallása,
hogy a színház ne csak jó előadásokat
hozzon létre, hanem egyben
legyen találkozóhely, agóra, fórum
– osztotta meg lapunkkal gondolatait
Jordán Tamás. – Fityeház
vállalkozása, hogy Kapu címmel
otthont adott színész-közönség találkozónak,
teljes mértékben találkozik
törekvéseinkkel. Kívánom,
hogy rendezvények sokszínűsége, a
résztvevők lelkesedése és a falu lakóinak
odaadó készültsége meghozza
gyümölcsét. Joggal gondolom,
hogy önfeledt, élményekben
gazdag napot töltöttünk el a többünk
számára még teljesen ismeretlen,
de máris szeretetre méltó
helységben.
K.H.
„A művészet táplálék…” – Kinyílt a fityeházi Kapu
Születésének 100. évfordulója
alkalmából a nagykanizsai születésű
francia-magyar történész,
kritikus, Széchenyi-díjas író,
baloldali publicista Fejtő Ferencre
emlékeztek a Dr. Mező
Ferenc Gimnázium Irodalmi körének
diákjai az iskola könyvtárában
az „Írás és olvasás világnapján”.
A diákok szemelvényeket olvastak
fel az író műveiből, s kötetlenül
beszélgettek a munkásságáról.
K.H.
Fejtő Ferencre emlékeztek a Mezősök
Kanizsa 2009. szeptember 17. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Semmi kedve a nyüzsgéshez, pedig olyan
munkával bízzák meg, amely nagy figyelmet
kíván. Magánéletében kiegyensúlyozott,
békés napokra számíthat. Ha nincs
párja, járjon többet társaságba.
Ha továbbra is igyekszik megosztani elképzeléseit,
gondjait a családjával, örömtelibb
napokra számíthat. Ha otthonában
nyugodt légkör uralkodik, a munkahelyi
feszültségeket is könnyebben viseli.
Sok az energiája. Türelmetlenségét erőteljesen
ki is mutatja családi körben. Ne legyen
heves, nyugtatóul lepje meg magát egy új
parfümmel, vagy egy új ékszerrel. Az újdonságok
öröme mindenkit feldob.
Messziről sugárzik önről a harmónia. Érdemes
használnia különböző ügyeiben személyes
vonzerejét, mert sikerre számíthat. Fordítson
az eddigieknél valamivel több időt a
testsúlyára, mozogjon, sétáljon többet.
Legszívesebben csak pihenéssel, napozással
töltené el a délutánokat. Szakítson több
időt érzelmi életére, és ne hanyagolja el
magát. Mostanában ne számítson senki segítségére,
vegye kézbe sorsa irányítását.
Úgy érzi, mélyponton van a hangulata,
pedig a sok kötelezettség helyett inkább
a romantikának adna elsőbbséget. Ne keseredjen
el, néhány nap múlva pozitív
energiákat küldenek a csillagok.
Feladatait kötelességtudóan elvégzi, de
ez nem elég. Törődjön időnként magánélete
alakulásával is, és szenteljen több
időt a testet-lelket felvidító foglalatosságokra
is.
Hajlamos az álmodozásra, így előfordulhat,
hogy lassabban oldja meg a pontosságot
igénylő feladatokat. A magánéletében
a bolygóátvonulásoknak köszönhetően
mindez nem okoz törést, változást.
Ha meggondolatlanabbul beszél mint máskor,
számíthat környezete haragjára. Hobbija
miatt az érzelmi élet örömeit mostanában
háttérbe szorítja. Érdemes lenne a családi
kapcsolatait is megerősíteni.
Acsillagok állásának köszönhetően az eddigieknél
nyugodtabb napokra számíthat. Csak akkor
válhat feszültté, ha úgy érzi, nem lehet igaza.
Foglalkozzon többet a hobbijával, hiszen
az alkotómunka energiával tölt fel mindenkit.
Bár fáradtabbnak érzi magát az őszies napok
beköszöntével, így is kellő energiát
tud mozgósítani feladatai elvégzéséhez.
Ha vita támad a környezetében, célszerűbb
a bölcs hallgatást választania.
Nincs kedve kimozdulni otthonról. Gondolkodjon
el azon, hogyan tudná például továbbképezni
magát, s ha adódik lehetőség, semmiképpen
se szalassza el. Igyekezzen kellemesebbé
tenni a családtagjaival együtt töltött időt.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Kanizsa
Rádió
TOP 40
Szombaton
esténként
7 órától
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
Éjszaka a múzeumban 2.
amerikai akció-vígjáték (sz)
13.30
Transformers:
A bukottak bosszúja (sz) (12)
15.30 15.30
Másnaposok
amerikai vígjáték (sz) (16)
18.00, 20.00 18.00, 20.00
2009.09.17. - 09.23.
VEGYES
SZOLGÁLTATÁS
TÁRS
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2009. szeptember 17.
INGATLAN
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: 30/227-3294
Városközpontban három szobás,
76 m2-es, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás
eladó. Érd.: 30/411-4010
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-
es, kétszobás, egyedi gázas lakás (pince,
padlás, kert) eladó. (7096K)
Nk-án (Tesco közelében) 1,5 szobás,
bútorozott, összkomfortos lakás
kiadó vagy eladó. Érd.: 93/318-472,
06-70/309-3753 (7097K)
Már csak egy új lakás van eladó a
Kiskastély mögött, az Arany János lakóparkban!
Bővebb felvilágosítás irodánk
munkatársaitól: Draskovics Ingatlan
Nagykanizsa, Sugár út 2.
Nagykanizsa K-i városrészében tágas,
nagy teraszos, 3 szobás, cirkofűtéses
lakás 125.000 Ft/m2-es, reális
áron eladó! Draskovics Ingatlan Hivatkozási
szám: 2009/DI/472
Nagykanizsa K-i városrészben erkélyes,
egyedi fűtésszabályozós, felújítandó,
3 szobás lakás 88.060 Ft/m2-
es, reális áron eladó! Draskovics Ingatlan
Hivatkozási szám:
2009/DI/464
Nagykanizsa É-K-i városrészében,
csendes környezetben 86 m2-es, 3 szoba
+ nappalis családi ház 80 m2-es különálló
üzlettel eladó! Irányár: 28 millió
Ft. Draskovics Ingatlan Hivatkozási
szám: 2009/DI/453
Nagykanizsa városközpontjában
nagyon jó helyen, 4 lakásos épületben,
világos, tágas, jó elosztású, olcsón
fenntartható, 2. emeleti cirkofűtéses,
újszerű lakás, 156.757 Ft/m2-
es áron eladó! Draskovics Ingatlan
Hivatkozási szám: 2009/DI/389
Zalakaroson a városközponthoz
közel 100 m2-es sövénnyel körbekerített
családi ház tetőtérbeépítési lehetőséggel
18.500.000 Ft-os irányáron,
sürgősen eladó! Draskovics Ingatlan.
Hivatkozási szám: 2009/DI/386
Nagykanizsa városközpontjában,
csendes helyen, újszerű, magasföldszinti,
gáz-cirkós, jó állapotú, 80 m2-es lakás
199.375 Ft/m2-es áron eladó! Draskovics
Ingatlan Hivatkozási szám: 2009/DI/367
Nagykanizsa városközpontjához
közel 2. emeleti ház-központifűtéses
(de egyéni elszámolású), szépen felújított,
erkélyes, redőnyös lakás
9.000.000 Ft-os irányáron eladó!
Draskovics Ingatlan Hivatkozási
szám: 2009/DI/
Nagykanizsa-Palinban padlófűtéses,
tetőteres, jó elosztású családi ház,
parkosított, körbekerített udvarral, aknás
pincés, különálló garázzsal, nagy
terasszal 185.841 Ft/m2-es áron eladó!
Draskovics Ingatlan. Hivatkozási
szám: 2009/DI/301
Nagykanizsa városközpontjához
közel 92 m2-es, egyedi fűtéses, tágas,
erkélyes, liftes lakás 119.565 Ft/m2-es
áron eladó! Draskovics Ingatlan. Hivatkozási
szám: 2009/DI/403
Nk-án egyszobás, városközponti, új
építésű, cirkofűtéses lakás hosszú távra
kiadó. Érd.: 30/338-8388 (7095K)
Nk-án a Corvin utcában 1+1/2 szobás
lakás albérletbe kiadó. Kaució
szükséges! Érd.: 30/851-7255 (7098K)
170 literes, újszerű állapotban lévő
prés eladó. Érd.: 30/448-60727061K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 20/555-3014 (6430K)
50 mázsa léalma eladó, valamint
50 mázsa kiváló minőségű étkezési
alma (piros és fehér Gála, Jonagold,
Idared, Jonagored, Gredisz mix -
zöldalma) eladó Letenyén. Az étkezési
alma átlag- és irányára: 100
Ft/kg. Ugyanitt vajkörte eladó 100
Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-534.
Végleges otthont keres Nagykanizsán
anya gyermekével szeretetre, törődésre
vágyó idősebb néninél, bácsinál.
Kölcsönös tisztelet és őszinteség.
Leveleket “Szeretet” jeligére 8801
Nagykanizsa, Pf.: 508 (7093K)
Kisgyermekek felügyeletét vagy
idős ember gondozását vállalom. Tel.:
30/605-2271 (7099K)
Meghibásodott távirányítóját (TV,
hifi, videó, DVD) megjavítom. Tel.:
20/510-2723 (7100K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok! Tel.:
20/510-2723 (7101K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek! Elérni és bejelentkezni
a 30/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
174/69/58 értelmiségi férfi keresi
37-50 (+8, -1) éves, jó alakú, nett hölgy
társaságát. Ha beteg vagy, meggyógyítalak,
ha szomorú vagy, felvidítalak, ha
nincs semmi gond, élvezzük az életet.
Fényképes, telefonszámos és/vagy
postafiókszámmal ellátott bemutatkozó
leveledet „Művészlélek” jeligére a
Szerkesztőségbe várom. (7094K)
Szeptember 19-20.
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
Szeptember 25. 19 óra
Rock klub
A BUDAPEST ACOUSTIC BAND
KONCERTJE
Közreműködik: Sipeki Zoltán (gitár),
Móra Erzsébet (ének), Gál Gábor
(gitár), Mogyoró Kornél (dob),
Papesch Péter (basszusgitár)
Előzenekar: Blue Corner
(Nagykanizsa). Belépődíj: 800 Ft
A rendezvénysorozatot az OKM a
PANKKK program keretében támogatja.
Szeptember 26. 15 óra
JÁTSZÓHÁZ
Termésbábok készítése
Szeptember 29. 19 óra
Neil Simon: „MEZÍTLÁB A
PARKBAN” - a Budapesti Körúti
Színház előadása. Főbb szereplők:
Kautzky Armand, Frajt Edit, Koncz
Gábor. Rendezte: Galambos Zoltán
Belépődíj: 2 200 Ft
A jegyek megvásárolhatók a HSMK
pénztáránál és a Szivárvány EGYMIben
(Nagykanizsa, Rózsa u. 9.)
Szeptember 17. 17 óra
„ELECTRA EXTRA” - fotókiállítás
Szabó Anna alkotásaiból
Megnyitja Stramler Lajos
Megtekinthető: október 7-ig
Szeptember 19. 16-18 óra
APRÓK TÁNCA
Közreműködnek: a Bojtár Népzenei
Együttes és a Farkas Ferenc Zeneés
Aranymetszés Művészeti Iskola
népzenészei.
Belépődíj: 200 Ft
Szeptember 19. 18.30 óra
NÉPZENEI KONCERT ÉS
FELNőTT TÁNCHÁZ
Közreműködik: a Bojtár Népzenei
Együttes. Belépődíj: 500 Ft
„ÁLMOK ITÁLIÁBAN” -
festménykiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet alkotásaiból
Megtekinthető: szeptember 30-ig
"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás Z. Soós István
Prágában, Dalmáciában, Észak-
Itáliában, Sopronban, Kaposvárott
készített alkotásaiból
Szeptember 19. 18 óra
A FARKAS FERENC
ÉNEKEGYÜTTES KONCERTJE
„BOLDOG BÉKEIDőK”
plakátkiállítás
Megtekinthető: szeptember 30-ig
„ A DUALIZMUS KORÁBAN”
fotókiállítás
Megtekinthető: szeptember 30-ig
A nagykanizsai Horvát Kisebbségi Önkormányzat
horvát nyelvtanfolyamot hirdet
kezdő és haladó szinten.
Részletes információ
a 06/30-355-3075-ös telefonszámon kapható
Kanizsa 2009. szeptember 17. – Sport 15
… 15 esztendeje: Elbúcsúztatták az aktív kézilabdázó
pályafutását először befejező Kálóczy Lászlót, az N.
Tungsram SE kiváló kapusát. (A hálóőr 1995. tavaszán
visszatért...) Az Olajbányász NB I-es labdarúgó-csapata
7-2-es verességet szenvedett az EMDSZ-Soproni LC
otthonában, a kanizsai gólokat Kiss István és Fehér
Csaba szerezte. Felújítása után ismét birtokukba vehették
a Thury pályát az Ants Western-Rotary baseballozói.
… 10 esztendeje: Az NVSE vízilabda-szakosztályánál
Petlyánszki Péter, a BVSC egykori válogatottja
vette át a szakmai munka irányítását. A labdarúgó
PNB 6. fordulójában: Diósgyőri FC – Olajbányász
FC 1 – 1. A forduló után hetedik helyen álló
kanizsai együttes Zahorecz Krisztián találatával jutott
vezetéshez az Avasalján.
… 5 esztendeje: Gausz Tamás vezetésével ismét
edzésbe álltak a Wing-Tsun Klubnál. A labdarúgó
utánpótlás NB I B-s U17-es bajnokságában: Mosonmagyaróvár
– NTE 1866 MÁV Rt. 1 – 5. A dél-zalaiaknál
a góllövők Hegedűs (2), Kisharmadás, Potyi,
Szalai voltak…
Polgár László
Ez történt (szeptember 17-23.)…
Fastron AC Tolna I. – Kanizsa
Sörgyár SE 4:6. Női asztalitenisz
Extraliga-mérkőzés, 2. forduló.
Tolna.
2008 májusa után ismét pontot
szerzett a Kanizsa Sörgyár SE női
együttese az Extraligában - akkor a
Szekszárd ellen sikerült 5:5-öt elérni,
most pedig a Tolna AC ellen
nyertek 6:4-re Jakabfi Imre edző
asztaliteniszezői.
Ez a bravúr pedig máris két pontot
ért a kanizsaiaknak, s ugyan
előrehozott találkozóról volt szó, a
végeredmény a tízcsapatos tabella
középső harmadába való felkúszást
jelentette. A dél-zalai csapat
ráadásul sikerével visszavágott a
májusi idegenbeli 3:6-os vereségért,
bár az is igaz, ezúttal az orosháziak
szinte megágyaztak a
KSSE győzelmének, lévén az első
fordulóban 6:1-re gázolták el a
Tolna megyeieket az alföldiek.
Ladányi Dóra mellett remekül
játszott az „importált” Michaela
Dospina, Márkus Enikő pedig
hozta a mindent eldöntő, pontosabban
a győzelmet jelentő párharcot.
A Kanizsa Hetilap az új légiósról:
A mérkőzésen kiderült, hogy
az elmúlt szezonban már a német
másodosztályú ATSV Saarbrückennél
ütögető Mariana Stoian után
ismét lehet eredményes román légiósa
a klubnak Michaela Dospina
személyében, hiszen a 19 esztendős
játékos fontos pontjaival tett ki magáért.
Tavaly egy hasonlóan fiatal
szlovákiai kislány leigazolása nem
sikerült, most Dospina jó döntésnek
bizonyulhat.
P.L.
Már most jobbak, mint tavaly
Nagykanizsa Ants – Szentendre
Sleepwalkers 6:3, 3:10. NB I-es
baseball bajnoki elődöntő, 3-4.
mérkőzés. Nagykanizsa.
ADarabos Gábor és Gondi Zoltán
vezette kanizsaiak az első kanizsai
mérkőzésen nagyon bekezdtek,
s a Szentendrén kiharcolt 1-1-
es állás után az első találkozót hozták
is hazai pályán, összesítésben
ezzel 2-1-re átvéve a vezetést.
A vasárnapi találkozó tétje így
már az volt, hogy a dél-zalaiak
esetleges győzelmükkel a fináléba
is bekerülnének. Nos, a görcs
azonban elejét vette a lendületnek,
s a vendégek okosan, no meg hatékonyan
játszva elhúztak vendéglátóiktól
(0:2). Ezután a „hangyák”
összekapták magukat, s az
ötödik játékrészben fordítottak
(3:2), amire a következőben szintén
volt válasz (3:5). Innentől aztán
nem volt megállás az „alvajárók”
részéről, s be is biztosították
győzelmüket, a döntőért vívott
párharcban 2-2-re alakítva az állást.
Az első kanizsai találkozón
ugyan óvás lehetősége is felmerült
a Szentendre részéről, de immár bizonyosnak
tűnik, hogy a mindent
eldöntő összecsapásra szeptember
19-én 14 órától lesz – náluk.
P.L.
Szentendrére maradt a döntés
Kaposvári Rákóczi FC II – Nagykanizsa
TE 1866 5-1 (1-0). NB III.
Dráva-csoport, labdarúgó-mérkőzés,
5. forduló. Kaposvár, 150 néző.
Gólszerzők: Lambulics (11., 46.,
66., 70.), Reszli (48.); Csepregi (85.)
NTE 1866: Horváth G. - Kondákor
Sz., Burucz, Pozsgai, Farkas J.
- Boros, Rácz Sz., Hegedűs (Szalai,
60.), Bagarus (Csepregi, 46.) –
Ujvári, Nagy T. (Szőke, 71.). Vezetőedző:
Visnovics László.
A kanizsaiakra rá sem lehetett ismerni
Kaposváron az előző két fordulójuk
alapján, mivel a Rákóczisporttelepen,
vagyis a „cukorgyárigödörben”
méretes zakót szabtak rájuk.
Pedig a tabella 12. helyezettjéhez
látogattak hatodikként, de miként
bármilyen szinten a korábbiakban is,
a kaposvári túra ezúttal sem tűnt egyszerűnek.
Mint kiderült, ez ezúttal (is)
beigazolódott, pedig félidőig a vendégek
nem tartották magukat rosszul.
A folytatásban minden bejött a
hazaiaknak, s az első csapatuk nyári
igazolása, Igor Lambulics igencsak
kitett magáért, s végül négy találatnál
állt meg. Az NB III-ban nem ez az első
„kaposvári féle délszláv-fóbia”,
hiszen korábban bizonyos Bojan
Bozsovics (4 gól, 2008.05.11.) villogott
ellenük, aki azóta már a belga
Cercle Bruges-ben rúgja a labdát.
P.L.
Ismét visszaestek a „gödörbe”
Ennél azért jobbra számítottak.
ÉTV-Érdi VSE – Nagykanizsai
Izzó SE 38 – 15 (21 – 5). NB I B-s
női kézilabda-mérkőzés. Nyugati
csoport, 1. forduló. Érd, 250 néző.
Vezette: Csorba, Haskó. N. Izzó
SE: Pécsi – Gombor (3), Gudlin (1),
Kiss M. (1), László (3), Takács A.,
Papp Zs. (1). Csere: Barbér (kapus),
Borsi (1), Ruzsa, Marton Zs.,
Matetits (2), Anek R. (1), Rapali (2).
Edző: Zsigmond György. Nagy volt
a várakozás az ismét NB I B –s kanizsai
női kézisek soraiban az
idénynyitó előtt, s bár az előzetes
reményekkel illett csínján bánni,
hiszen az előző bajnoki évad harmadikjához
látogattak, egy tisztes
helytállás azonban benne lehetett a
pakliban. A nyári szezonban nagy
volt a jövés-menés, pontosabban
az „érkezők” rovatába került igencsak
sok név Kanizsán, no és az
edző is új, hiszen az egykori
veszprémi válogatott kiválóság,
Zsigmond György került a kispadra.
Az érdieknél pedig ott volt a
Nagykanizsáról indult világválogatott
is a sorban, vagyis Németh
Helga pályára lépett szülővárosa
együttese ellen – s a találkozó során
két gólt húztak be a neve mellé.
De nem csupán ő, hanem a szintén
jól csengő nevű Szrnka Hortenzia
szintén ott volt a hazaiaknál,
utóbbi volt a leggólerősebb az érdieknél.
Zsigmond György csapata
végig megilletődötten játszott,
bár a szerdai Tolna KC elleni sikeres
kupameccs után jogos lehetett
az elvárás a jobb játékot illetően,
de a hazaiak végül igencsak könnyen,
mondhatni megerőltetés nélkül
szerezték meg a győzelmet. A
kanizsai folytatás szeptember 19-
én lesz, immár hazai pályán az
UKSE Szekszárd ellen 17 órától
az NTE-csarnokban.
Egy év szünet után ismét sakkos
Batthyány – Kanizsa Kupa.
A tavalyi év ugyan kimaradt, idén
viszont ismét megrendezik a Batthyány
– Kanizsa Kupa Nemzetközi
Ifjúsági Sakk Egyéni és Csapatversenyt.
A szeptember 18-20.
között lebonyolításra kerülő
sportesemény már a huszonegyedik
lesz a sorban, s a környező országokból
is érkeznek ifjú tehetségek
a Batthyány Lajos Gimnáziumba,
hogy a 8-18 évesek mérkőznek
egymással a különböző
korcsoportokban. A verseny az
előzetes tervek szerint szeptember
18-án, pénteken kezdődik 13 órától,
az eredményhirdetésre pedig
vasárnap 13 órától kerülhet majd
sor.
Kanizsa – Autómentes 16 Nap 2009. szeptember 17.
Rendezvény programjai:
08.00 Megnyitó
Hevesi DSE sportakrobatáinak bemutatója,
Vasemberke Kupa indítása 12 órás verseny
08.30 Kresz Park
10.00-16.00 Egészségsátor
Vérnyomásmérés, testsúlymérés, koleszterinszint mérés, drogtáska bemutató,
étkezési útmutató, vitalograph mérés-tüdőkapacitás
10.00-16.00 Elsősegély bemutató
Óvodások kerékpáros menete
"Biztonságos utcákat és egészséges levegőt a gyerekeknek"
10.00-14.00 Zala Volán Zrt. forgalomba helyezés előtt álló korszerű
autóbuszának bemutatása
10.00-16.00 Szívbetegekért Egyesület prevenciós sátra
10.15 óra Óvodások zenés tornabemutatója
10.45 óra Bábszínház előadása
12.00 óra Streetball bajnokság
Kategóriák, korcsoportok: női, férfi. A vegyes csapatok a férfiak közé
kerülnek besorolásra.
III. korcsoport: 1997/98-ban vagy később születettek
IV. korcsoport: 1995/96-ben születettek
V. korcsoport: 1993/94-ben születettek
VI. korcsoport: 1990/91,92-ben születettek
13.00 óra Korosztályos Városi Utcai Futóverseny
Helyszín: Fő út
(Dél-Zalai Áruház és a Csengery utca kereszteződés közötti
útszakasz)
Egyéni: I. korcsoport (leány) 1 kör
I. korcsoport (fiú) 1 kör
II. korcsoport (leány) 1 kör
II. korcsoport (fiú) 1 kör
III. korcsoport (leány) 1 kör
III. korcsoport (fiú) 2 kör
IV. korcsoport (leány) 2 kör
IV. korcsoport (fiú) 3 kör
V. korcsoport (leány) 3 kör
V. korcsoport (fiú) 4 kör
VI. korcsoport (leány) 4 kör
VI. korcsoport (fiú) 4 kör
14.00 óra Váltófutás
Korcsoportonként, nemenként és intézményenként 1-1 fő
(általános iskola: 8 fő, középiskola: 4 fő)
Felszerelés: iskolai feliratos mez + váltóbot
15.00 óra Gólyalábon járás
16.00 óra Eredményhirdetés, díjkiosztás, zárás
Lezárt területek:
10.00-15.00 óráig Erzsébet tér/Erzsébet tér 21-től - Rozgonyi út sarokig
/ 12.30-15.00 óráig Fő út / Csengery út saroktól - Múzeum tér bejárat -
Király út Dél Zalai Áruházig /
Támogatók, szponzorok:
Nagykanizsai Rendőrkapitányság, Városi Vöröskereszt, Alapellátási Intézmény,
VIA Kanizsa Városüzemeltetési Zrt., Városi DÖK, Zsigmondy
Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola, Közterület Felügyelet,
Zala Volán Zrt., Hevesi DSE
Helyi kapcsolattartó személy: Molnár Tamás/ 93-500-753, e-mail: molnar.
tamas@nagykanizsa.hu /
Eső esetén:
Időpont: 2009. szeptember 22. (kedd)
Helyszín: Medgyaszay Ház, Nagykanizsa Sugár út 5.
Rendezvény programjai:
10.00 óra Megnyitó
Hevesi DSE sportakrobatáinak bemutatója
10.00-14.00 "Egészségsátor" a Medgyaszay Ház előterében
Vérnyomásmérés, testsúlymérés, koleszterinszint mérés, drogtáska bemutató,
étkezési útmutató, vitalograph mérés-tüdőkapacítás
10.00-14.00 Elsősegély bemutató a Medgyaszay Ház előterében
10.15 óra Óvodások zenés tornabemutatója
10.45 óra Bábszínház előadása
Lezárt terület eső esetén nincs.
Forgalomelterelések:
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2009. szeptember 22-én
megrendezésre kerülő Európai Autómentes Nap rendezvény miatt forgalomelterelések
lesznek.
2009. szeptember. 22-én (kedd) 12.00 - 15.30 óra között a Fő út - Csengery
út- Zárda utca közé eső szakaszának lezárása miatt a helyijárati autóbuszok
nem érintik a Dél-Zalai megállópárt egyik irányból sem.
Az útvonal K-i irányból : ...Deák tér- Sugár út-Rozgonyi út- Vásár út-
Kalmár utca-.., Ny-i irányból:…..Király úti körforgalom-Zrinyi utcai
ideiglenes megállóhely - Csengery út-Deák tér -….
A 18-as jelzésű helyijáratok mindkét irányban a Zrínyi úton közlekednek.
Lezárásra kerül még 2009. szeptember 22-én 8.00 - 17.00 óráig az
Erzsébet tér K-i oldala.
Az érintett járatok:
4 jelzéssel Városkapu körúttól indul: 12.10, 13.15, 14.45, 15.15
4 jelzéssel Bornemissza utcától indul: 12.35, 13.35, 15.05
6 jelzéssel Városkapu körúttól indul: E12.30, 13.30, 14.00, Y14.30, 15.00
6 jelzéssel Rozmaring utcától indul: 12.00, Y13.00, 13.55, 14.25, 14.55
6/A jelzéssel Városkapu körúttól indul: 12.45, 13.45, 14.15
6/A jelzéssel Kiskanizsa, temetőtől indul: 13.10, 14.10, 14.40
6/C jelzéssel Városkapu körúttól indul: 12.15, 13.15, 13.55, 14.15,
14.35, 15.15
6/C jelzéssel Kalmár utcától indul: 12.50, 13.40, 14.10, 14.30, 14.50
8 jelzéssel Szentendrey Edgár utcától indul: 12.30, Y13.00, 13.20,
Y14.05, 14.40, 15.10
10 jelzéssel Kalmár utcától indul: 12.50, 14.00, 14.35
10 jelzéssel Bagoláról indul: N12.00, 13.15, 14.25
18 jelzéssel Kalmár utcától indul: 12.05, 12.25, 􀁓13.05, 13.25,
􀁓13.45, 􀁓14.05, 14.25, 14.45, 15.05
18 jelzéssel Vasutállomásról indul : 12.35, 12.55, 􀁓13.15, 13.35,
􀁓13.55, 􀁓14.15, 14.35, 14.55, 15.15
20 jelzéssel Kalmár utcától indul: 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15,
14.45, 15.15
C3 jelzéssel Autóbusz-állomásról indul: 12.30
C3 jelzéssel TESCO-tól indul: 12.00, 13.00
AZ EURÓPAI AUTÓMENTES NAP
Autó nélkül a városba!
2009. szeptember 22. (kedd), Nagykanizsa, Erzsébet tér - Fő út,
XXI. évfolyam 31. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. szeptember 24. Kanizsa
(93)
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
2009.09.28-án 16 órakor
“C”, “C+E”
10.08-én 16 órakor “D”
10.05-én 16 órakor
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban.
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!
A száz éves Leveli Pált születésnapja
alkalmából ajándékkosárral
és oklevéllel köszöntötte
palini otthonában Marton István
polgármester.
A jó egészségnek örvendő idős
ember reggel fél hatkor kel, egy
stampedli pálinkával és édességgel
kezdi a napot, eszik egy szelet zsíros
kenyeret, és nyolc órakor reggelizik.
Elmaradhatatlan foglalatossága közé
tartozik az újságolvasás és a tévénézés.
Naponta elsétál a közelében élő
lányához, szemüveg nélkül olvas, és
ha úgy adódik, kaszát kalapál. Rendszeresen
autóbuszra ül, és meglátogatja
Keszthelyen a lányát, Pölöskefőn
az unokáját. Kemény munkával
nevelte fel hat gyermekét. Sok fizikai
munkát végzett, dolgozott uradalomban,
volt csordás és éjjeliőr. Nyáron
fél háromkor kelt, és este 10 óra előtt
nem mehetett ágyba. Arégi világban
a tsz munka mellett sem volt megállása.
Este megetették az állatokat, s
másnap reggel ugyanott folytatták.
Trágyázni, fuvarozni, kaszálni kellett,
s megvolt a feladat a háztáji gazdaságban
is. Aház körül ma már nem
dolgozik, István fiának adja ki a
munkát. Hatvanöt éves korától nyugdíjas,
77 éves a legidősebb, és az 58
éves István a legfiatalabb gyermeke,
aki akkor született, amikor a legidősebb
férjhez ment.
Tíz unokája, hat dédunokája, két
ükunokája van, és hamarosan érkezik
a harmadik is.
A hosszú élet titkáról semmi különöset
nem tudott elárulni. Jó az
étvágya, nem válogatós, mindent
megeszik, ami van. Akár borsó-,
káposzta-, krumpli-, vagy rántott
leves, paprikás krumpli, netán dödölle,
de különösen a réteseket és a
jó kis vörösbort kedveli. Komoly
betegsége nem volt, 90 éves korában
műtötték a szemét, azóta jól
lát. Pali bácsi a köszöntők után
családi körben szeletelte fel a születésnapi
tortát.
B.E.
Köszöntő a századik születésnapon
Nagykanizsa város 24 önkormányzati
képviselőjét azzal a
kérdéssel kerestük fel az elmúlt
napokban, mire használják fel
az idei képviselői keretüket, a fejenként
1 millió forintot. A rendeletben
szabályzott választókerületi
céltartalékról nem minden
képviselő indítványát tárgyalta
eddig a közgyűlés, de a tervekről
többnyire azok is beszámoltak,
akik csak nemrég adták be javaslataikat
a Városfejlesztési
Osztálynak.
Három évig váratott magára –
anyagi forrás hiányában – annak
az ígéretnek a betartása, melyet a
Corvin utcai sportpálya aszfaltozására
tett a környék lakóinak Balogh
László (Fidesz, 3. vk.). – tudtuk
meg tőle. A játszóteret 2006-
ban újították fel, uniós szabványoknak
megfelelően. A vörössalakos
pálya a környékbelieknek
sok gondot okoz, száll a salak, ez
sem egészségileg, sem esztétikailag
nem jó. Előreláthatólag még az
ősszel sor kerül ennek a pályának
az aszfaltozására.
Bárdosi Gábor (MSZP) sószobát
és új játékokat szeretne biztosítani
az Egyesített Bölcsőde Intézményének,
támogatást nyújt a
Rozgonyi úti tagóvodának, illetve
az Extrem Bike Kerékpár Szakosztálynak.
Harminc-negyven évesek a játékok
a Nyírfa utcai játszótéren,
ezen fog segíteni Bene Csaba (Fidesz,
2. vk.) képviselői kerete, aki
– mint mondja – tájékozódott az
EU-szabványoknak megfelelő játszótéri
játékok árairól, s kiderült,
hogy az egy millió forintból nem
sokra futja, sajnos.
Az 1. választókerület és a város
északi részének képviselője, Bicsák
Miklós (MSZP) a két körzet
között osztja fel a pénzt, utak, járdák
felújítására. Tervei között ennél
jóval több szerepelt, de a keret
mindenre meglehetősen kevésnek
bizonyult, így egyelőre azokra a
problémákra koncentrál, melyek a
legfontosabbak, s melyek ennyi
pénzből megoldhatók.
Egy új lámpatest kerül a Platán
sor 1/a elé, tehát Bizzer András
(Fidesz-KDNP, 4. vk.) a közvilágítás
javítására szánja képviselői keretét.
Egyik részét a keretnek sportcélra
szánja Bogár Ferenc (MSZDP),
a Kanizsai Vadmacskák SE támogatására.
Másik részével a Kossuth
Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
eszközbeszerzését kívánja támogatni
(sport- és játékszerekre).
Böröcz Zoltán (MSZP) több
részre osztja az egymillió forintot,
a kultúrától a sporton át több minden
szerepel a listán: a Kodály
Zoltán Énekkar (VOKE), az NTE
1866 Labdarúgó Szakosztálya, valamint
Korpics István felkészülését
az év utolsó negyedében havonta
kívánja támogatni a képviselő.
A „Segíts az élet alkonyán” alapítványnak
az idősek hete rendezvényeiben
nyújt támogatást. Dr.
Fodor Csabával közös listáján szerepel
a Kodály Zoltán Vasutas
Nyugdíjas Klub (VOKE), a Tüttő
János Nóta Klub, a Fegyveres
Erők és Testületek Nyugállományúak
Klubja (Honvéd Kaszinó)
és a miklósfai Közművelődési és
Városszépítő Egyesület. Az ő terveiket
még egyelőre nem tárgyalta
a közgyűlés.
Dr. Csákai Iván ( Fidesz-KDNP,
5. vk.) fejlesztési tervei, a volt Petőfi
Iskola és a volt Kanizsa étterem
közti járdaszakaszának felújítása
és a Balatoni út összekötése a
Postakert utcával időigényesek,
előbbihez szükséges még a tervezés
és a közbeszerzési eljárás,
utóbbi közútkezelői és szakhatósági
egyeztetést igényel.
A sánci kultúrház és a rendelő
tereprendezéséhez, parkosításához
járul hozzá Cserti Tibor (VVE)
Jerausek Istvánnal közösen. Ezen
kívül a Mindenki Sportpályája kosárpalánkjainak
felújítását, illetve
cseréjét támogatja a képviselő.
A megvalósításra most nyílt lehetőség,
miután a szeptemberi közgyűlés
megszavazta a képviselők
egymillió forintos körzetkeretét. A
rendelkezésére álló összeg felét,
félmillió forintot tereprendezésre,
parkosításra és a kerítés felújításához
használja fel a képviselő. Másik
felét a városrész egy elhagyott
körzetére, a kisfakosi kultúrház felújítására
költi. Aki Sáncban jár, láthatja,
az elmúlt napokban már változott
a kultúrház és az orvosi rendelő
udvara, ugyanis Jerausek Istvántól
függetlenül Hegedűs Györgyné,
a Szívbetegekért Egyesület elnöke
is szervezőmunkába fogott.
Mostantól közös erővel dolgoznak
az udvar megszépítéséért.
A képviselő kezdeményezésére
helyszíni bejárást tartottak az
érintettek a kultúrház és az orvosi
rendelő környezetének rendbetétele
érdekében. A bejáráson részt
vett a kezdeményezőn kívül Hegedűs
Györgyné, Lancsák Lajos
városi főkertész és Kálovics Andrea
városgondnok a VIA Kanizsa
Zrt. részéről. A bejárást követően
megállapodtak abban, hogy elkészítik
az udvar rendezési és parkosítási,
valamint a kerítés felújítási
tervét. A Szívbetegekért
Egyesület eddig is a legtöbbet tette
a terület rendben tartásáért, és
önkéntes munkával vállalta a kiviteli
munkákból az általuk elvégezhető
részt. A munkák során
bozótirtást, gyomirtást, tereprendezést
végeznek, füvesítenek,
lombos és örökzöld növényeket
ültetnek. Szeretnék felújítani a
keleti oldali és az utcafronti kerítést
és kaput. Az orvosi rendelőhöz
autóparkolót alakítanának ki.
A terv megvalósításával egy több
célra használható, esztétikus környezetben
lévő közösségi tér jön
létre. Az előkészítő munkák az
egyesület jóvoltából már elkezdődtek,
és várhatóan még az ősz
folyamán meg is valósulnak. A kivitelezési
munkákhoz várják a helyi
és a városi lakosok szíves
munka- és lehetőség szerinti
anyagi felajánlásait.
Mindezeken kívül egy újabb jó
hírnek is örülhetnek a sánciak.
Cserti Tibor önkormányzati képviselő,
a Városvédő Egyesület elnöke
szintén 500 ezer forintot ajánlott
fel a parkosításhoz.
Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Képviselők 2 a városért 2009. szeptember 24.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Megújul a sánci kultúrház, orvosi rendelő környezete
Jerausek István önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) több közgyűlés
alkalmával is kérte a sánci városrész kultúrháza környezetének rendbetételét.
Az épület forgalmas helyen található, számtalan Csó-tóra igyekvő
kerékpáros és gyalogos halad el mellette.
Mire költik a képviselői keretüket a városatyák?
Kanizsa – 2009. szeptember 24. A mi ügyeink 3
A fent említetteken kívül dr. Fodor
Csaba (MSZP) pártfogolni kívánja
a Felsőtemplom alapítványát,
a VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Ház által szervezett, most
már országos szintű rendezvényt, a
Fánkfesztivált, valamint Nagykanizsa
hat polgárőr egyesületét.
Gyalókai Zoltán (Fidesz-KDNP,
9. vk.) a Városkapu körút páratlan
oldalának parkolóira, azok bővítésére
szánja a pénzt, illetve a Kaposvári
utat és a Városkapu körutat
összekötő szakaszon járda építésére.
Megosztotta a képviselői keretét
Halász Gyula (SZDSZ) a Fejtő Ferenc-
emléktábla elkészítése és az
avatás lebonyolítása (közösen
Röst Jánossal), a Cserfő Jazzland,
a Kanizsa Diák Kosárlabda Klub
és a Péterfai utca 5-7 közötti játszótér
részleges felújítása között.
A Rózsa utca 22. szám mögötti
KRESZ-park játszóterének EUszabványoknak
megfelelő játékokkal
való felszerelésére költi a képviselői
keretet Horváth István (Kanizsáért
Frakció, 8. vk.), aki lapunknak
elmondta, szerette volna
még pihenőpadokkal és virágosítással
is ellátni a parkot, de arra
sajnos már nem futotta az összegből.
Utaltunk már a sánci kultúrház
és az orvosi rendelő rendbetételére
Cserti Tibornál. Emellett Jerausek
István (Fidesz-KDNP, 10. vk.) támogatni
kívánja a kisfakosi orvosi
rendelő és a kultúrház felújítását is.
Karádi Ferenc (Fidesz-KDNP,
13. vk.) az állandó balesetveszély
megoldásának érdekében döntött
úgy, hogy a miklósfai futballpálya
utcafronti részén a kerítés újjáépítésére
fordítja az összeg egy részét.
Ezen kívül a templommal
szemben található Hősök emlékműnek
és környékének is szüksége
van már a felújításra, valamint ebből
az összegből készítteti el a Kápolna
téri vizes játszótér terveit is.
Régóta problémát jelent a Keleti
városrészben lakóknak a Csokonai
utcában iskolaidő alatt reggel
és délután fennálló nagy autósforgalom.
A Csokonai és a Bartók utcák
forgalomcsillapításának kivitelezési
munkálataira kívánja fordítani
az egymillió forintot dr.
Károlyi Attila (MSZP, 6. vk.). Lesz
fekvőrendőr, a Kőrösi iskola előtti
zebra pedig térkiemeléssel nyújt
majd nagyobb biztonságot.
Nincsenek konkrét tervei dr.
Kolonics Bálintnak (Fidesz, 11.
vk), mert mint lapunknak kiemelte,
túl sok mindenre kellene pénz a
körzetében, ezért a tervezett fejlesztések
és beruházások ez évi
megvalósíthatóságától teszi függővé,
hogy a képviselői keretet mire
fogja költeni. Csatornahálózat-felújításra,
járdafelújításra, útburkolat-
javításra, s még sok mindenre
kellenének a források. Mint elmondta,
a képviselői kerettől függetlenül
nem mond le a tervezett
belvárosi játszótér megvalósulásáról.
Ez nem csak a belvárosi lakosoknak
jönne jól, hanem mindenkinek,
aki a belvárosban megfordul.
Méltánytalan helyzetbe került a
Vadmacskák SE Papp Ferenc
(MSZDP) szerint, nagyon jó színvonal
teljesítése ellenére az egyesület
nagyon kevés támogatást kapott.
Ezért ezt a csapatot kívánja
támogatni az egymillióból.
Papp Nándor (Fidesz-KDNP,
12. vk.) a képviselői keretből járul
hozzá a Cserháti SZKI, valamint a
VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Ház eszközbeszerzéséhez.
Polai József (Kanizsáért Frakció,
15. vk.) kiskanizsai és bajcsai
járda- és útfelújításokra szerette
volna költeni az egymillió forintot,
de mivelhogy mindkét helyen ezek
a feladatok tervezést igényelnének,
idő hiányában ebben az évben ezek
megvalósíthatatlanok. A képviselő
ezért úgy döntött, a Hunyadi téri
játszótérre uniós szabványoknak
megfelelő játékok kerülnek majd.
A már említett Fejtő Ferenc-emléktábla
elkészíttetésén és annak
avatásán kívül Röst János
(SZDSZ) a XIX. Batthyány-Tungsram
Kanizsa Kupa sakkverseny
lebonyolítását, illetve a VOKE
Kodály Zoltán Művelődési Ház
eszközbeszerzését kívánja támogatni.
Szintén játszótér támogatását
tűzte ki célul Szőlősi Márta (Fidesz-
KDNP, 7. vk.), ő a Munkás
utca 1-3. és a Kazanlak körút 3-5.
szám által körülhatárolt területen
lévő játszótér felújítására szánja a
pénzt.
Tóth László (MSZP) sportolókat
finanszíroz: a Globo-Kanizsa Hőlégballon
és Szabadidő SE-t és az
Extrem Bike Szakosztályt.
A kiskanizsai Millenium emlékmű
környezetének rendbetételét és a
Nagyrác utca 25. számnál lévő áteresz
hídjának (az orvosi rendelővel
szemben) felújítását támogatja Tóth
Nándor (Fidesz-KDNP, 14. vk.).
A tervek közül nem mindegyik
tud megvalósulni ebben az évben,
néhányuk átcsúszik 2010-re.
Steyer Edina
A SHANTI városunkban induló tudatfejlesztő
és alternatív gyógymódok akadémiája
előadást tart
a Hevesi Sándor Művelődési Házban
október 2-án (pénteken) 18 órakor
Téma:
„Egyetlen út a TARTÓS boldogsághoz”
– a tudat igaz természetének megismerése.
Érdeklődni: Obendorfer Attila 􀂊 06 20 927 0303
Egy dolog biztos: a bizonytalanság.
Ezt érezhették mindazok,
akik részt vettek a szeptember
17-i, immár második
munkásgyűlésen, melyen az
NFDSZ elnöke, Hederics István
tájékoztatta az izzósokat, mit
tesznek a gyár bezárása ellen.
Az előző, első ilyen megmozdulásra
– melynek tényéről, a dolgozók
nem felejtik, kizárólag a hírTV
és a Duna tudósított – az apropót a
szakszervezetek szeptember 4-i,
Phil Marshallhoz írt, a dolgozóknak
is kiosztott levele adta. (Egyedül
az online kanizsaujsag.hu hozta
le, teljes terjedelmében, szeptember
9-én. Olvasható a Gazdaság rovatban:
A Szakszervezetek levele a
GE-nek címmel.) Ebben még szeptember
17. szerepel a döntés dátumaként.
Változás: október 7-én értesül
a szakszervezet, mit fogadnak
el követeléseikből. Az Unió által
fokozatos kivonásra ítélt hagyományos
égő gyártását megszüntetik-e
Magyarországon – vagy a jelenlegi,
szép volumenű brazil megrendeléshez
hasonlóan érvényesítik: Európán
kívül is van élet! Az előbb említett
környezetvédelmi okokból tett
lépésekkel nem indokolható, hogy
áthelyezzék az autólámpa gyártást,
alacsony szinten tartsák a kompakt
lámpa gyártás kapacitását, ezért elvárják
ezen tervek felülvizsgálatát
is. Ha mindezen érvek ellenére elbocsátásokra
szánja el magát a GE,
a szakszervezetek természetesnek
tartják, hogy – mint írják – a magyar
munkavállalókat is megilletik
mindazon jogok, mint nyugat-európai,
spanyol, olasz, francia kollégáikat
– a diszkriminációra oly kényes
cég (mármint a GE) alkalmazottaiként.
Ezért joggal követelik,
hogy a megalapozott döntések következtében
munkahelyüket vesztett
munkavállalók a GE európai
üzemeiben eddig alkalmazott mértékű,
méltányos kompenzációs csomagban
(újra tárgyalandó mértékű
végkielégítés) részesüljenek…
Ehhez kapcsolódó hír: a Fidesz
frakciónak az első munkásgyűlés
másnapján elküldött levelére Herman
Miklós területi igazgató pozitívan
reagált. Kész a tájékoztatásra
és együttgondolkodásra. Cseresnyés
Péter kérdései még a parlamenti
bürokrácia labirintusait járják
– elvégre idő kell, míg a kormány
megválaszolja a számára
meglehet, kínos kérdéseket. Pedig
ezeket az országgyűlési képviselő
mellett sok ezer ember és családja
feltenné nem csak Nagykanizsán,
hanem Budapesten, Hajdúböszörményben,
Kisvárdán, Vácott és
Zalaegerszegen is. Például: az elvárható
gondossággal bánt-e a magyar
kormány az adófizetők pénzével,
amikor a világ egyik legértékesebb
vállalatának nyújtott adómentességről
tárgyalt? Nevezetesen:
szabott-e és milyen feltételeket,
garanciákat, s ezek mennyire
voltak hosszabb távúak akkortól,
amikor – immár néhány éve – látható
volt a fényforrásgyártás átalakulása?
P.J.
General Electric:
Új dátum a megegyezésre
Kanizsa – 4 Roma ügyek 2009. szeptember 24.
Kilencedik alkalommal rendezte
meg a város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata és a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság a Hétvége
a másság jegyében és Tolerancia
Kupa című rendezvényt.
Amagyar, a cigány és az Európai
Unió himnuszának elhangzása után
dr. Tuboly Marianna jegyző köszöntötte
a Mindenki Sportpályáján
megjelent vendégeket. Beszédében
a rendezvény címéhez visszakanyarodva
feltette a kérdést: mi is a másság,
mi is az, ami a kérdésről egyszerűen
elmondható?
– Ahogy ma itt körülnézek,
mindannyian mások vagyunk –
hangsúlyozta. – A világ ilyen sokféle.
Nincs két egyforma virág,
nincs két egyforma kavics, nincs
két egyforma ember. A nyitott, demokratikus
társadalmakban a valamilyen
szempontból különböző
ember nem kap negatív bélyeget, a
másság nem befolyásolja az eltérő
tulajdonságokat mutató emberi
minőséget.
Arövid bevezető után kijelentette,
a rendszerváltást követően az
elsők között alakult meg a helyi
CKÖ, ahol mind a mai napig tartó,
országosan is példaértékű kapcsolatokat
alakítottak ki.
Teleki László roma ügyekért felelős
miniszterelnöki megbízott,
országgyűlési képviselő, a helyi
CKÖ elnöke köszöntőjében elmondta,
az eltelt kilenc évnek sok
tanulsága volt. Többek között
elérték azt, hogy a rendőrség állományához
tartozók majd’ mindegyike
megismerhette a cigányság
történelmi kultúráját. Hozzátette, a
cigányoknak is kell valamit tenni
azért, hogy a másik oldalon lévők,
a “többségiek” is érezzék, hogy
változni akarnak. Programjaikon
keresztül tudatosult a roma
emberekben, hogy nem kell félniük
a rendőröktől, ha törvénytisztelő
és rendszerető emberek.
Dr. Bence József országos rendőr-
főkapitány beszédében a rendezvényről
kiemelte, ez a hagyományápolás
példaértékű az ország
egészében. Az elmúlt nehéz év –
amikor a romák elleni gyilkosságsorozat
bűncselekményben nyomoztak
–, sok tanulságul szolgált
számukra. Mindenekelőtt a magyar
rendőrség azt vallja, a bűnnek
nincs színe, a bűn ellen fel
kell lépni. Mindenkit meg kell védeni
a rendőrségnek, akit hasonló
támadás ér. A bűncselekmény-sorozat
kapcsán azt tapasztalták,
iszonyatosan nagy az országban
az előítéletesség. Romáknak, nem
romáknak ez ellen tenni kell. A roma
emberek számára a munka világába
való visszavezetés, a képzés,
az oktatás fejlesztése a legfontosabb,
továbbá az, hogy legyenek
példaképeik, akik mintául
szolgálhatnak. A rendőrség a maga
szerény eszközeivel úgy próbál
ezért tenni, hogy 300 főre emelik
fel az ösztöndíjas keret lehetőségét.
300 olyan roma fiatalt szeretnének
kiválasztani, akikből később
rendőrök válhatnak. Az elmúlt
egy év azt is bebizonyította,
hogy polgárőrök, a romák és nem
romák közösen sokat tehetnek lakóhelyük
biztonságáért. A Tolerancia
Kupa pedig olyan sportlehetőség,
amely valamennyiünket
megtanít győzni, és emelt fővel
veszíteni.
Dr. Tiborcz János rendőr dandártábornok,
megyei rendőr-főkapitány
megjegyezte, az országban
történt események kapcsán természetesen
Zala megyében is foglalkoztak
a roma kisebbség kérdéseivel.
Többször tárgyaltak a megye
roma kisebbségi vezetőivel. Úgy
gondolja, ez a roma-párbeszéd az
eredményes és gyümölcsöző
együttműködés útja.
A szakmai fórumon Teleki
László elsősorban arról beszélt, a
magyarországi cigányság integrációját
nem lehet úgy elindítani,
hogy a társadalom nem figyel oda
az elesettjeire, romákra, nem romákra,
halmozottan hátrányos
helyzetűekre. Az ország közel
600 cigánytelepén mintegy 130
ezer cigány él. Bajnai Gordon miniszterelnök
bejelentésére hivatkozva
örül annak, hogy 2013. december
31-ig a cigánytelepek
egyötödét, száz cigánytelepet felszámolnak.
Új lehetőségként 200
diplomás roma fiatal tud munkát
vállalni a közigazgatásban. Elsődlegesen
a minisztériumokban, a
rendőrségen, a különböző regionális
intézményekben, a munkaügyi
központokban. Továbbra is
fontosnak tartja, hogy minél több
roma származású rendőr dolgozzon
Zala megyében. Az Országos
Polgárőr Szövetségnél is van fogadókészség
a roma származásúakra.
Dr. Bencze József országos
rendőr-főkapitány az aktuális
közbiztonsági helyzetről többek
között kiemelte, a rendszerváltás
óta húzódó problémákat a gazdasági
válság felerősítette, sokkal
erőteljesebben jelennek meg azok
a gondok, amelyeket a válság nélkül
talán még a legszegényebbek
is könnyebben tudnának kezelni.
Az erőszak és agresszió olyan
szintjére jutottunk, hogy az elnézés,
a bocsánat helyett rögtön pofonnal
válaszolnak emberek. A
tolerancia jelentős mértékben
megfogyatkozott, majdnem
mindegy, hogy iskolázott vagy iskolázatlan
valaki, sőt, általában a
magas iskolai végzettségűeknél
még erőteljesebb az agresszivitás.
A rendszerváltás legelső kárvallottjai
a legszegényebb és legiskolázatlanabb
rétegek voltak,
közöttük a romák is. ők kerültek
ki legelőször a munka világából,
s azóta sem tudtak visszamenni.
Újabb generációk termelődtek ki,
akik szintén nem tudtak és részben
nem is akarnak dolgozni. Az
eltartottak és az eltartók aránya
iszonyatos mértékben megbomlott.
Ha a következő tíz-húsz évben
nem történik változás, ez
nagy konfliktushelyzetet idéz elő.
A romakérdés rendezésének innen
kell kiindulni.
A konferencia következő előadása
azt taglalta, hogy mit tehetünk
a másság elfogadása, az
előítéletek csökkentésének érdekében,
majd tájékoztató hangzott
el a CKÖ, a rendőrség és más
társszervezetek együttműködéséről.
A hétvégét számos kulturális
program és bemutatók, főzőverseny
és kispályás labdarúgótorna
színesítette.
Bakonyi Erzsébet
Hétvége a másság jegyében
Fotók: Bakonyi Erzsébet
Megkezdődött a tanév a Pécsi
Tudományegyetem Felnőttképzési
és Emberi Erőforrás Fejlesztési
Kar és a Nagykanizsai Megyei
Jogú Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzat által közösen
indított, nagykanizsai telephelyű
szakán is.
Az andragógia immár harmadik
éve elérhető Nagykanizsán is, idén
fog az első évfolyam végezni ezen
a szakon. Ha az akkreditáció sikeres
lesz, a következő tanévben
mesterképzés is indul majd.
A tanévnyitón köszöntötte a
hallgatókat Teleki László, a Nagykanizsai
CKÖ elnöke, Kiss Péter
társadalompolitikai miniszter, dr.
Tuboly Marianna jegyzőasszony,
Göndör István országgyűlési képviselő
és dr. Koltai Dénes, a Pécsi
Tudományegyetem Felnőttképzési
és Emberi Erőforrás Fejlesztési
Kar dékánja. Mindannyian kiemelték
annak fontosságát, hogy a
hallgatóknak nem kell az otthonuktól
távolt tanulniuk, nagy lehetőség
a kanizsai és Kanizsa környéki
fiataloknak, hogy helyben
tanulhatnak.
A köszöntők után az újdonsült
gólyák ünnepélyesen letették esküjüket.
S.E.
Huszonhárom gólya
az andragógia szakon
Kanizsa – Szabad 2009. szeptember 24. vélemény 5
Üzentek.
Fentről. (?)
Még meddig írok jegyzeteket?
Különben is, ezek színvonaltalanok
és gusztustalanok, megírásuk
pedig összeférhetetlen.
Mielőtt maradék önbecsülésem
is elfogyott volna, eszembe jutott
a múlt heti lapból a vezetőink
elleni támadások oka. Meglehet,
hogy a jegyzetek bűne is
csak az, hogy „talált, sülylyedt.”
Bizonyos vádlók bűne
nekünk dicsőségünk, idézhetném
a klasszikust. De a római
jog is arra tanít: senki sem (még
Marton István sem) lehet bíró
saját ügyében. A kezdő kérdést
tehát igazából az olvasók illetékesek
eldönteni.
És hogy gusztustalan-e? A
császár új ruhája című mesében
talán „A király meztelen!”-
t bekiabáló fiú az ízléstelen,
vagy a kegyes mosollyal balrajobbra
tekintgető, hódoló tapsot
és éljenezést fogadó, rezgő
pocakú, ruhátlan király? Aki –
így írja a dán költő – nagyon
megütközött azon, hogy a tömeg
is a gyermek szavát visszhangozza.
Titkon maga is úgy
vélte, hogy igazat mondanak,
de azt gondolta – Most már tovább
kell mennem, nem futhatok
haza szégyenszemre! És
még peckesebben lépegetett fényes
kísérete élén, a kamarás
urak pedig még buzgóbban vitték
mögötte palástja uszályát –
a levegőt.
A hírnökkel beszélgetve szóba
került a polgármester ültetési
hevületének egyik szenvedő
alanya is. Hogy milyen kényszer
alatt írta alá azt a hamar érvénytelenné
nyilvánított levelet,
nem tudjuk. Eszembe jutott egy,
a hetvenes években huszonéves
fiatalember esete, aki aláírt egy
nyilatkozatot – persze kényszer
nélkül. Hiszen papír van arról
is, sérülését megbotlásának és a
radiátornak köszönheti. Tíz év
után szabadult. Mikor ezt elmesélte
később fiának, az így reagált:
– Most még jobban gyűlölöm
őket.
Változnak a korok, változnak
az eszközök. Ám a kérdés marad:
kinek a szégyene?
Papp János
Ami –talan is
meg –telen is
Ismét felhívja a városvezetés
figyelmét az önfeloszlatás szükségességére
a KDNP Nagykanizsai
Szervezete. A Szervezet nevében
tartott sajtótájékoztatót
Kovács János elnök és Bedő
György titkár.
– A KDNP Nagykanizsai Szervezete
szeptember 10-én tartott sajtótájékoztatóján
döntésre szólította
fel a polgármestert és a közgyűlés
tagjait: működjenek együtt a
város érdekében, ha ezt nem tudják
megtenni, oszlassák fel a közgyűlést.
– kezdte Kovács János. – Az
elmúlt napokban a médiában
olyan közlemények jelentek meg,
melyekből arra következtetünk,
hogy akik korábban a közgyűlés
feloszlatását követelték, most nem
kívánják feloszlatni. Ugyanakkor –
a közgyűlési munkát tekintve – a
legcsekélyebb jelét sem tapasztaltuk
a megegyezésre törekvő kezdeményezésnek.
Másrészt tudvalevő,
hogy megindult a választási kampány,
mely a tapasztalatok szerint
az eddigi ellentéteket csak erősíteni
fogja, ezért a város működése is
veszélybe kerülhet. Úgy látjuk –
egyetértve a Fidesz helyi szervezetével
–, hogy a helyzetet csak a
közgyűlés feloszlatása, illetve új
polgármester és új közgyűlés oldhatja
meg. Ha ez nem történik
meg, bármikor működésképtelenné
válhat a testület munkája.
– Úgy látom, a jelenlegi városatyák
markánsan ragaszkodnak a
pozíciójukhoz – vette át a szót
Bedő György. – A káosz nem csak
Nagykanizsán, hanem az egész országban
mindenütt jelen van. Személyes
véleményem szerint ezen
csak alkotmánymódosítással lehetne
változtatni, úgy, hogy a döntéseknek
erkölcsi és anyagi vonzatuk
is legyen. Ugyanis jelenleg sodródunk
a gazdasági ellehetetlenülés
felé, és nincs felelőssége senkinek
ebben. Nagykanizsán is jelen van a
gazdasági ellehetetlenülés folyamata,
s ezt megnehezítik a személyes
csatározások. Azt, hogy miképpen
jöhetett ez létre, vissza kellene
nézni. Kezdve azzal, hogy a
multik betették a lábukat városunkba,
ezzel megnehezítve a kanizsai
kiskereskedők megélhetését, s
azzal, hogy a most veszélybe került
több ezer embert foglalkoztató
gyárunk mellé nem telepedhetett le
egy másik. Visszatérve képviselőinkhez:
a nagy viszály erkölcsileg
teljesen leírta őket, az emberek bizalma
elszállt őket illetően.
S.E.
KDNP: A feloszlatás lenne a megoldás
„Utálom az egész huszadik
századot” – énekelte Nagy Feró,
s valóban, ez a korszak bővelkedik
szégyenteljes eseményekben.
Koncentrációs tábor létrehozásával
vette kezdetét, a britek büntettek
vele egy szabadságszerető
népet. Az Oszmán Birodalom örmények
százezreit gyilkolta le.
Vörös és barna, azaz internacionalista
és nacionalista szocialisták
folytatták a sort. Ezekben a hetekben
emlékezünk arra, hogyan rohanta
le Lengyelországot nyugati
és keleti szomszédja hetven évvel
ezelőtt. A második világháború
után pedig a Kárpát-medence különösen
is gyakori helyszíne volt
az etnikai tisztogatásnak. A nemzetisége
volt a bűne mindazoknak,
akiket vagy meggyilkoltak,
vagy szülőföldje, nemzedékek által
gyűjtött vagyonkája elhagyására
kényszerítettek. Bevagonírozták,
sokukat az úton a fagy, az
éhség, a betegség pusztított el. És
a század utolsó évtizedében a Balkán…
„A mi fejünkben nem lehet kettős
mérce! Auschwitz és Katyn, a
balti országok náci és szovjet megszállása,
Európa érdekszféráit felosztó
igazságtalan diktátumok,
erőszakkal, paktumokkal meghúzott
határok, egész nemzetek deportálása,
emberek megölése,
megkínzása, megnyomorítása,
jogfosztó lakosságcserék, nemzeteket
kettéosztó falak, az emberi és
kisebbségi jogok sárba tiprása —
mind égbekiáltó bűnök, függetlenül
attól, kik követték el! Amíg
nem vagyunk képesek a — bármely
eszme nevében elkövetett —
gaztettet gaztettként, gyilkosságot
gyilkosságként megítélni, amíg
egyik bűnt a másikkal méregetjük,
addig a fejünkben nincs vége a háborúnak.
Addig nem gyógyulnak
be a sebek.” – hangzott el az Európai
Parlamentben 2005. május
11-én Szájer József szájából.
Mi közünk nekünk mindehhez?
Egy Nagykanizsa közeli község
1946-ban példát adott emberségből,
élelmezni próbálta a halálvonat
rabjait. A hetekig ott veszteglő
szállítmány áldozatait eltemették,
amikor pedig már lehetett, a
vasfüggönyön innen elsőként, síremléket
emeltek nekik. Amikor
ma tábla emlékeztetne erre is, a
polgármester akadályozná meg a
felelősök – titoista partizánok -
néven nevezését. A község honlapja
is szemérmesen fogalmaz:
„voltak kitelepítések, deportálások.”
Talán egy brosúrával elmaradt
a polgármester úr? Európában
már más a módi. Vagy erre is
áll, amit egy másik – ötvenhatos -
emlékmű avatásán hallottunk? A
gáncsoskodók mutatják, mennyire
szükség van erre az emlékműre.
P.J.
A népirtásnak nincs színe
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2009. szeptember 24.
Az 1980-as évek végén a magyar
társadalom jelentős többsége akarta
a többpártrendszer bevezetését.
Gyorsan gyarapodott az ennek megfelelő
eszmerendszer tömegbázisa.
Atömegek vágyaik és álmaik beteljesülését
remélték tőle. Eufórikus
légkörben és hangulatban szabadon
választottak pártokat, országgyűlési
és önkormányzati képviselőket. Elsöprő
többséget kaptak a rendszerváltó
új pártok. Megfelelő tempóban
létrejött a demokrácia intézményrendszere.
A pártok elindították
az országot a nagy átalakulás útjára.
Ám nem várt gyorsasággal jött
a kijózanodás is. Többek között a
munkahelyek csaknem egyharmada
megszűnt. Egyes népcsoportokban
ennél is nagyobb mértékben nőtt a
munkanélküliek aránya. Ez több
gond és probléma felszínre kerülését
indította el és azóta is kísérik az
egész országot így az önkormányzatokat
is. A rendszerváltó pártok bekerülve
az önkormányzatokba nagy
elánnal nekiláttak a tornyosuló feladatok
és problémák megoldásához,
enyhítéséhez. Ez természetesen,
mint mindenütt így nálunk Nagykanizsán
sem volt teljes körűen sikeres.
A gondok egy része máig is
nyomasztóan hat. Apártokat megviselte
a hatalom súlya és az ezzel
együtt járó felelősség. Ez kihatott a
pártok belső, illetve az egymáshoz
való viszonyaira is. A feladatok
mennyisége és bonyolultsága nem
kovácsolta össze őket, nem mozgósította
a bennük meglévő szellemi
és ismeretbeli potenciált, s így nem
az ismeret- és tudásalapú válaszokat
keresték és hozták meg. Úgy vélem,
választottak egy könnyebb, egyszerűbb
utat, a felszínen való evezést,
és tüneti kezelésre vállalkoztak. Attól
tartok, hogy az utóbbi években
sem mélyedtek el az okok és miértek
elemzésében és feltárásában a
szükséges következetességgel..
Eközben mozgósító készségük és
képességük csökkent, hatékonyságuk
úgyszintén. Sok éves városi tapasztalat
alapján nagy biztonsággal
állítható, hogy a pártok műhelyeiben
a pártos összejöveteleken megfogalmazott
vágyak és álmok – melyek
mindig eljutnak a döntéshozó
önkormányzati szervekhez – az esetek
többségében nem relevánsak, ott
és úgy nem ölthetnek testet. Ennek
nagyon egyszerű az oka, a felelős
önkormányzat döntései, meg kell,
hogy feleljenek az alkotmányos
rendnek, a törvényesség kívánalmainak,
nem utolsó sorban az anyagi,
pénzügyi és műszaki követelményrendszernek.
Ez a rendszerváltás
előtt is, és úgy tűnik, most is a konfliktusok,
viták forrása. Ezért a pártok
felelőssége és alkotmányos joga
is, hogy körültekintően és reálisan
fogalmazzák meg a társadalom jogos
igényeit, jelöljék ki a prioritásokat.
Ezt a követelményt a döntésért
felelős szervek kötelesek méltányolni.
Ez lehet az alapja a konfliktusok
és viták elkerülésének. A pártok
az elmúlt húsz évben, különösen
a meghatározó politikai erők, többékevésbé
beágyazódtak a város társadalmába.
Minden politikai erő már
gyakorolta is a helyi hatalmat képviselőiken
keresztül, megízlelték a
hatalom szépségeit és mámorát és
természetesen annak árnyoldalait is.
Megtanulták, hogyan lehet kiaknázni,
megérinteni annak minden lehetőségét.
Ugyanakkor bizonyossággal
lehet azt is állítani, hogy teljeskörűen
még nem érzik át a hatalommal
együtt járó felelősséget. Ezt
eléggé plasztikusan jelzi számukra
az önkormányzati vita természete.
Ebből vezethető le véleményem
szerint, hogy a hatalom gyakorlása a
mi önkormányzatunkban eltorzult.
A működést hosszú órákon át uralja
a sehova nem vezető terméketlen
személyeskedő vita. A pártok erőviszonyai
láthatóan átrendeződtek,
gyakran előfordul, hogy az önkormányzat
döntésképtelen. A város
alapvető érdekeit érintő stratégiai
kérdésekben konszenzust teremteni
képtelenek. A szükséges pénzeszközökkel
lefedhető projektek esetében
is a döntések halasztást szenvednek.
Halkan jegyzem meg, talán már a
szándék sem lenne meg? Akkor miért
a késlekedés? Afigyelem úgy tűnik
a semmit meg nem oldó közgyűlési
feloszlatásra irányul. Nagyon
rossz és elfogadhatatlan taktika.
Apártok szinte tobzódnak a személyeskedésben,
a kölcsönös vádaskodásban,
a kiszorítósdit elég
magas szintre emelték. A vitakultúra
elérte a mélységeket, ahonnan
már nincs lejjebb. A demokráciákban
– mint amilyen a miénk – a hatalmat
csak illő alázattal lehet és
szabad gyakorolni. A hatalmat szolgálni
is csak így lehet, mert ideális
esetben a hatalom is mindannyiunkért
van, ezért azt szolgálni érdemes
is. Minden párt, ha megfelelő a társadalmi
támogatottsága, stratégiai
célja, a hatalom elérése és megtartása.
Ez így természetes a többpárti
demokráciában. Ezt kifogásolni
nem lehet, mert mindenki szabadon
választhat pártot. A választás akkor
lehet releváns, ha a pártok programjai
megfelelő útmutatást adnak felelős
választáshoz. Ez általában négy
évre szól. Ennyi idő minimálisan
kell, hogy a választópolgárok, eldönthessék
jól, vagy rosszul választottak-
e. Ha ebből a követelményből
kiindulva górcső alá vesszük az
önkormányzatban működő pártokat,
vélhetően elég komoly deficittel
rendelkezhetnek. Ebből a helyzetből
való kilábalás komoly próba
elé állítja őket. Nem gondolom,
hogy a szándék és akarat teljeskörűen
hiányzik, de hogy e téren is van
deficit, abban bizonyos vagyok.
Vélhető az is, hogy a pártokban
nincs meg az ehhez szükséges szakmai
ismeretbéli és szellemi potenciál,
amely nélkül ugyancsak döcögős
lehet a kibontakozás. Az sem teljesen
elképzelhetetlen, hogy a pártközpontok
kijelölik a nyújtózkodás
határait. Ezek ugyan feltételezések,
de itt helyben nekünk, akik a legérintettebbek
vagyunk ezen elgondolkozni
kötelességünk. A demokratikus
centralizmus – mely a bolseviktípusú
pártok sajátja volt – látensen
a mai pártokban is működik az
egyikben jobban, a másikban kevésbé
jobban. A pártok tagjai – pártkatonák
– akik némi túlzással elég
nagy számban, többen biztosan nem
érdemtelenül az önkormányzat és
intézményei tájékán tüsténkednek –
képviselők, külső tagok a bizottságokban
különböző területeken
szakértenek – feltételezhetően behatároltan
működhetnek, nyilvánulhatnak
meg. Ezért dorgálják, fegyelmezik
őket, néha cserélik a kiszavazókat,
ezért vannak kilépések,
átülések az egyik frakcióból a másikba.
Ezek a mozgások láthatóan
nem szolgálják a munka szakmaiságának,
hatékonyságának elősegítését.
Ha nem így lenne, akkor az
eredmény az önkormányzat működésében
a külső szemlélő részére is
észlelhető lenne. Én hiszek abban,
hogy a város társadalmának választó
polgárainak jogos és reális vágyai
előbb-utóbb megfelelően manifesztálódnak
és ennek szolgálatára
olyan képviselőket választanak,
akik megfelelő emberi minőséget,
szakmaiságot rátermettséget és felelősséget
mutatnak fel az önkormányzatban.
A választásokon induló
pártoknak ezt a minőséget prezentálni
kizárólagos felelőssége és
kötelessége. Ez nem egyszerűen a
jelölés kérdése. Ezeket a személyeket
körültekintő kiválasztás után fel
kell építeni és felkészíteni. Ez a követelmény
még inkább érvényes, az
önkormányzat vezetőire. Még a jól
felkészített vezetőket is megilleti a
tévedés lehetősége, hiszen ők is emberből
vannak. Azok a pártok, melyek
egy ciklusban gondolkoznak,
és erre építik kiválasztási jelölési
politikájukat, nagyot tévednek, és
nagy kárt okoznak a városnak. Ez
nem teszi lehetővé a távlatos gondolkodást,
a ciklusokat átívelő tervezést,
a folyamatos fejlődés feltételeinek
kialakítását, megalapozását.
Ha körülnézünk szűkebb és tágabb
környezetünkben, azt tapasztaljuk,
hogy azok a városok mutatnak ütemesebb
és folyamatos fejlődést,
ahol a képviselők legalább egy része,
de különösen a vezetők többsége
több cikluson át végzi felelős önkormányzati
munkáját. Nem nagy
merészség feltételezni, hogy a mi
városunk polgárai is ma már húsz
évvel a rendszerváltás után szeretnének
végre élhetőbb, jobb hangulatú
városban élni, fokozatosan javuló
életkörülmények között. Abban
is biztos vagyok, hogy ennek
elősegítésére hajlandók lennének áldozatokat
vállalni, ha bizalmukat
bíró önkormányzat értelmes célokat
fogalmaz meg és erre kéri őket. E
téren a mi városunk társadalma gazdag
hagyományok őrzője.
Mózes Pál
nyugalmazott tanácselnök
Demokrácia vagy pártokrácia
a városi önkormányzat tükrében
Kanizsa – 2009. szeptember 24. Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Társult települések
(Szepetnek és Nagyrécse) a tulajdonukban lévő hulladéklerakó telepen képződő
hulladéklerakó-gáz kitermelésére, hasznosítására irányuló időleges jog megszerzésére
koncessziós szerződés megkötésére nyilvános pályázatot hirdetnek,
a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 4. §. (1) bekezdése alapján.
Arészletes pályázati anyagot a gesztor Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában, a Városfejlesztési Osztály vezetőjénél
(Tárnok Ferenc osztályvezető) lehet átvenni 50.000 Ft + 25 % ÁFA ellenében,
a 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. szám alatti hivatali helyiségben.
Tel.: 06-93/500-771. Pályázatot csak az az ajánlattevő nyújthat be, aki
megvásárolta a pályázati anyagot.
A pályázati anyagok benyújtására 2009. november 30-án 14 óráig van lehetőség.
A pályázatokat postán vagy személyesen, átvételi elismervény ellenében
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában, a
Városfejlesztési Osztály fenti címén lehet leadni.
A pályázat kiírója a koncessziós szerződést belföldi és külföldi természetes
és jogi személyekkel, valamint ezek jogi személyiség nélküli társaságaival kötheti
meg. Az üzemeltetés átengedésének időtartama 20 év (2010-2030). A tevékenység
gyakorlására meghatározott közigazgatási egység Nagykanizsa-Bagola
01003 hrsz.
Koncessziós díj:
1. a koncessziós szerződés megkötésének napjától fizetendő koncessziós
alapdíj (terület bérleti díj) minimum 100.000 Euro/év, amely díj évente az infláció
mértékének megfelelően változik,
2. koncessziós hozamdíj a koncessziós társaság éves értékesítési árbevételének
minimum 5 %-a, szintén Euroban fizetve.
A pályázónak e két részből álló koncessziós díjra kell ajánlatot tennie
1. Euro/év (minimum 100.000 Euro/év) és
2. % láb (minimum 5 %) megadásával.
Koncessziós pályázati felhívás
Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a kiskanizsai kirendeltség
épületében.
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a 2009. évi Szociális Alap támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: olyan közösségi programok, karitatív és érdekvédelmi tevékenységek,
természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása,
melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévők szociális élethelyzetének minőségi
javulásához. Atámogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggő
működési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására.
Pályázok köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő:
intézmények, bírósági nyilvántartásba bejegyzett civil szervezetek, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a fenti célok
megvalósítását szolgálják.
Apályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók, természetes
személyek és vállalkozások.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 30.
Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban "Szociális Alap támogatása"
jeligével lehet benyújtani. Pályázati adatlap a Szociális Osztályon
kérhető, illetve kérésre a megadott E-mail címre elküldjük, valamint letölthető
a www.nagykanizsa.hu. webboldalról.
Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális Osztálya Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (I. em. 103. sz. iroda)
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét, székhelyét,
- a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát,
- az igényelt támogatás összegét,
- a kérelem tételes indokolását,
- a megvalósítás módját
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXX. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról
vagy hiányáról szóló nyilatkozatot
A pályázati bírálat határideje: 2009. október 31.
A határidőre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság
bírálja el.
Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2009. november 20.
Az elnyert támogatások felhasználásának határideje: 2009. december 31.
Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2010. január 31.
Szociális Alap 2009.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban megújította a
"Hazavárunk" ösztöndíj szabályairól szóló 29/2007.(VI.11.) számú rendeletét.
A "Hazavárunk" ösztöndíj iránti kérelmet az a legalább 3 éve nagykanizsai
állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú hallgató nyújthat be,
aki lakóhelyén kívül, államilag elismert magyarországi felsőoktatási intézmény
nappali tagozatán, első diploma megszerzése érdekében folytat tanulmányokat,
legfeljebb 25. életévének betöltéséig.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytől az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító
intézmény székhelyéig, tanulmányi félévre vonatkozóan 3 alkalommal történő
oda-vissza utazás költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév
elején érvényes másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés
hiányában autóbuszjegy diákigazolvánnyal igénybe vehető kedvezményes ára
alapján történik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása,
érvényes diákigazolvány másolata, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
másolata, valamint a kitöltött és aláírt pályázati űrlap.
Az ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra) szól.
A Polgármesteri Hivatal félévente, a szükséges igazolás benyújtását követően,
utólag utalja a támogatást. Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó módosított
rendelet és a pályázati űrlap letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról,
valamint személyesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri és
Erzsébet téri portáin, továbbá a Művelődési és Sportosztályon.
Egyúttal emlékeztetjük az ösztöndíjat a 2008/2009-es tanévben igénybe vett
hallgatókat, hogy tanulói jogviszony igazolásuk eredeti példányát legkésőbb
szeptember 30-ig adják le a Művelődési és Sportosztályon, ez feltétele az
elmúlt félévre vonatkozó támogatás átutalásának.
Érdeklődni a Művelődési és Sportosztályon lehet az 500-714-es telefonszámon.
Beadási határidő: 2009. szeptember 30.
„Hazavárunk” ösztöndíj pályázat
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Sugár
u. 3. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 699-5 / 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/699/2009. számú Nagykanizsa, Sugár u. 3. szám alatti 1197. hrsz-ú ingatlanon
meglévő épületben pince és tároló helyiségek átalakítása, rendezvény és
kiállítóterem kialakítása építéshatósági ügyében a benyújtott használatbavételi
engedély iránti kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos
ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket
a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi
előírásnak megfelelően az alábbiak szerint. A hirdetmény 2009. szeptember
22-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője 8800
Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/699/2009., tárgya: használatbavételi engedély.
Akérelmező ügyfél neve: Dene Tibor és Denéné dr. Budai Éva, 8800 Nagykanizsa,
Felsőerdő u. 58. Akérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1197. hrsz-ú ingatlan, valamint
az 1192. hrsz-ú társasházi ingatlan, az 1195/2., 1196. és 1198. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben meghozott
döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi
helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő:
8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12. AKet. 98. § (1) bekezdése kimondja:
"Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet. Afellebbezési jog nincsen meghatározott
jogcímhez kötve, fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a
döntést sérelmesnek tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
Ahatározat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó
és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Építéshatóság –6/699-5/2009.
Kanizsa – 8 Városháza 2009. szeptember 24.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 9-es és 10-es számú Gyermek
Háziorvosi Szolgálatok, valamint a 8-as, 17-es, 19-es, 20-as Védőnői Szolgálatok
átalakítás, felújítás idejére a Nagykanizsa, Hevesi u. 6. szám alól
átköltöznek: Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. szám alatti Központi Ügyelet telephelyére
2009. szeptember 14-től. Bejárat mentőállomás mellett, a Bagolai
sor felől. Rendelési és tanácsadási idő változatlan.
ELÉRHETőSÉGEK
9-es sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr. Csere Mária
Rendelési időben: 06/20-9538241
93/313-380
Rendelkezésre állási időben: 06/20-9538241.
A 93/311-374 telefonszám az átalakítás ideje alatt technikai okok miatt
szünetel!
10-es sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr. Kertész Edit
Rendelési időben: 06/30-3399551, 93/313-380
Rendelkezésre állási időben: 06/30-3399551
A 93/317-508 telefonszám az átalakítás ideje alatt technikai okok miatt
szünetel!
Védőnői Szolgálatok elérhetősége változatlan: 93/311-319
A felújítás ideje alatt a 4.sz. Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr. Kolonics
Gyula, és a 2. szám Gyermek Háziorvosi Szolgálat Dr. Kálovics Gabriella
csecsemőtanácsadása is a Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. szám alatti Központi
Ügyelet telephelyén lesz, változatlan időben!
Költöznek a gyerekorvosok
A Nemzeti Fejlesztési ügynökség kiírta a “Az üzleti infrastruktúra és a befektetési
környezet fejlesztése, ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása”
című, NYDOP-2009-1.3. 1/A/B/C jelű pályázati konstrukciót. A
pályázatokat már 2009. október 19-től be lehet nyújtani, ezért célszerű, hogy
mihamarabb elkezdje a pályázat előkészítését! A pályázati felhívás célja, hogy
a regionális operatív programok gazdaságfejlesztési eszközrendszerével a
régiók versenyképességének megőrzése szempontjából kiemelt fontossággal
bíró vonzó befektetési környezet kialakítását segítse elő, melynek fontos elemei
a befektetési környezet fejlesztése, valamint az innovációt és gazdasági
tevékenységet elősegítő szolgáltatások elindítása.
A támogatottak köre:
Projektjüket a Nyugat-Dunántúli Régió területén megvalósító:
* non-profit szervezetek;
* gazdasági társaságok;
* központi költségvetési szervek és intézményeik.
Támogatható tevékenységek köre:
A pályázati kiírás keretében az alábbi részcélokra benyújtott projektek támogathatóak:
* “Ipari park” címmel rendelkező területek infrastrukturális fejlesztése;
* Ipari területek és barnamezős fejlesztése;
* Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése.
Ezek megvalósításához az alábbi tevékenységi körök támogatása lehetséges:
* infrastruktúra kiépítése, fejlesztése, korszerűsítése;
* épületek építése, átalakítása, bővítése.
A támogatás formája, mértéke:
A támogatás vissza nem térítendő.
* Ipari parkok esetén minimális értéke 10 millió forint, maximális értéke 300
millió forint;
* ipari területek és barnamezős területek esetén minimális értéke 10 millió
forint, maximális értéke 200 millió forint;
* inkubátorházak esetén minimális értéke 50 millió forint, maximális értéke
200 millió forint.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a. Az
igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 40%-a, legfeljebb
300 millió forint.
A pályázati támogatás keretösszege: 3,53 milliárd forint.
A támogatott projektek várható száma 25 db.
A pályázatok leadási határideje:
2009. október 19-től 2010. február 28-ig.
3,53 milliárd forint üzleti infrastruktúra
fejlesztésre a Nyugat-Dunántúli régióban
Közművelődési feladatokat ellátó
intézmények, szervezetek
kapcsolódtak be a Kultúrházak
éjjel-nappal címmel megrendezésre
kerülő, a Kulturális Örökség
Napjaihoz kapcsolódó programsorozatba.
Vasárnap a kora délutáni órákban
természetfotó kiállítás nyílt,
és fotóművészeti előadások
hangzottak el a Fényecset Természetfotó
Egyesület, a Kanizsai
Kulturális Központ és a Kanizsa
Fotóklub szervezésében. A kiállítást
Lengyák István galériavezető,
pedagógus nyitotta meg. Az
előadásokat a budapesti Balassi
Intézetből online közvetítésen
keresztül láthatták, hallhatták
Kőszegen, Szombathelyen és
Nagykanizsán. Köszöntőt a zsűri
elnöke, Keleti Éva Prima Primissima-
díjas fotóművész mondott
Budapesten.
Amíg lesznek természetet bemutató
kiállítások, publikációs
lehetőségek, addig lesz természetfotós
is, aki esztétikai, dokumentációs
és ismeretterjesztő
szerepet is betölt az emberi kultúrában
– mondta megnyitó gondolataiban
Lengyák István. A természetfotósok
a képeiken keresztül
mindig figyelmeztetik az
embereket arra, hogy a természet
a legfontosabb kincsünk ezen a
világon. Ennek szellemében hirdette
meg immár hagyományosan,
kétévenként a Fényecset Fotóklub
Egyesület országos rendezvényét,
a Fényecset Természetfotós
Napokat, melyekre a
belépés mindig és mindenhol ingyenes.
Éppen azért, hogy minél
több embernek hívják fel a figyelmét
a helsinki környezetvédelmi
konferencián megfogalmazott
fontos dologra, hogy „az
emberek világa, a virágok földje,
az élet bolygója a Föld. Ezt a világot
nem apáinktól örököltük,
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.”
A Fényecset Fotóklub Egyesület
e rendezvényeken olyan fotográfiai
alkotások bemutatására törekszik,
melyek hazánk csodálatos
tájait, egyedülálló élővilágunkat,
természeti értékeinket ábrázolják
az általános fotóesztétikai
szempontoknak megfelelően. Bár
a klub képviselői az ország összes
nagyvárosát megkeresték, felajánlva
a lehetőséget a csatlakozásra,
a nyugati végek két városát,
Kőszeget és Szombathelyt leszámítva
sehol nem éltek azzal,
hogy egy ilyen fontos ügy mellett
kiálljanak. Mi Kanizsaiak – folytatta
a galériavezető, büszkék lehetünk
rá, hogy Nagykanizsán a
HSMK munkatársai első hívásra
csatlakoztak az országos eseményhez.
A kiállítási anyag a rendezvényhez
csatlakozott intézményeknél
marad. Abefogadó vállalta, hogy a
város, és Nagykanizsa környékén
található kiállító terekbe eljuttatják
a tárlatot, és segítenek a megfelelő
megnyitó szervezésében. Két év
elteltével a képeket a befogadó intézmény
környezet és természetvédelmi
céljaira felhasználhatja.
Iskolák, óvodák, kórházak stb. falát
díszíthetik, képtárát gazdagíthatják.
A kiállítás október 5-ig tekinthető
meg az intézmény ősze
András Galériájában.
B.E.
Fényecset nap
Kanizsa – 2009. szeptember 24. A mi ügyeink 9
A 61. számú főút 3,2 kilométeres
szakaszának 11,5 tonnás burkolat
erősítése témában várta lakossági
fórumra az érdeklődőket
a beruházó Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. és a kivitelező
Teerag-Asdag Kereskedelmi
Kft. képviselője a Vasemberház
Dísztermébe.
A lakossági fórumot Marton István
polgármester nyitotta meg. Elmondta,
a fejlesztéssel az útpálya
alkalmassá válik a nagyobb tengelyterhelésű
járművek közlekedésére,
ezáltal biztonságosabbá és
kényelmesebbé válik a közlekedés.
A beruházás a KÖZOP (Közlekedés
Operatív Program) keretében,
az Európai Unió bruttó 639
842 880 forint összegű támogatásával
valósul meg.
Aberuházást az építtető cég projektvezetője,
Mórocz József mutatta
be, az építési munkákat Horváth
Norbert, a kivitelező területi főmérnöke
foglalta össze, végül
meghallgatták a jelenlévők véleményét.
A beruházó a munkát 2007.
februárjában vette át a Magyar
Közút Kht-tól, a tervek abban az
időben kezdődtek el, majd további
előkészítéssel, pályázatok beadásával
folytatódtak. Most a 3,2
kilométeres szakaszon az útburkolat
szélesítése, az aszfaltpálya
szerkezet megerősítése fejeződött
be. Elvileg 15 évig nem kell felújítani.
A beruházás során két csomópontot
építenek, egyet a bagolai
leágazónál, illetve a szeméttelep
bejáratánál, ezzel próbálják
biztonságosabbá tenni a közlekedést.
Felújítják az autóbuszmegálló
helyeket, új váróhelyiségeket
helyeznek ki, illetve számos közműkiváltási
feladatot is el kellett
végezni. A kivitelezés tavaly nyáron
kezdődött el, és idén novemberben
kell befejezni.
A beruházás folytatásában elindul
a 61-es számú főút Nagykanizsát
elkerülő szakaszának építése.
A tényleges teherforgalom az M7-
es irányába terelődik majd. Aberuházás
munkaterület-átadása megtörtént,
nemsokára a kivitelező
folytatja a munkát, és 2010 novemberére
elkészül az új út. Valójában
akkor lesz teljes a 61-es út
városba vezető szakasza.
A tájékoztató után a lakosság
tette fel a kérdéseit. A 61-es út elkerülő
szakaszával kapcsolatban
többször is szó esett arról, hogy mi
lesz a sánci sorompóval. Elhangzott
az is, hogy a polgármester úr
ígéretet tett rá, és közbenjárásának
köszönhetően a sorompó nem fog
megszűnni, továbbra is biztosítva
lesz rajt az átjárás. Bizonyára sokaknak
csalódást okozott Mórocz
József sorompóval kapcsolatos válasza,
mely szerint ebben a stádiumban
már nincs arra lehetőség,
hogy a vasúti átjáró visszaálljon a
közúti forgalomba az elkerülő út
átadását követően. A sorompó
kulcskérdése volt a beruházásnak,
az engedélyezési eljárás simán lefutott,
az információ az engedélyezési
eljárás során talán elcsúszott.
Tudja, kellemetlenséget jelent, mivel
hosszabb útvonalon kell megközelíteni
a környező területeket.
A bagolai csomópont irányába külön
gyorsítósáv nem épül, ugyan
terveztek kapaszkodósávot, amit a
felsőbb szervek nem hagytak jóvá,
mivel a műszaki előírások sem indokolták.
Volt aki azért aggódott,
hogy a nyugodt Sánc-Csónakázótó
közötti zöldterületet az új út keresztülvágja
a maga forgalmával,
és azt sem tudták, milyen távolságra
halad el a házaktól. A válaszok
során szintén elhangzott, a helyi
érdekek az önkormányzaton keresztül
lépnek be egy engedélyezési
eljárásba. Mórocz József azt tapasztalta,
a lakosságot nem is a
mostani beruházás izgatta, hiszen
nem voltak jelentős beavatkozást
igénylő problémák. Egy-két bejáróval
kapcsolatban merült fel kérés,
amit a kivitelezővel történt
egyeztetés után a napokban elvégeznek.
Az ominózus kérdést a
vasúti átjáró megszüntetése jelentette,
ennek kapcsán a projektvezető
megígérte, ismét kezdeményezik
a felülvizsgálatát a hatóságnál.
A burkolat megerősítéséhez gratuláltak
a helyiek, jó munkát végeztek
a kivitelezők.
B.E.
Lakossági fórum a 61-es főútról
Míg a tavalyi „esőbe fulladt”, s
csak a zárt téri programokra került
sor, az idei Autómentes Nap
verőfényes napsütésben zajlott.
Az eredeti terveknek megfelelően
reggel elindult a Vasemberke kupával
és Marton István polgármester
köszöntőjével, majd délután lezárásra
került a Fő út is – ami először néhány
autósnak némi fennakadást
okozott, vagy mert nem tudtak róla,
vagy mert úgy gondolták, hogy az
utat széltében nem teljesen végigérő
útzár két oldalán csak át tudnak
csusszanni, de természetesen ezen
tervüket intésre feladták.
Az Európai Autómentes Nap az
Európai Mobilitási Hét keretein
belül minden év szeptember 22-ére
esik, immár nyolcadik éve. A rendezvény
célja, hogy felhívja az
emberek figyelmét környezetük
megóvására, a tiszta levegő védelmére.
A programok az Erzsébet téren,
valamint délutántól a lezárt területeken
voltak láthatók-hallhatók. A
Hevesi DSE sportakrobatái kezdték
a „közönség-kápráztatást”,
majd egymással párhuzamosan ismerkedhettek
meg az arra járók a
Szívbetegekért Egyesülettel, megtekinthették
a volán forgalomba
helyezés előtt álló korszerű autóbuszát,
többek között vérnyomást,
testsúlyt, koleszterinszintet, tüdőkapacitást
mérethettek. Az ovisok
kerékpáros vonulását villogó rendőrautó
kísérte, majd az Erzsébet
téren tornával folytatták a kicsik a
napot, pihenésképp pedig bábszínházat
nézhettek végig. Délután kosárlabda-
bajnokság, futóverseny,
és gólyalábazás várta a nagyobbakat.
Az Európai Autómentes Naphoz
csatlakozva immár ötödik éve került
megrendezésre a Polgármesteri
Hivatal Művelődési és Sport Osztálya
és a Városi Diákönkormányzat
szervezésében a városi Vasemberke
Kupa, melyen a nagykanizsai általános
iskolák tíz fős csapatai versengtek
egymással. A hagyományos
tizenkét órás vetélkedőre idén
a Jövőnk az ifjúság program keretein
belül kerülhetett sor, melyen kilenc
iskola csapata vett részt: a Batthyány,
a Bolyai, a Hevesi, a
Kiskanizsai, a Kőrösi, a Péterfy, a
Rozgonyi és a Szivárvány EGYMI
diákjai küzdöttek a helyezésekért.
A gyerekeket reggel 8 órakor
Marton István polgármester üdvözölte
az Erzsébet téren, majd ezt követően
vette kezdetét a játékosügyességi
vetélkedő több helyszínen
a városban: a téren minden egyes
csapat bemutatta saját, már előzetesen
kihúzott országáról a produkcióját,
kapura rúgtak, ügyességi pályán
bicikliztek és horgásztak a szökőkútból.
Az uszodában, majd a Csónakázó-
tónál folytatták a napot, ahol többek
között főztek, szelektíven gyűjtötték
a szemetet, tojást dobáltak,
majd a városban különböző állomásokon
mérettettek meg: például a
Turul-madárnál műsort adtak a járókelőknek,
a Bazár udvarban „közlekedéstudományukról”
adhattak számot,
az egyik nyelviskolánál nyelvi
feladatokat kaptak, a Plakát Háznál
az Autómentes Nappal kapcsolatos
plakátot készítettek, végül a téren
gyűjtöttek be bundáskenyeret, iskolaigazgatót
és képviselőt.
A pontok alapján első helyen
végzett a Péterfy iskola csapata, a
második helyet a Kőrösi szerezte
meg, míg a dobogó harmadik
fokára a batthyánysok léphettek.
Egy nap autó nélkül a városban
Vasemberke
Kanizsa – 10 Értékrend 2009. szeptember 24.
– Alelkipásztor úrnak milyen elképzelései
vannak új egyházközségével
kapcsolatban?
– Pályázatomban is kiemeltem,
hogy a gyülekezetépítés számomra
a legfontosabb szolgálati terület.
Nehéz és rögös út ez, mégis tele
van örömmel és boldogsággal,
mert az Istentől kapott üzenetet, a
szabadítás örömhírét adhatjuk tovább
meggyötört, megpróbáltatások
között élő népünknek. Annak a
népnek, amely még soha sem
szomjazta annyira a szabadulást,
mint manapság. Ez a feladatunk,
ez a hivatásunk melyet csak akkor
tudunk igazán betölteni, ha nem
emberi erővel, vagy hatalommal,
hanem Isten Szentlelkének vezetésével
tesszük. Ugyanis a mi Istenünk
„….a világ kezdetétől fogva,
a világ végezetéig az egész emberi
nemzetségből Szentlelke és Igéje
által magának az igaz hitben megegyező,
öröklétre elválasztott sereget
gyűjt, azt oltalmazza és megtartja…”
(HK. 54. kérdés-felelet).
Ennek a sereggyűjtésnek lehetek
én is, magyar református keresztyén
lelkipásztorként, reménység
szerint hasznos eszköze.
– Megismerte már a várost?
– A mielőbbi beilleszkedés és a
szolgálatok zökkenőmentes végzése
érdekében, első számú feladatomnak
tekintem, hogy meglátogassam
a testvéregyházak képviselőit.
Ezt követően városunk polgármesterét,
alpolgármesterét, valamint
jelentősebb intézmények vezetőit.
Ugyanilyen fontossággal
bír a gyülekezet megismerése, a
családok látogatása. Hiteles képet
akarok kapni a gyülekezet összetételéről
és mindennapi életéről. A
presbitériummal fel kell mérnünk a
gyülekezet helyzetét. Meg kell vizsgálni,
melyek erősségeink és gyengeségeink.
Közösen kell kidolgoznunk,
hogy milyen módszerekkel
tudunk úrrá lenni gyengeségeinken.
Egyik legfőbb missziói feladatomnak
a nagykanizsai gyülekezetekhez
tartozó települések szórvány
reformátusságának feltérképezését
és hitéletünkbe való bekapcsolódását
tekintem.
– Ez utóbbihoz kapcsolódva
milyen módon tervezi megszólítani
híveit?
– Folytatni kívánom a televíziós
igehirdetéseket. Terveim közt szerepel
gyülekezeti újság készítése,
melyet nem csak a templomba járókhoz,
hanem minden református
családhoz szeretnénk eljuttatni.
Ebben hírt adnánk magunkról, a
gyülekezetben folyó szolgálatokról,
alkalmakról, eseményekről,
terveinkről, programjainkról.Az
egyháznak jelen kell lennie a bölcsőtől
a koporsóig az emberek
életében. A gyülekezeti misszió
célja a család kell legyen. Mindent
meg kell tennünk, hogy vonzóvá
tegyük a gyülekezetet a gyermekek,
az asszonyok és a férfiak
számára is. Segítenünk kell abban,
hogy mindenki megtalálja
helyét. Ezt úgynevezett korosztályok
szerinti rétegalkalmak
szervezésével kívánom elérni. Elengedhetetlen
a gyülekezetben a
szeretetszolgálat végzése, a kórházi
szolgálat, a határőrség fogdájában
az egyházi ünnepeken istentiszteleti
szolgálat végzésének
megszervezése, és a rászoruló
családok segítése.
– Egyéb tervei?
– Fontosnak tartom, hogy a
Nagykanizsai Református egyházközség
jelen legyen a város életében.
Programjainkkal a nemzeti és
helyi értékek, hagyományok megőrzését,
a kultúra ápolását kell
képviselnünk a városban. Továbbra
is megszervezzük az immár tíz
„A gyülekezetépítés számomra a legfontosabb
A múlt vasárnaptól Hella Ferenc lelkipásztor hirdeti Isten igéjét a
Nagykanizsai Református Egyházközségben és a hozzátartozó szórványokban.
Életrajzából kiderül, hogy 1973-ban született Érmihályfalván,
a teológiai tanulmányait Kolozsváron, majd Budapesten a
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán végezte.
Szolgálatát kirendelt segédlelkészként 1994-ben Érmihályfalván
kezdte, majd 1997-1998 között Kolozsváron folytatta. 1998-ban a felszentelését
követően a Magyarlétai Református Egyházközség lelkészévé
választották. 2000-2003-ig a Somogy megyei Lábodon beosztott
lelkészi, 2003-tól Bajánsenyén megválasztott lelkészi feladatokat látott
el. Ez év elején Balogh Tibor főesperes urat az Úr magához szólította,
megüresedett helyére kiirt pályázatot Hella Ferenc nyerte el.
Két nagykanizsai civil szervezet
is céljául tűzte ki a nemzeti
kultúráért, megmaradásért és identitásért
való kiállást.
– Az elmúlt hónapok az őszi feladatainkra,
programjainkra való
felkészülés jegyében teltek, illetve
egyesületünk tagjai a Magyarok
Szövetségével közös programokon
vettek részt – kezdte Ladányi
Istvánné, a Nagykanizsaiak a
Nemzetért Hagyományőrző Egyesület
szervezője. – Többek között
segítettünk a megyei szala (gyűlés)
előkészítésében, lebonyolításában.
Képviseltettük magunkat
augusztusban a bösztörpusztai országos
összejövetelen is. Kerecsenyben
építés alatt áll egy sportolásra,
testmozgásra alkalmas
tanpálya, ahol az ifjúság fizikai
nevelésével, csapattréningekkel
kívánunk foglalkozni. őszi programunkat
a Magyarkanizsai Udvari
Kamaraszínház gyermekelőadásával
tervezzük kezdeni.
Hangsúlyosan azért, hogy a családok
szabadidőben is hasznosan
együtt tudjanak lenni. A rendezvény
látogatói a legapróbbaktól a
legidősebb korosztályig, páratlan
művészeti értékkel gazdagodnak
Wass Albert: Erdők meséje című
előadásán. Ezzel szeretnénk a
Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínházat
is segíteni, mivel ők is a
trianoni határokon kívül rekedt
magyarság egyre erősödő elnyomásának
részesei. A szerb állam
nem támogatja őket, a mi kormányunk
hozzáállása pedig ismert.
Így aztán a túlélésért küzdenek,
mint minden magyar érték.
Folytatjuk rendhagyó történelmi
előadássorozatunkat dr. Varga Tibor
jogtörténésszel. Ezúton kérünk
mindenkit, aki fontosnak érzi
hiteles történelmünk, sokáig tiltott
kultúránk megismerését, látogassák
előadásainkat, ezáltal támogassák
egyesületünk nemzeti megmaradásért
folytatott küzdelmét.
A Magyarok Szövetsége részéről
Kiss László, a szövetség vezetője
elmondta, az utolsó helyi rendezvény,
a magyarok vására óta
sok esemény történt életükben.
– Elsőként a keszthelyi és a zalaegerszegi
szövetséggel közösen
Zalaszentlászlón szerveztünk megyei
találkozót. Becsléseink szerint
ezen az egynapos rendezvényen
mintegy kétezer ember vett részt.
Volt kézművesek vására, bemutatkoztak
hagyományőrző egyesületek,
s voltak egészségvédő, gazdaságpolitikai
és a magyar kultúrát
bemutató előadások. Ezt követően
minden héten összejöttünk, beszélgettünk
emberekkel, hiszen a kapcsolattartás
fontos feladatunk.
Részben ennek is köszönhetően
taglétszámunk nyolcvan főre nőtt.
Nyáron részt vettünk a bösztörpusztai
országos gyűlésen. Ezen a
rendezvényen mintegy háromszázezer
ember vett részt. Magas
színvonalú kulturális programok,
művészettörténeti előadások sokasága
várta az érdeklődőket.
Nagykanizsai civilek a nemzeti kultúra megőrzéséért
ANagy-Magyarország Emlékműnél
nyitotta meg Rajnai Miklós
Bánffy Miklós-díjas bölcsész
„A Magyar Műveltség Kincsestára
– Helyünk az országban és a
világban” elnevezésű művelődéstörténeti
sorozatot.
Elöljáróban visszatekintett a
rendezvény közel két évtizedes
múltjára, megemlékezve a Patkó
Műhely értékteremtő munkájáról.
Ezt követően a sorozat első
előadását Pap Gábor művészettörténész
tartotta a Halis István
Városi Könyvtárban. A három
részesre tervezett „Csillagösvényen”
és „Az egek beszélik”
című első előadáson Pap
Gábor a miatyánktól a Nascafennsíkig
kalauzolta az érdeklődőket.
Megnyílt a kincsestár
Kanizsa – 2009. szeptember 24. Értékrend 11
Vasárnap valamennyi katolikus
templomban felolvasták a
püspökkari körlevelet. A teljes
levél a katolikus.hu oldalon olvasható.
Ebből idézünk most.
„Néhány évvel ezelőtt még az
elvilágiasodást tartottuk szinte az
egyetlen veszélynek. Bár továbbra
is jelen van népünk körében ez a fogyasztói
szemlélet, az élvhajhászás
és a hedonizmus bálványa, ma az
újpogányság szelleme is erősödik.
A kommunista évtizedek alatt próbáltak
mindent elfelejtetni, ami magyar
és keresztény azonosságunkat
erősítette. Kisebbrendűségi érzést
tápláltak belénk, azt sulykolták,
hogy utolsó csatlósok vagyunk, nacionalisták
és soviniszták. Ehhez
újabban a kirekesztő és a rasszista
jelzőt is hozzáteszik. Mindezeket a
szeretettel ellenkező magatartásokat
határozottan elutasítjuk. Szükséges
és jogos, hogy helyes öntudatra
ébredjünk, keressük, újra tudatosítsuk
igazi értékeinket, magyar
örökségünket kulturális, történelmi
és tudományos területen egyaránt.
Ennek része az is, hogy megerősödjünk
keresztény öntudatunkban,
hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás
magyar kultúránkban is megtestesült,
azt megnemesítette és
megszentelte. Ezeréves magyar
kultúránk a keresztény hit nélkül
nem érthető. Ezt az öntudatra ébredést
mi is nagyon fontos keresztény
és magyar feladatnak tekintjük.
Sajnos azonban ennek az öntudatra
ébredésnek vannak vadhajtásai
is. Ezek egyike a különböző vallási
elemeket keverő úgynevezett.
„ősmagyar szinkretizmus“. Ez a jelenség
azért is nagyon veszélyes,
mert kereszténynek tűnő vallási
nyelvezetet használ és könnyen
megtévesztheti még a vallásukat
gyakorló hívőket is. Ezek közé tartoznak
a Jézusról és Szűz Máriáról
szóló tudománytalan állítások. Ilyenek
például a „Jézus, pártus herceg“-
elmélet, vagy a táltosok, a sámánok
és a pogány ősmagyar vallás
egyéb valós vagy vélt elemeinek
újraélesztése. Olykor még a
legnemesebb hagyományőrző mozgalmakat
is felhasználják arra,
hogy a pogányságot népszerűsítsék.
Keresztény hitünk nem pusztán
az ember istenkeresésének az
eredménye, hanem Isten kinyilatkoztatásán
alapul, amely Krisztusban
teljesedett be. ő az út, az igazság
és az élet az egyének és a nemzetek
számára is.
Pál apostol figyelmeztetése napjainkban
is időszerű: „Mert jön
idő, amikor az egészséges tanítást
nem hallgatják szívesen, hanem
saját ízlésük szerint szereznek maguknak
tanítókat, hogy fülüket
csiklandoztassák. Az igazságot
nem hallgatják meg, de a meséket
elfogadják“ (2Tim 4,3-4).
Katolikus hitünk elleni támadás
érkezik a szélsőségesen liberális
eszmék irányából is, amelyek
a relativizmus diktatúráját
erőltetik ránk, azt a szemléletet,
amely kétségbe vonja magának
az igazságnak a létét. Ez az irányzat
az élet tisztelete helyett a halál
kultúráját terjeszti. Tagadja
vagy relativizálja a férfi és a nő
különbségét, valamint a házasságot
és a családot. Ezzel szemben
mi elfogadjuk a teremtő Isten tervét
az emberről, a családról, a
kultúráról, a nemzetről. A globalizációval
szemben a katolicitást
valljuk. A katolikus igazság nem
nemzetközi, hanem nemzetek feletti,
de hogy konkrétan létezhessen,
a nemzeti kultúrákban kell
megtestesülnie.”
A katolikus hívők
a vadhajtásokról
szolgálati terület”
éve sikeresen működő Kanizsai Estéket,
mely a gyülekezet tagjai mellett,
a város értelmiségét is megszólítja.
Fontos a kulturális programok,
gyülekezeti kirándulások
szervezése. A legfőbb dolog az
imádság. Imádkozni Isten Szentlelkének
vezetéséért, a szolgálatokért,
az alkalmakért, a gyülekezetért,
a hívekért és a segítőkért.
– Hogyan kívánja terveihez az
anyagi fedezetet előteremteni?
– A felsorolt missziói és gyülekezetépítési
terv megvalósításához és
az épületek fenntartásához szükséges
anyagi forrás előteremtését
pályázati pénzek lehívásával, támogatók
megnyerésével, valamint
a gyülekezeti tagok egyházfenntartói
járulékával illetve adományozásával
kívánom megoldani.
– Végezetül kanizsai kötődéséről
elárulna valamit?
– Időrendi sorban kezdve 1998-
ban Magyarországon Nagykanizsán
prédikáltam először. Majd
Isten csodálatos útvezetésének
köszönhetően ismertem meg a
nagykanizsai református templomban
Vörös Noémit, aki az egyházközség
kántora volt. 2002-ben
kötöttünk házasságot. Isten házasságunkat
eddig két csodálatos
gyermekkel ajándékozta meg.
Zsanna 2005-ben, Mátyás 2008-
ban született a nagykanizsai kórházban.
Hálás vagyok Istennek,
hogy ilyen csodálatos társsal
ajándékozott meg, aki imádságos,
szerető szívű és hűséges segítőtársam
a szolgálatban immár hét
esztendeje.
Czene Csaba
Bajné Kárpáti Henriett családjával
vett részt a háromnapos rendezvényen.
Elmondása szerint azt
az energiát, az élményt, az összetartozás
érzését, amelyet ott kaptak,
magukkal hozták Nagykanizsára,
s mind a mai napig elmúlhatatlanul
dolgozik bennük. Gyermekkora
óta nem érezte, milyen
érzés egy közösségért tenni és közösséghez
tartozni. A napi munkájukkal,
a kifogyhatatlan lelkesedésükkel
igazi egységet alkottak.
Ebben a közegben megtapasztalhatták,
a magyar ember szorgalmas,
jó szándékú, nem önző, nem
irigy. Hét sátorban kaptak helyet
az igaz magyar múlttal, az egészségmegőrzéssel,
a világgal, s földünk
helyzetével kapcsolatos előadások.
Olyan értékes információkhoz
jutottak, amelyek talán még
a világhálón sem találhatók. A
kézművesek is hihetetlenül gazdag
kínálattal szolgáltak az elmúlt
évszázadok hazai kincseiből.
Akik részt vettek az előadásokon,
a szertartásokon, átérezhették milyen
is a hazaszeretet. Az emberek
egymás szemébe néztek és mindenki
kedves volt a másikhoz. Így
képzeli el Bajné Kárpáti Henriett
a jövőben Magyarországot, hasonló
légkörben, mint amit a három
nap során ott tapasztalt.
Az élménybeszámoló után Kiss
László és Balogh László, a Magyarok
Szövetségének őszi tervei
között felsorolta, hogy továbbra is
szerdán, este 6 órától az Alsótemplom
kolostori részében találkoznak
az érdeklődőkkel. Folytatni kívánják
a már megkezdett Magyarok
Vásárát vasárnaponként a kolostor
udvarán.
– Szeretnénk megcélozni előadásainkkal
a környékbeli falvakat.
Két faluban már sikerült megalakítanunk
a helyi szövetséget.
Várjuk a tradicionális magyar
küzdősport, a baranta iránt érdeklődőket.
Terveink között szerepel
az ősi magyar harcművészet oktatása.
Nagyon fontosnak érezzük,
hogy a bankok által lehetetlenné
tett, eladósodott családoknak jogsegélyt
biztosítsunk, megmenekítve
az őket fenyegető kilakoltatástól.
Szeretnénk tovább lépni, és az egységhez
vezető gondolatot, az országért
való önzetlen tenni akarást
kívánjuk az emberekben elültetni.
Czene Csaba
Kanizsa 12 – Lapzárta 2009. szeptember 24.
A Nyugat-dunántúli Régió
Brüsszeli Kirendeltségének működtetésére
aláírt szindikátusi
szerződés értelmében, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata
számára szakmai
egyeztetésekkel egybekötött tanulmányutat
szervezett a Képviselet
brüsszeli koordinátora,
Kocsondi Tamás. A delegációban
helyet kapott Marton István polgármester,
Bogár Ferenc képviselő,
Tóth Nándor képviselő, Kanász
János, Surd polgármestere,
Cserti József, a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara alelnöke,
valamint Cserti Csilla, a
Pályázati Iroda munkatársa.
A látogatás célja a szakmai
egyeztető megbeszéléseken való
részvétel, valamint az Európai Unió
döntéshozatalának, a régió, illetve
ezen keresztül a város képviseleti
lehetőségeinek megismerése volt.
A küldöttség programjának öszszeállítása
a város jelenlegi projektjeit
és további fejlődési lehetőségeit
figyelembe véve történt. A
delegációt Bender Szonja, a Kamara
képviseletének vezetője
fogadta.
A2006-ban megalakult képviselet
küldetése a magyar kis- és középvállalkozások
érdekeinek európai
uniós szintű érvényesítése.
Cserti József, a helyi kamara képviseletében
vázolta a nagykanizsai
dupla kamarai jelenlét kérdését, és
a vállalkozásokat napjainkban
érintő legfontosabb helyi problémákat
(a finanszírozási nehézségeket,
illetve a körbetartozások kérdéskörét).
Az említett gondok kezelése
jelenleg prioritást élvez az
uniós döntéshozatalban, így a képviseletvezető
asszony kérte a helyi
viszonyokat tükröző írásos anyag
elküldését, amely nagyban hozzájárulna
a magyar álláspont kialakításához
a lobbi-tevékenység során.
A polgármester tájékoztatást
adott a város jelenleg futó nagyprojektjeiről,
kiemelten a kis- és
középvállalkozói réteg segítésére
létrehozandó Inkubátor ház létesítéséről.
Kocsondi Tamás felhívta a
figyelmet a megkötött szindikátusi
szerződés alapján fennálló lehetőségre,
miszerint a város konkrét témában
delegálhat munkatársat
kéthetes szakértői tanulmányútra.
Célszerű lenne az inkubáció és innováció
területén felhalmozódott
nemzetközi tapasztalatok feltérképezése
és ezeknek a nagykanizsai
projektbe történő beépítése.
A Regionális Politikai Főigazgatóságon
találkoztak Flórián
Lászlóval, a Magyarországgal foglalkozó
nemzeti szakértővel, akivel
városrehabilitációs témakörben
folytattak egyeztetést. A szakértő
megerősítette, a tervezett fejlesztések
megfelelnek az Európai
Unió funkcióbővítéssel szemben
támasztott elvárásainak. A későbbi
szociális célú városrehabilitációs
beavatkozás célterületeiről (Dózsa
73-75., Csengery u. 117.) folytatott
megbeszélés alapján a szakértő
álláspontja az, hogy a Ligetvárosban
lehetne úgy megvalósítani
a beavatkozást, hogy az a pályázati
feltételeknek is mindenben
megfeleljen. A szakértő felhívta a
figyelmet az URBACT elnevezésű
közösségi kezdeményezésre,
amely a városok hálózatba szerveződésére
és tapasztalatcseréjére
nyújt forrást különböző – így például
integrált városfejlesztési, vállalkozásösztönzési,
innováció és
tudásgazdasági – témákban.
Megbeszélést folytattak Maksi
Mátyás projektmenedzserrel, aki a
nagykanizsai szennyvízprojekt
brüsszeli ügyintézője. A márciusban
Brüsszelbe küldött pályázati
anyag azért került visszaküldésre,
mert nem felelt meg a pályázattal
szemben támasztott költséghatékonysági
és fenntarthatósági kritériumoknak.
Ezek a szempontok, a
kiadott jogszabályi és pályázati
dokumentációk pontosan meghatározzák
azokat az egységköltségeket,
amelyek a projekt szempontjából
elfogadhatók. Amennyiben
a pályázat a kért átdolgozásoknak
megfelelően novemberben beküldésre
kerül, úgy az ellenőrzésre
az ügyintézőnek két hétre van
szüksége és innentől kezdve még
másfél hónap telik el a végleges
döntésig. Amennyiben az anyag
ellenőrzése után hiánypótlásra
nincs szükség, az azt jelenti, hogy
a projekt zöld utat fog kapni, tehát
a projektgazdának az előrehaladás
gyorsítása érdekében januárban
célszerű megindítania a feltételes
közbeszerzést.
(A oslo-i és brüsszeli útibeszámolók
teljes szövegét honlapunkon
olvashatják.)
K.H.
Brüsszelben jártunk
Kanizsa 2009. szeptember 24. – Ez + Az 13
Horoszkóp
A találékonyságát gyakrabban kamatoztathatná.
Akár önálló vállalkozás beindításán
is törhetné a fejét. Hódító kedvét az
indián nyár csak tovább erősíti. Engedje
el magát, megérdemli a törődést.
Nehezen tűri a korlátokat, a megfelelés
kényszere pedig tovább csökkenti önbizalmát.
A harmonikus együttéléshez toleranciára
van szükség. Gyakrabban beszéljék meg
gondjaikat, elképzeléseiket a családban.
A jövője miatt továbbra sem kell aggódnia.
Szinte szétfeszíti az energia, a
legapróbb trükköket is kitalálja, csakhogy
valami alkotómunkába belekezdhessen.
Kiegyensúlyozott napokra számíthat. Pozitív
gondolkodásának köszönhetően a munkatempót
ön diktálja otthon és a környezetében
is. Néha azonban úgy érzi, a magánéletében
több szabadságra lenne szüksége.
Valószínű, a csillagok hatására bőbeszédűvé
válik ezekben a napokban. Határozott,
nincs szüksége biztatásra semmilyen téren
sem. Ha így folytatja, már csak a ruhatárát
kell kicserélnie a teljes megújuláshoz.
Eddig praktikusan kezelte a feladatait,
mindennapi teendőit ügyesen beosztotta.
Amagánéletében adódó enyhe feszültség
kissé a kedvét szegi, de a csillagok hamarosan
mindent megváltoztatnak.
Alkalmazkodóképességével meglepi a
környezetében élőket. A múltra végérvényesen
fátylat borított, teljes erőbedobással
valami új tevékenységen gondolkodik.
Ha segít másoknak, viszonzásra számíthat.
Akkor se adja fel egyéniségét, ha az anyagiak
terén jelentős előrelépésre számíthat. Tegye
rendbe magánéletét, hiszen harmonikus,
kiegyensúlyozott állapotban is elérheti
a céljait. Szenteljen több időt érzelmi életre.
Több feladatra számíthat az elkövetkező
napokban. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon
le a többiektől. A feszült légkör
nem jó senkinek. Ha jó úton halad, a
bolygók segítik mindenben.
Ha nem halad a munkájában, állítson fel
sorrendet. A Hold hatására érzékenyebbé
válhat, s ha ezzel tisztában van, nem veszi
rögtön a szívére a környezetéből érkező
negatív megnyilvánulásokat.
Kíváncsiságának nem tud mostanában
határt szabni. A jó vélemény kialakításához
mindenesetre figyelmesen hallgassa
meg mások érvelését, és fordítson több
időt a magánéletére.
Kerülje a botrányokat, a felgyülemlett
feszültség levezetésére fogjon inkább vásárlásba,
és ajándékozza meg a szeretteit.
A jókedv, a jó hangulat ragadós, mindenkinek
örömet okoz vele.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
DÉL-ZALAI
MOZAIK
közéleti magazin
Minden
vasárnap
18.05 óra
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
Transformers:
A bukottak bosszúja (sz) (12)
14.30
Másnaposok
amerikai vígjáték (sz) (16)
19.30 19.30
Spancserek
amerikai vígjáték (sz) (16)
17.00 17.00
2009.09.24. - 09.30.
A HÉTEN A MOZIJEGY ÁRA CSAK 450 FT!
SZOLGÁLTATÁS
TÁRS
JÁRMű
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
30/227-3294
Városközpontban három szobás,
76 m2-es, egyedi fűtéses, 4.
emeleti lakás eladó. Érd.: 30/411-
4010
Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(pince, padlás, kert) eladó.
(7096K)
Nk-án (Tesco közelében) 1,5
szobás, bútorozott, összkomfortos
lakás kiadó vagy eladó. Érd.:
93/318-472, 06-70/309-3753
(7097K)
Miklósfán a Szentendrei úton
800 négyszögöl közművesített telken
58 m2-es, bontásra ítélt ház eladó.
Irányár: 5,3 millió Ft. Érd.:
30/621-4117 (7106K)
Nk-án a Corvin utcában 1+1/2
szobás lakás albérletbe kiadó. Kaució
szükséges! Érd.: 30/851-7255
(7098K)
170 literes, újszerű állapotban
lévő prés eladó. Érd.: 30/448-
60727061K)
50 mázsa léalma eladó, valamint
50 mázsa kiváló minőségű
étkezési alma (piros és fehér
Gála, Jonagold, Idared, Jonagored,
Gredisz mix - zöldalma)
eladó Letenyén. Az étkezési alma
átlag- és irányára: 100
Ft/kg. Ugyanitt vajkörte eladó
100 Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-
534.
Végleges otthont keres Nagykanizsán
anya gyermekével szeretetre,
törődésre vágyó idősebb néninél,
bácsinál. Kölcsönös tisztelet
és őszinteség. Leveleket “Szeretet”
jeligére 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 508 (7093K)
Karancs gáztűzhely eladó. Tel.:
06-20/287-5800 (7103K)
Fiat Ducatto 2005 TD, 1994-es,
műszakira felkészítve, áron alul eladó.
Érd.: 30/611-8399 (7104K)
Dacia eladó. Tel.: 06/20-287-
5800 (7105K)
Kisgyermekek felügyeletét
vagy idős ember gondozását vállalom.
Tel.: 30/605-2271 (7099K)
Meghibásodott távirányítóját
(TV, hifi, videó, DVD) megjavítom.
Tel.: 20/510-2723 (7100K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok!
Tel.: 20/510-2723 (7101K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybevehető.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek!
Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
174/69/58 értelmiségi férfi keresi
37-50 (+8, -1) éves, jó alakú,
nett hölgy társaságát. Ha beteg
vagy, meggyógyítalak, ha szomorú
vagy, felvidítalak, ha nincs
semmi gond, élvezzük az életet.
Fényképes, telefonszámos és/vagy
postafiókszámmal ellátott bemutatkozó
leveledet „Művészlélek”
jeligére a Szerkesztőségbe várom.
(7094K)
Kanizsa 14 – Apró 2009. szeptember 24.
Multifokális lencse AKCIÓ -30% 􀂊 Fényre sötétedő lencse AKCIÓ!
Az akció szeptember 31-ig érvényes!
"KAZINCZY TISZTELETÉRE"
Fotó- és képeslap-kiállítás Gulyásné
Raksányi Olga gyűjteményéből
Megtekinthető: október 5-ig
"KÉPEK A NAPPALI FALÁRA"
természetfotó kiállítás
Megtekinthető: október 6-ig
Szeptember 25. 19 óra
Rock klub
A BUDAPEST ACOUSTIC BAND
KONCERTJE
Közreműködik: Sipeki Zoltán (gitár),
Móra Erzsébet (ének), Gál Gábor (gitár),
Mogyoró Kornél (dob), Papesch Péter
(basszusgitár). Előzenekar: Blue Corner
(Nagykanizsa). Belépődíj: 800 Ft
Másfél óra blues, jazz és virtuóz latin
zene. A műsorban saját szerzemények
mellett megszólalnak a Beatles, Eric
Clapton, Jimmy Hendrix, Pink Floyd
és a Led Zeppelin közismert dallamai.
A rendezvénysorozatot az OKM a
PANKKK program keretében támogatja.
Szeptember 26. 15 óra
JÁTSZÓHÁZ
Termésbábok készítése
Október 1. 20 óra - Kórház-kápolna
MUZSIKA ÉS ÁHÍTAT
Bognár Szilvia énekművész
és Kónya István lantművész estje
Belépődíj: 1 500 Ft
A rendezvény támogatója az NKA
Zenei Szakmai Kollégiuma
"ELECTRA EXTRA"
fotókiállítás Szabó Anna alkotásaiból
Megtekinthető: október 7-ig
"ÁLMOK ITÁLIÁBAN"
festménykiállítás Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet
alkotásaiból
Megtekinthető: szeptember 30-ig
"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás Z. Soós István Prágában,
Dalmáciában, Észak-Itáliában, Sopronban,
Kaposvárott készített alkotásaiból
"BOLDOG BÉKEIDőK"
plakátkiállítás
Megtekinthető: szeptember 30-ig
"NAGYKANIZSAA DUALIZMUS
KORÁBAN" - fotókiállítás
Megtekinthető: szeptember 30-ig
Kanizsa 2009. szeptember 24. – Sport 15
… 15 esztendeje: Andrej
Bjelov és Krichenbaum Tibor 5-5
gólja ellenére Pécsett elveszítette
veretlenségét a férfi kézilabda NB
I-ben az N. Tungsram SE (23-26).
Lukvár az NB I-es Kanizsa Sörgyár
tekézőinél először jutott 700
fa fölé (- Budapesti Erőmű, 6:2).
A hétközi 10 ezer (egyes hírforrások
szerint 13 ezer) nézőt vonzó
Ferencváros elleni mérkőzés (0-2)
után Keszei Ferenc alakulata Fehérváron
játszott 1-1-et a Parmalat
FC ellen a labdarúgó NB Iben
(az Olajbányász gólját Almir
Filipovic szerezte). Az NB III Bakony
csoportjának 7. fordulójában
megszerezte első győzelmét a
MÁV NTE (-Sárvár, 1-0 g.: Németh
L.). A női tenisz csapatbajnokság
OB I alsó ágán (második
vonal) az Oljabányász harmadik
lett, míg a férfi együttes feljutott
az OB II-be.
… 10 esztendeje: A görögországi
korosztályos sakk Eb-n a kanizsai
Kiss Judit lett. A labdarúgó
PNB 7. körében 3500 néző előtt
Olajbányász FC – DVSC 1-1 (g.:
Kerekes Zsombor). NB III Drávacsoport:
Nagyberki – MÁV NTE
1-2 (g.: Kovács J., Gyulai), s győzelmével
a „Vasút” a második
helyre ugrott a tabellán. Akanizsai
XIV. Olajos Kupa nemzetközi kajakos
versenyen Cserjés Veronika
(Kanizsa KKK) két elsőséget is
szerzett (MK-1 200 és 2000 m).
Ferinc Vince/Tóth László (NSE)
sárkányrepülő páros új sebességi
világcsúcsot állított fel. A Zalaerdő-
Hevesi DSE sportakrobata párosa,
Horváth Milán-Foray Zoltán
kijutott a lengyelországi ifjúsági
vb-re.
… 5 esztendeje: A Kanizsa
DKK kosárlabda csapata nyerte a
nemzetközi IV. Savaria Kupát, a
torna legjobbjának Németh Adélt
választották. A Thury-Kanizstransz
serdülő baseballozói harmadszor
nyerték meg az ob-t, a
legjobb ütőjátékos Faggyas Ferenc
lett. Két különdíjat is hoztak
a VI. Horváth Géza Ökölvívó
Emlékversenyről a Windbird-
Kanizsa Box Klub bokszolói
(Tóth Helga-50 kg, Korpics
István - 59 kg). Délzalai Vízmű
SE-re változott a kanizsai úszó
klub neve, melybe a Bolyai DSE
is beolvadt.
P.L.
Ez történt (szeptember 24-30.)…
Nagykanizsai TE 1866 – Paksi
FC II 1-3 (0-0). NB III. Dráva-csoport
labdarúgó-mérkőzés, 6. forduló.
Nagykanizsa, 200 néző. A kanizsai
gólszerző: Cseperegi T. (84.).
Az első játékrész a paksi fölény
mellett egy utcai harcosok vetélkedőjére
emlékeztető jelenetsorral
„ajándékozta meg” a nézőket, a
történet azzal kezdődött, hogy a
hazai büntetőterületen belül Pozsgai
Albert és Weitner Ádám összecsapott
– először a labdáért…
A büntetésből jutott bőven, hiszen
a produkció négyszeri sárga
kártyás figyelmeztetéssel zárult.
Amásodik félidőben is a paksi legénység
futballja dominált, s három
szerzett gólja – sajnos – nem a véletlen
számlájára volt írható. A 84.
percben aztán sikerült a hazai szépítés:
Szőke Ádám ugratta ki Csepregi
Tamást, s a „cseretandem” jól vizsgázott,
hiszen a támadó 13 méterről
jobbal a kapu közepébe gurított (1-
3). AZete utánpótlástól érkezett csatár
sorozatban harmadik bajnokiján
volt eredményes.
A Kaposvár elleni vesztes mérkőzést
követően ismét egy „kettes
számú” zöld-fehér gárda győzte le
az NTE 1866 csapatát – s ami még
fájóbb, hogy tette ezt kanizsai környezetben.
Az elmúlt hétvége pillanata: Az
NB III-ból ugorjunk lejjebb, hiszen a
megyei másodosztályban Kiskanizsai
Sáskák – Galambok (2-1) mérkőzést
rendeztek, s a közel százötven
fős közönség a második félidőben
egy mindent eldöntő nagy gólnak
tapsolhatott. A hazaiaknál Budai
Barnabás kapott labdát a kaputól 27
méterre, amit rögtön rá is lőtt jobbal,
s próbálkozása zsinóron húzva vágódott
a jobb felső sarokba…
Polgár László
Ismét fogott a zöld-fehér átok
Bp. Honvéd – Kanizsa KK
DKG-EAST 67 - 75 (22 - 20, 7
- 19, 14 - 21, 22 - 13.). NB I B-s
férfi kosárlabda-mérkőzés, 1. forduló.
Budapest, 100 néző.
Fővárosi találkozóval indult a
2009/2010-es bajnokság a kanizsai
kosarasok számára, akiket szurkolók
is elkísértek a nyitányra. A második
negyedben Hoffmann Balázs vezetésével
mind jobban elhúzott ellenfelétől
és megnyugtató előnnyel vonult
pihenőre a kanizsai gárda.
Fordulást követően továbbra is
jól védekeztek Vertetics Ádámék,
szerzett labdákból gyors támadásokat
vezettek, s tovább növelték
előnyüket, majd az utolsó játékrészben
még az is belefért, hogy a
hazaiak kozmetikázzanak az eredményen.
Gordan Filipovic (aki a Kaposvári
KK NB I A-csoportos gárda
másodedzője is egyben) nélkül nehéz
mérkőzésre számítottak a
nagykanizsaiak, akik fegyelmezett
játékkal győztesen kezdték az
idényt.
A hölgyeknél egy új meccssorozat
kezdeményezéssel állt elő a hazai
sportágvezetés, s a Hepp Ferenc-
kupán a Kanizsai Vadmacskák
együttese is megméretteti magát.
Ennek keretében először a ZTE
NKK NB I-A-csoportos együttes
utánpótláscsapatával mérkőzött.
A szeptember 26-i bajnoki rajtra
készülő Vadmacskáknak a találkozó
kiváló alkalom volt a tesztelésre
is, s a mérkőzést nyerték 83-71-re.
Az ismételten Gábor Erzsébet
„felügyelete alá” tartozó lányok
közül a legjobb dobók Fuisz Viktória
(51/9) és Jagarics Anett (12)
voltak. Egyelőre a következő ellenfél
a kupában még nem ismert, de
az előzetes tervek szerint a bajnokságban
itthon október 2-án a
baranyai PEAC-cal mérkőznek.
P.L.
A férfiak győztes meccsel indítottak
Egri Vízmű Sport Club – Heat-
Group Kanizsa VSE 9 – 10 (3-2,
2-1, 2-4, 2-3). OB I B-s férfi vízilabda-
mérkőzés. Fehér csoport, 1.
forduló. Eger, 50 néző. Idegenben
nyerni mindig nagy fegyvertény,
az első fordulóban még inkább, s
ahogy tette azt a bajnoki nyitányon
a Kanizsa VSE, az különösképp.
A bajnoki rendszer átszervezése
végett Egerben volt „jelenése”
a kanizsai csapatnak, s a hevesiek
hevesen indítottak, legalábbis
az első két negyedet hozták. A
KVSE azonban kétgólos hátrányban
is összeszedte magát, s sikerült
megfordítania a találkozó állását,
ami két pontot ért számukra az
idénynyitón.
Szentendre Sleepwalkers –
Nagykanizsa Ants 5:4. NB I -es
baseball bajnoki elődöntő, 5. mérkőzés.
Szentendre, 50 néző. Döntőbe
jutott: Szentendre (3-2).
Óvatosan keltek útra a kanizsai baseballozók
a szentendrei mérkőzésre,
hiszen tudták, javításra már nincs lehetőség,
amelyik csapat a ki-ki találkozón
nyer, az vívhatja a bajnoki finálét
az Óbuda Brick Factory gárdájával.
A kanizsaiak mindenesetre nagyon
nekiveselkedtek, és sikerült egy
nagyot meccselniük... Csak sajnos,
végül az eredmény 5:4 lett, ezzel eldőlt,
hogy a párharcot az „alvajárók”
hozták 3-2-re, a dél-zalai klub pedig
húsz esztendős fennállásának évében
a harmadik helyért mérkőzhet a
Jánossomorja Rascals legénységével.
Majd 200 fiatal sakkreménység ült
asztalhoz a XXI. Batthyány Tungsram
Kanizsa Kupán, mely egyben
nemzetközi torna is volt a horvát és
szlovén indulók részvételével. Afiúk
és lányok hat-hat korcsoportban mérték
össze tudásukat, s a kanizsaiak
közül hatvanan indultak a Batthyány
Gimnáziumban megrendezett viadalon.
A háromnapos rendezvényen
csapatban végül a legfiatalabbak között
(A-B-C korosztály) a Szentendre,
míg az idősebbeknél (D-E-F) az
Aquaprofit NTSK sakkozói nyertek.
A legeredményesebb nagykanizsai
sakkozó a különdíját Kobán Bálint
érdemelte ki, emellett a házigazda intézmény
legeredményesebbjei Huszár
Nóra, illetve Zsirai Péter lettek.
Sikeres vízilabdarajt
Nem jutottak
a fináléba
Sakknagyüzem
a BLG-ben
Kanizsa 16 – Kultúra 2009. szeptember 24.
Tizenöt évvel ezelőtt, 1994 áprilisában
alakult meg az Alarm
nevű, nagykanizsai hard-rock
zenekar. Az alakulás óta eltelt
időben – ugyan volt néhány évnyi
szünet – némileg változott a
felállás, kiforrottabb, érettebb
lett a csapat stílusa, s rengeteg
koncerten, fellépésen és próbán
vannak túl. Lapunknak az egyik
próba előtt meséltek az elmúlt
időszakról, s jövőbeni terveikről.
A beszélgetés sok szép régi emléket
idézett fel, többek között kiderült
az is, hogy az 1996-os Pop-
Rock Fesztiválon is felléptek, s
ugyanabban az évben megnyerték
a „Ki mit tud?” megyei döntőjét.
Gyermekcipőben járt még a formáció,
amikor az egyik kiskanizsai
próbájukon megjelent a tiszteletes
azzal, hogy túlharsogják a harangot.
A kapcsolat az atyával
egyébként baráti volt mindvégig,
amíg a Móriczban próbáltak, s
mindenki kedvesen állt hozzájuk a
környéken is. A kiugrást az jelentette,
amikor a zalaegerszegi zenész,
Lőrincz Kálmán felfigyelt a
csapatra, s így állandó fellépők lettek
az egyik kereskedelmi csatorna
sikeresen futó road show-jának, a
programmal bejárták egész hazánkat.
Több országos hírű zenekar
előzenekaraként felléptek, úgy
mint az EDDA, a P.Mobil, a Kiss
Forever Band vagy a Mr. Basary
Group. (Ha nem lenne ismerős valamelyik
együttes, az Interneten
meg lehet őket hallgatni.)
– 2007-ben, majd’ hét évnyi
szünet után kezdtétek újra. Nehéz
volt ismét elindulni a közös
úton?
– Nagy volt a lendület, az újabb
kezdeti lelkesedés – kezdte Bandl
András – de pár hónapnyi munka
után Eisenschreiber József, a baszszusgitárosunk
úgy döntött, hogy
egyetemre megy, s ezért nem tudta
folytatni velünk tovább a zenélést.
Meglehetősen rosszkor jött a bejelentése,
éppen akkor távozott, amikor
a Ka-Rock Alapítvány szervezésében
Erdélyben kellett volna vendégszerepelnünk.
Így átmenetileg
Robi basszusgitározott, s elhívtuk
dobolni a Szikla együttesből Pávlicz
Norbertet. Viszont ez a felállás is kérészéletűnek
bizonyult, Norbi fél év
után kilépett a zenekarból, az akkori
billentyűsünk, Bonczók Norbert pedig
Szentendrére költözött. Már-már
elveszni látszott a remény, és kezdtük
feladni az „alarmosdival” kapcsolatos
ambícióinkat, amikor csatlakozott
hozzánk a Kocsmazaj (a
www.kocsmazaj.hu weboldalon
meghallgatható – a szerk.) billentyűse,
Ádám Attis, majd Jánosi Peti is
belépett közénk. Március óta a jelenlegi
felállással zenélünk.
– Amostani csapattal túl vagytok
a kezdeti lépéseken, az első
közös próbákon és koncerteken.
El lehet mondani, hogy összeszoktatok,
hogy itt az ideje a következő
lépéseknek?
– Igen, annak ellenére, hogy nehéz
a próbákat összehozni, mindenkinek
megvan a saját élete, nagy az összhang
a tagok között. – vette át a szót
az énekes, Klaszán Sándor – Dolgozunk
a dalokon, amennyit tudunk, s
lassan, kis lépésekben ugyan, de lépegetünk
előre. Hamarosan háromnégy
dallal elkészül az új demóanyagunk,
mely a csapat mai arculatát
tükrözi. Szeretnénk ezzel az anyaggal
pályázni néhány hazai zenei fesztiválra.
S nagyon jó hír, hogy mi is
részesei leszünk a Kanizsa Rádió
Jamboree Light című műsorában
újonnan induló, zenehallgatással
egybekötött beszélgetéssorozatnak,
mely a Nagykanizsa környékén működő
amatőr zenekarokat fogja bemutatni.
Remélhetőleg azután már a
„kiviben” is lehet minket kérni. Készülünk
egy klipforgatásra is, nagyjából
elterveztük már, mit szeretnénk.
A következő hónap folyamán
kilátásban van egy veszprémi és egy
budapesti koncert is. Egyre többször
szeretnénk koncertezni, a közönséggel
megismertetni a megújult zenekart.
S mivel mindannyian civil foglalkozásunkban
más ágakban dolgozunk,
nem a zenéből élünk, eléggé
nehéz összeegyeztetni a fellépéseket
és a próbákat a munkánkkal és a magánéletünkkel.
Éppen ezért bíztunk
meg az ügyeink intézésével egy
„menedzsert” – nem szívesen használom
ezt a szót, a nagyhírű sztároknak,
vagy ahogy mostanában nevezik
magukat, a celebeknek vannak
menedzserei. Mi nem a hírnévért zenélünk,
hanem a közönségért és a
magunk kedvéért.
– Sanyi, a szövegek nagy részét
te írod. A szerelem és a mindennapi
élet szépségei mellett jócskán
érzékelhető az éles társadalomkritika,
melyre – a koncertek
alapján azt lehet mondani – a közönség
vevő. De a koncerteken
túl mennyire vannak ezek a szövegek
hatással az emberekre?
– Nehéz lenne elmenni szó nélkül
a körülöttünk zajló világ fonákságai
mellett. Úgy érzem, hogy a
fiatalokat jócskán sújtó megszorítások
– értem itt például a családi
pótlékok megvonását, a továbbtanulás
pénzfüggő mivoltát, vagy a
családalapításhoz szükséges kedvezményes
kölcsönök megszűnését,
s még sorolhatnám – előrevetítik
a társadalom elszegényedését,
az élettér ellehetetlenedését. Én is
ebben az országban élek, s nem vagyok
büszke arra, hogy az iskolából
kikerülő lányok és fiúk mind
külföldre kényszerülnek menni
dolgozni, ha egzisztenciát akarnak
teremteni. De ehhez hozzá kell tennem,
hogy nem vagyok politikus,
én csak „súgni” szeretnék néha a
dalaim mondanivalójával, s mindezt
azért, hogy jobb irányba menjen
a „szekér”... Hogy mennyire
van a közönségre, az életükre hatással,
azt nehéz lenne felmérni.
Viszont ha miattunk tesznek egy
lépést előre, akkor már megérte…
Azenekarról további érdekességeket,
képeket, s néhány dalt találnak a
www.alarmrock.hu weboldalon.
Steyer Edina
„…a zenekar játszik, játszik még”
Névjegy:
Magalakulás: 1994. április.
Műfaj: hard-rock.
Jelenlegi tagok (civil foglalkozással):
Ádám Attila (billentyűk;
biztonságtechnikai menedzser),
Bandl András (gitár,
zenei alapok; gázkészülék-szerelő),
Jánosi Péter (basszusgitár;
egyetemista), Klaszán
Sándor (ének, szöveg; mentőápoló),
Pálosi Róbert (dob,
vokál; bútorasztalos), Vadász
László (gitár; elektronikai
műszerész).
Cserjés Gábor szép természetfotói
nyújtanak kikapcsolódást október 3-
ig a Kanizsai Dorottya Kórház betegei
számára a sebészet Erdős László
galériájában. Akanizsai alkotó 1971-
ben született. Különösen vonzódik a
természethez, annak színeihez, fényárnyék
ellentéteinek világához. Színekben
a meleg, nyugtató harmóniákat
keresi. Még ködös képeinek is
van egyfajta belső melegsége. Felvételei
a béke, a megnyugvás hangulatával
ajándékoznak meg mindenkit a
gyermektől a nagyszülőig. (B.E.)