Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.58 MB
2020-12-11 09:30:59
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
304
671
Rövid leírás | Teljes leírás (623.79 KB)

Kanizsa 2009. 032-036. szám október

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXI. évfolyam 32. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. október 1. Kanizsa
(93)
1848/49. évi
forradalom
és szabadságharc
hősi halottainak
tiszteletére
2009. október 6.
ÜNNEPI PROGRAM
Aradi udvar
9.45 Térzene
10.00 Himnusz
Ünnepi beszédet mond:
Marton István polgármester
A Hevesi Sándor Általános
Iskola diákjainak ünnepi
műsora
Koszorúzás
Szózat
Székelykert
14.00 Hagyományőrző
huszárok nyomában indul
a Hevesi Sándor Általános
Iskola és a keleti városrész
menete a Polgári Kanizsáért
Alapítvány szervezésében
a Székely kertbe.
A nyergesteti
szabadságharcosok
emlékfenyvesénél
ünnepi beszédet mond:
Cseresnyés Péter
alpolgármester,
országgyűlési képviselő
Kérjük, hogy koszorúzási
szándékukat elzetesen jelezzék
a Hevesi Sándor Műveldési
Központban (Tel: 310-465, 311-468)
Egy kattintás,
és naponta
friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldő,
fórum,
apróhirdetés.
Kattintson rá!
www.kanizsaujsag.hu
A program jelentős eseményeként
találkoztak az unió képviselőivel
és a szennyvíz projektet gondozó
Maksi Mátyással Brüsszelben. A
találkozó során tisztázásra került
számos kérdés. Többek között az –
amit nem túl régóta, de ismertek –,
hogy az eredeti program nem tartható.
Az unió csak olyan pályázat
megvalósítását támogatja, melynek
egy bekötésre jutó költsége nem haladja
meg az ötezer eurót. Így is a
legköltségesebbek közé tartozik a
beruházás, ami egyrészt az alacsony
lélekszámú falvakkal és a domborzati
viszonyokkal indokolható, hiszen
a Kanizsa környéki dombokon
költségesebb az építkezés, mint például
az Alföldön. Gyakorlatilag november
elejére várják az átdolgozott
pályázati anyagot Brüsszelbe. Még
ebben az évben megszülethet a várva
várt döntés, tavasszal megkezdődhet
a munka, és 2011-re befejeződhet
a beruházás is. Kisebb áldozatokat
el kell viselni, bizonyos falvakban
bizonyos utcarészek, településrészek
kimaradhatnak. Az is eldőlt,
valamennyi településről nem
jut be a nagykanizsai tisztítóba a
szennyvíz, hanem a helyben létesülő
új telepeken tisztítják. Asajtótájékoztatón
az is elhangzott, akik már
befizették a lakossági önrészt a
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez,
visszakapják a pénzüket.
B.E.
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2009. október 1.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelős vezető: László
Károly. Terjesztő: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelős vezető: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Fotó: Bakonyi Erzsébet
– Nem a válságot kezelik – állapította
meg a sodródó kormányról
Pelczné Gá...