Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.76 MB
2020-12-11 09:31:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
521
934
Kanizsa 2009. 037-040. szám november

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXI. évfolyam 37. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. november 5. Kanizsa
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
www.kanizsaujsag.hu
A General Electric-kel kapcsolatos összeállításunkat
lapunk 6-7-8. oldalán olvashatják.
Múlt héten pénteken egyenruhás
szakemberek – többek között
tűzoltók és polgári védelmisek
– lepték el az újudvari Total
Hungária Kft. töltőüzemét.
Azonban mielőtt bárki azt gondolná,
katasztrófa történt, meg
kell nyugtassunk mindenkit, éppen
ellenkezőleg: a kivonulás
egy gyakorlat része volt, mely
egy lehetséges veszélyhelyzetre
való felkészülést hivatott előirányozni.
– A 2001-es Seveso Egyezmény
előírja, hogy a felső küszöbértékű
veszélyes üzemekben évente részleges,
háromévente teljes körű külső
védelmi gyakorlatot kell tartani.
– tudtuk meg Prepok Attilától, a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság nagykanizsai Polgári
Védelmi Kirendeltségének vezetőjétől.
– A Total Hungária Kft. újudvari
telephelyén több, mint kétszáz
tonna gázt tárolnak, ezért az említett
üzemek közé tartozik. A mostani
teljes gyakorlatban műszaki
szakemberek, kárfelszámolók, közműszolgáltatók
vettek részt, öszszességében
száztíz fő, akik veszélyelhárítással,
a lakosság védelmével
és mentésével kapcsolatos
feladatokat hajtottak végre. A
megvalósítás nagyon jól sikerült, a
résztvevők kiváló összhangban,
magas színvonalon oldották meg a
beállított szituáció alapján feltételezett
veszély elhárítását, valamint
a levezetési tervben és a külső védelmi
tervben meghatározott feladatokat.
A külső védelmi gyakorlat ráépült
a belső védelmi gyakorlatra,
valamint a Nagykanizsai Tűzoltóság
parancsnoki ellenőrző gyakorlatára,
így egy komplett, minden
lehetséges veszélyhelyzetre kitérő
mentőgyakorlatot vittek véghez. A
történet röviden a következő: reggel
nyolc óra után az egyik 1100
m3-es gáztartály alsó kifolyó szelepe
műszaki okokból megsérült, s
mivel a belső védelmi terv alapján
beavatkozó üzemi kárfelszámoló
részleg a műszaki meghibásodást
nem tudta elhárítani, riasztották a
Nagykanizsai Tűzoltóságot. A beállított
szituáció szerint a lokalizálhatatlanná
vált gázfelhő az
északnyugati szélmozgás miatt
délkeleti irányban elhagyta az
üzem területét a település felé,
ahol az alacsonyabban fekvő részen
elhelyezkedő Ország utca lakosságát
veszélyeztette. A lakókat
(helyettesítő statisztákat) sikeresen
elvezették a gyülekező helyre,
ahol regisztrálták, majd az orvosi
rendelőben légúti vizsgálatoknak
vetették alá őket. Ezután az általános
iskolában kialakított befogadó
helyre kerültek.
A gyakorlatot ellenőrző bizottság
vezetője, Wéber Antal tűzoltó
ezredes, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságának megyei
igazgatója „Kiváló” minősítéssel
értékelte a végrehajtást.
S.E.
A nagykanizsai bölcsődék jelenleg
130 százalékos kihasználtsággal
működnek. Ez országos
viszonylatban általános mutatónak
számít. A bölcsőde a jelentkezők
közül 52 igénylőt utasított
el, akiknek 75-80 százaléka
jogosult lenne bölcsődei ellátásra.
A bölcsődék kihasználtságáról
és a bővítési tervekről kérdeztük
Körmendi Viktóriát, az Egyesített
Bölcsőde intézményvezetőjét.
– Az Egyesített Bölcsőde jelenleg
210 férőhellyel működik 3 telephelyen.
A városunkban élő 0-3
éves korú gyermekek napközbeni
felügyeletét azonban az igényeknek
megfelelően nem tudja biztosítani.
A bölcsődei-ellátás jogosultsági
feltétele elsősorban a
szülők napközbeni munkavégzése,
de indokolhatja egyéb tényező is,
például beteg családtag ápolása,
szociális tényezők, és a veszélyeztetettség
is. Előnyösebb helyzetben
vannak azok a családok, akik
gyermekük elhelyezését szeptembertől
kérték. A nevelési év folyamán
jelentkezők igényét, vagyis
az üres férőhelyek fenntartását a
bölcsőde a jelen körülmények között
nem tudja felvállalni. Elsősorban
a munkába járó szülők
gyermekeit tudja felvenni, ezen kívül
előnyt élveznek a gyermeküket
egyedül nevelők. A szociálisan rászoruló,
valamint a védelembe
vett gyermekek elhelyezéséről
azonban azonnal kell gondoskodni.
– Hogyan készül fel az intézmény
2011-től a kormány családtámogatási
rendszerének átalakítása
miatt a megnövekedő igényekre?
– Mivel a szülő gyermekgondozási
díjban csak a gyermeke 1 éves
koráig részesülhet, fel kell készülni
az egy éves korú gyermekek nagyobb
számban való megjelenésére
is. Ennek érdekében – pályázati
lehetőséggel élve – az egyesített
intézmény egy negyedik telephely
megnyitását tervezi az 1988-ban
bezárt 8. számú bölcsőde kialakításával
az Attila utcában.
A megvalósítás előfeltételeként
az önkormányzat a két pavilonból
elköltözteti a Szivárvány
Fejlesztő Központ óvodai csoportját,
valamint a Védőnői Szolgálatot.
A 40 férőhelyes bővítés
során az alapfeladatok ellátása
mellett időszakos gyermekfelügyeletet,
játszócsoportot is működtetni
kívánnak szolgáltatásokként.
A pályázatot december 1-ig kell
benyújtani, az egyfordulós pályázati
eljárás várhatóan tavasszal
hoz majd eredményt.
B.E.
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2009. november 5.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: Savaria Post
Kft. Szombathely, tel.: 94/321-441. Felelős vezető: Szilágyi Gábor, tel.: 30/500-6216.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Még tavasszal döntött az önkormányzat:
eleget tesz a Honvédelmi
Minisztériumhoz tartozó
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
kérésének, hogy a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszának
területén álló T34-es tankot Budapestre
szállítsák. A Minisztérium
célja nem egyéb, minthogy a
páncélost csekély ráfordítással
működőképessé tegyék, így négyre
emelkedjen a hazánkban található
üzemképes T34-esek száma.
Még a 70-es években került a volt
úttörőház udvarába egy páncéltörő
ágyú és egy MIG 19-es repülőgép társaságában,
melyeket már korábban elszállítottak.
Akkoriban a honvédelmi
nevelés népszerűsítésére helyeztek el a
forgalomból már kivont hadtechnikai
közlekedési eszközöket oktatási, illetve
közösségi intézmények udvarán.
Anagykanizsai önkormányzat ragaszkodott
ahhoz, hogy másik kerüljön
a régi helyére, így a Hadtörténeti
Intézet cserébe egy külsőleg
rendbetett, de már abszolút üzemképtelen
járművet ígért. A cserére
múlt héten került sor. Budapestről
indult útjára a konvoj, mely a majd’
harminckét tonnás, motor és sebességváltó
nélküli, eddig a budapesti
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola
Üllői úti telephelyén kiállított
harckocsit szállította. Kevéssel éjfél
előtt érkezett városunkba az ’új’
monstrum. Acsere közel öt órát vett
igénybe, mivel az eddig Kanizsán
álló harckocsit – hogy ne lehessen
elmozdítani a helyéről – annak idején
sebességben hagyták, s az meg
sem mozdult. A szakemberek végül
kora hajnalra elvégezték a szükséges
munkálatokat, s a konvoj indulhatott
vissza a fővárosba „régi tankunkkal”.
Régi tank –
új tank
(93)
Nem katasztrófa volt, csak gyakorlat
Elkerülhetetlen a bölcsődei bővítés
Új helyen folytatja tevékenységét
a GYGV Kanizsa Kft., a
megszokott profillal, a megszokott
minőséggel. Beke Miklós
családi vállalkozása a Csengery
úti telephelyről költözött
Korpavárra, hátrahagyva a régi
csapat, s a berendezések egy
részét – mintegy új konkurenciaként
a régieknek. Az idei
augusztusi költözést közel három
éves előkészítés előzte
meg.
A cég rozsdamentes és saválló
acélok feldolgozásával és értékesítésével
foglalkozik, ipari berendezéseket,
vízkezelő berendezéseket,
szűrő- és passztőr-berendezéseket,
gépalkatrészeket, belsőépítészeti
díszítő elemeket gyártanak.
Üdítőital-gyártókkal,
gyógyszeripari, élelmiszeripari,
vegyipari cégekkel vannak kapcsolatban.
Kevesen tudják, hogy
a GYGV Kanizsa Kft. nem csak
ipari cégeknek, hanem egyéb cégeknek
és magánszemélyeknek is
gyárt: különböző tartályokat, lépcsőket,
korlátokat és erkélyeket,
valamint háztartásokba konyhai
kiegészítőket, úgy mint asztallapot
vagy pultot. Az anyag, amelylyel
dolgoznak ötvözött nemesacél,
a benne lévő króm és nikkel
szavatolják a korróziónak való ellenállást
a hagyományos szénacélhoz
képest – vagyis nem rozsdásodik.
A saválló acélnak ennél
még magasabb fokú ellenállása
van.
A telephely 30 ezer m2-en
1600 m2 területű csarnokkal Zalaegerszeg
felé a 74-es főúton,
Korpaváron található. Az alkalmazottak
száma átlagban huszonöt
fő, próbálnak minél nagyobb
számban felsőfokú végzettséggel
rendelkező fiatalokat
foglalkoztatni, de dolgoznak alvállalkozókkal
is. A gazdasági
válság miatt igyekeznek nem
„begubózni”, hanem inkább fejleszteni,
előre haladni, mert ebben
látják a megoldást.
Beke Miklós ügyvezetőt a váltásról
kérdeztük:
– A Gyár- és Gépszerelő Vállalat
valaha országos cég volt, budapesti
központtal. Mint ahogy a
többit, úgy a kanizsai kirendeltséget
is felszámolták a kilencvenes
évek elején, így ’94-től önálló vállalkozásként
folytattuk GYGV Kanizsa
Kft. néven. Jelenleg családi
vállalkozásként működünk a fiaimmal,
Szabolccsal, aki a műszaki
irányítással, s Miklóssal, aki az
anyagbeszerzéssel foglalkozik. Az
új telephely kialakítása közel két
és fél évet emésztett fel: a bürokrácia,
a telekegyesítés, zöldmezős
beruházásként a földművelési terület
alól való kivonás, a rendezési
terv módosítása és az építési
engedélyek beszerzése. Hozzá kell
tennem, Cseresnyés Péter alpolgármester
személyes közbenjárása
nélkül ez még tovább húzódott
volna. Ezután az építkezés meglehetősen
hamar lezajlott. Sajnos
egyetlen pályázati lehetőséget
sem tudtunk kihasználni, a pályázók
körébe nem fértünk be, így
mindent saját erőből, s a dolgozók
segítségével vittünk véghez.
Egyelőre próbaüzemként működünk,
de hamarosan megérkezik a
használatbavételi engedély, ezt
követően még nagyobb erőbedobással
szolgáljuk ki régi és új vevőinket
egyaránt.
A GYGV Kft-ről, a referenciáikról,
s magáról a technológiáról
többet megtudhatnak a www.inoxgygv.
hu weboldalon, ahol megtekinthetik
a rozsdamentes acélból
készült, fentebb felsorolt termékekről
készült fotókat is.
Steyer Edina
Kanizsa 2009. november 5. – Van kiút 3
Cseresnyés Péter alpolgármester
az elmúlt időszakban, a gazdasági
válság hatására a sajtóban
megjelenő, legtöbbször városunkat
is érintő negatív történések
után egy biztató hír bejelentése
miatt hívta tájékoztatóra
a sajtó képviselőit.
Az elmúlt hetekben, hónapokban
kevés örömet okozó hír jelent
meg a médiumokban a foglalkoztatással
kapcsolatban. Sajnos azt
kell mondani, hogy Nagykanizsa
sem volt kivétel ez alól a megállapítás
alól. Ezért kell kiemelt figyelmet
fordítanunk egy Nagykanizsán
is működő vállalkozásra,
amelyik egy nehéz év után megszilárdította
helyzetét. Csillag Balázzsal,
a Car-Inside Kft. cég ügyvezető
igazgatójával folytatott tárgyalások
alapján el lehet mondani,
hogy a cég (volt Eybl) megtartotta
a válság idején kialakult piaci pozícióját,
s nagy reményekkel néz a
jövő év elé. A piaci pozíció megtartása
azt jelenti, hogy a most foglalkoztatott
mintegy 120 fő munkája
biztos, ugyanis stabil megrendelés-
állománya van a cégnek. Az
ügyvezető igazgató pozitív jövőképet
vázolt fel, amely nem csak a
piaci pozíció megtartását célozta
meg, hanem célként a növekedést
is megjelölte. Ennek érdekében az
elmúlt hónapokban komoly erőfeszítéseket
tettek. Munkájuk eredményeképpen
biztató jelek vannak
arra, hogy a már ismert üzleti partnerekkel
kialakult kapcsolat alapján
növekedés is várható, amelynek
pozitív hatása lesz a foglakoztatásra.
Csillag Balázzsal megállapodtunk
abban, hogy a jövőben
rendszeresen találkozunk, tájékoztatjuk
egymást a cég és a város viszonylatában
felmerülő információkról,
ezzel segítve a munkahelymegtartás
és munkahelyteremtés
nagyon fontos feladatát. Amennyiben
a már említett fejlődés elindul,
be fogunk számolni róla. Véleményem
az, amit mindig is vallottam,
és így is cselekedtem, hogy a város
vezetőinek mindent el kell követnie
annak érdekében, hogy lehetőségeink
kihasználásával városunkban
működő vállalkozások erőfeszítéseit
támogassuk a munkahelymegőrzés
és munkahelyteremtés
tekintetében. Mint eddig, ezután
is, személy szerint én is és a Fidesz
frakció tagjai is mindent megtesznek
e feladat és egyben cél érdekében
– mondta el a végén Cseresnyés
Péter alpolgármester.
S.E.
Ismét termel a 120 főt foglalkoztató Eybl
Korpavárra költözött a GYGV Kanizsa Kft.
Új cég, új csapat, új munkahelyek
A vállalkozás impozáns épülete a 74-es főút mellett
Kicsomagolásra várnak a korszerű gépek
A zárt ülésen hozott határozatok
kihirdetésével kezdődött
meg a múlt heti közgyűlés munkája,
majd ezt követően a képviselők
fogalmazták meg kérdéseiket.
Halász Gyula képviselő a palini
zajvédő-falról érdeklődött, majd a
polgármesternek egy sajtótájékoztatón
elhangzott kijelentésére
hivatkozva tette fel kérdését,
mely szerint a Thúry városrész tehermentes,
beépíthető és szabadon
felhasználható. Válaszában
Marton István úgy fogalmazott,
hogy Halász Gyula rosszul emlékezik.
Sokféle tilalom van, amelyet
sikerült feloldani. Egyet nem
sikerült. 2013-ig az önkormányzat
által kötött szerződés terhei
még rajt vannak, tehát nem lehet
értékesíteni.
Karádi Ferenc képviselő az 1,5
milliárd forintra utalva egyértelmű
választ kért a polgármestertől:
„Van pénz, vagy nincs pénz a kaszszában?”.
A válasz így hangzott:
„A vállalt kötelezettségekre van,
minden extra igényre pedig nincs.”
Bicsák Miklós három kérdését
már elküldte írásban a polgármesternek:
„A nagyhatalmú kanizsai
újság és tv. vezetői hogyan képzelik
el azt, és meg merték tenni, minden
marhaság és ökörség szerepel a
Kanizsai újságban, s én, mint
nyomdász ember mondom, és nagyon
fel vagyok háborodva. Az,
ami kellene a városrészekről, a tudósítás,
a fejlődés, az ünnepség,
azokról egy kis csokornyi csomag
nem jelent meg. Hogy képzelik
ezek a vezetők, hogy megengedik,
hogy a palini városrészben, október
16-án az Idősek Hete alkalmából
büszkén mondom, 100 éves
embert ünnepeltünk, és jó egészségben
van Leveli Pali bácsi továbbra
is, sem a kanizsai újság,
sem a tv nem képviselteti. Először
is mint vállalkozó, adófizető állampolgár
tiltakozom, a kanizsai
újságnak 40 milliót kifizetünk, és
önhatalmúlag eldöntik, hogy melyik
városrészbe küldik ki a munkatársakat.
Hogyan lehet ezt a
közgyűlésnek megengedni. Felháborító,
Palin lakossága kikéri magának,
hogy egy sajtó, egy tévéfelvétel
nem készült a 100 idős ember
ünnepségéről. Milyen dolog, milyen
eljárás ez, hogy képzelik ezek
a vezetőink. Elvárja a palini lakosság,
hogy tisztességgel, nem elfogultsággal,
nem diszkriminatívan
viselkednek a városrésszel.” (szó
szerinti idézet – a szerk.) Marton
István polgármester Bicsák Miklós
önkormányzati képviselő felvetésére
így válaszolt: „A Kanizsa újság
főszerkesztőjének megválasztásakor
én már a nem szavazatommal
nyomatékosítottam azt – azok
ellenére, akik odaszavazták Dóró
urat –, hogy nem tartom alkalmasnak.
Ami azóta történt, ha valaki
olvassa a Kanizsa újságot, valóban
sok közel 40 millió forintot erre
az újságra elkölteni. Ez számomra
nem kérdés, ez a testület
többsége számára kérdés, eléggé
sajnálatos módon.”
Bicsák Miklós ezek mellett a
jegyzőnőtől a Hevesi Iskola tanárának
nyelvvizsga-ügyéről, majd a
korpavári városrész szennyvízcsatornázásáról
érdeklődött. Korrekt
lakossági fórumot hiányolt Tóth
Nándor képviselőtől, hiszen
Brüsszelben járt. Marton Istvántól
is megfelelő választ várt a város
közvetlen testvére, Korpavár lakói
számára.
Tóth Nándor városatya viszontválaszában
Bicsák Miklós felvetésére
megjegyezte, a kérdését a polgármesternek
is feltehette volna,
hiszen ő is ott volt Brüsszelben. Új
fejlemény azóta nem történt. Ha
lesz, tájékoztatni fogják a lakosságot,
és addig is türelmet kérnek tőlük.
A jövő héten elküldik Brüszszelbe
az átdolgozott pályázatot,
és csak azután kapnak végleges
választ. Kérdésében pedig a városi
parkolók helyzetéről várt információt.
Dr. Csákai Iván, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke azt
szerette volna tudni, hogy a napirend
előtti hozzászólások történnek,
vagy röviden kell feltenni a
kérdéseket. Marton István megjegyezte,
bőven elég a címet elmondani,
és egy-két mondattal kibővíteni.
Polai József városatya arra volt
kíváncsi, december 30-ig lesz-e kiviteli
terve és építési engedélye a
kiskanizsai ravatalozónak.
Jerausek István a 61-es út mellett
lévő szeszfőzdei autóbuszmegálló
kivilágításáról érdeklődött.
Cserti Tibor, a Városvédő Egyesület
nevében a lakosságtól érkező
Kanizsa – 4 Közgyűlés 2009. november 5.
A legutóbbi közgyűlésen éles
támadást intézett lapunk ellen
Bicsák Miklós képviselő és Marton
István polgármester. A szomorú
az, hogy sem a polgármester,
sem a 16 éve képviselő palini
városatya nincs tisztában a Kanizsa
Újság költségvetésével. Ez
azért is fölöttébb furcsa, mert
Marton István személyesen „felügyeli”
a kft(k) üzleti terveit.
Tehát a pontosság kedvéért le kell
írni, hogy a szócsatában emlegetett
40 millió forinttal szemben az önkormányzat
az utóbbi két évben 29
millió forintot utal át számlánkra.
Ezért évi 43 számot vagyunk kötelesek
megjelentetni, s az önkormányzat
hirdetéseit ingyenesen
tesszük közzé, amelynek listaára
éves szinten 13 millió forint lenne.
A fenti összegből nyomdaköltségre
16,5 millió, terjesztésre 2,5
millió forintot költünk. Ehhez járulnak
még a fenntartási költségek,
valamint a bérek és közterheik.
Ezek tehát a tények. Mint ahogy
az is tény, hogy Leveli Pál 100.
születésnapjáról szeptember 24-én
címlapunkon számoltunk be fotóval,
szeptember 10-ei számunkban
„Nagy Vagy” Palin címmel
tudósítottunk a Palini Általános
Iskola sikeréről is fotóval. Ugyanebben
a számban közöltük előzetesben,
hogy a 100 éves Leveli Pál
újabb köszöntésére az Idősekért
Nagykanizsán Ünnepi Hét keretében
ismét sor kerül. Október 15-ei
számunkban ugyancsak címlapon,
fotóval olvashattak a kanizsaiak a
palini szüreti vigasságról. Október
22-i ünnepi számunkban egy oldal
terjedelemben számoltunk be az
Idősekért Nagykanizsán Ünnepi
Hét keretén belül rendezett Idősügyi
Kerekasztal Konferenciájáról.
Ugyanebben a számban tettük
közzé az Időseket ünnepelték című
cikket, amelyben megemlítettük,
hogy Palin városrészben Bicsák
Miklós köszöntötte a szépkorúakat.
Mindezek a hírek megjelentek
internetes oldalunkon is.
A képviselő úr által oly annyira
hiányolt esemény történetéhez
még az is hozzátartozik, hogy abban
az időben munkatársunk a
100 éves Leveli Pál egyik gyermekével
– aki szintén palini – készített
interjút a családról karácsonyi,
ünnepi számunkba.
A fenti tények alapján kérem a
tisztelt képviselőt, hogy olvassa
figyelmesebben a Kanizsa Újságot,
s csak aztán adjon hangot
éles és elfogult kritikájának.
Dóró János
Csak pontosan dobálózzunk a számokkal
Böröcz bocsánatkérésre szólította fel a polgármestert
Dolgozott a képviselőtestület, de a személyeskedő
vita most sem maradhatott el
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Szabad 2009. november 5. vélemény 5
panaszokat tolmácsolva a közterületeken
történt fakivágások indokairól
kérdezett.
Böröcz Zoltán képviselő egy
előterjesztést hiányolt a napirendi
pontok közül: „Cseresnyés Péter
bejelentette, és a képviselőket is
tájékoztatta arról, hogy a továbbiakban
ellenzéki szerepet tölt be.
A képviselő véleménye szerint
természetesen ez akkor tudomásul
vehető, ha Cseresnyés Péter
írásban előterjeszti lemondását
az alpolgármesteri tisztségről. Ez
így korrekt, így teljes, és ezt a
tisztet a közgyűlésnek pótolnia
kell.”
Marton István megköszönte a
kérdést, hozzátéve azt is, hogy
nyilván azért nincs az előterjesztések
között, mert nem kapta még
meg a levelet. Lehet hogy megíródott
szeptember 24-én, a bejelentés
napján, csak a posta egy hónapja
nem volt képes elhozni.
A napirendi pontok megszavazásánál
Bene Csaba javaslatára levették
a 19-es számú előterjesztést,
a 2010. évi fejlesztési feladatokra,
a fejlesztések lehetséges finanszírozására
előterjesztett javaslatot,
és a hosszú lejáratú adósságot
keletkeztető kötelezettségvállalásokból
adódó tőke- és kamatfizetési
kötelezettségekről szóló tájékoztatót.
A munka az önkormányzat
2009. évi költségvetéséről szóló
10/2009. (III. 21.) számú rendeletének
módosításával folytatódott.
Bicsák Miklóstól a nap folyamán
többször is elhangzott, hogy
húszmillió forint alatt nem állhatna
meg a polgármesteri keret. Javaslat
született arra, hogy a rendelet
4.§ 2-es bekezdése – Aközgyűlés
a polgármesteri keret felhasználása
tekintetében oktatási-, kulturális-,
művészeti-, sport-, civil
szervezetek, egyházak, valamint
egyének támogatása feladatokra,
értékhatárra való tekintettel a döntési
hatáskörét a polgármester hatáskörébe
adja át azzal a megkötéssel,
hogy a közösségi célú alapítványok
támogatása csak a közgyűlés
engedélyével történhet –
kerüljön törlésre. Aszavazás során
a testület elutasította ezt a javaslatot.
Volt aki ellenezte, volt aki támogatta
a Kanizsa Kártya program újbóli
bevezetését, végül hosszas vita
után a közgyűlés megalkotta a
Kanizsa Kártyáról szóló rendeletét.
Módosító javaslatával Cserti Tibor
képviselő győzött, így a közgyűlés
egyetértett azzal, hogy az
egyébként is létszámhiánnyal
küszködő Nagykanizsai Tourinform
Irodába a Kanizsa Kártya
programmal kapcsolatos feladatok
ellátására egy fő határozott idejű
foglalkoztatott közalkalmazott
legkorábban 2010. január 1-jétől
felvételre kerüljön. A közgyűlés
felkéri a polgármestert, hogy a
2010. évi költségvetés kialakításakor
a Tourinform Iroda tervezett
költségvetését a Kanizsa Kártya
programmal kapcsolatos feladatok
ellátása miatt 4.500 ezer forint
összeggel emelje meg, valamint a
jövő évi költségvetésben a kedvezményt
nyújtó szervezetek kompenzálására
8,5 millió forint keretösszeget
biztosítson.
A testület 24 igen szavazattal támogatta
a Kanizsai Dorottya Kórház
gyermekdiabetológiai járóbeteg-
szakellátás szüneteltetésére
előterjesztett javaslatot, a kórház
járóbeteg-ellátó struktúrájának
belső átcsoportosítással történő
módosítását 2009. november 1-jétől.
Ennek keretében a gyermekneurológiai
és gyermekpulmonológiai
szakrendelések óraszámaiból
heti 6 szakorvosi óra
gyermekkardiológiai és heti 6
szakorvosi óra gyermekdiabetológiai
szakrendelésekre történő viszszacsoportosítását.
A kórház fenntartójaként
személyi feltételek hiányában
a gyermekdiabetológiai
szakrendelés előreláthatóan egy
éves időtartamú átmeneti szüneteltetését
kezdeményezi november 1-
jétől az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli
Regionális Intézeténél.
Érvek és ellenérvek elhangzása
után esélyt adott a testület a Csónakázó-
tó fejlesztésével kapcsolatos
pályázatnak. Egyetértettek a
Nyugat-dunántúli Regionális Operatív
Program „A régió történelmi
és kulturális örökségének fenntartható
hasznosítása, valamint a természeti
értékeken alapuló aktív turisztikai
programok” című pályázati
konstrukciójával.
Némi értelmezési vita és Egri
Gyula tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok
tájékoztatása után 24
igen szavazatot kapott egészségügyi
szolgáltatás igénybevételéhez
a város Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltósága. A Tűzoltóság a 2009.
évi költségvetésének terhére 900
ezer forintért a hivatásos, közalkalmazotti
állománya részére
egészségügyi felülvizsgálati szolgáltatást
vásárol a Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási
Szolgálat, Egészségügyi
és Pszichológiai osztályának nagykanizsai
orvosi rendelőjétől a
2009-2015 közötti időszakra. A
közgyűlés a szolgáltatás fedezetéül
a Tűzoltóság 2009. évi költségvetésében
szereplő személyi juttatások,
és ahhoz kapcsolódó járulékok
összegénél keletkező megtakarítást
jelöli meg. A 900 ezer forint
dologi kiadásokra történő átcsoportosításához
hozzájárul.
Vihart kavart a Csónakázó-tó
vízminőség-védelmi feladatai
költségeinek módosítására tett előterjesztés,
melyben az ajánlattevő
hárommillió forinttal kéri megnövelni
a tervezett bruttó 25 millió
forintos összeget.
Karádi Ferenc a 25 milliót is
soknak tartotta, Böröcz Zoltán pedig
arra volt kíváncsi, ki írta az
előterjesztést. Végül Cserti Tibor
javaslatára levették a napirendről.
Öt órán át békés mederben
csordogált a közgyűlés. A Civil
Kerekasztal Egyesület 500 ezer
forintos támogatási kérelme
azonban ellentmondásokkal tűzdelt
vitát indukált mindkét oldalról.
Mivel az egyesület a polgármesteri
keret terhére kérte a támogatást,
ezt javasolta Bizzer
András képviselő is. Marton István
a válaszában elmondta, csak
akkor tud így dönteni, ha visszavonják
a költségvetési keret módosítását.
Bene Csaba képviselő
tiltakozott a polgármester által
használt jelző miatt, ahogyan két
képviselőt minősített. Marton István
megjegyezte, Bizzer és Karádi
képviselő urak piszkáltak fel.
A tiszteletet elvárja, és ha nem
kapja meg, akkor ne várják, hogy
kesztyűs kézzel simogassa a tiszteletleneket.
Böröcz Zoltán megjegyezte,
az a fajta minősítés,
amely a két képviselő személyiségét,
emberségét érinti, az megengedhetetlen.
Erre nem ragadtathatja
magát senki sem. Elvárja
a polgármestertől, hogy megfelelően
cselekedjen, sőt, a vita lezárásaként
még azt is javasolta, kérjen
bocsánatot a képviselőktől.
Marton István elmondta, hajlandó
eleget tenni a kérésének, ha előtte
a két képviselő bocsánatot kér
tőle, lévén, hogy ők megsértették
a személyiségi jogait.
Végül dr. Fodor Csaba képviselő,
a Környezetvédelmi Alap elnökének
módosító javaslatára az
egyesület megkapja a pénzt, ami a
Sétakert rehabilitációjára kidolgozott
pályázathoz szükséges.
Bakonyi Erzsébet
„Ezeknek már tényleg nincs más
választásuk….Ennyi maradt tehát.
Hazudozni, rágalmazni, ellehetetleníteni
közülünk is mindenkit, bárkit,
minél többeket.” – idéztem a minap.
S valóban. Mióta három hónapja
Marton Istvánt lemondásra szólította
fel a Fidesz, a polgármester kasszakulcsos
vádaskodását előbb Baracskai
Kikazokakeselyűek József és helyettese,
majd Szabó Amirőlelhíresültnemszalonképes
Zoltán ismételte
el. Majd következett Nyakó
Milliárdosnagyságrendű István,
Molnár Akkorszólokhanemfelehetnek
Csaba, legutóbb pedig Bajnai
Antikorrupciós Gordon „Ez a csapat
kemény” – az egyszeri miniszterelnökségi
államtitkárral szólva. Alevitézlett(?)
miniszterelnök egy könyvben
eldicsekedett: a 26 millió román
munkavállalóval való rémisztgetés is
az ő ötlete volt. Róla akár ennek a
kampánynak a kiötlése is kitelik. Akkor
pedig csak látszólag áll Marton
István a sor elején… És mintha csak
lenéznék választóikat, a szajkózástól
várják szavaik hihetőségét. Pedig népünk
bölcsessége megmutatkozik
közmondásaiban. Egy állítás igazságtartalmát
is józanul az alapján ítéli
meg, kitől származik, mondván:
„Bolond likból bolond szél fú.” Ezen
az se segít, ha sok a lik. Jut eszembe,
már polgármesteri szóvivő is erősíti a
csapatot. Lehet, őrá azért lett szükség,
hogy főnöke pénteken eljátszhassa:
azon dolgozik, hogy az új
országvezetés munkája sikeres legyen,
hétfőn pedig a hölgy támadhassa
a Fideszt. Szó sincs természetesen
tudathasadásról. A város honlapján
továbbra is fideszesként olvassuk,
éppúgy, mint Horváth és Polai
urakat. Nem kér helyreigazítást akkor
sem, ha bármilyen újság vagy televízió
elmulasztja a neve mögé írni:
Kanizsáért frakció. A föntebb említett
kancelláriaminiszter is fideszes
polgármesterként emlegette őt a parlamentben.
Tudatos félrevezetés ez.
De ki az, aki még bedől nekik? Ajúniusi
európai parlamenti választáson
a nagykanizsai választók megmutatták,
különbséget tesznek Marton István
és a Fidesz között. Ez a kemény
csapat ezért országos zavarkeltéssel
próbálkozik. Talán ezért ingerült, ha
a Magyar Hírlapban olvasható róla a
valóság…
Papp János
Bolond
likból
Marton: „...én úgy gondolom, hogy GE ügyben a
parlamenti képviselőknek kell lobbizni”
Kanizsa – 6 Leépít a GE 2009. november 5.
A múlt szerdai 14 órás műszakváltáskor
dolgozói tájékoztató
keretében jelentette be Simon
Miklós, az Izzólámpa Gyár
igazgatója, hogy a vállalat vezetése
szándéknyilatkozatot tett.
Ezt eljuttatták az Üzemi Tanácsnak,
a Munkaügyi Központnak
és a Polgármesteri Hivatalnak.
A december elejére tervvé
konkretizálódó szándék szerint a
világítási üzletág 8000 magyarországi
dolgozójából 2011 végére
5500 marad. A váci gyárat jövő
évben teljes egészében bezárják,
az alkatrészeket gyártó hajdúböszörményi
és zalaegerszegi gyár is
lényeges létszámleépítésnek esik
áldozatul. A nagykanizsai telephelyet
mintegy ezerháromszáz fő
munkahelyének megszűnése sújtja.
Erre két lépésben kerül sor:
2010 végére kb. 300 fő, a fennmaradó
1000 fő pedig 2011 végén teszi
le a szerszámot. A kompakt és
az autólámpa gyártást ez a szándéknyilatkozat
nem érinti, azonban
az izzólámpagyár és az üveggyártás
2011 végére teljesen megszűnik
Nagykanizsán.
Herman Miklós telephely igazgató,
az ipari szűrők gyártásával
foglalkozó nagykanizsai GE Energy
üzem jövő évi bezárásáról szóló
döntést is ismertette.
A szemmel láthatóan megrendült
vezető a nem kevésbé sokkolt
munkásoknak hangsúlyozta:
„Nem az Önök hibája”, kérte, továbbra
is olyan minőségben dolgozzanak
mint eddig, és megismételte
korábban már elhangzott felszólítását:
„Nem adjuk fel!”.
AGE vezetésének szomorú bejelentésére
reagálva Cseresnyés
Péter alpolgármester a következő
közlemény megjelentetését
kérte:
„Veszélybe került Nagykanizsán
1300 munkahely, így 1300
család megélhetése is. Mind országgyűlési
képviselőként, mind
alpolgármesterként mindent megteszek
annak érdekében, hogy a
GE-nél dolgozó emberek munkájukat
ne veszítsék el. Ennek érdekében
újra felveszem a kapcsolatot
a GE nagykanizsai és országos vezetésével,
és tárgyalásokat kezdeményezek
velük.”
Tavasszal még több száz millió
forintot kapott a kormánytól
munkahelymegtartásra az a
General Electric, amely jövőre
minden harmadik dolgozóját elküldi
Magyarországon.
Az Index információja szerint a
pályázó cégek közül a legnagyobb
munkahelymegőrző támogatást a
GE nyerte el, 7784 dolgozójának
foglalkoztatásához három hónapra
összesen 650 millió forint támogatásban
részesült. Hosszú titkolózás
után szerdán jelentették aztán be,
hogy a fényforrásgyártás átszervezése
miatt a következő két évben
2700 főt bocsátanak el. A gazdasági
tárca államtitkára egyelőre nem
tudott választ adni arra, hogy az állami
támogatást végül visszafizettetik-
e a céggel.
A gazdasági minisztérium államtitkára
egyelőre nem tudja,
hogy visszafizettetik-e a General
Electric-kel azt a 650 millió forintot,
amit a multicég kapott a
kormánytól munkahelymegőrzésre.
A társaság két év alatt 2700 embert
bocsát el 8500 dolgozójából.
Csak Nagykanizsán 1500 ember
kerül az utcára, a város fideszes
országgyűlési képviselője ezért
Bajnai Gordontól kér segítséget.
Cseresnyés Péter szerint a helyzetet
a kormánynak az önkormányzattal
és a GE menedzsmentjével
együtt kell megoldania. Közben a
legfrissebb statisztikai adatok szerint
évtizedes csúcsra ért a munkanélküliség
Magyarországon, a ráta
legutóbb a Bokros-csomag idején
haladta meg a 10 százalékot.
A GE munkavállalói érdekében
fel kíván szólalni a Parlamentben,
az azonnali kérdések
órájában Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő.
A közgyűlés munkájának megkezdése
előtt néhány perccel tartott
sajtótájékoztatóján Cseresnyés
Péter elmondta, kérdésében arra
vár választ, hogy mit tervez a kormány.
Ha ez nem jár sikerrel, írásban
küldi el a kérdéseit a miniszterelnökhöz
és a gazdasági miniszterhez.
Tudatva az előző napon bejelentett
helyzetről, levélben személyes
találkozót kért Bajnai Gordon
miniszterelnöktől. Véleménye
szerint az önkormányzat, a kormány
és a GE együttesen tud fellépni
annak érdekében, hogy a
mostani döntés alapján minél
előbb munkát találjon az a közel
1500 ember, akiknek két éven belül
felmondanak. Mindent meg fog
GE:
Még két év
két hónapunk van
– Kamu ez a szám. – fogalmazott
tömören egyikük. Hiszen a
bejelentett 1300 fő nem csak a
bétéseket nem tartalmazza, hanem
a kiszervezett területek dolgozóit
sem. Mit kezd egy konyhás,
takarító, vákuumtechnikai
szakember vagy az elektromos
kapuk karbantartója, ha megszűnik
városunkban az izzólámpagyártás?
De továbbgyűrűznek a
következmények a beszállítókra:
a nyomdáknak is kevesebb lesz a
megrendelésük, és sorolhatnám.
Megérzik a buszosok és a kereskedők
egyaránt…
Az izzólámpákat sújtó uniós
döntésről sem szólnak dicsérően.
Mindannyian tudjuk, nem a
világítás löki meg egy háztartásban
a villanyszámlát, hanem a
hűtőgép, a villanybojler, s ha
van, a légkondi. Ahol a gazdaságosság
rászorította, már rég átálltak
kompaktra. Ahol rövid
ideig ég, ott meg hagyni kéne a
hagyományost. Hazánk azonban
nem csak fogyasztója, hanem
Európában a legnagyobb gyártója
is ennek a most halálra ítélt
terméknek. Szidják hát becsülettel
azt a kormányt, amelyik az
unió miniszteri tanácsában nem
képviselte eredménnyel választói
érdekét.
A magyar ember, persze, nem
tud sokáig keseregni. Legsúlyosabb
helyzetében is előtör belőle
az irónia. Városunk első emberének
tavaly szeptemberi kijelentésén
– “Amíg én leszek a polgármester,
a GE városunkban marad.”
– akkor az izzósok csak nevettek:
kevés ő ehhez, nem ő dönti
el. Másrészt fölháborodtak a
szavak mögötti „utánam a vízözön”
szemléleten. Ma, a dátum
ismeretében több izzós tréfásan
felsikoltott: Jézus, Mária, csak
nem 2011 végéig lesz a polgármesterünk?
Akiről hétfői sajtónyilatkozata
(Lásd Marton István sajtóközleménye
című írásunkat – a szerk.)
után így beszélnek: az az ember
(eredetiben másként hangzott el –
a szerk.) fel akarja jelenteni a srácot,
pedig a saját fülemmel hallottam,
amit a közgyűlésen mondott.
(Izzós olvasóink megnyugtatására
Bizzer András válasza GE-ről
szóló összeállításunkban olvasható
– a szerk.)
Amikor pedig a lámpagyártást
átvevő Kína kerül szóba, már
poénkodnak: úgy járunk, mint a
flexesek, busszal utazunk Kínába
dolgozni. Persze két nappal előbb
indulunk el. Csak éppen a közismert
kínai minőséggel lenne bibi.
Az izzósok nem tudnak nem jól
dolgozni…
Izzósok beszélik...
Cseresnyés Péter
1300 családért
tárgyal
Együttes fellépésről
Több száz milliót
kapott, mégis brutális
leépítésbe kezd
Az államtitkár nem
tudja, visszafizettetik-e
a 650 milliót
Kanizsa 2009. november 5. – Leépít a GE 7
tenni annak érdekében személy
szerint, és ehhez természetesen
társakat is keres, hogy ez a helyzet
úgy oldódjon meg, hogy rövid
időn belül, vagy akár azonnal találjanak
munkát az érintettek, és
ne sújtsa még jobban a munkanélküliség
Nagykanizsát, mint ahogyan
most.
Fertig István elnökségi tag és
Bizzer András önkormányzati
képviselő a helyi Fidesz elnökségének
és önkormányzati frakciójának
nevében szólt hozzá a GE
dolgozóit érintő, hónapok óta
tartó bizonytalan helyzethez és a
nyilvánosságra hozott döntésről
múlt szerdán sajtótájékoztatójukon.
– Szerintünk a kormány tehet a
legtöbbet az országosan több tízezer
embert érintő probléma megoldásáért.
Bár tegnap Cseresnyés
Péter alpolgármester úr tartott sajtótájékoztatót
a GE-nél történő létszámleépítés
kapcsán teendő lépeseiről,
azonban a Fidesz elnökségének
és önkormányzati frakciójának
is foglalkoznia kell a problémával
– kezdte Fertig István. –
Teljes mértékben támogatjuk Cseresnyés
Péter a helyzet megoldását
segítő törekvéseit, hisz bennünket
is megkerestek munkahelyükért
aggódó emberek. Meg kell tennünk
mindent annak érdekében, hogy az
elkövetkező másfél-két évben, az
elbocsátott embereknek újra biztosítani
tudjuk az elhelyezkedés lehetőségét.
Tudjuk, hogy ebben az
ügyben a legtöbbet a kormány tehet,
hisz ők látják átfogóan a beruházási
szándékot, ők tudják pozitív
módon befolyásolni adókedvezménnyel,
központi támogatással, és
további célirányos intézkedésekkel
a befektetni szándékozók akaratát.
Ha ezt nem teszik, csak Nagykanizsán
több ezer családot hagynak
cserben, s ha nem törődnek az itt
élőkkel, még több ember számára
válik világossá, hogy a Bajnai-kormány
tényleg csak klónja a
Gyurcsány-féle alakulatnak. A „dumakormányzás”
tovább folyik, hiszen
most is csak beszélnek, beszélnek
és nem tesznek semmit akkor,
ha az egyszerű emberek érdekéről
van szó.
– Bosszantó ez a nemtörődömség
– hiszen erről a szándékról már
hónapok óta tudhatott mindenki,
egyes hírek szerint a GE időben
megkereste és szándékáról értesítette
a kormányt, de nem törődtek
vele – vette át a szót Bizzer András.
– Legalább ennyire bosszantó
az is, ami tegnap hangzott el városunk
polgármestere szájából. Azt
mondta, egy kérdésre válaszolva,
hogy a GE tervezett elbocsátásai
okozta gonddal foglalkozzanak
mások, ez nem az ő dolga. Ezzel
szemben a mi véleményünk az,
hogy a város polgármesterének
egy ilyen helyzetben az lenne a
legfontosabb feladata, hogy keményen
dolgozzon az itt élők érdekében.
A polgármester úr tegnapi
mondatai újra azt bizonyítják,
hogy csak saját magával és a saját
kis „betartásaival” van elfoglalva,
nem azzal törődik, hogy mi van,
mi lesz az itt élő, a munkájukat
várhatóan elvesztő emberekkel.
Mi, akik felelős helyi politikusoknak
érezzük magunkat, minden tőlünk
elvárhatót megteszünk annak
érdekében, hogy ebből a helyzetből
az érintettek minél kisebb
veszteséggel kerüljenek ki. Támogatjuk
Cseresnyés Péter országgyűlési
képviselő és alpolgármester
úr a helyi lehetőségek feltárását
és a kormány intézkedését sürgető
szándékát, és támogatunk minden
olyan embert, aki a helyzet megoldásán
dolgozik.
Maradéktalanul átutalta dolgozóinak
a munkahelymegtartó
pályázaton elnyert összeget a GE
Hungary Kft. a nyáron, ami a támogatási
keretösszeg egyharmada,
198 millió forint volt – közölte
a társaság.
A GE Hungary az RTL Klub
szombati Híradójának anyagára
reagált, amelyben elhangzott,
hogy egy tavasszal kiírt pályázaton
650 millió forintot kapott munkahelymegtartó
támogatásként az államtól
a General Electric (GE), a
múlt héten viszont bejelentette,
hogy következő két évben csaknem
2.600 dolgozóját elbocsátja.
A GE Hungary közleményében
emlékeztet rá, hogy a támogatást
az április-július közötti időszakra
pályázták meg az érintett dolgozók
kieső, ötödik napi bérkiegészítésének
támogatására. Ekkor ugyanis a
keresletcsökkenés miatt és a munkahelyek
megőrzése érdekében
négynapos munkahetet vezetett be
a GE. Hangsúlyozzák, hogy a pályázat
kizárólag arra az időszakra
és a csökkentett idejű foglalkoztatás
támogatására vonatkozott, az
igényelt támogatás teljes egészében
a dolgozókat illette.
A második negyedévben átmenetileg
megnőtt a megrendelések
száma, ezért a csökkentett idejű
foglalkoztatás, vagyis a négynapos
munkarend abban az időszakban a
hatósági szerződésben rögzítettnél
kevesebb dolgozót érintett. Így a
GE Hungary Kft. csak a szerződésben
szereplő támogatási keretösszeg
egyharmadát, 198 millió
forintot volt jogosult igényelni,
amit teljes egészében átutalt a dolgozóknak
– áll a közleményben.
Phil Marshall, a GE Lighting
európai elnök-vezérigazgatója
szerdán jelentette be Budapesten,
hogy a következő két évben a GE
Hungary 2.570 munkavállalóját
bocsátja el a fényforrás üzletágban
Magyarországon, de ezt mindaddig
javaslatként kezelik, amíg meg
nem állapodnak a szakszervezetekkel.
A létszámleépítés a hagyományos
izzó- és a fénycsőgyártást
érinti, miután e termékeket kivonták
a piacról. A Magyarországon
14 ezer főt foglalkoztató GE megtartja
a jelenleg 7.500 foglalkoztatottnak
munkát adó fényforrásgyártást,
nem vonul ki az – hangsúlyozta
Phil Marshall.
Az átalakítás nem érinti az Ózdon
működő csaknem ezer munkavállalót
foglalkoztató ipari elektronikai
gyárat.
Elképedve olvastam azon szemenszedett
hazugságok halmazát,
mellyel Bizzer és Fertig képviselők
sajtótájékoztatónak álcázva
léptek a nyilvánosság elé,
épp ezért kötelességemnek érzem
e kérdésekről a valóságnak
megfelelően is tájékoztatni azon
kanizsai polgárokat, akik esetleg
járatlanabbak a helyi közéletben,
nem követték a közgyűlés
közvetítését, és ezért hitelt adnának
az imént említett urak sárdobálásának.
Mégiscsak furcsa, hogy olyan
erő kér számon akárkit is, mely a
döntést megelőzően semmiféle érdeklődést
nem mutatott a GE iránt,
azon túl, hogy a döntést befolyásolni
lényegesen nem tudó helyi
telephely vezetőjétől tájékoztatást
kértek néhány héttel a bejelentés
előtt. Miközben én az elmúlt egy
évben rendszeres kapcsolatban
voltam a GE regionális elnök-vezérigazgatójával,
valamint a termelési-
és humánpolitikai igazgatójával
is, akiknek végül sikerült
legalább arra rávenniük az amerikai
döntéshozókat, hogy az eredeti
tervekkel szemben ne vonuljanak
ki teljesen és azonnal Magyarországról,
azon belül Kanizsáról,
ami a jelen gazdasági helyzetben
egyáltalán nem lebecsülendő eredmény.
Midőn az is én voltam, aki
akár a legrosszabbra is előre felkészülve,
már a döntés pillanatában
azonnal meg tudtam egyezni a GE
vezetőivel a cég és a város együttműködéséről,
mely azt célozza,
hogy a felszabaduló – tökéletesen
kiépített – infrastruktúrát más termelő
cégek vehessék igénybe, ezzel
elősegítve az emberek megélhetéshez
juttatását. Ennek az előremutató
együttműködésnek a válság
enyhültével, és a beruházási
kedv emelkedésével meg is lesz az
eredménye. És úgy hiszem, hogy
jogos volt kritikám, hogy ehhez a
munkához a városhoz kötődő parlamenti
képviselők – noha van belőlük
jó pár, és ők a felelősek az
országos döntéshozatalért – sem a
kellő időben, sem a kellő mértékben
nem nyújtottak segítséget.
Persze a valós megoldások keresése
helyett lehet látszatpolitizálásba
is kezdeni, a döntés megszületése
után verni az asztalt, de ez aligha
tűnhet hitelesnek, ha a nyilatkozók
által „sztárolt” parlamenti képviselő
még arra sem vette a fáradtságot,
hogy a GE vezetőjének a parlamenti
bizottsági meghallgatásán
kifejtse a véleményét... Mert azt
ugyebár nem közvetíti a televízió.
Ha pedig az érintett megszólalni
vágyók képtelenek a konstruktív
munkára, és a munkára úgy egyébként,
akkor legalább azt tegyék
meg, hogy nem próbálnak a dolgozók
százainak tragédiájából aljas
módon politikai tőkét kovácsolni,
mert ha nagyon átlátszó is a kísérlet,
egy nehéz helyzetben lévő embert
könnyen átlökhet a végső elkeseredés
határán, ahonnan már
nagyon nehéz a visszatérés. Ezért
a konkrét esetben kénytelen vagyok
hazugsága miatt jogi lépéseket
fontolgatni Bizzer képviselő
ellen, melynek hatására a jövőben
talán ők, és még az a pár, hasonló
színvonalú sajtótájékoztató tartására
utasítható személy is tartóz-
A teljes támogatási
összeget átutalta
dolgozóinak a GE
Marton István
sajtóközleménye
Fidesz:
Legtöbbet a kormány
tehet
kodni fog a közszereplés ezen formájától,
amivel a tőlük telhető legnagyobb
szolgálatot tennék a városnak.
Elég legyen a lélekkufárkodásból!
A gazdasági miniszter megköszönte
a több ezres elbocsátásra
készülő General Electric-nek,
hogy jó állampolgárként viselkedett
az elmúlt húsz évben.
Atízmillió magyar állampolgártól
nagyobb egyéni felelősséget vár el
Varga István. Atárcavezető nem feltételezi,
hogy a GE rosszhiszeműen
pályázott volna a tavasszal kiírt
munkahelymegtartó támogatásra.
„Nem a kormány itt a dolgok
megoldója, hanem az embereknek
kell sokkal nagyobb egyéni felelőséggel
fellépniük tudni. A jövő, a
modern társadalom, akár mondhatom
azt is, a sokat átkozott globalizált
társadalom ezt követeli meg.
Ezt követeli meg Magyarországon
is, nem tudunk széllel szemben haladni”
– fogalmazott Varga István.
A gazdasági miniszter az Országgyűlés
foglalkoztatási bizottságában
védelmébe vette a multinacionális
cégeket, köztük az egykori
Tungsramot felvásárló General
Electric-et, amely 2011-ig 2700
dolgozóját bocsátja el. Varga István
maga is az egyik multi vezetője
volt miniszteri kinevezése előtt.
Az ellenzéki képviselők kétségbe
vonták, hogy az amerikai székhelyű
vállalat jóhiszeműen pályázott munkahelymegtartó
támogatásra. Erre
Varga Isván úgy reagált, hogy nem
szabad találgatásokba bocsátkozni
arra vonatkozóan, hogy a GE mire
készült. A miniszter hozzátette: a
cég az elmúlt 20 éveben „good citizenként”,
azaz jó állampolgárként
viselkedett Magyarországon.
A General Electric 650 millió forintot
nyert a munkahelyek megtartására
kiírt pályázaton. A kormány
nem kéri vissza a pénzt. A vállalat
azt állítja, a pályázaton elnyert öszszeg
kevesebb, mint harmadát használta
fel, a 198 millió forintból fizette
ki a dolgozók ötödik munkanapját
abban az időszakban, amikor a
válság miatt négynapos munkahetet
vezetett be. A miniszter azt mondta,
tárgyal a General Electric-kel arról,
hogy milyen új iparágakat hoz Magyarországra.
Varga István a repülőgépgyártást
említette példaként.
Sajnálattal veszem tudomásul,
hogy Nagykanizsa polgármestere
már odáig jutott, hogy véleményem
szerint alaptalan módon
perrel való fenyegetéssel
akarja megfélemlíteni és elnémíttatni
azokat, akik ellent mernek
mondani neki, vagy más véleményt
képviselnek, mint ő.
Szerencsére, már nem diktatúrában
élünk így ez nem fog sikerülni
neki. A konkrét ügyben pedig viszszautasítom
a hazugság jelzőt, ugyanis
a sajtótájékoztató általam elmondott,
kifogásolt része egy a közgyűlésen
elhangzott kérdésre adott polgármesteri
válasz tömörített, nem szó
szerinti lényegét adta vissza, melyre
véleményem szerint a sajtótájékoztató
műfajából adódóan volt szükség.
Ugyanis ilyenkor rövid, tömör, lényegre
törő megfogalmazásokra kell
törekedni. (Egyébként a sajtótájékoztatón
jelezve lett, hogy nem szó szerint
van idézve a Polgármester úr!)
Szeretném felhívni a figyelmet arra
is, hogy a sajtótájékoztatónak nem
volt témája az, hogy a Polgármester
úr kivel milyen ügyben mit tárgyalt,
kizárólag a közgyűlési mondatai, véleménye
az, amit kritikával illettem.
Az alábbi közgyűlési jegyzőkönyvrészletből,
mindenki eldöntheti,
ki hazudott, vagy ki vádolt
alaptalanul.
„Halász Gyula: Második kérdésem
a GE-nél történt leépítéssel
kapcsolatban kíván-e a kormányfőhöz
fordulni Polgármester úr? ...
Marton István: ...A GE-vel kapcsolatban,
amit Ön mond, oda a
város parlamenti képviselői kellenének
alapvetően, hogy lobbizzanak
a kormánynál. Hát ott találkoznak
velük hetente.”
„Halász Gyula: Polgármester
úr, Önnek is kellene Bajnai Gordonhoz
fordulni, hogy próbáljon
meg a kormány segítségét igénybe
venni ahhoz, hogy a Magyarországra
települő cégek közül valakinek
ajánljon fel akár adókedvezményt,
akár más adókedvezményt,
hogy Nagykanizsára települjenek.
...Marton István: ...Tehát én úgy
gondolom, hogy GE ügyben a parlamenti
képviselőknek kell lobbizni...
De ha óhajtja, én írhatok neki
egy levelet is külön, de akkor minek
van itt három-négy parlamenti
képviselő, aki valamilyen formában
a város színeit kell, hogy képviselje.
Ugyan már, ne minden a
polgármesterre háruljon.”
(A jegyzőkönyv teljes szövege
honlapunkon, a http://www.kanizsaujsag.
hu/index.php?m=200&ckid=3
585 oldalon olvasható.)
K.H. összeállítás
Kanizsa – 8 Leépít a GE 2009. november 5.
Ügyintéző: Gerencsér M. Tárgy: Értesítés az eljárás felfüggesztéséről. Szám:
6 /1976-25/ 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
6/1976-15/2009. és a 6/1976-16/2009. számú - Nagykanizsa, Szemere u. 4. sz.
alatti ingatlanon létesített por- és forgácselszívó rendszer fennmaradására, az
elkészültére vonatkozó bejelentés tudomásul vételére irányuló - építéshatósági
ügyben az eljárást felfüggesztette.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül határos
ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, a további ügyfeleket a
határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatom a fenti jogszabályi
előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. november 3-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/1976-15/2009., 6/1976-
16/2009., tárgya: fennmaradási engedély iránti kérelem, bejelentés tudomásul
vétele iránti kérelem. Akérelmező ügyfél neve: Kanizsa Trend Kft. 8800 Nagykanizsa,
Szemere u. 4.
A kérelemmel érintett ingatlan, valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok, védelmi övezettel érintett ingatlanok (hatásterület):
Nagykanizsa 1. 2097/17. hrsz., 2097/16. hrsz., 2097/14. hrsz., 2097/13.
hrsz., 2097/11., hrsz., 2097/10. hrsz., 2097/9. hrsz., 2099. hrsz., 2100. hrsz.,
2106/3. hrsz., 2110. hrsz., 2111. hrsz., 2112. hrsz., 2113. hrsz., 2114. hrsz.,
2115. hrsz., 2119. hrsz., 2097/17. hrsz., alatti ingatlanok
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az ügy iratanyaga a Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 305. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda:
8-12, 13-17, péntek: 8-12
A Ket. 98 §. (3) bekezdése kimondja: "Az eljárást felfüggesztő, az eljárást
megszüntető, a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, az eljárási bírságot
kiszabó, valamint a költség összegének megállapítása és a költségviselés tárgyában
hozott elsőfokú végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye."
Erre figyelemmel az eljáró hatóság a fellebbezési lehetőségét döntésében az
alábbiak szerint biztosította: "Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15
napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi
Kirendeltségéhez címzett, de a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó 30.000
Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni."
Építéshatóság - 6/1976-25/2009.
A miniszter szerint jól
viselkedett a több
ezres elbocsátásra
készülő cég
JÖVőRE VELÜNK UGYANITT, UGYANENNYIÉRT!
Ha 2010-re idén rendeli meg valamely termékünket (előleg befizetése
mellett) a 2009-es árakon készítjük el! 􀂊 RÉSZLETFIZETÉS!
Bizzer válasza
Martonnak
Kanizsa – 2009. november 5. Városháza 9
Dátum Gyógyszertár Cím/telefonszám ügyeleti idő
2009. november 1. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 08.00 – 07.30
2009. november 2. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 – 07.30
2009. november 3. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 – 07.30
2009. november 4. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 – 07.30
2009. november 5. CENTRUM(INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 20.00 – 08.00
2009. november 6. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 – 06.00
2009. november 7. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 – 07.30
2009. november 8. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 – 07.30
2009. november 9. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 – 07.00
2009. november 10. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 – 07.30
2009. november 11. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 – 06.00
2009. november 12. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 – 08.00
2009. november 13. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 – 08.00
2009. november 14. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 13.00 – 08.00
2009. november 15. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 – 07.00
2009. november 16. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 18.30 – 07.30
2009. november 17. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 – 07.30
2009. november 18. CENTRUM(INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 20.00 – 08.00
2009. november 19. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 – 08.00
2009. november 20. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 – 07.30
2009. november 21. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 – 08.00
2009. november 22. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 – 08.00
2009. november 23. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 – 07.00
2009. november 24. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 – 07.30
2009. november 25. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 – 07.30
2009. november 26. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 – 06.00
2009. november 27. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 – 08.00
2009. november 28. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 13.00 – 08.00
2009. november 29. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 – 07.30
2009. november 30. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 – 08.00
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője, OKISBelnök
fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa,
Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart minden
hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki Házában, ugyanazon a napon 16
órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart
minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart
november 10-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18 órától a Zárda
utcai kollégiumban.
Képviselői fogadóórák
Ügyintéző: Varga Milán. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Lazsnak u. 10/4. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/1058-12/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a 6/1058-11/2009. számú
Nagykanizsa Lazsnak u. 10/4. szám alatti 4365/84/A/7. hrsz-ú ingatlanon lakóegység
garázs bővítésére és gépkocsibeálló kialakítására vonatkozó építéshatósági engedélyezésének
ügyében, a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a
közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős,
ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk
a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. október 28-án kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
(Nagykanizsa, Eötvös tér. 16. szám előtt)
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/1058-6/2009., tárgya: építési
engedély megadása. A kérelmező ügyfél neve: Horváth Ferenc és Horváth
Ferencné. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös
határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 4365/83 és
4365/85. hrsz-ú társasházi ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös tér
16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
AKet. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét
biztosítottuk. Döntésem ellen a közlést követő naptól számított 10 munkanapon
belül lehet fellebbezést benyújtani. E határozat elleni fellebbezés illetéke
30.000 Ft. Az illetéket az iraton illetékbélyeg formájában kell leróni. A
fellebbezést hatóságomnál kell 2 példányban benyújtani. A fellebbezést a Nyugat-
dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége
bírálja el, mely a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást
megvizsgálja, melynek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.
Építéshatóság - 6/1058-12/2009.
Ügyintéző: Kém Eszter. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Arany J. u. 11. sz alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/1404-15/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/1404-14/2009. számú Nagykanizsa, Arany J. u. 11. szám alatti ingatlanon
épített társasház használatbavételi engedélyéről döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal, valamint a közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, ezért
ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a
fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. november 4-én kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője 8800
Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/1404/2009., tárgya: használatbavételi engedély.
Akérelmező ügyfél neve: Ró-Bau Inveszt Kft. Akérelemmel érintett ingatlan
valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület):
Nagykanizsa 967. és 964. hrsz-ú társasházi ingatlanok és a 969., 965., 961.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A határozat jogerős, ellene fellebbezni nem lehet.
Építéshatóság - 6/1404-15/2009.
Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - november
Kanizsa – Halottaink 10 napja 2009. november 5.
Rendkívüli közgyűlésén két
napirendi pontot tárgyalt meg a
nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete.
Az összehívásra a szervezet élén
az 1996-os megalakulástól kezdődően
elnökként tevékenykedő
Poszavecz József váratlan és sajnálatos
halála miatt került sor. A
róla való megemlékezést követően
módosították az alapszabályt,
melyre az elnök személyének változása
és az első elnökhelyettes kijelölése
miatt volt szükség. Új elnöknek
a jelölőbizottság által javasolt
Jaskó Józsefet választották
meg, aki elnökhelyettesként, majd
augusztustól megbízott elnökként
végezte munkáját az egyesületben.
Az új elnökhelyettes Korháné
Sipos Ildikó lett. Az első elnökhelyettesi
teendőkkel – amely az elnök
akadályoztatása esetén annak
teljes jogkörű helyettesítését jelenti
– Jászberényi Zsombort bízták
meg.
Megválasztása után Jaskó József
elmondta, hogy fontos feladatának
tartja az egyesület zavartalan
működésének biztosítását, a taglétszám
növelését, s a fiatalok bevonását,
tekintettel arra, hogy a
cukorbetegséggel küzdők száma
rohamosan nő.
Az egyesület székhelye megváltozott,
a kórház által biztosított teremben,
a belgyógyászat területén
tartják ezentúl üléseiket, találkozásaikat.
S.E.
Új elnökkel folytatják a
munkát a cukorbetegek
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Kossuth tér 7. sz. alatti építési ügyben. Szám: 6/836-6/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése
alapján értesítem az érintetteket, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége a
Zalakaros Város Jegyzője 03-177-14/2009. számú Nagykanizsa, Kossuth
tér 7. szám alatti építési ügyben hozott határozata ellen benyújtott
fellebbezést elbírálta, az első fokú építésügyi hatóság fenti számú határozatát
helyben hagyta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül határos
ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, az eljáró másodfokú
hatóság kérésének megfelelően a további ügyfeleket a határozat meghozataláról
hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak
megfelelően az alábbiak szerint:
A hirdetmény 2009. október 29-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóságok megnevezése: Zalakaros Város Jegyzője 8749
Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. Az ügy iktatási
száma: ZH/593-14/2009. Az ügy tárgya: Nagykanizsa, Kossuth tér 7.
szám alatti, 2379/3. hrsz. alatt felvett ingatlan építési engedélyezési
ügye. Akérelmező ügyfél neve: Falevél 98. Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., 8863 Molnári, Zrínyi u. 22. A kérelemmel érintett ingatlan
valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok
(hatásterület): Nagykanizsa 2379/3. hrsz-ú ingatlan valamint a
2380., 2381/3., 2381/5., 2378., 2377., 2376., 2482. hrsz-ú ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a másodfokú építésügyi hatóság
fenti ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga Zalakaros
Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán (Zalakaros, Gyógyfürdő
tér 1.) megtekinthető az alábbi ügyfélfogadási időben: hétfőn 8-
14 óráig, kedden 8-14 óráig, szerdán 8-14 óráig, pénteken 8-12 óráig.
A Ket. 109. § (1) bekezdése előírására figyelemmel az eljáró hatóság
a keresetindítás lehetőségét biztosította.
Építéshatóság - 6/1058-12/2009.
„Mert a legárvább akinek még halottai sincsenek
bora ecet, könnye torma gyertyájának is csak korma
álldogálhat egymagában kezében egy szál virággal
mert a legárvább akinek még halottai sincsenek.”
(Kányádi Sándor)
A piarista Októberi Esték - A
határon túli magyarság élete című
előadássorozat keretében a
közelmúltban látogatott Nagykanizsára
Duray Miklós szlovákiai
(felvidéki) magyar politikus,
közíró, hogy mélységében is
megismertesse hallgatóságát a
szlovák-magyar viszony tágabb
összefüggéseivel.
Aligha véletlen, hogy már a bevezető
is a trianoni békediktátum
körülményeivel, politikai kontextusaival
foglalkozott, árnyalva a
már-már sablonosnak tekinthető,
bejáratott gondolatokat. Ahogy
Duray megvilágításba helyezte a
történéseket, azok az alábbiak: az
Osztrák-Magyar Monarchia dualista
keretein belül mindvégig
megfigyelhető volt egy cseh, trializmusra
való politikai törekvés,
mely az első világháború végére
kedvező helyzetre lelt más vonatkozásban
is. Létrejöhetett a Csehszlovák
Köztársaság, amely elsősorban
a németek csehekkel szembeni
törekvéseit volt hivatott gátolni,
s a cseh politika magyarán szólva
a szlovákságot így tudta saját
érdekeinek megfelelően „felhasználni”.
cseh polgári politikus, későbbi
köztársasági elnök, akinek külpolitikáját
francia orientáció jellemezte.
A XX. század kezdeti éveiben
a Monarchián belüli cseh autonómiát
követelte, a világháború
kitörése után már az önálló cseh
állam megteremtésén munkálkodott.
A cseh érdekek tehát abban álltak,
hogy a geopolitikai helyzetet
a térségben mindjobban meghatározzák,
s így minél nagyobb magyar
területeket is kihasítsanak a
megalakuló Csehszlovákia javára.
Ez természetesen embertömegben
mérve is jelentős lépés
volt, s ebben a helyzetben igazán
egyedi az volt, mutatott rá Duray
Miklós, hogy ellentétes a magyar
történelemben korábban véghezvitt
törekvésekről. Hiszen Mátyás
idejéből szintén tudni területnövelő
terjeszkedésről – példának
okáért - Szilézia felé, ahonnan
azonban a magyar állam számára
az adók beszedése volt fontos, de
korábbról véve példát, Luxemburgi
Zsigmond is zálogosított el
a lengyel királynak szepesi településeket.
Ezekhez képest tehát
az 1918 ősze után történtek teljesen
más elképzeléseket sugallnak…
csehszlovák köztársasági elnök,
Masaryk követője, akinek kezdeményezésére
később létrejött
Csehszlovákia, a Jugoszláv Királyság,
valamint a Román Királyság
hármas szövetsége. A német
megszállás elől Angliába emigrált,
majd a II. világháború után ismét
köztársasági elnök. Nevéhez kötődnek
a felvidéki magyarságot
egyebek mellett kollektív háborús
bűnösnek tekintő dekrétumok, melyek
a kassai kormányprogram
megvalósulását voltak hivatottak
segíteni.
Az előadás után Duray Miklóst
ezen túlmenően kérdeztük a magyar-
szlovák viszony történelmi
mélységeiről, s az árnyaltság több,
mint szembetűnő:
– A Magyar Királyság területén
több nyelvben éltek – fogalmazott,
s ez teljesen normális volt.
– Mi az oka mégis a mai szlovák
védekező-mechanizmusnak?
– Ez egy mesterségesen kifejlesztett
magyar-ellenesség, melynek
van egy XIX. századi gyökere,
de azt nem a szlovákok, hanem a
csehek találták ki. Egy olyan nemzetkoncepcióról
volt szó, mely szerint
az észak-magyarországi szlávok
a cseh nemzetnek a Magyar
Királyságon belül élő nyúlványai.
– És aminek alapján a cseh
nyelvnek is a szlovák egyfajta
nyelvjárása…
–… pontosabban úgy gondolkodtak
a csehek, így például
Frantisek Palaczky cseh történetíró,
politikus is 1829-ben:
érthetetlen az, hogy a szlovákok
miért akarnak saját nyelvet,
amikor ők csehek… Ez persze
részben a cseh koncepcióban
egyfajta nemzethatalmi politika
volt, más részről pedig a szlávság
rossz értelmezése, ami szerint
a cseh és szlovák egy nép.
Változás ebben a gondolkodásban
a szlovák Ludovít Stúrral
következett be, ehhez társult az
1848-ban bekövetkezett szerencsétlen
kimenetelű szlovák-magyar
közeledés. A szlovákokat a
magyar politikai nemzet részének
tekintették a Magyar Királyságon
belül, míg példának okáért
a horvátokat nem. A szlovákokat
nyelvi nemzetnek vették,
így érthetetlennek tűnt a magyar
elit számára, hogy ők politikai
téren is önállóan kívánnak fellépni.
Az akkori magyar politikai
réteg nem fogta fel, hogy
ilyen létezhet, s ez a XIX. század
szerencsétlensége, amely továbbkísérte
az elkövetkező évtizedekben
is a két nemzet politizálását.
– Az első világháború végén létezett
esetleg olyan szlovák meggyőződés,
mely Magyarország keretei
között képzelte el továbbra is
a szlovákokat?
– Akkor már nem. Ez már késő
volt. Talán húsz évvel korábban
még megélt volna ilyenfajta elképzelés,
de 1918-ban már nem.
Akkor már végképp a cseh elképzelések
voltak a döntők, mondhatnám
úgy is, a kocka már el
volt vetve…
a szlovák nemzeti mozgalom
vezetője, a szlovák irodalmi nyelv
megteremtője a XIX. század középső
harmadában. A Habsburgok
felhasználták törekvéseit a magyar
szabadságharc ellenében, de annak
bukása után a szlovák politikus és
nyelvész sem folytathatta már
meghatározó tevékenységét.
A XIX. század ’70-es éveiben
az Osztrák-Magyar Monarchián
belül Grünwald Béla határozott
javaslatára zárták be a működő
három szlovák nyelvű gimnáziumot,
illetve a Matica Slovenskát,
melyet egyértelműen a magyarosítás
túlbuzgó folyamataként értelmeztek.
1907. október 27-én a Rózsahegy
melletti Csernován csendőrségi
sortűz dördült, melynek során
az Andrej Hlinka szlovák katolikus
pap mellett tüntető hívek közül tizenöten
meghaltak, tízen súlyosan,
hatvanan pedig könnyebben sebesültek
meg. Ez azóta is a szlovákság
körében a magyarokkal szembeni
ellenállás egyik sarkpontja,
holott az intézkedő csendőrök nagy
hányada szlovák származású volt.
Polgár László
Kanizsa 2009. november 5. – Értékrend 11
Mindenszentek előtt Novára
látogattak az Együtt Kiskanizsáért
Egyesület és a Kiskanizsai
Olvasókör tagjai, akik a kései leszármazottak,
valamint Kiskanizsa
népe nevében koszorút helyeztek
el Plánder Ferenc, Göcsej
első néprajzkutatója sírjánál.
A két civil szervezet tagjait
Lendvai Jenőné polgármester fogadta
irodájában, majd a novai önkormányzat
nevében közösen helyeztek
el koszorút a közelmúltban
felállított új síremléknél. A megemlékezést
követően megtekintették
a Plánder Ferenc Helytörténeti
Múzeumot és Göcsej fővárosának
barokk templomát, melynek falán
márványtábla jelzi: Ebben a templomban
szolgálta Istenét és Nova
híveinek üdvösségét 1826-1867
között Plánder Ferenc esperes, Göcsej
első kutatója.
Plánder Ferenc Kiskanizsán
született 1796-ban és 1867-ben
halt meg Nován. 1805-1812 között
tanult a Nagykanizsai Piarista
Gimnáziumban, majd teológiát
végzett Szombathelyen. Nagylengyelben
volt káplán, azt követően
pedig Szombathelyen történelmet
tanított. 1826-ban került Novára
plébánosnak. ő volt Göcsej első
nyelvjárás- és néprajz kutatója. Elsőnek
ismerte fel a göcseji nyelvjárás
és népszokások érdekességeit,
és azokat kora egyetlen tudományos
folyóiratában, a Tudományos
Gyűjteményben ismertette.
A gyűjteményben megjelent két
tanulmánya mind a mai napig forrásértékű.
Mindkettő Degré Alajos
és Szentmihályi Imre megjegyzéseivel
1970-ben újból megjelent a
Göcseji Múzeum Közleményei sorozat
29. számaként Plander Ferenc
Göcsejről címmel.
B.E.
Göcsej első kutatójára emlékeztek
Sok múlott a csehek politikáján is
Tomás Masaryk,
Edvard Benes, Ludovít Stúr
Ami egyebek mellett
a szlovákok lelkét
nyomja
Kanizsa 12 – Hirdetés 2009. november 5.
Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa Garay u. 21.
Nyílt versenytárgyalást hirdet
önkormányzati tulajdonú üzlet bérbeadására
1. Nagykanizsa Király u. 47. II. em. sz. alatti
28 m2 alapterületű irodahelyiség
Induló licit bérleti díj – irodahelyiség 28 m2: 1.875 Ft/m2/hó
A licitlépcső: 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2009. november 6. 11-12 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. november 9. 9 óra
2. Nagykanizsa Király u. 47. II. em. sz. alatti
36 m2 alapterületű irodahelyiség
Induló licit bérleti díj – irodahelyiség 36 m2: 1.875 Ft/m2/hó
A licitlépcső: 125 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2009. november 6. 11-12 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2009. november 9. 9 óra 15 perc
A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. Kis tárgyaló 1. emelet Nagykanizsa Garay u. 21.
Érdeklődni: 311-241, 30/2273-192
Multifokális lencse AKCIÓ -30% 􀂊 Fényre sötétedő lencse AKCIÓ!
Az akció november 30-ig érvényes!
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Sugár
u. 3. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/2470-6/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/2470/2009. számú Nagykanizsa, Sugár u. 3. szám alatti 1197. hrsz-ú ingatlanon
meglévő épület nyugati homlokzatán információs táblák elhelyezésére vonatkozó
építéshatósági ügyben a benyújtott építés-bejelentés engedély kérelmet
elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal, valamint az érintett
ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak
száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi
úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. október 29-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2470/2009., tárgya: építés-bejelentés
engedély. A kérelmező ügyfél neve: Sponzor Tours Utazási Kft., 8800
Nagykanizsa, Csengery u. 5. Akérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett
ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa
1197. hrsz-ú ingatlan, valamint az 1192. hrsz-ú társasházi ingatlan, az
1195/2., 1196. és 1198. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek:
8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek
tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett,
de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott
fellebbezéssel lehet élni.
Építéshatóság - 6/2470-6/2009.
Kanizsa 2009. november 5. – Ez + Az 13
Horoszkóp
A mondandóját változékony hangulata és
érzelmei irányítják mostanában. Ha lehetséges,
ne indulatból beszéljen. Próbáljon
humorral rácsodálkozni a dolgokra, és
mindjárt könnyebben veszi az akadályokat.
Megint úgy érezheti, hogy nem tudja képességeit
hasznosítani a munkahelyén.
Gyakrabban nézzen körül a munkaerőpiacon.
A külföldi munkavállalás gondolatát
egyelőre vesse el.
A könnyedség lesz jellemző elkövetkező
napjaira. Kíváncsiságát a hidegre fordult
rossz idő sem töri le. Nemcsak a Vénusz
vidítja fel, a párja is meglepi újszerű ötleteivel.
Jó megérzéseinek köszönhetően villámgyorsan
rájön, hogy mi a hiba otthon a
kommunikáció terén. A jobbítás érdekében
sajnos tudomásul kell vennie, hogy
időnként önben is van hiba.
Fogékony minden szépségre, amit az élet
kínál, így könnyedebben fog fel, és vészel
át minden akadályt. Játékos egyénisége
szinte vonzza a társaságába az embereket.
A hétköznapokat jobban kedveli mostanában,
mint az ünnepeket. S hogy ennek mi
lehet az oka, annak csak ön a megmondhatója.
Érzelmeit ritkábban mutatja ki, egészsége
érdekében ezen is változtathatna.
Barátságát sokan keresik továbbra is. Természete
könnyednek tűnik, ennek ellenére
nehezen hódítható meg a szíve. A Szaturnusz
érzékennyé teszi, s ezáltal még inkább
felhívja magára a figyelmet.
Bizonyára mondták már önnek többen
is, hogy kiismerhetetlen a természete. Ez
akár vonzó és izgalmas is lehet azok számára,
akik nem kedvelik a kiszámítható
embereket. Használja ki ezt az erejét.
Ha kedve tartja, egy kis fantáziával képes egy
egyszerű eseményt is úgy előadni, mintha
szenzációs történet lenne. Jó hangulatot ígérnek
önnek a csillagok az elkövetkező napokra,
használja ezt ki új ismeretségek szerzésére.
Uralkodó bolygója a Szaturnusz némi türelmetlenséget
hoz. Bizonyos szavakra, mint
például a kötelességtudat, szinte allergiássá
válik. Amunkán kívül más is van a világon,
bátran változtasson szokásain, és felfogásán.
Ragaszkodik a függetlenségéhez, ha korlátokat
tapasztal maga előtt, inkább átugorja
az alkudozás, a megegyezés helyett.
Ne idegeskedjen, a feladatokat el
kell végezni, ha tetszik, ha nem.
Szeszélyessé válhat ezekben a napokban,
akárcsak az időjárás. Ha semmi kedve
sincs a munkához, akkor ne dolgozzon.
Az édes semmittevés hasznosabb, mint a
zsörtölődés.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Az úton is
Önnel
Közlekedési
hírek a
Kanizsa
Rádióban
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
A megfejtéseket személyesen szerkesztőségünkbe vagy levélcímünkre, a 8801 Nagykanizsa, Pf. 154-re várjuk!
A helyes választ beküldők között Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben című verseskötetét sorsoljuk ki.
VEGYES
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2009. november 5.
INGATLAN
Nk-án a belvárosban, a Hunyadi
úton 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas ingatlan eladó! Érd.:
30/227-3294 (7108K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
30/227-3294
Városközpontban három szobás,
76 m2-es, egyedi fűtéses, 4. emeleti
lakás eladó. Érd.: 30/411-4010
(7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(pince, padlás, kert) eladó.
(7096K)
Deák téri patinás épület I. emeleti
galériás stúdiólakása – akár irodai
hasznosítással – eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/901-9013 (7112K)
Sürgősen elcserélném IV. emeleti,
54 m2-es önkormányzati bérlakásomat
hasonló adottságú kisebbre,
II. emeletig. Érd.: 30/411-2604
(7119K)
Üzlet kiadó! Vendéglátásra alkalmas
(de más célra is használható),
kb. 100 négyzetméteres (két terem,
raktár, közlekedő, személyzeti-
és nyilvános helyiségek) üzlet
teljes felszereléssel, havi 150.000
Ft-ért kiadó. Érd.: 30/227-3294
(7116K)
Bútorozatlan albérletet keres
egyedülálló, diplomás férfi határozott
időre. Tel.: 30/226-7812
(7120K)
Simson 51-es, jó állapotban,
bukósisakkal eladó. Érd.: 20/252-
7164 (7124K)
170 literes, újszerű állapotban lévő
prés eladó. Érd.: 30/448-6072
(7061K)
50 mázsa léalma (20 Ft/kg), valamint
50 mázsa kiváló minőségű
étkezési alma (70 Ft/kg-tól) eladó
Letenyén. Ugyanitt vajkörte eladó
85 Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-534.
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-
3014 (6430K)
Almaértékesítés termelőtől több
fajtából Nagykanizsa, Kisfaludy u.
2/c. alatt. Eladási ár: 75 Ft/kg-tól.
Tel.: 312-479, 20/570-7717 (7114K)
Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybevehető.)
Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek!
Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Az Elektro Mix TV szerviz a Kórház
u. 3-ból az Ady u. 11. szám alá
költözött (Fodrász kombinát épülete)!
DVD, TV távirányító javítás Balaskó
István. Nyitvatartás – H-P: 8.30-12,
13-17 óra, Szo: 9-12 óra. Érd.:
30/597-1530
Gyógypedikűrt és pedikűrt vállalok
kedvező áron. Szükség esetén
házhoz is megyek. Érd.: 30/270-
8592 (7121K)
Meghibásodott távirányítóját
(tv, hifi, video, dvd) megjavítom.
Tel.: 20/510-2723 (7122K)
48 éves független, mackós alkatú
férfi, rendezett egzisztenciával keresi
tartós kapcsolat céljából korban
hozzáilló hölgy ismeretségét. Gyermek
nem akadály. Jelige: „Együtt”.
Leveleket a Szerkesztőségbe kérem:
Pf. 154. (7118K)
Középkorú, de nem középkori
gondolkodású férfi nem ritkítja, hanem
keresi párját tartós kapcsolat
céljából. Leveleket a szabolegeny03@
gmail.com e-mail címre kérem.
(7123K)
November 6. 17.30 óra
UTAZÁS - JOSEF HASENÖHRL
festőművész kiállítása
Megnyitja: Lehota M. János esztéta
November 10. 19 óra
Bródy bérlet
Vaszary Gábor - Fényes Szabolcs -
Szenes Iván: AZ ÖRDÖG
NEM ALSZIK - bohózat
A budapesti Fogi Színháza előadása
Belépődíj: I. hely 2800 Ft, II. hely 2500 Ft
November 11. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI
SZABADEGYETEM
Földrészeken át a világ tisztaságáért
Előadó: Böröcz Zsolt tanár
A belépés díjtalan
November 7. 19 óra
HEADBANG-LÁBCSÁB
AFTERPARTY
Rockbuli Halival és Pásztival
Sztárvendég: Ferenczi György és a Rackajam.
Belépődíj: felnőtt 1300 Ft, diák: 900 Ft
November 12. 14.30 óra
A MAGYAR NYELV ÉS
MAGYAR HAZAFISÁG -
Melocco Miklós Kossuth- és Prima
Primissima díjas szobrászművész
előadása. Szervező: a Rozgonyi
Polgári Kör. Belépés díjtalan!
"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás Z. Soós István
alkotásaiból
KANIZSAI GRAFIKÁK
kiállítás Bene János alkotásaiból
Megtekinthető: november 30-ig
110 ÉV, 110 KÉP
Vadas Ernő fotókiállítása
November 7. 18 óra
KANIZSA BIG BAND KONCERT
Belépődíj:500 Ft
November 6. 18 óra
OROSZ ZOLTÁN TRIÓ
KONCERTJE
Belépődíj: elővételben 1800 Ft,
helyszínen 2000 Ft
November 13. 18 óra
MESÉS ESTEK FELNőTTEKNEK
Berecz András mesemondó estje
Belépődíj: 800 Ft
2009. október 22 - december 10-ig
36. szám (október 29.):
„Sosem dönt elhamarkodottan, előbb mindig elszámol tízig.”
Nyertes beküldő: Göllesz Martin, Nagykanizsa, Kisfaludy u. 28/a.
Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben című verseskötetét Szerkesztőségünkben
személyesen veheti át.
Rejtvényünk nyertesei
A HSMK Premier Táncklub Egyesület
(adószáma:18963548-1-20)
ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik a 2008-as
bér után adójuk 1% -át az egyesület számára ajánlották fel.
A befolyt összeget az Egyesület versenyeztetésére fordítottuk.
Köszönet támogatóinknak!
Az Olajipari Természetbarát Egyesület túraajánlata:
November 8. (vasárnap) Tátika vár - Kék túra
Indulás: 8 óra Kögáz-parkoló. Érkezés: 18.30 óra Kögáz-parkoló
Útvonal: Tátikahidegkút - vár - Szebike völgy - Hubertus turistaközpont -
Uzsabánya. Táv: 16 km. Részvétel: 500 Ft
JÁRMű
Kanizsa 2009. november 5. – Sport 15
… 20 esztendeje: a női kosárlabda
NB I B csoportjában az újonc
Székesfehérvári Ikarus ellen
Simonné Kránitz Edit 20 pontos segítsége
is kevés volt a MÁV NTE
számára (69-75). Az ülőröplabda
OB-n a bajnok Nyíregyháza látogatott
a Nagykanizsai Hamburger
SK-hoz, s a kanizsaiak alulmaradtak
velük szemben (1:3). Azért volt
siker is a héten, hiszen a labdarúgó
NB III Dráva-csoportjában: N. Volán
Dózsa (11.)- Mázaszászvári
Bányász (12.) 2-1. ATungsram SE
OB I B-s ifjúsági korcsoportos kézilabdázói
idegenben győzték le a
VÁÉV Bramac csapatát (25-23;
lg.: Baksa, Felde 7-7 gól).
… 15 esztendeje: a labdarúgó
NB I 13. fordulójában 9000 néző
előtt a Zárda utcai stadionban a
Keszei Ferenc vezette Olajbányász
SE (13.) 1-1-et játszott a listavezető
UTE-Novabau csapatával (g.:
Fehér Csaba). Az NB III Bakony
csoportjában a MÁV NTE (14.)
Mózsi góljával vezetett ugyan, de
végül kikapott Herenden 4-1-re.
Idegenben jutott tovább a MÁV
NTE női kosárlabda-csapata a Magyar
Kupában a Szombathelyi Tanárképzővel
szemben (81-52),
majd az NB I B 11. fordulójában
tizedik győzelmét is megszerezte
(-EGIS OSC, 87-67). A férfi kézilabda
NB I-ben Tungsram SE – Alföldi
Gabona 34-17 (Krichenbaum
Tibor 11 gól).
… 10 esztendeje: városi összefogással
(illetve gyorssegély ígéretével)
megmenekült a megszűnéstől
a MÁV NTE egyesülete.
Ha november, akkor Keszei Ferenc
nem panaszkodhatott a hangulatra,
hiszen abban az időben az
Olajbányász FC (13.) a labdarúgó
PNB 12. körében a Ferencvárost
látta vendégül 10 ezer ember
előtt. A zöld-fehérek végül nyertek
2-0-ra. Az NB III Dráva csoportjában
hazai pályán a MÁV
NTE (4.) rangadót veszített a tabellát
vezető Baja ellen (0-2). A
XIX. Semperit Rali EB-futamán
az N/2-es kategóriában a Ferencz
Sándor – Ferencz Krisztián páros
(Skoda Felicia) negyedik lett.
… 5 esztendeje: a női kosárlabda
NB I B csoportjában tartotta
előkelő helyezést a Kanizsa DKK
(- Savaria BC 71-66; Varga Zsófia
22 pont). A férfikanál Kanizsa
KK-DKG East – Fehérvári
Kodolányi KC 88-111. A vízilabdázók
sem jártak jobban hazai pályán
az OB I B-ben: CWG Kanizsa
VSE-Tatabánya 3-10. A
Délzalai Vízmű SE színeiben
Biczó Bencze és Silló Dániel remekelt
a pécsi és pozsonyi úszó
versenyeken, míg az asztalitenisz
YNET Kanizsa Kupán Bizó Mária,
Csuti Éva, Óber Andrea és
Szász Kinga (Kanizsa Sörgyár SE)
tett ki magáért. A softball Magyar
Kupa-döntőjében: Sopron West
Wind Babes – Kanizsa Ants 4:18.
Polgár László
Ez történt (november 5-11.)…
A 17. sakkcsapat Európa-bajnokság
zárultával a figyelem
máris a magyar csapatbajnokság
felé fordul, hiszen a hétvégén
elkezdődnek a küzdelmek, s az
első fordulóban a legutóbbi szezon
bajnoka, az Aquaprofit
Nagykanizsai TSK együttese a
Kazincbarcika vendége lesz.
A kanizsaiakkal az EB kapcsán
annyit azért jegyezzünk meg, hogy
kötelékükből Balogh Csaba a nyílt
mezőnyben rajtolt Magyarország válogatottjában
ülhetett asztalhoz, míg a
hölgyeknél Gara Tícia képviselte a
kanizsaiakat. Mi több, utóbbiaknál
Flumbort András, a dél-zalaiak nevelése,
jelenlegi vezetőedzője volt a szövetségi
kapitány az újvidéki viadalon.
A vasárnapi ellenfélről elöljáróban
annyit érdemes tudni, hogy az
elmúlt szezonban a kilencedik helyen
végzett, így a nagykanizsai
együttes jó eséllyel pályázik arra,
hogy biztos győzelemmel nyisson
az új évadban.
A holtszezonban sem állt meg
az élet a sakkvilágban, s a nyár folyamán
Magyarországon járt az
Aquaprofit által leigazolt indiai
világbajnok, Viswanathan Anand.
őt továbbra is „várja” a dél-zalai
együttes vezetése, s annyi tűnik
bizonyosnak, hogy már meccsszerződés
is van az ázsiai sakkfenoménnel,
ami azt jelenti, hogy a
Nagykanizsa színeiben le fog ülni
az első táblához a bajnokság során.
Mindenesetre Anand így tekintett
a jövőbe a kanizsai kapcsolat
esetében: „Nagyon kedvelem a
magyar fürdőket, de különben is, ez
a világ egyik legerősebb csapata,
amelyik egy sor kitűnő játékost leigazolt
már. Úgy éreztem, jó dolog
egy ilyen közösségben lenni, ezért
vagyok kerettag a németországi
Baden-Badenban is. Mostanra
nagyjából megtanultam kiejteni a
város nevét, és remélem, még sokszor
revánsot vehetünk a szintén
nagyon erős Zalaegerszegen, merthogy
bár idén nagy fölénnyel nyertük
a bajnokságot, az aranyérmek
összesítésében még van behoznivalónk.”
(HVG, 2009. augusztus 15.)
P.L.
Rajtol a címvédő Aquaprofit NTSK
Kanizsa Sörgyár SE (8.) – Soltvadkerti
TE Akker-Plus (5.) 1:6.
Asztalitenisz női Extraliga-mérkőzés,
4. forduló. Nagykanizsa.
A kanizsaiak a Ladányi Dóra-
Mihaela Dospina párossal jól kezdtek,
de a nyert meccs után az egyéni párosításokban
már nem termett babér a Jakabfi
Imre vezette ping-pongosoknak.
Érdekesség, hogy tavaly ugyanilyen
arányban nyertek a bács-kiskuniak
Nagykanizsán, a 2007/08-as idényben
5:5-ös végeredmény született, míg az
azt megelőző szezonban hazai környezetben
még a kanizsai együttes nyert
6:4-re. Ladányi Dórának és a többi
„sörgyáros” asztaliteniszezőnek jobban
ment Pécsett a JOOLA Kupán,
ahol korosztályos selejtező versenyt
rendeztek az országos bajnokságra.
Az újoncoknál Gyöngyösi Áron harmadik
lett, míg a serdülőknél a Szerdahelyi
Péter – Gyöngyösi Áron páros
a második helyen végzett. Ifjúságiaknál
a Ladányi Dóra – Bicsák Bettina
duó a fináléban nagy csatában veszített,
míg Ladányi egyéniben meg sem
állt a dobogó legfelső fokáig.
P.L.
Papírforma szerint
􀂊 Átgázoltak az Egrieken. Heat
Group-Kanizsa VSE (1.) – Egri
Vízmű Sport Club (5.) 20 – 4 (3-1,
7-0, 4-2, 6-1). OB I B Fehér csoport
vízilabda-mérkőzés, 6. forduló.
Nagykanizsa. Az erőviszonyok a
hazaiak mellett szóltak, hiszen az
első fordulóban a kanizsai együttes
Egerben is győzött, de amilyen
„mészárlást” csinált a KVSE, arra
talán senki sem számított. Pedig a
hazai kispad még nem is volt túlzottan
hosszú, igaz, aki vízbe szállt,
szinte mindenki feliratkozott a góllövők
közé. Jót tett tehát számukra
a Neptun elleni mérkőzés elhalasztása,
s így valóban ráhangolódhattak
a találkozóra. Nem írhatjuk
persze, hogy világverő alakulat ellen
érték el Karácsony Tiborék a sikert,
de ahogy az elmúlt szezonban,
úgy idén is akadt egy társaság,
mely ellen igencsak kijött a lépés.
Ezzel ráadásul a dél-zalaiak az első
helyre ugrottak csoportjukban.
􀂊 A bajnokesélyes pontszegény
győzelme. Pápai KC (8.) – Kanizsa
KK DKG East (1.) 53-68 (18-21, 12-
14, 12-16, 11-17). NB I B-s férfi kosárlabda
mérkőzés, Nyugati csoport,
5. forduló. Pápa, 100 néző. Pápai forrásból
megtudhattuk, hogy a kanizsaiak
kérésére (és költségére) harmadik
játékvezető is bíráskodott a mérkőzésen.
Bár szorosan indult a találkozó,
a dél-zalai együttes technikai és erőnléti
fölénye idővel meghozta gyümölcsét
és Kovács Nándor gárdája
rákényszerítette akaratát a házigazdákra.
Ha ehhez hozzátesszük, hogy
a vendéglátók több esetben még ziccer
helyzetekben is hibáztak, nem is
lehetett kérdéses a győztes kiléte.
Azé az együttesé, melyre a pápaiak
egyértelműen úgy készültek, hogy a
bajnokesélyes látogat hozzájuk, s ha
nyerni nem is tudtak a vendégek, az
vigaszként szolgált számukra, hogy
az egyébként ponterős Kanizsa KK
még 70 pontig sem jutott ellenük.
􀂊 Kár az első negyedért az esélyes
ellen. Kanizsai Vadmacskák SE
(9.) – SMAFC NYME Sopron (1.)
48-67 /8-24, 13-15, 7-12, 20-16/. NB
I Amatőr női kosárlabda-bajnokság,
5. forduló. Nagykanizsa. A kanizsaiak
a bajnokesélyes soproniakat látták
vendégül, viszont rengeteg hibával
indították a találkozót a hazaiak.
Ehhez képest felüdülést jelentett
a második negyed összeszedett
játéka, s innentől kezdve már
egetverő különbség játékban sem
mutatkozott a két együttes között.
Ugyan ezzel az első játékrész kihagyásait
ellensúlyozni már nem tudták,
de a tartása a csapatnak megmaradt
a találkozó végezetéig.
Kanizsa 16 – Hirdetés 2009. november 5.
Melocco Miklós szobrászművész előadása
ARozgonyi Polgári Kör szervezésében magyar nyelv, hazaszeretet, művészet címmel
tart előadást november 12-én 14.30 órakor a Medgyaszay Házban Melocco Miklós
Kossuth-díjas, Magyar Örökség-díjas, Prima Primissima-díjas szobrászművész.
Közreműködnek: Tulman Géza versmondó, Tálosi Péterné és Németh Ferenc, a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola tanárai. Abelépés díjtalan.
XXI. évfolyam 38. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. november 12. Kanizsa
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
www.kanizsaujsag.hu
(93)
Három részből álló 17 millió
forint értékű video-endoszkópos
rendszert adott át ünnepélyes
keretek között Balogh István, a
Gyermekrák Alapítvány elnöke
Dr. Bátorfi József professzornak,
a Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatójának.
A kórház fenntartója és tulajdonosa,
az önkormányzat nevében
Marton István polgármester emlékplakettet
és oklevelet adott át a műszeradományért
Balogh Istvánnak.
A gyermekkorban felfedezhető
emésztőszervi rosszindulatú daganatos
megbetegedések korai felismerését
segítő endoszkópos eszközök
nélkülözhetetlenek a betegség
diagnosztizálásához és a terápiás
eljárások lefolytatásához. A
Kanizsai Dorottya Kórház évtizedek
óta végzi a tápcsatorna vizsgálatát,
különös tekintettel a daganatos
megbetegedések felderítése
céljából. Az eszközök idővel elöregszenek
és pótlásuk – különösen
a mai ismert makrogazdasági
környezetben – reménytelen vállalkozás
a kórház számára. Ezt a
feladatot a Gyermekrák Alapítvány
átvállalta és megvásárolta a
XXI. század technikai elvárásainak
mindenben megfelelő eszközöket
a beteg gyermekek mielőbbi
gyógyulása érdekében.
A kórház műszerparkjának fejlesztését
az alapítvány a mai napig
összesen 32,7 millió forint értékben
támogatta. A meglévő műszerparkhoz
csatlakoztatható elektrosebészeti
készülék már sok
esetben elkerülhetővé teszi a nyílt
és nagy kockázatú műtéteket. Avideó
kolonoszkóp kiváló hajlítási,
manőverezési lehetőséggel biztosítja
a könnyű és gyors beavatkozást,
a kontroll mechanikán található
távvezérlések pedig a mai
legkorszerűbb számítástechnikai
adat- és képrögzítést biztosítják.
Az új, vékony videó gasztroszkóp
segítségével már az újszülöttek és
csecsemők vizsgálata is biztosított,
amire eddig a kórháznak nem volt
lehetősége.
Amost átadott műszer – melyet a
Gyermekrák Alapítvány a személyi
jövedelemadó 1 százalékából befolyt
támogatásból tudta megvásárolni
–, elengedhetetlenül szükséges
az évente több ezer vizsgálatot
végző súlyponti kórház számára.
A kiemelkedően közhasznú
szervezet 52 fővárosi és vidéki önkormányzattal
kötött együttműködési
megállapodást, melyben átvállalja
az önkormányzatoktól a
térség rákbeteg gyermekeinek
rendszeres támogatását. Jelenleg
740 rákbeteg gyermeknek biztosít
térítésmentesen gyógyszereket, vitaminokat,
táplálék-kiegészítő készítményeket,
családjuknak rendszeres
anyagi támogatást nyújt. Az
onkológiai kezelésben részesülő
kis betegek szakszerű életmód, illetve
életvezetési tanácsadást is
kapnak az alapítványnál dolgozó
orvostól. A szervezet gondoskodik
a rákos gyermekek megbízható betegszállításáról
is.
Bakonyi Erzsébet
Modern videó-endoszkópos
rendszer a kórháznak
Mikor gondoljunk rájuk?
Frontra indulásuk, az orosz támadás
kezdete, hazaérkezésük
napja vagy a halottak estéje legyen
az alkalom?
És hol? Ha sírjuknál nem tudunk
– sokezer kilométer választ el tőle –
a felsőtemplomi emléktábla, a Széchenyi
téri kő, a temetői kopjafa
vagy kőkereszt előtt? Kivel? Az
egyre fogyatkozó doni bajtársakkal,
hadiárvákkal, honvéd hagyományőrzőkkel?
A Piarista Iskolával,
amely mások feledékenységét is jóváteendően
fölvállalta? Diákjai közül
sokan ott maradtak. Közülük
egy túlélő, a Volt egyszer egy életünk
szerzője, Bátki József a közeli
napokban, november 13-án tölti be
90. évét. Áldozatkész hazafiságot
örökíthet át ez a tragédia. A 2. magyar
hadsereg – benne városunkból
a 9-es tüzér-, a 7-es és a 47-es gyalogezred
– 1943. évi doni katasztrófájáról
parancsnoka, Jány Gusztáv
vezérezredes írta: Napóleon hadseregének
sorsa elért bennünket. Miért?
Ízléstelen lenne ezekben a napokban
ítélkezni. Messze vannak,
nem csak térben és időben, hanem
téren és időn is túl. Szerencsés, aki
ismeri dédszüleit. Akét háború milliót
meghaladó magyar áldozatának
már egyre kevesebb olyan hozzátartozója
él, aki emlékezhet hangjukra,
vonásaikra. Mégis tartjuk a
kapcsolatot. A temetőben az első
háborús betontömbökre gondos kezektől
kerül mécses, virágszál. A
második világháború sokáig elhallgatott
hősi halottai iránti mulasztást
is törlesztenünk kell. Hiszen ők
ránk, kései utódokra is gondoltak,
mikor – esküjükhöz híven – kötelességüket
teljesítették.
K.H.
A doni katasztrófára emlékeztek
„Szeretnénk nem divatból, nem
is társadalmi trendeknek engedve,
hanem a valósággal és az adottságokkal
tudatosan szembenézve növelni
befogadóképességünket és
affinitásunkat.” E szavakkal hívott
bennünket Urbán József Tartományfőnök
atya Kecskemétre, a
Piarista Pedagógiai Napok keretében
megrendezett konferenciára.
2009. október 21-én az ország öszszes
piarista iskolájából útra keltek
a pedagógusok, hogy két napot
együtt töltsenek. (Budapesten és
Kecskeméten kívül Vácott, Mosonmagyaróváron,
Szegeden és
Nagykanizsán tart fenn iskolát a
rend, valamint szakiskolát Gödön
és kollégiumot Sátoraljaújhelyen.)
A tartalmas előadásokat csoportos
műhelymunka követte. A záró
szentmisén iskolánk egykori tanára,
Böszörményi Géza tette le
örökfogadalmát. Pedro Aguado
generális atya is megtisztelte jelenlétével
a találkozót, s városunk
lakóinak az alábbiakat üzente:
„Mi, piaristák sok városban vagyunk
jelen, világszerte vannak
iskoláink. Mindenütt arra törekszünk,
hogy eredményesen működjünk
együtt diákjaink családjaival
és a helyi társadalommal.
Azt tapasztalom, hogy ahol jelen
vagyunk, érzékelhető hatása van
a munkálkodásunknak. A piarista
nevelésnek kifejezett célja, hogy
segítse a társadalom fejlődését és
jó irányú változását. Tanulóinkat
arra ösztönözzük, hogy öregdiákként
is elkötelezettek legyenek
mind szűkebb, mind tágabb környezetük
fejlődése mellett. Ezért
meg vagyok győződve arról,
hogy jelenlétünk Nagykanizsa
számára is lehetőséget jelent a
szellemi és lelki gyarapodásra
egyaránt.”
(A képen elöl Pedro Aguado generális
atya és Urbán József tartományfőnök
atya látható.)
P.SZ.I.
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2009. november 12.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: Savaria Post
Kft. Szombathely, tel.: 94/321-441. Felelős vezető: Szilágyi Gábor, tel.: 30/500-6216.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
November 17-én, kedden fél
hatkor a Könyvtárban lesz látható
a teljes egyórás film, melyből
az is kiderül, Kisfaludy András
miért adta címnek: Elárultak
bennünket. A Polgári Egyesület
’56-os versünnepén a dokumentumfilmből
fölvillantott
részletek után Bencsik András
személyes élményeket elevenített
föl: hogyan jutott el édesapja
a kommunista meggyőződéstől
a rendszer tagadásáig.
ACseresnyés Péter meghívására
érkezett újságírót Kóré Péter egyesületi
elnök köszöntötte, idézve:
„Amikor a magyar október előtt
tisztelgünk, nem a múltat, hanem a
jövőt ünnepeljük.” Kérte hallgatóságát,
a tizenhét középiskolás versmondását
ne szakítsák meg tapssal.
S ez valóban jó ötletnek bizonyult,
koncentráltabb élményt
nyújtván mindenkinek. Bár egyéni
siker nem ösztönözte őket, mégis a
maximumra törekedtek a fiatalok,
s jó szívvel tapsolták meg egymást
is a végén. Produkció helyett valódi
ünnepnek lehettünk részesei.
Minap valaki találóan mutatott rá
az ünnep és az ünnepség különbségére…
Noha a diákok sorsolással
nyerték verseiket, többször éreztük,
mintha ráöntötték volna egyegy
közreműködőre, annyira találkozott
talpraesettsége a pesti srácokéval.
Az empátia, ebben az
esetben az ötvenhatos ifjúság lelkiállapotába
való beleélés kitüntetett
alkalma is volt ez a nap. A bensőséges
est végén Bencsik András
egy-egy elismerő szó kíséretében
adta át a Polgári Magyarországért
Alapítvány pályázatán nyert
könyvutalványokat az öt középiskolából
érkezett fiatalnak. Minden
bizonnyal megérdemlik, hogy itt
álljon nevük: Finta Máté, Horváth
Bálint, Cseszkó Delinke, Kupó
Márton, Szalai Gábor, Kurucz Szebasztián,
Herbel Henrietta, Papp
Helga, Pelikán Péter, Gábor Veronika,
Szabó Veronika, Csordás Nikolett,
Zsiborás Fanni, Megyes
Melinda, Rinyai Ivett, Nikolics
Zsuzsanna, Klinger Evelin. A versek
letölthetők a kommunizmusaldozatai.
multiply.com oldalról.
K.H.
A jövőt
ünnepelték
Üzenet a kanizsaiaknak
Felhívás jótékonysági játékgyűjtésre
Használt, jó állapotú játékokat gyűjtünk, hogy azok a gyermekek is örülhessenek karácsony napján, akik
nehéz körülmények között élnek. Kérjük mindazokat, akik segíteni tudnak 2009. december 22-ig a
Nagykanizsa Kossuth tér 6. szám alá az Angel Szépségszalonba (Tel.: 06-30-217-3922.) adják le
adományaikat, melyeket decemberben, karácsony előtt Nagykanizsán az Erzsébet téren osztjuk ki.
Támogatók: Marton Istvánné, Menyhárt Erika, Kanizsa TV, Kanizsa Rádió, Szuperinfó, Kanizsa Hetilap.
Kanizsa – Tanácskozáso2009. november 12. k 3
A Vasember ház dísztermében
került megrendezésre a Nagykanizsai
Regionális Fejlesztési
Konferencia. A rendezvény célja
a térségi fejlesztési lehetőségek
feltérképezése, a közös cselekvési
szándék keresése volt.
A meghívottak közt térségi polgármesterek,
önkormányzati képviselők,
fejlesztő szakemberek és
Horváth Jácint, a Nyugat-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség
vezetője volt.
A házigazda Nagykanizsai Civil
Kerekasztal nevében Budavölgyi
Kálmán köszöntötte a megjelenteket,
majd Vass István a civil szervezet
urbanisztikai munkacsoportjának
vezetője tartott egy előadást
„A térségi fejlesztés alternatívái"
címmel. Ezt követően egy moderált
kerekasztal beszélgetéssel
folytatódott a rendezvény a fejlesztés
útjairól, az együttműködési
és a forráslehetőségekről.
Vass István előadásában kifejtette,
hogy a lokális fejlesztéseknek igazodniuk
kell a térségi elképzelésekhez,
lehetőségekhez. Nem duplikálni
kell a projekteket, hanem egy egységes
egészet kell képezni belőlük, ami
megfelel az igényeknek és elvárásoknak.
A térség kitörési pontjaiként
a turisztikát, az oktatást, a logisztikát
és a szolgáltatások fejlesztését emelte
ki. Fontosnak vélte, hogy a nagyberuházásokról,
stratégiai fejlesztésekről
szóló döntésekben jelenjen
meg az adott terület szakcsoportjainak
véleményalkotása.
A hozzászólások sorát Bobek József,
Sávoly polgármestere kezdte.
Bemutatta a MotoGP projektet és a
hozzá kapcsolódó fejlesztési terveket.
Több ponton lát lehetőséget a térségi
együttműködésre, viszont nehezményezte,
hogy a Zala Volán megszüntette
járatát Sávolyra. Apálya évi 180
napon keresztül nyújt programokat,
amihez szervesen integrálódhatnak a
kiegészítő zalai kulturális és gasztronómiai
rendezvények.
Horváth Ferenc, a Kerekasztal
elnökségi tagja felvetette, hogy a
Nagykanizsai repülőtér tulajdonviszonyának
rendezésével és fejlesztésével
városunk javíthatna a
kiemelt térségi programokhoz
való kapcsolódáson, mivel kiváló
alternatívát nyújt a repülőgéppel
érkezőknek a füves leszállópálya.
Horváth Jácint, a Nyugat-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség
vezetője kifejtette, hogy a régió
éves fejlesztési alapja, (ami kevesebb,
mint Nagykanizsa városának
költségvetése) nem fedi le teljes
mértékben az igényeket. A projekteket
hosszú tervezési, egyeztetési
folyamat előzi meg, amely alkalmanként
eléri a 2-5 évet.
Marton István Nagykanizsa polgármestere
tájékoztatást adott a
város fejlesztési terveiről, valamint
kitért a GE létszámleépítésével
kapcsolatosan kialakult helyzetre.
Lengyák István, a Kerekasztal
kulturális munkacsoport vezetője,
egyben a Közművelődési Tanács elnöke
taglalta a kapcsolódási pontokat
a térségi kiemelt nemzetközi és
országos nagyrendezvények és
Nagykanizsa közművelődési, kulturális
intézményei, valamint a Közművelődési
Tanács között. Nevesítette
a jelen gazdasági körülmények
között azokat a reális lehetőségeket,
amelyekkel kapcsolódhatunk a térségi
kulturális rendezvények sorába.
Halmi Béla, Letenye polgármestere
a fejlesztési tervek végrehajtásánál
nehezítő körülményként említette
azt, hogy kistérségi polgármesterek
közül többen nem látják át az összefogás
szükségszerűségét, nem tudnak
azonosulni a területfejlesztés szlogenjével
„gondolkodj lokálisan, cselekedj
globálisan". Jó példaként említette
a csörnyeföldi hamvasztót,
amely külföldi tőke bevonásával jött
létre.
Czinki László kert- és tájépítő mérnök
kiváló kezdeményezésnek minősítette
a rendezvényt, méltatta az előadót
Vass Istvánt, de nem látja tisztán a
jövőt a konferencia végén sem. Nem
tud megnyugtató választ adni magának,
arról, hogy hogyan tovább. Több
olyan az állam által finanszírozott irányító
szervezet is van, amelynek kötelező
lenne menedzselni a fejlesztések
koordinálását, de ezek a szervezetek
elbeszélnek egymás mellett, így nincsenek
összhangban a tervek, sem a
források, sem a forráselosztás. A civil
szervezetek azért ilyen erősek, mert
nagy helyet hagy számukra a hatalom,
mivel nem tud eleget tenni teljes mértékben
kötelezettségének.
A konferencia végén megfogalmazódott
az igény, hogy a térségi civil és
vállalkozói szakemberekből létre kell
hozni azt a szakértő csoportot, amely
segíteni tudja a fejlesztéseket. A rendezvény
folytatásaként pont e két csoport
találkozóját tervezi a Nagykanizsai
Civil Kerekasztal, amikor is a vállalkozói
és a civil szektor kapcsolatát
taglalják majd a közeljövőben.
K.H.
Regionális fejlesztésről
Az ázsiai és európai osztályok
szorosabb együttműködése érdekében
jött létre az Ázsia-Európa Iskolahálózat,
mely az Ázsia-Európa
Alapítvány kiemelkedő projektje.
Minden évben egy nagyszabású
konferenciára kerül sor, ahol az
ASEM-országokból (The Asia-
Europa Meeting) jövő középiskolai
tanárok együttműködési projektjeiket
prezentálják, véleményt cserélnek
egymással, valamint a legjobb
projekteket díjakkal jutalmazzák. Jelenleg
negyvenhárom európai és
ázsiai ország, valamint két szervezet,
az Európai Bizottság és a Délkelet-
ázsiai Nemzetek Szövetségének
Titkársága tartozik az ASEM-hez.
Idén a 8. Ázsia-Európa Iskolahálózat
konferenciát a dániai Sondenborgban
rendezték 2009. október
26. és 30. között. A szervezésben
és a rendezvény szponzorálásában
az Ázsia-Európa Alapítvány,
az Európai Bizottság valamint a
dán Oktatási Minisztérium vállalta
a fő szerepeket. A konferencia lehetőséget
biztosított az Ázsia-Európa
Alapítványnak, hogy jutalomban
részesítse a legsikeresebb projekteket
a 2008-2009-es tanévből.
Ezeket a projekteket még az előző
konferencián kezdeményezték Kota
Kinabaluban, Malajziában.
Az idei konferencia fő célja az
ázsiai és az európai középiskolák
közötti kapcsolatok erősítése volt az
infó-kommunikációs technológiák
adta lehetőségek felhasználásával,
témája a környezetvédelemhez kapcsolódott:
„Hogyan jelenik meg a
klímaváltozás és a fenntartható fejlődés
az ázsiai és európai iskolák
életében?”. A résztvevőknek alkalma
nyílt a témához kapcsolódó projektötleteik
továbbfejlesztésére,
megismertetésére, valamint a környezetvédelmi
projektekről szóló
plenáris előadások meghallgatására.
Hazánkat két középiskolai tanár
képviselte ezen a rangos eseményen,
akik közül az egyik a Batthyány
Lajos Gimnázium tanára,
Blasszauer János, aki az ötfős nemzetközi
koordináló bizottság tagjaként
ötleteivel, tanácsaival járult
hozzá a konferencia sikeréhez. A
konferencia első napján szekcióvezetőként
Marie Agathe Odile hercegnő
nyitó beszéde után közvetlenül
ő köszöntötte az egybegyűlteket,
illetve vezette be az előadásokat,
valamint moderálta az előadásokat
követő vitát. Tanítványaival
számos Internet-alapú projektben
fog részt venni a 2009-2010-estanévben
is. Meggyőződése, hogy
nyelvpedagógusként feladata megmutatni
a diákoknak, miképpen
tudják kiaknázni értelmesen az
Internet adta kommunikációs lehetőségeket,
illetve miképpen tudnak
angolul együttműködni nemzetközi
diáktársaikkal az Internet segítségével
a földrajzi korlátokat áthidalva.
K.H.
Batthyánys tanár az Ázsia és Európa
Iskolahálózat Konferencián
Kanizsa – 4 Közgyűlés 2009. november 12.
A meghívóban szereplő négy
napirend mellé egy ötödiket is
felvett a tárgyalások sorába a soron
kívüli közgyűlés, mégpedig a
városközpont rehabilitáció által
érintett állami utak tulajdonviszonyának
rendezéséhez kapcsolódó
bérleti szerződés jóváhagyásáról
szóló előterjesztést.
Minderre azonban negyven perc
múlva került sor.
Balogh László, az OKISB elnöke
jogszerűségi felvetéssel élt,
mivel nem volt előterjesztés, és
nem történt semmi változás a korábbi
közgyűlésen előterjesztettekhez
képest. Félve attól, hogy
nem lesz eredményes a munka,
mert kevesen voltak, megkérdezte
a polgármestert, hogy rendjén
van-e így.
Marton István válaszában kiemelte:
– Aki elolvasta az SZMSZt,
pontosan tudja, hogy egy közgyűlési
döntéssel szemben 3 napon
belül élhet a vétójogával, ha akar.
Attól kezdve kimondja a szabályzat,
hogy 15 napon belül közgyűlés
elé kell hozni. Ezek között van
olyan téma, ami azért nem ment át,
mert viszonylag kevesen tartózkodtak
a teremben.
Dr. Tuboly Marianna jegyző –
Balogh Lászlónak is válaszolva –,
az SZMSZ-t idézte, mely szerint a
szabályzat előírja, hogy mind a soron
kívüli és soros üléseknél,
Nagykanizsa SZMSZ-e csak írásos
előterjesztést ismer. Jelen esetben
pedig nem készült a meghívóban
megjelölt négy napirendre írásos
előterjesztés.
Röst János képviselő arra kérte
a polgármestert, ne használja
a vétó szót, ilyen fogalom nem
szerepel sem az SZMSZ-ben
sem a törvényben. Arra van lehetősége,
hogy a közgyűlési döntést
felfüggessze. Azután gyakorlatilag
a testületen múlik,
hogy akar-e rajta változtatni
vagy nem.
Marton István megjegyezte Röst
Jánosnak, hogy rosszul tudja, és alaposan
olvassa el az SZMSZ-t. Újra
kell tárgyalni a napirendeket, és ha
nincs újból igenlő döntés, akkor az
azt jelenti, hogy nincs döntés.
Dr. Tuboly Marianna jegyző
hozzászólásában elmondta, ezen a
jogvitán már rég túl kellett volna
tenni magukat. Vele együtt több jogász
egybehangzó véleménye az,
hogy a polgármesternek nincs vétójoga.
Ahhoz van joga, amit az
önkormányzati döntés és az
SZMSZ is megfogalmaz, hogy a
döntés ismételt tárgyalását kérje. A
döntés megszületett, érvényben
van, éppen ezért szükség lett volna
egy olyan tartalmú előterjesztésre,
amely a döntés hatályon kívül helyezésére
irányul, és egy új javaslattal
áll elő. Ez az előterjesztés hiányzik.
Az SZMSZ-t így is, úgy is értelmezve,
végül konszenzus született
a városatyák között, hiszen ahogyan
dr. Kolonics Bálint, az ÜJKB
elnöke fogalmazott, azért jöttek el,
mert tárgyalni akarják a napirendeket.
A munkát a városközpont rehabilitáció
által érintett állami utak
– Fő út, Eötvös tér, Huszti tér, Petőfi
utca – tulajdonviszonyainak
rendezéséhez kapcsolódó bérleti
szerződés megvitatásával folytatták.
Többen hiányolták a határozati
javaslatban megjelölt ingatlanok
megnevesítését és a hozzá
tartozó térképet. Mivel Tárnok
Ferenc, a Városfejlesztési Osztály
vezetője felhívta arra a figyelmet,
hogy a témáról korábban
már döntött egyszer a testület,
végül 18 igennel úgy szavaztak,
menjen a maga útján a szerződés.
A Kanizsa Vízilabda SE a
2009/2010-es versenykiírás őszi
fordulóinak zavartalan finanszírozása
érdekében 2 millió forint póttámogatást
kért a várostól. A szavazáson
egymillió forintos támogatás
ment át.
AKanizsa és Környéke Kulturális
és Hagyományőrző Egyesület
kérelmét megszavazták, az egyesület
használhatja a Király út 47.
szám alatti 83 négyzetméter alapterületű
pincehelyiséget. A civil
szervezet vállalja a pince saját erőből
történő felújítását, és csekély
összegű bérleti díjat is fizet. Dr.
Károlyi Attila képviselő hiányolta
az előterjesztésből az alapszabályt,
Papp Ferenc pedig azt vállalta,
hogy az OKISB-vel együtt figyelemmel
kísérik az egyesület munkáját.
A Nagykanizsa-Bagola Városszépítő
Egyesület támogatására 15
százalékkal kevesebbet, 6 millió
forintot szavazott meg a közgyűlés.
Az önkormányzat a Bagolai
Városszépítő Egyesülettel 2000.
május 10-én kötött, húsz évre szóló
keret-megállapodás alapján
2007. július 9-én három évre szóló
támogatási szerződést kötött. A
költségvetési rendeletben erre a
célra 2009-ben 7.100.000 forintot
terveztek.
Dr. Károlyi Attila képviselő
megjegyezte, bögyében van az
egész szerződés, és kellő önmérsékletet
kért az egyesület elnökén
keresztül a bagolaiaktól is. Nem
folyik a bőségszaruból a pénz –
hangsúlyozta, s ha rajta múlna,
biztosan megtagadná a szerződés
teljesítését, de végül arra kérte a
társait, hogy támogassák.
A 2010. évi ellenőrzési terv
megállapítására előterjesztett javaslat
Marton István polgármester
módosító javaslatával – hat igen,
hét nem szavazattal, öt tartózkodással
– nem ment át a szavazáson.
Dr. Tuboly Marianna jegyzőnő
hozzászólásában kiemelte, a belső
ellenőrök szakmai függetlensége
felelősséget is jelent. Felelősséget
annyiban, hogy felmérik
az önkormányzat kockázati tényezőit,
hiszen több milliárdos
vagyonnal gazdálkodik. Ezt a
belső ellenőröknek át kell tekinteni.
Két emberrel akarja elvégeztetni
azt a feladatot a polgármester,
amely három emberre lett
tervezve. Kérte a közgyűlést, szíveskedjen
átdolgozni az ellenőrzési
tervet, hogy két fő kapacitásra
szóljon, ami ugyanakkor azt
jelenti, hogy a közgyűlés nem
tartja szükségesnek az ellenőrzések
tartalmát.
Röst János arra kérte a képviselőket,
kapcsolják vissza a gépüket,
a polgármester úr módosítását le
lehet szavazni, nem kell azzal demonstrálni,
hogy kikapcsolják.
Artner Lászlóné belső ellenőrzési
vezető egy kormányrendeletet
idézve elmondta, hogy a belső ellenőrzést
kockázatelemzés alapján
kell elvégezni. A polgármester által
vázolt célellenőrzés nem megoldás,
a törvény nem engedi, hogy
célellenőrzéseket végezzenek.
Terv szerint kell dolgozniuk, mert
ha célellenőrzést kellene végezniük,
akkor megtehetnék, ha valaki
nem szimpatikus, évente elmennének
hozzá öt-hat alkalommal is, a
többi intézmény meg kimaradna.
Kockázatelemzés alapján kell a
létszámot megállapítani, és egy
ekkora intézményhálózatra még a
három ember is kevés, négy fő is
tudna dolgozni ahhoz, hogy mindent
alaposan meg lehessen nézni.
A válaszában Marton István megerősítette
a korábbi véleményét,
mely szerint a célellenőrzéseknek
van foganatja.
Bakonyi Erzsébet
Testületi döntés az állami utakról,
a bagolaiak támogatásáról
Egyelőre klubhelyiség nélkül,
21 fővel megalakult a Nyugdíjas
Klub Palinban.
Az Általános Iskolában megtartott
alakuló ülésen megválasztották
a klub vezetőségét is.
Elnök: Fazekas Péterné, gazdasági
felelős: Dániel László, kultúrfelelős-
szervező: Márkus Józsefné.
Az alakuló ülést Balogh István
vezette le Bicsák Miklós önkormányzati
képviselő jelenlétében. A
klub tagjai kéthetenként tartanak
összejöveteleket. November 17-
én, december 1-jén, december 15-
én és január 5-én, 16-18-óráig –
Péntek Lászlóné igazgatónő segítségének
köszönhetően – az iskolában,
amíg a város nem biztosít számukra
klubhelyiséget. Aklubszoba
kialakítására Bicsák Miklós képviselőnek
már van elképzelése,
melyhez várja a város támogatását.
B.E.
Nyugdíjas Klub alakult Palinban
Negyven percnyi
jogászkodás
Egymillió pólóra
Bagola megkapta
járandóságát
Vita az
ellenőrzésekről
Elment egy nagy formátumú tanár,
oktatási vezető, pozitív gondolkodása
örökre példa marad.
„Lelkem alatt a Semmi, a lét
alatt halál, és jó, jó visszamenni!
a tiszta semmi vár.” – írta Nemes
Nagy Ágnes. A bő vérű patak,
tengernyi betű, tanulmány, adat, a
jó gazda szeretetteljes gondolkodása,
mit ránk hagytál. Most bezárkóztál,
nem volt elég a teher,
melyet cipeltél, mi ellen hősi harcot
vívtál önmagaddal, önmagadért,
s a családért. Nyers erő munkált
benned, mit a szellem vezetett.
Erős ősi gyökerek tartottak, s
kísértek utadon: a gyakorlat és a
tudomány. Tanultál és vezettél, írtál
és oktattál. Együtt élt Benned
az elmélet ismerete és a gyakorlat
készsége. Csak most rémlik föl
hiányod, a szörnyű tudat-lét hiánya
mar belénk, és nem segít már
semmi. Örök emlék leszel, kifogyhatatlan
tárháza a múltnak.
Mert az ünnepek és a hétköznapok
egyszerűsége Benned öltött
testet, egyik a másikat egészítette
ki. A kort, mely nehéz teherként
telepedett ránk, Te jól tudtad kezelni.
A lehetőség mindig adott
volt, és éltél is vele. A gyönyörű
kor rendjére vártál, mindhiába.
De magadban megteremtetted
azt. Te voltál a rend, Te voltál a
szárnyaló tudat. Hiába emésztett
bármiféle öntudat, vártál, vezekeltél,
nyers szavakkal pokolra
mentél, de csak az igazat, a tisztességet,
s a jót tetted és fogadtad
el. Művelted magad, Pécsett a Tanárképző
Főiskolán tanári oklevelet,
majd az Eötvös Lóránt Tudományegyetemen
pedagógiai
diplomát szereztél. 1976-ban
doktoráltál. Tanulmányokat írtál,
előadásokat tartottál, a Járási Művelődési
Osztályt vezetted. Emellett
a szőlőművelés adott enyhet.
A szorgalom és kitartás hérosza,
a küzdelem, az akarat, a tenni
akarás meghátrálásra késztette a
kórt, ám a győzelem csak időleges
lehetett. Tűrtél. Bírtál. Küzdöttél.
Küzdésed erősít bennünket,
hogy ne adjuk föl. Példát
mutattál kitartásból, s ember tudtál
maradni, fricskát dobtál az elmúlásnak.
A hit erőt munkált
benned. A jelen, a nagy-nagy hiány,
s a töretlen idő bennünk sejlik
föl. S olyan, mintha ismeretlen
tűzvész lobbanna bennünk.
Hiányod pótolhatatlan, emléked
bennünk rezdül tovább. De
hisszük a bárány tisztaságát,
amint Pilinszky írta: „ A bárány
az, ki nem fél közülünk, egyedül
ő, a bárány, kit megöltek. Végig
kocog az üvegtengeren, és trónra
száll. És megnyitja a könyvet.”
És a könyvben jelen vagy örökre,
kitörölhetetlenül. Az ember halála
után 20 grammal könnyebb
lesz. Ez a 20 gramm a lélek, s a
tiéd már az Elysiumi mezőkön
van.
Isten veled, találkozunk!
Dezső Ferenc
Kanizsa – A 2009. november 12. mi ügyeink 5
GE: büszke öntudat
Nagyon nagyot zuhantunk.
De megmaradt a büszke öntudat,
…Vagyunk, vagyunk!
És akarunk még lenni!...
írta – meglehet más helyzetben
– Reményik Sándor, de érzéseit
manapság sok izzós oszthatja.
Ám az önsajnálat csak bénít.
Száz éve, Szegeden, egy letűnőfélben
lévő világot mentett meg
a feledéstől az író, Tömörkény István.
Az Új talicska irányában olvasásakor
például tanúi lehetünk,
mennyi fortélya van, amíg egy
kubikus elégedetten kiválasztja
mindennapos munkaeszközét.
Szakmai kultúra, csapatszellem
– nagy szavak. De a mögöttük
lévő konkrét tartalmat ki
örökíti meg?
Összegyűjteni a szemléletestréfás
szavakat, ahogy a lassan
forgó búra adagolóra azt mondja
az izzós: pörgő.
A zaj miatt kialakult jelbeszédet,
ahogyan kézzel jelzik: enni
mentem, figyelj! Vagy: nézz hátra!
Azt az érzékenységet, amely
ujjbeggyel kétszázad milliméter
vastagság-eltérést is meg tud különböztetni.
Az izzólámpák wolfram-
spirálját egy áramot nem vezető
fémből, molibdénből készült
szál tartja. Vastagsága típustól
függően 0,12 vagy 0,10 mm. Ha
tévedésből nem az előírt kerül a
kezébe, megérzi a műszerész.
Ballag a tárcsagyártó gépek
mellett egy targoncás. Látja,
egyiknél elakadt a szalag. Nem az
ő dolga lenne. Megigazítja. Miért?
Fejkenő géptől más beosztásba
kerül egy asszonyka. Kérdi
művezetőjét: – Mikor kerülök
vissza a gépemre? A szókimondó
ember visszakérdez: – Hol
van megírva a munkaszerződésedben,
hogy az a te géped?
Móricz fogalmazta meg Tömörkényről:
„minden élőszóra rezonált,
s mind meg akarta és mind
meg tudta írni.” Lesz-e ennek a
világnak Tömörkénye? Ilyen ember
nem születik minden században.
Ezért a Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap biztosan helyet ad minden
számbavételnek: mi az, ami
miatt – hőség, zaj, éjszakázás,
amint az időszakos orvosi vizsgálat
lapja írja: fokozott pszichikai
terhelés ellenére - oly sokan azt
vallják: jó (volt) izzósnak lenni…
Van rá két év két hónapunk…
Papp János
In memoriam dr. Kotnyek István
Ünnepélyes keretek között letették
a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Szakképzés-szervezési
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Kft. új Központi Képzőhelyének
alapkövét.
Az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával megvalósuló
beruházás 267 millió forintba
kerül, a tervezett befejezésének
időpontja 2010. május 31.
A Kanizsa TISZK Erdész utcai
telephelyén felépülő képző hely
munkálatairól Marton István polgármester
tájékoztatta a meghívottakat.
A kétszintes, 1.004 m2 alapterületű
épületben nyolc labor és
tanterem, négy iroda, közlekedő és
előterek, valamint kiszolgáló helyiségek
kapnak helyet.
A tervező Plander László elképzelései
szerint az épület előre gyártott
vasbeton vázszerkezettel, tégla
kitöltő falazattal készül.
A gépészeti munkáknál újszerű
megoldásokat is alkalmaznak, kialakítanak
egy talaj-kollektoros
hűtési-fűtési rendszert, amely biztosítja
az épület szellőztetését, fűtését,
légkondicionálását.
Az építkezést követően a fenti
helyiségekben megtörténik a kiemelt
szakmacsoportok (gépészet,
kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció, környezetvédelem
és vízgazdálkodás) eszközeinek
beszerzése. A kivitelezési
munkák elvégzésére két
nagykanizsai székhelyű vállalkozás,
a Kozó Bau Kft. és a Termoszerviz
Kereskedelmi Szolgáltató
és Innovációs Kft. kapott
megbízást.
Az esemény végén, a zajló
alapozási munkákkal egy időben
Marton István és Mérksz
Andor közösen helyezték el az
épület dokumentumait, közöttük
a lapunk legutóbbi számát
is tartalmazó alapkőletételi urnát.
B.E.
TISZK: Épül az új képzőhely
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2009. november 12.
Örömmel olvastam a Kanizsa
Hetilap hasábjain Mózes Pál elemző
írását Nagykanizsa jelenlegi
helyzetéről. De a mostani helyzet
megfogalmazására a tragikus jelző
sem elég alkalmas.
Tisztelt Nagykanizsaiak! Mivé
lett ez a nemrégiben mindenki
által irigyelt szép városunk? Melyek
azok az okok, amelyek ide
juttatták városunkat, és mi a
megoldás ezekre a problémákra,
ha van? Van-e kivezető út, jövőkép?
Soha nem a megfelelő embert,
embereket választottuk meg a város
vezetésére, irányítására. Ebben
a politika a fő bűnös, mert ott
szokás pártfegyelemről beszélni
és nem a közérdekről. Ahol a
pártfegyelem az első, ott a józan
ész az utolsó. Mi, nagykanizsai
emberek is felelősek vagyunk a
kialakult helyzetért. Azt válaszszuk
meg, aki a legtöbbet ígéri.
Felelősségre vonás nincs! Így a rizikó
is nulla! És indulhat a szabad
rablás! Hova lettek a nagykanizsai
munkahelyek az elmúlt 20
évben? Mint újságíró számtalan
esetben szembesültem azzal a ténnyel,
hogy akik egyszer hatalomra
kerültek, azoktól nem lehetett
számon kérni ígéreteik betartását.
A munkahelyek pedig fogynak,
ami a város halálát okozhatja. Mi
lesz a városunkkal? - kérdem ismételten.
Néhányan most futkosnak,
mint pók a falon, a GE Hungary
gondjai miatt, pedig a probléma
nem új keletű. Jönnek a választások,
így gyorsan mutatniuk
kell, hogy mennyire aggódnak,
pedig mindez csak szemfényvesztés!
Milyen politikusok azok
egyébként, akik akkor értesülnek
az állampolgárok bajairól, amikor
azok már „meghaltak”?
Januártól csökkenő támogatást
kapnak az önkormányzatok a kormánytól.
A nem létező munkahelyek
adói is hiányozni fognak a város
kasszájából! A városnak pedig
működnie kell. A nincsből hogyan
oldják meg az egymással állandóan
veszekedő képviselők a város gondjait?
Adót emelnek? Mert csak ez az
egyetlen út, de ez járhatatlan. Közel
5000 munkanélküli Nagykanizsán
és körzetében. Egy év múlva közel
2000 jön hozzá. 7000 munkanélküli!
Még rá gondolni is szörnyű! Kit
adóztatnának meg? Miből fizetnének
adót azok az emberek, akiknek
munkahelye sincs? Sőt kenyérre
sem futja? Húsz évvel ezelőtt mindenkinek
volt Nagykanizsán munkahelye.
Nézzék meg azokat a fiatalokat,
akik iskoláikat befejezvén azt
mondják, miért jöjjek ide vissza?
Van munkahely? Még ha pályázati
pénzből is, de saját tőkét is hozzá
kell tenni, amikor valami újat akarnak
építeni. Azt kérdezik egyre többen,
miért kell 5-6 évenként az Erzsébet
teret mindig átépíteni? Ha elfogynak
a munkahelyek ki lesz kíváncsi
egy ismét felújított Erzsébet
térre? Szebb legyen a város? Benne
vagyok! De örülnek-e majd azok a
kanizsai emberek az Erzsébet tér
látványának, akik a kukákból lesznek
kénytelenek kikaparni a mások
maradékát, hogy éhen ne haljanak!
Azt mondják ilyen nem lesz! Mérget
mernének rá venni? Több helyen
érdeklődtem, hogy mennyi is
Nagykanizsa adóssága, és mindenhol
más számokat mondanak! A
legvalószínűbb a körülbelül 4 milliárd
forint. Rosszul gazdálkodtak!
Persze, mert a mi pénzünket herdálják
el, nem a sajátjukat. Ha elfogy,
veszünk fel újabb hitelt – mondják!
De azt is nekünk kell visszaadni és
nem nekik. Az önkormányzati üléseket
szinte már senki nem nézi. Pedig
őket is mi választottuk, mi
Nagykanizsaiak! Régebben azért
nézték, hogy jót derüljenek. Ma inkább
nem kapcsolnak oda, mert ma
még csak érzik, de holnap tudják,
ezért is mi fogunk fizetni!
Ki a felelős mindezekért?
Az állampolgár, a nagykanizsai
ember! ők azok, akik 20 év óta
hisznek abban, hogy az új hatalom
első dolga lesz a megígért kerítést
kolbászból elkészíteni. Tudják
hány embernek mondtam a szemébe
az elmúlt 20 év alatt, hogy ön
mást tett, mint amit ígért? Ugye
igazam van akkor, ha azt mondom,
az ilyen emberek nem a város érdekeiért
vállalták a pozíciójukat?
Hogy csak néhány nevet említsek
Tarnóckzky Attila, Litter Nándor,
Böröcz Zoltán, Cseresnyés Péter,
Göndör István! Természetesen ők
szentül meg vannak győződve arról,
hogy nélkülük itt sem tartana a
város, de ez a hitük magánügy! És
egyre több ember jön rá, hogy
tényleg becsapták őket!
Kóklerek, szerencselovagok
próbálkozásai tették városunkkal
azt, aminek most szenvedő alanyai
vagyunk! Vajon miért hallgatunk a
felelősök megnevezésével?
Akiknek nincs munkahelye,
azoknak betegség esetén a gyógyulás
reménytelen! Akiknek nincsen
pénze, azok meg fognak halni!
Ilyen világot akartunk? Dehogy,
tisztelt honfitársaim, de „átkúrtak”
bennünket, nem is kicsit. És hagytuk!
Ismét csak azt mondhatom,
azért tartunk itt, mert ilyenek vagyunk!
Mi okoztuk ezt! Kicsinyes,
önző a másik embert, embertársunkat
semmibe vevő irigy emberek
vagyunk. És ennek fantasztikusan
örül a politikai hatalom! Amíg az
emberek egymást szapulják, addig
a politikai „elit” kaszál! Anyagilag
és erkölcsileg is!
Nincs becsülete a munkának!
Alantas munka lett a szak- és a segédmunka.
Menedzserek, szaktanácsadók,
ügyvédek, orvosok, politikusok,
bankárok, pedagógusok,
brókerek, művészek, sztárok akarnak
lenni az emberek! És kérdem
én, ki fogja megtermelni az élelmet,
ruhát, energiát és fogyasztási
cikkeket?
A város utcáin járva szomorúan
szembesülök azzal a látvánnyal,
hogy idegenként járják útjukat az
emberek. Vadidegenként mennek
el egymás mellett, vagy lökik fel
egymást. Nincs egy elnézést vagy
egy bocsánat szó, de helyette van
anyázás, köcsögözés. Tudják,
hogy mennyire örülnek ennek választott
vezetőink? Addig mehet a
„mutyi” ezerrel és a kétkezi munkával
értéket teremtők teljes kifosztása.
Akkor fölébredni, amikor
már mindenüket elvesztették késő
lesz! Ezért is tettem fel a kérdést a
címben: ki beszél itt demokráciáról?
Mert ez nem az! Ez diktatúra,
amely demokráciának neveztetett!
2001 decemberében feltettem a
kérdést az Extra nevű újságban,
idézve Orbán Viktor veretes mondását
„ Hölgyeim és Uraim, a jövő
elkezdődött ? … „
Azóta eltelt kilenc év! Mi kezdődött
el? A megsemmisülés talán,
de nem a jövő!
Jó pár évvel ezelőtt, amikor a
Király úti háztömb belső udvara
került terítékre, volt egy lakossági
fórum a polgármesteri hivatalban.
Marton István vezette, bár akkor
még csak képviselő volt! Az egyik
lakó egy kicsit hosszabban beszélt,
mint ahogyan szerette volna, ezért
leállította. A lakónak viszont még
lett volna mondandója, ezért Marton
István megvonta tőle a szót!
Hát erre a stílusra bátorkodtam ebben
az írásban is célozni! Addig,
amíg kell az állampolgárok szavazata,
hogy megnyerjék a zsíros állást,
addig csúszómászó módra,
amikor megnyerték, diktátor
üzemmódra kapcsolnak. Attól a
pillanattól, „választópolgár”, neked,
Kuss a neved!
A kérdés továbbra is nyitott! Mi
lesz Nagykanizsával? Jövő májusban
parlamenti, ősszel önkormányzati
választások! Újabb négy ilyen
évet nem él túl ez a város! A levitézlett
politikusokat el kell távolítani
a hatalom közeléből is. A politikát
ki kell ebrudalni a városvezetésből.
Ott csak szakemberekre van
szükség! Olyanokra, akik visszahívhatók,
tehát leválthatók, ha
rossz döntést hoznak! Tessék mindenkinek
vállalni a felelősséget tetteiért.
Amikor a kétkezi munkásember
hibázik, fegyelmi és elbocsátás
a jussa! De választott vezetőink
soha nem hibáznak, és aki ezt
meg meri kérdőjelezni, azonnal a
bíróságon találja magát! Akkor lesz
végre rend és munkahelyek is
Nagykanizsa városában, ha megszűnnek
ezek a kardinális problémák!
A városnak csak akkor lesz
jövője! Csak rajtunk Nagykanizsaiakon
múlik mindez, de ehhez kezet
kellene nyújtanunk ismerőseinknek,
valós vagy vélt ellenségeinknek
és az idegeneknek is. Én
ebben látom a legnagyobb problémát.
Olyan mélyre süllyedtünk,
hogy erre már nagyon kicsi esélyt
látok. Szeretnék büszke lenni szülővárosomra!
Amiben tudok, én segítek,
de társak is kellenek ehhez.
Vizvári József
Ki beszél itt Demokráciáról?
Kanizsa jelene és jövője!
Megváltozott!
Az Idősügyi Tanács fogadóórájának időpontja megváltozott, az
új időpontok a következők: november 16. (hétfő): 10-12 óra,
december 14. (hétfő): 10-12 óra. A helyszín változatlan, továbbra is
a Családsegítő Központban (Zrínyi u. 51.) várják az információt,
tanácsot, segítséget kérőket.
Kanizsa – Szabad 2009. november 12. vélemény 7
Aváros, mint település olyan organikus
képződmény, mely egész élete
során folyamatosan változik, fejlődik.
A magyar települések a városok
erejüknél fogva gyorsabban változtak,
gyarapodtak, melynek révén fejlődésük
dinamikusabb, látványosabb
lett. Az évszázadok során a térségek
központjának szerepkörét is kivívták,
képessé váltak térségi funkcióik ellátására
is. Ezek a funkciók folyamatosan
gyarapodtak, tartalmuk egyre
gazdagabb lett. Változásukat csak
időlegesen tudták lassítani, esetleg
derékba törni természeti katasztrófák,
pusztító háborúk. Kivételek akadtak,
például: Pompei, Karthagó. A legújabb
kori történelem is produkált hasonló
pusztításokat, ilyenek a jövőben
is bármikor, és bárhol előfordulhatnak.
A mi városunkat is több száz
éves története során rombolták háborúk,
pusztító tüzek és járványok. Születtek
természetesen rossz és eléggé
át nem gondolt, a távlatot nem jól felismerő
döntések is, de a változás, fejlődés,
ha nem is töretlenül, de folytatódott.
A városok és települések sok
száz éves története annyi energiát halmozott
fel, akkora hitet teremtett az
emberekben, hogy azok minden őket
ért kudarcot, károkozást túléltek, ezeken
új élet sarjadt, sőt rajtuk új energia,
még erősebb hit keletkezett. Önmagában
is a város, benne az emberek,
mindig és minden bajra megtalálták
a legmegfelelőbb gyógymódot.
Az urbanisták szokták volt mondani,
hogy a város időnként önmaga elrontója,
ugyanakkor a doktora is egyúttal.
Az ember, akiért a települések
vannak, olyan csodálatos lény, amely
az életre született és egyre jobban
akar élni. Ez az élni akarás és természetesen
a lehetőségek – melyek
ugyancsak nem függetlenek az embertől
– szimbiózisa hívta életre segítségül
a különböző szakmákat és a tudományt,
melyekre építve egyre inkább
élhetőbb városok és települések
jöhettek létre.
Elnézését kérem az olvasóknak,
hogy a kályhától indultam el, hiszen
minden dolog, történés és változás
valahonnan elindul, és valamilyen
irányban folytatódik. Ez az irány
azonban számukra nem lehet közömbös,
mert ennek mi vagyunk, vagy leszünk
az élvezői, vagy szenvedő alanyai.
Ezért nekünk, a város polgárainak
az irány milyenségének alakításában
részt kell venni. Hogy ezt hogyan
tegyük? Például úgy, hogy a történésekről
nekünk legyen tudomásunk
és véleményünk, ezt legyen hol
elmondani a döntéshozóknak, a döntéshozóknak
pedig legyen elháríthatatlan
kötelessége ezeket meghallani,
realitásukat figyelembe véve rájuk
építeni. Nekünk pedig késznek kell
lenni arra, ha igénylik közreműködésünket
a megvalósítás elősegítésében,
azt meg is tegyük. Ez az egész
ugyanis vélhetően rólunk szól, értünk
történik. Ezt a követelményt csak az
urbanisztika, az emberek akarata és
jogos igénye, a lehetőségek szabta
keretek között optimalizálhatja a legeredményesebben.
Hogy a városok
történetük során dinamikusabb, látványosabb
fejlődést futottak be a többi
településhez képest, teljesen rendjén
való, objektív folyamat. Csak így
képesek a városok húzóhatással lenni
a térségi települések fejlődésére, térségi
funkcióik révén pedig magasabb
szintű ellátást, szolgáltatást számukra
biztosítani. Szerencsénkre, ma ez különösen
így van, mert az EU kedvezményezi,
jelentős mértékben támogatja
a térségre is kiható projekteket a
kistérségi társulás intézményes keretei
között. A várost és térségét érintő
projektek előkészítését, indítását és
végrehajtását elhatározó testületben a
városnak ugyanannyit érő kompetenciája
van, mint minden más településnek.
Elvileg tehát kizárt, hogy a kistérség
települései törekvéseik révén
egymás rovására előnyhöz jussanak,
vagy hátrányt szenvedjenek. Remélhetőleg,
a kialakult gyakorlat is ezt a
követelményt érvényesíti. Ezért időztem
annyit a város és térsége egymáshoz
való viszonyánál, mert a városés
településpolitika fejlődése, a vele
szembeni követelmény alakulása és a
realitás olyan szakaszához érkezett,
amikor minden település projektjei
érintik, vagy érinthetik más települések
hasonló törekvéseit. Ilyenek például
a környezetvédelem és ártalmak,
a víziközművek, a háztartási hulladék
kezelése, az oktatás, az egészségügyi
ellátás és a közlekedés egyes kérdései,
csak a legfontosabbakat említve.
Ezt a követelményrendszert sugározza
felénk az EU fejlesztési- és támogatási
politikája. De a saját valóságunk,
az élet is könyörtelenül ezt várja
el tőlünk. Ezek egyeztetett, összehangolt,
a kölcsönös érdekek mentén
történő kezelése, megvalósítása, csak
erősítheti a felhasznált anyagi eszközök
hatékonyságát a térség településeinek
harmonikusabb fejlődését. Ez
elejét veszi annak az elkerülendő jelenségnek,
amely szerint egyes települések
mesterségesen erőltetett fejlesztése,
mások sorvadásának elősegítése
következzék be. Ezt a súlyos
hibát az 1970-es évek fejlesztési politikája
majdnem elkövette (fejlesztésre,
nem fejlesztésre, vagy visszafejlesztésre
ítélt települések kategorizálása).
A város és településpolitikai,
városfejlesztési stratégáknak, ha vannak
ilyenek, tudniuk kell, hogy a város
mint képződmény életébe való
minden markánsabb beavatkozás
számottevő felelőséggel jár, nem nélkülözheti
az urbanisztikai tudományok
eszköztárának és lehetőségeinek
igénybevételét. Ilyen beavatkozás
a most napirenden lévő városközpont
rekonstrukciója, soron lévő feladatként
pedig a közlekedés markáns
átrendezése. Ez több évre szóló feladat.
Hogy ez a látványosságon túl
milyen eredményes lesz, attól függ,
és ez minden városra, minden nagyobb
beavatkozás esetén igaz, hogy
az éppen regnáló döntéshozók, mielőtt
a beavatkozást elkezdik, képesek
voltak-e a város perspektíváját, távlatait
több évtizedekre szólóan, többékevésbé
megbízhatóan megrajzolni,
követendő utat mutatva a következő
időszakok döntéshozóinak. Az ilyen
döntéseknél a minimum követelmény
az, hogy helyrehozhatatlan,
vagy csak nagy áldozatok árán helyrehozható,
hibás döntések ne szülessenek.
Avárospolitikai stratégáknak azt is
tudniuk kell, hogy a város mindenkori
döntéshozóinak az évtizedek során
nagyon is eltérő városépítő filozófiával,
elég gyorsan és ciklikusan változó
anyagi erőforrásokkal, folyamatosan
változó technikai, technológiai és
műszaki vívmányokkal kell és lehet
számolni. Ez részben megkönnyíti,
részben pedig megnehezíti a stratégák
dolgát. De ezekkel együtt is embert
próbáló feladat, a folyamatban az
elvárható kontinuitás érvényre jutásának
megteremtése.
Néhány mondatban már érintettem
a ciklusonként változó és rendelkezésre
álló erőforrásokat. Ma kimondottan
kedvező feltételek állnak a mi
rendelkezésünkre is, hiszen az EU
nagyvonalú támogatásával számolhatunk,
ha a felzárkóztatásunkat elősegítő,
az élhetőbb város feltételeinek
megteremtését szolgáló, a várost és
térségét egyaránt érintő projekteket
tudunk kidolgozni és elég meggyőzően
felmutatni. Ez most stratégiai jelentőségű
kérdés, hogy gyorsan cselekedjünk,
minél több projekt álljon
bemutatásra készen, mert a rendelkezésünkre
álló támogatások mértéke
sem vég nélküli. Befolyásolja a támogatások
nagyságrendjének hatásait a
tagországok gazdasági teljesítményének
alakulása, ciklikusságának időnkénti
bekövetkezése. A világpolitika
alakulása pedig az EU számára is előidézheti
más prioritások előtérbe helyezését.
Ademokráciákban, így a mi
társadalmi és politikai viszonyaink
között is rangos szerepe van a népesség
jogos igényeinek, tevőleges
akaratának az emberi tényezőknek általában.
Erre építeni kell és lehet, társadalmi
kohéziót erősítő szerepéről
pedig a mi városunkban sem mondhatunk
le.
Mózes Pál
nyugalmazott tanácselnök
Gondolatok a város és térsége településpolitikájához
A Budapesti Operett Színház fiatal művészei, a hazai musical- és operettélet
legismertebb képviselői. A Rómeó és Júlia című musical főszerepeiben
felejthetetlen alakítást nyújtanak. A közelmúltban megjelent Musical
Duett 1. és Musical Duett 2. lemezük rendkívüli népszerűségre tett szert, a
lemezeladási listák élére került. A nagykanizsai koncertre a páros a musicaltörténet
legszebb duettjeivel, ismert filmslágerekkel és popzenei válogatással
várja a közönséget.
Belépődíj: 2900 Ft
Kanizsa – 8 Városháza 2009. november 12.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. év folyamán döntött arról, hogy
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatát
módosítja az alábbi pontokban:
1. Cseresznyés utca (13466/32 hrsz) – Alsószabadhegyi utca ( 13443/8 hrsz) – Pásztor
utca (13441, 13443/5, 13443/2, 13443/1 hrsz-ok) – Szabadhegy utca (13468/2 hrsz) határolt
tömb rendezése – Pásztor utca nyomvonalának módosítása
2. Hevesi Sándor, Teleki, Kaposvári utcák szabályozási szélességének korrekciója
3. Lazsnak utca – Vadalmás utca – Herkules utca – Szálfa utca által határolt tömb rendezés
alá vonása az előkert csökkentése céljából
4. Magvető utca – Alkotmány utca – 4120 hrsz-ú közút – 4150 hrsz-ú út – a (4170– 87)-
ig tartó hrsz-ú földrészek déli határán tervezett kiszolgáló út – 4188/1 hrszú közút által határolt
tömb övezeti besorolásának módosítása
5. 059 hrsz-ú út – Damjanich utca – 20307 hrsz-ú út – belterületi határ által határol tömb
építési övezeti besorolásának módosítása
6. Erdész utca – Csengery utca – 3779/18 hrsz-ú út – vasúti pályatest által határolt tömb
övezeti besorolásainak felülvizsgálata
7. 649/18 hrsz-ú út – 649/37 hrsz-ú közterület – Gábor Áron utca – 652/4 hrsz-ú országos
közút által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
8. Vörösmarty M. utca – Petőfi S. utca – Rákóczi utca – Sugár utca tömbje besorolásának
felülvizsgálata
9. Varasdi utca – Kisrác utca – Felsőtemető utca – Pápai utca – Bajcsai utca által határolt
tömb szabályozásának módosítása
10. Petőfi Sándor – Honvéd – Dózsa György utcák közötti tömb szabályozásának módosítása
– a 71. szám alatti ingatlanra tervezett út megszüntetésének ügye
11. Vámház utca – Raktárház utca – 652/4 hrsz-ú országos közút – Gábor Áron utca által
határolt tömb egyes útjai szabályozásának módosítása
12. Sikátor utca – Árpád utca – Magyar utca által határolt tömb építési övezeti besorolásának
módosítása
13. Erzsébet tér – Fő utca – Sugár utca – Rozgonyi utca által határolt tömb övezeti besorolásának
módosítása
14. Gárdonyi u. – Szentgyörgyvári u. – Veres P. u. – Marek J. u. által határolt tömb közterület-
szabályozásának módosítása
15. Csengery utca (3779/8 hrsz) – jelenlegi belterületi határvonal – tervezett kiszolgáló
út (3866/10 és 3899 hrsz) által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
16. Kórház utca – Szekeres József utca – 2544 hrsz-ú közlekedési terület – Teleki utca
által határolt tömb 2501 és 2502 hrsz-ú ingatlanok közötti övezeti határának módosítása
17. 4089 hrsz-ú közterület – szombathelyi vasútvonal – 4076 hrsz-ú árok – Alkotmány
utca (4066/2 hrsz) által határolt tömbbe tervezett út megszüntetése
18. Zemplén Győző u. (3063/4 hrsz) – 3058 hrsz-ú út – 3063/6 hrsz-ú út – Városkapu
körút (3064 hrsz) által határolt tömb szabályozásának módosítása
19. Műemléki környezet határvonalának felülvizsgálata
A tervdokumentációt – a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel –
2009. december 6-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon
megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi
főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
Városi Főépítész, Nagykanizsa
Szabályozási terv, Helyi Építési Szabályzat
Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Huszti tér 5. sz.
alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/1798-18/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a 6/1798/2009. számú Nagykanizsa,
Huszti tér 5. szám alatti 1371/6. hrsz-ú ingatlanon meglévő épületben az 1371/6/A/1. hrszmal
jelölt üzlet 1371/6/A/19. hrsz-mal jelölt garázs helyiséggel történő bővítésére vonatkozó
építéshatósági ügyben a benyújtott építési engedély kérelmet elbírálta és döntését
meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak száma
jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk
a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. november 2-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján. Az eljáró hatóság megnevezése:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16,.
ügyszáma: 6/1798/2009., tárgya: építési engedély. A kérelmező ügyfél neve: Mosonyi József,
8800 Nagykanizsa, Halvax u. 15. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett
ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1371/6.
hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben meghozott
döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az
alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304.
Hétfő:8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármilyen okból
lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális
Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó
és 30.000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Építéshatóság - 6/1798-18/2009.
Papp Ferenc önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2009. november 20-án (pénteken)
16 órától az MSZDP irodában. (Nk., Rozgonyi u. 1. I. em.)
Képviselői fogadóóra
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ “Pályaválasztási Kiállítás és
Szakmabemutató” napot rendez.
Helyszín: Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola
sportcsarnoka (megközelítés a Király Pál utcai bejárat felől)
Időpont: 2009. november 18. (szerda) 9.00-16.00 óra között
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Ha nincs természetes támasz, egy hozzátartozó (család, barátok) aki
az átmeneti időszakban befogadná a gyermekeket, felügyeletét ellátná,
akkor számukra lehet a helyettes szülői gondozás egy ideális megoldás.
AHelyettes szülői hálózat a gyermekek gondozásában, nevelésében
átmenetileg akadályozott, krízishelyzetbe jutott családoknak nyújt
segítséget, tehát nem hatóságként jár el. A gyermek nem kerül gyermekvédelmi
intézménybe.
A nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szeretné a
már működő Helyettes szülői hálózatát bővíteni.
A jogszabályi előírások szerint helyettes szülő lehet: aki elmúlt 24
éves, büntetlen előéletű, háziorvosa szerint gyermekgondozásra
alkalmas egészségileg, otthona gyermekelhelyezésre megfelelő (rendezettség,
szülőktől külön szobában való elhelyezés lehetősége), sikeresen
elvégezte a helyettes szülő képzést (50 órás tanfolyam).
Lehet családos vagy egyedülálló, gyermekes vagy gyermektelen, idős
vagy fiatal... Ha kedvet érez mások gyermekének gondozására... Ha
nem csak barátainak, rokonainak segít szívesen, hanem idegeneknek
is... Ha nem jelent gondot, hogy megszokott életritmusa felborul egyegy
időszakra... Ha szereti az új kihívásokat, új élményeket...
A helyettes szülői szolgáltatás célja, hogy segítse a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzését vagy a veszélyeztetettség megszüntetését
azzal, hogy ideiglenesen pótolja a gyermeke gondozásában
akadályozott szülő gondoskodását, amely gondoskodás a szülő
akaratával megegyezik.
Ezt az ellátást a szülő önkéntesen veszi igénybe, amely során a
helyettes szülő a vérszerinti szülő kérésére vagy beleegyezésével –
átmeneti időre – a gyermeket otthonába fogadja, és ott teljes körű
ellátásáról gondoskodik.
A helyettes szülő azért dolgozik, hogy a gyermek minél előbb visszatérhessen
vérszerinti családjához.
Ahelyettes szülők kiválasztását az egészségügyi alkalmasságot igazoló
háziorvosi szakértői vélemény és környezettanulmány előzi meg.
A helyettes szülők arra az időre, amíg otthonukban ideiglenesen gyermeket
fogadnak, feladataik ellátásáért díjazásban részesülnek.
Tevékenységük nem minősül munkaviszonynak.
A Helyettes szülői hálózat jó működése érdekében a Gyermekjóléti
Központ a helyettes szülőnek szakmai tanácsot és segítséget nyújt.
A helyettes szülőség a gyermeket és egész világát elfogadó megbízatás,
amely megköveteli, hogy saját érdekeinket háttérbe szorítva
tudjunk szülők lenni és fenntartás nélkül képesek legyünk elfogadni
az elhelyezett gyermek családi kötelékeit.
Ha a fentiek felkeltették érdeklődését, további információkért
kérjük, forduljon a Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz:
Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 51. Tel.: 93/311-207
Várjuk Nagykanizsa és környéki érdeklődők jelentkezését.
Helyettes szülők kerestetnek!
Kanizsa – A 2009. november 12. mi ügyeink 9
Két éves tárgyalássorozat
előzte meg a magyar Aquaprofit
Zrt. és a kínai Shenzeni Környezetvédelmi
Műszaki Központ
környezetvédelmi és vízgazdálkodási
vegyesvállalat alapításáról
szóló megállapodásának ez
év júliusi aláírását.
Afelek a szándéknyilatkozat aláírásakor
megállapodtak abban,
hogy az együttműködés által létrehozandó
közös vállalat ötven-ötven
százalékos aránnyal, egymillió
Euro törzstőkével kerül bejegyzésre,
s elindították az ahhoz szükséges
engedélyek beszerzését. Nádasi
Tamástól, az Aquaprofit Zrt. elnökétől
megtudtuk, hogy a vállalat
szeretné, ha év végéig létrejönne a
bejegyzés. Két héttel ezelőtt a magyar
Parlamentben a partnerek
újabb dokumentációt, a cégalapításról
szóló nyilatkozatot látták el
kézjegyükkel. Az eseményen jelen
volt Bajnai Gordon miniszterelnök
és Xi Jinping kínai alelnök is. A kínai
alelnök a Kínai Népköztársaság
fennállásának 60 éves évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségre, s
a magyar-kínai üzletember találkozóra
érkezett hazánkba. Ezen az üzletember-
fórumon Nádasi Tamásnak
a KEXPORT Ázsia Klub elnökeként
lehetősége nyílt, hogy üdvözölje
a kínai partnereket, az alelnököt,
s hogy bemutassa a közeljövőben
létrejövő vállalatot, beszéljen a
hozzá kapcsolódó lehetőségekről.
A jövő héten kerül sor Kínában a
közös iroda ünnepélyes átadására, s
onnantól kezdődhet a közös munka
is, először csak induló projektekkel.
A legnagyobb jelentőségű mintaprojekt
az a komplex vízgazdálkodási
terv, mely aztán egyre több
megbízást hozhat a cég számára, s
nem utolsósorban segíthet Kína
ivóvízkészletének növelésében.
Jövő héten lesz a China Hightech
Fair nevű kiállítás is, melyen a két
partnercég együtt vesz részt, közösen
mutatják be a China Waters
Engiering nevű új vállalatot, s remélhetőleg
itt is sikerül újabb megállapodásokat
kötni. Az Aquaprofiton
kívül még négy-öt magyar cég
képviselteti magát ezen a kiállításon.
– Kanizsának is mindenképpen
hasznos ennek a vállalatnak a létrejötte,
két szempontból is. – fejtette ki
véleményét Nádasi Tamás. – Először
is a Shenzen Investment Holding befektetőként
a legkorszerűbb technológiákat
képviselő és munkahelyeket
teremtő megjelenése óriási lehetőség
lenne Nagykanizsának, másrészt, és
talán ebből kifolyólag hosszútávon
esélyünk lesz támogatni a nagykanizsai
és a városkörnyéki vállalkozásokat.
Ehhez persze az kell, hogy városunk
belügyei is rendeződjenek.
S.E.
China Waters Engiering
Zün Jing de Xi Jinping
fú zhú shí xian shing!
Tisztelt Alelnök Úr,
Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Hölgyeim és Uraim!
– Nagy öröm számomra, hogy e
rangos esemény meghívottjaként az
Önök jelenlétében szólhatok! Rövid
köszöntőm témája az országaink közötti
szakmai párbeszéd egyre hangsúlyosabb
eleme, a világszerte a társadalom,
a gazdaság és a politika figyelmének
középpontjában lévő természeti
érték: a víz, a róla történő
felelős gondoskodás, a fenntartható
gazdálkodás. – kezdte beszédét
Nádasi Tamás. – „Legfőbb jóság
hasonlatos a vízhez.” A több mint
két évezrede élt nagy kínai filozófus
Lao Ce bölcsessége napjainkban
még inkább érvényes. Az egészséges
ivóvíz, a vízgazdálkodási és környezetvédelmi
kérdések és vizeink
turisztikai, illetve energetikai hasznosítása
egyre inkább felértékelődik.
Cégünk, az AQUAPROFIT alapításakor
még nem is gondoltuk,
hogy néhány évtized múlva ez a két
szó – Aqua és Profit – mennyire öszszekapcsolódik,
mennyivel több tartalmat
nyer, s mekkora szükség lesz
arra a tudásra, amelyet munkatársaink
képviselnek. A magyar szaktudás
mélyen gyökerezik: már a római
időkben híresek voltunk a fürdőinkről,
ásványvizeinkről és a termálvizeink
gyógyító hatásáról. Hazánk
természeti adottságai alapján a vizek
országa, ezért is jöhetett létre a
nemzetközi viszonylatban is kimagasló
szaktudás országunkban. A
vízzel való gazdálkodás egyszerre
jelent mennyiségi és minőségi követelményeknek
való megfelelést.
Büszkék vagyunk arra, hogy a magyar
tervezők, fejlesztő mérnökök
elismertsége Európán is túlmutat, és
a világ számos pontján találkozhatunk
munkásságuk gyakorlati eredményeivel.
Tisztelt Alelnök Úr, Tisztelt
Miniszterelnök Úr!
Társaságunk Közép-Európában
több területen is piacvezető, nagyprojektjeink
közül kiemelkedik Európa
legnagyobb ivóvízminőség-javító
programjának irányítása. A régiónkban
megszerzett szaktudást szeretnénk
Kínában kamatoztatni, ennek
érdekében tanulmányoztuk a kínai
környezetvédelem és vízgazdálkodás
súlyponti kérdéseit. Peking és Shenzhen
mellett több kínai tartományban
folytat tárgyalásokat környezetfejlesztési
projektek közös megalapozásáról.
A Shenzhen Investment Holdinggal
folytatott tárgyalás eredményeként
a mai napon megállapodást
írtunk alá a vegyesvállalat alapításáról.
Közös elképzeléseink szerint Kína
legnagyobb környezetvédelmi
vállalatának létrehozásához tesszük
le az alapokat. A magyar környezetipari
vállalkozásokat egyesítő Ázsia
Klub elnökeként is felelősséggel
mondhatom, hogy Magyarország Kína
méltó szakmai partnere lesz az
ázsiai térség környezetvédelmi és vízgazdálkodási
helyzetének javításában.
Közös céljaink megvalósításához
számítunk az Önök támogatására!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Ahogy azt már megszokhattuk,
a szeptemberi döcögős
kezdés után októberben, novemberben
beindul az élet az
iskolákban, versenyek, bálok,
bemutatók és egyéb programok
váltják egymást. Nincs ez
másként a Batthyány Lajos
Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola háza táján
sem.
Bizony már az első félévben
készülni kell a következő tanévre
is – már ami a mostani általános
iskolás nyolcadikosok, és a
BLG esetében a negyedikesek
toborzását illeti. Ezt hivatott
szolgálni a hagyományos nyílt
nap, mely a nyolcadikos diákok
és szüleik számára november
16-án, hétfőn 14 órakor, a negyedikes
diákok és szüleik számára
pedig november 21-én,
szombaton 9 órakor lesz a gimnázium
aulájában. A vendégek
meghallgathatnak egy tájékoztatót
az iskoláról, illetve lehetőség
lesz a kötetlen beszélgetésre, valamint
az iskola végigjárására.
Szintén ebből a célból, de új
kezdeményezésként indul útjára
a „Szélesre tárjuk a kaput” elnevezésű
program, melynek keretei
között az iskola vezetősége és
tanári gárdája lehetővé teszi az
érdeklődő diákoknak és szüleiknek,
hogy bepillantást nyerjenek
a tanórák rejtelmeibe. A nyolcadikosok
és szüleik ezt november
17-én, kedden 8 óra 15 perctől, a
rendezvényteremből elindulva
tehetik meg. A negyedik osztályosokat
és szüleiket ugyanilyen
programmal november 24-én,
kedden 7 óra 30 perckor várják a
rendezvényterembe, ahonnan elindulhatnak
a különböző tanórákra.
Említést kell tennünk még
egy programról, mely a
batthyánys diákoknak szól.
Minden évben, minden iskolában
hagyomány a gólyák avatása.
ABLG-ben az idei, 9-12. évfolyamosoknak
rendezett gólyabálra
november 13-án, pénteken
kerül sor, a műsorra szeretettel
várják az elsős tanulók
szüleit is.
S.E.
Eljövendő
események
a Batthyányban
November 10-i sajtóközleményében
az alábbi hírt tette
közzé Marton István polgármester.
Minden felelős önkormányzati
döntéshozónak kötelessége
folyvást kutatnia azokat a lehetőségeket,
melyek könnyebbséget
jelentenek a település polgárainak,
hozzájárulnak a problémák
orvoslásához, és segélykezet
nyújtanak, amikor szükség
van rá. Válságos gazdasági
helyzetben ez különösen így
van. Én is ennek szellemében
jártam el mindig, és járok el
most is, midőn alaposan megvizsgálva
a kanizsai emberek
anyagi lehetőségeit és a dél-zalai
vízmű gazdálkodását, arra
teszek javaslatot, hogy a jövő
évben 10%-al csökkentsük Kanizsán
a víz- és csatornadíj
árát. Ez több tízezer családnak
jelentene könnyebbséget, százaknak,
talán ezreknek pedig
akár életmentő segítséget is jelenthet,
végső soron pedig jó a
vízműnek is, mert így lényegesen
kevesebb ügyfél válhat fizetésképtelenné,
akiken aztán
csak hosszas és költséges jogi
procedúra után lehetne számon
kérni tartozásukat.
Szinte már hallom a saját zsebüket
féltő érintettek jogtalan
tiltakozását, akik szerint ez kivitelezhetetlen,
de nekik nincs
igazuk, és ezzel ők is tisztában
vannak. És nem csak azért mondom
ezt, mert Pécsen épp néhány
héttel korábban sikerült
hasonlóan csökkentést eszközölni...
A különbség csupán
annyi, hogy ott egy külföldi cég
extraprofitját fizettették meg az
emberekkel, míg nálunk a különböző
személyi összefonódások
által megbízásokhoz jutó
érdekcsoportok extraprofitját, a
több tízmilliós vezetői végkielégítéseket,
és a menedzsment
gyengeségét, amit például a
mintegy megháromszorozódott,
immár több, mint kétszáztízmilliós
kintlévőség összege is jelez.
Nem is beszélve arról, hogy
az előzetes tervekhez képest a
csatornahálózat bővítéséhez is
valamivel kevesebb forrást kell
biztosítanunk. Könnyen belátható
tehát, hogy szakszerű, tisztességes
gazdálkodással ez a
csökkentés bizony gond nélkül
megléphető, mi több hosszú távon
is fenntartható. Ez pedig
közös érdekünk!
Ennek tükrében bízok abban,
hogy a közgyűlés minden ereje
csatlakozik javaslatom támogatóihoz,
és nem csak hangzatos
szólamokkal kívánják “szolgálni”
a kanizsai emberek érdekét.
Márpedig nehéz lenne nem az
embereknek való hátatfordításként
értékelni, ha pártérdekből,
vezetői utasításra leszavaznák
a díjcsökkentést – mely javaslat
több, a Vízmű gazdálkodását
pontosan ismerő szakértővel
történt egyeztetés nyomán
született –, mi több a vezérigazgató
által kért – végtelenül arcátlan,
pimasz, az utóbbi évek
drasztikus áremelkedése fényében
még tárgyalásra is méltatlan
– ismételt díjemelésre voksolnának.
Egyszerűen nem tehetjük
meg, hogy a dolgozók, rászorulók,
nyugdíjasok pénzét lyukas
zsákba töltsük, pláne, ha a lyuk
nem a véletlen műve, és az
szdsz-fidesz koalícióban nem
mutatkozik szándék a foltozásra...
De még egyszer rögzítem, remélem
erre nem kerül sor, és végre
egyhangúlag ki tud állni a testület
a kanizsai emberek érdeke mellett.
Azért, hogy bekövetkezhessen a
díjcsökkentés, módosító javaslattal
fogok élni a november 19-i –
általam összehívott – soron kívüli
közgyűlésen.
K.H.
Kanizsa – A 10 mi ügyeink 2009. november 12.
Műsorváltozás!
A Móricz Zsigmond
Művelődési Ház
programjában
november 23-án 17 órára
meghirdetett író-olvasó
találkozó időpontja
november 16. (hétfő)
17 órára változott.
Helyszíne
az intézmény könyvtára.
A Kiskanizsai Könyvbarátok
Klubja által szervezett esemény
vendége Bakonyi Erzsébet,
újságíró, fotoriporter.
Közreműködnek:
Rósz Péter és Varga Döníz
versmondók.
Az első fokon eljáró keszthelyi
Városi Bíróság november
10-ei tárgyalásán bűncselekmény
hiányában felmentette
Marton István polgármestert a
lapunk főszerkesztője által kezdeményezett
rágalmazási perben.
(Az ítélet nem jogerős.)
Mint ismeretes a Kanizsa Újság
Kft. ügyvezetőjének megválasztásakor
a közgyűlésen azt
mondta Marton István:
„Csak én úgy gondolom, hogy
egy cégvezetőnek minden pillanatban
elérhetőnek és teljes mértékig
beszámíthatónak kell lenni,
ami viszont nem biztos, hogy garantálható,
ha valaki napi rendszerességgel
leissza magát.”
Minderről a Zalai Hírlap így
tudósított:
„... Az újság jelenlegi főszerkesztője
meghallgatása kínos incidenssé
fajult, miután Marton István
polgármester nagy nyilvánosság
előtt olyan kijelentést tett, ami
arra utalt, hogy a lap főszerkesztője
minden nap leissza magát.”
Ugyanez a szuperhir.hu-n
eképp került közlésre:
„A vita a teremben odáig fajult,
hogy Marton István a lap főszerkesztőjének
életmódját, italozási
szokásait kifogásolta.”
A fentiek ismeretében a tárgyaláson
a polgármester és védője,
dr. Málly Vera arra hivatkozott,
hogy ez a mondat nem
Dóró Jánosra vonatkozott, hanem
általánosságban az ügyvezetőkre.
Tanúvallomásukban
ezt erősítették meg Bárdosi Gábor,
Bicsák Miklós, Horváth
István és Polai József önkormányzati
képviselők is.
Pert nyert
a polgármester
Marton 10%-kal csökkentené a Vízdíjat
Dóró János, a Kanizsa Újság
KFT. ügyvezető-főszerkesztője
nagy nyilvánosság előtt elkövetett
rágalmazás vétsége miatt
feljelentést tett Marton István
polgármester ellen a Keszthelyi
Városi Bíróságon.
A tegnapi napon a bíróság I.
fokú ítéletében a polgármestert
felmentette, és indoklásában
megállapította, hogy bűncselekményt
nem követett el.
Dóró János az ítélet ellen fellebbezést
jelentett be.
Nagykanizsa,
2009. november 11.
Stadler Petra személyi titkár
Sajtóközlemény
Kanizsa 2009. november 12. – Kultúra 11
„Nyelvünk egyetlen kincsünk,
melyet / Apáink örökségiből / El
nem rabolt még az enyészet…
Petőfi Sándor
Néhány év szünet után ismét fellépett
Kanizsán Ferenczi György
és a Rackajam. Régebben évente
legalább egy koncert erejéig hallhatóak
voltak városunkban, s a tagcseréket
követő jelenlegi felállású
zenekarral most eljöttek bemutatkozni.
A Medgyaszay Házban fergeteges
koncertet adtak, a közönség
próbálkozása a másodszori
visszatapsolásra azonban – sokak
sajnálatára – már nem jött össze.
Ferenczi Györggyel a koncertet
megelőzően beszélgettünk zenéről,
életről, Petőfiről.
– Ha a muzsikátok műfajáról
kérdez titeket valaki, azt mondjátok
fúziós zene az, amit játszatok.
Hallunk benne reggae-t, magyar
népzenét, funkyt, rhytm&bluest,
és még sok mindent fel lehet benne
fedezni, ha az ember fülel. Hogyan
alakult ez ki?
– Mindannyian hoztuk a saját
ízlésünket, a saját tudományunkat.
Nem is akartuk, hogy bárki beskatulyázzon
bennünket bármilyen
műfajba, így jól jött, hogy minden
tag más zenei kultúrában nőtt fel,
másfajta zenével foglalkozott gyerekkorától
kezdve. A raszta srác
(Apáti Ádám – a szerk.) például az
elektromos zenék irányából jött, a
mandolinos (Pintér Zsolt – a
szerk.) rajong az Appalache-hegységbeli
népzenéért, a bluegrassért,
Levente megint másért van
oda, Gabi klasszikus zenész volt, s
újabban dzsesszt játszik még. Ennek
köszönhetően mind beleteszszük
a saját egyéniségünket.
– Több lemezeteken is szerepelnek
magyar klasszikusok, leginkább
Petőfi-feldolgozásokat hallhatunk
tőletek, és elismerően nyilatkozol
a szabadságharc költőjéről
minden alkalommal. Mit jelent
számodra Petőfi Sándor?
– Magyartanárt – minden értelemben,
így lehetne a legjobban
megfogalmazni. Megtanít saját
anyanyelvemen beszélni és énekelni.
De nem csak Petőfi, hanem Jókai
is. Kettejüket én mindig együtt
szeretem emlegetni. Tőlük lehet
megtanulni igazán, hogyan keressük
magunkban azt, mit jelent magyarnak
lenni a 21. században.
Úgy gondolom – és szerintem nem
csak én vagyok ezzel így –, hogy
Petőfi hiteles művész lesz minden
korban, mert ő karddal a kezében
meghalt a magyar szabadságharcért,
őt már nem lehet besározni és
befeketíteni, korrumpálni. őt már
semmi nem tudja a magyar embertől
elvenni.
– Ezért is választottátok az ő
költeményeit az album anyagához?
– Kaptunk egy felkérést a Kaláka
együttes vezetőjétől, Gryllus Dánieltől,
hogy a Hangzó Helikon sorozat
részeként készítsük el az albumot.
Mi választhattuk ki a verseket,
így teljesen szabad kezet kaptunk.
Úgy érzem, a zenekarnak teljesen
megváltozott az élete, amióta elkezdett
verseket, s különösen Petőfiverseket
muzsikálni. Sokkal igényesebb
és tartalmasabb lett a zenénk.
– Egy ideje sok énekes, zenekar
nyúl klasszikusok költeményeihez.
Többen feldolgozták József Attila,
Wass Albert költeményeit is.
– Jól is teszik! Bizony, Wass Albertet
is elő kell venni, Kányádit, Arany
Jánost és másokat. Ezért van a
Hangzó Helikon is. Nagyon-nagyon
fontos ez, mert a zene révén a fiatalság
megismeri ezeket a költőket,
megismeri és megszereti. A művészek
azért teszik a dolgukat, hogy általuk
a fiatalság közelebb kerüljön ezekhez
a csodálatos írókhoz, költőkhöz.
– Kicsit tegyük félre a muzsikát,
beszéljünk mindennapi dolgokról!
Magyarázhatjuk sok mindennel,
de tény, hogy az emberek többségén
eluralkodott a keserűség, peszszimistán
néznek a jövő felé…
– …kivéve minket.
– A művészek nem úgy látják,
mint az átlagember.
– Reálisan látják a művészek. Mi
fiatal korunktól fogva megszoktuk,
hogy nincs havi fix fizetés, lehet,
hogy másnap nem lesz mit enni,
nem lesz pénzünk. Így nőttünk fel,
ebben szocializálódtunk. Nekünk
nem újság, ehhez hozzászokni. A
társadalomnak most kell megszokni
ezt, és ez nagyon nehéz számukra,
de ebben abszolút nem ők a hibásak.
Az átlagembereknek mindig is
az volt a dolguk, hogy reggel bemenjenek
dolgozni, tisztelettel, becsülettel
elvégezzék a munkájukat –
na ők csúnyán át lettek verve, mert
most se munkájuk, se pénzük. Mást
se hallottunk az elmúlt hatvan évben,
mint hogy dolgozni mindenkinek
kötelező, s ez az utolsó húsz évben
kezdett nagyon rossz irányt
venni. Én 1985 óta úgy élek, hogy
nem tudom, mi lesz holnap, bármikor
bármi történhet, de én ezt választottam,
nekem ez így tökéletesen
megfelel.
Steyer Edina
Ferenczi György visszatért Kanizsára
NÉVJEGY: FERENCZI GYÖRGY ÉS A RACKAJAM
Megalakulás: 1992.; mai felállás: 2005.
Tagok: Ferenczi György (ének, szájharmonika, hegedű), Apáti
Ádám (ének, szájzongora), Bizják Gábor (kürt), Jankó Miklós (ének,
dob), Kormos Levente (ének, gitár), Pintér Zsolt (mandolin).
Lemezek (a teljesség igénye nélkül): Csárdafunk (2005), Petőfi
(2006), Milyen lárma?! (2007).
Műfaj: fúziós zene, azaz ötvöződik benne a magyar népzene, a
rhytm&blues, a funky, a reggae, a hip-hop és a groove, mindez a magyar
klasszikusokkal fűszerezve, úgy mint Petőfi Sándor, Weöres Sándor,
Ady Endre, Radnóti Miklós.
Fotó: Steyer Edina
􀂊 Vendégségben a Kanizsa Big
Bandnél
Hámori Jánost a Budapest Jazz
Orchestra alapító tagját, trombitását
látta vendégül szombaton este
a Plakát Házban a Kanizsa Big
Band. A teltházas bulin jól bevált
szokás szerint közismert jazz
standardokat hallhatott a közönség.
A zenekar repertoárját a nyár
folyamán Balatonbogláron bővítette.
A Balaton déli partján második
alkalommal került megrendezésre
a Budapest Jazz Orchestra
által létrehozott big band tábor.
Az új produkciók üde színt
hoztak az együttes műsorába. A
vendég szólista játéka igazolta
hírnevét. Hámori János nem csak
kitűnő komponista, hanem kitűnő
kürtös és trombitás egy személyben.
Külön öröm, hogy a Kanizsa
Big Band fiatal és tehetséges muzsikusai
minden egyes koncert alkalmával
mindig igyekeznek új
szólókkal fűszerezni előadásukat.
Igyekezetüket a közönség ez alkalommal
is lelkes tapssal jutalmazta.
􀂊 Utazás. Fenti címmel nyílt kiállítása
a német származású Josef
Hasenöhrlnek a Hevesi Sándor
Művelődési Központban múlt héten
pénteken. A december 1-ig látható
tárlatot Lehota M. János esztéta
ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
Afestőművész az elmúlt huszonöt
év terméséből válogatott a
bemutatóra, leginkább olajfestményeket.
Szülőhazájában, Németországban
2006-ig tanárként dolgozott,
majd onnantól kezdve szabadúszó
művészként a Nagykanizsához
közeli Paton él. 1986 óta
számtalan csoportos, 1990 óta
egyéni kiállításai voltak szerte a
világon: Európában (Ausztria,
Finnország, Franciaország, Horvátország,
Magyarország, Németország,
Oroszország, Románia,
Spanyolország, Szerbia, Szlovákia),
Amerikában (Boston), Afrikában
(Kairo) és Ázsiában (Tel
Aviv) is.
􀂊 Az idő. Tóber László, autodidakta
előadóművész (ének-tangóharmonika)
Az idő című énekeszenés
délutánjára várták az érdeklődőket
a Kodály Zoltán Művelődési
Házban. A műsorban elhangzottak
sanzonok, megzenésített
versek és Máté Péter dalai. Közreműködtek:
N. Lendvai Mária,
Császár Richárd, Kovács Szilvia
és Lendvayné Heizler Éva. A műsort
Riersch Zoltán vezette, a házigazda
Kámánné Szép Terézia igazgató
volt.
Kanizsa 12 – Színes 2009. november 12.
Csíkszeredában rendezték a
XV. Nemzetközi Sporttörténeti
Konferenciát a Közép-európai
Sportakadémia keretében.
A szervezést az Európai Sport
Hagyományőrző Egyesület, a
Zalai Sportmúzeumért Alapítvány,
a Dr. Mező Ferenc Olimpiai
Baráti Kör (Kis János elnök),
valamint a Hargita Megyei
Sportigazgatóság (Csíki András
sportigazgató) és a Román Olimpiai
Akadémia Hargita Megyei
Fiókja (Ráduly Róbert Kálmán
igazgató) végezte.
A konferencián hat előadás
hangzott el, volt könyvbemutató
és beszélgetés Novák Károly Ede
paralimpiai ezüstérmes, világbajnok
kerékpárossal. A városháza
nagyterme zsúfolásig megtelt.
Többek között jelen volt Basa János,
Antal Előd, Gál Sándor,
Nagy Béla, Nagy Zoltán olimpikon
jégkorongozók, Takács István
négyszeres bajnok jégkorongozó,
Hodos László, a bobosok
edzője, valamint Buslig Gyula
(Gyergyószentmiklós), Sántha
Károly (Sepsiszentgyörgy),
Jakocs Zoltán (Székelyudvarhely)
sportvezetők, Borbáth István
Ágoston edző, a Olimpiai emlékmű
megtervezője, és még sokan
mások.
A program nyitányaként Ráduly
Róbert Kálmán Csíkszereda polgármestere,
a Román Olimpiai Akadémia
Hargita Megyei Fiókjának igazgatója
beszélt, majd Csíkszeredaiak magyar
színekben a téli olimpiákon címmel
hallhattak előadást Dr. Hencsei Pál
egyetemi tanártól, illetve Csanádi Árpád
O. B.K. elnök, a Sporttörténészek
Nemzetközi Társaságának tagjától.
A Hargita lábától Lake Placid-ig.
Csíki jégkorongozók az ötkarikás
játékokon címmel Csíki András
Hargita Megyei sportigazgató szólt
a jelenlévőkhöz. Ezt követően
Olimpikonok a filmvásznon témában
a körmendi Mecsériné Doktor
Rozália könyvtárvezető tartott referátumot.
Hegedűs László, a
magyarkanizsai FÉNY Civil
Egyesület elnöke A Tiszavidék
sportélete címmel szólt a hallgatósághoz.
A postás, a kifutófiú , a konyakfaló,
a berber és a többi csodabogár…
( Az olimpiai maratonik rövid
története) volt témája a szombathelyi
Horváth Vilmosnak és Halmay
Zoltánnak. Bemutatták Becze
Zoltán csíkszeredai újságíró Hárman
a dobogó tetején, Sikeres
Olimpikonjaink kisfilmjét. A
könyvbemutatók sorában (Olimpiák
hősei, Téli olimpiák) Kis János Európai
Sport Hagyományőrző Egyesület
és Dr. Mező Ferenc Olimpiai
Baráti Kör elnöke is helyt kapott.
Ezt követően Dobos László, a Csíki
Hírlap újságírója Novák Károly
Ede olimpikonnal, a Pekingi Paralimpiai
Játékok ezüstérmesével, világbajnok,
illetve világbajnoki ezüstérmes
kerékpárosával beszélgetett.
A szakmai program kiegészült
az Olimpiai emlékmű megkoszorúzásával,
a Vákár Lajos jégcsarnok,
a Városi Sportcsarnok és a
rövidesen átadásra kerülő 400
méteres gyorskorcsolyázó pálya
megtekintésével. A rendezvényen
jelenlévő Albert Tibor, Tusnádfürdő
polgármestere bejelentette,
hogy ők is szívesen rendeznének
a közeljövőben hasonló sporttörténeti
konferenciát. Megjegyzendő,
hogy Korondon és Kolozsváron
is megegyezés született a helyi
rendezésű jövő évi konferenciáról.
A kísérő programok is életre
szóló élményt jelentettek a résztvevőknek,
hiszen találkozhattak
Kallós Zoltán néprajzkutatóval.
A kirándulások során ellátogattak
a bonchidai Bánffy-kastélyba,
csíkrákosi és a csíksomlyói
templomokba, a tordai hasadékba,
az 1000 éves határra, valamint
a gyimesbükki Rákóczi-várhoz.
A deleágció résztvevői koszorúztak
Korondon Lőrincz Márton,
Parajdon Keresztes Lajos birkózó
olimpiai bajnokok házánál, valamint
Csíkszeredán az olimpiai emlékfalnál,
és Mádéfalván a székely
emlékműnél.
A küldöttség tagjai voltak: Kis
János (elnök), Csonka Laura,
Ruszinné Rábai Rita, Ruszin Anna,
Mátrai Károly, Nagy Zoltán,
Csonka Ferenc, Farkas Valter, Lovász
László, Gerencsér Árpád.
A rendezvény a Nemzeti Civil
Alapprogram és a Nagykanizsai
MJV Önkormányzatának támogatásával
valósult meg.
Kanizsaiak a csíkszeredai Sporttörténeti Konferencián
2009. október 22 - december 10-ig
Kanizsa 2009. november 12. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Mostanában lelassíthatja egy kicsit a tempóját.
Fektessen kevesebb energiát a munkájába,
és igyekezzen szorosabbra fűzni kapcsolatát
a párjával. Ha kell, spóroljon és lepje
meg egy kellemes hétvégi utazással.
Amunka, a túlórázás tölti ki mindennapjait,
sőt a hétvégéjét is. A társa is ugyanígy
van ezzel. Örüljön, hogy dolgozhatnak, de
vigyázzon arra is, hogy ne sérüljön a kapcsolatuk.
Hagyjanak időt egymásra is.
Szinte minden napját kitölti a mozgás.
Nemcsak megnyugszik tőle, hanem új ötletek
is eszébe jutnak. Ezek nemcsak anyagi
hasznot hoznak, hanem a párját is feldobják,
és színesebbé válnak a hétköznapjaik.
Az eddigieknél sokkal nagyobb energiát
fektessen be élete szervezésébe.
Ha anyagi előbbre jutást szeretne elérni,
mindenképpen ezt az utat válassza.
Minden lehetőséget kihasznál ahhoz,
hogy jó eredményeivel kitűnjön a környezetéből.
Szervezőkészségével sok
mindent elérhet, de ennek ellenére a vitatkozó
kedve a régi marad.
Munkája eredményeként most azt is
megteheti, hogy utazzon, új tájakat ismerjen
meg. Ha pénzügyi befektetésen
gondolkodik, kérjen tanácsot hozzáértőtől.
Romantikus napokra számíthat. Vénusz,
a szerelem bolygója széppé teszi az életét,
és visszafogja a meggondolatlan lépésektől.
Bátran fogjon bele egy régi
terve megvalósításába.
Az önmegvalósítás gondolata foglalkoztatja
ezekben a napokban. Járjon többet
a szabadba, a természetbe, és gyűjtsön
energiát a Napból. Kitartásának meglesz
az eredménye.
Változtasson időbeosztásán, és mozogjon
többet, hogy ne szedjen fel plusz kilókat
már a tél elején. Továbbra is szívesen
kezdeményez vitákat, de a morgás helyett
szemlélje könnyedebben az életet.
Higgadtabb lesz a szokásosnál, és a
csend helyett a zajos társasági életet
igényli. Mások gondjait hallgassa meg
figyelemmel, de törődjön a sajátjával is.
Így élete kiegyensúlyozottabbá válhat.
Változatos napokra számíthat. Ne erővel,
hanem kommunikációval igyekezzen
megoldani a dolgait. Ha így tesz, nem
mondhatja sem a családja, sem a munkatársa
önre, hogy önző.
Határozott tervei vannak munkáját
illetően. Ha úgy adódik, hogy vezető pozícióba
kerül, megmutathatja mire képes,
de arra vigyázzon, hogy nehogy átessen a
ló túloldalára.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Elveszett?
Megtalálta?
Segíthetünk?
Kanizsa Rádió
510-986
516-700
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
A megfejtéseket személyesen szerkesztőségünkbe vagy levélcímünkre, a 8801 Nagykanizsa, Pf. 154-re várjuk!
A helyes választ beküldők között Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben című verseskötetét sorsoljuk ki.
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2009. november 12.
INGATLAN
Nk-án a belvárosban, a Hunyadi
úton 700 m2-es, társasház építésére alkalmas
ingatlan eladó! Érd.: 30/227-
3294 (7108K)
Gyékényesen az „A” szektorban közvetlenül
a vízparton kétszintes (40 m2 szintenként)
nyaraló eladó. (Víz, szennyvíz,
villany.) Érd.: 30/227-3294
Városközpontban három szobás, 76
m2-es, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás eladó.
Érd.: 30/411-4010 (7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-es,
kétszobás, egyedi gázas lakás (pince, padlás,
kert) eladó. (7096K)
Deák téri patinás épület I. emeleti galériás
stúdiólakása – akár irodai hasznosítással
– eladó vagy kiadó. Érd.: 30/901-
9013 (7112K)
Kell ennél jobb ajánlat? Új lakások vásárlásával
megspórolhatja az illetéket!Városközpontban,
és a városközponthoz közel 50-
60 m2-es, erkélyes, panorámás amerikai
konyhás + 2 szobás lakások kedvező áron eladók!
Érdeklődjön ingatlanközvetítő irodánkban:
Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa,
Sugár út 2. Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu
Nagyon kedvező áron eladó, vagy kisebb
lakás beszámítával elcserélhető Nagykanizsa
városközpontjában lévő 74 m2-es, 2.
emeleti, cirkofűtéses, tetőtéri lakás. Irányár:
10,5 millió Ft. Érdeklődjön ingatlanközvetítő
irodánkban: Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa,
Sugár út 2. Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu. Hivatkozási
szám: 2009/DI/389
Eladó Katonaréten egyszintes, nagy konyhás
és 2 szobás, cirkofűtéses, teraszos, felújított
családi ház melléképülettel vagy kisebb,
városközponti, 1. emeleti lakás beszámításával
elcserélhető. Irányár: 19,5 millió Ft. Érdeklődjön
ingatlanközvetítő irodánkban:
Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár út
2. Internetes elérhetőségünk: www.draskovicsingatlan.
hu. Hivatkozási szám: 2009/DI/517
Eladó Nagykanizsa északi városrészében
kitűnő állapotú, 88 m2-es, cirkofűtéses, nagy
teraszos, zárt parkolós, kiskertes társasházi lakás.
Irányár: 18, 99 millió Ft. Érdeklődjön ingatlanközvetítő
irodánkban: Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu. Hivatkozási
szám: 2009/DI/501
Eladó nagyon olcsó eladási áron Nagykanizsa
északkeleti városrészében új típusú,
78 m2-es, 1. emeleti, cirkofűtéses, két
erkélyes lakás. Érdeklődjön ingatlanközvetítő
irodánkban: Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu. Hivatkozási
szám: 2009/DI/276
Eladó Nagykanizsa északkeleti városrészében,
csendes, nyugodt helyen földszinti,
1+ 2 félszobás, konvektoros, erkélyes, felújított,
társasházi lakás garázzsal. Irányár.
10,5 millió Ft. Érdeklődjön ingatlanközvetítő
irodánkban: Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa,
Sugár út 2. Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu. Hivatkozási
szám: 2009/DI/615
Somogybükkösdön külön bejárattal és
lakrésszel felújításra előkészített egyszintes
(70+50 m2-es) családi ház a hozzá tartozó
melléképületekkel és gazdálkodásra alkalmas
nagy területtel kedvező áron eladó. Érdeklődjön
ingatlanközvetítő irodánkban:
Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár út
2. Internetes elérhetőségünk: www.draskovicsingatlan.
hu. Hivatkozási szám: 2009/DI/405
Nagykanizsa központjához közeli, csendes
helyen, a 3. emeleten, 4 szobás, 107 m2-
es, cirkofűtéses, tetőtéri, kitűnő állapotú, új
típusú lakás eladó! Érdeklődjön ingatlanközvetítő
irodánkban: Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu. Hivatkozási
szám: 2009/DI/273
Kedvező áron eladó Szepetneken egyszintes,
103 m2-es, 4 szobás, cirkófűtéses,
kitűnő állapotú, új típusú, teraszos családi
ház 1890 m2-es telekkel. Érdeklődjön ingatlanközvetítő
irodánkban: Draskovics Ingatlan,
Nagykanizsa, Sugár út 2. Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu.
Hivatkozási szám: 2009/DI/125
Nagykanizsa központjában, 1. emeleten
4 szobás, 65 m2-es + 41 m2 galériás padló- és
cirkofűtéses, erkélyes, szépen felújított lakás
eladó. Érdeklődjön ingatlanközvetítő irodánkban:
Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa,
Sugár út 2. Internetes elérhetőségünk:
www.draskovicsingatlan.hu. Hivatkozási
szám: 2009/DU/151
Sürgősen elcserélném IV. emeleti, 54
m2-es önkormányzati bérlakásomat hasonló
adottságú kisebbre, II. emeletig. Érd.:
30/411-2604 (7119K)
Üzlet kiadó! Vendéglátásra alkalmas
(de más célra is használható), kb. 100
négyzetméteres (két terem, raktár, közlekedő,
személyzeti- és nyilvános helyiségek)
üzlet teljes felszereléssel. Érd.:
30/227-3294 (7116K)
Bútorozatlan albérletet keres egyedülálló,
diplomás férfi határozott időre. Tel.:
30/226-7812 (7120K)
Nk-án családi ház vagy belvárosi lakás
hosszú távra kiadó. Kaució szükséges. Érd.:
20/409-5034 (7125K)
Belvároshoz közeli, II. emeleti, amerikai
konyha - nappalis, egy hálószobás, igényes
lakás bútorozatlan, 2009. december 1-
től albérletbe kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 20/253-3433 (7126K)
50 mázsa léalma (20 Ft/kg), valamint 50
mázsa kiváló minőségű étkezési alma (70
Ft/kg-tól) eladó Letenyén. Ugyanitt vajkörte
eladó 85 Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-534.
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 20/555-3014 (6430K)
Almaértékesítés termelőtől több fajtából
Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2/c. alatt. Eladási ár:
75 Ft/kg-tól. Tel.: 312-479, 20/570-7717
Toshiba 72 cm képátlójú színes, txt-es, sztereo
TV 22.000 Ft-ért eladó. Érd.: 20/931-1283
Fujitsu Siemens Amilo típusú laptop
újszerű állapotban, jogtiszta Windows Vista
Homa Basic szoftverrel 110.000 Ft-ért eladó.
17” WXGA kijelző, Intel CeleronM
1,86 GHz processzor, 120 GB winchester, 1
GB RAM, wifi, WLAN, DVD író dual
layer, csatlakozók. Érd.: 30/9932-534
Konkrét üzleti terv alapján vállalkozáshoz
befektetőt keresek minimum 5 millió
Ft-tal. Megtérülés egy év alatt + 40% nyereség.
Érd.: 20/409-5034 (7128K)
Gyógypedikűrt és pedikűrt vállalok
kedvező áron. Szükség esetén házhoz is
megyek. Érd.: 30/270-8592 (7121K)
Meghibásodott távirányítóját (tv, hifi,
video, dvd) megjavítom. Tel.: 20/510-
2723 (7122K)
48 éves független férfi rendezett egzisztenciával
keresi párját hozzáillő hölgy személyében.
Jelige: „Találkozás”. Leveleket
a Szerkesztőségbe kérem: Pf. 154.
Középkorú, de nem középkori gondolkodású
férfi nem ritkítja, hanem keresi párját tartós
kapcsolat céljából. Leveleket a szabolegeny03@
gmail.com e-mail címre kérem.
November 15. 19 óra
MÉSZÁROS ÁRPÁD ZSOLT ÉS
SIMÉNFALVY ÁGOTA
JÓTÉKONYSÁGI MUSICAL
ESTJE. Belépődíj: 2500 Ft
November 16. 19 óra
Hevesi bérlet - Presser Gábor -
Sztevanovity Dusán - Horváth Péter:
PADLÁS félig mese, félig musical
Belépőjegy: 2500 Ft
November 18. 18 óra
SOKNEMZETISÉGű KULTÚRÁVAL
AZ EURÓPAI UNIÓBAN
kisebbségi művészeti gálaest
November 19. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi bérlet
PIROSKA ÉS A FARKAS - táncmese
A VSG-Danszgrupp (Budapest)
előadása. Belépődíj: 650 Ft
November 20. 19 óra
ZSÉDA ROUGE TOUR 2009. - Zséda
élő lemezbemutató koncertje. Belépődíj:
I. hely: 2900 Ft, II. hely: 2700 Ft
November 12. 14.30 óra
A MAGYAR NYELV, ÉS MAGYAR
HAZAFISÁG - Melocco Miklós
Kossuth- és Prima Primissima-díjas
szobrászművész előadása
November 20. 20 óra
POKOLGÉP - AKUSZTIKUS
KONCERT
Belépődíj: 1 600 Ft
"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Z. Soós István alkotásaiból
November 14. 16-22 óra
MÚZEUMOK őSZI ÉJSZAKÁJA
kiállítás és teaház. A teaház és az est
vendége: Bethlenfalvy Géza Kelet-kutató,
egyetemi tanár
KANIZSAI GRAFIKÁK - kiállítás
Bene János alkotásaiból
November 18. 17 óra
KARII PIPPO KORTÁRS GRAFIKUS
PLAKÁTKIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Gamus Árpád a pécsi Városi
Galéria igazgatója
November 13. 18 óra
MESÉS ESTEK
FELNőTTEKNEK
Berecz András mesemondó estje
Belépődíj: 800 Ft
November 14. 18 óra
NAGYKANIZSAI
NÉPTÁNCOS ÉS NÉPZENEI
TALÁLKOZÓ
Részvételi díj: 1 500 Ft
November 19. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat
HÜVELYK PANNA
Óperenciás Színház előadása
Belépődíj: 600 Ft
37. szám (november 5.):
„Az igazság az értelem napja, a gúny a hiúság próbatétele.”
Nyertes beküldő: Bene Józsefné, Nagykanizsa, Sugár út 1.
Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben című verseskötetét
Szerkesztőségünkben személyesen veheti át.
Rejtvényünk nyertese
Kanizsa 2009. november 12. – Sport 15
… 20 esztendeje: a labdarúgó
NB II Nyugati csoportjában az éllovas
Kanizsán 4-0-ra győzte le a
Madár Gábor vezette Olajbányászt
(8.). Jugoszláviában túrázott
az őszi szezon után az Olajbányász
SE női NB I B-s kézilabdacsapata:
(– Cakovec 28-26; Mátyás
16, Juhász 5, Búza 4 gól). A
labdarúgó megyei első osztályban
egy ma már szintén nem létező
klub vitézkedett, Honvéd Thury
SE (8.) – Pacsa 4-1 (15.) (g.: Magyar
/3/, Galgóczi), az NB III Bakony
csoportjában MOTIM TE
(8.) – MÁV NTE (5.)3-0. Anői kosárlabda
NB I B őszi hazai idényzáróján
MÁV NTE (Simonné 25,
Ácsné 17) – Sabaria SE 80-82. A
férfi teke NB II-ben az újonc Kanizsa
Üveggyár (Németh S. 451 fa)
6:2-re győzte le a Z. Tungsram SEt
(5.). A sakk OB II-es bajnokságban
egy furcsa eredmény született:
Tapolcai H. Mereszjev SE – N.
Tungsram SE 8:5 (1 függő játszma;
a kanizsai győztesek Bagonyai
Attila, Papp Nándor, Sziva Antal).
A katowicei sportakrobatika ifjúsági
világbajnokságra Király András,
Kütsön István, Takács András
és Vizlendvai László szerzett kvótát
Kanizsáról.
…15 esztendeje: a labdarúgó
NB III-ban a MÁV NTE (14.) –
Hévíz (16.) megyei rangadón 1-0
született, a gólt Németh István jegyezte.
A "Vasút" remekelt a női
NB I B-s kosárlabda bajnokságban
is a Tatabánya ellen (96-70;
Toma Zita 20 pont). Az Olajbányász
a női kézilabda NB I B-ben
23-22-re nyert a Magyar Kábel ellen
(Gombor Ágnes 8 gól). Keszei
Ferencet, az Olajbányász NB I-es
futballcsapatának trénerét egy
meccs erejéig a szövetség a lelátóra
száműzte a játékvezető állítólagos
megsértése miatt, miközben
Baranyai Istvánt újból az Olajbányász
SE ügyvezető elnökévé választották.
Major Zsófia, az N.
Vízmű SE úszója remekelt a zágrábi
nemzetközi versenyen 100 m
pillangón, 200 m vegyesen, illetve
50 és 100 m gyorson.
… 10 esztendeje: a PNB 13.
fordulójában Kispest HFC (11.)
– Olajbányász FC (12.) 0-0, míg
az NB III őszi záró fordulójában
Balatonfüred (6.) – MÁV NTE
(3.) 0-1 (g.: Herman István). Az
idegenbeli sikerek a sakk NB Iben
is folytatódtak: Statisztika –
Tungsram SK 5,5:6,5. Zsinórban
harmadik győzelmüket zsebelték
be az Olajbányász NKC kézisei
(- Fonyód 21-20; lg.: László 6,
Szőkéné 5 gól). Az ökölvívó junior
ob-n Fata Szilárd (48 kg) és
Szekeres László (63,5 kg) is bajnoki
címet szerzett, előbbi KBKs
klubtársát, Márton Norbertet
győzte le a fináléban.
… 5 esztendeje: a női kézilabda
NB I B-ben NTE 1866 MÁV
Rt. – Tököl 32-29, a Szloboda Judit
játékos-edző által irányított
csapatban a legtöbb gólt Tóth
(11/2) szerezte, majd egy elmaradt
meccset pótoltak, melyen
NTE (László Renáta, Tóth 7-7
gól) – Győri ETO II 23-26. A férfiaknál
N. Izzó SE (Kiss József 7
gól) – Alba Regia KC szintén 23-
26.
Polgár László
Ez történt (november 12-18.)…
Kiskanizsai Sáskák Sportegyesület
(7.) – Nagykanizsa-Bagola
VSE (3.) 1-1 (1-1). Labdarúgó
Megyei II. osztály, Déli-csoport,
15. forduló. Kiskanizsa, 150 néző.
G.: Budai (45.); Kovács B. (42.)
Nos, egy biztos, a Bagola számára
különösen rosszul jött a döntetlen,
hiszen listavezetőként érkezett
a kiskanizsai Hunyadi térre, az
elért 1-1-es eredménnyel azonban
visszacsúszott a harmadik helyre.
Futballra nem épp a legalkalmasabb
időben csipkedték magukat a
játékosok, de góllal kecsegtető támadást
keveset vezettek a felek.
Valamivel tán aktívabbak voltak a
bagolaiak, de a kapus Csáki Lászlóval
az élen derekasan állták a rohamokat
a hazaiak. A félidő hajrájában
Hoffman Tamás beadását aztán
értékesítette Kovács Balázs (0-
1), majd szinte pontosan az első
félidő lefújása előtt Budai Barnabás
eresztett meg egy löketet jó 27
méterről, ami Kiss Rudolfot megtréfálva
akadt is a jobb sarokban
(1-1). Hogy a vendégek portása
érintve érezhette magát a találatban,
azt az öltözőfolyosón tekintete
hűen tükrözte, no meg az, hogy
a második játékrészre már Németh
Tibor állt a gólvonalra…
A második 45 percben jól tartotta
magát a Kiskanizsa, bátrabban
törtek előre, így viszont a Bagola is
dönthetett volna a maga javára a
három pont sorsáról. Nem tették,
így maradt a csuromvizessé ázott
csapatok számára a döntetlen.
Mennyivel másabb kívülről és
kívülállóként:
A második félidőben (visszatérő
sérülés miatt) lecserélt kiskanizsai
Vincze Zsolt szerint „belülről” roppant
küzdelmes volt a találkozó,
amit a korlát mellől nem lehetett
maximális egyetértéssel nyugtázni.
Alefújás után aztán két kiskanizsai
– kissé paprikás hangulatú – amazon
illette a játékvezetői ténykedést
idézhetetlen jelzővel, amivel
jelezni kívánták, szerintük messze
nem volt a legmagasabb szintű a
sporik ténykedése. Hát, a szurkolói
lélek már csak ilyen…
P.L.
Nagykanizsai TE 1866 (7.*) –
Pogány-Tamkó Trans (9.) 1-0 (1-
0). NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkőzés, 11. forduló. Nagykanizsa,
100 néző. Vezette: Szommer.
G.: Nagy T. (42.)
Igencsak mély talajon dögönyözhették
egymást a két csapat
játékosai, de becsületükre váljék,
hogy küzdelmes mérkőzésen döntötték
el, hogy végül hová kerüljenek
a bajnoki pontok. Ujvári Máté
az első játékrész derekán ziccerben
hibázott, a 42. percben viszont
már megszerezte a vezetést az
NTE, amikor is Rácz Szabolcs
jobb oldali beadását Nagy Tamás
lőtte a kapuba (1-0).
Fordulás után a vendéglátók
kontratámadásokra rendezkedtek
be, és zárt védekezésük ellenszerét
nem találta a pogányi együttes, mi
több, továbbra is inkább Visnovics
László játékosai veszélyeztettek,
az más kérdés, hogy valamennyi
lehetőségüket elpuskázták, vagy
éppen korábban az NB I-es Kanizsánál
is megfordult Kovácsevics
Árpád védett bravúrral. Mindent
egybevetve a hazaiak megérdemelten
tartották otthon a három
pontot.
Időközben az NTE legénysége a
Fegyelmi Bizottság döntése értelmében
megkapta a Komlói BSK ellen
kétszer is elmaradt találkozó három
pontját 3-0-s gólkülönbséggel,
amivel a kanizsai gárda a tabellán a
negyedik helyre léphet előre. Mivel
ez még a hivatalos táblázatban nem
szerepel, ezt nem vettük figyelembe.
Edzői mérleg
Visnovics László: „Örülhetünk
az újabb bajnoki pontoknak, ami
tulajdonképpen még hárommal
gyarapodott, így a fél szezon végére
lassan egyenesbe kerülhetünk.”
P.L.
Ugrottak a tabellán
Nagykanizsai Izzó SE (10.)–
VKL SE Győr (8.) 23-22 (13-10).
NB I B-s női kézilabda-mérkőzés,
Nyugati-csoport, 8. forduló. Nagykanizsa,
130 néző.
Nem túl izgalmas, de felettébb küzdelmes
találkozón szerezte meg első
hazai győzelmét az idei NB I B-s bajnokságban
az Izzó SE női szekciója. A
hazai együttes húzóembere egyértelműen
László Renáta volt, aki feledtette
az előző, marcali meccsen mutatott
teljesítményét, hiszen ezúttal nyolc akciógóllal
örvendeztette meg együttesét.
Ezzel gyakorlatilag kiváltotta
Gombor Ágnes mostani gyengébb játékát,
s annak, hogy Zsigmond György
némileg felforgatva küldte pályára
kezdőcsapatát, lett az is az eredménye,
hogy példának okáért Borsi Bianka is
többet tudott magára vállalni – mind
támadásban, mind védekezésben…
Az első játékrész biztosnak
mondható előnyére mindenesetre
így is szüksége volt a vendéglátóknak
– hogy kitartson végig a
vezetés. Ugyan a héten lázas
Matetits Gabriella teljesítményén
érződött a betegség okozta kihagyás,
a fiatal szélsők játéka (a már
említett Borsi Bianka és Papp
Zsanett) teljesítménye révén a kanizsai
együttes behúzhatta hazai
első sikerét.
P.L.
Itthon is van győzelem
Városrészi
csapatok
csatája
Kanizsa 16 – Hirdetés 2009. november 12.
Novemberi ajánlatunk:
Szaloncukrok az alábbi ízekben kaphatók!
kókuszos
gesztenyés
marcipán ízű
zselés
kakaós
almás-fahéjas
rumos dió
cherry-meggy
rum-puncs
eper ízű
málna ízű
túró ízű
tejkaramell
vajkaramell
csokikrémes
tiramisu ízű
irish krém ízű
trüffel ízű
konyakos
banán
gumicukros
mogyorókrémes
konyakmeggyes
kókusz likőr
meggy likőr
vilmoskörte likőr ízű
capuccino likőr
tojáslikőr
vadász ét
vadász tej feketeerdő
vadász-tejkrémes
banánkrémes
gesztenyekrémes
diókrémes
marcipánkrém
kávékrém
ír-krémlikőr
erdeti gyümölcs krém
konzum
diabetikus
Mikulások, mikuláscsomagok kaphatók!
Nagykanizsa, Király u. 31/H.
(A Buszpályaudvarral szemben! Rózsaszínű ház)
Keresse a feliratot!
Nyitva tartás:
Hétfő - péntek: 7.00 - 17.00, szombat: 8.00 - 12.00
Telefon: 30/936-3923
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (udvarban)
Szerda, csütörtök: 9.00 - 17.00, szombat: 9.00 - 12.00
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!
BOLERO ITALPOR
45 Ft
NESCAFE 3IN1 (10 db-os)
360 Ft
TCHIBO FAMILY (250 gr)
360 Ft
PALOMA (250 g)
380 Ft
KARAVÁN (250 gr)
390 Ft
NÁPOLYI (500 gr)
280 Ft
OMNIA KÁVÉ (250 gr)
480 Ft
RAFFAELLO (T15)
595 Ft
MERCI DESSZERT (200 gr)
745 Ft
BARACKMAG,
CSOKIPARÁNY(500 gr) 400 Ft
Szakszervezeteknek, közületeknek,
viszonteladóknak kedvezmény! Születésnapra, névnapra
táblacsokoládék, desszertek, ajándékcsomagok
nagy választékban kaphatók!
XXI. évfolyam 39. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. november 19. Kanizsa
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
www.kanizsaujsag.hu
(93)
A Fő út 8. szám alatti műemlékingatlan
(Bazár udvar) utcai
homlokzatának felújításával
kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót
Marton István polgármester
a helyszínen, ahol bejelentette:
„a bazár udvar homlokzati
részét sikeresen felújítottuk”.
Mint köztudott, az épület Fő út
felöli homlokzatának főpárkánya
június 26-án kora reggel jelentősen
megsérült, mintegy nyolc méter
hosszban leszakadt. Az esemény
gyorsabb intézkedésre serkentette
az önkormányzatot, melynek
eredményeként a felújított
homlokzatot átadták. A leszakadást
követően intézkedtek a még
laza párkányelemek leverésére,
valamint a védőtető azonnali kiépítésére.
Időközben a Kulturális
Örökségvédő Hivatal kötelezte az
önkormányzatot az életveszély elhárítására,
a homlokzat helyreállítására.
Ahivatal januárban kiadta a
jogerős építési engedélyt, s az év
elején a közgyűlés a címjegyzékes
felújítási feladatok közt jóváhagyta
a kivitelezési költség előirányzatát.
A Nemzeti Kulturális Alap Műemléki
és Régészeti Szakmai
Kollégiuma által kiírt pályázatán
5 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert a város a
munkákra. A közbeszerzési eljárás
befejeztével a kivitelezési
munkák elvégzését egy nagykanizsai
cég nyerte el bruttó 35 millió
130 ezer forint beruházási
költséggel.
A felújítás során nemcsak a leszakadt
párkányt állították helyre,
hanem ezzel egy időben az utcai
homlokzat helyreállítása is megtörtént.
(Párkányok, frízek, bádogozás,
díszítő belluszterek, homlokzatfestés,
homlokzati nyílászárók
külső felülete, valamint a díszítő
kőelemek is megtisztításra
kerültek). Az esetlegesen felmerülő
műszaki problémák javítására a
kivitelezés összegéből 10 százalékot,
bruttó 3,5 millió forintot viszszatartottak.
A Csengery és Fő út sarkán lévő
Első Magyar Biztosító épületének
felújítása is hasonló nagyságrendű
lesz, mintegy 33 millió forintból
fog megújulni.
Bakonyi Erzsébet
Felújították a Fő út 8. műemlékingatlant
Kanizsa 2 – Krónika 2009. november 19.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztő:
Savaria Post Kft. Szombathely, tel.: 94/321-441. Felelős vezető: Szilágyi Gábor, tel.: 30/500-6216.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Harmonikus fejlődés lehetőségei a háromhatár régióban
A harmonikus fejlődés lehetőségei a háromhatár régióban címmel tart előadást a Kreatív Klub következő
összejövetelén Kovács Kálmán országgyűlési képviselő, a Külügyi- és Határon Túli Magyarok Bizottságának
tagja. A rendezvény helyszíne a Halis István Városi Könyvtár. Időpontja november 27. (péntek), 17 óra.
Hozzászólásaikkal minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Michael Jackson rajongóinak
tábora a popsztár halála óta semmit
sem csökkent. Sőt! Annak lehetünk
szemtanúi, hogy a fiatalok
körében is egyre népszerűbbek a
már-már klasszikussá vált slágerek.
Lehet szeretni vagy nem szeretni
a Jackson-féle zenét, de az
vitathatatlan, hogy az elmúlt két
évtized legnépszerűbb előadója
volt. Mindössze 50 évesen távozott
el, miközben éppen egy nagyszabású
világturnéra készült. A
This is It című film nem csak a
turné előkészületeit, de Michael
Jackson egész életét igyekszik bemutatni,
természetesen sok-sok
zenével.
A filmet világszerte mindössze
két hétig tervezték vetíteni az arra
kiválasztott mozik, mivel korlátozott
számú kópia készült belőle.
Magyarországon, vidéken
csak néhány vetítőhely kapta
meg a filmet. Zala megyében az
elmúlt két hétben egyetlen mozi
sem – még az egerszegi multiplex
sem – jutott kópiához. Aki
szerette volna megnézni a produkciót,
annak Szombathelyre
vagy még messzebb kellett elutaznia.
Látva a film iránti fokozott érdeklődést,
a forgalmazó úgy döntött,
hogy további két hétig engedélyezi
a vetítéseket. A Cinema
Nagykanizsa üzemeltetőjének sikerült
elérnie, hogy a hosszabbításban
városunkba is eljusson egy
kópia. Tehát a Kanizsa Plázában
működő moziban műsorváltozás
lesz és november 26 – december 2
között minden este 20.00 órakor a
Michael Jackson – This Is It című
filmet láthatják az érdeklődök. A
fokozott érdeklődés miatt már
ezen a héten elkezdik árusítani a
jegyeket a mozi pénztárában. Jó
hír, hogy – más városokkal ellentétben
– Kanizsán nem lesz kiemelt
helyárú a film, hanem a szokásos
áron válthatunk rá belépőt.
K.H.
A Michael Jackson-film Nagykanizsán
Első helyezést ért el a Batthyány
Lajos Gimnázium három
fős csapata a szekszárdi
Garay János Gimnázium által a
„Magyar nyelv éve – 2009” alkalmából
rendezett Kárpát-medencei
Lázár Ervin játékos
anyanyelvi vetélkedőn.
A Batthyány három 9. A osztályos
diákja, Horváth Eszter, Kovács
Dóra és Szokol Krisztián sikeresen
vették az első, írásbeli forduló akadályait,
s bejutottak a döntőbe, melyet
a vetélkedőt meghirdető iskolában
tartottak a Magyar Nyelv Napja
rendezvény keretei között. Kilenc
másik csapattal mérték össze tudásukat
mind írásban, mind szóban, s
felkészültségüknek, kreativitásuknak
köszönhetően az első helyen
végeztek. A diákokat Knausz Ágnes
készítette fel.
S.E.
Remekeltek
a BLG-sek
1999. november 13-án nyílt
meg a Petró Galéria. Ez akkor
nem volt világhírű esemény, de
sokan tudtak róla, hiszen egy érdekes
kiállítással nyitottak – Válogatás
kanizsai műgyűjtők festményeiből
címmel.
Az évfordulót méltóképpen egy
jubileumi kiállítással ünnepelték
meg a hétvégén. Változások címmel
26 művész egy-egy régi és új
alkotása látható a falakon november
28-ig. A megnyitón egy születésnapi
tortával, árkedvezménnyel
és meglepetés ajándékkal várta az
érdeklődőket Petró Ágnes, a galéria
vezetője. A megjelentek között
kisorsolták Kisteleki Margit festőművész
kézzel festett hernyóselyem
sálját. A kiállítást Wilheim
Gábor nyitotta meg.
Tíz éves a Petró Galéria
Újabb kiállítás nyílt nemrégiben
a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban,
ezúttal az Abaligeti
Festőkör mutatkozott be a Galériában.
A festőkört, az alkotókat,
munkáikat Kőszegi Judit – az
egykori Mezős diák, az egyik alkotó
– így ajánlotta a megjelentek,
a diákok, pedagógusok figyelmébe:
– Abaliget festői szépségét
1999-ben fedezte fel a maga
számára két festőnő, Bottyán
Marianna és Molnár Ibi.
Együtt járták a környéket.
Festőállványukat, hol a tó
partján, hol a templomdombon,
hol egy ház udvarában
állították fel. Miként az ilyenkor
lenni szokott, a helyiek és
az ott nyaralók meg-megálltak
mögöttük először csak nézelődni.
Aztán többekben felvetődött
a gondolat, hogy szívesen
festenének is. Így jött létre
az első festőtábor 2000-
ben. Az Abaligeti Festőkör a
ma itt láthatók – Elekes Lutti,
Kiefer Valéria, Kisfaliné
Turnár Mária, Kőszegi Judit,
Varga Zságer Ilona – részvételével
2005-ben alakult meg
Molnár Ibi vezetésével. Azóta
rendszeresen együtt festünk,
nemcsak a táborok idején, hanem
önállóan is. Hol Orfűn,
hol a Bánosi domboldalon,
hol egyikünk kertjében jövünk
össze szabadidőnkben. Az itt
látható minden egyes képhez
egy-egy közös, vidáman eltöltött
szép nap emléke fűződik.
A téma a táj, az orfűi malom,
a donátusi kert virágai, a bennünket
körülvevő természet, a
technika a számunkra oly kedves
akvarell. Képeinkkel ezen
a novemberi ködös napon egy
kis melegséget szeretnénk a
szívekbe lopni. Képeink üzenete
az iskola diákjai számára
Robert Browning drámaíró
szavaival: „A művészetben
mindent megtehetsz, csak egy
a fontos: tudd, hogy szereted
– és sok fáradtság, míg azt
megtudod.”
K.H.
Abaligetiek
a Mezőben
Kanizsa 2009. november 19. – Krónika 3
Életének 79. évében elhunyt
Tüskés Tibor szerkesztő, irodalomtörténész,
a Jelenkor egykori
főszerkesztője. Gazdag életművéért
a közgyűlés 2009 áprilisában
a Város Napján Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Díszpolgára
kitüntetést adományozta
Tüskés Tibornak, a felnevelő
városához mindig hű írónak,
szerkesztőnek és irodalomtörténésznek.
AJózsef Attila-díjas alkotót, a
pécsi irodalmi és kulturális élet
kiemelkedő képviselőjét múlt
szerdán érte a halál. Temetéséről
később intézkednek.
Tüskés Tibor 1930. június 30-
án született Balatonszántódon.
1952-ben az ELTE-n végzett
magyar-történelem szakon.
Dombóváron, majd Pécsett tanított.
Tanári munkája mellett is
élénk kulturális szervezőmunkát
folytatott, több mint félszáz
könyve jelent meg.
Mintegy két évtizeden át középiskolában
tanított, közben
1959-1964 között a modern magyar
irodalom egyik legfontosabb
orgánumának, a Jelenkornak
volt első, meghatározó főszerkesztője.
Egy Mészöly Miklós
dráma közlése után azonban
leváltották. A rendszerváltást követően
elvállalta a Somogy című
irodalmi lap főszerkesztését.
Könyvbemutatók, irodalmi
estek alkalmával gyakran találkozhattunk
Tüskés Tiborral
Nagykanizsán. Számtalan alkalommal
tartott rendhagyó irodalmi
órát a Batthyány Gimnáziumban
is. Az intézmény évkönyvében
szereplő idézet szerint
így vall életútjáról: „Szívem
és szándékom mindig a fiatalokhoz
húzott. Ezért választottam
kenyérkereső foglalkozásul a tanári
pályát, ezért írtam könyveimet
is. Úgy érzem, sikerült magamban
is megőrizni a hajdani
érzékeny, kíváncsi, kereső, kérdező
és kutató gyermeket. A kísérletező
embert. Ezért remélem,
hogy XX. századi gondolataim,
az elmúlt század magyar
irodalmának értékei, amelyeknek
szolgálatára szegődtem, beépülnek
a XXI. század, a jövő
évezred falaiba is.”
Bakonyi Erzsébet
Meghalt
Tüskés Tibor
A szociális intézményi keretek
között élő idős emberek köszöntésére
16 éve szervezi meg az
Idősek Hete rendezvénysorozatot
az Egyesített Szociális Intézmény
és a „Segíts az Élet Alkonyán”
Alapítvány.
A Honvéd Kaszinó Tükörtermében
tartott ünnepélyes megnyitón
a megjelenteket elsőként
Koller Jutka igazgatónő, majd
Kanász János, Surd község polgármestere
és Maronicsné dr.
Borka Beáta, a Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztályának vezetője
köszöntötte. Dr. Csákai Iván,
a Szociális és Egészségügyi Bizottság,
valamint a „Segíts az Élet
Alkonyán” Alapítvány elnöke beszédében
kiemelte, mostanában
többször járt szociálpolitikai és
egészségügyi témájú megbeszéléseken,
ahol más városok képviselői
megjegyezték, Nagykanizsán
könnyű helyzetben vannak, mert
a város már évtizedek óta kiterjeszti
szociális hálóját a gyerekektől
kezdve az öregekig. Azt is
megkérdezték, mindezt hogyan
hozták létre. Csákay Iván elárulta,
hogy volt harc, politikamentes
harc, amely abban is megnyilvánult,
hogy még az önkormányzati
büdzséből hozták létre a Teleki úti
Szociális Otthont. Nemcsak Kanizsán
hírértékű, hogy nagyon komolyan
foglalkoznak az öregekkel,
hanem Sopron, Győr és Zalaegerszeg
város képviselői is irigykedve
beszéltek a kanizsai ellátásról,
amit szeretnének bővíteni.
Ha lesz központi pályázati lehetőség,
akkor talán fejleszteni is tudnak
ezen a területen. Jelenleg
azonban rossz hírek kelnek
szárnyra a központi támogatások
csökkenő mértékéről.
A köszöntők után örökzöldek és
operettek hangzottak el a Vigadó
Duó előadásában, majd vacsora,
zene és tánc következett a Koktél
Duó közreműködésével.
A november 16-20-ig tartó ünnepségeken
– mintegy 300 idős
ember – az Idősek Otthona, Idősek
Gondozóháza, az idősek klubjai
és a házi segítségnyújtásban részesülő
ellátottak szórakozhatnak.
Azoknak az idős embereknek
szervezik az egyhetes felhőtlen
együttlétet, akik a mindennapjaikban
valamilyen szinten segítségre
szorulnak. Akár bentlakásos intézményben
élnek, akár a lakásukra
jár házigondozó a mindennapi
életvitelük fenntartásához segítséget
nyújtani. Kedden délelőtt a
Zrínyi utcai Idősek Klubjában a
klubtagok munkáiból nyílt kiállítás.
Ugyanitt délután dr. Kolonics
Bálint, az ÜJKB elnöke nyitotta
meg az Idősek Napja rendezvényét,
ahol a Kis Bojtár Népzenei
Együttes adott műsort.
B.E.
Az időseket köszöntötték
Fotó: Bakonyi Erzsébet A
magyar nyelv és magyar hazafiság
címmel tartott előadást
Melocco Miklós Kossuth- és
Prima Primissima-díjas szobrászművész
a Medgyaszay Házban.
A Rozgonyi Polgári Egylet
meghívására érkező művészt Miha
Tamásné elnök e szavakkal köszöntötte.
A műsorban közreműködött
Tulman Géza versmondó, Németh
Ferenc és Tálosi Péterné zenetanár.
Melocco Miklós azért mondott
igent a meghívásra, mert nagy
szükség van arra, hogy jól gondolkodjunk.
Ha anyanyelvünket jól
tudjuk, akkor jól tudunk gondolkodni
is. Érzését átadva azt javasolta
a közönségnek, ha valaki
rongálja a magyar nyelvet, arra haragudjanak.
Meggyőződése szerint
az iskolában memoritereket kellene
tanítani a gyerekeknek. Maga
az anyanyelv szép kifejezés, a
nyelv anyánk maga. Nyelvünkkel
tudunk kapcsolatot teremteni azzal
a személlyel, aki ugyanezt a nyelvet
beszéli. Ezzel válhatunk testvérévé
azoknak, akik magyarul beszélnek.
Ez tart össze egy nemzetet,
ezért igaz az, hogy a Kárpátmedencében
élő magyarok egy
nemzet. Véleménye szerint egy jó
tanterv kellene, amely kötelezővé
tenné a nagy magyar költők verseinek
megtanulását. Mondják, hogy
nyelvében él a nemzet. Ez nehéz,
komoly kijelentés. Mit tesz vajon
egy szlovákiai magyar kisgyerek,
akinek nem magyarul kell tanulnia?
Ha megöljük benne az anyanyelvét,
vajon hogyan fogja életében
először kimondani, hogy szeretlek?
Lefordítja? Nem lesz belőle
semmi, mert érzelem nem megy
át a fordításból.
Melocco Miklós nagyon szereti
a magyar verseket. Az összes
szellemi munka közül a legfontosabb
számára a magyar költészet,
mely mindenre képes. A versben
kinccsé válnak a szavak. Véleménye
szerint meg kell várni a kormányváltozást
–, mert értelmes és
jó szándékú kormány fogad el
olyan tantervet, amelyben jó költőktől
tanulhatnak verseket. A
költészet szinte fontosabb számára,
mint a szobrászat. Egy szobor
is egy szóval kezdődik nála. Valamilyen
elbeszélt, vagy magában
mondott mondattal. Verset is szeretett
volna írni, de nem tud. Nagyon
nagy szellemnek kell lennie
valakinek, hogy magyar verset
tudjon írni. Ha tanítani tudna,
meggyőzné a diákokat, hogy szeressék
és tanulják is meg a verset,
mert a szókincs könnyen szaporodik,
ha elkezdi valaki tanulni a
szavakat.
B.E.
A versben kinccsé váló szavakról
Ismét jótékonysági akcióba
kezd a nagykanizsai Rozgonyi
Polgári Kör. Ezúttal a Vakok
Kutyaképző Iskolájáért emelnek
szót, s rendeznek adománygyűjtést.
Lapunkat Hóman Józsefné, a
Polgári Kör alapító tagja kereste
fel azért, hogy szándékukat közvetítsük
az olvasók felé. Szervezetük
közel hét és fél éve működik, fennmaradásuk
okát abban látják, hogy
mindig volt egy hely, amely befogadta
őket, ahol rendszeresen, kéthetente
tudtak találkozni, rendezvényeket
tartani, előadókat hívni.
Ezt a helyet Fliszár Károly atya
biztosította számukra hét évig, fél
éve új helyen, a Medgyaszay Házban
rendezik meg összejöveteleiket.
Hómanné a hírekben hallott a
költségvetési javaslatról, miszerint
csökkentik a Vakok és Gyengénlátók
Szövetségének támogatását,
ezzel veszélybe kerülhet a csepeli
kutyaképző iskola. Felháborítónak
tartja, hogy éppen a legelesettebbektől
vesznek el támogatást,
olyanoktól, akiknek a legtöbb segítségre
van szükségük. Fiatal dolgozók,
egyetemisták nem tudnak
kiképzett kutya nélkül közlekedni,
az idős embereknek pedig nem
csak segítséget, de magányukban
társaságot is jelentenek az állatok.
A hír hallatán fogalmazódott meg
benne, hogy a Polgári Körrel el
kellene kezdeni egy olyan akciót,
mellyel segítségükre lehetnek
ezeknek az embereknek. Elsőként
Cseresnyés Péter alpolgármestert
kereste fel, aki segített abban,
hogy az egész hazánkra kiterjedő
gyűjtőprogramnak saját számlaszáma
legyen, s abban is, hogy országos
hetilapban megjelenhessen
a felhívás, melyet lapunk ezen
cikk mellett közöl. Bíró Ildikót, a
Polgári Körök országos koordinátorát
is meghívta egy alkalommal
egyeztetésre, aki teljes támogatásáról
biztosította az egyesületet,
így a Polgári Körök további szervezetei
is tudnak csatlakozni. Felvette
a kapcsolatot a Vakok Intézetének
budapesti központjával, ahol
azt kérte, minden városban, ahol
van iroda, lehessen információt
kapni az akcióról. (Nagykanizsán
a Kinizsi utca 2. szám alatt található.
– a szerk.)
Szervezés alatt vannak azok a
rendezvények, melyek ezt a nemes
ügyet hivatottak szolgálni, előreláthatólag
a jövő év elején kerülnek
megrendezésre. A rendezvényeken
kívül is adakozhatnak
azok, aki tudnak és akarnak segíteni,
a 10300002-20210799-
70073285-ös számlaszámra eljuttathatják
adományaikat. Hóman
Józsefné azt mondja, tudja, hogy
válságos körülmények között élnek
az emberek, mégis reméli, segítő
szándékuk nem hagyta el
őket.
S.E.
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2009. november 19.
Kedves polgári körös Barátaink!
A nagykanizsai Rozgonyi Polgári Kör megszólítja az ország összes polgári körének
tagját és szimpatizánsait, SEGÍTSÜNK vak és gyengénlátó embertársainkon
Kormányunk embertelen, lelketlen pénzelvonásával sújtja legelesettebbeket!
Bezárás fenyegeti a Vakok Kutyaképző Iskoláját! Komoly szakembergárda
végzi ott munkáját, hisz ők is tudják, A VAK EMBERNEK A SZEME A
JÓL KÉPZETT KUTYA. Ha ezt az intézményt bezárják – mert a kormány
megvonja a támogatást –, akkor óriási kár éri az amúgy is jelentős hátránnyal
élő embertársainkat. Segítő kezet kell nyújtani feléjük! Azok felé, akik méltósággal,
alázattal viselik sorsukat, és értékes tagjai társadalmunknak! Segítsünk
Polgári körös társaink! Juttassátok el ezt a felhívást, kérést tagjaitokhoz, civilszervezetekhez,
magánemberekhez!
Gyűjtsetek adományt és az itt megadott számlaszámra adjátok fel:
MKB BANK ZRT. 10300002-20210799-70073285
Ti is, és mindenki aki segíteni akar, nyújtson segítő jobbot feléjük!
Fogjunk össze és SEGÍTSÜNK EMBERTÁRSAINKON a nemes cél érdekében!
Érdeklődni: a helyi Vakok és Gyengénlátók irodájában lehet.
A vakvezető kutyaképző iskola megmentéséért
A közeledő karácsony és a szülőföld
szeretete adta annak az
író-olvasó találkozónak a témáját
a kiskanizsai Móricz Zsigmond
Művelődési Házban, amelynek
kolléganőnk, Bakonyi Erzsébet
volt a vendége. Az estet a
Kiskanizsai Könyvbarátok Klubja
szervezte.
Bakonyi Erzsébet költeményeit
a Kiskanizsai Általános Iskola diákjai,
Roósz Péter és Varga Döníz,
Az én lovam című novelláját pedig
Horváth Jánosné, a Klub vezetőségi
tagja olvasta fel a megjelenteknek.
Kardos Ferenc, a Halis István
Városi Könyvtár igazgatóhelyettese
elemző és értő szavakkal
méltatta a kötetben föltárulkozó
szerzőt.
Aki gondolatait az életről
„Szólj szó, te élni akaró, / Tettekre
buzdító, / Emberi szó.” zsínórmértéke
szerint fogalmazza meg.
A világban való helyéről Tovább
című versében pedig így szól: „A
segítő szó, / mint ködbe fúlt folyó,
apad... / Sikít a néma, vad jaj-t
kiállt, / közöny bolygója Föld! /
viszem tovább e terhes látomást...”
„hegedűszó suhant át”
Papp Ferenc, a Hevesi Sándor
Művelődési Központ nyugalmazott
igazgatója, a TIT korábbi városi
alelnöke-elnöke három évtizedes
kiemelkedő ismeretterjesztő
munkájáért 2009. november 12-én
Zalaegerszegen a TIT székházában
„ISMERETTERJESZTő
MUNKÁÉRT ÖVEGES JÓZSEF
EMLÉKPLAKETT” kitüntetést
vehetett át.
A bensőséges ünnepségen Bánfalvi
Péter az egyesület megyei elnöke
nyújtotta át a minden évben
csak egy személynek adható elismerést.
K.H.
Papp Ferenc elismerése
Mint ismeretes, Marton István
polgármester rágalmazás és becsületsértés
miatt feljelentést tett
Röst János képviselő ellen.
Indoklása szerint Röst János, amikor
sajtótájékoztatóján nagy nyilvánosság
előtt azt mondta, hogy:
„Marton István botrányhős, közgyűlési
és közéleti megnyilvánulásai
jellemezték és jellemzik most is.”,
illetve „Marton István szájhős, mert
a Fegyelmi Bizottságok jelentéseiben
foglalt megállapításokat és tanúvallomásokat
nem meri nyilvánosságra
hozni.” a képviselő megsértette
személyiségi jogait.
Az első fokon eljáró bíróság tárgyalás
nélkül utasította el a feljelentő
kérelmét, aki jogorvoslattal
élt az ítélet ellen.
A másod fokon eljáró bíróság az
első fokú ítéletet megalapozottnak
találta, azt jóváhagyta, így az ítélet
jogerős. Röst Jánost felmentették.
(Részletesebben lásd: Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap 2009. szeptember
17-ei 30. szám.)
D.J.
Marton nem bírt Rösttel
Kanizsa – Szabad 2009. november 19. vélemény 5
Gyurcsány nótája
„– Nicsak, Ferenc! Ha befejezte
az ablak előtt a táncolást,
húzzon egy tételt. …
– Miniszterelnök úr! Maga
puskázik!
– Igen! Ahogy az egész negyedikes
elit puskázott! De most már
elég, itt a puskám. Tessék! Anyám
hímezte. Megpályázta, megnyerte.
– Puskázásért elégtelen jár.
– Igen! Itt az ideje, hogy véget
vessünk minden puskázásnak.
– Sajnálom, de a vizsgáját be
kell fejezni!
– Én vagyok az első, aki kimondom,
hogy többet ne lehessen
puskázni!
– Sajnálom Ferenc, ez elégtelen.
– Van is egy hétpontos javaslatom
a puskázás visszaszorítására!
– Ferenc! Adja fel!
– Végleg leszállunk a puskázásról!
Csináljuk meg, csináljuk meg!
– Ferenc! Kérem, Ferenc, távozzon!”
Aki Kovács András Péter és
Beliczay Balázs 2007-es rádiókabaréján
derülve lejárt lemeznek véli ezt
a módszert, téved. Ahazugságon kapott,
országot csődbevivő kormány
azóta is ellenzékét vádolja, mossa
egybe saját szennyesével. Teljes hitelvesztés?
Dögöljön meg a szomszéd
tehene is! – szól a mondás, bár
itt többről van szó. Sokan táncolnak
Gyurcsány nótájára. A múlt lapszámban
is terjedelmesen ragozta
valaki. Seres Mária pedig Kanizsán,
Erzsébet téri sajtótájékoztatóján október
21-én szó szerint ezt mondta:
„Azt érzékeljük nagyon sokan,
hogy a pártok nem azt figyelik,
hogy nekünk mi fontos, hanem
sokkal inkább saját pártpolitikai viszályaikkal
vannak elfoglalva. És
mindenféle megszorításra hajlandóak,
itt elveszik a nyugdíjasok 13.
havi fizetését, az egyházi támogatást
megnyirbálják, valahogy az
övékhez nehezen nyúlnak.”
Figyelik? „Mindenféle megszorításra
hajlandóak.” Kik? „A
pártok.” No, nem pártunk és kormányunk!
Hiszen Seres Mária, a
nyíregyházi építész az aláíróíveit
egy budapesti postafiókba várja –
az mszp.hu fórumán éppúgy értesülhetünk
róla, mint a kapcsolat.
hu oldalon. Kettő menüponttal
odébb csak a Gyurcsány-blogtól.
Ha sértené a pártérdeket, már kimoderálták
volna. Milyen jó,
hogy a számítógép nem felejt.
Papp János
Rendeletmódosítási témában
tartott sajtótájékoztatót Szányiné
Kovács Mária, az MSZDP városi
elnöke, Bogár Ferenc és
Papp Ferenc önkormányzati
képviselők ma délelőtt.
– A Magyarországi Szociáldemokrata
Párt fontos célkitűzésének
tartja és napi gyakorlatában is
érvényesíti az esélyegyenlőség támogatását,
valamint a szolidaritást.
– kezdte Papp Ferenc. – Szolidaritást
a hátrányos helyzetű, a
halmozottan hátrányos helyzetű,
az önhibájukon kívül a társadalom
perifériájára került közösségek és
egyének segítése érdekében. Ezért
is tartjuk fontosnak ennek a sajtótájékoztatónak
a megtartását, mert
úgy gondolom, hogy ez is egy
ilyen nemes célt szolgál.
– Kanizsaiként, szociáldemokrataként
megdöbbentett az a helyzet,
amelybe Simon József önhibáján
kívül került. – vette át a szót
Szányiné Kovács Mária. – Megdöbbentett
a hír, hogy a segítség
esetleg hat hónap után érkezik.
Úgy gondolom, hogy ez így nem
történhet meg. Sajnálatos, hogy
városunkban a Thúry György Kereskedelmi
Szakközépiskola kezdeményezésére
csupán 700 ezer Ft
gyűlt össze. Még nem késő. Bízom
abban, hogy a hírek és az iskola
újabb kulturális rendezvényének
bevétele jelentősen gyarapítja ezt
az összeget. Remélem, hogy az önkormányzat
módosítja rendeletét,
hogy az ilyen sajnálatos esetekben
gyorsabban jön a segítség, mert
„kétszer ad, ki gyorsan ad.”
– Mint a Magyarországi Szociáldemokrata
Párt helyi önkormányzati
képviselői, mi is szívügyünknek
tekintjük, hogy segítsünk
a bajbajutott családon. Városunkban
azonban a jelenleg hatályos
lakásrendelet merevsége, rugalmatlansága
nem teszi lehetővé
a gyors segítségnyújtást. A szociális
osztály vezetését, az önkormányzat
szociális és egészségügyi
bizottságát kötik a szabályok, a
rendeleti előírások, szűkre szabva
mozgásterüket. Viszont megoldást
kell találnunk az ilyen vis major
helyzetek kezelésére is. Ezért kezdeményezzük
a soron következő
közgyűlésen a jelenleg hatályos
bérlakásrendeletünk módosítását.
Javasoljuk, hogy a rendelet bővüljön
ki azzal, hogy a polgármester
hatáskörébe utal egy meghatározott
szociális bérlakás keretet. Bízunk
abban, hogy javaslatunkat támogatni
fogják képviselőtársaink
is. – tette hozzá Bogár Ferenc.
A König hotel konferenciatermében
tartott sajtótájékoztatót
Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Országos elnöke.
A sajtó képviselőit Zakó
László városi és megyei elnök köszöntötte,
majd a sajtótájékoztató
témaköreit ismertette.
Kijelentette, hogy a megyében
mind az öt választási körzetben a
jelöltek állítása megtörtént. A tájékoztató
fő témaköréről a Jobbik
választási programjáról Vona Gábor
beszélt. A program ismertetése
előtt az elnök határozottan kijelentette,
hogy a választásokon nem
elégszenek meg a harmadik,
illetve második hellyel, hanem
győzelemre törekednek. Minimális
célként jelölte meg az MSZP
nagyarányú legyőzését. Kifejtette,
hogy az MSZP-nek, az SZDSZhez
hasonlóan nincs helye a magyar
közéletben. Rátérve a program
ismertetésére megtudtuk,
hogy a teljes program országos bemutatását
január 16-ra tervezik. A
programban meglepetések nem
várhatók, mivel a Jobbik nem ír
ideológiai és politikai vargabetűket.
Így nemzeti-keresztény programra
kell számítani. A többi parlamenti
párt programjától nagyban
eltér abban, hogy tabudöntögető
lesz. Nem fogunk megijedni semmilyen
kérdés felvetésétől, csupán
azért mert Brüsszel vagy Washington
nem szívesen hallana róla.
Programunkat következesen, politikai
lehetőségünk segítségével
végrehajtjuk. Első pontként a gazdaság
protekcionista, a nemzet érdekét
felvállaló és képviselő gazdaságpolitikát
szeretnék megvalósítani
Magyarországon, amelyben
az államnak a jelenleginél jóval
nagyobb szerep jut. Az állam aktívan,
bátran beavatkozik, ha kell,
vállalkozik a magyar munkavállalók,
termelők, vállalkozók megvédésében
a globalista törekvések, a
multinacionális tőke túlsúlyával
szemben. A jelenlegi költségvetési
hiány betöltésére vannak alternatív
javaslataik. Tárgyalásokat kezdeményeznének
az államadóság elengedéséről.
A presztízsberuházásokat
leállítanák, mert bűzlenek a
korrupciótól. Sarkalatos pont a
multinacionális cégek megadóztatása.
Ez nem azt jelenti, hogy ellenségei
vagyunk a multinacionális
tőkének, de megválogatnánk
őket aszerint, hogy milyen cél vezérli
őket ide. Feltétlen szükséges
a szociális rendszer átalakítása. A
szociális rendszer feladata, hogy
lehetőség szerint visszavezesse az
emberek többségét a munka világába.
Az, hogy a költségvetésben
forrásokat találtunk önmagában
még nem oldaná meg a gazdaság
problémáját. A Jobbik a mezőgazdaságban
és az arra épülő élelmiszeriparban,
valamint az építőiparban
látják a kivezető utat, mégpedig
a magyar termelőknek, vállalkozóknak
a helyzetbehozásával.
A másik kiemelten fontos feladatuk
a közbiztonság megteremtése,
amelyet a rendőrség fejeket
követelő megtisztításával kell kezdeni.
Nagyon sok vezetőtől meg
kell válni majd. Helyi feladatok ellátására
fel kell állítani a csendőrséget,
a rendőrséggel szoros
együttműködésben, de attól függetlenül,
amely önkormányzati jelleggel
működne. Fontos a börtönök
helyzetét rendbe tenni. Jelenleg
az intézményekben zömében
wellness iparág tevékenykedik.
Nem az a cél, hogy a két bűncselekmény
közt ott tartózkodókat eltartsuk,
hanem önfenntartó börtönöket
szervezzünk.
Harmadik feladat a tudatformálás,
a nemzettudat kérdése. A kultúrában,
az oktatásban, a médiában
hangsúlyozottan szeretnék megjeleníteni
a hazafias szemléletet. Ez
nem csak érzelmileg fontos számukra.
Meggyőződésük, ha e
szemlélet jelen lenne az ország ma
nem itt tartana. A sikeres országok
attól sikeresek, mert ott erős, büszke
nemzettudattal rendelkezik a
társadalom. Nálunk az oktatásban,
a kultúrában, a médiában főként az
SZDSZ-hez köthető liberális kör
tudatosan veri szét ezt az értékrendszert,
az összetartozás tudatát.
Ennek a folyamatnak szeretnének
nagyon keményen, határozottan
véget vetni.
Továbbra is tartják, hogy Magyarország
a magyaroké. Ez lesz a
választási kampányuk jelszava.
– Tudom, hogy az ország lakosságának
2/3-a Jobbikos, csak még
ő maga nem tud róla – jelentette ki
a tájékoztatója végén Vona Gábor.
Cz.Cs.
MSZDP:
Esélyegyenlőségről
és szolidaritásról
Jobbik:
Készül a program
Kanizsa – 6 Városháza 2009. november 19.
Batthyány Lajos Gimnázium
és Egészségügyi
Szakközépiskola
Szeretettel várjuk az általános iskolák 4. osztályosait
és kedves szüleiket a Batthyány Lajos Gimnázium
két rendezvényére.
Hagyományos nyílt napunkat
2009. november 21-én, szombaton 9 órakor
tartjuk, amikor is meghallgathatnak egy tájékoztatót iskolánkról,
illetve lehetőség lesz a kötetlen beszélgetésre, valamint az iskola
végigjárására.
Újszerű kezdeményezésként
“Szélesre tárjuk az iskolakaput”, s lehetővé tesszük az érdeklődő
diákoknak és szülőknek, hogy bepillanthassanak a tanórákba is.
Várjuk a kiváncsiakat 2009. november 24-én 7.30-kor
rendezvénytermünkbe, ahonnan elindulhatnak a különböző
osztálytermekbe, a különböző tanórákra.
BLG - Iskolavezetés
Nyugdíjas Színházbérlet
a Hevesi Sándor Művelődési
Központban
2009. november 23. 16 óra
Arany: A nagyidai cigányok
Előadja: Gál Tamás színművész
(Pozsony) Zene: Bodonyi András
Zenés vallomás emberségről,
szeretetről
Stefancsik Annamária és Zayzon Csaba
estje (Pannon Várszínház - Veszprém)
Magyar vigasság
zenés színpadi játék
Szereplők: Kis Törék Ildikó, Varga
Vilmos (Nagyvárad)
“Te rongyos élet!”
Dráfi Mátyás színművész önálló
estje. (Komárom)
A bérlet ára: 2000 Ft, vásárolható
november 3-tól a HSMK információs
szolgálatánál. Belépőjegy előadásonként
700 Ft.
Ügyiratszám: 03-468-7/2009. Ügyintéző:Tóthné őri Ibolya. Telefon: 93/540
- 091. Tárgy: Nagykanizsa MJV Önkormányzata Nagykanizsa, 4386/34 hrsz-ú
ingatlan telekmegosztási engedély ügyében döntés közzététele
Hirdetmény
Zalakaros Város Jegyzője a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdés értelmében
felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építési hatóság döntést hozott a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (címe: Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) kérelmező, Nagykanizsa, 4386/34 hrsz-ú belterületi ingatlan telekalakítási
(telekmegosztás) engedély ügyében.
Az ügy tárgya: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (címe:
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) 4386/34 hrsz-ú belterületi ingatlan telekalakítási
engedély ügye. Építéssel érintett ingatlan: Nagykanizsa, 4386/34 hrsz-ú ingatlan.
Az ügy iktatási száma: 03-468/2009.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy: az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek
a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán
(Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) Tóthné őri Ibolya építéshatósági ügyintézőnél
(földszint/ 03 szoba, telefon: 93/540-091) az alábbi ügyfélfogadási időben: hétfőn
8-14 óráig, kedden 8-14 óráig, szerdán 8-14 óráig, pénteken 8-12 óráig, a
03-468-6/2009. számú határozat ellen a hirdetmény levételének napjától számított
15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zala
Megyei Kirendeltségéhez címzett, de a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztályán benyújtandó 30.000 Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
lehet élni.
Az ügyben érintettek: a ingatlanokkal rendelkezni jogosult tulajdonosok:
360/61, 360/67, 638, 4001/4, 4386/10, 4386/11, 4386/32, 4386/33 hrsz-ú ingatlanok
tulajdonosai. Elektronikus elérhetőség: zkarosmuszak@mail.datanet.hu
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
Építéshatóság - 03-468-7/2009.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlését 2009. december 2. (szerda)
17.00 órára közmeghallgatás céljából összehívom.
Az ülés helye: Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár u. 5.)
A közgyűlésre tisztelettel meghívom.
Marton István polgármester
A NAGYKANIZSAI KARITÁSZ CSOPORT Meghívó közmeghallgatásra
2009. november 24-én (kedden)
és november 25-én (szerdán)
10-17 óráig
JÓTÉKONYSÁGI RUHAVÁSÁRT TART
a Medgyaszay Házban.
AHatárőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete ezúton fejezi ki köszönetét
mindazoknak, akik adójuk 1%-át az egyesület számára ajánlották
fel.
Köszönet támogatóinknak
Kanizsa 2009. november 19. – Kultúra 7
Kurucz István: Indulatok nélkül
a répcelaki robbanásról című
könyvét mutatták be a Halis
István Városi Könyvtárban.
A hézagpótló, tényrögzítő
könyv megjelenése a DKG-EAST
Olaj- és Gázipari Berendezéseket
Gyártó Zrt. anyagi támogatásának
köszönhető. A könyvbemutatón
megjelent nagyszámú érdeklődőt,
olajipari szakembereket Tóth János,
a Magyar Olajipari Múzeum
igazgatója, és Mádé Károly, a
DKG-EAST Zrt. vezérigazgatója
köszöntötte. A könyvet Dr. Szabó
György, a Falcon Oil & Gas Ltd.
elnöke mutatta be. A kötet szerzőjével
Czupi Gyula, a Halis István
Városi Könyvtár igazgatója beszélgetett.
A könyvbemutató során megemlékeztek
az elhunytakról.
Gyászütemben megszólalt a bányászokat
utolsó útjára kísérő
klopacska, a kopogó lármafa,
melynek hangjai mellett Udvardi
Géza mérnök felolvasta a répcelaki
áldozatok névsorát. A
répcelaki tragédia után a felrobbant
tartály repeszdarabjai bekerültek
a Magyar Olajipari Múzeumba.
Ezek mint kiállítási tárgyak,
egy emlékművet alkotnak,
ahol minden évben október végén
vagy november elején megemlékeznek
az olaj- és gázipar
műszaki baleseteiben elhunytakról.
A könyv előszavában Tóth
János többek között így ír:
1969. január 2-án a Szénsavtermelő
Vállalat répcelaki telepén
bekövetkezett tartályrobbanás
a magyar olajipar legtöbb áldozatot
– kilenc ember halálát –
követelt műszaki balesete, tragédiája.
Hatan súlyosan, tizennégyen
könnyebben sérültek
meg.
A bírósági tárgyalássorozaton
az érintettek, a szakemberek
megpróbálták bizonyítani vélt
és/vagy valós igazukat. A végső
ítélet – utólagos értékelés alapján
– nem elsősorban igazságot, hanem
jogot szolgáltatott, nem a
valóság talaján állt. Valószínű,
hogy az ítélet politikai utasításra
született, így ártatlan emberek
hosszabb-rövidebb ideig börtönbe
kerültek. Az 1970-es évek politikai
légkörében sem a büntetést
elszenvedők, sem a hozzátartozóik
nem mertek fellebbezni, tiltakozni
a számukra igazságtalan
ítélet ellen. Mindez elmaradt szabadulásuk
után is. A rendszerváltást
követően sokakat rehabilitáltak,
ők ebből is kimaradtak. A
könyv célja mégsem a rehabilitáció
– ahogy a szerző is leírja a bevezetésben
–, hanem a tények,
események minél pontosabb, utólagos
rögzítése, ami lényegében
ellentétes a jogerős bírósági ítélettel,
a korabeli médiumokban
közöltekkel.
A szerző, Kurucz István többek
között így vall a könyv bevezetőjében:
Negyven esztendővel később jogos
lehet a kérdés, kell-e ez a
könyv a történtekről, van-e róla
mit beszélni, szükséges-e felidézni
a pillanatot és az azt követő eseményeket?
Volt, aki a gondolat felvetésekor
határozottan kijelentette,
hogy felesleges. Voltak akik úgy
ítélték meg, hogy ez a tragédia is
része a magyar olajipar történetének.
A szerző már nagyon régen elhatározta
a tárgyaláson történtek
megírását. A robbanást követő per
során az „előkelő” második helyet
osztották rá, szakszerűen fogalmazva:
”másodrendű vádlott”,
majd elítélt lett. A könyv megírásának
időpontját valójában akkorra
szerette volna tenni, amikor
igaz lehet a választott cím szerint,
indulatok nélkül írni a történtekről.
A könyv nem könnyű olvasmány,
nem nyújt szórakozást, kikapcsolódást,
még azt sem garantálja,
hogy kielégíti az olvasó
kíváncsiságát. Valószínűbb az a
tény, hogy számtalan új kérdést
fogalmaz meg az olvasó számára,
melyekre a választ is saját
magának kell megtalálnia az idézett
dokumentumok alapján. A
könyv arra kíván bizonyítékot
szolgáltatni, hogy a tartályok katasztrofális
törésének megállapítható
alapvető oka a túltöltésből
fellépő túlnyomás, vagy egy erős
dinamikus terhelés, ami a tartályok
anyagában ridegtörést eredményezett.
Czupi Gyula könyvtáros, a kötet
sajtó alá rendezője többek között e
szavakkal ajánlja az olvasónak
Kurucz István könyvét:
A kötet olvasója számára –
akkor is, ha nem a szakma ismerője
–, újra megnyílnak azok
a lezártnak vélt bizonyítások,
melyekre a vádak alapozódtak.
Nem kell elfogadni ahhoz a
szerző és a szakértő érvelését,
hogy nyilvánvalóvá váljon előttünk:
a bíróság nem vizsgált
meg minden lehetőséget a történtek
tisztázásához, sőt a megértést
segítő, és bizonyos állításokat
eleve megcáfoló adatokat
nem értékelte megfelelően.
Ezért vált a szerzőnek – a négy
évtizedes kibeszéletlenség után
– fontos feladatává a fiatalabb
generációk számára állásfoglalás-
kialakításhoz alkalmas információk
átadása. Ez azonban
már nem csupán a szakmai kérdések
tisztázását, hanem a korabeli
viszonyok megértetésének
a kérdését is érinti. Czupi
Gyula jó szívvel ajánlja mindazok
számára Kurucz István
könyvét, akik a negyven évvel
ezelőtti Magyarországra is kíváncsiak.
Bakonyi Erzsébet
Könyv a répcelaki robbanásról
Idestova huszonöt éve gyűjti
csokorba, álmodja át, szövi újra
fejében meséit Berecz András a
nagy mesemondó, tréfamester és
népdalénekes. Bármerre jár az
országban, teltházas előadásain
véget nem ér a móka, a kacagás.
Így volt ez kiskanizsai előadásán is.
Aki eddig nem ismerte őt, ez alkalommal
megláthatta a mesemondás
világgyújtó szellemét és azt, hogy a
mesélő hogyan lehel lelket az
egymásután megjelenített képeibe.
A zömmel Erdélyben, Moldvában,
Felvidéken, Somogyban és a
Nyírségben gyűjtött mesék oltogatva,
újraszőve, ízes szavakkal fűszerezve
sajátos gondolatiság és
lelkület kifejezői. Az életre keltett
mesék bemutatták a jót és a rosszat.
Gondolatokat fakasztottak és tanulságosak
voltak.
A politikusok meséitől eltérően
Berecz András közösségformáló,
hitből fakadó és hitet adó meséi
nem csak szórakoztatóak, hanem
megtartó erővel is bírnak.
Cz.Cs.
Kiskanizsán hittek
a mesében
A Móricz Zsigmond Művelődési
Házban telt ház előtt lépett színpadra
Orosz Zoltán tangóharmonika
művész és együttese. A méltán
népszerű eMeRTon-díjas művész
már a kezdő dallal magával ragadta
a közönséget. Reneszánszát élő
hangszere segítségével a nézőket a
harmóniák szárnyain elkalauzolta
Dél-Amerikába, a Szajna partról a
Balkánon, Izraelen keresztül Szibériáig.
Aművész zeneileg rendkívül
izgalmasan, temperamentumosan,
kivételes tehetséggel mutatta
be, milyen sokoldalú hangszer
mestere. Az est folyamán a többnyire
francia, orosz, spanyol, délszláv
dallamok mellett a Balogh
Zoltán gitárossal és Pengő Csaba
bőgőssel színpadra lépő Orosz
Zoltán elkalandozott a jazz és a
klasszikus zene világába. Így kitűnő
átiratát hallhattuk Brahms V.
Magyar táncának. Az előadók nem
feledkeztek meg a nóta- és csárdáskedvelő
közönségről sem. Lenyűgöző
volt látni és hallgatni az
eredetileg hegedűre írt Pacsirta
tangóharmonikára átírt változatát.
Cz.Cs.
Az ezerarcú
harmonika mestere
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – 8 Városháza 2009. november 19.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. év folyamán döntött arról, hogy
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatát
módosítja az alábbi pontokban:
1. Cseresznyés utca (13466/32 hrsz) – Alsószabadhegyi utca ( 13443/8 hrsz) – Pásztor
utca (13441, 13443/5, 13443/2, 13443/1 hrsz-ok) – Szabadhegy utca (13468/2 hrsz) határolt
tömb rendezése – Pásztor utca nyomvonalának módosítása
2. Hevesi Sándor, Teleki, Kaposvári utcák szabályozási szélességének korrekciója
3. Lazsnak utca – Vadalmás utca – Herkules utca – Szálfa utca által határolt tömb rendezés
alá vonása az előkert csökkentése céljából
4. Magvető utca – Alkotmány utca – 4120 hrsz-ú közút – 4150 hrsz-ú út – a (4170– 87)-
ig tartó hrsz-ú földrészek déli határán tervezett kiszolgáló út – 4188/1 hrszú közút által határolt
tömb övezeti besorolásának módosítása
5. 059 hrsz-ú út – Damjanich utca – 20307 hrsz-ú út – belterületi határ által határol tömb
építési övezeti besorolásának módosítása
6. Erdész utca – Csengery utca – 3779/18 hrsz-ú út – vasúti pályatest által határolt tömb
övezeti besorolásainak felülvizsgálata
7. 649/18 hrsz-ú út – 649/37 hrsz-ú közterület – Gábor Áron utca – 652/4 hrsz-ú országos
közút által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
8. Vörösmarty M. utca – Petőfi S. utca – Rákóczi utca – Sugár utca tömbje besorolásának
felülvizsgálata
9. Varasdi utca – Kisrác utca – Felsőtemető utca – Pápai utca – Bajcsai utca által határolt
tömb szabályozásának módosítása
10. Petőfi Sándor – Honvéd – Dózsa György utcák közötti tömb szabályozásának módosítása
– a 71. szám alatti ingatlanra tervezett út megszüntetésének ügye
11. Vámház utca – Raktárház utca – 652/4 hrsz-ú országos közút – Gábor Áron utca által
határolt tömb egyes útjai szabályozásának módosítása
12. Sikátor utca – Árpád utca – Magyar utca által határolt tömb építési övezeti besorolásának
módosítása
13. Erzsébet tér – Fő utca – Sugár utca – Rozgonyi utca által határolt tömb övezeti besorolásának
módosítása
14. Gárdonyi u. – Szentgyörgyvári u. – Veres P. u. – Marek J. u. által határolt tömb közterület-
szabályozásának módosítása
15. Csengery utca (3779/8 hrsz) – jelenlegi belterületi határvonal – tervezett kiszolgáló
út (3866/10 és 3899 hrsz) által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
16. Kórház utca – Szekeres József utca – 2544 hrsz-ú közlekedési terület – Teleki utca
által határolt tömb 2501 és 2502 hrsz-ú ingatlanok közötti övezeti határának módosítása
17. 4089 hrsz-ú közterület – szombathelyi vasútvonal – 4076 hrsz-ú árok – Alkotmány
utca (4066/2 hrsz) által határolt tömbbe tervezett út megszüntetése
18. Zemplén Győző u. (3063/4 hrsz) – 3058 hrsz-ú út – 3063/6 hrsz-ú út – Városkapu
körút (3064 hrsz) által határolt tömb szabályozásának módosítása
19. Műemléki környezet határvonalának felülvizsgálata
A tervdokumentációt – a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel –
2009. december 6-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon
megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi
főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
Városi Főépítész, Nagykanizsa
Szabályozási terv, Helyi Építési Szabályzat
Papp Ferenc önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2009. november 20-
án (pénteken) 16 órától az MSZDP irodában. (Nk., Rozgonyi u. 1. I. em.)
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a
kiskanizsai kirendeltség épületében.
Képviselői fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz. Helye, jellemzői Kikiáltási ár Időpont
2475/2 Nagykanizsa, Bajza u. 13. nov. 30.
(megosztás után) 5 lakásos lakóépület + minden
(teljes felújítása szükséges) 26.400.000 Ft + áfa következő
hétfő
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt.
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Az ingatlan teljes felújítás szükséges. Az ingatlan
adatait tartalmazó iratokba az érdeklődők részére betekintési és másolási
lehetőséget biztosítunk. A lakásokból a szerelvények el vannak távolítva, az
ingatlan felújítás nélkül használatra nem alkalmas. A versenytárgyaláson való
részvétel feltétele: 1.000.000 Ft azaz Egymillió forint árverési előleg befizetése
lebonyolító bankszámlájára vagy pénztárába. A versenytárgyalás részletes
szabályai a versenytárgyalási dokumentációban kerül közlésre.
További információk, iratbetekintési lehetőség előzetes telefonos egyeztetést
követően, munkaidőben: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) Telefon: 93/311-241. 16-os mellék.
Versenytárgyalás
Tisztelt Kanizsai Polgárok!
Amennyiben Önök egyetértenek Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének
azon javaslatával, hogy a jövő évi - a 2010-es - víz- és csatornadíjak
10 %-kal kerüljenek csökkentésre a világgazdasági válság és az abból
fakadó, a város polgárait sújtó nehézségek miatt, akkor kérem, jelezzék
véleményüket önkormányzati képviselőjüknek vagy az alábbi ingyenes telefonszám
hangpostájára: 06/80-200-848 (2009. november 16-25-ig)
Köszönjük, hogy véleményt nyilvánított!
Marton István polgármester
Víz-vonal
Ügyintéző: Szamosi Gábor. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a
Nagykanizsa, Sugár u. 14. sz. alatti társasház kötelezése ügyében. Szám: 6/828-
13/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége a Keszthely Város Jegyzője
3/20.801/4/2009. számú Nagykanizsa, Sugár utca 14. szám alatti társasház
jókarbantartása ügyben hozott határozata ellen benyújtott fellebbezést elbírálta,
az első fokú építésügyi hatóság fenti számú határozatát megsemmisítette és
az ügyben új eljárás lefolytatását rendelte el.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül
határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, az eljáró másodfokú
hatóság kérésének megfelelően a további ügyfeleket a határozat
meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak
megfelelően az alábbiak szerint:
A hirdetmény 2009. november 12-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16.).
Az eljáró hatóságok megnevezése: Keszthely Város Jegyzője 8360 Keszthely,
Fő tér 1. Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 8900
Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. Az ügy iktatási száma: ZH/871-8/2009. Az
ügy tárgya: Nagykanizsa, Sugár utca 14. szám alatti, 1157/1. hrsz. alatt felvett
ingatlan építési engedélyezési ügye
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1157/1. hrsz-ú
ingatlan valamint a 1157/3., 1126. és 1125. hrsz-ú ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a másodfokú építésügyi hatóság fenti
ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga Keszthely Város Polgármesteri
Hivatal Műszaki Osztályán (Keszthely, Fő tér 1.) megtekinthető az alábbi
ügyfélfogadási időben: hétfőn 8-12 óráig, szerdán 8-12, 13-17 óráig, pénteken
8-12 óráig.
A Ket. 109. § (1) bekezdése előírására figyelemmel az eljáró hatóság a keresetindítás
lehetőségét biztosította.
Nagykanizsa, 2009. november 09.
A jegyző megbízásából: Szamosi Gábor építéshatósági osztályvezető
Építéshatóság - 6/828-13/2009.
Felhívás jótékonysági játékgyűjtésre
Használt, jó állapotú játékokat gyűjtünk, hogy azok a gyermekek is
örülhessenek karácsony napján, akik nehéz körülmények között élnek.
Kérjük mindazokat, akik segíteni tudnak, 2009. december 22-ig a
Nagykanizsa Kossuth tér 6. szám alá, az Angel Szépségszalonba (Tel.:
06-30-217-3922.) adják le adományaikat, melyeket decemberben,
karácsony előtt Nagykanizsán az Erzsébet téren osztunk ki.
Támogatók: Marton Istvánné, Menyhárt Erika, Kanizsa TV,
Kanizsa Rádió, Szuperinfó, Kanizsa Hetilap.
38. szám (november 12.): „A legjobb ötlet sem ér semmit, ha nem
dolgozunk rajta.” Nyertes beküldő: Tóth Józsefné, Kinizsi u. 15.
Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben című verseskötetét Szerkesztőségünkben
személyesen veheti át.
Rejtvényünk nyertese
Kanizsa 2009. november 19. – Krónika 9
A Piarista Iskola Októberi Esték
című előadásán a sorozat házigazdája
Vereb Zsolt atya Andrási
Attilát, a vajdasági Magyar
Kanizsai Udvari Kamaraszínház
igazgatóját, rendezőjét kérte fel,
hogy beszéljen a trianoni tragédia
után a Délvidéken és a Vajdaságban
kialakult kisebbségi
lét főbb jellemzőiről.
Az előadó a magyar kisebbség
jelenlegi életkörülményeivel, annak
kialakulásával, elemzésével
kezdte. Történelmi visszatekintését
a XVI. századig, vagyis az oszmán
birodalom európai térnyeréséig vezette
vissza. Ismertette a mohácsi
csatavesztés előtti (délvidéki) lakosság
számarányos összetételét
nemzetiségekre bontva. Kiderült,
hogy a térségben a török uralom
alatt elkezdődött a magyar lakosság
szervezett kiűzetése, kiirtása,
rabigába hajtása. Helyettük kezdetben
a bunyevácokat, későbbiekben
szerbeket telepítettek be. Később, a
XIX. században a pánszlávizmus
megjelenésével a szerbek nyíltan
kötődtek a kereszténység Bizánc
által meghatározott vonulatához.
Ez erős pravoszláv, orosz kötődést
jelentett, illetve jelent mind a mai
napig. Ez a kötődés 1848-ban a
szabadságharc idején a térségben
erős szembenállást gerjesztett a
magyarság és a szerbség között,
mely a kiegyezés időszakával a
szerb függetlenségi és elszakadási
kísérletek folyamán tovább erősödött.
A monarchia alatt az elszakadási
kísérletek a szerbség által végig
kimutathatók voltak. Az elsődleges
ellenségük nem Ausztria, hanem
Magyarország volt, hiszen
magyar területen éltek.
A Délvidék leválasztására már
1848 után tudatosan törekedtek. Az
egyre erősödő pánszlávizmus közvetlen
előidézője az I. világháborúnak,
hiszen a Fekete Kéz nevű
szervezet az orosz titkosszolgálat
felügyelete alatt működött. Aháború
után jött Károlyi Mihály és Linder
Béla. Az utóbbi egy hét alatt
felszámolta a magyar hadsereget.
Tehát Délvidék akadálytalanul a
szerbeké lett. A szerb fél ezt nem
megszállásnak, hanem hódításnak
tekintette, így az első pillanattól elkezdődött
a nemzeti elnyomás.
Andrási Attila eztán az elnyomó
rendszer módszereit ismertette. Elmondta,
elsőként a magyar nyelvet
kellett kiszorítani a hivatalokból, a
közéletből. A kisebbségiekkel
szemben fontos volt a kettős mérce
alkalmazása a törvényhozásban,
ami mind a mai napig tapasztalható.
Példaként az előadó a temerini
fiúk esetét hozta fel. A kisebbségi
létet veszélyezteti a lakosság fogyásával
párhuzamosan történő
betelepítés. Ez ellen a területi autonómia
elérésével lehetett volna
harcolni. „Igaz, most kaptuk meg a
kulturális autonómiát, de ez semmit
nem változtat a fogyásunkon.
Minél kevesebben vagyunk, annál
több jogunk lesz. Az utolsónak
meg mindenhez meg lesz a joga.
Szabad magyarul beszélnünk, de
ez a fizikai agressziótól nem véd
meg. Nehéz a kisebbségi lét, főleg
hátország nélkül.” – mondta az
előadó. Példaként felhozta, hogy
egy horvát újságíró bántalmazása
után a horvát kormány másnap lezárta
a közös határt. Azóta egy
horvátot sem bántalmaztak.
Ha egy nemzetet néppé züllesztenek,
és szolga helyzetbe hoznak,
akkor szégyen vállalni az identitást.
Végezetül a színházi élettel kapcsolatosan
elmondta, Szabadkán
működik a Délvidék legjobb magyar
nyelvű színháza. Sajnálatos,
hogy a politikai és gazdaságpolitikai
tényezők miatt immár ott ismeri
a lakosság a legkevésbé a magyar
szót.
Zárszóként egy kínai közmondást
idézett: „Mikor a szavak elvesztik
erejüket, elvész a szabadság.”
Ugyanis a jólneveltség nem
azonos a simulékonysággal.
Czene Csaba
Kisebbségi lét hátország nélkül
Ismét közös együtt gondolkodásra
hívtuk a város óvónőit a
Piarista Iskolába. Míg három
éve az óvodából iskolába való átmenet
volt vizsgálódásuk tárgya,
tavalyelőtt a szülőkkel való
együttműködés lehetőségeit vették
górcső alá. Az elmúlt tanévben
pedig az érzelmi nevelés
nagy és szinte kimeríthetetlen témáját
indították útjára. Idei témájuk
a hazaszeretet, a nemzeti
hovatartozás és a magyarság-tudat
alakítása volt.
Ha egy nép nem ismeri meg
múltját, hogyan néz szembe a jövő
kihívásaival? A gyökértelen fa
is kiszárad, az önazonosságát feladó
nép pedig könnyen a történelem
süllyesztőjébe kerülhet. Soha
nem volt aktuálisabb a téma, mint
ma. Mindannyian a jövő nemzedékének
alakításán fáradozunk.
Nem engedhetjük, hogy gyermekeink
élete csupán a fogyasztásra
szűküljön. A fenti gondolatmenet
továbbvitelére kérték pedagógus
kollégáikat. Vetítettképes előadásokkal,
értékes beszámolókkal
érkeztek a város óvónői. Láthatták
a néphagyományok gazdag
tárházának felelevenítését, hallhatták
az ünneplés és a hazaszeretet
csíráinak elültetését és fontosságát.
Ismét ámulatba ejtettek
mindenkit azok az óvónénik, akik
hihetetlen ötletgazdagsággal, elszántsággal
és tengernyi szeretettel
nevelgetik a csemetéket. A tanítóik
a kisiskolások ünnepléseiről
beszéltek.
Idei előadó Paulik Dezsőné, sokuk
Kati óvónénije volt. Különösen
tetszettek az alábbi gondolatai:
„A haza először csak a szűk családot,
a közvetlen környezetet, apát,
anyát, testvéreket, nagyszülőket jelenti
a gyerekeknek, azokat, akikhez
tartozik. Aztán tágul a világ, s
ezzel együtt a haza is. Az utca, a
szomszédok, a játszótér, a falu, a
város… s jön az óvoda… létrejönnek
ott is a kötődések. Lassan kialakul
az én mellett a mi tudata.”
Majd utalt Kodályra, aki szerint
„a tudat alatti magyarság első talpköve
a nyelv”. Az édesanya az első
megnyugtató szavaival, a ringatás
dallamával, a höcögtetőkkel és
lovagoltatókkal nem hazaszeretetre,
magyarságra akar nevelni,
mégis azt teszi. És ezt folytatja az
óvó és tanító néni a meséléssel, a
szép, tiszta beszéddel.
Viszont a tévé áldatlan hatásait
nem hagyhatta ki a sorból. A zenei
nevelés fontosságát újból és újból
kiemelte. Majd szólt az ünneplésről
is. „Az ünnepeknek különös jelentősége
van a nevelésben. A kisgyermekre
erősen hatnak a külsőségek,
rajtuk keresztül éli át, hogy
ez most más, mint a hétköznapok…
fontos szerepük van a jelképeknek.
Bár lengene minden házon ilyenkor
a magyar zászló! És a kokárda
se kerülne le olyan hamar a kabátunkról!
Legyünk büszkék rájuk!”
És nem hiányoztak a tizenöt unokával
megáldott boldog nagymama
személyes tapasztalatai sem.
Hogy a kisebbek legszívesebben
gyermekkoráról meséltetik a nagymamit.
No, meg az édesapjukról
kérdezik sokszor: hol jártak, mit
csináltak annak idején. Majd az
ajándékozási szokások sem maradhattak
el: szülinapra „ismerd
meg hazádat!” kirándulás a nagyival,
vagy hangversenybérlet s nem
utolsósorban egy-egy értékes
könyv. Végül Jókai Anna imáját
idézte: „…át ne lyukadjon helyünkön
a térkép, ki ne radírozzon a világi
lét végképp”
A rendezvény elején az iskola
másodikosai adtak elő népi gyermekjátékokat,
Vizeliné Paksi Valéria
vezetésével. A végén pedig elhangzott
egy vers három kislányról,
az elnyomatás éveiből. Babaruhának
való anyagot kerestek a
varrós dobozban. Egy kokárdát találtak,
s könnyes örömmel csókolgatták.
őket látva a költőnő is bízni
kezdett: „Forrómeleg szállott a
szívemre: Magyarország még nincsen
elveszve!”
P.SZ.I.
„Magyarország még nincsen elveszve”
Köszönet a HSMK-nak
A közelmúltban tudósítottunk arról, hogy a Nagykanizsaiak a Nemzetért
Hagyományőrző Egyesület szervezésében a Magyarkanizsai
Udvari Kamaraszínház a HSMK-ban Wass Albert Erdők Meséje című
darabjával vendégszerepelt. A jótékony célú, közösségteremtő előadás,
a nagyszámú látogatottság ellenére is veszteséget hozott a szervezőknek.
Az előadás szponzorálását – talán a válság miatt – eddig
senki sem vállalta.
A napokban Farkas Tibor, az intézmény igazgatója kijelentette,
hogy az intézmény a színdarab bemutatását a terem bérleti díjának elengedésével
támogatja.
Kanizsa 10 – Színes 2009. november 19.
Óraátállítással kapcsolatos
észrevételével kereste fel szerkesztőségünket
egy lokálpatrióta
olvasónk. Bosszantotta ugyanis a
tévében és újságokban közölt
hír, mely szerint Magyarországon
1980-ban vezették be a kettős
időszámítást, míg Amerikában
1916-ban.
Olvasónknak az a véleménye, amikor
ezt olvassuk, nyugodtan hozzátehetjük,
és büszkék lehetünk rá, hogy
Magyarország legelsőnek, vagy a legelsők
között vezette be az új nyári időmérést.
Állítását dokumentumokkal is
igazolta. Többek között azzal az I. világháború
második esztendejéből
származó történelmi emléklappal
(képünkön), amelyen ez olvasható:
Ezen okmány birtokosa 1916.
április 30-áról május elsejére virradó
éjszaka kezdődött új időmérés
történelmi emlékére – a megtakarított
egy óra értékéből – adományozott
a háborúban teljesen megrokkant
hősök otthona, a Nemzet Háza
javára, amit az Auguszta Alap
nevében aláírásunkkal igazolunk.
Olvasónk egyik hobbijához tartozik
a magyar pénztörténet. Ismeri
a Hadsegélyező Hivatal kiadványát,
segély-bélyegeit, tanulmányozza
a hadi- és polgári fogolytáborok
pénzkibocsátását. Így került
hozzá az I. világháborúval kapcsolatos
több ezer dokumentum. Természetesen
érdekli a II. világháború
története is, de kedvence az első,
mert az az utolsó olyan háború,
ahol még az emberi tisztesség, becsület
és lovagiasság minden oldalról
szerepelt. A Magyar Királyi
Hadügyminisztérium égisze alatt
millió polgári segélyező szervezet
is működött a hadiözvegyek, hadiárvák,
hadifoglyok megsegítésére.
A nyári időszámítást az I. világháború
utolsó három évében, valamint
a II. világháború alatt is bevezették,
1941-től egészen 1948-49-
ig. Arra már mindenkinek emlékeznie
kell, és dokumentumok is
igazolják, hogy 1954-57 között is
élt a nyári időszámítás.
Az óraállításnak akkoriban óriási
jelentősége volt, mert az emberek
kénytelenek voltak egy órával
korábban felkelni, így egyrészt takarékoskodhattak
a világítással,
másrészt több lehetőségük volt arra,
hogy kihasználják a hosszú
nyári napokat, ezáltal többet dolgozzanak,
többet éljenek. Ma már
kétségbe vonják a megtakarítás jelentőségét,
hiszen a villamosenergia
felhasználásának zöme nem a
világításra megy el, hanem a különböző
háztartási gépek, légkondicionálók
működtetésére.
Az óraátállítás története azt tartalmazta,
hogy energiatakarékossági
okok miatt vezeték be az alternatív
időszámítást elsőként az
USA-ban, 1916-ban. Az akkoriak
számításai szerint ezzel 300 ezer
tonna kőolajnak megfelelő energiát
lehet megtakarítani az országban.
A nyári időszámítás megvalósításának
módját az a csillagászattal
összefüggő jelenség adja, hogy
a Föld északi féltekéjén a napéjegyenlőség
kezdetétől (március
21.) a végéig (szeptember 23.),
hosszabbak a nappalok, és rövidebben
az éjszakák, mint télen.
Az 1970-es években az energiaínség
sok mindenre rákényszerítette
a fogyasztói társadalmakat,
többek között arra is, hogy takarékoskodjanak
a villamos energiával.
Az európai országok közül elsőként
Franciaország az 1973-as olajválság
után, 1976-ban vezette be az
energiatakarékossági célú nyári/téli
időszámítást. Románia 1979-ben,
míg a nem valóságos adat szerint
Magyarország 1980-ban.
Egy, a kilencvenes évek végén
készített magyar felmérés szerint a
kétféle időszámítás segítségével
egy nagyobb város egész évi villamos-
energiájának megfelelő áramot
takaríthatunk meg.
A legújabb számítások és felmérések
kimutatták, hogy az energiafelhasználási
szokások átalakulása
miatt már nem lehet ezzel a módszerrel
energiát megtakarítani.
Amegtakarítás legnagyobb része
abból fakadt, hogy elég volt egy
órával később bekapcsolni a közvilágítást.
Ma azonban ez a rendszer
sokkal rugalmasabb, a lámpák kibekapcsolását
a sötétedéshez közvetlenül
hozzá lehet rendelni.
Bakonyi Erzsébet
A téli/nyári időszámításról
Emlékezés a Magyar Szabadságharc
161. évfordulójára Pozsonytól-
Aradig című kiállítás
nyílt a Magyar Éremgyűjtők
Egyesülete Nagykanizsai Csoportjának
szervezésében a Hevesi
Sándor Művelődési Központ
emeleti csarnokában, melyet
éremcsere-érembörze követett.
A programot Balogh László, az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság elnöke nyitotta
meg.
– Az éremgyűjtés több, mint hobbi,
ez szenvedély, kulturális örökség,
őrzés és teremtés. A kiállított
tárgyak a 1848/49-es forradalom és
szabadságharc dokumentumai: képek,
képeslapok, könyvek, nyomtatványok,
fémpénzek és bankjegyek,
köztük a nekünk oly kedves
Kossuth bankók. Az érme- és papírpénz
kollekció a teljes, forgalomba
került fizetőeszköz-listát bemutatja.
Különlegességnek számít az az érmesor,
mely a tizenhárom aradi tábornoknak
állít méltó emléket. Bár
a magyarországi „érmészet” hosszú
ideig csak a pénzkészítésre korlátozódott,
nem feledhetjük a körmöcbányai
és gyulafehérvári verdéket.
S azt sem szabad figyelmen kívül
hagynunk, hogy a numizmatika
egyben éremtan, pénztörténet is: a
pénzek felirataival és ábrázolásaival,
készítésük történetével, régebbi
korok gazdasági életében betöltött
szerepével foglalkozó történeti segédtudomány.
Fontos missziónak
tartom, hogy a Magyar Éremgyűjtők
Egyesülete mintegy négyezer
taggal segíti a numizmatikai magángyűjtemények
gazdagítását, s
ezek révén a nemzeti értékek megmentését,
a kulturális örökség megóvását.
Büszkeséggel tölt el, hogy
Nagykanizsa is kapcsolódik ehhez
a mozgalomhoz, immár 1968 óta. A
HSMK-ban működő csoport már
több emlékérmet is kiadott. S nem
utolsósorban fontos az is, hogy a
magyar múlt és hadi dicsőség jegyében
nem csupán a 48-as eseményekre
emlékezhetünk ezzel a bemutatóval,
hanem mindez figyelmeztethet
a hagyományőrzés fontosságára
is.
S.E.
Éremkiállítás
és -börze
Kanizsa – Szárnybontogat2009. november 19. ó 11
Enyhe tengeribetegség és útlevélkeresgélés
után megérkeztünk… és
hirtelen minden megváltozott. A nap
halványabban sütött, a fák hevesebben
hajolgattak, mellettünk pedig első
látásra sofőr nélküli járművek húztak
el… Izgatottak voltunk. Pár óra és
megszűnik a "jó világ" – a féktelen
magyar hablatyolásról könyörtelenül
át kell térnünk a megfontolt, érthető
és sokszor rendkívüli agymunkát
igénylő angol beszédre, de mindenekelőtt
minél jobb benyomást kell
tennünk vendéglátóinkra, ideiglenes
anyukáinkra és apukáinkra… Izgalmunkat
azzal próbáltuk elűzni, hogy
megosztottuk egymással negatívabbnál
negatívabb, hallomással
szerzett előítéleteinket. Először is
ugye, az angolok nyersen eszik a
húst. Hülye vagy, nem is esznek
húst, vegák azok mind. Az angoloknál
estére sosincs meleg víz. Hülye
vagy, azok olyan nomádok, mosni is
a kúthoz járnak. A városba érve
nagyjából mindenki tudomásul vette,
hogy az elkövetkezendő egy hétben
könyörtelenül megismerkedik a múlt
századi falusi élet minden gondjávalbajával,
ja meg egy nem túl kellemes
családdal, mert hát ugye angolok,
senki ne reménykedjen. Bevallom,
jobb félni, mint megijedni, de ez esetben
semmi ilyesmire nem volt szükség.
Középkorú, sötét hajú, hevesen
integető néni nevetett ránk - hogy,
hogy nem, de rögtön tudta, hogy mi
vagyunk az ő magyarjai. Mutatta,
hogy fáj a háta, így készségesen
megtömtük mi a csomagtartóját bőröndjeinkkel,
majd magunkat is beszuszakoltuk.
Én kerültem előre, s
bár ez utána is így maradt, mindig
bennem volt az érzés, hogy – itt, a
baloldalon – most tulajdonképpen én
vezetek… Végighajtottunk a
streetek, roadok és lane-ek labirintusán,
mígnem leparkoltunk egy, a többitől
semmiben sem különböző vöröstéglás
előtt.
Csomagokat ki, be a házba… El
sem hittük, hogy ismét parkett van
a talpunk alatt és négy meleg, biztonságot
adó fal vesz körül minket.
Két szobatársnőm elfoglalta az udvarra
néző ablak alatti franciaágyat,
úgyhogy nekem jutott a szoba túlsó
végében fekvő szivacs, mely eleinte
kissé kényelmetlennek tűnt, itttartózkodásom
további szakaszaiban
azonban túl fáradt voltam ahhoz,
hogy ezen sóhajtozzam – az
órákig tartó buszozások után sokszor
úgy éreztem, ennél kényelmesebb
fekhelyről álmodni sem tudnék…
Vendéglátónk, June viszonylag
hamar lezavarta az elmaradhatatlan
körbevezetést; bemutatta nekünk
a konyhát, a konyha mögött a
sufnit, a spájzot és a kamrát (mivel
három ilyesfajta helyiséget láttunk,
gondoltuk, csak nem hívják őket
ugyanúgy, hiszen mégis mi értelme
lenne egy ekkora házban, mondjuk,
három kamrának), a – sajnos mindig
foglalt – számítógépet, a tipikusan
szűk angolvécét, majd az emeletet
a kissé már tágasabb fürdővel
és a mindig mosolygó és felettébb
megmosolyogtató angoltudással
rendelkező francia lánnyal (Morinnak
emlegettük; minden kedves
franciául beszélőnek szíves elnézését
kérem, de sajnos abból a kacifántos
kiejtésből se mi, se June
nem tudtuk úgy kihámozni azt a keresztnevet,
hogy a lány utána hallgasson
is rá). Igaz, utunk vége felé
már annyit meg tudtunk tárgyalni,
hogy Mirséknél minden bizonnyal
az asszony viseli a nadrágot, méghozzá
ijesztő határozottsággal, de
hát nem baj az, éljenek a nők, és
(milyen megnyugtató), se a magyarok,
se a franciák nem tudják lehúzni
az angolvécét…
Új környezet ide vagy oda, másnap
bizony hétfő volt és iskolába kellett
menni. Halálosan izgatottak voltunk,
számítván sok új anyanyelvbeli barátra,
de odaérve tudomásul kellett vennünk
a tényt, hogy szervezőink azért
ragaszkodtak annyira ehhez a héthez,
mert itt ilyenkor nincs iskola. Izgatottan
járkáltunk föl-alá a kongó,
patyolattiszta, tágas ajtajú osztálytermekkel
övezett folyosókon, egészen,
míg értünk nem jöttek az anyanyelvi
tanárok….
…és onnantól fordítottunk, egy
röpke tízperces szünetet leszámítva
délig folyamatosan. Hogy megbecsültük
az iskola kapuin kilépve
"édes anyanyelvünket", melyen arról
beszélünk és annyit, amennyit
csak akarunk! Persze ez semennyit
nem vett vissza abból az – általában
sikert hozó – izgalomból, amit
az általunk lassan tíz éve tanult
nyelven való megszólalás, társalgás
és (jó esetben) az itt élők megértése
jelentette… És bár egyes fölöttébb
lelkes útikönyvírók szerint
Londont megismerni egy élet sem
elegendő, mi úgy éreztük, a főbb
kerületeket mégiscsak sikerült a velejükig
áttanulmányoznunk – az
utolsó napokban már pontosan tudtuk,
mikor merre fog fordulni a busz.
Bejártuk az összes múzeumot, hidat,
templomot, költekeztünk az Oxford
Streeten, elámultunk a London
Eye-on, fényképezőt-telefont-kabátot
felejtettünk a Trafalgar téri szökőkút
padkáján és megállás nélkül
rohantunk kissé gyorslábú, mindenen
hamar túl lenni kívánó idegenvezetőnk
után, aki bizony nem mindig
tartott népszámlálást… de hogy,
hogy nem, április 21-én, hétfőn, kerek
tíz nappal beszállásunk után, újra
ismerős tájon, magyar földön jártunk.
A benzinkúton a vécének hiányzott
a támlája, a papírtartó maradványai
elhagyatottan hevertek a
földön, de legalább le lehetett húzni.
S ahogy elnéztem azokat a mellettünk
magyaros toleranciával száguldozó,
furcsán balkormányos személyautókat,
visszagondoltam a
szigetországban eltöltött időre és
hirtelen furcsa érzés fogott el.
Biztos, hogy letelt az a tíz nap…?!
Harmadik alkalommal hirdette
meg a Nemzeti Tankönyvkiadó
és a budapesti Fazekas
Mihály Gimnázium közös,
„Megírország” nevű szépírói
pályázatát. Idén nagykanizsai
pályamunka is került dobogós
helyre, mégpedig a Batthyány
Lajos Gimnázium 11. A osztályába
járó 17 éves Csejtei Dóra
Bejgli, újság, kantáta című írása,
mely próza kategóriában
második helyezett lett.
Dóra egy újságban olvasta a pályázati
kiírást, melyben szerepelt,
hogy a Fazekas Mihály Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium
líra, epika, humoros próza és jelenet
műfajokban várja a szépirodalmi
alkotásokat. Külön erre az
alkalomra nem készült, hanem
elővette addig megírt munkáit, s
beküldte azt, ami szerinte a legjobban
megfelelt ezen kiírás kritériumainak.
Hozzátette, ugyan
ezt az írását már több helyre is elküldte,
s érkeztek is pozitív viszszajelzések,
de a helyezés mindeddig
váratott magára.
Lapunknak elárulta, kilenc
éves kora óta ír, először az öccsével
való apróbb konfliktusok,
gyermeki csínytevések hozták
meg számára az ihletet. Régebben
minden szabadidejét írással
töltötte, több regényt is elkezdett,
melyek közül csak néhányat fejezett
be. Mostanság a tanulás mellett
kevesebb ideje jut hobbijára,
a következő tanévben itt az érettségi,
s közben nyelveket is tanul,
bölcsészkarra szeretne járni. A
pályázati kiírások meghozták
számára a rövidebb műfajt, a novellát
is, s egyben hozzászoktatták,
hogy számítógépen alkosson,
bár a ceruza sercegése a papíron
elmondhatatlan élményt jelent
számára. Művei témáit tekintve –
saját bevallása szerint – nem igazán
mély tartalmú alkotásokról
van szó, mert ha leír valamit, nem
a sztori miatt teszi, az ő esetében
inkább a stílus élvez nagyobb
jelentőséget. Soha nem mesél lehetetlen
dolgokról, mindig csak
olyanokról, amik bármikor előfordulhatnak
a világban, családi,
baráti kapcsolatokról, mindennapi
problémákról, melyek elgondolkodtatják
az olvasót. Sokat
számít neki, hogy párbeszédei
jellemezzék szereplőit, s ennek
sikerességét már többen is elismerték.
Huszonhat alkotó több, mint
félszáz pályamunkájából fognak
válogatni annak az antológiának a
szerkesztői (Megírország 2009.
címmel), mely a 2010. évi
Könyvfesztiválra fog elkészülni, s
melyben Dóra története biztosan
szerepelni fog.
Steyer Edina
Megírország
Pirítós, jobbkormány, Trafalgar
Csejtei Dóra:
Kanizsa 12 – Hirdetés 2009. november 19.
2009. október 22 - december 10-ig
JÖVőRE VELÜNK UGYANITT, UGYANENNYIÉRT!
Ha 2010-re idén rendeli meg valamely termékünket
(előleg befizetése mellett) a 2009-es árakon készítjük el!
RÉSZLETFIZETÉS!
Multifokális lencse AKCIÓ -30%
􀂊 Fényre sötétedő lencse AKCIÓ!
Az akció november 30-ig érvényes!
A Nagykanizsai Honvéd Kaszinó
tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait
2009. november 25-én, 18 órakor
Péntek Imre: Félrebeszéd (Pannon Tükör könyvek)
Tóth Imre: A lélek nulla foka (Parnasszus Kiadó)
című irodalmi estre
Köszöntőt mond: Balogh László OKISB elnök
Köteteket bemutatja: Szemes Péter esztéta, Turbuly Lilla költő
Köszöntőt mond: Kelemen Gyula énekmondó
Helyszín: Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady u. 7. Tel.: 93/311-036)
A Nagykanizsai Honvéd
Kaszinó
meghívja Önt a
„Felukkával a Níluson”
című rendezvényre
2009. november 27-én
(péntek) 16.00 órakor
Helyszín: Honvéd Kaszinó
(Nk, Ady E. u. 7. Tel.: 93/311-036)
Házigazdák:
Halmos Ildikó igazgató,
Gelencsér Gábor újságíró
16.00 óra
Egyiptom tegnap és ma - kiállítás megnyitó.
Köszöntőt mond: Szmodics
Józsefné, Művelődési és Sport Osztály
vezető. Megnyitja: Molnár László.
Közreműködik: Orff Ütőegyüttes
16.30 óra
Egy régész hétköznapjai Egyiptomban.
dr. Vanek Zsuzsanna régész-egyiptológus
vetített képes előadása
17.30 óra
Filmvetítés Egyiptomról, valamint díszés
használati tárgyak bemutatása.
Közreműködik: Sheba Hastánc
18.00 óra
Magyar felfedezők és utazók Észak-
Afrikában címmel Gelencsér Gábor
újságíró vetített képes előadása
18.30 óra
Egyiptomi ízek...
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.
4M Rehabilitációs Munkaerő-piaci Programja
ingyenes MUNKÁLTATÓI FÓRUMOT szervez
„A rehabilitációs hozzájárulást érintő 2010. évi változásokról és a
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról.”
Helyszín: Nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár
Időpont: 2009. november 26. 13 óra
Elérhetőség: 93/311-732, nk-4m@t-online.hu
Kanizsa 2009. november 19. – Ez + Az 13
Horoszkóp
A munkádban ne kapkodj, mert hibázol!
A magánéletben a baráti kapcsolatok
dominálnak. Szervezz egy fergeteges
bulit, ahol remek lesz a hangulat, mindenki
jól érzi majd magát.
Jó kommunikációs képességeddel előnyös
megállapodásokat köthetsz a héten. Magánéletre
sem időd, sem, pedig energiád
nem jut, de legalább esténként ossz meg
kedveseddel egy jó vacsorát!
Itt van az ideje annak, hogy munkádban
megmutasd igazi tehetségedet! Örülsz, amikor
esténként kedveseddel együtt lehetsz -
kedvedre van az intimitás. Nem is vágysz
arra, hogy bárhová is elmenjetek.
Ha fontos dolgot akar kedvesének
mondani, sok múlik azon, hogyan adja
elő. Figyeljen oda az ő érzéseire is
és beszéljék meg, neki mi lenne a legjobb.
Találjanak közös, jó megoldást.
Kapcsolatának csak az adhat biztos alapot,
ha minden tekintetben kölcsönösség
él a két fél között. Vagy legyen őszintébb,
vagy érje be azzal, amit párja most
megad.
Most minden olyan elfoglaltság vonzza,
amely az önmegismeréssel kapcsolatos.
Kíváncsi rá, mások hogyan gondolkodnak
bizonyos témákról és kérdésekről.
Most tele van energiával, használja ki.
Fontos, hogy a partneréhez fűződő viszonya
igen közeli legyen. Nem szereti a
felszínes, futó kapcsolatokat, éreznie
kell, hogy társa lelke legmélyéig látja és
elfogadja Önt.
Sorra aratja a babérokat a szerelemben.
Nyitott most a közeledésekre, de csak egy
bizonyos pontig. Fontosabbnak tartja a
kapcsolat mélységét, mint a mennyiséget
vagy a vágyak azonnali teljesítését.
Kedvese erőt vesz magán és megpróbálja
megadni Önnek a szabadságot. Értékelje ezt
a gesztusát, hiszen tudja, milyen nehezére
esik ilyen kevéssel beérnie. Munkájában is
több szabadságot kap a héten.
Nincs most szerelemre hangolva, mert egy
olyan eszményi kapcsolatot szeretne,
amelyhez nehéz megtalálni a másik szereplőt.
Amint eljön az ideje és felbukkan az
ideális pár, újraébred Önben minden érzés.
Érzi, a következő lépést csak akkor tudja
megtenni, ha életének bizonyos területeit
rendezi. Zárja le régi dolgait, döntsön, ha
költözést tervez, igyekezzen minél hamarabb
megtalálni új otthonát.
Sokszor akkor kapunk meg valamit,
amikor már végleg lemondtunk róla.
Bízzon benne, hogy ami Önnek jár, azt
meg is fogja kapni, ami pedig nem jön
össze, annak nincs helye az életében.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Elveszett?
Megtalálta?
Segíthetünk?
Kanizsa Rádió
510-986
516-700
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
A megfejtéseket személyesen szerkesztőségünkbe vagy levélcímünkre, a 8801 Nagykanizsa, Pf. 154-re várjuk!
A helyes választ beküldők között Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben című verseskötetét sorsoljuk ki.
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES TÁRS
BÉRLET
14 Kanizsa – Apró 2009. november 19.
INGATLAN
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: 30/227-3294
Városközpontban három szobás,
76 m2-es, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás
eladó. Érd.: 30/411-4010 (7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-es,
kétszobás, egyedi gázas lakás (pince,
padlás, kert) eladó. (7096K)
Nagykanizsa belvárosában 700
m2-es, társasház építésére alkalmas
telek eladó! Érd.: 30/227-3294
(7108K)
Deák téri patinás épület I. emeleti
galériás stúdiólakása – akár irodai
hasznosítással – eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/901-9013 (7112K)
Nk-án a belvárosban téglaépületben
74 m2-es, három szobás, egyedi fűtéses
lakás + 18 m2-es raktárhelyiség +
kamra helyiség eladó. Érd.: 20/9349-
110 (7129K)
Nk-án a Dózsa György 117/B. alatt
II. emeleti, cirkofűtéses, 79 m2-es,
három szobás lakás eladó. Irányár: 11,8
millió Ft. Érd.: 30/396-1910 (7130K)
Városkapu krt. 16. szám alatt
felújításra szoruló 54 m2-es, két
szobás, nagy konyhás lakás eladó.
Érd.: 20/541-0542 (7131K)
Belvároshoz közeli, II. emeleti,
amerikai konyha - nappalis, egy hálószobás,
igényes lakás bútorozottan,
2009. december 1-től albérletbe kiadó.
Kaució szükséges. Érd.: 20/253-3433
(7126K)
Vendéglátásra alkalmas (de más
célra is használható), kb. 100 négyzetméteres
(két terem, raktár, közlekedő,
személyzeti- és nyilvános helyiségek)
üzlet teljes felszereléssel kiadó. Érd.:
30/227-3294 (7116K)
Garázs kiadó a Rózsa u. 10-ben,
akár üzletnek is alkalmas. Felszereltség:
víz, villany (280V), mellékhelyiség,
zuhanyzó, légkondi. Érd.: 93/700-
076 (7132K)
Külön bejáratú udvari lakás hosszú
távra kiadó. Kaució szükséges. Érd.:
20/458-0110 (7133K)
Nk-án Múzeum téri társasház 40 m2
pincehelyiséget bérbe adna. Érd.:
30/649-0184 (7134K)
50 mázsa léalma (20 Ft/kg), valamint
50 mázsa kiváló minőségű étkezési
alma (70 Ft/kg-tól) eladó
Letenyén. Ugyanitt vajkörte eladó
85 Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-534.
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 20/555-3014
(6430K)
Almaértékesítés termelőtől több
fajtából Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2/c.
alatt. Eladási ár: 75 Ft/kg-tól. Tel.: 312-
479, 20/570-7717
Toshiba 72 cm képátlójú színes, txtes,
sztereo TV 22.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 20/931-1283
Fujitsu Siemens Amilo típusú laptop
újszerű állapotban, jogtiszta Windows
Vista Homa Basic szoftverrel
110.000 Ft-ért eladó. 17” WXGA kijelző,
Intel CeleronM 1,86 GHz processzor,
120 GB winchester, 1 GB
RAM, wifi, WLAN, DVD író dual
layer, csatlakozók. Érd.: 30/9932-534
(7145K)
Készpénzért vásárolok régi
dísztárgyakat, festményeket valamint
sötét alapszínű Zsolnay tárgyakat.
Érd.: Nagykanizsa 30/332-8422
(7136K)
Nk-án piros színű, bontott, 40x40-
es pala ingyen elvihető. Érd.: 30/332-
2737 (7137K)
Gyógypedikűrt és pedikűrt vállalok
kedvező áron. Szükség esetén házhoz
is megyek. Érd.: 30/270-8592 (7121K)
Meghibásodott távirányítóját (tv,
hifi, video, dvd) megjavítom. Tel.:
20/510-2723 (7122K)
TV szervíz a Kórház u. 3-ból Ady u.
11. szám alá költözött. Nyitva: 9-15
óráig. Távirányítók 1990-től kaphatók.
Tel.: 30/597-1530. (7138K)
“Egy termék, amelyről eddig csak
álmodozhattak a nők.” Világújdonság.
Érd.: 20/9591-157 (7142K)
Kedvezményes pihenés Club
Dobogómajor üdülőfaluban, Cserszegtomajon
(Hévíztől 800 m-re) 2009.
december 12-19-ig négy fő részére, két
szobás apartmanban. Részvételi díj:
50.000 Ft + idegenforgalmi adó. Az
üdülőfalu területén melegvízű fedett
medence, pezsgőfürdő és szauna
ingyenesen használható. Étkezés az
üdülőfalu éttermében is megoldható.
Érd.: Faragó Tibor Letenye, Petőfi u.
68. Tel.: 93/343-704 (7139K)
Úszásoktatás! Úszóedzői képesítéssel,
5 éves kortól úszásoktatást vállalok.
Tel.: 93/312-798, 30/319-7662
(7140K)
Fogyni szeretne? Ajánlok egy
kifizetődő megoldást. Érd.: 20/9591-
157 (7141K)
48 éves független férfi rendezett egzisztenciával
keresi párját hozzáillő
hölgy személyében. Jelige: „Találkozás”.
Leveleket a Szerkesztőségbe kérem:
Pf. 154. (7143K)
Középkorú, de nem középkori gondolkodású
férfi nem ritkítja, hanem keresi
párját tartós kapcsolat céljából. Leveleket
a szabolegeny03@gmail.com
e-mail címre kérem. (7144K)
November 19. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi bérlet
PIROSKA ÉS A FARKAS - táncmese a
VSG-Danszgrupp (Budapest) előadása
Belépődíj: 650 Ft
November 20. 19 óra
ZSÉDA ROUGE TOUR 2009. - Zséda
élő lemezbemutató koncertje
Belépődíj: I. hely: 2900 Ft, II. hely: 2700 Ft
November 21. 15 óra
"TűVARÁZS-VARÁZSTű" - Mihály
Edith x-szemes mesekép kiállítása
November 23. 14. óra
Felsős színházbérlet - Petőfi Sándor:
A HELYSÉG KALAPÁCSA - GÁL
TAMÁS színművész előadásában
Belépőjegy: 900 Ft
November 23. 16. óra
Nyugdíjas színházbérlet
Arany János: A NAGYIDAI
CIGÁNYOK - GÁL TAMÁS
színművész előadásában
Belépőjegy: 700 Ft
November 24. 15 óra
"KARÁCSONYVÁRÓ" - kézműves
kiállítás a Szociális Foglalkoztató
dolgozóinak munkáiból
A kiállított termékek megvásárolhatók
November 24. 19 óra
Rátkai bérlet
Paul Portner: HAJMERESZTő
bűnügyi társasjáték a Csiky Gergely
Színház (Kaposvár) előadása
Belépődíj: I. hely 2800 Ft, II. hely 2500 Ft
November 20. 20 óra
POKOLGÉP - AKUSZTIKUS
KONCERT. Belépődíj: 1 600 Ft
November 24-25. 10 óra
CARITAS JÓTÉKONYSÁGI VÁSÁR
November 21. 16 óra
APRÓK TÁNCA - Belépődíj: 200 Ft/fő
November 21. 18 óra
FELNőTTTÁNCHÁZ - Belépődíj: 500 Ft/fő
November 19. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat
HÜVELYK PANNA.
Óperenciás
Színház előadása. Belépődíj: 600 Ft
November 21.
17 óra Kolonics Lászlóné festmény
kiállítása 18 óra ERZSÉBET- KATALIN
BÁL - A bál batyus lesz! (A Polgári Olvasókör
Szépkorúak Társasága szervezésében)
November 26. 18 óra
EGÉSZSÉGÜGYI ELőADÁS
Agyi keringési rendszer megbetegedése és
megelőzése - Dr. Kovács Henrietta ideggyógyász.
(17 órától egészségügyi mérés)
Kanizsa 2009. november 19. – Sport 15
… 20 esztendeje: a Bp. Volán
elleni hazai 0-4után az Olajbányász
(9.) NB II-es futball csapata
Dorogon szenvedett 4-1-es
vereséget (gól: Skublics Győző).
A labdarúgó NB III-ban két döntetlen
jutott, MÁV NTE(8.) –
Petőháza 1-1 (g.: Kém), míg az
Orosz József edzette N. Volán
Dózsa kétgólos vezetésről (g.:
Svélecz, Patkós) adta döntetlenre
(2-2) a Kaposvári Építők otthonában,
majd az őszi záró fordulóban
Volán Dózsa (13.) – Kaposvári
Honvéd 0-1. Az NB I Bs
női kosárlabda bajnokságban
megszerezte első idegenbeli
győzelmét a MÁV NTE (- EGIS
OSC 81-67; Simonné 28 pont),
aztán itthon begyűjtötte negyedik
sikerét a BKV Előre ellen
(86-73; Pongrácz 25). A férfi kosárlabda
NB II-ben: Szombathelyi
Tanárképző – MÁV NTE 79-
97 (jók: Hartai, Kálovics, Tollár).
… 15 esztendeje: a férfi kézilabda
NB I-ben Debreceni Dózsa
– Tungsram SE (Krichenbaum 12
gól) 24-28, majd az Olaj-csarnokban
500 néző előtt a nagy rangadón
Tungsram (4.) – Pick Szeged
(3.) 25-27. A labdarúgó NB I-ben
ETO FC Győr (13.) – Olajbányász
SE (9.) 1-2 (g.: Kiss István,
Almir Filipovics). Az NB III-ban
Kütsön gólja a MÁV NTE-nek
(14.) nem volt elég a Szentgotthárd
ellen (1-3), a megyei I. osztályban
pedig a Miklósfa telelhetett
az élen. A női kosárlabda NB
I B-ben megállíthatatlan volt a
„Vasút”: – PEAC 88-64 (Lackner
Henrietta 17/15); – Egri Tanárképző
66-54 (Toma Zita 29). A
kispályás futball bajnokságot a
Tip Top nyerte, idény közben
visszalépett a Faunus-Puncs, a
Delfin pedig megkezdte előre lépdelését
a IV. osztályból.
… 10 esztendeje: a városban
vendégszerepelt a Bonbonetti
Fitness Fesztiválon a fitnessvilágbajnok
Gyurácz Eszter,
valamint Barlein Zsolt hip-hop
táncvilágbajnok. A sakk NB Iben
Tungsram SK – Haladás
VSE 8,5:3,5. A női kosárlabda
NB I B-ben MÁV NTE (Zsolnai
24)– Autopark PVSK 67-
63, s nyolcadik győzelmével a
csapat a második helyen állt a
tabellán.
… 5 esztendeje: a Kanizsai
Birkózó Sportegyesület növendékei
közül a pápai nemzetközi versenyen
Tern Krisztián aranyérmet
nyert 41 kg-ban. A férfi kosárlabda
NB I B-ben Kanizsa KK DKG
East (Koma Dániel 27)– Flextronics
KSZC Sárvár 103-59.
Polgár László
Ez történt (november 19-25.)…
Előző heti számunkban már
foglalkoztunk a labdarúgó megyei
II. osztály városrészi együtteseinek
küzdelmeivel, s mivel a pontvadászat
őszi szezonja egy elmaradt
fordulóval november 15-én
zárult, kíváncsiak voltunk bizonyos
összevetésekre a négy érintett
nagykanizsai csapat kapcsán.
Már csupán azért is, hiszen még
mindig élénken foglalkoztatja az
embereket a helyi foci, no és a városon
belüli rangadóknak azért
valamivel pikánsabb hangulata is
van. Az augusztusról elhalasztott
körben volt külön is „kanizsai érdekeltség”,
lévén a Kiskanizsa fogadta
Palin csapatát, s a találkozón
5-1-es hazai siker született.
Lássuk tehát a városon belüli öszszevetéseket:
A kanizsai csapatok egymás elleni
tabellája (zárójelben az őszi
szezon utáni helyezésük):
A „mini-bajnokság”
góllövőlistája:
3 gólos: Jakab Ádám* (Miklósfa),
Szelei László (Bagola)
2 gólos: Gerencsér László (Miklósfa),
Kovács Balázs** (Bagola),
Pápai László (Kiskanizsa)
1 gólos: Kalmász Gábor, Koller
Zoltán (Bagola), Béli Milán,
Kolperger Szilárd, Matyók Milán,
Papp Dávid, Pongrácz József, Pongrácz
László, Verebélyi János (Miklósfa),
Budai Barnabás, Farkas Máté,
László Roland, Vincze Zsolt
(Kiskanizsa), Horváth Gábor, Horváth
Tamás (Palin)
*= a labdarúgó mindhárom ellenféllel
szemben betalált
**=a két gólját két csapattal
szemben szerezte
P.L.
A „keleti” Bagola vezet
1. (2.) Nagykanizsa-Bagola VSE 3 2 1 - 7-2 7
2. (3.) Miklósfa SE 3 2 - 1 12-5 6
3. (7.) Kiskanizsai Sáskák 3 1 1 1 6-4 4
4. (16.) Palin FC 3 - - 3 2-16 0
Akanizsai „modernkori” vívás jeles
évfordulójához érkezett, hiszen
november 23-án lesz ötven esztendeje
annak, hogy az NTE vívószakosztályát,
még az akkori NVTE kötelékében
megalapította a törökszentmiklósi
származású Szabó János,
aki előtte már Keszthelyen is
ténykedett a sportág berkein belül.
Szabó Jánost a főállású vívómesterek
sorában Kiss György követte
a sorban, aki amúgy alapító tagként
is oroszlánrészt vállalt a szakosztály
életre hívásában. Közben persze
az 1966 és 1967-es év fordulóján
létrejött a MÁV NTE egyesülete,
a vívók pedig továbbra is a klubon
belüli szűkebb elithez tartozhattak.
Történt mindez úgy, Kiss
György jelenlegi szakosztályvezető
szavaival élve, hogy járták az országot
a „zsíroskenyér versenyek”
végett, s az eredmények pedig csak
jöttek és jöttek. A ’70-es évek második
felétől aztán új szelek kezdtek
fújni a dél-zalai vívók körül, hiszen
érkezett Gasztonyi János vívómester
Pécsről, illetve a ’80-as
évek közepén már franciaországi
szakmai utakra is adódott lehetőség.
Sőt, 1985-ben átadásra került a
vívóterem, mely ma is otthona a
„pengés” sportolóknak, s a szakosztály
úttörő szerepet játszott a női
kard fegyvernemének meghonosításában,
melyet (vidéki klubként elsőként)
világkupa versenyek rendezése
is nyomatékosított.
A jeles évforduló alkalmából jelent
meg dr. Horváth GyörgyAnagykanizsai
vívás története 1862-2009
című kötete, mely – a címéből láthatóan
– nem csupán az ötven esztendőnek,
de a korai kezdeteknek is emléket
állít, illetve dokumentál.
Ötven évet ünnepelnek
􀂊 Kosárlabda. Kanizsa KK
DKG East NB I B-s együttese a
Nyugati csoportban előbb hazai pályán
győzte le az ELITE Basket Törökbálint
csapatát 105-85-re, majd a
kozármislenyi vendégjátékot is sikerrel
vette 94-81-gyel. Kovács
Nándor gárdája ezzel hat mérkőzés
után továbbra is száz százalékos.
􀂊 Sakk.Afővárosban ismét nagy
sikerrel bonyolították le az
Aquaprofit Polgár-napot, s a rendezvény
keretében jelentették be, hogy
az indiai világbajnok Viswanathan
Anand november 22-én asztalhoz ül
Nagykanizsán a szombathelyi Haladás
VSE elleni találkozón. Az NB Ies
sakk csapatbajnokság első fordulójában
Kazinbarcika – Aquaprofit
NTSK 1,5:10,5.
􀂊 Asztalitenisz.Anői Extraligában
Budapesten a tabellán harmadik
Postás SE ellen a Kanizsa Sörgyár
együttese (8.) 7:0-ra kapott
ki. Ladányi Dóra az ifjúsági Top
12-es versenyen viszont a hatodik
helyen végzett, s ennek is betudhatóan
kapott meghívót az ifjúsági
válogatott keretébe, ahol az elkövetkezendő
Duna Kupa nemzetközi
versenyen is bizonyíthat.
􀂊 Vízilabda. Az OB I B Fehér
csoportjában a Heat Group Kanizsa
VSE a 7. fordulóban visszavágott
az egri főiskolás együttesnek (12-
10), idegenben azonban kikapott a
MAFC gárdájától (5-8). Adél-zalaiak
ennek ellenére maradtak az első
helyen, az OB II-ben pedig a második
számú kanizsai egység 16-6-ra
győzte le a Soproni VSE-t. Az
együttesben debütált a mindössze
13 esztendős Hóman Barnabás. A
gyermek II. korcsoportú bajnokságban
továbbra is veretlen a Kanizsa
VSE, hiszen házigazdaként elsőként
a Sopront (18-4), majd a
Komáromot (18-8) verték.
􀂊 Ökölvívó. Az ökölvívó régiós
bajnokság utolsó állomása volt a VI.
Plaza Kupa Nagykanizsán, melynek
minimális előnnyel indult neki a kaposváriak
előtt a házigazda Kanizsa
Box Klub csapata. A kupát végül a
somogyiak nyerték, miként az öszszesítést
is, viszont ami kanizsai
szemszögből lényeges, hogy Korpics
István (69 kg) és Vass Richárd
(75 kg) is jól hangolt a decemberi
felnőtt országos bajnokságra. Rajtuk
kívül még Nádori Tibor is kötelek
közé lép Kecskeméten 48 kg-ban.
Eredménykavalkád
Kanizsa – Hagyományőrzők 16 2009. november 19.
Színes, múltbéli világba vezet
bennünket a Grimer Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület. Nem,
nem a Pokémon nevű csodarajzfilm
megjegyezhetetlen nevű szereplőinek
egyikéről van szó! Az
Egyesület egy mozaikszót alkotott,
s aztán derült csak ki számukra,
hogy a cseppet sem gyerekeknek
való rajzfilmben is van
egy ilyen nevű „hős”. Amozaikszó
az alapító tagok közül hármuknak
a nevéből származik: Grizli
(Bányai István), Mágus (Aladics
Zoltán) és Erion (Heim Gábor).
Tevékenységük a hagyományőrzés
minden formájára kiterjed, s ez mind
szellemiekben, mind a gyakorlatban
megmutatkozik. A testi edzés mellett
fontosnak tartják a történelmi felkészültséget,
a tudásanyag birtoklását is,
ezért az erőnléti tréningek mellett
rendszeresen jönnek össze abból a
célból, hogy egymást meghallgassák
a történelem különböző korszakairól
(az 5-15. század tartozik profiljukhoz)
s népeiről (Európa és a Közel-Kelet,
Kelet-Római Birodalom (Bizánc), a
vikingek, természetesen megkeresve
a magyar vonatkozásokat.) Ezek az
alkalmak sokszor Mad (Varga Tamás)
és Grizli – akit egyébként maguk között
Grizli papának hívnak, ő köztük a
legidősebb, s a legtapasztaltabb – izgalmas
eszmecseréjéhez vezet. A hagyományőrzéshez
hozzátartozik az is,
hogy többen különböző kézművességgel
is foglalkoznak: van aki bőrözik,
mások ékszert gyártanak, Gábor
például acélhuzalból láncinget készít,
megint mások – esetleg kézügyesség
híján – a fegyverek, felszerelések tisztításával,
karbantartásával veszik ki a
részüket, ami szintén nem kis munka.
– A hitelesség, az autentikusság
mindennél fontosabb – mondja Grizli,
akinek viking öltözéke alighanem
mindenkit megfog a fellépések alkalmával.
– Egészséges kompromisszumokat
persze kötnünk kellett, hiszen
az időjárás, az azóta történt klímaváltozás
ezt megköveteli tőlünk. Akkoriban
a vikingek mai viszonylatban
nézve elviselhetetlen ruhamenynyiséget
vettek magukra, ezt a 21.
századi ember öt percig sem bírná,
elájulna egy forró augusztusi bemutatón,
de talán még októberben is. A
hitelesség mellett nem utolsó szempont,
hogy aki ezt szeretné csinálni,
pontosan kell ismernie a szakmát, a
történelmi ismeretekkel tisztában kell
lennie. Mivel valódi fegyverekkel
dolgozunk, felkészültnek kell lennünk
a vívótechnikákat illetően is, melyeket
kódexekből tanulunk meg. A védőfelszerelés
pedig minden egyes alkalommal
elengedhetetlen.
A harci kultúra elsajátítása nem
egyszerű mutatvány – vallják mindnyájan.
Meg kell dolgozni érte, be
kell tartani a szabályokat, meg kell
ismerkedni a történelemmel. Ez
utóbbinál nagyon fontos az érdeklődés
felkeltése, főleg a fiatalokban,
akik közül sokan nem szeretik az iskolában
megtanulni a törit, pusztán
azért, mert kötelező. Az iskolával
szemben a hagyományőrzőknek
megvan az az előnyük, hogy szemléltetni
tudják az öltözéket, a fegyvereket,
a különböző korabeli eszközöket.
A bemutatókon ki is lehet
próbálni mindent, de természetesen
csak védőfelszerelésben.
– Volt rá példa, hogy az egyik
kissrác nagy érdeklődéssel felpróbálta
a páncélomat, és szegény eldőlt.
– meséli Erion. – Semmi komoly
baja nem esett, nagyon aranyos
volt, és valóban érdekelte
mindaz, amit látott, tapasztalt,
csak éppen nem bírta el a körülbelül
harminc kilónyi pluszsúlyt,
amely hirtelen ránehezedett.
Grizlitől megtudtuk azt is, hogy
huszonkét évvel ezelőtt csupán két
csoport volt az országban, akik
ilyen tevékenységgel foglalkoztak:
a Zrínyi Miklós Haditorna Klub,
illetve az Aquincumi Gladiátorok.
Akkoriban mindannyian egy nagy
családot alkottak, s olyan ismert és
elismert nevű emberek tartoztak
közéjük, mint az elindító, dr.
Szacsky Mihály, aki szakértője volt
Várkonyi Zoltán filmjének, az Egri
csillagoknak, s aki jelenleg a
Műegyetem professzora, kutatója,
valamint a harmincöt év szakmai
tapasztalattal rendelkező, világhírű
kaszkadőr, Piroch Gábor (a teljesség
igénye nélkül: Mennyei királyság,
Trója, Vörös Zsaru, A múmia).
Napjainkra rengeteg kisebbnagyobb
társulat alakult, mindegyikük
más szinten műveli a
szenvedélyét, de még ma is él a
csapatok közötti kapcsolat. Együtt
edzenek, közösen tartanak bemutatókat,
sokat tanulnak egymástól.
Legtöbbjük úgynevezett módszere
a kísérleti régészet: a tudományos
kutatások alapján megpróbálják
rekonstruálni, életszerű körülmények
közé helyezni a leírtakat, s ha
ez sikerül, működik, ezzel bizonyítják,
hogy valóban létezett az
adott dolog. Ebben segítenek a
már említett kódexek. Például a
tankönyvekben leírtakkal ellentétben
kevés a valószínűsége, hogy
nehézvértes páncélos két percnél
tovább tudott volna futni, vagy
hogy a láncinges katonák képesek
lettek volna úszni. A páncél nagy
védelmet jelentett, de ugyanúgy
megvolt a hátránya is, mert nagyban
nehezítette a mozgást.
Aközel három éve létező csoport
tagjaira jellemző a fegyelem, az
összeszedettség, az újoncok, a kevésbé
gyakorlottak figyelnek a tapasztaltabbakra,
a hierarchiában felettük
állókra – kortól függetlenül.
Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy
vasszigor van, vagy a rangidős kénye-
kedve szerint parancsolgat.
Nem erről van szó. Atöbb tapasztalattal
rendelkező segít a többieknek,
pontosan tudja, mit kell nekik tenni
ahhoz, hogy fejlődjenek. Néhány
edzés után nem állhatnak neki egymást
kaszabolni mindenféle gyakorlat
és ismeret nélkül, mert az sérülést
eredményezhet. Ha mégis
megteszik, büntetés vár rájuk. Nem
teljesíthetetlen, hanem olyan, ami
további fejlődéshez vezet. Büntetés
jár azért is, ha valaki ront az iskolában,
mert a hagyományőrzés nem
mehet az iskola rovására. Szintén
nem lehetetlen feladatot kapnak,
hanem olyat, amitől előbbre jutnak.
Adott korszakot bemutatni a többieknek,
bizonyítottan saját feldolgozással,
vagy bizonyos könyvet elolvasni.
Aközel húsz fős (aktív harci állomány
és civilek) egyesület teljesen
saját erőből működik, mindenki saját
maga készíti, vagy készítteti el a
szükséges kellékeit. Elárulták, hogy
távlati céljaik között szerepel egy
három napos lovagi torna megszervezése,
ami nagyban hozzájárulna a
hagyományőrző csapatok további
együttműködéséhez, és egy lépéssel
közelebb vihetne a legfőbb céljukhoz,
hogy kiépítsenek maguknak
egy saját helyet. Olyat, ami mellőz
minden kényelmi szempontot, középkori
körülményeket mutat. Természetesen
nem zárkóznának el a
külvilágtól, épp ellenkezőleg: élő
történelmet mutatnának be az odalátogatóknak,
különösen a környékbeli
iskolásoknak lenne óriási lehetőség
a töri órákon hallottak megfigyelése
„élőben”.
Steyer Edina
Grimer – Mozgalmas középkori világ
XXI. évfolyam 40. szám
2009. november LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 26. Kanizsa
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
www.kanizsaujsag.hu
S akkor elérkezett november
21-ének 18:57 perce: a kanizsai
Hotel König egyik előadótermének
ajtajában feltűnik a végtelenül
szerény, de feszélyezettségek
nélküli fiatalember, Viswanathan
Anand.
Az egész világon csak úgy ismerik,
hogy az aktuális indiai sakk világbajnok,
akinek neve igazi „ütős”
márkanév. S ő végre megérkezett
Nagykanizsára, az Aquaprofit
NTSK igazolt játékosaként, hogy
Portisch Lajos, a Nemzet Sportolója
mellett megvívja első tétmérkőzését
kanizsai színekben.
A szűk meghívott kör előtt elsőként
Flumbort András, a klub vezető
edzője köszöntötte Anandot,
majd természetesen Nádasi Tamás,
az egyesület főszponzorának elnöke
és Cseresnyés Péter alpolgármester
is szólt az ázsiai fenoménhoz.
A dél-zalaiak szavait követően
úgyszintén egy nem mindennapi
pillanathoz érkeztünk, hiszen
Anand a leendő csapattársain túl
Nagykanizsa városát is üdvözölte
nagy tisztelettel és barátsággal.
A fogadás perceiben aztán az elköltött
vacsora közben már igazán
kötetlen társalgásba fordult az este,
s még egy Indiát bemutató színes
kötet is előkerült, mely a várt
hatást nyújtotta, hiszen a sakkozó
széles mosoly keretében mutatta
be szűkebb származási helyét.
Nyoma sem volt semmifajta kimértségnek
részéről, no és a meghívottak
részéről sem, s már azon
kaptuk magunkat, hogy nem is a
sakkról van szó a kisebb-nagyobb
beszélgetések alkalmával.
Bő két óra után tért vissza a
szombat este „sakkos medrébe”,
amikor lassan asztalbontáshoz készülődött
a társaság, hiszen vasárnap
11 órától várt az erőpróba
Viswanathan Anandra, a német
bajnokságból számára ismerős
Vlastimil Babulával, a szombathelyiek
első táblásával. Bagonyai Attila,
a kanizsai klub egyik játékosának
szavaival élve: „Szinte hihetetlen,
hogy egy világnagyság két
órát adott nekünk életéből…”
Mint később kiderült, vasárnap
ellenfelének három és fél órát
adott, de az már egy másik, igaz,
ugyanilyen örömteli történet…
Polgár László
A szombat szenzációja Nagykanizsán
Fotó: Hodák Sándor
Kanizsa – 2 Krónika 2009. november 26.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: Savaria Post
Kft. Szombathely, tel.: 94/321-441. Felelős vezető: Szilágyi Gábor, tel.: 30/500-6216.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Az Idősek Hete rendezvénysorozat
lapzártánk után az Idősek
Kodály Zoltán utcai klubjában
folytatódott, ahol szerda délelőtt
Egy csésze tea címmel Soltész
Miklós országgyűlési képviselővel,
a Parlament Ifjúsági, Szociális
és Családügyi Bizottságának
alelnökével beszélgetett Koller
Jutka, az Egyesített Szociális Intézmény
igazgatója.
Adélutáni rendezvényt Dr. Csákai
Iván önkormányzati képviselő, a
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke nyitotta meg. Ünnepi műsort
a Miklósfai Általános iskola diákjai
adtak. Azenés, táncos vendéglátáson
Sopár Balázs működött közre.
Csütörtökön a Corvin utcai Idősek
klubjában „Az én klubom”
címmel, rajzpályázat nyílt a klubtagok
munkáiból. A megnyitót a
Hétszínvirág Óvoda ünnepi műsora
követte. A délutáni rendezvényen
az időseket Balogh László
önkormányzati képviselő, az
OKISB elnöke köszöntötte, majd a
Hevesi Sándor Általános Iskola tanulói
adtak ünnepi műsort. A klub
20 éves fennállásáról Koller Jutka
ESZI igazgató emlékezett meg.
Az Idősek Hete rendezvénysorozat
utolsó állomása a Teleki úti
Idősek Otthona és Idősek Gondozóházában
volt.
Az ünnepséget immár harmadik
éve Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő nyitotta
meg. Beszédében kiemelte: – Sokan,
sokféle receptet mondanak arról,
mi a hosszú és egészséges élet
titka. Sokan esküsznek a borra, a
jó ételekre, a sportra, a hosszú sétákra.
Az egészséges élet mellett
azonban nagyon fontos, hogy jól
érezzük magunkat, és ahhoz, hogy
valaki jól érezze magát, közösségre
van szükség. Ahányszor itt jártam,
mindig azt tapasztaltam, egy nagyon
jó közösség alakult ki.
Befejezésül kellemes időtöltést
kívánt mindenkinek, hozzátéve azt
is, hogy nem csak az ünnepnapok
alkalmával, hanem a hétköznapokon
is. A délután további részében
„Anyám szavai” címmel Bali Judit
és Farkas Tibor zenés irodalmi
műsora hangzott el.
B.E.
Az időseket
ünnepeltük
Az Idősek Kodály Zoltán utcai
klubjának Soltész Miklós országgyűlési
képviselő, a Parlament
Ifjúsági, Szociális és Egészségügyi
Bizottságának alelnöke, a
Fidesz-KDNP népjóléti kabinetjének
vezetője volt a vendége.
Soltész Miklósnak egy csésze tea
mellett tett fel kérdéseket Koller
Jutka, az Egyesített Szociális Intézmény
igazgatója.
A felvetett kérdések kapcsán
többek között elhangzott, a szociális
terület önmagában nem lóghat a
levegőben, ahhoz jól kell működnie
a gazdaságnak. Márpedig a
magyar gazdaság legnagyobb
gondja az, hogy a nagy multicégek
bagóért, nevetséges összegekért
dolgoztatják az emberek tömegét.
A Dániában, Hollandiában, Németországban
és Ausztriában jól
működő családi, mikro-, kis- és
középvállalkozások Magyarországon
nem életképesek, legalábbis
nagyon kevés. Ha ezeket nem erősítjük
meg, hiába szeretnénk a szociális
területre még több pénzt.
– Nekem is nagyon hasznos volt
a találkozó – jegyezte meg az előadást
követő beszélgetésünk elején.
– Az biztos, egy ország igazi
arcát az is mutatja, hogyan foglalkozik
a rászorulókkal, nyilván az
anyagi lehetőségek figyelembe vételével.
Annyi mindenre folyik el
fölöslegesen a pénz az országban,
és ez a terület sokkal többet érdemelne.
– Egyfajta jövőképet is próbált
felvázolni.
– Amennyiben a Fidesz-KDNP
kap felhatalmazást az ország vezetésére,
akkor az első elengedhetetlen
lépés a leltárkészítés lesz.
Második lépésként a szociális területen
kell egy rendkívül gyors
tűzoltást elvégezni. Nem maradhatnak
sem éhen, sem tüzelő nélkül
az emberek. Nem kerülhetnek
utcára azok, akik önhibájukon kívül
veszítették el munkahelyüket,
és emiatt nem tudják törleszteni
lakáshiteleiket, vagy nem tudják
fenntartani a lakásukat, mert a
társadalom kötelessége, hogy őket
megvédje. Közép és hosszú távon
egy teljesen más szociálpolitikai,
családpolitikai szemléletet kell
megvalósítani. A produktív szociálpolitikát,
hogy aki eltartott, és
még teheti, az adjon is vissza a közösségnek.
Igenis, nemcsak jogai,
hanem kötelezettségei is vannak
az eltartottaknak. Ezt nem a fogyatékosokra,
az idősekre értem,
hanem általában a szociális segélyezettekre.
A családpolitikában
mindenképp fontosnak tartjuk a
családok megerősítését, a családi
típusú, vagy a családi adózás bevezetését,
mert ez az alapja annak,
hogy a fiatalok gyermekeket merjenek
vállalni, és fel is neveljék
őket.
– Mint itt is elhangzott, az idősek
még reménykednek a 13. havi
nyugdíjban, hiszen sokan ebből a
pénzből tudtak karácsonyi ajándékot
vásárolni az unokáiknak. Valóban
reménykedhetnek?
– Az anyagi helyzet egyik pillanatról
a másikra nem lesz jobb,
mert a gazdaság nem bírja el.
Magyarország a velünk csatlakozó
országok között az első volt
még 2002-ben, és az azt megelőző
időszakban, most pedig az utolsók
között vagyunk. Egyértelmű, egy
elrontott gazdaságpolitikának a
következménye, hogy ide süllyedtünk
le. Ha a gazdaságpolitikát
megfordítjuk és megváltoztatjuk,
márpedig biztos vagyok benne,
hogy sikerülni fog, a támogatásoknak
magasabbnak kell lenniük
akár a szociális területen, akár a
nyugdíjaknál, vagy a családtámogatási
rendszerben, mint most,
mert ez szinte a megélhetéshez
sem elég.
– Említette, nemcsak az országot
járja, hanem a határon túlra is
elmegy tanulni, tapasztalatot szerezni.
– Két dolog miatt is. Egyrészt
a csángókhoz járok, őket próbálom
támogatni a barátaimmal, a
segítőkkel. Ez is egyfajta tanulás,
mert meg lehet tanulni, hogyan
élnek tisztes szegénységben
emberek úgy, hogy közben mindent
megtermelnek maguknak. A
legnagyobb szegénységben, a
legeldugottabb falvakban még
ismerik az állattartást, a növénytermesztést,
ami sok magyarországi
településen megszűnt, és
ezt nagy bajnak tartom. A vidéken
élő emberek egy részét vissza
kell szoktatni ahhoz, hogy ne
a nagy bevásárló központokban
vegyék meg az élelmet, hanem
termeljék meg maguknak. Ez is
egy tapasztalat. Decemberben
például azért megyek Csaba
testvérhez Erdélybe, hogy az ő
gyermekvédelemben, illetve az
egyedül álló édesanyák érdekében
megtett tapasztalatait átbeszéljük.
Kíváncsi vagyok rá, mi
az a törvényességi szabályozás,
jogi háttér, ami Romániában és
Erdélyben megengedi, hogy befogadjanak,
és különböző otthonokban
neveljenek gyerekeket és
segítsék őket, valamint mi az,
ami ezt Magyarországon megakadályozza.
A szigorú előírások
miatt nem az utcán heverő ember,
az utcán kolduló, csellengő
gyerek a fontos, hanem a jogszabályok
betartása. Szeretném
megtudni a szakembereiktől, mi
az, amiben Magyarországon változtatni
kell ahhoz, hogy első
helyre kerüljön az ember, és csak
utána a mindenféle, életünket
megnehezítő előírás.
Hogy első helyre kerüljön az ember
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 2009. november 26. – Oktatás 3
– Nap mint nap hallani, nincs
akkora értéke, becsülete napjainkban
az embernek, mint annak idején
Bánk bán Tiborcának volt.
– Igen, így van. Csaba testvér
szeretett volna elindítani Magyarországon,
Csobánkán egy anyavédelmi
otthont, de olyan jogszabályokba
ütközött, hogy egyszerűen
nem tehette meg. Itt kellene feltenni
a kérdést, hogy mi a fontosabb?
HCCP-konyha legyen egy
ilyen helyen, vagy kapjon minden
nap meleg ételt, és tető legyen a
feje felett? Sőt, nemcsak anyagi,
hanem lelki segítséget is kaphat a
nehéz élethelyzetbe került nő.
– A HCCCP rendszer bevezetése
éppen EU-s előírás volt. Vajon
ki lehet hagyni?
– Remélem! Mindazokat a ránk
erőltetett, egyébként Európa nagy
részén be nem tartott, és nem biztos,
hogy kötelező előírásokat ki
kell tisztítani a magyar jogrendszerből,
mert csak az életünket nehezítik.
Senki nem tudja nyomon
követni – sem egy intézményvezető,
sem aki alkotja ezeket a jogszabályokat,
rendeleteket –, és nem életszagúak.
– Ön már többször is járt Nagykanizsán.
Nyilván tudta, hogy novemberben
lesz az Idősek hete
rendezvénysorozat.
– Igen. A szervezőknek külön
szeretnék gratulálni, mert tudom,
egy ilyen programsorozat megszervezése
rengeteg odafigyelést
igényel, plusz fáradtságot jelent. A
jelentősége azonban nagy, mert
felhívja a fiatalok figyelmét arra,
hogy az idősekkel való törődés nekik
is szükségletük lesz a jövőben.
Ha ezzel nem törődnek, ők sem
várhatnak el jobbat. Ha azonban
van pozitív példa, mindenképpen
elfogadóbb a társadalom. Arra
bíztatnám mindazokat, akikben
van erre készség, a köz érdekében
végzett munka emberileg sokszorosan
megtérül azokon keresztül
is, akiknek nyújtják.
Bakonyi Erzsébet
(93)
A Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ,
a Kanizsai TISZK és a Művelődési
Osztály Pályaválasztási Kiállítást
és Szakmabemutató napot
rendezett a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI sportcsarnokában.
A pályaválasztási fórum résztvevőit,
a nagykanizsai és a régióban
működő iskolák, gazdálkodó
szervezetek képviselőit, a fórum
szervezőit Marton István polgármester
köszöntötte. Megnyitó beszédében
hangsúlyozta:
– Ezekben a hetekben számos családban,
minden általános iskolában
napi téma a 8. osztályosok jövőbeni
sorsa. Magyarország azon kevés országok
közé tartozik, ahol 18 év a
tankötelezettség, így minden 8. osztályt
sikeresen elvégzőnek meg kell
hozni a továbbtanulásról szóló döntését.
Városunk iskolaváros jellegéből
adódóan – 3 gimnázium, 4 szakközépiskola
és szakiskola, valamint
a régiós szakközépiskolák együttesen
– jó lehetőségeket kínálnak a
legjobb döntés meghozatalához. A
2008 nyarán megalakult Kanizsa
TISZK Nonprofit Kft. modern felszereltségével
és korszerű szakmakínálatával
tovább szélesítette a választékot.
A jó pályaválasztáshoz szükségszerűen
hozzátartozik az álmodozás
is. Álmodozni a minden szempontból
kedvező iskolákról, szakmákról,
élethelyzetekről. De valójában
az jár hosszú távon jól, aki a realitások
talaján áll. Jól ismeri önmagát
és adottságainak, képességeinek
minél teljesebb kibontakoztatásához
jó iskolatípust választ.
A polgármester a továbbiakban
arra kérte a tanulókat, jól használják
ki a délelőttöt, és a kiállító helyeken
a lehető legtöbb információt gyűjtsék
össze annak érdekében, hogy a
szüleikkel, osztályfőnökeikkel közösen
meghozott döntésük helyes legyen.
Végül köszönetet mondott a
Nagykanizsa és Térsége TISZK
Nonprofit Kft.-nek, a Nyugat-dunántúli
Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltségének, a Zsigmondy-
Széchenyi Szakképző Iskolának,
és külön megköszönte az intézmény
faipari szakmacsoportjának
munkáját, mellyel hozzájárult a kiállító
helyek praktikus elkészítéséhez.
Kiss Ambrus, a Nyugat-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ
főigazgatója köszöntőjében
kiemelte, a nagykanizsaiak kezdeményezése
nélkül nem valósulhatott
volna meg a rendezvény. A helyi
összefogást közös akaratnyilvánítás
és közös munka követte.
A kiállításon a középiskolák
mellett a Pannon Egyetem is bemutatkozott.
B.E.
II. Pályaválasztási kiállítás
és szakmai bemutató
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa – A mi 4 ügyeink 2009. november 26.
A soron kívüli közgyűlés a
meghívóban szereplő 2010. évi
víz-, és csatornadíjak megállapításáról
szóló előterjesztésen kívül
még egy javaslatot, az SWC
Kanizsa Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft-vel wakeboard pálya
létrehozása céljából kötendő
használati szerződés megkötésére
előterjesztett javaslatot is a
napirendjére tűzött.
Cseresnyés Péter alpolgármester
ügyrendi javaslatában kérte,
hogy a közgyűlés vegye fel a napirendre
a vízmű üzleti tervét, mert
ez alapján lehet a vízdíj ármeghatározását
megtárgyalni, és arról
egy korrekt döntést hozni. Az alpolgármester
javaslatát nem vették
napirendre.
Marton István polgármester javaslata
a vízellátás és csatornaszolgáltatás
köbméterenkénti díjának
10 százalékos csökkentéséről,
valamint Gyalókai Zoltán négy
módosító javaslata a – 3 százalékos
díjemelésről, a 0 százalékos,
az 5 és a 10 százalékos díjcsökkentésről
– nem ment át a szavazáson
a mintegy két és fél órás vita után.
Bár Cserti Tibor képviselő kezdeményezte
az újraszavazást, Marton
István azonban lezárta a vitát.
A wakeboard pálya létrehozása
céljából kötendő használati szerződés
megkötésére előterjesztett
javaslat tárgyalására pályázat benyújtása
miatt volt szükség. A határozati
javaslat szerint a közgyűlés
felkéri a polgármestert az elfogadott
módosításoknak megfelelő
használati szerződés kidolgozására,
és a pályázat benyújtásához a
használatba adásra vonatkozó
szándéknyilatkozat kiadására.
B.E.
Nem csökkentették a vízdíjat
Úgy érzem, nem mehetünk el szó
nélkül a múlt pénteken dicstelenül
lezajlott vízmű közgyűlés eseményei
mellett. Egyrészt mert az öszszeesküvésekhez
hasonlóan a nyilvánosság
teljes kizárásával zajlott,
másrészt pedig mert a szenvedő alanyok
mi magunk, Kanizsa, sőt
egész Dél-Zala lakói vagyunk. A
vízmű ülését megelőző önkormányzati
közgyűlésen sajnos a fideszszdsz
koalíció megakadályozta,
hogy javaslatom értelmében a vízdíj
jövőre 10 %-kal csökkenjen, de
szerencsére az a Cseresnyés Péter
és a Vízmű által szorgalmazott tervezet
sem ment át, mely értelmében
a vízdíj jövőre ismét emelkedne.
Ekkor még senki sem hitte, hogy
Papp Nándor – aki vélhetően néhány
milliónyi sportköri júdáspénz
fejében vállalta a fidesz-szdsz koalíció
megbízását, hogy a város és
az itt lakók érdekei helyett ezen pártokat
képviselje a vízmű közgyűlésében
– semmissé teszi azon eredményünket,
hogy legalább a díjemelést
meg tudtuk akadályozni.
Ugyanis annak ellenére, hogy a
közgyűlés – egyébként jogtalanul
tartott puccsülésen – őt bízta meg a
képviseleti joggal, csupán addig
volt jelen az ülésen, amíg garantálta
annak határozatképességét, majd
még a szavazás előtt elment, ahol
pedig a kanizsai közgyűlés döntésének
hiányában tartózkodnia kellett
volna, tehát megakadályozni a díjemelést,
mely így a tulajdonosok
kevesebb, mint 30 százalékának
szavazatával léphetett érvénybe.
Szó se róla, személyében teljes
mértékig méltatlan Kanizsa város
képviseletére, és őszintén remélem,
hogy többet nem is tűnik fel még a
Vízmű közgyűlés közelében sem,
csak egy valamiről ne feledkezzen
meg, és adja vissza a megbízását,
hogy az arra érdemes eljárhasson az
itt élők jogos érdekében. Mondanám,
hogy Papp Nándor mulasztást
követett el, de itt nem erről van szó,
hanem előre kitervelt módon, hátsó
szándékkal – azáltal, hogy eltávozott
a szavazás előtt –, kijátszva a
kanizsai határozatot, lehetővé tette
az újabb jogtalan sarc kivetését! Ez
az eljárás még a mostanság sokat
látott kanizsai emberek szemében is
kirívó, országosan pedig példátlan.
Papp Nándor és az őt mozgató bábmesterek
nem kerülhetik el a felelősségre
vonást!
Marton István polgármester
Tisztelt
Kanizsai Polgárok!
Múlt héten a rendkívüli közgyűlésnek
és más pártok sajtótájékoztatóinak
is a vízdíjcsökkentés
volt a témája, a Fidesz helyi
frakciójának nevében szintén ez
ügyben szólalt fel Fertig István
elnökségi tag és Karádi Ferenc
önkormányzati képviselő pénteken
délután.
– Kibújt a szög a zsákból. –
kezdte Fertig István. – A tegnapi
rendkívüli közgyűlésen érezhető és
látható volt, hogy egy előre egyeztetett,
talán a szokásos kocsmai találkozók
egyikén megbeszélt forgatókönyv
szerint viselkedett a szocialista
és a szociáldemokrata frakció
minden tagja, és a polgármester úr
is. Már a napirend megszavazása
előtt a vízmű vezérigazgatójának
személye és a jelenlegi vezetése volt
a célpont. A vízdíjról szóló előterjesztés
tárgyalása során aztán kibontakozott
Marton István a szidalmazás,
az alkalmatlanság és még
sok hasonló jelző emlegetése közben.
Nem a vízdíj mértéke a fontos
ezeknek az embereknek, nem a városlakók
terheinek csökkentése, hanem
ezeket az egyeztetést igénylő
helyzeteket kihasználva egy általuk
vélhetően stratégiai gazdasági pozíció
megszerzése. Miért? Talán
azért, mert már nem Böröcz Zoltán
cége takarít évi körülbelül 20 millió
forintért, dr. Fodor Csaba kikerült
a felügyelő-bizottságból, és a Csáki
szalmája szemlélet is megszűnt a
vízműnél. Úgy látszik annak az oldalnak
nehéz ezt elviselni, s nem is
sikerül megemészteni a rendet és a
fegyelmet.
– A történet bája az, hogy Marton
István a Gyalókai Zoltán bizottsági
elnök úr által javasolt
10%-os díjcsökkentésre azt találta
mondani, hogy ezt a 10%-ot ő nem
tudja támogatni. – vette át a szót
Karádi Ferenc. – Így saját javaslatát
fúrta meg – pedig a lakosság
részére pontosan ugyanazt a csökkentést
tartalmazta a Gyalókai féle
-10%, mint az ő eredeti javaslata.
A különbség az volt, hogy a
várható csökkenő bevételt nem a
vízmű működéséből javasolta elvenni
annak érdekében, hogy a
működés biztonsága megmaradjon.
Ez már nem tetszett a polgármester
úrnak, mert nem valósult
volna meg az a vélhető célja, hogy
a vízmű bevételének csökkentésén
keresztül okozzon likviditási problémát
a működtetés során. Így aztán
később sajtótájékoztatók sorozatán
keresztül gyalázhatná tovább
a szerinte alkalmatlan menedzsmentet.
Sajnos partnerei, segítői
is vannak ebbéli törekvésében,
hiszen közös a cél, mégpedig
az, hogy bebizonyítsák, hogy csak
ők alkalmasak a város és a vízmű
vezetésére. Megtapasztalhattuk
mindannyian, hogy mit jelent az
ország minden lakója számára az
a szövetség, amely minden helyzetben
hazudozva akarja hatalmát
fenntartani. Nem történik ez másként
Nagykanizsán sem, ezért nem
kívánok az MSZP és az MSZDP
szitkozódó nyilatkozataira válaszolni.
Az ő szájukból az évezredes
normák emlegetése aztán tényleg a
vicc kategóriájába tartozik. Az pedig
szemenszedett hazugság, hogy
a Fideszesek nem szavaztak a díjcsökkentésre.
Elmondtuk és a következő
alkalommal is a díjcsökkentésre
fogunk szavazni, hiába
akarják az MSZP-sek és az
MSZDP-sek csúsztatásokkal félrevezetni
a kanizsai embereket. Egy
biztos, vízdíj ügyben telehazudták
az étert annak érdekében, hogy a
valós szándékukat elrejtsék a
Nagykanizsaiak elől.
„A tegnapi közgyűlésen képviselt
álláspontjával megmutatta a
FIDESZ-frakció, nem érdekli őket
a kanizsai emberek sorsa, nem törődnek
a szegényekkel, a nagycsaládosokkal,
az egyedülállókkal, és
a kisnyugdíjasokkal sem” –
kezdődik Tóth László MSZP
frakcióvezető sajtóközleménye,
majd így folytatódik:
“Hiába hajtogatták hétről hétre
2002-2006 között, hogy mennyire
az emberekért vannak, és hogy
mennyire nem értenek egyet a vízdíjak
emelésével, mostanra kiderült,
nem volt ez több akkor sem,
mint politikai érdek, ócska kampányszöveg.
Tegnap alpolgármesterük,
a korábbi harcos polgárérdek-
védő mélyen hallgatott, mi
több háromszázalékos emelést javasolt.
Talán nem jutottak eszébe a
négy évvel ezelőtt oly ékesszólón
megfogalmazott érvei, melyeket
hétről-hétre vízmű-ügyben hangoztatott?
Kár!
A FIDESZ-frakció politikai érdeke
tegnap nem esett egybe a kanizsai
emberek érdekével, bátran
áldozták hát fel választóik érdekét.
Bene Csaba frakcióvezető tegnap
azt hangsúlyozta, az emberek érdeke
Vízdíjcsökkentésről
a Fidesz
MSZP:
A Fidesz-frakció
választói érdeke
ellen szavazott!
Kanizsa – A mi 2009. november 26. ügyeink 5
az emelés, mi több, már korábban
kellett volna, mondta. Egy pillanatra
sem jutott eszébe a frakcióvezető úrnak,
hogy pontosan az ő pártja által
indított rágalomhadjárat, indulatkeltés
volt az oka annak, hogy a korábbi
önkormányzat jó esetben is csak
az infláció mértékével emelhette a
szolgáltatás díját. Arcátlan dolog azt
számon kérni a korábbi városvezetésen,
aminek a megvalósítását pontosan
ők, politikai érdekeiket akkor is a
város érdeke elé helyezve akadályozták
meg. Tegnap Bene Csaba
frakcióvezető úr bevallotta, fideszes
elődei pontosan tudták, hogy négy
évvel ezelőtti akcióik árát is a kanizsai
emberekkel fizettetik majd meg.
És mi tagadás, kamatostul meg is fizettették
hazugságaik, demagóg ígéreteik
árát, és kishíján tegnap még
majdnem árat is sikerült emelniük.
A fideszesek felszólalásaiból és
módosító javaslataiból kiderült, a
város ügye nekik nem fontos.
Bizottsági elnök társuk, aki a város
érdekeinek védelmére esküdött,
esküjét megszegve a Vizmű gazdasági
érdekeit szívén viselő határozati
javaslatot készített. Mindez az
ő szemszögéből nézve talán érthető,
hiszen a Vízmű felügyelő bizottságának
elnökeként is jövedelemhez
jut. Mindez erkölcsi, etikai aggályokat
vet fel, de hát nem ez az
első eset, amikor a politika felülírja
az évezredes normákat.
A FIDESZ-frakció tegnap ismét
becsapta választóit. Hazugságukkal,
választóik cserbenhagyásával
szomorú jövőt vázoltak a város lakói
elé, akik előtt politikai rémtetteiket
majd ismét ellenfeleik pocskondiázásával,
politikai "sztájlisztjuk"
ékesszóló mondataival
kendőzik el.
A vízdíjak 10%-os csökkentése
előterjesztést az MSZP frakció
mind a hat tagja támogatta, míg a
FIDESZ, SZDSZ és Városvédő
Egyesület képviselői nem támogatták.”
A Magyarországi Szociáldemokrata
Párt önkormányzati
képviselőinek közleménye a
2009. november 19-i közgyűlésen
történtekkel kapcsolatban.
„A közgyűlésen politikai vádaskodásoktól
sem mentes éles vita
bontakozott ki a vizdíjcsökkentés
ügyében. A Magyarországi Szociáldemokrata
Párt képviselőiként
Nagykanizsa városnak és lakóinak,
a szegényeknek, a nagycsaládosoknak,
az egyedülállóknak és a kisnyugdíjasoknak
az érdekeit egyaránt
szolgáló 10%-os csökkentést
tartalmazó előterjesztés mellett tettük
le voksunkat. A javaslat 2010-
ben mintegy 80 millió forinttal
csökkentette volna a Vízmű árbevételét,
de lehetővé tette volna ezzel
egyidejűleg a lakossági vízdíj
csökkentését. A Fidesz a Vímű 3
%-os üzemeltetési díjemelési javaslatainak
erőltetésével ezt a változatot
elvetette. A díjcsökkentést
teljes mértékben a szennyvíz projekt
önrészére félretett pénzből oldották
volna meg. Így ahelyett,
hogy csökkenteni tudtuk volna a
lakosság terheit további hitelfelvételre
kényszerülnénk.
A végszavazáskor a város lakóinak
kedvező változatot az MSZDP,
az MSZP képviselői és Marton István
polgármester szavazta meg, a
Fidesz, az SZDSZ és a Városvédő
Egyesület képviselői a Vízmű háromszázalékos
emelését tartalmazó
változatokra szavazott.”
– Marton István ismételten megszegte
a szavát, amit a konstruktív
együttműködésre és a kulturált
közéleti viselkedésre adott a miklósfai
„etikai kódex” aláírásával –
ezzel az vezérgondolattal kezdte
tájékoztatóját Röst János, szdsz-s
önkormányzati képviselő.
„Hisztériakeltése a vízdíj körül
a nyári, Vízmű elleni személyes
bosszúhadjáratának a folytatása,
ami a vezérigazgató elleni „pancser
puccsban” csúcsosodott ki, és
abban az időszakban már a törvényesség
látszatára sem adva 13 alkalommal
sértette meg a rendeleteket
és a jogszabályokat.
A törvénysértéseit újabb három
ponttal gyarapította:
1. A Vízmű által októberben
megküldött Üzleti tervet megtárgyalásra
nem terjesztette elő a közgyűlésnek
(erre három alkalommal
is lehetősége volt). Ez a Szindikátusi
szerződés szerint kötelező az
aláíró önkormányzatoknak.
2. A jegyzői észrevételt a törvénysértés
megszüntetésére semmibe
vette, és az alpolgármesteri
előterjesztést – ami ennek kiküszöbölésére
történt – még szavazásra
sem tette fel, hogy a közgyűlés
egyáltalán megtárgyalhassa.
3. Az általa beterjesztett 10%-os
vízdíjcsökkentés szabálytalan volt,
a Szindikátusi szerződéssel ellentétes,
arról szavazni sem volt értelme,
mert elfogadása esetén sem
lett volna végrehajtható.
Marton István személyeskedő
közgyűlési magatartása alkalmas a
Vízmű Zrt. üzleti jó hírnevének
megsértésére, ezzel jelentős üzleti
károkat okozhat.
A Városüzemeltetési Bizottság
szabályos és törvényes javaslatai
közt szerepelt (az elnök módosító
javaslatával) a 0% díjemelés és az
5 és a 10%-os díjcsökkentés törvényes
lehetősége.
„Marton István és zenekara”
mindháromra nemmel szavazott,
így „Marton István és zenekara”
akadályozta meg a vízdíj csökkentését
Nagykanizsán. Ezzel óriási
öngólt rúgtak a vízdíj csökkentésére
és ezáltal a lakossági terhek
csökkentésére. Marton István szabotálta
el az üzleti terv megtárgyalását
és azt a lehetőséget, hogy
Papp Nándor a Zrt. közgyűlésén érdemben
az önkormányzat nevében
szavazhasson. Ennek híján a szavazásban
jogszerűen, ezen napirendi
pontnál nem is vehetett részt. Marton
Istvánnak az ezzel kapcsolatos
ellentétes állításai nem igazak, és
tudatosan akarja Papp Nándort is
lejáratni a közvélemény előtt.
Az SZDSZ mindhárom Bizottsági
javaslatra igennel szavazott, ezzel
elő akartuk segíteni, hogy végre kialakulhasson
egy konszenzusos
közgyűlési többség vízdíj ügyben.
A szolgáltatók reális díjemelése
a jövő évi inflációt és gazdasági
visszaesést figyelembe véve az 5%
körüli díjemelés. Ez a szolgáltatás
jellegéből fakadóan +- 1-2%-ot
eltérhet. A Bizottság által javasolt
0 %-nál a Szennyvízprojekt önrészére
fordítható összeg az évi 200
millióval szemben 167 millió Ft,
5% díjcsökkentésnél ugyanez 118
millió Ft, 10% díjcsökkentésnél ez
58 millió Ft. A következő 2-3 évben
előzetesen még közel 450 millió
Ft hiányzik az önrészből.
Ezek alapján belátható, hogy
mely díjjavaslatok reálisak, szakszerűek,
és hisztéria, demagógia nélkül
támogathatóak. A meg nem emelt
előirányzat: 5% és az 5%-os csökkentés
relatíve 10% csökkenésnek
felelne meg. Az SZDSZ ezt tartaná a
jelenlegi helyzetben reálisan elfogadhatónak.
Így a lakosságnál is jelentkezne
érzékelhetően a csökkenés,
és a 10 milliárdos Szennyvízprojekt
sem kerülne veszélybe.”
(folytatás a 6. oldalon)
MSZDP:
A vízdíj csökkentés
mellett
SZDSZ:
Higgadtan a vízdíjról
GE: Die Hard
Bruce Willis immár 21 éves akciófilmje,
a Drágán add az életed!
méltán kerülhet jegyzetünk címéül,
két okból is. Gladiátorképzőnek
nevezik ugyanis az izzósok
azokat a gépeket és csarnokokat,
melyek nap mint nap próbára teszik
szívósságukat. Itt derül ki:
nem ismernek lehetetlent. Mert
nincs két egyforma nap, de jó értelemben
vett fanatizmussal addig
nem nyugszanak, míg túl nem járnak
a gép eszén. Mi ehhez képest,
amit John McClane művel?
Van egy másik, nem kevésbé jogos
ok. Ha múlt jegyzetünkben azt
vettük számba, miért jó izzósnak
lenni, most fordítsunk a dolgon. A
vállalatnak miért jó, hogy ilyen
emberek az izzósok? A GE 2011.
végén elbocsátásra kerülő dolgozói
legyenek hát nagyon is tudatában
saját értéküknek! Drágán add
az életed, azaz ne add olcsón! A
munkabér a munkaerő ára – írta
már József Attila. Vajon kinek az
érdeke, hogy olcsóbban jusson az
izzós munkaerő értékeihez. Afélelem
és depresszió sulykolása töltötte
ki a minap egy napilap cikkét.
Rettegő emberekkel pedig akármit
meg lehet csinálni. Egy másik napilapban
(magyarhirlap.hu) olvastam,
egy Amerikában élő magyar
retinasebésszel készült interjúban:
– Milyenek a magyar fiatalok?
– Okosak, de félénkek, nincs
önbizalmuk.
– Ez nem függ össze a szegénységgel,
a pénztelenséggel?
– Nem, ez politikai döntés, ezt
szinte beléjük nevelik. Emlékezzünk
csak arra, amikor a szocialista
Kovács László azt mondta,
merjünk kicsik lenni. Amerikában
egy politikus ilyen mondatért
a süllyesztőbe került volna.
– Magyarországon melyik a
nagyobb gond: a morális züllés
vagy a gazdasági problémák?
– A morális. A magyar nép
ügyes, szorgalmas, a gazdaságot
talpra tudja állítani, de ehhez erkölcsi
megújulás szükséges, s
olyan vezetők, akik ezért tesznek,
és saját személyükkel is példát
mutatnak. De az bűn, ha azt
mondják az ország vezetői: merjetek
kicsik lenni. Ennek az üzenete,
hogy elégedjetek meg azzal
ami van, legyetek lúzerek. De ez
nem így van, ez a nép ennél többet
érdemel.
Papp János
(folytatás az 5. oldalról)
Az elmúlt hét záróakkordjaként
egy régóta húzódó, a közgyűlés hitelét
és tekintélyét teljes mértékben
aláásó ügy végére tett pontot a
Zala Megyei Bíróság. Mint arra
valószínűleg sokan emlékeznek, a
múlt év végén és ez év elején a
közgyűlés akkor még többségét
adó Cseresnyés-Röst tandem által
vezérelt politikai formációk kezdeményezésére
– koholt vádakkal
– fegyelmi eljárások (3) indultak
Marton István polgármester ellen.
Azt nem tudni, hogy csupán besározni
kívánták-e a nevét, vagy önmagukból
kiindulva tényleg azt
hitték, hogy minden politikusnak
vannak sötét üzelmei – bár ismerniük
kellett Marton István 1990
óta tartó megalkuvást nem tűrő
munkáját, így vélhetően mégiscsak
az előbbiről van szó. Mivel a
nyomozó hatóságok lesöpörték a
vádakat, kénytelenek voltak ahhoz
a fórumhoz fordulni, mely a megfelelő
számú szavazat mellett igaztalan
döntést is hozhat, így lett végül
Nagykanizsa MJV képviselőtestülete
az ítész. A Polgármester
Úr azonnal fellebbezett a bíróságon
a hamis – határozott kérése ellenére
a nyilvánosság kizárásával
hozott – közgyűlési döntések ellen,
melynek a bíróság természetesen
helyt adott, és megsemmisítette
a megrovásokat. Ekkor a
FIDESZ-SZDSZ koalíció már
csak előre menekülhetett, az adófizetők
pénzét nem kímélve, tovább
folytatta a pereskedést, de hiába,
hisz a fellebbviteli tárgyaláson
helyben hagyta a Zala Megyei Bíróság
a Munkaügyi Bíróság I. fokú
ítéleteit a fegyelmik megszüntetéséről.
Természetesen joggal várható
el, hogy eztán a kanizsai politikai
élet többszörösen visszaeső
kútmérgezői, a fegyelmik értelmi
szerzői, Röst és Cseresnyés urak,
vonuljanak ki a helyi közéletből.
Ismerve őket, erre a következő önkormányzati
választásokig nem
kerül majd sor, ahogy Kanizsa polgárai
azt a több millió forintot sem
látják majd viszont – csupán egy
tétel a sok közül: a Cseresnyés Péter
vezette Fegyelmi Tanács tizenötször(!)
annyi pénzt fizetett a haveri
ügyvédi irodának, mint amennyit
a Bíróság indokoltnak ítélt –,
amellyel ezen piszkos játékok
megkurtították a város kasszáját...
Stadler Petra sajtószóvivő
– Marton István polgármester
úr 2009. november 23-án nem
mondott igazat, szokásához híven
erős csúsztatásokkal vezette félre
Nagykanizsa és környéke lakóit. –
mondta sajtótájékoztatóján
Papp Nándor, fideszes képviselő
válaszolva a polgármester vízdíjakkal
kapcsolatban kiadott
közleményére. (Lásd Tisztelt
Kanizsai Polgárok címmel a 4.
oldalon – a Szerk.)
– Sem a jegyzői törvényességi
észrevételre, sem közgyűlési kapacitálásra
nem volt hajlandó a
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
2010. éves üzleti tervét még napirendre
sem venni. Ezzel mindöszsze
annyit ért el, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város közgyűlésének
az önkormányzat vagyongazdálkodásának
rendjéről szóló
3/2009. (II.11.) számú rendeletének
22.§ (1) bekezdésének foglaltak
szerint a Délzalai Víz- és Csatornamű
Zrt. közgyűlésén az üzleti
terv kérdésében közgyűlési döntés
nélkül a képviseletet jogszerűen
nem gyakorolhattam. Polgármester
úr az önkormányzati közgyűlés
után megkérdezett, hogy
„mivel holnap nem szavazhatsz,
ezért mit fogsz csinálni?”. Válaszom
őszinte volt, tájékoztattam,
hogy: „Az első két napirendi
pontban szavazhatok, mert van
érvényes döntés, azt követően
nem veszek részt a szavazáson.”
Tudomásul vette. Nem nyugodhatott
meg, mert közel másfél órán
keresztül a távozásomat óhajtotta
a Vízmű Zrt. közgyűlése alatt
Liszó és Surd képviseletében.
Mint hallomásból értesültem, még
büszke is volt, hogy ilyen szakszerűen
képviselte Liszót és Surdot
Nagykanizsa helyett. A milliós
pénzek említése durva rágalmazás
volt, főleg úgy, hogy a polgármester
úr tudja, nem voltak, nincsenek
és nem is lesznek ilyenek.
– Polgármester úr! – szólította
meg Papp Nándor a város első
emberét. – Egy bölcs, atyai
jóbarátom mondta, hogy gyűlölettel
nem lehet várost vezetni. Kívánom,
hogy Ön is rájöjjön erre egyszer!
„A Jobbik Magyarországért Mozgalom
Letenyei Szervezete az elmúlt
időszakban – hasonlóan a Jobbik
nagykanizsai kezdeményezéséhez –
ruha-, ruhaneműgyűjtést hirdetett
meg az arra rászoruló letenyeiek javára.
Aletenyei jobbikosok a Magyar
Karitász helyi szervezetének kívánták
átadni az összegyűjtött felajánlásokat,
ahol az akció meghirdetésekor
a kezdeményezést még el is fogadták.
Rövid idő alatt akkora mennyiségű
ruhát ajánlottak fel a segíteni
akaró városlakók, hogy az csak két
tömött teherautóra fért fel. A humánus
kezdeményezés ekkor vett szomorú
fordulatot: lelkes tagtársainkkal
– vélhetően felsőbb utasításra –
közölték, hogy a Jobbiktól, mint politikai
szervezettől nem veszik át az
adományokat. Lefordítva ez annyit
jelent karitászul, hogy a szerencsétlen
családok a tél küszöbén inkább
nélkülözzék a meleg holmit, mintsem
megkapják egy szélsőségesnek
bélyegzett párt segítő karjaiból.
Csalódott, de büszke tagjaink
ezek után a szomszédos Nagykanizsára
fuvarozták a több tonnányi
ruhát, ahol a nem finnyás helyi
Vöröskereszt köszönettel vette át a
rakományt. Így került nagyon sok
letenyei honfitársunk felajánlása
nagykanizsai rászorultakhoz. Lelkében
mindkét fél boldog, azonban
a szervezők, a közvetítők, mi
jobbikosok csalódottak is vagyunk.
Ha már a Magyar Karitász
így gondolkodik, mi lehet azok fejében,
akiknek tevékenységének
eredményeképpen terjedőben van
ez a fajta torz gondolkodás.
A Jobbik Letenyei Szervezete
ezúton köszöni meg minden adakozó
önzetlen segítségét. Ígérjük,
hogy senki, semmilyen eszközzel
nem fogja tudni nemzetünk megsegítésére
irányuló akaratunkat
megtörni!” Szebb jövőt!
Kiss Norbert elnök,
Jobbik Letenye,
Zakó László elnök,
Jobbik Zala Megyei Választmány
Kanizsa – A mi 6 ügyeink 2009. november 26.
Sajtóközlemény a
Zala Megyei Bíróság
döntésének
margójára
Papp Nándor:
Hallgattassék meg
a másik fél is!
Jobbik:
A rászorulóknak
gyűjtöttek
39. szám (november 19.): „Minél inkább magyarázkodsz, annál
kevésbé hisznek neked. ” Nyertes beküldő: Vida Attila,
Nagykanizsa, Olaj u. 25. I/1.
Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben című verseskötetét Szerkesztőségünkben
személyesen veheti át.
Rejtvényünk nyertese
Kanizsai
háromszög
Várhatóan a jövő hónap elején
kerül a boltokba Röst János
fenti című könyve. Ízelítőül az
előszót idézzük:
Ez a könyv egy különleges,
egyedülálló alkotás, ahogyan
rendkívüli és egyszervolt az a 20
esztendő is, amelyről szól.
Amű írója és szerkesztője Röst János,
a mindenki „Röstjani”-ja, aki
szintén különleges, színes egyénisége
a kanizsai közéletnek, a politika sója
és show-ja, akit lehet szeretni, lehet
nem szeretni, de Kanizsán nem lehet
nem ismerni és nem elismerni…
Ennyi egyediség után nem csoda,
hogy nehéz meghatározni e
könyv műfaját. Bárhol nyitjuk ki,
mindenhol más: itt lexikális adatok
sora, ott monográfia, amott fotóalbum
vagy éppen megkapó életkép;
másutt könnyed humorú vagy maró
vitriollal teli írás tárul elénk.
Ez a könyv igazi űrt tölt be: A
rendszerváltás első 20 évének korrajza
egy liberális kanizsai közéleti
ember szemével és érzésvilágával.
Közéleti információkban gazdag,
szellemes, néha meghökkentő,
olykor fanyar, de őszinte „Útikalauz”,
amely Rólunk szól: kanizsaiakról,
az országról, de magára,
ismerősére vagy környezetére ismerhet
bárki, aki az elmúlt 20 évet
velünk együtt, itt élte le Nagykanizsán,
kis hazánkban…
Jó szívvel ajánlom
mindenkinek!
Kovács Kálmán
országgyűlési képviselő,
volt informatikai miniszter
Köszönet
ANapfény Rákbetegek és Hozzátartozóik
Nagykanizsai Egyesülete
köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik felajánlották számukra személyi
jövedelem adójuk 1%-át.
Kanizsa – Szabad 2009. november 26. vélemény 7
Mi tagadás, városunk utcáit, a
közvélekedést a GE kanizsai gyárának
bejelentett létszámleépítése
uralja. Azt hiszem teljes joggal. A
gyár a város gazdaságának a vezérhajója.
Alegtöbb embert foglalkoztató,
Európa szerte ismert, országunk
nagymúltú, elismert üzeme
volt. A foglalkoztatottak körében
jelen volt, és még van is minden
emberi generáció, tehát valamilyen
szinten és mértékben a
gyár sorsának alakulása sokakat
érint közvetlenül is. De érinti a városban
a korábban nem ismert,
nem honos munkarendszert, technikát,
technológiát, új munkakultúrát.
Joggal hittük, ezért is áldoztunk
oly sokat rá, hogy mindez hagyományteremtő
lesz, életünk részévé
válik, amíg csak szükségünk
lesz fényforrás termékekre.
A kérdés az, hogyan ítéljük meg
a történteket. Derült égből villámcsapásként,
vagy valami más történt.
Az én határozott válaszom az,
hogy nem egyik napról a másikra
alakult így, hanem egy jól körülhatárolható,
hosszú folyamat terméke
lepett meg bennünket. Nekem
többen is feltették a kérdést, hogyan
élem meg én, aki bábáskodtam
a létrehozásában sokadmagammal,
és most esetleg meg kell
élnem a felszámolását is. A válaszom
az volt, ha így lesz, és megérem,
az maga lesz a dráma, leginkább
azoknak, akiket ez közvetlenül
is érint. Nem tudom, hogy a
Kanizsa Hetilapot olvasó és nem
olvasó honfitársaim hogy vannak
vele, nekem úgy tűnik, hogy az önkormányzat
tisztségviselői és
egyes képviselők úgy interpretálják
a GE kanizsai gyárát a legnagyobb
mértékben érintő létszámleépítést,
mintha az minden előzmény
nélküli volna. Erről szó sem
lehet, itt egy nagyon csúnya piacvesztés
következett be. Ilyesmi a
civilizált piaci viszonyok között
működő országok és gyárak döntő
többségében nem szokványos történet.
Akik ezt a történést ebben a
kontextusban akarják nekünk közvetíteni,
ne fáradozzanak, mert így
nem hihető el. Ha mégis ezt teszik,
akkor kénytelenek leszünk azt feltételezni,
hogy akarva-akaratlanul
valakinek a mulasztásait, hozzá
nem értését vagy saját felelősségüket
csökkenteni, vagy elfedni akarják.
Ez csúnya dolog lenne. Ilyen
nagy világcég egyik legnagyobb
gyára, mint a kanizsai, csak úgy
kerülhet ilyen helyzetbe, ha nem
folyamatos és nem elég intenzív a
gyártmány- és termékfejlesztés,
korszerűsítés, kutatás. Ha nincs
ilyen fejlesztés, ennek természetesen
sok oka lehet. Nekem, a külső
szemlélő számára is kézzelfoghatónak
tűnik két, azaz két ok. Az
egyik az, hogy a működés és termelés
tervezett költségei ezt nem
tartalmazzák, valamint a realizált
eredmény – profit – a szükséges
fejlesztési ráfordításokat nem bírja
el. A másik ok lehet, ha erre valamilyen
oknál fogva nincs is meg a
szándék. Az én számomra ez az
opció tűnik a legvalószínűbbnek.
Apiac megtartásáért folyó könyörtelen
versenyben a több éve tartó
fokozatos lemaradás tendenciája
még a külső szemlélő számára is
kiáltóvá vált. Ennek megjelenési
formája az volt, hogy ingadozott
elég nagy mértékben a piac rendelésállománya,
és ennek megfelelően
hol nőtt, hol csökkent a foglalkoztatottak
száma. Ezt a kiáltó tendenciát
az elmúlt évek önkormányzati
tisztségviselői nem ismerték
fel. A benne rejlő veszélyt
nem érzékelték, ezért lépéseket,
intézkedéseket sem kezdeményeztek.
Ezért a gyárért az 1960-as években
a város komoly áldozatokat
hozott. A Tungsram akkori vezetőivel
a kölcsönös érdekek alapján –
versenyben más városokkal, köztük
a megyeszékhellyel – „harcoltunk”,
ennek alapján is a városnak
joga és kötelessége lett volna a
szükséges lépéseket kellő időben
kezdeményezni. Elgondolkodtató,
hogy a piacvesztés évek óta tartó
folyamata nem szúrt szemet senkinek
a felelős vezetők közül. A
helyi gyár (most már nyugdíjas korú)
hosszú éveken át volt igazgatója
az előző ciklusban a polgármester
fizetett tanácsadója volt. Neki
minden kétséget kizáróan tudnia és
látnia kellett, hogy a GE felsővezetői
milyen jövőt szántak a kanizsai
gyárnak, és mire mehet ki a játék,
ha nincs gyártmány- és termékfejlesztés.
Az már a végeredmény
szempontjából csaknem közömbös,
hogy az általam említett
két ok közül melyik a valódi, a
szükséges forrás, vagy a szándék
hiánya. Az alkalmazottakat, családtagjaikat,
és több ezer embert a
város lélekszámának közel tíz százalékát
érintő állásvesztés, keresetkiesés
azt hiszem deklarálható
tény. Az itt gyártott fényforrásra,
bocsánat égőkre, a fogyasztáspiac
nem tart igényt. Győzött a konkurencia,
az energiatakarékos fényforrás.
A történés paradoxona,
hogy mi, kanizsaiak is a korszerű
fényforrásban vagyunk érdekeltek.
Atanulság itt maradt nekünk kanizsaiaknak,
ha van vagy lesz, aki
majd egyszer levonja azt mindanynyiunk
javára. Egyelőre a jelei ennek
még nem láthatóak. Pedig
jobb helyeken ilyen és hasonló történéseknél
az önkormányzat tisztségviselői,
a pártok képviselői
fegyverszünetet hirdetnek, félreteszik
ellentéteiket, vitáikat, összezárnak,
hátha még érdemes. Közös
gondolkodásba kezdenek, minden
lehetséges alternatívát mérlegelnek,
melyek legalább a kármentés
szempontjából szóba jöhetnek.
Kezdeményezéseket tesznek a város
gazdaságának főszereplőivel
szoros együttműködésben a célravezető
út megtalálásában. A gyakori
sajtótájékoztatók erről nem
szólnak, az egymásra mutogatásról,
a keresztbe beszélésről, a felelősség
áthárításáról a kormányra
annál inkább. A polgármester úr
azt is képes volt kimondani, hogy
neki ebben már nincs teendője.
Hát kinek van, ha nem neki? A
kormánynak is természetesen
megvan a maga, senki másra át
nem ruházható felelőssége. A híradásokból
tudjuk, hogy a kormány
650 milliót biztosított a GE részére,
munkahely megőrzésre. A híradásokból
tudjuk azt is, hogy ennek
csak a töredékét használták
fel, sőt a maradékát hajlandóak
visszautalni. Számomra ennek a
történetnek az az olvasata, hogy az
általam vélelmezett két ok közül a
második az igazi. Ellenkező esetben
a felhasználás megtörtént volna,
és valamennyi munkahely
megőrzésével járt volna.
Nem kell nagy emlékezőtehetséggel
megáldottnak lenni ahhoz,
hogy ne emlékeznénk a három évvel
ezelőtti kampány részleteire is
akár. Minden párt, minden polgármester
és képviselőjelölt programjában
rangos helyet kapott a munkahelyteremtés
és -megőrzés ígérete.
Most önvizsgálat, kármentés,
kiútkeresés helyett egymásra mutogatás
és a felelősség áthárítása
folyik. Valamennyi még múlhat
azon, hogy a városi politikai elit
képes-e a cselekvésben megújulni.
Én magam szkeptikus vagyok, különösen
annak láttán, hogy a város
két országgyűlési képviselője beszélő
viszonyban sincs. Polgármesterünk
úgyszintén nincs felhőtlen
viszonyban az országgyűlési
képviselőkkel. Ha netán előfordul,
hogy találkoznak, és a kézfogás
elkerülhetetlen, a szemük akkor
sem találkozik feltétlenül. Pedig
ők hárman tehetnének a legtöbbet,
ha képesek volnának
együtt járni ugyanazon az úton.
Nem kéz a kézben járásra gondolok.
Azon viszont elgondolkodtam,
ha ez a focinyelven szólva
belső hármas együtt focizna a város
egyetemes érdekeinek pályáján,
mégha más színekben is, a nagyobb
siker reményében pöckölhetnék
be a közös labdát a választási
programjukban beígért munkahelyteremtés
és –megőrzés képletes
kapujába. Én szívesen vállalnám
ezen a pályán a szigorúan
semleges és képletes bíró szerepét.
Paradigmaváltás kell. Tényleg
kell, szerintem elkerülhetetlen, de
hogy lehetséges-e, nem tudjuk. Én
azért elmondom, hátha mégis. Váltás
kell mindenek előtt a pártok
egymáshoz való viszonyában. Nem
vagyok naiv, nem a lehetetlen öszszeborulást
várom. Tisztában vagyok
azzal, hogy az egyes pártoknak
más és más az ideológiai, világnézeti
és politikai alapvetésük.
De a város egyetemes érdekei mentén
illene megtalálni az elkerülhetetlen
találkozási pontokat. Ennek
érdekében át kellene értékelnünk
kompromisszum-kereső készségüket
és képességüket. Helyi politikusaink
gyakran hivatkoznak nemzeti
ikonjainkra. Bibóra, Máraira,
Fejtőre a demokrácia követelményeivel
összefüggésben, a gyakorlat
viszont ennek az ellenkezőjét
tükrözi nekünk. Polgármesterünk
is át kell, hogy értékelje a demokrácia
felfogását, és azt ültesse át
napi vezetési, irányítási gyakorlatába,
konszolidálnia kell vezető
társaival munkakapcsolatát. Erősítse
meg a környezetet professzionális
tekintélyű gazdasági, pénzügyi
szakemberekkel, akik a város gazdaságának
minden rezdülését képesek
érzékelni és megfelelő intézkedéseket
a kellő időben kezdeményezni
a város gazdaságának főszereplőivel
közös együttműködésben.
A mai piaci viszonyok között
ez fontos követelmény.
Mózes Pál
nyugalmazott tanácselnök
Mint derült égből a villámcsapás?
Kanizsa – Városháza 8 2009. november 26.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlését 2009. december 2. (szerda)
17.00 órára közmeghallgatás céljából összehívom.
Az ülés helye: Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár u. 5.)
A közgyűlésre tisztelettel meghívom.
Marton István polgármester
Meghívó közmeghallgatásra
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2009. december 2-án,
szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám
alatti bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós
Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános
Iskolában.
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19
óráig a kiskanizsai kirendeltség épületében.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz. Helye, jellemzői Kikiáltási ár Időpont
2475/2 Nagykanizsa, Bajza u. 13. nov. 30.
(megosztás után) 5 lakásos lakóépület + minden
(teljes felújítása szükséges) 26.400.000 Ft + áfa következő
hétfő
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt.
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Az ingatlan teljes felújítás szükséges. Az ingatlan
adatait tartalmazó iratokba az érdeklődők részére betekintési és másolási
lehetőséget biztosítunk. A lakásokból a szerelvények el vannak távolítva, az
ingatlan felújítás nélkül használatra nem alkalmas. A versenytárgyaláson való
részvétel feltétele: 1.000.000 Ft azaz Egymillió forint árverési előleg befizetése
lebonyolító bankszámlájára vagy pénztárába. A versenytárgyalás részletes
szabályai a versenytárgyalási dokumentációban kerül közlésre.
További információk, iratbetekintési lehetőség előzetes telefonos egyeztetést
követően, munkaidőben: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) Telefon: 93/311-241. 16-os mellék.
Versenytárgyalás
Ügyintéző: Gerencsér M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Csengery u. 3776/1. hrsz. alatti ingatlanon építmények építése ügyében. Szám:
6 /2468-27/ 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
6/2468-26/2009. számú, Nagykanizsa, Csengery u. 3776/1. hrsz. alatti ingatlanon
ipari-logisztikai központ építésére vonatkozó építéshatósági ügyben, döntését
meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül
határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, a további
ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti
jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint. A hirdetmény 2009.
november 19-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján. Az eljáró hatóság megnevezése:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.,
ügyszáma: 6/2468-26/2009., tárgya: építési engedély. A kérelmező ügyfél neve:
URETA HUNGRÍA KFT. 1053 Budapest, Szép u. 5. fsz. 2.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3776/1., 3775/2.,
3775/4., 3774/26., 3776/2. hrsz. alatti ingatlanok
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építésügyi hatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 305. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek:
8-12. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló (továbbiakban:Ket.) 98 §. (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsőfokú
határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez
kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a
döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel az eljáró hatóság a fellebbezési lehetőségét döntésében az
alábbiak szerint biztosította: "Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15
napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi
Kirendeltségéhez címzett, de a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó 30.000
Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni."
Építéshatóság - 6/2468-27/2009.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. év folyamán döntött arról, hogy
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatát
módosítja az alábbi pontokban:
1. Cseresznyés utca (13466/32 hrsz) – Alsószabadhegyi utca ( 13443/8 hrsz) – Pásztor
utca (13441, 13443/5, 13443/2, 13443/1 hrsz-ok) – Szabadhegy utca (13468/2 hrsz) határolt
tömb rendezése – Pásztor utca nyomvonalának módosítása
2. Hevesi Sándor, Teleki, Kaposvári utcák szabályozási szélességének korrekciója
3. Lazsnak utca – Vadalmás utca – Herkules utca – Szálfa utca által határolt tömb rendezés
alá vonása az előkert csökkentése céljából
4. Magvető utca – Alkotmány utca – 4120 hrsz-ú közút – 4150 hrsz-ú út – a (4170– 87)-
ig tartó hrsz-ú földrészek déli határán tervezett kiszolgáló út – 4188/1 hrszú közút által határolt
tömb övezeti besorolásának módosítása
5. 059 hrsz-ú út – Damjanich utca – 20307 hrsz-ú út – belterületi határ által határol tömb
építési övezeti besorolásának módosítása
6. Erdész utca – Csengery utca – 3779/18 hrsz-ú út – vasúti pályatest által határolt tömb
övezeti besorolásainak felülvizsgálata
7. 649/18 hrsz-ú út – 649/37 hrsz-ú közterület – Gábor Áron utca – 652/4 hrsz-ú országos
közút által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
8. Vörösmarty M. utca – Petőfi S. utca – Rákóczi utca – Sugár utca tömbje besorolásának
felülvizsgálata
9. Varasdi utca – Kisrác utca – Felsőtemető utca – Pápai utca – Bajcsai utca által határolt
tömb szabályozásának módosítása
10. Petőfi Sándor – Honvéd – Dózsa György utcák közötti tömb szabályozásának módosítása
– a 71. szám alatti ingatlanra tervezett út megszüntetésének ügye
11. Vámház utca – Raktárház utca – 652/4 hrsz-ú országos közút – Gábor Áron utca által
határolt tömb egyes útjai szabályozásának módosítása
12. Sikátor utca – Árpád utca – Magyar utca által határolt tömb építési övezeti besorolásának
módosítása
13. Erzsébet tér – Fő utca – Sugár utca – Rozgonyi utca által határolt tömb övezeti besorolásának
módosítása
14. Gárdonyi u. – Szentgyörgyvári u. – Veres P. u. – Marek J. u. által határolt tömb közterület-
szabályozásának módosítása
15. Csengery utca (3779/8 hrsz) – jelenlegi belterületi határvonal – tervezett kiszolgáló
út (3866/10 és 3899 hrsz) által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
16. Kórház utca – Szekeres József utca – 2544 hrsz-ú közlekedési terület – Teleki utca
által határolt tömb 2501 és 2502 hrsz-ú ingatlanok közötti övezeti határának módosítása
17. 4089 hrsz-ú közterület – szombathelyi vasútvonal – 4076 hrsz-ú árok – Alkotmány
utca (4066/2 hrsz) által határolt tömbbe tervezett út megszüntetése
18. Zemplén Győző u. (3063/4 hrsz) – 3058 hrsz-ú út – 3063/6 hrsz-ú út – Városkapu
körút (3064 hrsz) által határolt tömb szabályozásának módosítása
19. Műemléki környezet határvonalának felülvizsgálata
A tervdokumentációt – a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásaira figyelemmel –
2009. december 6-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, ahol munkanapokon
megtekinthető.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi
főépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
Városi Főépítész, Nagykanizsa
Szabályozási terv, Helyi Építési Szabályzat
KISKANIZSÁN A SARLÓS
BOLDOGASSZONY
KATOLIKUS CARITÁSZ
2009. december 4-én
pénteken 9 órától 17 óráig
és december 5-én
szombaton 9 órától
13 óráig
JÓTÉKONYSÁGI
VÁSÁRT
rendez a templom melletti
közösségi házban.
Abevételt és a pénzadományokat
a Kiskanizsán élő idős,
egyedülálló emberek
karácsonyi megajándékozására,
és a rászorulók megsegítésére
fordítjuk.
Meghívó
A nagykanizsai Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
nevében tisztelettel meghívom
a horvát virágkötők
bemutatkozójára,
amelyen adventi koszorúk,
érdekes virágkompozíciók
kerülnek szemléltetésre illetve
eladásra.
Rendezvényünk helyszíne:
Vasemberház Tükörterme
Időpont: 2009. november 27.
(péntek) 15 óra
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk
December 5-én, szombaton 9
és 15 óra között várják a tiszta,
jó minőségű ruhát, használati
tárgyat, tartós élelmiszert a palini
templom nyáron elkészült közösségi
termébe – tudtuk meg az
immár húsz éve szorgoskodó
szervezőktől. Az adományok a
Karitász közvetítésével jutnak el
a rászorulókhoz.
– Segítséget elfogadni, tudom,
sokszor nehéz. – fűzte hozzá a hírhez
az Alsótemplom megszépítése
miatt városszerte becsült Horváth
Lóránt plébános. – Ám aki elfogad,
tulajdonképpen maga is ad. Lehetőséget,
hogy jót tegyünk, hogy felülemelkedjünk
saját önzésünkön.
Gondoljanak erre a nehéz helyzetbe
jutottak, boldog emlékű II. János
Pál pápa tanított így. Közbevetőleg,
bizonyára sokan örülnek annak,
hogy jövőre várható a lengyel
pápa boldoggá avatása.
– Hallottam, legutóbb a murakeresztúri
hittanosokkal együtt kirándultak
az alsótemplomi gyerekek
Gelsére.
– Tartalmas közösségi programokat
kínálunk egész évben a kisebb
és nagyobb ifjúságnak.
Balatonedericsi túránkat a Csodabogyós
barlangba máig emlegetik
az ifik. Adventi kézműves
műhely lesz a legközelebbi, vasárnaponként
pedig idézeteket
osztogatnak a gyerekek, mosolyra
indítva azokat is, akik megkeseredtek.
Tapasztalják csak meg,
adni jó!
- A jókedv ragadós. Ezért készülnek
újabb CD-vel?
– Fésűs Éva meséi kötik össze
azokat az énekes-mesés lemezeket,
melyeket plébániánk adott ki
az elmúlt években. Úgy látszik, kimeríthetetlen
kincsesládába nyúltunk…
– A Kanizsa olvasói már ismerhetik
Iváncsits Tamás rockoperáit.
– Valóban, városunk szülöttének
– elneveti magát – nagyatádi vagyok,
de már kanizsaiként beszélek.
Tehát a Bólyon kántorkodó Tamás
dalait, rockoperáit sokan szeretik.
A vértanú Brenner Jánosról
szóló A jó pásztor után a Péter és
Néró című kerül bemutatásra a
HSMK-ban december 11-én, pénteken
18.30-kor. Ugyanaz a csapat
adja elő, mint az előzőt, a bólyiak,
a szerény 300 forintos belépő a terembérlethez
járul hozzá.
– Az idősebbeknek mit ajánl?
– Keddenként hatkor a plébánián
jó szellemű filmeket vetítünk.
Bár december 8-án lesz az idei
utolsó ilyen alkalom, a jövő évben
bizonyára folytatjuk.
– Közeledik, már el is kezdődött
a Karácsony előtti vásárlási láz.
Erről mi a véleménye?
– Senki nem az ajándéknak örül,
hanem az ajándékozó szeretetének.
Ne feledkezzünk meg erről a személyességről,
így lehet majd boldog
a Karácsony esténk.
P.J.
Kanizsa – A mi 2009. november 26. ügyeink 9
Ügyintéző: Gerencsér M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
02011/6. hrsz-ú ingatlan telekalakítása ügyében. Szám: 6 /2524-11/ 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
6/2524-10/2009. számú, Nagykanizsa, 02011/6. hrsz. alatti ingatlan telekalakítására
vonatkozó építéshatósági ügyben, döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül határos
ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, a további ügyfeleket a
határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi
előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. november 19-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2524-10/2009., tárgya: telekalakítási
engedély. A kérelmező ügyfél neve: Plánder József 8800 Nagykanizsa,
Királyi P. u. 15.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 02011/6., 02011/4.,
02011/5., 02011/7., 02009., 02012., hrsz. alatti ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építésügyi hatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 305. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek:
8-12.A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
(továbbiakban:Ket.) 98 §. (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsőfokú
határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez
kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel az eljáró hatóság a fellebbezési lehetőségét döntésében az
alábbiak szerint biztosította: "Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15
napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi
Kirendeltségéhez címzett, de a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó 30.000
Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni."
Építéshatóság - 6/2524-11/2009.
2009. október 22 - december 10-ig
Aki elfogad, maga is ad
Legutóbb éppen idekerülésem
előtt, immár 30 éve festették át
külsőleg a kápolnát – emlékezett
vissza Szabó Ádám plébános.
Nyilván nehéz eldöntenie, minek
örüljön jobban: a templomát
szerető közösség áldozatkészségének,
vagy a kivitelező, Beke Ferenc
és csapata lelkiismeretes
munkájának. A Szent Imre egyházközség
plébániatemplomába
jár diákmisére a szomszéd Piarista
Iskola ifjúsága. A gyerekek is
megcsodálják – eddig nem vehették
észre – a gondos kezeknek köszönhetően
jobban érvényesülő
kagylóformájú vakolatdíszeket. A
Szent Pompiliusz titulusú piarista
kápolna 1935-ben készült el, a
szerzetesrendek és iskoláik szétszóratását
követően került a veszprémi,
1993-as megalapítása után a
kaposvári egyházmegyéhez. A
kommunista diktatúra miatt 44
éves szünetre kényszerült, idén
200. tanévét kezdte meg a nagykanizsai
Piarista Iskola.
P.J.
Adventre megszépült
Kanizsa – 10 Krónika 2009. november 26.
Fotó: Steyer Edina
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
Tanfolyam indul
2009.11.30-án 16 órakor
12.18-án 16 órakor
téliszünetes gyorsított
személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban.
12.08-án 16 órakor
“C” és “C+E”
12.10-én 16 órakor “D”
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!
Fizibusz a Bolyai iskolában
A Budapesti Elektromos Művek
és az Észak-magyarországi Áramszolgáltató
Nyrt. kezdeményezésére
jött létre a Fizibusz program.
A két részvénytársaság fokozott
felelősséget érez azért, hogy az általuk
biztosított villamos energia a
lehető leghatékonyabban, a környezetet
legkevésbé terhelő módon
kerüljön felhasználásra. Meggyőződésük,
hogy a gyerekek környezettudatos
energiafelhasználásra
történő felkészítését nem lehet
elég korán elkezdeni. Ezért indították
útjára az Energia Suli kezdeményezést,
amelyet kibővítettek
a Fizibusz programmal, hogy házhoz
vigyék az ismereteket. Forgalomba
állítottak egy speciális mikrobuszt,
felszerelve minden olyan
demonstrációs eszközzel és technikai
felszereléssel, amely elengedhetetlenül
szükséges egy izgalmas
és maradandó élményt nyújtó
rendhagyó tanórához. A Fizibusz
nemcsak hasznos, hiszen a természettudományokat
közelebb hozza
a gyerekekhez, hanem emlékezetes,
vidám perceket is jelent. Az
előadás első részében általános
energetikai kísérleteket, míg a másodikban
főleg elektromossággal
kapcsolatos kísérleteket mutatott
be Tóth Pál, aki az ország közel
négyszáz iskolájában járt az elmúlt
két és fél évben, és több mint
80 ezer diákkal találkozott.
Városi szülőértekezlet
Első alkalommal rendezett városi
és városkörnyéki szinten pályaválasztási
szülőértekezlet a hivatal
Művelődési Osztálya a végzős általános
iskolai tanulók és szüleik,
osztályfőnökeik, a pályaválasztási
felelősök és természetesen az intézményvezetők
számára. Céljuk,
– mondta Szmodics Józsefné osztályvezető,
hogy megkönnyítsék a
szülők döntését annak érdekében,
hogy a legmegfelelőbb iskolát tudják
kiválasztani a gyermeküknek.
A város hat középiskolája, a
TISZK és a Csapi Szakiskola bemutatkozása
révén az érdeklődők
jobban megismerhették a képzési
lehetőségeket. A HSMK-ban megrendezett
értekezleten a Munkaügyi
Központ is képviseltette magát.
Konzultációs lehetőségekre is
sor került, ahol egyéni problémáikat,
kérdéseiket tehették föl a szülők
a kiválasztott intézmény vezetőinek,
képviselőinek. A szervezők
fontosnak tartják, hogy a szülők ne
csak papíron tudjanak tájékozódni
a különböző képzési formákról,
hanem élőszóban is.
Egyévesek a hármasikrek Emléklappal és egy óriási ajándékcsomaggal
köszöntötte városunk
önkormányzata nevében
Marton István polgármester és
Bene Csaba önkormányzati képviselő
a tavaly októberben született
hármas ikreket, Ocsovai Leventét,
Emesét és Orsit. A kicsik egyáltalán
nem voltak zavarban a sok látogató
– az önkormányzat és a sajtó
munkatársainak – jelenléte miatt.
Édesanyjuk, Katalin szerint
hozzászoktak már, hogy csodájukra
járnak, amióta a világra jöttek.
Katalin egyáltalán nem bánja,
hogy egyszerre hárman érkeztek,
mindig is nagy családot szerettek
volna férjével, Tamással, az apróságok
rengeteg örömöt hoztak az
életükbe.
Húsz hímivarú nyárfát ültettek
el a „Város tüdeje” akció
keretében a Péterfy Sándor Általános
iskola 5. B osztályos diákjai,
az Erdészeti Tudományos
Intézet Sárvári Kísérleti Állomás
tudományos munkatársa,
Benke Attila, a Pannon Pellet
Kft. nevében Moór András, valamint
Gáspár András, a VIA
Kanizsa Nonprofit Zrt. vezérigazgatója
a Thúry téri parkban.
Ezen hímivarú fáknak az előnye,
hogy gyorsan nő, s nem
okoz allergiát. A faültetést hagyományőrző
szándékkal hirdették
meg. Benke Attila köszöntőjében
elmondta, hogy
akkor válik az ültetésben résztvevők
munkája kézzelfoghatóvá,
ha ezek a fák majd árnyékot
adnak az alattuk megpihenőknek.
S.E.
Nyárfaültetéssel a „Város tüdejéért”...
Esküvő címmel belgiumi turnéjuk
műsorát mutatta be vasárnap
este a HSMK színháztermében
a Musica Antiqua együttes,
a Saltarello és a Zalagyöngye
táncegyüttesek.
AMusica Antiqua együttes immár
hat éve rendszeresen vendégszerepel
Belgiumban. Minden alkalommal
egy tematika köré épülnek a műsorszámok,
az idén a lakodalom volt a
téma. Ez alkalommal az együttes a
két táncegyüttessel közösen készült
erre a programra. Azenészek és a velük
színpadra lépő Saltarello táncosai
a reneszánsz kor udvarába egy esküvőre,
míg a Zalagyöngye táncosai a
Bojtár együttes kíséretével egy magyar
parasztlakodalom vigadalmaiba
engedtek betekintést.
A nagykanizsai program filmvetítéssel
kezdődött, melyen a turné
főbb állomásai voltak láthatóak. A
vetített élménybeszámolóról nem
maradhattak le a városnézések és az
oldottabb mozzanatok pillanatai
sem. A két részre tagolt program első
blokkjában a Musica Antiqua
együttes és Saltarello táncosai korhű
ruhákban és természetesen korhű
zenével idézték a reneszánsz világát.
A második részben hamisíthatatlan
magyar temperamentummal,
kitűnő tánckoreográfiával rukkolt
elő a Zalagyöngye együttes. Nagy
sikerű produkciókhoz nagymértékben
járult hozzá a Bojtár együttes,
melynek tagjai ezen az estén is kitűnően
húzták a talpalávalót.
Cz.Cs.
Esküvői hangulatok
Kanizsa 2009. november 26. – Krónika 11
Olyan hirtelen és váratlanul
mentél el, hogy még mindig
nem tudjuk elhinni a tényt,
hogy már nem vagy köztünk. A
sírod mellett állva is arra gondoltunk,
hogy ez csak egy tréfa
lehet az élettől! Ez nem lehet
valóság! Nem lehet igaz, hisz a
doktor néninek az a dolga, hogy
gyógyítsa a beteg kisgyermekeket.
Nekünk még szükségünk
lenne Rád! RÁD, aki végtelen
alázattal, szeretettel, türelemmel
tetted a dolgodat. Te nem
halhatsz meg, hiszen Te vagy a
mi doktor nénink!
Jó volt Rád nézni. Mindig
mosolyogtál, mindig megvigasztaltál
bennünket. Mindegyikünkhöz
volt egy-két kedves
szavad. Végtelen nyugalmat,
békét árasztott egész lényed. Jelenlétedben
elvonultak a felhők,
derűs lett az égbolt, elmúlt a fájdalom.
Jó volt a közeledben lenni,
jó volt melletted, jó volt ismerni
Téged.
Sokunknak példa volt és lesz
odaadó, lelkiismeretes gyógyító
munkád, a családodat átölelő
tiszta, szerető gondoskodásod,
fogékonyságod az elesettek
megsegítésére, kifogyhatatlan
energiád a sok-sok jótékony célú
rendezvény szervezésében,
támogatásában, aktív jelenléted
a város életében. Honnan is volt
minderre erőd!?
Kedves Doktor Néni!
Ugye tudod, hogy most nagyon
fáj a szívünk, de kénytelenek
vagyunk elfogadni a
megváltoztathatatlant. Rettenetesen
hiányzol! Köszönjük,
hogy voltál nekünk. Nagyon
nagy az űr, amit magad után
hagytál, bár gondoskodó szereteted
továbbra is érezzük odafentről.
Ha felnézünk az égre, a
napsugárban a Te kedves mosolyodat
véljük majd látni. Ha
susog a szellő, benne a Te lágy,
megnyugtató szavaidat véljük
majd hallani.
Drága Marika Doktor Néni!
Nyugodjál békében!
Szivárvány Fejlesztő
Központ
Drága
Doktor Néni!
„Hazánk tudománya, gazdasága,
innovációja és versenyképessége”
címmel tartotta a Gazdálkodási
és Tudományos Társaságok
Szövetsége „Hogyan tovább
Magyarország az Európai
Unióban” című előadás- és vitasorozatának
ötvennyolcadik, a
Magyar Tudomány Napja alkalmából
megrendezett szakmai fórumát,
melyre a város gazdálkodó
és civil szervezetei, intézményei,
a kamarák képviselői mellett
meghívták az érettségi előtt
álló középiskolásokat, illetve a
főiskolásokat is.
A program a GTTSZ Nyugatdunántúli
Régiója, a Nagykanizsa
és Térsége TISZK Nonprofit Kft.,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala és a Magyar
Közgazdasági Társaság helyi
szervezetének közreműködésével
valósult meg.
Vörösmarty Mihály Gondolatok
a könyvtárban című versével köszöntötte
a megjelenteket Tulman
Géza tanár, majd a szakmai fórumot
Marton István polgármester a
következő gondolatokkal nyitotta
meg: „A mai napon a tudományra,
a tudósokra, Széchenyi István grófra,
a Magyar Tudományos Akadémia
alapítójára emlékezünk. Széchenyi
Istvánra, a legnagyobb magyarra,
aki irodalmi és gyakorlati
munkásságával nemzeti felemelkedésünket
szolgálta, aki befogadta
és terjesztette az európai szellemiséget,
aki sok területen Magyarországot
európai szintre emelte. A
Magyar Tudományos Akadémiára,
amely intézmény fennállása 184
évében mindig betöltötte küldetését.
Emlékezünk és ünnepeljük a tudósokat,
akik a külföldiekkel közös
kutatásokkal, felfedezésekkel, a
nemzetközi tudományos közéletben
való részvétellel kapcsolták Magyarországot
a világhoz. Ők hazánk
nem hivatalos nagykövetei, a
rólunk alkotott kép kedvező alakítói.
A tudományra, a tudásra emlékezünk,
amely védettséget, hatalmat
és biztonságot ad az egyénnek,
a közösségnek és egyidejűleg rangot,
tekintélyt a nemzetnek.”
A polgármesteri köszöntő után
Janzsó Antal, a GTTSZ Nyugatdunántúli
Régiójának társelnöke, a
szakmai fórum levezető elnöke felkérte
az előadókat, hogy mutassák
be témájukat. Prof. dr. Szabó Gábor
akadémikus, egyetemi tanár, a
Magyar Innovációs Szövetség elnöke
„A magyar tudomány hazai
és nemzetközi jelentősége, nemzetgazdaságunk
versenyképessége”
címmel tartott előadást. Prof. dr.
Horn Péter akadémikus, egyetemi
tanár a globális élelmiszerellátás
kihívásairól és lehetőségéről beszélt,
dr. Krállics György egyetemi
docens, a miskolci Nanotechnológiai
Kutatóintézet osztályvezetője
szakterületét, a nanotechnológiát
mutatta be. Dr. Polay József, a helyi
Közgazdasági Társaság elnöke
városunk közgazdasági környezetéről
és fejlesztéséről szólt. Ajelenlévők
egy művészeti előadásnak is
szem- és fültanúi lehettek: a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola elektroakusztikus
kamaracsoportja „Improvizáció az
Ember tragédiájára” című produkciójukat
adták elő.
S.E.
Tudományos szakmai fórum
December 1-jén, kedden 18
órakor Semjén Zsoltot, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnökét
várja a HSMK-ba a Berzsenyi
Polgári Kör. Újabb állomásához
érkezett tehát rendezvénysorozatuk,
a Visszaszámlálás. Már
csak 130-140 nap van hátra a
parlamenti választás valószínű
időpontjától. A Kanizsához is
kötődő politikus egyik korábbi
interjújából idézünk:
– A szociális igazságosság értelmében
a baloldali emberek számára
is programot kell adnunk. Ez következik
az alapelveinkből is, hiszen
a keresztény szociális tanítás
világosan kimondja, hogy sem a
munka tőke nélkül, sem a tőke
munka nélkül fenn nem állhat. Ám
a munka elsődleges a tőkével szemben,
mert jobban hozzátartozik az
ember személyiségéhez. A
keresztényszociális tanítás alapján
a feladatunk a munka jogának a
védelme a tőke diktatúrájától. A
mai politikai életben a legzavaróbb
probléma a jobb és bal fogalmának
a tudatos manipulálása. Az MSZP
legnagyobb blöffje az, hogy szocialistának,
baloldalinak mondja magát.
Pedig egy másfajta koordináta-
rendszerben a KDNP – mivel a
munkát tartja elsődlegesnek a tőkével
szemben –, mérsékelt baloldali
pártként, az MSZP-be átöltözött
SZDSZ viszont szélsőjobboldaliként
mutatkozik. Ugyanis a multinacionális,
globalista tőke abszolút
prioritása alapján lényegében tagadja
a munka jogát, azt, hogy az
államnak feladata a munka jogának
a biztosítása, ha szükséges, a
tőke érdekeinek korlátozásával is.
– Ön hisz abban, hogy sikerül
majd sok tisztességes baloldali
embert kiragadni az MSZP fogságából?
– Igen. A szocialista elit naponta
leplezi le önmagát, ezt egyre több
baloldali érzelmű ember látja, csak
nem volt eddig olyan erő, ami a
keresztényszociális alternatívát biztosította
volna. A szocialista párt annak
a klientúrának a pártja, amely a
Kádár-rendszerben meglévő politikai
privilégiumait átváltotta gazdasági
tőkére, s a gyárigazgató elvtársból
gyártulajdonos úr lett. Talán
könnybe lábad a szemük az Internacionálé
hangjaira, de valójában a
legvadabb kapitalizmusban érdekeltek,
hiszen ők az új burzsoázia. Az is
szimbolikus jelentőségű, hogy a szocialista
párt miniszterelnöke először
egy multimilliárdos bankár, majd két
szintén multimilliárdos seftelő. Ez
körülbelül olyan, mintha a KDNP
miniszterelnök-jelöltje Cicciolina
lenne. Vagy mondok egy másik példát:
olyanra sem volt példa, mint
amit az MSZP – éppen öt éve – december
5-én művelt, amikor egy
kormány a saját nemzete ellen kampányolt.
De arra sem, hogy egy magát
szocialistának nevező párt pedig
a nagytőke strómanjaként az egészségbiztosítás
privatizációja mellett
érvelt. Pedig annak a következménye
az lett volna, hogy a milliomosoknak
osztályon felüli ellátás jut, a
népnek meg marad, ami marad. Erre
mondtam, hogy ezek után a Magyar
Szocialista Pártnak a nevéből
ki kellene venniük azt, hogy magyar,
azt, hogy szocialista, és maradjon
az, ami volt: a Párt.
K.H.
Semjén a tisztességes balodaliakért
Dr. Dénesné Dr. Csere Mária
emlékére
Kanizsa 12 – Színes 2009. november 26.
Nagykanizsa és környéke értékes
népi kultúráját mutatták be
a Soknemzetiségű Kultúrával az
Európai Unióban Kisebbségi
Művészeti Gálaesten a HSMKban.
A megjelenteket elsőként
Kovácsné Mikola Mária, az intézmény
igazgatóhelyettese köszöntötte.
A gálaest célja az volt, hogy a
tánc, az ének, a népzene révén
megerősítsék szűkebb pátriánk
méltó helyét az európai kultúrában.
Büszkeséggel és elégedettséggel
tölthet el bennünket, hogy városunkban
harmonikus együttműködésben
él a többségi társadalom a
kisebbségekkel, tiszteletben tartva
azok kulturális szokásait, művészeti
értékeit.
Marton István polgármester beszédében
hangsúlyozta:
– Nagykanizsán régi hagyománya
van a különböző nemzeti és etnikai
csoportok művészeti értékeit
bemutató kulturális programoknak.
Egy-egy ilyen találkozáskor
lehetőség kínálkozik arra, hogy
megismerjék és elfogadják egymás
kulturális értékeit, a különböző
nemzeti és etnikai csoportok. Ma
olyan művészeti gálaestet rendezünk,
ahol bemutatkozhatnak a város
és térsége horvát, cigány, német
és magyar hagyományőrző
művészeti együttesei.
Hangsúlyozzuk, nálunk harmonikus
együttműködésben él a többségi
társadalom a kisebbségekkel,
tiszteletben tartva azok szokásait,
eltérő látásmódját, művészeti eszközeit.
Mindezzel útmutatást
adunk azoknak a fiataloknak, akik
eddig nem ismerték fel a saját kultúrájuk
pozitívumait, illetve a velük
együtt élő más nemzetiségi etnikai
csoportok értékeit.
A műsorban fellépett a Kanizsa
Csillagai Együttes, a szepetneki
Királyi Pál ÁMK német nemzetiségi
ifjúsági csoportja, a Kanizsa
táncegyüttes, a Kanizsai Horvát
Kórus és a Horvát Néptánccsoport.
A rendezvényt Teleki László országgyűlési
képviselő, a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke
nyitotta meg. Megnyitó beszédében
kiemelte:
– Beszélünk az oktatásról, a
foglalkoztatásról, viszont nagyon
sokszor nem említjük meg a kultúrát,
amely talán az egyik legnagyobb
híd szerepét tölti be Magyarországon
a kisebbségek között.
Felelős politikus ma Magyarországon
csak akkor tud kiállni
egy ilyen kulturális rendezvényen,
ha komolyan gondolja
azt, hogy az oktatás és a foglalkoztatás
mellett a kultúrának is
teret kell hagyni. A társadalom
számára nagyon fontos üzenet,
hogy a romák tanulni szeretnének,
ugyanazt szeretnék elérni, mint
bárki más ebben az országban,
vagy Európában. Diplomát szerezni,
ahhoz viszont sokszor kell
külső, kormányzati vagy önkormányzati
segítség, de nem utolsó
sorban fontos a személyek, azaz a
mi felelősségünk is.
B.E.
Soknemzetiségű kultúrával az EU-ban
Mérsékelt érdeklődés mellett
került megrendezésre az elmúlt
szombaton a VOKE Kodály Zoltán
Vasutas Művelődési Házban
a II. Országos Roma Fesztivál.
Az esemény délután 14 órakor
Nagy József, a DRVSZ elnökének
köszöntőjével vette kezdetét.
Az elnök köszöntőjében elmondta,
hogy tulajdonképpen ez
már a 7. fesztivál, mivel a
DRVSZ elődje a Dunántúli Roma
Vezetők Szövetsége már ötször
rendezett korábban hasonló
fesztivált. Sajnálatát fejezte ki
az érdeklődés hiánya miatt, hiszen
a kultúráról, a kultúráért
szól a rendezvény. Tapasztalata
szerint egyre kevesebb ember
fordul a kultúra irányába. Véleménye
szerint a közeledés meglágyítaná
az emberek lelkét.
Nagy József hangsúlyozta, hogy
városunk oly sok kitűnő roma
művészt, szakembert adott az országnak,
hogy méltán lehetne
Nagykanizsa a magyarországi
cigányság fellegvára. Reményét
fejezte ki, hogy a kultúra ápolóinak
lesz jövője. A mindenkori
kormánynak a kultúrára több
pénzt kell szentelni. Végül köszönetet
mondott a fesztivál támogatóinak.
A DRVSZ elnöke
után Cseresnyés Péter alpolgármester,
parlamenti képviselő
mondott köszöntőt. Köszöntőjében
a fesztivál közösségteremtő
szerepének adott hangsúlyt,
majd reményét fejezte ki, hogy a
jövőben még több alkalom adódik
egymás kultúrájának megismerésére.
Harmadik felszólalóként
Kolompár Orbán, az OCÖ
elnöke szólt a megjelentekhez.
Beszédében a fesztivál iránti
csekély érdeklődést a cigányemberekben
elültetett félelemmel
magyarázta. „Olyan világot
élünk, amikor az emberek félnek.
Nem mernek közösségekbe
menni, hiszen halljuk és látjuk
az ország történéseit. Ma már
összecsapnak a cigányemberek
és a gárdisták egymással” jelentette
ki az OCÖ elnöke, majd az
ország fasizálódásáról, a Horthy
korszak szellemének egyre gyakoribb
felidézéséről beszélt. Félelmének
adott hangot a kakastollas
csendőrség visszaállításának
lehetősége, a Jobbik térnyerése,
a Magyar Gárda működése
miatt. Beszédében a politikai elit
összefogását sürgette a cigányságot
fenyegető eszmék visszaszorítása
érdekében. Kolompár
Orbán a továbbiakban reményét
fejezte ki, hogy a roma társadalom
elnyeri azt a teljes állampolgári
rangot, amit az elmúlt 5-10
év elvett. A roma társadalom felismeri
a saját érdekeit, ha már az
értékeit felismerte. Az érték felismerésének
ékes bizonyítékaként
a fesztivált jelölte meg.
Az OCÖ elnökének beszéde
után a rendezvény szervezői Cseresnyés
Péternek Ferkovics József
festményének ajándékozásával köszönték
meg a fesztivál támogatásában
nyújtott segítségét.
A megnyitó után következő
kulturális műsorban Körmendi
András szájharmonikán játszott
és nótákat énekelt. Felléptek
a Nagyberki Vári, A Fehér
Kígyó, a Rumungro Fiúk
hagyományőrző együttesek, a
Kanizsa Csillagai és a Nagykanizsai
Vörös Rózsák Hagyományőrző
Cigány Néptánc
Együttes.
Czene Csaba
II. Országos Roma Fesztivál
Ismét a fővárosban versenyeztek
a Premier Táncklub növendékei
a hétvégén a Ritmus csapatok
Pontszerző versenyén. Az
egész napos viadalon huszonöt
egyesület százhúsz produkcióval
állt a zsűri elé.
A Premieres lányok hat produkcióval
neveztek a megmérettetésre.
Junior egyéni showtánc kategóriában
hét indulóból Szollár Alexandra
második helyezést ért el a Kalózlány
című koreográfiával. Felnőtt
látványtánc egyéni kategóriában
Toplak Dóra második lett „Csak lazán!”
című műsorszámával. Gyermek
showtánc csapat kategóriában
(Bunczom Evelin – Bunczom Fanni
– Kománovics Kyra – Kolonics Karolina
– Farkas Kira – Pete Dorottya)
a „Vakáció” című produkciójukkal
a második helyig jutottak
tizennégy indulóból. Junior
showtánc kategóriában a Glavák
Katalin – Verkman Nóra – Bunczom
Evelin – Papócsi Petra –
Szollár Alexandra összeállítású csapat
a „Sex and The City” produkcióval
a dobogó második fokára állhatott.
Első helyen végzett a felnőtt
csapat (Glavák Katalin – Sipos Eszter
– Németh Petra – Toplak Dóra –
Verkman Nóra) show kategóriában
„New York” című műsorszámukkal.
Kuzma Péter Szamba koreográfiája
(Glavák Katalin – Sipos Eszter
– Papócsi Petra – Szollár Alexandra
– Németh Petra – Toplak
Dóra – Verkman Nóra) pedig látványtáncban
érdemelte ki a második
helyezést nyolc induló közül.
A csapat az országos bajnoki
döntőn mérettetik meg legközelebb,
decemberben.
S.E.
Taroltak a
Premieres
lányok
Remekeltek a batthyánysok
- helyesbítés
Remekeltek a batthyánysok című
tudósításunkban tévesen írtuk az
egyik díjazott nevét. Acikkben szereplő
Szokol Krisztián helyett helyesen
Szokol Krisztina az, aki a csapat
tagjaként bejutott a döntőbe, majd
első helyen végzett társaival együtt a
Lázár Ervin anyanyelvi vetélkedőn.
Kanizsa 2009. november 26. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Érdeklődő hangulatban lesz ezekben a napokban.
Naprakész a munkájában, amiért
nem csak otthon, hanem munkahelyén is
megdicsérik. Estére elfárad, a stressz ellen
vegyen ki néhány nap szabadságot.
A szokásosnál érzékenyebbé válik, ami fel
is tűnik a családjának. Idegeskedésre nincs
oka, jól mennek a dolgai, amit betervezett,
meg is tudja valósítani. Ne sajtoljon ki az
egészségesnél több erőfeszítést magából.
Változékony lehet a hangulata. Bizonyára
több pihenésre van szüksége. Ügyeljen arra,
hogy munkatársai, vagy üzletfelei ezt ne vegyék
észre. A felgyülemlő feszültséget oldja
fel masszázzsal, úszással, vagy sétával.
Ha anyagi sikereket akar elérni, hallgasson a
megérzéseire. Ha határozottan, ugyanakkor
meggyőzően beszél a megbeszéléseken,
biztosan ér el eredményt. Otthon azonban ne
ön legyen mindig a vezéregyéniség.
Előfordulhat, hogy a megszokottnál nehezebben
viseli a telefonhívásokat. Ha úgy érzi,
már az is megnyugvást jelent, ha a hétvégén
kikapcsolja, hát tegye meg. Kipihenten mindjárt
pozitív szemlélettel kezdheti a hetet.
Előfordulhat, hogy az elkövetkező napokban
mindenben a hibát keresi. Atökéletességre törekszik,
pedig egészsége érdekében nem ártana,
ha kicsit lazítana, és visszafogná magát. A
partnerére szerencsére mindenben számíthat.
Fontosnak tartja, milyen benyomást kelt másokban.
Igyekszik harmóniát teremteni az életében,
s ha ez netán nem sikerül, elkedvetlenedik,
s érzelmei kiülnek az arcára. Ilyenkor keressen
valami elfoglaltságot, ami örömet okoz.
Álmodozó hangulatában elfelejtheti fontos
elintéznivalóit. Ne szégyellje, írja fel
egy papírra a teendőit. Érzelmi életében
szép napokra számíthat. Elégedjen meg
ezzel, és élvezze tovább az életet.
Változékonnyá válhat a hangulata. Időnként
zavarja a nyüzsgés, és legszívesebben senkihez
sem szólna egy szót sem. S mivel mindig
tudja, mi a helyes lépés, a végén helyrehozza
a hibáit, és ismét jó lesz a hangulata.
Egy kellemes téli kiránduláson töri régóta
a fejét, de az időből folyamatosan kicsúszik.
Gondolkodjon egy kicsit és határozza
el, hogy mit akar, és akkor úgy
fognak alakulni a dolgok.
Az ünnepekre való készülődés tölti ki a
szabadidejét. Senkit sem szeretne kihagyni
az ajándékozásból, anyagi lehetőségei
azonban határt szabhatnak a nagyvonalúságának.
Némi gond lehet az önbizalmával, ami
kihat a mindennapjaira. Az első sikerrel
járó feladat azonban szerencsére megváltoztatja
a hangulatát, és mindjárt gördülékenyebben
telnek a napjai.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Kutyák, macskák,
iratok,
rendszámtáblák
és egy babakocsi.
Novemberben
eddig ezeket
juttattuk vissza
gazdáiknak az
Önök segítségével!
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
A megfejtéseket személyesen szerkesztőségünkbe vagy levélcímünkre, a 8801 Nagykanizsa, Pf. 154-re várjuk!
A helyes választ beküldők között Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben című verseskötetét sorsoljuk ki.
TÁRS
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2009. november 26.
INGATLAN
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: 30/227-3294
Városközpontban három szobás,
76 m2-es, egyedi fűtéses, 4. emeleti
lakás eladó. Érd.: 30/411-4010
(7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-
es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(pince, padlás, kert) eladó. (7096K)
Nagykanizsa belvárosában 700
m2-es, társasház építésére alkalmas
telek eladó! Érd.: 30/227-3294
(7108K)
Deák téri patinás épület I. emeleti
galériás stúdiólakása – akár irodai
hasznosítással – eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/901-9013 (7112K)
Nk-án a belvárosban téglaépületben
74 m2-es, három szobás, egyedi
fűtéses lakás + 18 m2-es raktárhelyiség
+ kamra helyiség eladó. Érd.:
20/9349-110 (7129K)
Nk-án a Dózsa György 117/B. alatt
II. emeleti, cirkofűtéses, 79 m2-es, három
szobás lakás eladó. Irányár: 11,8
millió Ft. Érd.: 30/396-1910 (7130K)
Városkapu krt. 16. szám alatt
felújításra szoruló 54 m2-es, két
szobás, nagy konyhás lakás eladó.
Érd.: 20/541-0542 (7131K)
Belvároshoz közeli, II. emeleti,
amerikai konyha - nappalis, egy hálószobás,
igényes lakás bútorozottan,
2009. december 1-től albérletbe kiadó.
Kaució szükséges. Érd.: 20/253-
3433 (7126K)
Vendéglátásra alkalmas (de más
célra is használható), kb. 100
négyzetméteres (két terem, raktár,
közlekedő, személyzeti- és nyilvános
helyiségek) üzlet teljes felszereléssel
kiadó. Érd.: 30/227-3294
(7116K)
Külön bejáratú udvari lakás hoszszú
távra kiadó. Kaució szükséges.
Érd.: 20/458-0110 (7133K)
50 mázsa léalma (20 Ft/kg), valamint
50 mázsa kiváló minőségű étkezési
alma (70 Ft/kg-tól) eladó
Letenyén. Ugyanitt vajkörte eladó
85 Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-534.
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-
3014 (6430K)
Toshiba 72 cm képátlójú színes,
txt-es, sztereo TV 22.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 20/931-1283
Fujitsu Siemens Amilo típusú
laptop újszerű állapotban, jogtiszta
Windows Vista Homa Basic szoftverrel
110.000 Ft-ért eladó. 17” WXGA
kijelző, Intel CeleronM 1,86 GHz
processzor, 120 GB winchester, 1
GB RAM, wifi, WLAN, DVD író
dual layer, csatlakozók. Érd.:
30/9932-534 (7145K)
Készpénzért vásárolok régi dísztárgyakat,
festményeket valamint sötét
alapszínű Zsolnay tárgyakat. Érd.:
Nagykanizsa 30/332-8422 (7136K)
Fenyőfa eladó karácsonyfának
Letenyén (normand, ezüst, luc). Érd.:
30/374-6481 (7146K)
Eladó 90x160-as fa, bukó-nyíló
ablak hőszigetelt üveggel, újszerű
állapotban. Tel.: 30/226-7812
(7147K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető.) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a 30/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
Meghibásodott távirányítóját (tv,
hifi, video, dvd) megjavítom. Tel.:
20/510-2723 (7122K)
TV szerviz a Kórház u. 3-ból Ady
u. 11. szám alá költözött. Nyitva: 9-
15 óráig. Távirányítók 1990-től kaphatók.
Tel.: 30/597-1530. (7138K)
“Egy termék, amelyről eddig csak
álmodozhattak a nők.” Világújdonság.
Érd.: 20/9591-157 (7142K)
Kedvezményes pihenés Club Dobogómajor
üdülőfaluban, Cserszegtomajon
(Hévíztől 800 m-re) 2009.
december 12-19-ig négy fő részére,
két szobás apartmanban. Részvételi
díj: 40.000 Ft + idegenforgalmi adó.
Az üdülőfalu területén melegvízű
fedett medence, pezsgőfürdő és szauna
ingyenesen használható. Étkezés
az üdülőfalu éttermében is megoldható.
Érd.: Faragó Tibor Letenye,
Petőfi u. 68. Tel.: 93/343-704
(7139K)
Úszásoktatás! Úszóedzői képesítéssel,
5 éves kortól úszásoktatást
vállalok. Tel.: 93/312-798, 30/319-
7662 (7140K)
Fogyni szeretne? Ajánlok egy kifizetődő
megoldást. Érd.: 20/9591-157
(7141K)
48 éves független férfi rendezett
egzisztenciával keresi párját hozzáillő
hölgy személyében. Jelige:
„Találkozás”. Leveleket a Szerkesztőségbe
kérem: Pf. 154.
(7143K)
Kell ennél jobb ajánlat? Új lakások vásárlásával
megspórolhatja az illetéket! Városközpontban,
és a városközponthoz közel 50-60
m2-es, erkélyes, panorámás amerikai konyhás
+ 2 szobás lakások kedvező áron eladók!
Olcsó lakások 5 millió Ft körüli értékben!
Nagykanizsa városközpontjában, 1.
emeleten, 2 szobás, 65 m2-es + 41 m2 galériás,
padló- és cirkofűtéses, erkélyes, igényesen
felújított, klímás lakás eladó!
Irányár: 16,5 millió Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/151
Nagykanizsa északi városrészében
földszinti, 1+2 félszobás, gázkonvektoros,
erkélyes, részben felújított társasházi lakás
saját udvarrésszel, csendes, nyugodt helyen
eladó! Irányár: 10,5 millió Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DI/615
Nagykanizsa északi városrészében
földszinti, amerikai konyhás nappali + 2
szobás, cirkofűtéses, nagy teraszos, igényesen
kialakított, újszerű sorházi lakás
zárt parkolóval, és saját, fedett autóbeállóval
eladó! Irányár: 18,99 millió Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DI/501
Kizárólag nálunk! Nagykanizsa városközpontjában
2. emeleti, 1+3 félszobás,
cirkofűtéses, csendes helyen lévő, világos,
tágas, olcsón fenntartható, újszerű társasházi
lakás, az udvaron zárt parkolóval nagyon
jó áron eladó! Irányár: 10,5 millió Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DI/389
Takaros családi ház Nagykanizsától 6
km-re! Egyszintes, 2+1 félszobás, 120 m2-
es, cserépkályhás, nagy teraszos, részben
felújított állapotú, csendes, jól megközelíthető
helyen található. Irányár: 9,5 millió
Ft. Hivatkozási szám: 2009/DI/416
Nagykanizsa városközpontjában, csendes
helyen lévő, 1. emeleti, négyszobás,
cirkofűtéses, nagy teraszos, igényesen felújított,
tágas társasházi lakás eladó! Irányár:
15,5 millió Ft. Hivatkozási szám:
2009/DI/302
Új típusú lakás 160000 Ft/m2-es árban!
Nagykanizsa északkeleti városrészében,
csendes helyen, 1. emeleti, amerikai konyhás
nappali + 2 szobás, cirkofűtéses, két
nagy erkélyes, praktikus térelosztással kialakított,
kitűnő állapotú, újszerű lakás eladó!
Irányár: 12,5 millió Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DI/276
Csak nálunk! Nagykanizsa városközpontjában
3. emeleti, 1+2 félszobás, egyedi
fűtéses, erkélyes, teljesen, ízlésesen felújított
társasházi lakás eladó! Irányár: 8,2
millió Ft. Hivatkozási szám: 2009/DU/228
Érdeklődjön ingatlanközvetítő irodánkban: Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa,
Sugár út 2. Internetes elérhetőségünk: www.draskovicsingat.hu
"TŰVARÁZS-VARÁZSTŰ"
Mihály Edith x-szemes mesekép kiállítása
Megtekinthető: december 15-ig
"KARÁCSONYVÁRÓ"
kézműves kiállítás a Szociális
Foglalkoztató dolgozóinak munkáiból
Megtekinthető: december 20-ig
A kiállított termékek megvásárolhatók
december 8-án és 9-én, 9-12 óráig
November 27. 19 óra
SZINETÁR DÓRA ÉS BERECZKI
ZOLTÁN MUSICAL ESTJE
Belépő: 2 900 Ft
November 28. 15 óra
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
Mikulás ajándékok készítése
November 28. 18 óra
A KANIZSAI FÚVÓS EGYESÜLET
ZENEKARÁNAK ÉVADZÁRÓ
HANGVERSENYE
Közreműködik: Mazso Girls (Letenyei
Mazsoretcsoport) Belépődíj: 800 Ft
November 30. 10 és 14 óra
"CSODÁS HÉTKÖZNAPOK"
kacagó koncert
Égből pottyant vendégek: Levente Péter
és Döbrentei Ildikó. Belépődíj: 600 Ft
November 30. 19 óra
FILHARMÓNIA BÉRLET
Nemzeti Énekkar
Vezényel: Antal Mátyás. Közreműködik:
Bizják Dóra - zongora. Belépődíj: 2 500 Ft
December 2. 17 óra
MEDINA KINCSEI - gyöngyékszerek
kiállítása. Megnyitja: Farkas Tibor
"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás Z. Soós István
alkotásaiból.
"VALÓSÁG ÉS KÉPZELET"
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet Indiában
KARII PIPPO KORTÁRS GRAFIKUS
PLAKÁTKIÁLLÍTÁSA
KANIZSAI GRAFIKÁK - kiállítás
Bene János alkotásaiból
November 27. 19 óra
JAZZ KLUB - Juhász Gábor Trió
Belépődíj: 800 Ft. Arendezvénysorozatot az
OKM a PANKKK program keretében támogatja.
December 3. 10 óra
TÉLAPÓNK KRAMPUSZA
Gáspár Enikő színművésznő előadása
Belépődíj: 600 Ft
Anand, Anand és megint csak
Viswanathan Anand… Persze,
nem is meglepő, hogy az elmúlt
hét Nagykanizsán a sakk fenoménról
szólt, hiszen a csapatbajnokság
második fordulójára az indiai
világbajnok már befutott a
dél-zalai városba és a Szombathelyi
Haladás VSE ellen az első táblán
bizonyította is páratlan tudását
a helybéliek előtt. („Nagyon örülök,
hogy elérkezett ez a pillanat, s
szeretnék mind több örömet szerezni
a klubnak játékommal" – így
köszöntötte kanizsai egyesületét a
regnáló világbajnok.) Mint kiderült
a mérkőzés előtt, a cseh Vlastimil
Babula ellen ülhetett asztalhoz
a kanizsaiak „legmárkásabb"
igazolása (bár, azt rögtön tegyük
hozzá, nem szabad elfeledkezni
Portisch Lajosról, a Nemzet Sportolójáról
sem, aki szintén először
sakkozott kanizsai színekben),
hogy aztán a játék tartson majd három
és fél órát a Hevesi Sándor
Művelődési Központ falai között.
Nem volt egy egyszerű parti, s az
mindenképp Babula dicsérete,
hogy színvonalas meccs kerekedett
összecsapásukból, amit Anand
is kiemelt a mérkőzését követő sajtótájékoztató
után. („A 26. lépésben
éreztem, hogy a javamra fordulhat
az állás, de előtte a 14-24.
lépés között nagyon keményen oda
kellett figyelnem.") Anand számára
nem volt ismeretlen ellenlábas, hiszen
a cseh rendszeresen asztalhoz
ül a német bajnokságban a Werder
Bremennél, igaz, Németországban
is a távol-keleti ász az igazi nagyság.
A kanizsai játékosnak végül
39 lépésre volt szüksége a győzelem
kiharcolásához, majd természetesen
nem maradhatott el az
elemző „fél óra" sem a parti zárása
után. („Tényleg nagyon élveztem
mind a mérkőzést, mind a Kanizsán
töltött szűk két napot. Egy
fantasztikus társaságot ismertem
meg az itt sakkozók személyében és
nagyon bízom abban, hogy mielőbb
ismét itt sakkozhatok majd" –
zárta már vasárnap este a beszélgetést
a kissé érthetően fáradtnak tűnő
Anand.)
A mérkőzést amúgy 10:2-re
nyerte a házigazda Aquaprofit
Nagykanizsa TSK és biztosan vezeti
a tabellát.
P.L.
Kanizsa 2009. november 26. – Sport 15
… 20 esztendeje: a labdarúgó
NB II Nyugati csoportjának őszi
szezonzáróján N. Olajbányász
SE (10.) – Szekszárd (13.) 0-1.
Az NB III Bakony csoportjában
a MÁV NTE (8.) sem járt jobban
Győrben ( - MÁV DAC, 0-
3). A sakkozók NB II-es pontvadászatában
viszont az élbolyban
tanyázó N. Tungsram SE 8:6-ra
győzte le a Komlói Bányászt. A
férfi asztaliteniszezők NB II-es
bajnokságában az N. Tungsram
SE megszerezte első győzelmét
a szezonban, a BVM Dunaújváros
volt „az áldozat”, a Dunapartiak
ellen 10:6-ra nyertek
Zborai Gyuláék. A Kanizsai
Vízmű úszói közül Horváth Ágnes
és Szabó Dénes hozott
aranyérmet a soproni XI. Csík
Ferenc emlékversenyről. A női
asztalitenisz NB I-ben Hejőcsabai
Cementművek – Kanizsa
Bútorgyár (Gazsi 5, Gál 4)
11:14, valamint Statisztika –
Bútorgyár 23:2.
… 15 esztendeje: a labdarúgó
NB I őszi záró felvonásában 8000
néző előtt Fehér Csaba még
egyenlített, de a végén N. Olajbányász
SE (10.) – Kispest HFC (3.)
1:5. A megyei első osztályban Páka
(3.) – Kiskanizsai MSK (7.) 0-
1 (g.: Ambrus István). A Varga József
edzette N. Olajbányász női
NB I B-s kézilabda együttese (Búza
6 gól) a Tököl SE-t verte
idényzáróján 27-17-re. A férfiak
NB I-es küzdelemsorozatában
Komló – Tungsram SE (Szergej
Kuzmicsov 9 gól) 27-22. A sakk
NB I-ben megszerezte első győzelmét
a Tungsram, a kanizsaiak a
Haladást verték 6,5:5,5-re Szombathelyen.
A Kisgyura István
edzette Szmodics Attila (MÁV
NTE) vívó serdülő bajnoki címet
szerzett. A női kosárlabda Magyar
Kupában a 16 közé jutott a MÁV
NTE (-Ikarus 80-61; Lackner
30/21).
… 10 esztendeje: a portugáliai
junior vívó Eb-n kard fegyvernemben
Dani Diána 11. lett. A
labdarúgó PNB 15. fordulójában
Haladás-Milos (15.) – Olajbányász
FC (14.) 2-0.
… 5 esztendeje: a női kézilabda
NB I B-ben NTE 1866 MÁV
Rt.(10.) – Szombathely 29-32, a
legeredményesebb az egyben tréner
Szloboda Judit volt 12 találattal.
A férfiaknál a Sótonyi László
edzette, alsóházban tanyázó Izzó
SE-nek (Pálos 8) sem termett babér
hazai pályán (- Szentendre 24-
28). A női kosárlabda NB I B-ben
a harmadik helyen álló, Farkas
József vezette Kanizsa DKK 93-
67-re verte a MAFC együttesét.
Polgár László
Ez történt (november 26 – december 2.)…
 Asztalitenisz. A női Extraliga
küzdelemsorozatában a Kanizsa
Sörgyár SE együttese előbb Kecskeméten
szenvedett vereséget
(2:6), majd az elmúlt évad bajnoka,
a BSE-FŐGÁZ volt a kanizsaiak
vendége, és 2:6 lett a vége. A
dél-zalaiak ezzel lejjebb csúsztak
a tabellán, jelenleg kilencedikek.
 Cselgáncs. A zágrábi nemzetközi
versenyen az NTE 1866 dzsúdósai
közül az U11-esek korosztályában
Sólyomvári Dávid (27 kg)
és Huszár Máté (30 kg) első helyezést
ért el. Máté a diák C korosztályos
magyar bajnokságban második
lett, míg a felnőtt III. osztályú
bajnokságon Zakál Mónika 63 kgban
szerzett harmadik helyet.
 Kézilabda. Jól sikerült a Nagykanizsai
Izzó SE női és férfi csapata
számára is a legutóbbi játéknap, mivel
az NB I B-s hölgyek a Tolna KC
ellen győztek hazai pályán 32-26-ra,
míg a férfiak az NB II Északnyugati
csoportjában a szentgotthárdi vereség
(25-29) után a SZESE Győr
együttesét múlták felül 33-30-ra a
Zsigmondy-csarnokban. A hölgyek
csoportjukban megerősítették tizedik
helyüket, míg Tóth László együttese
a negyedik.
 Kosárlabda. A férfi NB I B-s
bajnokságban a Kanizsa KK-DKG
East (3.) gárdája korántsem szokványos
győzelmet aratott a Russaycsarnokban,
a 148-53-as győzelem
elszenvedője a Sárvár csapata volt,
mely lényegében az ifjúsági legénységével
állt ki anyagi problémái miatt
a találkozóra. Ahölgyeknél a Kanizsai
Vadmacskák (9.) az amatőr
NB I-es ligában a TFSE-nél vendégszerepelt,
és kikapott 80-41-re.
 Labdarúgás. Az NB III Dráva
csoportjában befejeződött az
őszi szezon, s az NTE 1866 együttese
a harmadik helyen telelhet. A
13. fordulóban hazai pályán Visnovics
László csapata mintegy 300
néző előtt játszott 0-0-s döntetlent
a második Dombóvárral. Véget értek
a városi kispályás bajnokság
küzdelmei is, s az első osztályban
a Tip Top lett a bajnok. A másodosztályból
a Kanizsa Ablak, a harmadból
a Magic Gold, míg a negyedből
az Arizona léphet feljebb
első helyezettként.
 Vízilabda. Az OB I B Fehér
csoportjában listavezető Heat
Group Kanizsa VSE legutóbb a
sereghajtó Bertók Sport Club
Szentest látta vendégül, s végül
biztosan nyert a kanizsai egység
12-5-re. Az OB II-ben a második
számú csapat a Fehérvár Póló
Sport SE-t győzte le 9-6-ra.
A világsztár imponáló játékával
A vívók 50 éves szakosztályukat
ünnepelték Nagykanizsán. Ha nem is
a várt létszámban, de közel kétszázan
azért jelen voltak a rendezvényen,
melyen a magyar női kardválogatott
keretének tagjai (Nagy Orsolya, Várhelyi
Anna, Várhelyi Kata) is fegyvert
ragadtak egy kis bemutató apropóján.
Az ellenfél a kanizsaiak "vegyes" válogatottja
volt Dani Dianával, Magyar
Zsanettal, Mátyás Szabinával,
Piecs Adriennel, s ezúttal valóban
nem a végeredményen volt a hangsúly,
de a helyiek azért kitettek magukért.
Tóth Tamás edzőtől így járt a
gratuláció mindegyiküknek, s míg ezt
láttuk, közben sokan forgatták a kanizsai
vívás történetét bemutató könyvet,
s mesélték az anekdotákat egymásnak.
Történetek garmadája szólt
például a különböző válogatottak élményeiről,
vagy hogy idővel apjukat
váltották a Perlaky-gyerekek a páston,
de a legújabb, VB-6. helyet jelentő
belfasti „túra” Magyar Zsanettel sem
hiányozhatott a repertoárból. A csarnokbeli
programok után aztán a szűkebb
körben ünneplők a vívóterem felé
vették az irányt, ott kívánva a szakosztálynak
sikerekben még gazdagabb,
újabb 50 esztendőt.
P.L.
Fél évszázadra emlékezve
Kanizsa – 16 Hirdetés 2009. november 26.
Nagykanizsa, Király u. 31/H.
(A Buszpályaudvarral szemben! Rózsaszínű ház)
Nyitva tartás:
Hétfő - péntek: 7.00 - 17.00, szombat: 8.00 - 12.00
Telefon: 30/936-3923
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (udvarban)
Szerda, csütörtök, péntek: 9.00 - 17.00, szombat: 9.00 - 12.00
Szakszervezeteknek, közületeknek,
viszonteladóknak kedvezmény! Születésnapra, névnapra táblacsokoládék,
desszertek, ajándékcsomagok nagy választékban kaphatók!
A FŐNÖK EZT ESZI: mogyorókrémes, konyakmeggyes, kókusz
likőrös, meggy likőrös, tojáslikőrös, banánkrémes, gumicukros,
trüffel krémes, irish krém ízű szaloncukrok!
Meghívó
A Jézus Szíve Plébánia közössége
és a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület
tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, barátait, rokonait
és ismerőseit az
Adventi gyertyagyújtás ünnepe, az áhítat és a szeretet estje
keretében
A nagykanizsai Simon család megsegítésére
rendezendő jótékonysági estre
a Felső Templomban
2009. november 28. (szombat) 19 óra
A templomban a család megsegítésére összegyűjtött összeget
a szervezők a sajtó nyilvánossága előtt adják át
Simon József tanulónak
A műsorban közreműködnek: Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpada,
Péczely Attila Népzenei Csoport, Zalakomári Dalárda, Farkas Dóra, Horváth
Kristóf, L. Heizler Éva, Moór Máté, Simon Nikolett, Spajler Istvánné, Szaboljev
Erzsébet, Szántó Réka, Szoborits Nikoletta, Tóber László
Zenei szerkesztő: N. Lendvai Mária
Szerkesztő: Riersch Zoltán
A rendezvény kiemelt támogatói: Jézus Szíve Plébánia (Fliszár Károly
főesperes - plébános). Halis István Városi Könyvtár, Kanizsa Dél-Zalai Hetilap,
Kanizsa Rádió, Kanizsa TV, Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület,
Nagykanizsai Maraton, Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesülete,
Szuperhír.hu, Szuperinfó, Takács László Irodalmi Kör, Zalai Hírlap
Felhívás jótékonysági játékgyűjtésre
Használt, jó állapotú játékokat gyűjtünk, hogy azok a
gyermekek is örülhessenek karácsony napján, akik nehéz
körülmények között élnek. Kérjük mindazokat, akik segíteni
tudnak, 2009. december 22-ig a Nagykanizsa Kossuth tér 6.
szám alá, az Angel Szépségszalonba (Tel.: 06-30-217-3922.)
adják le adományaikat, melyeket decemberben, karácsony
előtt Nagykanizsán az Erzsébet téren osztunk ki.
Támogatók: Marton Istvánné, Menyhárt Erika, Kanizsa TV, Kanizsa
Rádió, Szuperinfó, Kanizsa Hetilap.