Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.72 MB
2020-12-11 09:32:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
248
669
Rövid leírás | Teljes leírás (341.68 KB)

Kanizsa 2009. 041-043. szám december

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXI. évfolyam 41. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. december 3. Kanizsa
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
www.kanizsaujsag.hu
A zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház színháztermében megrendezett
Díjátadó Gálaesten
adták át a 2009. évi Zala Megyei
Prima Díjakat.
A Zalai Prima Díj idei tulajdonosai
tudomány kategóriában Dr.
Gárdos László, a megyei kórház
osztályvezető főorvosa, zeneművészet
kategóriában a nagykanizsai
Virág Benedek Ifjúsági Kórus
(ők nyerték el a különdíjat is),
sport kategóriában a zalaegerszegi
XXL Fitness Sport Klub. ők vehették
át a három egymillió forintos
díjat, és mellé Kincsem, a világ talán
legismertebb és legsikeresebb
versenylovának a porcelánszobrát,
Schrammel Imre Kossuth-díjas
keramikus alkotását.
Demján Sándor és a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos
Szövetsége által alapított Prima
Primissima Díjhoz hasonlóan a
megyei szervezet elnöksége a
művészet, a tudomány, a kultúra,
az oktatás és a média régiónkban
élő kimagasló képviselői számára
díjat hozott létre. Tíz kategóriában
kaptak elismerést az erre kiválasztottak.
A Zalai Prima Díj idei jelöltjei
voltak: Dr. Bence Lajos muravidéki
magyar költő, irodalomtörténész,
szerkesztő-újságíró, Kiss Ernő zalaegerszegi
színművész, Járási Ildikó
nagykanizsai iparművész, dr. Gárdos
László, a Zala Megyei Kórház
gyermekosztályának vezetője,
Mérksz Andor, a nagykanizsai
TISZK ügyvezető igazgatója,
Czigány István zalaegerszegi építészmérnök,
Takács Zsuzsánna zalaegerszegi
népi iparművész,
Frauenhoffer Márta zalaegerszegi
rádiós szerkesztő, a Virág Benedek
Ifjúsági Vegyeskar (Nagykanizsa)
és az XXL Táncklub (Zalaegerszeg).
Bakonyi Erzsébet
Átadták a megyei Prima Díjakat
Egy perces néma felállással
emlékezett meg a közgyűlés a
közelmúltban elhunyt Tüskés
Tibor íróról, irodalomtörténészről,
szerkesztőről, városunk
díszpolgáráról.
A munka mintegy két órás zárt
üléssel folytatódott. A zárt ülés
napirendi pontjai között szerepelt
„Az Év Vállalkozása” emlékplakett,
valamint a „Zala Megye Fejlesztéséért”
Díj adományozására
előterjesztett javaslat. Korengedményes
nyugdíjazás engedélyezése
az önkormányzat intézményeiben,
a Baumeister kft. kérelme,
és tulajdonosi hozzájárulás
az önkormányzat tulajdonában
lévő 098/8. hrsz-ú ingatlanon található
lovastusapálya és tribün
átépítéséhez, felújításához. Döntés
született a méhnyakrák elleni
védőoltás önkormányzat általi finanszírozására.
A közgyűlés 20
millió forintot biztosít a jövő évi
költségvetésben a városban élő
13-14 éves életkorú, a város iskoláinak
8. osztályában tanulmányait
folytató 307 leánygyermek
részére.
A nyílt ülésen a testület elfogadta
a város 2009. évi költségvetésének
I-III. negyedévi végrehajtásáról
szóló tájékoztatót, és
módosításokkal az önkormányzat
2010. évi költségvetési koncepciójára
előterjesztett javaslatot. A
vitában Halász Gyula önkormányzati
képviselő faragó bizottság
felállítását kérte, amit meg is
szavaztak. Dr. Fodor Csaba a két
önkormányzati médium összevonására
tett javaslatot, de ez nem
ment át a szavazáson. Nem szavazták
meg a városatyák a 20
millió forintos polgármesteri keretet
sem.
A Kanizsai Dorottya Kórház
felújítási, karbantartási, gép műszer
beszerzési és javítási kiadásaira
kért 110 millió forintos igényéről
úgy döntött a testület,
hogy két részletben szavazza meg
a kért összeget. Idén 55 millió forintot
kap a kórház, és a jövő évi
költségvetés terhére szintén 55
milliót.
A közszolgáltatási díjak 2010.
évi megállapítása kapcsán az a
döntés született, hogy a települési
folyékony hulladék elszállítása
3,5 százalékkal, a helyi tömegközlekedés
díja 3 százalékkal,
a kéményseprő-ipari szolgáltatás
5,5 százalékkal emelkedik.
Engedélyezte a testület a Halis
István Városi Könyvtárnak a
2010-es költségvetési évben egy
év időtartamra 1 fő könyvtári közmunka
koordinátor foglalkoztatását
havi bruttó 100 ezer forint
plusz járulék bérrel, melynek forrását
a mozgókönyvtári feladatokra
kapott kistérségi normatívából
biztosítja a könyvtár.
A közgyűlés napirendjén többek
között fellelhető volt a krízishelyzetbe
került, lakáscélú hitellel
rendelkező személyek támogatásáról
szóló rendelet megalkotása,
a szociális szolgáltatásokról és
a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátásokról szóló
rendelet módosítása, az önkormányzat
saját halottjává nyilvánítás
szabályozásáról szóló rendelet
alkotására előterjesztett javaslat.
Szerepeltek még az oktatási-nevelési
intézményvezetői pályázatok
kiírása, a 2010. évi Női Egyéni
Országos Sakk Bajnokság döntőjének
Nagykanizsán történő
megrendezésére előterjesztett javaslat,
a „Hazavárunk” ösztöndíj
pályázat 2010. évi finanszírozásához
szükséges forrás biztosítására
előterjesztett javaslat, Szekeres
Emil festőművész olajfestményének
megvásárlására és Erzsébet
királyné szobor felállítására előterjesztett
javaslat.
Nem ment át a szavazáson a
Csónakázó-tó halaszthatatlan
vízminőség védelmi feladatai
költségeinek módosítására előterjesztett
javaslat. A közbeszerzési
eljárás során a nyertes ajánlattevő
által kalkulált ár 3 millió forinttal
meghaladta a tervezett, bruttó 25
millió forintos összeget. A 28
millióra emelés tartalmazta a tervezési,
előkészítési és kivitelezési
munkák elvégzéséért járó díjakat
is.
B.E.
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2009. december 3.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: Savaria Post
Kft. Szombathely, tel.: 94/321-441. Felelős vezető: Szilágyi Gábor, tel.: 30/500-6216.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Közszolgáltatási díjakról, támogatásokról
Az alacsonypadlós, egyenként
50 millió forintba került autóbuszt
Zalatnai László vezérigazgató
mutatta be Marton István
polgármesternek. A 102 férőhelyes
autóbuszba a felhajtható
rámpa segítségével mind a babakocsival
közlekedők és a mozgáskorlátozottak
könnyen beszállhatnak.
A világszínvonalú járművek
annak apropóján kerültek Kanizsára,
hogy a városnak és a Volánnak
van egy nyolc éves közszolgáltatási
szerződése, amiből öt év
letelt. A szerződés sokféle kötelezettséget
tartalmaz mind a két fél
részére. Ennek egyik lényeges
pontja a beruházás, mely tartalmazza
az autóbuszpark korszerűsítését,
környezetkímélőbb járművek
beszerzését. A szerződés szerint
a város öt éven keresztül évi
tíz millió forinttal egy busz finanszírozására
szerepet vállalt. A további
korrekt kapcsolatban bízva,
Marton István polgármester átvette
a buszokat.
B.E.
Ünnepélyesen átadták a buszokat
A Zala Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
az utazóközönség színvonalas, kényelmes kiszolgálásának biztosítása
céljából az idei beruházási program részeként – Nagykanizsa város
részbeni finanszírozásával – a helyi közlekedésben augusztus óta
foglalkoztatott két Mercedes Conecto típusú autóbuszt adták át
ünnepélyesen.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A Magyar Televízió Főtér
című műsora immár hatodik
alkalommal hirdeti meg „Az
Év Települése” cím elnyeréséért
folyó versenyt. Mint eddig,
most is a nézők dönthetik el,
hogy a bemutatott települések
közül melyik nyerje a megtisztelő
címet. A jelöltek között
városunk is szerepel.
Kérjük Önöket szavazzanak
Nagykanizsára!
Megtehetik postai levelezőlapon
a „Főtér – az Év Települése,
Magyar Televízió, 1810 Budapest,
Kunigunda u. 64.” címre,
SMS-ben a 06-30-55-55-595
mobilszámra, valamint a televízó
honlapján a www.mtv.hu az “Év
Települése” oldalon. Ne felejtsék
el minden esetben a város nevét
feltüntetni.
Szavazataikat december 20-
ig adhatják le.
Az év települése
2009.
Kanizsa 2009. december 3. – Krónika 3
(93)
A közgyűlés 2007-ben nem támogatta
dr. Károlyi Attila önkormányzati
képviselő azon önálló
képviselői indítványát, amely a
méhnyakrák elleni védekezést
megteremtve biztosította volna
a város 14 éves leánygyermek
populációjának védettségét a
Humán Papilloma vírus ellen.
Az eredeti előterjesztése is tartalmazta
azt, hogy a Magyar Köztársaság
az Európai Unióban a
méhnyakrák okozta halálesetek tekintetében
a második helyen áll.
A Nőgyógyászati Szakmai Kollégium
véleménye szerint a nőknek
mindössze 30 százaléka vesz
részt méhnyakrák szűrésen, a 9-14
év közötti korosztály azonban a
védhető kategóriába tartozik, és a
vírus ellen teljes védettséget ad az
ebben a korban elvégzett oltás esetén.
Az újabban beszerzett információk
szerint a két vakcina
forgalmazója, tekintettel erre a
nyugodtan kimondható tragikus
helyzetre, kedvezményt ad a
beszerzés körében, hiszen a
vakcina beszerzési költsége oltásonként
is 29.754 forint, az
oltást pedig háromszor kell ismételni.
A testület zárt ülésen ismét megtárgyalta
dr. Károlyi Attila önkormányzati
képviselő előterjesztését.
A város közgyűlése úgy döntött,
hogy a Humán Papilloma vírus elleni
vakcinát saját költségén öt
éven keresztül biztosítja a városban
élő, 13-14 éves életkorú, a város iskoláinak
8. osztályában tanulmányait
folytató leánygyermekek részére,
megteremtve a méhnyakrák
elleni védekezést, amire a 2010.
évi költségvetésben 20 millió forintot
elkülönít. A teljes költség
egyharmadát a forgalmazó állja.
B.E.
Városi segítséggel a méhnyakrák ellen
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére november
közepén megérkezett az
új, legkorszerűbb, ultrahangos
elven működő favizsgáló műszer,
a „FAKOPP 3 D”.
A nyolc érzékelővel rendelkező,
számítógéphez kapcsolt
műszer képes kimutatni a fatestben
lévő, kívülről nem látható
fahibákat, korhadásokat.
Az adatokat koordináta rendszerbe
helyezve háromdimenziós
képet tud szerkeszteni,
megmutatva a korhadás kiterjedését.
Ha a műszer mérési
eredményét kiegészítik a szemrevételezéssel
látható állapottal,
a fáról nagy biztonsággal
megállapítható, hogy szükséges
a kivágása, vagy még egy
ideig megtartható a növény.
Közismert, hogy a városban
sok az elöregedett fa. Döntések
megalapozásában nagy segítséget
jelent az új műszer.
Az első jelentősebb méréssorozatot
az Ady és Zárda utcákat
összekötő, az Alsóvárosi templomhoz
vezető járda mellett álló
idős japánakácokon végezték. A
főkertész segítségére volt a nála
gyakornoki idejét töltő két egyetemi
hallgató, Millei Veronika és
Fekete Georgina, akik kamatoztatva
számítástechnikai ismereteiket,
ügyesen használták a műszert.
A legtöbb fa esetében a mérési
eredmények sajnos a korona-elágazásból
lefelé induló erőteljes
korhadást jeleztek. Afák sorsáról a
mérési eredmények teljes feldolgozása
után döntenek.
B.E.
Új favizsgáló műszer
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Adventi turnéjáról tartott sajtótájékoztatót
a Vasemberház
dísztermében Szekeres Adrien.
A népszerű énekesnő elmondta,
az elmúlt évi turné sikerén felbuzdulva
ebben az évben tizenhat helyszínen
ad hangversenyt.
A turnésorozat december 13-án
érkezik városunkba, ahol Szekeres
Adrien énekhangja 19.30-kor a Jézus
Szíve Plébánia Templomban
csendül fel. A hangverseny repertoárja
zömében az énekesnő a tavaly
karácsonyra megjelent Szeretet ünnepén
című albumának dalaiból,
valamint klasszikus karácsonyi
művekből tevődik össze.
A koncertsorozat helyszínei
Soprontól Gödöllőig mindenhol
templomok, így azok szelleméhez
igazodva minden a szeretet,
a meghittség jegyében zajlik
majd.
Az Adventi turné emellett csatlakozik
a Raiffeisen Közösen
Program céljaihoz is, hiszen
Adrien a program elkötelezett támogatójaként
több helyszínen is
vendégül lát néhány gyermekotthonban
nevelkedő gyermeket. Így
lesz ez a Nagykanizsai hangversenye
alkalmával is.
A sajtótájékoztatón megtudtuk,
hogy a szervezők kedvezményes,
négy fős családi jegyek kiadását
tervezik.
Cz.Cs.
Szekeres Adrien a Felsőtemplomban
Ágazatközi találkozót szervezett
az Ifjúsági Szakmai-Módszertani
Központ, a Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal Mobilitás Országos
Ifjúsági Szolgálat, a Retro
’73 Ifjúsági és Kulturális Közhasznú
Egyesület és a nagykanizsai
Ka-Rock Alapítvány azon
célból, hogy olyan együttműködés
jöjjön létre az ifjúságot érintő
szervezetek között, amely a jövőben
is folytatódik, s a fiatalokat
arra ösztönzi, hogy lakóhelyükön
maradva próbáljanak meg
boldogulni a későbbiekben.
Mint az előadásokból és a fórumbeszélgetésből
kiderült, nem
túl jó a helyzetük a fiataloknak,
kevés felvilágosítást kapnak az
élet nagy kérdéseire, akár továbbtanulásról,
akár munkáról legyen
szó. Arról is szó esett, hogy a kikapcsolódásra
és a szórakozásra is
kevés lehetőségük van. A közeljövőben
a Ka-Rock Alapítvány mint
Kistérségi Információs Pont azon
lesz, hogy ezeket a problémákat
legalább részben orvosolja. Mint
arról olvasóink már értesültek május
14-i számunkból, az Alapítvány
önszántából mondott le a
Bajza utcai telephelyről, mellyel
több millió forintnyi pályázati
pénzt buktak el. S ez most már a
sokadik hely volt, ahol nem kaptak
lehetőséget a működésre. Céljuk
a fiatalok összefogása – együtt
a helyi civil szervezetekkel –, egy
közös tér kialakítása, ahol az ifjúság
minden igényét ki tudják elégíteni:
koncerteket, színházi előadásokat
szerveznének, kulturális
összejöveteleket tartanának meghívott
vendégekkel, és így tovább.
Egyelőre azonban nincs hol…
S.E.
Kistérségi
Ifjúsági Nap
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2009. december 3.
A Jogpont Hálózat díjmentes
tanácsadását országosan eddig
több, mint tizenháromezer vállalkozó
és munkavállaló vette igénybe.
A Nyugat-dunántúli Jogpont
Hálózat irodáihoz több, mint
2500-an fordultak munkajogi,
cégjogi és társadalombiztosítási
kérdésekben. Az érdeklődés folyamatosan
nő. A régió leglátogatottabb
irodái közé tartozik:
Győr, Szombathely, Zalaegerszeg,
Nagykanizsa és Sopron.
Az előzetes várakozásoknak
megfelelően a legnagyobb számban
a munkavállalók kértek jogi
tanácsot, de jelentős számban
fordultak álláskeresők, vállalkozók
és nyugdíjasok is a Jogpontokhoz.
Ugyancsak viszonylag
nagyobb számban jelentek meg a
szakszervezeti tisztségviselők is,
akik az érdekképviseletet, illetve
tagjaikat érintő jogi tanácsot kértek.
Az ügyfelek döntő többsége
most is munkajogi kérdéssel keresi
fel az irodákat, jellemzően a
munkaviszony megszüntetése és
a munkaviszony módosulása miatt.
Gyakoriak a munkaidővel és
a pihenőidővel kapcsolatos kérdések
is.
A legtöbb zavar a felmondások
körül van. Kevesen tudják ugyanis,
hogy a munkáltató általi rendes
felmondás esetén végkielégítés jár,
amennyiben a munkavállaló 3 év
folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik.
Pályázatokról, munkahely-megtartási
lehetőségekről szintén sok
kisvállalkozó érdeklődik. A gazdasági
krízis miatt előtérbe kerültek a
vállalkozás-finanszírozási kérdések
is: munkahelyteremtő beruházásokról
és mikrohitelekről is tájékoztatást
kérnek.
– A munkaadóknak is szükségük
lehet munkajogi segítségre. A kis
cégek általában nem alkalmaznak
humánpolitikai szakértőt vagy bérszámfejtőt,
tehát – a vállalkozás
méretéből adódóan – a tulajdonosnak
mindenhez értenie kell” – indokolja
a jogsegély fontosságát dr.
Antalffy Gábor, a Kereskedők és
Vendéglátók Országos Érdekképviseleti
Szövetségének (KISOSZ)
elnöke.
Simon Annamária a Nyugat-dunántúli
Jogpont Hálózat projektmenedzsere
tapasztalatait így öszszegzi:
– Vállalkozásalapítási kérdésekkel
főként pályakezdők, álláskeresők
fordulnak hozzánk: ők általában
kényszermegoldásként,
munkalehetőség híján szeretnének
vállalkozni. A vállalkozók jelentős
része a gazdasági válságból
való kilábaláshoz kér tőlünk
segítséget, de azon cégvezetők
száma is igen magas, akik vállalkozásuk
megszüntetéséhez – felszámolási
és végelszámolási kérdésekben
– szeretnének jogi tanácsot
kapni. Rengetegen keresnek
bennünket, pályakezdőktől a
nyugdíjasokig. Ez is jelzi, hogy
célzott jogi segítségre mindenképpen
szükség van. Társadalombiztosítási
és szociális jogi tanácsadás
területén a legjelentősebb
számban nyugdíjbiztosítási
ügyekben érdeklődtek az ügyfelek,
csekélyebb arányban az
egészségbiztosítási, szociális és
családtámogatási témákról kérdeztek.
A nyugellátási tanácsadásokon
belül a társadalombiztosítási
nyugdíjjal kapcsolatos
tanácsadások száma volt kiugró:
az ügyfelek elsősorban a saját jogon
járó nyugellátások felől tájékozódtak,
de előfordult, hogy a
még munkaviszonyban álló ügyfelek
aziránt érdeklődtek, hogy a
nyugdíjjogosultság előfeltételeinek
igazolása érdekében milyen
előzetes teendőik és lehetőségeik
vannak. Az egészségbiztosítási és
családtámogatási tanácsadások
széles tárgykört érintettek: a
részletes adatok alapján kiemelkedik
a táppénzre, a jogosultság
fennállására és igazolására vonatkozó
kérdéskör.
A gazdasági válság miatt a jogi
és anyagi kérdések erőteljesen
összefonódtak. Horváth Csaba a
nyugat-dunántúli régió projekt
szakmai felügyelője hozzátette:
– A Jogpont célja a megelőzés,
illetve az, hogy elkalauzolja az
ügyfeleket a jogi útvesztőkben.
Sajnos sok esetben mégis már kialakult
probléma miatt keresik
fel a szervezet jogászait. Ugyanakkor
a 25 év alatti korosztály
számarányához és társadalmi
helyzetéhez viszonyított magas
arányú megjelenése azt mutatja,
hogy a fiatal generáció tudatosan
igyekszik tájékozódni a jogairól.
– A jogesetek tapasztalatait feldolgozzák
szakjogászok is, akik az
állampolgárok jogi eseteinek viszszajelzése
alapján javaslatokat
dolgoznak ki jogszabály-módosításokra
– véli dr. Nacsa Beáta,
Jogpont koordinátor. – Egy ilyen
javaslat lenne például a jogviszony
közös megegyezéssel történő
megszüntetésének szabályozása,
méghozzá a három munkanap
időtartamú gondolkodási idő beiktatásával,
a munkaviszonyt megszüntető
szerződés aláírása előtt.
Gyakori ugyanis, hogy a munkavállaló
nem a neki legkedvezőbb
megoldást írja alá, és csak később
döbben rá, hogy a jogismeret hiányából
jelentős hátrányok érik (pl.
elesik a végkielégítéstől). Más
esetekben a munkaviszony megszüntetésekor
kiadandó papírok
körül vannak zavarok. A munkáltatók
e kötelezettségüket viszonylag
magas gyakorisággal megszegik,
amellyel a munkavállalóknak
súlyos jogsérelmet okozhatnak,
például akadályozzák az újabb elhelyezkedést,
közigazgatási ügyek
intézését.
K.H.
A Jogpont egy biztos pont
A Magyar Szakszervezetek Országos
Szövetségének Nyugat-Dunántúli
Regionális Képviselete információs
előadásra hívta az érdeklődőket
az Ausztria – Magyarország
"Európai Térségi Együttműködés"
CÉL 3 program az "IGR
– Jövő a határtérségben" projekt
keretében, melyen a nyugdíj-, a társadalombiztosítás
és az adózás területén
bekövetkezett változásokról
hallhattak a megjelentek.
Az információs rendezvény
legfontosabb célja a folyamatos
tájékoztatás, ezen jogszabályváltozások
bemutatása a munkavállalóknak,
az egyéni vállalkozóknak,
a nyugdíjasoknak és a munkanélkülieknek
egyaránt. S emellett az
is, hogy az érintettek öngondoskodó
módon nézzenek utána az őket
érintő változásokról, szakembereket
keressenek fel.
S.E.
Munkáltatók részére szervezett
fórumot a Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoztatási, Szociális
és Közművelődési Nonprofit
Kft. 4M (Megoldás Munkáltatóknak
és Megváltozott
Munkaképességű Munkavállalóknak)
programja keretében a
rehabilitációs hozzájárulást érintő
változásokról és a megváltozott
munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásáról.
Afoglalkoztatás elősegítéséről és
a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény 41/A. § kimondja,
hogy a munkaadó – a nemzetgazdaság
valamennyi szektorában
– a megváltozott munkaképességű
személyek foglalkozási rehabilitációjának
elősegítése érdekében
rehabilitációs hozzájárulás fizetésére
köteles, ha az általa foglalkoztatottak
átlagos statisztikai állományi
létszáma a 20 főt meghaladja, és az
általa foglalkoztatott megváltozott
munkaképességű személyek átlagos
statisztikai állományi létszáma
nem éri el a létszám 5 százalékát
(kötelező foglalkoztatási szint). A
megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásával
(kvóta teljesítése) ki lehet váltani a
rehabilitációs hozzájárulást, mely
2009-ben egész évre 177.600 forint
volt fejenként, s ez az összeg 2010.
január 1-től 964.500 forintra változik
– ezt a 2009. évi LXXVII tv.
129.§ iktatta be.
Hajas György, a 4M program
hálózati koordinátora köszöntötte
a jelenlévőket, majd felkérte az
előadókat, mutassák be témájukat.
Pölöskei János, a Nyugat-
Dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ Nagykanizsai Kirendeltségének
vezetője a megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatásához
nyújtható munkaügyes
támogatásokról beszélt. A
rehabilitációs hozzájárulás bevallásához
adott útmutatót Ragánné
Sonkoly Ildikó, az APEH zalaegerszegi
kirendeltségének főtanácsosa.
A megváltozott munkaképességhez
kapcsolódó ellátásokkal
és az ellátások melletti
munkavégzés szabályaival folytatta
Kovács Lajosné, a Nyugatdunántúli
Regionális Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság nagykanizsai
kirendeltségének vezetője.
S.E.
4M fórum
Mindenkit érint
Kanizsa – Szabad 2009. december 3. vélemény 5
Bár az érintettek tagadják, makacs
a szóbeszéd: a polgármestert
s frakcióját jövő ősszel a Jobbik
indítja. Miért nincs ez ellentétben
azzal, hogy ma a szocialisták
támogatják? Egy hónapja
Kiskutason mondta Csurka István:
„Az, hogy az MSZP visszamaszkírozná
magát az idegen tőke
kiszolgálójából szocialistává,
már nem megy. Éhezést, nyomort,
gyerekszegénységet hagytak
maguk mögött. Hát, hogyan
jönnének elő ezek után egy baloldali
politikával? Ha nem lehet
balról előzni, meg kell próbálni
szélső jobbról. Bajnainak pedig
erős Jobbikra van szüksége ahhoz,
hogy megakadályozzák a Fidesz
2/3-os győzelmét. Ezért találták
ki ezt az új proletárpártot,
a Jobbikot, hogy csak velük lehessen
meg a 2/3-os többség. Ha
ez bekövetkezne, abban a pillanatban
úgy lépnének fel, mint az
SZDSZ. Mindennek a kerékkötői
lesznek, mert más esélyük nincs.
A Jobbik azért erősödött meg,
mert megerősítették. A médiában
való állandó szerepeltetésük által,
még akkor is, ha az bizonyos
értelemben vett kritika. Ez a
módszer: úgy felemelni őket,
hogy a cigányellenesség, a szélsőségesség
miatt érje őket vád, és
ettől bizonyos rétegnek még
szimpatikusabbak lesznek. Az
MSZP szinte feladja magát, az
SZDSZ fel is oszlatja magát.
Mondhatjuk, hogy ez a válság tünete,
de valójában arról van szó,
hogy a kádereket át kell telepíteni
ebbe az új proletárpártba.
Nincs ebben semmi újdonság,
láttuk ezt már 1990-ben. A választások
előtt az SZDSZ annyira
féktelen, erőteljes, radikális, antikommunista
politikát folytatott.
Ezzel a hangzatos propagandával
óriási tömeget tudtak maguk
köré vonzani. A legnagyobb baj
mégis az, hogy fiatal, lelkes embereket
használ fel a Jobbik, kihasználva
a rendszer elleni indulatukat.
Szélhámosságról van
szó, a Jobbik által bevonzott
őszinte, jobboldali emberek hátán
egy többször bukott, baloldali,
liberális, gazdasági érdekkör
kíván felkapaszkodni és fennmaradni.”
(kiskutas.hu nyomán)
Papp János
Marton
a Jobbikba tart?
Advent első vasárnapján kettős
keresztet állított a Jobbik
Nagykanizsai Alapszervezete az
Erzsébet tér északi oldalán.
A Jobbik a kereszt felállításával
kívánta felhívni a figyelmet a karácsony
valódi jelentőségére, az Adventre,
a szeretetre, hirdetve a
szellemi értékek felsőbbrendűségét
az anyagi értékek felett.
Molnár Gyula a helyi alapszervezet
elnökhelyettese köszöntőjében
kiemelte: – Mindenki életében
eljön egy pont, amikor meglátásokat,
felismeréseket él át. A legnagyobb
felismerés az, amikor az
egyén megérti a saját és a körülötte
örvénylő világ egymásra hatását.
A legvégső felismerés, az isteni
kisugárzás nyilvánul meg a legfinomabb
rezgéseinktől az anyagban
való megjelenésig. Ez a világalkotó
rendszer, az Isten szigorú törvényein
keresztül tartja fenn önmagát
és minket is. Akkor lehet a világunkban
béke, harmónia, ha felismerjük
ezeket a mozgató törvényeket,
elkezdünk általuk élni, törvénykezni
és társadalmat építeni.
Beszédében a továbbiakban kifejtette,
hogy szokásaink elvesztik
szakralitásukat, így elveszítjük a
kapcsolatot a makrokozmosszal,
az isteni törvényekkel. Ha ezeket a
törvényeket nem tudatosítjuk és
nem hozzuk le anyagi szintre, akkor
elkezd szétesni és rothadni az
emberi közösség.
Molnár Gyula bevezetője után
Ruzsinszky Klementina a kettős
kereszt értelmezéséről beszélt.
Részletesen taglalta a kereszt értelmezését
az ősiségben, a magyar
hagyományban, a címertörténetben,
a heraldikában, majd vallási
szimbólumként való értelmezéséről
beszélt. Végül üdvözölte a hagyományteremtő
gesztust, mely
felhívhatja a fiatal generáció figyelmét
elfeledett, elhazudott történelmünkre,
melynek szellemisége
és reális ismerete nélkül nem teremthető
meg a megtisztulást és
erkölcsi felemelkedést hozó példamutató
jövendő.
Cz.Cs.
Jobbik: Adventi keresztállítás
Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő és
Karádi Ferenc önkormányzati
képviselő a 2010-es költségvetés
kapcsán osztották meg gondolataikat
a sajtó képviselőivel pénteken
délelőtt.
Karádi Ferenc elmondta:
– A parlamentben a költségvetés
sarokszámainak november elején
történt megszavazásakor, sajnálatos
módon, de ismét bebizonyosodott,
ki tudja már hányadszor, hogy
a szocialisták esetében a tettek és a
szavak nincsenek összhangban.
Másként szólva ezt úgy mondanánk,
hogy szokásukhoz híven félrevezetik
az embereket. Nagykanizsa
fideszes országgyűlési képviselője,
alpolgármestere Cseresnyés
Péter úr a városunk fejlődése, élhető
környezete, gyermekeink biztonsága
szempontjából fontos fejlesztési
javaslatokat nyújtott be a költségvetéshez
kapcsolódva, melyeket
minden átgondolás nélkül az utolsó
darabig leszavazott a Parlament
szocialista többsége. Annak ellenére
így tettek, hogy ezek a tételek
alaposan átgondolt, a Nagykanizsai
Polgármesteri Hivatal szakemberei
által kidolgozott fejlesztési
elképzelések voltak. Arról már
majdnem fölösleges szólnunk, hogy
hányszor ígérték meg mindenkinek
az MSZP legkülönbözőbb szintű
vezetői, hogy nem a települést irányító
párt színei alapján fognak elbírálni
egy a központi költségvetésből
támogatandó javaslatot. Kérdem
én, akkor mi alapján mondták
azt, hogy nem kell városunkban
biztonságos játszótér, járda, vagy
az egészséges életmódot segítő bicikliút.
Mi alapján mondták, hogy
nem kell az új munkahelyek létrejöttét
segítő Ipari Park fejlesztés,
és nem kellenek az elkerülő utak
sem. A magyarázat nem más, mint
a kicsinyes politikai bosszú. Azt talán
már szóba sem érdemes hozni,
hogy azt is megígérték, minden értelmes
támogatásra érdemes ötlet
mellé odaállnak, segítik településeink
fejlődését, az ott élők életszínvonalának
javítását. Talán a benyújtott
fejlesztési elképzelések
nem voltak értelmes javaslatok,
nem voltak értelmes célok a szocialistáknak?
Nekik lehet, hogy nem,
de meggyőződésem, hogy a kanizsai
emberek ezreinek, köztük a
Pivári utcában lakóknak azok lettek
volna. Sajnos ezúttal is becsapták
az embereket. Annak érdekében,
hogy minden kanizsai megtudja,
hogy milyen építések, felújítások
elmaradását köszönheti a lakóhelyéről
parlamentbe került kormánypárti
képviselőknek, a kormányzó
szocialistáknak, a választókörzetétől
elköszönő Göndör Istvánnak,
és az őt teljes mellszélességgel
támogató új képviselőjelöltjüknek,
elmondjuk mely Nagykanizsán
tervezett fejlesztéseket szavazták
le a kormánypárti képviselők.
Cseresnyés Péter alpolgármester
mindezt kiegészítette az általa
módosító indítványként beadott javaslatokkal,
melyeket az ellenzéki
kormány nem fogadott el. Mint
mondta, nem az volt a cél, hogy
mindegyiket elfogadják, de legalább
át kellett volna gondolni
őket: útfejlesztés, járdafelújítás,
kerékpárutak, dél-keleti elkerülő
szakasz, játszóterek és ravatalozók
felújítása, az ipari park fejlesztése
valamint a Mező gimnázium bővítése
és rekonstrukciója.
K.H.
Fidesz a költségvetésről
A Marton István által újonnan
kijelölt szóvivő, nem szó szerint,
de az mondta, hogy „példátlan arcátlanság”
az, hogy a fideszesek
továbbra sem akarnak senkit kirúgni
a munkahelyéről. (Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilap 2009/36.
szám)
Ami példátlan arcátlanság az az,
hogy egy hivatali alkalmazott szájába
adja polgármester úr azokat a
szitokszavakat, amelyeket már neki
nincs bátorsága kimondani,
mert önmagával kerülne ellentmondásba
az aláírt békenyilatkozat
után.
Ami példátlan arcátlanság az az,
hogy egy hivatali alkalmazott
ilyen hangnemben merészel szólni
a város választott testületének tagjairól.
Ami példátlan arcátlanság az az,
hogy egy a város pénzéből fizetett
személy feladatául kapja, hogy politikai
nyilatkozatokban a
FIDESZ-KDNP frakció tagjairól
hazugságot állítson.
Ami példátlan arcátlanság az az,
hogy a város polgármestere nem
ismer határokat az ügyben, hogy
tovább szidalmazza azokat a képviselőket,
akik nem tartanak vele a
leváltások, kirúgások személyes
bosszú táplálta végrehajtásában.
(Lásd még: idézett hetilap
2009/40. szám)
Igaz, hogy már alkalmazottat is
fogadott erre a tevékenységre, akinek
láthatóan nagyon tetszik ez a
szerep. Nem sajtószóvivő az ilyen,
hanem egy közpénzen fizetett szellemi
bérenc, hogy durvább kifejezést
ne használjak.
Ez lenne a feladata egy polgármester
személyi titkárnak? Ez lenne
az a mérhetetlen nagy feladat,
amit a polgármester időhiányban
nem tud ellátni?
Gyalázat, amit megenged magának
ez a két jól fizetett bajkeverő
Nagykanizsán. Az Audi vétele
majdnem összejött nekik a múlt
évben, de a testület tagjai résen
voltak. Igaz, hogy elhíresültünk az
országban általuk ez ügyben, de
úgy látszik nem tanultak belőle.
Most a saját önkormányzat elleni
szóvivőség a következő abszurdum
a párostól.
Újra rajtunk fog röhögni az ország.
Nem a városban élők helyzete,
nem a következő évi költségvetés,
nem az elmaradt fejlesztések,
nem az intézmények működtetésének
problémája, nem az óvodák,
bölcsődék helyzete, nem a kórház
lehetséges pályázatának megvitatása,
nem a helyi adók átgondolásának
ötlete foglalkoztatja ezt a
szellemi párost hanem az, hogy új
kommunikációs rendszer kell
Nagykanizsának, szóvivő kell a
népnek.
Gratulálok az ötlethez, sokat segít
a potenciális befektetőnek az,
ha nem egyenesben a polgármester
hülyézi majd le a képviselőket, hanem
ezt a közpénzen fizetett szóvivő
teszi meg.
Azért kellett volna feloszlatni a
közgyűlést, hogy ez az állapot soha
ne következhessen be. Aki támogatja
őket ebben a törekvésükben
az közösséget vállalva a kialakult
helyzetért önmaga is felelőssé
válik.
Fenyvesi Mihály
Nagykanizsa
A Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
2009. november 12. számában az
5. oldalon a GE: büszke öntudat
című cikkében olvasottak után vártam
a helyreigazítást egy jelentős
tárgyi tévedés miatt.
Sajnos nem jelzett senki, így
most én szeretném korrigálni a tévedést.
Az újságírók néha nem figyelnek
arra, mi kerül a tájékozatlan
olvasó elé. Így volt ez negyven
éve is, csak akkor szentségtörés
volt szóvátenni. A kanizsai Tungsramról
akkor azt írta egy hetilap,
milyen jó és érdekes itt dolgozni
azoknak a vidéki fiataloknak, akik
ezidáig lámpát csak a plafonról láttak
lógni. Reklamációmat – miszerint
én az újpesti gyerek is csak ott
láttam, mielőtt az Izzóba mentem
dolgozni – válaszra sem méltatták.
A hivatkozott cikk meg azért zavar,
mert ha most ilyen tudatlanságot
képes valaki leírni, amikor
még üzemel a gyár, milyen butaságokat
fognak még kitalálni azok,
akik pár év múlva ragadnak tollat.
A MOLIBDÉN nevében kikérem
magamnak a vezetőképességem
ledegradálását! Ha valaki
nem tud valamit, olyantól kérdezze
meg, aki nem csak öntudatos,
hanem ismeri is a szakmáját. A
Molibdén nevében csak úgy TITalapon
kijelentem, hogy jól vezetem
az elektromosságot, és nem
ezért tartom a wolframszálat, hanem
teljesen más okból, ami a cikk
szempontjából közömbös.
Üdvözlettel:
Szigetvári Péter
volt üvegtechnikus
November 12-i számunkban
GE: büszke öntudat című írásunkban
tévesen állítottuk a molibdénről,
hogy az áramot nem vezeti.
Ezzel szemben a közepesen vezető
anyagok közé tartozik.
November 26-i számunkban pedig
az Adventre megszépült című
írásunkban a Sugár úti kápolna kivitelezőjének
nevét írtuk el, valójában
Rákhely Ferencet és csapatát
illeti a köszönet a lelkiismeretes
munkáért. Mindkét esetben olvasóink,
valamint ez utóbbiban az
érintett szíves elnézését kérjük. (a
Szerk.)
Pannonhát Dél-zalai Turisztikai
Egyesület
Gelencsér Andrea elnök
Tisztelt Elnök-asszony!
Nagyra becsülve Egyesületük
célkitűzését, a Nagykanizsa idegenforgalmának
fellendítésére vonatkozóan,
a használni akarás jó
szándékával keresem meg Önöket.
A Csónakázó-tó valóban a legjobb
és talán egyedülálló kitörési pont
lehet a kívánt cél elérésére. Maga a
tó, és a domborzati környezete lehetőséget
nyújthat olyan unikális
attrakciók megvalósítására, illetve
ezek természetbarát és költségtakarékos
üzemeltetésére, amelyeknek
országon belül és határon kívül
sincs vetélytársa. Ezért ezek
megvalósítása természetesen
vonzhat elegendő vállalkozót –
ami nélkülözhetetlen is! Ató sporthasználati
fejlesztésein túlmenően,
olyan eszközöket kellene kialakítani,
amelyek a használatukhoz
nem igényelnek jártasságot, na-
Kanizsa – Olvasóink 6 írták 2009. december 3.
Most, november 26-án egy élményekben
gazdag és szép napot tölthettem
el Nagykanizsán fényképezőgépem
társaságában. Soproni lakosként,
be kell vallanom, utoljára
az 1970-es években jártam az Önök
szép dél-zalai városában, még fekete-
fehér filmes fényképezőgéppel.
Sétám során találkoztam Szerkesztőségükkel,
ahol megajándékoztak
a lap két számával, ezúton is köszönöm!
Természetesen olvasója lettem
a www.kanizsaujsag.hu oldalnak,
és vissza fogok több alkalommal
térni a városba is.
Mint a régi tárgyak, műszaki
emlékek tisztelője és gyűjtője,
meglepetéssel találkoztam egy
igazi ritkaságnak számító ipartörténeti
gyűjteménnyel, méghozzá
ahol legkevésbé vártam, az állomás
területén, a régi fűtőház telephelyén,
aminek ma ugyan más a
funkciója, de a régi értékek szeretete,
őrzése meglepett. A mai
forgácsolóműhelybe lépve egy elkerített
részben régi esztergapadokat,
vasúti kerékesztergát, több kisebb-
nagyobb forgácsológépet, és
egy álló hengeres régi Sulzer dízelmotort
találtam, hiszem, hogy
maguk a nagykanizsaiak is kevesen
tudnak arról, milyen műszaki
ritkaságok találhatók állomásuk
mozdonyjavító műhelyében.
Az itt készített fotóimból küldenék
néhányat, mert ez is Nagykanizsa,
és a város értékszerető, értékmentő
szándékát dicséri.
Tisztelettel:
Csiszár Imre
Sopron
Tisztelet a város értékmentő hozzáállásának
Rajtunk fog röhögni
az ország
„A molibdén
nevében kikérem
magamnak...”
Másban is
tévedtünk, bocsánat
Cikkünk nyomán
a Csónakázó-tóról
Kanizsa – Szárnybontogat2009. december 3. ó 7
gyobb fizikai erőnlétet, vagy szűk
életkori behatárolást. Ezek köréből
célszerű néhányat megemlíteni.
Szabadesés érzetének megismerésére
szolgáló ejtőtorony, csoportos
ejtőpaddal. Ezek kb. 20 m magasságból
ejtik a 10-12 fős csoportot.
Fiatalok és idősek egyaránt igénylik.
Csekély hátránya, hogy az ejtés
közben önkéntelen sikítás kíséri,
ami a környezetre zavaró lehet,
pl. a városközelben. Mivel izgalmas,
de biztonságos, ahol van
ilyen, ott a gyermekes családok tömeges
autós kirándulási célpontja!
Konvejor-pályaként kialakított,
változómagasságú és irányú,
dombról vagy toronyból indulva
lesikló, egyszemélyes gondolásfüggesztésű
siklópálya. A Csónakázó-
tó felületére telepített vízsugaras
és vízfüggönyös szökőkútés
esti fényjáték effektusokat szolgáló
úszóberendezés, amely a tavon
célszerű pályán oda-vissza
vonható. Elektromos energiát termelő
szélkerék felállítása és üzemeltetése.
Ismert, hogy a domborzati
viszonyok függvényében, különböző
magasságokban rendszeres
ún. szélfolyosók találhatók. Ez
megyénkben általánosan igaz.
Ezek mérésekkel megtalálhatók és
kis speciális szélkerékkel hasznosíthatók.
Az ehhez szükséges elhelyezési
magasság 20 m körül van.
Zalában már működik ilyen eszköz.
Zalaegerszegen a Zala Volán
telephelyén a 300-nál több autóbusz
szükséges, több mint ezer akkumulátor
töltését végzi. A Csónakázó-
tói lehetséges fejlesztések jelentős
részénél az elektromos
energiaszükséglet és használati
módja ideálisan megengedné az
akkus termelést és tárolást. Arendszeres
vízsugaras, vízfüggönyös
effektek javítanák a víz oxigéntartalmát.
Az elektromos (akkus)
vontatás, pedig az esti csendet kevésbé
zavarná. Szíves figyelmét
előre is köszönve kívánok sok sikert
az Egyesületnek, bejelentve
együttműködési készségemet.
Stahl György
Okleveles gépészmérnök,
aranydiplomás
A Nagykanizsaiak a Nemzetért
Hagyományőrző Egyesület 2009. december
5-én 17 órára a nagykanizsai
Nagy-Magyarország Emlékműhöz
hív mindenkit a 2004. december 5-i
népszavazás 5. évfordulójára emlékező
gyertyagyújtásra. A megemlékezésen
„kirakjuk” Nagy-Magyarország
sziluettjét emberekből, mindenki
kezébe gyertyát adunk, azt meggyújtva
fényképet készítünk. Az így
elkészült képből képeslapot készíttet
egyesületünk, és azokat elpostázzuk
az elszakított területek magyar szervezeteinek
őrvidékre, Szlovénia és
Horvátország magyar falvaiba, Délvidékre,
Erdélybe, Kárpátaljára, Felvidékre,
illetve olyan országokba,
ahol nagy számú magyar közösség
él. Ehhez a helyszínen címeket is lehet
javasolni. A gyertyagyújtás után
egyesületünk tagjai pár szóban személyes
gondolataikat és érzéseiket
mondják el az öt évvel ezelőtti esemény
kapcsán. Mivel nem kívánjuk a
résztvevőket hosszan terhelni, ezért
tíz főben és két percben korlátozzuk
ezt a lehetőséget. Politika és politikusok
jelenléte nem lehetséges, de
várunk mindenkit, aki velünk együtt
kíván tenni a nemzeti egységért.
Tisztelettel:
Fülöp Zsolt Árpád
egyesületi elnök
A TV2 népszerű híradósa –
immár második alkalommal –
látogatott el a Palini Általános
Iskolába. Nekünk, 8. osztályosoknak
tartott előadást mozgókép- és
médiaismeret témában.
Először a Napló című műsor egy
korábbi adásának felvételét néztük
meg. Nagyon jó témát vetett fel a
film, igazán elgondolkodtató volt
számunkra. Aztán közös
megbeszélés következett. Megvitattuk,
hogy a riporter milyen
eszközöket alkalmazott a figyelem
felkeltésére, mi tette érdekessé a
riportot, és milyen kép- és hanghatások
voltak láthatóak és hallhatóak
a felvételen.
Pachmann Péter igazán jó
előadónak bizonyult, hiszen végig
sikerült fenntartania az osztály
érdeklődését a téma iránt. Mi
pedig kíváncsian vártuk újabb és
újabb felvetéseit, melyekre egyre
több hozzászólással vagy kérdéssel
reagáltunk. Nagyon kellemes
hangulatú lett az óra.
Sajnos a 45 perc hamar eltelt, de
kedvenc híradósunk megígérte,
hogy jövőre újra eljön, hiszen
mindkét látogatásakor nagyon jól
érezte magát, és szép emlékeket
őriz iskolánkról.
Kobán Gergely
8. osztályos tanuló
Tisztelt Egyesületi
Tagok, Barátaink,
Nemzettársak!
Iskolánkban járt
Pachmann Péter
Kisgyura Kata, a Batthyány
Lajos Gimnázium 12. D osztályos
tanulójának alább olvasható
beszéde az egyetemisták számára
tizenegyedik alkalommal
megrendezett Kossuth Szónokversenyen
dicséretben és könyvjutalomban
részesült:
„Miért nő a fű, hogyha majd leszárad?
/ Miért szárad el, ha újra
nő? / - és így van értelme?
Tisztelt Hallgatóság! Köszöntöm a
teremben ülő Ádámokat és Évákat!
Köszöntöm az örök nőket, és a bátran
álmodó férfiakat! Az ember azonban
több értelemben is összetett: hittel
igenlő és kételkedve tagadó, tehát az
emberben ott a luciferi kérdőjel is.
Megválaszolandó kérdés pedig
van a világban bőven: Miért nő a fű,
hogyha majd leszárad? Ezen, biztos
nem gondolkodtak el az Éden első lakói:
a fű nőtt, leszáradt, újranőtt, a természet
körforgásának rendje szerint.
Az első emberpár boldogan élt, világmegismerő
kérdések kínja nélkül.
Tisztelt Hallgatóság! Sodródó világban
élünk. Nekünk már valóban el
kell gondolkodni azon: miért szárad
le a fű? És főképp azon, képes-e újra
zöldellni? Hisz korunk teremtménye,
a globális szörnyeteg, nemcsak az
emberi létformát, de a természetet is
veszélyezteti. Felvetődik a kérdés: Jól
élünk mi? Okosan? Természetesen?
Egy tény, hatalmas kérdőjelek árnyékában
élünk. De ne aggódjunk,
van segítség: a médiából nem késlekedik
az érdekeknek megfelelő válasz.
Az esti kérdésre kíváncsi tömeg
nem verssorok közt keresgél, hanem
az álmegoldást nyújtó képernyő elé
ül: lehet táskát nyitogatni milliókért,
csillagnak lenni, lehet győzni – ha
nem is az ár ellen, - de a sztár ellen
mindenképp. Az ember pedig lassan
elfelejti, milyen is a zöld fű simogatása.
Műfűre teszi kerti székét. Műfüvön
fociznak a srácok. Ezt a füvet
nem kell öntözni, mégsem szárad el.
Reklámok bűvöletében telnek az esték.
Aszemélyes találkozást virtuálisra
cseréljük. De meddig lehet ezt a
„pótéletet élni”?
A kérdés fölénk növekszik, mint
hatalmas fa. A világra kíváncsi kisgyerek,
és a tudós ismétli leggyakrabban
a legfontosabb kérdést: MIÉRT?
Miért van halál az élettel
szemben? Miért van nem az igennel
szemben? Miért van küzdés, ha kudarc
a vége? Miért nő a fű, ha leszárad?
Miért van így? És miért szárad
le, ha újra nő? És így van értelme?
Igen, van!!! – felel nekünk
Szisziphosz története, aki bár tudja,
hogy a kő, újra és újra legurul a
hegyről, ő mégis újra és újra indul
terhével fölfelé. Vajon miért? És van
ennek értelme? Csak ennek van.
Nem a hiábavalóságot kell látnunk,
hanem azt, hogy mire képes az ember
értelmével és izmai erejével.
Gondoljunk rá, amikor görgetjük a
saját mélybe hulló köveinket. Bonyolult
világban élünk, de tudnunk
kell: a siker azoké, akik fel tudnak
állni. Higgyünk Szisziphosznak, aki
fölémagasodott sziklájának!
Az is fontos, hogy ne hagyjuk elmenni
magunk mellett az élet hétköznapi
csodáit. Gondolhatjuk persze
azt is, mit érdekel engem holmi
zápor, naplemente, ha egyszer úgyis
mindez véget ér? Teljesen felesleges
bármibe is belefogni. Valóban: Rövid
az élet. Nem mindegy, hogyan
élsz? De mi lenne, ha a bizonytalan
kérdőjelet felkiáltó jelre cserélnénk?
Rövid az élet! Nem mindegy, hogyan
élsz! Ugye mennyire másképp
hangzik ugyanaz a mondat?!
Hölgyeim és Uraim! Boldog volt
az első emberpár? Talán. Boldog
volt Szisziphosz? Talán. És mi élhetünk
boldog életet? Minden bizonynyal,
ha elfogadjuk: az élet véges,
egyszer el kell számolnunk vele.
Elődeinknek, utódainknak, önmagunknak.
Addig? Hinnünk kell,
hogy a kő egyszer fennmarad a hegyen,
hinnünk kell, hogy embernek
lenni nagyszerű. Hinnünk kell abban
is, hogy ahogy a fű újra nő, szeretteink
élete sem tűnhet el a semmibe,
hisz bennünk él tovább. Ezért
fontos, hogy nyomot hagyjunk magunk
után. Isten hatalmas verse a teremtett
Világ – írja Nagy Gáspár.
Tudnunk kell, ebben a nagy versben
ott lehet a mi kis grafitporunk is.
Hölgyeim, mi nők, Évák, csináljunk
lugast magunk körül, varázsoljuk
a világot otthonossá! Uraim,
Önök, Ádámok, öntsenek hitet
a világba! Mi, emberek, pedig
mindannyian kételkedjünk és válogassunk
Lucifer módjára. Tudjuk,
hogy mi az érték és mi a talmi.
Legyünk igényesek. Kövessük a
természet örök ritmusát. …
És így van értelme? Csak így
van!”
Miért nő a fű, hogyha
majd leszárad?
A NAGYKANIZSAI HONVÉD KASZINÓÉRT
ALAPÍTVÁNY HÖLGYKLUBJA
2009. KARÁCSONYÁRA ISMÉT
ADOMÁNYGYűJTÉST SZERVEZ
Partner szervezet: Nagykanizsai Rendőrkapitányság
Az adományokat céljelleggel a szervező az alábbiak szerint kéri és fogadja:
A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
NAGYKANIZSAI GYERMEKOTTHONÁNAK
Gyermekruhát és gyermekcipőt (6-18 éves korig), játékokat, filmeket,
CD-ket, gyermekbizsukat, édességeket, mesekönyveket, kötelező
olvasmányokat, udvari és beltéri mozgásos játékszereket,
társasjátékokat, tisztító-, mosó és testápoló szereket.
(Felnőtt holmit nem gyűjtünk!)
A gyűjtés helye és ideje:
2009. december 7. (hétfőtől) – december 13. (vasárnapig)
Hétköznap: 8-16 óráig, szombaton 8-12 óráig
a Vásárcsarnok emeletén
(a déli oldalon a Zsuzsi varroda mellett).
Köszönjük adományaikat!
Kanizsa 8 – Ünnep 2009. december 3.
Fotó: Steyer Edina
Szombaton délelőtt a Nagykanizsai
Református Templomban
lelkészbeiktató istentiszteletet
tartottak, mely alkalomból sor
került Hella Ferenc református
lelkész hivatalos beiktatására is.
Az istentiszteleten Isten igéjét
Steinbach József, a Dunántúli Református
Egyházkerület püspöke
hirdette. A püspök igehirdetését
Pál apostol filippiekhez írott leveléből
merített idézetével kezdte.
„Mindezt pedig azért teszem, hogy
megismerjem őt. Az ő feltámadásának
erejét, valamint a szenvedéseiben
való részesedést” Az idézethez
fűzve kifejtette, a keresztyén
szolgálat lényege Jézus megismerése.
Nem elég őt ismerni, róla
ismereteket szerezni. Óriási különbség
van az ismerni és a megismerni
kifejezés között. A keresztényi
szolgálat a megismeréssel, a
felismeréssel és az elismeréssel
kezdődik. Tehát nekünk meg kell
ismernünk, hogy mindenkivel elismertessük.
Hella Ferenchez fordulva a következőket
mondta: „Kedves szolgatársam,
hadd forduljak hozzád,
azt mondva, hogy ez egy áldott,
gyönyörűséges, de szenvedésekkel
teli szolgálat. Olyan szolgálat,
mely a nap mind a 24 órájában
tart. Másképp a szolgálatunkat
nem áldja meg az Isten. Az állandó
szolgálathoz hozzá tartozik, hogy
nem elég azt hirdetni, mondani.
Hitelesen kell élni, mert a hitelesség
missziói tényező.”
Ezt követően arról beszélt, hogy
a jó lelkipásztornak a gyülekezet
tagjaival szoros kapcsolatot kell
ápolnia, hogy a gyülekezet „só és
kovász legyen a világban”. Majd
közös imában a gyülekezettel Isten
áldását kérte a lelkipásztor munkájára.
Végül Nagy Csaba, a Somogyi
Református Egyházmegye esperese
a gyülekezet pecsétjének és a
templom kulcsának átadásával beiktatta
tisztségébe Hella Ferenc
lelkipásztort.
Czene Csaba
A szolgálat lényege Jézus megismerése
Az ifjúság se maradjon ki a
hálaadásból! – ez vezethette világszerte
a piarista rendet, amiért
az alapító, Kalazanci Szent
József augusztus 25-i ünnepét
három hónapra rá, immár a tanév
közben is megtartja. Városunkban
is szép hagyomány,
hogy a Patrociniumnak a zsúfolásig
megtelt Felsőtemplom
adott otthont, idén november
28-án.
Az ünnepi mise főcelebránsa,
Dóbiás Zalán fiatal plébános
atya belső örömét megosztani
jött el messziről, a Tápió mellől.
Visszaemlékezett az 1990-es évre,
amikor egy roskadozó rendszer
párttitkárai próbálkoztak,
eredménytelenül, hogy elriaszszák
a nógrádi családokat az akkor
újrainduló váci piarista gimnázium
választásától. Akkor lett
ő az első évfolyam diákja, s felidézte
hajdani igazgatóját, aki lázas
betegen se hagyta el a matematikából
botladozó fiú korrepetálását.
Mintha csak Kalazancius
– ez a rendalapító kedves, mintegy
becéző megszólítása – miséjének
szentleckéjét hallanánk!
„Nemcsak Isten evangéliumát,
hanem életünket is nektek akartuk
adni.” Ez a piarista pedagógusokra
– szerzetesekre és világiakra
egyaránt – oly jellemző
odaadottság segíti a gyerekeket,
hogy az értelmes és értékes életet
válasszák. Bátorította a diákokat,
ne szégyelljék piarista
voltukat, s ne feledjék: több katona
esik el menekülés közben,
mint a csatában!
A püspöki kar által alapított
Szent Gellért-díjat az iskola két
munkatársának, Szentgyörgyi Ildikó
tanítónak és Bunczom
Józsefné iskolatitkárnak a mise
végén adta át Vereb Zsolt igazgató
atya, akitől azt is megtudtuk,
nem első eset, hogy az egyik díjazott
felajánlotta jutalmát, ezalkalommal
az iskola udvarára tervezett
Szűzanya szobor, a Mamma
Bella szándékára.
Az ünnep ezt követően Ardó
Mária operaénekes művészetével,
este irodalmi áhítattal és ádventi
gyertyagyújtással folytatódott.
K.H.
Van mit
megköszönni Immár hagyománnyá vált a Horvát
Kisebbségi Önkormányzat szervezésében
megvalósuló Adventi
Vásár, ahol az érdeklődők a koszorúk
mellett asztal- és ajtódíszeket
csodálhatnak meg, illetve vásárolhatnak.
A hagyománytól eltérően
azonban idén nem a Csáktornyai
Gazdasági Szakiskola virágkötő
növendékei érkeztek városunkba,
hanem két vállalkozó virágkötő
hölgy, Natalie Kolariè és Darinka
Lackoviè. Az évről évre visszatérő
vásárlók és szemlélődők így egy újfajta
stílust ismerhettek meg, s válogathattak
a szebbnél szebb adventi
dísztárgyak közül.
Adventi vásár horvát virágkötőkkel
ANagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület által megszervezett
jótékonysági esten a Felső Templomban
az adakozók 330 ezer forintot
gyűjtöttek össze Simon József
és testvére javára, melyet
Fliszár Károly főesperes helyezett
el a Zalai Hírlap által nyitott folyószámlára.
Közben több helyi,
régióbeli és fővárosi művész ajánlotta
fel műveit, melyeket a szervezők
a Hevesi Sándor Általános
Iskola Galériájában állítanak ki, s
ott árverésre bocsátanak. Az így
befolyt összeget, s az eddigi adományokat
december elején adják
át Józsinak.
K.H.
330 ezer forint
gyűlt össze
Kanizsa 2009. december 3. – Városháza 9
Balogh László a nagykanizsai 3.
számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát
tart minden szerdán 16
órától 17 óráig a Batthyány Lajos
Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi
utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület
önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap első hétfőjén
17 órától 19 óráig a kenyérgyári
PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Karádi Ferenc, a 13. számú
választókerület önkormányzati
képviselője fogadóórát tart minden
hónap második keddjén 18
órától a miklósfai Mindenki Házában,
ugyanazon a napon 16 órától
a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila, a 6. számú választókerület
önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a
Kőrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Papp Nándor, a 12. számú választókerület
önkormányzati képviselője
fogadóórát tart december 8-án, kedden
17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától a Zárda
utcai kollégiumban
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület
önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első
hétfőjén 18 órától a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban.
Képviselői
fogadóórák
„Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk összedől,
Istentől kapunk lakást:
örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített.”
2.Kor.5.1.
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata
és a gyászoló család mély fájdalommal
tudatja, hogy
TÜSKÉS TIBOR
József Attila-díjas író, irodalomtörténész,
szerkesztő, Nagykanizsai díszpolgára
2009. november 11-én, 79 éves korában
elhunyt.
Személyében a XX. századi magyar irodalom és művelődés
értékeinek őrzője, generációk nevelője távozott el tőlünk.
Tüskés Tibort Nagykanizsa Megyei Jogú Város
saját halottjának tekinti.
Temetése 2009. december 8-án,
kedden 13 órakor lesz
Nagykanizsán, a Tripammer utcai temetőben.
Emlékét szeretettel megőrizzük.
Kérjük, hogy a temetés résztvevői legfeljebb egy szál virággal
róják le kegyeletüket.
A temetési koszorúkra szánt összeget az elhunyt szándékának
megfelelően a nagykanizsai „Batthyány Középiskoláért”
Alapítványnak juttassák el.
(Bankszámlaszám: 11749015-20030889)
Táviratcím: Dr. Nagy Anna, 7627 Pécs, Bokor u. 80.
Dátum Gyógyszertár Cím/telefonszám ügyeleti idő
2009. december 1. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 – 07.30
2009. december 2. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 – 06.00
2009. december 3. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 – 07.00
2009. december 4. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 – 07.30
2009. december 5. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 13.00 – 08.00
2009. december 6. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 – 07.30
2009. december 7. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 – 06.00
2009. december 8. CENTRUM(INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 20.00 – 08.00
2009. december 9. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 – 07.30
2009. december 10. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 – 08.00
2009. december 11. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 – 07.30
2009. december 12. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 13.00 – 08.00
2009. december 13. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 – 08.00
2009. december 14. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 – 07.30
2009. december 15. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 – 07.30
2009. december 16. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 – 08.00
2009. december 17. GYOPÁR ADY E. U. 2. 93/510-160 19.30 – 07.30
2009. december 18. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 – 07.30
2009. december 19. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.00 – 08.00
2009. december 20. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 – 07.00
2009. december 21. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 – 07.30
2009. december 22. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 – 07.00
2009. december 23. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 – 08.00
2009. december 24. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 13.00 – 08.00
2009. december 25. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 08.00 – 08.00
2009. december 26. KIRÁLY KALMÁR U. 4., 93/536-620 08.00 – 08.00
2009. december 27. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 – 07.30
2009. december 28. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 – 08.00
2009. december 29. CENTRUM (INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 20.00 – 08.00
2009. december 30. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 – 08.00
2009. december 31. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 – 08.00
Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - december
Az egész világon ismert újságíró,
szerkesztő, esszéista, politikai elemző,
egykori Kelet-Európa szakértő
Fejtő Ferenc születésének 100. évfordulója
alkalmából rendezünk konferenciát
2009. december 9-én, Nagykanizsán
a Medgyaszay Házban. Bízunk
abban, hogy a konferencia hozzájárul
mindazon ismeretek bővítéséhez,
amelyek Fejtő Ferenc életművét
jelentik, segítenek abban, hogy megértsük
a XX. század antikommunista
és antifasiszta gondolkodóját, és a
megértése segíti a XXI. századi szociáldemokrácia
útkeresését.
Program
A konferencia levezető
elnöke Dr. Balogh Miklós
14:00 óra
A szervezők nevében
Böröcz Zoltán köszönti
a konferencia résztvevőit.
14:05 óra
1. Vitányi Iván
(Társulás a Szociáldemokrata
Értékekért Platform elnöke)
Fejtő Ferenc a kortárs.
A szociáldemokrácia útkeresése és
útválasztásai a XX. században.
15:00 óra
2. Charles Fejtő (Fejtő Ferenc fia)
Fejtő Ferenc a családapa,
a humanista, az ember.
Fejtő Ferenc élete Párizsban, a
világban, családi és baráti körben.
16:00 óra
3. Lendvai Ildikó (Magyar
Szocialista Párt elnöke)
Szociáldemokrácia ma.
A szociáldemokrácia
útkeresése a XXI. században,
Európában és Magyarországon.
Az előadásokat maximum fél óra
időtartamra tervezzük, az adott
témához kapcsolódóan a
vendégeink részéről 3-3 perces
kiegészítő hozzászólásokra
biztosítunk lehetőséget.
Az előadások között 15 percnyi
szüneteket tartunk, kedves
vendégeink részére kávé, üdítő áll
rendelkezésre.
17:00 óra
A konferencia résztvevői
megemlékezést tartanak Fejtő
Ferenc szülőházánál.
18:00 óra
Mága Zoltán hegedűművész
adventi koncertje a Kálvin Téri
református templomban.
Mága Zoltán hegedűművész a vállalása
szerint 100 Magyarországi templomban
ingyen ad koncertet, ennek a sorozatnak
része a december 9-én 18 órakor a Kálvin
téri református templomban tartandó előadás,
amelyre minden zenekedvelő kanizsai
polgárt szeretettel várunk.
Dr. Fodor Csaba
a konferencia szervezői nevében
Meghívó
A Napfény Rákbeteg Klub és
a Civil Kerekasztal szervezésében
Kecskeméti Lajos, a Bio-
Derm Allergia Központ munkatársa
tart előadást december 4-
én (pénteken) 13.30 órától a
Halis István Városi Könyvtár
előadótermében. Az előadás
alatt és után biorezonanciával
kezeléseket is végeznek. Sokfajta
betegséget – így fejfájást,
váll, derék, forgók, migrén, allergiák,
asztmák, bőrbetegségek,
vastagbél, gyomor, depresszió,
vérnyomás, cukor,
pajzsmirigy, reumatikus fájdalmak,
stressz, autóimmun, prosztata,
vese –, gyógyítanak és
enyhítenek.
B.E.
Zalaegerszegi költők mutatták
be köteteiket a Honvéd Kaszinóban.
Péntek Imre: Félrebeszéd, és
Tóth Imre: A lélek nulla foka című
verseskötetével ismerkedhetett
meg a közönség az intézmény Tükörtermében.
Verseiket Kelemen
Gyula énekmondó zenésítette meg
és adta elő. Aköteteket Szemes Péter
esztéta, és Turbuly Lilla költő
mutatta be. Az estet a zalaegerszegi
vendégek jelképesen a közelmúltban
elhunyt Pék Pálnak is
ajánlották. Az esten a költők beszéltek
írásművészetük meghatározó
személyiségeiről, a közéletiségről,
és a költészet feladatáról.
A megjelenteket Halmos Ildikó,
az intézmény igazgatója köszöntötte,
majd Balogh László, az
OKISB és a Pannon Tükör szerkesztőbizottságának
elnöke, és
mint versszerető fizikatanár szólt
az egybegyűltekhez:
Varázslatos szavakat ugyan nem
mondhatok – hangsúlyozta, de a
Pannon Tükörbe nézve elragadhat
engem is a szerelmes földrajz; bár
messziről jövén, de a pannon géniuszban
(azaz szellemi alkotóerőben)
is meglátszik, hogy haza nem
csak a magasban van, hanem itt van
köztünk. Tudjuk, a két költő vendégünk,
Péntek Imre József Attila-díjas
költő, a Kilencek tagja, a Pannon
Tükör főszerkesztője, és Tóth
Imre, a folyóirat versrovatának a
vezetője. A Pannon Tükör látszólag
Zala megyei irodalmi, művészeti és
kulturális folyóirat, de sokan hiszünk
benne, hogy sokkal bővebb
kisugárzású, régión is túlmutató, s
talán az egyetemesben is értékteremtő.
A pannon géniuszban lévő
lokálpatriótákat próbálja összetartani
ez a lap, amely igényes külső és
belső megjelenésével mára tizennégy
évesen igazi irodalmi, művészeti
fórummá, szellemi műhellyé
vált. Ebből a szellemi műhelyből
érkeztek ma esti vendégeink. Bizonyítva
azt, hogy egy folyóirat nem
csak publikációk összessége, hanem
sajátos intézmény, az országos
szellemi élet közvetítő láncszeme.
B.E.
Miért rendezett egyházzenei
fesztivált a jubileumát ünneplő
Zala megye önkormányzata? –
merülhet föl valakiben. Hiszen
István király a vármegyék mellett
püspökségeket, egyházmegyéket
is alapított. Az egyik legfiatalabb,
a 16 éve alapított kaposvári,
éppen e hét szombatján
tart hasonlót. (Az ezeréves Zala
ünnepségsorozatát záró esemény
Cecília-nap közeli időzítése szerencsés
véletlen.)
A választ már az egyik zsűritag,
a KÓTA főtitkára, Vadász Ágnes
megadta köszöntőjében, arra a
tényre utalva: a kórusművek 90%-
a egyházi mű. Ennek okát keresve
pedig könnyen juthatunk el a régi
igazságra: az emberi lélek természeténél
fogva keresztény, azaz
nyitottak és képesek vagyunk rá,
lényegünkhöz tartozik, hogy a teremtésben
kapott fejlődési lehetőséget
megvalósítsuk. Fölemelő zenében
merítkezhettünk meg a
résztvevő 16 kórusnak köszönhetően,
akik a történelmi Zala megye
egész területéről érkeztek. Történelmi,
hiszen a horvátországi Muraköz
megyéhez került Csáktornya
is elküldte remek kórusát, természetes
módon fölvállalva a közös
ezer esztendőt. A Josip Štolcer
Slavenski kórus Senka BašekŠamec
vezényletével kedves gesztussal
egy magyar (Deák-Bárdos
György: Eli! Eli!) és egy kortárs
horvát (Branko Starc: Cantate
Domino) mű fergeteges előadásával
aratott sikert. Bizonyára érdektelen
itt a hazaiak között bármiféle
rangsort állítani, megteszi majd ezt
segítő szándékkal a szakma, továbbképzési
lehetőségnek is tekintvén
a találkozót. Amikor tehát
felsorolom a kórusokat, az öröm és
a csodálat íratta: mennyi kincsünk
van a megyében! A Kerti Sándor
Kulturális Egyesület Kórusa
Tornyiszentmiklósról, az Ádám Jenő
Zeneiskola Kórusa Lentiből, a
Szent Rita Vegyeskar Zalaszabarból,
a Rózsatánc Kórus Csesztregről,
az Allegrezza Kamarakórus
Alsópáhokról jött a felsőtemplomi
délutánra. A karnagyok és pedagógusok
érdemét nem kisebbíti, ha
beszámolunk az alsópáhokiak karnagyának,
Kovács Klárának tapasztalatáról.
Megalakulásukat hat
éve a leendő kórustagok kényszerítették
ki. Családok is énekelnek,
a három Ábrahám-lány közül
Brigitta már a Zeneakadémián tanul.
A Vox Varietas Kamarakórus
Letenyéről, a Canterina Kamarakórus
Zalaegerszegről, az Orchidea
Kamarakórus Gellénházáról,
a Királyi Kórus Szepetnekről érkezett.
Büszkeség tölthet el minket:
hat kórus képviselte városunkat!
Kettő kimondottan templomi
kórus: a felsőtemplomi és a miklósfai.
Kettő gimnáziumi: a batthyánys
Virág Benedek és a piarista
Mathia Károly Vegyeskar. Városunk
Vegyeskara és a Szivárványból
Farkas Ferenccé átkeresztelődött
énekegyüttes tette teljessé
a sort. A minden elismerésre
méltó szervező, a ZMKI jövőre
megyénk más városában rendezi
meg a 2. Zalai Egyházzenei Fesztivált.
Érdemes tehát kórusainknak
az útiköltség érdekében már
előre gondolkodni és pályázni,
hogy ott se legyenek kevesebben.
Zala megye második évezredének
kezdetén.
P.J.
Kanizsa 10 – Krónika 2009. december 3.
Jótékonysági karácsonyi vásár
December 10-én (csütörtök) 8-18 és december 11-én (péntek) 8-12 óráig
jótékonysági karácsonyi vásárt tartunk a Honvéd Kaszinóban. Ruhaneműt,
cipőt, háztartási eszközöket, piperecikkeket, stb. kínálunk 100 Ft-os darabártól.
Rozgonyi Polgári Kör
Jó kezdet, újabb ezer évre
Zalaegerszegi költők a Kaszinóban
APalini Általános Iskola harmadikos
tanulói nemrégiben Budapesten
jártak. Kalmár Lajosné tanárnő
vezetésével a Szépművészeti
Múzeum Boticellitől Tizianóig
című kiállításának festményeit tekintették
meg, majd a Mezőgazdasági
Múzeumban próbálhatták ki
magukat kézműves foglalkozásokon.
Tollat fosztottak, nádból madárfigurákat
hajtogattak, mézeskalácsot
sütöttek, s közben népdalokat
énekeltek. Élményekkel gazdagodva
térhettek haza.
K.H.
Paliniak Budapesten
Gyógyíthatatlan
betegség nincs
Táncházra hívta a város nagycsoportos
óvodásait a VOKE
Kodály Zoltán Művelődési Ház.
A táncházat Papp Csilla, a Pántlika
Néptánccsopport vezetője
vezényelte. A táncolás mellett lehetőség
nyílt kézműves foglalkozásra
is. A fafaragás iránt érdeklődőknek
Csávás Csaba, az
intézmény fafaragó szakkörének
vezetője tartott bemutatót. 2010-
ben lesz Papp László halálának
20. évfordulója. A neves néptánc
oktató, koreográfus, táncos emléke
előtt tisztelegve „Papp
László nyomában…” címmel a
művelődési intézmény egész
éven át tartó rendezvénysorozatot
indított. A program gálaesttel
vette kezdetét vasárnap. A rendezvényt
Marton István polgármester
nyitotta meg, a koreográfus
életútját Kámánné Szép Terézia,
a VOKE Kodály Zoltán Művelődési
Ház intézményvezetője
idézte fel.
B.E.
Táncház és gálaest
December 12-én kerül sor a
Benyovszky túrára, melynek során
a résztvevők a Rigyác-Valkonya
útvonalon számtalan természeti
kincsnek lehetnek tanúi.
A szervező, a Mezős Természetjárók
Klubja időjárástól függően
két útvonallal is készült: az első
változat szerint – amely a jobb idő
esetére vonatkozik – a Rigyácszőlőhegy
– Szuloki forrás –
Gurgó hegy – Valkonya, Rockenbauer
turistaház helyszíneket keresik
fel, rossz idő esetén autóbuszos
kirándulás keretében érintik
Rigyác, Letenye, Bázakerettye és
Valkonya épített és természeti értékeit.
Indulás: 9 órakor a Dr. Mező Ferenc
Gimnázium elől busszal
Rigyácig; táv: 11 kilométer; szintemelkedés:
300 méter; érkezés:
Valkonyáról Nagykanizsára 15
órakor. A túrát Dávidovics Mária
és Kiss László vezetik.
A programot Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
Szociális Alapjától nyert pályázati
összegből valósítják meg.
Előzetes jelentkezés – személyesen
vagy a 06-30-491-8631-es
telefonszámon – szükséges december
7-éig!
Rigyác Nagykanizsától 12 kilométerre
Nyugatra, a 7-es út mentén fekszik.
A rigyáci Szent Anna-templom
1762-ben épült. A kriptát 1900 körül
Inkey Kálmán özvegye Kamjonkai
Szemző Lujza építtette. Az altemplomban
az Inkey, Benyovszky és Batthyány
család tagjainak sírjai találhatók.
A templom és a kripta felújítása
2007-2008-ban a falu népe és a grófi
család támogatásával, Kirner A. Zoltán
esperes-plébános vezetésével,
Plander László építész tervei alapján
készült. A kis falu, majd a sírbolt
megtekintése után túrázva indul a
csapat a rigyáci hegyen át –
Csuszigáló – Szuloki forrás – Gurgó
hegy kilátó – Valkonya, Rockenbauer
Pál turistaház céllal. Útközben a hagyományos
szőlőművelés, a régi pincék,
a vegyes telepítésű erdők, a változatos
terep, a forrás a mély szurdokvölgyben,
a Gurgó hegy kilátójáról
- mely a környék legmagasabb
pontja – elénk táruló körpanoráma
minden túrázónak nagy élményt jelent.
Valkonyára a Rockenbauer Pál
turistaházhoz érkezünk.
Valkonya község Nagykanizsától
légvonalban 13,8 kilométerre
nyugat-északnyugati irányban található.
Megközelíthető a Becsehely-
zalaegerszegi országút felől,
4 kilométer hosszúságú aszfaltozott
bekötő úton, gyalogosan pedig
az országos kék túra útvonalán is.
A falu északi szélén áll a Rockenbauer
Pál turistaház, udvarán az
emlékére 1994-ben állított kopjafa.
Az épület falát az ő fából faragott
képmása díszíti.
S.E.
Kanizsa 2009. december 3. – Ajánló 11
PROGRAMOK
DECEMBER 19. SZOMBAT
16.30 Mesék a tyúkólból – Róka Szabolcs interaktív műsora
17.30 Marcato Ütőegyüttes
18.30 DJ Sharkey – karácsonyi hangulat programja
19.30 Sztárvendég: BIKINI élőkoncert
DECEMBER 20. VASÁRNAP
10.00 Kis-Hétrét Együttes gyermekműsora
11.00 Rudi bohóc műsora
15.30 Igricek Együttes
16.30 Bojtár Népzenei Együttes
17.30 Tótszentmártoni Tamburazenekar
18.30 Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar
19.30 Sztárvendég: Caramel
DECEMBER 21. HÉTFő
16.30 Téli varázslatok-Mollini bűvész csodái
17.30 Black&Proud – Gospel koncert
18.30 Jazz Karácsony – Keszthelyi Jazz Műhely
19.30 Sztárvendég: Tóth Vera
DECEMBER 22. KEDD
16.30 Zsonglőrshow Tutyi bohóccal
17.30 Musicalvarázs Kovács Szilviával
18.30 Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar és Batthyány Lajos
Gimnázium hangszeres szólistái
19.30 Sztárvendég: Varga Feri & Balássy Betty
DECEMBER 23. SZERDA
16.30 Strém Kálmán Ifjúsági Vonószenekar
17.30 Hófehér Karácsony – a Happy Singers műsora
18.30 General Harmony Singers
19.30 Sztárvendég: St. Martin
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Jótékonysági játékgyűjtés
(időpont változás!)
Használt, jó állapotú játékokat gyűjtünk, hogy azok a gyermekek
is örülhessenek karácsony napján, akik nehéz körülmények között
élnek. Kérjük mindazokat, akik segíteni tudnak, 2009. december
18-ig a Nagykanizsa Kossuth tér 6. szám alá, az Angel Szépségszalonba
(Tel.: 06-30-217-3922.) adják le adományaikat, melyeket
december 20-án (vasárnap) 10 órakor Nagykanizsán az Erzsébet
téren osztunk ki.
Támogatók: Marton Istvánné, Menyhárt Erika, Kanizsa TV,
Kanizsa Rádió, Szuperinfó, Kanizsa Hetilap.
Benyovszky túra
Mottó:
„…ez van kérem, önök kérték,
de közben hová tűnt az érték,
ahol munkából nem lehet megélni,
ott mi lesz majd a mérték?”
Számtalan tagcserén ment keresztül
az OldMix Kartell zenekar
az elmúlt évek során, ám a zene
szeretete töretlen maradt mindvégig.
Mi sem bizonyítja mindezt
jobban, mint az, amit lapunknak
találkozásunkkor elmeséltek. Nem
kell ördöngös dologra gondolni,
Kodály hazájában mi sem természetesebb,
mint hogy az élő, minőségi
zenében rejlő szépséget megmutassák
a fiataloknak, s az idősebbeknek
egyaránt.
Kováts Tamás egészen pontosan
úgy fogalmazott, szeretnék eljuttatni
az élőzene varázsát a közönséghez,
megismertetni és
megszerettetni a zenei kultúrát az
igényes muzsikára vágyókkal.
Ehhez fel kell térképezni Kanizsát,
s megtalálni a közös célt a
koncertekhez megfelelő helyek
tulajdonosaival. Bali Miklós hozzátette,
a folytonosság nagy szerepet
játszik. Többször láthattuk,
hogy érdekes, nívós kezdeményezések
elindultak, majd valamilyen
oknál fogva megszűntek létezni.
A programok fennmaradásához
közösen kell tenni mind a zenekarnak,
mind a vendéglátóhelyek
tulajdonosainak és természetesen
a közönségnek is.
Megalakulása óta a zenekar –
először még OldMix néven – élőzenét
játszik, saját és más dalait egyaránt,
kezdetben csupán instrumentális
zene tartozott a repertoárjukba
(Shadows), majd énekes is csatlakozott
a csapathoz. Játszottak és
játszanak klasszikus rockot, bluest,
funkyt és reagge-t, újabban country
feldolgozásokat is. Úgy vélik, az
nem lenne jó megoldás, ha csak egy
irányvonalat képviselnének, színes
kínálattal rendelkeznek, mindanynyiuk
által szeretett és tisztelt zenészek
és zenekarok szerzeményeit
adják elő fellépéseiken. Deák
Billtől Jimi Hendrixen át Bob Marley-
ig, LGT, Doors, P.Mobil, Eric
Clapton – a teljesség igénye nélkül.
Ebbe természetesen mindenki beleviszi
a saját stílusát, így volt ez a
kezdetektől, s éppen ezért a tagcserék
sem válhattak a zenekar hátrányára.
Sok ma is ismert, más zenekarokban
is játszó zenész volt jeles
tagja az OldMixnek, később az
OldMix Kartellnek, köztük a kiváló
gitáros, Trojkó Róbert, aki 2007
májusában, 43 évesen hunyt el.
Mint minden zenekarnak, így az
OldMix Kartell számára is fontos,
hogy saját szerzeményekkel is előrukkoljanak
közönségük előtt. Hamarosan
elkészül a demo albumuk, reményeik
szerint még ebben az évben meg
fog jelenni, s ezt tovább lehet majd később
bővíteni egész albummá.
Több kanizsai zenekar is bemutatkozott
már a Kanizsa Rádió
Jamboree Light című műsorában
zenéjükkel, valamint egy
kötetlen beszélgetéssel. Ez vár
az OldMix Kartellre is, a dátum
még egyeztetés alatt van a Rádióval.
Akik ismerik és szeretik az
OldMix Kartell zenéjét, legközelebb
a Múzeum Pinceklubban hallgathatják
meg a fiúkat december
5-én, szombaton.
További információkat és képeket,
videót találnak az oldmixzenekar.
uw.hu weboldalon.
Steyer Edina
Kanizsa 12 – Színes 2009. december 3.
JÖVőRE VELÜNK UGYANITT, UGYANENNYIÉRT!
Ha 2010-re idén rendeli meg valamely termékünket (előleg befizetése
mellett) a 2009-es árakon készítjük el! 􀂊 RÉSZLETFIZETÉS!
Újra szól a blues...
Névjegy:
Megalakulás éve: 1983.;
jelenlegi formáció: 2004.
Tagok:
Bali Miklós (gitár, ének, szöveg),
Bróz István (dob), Kováts
Tamás (basszusgitár), Szántó
László (billentyű), Vadász László
(gitár).
Lemezek: egy demo a régiekkel,
készül az új.
Műfaj: rock, blues, funky,
raggae, country.
Kanizsa 2009. december 3. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Szereti a függetlenséget, a szabadságot
partner- és munkakapcsolatában egyaránt.
A bolygóállások különösen érzékennyé
teszik, hangulatát egy kevésnyi
jó esemény azért feldobja.
Mostanában úgy érzi, nem tud együtt élni
a párjával, de szerencsére önmagának
bevallja, hogy nélküle sem. Ezért célszerű,
ha kompromisszumra hajlik, így minden
visszatérhet a régi kerékvágásba.
Közelednek az ünnepek. A várakozás jó
hatással lesz napjaira. Szerencsére még az
sem bosszantja fel, ha a családjában mindenki
mást akar, és csak nagy nehézségek
árán tudnak egy véleményre jutni.
Az ünnepek közeledtével mértékletességre
intik a csillagok. Ha igazi partnerre akar találni,
és hosszú távon meg is szeretné őt tartani
magának, akkor legyen figyelmesebb. Nem
kell mindig azt tenni, amit ön szeretne.
Bizonyára az ünnepi készülődésnek köszönhető,
hogy csak a pénz jár a gondolataiban.
Hallgassa meg a családtagjai tanácsát, és vegye
figyelembe véleményüket a döntései során.
Egészsége érdekében mozogjon többet.
Koncentráljon továbbra is szorgalmasan a
feladataira. Ne törődjön azokkal, akik
megjegyzik, hogy ön állandóan dolgozik.
Ha így megy tovább, év végére megvalósíthatja
a terveit, és nyugodtan ünnepelhet.
Acsaládja tisztában van vele, hogy nehezen lehet
megfelelni az ön elvárásainak. Szemlélje
optimistábban az elkövetkező napokat, és párkapcsolatára
is szenteljen több időt. Még ünnepek
előtt hagyjon fel egy időre a hobbijával.
Sok jó ötlet forog a fejében, de nem tudja eldönteni,
melyiket valósítsa meg. AVénusz bolygó
hatására szerencsés napokra számíthat a szerelemben.
Abolygó egyben arra is inti, hogy érzelmeit
ne keverje össze anyagi előnyökkel.
Anyagi sikerekre számíthat. Örvendezés
közben azonban ne feledkezzen meg róla,
hogy sikereihez más is hozzájárult, s
ezért köszönettel tartozik. A bolygók jókedvet
ígérnek az ünnepekre.
Csalódottnak, bizonytalannak érezheti magát
az ünnepek előtt. Szerencsére, az anyagiakon
kívül nem lesz más oka a szomorkodásra. A
bolygóállásoknak köszönhetően egy váratlan
jó hír azonban kárpótolja mindenért.
Ügyesen meg tud felelni a családja elvárásainak,
ezért elégedett lehet önmagával. Bár a sok
munka kissé fásulttá tette az utóbbi időben, ezen
könnyedén segíthet akár egy jó fürdőzéssel. Az
ajándékozásról még időben gondoskodjon.
Az elkövetkező napokban mértékletességre
intik a csillagok úgy az étkezésben, mint a költekezésben.
Tisztában van vele, hogy jobb
adni, mint kapni, titokban azonban ön is
ajándékra vágyik. Kívánsága teljesülni fog.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Kutyák, macskák,
iratok,
rendszámtáblák
és egy babakocsi.
Novemberben
eddig ezeket
juttattuk vissza
gazdáiknak az
Önök segítségével!
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
A megfejtéseket személyesen szerkesztőségünkbe vagy levélcímünkre, a 8801 Nagykanizsa, Pf. 154-re várjuk!
A helyes választ beküldők között Bakonyi Erzsébet Angyal mélyvörösben című verseskötetét sorsoljuk ki.
SZOLGÁLTATÁS
BÉRLET
VEGYES
Kanizsa 14 – Apró 2009. december 3.
INGATLAN
Városközpontban három szobás,
76 m2-es, egyedi fűtéses, 4.
emeleti lakás eladó. Érd.: 30/411-
4010 (7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(pince, padlás, kert) eladó.
(7096K)
Nagykanizsa belvárosában 700
m2-es, társasház építésére alkalmas
telek eladó! Érd.: 30/227-
3294 (7108K)
Deák téri patinás épület I. emeleti
galériás stúdiólakása – akár irodai
hasznosítással – eladó vagy kiadó.
Érd.: 30/901-9013 (7112K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
30/227-3294
Nk-án a belvárosban téglaépületben
74 m2-es, három szobás,
egyedi fűtéses lakás + 18 m2-es raktárhelyiség
+ kamra helyiség eladó.
Érd.: 20/9349-110 (7129K)
Nk-án a Dózsa György 117/B.
alatt II. emeleti, cirkofűtéses, 79 m2-
es, három szobás lakás eladó. Irányár:
11,8 millió Ft. Érd.: 30/396-1910
(7130K)
Városkapu krt.-on egyedi szabályozós,
központi fűtéses, 2.
emeleti, 54 m2-es, két szobás,
nagy konyhás, erkélyes felújítandó
lakás eladó. Irányár: 4,9
millió Ft. Érd.: 20/541-0542
(7131K)
Vendéglátásra alkalmas (de
más célra is használható), kb.
100 négyzetméteres (két terem,
raktár, közlekedő, személyzetiés
nyilvános helyiségek) üzlet teljes
felszereléssel kiadó. Érd.:
30/227-3294 (7116K)
Garázs kiadó a Muskátli utcai garázssoron
a Mindenki Sportpályájánál.
Érd.: 18 óra után a 93/321-734,
30/374-8903 számokon lehet.
(7148K)
50 mázsa léalma (20 Ft/kg), valamint
50 mázsa kiváló minőségű
étkezési alma (70 Ft/kg-tól) eladó
Letenyén. Ugyanitt vajkörte eladó
85 Ft/kg áron. Érd.: 30/9932-
534.
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-
3014 (6430K)
Toshiba 72 cm képátlójú színes,
txt-es, sztereo TV 22.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 20/931-1283
Fujitsu Siemens Amilo típusú
laptop újszerű állapotban, jogtiszta
Windows Vista Homa Basic
szoftverrel 110.000 Ft-ért eladó.
17” WXGA kijelző, Intel
CeleronM 1,86 GHz processzor,
120 GB winchester, 1 GB RAM,
wifi, WLAN, DVD író dual layer,
csatlakozók. Érd.: 30/9932-534
(7145K)
170 literes prés úszerű állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072
(7149K)
Fenyőfa eladó karácsonyfának
Letenyén (normand, ezüst, luc).
Érd.: 30/374-6481 (7146K)
Eladó 90x160-as fa, bukó-nyíló
ablak hőszigetelt üveggel, újszerű
állapotban. Tel.: 30/226-7812
(7147K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybevehető.) Teljes
testre, 30 perces lazító masszázs
1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a 30/481-2323
telefonszámon lehet (6273K)
TV szerviz a Kórház u. 3-ból
Ady u. 11. szám alá költözött. Nyitva:
9-15 óráig. Távirányítók 1990-
től kaphatók. Tel.: 30/597-1530.
(7138K)
“Egy termék, amelyről eddig csak
álmodozhattak a nők.” Világújdonság.
Érd.: 20/9591-157 (7142K)
"TűVARÁZS-VARÁZSTű" - Mihály
Edith x-szemes mesekép kiállítása
a színházi előcsarnokban
UTAZÁS - JOSEF HASENÖHRL
festőművész kiállítása
"KARÁCSONYVÁRÓ" - kézműves
kiállítás a Szociális Foglalkoztató
dolgozóinak munkáiból
December 5. 17 óra
Sánci Művelődési Ház
"NAGYSZAKÁLLÚ TÉLAPÓ JÓ GYEREK
BARÁTJA."
Mikulás est - meglepetés műsor varázslattal,
ajándékkal. A belépés díjtalan.
December 5. 16 és 19 óra
"MIKULÁS TV" - A Nagykanizsai
Ifjúsági Fúvószenekar műsora
Belépődíj: a 16 órás előadásra 1000 Ft, a
19 órás előadásra 1500 Ft
Jegyek vásárolhatók: elővételben a zeneiskolában
és az előadás előtt a helyszínen
December 7-9. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi bérlet
December 7. 14 óra Mókus bérlet
December 8. 10 óra Mazsola bérlet 14
óra Hápi bérlet
December 9. 10 óra Vackor bérlet 14
óra Tapsi bérlet
PIROSKA ÉS A FARKAS - táncmese
A VSG-Danszgrupp (Budapest) előadása
Belépődíj: 500 Ft
December 7. 14 óra
EGÉSZSÉGÜGYI ELőADÁS
Előadó: dr. Kovács Henrietta neurológus
Szervező: a Szívbetegekért Egyesület
A belépés díjtalan
December 2. 17 óra
MEDINA KINCSEI
gyöngyékszerek kiállítása
December 5. 19 óra
ROCK KLUB
Közreműködik: Ouch és a Beer Lack
Belépődíj: 500 Ft
"VALÓSÁG ÉS KÉPZELET"
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
KARII PIPPO KORTÁRS GRAFIKUS
PLAKÁTKIÁLLÍTÁSA
KANIZSAI GRAFIKÁK - kiállítás Bene
János alkotásaiból
December 3. 10 óra
Gyermekszínház sorozat
TÉLAPÓNK KRAMPUSZA - Gáspár
Enikő színművésznő előadása
Belépődíj: 600 Ft
December 4. 18 óra
"AZ EGÉSZSÉG KÖRE" előadássorozat
Onhausz Péter egészségügyi előadása
Multifokális lencse AKCIÓ -30% 􀂊 Fényre sötétedő lencse AKCIÓ!
Az akció december 31-ig érvényes!
Családi hétvége
December 12-13-án Családi Hétvége címmel egy szombat reggeltől vasárnap
késő estig tartó rendezvénysorozatot kínál a város két intézménye, a Kanizsai
Kulturális Központ és a Halis István Városi Könyvtár. AHSMK, a Medgyaszay
Ház, a kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Ház és természetesen a könyvtár épülete
ad helyet a család minden tagját invitáló eseményeknek, melyben többek között vetélkedők,
gyerekszínház, játszóházak, mézvásár, szépségszalon, aprók tánca, egészségügyi
előadások, ingyenes vérnyomás és vércukor mérés, kistérségi művészeti fesztivál,
koncertek. Mindenhol érdekes programokkal találkozhat a látogató. A rendezvény
csúcspontja a vasárnap esti Csík zenekari koncert lesz a HSMK-ban Kiss Tibivel, valamint
az azt követő táncház. Aszervezők szándéka, hogy együtt töltse el a hétvégét a család
legfiatalabb és legidősebb tagja, megtalálva magának a számára vonzó elfoglaltságot.
Aprogramok jelentős százaléka napi 100 Ft-os jeggyel (karszalaggal) látogatható,
a belépőjegyes koncertekre számtalan kedvezmény igénybe vehető.
A részletes program megtekinthető a www.kanizsaikultura.hu és a
www.kanizsujsag.hu weboldalon. Kérdéseikre szívesen válaszolunk a 311-468-
as telefonon, vagy személyesen az intézményekben.
Kanizsa 2009. december 3. – Sport 15
… 20 esztendeje: a labdarúgó
megyei első osztályban a
Kiskanizsai MSK a negyedik, a
H. Thury SE a nyolcadik helyen
telelhetett az őszi szezon után. A
Simon László edzette MÁV NTE
(Hartai 20 pont) a férfi kosárlabda
NB II-ben 94-91-re győzte le a
Győri KTMF gárdáját. Az NB IIes
férfi asztalitenisz megyei rangadóján
Z. Spartacus – N. Tungsram
SE 10:6. A sakk OB II-ben
Zala Volán – N. Tungsram SE 6:7,
Kassai partija függőben maradt.
Jugoszláviában nemzetközi labdarúgó
teremtornát nyert a Kónya
Antal vezette Tip-Top együttese.
A női kosárlabda NB I B-ben
MÁV NTE (Szabó 16 pont) – Diósgyőri
VTK 65-56.
… 15 esztendeje: a férfi kézilabda
NB I-ben már a kezdés előtt
egy órával megtelt csarnokban N.
Tungsram SE (Kuzmicsov 9 gól) –
Fotex VSE 25-25, de két perccel a
vége előtt még kétgólos kanizsai
előny volt. A jelenleg a női csapatnál
edző Zsigmond György a
veszprémiek oldalán 3 találatig
jutott. A Magyar Kupa nyolcaddöntőjében
Tungsram – Elektromos
24-24 és 21-37. A női kosárlabda
NB I B-ben MÁV NTE Kanizsa
Sör – Pécsi PTSE 76-59. A
XXXIV. Zalai Olajos Kupa teke
versenyen a nők csapatversenyében
harmadik lett a Kanizsa Sörgyár.
A férfiaknál a Kanizsa Sör
nyert, egyéniben pedig Zömbik
Sándor (426 fa) zárt elsőként. Az
NB I-es futball csapatok teremtornájának
nyitányán Soproni LC –
Nagykanizsa (g.: Vidóczi, Hegedűs,
Farkas J., Kiss I.) 8-4, ZTE –
Nagykanizsa (Vidóczi, Iványi) 4-2
és Parmalat FC – Nagykanizsa
(Vidóczi 2, Kercsmár, Kajdy) 5-4.
… 10 esztendeje: a férfi kosárlabda
Magyar Kupában a legjobb
16 közé jutásért Kanizsa KK
DKG East (Gáll Tamás 13/3) –
Klima-Vill Kaposvár 68-97. A
labdarúgó PNB elmaradt mérkőzésének
pótlása nem hozott szerencsét,
hiszen Olajbányász FC –
Szeged LC 1-2. Az aktuális fordulóban
pedig 3000 néző előtt Olajbányász
FC (15.) – Vasas Danubius
Hotel (3.) szintén 1-2, a hazaiak
gólját Kerekes Zsombor szerezte.
A harkányi XXIII. Tenkes
Kupa sakk versenyen Flumbort
András 6,5 ponttal lett holtversenyben
második. A II. Mikulás
Kupa judo-versenyen összesítésben
a MÁV NTE végzett az élen
58 ponttal.
… 5 esztendeje: a női kosárlabda
NB II-ben a Peugeot Kampf
NTE 1866 két mérkőzéssel zárta
éves meccssorozatát, Kovács Nándor
játékosai előbb a paksiakat
(70-52), majd a Komlói BSK-t
múlták felül (85-61), s az élről várták
a folytatást. S még mindig kosárlabda,
hiszen a Kanizsa DKK a
junior bajnokság kanizsai középdöntőjéből
az első helyen jutott tovább
(a Cegléd, OSC és Szolnok
hármasa előtt az elődöntőbe.
P.L.
Ez történt (december 3-9.)…
􀂊 Asztalitenisz. Az férfi NB II-es
bajnokságban a Kanizsa Sörgyár
SE együttese nyerte a megyei rangadót
a Hévíz ellen (11:7), Zborai
Gyula három győzelmet hozott,
majd a PEAC-cal szemben ugyanennyit
nyert, de a pécsiek ellen a kanizsaiak
alulmaradtak (7:11). Az
NB III-as férfi szekciónak ennél
gyengébben ment, hiszen a Sopron
(5:13), a SZESE Győr (6:12), valamint
a Vonyarcvashegy (5:13) gárdájától
is kikaptak. Anői NB II-ben
viszont a Kanizsa Sörgyár SE II Bízó
Máriával az élen a Tolna II-t verte
idegenben 15:3-ra. Avárosi diákolimpia
döntőjében fiú csapatban és
egyéniben is a Batthyány Gimnázium
képviselői, míg a leányoknál a
Bolyai Általános Iskola növendékei
szerezték meg az első helyeket.
􀂊 Lábtoll-labda. Az újszászi
felnőtt országos bajnokságról a
Zemplén Sportegyesület sportolói
három elsőséget hoztak. Női egyéniben
Prukker Gozdán Ágota
nyert, női csapatban a Dominkó
Dóra – Prukker Gozdán Ágota –
Végh Dóra hármas végzett az
élen, míg férfi csapatban egy esztendeig
az Arany Bálint – Hartai
Attila – Takács Endre triót illeti a
magyar bajnok titulus.
􀂊 (Ultra)futás. Azok után, hogy a
Kanizsa Futóklub versenyzője, Dr.
Lubics Szilvia is a hat célba érkező
hölgy között volt a Bécs-Budapest
szuper maratonin, az egyesület futói
szezonzárásként a VI. Intersport Balaton
Maraton és Félmaraton távjain
is rajthoz álltak. Aférfi maratonin Török
Krisztián tizenharmadik lett, Farkas
József, a Nagykanizsai TE 1866
labdarúgója pedig feleségével párban
először teljesített félmaratoni távot
idejük 1:58 óra volt. Rajtuk kívül jól
szerepeltek a Kanizsai Sziporkák és a
Kanizsai Villámok egysége is.
􀂊 Úszás. A háromszáz úszót felvonultató
szombathelyi VII.
Claudius Kupán a Délzalai Vízmű
SE színeiben Metzger Dániel szerzett
korcsoportjában első helyet 100
m gyorson. Molnár Flóra Móron
halmozta az érmeket, hiszen 100 és
200 m mellen második, míg 100 m
pillangón és 200 m vegyesen harmadik
lett. Alenti VII. Kerka Kupán
szintén Molnár Flóra volt elemében
(100 m gyors, 100 m mell – első
hely; 100 m hát, 100 m pillangó –
második hely), Tóth Benett 66 m
gyorson és mellen lett első, 66 m háton
pedig második, mellettük pedig
már a legfiatalabbak is bontogatják
szárnyaikat, hiszen a 2002-es születésű
Szirtes Botond 66 m gyorson
szerzett bronzérmet.
Vasárnap 17 órától hamisítatlan
kosárlabda csemegére látogathatnak
ki a Cserháti-csarnokba a szurkolók,
hiszen az NB I B Nyugati
csoportjának listavezetője, a Kanizsa
KK DKG East együttese a szintén
nyolc győzelemmel száz százalékos,
harmadik helyezett Veszprémi
Egyetem SC gárdáját látja vendégül.
A két csapat közelmúltbeli
találkozói mindig nagy csatát hoztak,
s ebből kiindulva ez bizonyára
ezúttal sem lesz másként – még ha
csupán egyelőre az alapszakaszban
járnak is a küzdelmek. A mérkőzés
pikantériája lehet, hogy a veszprémieknél
pályára léphet a Kanizsa
KK ellen az a Szabó Balázs is, aki
évekig a dél-zalaiak erőssége volt,
februárban azonban kenyértörésre
került sor a játékos és a klub között.
A legutóbbi szezonban mérkőzéseik
a kanizsaiak szemszögéből:
103-105 (itthon), 80-77 (idegenben),
a harmadik helyért 86-86 (itthon) és
102-111 hosszabbítás után (idegenben).
Nem kérdés, hogy ezúttal is
nagy csata zajlik majd a pályán.
Polgár László
Megintcsak egymásnak feszülnek
Kanizsa KK DKG East
Alapítási éve: 1995
Színe: kék-fehér-piros
Elnök: Horváth Balázs.
Edző: Kovács Nándor
NB I B-s tagsága: 1998-tól
Elmúlt idénybeli helyezése: 4.
Veszprémi Egyetem Sport Club
Alapítási éve: 1950/1952. Színe: kék-fehér
Ügyvezető: Bácskai Sándor. Edző: Molnár István
NB I B-s tagsága: 1994-től
Elmúlt idénybeli helyezése: 3.
HEAT Group-Kanizsa VSE (3.)
– Neptun VSC (1.) 7-9 (1-2, 1-3,
2-1, 3-3). OB I B Fehér csoport
férfi vízilabda-mérkőzés, 10. forduló.
Nagykanizsa, 50 néző. Vezette:
Tibai, Horváth M. Kanizsa:
Kiss Cs. – Virt, Bedő, Karácsony
T., Dene (1), Fábry (1), Kéri (1).
Csere: Gulyás (3), Wiesner Zs.,
Korbuly, Ujházi (1), Szabó G. Játékos-
edző: Szabó Gábor.
Sajnos, az a mérkőzés kimeneteléből
kiderült, hogy az elmúlt heti
verekedése után eltiltott Markó Tamás
hiányát erősen megérezte a
kanizsai legénység. Mindenesetre
a forduló előtt a tabellát vezető és
második együttes összecsapásából
igazi rangadó kerekedett, s talán a
délutáni kezdés miatt a nézőszám
is jóval „konszolidáltabbnak”,
helyesebben többnek hatott…
A kanizsaiak a találkozó során
egyszer vezettek, ez konkrétan 1-
0-nál volt… Azt követően a Neptun
VSC volt pontosabb a játékban,
s biztosan nyerték a fontos
mérkőzést.
P.L.
Igazi rangadó volt
Kanizsa 16 – Hirdetés 2009. december 3.
Nagykanizsa, Király u. 31/H.
(A Buszpályaudvarral szemben! Rózsaszínű ház)
Keresse a feliratot!
NYITVA TARTÁS:
Hétfő - péntek: 7.00 - 17.00, szombat: 8.00 - 12.00,
vasárnap: 8-12.00
Telefon: 30/936-3923
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (udvarban)
Szerda, csütörtök, péntek: 9.00 - 17.00, szombat: 9.00 - 12.00
Decemberi ajánlatunk
kókuszos
gesztenyés
marcipán ízű
zselés
almás-fahéjas
rumos dió
cherry-meggy
rum-puncs
túró ízű
tejkaramell
vajkaramell
tiramisu ízű
irish krém ízű
trüffel krém ízű
konyakos
banán
gumicukros
mogyorókrémes
konyakmeggyes
kókusz likőr
meggy likőr
capuccino likőr
tojáslikőr
vadász ét
vadász tej feketeerdő
vadász-tejkrémes
banánkrémes
gesztenyekrémes
marcipánkrém
kávékrém
erdei gyümölcs krém
diabetikus
Szaloncukor az alábbi ízekben kapható:
Mikuláscsomagok kaphatók!
XXI. évfolyam 42. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. december 10. Kanizsa
ÜNNEPI MEGJELENÉS
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat,
hogy ez évi utolsó lapszámunk december
17-én, majd azt követően
az első, január 7-én jelenik meg.
(93)
Befejeződött a sánci kultúrház
és orvosi rendelő udvarának
parkosítása.
A beruházás Jerausek István és
Cserti Tibor képviselői keretének
feléből, összesen egymillió forintból
valósult meg. A kivitelezési
munkák elvégzésére három árajánlat
ékezett be a hivatalhoz, közülük
a legkedvezőbb árajánlattevő,
a Musztács Kert Kft. kapott megbízást.
A kiírás szerint megtörtént a
4000 négyzetméteres terület tereprendezése,
a fűmagvetés és a növényesítés.
Többek között elültettek
100 tuját, árnyékolás céljából néhány
lombos fát, illetve díszítő
cserjesort, valamint a bejárat mellett
kialakítottak egy törpetuja-sort.
A műszaki átadáson Jerausek István
önkormányzati képviselő megköszönte
a vállalkozó és a Szívbetegek
Egyesületének munkáját, hiszen
eleinte egymás tudta nélkül,
később pedig közösen tevékenykedtek
azért, hogy megszépüljön
az épület környezete. A sikeres
munka annak is köszönhető, hogy
ebben az önkormányzati ciklusban
idén először kaptak a képviselők
önálló képviselői keretet. A kerítés
felújítása és a parkoló kialakítása
ebbe az összegbe már nem fért bele,
de a jövő évi költségvetési koncepcióban
szerepel. A vállalkozó
tavasszal még két alkalommal lenyírja
a füvet, és ha szükséges, a
fűmagpótlást. Továbbá elvállalta a
kerítés elkészülte utáni tereprendezést
és füvesítést. A HSMK képviselője
megköszönte minden jelenlévő
munkáját. Az intézmény
együttműködési szerződést köt a
Szívbetegek Egyesületével, akik
rendben tartják az udvart, és ennek
fejében használhatják az épületet,
programokat szervezhetnek.
B.E.
Megszépült a Sánci Kultúrház udvara
Egy kattintás, és naponta friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat. Képeslapküldő, fórum, fotógaléria,
ingyenes apróhirdetés!
Az ünnepek alatt is olvasson minket!
www.kanizsaujsag.hu
A Hadirokkantak Hadiözvegyek
és Hadiárvák Nemzeti Szövetsége
Nagykanizsai Szervezete
közgyűlést tartott a Vasemberház
Tükörtermében.
Elnöki beszámolójában Görcsi
Frigyes elsősorban arról szólt,
hogy hiába harcol tizenhét éve a
hadiárvák megsegítéséért, bárhol
bármit mond, félrelökik. Az apa
nélkül felnevelkedett hadiárváknak
nem volt karácsonya, húsvétja.
A városi emberek tudják, hogy
dolgoznak, részt vesznek minden
városi megmozduláson, nemzeti
ünnepélyen, holott az ő ünnepükön
sajnos senki, még véletlenül
sem vesz részt. Sajnálkozással
közölte, hogy a II. világháborús
emlékművet nem nyilvánítják városi
emlékműnek, nem rendeznek
ott városi ünnepséget. Csak a hadirokkantak,
hadiözvegyek és hadiárvák
egyetlen egy koszorúja
díszeleg a talapzatán. Ez nagy
szégyen egy katonavárosra nézve,
hiszen még a lengyel menekülteknek
is van városi ünnepségük
– hangsúlyozta az elnök. A
II. világháborút semmisnek nézik
sok helyen az országban. Ha nem
lenne a polgármesteri hivatal,
nem tudna működni a szervezetük.
Végül megköszönte a karácsonyi
ünnepségükhöz segítséget
nyújtó Bicsák Miklós segítőkészségét.
Az összejövetelen megjelent
Gelencsér Tibor, a polgármesteri
hivatal nemzetközi és társadalmi
kapcsolatokkal foglalkozó munkatársa,
aki két jó hírt is megosztott a
tagsággal. A Civil Alap támogatásából
30 ezer forintot, míg a polgármesteri
alapból 50 ezer forintot
utaltak a számlájukra.
A jövő évi munkaterv kiosztása
előtt Gerencsér József elnökhelyettes
bejelentette lemondását e
tisztségéről, mivel május 29-én
Budapesten megválasztották a
HONSZ ellenőrzési bizottsága elnökének.
Új megbízatása sok utazással
jár, ezért nem tudja mindkét
feladatát ellátni, de továbbra
is tag marad, és segíti a szervezetet.
B.E.
Kanizsa 2 – Krónika 2009. december 10.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa,
Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztő: Savaria Post
Kft. Szombathely, tel.: 94/321-441. Felelős vezető: Szilágyi Gábor, tel.: 30/500-6216.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara az elmúlt héten
több programra is invitálta tagjait
s az érdeklődőket.
Kedden fórumra várták az építőipari
szakembereket, építőipari vállalkozókat.
Boros László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara Építésügyi
Kollégiumának tagja köszöntötte
a résztvevőket, ezután következtek
a szakmai előadások. A
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Építésügyi Szabályozási
Osztályáról két előadó érkezett:
Dr. Bálint Krisztián az építőipari kivitelezők
nyilvántartásáról, dr. Papp
Ferenc a lánctartozások felszámolási
módjáról, a fedezetkezelő intézményről
beszélt. Építőipari kivitelezői
tevékenységet 2010. január 31.
után csak azok a cégek végezhetnek,
amelyek regisztráltatták magukat a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál.
A lánctartozások, a sorozatos
csődök, a tisztességtelen piaci magatartás,
a közbeszerzéseknél kialakult
irreálisan alacsony vállalási
árak miatt ugyanis a parlament új
törvénycsomagot fogadott el az építőipari
beruházások kivitelezése terén.
A törvénymódosítás része a kötelező
nyilvántartás, amelytől a jogkövető
magatartás felértékelődését,
részben a szabálytalankodók szankcionálását
várják. Ezen regisztráció
gyakorlati tudnivalóit Ay János, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Koordinációs és Marketing Igazgatóságának
igazgatója ismertette.
Déri Miklós, a Nyugat-dunántúli
Munkavédelmi Felügyelőség felügyelője,
egyben tanácsadója az
építési munkahelyek munkavédelmi
előírásait mutatta be, megosztotta a
tapasztalatokat a jelenlévőkkel.
Szerdán két előadó érkezett a
Kamara meghívására az adó szakmai
napjára. Turzó György, a Magyar
Könyvvizsgáló Kamara Zala
Megyei Szervezetének elnöke a
2009. évközi és a 2010. évi
adójogszabály-változásokról,
Németh Ferenc, a First United General
vezérigazgatója A pénz válsága,
a válság pénze címmel tartott
előadást, a lehetséges megoldásokat
mutatta be mind a vállalkozók,
mind a magánszemélyek számára.
S.E.
Kamarai
napok
Hadiárvákról, városi ünnepségekről
Első alkalommal került megrendezésre
a Nagykanizsai Rendőrkapitányság
által, rendőrségi
kötelékben, a kanizsai illetékességi
területen egykor s ma szolgáló
borászok számára szervezett
bormustra november 28-án,
pénteken.
Az ország más területein rendszeresen
vannak ilyen versenyek a
rendőrök körében, s ez a mostani
is hagyományteremtő céllal indult
útjára. Szakmai megmérettetés közepette
lehetőségük volt a résztvevőknek
a továbbfejlődésre, az előrelépésre,
mert mindamellett, hogy
a bírók értékelték a nedűket, felhívták
a borászok figyelmét az apróbb
hibákra is – mindezt nyílt
borbírálattal, mely a közönségnek
is nagyon tetszett.
Tíz termelőtől húszféle minta
érkezett, tizenhat fehér- és négy
vörösbor fajta. Neves bírák döntöttek
az eredményről: Németh Csaba
pohárnok, a DA BIBERE Zalai
Borlovagrend alapító tagja, Wolf
Sándor a Területi Borászati Felügyelőségtől,
Kovács Ottó, a DA
BIBERE Zalai Borlovagrend tagja,
valamint két, borászatban civilnek
számító tag, dr. Molnár József
rendőrkapitány és dr. Farsang
Boglárka, a Vizsgálati Osztály vezetője.
A mustra végeredményeként
aranyérmet kapott Tislér Zoltán
2009-es évjáratú olaszrizlingjével,
id. Szekunda Jenő 2009-es
vegyes vörösborával és Szabó József,
szintén 2009-es kékfrankosával.
Minden „versenyző” szívesen
fogadta az építő jellegű kritikákat,
s nem csak szakmailag volt hasznos
ez a délután a megjelenteknek,
hanem a kollegalitást, az összetartást
is erősítette.
S.E.
Bormustra rendőröknek
Immár nyolcadik alkalommal
rendezte meg a Városi Diákönkormányzat
a MikulÁsz Kupát,
mellyel ismét összekötötték a
szervezők a városi karácsonyfa
feldíszítését is.
Tizenhárom iskola bevállalós diákjai
versengtek egymással a hideg
időben, s bizony mindenkinek jól
esett az előre elkészített meleg tea a
megmérettetés után. A csapatverseny
végeredménye a következőképpen
alakult: első helyen végeztek
a péterfysek, a második helyet a
rozgonyisok szerezték meg, s a harmadik
hely a batthyánysoké lett.
A versenyszámok után néhány
iskolásnak lehetősége nyílt a tűzoltókkal
közösen, a tűzoltóautó
kosarából feldíszíteni a város karácsonyfáját,
melyet ezúttal is az Erzsébet
téren állítottak fel.
A karácsonyhoz kapcsolódik a
Diákönkormányzat következő
programja is: ezen a héten keddtől
csütörtökig a városi diákirodában
a fiatalok ajándékokat készítenek
délutánonként, melyeket aztán december
16-án 17 órától a Karácsonyváró
Jótékonysági esten lehet
megvásárolni a Medgyaszay
Házban. A befolyt összegből az arra
rászoruló diákoknak használati
cikkeket vásárolnak, ezért is a
program szlogenje: „Diákok a diákokért”.
S.E.
A városi DÖK programjairól
„Nagykanizsa 7 csodája” projektnyitó
értekezletre és a „Köszönet
Napja” eseményeivel
kapcsolatos tájékoztatóra hívta
a sajtó képviselőit a Halis István
Városi Könyvtárba a Nagykanizsai
Civil Kerekasztal Egyesület.
Budavölgyi Kálmán az egyesület
ügyvezető elnöke és Lengyák
István, a Nagykanizsai Közművelődési
Tanács elnöke elmondták,
hogy a Zalai Hírlappal közösen
meghirdetett Zala Megye 7 Csodája
akciójuk finisénél elérkeztek arra
pontra, amikor el kell indítani a
Nagykanizsa 7 Csodája című akciót,
hogy márciusra befejeződjön.
Decembertől lehet javaslatokat leadni
a természeti-, és az ember által
épített értékekre. A helyi tévé
honlapján a Nagykanizsa 7 Csodája
emblémára klikkelve lehet ajánlatokat
tenni, és szavazni.
Nagy Imre, a Kanizsa TV ügyvezető-
főszerkesztőjének véleménye
szerint december 20-tól január végéig
lehetne javaslatokat tenni a
tévé honlapján. Február 10-től indulna
március végéig első körben a
szavazás, amikor kiválasztják a 20-
20 legtöbb szavazatot kapott javaslatot,
s majd egy végső szavazás során
dől el, mely természet által létrehozott,
vagy ember által alkotott
érték kapja meg a Nagykanizsa 7
Csodája címet. Az eredményt a Város
Napján jelentik be, és a csodákat
táblákkal jelölik meg a szervezők.
Budavölgyi Kálmán a Köszönet
Napjáról kiemelte, harmadik alkalommal
rendezik meg december
18-án 15 órakor a visszatérő programot,
melynek első részében a társadalmi
felelősségvállalásról tartanak
konferenciát, a második részében
pedig átadják a civil díjakat.
A NCK egyesület felhívással fordul
a város polgáraihoz és civil közösségeihez,
hogy az általa alapított
Köszönet Napján átadásra kerülő civil
díjak odaítélésében szavazatukkal
segítsék a munkájukat. E nap, a
Civil Kerekasztal közösségei által
szervezett bensőséges összejövetel,
melynek során az alapító szervezet
visszaemlékezik az elmúlt esztendő
legjelentősebb civil megmozdulásaira.
Az ünnepség keretében a szavazatok
alapján megválasztott legaktívabb
civil személyeknek „Az év civil
önkéntese”, „Az év civil embere”,
a legtöbb és legjelentősebb civil
tevékenységet végző csoportnak pedig
„Az év civil közössége” erkölcsi
díjakat adja át. Ekkor köszöni meg
az alapító a nagykanizsai civil klubokat,
egyesületeket, szervezeteket,
civil megmozdulásokat legnagyobb
mértékben támogató személyeknek
és közösségeknek a munkáját,
szponzori, mecénási tevékenységét,
és adja át számukra „A civilek mecénása”,
valamint „A civilek szponzora”
erkölcsi díjakat.
Aszavazatokat december 10-ig lehet
leadni a Halis István Városi Könyvtár
alagsorában lévő Civil Irodán, vagy a
civilkerekasztal@gmail.com e-mail címen.
Balogh István, a Civil Kerekasztal
soros elnöke mindenkit arra
kért, szavazzanak minél többen
Kanizsára az év települése versenyben.
S.E.
Kanizsa 2009. december 10. – Krónika 3
Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretein belül, az Európai
Unió támogatásával és az
Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult
meg a nagykanizsai, a
zalakarosi és zalaszentgróti kistérségekben
a fenti névvel ellátott
projekt, melyet a Magyar
Vöröskereszt Városi Szervezetének
nagykanizsai telephelyén dr.
Baracskai Józsefné megyei igazgató,
Antal Istvánné területi vezető
és dr. Dömötör László, a kanizsai
kirendeltség munkatársa
mutattak be a sajtónak.
AMagyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezete a programmal Zala
megye jelentős részén, az említett
kistérségek összesen hetven településén
nyolcszáz jelzőkészülék telepítésével
egy korszerű szociális
szolgáltatási formát valósít meg.
A szolgáltatás lényege, hogy
szükség esetén – egészségügyi
vészhelyzet, rosszullét, otthoni baleset,
mozgásképtelenség, pánikroham
stb. – az ellátásban részesülőnél
elhelyezett távfelügyeleti kommunikációs
egység, valamint testen
is hordozható jelzőkészülék segítségével,
egyetlen gombnyomással riasztás
küldhető, valamint hangkapcsolat
létesíthető a diszpécserközponttal.
A rendszer automatikusan
azonosítja a segélykérőt, a diszpécser
pedig értesíti a készenlétben lévő
szociális gondozót. A gondozó a
riasztás alapján haladéktalanul indul
a segélykérés helyszínére, kiérkezésének
időtartama nem haladhatja
meg a riasztástól számított 30
percet. A szociális gondozó a helyszínen
elvégzi a szükséges intézkedéseket,
elsősegélyt nyújt, illetve
további segítséget (pl. mentőt) hív.
A segélyhívó rendszer hétköznap,
hétvégén és ünnepnapokon is 24
órában folyamatosan működik.
Ajelzőrendszeres készülékek jelenléte
az ellátást igénybe vevők
számára fokozott biztonságérzetet
nyújt, és segítségükkel akár életmentő
beavatkozásra is sor kerülhet.
A szolgáltatást a 65 év feletti,
vagy életkorra tekintet nélkül a súlyosan
fogyatékos vagy pszichiátriai
beteg személyek szociális rászorultság
alapján vehetik igénybe.
S.E.
Segítség
gombnyomásra
Nagykanizsa 7 csodája, és civil díjak
Sóbarlangot és tornaszobát
adták át ünnepélyesen a Napraforgó
Bölcsődében. A megjelenteket
Némethné Németh Ildikó,
az intézmény vezetője köszöntötte.
Körmendi Viktória, az Egyesített
Bölcsőde intézményvezetője ünnepi
beszédében többek között elmondta:
a sószoba az Egészségvédelmi
Alap pályázaton elnyert forrásból és
a bölcsőde költségvetéséből valósult
meg. A tornaszoba Bárdosi Gábor
önkormányzati képviselő képviselői
keretének felajánlásával készült
el, melyhez a szülők játékok
vásárlásával, egy ottani dolgozó,
Musztács Gézáné pedig bordásfallal
járultak hozzá. Most már az Egyesített
Bölcsőde mindhárom intézményében
található sószoba. AKertvárosi
óvoda és a bölcsőde között kialakult
jó kapcsolat révén, az ovisok
is látogathatják a sószobát szüleik
kíséretében.
Marton István polgármester
avatóbeszédében kiemelte:
– A város legrégebben épült bölcsődéjében
ünneplünk. Az intézmény
a múlt évben új férőhelyekkel
bővült, és visszakapta mindhárom
pavilonját. A gyermekek számának
növekedése az itt dolgozó szakembereket
is a fejlődésre, fejlesztésre
ösztönözte. A magas színvonalú
szakmai munkát olyan új létesítmények
segíthetik, ahol a kisgyermekeket
egészséges életmódra nevelik.
A sóbarlangban már egy hete
élvezhetik a gyerekek a
sóterápia gyógyító hatásait a ficánkoló
tornaszobát most vehetik
birtokba a mozogni vágyó gyermekek.
Bárdosi Gábor, az intézmény
alapítványának kuratóriumi elnöke
arról beszélt, amikor felajánlotta
képviselői keretének egy részét,
azt kívánta, az arcok mindig mosolyogjanak,
legyenek egészségesek
a gyerekek, mert így válhatnak
majd sikeres felnőttekké. Nekünk
felnőtteknek az a dolgunk, tegyünk
meg mindent, hogy ez a cél megvalósuljon.
B.E.
Sóbarlang és tornaszoba a bölcsiben
A múlt hónapban, 79 éves korában
hunyt el városunk díszpolgára, Tüskés
Tibor író, irodalomtörténész, a Jelenkor
című irodalmi folyóirat egykori
szerkesztője.
Hamvainak felét már december 1-
jén elhelyezték a pécsi köztemetőben,
Nagykanizsán december 8-án vettek
végső búcsút tőle családtagjai, barátai,
pályatársai, egykori tanítványai. A ravatalozónál
Marton István polgármester,
a sírnál Balogh László OKISBelnök
búcsúztatta Tüskés Tibort (beszédüket
honlapunkon www.kanizsaujsag.
hu teljes egészében olvashatják.)
Tüskés Tibor teljes életművet hagyott
az utókorra. Tanulmányai,
monográfiái nagyfokú érzékenységről
árulkodnak, megnyilvánul bennük
az alkotás iránti alázat. A Jelenkor
főszerkesztőjeként erőteljesen
érvényesítette esztétikai értékítéletét
a hivatalos irányzattal szemben,
az ellenzékinek számító írók közlése
miatt leváltották. Azonban ezután
is könyvsorozatokat szerkesztett,
majd a Somogy című folyóiratot.
Tüskés Tibort 1976-ban tüntették ki
József Attila-díjjal, 1998-ban Arany
János-díjat kapott, 2002-ben pedig
életműve elismeréseként az elsők között
vehette át a Szabó Zoltán-díjat.
S.E.
Búcsú Tüskés Tibortól
Kanizsa – 4 Közgyűlés 2009. december 10.
Határozatképtelenség miatt
fél órás késéssel kezdődött meg a
folytatólagos közgyűlés, melyen
az előző közgyűlés elmaradt
négy napirendi pontját vitatta
meg a testület.
Elsőként a 2010. évi fejlesztési
feladatokra, a fejlesztések lehetséges
finanszírozására, és a hoszszú
lejáratú adósságot keletkeztető
kötelezettségvállalásokból
adódó tőke- és kamatfizetések
ügyében adott Marton István
polgármester összefoglalót.
Hangsúlyozta, nagyon óvatosan
kell bánni mindenféle fejlesztéssel,
mert mérhetetlen terheket rónak
az önkormányzatra. Nem engedhetjük
meg, hogy a törvény
által diktált „plafont” az önkormányzat
kötelezettségvállalása
átlépje. Az előerjesztést egyhangú
15 igen szavazattal a közgyűlés
elfogadta.
Az interpellációk, kérdések sorában
a kiskanizsaiak nevében
Tóth Nándor önkormányzati képviselő
a város nyilvánossága előtt
köszönetét fejezte ki Egri Gyula
tűzoltóparancsnoknak és az állománynak
a városrészben végzett
példaértékű munkájáért.
Halász Gyula városatya a polgármesterhez
intézett kérdéseire
írásban kapott válaszokra reagált.
Nem tudta elfogadni a palini
zajvédőfalra, a GE Hungary létszámleépítésére,
és a Thúry Laktanya
ingatlanértékesítésével kapcsolatos
válaszokat.
Balogh László interpellációját a
képviselő egyéb elfoglaltsága miatt
Bene Csaba frakcióvezető
nyújtotta be írásban.
Karádi Ferenc a miklósfai járdaépítés
akadályairól kérdezett,
valamint a bolhapiac után kialakuló
áldatlan állapotok megszüntetésére
mondott javaslatot. Véleménye
szerint egy év alatt
több, mint ezer köbméter szemét
érkezik Ausztriából, a környező,
illetve a távolabbi településekről
Nagykanizsára. Marton István
polgármester javaslatot tartalmazó
önálló képviselői indítványt
vár Karádi Ferenctől a témával
kapcsolatban. A járdaépítés
apropóján Tárnok Ferenc osztályvezető
elmondta, állami közutat
érint az építés, jogcím nélküli
építtetőként a város önkormányzata
nem járhat el ebben a
kérdésben. Keresik a lehetőséget
a járda megépítéséhez.
Dr. Károlyi Attila képviselő három
kérdést vetett fel. A
Közterületfelügyeletnek nem kellene
pénzbehajtóként működni az
iskolák környékén. Bakonyi
Tamás szakosztályvezető válaszában
elmondta, a Közterületfelügyelet
törvényben előírt kötelessége,
ha szabálysértést észlel, akkor
intézkednie kell. Vagy helyszíni
bírságot szab ki, vagy szabálysértési
feljelentést tesz. Más
lehetősége nincs. Dr. Károlyi Attila
a továbbiakban tájékoztatást
adott arról, hogy két fő körzeti
megbízott kezdi meg áldásos tevékenységét
januártól a keleti városrészben,
a kisposta közelében
kialakított új körzeti megbízotti
irodában. Végül megkérdezte a
polgármestertől, történt-e valami
előrelépés az M7-es autópálya elkerülő
szakaszának díjmentessé
tételében. Marton István elmondta,
az időközi tárgyalások eredményeként
reméli, az év elejére
biztosan meg tudnak állapodni
ebben a kérdésben.
Bicsák Miklós képviselő a buszmegállók
tisztántartására hívta fel
az illetékesek figyelmét.
Halász Gyula a volt határőrséggel
kapcsolatban felvetette,
januártól a Nemzeti Vagyonkezelő
veszi át, és attól tart, hogy hasonló
sorsra jut, mint az egykori
Kossuth és a Gábor laktanya.
Szerinte egy nagyon jó barnamezős
beruházást meg lehetne valósítani
a teljes infrastruktúrával
rendelkező 7,5 hektáros területen.
Ezen kívül a Városkapu körút és
a Munkás utca kereszteződésének
balesetveszélyes helyzetére hívta
fel a figyelmet a képviselő. Zebra
felfestését, vagy tükör elhelyezését
javasolta.
Papp Ferenc segítő szándékkal
a rendezvények hatékony, jobb
koordinálására hívta fel a figyelmet,
mivel az elmúlt fél-, háromnegyed
évben több jelentős rendezvény
zajlott egyidőben a városban.
Véleménye szerint ezeket
a Kanizsai Kulturális Központon
belül is lehetne koordinálni.
Marton István megjegyezte,
számára elfogadhatatlan,
hogy a KKK ezeket nem tudja
koordinálni. Azért van, és azért
van létszámban is bőségen eleresztve
a közgyűlés által, de
ugyanez fellelhető a sportrendezvényeknél
is.
Soron kívül
A16.30 órára meghirdetett soron
kívüli ülés két napirendi
pontot tárgyalt.
Az intézményekben keletkezett
bérmaradvány felhasználásával
kapcsolatban Tóth László, a Pénzügyi
Bizottság elnöke azt javasolta,
vegyék le a napirendről és decemberben
tárgyalják meg, mert
arcpirító, egy egyoldalas előterjesztés
alkalmatlan erre, ez a vicc
kategóriája. A testület nem szavazta
meg az előterjesztés levételét.
Tóth László módosító javaslata
alapján azt a határozatot hozták,
hogy a közgyűlés engedélyezi az
intézmények számára: adó-, és járulékmentes
egyéb természetbeni,
és béren kívüli juttatásra használják
fel a 2009. évi költségvetésükben
keletkező bérmaradványt a
polgármester írásos engedélye
alapján.
Az önkormányzati bérlakásokról
szóló rendelet módosításával
azonban nem értett egyet a testület.
A közgyűlés november 26-i
ülésén döntött arról, hogy a Szociális
és Egészségügyi Bizottság
minden évben – pályáztatási eljárás
nélkül, határozott időre, legfeljebb
5 év időtartamra – dönthet
tíz bérlakás bérlőjének kijelöléséről.
Az előterjesztett módosító javaslat
szerint rendkívüli élethelyzetekben
a döntési mechanizmus
meggyorsítása érdekében, a közgyűlés
a polgármestert is felruházza
e feladat- és hatáskörrel.
Ezt azonban nem szavazták meg a
képviselők.
Közmeghallgatás
A 17 órakor kezdődött, két
órás közmeghallgatáson Ferincz
Jenő szólalt fel elsőként.
Tizenhét éve tartó vesszőparipáját
ismételte meg most is. Megkérdezte,
miért működik törvénysértően
és alkotmányellenesen a hulladékszállító
cég, és ezt miért nem
tárgyalta meg a közgyűlés.
Dr. Kolonics Bálint, az ÜJKB
elnöke válaszában megjegyezte, a
bizottság nem gazdasági versenyhivatal,
nem fognak ezzel a kérdéssel
foglalkozni. A Gazdasági
Versenyhivatalhoz, vagy egyéb eljáró
hatóságokhoz kell fordulni.
Válaszában Marton István polgármester
elmondta, a kérdés túlhaladja
a testület kompetenciáját,
egyben írásos választ vár a jegyzőtől.
Kiskanizsáról Rodek Györgyné,
Magdics János és Horváthné Polai
Mária szólalt fel. ők a Szent Flórián
téri óvodával, az egészségházzal,
a ravatalozóval, a tájházzal, a
Gördövényi utca, a Március 15. tér
és a Bajcsy Zsilinszky utca által
határolt terület fejlesztésével kapcsolatban
tettek fel kérdéseket.
Gudlin Györgyné az önkormányzati
bérlakásrendelet egy
mondatát kifogásolta, mely arról
szólt, hogy a pályázó legkorábban
a nyilvántartásba vételét követő
hat hónap múlva vehet részt a pályázaton,
ami vonatkozik a szociális
bérlakásra is. A problémát meglátása
szerint egyetlen mondat kiiktatásával
meg lehetne oldani.
Megkérdezte, például mi történik
azzal az emberrel fél évig, akinek a
feje fölül eladják a bérlakást, tönkremegy,
vagy munkanélkülivé válik.
Ma leszel hajléktalan, fél év
múlva gyere vissza – tette hozzá.
Hajléktalan szállóról járjon félállásban
tanítani? Életidegen a rendelet
– hangsúlyozta, ami olyan,
mint az egészségügyben a volumenkorlát.
Marton István válaszként
elmondta, valami türelmi időre
szükség van. Lehet, hogy sok a
hat hónap, de ebben a pillanatban
nem lehet eldönteni.
Egy Alsó-Szabadhegyi úti lakos
azt sérelmezte, hogy a vízvezetéket
csak 200 méterig, a lucernatábláig
vezették be az utcájukban, és
ők kimaradtak. Kassai Zoltán, a
Vízmű Zrt. vezérigazgatója válaszában
elhangzott, a város fejlesztési
tervében egyelőre ennyit engedélyeztek,
de van lehetőség a továbbépítésre.
A kérdést megvizsgálják.
A további felszólalók a
Nagyváthy utca parkolási gondjait,
a Zárda utcában a járda hiányát, és
a magas szemétszállítási díjakat
vetették fel.
Gilincsek Lajos a Hunyadi utca
és az Eötvös tér sarkán lebontott
régi házak környékének átmeneti
rehabilitációjáról érdeklődött.
B.E.
Zsinórban: soros, soron kívüli és közmeghallgatás
Kanizsa – Szabad 2009. december 10. vélemény 5
Ki a proletár?
Támadás érte több (?) oldalról
is múlt heti jegyzetemet, melyben
Csurka Istvánnak a Jobbik
szocialista gyökereiről mondott
szavait idéztem. A minap önmagát
még a proletariátus élcsapatának
nevező alakulat különösen
sértőnek tartotta Csurka István
jelzőjét: a Jobbik az új proletárpárt.
E sorok írója közelről ismeri
városunk legnagyobb foglalkoztatójának
számos dolgozóját,
így tanúsíthatja: nem a foglalkozás
és nem a jövedelem, nem az
iskolai végzettség és nem a lakóhely
dönti el: ki a proletár? Akkor
mi? A becsaphatóság és
megvásárolhatóság. Becsapható,
tehát be is csapják, megvásárolható,
tehát meg is vásárolják.
Legtöbbször csak ígéretekkel.
Nézem a TV2 felvételét, a Bajnai
Gordont miniszterelnökké
jelölő MSZP kongresszust. Az
önmaga elleni kollektív bizalmatlansági
indítvánnyal továbbkomédiázó
MSZP-t. Befejezésül
énekeljük el közösen az Internacionálét!
– szólít fel Havas Szófia,
miután színpadra hívta az
addigi levezető elnököt, Attilát
(Mesterházy Attila – P.J.) is. Föl,
föl, te éhes proletár! – harsog a
hangszórókból. A friss jelölt a
kevésbé friss pártelnöknő jobbján
kisfiúsan csodálkozó tekintettel
fölnéz, talán a födém teherbírását
vizslatja. Legközelebb
akkor emeli fel a fejét, idegesen,
amikor Ez a harc lesz a végső
strófát bömböli a megafon. Mitől
nyugtalan? Jókai óta ismeretes
a Szegény gazdagok – Gazdag
szegények ellentétpár. Egyértelmű,
ő melyikbe tartozik. S
ha nem is éhes, de nagyon is proli.
A Merjünk kicsik lenni szemléletet
elutasító amerikai-magyar
retinasebészt idéztem nemrég.
Piarista öregdiák, s alapítványával
hazája iránti hálából magyar
fiatalok amerikai tanulmányait
segíti. Jelmondata: Keress jól, élj
mértékletesen, és adj vissza a
környezetednek! Az idén 15 éves
Calasanctius Training Program
küldetése, hogy hozzájáruljon a
felelősen gondolkodó magyar fiatalok
szakmai és erkölcsi neveléséhez,
akik a jövő társadalmi
és gazdasági vezetői lehetnek.
Úgy látszik, Forgách Pétert (az
előbb idézett sebészt) más fából
faragták.
Papp János
A Sánci Városszépítő Egyesület
megszüntetésére szóló cégbírósági
felszólítás és egyéb problémák
megbeszélése szerepelt az egyesület
ülésén. Az összejövetelen a
sánci lakók mellett részt vett dr.
Károlyi Attila önkormányzati képviselő
és Jerausek István, a városrész
önkormányzati képviselője.
Beszámolójában Dávid Zoltán
egyesületi elnök elmondta, a Zala
Megyei Főügyészség levélben tájékoztatta
arról, hogy október 7-én keresetet
nyújtott be a Zala Megyei Bírósághoz
az egyesület megszűnésének
megállapítására. Az elnök ezt
örömmel vette, és azt javasolta hozzanak
létre egy új egyesületet „Bagolasáncért
és Somogyországért” Egyesület
néven. Tette ezt mindazért, mert
nem szeretne tovább Nagykanizsához
tartozni! Nem kérünk Nagykanizsából
– hangsúlyozta. Arra kérte a jelenlévőket,
szavazzák meg az elképzelését,
mert azt képviseli majd a megyei bíróságon.
Az egyesületnek a késedelmi
kamatokkal együtt mintegy 48 ezer
forint adóssága van a számlavezető
pénzintézet felé. Többször felkereste
a polgármestert, de amikor a számladíj
kiegyenlítésére kérte, azt a választ
kapta, hogy nem ad.
Ezután dr. Károlyi Attila képviselő
néhány jogi észrevétellel egészítette
ki az elhangzottakat. Megtekintette
a megyei bíróságon az iratokat,
és kiderült, hogy az ügyészség – akinek
törvényességi felügyeleti joga
van az egyesületek működése felett
–, azért kezdeményezte az egyesület
megszüntetését, mert az utóbbi években
nem fejtett ki tevékenységet.
Kétféle választási lehetőségre hívta
fel a sánciak figyelmét: Olyan megállapodás
is születhet a megyei bíróságon,
hogy nem szüntetik meg az
egyesületet, hanem szüneteltetik az
eljárást, és kimondja az egyesület,
hogy tovább folytatja a tevékenységét,
van elnöke, elnöksége, programja,
anyagiakkal is rendelkezik, a tagdíjat
befizették. Akkor semmi akadálya
annak, hogy a továbbiakban is
működjön. A képviselő megjegyezte,
mint volt Csengery utcai gyerek,
irigységgel vegyes csodálkozással
tekintett mindig a sánciakra, a sánci
emberekre, azok szorgalmára, városszépítő
tevékenységére.
Jerausek István képviselő hozzászólásában
elmondta, kicsit csodálkozik
az elhangzottakon, mert mindezekről
semmit nem tudott. A nyári
és a mostani összejövetelre sem hívták
meg, csak véletlenül értesült az
időpontról egy itt lakótól. Szívesen
jön mindig Sáncba, és örömmel számolt
be róla, hogy mindaz amit megígért,
meg fog valósulni. Többek között
a temetői út is. Sánc Nagykanizsa
város része, ha akarjuk, ha nem!
– tette hozzá. – Az utak, járdák felújítását
csak az önkormányzattól várhatjuk,
és remélhetjük.
Az elnök arra a kérdésre – hogy
hogyan gondolta a Somogy megyéhez
csatlakozást, és beszélt-e már erről
valakivel –, azt válaszolta, még
nem beszélt, a történelemre támaszkodik,
hagyományteremtő szeretne
lenni. A mostani helyzeten szeretne
változtatni. „Somogy országhoz szeretnénk
tartozni – folytatta, ahol a
király egyenlő arányban osztja el a
népek között a javadalmakat. S hogy
hol található ez a király, arra az volt
a felelet, hogy majd megválasztjuk a
Balaton jegén!”
Asánciak közül Major János megjegyezte,
Sánc mostohagyereke a városnak.
Megépítették a ravatalozót,
de utat nem építettek hozzá. Esős időben
bokáig érő sárban járnak. A József
Attila és az Ilona utcában a gödröket
a lakók foltozzák be rendszeresen.
A csatornaépítést követően a
helyreállítási munkák bizonyos szakaszokon
elmaradtak, nyáron a házak
előtt elhaladó személykocsik akkora
port vernek, hogy nem lehet nyitva
hagyni az ablakokat. Felújították az
óvoda épületét, de a postát kihagyták,
pedig ez is az önkormányzat tulajdona.
Balesetveszélyes a lépcsője, az
oszlop majdnem kidől. Latin János
véleménye szerint maradjon tovább a
Sánci Városszépítő Egyesület név,
csak toborozni kell tagokat.
Hegedűs Györgyné az elnök beszámolójához
fűzte hozzá a gondolatait.
Mint a Szívbetegek Egyesületének elnöke,
tapasztalatai alapján felvázolta,
hogyan kell működnie egy egyesületnek.
Megkérte az elnököt, mondja el,
mit teljesítettek Sáncért az 1993 óta eltelt
időben. Megvan az oka, hogy miért
szüntette meg a bíróság az egyesületet
– hangsúlyozta. „Ez pedig az,
hogy nem csinált semmit, anyagilag
ellehetetlenítette magát. Az elnöknek
kötelezettségei vannak, amit nem teljesített.
(A kritikus megjegyzésekkel
egyetértett az elnök.) Nem a polgármestert
és a képviselőket kell hibáztatni.
Ha tett volna érte valamit, akkor
Sánc nem így nézne ki. Hegedűs
Györgyné azt is szerette volna tudni,
mire alapozza azt az elnök, hogy Somogy
megye ide fog csatlakozni? Most
probléma van, nem azt kell nézni, mi
volt a múltban, hanem tenni kell! Az
elnök úrnak az lett volna a feladata,
hogy pályázzon, mert lehetett volna
pénzt szerezni a pályázatokon.”
Dr. Károlyi Attila összefoglalta, az
egyesületnek van lehetősége arra,
hogy tovább folytassa a tevékenységét,
ha tetszhalott állapotából fel lehet
éleszteni. Az egyesület saját magát
törvényen kívül helyezte azzal, hogy
nem fejtett ki tevékenységet. De akár
egy másik egyesületet is alakíthatnak.
Jól hangzik a Bagolasánc, Somogyország
név, de a közigazgatási határ
itt van. Úgy látja, vannak olyan emberek,
akik szívesen tennének a városrészért.
Végül azt javasolta, az elnök
álljon a mozgalom élére, lehetőség
szerint a régi keretek között.
Dávid Zoltán ígéretet tett rá, azzal
megy el a bíróságra, hogy szüneteltetik
az eljárást, és újraéleszti
a Sánci Városszépítő Egyesületet.
B.E.
Bagolasáncért és Somogyországért?
A héten december 9-én szerdán
18 órától, Nagykanizsán, a Kálvin
téri református templomba mindenkit
szeretettel hívunk Mága
Zoltán SZÁZ templom – SZÁZ
koncert programsorozat részeként
tartandó ingyenes, adománygyűjtő
adventi koncertjére. Az adományokat
a Magyar Református Szeretetszolgálat
Nyilas Misi karácsonya
– „Pakkot kaptam…”, a
nagykanizsai vöröskereszt Hajléktalanok
karácsonya és a helyi CKÖ
tanodája programok támogatására
szánjuk. Mindenkit szeretettel vár
a református gyülekezet.
Az újságba úgy tettette bele Fodor
képviselő úr, hogy ez egy tudományos
konferenciának a szerves
része. Erről sem engem, sem a
református egyházközséget nem
tájékoztatták. A lényeg, hogy lesz
egy szép jótékonysági adventi
koncertünk, ahol a világhírű Mága
Zoltán és kísérete fog hegedülni.
A Nagykanizsai Református Egyházközség
is csatlakozott a Magyar
Református Szeretetszolgálat
Nyilas Misi karácsonya – „Pakkot
kaptam…” című programhoz. Sőt
gyűjtőhely is vagyunk, ami azt jelenti,
hogy a Dunántúlon egyike
vagyunk annak a hat gyűjtőhelynek,
ahol várják a csomagokat.
Bővebb információ a www.jobbadni.
hu címen található. Várjuk a
kanizsaiak adományait is.
Karácsonyi kézműves foglalkozást
szervezünk családok részére, a
református gyülekezeti teremben
(Kálvin tér 1.) 2009. december 12-
én és 19-én, szombaton délelőtt 10
órától Lengyák István tanár úr vezetésével.
Mindenkit szeretettel várunk!
Hella Ferenc
református lelkipásztor
Általában a „Tisztelt …!” megszólítás
dukál hasonló esetben, de pillanatnyilag
ez az érzés teljes mértékben
hiányzik belőlem magával (más
személy esetén Önnel) kapcsolatban.
„Marton a Jobbikba tart?” című
meghatározhatatlan műfajban íródott
rohamát úgy kezdi, hogy „Bár az
érintettek tagadják, makacs a szóbeszéd:
a polgármestert s frakcióját jövő
ősszel a Jobbik indítja.” Nos, a leírtak
szerint két érintett van az ügyben,
Marton István polgármester és a
Jobbik, melynek én vagyok a nagykanizsai
és megyei elnöke is, azaz
nyilatkozattételre jogosult vezetője.
Ön (maradjunk mégis ennél) sem
Marton Istvánt, sem engem nem kérdezett
meg az üggyel kapcsolatban,
ami egy újságíró – tehát egy újságíró
– esetében jogos elvárás lehetett volna.
Ön egy bértollnok a rosszabbik
fajtából, aki nem átall még egy
Szokolay Sándor nagykanizsai vendégeskedésből
sem Jobbikot rossz
színben feltüntető hangulatkeltést
fabrikálni. A hiteltelenség ez utóbbi
esetben is tetten érhető, tudniillik
senki jelenlévő – még a házigazda
sem – emlékszik a Kossuth díjas zeneszerző,
egyetemi tanár Jobbikot
érintő mondatára, amire pedig ön képes
volt kihegyezni irományát.
Marton István jelenleg éppen a Fidesz
2006-os jelölése eredményeképpen
ül a polgármesteri székben. Ön a
város pénzén, a város lapjában egyfajta
szitokszó gyanánt alkalmazza hetek
óta a Marton nevet. őt ismerem tizenkét
éve, önről meg már ismeretlenül is
megvan a véleményem. Üzenem a
köreinek, hogy a Jobbik saját tagdíjaiból
tartja fenn magát, a szocialistákhoz
meg semmi közünk sincs. Engem,
minket a tiszta lelkiismeretünk
hajt, nem a haszonszerzés szándéka.
A pártban nálunk tilos egyszerre parlamenti
képviselőnek és egyben önkormányzati
képviselőnek, polgármesternek,
alpolgármesternek lenni,
nem vehetünk fel volt MSZMP-s,
MSZP-s tagot sem. Marton Istvánt
nem tervezzük indítani az őszi választásokon.
Csurka István – akit olyan
hosszasan citált – 1998-ban a Fidesztől
óvta az országot, most a Jobbiktól.
Mire kíváncsi még? Kérdezzen! De
ne írjon, mert ahhoz biztosan nem ért.
Zakó László
elnök, Jobbik Nagykanizsa,
Jobbik Zala megyei
választmány
Kanizsa – Az olvasóé 6 a szó 2009. december 10.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
A háztatarozás, csatornázás,
ablak- és kapufestés miatt kissé
megkésett a kiviszüret a 82 éves
Joó Péter Szemere utcai udvarában.
Bár jégverést is kapott a terület,
a termésre nem panaszkodhat
így sem. Közel másfél
mázsa vitaminokban gazdag
gyümölcsöt szedett le a saját maga
által szerkesztett, örökölt és
átalakított eszközökkel. Nem értékesít
semmit, amire nincs
szüksége, azt elajándékozza ismerősöknek,
civil szervezetnek.
Húsz éve ültette el a három palántát,
és három éven keresztül nagyítóval
figyelte apró, szinte azonnal
lehullató virágait. Már éppen
ki akarta vágni őket, amikor hetven
kivi mosolygott rá az ágakról.
Erőszakos a növény, felkúszott a
fenyő-, a körte és a cseresznyefára.
Nem csonkítja, nem permetezi,
nem metszi az ágait, a természetre
bízza, hogy végezze el ezt a munkát.
Péter bácsi egészséges életmódot
folytat. Reggel megiszik egy
fél pofa olívaolajat, eszik hozzá
pár szelet vörös- és fokhagymával
megszórt mangalicazsíros kenyeret.
Hetente kétszer jár uszodába,
és négy alkalommal végez otthon
fekvőtámaszt, de most már 30-40-
nél leáll. Kocsija a garázsban pihen,
kerékpárral közlekedik. A kisebb
méretűt helyijáratnak, a magasabbat
távolságinak nevezi.
Minden napra tervez magának
mozgást. A kiviszedés is terápia
számára.
B.E.
Kiviszüret: másfél mázsa
Református
programajánló
és elhatárolódás
Figyeljen rám,
Papp János!
Gratulálunk az ifjú zongoristának
A december 4-6-ig Budapesten megrendezett IV. Országos Ferenczy
György Zeneiskolai Zongoraversenyen Horváth László, a Nagykanizsai
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola növendéke
DICSÉRET-díjban részesült. Eredményével egyben részvételi jogot is
szerzett a márciusban Budapesten rendezendő III. Chopin Nemzetközi
Zongoraversenyre. Felkészítő tanára: Dr. Erdős Lászlóné.
Kanizsa – 2009. december 10. Városháza 7
Ügyintéző: Gerencsér M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Szemere u. 4. sz. alatti építési ügyben. Szám: 6 /1976-28/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem
az érintetteket, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
6/1976-9/2009. számú Nagykanizsa, Szemere u. 4. szám alatti építési ügyben
hozott határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása után felügyeleti
jogkörében eljárva döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül határos
ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős az eljáró másodfokú
hatóság kérésének megfelelően a további ügyfeleket a határozat meghozataláról
hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az
alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. december 3-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10., ügyszáma: ZH/1245-4/2009., tárgya: építéshatósági engedély ellen benyújtott
fellebbezés elbírálása. A kérelmező ügyfél neve: Kanizsa Trend Kft.,
Nagykanizsa, Szemere u. 4.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 2097/17. hrsz-ú ingatlan
valamint a 2097/16., 2097/14., 2097/13., 2097/11., 2097/10., 2097/9.,
2100., 2106/3., 2110., 2114., 2115., 2119. hrsz-ú ingatlanok, a 2099., 2112.,
2113., és 2111. hrsz-ú társasházi ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a másodfokú építésügyi hatóság fenti
ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-
17, péntek: 8-12.
A Ket. 109. § (1) bekezdése előírására figyelemmel az eljáró hatóság a keresetindítás
lehetőségét biztosította.
A jegyző megbízásából:Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezető
Építéshatóság - 6/1976-28/2009.
Kedves továbbtanulni szándékozó Fiatalok!
A Nyugat-magyarországi Egyetem FMK Gépészeti és Mechatronikai
Intézete nappali tagozatú MECHATRONIKAI MÉRNÖKI BSc. szintű képzést
folytat Zalaegerszegen. A zalaegerszegi képzés nappali tagozatú, kreditrendszerben
működő, 3,5 év (7 félév) időtartamú.
Az elméleti képzések a volt laktanya helyén kiépült felsőoktatási központban,
az NYME FMK Zalaegerszegi Műszaki Képzési és Kutatási Központjában,
míg a gyakorlati képzések iparvállalatoknál és a zalaegerszegi műszaki
szakközépiskolákban a magas műszaki színvonalra fejlesztett laborokban folynak.
A NYME FMK Zalaegerszegi Műszaki Képzési és Kutatási Központja várja
a jelentkező és érdeklődő diákokat! A cél olyan mérnökök képzése, akik képesek
a mechatronika nemzetközileg elfogadott definíciója szerint a gépészet, az
elektronika/elektrotechnika és az informatika tudományterületeinek egymást
segítő integrációja révén komplex termékeket és gyártórendszereket tervezni és
üzemeltetni. Tipikus mechatronikai termék például a videokamera, vagy egy
integrált gyártócella. A hallgatókat a NYME és a BME egyetemi oktatói mellett
a Pénzügyi és Számviteli Főiskola tanárai, illetve gyakorló üzemi szakemberek
tanítják.
A mechatronika nem egyszerűen csak egy új tudományterület, hanem
mérnöki szemléletmód. Ez egy kiemelten művelt szakterület mellett feltételezi
a másik kettő alkalmazási szintű ismeretét is. A kredit rendszerű képzés a természettudományos
és a műszaki alapozó ismeretek oktatásával kezdődik.
Kiemelten kezeljük a számítástechnika és a műszaki ismeretek oktatását. A
választható tantárgyak lehetővé teszik speciális műszaki és gazdasági ismeretek
elsajátítását.
A képzés tanterve biztosít továbbá 4 féléves testnevelési lehetőséget (kosárlabda,
foci, úszás, kondi, lovaglás, íjászat, jégkorcsolya, tánc) és 5 féléves
ingyenes nyelvoktatást. A gyakorlati képzés során - amely lényeges része az
oktatásnak - a hallgatók megismerkedhetnek a városban vagy környékén
működő igen korszerű iparvállalatokkal és vállalkozásokkal, amelyek kölcsönös
elégedettség esetén elhelyezkedési lehetőséget is jelenthetnek számukra.
A térség ipari fejlődése garancia arra, hogy egyre nő az igény a mechatronika
területén jártas szakemberek iránt.
A szakon a továbbtanulás lehetősége adott a NYME, a BME és más egyetemek
műszaki vagy informatikai mesterszakjain.
Fontos, hogy minden igénylő hallgató számára kollégiumi elhelyezést és
ingyenes Internetes hozzáférési lehetőséget tudunk biztosítani. A támogató
megyei és városi önkormányzatok, valamint ipari partnerek segítségével törekszünk
ösztöndíjakkal csökkenteni az oktatás anyagi terheit.
A jelentkezés határideje 2010. február 15.
További információk: 2010-es felvételi tájékoztató (NYME-FMK), Hallgatói
ügyintézés (Máté Ildikó): E-mail: zalagepesz@mail.bme.hu, Tel.: 92/596-
490, Fax: 92/596-489. Kustánné Fitos Amália oktatásszervező
(kustan.fitos@pszfz.bgf.hu, tel.: 92/509-948). Honlap: www.felvi.hu. Dr.
Németh Árpád egyetemi adjunktus, képzési igazgató (arpinem@eik.bme.hu,
tel.: 1/463-1386, 92/596-490)
Az egységes felvételi rendben maximum 480 pont érhető el a középiskolából
hozott eredmények és/vagy az érettségi vizsgák eredménye alapján. A jelentkező
számára előnyösebb módon számított pontszámhoz a többletpontokat
(max. 80) hozzáadják. Az adott intézménybe (karra, szakra, tagozatra) jelentkezők
felvételéről egységes rangsorolás alapján történik a döntés.
A felvételi összpontszám meghatározása a következőképpen történik: tanulmányi
pontok (max. 200) és az érettségi pontok (max. 200) összegzésével,
vagy az érettségi pontok (max. 200) megkettőzésével.
A két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb
pontszámítást alkalmazzák.
A tanulmányi pontokat (max 200) az osztályzatokból számítják: a magyar
nyelv és irodalom átlaga, a történelem, a matematika, egy választott tantárgy
valamint egy választott idegen nyelv utolsó - tanult - két év végi érdemjegyeiből
(25-25) és ez a szám kerül megkettőzésre (max. 100). Ehhez jön még
az érettségi tárgyak százalékos eredményének átlaga egész számra kerekítve
(max. 100).
Reméljük elnyerte tetszéseteket a zalaegerszegi mechatronikai mérnöki
képzés!
Nyílt napok:
2009. december 16. 1400 óra és 2010. január 29. 10.00 óra. Zalaegerszegi
Felsőoktatási Központ (Pénzügyi és Számviteli Főiskola, BME, NymE közös
telephelye), Nyugat-magyarországi Egyetem Zalaegerszegi Műszaki Képzési
és Kutatási Központja, vezető: Prof. Dr. Varga Mihály Zalaegerszeg, Gasparich
Márk u. 18/A, "F" oktatási épület, III. emeleti előadótermek.
Mechatronikai mérnök-képzés
Zalaegerszegen
Értesítjük a város idős lakóit, hogy december 14-én, kedden 10 órától 12
óráig a Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa
Fogadóórát tart az Idősügyi Tanács
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Képviselői fogadóóra
ÁLLÁSHIRDETÉS
A FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS
MűVÉSZETI ISKOLA (8800 Nagykanizsa Sugár u.18.) állást
hirdet gazdasági titkári munkakör betöltésére.
Minimum feltételek: középfokú szakirányú képesítés, magyar állampolgárság,
cselekvőképesség, büntetlen előélet. World, Excel, Internet
felhasználói szintű ismerete. Bér a Kjtv. szerint. A pályázattal egyidejűleg
benyújtandó: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, elképzelések a
munkakör betöltésével kapcsolatban. A pályázathoz mellékelni kell a
pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul. A munkakör legkorábban 2010. január 1.
napjától tölthető be. A benyújtás határideje 2009. december 29. A
pályázat elbírálásának határideje 2009. december 30.
Kanizsa 8 – Kultúra 2009. december 10.
A Batthyány Lajos Gimnázium
Virág Benedek Ifjúsági Kórusa
november 27-én megkapta
a Demján Sándor által alapított
Prima Primissima Díj Zala
Megyei Díját, egyben elnyerték
a VOSZ Díjátadó Gálájának
Közönségdíját is. A kórus november
29-én részt vett Budapesten
a Kodály Zoltán V. Magyar
Kórusversenyen, ahol
Ezüst diplomát szereztek az ifjúsági
vegyeskarok kategóriában.
Elődje az 1966 őszén alakult női
kar, melyet Dr. Stimecz Jánosné
vezetett. Az azóta eltelt időben
számos helikoni versenyen szerepeltek
sikerrel. 1981-ben felvették
az intézmény egykori kiválóságának
– Virág Benedeknek – a nevét,
és ezután rendszeresen szerepeltek
1985-ig az Éneklő Ifjúság minősítő
hangversenysorozatán is, ahol
arany minősítéseket szereztek, sőt
egyszer megkapták az „Év kórusa”
kitüntető címet. 1987-ben elnyerték
az Éneklő Ifjúság emlékplakettet.
Koncerteztek Ausztriában, Németországban.
1986-ban a vegyeskarból megalakult
a fiúkórus, akik Szolnokon
ez évben nívódíjat kaptak, majd a
KÓTA javaslatára 1988-ban
Olaszországban (Gorizia) képviselték
hazánkat (3. és 4. díj).
1996-ban Zala Megye Közgyűlése
nívódíjban részesítette a vegyeskart.
Ugyanebben az évben
Dr. Stimecz Jánosné nyugdíjazásakor
Cseke József vette át a vegyeskar
irányítását.
1998-ban a Helikonon ezüst
oklevelet szereztek. 1999 tavaszán
erdélyi (Háromszék) turnén
vettek részt nagy sikerrel, majd
ez év októberében a Bárdos-évfordulón
a vegyeskarból alakult
női kar sikeresen szerepelt a Zeneakadémián
Bárdos Thúry
György kapitány című művével.
1999-ben a KÓTA minősítő
hangversenyén a vegyeskar ezüst
minősítést szerzett. 2000-ben a
Helikonon a vegyeskar bronz, a
női kar ezüst oklevelet kapott.
2001. április 27-én a Felsőtemplomban
a vegyeskar és a női kar
is önálló koncerten minősült a
KÓTA zsűrije előtt, amelyen a
női kar arany, míg a vegyeskar
Fesztiválkórus minősítést szerzett.
A 2002. május elején megrendezett
Helikoni Fesztiválon mindkét
kórus arany minősítést kapott,
míg karnagyuk, Cseke József
„Karnagyi különdíj”-ban részesült.
A Virág Benedek Ifjúsági vegyeskar
rendszeresen tart edző-, illetve
felkészülési tábort június
utolsó hetében. Itt a kikapcsolódás
és a vidám együttlét mellett jut idő
a mindennapi gyakorlásra, új művek
tanulására.
2003. április 4-5-én a Dunántúl
négy, egészen kiváló ifjúsági
kórusa adott közös koncertet
Veszprémben. A veszprémi
Lovassy Gimnázium vegyeskara,
a pécsi Leőwey Gimnázium vegyeskara,
a veszprémi Vetési Gimnázium
vegyeskara, illetve a
nagykanizsai Batthyány Lajos
Gimnázium Virág Benedek ifjúsági
vegyeskara.
2003 decemberében az énekkar
újabb nagy megmérettetésen, a
Kodály Zoltán III. Magyar Kórusversenyen,
ifjúsági vegyeskari kategóriában
III. helyezett lett.
2004 tavaszán a Helikoni ünnepségeken
vegyeskari kategóriában
arany, női kari kategóriában
szintén arany minősítést kaptak, illetve
vezetőjük, Cseke József Karnagyi
Díjas lett.
2005 tavaszán CD-bemutatóés
országos minősítő hangversenyt
tartottak, ahol a vegyeskar
„Fesztiválkórus” minősítést, a
női kar pedig ezüst minősítést kapott.
Ugyanezen a napon jelent
meg ezer példányban a kórus
„Cantemus, quia amantis est!” című
74 perces CD-je, amely nagy
sikert aratott mind a szakma,
mind a zeneszerető közönség körében.
2006 tavaszán a Helikoni ünnepségeken
vegyeskari kategóriában
arany, női kari kategóriában
szintén arany minősítést kaptak, illetve
vezetőjük, Cseke József Karnagyi
Díjas lett.
2006. november 26-án a vegyeskar
részt vett a Kodály Zoltán
IV. Magyar Kórusversenyen ifjúsági
vegyeskari kategóriában, ahol
„Ezüst Diplomát” nyert kiemelkedő
teljesítménnyel a nehéz mezőnyben.
2008 áprilisában a Helikoni
ünnepségeken egyedülálló teljesítményt
ért el a vegyeskar. Három
kategóriában is – vegyeskar,
női kar, kamarakórus – arany minősítést
értek el, karnagyuk pedig
ismét Karnagyi Díjas lett.
2008. július 9-14. között a
Virág Benedek ifjúsági vegyeskar
részt vett a Grazban megrendezett
V. Kórusolimpián.
Ezen az egész világra kiterjedő
versengésen két kategóriában –
ifjúsági vegyeskari és szabadon
választott egyházzenei – indultak.
A nehéz mezőnyben nemzetközi
zsűri előtt, mindkét kategóriában
„Ezüst Diplomát” értek
el a kvalifikációs szinten, ifjúsági
vegyeskariban a legmagasabb
fokozatúban. Itt egész életre
szóló élményben részesült az
énekkar.
Cseke József 1964. március
27-én született Nagykanizsán.
Már kisiskolás korában vonzódott
a zene iránt, nyolc évesen
már fagottozni tanult. Hatodik
osztályos korától az érettségiig a
város szimfonikus zenekarának
második fagottosa volt. Mindeközben
aktívan részt vett a
Landler Jenő (ma Batthyány Lajos)
Gimnázium vegyeskarában.
Érettségi után a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
történelem – ének-zene
szakát végezte el. A főiskolai
évek alatt olyan kiváló szakemberektől
tanulhatott énekelni és
karvezetést, mint Für Éva, Horváth
Rezső és Vinczeffy Adrienne.
Az utóbbi irányítása alatt
álló énekkarral számos hazai és
külföldi sikert értek el a 80-as
évek közepén. Versenyeken és
kurzusokon vett részt ez idő alatt.
(Róma, Loughborough – Anglia,
Cork – Írország, Assisi – Olaszország,
Debrecen).
1987-ben a Nagykanizsától 20
kilométerre lévő Gelse községben
kezdte el pedagógusi pályáját.
Hét évet tanított ott, majd
1994-ben Nagykanizsán kapott
állást, mint városi népművelő.
1997-ben elnyerte a Batthyány
Lajos Gimnázium énektanári állását.
Rögtön a nagyhírű Virág
Benedek Ifjúsági vegyeskar vezetését
kellett átvennie. Irányítása
alatt egyenletesen fejlődő, magas
színvonalat elérő együttest sikerült
összekovácsolni. Számos hazai
versenyen, fesztiválon, önálló
műsoron bizonyították rátermettségüket.
Jelenleg „Fesztiválkórus”
minősítéssel rendelkeznek.
1988 óta foglalkozik behatóbban
a magyar népzenével. Együttesével,
a Patkó Bandával nagy elismertséget
vívtak ki itthon és külföldön
egyaránt az elmúlt huszonegy
évben. Kétszer kapta
meg a Zala Megyei Közgyűlés
Kulturális Nívódíját.
1996-ban lakóhelyén, Újudvaron
létrehozta a falu felnőtt lakóiból
álló Bárdos Lajos kamarakórust,
akikkel szép sikereket ért el
regionális szinten. ők jelenleg
KÓTA arany minősítéssel rendelkeznek.
1998-tól 2006-ig tanári munkája
mellett a Magyar Rádió
Nagykanizsai Regionális Stúdiójának
volt a zenei szerkesztője.
Munkáját 2005 márciusában
Kondor Katalin elnök asz-
A Prima Primissima Díjas kórusról és karnagyáról
A Virág Benedek
Ifjúsági Kórus
rövid története
A karnagy
Kanizsa 2009. december 10. – Kultúra 9
szony Elnöki jutalommal díjazta.
2000 áprilisa óta vezet a
szlovéniai Muravidéken két
népdalkört, akikkel Vass Lajos
arany fokozatokat, míg a Muravidéki
Nótázókkal Vass Lajos
„Nagydíjat” ért el. E munkája
elismeréséül a Szlovén Köztársaság
és a Muravidéki Magyar
Közösség Nívódíját kapta meg
2005. január 21-én, majd 2007.
január 21-én ugyanezen közösség
Kulturális Különdíját adták
át számára, mint a Muravidéken
dolgozó külföldi állampolgárnak
adható legnagyobb kitűntetést.
2008. január 25-én a Zala Megyei
Közgyűlés „Közművelődési
Díjjal” tüntette ki.
2008 júliusában a Virág Benedek
ifjúsági vegyeskarral részt vett
az V. Kórusolimpián Grazban,
ahol két „Ezüst Diplomát” szereztek.
2009. április 27-én a Muravidéki
Nótázókkal megnyerte a KÓTA
„Aranypáva Nagydíját”.
Együtteseivel, énekkaraival
többször készített CD-felvételt,
önálló albumot, amelyeknek nagy
sikere volt itthon és külföldön
egyaránt.
November végén a Farkas Ferenc
Énekegyüttes ezüst diplomával
nyert III. díjat a Kodály
Zoltán V. Magyar Kórusversenyen
vegyes kamarakórus kategóriában.
Mint azt Baráth Yvette
karnagytól megtudtuk, kimondottan
magyar kórusversenyen
még nem vettek részt, bár nemzetköziről
már nem egy díjat
hoztak haza.
– Minden ilyen verseny számunkra
egyben tapasztalatgyűjtés
is, hiszen amennyiben lehetőség
van, mindig meghallgatjuk a többieket.
Ilyenkor látszik igazán,
hogy a fiatalok közül is nagyon sokan
foglalkoznak magas szinten az
énekléssel. – mondta el lapunknak
a karnagy. – Ezen a találkozón különösen
jól éreztük magunkat, már
ha csak a helyszínre gondolunk is.
A budapesti Szent Imre Gimnázium
dísztermében zajlottak az előadások,
mely egy patinás épületben
található barokk stílusú terem,
kiváló akusztikával. Ez is
hozzájárult mindannyiunk sikeréhez.
A vegyes kamarakórus kategória
szabályai szerint az Énekegyüttesnek
Kodály Zoltán Norvég leányok
című művét, valamint két különböző
korszakból való egy-egy
dalt kellett előadni. Aszabadon választott
művek ezeken felül maximum
12 percet tehettek ki: az
énekkar Monteverdi egy madrigálját
adta elő, egy-egy dalt Hajdu
Mihálytól és Kocsár Miklóstól, valamint
Miškinistől a 120. zsoltárt.
A Kodály Zoltán Kórusversenyt
megelőzően szeptemberben járt az
Énekegyüttes Szardínia szigetén,
ahol egyedüli magyarként vettek
részt a nemzetközi egyházzenei
kórusfesztiválon. Lehetőségük
nyílt a tagoknak megismerkedni a
helyiek vendégszeretete mellett a
szárd kórusmuzsika rejtelmeivel
is, úgy gondolják, ugyan a harmadik
album elkészítése emiatt háttérbe
szorult, ez az utazás szakmailag
nagyon nagy lehetőség volt
számukra.
S.E.
Ezüst díj harmadik helyezéssel
Kedves Szülők!
Szeretnénk megköszönni a Platán sori
Vackor Óvoda szülők-nevelők bálján
végzett aktív munkájukat, a bálon
való részvételüket és önzetlen támogatásukat.
A bál bevétele az Alapítvány
számláját jelentősen gazdagította.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy
Alapítványunkat továbbra is támogassák,
hogy gyermekeink nevelési feltételeit folyamatosan
korszerűsíthessük, javíthassuk.
Köszönettel: a Platán sori Vackor Óvoda dolgozói
Kanizsa 10 – Krónika 2009. december 10.
Borókai Gábor a 2002-ig regnáló
Orbán-kormány szóvivője,
a HírTV volt vezérigazgatója, a
Heti Válasz lapigazgatója volt
az első vendége a Civilek Összefogása
Nagykanizsáért Egyesület
rendezésében elindított sorozatnak,
amely a kórház kápolnájában
hétfőn este vette kezdetét.
A civil szervezet nevében dr.
Etler Ottó köszöntötte a megjelenteket.
Köszöntőjében a hír
áramlásának fontosságáról beszélt,
majd röviden a meghívott
előadó pályafutásainak mérföldköveit
vázolta. Borókai Gábor
előadásában beavatta a hallgatóságot
az általa irányított, szerkesztett
médiumok kulisszatitkaiba,
hangsúlyt adva a szerkesztési
elveknek.
Hosszasan beszélt a sajtóról,
mint üzleti vállalkozásról, annak
felépítési rendszeréről. Kiemelte
az olvasók megismerésének fontosságát.
Elmondta, szükséges ismerni
az olvasók gondolkodásmódját,
kulturális nívóját, vagyoni
helyzetét, hiszen tudni kell kik a
potenciális vásárlók.
Ezt követően kitért a különböző
médiabirodalmaknak a társadalomra
gyakorolt véleményformáló
szerepére, majd az olvasók jogos
információéhségéről beszélt. E témánál
az információszolgáltatók
felelősségét hangsúlyozta. Tapasztalata
szerint a média nyelve napjainkban
azonos a reklámok nyelvezetével.
Piaci környezet alakult
ki, melynek sajátossága a valóság
színezése – mondta Borókai Gábor.
A médiumokon keresztül való
szocializálódás veszélyeiről is beszélt
az előadó, sajnálkozását fejezte
ki a felnövekvő generáció olvasási
igényének visszaesése miatt:
számukra a nyomtatott sajtó
olvasása többnyire „ciki”. Így marad
az internet, amely gyorsan fogyasztható,
de gyakran kétes információkat,
olykor véleményeket
tolmácsol, vélekedett a médiaszakember.
Az említett dolgok következménye,
hogy a nyomtatott
sajtó lapszáma minden médium
esetében csökkenő tendenciát mutat.
A továbbiakban Borókai Gábor
az újságszerkesztés jelenéről beszélt.
Elmondta, hogy a kialakult
gazdasági és társadalmi helyzetben
nagyon nehéz és mégis szép
feladat a hiteles információszolgáltatás.
Végezetül kitért még a
reklámok szerepére, a manapság
oly divatos oknyomozó riportok
veszélyeire, valamint a függetlenség
megőrzésének szükségességére.
Czene Csaba
Kápolnai esték Borókai Gáborral
– A tavaszi választáson csak
kétféle szavazatot lehet leadni: a
jövendő kormánypártra vagy az
ellenzékre – tette világossá
Semjén Zsolt kereszténydemokrata
elnök a HSMK-ban tartott
fórumán, a Berzsenyi Polgári
Kör Visszaszámlálás címet viselő
rendezvényén. – Tudniillik ellenzéknek
határozta meg önmagát a
Jobbik is, mely párt oroszbarát
politikájával kapcsolatban egy
holland barátja mondására emlékeztetett:
inkább legyen egy amerikai
Pershing rakéta a kertemben,
mint két orosz a házamban.
– A hatalom nem lehet öncél,
csak jó cél érdekében szabad
megszerezni a hatalmat, s ha megbíznak
vele a választók, akkor élni
is kell vele – kezdte bevezetőjében
a Kanizsához is kötődő politikus,
utalva rá, ha egy politikai párt
nem törekedne a hatalomra, programja
megvalósítására, az olyan,
mintha egy horgászegyesület nem
akarna halat fogni. A Fidesz-
KDNP pártszövetség a garancia
arra, hogy a szavazat-többséget
mandátum-többségre is váltsák. A
vizitdíjat és a tandíjat eltörlő 2008-
as szociális népszavazás megmutatta,
hogy ez a pártszövetség eredménnyel
tudja megszólítani azokat
a baloldali szavazókat is, aki felismerik,
ma a jobboldal képviseli a
szociális igazságosságot. Emellett
a gazdaságot növekedési pályára
állító politikát, a megszorítások
helyett az érezhető adócsökkentést
említette programjuk pilléreként,
valamint a családok védelmét.
Franciaországban a bevezetett családi
adózás megfordította a kedvezőtlen
demográfiai trendet. Ez az
adózás, mely az eltartottak számával
osztja el a család összjövedelmét,
azokat segíti, akik a gyermekért
élnek, nem pedig a gyerekből.
Kormányra kerülésük után ennek
bevezetését vállalják. A nemzeti
értékek védelme nem „magyarkodás”
– utasította vissza a lehetetlen
vádat, majd így folytatta: – Senki
nem adhatta a világirodalomnak
Dosztojevszkijt, csak az oroszság.
Senki nem adhatta a világ zeneirodalmának
Wagnert, csak a németség.
És senki nem adhatta, adhatja
az egyetemes emberiségnek Arany
Jánost, Petőfi Sándort, Ady Endrét,
Bartók Bélát, csak a magyarság.
Csak mi. És ha mi eltűnünk a
történelemből, akkor az egyetemes
emberiség örökre pótolhatatlanul
szegényebb lesz egy sajátos arccal,
egy sajátos dallammal, Istennek
egy gondolatával, mindazzal,
amit magyarságnak nevezünk. Éppen
ezért nekünk, magyaroknak az
egyetemes emberiséggel szembeni
elsődleges kötelességünk a saját
magyarságunk megőrzése, kimunkálása
és felmutatása, mert ez az a
gazdagság, amit csak mi adhatunk
az egyetemes emberiségnek.
Előadásában szólt arról is, hogy
indokolatlanul vannak ellenérzések
az unió iránt, hiszen nem az
Európai Parlament, hanem saját
kormányunk a felelős azért, hogy
nem képviseli markánsan a magyar
érdekeket. Példaként említette:
Dánia úgy oldotta meg termőföldjének
védelmét, hogy csak
olyan külföldi vásárolhat birtokot,
aki dánul elvégzi a dán agráregyetemet.
A végig feszült figyelemmel kísért
előadást záporozó kérdések
sora követte. A választásokkal
kapcsolatban megosztotta hallgatóival:
a jobboldal sokkal fegyelmezetlenebb,
jó idő esetén hegyre
megy, eső esetén otthon marad,
egyébként is úgy gondolja, az ő
egy szavazatán úgyse múlik. Ismerjük
a sajtot a holló csőréből kiéneklő
róka meséjét – ennyit a biztosnak
tűnő Fidesz-KDNP győzelem
miatt otthon maradó vagy
rossz helyre szavazó polgárokról.
K.H.
Semjén: A róka, a holló és a sajt...
Sajtótájékoztató keretében
számolt be a nyilvánosságnak a
Nagykanizsa és Térsége TISZK
Non-profit Kft. az elmúlt év eszközbeszerzéseiről.
Mintegy 50 millió forint értékben
vásárolt a TISZK partneriskolái számára
a szakoktatáshoz szükséges
eszközöket a szakképzési hozzájárulásnak
köszönhetően, így hat középiskola
gyarapodott különféle, az oktatáshoz
szükséges kellékekkel.
Az alapozó és szakképzéshez
szükséges bemutató makettekkel és
fizikai kísérleti eszközökkel gyarapodott
a Batthyány Lajos Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola
egészségügyi szakmacsoportja.
Informatikai eszközöket kapott a Dr.
Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola a közgazdasági
szakmacsoport eszközeinek
fejlesztése érdekében. ACserháti
Sándor Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium két szakmacsoportja, a
közlekedési és elektrotechnikaelektronika
jutott korszerű eszközökhöz:
előbbi gépjármű-diagnosztikai
eszközökhöz, utóbbi a mérésekhez
szükséges műszerekhez (tesztpanelek,
elektro-pneumatikai eszközök).
Aszámítógépes fejlesztés mellett
a vendéglátó-ipari szakképzés
korszerűsítésére konyhai eszközöket
kapott a Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakközépiskola. A Zsigmondy-
Széchenyi SZKI könnyűipari szakmacsoportja
varrógépekkel és vasalóasztallal,
a környezetvédelem mérőműszerekkel,
a gépészet korszerű
informatikai eszközökkel, az építészet
a szakmai képzéshez szükséges
eszközökkel (lézeres szintező, lézeres
távolságmérő) lett gazdagabb.
Konyhai eszközökkel és a kőműves
képzéshez szükséges szerszámokkal
gyarapodott A Térségi Óvoda, Iskola
és Szakiskola, Csapi.
A pénzösszeg felosztása: Csapi:
1 millió; Thúry: 4 millió; Batthyány
és Dr. Mező Gimnázium: 7-7 millió;
Cserháti és Zsigmondy: 14-14
millió forint. A fennmaradó összeget,
mintegy 2,5 millió forintot pedagógus-
továbbképzésre fordították:
három tanfolyamon, négy csoportban,
több mint 50 fő pedagógus
vett részt továbbképzéseken.
S.E.
A TISZK
a szakképzési
hozzájárulásról
Kanizsa 2009. december 10. – Krónika 11
Több szempontból is rendhagyó
volt a nyílt nap a Piarista Iskolában,
más intézményekhez
képest. Az időpont kapcsolódott
a patrociniumhoz, ezáltal mintegy
a rendalapító tekintete előtt
mérettetett meg az iskola munkája.
Múlt és jövő találkozása is
volt ez az alkalom, a már egyetemeken
tanuló "öreg" diákok
visszatértek végzős társaikat informálni.
Idén pedig egy újszerű kezdeményezésről
is hallhattunk: jövőre
drámatagozatos osztályba is várják
a nyolcadikosokat. A "húzós",
vagyis tanulmányi téren igényes
gimnáziumban talán bohém irányzat
veszi kezdetét? Aggódásra
azonban nincs okunk, hiszen a
művészeti nevelés eddig is nagyban
hozzájárult, hogy a diákok
más téren is a maximumot hozzák
ki magukból. Lapunk olvasói találkozhattak
már a Kereszty Ágnes
tanárnő vezette diákszínjátszókkal,
akik idén ősszel a fővárosban
is bemutatták Anouilh darabját,
A Pacsirtát. A szereplők beszámoltak
róla, mennyit segített ez
a munka az önismeret fejlődése, a
csapatszellem erősítése terén.
Megtanultuk, milyen alázatosnak
lenni, és hogy erre szükség van,
ahogy arra is, hogy áldozatot hozzunk
– írta Jeanne d''Arc gyerekkorának
megjelenítője, Varga Odett.
Az igazgató atya megpróbálta
számbavenni, mennyi téren profitálhatnak
a színjátszásból növendékeik.
Önbizalmat, előadókészséget
meríthetnek, hogy bármely
tárgyban tudásukat bemutathassák.
Emberekkel kapcsolatba kerülő
pályákon – tanár, jogász, kereskedő,
orvos – szintén hasznát
látják, ha megtanulnak hatni. Maga
a színjátszás pedig a játszva jóra
nevelés művészete is lehet, bizonyította
ezt már sok évszázad iskoladrámája.
És hogy közülük
színművész is kikerülhet? A piarista
öregdiák Dóczy Péter vagy
Oberfrank Pál példája minden bizonnyal
mérce...
P.J.
Drámatagozat
indul
Október végén Cseresnyés Péter
meghívására városunkba látogatott
Bíró Ildikó, a Fidesz országgyűlési
képviselője, aki a
HSMK-ban találkozott három
polgári kör tagjaival. Pár nappal
hazaérkezése után „billentyűzetvégre”
kaptam, elektronikus interjút
kértem a fiatalos hölgytől,
két felnőtt fiú édesanyjától.
– Szólíthatom koordinátor aszszonynak?
– Valóban ez a feladatom a
polgári körökben, de nem nagyon
szeretem a szót, mert a polgári
gondolkodás és közéleti „működés”
lényege, hogy függetlenül és
önállóan cselekszik egy bizonyos
világnézet szerint. A polgári körök
nem piramisszerűen építkeznek,
hanem hópiheszerűen kapcsolódnak
össze. Mint a találkozón hallottam,
itt is van példa az együttműködésre,
például a murakeresztúriak
és a Berzsenyi között,
és remélem, további közös munka
eredményeit élvezhetik az itteniek.
– Tekintsünk vissza a kezdetekre,
2002-re. Május, Dísz tér, Orbán
Viktor összefogásra hív.
– „Csak összefogással tudjuk
megakadályozni, hogy éket verjenek
közénk.” – mondta elnök úr.
Mennyire időszerű ma is! És kérte,
hozzunk létre kis-, néhány emberből
álló csoportokat, baráti csapatokat,
polgári köröket. Budakeszin
ekkor lettem jómagam is polgári
körös. Mostani munkámmal szeretném
a hálámat is kifejezni ennek
a közéleti mozgalomnak.
– Abban az időben sokan nem jó
szemmel nézték a polgári köröket…
– Bizony, így volt nálunk is. Először
megvetettek voltunk, aztán elfogadottak
lettünk. Ma már eredményeink
vannak és tekintélyre tettünk
szert. Sőt, számítanak ránk. Hallottam,
így történt Murakeresztúron is,
ahol ma már jó az együttműködés az
iskolával, egy jó kezdeményezés
nyomán. Szerencsére az emberek
változnak, ahogy megismerik a polgári
körös eredményeket. Senkiről
nem szabad lemondani.
– Azokról sem, akik az utóbbi
években eltávolodtak a polgári köröktől?
– Bizony szirén-hangok csábítják
az embereket. Úgy gondolom,
ha mi túlzott szerénységgel visszahúzódunk,
nem cselekszünk helyesen.
Elődeink fizikai értelemben is
úgy gondolták, hogy a természet
nem tűr üres helyet, hanem azonnal
kitölti azt. Ez a horror vacui
politikai értelemben bizonyára ma
is áll. Különböző ál-civilek jelentkeznek.
– Honnan tudjuk, hogy színlelt a
civilségük?
– Nézze, például a Civil Mozgalmat
megalakító hölgy valahányszor
megfordul a Parlamentben, a
szocialista képviselők körülzsongják.
Gyanítható, milyen intenciókkal
látják el. Emlékszik a Centrum
Pártra?
– Szavazat-elcsalásban híreskedtek.
A szocialistáknak ma létkérdés,
hogy megakadályozzák a
jobboldal egységét.
– Félnek a Fidesz magas arányú
győzelmétől. De beszéljünk Kanizsáról
is! Nagyon kedves fogadtatásban
volt részem. Örömmel üdvözöltem
a régi működő polgári
köröket és boldog vagyok hogy itt
még újak is létrejönnek. Amelyik
mozgalomban új közösségek alakulnak,
az a legjobb cáfolat azok
számára, akik szeretik a polgári
körök végét jósolgatni. A megtisztulás
az nem egy akció, hanem egy
állandó folyamat kell legyen.
– Van sok józan ember a polgári
körben.
– Igen, ez nagyon nagy öröm,
hiszen az egész országban így van.
De! „A rossz győzelméhez nem
kell más, mint hogy a jók tétlenek
maradjanak.” – mondja Burke.
Örvendetes az a jó szív, amely segít
észrevenni a szükséget szenvedőt,
és a találékonyság, amely a
segítés módjához vezet. De pótcselekvés
addig minden tettünk, amíg
a mi konfliktus-kerülésünk miatt a
nem jó szándékú embereknek nyújtunk
lehetőséget a kártételre.
– Azóta, hogy itt járt, a választókerület
Fidesz-tagsága képviselőjelöltté
választotta, az Országos
Választmánynak ajánlotta Cseresnyés
Pétert.
– Egyáltalán nem ért meglepetésként.
Neki köszönhető, hogy
ezen a nem könnyű terepen a Fidesz
ilyen szép eredményeket ért
el. A választók Kanizsán is az országoshoz
hasonló arányban szavaztak
az európai parlamenti képviselőinkre.
Úgy érzem, hogy Pesten
is töretlen a bizalom iránta.
2002-vel indítottuk beszélgetésünket.
Abban az évben, azon a felejthetetlen
október 23-án mondta Orbán
Viktor: „A miénk nem a rövid
távú nyertesek útja. De járt már
ezen többség, és jár is majd még.”
Dolgozzunk azon, hogy így legyen.
K.H.
Összefogásról, többségről
Atrianoni határokon kívül rekedt
honfitársaink magyar állampolgárságát
érintő 2004-es
népszavazás 5. évfordulója alkalmából
gyertyafényes megemlékezést
tartott szombaton este a
Nagy-magyarország Emlékműnél
a Nagykanizsaiak a Nemzetért
Hagyományőrző Egyesület.
Felhívásukban pártállástól függetlenül
kérték a nemzet sorsa
iránt elkötelezetteket, hogy gyertyagyújtással
emlékezzenek meg a
szégyenteljes népszavazás napján.
A nagyszámban megjelentek
gyertyát gyújtva élőláncot alkottak,
alakzatuk az ország csonkítás
előtti Magyarország sziluettjét vette
fel.
A megemlékezők spontán beszédeikben
sorra ítélték el, ahogy
ők fogalmaztak „a mai nemzetvesztő
kormány alantas propaganda
hadjáratát”, mely meghiúsította
a határainkon kívül rekedtek kettős
állampolgárságának megszerzését.
A megemlékezésen képviseltette
magát a Magyar Gárda megyei
szakasza, tanúbizonyságot téve leleményességükről,
ugyanis a hagyományos,
immár tiltott gárdista
egyenruha helyett gyakorlóruhában
jelentek meg. A rendezvény a
népi imáink eléneklésével, rendben
ért véget.
Cz.Cs.
Élőlánccal emlékeztek a szégyenletes
népszavazásra
Kanizsa 12 – Sport + 2009. december 10.
Több évtizedes hagyományai
vannak hazánkban az autocrossnak.
1978-ban a terepügyességi
bajnokságban indultak a versenyzők,
a „szöcskéket” az úgynevezett
buggy géposztályba sorolták
be. Elsőként 1980-ban
próbaképpen elindult a
MAMSZ Kupa, majd 1981-ben
már országos bajnokságra is sor
került. Nagykanizsa az elsők között
volt a magyarországi pályák
kialakításában, de sajnos közel
nyolc éve, hogy városunkban
nem bőgnek fel a crossautók motorjai.
Azonban az, hogy verseny
nincs, nem jelenti azt, hogy versenyző,
s csapat sincs. Mert igenis
van, mégpedig a 2000-ben alakult
Kanizsa Autocross Sportegyesület,
melynek négy versenyzője
az autocross négy kategóriájából
kettőben – amelyikben indultak
– nagyon szépen helytálltak
a Magyar Köztársaság
Autocross Országos Bajnokságának
idei szezonjában is. Balogh
László és Emődi János (aki nem
mellesleg korával is kivívta a
sporttársak tiszteletét, hiszen betöltötte
a 67-et) a DIVIZIO I. kategóriában
(karosszériás – a
szerk.) 3., illetve 1. helyezést értek
el, Molnár Alex és Radák Attila
a DIVIZIO III/A kategóriában
(maximum 1600 cm3-es motorral
szerelt, speciális építésű autók – a
szerk.) a 4., illetve a 2. helyig jutottak.
A helyezésekért járó serlegeket
a díjkiosztó gálán vehették
át Siófokon. A Formula Magazin
különdíját – a technikai bizottság
döntése alapján – Radák Attila
kapta, aki autójának szép kivitelezésével
vívta ki a főszerkesztő elismerését.
Csapatként holtversenyben
végeztek az első helyen a
Túrkevei Városi Sportegyesülettel,
amelynek versenyzője, Ábrahám
Károly előzte meg a DIV
III/A-ban Radák Attilát. Attila elismerően
nyilatkozott lapunknak
versenytársáról, azt mondta,
ugyan a szezonnak azzal a céllal
indult neki, hogy első helyen végez,
de elismeri, akadt nála egy
jobb, aki megérdemelte az első
helyet. Összességében elégedett a
saját és a csapat teljesítményével,
úgy érzi, jó szezont zártak. Autója
(mely 2006-ban készült el, s egy
Suzuki Hayabusa motor hajtja)
mindvégig jól működött, egyetlen
egy versenyen, az egyik túrkevei
futamon akadt olyan technikai
probléma, amely miatt komoly
pozíciót vesztett, de még így is
harmadikként ért célba. Túrkeve
emlékezetes marad, ha erre a szezonra
gondol ezután, mert a másik,
szintén túrkevei futamon kizárták
a versenyből, mellyel ő, s a
csapat sem ért egyet, azonban mivel
nem változtatna az eredményen,
úgy döntöttek, nem fellebbeznek
a döntés ellen.
S még egy hírről be kell számolnunk
a Kanizsa Autocross Sportegyesülettel
kapcsolatban: egy
megtisztelő feladatot kapott az
egyesület, ők állították össze azt a
képeskönyvet, mely az idén harminc
éves magyarországi
autocross versenyzőit, egyesületeit,
pályáit és rendezőit hivatott bemutatni.
A 240 oldalas, régi és új
fotókkal, rövid bemutató anyagokkal
tűzdelt vaskos kötetet a november
28-án Siófokon megrendezésre
került jubileumi ünnepségen
és díjkiosztó gálán mutatták be.
Első körben kétezer példányszámot
készítettek, s kíváncsian várják,
mekkora lesz rá a kereslet. Lapunk
látogatásakor még éppen
folyt a szerkesztés Attiláék irodájában,
az asztalok telis-tele voltak
fotókkal, melyek bizonyára sok
szép régi és nem túl régi emléket
ébresztenek majd az autocross-társadalomban,
ha kezükbe veszik az
albumot.
Steyer Edina
Kanizsai autocross
Véget ért a Grepton Rali-Túra
Bajnokság idei szezonja, melyen
a nagykanizsai Bogár Ferenc
(sofőr) – Néber Tamás (navigátor)
páros az A1 kategóriában
(Trabant) összesítésben 3. helyezést
ért el.
Nyolc meghirdetett verseny közül
kettőn vettek részt, nem is
akárhogyan, mindkettőn elsők lettek.
Júliusban honlapunkon már
olvashatták, hogy a Rutin Baranya
Kupán egy hiba ellenére is – melyen
21 másodpercet vesztettek –
a dobogó legfelső fokára állhattak.
A legutolsót, a Suzuku Hirt –
Kumho Rallye-t az amatőr rallyesok
versenyével közösen tartották
október 24-25-én. Két gyorsasági
(Kurd-Lengyel, Lengyel-Mucsi)
pálya volt, mindkettőt háromszor
kellett – volna – teljesíteni. Az
utolsó futamban ugyanis egy Ladának
eltört a féltengelye, aminek
következtében rengeteg olaj került
az útra; azt nem tudták eltakarítani,
így a 14,5 kilométeres útszakaszból
lett 8 kilométeres. Nehezítette
a versenyzők biztonságos
helytállását az is, hogy az utolsó
két gyorsaságin koromsötétben,
lámpával kellett végigmenni. De
ez sem akadályozta meg Feriéket,
hogy első helyen végezzenek.
Utoljára három éve volt az autó
(Trabant 601) teljesen szétszedve,
a következő szezon előtt ez ismét
megtörténik. – tudtuk meg a sofőrtől.
– Eddig dobfékes volt, most
kap egy tárcsaféket, s a lóerőt is
növelni fogják. Jövőre ugyanebben
a bajnokságban és kategóriában
szeretnének indulni, ha minden
jól alakul.
S.E.
Dobogós Trabi
Kanizsa 2009. december 10. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Kiegyensúlyozott napokra számíthat. Úgy
tűnik, túljutott mindazokon az akadályokon,
amelyek álmatlan éjszakákat okoztak.
Elégedett lehet, most már belevághat
mindabba, amit eltervezett.
Pozitív fejleményekre számíthat érzelmi
életében, bár időnként elképzelhető, nincs
kedve a kötelező teendőinek ellátásához.
Önmagának sem meri bevallani, karácsonyi
ajándékra vágyik, akár gyermekkorában.
Bizonytalanság uralja mindennapjait a
pénzügyei miatt. Nagyobb lélegzetű elképzeléseinek
a megvalósítását halassza el a
jövő évre. Mielőtt ruhavásárlásra szánja rá
magát, nézzen körül a szekrényben.
Időnként úgy érzi, nehezen mennek a dolgai.
Ne keseredjen el, ne rontsa el az ünnepeket.
Munkálkodjon tovább szorgalmasan, mert
meglesz az eredménye. Igyekezzen harmóniában
lenni önmagával és a környezetével.
Minden oka meglesz rá, hogy örüljön az ünnepek
alatt. Bár üzleti kapcsolatai sok időt vesznek
igénybe, társától mégis új energiákat kap.
Igyekezzen rendet tenni a magánéletében, és
figyeljen oda a segítő szándékúak tanácsára.
Egy új fejezet kezdődhet el az életében. Szinte
egy karnyújtásnyira van a célja előtt, de önnek
kell megtennie azt a lépést, amihez eddig nem
volt bátorsága. A szeretet ünnepe nemcsak a
békét hozza meg, hanem a megoldást is.
Valószínű, több problémával is szembe
kell néznie karácsony előtt. Az akadályokat
könnyedén veszi, mert kiegyensúlyozott
a lelkivilága, és továbbra is számíthat
családja támogatására.
Épp itt az ideje, hogy új alapokra helyezze
életét, és emberi kapcsolatait. Ne feledkezzen
meg arról, hogy csak olyan
ügyekbe keveredhet bele barátaival,
amire ön is igent mond.
Közeledik a Szilveszter, a bulizás, kikapcsolódás
ideje. De nemcsak emiatt számíthat
eseménydús napokra. A családja
mindig okoz valami kellemes meglepetést,
ezért lepje meg őket ön is.
Váratlan örömök színesíthetik mindennapjait,
ám hirtelen jött ötletei miatt némi csalódás és
bosszúság is érheti. Igyekezzen türelemmel
véghezvinni a terveit, és keresse kitartóan a fontos
dolgok értelmét. Szilveszterkor táncoljon!
Ha úgy érzi, dolgai kedvezőtlen irányba
fordulnak, ne hagyja, hogy ez rányomja
bélyegét mindennapjaira. Lazítson kicsit,
és ne engedje magát ingerelni. Szilveszterkor
tánccal lépjen át az új évbe.
Párja jó természetű, fontos számára a harmónia
és a kiegyensúlyozottság. Önfeladás nélkül
alkalmazkodjanak továbbra is egymáshoz.
őrizze és óvja a kapcsolatát, mint egy
kincset, és legyenek boldogok karácsonykor.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
DÉL-ZALAI
KRÓNIKA
Minden, ami
fontos és érdekes!
hétköznapokon
07:00, 08:00,
13:00,18:00 órakor
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2009. december 10.
INGATLAN
Városközpontban három szobás,
76 m2-es, egyedi fűtéses, 4. emeleti lakás
eladó. Érd.: 30/411-4010 (7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-es,
kétszobás, egyedi gázas lakás (pince,
padlás, kert) eladó. (7096K)
Nagykanizsa belvárosában 700
m2-es, társasház építésére alkalmas
telek eladó! Érd.: 30/227-3294
(7108K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: 30/227-
3294
Nk-án a Dózsa György 117/B. alatt
II. emeleti, cirkofűtéses, 79 m2-es, három
szobás lakás eladó. Irányár: 11,8
millió Ft. Érd.: 30/396-1910 (7130K)
Városkapu krt.-on egyedi szabályozós,
központi fűtéses, 2. emeleti,
54 m2-es, két szobás, nagy konyhás,
erkélyes felújítandó lakás eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 20/541-
0542 (7131K)
Vendéglátásra alkalmas (de más
célra is használható), kb. 100 négyzetméteres
(két terem, raktár, közlekedő,
személyzeti- és nyilvános helyiségek)
üzlet teljes felszereléssel kiadó.
Érd.: 30/227-3294 (7116K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 20/555-3014
(6430K)
Fujitsu Siemens Amilo típusú laptop
újszerű állapotban, jogtiszta Windows
Vista Homa Basic szoftverrel
110.000 Ft-ért eladó. 17” WXGA kijelző,
Intel CeleronM 1,86 GHz processzor,
120 GB winchester, 1 GB
RAM, wifi, WLAN, DVD író dual
layer, csatlakozók. Érd.: 30/9932-534
(7145K)
170 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072 (7149K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető.) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a 30/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
TV szerviz a Kórház u. 3-ból Ady u.
11. szám alá költözött. Nyitva: 9-15
óráig. Távirányítók 1990-től kaphatók.
Tel.: 30/597-1530. (7138K)
“Egy termék, amelyről eddig csak álmodozhattak
a nők.” Világújdonság.
Érd.: 20/9591-157 (7142K)
"TűVARÁZS-VARÁZSTű" - Mihály
Edith x-szemes mesekép kiállítása
a színházi előcsarnokban
Megtekinthető: december 13-ig
UTAZÁS - JOSEF HASENÖHRL
festőművész kiállítása
Megtekinthető: december 15-ig
"KARÁCSONYVÁRÓ" - kézműves
kiállítás a Szociális Foglalkoztató
dolgozóinak munkáiból
Megtekinthető: december 20-ig
December 13. 19 óra
A CSÍK ZENEKAR KONCERTJE
Sztárvendég : Kiss Tibor a Quimby
zenekarból. Belépődíj: felnőtteknek 1500
Ft, diák-nyugdíjas: 1000 Ft, családi jegy:
3000 Ft (2 felnőtt, 2 diák),
gyermekeknek díjtalan (6 éves korig)
A családi napra karszalagot váltóknak:
felnőtt: 1300 Ft, diák 800 Ft
December 14. 15 óra
A BENEDEK ELEK
SZÜLETÉSÉNEK 150.
ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE
HIRDETETT RAJZPÁLYÁZAT
KIÁLLÍTÁSA
Közreműködik: Baj Bianka és Kopcsik
Dorina, mesemondók
Megtekinthető: 2010 január 15-ig
December 16. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI
SZABADEGYETEM
Barangolás a Gyimesekben és
a Kisbékás-szorosban
Előadó: Benedek Miklós tanár, a Kaán
Károly Környezetvédelmi Egyesület
elnöke. A belépés díjtalan
December 12. 19 óra
LIVE ACT FOLK PROJECT
KONCERT
Belépődíj: 500 Ft, karszalaggal: 300 Ft
A rendezvénysorozatot az OKM a
PANKKK program keretében támogatja.
"VALÓSÁG ÉS KÉPZELET"
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet Indiában,
1930-1936 között festett alkotásaiból
December 15.
"VALAHOL FENN …"
Z. Soós István kiállítása
KARII PIPPO KORTÁRS GRAFIKUS
PLAKÁTKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: december 31-ig
KANIZSAI GRAFIKÁK
kiállítás Bene János alkotásaiból
Megtekinthető: december 31-ig
December 19. 18 óra
KANIZSA BIG BAND
Karácsonyi koncert. Belépődíj: 500 Ft
Családi hétvége
December 12-13-án Családi Hétvége címmel egy szombat reggeltől vasárnap
késő estig tartó rendezvénysorozatot kínál a város két intézménye, a Kanizsai
Kulturális Központ és a Halis István Városi Könyvtár.
AHSMK, a Medgyaszay Ház, a kiskanizsai Móricz Zsigmond Művelődési Ház és
természetesen a könyvtár épülete ad helyet a család minden tagját invitáló
eseményeknek, melyben többek között vetélkedők, gyerekszínház, játszóházak, mézvásár,
szépségszalon, aprók tánca, egészségügyi előadások, ingyenes vérnyomás és vércukor
mérés, kistérségi művészeti fesztivál, koncertek. Mindenhol érdekes programokkal
találkozhat a látogató. Arendezvény csúcspontja a vasárnap esti Csík zenekari koncert
lesz a HSMK-ban Kiss Tibivel, valamint az azt követő táncház. Aszervezők szándéka,
hogy együtt töltse el a hétvégét a család legfiatalabb és legidősebb tagja, megtalálva
magának a számára vonzó elfoglaltságot. A programok jelentős százaléka napi
100 Ft-os jeggyel (karszalaggal) látogatható, a belépőjegyes koncertekre számtalan
kedvezmény igénybe vehető.
A részletes program megtekinthető a www.kanizsaikultura.hu és a
www.kanizsujsag.hu weboldalon. Kérdéseikre szívesen válaszolunk a 311-468-
as telefonon, vagy személyesen az intézményekben.
Kell ennél jobb ajánlat? Új lakások vásárlásával
megspórolhatja az illetéket!Városközpontban
és a városközponthoz közel
50-60 m2-es, erkélyes, panorámás amerikai
konyhás + 2 szobás lakások kedvező áron
eladók!
Nagykanizsa csendes, kertvárosi övezetében
egyszintes, galériás, amerikai konyhás
nappali + négy szobás, kandalló és
cirkofűtéses, nagy teraszos, újszerű állapotú,
nagyon jó elrendezésű, igényes családi
ház eladó! Irányár: 37 millió Ft
Nagykanizsa északi városrészében földszinti,
1+2 félszobás, gázkonvektoros, erkélyes, felújított
társasházi lakás saját udvarrésszel, csendes,
nyugodt helyen eladó! Irányár:10,5 millió
Ft. Hivatkozási szám: 2009/DI/615
Nagykanizsa északi városrészében földszinti,
amerikai konyhás nappali + 2 szobás, cirkofűtéses,
nagy teraszos, igényesen kialakított, újszerű
sorházi lakás zárt parkolóval, és saját, fedett autóbeállóval
eladó! Irányár: 18,99 millió Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DI/501
Nagykanizsa városközpontjához közel
kétszintes, 130 m2-es, 4 szobás, cirkofűtéses
és kandallós, teraszos, felújított és hozzáépítéses,
kitűnő állapotú családi ház gondozott
kerttel és nagy területtel eladó! Irányár:
18,9 millió Ft. Hivatkozási szám:
2009/DI/695
Nagykanizsától 14 km-re egyszintes,
amerikai konyhás nappali + 3 szobás, szépen
felújított családi ház vegyes tüzelésű
kazánnal, erkéllyel, nagyon kedvező áron
eladó. Irányár: 8,1 millió Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DI/554
Nagykanizsán a városközpont közelében
1. emeleti, két szoba + amerikai konyhás,
cirkofűtéses, liftes, újszerű, igényesen kialakított,
irodának is alkalmas társasházi lakás
eladó. Irányár:15,5 millió Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DI/603
Nagykanizsa városközpontjában, csendes
helyen, 2. emeleti, 3 szobás, cirkofűtéses,
részben felújított társasházi lakás bővítési lehetőséggel
eladó! Irányár: 14 millió Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DI/716
Nagykanizsa déli városrészében magasföldszinti,
1+2 félszobás, gázkonvektoros,
csendes helyen lévő, felújítandó társasházi
lakás eladó. Irányár: 5 millió Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DU/678
Nagykanizsa keleti városrészében földszinti,
2+1 félszobás, ház-központi fűtéses,
panelprogramban részt vett, teljesen
felújitott utcafronti társasházi lakás eladó!
A lakás üzleti célra (orvosi rendelőnek,
fodrászatnak) is alkalmas. Irányár: 7,6
millió Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/381
Érdeklődjön ingatlanközvetítő irodánkban: Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa,
Sugár út 2 . Internetes elérhetőségünk:www.draskovicsingatlan.hu
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
A téli szünetben
gyorsított
tanfolyamot
indítunk
2009.12.18-án 16 órakor
személyautó, motor
és segédmotor
kategóriákban
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!
Kanizsa 2009. december 10. – Sport 15
… 20 esztendeje: a sportakrobata
ifjúsági világbajnokságon –
Lengyelországban – a Király
András – Vizlendvai László kanizsai
páros dinamikus gyakorlat
kategóriában harmadik helyezést
ért el. Anői asztalitenisz NB I-ben
Kanizsa Bútorgyár (6.) – Győri
MÁV DAC (7.) 18:7, Szabó Gabriella
5 győzelmet aratott. A női
kosárlabda NB I B-ben a fővárosban
TFSE – MÁV NTE (Pongrácz
32 pont) 66-76, majd hazai
környezetben MÁVNTE (5.)–
Soproni Postás (3.) 61-56, amivel
a kanizsai együttes sorozatban
ötödik nyert mérkőzését húzta be.
… 15 esztendeje: az NB I-es
labdarúgó csapatok teremtornájának
egerszegi középdöntőjében
Olajbányász SE – PMSC-Fordan
7-3 (g.: Farkas J. és Vidóczi 2-2,
Kajdy, Dudás, Agics), majd Olajbányász
FC – Stadler FC 10-3 (g.:
Vidóczi 7, Farkas J. 2, Dudás). A
férfi teke NB I „őszi” záró fordulójában
Kanizsa Sörgyár (Lukvár
690 fa)– Alba Regia Építők 5:3, s
ezzel a kanizsaiak a harmadik helyen
álltak. A női kosárlabda NB I
B 17. fordulójában megszerezte
16. győzelmét a „Vasút”: BSE II –
MÁV NTE-Kanizsa Sörgyár
(Ivanova 24, Toma 19/9) 78-82. A
férfi kézilabda NB I-ben a Nagykanizsai
Tungsram az ötödik helyen
vonult a bajnokság félidejére.
… 10 esztendeje: a labdarúgó
PNB 17. fordulójában Gázszer
FC (5.) – Olajbányász FC 1-0, s a
kanizsaiak a 15. helyen teleltek 3
győzelemmel, 6 döntetlennel és 8
vereséggel. Ugyanakkor „megkezdődött”
a labdarúgó klub fennmaradása
körüli sok-sok félidős
csörte. Kis Virág fit-kid nemzetközi
versenyt nyert korcsoportjában
Barcelonában. Az NB I dobogóján
zárta az őszt a soraiban
Ribli Zoltánt is felvonultató
Nagykanizsai Izzó SK sakkcsapata.
A kard kadett ranglista élén álló
Dani Diána (MÁV NTE) nyerte
a fővárosi soros válogató versenyt.
A férfi kosárlabda NB I Bben
KKK-DKG East – Bp.
Eurostar 75-70, valamint KKKDKG
East – Székesfehérvári KC
98-82, amivel biztossá vált a felsőházi
rájátszás.
… 5 esztendeje: a női kosárlabda
Magyar Kupában a legjobb 16
közé jutásért a megyei rangadón
Kanizsa DKK – Zala Volán-ZTE
53-81. AZemplén DSE lábtoll-labda
klubja lett Európa legeredményesebb
egyesülete, mivel a XIV.
German Open versenyén a férfi és
női csapat is nyert. A Dráva-Mura
Nemzetközi Asztalitenisz-versenyen
a Kanizsa Sörgyár SE-től
Berdár Norbert – Varga Zsolt, valamint
Szász Kinga és Tóth Dániel
ért el első helyet. A cselgáncs VII.
Mikulás Kupán Mihovics Szabina
már a serdülőknél bontogatta szárnyait,
hiszen első lett.
Polgár László
Ez történt (december 10-16.)
􀂊 Biliárd. A Közutas-Kanizsa
(Baluka Péter, Mészáros Szabolcs
2-2) a HSMK-ban rendezett NB
II/A osztályú városi derbin győzte
le 6:2-re a Megacity Kanizsa
együttesét. Az MC Kanizsa aztán a
Venatus Zalaegerszegtől is kikapott
8:0-ra, a kanizsaiak második
számú csapata, a Gold-Kanizsa viszont
nyert a Tatabánya ellen 5:3-
ra, a komlóiak ellen azonban már
nem ment ilyen jól (2:6) nekik
sem.
􀂊 Kézilabda. Az NB I B-s női
bajnokságban szereplő Izzó SE
(11.) a nagyatádi kirándulást kiadós
vereséggel zárta (19-30), ami sajnos
megalapozta a következő idegenbeli
találkozó alakulását is, hiszen
a PTE-PEAC (8.) is nagy különbséggel,
31-17-re nyert ellenük.
A férfiak az NB II-ben befejezték a
félidényt, s a Georgikon elleni megyei
rangadón aratott 34-27-es sikerrel
az Északnyugati csoport harmadik
helyéről várják a folytatást.
􀂊 Sakk. Az elmúlt fordulóbeli –
Ezúttal hazai siker Viswanathan
Anand miatti – felhajtás után jóval
csendesebb körülmények között,
de ismét bajnokit játszott az
Aquaprofit-NTSK (1.) sakkcsapata
az NB I-es küzdelemsorozatban. A
harmadik fordulóban az ellenfél az
ASE Paks (4.) együttese volt idegenben,
s a kanizsaiak 6,5:5,5-re,
igen-igen nagy csatában nyerték a
találkozót, mellyel huszonhétre
növelték pontjaik számát az idényben,
s így hat egységgel járnak a
második Honvéd előtt. Az NB I Bs
bajnokságban a Tatai HAC (8.)
7:5-ös győzelemmel zárt az
Aquaprofit-NTSK II (11.) ellen.
􀂊 Teremfoci. A Fekete Szabolcs
Emléktornát a kanizsai középiskolák
együttesei között a Zsigmondy
nyerte. Legjobb kapusnak Fullér
Dánielt (Batthyány), legjobb mezőnyjátékosnak
Szőke Ádámot
(Dr. Mező) választották, míg a
gólkirály Nagy Tamás (Zsigmondy)
lett kilenc góllal.
􀂊 Vízilabda. Az OB I B Fehér
csoportjában a HEAT Group Kanizsa
VSE együttese nagy bravúrt
hajtott végre az alapszakaszt lezáró
mérkőzésén, hiszen idegenben aratott
15-11-es győzelmet a Neptun
VSC ellen (3.), visszavágva ezzel
az előző heti hazai vereségért. Ezzel
2008 júniusa után szereztek ismét
pontot az egykori OB I-es fővárosiaktól,
s az még inkább fontos,
hogy a sikerrel csoportjuk élén
végeztek Dene Lászlóék. Az említett
játékos a "Hajósban" ötször köszönt
be ellenfelüknek.
Kanizsa KK DKG-EAST (1.) –
Veszprémi ESC (3.) 91 - 80 (22 -
24, 20 - 19, 26 - 17, 23 - 20.) NB I
B Nyugati-csoport férfi kosárlabda-
mérkőzés, 9. forduló. Nagykanizsa,
250 néző. Vezette: Németh
Cs., Németh S., Török Z. Kanizsa
KK DKG-EAST: Kasza 17, Stárics
8/3, Mihalics 5, Hoffmann 18/6,
Koma 33. Csere: Sági 8/6, Beck 2,
Filipovic. Edző: Kovács Nándor.
Remek hangulatú mérkőzésen
gyűjtötte be újabb bajnoki győzelmét
– szám szerint a kilencediket – a kanizsai
együttes, s az első két negyedben
még a küzdelem is hatványozott
volt. A vendégeknél szemmel láthatóan
az exkanizsai Szabó Balázs is
úgy érezte, van mit bizonyítania, hiszen
amikor pályán volt, szinte végig
„hadban állt” a játékvezetőkkel. A
hazai oldalon játszókat azonban nem
lehetett kibillenteni koncentrációjukból,
s lám, milyen a sors, amikor
Filipovics Gordan megsérült a 15.
percben, épp a veszprémiek renitense
(egyben egykori ellenlábasa) volt
az első, aki – vállára véve – segített a
hazai kispadig eljutni a vendéglátók
centerének. A továbbiakról röviden
annyit, hogy valódi sportélmény kerekedett
a mérkőzésből, de sok ideje
nincs a lazításra Kovács Nándor
együttesének, hiszen december 11-
én a másik nagy – és lassan egyben
örökös – riválishoz, a Soproni
MAFC-NYME-hez látogatnak. Legutóbbi
soproni meccsükön a hazaiak
pont annyival nyertek (79-63), mely
az NB I B-s bajnoki fináléba
kerülésükhez kellett…
P.L.
Értékmérő győzelem
Kanizsa Sörgyár SE (8.) – Mohácsi
TE (10.) 6:3. Női asztalitenisz
Extraliga-mérkőzés, 8. forduló.
Nagykanizsa. Eredmények (elől a hazaiak):
Dospina, Ladányi – Balas,
Izsák 2:3, Márkus – Balas 0:3, Ladányi
– Kiss 3:1, Dospina – Izsák 3:0,
Dospina – Kiss 3:0, Ladányi – Balas
2:3, Márkus – Izsák 3:0, Dospina –
Balas 3:2, Ladányi – Izsák 3:2.
Hol van már a június, amikor –
már elnézést, de nincs rá jobb kifejezés
– a két csont-utolsó együttes mérkőzött
Kanizsán, s az alsóházi „rangadón”
a mohácsiak 6:3-ra győztek.
Ezúttal sikerült a visszavágás, hiszen
a hazaiak végül bedarálták ellenlábasukat,
pedig nem kezdődött egyszerűen
a találkozó. Kezdésként a párost
hozták a baranyaiak, s Márkus Enikő
is vereséget szenvedett (0:2). Innen
állt fel a hazai csapat, s fordították
meg 3:2-re az állást (Ladányi Dóra és
Mihaela Dospina kétszeri sikerével),
majd Ladányi – akiben a páros veresége
hagyott nyomokat – hisztizett
egy sort (3:3). A meccs további menete
viszont a legszebb elképzeléseknél
is kedvezőbben alakult, hiszen
még Jakabfi Imre edző is úgy számolt,
6:4-gyel érdemes kalkulálni,
ehhez képest mindhárom hazai asztaliteniszező
sikerrel vette az akadályt -
a csapat második győzelmét szerezve
ezzel a bajnokságban (6:3).
P.L.
Ezúttal hazai volt a siker
A kiskanizsai futballklub köszönetét fejezte ki azoknak, akik a megújult
városrészi futballpálya kialakításában tevőleges szerepet játszottak.
Az egyesület vezetése az alábbiaknak fejezte ki köszönetét: Ács György,
Balogh József, Bálint Zoltán, Bem Tibor, Dávidovics László, Dervalics
György, Horváth János, Illés Ferenc, Kálcsics Ferenc, Kálcsics László,
Kozó József, Millei Antal, Orsós József, Orsós Mihály, Szokol Pál.
Kanizsa 16 – Kultúra 2009. december 10.
Nagykanizsa, Király u. 31/H.
(A Buszpályaudvarral szemben! Rózsaszínű ház)
Keresse a feliratot!
NYITVA TARTÁS:
Hétfő - péntek: 7.00 - 17.00, szombat: 8.00 - 12.00,
VASÁRNAP: 8-12.00
Telefon: 30/936-3923
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (udvarban)
Szerda, csütörtök, péntek: 9.00 - 17.00, szombat: 9.00 - 12.00
Decemberi ajánlatunk
kókuszos
gesztenyés
marcipán ízű
zselés
almás-fahéjas
rumos dió
tejkaramell
vajkaramell
tiramisu ízű
irish krém ízű
trüffel krém ízű
konyakos
gumicukros
mogyorókrémes
konyakmeggyes
kókusz likőr
meggy likőr
capuccino likőr
tojáslikőr
vadász ét
vadász tej feketeerdő
vadász-tejkrémes
banánkrémes
gesztenyekrémes
marcipánkrém
erdei gyümölcs krém
Szaloncukor az alábbi ízekben kapható:
A fenti címmel Egyiptom varázslatos
világát bemutató rendezvényen
vehetett részt a szép
számmal megjelenő közönség a
Honvéd Kaszinóban.
A megjelenteket Halmos Ildikó
igazgató és Szmodics Józsefné, a hivatal
Művelődési és Sportosztályának
vezetője köszöntötte, majd az
Egyiptom tegnap és ma című kiállítást
Molnár László, a Hórus Alapítvány
kurátora nyitotta meg. A dr.
Vanek Zsuzsanna régész-egyiptológus
által bemutatott Egy régész hétköznapjai
Egyiptomban című vetített
képes előadást követően egy egyiptomi
dísz- és használati tárgyakból
nyílt kiállítást láthattak, majd Gelencsér
Gábor újságíró magyar felfedezők
és utazók Észak-afrikai útját ismertette.
A programsorozat különböző
állomásai között az Orff Ütőegyüttes
nagy tetszést kiváltó műsora,
valamint a Sheba Hastánc produkciója
szórakoztatta a közönséget.
Az est zárásaként a Tükörterem
zsúfolásig megtelt hallgatóságát
egyiptomi ízekből összeállított
kóstoló várta.
„Felukkával a Níluson”
XXI. évfolyam 43. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2009. december 17. Kanizsa
ÜNNEPI MEGJELENÉS
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat,
hogy ez évi utolsó lapszámunk december
17-én, majd azt követően
az első, január 7-én jelenik meg.
Babits Mihály:
Karácsonyi ének
Mért fekszel jászolban, ég királya?
Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:
mégis itt rídogálsz, állatok közt.
Bölcs bocik szájának langy fuvalma
jobb tán mint csillag-ür szele volna?
Jobb talán a puha széna-alom,
mint a magas égi birodalom?
Istálló párája, jobb az neked,
mint gazdag nárdusok és kenetek?
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:
kezed csak bús anyád
melléért nyult…
Becsesnek láttad te e földi test
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?
s nem vélted rossznak a zord életet?
te, kiről zengjük, hogy megszületett!
Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.
E szavakkal
kívánunk Önöknek
békés, meghitt
Karácsonyt,
és szerencsés
Újévet!
Kanizsa 2 – Oktatás 2009. december 17.
(93)
Van egy iskola Nagykanizsa
közepén, amelyet ma Batthyány
Lajos Gimnáziumnak hívunk,
amely ezernyi szállal kötődik ehhez
a városhoz. Tudva, hogy a város
is jó gazdája kíván lenni gimnáziumának:
a Batthyány Lajos
Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola most segítséget
kér egyik leromlott épülete rendbetételéhez.
Iskolám Sugár utca 9. szám
alatti régi épülete helytörténeti
szempontból is különleges értéket
képvisel. Az 1886-ban átadott
épület eredetileg honvédlaktanyának
készült; a város háziezredének,
az akkor alapított 20. honvéd
gyalogezrednek épült. Az
1765-ben alapított régiós szellemi
központ, a Batthyány Lajos által
alapított piarista gimnázium
1904-től 1922-ig létezett itt.
1923-tól fémipari szakiskola került
ide. 1933-tól a Notre Dame
Leánylíceum működött itt 1948-
ig. Az államosítással 1948-ban
Általános Gimnázium, 1949-től
Irányi Dániel Általános Gimnázium,
majd 1957-től Landler Jenő
Gimnázium, 1969-től Landler Jenő
Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskolaként működött az
intézmény. 1990-től az iskolát az
egykori iskolaalapító nádorról (ő
volt az ország utolsó választott
nemzeti nádora!), Batthyány Lajosról
nevezték el. (Megjegyzem:
Batthyány Lajos rendezte Mária
Terézia számára a „Vitam et Sanguinem!”–
jelenetet - azaz „Életünket
és vérünket!”…) Jelenleg a
Batthyány Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskolának
ad otthont az épület.
Tehát a Sugár utca 9. számú
épület megkopott falaival túlélte a
történelem viharait. Immár 1886-
tól iskolaépületként működik, és
tanítja az egyetemes állandó emberi
értékekre városunk fiataljait.
Így igazán méltó lenne arra, hogy
lerobbant, málló falú állapotából
megújuljon. Iskolafelújítási országos
program jelenleg nem áll rendelkezésre,
az épület műemléki
védettsége is bonyolítja a hozzányúlást.
Ráadásul Nagykanizsán
kb. 1,8 milliárd forintos a valós
intézményfelújítási igény, amely
100 millió forintos visszajelzését
a közgyűlés múltkor visszautasította.
Ebben 7,5 millió forinttal
benne lenne ezen Sugár utca 9.
szám alatti épület utcai és udvari
homlokzati és lábazati vakolatának
felújítása, az omlásveszély elhárítása
(szigetelés, vakolás, festés).
Ez a pénz, ha meglenne, csak
a „tűzoltásra” lenne elég, de legalább
elindulna a folyamat, amelyen
feltétlenül javítanunk kell, és
nem csak esztétikai szempontból…
Felhívom a figyelmet arra, hogy
2007-ben még „csak” 760 millió
forintos volt az intézményfelújítási
valós igény állapotfelmérés
alapján. S hiába költöttünk
100-100 millió forintokat intézményfelújításra
az elmúlt években,
mára az intézményfelújítási,
szakemberek által is felmért igény
1.811.500 ezer forint lett! Szóval a
helyzet fokozatosan romlik, még
ha 100 millió forinttal nyugtatjuk
is a város lelkiismeretét.
Tehát egy konkrét példán keresztül,
a Sugár utca 9. számú
batthyánys régi iskolaépület leromlott
állapotával hívom fel a figyelmet
az intézményeink felújításra
szoruló állapotára – elfogult
módon, de a közösségi és az
összcél érdekében.
Tisztelt Közgyűlés! Mentsétek
meg értékes épületeinket, mert a
védők ereje bizony a várfalakban
is vagyon…!
Tisztelettel kéri a segítséget az
állapotot fotóval is illusztrálva:
Balogh László
önkormányzati
képvsielő
A Batthyány Gimnázium segélykiáltása
Multifokális lencse AKCIÓ -30% - Az akció december 31-ig érvényes!
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztő:
Savaria Post Kft. Szombathely, tel.: 94/321-441. Felelős vezető: Szilágyi Gábor, tel.: 30/500-6216.
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Két oktatási-nevelési intézményt
érint az a projekt, melylyel
az IMRO-DDKK Nonprofit
Kft. négy millió forint támogatást
nyert a Környezet és Energia
Operatív Program pályázatán:
a Zrínyi Miklós Általános
Iskolát és a Nagykanizsai Központi
Rózsa Óvoda Attila Óvodát
– tájékoztatták a sajtó képviselőit
az érintettek az elmúlt
héten.
A „Hulladékvadász” nevű projektben
a Kft.-nek a Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület
nyújt szakmai segítséget, közös
céljuk a környezetvédelem tudatossá
tétele a 400 diák és a 110
ovis, valamint rajtuk keresztül a
szülők és a pedagógusok számára
is. A novemberben kezdődött
munkaprogram egészen 2010
májusáig tart, melyben a szakmai
ismereteket az életkor figyelembe
vételével adják át a gyerekeknek.
A hulladékudvarok megismerésétől,
a gyakorlati és elméleti
képzéseken keresztül a
tájbejárásokon át mindenféle színes
és a tudatos fejlődést elősegítő
foglalkozásra sor kerül
majd, később tájékoztató füzetek
is készülnek.
Több egybehangzó vélemény
szerint, melyek a sajtótájékoztatón
elhangzottak, az eredmény nem
csak a program alatt jelentkezik
majd, hanem 15-20 év múlva is,
amikor ezek a gyerekek már felnőttek
lesznek, s a saját gyerekeiket
fogják a tudatos környezetvédelemre
nevelni.
S.E.
Hulladékvadászattal
a jövőért
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 2009. december 17. – Ünnep 3
Kanizsai
Karácsonyváró
2009.
december
19-23.
Program
Erzsébet tér
DECEMBER 19. SZOMBAT
16.30 Mesék a tyúkólból – Róka Szabolcs interaktív műsora
17.30 Marcato Ütőegyüttes
18.30 DJ Sharkey – karácsonyi hangulat programja
19.30 Sztárvendég: BIKINI élőkoncert
DECEMBER 20. VASÁRNAP
10.00 Kis-Hétrét Együttes gyermekműsora
11.00 Rudi bohóc műsora
15.30 Igricek Együttes
16.30 Bojtár Népzenei Együttes
17.30 Tótszentmártoni Tamburazenekar
18.30 Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar
19.30 Sztárvendég: Caramel
DECEMBER 21. HÉTFő
16.30 Téli varázslatok-Mollini bűvész csodái
17.30 Black&Proud – Gospel koncert
18.30 Jazz Karácsony – Keszthelyi Jazz Műhely
19.30 Sztárvendég: Tóth Vera
DECEMBER 22. KEDD
16.30 Zsonglőrshow Tutyi bohóccal
17.30 Musicalvarázs Kovács Szilviával
18.30 Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar és Batthyány Lajos
Gimnázium hangszeres szólistái
19.30 Sztárvendég: Varga Feri & Balássy Betty
DECEMBER 23. SZERDA
16.30 Strém Kálmán Ifjúsági Vonószenekar
17.30 Hófehér Karácsony – a Happy Singers műsora
18.30 General Harmony Singers
19.30 Sztárvendég: St. Martin
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Kanizsa – „ÁSZ”-o 4 ok vagyunk 2009. december 17.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata gazdálkodási
rendszerének, az Állami
Számvevőszék (ÁSZ) általi
2009. évi átfogó ellenőrzésének
eredményeiről számolt be sajtótájékoztató
keretein belül dr. Lóránt
Zoltán, az ÁSZ elnöke és
Marton István polgármester. A
tájékoztatón jelen volt dr. Tuboly
Marianna jegyzőnő is.
Dr. Lóránt Zoltán elmondta, mi
alapján vizsgálódtak: milyen módon
biztosította az Önkormányzat
a költségvetési és pénzügyi
egyensúlyt a költségvetésében és
annak teljesítése során, változotte
a finanszírozási célú pénzügyi
műveletek jelentősége a hiányzó
bevételi források pótlásában,
eredményesen készült-e fel a szabályozottság
és szervezettség terén
az európai uniós források
igénylésére és felhasználására, továbbá
biztosította-e az elektronikus
közszolgáltatás feltételeit, a
gazdálkodási adatok közzétételével
a gazdálkodás nyilvánosságát
és a 2009. évben kialakította-e és
megbízhatóan működtette-e a
gazdálkodás belső kontrolljait, a
feladatok szabályszerű ellátásához
hozzájárult-e a folyamatba
épített, előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés.
Utóellenőrzés alapján
értékelték, hogy az Önkormányzatnál
megfelelően hasznosították-
e az elmúlt négy évben végzett
számvevőszéki ellenőrzések
megállapításait, szabályszerűségi
és célszerűségi javaslatait.
Az Önkormányzat 2006-2009.
évi költségvetési rendeleteiben a
költségvetési bevételek és kiadások
nem voltak egyensúlyban, a
tervezett költségvetési bevételek
nem nyújtottak fedezetet a költségvetési
kiadásokra. A 2006-2007.
évi költségvetések teljesítése során
a pénzügyi egyensúly nem volt
biztosított, míg a 2008. évben a
teljesített költségvetési bevételek
fedezetet biztosítottak a költségvetési
kiadásokra. A 2006-2008.
években a költségvetés végrehajtása
során a likviditás biztosításához
folyószámlahitelt vettek igénybe,
ezen túl 2862 millió forint hosszúlejáratú,
fejlesztési célú hitelt vettek
fel. Az Önkormányzat pénzügyi
helyzete összességében nem
változott, fizetőképességének kedvező
változása mellett az eladósodása
kis mértékben növekedett.
Az Önkormányzat az európai
uniós források igénybevételére
2006-2009 között a szabályozottság
és a szervezettség tekintetében
eredményesen készült fel, szabályozták
és kialakították a pályázatfigyelés
és a fejlesztési feladat lebonyolításának
szervezeti, személyi
feltételeit, az információk áramlásának
rendjét, valamint a támogatott
fejlesztések lebonyolításának
ellenőrzési kötelezettségét, feladatait
és felelőseit. A Közgyűlés a
2006-2009. I. negyedévben 45 – az
Önkormányzati fejlesztési célkitűzéseihez
kapcsolódó – európai uniós
forrásokkal összefüggő fejlesztési
feladatot megvalósító pályázatról
döntött. Az európai uniós támogatásban
részesült 26 pályázatból
15 megvalósult, 11 projekt megvalósítása
folyamatban volt, a benyújtott
pályázatok közül tizet elutasítottak,
kilenc elbírálása 2009.
június végéig nem történt meg. A
Polgármesteri Hivatalban az e-közigazgatás
keretében az 1. elektronikus
szolgáltatási szint követelményeinek
megfelelő elektronikus tájékoztató
rendszert működtettek. A
közérdekű adatokkal kapcsolatos
közzétételi kötelezettségüknek eleget
tettek, az Önkormányzat honlapján
hozzáférhetőek az Önkormányzat
által nyújtott nem normatív,
céljellegű működési és felhalmozási
támogatások és a vagyonnal
történő gazdálkodással összefüggő
szerződések adatai.
A költségvetés tervezési és zárszámadás
készítési folyamatok
szabályozásának hiányosságai magas
kockázatot jelentettek a feladatok
szabályszerű végrehajtásában,
mivel nem szabályozták a Polgármesteri
Hivatal és a költségvetési
intézmények költségvetés tervezésével
és a zárszámadás készítésével
kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.
A költségvetés tervezési és
zárszámadás készítési folyamatban
a belső kontrollok működésének
megbízhatósága gyenge volt,
mert – az ellenőrzési feladat előírásának
hiánya miatt – nem ellenőrizték
a meghatározott követelmények
teljesítését. A gazdálkodási,
a pénzügyi-számviteli és a folyamatba
épített ellenőrzési feladatok
szabályozottsága összességében
alacsony kockázatot jelentett
a feladatok szabályszerű végrehajtásában,
a pénzügyi gazdálkodás
folyamatában, a belső kontrollok
működésének megbízhatósága
összességében gyenge volt,
mert az államháztartáson kívülre
teljesített pénzeszköz átadásoknál
nem a jegyző által kijelölt személy
igazolta a kiadások jogosultságának,
összegszerűségének ellenőrzését,
és ezt a hiányosságot az
utalványok ellenjegyzője sem kifogásolta.
A belső ellenőrzés szervezeti
keretei kialakításának és
szabályozásának hiányosságai a
belső ellenőrzési feladatok végrehajtásában
közepes kockázatot jelentettek,
a belső ellenőrzés működésénél
a kialakított kontrollok
megbízhatósága jó volt.
Az ÁSZ az Önkormányzat gazdálkodását
átfogó jelleggel a 2006.
évben, a szakiskolai fejlesztési
programra fordított pénzeszközök
felhasználását a 2007. évben, a
közbeszerzési rendszer működését
a 2008. évben ellenőrizte. Az ellenőrzések
során tett javaslatok
64%-a hasznosult. A javaslatok
végrehajtása eredményeként javult
a gazdálkodási és pénzügyi számviteli
feladatok szabályozottsága, a
céljellegű támogatások elszámolásának,
valamint az önkormányzat
gazdálkodásának szabályszerűsége.
A helyszíni ellenőrzés megállapításai
mellett a jogszabályi előírások
betartása, valamint a munka
színvonalának javítása érdekében
az ÁSZ munkatársai javaslatokat
fogalmaztak meg a polgármester
és a jegyző részére. A helyszíni
vizsgálat ideje alatt tett intézkedésekkel
a javaslatok egy részét
megvalósították. Javasolták, hogy
a polgármester tájékoztassa a Közgyűlést
az ellenőrzés megállapításairól,
segítse elő a javaslatok
megvalósítását, készíttessen intézkedési
tervet azok végrehajtása érdekében.
A jelentés teljes terjedelemben a
www.asz.hu weboldalon tekinthető
meg.
S.E.
Városunk gazdálkodási rendszerének ellenőrzéséről
„Az Állami Számvevőszék
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
költségvetési-gazdálkodási rendszerének
ellenőrzését teljesítmény-
ellenőrzési elemekkel kiegészített
ellenőrzési program
alapján folytatta le az elmúlt három
év vonatkozásában.
Az elkészült jelentés összességében
csupán két hiányosságot
állapított meg, egyrészről a pártok
helyiségbérletének nem piaci
viszonyokhoz igazodó vonatkozásában,
másrészt a likviditási
terv rendeletmódosításokkal
egyidejűleg történő aktualizálását.
Mindezek mellett az ÁSZ vizsgálat
jelentősége abban áll,
hogy az önkormányzat gazdasági
helyzete vonatkozásában leszögezi,
hogy az eladósodás növekedett.
Itt szükséges megjegyezni,
hogy a 2009. decemberi
adatok szerint az önkormányzat
döntései alapján elhatározott
hitelfelvétel alapján az adósság
szolgálat, azaz a hitel és a fizetendő
kamat együtt 9,732 milliárd
forint. Lesz olyan év, amikor
a fizetendő tőke és kamat együttes
összege eléri a 700 millió forintot.
A 2006. évi Állami Számvevőszéki
jelentéshez képest, amelyben
45 intézkedést kellett végrehajtani,
és amelyek jelentős
része 2008. évben került csak
végrehajtásra, a jelenlegi jelentés
a hivatalnak a gazdálkodás
adminisztrációja területén
elért egyértelmű javulását tükrözi.
A jelentés felkészültnek ítéli a
várost az Európai Uniós források
eléréséhez szükséges pályázati tevékenység
eredményességében, a
felhasználás törvényességében, a
belső kontrollok kiépítésében,
mely szintén a hivatal felkészültségét
minősíti.
A jelentés is rögzíti, hogy az
önkormányzat informatikai stratégiája
2010-re a 3. elektronikus
szint elérését jelölte meg célként,
ennek érdekében azonban még jelentős
fejlesztés vár az önkormányzatra.”
Dr. Tuboly Marianna
jegyző
ÁSZ jelentésről röviden
Kanizsa – Karácsonyi 2009. december 17. várakozás 5
Az elmúlt évtizedekben sokféleképpen
ünnepeltük a karácsonyt.
Az emberek évszázadokon
keresztül Jézus születésére
emlékeztek ezen a napon. Akik
még tanultunk oroszt az iskolában,
felidézhetjük, hogy a Szovjetunióban
„fenyőfaünnepet” csináltak
belőle Gyedmarózzal és
Sznyegurocskával. Az utóbbi évtizedekben
viszont nemigen tudtunk
megegyezni abban, hogy mi
a karácsony lényege, a legtöbben
talán a szeretet ünnepeként tekintenek
rá.
Ez a hívő keresztényeket többnyire
idegesíti, de úgy gondolom,
hogy nem olyan nagy baj ilyenkor,
ha a szeretetre figyelünk.
Egyrészt mert jól illik az ünnep
eredeti tartalmához – hiszen Jézus
is szeretetből jött ebbe a világba
–, másrészt mert manapság
a szeretet kifejezetten hiánycikknek
számít, mondhatni kiveszőben
van a társadalomból. Az embereket
szeretni ugyanis nehéz.
Akikkel együtt élünk, azokat
azért nehéz szeretni, mert túl közel
vannak. Minden apró hibájukat
észrevesszük, és rosszul viseljük
ezeket. Komoly házassági
kríziseket okoznak például olyan
ismert tények, mint hogy a férfiak
a tubus végén, a nők pedig a
közepén nyomják a fogkrémet…
Akikkel nem élünk együtt,
azokat azért nehéz elviselni, mert
nem ismerjük őket. Itt azokról az
embercsoportokról van szó, akikre
dühösek vagyunk valamilyen
okból. Merthogy nem tudunk a
gondolataikról, nem éljük át az
érzéseiket, nem beszélgetünk velük
a problémáikról, csak szórványos
információk jutnak el róluk
hozzánk, és kénytelenek vagyunk
ezek alapján véleményt alkotni
róluk.
Ezek miatt aztán csak gyűlik
bennünk a sok romboló érzés, a
harag, a szomorúság, a bűntudat.
A megoldás persze az lenne, ha
volna bennünk annyi szeretet,
hogy minden sértés, probléma ellenére
jóindulattal és kedvesen
forduljunk másokhoz, lehetőleg
mindenkihez. Így előbb-utóbb a
többiek is jobban viselnék a nehézségeiket,
a tőlünk kapott
energiát visszasugároznák nekünk,
és ez megváltoztatná az
emberiséget, csak győzzük kivárni.
Ez azonban nem olyan könnyű
dolog. „Mosolyogj, és a világ
visszamosolyog rád” – jól hangzik,
de mit tegyünk, ha éppen
nem tudunk mosolyogni? Ahogy
egy ismerősöm fogalmazta: „Európa
szeretetmegvonásban szenved”,
és emiatt bennünk is kevés
az energia.
Ez az a pont, ahol Jézus és a
kereszténység sokat adott a világnak.
ő azt tanította, hogy akkor is
képesek vagyunk szeretni másokat,
ha éppen nem érezzük magunkat
„feltöltve”, vagyis úgy
érezzük, hogy nincs mit adnunk.
Jézus szerint ez akkor lesz lehetséges,
ha Istenhez fordulunk, és
kérjük az ő erejét. Jézus meg tudta
tenni ezt, amikor meghalt értünk.
Ha igazán akarjuk ezt, és
sokszor kérjük Isten segítségét, ő
megadja nekünk a szeretet energiáját.
Jézus számtalan követője
képes volt arra, hogy így tegyen,
mutatva, hogy nem reménytelen
ez a vállalkozás, és nem csak az
Isten Fiának sikerülhet. Ilyen volt
például Kalkuttai Teréz anya, akiről
csak az utóbbi években derült
ki, hogy élete nagy részét óriási
lelki kínok között töltötte, de
ilyenkor is képes volt arra, hogy
mosolyogjon a betegekre.
Mi is elkezdhetjük ezt. Ha
megszületik bennünk a vágy,
hogy szeretetet adjunk másoknak,
jó Istenhez fordulnunk,
hogy táplálja és valósítsa meg ezt
bennünk.
Egy teológus szerint Jézus,
amikor megszületett, vagyis Istenként
emberré lett, „a tér és az
idő koordináta-rendszerének keresztjére
feszítette magát”. Lemondott
a mindenhatóságról, és
lekorlátozta magát a mi véges földi
létünkbe. Megmutatta végtelen
szeretetét. Ezt akarja nekünk is
átadni, hogy nőjön az öröm bennünk
és a környezetünkben. Ha
kérjük ezt tőle, és türelemmel várakozunk,
biztosan egyre nagyobb
lesz bennünk a szeretet.
Böszörményi Géza
piarista
A karácsony
– a szeretet ünnepe?
"Mintha én is láttam volna
akkor télen, úszni feketében,
távoli ősök
betlehemi jászolt őrző fájdalmát…"
(Bakonyi Erzsébet)
Nemrégiben Bakonyi Erzsébet
volt a Kiskanizsai Polgári Olvasókör
Könyvbarátok klubjának vendége.
Azóta bizonyára egyre többen
vették a kezükbe az „Angyal
mélyvörösben" című kötetét. A téli
hidegben duruzsoló kályha melege
mellett ajándék egy-egy szép vers,
egy-egy szép gondolat. Mai, elégedetlenkedő
világunkban nem is
vesszük észre, hogy mennyi
mindennek örülhetünk. Elmegyünk
a szép pillanatok mellett
anélkül, hogy értékelnénk azokat.
Amottóként idézett sorok is – karácsonyra
várva – szép üzenetet hordoznak.
Elődeink a legnagyobb szegénység,
szomorúság idején is szívük
melegét, lelkük szeretetét tudták
adni egymásnak, a betlehemi kisded
jászolánál. Szinte halljuk, ahogy a
szent Csendes Éj titokzatos csöndjében
megszólalnak az angyalok: „A
fenyőfa csak állt … Angyaltváró ünneplőben.
Az égi fényre várt … s
csillagokból szőtt glóriát lehelt rá az
ég." (Bakonyi Erzsébet)
Akötetet lapozva érezzük, hogy a
versek, elbeszélések szerzője őrzi a
múltat, írja a jelent és vigyázza a jövőt.
Tanít a hazaszeretetre, a szülőföld
szeretetére. Írói üzenet és belső
parancs: őrizni kell a családi fészket,
továbbvinni, a szülői ház hagyatékát,
s azt átadni az utánunk jövőknek.
De nemcsak a családi örökséget,
hanem a bennünket körülvevő
csodálatos természetet is, a virágokat,
a fákat, s az éneklő madarakat.
A „Csendes éj”-ben egy hang
szólít a ködből. Ez a hang mindenkihez
szól. Ébreszti bennünk, az
olvasóban a szépet és a jót. Ha
nem figyelünk oda, az üzleti világ
reklámhadjárata elsekélyesíti érzéseinket.
Tudnunk kell, hogy a legigazibb
ajándékok pénzért nem vásárolhatók
meg.
Adjunk egymásnak időt, önmagunkat,
adjuk az "egész évben karácsony"
kezdetét! Akkor megérezhetjük,
miért szépek a sorok, s
hogy mire tanítanak:
"A fenyőfa csak állt

Angyalt váró ünneplőben.
Az égi fényre várt…
s csillagokból szőtt glóriát
lehelt rá az ég."
Horváth Jánosné
Karácsonyra várva
Nyolcadik alkalommal rendezett Jótékonysági karácsonyi vásárt a
Rozgonyi Polgári Kör. A bevételből ajándékcsomagokat adtak át a
Honvéd Kaszinó Tükörtermében rendezett ünnepségen a többgyermekes,
egyedül élő, valamint a kis nyugdíjjal rendelkező embereknek.
Két témáról, a romániai választásokról
és az SZDSZ hétvégi
küldöttgyűléséről tartott sajtótájékoztatót
Kovács Kálmán
országgyűlési képviselő, az
SZDSZ Zala megyei elnöke, a
külügyi és határon túl magyarok
bizottságának tagja.
Az országgyűlési képviselő úgy
gondolja, hogy az erdélyi magyarság
EU által támogatott autonómia
törekvése súlyos csorbát szenved,
ha Traian Baseschu régi-új román
államfő nem fog változtatni a korábbi
álláspontján. Továbbá sajnálatosnak
tartják, hogy az erdélyi
magyarság belső ügyét Magyarországról
megosztó jelleggel kommentálják
politikai tényezők.
Elmondta azt is, a hétfői parlamenti
ülésen megpróbál interpellálni
az e-Magyarország pontok
ügyében. Nem hiszi, hogy a megszorításokat
pont a legrászorultabbaknál
kell alkalmazni, hiszen látjuk,
milyen anyanyelvi gondokkal
küszködnek a határainkon túl.
A hét végén tartja küldöttgyűlését
a Szabaddemokraták Szövetsége,
amelyen egy új programot, új
korszakot szeretnének elindítani.
A küldöttgyűlés első felszólalójaként
egy zalait üdvözölhetnek. Dr.
Szigethy István: Vissza a gyökerekhez
című cikkét a küldöttgyűlésnek
szánják, mely a XIX-XX.
század klasszikus magyar liberális
politikai irányvonalát, mint követendő
célt tűzi a következő időszak
SZDSZ-es politikája elé. Amegyei
elnök bízik benne, hogy ismét zalai
gondolatok jelennek meg az
egyetlen magyar liberális párt
programjában, amelyek a jövőben
újra eredményessé tehetik a pártot.
A jövő tavaszra tervezett parlamenti
választásokon megmérettetésre
kiszemelt jelöltjeit
mutatta be a sajtó képviselőinek
a Jobbik Zala Megyei Szervezete
csütörtök délután, a párt helyi
irodájában.
Zakó László megyei elnök bevezetőjében
elmondta, hogy a jelenlegi
parlamenti pártok óriási érdeklődést
tanúsítanak a jobbik jelöltjei
iránt, vélhetően komoly tényezőnek
tekintik a pártot.
– A jelenleg a megyében működő
országgyűlési képviselők munkája
nem lesz mérce – vélekedett a megyei
elnök –, ugyanis nincs közöttünk
egyetlen egy sem, aki munkájából
valami maradandót képes lenne
felmutatni. Valamennyien saját
pártjuk gombnyomogató emberei.
A jelenlegi listán és egyéniként
bejutott képviselők munkái „méltatása”
után Zakó László bemutatta a
megye 5. választókörzetének jobbikos
jelöltjeit: 1. választókerület,
Zalaegerszeg jelöltje Pete Róbert,
35 éves történész, vállalkozó,
Nagykanizsán, a 2. választókerületben
Zakó László, 50 éves bányamérnök,
mérnökközgazdász, munkavédelmi
szakmérnök, műszaki
igazgató, a 3. választókörzetben,
Keszthelyen vitéz Kolthay Péter 60
éves, nyugdíjas, volt szállodaigazgató
indul. Lentiben a 4. választókerület
jelöltje Völgyi Zoltán, 25
éves mezőgazdász szakoktató.
Zalaszentgróton az 5. választókerületbe
Péntek László 40 éves, egészségügyi
főiskolát végzett kórházi
részlegvezető a jelölt. Mindegyikük
a saját választókörzetében lakik.
Minden bemutatott röviden beszélt
tervezett programjáról. A megyei,
illetve országos listaállítás
kapcsán Zakó László kifejtette:
„Aki listáról beszél, oszt, szoroz, az
pozícióban gondolkodik. Nekünk
feladataink vannak, azoknak kell
maradéktalanul eleget tennünk.”
Kedves Zakó úr, nagyon jó napot
szerzett levelével, többször hangosan
felnevettem. Sértő szándékú írásával
magas labdákat adott. Ha tiszta
a lelkiismerete, mitől ideges? Két
hete a „Marton a Jobbikba tart?”-ot
kezdő három mondatomat az Ön
egykori elnökének (nem Torgyánnak,
az korábban volt), Csurkának
gondolatmenete követte. Érveivel
nem tudott vitázni, csak egerszegi
kollégáját ismételte. A Jobbik szocialista
gyökereiről van szó. Kell-e erre
találóbb bizonyíték annál, hogy
nem tűri az ellenvéleményt? De cenzorként
nem csak írásomat tiltaná
be, még annak a jelenlévő jó hatvan
embernek is megszabná, mire szabad
emlékeznie Szokolay Sándor
szavaiból. Gondolatrendőrségnek
hívják ezt Orwell regényében, az
1984-ben. Marton Istvánt egyszerre
védi és hárítja. Pedig jó hírem van
polgármesterünk számára: attól,
hogy MSZMP-tag volt, még akár országgyűlési
képviselő-jelölt is lehet
belőle a Jobbiknál. Elég a címbeli
párost bepötyögni a keresőbe, a párt
honlapjáról megtudhatjuk: csak a
MSZMP vezetőket zárja ki a Jobbik
alapszabálya, a tagokat nem. Zakó
úr, az internet korában érdemes
gyurcsányi módszerrel próbálkozni?
Bár a hélium egy ideig magasan tartja
a lufit, előbb-utóbb mindnek az
lesz a sorsa, kipukkadva rongyai a
porban végzik. Ám nem az egyes
emberek múltja miatt vetül a megalapozott
gyanú. Írjuk csak be a keresőbe
azt is: “a Jobbik az MSZP
utolsó esélye” – Reichert János tavaszi
írása jelenik meg a gondola.hu-n.
Persze nem Önnek ajánlom elolvasásra,
hiszen nagyon is tisztában van
vele. Minap a Hevesi ABC előtt egy
idős radikális barátom vetette föl:
Lehet, hogy a Jobbikot is Gyurcsány
mozgatja? Valószínű, még egyik
cikket sem olvasta, józanul rájött
magától. Zakó úr, őt is betiltaná?
Hogy mégsem tudok felhőtlenül
derülni írása olvastán? Így, a reményteli
2010-es esztendő küszöbén
a B.U.É.K. címet adtam volna
jegyzetemnek. Látom, még egy
ideig együtt kell élnünk a hazugsággal.
Még nem az Utolsó Éve
Következik a Bolsevikoknak.
Papp János
Valójában nem értek hozzá,
mégis leírom. Mert évek óta motoszkál
bennem egy régi történet.
És most kikívánkozik… A Jobbik
helyi arca akkortájt (nem sokkal
kisgazda ténykedése után) éppen a
MIÉP tótumfaktuma volt. A 2002-
es választások előtt szimpatizáltam
Csurka elgondolásaival, eljártam a
MIÉP több rendezvényére. Tavaszszal
a Hősök terére indultunk a
buszpályaudvarról. Lelkes csapatunk
a napi elemózsiával, zászlókkal,
jókedvűen várt az indulásra.
Egy középiskolás fiú bakancsban,
nemzeti színű karszalaggal, fekete
dzsekiben (ahogy illik) – bizonyára
egy közeli ablakban – szemet szúrt
valakinek. Indulás előtt nem sokkal
rendőrautó gördült mellénk. Kérdőn
néztünk vezetőnkre, aki csendben
hátrébb lépett. Az egyik rendőr
elvette a srác iratait, a másik a
nemzeti színű zászlót kikapta a kezéből,
a földre dobta, s a jó ég tudja,
mi után kutatott a csomagjában.
Mi, várakozók együtt hördültünk
fel, s adtunk hangot fölháborodásunknak.
Tekintetünkkel vezérünket
kerestük. Ám ő ekkorra a csoport
mögött állt, onnan figyelte az
eseményeket. Hiába vártuk, hogy
csináljon már valamit! A pásztor
megbújt nyája mögött... Aztán – a
sráccal együtt – mégis utunkra engedtek
bennünket.
Nem sokkal ezután a MIÉP kiesett
a parlamentből. Intő jel! Hiába
adtuk voksunkat első körben rájuk.
A második fordulóban már későn
szavaztunk át, láthattuk, mi történt.
Azóta is bánom, nagy árat fizettünk.
És ni csak, a tetszhalott hét év
múltán (újból és újból) életre kel,
kezdődik a szalámizás. Ráadásul a
helyzet egyre fokozódik. Idén májusban
már a kormányzó szocialistákról
nyilatkozza: tőlük érkezik
feléjük a legkevesebb kritika. A
náluk radikálisabban gondolkodó
tömegekkel pedig nincsen dolga,
állítása szerint ő ebben nem (azaz:
sem!) illetékes (szuperhir.hu).
Csodálom, hogy ez a jámbor ember
így kifordul magából. Talán
másképp gondolkodna, ha a lelkében
is rendet rakna. Főként így karácsony
felé közeledve. S hogy
ilyentájt mégis tollat ragadtam, pont
az az oka: a hamisságot és a rosszindulatot…
hát… nehezen viselem…
Szentgyörgyi Ildikó
Tisztelt Zakó László! Köszönöm
múlt heti levelét, és azt is,
hogy felhívta figyelmemet, nem
csak főszerkesztő, de a Kanizsa
Újság Kft. gazdálkodásáért is felelős
ügyvezető vagyok.
Tehát: Papp János munkajogilag
semmilyen formában nem kötődik
lapunkhoz, így írásaiért nem részesül
fizetségben. (Nem úgy, mint az
ön egykori párttársa, aki például a
Jobbik rendezvényeiről honorárium
ellenében tudósít.)
Tiszteletre méltó a város pénzéért
való aggódása, bár nem tudom,
hogyan tudja összeegyeztetni
azzal, hogy az Ön előző
pártja – melyben szintén magas
funkciót töltött be – 2002. tavasza
óta, számtalan felszólítás ellenére
sem érezte fontosnak,
hogy a „féltett” kasszába visszategye
azt a 135 ezer Ft hirdetési
díjat, amelyet miépesként a
„Rendet az országban, rendet a
városban!” címmel az Ön kampányára
költöttek.
Dóró János
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2009. december 17.
Romániai
választásokról, az
SZDSZ új korszakáról
Jobbik:
Bemutatta
Zala megyei jelöltjeit
Tisztelt
Szerkesztőség:
MSZMP+JOBBIK
két kattintás
Én sem kérdezek…
Meddig marad
„sáros” Zakó?
Kanizsa 2009. december 17. – Krónika 7
Az egész világon ismert újságíró,
szerkesztő, esszéista, politikai
elemző, egykori Kelet-Európa
szakértő Fejtő Ferenc születésének
100. évfordulója alkalmából
rendeztek konferenciát a
Medgyaszay Házban. A szervezők
bíznak benne, hogy a tanácskozás
hozzájárul mindazon ismeretek
bővítéséhez, amelyek
Fejtő Ferenc életművét jelentik,
segítenek abban, hogy megértsük
a XX. század antikommunista
és antifasiszta gondolkodóját,
és a megértése segíti a XXI. századi
szociáldemokrácia útkeresését.
A konferenciát a szervezők nevében
Dr. Fodor Csaba és Dr. Balogh
Miklós nyitotta meg.
Dr. Fodor Csaba köszönetet
mondott Balogh Miklósnak, mert
az ő ötlete volt, hogy Nagykanizsán
egy Fejtő Ferenc Emlékkonferenciát
rendezzenek, amelyre
hívják meg kortársát, Vitányi
Ivánt, és beszéljenek róla, mit jelentett
a szociáldemokrácia az elmúlt
században. „Fejtő Ferenc
munkásságát többé-kevésbé ismerjük,
utána lehet nézni kiadványokban,
de magáról az emberről keveset
tudunk, ezért úgy gondoltuk,
fia, Charles Fejtő mondja el milyen
ember, milyen apa volt. Lendvai
Ildikót, a Szocialista Párt elnökét
pedig a szociáldemokrácia jövőjéről,
XXI. századi útkereséséről
kérdeztük.” Dr. Fodor Csaba
úgyszintén köszönetet mondott a
Zsidó Hitközségnek és a Fejtő Ferenc
emlékét ápoló alapítványnak.
Véleménye szerint a konferencia a
jövőben segíteni fogja az alapítványt
abban, hogy Fejtő emlékét
és munkásságát minél szélesebb
körben megismerjék.
A konferencia résztvevőit
Böröcz Zoltán köszöntötte. Fejtő
Ferenc életútjáról kiemelte: élete
nagyobb részét az általa imádott
Párizsban töltötte, és Franciaországot
a hazájának tekintette. Sőt a
gondolatain keresztül hazájának
tekintette Európát, mondhatni az
egész világot. Egyetemes gondolkodása
túllépett nemzeti, nyelvi
határon, és ez az ember Nagykanizsán
született. Elemi iskoláit részben
Zágrábban és Nagykanizsán
végezte, a piaristáknál érettségizett.
Már magyarországi tartózkodása
idején ismert közéleti ember
volt. Soha egyetlen pártnak sem
volt tagja, viszont mindig szocialistának,
baloldalinak határozta
meg magát.
Vitányi Iván, a Társulás a Szociáldemokrata
Értékekért Platform
elnöke, Fejtő Ferenc a kortárs, A
szociáldemokrácia útkeresése és
útválasztásai a XX. században
címmel tartott előadást. Többek
között elmondta, Fejtő Ferenc
azok közé tartozik, akik végig élték
a XX. századot. Látta annak
minden igyekezetét, minden baját,
szembe nézett minden veszélyével,
és mindig tiszta és egyensúlyos
ember tudott maradni. Először
1943-44-ben olvasott a Szép
Szó című Irodalmi és Társadalomtudományi
folyóiratban tőle írást,
amely életre szóló hatást tett rá.
Amikor 1990 után megismerkedtek,
és valahányszor beszéltek,
mindig érezte, hogy ennek a világot
látott nagy gondolkodónak a
gondolatai mennyire összefogottak,
egyenesek, mennyire keresi a
harmóniát. De nem úgy keresi a
harmóniát, hogy félreteszi az ellentéteket,
hanem utat keres az ellentétek
között.
Charles Fejtő, Fejtő Ferenc fia a
családapáról, a humanistáról, az
emberről beszélt a közönség előtt.
A halála nem volt olyan szomorú a
famíliának, mint ahogyan lenni
szokott, mert az utolsó pillanatig
örült az életnek. Úgy ment el fájdalom
nélkül, hogy az utolsó
negyven percében Magyarországról
és Nagykanizsáról beszélt. Így
fejeződött be az élete. Charles soha
nem tanult beszélni magyarul,
három éves koráig hallotta otthon
a magyar nyelvet. Az 1990-ben kiadott
Budapesttől Párizsig című
könyvének új kiadása nemsokára
Nagykanizsáról Párizsig címmel
jelenik meg. A nagykanizsai rész
apja életének nagyon fontos
időszaka. Charles egyedüli gyermek
volt, ami szerinte nem nagyon
jó. A szülei mindenhová elvitték,
sokat utaztak, így elég korán érezte,
hogy európai gyerek. Magyarés
Franciaország után Olaszország
volt a kedvenc országa a famíliának.
Talán jobban is ismerte ezt az
országot. Az utazás szokását átadta
neki az apja, ő meg a gyerekeinek,
csupán annyi különbséggel,
hogy európaiból világember lett,
mert Ázsiában dolgozik, de előtte
sokat járt apjával Amerikában.
„Apám soha nem volt egy párt embere,
azonban a pártok mindig nagyon
érdekelték. A pécsi egyetemet
baloldaliként kezdte, ami abban az
időben sokkal veszélyesebb volt,
mint később. Börtönbe is került
emiatt. A baloldali szellemet átadta
az egész famíliának.”
Charles Fejtő beszélt az édesanyjáról
is. Fejtő Ferenc sokat kapott
a feleségétől több szempontból
is. Amikor gyerek volt, mindennel
foglalkozott otthon. Néha
húszan is jöttek hozzájuk vacsorázni.
Többnyire fiatalok voltak,
ez biztosan egyik oka annak, hogy
majdnem 100 évig élt. Soha nem
mondta azt például, hogy az én
időmben sokkal jobb volt. Ajó idő,
az éppen akkori idő volt a számára,
és mindig hitt abban, hogy lehet
javulás. Sokat dolgozott együtt a
feleségével, amikor az apja egy
könyv szövegét diktálta, megjegyezte,
ami éppen nem tetszett neki.
Ez egy ping-pong helyzet volt.
Lehet együtt dolgozni, a politikában
és a világban is lehet látni,
hogy a nők is olyan fontosak lesznek,
mint a férfiak. Amikor keményen
dolgozott, akkor is hallgatott
zenét. Munka nélkül soha nem látta,
mindegy hol voltak, otthon,
vagy vakáción. Átadta unokáinak
és fiának is a büszkeséget és a magyar
szeretetet.
Lendvai Ildikó, a Magyar Szocialista
Párt elnökének előadása után
a konferencia résztvevői koszorúzást,
megemlékezést tartottak Fejtő
Ferenc szülőházánál.
Bakonyi Erzsébet
Fejtő Ferenc, a szociáldemokrata
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Január 1-én 17 órakor Petőfi
szobrához, a Deák térre hív
ünnepelni a Nagykanizsai Polgári
Egyesület. Miért nem engedhetünk
1848-ból 2010-ben
sem? Erről is szól köszöntőjében
Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyűlési képviselő.
Az 1823-ban e napon
született költő pozsonyi szobra
rendszeres vandál támadások
célpontja – akárcsak azok,
akik ma Felvidéken azonosulnak
vele. Egy közülük, a Kassán
tanító költő, publicista
Mihályi Molnár László lesz az
ünnep másik szónoka.
2007-ben végzős tanítványai
történelmi Magyarországot ábrázoló
tablóval lepték meg
osztályfőnöküket. Nincs
Nagy- meg Kis-Magyarország!
– szögezte le egy interjúban –
Csak Magyarország ekkor meg
akkor, vagyis szüleink, elődeink,
őseink lakhelye, otthona,
hazája, amiért vérüket adták
akkor is, amikor az északi területekre
nem engedték be a
törököket. Avagy Dobó István
is jobban tette volna, ha nem
provokálja a sokszoros túlerőt,
hanem azt mondja, hogy tessék
menni Kassa, Bártfa, Lőcse,
Beszterce és Zólyom, no meg
Zsolna felé?! Ugyan, ki piszkálna
akkor most itt minket?!
Diákjait megdicsérte, mondván:
Talán nem hiába tanultuk
Szent Istvánt, Mátyás királyt,
Dobó Istvánt, Zrínyit, Rákóczit,
Kossuthot, Petőfit. Felettese
megsemmisítette a tablót,
az osztályfőnököt pedig megrovásban
részesítette. „Kibírtam
már többet is a kommunizmus
alatt, amikor kilenc évig
nem engedtek katedrára állni.
S hol van már az a kommunizmus?
Avagy mégsem?!” – reagált
annak idején az ünnepre
szóló kanizsai meghívást
örömmel fogadó Mihályi Molnár
László.
P.J.
Megrongált
szobor,
meghurcolt
tanár
z
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670
Tel.: 06-93/516-671
Mobil: 30/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu
Két hasznos nap
az EU fővárosában
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara az Európai Parlament
támogatásával brüsszeli tanulmányutat
szervezett. A tanulmányút
célja az Európai Parlament
munkájának, döntéshozatali
mechanizmusának megismerése,
az aktuális uniós szakpolitikai
kérdésekbe való betekintés és a
kapcsolatépítés
A látogatásra 2009. október 14-
15-én került sor, amelyen a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamarát
Krihó Zsuzsanna, Dr. Polay
József és Mádé Károly képviselte.
A kiutazás első napján a delegáció
tagjai a kapcsolatépítést,
lobbit és információszerzést elősegítő
programsorozaton vettek
részt az Európai Parlamentben.
Délelőtt dr. Polner Gergely, az EP
Kommunikációs Főigazgatóság
munkatársa tartott előadást az európai
intézmények struktúrájáról
és működéséről, ezt követően pedig
Schmitt Pálnak, az Európai
Parlament alelnökének munkájába
kaptak betekintést a résztvevők.
Délután Szájer József, az Európai
Néppárt magyar delegációjának
vezetője és Herczog Edit szocialista
EP képviselő asszony
adott átfogó tájékoztatást a kis és
középvállalkozókat érintő aktuális
EU-s témákról. Ezt követően
Bokros Lajos, az Európai Konzervatívok
és Reformerek frakciójának
magyar EP képviselője tartott
előadást a világgazdasági válságnak
a magyar gazdaságra gyakorolt
hatásairól.
Majd az Európai Kamarák Szövetsége
(Eurochambres) szervezett
nagyszabású konferenciát,
melyen európai kamarák képviselői
folytattak vitát európai parlamenti
képviselőkkel.
A kiutazás második napján Kovács
László, adó- és vámügyi biztossal,
és Balás Péter, kereskedelmi
főigazgató-helyettessel találkozott
a delegáció az Európai Bizottságban.
Kihelyezett elnökségi ülés
Szombathely, Eisenstadt
Kamaránk elnöksége november
16-án a Vas Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara székházában
tartotta soros ülését. Dr. Polay József
elnöki beszámolóját követően
Kovács Vince a VMKIK elnöke
ismertette elnökségük javaslatait
a kamarai közfeladatok 2010.
évi fejlesztési lehetőségeiről.
Elmondta, hogy készül egy - a
régió kamarái által elfogadott -
előterjesztés az országos kamara
számára, amelyhez a NAKKIK
elnökségének véleményét kérte.
A program Eisenstadtban folytatódott.
A Burgerlandi Gazdasági
Kamara meghívására delegációnk
látogatást tett a WIFI-ben, az
osztrák kamara egyik, a gazdaságot
segítő képzőközpontjában.
Peter Wrann, a külkapcsolatok
igazgatója ismertette az osztrák
kamara működését, majd Holger
Stefanits, a WIFI Igazgatója mutatta
be az intézmény szolgáltatásait.
A rendkívül hasznos programon
elnökségünk meghívására
részt vett Marton István polgármester
úr, Mérksz Andor, a nagykanizsai
TISZK igazgatója és dr.
Megyvegy Tilda, régiónk Oktatási
Hivatalának vezetője is.
A Burgerlandi Kamarával kialakult
együttműködést megerősítő
megállapodást a jövő év elején
városunkba látogató kamarai képviselőkkel,
ünnepélyes keretek
között írja alá kamaránk elnöke.
Szakképzés: gazdasági
válaszok – "egy jó szakma
felér egy diplomával"
Bihall Tamás, az MKIK alelnöke
tartott előadást Szombathelyen
a Regionális Fejlesztési és Képzési
Bizottság "Pályán maradni" című
regionális rendezvényén.
Az RFKB-k a napokban döntöttek
a képzési szerkezet arányairól
és irányairól. A kamara és az érdekképviseletek
felmérése jól mutatja,
hogy a fizikai szakmák köre
számít hiánycikknek és vannak
erősen túlképzett, úgynevezett
ügyintéző-típusú szakmák, amelyeknek
a képzését vissza kell fejleszteni.
Egyértelműen látszanak a
tartós hiányszakmák az építő- és
szerelőipar, a gépipar, az elektronikai
ipar területén. Ezek a szakmák
a kiemelten támogatott döntési
táblában jelennek meg, a Nyugat-
Dunántúli régióban szám szerint
60. Gond persze, hogy a keresett
szakmákra alig van jelentkező.
Nem lesz könnyű meggyőzni
az embereket az eddigi beidegződések
megváltoztatására, például
"egy jó szakma felér egy diplomával"-
elvre vagy a divatszakmák
helyett a hiányszakmák iránti
jelentkezésre. Ez egy bonyolult
feladat, éppen ezért a kamara is
kiemelten kíván a pályaorientációval
foglalkozni.
Regionális elnöki
és titkári értekezlet Győrben
November 3-án Győrben tartották
a Nyugat-Dunántúli Kamarák
Szövetségének Regionális elnöki
és titkári értekezletét. A Dunántúlon
működő területi kereskedelmi
és iparkamarák vezetői, valamint
meghatározó üzletemberek találkoztak,
hogy megvitassák, miként
nyerhetné vissza érdekérvényesítő
szerepét a kamara a magyar
gazdaság rendszerében. Atanácskozáson
Kálovics Ferenc alelnök
és Varga Zsófia titkár vett részt.
Vendéglátó tanulók
jutalmazása
Kamaránk hagyományosan,
idén ötödik alkalommal támogatta
a Thúry Szakközépiskola tanulóinak
november 18-án megrendezett
háziversenyét.
Ahat legkiválóbb cukrász tanulónak
dr. Polay József, kamaránk
elnöke adta át a kamara oklevelét
és a könyvjutalmat.
A Közbeszerzési Szabályzat
módosításának előkészítése
November 18-án egyeztető
megbeszélés zajlott le kamaránknál
a helyi kis és közepes vállalkozások
támogatásainak lehetőségeiről
az Önkormányzat közbeszerzési
eljárásainak során.
Az egyeztetésen részt vett kamaránk
elnöke és titkára. Akövetkező
tárgyalás december 17-én 13
órakor lesz a kamara szolgáltató
irodájában, amelyre a meghívottakon
kívül várjuk az érdeklődő
kamarai tagjainkat is.
A tudomány tisztelete
November 19-én a Magyar Tudomány
Napja alkalmából, "Hazánk
tudománya, gazdasága, innovációja
és versenyképessége" címmel
tartott szakmai fórumot a Gazdálkodási
és Tudományos Társaság,
a TISZK, a Magyar Közgazdasági
Társaság helyi szervezete és
a város polgármesteri hivatala közreműködésével,
a Medgyaszay
Házban. Dr. Polay József, kama-
Kanizsa 8 – Kamara 2009. december 17.
ránk elnöke Nagykanizsa közgazdasági
környezetéről és fejlesztési
lehetőségeiről tartott előadást.
Új direktíva várható
Körbetartozás
az Európai Unióban
Az előkészületben lévő új irányelv
fő célja, hogy javítsa az európai
vállalkozások pénzáramlását
és megkönnyítse a belső piac zökkenőmentes
működését. Összességében
a közhatóságok számára az
azonnali kifizetés szabálya kötelező
lesz, hiszen nekik kell az elsők
között példát mutatniuk.
Ma Magyarországon a lánctartozások
mértéke az építőiparban a
legsúlyosabb. Az ÉVOSZ becslései
szerint ez körülbelül 400 milliárd
forintos nagyságrendű,
melyből 200 milliárd forintot soha
nem fizetnek majd ki, mert az
adós nincs meg, eltűnt, megszűnt,
felszámolódott. Maga az állam is
gerjeszti a lánctartozást azzal,
hogy csak három-négy hónapra
fizet. 90 és 120 napot pedig nemhogy
a kisvállalkozók, de még a
közepesek és a nagyok sem bírnak
ki, így kialakul egy tartozási
lánc, és mielőtt még a pénzéhez
jutna bizonyos szervezet, megszűnik,
eltűnik, csődbe megy.
Kötelező regisztráció a tiszta
építőiparért
Az Országgyűlés a vállalkozások,
különösen a kkv-k működésének
megkönnyítése, versenyképességük
javítása céljából, a szolgáltatási
tevékenység megkezdése és
folytatása tekintetében meghozta a
2009. évi LXXVI. Törvényt.
A HSMK-ban, december 1-én
megtartott kamarai fórum levezető
elnöke Boros László, a ZPannon
Kft. ügyvezető igazgatja,
a MKIK építőipari kollégiumának
tagja volt.
A törvényi változásokról az
építőipari vállalkozókat dr. Bálint
Krisztián és dr. Papp Ferenc, a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium munkatársai és Az
János, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara igazgatója tájékoztatta.
A rendezvényen Déri Miklós
munkabiztonsági szaktanácsadó
ismertette a munkavédelmi ellenőrzések
tapasztalatait és személyes
konzultációt biztosított az érdeklődők
számára.
Kozma László, a K.L. Renova
Bt. ügyvezetője, kamaránk tagja
az első regisztráló az Ady úti irodánkban.
Nyilvántartásba vétel
határideje: 2010. január 31.
Várjuk az építőipari vállalkozások
megtisztelő érdeklődését!
MKIK elnökségi ülés
December 1-én Budapesten
ülésezett a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara elnöksége, ahol tájékoztató
hangzott el a kamarai
rendszer továbbfejlesztését célzó
munkálatok állásáról, a 2010. évi
szakképzési feladatok ellátásáról.
Állást foglaltak az un. korrupcióellenes
törvénycsomagról, és a
Külügyminisztériummal való
együttműködésről. Kamaránkat
dr. Polay József elnök képviselte.
Adószakmai nap
December 2-án Turzó György,
a Könyvvizsgálói Kamara elnöke,
adószakértő tartott előadást a
2010. évi adótörvény változásokról.
Több lényeges módosításra hívta
fel az érdeklődők figyelmét, különös
tekintettel a vállalkozásokat
érintő társasági adó, az adózás rendjéről
szóló törvény, az ÁFAtörvény,
az SZJAés az EVA törvény, a TB és
az illetéktörvény változásaira.
Örömmel számolunk be
Kamarai tagjaink sikereiről
Az Aquaprofit Zrt. kínai
projektje
Öt magyar-kínai államközi és kilenc
kereskedelmi egyezményt írtak
alá október 29-én a Parlamentben
Bajnai Gordon miniszterelnök
és Hszi Csinping, a Kínai Népköztársaság
alelnöke jelenlétében.
Az egyik legjelentősebb esemény
a shenzheni Környezetmérnöki Műszaki
Központ és az Aquaprofit Zrt.
közötti megállapodás volt egy vegyes
vállalat alapításáról.
Kanizsa Trend Parlamenti
díjátadó
A 4*-os EFQM elismerést november
20-án vette át Miklós
Zsolt, a Kft ügyvezető igazgatója.
Büszkék vagyunk arra, hogy a
Kanizsa Trend kamaránk tagja.
Örömmel vállaltuk a bíráló bizottság
kérdéseinek megválaszolását,
és a jövőben is szívesen vállalunk
szerepet kamarai tagjaink
minőségi munkájának meg- és elismertetésében.
Vállalkozói díj
Horváth Balázs, a Subermacher-
Pannonia Kft. ügyvetető igazgatója,
kamaránk elnökségének tagja
december 7-én vette át Budapesten
a Vállalkozók Országos Szövetsége
elnökétől, Demján Sándortól az
Év Vállalkozója díjat, amelyhez
ezúton is gratulálunk.
Munkaértekezlet a Halis
Könyvtárban
December 10-én dr. Polay József
elnök vett részt HVI munkaértekezletén,
ahol a vidéki foglalkoztatás
bővítése érdekében ajánlható projekteket
vitatták meg a jelenlévők.
Fogyasztóvédelmi Akadémia
December 16-án a Vasember
Házban a Társadalmi Unióval közös
rendezvényünkön tájékoztatást
kaptak az érdeklődők a fogyasztóvédelem
aktuális kérdéseiről. A
Szociális és Munkaügyi Minisztérium,
a Gazdasági Versenyhivatal,
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
előadói többek között az élelmiszerbiztonságról,
a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tapasztalatairól,
a fogyasztói jogok érvényesítéséről
adtak tájékoztatót.
Változatlan lendülettel
"kártyázunk"
ASzéchenyi Kártya messze a legjobb,
a kkv-k számára 1-25 MFt közötti
összegben igényelhető hitelkeret.
Igényelje Nálunk! Ady út 1. sz.
alatti irodánkban szeretettel várjuk a
kedves Ügyfeleket új igénylés, meghosszabbítás
regisztrációjára.
KEDVEZMÉNYES
MESTERKÉPZÉS
Várjuk jelentkezését a kamara
által támogatott mesterképzéseinkre.
Tanfolyam - kedvezményesen,
legalább 6 fő jelentkezése
esetén - 2010. januárjában indul.
Alkalmazott beiskolázásakor a
munkáltató a tanfolyam- és vizsgadíjat
elszámolhatja a szakképzési
hozzájárulás terhére. Részletfizetési
lehetőséget biztosítunk.
Tisztelt Vállalkozók! Tisztelt
Kamarai Tagjaink!
Kamaránk Nagykanizsa és térsége
vállalkozókért van, köztestületi munkánkat
a jövőben is ennek rendeljük alá.
AKamara tekintélye, ereje a tagok öszszefogásában,
kitartásában rejlik. Éppen
ezért nagyon fontos, hogy Nagykanizsa
vállalkozói a Nagykanizsai kamarát
erősítsék. Fogjunk össze, és a nagykanizsai
szervezet melletti tagsággal
erősítsük a város gazdasági érdekeit.
Továbbra is magunk közé várunk, igen
nagyra becsülünk minden olyan vállalkozást,
amely az állandó alkalmazkodási
kényszer mellett is képes működni.
Tisztelettel köszönjük az Önök észrevételeit,
javaslatait, és reméljük, hogy a
2010. évben is az Önök üzleti érdekeit
szolgálhatjuk.
Kamaránk elnöksége és munkatársai
nevében Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és sikerekben gazdag
Boldog Új Esztendőt kívánok!
Dr. Polay József elnök
Kanizsa 2009. december 17. – Kamara 9
Kanizsa – A 10 mi ügyeink 2009. december 17.
Kevesebb üzemzavar, nagyobb
üzembiztonság, csökkenő hálózati
veszteség és az új energiaigények
maradéktalan kielégítése – ezekkel
a célokkal építette meg nagykanizsai
ügyfelei számára az E.ON
Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a
Kanizsavár 120/11 kV-os állomást
a Kalmár utcában. A létesítményt
Gelencsér Lajos ügyvezető igazgató
és Marton István polgármester
adta át ünnepélyesen.
Marton István beszédében kiemelte:
nagyon örül annak, hogy
a néhai Dél-dunántúli Áramszolgáltató
Vállalat idejében történt
fejlesztésekről is képet kaptak
Gelencsér Lajos ügyvezető igazgatótól.
Az elhangzottakból két
dolog nagyon fontos a város számára.
Az egyik az, hogy a beruházással
csökken az üzemzavarok
miatt kieső órák száma, másik pedig,
ha le szeretne telepedni a városban,
vagy környékén egy vállalkozás,
a működéséhez szükséges
villamos energia igényét ki
tudják elégíteni.
A társaság hosszú távú tervei között
1982-ben merült fel először
egy új, 120/11 kV-os állomás építésének
igénye, majd 1993-ban született
döntés az új táppont létesítéséről
2010-es határidővel. A beruházás
2007-ben indult munkafolyama
lezárult. A tervezési és engedélyezési
eljárások, majd az állomás építése
az ütemtervnek megfelelően
befejeződött, a létesítmény üzemel.
A társaság saját beruházásában
megvalósult nagyarányú fejlesztés
tovább növeli a város energia-ellátásának
biztonságát, és jelentősen
csökkenti a fogyasztói zavartatások
számát. Az egyes vonalakról
ellátott fogyasztási helyek csökkentésével
egy üzemzavar esetén
(pl. ha szabálytalan földmunkavégzés
során illetéktelenek elvágják
az elektromos vezetéket, vagy
egy viharban kidőlő fa légvezetéket
szakít el) a meghibásodás a korábbinál
kevesebb ügyfelet érint. A
fejlesztés révén várhatóan 40 százalékkal
csökken a fogyasztói zavartatások
száma.
Az új állomás lehetővé teszi az
új energiaigények maradéktalan
kielégítését is, a rendelkezésre álló
teljesítmény megduplázásával
(2x25 MVA-ról 4x25 MVA-ra).
Az állomásban 26 mezős 11 kVos
kapcsolótér üzemel védelmi,
automatikai és távműködtetésű berendezésekkel
–, melyek lehetővé
teszik rádiófrekvenciás kapcsolások
elvégzését, nagyban gyorsítva
ezzel a meghibásodások lokalizálását
és elhárítását. A beruházás
keretében két 122/11kV-os transzformátor
és 28 darab távműködtetett
kapcsoló berendezést telepítettek
a szakemberek, valamint több
mint 19 kilométer földkábelt fektettek
le.
E létesítmény mellett 2009-ben
a társaság további 700 millió forintot
fordított fejlesztésekre a nagykanizsai
régió területén. Az összeg
kisebb felét a kisfeszültségű hálózatok
fejlesztésére, nagyobbik részét
a középfeszültségű hálózatok
korszerűsítésére fordította a fogyasztók
megfelelő színvonalú
villamosenergia ellátásának biztosítása,
illetve a fogyasztói zavartatások
csökkentése érdekében.
A jövő évben a középfeszültségű
hálózaton megvalósított beruházások
folytatása mellett a kisfeszültségű
hálózaton fellépő zavarok
csökkentése érdekében végzett
fejlesztések kapnak kiemelt figyelmet.
B.E.
1,3 milliárd forintos beruházás Nagykanizsa
villamosenergia ellátásának biztonságáért
A korábbi évek zseblopási
módszereihez képest elmondható,
hogy manapság az elkövetők
nem saját maguk teremtik meg a
lehetőséget a lopásra, elegendő
csupán nyitott szemmel járniuk,
hiszen nagyon könnyelművé váltak
a vásárlók. Az áruházak bőséges
kínálata és az időhiány miatt
ilyenkor a legtöbb ember vásárlási
lázban ég, melynek kellemetlen
mellékhatása, hogy kevésbé
figyelünk oda értékeink
védelmére. Kérjük, hogy ennek
a mellékhatásnak a tekintetében
ne az orvosát, vagy gyógyszerészét
kérdezze meg, hanem fogadja
meg a rendőrség tanácsait!
􀂊 A bevásárlást lehetőleg ne
egyedül intézzék! A csomagok cipelésére
kiválóan alkalmasak az
erősebb nem képviselői, akik
ügyelhetnek a már megvásárolt
ajándékokra és a pénzre is.
􀂊 Mielőtt otthonából elindulna a
bevásárló körútra, gondolja át,
hogy mely áruházakban, mit kíván
vásárolni. Célszerű a sorrendet úgy
tervezni, hogy először azokat az üzleteket
látogassa meg, amelyekben
a megvásárolt termékek beférnek a
gépkocsija csomagtartójába.
Bár a jármű csomagtartója sem
értékmegőrző, de még mindig jobb
megoldás, mintha a megvásárolt
termékek, ajándékok a gépkocsi
utasteréből hívnák fel a lopásra
hajlamos elkövetők figyelmét.
􀂊 Gondolja át, hogy mennyi
készpénzt szükséges magával vinnie!
Amennyiben lehetséges, vásárlásait
bankkártyás fizetéssel oldja
meg! Abankkártyával kapcsolatban
nem győzzük hangsúlyozni,
hogy a PIN kódot a fejében tárolja,
ne a bankkártyája közelében! Ha
túl bonyolult a kód, keresse fel
bankját és kérjen egy Ön számára
könnyen megjegyezhető kódot.
􀂊 Ha elkerülhetetlen, hogy nagyobb
mennyiségű készpénzt tartson
magánál, azt ne egy helyen tárolja,
hanem lehetőleg a ruházat
belső zsebeiben és az övtáskában
szétosztva.
􀂊 Kérjük, hogy lakáskulcsát és
okmányait is elkülönítve tartsa
egyéb értékeitől, ezzel megelőzhető,
hogy a tolvaj megszerezze lakcímét,
illetve, hogy még kulcsot is
kapjon hozzá!
􀂊 Az áruházhoz érkezés után
győződjön meg róla, hogy nem hagyott
semmilyen értéket a jármű
utasterében! Ne felejtsék el, hogy
az autóban hagyott dolgokról csak
Önök tudják, hogy értéktelen. Ezt
a bűnöző nem tudja, és akkor is
feltöri a gépkocsit, vagy betöri a
szélvédőt, ha csak értéket sejt abban
a járműben.
􀂊 A nagy sietség közben gyakran
előfordul, hogy elfelejtik bezárni
a gépkocsik ajtaját. Ez az alkalom
olyan lopásra hajlamos embereket
is csábíthat bűnelkövetésre,
akik amúgy nem is ebből a célból
érkeztek az áruházhoz.
􀂊 Az áruházban válltáskáját tartsa
maga előtt, semmiképp sem a
bevásárlókocsiban! A benne lévő
pénztárcát a táska aljában tárolja.
A táskája mindig legyen a szeme
előtt, azt még rövid időre se hagyja
őrizetlenül!
􀂊 Bevásárlás után a parkolóban
semmiképpen sem célszerű, az értékekkel
teli bevásárlókosárnak
hosszabb ideig hátat fordítani. Legyenek
gyanakvóak a parkolóban
Önöket leszólító idegenekkel
szemben még akkor is, ha jól szituált
illetőről van szó. Ha a vásárolt
árut csak látható helyre sikerül
az autóban elhelyezni, már nem javasoljuk
a jármű őrizetlenül hagyását.
A bevásárlókosár visszatolása
előtt is zárja be gépkocsit!
􀂊 Mások értékeire is vigyázzon,
és amennyiben bűncselekmény elkövetését
észleli, azt azonnal jelentse
a Rendőrségnek, hiszen így
gyorsan tudunk intézkedni és nagyobb
esély van az elkövető elfogására.
􀂊 A karácsonyt sokan otthonuktól
távol töltik, mindenki gondoskodjon
annak biztonságáról (technikai
eszközök segítségével,
szomszédok felkérésével, hogy figyeljenek
az üresen hagyott lakásra,
a postaládát ürítsék), és nyilvános
helyeken nem feltétlenül kell
reklámozni, ha valaki egy hétig
nem lesz otthon.
Békés, boldog, bűn- és balesetmentes
ünnepeket kíván a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság!
Rendőrség: Ünnepi jó tanácsok
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Negyedik, egyben ez évi utolsó
ülését tartotta Nagykanizsa Város
Idősügyi Tanácsa. Atagok elfogadták
a 2009. évről szóló, Büki
Pálné társelnök által bemutatott
éves beszámolót, majd rátértek
a 2010-es év munkatervére.
Arra a legbüszkébbek az idei évet
tekintve, hogy ugyan csak hosszas
vajúdás után, de Palinban megalakult
a Tanács 29. regisztrált klubja.
(Harmincadikként e hét keddjén indult
útjára a nyugdíjas klub Bajcsán.)
Nem volt unalmas az eddig létező
klubok élete sem ebben az évben, hiszen
három – a Belvárosi Klub, a
Napfény Rákbetegek Egyesülete,
valamint a Hölgyklub – méltó módon
emlékezett meg fennállásáról.
Régiós, nagyszabású programokra is
sor került, a Vasutas Klub szakági
régiós kulturális szemlét rendezett, a
Tungsram Klub területi dalos találkozót
szervezett, s a már említett
Hölgyklub városismereti vetélkedőre
invitálta az érdeklődőket.
Szó esett a márciusban lezárult felmérésről
– „Nagykanizsa idős lakosságának
szociális helyzetéről” címmel –
is, mely arra volt hivatott, hogy a város
idős lakosságának életmódját, közéleti
részvételét felmérje. Büki Pálné sajnálatát
fejezte ki, hogy ugyan a felmérés
nem reprezentatív, de a közgyűlés érdemben
nem foglalkozott vele. Szintén
kifogásolják, hogy az önkormányzat
nem igényli kellőképpen a Tanács véleményét
az idős lakosság ügyeiben.
Az ülés végén három klub vezetőjét
búcsúztatták el a tagok, akik úgy
döntöttek, hogy több évi tisztességes
munka után átadják a stafétát másnak;
mindhárom klubot annak idején
ők maguk indították el: a Tungsram
Klub éléről Hóborné Vincze Terézia,
a Kórház Klub éléről Horváth
Attiláné, a Köztisztviselők Klubjának
éléről pedig Bakonyi Györgyné távozott.
őket Balogh István társelnök virággal
köszöntötte, majd ezt követően
gratulált a „TESZ Generációk”
Nyugdíjasok Zala Megyei Képviselete
által az Idősek Világnapján Közösségi
Civil Diplomával kitüntetett
Büki Pálnének és az Idősekért elismerésben
részesült Tarr Ernőnek.
S.E.
Kanizsa – 2009. december 17. A mi ügyeink 11
Ezúton tájékoztatom Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a munkarend az alábbiak szerint alakul:
2009. december 18. (péntek) - munkanap, csütörtöki munkarend,
ügyfélfogadás az Okmányirodában: 8.00-12.00 óráig
2009. december 19. (szombat) – munkanap, pénteki munkarend,
ügyfélfogadás: 8.00-12.00 óráig.
2009. december 24. (csütörtök) pihenőnap, az ügyfélfogadás szünetel.
Ünnepek miatti munkarend változás
Ezúton kívánok Nagykanizsa város lakosságának békés,
boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet!
Dr. Tuboly Marianna jegyző
MEGHÍVÓ
A nagykanizsai Horvát
Kisebbségi Önkormányzat
szeretettel várja Önt és családját
2009. december 18-án
pénteken
19.00 órakor
kezdődő
ADVENTI ÉS KARÁCSONYI
HANGVERSENYÉRE,
Helyszíne:
JÉZUS SZÍVE TEMPLOM
(Deák tér)
Előadók:
Varasdi Püspökség
Ifjúsági Énekkara és
Tamburazenekara
Belépés díjtalan
Bolyai
karácsony
2009. DECEMBER 21-ÉN,
HÉTFőN
tartja hagyományos
KARÁCSONYI
MűSORÁT
az
ALSÓTEMPLOMBAN
a Bolyai János
Általános Iskola
Az alsósokat 9 órakor,
a felsősöket 10 órakor,
a felnőtteket pedig
17 órakor várják.
Novemberben folytatódtak a
Nagykanizsa és Térsége TISZK
által szervezett pedagógus-továbbképzések.
Ezúttal két témakörben hallgathattak
előadásokat, és cserélhettek
tapasztalatokat a városi és a városkörnyéki
iskolákból érkező tanárok
és tanárnők. Nádas Mária, a
Magyar Gordon Iskola Egyesület
elnöke „Professzionális tanári
kommunikáció integráló iskolai
környezetben” címmel, Dr. Nagy
József, ismert és elismert túsztárgyaló
„Verbális agresszióval, tettlegességgel
fenyegető konfliktushelyzetek
kezelése” címmel tartott
továbbképzést. Előbbi célja a
résztvevő pedagógusok professzionális
viselkedésének fejlesztése,
az osztálytermi munka hatékonyságának
javítása, s nem utolsó sorban
a hátrányos helyzetű tanulók
eredményesebb segítése. Az utóbbi
témában az előadó igyekezett
olyan gyakorlati, tárgyalástechnikai
jártasságot kialakítani, mely
számottevően növeli a konfliktusok
megoldásának hatékonyságát.
A tanfolyamokon résztvevő pedagógusoknak
ünnepélyes keretek
között adták át a tanúsítványokat a
Vasemberház Dísztermében hétfőn.
Az ünnepségen Balogh László,
az Oktatási-, Kulturális- és
Sportbizottság elnöke, majd Nagy
József köszöntötte az egybegyűlteket.
Az okleveleket Faragó
Zsolt, a TISZK szakmai vezetője
adta át.
S.E.
Jó pap holtig... Ülésezett az Idősügyi Tanács
Emlékül…
Farkas Ferencre emlékeztek
születésének napján, december 15-
én a róla elnevezett kanizsai zeneés
művészeti iskola tanárai és diákjai
a zeneszerző szülői házánál a
Vörösmarty utcában. A kétszeres
Kossuth-díjas művész életútját
röviden mutatta be három diák,
majd Baráth Zoltán igazgató koszorút
helyezett el a ház falán.
Egy nagykanizsai házaspár
által fejlesztett és fenntartott
internetes oldal nyerte az „Év
honlapja” díjat oktatás kategóriában:
a matekerettsegi.hu.
Baloghné Békési Beáta matematika
tanárnő és férje, Balogh
András két és fél éve kezdték
el a weboldal létrehozását,
a feladatok kidolgozását, s a
program megírását, amely az
oldalhoz kell, és persze statisztikai
kutatást is végeztek, hogy
egyáltalán mennyire lehet
szükség egy, az Interneten keresztül
elérhető gyakorlási,
megértési módszerre. Úgy tűnik,
van…
A Magyar Marketing Szövetség
minden évben meghirdeti az „Év
honlapja” pályázatot tizenhét kategóriában,
mellyel a hazai
online-kultúra erősítése a célja,
valamint az, hogy a kiemelkedő
portálok elismerésben részesüljenek.
Több szempont alapján bírálják
el a pályázókat, többek között
vizsgálják az aktualitást, a betöltési
gyorsaságot, a célcsoportnak
megfelelő tartalmat, az átláthatóságot,
valamint oktatási kategóriában
figyelembe veszik az audiovizuális
eszközöket és az interaktivitást
is.
Most már két éve, hogy a honlap
létezik, de nem csak létezik,
hanem működik is. Középszintű
érettségi felkészítéssel kezdték,
s az elejétől fogva bővítik az
anyagokat, a középiskolai osztályoknak
teljes felkészítést tudnak
biztosítani 9-12. osztályig,
jelenleg a 8. osztályos anyagok
vannak folyamatos feltöltés
alatt. A honlapra látogatók interaktív
oktató programokkal tanulják
a matematikát az Interneten
keresztül. Az oktatóvideókon
a magyarázat egyidejűleg
látható és hallható, a megértést
szemléletes, helyenként
mozgó ábrák segítik, s a videókat
bármikor meg lehet állítani
és visszanézni. Nem csak azok a
diákok látogatnak fel, akiknek
korrepetálásra van szükségük,
hanem azok is szívesen használják,
akik számára a felvételi
pontok miatt nem mindegy, hogy
négyes vagy ötös az év végi jegyük.
– Nagyon örülünk ennek a díjnak,
hiszen a tanulók visszajelzései
mellett kaptunk egy szakmai
elismerést is, s ez is bizonyítja,
amit azért már sejtettünk,
hogy szükség van a tevékenységünkre,
a segítségünkre – meséli
mosolyogva Beáta. – Nem kis
bátorság kellett ugyan, hogy feladjuk
addigi munkánkat, de
nagy volt az elhatározás, és
most már biztosan tudjuk, jól
választottunk.
Sajnos ma a matematikatanítás
– és egyébként az oktatás –
nem veszi figyelembe az egyént,
a frontális osztálymunka dominál,
így a gyengébb képességű
gyerekek szenvedik el a legnagyobb
hátrányt. Beáta véleménye
szerint ráadásul a mateknál
fennáll az a helyzet is, hogy ahhoz
képest, ahogyan absztrakciós
képességével be tudja fogadni
a tananyagot a diák, túl korán
kapja, így az átlag nehezen érti
meg.
A honlappal kapcsolatban András
még a következőket tette hozzá:
– Mivel mi ebből élünk, azt el
kell mondani, hogy ezeknek a
tananyagoknak a nagy hányada
nem ingyenes, viszont ami az,
ahhoz csak regisztrálni kell,
hogy valaki hozzájusson. Természetesen
megrendelni is csak
azt a részt kell, amelyiket szeretnék.
Mint ahogy a feleségem
is említette, sok bátorságra volt
szükségünk, hogy belekezdjünk
egy saját vállalkozásba, s bizony
ez eleinte anyagilag is nagyon
nehéz volt. A feladatokat
össze kellett állítani, meg kellett
tervezni az üzleti lépéseket, létrehozni
egy saját programot,
ami biztosítja, hogy ne lehessen
feltörni az oldalt. S az elején
ugye bevételünk sem volt belőle,
de már akkor is, s most is minden
időnket ezzel töltjük. Olyannyira
interaktívak vagyunk,
hogy telefonon is lehet bennünket
keresni, s ennek az egésznek
köszönhetően jó kapcsolatok is
kialakultak.
A tapasztalatok, s természetesen
a díj is tehát azt mutatják,
megfelelően végzi a munkáját a
házaspár, igény van az oldalra, s
egyre többen keresik őket. Jelenleg
12.000 fő felett van a regisztráltak
száma, köztük a más országokban
található magyarlakta településekről
is használják a feladatokat,
magyarázatokat. Ez persze
mindkét fél érdeme, mert nem
elég csak a megfelelő tananyag,
ha mellette nincs akaraterő, kitartás,
s mit ér a tanulni akarás, ha
nincs segítség?
Steyer Edina
Kanizsa 12 – Online 2009. december 17.
JÖVőRE VELÜNK UGYANITT, UGYANENNYIÉRT!
Ha 2010-re idén rendeli meg valamely termékünket (előleg befizetése
mellett) a 2009-es árakon készítjük el! 􀂊 RÉSZLETFIZETÉS!
Matek másképp, avagy matekerettsegi.hu
Kanizsa 2009. december 17. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Új lehetőségekre számíthat az elkövetkező
napokban. Új munka, és egy új szerelem
megjelenését ígérik a csillagok. Mindezekért
nem kell semmit sem tennie, csak el
kell fogadni a szerencséjét.
Hogyha végre kiköltekezte magát, és nem
maradt semmi pénze saját magára, ne kedvetlenedjen
el. Karácsonyi hangulatát még
fokozhatja az a tudat, hogy kívánságát, ha
más nem is, teljesíthetik még a csillagok.
Ha úgy érzi, vége van az ünnepek előtti hajtásnak,
elkészült mindennel, akkor téved. Minden
erejére, figyelmére szüksége lesz ahhoz,
hogy könnyedén átlendítse saját magát és a
családját az elkövetkező boldog új évre.
Kerülje az ünnepek előtti napokban a vitás
helyzeteket. Ha nem lesz ideje újjávarázsolni
a lakását, cserélje fel a dísztárgyakat,
képeket, függönyöket, és máris
jöhetnek a vendégek.
Ne engedje, hogy a bizonytalanság uralja
az ünnepnapjait. Bízzon szeretteiben,
és a magányosság helyett mindig legyen
ön mellett valaki, akinek felteheti kérdéseit,
akit szerethet.
Örömmel veszi mostanában a kihívásokat.
Tisztában van vele, a sikeresen megoldott
feladatok újabb sikereket szülnek. Használja
ki ezt az időszakot, és az elvárások mellett
továbbra is legyen kedves a párjához.
A külvilág zajától próbáljon elszakadni
ezekben a napokban, és gondolja át a
párkapcsolatát. Ha nem akar semmit
hosszú távon a párjától, akkor szakítson.
Mindkettőjüknek jobb lesz így.
Nemcsak a gyerekek, a felnőttek is örülhetnek
a közelgő ünnepeken. De a gyermekkor
elszáll, felnövünk, távolodunk. Amíg teheti,
hívja meg egy beszélgetésre a rég látott rokonait.
Biztosan lesz mit megbeszélniük.
"Béke szálljon minden házra, kiscsaládra,
nagycsaládra." - egyre gyakrabban hangzik
el mostanában ez a jókívánság. Hatalmas
lendülettel végzi a munkáját, s ennek
meg is lesz az anyagi vonzata.
Itt az év vége. Hamarosan búcsúztathatjuk
a régit, és köszönthetjük az újat. Elmondhatja
magáról, hogy nem fáradt el, energiájából
még sok mindenre telik. Így a bevásárlásokra
és a sütésre-főzésre is.
Nem szégyen, ha az ünnepek közeledtével
gyermeknek érzi magát újra. Mondja
ki bátran és hangosan a vágyait, hátha
meghallja otthon egy jó tündér, és teljesíti
minden kívánságát.
Mindig az élet szép oldalát keresi, és ez így
van jól. Megsokszorozza az energiáját, ha
többet mosolyog munkatársaira, családtagjaira.
A szerelem terén is szép érzésekkel gazdagodhat.
- ezt jelzik önnek a csillagok.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Áldott, békés
Karácsonyt
és sikerekben
gazdag, boldog
új esztendőt
kíván a
Kanizsa Rádió!
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
BÉRLET
Kanizsa – Apró 2009. december 17.
VEGYES
INGATLAN
Városközpontban három szobás,
76 m2-es, egyedi fűtéses, 4. emeleti
lakás eladó. Érd.: 30/411-4010
(7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-
es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(pince, padlás, kert) eladó. (7096K)
Nagykanizsa belvárosában 700
m2-es, társasház építésére alkalmas
telek eladó! Érd.: 30/227-3294
(7108K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
30/227-3294
Nk-án a Dózsa György 117/B.
alatt II. emeleti, cirkofűtéses, 79 m2-
es, három szobás lakás eladó. Irányár:
11,8 millió Ft. Érd.: 30/396-1910
(7130K)
Városkapu krt.-on egyedi szabályozós,
központi fűtéses, 2. emeleti,
54 m2-es, két szobás, nagy
konyhás, erkélyes, felújítandó lakás
eladó. Irányár: 4,9 millió Ft.
Érd.: 20/541-0542 (7131K)
Vendéglátásra alkalmas (de más
célra is használható), kb. 100
négyzetméteres (két terem, raktár,
közlekedő, személyzeti- és nyilvános
helyiségek) üzlet teljes felszereléssel
kiadó. Érd.: 30/227-3294
(7116K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-
3014 (6430K)
Fujitsu Siemens Amilo típusú
laptop újszerű állapotban, jogtiszta
Windows Vista Homa Basic
szoftverrel 110.000 Ft-ért eladó.
17” WXGA kijelző, Intel
CeleronM 1,86 GHz processzor,
120 GB winchester, 1 GB RAM,
wifi, WLAN, DVD író dual layer,
csatlakozók. Érd.: 30/9932-534
(7145K)
170 literes prés újszerű állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072 (7149K)
Fenyőfa eladó Letenyén! 3000
darab közül válogathat: normand,
luc, ezüst, szerb luc, concolor,
douglas. Érd.: 30/819-1026
(7150K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(Aszolgáltatás belépőjegy nélkül is
igénybevehető.) Teljes testre 30 perces
lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek! Elérni és bejelentkezni
a 30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
"KARÁCSONYVÁRÓ"
kézműves kiállítás a Szociális
Foglalkoztató dolgozóinak munkáiból
Megtekinthető: december 20-ig
December 16. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI
SZABADEGYETEM
Barangolás a Gyimesekben
és a Kisbékás-szorosban
Előadó: Benedek Miklós tanár, a Kaán
Károly Környezetvédelmi Egyesület
elnöke. A belépés díjtalan
A rendezvény támogatója Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága.
December 19. 18 óra
Kisfakosi Művelődési Ház
"CSENDES ÉJ" - Zenés karácsonyi
műsor. Belépődíj nincs
December 21. 16 óra
Nyugdíjas színházbérlet
ZENÉS VALLOMÁS
EMBERSÉGRőL, SZERETETRőL
Stefancsik Annamária és Zayzon Csaba
estje. Pannon Várszínház (Veszprém)
Belépődíj: 700 Ft
December 22.
"KARÁCSONYVÁRÓ" PROGRAMOK
10 óra Karácsonyi csillag - a Ziráno
Színház előadása
11 óra Játszóház - ajándékkészítés
Belépődíj: 500 Ft
December 21. 18 óra
A NAGYKANIZSA IFJÚSÁGI
SZIMFONIKUS ZENEKAR ÉS A
VIRÁG BENEDEK KÓRUS
KONCERTJE.
A belépés díjtalan
December 31. 19 óra
SZILVESZTERI BÁL
Zene: Solid Face. Vacsora: Régimozi
Étterem. Éjfélkor tombola, értékes nyereményekkel.
Belépődíj vacsorával együtt: 7900 Ft
"VALÓSÁG ÉS KÉPZELET"
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet alkotásaiból
Megtekinthető: 2010. január 31-ig
"VALAHOLFENN …" - Z. Soós István
kiállítása. Megtekinthető: 2010. március 31-ig
KARII PIPPO KORTÁRS GRAFIKUS
PLAKÁTKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: december 31-ig
KANIZSAI GRAFIKÁK - kiállítás
Bene János alkotásaiból
Megtekinthető: december 31-ig
December 19. 18 óra
KANIZSA BIG BAND
Karácsonyi koncert
Belépődíj: 500 Ft
Olcsó, szép lakás! Nagykanizsa városközpontjához
közel 6. emeleti, háromszobás,
gázkonvektoros, két nagy erkélyes,
felújított társasházi lakás liftes házban,
szép konyhabútorral, jó árban eladó.
Irányár: 9 millió Ft. Hivatkozási szám:
2009/DI/403
Nagykanizsa városközpontjához közeli
csendes helyen, 3. emeleten, 2+2 félszobás,
107 m2-es, cirkofűtéses, légkondicionált,
kitűnő állapotú, igényes, újszerű
társasházi lakás eladó! Irányár: 18
millió Ft. Hivatkozási szám:
2009/DI/273
Nagykanizsa északkeleti városrészében
4. emeleti, 3 szobás, gázkonvektoros,
két erkélyes, részben felújított társasházi
lakás eladó! Irányár: 9,9 millió
Ft. Hivatkozási szám: 2009/DI/720
Nagykanizsa központjában háromgenerációs,
három szintes, szintenként 100-
100 m2-es, gázkonvektoros és ház-központi
fűtéses, erkélyes, nagypincés, beköltözhető
állapotú családi ház eladó.
Irányár: 28 millió Ft. Hivatkozási szám:
2009/DI/706
Kis lakás kedvező áron! Nagykanizsa
városközpontjához és a keleti városrészhez
közel 3. emeleti, egyszobás, gázkonvektoros,
erkélyes, felújítandó lakás eladó!
Irányár: 4,1 millió Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DI/686
Nagykanizsa keleti részén, kétszintes,
4 szobás + nappalis, cirkofűtéses és cserépkályhás,
teraszos és parkosított udvaros,
beköltözhető állapotú családi ház eladó.
Irányár: 30 millió Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DI/632
Nagykanizsa keleti városrészében második
emeleti, kétszobás, központi fűtéses,
kettő erkélyes lakás beköltözhető állapotban
eladó. Irányár: 5,4 millió Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DI/540
Kell ennél jobb ajánlat? Új lakások
vásárlásával megspórolhatja az illetéket!
Városközpontban, és a városközponthoz
közel 50-60 m2-es, erkélyes, panorámás
amerikai konyhás + 2 szobás lakások
kedvező áron eladók!
Palinban 1. emeleti, amerikai konyhás
nappali + 2 szobás, cirkofűtéses, erkélyes,
újszerű, kitűnő állapotban lévő sorházi
lakás kisebb parkosított udvarral eladó!
Irányár: 14,4 millió Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DI/522
Nagykanizsa északi városrészében
földszinti, amerikai konyhás nappali + 2
szobás, cirkofűtéses, nagy teraszos, igényesen
kialakított, újszerű sorházi lakás
zárt parkolóval, és saját, fedett autóbeállóval
eladó! Irányár: 18,99 millió Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DI/501
Érdeklődjön ingatlanközvetítő irodánkban:
Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa, Sugár út 2.
Internetes elérhetőségünk:www.draskovicsingatlan.hu
SZOLGÁLTATÁS
Nagykanizsa, Teleki u. 64.
Mobil: (+36 30) 490 3100
SZOLÁRIUM, INFRASZAUNA,
MASSZÁZS
AKCIÓ!
20 alkalmas bérletet
vásárlók között
hetente
2 SZEMÉLYES
VACSORÁT
sorsolunk ki
NYITVA:
h-p: 9-21
szo: 9-20
SPHINX SZOLÁRIUM
14
Kanizsa 2009. december 17. – Sport 15
􀂊 Asztalitenisz. Az utolsó őszi
fordulóban a nők Extraligájában
Szekszárdra látogatott a Kanizsa
Sörgyár SE (8.) együttese, ahol a
helyi AC-vel (7.) mérkőzött. A helyezések
között, mint az látható,
nincs nagy különbség, minőségben
már inkább, hiszen a hazaiak végül
6:1-re nyertek. Az egyetlen győztes
mérkőzést Ladányi Dóra jegyezte.
􀂊 Cselgáncs. Tizenegyedik alkalommal
volt házigazdája az NTE
1866 dzsúdó-szakosztálya a nemzetközi
Mikulás Kupának, melyen
a magyar csapatok mellett horvát
és szlovén egyesületek is indították
versenyzőiket. A csapatversenyben
a végső győzelmet a házigazdák (6
arany, 9 ezüst, 13 bronz) mindössze
négy pont előnnyel szerezték meg a
176 pontos kaposváriak előtt. Az
elsők között a kanizsaiak Huszár
Martint, Huszár Mátét, Mátyás Milánt,
Mihovics Szabinát és Németh
Józsefet köszönthették.
􀂊 Kosárlabda. A férfi NB I B
Nyugati csoportjának tizedik fordulójában
súlyos vereséggel veszítette el
veretlenségét a Kanizsa KK-DKG
East (2.) együttese Sopronban. A
SMAFC-NYME (3.) gárdája 97-61-
re győzte le Kovács Nándor legénységét.
Az előző körbeli, veszprémiek
fölött aratott siker után tehát a soproni
mérkőzésre történt ráhangolás,
valamint a dél-zalai klub játékosainak
ráhangolódása enyhén szólva sem sikerült
jól. Az ez évi folytatásból még
a Bonyhádnál való vizitálás van soron
– a listavezetővel december 18-án
mérkőznek Koma Dánielék.
􀂊 Sportakrobatika. A Zalaerdő
Hevesi DSE növendékei az ötödször
megrendezett Fradi Kupán
szerepeltek a fővárosban, s a kanizsaiak
14 egységgel képviseltették
magukat a sportág rangos rendezvényén.
A Farkasné Bolin Ildikó,
Zakó Krisztina, Bódi Szabolcs,
Ramocsa Krisztián és Vizlendvai
László edzette dél-zalaiak összesen
hat aranyat, négy ezüstöt, valamint
négy bronzérmet szereztek.
􀂊 Vívás. A felnőtt vidékbajnokság
küzdelmeit Szombathelyen
rendezték, melyen az NTE 1866 vívói
több remek sikernek is örülhettek.
A felnőtt női kardozók újoncai
között Osvald Anna szerzett bajnoki
címet, míg férfi tőrben Szmodics
Zoltán második, a még kadet korosztályú
Somoskeőy Péter pedig
harmadik lett. A tőröző csapatban
aztán sikerült kiteljesíteni a férfiak
sikerét, hiszen az NTE 1866 egysége
(Bartha Tamás, Pataki Zoltán,
Somoskeőy Péter és Szmodics Zoltán)
megnyerte a versengést.
… 20 esztendeje: a férfi asztalitenisz
NB II-ben megszerezte az
első idegenbeli győzelmét a
Nagykanizsai Tungsram SE, miután
az Ajkai Üveggyár egységét
legyőzték 11:5-re (Zborai, Beck
3-3 győzelem). A XI. Coca-Cola
Kupa teremfoci tornán a fináléban
a Bognár József vezette Bútorgyár
4-0-ra győzte le a Szeszipar
csapatát. A sportakrobaták ceglédi
Kossuth Kupáján a nemzetközi
mezőnyben a kanizsai Ramocsa
Kornélia – Gajcsi Réka női páros,
valamint a Kreiner Aida – Ramocsa
Krisztián vegyes páros szerzett
első helyet.
… 15 esztendeje: Vártok Ákos,
a Tungsram SE NB I-es kézilabda
csapatának kapusa meghívást kapott
a Törökországban megrendezésre
kerülő egyetemi és főiskolai
vb-re készülő magyar válogatottba.
Az NB I-es futball együttesek
téli teremtornájának fehérvári középdöntőjében
Olajbányász SE
(gólok: Pécsi és Kiss I. 2-2, Agics
Vidóczi, Iványi) – FTC 7-5, majd
UTE – Olajbányász (Farkas J. 3,
Fekete, Kiss I.) 11-5, a tornát végül
a Vác nyerte. Az NB I B-s női
kosarasoknál az óévet két győzelemmel
búcsúztatta a MÁV NTEKanizsa
Sörgyár: – Bajai TKElma
85-61, valamint – Nagykőrösi
KK 88-65. A VI. Tungsram
Kupa nemzetközi kézilabda torna
döntőjében Tungsram SE
(Becskei 8 gól) – Hort SE 34-28
… 10 esztendeje: a zalaegerszegi
nemzetközi Szalon Sör teremfutball-
torna döntőjében ZTE
FC – Olajbányász FC (g.: Horváth
Gy., Marinkovics, Pálfi) 4-3.
A felnőtt vívó ob-n női kardban
Dani Diána (MÁV NTE) a harmadik
helyen végzett. Az úszók
felnőtt Budapest-bajnokságán
Papp Viktória (Bolyai DSE) 50 m
és 100 m mellen szerzett bronzérmet.
A Kanizsa KK-DKG East az
NB IB-s csoportjában megszerezte
az alapszakaszbeli második helyet,
miután a Veszprémi Egyetem
csapata ellen idegenben nyert 81-
57-re (legjobb kanizsai dobó:
Farkas 24/6 pont). December 27-
én a Kanizsa Kerékpáros Klub támogatói
szerződést kötött az olasz
MAPEI céggel, majd leigazolta az
országúti bajnok Arany Gábort az
FTC-ből. A későbbi magyar válogatott
Kerekes Zsombor távozott
az Olajbányász FC-től, miután az
átigazolási időszakban elfogadta a
DVSC labdarúgó-csapatának
ajánlatát.
… 5 esztendeje: a sakk NB Iben
Hajdúböszörmény (5.) – N.
Tungsram SK (3.) 4,5:7,5. Silló
Dániel korcsoportjában a rövidpályás
úszó vidékbajnokságon négy
elsőséget zsebelt be Hódmezővásárhelyen.
A férfi kosárlabda NB I
B-ben a Kanizsa KK-DKG East
csapata a hatodik helyről várta az
új évet, mivel a Silló Zsolt edzette
csapat (Koma 21 pont) hazai környezetben
kapott ki a Bajai KKtól,
míg a nőknél a harmadik Kanizsa
DKK szenvedett vereséget
ki a listavezető OSC otthonában.
A sportakrobaták korosztályos
Budapest-bajnokságáról a
Zalaerdő HDSE két arany-egy
ezüst-négy bronz kollekcióval térhetett
haza. A felnőtt lábtoll-labda
országos bajnokságon Hartai Attila
(ZDSE) 2002 után ismét első
helyet szerzett.
Ez történt (december 17-31.)…
Az előzetes feljegyzések alapján
állítható, hogy történelmi sikert
ért el a Kanizsa Darts Egyesület
biliárd együttese, hiszen a
KDE-Közutas-Kanizsa az NB II
A-csoportját megnyerve feljutott
az NB I-et alkotó egységek mezőnyébe.
A szakosztály 2006 decemberében
alakult, s elsőként
2008-ban az NB II/A csapatbajnokságában
indulhatott, a pontvadászatot
pedig a harmadik helyen
zártak. A csapatot alkotó játékosok
idén egytől-egyig kiváló teljesítményt
nyújtottak, közülük a
legeredményesebb Berkecz András
volt 15 győzelemmel. A szezon
során Baluka Péter és Rab
Benedek 13-13 mérkőzést hozott
le sikerrel, Mészáros Szabolcsnak
11 győzelme volt, Lengyák György
kilenc alkalommal volt jobb ellenlábasánál,
Eleftherios Kiriakidisz
pedig nyolcat nyert.
A szezon elején az együttes
tagjai csak halkan beszéltek a feljutási
célokról, az évad során aztán
egyre nagyobb lett az étvágyuk,
bár a Komló, a Tatabánya
és a Zalaegerszeg is kimondottan
erős kerettel rajtolt, tehát végig
kiélezett volt a küzdelem. A döcögős
kezdetre jó példa, hogy
döntetlent játszottak a tatabányaiakkal,
szoros győzelemmel tudták
le a tavaly még NB I-es Komlót,
majd a második számú kanizsai
csapattal, a Golddal is csak
eldöntetlenre végeztek. Ezt követően
aztán nem volt megállás, s
mindössze egyetlen vereséget
szenvedett csak el a Közutas. Jövőre
tehát irány az NB I, remélhetőleg
újabb nagy csatákkal,
küzdelmekkel.
P.L.
NB I-ben a „Közutas” biliárdosok
A KDE-Kanizsa-Közutas 2009. évi pool biliárd bajnokságban NB I osztályba jutott csapata.
Álló sor (balról jobbra): Baluka Péter, Eleftherios Kiriakidis, Lengyák György, Berkecz András.
Guggoló sor (balról jobbra): Rab Benedek, Mészáros Szabolcs
Kanizsa – Karácsony 2009. december 17.
…bólintgatnak, úgy felelnek,
egymásnak” – kezdődik Károly nótája.
Karolina legkedvesebb dala
meg ekképpen: „Emlékszel, utolsó
beszélgetésünket egy száguldó
mentőautó szirénája szakította félbe.
Megijedtem, mint mindig, ha
valahol a sziréna felhangzik, pedig
akkor még nem tudtam, hogy számomra
és számodra nagyobb veszély
nem jöhet, minthogy elhagyjuk
egymást…”
Ezek a dalok december 24-én ismét
felcsendülnek a lemezjátszón, a
házaspár 40. házassági évfordulóján.
Szűk családi körben ünnepelnek, két
felnőtt lányuk társaságában. Nagy
költekezést nem terveznek, Károly
azonban sejti, lányai meglepik majd
egy szép nagy tortával.
A szobát szivárványszínekben
ragyogják be a karácsonyi fények,
beszélgetésre késztetve a szemlélőiket
úgy, mint ahogy a piros rózsák
beszélgetnek, bólintgatnak, úgy felelnek
egymásnak. Felidézik közös
életük történetét. – Husikám! – szólítja
a férfi a nőt, s ugyanolyan csillogó
szemmel mosolyognak egymásra,
mint 40 évvel ezelőtt…
Ronda, havas idő volt 1969. december
24-én. Gyalogosan indult
el Leveli Károly Palinból Bánokszentgyörgyre,
a menyasszonyáért.
Amikor a tanácsi esküvőről a
templomba vonultak, a bámészkodók
az árokba csúsztak, hogy közelebb
kerüljenek hozzájuk. Kíváncsian
figyelték, vajon kit hozott a
házhoz a fiú! Az a beszéd járta, ő a
legszebb menyecske a faluban.
De nemcsak a mesében fordul
elő, hanem ezúttal a valóságban
is, hogy egymás után jöttek otthon
a problémák. Édesanyja megszokta,
hogy a fia mindig leadja a
keresetét, és az idősebb asszonyok
különben sem szerették, ha
valaki tanácsokat osztogat, vagy
netán megkérdez valamit. Hogyha
főzni akart, nem jutott neki
hely a tűzhelynél. Megszokott dolog
volt, hogy munkaidő után cukorrépát
kapáltak, vagy sötétedésig
szénát gyűjtöttek. S mivel kicsi
lakásban éltek, Károly bejelentette,
szeretne egy szobát építeni
maguknak, de ezt nem engedték
meg neki. „Hát akkor nincs
mese, épülök egy házat” – válaszolta.
Reggeltől estig az erdészetnél
dolgozott, s mikor látta,
egyre csak fogy a felesége, orvoshoz
vitte, s eldöntötte, albérletbe
költöznek. Hamarosan telket vásárolt,
s hitelre családi házat épített.
Úgy tervezték, hogyha Hajnika
és Karolina férjhez megy,
mindegyik családjának jusson
hely otthon.
Időnként a kisgyerekekkel együtt
hazahívták őket, a disznóvágásnál,
betonozásnál szükség volt otthon a
segítségére. Mielőtt 1979-ben agyvérzésben
meghalt az édesanyja,
magához hívatta őket, mondani
akart nekik nagyon valamit, de már
nem jött ki érthető szó a száján. Arra
tanította a gyerekeit, hogy ne csapjanak
be senkit. Inkább szegénységben
éljenek, de becsületesen. Nehéz,
küzdelmes életük volt a szüleikkel
együtt. Az uraságban sokat kellett
dolgozni. A felszabadulás után magángazdálkodók
lettek, öt hold föld,
másfél hold rét volt a tulajdonuk. Éjt
nappallá téve dolgoztak. Hatan voltak
testvérek, a gyerekeket taníttatni,
öltöztetni kellett. Tíz éves korától kivette
a részét a mezőgazdasági munkákból.
Meg kellett termelniük a napi
élelmiszert, a nyolcfős család számára
szükséges búzát.
1984-ben súlyos közúti baleset
érte a házaspárt. Hónapokig kórházban
feküdtek, s ez volt apropója
Karolina kedvenc dalának is
(írásunk elején). A feleséget leszázalékolták,
de felépülése után szerencsére
el tudta látni a családot, a
gyerekeket tisztességesen felnevelte.
Károly az erdőgazdaságnál
eleinte fakitermeléssel kereste a
kenyerét, később kerületvezető,
majd művezető lett. 46 év munkaviszony
után tavaly vonult nyugdíjba.
Most a fűrészüzemben teljesít
portaszolgálatot, csakhogy rönköt
lásson, és érezze az fa illatát.
S hogy mi kavarta fel a közelmúltban
a régi emlékeket? Egy
másik évforduló. Károly édesapja
születésének századik évfordulója,
amelyre nem kaptak meghívást.
Így csak gondolatban lehettek
együtt. Az ismerősök is hiányolták
őket az újságokban megjelent családi
fényképről.
– Igazából nem tudunk senkire
sem haragudni. December 24-én
betöltjük a 40. évet együtt jóbanrosszban
a kis husikámmal, mert el
nem hagyjuk egymást!
– És a két kislányunkat – súgta
neki a felesége.
Bakonyi Erzsébet
„Piros rózsák beszélgetnek…
Advent harmadik vasárnapjának
estéjén a Jézus Szíve Plébánia
templomában Szekeres Adrien
adott ünnepi koncertet. Anépszerű
énekesnő koncertjének zeneanyagát
a tavaly megjelent Szeretet ünnepén
és a legutóbbi Csak játék című
lemezeinek dalai szolgáltatták.
A dalok a karácsonyról, a télről és
mély emberi érzésekről szóltak. A
nagysikerű hangversenyen az albumok
dalain kívül olyan klasszikus
karácsonyi dallamok is felcsendültek,
mint a Csendes éj és a
Mennyből az angyal. Szekeres
Adrien jó hangulatú koncertjét a
Farkas Ferenc zeneiskola kórusának
vendégszereplése színesítette.
Cz.Cs.
Szekeres Adrien
adventi koncertje
Könyvbemutató!
ARöst János által írt és szerkesztett
„Kanizsai háromszög” (Közélet
és humor 1989-2009) rendhagyó,
zenés, vidám könyvbemutatója
december 19-én (szombat) 14
órakor lesz a Honvéd Kaszinóban.
Köszöntőt mond: Kovács Kálmán.
A könyv utószavában az író így
foglalja össze a tartalmat: „Tisztelt
Olvasó! A „Kanizsai háromszög”
a kanizsai közélet 20 évét
öleli fel, a rendszerváltástól napjainkig.
Teszi ezt úgy, hogy a kronológiai
adatok mellett a személyes
véleményem, életszemléletem,
érzelmeim, gondolataim is jelen
vannak, és alapvetően tükrözi liberális
társaim liberális gondolkodását,
a liberális nézőpontot...
A kötet december 20-ától
(vasárnap) a Deák könyvesboltban
kapható.
16