Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.44 MB
2020-12-11 15:43:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
245
729
Rövid leírás | Teljes leírás (483.5 KB)

Kanizsa 2010. 009-012. szám március

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXII. évfolyam 9. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. március 4. Kanizsa
Egy kattintás
weblapunkra,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Nézze meg Galériánkat!
www.kanizsaujsag.hu
Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
- épülettervezés - beruházás
lebonyolítása - építési műszaki
ellenőrzés - felelős műszaki
vezetés - projektvezetés
- teljeskörű ingatlanfejlesztés
- ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata által szervezett
megemlékezés alkalmából
több szervezet is tiszteletét tette
a Károlyi kerti kopjafánál.
Koszorúzott az Önkormányzat,
a Zala Megyei Tűzoltó Szövetség,
a Politikai Foglyok Országos Szövetségének
Nagykanizsai Szervezete,
a Fidesz Magyar Polgári Szövetség,
a Történelmi Vitézi Rend,
Göndör István országgyűlési képviselő,
a Magyar Szociáldemokrata
Párt Nagykanizsai Szervezete és
az Országos 56-os Szövetség
Nagykanizsai Szervezete.
Akoszorúzást emlékműsor követte
a Magyar Plakát Házban. Marton
István polgármester beszédében
hangsúlyozta, a kommunizmus áldozatainak
emlékünnepén mintegy
százmillió ártatlan áldozatra emlékezünk.
A műsorban közreműködött
Horváth István Radnóti-díjas versmondó,
Tulman Géza versmondó,
Farkas Tibor zenész és narrátorként
Kovácsné Mikola Mária.
S.E.
Kommunizmus áldozatainak emléknapja
THRÁK KIRÁLYOK VÖLGYE
Nagykanizsán, a Magyar Plakát Házban
március 19 – április 30. 10-18 óráig
Kanizsa 2 – Főhajtás 2010. március 4.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért
felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapja alkalmából Pápa
János nyugalmazott csurgói
pedagógus „Az én ’56-om”címmel
tartott előadást a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI-ban. Az
előadáshoz kiállítás, illetve az
1950-es évekről szóló könyvbemutató
is kapcsolódott.
Pápa János 1928. január 4-én
született Szentán. Elemi iskoláit
szülőfalujában, középiskoláit Csurgón,
egyetemi tanulmányait Budapesten,
az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen
végezte. 1954-
ben biológia-kémia szakos középiskolai
tanári diplomát szerzett.
1944 decemberében, mint leventét
a nyilasok elhurcolták, de négy társával
együtt Nagykanizsáról megszökött.
1945. február elején ismét
elvitték, majd egyhónapos kiképzés
után bevetették őket. Megsebesült,
később angol fogságba került.
Egy falubeli bajtársa látta, hogy
ágyastul kivitték a kórteremből, s
emiatt halálhírét hozta haza a szül...