Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.94 MB
2020-12-11 15:44:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
540
909
Kanizsa 2010. 013-017. szám április

Cím: Kanizsa
Alcím: Lokálpatrióta Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

Az újság szövege:

XXII. évfolyam 13. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. április 1. Kanizsa
Egy kattintás
weblapunkra,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT,
írjon FÓRUMUNKBA,
vagy adjon fel
INGYENES
APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
www.kanizsaujsag.hu
Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
􀂊 épülettervezés 􀂊 beruházás
lebonyolítása 􀂊 építési műszaki
ellenőrzés 􀂊 felelős műszaki
vezetés 􀂊 projektvezetés
􀂊 teljeskörű ingatlanfejlesztés
􀂊 ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
Akazanlaki Iszkra Történeti Múzeum
régészeti gyűjteményének páratlan
értékű, reprezentatív leletegyüttese
először lépte át Bulgária határait és
érkezett Magyarországra 2010 márciusában.
A „Thrák Királyok Völgye”
című kiállítás március 19. és április
30. között Nagykanizsán, a Magyar
Plakát Házban látható. Atárlat a világon
egyedülálló módon megőrződött
hellenisztikus kori thrák halomsírok
anyagát tárja a látogatók elé. A kiállítás
Magyarországon eddig nem látott,
különleges régészeti anyagot mutat
be, látható többek között III. Seuthés
uralkodó aranymaszkja. Összehasonlításul:
a világ legismertebb aranymaszkja
az Agamemnon-maszk,
amely aranyfóliával készült, és mindösszesen
60 gramm a súlya, míg a
thrák maszk mintegy 6000 grammos
tömör arany. A műtárgyak hazai bemutatásához
a magyar állam mintegy
két és félmillió eurós garanciavállalással
járult hozzá. A garancia megadásának
feltétele volt, hogy a kiállítás
megrendezéséhez kiemelkedő kulturális
érdek fűződjék, így a kiállítás
szakmai indokoltsága külön vizsgálat
tárgyát képezte. A „Thrák Királyok
Völgye” című kiállítás médiavisszhangja
a kiállítás megnyitását követően
március végéig a következőképpen
alakult: a nyomtatott sajtóban, különös
tekintettel az országos napilapokban
és szakmai folyóiratokban – többek
között a 2009-ben a Kreatív Csoport
által szervezett Magazin Mánia
versenyen az „Év Magazinja” kitüntető
címet elnyert MúzeumCafé című
múzeumi szakfolyóiratban – az antik
műtárgyak szépségét és a thrák kultúra
jelentőségét méltató írások száma
meghaladta a tizenötöt, a rádióinterjúk
és az országos televíziós híradások
száma meghaladta a huszonötöt. A
Google a „Thrák Királyok Völgye”
című kiállításra 25.100 találatot ad ki,
a Duna TV „Vannak vidékek” című
műsora a tárlat apropóján mintegy 50
perces műsort készít Nagykanizsáról.
ANational Geographic 2010 áprilisában
szakmai méltatást jelentet meg a
kiállításról. A kiállítást az első tíz napon
több, mint 1200 látogató tekintette
meg. Egyetlen sajtóorgánum volt,
amely a kiállítás szakmai hitelességét
vitathatónak ítélte. A Kanizsa „lokálpatrióta
hetilap” 2010. március 25-én
megjelent „Óriási várakozás után némi
csalódottság” című írása méltatlan
módon bánt el a kiállítással, kellő hozzáértés
és jóérzés teljes hiányáról téve
tanúbizonyságot. Az írás Kanizsa
kommentárja nehezményezi, hogy a
kiállítás „kevés” és forráshiányról
szól. Akiállítás költségvetését a nagykanizsai
közgyűlés 2009 decemberében
fogadta el. A költségvetés része
volt – mint felhalmozási kiadás – a
speciális installáció, a vitrinek beszerzése,
valamint a biztonságtechnikai
eszközök beépítése. Ezzel a beruházással
és kiállítási referenciával a Magyar
Plakát Ház a Dunántúl egyik legkorszerűbb
múzeumává vált. Akiállítás
megvalósításának forrása nem a
nagykanizsai adófizető polgárok pénzéből
történt. A nyomtatott médiában
eddig megjelent írások szerzői kivétel
nélkül eljöttek a kiállítás megnyitó ceremóniájára,
kérdéseket tettek fel többek
között a műtárgyak eredetével,
installálásával kapcsolatban Ivan
Marazov akadémikusnak, és a kiállítás
kurátorainak. AKanizsa hetilap főszerkesztője
nem tisztelte meg jelenlétével
a jeles eseményt. Mindenki
szíve-joga véleményt alkotni a kiállításról.
Mint látogató. Mint szakember.
Mint újságíró. Miután a kiállítást apróra
végigböngészte, a műtárgyakat
szemügyre vette, és kétségeire választ
talált. A„Thrák Királyok Völgye” című
kiállítás két okból valósult meg.
Fontos szempont volt, hogy a klasszikus
antikvitás, annak tárgyai és a korszak
ismerete, tisztelete eljusson a
Nagykanizsán élőkhöz is, és természetesen
minden érdeklődő látogatóhoz.
Másrészt Nagykanizsa évtizedek
óta testvérvárosi kapcsolatot ápol
Kazanlakkal, és eljött az ideje annak,
hogy a városban élők a bolgár testvérvárosukat
ne csak a város egyik körútjáról
azonosítsák. Igenis, legyen elmélyültebb
tudásunk az emberiség
kultúrkincseiről, többek között a
kazanlaki sírboltról, amely az
UNESCO Világörökség egyik
emblematikus eleme. A nemzetközi
kiállítás megvalósításával egyébiránt
Nagykanizsa múzeumtörténetet írt,
bármit is gondoljanak azok, akik nem
nyitottak a múzeumügyben is szükségesnek
látszó paradigmaváltásra.
Ezek után lehet a Kanizsa újságot lokálpatrióta
hetilapnak nevezni?!
Marton István
Kőfalvi Csilla
Sine ira et studio (Tacitus) – Harag és részrehajlás nélkül
„Thrák Királyok Völgye” – Sajtóközlemény
Hetek, hónapok, évek óta ezt
hallgatjuk éjjel és nappal. Ha nézzük
a plakátokat az utcán, ha bemegyünk
egy üzletbe, ha bekapcsoljuk
a tévét vagy az internetet. Mindenki
azt ígéri, hogy ha hiszünk neki
(legyen ő vállalkozás, bank, bolt
vagy politikai párt), előbb-utóbb
jobban fogunk élni, mint azelőtt.
Legalábbis egyetlen olyan hirdetésre
sem emlékszem, ami úgy
kezdődött volna, hogy „ha engem
választasz, lehet, hogy nem lesz
több pénzed, de…” – elképzelni is
furcsa lenne!
Persze nem lényegtelen, hogy
mennyiből gazdálkodhat a családunk,
vagy az a közösség, amelyhez
tartozunk. Nem jó szegénynek
lenni: nem jó, ha minden hónap
elején és végén izgulni kell, hogy
mennyit vihetünk haza, és ki tudjuk-
e fizetni a számlákat.
Mégis mintha túl sokat gondolnánk
a pénzre, a tárgyakra, az árakra.
Készítettek egy kutatást az Egyesült
Államokban, amelyben azt vizsgálták,
hogy mely emberek boldogok,
és kik nem azok. A kutatók
nagy meglepetésükre azt tapasztalták,
hogy a boldogság (egy bizonyos,
nem túl magas anyagi szint fölött)
nem függ a pénztől. Ugyananynyi
boldog embert találtak a szegények,
mint a gazdagok között.
Ugyanakkor azt is tapasztalták, hogy
mindenki azt hiszi, attól lesz boldogabb,
ha több pénze lesz. A milliárdos
még egy milliárdot, a koldus napi
még egy dollárt szeretne. Aztán
még kettőt, még hármat… (előbbutóbb
eljutunk a milliárdhoz…)
Rossz hír a gazdagoknak: sosem
elég a pénz. Jó hír a szegényeknek: a
pénz mindig elég ( – ami persze nem
a nyomorgó emberekre vonatkozik).
Ezt az igazságot nem sokan
merték kimondani. Közülük talán
a leghíresebb Jézus Krisztus volt.
„Boldogok a lelki szegények” – ez
Jézus legkeményebb, ugyanakkor
leginkább megnyugtató mondatai
közé tartozik. Félünk ettől a mondattól.
Sokféleképpen próbáljuk
megmagyarázni. Félünk magunkra
vonatkoztatni. A keresztények is.
Pedig ott van benne a szegénység.
Kihagyhatatlan a jézusi tanításból.
Számomra a húsvét ennek az ünnepe
is. Jézus feltámadásával azt mutatta
meg, hogy a legfontosabb kérdések
nem az anyagi világban dőlnek
el. Nem becsülte le ezt a világot, hiszen
sokat foglalkozott az emberek e
világi szenvedéseivel, amikor meggyógyította
a betegeket, megszaporította
a kenyeret és a halat. De feltámadása
után nem tette gazdaggá a tanítványait.
Azt üzente ezzel, hogy
nem a gazdagság az élet célja.
Sajnos sokan élnek ma közöttünk
és körülöttünk, akik azért dolgoznak,
hogy legyen hol lakniuk, legyen
mit enniük, és más, alapvető
szükségleteikre meglegyen a fedezet.
De mindig elgondolkoztat az,
amikor arról lehet olvasni, hogy
mennyi mozijegyet, plazmatévét,
számítógép-alkatrészt, újabb és
újabb mobiltelefon-készüléket,
miegyebet veszünk mi, magyarok.
Mintha olyan nehezen szabadulnánk
a tárgyak, a pénzzel megszerezhető
dolgok világából. Ezek egy idő után
rabbá tesznek minket; a sok tárgy
sok törődést követel. Fennáll annak
a veszélye, hogy nagy házat építünk,
és drága autót tartunk, ahelyett hogy
az emberi kapcsolatainkat építenénk,
és gyereket „tartanánk”!
A húsvét elhozza annak az
örömhírét, hogy ki lehet szabadulni
az anyagiak rabságából. Képesek
vagyunk arra, hogy szabadabbá
váljunk az anyagiaktól, és oda
tudjunk figyelni a fontosabb értékekre:
leginkább egymásra, egymás
testi és lelki szükségleteire.
Ha hívők vagyunk, oda tudunk figyelni
Istenre és az ő „szükségleteire”
is: ő vágyik arra, hogy kapcsolatba
kerüljön velünk, emberekkel,
szeretett teremtményeivel. Ezért jön
elénk az üres sírnál és az emmauszi
úton, ezért beszélget velünk a feltámadt
Jézus. Szeretné, hogy minél
jobban megértsük őt és az ő tanítását,
ezáltal saját magunkat, és azt,
hogy mire van szükségünk igazán.
Böszörményi Géza
piarista
Kanizsa 2 – Húsvét 2010. április 1.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért
felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
A város minden részéről érkeztek
II. János Pál pápa tisztelői
a Felsőtemplomba Veres András
szombathelyi megyéspüspök
megrendítő tanúskodását hallgatni.
A meghívók nevében Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő
köszöntötte és köszönte
meg, hogy elfogadta a felkérést.
A mi nemzedékünknek nagy
ajándék, hogy a miénk lehetett.
– fejezte ki sokak érzését, majd a
boldogemlékű pápa utolsó üzenetei
közül az apostol szavait
idézte: „Ne hagyd, hogy legyőzzön
a rossz, hanem te győzd le a
rosszat a jóval.”
Tagadhatatlanul nagy érdeme
volt a kommunista hatalom világszintű
megrendítésében. Ezért
majdnem az életével fizetett 1981.
május 13-án az ellene elkövetett
merényletben. – emlékezett a főpásztor.
Azért is örült a felkérésnek,
mert a felkészülés során többször is
rácsodálkozhatott eddig fel nem fedezett
mozzanatokra. Életrajzi adatok
felsorolása helyett a szentatya
vonzerejének titkát igyekezett keresni.
A német kancellár, Helmuth
Schmidt tőle távozva csak ennyit
mondott a sajtónak: … ha katolikus
lennék, szeretnék nála gyónni. Még
az egyház ellenségeit is lenyűgözte
a belőle áradó erő és szeretet, ezért
tárgyalhatott eredménnyel diktátorokkal
is. Veres Andrásnak alkalma
volt, hogy a kápolnában közelről
láthatta a pápát miséje előtti imádságában,
melynek teljesen átadta
magát. Ki lehetett tapintani Isten jelenlétét.
– fogalmazott. Milliók hitét,
bátorságát, reményét adta viszsza,
a tanítás mellett legalább anynyira
fontosnak tartotta a személyes
találkozásokat. (ő volt a történelemben
az első pápa, aki hazánkba
látogatott, sőt: már 1988-ban misézett
magyar tömegeknek. Ha Magyarországra
nem engedték be, akkor
a burgenlandi Darázsfalván.)
Életének három pillérét adta a munka,
az imádság és a szenvedés. Azzal,
hogy betegen is vállalta a nyilvánosságot,
a szenvedés értékére figyelmeztetett.
A szentatya fiatalkoráról,
hivatásának kibontakozásáról
szólva a Szentlélek működését ismerhetjük
fel. – szögezte le Veres
András. Nem is akart pap lenni, az
irodalom, a színház vonzotta. Amikor
Németország és a Szovjetunió
megszállta Lengyelországot, elvesztette
családját is, lelkivezetője
ébresztette rá, emberhalászként tehet
a legtöbbet a hazájáért. Ebből az
időből származik bátor ráhagyatkozást
kifejező jelmondata: Totus tuus
ego sum – Egészen a Tiéd vagyok.
Egyfajta örömünnep volt temetése,
annyira biztos volt mindenki abban,
ő már célba, Istenhez ért. A szertartás
egy pontján a koporsó, még
egyszer, visszafordult a Szent Péter
kapujából a téren állók felé, akik
ovációban törtek ki. II. János Pál
szokása volt minden búcsúzáskor
még egyszer visszainteni. Halálával
elkezdődött második pápasága. –
mondták róla, kifejezve, közbenjárónkként
segít továbbra is minket.
A sok személyes szállal a pápához
kötődő püspök azóta is rendszeresen
kéri a szentatya imáit, s a kanizsaiakkal
együtt reméli, hamarosan
boldogként tisztelhetjük.
A püspöki mise előtt Veres András
a sajtó munkatársaival találkozott.
Szót ejtett az utóbbi szocialista
kormányok törvénysértéseiről.
Az egyházi iskolák – mivel magyar
adófizetők gyermekei tanulnak
bennük – az önkormányzati iskolákkal
azonos juttatásra lennének
jogosultak, melyet azonban
már több éve csak megkurtítva
kapnak. A közelgő választások
kapcsán emlékeztetett, nem csak
állampolgári, hanem keresztény
kötelességünk is részt venni ezen
az ünnepen, ahol csakis az isteni
értékek mellett kiálló politikai
pártra adhatjuk voksunkat. A kopjafánál
a nagykanizsaiakkal együtt
imádkozott 1956 vértanúiért.
P.J.
Emberfeletti bátorság és kitartás jellemezte
Lesz-e több pénzünk, vagy sem? (Húsvét 2010)
Kanizsa 2010. április 1. – Jelöltek 3
Bogár Ferenc vagyok, a Magyarországi
Szociáldemokrata
Párt Nagykanizsa és térsége országgyűlési
képviselőjelöltje.
Kiskanizsán születtem, Esztergomban,
a Ferences Gimnáziumban
érettségiztem. Pécsett híradástechnikai
műszerész szakmát
szereztem. Munka mellett elvégeztem
a Számviteli és a Politikai
Főiskolát.
A Kanizsa Néptánc Együttesnek
egyik alapítója, majd táncosa
voltam. Feleségemmel és családommal
mindig Nagykanizsán
éltünk, itt élnek gyermekeim és
unokám is.
Telefonközpontos műszerész,
a városi KISZ Bizottság munkatársa
majd titkára, ezt követően a
városi Pártbizottság munkatársa
voltam. A rendszerváltás után
egyéni vállalkozó lettem.
2006-ban Göndör István sikeres
választási kampányát irányítottam,
majd az irodáját vezettem.
Az MSZDP megyei elnöke,
országos alelnöke vagyok, 2006-
tól önkormányzati képviselő.
Nyitott vagyok a közösség
gondjai iránt, azért dolgozom,
hogy városunk fejlődjön, polgárai
jobban éljenek. Vállalkozóként
átéltem a napi megélhetésért
folytatott küzdelem megannyi
nehézségét. Irodavezetői munkámból
adódóan szembesültem
azokkal a feszítő problémákkal,
melyekkel a kistelepülések lakóinak,
önkormányzatainak meg
kell küzdeniük. Ismerem a Nagykanizsán
és a város környékén
élő emberek problémáit, tudom
milyen megoldások kellenek ahhoz,
hogy biztosabb jövőjük legyen.
Fontos törekvésem lenne a
parlamentben olyan ügyek felkarolása,
melyek évek óta megoldatlanok:
– Nemzeti konszenzuson alapuló
munkahelyteremtés.
– A nők, nehéz fizikai munkát
végző férfiak negyven éves munkaviszony
után mehessenek
nyugdíjba.
– Az adó- és járulékrendszer
átalakítása, a bürokrácia csökkentése,
a kis- és középvállalkozások
helyzetbe hozása.
– A közbeszerzési törvény átalakítása,
multik helyett a kis és
középvállalkozások preferálása,
a hitelfelvételek megkönnyítése.
– Működőképes, társadalmi
szolidaritáson alapuló egészségbiztosítási
rendszer.
– A gyógyturizmus fejlesztése.
Agerinc- és ízületi megbetegedéseket
megelöző kezelések kedvezményes
igénybevételének
biztosítása.
– Munkahelyteremtő beruházásokkal
elősegíteni a GE létszámleépítésekor
elbocsátott dolgozók
munkához jutását.
– A sormási lőtér megszerzése,
működő logisztikai park létrehozása.
– Súlyponti kórházunk rekonstrukciójának
folytatása,
színvonalas szakemberellátásának
biztosítása. Az egészségügyi
alapellátás feltételeinek további
korszerűsítése.
– Az utak és járdák tervszerű
felújításának elkezdése, pályázatokkal
források szerzése.
– Megbízhatóbb közbiztonságot,
több rendőrt a falvakba, a város
peremkerületeibe.
Befejezésül hangsúlyozom,
hogy hűen képviselném a 120
éves történelmi pártunk szociáldemokrata
értékeit:
– a szolidaritást a társadalom
szegény és elesett rétegeivel, az
esélyegyenlőségre való törekvést,
a társadalmi igazságosságot
és a polgárokkal való kapcsolattartást.
Ez a program az országgyűlési
választások valóságos baloldali
alternatíváját jelentheti.
Kérem, hogy amennyiben egyetértenek
velem, szavazatukkal
támogassanak a választásokon.
Bogár Ferenc, MSZDP
1960. január 9-én született
Zalaegerszegen. Nős, felesége
kozmetikus. Egy gyermekük
született. Végzettsége: Szombathelyi
Tanárképző Főiskola,
történelem-könyvtár szak.
Munkahelyek:
Hevesi Sándor Általános Iskola,
tanár, ezt követően vállalkozó.
Nationale-Nederlanden Magyarországi
Biztosító Részvénytársaság,
üzletkötő, csoportvezető. Fundamenta
Lakás-Takarékpénztár Rt., regionális
vezető, Westel 900 Rt.
nagykanizsai irodavezető, Fair-OPT
Bt. ügyvivő, Murányi Kereskedőház
nagykanizsai áruházvezető.
Elszámoltatás, ésszerűbb
adórendszer, emberhez méltó
egészségügy, több rendőr.
Avárosnak felelősen gondolkodó,
határozott, egységes és együttműködő
kormányra, parlamentre
és városvezetésre lesz szüksége az
elkövetkező években.
Amennyiben 2010 májusában
FIDESZ-KDNP kormány alakulhat,
úgy végre elkezdődhet egy
nemzeti érdekeket szem előtt tartó
kormányprogram megalkotása és
végrehajtása. A Fidesz-KDNP kormány
munkáját jelentős mértékben
támogatná, ha minél nagyobb számú,
ezáltal minél erősebb kormánypárti
frakció állna fel. Nagykanizsa
városát is nagyban segítené,
ha országgyűlési képviselője
ebből a pártból kerülne ki.
Amennyiben a választókerület
polgárai támogatásukról biztosítanak,
akkor a Parlamentben – országgyűlési
képviselőként – az
alábbi célokért fogok küzdeni:
Olyan kormányt fogok támogatni,
amely elszámoltatja azokat
a döntéshozókat és kiszolgálóikat,
akik törvénytelen eszközöket
alkalmazva, hatalmukkal visszaélve
gazdasági és morális romlásba
süllyesztették országunkat.
Támogatni fogom – ha kell,
kezdeményezőként lépek fel annak
érdekében –, hogy ésszerűsítsük
az adórendszert, ezzel is segítve
a kis- és középvállalkozásokat
új munkahelyek teremtésében.
Ugyancsak mindent megteszek
majd azért, hogy a kis- és középvállalkozási
szektor minél jelentősebb,
és nem csak papíron létező
támogatást kapjon – helyi szinten
is – a válságból történő kilábalás
érdekében.
A leendő kormányzattal
együttműködve mindent megteszek
azért, hogy a GE által bejelentett
létszámleépítés során elbocsátottak
– új, munkahelyteremtő
beruházások eredményeképpen
– rövid időn belül munkát
találjanak maguknak.
Vállalom, hogy szavazatommal
segítek minden olyan kezdeményezést,
amely lehetővé teszi, hogy a
magyar egészségügyi intézményekben
végre emberhez méltó körülmények
uralkodjanak, és ez a
szolgáltatás elérhető legyen minden
nagykanizsai és Nagykanizsa vonzáskörzetében
élő polgár számára.
Fel fogom emelni a szavam a
rendőrség megerősítése érdekében.
Legyen végre rend! Több
rendőr kell az utcákra – főként a
város peremkerületeiben és a falvakban
–, hogy a becsületesen dolgozó
emberek biztonságban tudják
családjukat és anyagi javaikat.
Mindent megteszek annak érdekében,
hogy városunk a közlekedési
lehetőségek továbbfejlesztésével
még vonzóbbá váljon a
befektetők számára, és Nagykanizsa
jó adottságait – sokévnyi
helyben járás után – végre kihasználjuk.
Mindannyian érezzük: itt az
idő, hogy rendet tegyünk hazánkban
és szűkebb pátriánkban,
Nagykanizsán!
Cseresnyés Péter
FIDESZ-KDNP
Nyertes pályázat kapcsán bölcsődei
férőhelyek bővítéséről
tartott sajtótájékoztatót irodájában
Marton István polgármester.
A „Biztonság a kicsiknek” –
bölcsődei férőhelybővítés Nagykanizsán
című pályázati felhívás a
Nyugat Dunántúli Operatív Program
keretén belül került kiírásra a
Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztésére.
Az elmúlt év novemberében benyújtott
pályázat során a város egy
71,3 millió forintos beruházást valósít
meg 64,2 millió forint vissza
nem térítendő támogatás segítségével.
Az Attila út 7. szám alatti épület
felújításával negyvennel bővül a
város bölcsődei férőhelyeinek száma,
ami egyben 13 új munkahely
létrehozását is jelenti Ezzel a város
gyermekellátási feladatainak feltételrendszere
javul, hiszen eggyel
több intézményében alakulnak ki –
a bölcsődések közvetlenül 16 százalékát
érintően – méltányosabb
nevelési, gondozási körülmények.
A fejlesztés várható eredményeként
az ellátási körülmények jelentősen
korszerűsödnek, az intézmény
működtetése lényegesen
költséghatékonyabb lesz.
B.E.
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2010. április 1.
Negyvenedik, egyben utolsó
állomására érkezett az Új Magyarország
Fejlesztési Terv égisze
alatt, az Európa Nonprofit
Kft. szervezésében zajló előadássorozat
a környezettudatosságról,
a tudatos környezeti magatartásra
nevelésről.
Két előadásra került sor múlt
csütörtökön a Vasemberház Dísztermében,
melyeket Fridrich Ágnes,
biológia-testnevelés szakos
pedagógus, a gyűrűfűi (Baranya
megye – a szerk.) Veronika Erdei
Iskola vezetője tartott. Szó esett a
globális problémákról, melyek fenyegetik
bolygónkat, az ökológiai
lábnyomról, a fenntarthatóságról,
valamint a kilépés lehetőségeiről,
vagyis arról, hogy milyen gondolkodásbeli
váltásra van szükség ahhoz,
hogy a környezetvédelem tudatossá
váljon az emberekben.
Adélelőtti előadást megelőzően
Marton István polgármester, az
Európa Nonprofit Kft. részéről
Tóth Ákos és maga az előadó fogadták
a sajtó képviselőit. A polgármester
kifejtette, ez a nagy területű
témakör jószerivel mindent
átfog, a város részben megvalósult
és előkészítés alatt álló fejlesztéseit
is, utalt mind a szennyvízprojektre,
mind a városrekonstrukcióra,
valamint a TISZK
most készülő főépületére. Mint
mondta, ha ezek a projektek
2012-ig megvalósulnak, hatalmasat
sikerül előrelépni a városnak a
környezettudatosság területén.
Tóth Ákos a roadshowról elmondta,
nagyon jó tapasztalatokat sikerült
begyűjteni mind a negyven állomásról,
egyre több a környezetvédelem
és a környezettudatosság
iránt elkötelezett önkormányzat,
egyre több a Zöld Óvoda és az
Ökoiskola címmel rendelkező intézmény.
A célcsoportba önkormányzati
képviselők, döntéshozók
és pedagógusok tartoznak,
mivel ők azok, akik a legnagyobb
hatást tudják gyakorolni a fiatalokra.
Minden szakember egyetért
ugyanis abban, hogy a minél ifjabb
generációknál érdemes elkezdeni
a környezettudatosságra
való nevelést.
S.E.
Környezettudatosság
Az „Autóbuszmegállók korszerűsítése
Nagykanizsán” projekt
zárórendezvényén Marton
István polgármester, Horváth Jácint,
a Nyugat-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség ügyvezető
igazgatója, valamint
Zalatnai László, a Zala Volán
Zrt. vezérigazgatója ünnepélyesen
felavatta a Kanizsai Dorotytya
Kórház melletti új buszmegállót.
A projekt elfogadott teljes költsége
84.334.475 forint, amelyhez
közel 75.901.028 forint támogatást
adott 2008 októberi döntése alapján
a Nyugat-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács. A pályázathoz
az önkormányzat 6.193.447 forint,
konzorciumi partnerként a Zala
Volán Zrt. pedig 2.240.000 forint
önerőt biztosított.
Az ünnepség részeként a meghívott
vendégek buszos túrán megtekintettek
néhány akadálymentesített
megállót és Ligetvárosban egy
hangos menetrend-felolvasót,
mely a vakok és gyengénlátók
közlekedését segíti. Ez alkalommal
Marton István polgármester
14 darab buszmegállót vezérlő
távirányítót adott át a Vakok és
Gyengénlátók Szövetsége nagykanizsai
szervezetének.
Az önkormányzat felismerve
azt, hogy a forgalmi terhelés mérséklése
mellett szükség van a közösségi
közlekedés fejlesztésére,
2004-ben közreműködött a nagykanizsai
tömegközlekedési szolgáltatást
biztosító Zala Volán Zrt.
által készített felülvizsgálat kidolgozásában.
Az utasszámlálással és
helyzetfelméréssel megalapozott
tanulmány alapján 2005-ben kidolgozásra
és elfogadásra került az
új autóbusz-vonal hálózat, az új
menetrend és tarifarendszer. Városunkban
a 2005. évi átszervezés
alkalmával újítottak fel utoljára
autóbuszmegállókat, illetve építettek
újakat.
Az önkormányzat 2008 márciusában
nyújtott be pályázatot a
Nyugat-Dunántúli Operatív Program
közösségi közlekedési fejlesztéseket
támogató pályázati
felhívására. Az átfogó fejlesztés
szinte minden városrészt érintett.
A projekt keretében megtörtént a
szabványos autóbuszöblök kialakítása
kisebb korrekciókkal vagy
átépítéssel, az öböl burkolatának
felújítása, a fel-, illetve leszálló
sziget akadálymentes kialakítása,
utasvárók elhelyezése, cseréje és
a fogyatékkal élők által is használható
információs rendszer kiépítése.
A 23 új, akadálymentesített
autóbuszmegálló többsége
több évtizede épült, azóta nem
volt forrás állagromlásuk megállítására.
Bakonyi Erzsébet
Akadálymentesített autóbuszmegállók,
hangos menetrend-felolvasók
Bölcsődei férőhelybővítés
A Rozgonyi Óvoda tíz éves
múltra visszatekintő húsvét előtti
ünnepi hete Nemes Aladárné
nyugdíjas dada gobelin kiállításával
kezdődött, melyet Jaskóné Szekeres
Zsuzsanna óvónő ajánlott a
gyerekek és szülők figyelmébe. A
kézművesnapon közösen tevékenykedtek
az anyukák a gyerekeikkel.
Elsősorban a húsvéthoz kapcsolódó
munkákkal, díszítéssel,
tojásfestéssel készültek, s hogy az
anyukák kedvet kapjanak az otthoni
folytatáshoz, különböző technikákat
mutattak be a számukra.
B.E.
Ünnepi hét a Rozgonyi Óvodában
Kanizsa 2010. április 1. – Jelöltek 5
1953-ban születtem, középiskolát
gépipari technikumban,
főiskolát Műszaki Főiskolán
végeztem, épületgépész üzemmérnökként.
1974 óta élek házasságban,
feleségem (Ági) általános
iskolai tanár. Két gyermekem
van, Gergely (1977.)
Szegeden egyetemi kutatóként
és tanárként dolgozik, János
(1980.) Budapesten informatikus.
Munkahelyteremtés, térségfejlesztés,
regionális szerepkör!
A legfontosabb feladatomnak
tartom Nagykanizsa és térsége
fejlődésének elősegítését.
Ez a vonzáskörzet túlnyúlna a
választási körzet határain, felölelné
Nagykanizsa térségét 25-
30 km-es körben, beleértve Somogy
megyét is, az M7 autópálya
szakaszait (a szomszédos országhatároktól
a Balatonig).
Munkahelyteremtés!
Ehhez szükséges az oktatás
reformja, a munkaerő minőségének
a javítása, a szakmunkás
képzés szintjének az emelése.
Nagykanizsán a Területi Integrált
Szakképzés további fejlesztése,
a két tannyelvű oktatás
megteremtése.
A kutatásfejlesztés – innováció
elősegítése a Pannon Egyetem
közreműködésével (Regionális Innovációs
Ügynökség létrehozása).
A volt katonai lőtér hasznosítható
tulajdonának a rendezése és
a volt Határőrség ingatlanjainak a
megszerzése. Új vállalkozások
letelepítése.
A meglévő vállalkozásoknál a
kisiparosok működésének a liberalizációja,
a teljes körű adó-reform
és a vállalkozói hitelfelvétel
megkönnyítése.
A közmunka-programok további
szélesítése. A térségi szociális
paktum megkötése.
Nagykanizsán a legnagyobb
vállalkozással, a GE Hungary
ZRt.-vel kormányzati foglalkoztatási
megállapodás szükséges!!
Térségfejlesztés!
Közlekedés, infrastruktúra
fejlesztések és a természetvédelem
támogatása: M9 előkészítése,
a rávezető utak kiépítése,
Nagykanizsa-Szombathely
vasút villamosítása, IC-közlekedés
felülvizsgálata, elkerülő
utak D-DK-i, Ny-i kiépítése,
helyi és helyközi közlekedés, a
hulladékgazdálkodás, a Sármelléki
Reptér, a Dél-Zalai kistérség
infrastrukturális fejlesztése,
szennyvízcsatorna-rekonstrukció,
vízbázis-védelem
és ivóvízjavítás, Principális
partvédelmi program, e-közigazgatás.
Városfejlesztési célok: Történelmi
belváros megújítása, forgalomcsillapítási
program 2.
üteme, tömbrehabilitáció – Erzsébet
tér, Eötvös tér, Múzeum
tér, Zsinagóga belső tömb (a
Zsinagóga felújítása kiemelten
kezelve) – bérlakás építési, vásárlási
program, intézményi és
lakás energetikai és felújítási
program készítése, a szociális,
egészségügyi, művelődési és
oktatási infrastruktúra fejlesztése
(elsőbbséget élvez a Kórház
műszaki és egészségügyi fejlesztése),
uszodafejlesztés,
sportközpont létrehozása, sportcsarnokkal,
külön projektként a
Csónakázó tó fejlesztése, valamint
a geotermikus energiára
épülő gazdasági és turisztikai
fejlesztések.
A kiskanizsai reptér sportcélú
fejlesztése, a mellette lévő geotermikus
energia hasznosításával.
Regionális szerepkör!
Nagykanizsát a megújuló energiák
oktatásának a regionális
mintavárosává kell tenni.
Regionális intézmények letelepítése,
Horvátország EU tagságának
az elősegítése, Délszláv Országok
kutatási és gazdasági központjának
létrehozása Nagykanizsán.
Röst János, MDF-SZDSZ
Dr. Fodor Csaba vagyok
1959. június 1-én születtem
Letenyén, szüleim közül már
csak édesanyám él, Bázakerettyén.
Általános iskola elvégzését követően
a Landler Jenő Gimnáziumban
érettségiztem.
A gimnáziumot követően autóvillamossági
műszerész szakmát
tanultam, Zalaegerszegen és
Nagykanizsán az AFIT szervizben,
majd Bázakerettyén az ottani
olajipari üzem autószerelő műhelyében
1985. őszéig dolgoztam
a szakmámban. Közben 1980-
ban házasságot kötöttem, és e házasságból
születtek lányaim, akik
már felnőttek, és tőlünk külön élnek.
A családunkban rendkívül
erős a családi kötelék, így nem
volt könnyű megélni az elszakadást.
A Pécsi Jogtudományi Egyetem,
Állam és Jogtudományi Kar
levelező tagozatán végeztem el
az egyetemet, majd jogi szakvizsgát
tettem. AKőolaj- és Földgázbányászati
Vállalatnál (és
jogutódjánál a MOL Nyrt.-nél)
dolgoztam előadóként, vezető
jogtanácsosként, és 1998. évtől
ügyvédként.
A megalakulásakor léptem be
a Magyar Szocialista Pártba,
mert akkor is úgy gondoltam, és
e meggyőződésem nem változott,
hogy a baloldali értékrendet
ez a párt tudja képviselni, és
szolgálni a polgárok, és nemzetünk
javát.
Tizenhat éve Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzatában
képviselőként dolgozom.
Több gazdasági társaság vezető
tisztségviselője, vagy felügyelő
bizottságának tagja/elnöke voltam,
illetve vagyok.
Kedves (Baloldali )
Választópolgárok!
Az ajánlás mellé fűzött bátorító
megjegyzéseik adnak erőt, és
tesznek elszánttá. Meg kell tartani
Nagykanizsa Megyei Jogú Várost
és vidékét a baloldal zalai
bástyájának!
Azok szavazataira is számítok,
akikhez nem tudtunk elmenni
a kopogtatócéduláért, de akik
mindig – a jobboldali rágalmak
és csúztatások ellenére is – az
MSZP jelöltjére szavaztak, a
baloldalt választották. Akik tudják
és értékelik a tényeket, hogy
sokat fejlődött 8 év alatt hazánk,
s benne lakóhelyünk Nagykanizsa
és környéke, melyet előtte 4
évig a fideszes bosszú büntetett.
Sokat változott az emberek élete,
a jelenlegi nehéz körülmények
ellenére is. Számítok azok
szavazataira, akik nem felejtették
el, hogy a nemzet felemelkedése
érdekében tett reformlépéseink
nagy részét a „kordonbontó”
fideszesek gáncsolták el. Elismerésem
azoké, akik kitartanak
mellettünk, pedig a világválság
kezelésének nehézségeiből
nekik ugyanúgy kijutott mint
azoknak, akik ma azért gyalázzák
a szocialistákat, mert kemény
lépéseket mertek megtenni
Magyarország megmentése céljából.
Köszönöm hogy kitartottak
a szocialista elvek és értékek
mellet, bíznak az MSZP-ben.
Kedves Barátaim!
Támogatóim!
Április 11-e a Költészet Napja!
Nem az igazság napja, nem a forradalom
napja, csak a 2010. évi
országgyűlési választás első fordulójának
napja. Maradjon is ez a
nap József Attila születésnapja, a
Költészet Napja. Ahhoz, hogy az
maradhasson, minden baloldali
szavazónak el kell jönni szavazni:
"Szállj költemény, szólj költemény
/ mindenkihez külön-külön,
/ hogy élünk ám és van remény,-
/ van idő,csípjük csak fülön"…
(József Attila )
Dr. Fodor Csaba, MSZP
Kovács László, az MSZP politikusa,
volt EU adóügyi biztos
volt a közelmúltban Kanizsa
vendége. Természetesen a sajtó
rendelkezésére is állt Fodor
Csaba országgyűlési képviselőjelölt
társaságában.
– Először is roppant mód örültem,
hogy lakossági fórumunkat
Kovács László is megtisztelte –
kezdte Fodor Csaba, aki az
MSZP helyi jelöltjeként Nagykanizsa
elmúlt nyolc évéről is szólt
a nagypolitika gazdasági vonatkozásaiban.
– Bárhogy csűrjükcsavarjuk,
Nagykanizsa az eltelt
majd egy évtized alatt jelentős
beruházási pénzekhez jutott, s az
EU-s pénzeket nagy hatékonysággal
tudtuk felhasználni. A teljesség
igénye nélkül szóljunk
csak a sikeresen megvalósított
panelprogramról, aztán a kórház
is jelentős mértékű anyagi forrásokhoz
juthatott. Ha maradunk
az egészségügy területénél, a
kiskanizsai egészségház is már
bőven kivitelezés szakaszában
van, s ezek mellett az iskolák és
más egyéb közintézmények is számos
lehetőséghez juthattak fejlesztés
szempontjából.
Apolitikai szólamok színterére
érve pedig így folytatta Fodor
Csaba országgyűlési képviselőjelölt:
– Ezekkel a tényekkel, úgy gondolom,
a szocialista kormányzat
pontos és csattanós választ adott
a Fidesznek arra az állítására,
hogy nagykanizsai viszonylatban
a szocialisták nem tudtak kellően
hatékonyan ténykedni. Maradva
még a további példáknál, az egykori
laktanyák területeinek ingyen
a városhoz kerülésével elindulhattak
az ipari beruházások a
volt honvédségi helyeken, tehát
úgy gondolom, nem kell a szocialistáknak
szégyenkezniük eredményeik
végett. De maradva az
elkezdett gondolatmenetnél,
mondhatom, hogy ígéreteinket
mindig betartottuk, illetve mindig
azt ígértük, amit be is tudtunk
tartani. Erről egyébként Mesterházy
Attila, az MSZP-miniszterelnök
jelöltje is szólt már nagykanizsai
látogatása alkalmával.
Kovács László ezt követően
vette át a szót Fodor Csabától,
szavaival részletesen elemezve
az országos politikai helyzetet:
– Tulajdonképpen ennek a mostani
választásoknak nagyobb lesz
a tétje, mint a rendszerváltás után
bármikor – mondta az EU volt
adóügyi biztosa. – A szocialisták a
demokratikus jogállam erősítése
mellett elkötelezettek, szemben a
jobboldali erők tekintélyelvűségével.
Ez a külpolitika terén magában
foglalja az EU-val való harmonikus
együttműködést, s ez
ugyanúgy igaz a szomszédos államokkal
folytatott politikánkra is.
Nagyon lényeges, hogy a közösségen
belül továbbra is felzárkózó
és nem bezárkózó országot szeretnénk
irányítani. Nézzük meg
ugyanis, mire készül a Fidesz és a
Jobbik. Ahogy már mondtam,
mindkettőjük politikai elképzelése
a tekintélyuralmon alapul, különbség
köztük csupán úgymond a
programok csomagolásában mutatkozik.
A Jobbiké kissé nyersebb,
míg a Fideszé valamivel finomabb
„papírban” kerül átnyújtásra.
Sok egyéb mellett, hogy az
MSZP mégis miben tud többet
adni, erre a nyugdíjpolitikájuk is
választ adhat, amiről Kovács
László elmondta:
– Bátran állíthatom, nyugdíjrendszerünk
három pontban is
jobb jobboldali ellenlábasunkénál,
amiben fontos (és azt hiszem,
egyedinek is tekinthető) az úgynevezett
nyugdíjprémium fogalma,
aminek lényege, hogy a 3,5
százalék fölötti gazdasági növekedés
során további juttatásokra
lennének jogosultak a társadalom
ezen rétegei.
Kovács László azt a kérdést
sem kerülte meg, az MSZP jelenlegi
helyzetén mivel lehetne segíteni
és milyen választási eredményben
gondolkodnak:
– A párt arculata akkor az igazi
és tevékenysége a leghatékonyabb,
ha három-generációs, és
ami ötvözi magában a lendületet,
megfontoltságot és tapasztalatot
is. Energikus emberekre van
szükségünk, ugyanakkor jelen
helyzetben realistának kell lennünk,
s amit a különböző felmérések
jeleznek, azt komolyan kell
vennünk. Egy párt élete azonban
nem csak a választások során
igazán fontos, s sokat kell dolgoznunk
a hétköznapokban is.
Kampányrendezvény
Kanizsa 6 – Kampány 2010. április 1.
Nem tekintélyuralommal
A háziasszonyok jelentik az
igazi kihívást – nyilatkozta Tóth
Endre mesterszakács. – ők
ugyanis, bár kevesebb receptből
főznek, azt igazán tökélyre fejlesztették.
– Mindezt a Thúry téri
Tavaszköszöntő családi délutánon
mondta a gasztronómia
nagyágyúja azután, hogy nagy
érdeklődéssel kísért lenmagos
burgonyalepényének és medvehagymás
hajdina lepényének
örvendhettek a résztvevők. Szakácskönyvét
is dedikálta, egy
nyolcadikos kislánynak – pályaválasztását
ismerve – eképp:
Dórinak, jövendő kolléganőmnek.
Hozzátéve: ehhez a szakmához
kitartás kell.
De a hosszúra nyúlt tél elmúltát
felszabadultan élvezhették a gyerekek
is. Sokuk nem is tudta, melyik
érdekesebbnél érdekesebb játékot
próbálja ki. Mert játék volt
számukra a munka is. Nem csak
kislányok, fiúk is gyúrták, sodorgatták
a kelt tésztát, hogy madárrá
formálva, helyben kemencében
sütve tubuka legyen belőle, Húsvéthétfőn
Erdélyben locsolásért
adott sütemény. Addig azonban
tenni is kellett érte. Ilyet akarok
enni! – így a csemete. Ha sütsz
magadnak, eszel. – mondta el a
játékszabályokat a Vándor Vurstli
szelíd munkatársa. És várni, türelemmel,
míg megsül, majd újra,
amíg meghűl. Kanizsai segítsége
is akadt a Győrből érkezett kompániának,
a bevezetőben említett
Dóri, aki néha a kisebbek helyett
formálta a madarat. Összekeverni
sem lehetett a tubukákat, ki-ki
megjegyezte, melyik az övé. S
többet se vihetett a mohó, annyit
csak, amennyit elkészített.
A vöröshagyma héjának főzete
– sokan tudják – tojásfestékül
szolgál. A vurstlisok elárulták a
titkot is – nagyon sok kell belőle,
hogy színe legyen, ők már tél
óta gyűjtik. A krumplinyomda
asztala és a célbadobálós szekrényjáték
is fullon üzemelt, a beborult
majd kiderült időben idősek
és kisgyermekes családok
egyaránt látogatói voltak a hagyományteremtő
szándékkal
megrendezett Családi délutánnak.
Megvalósult a szervezők –
a Berzsenyi és Zrínyi Polgári
Kör, a Nagykanizsai Polgári
Egyesület és a Fidesz helyi csoportja
– célkitűzése, szép számú
gyerekkel megízleltették: a
munka is lehet öröm, sőt.
Kampányrendezvény
Tavaszköszöntő
Már a költségvetés tárgyalása során,
és azóta többször is hangsúlyoztam,
hogy a Bene Csaba frakcióvezető
által – ha már Cseresnyés Péter
nem merte hozzá a nevét adni – benyújtott,
és az SZDSZ-Fidesz koalíció
által megszavazott brutális
megszorítócsomag egy tudatos támadás,
provokáció a város és az ittlakók
ellen. Mely életszerűtlen és káros.
Ugyanis nem csak a magyar, de minden
nemzetközi példa azt mutatja,
valamint a józan ész is azt diktálja,
hogy megszorításokra csak akkor
van szükség, ha előtte pazarlás és túlköltekezés,
ebből adódóan pedig a
tartalékok felélése volt a jellemző.
Nagykanizsa viszont 2006 óta, hála a
tudatos pénzügyi konszolidációnak
visszatalált a helyes útra, és elmondható,
hogy városgazdálkodási szempontból
még a válság sem tudta megingatni.
Az élet nagyon gyorsan igazolta kritikámat,
a megszorító csomag két hét
alatt bukott meg, amikor annak értelmében
nem lehetett volna elvégzeni a
hóeltakarítási munkálatokat. Természetesen
ezt még akkor sem hagyhattam,
ha a közgyűlés felkészületlen és
felelőtlen tagjai ezt célzó határozatot
fogadtak el, és utasítottam a városüzemeltetés
illetékeseit a munka elvégzésére.
Ám alig telt el újabb néhány hét
és a megszorító csomag másodszor is
elbukott az életszerűség próbáján. Hatalmas
és teljesen jogos felháborodást
váltott ki a város lakosságából, hogy
idén a megszorítások miatt nem lesz
lomtalanítás. Szeretnék megnyugtatni
mindenkit, lomtalanítás márpedig lesz.
Akkor is, ha a közgyűlés tovább ragaszkodna
életképtelen elképzeléséhez,
mert ha kell, a forrásokat majd októberben,
visszamenőleg pótoljuk.
Ugyan most még a testületnek lehetősége
van arra, hogy kerékkötője legyen
a városnak, keresztbe feküdjön
fejlesztési terveim előtt, sőt még a működési
feltételeket is ellehetetlenítse,
de azt minden bizonnyal sikerül megakadályoznom,
hogy az érintett
pártkomisszárok illegális hulladéklerakót
csináljanak Nagykanizsából.
Marton István polgármester
Sajtóközlemény
Kanizsa 2010. április 1. – Jelöltek 7
Ötven éve születtem Zalaegerszegen,
a szolnoki érettségi
után Miskolcon szereztem meg
bányamérnöki és mérnök-közgazdászi
diplomáimat, majd
Budapesten a munkavédelmi
szakmérnökit. A tíz évig tartó,
szegedi olajipari munkám után,
1994 óta élek Nagykanizsán családommal.
Feleségem tanítónő,
diplomás lányom dolgozik, fiam
a kanizsai főiskolán másodéves.
Jómagam hat éve egy szép zalai
gyógy- és élményfürdő, hotel
műszaki igazgatója vagyok.
Csak a tisztességes
embereket szeretem
A kanizsai és a térségben élő
emberek 1998-ban már egyszer
egyéni országgyűlési képviselőjüknek
választottak. Ebben a
ciklusban – képviselői módosító
javaslataimat elfogadva –
szavazta meg a parlament a
Halis István Városi Könyvtár
megépítését (közel 1 milliárd
forint támogatás) és a gázközmű-
vagyon (1,2 milliárd forint)
Kanizsát megillető részének
megszerzését. A gazdasági bizottság
alelnökeként és az
FKGP vezérszónokaként elsősorban
gazdasági témákban
szólaltam fel, mindösszesen 78
alkalommal. A szcientológusokkal
kapcsolatos interpellációm
miatt közel két évig jártam
bíróságra, de a felperesek nem
érték el céljukat.
A képviselői irodám mindenki
előtt nyitva állt négy évig,
utólag is büszke vagyok arra,
hogy sok embernek tudtam kisebb-
nagyobb problémáin segíteni.
2002-2006 között a kanizsai
közgyűlésnek is tagja voltam,
most is úgy érzem, hogy
én voltam a testületben a város
lelkiismerete. Sokszor maradtam
egyedül véleményemmel,
de nekem ma sem kell bujdokolnom
az emberek számonkérő
pillantása elől.
Kevesen tudják, de a Kanizsai
Bor- és Dödölle Fesztivál
ötletével én álltam elő egy ülésen.
Ez volt azon kevés javaslatom
egyike, amit elfogadott a
képviselőtestület. Miépes, csak
a magyar és a helyi érdekeket
szem előtt tartó álláspontomhoz
ritkán és kevesek csatlakoztak,
a gyakran elrendelt
frakciófegyelem sok képviselőtársamat
fordított ki önmagából.
Vona Gábor, a Jobbik elnökének
személyes felkérésére –
bármilyen feltétel támasztása
vagy igénylista meghatározása
nélkül – mondtam igent a
nagykanizsai Jobbik megszervezésére
2008 őszén. Tagságunk
létszáma folyamatosan
nő. Elfogadottságunkra jellemző,
hogy most, a választások
előtt, az ajánlószelvények
kipostázása után három nap
alatt mind az öt zalai jobbikosnak
összegyűlt a szükséges
számú kopogtatócédulája,
elsőként állítottunk a megyében
területi listát, sőt, ezzel az
országban is elsők voltunk a
párton belül.
Megtiszteltetés számomra,
hogy a Jobbik Zala megyei választmányának
elnökévé választottak,
valamint a tavalyi
EP választás után a mostani országgyűlési
választásnak is én
lehetek a megyei kampányfőnöke.
Tény, hogy sok a munkánk,
de a tét sem kicsi: ez pedig a
magyar megmaradás. Segítőink
ebben a harcban a magyar
emberek, akik csak vesztettek
az elmúlt évtizedekben, de a
szebb jövőben bízó reményüket
soha nem adták fel.
Amennyiben a választók újra
kitüntetnek bizalmukkal, a régi
elszántsággal, töretlen tisztességgel,
erős akarattal, de új erővel
és sok társsal tenném a dolgom
szűkebb és tágabb hazám
érdekében.
Zakó László, Jobbik
Lakossági fórumot tartott
Nagykanizsán a Magyar Demokrata
Fórum és a Szabad
Demokraták Szövetsége közös
miniszterelnök-jelöltje, Bokros
Lajos. A fórum előtt fogadta a
sajtó képviselőit a Honvéd Kaszinóban.
Beszélt a két párt
kapcsolatáról, illetve röviden
ismertette programjukat.
– Ez nem egy kényszerházasság
– kezdte a miniszterelnök-jelölt –,
itt nem arról van szó, hogy fogcsikorgatva,
acsarkodva igyekszünk
egymás elől elvenni a levegőt, hanem
arról, hogy a liberalizmus és
a konzervativizmus szorosan öszszetartozik.
Legyen szabad Antall
Józsefre utalni, aki már 1989-ben,
tehát huszonegy évvel ezelőtt azt
mondta a saját ars poetikáját kifejezve,
hogy „liberális, nemzeti elkötelezettségű,
konzervatív kereszténydemokrata
vagyok”, és hozzátette
mindjárt egy második mondattal,
hogy ha ebből bármelyik
elemet elvesszük, akkor már nem
igaz a képlet. A jelenlegi programunk
igenis egy olyan program,
mely egyszerre minősíthető liberálisnak
és konzervatívnak. Ha még
részletesebben ki akarom ezt fejteni,
akkor azt mondom, hogy gazdasági
programunk elsősorban
szabadelvű, mert a piacot, a szabad
vállalkozást, a kapitalizmust
minden gazdasági és társadalmi
fejlődés alapjának tartja. Mi nem
államközpontú, államelvű, az állam
mindenhatóságába vetett hittel
dolgozunk, hanem azzal a felismeréssel,
hogy az állam egy eszköz
a jólét megteremtésére. S lehet
jól és rosszul is használni. Magyarországon
éppen az a baj, hogy
az elmúlt nyolc-tíz évben inkább
rosszul, mint jól használtuk. Ennek
alapján mi egyáltalán nem hiszünk
a nagy és erős államban, hanem a
kicsi és okos államot tűztük a zászlónkra,
tehát úgy gondoljuk, hogy
a kicsi állam az, amelyik több levegőt,
több erőforrást hagy az önálló
vállalkozóknak, a gazdaság és a
társadalom szabad egyéneinek és
egyedeinek, míg a túlméretezett,
túlterjeszkedő, azt szoktam mondani:
farkasétvágyú állam sokkal
inkább torzítja a piacgazdaságot,
elszívja a levegőt és az erőforrásokat
a gazdaság szereplői elől,
elgyámoltalanítja őket, elönállótlanítja
őket. Társadalomfilozófiánk
sokkal inkább a konzervativizmussal
jellemezhető, de nem a sokak
által kárhoztatott maradiság
értelmében, hanem az értékei
alapján, melyek a társadalmi fejlődés
talapzatai, oszlopai évezredek
óta: az egyén felelőssége, öngondoskodás,
család, társgondoskodás,
a szabadság kis körei, a kis
közösségek, önkormányzatok, s végül,
de nem utolsó sorban a nemzet,
mely fontosabb az államnál.
Ezekhez az értékekhez ragaszkodunk.
Úgy látjuk, hogy hézagmentesen
össze tud illeszkedni a liberalizmus
és a konzervativizmus és
ennek a két nagyon fontos, évszázados
vonulatnak helye van a magyar
politikában, annál is inkább,
mert az utóbbi időben a magyar
politikát eluralta egyfelől a populista
demagógia, amely kárt okoz
az országnak, rózsaszín felhőket
fest fel az égre, és túlzott várakozásokat,
illúziókat kelt. Másrészt kezdi
elönteni az országot a barna
szenny, a szélsőjobboldali okos
eszmék, az erőszakos kultúra, melyet
már csak erkölcsi okokból is
egy liberális-konzervatív szavazó
el kell, hogy utasítson, és el is utasít.
Magyarország húsz évvel a
rendszerváltozás után fordulóponthoz
érkezett, s az a kérdés,
hogy folytatjuk-e tovább a leszakadást,
lemaradást, nem Nyugat-Európához,
hanem a Visegrádi Négyek
további három tagjához
(Csehország, Lengyelország,
Szlovákia – a szerk.) képest, vagy
pedig fordítunk ezen az irányzaton
és végre tíz elvesztegetett esztendő
után újra elindul a gazdasági növekedés,
a társadalmi fejlődés, a
társadalom kohéziójának megerősítése,
és ennek alapján az –
egyébként mindenki által oly’ hőn
áhított – felzárkózás, megkapaszkodás.
Ez a történeti kihívás most,
meg fogjuk látni, mit hoz a jövő.
Röst János, a két párt közös országgyűlési
képviselőjelöltje
annyit tett hozzá az elhangzottakhoz,
hogy „az ország vonatát
Bokros Lajosra kellene bízni, ő
lenne a masiniszta, a nemzet masinisztája,
de a probléma ott van,
hogy a jelenlegi pártok vezetőinek,
illetve önjelöltjeinek mindegyike
kalauz akar lenni ezen a
vonaton, vagy pedig potyautas.”
Kampányrendezvény
A nemzet masinisztája
8 Kanizsa – Szabad vélemény 2010. április 1.
Amúlt nem veszhet el. Hatni tud,
mint a jó nevelő. Amiklósfai emberekben
felgyülemlett múlt egyszerre
manifesztálódott és visszahatott
dr. Kotnyek Istvánra (a szőlőművelés
és borkezelés fortélyainak tanácsadásaira,
előadásaira).
Így lett a szőlőtőke szellemi termékké
és vált az általa átadott tudás
ismeretté, a gyakorlati oktatás
élővé – sajnos -, emlékké, amit az
ott élők nem felejtenek el. Hiszem,
hogy sokáig őrzik emlékét, amit
nem tud megváltoztatni az idő,
mert örök erkölcsi érték, mérce, ha
itt-ott repedezik is.
Az emlékezők a szőlőmetszők,
akik így hálálják meg a tőle kapott
tanácsokat, még sokáig emlékezve
a jótevőre, kinek hiánya egyre nő.
Az elhangzott előadások, megszerzett
ismeretek pedig ott folytatódnak
tovább a miklósfai emberekben,
s befészkelik magukat az elmén
túl a lelkekbe is. Nemcsak a
múltat, nemcsak az emléket őrzik,
de segítő kezük munkája vált a legnagyszerűbb
köszönetté. A szeretet,
a hála szikráját gyújtották meg,
hogy teremjen tovább a múlt, a tőke
termelésével legyen tele, s csendüljön
emlékkoccintásra a pohár.
A szorgoskodó, áldozatos miklósfai
embereké legyen ez a kis haza,
a hegyhát. A hité, a gondoskodásé,
az emlékezésé. A szőlőtőkébe
oltott szeretet pedig ne lohadjon
le soha. Éljen tovább a remény!
Dezső Ferenc
A Szocialista Párt országgyűlési
képviselő-jelöltjeként Tisztelettel felkérem
jelölt társaimat: Bogár Ferencet
az MSZDP, Cseresnyés Pétert a
FIDESZ-KDNP, Röst Jánost az
MDF, SZDSZ és Zakó Lászlót a Jobbik
jelöltjét, egy nyilvános TV-vitára.
Meggyőződésem, hogy a jelöltek
megismerése, eddigi tevékenységének
bemutatása és a jövőre vonatkozó
elképzeléseinek ismertetése,
a jelölti vélemények ütköztetése
segítheti a kanizsai polgárokat, felelős
döntésük meghozatalában.
Indítványozom, hogy a vita terjedjen
ki a jelölő pártok programelemeire,
a képviselőjelölt személyek
eddig végzett közéleti tevékenységére.
Tisztelettel felkérem Nagy Imre
urat, a Kanizsa televízió ügyvezetőjét,
hogy a vita felvételére április
6., vagy április 7. délutáni időpontot
jelöljön meg és a vágatlan felvétel
műsorba kerülését – a kampánycsend
előtti napokon – kettő
alkalommal, fő műsoridőben biztosítsa.
Dr. Fodor Csaba,
az MSZP országgyűlési
képviselő-jelöltje
A “szabad vélemény” rovatba
szeretném ajánlani ezt a pár sort,
de beleillene a „Magyarokról
mondták” (csak most éppen magyarok)
rovatba is.
Régóta olvasom a lapot, annak
ellenére, hogy mindig van egy-két
olyan cikk, ami éppen ezért vagy
azért, de nem tetszik. De ez nem
baj, mert nem egy-egy embernek
kell tetszenie, hanem egy egész
városnak kell a lapnak megfelelnie.
A nagyjából egy éve újságíróként?,
vagy éppen csak odamondó
agitátorként feltűnt Papp János figyelmébe
szeretném ajánlani a következő
idézetet:
„Midőn 1564 – dik esztendőben
Ecsed várát (Szathmár várát már
előbb elfoglalván) János-Zsigmond
erdélyi fejedelem 16 ezer katonával
ostromlotta, a vár olyan
erős volt, hogy Báthory Miklós,
Ferdinánd pártján levő ország
nagyja és az ecsedi vár akkori birtokosa,
az ostrom alatt minden félelem
nélkül az ecsedi kapitányának,
Szirmay Lajosnak lakodalmát
tartotta. Erről ezt jegyzi meg Szirmay
Lajos maga: „Lakzimat tartottam
Bodi Borkával, a csanádi
püspök hugával, keményen ittunk,
mint a perényi törökök, és tánczoltunk,
kegyelmes uram (t. i. Báthory
Miklós) mindenkor így biztatván
engemet: ’Szirmay Lajos
előljár, Erdélyi had víjjon bár!!!’ /
Melyre én is egyszerre így felelék:
/ ’Magyar magyart rontja, kár, bár
több esze volna már!!!’ És ez Báthorynak
fölötte megtetszvén,
megizené János király fiának, ki
azonnal visszaadá nekem (Szirmaynak)
szárazberki jószágomat.”
(Bucsánszky Alajos: Hármas
Kis – Tükör Bucsánszky Alajos
Pest 1868. 289. o.)
Tisztelettel: Papp Attila
Városunk 2010. február 25-ei
közgyűlésének egyik legfontosabb
napirendi pontja volt a város
polgármestere által előterjesztett
2010. évi költségvetés vitája. A
napirend tárgyalása során – mint
televíziónézőnek – szokatlan kifejezés
ütötte meg a fülemet. Ennek
az volt az oka, hogy a képviselők
az előterjesztés silány tartalma
mellett, többek közt azt is
kifogásolták, hogy a polgármester
érdemben nem egyeztetett a különböző
frakciókkal. Kapott is érte
hideget-meleget a különböző
oldalaktól. Ezt ő kikérte magának
és kijelentette, hogy ő egy igazi
demokrata, aki mindenki véleményét
kéri (csak éppen nem fogadja
el). Nézzük is ki ez az ember,
aki az elmúlt három és fél évben
botrányos magatartásával kivívta
városunk unszimpátiáját. Mint
egy igaz demokratának, politikai
pályafutása a „szabad jelképének”
számító MSZMP tagságával indult.
Az 1989-1990-es rendszerváltó
évek a mi demokratánkat is
válaszút elé állították. Ekkor jött
el az ő ideje is. Egyéni ambiciózus
tervei megvalósításához – itt a
sorrendiség már nem fontos – a
mi demokratánk a következő pártoknál
jelenik meg (ha nem is tagként):
KDNP, MDF, Kisgazda
párt, FIDESZ. Csak úgy demokratikusan,
majd annak rendje
módja szerint kb. fél év elteltével
mindegyiket – demokratikus módon
– hátba is döfte, mint utoljára
a FIDESZ-t. Természetesen
közben soha nem feledkezett meg
egyéni céljairól. Mint polgármesternek
ehhez új támogatókat kellett
találnia. Először megtalálta
volt kisgazda, majd az elvhű és a
Fideszből kizárt Polai József társát
és a versmondó Horváth Istvánt.
Természetesen ez kevés. Mi
a teendő? – teszi fel a kérdést önmagának
a polgármester. Gyorsan
kapcsolt, vissza a gyökerekhez.
Így – demokratikus módon –
újra felvette a kapcsolatot az
MSZMP jogutódpártjának a helyi
vezetőivel, akik egy idő után már
több időt töltöttek az irodájában,
mint a hivatali dolgozók. Polgármester
Úr, Ön hazatalált. Bocsánat,
tévedtem. Időközben egy új
politikai formáció jelent meg a
piacon. A mi polgármesterünk – a
hierarchia csúcsembere előszeretettel
nevezi magát annak – egyes
hírek szerint már megjelent (mint
önjelölt) ennek a pártnak a budapesti
központjában is, csak úgy
demokratikusan. Mint tudjuk az
élet nem áll meg, a demokráciát
folyamatosan tanuljuk. Így gondolta
ezt a mi demokratánk is, és
társaival gondoltak egy nagyot.
Sajtóhír – Zalai Hírlap, március
4. „Kanizsa Közéletéért Egyesület
néven új civil tömörülést hozott
létre tizenkét alapító tag –
vállalkozók értelmiségiek vegyesen
– a dél –zalai városban, tájékoztatta
a lapot Horváth István
önkormányzati képviselő. Jelezte,
a bejegyzés alatt álló szervezetnek
a nagykanizsai közgyűlésből
tagja még Polai József, valamint
Marton István polgármester
(megjegyzés: ez egy helyi charta?)
Céljukként fogalmazták meg
a város érdekében történő pártokon
felül álló politizálást, normális
közéleti kultúra szorgalmazását.
Ennek érdekében el fognak
indulni ősszel esedékes önkormányzati
választásokon, melyen
Marton István lesz a polgármester-
jelöltjük, és minden nagykanizsai
választókörzetben állítanak
képviselőjelöltet. Ezzel a sajtóhírrel
több problémám is van.
Mivel a demokratánk véleménye
az is, hogy az országgyűlési választásokat
megnyerjük – köszönjük
a bizalmat –, de az őszi
önkormányzati választásokon
már más lesz a helyzet. Mintha
már hallottam volna hasonlót.” A
parlamenti választások után nem
egy párttal lesz több a parlamentben,
hanem fél év múlva néggyel
kevesebb” – mondta Vona Gábor
március 15-én. Ugye, összecseng
a kettő. Polgármester Úr, mikor
egyeztettek.
Térjünk vissza a sajtóhírre.
1. Első megállapítás: A bejegyzés
alatt álló civil szervezet 12 tagja
megválasztotta polgármesterjelöltjét,
Marton Istvánt. Ez ám a demokrácia,
igaz uraim? A hivatalosan
még nem is létező szervezet az
alakuló ülés után már át is alakult
gyűléssé (igaz, erről nincs hír) és
demokratikusan (11 fő, mert feltételezem
a jelölt nem szavazott) titkos
szavazással megválasztotta jelöltjét
az őszre. Egyhangúan, vagy
nem – erről nincs hír. (Gyorsan
cselekedni, nehogy meggondolják
magukat.) A még be nem jegyzett
civil szervezet jelöltje megköszönte,
hogy demokratikusan őt jelölték
( a bejegyzés talán már nem is
olyan fontos).
2. Második megállapítás: Mint
tudjuk a városunkban 15 egyéni
választó kerület van. Önök 11-en
valószínűleg már jelöltek (Önöket
vajon kik jelölték?) Ezután
következik egy újabb demokratikus
megoldás. A hiányzó 4 helyre
természetesen csak olyanok
jöhetnek számításba, akik már
elfogadják az Önök demokrati-
Szőlőmetszők
Felkérés
Tisztelt Kanizsa
Hetilap Szerkesztőség!
A demokrata
Kanizsa 2010. április 1. – Hirdetés 9
NAGYKANIZSAVAGYONGAZDÁLKODÁSI
ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.
(Nagykanizsa Garay u. 21.)
NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ
ÜZLETEK BÉRBEADÁSÁRA
1. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. sz. alatti 60 m2 alapterületű
üzlethelyiség + 40 m2 raktár
Induló licit bérleti díj üzlet: 60 m2, 2.300 Ft/m2/hó+áfa = 2.875
Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó + áfa = 125 Ft/m2/hó.
Induló bérleti díj raktár 40 m2, 1.000 Ft/m2/hó + áfa = 1.250 Ft/m2/hó.
A licitlépcső 50 Ft/m2/hó + áfa = 63 Ft/m2/hó.
A bérlemény megtekinthető 2010. április 6. 11-12 óráig.
A versenytárgyalás ideje: 2010. április 7. 10 óra
2. Nagykanizsa Bartók B. u. 8. sz. alatti 129 m2 alapterületű
üzlethelyiség (volt Kisposta)
Induló licit bérleti díj üzlet: 129 m2, 1.200 Ft/m2/hó + áfa = 1.500
Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó + áfa = 125 Ft/m2/hó.
A bérlemény megtekinthető 2010. április 6. 10-11 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2010. április 7. 10 óra 15 perc
3. Nagykanizsa Csengery u. 1-3. sz. alatti 144 m2 alapterületű
üzlethelyiség + 29 m2 pince
Induló licit bérleti díj üzlet: 144 m2, 2.000 Ft/m2/hó + áfa = 2.500
Ft/m2/hó. A licitlépcső 100 Ft/m2/hó + áfa = 125 Ft/m2/hó.
Induló licit bérleti díj pince: 29 m2, 600 Ft/m2/hó + áfa = 750 Ft/m2/hó.
A licitlépcső: 50 Ft/m2/hó + áfa = 63 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthető 2010. április 6. 9 - 10 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2010. április 7. 10 óra 30 perc
A bérlemények megtekinthetők külön kérésre más időpontokban is.
A VERSENYTÁRGYALÁSOK HELYE:
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Kis tárgyaló 1. emelet Nagykanizsa Garay u. 21.
Érdeklődni: 311-241, 30/2273-192 sz.
kus döntését a polgármester-jelöltet
illetően. ők természetesen
demokratikus módon már nem
jelölhetnek és nem is dönthetnek.
Igaz, az Önök demokratája
nem is tűr meg maga mellett
olyan embereket, akik demokratikus
módon nem értenek vele
egyet. Uraim, önök hárman –
Marton, Polai, Horváth – a demokratikus
gondolkodás megcsúfolói.
Tisztelt Képviselők és Polgármester
Úr! A demokráciának többet
kell jelentenie annál, mint
amikor két farkas és egy birka
szavaz arról, hogy mi legyen a vacsora.
3. Harmadik megállapítás:
Horváth Úr, mint hírforrás nyilatkozata
szerint 12 értelmiségi
és vállalkozó alapította a civil
szervezetet. Tisztelt Horváth Úr!
Információm szerint Ön egyik
kategóriához sem tartozik. Ön
sem nem értelmiségi, sem nem
vállalkozó, hanem fizikai munkásként,
műszerészként vonult
nyugállományba. Véleményem
szerint ezt a tényt nem kellene
szégyellnie, mert a fizikai munkás
is ér annyit, mint az előző
két kategória. Az igazi értéket ők
hozták és hozzák létre. Ön megtagadta
saját múltját, amit a nyilvánosság
előtt nem mer felvállalni.
Nos ezek a „demokraták”
kampányolnak most a FIDESZ
MPSZ és annak jelöltjei ellen.
Hol a hitelesség?
Név és cím a szerkesztőségben
Fizetett politikai hirdetés
Öt kanizsai diák kapta meg a
„Magyar Köztársaság jó tanulója
– jó sportolója 2009” kitüntető
címet a tavalyi évben elért kiváló
tanulmányi és sporteredményeik
miatt.
őket, edzőiket és szüleiket köszöntötték
iskolaigazgatóik, Balogh
László (Batthyány Lajos
Gimnázium) és Jeszenői Csaba
(Rozgonyi Úti Általános Iskola),
valamint Szmodics Józsefné, a
Művelődési és Sport Osztály vezetője.
Az országban összesen 120 tanuló
érdemelte ki ezt az elismerést,
közülük öten Nagykanizsa hírnevét
öregbítik – mutatott rá Balogh
László. Az igazgató kifejezetten
büszke, hogy az öt diákból négy
már, s egyikük a következő évtől a
Batthyány Gimnázium tanulója.
Mindkét direktor egyet értett abban,
hogy a kitüntetés elnyerése az
iskolák és a sportegyesületek közös
munkájának eredménye. Az elismerésben
részesült tanulók a következők:
Baranyai Benett (Rozgonyi;
lábtoll-labda), Czigány
András (BLG; triatlon), Horváth
Barbara (BLG; kötélugrás, látványtánc),
Lukács Márton (BLG;
lábtoll-labda), Rábavölgyi Eszter
(BLG; kötélugrás, látványtánc).
S.E.
Érdemesek
Kanizsa – 10 Városháza 2010. április 1.
Dátum Gyógyszertár neve Címe Telefonszáma Ügyeleti idő
2010. április 1. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. április 2. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 - 08.00
2010. április 3. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2010. április 4. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 - 08.00
2010. április 5. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 08.00 - 07.30
2010. április 6. CENTRUM(INTERSPAR), TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 - 08.00
2010. április 7. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2010. április 8. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 18.30 - 07.30
2010. április 9. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2010. április 10. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 12.00 - 08.00
2010. április 11. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00 - 06.00
2010. április 12. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. április 13. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2010. április 14. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2010. április 15. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. április 16. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 - 07.30
2010. április 17. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2010. április 18. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 08.00 - 07.30
2010. április 19. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. április 20. CENTRUM(INTERSPAR), TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 - 08.00
2010. április 21. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. április 22. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. április 23. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2010. április 24. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 12.30 - 08.00
2010. április 25. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2010. április 26. KANIZSA Fő U. 5. 93/510-267 18.30 - 07.30
2010. április 27. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2010. április 28. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. április 29. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2010. április 30. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
Gyógyszertári ügyelet - április
Autóbuszmegállók korszerűsítése Nagykanizsán
(NYDOP-3.2.1/B-2008-0019)
A város már több éve dolgozik a városközpont tehermentesítésén elkerülő
utak terveztetésével és kiemelt prioritásként kezeli ezt az elkövetkező évek fejlesztési,
beruházási tevékenységei során is.
Az önkormányzat felismerve azt, hogy a forgalmi terhelés mérséklése mellett szükség
van a közösségi közlekedés fejlesztésére, 2004-ben közreműködött a nagykanizsai
tömegközlekedési szolgáltatást biztosító Zala Volán Zrt. által készítetett felülvizsgálat
kidolgozásában. Az utasszámlálással és helyzetfelméréssel megalapozott tanulmány
alapján 2005-ben kidolgozásra és elfogadásra került az új autóbusz-vonal hálózat, az új
menetrend és tarifarendszer. Aracionalizálás eredményeképpen átláthatóbbá és logikusabbá
vált a vonalrendszer, ütemesebb lett a menetrend és jelentősen csökkent a kihasználatlan
járatok aránya és megoldódott az átszállások összehangoltsága.
A városban a 2005. évi átszervezés alkalmával került sor utoljára egyes autóbuszmegállók
felújítására illetve újak építésre, de a jelen fejlesztésben érintett
beruházási helyszínek között többségben vannak az olyan megállók, amelyek
több évtizede épültek és azóta nem volt forrás az állagromlásuk megállítására. Az
autóbuszmegállók legnagyobb részének állapota rendkívül rossz minőségű, és
nem biztosítja azokat a modern szemléletű követelményeket, amelyek társadalmunkban
elvárhatók lennének. Ezek közül kiemelten hiányosak az akadálymentes
közlekedés feltételei és a tájékoztatásrendszer.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 márciusában nyújtott
be pályázatot a Nyugat-dunántúli Operatív Program Közösségi közlekedési fejlesztéseket
támogató pályázati felhívására és pontosan egy évre rá írhatta alá pozitív
döntés eredményeként a projekt támogatási szerződését.
Az Önkormányzat a helyi tömegközlekedési szolgáltatóval együttműködésben
a projekt konkrét eredményeként 23 db autóbuszmegálló korszerűsítését tűzte ki
célul, oly módon, hogy azok teljes körűen akadálymentesítve megfeleljenek a
törvényi előírásoknak és a lakossági elvárásoknak egyaránt. Az átfogó fejlesztés
szinte minden városrészt érint.
A projekt keretében megvalósuló beavatkozások között szerepelt elsősorban a
szabványos autóbuszöblök kialakítása kisebb korrekciókkal vagy átépítéssel, az
öböl burkolatának felújítása, a fel-, illetve leszálló sziget akadálymentes kialakítása,
a járdakapcsolatok megoldása, utasvárók elhelyezése, cseréje és a fogyatékkal
élők által is használható információs rendszer kiépítése.
A teljes körű és szakszerű akadálymentesítés érdekében a tervezésbe rehabilitációs
szakmérnököket is bevontunk, akik a hazai és Európai Uniós gyakorlatnak
megfelelően kidolgozták a megoldások részletes műszaki tartalmát.
A projekt elfogadott teljes költsége 84.334.475 Ft, amelyhez 75.901.028 Ft támogatást
adott 2008. októberi döntése alapján a Nyugat-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács. A pályázathoz Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
6.193.447 Ft, konzorciumi partnerként a Zala Volán Zrt. pedig 2.240.000 Ft
önerőt biztosított.
A projekt megvalósítási mérföldkövei:
2009. március 11. A támogatási szerződés aláírása
2009. március - 2009. június A közbeszerzési eljárás lebonyolítása
2009. július A kivitelezői szerződés megkötése
2009. szeptember Előre nem látható pótmunkák felmerülése
2010. február Aberuházás befejezése és műszaki átadás átvétele
2010. március A projekt zárása
A felújított megállók:
Bajcsy Zsilinszky u. - Varasdi u.
csomópont Csengery u. 86.
Hunyadi tér - Cigány u. csomópont Ligetvárosi buszforduló
Kiskanizsai temető - buszforduló Törökvári u. (Bajcsa központ)
Nagyrác u. 37. 74-es főút Korpavári bejárat
Nagyrác u. - buszforduló Hevesi út (Munkás u. sarok)
Tőzike u. - Szigeti u. csomópont Rózsa u. 2.
Bornemissza u. - végállomás Dózsa Gy. u. (Spar)
Vár u. páros oldal Kossuth tér (Kórház)
Vár u. páratlan oldal Teleki út (Víztorony déli megálló)
Magyar u. 158. Kaposvári út (Sánc, orvosi rendelő)
Magyar u. - Lámpagyár u. csomópont Gárdonyi u. (Miklósfai buszforduló)
Magyar u. 66.
Autóbuszmegállók fejlesztése Nagykanizsán
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Jegyzője pályázatot
hirdet a Polgármesteri Hivatalban
az alábbi köztisztviselői
állások betöltésére
1. Gazdálkodási Osztályon
pénzügyi osztályvezető-helyettes
2. Gazdálkodási Osztályon
gazdálkodási ügyintéző (határozott
időre)
3. Szociális Osztályon szociális
ügyintéző
4. Művelődési és Sport Osztályon
oktatási ügyintéző
5. Pályázati Irodában (2 fő)
A pályázatok benyújtásának
határideje: 2010. április 20.
6. Városfejlesztési Osztály
Vagyongazdálkodási Irodájában
jogi ügyintéző
(határozott időre)
A pályázatok benyújtásának
határideje: 2010. április 2.
A részletes pályázati hirdetmények
a www.kszk.gov.hu és
a www.nagykanizsa.hu honlapokon
tekinthetők meg.
Köztisztviselői
állások a
hivatalban
Kanizsa – 2010. április 1. Városháza 11
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán
és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból elszármazottak
részére a Kanizsai Antológia 11. számában való megjelenésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő versek,
prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság, palatino linotype betűtípussal)
terjedelemben. A kéziratokat kinyomtatva, valamint lemezen vagy CD-n
kell benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sport
Osztály Halmos, Csaba koordinátor, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 11-es számában az Ünnepi
Könyvhét alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2010. április 30. (péntek) 13.00 óráig
Pályázat - Kanizsai Antológia 11.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a vállalkozások
támogatásáról szóló többször módosított 20/2005.(V.9.) számú önkormányzati
rendelet alapján 2010. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés
támogatására.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése,
a munkanélküliek számának csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 15 millió forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű illetve fióktelepű egyéni
és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási
területén valósítják meg.
- a támogatásra azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek új munkahelyeket
hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel,
valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat
benyújtása között egy év eltelt.
A pályázaton nem vehet részt:
- költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
- az a szervezet: amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás
alatt áll; amelyet a pályázat benyújtásának hónapját megelőző két évben 500 Eftot
elérő munkaügyi bírság megfizetésére köteleztek; amelynél a pályázat benyújtását
megelőző egy év alatt a foglalkoztatottak létszáma csökkent; akinek a pályázat
benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van;
amelynek a pályázat benyújtásakor számított éves korrigált átlagos statisztikai
állományi létszáma meghaladja az 50 főt;
4. Pályázati feltételek:
Pályázni olyan munkahelyteremtéssel lehet, amely esetében a pályázó: vállalja,
hogy legalább egy új - napi 8 órás - munkahelyet teremt; vállalja, hogy nagykanizsai
székhelyén, telephelyén illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása
előtti éves korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest a tervezett
létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását követő kettő hónapon belül
megvalósítja, és azt legalább kettő évig folyamatosan fenntartja; vállalja, hogy a
telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve
szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról,
hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége),
volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság
neve, címe, cégjegyzék- és adószáma); vállalja, hogy - szerződéskötés esetén
- a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi
nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám
ellenőrizhető; vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás
által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben
kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatásról;
A helyi munkahely-teremtési támogatást additív támogatásként igénybe vehetik
azok a vállalkozások is, akik a központi támogatásra pályázatot nyújtanak be
a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz, vagy a Nyugat - dunántúli
Regionális Munkaügyi Központhoz, vagy annak nagykanizsai kirendeltségéhez.
5. Pénzügyi feltételek:
- A pályázható támogatás (vissza nem térítendő) összege a vállalkozás által
létrehozott minden egyes új munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás
részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja
meg az 5 millió forintot.
- Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) állami
támogatásnak minősül, amelyre az uniós 1998/2006/EK bizottsági rendelet,
valamint a 85/2004.(IV.19.) számú kormányrendelet előírásai az irányadóak.
- Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen
odaítélt támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja
meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelő
forintösszeget.
- Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az
adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis
támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
6. A támogatás kifizetése:
a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerződések bemutatását követő
30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás
mértékéig bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe és a támogatás
igénybevételét követő két éven belül a vállalt létszámfejlesztést nem,
vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatás teljes összegét, részteljesítés
esetén azzal arányosan a Ptk. 301.§. (1) bekezdése szerinti kamattal együtt
egy összegben köteles visszafizetni.
- utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 30 napon
belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát
nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban
a vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatási
összeg arányosan csökkentett részére jogosult.
7. A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázatot 2 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott
mellékletekkel - kell benyújtani a Pénzügyi Bizottsághoz. Formai
vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti
pályázatát. A pályázat elbírálását - max. 30 nap határidőn belül - a Pénzügyi
Bizottság végzi.
A pályázatok benyújtásának határideje folyamatos a közzététel napjától számítva,
a végső határidő 2010. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges
mellékletek listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetőnél
vehetők át.
8. Szerződéskötés
A Pénzügyi Bizottság pozitív döntése alapján, a pályázati feltételeket és a pályázati
adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester köti a pályázóval,
a döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adatain túlmenően
tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szankcionálási részleteket
is.
Pályázat munkahelyteremtés támogatására 2010. évre
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig
a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2010. április 7-én, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó irodában.
Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára
tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart 2010. április 7-én (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Ezúton tájékoztatjuk a városrészek lakosait, hogy Bene Csaba és Tóth Nándor
önkormányzati képviselők fogadóórája 2010. április 5-én (hétfőn) elmarad.
Megértésüket köszönjük!
Képviselői fogadóórák
Tiszta vizet az egészséges világért!
„Életünk a víz” címmel rajzpályázatot
hirdetett a Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület a
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel,
a Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai
Intézetével, valamint a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztériummal
közösen. Abeérkezett munkák
a Honvéd Kaszinó galériájában
tekinthetők meg. A megjelenteket
Benedek Miklós, a Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület elnöke
köszöntötte, a kiállítást Kassai Zoltán,
a Délzalai Víz- és Csatorna Zrt.
elnök-vezérigazgatója nyitotta meg.
B.E.
Kanizsa 12 – Színes 2010. április 1.
A közelmúltban a Magyar
Ökölvívó Szakszövetség a nagykanizsai
Dolmányos Józsefet választotta
az év ökölvívó bírójának,
s ennek apropóján beszélgettünk
vele.
– Tulajdonképpen ez nem is
konkrétan az előző esztendő teljesítményének
szólt, hiszen hoszszabb
időszakot vesznek figyelembe
ilyen esetben – kezdte a sportbíró.
– Természetesen örülök, hogy
szövetségi szinten is értékelték
munkámat, s ennek megfelelően
igyekszem a továbbiakban is végezni
a bíráskodást.
– Mikor is kezdődött valójában
a bírói pályafutása?
– 1996-ban vizsgáztam le a magyar
szövetségnél, s onnantól már
hazai versenyeken bíráskodhattam.
Négy évvel később már az európai
EABA-minősítésem is megvolt,
amit Szegeden tettem le, majd
2002-től (egy bukaresti verseny
volt a „vizsgahelyszín”) AIBAbíróként
vezetek, ami a világszövetségi
munkát jelenti.
– Mi jelentette az eddigi csúcsot
az ön számára boksz-bíróként?
– Erre nagyon egyértelműen tudok
válaszolni, hiszen egyedüli
magyar ítélőként dolgozhattam a
2004-es athéni olimpián. Emellett
még különböző világesemények,
köztük világbajnokságok tartoznak
a lajstromba Bangkoktól Jerevánig,
szóval számos nagy feladat
adódott a ringben részemre is.
– Aközeljövő milyen nemzetközi
fellépéseket tartogat?
– Áprilisban Thaiföldre utazom
majd három hétre, mivel egy ottani
nagyszabású versenyen működhetek
közre. Ázsiában mindinkább
feljövőben az amatőr boksz, tehát
az ottani történésekre is egyre jobban
oda kell figyelni.
P.L.
Kanizsai lett 2009 ökölvívó-bírója
Ha megvizsgáltuk a kérdést,
hogy miért szeretnénk kutyust,
elérkezett az idő, hogy kiválaszszuk
őt – kiskutya esetében az
alomból.
Első találkozáskor érdemes a
szülőket is alaposan szemügyre
venni, mind a kant, mind a szukát,
valamint a törzskönyveket
megnézni, mert azokból kapjuk
az információkat az ősökre vonatkozóan.
Hogy mennyire fajtatiszta
egy kutya, az a származási
lapjából derül ki. Két fajtiszta kutya
pároztatásából született alom
akkor minősül fajtiszta tenyészetnek,
ha a szülők rendelkeznek
törzskönyvvel, van fedeztetési
igazolás a kan gazdájától, valamint
alombejelentő.
Az alomból való kiválasztás fő
szempontjaiként Tislér Zoltán
kutyakiképző a következőket jelölte
meg: elsőként az adott fajta
küllemi jegyeit tekintsük meg.
Ezután figyeljük meg a kutyus
reakciót: hogyan szerzi meg az
ételt, hogyan játszik a testvéreivel,
az idegenekkel és a különböző
tárgyakkal, mennyire kíváncsi?
S végül, de nem utolsó sorban,
győződjünk meg a kölcsönös
szimpátiáról.
Ajánlatos az almot megtekinteni
a kutyusok 4, 5 és 6 hetes korában,
amíg mindannyian együtt
vannak, megfigyelni, hogyan viselkednek,
jellemzőek-e mindannyiukra
a fajta tulajdonságai.
Kistestű kölyökkutyát 6-8, nagytestűt
8-10 hetesen vigyünk haza.
Mielőtt foglalót adunk, vagy magunkhoz
vesszük a kutyust, mindenképpen
kérjünk igazolást a
féreghajtásról és a parvovírusos
bélgyulladás elleni védőoltásról.
Fontos, hogy tisztában legyünk a
kutyus addigi szokásaival is, például
hogy milyen ételeket kapott,
milyen időpontban evett. Gyakorlati
tanácsként Tislér Zoltán
azt javasolta, csak akkor fizessük
ki a vételárat, amikor a kutyust
elhozzuk, és minden papírját
megkaptuk.
S.E.
Kutyavilág
Jó néhány hete lezárult a Kanizsa
Rádió Jamboree Light című
műsorában a kanizsai zenekarok
bemutatkozása, s már akkor
tudni lehetett, hogy élőben is
meg fogják mutatni magukat az
együttesek a közönségnek.
Elérkezett a sokak által várva
várt hétvége, pénteken az Alarm,
az MR''8, majd a Radioaktív lépett
színpadra, szombaton a Dirty
Fusion keményebb hangzását a
The Innocents, majd az OldMix
Kartell követte. Sajnos a hetedik
zenekar, a Kocsmazaj ez alkalommal
kimaradt a repertoárból, de
ami késik, nem múlik: Pászti János,
a szervezők egyike a közönségnek
elárulta, itt nem ér véget a
történet, ahogy eddig is, ezután is
azon lesznek, hogy a nagykanizsai
zenekaroknak minél több lehetőséget
biztosítsanak a bemutatkozásra,
így a nyár folyamán is lehet
számítani koncertjeikre.
Három hírrel is szolgálhatunk velük
kapcsolatban. Az egyik kicsit régebbi,
de mindenképpen említésre
méltó: február 28-án a The Innocents
nagy sikert aratva lépett fel
Budapesten, az Old Man''s Music
Pubban, s mint ahogy az elmúlt hétvégén
az énekestől, Klaszán Sándortól
megtudtuk, több lehetőségük
is lesz még erre a fiúknak ezután.
Más pódiumon szerepelt a Radioaktív:
az együttes tagjai úgy döntöttek,
megmérettetik magukat a TV2
Megasztár című műsorában, ugyanis
most először jelentkezhettek zenekarok
is. Az első válogatáson már
túl is vannak. Róluk szóló írásunkat
a http://www.kanizsaujsag.hu/index.
php?m=200&ckid=4386 oldalon
olvashatják. S végül, de nem
utolsó sorban: már hetek óta készülnek
az „alarmosok” és az „innocentsesek”
a Pécsett, július 5-11.
között megrendezendő Rockmaraton
Fesztiválra, melyre öt zenekar
kerül be a www.rockmaratonfesztival.
hu/band_poll.php oldalon található
listából.
Aszavazás április 5-ig tart, s nagy
valószínűséggel nagy lesz a hajrázás
az utolsó pár napban.
S.E.
Rockzenekarok hétvégéje
Fotó: Steyer Edina
Életünk a víz - rajzpályázat
Kanizsa 2010.április 1. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Elsősorban a közelgő ünnepekre koncentráljon.
Ha úgy érzi, nem úgy alakulnak
a dolgai ahogyan eltervezte, ne töprengjen
emiatt. Pihenje ki magát, és járjon
tovább a megkezdett úton.
Mozogjon többet a szabadban, és egyen
kevesebb édességet. Ez az intelem az ünnepekre
nem vonatkozik. Táplálkozzon
és lustálkodjon nyugodtan. Ha kipihente
magát, jöhet a mozgás is.
Ellazulhat az ünnepek alatt. A családja
békén hagyja, ha a terített asztal idejében
mindenki rendelkezésére áll. Csak a
telihold jelenthet ön számára kihívást, de
az szerencsére messze van!
Nem kell idegeskednie, szép napokra számíthat.
Húsvéti bevásárlásait minden nagyobb
erőfeszítés nélkül letudhatja, csak számoljon
higgadtan. Töltsön több időt a párjával,
és teljesítse időnként az ő kívánságát is.
Nyugodjon meg, ezekben a napokban számíthat
a Jupiter segítségére. Ha szenvedélyesen
vitatkozik ismerőseivel, vigyázzon arra,
hogy ne ijessze meg őket. Később úgyis rájönnek,
hogy ön mindenért tud lelkesedni.
Ha feszülten ébred reggel, kávézás és zuhanyozás
közben göngyölítse fel azokat a dolgait,
amelyektől minél előbb meg kell szabadulnia.
Jelképesen dobja őket a szemétbe,
és koncentráljon a húsvéti teendőkre.
Töltse tevékenyen a húsvét előtti napokat, és
lehetőleg szerezzen örömet a családtagjainak.
Ha segítséget kérnek öntől ismerősei, ne
utasítsa vissza. Ha unatkozik, látogassa meg
a rokonait és idézzék fel a régi szép időket.
Élénk fantáziájának mostanában senki
sem tud gátat szabni. Önbizalma a fellegekben
jár. Szívesen osztják meg önnel a
titkaikat ismerősei. Örüljön ennek, és lehetőleg
ne adja tovább másoknak.
Bármennyire igyekszik, tudomásul kell vennie,
hogy nem tud mindenki elvárásának
megfelelni. Az ünnepek alatt nyugodtan
habzsolhatja az édességeket. Túlfűtött érzelmeit
csak a telihold tudja megfékezni.
Mielőtt nekiáll a húsvéti sütés-főzésnek,
nézze át a recepteket, és akkor például a
torta pontosan olyan lesz, amilyennek lennie
kell. Néhány napra szabaduljon meg a
gondjaitól, és élvezze a pihenést is.
Akaraterőben és elszántságban nem
szenved hiányt, nem panaszkodhat önre
a családjában senki sem. Hullámvölgybe
csak a telihold miatt kerülhet, ahonnan
baráti segítséggel könnyen kimászhat.
A húsvéti ünnepek alatt szinte úszhat a
boldogságban. A családja jótékony hatását
folyamatosan maga körül érezheti.
Ne a teendőkön törje a fejét, hanem adja
át magát a Vénusz bolygó hatásának.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Elveszett?
Megtalálta?
Segíthetünk?
Kanizsa
Rádió
06/93/510-986
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
Kanizsa 14 – Apró 2010. április 1.
ÁLLÁS
TÁRS
BÉRLET
INGATLAN
Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában
karbantartott, 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185 m2
udvarral áron alul eladó. Érd.:
+3693/323-737, +3620/417-2075
(7151K)
Kodály Z. u. 6/D. alatt földszinti,
38 m2-es, egyszobás, egyedi gázfűtéses
lakás beköltözhető állapotban eladó.
Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
+3630/901-9013 (7156K)
Nk-án a Csengery utcában két
szintes cirkós családi ház udvarral,
dupla garázzsal eladó. Alul vendéglátásra
alkalmas, de más célra is
használható, kb. 100 m2-es üzlet
(akár teljes felszereléssel), a felső
szinten 116 m2-es felújított lakás
(konyha, közlekedő, fürdő, wc, négy
szoba, nappali). Érd.: +3630/227-
3294 (7116K)
Építési vállalkozók figyelem! Ha
a belvárosban (Hunyadi utca) akar
700 m2-es, társasház építésére alkalmas
telket, hívjon! Érd.: +3630/448-
6072 vagy +3630/227-3294 (7108K)
Palinban új építésű, alacsony
fenntartási költségű, 128 m2-es,
könnyűszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha, étkező)
garázzsal 836 m2-es, szépen
parkosított telken, reális áron eladó.
Érd.: +3630/338-7179 (7173K)
Nk-án a Dózsa György utca 117/B.
alatt II. emeleti, cirkofűtéses, 79 m2-
es, három szobás lakás eladó. Irányár:
10,9 millió Ft. Érd.: +3630/396-1910
(7194K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
+3630/227-3294 (7180K)
Csokonai utcában 4. emeleti, kétszobás
(panelprogramban felújított)
lakás eladó. Ugyanitt 3+2+1 ülőgarnitúra,
szekrénysor eladó. Érd.:
+3620/559-3350 (7201K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-
es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(Brigádoknak 8 főre elegendő fekvőhellyel)
albérletbe kiadó. Kaució
szükséges. Tel.: +3630/227-3294
(7096K)
Belvárosi közművesített telek olcsón
kiadó. Érd.: +3630/481-2323
(7183K)
Üzlethelyiség kiadó Nagykanizsa
Platán sor 5. szám alatt. Érd.:
+3670/931-1611 (7202K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
+3620/555-3014 (6430K)
Vitrintárgyakat: porcelán, ezüst,
réz, bronz, kerámia, stb., valamint
festményeket vásárolnék. Érd.: Nk,
+3630/332-8422 (7197K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető.) Teljes testre 30
perces lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek!
Elérni és bejelentkezni a +3630/481-
2323 telefonszámon lehet (6273K)
Dolgozatok, szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését, formázását,
írott szöveg, táblázatok szerkesztését,
kiadványok tervezését, készítését vállalom.
(Számlaképes vagyok). Tel.:
+3630/9932-534
Frissítő, közérzetjavító svéd maszszázs.
Tel.: 30/540-6664 (7179K)
TV SZERVIZ: TV, DVD, videó
javítása. Távirányítók értékesítése, javítása.
Nyitva tartás: 9-15 óráig.
Nagykanizsa, Ady út 11. Tel.:
+3630/597-1530 (7184K)
Hamarosan induló szakmai képzéseink
Nagykanizsán: ruházati eladó,
kereskedő, boltvezető, óvodai
dajka, biztonsági őr. Érd.: +3670/948-
0949, www.felnottiskola.hu
Érettségivel rendelkező munkatársakat
keresek szellemi munkára. Érd.:
+3630/621-0859 (7198K)
Gyakorlott vagyonőr elhelyezkedne
Nk-án és környékén. Vállal
még éjjeli őri és udvarosi munkát.
Tel.: +3620/254-2679 (7203K)
Átlagos testalkatú, magas, 50-es,
vidám, természetkedvelő, rendezett
egzisztenciával rendelkező férfi keresi
csinos, dinamikus, életvidám társát
tartós kapcsolatra. Jelige: „Öröm”.
Leveleket a Szerkesztőségbe kérek.
(7199K)
Nyári gumiabroncs akció
Az akció május 31-ig tart.
Állás
raktáros szakirányú 90.000 – 100.000 Ft
hibakereső szakirányú 115.000 – 130.000 Ft
cukrász szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztő szakirányú 95.000 Ft
villanymotor tekercselő szakirányú 80.000 Ft
telefonos értékesítő középfokú 100.000 Ft
öntvénytisztító szakirányú 80.000 Ft
javító szakirányú 100.000 – 115.000 Ft
kőműves szakirányú 90.000 – 110.000 Ft
betanított kárpitos betanított 95.000 Ft
ponthegesztő szakirányú 95.000 Ft
értékesítési tanácsadó felsőfokú 200.000 Ft
targoncavezető szakirányú 90.000 Ft
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a
Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
VENDÉGSÉGBEN
Fiatal iparművészek kiállítása
formabontó otthon
Kiállítók: Kovács Lilian szobrászművész
és barátai: Király Fanni ötvösművész,
Kurucz Ildikó öltözéktervező, Haber
Szilvia keramikusművész, Király Ditta
szobrászművész, Kárpáti Tibor
grafikusművész, Pinviczki Judit
iparművész, Terbe János designer
Megtekinthető: április 10-ig
A Batthyány Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola
Képzőművészeti Szakkörének
kiállítása
Megtekinthető: április 15-ig
Április 2. 10 óra
KÉZMűVES JÁTSZÓHÁZ
Tojásfestés (Főtt vagy kifújt tojást hozni
kell). Vezeti: Pulainé Cserti Ilona népi
iparművész
Április 6. 19 óra
Bródy bérlet
Gádor Béla: OTHELLO GYULAHÁZÁN
- komédia
A zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház előadása. Átdolgozta: Tasnádi
István. Főbb szereplők: Farkas Ignác,
Kovács Olga, Kricsár Kamill, Misurák
Tünde, György János - Aase-díjas,
Hertelendy Attila, Pap Lujza, Kiss Ernő -
Jászai-díjas.Rendezte: Telihay Péter
Belépődíj: I. hely 2800 Ft, II. hely 2500 Ft
Április 8. 15 óra
Humánökológiai Szabadegyetem
A HÜLYESÉG KORA
klímaébresztő filmvetítés
középiskolásoknak. A rendezvény
házigazdája: Benedek Miklós, a Kaán
Károly Környezetvédelmi Egyesület
elnöke. A belépés díjtalan
Április 10. 19 óra
A 10 ÉVES PREMIER
TÁNCKLUB JUBILEUMI
GÁLAMűSORA
Közreműködnek: Dráva Gyöngye
Nyugdíjasklub, Gála Társastáncklub,
Végh Nóra - táncművész. Belépődíj: 500 Ft
Április 10. 16-18 óra
GYERMEK TÁNCHÁZ
Közreműködnek: a Bojtár Népzenei
Együttes és a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola
népzenészei. Belépődíj: 200 Ft/fő
THRÁK KIRÁLYOK VÖLGYE
Belépődíj: felnőtt 1700 Ft;
diák, nyugdíjas 1000 Ft
Megtekinthető: április 30-ig
(naponta 10-18 óráig)
Kanizsa 2010. április 1. – Sport 15
… 20 esztendeje: a labdarúgó
NB II Nyugati csoportjában
Keszthelyi ATE-HSC (15.) –
Olajbányász SE (5.; g.: Hegedűs)
0-1. A női teke NB II záró fordulójában
Kanizsa Sörgyár (2.;
Tubolyné 409 fa) – Szombathelyi
Latex (6.) 5:3. A női kosárlabda
NB I 14-19. helyéért TFSE –
MÁV NTE (Ácsné 21 pont) 49-
71, majd MÁV NTE (Szabó 20) –
Székesfehérvári Ikarusz SE 64-
58. Aférfi kézilabda NB I B-ben a
Czimmer Tamás edzette N.
Tungsram SE (12.; Grőber 5) 17-
13-ra verte az Ózd (4.) gárdáját. A
sakk NB II-ben N. Tungsram SE
(5.) – Péti MTE (1.) 7,5:4,5. A
motocross dunaegyházi nyitó versenyén
a II. osztályban ifj. Vaska
Kálmán (Nagykanizsai Motocross
Sportklub) második lett.
… 15 esztendeje: az NB I 19.
fordulójában Olajbányász SE
(14.) – PMSC-Fordan (7.) 0-0. A
női kézilabda NB I B-ben az Olajbányász
(Gombor 6) 27-19-re
győzte le a csepeli ÁFOR SC-t. A
férfi teke NB I-ben Alba Regia –
Kanizsa Sörgyár (Zömbik 676)
4:4, majd Kanizsa (Lukvár 712) –
Ózdi Spartacus 5:3. Országos serdülő
bajnok lett a Kanizsa DKK
lány kosárlabda csapata, a döntőben
KDKK (Horváth A. 21)-
MTK 61-56. A női kosárlabda NB
I 17. helyéért Szegedi TE – MÁV
NTE-Kanizsa Sörgyár 74-62.
… 10 esztendeje: a PNB 23
fordulójában DVSC (4.) – Nagykanizsa
LinAir FC (13.) 3-0, majd
Nagykanizsa (13.; g.: Cs. Horváth)
– Újpest FC (8.) 1-1. Történetében
először a Tungsram SK
(3.) érmes lett az NB I-es sakk
csapatbajnokságban. Korpics
Miklós Magyar Ökölvívásért Díjat
vehetett át a szövetségtől. A
férfi kosárlabda NB I 9-16. helyéért
Bp. Honvéd – Kanizsa KKDKG
East 110-61. A labdarúgó
NB III Dráva csoportjában Mohács
(14.) – MÁV NTE (3.; g.:
Lukács) 1-1. A női kosárlabda NB
I B 5-8. helyéért MÁV NTE – Bajai
EFSK 71-66.
… 5 esztendeje: az Ants baseball
együttese két csapatot nevezett
a legfelső osztály küzdelmeibe.
A női kosárlabda NB I B-ben
Kanizsa DKK (3.) – Monori SE
(5.) 77-75.
P.L.
Ez történt (április 1 - 7.)…
Mozgalmas napjaik voltak a
Nagykanizsai TE 1866 vívóinak,
hiszen reménység körversenyeken,
nemzetközi megmérettetéseken és
diákolimpiákon szerepeltek – mint
utóbb kiderült, szerfölött eredményesen.
Mi több, úgy tűnik, itt az
újabb generáció, melynek tagjaival
jó néhány esztendeig legalább
érdemes komolyan számolni.
Gyakorlatilag a kanizsai vívók
a Balaton-környékére tették át
székhelyüket, hiszen Balatonfüreden
Osvald Anna (Kőrösi; edző:
Kiss György) serdülő lány kardban
– egyben diákolimpia döntőn
– harmadik helyen végzett. Gyermek
fiú kardban Dobó István
(NTE 1866; edző: Piecs Adrienn)
nem talált legyőzőre, míg a lányoknál
Vernyel Sára (NTE 1866;
edző: Piecs Adrienn) lett harmadik.
Balatonalmádiban már ismét országos
diákolimpiai döntőre érkeztek
a dél-zalai klub kardozói,
ahol a gyermek korosztály képviselői
léptek pástra. Egyéniben a
13-14 éves fiúk mezőnyében Dobó
István (Kőrösi) minden ellenlábasát
legyőzve állhatott a dobogó
legfelső fokára. A fiúk csapatküzdelmeiben
is remekeltek a kanizsaiak,
hiszen a Dobó István, Erdős
Péter, Szamosi Richárd hármas
(mindannyian Kőrösi; edző:
Piecs Adrienn) nem talált legyőzőre.
A lányoknál Kungli Borbála
(Zrínyi; edző: Piecs Adrienn) és
Erdélyi Vanessza (Kiskanizsa,
edző: Piecs Adrienn) jutott el a
végküzdelmekig, előbbi végül a
második, utóbbi a harmadik helyen
végzett.
A két balatoni verseny között
bonyolították az ausztriai Villachban
azt a nemzetközi versenyt,
melyen osztrák, olasz és magyar
vívók (köztük az NTE reménységei)
is indultak szép számmal. Dobó
István korosztályában harmadik
lett, a lányoknál pedig Osvald
Anna és Varga Frida zárt bronzérmesként.
S hogy a harmadik helyezésből
ne legyen elég, arról a
15-17 évesek korcsoportjában
Farkas Miklós gondoskodott.
Polgár László
Dobó István a dobogó legfelső fokán
Birkózás. Szentesen rendezték a
szabadfogású birkózó lányok két korcsoportjának
(1998-2000; 1995-97-
esek) országos diákolimpiai döntőit.
A kanizsai Piarista Iskola tanulója, a
42 kg-os Egyed Zsanett három ellenfelét
technikai fölénnyel legyőzve került
a döntőbe, ott azonban fővárosi
ellenlábasa jobbnak bizonyult nála.
Egy másik helyszínen, Orosházán a
serdülő fiúknak rendeztek országos
rangsorversenyt, ahol a 42 kg-os
Krasznai Bence hat győztes, egy
vesztes mérkőzéssel a dobogó harmadik
fokára álhatott, amivel kvalifikálta
magát a büki országos bajnokságra.
Cselgáncs. Junior országos bajnoki
címe után 70 kg-ban Mihovics
Szabina (BLG) a diákolimpiai bajnoki
címet is megszerezte a fővárosi
BHSE-tornacsarnokban. Regionális
versenyeken az NTE 1866
dzsúdósai közül Vugrinecz Alex (27
kg; diák C korcsoport) és Huszár
Máté (32 kg; diák B) szerzett első,
Sólyomvári Dávid (30 kg, diák C),
Gyalog Bálint (66 kg, serdülő) második,
Huszár Martin (50 kg; serdülő)
pedig harmadik helyet.
Duatlon. A Nyuszi-duatlonnal
tartotta évadnyitó versenyét a TRICO
Triatlon Klub, melyen futáskerékpározás-
futás „hármas” megmérettetés
várt a különböző korcsoportok
indulói számára. A kanizsai
résztvevők közül a hölgyeknél
Kissné Vass Gabriella, Kozári Dóra,
Molnár Flóra, Török Norína és
Vránics Virág volt a leggyorsabb,
míg az uraknál Gerócs Zsolt, Pál
Flórián, dr. Trencséni Gyula, valamint
Vránics László lett a legjobb.
Labdarúgás. A sereghajtó Várpalotai
BSK otthonában győzött 4-
1-re az Nagykanizsai TE 1866-
Horváth MÉH NB III-as labdarúgó-
együttese. A kanizsaiak találatait
a 17. fordulóban Csepregi Tamás
(2) és Iványi Attila jegyezte,
mellettük a hazaiaktól Bálint talált
saját hálójába. Az NTE sikerével
ismét feljött a dobogó harmadik
fokára, és szombaton délután fél
négytől a nyolcadik Kaposvári Rákóczi
FC II gárdáját fogadja.
Ökölvívás. Immár a hetedik Plaza
Kupa régiós versenyt rendezték meg
a dél-zalai városban, ahol a Kanizsa
Box Klub több, „kirakatban lévő”
versenyzője is győztes meccset vívott.
Korpics István 75, Vass Richárd
81, míg Orbán Gábor +91 kg-ban
nyert, viszont csapatversenyben a
kanizsaiak így is a kaposváriak mögé
szorultak. A sorozat legközelebb
Székesfehérvárott folytatódik a bajnoksághoz
újonnan csatlakozott
egyesület vendéglátása mellett.
Kanizsa KK DKG-EAST (2.) -
B-BETON Bonyhádi KSE (1.) 104
- 65 (28-18, 26-15, 26-16, 24-
16.). NB I B Nyugati-csoport férfi
kosárlabda-mérkőzés, 22. forduló.
Nagykanizsa, 300 néző. Vezette:
Sabáli, Dr. Magyari. Kanizsa KK
DKG-EAST: Kasza (10/6), Vertetics
(17/9), Rodgers (22/6), Hoffmann
(10), Koma (26). Csere:
Mihalics (6), Sági, Stárics (8/6),
Zsámár (2), Kovács M. (1), Lovas
(2). Edző: Kovács Nándor.
A múlt heti előzetesünkben jelölt
kérdőjel felkiáltóvá alakult, miután a
Kanizsa KK-DKG East együttese
meggyőző játékkal múlta felül a
Nyugati csoport alapszakaszát
amúgy megnyerő bonyhádiakat.
Gyakorlatilag a kezdéstől nem volt
kérdéses a találkozó kimenetele, s a
szép számmal kilátogató szurkolóknak
nem kellett csalatkozniuk. Nem
véletlenül ért el a hazai kezdő ötös
valamennyi tagja a kétszámjegyű
szerzett pontmennyiséget, s a végén
már azt is megengedhették a
vendéglátók maguknak, hogy (majdnem)
valamennyi játékos szóhoz, bocsánat,
játéklehetőséghez juthasson.
Ezzel a nagy különbségű sikerrel a
kanizsaiak számára is lezárult az
alapszakasz, hogy aztán jöjjenek a
még kiélezettebb rájátszásbeli történések.
Nagy titkot aligha árulunk el
azzal, ha azt írjuk, lesznek még igazi
kosárcsemegék…
P.L.
Nagyon ment a listavezető ellen
Kanizsa 16 – Hasznos 2010. április 1.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Testvérvárosi Pályázat” 2010. évi támogatásának elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosaihoz fűződő
kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú
működésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése.
A pályázók köre: civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok. Pártot,
pártpolitikai tevékenységet és párthoz kapcsolódó szervezetet nem támogat az
alap. Apályázaton nem vehet részt olyan szervezet, mely a Polgármesteri Hivataltól
2008-ban vagy 2009-ben kapott támogatással határidőre nem számolt el.
A pályázat általános feltételei:
1. Pályázatot csak Nagykanizsa Megyei Jogú Városban működő szervezetek
nyújthatnak be, pályázati űrlapon, az űrlapon megjelölt kötelező mellékletek
csatolásával. 2. A tervezett projektnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város
testvérvárosai - Akkó, Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna,
Magyarkanizsa, Puchheim, Salo, Shijiazhuang, Togliatti - valamelyikében
működő partnerszervezet aktív együttműködésével 2010. július 1. és 2011. június
30. között kell megvalósulnia. 3. A partner együttműködésről szóló írásos
nyilatkozatát a pályázathoz eredetiben csatolni kell. 4. Csak társfinanszírozással,
a pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet
pályázni részletes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
Önerő lehet más pályázaton nyert forrás is, de szervezési és személyi
költség nem számolható el. 5. A pályázatok támogatásáról a Közgyűlés Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága legkésőbb 2010. június 30-ig dönt.
Az elnyert támogatást - testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot
- részletes elszámolással, a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra,
legfeljebb az önrész mértékéig biztosítja az alap. A nyertes pályázó a
teljes költségvetés - az önrész és a támogatási összeg - felhasználásáról köteles
elszámolást, a program elvégzéséről pedig beszámolót készíteni. A támogatási
összeg folyósítására ezek benyújtása, illetve elfogadása után kerülhet
sor. 6. Előnyben részesülnek azok a pályázók, melyek nem csak erre az alapra
nyújtanak be pályázatot. A párhuzamos pályázat benyújtását a pályázónak
igazolnia kell. A Testvérvárosi Alapból elnyert támogatást a pályázó más pályázatokon
önerőként tervezheti. 7. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot.
Ez esetben célonként külön űrlapot kell kitölteni. Egy postai küldeményben
csak egy pályázat adható fel. 8. A nyertes pályázó köteles támogatási
szerződést kötni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával.
9. A nyertes pályázónak megnyilatkozásaiban, interjúkban, újságcikkekben,
kiadványokban, fórumokon, a program rendezvényein, stb. jeleznie kell,
hogy a program Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával
jött létre. 10. A Polgármesteri Hivatal fenntartja a jogot a nyertes programok
ellenőrzésére, ezért a pályázó köteles a pályázatban megjelölt időpont
és helyszín változását előzetesen írásban vagy e-mailben bejelenteni.
A pályázat benyújtása: a pályázatot a felhívás mellékletét képező pályázati
adatlap hiánytalan kitöltésével kell beküldeni a következő címre: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Művelődési és Sport Osztály, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Pályázati adatlapok ezen a címen kaphatók, vagy
az önkormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu) tölthetők le. A faxon vagy
e-mailen beküldött, a hiányos, illetve a beérkezési határidő után érkezett pályázatok
nem kerülnek elbírálásra. A határidő módosítására és hiánypótlásra nincs
mód. A döntésről minden pályázó értesítést kap. A támogatási ígérvényt elnyerő
pályázók jegyzékét a Polgármesteri Hivatal a sajtóban közzéteszi.
Beérkezési (nem postára adási) határidő: 2010. április 7. szerda 08:00 óra.
Testvérvárosi pályázat 2010.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottsága (OKISB) "Civil Alap - 2010" címmel pályázatot
ír ki civil szervezetek 2010. évi támogatására.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási
területén működő, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezetek.
A pályázaton nem indulhatnak pártok, egyházak, vallási felekezetek.
Apályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett önkéntes,
közhasznú munkájának támogatása. Az OKISB az arra érdemes pályázók
között összesen kettőmillió forintot oszthat szét. A támogatás utófinanszírozás,
amely a támogatási szerződésben megjelölt célok elérése, a pályázati feltételek
betartása, és az elszámolás elfogadása esetén kerül folyósításra.
A támogatás 2010. január 1. és 2010. december 31. között keletkezett fizetési
kötelezettségek kiegyenlítésére használható fel. A pályázatok beérkezésének határideje
2010. május 10. hétfő, 16 óra. A pályázat részletes feltételeit tartalmazó
felhívás és az adatlap elektronikus úton letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról,
vagy nyomtatott formában személyesen átvehető munkaidőben a Polgármesteri
Hivatal portáján az Erzsébet tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt.
Civil Alap 2010.
Sztárból legenda címmel a tavasz
talán legnívósabb rendezvényére
kerül sor április 14-én, 19
órakor a HSMK Színháztermében.
A Cserháti Zsuzsa emlékturné
részleteiről Szakács Gábor
szervező tájékoztatta lapunkat.
Az emlékkoncert a hazai popzene
meghatározó egyéniségének, a
2003-ban, 55 éves korában elhunyt
Cserháti Zsuzsának állít emléket.
Dalainak népszerűsége azóta sem
csökkent, sőt évről-évre növekszik.
Az 1972-es táncdalfesztiválon feltűnt
énekesnő néhány nap alatt lett
az ország kedvence, azaz „sztár”.
Művészi pályájának első nagy korszaka
a nyolcvanas évek végéig tartott,
majd a mellőzés évei után
1996-ban üstökösként tért vissza a
könnyűzenei életbe.
Aműsorban három kiváló művész,
Keresztes Ildikó, Tóth Vera, Majsai
Gábor és egy csodálatos tehetségű 16
éves sárvári ifjú hölgy, Hindi Fatima
idézi fel a legendás alakot.
Ateljesség igénye nélkül az előadáson
olyan népszerű Cserháti Zsuzsa
slágereket hallhatunk, mint az Édes
kisfiam; Árva fiú; Száguldás, Porsche,
szerelem; Különös szilveszter; Boldogság,
gyere haza; New York, New
York; és a Hamu és gyémánt.
B.E.
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM
INDUL
2010.04.07-én hétközi
2010.04.09-én hétvégi
előadásokkal személyautó,
motor és segédmotor
kategóriákban
2010.04.07-én 16 órakor
árufuvarozó és személyszállító
GKI (régi belföldi és nemzetközi)
2010.04.08-án 16 órakor
gépkezelő alap- és típusvizsga
Diákkedvezmény! Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!
Sztárból legenda
Cserháti Zsuzsa
emlékturné Kanizsán
8800 Nagykanizsa,
Sabján Gyula utca 5.
(régi Terv utca)
Tel./fax: 0693/311-267
Mobil: 0670/327-8245
E-mail: profidigital@gmail.com
Nyitva tartás:
H-P: 9-17, Szo: 9-12
Számítógépek, azok
alkatrészei, kellékek,
kiegészítők
Számítógép konfigurációk
Operációs rendszerek
telepítése, beállítása
Vírusirtás, vírusvédelmi
rendszerek telepítése
Számítógép gyorsszervíz,
rendszeres karbantartás
Rendszergazdai feladatok
Adatmentés
Weboldalkészítés
􀂊
􀂊
􀂊
􀂊
􀂊
􀂊􀂊
􀂊
Nk-án díjmentes kiszállás
Marton István polgármester fogadóóráját - a szokottól eltérően - 2010. április
7-e (szerda) helyett április 6-án (kedden) 9 órától tartja a Polgármesteri Hivatal
Eötvös téri épületében.
Polgármesteri fogadónap
XXII. évfolyam 14. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. április 8. Kanizsa Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
􀂊 épülettervezés 􀂊 beruházás
lebonyolítása 􀂊 építési műszaki
ellenőrzés 􀂊 felelős műszaki
vezetés 􀂊 projektvezetés
􀂊 teljeskörű ingatlanfejlesztés
􀂊 ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
2010. április 11.
Bogár Ferenc
MSZDP
Cseresnyés Péter
FIDESZ-KDNP
Dr. Fodor Csaba
MSZP
Röst János
MDF-SZDSZ
Zakó László
JOBBIK
􀀲
A használt autók specialistája
Típus/Évjárat Ár
Audi A3 SPB
2006.06 3.390.000
Audi A3 1.9 TDI
2001.05 1.850.000
Audi A4 2.0 TDI Multitronic
2009.03 6.690.000
Audi A4 1.9 TDI Comfort
2007.09 4.490.000
VW Cross Touran 1.9 TDI
2008.08 4.490.000
VW Golf Combi 1.9 D
1998.09 780.000
VW Jetta 1.6 Trendline
2006.03 2.899.000
Citroen Picasso 1.6 HDI
2007.12 2.599.000
Citroen Picasso 1.8i
2001.01 1.190.000
Nissan Micra 1.0 16V
2005.09 1.580.000
Opel Astra H Sedan 1.6
2008.06 2.799.000
Opel Meriva 1.6 Cosmo
2004.05 1.990.000
A GÉPKOCSIK
25% KEZDő BEFIZETÉSTőL
MEGVÁSÁROLHATÓK!
8800 Nagykanizsak, Petőfi u. 95.
06-30/2350-555, 06-30/4110-555
WWW.ISTIVANAUTO.HU
ISTIVÁN
AUTÓ
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2010. április 8.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért
felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
(93)
Közel nyolcvan napirendi
pontot tárgyalt meg a testület
márciusi soros ülésén, de még ez
is kevés volt ahhoz, hogy hangos
vitáktól mentesen játszódjon le a
nap annak érdekében, hogy
mindenki mihamarabb hazatérhessen,
és ne nyúljon éjszakába
a döntéshozatal.
A legnagyobb összeütközést annak
a területnek a sorsa váltotta ki,
ahol egy befektető 25-30 munkahelyet
teremtene a városnak. A
polgármester és az alpolgármester
nézetei a napirendre vételről nagyban
eltértek, végül a polgármester
jogi okokra hivatkozva úgy döntött,
egyelőre nem veszik fel a
megtárgyalandó pontok közé. Zárt
ülésen határoztak a városatyák a
gazdasági társaságok üzleti tervéről:
a Vagyongazdálkodási Zrt. és
a VIA Kanizsa Zrt. tervét elfogadták,
a Kanizsa Uszoda Kft., a Kanizsa
Újság Kft. és a Kanizsa TV
Kft. tervét pedig nem. Szintén zárt
ülésen döntöttek a városi kitüntetésekről.
Három napirend kapcsolódott a
kórházhoz, melyből egyet, az eszközbeszerzéssel
kapcsolatos közbeszerzési
eljárás ellenőrzéséről
címűt levették napirendről, döntöttek
a sürgősségi ellátás korszerűsítéséről,
valamint a rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztéséről.
Ez utóbbi kapcsán nagy felháborodást
váltott ki, hogy a megvalósíthatósági
tanulmány nem sikerdíjas,
tehát mindenképpen fizetni
kell érte.
Több beszámolót is elfogadott a
testület, többek között a Rendőrkapitányságét
a bűnügyi, közbiztonsági
és közlekedésbiztonsági
helyzetről, a Polgári Védelmi Kirendeltségét,
az Egészségügyi
Alapellátási Intézményét.
S.E.
Üléseztek A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
támogatásra érdemesnek
ítélte a Nagykanizsai Kistérség
Foglalkoztatási Paktum programját,
számolt be sajtótájékoztató
keretében az induló projektről
a főpályázó, vagyis a Nagykanizsai
és Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közművelődési
Nonprofit Kft. részéről Horváthné
Bagó Mónika projektmenedzser.
A konzorciumi partnerek részéről
a kistérségi társulás képviseletében
Marton István elnök, Polai
György irodavezető, a munkaügyi
központ kanizsai kirendeltségétől
Pölöskei János kirendeltség-igazgató,
valamint Kereskai Péter, a
Saubermacher divízióvezetője is
kiemelte, az ismert adatok tükrében
minden ilyenfajta projektnek
külön jelentősége van a mai magyar
foglalkoztatási helyzetben, illetve
viszonyok között.
A huszonkét milliós elnyert pályázati
összeg egy széles körű helyi
foglalkoztatási partnerség megalapozását
szolgálja, mely hozzásegítheti
a térség munkaerő-piaci
szereplőit a munkanélküliség hatékony
kezeléséhez. Ahogy a program-
felelősök fogalmaztak, a várható
kézzelfogható hatás húsz
megőrzött, illetve újonnan létrejövő
munkahely(ek)ben realizálódhat.
Maga a projekt úgymond két
lépcsős, vagyis az idei március-november
közötti időszak az alapprojekt
elemzési intervalluma, míg
jövő augusztus végéig a második
fázis keretében a „valódi” stratégia
megvalósításán lesz a sor.
Ahogy Hollósi Szabolcs, a
szombathelyi BFH Európa Projektfejlesztő
és Tanácsadó Kft.
ügyvezetője, az együttműködő
szakmai partner képviselője fogalmazott,
a partnerségben a
program beindítása és a hatékonyabb
elosztás koordinálása is
nélkülözhetetlen, s a helyi akaratnak
is hatványozottan jelen kell
lenni az ilyen elképzelések megvalósításában.
Csodavárásnak
azonban nincs helye, hiszen az eltelt
majd két évtized problémáinak
áthidalása, megoldása sem
történhet egyik pillanatról a másikra.
P.L.
Munkahely védő és teremtő lehetőség
Hella Ferenc református lelkipásztor
meghívására érkezett
Nagykanizsára Orbán Attila afrikai
misszionárius, evangélikus lelkész.
A meghívás előzményeinek
sorát a két lelkész 1992-ben kötött
ismeretségével érdemes kezdeni.
Ekkor kezdték tanulmányaikat a
kolozsvári teológián. Az egyetem
elvégzése után elváltak útjaik.
Mígnem tavaly Marcaliban egy
evangelizációs alkalom során szóba
került egy evangélikus lelkész
személye, aki Dél-Afrikában szolgált.
Onnan visszaküldték őt,
mondván ma Európának nagyobb
szüksége van az evangéliumot tolmácsoló
misszióra. A misszió afrikai
munkája hatalmas ébredéseket
eredményezett, hasonlót Európában
nem tapasztalni. Ennek hallatán
vetődött fel Hella Ferencben és
az evangelizáción lévő presbiterekben
a misszionárius lelkész
meghívása. Orbán Attila március
végén hirdette Isten igéjét városunkban.
Az örömhír tovább adásának
célja, hogy az emberek megpróbáltatásaiktól,
nehézségeiktől,
bűneiktől megszabaduljanak.
Ezektől a nyomasztó terhektől való
megtisztulás, egyben szabadulás
útját Jézus Krisztus mutatja. A
négy napos evangelizáció központi
gondolata Isten országának keresése
volt. Az első napon ez a gondolat
került kibontásra, összefüggésbe
hozva napjaink válságos
helyzetével. A második alkalommal
az alázat szerepéről, annak
fontosságáról esett szó. A következő
napon a Nagy Vacsoráról, annak
jelentőségéről, vasárnap pedig
a Jézushoz való tartozás fontosságáról
prédikált Orbán Attila evangélikus
lelkész.
Cz.Cs.
Evangelizáció a Református templomban
Első alkalommal rendezi meg
a Batthyány Lajos Gimnázium
és az Öregdiákok Egyesülete a
Batthyányis, landleros, irányis
öregdiák találkozót június 5-én.
Tíz órakor „Ki mit tud?” veszi
kezdetét a Hevesi Sándor Művelődési
Központban a jelenlegi diákok
részvételével, délután pedig a
régi és a mostani diákok mérkőznek
egymással a sportpályán, ahol
az „öregek” megmutathatják, az
évek során bizony nem kopott focitudományuk.
A meccset követően
ünnepélyesen köszöntik a résztvevőket,
s több avatásra is sor kerül,
például az Iskolamúzeuméra, a
Tüskés Tibor Iskolai Könyvtáréra,
a Dr. Gulyás Mihály Fizikai Előadóéra,
valamint a BLG Panteonéra,
ahol nagy szerepe lesz az iskola
egykori, mostanra nagy hírnévre
szert tett diákjainak, tanárainak is.
A közös vacsorát rendhagyó osztályfőnöki
óra előzi meg, melyre
várják – nem csak – a jubiláló osztályok
jelentkezését.
A szervezők hagyományteremtő
szándékkal rendezik meg a találkozót,
ezután minden évben, június
első szombatján kívánják meginvitálni
az öregdiákokat egy kiadós
programra.
S.E.
Öregdiák találkozó
Kanizsa 2010. április 8. – Kampány 3
Fizetett politikai hirdetés
A választási programról, a
mostani választás tétjéről tartott
sajtótájékoztatót Herényi Károly,
az MDF elnökhelyettese, Baján
Antal, az MDF megyei elnöke és
Röst János országgyűlési képviselőjelölt
a nagykanizsai SZDSZ
irodában.
– Húsz évvel ezelőtt nem ilyen demokráciáról
álmodoztunk, mint a
mostani. Soha nem gondoltam volna
az elmúlt húsz esztendőben, hogy
olyan választási kampány részesei
leszünk, ami az elmúlt heteket és hónapokat
jellemezte. – kezdte sajtótájékoztatóját
Herényi Károly, majd
így folytatta: – Nagy erők mozdultak
meg és fogtak össze azért, hogy
az MDF és az SZDSZ választási
szövetsége ne tudjon elindulni ezen
a választáson. Még a törvénytelen
eszközöket is igénybe vették. Nagyon
csúnya, durva és színvonaltalan
lett a kampány. A másik ijesztő
jelenség a radikális és populista
pártok megerősödése és a szélsőjobb
előretörése. Úgy tűnik, hogy a
magyar parlamentben meg fog jelenni
egy olyan párt, illetve tagja
lesz az országgyűlésnek egy olyan
párt, amely riasztó rémképet vetít az
ország elé, ha a programpontjait
valóra tudja váltani. A mostani választás
tétje az, hogy haladjunk-e
azon az úton, amin 1990-ben elindultunk,
vagy pedig egy olyan folyamat
részese lesz Magyarország,
hogy antidemokratikus erők demokratikus
úton bejutva a parlamentbe
elkezdik a demokrácia országos felszámolását.
Ez a tétje a mostani választásnak.
Minden felelősen gondolkodó
magyar ember szavazatára
szüksége van minden olyan pártnak,
amely a demokrácia elkötelezett híve.
Mi ezt tesszük húsz esztendeje.
Beindult egy olyan folyamat, amely
azt sejtette velünk, hogy Nyugat-Európához
minél előbb fel fogunk zárkózni.
Eltelt húsz év, és most távolabb
vagyunk a felzárkózás lehetőségétől,
mint húsz évvel ezelőtt voltunk.
Ennek nem az az oka, hogy a
magyar ember lusta, és tehetségtelen,
hanem az, hogy a politikai elitje
képtelen megtenni olyan dolgokat,
amit egy többpárti parlamenti
demokráciában meg kell tenni. Ez a
kompromisszumok, a politikai
egyeztetések sokasága, és a közös
nemzeti érdek olyan szolgálata, ami
összefogást feltételez a politika szereplőitől.
Baján Antal azt a példaértékű
összefogást emelte ki, ami az MDF
és az SZDSZ között Zala megyében
létrejött. Szakmaiság, hitelesség és
emberi tisztesség jellemzi mindkét
párt képviselőit. Tulajdonképpen az
MDF programja is erre épül, magát
a programot Bokros Lajos személye
hitelesíti. Reméli, eljön az az
idő, amikor a különböző pozíciókat
nem pártkatonákkal fogják betöltetni,
hanem szakmailag hozzáértő,
felkészült emberekkel.
– Az április 11-i választásoknak
nagy tétje van, és sok tétje van. A
legfontosabb, hogy egyetlen egy
párt se rendelkezhessen mindenek
felett, hogy egyedül ne érhessen el
2/3-os többséget. Ezt csak úgy lehet
megakadályozni, hogy legalább
négy-párti legyen a parlament. –
kezdte mondandóját Röst János,
majd így folytatta: – Ezért is fontos
az MDF-SZDSZ jelöltjeire és az
MDF-listára szavazni. Fontos,
hogy a demokratikus pártok kerüljenek
többségbe, és a szélsőségek
minél kisebb arányban vehessenek
részt a törvényalkotásban. Minden
demokrata adjon piroslapot a szélsőségnek,
addig amíg nem késő. Ha
a Jobbik által képviseltek nyernének
teret, és elüldöznék a „multikat” és
a pénzintézeteket, akkor Nagykanizsán
a munkahelyek közel 40 %-a
megszűnne. Akik most a GE-ben, a
kereskedelmi láncokban, a külföldi
érdekeltségű vállatoknál dolgoznak,
és ha a Jobbikra szavaznak, akkor
azok a saját munkahelyük ellen szavaznak,
a családjuk ellen szavaznak,
a lakóhelyük ellen szavaznak.
Senki se higgyen a populizmusnak,
az ígérgetési versenyeknek, mert
már azok a forgatókönyvek is készen
vannak, amelyek majd azt magyarázzák
el később, hogy amit
ígértek a kampányban, azt miért
nem lehet megvalósítani. Higgyenek
a realitásban. Bokros Lajos az a
személy, aki hiteles, határozott, reális
gazdasági szakember, aki ért a gazdasághoz,
aki munkahelyeket tud teremteni,
akire rá lehetne bízni az ország
sorsát.
Kampányrendezvény
Piroslapot
a szélsőségeknek!
Nyári gumiabroncs akció
Az akció május 31-ig tart.
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2010. április 8.
Mintha direkt gúzsba kötöttek
volna minket. Lelkileg is,
szellemileg is. Elvették lehetőségeinket.
Mi más lehet a politika
feladata, mint hogy visszaadja
az emberek hitét? – adott jövőképet
a Fidesz-KDNP kampányzáróján
Kiskanizsa vendége,
Rákay Philip. Identitás nélkül
a legvédtelenebb egy nemzet.
Néhány magyar találmányt
és felfedezést idézett fel. Miért
nem tud erről Európa? Még mi
sem! És ma is vannak kiváló
magyar találmányaink, példának
a cserépbe épített napkollektort
említette.
Édesapja Nagykanizsán katonáskodott,
reméli, eljön majd az az
idő is, amikor találgathatjuk, hol
sörözött, a Békében vagy a Szeverben?
Most azonban dologidő
van. A kiskanizsai kertekben éppúgy,
mint a közéletben. Az országgyűlési
választások előtt most más
a feladatunk. Ha valaki cégvezetőként
teszi azt, amit ebben a nyolc
évben a hazánkkal tettek… - kezdte
a gondolatot, mely a felelősségre
vonás szükségességére lyukadt
ki. Bármilyen szokatlan is az elmúlt
évek kormányzása után, a politikusok
azok, akik azokért tesznek,
akik megválasztották őket. A
kormány feladata az is, hogy segítse
az alulról jövő kezdeményezéseket,
ladikot, hálót adjon, ne pedig
ellopja, vagy léket fúrjon rá.
Kicsit hazabeszélve, a hallgatóság
egyetértésével kísérve arról is szólt
a vendég: mi lett volna, ha nincsen
hírTV? A szinte hétről hétre kiboruló
vesztegetéses ügyek leleplezésében
hatalmas érdemeket szerzett
ez az adó. Mi minden történt
hétről hétre, ennél lejjebb már csak
a Mariana-árok van – hinnénk – ,
ám kiderül, még annál is lehet
alább menni. Azt hitték, hogy mindent
lehet, így szocializálódtak. –
idézte Zuschlag ügyvédjének érvelését
a védőbeszédből. Látszik,
hogy nincsenek ehhez szokva, fölháborítja
őket a nyilvánosság. A
tudósítónak eszébe jutnak a csatorna
remek demói: a Mindenhol
hírTV, Ahírforrás és a Csak kérdezünk.
Gondoltuk volna 2002 áprilisában,
a Kossuth téren, hogy lesz
egy D-209-es fedett tiszt? Egy túlmozgásos…?
Egy Hajdúbétvezér?
– tette föl a kérdést a vendég.
Rákay Philip arra kérte hallgatóságát,
ne ossza meg szavazatait.
Április 11-én két szavazólapot
kapunk a kezünkbe, egyiken
Cseresnyés Pétert – itt kitört a taps
a Móriczban – a másikon a Fidesz-
KDNP pártszövetséget jelöljék
be. A nagy felhatalmazáshoz
minden emberre szükség van,
nagy luxus ebben az országban, ha
nem azt keresnénk, ami összeköt!
– figyelmeztetett. Nagykanizsáról
szólva elárulta, képben van. Mint
mondta, előbb-utóbb mindenkiről
kiderül a valóság. Ám zárjuk le a
múltat! – javasolta. – Önök szerencsések.
Van egy nagy munkabírású,
politikusként is szerénynek
maradt emberük, vele érdemes
kezdeni.
Kampányrendezvény
Keresni, ami összeköt
Három témában tartottak sajtótájékoztatót
a Civil Kerekasztal
Egyesület vezetői.
Lengyák István a Sétakerttel
kapcsolatos 71 millió forintos
pályázatról elmondta, már túljutott
több fordulón, a kért hiánypótlásokat
elküldték, várják az
eredményt. Sikeres elbírálás
esetén talajcserét végezhetnének
és a növényzetét is megújítanák.
Egy másik, a MOL és az
Ökotárs Alapítvány közös pályázatán
idén nyert 550 ezer forintot
teljes egészében átadják a VIA
Kanizsa Nonprofit Zrt.-nek, melyet
szintén a Sétakert és a
Maort-telep szépítésére használnak
fel. Az új fák telepítésébe
bevonják az óvodákat és a civil
szervezeteket, akik eddig is segítették
a munkájukat. A növények
kiültetésének tervezett időpontja
április 21-22. Az elhangzottakhoz
kiegészítésként Kálovics
Andrea, a VIA városgondnoka
hozzátette, a pénzből tájba illő
utcabútorokat, lócákat, szemétgyűjtőket
vásárolnak és helyeznek
el, valamint koronával rendelkező
facsemetéket ültetnek
ki.
Budavölgyi Kálmán a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium
pályázatát ismertette. A minisztérium
ugyanis egymilliárd
forint támogatást nyújt idén
energiatakarékos háztartási gépek
beszerzésére. A pályázaton
egyesületek és alapítványok vehetnek
részt, a rászorulóknak
náluk kell jelentkezniük. A programban
a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület koordinátorként
szerepel. A részletekről
az egyesület irodájában, vagy a
+3620/378 4509-es telefonszámon
lehet érdeklődni. A minisztérium
az A energiaosztályú mosógépekre
60 ezer, a hűtőgépekre
70 ezer forint vissza nem térítendő
támogatást ad. Az új háztartási
gépekhez nagycsaládosok,
munkanélküliek, fogyatékkal
élők és időskorúak juthatnak
hozzá.
B.E.
Pályázatokról,
a Sétakert
felújításáról
A város önkormányzata, a Gazdálkodási
Tudományos Társaságok
Szövetségének országos és megyei
vezetése, valamint a Kanizsa
TISZK szervezésében, a TÁMOP-
2.2.3-07/2-2F-2008-0030 projektnek
köszönhetően immár második
alkalommal tartották meg az „Ifjúság,
sólyommadár, tiéd a világ, teérted
van a világ” című rendezvényt.
Az előadók egykori nagykanizsai
középiskolások voltak.
Az egybegyűlteket Mérksz Andor
köszöntötte. Megnyitóbeszédében
Marton István hangsúlyozta, hogy
az önkormányzat tudatosan szeretné
erősíteni az iskolaváros funkciót.
Az egykori diákok közül Prof.
Dr. Gráf László akadémikus, biokémikus,
tanszékvezető egyetemi tanár:
„Ugye tudják, hogy az élet
egyik legnagyobb boldogsága, öröme,
talán célja az új dolgoknak a
felfedezése. Az idő előrehaladásával
az ember azonban rájön arra, hogy
van egy másik hasonló fantasztikus
érzés az életben: visszatérni valahova.”
– kezdte előadását.
Az egykori diák ötven évvel ezelőtt
koptatta Kanizsán az intézmény
padjait. 1965-ben szerzett vegyészdiplomát
az ELTE-n. A
Gyógyszerkutató Intézetben tudományos
munkatárs, majd tíz évig a
Biokémiai Osztály vezetője. Hét
évig kutatott a San Francisco-i
Egyetem Hormonkutató Intézetében
és a New York-i Neurokémiai
Központban. 1985-től dolgozik az
ELTE Biokémiai Tanszékén. 1986-
tól tanszékvezető. Kutatási témája:
A szerinproteázok működésmechanizmusának
vizsgálatára irányul.
1972-től kandidátus. 1982-től akadémiai
doktor. 1993-tól az MTAlevelező
tagja, 2001-től rendes tag. Akadémiai
és Széchenyi-díjas.
Mezei László mérnöktanár, energetikai
tanácsadó a Cserháti Műszaki
Középiskolában végzett 1994-ben
mezőgazdasági gépésztechnikusként,
majd a Miskolci Egyetemen minőségbiztosítási
gépészmérnök, a Széchenyi
István Egyetemen gazdálkodási szakmérnök
diplomát szerzett. Jelenleg a
Nyugat-Magyarországi Egyetem energiagazdálkodási
szakmérnök szakán
tanul. Több multinacionális cégnél
töltött be vezetői beosztást. Mérnöktanár
a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI-ban, mellette energetikai tanácsadással
foglalkozik. Környezetet féltő
ember. Az élete során szerzett tapasztalatait
adta át a diákoknak.
A Thúry György SZKI-ban végzett
Borda Attila mesterszakács elsősorban
a vendéglátásról mint hivatásról,
annak buktatóiról és szépségeiről
osztotta meg tapasztalatait
a tanulókkal. Homonnay Zalán Gábor
mikrobiológus a Dr. Mező Ferenc
diákja volt. Jelenleg az ELTE
Mikrobiológiai Tanszékének segédmunkatársa.
Fő szakterülete a Vizeink
élővilágát érintő környezeti változások
tanulmányozása. Előadásában
a környezeti mikrobiológus feladatát
ismertette a fiatalokkal.
Török Károly mérnök a Zsigmondy
SZKI elvégzését követően
előbb olajmérnöki, később gázipari
szakmérnök diplomát szerzett a Miskolci
Nehézipari Műszaki Egyetemen.
1986-ban kezdett a Kőolaj- és
Földgázbányászati Vállalatnál, majd
a MOL Rt. Nagykanizsai Bányászati
üzeménél töltött be vezetői munkaköröket.
Jelenleg a MOL Rt. Energetikai,
Biztonságtechnikai és Környezetvédelmi
szakértőjeként a MOL
Dunántúli teljes működési területén
dolgozik. Török Károly életpályája
meghatározó állomásairól beszélt. ő
is, mint minden előadó a nyelvtudás
fontosságát hangsúlyozta.
A konzultációt követően Janzsó
Antal címzetes igazgató, a GTTSZ regionális
társelnöke mondott zárszót.
B.E.
Ifjúság, sólyommadár…
Kanizsa 2010. április 8. – Kampány 5
FEHÉREN - FEKETÉN
A tények makacs dolgok
Kérjük Önt olvassa el, és gondolja végig!
Magyarországot és Nagykanizsát,
a felelősen gondolkodó emberek tehetik jobbá!
Támogassa dr. Fodor Csabát
és a Magyar Szocialista Párt listáját!
MSZP Nagykanizsai Szervezet Elnöksége
MSZP FIDESZ
Csak ígértük a laktanyák
ingyenes átadását!
Csak ígértük az autópályákat
és a városokat elkerülő utak
építését.
Számottevő útfelújítás nem volt!
Lebontottuk a Bolhást, a
város első moziját,
összevontuk az óvodákat,
megszűntettük a bölcsődéket!
Még a zalai FIDESZ-képviselők
sem támogatták a
parlamentben az új kanizsai
könyvtárunk megépítését!
Menesztettük a kórházvezetést,
megtorpedóztunk minden
egészségügyi reformkísérletet!
Hagytuk elmenni a jó
orvosokat!
Hagyjuk, hogy orvosi rendelőt
zárjanak be!
Folyamatosan emeltük az
autóbuszbérletek árát!
Tízmilliókat költünk a szobrok
áthelyezésére!
Menesztettük a Vízmű Zrt.
vezetőit, a sógorral
takaríttatjuk el a vízmű
szennyesét!
Sok-sok millióért átvilágítottuk
az oktatási intézményeinket,
16 millióból informatikai
tanulmányt készíttettünk!
Három év alatt 54 százalékkal
megemeltük a vízdíjat!
Irányításunk alá vontuk,
szigorú ellenőrzés alatt tartjuk
az önkormányzati sajtót és
médiumot!
2006-ban eltöröltük az ipari
park beruházóinak
adókedvezményeit!
Támogattuk, hogy az azóta
betiltott „Magyar Gárda” is
masírozzon a kanizsai
utcákon!
A FIDESZ polgármestere
és frakciója három év alatt a
működésképtelenség határára
juttatta az önkormányzatot!
Cseresnyés Péter mintegy 600
ezer forintba kerül havonta a
városnak! (másfél éve nincs
alpolgármesteri feladata)
Cseresnyés Úr Fideszen
belüli súlyára jellemző,
hogy utolsó helyet (5.)
foglal el a FIDESZ
megyei listáján!
Átadtuk a Kossuth-Gábor
és a Thúry laktanyákat!
Megépültek az autópályák,
még ez évben átadjuk
a Kanizsát elkerülő utakat!
Felújítottunk sok városi utat!
Felújítottuk a régi mozit,
a régi magtárat, a HSMK-t, a
Rozgonyi iskolát, pályázatot
nyert a Bolyai iskola!
Felújítottuk a PEN épületét,
hogy beruházzunk az oktatás
jövőjébe, új könyvtár épült
Nagykanizsán.
Súlyponti kórházzá tettük
és pályázati forrásokból
fejlesztjük a kórházunkat!
Felújítottuk az orvosi
rendelőket!
Egészségházat építünk
Kiskanizsán!
Központi forrásból
felújítottuk a buszmegállókat!
Pályázati forrásokból
felújítjuk a belvárost!
Több mint 11 milliárd forint
uniós forrásból korszerűsítjük
a szennyvízhálózatot és
szennyvízkezelést!
Pályázati forrásból
korszerűsítjük az iskolák
számítógépes oktatásának
feltételeit!
Ez évtől 10 százalékkal
csökkentettük a vízdíjat!
Támogattuk, hogy
létrejöjjenek, és lehetőség
szerint fejlődjenek a helyi
médiumok!
Fodor Csaba előterjesztésére
csökkentettük a belvárosi
bérlemények bérleti díját!
Segítjük a rendvédelmi
szerveket, alapítványon
keresztül is támogatjuk a
rendőrség munkáját!
Az MSZP stabil, kiszámítható
módon tudta vezetni a várost,
amikor erre felhatalmazást
kapott a kanizsai emberektől!
Fodor Csaba kezdeményezte
a helyi adók csökkentését, az
építményadó eltörlését!
Fodor Csaba, a Regionális
Fejlesztési Tanácsban (RFT)
lobbizott, 18,6 milliárd forintot
nyert el a városunk!
Fizetett politikai hirdetés
A tavaszi jó idő beköszöntével
közútjainkon mind gyakrabban
jelennek meg a segédmotor-
kerékpárral, illetve a
nagyteljesítményű motorkerékpárral
közlekedők. Többéves
tapasztalat, hogy ezzel
egyidejűleg, az év ezen szakaszában
növekszik azoknak a
közlekedési baleseteknek a
száma, melyeknek résztvevője
motorkerékpáros. Ezek a balesetek
többnyire súlyos sérüléssel
végződnek, hiszen a motorvezetőket
az egyéni védőfelszerelésükön
kívül nem óvja
más.
Azért, hogy ezekből a balesetekből
minél kevesebb forduljon
elő, a motorkerékpárral
közlekedőknek be kell tartaniuk
azokat az alapvető szabályokat,
melyek egy igazi motorkerékpárost
jellemeznek, amelyek
miatt a motoros társadalom tagjának
érezheti magát, és amelyek
miatt ez a társadalom be is
fogadja.
- Fontos, hogy amikor a motoros
tavasszal előveszi a járművét,
azt mindig átvizsgálja. Ellenőrizze,
hogy műszaki szempontból
megfelel-e minden előírásnak,
azzal minden körülmény
között biztonságosan tud
közlekedni!
- A járművek kivilágításával
kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet
arra, hogy a forgalomban
résztvevő motorkerékpárt és a
tompított fényszóróval felszerelt
segédmotor-kerékpárt tompított
fényszóróval nappal és jó látási
viszonyok között is ki kell világítani,
akár lakott területen belül,
akár azon kívül közlekednek vele.
- Mint a többi közlekedőnek, a
motorosnak is szükséges a közlekedési
szabályokat betartani, példát
mutatva a kezdő motorkerékpárosok
részére.
- Egy igazi motoros nem a
nagy sebesség miatt szeret motorozni,
hanem a motorozás élményéért,
a szabadság érzéséért.
- A motorosnak tisztában kell
lennie azzal, hogy a közlekedése
során adódó váratlan eseményekre
sokkal nehezebben tud
reagálni, mint például egy gépkocsivezető.
Ha nagy sebességgel
közlekedik, akkor a közlekedés
többi résztvevője nem biztos,
hogy elsőbbséget tud neki
biztosítani és akár ő, akár más
volt a szabálysértő, nagy valószínűség
szerint a motorkerékpáros
fog megsérülni.
- Nagyon fontos odafigyelni a
többi közlekedőre is, a motoros
járművének sebességét, teljesítményét
ne közúton, vagy lakott
területeken belül tesztelje, hiszen
ezzel másokat zavarhat,
nem beszélve arról, hogy egy
adódó baleseti veszélyhelyzetet
is nehezebben tud elkerülni!
- Úgyszintén nagyon fontos,
hogy a motoros figyelmet fordítson
saját és utasa biztonságára,
ezért közlekedése során mindig
viselje a bukósisakot, a megfelelő
biztonságot nyújtó ruházatot és
felszerelést, továbbá folyamatosan
fejlessze motorozással kapcsolatos
tudását is!
Ezek az alapelvek mind a segédmotor-
kerékpárt vezetők esetében,
de különösen a nagy teljesítményű
motorkerékpárokat vezetők
esetében fontosak. A nagy
teljesítményt, erőt tudni kell kezelni,
ellenkező esetben a baleset
bekövetkezésének kockázata emelkedik.
Aki betartja ezeket a szabályokat,
az nagy valószínűséggel baleset
nélkül térhet haza járművével
nap mint nap. Ezt minden
közlekedőnek szem előtt kell tartania.
Természetesen hatóságunk is
kiemelt figyelmet fordít a motorkerékpárral
közlekedők ellenőrzésére.
Mindenkinek balesetmentes
motorozást kívánunk!
Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság
Itt a tavasz, elő
a motorokkal
– de csak megfontoltan!
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2010. április 8.
Találkoztam egy rejtéllyel, ami
úgy gondoltam a lokálpatrióta hetilapra
tartozik, és a lap nyilvánosságán
keresztül közérdeklődésre is
számot tarthat. Kérem közöljék a
lapban, talán választ is ad majd rá
valaki, és a rejtély megoldódik.
Ki volt Tersánczky Jenő?
Hetente olvashatjuk a nagykanizsai
Szuperinfóban, hogy a Horváth
Kert Vendéglő (az ínyencek
és a családok vendéglője) milyen
ételkínálattal hív bennünket a Tersánczky
JENő út 15-be. (Gondolom
a vendéglő a saját címét pontosan
tudja.)
Amikor először feltűnt, hogy az
utcanevet cz-vel írták, még azt
gondoltam, valószínű a Kakuk
Marci közismert írója, Tersánszky
Józsi Jenő (1888-1969) az, akit az
utcanév jelöl, csak véletlen betűcsere
által írták „sz” helyett „cz”-
vel. Ezt látszott igazolni az is,
hogy egyik-másik városi kiadványban
(Pl. Városi Oldalak
Nagykanizsa 2007, ua. 2008, Zala
megyei Cégregiszter 2009 utcajegyzékében
és térképén is) sz-el,
vagyis Tersánszky u. szerepel (bár
a Kisokos térképén Tersánczky található).
Emlékeztem arra is, Tersánczky
írt Szabadhegyről monográfiát, de
mintha ő József lett volna. Aztán
kezembe került a 2009-ben megjelent
Csoma Zsigmond-Novák Ferenc:
Zalakaros szőleje és bora az
Alpok és a Balaton között című
könyve, amely sűrűn hivatkozik
Tersánczky József orvos A jobb
szőlőművelés, borkészítés és
pinczegazdálkodás korszerű könyve
című munkájára. Akkor már kíváncsi
lettem és utána néztem, mit
tudhatnék még Tersánczkyról, de
amit megtudtam továbbra sem
JENőről szól:
Tersánczky JÓZSEF (1813-
1888) a korabeli Nagykanizsa
egyik kiemelkedő egyénisége, polihisztora
volt. Orvosi és állatorvosi
diplomával, szemész, majd tisztiorvos,
a Nagykanizsán megjelenő
Zalai Közlöny állandó munkatársa,
aki szőlészeti-kertészeti elméleti
és gyakorlati szaktudását a
város határában Szabadhegyen létrehozott
mintaszőlészetében és
gyümölcsösében bizonyította. Valóban
ő írta (és Nagykanizsán Fischel
Fülöp adta ki) 1887-ben a
Szabadhegy monographiája 1850-
1886. című könyvet és 1869-ben a
már idézett című szőlész-borász
szakkönyvet is.
Tersánczky JÓZSEF valóban
megérdemli, hogy utcát nevezzenek
el róla.
De miért, milyen érdemei alapján
neveztek el utcát Tersánczky
JENő-ről?
Vajh ki ő, és merre van hazája?
- Vörösmarty Mihály szavaival élve.
Talán téves a keresztnév, nem is
Jenőről akarták elnevezni az utcát?
Egy hasonló gyerekkori eset jutott
eszembe: Győrben, az Avar utcában
szült az édesanyám. Aszülői
ház még ma is áll, de általános iskolás
koromban átkeresztelték az
utcánkat Dessewffy AURÉL nevére.
Nem örültünk neki, mert leírni
és kimondani is szokatlan volt, de
azt mondták legyünk büszkék rá,
mert aradi vértanúink egyike. Elhittem,
aztán később olvastam a 13
aradi vértanú nevét és kiderült,
hogy Dessewffy ARISZTID
(1802-1849) volt a vértanú. Hát
akkor ki volt az Aurél? Utána kerestem,
két Dessewffy AURÉL
volt említésre érdemes:
Az egyik gróf (1808-1842) politikus,
publicista, az MTA levelező
tagja volt. Először udvari kancellári
gyakornok Bécsben, aztán helytartótanácsi
titkár Budán, majd az
1839–40-i országgyűlésen konzervatív
vezérszónok. Kossuth Pesti
Hírlapjával szemben létrehozta a
Világ c. lapot, cikkeiben „fontolva
haladó” konzervatív irányt képviselt.
A másik szintén gróf (1846-
1928) politikus, az utolsó országbíró.
Budapesten végzett jogot,
majd Németországban közgazdasági
tanulmányokat folytatott.
1874–1883 között országgyűlési
képviselő, utána a Tisza-kormány
ellenzékéhez, Apponyi Albert pártjához
csatlakozott. 1906-1910-ig a
főrendiház elnöke, 1917-ben IV.
Károly kinevezte országbíróvá. Az
ellenforradalmi korszakban, 1927-
től a felsőház tagja.
Szóval mindkettő konzervatív
gróf volt, biztosan nem róluk akartak
utcát elnevezni az 1950-es
években. Mások is rájöttek erre,
végül a Városi Tanács is tudomást
szerzett róla. Bölcs döntéssel,
„huszárvágással” oldották meg a
problémát. Az utca névtáblát lecserélték
olyanra, amelyiken már
nem szerepel keresztnév, egyik
sem!
Lehet, hogy Nagykanizsa-
Szabadhegyen Tersánczkyval is ez
a megoldás?
***
Engedjenek meg még egy rövid
észrevételt, javaslatot:
Körforgalmi szigetek
kialakítása
A Zalai Hírlapban olvashattuk,
hogy a város a meglevő és a most létesítendő
körforgalmi területek szépítését
milyen virágok ültetésével
kívánja megoldani. Bizonyára szépek
lesznek, de ezt csak felülről, az
emeletes házak ablakából, vagy sárkányrepülőről
lehet majd élvezni.
Javaslom a körforgalmi szigetek
mindegyikén különböző, legalább
3-4 méter magasságú alkotást (pl.
fúrótorony, olajkút, harangláb,
lombos fa, fenyőfa, állatfigurák,
mozdony, piramis, kocka, gömb,
létra, gémeskút, kereszt alakút,
függőleges ábrás reklámtáblát stb.)
elhelyezni, ami több szempontból
is célszerű és hasznos lenne:
- az úton közlekedők is jól láthatnák,
már messziről észlelnék az
útelágazást,
- megkönnyítené a körforgalom
megnevezését is, nem kell az utcaneveket
felsorolni,
- idegenek tájékozódását (akár
útikönyvben, térképen is), helyszín
azonosítását is könnyítené
- olcsóbb lenne a fenntartásuk,
mint évente virágokat ültetni és
ápolni.
Létesítésük se kerülne sokba, ha
nem művészeti alkotások lennének
(inkább jelkép szerepűek), egyszerű
ács- vagy lakatosmunkával is
elkészíthetők. Ezek készítését,
vagy költségeit is vállalhatnák önkéntes
vállalkozók, akinek a nevét
természetesen az alkotásnál meg
lehetne örökíteni.
Ha az illetékesek elismerik ötletem
célszerűségét, érdemes lenne
erről rövidesen döntést hozni,
hogy az új körforgalmak kialakítása
már ebben a szellemben történhessen.
Üdvözlettel: Iványi Miklós
„Uramisten, mennyi csapodár kokárda,
/ nemzeti színre játszik a régi
gárda, / s míg jó szokás szerint /
törvényt tisztelni int, / cinkelt pakliból
oszt, nem veszhet a parti, / minden
gesztenyét magának kapar
ki…”– írta 1989-ben Döbrentei
Kornél az Átpingált márciusban.
Ez, a régi hatalom átmentési technikáiról
szóló vers jut eszembe,
meg Orbán Viktor szavai, miközben
Papp Attila megrovó sorait olvasom
a múlt heti Kanizsában.
Szerinte csak odamondó agitátor
lennék, s idézi: „Magyar magyart
rontja, kár, bár több esze volna
már!!!”
Döntse el az olvasó, ki szolgálja
jobban a nemzeti egységet? Orbán
Viktor szerint: „… ha rajtam múlik,
nem fogom engedni, hogy most,
amikor karnyújtásnyira van, bárki is
elvegye tőlünk, az emberektől, mindannyiónktól
a lehetőséget, vagy elvegye
a lehetőséget a gyerekeinktől.
Nekünk mindenki fontos. Most Magyarország
nevében beszélek: mi
senkit sem hagyunk az út szélén,
ezért mi soha nem fogunk kiegyezni
a Gyurcsány-Bajnai-korszakkal, sem
annak embereivel.” Meg: „csak úgy
lehetséges, ha a magyarság egészét
képviseljük, ha a nagy többség akaratának
szerzünk érvényt. Meg kell
felelnünk az emberek jogos elvárásának,
hogy a politika és a kormányzás
róluk szóljon, értük történjen, az ő
gondjaik megoldását, az ő körülményeik
javítását szolgálja.” „A szociális
népszavazás alkalmával már
mindannyian láthattuk, hogy az
egészségügy megmentése olyan
nemzeti ügy, amely példátlan méretű
összefogást képes teremteni. Az emberek
nem csodákat várnak, hanem
azt, hogy lássák: a politika az ő
egészségüket akarja szolgálni. Ha
látják, akkor ők is segíteni fognak. És
éppen ez a nemzeti ügyek lényege:
az emberek nélkül nem lehet egyetlen
országot sem fölemelni.” „akik
ide juttatták az országot, mindent
meg fognak tenni, hogy nehezítsék a
dolgunkat, hogy akadályozzák a változást.
… Minden változást akaró
embernek mind a két szavazatára
szükség van…. Bevallom Önöknek,
aggódom, mert újabban sokfelől hallom
azt, hogy ezt a választást már
nem lehet elveszíteni. Azt javaslom,
ezt a gondolatot mindenki sürgősen
verje ki a fejéből, és mindenki mást
is józanítson ki, akinek ez megfordult
a fejében…. Üzenem tehát mindenkinek,
aki változást akar, hogy
igenis, ezt a választást is el lehet veszíteni,
ha az emberek nem jönnek el
szavazni. Senki ne gondolja tehát,
hogy nélküle is menni fog. A tét nagyon
nagy, és az ördög nem alszik.
Ismerjük őt jól, mindig újabb és
újabb trükkökön töri a fejét.”
E trükkök egyike hát Papp Attila
fenti idézete, miközben biztos,
ami biztos, városszerte rongálják,
lopják plakátjainkat. Nem bírják
látni: Itt az idő!
Papp János
Tisztelt
Szerkesztőség!
Nincs kiegyezés!
Kanizsa – 2010. április 8. Értékrend 7
Horváth Zsolt, a Cserháti Sándor
Műszaki SZKI és Kollégium
testnevelő tanára, a Cserháti Diáksport
Egyesület gazdasági vezetője,
az iskola Közalkalmazotti
Tanácsának elnöke, a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezetének
városi kapcsolattartója.
Most a háttérből kicsit előrébb
lépve, igazgatói szerepre
készül iskolájában.
– Miért döntött úgy, hogy megpályázza
az intézményigazgatói állást?–
kérdeztük elsőként a sport
terén számtalan eredményt elért
pedagógustól.
– Megkerestek a szakmai és
közismereti területről a kollégáim,
és azzal bíztattak, vállaljam
el a feladatot. Sokat vívódtam,
mert a mai körülmények között
nem egyszerű feladat iskolaigazgatónak
lenni. Végül úgy döntöttem,
elvállalom. A sport kapcsán
kicsiben már sikerült viszonylag
rossz helyzetből kiindulva eredményeket
felmutatni, és egy jól
működő rendszert kiépíteni.
Nagyjából ez lenne a feladat az
iskolával kapcsolatban is. Eddig
a háttérből, rengeteg buktatóval
járó kitartó munkával, átgondolt
tervezéssel, dolgainkat erős kézzel
összefogva sikerült elérni a
kitűzött célokat. Úgy gondolom
itt egy szélesebb körben, de
ugyanaz lenne a feladatom, mint
amit az iskolai sport területén
már sikerült megvalósítanom.
Megtalálni a megfelelő embereket
közös céljaink megvalósításához,
közösséget építeni, ami igazi
csapatként sikeresen működhet
tovább.
– Szervezőkészségét a sport terén
már bizonyította. Testneveléssel
foglalkozó pedagógusként tudja,
hogy mi vár önre?
– Harmadik éve vagyok az intézmény
közalkalmazotti tanácsának
elnöke, az iskola vezetésében
a dolgozói érdekképviseleten
keresztül részt vettem eddig
is. Látom a számos és nehéz feladatot,
tisztában vagyok vele,
mindez milyen elfoglaltságot jelent.
Az egyesületi és a sportélettel
kapcsolatban sem volt ez másként.
– Számolt azzal is, ha sikeres
lesz a pályázata, kevesebb időt tud
majd a sportra fordítani?
– Ha az ember nem a saját szeretett
dolgát helyezi előtérbe, hanem
felméri, hogy a közösségnek
mi lenne a jó, akkor valamennyit
be kell áldoznia a saját szíve
csücskéből azért, hogy a nagy
egésznek jobb legyen. Bízom benne,
hogy a fejlesztéseket igazgatóként
egy kicsit jobban elő tudom
mozdítani.
– 1974-ben született Nagykanizsán.
Édesapja foglalkozása miatt
többször is költözködtek.
– Nagykanizsán és Taszáron telt
el a korai gyermekkorom, később
pedig az én érdeklődési köröm
(sportrepülés, ejtőernyőzés) miatt
kellett az ország másik felén lévő
iskolába járnom. Így a középiskola
befejezéséig tanultam Taszáron,
Nagyatádon, Szolnokon és Nagykanizsán
is.
– Mit tanult a szüleitől, nagyszüleitől?
– Katonatiszt édesapám és
rendőrtiszt anyai nagyapám mellett
rendet, fegyelmet, erkölcsöt
tanultam, örököltem gyakorlatiasságukat
és műszaki érzéküket.
Édesanyámtól és nagyanyáimtól a
szép dolgokhoz való vonzódást, a
művészetek iránti fogékonyságot
kaptam örökül. Ez a kettősség végigkíséri
életemet. Sportrepülőként
élen jártam a legújabb technikai
fejlesztésekkel való megismerkedésben,
a repülések közötti
javításokban, karbantartásokban,
de közben volt kiállítás a grafikáimból,
irodalmi est a verseimből.
A középiskola befejezése után újra
Szolnokra kerültem a 13 éves
koromban megtalált nagy szerelem,
a repülés miatt. Felvételt
nyertem a szolnoki Repülőműszaki
Főiskolára, ahol közel másfél
évet töltöttem el. Figyelmem
azonban egyre inkább a sport felé
irányult, ami végigkísérte eddigi
életemet. Gyermekkorom jó része
repülőgépek között és sportpályák
mellett telt el.
(folytatás a 8. oldal)
Létesítmények felújításától a labdarúgó akadémiáig
Fizetett politikai hirdetés
8 Kanizsa – Értékrend 2010. április 8.
(folytatás a 7. oldalról)
– Már általános iskolában szép
eredményeket ért el atlétaként, tornászként
és focistaként, családi
okok miatt aztán mégsem lett labdarúgó.
– A repülés révén Szolnokra kerültem,
ahol a helyi sajátosságoknak
megfelelően a kosárlabdával
és küzdősporttal foglalkoztam.
Kosárlabdában itt is eljutottam az
NB I-es Szolnoki Olajbányász korosztályos
csapatáig, de visszatérve
Nagykanizsára ez a vonal megszakadt.
Úgy döntöttem, testnevelő
tanár leszek. A döntés jónak bizonyult,
a Berzsenyi Dániel Tanárképző
Főiskola testnevelés szakát
zökkenők nélkül elvégeztem.
– Most térjünk vissza Kanizsára!
– Az igazi lehetőség 1999-ben
talált rám, amikor egy szülési szabadságra
távozó kismama helyére
testnevelő tanári állást kaptam jelenlegi
munkahelyemen. Az iskola
országosan is egy nagy hagyományokkal
rendelkező, elismert, sikeres
oktatási intézménynek számított,
ezért nagyon boldog voltam,
hogy itt kaptam lehetőséget.
Külön öröm volt számomra, hogy
főiskolai csoport- és albérlőtársam,
Fekete Zoli kollégája lettem.
Nagyon örültem, amikor az iskolába
kerültem, hiszen úgy gondoltam,
egy ilyen jó hírű intézményben
bizonyára remek körülmények
közt dolgozhatok majd. Aztán jött
a szomorú valóság. A létesítmények
teljesen lerobbant állapotban
voltak. A következő meglepetés a
szertárba lépve ért. Zoli barátom
akkor már két hónapja tanított az
iskolában, és felkészített lelkileg a
látványra, de az még így is sokkoló
volt. Tudtam, nem lesz egyszerű
a feladat, mégis nagy lelkesedéssel
vetettem bele magamat a munkába.
Mindketten tele voltunk tervekkel.
Egyre újabb és újabb ötleteket
találtunk ki. Elhatároztuk,
hogy felvirágoztatjuk a Cserháti
sportját. Végül sikerült elérni,
hogy napirendre kerüljön a sportcsarnok
küzdőterének felújítása.
Az önkormányzat segítségével a
felújítás megvalósult, így az első
lépés megtörtént. A sporteredmények
is ugrásszerűen javulni kezdtek,
a jövő egyszerre sokkal biztatóbbnak
tűnt. Sajnos, Zoli már
nem érhette meg terveink valóra
válását a 2001-ben bekövetkezett
korai halála miatt. Zoli helyére aztán
Szloboda Judit került. Vele is
csoporttársak voltunk, együtt végeztünk
a főiskolán. Folyamatosan
pályázatokat írtam, a megnyert
pénzekből sporteszközöket vásároltunk,
fejlesztettük a szertárt.
Egyre több gyerek jött sportolni,
és ettől kezdve már nem csak a tanulmányi,
de a sportsikerektől is
hangos volt a tanári. Sorozatban
jó, országos szintű versenyeredmények
születtek.
– Mi volt a következő feladat?
– Akülső két kézilabdapálya felújítását
tűztük ki célul. Pályáztunk,
pályáztunk és pályáztunk. Mezeket,
labdákat, sportszereket nyertünk,
a szertár szépen gyarapodott.
Mostanra sikerült elérni, hogy az
iskolában rangja van a testnevelésnek,
a sportnak. A sporteredményeket
már egy szinten említik a
tanulmányi eredményekkel. Sikerült
több külső sportegyesület vezetőjével
jó kapcsolatot kialakítani,
és nyugodtan mondhatom, ezek
a kapcsolataink gyümölcsözőek
mindkét fél számára.
– Az eredményeken túl igyekeztek
új irányokat is keresni a sportban.
– A fiatalok körében a népszerű
sportágak felé próbáltunk nyitni.
Az évek során szerveztünk görhoki
csapatot, elkezdtük a break-tánc
foglalkozásokat, amit ma már
nagy örömömre egykori tanítványom,
Bódi Lóránt visz tovább
nagy sikerrel. Behoztuk az iskolába
a lábtoll-labdát, melyben diákjaink
többször is országos bajnoki
címeket szereztek a diákolimpián,
egy jövőbeni szorosabb együttműködést
garantáló megállapodást
pedig éppen a napokban hoztunk
tető alá a Zemplén Egyesület kiváló
lábtollasainak vezetőjével,
Budavölgyi Kálmánnal. A közelmúltban
pedig a Kettlebell nevű, a
világon már nagy sikert aratott, nálunk
mostanában elterjedő új sportot
kezdtük el népszerűsíteni. Szeretnénk
egy sziklamászó falat is
kialakítani a sportcsarnokunkban.
Ezek a különleges sportágak is a
hagyományosnak mondható sportok
különböző mozgásformáira
épülnek, de kevésbé kötöttek, ezért
élményszerűbbek, jobban igazodnak
a mai fiatalok igényeihez. Abban
hiszek, hogy a változó igényekhez
kell alkalmazkodnunk,
ezekhez pedig elkerülhetetlen a folyamatos
fejlesztés.
– Mivel magyarázza azt a véleményét,
hogy a sportot stratégiai
ágazatként kellene kezelni!
– Országosan lesújtóak a lakosság
egészségi állapotára vonatkozó
adatok, a fiatalok többsége pedig
csak az iskolai testnevelés órákon
mozog. Ezért fontos lenne a
mindennapi testnevelés kérdésének
napirendre vétele, a különböző
szabadidős és sportegyesületek támogatásának
jelentős emelése,
egyszóval a fejlett demokráciákhoz
hasonlóan a sport stratégiai
ágazatként való kezelése.
– A műfüves labdarúgópálya létesítésén
túl mi szerepel még a további
terveikben?
– A sportcsarnokunk önmagában
kevés a több, mint 700 tanulónk
és a kollégium diákjainak a
kiszolgálására. A kinti bitumenes
pályákat pedig a tanév nagy részében
nem lehet labdarúgásra használni.
A szomszédunkban lévő
MÁV-NTE sportegyesületét is bevonva
terveinkbe, egy olyan rendszert
szeretnénk kialakítani, ami az
országban több helyen megtalálható
labdarúgó akadémiákhoz hasonlítana
a mi viszonyainkra átértelmezve.
A közeljövőben ez a legfontosabb
megvalósítandó elképzelés.
Ezeket az eredményeket természetesen
nem egyedül értem el,
közös erőfeszítések gyümölcsei a
sikerek. – összegezte Horváth
Zsolt. – Nagyon sokat köszönhetek
a néhai Fekete Zolinak, kolléganőmnek
Szloboda Juditnak, műszaki
vezetőnknek Poór Józsefnek,
a korábbi igazgatónak Janzsó Antalnak,
aki megkezdte a módszeres
fejlesztések sorát, és a jelenlegi iskolavezetésnek
is. Már csak a
sportpályákon belém ivódott mentalitás
miatt is mindig szerettem és
tudtam csapatban gondolkozni,
dolgozni. Csapatban mindig jobb
teljesítményre voltam képes, mint
egyénileg.
B.E.
Köszönet az Intenzív Osztálynak
Köszönetet szeretnék mondani a Kanizsai Dorottya Kórház intenzív
osztály orvosainak, nővéreinek, akik áldozatkész munkájukkal,
türelmükkel, tudásukkal vettek részt súlyosan beteg férjem gyógyulásában.
További életmentő munkájukhoz kérem a jó Isten áldását!
Egy hálás feleség
Kanizsa 2010. április 8. – Értékrend 9
A Megye Napja alkalmából
Zala Turizmusáért Díjjal ismerték
el dr. Czinki László nyugalmazott
kert- és tájtervező mérnök
munkáját a közelmúltban. A
díjat a régi paraszti életforma
megmentésében és bemutatásában
kifejtett munkásságáért,
példaértékű falusi turisztikai
szolgáltatásaiért és a Pannonhát
Tájpark fejlesztési koncepció kidolgozásáért
kapta.
Kert- és tájtervező mérnök
diplomával Németországban a
Ruhr-vidéken dolgozott, valamint
tanított Essenben a helyi
egyetemen. Számos tudományos
munkát készített a turisztikai fejlesztés
területén is. Nyugdíjba
vonulása után visszatért Magyarországra,
a Kisrécséhez tartozó
Kendlimajorban telepedett le.
Falusi vendéglátásba kezdett, elhagyott
falusi házakat épített újjá
vendégfogadás céljából. Folyamatosan
gyűjti a régi paraszti
életforma eszközeit, azon dolgozik,
hogy gyűjteményének méltó
bemutató helye is legyen. Egy
parasztudvart tart fenn, ahol a régi
paraszti élet jellegzetes állatai
és tárgyai is mind megtalálhatók.
Rendszeresen fogad gyermekcsoportokat,
akik udvarában közvetlenül
megismerkedhetnek a
régi falusi élet eszközeivel, állataival.
Nevéhez fűződik a Pannonhát
Tájpark fejlesztési koncepció
kidolgozása, mely gyakorlatilag
Dél-Zala turisztikai
fejlesztési lehetőségeit öleli fel.
Részt vett a Pannonhát Dél-Zalai
Turisztikai Egyesület megszervezésében,
annak első évében elnöke
volt.
– Miért éppen Kendlimajorban
telepedett le párjával, Ortrunnal?
– kérdeztük a sokféle tervet dédelgető
szakembertől.
– A szüleim gazdasága Újudvaron
volt a TV-torony tövében. Én
ott születtem, de a terület már abban
az időben teljesen tönkrement
és mások kezébe került. Nyoma
sem maradt semminek. Kendlimajort
már gyermekkoromban ismertem.
Unokatestvéremen keresztül
kerültem a falucskába, és
ismét beleszerettem. A megspórolt
pénzünket a feleségemmel
befektettük, vásároltunk telkeket,
és elindultunk ezen az úton. Amikor
Németországból hazajöttem,
kicsit elkeserített az itthoni falvak
alacsony fejlettségi szintje. Úgy
éreztem a 40 év alatt szerzett tudásomat,
tapasztalatomat a térség
rendelkezésére kell bocsátanom.
A helyzet évről-évre csak roszszabbodott.
Megpróbáltam ezt a
negatív fejlődést fékezni, jobb
irányba terelni. Bekapcsolódtam
különböző szervezetekbe. Tudtam,
szervezni, tervezni kell, elképzeléseket,
víziókat kell produkálni,
jövőképet kell kimunkálni,
és meg is kell azt valósítani.
– Először a Pannonhát Tájpark
fejlesztési koncepcióját dolgozta
ki.
– Véleményem szerint egy gyönyörű
és értékes területen élünk,
ahol megtalálható minden, amire
szüksége van az embernek. Turisztikai
fejlesztésre is nagyon alkalmas,
de a tájat gondozni kell,
tovább kell építeni. Gyermekkoromban
minden négyzetméterét
gondozták. Időközben megfordult
a helyzet, sok gondozatlan terület
van, vagy a nagyobb területeket
ezerhektárszámra valakik nagy
gépekkel munkálják. Elerdősödik,
elgazosodik a táj, s ezzel a turisztikai
lehetőségek is csökkennek.
Az alapgondolat az volt, hogy létre
kellene hozni egy olyan szervezetet,
ami ezt a folyamatot fékezni,
megállítani és irányítani tudná.
Öt évvel ezelőtt megalakult a Pannonhát
Tájpark. A Nagykanizsai
Kistérség nyújtotta be a pályázatot
27 település összefogásával, aztán
megindult egy pozitívnak látszó
folyamat. Akkor még reménykedtem
a továbbfejlődésben, de sajnos
hiába. A pénz elfogyott, s később
már senkit sem érdekelt a téma.
– Egyénileg nem lehetne továbblépni?
– Az összefogást nem lehet helyettesíteni
egyéni lépésekkel,
mint a mienk például. Ez egy sziget
megoldás, ami nekünk van
Kendlimajorban. Akkor tudnánk
csak továbblépni, ha a környéken
másutt is lennének hasonló vállalkozások.
Jelentős eredmény
számunkra, hogy egy jól működő
falusi turizmus-üzemmel rendelkezünk,
ennek ellenére csak részben
tudjuk bemutatni a környéket,
mert alig lehet megközelíteni.
Például már nem tudunk eljutni
lovaskocsival a sziklaszurdokba,
csak autóval. Az oda-vissza
16 kilométeres utat mi nem tudjuk
karbantartani, ezt egy egyesületnek,
vagy hasonlónak kellene
megtennie.
– Időközben megalakították a
Pannonhát Dél-Zalai Turisztikai
Egyesületet is.
– Nekünk olyan terméket kell
összeállítanunk, amit el tudunk
adni. Sokan úgy gondolkodnak,
hogy a túrázás a turizmus. A túrázás
népjóléti mozgalom. A turizmusnak
bevételt kell hoznia,
fejlődést kell teremtenie. Én úgy
mondom, jelenleg még nincsenek
meg azok a „perselyek”,
ahová a túrázó bele tudja dobni a
pénzét. Induljunk ki abból,
hogyha valaki szabadságra jön,
erszénnyel érkezik, ami tartalmaz
bizonyos elkölthető összeget.
Ha nem tudja kiadni, elkölteni,
akkor már eleve nem érzi
jól magát, elmegy, és nem jön
vissza többet! Még sok a tennivaló,
és ezt csak közösen tudjuk
megoldani. Amióta itt élek keresem
a partnereket, a társakat. Hiányzik
az összefogás, a közös
gondolkodás. Ki kellene találni
magunkat! Ki kellene találni, mi
lenne az, amit mi el tudnánk adni.
Én tudom, mi lenne az, de eddig
még nem sikerült a környezetemet
meggyőzni róla.
– Most egyedül járja az útját?
– Többféle mozgalomban részt
veszek. Tagja vagyok például az
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési
Egyesületnek. Ezen kívül
most éppen a falvak fejlesztésével,
megmentésével kapcsolatban
dolgozom egy koncepción.
Egyedül nem tudok sok mindent
megoldani, szükség lenne rá,
hogy akik erre hivatottak – például
a kistérségi társulás –, foglalkozzon
ilyen témákkal. Ha
nem teszünk semmit, nem tudjuk
behozni a lemaradásunkat, hisz
óriási a lemaradásunk a külföldön
már megteremtett javakkal
szemben.
Dr. Czinki László a
környezetkompetens nevelés indítványozója,
megvalósításának
elősegítője a nagykanizsai Attila
Óvodában. E cél elérése érdekében
teljes átépítésre került az
óvoda udvara és kültere. Az Attila
Óvodában bevezetett környezet
alapú szemlélet és nevelési
mód kiindulópontja lett a „Zöld
Óvoda” és később a „Zöld Iskola”
mozgalom Magyarországon.
A szakember továbbá a Czinki-
Nosztalgia-Parasztudvar és Parasztmúzeum
felépítője és vezetője
Kendlimajorban. A Czinki
udvar Európa legszebb 100 üdülőudvarához
tartozik, és helyet ad
az óvodás „életmód” táboroknak
is. 1996-os létesítése óta folyamatosan
fejlődik és máris jelentős
szerepet játszik a térség falusi
turisztikájában. Az udvar központja
egy együttműködésnek további
udvarokkal, szolgáltatókkal
és beszállítókkal. E csoport
tevékenysége évi sokmillió forintos
vásárlőerőt jelent a térség számára.
Még hosszasan beszélgethetnénk
az ismert tájépítő mérnökkel,
aki elárulta, a gazdasági válság
ellenére sok vendéget fogadtak
tavaly, és jók a kilátásaik erre
az évre is. Eredménye jó példa
arra, hogy a semmiből is lehet
valamit teremteni, csak tenni
kell!
És hol érzi magát legjobban a
kendlimajori gazda? – Elárulta
ezt is. A dühöngőben, ahol együtt
borozgatnak a vendégekkel, miközben
a kemencében sül az étel.
Ott gyűlik össze a vendégsereg,
az a helyiség az élet központja.
Ott mindig jól érzi magát. Nemcsak
azért, mert számára ez egy
szent hely, hanem azért is, mert
ott mindig találkozik emberekkel,
s a beszélgetés közben hamarosan
kialakul egy közös szellem
a vendégek és vendéglátóik
között. Ha kiülnek a tornácra,
látni lehet a domboldalon legelésző
lovakat, pónikat, s tiszta időben
el lehet látni egészen Somogyországba
is. S azt se felejtsük
el, csupán kéznyújtásnyira
van a borospince…
Bakonyi Erzsébet
A semmiből is lehet valamit teremteni...
A Civil Kerekasztal és a Jézus
Szíve Plébánia által indított közösségi
kezdeményezés eredményeként
kerül felújításra, valamint
az egyházi, szakrális jelleg
megtartása mellett új funkciókkal
bővül a tervek szerint a
Látó-hegyi kápolna.
A jótékonysági akció megvalósításához
a város lakóinak,
vállalkozóinak segítségét kérik
a szervezők. Gyűjtőládát helyezett
el Balogh István és Riersch
Zoltán a Halis István Városi
Könyvtár előterében, valamint
egy bankszámlát nyitottak a felajánlások
elhelyezésére (K&H
Bank. 10400717-50485452-
54501022).
Lapzártánkkor elkészültek, és
terjesztésre kerültek a plakátok az
április 8-i jótékonysági koncerttel
kapcsolatban, amelynek helyszíne
a Felsőtemplom lesz.
A jótékonysági esten közreműködik
a Nagykanizsai Horvát Kissebségi
Önkormányzat kórusa, a
Péczeli Attila Népzenei Csoport és
a Zalakomári Dalkör.
A közösségi tevékenységek
folytatásaként előkészítés alatt áll
egy hagyományteremtő művészeti
fesztivál terve, ami a sikeres
gyűjtés után meginduló felújítási
munkálatok végeztével kerülne
megrendezésre a helyszínen, a Látó-
hegyen.
Kanizsa – 10 Városháza 2010. április 8.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Társult települések
(Szepetnek és Nagyrécse) a tulajdonukban lévő hulladéklerakó telepen képződő
hulladéklerakó-gáz kitermelésére, hasznosítására irányuló időleges jog megszerzésére
koncessziós szerződés megkötésére nyilvános pályázatot hirdetnek,
a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 4. §. (1) bekezdése alapján.
Arészletes pályázati anyagot a gesztor Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában, a Városfejlesztési Osztály vezetőjénél
(Tárnok Ferenc osztályvezető) lehet átvenni 50.000 Ft + 25 % ÁFA ellenében,
a 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. szám alatti hivatali helyiségben.
Tel.: 06-93/500-771. Pályázatot csak az az ajánlattevő nyújthat be, aki - jelen
pályázati eljárásban, vagy az ezt megelőző, 2009. évben kiírt, de eredménytelenül
zárult pályázati eljárásban - megvásárolta a pályázati anyagot.
A pályázati anyagok benyújtására 2010. június 7-én 14.00 óráig van lehetőség.
A pályázatokat postán vagy személyesen, átvételi elismervény ellenében Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában, a Városfejlesztési
Osztály fenti címén lehet leadni. Postai kézbesítés esetén az ajánlatnak a
fenti határidőre be kell érkeznie a címzetthez. Apályázat kiírója a koncessziós szerződést
belföldi és külföldi természetes és jogi személyekkel, valamint ezek jogi személyiség
nélküli társaságaival kötheti meg. Az üzemeltetés átengedésének időtartama
20 év (szerződéskötés időpontjától függően 2010-2030). A tevékenység gyakorlására
meghatározott közigazgatási egység Nagykanizsa-Bagola 01003 hrsz.
Koncessziós díj: a nyertes pályázónak a tevékenység gyakorlásának lehetőségéért
koncessziós díjat kell fizetnie a kiírónak. A koncessziós díj - amelynek
megajánlott mértéke a pályázat elbírálásának szempontja - az alábbi: a) Összességében
legalább 500 kW kapacitású kiserőmű esetében 20 %, de legalább
22.800.000 Ft/év. b) összességében 500 kW kapacitást el nem érő kiserőmű
esetében 5 %, de legalább 3.600.000 Ft/év, c) egyéb célú hasznosítás esetében
10 %, de legalább 9.300.000 Ft/év jutalék a koncessziós társaság önköltséggel
csökkentett éves értékesítési árbevételének százalékos mértékében.
A koncessziós díjra vonatkozóan a fentiektől eltérő "alternatív" ajánlat is adható,
amelyet a pályázat kiírója a döntéskor az elvárt koncessziós díjat elérő
ajánlat hiányában figyelembe vehet.
Koncessziós pályázati felhívás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán
és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból elszármazottak
részére a Kanizsai Antológia 11. számában való megjelenésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő versek,
prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság, palatino linotype betűtípussal)
terjedelemben. A kéziratokat kinyomtatva, valamint lemezen vagy CD-n
kell benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sport
Osztály, Halmos Csaba koordinátor, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 11-es számában az Ünnepi
Könyvhét alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2010. április 30. (péntek) 13.00 óráig
Pályázat - Kanizsai Antológia 11.
Értesítjük a város idős lakóit, hogy április 12-én, hétfőn 10 órától 12
óráig a Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget
várnak.
Idősügyi Tanács – fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán
és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból elszármazottak
részére a Kanizsai Antológia 11. számában való megjelenésére.
Pályázat tárgya: Irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő versek,
prózák, grafikák.
Pályázati feltételek:
Egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 leütés,
45 sor 12-es betűnagyság, palatino linotype betűtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell benyújtani
az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Halmos
Csaba koordinátor, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 11-es számában az Ünnepi
Könyvhét alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2010. április 30. / péntek / 13.00 óráig
Pályázat - Civil Alap 2010.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Helyrajzi szám Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
Április Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.297.000 Ft + áfa 7. és 21. 09:00
131. Magyar u. 18. beépítetlen ter. 20.525.400 Ft + áfa 7. és 21. 09:30
3817. Csengery u. 111/B. – telephely 5.350.050 Ft + áfa 7. és 21. 10:00
1188/3/A/5.
1188/3/A/6. Fő út 7. irodák és manzard 25.760.000 Ft + áfa 7. és 21. . 10:30
3779/17. Csengery úti szántó (ipari ter.) 17.100.000 Ft + áfa 7. és 21. . 11:00
3779/21. Csengery úti szántó (ipari ter.) 20.770.000 Ft + áfa 7. és 21. 11:30
30155/3 Miklósfa, Iskola u. építési telek 6.100.000 Ft + áfa 7. és 21. 13.30
30155/4 Miklósfa, Iskola u. építési telek 6.100.000 Ft + áfa 7. és 21. 14.00
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó).
Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Nagykanizsa MJV Önkormányzata versenytárgyaláson értékesítendő ingatlanai
A Látó-hegyi kápolna felújítására várnak segítséget
Kanizsa – 2010. április 8. Városháza 11
Zalakaros Város Jegyzője (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1., tel: 93/340-
100 Fax: 93/340-531, Műszaki Osztály, telefon: 93/540-091, e-mail: zkarosmuszak@
mail.datanet.hu)
Ügyiratszám: 03-110-7/2010. Ügyintéző: Józsa Attila. Telefon: 93/540 - 091
Tárgy: Rodek Márton és Rodekné Hederics Erika Nagykanizsa, Kölcsey u. 14.
szám 1215 hrsz-ú ingatlanon tervezett lakóépület bővítés építés ügyében döntés
közzététele
HIRDETMÉNY
Zalakaros Város Jegyzője a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdés értelmében
felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építési hatóság döntést hozott
Rodek Márton és Rodekné Hederics Erika (Nagykanizsa, Kölcsey u. 14.) kérelmezők,
Nagykanizsa, Kölcsey u. 14. szám 1215 hrsz-ú ingatlanon tervezett lakóépület
bővítés építés ügyében.
Az ügy tárgya: Rodek Márton és Rodekné Hederics Erika Nagykanizsa, Kölcsey
u. 14. szám 1215 hrsz-ú ingatlanon tervezett lakóépület bővítés. Építéssel
érintett ingatlan: Nagykanizsa, Kölcsey u. 14. szám 1215 hrsz-ú. Az ügy iktatási
száma: 03-110/2010.
Tájékoztatom az érintetteket, hogy:
- az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek a Zalakaros Város Polgármesteri
Hivatal Műszaki Osztályán (Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) Józsa Attila
építéshatósági ügyintézőnél (földszint/ 03 szoba, telefon: 93/540-091) az alábbi
ügyfélfogadási időben: hétfőn 8-14 óráig, kedden 8-14 óráig, szerdán 8-14
óráig, pénteken 8-12 óráig.
- a 03-110-6/2010. számú határozat ellen a hirdetmény levételének napjától
számított 10 munkanapon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de a Zalakaros Város Polgármesteri
Hivatal Műszaki Osztályán benyújtandó 30.000,- Ft-os illetékbélyeggel
ellátott fellebbezéssel lehet élni.
Az ügyben érintettek: a ingatlanokkal rendelkezni jogosult tulajdonosok: a
1214/1 hrsz-ú társasház; 1214/3; 1214/4 hrsz-ú társasház, 1215 hrsz-ú társasház,
1216/1 hrsz-ú társasház, 1217 hrsz-ú társasházi ingatlanokkal határos ingatlanok
tulajdonosai.
Elektronikus elérhetőség: zkarosmuszak@mail.datanet.hu
Építéshatóság - 03-110-7/2010.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatalban az alábbi köztisztviselői állások betöltésére
- Gazdálkodási Osztályon pénzügyi osztályvezető-helyettes
- Gazdálkodási Osztályon gazdálkodási ügyintéző (határozott időre)
- Szociális Osztályon szociális ügyintéző
- Művelődési és Sport Osztályon oktatási ügyintéző
- Pályázati Irodában (2 fő)
A pályázatok benyújtásának határideje : 2010. április 20.
A részletes pályázati hirdetmények a www.kszk.gov.hu és a
www.nagykanizsa.hu honlapokon tekinthetők meg.
Köztisztviselői álláspályázatok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvező feltételekkel kínál hasznosításra
(eladás, bérlet) zártkerti valamint külterületi ingatlanokat a Cserfői-, Szentgyörgyvári-,
Mórichelyi-, valamint a Förhénci hegy és azok vonzáskörzetében. Érdeklődni:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási
Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó) és a 93/500-724 telefonszámon lehet.
Zártkerti, külterületi ingatlanok
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóóráját
– a szokottól eltérően – április 14-e helyett április 21-én tartja 17
órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát
tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti
önkormányzatit támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500 000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási időben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.
Pályázat - falfirkák eltüntetésére
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – (Kódszám: LFP-2009-LA-7)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatására Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlése 2/2010. (III.02.) számú rendelete alapján
a következők szerint.
Az önkormányzat a termofor kémények felújításának, kiváltásának bekerülési
költségeihez vissza nem térítendő támogatásként támogatást nyújt a pályázók részére,
amely kiegészíti a pályázó azon saját pénzügyi forrását, amelynek megléte
a központi pályázatban elnyerhető állami támogatás előírt pályázati feltétele.
I. A támogatás célja, a pályázók köre.
A pályázat keretén belül a legalább 8 lakással rendelkező lakóépületben (teljes
épület, vagy dilatációval határolt épületrész) lévő kettősfalú, illetve egyesített
falú gyűjtőkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan
felújítási munkálataira igényelhető támogatás, amelynek eredményeként biztosítható
a tüzelőberendezések által előállított, jelenleg a termofor kéménybe vezetett
égéstermékek elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe történő
és az életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási
területén lévő egycsatornás gyűjtőkéménnyel rendelkező társasházak, lakásszövetkezeti
épületek, önkormányzati bérházak.
II. Támogatható felújítások, korszerűsítések köre.
Támogatás igényelhető az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények)
felújítása érdekében elvégzendő munkálatokra az Önkormányzati Miniszter
által 2009. decemberében meghirdetett LFP-2009-LA-7 kódszámú pályázat
útmutatójában (a továbbiakban: Pályázati útmutató) foglaltak szerint.
Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz.
A pályázat kétlépcsős. Első lépcsőben a pályázók az önkormányzathoz benyújtják
pályázatukat, amelyet az önkormányzat elbírál. Második lépcsőben az
önkormányzat által támogatott, vagy az önkormányzat támogatását nem élvező
pályázatokat azután a pályázó társasház saját döntése szerint nyújtja be a központi
kiíróhoz.
III. A pályázattal elnyerhető támogatás.
Az önkormányzati támogatás összegét a közgyűlés határozza meg, mértéke
a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség legfeljebb 30 %-a,
de lakásonként maximum 60.000 Ft lehet. Pályázónak a teljes felújítási költség
megosztását - lakásonként - a pályázatban be kell mutatnia.
Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban
részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati
támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az önkormányzati támogatás
összege abban az esetben sem nő, ha a pályázónak a beruházás megvalósítása
során a pályázatban megjelölthöz képest többletköltségei merülnek fel. Ezt a
pályázónak saját forrásból kell finanszíroznia.
IV. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje.
A pályázatot az önkormányzathoz magyar nyelven, kizárólag a központi kiíró
által előírt pályázati formanyomtatványokon, 1 eredeti példányban kell benyújtani
legkésőbb 2010.április 12-ig, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési
Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15.)
A pályázat részletes nagykanizsai feltételeit Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2/2010. (III.02.) számú rendelete tartalmazza. Elérhető a
város honlapjáról (www.nagykanizsa.hu).
A központi Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei a minisztérium
Internetes honlapjáról (http://www.otm.gov.hu ), és az Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Kht. Internetes honlapjáról (http://www.emi.hu) tölthető
le.
Pályázat - gyűjtőkémények felújítására
Jó hírrel szolgálhatunk azoknak,
akik szorítottak az Alarm
zenekarért az elmúlt néhány hét
folyamán: a rajongói szavazatoknak
köszönhetően hatvanegy
zenekar közül 9000 szavazattal a
harmadik helyen jutott be a csapat
a júliusi Rockmaraton Fesztiválra.
A srácok óriási lehetőségnek
tartják a pécsi fellépést, s igazán
örülnek annak, hogy amatőr zenekarként
is rendelkeznek az úgynevezett
„keménymaggal”, akiknek
köszönhető a több ezer voks – ezúton
is szeretnék megköszönni
mindenkinek, aki szavazott rájuk.
Kritérium volt a jelentkezés során,
hogy legyen legalább egy megjelent
albumuk, s a szavazást megelőzően
a jelentkezőknek a szervezők
általi rostán is át kellett jutni.
Szoros volt a küzdelem, 5-én hajnali
fél egykor még alig voltak különbségek,
és a helyezések is ingadoztak.
A 4-i hatodik hely után a
másnapi harmadik igazán kiváló
eredmény, főleg, ha az indulói létszámot
is figyelembe vesszük. S
hogy érzékeltessük mennyire volt
kiegyenlített a szavazás a véghajrában,
közölnünk kell, hogy a szintén
bejutott negyedik helyezett
mindössze nyolcvanöt szavazattal
maradt el.
Lapunknak annyit elárultak, a
jubiláló fesztiválon a repertoár hasonló
lesz, mint eddig, néhány új
számot szeretnének beépíteni a
műsorba, de erről még korai beszélni.
Aki viszont a Rockmaratonra
különböző okokból nem jut
el, láthatja-hallhatja a fiúkat április
17-én Pacsán, a motoros klubban,
ahol a Hétköznapi Csalódások és a
Soldier Side nevű zenekarokkal
lépnek fel; (egyelőre csak valószínűleg)
a kanizsai Majálison; a rajongóknak
az eljutás szintén kétséges,
de május 14-én Sepsiszentgyörgyön,
a Rock Stage-en koncertezik
az Alarm a Ka-Rock Alapítvány
szervezésében; a május
17-19. között megrendezésre kerülő
pacsai Motorostalálkozón is
tiszteletüket teszik a srácok; majd
a június 24-26. közötti Csóstock
Fesztiválon is zenélnek. A tervek
között továbbá szerepel az alsóörsi
Harley-Davidson Fesztivál is, egyelőre
még szervezés alatt áll a dolog.
A konkrét időpontok a rendezvények
előtt fel lesznek tüntetve a
honlapon (www.alarmrock.hu). S
hogy fokozzuk kicsit a kedélyeket:
újabb szerzeményből, a Barbárok
földjén című dalból előkészületek
alatt van a videóklip.
Steyer Edina
Kanizsa 12 – Színes 2010. április 8.
Irány a pécsi Rockmaraton Fesztivál
Első napjai a kutyusnak új otthonában
a beilleszkedésről, a beszoktatásról
szólnak. Ha kölyökkutyát
viszünk haza, kora délelőtt
menjünk érte, hogy még
napvilágnál megismerkedhessen
új környezetével.
Új környezetéhez könnyebben
hozzá tudjuk szoktatni, ha valamilyen,
a régire emlékezető tárgyat
magunkkal viszünk. Otthonán kívül
ismertessük meg vele a legelső
napon nevét is, mely ne legyen
hosszabb egy-két szótagnál. Tislér
Zoltán kutyakiképző szerint fontos,
hogy szoros kapcsolatban csak
a gazda legyen a kutyussal a szoktatás
első napjaiban. Az ő használt
ruhadarabjaival megkönnyíthetjük
a beszoktatást, néha tegyük oda a
kutyus fekhelyére. Azzal tudjuk
megkezdeni a nevelést, ha már az
első napon sem hagyjuk, hogy
szükségét a lakásban végezze. Persze
ez hosszabb folyamat lesz…
Fekhelyét úgy alakítsuk ki,
hogy ne kelljen kerülgetnünk, s
számára kényelmes legyen -
csendes és huzatmentes helyen.
A nagyobb testű kutyáknak építsünk
kifutót, benne a kutyaházzal.
Mozgásigényüket például
ezzel tudjuk kielégíteni.
Oda kell figyelnünk, hogy a kutyus
minden védőoltást megkapjon.
Normális testhőmérsékletük
37,4 és 39 Celsius fok között van,
ha ettől eltér, vigyük állatorvoshoz.
Szintén látogassuk meg vele az orvost,
ha orra szokatlanul száraz,
forró, mert ez valamilyen betegség
előjele lehet. A gyógyszereket a
következőképp adjuk be nekik: a
folyékony gyógyszert a szájszegletből
csorgatjuk a garatba, a port,
illetve a tablettát kenőmájasba
vagy darált húsba keverjük.
A kiskutyát naponta háromnégy
alkalommal etessük meg,
kis adagokkal, s nagyon fontos,
hogy sose hagyjunk előtte ételt,
mert a mértéket még nem tudja
betartani. Az etetőtál mellett az
itatóban pedig mindig legyen
friss víz.
S.E.
Kutyavilág
Nem egyszerű összeegyeztetni
a zenélést, a magánéletet és a
munkát Klaszán Sándornak,
aki az Alarm, a The Innocents
és az MR’8 zenekarok énekese.
Számára az éneklés nem csupán
hobbi, hanem kemény munka
is. Mindennapjairól, élete főbb
állomásairól és hobbijáról beszélgettünk
vele.
– Régóta él benned a zene szeretete?
– Igen, elég régóta nagy szerepet
játszik az életemben, már kisiskolás
koromban kórustag voltam,
mellette kísérő gitáron tanultam
játszani. Ezután szépen lassan
beszivárgott a mindennapjaimba
a rockzene is.
– Mindhárom zenekarban rockzenét
játszatok, mégis egy kicsit
eltér a stílusuk egymástól. Melyik
milyen pluszt jelent a számodra?
– Az MR’8 tagjaival a magyar
rockzene klasszikusait dolgozzuk
át egy kicsit a saját verziónkra. A
másik zenekarom az Alarm már
több, mint tizenöt évvel ezelőtt
alakult. Saját dalokat adunk elő
hard-rock stílusban. Az Innocents
dalai között vannak lágyabb dallamok,
bluesos hangzásúak, a saját
dalok mellett feldolgozásokat
is előadunk.
– Jól tudom, hogy a saját szerzeményeitek
szövegét te írod?
– Igen, ez így igaz.
– Mi ad ihletet?
– Az emberek mindennapi problémái,
a múlt és a jövő foglalkoztat
leginkább. Szeretem dalszövegeken
keresztül visszaadni Magyarország
régi értékeit. Úgy láttam,
hogy ez a közönséget is megérinti.
– Leforgattátok első videoklipeteket
az Alarmmal az ősz folyamán.
Milyen élmények fűznek hozzá?
– Munka és szórakozás, ezzel
tudnám jellemezni azt a két napot.
Megismertünk egy nagyon jó
szakembert Gerócs Balázs személyében,
aki rendezte, forgatta és
vágta a dalunkból készült klipet.
– Nagy durranás történt nemrégiben
az Innocents-cel, mi volt
az?
– Teltházas koncertet adtunk az
Old Man’s Music Pub-ban Budapesten.
Meglepődve figyeltünk
fel rá, hogy néhány kanizsai ismerős
is a jelenlévők között volt.
Reméljük, ezután sorjáznak majd
az ilyen és ehhez hasonló sikerek!
Mindhárom zenekar fellépett
március végén a Medgyaszay
Házban azon a koncertsorozaton,
melyen a Kanizsa Rádió Jamboree
Light című műsorában bemutatkozott
kanizsai illetőségű zenekarok
adtak élő koncertet.
Vukman Csenge,
Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola, 8. b
Nem csak hobbi
Kanizsa 2010. április 8. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Legyen nyitottabb, ha közelebb akarnak kerülni
önhöz az ismerősei. Barátságos viselkedésével
megnyerhet másokat. Acsillagok
ugyan erőt adnak feladatai megoldásához,
de anyagi téren ne tőlük várjon segítséget.
Ha úgy érzi, nehezebben mennek a dolgai,
gondolkodjon el, vajon minden rendben van-e
az egészségével. Pihenjen többet és olvasgasson.
Figyelmesebben hallgassa meg a kedvesét,
vagy legalább tegyen úgy, mintha figyelne.
A bolygók kedvezően hatnak gondjai
megoldására. Használja ki jobban ezt az
energiát karrierje építésére is. Ha pillanatnyilag
kellemetlennek tűnő feladatra
kérik, vállalja el azt is nagylelkűen.
Kellemes hétre számíthat. Ne az óráját figyelje,
mert elszalassza a lehetőségeket. Magánéletében
gyengédségre vágyik, de nem sikerül
egymás hullámhosszára hangolódniuk.
Szabadidejükben táncoljanak gyakrabban.
Elkápráztatja a párját, mert nagy tettekre
lesz képes ezen a héten is. Ha nem játszik
időnként főnökösdit, otthona a nyugalom
szigetévé változhat, ahová mindig jó hazatérni.
Adja át magát néha az élvezeteknek is. Vegyen
vissza munkatempójából, mert könynyen
elfárad, és nem birkózik meg a feladataival.
A hétvégéket gyakrabban töltse
társaságban, vagy semmittevéssel.
Fontos ügyekben kell döntenie ezekben a
napokban. Túltengő igazságérzetét fogja
vissza, nem érdemes kellemetlen konfliktusba
keverednie senkivel. Ha ideges, sakkozzon,
dominózzon, vagy fejtsen rejtvényt.
Pénztárcáját érzékenyen érintő kiadásokra
késztetheti ezekben a napokban a párja.
Szó lehet bútorvásárlásról vagy lakáscseréről
is. Mielőtt beleegyezik bármelyikbe, iktasson
be egy laza hétvégét magának.
Virágoznak a fák, csiripelnek a madarak.
Mohón keresik pájukat a Nyilas férfiak.
"Nézd meg az anyját, vedd el a lányát…"- ismételgeti
magában. Figyelem Nyilasok! A
nagyanyát már nem említi a közmondás.
Jól alakulnak a mindennapjai, a legnagyobb
fejtörést azonban továbbra is az
anyagiak okozzák. Ne nyugtalankodjon,
megoldódik majd ez a gondja is, ha nem
teljesen úgy, ahogyan ön szeretné.
Úgy érzi, nem bírja tovább a mindennapok
feszültségét, egyformaságát. Csatlakozzon
a túrázókhoz, s fedezze fel áprilisban
a dél-zalai dombvidék legmagasabb
pontját.
Ha még érzelmi válságban érzi magát, könynyedén
kimászhat belőle. Ne nyalogassa tovább
a sebeit, keressen pozitív élményeket, járjon társaságba.
Nem lesz eredménytelen a kiruccanás,
a Vénusz mesterkedésére is számíthat.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Választási
eredmények
élőben a
Kanizsa
Rádióban!
2010.04.11-én este
20:00 órától
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
Kanizsa 14 – Apró 2010. április 8.
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
ÁLLÁS
TÁRS
BÉRLET
INGATLAN
Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában
karbantartott, 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185 m2
udvarral áron alul eladó. Érd.:
+3693/323-737, +3620/417-2075
(7151K)
Nk-án a Csengery utcában két
szintes cirkós családi ház udvarral,
dupla garázzsal eladó. Alul vendéglátásra
alkalmas, de más célra is
használható, kb. 100 m2-es üzlet
(akár teljes felszereléssel), a felső
szinten 116 m2-es felújított lakás
(konyha, közlekedő, fürdő, wc,
négy szoba, nappali). Érd.:
+3630/227-3294 (7116K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)
Palinban új építésű, alacsony
fenntartási költségű, 150 m2-es,
könnyűszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha, étkező)
garázzsal 836 m2-es, szépen
parkosított telken, reális áron eladó.
Érd.: +3630/338-7179
(7173K)
Nk-án a Dózsa György utca
117/B. alatt II. emeleti, cirkofűtéses,
79 m2-es, három szobás lakás eladó.
Irányár: 10,9 millió Ft. Érd.:
+3630/396-1910 (7194K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló
eladó. (Víz, szennyvíz, villany.)
Érd.: +3630/227-3294
(7180K)
Csokonai utcában 4. emeleti, kétszobás
(panelprogramban felújított)
lakás eladó. Ugyanitt 3+2+1 ülőgarnitúra,
szekrénysor eladó. Érd.:
+3620/559-3350 (7201K)
Nk-án a Berzsenyi utcában kétszobás,
erkélyes, I. emeleti, 55 m2-
es, egyedi fűtéses lakás azonnal beköltözhetően
eladó. Érd.:
+3620/345-3391 (7204K)
Miklósfán a Szentendrei úton
800 négyszögöl közművesített telken
58 m2-es bontásra ítélt ház eladó.
Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.:
+3630/621-4117 (7205K)
Nk-Szabadhegyen 2 db építési
telek (840 m2/db) eladó. Érd.:
+3630/504-6857 (7206K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-
es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(Brigádoknak 8 főre elegendő fekvőhellyel)
albérletbe kiadó. Kaució
szükséges. Tel.: +3630/227-3294
(7096K)
Belvárosi közművesített telek olcsón
kiadó. Érd.: +3630/481-2323
(7183K)
Üzlethelyiség kiadó Nagykanizsa
Platán sor 5. szám alatt. Érd.:
+3670/931-1611 (7202K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: +3620/555-3014 (6430K)
Konyhaszekrény kétmedencés
rozsdamentes mosogatóval, felsőszekrénnyel
10000 Ft-ért, 80x80-as
fém (sárga) zuhanytálca 3000 Ft-ért,
zuhanyzós csaptelep 2000 Ft-ért eladók.
Tel.: +3620/345-3391 (7207K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybevehető.) Teljes testre
30 perces lazító masszázs 1500
Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz
is megyek! Elérni és bejelentkezni a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Dolgozatok, szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését, formázását,
írott szöveg, táblázatok szerkesztését,
kiadványok tervezését,
készítését vállalom. (Számlaképes
vagyok). Tel.: +3630/9932-534
Frissítő, közérzetjavító svéd
masszázs. Tel.: 30/540-6664
(7179K)
TV SZERVIZ: TV, DVD, videó
javítása. Távirányítók értékesítése,
javítása. Nyitva tartás: 9-15 óráig.
Nagykanizsa, Ady út 11. Tel.:
+3630/597-1530 (7184K)
Gyakorlott vagyonőr elhelyezkedne
Nk-án és környékén. Vállal
még éjjeli őri és udvarosi munkát.
Tel.: +3620/254-2679 (7203K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok.
Érd.: +3620/510-2723 (7208K)
Átlagos testalkatú, magas, 50-es, vidám,
természetkedvelő, rendezett egzisztenciával
rendelkező férfi keresi csinos,
dinamikus, életvidám társát tartós
kapcsolatra. Jelige: „Öröm”. Leveleket
a Szerkesztőségbe kérek. (7199K)
Állás
BőVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a
Nagykanizsa, Fő út 24. szám alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
A platánsori Vackor Óvoda Gyermekeiért
Alapítvány
2009. évi kiemelten közhasznú tevékenységéről:
2009. évben az alapítványnak közhasznú tevékenységéből
1.295 eFt bevétele volt. Ebből: 893 eFt magánszemélyektől,
vállalkozásoktól kapott támogatás, 94 eFt a SZJA 1%-a, 208
eFt egyéb bevétel volt.
Az alapítványnak 2009. évben 557 eFT közhasznú ráfordítása
volt. Ebből: 31 eFt anyagköltség, 236 eFt Igénybevett szolgáltatás,
7 eFt egyéb szolgáltatás, 283 eFt értékcsökkenési leírás
címén került elszámolásra.
Az alapítvány 2009. évi közhasznú eredménye 738 e Ft volt.
Továbbra is tisztelettel kérjük, hogy adója 1 %-nak
felajánlásával támogassa alapítványunkat.
Adószám:18964594-1-201
Álláskeresők figyelem!
Állásbörze
2010. április 14-én (szerdán) 9-12 óráig
Helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ
(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Batthyány Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola
Képzőművészeti Szakkörének
kiállítása
Megtekinthető: április 15-ig
Április 8. 15 óra
Humánökológiai Szabadegyetem
A HÜLYESÉG KORA
klímaébresztő filmvetítés
középiskolásoknak. A rendezvény
házigazdája: Benedek Miklós, a Kaán
Károly Környezetvédelmi Egyesület
elnöke. A belépés díjtalan
Április 10. 19 óra
A 10 ÉVES PREMIER
TÁNCKLUB JUBILEUMI
GÁLAMűSORA
Közreműködnek: Dráva Gyöngye
Nyugdíjasklub, Gála Társastáncklub,
Végh Nóra - táncművész. Belépődíj: 500 Ft
Április 14. 19 óra
Sztárból legenda - Cserháti Zsuzsa
emlékkoncert
Közreműködik: Keresztes Ildikó,
Tóth Vera, Majsai Gábor. Vendég: Silent
Band. Táncosok: Lorigo (Szombathely)
Belépődíj: I. hely 2800 Ft, II. hely 2500 Ft
Április 10. 16-18 óra
GYERMEK TÁNCHÁZ
Közreműködnek: a Bojtár Népzenei
Együttes és a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola
népzenészei. Belépődíj: 200 Ft/fő
Április 16. 20 óra
ISMERőS ARCOK KONCERT
Belépődíj: elővételben 2000 Ft,
helyszínen 2500 Ft
Szervező: Magyar Könyvesbolt
(Nagykanizsa, Sugár u. 6.)
THRÁK KIRÁLYOK VÖLGYE
Belépődíj: felnőtt 1700 Ft;
diák, nyugdíjas 1000 Ft
Megtekinthető: április 30-ig
(naponta 10-18 óráig)
A Pedagógusok Szakszervezete Városi és Területi Szervezete
Nagykanizsán várja olyan nyugdíjas kollégák jelentkezését, akik
tagsági viszonyukat meg kívánják újítani.
Korábbi intézményük megszűnése, összevonása miatt
nem rendelkeznek kapcsolattartóval.
További információkkal a szervezet irodája szolgál.
AZ IRODA ELÉRHETőSÉGEI:
Személyesen: Nagykanizsa, Petőfi u. 5.
Minden kedden és csütörtökön 9-15 óra között.
Vezetékes telefon: 93/310-893.
Mobil: 0036-30-298-3322, 0036-70-434-9036
E-mail: nkpsz@upcmail.hu
Kanizsa 2010. április 8. – Sport 15
… 20 esztendeje: a női asztalitenisz
NB I-ben Kanizsa Bútorgyár
(5.) – Statisztika (1.) 9:16. A
női kosárlabda NB I 14-19. helyéért
EGIS OSC (17.) – MÁV NTE
(14.; Simonné 23) 66-71. Afutball
NB II-ben 2000 néző előtt Olajbányász
SE (5.;g.: Hegedűs,
Skublics) – Oroszlányi Bányász
(2.) 2-1. A női kézilabda NB I Bben
Olajbányász (3.; Mátyás 14) –
Tatabányai Bányász (6.) 27-19,
majd Olajbányász (Mátyás 9) –
Székesfehérvári Köfém (5.) 23-
21.
… 15 esztendeje: a női kosárlabda
NB I 17. helyéért: MÁV
NTE-Kanizsa Sörgyár (Marina
Ivanova, Toma Zita 26-26) – Szegedi
TE 91-64 (1-1). Asakk NB Iben
Csuti SK (3.) – N. Tungsram
(9.) 5,5:6,5. A futball NB I-ben
Vasas Casino Vigadó (15.) – Olajbányász
SE (15.) 2-0. Alabdarúgó
megyei bajnokság I. osztályában
300 néző előtt Miklósfa (1.) –
Tótszerdahelyi Partizan (16.) 0-0
és Kiskanizsai MSK (4.; g.: Mátyás,
Anek, Bocskor) – Csesztreg
(2.) 3-2. A női kézilabda NB I Bben
a Varga József edzette Olajbányász
(Tokorcsi 10 gól) 29-22-re
győzte le a Pécsi Lepke együttesét.
A Kanizsa DKK mini korosztályos
lány csapata is országos
bajnoki címet szerzett, a döntőben
KDKK (Bedő Franciska 22) –
Kecskemét 56-48. Nagykanizsa
kapta az Európai Amatőr Baseball
Kupa rendezési jogát.
… 10 esztendeje: a PNB 25.
fordulójában Lombard FC Tatabánya
(5.) – Nagykanizsa LinAir FC
(13.) 1-0. Az NB III Dráva csoportjában
MÁV NTE (4.; g.:
Kalinics) – Pécsi Postás TSE (5.)
1-1. A férfi kosárlabda NB I 9-16.
helyéért Kanizsa KK-DKG East
(Belous 22) – PannonPipe Debreceni
AKK 72-68. Az idénynyitó
Esztergom Ralin a Fülöp Rajmund-
Ferencz Ramón (Hungaroweiss
F-F Rally SE; Skoda
Octavia) páros az F2 kategória első,
az abszolút hatodik helyén végzett,
ami minden idők legjobb kanizsai
helyezése volt. Aváros adott
otthont a Magyar Olimpiai Akadémia
XXXIV. Vándorgyűlésének.
… 5 esztendeje: a sakk NB Iben
Tungsram SK (2.) – BEAC
(10.) 6,5:5,5. A női kosárlabda
NB I B 1-8. helyéért váratlan vereség,
Kanizsa DKK – Kecskemét
62-91. A női kézilabda NB I Bben
első „tavaszi” pontját szerezte
a kanizsai csapat: NTE 1866
MÁV Rt. (Kiss M., László 7-7) –
Tatabánya 29-29.
Ez történt (április 8 - 14.)…
Megtartották Nagykanizsán a
városi sakk bajnokság ünnepélyes
zárását és eredményhirdetéssel
egybekötött díjátadóját. Az
Aquaprofit NTSK székhelyén Cseresnyés
Péter alpolgármester köszöntötte
a 72. bajnokság helyezettjeit,
s Nádasi Tamástól, a városi szövetség
elnökétől megtudtuk, hogy a
jövőben a kilencfordulós pontvadászat
Bagonyai Attila nevét viseli.
A 2009 végén indult sorozatra
huszonnyolcan neveztek, s az abszolút
végeredményen túl győztest
avattak a nőknél, serdülőnél, ifjúságiaknál
és a szenioroknál. A verseny
érdekessége, hogy megvédte
előző évi elsőségét Kercsmarics
József, aki immár kilencedszer teheti
otthoni vitrinjébe a díszes kupát.
A finálé külön érdekessége
volt, hogy úgymond „szétlövést”
kellett tartani, hiszen holtversenyben
állt Zsirai Péter és Kercsamarics
az élen. A páros meccset végül
az idősebb generációt képviselő
sakkozó nyerte.
72. Nagykanizsai Sakk Egyéni
Városi Bajnokság végeredménye.
Abszolút: 1. Kercsmarics József, 2.
Zsirai Péter, 3. Papp Nándor. Nők: 1.
Biskopics Boglárka, 2. Havanecz Bianka,
3. Huszár Nóra. Serdülők: 1.
Zsirai Péter, 2. Felde Bence, 3. Horváth
Ákos. Ifjúságiak: 1. Hajas Tamás,
2. Zsirai András, 3. Ragats Bertalan.
Szeniorok: 1. Lukács László,
2. Kuhár László, 3. Vlasics József.
***
Itt kezdődik a profizmus…
Tulajdonképpen az egész csak
egy papírlapon, illetve a rajta szereplő
adatokon múlik. Hetvenkettedik
alkalommal rendezték meg a bajnokságot,
s az eredményhirdetés alkalmával
kézhez kapott paksaméta
között csatolva ott szerepelt az eddigi
bajnokok részletes listája is 1927-
től. Magyarul, ez esetben semmi
sem lóg csak úgy a levegőben, megadták
az (egyszerű) módját a tradíció-
tiszteletnek. A város sakkozói
büszkék arra, hogy idén ősszel már
hetvenharmadik alkalommal ülnek
le a táblákhoz, de azt is jól tudják, a
kis visszatekintő csak emeli rangját
versengésüknek. A kezdetekről, a
„hadibajnokságokról”, aztán például
a jelenlegi polgármester Marton István
1969-es győzelméről, vagy éppen
Papp Nándor ötszöri győzelméről
is tudósít az az egy oldal, hogy
Kercsmarics József majdnem kerek
számú dicsőségeinek számáról már
ne is szóljunk. Nem az adatok elcsépelt
sulykolása ez, a tradíció hangsúlyozása
annál inkább. Nem példálózunk
külfölddel, se ottani más
sportágakból vett tényekkel, mert az
messzire vezet, inkább csak annyit
jegyeznénk meg, hogy szűkebb
pátriánkban is lehet így…
Polgár László
Kercsmarics már kilencedszer
Pénteken a Kanizsa KK DKG
East együttese számára megkezdődik
a férfi NB I B-s kosárlabda bajnokság
felsőházi, "keresztbejátszási"
szakasza, melynek keretében
Kovács Nándor játékosai elsőként
az EnterNet Vásárhely vendégei
lesznek a Hódtói Sportcsarnokban.
A félreértések elkerülése végett érdemes
leírni, hogy a kanizsaiak a
többi hét felsőházi gárdához hasonlóan
az összes alapszakaszbeli
eredményüket vitték magukkal a
bajnokság jelen fázisába, s a KKKDKG
East a "keleti" legénységekkel
játszik majd oda-vissza alapon
az elkövetkezendő másfél hónapban.
Maradva még a tabellánál, a
dél-zalaiak eddigi eredménysora a
negyedik helyre "lőtte be" Koma
Dánieléket, s a 18-4-es győzelemvereség
mutatójuknál a Jászberény,
a Szeged és a Bonyhád 19-3-as "értéke"
a veretesebb.
Kezdenek a felsőházban
Asztalitenisz. A női Extraliga 13.
fordulójában a Kanizsa Sörgyár SE
(8.) csapata Soltvadkerten mérkőzött
a helyi STE Akker-Plus (4.) együttesével.
Ahogy már a korábbiakban
többször is, a bács-kiskuni Ambruslányok
ezúttal is sok borsot törtek a
kanizsaiak orra alá, s végül a hazaiak
6:1-re nyerték meg a találkozót.
Baseball. Az idénynyitónak is
beillő kanizsai Magyar Kupa selejtezőről
a bajnok és kupagyőztes
Óbuda Brick Factory jutott tovább.
A bajnokság első fordulója
már jobban sikerült a Neckermann
Kanizsa Ants számára, hiszen
Jánossomorján nyertek 13:11-re.
Kézilabda.Anői NB I B-s bajnokságban
a Nagykanizsai Izzó SE (12.)
roppant fontos győzelmet (27-25)
aratott a Szombathelyi ESE (14.) ellen,
majd két vereség következett a
Kispesttel (22-31), valamint a Marcalival
(21-37) szemben. A férfiak NB
II-es együttese ugyan a pályán három
vereséget szedett össze, jogosulatlan
játékos-szerepeltetés végett azonban
a szövetség 10-0-val igazolta a kanizsaiak
számára a Győrújbaráttal vívott
találkozót, s így negyedikek a tízcsapatos
bajnokságban.
Sakk. Az NB I 8. fordulójában
az Aquaprofit NTSK listavezető
együttese hazai környezetben a
Hungaropharma Decs (6.) együttesét
győzte le 8:4 arányban. Akilencedik
kör párosításait vasárnap rendezik,
melynek keretében a kanizsaiak
Makóra látogatnak. A délzalai
klub a bajnokságban négy
ponttal előzi meg a 64 ponttal a
második helyen álló egerszegieket,
tehát az Aquaprofit NTSK előnye
még „látótávolságon belüli”.
Sportlövészet. Az zalaegerszegi
Zrínyi Miklós Légfegyveres Kupa
háromfordulós versenyében a kanizsai
sportolók hozták eredményes
formájukat, hiszen az ifjúsági zárt
irányzékú légpuskásoknál (20 lövés)
Németh Márk (995 kör) végzett
az első helyen, hasonlóan Papp
Bernadetthez (1085 kör), aki a felnőtt
zárt irányzékú légpuskás (40
lövés) kategóriában lett első. Anyílt
irányzékú 20 lövéses légpuskásoknál
Horváth Károly második lett.
Vízilabda. Az OB I B felsőházi
rájátszásban érdekelt Heat Group
Kanizsa VSE (8.) együttese idegenben
szerepelt a Szegedi Vízipóló
Suli (3.) ellen, s a harmadik
forduló mérkőzésén nagy csatában
kapott ki 8-6-ra. Aklub gyermek I.
korosztályú együttese a listavezető
Kaposvári VK ellen 37-11-re(!)
kapott ki, majd a Pápa SE ellen sikerült
javítania (17-13).
Kanizsa 16 – Hirdetés 2010. április 8.
„Azokban az iskolákban, ahol
az egészséges életmódot a pedagógusok
a magukénak érzik, a
tanulók továbbtanulási aránya
jobb, és magatartási zavaraik is
kisebbek. Az ilyen iskola a testmozgás
és a csapatjátékok kínálta
kivételes lehetőségeket felhasználja
a cselekvő, aktív életvitel,
az íráskészség, a szabálykövető
magatartás és az együttműködési
készség kialakításában.”
Olvashatjuk a Szárny és teher
című, a Sólyom László által
életre hívott Bölcsek Tanácsa
kötetében.
A Piarista Iskola – úgy is, mint
Tehetségpont – ezt is feladatának
tekinti. A sulinak különböző korcsoportokban
több leány röplabda
csapata van.
– Iskolánkban rendkívül népszerű
sportág a röplabda. Legalább
45 diák jár edzésekre. Minden
osztálynak saját csapata van. Hatalmas
csatákat vívnak egymással
egy óriási kupáért, az „Iskola Bajnoka”
címért – mondta Rácz András
testnevelő tanár.
– Általános iskolás koromban nem
szerettem a röplabdát. Itt kedveltem
meg, negyedik éve űzöm. Sokat jelent
számomra, hiszen nemcsak jó kikapcsolódás,
de sok sikerélményem is van
– osztotta meg velünk Antal Eszter.
Atkári Viktória szerint jól illeszkednek
az edzések a kollégisták
napirendjéhez is. Nem vesz el sok
időt a tanulástól sem. “Szurkolunk
egymásnak, vigasztaljuk egymást,
jókat nevetünk és kevés a vita”.
– Az iskolapadban ülni egész
nap…hát, mentálisan is fárasztó.
Ha tehetem, hetente négyszer is elmegyek
edzésre. És nem utolsó
sorban megtanít küzdeni, s arra is,
hogy sosem szabad feladni! – így
Grács Filoména.
– Az elmúlt években a megyei első
helyek után az országos elődöntő
harmadik helyét sikerült megszereznie
lányainknak – hallhattuk
Rácz Andrástól.
– Április 9-10-11-én nagy eseményre
készülnek.
– Igen, idén az „amatőr” kategóriában
a legidősebb gimnazistáink
bejutottak az országos
döntőbe. Debrecenbe utazunk,
ahová nagy reményekkel készülünk.
És azok a lányok, akik már élhetnek
szavazati jogukkal, a cívisvárosban
adhatják le életük legelső
voksát az Országgyűlési Választás
első fordulóján. Hajrá, lányok,
mindent bele!
P.Sz.I.
Országos döntőben a Piaristák
Nevet is kapott a Kanizsa Turizmusáért
Egyesület április 10-én,
szombaton megrendezésre kerülő
programja: „Gurulj velünk!” I.
Kanizsai Családi Autósnap.
Színes programokkal várnak
minden korosztályt a Kanizsa Centrum
parkolójába, s azokat is, akik
elég bátorságot és kedvet éreznek,
hogy megméressék magukat a kalandtúrán.
Környékünk kanyargós,
girbe-gurba útjain vezetik majd
négy- és kétkerekűiket (merthogy
motorosok is jelentkeztek már…) a
versenyzők, a hat kontaktponton
pedig játékos feladatokkal kell
megbirkózniuk. Bizony út közben
is figyelniük kell a résztvevőknek,
ezért érdemes kihasználni a forgalmi
adta lehetőségeket, és maximális
létszámmal utazni.
A Centrumnál lesz többek között
KRESZ-verseny, autókiállítás,
ügyességi verseny, nyereményjáték,
és még sorolhatnánk.
Az Egyesület azt is bejelentette,
hogy a tavaszi sárkányhajó bajnokság
szervezése nagyléptékben halad
előre, s ez nem minden: a Szegeden
nyár végén megrendezendő
világbajnokság hét „előőrse” közül
– a Kajak-Kenu Klub szervezésében
– Nagykanizsa lesz az egyik,
így itt is kvalifikálhatnak a versenyzők,
mégpedig Baranya, Tolna
és Zala megye indulói. Nevezni –
nem csak a VB-re – az autós napon
már lehet Varga Gábornál az Egyesület
információs sátrában.
S.E.
Autós nap és sárkányhajó bajnokság
XXII. évfolyam 15. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. április 15. Kanizsa
(93)
Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
􀂊 épülettervezés 􀂊 beruházás
lebonyolítása 􀂊 építési műszaki
ellenőrzés 􀂊 felelős műszaki
vezetés 􀂊 projektvezetés
􀂊 teljeskörű ingatlanfejlesztés
􀂊 ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
Döntöttünk a képviselőjelöltekről
Választópolgárok száma: 47 357 fő
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 29 136 fő (61,52%)
Urnákban és az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma: 29 113 db.
Ebből érvénytelen szavazatok száma: 323 db (1,11%), érvényes szavazatok száma: 28 790 db (98,81%).
Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %
1. Cseresnyés Péter FIDESZ-KDNP 14 404 50,03
2. Dr. Fodor Csaba MSZP 6 668 23,16
3. Zakó László Jobbik 5 510 19,14
4. Röst János MDF-SZDSZ 1 398 4,86
5. Bogár Ferenc MSZDP 810 2,81
1. 2. 3. 4. 5.
A választókerületben a választás várhatóan érvényes, eredményes lesz.
AZALAI MATEMATIKAI
TEHETSÉGEKÉRT
ALAPÍTVÁNY
(Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.)
A TÁMOP pályázat lebonyolításához
határozott időtartamra,
heti 10 órában, projektmenedzseri
állásra keres munkatársat az
alábbi feltétellel:
􀂊 Szakirányú, vagy egyéb felsőfokú
végzettség;
􀂊 Legalább 1 éves releváns projektmenedzsment
tapasztalatok;
􀂊 Jártasság pénzügyi és oktatási
szakmai feladatok tekintetében
􀂊 Alkalmazás időtartama: 2010.
május 3. - 2011. január 31.
􀂊 Munkabér megállapodás szerint.
A meghirdetett állásra írásban
szakmai önéletrajzzal lehet
jelentkezni. Jelentkezési határidő:
2010. április 21. A jelentkezéseket
8801 Nagykanizsa,
Pf. 148. címre kérjük eljuttatni.
A kuratórium az állás betöltéséről
2010. április 28-ig értesíti
a pályázókat.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Magyar Plakát Házban megnyílt
„Thrák Királyok Völgye”
című kiállítás
2010. április 13-tól
előreláthatólag
április 30-ig
10 - 20 óráig lesz látogatható.
Április 22-én és április 23-24-ig,
a VÁROS NAPI
RENDEZVÉNYSOROZAT
ideje alatt 10 - 22 óráig
tart nyitva a kiállítás.
Az intézmény áprilisban emlékhónapot
rendez a „legnagyobb
magyar” tiszteletére. A
programokról Bene Csaba igazgató
és Marosi Attila, a történelem
munkaközösség vezetője
tartott rendhagyó sajtótájékoztatót
diákok köszöntő műsorával
fűszerezve. A nyitóünnepség
koszorúzással kezdődött az iskola
udvarában, majd a Deák téren
lévő Széchenyi szobornál. A
rendezvények között szerepel a
kanizsai középiskolások között
meghirdetett futball kupa, a
Széchenyi Kupa, és szakképző
iskolák megyei olimpiája: (kispályás
futball, atlétika, kosárlabda,
asztalitenisz). Tudományos
előadás Széchenyi Zala
megyei kapcsolatáról; Széchenyi
versünnep, életképek Széchenyi
korából, vetélkedő a
„legnagyobb magyar” életművéből;
Széchenyi portré készítése,
reformkori enteriőr bemutatása,
daltanulás, zenegyűjtés,
magyar termékek vonalkódjának
gyűjtése, kanizsai, zalai politikusok
portréja a reformkorból.
A győztes osztály nyugatmagyarországi
kirándulásra
utazhat. A programsorozatot a
napjainkban is aktuális kérdés,
a haza és haladás gondolata szövi
át – hangsúlyozta Bene Csaba
igazgató.
B.E.
Széchenyi emlékhónap
A Széchenyi István nevét viselő Zsigmondy-Széchenyi SZKI csatlakozott
a Széchenyi-emlékbizottság felhívására országosan meghirdetett
Széchenyi-emlékévhez, melyet a gróf halának 150. évfordulójára
hirdettek meg Magyarországon.
Kanizsa – A 2 mi ügyeink 2010. április 15.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért
felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Éves beszámoló közgyűlését
tartotta a minap a Nagykanizsai
Cukorbetegek Egyesülete.
Jaskó József elnök bevezetőjében
köszöntötte Dr. Késmárki Nóra
főorvos asszonyt, aki Dr. Sebestyén
Miklós főorvos feladatkörét
átvéve az egyesület szakmai
irányítását látja majd el a jövőben.
Az elnök beszámolójában megemlékezett
az egyesület korábbi elnökéről,
Poszavecz Józsefről, aki a
múlt évben hunyt el, valamint ismertette
az előző év feladatainak
teljesítését. Kiemelte, hogy fiatal,
új tagok bevonására lenne szükség,
hogy minél többen törődjenek
érdemben betegségükkel. Az elnöki
beszámolót követően Rostán
János az Ellenőrző Bizottság
munkájáról, majd Gazda Zoltánné
a 2010. évi szervezési és pénzügyi
tervekről tájékoztatott.
A gyűlésen felhívást fogalmaztak
meg a háziorvosok számára:
kérik, hogy egy-egy mondattal
hívják fel cukorbeteg pácienseik
figyelmét a városban tevékenykedő
Cukorbetegek Egyesületére.
Az összejövetel előadással zárult.
K.H.
Cukorbetegek
közgyűlése
- Az idei év a jelentkezői létszámok
alapján hasonlóan alakult
a tavalyihoz képest – jelentette
be Birkner Zoltán kampuszigazgató
(PEN) a sajtó képviselőinek
múlt szerdán.
Első helyen több, mint kétszázan
jelentkeztek a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszára, ez
közel a harmada a Pannon Egyetemre
jelentkezőknek. A kampuszigazgató
fantasztikusan jó
eredménynek tartja, hogy nyitó
egyetemi szakuk, a Master of Business
Adminstration a 25 helyre
47 jelentkezőt vonzott. Legroszszabb
esetben is 25 fővel biztosan
elindul a szak, de a kampusz mindent
megpróbál, hogy 30-35 főre
bővíthesse a felvettek létszámát.
S.E.
PEN:
a jelentkezőkről
Sokezer ember: munkahelyét
féltő vagy már elvesztett munkavállaló
várakozását, reményét
fogalmazták meg hozzászólásaikban
azok a vállalkozók, ügyvezetők,
akikkel megtelt a Farkas
Ferenc terem Matolcsy Györgynek,
az Orbán-kormány gazdasági
miniszterének fórumán.
Szót kért Polay József, a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, aki örömmel állapította
meg, a kamarai tagok által is sürgetett
adó- és bürokráciacsökkentés
visszaköszön a Fidesz gazdaságpolitikai
programjában. Kérte, majd a
minisztérium is folytassa ezt az eleven
kapcsolattartást. A Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetségének
megyei elnöke, Doucha Ferenc
a mögötte ülő elkeseredett emberek
nevében mondta: Itt az idő a
gyökeres gazdaságpolitikai váltásra.
Tapsot és derültséget váltott ki,
mikor a bürokratákat idézte: „Miért
kell minket bántani, mikor mi nem
csinálunk semmit.”
Nagykanizsa új ipari korszak
küszöbén áll – jelentette ki Cseresnyés
Péter vendége. Egyszerű fordulat
áll be a kormányváltás után:
mindent egy cél alá rendelünk, új
munkahelyeket kell teremteni. És
ez független attól, mit találunk a
kasszában. Európai uniós forrásból
500 milliárdos energiahatékonysági
alapot hozunk létre – vázolta a
legsürgősebb teendőt – annak érdekében,
hogy egymillió otthon és
középület kerüljön felújításra. Ez
az építőipar kiugrási lehetősége is
lesz, ám Kanizsán ezen kívül ipari
háttere is van a megújuló energiák
(hőszivattyú, biomassza, napkollektor,
geotermális energia) igénybevételének.
A sokak által gazdasági
miniszternek várt Matolcsy
György jól ismeri ugyanis a
TISZK Erdész utcai mintatelepét.
Ezt kell megcsinálni nagyban. Magyarország
átlagon felüli külföldi
gáz-függőségét éppúgy megszünteti
ez a program, mint a családok
költségvetésének aránytalanságát:
a magas energiaszámlát. A választók
akaratából leköszönni kényszerülő
szocialista kormány liberális
gazdaságfilozófiájával feje tetejére
állította a gazdaságot. Egyensúlyteremtésből,
azaz megszorításokból
remélt növekedést, majd a
drámai foglalkoztatási helyzet javulását.
Ez a világon sehol nem
működött. A szociális piacgazdaság
modellje ezzel szemben talpára
állítja a rendszert. Növekedés a
pénzcsapok kinyitásával, a megdermedt
európai források igénybevételével
lehetséges. Ez új munkahelyeket
teremt, a kereső emberek
tudnak költeni, bővül a belső piac.
Ezáltal áll helyre az egyensúly. Érdemes
tehát az adók és a bürokrácia
radikális csökkentésének eszközéhez
nyúlnia egy távolabb is
látó kormánynak. A kisebb állam –
beleértve a Fidesz tervei szerint
megfelezendő politikai osztályt
(kisebb parlament és önkormányzatok)
– egyben erősebb feladatát:
a közösség érdekeinek képviseletét
jobban ellátó kormányzatot jelent.
A hozzászólók kérései nyitott
kapukat döngettek: az ÁFA előre
történő befizetésének vagy a közbeszerzési
törvénynek abnormitásait
illetően egyaránt. Szóba került
Orbán Viktor és Demján Sándor
minapi megállapodása: azok között,
akik vállalásaikat mindig teljesítik,
elég egy kézfogás. A gazdaság
és az emberi tényező elválaszthatatlanságát
találóan kifejezte
az, hogy a jovokep.hu oldalon
további tájékozódást ajánló közgazdász
előadása végén Széchenyi
István gondolatát idézte: „Egyesült
erővel iparkodjunk azon, hogy
Magyarországon egy ember se legyen
kenyér és ruházat nélkül, födél
és szakismeret nélkül, és az erkölcsi
műveltséget senki se nélkülözze.”
P.J.
Változást vár a gazdaság is
Idei első rendezvényén van túl
a Kanizsa Turizmusáért Egyesület.
A program most debütált városunkban:
a „Gurulj velünk!”
I. Kanizsai Családi Autós Nap és
Kalandtúra.
A komplex programról Tuboly
Kingát, az egyesület képviselőjét
kérdeztük:
– Az ötlet, hogy felélesszük a város
autós hagyományait és szervezzünk
egy kalandtúrát, tavaly év végén
született meg, majd januárban
az elképzelést tettek is követték. Célunk
volt az is, hogy felhívjuk a figyelmet
a környék turisztikai értékeire,
ezért az útvonalat és az állomásokat
igyekeztünk ez alapján kiválasztani.
A rendezvényen huszonhat
izgatott kalandtúrázó csapat
várta, hogy nekivághasson, és egy
itiner segítségével végigjárja a körülbelül
száz kilométeres utat, teljesítse
az ügyességi feladatokat.
AKanizsa Centrumnál a kalandtúra
ideje alatt különböző programok
várták az érdeklődőket. Délelőtt
került sor a „Nyerj egy autóbuszt
osztályközösségednek!” nevű
programra is, melyen első helyezést
ért el a Rozgonyi Úti Általános
Iskola 4. osztálya, második
lett a Palini Általános Iskola
Csipet-Csapata, s a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola 5. a osztályának
Tigrisei léptek a képzeletbeli
dobogó harmadik fokára.
AKalandtúra helyezései a következőképpen
alakultak: első helyezett lett
a Fókusz-Pókusz, második Az ördög
jobb és bal keze, harmadik pedig a
Mafla Rómeó lett. Legjobb női sofőr
különdíjban részesült Kissné Vass
Gabriella (Csak csajok csapat) és Gábor
Zsuzsanna (Viky Team). Az
ügyességi verseny első helyén Hirt Attila,
a másodikon Böröndi Géza, a harmadikon
Dömötör Norbert végzett.
A résztvevők a támogatóknak
köszönhetően értékes nyereményekkel,
ajándékokkal távoztak.
S.E.
Kalandtúra Kanizsán és környékén
Kanizsa 2010. március 4. – Kultúra 3
A 10 éves Tüttő János Nótaklub
nyilvános főpróbát tartott
a HSMK kamaratermében.
Rendezvényükre közös nótatanulással,
műsorral és vendéglátással
várták mindazokat, akik
rendszeresen látogatják programjaikat,
és szeretik az általuk
képviselt műfajt.
Egy dalcsokor után a klub
megalakulásának történetét Varga
Zoltán szóvivő idézte fel, majd
szólt az egyre közkedveltebb műfajról,
a magyar nótáról is, mely
az elmúlt 30-35 évben elvesztette
korábban megszerzett presztízsét.
A magyar nóta megítélése sem
volt egyértelmű. Azt mondták róla,
a nóta az egy műanyag műfaj,
nem a nép ajkáról szól, nem a magyarságot
képviseli, pedig ez a
dalfajta szólal meg a legtöbb ember
ajkán. A Nótaklubnak tavaly
ötven fellépése volt, szinte minden
hétre jutott egy. Nevükhöz
méltóan feladatuknak tartják névadójuk
hagyatékának ápolását azzal,
hogy rendszeresen éneklik
gyönyörű nótáit. A nyilvános főpróbán
Tüttő János fia, Tüttő István
egy olyan nótát adott át Major
Lajos klubvezetőnek, aminek
a zenéjét is édesapja, Tüttő János
szerezte.
– Legyünk büszkék rá – hangsúlyozta
a közös daltanulás előtt Major
Lajos –, hogy Magyarország
népdalgyűjteménye 200 ezer népdalt
tartalmaz, ellentétben a németekével,
akik 50 ismert népdalt
jegyeznek. A 200 ezer népdalból
alakult ki az a 20 ezer nóta, ami a
magyar nótagyűjteményt alkotja.
Eleinte népies műdalnak nevezték,
csak később, az 1848-as szabadságharc,
és a kiegyezés után kezdtek
először szövegeket írni, és azt
zenésítették meg. Addig a zenére
írtak szöveget.
A közös daltanulás így kezdődött:
Kérdezem a fellegeket, hova
mennek fenn a magas égen? Kutatom
a két szemedben a te szíved
meddig dobban értem?
B.E.
Kérdezem
a fellegeket
A Tüttő János
Nótaklub próbáján
Kanizsai vers- és énekmondók,
valamint barátaik a Költészet
Napja alkalmából ajándékműsort
adtak a város polgárainak.
A Honvéd Kaszinóban rendezett
irodalmi est és az azt követő találkozó
szereplői voltak: Bali Judit,
Csere Andrea, Cseszkó Delinke,
Horváth Csenge, Horváth Márk,
Jerausek István, Kocsis Edit,
Lengyák István, dr. Vass Veronika
és Vincze Ferenc versmondók;
Farkas Tibor és Tulman Géza
énekmondók; Bedő Csaba és Horváth
István Radnóti-díjas versmondók;
dr. Zalán Barbara Gellért
Sándor-díjas és Varga Döniz
Dudás Kálmán-díjas versmondók.
A műsort Lengyák István ötlete
alapján szerkesztette és rendezte
Schmidt István. Az est háziasszonya
Halmos Ildikó volt.
Balogh László ünnepszónok köszöntőjében
így fogalmazott:
– Noha a Költészet Napját József
Attila születéséhez kötjük, április
11-én született Márai Sándor
is, öt évvel József Attila előtt,
1900-ban. Ezért most Márai Sándortól
idézek: „vannak verssorok,
amelyek birtokában egész életemre
ellátottnak és sérthetetlennek érzem
magam”. Remélem, mindenkinek
vannak (de legalábbis legyenek!)
ilyen verssorai! A költészet
napja nagy találmány (a magyar
költészet napját egyébként 1964-
ben ünnepelték meg először), de
jobb, ha tudjuk, csupán az egyetemes
lelkifurdalás piaci terméke:
Ma kivételesen olvass el egy-két
verset – ébred fel ilyenkor a lelkiismeret
a hajszolt kortársban -, hiszen
nincs is erre megfelelőbb alkalom:
megszületett a 105 éves József
Attila, örvendezzünk! Szerencsére
az igazi poézis világa nem
ebből a sanda világból való! A költészet
egyszerre lágy és kegyetlen,
őszinte és meseszerű, valós és valótlan,
érthető és átláthatatlan. A
költő nem különb, mint a többi
tisztességes ember, csak nagyobb
távlatokban gondolkodik, mert
gondolkozni és csalódni született,
hiszen ő érzi át legjobban az emberi
lét szomorú halandóságát, mulandóságát.
De szükségünk van
olyanokra, akik a szerencsétlenség
ellenére is képesek meglátni a
Szépséget, ami sokszor láthatatlan.
Szükségünk van költőkre, hogy
szeressenek, aggódjanak értünk,
hogy utat mutassanak. A költőnek
sikerül átvinnie „a Szerelmet a túlsó
partra”. Képes „dúlt hiteknek”
„káromkodásból katedrálist” állítani.
A költészet életerő és szépség:
ezek a személyiség védőpajzsaként,
erőforráskánt is felfoghatók:
tünemény, teremtően szép, erő a
varázsláshoz, a boldog haza kitalálása.
Ezt az üzenetet hozzák nekünk
a műsorunk szereplői is.
Hallható: nincs hamisság, nincs
mesterkéltség abban, amit csinálnak:
rezzenésükben hitelesek. Kedves
Közönség, engedd magadhoz a
verset! Hisszük, a költészet ma is
szükséges a mindennapokhoz! Legyen
része mindennapi életünknek
a költészet! Most, amikor már alig
olvasnak az emberek, mi vegyünk
kezünkbe verseskötetet, olvassuk
fel otthonunkban, tápláljuk vele
gyermekeinket, vigasztaljuk vele
szeretteinket: „van remény”! Legyen
mindenkinek kedvenc verse,
verssora! A vers az, ami nem tölti
ki a papírlapot, így van hely mellette
és a sorok között, hogy mi
töltsük ki! Hadd játsszak: ha becsukom
a szemem, és magamba révedek,
mélységes „memoriterkutamból”
hadd idézzem kedvenceimet
távolról összehozva őket lelki
közelembe:
„Laci, Te, hallod-e? Jer ide, jer,
ha mondom!”
„Hébe-hóba, ha untat a móka,
ha dühít a dőre meg a pőre.”
„Itt ülök csillámló sziklafalon.”
„Mióta készülök, hogy elmondjam
Neked szerelmem rejtett csillagrendszerét!”
„Karolva könyvem kebelemre,
nevetve nézek ellenemre.”
„Homlokon lőhetnek, ha tetszik,
mi ott fészkel, égbemenekszik.”
Mondja mindezt egy versszerető
fizikatanár, köszönve most éppen
Petőfinek, Horgas Bélának, József
Attilának, Radnótinak és Illyésnek.
És köszöntve a kanizsai versmondókat,
a mi Kaszinónkat, a
„kanizsai versmondó iskolát”,
mert ilyen is van! Itt most köszönetet
kellene mondanom sokaknak
név szerint, akik itt vannak és akik
nincsenek itt. De engedtessék
meg, hogy most úgy engedjem
hozzámjönni a szavakat, hogy ne a
névszerintiségben oldódjak fel,
hanem inkább ragadjam meg a
megfoghatatlant: így örüljek annak,
hogy „vannak vidékek legbelül…”.
S vannak kedves és kedvenc
verssoraink, verseink, költőink,
miknek és kiknek segedelme
által egész életünkre ellátottnak és
sérthetetlennek érezhetjük magunkat…
B.E.
Legkedvesebb verseink
Rendhagyó irodalom-történelem
órára került sor a Miklósfai
Általános Iskolában a Költészet
Napja alkalmából hétfőn délelőtt.
A diákoknak dr. Vigh Kálmán
történész, egyetemi docens beszélt
az irodalom és a történelem összefüggéseiről
a történelmi regények
kapcsán, hogy miképpen jelennek
meg a történelem eseményei az
irodalmi művekben. Az előadó az
elején leszögezte, nem előadást
jött tartani, hanem beszélgetni szeretne
a diákokkal.
– A történelmi regények idealisztikusan,
szép leírásokkal körítve
énekelik meg a múltat. –
mondta, majd hozzátette: – Minden
történelmi regénynek van
egy alapsémája, miszerint a főhős
az olvasó számára megfoghatatlan,
hiszen olyan cselekedeteket
hajt végre, melyeket mi nem
tennénk.
Itt említette meg A kőszívű ember
fiai című regény „farkaskalandját”.
Hiszen „ki merne Oroszországból
mindössze egy szánnal,
farkasokkal teli útvonalon Magyarországra
jönni?” S mindig
van egy mellékszál: a szerelem –
gondoljunk csak Gergőre és
Vicuskára az Egri csillagokból.
– Nagyon örültünk, hogy a diákok
olyan programon vehettek
részt iskolánkban, amikor egy
gyakorlatilag számukra idegen
előadó mellett ők maguk is megszólalhattak,
s különösképp fontos,
hogy két tárgyuk, az irodalom
és a történelem egy kicsit összefonódva
jelent meg az életükben. –
mondta Tulman Géza tanár, a
program szervezője.
S.E.
Költészet Napja a Miklósfai Iskolában
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2010. április 15.
Az elmúlt években tapasztalt
szabálysértések megelőzése érdekében
tájékoztatjuk Nagykanizsa
lakosságát a növényi hulladékégetéssel
összefüggő helyi
szabályokról.
A környezetvédelem helyi szabályairól
szóló 2/2008.(II.08.) számú
önkormányzati rendelet előírja,
hogy május 1-től szeptember
30-ig tartó időszakban a város teljes
közigazgatási területén tilos az
avar, kerti és egyéb növényi hulladék
égetése.
A tilalmi időszak megkezdése
előtt külterületen április 30. belterületen
pedig április 27. az utolsó
szabályos növényi hulladékégetésre
meghatározott nap.
Kérjük a lakosságot, hogy gondoljanak
a környezetükre is, és a
tilalmi időszakban az ingatlanon
keletkező növényi hulladékot ne
égessék el, hanem komposztálással
vagy hulladéklerakóban történő
elhelyezéssel próbálják megsemmisíteni.
Az évben növényi hulladék égetésére
a jogszabály 2010. október
1-től ad lehetőséget újra a következő
időpontokban:
- 2010. október 1-től, október
30. és 2011. március 1-től- március
30-ig a város teljes közigazgatási
belterületén, hétfőn, kedden
(munkanapokon) reggel 8-tól este
18-ig, emberi tartózkodás céljára
szolgáló épülettől legalább 25 mes
távolságra.
- 2010. november 1-től a belváros
kivételével (határ: délről Szemere
u., nyugatról Magyar u.
északról Garay u., keletről Petőfi
u. által határolt terület) 2011. április
30-ig belterületen
- 2010. október 1-től 2011. április
30-ig külterületen vasárnap és
ünnepnap kivételével bármikor.
- A rendelet szerint a zártkerti
ingatlanok (hegyi birtokok) belterületnek
minősülnek, így az égetési
szabályokat eképpen kérjük betartani.
Amennyiben kérdése merül fel
a hulladékelhelyezéssel kapcsolatban,
kérjük, hívja a közterületfelügyelet
500-820 telefonszámát.
Közeledik
az égetési
tilalom
Három napirendi pont került
vissza a legutóbbi soros közgyűlésről,
egyet visszavontak, kettő
most sem ment át.
Nagy port kavart – mind a városatyák
között, mind a „nézőtéren”
– a polgárőrök támogatásáról
szóló döntés megvitatása. Az
előző közgyűlésen a Nagykanizsai
Polgárőr Egyesületnek a városatyák
megszavaztak 738 ezer
forint támogatást az indulásukhoz,
melyen a város többi polgárőr
egyesülete – akik tagjai a Zala
Megyei Polgárőr Szövetségnek –
felháborodott: miért járna az
újaknak 738 ezer forint támogatás
a várostól, mikor ők csak 300
ezret kaptak? Végül a múltkori
döntést visszavonták, Karádi Ferenc
(Fidesz) javaslatára minden
egyesület az eddigi 300 ezer forint
támogatáson felül plusz 200
ezret kap, az újonnan alakult
egyesületet pedig nem részesítik
előnyben a többiekkel szemben.
(A polgármesterhez címzett levelet
lapunk 7. oldalán
olvashatják.)
Marton István polgármester javaslata
volt, hogy a kiskanizsai
körzeti megbízotti iroda támogatását
(3 millió forintot szavaztak
meg a legutóbbi alkalommal)
emeljék meg másfél millióval. A
testület döntése alapján ez a javaslat
csak javaslat maradt.
Most sem került bele a költségvetésbe
a Csónakázó-tó vízminőség-
védelmi feladataira szükséges
összeg. A polgármester szerint pedig
szükség lenne erre a Csó-tó
fejlesztéséhez kiírt pályázat miatt.
S.E.
Soron kívüli polgárőrökkel
Sajtótájékoztatót tartottak
Marton István polgármester és a
szervező cég képviselői az április
23-24-én megrendezésre kerülő
Város Napi programokról.
A szervezők a Legendák nyomában
alcímet adták a programnak,
az első nap a közelebbi múltról,
a ’70-es évekről fog szólni, a
második a középkorba repíti viszsza
a polgárokat. Helyi előadók és
országosan ismert sztárok szórakoztatják
majd a közönséget, a teljesség
igénye nélkül említsük meg
Oláh Ibolyát és Tabáni Istvánt,
akik mindketten televíziós tehetségkutató
versenynek köszönhetik
hírnevüket. A Tom Stormy Trió
(rockabilly) a remények szerint
megmozgatja kicsit a közönséget.
Szombaton a népzenére helyeződik
a hangsúly, ismét városunkban
élvezhetjük Ferenczi György és a
Rackajam, valamint a Ghymes
előadását.
Különböző kézműves, kreatív és
szabadidős programok kísérik az
Erzsébet téri színpadi műsorokat.
Minden korosztály megtalálhatja
magának azt a programot, mely kikapcsolódást
nyújthat számára ezen
a hétvégén. A kicsiknek lesz játszóház,
játszótér, kézműves foglalkozások,
az idősebbeknek ingyenes
sminktanácsadással kedveskednek,
a még idősebbek pedig ingyenes
hallásvizsgálaton vehetnek részt.
A két nap folyamán az Erzsébet
téren kívül is lesz program: a
HSMK ad otthont az ovisok zenés
műsorának, a Ficánkolónak, a futni
vágyók országúti futóversenyen
mérettethetik meg magukat, s ha
már megmérettetésről van szó, a
Cserháti tornacsarnokában kerül
megrendezésre az V. Sáfár Kupa, a
belvárosban a Thúry György Vitézi
Torna, a plázában pedig a Nyugat-
Dunántúl – Dél-Dunántúl felnőtt
válogatott ökölvívó mérkőzés.
A Város Napja alkalmával hirdetik
ki Kanizsa Hét Csodáját is,
pénteken, közvetlenül a polgármesteri
köszöntő után.
S.E.
Város Napja 2010. – Legendák nyomában
A Kós Károly és Podmaniczkydíjjal
kitüntetett Nagykanizsai
Városvédő Egyesület a közelmúltban
tartott közgyűlést a Halis István
Városi Könyvtárban.
A napirendek sorában elfogadták
Cserti Tibor elnök beszámolóját
a 2009-es év tevékenységéről,
gazdálkodásáról. Megvitatták a
2010. évi feladatokat és elfogadták
az egyesület ez évi költségvetését.
Az egyesület a vállalt feladatok
döntő részét eredményesen megoldotta.
Akorábban kritikaként megfogalmazott
támogatottsági szint csökkenését
2009-ben sikerült megállítani.
A céljaik eléréséhez szükséges
társadalmi és anyagi támogatás egyaránt
növekvő tendenciát mutat.
Évközben több támogató nyilatkozatot
adtak ki az önkormányzat
által elkészített pályázati anyagokhoz.
A kerékpárutak bővítésével
kapcsolatos pályázat eredményes elbírálásban
részesült. Sajnos a Zsinagóga
épületének rekonstrukciójára
az önkormányzat gondozásában, de
az egyesület kiemelt partnerségi támogatásával
beadott pályázati
anyag továbbra sem nyert pénzügyi
támogatást. Bíznak benne, hogy az
eddigi erőfeszítéseik és a közös
munka a jövőben eredménnyel zárulhat.
Az állagmegóvás feladatai
addig is az önkormányzatot terhelik.
Az oktatási bizottság támogatásával
négy helytörténeti kiadvány megjelenését
is segítették, melyet Dr.
Horváth György tanár koordinált. „A
nagykanizsai Vívás története 1862-
2009” című mű szerzője is ő volt. A
honismereti füzetek körében a 28.-
ként jelent meg Göncz Ferenc
Babocsay polgármesterségei, 29.-
ként Novics Erika Gróf Bethlen István
Nagykanizsa országgyűlési képviselője
című tanulmányok.
ARomlott Vár Alapítvány kuratóriumával
együttműködve, ugyancsak
önkormányzati támogatással
közreműködtek Dr. Vándor László
Botszentgyörgy vára című könyvének
újranyomásában. Kapcsolatot
tartanak fenn az Együtt Kiskanizsáért
és a Miklósfai Városszépítő
Egyesülettel. Jelentős esemény
volt a Város Napi rendezvénnyel
összekapcsolt, a korábbi esztendőben
kezdeményezésükre hagyományteremtő
szándékkal életre hívott
Thúry György Históriás Nap
megszervezése. Továbbra is rendszeresen
részt vesznek a városrendezési
tervek véleményezésében. Eddig
is támogatták, de 2009-ben az
egyesület is helyezett el márványtáblát
a jelentős történelmi múlttal
rendelkező nagykanizsai épületek
egyikére.
B.E.
Városvédő beszámoló
Kanizsa 2010. április 15. – Választás 5
Ezúton szeretném megköszönni
azoknak a nagykanizsai és városkörnyéki
választópolgároknak a
voksait, akik április 11-én a Magyarországi
Szociáldemokrata
Pártra és rám szavaztak. A kapott
szavazatok száma az Önöktől kapott
ajánlószelvények számának
mintegy felét tette ki. Ez azt jelentette
számunkra, hogy a baloldali
szavazók azért, nehogy elvesszen
a szavazatuk, akkor is inkább
az MSZP-re szavaztak, ha
nem értettek egyet az elmúlt
nyolc évben folytatott politikájukkal.
Az MSZDP és a magam nevében
gratulálok a Fidesznek, és személy
szerint Cseresnyés Péternek
választási győzelméhez. Azt kérem,
hogy legalább olyan lelkesedéssel
és hatékonysággal dolgozzanak
Nagykanizsáért, mint ahogy
tették azt kampányuk sikere érdekében.
Köszönetet szeretnék mondani
az embereknek minden egyes támogató
szavazatért. A támogató
voksok nélkül nem lehetett volna
lezárni az elmúlt dicstelen nyolc
évet. Az eredmény azt mutatja,
hogy az emberek többsége változást
akar, azt szeretné, ha másként,
jobban mennének a dolgok.
Ezért a változásért és az ország
fejlődéséért együtt fogok dolgozni
minden egyes olyan emberrel,
aki ebben a munkában részt akar
venni. Végül köszönetet szeretnék
mondani azoknak is, akik
az elmúlt években szabadidejüket
feláldozva dolgoztak a Fidesz-
KDNP pártszövetség mostani sikeréért.
A vasárnap elért eredmény
az ő sikerük is.
Április 11-én a Fidesz-KDNP
egy történelmi választást nyert
meg, de a győzelem nem a Fideszé,
nem egy párté, hanem Magyarországé,
az itt élő embereké.
A szavazás alkalmával a polgárok
nagyon határozottan kinyilvánították,
hogy le akarják
győzni a reménytelenséget, a
hozzá nem értést, a nemtörődömséget
és a hatalommal való
visszaéléseket. Megmutatták,
hogy országunk egységes, van
benne erő, megújulásra való hajlandóság,
képes nagy dolgokra,
munkát, rendet és biztonságot
akar.
Az előbb elmondottakból is látszik,
hogy a Fidesszel szembeni
elvárások óriásiak, a kihívás is óriási.
Mi készen állunk a feladatra,
de a rendkívül nagy munka elvégzéséhez
szükség lesz mindenkire.
Szükség lesz kivétel nélkül minden
magyar emberre, aki tenni
akar a közös ügyek előremozdításáért.
Meg kell mutatnunk a világnak,
hogy nem egyszerű fellángolás
történt az elmúlt napokban és a
hét végén, hanem az elszánt, kitartó
akarat vezérelte a választókat.
Nagyon sok ember, köztisztviselők,
közalkalmazottak, választott
polgártársaink dolgoztak a választási
bizottságokban, a szavazókörökben
azért, hogy a választások
mindenki számára elfogadható
módon lebonyolíthatóak legyenek.
Köszönöm mindenkinek
a munkáját, aki ebben közreműködött.
A választások után ilyen rövid
időn belül természetesen politikai
elemzésre nem vállalkozhatok,
legfeljebb az általam lényegesnek
tartott jelenségeket és tendenciákat
próbálom jelezni.
1. A közvéleménykutatások a
választási esélyeket jól jelezték.
2. Nagykanizsán a választások
eredményét nem, vagy csak kis
mértékben befolyásolta Cseresnyés
Péter (FIDESZ-KDNP) nyolc
éves parlamenti és négy éves önkormányzati
teljesítménye, pontosan
fogalmazva, a teljesítményképtelensége.
3. Az MSZDP önálló indulását
Nagykanizsán a baloldal megosztására
történő törekvésként
értékelem ugyanúgy, mint 2006-
ban az önkormányzati választásokon.
A mostani gyenge teljesítménye
igazolja, hogy a továbbiakban
nincs valós igény a politikai
palettán történő szereplésére.
4. A demokráciában igény van
a liberális gondolatok megjelenítésére,
de az már az SZDSZ által
hiteltelen és sajnálom, hogy az
általam becsült, rendszerváltó
pártot, az MDF-et is magával rántotta.
5. Bár a Jobbik jelentős eredményt
ért el, azt remélem, hogy a
most kialakult szavazóbázis a jövőben
folyamatosan erodálódik, a
támogatójuk száma csökken, hiszen
a demokráciában elfogadhatatlan
nézeteket és módszereket jelenít
meg.
6. Nekünk, szocialistáknak tudomásul
kell vennünk, hogy az
emberek pillanatnyilag ennyire értékelték
a teljesítményünket. Tisztában
vagyok azzal, hogy rengeteg
dologban változtatnunk és változnunk
kell.
Először is köszönetet mondok
mindazoknak a személyeknek és
szervezeteknek, akik az indulás
lehetőségét megteremtették a kopogtatócédula
összegyűjtésével,
valamint azoknak, akik megtiszteltek
szavazatukkal. Ebben nem
csak az MDF-SZDSZ szimpatizánsok
vettek részt, hanem baloldali
és jobboldali barátaim is, értékelve
ezzel az eddig végzett
közéleti munkámat. A szavazás
végeredményét, a közel 5 %-ot
nagy eredménynek tartom, hiszen
a Dél-Dunántúlon ez volt a
legjobb eredmény, és országosan
is az elsők közt végeztem az
MDF-SZDSZ jelöltjei közt. Sajnálom,
hogy országos szinten a
választók az országgyűlési választáson
nem adtak esélyt a
megújulásra a két rendszerváltó
pártnak, az SZDSZ-nek és az
MDF-nek.
A konzervatív – liberális összefogás
alkotta demokratikus centrumnak
létjogosultsága lett volna a
parlamentben, Bokros Lajos programja
pedig reális, megvalósítható
program lehetett volna.
Most a legfontosabb feladat az
önkormányzati választásokra való
felkészülés, hiszen ez a választás
is bizonyította, hogy Nagykanizsán
(mindig is erős liberális
bástya volt) még mindig sokan
vannak a konzervatív-liberális piacpárti
szavazók, és én sem vagyok
feladós típus.
Cseresnyés Péternek gratulálok,
kívánom neki, hogy legyen lehetősége
annyit tenni Nagykanizsáért,
mint amennyit Kovács Kálmán tett
az elmúlt időszakokban.
A FIDESZ előtt nagy feladat áll:
a szélsőjobb kezelése és annak
megakadályozása, hogy miattuk
Európa gazdaságilag elszigetelje
Magyarországot.
A szellemet tuszkolják vissza a
palackba, ha már kiengedték!
Szép eredmény, de még jobbat
vártunk.
A Jobbik Magyarországért
Mozgalom ezúton is köszöni minden
szavazójának, szimpatizánsának
és nem utolsó sorban összes
kétkezi segítőjének azt a támogatást,
mely szükséges volt ahhoz,
hogy a párt Magyarország legdinamikusabban
fejlődő politikai
tényezőjévé váljon. A nemzet sorsáért
felelősséget érzők szavazataival
a Jobbik a magyar országgyűlésben
minden felszólalásával
méltó képviselője kíván lenni
megbízóinak.
Számításaink szerint közel ötven
képviselővel vesszük ki részünket
a parlament munkájából.
Ez a szám még több lehetett volna,
ha a fősodratú médiumok
nem indítanak az utolsó hetekben
olyan össztüzet ránk, amely a tájékozatlan
emberek megtévesztésével
elbizonytalanította őket a
Jobbik tiszta szándékait illetően.
Zala megyében ennek ellenére
magunk mögé utasítottuk az
MSZP-t, ami a Dunántúlon egyedülálló
siker. Képviselőjelöltjeink
az országban 4000 lakossági
fórumon, teltházas érdeklődés
mellett ismertették a párt programját,
amely program nem az
íróasztalfióknak íródott, hanem a
következő parlamenti ciklus jobbikos
sorvezetőjének. A többi
parlamenti pártnak ehhez a programhoz
való viszonya dönti el,
hogy kivel milyen kapcsolatot
fogunk ápolni.
Én a magam nevében ígérhetem,
hogy tisztességgel, becsülettel
végzem majd a munkámat,
de ezt várom el mindenki mástól
is. Minden képviselőtársammal
addig tudok együtt dolgozni,
amíg a tiszta szándékot látom tetteik
mögött. Egyéniben megválasztott
kollégámnak azt kívánom,
hogy kemény munka mellett
tudja beváltani azt az ígérethalmazt,
amit pártja és ő tett az
elmúlt időszakban. Remélem,
hogy hallatni fogja a hangját az
ülésteremben minden zalai képviselő,
ellenkező esetben méltatlanná
válnak szűkebb-tágabb hazánk
képviseletére.
Köszönet a voksokért
Bogár Ferenc,
MSZDP
Cseresnyés Péter
Fidesz-KDNP
Dr. Fodor Csaba
MSZP
Röst János
MDF-SZDSZ
Zakó László
Jobbik
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2010. április 15.
Lapunkban A demokrata címmel
megjelent olvasói levélre kívánt
reagálni Horváth István
(Kanizsáért Frakció) önkormányzati
képviselő a következő
sajtónyilatkozattal, melyet a Polgármesteri
Hivatal I. emeleti
tárgyalójában tárt az újságírók
elé:
„Miközben a város sosem látott
mértékű forrásokat nyer el, mára a
válság ellenére is kievickélt az
adósságcsapdából, egyetlen fronton
– és sajnos a szó szerinti frontról
beszélhetünk – züllik folyamatosan,
ez pedig a közbeszéd színvonala.
Mivel a közgyűlés provokátorai
őszig érinthetetlenek, jobb belátásukra
pedig aligha számíthatunk,
a Kanizsáért Frakció egy
olyan megoldási javaslatot dolgozott
ki, és terjeszt a legközelebbi
közgyűlés elé, mely legalább egy
szegmensét kezelheti a problémának.
Sajnos az utóbbi időben a város
már csak nevében lokálpatrióta
lapja nem pusztán tere, de motorja
is lett a szégyentelen, hazug
propagandának. A lap funkciója,
mióta a szerkesztés Cseresnyés Péter
kézi vezérlésével történik, tulajdonképpen
kimerül abban, hogy a
legsötétebb és legaljasabb diktatúrákra
jellemző módon próbálja lejáratni
a város polgármesterét és
mindazokat, akik kísérletet tettek a
nevével fémjelzett mutyipolitika
felszámolására. A Kanizsáért
Frakció célja tehát olyan etikai
irányelvek elfogadtatása, melyek
garantálják az adófizetők évi 30
millió forintjából fenntartott lap
objektivitását, és beszüntetnék az
olyan nemtelen eszközök alkalmazását,
mint az álnéven, illetve név
nélkül – azért sejtjük kik által –
írott „olvasói” levelek utánközlését,
valamint színvallásra készteti
az újságíróbőrbe bújt pártkatonákat.
Úgy gondoljuk, már ez érdemi
előrelépést jelentene a kialakult
helyzetben, bár az már erősen
kérdéses, hogy a közgyűlésben
többségbe tudnak-e kerülni azok a
képviselők, akik az igazság felderítésén,
és nem pedig annak elmaszatolásán
fáradoznak. Ha nem,
akkor legalább a közéletben kevéssé
jártas polgárok számára is kiderül
majd, kinek, kiknek áll érdekében
az amúgy is méltatlan helyzet
tovább rontása. Cseresnyés Pétert
annyiban megértjük – bár elfogadni
nem tudjuk –, hogy saját teljesítmény
hiányában sikere zálogát
mások hazug pocskondiázásában
látja, de kérjük, ezt tegye saját
vagy pártja, ne pedig az adófizetők
pénzéből. Még akkor is, ha a saját,
illetve pártja pénze korábban szintén
az adófizetőké volt…”
Rákosi, hogy állítólagos népszerűségét
megtudja, titkon beül egy
moziba. Épp pereg a híradó, melyben
átadják neki az augusztus 20-i
új kenyeret. Mindenki feláll a moziban,
és vastapssal köszönti: – Éljen
Rákosi! Éljen Rákosi!
Rákosit földöntúli öröm önti el,
ám a következő pillanatban valaki
nagyot csap hátulról a fejére és így
szól: – Tapsolj, kopasz, mert elvisz
az ÁVO!
Ez a vicc jutott eszembe, mikor a
Kanizsa a saját április elsejei címoldalán
megrovást kapott, mert nem
tapsolt. Pedig állítólag az a jó lokálpatrióta
ismérve. Bár van, aki úgy
szereti városát, hogy jót akar neki,
akár a hibákat is szóvá téve … Hja
kérem, nehéz megszoknia Marton
elvtársnak, hogy (újra) szabad a sajtó.
Szabadságának első – 1848-iki –
kivívására emlékező írást olvasok
A magyarságért című kötetben:
A régi hatalmasok, mert arra,
hogy igazságot halljon, mindenkinek
szüksége van: a régi hatalmasok
maguknak udvari bolondot tartottak,
akinek szabad volt megmondani
az igazat és ezért fizették.
Aki elpártol a szabad sajtótól, az a
legdrágább pénzért bolondot tart
magának, hogy hazudjék neki.…
nem az a nagyobb rabság, mikor
láncot csörget valaki a kezén,
ha igazság van a szívében: nagyobb
rabság az, mikor aranylánc
van a nyakán és hazugság a szívében.
Egy hét se telt el, újra szerepelni
akart a Kanizsa gyalázása ügyében
a polgármester. Írását frakcióvezetőjével
olvastatta fel. (Ki kit csóvál?
– merül fel nem először a kérdés)
A Radnóti-díjas versmondó
bele is bakizott nemegyszer a nyakatekert
mondatokba. De az írás
olvasójának is maradt azért humoros
értelmetlenség. Ám a lényeg
nyilván az, nem találkozik a polgármester
magas tetszésével, hogy
bármely oldal teret kaphat a város
(és nem a városvezető) lapjában.
Ha fenyegetőzése értelmében –
nyilván baloldali elvtársai támogatását
élvezve – leválthatná a Kanizsa
mai főszerkesztőjét, kaphat
egy olyan újságot, amilyenről a
vicc szól. Ezt akarja?
A napilap főszerkesztőjét letartóztatja
az Államvédelmi Hatóság.
A kihallgatáson a főszerkesztő
megkérdezi:
– Elvtársak, nem értem, miért
hoztak be ide, mit vétettem én a
párt és Rákosi elvtárs ellen?
– Jobb, ha nem kérdezi! - felelik
azok fenyegetően.
– De hát elvtársak, én már az illegális
párt tagja voltam, és azóta
is töretlen lendülettel építem a népi
demokráciát, az újságban rendszeresen
közlünk cikkeket Rákosi
elvtársról, például a tegnapi számunkban
is hírül adtuk, hogy Rákosi
elvtárs látogatást tett a mintasertéstelepen.
– Hát éppen ez az!
– Ezt hogy értik?
– Nézze csak meg a fényképet!
A főszerkesztő megnézi, Rákosi
épp egy disznóólban szemléli az
állatokat. Aztán a pillantása a képaláírásra
esik és elfehéredik, amikor
elolvassa: „Rákosi elvtárs a
disznók között. Balról a harmadik
Rákosi elvtárs.”
Papp János
Az elmúlt években folyamatosan
– még a nemzetközi pénzügyi
és gazdasági válság ideje alatt is
egészen a legutóbbi napokig –, az
ellenzéki párttal egybehangzóan a
vállalkozók is követelték a regnáló
kormányoktól az adók és járulékok
azonnali és radikális csökkentését.
Sőt, kilátásba helyezték, hogy kormányzásra
kerülésük után ezt haladéktalanul
meg is teszik. A válságkezeléssel
egyenrangúan követelték
– a hazai és külhoni felvevő piacok
zsugorodásának ellenére – a
gazdasági növekedés és munkahelyteremtés
azonnali beindítását.
Ez irreális elvárás volt. A kormány
ténylegesen tett lépései eredménynyel
jártak, a gazdaság konszolidációjának
jelei, a költségvetés tervezett
egyensúlyi alakulása ezt
alátámasztja. Az ország leendő miniszterelnöke
a vállalkozók országos
összejövetelén bejelentést tett,
mely szerint nem lesz azonnali
adó- és járulékcsökkentés, csak
négy-hat év alatt. A csökkenés radikális
volta pedig homályban maradt,
ami meglepte a közvéleményt.
Ehhez a hazai nagyvállalkozók
és a nagytőke jeles képviselői
erős kézszorítással gratuláltak.
Ez nem kevésbé lepte meg a szakmai
közvélekedést. Gyanús összekacsintásról
lehet szó, ez a frigy
politikai tartalmat kapott, mert ez a
vállalkozói magatartás a nagytőke
közismert természetével nem
kvadrál, és azt a rációt, amely a
nagytőke törvényszerű objektív
jellemzője, nem tartalmazza. E
magatartás láttán felvetődik a jogos
kérdés, hogy ennek majd mi
lesz az ára, és ezt az árat ki fizeti
majd meg. Megkaptátok kedves
választópolgárok és vállalkozók,
de nem azt, amit eddig sokszor
hallottatok és amiben már hittetek
is, hanem azt, amit nem vártatok.
Amiben eddig reménykedtetek és
most vártátok, azt később kapjátok
meg, úgy négy-hat év alatt. Rólatok
van szó, kedves bérből és fizetésből
élő és minket foglalkoztató,
kis- és középvállalkozó derék polgárokról.
Hogy addig tudtok-e várni?
Miért is ne tudnátok? Hiszen
eddig is bíztatok bennünk. Reméljük,
hogy bizalmatok töretlen is
marad mibennünk. Elvégre mi vagyunk
itt fönn a Gálya, ti meg ott
lenn vagytok az Árja. Ne felejtsétek
el már, hogy ti emeltetek föl
Sajtónyilatkozat
szó szerint
Tapsolj, kopasz,
mert elvisz az ÁVO!
Nesze nektek
választópolgárok
és vállalkozók
Kanizsa – Szabad 2010. április 15. vélemény 7
bennünket olyan magasságba, ahol
mi most nyugodtak vagyunk, és
biztonságban is érezzük magunkat.
Ezért is nem árulunk el olyan sokat
a programunkból, meg ilyesmikről,
az elkerülhetetlen intézkedésekről,
mert nem vagyunk mi
olyan ijesztgetős fajta. Félnetek
sem kell, mert nem fog fájni, de
nem is szeretnénk lejjebb csúszni,
mert olyan jó és kényelmes itt nekünk.
Mi, akik eddig ilyen magasságokban
nem is mertünk gondolkodni
még legmerészebb álmainkban
sem, hiszen ti is tudjátok, hogy
a demokráciákban ez nem is olyan
szokványos dolog. Még azt is gondolhatnák
rólunk valakik, esetleg
ellenfeleink, hogy mi az ellenzék
nélkül is képesek volnánk a többpárti
demokráciát demokratikusan
működtetni. Mi csak a hatalmat
akartuk, de azt nagyon, és ha lehet,
idő előtt. Minden azonban nekünk
sem sikerülhet. De ha most mégis
a ti döntésetek alapján a kétharmadot
is akarnunk kell, nem lesz ellenünkre
a dolog. Mert mi lehet,
hogy tudjuk, ti meg lehet, hogy
csak sejtitek, hogy a kétharmad
nagy felelősséggel jár, ráadásul
nem is tudjátok, mi is csak sejtjük,
hogy mit akarunk kezdeni vele. A
vitát is azért kerültük ellenfeleinkkel,
nehogy ott a nyílt színen zavarba
hozzuk egymást, és újabb
vereségünknek tekintse valaki ezt
is, pedig a hatalom már biztosnak
látszik. Azt halljuk, mert sokan
mondják, és saját köreinkben is
már többen, hogy nekünk is fájdalmas
intézkedéseket kell hoznunk
előbb vagy utóbb. Ám most még
sokatmondóan mást sejtetünk, azt
hogy nem. De ha mégis, nem fogunk
sokat bíbelődni a konstruktív
ellenzékkel, már csak azért sem,
mert e téren nincsenek tapasztalataink,
ehhez egy kis tréning, gyakorlás
kellett volna már eddig is.
Minden téren mi sem lehetünk
eléggé előrelátóak, így aztán
gyorsabban pöröghetnek az események
kormányzásunk alatt. Így
lehet a négy-hat évből három-öt
év, de ha mi is belehúzunk, ahogy
ezt az ellenfeleink is tették anno,
még hamarabb is lehet a négy-hat
évből, kettő és négy év. Nekünk itt
fönn így is tetszik. Vajon ott lent,
ahol ti vagytok, teszik-e, azt később
majd elmondhatjátok. Ha
már így történt, hogy itt lehetünk
fönn, miért ne kérhetnénk töretlen
bizalmatokat, mert csak így érdemelhetitek
meg azt később, amit
már most azonnal és radikálisan is
vártatok tőlünk. Ti még nem gondolkoztatok
el azon, hogy ebben a
magasságban, ahova ti emeltetek
bennünket minden nem ugyanúgy
látszik, mint odalenn, ahol ti vagytok.
Nem emlékeztek már arra, hiszen
nem olyan régen volt – az Úr
2002-ik évében –, amikor az új
Medgyessy-kormány – mellesleg
éppen minket legyőzve – szó szerint
teljesítette minden ígéretét.
Ötven százalékos fizetésemelés a
pedagógusoknak, az egészségügyieknek
és a közszféra dolgozóinak,
tizenharmadik havit a nyugdíjasoknak,
és ezáltal milyen nagy
bajt okoztak az országnak? Igaz,
hogy ezt mi is megszavaztuk, mert
már akkor gondoltunk a mostani
jövőnkre. Mi is hallottunk arról,
ahogy ti is, hogy a világnak nincs
olyan országa, s az országnak
olyan pártja, amelyik kormányra
kerülése után minden ígéretét teljesítette
volna. Mi leszünk az
egyetlen olyan győztes párt, amelyik
véletlenül kerüli el ezt a hibát.
Ez azért lesz lehetséges, mert mi
nem véletlenül ígérgetünk már
olyan keveset, amennyit korábban
tőlünk is megszoktatok. A
Medgyessy-kormány ígéreteinek
teljesítésébe belerokkant az ország
gazdasági ereje, de mi némi trükközéssel,
nem teljes igazmondással
válságostól a Gyurcsány-kormány
nyakába varrtuk az egészet
cakk-pakk. Így legalább Medgyessynek
is tudtunk némi örömet
szerezni. Egy évvel ezelőtt, amikor
arról panaszkodtatok, hogy jön a
háromszáz forintos vizitdíj – egy
korsó sör ára –, a tandíj, azt mondtátok,
hogy még ezzel is megsarcolják
a szegény betegeket és diákokat.
Még népszavazni is hívtunk
benneteket, kedves választópolgárok,
hogy ez a gyalázat ne történhessen
meg veletek. Pedig mi is
tudtuk már – csak az Alkotmánybíróság
nem –, hogy az alkotmányos
képviseleti demokráciában – ilyen
a miénk – az Isten adta nép azért
választja országgyűlését, hogy az
törvényeket hozzon, a kormányfőt
meg azért, hogy kormányozzon és
biztosítsa a kiadásokhoz szükséges
bevételeket. Ennek azért kell így
lennie, hogy minden úgy működjön
a kis országunkban, ahogy mi,
a nép szeretnénk. Lehet, hogy ebben
sem voltunk eléggé előrelátóak.
De hát itt fönn sem lehet mindent
olyan jól látni, főleg ha nem is
akarjuk – szólt közbe valaki, de ez
a valaki már nincs közöttünk. Bár
utólag nézve a történeteket, lehet,
hogy mindez egy pici lépés lehetett
volna afelé, amelyre a hatalom
birtokában nekünk is előbb vagy
utóbb gondolnunk kell, ha nem is
jókedvünkben. Márpedig, aki gondolkodik,
az előbb vagy utóbb
döntést hoz és cselekednie is kell,
ha nem is jókedvében. Elvégre
már szerencsénkre nem a szocializmusban
élünk.
Mózes Pál
Nyugalmazott tanácselnök
Nagykanizsa közigazgatási területén
törvényesen működő Polgárőr
Egyesületek vezetése és tagjaik
kirekesztőnek és felháborítónak
tartják azt, hogy a polgárőr szervezetek
költségvetési támogatásakor
a Nagykanizsai Polgárőr Egyesület
részére kiemelt támogatást szavazott
meg a közgyűlés. Egyesületeink
8-12 éve (akad olyan is amelyik
18 éve) végez önkéntes bűnmegelőző
tevékenységet, segíti a
közrend fenntartását, védi a kanizsai
polgárok nyugalmát, segíti a
városi rendezvények biztosítását.
Polgárőreink tevékenységüket önként,
térítés nélkül végzik. Gazdasági
helyzetünk nem különbözik a
hozzánk hasonló szervezetektől.
Igyekszünk minden lehetőséget
megragadni ahhoz, hogy működésünket
finanszírozzuk. Ebben
egyik jelentős támogatás az Önkormányzaté,
melyet tisztelettel megköszönünk.
Azonban ezt a támogatást
egyben értékmérőként is figyelembe
vesszük. És itt felvetődik a
kérdés, valóban kétszeres értékkel
bír egy most alakult szervezet,
mint már a több éve működő? Úgy
gondoljuk, hogy nem! Tagságunk
nem érti, hogy egy kiskanizsai
szervezet miért Nagykanizsai Polgárőr
Egyesületként és ernyő szervezetként
jegyezteti be magát a bíróságon.
(Nem egyértelmű a
névhasználat, működési terület.) A
fentiek alapján arra kérjük az önkormányzati
testületet, hogy korábbi
döntését módosítva, az
egyenlő bánásmód figyelembevételével
határozza meg a polgárőr
szervezetek önkormányzati támogatását.
Nagykanizsa 2010. április 05-én.
Förhenczi-hegy Polgárőr
Egyesülete, Látóhegyi Polgárőr
Egyesület, Keleti-városrész és
Szabadhegy Polgárőr Egyesület,
Kisbagolai-hegy Polgárőr
Egyesület, Kisfakosi Polgárőr
Egyesület, Miklósfai Polgárőr
Egyesület, Muskátli Polgárőr
Egyesület, Delta SzE.Egyesület
Tisztelt
Polgármester Úr!
Szombaton este zsúfolásig
megtelt a Hevesi Sándor Művelődési
Központ Színházterme, a közönség
alig várta már, hogy a
Premier Táncklub megkezdje tízéves
fennállásának méltó megünneplését.
A táncosokat és a nézőtéren
helyet foglalókat Marton
István polgármester köszöntötte.
A műsorba az eddigi produkciókból
válogattak, s újakkal is készültek
a lányok, valamint vendégelőadók
műsora is gazdagította a
produkciók számát.
Az előkészületekről, a produkciókról
és a további tervekről Németh
Petrát, a Klub elnökét kérdeztük:
– Mikor kezdtetek el készülni a
Gálára?
– A Premier Táncklub tízéves
Jubileumi Gálaestjére már 2009
szeptemberében megkezdtük az
előkészületeket: a műsor összeállítását,
új koreográfiák betanulását.
Végiggondoltuk, kik azok, akikre
az elmúlt tíz évben számíthattunk,
s őket kértük fel vendégfellépőnek.
Amár elballagott egykori premieres
táncosokat felkerestem,
megkérdeztem tőlük, lenne-e kedvük
újra színpadra állni velünk.
Nagy örömmel, lelkesedéssel
mondtak igent, így velük is megkezdtük
a felkészülést a távolság
okozta nehézségek ellenére, hiszen
többségük már más városban éli
hétköznapjait, Pécsen, Szombathelyen,
Budapesten.
– Hogy érzed, hogy sikerült az
este? Minden úgy alakult, ahogy
szerettétek volna?
– A gálaest nagyon jól sikerült,
külön erőt adott a szép számú
lelkes közönség. Jó volt látni,
hogy mennyien kíváncsiak a munkánkra,
és mennyien izgulnak velünk
és szurkolnak nekünk. Huszonöt
műsorszámot, közülük húsz
premieres produkciót láthatott a
közönség. Mégis a műsor végén az
öltözőben azt lehetett hallani, hogy
„Jaj de kár, hogy vége! Úgy táncolnánk
még!” Nagyon büszke vagyok
az összes táncosunkra, hiszen
mindenki erőn felül teljesített,
legyőzték saját korlátaikat.
Büszke vagyok arra az összetartásra
is, mely a klubon belül van, életkortól
függetlenül, annak ellenére,
hogy elég széles a skála, hiszen 5-
28 éves kor között szinte minden
korosztály képviselteti magát nálunk.
– Szinte havonta, kéthavonta jelennek
meg lapunkban is hírek a
sikereitekről, a legtöbb dobogós
hely a tietek a versenyeken. Hogyan
tudjátok mindezt überelni?
– Ha már a büszkeségnél tartunk,
az elmúlt tíz évben szerzett
megyei, országos dobogós helyezések,
magyar bajnoki címek, művészeti
díjak is mind-mind büszkeséggel
töltenek el. A legnagyobb
örömet az jelentette számomra,
hogy a kezdeti nehézségek,
támadások ellenére bebizonyítottuk,
van értelme munkánknak,
mi is tudunk sikereket elérni,
örömmel járnak hozzánk a gyerekek
és elmondhatjuk, hogy már tíz
éves múlttal rendelkezünk! Táncosaink
létszáma a mai napra
megtízszereződött. Itt persze nincs
vége. A további terveink között
szerepel külföldi versenyeken
való részvétel, és arra törekszünk,
hogy minél színvonalasabb koreográfiákkal
szórakoztassuk a közönséget.
Nagyon remélem, a premieres
lányok még hosszú éveken
keresztül hódolhatnak hobbijuknak,
a táncnak.
A hagyományokhoz híven a Premier
Táncklub vezetői az idén is díjakat
osztottak ki a növendékeik között,
melyeket Németh Petra adott
át. Utánpótlás I. korcsoportban Farkas
Kira, utánpótlás II. korcsoportban
Papócsi Petra lett 2009-2010
legkiemelkedőbb táncosa. A felnőtt
korcsoport idei díjazottjai Glavák
Katalin és Verkman Nóra.
Steyer Edina
Hogyan fér bele egy nyilatkozatba
ennyi szitokszó és valótlanság,
majd a következő mondatban
az etikai kódex megalkotásának
szándéka?
Hát így, ahogy egy minden józan
kontrol nélkül, hirtelen felindulásból,
csak a célszemély lejáratását
szem előtt tartó sajtótájékoztató
megszületik. Szánalmas és sajnálatra
méltó volt az a határtalan igyekezet,
ahogy a valaki által megírt szöveget,
önmagát is nehéz helyzetbe
hozva előadta a képviselő úr a Kanizsa
TV Kamerája előtt a minap.
Talán első lépésben saját háza táján
kéne rendet raknia etika ügyben
az önök pálfordult társaságának.
Azt tanácsolom, hogy olvassa
vissza önmagának Horváth István
úr az elmondottakat. Szépen, tagolva
és szavanként értelmezve
azért, hogy rájöjjön milyen gyalázatos
dolgokat fogalmazott meg,
csak úgy etikusan az általa felolvasott
írásban.
Nem várom el, hogy belássa azt a
tényt, hogy ki és hányszor használta
az említett hetilapot és az általa befolyásolható
többi médiát, már a
kezdetektől fogva a szitkok és valótlan
állítások sokaságának szétkürtölésére.
Nézze végig a polgármesteri
sajtótájékoztatókat, azok valóban
alulmúlnak minden e tárgyban megfogalmazható
etikai igényt.
Tisztelt Horváth István!
Ne tegye többé, hogy ilyen alacsony
szinten összetákolt írást olvas
fel, akárki kéri is meg erre
Önt, mert nagyon furcsán hangzik
legközelebb egy Wass Albert mű
előadása ugyanebből a torokból
hallva.
Karádi Ferenc
önkormányzati képviselő
8 Kanizsa – Kultúra 2010. április 15.
Fotó: Steyer Edina
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt ötlet-pályázatot hirdet a
Városrehabilitációs programhoz kapcsolódó logó és szlogen elkészítésére.
Az ötletpályázat keretében olyan Városrehabilitációs programhoz kötődő frappáns
jelmondatot és logót várunk, amelyek tükrözik a város megújuló arculatát, jellemző
tulajdonságait, vonzerejét.
Pályázatot nyújthat be minden 16. évet betöltött nagykanizsai kistérségi lakos.
A pályázat díjazása:
- bruttó 50.000 Ft-os díj a nyertes szlogen kitalálójának
- bruttó 50.000 Ft-os díj a nyertes logó kitalálójának
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14. (péntek) 12 óra
További információ:
- Interneten: www.nagykanizsa.hu honlapon a Város élete/Városrehabilitáció menüpont
alatt;
- Személyesen: a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Városfejesztési Divízió,
Nagykanizsa, Garay u. 21; Fsz. / 5. sz. Irodában;
- Telefonon a +36-30/693-24-49, vagy a +36-30/47-48-506 számon kérhető.
Szlogen és logo a városrehabilitációnak
Etikai irányelvek
Horváth Istvántól ...
Ez fáj!
Jubileumi Premier Gála
Rajzoltak az iskolások. Városunk
minden általános iskolájából
érkezett pályamunka a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság nagykanizsai Polgári
Védelmi Kirendeltsége által
meghirdetett rajzpályázatra. Ezúttal
az Állatok és katasztrófák
témában bontakoztathatták ki
tehetségüket a gyerekek. A helyezettek
a következők: a
Sloven rajzpályázat díjazottai
Bogár Boglárka és Kovács Dávid
Attila. Második kategória
(1-3. osztály): 1. Soós Csenge
(Hevesi), 2. Kiss Alexandra
(Bolyai), 3. Takács Natasa (Hevesi).
Harmadik kategória (4-6.
osztály): 1. Vadász Laura (Palin),
2. Baksa Nikol (Hevesi), 3.
Pesti Xavér (Péterfy). Negyedik
kategória: 1. Cserfő Ádám
(Péterfy), 2. Baj Bonita (Hevesi),
3. Petz Viktória (Péterfy).
Művészeti bemutató. Kilencedik
alkalommal rendezte meg
hagyományos tavaszi művészeti
bemutatóját a Miklósfai Általános
Iskola a Mindenki Házában.
A műsorban vers, próza,
ének, szólóhangszer, néptánc és
modern tánc produkciók szerepeltek.
A mintegy 60 tanuló
Beleznán is bemutatta, mit tanultak
az elmúlt egy évben, a
művészeti oktatás területén.
Kanizsa 2010. április 15. – Krónika 9
Fotók: Bakonyi Erzsébet
A Hevesi Sándor Általános Iskola
galériájában hetvennégy
felsős tanuló rajzaiból látható
kiállítás május 7-ig. A megnyitó
ünnepségen iskolástársaik köszöntötték
őket verssel, énekkel,
néptánccal. A tárlatot Dominikné
Papp Edit igazgatónő nyitotta
meg.
Kassai Zoltánné Szarjas Gertrúd
pedagógus tanítványainak
kétszázegy, különböző technikával
készült munkája látható a falakon.
A rajzok egy része szakkörben,
a többi a rajzórákon készült.
A tanárnő huszonnyolc éve
dolgozik a pedagógus pályán, és
tizenkét osztályban tanít rajzot.
Keze alól művészek, művészetet
oktató pedagógusok kerültek ki.
Irányításával rendszeresen részt
vesznek hazai és külföldi pályázatokon
a tanulók. A versenyeken
nyert pénzből eszközöket vásárolnak.
B.E.
Rajzkiállítás a Hevesiben
Az Elektrotechnikai Múzeum
új múzeumpedagógiai tevékenységet
indított el, mellyel nemcsak
a budapesti, hanem a vidéki érdeklődőket
is szeretné elérni.
A közelmúltban Jarosievitz Zoltán
fizikus villamosságtani kísérletekre
épülő bemutatót tartott az
elektrosztatika és elektrodinamika
témaköréből a Thúry György Múzeumban.
Előadása interaktív és show elemeket
is tartalmazott. Véleménye
szerint a mérnökök, és a természettudományokban
jártas szakemberek
hiánya arra kötelezi a pedagógusokat,
hogy olyan módszertani, gyakorlati
megoldásokat keressenek,
amelyek a fiatalok számára újra
kedveltté teszik a fizikát. Előadásaival
járja az országot. Látványos kísérletei
kapcsolódnak a fizikaoktatáshoz,
melyekkel a tanulók érdeklődését
szeretné felkelteni a nem éppen
közkedvelt tantárgy, a fizika
iránt.
B.E.
Vándorló múzeum
Kanizsa – 10 Városháza 2010. április 15.
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője fogadóóráját
– a szokottól eltérően – április 14-e helyett április 21-én tartja 17
órától a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvező feltételekkel kínál hasznosításra
(eladás, bérlet) zártkerti valamint külterületi ingatlanokat a Cserfői-, Szentgyörgyvári-,
Mórichelyi-, valamint a Förhénci hegy és azok vonzáskörzetében. Érdeklődni:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási
Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó) és a 93/500-724 telefonszámon lehet.
Zártkerti, külterületi ingatlanok
A Város Napi programok miatt az alábbi útlezárások és forgalomkorlátozások
várhatók az Erzsébet tér és környékén:
PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN
- április 22. (CSÜTÖRTÖK) 06:00 - április 25. (VASÁRNAP) 12:00-ig, a Polgármesteri
Hivatal előtti parkolóban
április 22. (CSÜTÖRTÖK) 17:00 - április 25. (VASÁRNAP) 12:00-ig az MKB
bank előtti parkolót is beleértve és a téren található NAGY parkolóban,
- április 23. (PÉNTEK) 04:00 – április 25. (VASÁRNAP) 02:00-ig az Erzsébet tér
keleti útszakaszán (74-es Fő ÚT) a Vásár és a rendezvény miatt teljes útlezárás és parkolási
tilalom lesz érvényben, ide már csak a vásárosok hajthatnak be áruszállítás céljából,
a rendezők beleegyezésével.
- április 24. 05:00 – április 26. 02:00-ig A Rozgonyi utca 74-es fő út és a tér nyugati
széle közötti útszakaszán
IDEIGLENES ÉS SZAKASZOS ÚTLEZÁRÁS LESZ
- április 24. (SZOMBAT) 10:00 - 10:30-ig az Erzsébet tér- Fő út - Huszti tér - Petőfi
u. - régi 7-es útvonalon Galambokon át Zalakarosig futóverseny miatt.
- április 24. (SZOMBAT) 10:30 - 13:00-ig a zászlófelvonás és az utcai menet idejére
a 74-es Fő út Erzsébet tértől a Deák Ferenc tér keleti végéig tartó szakasza mentén
ideiglenes-szakaszos útlezárást lesz érvényben (a Fő út, Csengery u - Dél Zalai Áruház
közötti szakaszán)
- április 24. (SZOMBAT) 21:30 - 22:15-ig az Erzsébet tér déli oldalán a Zárda utcától
az Ady utcáig a tűzijáték idejére
BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a Város Napi rendezvények miatt 2010. április
24-én 10.30-13.00 között lezárásra kerül az Erzsébet tér- Csengery út-Dél Zalai Áruház
közötti szakasza. A Dél-Zalai autóbusz-megállót ezen idő alatt egyik irányból sem
érintjük. Keleti irányból a Rozgonyi u. 1. elnevezésű megállóhelyet, Nyugati irányból
pedig a Zrínyi úti parkolónál lévő ideiglenes megállóhelyet szíveskedjenek igénybe
venni.
A lezárások és a forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért kérjük
megértésüket és türelmüket!
Városnapi forgalmi rend változás
1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű
betegség.
2. A betegség legfőbb terjesztője a róka.
3. Avédekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét - a rókák veszettség elleni
vakcinázását - Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban
is megkezdődött a rókák vakcinázása. Első alkalommal a nyugati határövezetben, az
osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina.
4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de a rókák által
kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely gyufásdoboz alakú és nagyságú, szürkésbarna
színű. Aróka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina
bejut a szervezetébe.
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM
JELENT. Akihelyezett csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI!
Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba,
szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik az alábbi biztonsági
előírásokat kell alkalmazni:
a.) ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy
ennek hiányában 70%-os alkohollal történő lemosás. Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárban.
A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során keletkezett barnás folt szappanos
lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség;
b.) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul
ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított 14 napig az ebeket
megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni.
A jelzett időszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó
intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek
vagy legelő állatok ne vehessék fel a rókák számára kihelyezett csalétket.
8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő vagy háziállatot talál, a tetemet
hagyja érintetlenül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI
ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT.
9. Kérjük a fentiekről gyermekét is tájékoztassa.
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvosok és orvosok szolgálnak.
11. A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDőPONTJA: 2010. április 6-20-ig
FÖLDMűVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Felhívás veszettség elleni védekezésre
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban
megüresedett 1 db lakás bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.44.)
számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5.
szám alatt található Nyugdíjasházban lévő bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.
A licitálás időpontja: 2010. május 4 . (kedd) de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott
időre.
A bérlemény nem örökölhető!
A bérlemény leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5.
- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész
- alapterülete: 37 m2
- szobaszáma: 1+1 fél szoba
- komfortfokozata: összkomfortos
- bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 17.316.-Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit
és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakás megtekinthető: 2010. április 22. 13.00-15.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek.
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár
elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással
kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó
a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek:
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ pénzadományt ajánl
fel, legalább komfortos önkormányzati bérlakását térítésmentesen a bérbeadó rendelkezésére
bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra
kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a
pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi
nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás
pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti
szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát,
alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
Apályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk,
Eötvös tér 16.) kell benyújtani. Alicitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben,
a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be.
A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege: 2.200.000 Ft.
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati
bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül.
A feljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni.
Pályázat - nyugdíjasházban lévő lakásra
2010. április 15 1 oHizsa - Városháza i i
Pályázat önkormányzati bérlakásokra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 32/2001.
(VI. 27.) számú, a Garzonházakról szóló helyi rendelt
alapján - 35. életévét be nem töltött fiatal házasok
és élettársak részére, lakáscélú előtakarékosság
fizetési kötelezettség vállalásával - pályázatot hirdet
az alábbi üres, önkormányzati bérlakások bérleti jogának
elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: 1. emeleti lakás. Szálláshasználati díj öszszege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
szálláshasználati szerződés időtartama: maximum
60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m!, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
szálláshasználati szerződés időtartama: maximum
60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
13.490 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati
szerződés időtartama: maximum 60
hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati
szerződés időtartama: maximum 60
hónap.
A lakások megtekintésének időpontja: 2010.
április 20. 14.00-1S.00 óráig
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága az önkormányzati
bérlakásokról szóló 42/2007.
(IX.25.) számú helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet továbbá az alábbi üres, felújított önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
1. Nagykanizsa, Magyar u. 7. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 25 m2, szobaszám: 1 szoba,
komfortfokozata: félkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: belvárosi terület, bérleti díj összege:
7.400 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony
időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2010. április 22. 8.00-9.00 óráig.
2. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szoba,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj öszszege:
29.016 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2010. április 22. 9.00-10.00
óráig
3. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/C. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj öszszege:
16.694 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2010. április 22. 15.00-16.00
óráig
NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
1. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba,
komfortfokozata: komfortos, a lakás településen belüli
fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
61.472 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2010. április 21. 9.00-10.00 óráig
2. Nagykanizsa, Fő u. 8.1. Ih. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 94 m2, szobaszám: 2 szoba,
komfortfokozata: komfortos, a lakás településen belüli
fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
51.136 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony
időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2010. április 21. 10.00-11.00 óráig.
3. Nagykanizsa, Fő u. 8.1. lh. I. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2010. április 21. 10.00-11.00 óráig.
4. Nagykanizsa, Fő u. 8. III. lh. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 69 m2, szobaszám: 2 szoba,
komfortfokozata: komfortos, a lakás településen belüli
fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
34.845 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2010. április 21. 11.00-12.00 óráig
5. Nagykanizsa, Fő u. 8. V. lh. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szoba,
komfortfokozata: komfortos, a lakás településen belüli
fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
31.815 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2010. április 21. 12.00-13.00 óráig
KÖLTSÉG ALAPON, KÖLTSÉGELVŰ
LAKBÉRREL:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérletijogviszony
időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2010. április 20. 14.00-15.00 óráig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
17.784 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérletijogviszony
időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2010. április 20. 14.00-15.00 óráig.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérletijogviszony
időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2010. április 20. 14.00-15.00 óráig.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj öszszege:
19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2010. április 20. 14.00-15.00
óráig
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj
összege: 16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2010. április 20. 14.00-
15.00 óráig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.)
lehet benyújtani. Pályázati nyomtatvány ugyanitt
kapható!
Pályázatok benyújtásának határideje:
2010. április 30.
Nagykanizsa MJV Önkormányzata versenytárgyaláson értékesítendő ingatlanai
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Helyrajzi szám Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
Április Időpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.297.000 Ft + áfa 7. és 21. 09:00
131. Magyar u. 18. beépítetlen ter. 20.525.400 Ft + áfa 7. és 21. 09:30
3817. Csengery u. 111/B. - telephely 5.350.050 Ft + áfa 7. és 21. 10:00
1188/3/A/5.
1188/3/A/6. Fő út 7. irodák és manzard 25.760.000 Ft + áfa 7. és 21. . 10:30
3779/17. Csengery úti szántó (ipari ter.) 17.100.000 Ft + áfa 7. és 21. . 11:00
3779/21. Csengery úti szántó (ipari ter.) 20.770.000 Ft + áfa 7. és 21. 11:30
30155/3 Miklósfa, Iskola u. építési telek 6.100.000 Ft + áfa 7. és 21. 13.30
30155/4 Miklósfa, Iskola u. építési telek 6.100.000 Ft + áfa 7. és 21. 14.00
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. 11. em. 6. ajtó).
Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
Kanizsa 12 – Színes 2010. április 15.
Gondoskodni egy kutyusról
meglehetősen összetett feladat:
sok mindenre kell odafigyelni vele
kapcsolatban: a táplálkozására,
az oltások beadatására, hogyan és
mivel játszik. A kiskutya legfőbb
orvossága a napfény, a friss levegő
és a sok mozgás, ezt kell mindenek
előtt figyelembe vennünk.
Első lépésként a kutya kapja
meg saját etető- és itatótálát. 5-6
hetes korban elkezdhetjük a kiegészítő
táplálást. (Minden gyártó feltünteti,
hogy a kutyatáp teljes értékű,
vagy csak kiegészítő táp.) A
kölyökkutyát naponta 3-4 alkalommal
etessük, megfelelő menynyiségű
táplálékkal, mely fajtától
függ. A kutyakonzervek nagyon
táplálóak, s előnyük, hogy sokáig
eltarthatók, a szárazeledel viszont
kevésbé ízletes, s hamarabb romlik.
A vágóhídról származó húst
csak főzés után adjuk oda a kutyusnak.
Csöves csontot soha ne
adjunk kedvencünknek, mert felsértheti
a bélrendszert. Az édesség
egyáltalán nem ajánlott, roncsolja
a fogakat, a csokoládé pedig mérgező
számukra.
A gondozáshoz tartozik a fürdetés
(lakásban tartott állat esetén),
a szőrzet ápolása, melyekhez
megfelelő sampont, kefét
kell beszereznünk. A külső élősködők
ellen hatékony védelmet
nyújt a bolhanyakörv.
Akölyökkutya oltási programját
bízzuk az állatorvosra, aki a
környezet járványhelyzete alapján
állítja azt össze. A felnőtt kutyák
évenkénti veszettség elleni
oltása kötelező, a kullancs elleni
és a kombinált ajánlott.
Mind a kutyusnak, mind a gazdinak
felemelő a közös, aktív játék
élménye. Olyan játékot válasszunk,
mely megfelel az ő érdeklődési
körének, jól meg tudja
fogni, de nem nyelheti le, s melyet
a közös program alatt hagyunk
neki birtokolni, de annak
végeztével nem hagyjuk előtte.
Fontos: egy halom játék nem pótolja
a gazdival való játékot
S.E.
Kutyavilág
Müller Péter a hazai ezoterikus
irodalom kimagasló
alakja. Egy halálközeli élménye
fordította a spirituális
tanok felé. Legújabb kötete
a Gondviselés, melyben az őt
és minket érintő legfontosabb
kérdésekre próbál válaszokat
keresni. Beszél az
emberi sorsról, a jövő sejtéséről,
a sorsteremtés mágiájáról,
a várakozás művészetéről,
a szellemvilág és a
gondviselés segítő erejéről.
Arról, hogy van egy dalunk,
ami a mi dalunk, és amit meg
kell hallanunk, és meg kell
hallgatnunk, ha felcsendül...
Az egyszemélyes színpadi
előadás dramaturgiai szempontból
az egyik legnehezebb
műfaj, amire valóban
csak a kivételes karakterek
alkalmasak. Müller Péter a
karizmatikus mesélők közé
tartozik, aki szívesen fordít
az előadás koreográfiáján interaktív
játékba vonva a közönséget.
Belépődíj: 2300 Ft
Közel másfél évvel ezelőtt a
Rubik Stúdió és a Magyar Rubik
Kocka Rajongói Klub által szervezett
rekordkísérlet alkalmával
állította fel Baticz Milán Guinness
rekordját, melyet 24 órán át
tartó „kockázással” ért el.
2008. november 15-én délelőtt
11-től másnap délelőtt 11
óráig 4.786 darab bekevert 3x3-
as Rubik kockát rakott ki. Az
idén, Húsvét előtt érkezett meg
hozzá a tanúsítvány, a Guinness
World Records értesítése, melylyel
hivatalosan is elismerik rekordját.
Újdonsült rekorderünk egy hónappal
az esemény előtt értesült a kísérletről.
Milán azt mondja, erre igazán
nem lehet gyakorolni, napi 1-2 óra
folyamatos gyorsasági kockázás kimerítő,
s egy idő után bizony unalmassá
is válhat. Amérnök-informatikus
szakos fiatalember igazán büszke
teljesítményére, de azt vallja, sikerében
nagy szerepe volt a szüleinek, barátnőjének,
és kockás társainak is.
S.E.
Kanizsai világrekorder
Marton István polgármester
sajtótájékoztató keretein belül
jelentette be, hogy a Thrák Királyok
Völgye kiállítás kapcsán a
kitűzött cél kapujában vagyunk,
hiszen a 4000 látogatótól már
nem sok választja el a Magyar
Plakát Házat: vasárnap estig
3370 fő látta ugyanis a tárlatot.
Anagy érdeklődésre való tekintettel
a nyitvatartási időt meghosszabbították:
április 13-30. között 10 órától
20 óráig tart nyitva a Plakát Ház, a
Város Napja alkalmából pedig április
23-24. között 10-től 22 óráig.
A polgármester lobbizik azért is,
hogy a kiállított tárgyak az állami garanciavállalás
alapján, mely május 10-
ig áll fenn, legalább május 8-ig látogathatók
legyenek. Ez ügyben még tárgyalások
folynak a tulajodonosokkal.
S.E.
Marton a thrák kiállításról Miénk a színpad. Sok érdeklődőt
vonzott a Dr. Mező Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
Miénk a színpad című szórakoztató
estje a Medgyaszay Házba.
Köszöntőt Szermek Zoltán igazgató
mondott, a műsort Tulman Géza pedagógus
vezette, majd az iskola mostani
és egykori tehetséges diákjai különböző
műfajokban mutatkoztak be
a színpadon. Atöbb mint kétórás műsor
bevételét – mintegy 160 ezer forintot
–, az iskolai Diákönkormányzat
javára fordítják a szervezők.
Kanizsa 2010. április 15. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Elmúltak az ünnepek, ismét sokat dolgozik.
Párja azonban most sem nézi ezt jó szemmel,
mivel kevés anyagi haszonnal jár a fáradozása.
Ne hagyja magát lebeszélni a munkáról,
de a féltékenykedésre se adjon okot.
Ragadja meg a kínálkozó lehetőségeket a munkájával
kapcsolatban. Olyan terhet azonban ne
vállaljon, amelyről tudja, hogy egyedül nem sikerül
megoldani. Igyekezzen kialakítani egyensúlyt
a magánélete és a munkája között.
Nagy fába vághatja a fejszéjét a Jupiter támogatásával.
Itt a tavasz, ne csak a testi, de lelki
megújulására is gondoljon. Kezdjen bele a
régóta tervezett önismereti útra, s a zarándoklatra
mindenképpen vigyen magával társakat.
Néha úgy érzi, semmi nem tudja boldoggá
tenni. Fogja vissza igényeit, és elégedjen
meg az apróbb eredményekkel.
Egy kis séta és vízparti napozás után
mindjárt derűsebbnek látja a világot.
Tombol önben az energia, nem tud sokáig
egyhelyben maradni. Ha ülőmunkát végez,
nem tehet mást, mint időnként feláll.
Valamit ez is segít. Esténként pedig hívja
meg párját egy holdfényes sétára.
Néha úgy érzi, időhiányban szenved, és nem
tud kellően reagálni a környezetében történtekre.
Mindenkivel kedves a családjában, mégsem
érti, hogy miért nem viszonozzák ugyanezt.
Abéke érdekében mégse vitatkozzon.
Pozitív élmények várnak ezen a héten önre. Sikerre
számíthat mind anyagiak, mind a karrier
területén. Kedveséhez azonban legyen türelmesebb.
Ha tökéletes párkapcsolatra törekszik,
hallgasson többet, és beszéljen kevesebbet.
Szókimondó hangulatban lesz mostanában,
véleményét akkor is kimondja, ha
nem kérdezik. Tervezzen be egy hosszú
hétvégét magának, a természet biztosan
megnyugtatja és energiával tölti fel.
Acsillagok állása szerint mozgalmas napok
elébe néz. Nehezen fogadja el családtagjai
véleményét, ezért célszerű lesz minél több
időt "házon" kívül töltenie, baráti körben.
Fedezzen fel új ismerősöket.
A kellemetlen bolygóállások néhány
napra ugyan lehangolják, de hamarosan
visszatér minden a régi kerékvágásba. A
magánéleté felpezsdülhet, több ismerőse
keresi a társaságát.
Ne hamarkodja el a döntéseit, és ne bízzon
semmit a véletlenre. Továbbra is szeretetre
vágyakozik. Ha még szingli, fordítson több
időt a párkeresésre, és ne takarékoskodjon
érzelmei kimutatásával.
Úgy tűnik, hullámvölgybe kerül ezekben
a napokban. Anehézségek miatt ne legyen
depressziós, inkább vonuljon el egy
hosszabb pihenőre, erőgyűjtésre azzal, aki
legközelebb áll a szívéhez.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Elveszett?
Megtalálta?
Segíthetünk?
Kanizsa
Rádió
06/93/510-986
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
SZOLGÁLTATÁS
Kanizsa 14 – Apró 2010. április 15.
ÁLLÁS
VEGYES
BÉRLET
INGATLAN
Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában
karbantartott, 78 m2-es családi házrész
pincével-padlással, 1185 m2 udvarral áron
alul eladó. Érd.: +3693/323-737,
+3620/417-2075 (7151K)
Nk-án a Csengery utcában két szintes
cirkós családi ház udvarral, dupla
garázzsal eladó. Alul vendéglátásra alkalmas,
de más célra is használható, kb.
100 m2-es üzlet (akár teljes felszereléssel),
a felső szinten 116 m2-es felújított
lakás (konyha, közlekedő, fürdő, wc,
négy szoba, nappali). Érd.: +3630/227-
3294 (7116K)
Építési vállalkozók figyelem! Ha a
belvárosban (Hunyadi utca) akar 700
m2-es, társasház építésére alkalmas telket,
hívjon! Érd.: +3630/448-6072 vagy
+3630/227-3294 (7108K)
Palinban új építésű, alacsony fenntartási
költségű, 150 m2-es, könnyűszerkezetes
ház (3 szoba, nagy nappali, amerikai
konyha, étkező) garázzsal 836 m2-es,
szépen parkosított telken, reális áron eladó.
Érd.: +3630/338-7179 (7173K)
Nk-án a Dózsa György utca 117/B.
alatt II. emeleti, cirkofűtéses, 79 m2-es,
három szobás lakás eladó. Irányár: 10,9
millió Ft. Érd.: +3630/396-1910 (7194K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: +3630/227-
3294 (7180K)
Nk-án a Berzsenyi utcában kétszobás,
erkélyes, I. emeleti, 55 m2-es, egyedi
fűtéses lakás azonnal beköltözhetően
eladó. Érd.: +3620/345-3391 (7204K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken 58 m2-
es bontásra ítélt ház eladó. Irányár: 5,2
millió Ft. Érd.: +3630/621-4117 (7205K)
Nk-Szabadhegyen 2 db építési telek
(840 m2/db) eladó. Érd.: +3630/504-
6857 (7206K)
Nk-án a Herman Ottó utca 2. szám
alatt 25 m2-es felújított, egyedi gázas
garzon eladó nagy pincetárolóval. Érd.:
0630/620-5335 (7209K)
Magyarszerdahelyen 130 m2-es
cirkofűtéses, felújított családi ház melléképülettel
eladó. Érd.: 0630/382-0722
(7210K)
Nk-Kisfakoson 110 m2-es kétszintes,
felújított családi ház, térköves udvar,
1940 m2-es telken eladó. Irányár: 12
millió Ft. Érd.: 0630/827-1966,
0630/813-5799 (7211K)
Nk-án Attila utcában 40 m2-es földszinti,
egyedi gázfűtéses szoba + konyha
+ fürdőszobás lakás eladó. Irányár:
4,9 millió Ft. Érd.: 0630/4700-312
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-es,
kétszobás, egyedi gázas lakás (Brigádoknak
8 főre elegendő fekvőhellyel)
albérletbe kiadó. Kaució szükséges.
Tel.: +3630/227-3294 (7096K)
Belvárosi közművesített telek olcsón
kiadó. Érd.: +3630/481-2323 (7183K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: +3620/555-3014
(6430K)
Mosogatószekrény kétmedencés
rozsdamentes mosogatóval, felsőszekrénnyel
10000 Ft-ért, 80x80-as fém
(sárga) zuhanytálca 3000 Ft-ért, zuhanyzós
csaptelep 2000 Ft-ért eladók.
Tel.: +3620/345-3391 (7207K)
Barna, fa, mart erkélykorlát elemek,
hozzátartozó vas tartószerkezettel (5m),
ugyanitt cső kerítésoszlopok eladók Nkán.
Tel.: 0670/703-5413 (7212K)
MTZ 50 traktor, eke, pótkocsi 3,5 tonna,
műtrágya szóró, permetezőgép 400 literes,
függesztett V-tárcsa eladó. Érd.:
0682/446-239, 0630/748-1379 (7213K)
Kétkerekű betegtologató szék és
négykerekű rögzíthető szoba-WC, teljesen
új állapotban (nem volt használva)
eladó. Érd.: Miklósfa, Veres Péter u.
12/A., tel.: 0630/454-5377 (7214K)
KÖNYVBEMUTATÓ! Nagykanizsa
régi képes levelezőlapokon – válogatás
dr. Szombath Tibor válogatásából. 2010.
április 22. 17.00 óra (csütörtök) Helyszín:
Halis István Városi Könyvtár.. Az
albumot a szerző dedikálja. A kötet a
helyszínen kedvezményes áron megvásárolható,
valamint a Kanizsa Város Napi
rendezvényen keresse a Tourinform
standján. A kötet megvásárlásával a Kanizsai
Dorottya Kórház Gyermekosztályának
Alapítványát támogatja!
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető.) Teljes testre 30 perces
lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb maszszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek: +3630/481-
2323 telefonszámon lehet (6273K)
Dolgozatok, szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését, formázását,
írott szöveg, táblázatok szerkesztését,
kiadványok tervezését, készítését vállalom.
(Számlaképes vagyok). Tel.:
+3630/9932-534 (7215K)
Frissítő, közérzetjavító svéd maszszázs.
Tel.: 30/540-6664 (7179K)
TV SZERVIZ: TV, DVD, videó javítása.
Távirányítók értékesítése, javítása.
Nyitva tartás: 9-15 óráig. Nagykanizsa,
Ady út 11. Tel.: +3630/597-1530
(7184K)
Gyakorlott vagyonőr elhelyezkedne
Nk-án és környékén. Vállal még éjjeli
őri és udvarosi munkát. Tel.:
+3620/254-2679 (7203K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Érd.:
+3620/510-2723 (7208K)
Nyári gumiabroncs akció
Az akció május 31-ig tart.
Április 19. 17 óra
KANIZSAI VIRÁGÖZÖN 2010.
Előadó: Kálovics Andrea
városgondnok, kertész
Április 19. 19 óra
Hevesi-bérlet
Noel Coward: VIDÁM KÍSÉRTET
komédia két felvonásban
Főbb szerepekben: Bánfalvy Ági,
Harmath Imre, Varga Barbara,
Balogh László. Belépőjegy: 2500 Ft
Április 20. 19 óra
Zala Márk bérlet (középiskolásoknak)
Tamási Áron: VITÉZ LÉLEK
tanulságos székely góbés játék. Főbb
szerepekben: őze Áron, Eperjes Károly,
Bregyán Péter, Magyar Tímea, Koncz
Gábor, Nagy Anna. Belépőjegy: 1500 Ft
Április 22. 14.30 óra
MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI
ÉRTÉKEI LEVELEZőS JÁTÉK
ZÁRÓ VETÉLKEDőJE és
kiállítása A Föld napja alkalmából
Vezeti: Benedek Miklós tanár
Támogatók: Városi Kulturális Alap, Saubermacher-
Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.,
Kaán Károly Természetvédelmi Egyesület
Április 23. 18 óra
KANIZSAI KÉPZő- ÉS
IPARMűVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Lehota M. János esztéta
Köszöntőt mond: Marton István
polgármester. Közreműködik: NagykanizsaVáros
Vegyeskara. Megtekinthető: május 14-ig
Április 16. 20 óra
ISMERőS ARCOK KONCERT
Belépődíj: elővételben 2000 Ft,
helyszínen 2500 Ft. Szervező:
Magyar Könyvesbolt (Nagykanizsa,
Sugár út 6. 36/93-789-647)
Április 22. 15-18 óra
EGYÜTT AZ ÚTON - kulturális
műsor. Szervező: A Fogyatékkal Élők
Közhasznú Alapítvány
THRÁK KIRÁLYOK VÖLGYE
Belépődíj: felnőtt 1700 Ft; diák, nyugdíjas
1000 Ft. Megtekinthető: április 30-ig
(naponta 10-18 óráig)
Április 17. 18 óra
TAVASZKÖSZÖNTő BÁL
Szervező: a Szépkorúak Társasága
Április 22. 10 óra
GYERMEKSZÍNHÁZI
SOROZAT - Joós Tamás énekmondó
műsora. Belépődíj: 500 Ft
Április 22. 17 óra
GYERMEKEINK AREMÉNYEINK
Együtt Kiskanizsáért és a Kiskanizsai
Általános Iskola közös rendezvénye
Magyarok Szövetsége
Magyar Termelők és Kézművesek
Vására
2010. április 18-án, vasárnap 10-17 óráig
Nagykanizsa, a Ferences-kertben
(Alsótemplom udvarában. Megközelítés a Zárda utca felől)
www.magyarokszovetsege.hu
Kanizsa 2010. április 15. – Sport 15
… 20 esztendeje: a futball NB
II-ben Dunaferr SE (3.) – Olajbányász
(5.) 1-0. Az NB III-ban
MÁV NTE (9., edző: Harcz Lajos,
g.: Bernáth, Vágó) – Répcelaki
Bányász (12.) 2-1. A női kosárlabda
NB I 14-19. helyéért EGIS
OSC (17.) – MÁV NTE (14.) 66-
71, majd MÁV NTE – Sabaria SE
(16.) 71-76. A férfi kézilabda NB
I B-ben Komlói Bányász (1.) –
Tungsram SE (13., edző: Czimmer
Tamás; Balogh 7 gól) 23-25.
… 15 esztendeje: az NB I 21.
fordulójában mintegy 8 ezer néző
előtt Olajbányász SE (13.; g: Keszeg,
Agics) – EMDSZ Soproni
LC (12.) 2-0. Az NB III Bakony
csoportjában a megyei rangadón
Lenti Tempo TE (12.) – MÁV
NTE (16.; g: Nagy T., Kovács A.)
1-2. Ateke NB I-ben a nőknél Kanizsa
Sörgyár – Bp. Postás (4.)
2:6, ezzel a kanizsaiak a bajnokság
hatodik helyén végeztek. A
férfiak mezőnyében a Sörgyár
csapata pedig az ötödik helyet
szerezte meg. A női kosárlabda
NB I-ben Szegedi TE – MÁV
NTE-Kanizsa Sörgyár 87-54,
amivel Vágvölgyi Tamás együttese
a 18. lett.
… 10 esztendeje: a PNB 26.
fordulójában Győri ETO FC (10.)
– Nagykanizsa LinAir FC (13.) 4-
0. Az NB III-ban Tihany (15.) –
MÁV NTE (4.; g: Cs. Horváth 2,
Kalinics, Kovács J.) 0-4. A férfi
kosárlabda NB I 9-16. helyéért
Dombóvári VMSE (10.) – Kanizsa
KK-DKG East (14.) 91-75,
majd Atomerőmű SE (9.) – KKK
76-68. Országos diákolimpiai bajnok
lett a BLG lány sakk-csapata
(Kiss Judit, Szabó Virág, Vajda
Szidónia). A női kosárlabda NB I
B-ben MAFC – MÁV NTE 74-67
és 60-76, mellyel Kovács Nándor
együttese megszerezte az ötödik
helyet.
… 5 esztendeje: A baseball
Interligában közép-európai mércével
sztárcsapat érkezett Kanizsára,
Dr. Padló Ants – Nada Split
2:12 és 6:7. A női kosárlabda NB
I B 1-8. helyéért Szolnoki Főiskola
(7.) – Kanizsa DKK (4.;
Vágvölgyi 14 pont) 59-66. Gyermek
korosztályban a lány kardozóknál
Mátyás Szabina (NTE
1866 MÁV Rt.) bajnoki címet
szerzett.
Polgár László
Ez történt (április 15-21.)…
A Kanizsa Futó- és Szabadidőklub
esetében versenyszezon kezdésről
szinte nem is írhatunk, mivel
gyakorlatilag sportolóik „végigrohanják”
az évet, mérföldkőnek számító
események azért vannak, mint
például a Veszprémben lebonyolított
2010-es "hatórás" országos bajnokság.
A királynék városában ráadásul
szép kanizsai eredmények
születtek, hiszen a hölgyek mezőnyében
végül első lett, ezzel országos
bajnoki címet szerzett Lubics
Szilvia (képünkön jobbról), aki pályacsúcsot
futva 74,6 kilométert
teljesített. Ezzel a sikerrel az ultrafutásban
amúgy válogatott sportoló
megszerezte „saját” és kanizsai
egyesülete első országos bajnoki címét
is. Lubics Szilvia teljesítménye
azért is önmagáért beszél, mert
ez az idei év eddigi legjobb eredménye
a világon, illetve az elmúlt
években is mindig a legjobb ötben
lett volna…
Nem csupán Szilvia remekelt
azonban, hiszen klubtársa, Vajda
Anita 62,7 kilométeres eredménynyel
bronzérmes lett, mindössze
egy kilométerrel elmaradva a második
helyezettől. Aklub hölgy-váltója,
a KaCsa csapata 63,2 kilométert
gyűjtött a hatórás futás alatt.
Polgár László
„Hatórás” országos bajnok
EnterNet Vásárhelyi KS - Kanizsa
KK-DKG East 73-85 (24-14, 24-25,
14-26, 11-20). NB I B-s férfi kosárlabda-
mérkőzés, rájátszás az 1-8. helyért,
1. forduló. Hódmezővásárhely,
Hódtói Sportcsarnok, 600 néző. Vezette:
Kiss L., Reisz, Kovács N. Vásárhelyi
KS: Balaton (9), Czibere
(11/9), Utasi (-), Vas (15/15),
DIAKITE (22). Csere: Szilágyi (2),
Kukla (-), Mócsai (8), Dani (5/6), Böszörményi
(1). Edző: dr. Elek András.
Kanizsa KK: Kasza 13/3, Vertetics
7/3, Rodgers 24/3, Hoffmann 10/6,
Koma 10. Csere: Mihalics 5/3,
Stárics 16/9. Edző: Kovács Nándor.
Remekül sikerült első mérkőzése
a Kanizsa KK-DKG East gárdájának
a férfi kosárlabda NB I B
felsőházi rájátszásában. A nem is
oly'' rég még az NB I A-csoportjában
szerepelt vásárhelyi legénység
alapjain működő vendéglátók
ellen nyertek a dél-zalaiak.
Edzői mérleg – dr. Elek András:
„24 eladott labdával nem lehet
mérkőzést nyerni, főleg egy ilyen
jó csapat ellen, mint a Kanizsa.
Hiába küzdöttünk, hiába szedett
össze Diakite 50 (!) IBM pontot,
mind a hat mezőnyjátékosunk betlizett.
Kovács Nándor: „Az első játékrészben
kicsit fásultak voltunk, ám
a második félidőben kitűnően védekeztünk,
és így megmutattuk miért
tartanak minket is esélyesnek."
P.L.
Nyolcszáz kilométer a győzelemért
Asztalitenisz. A női Extraliga
14. fordulójában a tabella második
helyezettje, a Postás SE látogatott
a Kanizsa Sörgyár SE-hez, s biztosan
nyertek is a fővárosiak 7:0-ra.
A kanizsaiaknál debütált extraligás
mérkőzésen Flander Anita, s a
legközelebb Mihaela Dospina állt
egy győzelemhez, de végül a rutin
döntött. Az utánpótlás Veszprémben
szerepelt régiós versenyen, s
az újonc III. korcsoportban Tárnok
Tímea a harmadik helyen végzett.
Kézilabda. A Nagykanizsai Izzó
SE NB I B-s női együttese
Győrben mérkőzött a VKL SE
csapatával, s 23-21-re kaptak ki a
táblázat kilencedik helyén álló ellenfelüktől.
A tabellán tizenkettedik
izzósok szombaton 17 órától a
Kozármislenyt fogadják.
Kosárlabda. Megszerezte szezonbeli
első győzelmét a Kanizsai
Vadmacskák SE együttese az
Amatőr NB I-es női bajnokságban.
Gábor Erzsébet kosarasai a
17. helyért vívott párharc első felvonását
nyerték meg a fővárosban
62-61-re. A"pontkirály" (20) ezúttal
is Fuisz Viktória volt, aki
egyébként az egész mezőny legjobb
pontátlaggal (22,5) rendelkező
kosárlabdázója lett az alapszakaszban.
Labdarúgás. Az NB III Dráva
csoportjában a Nagykanizsai TE
1866-Horváth MÉH együttese hazai
pályán szenvedett vereséget a
Kaposvári Rákóczi FC II gárdájától.
A vendég zöld-fehérek 1-0-ra
nyertek, mellyel a tabellán meg is
előzték a kanizsaiakat, akik jelenleg
ötödikek a bajnokságban.
Lábtoll-labda. Európa-bajnoki
válogatókon remekeltek a Zemplén
SE sportolói, akik közül a
klub férfi hármasa (Arany Bálint,
Csizmadia, Hartai Attila) a
jánoshidai idénynyitón nem talált
legyőzőre. Aztán már hazai környezetben,
a kanizsai Alfa Top
Sport Kupán női párosban a
Prukker-Gozdán Ágota, Végh Dóra
szerzett első helyet, amit a férfi
páros (Csizmadia Tamás, Hartai
Attila) is megismételt. Az utánpótlás
terén sem áll rosszul a ZSE,
hiszen Kunics Réka, Kunics Bence
és Kovács Patrik is remekelt
korosztályában.
Teke. A Fradi népligeti tekecsarnoka
adott otthont az országos
diákolimpiai döntőnek, s a "B"
korcsoport nem igazolt játékosai
között Katona Terézia (Rozgonyi
Általános Iskola) 255 fás teljesítménnyel
szerzett aranyérmet.
Kanizsa – Hirdetés 2010. 16 április 15.
XXII. évfolyam 16. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. április 22. Kanizsa
Egy kattintás
weblapunkra,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT,
írjon FÓRUMUNKBA,
vagy adjon fel
INGYENES
APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
www.kanizsaujsag.hu
(93)
Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
􀂊 épülettervezés 􀂊 beruházás
lebonyolítása 􀂊 építési műszaki
ellenőrzés 􀂊 felelős műszaki
vezetés 􀂊 projektvezetés
􀂊 teljeskörű ingatlanfejlesztés
􀂊 ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
Kanizsa 2 – Krónika 2010. április 22.
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért
felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
Felbuzdulva a tavalyi sikeren, a
Kanizsai Kajak-Kenu Klub és a
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
idén ismét megrendezi a Sárkányhajó
Bajnokságot, mely most nem
csak a kanizsai versenyről fog
szólni, hanem az augusztusban
Szegeden megrendezendő Amatőr
Sárkányhajó Világbajnokságra
való kvalifikációról is. – tudtuk
meg a szervezőktől.
Az országos „Sárkányhajó
roadshow – települések versenye”
során sárkányhajó csapatok mérkőznek
az országos bajnoki címért.
Az ország hét régiójában
megrendezett selejtezők három
legjobbja indulhat a szegedi VB-n.
A verseny két kategóriában zajlik,
a magyarországi településeket, valamint
cégeket képviselő csapatok
indulhatnak. Egy kis motiváció a
jelentkezéshez: Szegeden az első
helyezett 1 millió forint nyereményhez
jut, a második csapat egy
raftingtúrán vehet részt, a harmadik
sportruházati felszerelést kap.
A kanizsai verseny az országos
sárkányhajó roadshow részeként
továbbjutási lehetőséget kínál a
„települések” és „cégek” kategória
csapatainak a világbajnokság
keretében megrendezett országos
döntőbe. A kanizsai selejtező első
három helyezettje jut a döntőbe,
ahol a hét régiós verseny huszonnégy
továbbjutója áll rajthoz.
A kategóriák a következőképpen
alakulnak: iskolások, céges csapatok,
baráti társaságok, települések,
tűzoltók-rendőrök-mentősök.
Május 10-től lesz lehetőség
„próbakörökre” a Csó-tónál minden
csapatnak.
A versenyen kívül számos kulturális
és sportprogramon vehetnek
részt a Csónakázó-tóhoz kilátogatók:
többek között színpadi produkciók,
mászófal, játszóház, autós
ügyességi verseny lesznek terítéken.
Szombaton délután „A ritmus
ünnepe” című programsorozat kanizsai
fellépőkkel, este pedig Vízi
karnevál várja az érdeklődőket.
Ajelentkezéssel, valamint a programokkal
kapcsolatban további információkat
a http://kanizsasarkany.gportal.
hu/ weboldalon találnak.
S.E.
Sárkányra
fel! Sok szülő, nagyszülő kereste
fel a Belvárosi és a Rózsa Bölcsőde
Családok Hete programjait.
A délelőtti játékos foglalkozásokon
a szülők betekintést nyerhettek
a gondozónők munkájába.
Nagy tetszést arattak a bölcsődegalériában
kiállított alkotásaikkal
az apróságok. Ugyancsak
érdeklődést keltett a Kóstolgató, a
speciális bölcsődei étkek bemutatója.
A felnőttek nemcsak megkóstolták
a reggelit, ebédet és uzsonnát,
hanem a recepteket haza is vihették.
Dacos, rosszalkodó gyermek a
családban címmel Dr. Kertész Edit
tartott pszichológiai előadást. A
dac mindig úgy jön, mint derült égből
a villámcsapás, a legváratlanabb
pillanatban – mondta elöljáróban.
A biztonságot nyújtó szeretet
a legfontosabb, s ez a szülő feladata
– hangsúlyozta. Nem lehet a
gyerekeket csak úgy magukra
hagyni. A nevelés nem könnyű. A
dicséret és a jutalom nagyon fontos
a nevelésben. A jutalom önbizalmat
ad és előrevisz. A büntetés
nem visz előre, a büntetéssel nem
mondjuk meg, hogy mit tegyen a
gyermek, hiszen nincs választási
lehetősége. Ha rosszul viselkedik,
nem dicsérhetjük meg. Ezt lehetőleg
ne vegyék észre a szülők. Uralkodjunk
magunkon. Ha a gyerek
látja, hogy nem történik semmi,
előbb utóbb abbahagyja. Ezt kell
kivárni, és egyszerűen meg kell
magyarázni nekik, hogy miért nem
jó, ha így viselkednek. Ismételjük
meg sokszor a pozitív utasításokat.
Egyszerűen kell magyarázni, mert
a gyerek nem tud úgy gondolkodni,
mint mi. Ha rázúdítjuk a sok információt,
azt sem tudja, hogy mit
akarunk. Kellő figyelmet és türelmet
kell szentelni rájuk. Aszülő jóindulatára
és szeretetétre szüksége
van, amit minden körülmények között
meg akar szerezni és tartani.
Tiltani tudni kell! Fontos a következetesség,
az egyszerű, határozott
megfogalmazás. A túlzó szülői szigor
sem jó, később megbosszulja
magát. Amikor büntetjük, látszólag
a gyermek makacssága megtörik,
de később lázadni fog, ami iskolás,
vagy serdülő korára fog kiteljesedni,
és akkor kezelhetetlen lesz. A
túlzott engedékenység szülői tekintélyt
rombol. Az arany középút és a
szeretetteljes következetesség a
legjobb megoldás.
Körmendi Viktória, az Egyesített
Bölcsőde vezetője elmondta: a
bölcsődés időszak az első nevelési
szintér a családok életében. A bölcsődei
szakemberek célja, hogy
felhívják a figyelmet az intézményi
és a családi együttnevelés fontosságára.
A Családok Hetén nevelési
kérdésekben kívántak segítséget
adni, hiszen az intézménynek
nemcsak az a felelőssége, hogy a
napi szinten rábízott gyermekeket
ellássa, felelősek a családokért is.
A hét játszóházzal zárult.
B.E.
Családok hete, bölcsődék napja
Immár hagyománnyá vált a
Batthyány Lajos Gimnáziumban
az Életmódváltás-nap, hiszen
negyedik éve, hogy az iskola
és Révész Arany pedagógus
szervezésében a program létrejött.
Az egész iskolát szervesen
érintő esemény az aranyszív lufik
elengedésével kezdődött.
Nem csak elméletben értesülhettek
a diákok az egészséges életmód
ágazatairól – több teremben is különböző
előadásokat tartottak neves
szakemberek –, hanem többek között
reform ételekkel ismerkedhettek
meg, valamint mozgáskultúránk
számos variációját próbálhatták ki,
például a Tai-Chit, a bokszot, valamint
az önvédelmi módszereket. Állapotfelmérést
is végeztek azok esetében,
akik erre vállalkoztak: mértek
koleszterinszintet, vércukorszintet
és tüdőkapacitást.
– Az egészség fogalma nemcsak
a betegség hiányát, hanem testilelki
és szociális jólétet is jelent, és
ennek feltétele az egészséges életmód.
– vallják a szervezők. – Az
életmód megváltoztatása nem könnyű
feladat, hiszen igazi eredményt
csak folyamatos tanulással,
a fokozatosság elvének betartásával,
nagy akarattal és következetes
kitartással lehet elérni.
A nap bebizonyította, érdeklődés
van az egészséges életmód
iránt, az előadások több tucat diák
részvételével zajlottak, s a reform
büfé pultjai előtt is nagy volt a tolongás,
csakúgy, mint a trénerek
bemutatóin.
S.E.
Életmódváltás-nap a Batthyányban
Fotó: Steyer Edina
Kanizsa 2010. április 22. – Krónika 3
AZala Megyei Tűzoltó Szövetség
a Medgyaszay Házban tartotta
tisztújító közgyűlését. A
közgyűlés megerősítette elnöki
tisztségében Egri Gyula tűzoltó
alezredest, tűzoltósági főtanácsost.
Beszámolójában Egri Gyula elnök
többek között elmondta:
– A szövetség az elmúlt évben is
az alapszabály előírásai szerint
végezte tevékenységét. Érdekképviseletet
láttunk el, részt vettünk
jogszabályok kezdeményezésében
és véleményezésében, felvilágosító
tevékenységet folytattunk, oktatást
szerveztünk. Segítettük tagegyesületeinket
a pályázatokon való részvételükben
és közreműködtünk az
elosztás lebonyolításában. A tűzoltó
szövetségek (MTSZ, HÖTOSZ,
LÖTOSZ) szempontjából az év legfontosabb
tevékenysége a közös
tűzoltó koncepció kidolgozása lett
volna, amit Banka Emánuel alelnök
végzett az MTSZ részéről, ez
azonban az álláspontok megmerevedése
miatt nem járt sikerrel
2009-ben. Ugyancsak sikertelen
volt az Önkéntes Tűzoltó Tagozat
kezdeményezése az egyesületek
minősítésének bevezetéséről, amely
a minősítési rendszer mintájára
szervezett tűzoltóversenyek
bevezetését tűzte ki célul. Az elmúlt
évet a farsangi tűzoltóbállal nyitottuk
Hévízen immár tizedik alkalommal.
A bál eredményes és sikeres
lebonyolításában meghatározó
szerepe volt Vértes Árpád hévízi
polgármesternek, szövetségünk alelnökének,
a Hévízi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagjainak, valamint
a Keszthelyi Tűzoltóság személyi
állományának.
2009. április 29-én a Magyar
Tűzoltó Szövetség, az Országos
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok
Országos Szövetsége, a
Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok
Országos Szövetsége közösen
rendezte meg a Szent Flórián
Napi tűzoltó megemlékezését
Kecskeméten. Megyénket hat elnökségi
tag képviselte a rendezvényen.
Országos elismerést kapott a
Tűzoltó Nap alkalmából Vértes Árpád,
a Zala Megyei Tűzoltó Szövetség
alelnöke és Kozma József
tűzoltó alezredes, Letenye Város
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának
parancsnoka. Mindketten
Széchenyi Ödön emlékplakett elismerésben
részesültek.
A továbbiakban az elnök szólt a
Söjtörön tartott Szent Flórián Napi
megyei megemlékezésről, tűzoltóversenyekről,
csapataik technikai
és kulturális bemutatóiról.
– A becsehelyi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület már harmadszor jut ki
tűzoltó olimpiára és képviselheti
hazánkat a legrangosabb tűzoltó
rendezvényen. Szövetségünk a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal együtt alapfokú
tűzoltó tanfolyamot szervezett és
vezetett le a tavalyelőtt újjáalakult
Gelse Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
valamint a Letenyei Körzeti Tűzoltó
Egyesület részére. Az elmúlt évben
is folytattuk a közelmúlt hagyományát,
és rendszeres kapcsolatot
tartottunk fenn a szlovén és a
horvát tűzoltószövetséggel, valamint
a burgerlandi önkéntes tűzoltókkal.
Folyamatosan részt vettünk
egymás rendezvényein és versenyein.
A nemzetközi kapcsolatok
fenntartásában élen jár Lenti,
Letenye és Zalaszentgrót, Murakeresztúr
és Zalakaros. 2010-ben
is szervezzük és levezetjük azoknak
az Önkéntes Tűzoltó Egyesületeknek
az alapfokú tűzoltó képzését,
akik megfelelő létszámmal tudnak
részt venni az oktatásban.
Apénzügyi beszámoló és az idei
tervek elfogdása után új tagok felvételére
került sor.
B.E.
Tervekről, eredményekről a tűzoltók
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP)
“Integrált Közösségi és Szolgáltató
Terek” kialakítását célzó
pályázatra 46 zalai település
nyújtott be sikeresnek ítélt pályázatot,
s nyert támogatást.
Ebből kilenc település – Belezna,
Hahót, Magyarszerdahely,
Sormás, Murakeresztúr, Surd,
Liszó, Nagybakónak, Szepetnek
– tartozik a Nagykanizsai Kistérséghez,
valamint Zalaszentbalázs,
amely pályázata jelenleg
fellebbezési stádiumban
van, de minden esély megvan
rá, hogy az ő elképzelése is támogatásra
kerül. – mondta el
lapunknak Litter Nándor, a
kanizsai vidékfejlesztési iroda
vezetője.
Az IKSZT fejlesztés célja egy
olyan többfunkciós, közösségi,
közművelődési és szolgáltató központ
létrehozása, amely szélesíti a
helyben elérhető alapszolgáltatások
körét, célul tűzve ki az információs
és kommunikációs technológiák
helyi elérhetőségének javítását,
beleértve a kulturális tevékenységek
fejlesztését, ezzel teret
adva a lakosság számára a különféle
igényeknek megfelelő közösségi
programoknak. Mindennek
alapját a funkciójukat vesztett
épületek infrastrukturális megújítása,
műszaki korszerűsítése adja.
A pályázók számára rendelkezésre
álló támogatás nem kevés,
egy IKSZT kialakítására, szolgáltatásokkal
való megtöltésére a további
működési költséggel együtt
200 000 eurót, mintegy 50 millió
forintot hívhatnak le a pályázók.
Az infrastrukturális fejlesztéssel
az FVM a kapcsolódó betelepülő
szolgáltatások, programok gerincét
teremti meg, illetve az első három
évben nyújtott kapcsolódó
működtetési támogatással a program
fenntarthatóságát segíti. A
komplex fejlesztés lehetővé teszi a
kistelepülések számára a közösségi
tér megerősödését, funkciókkal
való ellátását és a minőségi szolgáltatások
működtetését, finanszírozását.
K.H.
Nyertek
térségünk
kistelepülései
CIKKKK, azaz Civil Ifjúsági
Kortárs Könnyűzenei Kulturális
Közösség néven szervezett konferenciát
a Ka-Rock Alapítvány. A
program témája a feltörekvő zenekarok
lehetőségeinek bővítése,
a tehetségkutatás fejlesztése és az
ifjúsági szervezetek további
együttműködése volt.
Szándéknyilatkozat aláírására is
sor került a megjelent egyesületek
által: Nagy László Szabadidő Központ
(Ajka), AZÉRT Klub (Ajka),
Magyar Művelődési Intézet és
Képzőművészeti Lektorátus
(MMIKL; Budapest), Művészetekért
Egyesület (Paks), Pécs Ifjúsági
központ (Pécs), Szalon ECKE
(Székesfehérvár), Élő-Zene Egyesület
(Nagyvázsony), Helyiérték
Egyesület (Balatonboglár), Peron
Music Alapítvány (Tatabánya),
Intermagyar Egyesület (Pécs), Fülke
Egyesület (Komárom), Tatabányai
Zenészegylet (Tatabánya) és
természetesen a Ka-Rock Alapítvány
(Nagykanizsa). A három régiót
lefedő dunántúli ernyőszervezet
megalapítója és központja a Ka-
Rock Alapítvány.
Az együttműködési megállapodást
aláírók célja az ifjúsági
kortárs zenei mozgalom segítése,
támogatása, valamint a tehetséggondozás
területén kifejtett
erőfeszítések hatékonyabbá tétele.
Fontosnak tartják, hogy szakszerű
érdekképviselettel, minőségi
tehetségkutatással, illetve -
gondozással, képzéssel és szakmai
programokkal segítsék az ifjú
zenei tehetségeket. Macsek
Sándortól, az Alapítvány gazdasági
igazgatójától megtudtuk,
hogy aláíróként fog szerepelni a
közeljövőben a PANKKK (Program
A Nemzeti Kortárs Könnyűzenei
Kultúráért - a szerk.) is,
valamint a Dunántúlról további
szervezetek érdeklődtek a
CIKKKK iránt.
A konferencia során több témáról
is szó esett: Újfalusi Gábor, az
MMIKL közművelődési igazgatója
a PANKKK szerepéről és lehetőségeiről
beszélt. Cserteg István,
a Peron Music Alapítvány elnöke
előadásában a tehetséggondozás
fejlesztésére helyezte a hangsúlyt.
Hajnal Dóra – aki egyébként az M
Nélkül zenekar énekesnője is egyben
– a komáromi Fülke Egyesület
képviseletében a civil szervezetek
életképességét mutatatta be saját
közösségükön keresztül. Szalai
Tünde, a Helyiérték Egyesület
munkatársa az ez évi Légrádi Antal
Tehetségkutató tapasztalatairól
tartott beszámolót.
Anapot koncertek zárták, este 18
órától az Entalpia (Sümeg), a Késő
Bánat (Nagykanizsa), a Muerte
Cara (Nagykanizsa), a Darkland
(Bázakerettye) és az M Nélkül (Komárom)
zenekarok léptek fel.
S.E.
„míg a Föld kerek...”
Kanizsa – A 4 mi ügyeink 2010. április 22.
Becsült költség (Ft)
Képviselő Igény Fejlesztési kiadás Működési kiadás Még felhasználható
Balogh László Nagykanizsa Református Gyülekezetért Alapítvány számára
1 000 000 Emléktábla avatás költségeire 50 000
A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Templom felújítási munkálataira 50 000
Corvin és Berzsenyi lakótelep parkolóhelyeinek bővítésére 500 000
Rozgonyi u. északi oldal járdajavítás a Sugár és a Kinizsi u. között 100 000
Város Napi 30 órás focimeccs költségeinek fedezésére 100 000
Bathhyánys, Landleros, Irányis "Öregdiákok találkozója"
működési kiadásaira 200 000
Összesen 650 000 350 000 0
Bárdosi Gábor Olajbányász pálya minősítésére 100 000
1 000 000 Honvéd Kaszinóért Alapítvány működési célú kiadásaira 50 000
Egyesített Bölcsőde Napraforgó bölcsőde bebútorozása 850 000
Összesen 950 000 50 000 0
Bene Csaba A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Templom felújítási munkálataira 50 000
1 000 000 Jókai u. járdafelújítás az orvosi rendelő előtt 800 000
Zsigmondy DSE működési célú támogatása 150 000
Összesen 850 000 150 000 0
Bicsák Miklós Garay u. páratlan oldal aszfaltozása a Kőnig étterem bejáratáig 1 000 000
1 000 000
Összesen 1 000 000 0 0
Bizzer András 2010. március 30-ig nem adott be igényt.
1 000 000
Összesen 0 0 1 000 000
Bogár Ferenc 2010. március 30-ig nem adott be igényt.
1 000 000
Összesen 0 0 1 000 000
Böröcz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény Idősek Gondozóháza 50 000
1 000 000 Kodály Zoltán Művelődési Ház MÁV Nyugdíjasok Klubja 100 000
Kodály Zoltán Művelődési Ház MÁV Énekkar 50 000
Tüttő János Nóta Klub Közhasznú Egyesület 50 000
A Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Klubja Egyesület 50 000
Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesülete 100 000
NTE 1866 Labdarúgó Szakosztály 200 000
Összesen: 0 600 000 400 000
Dr. Csákai Iván A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Templom felújítási munkálataira 50 000
1 000 000 Kisberki u 2. lépcsőfelújítás, Attila u. járdaépítés, Péterfy iskola kerítés 950 000
Összesen 1 000 000 0 0
Cseresnyés Péter A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Templom felújítási munkálataira 700 000
1 000 000
Összesen 700 000 0 300 000
Cserti Tibor 2010. március 30-ig nem adott be igényt.
1 000 000
Összesen 0 0 1 000 000
Dr. Fodor Csaba Kanizsai Kulturális Központ Belvárosi Nyugdíjas Klub 50 000
1 000 000 Kodály Zoltán Művelődési Ház Olajipari Nyugdíjasok Klubja 50 000
Tüttő János Nóta Klub Közhasznú Egyesület 50 000
A Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Klubja Egyesület 50 000
Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület 50 000
Kodály Zoltán Művelődési Ház 50 000
Polgárőr Egyesületek támogatása működési célra (8x50.000 Ft) 400 000
Nagykanizsai Jézus Szíve Egyházközségért Közhasznú Alapítvány (felsőtemplom) 100 000
COR Alapítvány működés célú támogatása 50 000
Összesen 0 850 000 150 000
Dr. Károlyi Attila Kőrösi Általános Iskola játszótér felújítása 500 000
1 000 000
Összesen 500 000 0 500 000
Dr. Kolonics Bálint 2010. március 30-ig nem adott be igényt.
1 000 000
Összesen 0 0 1 000 000
Gyalókai Zoltán 2010. március 30-ig nem adott be igényt.
1 000 000
Összesen 0 0 1 000 000
Halász Gyula Honvéd Kaszinóért Alapítvány Működési célú támogatása 150 000
1 000 000
Összesen 0 150 000 850 000
Horváth István Honvéd Kaszinóért Alapítvány működési célú támogatása 100 000
1 000 000 Rózsa u. 22. KRESZ park 1db játék kihelyezése 400 000
Rózsa u. 22. KRESZ park parkosítása virágosítása pihenőpadok elhelyezése500 000
Összesen 900 000 100 000 0
Kanizsa – A 2010. április 22. mi ügyeink 5
Jerausek István Nagyfakos, Sandi u. déli oldal buszváró, járdasziget felújítása 300 000
1 000 000 Sánc orvosi rendelő, óvoda előtt a Kaposvári úton árok befedése
beton áteresszel 200 000
Bakónaki-patak gyaloghídja előtti út mészköves felújítása a betonútig 300 000
Kisfakosi harangláb, feszület felújítása 100 000
Látóhegyi Kápolna felújítása 100 000
Összesen 1 000 000 0 0
Karádi Ferenc A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Templom felújítási munkálataira 50 000
1 000 000 A miklósfai templom felújításának támogatása 500 000
Általános Iskola Miklósfa működési célú kiadás 100 000
Miklósfai Óvoda működési célú kiadás 100 000
Ligetvárosi óvoda részére működési célú kiadás 50 000
Miklósfai polgárőr egyesület működési célú támogatása 50 000
Közművelődési és Városszépítő Egyesület Kertbarát körének 50 000
Nyugdíjas Klub részére működési célú támogatás 50 000
Mi-Nők Klub működési célú támogatása 50 000
Összesen 550 000 450 000 0
Papp Ferenc Vadmacskák Kosárlabda SE működési célú támogatása 400 000
1 000 000 Canissa Modellező SE működési célú támogatása 450 000
VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház működési célú támogatása 50 000
Honvéd Kaszinóért Alapítvány működési célú támogatása 50 000
Honvéd Kaszinó Hölgyklubja működési célű támogatása 50 000
Összesen 0 1 000 000 0
Papp Nándor Erdész utcai garázsok előtti tér aszfaltozásos felújítása 1 000 000
1 000 000
Összesen 1 000 000 0 0
Polai József Az előirányzat felhasználás az áprilisi bajcsai sportöltözős előterjesztés támogatásának függvénye
1 000 000
Összesen 0 0 1 000 000
Röst János Riersch Zoltán költő "őszi Könnyek Nélkül" című kötetének megjelentetéséhez 130 000
1 000 000 Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány működési támogatása 150 000
Kortárs Művészetpártoló Alapítvány támogatása a Ludvig Nemzetközi
Művésztelep megrendezése céljából 500 000
Összesen 0 780 000 220 000
Szőlősi Márta A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Templom felújítási munkálataira 50 000
1 000 000 Hevesi Sándor Általános Iskola támogatása 950 000
Összesen 1 000 000 0 0
Tóth László Egyesített Bölcsőde Napraforgó bölcsőde bebútorozása 150 000
1 000 000 Olajbányász Stadion hitelesítése öltözők karbantartása 100 000
NTE 1866 Judo szakosztály működési célú támogatása 100 000
NTE 1866 Labdarúgó szakosztály működési célú támogatása 100 000
Extrém Bike SE működési célú támogatása 200 000
Nagykanizsai Református Templom ablakcseréjének támogatása 350 000
Összesen: 600 000 400 000 0
Tóth Nándor A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Templom felújítási munkálataira 1 000 000
1 000 000
Összesen 1 000 000 0 0
25 000 000 11 700 000 4 880 000 8 420 000
A március 30-i állapotok ismeretében
már lehet tudni, melyik
önkormányzati képviselő mire
szánja a város költségvetéséből
rendelkezésre álló egy millió forintját.
Noha Marton István regnálása
elején eltöröltette e lehetőséget,
mostanra meghátrált. Nyilván
rájött, az így osztogatott milliók
jól jöhetnek támogatóinak –
Horváth István, Polai József, Bicsák
Miklós – az őszi helyhatósági
választásokon való szerepléséhez.
ők éltek is a lehetőséggel.
Bicsák egész keretét választókörzetének
adja a Garay utca páratlan
oldalának aszfaltozására. Polai forintjai
– ha megvalósul a bajcsai
sportöltöző – szintén körzetében
hasznosulnak. Horváth István kilencszázezret
szán körzetére, azaz a
Rózsa utcai Kresz-park csinosítására.
Százezer forintot azonban lecsípett
a Honvéd Kaszinónak. Elkötelezettsége
érthető, vagyonbevallása
szerint ugyanis tavaly két és félszázezer
bevétele származott művészeti
tevékenységből.
Választói közvetlen megszólítására
hatszázezret szán Balogh
László, nyolcszázezret Bene Csaba,
kilencszázötvenezret Csákai
Iván, eddig bejelentett igénye szerint
félmilliót dr. Károlyi Attila,
egymilliót Jerausek István. Miklósfán
és választókörzetében költi
el pénzét Karádi Ferenc. Papp
Nándor a rendelkezésre álló
összeget teljes egészében az Erdész
utcai garázsok előtti tér aszfaltozására
szánja. Szőlősi Márta a Hevesi
iskolát támogatja. Tóth Nándor
elkötelezte a magát a kiskanizsai
templom felújítása mellett.
Gesztusértékű példákat is találhatunk
a táblázatban. A fideszesek
Cseresnyés Péter hétszázezre mellé
egyöntetűen ötvenezret utalnak
a Sarlós Boldogasszony templom
felújítására, míg Polai József nem
lát fantáziát saját körzete templomának
felújításában. Böröcz Zoltán
és Tóth László nagyvonalúsága
is szembeötlő. Annak ellenére,
hogy Marton István minden
eszközt bevetve ebrudalta ki őket
az NTE 1866-tól, mindketten utalnak
pénzt a sportegyesületnek.
Az Olajbányász pályában lát
fantáziát Bárdosi Gábor, ám igazi
szívügye a Napraforgó Bölcsőde.
Dr. Fodor Csaba a kisközösségeket
karolta fel, támogatottjai közt
szerepel nyugdíjasklub, egyesület,
közhasznú alapítvány. Tóth László
a hitélet gyakorlására is gondol,
háromszázötvenezret szán a református
templom ablakcseréjére.
Meglepő Röst János döntése. Noha
ősszel esélyes lehetne a palini
körzetben, támogatását elaprózta,
köztük Riersch Zoltán újabb kötetére.
D.J.
Milliójukat osztogatják a képviselők
Kanizsa – Szabad 6 vélemény 2010. április 22.
A Honvéd Kaszinóban rendezett
irodalmi esten az ünnepszónok köszöntőjében
így fogalmazott:
„…Noha a Költészet Napját József
Attila születéséhez kötjük, április
11-én született Márai Sándor
is, 5 évvel József Attila előtt, 1900-
ban. Ezért most Márai Sándortól
idézek: „vannak verssorok, amelyek
birtokában egész életemre ellátottnak
és sérthetetlennek érzem
magam”. Remélem, mindenkinek
vannak (de legalábbis legyenek!)
ilyen verssorai!...” (Legkedvesebb
verseink. Kanizsa XXII/15. szám –
a szerk.)
Mint tudvalevő a jobboldal
gyakran idéz a két háború közötti
korszak körülrajongott írójától,
Márai Sándortól. Most az egyszer
engedjék meg nekem is ugyanezt.
Márai 1945-ben (!) írta a Naplójába
a következőket:
„..Az oroszok olyanok, amilyenek,
semmit nem ígértek nekünk,
semmit nem akartak tőlünk, mi
üzentünk hadat nekik, s most a
fegyver jogán érkeztek hozzánk, legyőzött
országba, mely jogcím nélkül
megtámadta hazájukat. Nem illethetjük
őket szemrehányással. De
a magyarok! Az egyetlen ország
Európában, ahol a nemzet történelmének
legválságosabb pillanatában
akadt egy Szálasi-kormány,
akadtak törvényhozók, akik iparkodtak
megjátszani a legalitás
komédiáját e horda számára! Csak
hogy a zsákmányt kiegészítsék
még, néhány héttel prolongálják
létezésüket is elveszejtsék Budapestet
s mindent, ami az országból
megmaradt! Ezekkel csakugyan
nincsen alku, ezek számára nem
lehet kegyelem.
A zsidófaló, nácibarát középosztály
most megkísérli, hogy mindazért,
ami most történt, a nyilasokra
hárítsa a felelőséget. Nem
igaz, hogy a nyilasok a főbűnösök.
A nyilasok csak következménye
mindannak, amit ez a társadalom
az elmúlt 25 évben elkövetett, hogy
műveltség, erkölcs és tehetség nélkül
érvényesülhessen. A nyilas
horda éppen olyan bűnös, mint az
a magyar vezető réteg, mely az alkotmányosság
palástja alatt Horthy
25 évében szemérmetlenül fűtött,
buzdított mindenfajta reakciót.
Ez a társadalom ilyen egyszerűen
nem háríthatja el a felelősséget.
Most szívesen odadobják
koncnak a nyilasokat, hogy meneküljenek.
De ilyen olcsón nem menekülnek.
Csak egyről nem beszélnek a parasztok,
nagyságosok és méltóságosok:
arról, hogy mit szenvedtek
az orosz városok és falvak lakósai,
s arról, hogy esztendő előtt magyar
állampolgárok százezreit rúgták
ki lakásukból, elvették minden
holmijukat, nyomorúságos batyukkal
gettókba, téglagyárakba, disznóhizlaldákba
zárták őket, onnan
nyolcvanával, leplombált vagonokba
préselték – gyermeket, aszszonyt,
férfit vegyesen – ezt a nyomorult
tömeget, s a vagonokban,
égő hőségben hat napig utaztak a
lengyelországi deportációs telepek
felé, megőrültek a szomjúságtól,
anyák szültek a vagonokban, és a
gyermek ott hevert halottan az
ölükben, s a férfiak tébolyodottan
ültek a halottak mellett, húsz százalék
volt a vagonokban a mortalitás.
S végül az auschwitzi, olmützi
Vernichteruns-lagerekben a gyermekeket,
öregeket gázkamrákban
megölték, a munkabírókat egy ideig
még dolgoztatták, a lányokat,
asszonyokat a kísérleti telepen beoltották
betegségekkel.
Mindezekről nem beszél senki
azok közül, akik most rettegnek a
beszállásolástól, és féltik a “zabrálóktól”
a lisztet, a fehérneműt.
Ahhoz, hogy Magyarország
megint nemzet legyen, megbecsült
család a világban, ki kell pusztítani
egyfajta ember lelkéből a
“jobboldaliság” címkéjével ismert
különös valamit, a tudatot, hogy ő,
mint “keresztény magyar ember”
előjogokkal élhet a világban, egyszerűen
azért, mert “keresztény
magyar úriember”, joga van tehetség
és tudás nélkül is jól élni, fennhordani
az orrát, lenézni mindenkit,
aki nem “keresztény magyar”
vagy “úriember”, tartani a markát,
s a keresztény magyar markába
baksist kérni az államtól, társadalomtól:
állást, kitüntetést, maradék
zsidóbirtokot, potya nyaralást
a Galyatetőn, kivételezést az élet
minden vonatkozásában. Mert ez
volt a jobboldaliság minden értelme.
S ez a fajta nem tanul. Aki elmúlt
30 éves, és ebben a szellemben,
légkörben nevelkedett, reménytelen.
Talán megalkuszik
fogvicsorgatva, s mert önző és
gyáva: bizonyára hajlong majd az
új rend előtt, de szíve mélyén viszszasírja
a “jobboldali, keresztény,
nemzeti” világot, amelyen belül
olyan szépen lehetett zsidó vagyont
rabolni, versenytársakat legyilkolni,
és aladárkodni a nagyvállalatokban
képzettség és hozzáértés
nélkül.
Ez a fajta soha nem változik
meg, de amíg ezeknek szavuk van
vagy befolyásuk, Magyarország
nem lesz nemzet….”
Tóth László
MSZP frakcióvezető
A sikoly, Edvard Munch rettegést
kifejező képe nyomán készült
grafika nyomatékosítja a címbéli
kérdést az elmúlt hetekben ismertté
vált matricán. Időszerű-e felidézni
éppen most, a formálódó
nemzeti egység reményteli idejében?
Mi az hogy! Nagyon is! Bár
többek szerint a szocialistákhoz
köthető lopások – Zuschlag, Hunvald,
Hagyó – tette be a választóknál
a kaput, ne feledkezzünk meg
másik jellemzőjükről sem. Hazudnak
éjjel, hazudnak nappal, hazudnak
minden hullámhosszon. Ha
már fizikai erőszakhoz nem nyúlhatnak,
egyedül a hazugság az a
fegyver, mellyel a lopást lehetővé
tevő hatalmukat megszerezni vagy
megtartani képesek. Ne higgyük
hát, hogy az elhíresült miniszterelnök
az egyedüli a szocialistáknál,
aki szemrebbenés nélkül tudja művelni
a félrevezetést. Pártelnöktől
tanácselnökig, szóvivőn és képviselőjelöltön
át nap mint nap találkozhatunk
– a Kanizsa hasábjain is
– a zsákmány megtartása érdekében
az igazság elleni erőszakkal.
Most éppen állítólagos fideszes
tervekkel riogatnak, épp úgy, mint
hajdan a 23 millió románnal. Az
általuk kilopott ország újjáépítőin
pedig – ne legyen kétségünk – akár
már holnapután számon kérik, miért
nincs kerítésből a kolbász? (sic)
Jóhiszemű ember el se tudja képzelni,
hogy valaki hátsó szándékkal
érkezik. – idéztem minap egy
rendőrezredest. Hogyan védekezzünk
e trükkös tolvajokkal szemben?
Be se engedjük őket – szokták
tanácsolni, elvégre szélhámosoknál
munkaköri feltétel a rokonszenves
külső. Az Odüsszeia XII.
éneke óta használjuk a szirének
dala kifejezést. Lám, sok évezredes
emberi tapasztalat van a romlást
hozó hízelgésről. A szigetük
mellett elhajózókat csalogatják
csábos énekükkel. „Körülöttük az
emberi csontok nagy sokasága hever”
– így Homérosz a két szirénről.
Ezért a jó tanácsot követve
Odüsszeusz viasszal tapasztja be
társai fülét, őt magát pedig szorosan
az árbochoz kötözteti. Nem
szégyen tehát, ha beismerjük
gyengeségünket, nyúljunk inkább
a viaszdugóhoz. „Az alantas beszéd
megszokása ugyanis egyenes
úton vezet az alantas tettekhez.” –
figyelmeztet a 4. századi kappadókiai.
Az izzósok pedig azt
mondják: az MSZP ahelyett, hogy
a Fidesszel foglalkozna, inkább arra
adjon választ, hogyan érhetett el
ilyen „eredményt” egy (1918-tól
számítva mégiscsak) történelmi
párt?
Papp János
„Kárognak a varnyúk”, szokta
mondani az öreg csirás tömören,
ha csak a mindenben rosszat látó
emberek kerültek szóba a kocsmai
beszélgetések közben.
A rosszindulatú, előre katasztrófát
jósoló ellendrukkerek hadára
értem most én ezt az aranymondást.
Nincs vége a választásnak, nincs
még új kormány, de ők, a levitézlettek
nem csüggednek. Új hang,
új módszer alkalmazása formálódik
a köreikben. Úgy gondolják,
hogy teli torokból kell gyalázni a
még meg sem alakult kormány leendő
összes intézkedését. Azokat
is, amelyekről azt gondolják, hogy
majd meg fognak hozni, és azokat
is, amelyeket soha sem lesz szándékukban
megtenni. Arról, hogy
az elmúlt nyolc év alatt mit tehettek
volna és hova juttattak bennünket,
egyetlen nap alatt sikerült
megfeledkezniük.
Nagykanizsán egy hajdani, a tanácsi
időkben MSZMP tagként,
vezető beosztásban dolgozott ismert
név viselője is beállt a károgók
közé. Valószínűleg fáradtságos
munka után tanácselnökként
nyugalmazott, kiemelt emberként
ő ezt így látja jónak.
Dr. Fodor Csaba nyilatkozata,
immár vesztesként pedig külön kuriózum,
különlegesség a maga nemében.
A győztesnek gratulálni, esélyt
adni nem az ő stílusuk, mert a lelkük
más módon van felépítve. Ebben
az esetben nem számít az etika,
nem számít a lovagiasság, nem
számít a sportszerűség.
Előre károgni, előre ijesztgetni a
vállalkozókat, előre rémképeket
festeni, hosszú, bonyolult fejtegetéssel
keverni-kavarni mindebben,
amiben csak lehet, ez az élettere a
Márai a magyar
jobboldaliságról
Újra MSZP:
reagálás Mózes Pál
írására
Kárognak a varnyúk
hasonló szándékúaknak. Az a
rossz hírem számukra, hogy tisztul
a kép és egyre kevesebb terepe
lesz a közbeszédben a hasonszőrű
okoskodók zavaros gondolatainak.
Szerencsére nagyon kevesen
vannak és egyre kevesebben lesznek
ők, az ellenszurkolók, hiszen a
nagy többség, a most még bal oldalra
szavazók közül is jogosan reméli
azt, hogy érte is történik az a
megújulás, amelyben mindannyian
reménykedünk. A győztesnek a
gratulációk fogadása után úgy kell
dolgoznia, hogy ez a sportszerű
gondolkodásmód érezhető legyen
minden megnyilvánulásában, hiszen
igazán eredményes csak így
lehet.
Karádi Ferenc
önkormányzati képviselő
A baloldal első fordulóban elért
választási eredménye katasztrofális
volt. Április 11-én a választópolgárok
népítéletet hoztak, megbüntették
az MSZP-t az elmúlt
évek rossz teljesítményéért.
Kiszavazták a hatalomból és oda
belátható időn belül - hacsak a Fidesz
hasonló hibákat nem vét -
nem is fog visszakerülni, jelenlegi
struktúrájának, vezetői összetételének
megváltozása nélkül.
Magyarországnak, mint minden
európai országnak szüksége van
egy elvhű, komoly, szervezett,
erős baloldali pártra. Mára azonban
már világossá vált, hogy az
MSZP pártérdeke más, mint a baloldal
érdeke. A választások utáni
nyilatkozatokból kitűnik, hogy a
szocialista pártelit csak azért beszél
változásról, megújulásról,
hogy a lényeg változatlan maradhasson.
A baloldal egyenlő a Szocialista
Párttal. Az eredményeket
kisajátítják maguknak, a kudarcokért
másokat okolnak. Elutasították
a kisebb baloldali pártokkal az
együttműködésnek még a lehetőségét
is, majd a csúfos bukás után
bűnbaknak kiáltották ki őket. Helyi
szinteken is hasonló a helyzet.
Baracskai József Zalai Hírlapban
megjelent cikke: "...A tanulságok
levonása során keresik a választ
arra, vajon kinek állt érdekében
Zalában MSZDP-s jelöltekkel
gyengíteni, s végül minimális különbséggel
a harmadik helyre szorítani
az MSZP-t."
Dr. Fodor Csaba Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap: "...Az MSZDP
önálló indulását Nagykanizsán a
baloldal megosztására történő törekvésként
értékelem ugyanúgy,
mint 2006-ban az önkormányzati
választásokon. A mostani gyenge
teljesítménye igazolja, hogy a továbbiakban
nincs valós igény a politikai
palettán történő szereplésre."
Úgy vélem ezek a nyilatkozatok
nem éppen az oly sokszor emlegetett
baloldali egység megteremtését
szolgálják. Talán éppen azért,
mert ezt kívánja az 1989-ben alakult,
milliomosok érdekeit kiszolgáló
MSZP pillanatnyi érdeke?
Annak eldöntését pedig, hogy ki
képviseli hitelesebben a kisemberek
érdekeit – figyelemmel az
MSZDP szociáldemokrata érdekekért
küzdő 120 éves múltjára –
bízzuk városunk választópolgárainak
bölcsességére, politikai előre
látására. Eltérő baloldali értékrendünkről
pedig csak annyit, hogy
jómagam az újság "Köszönet a
voksokért" oldalán a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt nevében
megköszöntem a ránk szavazó
választópolgárok voksait.
Bogár Ferenc
MSZDP megyei elnöke
Kérem, hogy a lapjában
szíveskedjen megjelentetni aláírásommal
a következő cikket.
Ismét eltetelt egy év, ismét kitavaszodott,
ismét itt a Város Napja.
A Kanizsa Hetilap teljes hátoldalán
időpontra beosztva olvasható
a két nap, a péntek illetve a
szombat programja, műsora.
Van itt minden, ami szem-szájnak
ingere. Remekeltek a budapesti
szervezők.
Oláh Ibolyától Ferenczi Gyuriig,
a Ghymestől Tabániig. Még
egy veszprémi haknibandát is sikerült
beszervezni, mert szórakoztatni,
hát azt kell a nagyérdeműt.
Aztán hamar intézünk egy sajtótájékoztatót
a polgármesterrel karöltve,
ahol megveregetjük egymás
vállát.
Hát kérem!
Az idei Város Napjára sem sikerült
találni a Szan – Dia Fitness-en
kívül egyetlen színvonalas produkciót
sem egy akkora városban,
ahol 47357 választópolgár él?!
Miért van az, hogy a város polgárainak
szórakoztatására szánt pénzösszeg
rendszeresen elvándorol?
Miért van az, hogy a helyi rendezvényszervező
csak a vállát vonogatja,
hogy nem rajta múlik
semmi, mivel ki van véve a szervezés
a hatásköréből?
Akaratlanul is felmerül az emberben,
hogy ennek biztosan valami
sötét anyagi háttere van, kis
pénzvisszaáramlás bal zsebből
jobb zsebbe, persze ez csak gondolati
szinten, hiszen nem bizonyítható.
Nyilvánvaló, hogy egy, más városban
tevékenykedő programszervező
kft.-nek nem érdeke a helyi
zenekarok, művészeti csoportok
felléptetése. Viszont!
Tanulmányozva a „programszervezési
nagykönyvet”, a megrendelő
igenis beleszólhat a műsor
összeállításába, hiszen itt is érvényesül
az, aki fizet, az dirigál-elv.
Vajon miért nem teszi? Ki a ludas
benne? Meddig lesz még ez
igy?
Ez itt a kérdés!
Kováts Tamás
Kanizsa – Szabad 2010. április 22. vélemény 7
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448
TANFOLYAM INDUL
2010.04.26-án 16 órakor
hétközi
2010.04.30-án 16 órakor
hétvégi előadásokkal személyautó,
motor és segédmotor
kategóriákban
2010.04.27-én 16 órakor
C, D, C+E
2010.04.28-án 16 órakor
gépkezelő alap- és típusvizsga
2010.05.03-án 16 órakor
árufuvarozó és személyszállító GKI
Diákkedvezmény! Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!
Egy választás
margójára
Tisztelt
Főszerkesztő Úr!
Vinalia Canisa
4. KISBIRTOKOK - KISPINCÉSZETEK
ORSZÁGOS BORVERSENYE
IDőPONT: 2010. május 21, 10 óra
HELYSZÍN: Nagykanizsa, Medgyaszay Ház (Sugár u. 5.)
RENDEZő: Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft.,
Nagykanizsai Hegyközség Kisbirtokosok Országos Szövetsége Egyesület
A versenyre az 1 ha termő szőlőterület alatti kisbirtokok, illetve 80 hl
éves termelés alatti kispincészetek mintáit várjuk. (A területről, illetve
bormennyiségről kiállított illetékes hegybírói igazolást csatolni kell!)
NEVEZNI, 2009. MÁJUS 20-IG BEÉRKEZőEN 4 PALACK 0,75 les
KISZERELÉSű BORMINTÁVAL ÉS KITÖLTÖTT NEVEZÉSI
LAPPAL LEHET. (A mintákhoz mellékelni kell a borok származási
bizonyítványának másolatát.)
Nevezési díj: mintánként 2.000 Ft. (A nevezési díjat a Nagykanizsai Hegyközség
14100134-65062249-02000008 számú, a Volksbank Zrt. Nagykanizsai Fiókjánál
vezetett számlájára kérjük befizetni, átutalással, illetve postai úton a
számlaszámra való hivatkozással, vagy személyesen a bankfiókban, Nagykanizsa,
Király u. 36.) A mintákat a Nagykanizsai Hegyközség irodája (postai úton
8800 Nagykanizsa, Szent Flórián tér 30., vagy személyesen, munkaidőben naponta),
illetve a Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. (1124 Budapest,
Somorjai u. 21., telefon: 06-1-203-8507) fogadja!
A Nagykanizsai Hegyközség Közigazgatási területéről származó borminták
a hagyományoknak megfelelően a város fehérbora és a város
vörösbora címért is vetélkednek.
VERSENYIGAZGATÓ: Förhénci Horváth Gyula, a Nagykanizsai
Hegyközség elnöke. A ZSűRI ELNÖKE: Zilai Zoltán, a Magyar Szőlő-
és Borkultúra Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.
A ZSűRI ELőZETES VIZSGÁLAT ÉS BESOROLÁS UTÁN, A 100
PONTOS BÍRÁLATI MÓDSZERREL ÉRTÉKELI A MINTÁKAT!
Az eredményhirdetésnél a 30 %-os szabályt érvényesítjük.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETő: a 06-20-9193-308-as mobiltelefonszámon.
A nevezési feltételek és a jelentkezési lap letölthető a
www.borkulturakht.hu honlapról.
TÁMOGATÓK: Nagykanizsa MJV Önkormányzata,
Magyarországi Volksbank Zrt.
8 Kanizsa – Hirdetés 2010. április 22.
L O M T A L A N Í T Á S !
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is megrendezésre
kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Az idei évben is előzetes
egyeztetés szerint lomtalaníthatunk.
A lomtalanítási akció április 26-tól május 22-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét április 19-től
május 22-ig munkanapokon 13.00-16.00-ig a Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft. 93/537-380-as telefonszámán lehet bejelenteni.
Atársasházak közös képviselői a lomtalanítást személyesen
jelenthetik be a hulladékszállítást végző cég Vár u. 5 sz. alatt
lévő szállítási irodájában.
A közösen leegyeztetett időpontra a szolgáltató a lim-lom mennyiségétől
és összetételétől függően az elszállításra konténert, a családi
házas övezetbe tömörítős hulladékszállító járművet biztosít.
Családi házas övezetben az idei évben is kizárólag a hétvégén,
szombatonként történő lomtalanításra van lehetőség.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat
háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat,
autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hűtőszekrény, televízió), illetve
veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!
A Vár u. 5 sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térítésmentesen
adhatók le a háztartásokból származó szelektíven gyűjtött
hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok.
A szabálytalan közterületi hulladékkihelyezést a Közterület-felügyelet
munkatársai ellenőrzik és szankcionálják!
Kérjük együttműködését környezetünk tisztaságának megóvásában
Kanizsa – 2010. április 22. Városháza 9
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 32/2001.
(VI. 27.) számú, a Garzonházakról szóló helyi rendelete
alapján - 35. életévét be nem töltött fiatal házasok
és élettársak részére, lakáscélú előtakarékosság
fizetési kötelezettség vállalásával - pályázatot
hirdet az alábbi üres, önkormányzati bérlakások
bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj öszszege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
szálláshasználati szerződés időtartama: maximum
60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
szálláshasználati szerződés időtartama: maximum
60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
13.490 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati
szerződés időtartama: maximum 60
hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati
szerződés időtartama: maximum 60
hónap.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága az önkormányzati
bérlakásokról szóló 42/2007.
(IX.25.) számú helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet továbbá az alábbi üres, felújított önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
1. Nagykanizsa, Magyar u. 7. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 25 m2, szobaszám: 1 szoba,
komfortfokozata: félkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: belvárosi terület, bérleti díj összege:
7.400 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony
időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2010. április 22. 8.00-9.00 óráig.
2. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szoba,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj öszszege:
29.016 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2010. április 22. 9.00-10.00
óráig
3. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/C. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj öszszege:
16.694 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
időpontja: 2010. április 22. 15.00-16.00
óráig
NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
1. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba,
komfortfokozata: komfortos, a lakás településen belüli
fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
61.472 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony időtartama: 5 év.
2. Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 94 m2, szobaszám: 2 szoba,
komfortfokozata: komfortos, a lakás településen belüli
fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
51.136 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony
időtartama: 5 év.
3. Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. I. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony időtartama: 5 év.
4. Nagykanizsa, Fő u. 8. III. lh. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 69 m2, szobaszám: 2 szoba,
komfortfokozata: komfortos, a lakás településen belüli
fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
34.845 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony időtartama: 5 év.
5. Nagykanizsa, Fő u. 8. V. lh. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szoba,
komfortfokozata: komfortos, a lakás településen belüli
fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
31.815 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony időtartama: 5 év.
KÖLTSÉG ALAPON, KÖLTSÉGELVű
LAKBÉRREL:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony időtartama: 5 év.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
17.784 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony időtartama: 5 év.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony időtartama: 5 év.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj öszszege:
19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj
összege: 16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.)
lehet benyújtani. Pályázati nyomtatvány ugyanitt
kapható!
Pályázatok benyújtásának határideje:
2010. április 30.
Pályázat önkormányzati bérlakásokra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt ötlet-pályázatot hirdet
a Városrehabilitációs programhoz kapcsolódó logó és szlogen elkészítésére.
Az ötletpályázat keretében olyan Városrehabilitációs programhoz kötődő frappáns
jelmondatot és logót várunk, amelyek tükrözik a város megújuló arculatát, jellemző
tulajdonságait, vonzerejét.
Pályázatot nyújthat be minden 16. évet betöltött nagykanizsai kistérségi lakos.
A pályázat díjazása:
- bruttó 50.000 Ft-os díj a nyertes szlogen kitalálójának
- bruttó 50.000 Ft-os díj a nyertes logó kitalálójának
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14. (péntek) 12 óra
További információ:
- Interneten: www.nagykanizsa.hu honlapon a Város élete/Városrehabilitáció menüpont
alatt;
- Személyesen: a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Városfejesztési Divízió,
Nagykanizsa, Garay u. 21; Fsz. / 5. sz. Irodában;
- Telefonon a +36-30/693-24-49, vagy a +36-30/47-48-506 számon kérhető.
Szlogen és logo a városrehabilitációnak
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán
és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezők, valamint a városból
elszármazottak részére a Kanizsai Antológia 11. számában való
megjelenésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, művészeti, tudományos, valamint megjelenő versek,
prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betűnagyság, palatino linotype betűtípussal)
terjedelemben. A kéziratokat kinyomtatva, valamint lemezen vagy CD-n
kell benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sport
Osztály Halmos, Csaba koordinátor, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A beérkezett pályaművek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
őrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 11-es számában az Ünnepi
Könyvhét alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2010. április 30. (péntek) 13.00 óráig
Pályázat - Kanizsai Antológia 11.
Kanizsa – 10 Városháza 2010. április 22.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban
megüresedett 1 db lakás bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.44.)
számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5.
szám alatt található Nyugdíjasházban lévő bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
100.
A licitálás időpontja: 2010. május 4 . (kedd) de. 9.00 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott
időre.
A bérlemény nem örökölhető!
A bérlemény leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5.
- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész
- alapterülete: 37 m2
- szobaszáma: 1+1 fél szoba
- komfortfokozata: összkomfortos
- bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 17.316.-Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendő díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit
és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakás megtekinthető: 2010. április 22. 13.00-15.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek.
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár
elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással
kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó
a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek:
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ pénzadományt
ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati bérlakását térítésmentesen a bérbeadó
rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély
miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként
elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehető
PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a
pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi
nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás
pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti
szerződés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát,
alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
Apályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk,
Eötvös tér 16.) kell benyújtani. Alicitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben,
a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be.
A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege: 2.200.000 Ft.
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati
bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül.
A feljánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni.
Pályázat - nyugdíjasházban lévő lakásra
1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű
betegség.
2. A betegség legfőbb terjesztője a róka.
3. Avédekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét - a rókák veszettség elleni
vakcinázását - Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban
is megkezdődött a rókák vakcinázása. Első alkalommal a nyugati határövezetben, az
osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina.
4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de a rókák által
kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely gyufásdoboz alakú és nagyságú, szürkésbarna
színű. Aróka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina
bejut a szervezetébe.
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM
JELENT. Akihelyezett csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI!
Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bőrbe, szájba,
szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik az alábbi biztonsági
előírásokat kell alkalmazni:
a.) ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy
ennek hiányában 70%-os alkohollal történő lemosás. Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárban.
A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során keletkezett barnás folt szappanos
lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség;
b.) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul
ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított 14 napig az ebeket
megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni.
A jelzett időszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó
intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek
vagy legelő állatok ne vehessék fel a rókák számára kihelyezett csalétket.
8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő vagy háziállatot talál, a tetemet
hagyja érintetlenül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI
ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT.
9. Kérjük a fentiekről gyermekét is tájékoztassa.
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvosok és orvosok szolgálnak.
11. A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDőPONTJA: 2010. április 6-20-ig
FÖLDMűVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Felhívás veszettség elleni védekezésre
A Város Napi programok miatt az alábbi útlezárások és forgalomkorlátozások
várhatók az Erzsébet tér és környékén:
PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN
- április 22. (CSÜTÖRTÖK) 06:00 - április 25. (VASÁRNAP) 12:00-ig, a Polgármesteri
Hivatal előtti parkolóban
április 22. (CSÜTÖRTÖK) 17:00 - április 25. (VASÁRNAP) 12:00-ig az MKB
bank előtti parkolót is beleértve és a téren található NAGY parkolóban,
- április 23. (PÉNTEK) 04:00 – április 25. (VASÁRNAP) 02:00-ig az Erzsébet tér
keleti útszakaszán (74-es Fő ÚT) a Vásár és a rendezvény miatt teljes útlezárás és parkolási
tilalom lesz érvényben, ide már csak a vásárosok hajthatnak be áruszállítás céljából,
a rendezők beleegyezésével.
- április 24. 05:00 – április 26. 02:00-ig A Rozgonyi utca 74-es fő út és a tér nyugati
széle közötti útszakaszán
IDEIGLENES ÉS SZAKASZOS ÚTLEZÁRÁS LESZ
- április 24. (SZOMBAT) 10:00 - 10:30-ig az Erzsébet tér- Fő út - Huszti tér - Petőfi
u. - régi 7-es útvonalon Galambokon át Zalakarosig futóverseny miatt.
- április 24. (SZOMBAT) 10:30 - 13:00-ig a zászlófelvonás és az utcai menet idejére
a 74-es Fő út Erzsébet tértől a Deák Ferenc tér keleti végéig tartó szakasza mentén
ideiglenes-szakaszos útlezárást lesz érvényben (a Fő út, Csengery u - Dél Zalai Áruház
közötti szakaszán)
- április 24. (SZOMBAT) 21:30 - 22:15-ig az Erzsébet tér déli oldalán a Zárda utcától
az Ady utcáig a tűzijáték idejére
BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a Város Napi rendezvények miatt 2010. április
24-én 10.30-13.00 között lezárásra kerül az Erzsébet tér- Csengery út-Dél Zalai Áruház
közötti szakasza. A Dél-Zalai autóbusz-megállót ezen idő alatt egyik irányból sem
érintjük. Keleti irányból a Rozgonyi u. 1. elnevezésű megállóhelyet, Nyugati irányból
pedig a Zrínyi úti parkolónál lévő ideiglenes megállóhelyet szíveskedjenek igénybe
venni.
A lezárások és a forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért kérjük
megértésüket és türelmüket!
Városnapi forgalmi rend változás
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala eladásra kínálja
TOYOTA RAV 2.0 D4-D 4WD Sol típusú gépjárművét. A gépjármű eleje sérült,
rendeltetésszerű használatra jelenleg nem alkalmas. Részletes ajánlattételi
felhívás a www.nagykanizsa.hu honlapon található.
Toyota Rav 2.0 D4-D 4WD eladó
Kanizsa – Könyvajánl2010. április 22. ó 11
A nyugati országokban már
több, mint ötven éve neveznek el
híres sportolókról létesítményeket.
Hazánkban csak az utóbbi tíz
évben jött divatba a megemlékezésnek
ez a tisztelgő formája.
Nagykanizsa élen járt ebben a sorban,
hiszen valószínűleg az országban
és a világon először neveztek el
olimpiai bajnokról iskolát, a Dr. Mező
Ferenc Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskolát, 1967. március
22-én. Sajnos most a visszájára
fordult a folyamat Kanizsán. Sehol a
világon nem fordult elő olyan, hogy
elneveztek valamit egy olimpiai bajnokról
és utána visszavonják. A következő
fejezetben a teljesség igénye
nélkül azon stadionokat, sportcsarnokokat,
iskolákat, hagyományőrző
egyesületeket stb. sorolom fel, melyek
olimpikonokról (bajnokokról,
érmesekről, résztvevőkről), NOB tagokról,
edzőkről vannak elnevezve.
Nem tartalmazza a lista azokról a világhírű
sportolókról elnevezett létesítményeket,
például a Szusza Ferenc
stadiont, akik nem vettek részt
olimpián.
Sportlétesítmények
Abay-Nemes Oszkár Uszoda,
Pécs, Albert Flórián Stadion, Budapest
(FTC), Bácsalmási Péter Atlétikai
Csarnok, Budapest, TF Bitskey
Aladár Sportuszoda, Eger, Bauer Rudolf
Egyetemi Sportcsarnok, Mosonmagyaróvár,
Békessy Béla Sportcsarnok,
Debrecen, Bene Ferenc
Sportcsarnok, Balatonkeresztúr, Benedek
Gábor Városi Sportcsarnok és
Rendezvényközpont, Tiszafüred,
Bóbis Gyula edzőterem, Kecskemét,
Bodosi Mihály Atlétikai Sportcentrum,
Kaposvár, Bozsik József Stadion,
Budapest (Kispest Honvéd, Bp.
Honvéd), Budai II. László Stadion,
Budapest (VOLÁN, FőSPED), Csík
Ferenc Uszoda, Kaposvár, Csík Ferenc
Uszoda, Sopron, Czibor Zoltán
Sporttelep, Komárom, Dany Margit
Sportcsarnok, Kunszentmárton, Földi
Imre Sportcsarnok, Tatabánya,
Gabányi László Sportcsarnok, Budapest
(BHG), Gerevich Aladár Nemzeti
Sportcsarnok, Budapest, Grosics
Gyula Labdarugó Akadémia, Gyula,
Gyarmati Dezső Uszoda, Budapest,
Gyarmati Dezső Uszoda, Hódmezővásárhely,
Gyulay István Atlétikai
Stadion, Debrecen, Hajós Alfréd
Nemzeti Sportuszoda, Budapest, Hajós
Alfréd Városi Uszoda, Balassagyarmat,
Hajós Alfréd Tanuszoda,
Budafok, Halassy Olivér Sportcsarnok,
Budapest, Harangi Imre Rendezvénycsarnok,
Nyíradony,
Hidegkuti Nándor Stadion, Budapest
(MTK), Hódos Imre Sportcsarnok,
Debrecen, Iharos Sándor Stadion,
Budapest (Bp. Honvéd Tüzér utcai
atlétikai stadionja), Illovszky Rudolf
Stadion, Budapest (VASAS), Kabos
Endre Sportcsarnok, Berettyóújfalu,
Kanizsa Tivadar Városi Tanuszoda,
Szolnok, Kemény Dénes Uszoda,
Miskolc, Kemény Ferenc Sportcsarnok,
Eger, Kiss László Uszoda,
Százhalombatta, Kulcsár Anita
Sportcsarnok, Szekszárd, Lantos Mihály
Sportközpont, Budapest,
Lauber Dezső Városi Sportcsarnok,
Pécs, Lóránt Gyula Stadion, Kőszeg,
Messzi István Sportcsarnok, Kecskemét,
Mudin Imre Sporttelep, Nagyatád,
Mudin Imre Sportcsarnok, Kétegyháza,
Nyéki Imre Uszoda, Budapest,
Ormai László Asztalitenisz-
Csarnok, Budapest, Papp László Budapest
Sportaréna, Budapest, Papp
László dr. Városi Sportcsarnok,
Szentes, Pézsa Tibor Városi Sportcsarnok,
Esztergom, Posta Sándor
Sportcsarnok, Baja, Puskás Ferenc
Stadion, Budapest (Népstadion),
Rády József Tornacsarnok, Balatonkenese,
Rózsavölgyi István Atlétikai
Pálya, Tatai Edzőtábor, Szepesi
Gusztáv sportpálya, Sajószentpéter
(Sport utca 32.), Szojka Ferenc Stadion,
Salgótarján, Takács Károly
Sportcsarnok, Budapest, Tersztyánszky
Ödön Sportközpont, Csákvár,
Urányi János Sport-és Szabadidőközpont,
Balatonboglár, Várkői Ferenc
Diák és Szabadidő Központ,
Pécs, Zsivótzky Gyula Sportcsarnok,
Kartal
Hagyományőrző körök
Csanádi Árpád Olimpiai Baráti
Kör, Budapest, Halmay Zoltán
Olimpiai Hagyományőrző Egyesület,
Szombathely, Dr. Mező Ferenc
Olimpiai Baráti Kör, Nagykanizsa,
Varjú Vilmos Olimpiai Baráti
Kör, Budapest, Harangi Imre
Olimpiai Baráti Kör, Nyiradony,
Szokolyi Alajos Olimpiai Baráti
Kör, Budapest, Bozsik József
Olimpiai Kör, Komárom, Steiner
Rezső Olimpiai Baráti Kör, Mosdós,
Csik Ferenc Olimpiai Baráti
Kör, Keszthely, Mező Klub, Budapest,
Bóbis Gyula Olimpiai Baráti
Kör, Kecskemét
Iskolák
Dr. Mező Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola,
Nagykanizsa, Mezőkövesdi Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Mező Ferenc Tagiskola, Mezőkövesd,
Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola, Békés, Zuglói Hajós Alfréd
Magyar Német két tanítási nyelvű
Általános Iskola, Budapest, Csanádi
Árpád Általános Iskola, Középiskola
és Pedagógiai Intézet, Budapest,
Hajós Alfréd Általános Iskola,
Gödöllő, Dr. Mező Ferenc Általános
Iskola, Budapest, Csik Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium,
Budapest, Hajós Alfréd Általános
Iskola, Budapest, Németh Imre
Általános Iskola, Budapest, Dr.
Kemény Ferenc Általános Iskola,
Eger, Szőnyi Bozsik József Általános
Iskola, Komárom, Kovács Pál
Gimnázium, Budapest, Gerevich
Aladár Általános Iskola, Alattyán,
Papp Bertalan Ószőlői Általános
Iskola, Tiszaföldvár, Lemhényi
Dezső Általános Iskola, Budapest,
Kolonics György Általános Iskola,
Budafok, Újbudai Grosics Gyula
Sport Általános Iskola, Budapest,
Puskás Ferenc Általános Iskola,
Budapest, Szokolyi Alajos Általános
Tagiskola, Bernecebaráti.
Sportiskolák
Csermák József Atlétikai Dobócentrum
és Dobóiskola, Veszprém,
Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola,
Szombathely, Sportegyesület,
Mező Ferenc Sport Egyesület,
Pölöskefő.
Dr. Mező Ferenc (művészeti
versenyek, 1928), 1931. augusztus
31.-én született kislányát valószínűleg
az országban az elsők között
nevezte el Olimpiának). Hegedűs
Csaba (birkózás, 1972), a 100. magyar
olimpiai bajnok lánya is
Olimpia. Gyulay Zsolt (kajak-kenu,
1988), a szöuli olimpia alatt
született kajak ifi világbajnok lánya
nem szereti az Olimpia nevet,
a másodi keresztnevét a Blankát
használja. Alain Mimoun, (atlétika,
1956 FRA), győzelme emlékére
adta a lányának az Olympia nevet.
Vaszilij Alekszejev (súlyemelés,
1972, 1976 URS), a világ legerősebb
embere az ólomsúly királya
is az Olimpia nevet adta lányának.
Panzió
Kőszegen Lóránt Gyula 1952.
labdarugó olimpiai bajnok szülőházában
panzió működik, a tulajdonos
Sándor Csikar tiszteletére
„Csikar Panzió” nevet adta neki.
Érden Egerszegi Krisztina ötszörös
olimpiai bajnok beceneve alapján
„Egérlyuk” a család pizériájának
a neve.
Határon túl
Stadionok
Abebe Bikila Stadion, Addisz
Abeba, ETH. Roland Garros, Párizs,
FRA(a centerpálya - Philippe Chatrier
stadion - négy oldalának lelátói a
Négy Muskétásról (Jacques
Brugnon, Jean Borotra, Henri Cochet
és René Lacoste) kapták nevüket.
Steffi Graf Teniszstadion, Berlin,
GER. Joao Havelange Stadion , Rio
de Janeiro, BRA. Suzanne Lenglen
Teniszstadion, Párizs, FRA (a Roland
Garros második számú (center) pályája).
Dr. Constantin Rãdulescu Stadiont,
Kolozsvár, Erdély, ROU. Lia
Manoilu Stadion, Bukarest, ROU.
Primo Nebiolo Stadion, Torino, ITA.
Eduard Sztrelcov Stadion, Moszkva,
RUS (FK Moszkva, volt Torpedo-
ZIL stadionja). Manuel Díaz Vega
Stadion, Oviedó.
Sportcsarnokok
Kóczán Mór Sportcsarnok (Zlatná
na Ostrove), Csallóközaranyos,
Felvidék, SVK, Lőrincz Márton
Sportcsarnok, Korond, Erdély,
ROU, Ondrej Nepela Sportcsarnok,
Pozsony, SVK, Drazsen
Petrovics Sportcsarnok, Zágráb,
CRO, Szabó Katalin Sportcsarnok,
Sepsiszentgyörgy, Erdély, ROU,
Vákár Lajos Jégcsarnok, Csíkszereda,
Erdély, ROU.
Város
Jim Thorpe Town, USA
Autópálya:
Usain Bolt autópálya, JAM
(Részlet Kis János a Dr. Mező
Ferenc Olimpiai Baráti Kör elnökének
Az olimpiák krónikája c. készülő
14. könyvéből, mely kiadvány
a Mező emlékév keretében jelenik
meg.)
Olimpikonokról nevezték el
Olimpiai bajnokok
akiknek Olimpia
nevű lánya van
Kanizsa 12 – Színes 2010. április 22.
Müller Péter a hazai ezoterikus
irodalom kimagasló
alakja. Egy halálközeli élménye
fordította a spirituális
tanok felé. Legújabb kötete
a Gondviselés, melyben az őt
és minket érintő legfontosabb
kérdésekre próbál válaszokat
keresni. Beszél az
emberi sorsról, a jövő sejtéséről,
a sorsteremtés mágiájáról,
a várakozás művészetéről,
a szellemvilág és a
gondviselés segítő erejéről.
Arról, hogy van egy dalunk,
ami a mi dalunk, és amit meg
kell hallanunk, és meg kell
hallgatnunk, ha felcsendül...
Az egyszemélyes színpadi
előadás dramaturgiai szempontból
az egyik legnehezebb
műfaj, amire valóban
csak a kivételes karakterek
alkalmasak. Müller Péter a
karizmatikus mesélők közé
tartozik, aki szívesen fordít
az előadás koreográfiáján interaktív
játékba vonva a közönséget.
Belépődíj: 2300 Ft
Elérkeztünk az egyik legnehezebb
feladathoz, mely a kutyatulajdonosokra
hárul: a kutyus
szocializációját teljes mértékben
segíteni kell. Nem csak
játszani, etetni kell az állatot,
hanem nevelni is, hogy be tudjon
illeszkedni környezetébe.
A nevelés elengedhetetlen feltétele,
hogy a kutya értse a mi kifejezésmódunkat,
mi pedig az övét, s a
körülötte lévő világból minél többet
megmutassunk neki. Mivel kölyökkorban
(2-12 hónaposan) megy ez a
legkönnyebben, használjuk ki kutató-
és zsákmányszerző ösztönét, valamint
játékosságát – mondja Tislér
Zoltán kutyakiképző.
Már az első közös napon
kezdjük a szobatisztaságra nevelni,
s ha ez ellen vét, csak akkor
büntessük meg, amikor azt
már fel tudja fogni. Már kölyökkorban
tegyünk a nyakába nyakörvet,
minden nevelési módszernek
ez az alapvető eszköze.
„Hozzám!", „Helyedre!", „Fúj,
rossz!" – ezek a legfontosabb
jelszavak, melyeket a kutyáknak
legelőször megtanítunk. A parancsot
és a tiltást mindig
ugyanazokkal a szavakkal fejezzük
ki, a dicséret és a szidás között
pedig éles határ legyen, ami
a viselkedésünket illeti. Ahogy a
gyerekeknél sem, a kutyáknál
sem jó nevelőeszköz, ha ordítozunk
velük. Ha jól dolgozik a
kutyus, akkor viszont mindenképpen
jutalmazással ösztönözzük
tovább: jutalomfalatokkal,
simogatással, közös játékkal.
A külső környezeti ingerekhez
hozzá kell szoktatni őket: a hang-,
a fény- és a szagingerekhez; az
autóutakhoz csak fokozatosan.
Fontos, hogy ne uszítsuk se
emberre, se állatra kedvencünket,
ha barátkozva fordul valakihez,
hagyjuk, hadd barátkozzon.
Meg kell ismerkednie környezetével,
különösen fiatalabb
és idősebb fajtársaival. Próbáljunk
lehetőséget teremteni arra,
hogy lássa az idősebb fajtársai
viselkedését is. (S.E.)
Kutyavilág
Április 25-én, vasárnap 18 órától
ismét megtelik a Hevesi Sándor
Művelődési Központ táncolni vágyó
emberekkel. Az Eraklin Táncklub
immár nyolcadik alkalommal
rendezi meg a Tánc Világnapját,
melyre meghívást kap városunk
valamennyi táncklubja.
A Tánc Világnapját lassan harminc
éve ünneplik világszerte április 29-én,
Jean-Georges Noverre francia balettkoreográfus
születésnapján. Acél a tánc
népszerűsítése mellett a kormányok figyelmének
felhívása arra, hogy nagyobb
figyelmet kell szentelni a táncnak
az oktatási rendszerben minden szinten.
Városunkban az Eraklin Táncklub teremtette
meg az ünnep hagyományait.
– Örömünkre szolgál, hogy az elmúlt
hét évben nagy sikert arattunk mi is, a
meghívott vendégek is a rendezvényen.
– mondja Lekszikov Csaba, az Eraklin
vezetője. – Ez a nap arról szól, hogy a
város összes táncklubja közösen hoz
létre valamit, együtt, mindenféle rivalizálást
elfelejtve ünnepeljük a Tánc Világnapját.
Itt meg tudjuk mutatni, milyen
színes tánckultúrája van városunknak,
a modern tánctól a társastáncig, a
balettől a néptáncig minden műfaj képviselteti
magát. Reményeink szerint a
mostani is legalább akkora sikert arat
majd, mint az eddigiek.
További információ a programmal
kapcsolatosan a www.eraklintancklub.
hu oldalon található.
S.E.
A Tánc Világnapjára hív az Eraklin
„A tánc a mindenség lelke, minden mozog, minden forog, nincs megállás.
De az örök mozgásnak rendszeres szabályai vannak, üteme van,
a lélek adja.”
G. Hajnóczy Rózsa
Kanizsa 2010. április 22. – Ez+Az 13
Horoszkóp
Reggelente frissen ébred és könnyedén
veszi minden feladatát. Új feladatokkal
bízhatják meg a munkahelyén.
Magánéletében törekedjen a boldogságra.
Barátságtalan hangulatban lehet otthon és
a munkahelyén egyaránt. Ha tanuláson töri
a fejét, vágjon bele, mert a munkahelyén
új pozícióba kerülhet. Ne titkolja, a
szerelemben is újdonságra vágyik.
Érzékennyé, szeszélyessé válhat a napokban.
Amagánéletében mindent a lelkére vesz, érzékenységével
meglepi az otthoniakat is.
Nem tudja eldönteni, melyik lenne a jobb, a
kalandozás, vagy az állandó kapcsolat.
Előfordulhat, hogy érzékenységével szinte
elviselhetetlenné válik otthon. Engesztelésként
menjen el a kedvesével naplementét
nézni. Úgy hírlik, az izlandi vulkánkitörés
megszépíti az égi látványt.
Ez a tavasz a szerelemről szól az ön számára.
Beszélje meg a párjával, hogy
változtassanak a szokásaikon. Az sem
baj, ha nem sikerül. Egy jó nevetést
mindenképpen megér.
Alegszívesebben minden jót újra kezdene
Szilvesztertől. Az újévi fogadalmak ellenére
a rossz szokásain nem változtatna, és
átalakítaná a megszokott mindennapi
programját. Ha jól esik, fogjon bele.
Fordítson több figyelmet érzelmi életére.
A szerelemben szép időszakra számíthat.
Vegye észre, és értékelje kedvese figyelmességét,
mert a boldog órák gyorsan tovatűnnek.
Az érzékiség határozza meg a hétvégéjét.
Kísérletező kedvét a virágzó rét, a
napsütés csak fokozza. Töltsön több időt
a szabadban, és ne foglalkozzon anyagi
kérdésekkel.
Jó ideje egzisztenciáját igyekszik megszilárdítani,
és keresi a pénzszerzési lehetőségeket.
Érzelmi életére a menekülés a jellemző.
Vetkőzze le a gátlásait, és áldozza
fel a függetlenségét.
Ügyeljen jobban a megfelelő táplálkozásra,
és az öltözködésére. Vegye elő
kék korszakából a kedvenc kék színű
ruháit, és ötvözze ezüst kiegészítőkkel.
A hangulata alapján teszi a dolgát ezekben
a napokban. A borús időben nem
lesz kedve dolgozni. Némi gyógyírt jelenthet,
ha hosszasan nézegeti a színes
virágokat.
Szívesen veszi mostanában a változásokat,
szinte virágos kedvében lesz. Nem
bújik el a problémák elől, hanem igyekszik
valamennyit megoldani. Ruhatárát
frissítse fel színes holmikkal.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Elveszett?
Megtalálta?
Segíthetünk?
Kanizsa
Rádió
06/93/510-986
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2010. április 22.
ÁLLÁS
INGATLAN
Nk-án a Berzsenyi utcában kétszobás,
erkélyes, I. emeleti, 55 m2-es,
egyedi fűtéses lakás azonnal beköltözhetően,
tulajdonostól eladó. Irányár:
6,9 millió Ft. Érd.: +3620/345-3391
(7204K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken 58 m2-
es bontásra ítélt ház eladó. Irányár: 5,2
millió Ft. Érd.: +3630/621-4117
(7205K)
Nk-Szabadhegyen 2 db építési telek
(840 m2/db) eladó. Érd.:
+3630/504-6857 (7206K)
Nk-án a Herman Ottó utca 2. szám
alatt 25 m2-es felújított, egyedi gázas
garzon eladó nagy pincetárolóval. Érd.:
0630/620-5335 (7209K)
Magyarszerdahelyen 130 m2-es
cirkofűtéses, felújított családi ház melléképülettel
eladó. Érd.: 0630/382-
0722 (7210K)
Nk-Kisfakoson 110 m2-es kétszintes,
felújított családi ház, térköves udvar,
1940 m2-es telken eladó. Irányár:
12 millió Ft. Érd.: 0630/827-1966,
0630/813-5799 (7211K)
Nk-án Attila utcában 40 m2-es földszinti,
egyedi gázfűtéses szoba + konyha
+ fürdőszobás lakás eladó. Irányár:
4,9 millió Ft. Érd.: 0630/4700-312
(7216K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában
karbantartott, 78 m2-es családi házrész
pincével-padlással, 1185 m2 udvarral
áron alul eladó. Érd.: +3693/323-737,
+3620/417-2075 (7151K)
Nk-án a Csengery utcában két szintes
cirkós családi ház udvarral, dupla
garázzsal eladó. Alul vendéglátásra alkalmas,
de más célra is használható,
kb. 100 m2-es üzlet (akár teljes felszereléssel),
a felső szinten 116 m2-es felújított
lakás (konyha, közlekedő, fürdő,
wc, négy szoba, nappali). Érd.:
+3630/227-3294 (7116K)
Építési vállalkozók figyelem! Ha a
belvárosban (Hunyadi utca) akar 700
m2-es, társasház építésére alkalmas telket,
hívjon! Érd.: +3630/448-6072
vagy +3630/227-3294 (7108K)
Palinban új építésű, alacsony fenntartási
költségű, 150 m2-es, könnyűszerkezetes
ház (3 szoba, nagy nappali,
amerikai konyha, étkező) garázzsal 836
m2-es, szépen parkosított telken, reális
áron eladó. Érd.: +3630/338-7179
(7173K)
Nk-án a Dózsa György utca 117/B.
alatt II. emeleti, cirkofűtéses, 79 m2-es,
három szobás lakás eladó. Irányár: 10,9
millió Ft. Érd.: +3630/396-1910
(7194K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: +3630/227-
3294 (7180K)
Kiskanizsán 60 m2-es korszerűen
felújított családi ház nagy kerttel, kedvező
feltételekkel eladó. Érd.:
0630/9015-222 (7217K)
Kiskanizsán ötszobás, 200 m2-es
kertes családi ház kedvező
feltételekkel eladó. Érd.: 0630/9015-
222 (7218K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-es,
kétszobás, egyedi gázas lakás (Brigádoknak
8 főre elegendő fekvőhellyel)
albérletbe kiadó. Kaució szükséges.
Tel.: +3630/227-3294 (7096K)
Belvárosi zárt parkolóhelyek kiadók.
Érd.: +3630/481-2323 (7183K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: +3620/555-3014
(6430K)
MTZ 50 traktor, eke, pótkocsi 3,5
tonna, műtrágya szóró, permetezőgép
400 literes, függesztett V-tárcsa eladó.
Érd.: 0682/446-239, 0630/748-1379
(7213K)
Kétkerekű betegtologató szék és
négykerekű rögzíthető szoba-WC, teljesen
új állapotban (nem volt használva)
eladó. Érd.: Miklósfa, Veres Péter
u. 12/A., tel.: 0630/454-5377 (7214K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető.) Teljes testre 30
perces lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek:
+3630/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Dolgozatok, szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését, formázását,
írott szöveg, táblázatok szerkesztését,
kiadványok tervezését,
készítését vállalom. (Számlaképes
vagyok). Tel.: +3630/9932-534
(7215K)
Frissítő, közérzetjavító svéd maszszázs.
Tel.: 30/540-6664 (7179K)
TV SZERVIZ: TV, DVD, videó javítása.
Távirányítók értékesítése, javítása.
Nyitva tartás: 9-15 óráig. Nagykanizsa,
Ady út 11. Tel.: +3630/597-1530
(7184K)
Gyakorlott vagyonőr elhelyezkedne
Nk-án és környékén.
Vállal még éjjeli őri és udvarosi
munkát. Tel.: +3620/254-2679
(7203K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Érd.:
+3620/510-2723 (7208K)
Nyári gumiabroncs akció
Az akció május 31-ig tart.
Április 22. 14.30 óra
MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI
ÉRTÉKEI LEVELEZőS JÁTÉK
ZÁRÓ VETÉLKEDőJE ÉS
KIÁLLÍTÁSA
A Föld napja alkalmából
Vezeti: Benedek Miklós tanár
Támogatók: Városi Kulturális Alap, Saubermacher-
Pannonia Hulladékgyűjtő Kft.,
Kaán Károly Természetvédelmi Egyesület
Április 23. 17.30 óra
KANIZSAI KÉPZő- ÉS
IPARMűVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Lehota M. János esztéta
Köszöntőt mond: Marton István
polgármester. Közreműködik:
Nagykanizsa Város Vegyeskara
Megtekinthető: május 14-ig
Április 27. 18 óra
Gondviselés -
MÜLLER PÉTER előadóestje
Szervező: Aliarte Produkció Kft.
Belépődíj: 2300 Ft. A jegyek a HSMK
információs szolgálatánál április 6-tól
kaphatók (telefon: 311-468)
Április 30. 20 óra
Rock klub - A FOLKTRONIKA
EGYÜTTES /TAMÁSI/ KONCERTJE
Az együttes tagjai: Soós Réka - ének,
Czuppon Lajos - basszusgitár, Fenyvesi
László - gitár, ének, Horváth László -
dob, Mischl Erik - hegedű, ének
Másfél óra folk-rock zene
Belépődíj: 800 Ft
A rendezvénysorozatot az OKM a
PANKKK program keretében támogatja.
Április 22. 15-18 óra
"EGYÜTT AZ ÚTON"
kulturális műsor. Szervező: A Fogyatékkal
Élők Közhasznú Alapítvány
Április 26. 11 óra
Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme
NAGYKANIZSA ÉS KÖRNYÉKÉNEK
TÖRTÉNETE AZ ÚJKORTÓL
A RÓMAI KOR VÉGÉIG - előadás
Előadó: Dr. Horváth László
Szervező: A Halis István Városi Könyvtár
Belépés díjtalan
THRÁK KIRÁLYOK VÖLGYE
Belépődíj: felnőtt 1700 Ft; diák,
nyugdíjas 1000 Ft
Megtekinthető: április 30-ig
(naponta 10-18 óráig)
Április 22. 17 óra
"GYERMEKEINK A REMÉNYEINK"
Együtt Kiskanizsáért és a Kiskanizsai
Általános Iskola közös rendezvénye
Április 28. 10 óra
GYERMEKSZÍNHÁZI SOROZAT
Ziránó Bábszínház előadása
Belépődíj: 500 Ft
Április 30. 10 óra
KÖNYVELőK NAPJA
ADÓ 2010.
Előadó: Kollár Katalin
Jelentkezni lehet: a 24/420-586-os telefonszámon
A NAGYKANIZSAI CUKORBETEGEK EGYESÜLETE április 30-án,
pénteken a Kanizsa Dorottya Kórház tanácstermében 15.30-kor tartja
klubfoglalkozását, ahol Dr. Késmárki Nóra főorvosasszony tart előadást
Édesmindegy? címmel, a cukorpótlók, mesterséges édesítőszerek és élvezeti
szerek témájában.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottsága (OKISB) "Civil Alap - 2010" címmel pályázatot ír ki civil
szervezetek 2010. évi támogatására.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási
területén működő, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezetek.
A pályázaton nem indulhatnak pártok, egyházak, vallási felekezetek.
Apályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett önkéntes,
közhasznú munkájának támogatása. Az OKISB az arra érdemes pályázók
között összesen kettőmillió forintot oszthat szét. A támogatás utófinanszírozás,
amely a támogatási szerződésben megjelölt célok elérése, a pályázati feltételek
betartása, és az elszámolás elfogadása esetén kerül folyósításra.
A támogatás 2010. január 1. és 2010. december 31. között keletkezett fizetési
kötelezettségek kiegyenlítésére használható fel.
A pályázatok beérkezésének határideje 2010. május 10. hétfő, 16 óra.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és az adatlap elektronikus
úton letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában
személyesen átvehető munkaidőben a Polgármesteri Hivatal portáján az Erzsébet
tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt.
Pályázat - Civil Alap 2010.
Kanizsa KK DKG-EAST (4.) -
EKF-Hész Gépszolg. SE (8.) 87 -
74 (17-23, 20-24, 30-16, 20-11).
NB I B-s férfi kosárlabda-mérkőzés,
rájátszás az 1-8. helyért, 2.
forduló. Nagykanizsa, 300 néző.
Vezette: Téczely, Németh Cs., Németh
S. Kanizsa KK DKG-EAST:
Kasza (13/3), Stárics (6), Rodgers
(11/6), Hoffmann (13/6), Koma
(23). Csere: Mihalics (7/3), Sági
(14/9), Beck. Edző: Kovács Nándor.
Aki nem volt ott a csarnokban, de
példának okáért egy telefonhívás
háttérzajával próbálta tesztelni, milyen
a hangulat, nem kellett csalatkoznia
– a körítés adott volt egy jó
meccshez… A találkozó kezdeti szakaszában
a hazaiak a jobbnál jobb
helyzeteket is kihagyták, viszont az
egriek szinte minden dobása utat talált
a gyűrűbe. A15. percben tetemes
vendég előnyt mutatott az eredményjelző
(24-36), amire ebben a bajnokságban
még egyszer sem volt példa a
Cserháti csarnokban.
A szünetben az öltözői megrovó
hatott, mivel a nagyszünet után
egy egészen más kanizsai csapat
jött ki a pályára, és a sokadik labdaszerzést
követően, Stárics Kornél
ziccerével a vezetést is átvették
(27.p.: 57-56).
Abefejező etapban sem adták fel
a látogatók, így egyszer még megközelítették
a gépgyáriakat (34.p:
70-67), ám ezután Sági Péter (képünkön)
két közeli találata, majd a
legjobb pillanatokban elengedett
triplái bebiztosították a nagykanizsai
győzelmet (40.p.: 87-74).
Kovács Nándor: „Az első félidőben
enerváltan játszottunk, aztán a
másodikban - főleg védekezésben -
feljavultunk, s így tudtunk fordítani."
További eredmények: Veszprém
(5.) - Jászberény (3.) 99-89,
Soproni MAFC (7.) - Szeged (2.)
52-71, Bonyhád (1.) - Hódmezővásárhely
(6.) 88-70.
Polgár László
Kanizsa 2010. április 22. – Sport 15
… 20 esztendeje: az NB II-es
futball bajnokságban Olajbányász
(9.; g.: Miklós) – Komlói Bányász
(6.) 1-2. A megyei pontvadászat
városi rangadóján Kiskanizsai
MSK (6.; Csordás) – H. Thury SE
(13.; Magyar, Bagó) 1-2. A női kézilabda
NB I B-ben Jászberényi
Lehel (7.) – Olajbányász (3.) 19-
18, majd Olajbányász (2.; Mátyás
12 gól, Siti Bea 7) – Kisvárdai Vasas
(6.) 31-21. A sakk OB II-ben a
Tungsram SE állt az élre.
… 15 esztendeje:Asakkozó Kiss
Judit kivívta a 14 évesek korosztálya
számára kiírt Eb-n és világbajnokságon
való részvételt. Asakk NB I utolsó
fordulójában Tungsram SE –
MTK (3.) 7,5:4,5, s ezzel a kanizsaiak
a nyolcadik helyen végeztek a bajnokságban.
Az első hőlégballonos
Kanizsa Kupán a kanizsai színekben
induló Csordás András harmadik
lett. Az Olajbányász NB I-es futballcsapatától
Tiszakécskére távozott a
támadó Szedlacsek István. Az idénynyitó
Salgó Ralin az N2-es kategóriában
az Izsák Attila, Martin László
páros második, míg az A7-eseknél a
Ferencz Sándor, Ferencz József duó
harmadik lett. Anői kézi NB I B-ben
Olajbányász SE – Dreher Kőbánya
23-16 (Gombor 5).
… 10 esztendeje: a PNB 27.
fordulójában Nagykanizsa-LinAir
FC (13.; g: Szabó Z.) – Siófok FC
(16.) 1-0. Amikor még egy III. kerületi
meccs sima volt a baseballosoknál
– Óbuda Brick Factory –
Thury Ants 3:22 az Interligában.
Az első „amatőr" duatlon ob-n a
felnőtteknél Szabó Szilárd (TRICO
Nagykanizsa) első lett, míg dr.
Czigány Róbert harmadikként zárt.
A16 év alattiak sakk országos bajnokságán
Flumbort András a 2-3.
helyen végzett.
… 5 esztendeje: a Magyar Látványtánc
Sportszövetség rendezte
ob-n három arany, két ezüst, egy
bronzérmet szereztek a SzanDia FC
növendékei. A sakk NB I záró körében
Z. Csuti SK (1.) – N. Tungsram
SK 8,5:3,5, a kanizsaiak ezzel bronzérmesek
lettek. A kanizsai endurocross
futam másodosztályában Moór
Attila (Kanizsa Motocross SE) a második
helyen végzett. Anői kosárlabda
NB I B 1-8. helyéért vívott rájátszás
utolsó fordulójában Monori SE
(1.) – Kanizsa DKK 72-62, a dél-zalaiak
negyedikek lettek. A Zalaerdő
Hevesi DSE sportakrobatái a diákolimpiai
országos döntőről kilenc
aranyérmet hoztak haza.
Polgár László
Ez történt (április 22-28.)…
Akrobatikus torna. A
Zalaerdő Hevesi DSE színeiben
sportoló diákok Érden kitettek
magukért, hiszen Vizlendvai
László vezetőedző tanítványai
nyolc aranyat, két ezüstöt és három
bronzot hoztak haza Érdről,
az országos diákolimpiai döntő
helyszínéről. Többüknek innen a
Kalocsai Torna Gála – Szertorna
Versenyre vezetett az útja, s az
alföldi érseki városban Vizlendvai
Máté összetettben (gyűrű, ugrás
és talaj után) a harmadik helyen
végzett. Szerenkéntiben (talaj
és ugrás) Baksa Nikol és
Valusek Cintia egy-egy második
és harmadik pozíciót könyvelhetett
el, Hajdu Fanni pedig egy
bronzzal (ugrás) lett gazdagabb.
Labdarúgás. Az NB III Dráva
csoportjának 19. fordulójában a
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
MÉH (5.) „nem hagyta” előzni a
Paksi FC II (6.) legénységét, hiszen
a Duna-parti városban Visnovics
László edző labdarúgói 0-
0-s döntetlent értek el. A több,
már az NB I-ben is bemutatkozott
játékossal felálló zöld-fehérek
ellen számos alkalommal
volt szükség a télen Pécsről Kanizsára
került Freischmid Roland
bravúrjaira a kapuban, így a
Szentlőrinc-PVSK SE elleni vasárnapi,
hazai rangadó előtt a
kék-pirosak egy ponttal gazdagodtak.
Sakk. Kezdődik a visszaszámlálás
az NB I-es bajnokságban,
hiszen már csupán két forduló
van hátra a pontvadászatból,
melynek legutóbbi körében az
Aquaprofit NTSK (1.) csapata a
Mátyásföldi LTC (7.) együttesét
fogadta. Tulajdonképpen a 8:4-es
hazai siker annak tükrében fontos,
hogy a második egerszegiek
is ugyanilyen arányban nyertek,
vagyis kilenc forduló után maradt
a dél-zalaiak 5,5 pontos előnye a
táblázaton.
Úszás. Dunaújvárosban rendezték
meg Európa legnagyobb
utánpótlás versenyét, a XXXI.
Arany Üst Úszóversenyt, melyen
gyermek és serdülő korosztályban
indulhattak a hét nemzetet
képviselő úszók, köztük a
Délzalai Vízmű SE kilenc sportolója.
Közülük Abay Nemes
Anna egyben a serdülő válogatott
színeiben is úszott 100 m és
200 m gyorson, és mindkét
számban második helyezést tudott
elérni (100 m gyors -
1:01,42; 200 m gyors -
2:11,04).
Heat Group-Kanizsa VSE (8.) -
KSI SE (5.) 12-9 (5-2, 3-4, 2-1, 2-2).
OB I B-s vízilabda-mérkőzés, felsőházi
rájátszás az 1-9. helyért. Nagykanizsa,
50 néző. Vezette: Németh A., Horváth
M. Kanizsa: Kiss Cs. - Virt 1, Karácsony
T. 1, Gulyás 1, Fábry 1, Kéri
3, Bedő 1. Csere: Bajnogel (kapus),
Borszéki, Wiesner T. 1, Dene 2, Ujházi
1, Szabó G. Játékos-edző: Szabó Gábor.
Az OB I B felsőházi rájátszásban
a Tatabánya (2.) elleni idegenbeli
vereség (6-14) után végre
megszerezte első győzelmét a
Heat Group-Kanizsa VSE gárdája.
Az ötödik fordulóban hazai környezetben
játszottak a sokáig örök
mumusnak tartott KSI SE legénységével,
s meggyőző teljesítménynyel
arattak 12-9-es sikert. Érdekesség,
hogy 2008 októberéig Kanizsán
még pontot sem tudott szerezni
a KVSE a „központi sportiskolások”,
ellen, az akkori 7-6-os
győzelemmel viszont megtört a
jég, s a széria most folytatódott.
Gyakorlatilag az első negyedben
eldöntötték a kanizsaiak a találkozót,
amire szükség is volt, hiszen
a találkozó további menetében
a vendégek már összekapták
magukat, s egyenrangú ellenfélként
vízilabdáztak…
Polgár László
Tudnak így is pólózni
Megszenvedtek az elején
Kanizsa 16 – Hirdetés 2010. április 22.
XXII. évfolyam 17. szám
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2010. április 29. Kanizsa
Egy kattintás
weblapunkra,
és naponta friss
híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT,
írjon
FÓRUMUNKBA,
vagy adjon fel
INGYENES
APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
www.kanizsaujsag.hu
(93)
Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!
„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
􀂊 épülettervezés 􀂊 beruházás
lebonyolítása 􀂊 építési műszaki
ellenőrzés 􀂊 felelős műszaki
vezetés 􀂊 projektvezetés
􀂊 teljeskörű ingatlanfejlesztés
􀂊 ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab
Ékes szavakkal, barátságosan
köszöntötte Márkus Ferenc régi-új
képviselőnket, aki „hozzáértéssel,
bölcsességgel, harag és részrehajlás
nélkül, mindig az igazság mellé
állva él, gondolkodik, szól és
legfőképpen cselekszik, az emberek,
a világ, hazánk és nem utolsó
sorban városunk, Nagykanizsa
szolgálatában.”
Cseresnyés Péter megköszönte a
biztató szavakat, majd hozzátette,
hogy ezt az óriási feladatot, melyet
kapott, legjobb tudása szerint fogja
teljesíteni.
Nagykanizsát a május 14-én alakuló
parlamentben Cseresnyés Péter
(Fidesz-KDNP) mellett megyei, illetve
az országos listáról bekerülve
Göndör István (MSZP) és Zakó
László (Jobbik) fogja képviselni.
S.E.
Cseresnyés: „Óriási feladatot kaptam…”
Dr. Márkus Ferenc nyugalmazott pedagógus, a Zala megyei 2. számú
Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke
adta át hivatalosan, ünnepélyes keretek között Cseresnyés Péter megválasztott
országgyűlési képviselő részére a megbízólevelet.
A gyakorlat fő célja tapasztalatok
szerzése és megosztása, az együttműködő
képesség demonstrálása, a
kijelölt gépszemélyzet felkészítése a
NATO felajánlásból adódó feladatok
végrehajtására, valamint a feladatra
kijelölt repülőgép-vezetőkkel
begyakoroltatni a NATO-ban alkalmazott
támadó és védelmi légiszembenállási
műveleteket önállóan
és kötelékben. A kiképzésen magyar
részről JAS-39 Gripen, MIG-29 Fulcrum
vadászrepülőgépek illetve különböző
légvédelmi rakétaeszközök
vesznek részt, míg nyolc F-16 típusú
vadászrepülőgép az Egyesült Államok
Ohio-i Nemzeti Gárda 178. Vadászrepülő
ezredét képviseli.
A gyakorlat megnövekedett zajhatással
jár, amely sajnálatos módon
Nagykanizsát is érinti, de ez
velejárója a kiképzésnek. Azonban
tájékoztatásuk szerint igyekeznek
a lehető legkevesebb kellemetlenséget
és zajterhelést okozni a település
lakossága számára.
K.H.
Amerikai repülők Nagykanizsa felett
A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Parancsnoka
tájékoztatta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatát,
hogy 2010. április 26. és május 7. között kerül levezetésre a Magyar
Honvédség Összhaderőnemi Parancsokság LOAD Diffuser
2010 elnevezésű közös magyar-amerikai repülő harcászati gyakorlata.
– tájékoztatta lapunkat Marton István polgármester.
Városi forgatagban
Számos kulturális és sportprogramnak
lehettek tanúi és
résztvevői városunk polgárai az
idei Város Napi rendezvényen.
Pénteken délelőtt a kanizsai iskolásoké
volt a színpad, majd délután
Marton István polgármester
hivatalosan is megnyitotta az eseményt,
kellemes időtöltést kívánva
mindenkinek. A polgármesteri
köszöntőt követően jelentette be a
Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület és a Kanizsa TV a 7
Csoda „verseny” győzteseit, a hét
természeti és a hét ember alkotta
csodát: „Kiskanizsai sáska lilahagymával”,
Sétakert, Csónakázó-
tó, MAORT-Lakótelep, Bécsi
korzó, ’56-os Emlékkert, Miklósfai
arborétum; Bálits Kálmán:
Történelmi tabló mozaik kép, Alsóvárosi
templom, Nagy-Magyarország
Emlékmű, Zsinagóga,
Szentháromság szobor, I. világháborús
hősi temető, Török kút. Városunk
ezen értékei egy közös kiadványban
is meg fognak jelenni
– ígérték a civilek. A legtöbbet
szavazó kanizsai polgár, Hajdú
György ajándékcsomagban részesült.
Az Erzsébet téren és környékén
mindkét nap minden korosztály talált
magának elfoglaltságot, játszópark,
kézműves foglalkozás várta
a kisebbeket, sminktanácsadás,
hallásvizsgálat és kézműves kirakodóvásár
a nagyobbakat. A Magyar
Plakát Ház udvarán a gyerekek
megismerkedhettek a régészet
rejtelmeivel. Pénteken Oláh Ibolya
és Tabáni István voltak a sztárvendégek,
szombaton élő koncertet
adott Ferenczi György és a Rackajam,
valamint a Felvidékről származó
Ghymes. Szombaton a régmúlté
volt a főszerep, a közös felvonuláson
részt vettek a polgármester
és a képviselők, valamint a
hagyományőrzők, a lovas huszárok
és a gólyalábasok is. S hogy a
sportkedvelők se maradjanak ki a
kétnapos ünnepből, számukra ismét
megrendezték a Nagykanizsa-
Zalakaros közötti futóversenyt, a
30 órás focit, valamint kapcsolódott
a Város Napjához a Sáfár Kupa,
s ökölvívó mérkőzést is megtekinthettek
az érdeklődők. A szombat
természetesen tűzijátékkal zárult.
Ünnepi közgyűlés
Az ünnepi közgyűlésen a hagyományokhoz
híven Marton
István polgármester köszöntötte
a megjelenteket, majd sor került
a kitüntetések átadására:
Nagykanizsa és Kovászna közötti
testvérvárosi kapcsolatok kialakításáért
és fejlesztéséért a
Testület „Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Címere” emlékplakettet
adományozott Zsuffa Leventének,
Kovászna testvérváros rendszerváltás
utáni első polgármesterének.
A kitüntetett a két város kapcsolatfelvételének
huszadik évfordulóján
vette át kitüntetését a
Nagykanizsát képviselő küldöttségtől.
Nagykanizsa oktatásáért
végzett több évtizedes minőségi
pedagógiai munkájáért „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Címere”
emlékplakettet kapott Kugler Sándorné,
nyugalmazott matematika,
fizika, kémia szakos középiskolai
tanár. A környezetbarát technológiák
alkalmazása terén végzett magas
színvonalú tevékenységéért a
„Nagykanizsa Környezetkultúrájáért”
kitüntető címet vehette át
Cserti József vállalkozó. A határőrség
és a rendőrség szolgálatában
végzett lelkiismeretes és kiváló
szakmai munkájáért „Nagykanizsa
Biztonságáért” kitüntető címben
részesült Németh József rendőr alezredes.
A közgyűlés „Nagykanizsa
Sportjáért” kitüntető címmel
ismerte el a néhai Bagonyai Attila
sakkedző az utánpótlás nevelése
terén kifejtett több évtizedes eredményes
munkáját. A kitüntetést az
elhunyt édesanyja, Bagonyai Sándorné
vette át. Nagykanizsa és Zala
megye vívósportjában végzett
meghatározó és önzetlen munkájáért,
valamint értékes sporttörténeti
kutatásaiért, publikációiért „Nagykanizsa
Sportjáért” kitüntető címet
adta át Marton István polgármester
Dr. Horváth György nyugalmazott
középiskolai tanárnak. „Nagykanizsa
Kultúrájáért” kitüntető címet
adományozta a testület a város
kulturális életének fejlesztésében
végzett eredményes, színvonalas
és lelkiismeretes munkájáért Halmos
Ildikó igazgatónak. Kiváló
várostörténeti, városvédő és lokálpatrióta
munkájáért „Nagykanizsa
Kultúrájáért” kitüntető elismerésben
részesült Kunics Zsuzsanna
muzeológus. Igényes, eredményközpontú,
példaértékű pedagógusi
és logopédusi pályán mutatott hivatástudatáért,
elkötelezettségért a
„Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető
címet kapta meg dr. Csíky
Csabáné nyugalmazott logopéduspedagógus.
Több évtizedes lelkiismeretes
és kiváló könyvtárosi
munkájáért, szakszervezeti titkári
Kanizsa 2 – Városnap 2010. április 29.
Fotó: Bakonyi Erzsébet Fotó: Bakonyi Erzsébet Fotó: Steyer Edina
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervező: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa,
Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős
vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztésért
felelős: Huszár József, tel.:+3630/512-0855
Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
2010. Város Napja
Kanizsa 2010. április 29. – Városnap 3
tevékenységéért „Nagykanizsa
Oktatásáért” kitüntető címet vehetett
át Papp Ferencné könyvtáros.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése Nagykanizsa város
Horvát kisebbségeiért végzett
évtizedes munkájáért „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Kisebbségeiért”
kitüntető címben részesítette
Vargovics József Árpádnét, a
Nagykanizsai Horvát Kisebbségi
Önkormányzat elnökét. „Szekeres
József Díj” kitüntető címmel ismerte
el a Közgyűlés dr.
Ruszwurm Andrea, a Geriátriai
Osztály osztályvezető főorvosának
az időskorú betegek gyógyításában
végzett kimagasló munkáját.
A családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás területén nyújtott kimagasló
munkájáért „Szekeres József
Díj” kitüntető címben részesült
Vukics Józsefné, a Családsegítő
és Gyermekjóléti Központ volt
vezetője. A több mint egy évtizedes
kiemelkedő közszolgálati tevékenysége
elismeréseként a Közgyűlés
„Paizs Ferenc Díj” kitüntető
címet adományozott Dr. Termecz
Marianna köztisztviselőnek.
A „VOSZ” Zala Megyei elnökeként
és a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány kuratóriumi
elnökeként Nagykanizsa vállalkozóiért
végzett áldozatos munkájáért
„Nagykanizsa Megyei Jogú
Városért” kitüntető címet vett
át Doucha Ferenc vállalkozó.
A pedagógia és pedagógiakutatás
terén végzett magas színvonalú
munkásságáért „Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Díszpolgára”
címmel a néhai dr. Kotnyek Istvánt
tüntette ki a Testület. A kitüntetést
Dr. Kotnyek Istvánné, az elhunyt
felesége vette át. Nagykanizsa művészeti
életében végzett több évtizedes
kiemelkedő munkájáért
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Díszpolgára” kitüntető címet Fentős
Ferenc nyugalmazott igazgató
kapta.
A díszközgyűlés a pécsi Vivát
Bacchus énekegyüttes műsorával
zárult.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit
a 2010. évi város napi ünnepi
díszközgyűlés alkalmából,
amely egyszersmind az egyik legkiemelkedőbb
kulturális rendezvénye
is az esztendőnek.
Nagykanizsa város első írásos
említése kapcsán ünnepeljük meg
a Város napját, de csak akkor válik
igazi ünneppé ez a nap, ha feladataink
jegyében számvetést készítünk.
Vagy legalábbis kijelöljük
önmagunkban – ki-ki önmagában
–, hogy milyen módon kell a ránk
hagyott kulturális örökségünkkel
felelősséggel bánnunk.
Mi, kanizsaiak, méltán lehetünk
büszkék a történelmi múltunkra,
méltán lehetünk büszkék az őseink
által ránk hagyományozott értékekre.
Ezeket az értékeket kell tovább
adnunk az utánunk következő
nemzedéknek, annak a nemzedéknek,
amelynek nevelésében a szerepünk
felbecsülhetetlen.
De ez felelősséggel is jár: nekünk
kell értékes mintát felmutatnunk:
a kultúra értékeit becsülnünk,
törvényei szerint élnünk, és
tanulságait érvényesítenünk. Mert
ez a kultúra nemcsak tudást, műveltséget
hordoz, hanem erkölcsöt
is. Erkölcs … Soha nem volt még
aktuálisabb erre hivatkozni, mint
manapság. Ez nem is csoda, hisz
az idei év a nagypolitikában a változások
éve. Hogy ez a változás
miben áll majd, ma még nem láthatjuk
tisztán. De az biztos, hogy
ha be kell érnünk egyszerű kurzusváltással,
– mert az elmúlt
húsz évben megfáradt rendszerünk
azonnali újragondolása csak
szavakban történik meg, - akkor a
legnagyobb vesztes Magyarország
lesz. Minket itt Nagykanizsán
– sokkal kisebb mozgástér
mellett – a felelősség ugyanúgy
terhel. Felelősség önön lelkiismeretünknek,
minden kanizsai polgárnak,
és az eljövő generációnak
is. Személyes meggyőződésem,
melyhez minden körülmények
közt tartottam magam, hogy Kanizsának
sem kurzusváltásra volt
szüksége, mikor a struktúra és a
szemlélet nem, csupán a haszonélvezők
köre változik, hanem a
rendszer olyan újjáépítésére, mely
nem elavult politikai jelszavak,
sokkal inkább a tisztességes –
tisztességtelen és a szakszerű –
szakszerűtlen fogalmak mentén
húz határvonalat. Tudtam, hogy
ez az út gáncsokkal van kikövezve,
borzasztóan nehéz lesz, mégis
végig kell mennünk rajta, hisz
visszafordulni történelmi hiba,
megbocsáthatatlan bűn lenne. Ez
természetesen összefogás nélkül
nem folytatódhat, soha nem is
mehet végbe, és nem csupán politikai,
hanem társadalmi összefogásról
beszélek, ...
(folytatás a 4. oldalon)
Marton István
ünnepi beszéde
Kanizsa – 4 Városháza 2010. április 29.
(folytatás a 3. oldalról)
...még ha ezt az ellenérdekeltek
mindenáron, minden elképzelhető és
korábban elképzelhetetlen, nemtelen
eszközzel bomlasztani kívánják.
Megköszönöm mindazoknak, akik
vállalva a kockázatot és a munkát,
kiálltak a városérdek védelmében.
Mert ne felejtsük el, mindannyian
erre tettük le az eskünket, és ehhez
kell méltónak mutatkozni.
Az élet csak úgy érthető, ha
visszatekintünk, de csak úgy élhető,
ha előrenézünk. Létkérdés számunkra,
miként őrizzük meg kincseinket,
és hogyan tudjuk felmutatni
őket a világnak.
Jelentős alkalom ez a mai. Nemcsak
a sok száz éves múltunkra tekintünk
ma vissza, hanem a választási
ciklus utolsó évében összegezzük
az elmúlt évek tetteit, számba veszszük
az elért eredményeket, a sikereket,
és levonjuk a következtetéseket.
Amikor négy esztendővel ezelőtt
elkezdtük a munkát, sok mindent
szerettünk volna megtenni.
Voltak előre kiszámított terveink,
végiggondolt elképzeléseink,
és voltak nagyralátó álmaink is.
Az elmúlt időkben mindannyian
láttunk kezdeményezéseket elindulni.
Volt, amelyik csak ötlet maradt,
bár megvalósulásának csupán
a többségi akarat volt a gátja, van,
amelyiknek még csak az elindításával
küzdünk. Volt, amelyik célba
ért és méltán örülhetünk neki.
Az elmúlt négy év, Tisztelt Hölgyeim
és Uraim, a küzdelem jegyében
telt. A világ és hazánk gazdasági
változásai közül jobbára a
negatív hatások jutottak hozzánk.
De mi azt az utat választottuk,
hogy lehetőségeinkhez képest fejlesztettük
a várost, elsősorban
olyan, összességében több milliárdos
fejlesztéseket hajtottunk végre
az intézményrendszerben, az infrastruktúrában,
melyek a város
körzetközponti szerepét erősítik.
Olyan tevékenységeket támogattunk,
amelyek ösztönzik a társadalmi
aktivitást, így közvetve hozzájárulnak
az emberek alkotta kisebb
vagy nagyobb közösségek
működtetéséhez.
Az élhetőbb város megteremtéséhez,
az itt élők hangulatához az
anyagiakon túl jelentős szerepet
kapnak a kulturális események.
Évről évre szaporodnak a rendezvények
és ma már elmondhatjuk,
hogy nincs olyan társadalmi réteg,
amely ne lenne a kultúra által megszólítva.
A jelenre büszke, a jövőre nézve
pedig bizakodó vagyok. Bízom abban,
hogy az elvégzett munka végül
meghozza a gyümölcsét.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az ünnepi közgyűlés a városi
kitüntetések átadásának az alkalma
is.
A város napja ünnepén immár
hagyomány, hogy ebből a tevékeny,
a város vérkeringését fenntartó,
s azért különös felelősséget
érzőkből példaképeket állítunk
magunk elé. Olyan embereket,
akiknek munkássága utat mutathat,
akiknek értékrendje támaszt jelenthet
a mindennapok küzdelmeiben.
Nem csak munkájukra, hanem életük,
munkásságuk morális hozadékára
is égető szükségünk van.
Köszöntöm most kitüntetetteinket,
és szívből kívánom nekik, akik
Nagykanizsa városért évtizedekig
felelősséggel tevékenykedtek, akik
nem kis erőveszítések árán ma is teszik
a dolgukat, hogy a mai nap igazi
ünnep legyen. Kívánom kitüntetetteinknek,
hogy még sokáig végezzék
tevékenységüket, ezzel is
öregbítve városunk hírnevét!
Önöknek pedig, Tisztelt Hölgyeim
és Uraim, akik megtisztelték
a mai ünnepi közgyűlésünket,
kívánom, hogy érezzék jól magukat
ezen az estén!
Pénteken délután fél ötkor született
meg a város babája, Szélig
Barnabás – 3500 grammal és 50
centiméterrel. A kisfiút és anyukáját,
Evelint szombaton délután
Marton István polgármester és a
Polgármesteri Hivatal munkatársai
köszöntötték virágcsokorral. A
család 50.000 forint támogatásban
is részesül a várostól.
S.E.
Barnabás,
a város babája
Egyszer volt, hol nem volt, egy
gyermek megszületni készült. Egy
napon a gyermek így szólt Istenhez:
– Azt beszélik, holnap leküldesz
a földre, de hogyan fogok ott élni,
hiszen olyan kicsi és védtelen vagyok?
Isten azt válaszolta:
– A sok angyal közül kiválasztottam
egyet neked. Várni fog téged,
és vigyázni fog rád.
– De – mondta a gyermek – itt a
Mennyországban nem csinálok
mást, csak énekelek és mosolygok.
Erre van szükségem, hogy boldog
lehessek!
Isten így szólt:
– Az angyalod minden nap fog
énekelni neked. És érezni fogod az
angyalod szeretetét, és boldog leszel.
– És – mondta a gyermek – hogyan
fogom megérteni az embereket,
ha nem értem a nyelvüket?
– Az könnyű – mondta Isten – Az
angyalod meg fogja tanítani neked
a legszebb és legédesebb szavakat,
amiket valaha is hallani fogsz, és
az angyalod türelemmel és gondossággal
meg fog tanítani beszélni.
A gyermek felnézett Istenre, és
így szólt:
– És mit fogok tenni, ha veled
akarok beszélni?
Isten rámosolygott a gyermekre,
és azt mondta:
– Az angyalod össze fogja tenni
a kezeidet és megtanít imádkozni.
A gyermek azt mondta:
– Úgy hallottam, a földön rossz
emberek vannak. Ki fog engem
megvédeni?
Az Isten megölelte a gyermeket,
és azt mondta:
– Az angyalod óvni fog téged,
akkor is, ha ez az élete kockáztatásával
jár!
A gyermek szomorúan nézett, és
így szólt:
– De mindig szomorú leszek,
mert nem láthatlak téged.
Isten megölelte a gyermeket.
– Az angyalod mindig beszélni
fog neked rólam, és meg fogja mutatni,
hogy hogyan juthatsz vissza
hozzám, habár én mindig melletted
leszek.
Ekkor nagy békesség volt a
Mennyben, de már hallani lehetett
a földi hangokat.
A gyermek sietve megkérdezte:
– Istenem, ha most mennem kell,
kérlek áruld el nekem az angyalom
nevét!
Isten így válaszolt:
– Az angyalod neve nem fontos...
Egyszerűen csak így fogod hívni:
Anyuci!
Mike Sharobim:
Kis Angyalkák
Anyák napjára
Kanizsa – Szabad 2010. április 29. vélemény 5
2010. április 10-én a Kanizsa
Turizmusáért Egyesület a Kanizsa
Centrum parkolójában és Nagykanizsa
környékén megszervezte idei
első rendezvényét a „Gurulj velünk!”
címet viselő I. Kanizsai Autós
Családi Napot. A nap során a
vállalkozó kedvűek több módon is
összemérhették ügyességüket:
Az autós kalandtúra mintegy
száz kilométeres távját huszonhat
lelkes csapat teljesítette, bejárva a
város környékét, megismerve annak
turisztikai értékeit. A parkolóban
ügyességi versenyen részesei
lehettek a bátrabbak, míg a Kanizsa
Centrum épületében iskolás
csoportok versenyeztek az egy
napra és négyszáz kilométerre szóló
ingyenes autóbusz használatért.
A versenyek mellett a parkolóban
autó kiállítás, biztonsági öv
szimulátor és színpadi programok
is várták az érdeklődőket. Az
esélyegyenlőség jegyében pedig
lehetőséget biztosítottunk, hogy
bárki kipróbálhassa, milyen is az
élet kerekes székkel.
Mindezen programok nem valósulhattak
volna meg a Ti segítségetek,
az Önök segítsége nélkül.
Ezúton szeretnénk megköszönni a
rendezvény megszervezéséhez, lebonyolításhoz
nyújtott segítséget,
támogatást.
Bízva a további sikeres együttműködésben,
köszönettel:
Gelencsér Andrea elnök
A város napja jelentős esemény,
amely sokakat megmozgat. Sajnos
– úgy látszik – Nagykanizsán
nincs olyan szervezői, rendezői,
szereplői gárda, amely méltó lenne
Nagykanizsa Megyei Jogú Városhoz.
Ezért választották pályázat
alapján bölcs vezetőink a budapestieket.
Az elmúlt év A/4-es plakátja tele
volt helyesírási hibákkal. Ez,
gondolom, izgalmukban fordulhatott
elő. Nem reagált rá senki. (Az
akkori hibák az általános iskola alsó
tagozatában nem voltak elfogadhatók.)
Nem tudom, miért nem
szavazott meg a pályázatokat elbíráló
bizottság még tízmillió forintot
a helyesírásra.
A primitívségeket sorolom fel:
- Erzsébet Tér – utca, út, tér…
nem nagy kezdőbetű.
- Nagykanizsai Iskolák – kiválóak,
de nem azért, mert nagy kezdőbetűvel
írják az iskolát e helyzetben.
- Szép csúcspont a színpadi előadás
kezdő nagybetűje.
- Polgármester úr a város első
embere, de nem azért, mert a „p”
és az „ú” naggyal nyomtatott.
- Kívánatos a hivatalos megnyitó,
de nem annyira, hogy nagy
kezdőbetűvel írják.
(Ezek mind durva hibák – úgynevezett
hárompontosak.)
- Folytathatnánk a sort: Concord
trió, retro show, Dávid koncert,
jelmezes kísérettel, tánctanítás és
bemutató.
- Thury György rövid „u”-val
írandó.
- A hónapok neveit nem mondatkezdésnél
kis betűvel kell írni.
El tudom képzelni, milyen plakát
lett volna, ha nagykanizsai vállalkozó,
vállalkozók rendezik a
város napi ünnepséget. A pályázatot
bírálók erre is ügyelnek, vagy
Nagykanizsának minden jó? Régen
az iskolában egy félévig tanultuk
a kisbetűket, a másodiktól a
nagy kezdőbetűkkel is megismerkedtünk,
második osztályban pedig
már próbáltuk alkalmazni.
Tisztelt Plakátkészítő Helyesírók!
Ezzel a munkával mit akarnak kifejezni?
A színvonalas plakát is hozzátartozik
a város napjához, nem? Jövőre
erre is kellene valakinek figyelni.
Horváth Ilona
Kérdést szeretnék feltenni a város
lapján keresztül az illetékeseknek:
miért kell budapesti szervező
cég, más városból való iparosok és
kereskedők a mieink háttérbe szorításával?
AVáros Napja látszólag, kívülről
nagyon jól sikerült, sokan voltak a
programokon, de jártomban-keltemben
hallottam ezt-azt kanizsai
emberektől: jóval kevesebben voltak
a kanizsai vásározók, mint azok,
akik máshonnan jöttek, városunkból
csak azok léptek fel, akik ingyen
vállalták a szereplést. A sztárvendégeknek
mennyit fizettek? Miért
nem kanizsai csapat szervezte
meg a kanizsai városnapot? Kinek a
kijei azok, akik a Városi Televízióban
összeszedetlenül és fogalmatlanul
adták elő a beharangozót?
Egy olvasó a majdnem 50 ezer
kanizsai lakos közül, akik ugyanígy
feltehették volna ezeket a kérdéseket.
Carnegie Dale
Kedves Barátaink,
Segítőink!
Helyesírás – zweimal
Tisztelt
Kanizsa Újság!
A választások Nagykanizsán
alighogy befejeződtek, máris óriásplakátok
hirdetik a kanizsai polgároknak:
„Marton István polgármester
a szocialisták embere.
Semmi közünk hozzá! FIDESZ”
Ez a plakát igazolja, hogy a Fidesz
által megígért jövő, már elkezdődött.
A plakát szövege hűen
tükrözi Cseresnyés Péter lelkivilágát,
és a kanizsai Fidesznek az
igazsághoz való viszonyát. Azt
gondoljuk, hogy Cseresnyés Péternek
emlékezni kell arra, hogy
2006-ban a Fidesz polgármester
jelöltje Marton István volt.
MSZP Nagykanizsai Szervezete
Marton István az MTI-nek nyilatkozva
kijelentette, jogi lépéseken
gondolkodik. Szerinte: „a Fidesznél
már most az őszi választásoktól
tartanak, mert a párt országgyűlési
képviselőjelöltje a
nagykanizsai körzetben mindössze
kilenc szavazattal lépte át az érvényességhez
és eredményességhez
szükséges 50 százalékos határt.”
Hozzátette azt is, hogy „a mostani
plakátok előzményei voltak az elmúlt
másfél évben ellene indított,
de végül a bíróságon megsemmisített
közgyűlési fegyelmi eljárások.”
A megyei napilapnak úgy nyilatkozott:
„Nagykanizsára, s nem
egy pártra esküdtem fel 2006-ban.
Ez a stílus a Fideszt minősíti... A
plakát időzítését egyébként a Város
Napja elleni provokációnak tekintem.”
***
Cseresnyés Péter 14.404 szavazattal
győzött. 7.736-tal többet
szerzett, mint Dr. Fodor Csaba és
8.894-gyel előzte meg Zakó Lászlót.
Cseresnyés Péter, ha az összes
induló voksait összeadjuk, akkor
is 918 szavazattal veri a mezőnyt.
Így a Marton által emlegetett érvényességi
küszöb értelmezhetetlen,
hiszen a második fordulóban esélyük
sem lett volna a többieknek
megszorítani Cseresnyés Pétert.
Marton Istvánnak a város érdekére
való fölesküdés emlegetése
megmosolyogtató, hiszen az általa
létrehozott háromtagú Kanizsáért
Frakció parancsait kiszolgálva nehéz
a többség akaratát figyelembe
venni. – a szerk.
Karádi Ferenc az MTI érdeklődésére
kifejtette: „Marton István
végképp elvesztette a bizalmunkat,
ezt most volt aktuális kimondani.”
„Nem a plakát negatív, hanem
az, ahogy Marton István polgármester
az elmúlt három és fél évben
viselkedett. A polgármester
magatartása, szóhasználata megegyezik
a szocialistákéval. Világossá
akartuk tenni, hogy mindez
számunkra nem vállalható.” – érvelt
Karádi a megyei napilapnak.
Lapunk Fideszes forrásokból
úgy értesült, a tagság véleménye
szerint Marton István mindenkivel
csak a konfliktust keresi, megegyezésre
törekvést tevékenységében
nyomaiban sem látnak. Ennek
ellenére a szocialisták folyamatosan
Cseresnyés Pétert támadják, és
szavazataikkal Marton Istvánt támogatják.
Az eddigi önkormányzati ciklusokban
ritkán fordult elő, hogy önkormányzati
képviselők, tisztségviselőik,
intézményvezetők, ...
(folytatás a 6. oldalon)
Sajtóközlemény
Marton jogi lépéseken
gondolkodik
Nem a plakát, Marton
viselkedése a negatív
A polgármester
és a perek
Kanizsa – A 6 mi ügyeink 2010. április 29.
(folytatás az 5. oldalról)
...gazdasági társaságok vezetői
egymással szemben peres eljárásokat,
feljelentéseket kezdeményeztek
volna.
Ebben a ciklusban majd minden
esetben vagy Marton István perelt,
vagy őt perelték be, de volt mszps
feljelentés is fideszes képviselő
ellen. Az alábbiakban részben a
Kanizsa Hetilapban megjelent
tudósításokból idézek:
Röst János szerint: Egyértelműen
Marton István hatalmi színrelépésében
keresendő az ok, Marton
István provokatív, irritáló, kompromisszumra
képtelen és bosszúálló
személyiségjegyeiben. Ez a
közéleti magatartás lavinát indított
el a városban. Az első feljelentést
is Marton István tette meg, még a
legelső ciklusban Krémer József
képviselőtársát jelentette fel azon
kijelentése miatt, hogy „Marton
István előszeretettel turkál más
emberek zsebében”. Marton István
ezt a pert első és másodfokon is elbukta,
de nem tanult belőle.
– Az első peremet – mondja Röst
János – munkaügyi perként (ami a
4. évben fejeződött be) Marton István
törvénysértő intézkedései miatt
voltam kénytelen elindítani, Litter
Nándor korábbi mszp-s polgármesterrel
párhuzamosan. A munkaügyi
pert Marton István ellenem és Litter
Nándorral szemben is elbukta, mind
első, mind másodfokon, majd egészen
a Legfelső Bíróságig is elment,
amit szintén elveszített. Az ügy pikantériája
volt, hogy Marton Istvánt
a bíróságokon ügyvédként Dr. Károlyi
Attila, az MSZP önkormányzati
képviselője képviselte, egy volt
mszp-s polgármesterrel és egy volt
koalíciós szdsz-es alpolgármesterrel
szemben. (Marton István kötődése
az MSZP-hez a frakciójuk kétharmadánál
baráti és/vagy üzleti kapcsolatban
bizonyított, és sokkal korábbi,
és sokkal több, mintsem hinnék…).
A második pert Marton István
kezdeményezte rágalmazás
címszó alatt, mert egy sajtótájékoztatón
azt nyilatkoztam róla – mondja
Röst János –, hogy „botrányhős”
és „szájhős”. A „botrányhős” kifejezést
az elmúlt időszakok történései
folyamatosan igazolták és legalizálták,
hiszen alig volt olyan időszaka
ennek a ciklusnak, hogy ne szerepelt
volna Marton István negatív vagy
provokatív módon a sajtóban. Vidéki
barátaim többször megkérdezték:
hogy lehet valaki egyszerre polgármester
és sajtómunkatárs? A „szájhős”
kifejezés pedig arra utalt, hogy
Marton István miért nem meri nyilvánosságra
hozni a munkaügyi pereinél
a Fegyelmi Tanács megállapításait,
ha azt állítja, hogy nem követett
el szabálytalanságokat – a bíróság
formai és nem tartalmi okok
miatta adott neki igazat – (nem lennék
meglepve, hogyha az új polgármester
ezen perek kapcsán kártérítési
és büntető eljárásokat kezdeményezne).
Marton István ezt a peremet
is első fokon (tárgyalásra alkalmatlannak
tartották), majd másodfokon
is elbukta (érdekessége
az ügynek, hogy Marton István magánvádlóként
hivatali gépkocsival
utazott a tárgyalásra). Én mindezek
ellenére a jövőt illetően optimista
vagyok. Bízom abban, hogy
az eddig kialakult zűrzavaros helyzet
az őszi választásokkal rendeződik,
és visszatér a közéletbe a korábbi
normális élet.
M.E.
Vigyáznom kell magamra, mert
belőlem csak egy van, mások többen
vannak, őket könnyebb pótolni.
Bár mosolyt vált ki ez a mondat, nagyon
komoly kérdés van mögötte:
Velem mi lesz? Kanizsán is a lényeg
foglalkoztatja a nagy többséget.
Ezért az elmúlt választáson arra szavaztak,
hogy nincsenek egyéni menekülési
utak. Közösen kell boldogulnunk
Bizalmat adtak azoknak,
akik jövőképet, önbizalmat, munkahelyet,
növekedést biztosítanak.
54,92%, azaz 8121 ember – a
négy éve az első fordulóban Göndör
Istvánra szavazó kanizsaiak és városkörnyékiek
ekkora hányada fordult
el az embereket egymással szembe
fordító, gyűlöletkeltő politikától. Ám
a kanizsai szocialisták nem veszik figyelembe
saját választóik akaratát,
ugyanott folytatják. Tóth László
frakcióvezető hat nappal elsöprő vereségük
után is Horthy-fasizmussal
riogat. Minden hatalom túlhatalom,
ha nem a miénk! – olvasom a pártelnöküket
parodizáló plakáton, s
eszembe jut Grósz Károly 1988. novemberi
beszéde. Szabad választások
esetén jóslata szerint az anarchia,
a káosz, a fehérterror fog eluralkodni.
Önök még itt tartanak?
A becsületes emberek értékalapú
közösségének nagykanizsai
szervezete tiltakozik egy óriásplakát
ellen. „Marton István polgármester
a szocialisták embere.
Semmi közünk hozzá! Fidesz”.
Azzal érvelnek, 2006-ban a Fidesz
jelölte. Csakhogy a plakát nem erről
szól, hanem arról, kiknek az
embere! A választók elárulásáról
lévén szó, különbség! Emlékszünk
még? Tavaly ősszel az MSZP mentette
meg Marton Síbokszos Istvánt,
megakadályozva a közgyűlés
önfeloszlatását. Mi köti össze
őket? Póráz vagy oxigénvezeték?
Megértem persze ingerültségüket,
kellemetlen, hogy kilóg a lóláb.
Hiába fogtak össze a Barikáddal a
Fidesz lejáratásáért. Elfelejtik a régi
mondást: Nem az a legény, aki
adja, hanem aki állja. A választók
díjazták Cseresnyés Péter szerénységét.
Köztünk szólva, ha a szocialisták
csak nevet, logót és Ildikót
váltanak, de politikát nem, elkerülhetetlen,
hogy ősszel ők is feltegyék
a címbeli kérdést. Ám azoktól
ne várjanak emiatt együttérzést,
akiktől kormányzásuk idején megtagadták
a szolidaritást.
Papp János
Velem mi lesz?
Egynyári virágpalántákat juttat
a Keleti városrész lakóinak -
idén már negyedszer – a Polgári
Kanizsáért Alapítvány. Május 7-
én és 8-án, a Hevesi ABC előtt lehet
feliratkozni.
Pénteken 3-tól 6-ig, szombaton
pedig 8-tól 12-ig. Rá egy hétre, a
fagyosszentek (Pongrác, Szervác,
Bonifác) elmúltával ugyanott jelentkezhetnek
majd palántáikért
mindazok, akik vállalják, hogy
gondozzák majd az elültetett növényeket.
A hosszúra nyúlt tél után felüdített
minket az évelő kora tavaszi
virágok látványa. Majd nyíltak
sorra a cserjék: som, aranyvessző,
japán birs és társai. De mindezekben
csak pár hétig gyönyörködhetünk.
Mit tegyünk, hogy egész az
első fagyokig virágpompa borítsa
lakókörnyezetünket?
– Az egynyári virágok kiültetése
előtt lehetőségeink szerint szerves
anyaggal vagy tőzeggel javítsuk a
talajszerkezetet. De a nyár folyamán
se feledkezzünk meg a tápanyag
utánpótlásáról, igen jó por
alakú műtrágyák kaphatók elérhető
áron. Ezeket a használati utasítás
szerinti arányban keverjük az öntözővízbe.
Virágjaink ellenálló képességét
is növeljük, a folyamatos virágzás
nagy energiaigényét is segítjük.
– szolgál tanáccsal a virágkedvelőknek
a termesztő kertész, a Vásárcsarnokból
ismert Péter Ernő.
– Hagyományosan két héttel a
palánták elvitelét követően fényképkiállításra
és kertészeti vetélkedőre
is várunk mindenkit. – árulja
el a Polgári Kanizsáért Alapítvány
kuratóriumának elnöke.
– Nagy tiszteletet és rokonszenvet
érzek mindazok iránt, akik saját
munkájukkal járulnak hozzá a
lakótelep szebbé tételéhez. Örülünk,
hogy a Polgári Magyarországért
Alapítvány és a Saubermacher-
Pannónia Kft. támogatásával
hozzájárulhatunk ehhez. – tette
hozzá Papp János. – Találkozzunk
május 7-én délután és május 8-án
délelőtt a Hevesi ABC előtt!
K.H.
Virágosítás, feliratkozás
Megújul a Sétakert. A Nagykanizsai
Civil Kerekasztal Egyesület,
valamint a város több Nyugdíjas
Klubjának tagjai, a Hevesi Sándor
Általános Iskola diákjai és a Kossuth
Óvoda óvodásai 78 darab fát
ültettek el a Föld Napján a Sétakertben.
Az első fát Marton István polgármester
ültette el. ASétakert megújítása
a MOL Rt. és az Ökotárs
Alapítvány közös pályázatán nyert
500 ezer forintból, valamint az önkormányzat
150 ezer forintos támogatásából
kezdődhetett el.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 2010. április 29. – Városháza 7
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt ötlet-pályázatot hirdet
a Városrehabilitációs programhoz kapcsolódó logó és szlogen elkészítésére.
Az ötletpályázat keretében olyan Városrehabilitációs programhoz kötődő frappáns
jelmondatot és logót várunk, amelyek tükrözik a város megújuló arculatát, jellemző
tulajdonságait, vonzerejét.
Pályázatot nyújthat be minden 16. évet betöltött nagykanizsai kistérségi lakos.
A pályázat díjazása: bruttó 50.000 Ft-os díj a nyertes szlogen kitalálójának, bruttó
50.000 Ft-os díj a nyertes logó kitalálójának.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14. (péntek) 12 óra
További információ:
- Interneten: www.nagykanizsa.hu honlapon a Város élete/Városrehabilitáció menüpont
alatt;
- Személyesen: a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Városfejesztési Divízió,
Nagykanizsa, Garay u. 21; Fsz. / 5. sz. Irodában;
- Telefonon a +36-30/693-24-49, vagy a +36-30/47-48-506 számon kérhető.
Szlogen és logo a városrehabilitációnak
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári
PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95.).
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, űrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselője 2010. május 5-én, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzőgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága
számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart 2010. május 5-én (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor Általános
Iskolában.
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 17 órától a Móricz Zsigmond
Művelődési Házban, 18 órától a volt Nagyrác utcai iskolában.
Képviselői fogadóórák
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala eladásra kínálja
TOYOTA RAV 2.0 D4-D 4WD Sol típusú gépjárművét. A gépjármű eleje sérült,
rendeltetésszerű használatra jelenleg nem alkalmas. Részletes ajánlattételi
felhívás a www.nagykanizsa.hu honlapon található.
Toyota Rav 2.0 D4-D 4WD eladó
Az Idősügyi Tanács értesíti a város idős lakóit, hogy május 10-én, hétfőn 10
órától 12 óráig a Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.)
fogadóórát tart. Hívják mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget
várnak.
Fogadóóra - Idősügyi Tanács
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottsága (OKISB) "Civil Alap - 2010" címmel pályázatot ír ki civil
szervezetek 2010. évi támogatására.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási
területén működő, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyű civil szervezetek.
A pályázaton nem indulhatnak pártok, egyházak, vallási felekezetek.
Apályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett önkéntes,
közhasznú munkájának támogatása. Az OKISB az arra érdemes pályázók
között összesen kettőmillió forintot oszthat szét. A támogatás utófinanszírozás,
amely a támogatási szerződésben megjelölt célok elérése, a pályázati feltételek
betartása, és az elszámolás elfogadása esetén kerül folyósításra.
A támogatás 2010. január 1. és 2010. december 31. között keletkezett fizetési
kötelezettségek kiegyenlítésére használható fel.
A pályázatok beérkezésének határideje 2010. május 10. hétfő, 16 óra.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és az adatlap elektronikus
úton letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában
személyesen átvehető munkaidőben a Polgármesteri Hivatal portáján az Erzsébet
tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt.
Pályázat - Civil Alap 2010.
Tisztelt nagykanizsai lakosok!
Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Parancsnoka tájékoztatta
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy 2010. április 26-május
07. között kerül levezetésre a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság
LOAD Diffuser 2010 elnevezésű közös magyar-amerikai repülő harcászati
gyakorlata. Agyakorlat fő célja tapasztalatok szerzése és megosztása, az
együttműködő képesség demonstrálása, a kijelölt gépszemélyzet felkészítése a
NATO felajánlásból adódó feladatok végrehajtására, valamint a feladatra kijelölt
repülőgép-vezetőkkel begyakoroltatni a NATO-ban alkalmazott támadó és védelmi
légi- szembenállási műveleteket önállóan és kötelékben.
Agyakorlat megnövekedett zajhatással jár, amely sajnálatos módon Nagykanizsát
is érinti, de ez velejárója a kiképzésnek. Azonban tájékoztatásuk szerint
igyekeznek a lehető legkevesebb kellemetlenséget és zajterhelést okozni a település
lakossága számára.
Megértésüket köszönjük!
Repülő harcászati gyakorlat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Társult települések
(Szepetnek és Nagyrécse) a tulajdonukban lévő hulladéklerakó telepen képződő
hulladéklerakó-gáz kitermelésére, hasznosítására irányuló időleges jog megszerzésére
koncessziós szerződés megkötésére nyilvános pályázatot hirdetnek,
a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 4. §. (1) bekezdése alapján.
Arészletes pályázati anyagot a gesztor Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában, a Városfejlesztési Osztály vezetőjénél
(Tárnok Ferenc osztályvezető) lehet átvenni 50.000 Ft + 25 % ÁFA ellenében,
a 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. szám alatti hivatali helyiségben.
Tel.: 06-93/500-771. Pályázatot csak az az ajánlattevő nyújthat be, aki - jelen
pályázati eljárásban, vagy az ezt megelőző, 2009. évben kiírt, de eredménytelenül
zárult pályázati eljárásban - megvásárolta a pályázati anyagot.
A pályázati anyagok benyújtására 2010. június 7-én 14.00 óráig van lehetőség.
A pályázatokat postán vagy személyesen, átvételi elismervény ellenében Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában, a Városfejlesztési
Osztály fenti címén lehet leadni. Postai kézbesítés esetén az ajánlatnak a
fenti határidőre be kell érkeznie a címzetthez. Apályázat kiírója a koncessziós szerződést
belföldi és külföldi természetes és jogi személyekkel, valamint ezek jogi személyiség
nélküli társaságaival kötheti meg. Az üzemeltetés átengedésének időtartama
20 év (szerződéskötés időpontjától függően 2010-2030). A tevékenység gyakorlására
meghatározott közigazgatási egység Nagykanizsa-Bagola 01003 hrsz.
Koncessziós díj: a nyertes pályázónak a tevékenység gyakorlásának lehetőségéért
koncessziós díjat kell fizetnie a kiírónak. A koncessziós díj - amelynek
megajánlott mértéke a pályázat elbírálásának szempontja - az alábbi: a) Összességében
legalább 500 kW kapacitású kiserőmű esetében 20 %, de legalább
22.800.000 Ft/év. b) összességében 500 kW kapacitást el nem érő kiserőmű
esetében 5 %, de legalább 3.600.000 Ft/év, c) egyéb célú hasznosítás esetében
10 %, de legalább 9.300.000 Ft/év jutalék a koncessziós társaság önköltséggel
csökkentett éves értékesítési árbevételének százalékos mértékében.
A koncessziós díjra vonatkozóan a fentiektől eltérő "alternatív" ajánlat is adható,
amelyet a pályázat kiírója a döntéskor az elvárt koncessziós díjat elérő
ajánlat hiányában figyelembe vehet.
Koncessziós pályázati felhívás
Nyári gumiabroncs akció
Az akció május 31-ig tart.
8 Kanizsa – Kamara 2010. április 29.
z
8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670
Tel.: 06-93/516-671
Mobil: 30/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu
Elnökségi ülés
A kamara elnöksége április 12-
i ülésén megtárgyalta az előző elnökségi
óta eltelt időszak eseményeit.
Részletesen foglakozott az
országos kamara által megfogalmazott
javaslatokkal, melyeket az
új kormány számára készített elő
a bürokrácia csökkentése, a kamara
gazdaságszervezői feladatainak
bővítése, az adó és járulékterhek
mérséklése, a szakképzés
új irányai tárgyában.
Megválasztotta a Regionális Kamarai
Egyeztető Fórum tagjának
Mádé Károly alelnököt. Megtárgyalta,
és a küldöttgyűlésnek elfogadásra
javasolta az Alapszabály
módosítását. Május 3-ára kitűzte a
küldöttgyűlés időpontját. Az elnökség
megválasztotta a Gazdaságszervezői
és fejlesztői team vezetőjét
és tagjait. Tájékoztatót hallgatott
meg az önkormányzattal folytatott
közbeszerzési tárgyalások eddigi
fejleményeiről és a Kanizsai Kamarai
Nonprofit Kft. megalakításáról.
Külön foglakozott Kiss László
(KI_KO Trade Kft. ügyvezetője,
kamarai tag) kérésével, mely az
építményadó 200 Ft/m2 csökkentés
támogatását kérte az elnökségtől. A
javaslatot élénk vita kísérte.
Dr. Polay József elnök az alábbiakban
összegezte az elnökség
véleményét és javaslatát:
– Az önkormányzattól kapott információk
birtokában az elnökség
vizsgálta a csökkentés hatását az
önkormányzat költségvetésére, és
áttekintette, hogy milyen terhet jelent
a jelenlegi adómérték a vállalkozóknak.
Vizsgálta a városban és
térségében működő vállalkozások
helyzetét a válság további hatásainak
függvényében. Arra a megállapításra
jutott, hogy a válság Nagykanizsán
jobban elhúzódik, mint
országosan, és még az országban
is csak a nagy multik kezdenek
stagnálni. Az ütemkésés miatt térségünkben
a KKV-k helyzete még
mindig romlik. A munkanélküliség
feltehetően a második félévben tovább
nő, és a helyzetet súlyosbítja
a GE tervezett létszámleépítése is.
Mindez azt jelenti, hogy a lakossági
kereslet tovább szűkül. Ennek
negatív hatásai erősen érződnek az
év végéig, sőt áthúzódó 2011-es
hatással is számolhatunk. Mindezek
tükrében az elnökség úgy foglalt
állást, hogy ha az önkormányzat
a már megtett, vállalkozásokat
segítő intézkedéseken túl nem tesz
újabbakat, akkor további vállalkozások
megszűnésére, létszámleépítésekre,
üzlet visszaadásokra kerül
sor, ami adóbevétel kiesést, a munkanélküliség
növekedését, további
önkormányzati forrás ráfordítást,
és egyre rosszabb városi hangulatot
eredményez. Ezt elkerülendő, az
elnökség úgy ítélte meg, hogy a
200 Ft/m2 építményadó csökkentés
kisebb teher az önkormányzat számára,
mintha a fenti negatív folyamatok
bekövetkeznek. Ha jön a fellendülés,
és a vállalkozásaink lepusztult
állapotban lesznek, nem
tudják majd kihasználni a növekedés
pozitív hatásait, így a város a
meginduló fellendülésnek sem lehet
haszonélvezője, ami a fokozatos
leépüléshez vezet.
Az elnökség tehát sokoldalú
elemzés és vita után egyhangú
szavazással támogatta Kiss László
javaslatát.
2011. évi csoportos
energia beszerzés
ENERGIABESZERZÉS
KAMARAI TARIFÁVAL!
Az energiaköltségek optimalizálásának
érdekében a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
a Sourcing Hungary Kft. támogatásával
a 2011. évi energiabeszerzéshez
energiabeszerzési társulás
létrehozását kezdeményezi.
Az igények felméréséhez kérjük,
szíveskedjék belépési szándékát jelezni
kamaránk elérhetőségein.
Pályaorientációs konferenciát
tartott a Nagykanizsa
és Térsége TISZK
„Út a jövőbe" Pályaorientáció,
pályaválasztás szerepe a szakképzésben
című konferenciát tartott
2010. április 22-én a Nagykanizsa
és Térsége TISZK Nonprofit Kft.
Marton István polgármester úr és
Mérksz Andor igazgató megnyitója
után szakmai előadások hangzottak
el, majd Horváthné Bagó
Mónika, a Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatás Szociális és
Közművelődési Nonprofit Kft.
ügyvezetője bemutatta a "Tudással
a jövőért" című pályázatot. Végezetül
Faragó Zsolt, a helyi TISZK
szakmai vezetője a közös pályaorientációs
rendszer kialakításáról
beszélt. Kamaránkat dr. Polay József
elnök és dr. Balogh Imre szakképzési
tanácsadó képviselte.
Megújuló honlapunkon
bővebb információk:
www.nakkik.hu
􀂊 Mesterképzés újra
80-100%-os támogatással!
A Kamaránk a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarával
együttműködve 2010. ápr.
30-i határidővel pályázatot nyújt
be a TÁMOP-2.1.4. pályázati kiírásra
, melynek célja a mikro- és
kisvállalkozások és alkalmazottaik
képzésekben való részvételének
támogatása (80-100%-os támogatás
lehetséges).
Kedvező elbírálás esetén ősszel
megkezdődik a jelentkezőkkel a
szerződéskötés, képzések beindítása,
és reményeink szerint a 2011.
évben ismét több szakmában tudunk
mesterképzést és vizsgát, valamint
egyéb hasznos szakmai és
nyelvi képzéseket is szervezni.
Legyen Ön is a mi mesterünk!
Várjuk a megtisztelő érdeklődést.
Jelentkezzem most!
􀂊 Építőipari cégek figyelmébe
2010. január végéig minden építőipari
tevékenységet folytató
egyéni és társas vállalkozásnak regisztrálnia
kellett a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamaránál. Eddig
nem minden vállalkozás tett eleget
a kötelezettségének. A türelmi idő
április 1-én lejárt, a hatóságok
megkezdték az ellenőrzést.
􀂊 Külgazdasági értekezlet
Az MKIK április 21-i értekezletén
Robert Peaslee, az Amerikai
Nagykövetség kereskedelmi tanácsosa
bemutatta a „Doing Business
in Hungary 2010" című anyagot,
valamint az Amerikai Kereskedelmi
Minisztérium által támogatott
szakkiállítások listáját.
􀂊Tanulószerződés - SZJA
Igényként merült fel a szakképző
iskolai tanulók pénzbeli juttatásának
adóterhet nem viselő
mértékére vonatkozó hatályos
jogszabályi rendelkezés országosan
egységes és egyértelmű értelmezése.
Az MKIK az APEH állásfoglalását
érte.
􀂊 Magyar-Horvát
Vegyeskamara hírei
Kosor miniszterelnök asszony
április 19-én ismertette a horvát
kormány új gazdasági programját
a krízisből való kilábalásra,
amelynek főbb pontjai a Horvátországban
tevékenykedő magyar
vállalkozásokat is érintik.
􀂊 MKIK üzletember delegáció
Shanghaji Világkiállításra
2010. augusztus 20-28. között a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Dr. Parragh László elnök
vezetésével üzletember-delegációt
szervez a Sanghaji Világkiállításra,
valamint Szingapúrba.
􀂊 Magyar Termék Nagydíj
2010-ben tizenharmadik alkalommal
hirdették meg a Magyar Termék
Nagydíj® Pályázatot. APályázat benyújtási
határideje: 2010. május 21.
(péntek). A díjakat minden év szeptemberében
a Parlament Felsőházi
Termében adják át az ország vezetői
és a hazai gazdasági élet irányítói.
􀂊 Pályázat vállalkozások
teljeskörű technológiai
fejlesztésére
Megjelent a GOP-2010-2.1.1/B
kódszámú Komplex vállalati
technológia fejlesztés mikro-, kisés
középvállalkozások számára
című pályázati kiírás.
􀂊 Szellemi tulajdonvédelem -
INFOPONT kamaránkban
Hogyan lehet az ötlettől kiindulva
a találmány szabadalmazta-
Kanizsa 2010. április 29. – Kamara 9
tásáig eljutni, milyen feltételeknek
kell megfelelni?
A tanácsadás kiterjed: a különböző
iparjogvédelmi oltalmi formákra,
a jogszerzés módjára, menetére
a jogszerzést támogató pályázati
lehetőségekre a használati,
formatervezési minták, termék- és
cégnevek védelmének megszerzésére
és fenntartására
􀂊 Konjuktúra felmérés
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Gazdaság és Vállalkozáskutató
Nonprofit kft.
(MKIK GVI) 1998 óta évente kétszer
rendszeresen felméri a magyar
vállalkozások üzleti helyzetét
és várakozásait.
Az MKIK GVI e vizsgálattal
képviseli Magyarországot az
Eurochambers vizsgálatában,
amely az EU országaiban mintegy
18 millió vállalkozás adataira alapozva
ad előrejelzést az európai
gazdasági konjunktúra várható
alakulásáról. Eredményeinket többek
között felhasználja az OECD,
az IMF és a Pénzügyminisztérium.
Kérjük, hogy szakítson 5-8 perc
időt kérdőívünk kitöltésére.
􀂊 Széchenyi Kártya
Kamaránknál
Mottó: „A jó
hazafi egyszersmind
jó gazda is
lehet, s kell is lennie,
mert csak a
takarékos és jó rendű lehet közönségesen
hasznos s nemcsak lármázó
hazafi.” (Széchenyi: Hitel)
Igényelje nálunk!
Gyors és szakszerű ügyintézéssel
várjuk a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara KAVOSZ
által bejegyzett irodáiban: Nagykanizsa,
Ady u.1 Hermán Szilvia
Tel./fax: 93-516670, 06-30/754-
3616, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Óváriné Lugosi Beáta Tel.: 06-
70/771-3043.
LEHETőSÉGET KÍNÁLUNK
KAMARAI TAGJAINK
BEMUTATKOZÁSÁRA
Polgár Ervin
a Kanizsa Pékség Zrt.
ügyvezetője
Az 1994-ben megalapított Bonbonetti
Rt. jogutódja a Kanizsa
Pékség Zrt, 100%-os magyar magántulajdonú
vállalkozás, Zala,
Somogy, Vas megye meghatározó,
a régió egyik legdinamikusabban
fejlődő sütőipari vállalkozása.
Jelenleg a termékgyártás a
nagykanizsai telephelyünkön, valamint
a 2008 márciusában elindult
zalaegerszegi sütőipari üzemünkben
történik. Nagykanizsa
önkormányzatának a tavalyi évben
17,5 millió forint adót fizettünk
be. A cégcsoportnál az alkalmazottak
száma meghaladja a 220
főt, közülük 10 megváltozott
munkaképességű.
Jelenleg 720 külső partnerünk
van és 16 saját szakboltot működtetünk
Zala és Vas megyében, melyek
száma a közeljövőben megduplázódik.
A lokalitásból kilépve
a kereskedelmi hálózatok révén
az ország számos pontján megtalálhatók
csomagolt termékeink.
A vevők 170 féle sütőipari termékből
választhatnak. Napi friss
pékáruk gyártásán kívül fagyasztott-
és tartós pékáruk, sütemények,
torták, hidegkonyhai készítmények
és szendvicsek előállításával
foglalkozunk. A hagyományos,
valamint az egészségtudatos
étrendbe illeszthető pékáruk
gyártásán kívül évek óta növekedési
pályán van a cukrászatunk.
Kezdettől fogva célkitűzése cégünknek
a természetes, házias ízek
előtérbe helyezése. Az élelmiszerbiztonság
érdekében évek óta a
HACCP minőségbiztosítási rendszert
működtetjük. Ez mellett 2008
októberében sikeresen bevezettük
mindkét üzemükben az IFS Nemzetközi
Élelmiszer Szabványt
(International Food Standard). Az
IFS audit lebonyolításának egyik
feltétele, hogy a vállalat már rendelkezzen
működő HACCP rendszerrel.
Az IFS standard jelenleg
az egyik legelfogadottabb és legelterjedtebb
minőségbiztosítási
rendszer az élelmiszeriparban.
Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Gazdaságfejlesztési Operatív
Programjához benyújtott pályázattal
116 millió forintos uniós támogatást
nyertünk technológiai
korszerűsítésre és kapacitásbővítésre.
A2011 márciusáig tartó projekt
keretében korszerűsítjük gépparkunkat,
a beszerzendő eszközök
közt kemence, keverőgép, hűtőkamra
és sütőkocsi szerepel, a
20 milliós értéket képviselő komputervezérelt
csomagológépet már
használatba is vettük. Célunk egy
teljes technikai korszerűsítés keretében
létrehozni a régió legversenyképesebb
sütőiparát.
A kenyérgyártás terén olyan kíméletes
gépesítést hajtunk végre,
ami lehetővé teszi, hogy tradicionális
minőséget gyártsunk, szinte
emberi kéz hozzáérése nélkül. A
robottechnika alkalmazásával a
hatékonyságot jelentősen növelni
tudjuk. Ez minden gyártó cég törekvése,
mert a fogyasztói árak
nem hogy felfelé mennének, az
elmúlt időszakban inkább csökkentek,
annak ellenére, hogy a járulékos
költségek és az energiaárak
emelkednek.
Finom és változatos, kiváló minőségű
termékekkel, korrekt üzleti
magatartással, színvonalas minőségbiztosítási
rendszerrel szeretnénk
megnyerni a vásárlók
mind szélesebb körének bizalmát.
Stabil partneri kör kialakításával,
partnereink megelégedettségére
alapozva tervezzük a jövőt.
Grabant Péter
a PC Unió Kft.
vezető tanácsadója
Több éves gondos előkészítés
után, a közel 10 éves pályázati és
projektmenedzsment területen
szerzett tapasztalatunkra, műszaki
és gazdasági végzettségünkre támaszkodva
alapítottuk meg vállalkozásunkat.
A kezdetek óta töretlen
dinamikus bővülést a magas
szakmai felkészültségnek köszönhetjük,
melyet kimagasló precizitással
és a partnereink iránti elkötelezettséggel
igyekszünk fenntartani.
Munkánk felöleli a pályázati
projektek minden egyes szakaszát:
kezdve a fejlesztési ötlet kidolgozásától,
a tervezési és pályázati
dokumentációk összeállításán
és a projekt tényleges megvalósításának
támogatásán keresztül,
egészen az elszámolásokig, beleértve
a fenntartási kötelezettségek
monitoringját is. Alapelvünk,
hogy a projektek és pályázatok
eredményessége nem csupán a támogatási
forrás elnyerésére korlátozódik,
hanem a körültekintő tervezés,
pénzügyi és szakmai elszámolás
is alapfeltétele tevékenységünk
sikerének. Továbbá valljuk,
hogy nem lehet univerzálisan kezelni
a pályázatokat, mivel csak
megfelelő tudás, ismeret és tapasztalat
birtokában lehet hosszútávon
is sikeres munkát végezni.
Tanácsadási tevékenységünk
operatív munkát, konkrét elvárásoknak
történő megfelelést, jól
definiált feladatok végrehajtását,
egyértelműen megfogalmazott
célok elérését jelenti. Cégünk főként
a műszaki típusú projektek
menedzsmentjét tekinti fő szakterületének.
Ide tartoznak a különféle
technológiai, informatikai,
energetikai és kutatás-fejlesztési
projektek.
Tevékenységünket országosan
végezzük, minden esetben személyes
konzultációkkal. Az elmúlt
években kezelt projektjeink döntő
többsége sikeresnek bizonyult,
így a több, mint száz darab beadott
pályázattal 2 Mrd Ft-ot
meghaladó forrást tudtunk partnereink
számára megnyerni.
Aktuálisan az alábbi elérhető
támogatási forrásokat ajánljuk figyelmükbe:
Technológiafejlesztés, eszközbeszerzés,
telephelyfejlesztés, informatikai
fejlesztések, kutatásfejlesztési
projektek.
Amennyiben részletesen is
megismerkedne tevékenységünkkel,
illetve az aktuális pályázati
lehetőségekkel, akkor az alábbi
elérhetőségeinken örömmel állunk
rendelkezésünkre.
8800 Nagykanizsa, Széchenyi
tér 12. Tel/Fax: +36-93/787-808,
Mobil.: +36-20/347-4646; Email:
info@pc-unio.hu; Web:
www.pc-unio.hu
Ha Ön is élni kíván
a lehetőséggel, kérjük,
rövid bemutatkozó anyagát
küldje meg
elérhetőségeink
valamelyikére.
Kanizsa 10 – Krónika 2010. április 29.
Sajtónyilatkozat
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
honlapján már megtekinthető,
hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata
"Stuktúraváltoztatást
támogató infrastruktúrafejlesztés
a Kanizsai Dorottya
Kórházban" c. pályázat kapcsán
2.899.994.934 Ft-ot
nyert.
A fenti összeg az alábbi célokra
fordítható:
Központi technológiai tömb fejlesztése,
ennek keretében: központi
intenzív építészeti és orvostechnológiai
fejlesztése, központi
diagnosztika fejlesztése, központi
műtő infrastrukturális korszerűsítése,
gép-műszerparkjának megújítása,
központi betegirányító
egység fejlesztése, központi sterilizáció
fejlesztése. A központi
technológiai tömbhöz kapcsolódó
aktív ellátó egységek átalakítása,
fejlesztése. Asürgősségi betegellátó
osztály és az aktív fekvőbeteg
ellátást nyújtó osztályok központi
tömbbel való kapcsolódásának
megteremtése. Gyermekellátáshoz
kapcsolódóan támogatható a
szülőknek nyújtott hotelszolgáltatás
fejlesztése, "Bababarát kórház"
kialakítása a "Közös Kincsünk a
Gyermek" programmal összhangban.
Krónikus típusú betegellátást
nyújtó egységek fejlesztése, az aktív
rehabilitációt támogató
fizioterápia fejlesztését is.
Ez a nap a felhőtlen örömé,
hisz ez az intézmény történetének
legnagyobb szabású, az idén megkezdődő,
és éveken át tartó fejlesztése,
melynek megvalósulásáért
többen is rengeteget dolgoztunk.
Külön kiemelném a pályázatírók
szakszerű és precíz munkáját,
melyet a nehezített körülmények
közt is maradéktalanul
láttak el. Legnagyobb hálával természetesen
a város lakóinak tartozunk,
akiknek adóforintjai nélkül
nem lett volna esély a pályázati
önrész előteremtésére. Továbbá
megköszönöm a segítséget
azon képviselőknek, akik támogattak,
amikor a döntés-előkészítésért,
majd a döntésért felelősökkel
tárgyaltam a pozitív elbírálásért.
Nagykanizsa,
2010. április 27.
Marton István
polgármester
Megjelent Dr. Szombath Tibor
Nagykanizsa régi képes levelezőlapokon
című könyve.
A szép kötetet nagy érdeklődés
mellett mutatták be a Halis István
Városi Könyvtárban. A megjelenteket
dr. Baranyi Enikő, a Kanizsai
Dorottya Kórház gyermekosztályának
főorvosa köszöntötte. Többek
között elmondta, a veszprémi
Agenda Natura kiadó által megjelentetett
kiadvány megvásárlásával
nemcsak értékes ajándékkal
lephetik meg ismerőseiket, hozzátartozóikat
a vásárlók, hanem a
kórház gyermekosztályának alapítványát
is támogatják. Az estet
kulturális műsor színesítette. Fellépett
Németh Ferenc tanítványaival,
Tulman Géza és Horváth
Márk, valamint a Bolyai János Általános
Iskola énekkara.
A kötetet Dr. Szombath Tibor
szerkesztette és Kunics Zsuzsa lektorálta.
Aképek történetéhez tartozó
szöveg Kunics Zsuzsa és Tarnóczky
Attila munkáinak felhasználásával
készült. A könyv teljessé válását
gyűjtőtársai is segítették saját gyűjteményeikkel.
A szerző harminchárom
éve él Nagykanizsán. A képeslapokat
1984-től nosztalgiából
kezdte el gyűjteni, amikor munkája
miatt Zalaegerszegre helyezték. Abban
az időben vásárolta meg az első
darabokat, és azt követően kezdett
érdeklődni a város múltja iránt. Magyarországon
1896-ban adtak ki
először egy harminckét lapból álló
sorozatot a Millennium alkalmából.
Nagykanizsa is élenjárt a képeslapok
kiadásában, ami nem is csoda,
hiszen volt mit fényképezni a városban,
és bemutatni azokat a nagyvilágban.
Addig összegyűjtött lapjaiból
1999-ben kiadott egy könyvet
100 év képeslapokon címmel.
A mostani könyvről és a képeslapokon
szereplő épületek történetéről
Tarnóczky Attila lokálpatrióta,
Kunics Zsuzsa muzeológus és
Czupi Gyula könyvtárigazgató beszélt.
A kötet a Tourinform Irodában,
valamint a könyvesboltokban
vásárolható meg.
B.E.
Nagykanizsa régi képes levelezőlapokon
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Az Országgyűlés 2000-ben
döntött arról, hogy 2001-től minden
évben április 16-án tartják a
holocaust áldozatainak magyarországi
emléknapját. 2001-től országos
szinten a középiskolákban
is megemlékezést tartanak.
Városunkban április 26-án gyertyagyújtásra,
csendes beszélgetésre
hívta az emlékezőket a Nagykanizsai
Zsidó Hitközség a Thúry György
Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi
SZKI-val közösen.
1944-ben e napon indult el Kanizsáról
az első, deportált zsidókat szállító
vasúti szerelvény a koncentrációs
táborokba. A Zsinagógában Dr. Székely
István, Lévai Péterné és Göncz
Ferenc iskolaigazgató emlékező
szavai után a kaposvári Madra Színpad
tartott előadást Bali Judit szervezésében.
Befejezésül a résztvevők
gyertyát gyújtottak Rétfalvi
Sándor szobrászművész Holocaustemlékművénél.
B.E.
A holocaust áldozatai
A Műemléki Világnap alkalmából
több rendezvénnyel is
várta az érdeklődőket a Thúry
György Múzeum.
Köszöntőjében Száraz Csilla
múzeumigazgató elmondta, az
ország más múzeumaihoz hasonlóan,
ezen a napon ingyenes belépést
biztosítottak a látogatóknak.
A pincétől a padlásig tartó
barangoló séta során bemutatták
az intézmény olyan rejtett zugait
is, ahová nem juthat be mindennap
a látogató. Tornyok az építészetben
című vetítettképes előadásában
Deák-Varga Dénes városi
főépítész az építészet egyik
legmarkánsabb jelképére, a toronyra
hívta fel a figyelmet. A
Műemléki Világnapot az
UNESCO nemzetközi műemlékvédelmi
szervezete kezdeményezésére
1984 óta ünnepeljük világszerte.
B.E.
Múzeumi
barangolás
Kanizsa 2010. április 29. – Krónika 11
Három hónapig tartó Magyar
Kulturális Fesztivál kezdődött
Delhiben a Magyar Tájékoztatási
és Kulturális Központ szervezésében.
A fesztivál programjaival
az Intézet Brunner Erzsébet
magyar-indiai festőművész születésének
100. évfordulójára emlékezik.
– mondta el a sajtó képviselőinek
Kőfalvi Csilla, a Magyar
Plakát Ház vezetője.
A Fesztivál Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet festményeinek
„Végtelen utazás” című
kiállításával vette kezdetét az Indira
Gandhi National Centre For the
Arts galériájában, melynek darabjait
különféle magángyűjteményekből
kölcsönözte az Intézet.
A Fesztivál további programjai
között lesz művészeti, fotódokumentációs
és életmű-kiállítás, a
Brunnerekről szóló dokumentumfilmek
vetítése és a munkásságuknak
szentelt tudományos szeminárium.
Ez utóbbira május 3-án és 4-
én kerül sor Új-Delhiben. Résztvevői
– indiai, magyar, francia és holland
művészek, művészettörténészek,
tudósok, írók és zenészek –
előadásaikban a nagykanizsai születésű
festőnők művészetét és művészi
törekvéseit elemzik és mutatják
be különféle szemszögből. Hazánkból
négy kutató kapott meghívást
előadóként a programra: Bethlenfalvy
Géza, Keserü Katalin, Kőfalvi
Csilla és Renner Zsuzsanna.
Kőfalvi Csilla muzeológus a Brunnerek
és Nagykanizsa kapcsolatáról,
valamint a nagykanizsai Brunner-
gyűjteményről tart előadást.
S.E.
Brunnerek fesztiválja Delhiben
Magyarországon 20., a világban
40. alkalommal tartották
meg április 22-én a Föld napját.
Életrehívója Denis Hayes, aki
1970-ben egyetemista volt, ma
viszont az alternatív energiaforrások
nemzetközi hírű kutatója.
A nap elsődleges célja, hogy a
környezetvédelem időről-időre
az érdeklődés középpontjába kerüljön.
Városunkban faültetéssel, kiállítással
és számtalan más zöld programmal
ünnepelték meg oktatási intézményeink
e napot. A Péterfy Sándor Általános
Iskolában a Föld Napja alkalmából
reggel rendhagyó környezetismereti
órán vettek részt a 3-4. évfolyamos diákok.
Acsoportmunka fő témája: Rajtad
is múlik. Mit tehetsz Te? Ezt követően
a felső tagozatosok a globális felmelegedés
és az üvegházhatás következményeiről
tartottak gondolatébresztő
előadásokat. Nagy tetszést aratott
az iskola aulájában megnyílt Zöld
szemlélet a mindennapokban című kiállítás,
ahol újrahasznosítható anyagokból
készült divatos ruhákat és hozzá
illő kiegészítőket mutattak be a tanulók.
A program a Hülyeség kora című
film megtekintésével fejeződött be.
B.E.
Zöld szemlélet a mindennapokban
Ötödik hely Nyíregyházán
A Dr. Mező Ferenc Szellemi
Diákolimpia országos döntője
(III.-IV. korcsoport) Nyíregyházán
került megrendezésre, ahol
a Kiskanizsai Iskola csapata az
ötödik helyen végzett. A nehéz
és összetett feladatokkal ügyesen
megbirkóztak a tanulók, annak
dacára, hogy ők voltak a
legfiatalabbak a rangos mezőnyben.
A jól szerepelt csapat
tagjai: Takács Thyra Kata, Végvári
Máté, Becze Máté és Pápai
Mátyás. A gyerekeket a versenyre
Seres Julianna nyugdíjas
testnevelő készítette fel.
Gyermekeink a reményeink
A Polgári Olvasókör, az
Együtt Kiskanizsáért Egyesület
és a kiskanizsai Általános Iskola
és Óvoda verses-zenés-meséstáncos
kulturális műsort szervezett
a Móricz Zsigmond Művelődési
Házban. A hallgatóságot
Horváth Jánosné, az egyesület
elnöke és Silló Zsolt iskolaigazgató
köszöntötte. A programot a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola
kiskanizsai kihelyezett tagozatának
fellépése is színesítette.
A városi Arany János Versmondó
Versenyen dobogós, 3.
helyezést ért el Karádi Dávid, a
Batthyány Gimnázium 8.A osztályos
tanulója. Könyvespolcát
több elismerés, díj is díszíti.
Dávid kedvenc tantárgya a fizika,
de szereti a rajzot és a matematikát
is. Építészmérnök szeretne
lenni, s ha meglesz a diplomája,
megpróbálkozik a filmművészeti
szakkal is, mert érdekli a filmrendezés.
A versmondást hobbiszinten
folytatná tovább. Kevés szabadidővel
rendelkezik, beszélgetésünk
után éppen megyei fizikaversenyre
utazott Zalaegerszegre.
Édesanyjától sok verset, mesét hallott
kiskorában, ő szerettette meg vele
a költeményeket. A Zrínyi Miklós Iskola
első osztályos tanulójaként a tanító
nénije nevezte be egy mesemondóversenyre,
amit megnyert. Aversmondásra
is ők bíztatták. S hogy milyen
versekkel készül szívesen Dávid?
„Azokat mondom el, amelyek
tetszenek. Úgy tervezem, hogy
Dsida Jenő Psalmus Hungaricus és
Márai Sándor Mennyből az angyal
című versét szavalom el legközelebb.
Kedvenc költőim József Attila,
Kányádi Sándor, Karinthy Frigyes,
és Arany János balladáit is nagyon
szeretem. Magyarórán sokat
beszélgetünk ezekről a költőkről.”
– Bár hívtak, elfoglaltságaid miatt
nem jársz versmondó szakkörbe.
Hogyan tanulod meg a verseket?
– Amelyik tetszik, többször elolvasom,
érlelem magamban, majd
megtanulom a szöveget, és utána
mondom el apának vagy anyának.
Észrevételeiket meghallgatom,
megfogadom. Azt tanácsolták: a
szívedből szavalj, és úgy mondd
el, ahogyan érzed. Latinovics Zoltán
szavalatai nagyon tetszenek,
sokat hallgatom a lemezeit.
– Van egyáltalán szabadidőd?
– Most gitározok, akusztikus- és
basszusgitáron is játszom, járok az
Orff ütőegyüttesbe, ezen kívül matek
és fizika szakkörbe, és ezek el
is foglalják a napjaimat. Hétvégén
elbiciklizek a mamiékhoz, ifjúsági
regényeket olvasok, számítógéppel
is szoktam játszani, és nagyon
szeretek rajzolni is.
– Hol „lépsz” fel legközelebb?
– Szabó Lőrinc Ima a gyermekekért
című versét Letenyén, a Tanító
öröksége című könyv bemutatóján,
és június 5-én a Medgyaszay
Házban, Kuronya István pedagógus
halálának 10. évfordulóján
szavalom el.
Bakonyi Erzsébet
Kanizsa 12 – Színes 2010. április 29.
Fotó: Bakonyi Erzsébet
Ahhoz, hogy kutyánk igazi
társsá váljon, meg kell tanulnia
bizonyos dolgokat: szabályosan
sétálni mellettünk, nyakörv, póráz
és szájkosár segítségével, parancsra
hozzánk jönni, leülni,
megállni és egyhelyben maradni.
Az ennél komolyabb feladatokat
– őrző-védő munka, nyomkövetés,
terelés, vadfelkutatás, vakvezetés,
életmentés, teherhúzás,
agility, mobility – csak speciális
kutyaiskolában lehet elsajátítani.
Amódszerekről: a legfontosabb,
hogy mindig következetesek legyünk,
mindig ugyanazt a parancsszót
használjuk ugyanazzal a hangsúllyal.
Arcunk, hangunk, tekintetünk
kifejező, a kézjelek egyértelműek
legyenek, mert ne felejtsük
el, hogy a kutya szeme a leggyengébb
érzékszerve. Fokozatosan ismertessük
meg vele a feladatait, ne
követeljünk tőle unalmas ismételgetést,
akkor sem, ha a feladatot
nem hajtja végre tökéletesen. Szintén
nagyon lényeges, hogy a gazda
és a kutya között meglegyen a kölcsönös
bizalom és a szeretet. A tanítás
mindig nyugodt légkörben
folyjon, legyünk türelmesek a kutyussal.
Ha idegesek vagyunk, tilos
oktatni a kutyát. – hangsúlyozza
Tislér Zoltán kutyaoktató.
Atanítás alapja, hogy kutyusunk
igyekszik a kedvünkben járni, jutalmat,
dicséretet elnyerni. Adicséret,
ha lehet, ne a jutalomfalat osztogatásában
merüljön ki, hanem simogatással,
dicsérő szóval is bátorítsuk
az állatot, a foglalkozás végén
pedig közös, felszabadult játékkal
fejezzük ki elégedettségünket.
Érjük el, hogy a kutya kellemesnek,
előnyösnek érezze azt,
amit követelünk tőle, amit pedig ellenzünk
vagy tiltunk, az kellemetlen,
hátrányos legyen a számára.
Három-négy hónapos korig tart
a családhoz való szoktatás, ezt követi
a szocializáció 12 hónapos
korig. Ekkor már nagyjából látjuk,
hogy kutyusunktól mi az, ami
elvárható, mi felel meg az egyéniségének.
12 hónapos korától már
vihetjük kutyaiskolába is. (S.E)
Kutyavilág
Új helyen, kibővült árukészlettel
várja régi és új vendégeit a
Dekor Kuckó. A Kanizsa
Plazában (szemben az Alexandra
könyvesbolttal), az eddiginél
nagyobb területen, 51 négyzetméteren
sok-sok újítással és
nagy-nagy szeretettel fogad
Zombori Katalin mindenkit, akinek
segítségre van szüksége otthona
vagy üzlete dekorálásához,
esküvői vagy ballagási terme kicsinosításához,
vagy csak egyszerűen
nincs ötlete, mit ajándékozzon
szeretteinek.
Közel öt éve, hogy megnyitotta
kis boltját a Magyar utca elején,
s ahogy bővült árukészlete,
úgy bizonyult egyre kisebbnek a
hely. A különféle színű és formájú
lufik és a dekorációs kellékek
mellé szépen lassan besorjáztak
az ajándéktárgyak, a hobby termékek,
a tortadekorációk és a
party kellékek – éppen mit kerestek
nála a vevők. Tevékenységi
köre is fokozatosan bővült, a különböző
családi és céges rendezvényeken
megjelenő „lufisból”
dekorációs szakemberré vált:
már nem csak lufis díszítést vállal
(lufiszobrokkal, héliumos
luficsokrokkal) – persze ez a fő
profilja –, hanem saját készítésű
asztal- és székszoknyáival bolondítja
meg az ünnepségeket, asztaldíszeket
kreál, dekoranyagokkal
„varázsol”. Díszcsomagolásai
egyedülállóak a
környéken, egyedi és különleges
megoldásokkal rukkol elő minden
egyes alkalommal, s mivel
„lufis”, hát lufiba töltve is kérhetik
az ajándékozók a meglepetéseket.
Többször volt már rá példa,
hogy gyerekzsúrokon bohócként
hajtogatta a színes lufikat, s
a gyerkőcök legnagyobb örömére
még bűvészkedett is.
Régóta kacérkodik ő is a manapság
oly divatos kreatív hobby
mindenféle válfajával, s úgy gondolta,
érdemes lenne a boltba is
bevinni, úgynevezett „Csináld
magad!” mozgalom vagy tanfolyam
keretei között, s azon dolgozik,
hogy a terv hamarosan valósággá
váljon.
További képeket a
http://www.dekorkucko.hu honlapon
találnak Katalin eddigi munkáiról.
(X)
Dili - hobby - party bolt a Plázában
Szívedből szavalj...
Fotó: Steyer Edina
Kanizsa 2010. április 29. – Ez + Az 13
Horoszkóp
Barátságos hangulatban lesz a közeljövőben,
és igyekszik elkerülni a vitákat.
Lelkének és szellemének is jobb lesz így.
Spórolás nélkül, zavartalanul tervezheti
már a nyári szabadságát.
Sok munkára számíthat a napokban. A
kötelezettségei mellett fordítson több figyelmet
a párjára. Mozduljanak ki otthonról,
még akkor is, ha anyagilag kevésbé
engedhetik meg maguknak.
Jó kommunikációs készségével továbbra
is kiharcol magának mindent. Ha feszültségmentes
napokat szeretne otthon, legyen
nagyvonalúbb, és szó nélkül teljesítse
a családja kívánságát.
Ha romantikus sétára vágyakozik, most eljött
az ideje. Május 1-jén, szombaton sétáljon
ki a Csónakázó-tóra, és élvezze a természetet,
a színes kavalkádot, a tavaszt.
Tegye félre a gondokat, és ünnepeljen.
Mostanában úgy érzi, sokat dolgozik és
mégsincs eredménye. Ne keseredjen el, inkább
törődjön bele ebbe a helyzetbe. Ha
teheti, látogasson el egy színházi előadásra,
aztán szorgosan dolgozzon tovább.
Itt a május, tombol önben az energia. Kicsit
lassítania kellene. Hogy sikerüljön, sétáljon
ki városunk legszebb kirándulóhelyére,
a Csónakázó-tóra, s egy kis pihenő,
netán falatozás után sétáljon haza.
A csillagok segítik tervei megvalósítását,
az otthoni teendőket azonban ossza meg
valakivel. Baráti körben az eddigieknél
legyen rámenősebb, és merészebb,
meglátja, meglesz az eredménye.
Változékony hangulatát nehezen viseli a
környezete mostanában. Kiengesztelésül
vigye el a párját egy hosszú hétvégére.
Mindkettejüknek jót tesz a változatosság.
A csillagok állása szerint rengeteg munka
vár önre. Ha nem akar kapkodni a teendői
között, fogjon idejében a munkához.
Fáradtságát pedig űzze el vitaminokkal.
Az életben nem akkor lesz sikeres, ha határozottan
kimondja a véleményét, hanem
akkor, ha kimérten, és türelmesen.
Magánéletében továbbra is nyugalomra
és gyengédségre vágyik.
Ha meg tudja fogalmazni magának a céljait,
akkor már csak egy lépés választja el
a sikertől. Megbízható és alapos a munkájában,
ezért szimpatikus a partnereinek.
Pihenjen, tartózkodjon többet a szabad levegőn,
mert ha szétszórt és figyelmetlen,
jó üzleteket és lehetőségeket veszíthet el.
Váratlan események, érdekes lehetőségek
bukkannak fel ön előtt a szabadságán.
III.21.–IV.19. Kos
IV.20.–V.20. Bika
V.21.–VI.21. Ikrek
VI.22.–VII.22. Rák
VII.23.–VIII.22. Oroszlán
VIII.23.–IX.22. Szűz
IX.23.–X.22. Mérleg
X.23.–XI.22. Skorpió
XI.23.–XII.21. Nyilas
XII.22.–I.20. Bak
I.21.–II.19. Vízöntő
II.20.–III.20. Halak
Élő
SPORTközvetítések
május 2-án
(vasárnap)
Kanizsa KK -
Szeged
18:30
Kanizsa Rádió
06/93/510-986
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS: 06-30/30-30-956
ÁLLÁS
SZOLGÁLTATÁS
VEGYES
BÉRLET
Kanizsa 14 – Apró 2010. április 29.
INGATLAN
Nk-án a Berzsenyi utcában kétszobás,
erkélyes, I. emeleti, 55 m2-
es, egyedi fűtéses lakás azonnal beköltözhetően,
tulajdonostól eladó.
Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.:
+3620/345-3391 (7204K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken 58
m2-es bontásra ítélt ház eladó. Irányár:
5,2 millió Ft. Érd.: +3630/621-4117
(7205K)
Nk-án a Herman Ottó utca 2.
szám alatt 25 m2-es felújított, egyedi
gázas garzon eladó nagy pincetárolóval.
Érd.: 0630/620-5335 (7209K)
Magyarszerdahelyen 130 m2-es
cirkofűtéses, felújított családi ház
melléképülettel eladó. Érd.:
0630/382-0722 (7210K)
Nk-Kisfakoson 110 m2-es kétszintes,
felújított családi ház, térköves
udvar, 1940 m2-es telken eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Érd.:
0630/827-1966, 0630/813-5799
(7211K)
Nk-án Attila utcában 40 m2-es
földszinti, egyedi gázfűtéses szoba +
konyha + fürdőszobás lakás eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.:
0630/4700-312 (7216K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában
karbantartott, 78 m2-es családi házrész
pincével-padlással, 1185 m2 udvarral
áron alul eladó. Érd.: +3693/323-
737, +3620/417-2075 (7151K)
Építési vállalkozók figyelem! Ha
a belvárosban (Hunyadi utca) akar
700 m2-es, társasház építésére alkalmas
telket, hívjon! Érd.: +3630/448-
6072 vagy +3630/227-3294 (7108K)
Palinban új építésű, alacsony
fenntartási költségű, 150 m2-es, könynyűszerkezetes
ház (3 szoba, nagy
nappali, amerikai konyha, étkező) garázzsal
836 m2-es, szépen parkosított
telken, reális áron eladó. Érd.:
+3630/338-7179 (7173K)
Nk-án a Dózsa György utca 117/B.
alatt II. emeleti, cirkofűtéses, 79 m2-
es, három szobás lakás eladó. Irányár:
10,9 millió Ft. Érd.: +3630/396-1910
(7194K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
+3630/227-3294 (7180K)
Kiskanizsán 60 m2-es korszerűen
felújított családi ház nagy kerttel,
kedvező feltételekkel eladó. Érd.:
0630/9015-222 (7217K)
Kiskanizsán ötszobás, 200 m2-es
kertes családi ház kedvező feltételekkel
eladó. Érd.: 0630/9015-222
(7218K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-
es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(Brigádoknak 8 főre elegendő fekvőhellyel)
albérletbe kiadó. Kaució
szükséges. Tel.: +3630/227-3294
(7096K)
Belvárosi zárt parkolóhelyek kiadók.
Érd.: +3630/481-2323
(7183K)
Elcserélném nagykanizsai másfél
szobás, 44 m2-es, gázas, felújított,
belvároshoz közeli önkormányzati
lakásomat egyszobás, belvárosi,
gázas önkormányzatira. Érd.:
0630/958-7390 (7218K)
A Csónakázó tónál, a Látóhegyen
családi háznak való ingatlan eladó.
Tel.: 0630/500-1912 (7219K)
Nk-án Liszt Ferenc utcában 56
m2-es, bútorozott, egyedi mérős
lakás kiadó. Kaució szükséges. Tel.:
0630/685-5853 (7220K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
+3620/555-3014 (6430K)
MTZ 50 traktor, eke, pótkocsi 3,5
tonna, műtrágya szóró, permetezőgép
400 literes, függesztett V-tárcsa eladó.
Érd.: 0682/446-239, 0630/748-1379
(7213K)
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy
nélkül is igénybe vehető.) Teljes
testre 30 perces lazító masszázs
1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek. Érdeklődni
és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon
lehet (6273K)
TV SZERVIZ: TV, DVD, videó
javítása. Távirányítók értékesítése, javítása.
Nyitva tartás: 9-15 óráig.
Nagykanizsa, Ady út 11. Tel.:
+3630/597-1530 (7184K)
Gyakorlott vagyonőr elhelyezkedne
Nk-án és környékén.
Vállal még éjjeli őri és udvarosi
munkát. Tel.: +3620/254-2679
(7203K)
Kanizsai képző- és iparművészek
kiállítása. Megtekinthető: május 14-ig
Április 30. 20 óra
Rock klub - A FOLKTRONIKA
EGYÜTTES /TAMÁSI/ KONCERTJE
Az együttes tagjai: Soós Réka - ének,
Czuppon Lajos - basszusgitár, Fenyvesi
László - gitár, ének, Horváth László -
dob, Mischl Erik - hegedű, ének
Másfél óra folk-rock zene
Belépődíj: 800 Ft
A rendezvénysorozatot az OKM a
PANKKK program keretében támogatja.
MÁJUS 3-5.
HEVESI SÁNDOR EMLÉKNAPOK
Május 3.14 óra
EMLÉKEZÜNK HEVESI SÁNDORRA
Közreműködnek a Hevesi Sándor
Általános Iskola versmondói
A HEVESI SÁNDOR ÁLTALÁNOS
ISKOLA TANULÓINAK
RAJZKIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Somogyi Katalin, az iskola
igazgatóhelyettese
Megtekinthető: május 12-ig
14.30 óra
KOSZORÚZÁS HEVESI SÁNDOR
FEJSZOBRÁNÁL ÉS A Fő ÚTI
EMLÉKTÁBLÁJÁNÁL
15 óra
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ A
ZALAEGERSZEGI HEVESI
SÁNDOR SZÍNHÁZ VEZETőIVEL
Vendégek: Besenczi Árpád igazgató és
Sztarenki Pál főrendező
Házigazda: Tóthné Hegedűs Erzsébet
Május 4. 10 és 14 óra
Bálint Ágnes - Rossa László:
A FUTRINKA UTCA LAKÓI
- zenés mesejáték
A Fogi Színháza előadása
Belépődíj: 500 Ft
Május 5. 13.30 óra
A HEVESI SÁNDOR ÁLTALÁNOS
ISKOLA MűVÉSZETI
CSOPORTJAINAK BEMUTATÓJA
ÉS A HEVESI SÁNDOR VERS- ÉS
PRÓZAMONDÓ PÁLYÁZAT
ERDEMÉNYHIRDETÉSE
Köszöntőt mond: Szmodics Józsefné
osztályvezető
Május 8. 18.30 óra
TAVASZI METÁL EST
Zenekarok:
19 óra Csendet Kérünk (punk-rock)
20 óra Taste My Pain (thrash metal/hardcore)
21 óra Demon-Stration (gothic
death/doom metal)
22 óra Septicmen (thrash metal) - Várpalotáról
Belépődíj: 400 Ft
Kanizsa 2010. április 29. – Sport 15
… 20 esztendeje: a labdarúgó
NB II Nyugati-csoportjában Mohácsi
Újbarázda TSZ SE (8.) –
Olajbányász SE (10.) 3-0, majd
Olajbányász – Ajka Hungalu (13.)
0-0. Az NB III Bakony csoportjában
MÁV NTE (10.) – Celldömölk
(8.) 0-0. Az női kosárlabda
NB I 14-19. helyéért BKV Előre
(15.) – MÁV NTE 75-68, ezzel a
Lázár Béla irányította „Vasút” a
bajnokság 14. pozíciójában zárt.
A női kézilabda NB I B-ben Olajbányász
SE (2.; Mátyás 9, Juhász
4 gól) – Debreceni Medicor (5.)
21-19.
… 15 esztendeje: A kanizsai
IV. K-Sped Kupa autocross idénynyitón
Radák Sándor el sem tudott
indulni, míg fia, az előző év
egyik bajnoka, Radák Attila
(mindkettő Honvéd Thury SE)
pedig kiesett az előfutamok során.
A futball NB I-ben 12 ezer néző
előtt az Üllői úton Ferencvárosi
TC (1.) – Nagykanizsai Olajbányász
SE (13.; g: Hegedűs) 2-1.
… 10 esztendeje: a labdarúgóknál
„devalválódott” a fentebb
említett mérkőzés, hiszen mindössze
kétezren látták, hogy FTC
(5.) – Nagykanizsa-LinAir FC
(14.) 3-0. Az NB III Dráva-csoportjában
Harkány (8.) – MÁV
NTE (4.) 0-0. A férfi kosárlabda
NB I 9-16. helyéért Kanizsa KKDKG
East (14.) – Bp. Honvéd
(11.) 66-91. Az úszó korosztályos
rövidpályás vidékbajnokságon
Silló Dániel és Császár
Krisztián (mindkettő CWGNVSE),
valamint Papp Viktória
(Bolyai DSE) is szerzett első helyezést.
A Zalaerdő-Hevesi DSE
sportakrobatái közül a német
Wilhelmshafenban a négyes
(Barics Olivér, Furdán István,
Szever Károly, Sziklai Gábor) és
páros (Forray Zoltán, Horváth
Milán) egység nyert a rangos
nemzetközi mezőnyben.
… 5 esztendeje: a férfi kosárlabda
NB I B rájátszásában megszerezte
első győzelmét a Kanizsa
KK-DKG East (-Budafok 94-66),
Koma Dániel 29 pontot szórt. A
Pécsi Dozso SE Kanizsai Kick-
Box Szakosztálya három elsőséget
szerezett az ifjúsági és junior
ob-n (Dukai Tamás, Varga Attila,
Völgyi Ferenc). Az OB I B-s vízilabda
bajnokságban CWG Kanizsa
– Bertók Szentes 11-6, amivel
Szőlősi Csaba együttese biztosította
a benn maradást. A férfi kézilabda
NB I B-ben öt vereség
után Alba Regia KSE – N. Izzó
SE (lg: Kiss Gergő, Kiss József 8-
8) 29-30. Az NTE 1866 MÁV Rt.
sakk-csapata nyerte a megyei bajnokságot.
P.L.
Ez történt (április 29 - május 5.)…
Baseball. Két pozsonyi csapat közül
előbb az Interliga tavalyi bajnoka,
az Apollo (2.), majd a Slovan Spiders
(1.) volt a Neckermann Kanizsa Ants
(9.) vendége. Előbbiek 4:1-re, és 3:1-
re győztek a kanizsaiak ellen, míg
utóbbiak 12:2-vel, valamint 7:1-gyel
tudták le dél-zalai túrájukat.
Harcművészet. A közelmúltban
az NTE 1866 Íjászszakosztálya szervezett
nyílt baranta harcművészeti
edzést az NTE-csarnokban. Amagyar
hagyományőrzők külön sajátossága,
hogy a testmozgás mellett egyéb,
szellemi tudásukat is gyarapító feladatokat
ötvöznek gyakorlataikba.
Karate.Ahorvátországi Nedeliscében
(Muraköz megye) rendezték
meg a kadet, junior és U21-es Euro
Grand Prix WKF sorozatának fordulóját.
Papp Petra, a Nagykanizsai
Shotokan Karate SE versenyzője junior
korosztályban nagy küzdelmek
után lett ezüstérmes. Roppant magabiztosan
küzdött a döntőig, ott azonban
a tavalyi Európa-bajnokkal került
szembe és szoros meccsen kapott
ki 8:6 arányban.
Kézilabda. Az NB I B 23. fordulójában
alsóházi rangadót játszott
Tolnán (13.) a Nagykanizsai Izzó
SE (12.) női együttese. A mindvégig
szoros találkozón végül 22-22-
re végeztek a csapatok, ezzel a kanizsaiak
megtartották négy pontos
előnyüket a Tolna KC előtt. Aférfiak
NB II-es mezőnyében az Izzó
(4.) a Komáromi AC (1.) gárdáját
fogadta, s 36-21-re kapott ki a bajnoki
cím várományosától.
Labdarúgás. Az NB III Dráva
csoportjának 20. fordulójában az
NTE 1866-Horváth MÉH (5.) hazai
pályán fogadta a második
Szentlőrinc-PVSK SE együttesét, s
szenvedett 5-1-es vereséget. A hazaiak
gólját Burucz Barna szerezte.
Kiskanizsán ötödik alkalommal adták
át a Horváth János-vándordíjat,
s idén a jutalmazottak gyermek
korosztályban Vizi Szilvi, a serdülőben
Dolmányos Márk, míg az ifjúságaiknál
Gáspár Gábor voltak.
Softball. A Röntgen Kanizsa
Ants (2.) Érden vívott kettős
meccset a helyi Wild Cats ellen
(5.), s az első meccsüket 7:5-re,
míg a másodikat 8:1-re nyerték.
Vízilabda. A Heat Group-
Kanizsa VSE (8.) az OB I B felsőházi
rájátszásának hatodik fordulójában
a tavalyi bajnok YBL WPC
(4.) legénységét fogadta. A tavalyi
ráadás eredményei alapján (10-20;
11-19) nem ígérkezett könnyűnek
az összecsapás, s végül realizálódott
is a papírforma, vagyis 12-8-ra
nyertek a fővárosiak.
Pécsett rendezték a III. (12-13-
évesek) és IV. (14-15-évesek)
korcsoportnak szabadfogásban a
2010. évi birkózó diákolimpia
országos döntőit. A két korcsoportban
összesen 414 versenyző
mérlegelt, köztük 6 kanizsai birkózó
is. Közülük III. korcsoportban
a 32-kg-os Egyed Balázs (Piarista
Általános Iskola) három
győztes mérkőzés után már az
arany éremért birkózhatott, ahol
a tavalyi magyar bajnok Ferencz
Gábor (klubja: Vasas SC) nézett
vele farkas szemet. Balázs magabiztosan,
mindkét menetben
technikai fölénnyel 6-0; 6-0-ra
legyőzte fővárosi riválisát, így
megérdemelten álhatott a dobogó
legtetejére. Érdekesség, hogy
Balázs minden mérkőzését idő
előtt be tudta fejezni, míg ellenfelei
„nem találtak fogást rajta”,
vagyis egyetlen pontot sem tudtak
ellene szerezni. Szintén ebben
a korcsoportban a 29 kg-os
Németh Márton (Zrínyi Általános
Iskola) az első mérkőzését
elveszítette a későbbi győztes
Magnucz (klubja: Csepel SC) ellen,
de a vigaszágon minden ellenfelét
legyőzve, felállhatott a
dobogó legalsó fokára. A IV. korcsoportban
Krasznai Bence
(Palini Általános Iskola) a 42 kgosok
között három győztes, egy
vesztes mérkőzéssel bronzérmet
szerzett.
Polgár László
Arany Baranyából
Jászberényi KSE (2.) - Kanizsa
KK DKG-EAST (4.) 78 - 74 (27
- 15, 15 - 18, 16 - 23, 20 - 18.).
Férfi kosárlabda NB I B, rájátszás
az 1-8. helyért, 3. forduló. Jászberény,
300 néző. Vezette: Pozsonyi,
Balogh, Rácz. Kanizsa KK DKGEAST:
Kasza (6), Vertetics (6),
Rodgers (24/3), Hoffmann (9),
Koma (20). Csere: Mihalics (9/6),
Sági. Edző: Kovács Nándor.
A mérkőzés elején állva hagyta
ellenfelét a Jászberény (8.p.: 24-
8), ez a továbbiakra nézve meghatározta
a találkozó menetét.
A második félidőben sokáig úgy
tűnt, a vendégek fordítani tudnak, de
a jászságiak résen voltak, s mint később
kiderült, nem hagyták, hogy
csorba essen hazai makulátlan renoméjukon.
Mindezek ellenére dicséretes,
hogy a dél-zalaiak nem adták
fel a küzdelmet, izgalmassá tették a
végjátékot, de fordítani már nem
tudtak, amivel megvédte hazai veretlenségét
a házigazda együttes.
Az 1-8. helyért folyó rájátszás
következő körében a KKK vasárnap,
18.30 órai kezdettel a Keleti
csoport legjobbját, a Szegedet fogadja
a Cserháti csarnokban.
További eredmények: EnterNet
Vásárhely (6.) - Soproni MAFC
(7.) 99-93, Eger (8.) - Veszprém
(5.) 89-97, Szeged (1.) - Bonyhád
(3.) 92-78.
Edzői mérleg:
Kovács Nándor: „A szokásunknak
megfelelően ezúttal is rosszul
kezdtünk. Sikerült felállnunk, de
ezúttal nem maradt erőnk a fordításra.”
Amitől tartani lehetett…
Kanizsa – 150 éves a 16 Déli Vasút 2010. április 29.
A Nagykanizsa-Kotoriba vasútvonal
150 éves évfordulója alkalmából
a MÁV Nosztalgia Kft.
és a Horvát Vasutak (HZ) a vasútbarátok
részvételével szervezett
megemlékezést az elmúlt hét
szombatján.
Délig ugyan nem kellett várni,
de az „évfordulós”
nosztalgiavonatra várók nagyot
néztek, amikor közölte háromnegyed
tíz tájban a hangos: „… előreláthatólag
hatvan percet késik”.
Élénk gőzmozdony füttyszó aztán
10.40-kor már azt jelezte,
hogy Budapest-Siófokról megérkezett
a DV 109-es által (is) vontatott
szerelvény.
Látványnak sem volt utolsó,
amikor begördült a nosztalgiavonat,
ablakaiban a kíváncsiskodó
utasokkal és (az esetenként
korhű ruházatú) személyzettel.
Ilyen előzmények után indulhatott
útjára a „menet” a
nagykanizsai állomásról Kotoriba
felé, a mozdony(ok) mögött élen a
VIP-kocsival, ahol szintén izgatottabb
volt a hangulat, hiszen a határ
túloldalán már készült a tömeg...
V43-as „erőgép” húzta
amúgy Murakeresztúrig a
régi idők vonatát, ezért volt fentebb
a mozdony szó többes száma,
de az már a sors furcsa fintora,
hogy Kanizsáig éppen a modern
konstrukció adta meg magát, bár a
határra érve ezzel már nem nagyon
foglalkoztatott senkit.
Annál inkább vonzotta az érdeklődőket
a keresztúri
mozdony-csere, amikor is a MÁV
Cirmosát lecsatolták a 109-es elől,
s igazi nosztalgiavonatozásra készülhettek
hat kilométeren keresztül
az utasok.
Szép lassan nekidurálta magát
a jó öreg DV 109-es, s bemozdította
a hat kocsis vontatmányt
a Mura folyón átívelő vasúti
híd felé.
Útban a horvát terület felé a
horvát határőrök is megtapasztalhatták
menetközben a
„nosztalgiás-fílinget”, majd a híd
után már a kotoribai egyenesre fordulhatott
fél tizenkettő tájban a gőzös
vezette vonat.
Talán maguk a szervezők
sem számítottak arra, milyen
fogadtatásban részesülhet egy
ilyen ünnepi karaván, hiszen
Kotoribában majd’ 2000 ember
várta a megérkezést az első vágányra.
Kamerák és fényképezők
tömkelege fogadta a DV
109-est, lépni alig lehetett a szomszédolás
kezdetekor.
Aszívélyes fogadtatásnak ezzel
még korántsem volt vége,
s hogy a horvátok mennyire
megadták a módját, arra példa,
hogy a kis településükre még az
újdonsült köztársasági elnökük,
Ivo Josipovic is ellátogatott.
Nem unatkozhattak a vonat
befutásáig sem az ottaniak,
hiszen szinte egész napos rendezvényt
hoztak tető alá számukra,
ami nem volt véletlen…
Ivo Josipovic horvát köztársasági
elnök aztán olyat cselekedett
- amit lássuk be -, a világ elnökei
nem sokszor tesznek, Nagykanizsa
nevét hallhattuk tőle számtalanszor
„nívós” szövegkörnyezetben. „Egész
Muraköz számára volt nagy társadalmi
és gazdasági jelentősége a Déli
Vasútnak, hiszen ezt a szegletet még
jobban bekapcsolta Kanizsa felé az
állam vérkeringésébe” – mondta el
lapunknak is a horvát elnök.
Zeneszó vezette fel a további
protokolláris eseményeket
is, melyek között a magyar fél
képviselete, dr. Mosóczi László
MÁV vezérigazgató-helyettes beszéde
sem maradhatott ki a sorból,
igaz, ekkor már a helyi pecsenyesütők
és sörárusok is csúcsforgalmat
bonyolítottak.
Sa tömeg is mind oldottabb
hangulatban adhatta ország
világ tudtára, büszkék kis településük
„tettére”, hogy annak idején a
Déli Vasút is „útjába ejtette” a ma
mintegy 3500 lakosú községet.
Ahelyiek számára külön érdekességként
szolgálhatott,
hogy míg a gőzmozdonyt „átvezényelték”
a visszaútra, a kocsikat
kedvükre szemlélhették kívülbelül,
különösen nagy örömet szerezve
ezzel a kis gyerkőcök számára.
Korhű jelmezeseink is elvegyülhettek
a forgatagban,
miközben lassan felszerelték, és
kinyitották az állomás mellett felállított
VIP-sátrat, amit azon
nyomban meg is szállt a köztársasági
elnök kísérete.
Ozujskot, vagyis a horvátok
egyik kedvenc sörét is kóstolgathatták
nagy hévvel a magyar
oldalról érkezettek, miközben az
alkalmi színpad és környéke kiürült
– legalábbis egy időre.
Tényleg megadták a módját a
kotoribaiak, de azt is hallhattuk,
Csáktornya sem akart lemaradni
az ünneplésben, lévén Muraköz központjában
is kiemelt fontossága volt
a Kanizsával való kapcsolatnak.
Olybá’ tűnt, a világ közepe
lett egy rövid időre
Kanizsa-Kotoriba, amikor még idáig
is elértek az adriai „hullámok”…
Régi idők hangulata tért viszsza
valóban arra a néhány
órára, amíg a DV 109-es volt az érdeklődés
központjában, s
Ljubomir Grgec, Kotoriba polgármestere
sem hagyta említés nélkül,
falujuknak mindig is fontos (volt)
a Mura túloldalával való kapcsolattartás,
melynek jelképe is a két
államot összekötő sínpár.
Ivan, alkalmi idegenvezetőnk
pedig hosszasan sorolta, milyen
jó volt annak idején a vasúton
dolgozóknak, hiszen jöhettek bármilyen
idők, az emberi kapcsolatoknak
mindig is jól jött egy kis
szomszédolás, miegymás.
Bütykölték persze addig is
becsülettel a derék DV 109-
est, de a masina nem makacsolta
meg magát, a gyorsan eljött búcsú
pillanataiban már vígan pöfékelt, s
várta az indulást.
Aztán egyszer csak rándult
egyet a szerelvény, s lassan,
igazi méltósággal kigördült
Kotoriba állomásáról a nosztalgiavonat,
hogy ismét nekilóduljon a
Mura irányába…
Polgár László
A Mura folyó felett máig is összeköt…
Fotó: Almási Zoltán
Horvátországban valódi szenzációt jelentett az 1917-es évjáratú mozdony